مجله اینترنتی با موضوعات مختلف
مرور برچسب

امنیت سایبری

امنیت سایبری و هر آنچه درباره آن باید بدانیم

حملات سایبری یکی از تهدیدهای فزاینده عصر ما است و امنیت سایبری اولویت اول کسب و کارها و دولت ها است .تاثیر  اینترنت هم در زندگی شخصی ما و هم در دنیای کسب و کار ، فرصت های بیکرانی را برای هکرها با طیف گسترده ای از انگیزه ها و ابزارهای وسیع…