کپشن برای عکس خانوادگی

کپشن برای عکس خانواده

تو من را بهتر می شناسیوقتی لبخند می زنمیعنی دریاچه ای آرام در صبح امیعنیآنقدر دوستت دارمکه هیچ سنگریزه ایخوشبختی ام را به هم نمی زند !

کپشن مناسب عکس خانوادگی

کپشن عکس خانوادگی

دوست داشتنتاندازه نداردحجم نمی خواهدوقتی تمام کشور وجودمسرزمین حکم رانی توست . . .

کپشن مناسب عکس خانوادگی

دوستت دارم به اندازه یپلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدمو چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه می خوري
من خوابم نمیبرد

کپشن واسه عکس خانوادگی

در صفحه ی شطرنج زندگیمتمام مهره هایم مات مهربانیت شدو من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختمتا بگویم شاه دلم دوستت دارم

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

آسمان را میبینم
وقتی به چشمانت خیره میشوم
چه بیکران و گرم

کپشن برای عکس خانوادگی

کپشن درباره عکس خانوادگی

مرد کہ تو باشـےزטּ بودטּ خوب است …!دوستت دارم عشق زندگیم

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

آسمان را میبینم
وقتی به چشمانت خیره میشوم
چه بیکران و گرم

کپشن عکس خانوادگی

دوست داشتنَت گنـــــــــــاه باشد یا اشتــــباه گناه می کنم،تـــــو را حتــــــی به اشتباه …..!

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

آسمان را میبینم
وقتی به چشمانت خیره میشوم
چه بیکران و گرم

کپشن برای عکس خانوادگی

دوستت دارم و نگرانم روزی بگذرد که تو تن زندگی ام را نلرزانی و در شعر من انقلابی بر پا نکنی و واژگانم را به آتش نکشی رسیدنت را برای ماندنت دوست دارم

کپشن واسه عکس خانوادگی

کپشن واسه عکس خانوادگی

این روز ها را با گریه سر می‌کنم
کجایی ببینی؟؟
شهر خیس هست از اشکهایم

کپشن عکس خانوادگی

صبح ها که از خواب بیدار می شوم به تو فکر می کنمو شب ها با یاد تو به خواب می رومتو همیشه و همه جا با من هستیدوستت دارم بهانه بودنم

کپشن درباره عکس خانوادگی

نه پهلوان هستی نه گردن کلفت محل! اما وقتی کنارم هستی…در مقابل نگاه چپ غریبه ها،چه پناه امنیست برایم حضورت

کپشن واسه عکس خانوادگی

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشیفقط می تونی حسش کنیدوستت دارم.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

برخی آدما هستن
که وقتی گرفتارشون میشی
دیگه از آزادی بدت میاد
مانند تو i love u

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

اگر دوست داشتن ِ تورا فریاد بزنمتاب نمی آورد این کوه ِ مقابل!

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

نازنیستی امانازنین منی به فکرم نیستی امارویای منی حرفاتتلخه اماعسل منی بامن نیستی امانفس منی دوستت دارم چون عشق منی

کپشن برای عکس خانوادگی

«دوستت دارم» رامن دلاویزترین شعر جهان یافته اماین گل سرخ من استتو هم ای خوب من! این نکته به تکرار بگواین دلاویزترین شعر جهان را همه وقتنه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو«دوستم داری» را از من بسیار بپرس«دوستت دارم» را با من بسیار بگوفریدون مشیری

کپشن مناسب عکس خانوادگی

شنیدن کلمه ”دوستت دارم” از همسر وقتی قشنگه که خودش بهت بگهنه با زور …نه با اخم …و نه با تاکید؛حتی فقط یبار !!!حتی هر چند ماه یبار !!!!

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

دست هایم را که مشت کردم،با کنجکاوی پرسید:چه پنهان کرده ای؟گفتم: یک راز !آرام مثل شبنمی که روی تمشک می نشینددر آغوشم نشستنفس هایم که مثل باران روی موهاش و گردنش ریختاز لبهاش یک بوسه چیدم و گفتم !یک راز به همین شیرینی؛به همین تازگی،یک دوستت دارم ناب..

کپشن برای عکس خانواده

کپشن واسه عکس خانوادگی

آنقدر “دوستت دارم”که خودم هم نمیدانمچقدر دوستت دارم!هر بار که می پرسی، چقدر؟!با خودم فکر می کنم؛دریا چطورحساب موجهایش را نگه دارد؟!پاییز از کجا بداندهر بار چند برگ از دست میدهد؟!ابرها چه می دانندچند قطره باریده اند؟!خورشید مگر یادش ماندهچند بار طلوع کرده است؟!و ” من “چطور بگویم که،چقدر “دوستت دارم” …

کپشن عکس خانوادگی

دلم شادی می‌خواهد
وسعتش چندان نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

شاید نباشمتو اما هر روز صبحپنجره قلبت را باز کن ودوستت دارم ها را وصبحت بخیرها را ومراقب خودت باش ها رانفس بکش …سپرده ام به آسمانسپرده ام به صبح…

کپشن برای عکس خانواده

“هرچی تو بگی،هرچی تو بخوای”جمله ی بی ادعایست کهجورِ هزاران دوستت دارم را می کشد…

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

چشمان تو صدف هست
بر آن گوش می خوابانم ، وقتی که خوابیده اي
تا صدای دریایی راکه در آن غرق شده ام
بشنوم

کپشن مناسب عکس خانوادگی

کپشن درباره عکس خانوادگی

ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﻏﺮﻭﺭ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻔﻢ ﻧﻪ ﮐﻮﺩﮐﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

میدونی
تموم مکالمه شبونه من با خداست
هی سر تو باهاش معامله میکنم اما تو رو به من نمی فروشه

کپشن مناسب عکس خانوادگی

من نه تشنه ي عشقم
نه هلاک رفاقت
فقط یه دل میخوام که بمونه واسم تا قیامت

کپشن درباره عکس خانوادگی

گاهی بی صدا نگاهت میکنم
مرا ببخش برای این نگاه هاي پنهانی
شاید اگر بغضم فرو نشیند
صدایت کنم

کپشن مناسب عکس خانوادگی

سوءتفاهمشاید تلخ ترین کلمه تاریخ باشد!وقتی دوستت دارم ،و خیال می کنم تو هم مرا دوست داری؛امّا پشت آن غُرور دلربای مَردانه اتپنهانش کرده ای!

کپشن مناسب عکس خانوادگی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

نشسته ایم
من و قلبم
با هم نقطه بازی می‌کنیم
زبان نفهم قلبم نمیفهمد قواعد بازی را
تمام منزل ها را ب نام “تو”پر میکند

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

فراوان دوستت دارمداغ تر از آتش فشان های فعالعمیق تر از مسیر شهاب هاوسیع تر از تخیل یک زندانیخیلی دوستت دارمتو را حتی بیشتر از شمار گناهانمدوست دارم…!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

مثلاهمین دوستت دارم هاییکه توهیچوقتنمی گویی به مننمی دانی چقدر دوست شان دارم

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

متن کوتاه در مورد خانواده / بیو کوتاه خانواده | تاو بیو

کپشن برای عکس خانوادگی

اگه به جای اشتباهات گذشته به برنامه آیندـت فکر کنی نتیجه خیلی بهتری میگیری❤️🔥

(Spy X family) # زندگی # شاد # خانواده

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

کپشن واسه عکس خانوادگی

قلب برخی از دخترارو، اولین بار مردی به نام "پدر" شکسته 🙂 
# پدر # خانواده

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

خانواده را می توان با یک کلمه توصیف کرد آن کلمه عشق است… # خانواده # ادبی

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

🍓یـک دوسـتِ وفـادار ارزشِ
ده هـزار خـویشـاونـد را دارد. # بامعرفت # خانواده

کپشن عکس خانوادگی

شدم دختر دردسر ساز خانواده که همش واسه دعوا یه پاش به کلانتریه! # لاتی # حقیقت # خانواده

کپشن واسه عکس خانوادگی

‏نصف صفت هايی كه پدر مادرهای ايرانی از ويژگی های يک فرزند خوب ميدونن ؛
تو معيارهای روانشناسی، نشونه های افسردگيه 🙂 # حقیقت # خانواده

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

کپشن برای عکس خانواده

‏المجروح من عائلته لن يشفي ابدا

‏زخمی که از خانواده بر جان آدمیزاد بنشیند، هرگز بهبود نمی‌یابد!
# خانواده

کپشن درباره عکس خانوادگی

هر آدمی 4 تا شخصیت داره :
وقتی تنهاس
وقتی تو جمع صمیمیشه
وقتی کنار پدر مادرشه
و وقتی کنار کسیه که دوسش داره # دوستت دارم # زندگی # خانواده

کپشن عکس خانوادگی

░▒▓█ چرا بایـב احساسم قربانے احساس פּ وضعیت בیگران بشـہ ⁉️💔 █▓▒░ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # نامردی # خسته # سکوت # خانواده

کپشن عکس خانوادگی

کلفتی صداتو به رخ کسی که حرف زدن یادت داده نکش.. # مادر # آرامش # خانواده

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

به جهنم که صد بار دلم شکست

مهم اینکه خدا برام جبران میکنه 😍❤
  # امام حسین # ادبی # انگیزشی # آرامش # لاتی # دوستت دارم # شاد # حقیقت # خانواده

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

مادر از همه ما ضعیف تر بود
نه بخاطر غم های مشترکی که داشتیم
بخاطر غصه های هر کدام از ما که خورده بود .. # مادر # خانواده

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

آرزو میکنم این ماه عزیز
ماه براورده شدن اززو هاتون باشه
رمضان مبارک 🌙🌙🪐
  # خدا # امام حسین # زندگی # انگیزشی # آرامش # خانواده # پدر

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

مادر بزرگم که توی تنهایی مرد
فهمیدم اگه دنبال پرستار برای پیری خودمم
راهش پول جمع کردنه
نه بچه دار شدن
# خانواده

کپشن برای عکس خانوادگی

‌‌پدر و مادرت تو رو برای این بزرگ نکردن که ببینن به بقیه التماس می‌کنی تا دوستت داشته باشن..!
براشون احترام قائل شو! # زندگی # خسته # دلتنگی # خانواده

کپشن برای عکس خانواده

کپشن درباره عکس خانوادگی

بچه ها تون رو تحقیر نکنید وگرنه تا آخر عمر باید دنبال عزت نفسشون بدو ان.
# خانواده

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

اسم کسی که دوست داری رو روی دستت خال کوبی کن…
چون ممکن دیگه نبینیش..
میفهمی چی میگم.. # دلتنگی # زندگی # خانواده

کپشن درباره عکس خانوادگی

پیج imovieha رو دنبال کنید در اینستاگرام # انگیزشی # زندگی # ادبی # بامعرفت # مغرور # شاد # دوستت دارم # خدا # آرامش # خانواده # تتلو

کپشن مناسب عکس خانوادگی

همه‌میگن‌عشق‌دوطرفه‌ما‌میگیم‌عشق‌…♔︎♔︎ # عشق یک طرفه # بامعرفت # خانواده

کپشن برای عکس خانوادگی

متن کوتاه در مورد خانواده / بیو کوتاه خانواده | تاو بیو

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

کپشن واسه عکس خانوادگی

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

یک برادر دارم از جان خوبتر

هر چه محبوب است از آن محبوبتر
#داداش # خانواده

کپشن برای عکس خانوادگی

[بخندتاازخنده‌ی‌توسازدنیا‌،ڪوڪ‌شود😉🦋] # دوستت دارم # دختر # خانواده

کپشن درباره عکس خانوادگی

چه چیزی زندگی را زیبا می‌کند 👇

1_همدمی مثل خواهر🥰❤
2_دلسوزی مثل مادر😍💖
3_پشتوانه ای مثل پدر😘💝
3_و عشقی مثل برادار😊💓
پس خدا رو واسه این همه نعمت شکر کن🙏🙏❤ # زندگی # خدا # خانواده

