مجله اینترنتی با موضوعات مختلف
آرشیو ماهانه

خرداد ۱۴۰۰

راه های وارد کردن کالا از چین

از مهم ترین گمرک های ایران در تجارت با چین می توان گمرگ منطقه ویزه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی بم، فرودگاه امام خمینی، بندر امام خمینی، منطقه ازاد تجاری چابهار، منطقه ویژه بوشهر ۱ ، غرب تهران، تهران امور واردات را نام برد. که برای تجارت…