مجله اینترنتی با موضوعات مختلف
مرور برچسب

پسته کوهی

خواص مغز پسته کوهی (بنه)

بنه یا پسته کوهی میوه درخت بنه با نام علمی Pistacia Atlantica، که دارای خواص دارویی بوده و بسیار خوشمزه می باشد. نوع خام بنه ترش است و نیازی به شکستن آن نیست اما با رسیدن این میوه پوسته آن سفت می شود و برای خوردن باید آن را شکست و خورد.…