کپشن مناسب عکس خانوادگی

کپشن برای عکس خانواده

‏مامانم یه جوری شکایت بابامو پیش من میکنه
انگار من شوهرش دادم😒 # شاد # خانواده

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

یا دارم به گوگل ثابت می کنم ربات نیستم یا به مامان بزرگم ثابت می کنم گشنم نیست…
 
# خانواده

کپشن عکس خانوادگی

خدایا شکرت🙏
بابت تکیه گاهی به نام پدر # خدا # آرامش # دوستت دارم # خانواده # دختر # پدر

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

داشتن شما تمام خوشبختی من است # دوستت دارم # خانواده # مادر # پدر # دختر

کپشن مناسب عکس خانوادگی

کاش‌پدرمادرهابفهمن‌کہ‌نگرانی‌آنهانمی‌ارزه بہ‌یک‌عمر‌حسرت‌کشیدن‌ودرآخرتنفراون‌دخترنسبت‌بہ‌ والدینش. # خانواده # دختر

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

کپشن واسه عکس خانوادگی

‏خانواده های ایرانی همیشه مثل کوه جلوی بچه هاشون وایمیسن 👐🏾🏔
# خانواده

کپشن برای عکس خانوادگی

‏دو نفر بدون اینکه از تو نظر بخوان زورکی آوردنت توی این دنیا، بعد تو کل زندگیتم باید تلاش کنی این دو نفر رو راضی نگه داری؟ حس نمی‌کنید باید برعکس می‌بود این داستان؟! # حاضر جوابی # خانواده

کپشن عکس خانوادگی

تمام دنیا را بگردی کسی جز مادر دوستت نخواهد داشت🌹
# خانواده # مادر

کپشن درباره عکس خانوادگی

تمام داراییِ ،من
خلاصه میشه
دریک کلمه
/خانواده ام/ # زندگی # دختر # پسرانه # پدر # مادر # خواهر # خانواده

کپشن واسه عکس خانوادگی

این خون نیست ڪه دو نفر رو
به هم وصل میڪنه بلڪه روحشونه🥂 # خانواده # پدر # خواهر

کپشن واسه عکس خانوادگی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

‹ اشتیاقی که مرا زنده نگه داشت تویی ˘˘ › # دوستت دارم # همسر # دختر # پدر # خانواده

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

برای پرواز کردن بال نمیخواد…
وقتی پدر و مادرت هستن
دو بال داری برای پریدن! # مادر # پدر # خانواده

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

دریغ مکن منحنی زیبای لبخندت را . . :)🌱 # دوستت دارم # همسر # خانواده

کپشن عکس خانوادگی

جایی بمانید که قلب شما لبخند می‌زند.🙂 # آرامش # دختر # خانواده

کپشن برای عکس خانواده

مگه‍ چ‍ی‍ک‍ار ک‍ردم‍ ک‍ه‍ ب‍ای‍د ای‍ن‍ج‍وری‍ ت‍اوان‍ پ‍س‍ ب‍دم‍؟/ # زندگی # نامردی # خودکشی # سکوت # خانواده

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

متن کوتاه همسر /کپشن و بیو با مضمون همسر | تاو بیو

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

کپشن واسه عکس خانوادگی

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨ # دوستت دارم # همسر

کپشن برای عکس خانواده

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)
# دوستت دارم # همسر

کپشن واسه عکس خانوادگی

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ # دوستت دارم # همسر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ
▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی🍯
# دوستت دارم # همسر

کپشن برای عکس خانوادگی

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃
# دوستت دارم # ادبی # همسر

کپشن مناسب عکس خانوادگی

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

کپشن درباره عکس خانوادگی

‌💞ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان❤️💍

# دوستت دارم # همسر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

# دوستت دارم # همسر

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

~مـردِ من!زیرِ سایه‌ی مـردانگی‌اَت،
خوشبخت‌تَرین بانوی جهانم😌🌎~

♥️ 💕🍃 # دوستت دارم # همسر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰 # دوستت دارم # همسر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

جمع شدن در گوشهِ‌یِ آغـــوشِ ⟬تُ♡⟭
اَمن‌ترین گوشه‌یِ دلخــــواهِ من است..!🌼♥•
# دوستت دارم # ادبی # همسر

کپشن برای عکس خانوادگی

⊰•دِلبَـ♡ــرَم •⊱
داشتَنَت‌خوشبَختی
وُجودَت‌آرامِش
وَ‌دَست‌هایَت‌پُشتیبانِ‌مَن‌اَند
دِلَم‌می‌خواهَد‌تَمامِ‌حِسِ‌نابَم‌را‌بَرایَت
بِنویسَم،اَما
تو‌فَقَط‌مَردانِه‌پایِ‌مَن‌وَ‌خواستِه‌قَلبَـ♡ـم‌بِمان،
تا‌مَن‌عاشِقـ♡ــانِه‌بَرایَت‌بِمیرَم…∞)♥️✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

کپشن برای عکس خانواده

کپشن عکس خانوادگی

💋💋💋

جانانِ من…♡❣
وقتی عاشق میشی..(:❣
همه‌یِ دنیات محدود میشِه به یه نفر❣
تو نِگاهش…💚
تو صداش تو وجودش…!❣
و چه خوشبختم من…❣
که دنیام خلاصِه شده در تو..(:❣
تویی که بودنت…🖇
جبران همه یِ نَداشته های زندگیمه 💌🔒 # دوستت دارم # همسر

کپشن عکس خانوادگی

‌ ‌

‌‌▷ ● ــــــــ دوسـℒℴνℯـت دارمــــــ ♩○
‌ # دوستت دارم # همسر

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

زیباتَرین‌اِتِفاق‌زِندِگیم‌
رُو‌ ⦂تـــُــو‌⦂ رَقَم‌‌زَدی،
وَقتی‌ڪِه‌با‌عِشق‌ِ‌توی
ِ‌‌ ⦂چِشمـٰات‌⦂ بِهِم‌گُفتی:
⦂دوســتِت‌دارَم‌آرومِ‌جـونَم!🌸🤍✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

کپشن برای عکس خانواده

تو مال منی؛
من کاری به دنیاو قانوناش ندارم؛
چشمای عشقم
خودش یه دنیاست…
قانونشم هم اینه ، مال منه 🙂 🖇♥️🔒•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

کپشن برای عکس خانواده

دلربـــــای مـــن♡…!
تواولین و آخرین حس شیرینِ قلبمی،
برایِ هزارمین بار میگویم«دوستــت دارم»
من با بودنِ«تو»سرخوشم،تنها دلیل زندگیم🌸💍 ‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

‌‌
“تُـ♥️ــو”
خُودت‌ بٰاعِث‌ْ آرٰامـشِ‌
این‌ روحُ‌ جٰان‌ُ دِلی عِشق‌جان 🌸💍
‌ # دوستت دارم # همسر

کپشن عکس خانوادگی

متن کوتاه ادبی تیکه دار به بعضیا [ گلچین ⭐️ ] | تاو بیو

کپشن واسه عکس خانوادگی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

کپشن درباره عکس خانوادگی

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊
# ادبی

کپشن برای عکس خانواده

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

کپشن عکس خانوادگی

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://» # ادبی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 
# زندگی # ادبی

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

••
توی‌سخت‌ترین‌مشکلات‌هم‌میشه‌موفق‌شد
توی‌گناه‌آلود‌ترین‌مکان‌ها‌هم‌میشه‌پاک‌موند
توی‌دنیایے‌که‌همه‌بد‌شدن‌میشه‌خوب‌بود
و…
همه‌اینا‌به‌تو‌بستگے‌داره‌،
پس‌قوی‌باش‌و‌سبز‌بمان!🌱

  # ادبی # انگیزشی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

بحث ذاتہ، قیافہ رو کہ سـگم داره!‌‌ # مغرور # ادبی

کپشن برای عکس خانوادگی

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏
# ادبی # زندگی # حاضر جوابی

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀
# ادبی # نامردی

کپشن برای عکس خانوادگی

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

به خیلیا باید گفت :
میدونسی رلت پیش ما سینگله؟ # حاضر جوابی # ادبی

کپشن برای عکس خانواده

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

کپشن برای عکس خانواده

وقتی بچه بودم
از روح میترسیدم👻
وقتی بزرگ شدم
فهمیدم آدما ترسناک ترند :)😂🥲 # لاتی # ادبی # حقیقت

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

انقدر قوی باش که رها کنی و آنقدر عاقل باش که برای آنچه لایقش هستی صبر کنی.! # ادبی # انگیزشی

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

ما که رسوای جهانیم…
چه بمیریم چه بمانیم:/ # ادبی # حقیقت

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

ما که خار بودیم👊 گل به فدایش🌸 بچه ندار پایین بودیم👊دارا به فدایش✌️
# ادبی # لاتی # نامردی

کپشن برای عکس خانواده

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

کسی که توی پاییز کنارمون نیست، قطعا توی فصلای دیگه، بودنش به دردمون نمیخوره …
# ادبی

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

یه روزی خاک قدر بارونو میدونه ، ولی اون روز دیگه بارون نمی‌باره… # ادبی # باران

کپشن عکس خانوادگی

زندگی می چرخه مثل یه تاس..
امروز حڪم میڪنی!!
فردا التماس
# ادبی # زندگی

کپشن برای عکس خانواده

سیگار آخرین انتخاب دختری بود که همه چیشو به یه نَفر باخت(: # ادبی # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

مث برف باش!
زیبا،
ولی سرد…. # ادبی # خسته # مغرور

کپشن برای عکس خانوادگی

بعضیا زیر آبی رفتن برامون ، ولی نمیدونن ما با ماهیا رفیقیم . 😹🤟 # حاضر جوابی # ادبی # دروغ

کپشن برای عکس خانوادگی

‌‌ی ‍م‍‌دت آف‍‌تابی ‍نشو ب‍‌بین ‍کسی ‍برات ‍بارون‍ی ‍میشہ .؟. # مغرور # ادبی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

کار خوبو خدا میکنه ک با هیچکی حرف نمیزنه! # ادبی # خدا

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو | تاو بیو

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂 # حقیقت

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

کپشن برای عکس خانوادگی

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

کپشن درباره عکس خانوادگی

‏یه بسته ساقه طلایی خوردم بعدش رفتم اهدای خون، پرستار بیچاره مک میزد تا خون بیاد🤣

کپشن برای عکس خانوادگی

من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام! # انتقام

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

ولی من اگه مخترع بودم یه موبایلی اختراع میکردم که وقتی ضربان قلبت وایمیسه، بطور خودکار منفجر بشه😂

کپشن مناسب عکس خانوادگی

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:) # عشق یک طرفه # نامردی

کپشن برای عکس خانواده

‏تو تاکسی بچه هه به مامانش میگفت حس میکنم دارم خفه میشم. مامانش گفت چرا؟ گفت اخه حوصله ندارم نفس بکشم 🙂
بخدا منم همینطور 🙂
# خسته

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

خری گم کرده ام با بار کاشی پیام دادم شاید تو باشی # لاشی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

‏ستار العیوب فقط هودی، هم شکم رو کوچیک نشون میده، هم پهلو ها اصن دیده نمیشه:/// # حقیقت

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!.. # شاد # حقیقت

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

احساس‌میکنم‌روزامو‌گذاشتن‌

توی ‌‌‌‌‌دستگاه‌‌،دارن‌به‌تعداد‌

انبو‌ه‌ازش‌تولید‌میکنن): # شاد

کپشن واسه عکس خانوادگی

تو زندگی من مشکلات مثل دستمال کاغذی میمونه

تا یکی برمیدارم یکی دیگه میزنه بیرون😐😑😂😂😅 # زندگی # شاد

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

لذتی که تو دزدی از
سیب زمینی سرخ کرده های توی آشپزخونه هست
تو سرقت از بانک مرکزی نیست 🙂 # شاد

کپشن مناسب عکس خانوادگی

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر # شاد

کپشن برای عکس خانوادگی

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

نرگس # خسته # شاد

کپشن مناسب عکس خانوادگی

كار من ديگه از شنبه شروع كردن گذشته،
من بايد يه بار بميرم از اول شروع كنم😂
# شاد

کپشن عکس خانوادگی

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀
# شاد # دختر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

‏راننده اسنپ همینجوری که داشت با سرعت بالا میرفت پرسید مقصدت کجا بود؟ گفتم اینطوری که تو میری، خاک:(
# شاد

کپشن برای عکس خانواده

يه اسكرين شاتايي تو گوشيمه كه فقط دوس دارم باهاتون به مشكل بخورم!😂🤌🏻
# شاد

کپشن واسه عکس خانوادگی

داشتم بنیامین گوش میدادم تو یه جای آهنگ میگفت "آره خوب بلدم قدم بزنم" 

اصن پشمای آدم میریزه از این همه توانایی که خدا به این آدم داده 😂
# شاد

کپشن درباره عکس خانوادگی

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗 # شاد

کپشن برای عکس خانواده

باید یه روز بشینم پای درد دل هندزفريم ببینم‌ چشه، چرا انقد به خودش میپیچه!
# شاد

کپشن برای عکس خانواده

دختره نوشته گذاشته:
فرهاد من کجاست که ببیند لیلی در آتش عشقش خاکستر شده…
.
.
.
والا تا اون جا که من خبر دارم فرهاد چشمش دنبال شیرین بود نه لیلی
تورو خدا قبل شکست عشقی خوردن ، یه کم در حوزه ادبیات مطالعه کنید …📖🤓😂 # سکوت # شاد

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟ # شاد # درسی

کپشن درباره عکس خانوادگی

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 
# شاد

کپشن برای عکس خانوادگی

کاش یه بابا پنجعلى جیبى داشتم تا هر وقت یکى میخواست نصیحتم بکنه مى خوابوند دهنش. 
# شاد

کپشن واسه عکس خانوادگی

بیو اینستاگرام / instagram bio /زیباترین بیو های اینستاگرام | تاو بیو

کپشن مناسب عکس خانوادگی

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️

کپشن درباره عکس خانوادگی

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️

کپشن مناسب عکس خانوادگی

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️

کپشن درباره عکس خانوادگی

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کپشن واسه عکس خانوادگی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

کپشن واسه عکس خانوادگی

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨

کپشن عکس خانوادگی

☠قُّلــََِِبم دیگ واَُِِسَُ کـسِی ِسر ِخم نمّیُکنع حلعّ⦳✞😈🖐

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

من سنگسار لذت با خویش خفتنم!!!!

کپشن واسه عکس خانوادگی

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست

کپشن مناسب عکس خانوادگی

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌

کپشن عکس خانوادگی

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ

کپشن واسه عکس خانوادگی

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کپشن واسه عکس خانوادگی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

کپشن واسه عکس خانوادگی

به هرکی نگا میکنی دارع شکایت میکنع من موندم لذت دنیا به کامه کیه….

کپشن مناسب عکس خانوادگی

من شکست نخوردم. فقط 10000 راه پیدا کردم که کارساز نبود

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

و پدر
کسی‌ست که
خم شد کمرش،
تا خم نشود خنده‌ی تو!

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨

کپشن برای عکس خانوادگی

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍

کپشن برای عکس خانواده

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂

کپشن برای عکس خانوادگی

[ جز در دل من جای دگر بر تو حرام است 🙂 ]

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

دارم پسـر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد

کپشن برای عکس خانوادگی

「 ای وای از آن شهر که دیوانه ندارد! D: 」

کپشن عکس خانوادگی

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨

کپشن درباره عکس خانوادگی

 . . یڪم بیشتر لبخند بزن، یڪم ڪمتر افسوس بخور . . 

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍

کپشن عکس خانوادگی

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

کپشن عکس خانوادگی

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

کپشن عکس خانوادگی

و مهربانی هایت روزی به تو باز خواهد گشت . .🪴✨

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن…!

کپشن درباره عکس خانوادگی

فِی الواقِع ، خُداوَند اِندِ رِفاقَت اَستـ♥️

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

یهویی شکرت خدا⁦(◍•ᴗ•◍)❤⁩⁦(◍•ᴗ•◍)❤

کپشن درباره عکس خانوادگی

به پشت سرم که نگاه میکنم روزایی رو میبینم که اگر خدا نبود هیچوقت نمیتونستم بگذرونمشون…

کپشن مناسب عکس خانوادگی

هیچ موقع شکست نمیخورم،
یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️🙂

کپشن واسه عکس خانوادگی

╮•💜•╭هر پایانی، سرآغازیست نو!╮•☁️•╭

کپشن واسه عکس خانوادگی

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

پاییز زیبا و عروس فصل هاست
برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچه خواهی آرزو کن
فصل فصل قصه هاست…..

کپشن برای عکس خانوادگی

بد موقعی دیدمت
وسطِ پاییز
زیر باران!
اصلا محال بود
عاشقت نشوم…

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

عشق یعنی 
پاییز باشد 
باران بزند
دست‌هایت را بگیرم 
و پا به پای هم شهر را متر کنیم…!

#رومینا_معین_زاده 

 

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

کپشن عکس خانوادگی

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ

کپشن برای عکس خانواده

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

کپشن درباره عکس خانوادگی

سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمت غرب سینه ات تا قلبت بشنود،
بلرزد ، بتپد تنها برای من ♥️🍃📎 
.

کپشن برای عکس خانواده

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

فِی الواقِع ، خُداوَند اِندِ رِفاقَت اَستـ♥️

کپشن برای عکس خانواده

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

کپشن عکس خانوادگی

بعد از من هيچكس تكرار من نخواهد شد 💌

کپشن درباره عکس خانوادگی

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

کپشن برای عکس خانواده

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

بهم گفت 🙁 ما رو فقط مرگ میتونه جدا کنه و مرگ دختری بود با موهای مشکی و کمی خوشگل تر از من):

کپشن واسه عکس خانوادگی

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

کپشن برای عکس خانواده

ܥ‌ܠࡅ࡙ߺܠ ࡅߺ߲ܠ̇ࡅܥ‌ࡅ࡙ߺِ ܩߺ₉ܣߊ‌‌ܩ ࡅߺ߳₉ࡅ࡙ߺࡅ࡙ߺ ܥ‌ܠࡅߺ߲ܝ؛)♥️👧🏻🍃

#𝗟𝗢𝗩𝗘

کپشن برای عکس خانواده

«مواظب رفتارتون باشيد
من بيشعورم ميزارمتون كنار میرم»
‌‌‌‌

کپشن مناسب عکس خانوادگی

داشتم بنیامین گوش میدادم تو یه جای آهنگ میگفت "آره خوب بلدم قدم بزنم" 

اصن پشمای آدم میریزه از این همه توانایی که خدا به این آدم داده 😂

کپشن عکس خانوادگی

چآيی کِ سَرد میْشه یآ میریزَنِش دور یآ عَوَضِش میکُنَن حالآ تُو فکْ کُن وَقتي سَردي خيلي جَذابي 😂😒

کپشن برای عکس خانواده

بعضیا مالکشون یکی دیگست مالیاتشو فقط ما میدیم😂😏

کپشن برای عکس خانواده

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج

کپشن برای عکس خانواده

و پدر
کسی‌ست که
خم شد کمرش،
تا خم نشود خنده‌ی تو!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

میان این همه مهمان ،
چقدر تنهایم !
وقتی ،
در بین این همه کفش ،
کفش های تو نیست … !

کپشن عکس خانوادگی

فصل بهاره ولی آدماش زمستونیَن … 

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️

کپشن برای عکس خانوادگی

چند دقیقه تا بهار …

الهی زندگیتون مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش
زندگیتون بهاری …

بهارتون مبارک🌸

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

خانواده هسته اصلی تمدن است.
ویل دورانت

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

راز یک خانواده خوشبخت این است که اعضای خانواده یاد گرفته اند که به یکدیگر عشق بورزند

کپشن برای عکس خانواده

A happy family is but an earlier heaven
یه خانواده خوشبخت و شاد بهشت زودتر از موعد است

کپشن برای عکس خانواده

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی
یعنی تو برای باقی مانده عمرت عاشق خواهی بود و به تو عشق خواهند ورزید

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

افراد به زندگی ما می آیند و از زندگی مان می روند
اما زیبایی زندگی این است که خانواده ما همیشه اینجاست

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

 خانواده سه نفره من، سیستم پشتیبانی من هستند.آنها به من می گویند که چه چیزی را باید بشنوم، نه آنچه دلم می‌خواهد.آنها در روزهای خوب و بد کنار من هستند.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

خانه جایی است که خانواده ام است
از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا بچه ها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها
خانواده یعنی همه چیز …
خانواده من دنیای من است
قلب من است
روح من است
خون در رگ های من است

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

اصلی ترین غریزه ما غریزه بقا نیست بلکه خانواده است

کپشن واسه عکس خانوادگی

هیچ خانواده‌ای کامل نیست، ما بحث می‌کنیم… ما دعوا می‌کنیم…حتی مدتی با هم صحبت نمی‌کنیماما در پایان، خانواده، خانواده استو عشق همیشه در خانواده سه نفره ما خواهد بود

کپشن واسه عکس خانوادگی

خانواده یعنی همه چیز برای من
من آن ها را با تمام قلبم دوست دارم و دوست دارم اوقاتم را با آن ها بگذرانم
و هرکاری انجام خواهم داد برای این که آن ها را خوشحال کنم

کپشن عکس خانوادگی

هنگامی که به خانواده مان، همسرمان، والدین یا بچه های مان فکر می کنیم بیا آن ها را هدیه ای از جانب خداوند ببینیم

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن
خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می ورزد
و داشتن هر دوی آن ها نعمت و خوشبختی است

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

خانواده اتصالی به گذشته و پلی به سوی آینده ما ست

کپشن مناسب عکس خانوادگی

مهم‌ترین چیز در دنیا خانواده و عشق استخانواده کوچک و سه نفره من زندگی و عشق من استو هر چیزی غیر از آن در درجه دوم اهمیت برای من قرار دارد.

کپشن برای عکس خانواده

تو خانواده ات را انتخاب نمی کنی
خانواده هدیه ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن ها هستی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

The family is one of nature’s masterpieces
خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

خانواده یعنی گذشت و ایثار بی منت
خانواده یعنی عشق و محبت بی شمار
خانواده یعنی یک اتفاق خوب برای رسیدن به هدف های بلند
خانواده یعنی تحمل کمبودها و سختی ها در کنار یکدیگر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

چه کاری برای بهبود و گسترش صلح جهان می توانید انجام دهید؟
فقط به خانه بروید و به خانواده خود عشق بورزید!

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

خانواده ما مانند شاخه های یک درخت است
ممکن است در جهت های مختلف رشد کنیم اما هنوز ریشه های ما یکی است

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

هنگامی که همه چیز سخت و غیر قابل تحمل می شود
افرادی که همراه تو می ایستند و شانه خالی نمی کنند خانواده ات هستند

کپشن برای عکس خانوادگی

خانواده یعنی گذشت و ایثار بی‌منتخانواده یعنی عشق و محبت بی‌شمارخانواده یعنی یک اتفاق خوب برای رسیدن به هدف‌های بلندخانواده یعنی تحمل کمبودها و سختی‌ها در کنار یکدیگر

کپشن مناسب عکس خانوادگی

یک روز تو برای من کارهایی انجام خواهی داد که از آن ها نفرت داری
این همان چیزی است که معنایش خانواده است!

کپشن درباره عکس خانوادگی

افراد خانواده قطب نمایی هستند که ما را هدایت می کنند
آن ها الهام بخش ما برای رسیدن به ارتفاعات بلند هستند و در شرایط دشوار و ناخوشایند به ما آرامش می دهند

کپشن مناسب عکس خانوادگی

وقتی به زندگی تان نگاه می کنید
بزرگ ترین خوشبختی ها
خوشبختی های خانوادگی است

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

هیچ خانواده ای کامل نیست
ما بحث می کنیم
ما دعوا می کنیم
حتی مدتی با هم صحبت نمی کنیم
اما در پایان خانواده، خانواده است
عشق همیشه در خانواده خواهد بود

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

خانواده ما دایره ای از قدرت عشق است
که با هر تولد و هر عضو جدید دایره بزرگ تر می شود

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

هر کس به خانه ای برای زندگی نیاز دارد
اما این یک خانواده حامی ست که خانه می سازدپیامک متنی زیبا در مورد زندگی و خانوادهخانواده من زندگی من است و هر چیزی غیر از آن در درجه دوم اهمیت برای من قرار دارد

کپشن برای عکس خانواده

خانواده از کجا شروع می شود؟
از آن جایی که مرد جوان عاشق یک دختر می شود
و تاکنون جایگزین بهتری برای آن یافت نشده است!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

من خوشبختم که چیزهای فوق العاده ای در زندگی ام دارم
خانواده، دوستان و خداوند
هر روز به همه آن ها فکر می کنم

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

اگه خانواده داری یعنی تو همه چیز داری

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

Family is not an important thing. It’s everything
خانواده یک چیز مهم نیست، خانواده همه چیز است

کپشن مناسب عکس خانوادگی

خانواده جایی است که زندگی شروع می شود و عشق هرگز تمام نمی شود

کپشن برای عکس خانواده

با خانواده خود در سرزمین زیبای زندگی لذت ببرید

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

تقویم دل من
نسبتی با تقویم های جهان ندارد…
میانِ برگ ریزان ِخزان،
وسط چله ی زمستان هم،
می بینی نوشته اند بهار!
آن لحظه که تو….خندیدی
تولدت مبارک

کپشن درباره عکس خانوادگی

از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
اسمان در مقدمت باران گل باریده بود
تولدت مبارک

کپشن برای عکس خانواده

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ،
ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺖ،
ﭼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯼ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟
ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
تولدت مبارک

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

می گویندقلب هرکس به اندازه مشت بسته اوستامامن قلب تورا دیده ام که به اندازه یک دشت مهربانی وسعت داردمن مدیونم به قلب مهربون تو،به دل پاک تو،من عاشق مهربانی توهستم.دنیایی که تودرآن هستی ومن،اوقاتی که کنارتوراه می روم،کنارتومی خندم،شیطنت می کنم برای من دنیایی متفاوت ازدنیای بقیه است..من گاهی خطا میکنم وتوآرام وصبوربه من نگاه می کنی وبه روی من نمی آوری امامن همیشه شرمنده ازاین خودگذشتگی توهستم،من مدیون توام من درکنارتومحکم ومقاومم چون تورادرقلبم دارم وحاضرنیستم تورا ازدست بدهم.همسر عزیزم تولدت مبارک

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

هدیه ای از آسمان برای؛
روز تولدت رسید.
و دیدم هیچ چیز
گلم را
جز عشق
لایق نیست.
تولدت مبارک

کپشن درباره عکس خانوادگی

امروز روز زیبای توست و منتمام دلتنگیهایم را
به جای تو
در آغوش می کشم
چقدر جایت میان بازوانم خالیست
تولدت مبارک

کپشن درباره عکس خانوادگی

ر​وزی که تو آمدی
شعر نابی بودی
آفتاب و بهار با تو آمدند
روزی که آمدی
طوفان شد و پیکانی آتشین
در نقطه ای از جهان فرود آمد
و من با تو باور کردم
که می شود هم پای رنگین کمانی در باران قدم زد !
تولدت مبارک

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ،ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺖ،ﭼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯼﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡتولدت مبارک همسرم

کپشن درباره عکس خانوادگی

دلم میخواد بدونی تو این همه ستاره / هیچ کی اندازه ی من نگاتو دوست ندارهتولدت پر از نور خوش اومدی ستاره / اگرچه از راه دور هیچ فایده ای نداره . . .

کپشن واسه عکس خانوادگی

نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم رانمی دانم که حس کردی سکوتم راولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستموجود ساده ات بوده که من اینگونه دل بستمعزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بودتولدت مبارک

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

خدای اطلسی ها با تو باشدپناه بی کسی ها با تو باشدتمام لحظه های خوب یک عمربجز دلواپسی ها با تو باشدتولدت مبارک

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

به سال‌ ها بعد فکر می‌ کنمبه زیبایی سپیدی موهایمان!!میدانستی؟!پیر شدن کنار تو چقدر می‌ چسبد!؟اینکه دستانم بلرزندپاهایم توان راه رفتن نداشته باشندو کنارت بنشینم و بی‌ اختیارسنگینیِ سرم را روی شانه‌ هایترها کنم!!خوابم ببردو رویای آن روزی را ببینمکه برای اولین بار گفته ‌ام“دوستت دارم”و تو خندیدی.. .تولدت مبارک همسرم

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

عزیزم یکسال دیگر از بدنیا آمدن تو گذشتو امیدوارم بهترین سال عمرت را پیش رو داشته باشیتولدت مبارک

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

ر​وزی که تو آمدی
شعر نابی بودی
آفتاب و بهار با تو آمدند
روزی که آمدی
طوفان شد و پیکانی آتشین
در نقطه ای از جهان فرود آمد
و من با تو باور کردم
که می شود هم پای رنگین کمانی در باران قدم زد !
تولدت مبارک

کپشن عکس خانوادگی

تو همراه خودت خوشبختی را به خانواده ی ما آوردی. تولدت مبارک خواهر گلم!

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

دیشب برای روز تولدت
یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای از ماه را
و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من عاشق تر میشوم …
تولدت مبارک ..!

کپشن درباره عکس خانوادگی

زندگی یک سفره، از هر مایل او ن لذت ببر. تولدت مبارک دوست خوبم!

کپشن واسه عکس خانوادگی

امروز تولدت کـــسی استکـــسی خوبکــــسی که مثل هیچکس نیستکـــسی که لبخند هایش بوی طراوت باران و بهار داردمامان جونم تولدت مبارک!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

جشن میلادت را به پرواز می رومدراین خانگی ترین آسمانِ بی انتهاآسمانی که نه برای مننه برای توکه تنها برای “ما” آبیست . . .

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

تولدت مبارک! امیدوارم امسال بزرگترین و شگفت انگیزترین سال زندگی تو باشه.

کپشن برای عکس خانواده

بیا امروز را جشن بگیریم و فراموش کنیم که فردایی هم هست!

کپشن برای عکس خانوادگی

کسی که خیلی دوستش دارم، امروز تولدشه. تولدت مبارک عزیزم!

کپشن برای عکس خانوادگی

گذشته را فراموش کن، به آینده امیدوار باش چون بهترین اتفاقات زندگی هنوز در راه است. تولدت مبارک پسرم!

کپشن درباره عکس خانوادگی

عشق من
امروز همه چیز زیباست
زندگی زیباتر
دنیا زیباتر
رنگ ها زیباتر
عشق زیباتر
ما همه خوشحالیم
چون خدا تو را به جهان بخشیده است

کپشن برای عکس خانواده

داشتم فکر می کردم که چه هدیه ای می تونم بهت بدم که لایق تو باشه اما فهمیدم که امکان نداره چیزی مناسب تو پیدا کنم چون خودت بهترین هدیه جهانی.تولدت مبارک همسرم!

کپشن برای عکس خانوادگی

کلمات به تنهایی برای بیان اینکه چقدر خوشحالم که یک سال بزرگتر شدم کافی نیست! امیدوارم همیشه شاد و سالم باشم.تولدم مبارک خودم!

کپشن برای عکس خانوادگی

برای تو یک روز زیبا به همراه سلامتی و خوشبختی برای همیشه آرزو می کنم. تولدت مبارک عشقم!

کپشن برای عکس خانوادگی

عاشق تو بودن ساده ترین کار دنیاستو فراموش کردن روز تولدت سخت ترینهمسر مهربانم تو را به خاطر تمام لحظه های زیبایی که در زندگی مشترکمان رقم زدی دوست دارمتولدت مبارک

کپشن برای عکس خانواده

هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفریدتا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد . . .سالروز شکفتنت مبارک رفیق قدیمی!

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

امروز از دیروز پیرتر شدم اما از فردا جوان تر هستم. تولدت مبارک من!

کپشن عکس خانوادگی

وقتی تو به دنیا آمدی
هنوز عشق در افسانه ها تصور میشد
با تولد تو
عشق نیز متولد شد
و امروز سالروز جشن گرفتن عشقی است
که تو به جهان هدیه داده ای

کپشن برای عکس خانواده

خانواده بهترین چیزیست که می‌توانستید آرزو کنید. آنها در فراز و نشیب‌ها کنار شما هستند و به شما عشق می‌ورزند بدون توجه به این که چه جور آدمی هستید.خانواده یعنی «عشق، آرامش، انگیزه»

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

خانواده فقط ارتباط خونی نیست. خانواده کسانی هستند که شما را همان طوری که هستید، قبول میکنند. کسانی که برای دیدن لبخند شما هر کاری انجام می دهند، و دوستتان دارند فارغ از هرچه هستید.راز یک خانواده خوشبخت این است که اعضای خانواده یاد گرفته اند که به یکدیگر عشق بورزند

کپشن واسه عکس خانوادگی

من می دانم که هر خانواده مشکلات خود را دارد. اما من کسانی را که با وجود مشکلات، کنار هم می‌مانند تحسین می کنم.

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

A happy family is but an earlier heaven
یه خانواده خوشبخت و شاد بهشت زودتر از موعد است

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

اعضای خانواده مانند شاخه‌های یک درخت هستند، آنها در جهات مختلف رشد می کنند، اما ریشه های آنها به هم پیوسته و ثابت باقی می ماند.

کپشن برای عکس خانواده

خانواده یعنیخانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن
خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می ورزد
و داشتن هر دوی آن ها نعمت و خوشبختی است

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

خانواده اولین سلول اساسی جامعه بشری است

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

امروز و هر روز به خانواده خود فکر کنید و اجازه ندهید دنیای شلوغ امروزه مانع شما شود که نشان دهید چقدر عاشق خانواده خود هستید و از آنها قدردانی می کنید.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

خانواده یعنی عشق، یعنی جریان زندگی

کپشن برای عکس خانوادگی

شما خانواده خود را انتخاب نمی کنید. آنها هدیه خداوند به شما هستند، همانطور که شما هستید.(دزموند توتو، اسقف اعظم آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل)

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

گاهی اوقات خانواده تمام چیزی است که شما برای گذراندن یک روز به آن نیاز دارید

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی
یعنی تو برای باقی مانده عمرت عاشق خواهی بود و به تو عشق خواهند ورزید

کپشن مناسب عکس خانوادگی

من در کارم چیزهای زیادی به دست آورده ام، اما بزرگترین دستاورد برای من فرزندان و خانواده ام هستند. این به معنای پدر و همسر خوب بودن و تا حد امکان با آنها در ارتباط بودن است.(دیوید بکهام، بازیکن فوتبال انگلیسی)

کپشن برای عکس خانوادگی

خانه جایی است که خانواده ام است
از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا بچه ها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها
خانواده یعنی همه چیز …
خانواده من دنیای من است
قلب من است
روح من است
خون در رگ های من است

کپشن عکس خانوادگی

دوستان و خانواده من سیستم پشتیبانی من هستند. آنها به من می گویند که چه چیزی را باید بشنوم، نه آنچه دلم میخواهد. آنها در روزهای خوب و بد کنار من هستند.(کلی کلارکسون، خواننده امریکایی)

کپشن مناسب عکس خانوادگی

خانواده یعنی همه چیز برای من
من آن ها را با تمام قلبم دوست دارم و دوست دارم اوقاتم را با آن ها بگذرانم
و هرکاری انجام خواهم داد برای این که آن ها را خوشحال کنم

کپشن برای عکس خانوادگی

خانواده من همه چیز هستند. من همان چیزی هستم که مادرم، پدرم، برادرم و خواهرم به من داده‌اند.(رونالدینیو، بازیکن فوتبال برزیلی)

کپشن مناسب عکس خانوادگی

تو خانواده ات را انتخاب نمی کنی
خانواده هدیه ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن ها هستی

کپشن واسه عکس خانوادگی

آدم ها می آیند و می روند
دوستان مانند آب و هوا تغییر می کنند
اما می دانم که خانواده ام برای همیشه هست
برای همین عاشق خانواده ام هستم

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

همه آنچه اهمیت دارد، کیفیت زندگی و ایجاد تعادلی شاد بین کار، دوستان و خانواده است.(فیلیپ گرین، کارآقرین و سرمایه دار انگلیسی)

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

خانواده یعنی گذشت و ایثار بی منت
خانواده یعنی عشق و محبت بی شمار
خانواده یعنی یک اتفاق خوب برای رسیدن به هدف های بلند
خانواده یعنی تحمل کمبودها و سختی ها در کنار یکدیگر

کپشن برای عکس خانوادگی

خانواده فقط با نام خانوادگی یا خون تعریف نمی‌شود. بلکه تعهد و عشق آن را تعریف می‌کند.(دیو ویلیس، نویسنده، کارگردان و موسیقی دان امریکایی)

کپشن واسه عکس خانوادگی

خانواده ما مانند شاخه های یک درخت است
ممکن است در جهت های مختلف رشد کنیم اما هنوز ریشه های ما یکی است

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

پیوندی که خانواده را کنار هم نگه می‌دارد، به خاطر خون نیست بلکه به خاطر احترام و شادی است که در زندگی یکدیگر به وجود می‌آورند.(ریچارد باخ، خلبان و نویسنده امریکایی)

کپشن مناسب عکس خانوادگی

یک روز تو برای من کارهایی انجام خواهی داد که از آن ها نفرت داری
این همان چیزی است که معنایش خانواده است!

کپشن برای عکس خانواده

می‌دانید برای ارتقاء صلح جهانی چه کاری می توانید انجام دهید؟ کافیست به خانه بروید و خانواده خود را دوست داشته باشید.(مادر ترزا، راهبه کاتولیک آلبانیایی برنده جایزه صلح نوبل)

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

من در خانه
در کنار خانواده و دوستانم
در آرامشم

کپشن مناسب عکس خانوادگی

وقتی به زندگی تان نگاه می کنید
بزرگ ترین خوشبختی ها
خوشبختی های خانوادگی است

کپشن درباره عکس خانوادگی

در زندگی خانوادگی، عشق مثل روغنی است که اصطکاک را کاهش می‌دهد، سیمانی که اجزا را کنار هم نگاه می‌دارد و موسیقی که هماهنگی را به ارمغان می آورد.(فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی)

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

خانواده ما دایره ای از قدرت عشق است
که با هر تولد و هر عضو جدید دایره بزرگ تر می شود

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

تنها صخره ای که می دانم ثابت می‌ماند و تنها نهادی که می دانم کار می‌کند، خانواده است.(لی ایکوکا، از مدیران خودروسازی فورد در امریکا)

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

بچه های من پاره تن من هستند
هرکاری انجام می دهم برای آن هاست
و هرگز نمی توانم کسی را بیشتر از آن ها دوست داشته باشم

کپشن واسه عکس خانوادگی

هر کس به خانه ای برای زندگی نیاز دارد
اما این یک خانواده حامی ست که خانه می سازد

کپشن عکس خانوادگی

خانواده بدان معنی است که هیچ کس پشت سر گذاشته نشده و فراموش نمی‌شود.(دیوید اوگدن استایرز، کارگردان و بازیگر امریکایی)

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

امروز و هر روز بعد از آن به خانواده خود فکر کن
اجازه نده دنیای شلوغ امروزی تو را از نشان دادن عشق و قدردانی ات نسبت به خانواده غافل کند

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

خانواده‌ها قطب نماهایی هستند که ما را راهنمایی می کنند. آنها مشوق ما برای رسیدن به بلندترین قله ها هستند و مایۀ آرامش ما، اگر به ناگاه درون دره‌ای فروغلتیم.(برد هنری، سیاستمدار امریکایی)

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

مهم ترین چیز در دنیا خانواده و عشق است

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

چه آن را قبیله بنامید، چه شبکه، و چه آن را خانواده بنامید، هرچه که می گویید و هر کس که هستید، به یکی از آنها احتیاج دارید.(جین هوارد، نویسنده بریتانیایی)

کپشن عکس خانوادگی

خانواده من زندگی من است و هر چیزی غیر از آن در درجه دوم اهمیت برای من قرار دارد

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

شما به دنبال کسب درآمد از خانه خود خارج می شوید و وقتی به آن رسیدید، به خانه بازمی‌گردید و آن را با خانواده خود به اشتراک می گذارید.(آنیتا بیکر، ترانه سرای امریکایی)

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

من خوشبختم که چیزهای فوق العاده ای در زندگی ام دارم
خانواده، دوستان و خداوند
هر روز به همه آن ها فکر می کنم

کپشن مناسب عکس خانوادگی

خانواده، آزمون آزادی است؛ چرا که خانواده تنها چیزیست که یک انسان آزاد با اختیار خود و برای خود ایجاد میکند.(گیلبرت چسترتون، فیلسوف و نویسنده انگلیسی)

کپشن مناسب عکس خانوادگی

اگه خانواده داری یعنی تو همه چیز داری

کپشن عکس خانوادگی

یک خانواده شاد، بهشتی است که زودتر از موعد به ما رسیده است.(جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس و فعال سیاسی ایرلندی)

کپشن برای عکس خانواده

Family is not an important thing. It’s everything
خانواده یک چیز مهم نیست، خانواده همه چیز است

کپشن درباره عکس خانوادگی

خانواده جایی است که زندگی شروع می شود و عشق هرگز تمام نمی شود

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

در زندگی خانوادگی، عشق روغنی است که اصطحکاک ها را از بین می برد
سیمانی است که افراد را به هم نزدیک تر می کند
و موسیقی ای است که هارمونی برای زندگی به ارمغان می آورد

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

خانواده همیشه به هم خون بودن نیست
خانواده همان افرادی در زندگی شما هستند که شما را از خودشان می دانند
کسانی که شما را همانطور که هستید می پذیرند
کسانی که هر کاری می کنند تا لبخند شما را ببینند

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

با خانواده خود در سرزمین زیبای زندگی لذت ببرید

کپشن عکس خانوادگی

خانواده از کجا شروع می شود؟
از آن جایی که مرد جوان عاشق یک دختر می شود
و تاکنون جایگزین بهتری برای آن یافت نشده است!

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

هیچ خانواده ای کامل نیست
ما بحث می کنیم
ما دعوا می کنیم
حتی مدتی با هم صحبت نمی کنیم
اما در پایان خانواده، خانواده است
عشق همیشه در خانواده خواهد بود

کپشن عکس خانوادگی

خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است.

کپشن درباره عکس خانوادگی

افراد خانواده قطب نمایی هستند که ما را هدایت می کنند
آن ها الهام بخش ما برای رسیدن به ارتفاعات بلند هستند و در شرایط دشوار و ناخوشایند به ما آرامش می دهند

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

هنگامی که همه چیز سخت و غیر قابل تحمل می شود
افرادی که همراه تو می ایستند و شانه خالی نمی کنند خانواده ات هستند

کپشن برای عکس خانواده

چه کاری برای بهبود و گسترش صلح جهان می توانید انجام دهید؟
فقط به خانه بروید و به خانواده خود عشق بورزید!

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

The family is one of nature’s masterpieces
خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

خانواده اتصالی به گذشته و پلی به سوی آینده ما ست

کپشن برای عکس خانواده

هنگامی که به خانواده مان، همسرمان، والدین یا بچه های مان فکر می کنیم بیا آن ها را هدیه ای از جانب خداوند ببینیم

کپشن مناسب عکس خانوادگی

اصلی ترین غریزه ما غریزه بقا نیست بلکه خانواده است

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

افراد به زندگی ما می آیند و از زندگی مان می روند
اما زیبایی زندگی این است که خانواده ما همیشه اینجاست

کپشن برای عکس خانواده

خانواده هسته اصلی تمدن است.
ویل دورانت

کپشن برای عکس خانواده

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

کپشن عکس خانوادگی

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

کپشن مناسب عکس خانوادگی

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

کپشن درباره عکس خانوادگی

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

کپشن برای عکس خانوادگی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

کپشن درباره عکس خانوادگی

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳ # زندگی # آرامش

کپشن برای عکس خانواده

سال ها عشق در دقیقه ای نفرت فراموش میشود

کپشن درباره عکس خانوادگی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

کپشن برای عکس خانواده

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

کپشن برای عکس خانواده

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

کپشن درباره عکس خانوادگی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

کپشن برای عکس خانواده

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

کپشن مناسب عکس خانوادگی

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

کپشن برای عکس خانواده

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

کپشن برای عکس خانواده

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد. # ادبی # دروغ

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

کپشن واسه عکس خانوادگی

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

کپشن برای عکس خانوادگی

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

کپشن عکس خانوادگی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

جملاتی که فرزند اول مظلوم خانواده میشنوه:تو باید الگوی خواهر/برادرت باشی»«من نگفتم تو مقصری»«او از تو یاد می‌گیرد»«تو باید بهتر بدانی»«او از تو تقلید می‌کند چون دوستت دارد»

کپشن درباره عکس خانوادگی

دقت کردین
.
.
.
هدف از بدنیا اوردن بچه دوم تنها نبودن بچه اوله…وگرنه دلیل دیگه ای نداره ^_^

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

چون پدر مادرا دیدن بچه اول عمرا به هیچ جا نمیرسه برا همین بچه دوم رو میارن که زندگیشون یه ثمره ی درستو حسااابی داشته باشه!
بچه های دوم ب بعد لایکاتونو نمیبینم.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

یه سلام هم کنیم به اون هایی کهبچه اول خانواده هستندسلام موش آزمایشگاهی!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

ویژگی های فرزندان اول تا چندم از نظر محققانفرزندان اول اغلب بسیار با انگیزه، نوع شخصیتی تیپ A مستعد استرس، بسیار سازگار و تحت تأثیر توجه خاص والدین هستند.فرزندان وسط از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و تمایل بیشتری برای مشارکت در جمع دارند.فرزندان آخر از بالاترین درجه جامعه پذیری و حس همدلی برخوردار بوده و البته سرکش ترین فرزندان نیز محسوب می شوند.تک فرزندها در عین برخورداری از هوش بالا دارای مشکلات رفتاری هستند.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

کپشن برای عکس خانوادگی

‌‌‌
« طُ قَلب و روحِ مَنی••͜♡! ‌»
⠀ # دوستت دارم # همسر

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

مٺعهـدم به دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابَد😌♥️
━━━━⪻✿⪼━━━━ # دوستت دارم

کپشن برای عکس خانوادگی

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

•مُوندِگاره‌ قَلبمـــی.♥️ # دوستت دارم # همسر

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

‌‌ ❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•💍• # دوستت دارم

کپشن مناسب عکس خانوادگی

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي » # دوستت دارم # همسر

کپشن مناسب عکس خانوادگی

⏆ تا ابد به دوست داشتنت متعهدم. # دوستت دارم

کپشن برای عکس خانوادگی

「تُــــو خوبتَرین حادثہ عُمرِ منی💜😌」
# دوستت دارم

کپشن برای عکس خانوادگی

تو بهترین اتفاق هرروز مني . . .♡ # دوستت دارم

کپشن واسه عکس خانوادگی

‹ نعمتِ بُزرگیه ، داشتَنِ تُو ♡ ›❥
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌ # دوستت دارم

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

کپشن واسه عکس خانوادگی

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡ # دوستت دارم # دریا

کپشن واسه عکس خانوادگی

‹ قلبه من عاشقِ توعِه..♡🦋 › # دوستت دارم

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

کپشن درباره عکس خانوادگی

‌♡〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗♡ # دوستت دارم

کپشن برای عکس خانواده

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

تو كل “دنـ∝ـيا” هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از “تـᰔـو” بخوامش•♥️ # دوستت دارم # همسر

کپشن واسه عکس خانوادگی

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

⁽ طُ∞یه‌حـسِ‌عَمیقی‌تو‌قلـــبِ‌مَـن💙💍 ⁾ # دوستت دارم

کپشن برای عکس خانوادگی

تُـــْـــــو متفاوتي چون من دوسِت دارَم..! # دوستت دارم

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ
‌ # دوستت دارم # همسر

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

⦗بـٰـا تـو مـٰالـکِ دنیامِ.‌.•♥️∞ # دوستت دارم

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•💍 # دوستت دارم

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

« طُ همِه‌يِ جونمي». # دوستت دارم

کپشن درباره عکس خانوادگی

 

تو اون آرامشی هستی که هر لحظه بیشتر تو وجودم رشد میکنه💕✨
 

  # دوستت دارم # زندگی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..🔗

# دوستت دارم

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

من اگه مثل خیلیا بودم…
الآن با خیلیا بودم…
جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

از شکست نترسید، از تلاش نکردن بترسید!

کپشن مناسب عکس خانوادگی

حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناکتره!

کپشن واسه عکس خانوادگی

بعضیا سعی دارن مخ منو بزنن اما اینو نمی دونن که من اصن مخ ندارم!

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

یاد گرفتم که همه ی چیز های خوب را باید به عنوان راز نگه دارم

کپشن عکس خانوادگی

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

کپشن مناسب عکس خانوادگی

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

کپشن برای عکس خانواده

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم، این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

کپشن عکس خانوادگی

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

کپشن واسه عکس خانوادگی

من مردانی را دوست دارم که آینده ای داشته باشند و زنانی را که گذشته ای دارند

کپشن عکس خانوادگی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

کپشن مناسب عکس خانوادگی

قله ای که چند بار فتح شود
بی شک تفریحگاه عمومی می شود
مواظب دلت باش …!

کپشن واسه عکس خانوادگی

اگر می خواهید بر تمام دنیا غلبه کنید، بر خود غلبه کنید

کپشن مناسب عکس خانوادگی

یوقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن!

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

پاکی بعضیا مثل پاکی هوای تهران یه شایعه ست!!!

کپشن عکس خانوادگی

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

کپشن عکس خانوادگی

همه شبیه هم هستند
هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

کپشن عکس خانوادگی

ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺭﻓﺘﻨﯽ ، ﺑﻬﺎﻧﺸﻮ …

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

من آغوش کسی را دوست دارم کهبوی بی کسی می دهدنه بوی هر کسی

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم بازی میکنی!

کپشن واسه عکس خانوادگی

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

رابطه ای که توش التماس باشه …
ساعت ۹ بزارین دم در خونه تا شهرداری ببره …

کپشن مناسب عکس خانوادگی

بعضیا سعی دارن مخ منو بزنن اما اینو نمی دونن که من اصن مخ ندارم!

کپشن برای عکس خانوادگی

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

کپشن درباره عکس خانوادگی

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

کپشن برای عکس خانوادگی

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

کپشن برای عکس خانواده

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

کپشن درباره عکس خانوادگی

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

کپشن برای عکس خانواده

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

کپشن واسه عکس خانوادگی

تکست رفاقتی شاخ
با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

متن شاخ تیکه دار
بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

کپشن برای عکس خانواده

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

یاد گرفتم که همه ی چیز های خوب را باید به عنوان راز نگه دارم

کپشن برای عکس خانوادگی

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

متن شاخ کنایه دار
زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

کپشن مناسب عکس خانوادگی

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارمعشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

کپشن برای عکس خانوادگی

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

کپشن مناسب عکس خانوادگی

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

کپشن واسه عکس خانوادگی

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

کپشن واسه عکس خانوادگی

جملات سنگین و فلسفی
زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

کپشن عکس خانوادگی

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

استاتوس سنگین دخترونه و پسرونه
بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …
بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

کپشن عکس خانوادگی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

کپشن درباره عکس خانوادگی

یه سریام هستن وانمود می کنن نسبت به ما بی خیالن
ولی هر شب پروفایل ما را چک می کنن بعد می خوابن

کپشن عکس خانوادگی

دیروز کوچه تنگ بود
امروز دلِ ما …

کپشن مناسب عکس خانوادگی

.If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be
اگر همیشه سعی می‌کنید طبیعی باشید، هرگز نخواهید فهمید که چقدر شگفت انگیز هستید.

کپشن برای عکس خانواده

.Stay positive. Attitude is everything
مثبت بمان؛ نگرش، همه چیز است.

کپشن برای عکس خانوادگی

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

کپشن برای عکس خانواده

! I don’t care what people think of me. Mosquitos find me attractive
من اهمیتی نمی‌دهم که مردم درباره من چه فکر می‌کنند. پشه‌ها مرا جذاب می‌دانند!

کپشن عکس خانوادگی

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرا دهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به آنها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست… بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

کپشن برای عکس خانوادگی

If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise
بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.

کپشن واسه عکس خانوادگی

Be happy with what you have. Be excited about what you wantبا چیزی که داری شاد باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

failure is never final where love existsجایی که عشق وجود دارد شکست هرگز پایان کار نیست

کپشن درباره عکس خانوادگی

Life is when you realize, thousands of happiness can’t remove one pain in the heart
But one pain can remove all the laughter you had in your heartزندگی زمانی است که درک می کنی هزاران شادی نمی تواند اثر یک درد را از دلت بیرون کند
در حالی که یک درد همه خنده هایی که در دلت داشتی را محو می کند.

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

Take risks: if you win, you will be happy; if you lose, you will be wiseریسک کنید: اگر پیروز شدید شادمان می شوید و اگر شکست خوردید خردمند!

کپشن درباره عکس خانوادگی

No friendship is an accidentهیچ رابطه دوستی اتفاقی نیست

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

You must expect great things of yourself before you can do them
تو باید قبل از اینکه کار‌های بزرگی انجام می‌دهی انتظار آن‌ها را از خودت داشته باشی.

کپشن برای عکس خانوادگی

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts
موفقیت نهایی نیست، شکست مهلک نیست: این شجاعت ادامه دادن است که مهم است.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary
اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت.

کپشن واسه عکس خانوادگی

No matter how poor you think you are … if you have the family, you have everything
اهمیتی نداره که چقدر فکر می‌کنی فقیر هستی … اگه یک خانواده داری یعنی تو همه چیز داری.

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them
تو خانواده ات را انتخاب نمی‌کنی. خانواده هدیه‌ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن‌ها هستی.

کپشن درباره عکس خانوادگی

Family is not an important thing. It’s everything
خانواده یک چیز مهم نیست. همه چیز است.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words
یه دوست کسی است که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه ات بخونه.

کپشن درباره عکس خانوادگی

Friendship is born at the moment when one man says to another “What! You too? I thought that no one but myself…”
دوستی در لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: “چی! تو هم؟… فکر می‌کردم که هیچ‌کس جز خودم … “

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

A friend is someone who knows all about you and still loves you
دوست کسی است که همه چیز را در مورد شما می‌داند و هنوز هم شما را دوست دارد.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

Your time is limited, so don’t waste it. Don’t be trapped by dogma. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition
زمان شما محدود است، پس زندگی خود را هدر ندهید. گرفتار دام تعصب نشوید. اجازه ندهید که صدای نظر دیگران صدای درونی شما را خفه کند؛ و از همه مهمتر، این شجاعت را داشته باشید که قلب و بینش خود را دنبال کنید.

کپشن برای عکس خانوادگی

Life is either a daring adventure or nothing at all
زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه است یا در کل هیچ چیز نیست.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

Life is a gift, given in trust – like a child
زندگی هدیه‌ای است که با اعتماد داده می‌شود – مانند یک کودک.

کپشن برای عکس خانواده

Be happy for this moment. This moment is your life
برای این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

In a day when you don’t come across any problems you can be sure that you are traveling in a wrong path
در یک روز اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید می‌توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.

کپشن برای عکس خانوادگی

It isn’t what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about
موضوع این نیست که چه چیزی دارید یا چه کسی هستید یا کجا هستید یا در حال انجام چه کاری هستید که شما را خوشحال یا ناراحت می‌کند. موضوع این است که درباره آن چه فکری می‌کنید.

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

Change your thoughts and you change your world
افکار خود را تغییر دهید تا دنیایتان تغییر کند.

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

کپشن برای عکس خانواده

راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به انها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است
The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید
World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.

کپشن درباره عکس خانوادگی

فردا و دیروزبا هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود
Yesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.

کپشن برای عکس خانوادگی

Just when I think that it is impossible to love you any more than I already do, you prove me wrongدرست زمانی که فکر میکنم بیشتر دوست داشتنت غیر ممکنه، بهم ثابت میکنی که اشتباه میکنم.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

You have no idea how much my heart races when I see you.هیچ تصوری نداری که وقتی میبینمت، قلبم چه تند تند میزنه.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

I know fairy tales come true because I have you.من میدونم که افسانه ها به واقعیت میپیوندن چون من تورو دارم.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

تا وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن…!  گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند!!

کپشن عکس خانوادگی

ما میتوانیم خیلی چیزها به آدمهای اطرافمون هدیه کنیم. مثل عشق, لذت و محبت…!  اما لیاقت داشتن اینها رو ما نمیتونیم بهشون بدیم!

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

آری ؛ تقصیر از من است…. آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت …..!

کپشن عکس خانوادگی

نیمکت با هم بودنمان تنهاست/ باران میبارد و جایت خالی تر از همیشه است …

کپشن برای عکس خانواده

ما تمام خود را خرج کسی کردیم که  حتی یک سطر از عاشقانه هایمان را هم  نفهمید، تمامِ احساسمان پایِ کسی هدر شد که حتی  نفهمید برای ما همه کس است، زندگیِ مان را گُذاشتیم پای حرف هایی که فهمیده نشُدند/ پایِ عشقی که فقط نامش «عشق» بود؛ به گُمانم عشق به چیزی فراتر از دوست داشتن و دوست داشته شدن نیاز دارد؛ شاید چیزی شبیه فهمیده شدن …

کپشن عکس خانوادگی

عشق تو مثل هوای دم صبح است/ تازه ام می‌کند/ کافیست کمی تو را نفس بکشم کافیست ریه ام را از دوست داشتنت پر کنم.

کپشن برای عکس خانوادگی

صدای گام‌های تو، ضربان زندگی من است با من راه بیا، هنوز تشنه زنده بودنم/ دوستت دارم هایت را به کسی نگو نگه دار برای خودم/ من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام.

کپشن درباره عکس خانوادگی

مهربانی ات را مرزی نیست/ یقین دارم فرشته‌ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده دوستت دارم.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

دوست داشتنت بوی باران می‌دهد همان قدر بی مقدمه، همان قدر بی دغدغه فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

دخترم/ هر روز و هر لحظه/ هزاران هزار خدا را سپاس می‌گویم/ بـه خاطر این‌که هدیه ای مثل تو بـه من بخشید.

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

ممکنه سال‌ها بگذره، من پیر شده باشم و تو بزرگ، اما چیزی کـه هیچوقت تغییر نمی کنه عشق من نسبت بـه توئه دختر قشنگم.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

دختر عزیزم لحظه هایي کـه صدای خنده هاي‌ تو، تو خونه مون می پیچه انگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم. می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزم و برای شادی تو هر کاری میکنم.

کپشن برای عکس خانوادگی

من هرگز معنی واقعی شادی واقعی را نفهمیدم تا روزی کـه خداوند تو را بـه من و مادرت هدیه داد، تو زندگی ما را بـه زیبایی آراسته اي و شادی و خوشبختی را بـه زندگی مان بـه ارمغان آوردی، همیشه دوستت دارم.

کپشن درباره عکس خانوادگی

هر چیزی را در زندگیم رها خواهم کرد تا آنچه را که تو می خواهی به تو بدهم تا بر روی لبانت خنده بیاورم. دوستت دارم.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

هزاران کودک در جهان وجود دارد و من خوش شانس بودم که تو را دارم.

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

هیچ کاری مهم تر از عشق و علاقه من به تو نیست.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

تو را بغل کرده و می بوسم و به تو می گویم که دوستت دارم زیرا این کار من را از شادی و لذت سرشار می کند. کمی دیگر تو را بغل کرده و می بوسم و به تو می گویم که دوستت دارم تا تو نیز از آن لبریز شوی.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

هرکجا بروی، عشق من همراه تو خواهد بود.

کپشن عکس خانوادگی

پروانه ها بال دارند بنابراین قادر به پرواز می باشند. ماهی ها باله دارند بنابراین قادر به شنا کردن هستند. اسبها چهار پا دارند بنابراین قادر به دویدن هستند. من یک قلب دارم بنابراین قادر به دوست داشتن تو هستم.

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و بهترین هدیه از سوی خداوند عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد دوستت دارم.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می‌کنم همسر عزیزم دوستت دارم.

کپشن درباره عکس خانوادگی

عزیزم زیباترین لحظاتم را به پای ساده‌ترین دقایقت می‌ریزم تا بدانی تو را برای تو دوست دارم تقدیم به آن کسی که آفتاب مهرش در قلبم همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد. همیشه دوستت دارم.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

چه خوش خیال است فاصله را می‌گویم/ به خیالش تو را از من دور کرده‌ نمی‌داند جای تو امن است اینجا در میان دل من.

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

دوست داشتن ریاضی نیست/ تابع دلیل و برهان نیست/ تنها دلی میخواهد برای باختن/ جانی برای فداکردن/  و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند/ تو دوست داشتنی ترین  نسخه ای هستی که میشود پیچید  به دست و پای زندگی من/ که هی قد بکشی تو لحظه هایم و حالم را خوب تر کنی.

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

هنوز هم زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده‌های توست/ هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست/ هنوز هم غم انگیز‌ترین اتفاق برایم صورت اندوهناک توست/ هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است/ هنوز هم در کوچه‌های خلوت عاشقی، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی می‌کنم.

کپشن برای عکس خانواده

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می‌دارم/ تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم/ تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم/ برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت/ لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم/ تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

مانند یک گروه ابرقهرمان، عشق ما وقتی با هم هستیم، قدرتمندترین است.

کپشن عکس خانوادگی

عشق من نسبت به تو می تواند بی نهایت بار به دور دنیا کشیده شده و وقتی کل زمین را پوشش داد، عشق من می تواند در طول کهکشان امتداد یابد.

کپشن برای عکس خانواده

من تو را انتخاب کردکه تنها عشق ابدی من باشی. عشق من واقعی است عزیزم.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

من تو را مانند لمس گرمای اشعه خورشید دوست دارم که که به آرامی روح تو را در اولین فرصت در سرمای محیط لمس می کند.

کپشن برای عکس خانواده

آرزو می کنم رویاها مانند آرزوها بوده و آرزوها واقعیت می یافتند زیرا در رویاهایم من همواره با تو هستم.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

تنها یک چیز در دنیا می تواند من را خوشحال کند و آن هر روز صبح دیدن چشم های تو در طول 50 سال آینده است!

کپشن مناسب عکس خانوادگی

من ابری بر سر تو در آسمان خواهم بود و شانه ای که به آن تکیه کنی. هر زمان اراده کنی من در کنار تو خواهم بود.

کپشن درباره عکس خانوادگی

من سعی می کنم تا حد امکان خودم را با کارهایم سرگرم کنم اما هر زمان که مکث می کنم، باز به تو می اندیشم. من نمی تواند یک لحظه بدون تو زندگی کنم.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

مهم نیست چه اتفاقی روی بدهد، عشق من برای تو ابدی خواهد بود. با تو در هر شرایطی باقی خواهم ماند.

کپشن مناسب عکس خانوادگی

اجازه بده خورشیدی که می تابد، بر عشق ما بتابد تا بیشتر شکوفا شده و بارانی که خیس می کند، آن را خیس کرده و باعث رشدش شود. دوستت دارم!

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

هر چه بیشتر از من دور می شوی، من به تو نزدیکتر می شوم. من ممکن است چیزی نگویم اما قلبم همواره به تو می گوید که عزیزترین هستی.

کپشن درباره عکس خانوادگی

تو وارد زندگی من شدی و آن را به جهانی در حال شکوفا شدن برای زندگی تبدیل کردی. تو با کارهایی که می کنی و هر آنچه می گویی باعث می شود احساس بسیار خاصی داشته باشم. دوستت دارم.

کپشن برای عکس خانوادگی

دستانم را بگیر و ببر جایی دور از این آدم‌ ها/ دور از این هیاهو/ جدا از این همه جدایی‌ ها/ ببر به کورترین نقطه جهان/ جایی که با آرامش بوسه بر پیشانی‌ ات بنشانم.

کپشن برای عکس خانواده

می خواهم در شعرهایم قدم بزنی، ترانه بخوانی، سینه سرخ ها را تماشا کنی. می خواهم در شعرهایم بشکفی. عطر تنت را اما برای شب های تنهایی ام می گذارم.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

متن کوتاه برای دختر / متن با معنی دخترم | گلچین شده | | تاو بیو

کپشن درباره عکس خانوادگی

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿 # دختر

کپشن عکس خانوادگی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

• یه دختر باید شبیه پروانه باشه؛ دیدنش زیبا،گرفتنش سخت!💜🦋 # دختر # مغرور

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم…. # دختر

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
# دختر # مغرور

کپشن مناسب عکس خانوادگی

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

کپشن واسه عکس خانوادگی

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂 # دختر # مغرور

کپشن عکس خانوادگی

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

کپشن برای عکس خانواده

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

کپشن مناسب عکس خانوادگی

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود! # خسته # دختر

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~
# شاد # دختر

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤
# مغرور # دختر

کپشن برای عکس خانواده

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾
# مغرور # دختر

کپشن برای عکس خانواده

● یک دختر، دو تا چهره داره
● یک جنگجو برای اهدافش
● یک ملکه برای امپراطوریش🏰♥️👸🏻 # مغرور # دختر

کپشن برای عکس خانوادگی

انقدر قوی‌‌شو که شک کنن تو همون دختری هستی که شکستنت!(: # دختر # عشق یک طرفه # نامردی

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

وقتی ارزش واقعی خودت رو بفهمی،
دیگه به کسی تخفیف نمیدی.🌙 # دختر

کپشن عکس خانوادگی

‌‌‌‌
هيچ چیز قویتر از دختري نیست
ك یك بار شکسته و دوباره خودسازي کرده..! # دختر

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

فرشته خز شده من دختر شیطانمـــــ🥀🖤!:) # دختر # مغرور

کپشن مناسب عکس خانوادگی

یه افسانه هست که میگه:
کسایی که موهاشون لخته، فرشته ها موهاشون رو شونه زدن😍 # دختر

کپشن برای عکس خانوادگی

متن غمگین جدایی کوتاه مناسب کپشن و بیو /گلچین | تاو بیو

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

کپشن واسه عکس خانوادگی

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

کپشن برای عکس خانوادگی

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

کپشن درباره عکس خانوادگی

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!! # عشق یک طرفه

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

يه روزی واسه پیدا کردنم کل سنگ قبرای شهر رو میخونی:) # خودکشی

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤
# ادبی

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

کپشن مناسب عکس خانوادگی

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

کپشن مناسب عکس خانوادگی

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی


غمگین ترین لحظه زندگیم اونجایی بود که
بدون هیچ امیدي با دلی شکسته
بهش گفتم : باشه برو
ولی تو قول داده بودي..💜🥀!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⠀ # ادبی # نامردی

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:) # دلتنگی

کپشن واسه عکس خانوادگی

خدایا، دردی که دادی با صبری که بهم دادی یکی نیست🖤 # اموات

کپشن واسه عکس خانوادگی

وقتی حالت خوب نيست خاطره ها زود تر از همه ميان به عیادتت🖤🖇️🔐
# دلتنگی

کپشن برای عکس خانوادگی

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..
# زندگی # عشق یک طرفه

کپشن درباره عکس خانوادگی

تڪ‌…! تڪ‌…! اشڪام‌اسیـ‌د‌میشہ‌ࢪوے‌قݪبـ‌ت‌یہ‌ࢪوز💜✨
# انتقام # ادبی

کپشن برای عکس خانواده

بِـہ خُـدا دَر دِل و جـانَم نیسـت هیـچ ، جُـز حَسـرَتِ دیـدارش..:)🖤✨
# عشق یک طرفه

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !
# عشق یک طرفه

کپشن برای عکس خانوادگی

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

ت‍‌و منو نمیخوای!

چون از ته‍ دل دوس‍‌ت دارم‍

ولی تو اون‍‌و میخای چون محل صگم‍ بهت نمیزاره‍

ع‍‌ج‍‌ب روزگاریه‍! # عشق یک طرفه # نامردی

کپشن عکس خانوادگی

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

کپشن مناسب عکس خانوادگی

ب‍‌‌م‍‌وس‍‌ا ‍‍دوس‍‌ش ‍داش‍‌ت‍‌م خ‍‌دش گ‍‌ذا‍ش‍‌ت رف‍‌ت 🖤′ # عشق یک طرفه # نامردی

کپشن درباره عکس خانوادگی

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چ سود❤️‍🩹🥀 # دلتنگی # زندگی

کپشن برای عکس خانوادگی

-به سلامتی قسمت… -چون وقتی به ما رسید، -شد حکمت(؛ 🙄💔🤕 # عشق یک طرفه

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

میگم قلب استخون نداره پس اینا چیه توش میشکنه؟! # حقیقت

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست! زندگی من است…

کپشن برای عکس خانوادگی

توکل چه کلمه زیبایی‌ست…
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم
ایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فروریختن هستند
چرا که خداوند نه به قدر رویاهای‌مان بلکه به اندازه ایمان و اطمینان ما انسان‌هاست، که می‌بخشد…

کپشن واسه عکس خانوادگی

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

من بداخلاق نیستم،فقط دور و بری هام قلقِ منو بلد نیستن ..

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

یک زن فقط با کسی‌ بحث میکنه کـه‌ براش اهمیت‌ داره. وقتی کمتر علاقه مند باشه، کمتر بحث میکنه.

کپشن برای عکس خانوادگی

اکثر اوقات طرز رفتار آدما با تو از حس شون درباره خودشون سرچشمه میگیره، هیچ وقت شخصی نیست.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

کسی کـه بـه پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست.

کپشن درباره عکس خانوادگی

کسی کـه دوستت داره یکبار اينو بهت میگه و 100 بار بهت ثابت میکنه.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

شکست‌ها و نگرانی‌هایت را رها کن
خاطراتت را
نمی‌گویم دور بریز، اما قاب‌شان نکن به دیوار دلت…
در جاده زندگی
نگاهت که به عقب باشد
زمین می‌خوری…
زخم بر می‌داری…
و درد می‌کشی…
نه از بی‌مهری کسی دلگیر شو …
نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…
به خاطر آنچه که از تو گرفته شده
دلسرد مباش.
تو چه می‌دانی؟
شاید روزی… ساعتی… آرزوی نداشتنش را می‌کردی…
تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …
هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعت‌ها
بر عکس نفس بکشد …
در آینده لبخند بزن…
این همان جایی است که باید باشی!
هیج کس تو نخواهد شد
آرامش سهم توست …

کپشن مناسب عکس خانوادگی

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب***
بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیمولی گرفتیم…به بعضیا نباید رو میدادیم..ولی دادیم …با بعضیا نباید حرف می زدیم…که زدیماین از سخاوت ماست نه حماقتواسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کردولی حیف ما خیلی ولخرجیم

کپشن عکس خانوادگی

هیچ وقت نمیتونی با کسی کـه دیوانه وار عاشقشی فقط یه دوست باشی.

کپشن عکس خانوادگی

ادما بعد از مدتی واسه هم تکراری میشن اگر هنوزم بتونن از تکرار هم لذت ببرند اون عشق واقعیه.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

یادت نره کـه امروز شکرگزار باشی، چون خدا یادش نرفت کـه امروز صبح بیدارت کنه.

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

رابطه با آدم ها دقیقا مثل رابطه با آتش اسـت، خیلی فاصله نگیرید تا سرد نشوید، خیلی نزدیک نشوید تا نسوزید.

کپشن برای عکس خانوادگی

عصر عصر تنهایی‌ست
نگاه که کنی می‌بینی همه ترجیح میدهند صندلی جلوی تاکسی بنشینند…
همه تلاش می‌کنند آهنگهاشان را تنهایی گوش بدهند… هیچکس دوستی را برای همیشه‌اش نگاه نمی‌دارد، چون اینجور چیز‌ها تاریخ مصرف‌شان گذشته…
وسیله‌های آشپزخانه نیازی به مادر ندارند و دوربین‌های عکاسی نیازمند کسی نیست که بتواند بگوید: سه، دو، یک…
خودت نگاه کن میبینی، سلفی‌ها و مونوپاد‌ها چقدر خوب تنهایی را حفاظت میکنند تا مجبور نشوی از رهگذری در پارک خواهش کنی پرتره زیبایی از دوستی‌هایتان رسم کند و مجبور نشوی لبخندی از اجبار تحویلش بدهی….
چون نه دوستی هست نه رهگذری٬ همه رهگذر‌ها درحال چک کردن پیام هستند…
هرکدام از سرنشینان تاکسی آهنگی را به تنهایی گوش می‌دهند…
اگر خدایی ناکرده روزی از اجبار سوالی از کسی پرسیدی حتما بابت خدشه‌دار شدن حریم وسیع تنهایی‌اش مفصل عذر بخواه…
یادت باشد که آن چند نفری را که هنوز دوروبرت هستند نپرانی…

کپشن زیبا برای عکس خانوادگی

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند
و رفتنش چیزی از آن کم…
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند.
آدم خوب است که آدم بماند و آدم‌تر از دنیا برود …
نیامده‌ایم تا جمع کنیم
آمده‌ایم تا عشق را
ایمان را
دوستی را
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم …
آمده‌ایم تا جای خالی‌ای را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر می‌شود و بس!
آمده‌ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی خود باشیم …
پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم

کپشن خاص برای عکس خانوادگی

اجازه نده کهبه وسیله این سه چیز کنترل شوی:گذشته ات، مردم و پول ..

کپشن برای عکس خانوادگی

حالم خوب استولی دلم تنگ آن روزهایی است کهمی توانستم از ته دل بخندم

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

دوست‌ها هیچ وقت نمیرن پشت سرهم دری وری بگن و وقتی تو این کارو کردی بـه این معنیه کـه ما اصلاً باهم دوست نبودیم!

کپشن عکس خانوادگی

اگه یه کاری رو بکنی و پشیمون بشی بهتر از اینه کـه یه کاری رو نکنی و پشیمون بشی…

کپشن برای عکس خانواده

در غیاب دوستت طوری در مورد او حرف بزن کـه دوست داری او در غیابت در مورد تو حرف بزند.

کپشن درباره عکس خانوادگی

آدم وقتی از یه دوست داشتن یه طرفه میاد بیرون دیگه هیچ وقت اون آدم قوی قبل از دوست داشتن نمیشه…
دیگه نمی‌تونه رو جفت زانوهاش بلند شه سرشو بالا بگیره و به دل خودش و انتخابش افتخار کنه…
آدم وقتی تمام دلشو می‌ذاره برای یک دوست داشتن یک‌طرفه…دیگه تا آخر عمرش هر جایی که دلش خواست نمی‌ایسته که به ضربانش گوش بده…
وقتی یکی رو با همه وجودت می‌خوای و اون تو رو با همه وجودش نمی‌خواد…
یعنی انقدر با این انتخاب کردنت گند زدی که تا آخر عمرت باید هی دلتو تنبیه کنی و هی روتو از عقلت برگردونی که جوابشو ندی…
شرمنده خودت میشی که چرا وارد همچین رابطه‌ای شدی…
دیگه هیچوقت نمیشه رو اون دل حساب کنی…

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

به شبنمی می‌ماند آدمی
و عمر چهل روایتش.
به لحظه رویت نور
بر سطح سبز برگی‌
می‌لغزد و بر زمین می‌چکد…
تا باری دیگر
و کی؟
و چگونه؟
و کجا؟ …
حسین پناهی

کپشن درباره عکس خانوادگی

انسان‌های هم‌فرکانس همدیگر را پیدا می‌کنند…
حتی از فاصله‌های دور…
از انتهای افق‌های دور و نزدیک…
انگار جایی نوشته بود که این‌ها باید در یک مدار باشند…
یک روزی… یک جایی است که باید با هم، برخورد کنند… آنوقت…‌
می‌شوند همدم، می‌شوند دوست، می‌شوند رفیق…
اصلا می‌شوند هم‌شکل… مهرشان آکنده از همه …
حرفهای‌شان می‌شود آرامش…
خنده‌شان، کلام‌شان می‌نشیند روی طاقچه دلتان… اگر نباشند دلتنگ‌شان می‌شوی…
هی همدیگر را مرور می‌کنند…
از هم خاطره می‌سازند…
مدام گوش به زنگ کلمات و ایده‌ها هستند… و یادمان باشد…
حضور هیچکس در زندگی ما اتفاقی نیست.

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

کپشن درباره عکس خانوادگی

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

زندگی
زندگی تصویری‌ست!
قلم و کاغذ و رنگش از توست.
قلمت را بردار!
و به نقاشی آن همّت کن!
گاه گاهی دو سه گامی
به عقب پای گذار.
و تماشایش کن.
گر پسندیدی آن.
حرفی نیست.
غیر از آن بود، هنوز
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست.
تا زمانی باقیست.
قلمت را بردار
و به رنگی خوش‌تر
روشن و روشن‌تر
نقش دیگر انداز؛ و به پیکار سیاهی پرداز…

کپشن عکس خانوادگی

آرام باش
حوصله کن
آب‌های زودگذر هیچ فصلی را نخواهند دید…
مهم نیست که مرا
از ملاقات ماه و گفت‌وگوی باران
بازداشته‌اند
من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو
بسنده خواهم کرد…
حالا آرام باش
همه چیز درست خواهد شد…

کپشن عکس خانوادگی

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

کپشن مناسب عکس خانوادگی

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

کپشن واسه عکس خانوادگی

←متن زیبا برای اینستاگرام→

باید راهی یافت، برای زندگی را زندگی کردن
نه فقط زندگی را گذراندن…
باید راهی یافت
برای صبح‌ها با امید چشم گشودن
برای شب‌ها با آرامشِ خیال خوابیدن…
اینطور که نمی‌شود
نمی‌شود که زندگی را فقط گذراند
نمی‌شود که تمام شدن فصلی و رسیدن فصلی جدید را فقط خنکای ناگهانیِ هوا یادت بیاورد.‌
نمی‌شود تا نوک دماغت یخ نکرده حواست به رسیدن پاییز نباشد…
اینطور پیش بروی یک آن چشم باز می‌کنی
خودت را میان خزان زرد زندگی‌ات میابی.
و یادت هم نمی‌آید چطور گذرانده‌ای مسیر بهاری و سبز زندگی‌ات را…
اصلا خدا را هم خوش نمی‌آید.
راهت داده به دنیایش که نقشت را ایفا کنی.
یک روز خوب حتی یک روز بد.
یک روز شیرین حتی یک روز تلخ.
یک روز آرام حتی یک روز پرهیاهو.
وظیفه تو زندگی را با تمام و کمالش زندگی کردن است.
با تمامِ سکانس‌های تلخ و شیرینش..‌
نمی‌شود که همه‌اش خسته باشی
و سرِ سکانس‌های تلخ بهانه بیاوری و گوشه‌ای به قهر کز کنی و بازی نکنی ..
حق داری که خستگی‌ات را در کنی.
اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی …
اینطور که نمی‌شود.
تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد.
باید زندگی را زندگی کرد…

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه می‌کنم:
چوب دارچینی، هلی، نباتی، شده چند پر بهار نارنج.
چیزی که آن مزه و بو را تبدیل به عطر خوش و طعم خوب کند
زندگی هم گاهی می‌شود مثل همین چای
باید با دلخوشی‌های کوچک طعم و رنگش را عوض کنی.
یک چیزی که امید بدهد به دلت
انگیزه شود
بنزین باشد برای حرکت ماشین زندگی‌ات
بعد ماشین تخت گاز می‌رود تا آنجایی که باید…

کپشن مناسب عکس خانوادگی

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

کپشن برای عکس خانوادگی

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

کپشن برای عکس خانوادگی

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم
و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعر‌های من تو می‌آیی.
و ته همه فنجان‌های تو من میروم!

کپشن اینستا برای عکس خانوادگی

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

کپشن واسه عکس خانوادگی

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

من خدایی دارم
من خدایی دارم، که در این نزدیکی‌ست…
نه در آن بالاها!
مهربان، خوب، قشنگ… چهره‌اش نورانی‌ست
گاه‌گاهی سخنی می‌گوید، با دل کوچک من، ساده‌تر از سخن ساده من
او مرا می‌فهمد! او مرا می‌خواند، او مرا می‌خواهد، او همه درد مرا می‌داند…
یاد او ذکر من است، در غم و در شادی، چون به غم می‌نگرم، آن زمان رقص‌کنان می‌خندم…
که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است.
او خدایی‌ست که همواره مرا می‌خواهد.
او مرا می‌خواند او همه درد مرا می‌داند…

کپشن مناسب عکس خانوادگی

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنیم، به آن‌ها پروبال می‌دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می‌رود!
همه اندیشه‌های مربوط به ترس، شکست، نفرت و بدخواهی مانند علف‌های هرز یک باغ هستند که باغبان آن‌ها را نکاشته و نمی‌خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت، روی نتیجه نهایی متمرکز کنیم.

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

کپشن واسه عکس خانوادگی

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

کپشن واسه عکس خانوادگی

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

کپشن خوب برای عکس خانوادگی

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل است
همه عوامل در جهت رشدش در تلاش هستند…
باد باعث طراوتش می‌شود
آب باعث رشدش می‌شود
و آفتاب پختگی و کمال می‌بخشد.
اما …
به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت.
آب باعث گندیدگی
باد باعث پلاسیدگی
و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش می‌شود…
بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.
پول، قدرت، شهرت، زیبایی… تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است،اما به محض جدا شدن بند بندگی
همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می‌شود.

کپشن واسه عکس خانوادگی

خاطرات میتونن تو یه زمان کوتاه آدمو بُکشن

کپشن واسه عکس خانوادگی

بهترين بغل ها از آدمای قد بلنده

کپشن واسه عکس خانوادگی

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمی‌دانم چرا هنوز هم دیروزها از امروزها بهترند !

کپشن درباره عکس خانوادگی

بهترین شناگ‍رم کـه باشی یک شب تو رویای یک نفر غرق میشی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *