کپشن برای صبحانه

کپشن برای صبحانه

هر صبح!
پلکهایت؛
فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،
سطر اول همیشه این است:
“خدا همیشه با ماست”

کپشن صبحانه پاییزی

کپشن صبحانه پاییزی

صبح یعنی:
تو بخندی و دلم باز شود
پلک بگشایی و از نو غزل آغاز شود….
صبح قشنگ ترین دختر دنیا بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

امروز روز من است
خورشید درخشان‌تر است از هر روز
گنجشکان سرودِ بودن سر داده‌اند
و من آماده‌ام برای آغاز
پس زندگی را زندگی خواهم کرد
صبح زیباتون بخیر
امروزتون پر از اتفاق‌های قشنگ

کپشن برای صبحانه

خانۀ ما در کوچۀ مهربانی ست
و خدا همسایۀ دیوار به دیوارمان
هر روز با صدای لبخندش از خواب بیدار می‌شوم
و از پشت پنجره برایم دست تکان می‌دهد
من چه خوشبختم…
سلام
صبح زیباتون بخیر

كپشن صبحانه

خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می‌زند !
خورشید می‌تابد و
شهر، خمیازه می‌کشد
گل‌ها رو به سوی تو می‌کنند و
شاداب می‌شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

کپشن برای پست صبحانه

بیدار شو
همه چیز مهیاست
آرامش صبح
نفس های بهاری
هدفی داشته باش
و حرکت را آغاز کن
با یاد نام خدا . . .
صبح بهاریتون بخیر و شادی

کپشن صبحانه

باز شدن چشمانمهرروز صبحيعنى خدادوست داشتن تـو را تمديد كردهقدرش را ميدانمدرود عمرم صبحت دل انگیز

کپشن صبحانه پاییزی

در جشن طلوع صبحدر باغ وجودآن ‌‌گل ‌‌که ‌‌بروی‌‌ صبح ‌خندید توییصبح تابستونیت بخیر عشق منامروزت سرشار از عشق و آرامش

كپشن صبحانه

خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییردهم .
شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم.
و دانشی که تفاوت این دو را بدانم .
صبحتان لبریز از آرامش

کپشن صبحانه پاییزی

عشق یعنیازصبح کـه چشمامو باز کردم منتظرم چشماشو باز کنهدل تودلم نیس بهش بگم دوسش دارمبرای 10 هزارمین بار

کپشن صبحانه پاییزی

مزه اش به شیرینی
چای اول صبح می ماند
شبی که به امید
صبح بخیر شنیدن
از لبان تو سر شود . . .
فریبا دادگر

کپشن برای صبحانه

صبـح یعنی آغاز؛شروع یک عبور
پنجره یک سلام …
گوش فرا ده
در نبض عاشقانه صبح
این سر برکت است که تو را نوازش می کند …
به آغاز سلامی کن…
صبحتون بخیر

کپشن صبحانه

امروز روز من است
خورشید درخشان‌تر است از هر روز
گنجشکان سرودِ بودن سر داده‌اند
و من آماده‌ام برای آغاز
پس زندگی را زندگی خواهم کرد
صبح زیباتون بخیر
امروزتون پر از اتفاق‌های قشنگ

کپشن صبحانه

من می‌دانم
از همین صبح زیبا
از این گنجشکانی که
رقصان آواز می‌خوانند؛که
امروز روز خوبیست
و بی‌شک معجزه‌ای درراه است
صبح شما بخیر
با آرزوی بهترین ها

کپشن برای صبحانه

رویای شمال و نم نم اول صبح
یک کلبه و عطر مریم اول صبح
من هیمه بیاورم تو هم کتری آب
من آتش و تو چای دم اول صبح
صبح بخیر

كپشن صبحانه

خانۀ ما در کوچۀ مهربانی ست
و خدا همسایۀ دیوار به دیوارمان
هر روز با صدای لبخندش از خواب بیدار می‌شوم
و از پشت پنجره برایم دست تکان می‌دهد
من چه خوشبختم…
سلام
صبح زیباتون بخیر

کپشن برای صبحانه

خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می‌زند !
خورشید می‌تابد و
شهر، خمیازه می‌کشد
گل‌ها رو به سوی تو می‌کنند و
شاداب می‌شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

کپشن برای پست صبحانه

برای صبح شدن
نه به خورشید نیاز است
نه خنده های باد
چشم هایت را که باز کنی
موهایت که پریشان بشود
زندگی
عاشقانه طلوع خواهد کرد!

کپشن برای صبحانه

زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست…
زندگی یعنی همین پروازها،
صبح ها،لبخندها،آوازها…
سلام صبح بخیر..

کپشن صبحانه پاییزی

لحظه هاي شیرنم را ازتو دارمصبح را بـه خاطر تـو دوست دارمپنجرۀ اشتیاقت را باز بگذارکه مجنون واربرگونه هاي هیجانت بوسه بگذارمدرود زیبای خفتۀ مـن صبحت بخیر

کپشن صبحانه

در این صبح زیبا
از خداوند میخواهم
آنچہ را شایستہ ے توست بدهد
نہ آنچہ را ڪہ
آرزویت هست !!
صبـحتـون بهارے

كپشن صبحانه

ســــــــلامصبح یعنی یک سبد لبخندیک بغل شادییک دنیاعشق وخندیدناز اعماق وجودبه شکرانه داشتن نفسی دوبارهصبح تابستانی ات بخیر

کپشن صبحانه

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت…
دوباره امروز متولد شدی “آدم”
پس خجسته باد هر روزت…
( صبح تون بخیر دوستان)

کپشن صبحانه پاییزی

گل شبنم خورده زیبای مـن دروددنیایم را پراز عطر دل انگیز اطلسی هاي مهربانیت کنهمه نگاهم بـه سخاوتِ دستانِ توستتا سبد سبد گلِ عشق و اشتیاق رادردستان مهربانت بگذارم

کپشن صبحانه

شبیه صبح زیبای شروع ماه آبانیلبت طعم شکرخند و تنت گرگان بارانیبـه چشمان قشنگ خود هزاران دلبری داريبيا صبحانه مهماني عسل بانوي تهرانی

كپشن صبحانه

بیدار شو
همه چیز مهیاست
آرامش صبح
نفس های بهاری
هدفی داشته باش
و حرکت را آغاز کن
با یاد نام خدا . . .
صبح بهاریتون بخیر و شادی

کپشن صبحانه

صبح از عسل چشمانتعشق مینوشدتـو، آغشته اي بـه زیبایی خورشیداز این روست کـه گرمم می کنيحالا با شیرینی نگاهتمیشود تـو رابه لب رساندبا طعم بوسه اي

كپشن صبحانه

خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییردهم .
شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم.
و دانشی که تفاوت این دو را بدانم .
صبحتان لبریز از آرامش

كپشن صبحانه

 صبح را برای تو لطیف آرزو میکنم…
مانند گل های بهاری،
که استنشاق کنی
و سیر نشوی از آن…
صبحت بخیر. .

كپشن صبحانه

می توان هر روز وهرشب
روی لب،لبخند داشت
می توان باکهکشانِ این جهان
پیوند داشت
با امیدوعشق؛
دنیاجای خوبی می‌شود
می توان هرلحظه
رویاهای بی مانند داشت!صبحتون بخیر شادی

کپشن صبحانه پاییزی

زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست…
زندگی یعنی همین پروازها،
صبح ها،لبخندها،آوازها…
سلام صبح بخیر..

کپشن صبحانه پاییزی

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست
سلام.صبح شما بخیر.

کپشن صبحانه

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست …
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو را خواهم خواند …
صبحت بخیر زیبای من …

کپشن برای پست صبحانه

تو را چون جان شیرین دوست میدارم که چون دریا دلت پاک است
سلامت میکنم ای عشق
سلامت میکنم ای دردانه نایاب
برایم بهترینی تو. صبح بارون خورده ات عاشقانه باد.هر صبح گلدانی خالی ست
و هر گلدان را گلی واجب
و امروز هم مثل همیشه
وجود نازنین تو
گل گلدان من است…
سلام زیبا ترین گل خدا…
صبحت بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

صبحت بخیر, پلک های نازت رو باز کن
بذار تا بازم برق نگاهت همه وجودم و روشن کنه…
طرز نگاهت و برق چشمات چنان قدرتی بهم میده
که خستگی و ناراحتی واسم مفهومی نداره…
تا شب که با بستن چشمات و با آرامش تموم منو خواب کنی.

كپشن صبحانه

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست
سلام.صبح شما بخیر.

کپشن برای صبحانه

صبح خميازه مي كشد نبودنت راكلافه مي شود از بی حوصلگي هايتتـو بهانۀ طلوع آفتابيلبخند نزنیخورشيد خواب مي ماند

کپشن برای پست صبحانه

یک صبح بخیر قشنگ ، یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به
کسی که جنسش از کیمیاست ، عهدش از وفاست ،
مهرش پر از صفاست ، حسابش از همه جداست …
سلام صبح بخیر هم وطن

کپشن برای پست صبحانه

صبح که می آید تو می آیی همنشینم
تمام لحظه های من رنگ خورشید میگیرد،
و باز تو بر من بالیدی تا دوباره زنده شوم از تو .
سلام خورشید من در لحظه های ناب سلام،
پر نور بتاب که امروز محتاج چشمهای تو هستم برای بقایم …

کپشن برای پست صبحانه

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست …
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو را خواهم خواند …
صبحت بخیر زیبای من …

کپشن صبحانه پاییزی

سلام گل همیشه بهارم نوبرانه فصل دلتنگیهام سلام.
سلام به تو که دلیل دل بیتاب منی و وجودت عطر آگین ترین گل هستی .
در این صبح باز چشم به افق چشمانت دوخته ام تا کی طلوع کنی برایم.
صبحت پر از شادی و خوشی

کپشن صبحانه

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند …

کپشن صبحانه

یک صبح بخیر قشنگ ، یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به
کسی که جنسش از کیمیاست ، عهدش از وفاست ،
مهرش پر از صفاست ، حسابش از همه جداست …
سلام صبح بخیر هم وطن

کپشن صبحانه پاییزی

سلام صبح شده، شیشه مه گرفته زندگیت را پاک نمی کنی؟
منظره قشنگی در انتظارته… امروز، اولین روز بقیه ی زندگی توست.
صبحت زیبا و سرشار از خوشی ها

کپشن برای پست صبحانه

صبح یعنی عشق
و عشق یعنی سلامتی تو
و سلامت تو یعنی قشنگی این دنیا…
و من امروز دنیایی قشنگ آرزو دارم…
سلام گلم.صبحت بخیر و شادی

کپشن صبحانه

باز شدنِ چشمانم
هر روز صبح؛
یعنی خدا
دوست داشتنت را تمدید کرده
قَدرَش را می دانم…
سلام عمرم صبحت دل انگیز

کپشن صبحانه

وقتی زنگ می‌زنی بیدارش کنیصب خواب نمونهآخرش خوابالو میگه خیلی دوست دارمجز زیباترین لحظات زندگیه

كپشن صبحانه

صبح شده تـو خوابيدیكنار مـنروی دست مـن ومـن نفسهايت را مي شمارم.تـو را بو مي كنممـن تـو را نفس مي كشمهيچ دليلي براي امروز نيستبـه جزء تـو

کپشن صبحانه

از پنجره صبح تماشا داردطلوع چشمانت پا بـه ایوان دلت می‌گذارمبوسه هایم همه تقدیم تـو بادصبحت بخیر محبوب مـن

کپشن برای صبحانه

پروردگارمشکوفایی روزت راسپاس میگویم کـه تاریکی شب را پایان می‌بخشدو تاریکی شب را نظاره‌گرم کـه هیاهوی روز را سرانجام اسـتدر این میان این مـن هستم کـه بالا می رومپایین می آیمخوشحال وغمگین می شومتهی و سرشار می شوم و بازهمان میشوم کـه بودمپروردگارم بندگی‌ ام را بپذیر

كپشن صبحانه

ﺧﺪﺍﯾﺎﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﺒﺢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﺷﺮﺍﻗﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻭ ﭼﺸﻢ‌ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺟﺎﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮﻡ

کپشن صبحانه پاییزی

پروردگاراسپاس از صبح امروز کـه باز هم و باز همسلامتِ عزیزانم قشنگترین هدیه زندگى بـه مـن اسـتو دل انگیزترین نغمه اسـت شنیدن صدای نفسهایشانبر حریر زندگى و این همه را سپاس وباقى هیچودیگر تلاش مـن و مصلحت تـو

کپشن صبحانه پاییزی

این صبح شورانگیز مستصبح طرب خیزی کـه هستآیینه مهر خداستیک جلوه ازآیینه‌ هاستبرخیز و درآیینه‌ها لبخند را آغاز کنخورشید روز آورده اسـتدر رابه رویش بازکنآه اي خدای صبح نوپروردگار روشنیشکرت کـه در قلب توامشکرت کـه در قلب منیﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺑﺎشه

کپشن برای پست صبحانه

درود صبحتون بخیرطلوع روزی دیگر نویدی برایزندگی سرشار از عشق و امیدوفرصتی برای بهتر بودن و بهتر ساختن

كپشن صبحانه

در طول همه این سال ها
عشقی که نسبت به تو داشته ام
هیچ تغییری نکرده
بلکه گذشت زمان تنها این عشق را عمیق تر کرده است
در این روز بارانی زیبا از خواب بیدار شدم
و احساس کردم امروز عاشق ترینم!
صبحت بخیر نفسم

کپشن صبحانه

باران که بیاید ، از من جای کفشی باقی خواهد ماند
و از تو مشتی خاطره ی باران خورده . . .

كپشن صبحانه

هوا هوای لطیفی ست
طراوت است و ترنم، شبنم است و شقایق
هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران
هوای زمزمه دارند، بید و باد و بنفشه
و من هوای تـــــــــو دارم …
صبح بخیر همسر عزیزم

كپشن صبحانه

هنوز روزای بارون به یادت ابر میچینم
با رویای تو درگیرم ، چشاتو خواب میبنم
هنوز این لحظه ی بی تو ، به بد حالی گرفتارم
نمیبینی مه از عکست چشامو بر نیمدارم . . .

کپشن برای پست صبحانه

The sun will shine again and the rains shall go away. Till then enjoy the little things life offers by relishing a cup of coffee in the rains. Good morning my dear one
خورشید دوباره خواهد تابید و باران خواهد گذشت
تا آن زمان از چیزهای کوچکی که زندگی برایت به ارمغان می آورد با مزه کردن یک فنجان قهوه در باران لذت ببر
صبحت بخیر عزیزم!

کپشن صبحانه

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی
پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد باران می آید . . .

كپشن صبحانه

یک صبح بسیار دلپذیر با بارش باران زیبا و یک فنجان قهوه برایت آرزو می کنم، از زندگی لذت ببر عشقم!

کپشن صبحانه پاییزی

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم
کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

كپشن صبحانه

And suddenly it rained and it reminded me of the beautiful times we have spent together. Good morning. I miss you!
و ناگهان باران بارید و برایم اوقات زیبایی که در کنار هم گذراندیم را تداعی کرد. صبحت بخیر، دلتنگتم …

کپشن صبحانه

باران ، یا دوشِ آب ، چه فرقی می‌کند ؟
وقتی عاشقی ، زیرِ هیچ‌کدام ، آواز نخواند . . .

کپشن صبحانه

Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain. Good morning darling!
هر کس می گوید آفتاب خوشبختی به ارمغان می آورد هرگز زیر باران نرقصیده است … صبحت بخیر عزیزم!

كپشن صبحانه

فصل شادی و عاشقی بالاخره فرا رسید
برای این که این احساسات رو با تو سهیم بشم در پوست خودم نمی گنجم
صبح بسیار شادی در این روز بارانی داشته باشی عزیزم

کپشن صبحانه پاییزی

باران که ببارد
چتر هم که باشد
اگر قرار به خیس شدن باشد
خیالت خیس می شود
بهمین سادگی . . .

کپشن صبحانه پاییزی

Being woken by the sound of rain is one of the most magical feelings ever. Happy Rainy Day My Love!
بیدار شدن با صدای باران یکی از جادویی ترین احساساتی است که وجود داشته
روز بارانی مبارک عشقم!

کپشن صبحانه پاییزی

در حسرت موجم ، باران کفافم نیست
درمان درد من ، باران ِ نم نم نیست . . .

کپشن صبحانه

Cold Mornings, hard rain, hot tea and us… miss you! Good Morning
صبح های سرد
باران شدید
چای داغ
و
ما …
دلم برات تنگ شده، صبحت بخیر!

کپشن برای صبحانه

چه باران ببارد چه نبارد
چه پاییز باشد چه نباشد
چه به روی خود بیاورم چه نیاورم
جای تو همیشه اینجا خالیست . . .

کپشن صبحانه

وقتی قطرات باران به آرامی روی پشت بام می بارند
من به یاد تو می افتم
همان طور که به چشمانت خیره می شوم
عمیق ترین ترس هایم شسته و محو می شوند
تو باران من هستی
صبحت بخیر دلبرکم!

کپشن صبحانه پاییزی

شبهای مهتابی با این که تاریکند ، روشن اند
و شبهای ابری با این که دلگیرند ، دست و دلباز
“چون در نهایت می بارند”
و وقتی که میبارند “سخاوتمندانه” می بارند!
برای همه “یکسان، “بدون چشم داشت” و “پاک” . . .

کپشن برای پست صبحانه

فقط من باشم و تو باشی
قطرات باران از آسمان ببارند
جهان برای مدتی متوقف شود
به نظرت عالی نیست؟
صبح بخیر عشقم!

كپشن صبحانه

باران که می بارد ، دلت را محکم بچسب
زیر باران ، دل به اشاره ای می رود . . .

کپشن برای پست صبحانه

تو عشق من هستی
کسی که می خواهم در هوای بارانی با او باشم، کسی که واقعا می خواهمش …
صبحت بارونیت بخیر عزیزم!

کپشن صبحانه

این هوای خوب بارانی ، حال خوب می خواهد
ولی حیف ، تو اینجا نیستی و باران بی تو
یعنی سوزاندن تن سیگار . . .

كپشن صبحانه

صدای باران می آید
دلم جایی تنگ است
تو گریستی یا من ؟ نمیدانم
شاید هم هر دوی ما
من برای او ، و او برای دیگری . . .

کپشن صبحانه

اگر میدونستی چقدر دوستت دارم
برای اومدنت بارون رو بهانه نمیکردی ، رنگین کمان من . . .

کپشن برای پست صبحانه

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است
زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی . . .

کپشن برای پست صبحانه

پارسال با او در زیر باران راه می رفتم
امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم
شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود . . .

کپشن صبحانه

دیـر آمدی بـاران
دیـــــر
من در جــایـــی
در حجـــم نبــودن کســی خشکیـــدم . . .

كپشن صبحانه

حسن باران این است ، که تبسّم دارد
گرد غم از همه چیز ، از همه جا می گیرد
همه جا بر همه کَس می بارد
و تعلق دارد به جهانی از عشق . . .

کپشن برای صبحانه

مثل باران های بی اجازه
وقت و بی وقت
درهوایم پراکنده ای
و من
بی هوا
ناگهان خیسم از تو !

کپشن برای پست صبحانه

دیشب که باران آمد ، میخواستم سراغت را بگیرم
اما خوب میدانستم ، این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی . . .

کپشن برای صبحانه

باران که میبارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افـتم
بدون ِ چتر ، من بـغض می کنم ، آسمان گـریـه . . .

کپشن صبحانه پاییزی

میگویند باران که ببارد ، بوی خاک بلند می شود
پس چرا اینجا ، باران که می بارد
عطر خاطره ها می پیچد . . . ؟

کپشن صبحانه پاییزی

باران میبارد ، به حرمت کداممان نمیدانم
من همین قدرمیدانم ، باران صدای پای اجابت است
خدا با همه جبروتش ، دارد ناز میخرد ، نیاز کن . . .

کپشن صبحانه پاییزی

ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم
تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت
و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار میگذارم و دست نوازشم را
به موهایت هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری . . .

کپشن صبحانه

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم
از تمام زمین یک خیابان را
و از تمام تو
یک دست که قفل شود در دست من . . .

کپشن برای صبحانه

سلام صبح بخیر دوستانانوار طلایی خورشید نوید مهربانی ولطف پروردگار را می‌دهندکه دراین روز زیبا به روی همگی ما لبخند می‌زندبیاید به یکدیگر لبخند بزنیم و صبحی پرازعشق ومهربانی را آغاز کنیمکه عشق منشا درمان همه دردهای بشریست.صبح همگی بخیرروز خوب و سرشار از شادی برای همگی‌مان آرزو دارم.

کپشن صبحانه پاییزی

سلامصبحتان به طراوت شبنم و به شادابی و زیبایی گلها؛در زندگی هیچ چیز مهم تر از این نیست که قلبا در آرامش باشیالهی همیشه قلبتون پر از عشق وآرامش باشد.

کپشن برای صبحانه

صبحتان پرازمحبت الهیسهم امروزتان شادیسهم زندگیتون عشقسهم قلبتون مهربانیسهم چشمتون زیبایی وسهم عمرتون عزت باشهروز خوبی پیش رو داشته باشید

كپشن صبحانه

سلامصبح بخیربرای امروزتان از خدا می‌خواهمهر آنچه صلاحتان هستبرایتان رقم بزندمن به دستان خدا ایمان دارمبهترین‌ها سهمتان خواهدشد

کپشن صبحانه پاییزی

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شمابراتون :یک دل شادیک لب خندونیک زندگی آورمیک خانواده صمیمی ویک دنیا سلامتی و شادیآرزومندمصبحتون شاد شاد

کپشن صبحانه

پروردگارم …شکوفایی روزت را سپاس می‌گویم که تاریکی شب را پایان می‌بخشدو تاریکی شب را نظاره‌گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛در این میان این من هستم که بالا می‌روم؛پایین می‌آیم؛خوشحال و غمگین می‌شوم؛تهی و سرشار می‌شوم و باز….همان می‌شوم که بودم،پروردگارم بندگی‌ام را بپذیر.

کپشن برای پست صبحانه

از پروردگار
صبحی به
زیبایی طلوع خورشید
به طراوت گل های بهاری
به آرامش یک دریا
و
روزی سرشار از موفقیت و شادی و عشق برایتان آرزومندم
صبحتون بخیر و شادی

کپشن صبحانه پاییزی

صبح ها لبخندی بچسبانيد گوشه لبتاندليلش مهم نيست،اصلا نيازی به دليل ندارد،لبخند است ديگر،هفت خان رستم که نيستيک ليوان چای تازه دم بنوشيديک موسيقی خوب برای خودتان پخش کنيدو گذشته و آينده را بگذاريد به حال خودشانمهم همان صبح، همان لبخند،همان چای، همان موسيقيستسلام صبح بخیر

کپشن برای پست صبحانه

طلوع خورشید
عشق و امیدی به وسعت یک روز به همراه می آورد
و من در این طلوع زیبا
ایمان دارم تقدیر امروزتان
به دست مقدر کننده مهربان
به بهترین شکل رقم خورده است
صبحتان بخیر همکار گرامی

کپشن برای صبحانه

دل را به صفای صبح پیوند بزنبر پایِ شب سیاهِ غم ، بند بزنهرچند که دلسوخته‌ای،چون خورشید بر شوخی روزگارلبخند بزنسلااااام صبح تون بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

زندگی کوتاه است
و هر ثانیه آن بسیار با ارزش
هر صبح زیباست
و این نگرش ماست که آن را خوب یا بد می کند
به زیبایی صبح لبخند بزنید و از کوتاهی زندگی نهایت استفاده را ببریدصبحتون بخیر

کپشن برای صبحانه

صبح شداین صبحگاه روشن و زیبا بخیربامداد دلکش و دلچسب و روح افزا بخیرصد سلام از منبه دستان پر از مهر شماصبح من صبح شماصبح همه دنیا بخیر

کپشن برای پست صبحانه

درود خدای مهرباندرود شور دوبارهدرود طراوت عشقدرود آوای زندگیدرود دوستان خوبمبه روزمهربانیخوش آمدین!امروز را با لبخندشروع کنیدروزتان راجشن بگیرید

کپشن برای صبحانه

صبح یعنی پروازقد کشیدن در بادچه کسی می گویدپشت این ثانیه هاتاریک است؟گام اگر برداریمروشنی نزدیک است.صبح زیباتون بخیر، روزتون سرشار از امید…

كپشن صبحانه

دوباره خورشید آهسته آهسته به وسعت بیکران آسمان قدم می گذارد
و شب با شتاب رخت و لباس خوابش را جمع می کند
صبح آمده و با چوب جادویی اش
به گل ها ناز رقصیدن
به نسیم فرصت وزیدن
و به پرندگان نوای نغمه سرایی
بخشیدهصبحتان بخیر و روزتان سرشار از موفقیت

کپشن صبحانه پاییزی

صبح آمددفتر این زندگی را باز کنزیستن را با سلام تازه‌ ای آغاز کنروز تازهفکر تازهراه تازه پیش گیرعاشقی را با کلام تازه‌ ای آواز کن

کپشن برای پست صبحانه

زیباتر از صبحسـلام صبحگاهے استخدایا به امیـد تو اے یگانہ معبودمزندگی ســـلامصبح قشنگتون بخےر و شادے

کپشن برای پست صبحانه

اگر منتظر روزی کامل و عالی باشیم
هرگز چنین روزی از راه نخواهد رسید
روز عالی را ما می سازیم
از همان لحظه طلوع
تا آخرین دم غروبهر صبح تان شادی
هر روزتان عالی
صبحتون بخیر

کپشن صبحانه

بهتـرین هدیه زندگیعشــق و محبت استدسته گلی بــه نامعشـــق تقــدیمشمــامهـربانانسلام صبح زیباتونهمچون گل زیبا

کپشن برای صبحانه

چه دعایی کنمت اول صبحخنده ات از ته دلگریه ات از سر شوقروزگارت همه شادسفره ات رنگارنگ و تنی سالم و شادکه بخندی همه عمرصبحتون بخـــــیر

کپشن برای پست صبحانه

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شما
براتون :
یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی آورم
یک خانواده صمیمی و
یک دنیا سلامتی و شادی
آرزومندم
صبحتون شاد شاد

کپشن صبحانه

سلام صبحتون بخیربرخیز مثل خورشید باشطلوع کن نور بتابباعث شادی شوامروزتان سرشار اززیبایی و نشاطو اتفاقات شادی بخشنگاه پرمهر خداهمراه لحظه هایتان

کپشن برای پست صبحانه

هر طلوعی تولدی دوباره است
و هر تولدی شروعی دوباره!
صبحتون بخیر دوستان عزیز

کپشن برای صبحانه

گویند سلام صبح
طلایی ترین کلید برای‌ ورود به قلب هاست
پس صمیمی‌ ترین سلام
تقدیم به شما بزرگوار

كپشن صبحانه

قلم موی اراده را بردار آغشتہبه رنگَ عشق ڪن  رنڪَ تازه ای بزنبربوم زندڪَی  تاجان بڪَیرندطرح های  آرزوهای قشنڪَتسلام صبح تون بخیر

كپشن صبحانه

الهی
در این شنبه اولین روز هفته
زیباترین ها را نصیب
دوستانم کن تا تقدیرشان
آنگونه که تو می پسندی مهیا شود
صبح بخیر دوستان

کپشن برای صبحانه

مےگویند:روزے را صبحِ زود تقسیم مےڪنندهرجا ڪـہ هستے “سهمِ امروزت”“یك بغل شادے و آرامش”سلامروزتون پر از خیر و برکت

کپشن برای صبحانه

سلام من
به پیچکی که صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی کران دراز می شود
سلام من
به آن پرنده سپید و شادمان
که در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
صبحتون بخیر

کپشن برای پست صبحانه

صبح که از خواب بیدار می‌شویدر نظر بیاور چه سعادتی است ،زنده بودن ، فکر کردن ،لذت بردن و دوست داشتن ..صبحتون بخیر روزتون شـــــــاد

كپشن صبحانه

صبح بخیر، امیدوارم روز خود را با لبخند و ذهنی پر از اندیشه های زیبا شروع کنید

كپشن صبحانه

بوی صبحانه مےآیدعطرچایے صفای سفره صبحچند لقمه زندگے کافیستتا انرژی جاودانگےدر وجودمان شکوفا شودصبحتون بخیر روزتون شـــــــاد

کپشن صبحانه پاییزی

صبح بخیر، یاد آوری می کنم که افکار بزرگ و مثبت منجر به نتایج عالی می شوند
پس روز خود را با افکار مثبت آغاز کنید تا به اهداف خود نزدیک تر شوید

کپشن برای پست صبحانه

سلام صبح بخیرزيباترين سلام دنياطلوع خورشيد استکه تقدیمتان میکنمبرایتان قلبی خالی ازکدورتزندگی عاشقانه ولحظاتی ناب آرزومندم

کپشن برای پست صبحانه

صبح بخیر، روز خوبی را برای شما آرزو می کنم

کپشن برای پست صبحانه

يـه فكر مثبت كوچولو اول صبحميتونه كل روزت رو تغيير بدهپس لبخند بزن دوست خوبمچـون لبـخنـد تـو زیـبــاستسلام صبح بخیر دوستان

كپشن صبحانه

رها کردن گذشته
نگرانی کم تر درباره آینده
و تمرکز روی کاری که تنها امروز می توان انجام داد
موفقیت را برای انسان به ارمغان خواهد آورد
صبح بخیر ، روز زیبایی را در پیش داشته باشید

کپشن صبحانه

خزان استو هوایی بس دل انگیزبزن صبحانه ای با چای لبریزبه عمر ما رسیده روز دیگررها کن بسترو از خواب برخیزســلامصبح تون بخیر مهربونا

کپشن برای پست صبحانه

کارهایی که امروز انجام می دهید مسیر فردای شما را روشن تر خواهد ساخت
صبح بخیر

کپشن صبحانه

سلام صبحتون بخیرصبح یعنی یـک سلام ناب نابصبح یعنی دست دادن باآفتابصبح یعنی عطرخوب رازقیصبح یعنی حس خوب عاشقی

کپشن برای پست صبحانه

سلامی گرمدر طلوعی زیباتقدیم شما همکار گرامیآرزو می کنمپنجره دلتون همیشه رو بهخوشبختی باز بشهصبح تون بخیر و شادکامیو پر از خیر و برکت

کپشن صبحانه

خودتان را دوست داشته باشید، به توانایی هایتان اعتماد کنید و هیچ زمانی دست از تلاش بر ندارید، این ها بهترین راه مقابله با موانع زندگی است
صبح بخیر، روز پر بار و زیبایی را برای شما آرزو می کنم

کپشن برای پست صبحانه

هر روز صبح،زنده می‌شومو زندگی می‌کنمبرای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند…صبح بخیر

كپشن صبحانه

هرگز اجازه ندهید ناکامی ها و شکست ها شما را متوقف کند و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید
صبح زیبای شما بخیرهر صبح شروع جدیدی برای زندگی است
گذشته را فراموش کن و از زمان حال لذت ببر
صبح بخیر دوست خوبم
روز خوبی داشته باشی

كپشن صبحانه

آرزو می کنــملحظه لحظه یزندگی شمــــاقــــــرین اینپنج حرف ساده باشد.آرامــــــــــش…صبح تون بخیر…

کپشن برای پست صبحانه

یه روز دیگه از نو شروع شده، ذهنت رو از نگرانی های فردا و پس فردا خالی کن
و سعی کن امروزت رو بسازی
که فرداها نتیجه امروزهای پر تلاش ماست
صبحت بخیر دوست گرامی

کپشن برای پست صبحانه

دل را به صفای صبح پیوند بزنبر پایِ شب سیاهِ غم ، بند بزنهرچند که دلسوخته‌ای،چون خورشید بر شوخی روزگارلبخند بزنسلااااام صبح بخیر

کپشن صبحانه

صبح بخیر دوست من
بیدار شو، لبخند بزن و روز خود را آغاز کن که روز بی نظیری را در پیش داریم

کپشن برای پست صبحانه

روز خوب روزی نیست که با قهوه یا چای شروع بشه
روز خوب روزیه که با تو شروع می شه!
صبح بخیر دوست من!

کپشن برای صبحانه

یک صبح بخیر قشنگ
یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به
رفیقی که جنسش از کیمیاست
عهدش از وفاست
مهرش پر از صفاست
حسابش از همه جداست …
سلام صبح بخیر رفیق قدیمی

کپشن برای پست صبحانه

به ما زندگی خوب یا زندگی بد داده نشده
به ما فقط یک زندگی داده شده
و این به خود ما بستگی دارد که آن را خوب یا بد بسازیم
و ساختن یک زندگی خوب
از همان اول صبحش خواهد بود!صبح بخیر دوست عزیزم!

کپشن برای صبحانه

هر روز صبح که چشمام رو باز می کنم شادی تمام وجودم رو پر می کنه
چون یادم میفته روزهای من با صبح بخیر گفتن به تو عزیز شروع می شه
صبحت بخیر

کپشن برای پست صبحانه

خورشید بالا اومده
و آغوشش رو برای دنیا باز کرده
وقتشه تو هم از خواب بیدار شی
و آغوشت رو برای موفقیت و شادی های امروز باز کنی
صبحت بخیر دوست من

کپشن صبحانه پاییزی

مادرت ممکنه تو رو “خوابالو” صدا کنه
پدرت ممکنه تو رو یه “آدم تنبل” بدونه
اما برای من اصلا مهم نیست کی از خواب بیدار بشی
یا “صبح بخیر” رو از فرهنگ واژگان حذف کرده باشی
چون تو همیشه بهترین دوست منی!
ظهرت بخیر رفیق خوابالو و تنبل خودم!!!

کپشن برای پست صبحانه

زندگی مثل یه کتابه
و
هر روزش مثل یه صفحه جدیدچه بهتر که اولین سطر هر صفحه اون رو با “صبح بخیر” پر کنی!
صبحتون بخیر دوستان گلم

کپشن برای پست صبحانه

ما در یک دنیای رنگارنگ زندگی می کنیم
زردی خورشید
سبزی سبزه
و آبی آسمان
زندگی ما را پر از رنگ و لعاب کرده اند
امیدوارم امروز و هر صبحت به رنگارنگی طبیعت باشد
صبحت بخیر عزیزم

کپشن صبحانه

نسیم صبح، زمین را بیدار کرده است
خورشید، آسمان را رنگ پاشیده
و پرنده ها آواز می خوانند
بر خیز و از امروز لذت ببر
صبح بخیر عزیزم

كپشن صبحانه

از طلوع اولین نور خورشید صبحگاهی
تا غروب آخرین ستاره شبانگاهی
همیشه به یاد داشته باش که
“تو فرد خیلی خاصی هستی”
صبحت بخیر دوست خوبم!

کپشن صبحانه

سلام به امروز خوش آمدید
پیش به سوے شروع
یک روز بے نظیر
روزتان سرشار از امید
انرژے مثبت و اتفاق هاے خوب و شگفت انگیز
صبح شنبه تون بخیر دوستان گلم

كپشن صبحانه

دعـــــا میکنم:
از همین لحظہ اے کہ
دوباره براے زندگۍ چـــشم گـــشودی
خـــــداوند گره از کـــــارت بگشاید
و بہ تو قلبۍ آرام ارزانـــــے دارد
صبح بخیر دوست خوبم

کپشن صبحانه

براتون :
یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی آورم
یک خانواده صمیمی
یک دنیا سلامتی و شادی آرزومندم
صبحتون شاد شاد

كپشن صبحانه

تمام صبح ها مانند یک بوم خالی هستند و کار تو این است که روز خود را به یک منظره ی زیبا تبدیل کنی
صبح بخیر دوست من

کپشن صبحانه

امروز را با نام خدا
آغازی کنیم
که زیباترین و مطمئن‌ ترین
سر آغاز است
سلام صبح بخیر دوستان

کپشن صبحانه

سلام دوستان مهربانم
صبح تون بخیر
روزے پر از آرزوهاے زیبا برای تان خواهانم
روز و روزگارتون خوش
خوشے های تان بادوام

کپشن برای صبحانه

برای امروزتان آرزو کردم
که خدای مهربون
هدیه دهد به شما طبقی
ازشادی های بی دلیل
روزی آرام و ذهنی پاک
و ایام به کام
صبحتون بخیر

كپشن صبحانه

صبح بخیر گفتن به انگلیسیgood morning my friend
صبح بخیر دوست منمتن ادبی صبح بخیرزندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست
زندگی یعنی همین
پروازها
صبح ها
لبخندها
آوازها
سلام صبح بخیر دوستان

کپشن صبحانه

پست صبح بخیر زیبایک روز بی نظیر
یک لبخند از ته دل
یک شادی بی دلیل
با هزار آرزوی زیبا
تقدیم لحظه‌ هاتون
هر روزتون بخیر و زیبا

کپشن صبحانه پاییزی

سلام برخورشید
سلام بر صبح و روشنایی
سلام به همه دوستان عزیز
صبحتون شاد
امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید

کپشن صبحانه پاییزی

صبح بخیر عزیزم
امیدوارم امروز تو پر از فرصت های جدید برای موفقیت های بیش تر باشد

كپشن صبحانه

صبح بخیر مجموعه ای از بهترین متن های صبح بخیر ![پیشنهاد] | تاو بیو

کپشن برای پست صبحانه

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

‹ دیروز را رها کن ، از اهالی امروز باشˇ◡ˇ🌼 ›
“صبح بخیر”🌝🌷
# صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

اول صبح فدای تو شدن
را عشق است…💋
غزلی ناب برای تو شدن
را عشــق است‌ (:
خواب آلوده ام اما…
مست در حال و هوای
تو شدن را عشق است…

صبحت بخیر عشقم 🥰🤍🖇• # دوستت دارم # صبح بخیر

کپشن برای پست صبحانه

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

کپشن صبحانه

صبح بخیـ ـر…شاه نشیـــنِ قلبــــِ من♥️👑 # دوستت دارم # صبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

صبح و خورشید بهانه اند
تو تنها دلیل…
چشمهای بیدار منـی ☺️🤍

صبحت بخیر عشقم ☀️💕
  # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

🌸امروز اول صبح از باغ محبت
سبدے از مهر
را مخصوص شما
خوبان آورده ام
تا به بوے خوش آن
🌸❄️خاطرتان همیشه دلشاد شود

ســــ🌸ـــلام
🌸صبح زیباتون بخیر🌸 # صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

‌ ‌

صبح یعنی . . .
یک فرصت دوباره
برای حرف‌هایی که
به هم نگفته‌ایم ؛
اول خودم می‌گویم :

دوستت دارم …🫀💕

صبحت بخیر زندگیم ♥️ # دوستت دارم # صبح بخیر

کپشن صبحانه

تاوقتی تو درکنارم هستی
صبح که هیچ…

تمام لحظه های زندگی
من بخیراست توُ دلیل تمام خوشی ثانیه هایم هستی… (: ☀️♥️

صبحت بخیرنفسم 🌸🤍
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

صبح که می‌شود…
قلبم را از نوبرایِ کنارِ تُو تپیدن ،
کوک می کنم…

این یعنی خودِ خودِ زندگی ! # صبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

صُبح است ؛
صبحِ خیلی زود…
و بیدار شده‌اَم تا دوست‌داشتنَت را،
زودتَر از روزهای قبل شروع کُنم🌿♥️⛅️
صُبح بخیر عشقِ قشنگم🙈💋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

كپشن صبحانه


─━─•⊰صبح بخیـر جان و جهانم⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

صبح یعنے عشق❣
عشق ❣
یعنی سلامتےِ تو❣
سلامتےِ تو❣
یعنے قشنگےِ این دنیا❣
من امروز ❣
دُنیاےِ قشنگے برایت آرزو دارم❣💕

#صبحت‌بخیرعشقمـ♥️♾🦋

# دوستت دارم # صبح بخیر

كپشن صبحانه

هر صبح
دو رکعت دوستت دارم را
اقامه می‌کنم به نیّت چشمهایت
قُربةً اِلی العشق ♡…

صبحت بخیر عشقم💋
# دوستت دارم # صبح بخیر

كپشن صبحانه

‌ ‌

صبـح كه ميشود
دلم پَر ميزند برای آغوشت
براي نفس هايت
براي بودنت
صبح كه ميشود دوباره يادم مـي افتـد
امروز را هم برای تـو زندگی ميكنم
تـو تنها حرفِ روز هـا و شب هـای منـی : )💋

صبح بخیر دلبرم 🌼♥️•

💕❣🍃 # دوستت دارم # صبح بخیر

کپشن صبحانه

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد # صبح بخیر

كپشن صبحانه

🌺سلام مهربانان
🌸روزتـون قشنگ
🌺ذهنتون آروم
🌸شادی هاتون بی پایان
🌺دلتون پراز امید
🌸قلبتون مهربون
🌺زندگیتون عاشقانہ
🌸و هزار آرزوی زیبـا
🌺نصیب لحظه هاتون
🌸امروزتون زیبـا وشـاد

🌺صبح بخیر # صبح بخیر

کپشن صبحانه

صبح میتواند خلاصه ای باشد
از خنده هایت ؛ #تُ بخند !
جهان بهانه ای میشود
برای دوست داشتنت

صبخیر_نفسم

💍❤️ # دوستت دارم # صبح بخیر

كپشن صبحانه

و چه احساسِ قشنگی‌ست⤹
كه در اولِ صُبح،
یادِ یک خوب
تو را غرقِ تمنا سازَد ♥️⛅️
صبُح بخیر زندگیــــم # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

یه سلام قشنگ
به کسی که یه دونــ♥️ــه است…

و یه صبح بخیر داغ
به کسی که گرمای وجودم از اونه…

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

کپشن صبحانه

 ترس یعنی نبود عشق همان‌ گونه که تاریکی نبودِ نور است. به جای اینکه با ترس‌ هایت بجنگی عشق‌ هایت را روز افزون کن.

كپشن صبحانه

 اقدام از بین برنده لکه‌ی ترس است.

کپشن صبحانه پاییزی

وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌ کنم تا بتوانم از توانایی‌ ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌ اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌ اهمیت‌ تر می‌ شود.

کپشن صبحانه پاییزی

فهمیده‌ ام هر چقدر سخت‌ تر کار می‌ کنم، انگار شانس بیشتری به سراغم می‌ آید.

کپشن برای پست صبحانه

نبردهای ارزشمند برای کسب مدال‌ های طلا نیستند. نبرد درونی، آن نبرد نامرئیِ درون همه‌ ی ماست؛ نبرد ارزشمند آنجاست.

کپشن برای صبحانه

بیدار شو و با چالش های زندگی روبرو شو
صبح بخیر دوست من!

کپشن برای پست صبحانه

حضور داشتن در جامعه (به جای خانه ماندن) هشتاد درصد موفقیت است.

كپشن صبحانه

آنچه ما امتحان‌ هایی سخت می‌ پنداریم‌ شان غالبا موهبت‌ هایی با لباس مبدل‌ اند.

كپشن صبحانه

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.

کپشن برای پست صبحانه

به تنهایی نمی‌ توانم دنیا را تغییر بدهم اما می‌ توانم سنگی را به آب بیندازم تا موج‌های بسیار خلق کند.

کپشن برای صبحانه

سنگی که طاقت ضربه‌ های تیشه رو نداره تندیس زیبا نخواهد شد

كپشن صبحانه

زندگی ارزش دویدن دارد، حتی با کفش های پاره

کپشن برای پست صبحانه

 اگر برای شکست آماده می‌ شوید انتظار پیروزی نداشته باشید

کپشن صبحانه

هر روز رویای بزرگ دیگری است
روزی که می توانی انگیزه داشته باشی
یک روز جدید لبخندهای زیادی به همراه خواهد داشت
روزی که می توانی با یک دعای جدید آن را شروع کنی
و چیزهای خوبی را ببینی که قرار است سر راهت قرار بگیرد
چون امروز شروع یک روز جدید دیگر است
برایت یک صبح بخیر دوست داشتنی و روز فوق العاده آرزو می کنم!

کپشن صبحانه

“گاهی به گذشته نگاه کنید، چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته‌اید، خدا قوت”

كپشن صبحانه

انسان، تو به اندازه‌ ی افکارت بزرگ، به اندازه‌ ی اقدامت موفق و به نوع نیتت مؤثر خواهی شد.

کپشن صبحانه پاییزی

در پاسخ بدگویان و بدبینان پیوسته به خودت بگو: آن‌ قدر خواهم درخشید که نتوانی مرا نبینی!

کپشن صبحانه پاییزی

 این مسائل نیستند که بزرگ یا کوچک‌ اند این انسان‌ها هستند که بزرگ یا کوچک می‌ شوند.

كپشن صبحانه

خوشحال یا غمگین
افسرده یا هیجان زده
بدخلق یا با ثبات …
این ها گزینه هایی هستند که هر روز صبح به شما ارائه می شوند
فقط باید انتخاب درست داشته باشید

کپشن صبحانه

اگر دلت به کاری باشد هزار راه و اگر نباشد هزار بهانه خواهی یافت. در جستجوی چه هستی؟ هزار راه یا هزار بهانه؟ به هر صورت آن ها را پیدا خواهی کرد.

كپشن صبحانه

تنها آن چیزی را باور کن که از تو موجودی قوی‌ تر، شادتر و ارزشمند‌تر می‌سازد.

کپشن برای صبحانه

از دیروز شکایت نکن
بلکه با ساختن صبح امروزت
فردایت را آباد کن

کپشن برای پست صبحانه

من انسانی مسئولیت پذیر و دوست داشتنی هستم. من برای موفقیت و شادمانی آفریده شده‌ ام.

كپشن صبحانه

 من انسانی ارزشمند و ارزش آفرین هستم. من فردی دوست داشتنی و محترم هستم.

كپشن صبحانه

صبح بخیر فقط یک سلام نیست
بلکه بیان کننده این امید است
که صبح زیبا لبخند بر لب تو می آورد و زندگی ات را شادتر می کند

کپشن صبحانه پاییزی

 من خودم را دوست دارم. من فردی شاد موفق و پول‌ ساز هستم.

کپشن صبحانه پاییزی

من برای موفقیت و شادمانی آفریده شده‌ ام.

كپشن صبحانه

هر یک از ما با مرگ روبرو خواهیم شد
بنابراین زندگی خود را هدر ندهید
و از فرصت های زندگی سپاسگزار باشید

کپشن برای پست صبحانه

سلام گرم در طلوع زیبای یک صبح سرد پاییزیتقدیم شما مهربانان
آرزو میکنم پنجره دل تون
همیشه روبه خوشبختی باز بشه
صبح پاییزی تون بخیر و خوشی
روزتون شاد

کپشن صبحانه

کلبه ای که
در آن مهربانی هست
و ساکنین آن می خندند
بهتر از کاخی است
که مردمان آن دلتنگ هستندکلبه زندگی تان گرم محبتو صبح پاییزی تون بخیر و شادی

کپشن برای صبحانه

اندک اندک می‌شود فصل خزانفصل رنگ و باد و باران، شعر نهانبا دو صد رنگین کمان رنگ‌هابا خروشی از دل فریادهابا سکوتی چون سکوت عاشقانبا خروشی چون خروش آسماننرم نرمک می‌رسد اینک خزانفصل رنگ و آشتی و عشق زمانبا صدای خش خش برگ‌ها، بر بادهامی‌کشد دل را سوی دلدارها

کپشن برای صبحانه

به به چه نسیمی، چه هوایی سر صبح
به به چه سرود دلگشایی سـر صـبح
صبحانه پاییزی مـن بهشتی از زیبایی سـت
پیچیده چه عطر خوش چایی سر صبح

کپشن برای صبحانه

بیچاره پاییزدستش نمک ندارداین همه باران به آدم ها میبخشداما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنندخودمانیم تقصیر خودش استبلد نیست مثل بهار خودگیر باشدتا شب عیدی زیر لفظی بگیرد وبا هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهدسیاست تابستان را هم نداردکه در ظاهر با آدم ها گرم و صمیمی باشدولی از پشت خنجری سوزناک بزند

کپشن برای صبحانه

بیچاره پاییزبخت و اقبال زمستان هم نصیبش نشدهکه با تمام سردی و بی تفاوتی اشاین همه خواهان داشته باشد
او پاییز است روراست و بخشندهساده دل فکر میکند اگر تمام داشته هایش را زیر پای آدمها بریزد
روزی جایی لحظه ای از خوبی هایش یاد میکنند
خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند

کپشن صبحانه پاییزی

دنیا متعلق به آدم هایی است که صبح‌های پاییزبا یک عالمه آرزوهای قشنگ بیدار میشوند
امروز از آن توست پس با اراده‌ات معجزه کن
سلام صبح پاییزی بخیر و لطافت بارانتقدیم به تو باد

کپشن برای صبحانه

اگر همیشه در صبح های پاییزی خسته هستیدروزتان را با یک سلام صبح بخیر پاییزی شروع کنید وصبح ها به چای تان چند قطره روغن سیاه دانهکمی عسل و چند برگ نعنا اضافه کنیدتا انرژی تان چند برابر شود
شاد و پرانرژی باشید دوستان
سلام صبح پاییزتون بخیر

کپشن صبحانه

میگویند تابستان سر جنگ داردهرسال با تیر می آیدمحبت را از پاییز بیاموزیمهر سال با همه زردی اش با مهر می آیداولین صبح پاییزیتون بخیر

کپشن برای پست صبحانه

متفاوت بودن فقط زمانی زیباست که
بهترین باشید
تفاوت در هر خصلتی زیبا نیست
تفاوت در خوبی ها زیباست
اولین روز پاییزیتون بخیر

کپشن برای صبحانه

صبح پاییزی تون پر از بهترینها
خوشبختی همسایه دیوار به دیوار خونه هاتون
دل مهربون تون شاد
کارهاتون بر وفق مراد
تن تون سالم و شاد
صبح سرد پاییزیتون بخیر و شادمانی

کپشن برای پست صبحانه

طلوع صبحی دیگراز زندگیبر شما مبارکدلتان شاداز غم ها آزادخانه امیدتان آبادزندگی تان بر وفق مراد.سلام صبح بخیر…

کپشن صبحانه

سلام به دوستان عزیزصبح زیبای پاییزیتون بخیر و امیدواریم همیشهسرشار از عشق و محبت و شادمانی باشیدو وجود دیگران رو هم سیراب کنیدصبح پاییزی بخیر عشقم

کپشن صبحانه

سلام صبح اولین روز پاییزیتون بخیر و نیکیلب تون مثل گل شکوفا
چشماتون نورانی
کام تون شیرین
حرفاتون غزل
حستون عاشقانه
دلتون گرم گرم گرمپاییزی تون زیباعاشقانه دوستتون دارم

کپشن برای پست صبحانه

صبح یعنى صراحت ابراز عشقبه آنهایی که دوستشان داریم..امروز همه را دوست بدار..ببخش..ایمان داشته باش..ترسها را بیرون بریز..خدا را صدا بزن..

کپشن صبحانه پاییزی

صبح است و هوای سرد پاییز
سرماست ولی خوش و دل انگیز
گرم است دل از محبت و مهر
وز شور و نشاط و عشق لبریز

کپشن صبحانه پاییزی

سلام رفقا صبح روز اول مهر از فصل زیبای پاییز بخیرمخصوصا مدرسه ای های عزیزمون

کپشن صبحانه

پاییز
روزهای آخر آذر را
با حزن زردی می‌دمد
و آینه‌های کهنسال
که شاهدان ایامند
در سکوت سرد خویش
درختان برهنه از برگ را
به تن پوش سفید برف
وعده می‌دهندنخستین صبح بخیر اول پاییز تقدیم تو باد

کپشن صبحانه پاییزی

سلام صبح تون به
زیبایی قلب تون
قلبتوڹ به زلالي آب
و ڪارهای روزمره‌توڹ
رواڹ و جاری چوڹ جویبار
یک دنیا خوشبختي برای شما عزیزاڹ
مثل گل شاداب باشید

کپشن برای پست صبحانه

خدایا اولین صبح پاییزی عشقم را تو بخیر کنو امروز و هر روزش را تو نقاشی کن
من به قلم رحمتت ایمان دارم

کپشن صبحانه

به روزهای رفته پاییز نمى انديشم
به سرنوشت لحظه هايى كه رنگ باخته اند
چشم دوخته ام به روياهاى مه آلود نيامده
به كلبه چوبى كنار رودخانه زیبای فصل پاییز
صداى آب، بوى دود در صبح صبح اولین روز پاییز
و صبحى كه در سپيدى ساكت مه غرق شده است
و دست هايم كه بوى هيزم گرفته اندبه روزهاى رفته نمى انديشم
چشم دوخته ام به جاده و جنگل هايى كه منتظر آمدن ما هستندصبح اولین روز پاییزیتون بخیر

كپشن صبحانه

اولین روز و اولین صبح از قشنگ ترین و جادویی ترین فصل سال که پاییز است مبارکصبح پاییزی ات پر از مهر همسرم

كپشن صبحانه

سلام به خدای خیلی قشنگمسلام سلام من اومدمصبح پاییزیتون بخیربچه ها دست های خدا باشیدبرای برآوردن رویای آدم های دیگه ای بجز خودتونخنثی نباشد بی تفاوت نباشد
اگر دیدید کسی گره ای داره و شما راهش رو می دونید سکوت نکنداگر دست تون به جایی می رسه دریغ نکند لطفامعجزه زنــدگی دیگران باشداین قانون کائـنات هستمعجزه زندگی دیگران که باشی،بدون شک و تردید کـس دیگه ایمعجزه زندگی شما میشهچی از این بهتر اخه
پاشید پاشید زندگی رودر نخستین صبح از پاییز جریان بندازید
خیلی کار داریم در اولین صبح زیبای پاییزی رو
با یه نفس عمیق شروع کن عشق من

کپشن صبحانه

دلم صبحانه پاییزی از دست تو میخواددلم چایی ز دربند تو میخوادعسل از شهد لبخند تو میخوادبریز دمنوشی از برگ گل عشقدلم خنده دلم قند تو میخواداولین صبح پاییزی ات بخیر عزیزم

کپشن صبحانه پاییزی

هوای ابری و بارانی پاییزی تون به شادیو صبح زیبایی پاییزیتون بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

هیچی مثل یه کیک سیب و دارچین داغ تو صبح های پاییز نمی چسبهفکر کن صبح بیدار شی ببینی بارون اومدههوا لطیف شده و بوی بارون همه جا رو پر کردهان وقته که دلت میخواد یه تیکه کیک سیب داغ داشته باشیبا یه لیوان چای دارچینبشینی کنار پنجرهو از این حس خوب صبح پاییزی لذت ببریصبح بخیر اولین روز از فصل پاییز دوستت دارم همسرم

کپشن برای صبحانه

پاییز یهو می‌آدتوی یه‌ روزمثل بهار و بقیهصبح زود بیدار می شوی و می‌ بینیحیاط شده طوفان رنگارنگ از برگ درختان پاییزیعشق من صبح پاییزی قشنگت بخیر و شادی دوستت دارم

كپشن صبحانه

سلام اولین صبح پاییزی زیباتون بخیر و شادی
الهی که همه‌ دوستان عزیزماولین صبح پاییزی رو پر انرژیو با خیر و برکت و شادی و آرامش شروع کنن
⁦ الهی همتون به خواسته های نیکو برسیندوستتون دارم

کپشن برای پست صبحانه

صبح اول مهرتون بخیر باشه
نگید که از اول مهر بدتون میومده
من صبح پاییز و اول مهر رو دوست دارمهمچون تو که عشق و همسر منی

کپشن برای پست صبحانه

صبحدمی که بر کنمدیده به روشنایی اتبر در آسمان زنمحلقه آشنایی اتپرده اگر برافکنیوای که چه فتنه‌ها رودچون پس پرده می‌رود
اینهمه دلربایی اتصبح پاییزیتون بخیر

كپشن صبحانه

خش خش صدای پای خزان استیک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند
اولين صبح از فصل پاییز مبارک باد

کپشن برای پست صبحانه

درود ای صبح پاییزی زیبا که سالاری برتمام فصل هاچه عاشقانه آمدی و چه دلبرانه برگ های طلایی طبیعت را فرش زیر پا میکنیخوش آمدی که خوشم آمد از آمدنت بفرما سالار عشق و قلمنخستین صبح پاییزیتون بخیر

کپشن برای پست صبحانه

صدای خش خش برگ های پاییزی زیر پایم میگویندفرو ریز آنگاه که فرو ریختی آزاده ایصبح بخیر پاییز زیبای من و عشقم

کپشن برای پست صبحانه

حتی اگر روزها ماه ها و حتی فصل ها را فراموش کنمباد که صورتم را نوازش میدهدو باران که روی دستانم مینشیندمی فهمم که پاییز نزدیک استبرگ های تغییر رنگ دادهزمین های خیس و شبنم روی گل هادر اولین صبح بخیر پاییزی خوش آمد میگویندپاییز برای من بوی مدرسه بوی هشت صبح بیدار شدن های صبح بارانیو خزیدن زیر پتو و غر زدن به جان ساعت کوکی لبه تخت استبوی برگ های نارنجی استبوی قهوه های غلیظ دم شده مادرم لب پنجره استو بوی شیرینی های داغ مادربزرگپاییز خود زندگیست و همه چیز رنگ دیگریستصبح بخیر پاییز برگ ریزان

كپشن صبحانه

مثل یک جریان موسیقیمثل یک باران پاییزیناگهانی بودنت عشق استصبح پاییزیتون بخیر!

کپشن صبحانه پاییزی

به رهی دیدم برگ خزانپژمرده ز بیداد زمانکز شاخه جدا بود
چو ز گلشن روکرده نهاندر رهگذرش باد خزانچون پیک بلا بود
ای برگ ستمدیده پاییزیآخر تو ز گلشن ز چه بگریزی
روزی تو هم آغوش گلی بودیدلداده و مدهوش گلی بودی
ای عاشق شیدا دلداده رسواگویمت چرا فسرده‌ام
در گل نه صفایی باشد نه وفاییجز ستم ز دل نبرده‌ام
آه بار غمت در دل بنشاندمدر ره او من جان بفشاندم
تا شود نوگل گلشن و دیده شودرفت آن گل من از دستبا خار و خسی پیوست
من ماندم و صد خار ستماین پیکر بی جانصبح زیبای پاییزی تون بخیر

کپشن صبحانه

چون باد پریشان قلم پاییزیمی‌آیی و شهر را به هم می‌ریزیصبح بخیر عشقم پاییز با تو زیباست

کپشن برای پست صبحانه

سلام صبح شده،شیشه مه گرفته ی زندگیت راپاک نمی کنی؟منظره قشنگی در انتظارتهامروزاولین روز از بقیه زندگی توست

کپشن صبحانه پاییزی

نه دلبر در بر است اینجانه شوری در سر است اینجانه شوقی تا ز جا خیزیعاشق صبح بخیر گفتن های پاییزی به توام همسر خوبم

کپشن صبحانه

درخت، فصل خزان هم درخت می‌ماندتو پیش‌فصلِ بهاری، نه اینکه پاییزیصبح بخیر پاییز زیبا و دوست داشتی من

کپشن صبحانه

پاییز دوست‌ داشتنی ترین فصل سال استچون تو صبح های سردش را دوست داریمثل باران که زیباست، چون تو زیبایییا غمگین می‌شود، چون تو غم داریزیباترین صبح بخیر پاییزی تقدیم به تو عزیزم

کپشن برای صبحانه

برویم در صبح های زیبای فصل زرد پاییز قدم بزنیمصدای خش‌خش برگ‌ها صدای سکوت بین ماقدم به قدم پاییزها و قدم زدن‌ها و خیابان‌ها گذشتصبح بخیر عزیزم

كپشن صبحانه

بیا برویم به خواب همهم را برداریم و برویم به همان روزهایِ نارنجنارنجی‌های پرتقالپاییز برگ و برگ‌های زرد و زردهای رنگبرویم به‌ روزهای رنگارنگبه فصل هزار رنگ و طوفان رنگ و رنگدارد صبح می‌شود هوای سرد پاییزی

کپشن برای پست صبحانه

بیا به پاییز برویم علاقهبه زنگبه مدرسهبه نامه‌های لای کتاببه گُل‌های خشکیده لای دفتر انشاصبح پاییزی ات بخیر دخترم

کپشن برای صبحانه

صبح بخیر برگ‌ ریزان پاییزی که راه انداختیواژه هایمان جان گرفت ما از تو شعر گفتیمدل انارها خون شد حالا رگبارهای سما تک را تند تر کرده‌ایمی‌خواهی به زمستان برسی لطفا تا شعرهای مان دم بکشدکمی دیگر پاییز باش چون معشوقه منعاشق شنیدن صبح بخیر پاییزی است.

کپشن صبحانه پاییزی

کاش می‌شد هرشب ساعت را عقب کشیدمثل آن شب در شروع پاییزمی‌خواهم یک ساعت بیشتر دوستت بدارمصبح اولین روز پاییزیتون بخیر همسر خوبمپاییز مسافری غریب استکه از پل بی انتهای غروب می‌گذردتا به صبح بخیر عاشقانه پاییزی برسد

کپشن برای پست صبحانه

سلام صبح بخیر پاییزی را از تو یاد گرفتمهمه برگ‌های تقویم را به دنبالِ تو شمرده‌امبرگ‌هایِ سیببرگ‌هایِ انگورپاییز امافصلِ خرمالوستفصلِ گسِ تنهایی

کپشن برای پست صبحانه

تمام فصل‌هافصل تو اَندکه پاییزندسلام صبح پاییزیت بخیر و شادی

کپشن برای صبحانه

صبح های پاییز
امید را با چایی‌ام هم می‌زنم
با توکل بر خداوندی که این نزدیکی هاستزیباترین صبح بخیر عاشقانه پاییزی تقدیم به تو باد شوهر خوبم.

كپشن صبحانه

شنیدن صبح بخیر عاشقانه پاییزیدر زمانی که باد سرد پاییزی هم بوزداخ که چقدر می چسبدالبته کنارش یه لیوان چای زغالیو سپس تو که برای دور دور کردندر صبح های عاشقانه فصل پاییز به دنبال من می آییدوستت دارم دوست پسر عزیزم

کپشن برای پست صبحانه

خیلی زیباست وقتی که در یک صبح عاشقانه پاییزیبیرون می آیی و همچین منطره ای رو می بینیدیگه نه پیر میشی و نه مشکلات بهت غلبه میکننصبح بخیر پاییز قشنگ و خاص.

کپشن برای صبحانه

سلام پاییز زیباست
چون دفتر نقاشی خداستبرگ برگ روزهای رنگ رنگی اش را
بخاطر بسپارزیرا عشق، محبت و دوستیدر لابه لای همین رنگ های زیبای پاییز است

کپشن برای پست صبحانه

هر صبح!پلکهایت؛ فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،سطر اول همیشه این است:“خدا همیشه با ماست”

کپشن برای پست صبحانه

سلام عشم صبح بخیرروز سرد پاییزت گرم از محبت
ثانیه های عمرت پر از معجزه
زندگی ات پر از باران و برکت
بخت و اقبالت مثل برف سپید
و قلبت کاشانه مهربانی و عشق به منصبح پاییزی تون بخیر نازنینم

کپشن برای پست صبحانه

در این روز زیبا از فصل زیبای پاییز
بارانی از خوبی ها و شادی های خاص
عشق های پاک
دوستی های ناب
و رزق و روزی فراوان
بر سر و روی زندگی تان ببارد‎‌‌‌‌‌‌زیباترین سلام صبح بخیر های عاشقانه پاییزی برای تو باد

كپشن صبحانه

یه قلب عاشق
یه زندگی آروم
یه دنیا شادی
یه دریا خوشبختی
یه آسمون آرزوی زیبا
همه تـقـدیم تو بادصبح بخیر پاییز زیبا دوستت داریم

کپشن صبحانه پاییزی

گاهی در خیالم به بهترین کافه شهر میرومدر نقطه ای دنج می نشینمو قهوه سفارش میدهمکتابی رو میز گذاشته امو به فضای بیرون خیره میشومجرعه ای از قهوه می نوشمو بهترین خاطرات مان را از نظر می گذرانم

كپشن صبحانه

بهترین جفت در جهان خنده و گریه است
آنها هیچگاه یکدیگر را همزمان ملاقات نمیکنند
ولی اگر آن دو یکدیگر را ملاقات کردند
آن لحظه بهترین لحظه زندگی شماست
آرزو می‌ کنم در این صبح قشنگ پاییزیبهترین جفت اتفاق بیفتد

کپشن صبحانه پاییزی

خدایا در این صبح و شب های پاییزی
از خودم شاکی ام
برای تمام صبح های فصل پاییزکه بیدار بودم و در آسمان ندیدمت
آری شکایت دارم
حق النفس را برای این روز ها گذاشته ای
ای قاضی مهربان این بار مرا نبخش
حکمی بده برای تمامی ندیدن هایم
حکم به دیداری اجباری که سال ها بی وقفه نگاهت کنمصبح بخیر گفتن پاییزی ات هم زیباست

کپشن برای صبحانه

هیچ آغازی
زیباتر از سلام صبح بخیر پاییزی نیست
صبح تون پر از مهر و محبت
لب تون لبریز از خنده
سفره هاتون پر از خیر و برکت
لحظات زندگی تون پر از رحمتسلام صبح پاییزی تون زیبا دوستای خوبم

کپشن برای صبحانه

بوی یلدا را میشنوی؟
انتهای خیابان آذر
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستانقراری طولانی به بلندای یک شب
شب عشق بازی برگ و برف
پاییز چمدان به دست ایستاده
عزم رفتن دارد
آسمان بغض میکندو در آخرین سلام صبح بخیر پاییزی می باردخدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنی استدقیقه ای بیشتر مهلت ماندن می دهد
آخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان می دوزددستی تکان میدهدقدمی برمیدارد سنگین و سردکاسه ای آب میریزم پشت پای سلام صبح بخیر های عاشقانه پاییزیو تمام میشود پاییز ای آبستن روزهای عاشقیرفتنت به خیر سفرت بی خطرآخرین سلام صبح بخیر پاییزی تقدیم تو باد

كپشن صبحانه

چیزی نمانده استتنها چند برگ دیگرمانده بر شاخه‌هایماین بار که بوزیدیگر برگی نمی‌ماند بر این تن خستهو من آرام خواهم شد مثل همین درخت پاییزیوقتی تمام برگ‌هایش را باد برده باشدصبح بخیر پاییز دوست داشتنی

کپشن صبحانه پاییزی

صبح های پاییز را ساده منگرصبح بخیر پاییزی اتحاد جنون آمیز برگ است با نورعاشقانه برگی است که همرنگ خورشید شده است

کپشن صبحانه

پاییز یهو می‌آدتوی یه‌ روزمثل بهار و بقیهصبح زود بیدار می شوی و می‌ بینیحیاط شده طوفان رنگارنگ از برگ درختان پاییزیعشق من صبح پاییزی قشنگت بخیر و شادی دوستت دارم

کپشن صبحانه

آنقدر نیامدیکه از چهره‌ام بهاربرگ به برگ ریختپاییز شدم دیگر نیاآشفته می‌شود خواب‌های رنگی‌امامیدواریم صبح پاییزی فردایم با تو بخیر شود عشق من

کپشن برای پست صبحانه

زرد و سرخ و ارغوانیبرگ درختان پاییزمی‌ریزند بر زمینآرزوهای ما نیززرد و سرخ و ارغوانی

کپشن صبحانه پاییزی

اشتباه نکناردیبهشت وقت جفت‌گیری پرنده‌هاستنه وقت سلام صبح بخیر عاشقانه پاییز که آمد با اولین فرود برگمی‌گویم تو را از عشق و جلوه‌های رنگینش

کپشن صبحانه پاییزی

دوباره صبح های زیبا و خاص فصل پاییز در راه استو من انار نیستم که برسم به دست‌های تو برگمپر از اضطراب افتادنپس از شنیدن یک صبح بخیر عاشقانه پاییزی ات

کپشن برای پست صبحانه

زندگی جیره مختصری است
مثل يک فنجان چای
و کنارش عشق است
مثل یک حبه قند
زندگی را با عشق صبح های فصل پاییز
نوش جان بايد کردصبحت بخیرپاییزت زیبا و قشنگای دوست صمیمی من

کپشن صبحانه پاییزی

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم
‏ما حتى بر کره‌ زمین هم زندگی نمی‌کنیم
‏منزل حقیقی ما قلب کسانی است که دوست شان داریمصبح اولین روز پاییزیتون بخیر

کپشن برای صبحانه

تو بارانی یا یک مه غلیظ
در ابتدای صبح پاییزی
یا که نه، تو آن خواب خوش
صبح پاییزی جمعه ای که نمی‌ شود از
تو دل کند مگر با یک بوسه عاشقانه در اولین روز پاییز
عاشقانه دوستت دارم عشقم

کپشن برای پست صبحانه

صبح یعنى
همه ی شهر پر از بوی “خداست”
عابرى گفت :
که این “مطلق نادیده” کجاست؟
“شاپرک” پر زد و با رقصِ خود آهسته سرود
چشمِ دل بازکن
این بسته به افکار شماست
سلام صبحتون بخیر و زیبایی

کپشن صبحانه پاییزی

قد قامت هر کاج، چراغانی تو
لبخند، گل سرخ زمستانی تو
در را بگشا به روی خوشبختی نور
صبح آمده با برف به مهمانی تو

کپشن برای پست صبحانه

صُبحم🌤 به خیر می‌شود از مهربانی ات
خورشید قلب 💓 خسته من
روز و شب بتاب

کپشن برای صبحانه

When you open your eyes and look at me
I cannot begin to describe what I see
A heart so lovely, a beauty so fine
It is like a dream, that you are mine
وقتی چشمانت را باز می کنی و به من نگاه می کنی
نمی توانم آن چه می بینم را توصیف کنم
یک قلب دوست داشتنی، یک زیبایی خارق العاده
تو مال من هستی و این همانند یک رویاست.

كپشن صبحانه

اطرافم پر دوست دوستانم گهری بی همتا
روزها اول صبح بـه درودی دل خود گرم کنیم
و چه زیباست کنار یاران خنده بر صبح زدن
زندگی را به صعود و بـه خوشی چسب زدن
تا کـه باشید شـما
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست
پس کنارم باشید همراهان چون کـه یکدست ندارد آوا
مهرتان افزون باد تا ابد پاینده
سرخوش و سر زنده
دلتون خوش صبح زیباتون بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

برخیز و برفروز چراغ سپیده را
تا بنگرم به روی تو صبح ندیده را
تا سر برآورم به تماشای آفتاب
روشن کنم نگاه سیاهی کشیده را

کپشن برای پست صبحانه

صبح است و صبا مشک فشان می گذرد
دریاب که از کوی فلان می گذرد
برخیز چه خسبی که جهان می گذرد
بوئی بستان که کاروان می گذردمولانا

کپشن برای پست صبحانه

صبح یعنی تو بخندی دل من باز شود
پلک بگشایی و از نو غزل آغاز شود
صبح یعنی که دلم گرم نگاهت باشد
آسمان، عشق، زمین با تو هم آواز شودصادق علیزاده

کپشن صبحانه

هر صبح
به شوق دیدن چهره زیبای تو
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است
صبحت بخیر

کپشن برای پست صبحانه

چقدر زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت تو هست
هستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم.
صبحت بخیر عشقم….

کپشن برای صبحانه

صبحانه من صبح بخیری از توست
با نام تو شیرین شده چایم، به بهشهراد میدری

کپشن صبحانه پاییزی

تو اشتیاق منی برای صبح شدن
که تو را ببوسم و صبحم بخیر شودلیلا مقربی

کپشن صبحانه

صبح بخیر
ای عشق گل چهره من
صبح بخیر
ای آنکه روشنی می‌بخشی
به زمین
با آفتابی تازه
صبح بخیر
ای تو که همواره
در انتظار دیدار خورشیدی
صبح بخیر

کپشن برای پست صبحانه

قصه ای بگو پر از طلوع
ترانه ای بخوان
پر از پرواز
می‌خواهم
صبح مان با عشق بخیر شودشفیقه طهاسبی

کپشن برای پست صبحانه

زندگی شاید. ..
عبور گیج رهگذری باشد
که کلاه از سر بر می‌دارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می‌گوید:
صبح بخیرفروغ فرخزاد

کپشن صبحانه

در حالی که فنجان قهوه ام را مزه مزه می کنم
به یادت هستم عزیزم
و می خواهم با تو باشم
می خواهم کنارت باشم
امروز روز جدیدی است
صبح امروزت بخیر!

کپشن برای صبحانه

عزیزم روز من زمانی شروع می شود که تو کنارم باشی، مثل امروز؛ صبح بخیر

کپشن صبحانه

دیدن چهره ی زیبای تو مثل طلوع خورشید در یک روز زیبای پاییزی است. صبحت بخیر خورشید روزهای پاییزی من

کپشن صبحانه پاییزی

آرامش صدای تو مثل آرامش صدای دریاست و من چقدر خوشبختم که هر روز با صدای زیبای تو از خواب بیدار می شوم
صبح بخیر مهربان

كپشن صبحانه

تو دلیل طلوع خورشیدی، تو بهانه ای هستی تا هر روز صبح پرنده ها آواز بخوانند
صبح زیبای امروزت بخیر عزیزم

کپشن صبحانه

شروع روز کنار تو، بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. صبح بخیر رویای من

كپشن صبحانه

روز با تو زیبا می شود و صبح از تو روشنی می گیرد
صبح بخیر روشنی بخش روزهای زندگی من

کپشن برای صبحانه

بی شک امروز ما بهترین روز ما خواهد بود. تو دلیل وجود بهترین ها هستی. صبح بخیر عزیزم

کپشن صبحانه

امروز فرصت دوباره با تو بودن است. فرصت دیدن لبخندهایت که زیباترین لبخند دنیاست و لمس دستانت که پر از آرامش است. امروز من، پر از شادی و آرامش است. صبح بخیر شادی بخش لحظه های من

کپشن برای صبحانه

امروز عاشق ترم، عاشق تر از تمام روزهای قبل
هر روز تو را دیدن و عاشق تر شدن خوشبختی من است
صبح بخیر عشق من

کپشن برای صبحانه

صبحِ من فقط با لبخند تُ بِخیر میشه

کپشن برای پست صبحانه

هر صبح که می آید
به انتظار بیدار شدنت آرام و قرار ندارم؛ تا چشم باز کنی و زندگی را برایم دوباره از نو بسازی …
درست مثل آفتابگردان ها؛ که هر روز صبح از شوق دیدار با خورشید سر از پا نمی شناسند تا غرق در زیبایی و شکفتن شوند…
مهسا سجاد

کپشن برای پست صبحانه

هر صبح
به شوق دیدن پیامت
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است !

كپشن صبحانه

برخیز که صبح، روشن از امید است
شب رفته و خط نور، بی‌تردید است
از پستچی پنجره تحویل بگیر
در پاکتِ اَبر، نامه خورشید استشهراد میدری

کپشن صبحانه

صبح یعنی
روی خندان خدا
و ترانه ی باران
سلامی گرم در روز سرد زمستانى
صبحتان لبریز از برکت
تنور دلتان داغ داغ . . .

کپشن صبحانه پاییزی

گرمای دستان تو
نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ صبحگاهی
که با نگاه تو شیرین می شود
تمام چیزی است که آرزوی آن را دارم …
صبح بخیر عشقم

کپشن صبحانه پاییزی

هر صبحی که با تو هستم فوق العاده شگفت انگیز است
عشق و خوشبختی ایی که کنار تو احساس می کنم
انرژی بیش از حدی برای سراسر روز به من می دهد
صبحت بخیر عشقم
خیلی دوستت دارم

کپشن برای صبحانه

مدت‌ هاست
به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت
سحر خیز شده‌ امصدرا فاریابی

کپشن برای پست صبحانه

مزه اش به شیرینی
چای اول صبح می ماند
شبی که  به امید
صبح بخیر شنیدن
از لبان تو سر شود . . .

كپشن صبحانه

یکی بیاید به دنیا بفهماند
زنگ ساعت ها
جای صبح بخیر با صدای یار را
پُر نمی کند که نمی کندفاطمه جوادی

کپشن صبحانه پاییزی

صبح هم شرمنده چشمان زیبایت شده
با طلوع چشم تو خورشید شیدایت شده
صبح زیبایت بخیر ای ماهروی شعر من
باز در این قافیه با بوسه پیدایت شده

کپشن برای پست صبحانه

صبح ها…
یکی از خاطراتت
که بیشتر از همه دوستش دارم
برایم شعر جدید دم می کند!
می نوشم
” دوستت می دارم ”
و زندگی شروع می شود . . !

کپشن صبحانه پاییزی

می وزی هم چون نسیمی در رواق چشم من
ای نسیم صبحگاهم صبح زیبایت بخیرعباس جواهری رفیعی

کپشن برای صبحانه

صبح است و هوا و‌ نفس دلکش پاییز
من هستم و‌ یک سینه از مهر تو لبریز
زیباست تو را دیدن از این پنجره صبح
زیباست هوای تو در این صبح دل انگیزفاطمه لشکری

كپشن صبحانه

سلام
سرتون سلامت
چشماتون پر نور
کامتون عسل
لحن تون عاشقانه
حرفاتون غزل
دلتون گرم
لبتون خندون
حالتون خوب باشه الهی
صبح زیباتون بخیر و خوشی

کپشن صبحانه پاییزی

صبح ات بخیر شاعر لبخن های شهر
آیینه های شعر تو در جای جای شهربا دست های آبی تان سبز می‌شود
گل واژه های زرد غزل در صدای شهررنگین کمان هر غزلت وصل می‌کند
دل را به پشت پنجره انتهای شهرشب ها کسی که از دل تان رد نمی شود
حک می‌شود به دفترتان، ردپای شهرگاهی برای شعر شما آه می کشد
مردی غریب و گمشده در ماجرای شهریک کوله بار بسته و یک انتظار سرد
در ازدحام مردم بی اعتنای شهربغضی به روی شیشه و یک کوپه بی کسی
دستی بدون بدرقه آشنای شهردیوارهای ساکت شهر و… صدای سوت
صبح ات بخیر شاعر لبخندهای شهررسول قشلاقی

کپشن برای صبحانه

هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم از خداوند
به خاطر یک روز دیگر برای زیستن و تجربه کردن هدیه زندگی تشکر می کنم
آن گاه به تو فکر می کنم و این که چقدر من را خوشبخت کرده ای
دوستت دارم. صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

چه بگویم سحرت خیر؟ تو خودت صبح جهانی
من شیدا چه بگویم؟ که تو، هم این و هم آنی

کپشن برای صبحانه

کی می رسد
آن صبح
که من صدایت بزنم
تو بگویی جانا

کپشن صبحانه پاییزی

به عشقت پرده صبح را
از پنجره ی احساسم
که رو به بیکرانه های آسمان
توست باز میکنم
آرامش را از تو استمداد میکنم
پس به یادت میگویم
زندگی سلام

کپشن صبحانه

آن سلامی که به سین
نقش سلامت دارد
لام آن لطف و لطافت دارد
الفش الفت بی پایانی ست
میم آن عطرمحبت دارد
سلااااااام
صبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

صبحت بخیر عزیزترین و خاص ترین عشق دنیا
برایت آغوش گرم و بوسه های شیرین می فرستم
صبرم لبریز شده برای دیدار و بودن دوباره با تو
مراقب خودت باش
دوستت دارم

كپشن صبحانه

بیدار شدن از خواب و نگه داشتن تو در میان بازوانم هر روز صبح
مانند رویایی است که هرگر نمی خواهم تمام شود
صبح بخیر عروس من

کپشن برای صبحانه

روزی دیگر و صبحى دیگر و عشقی تازه تر از دیروز با تو
تو اى نازنین لبریز از حس و از عشق
گل های وحشی کویر خیالم همه تقدیم تو باد
صبحت بخیر نازنین

کپشن برای پست صبحانه

هرگز تصور نمی کردم عشق واقعی وجود داشته باشد
تا روزی که عاشقت شدم
صبح بخیر، از امروزت لذت ببر عزیزم

کپشن برای پست صبحانه

سلام چشمه روشن خورشید
در امتداد طلوع چشمان تو برایم زندگی آغاز خواهد گشت
صبحت از بوی گل شقایق لبریز

کپشن صبحانه

من آرزو می کنم که خورشید بودم
تا می توانستم هر صبح هنگامی که بیدار می شوی
صورتت را به آرامی نوازش کنم
صبح بخیر ملکه من

کپشن صبحانه پاییزی

امیدوارم صبحی رو که میخوای شروع کنی
با یه دنیا امید + یه بغل آرزوی قشنگ + کلی انرژی مثبت آغاز کنی عزیزم

کپشن صبحانه پاییزی

درودی از اعماق جانم به تو ای زیبای نازنینم
چشمانت را به صبحگاه باز نما تا صبح من نیز ابتدا شود
سلام صبحت بخیر نفسم

کپشن صبحانه

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد
صبح نازت بخیر عشقم

کپشن برای پست صبحانه

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره زندگیمی
ای مهوش غزالها
ای ترانه ساز هستی
ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند
سلام صبح بخیر

کپشن برای پست صبحانه

هر روز صبح دوست داشتنت
تازه می‌شود
مثل بوی سنگک تازه
مثل عطر چای
روز از نو دوست داشتنت از نو

کپشن برای پست صبحانه

منطقه زندگیت مهم نیست
منطق زندگیت مهمه
اهل کجا بودن مهم نیست
اهل و بجا بودن مهمه
گذشته زندگیت مهم نیست
امروزت مهمه که چه گذشته‌ای
برای فردات میسازی
هفته نو مبارک

کپشن برای صبحانه

ای دوست، هر لحظه تو را
غرق صفا می‌خواهم
هر روز تو را
کامروا می‌خواهم
از بهر تو و هر که تو را دارد دوست
آرامش خاطر از خدا می‌خواهم
امروز شنبه
برایت یه حال خوب
هفته‌ای پر از خبر‌های خوب
و اتفاف‌های بینظیری
که همیشه منتظرش بودی آرزومندم
روزت شیک و هفته ات سرشار از شادی

کپشن برای صبحانه

در آغاز این صبح زیبای شنبه
برایتان دعا می‌کنم
قلبی عاری از غم و اندوه
ذهنی عاری از نگرانی
زندگی سرشار از شادی
جسمی عاری از بیماری
و روزی پر از نعمت‌های دوست داشتنی
صبحتان بخیر و هفته تان خوش عزیزانم

کپشن صبحانه پاییزی

بیدار شوازصدای پای صبح می فهمیماتفاق تازه‌ اي در راه استامروز تمام احساس هاي‌پوچ را مچاله کنیم و منتظرشکوفه‌ هاي‌ اجابت شویمشنبه و هفته خوبی براتون آرزو میکنم

کپشن برای صبحانه

به شنبه و هفته جدید خوش آمدین
پروردگارا!
در این صبح نوید بخش
امید و رحمت خود را از بندگانت دریغ مکن
قلبمان را به نور خود منور کن
الهی … در این روز شنبه
زیباترین‌ها را نصیب دوستانم کن
تا تقدیرشان انگونه که تو می‌پسندی مهیا شود
روزتون سرشار از خیر وبرکت

کپشن برای پست صبحانه

هفته نو مبارک
یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد
یک شمع می‌تواند پایان تاریکی باشد
یک واژه میتواند بیانگر یک هدف باشد
امروز می‌تواند ان “یک” باشد
پیروز باشید

کپشن برای صبحانه

بیدار شو
ازصدای پای صبح می‌فهمیم
اتفاق تازه‌ای در راه است
امروز تمام احساس های‌
پوچ را مچاله کنیم و منتظر
شکوفه های اجابت شویم
شنبه و هفته خوبی براتون آرزو میکنم

کپشن برای پست صبحانه

سلاااااااام دوستانسلاااااااام زندگیعجب صبحی است امروززیباترین صبح خدا در حال آغاز استسلااااااام اي شاهکار خلقت

کپشن صبحانه

شادی عبارت است از
احساس خوشبختی پایدار در زندگی شخصی.
مفید بودن برای خود و جامعه
و تحقق آرزو و رفع نیاز‌های عمومی
خوشبختی هرگز با سستی و تنبلی به دست نمی‌آید
هفته نو مبارک
آغاز هفته همراه با شور و نشاط و تلاش و موفقیت

کپشن صبحانه

شکر نیست که چای را شیرین می‌کند
بلکه حرکت قاشق چای خوریست
که باعث شیرینی می‌شود
زندگی عمل کردن است.
امروز شنبه ایست که
خیلی کار‌ها به ان موکول شده است
بسم الله …

کپشن برای پست صبحانه

سلام بر هفته!
دوباره آمدى؟ قدمت به خیر!
وقتى براى بیدارکردن دوستانم میروى
یک سبد عشق
یک دنیا آرزوهاى زیبا
و یک عالمه الطاف خدا را
به روى چشم هایشان بپاش
بگذار با ترنم دنیایى از امید
چشمانشان را به روى تو باز کنند!
روزتان پر از حس خوب …

کپشن صبحانه پاییزی

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک هاي‌ هر روزت…دوباره امروز متولد شدي “آدم”پس مبارک باد هر روزت…« صبحتون بخیر دوستان»

کپشن برای پست صبحانه

چیز‌هایی که دیروز نتوانستی به دست بیاوری را فراموش کن
هفته‌های بدی را که پشت سر گذاشتی را از یاد ببر
خود را برای هر آنچه اتفاق افتاده ببخش و
به چیز‌هایی فوق العاده‌ای که
در امروز برای تو وجود دارد توجه کن
امروز آغاز یک هفته جدید و
آغاز یک زندگی جدید برای توست
صبح به خیر و هفته ات خوش

كپشن صبحانه

شما میتوانید در تمام زمان‌های زندگی خود
چیز‌های تازه یاد بگیرید
تنها کافی است یک آغازگر باشید
اگر سعی کنید مانند یک آغازگر عمل کنید
درب‌های جهان به روی شما گشوده خواهد شد
هر روز صبح، هر هفته
زنده می‌شوید و زندگی می‌کنید
برای رویا‌هایی که منتظرند به دست شما واقعی شوند

كپشن صبحانه

شنبهاتفاق غریبی ستکه به چشم هاي‌ تو منجر می‌شودمن و توسال هاست کنار هم راه میرویمتا دیگران از روی شانه هاي‌ ما به ایستگاه برسندشبیه دو ستاره ي دنباله دارکه شروع نشدهبه انتهای خود فکر می‌کنند

کپشن برای صبحانه

چشم گشودن به روز زیبای شنبه
مانند تولدی دوباره است
فرصتی که خداوند فراهم کرده
تا تمام خاطرات بد را فراموش کرده
و آغوش خود را برای شیرین‌ترین خاطرات باز کنید
صبح شنبه تون به خیر و شادی
هفته تون پر از اتفاقای خوب

کپشن برای صبحانه

هرگز برای تبدیل شدن به کسی
که آرزویش را دارید، دیر نیست
برایتان آرزو میکنم طوری زندگی کنید
که به خودتان افتخار کنید و
اگر فکر میکنید اینطور نیست
برایتان آرزو میکنم قدرت آغاز دوباره را داشته باشید
هفته‌ای سرشار از خوبی برایتان آرزو دارم

کپشن برای صبحانه

فقط شروع کن
مهم نیست در گذشته چه چیز‌هایی تجربه کردی.
مهم نیست چقدر خسته ای، مهم نیست کی ناامید شدی.
حال مهمترین هدیه الان توست.
شروع کن و از آن استفاده کن
شنبه اینجاست!
با یک فنجان قهوه داغ.
قلبی پر از عشق و عزمی راسخ به استقبالش بروید!

کپشن برای صبحانه

صبحم عسل و ترانه و چایی شد
روزم چقدر بکر و تماشایی شد
هر شنبه که با نام تو کردم آغاز
سرتاسر هفته غرق زیبایی شد

کپشن برای پست صبحانه

لبخند خدا یعنی همین ب
از شدن پلک های هر روزت ..
دوباره امروز متولد شدی “آدم”
پس مبارک باد هر روزت …
هفته خوبی داشته باشید

كپشن صبحانه

بهانه که تو باشى
شنبه ام می‌شود
شیرین‌ترین روزِ هفته …

کپشن صبحانه

آرامش در طوفان، سلاح عاقلان است
شنبه را آغاز می‌کنیم
هفته‌ای همراه باسلامتی
و سر زندگی در پناه خداوند قادر

کپشن برای صبحانه

شنبه را دوست دارم
شنبه
شروع یک هفته ى جدید
براى ادامه دوست داشتن توست

کپشن صبحانه

شنبه‌ها ‎بیا ‎در آغوش بگیر مرا
‎کمی ببوس
‎و
‎نوازشم کن
‎تا ‎هفته ‎با خیال شنبه‌ها ‎به پایان ‎برس

كپشن صبحانه

شنبه …
حال دل دریایی ما آرام است
مثل صبحیست
پس از یک شب طوفانی سخت ..!

کپشن صبحانه

دل دل نکن!
بیا که زمان دیر می‌شود …
امروز شنبه است
و سرآغاز عاشقی …

کپشن صبحانه پاییزی

تو که خوب می‌دانی
آفتاب از میان پلک هایت آغاز می‌شود
و آن چند تار موی سفید
زمستان من است
حالا بیا
باران را بهانه کنیم
با نامه‌ها فال بگیریم
خیس گریه شویم
اصلا بیا تمام این حرف‌ها را فراموش کنیم
همه چهارشنبه‌ها که در راهی
من ذکر می‌خوانم
شاید
صبح شنبه را تو آغاز کنی!

کپشن صبحانه

بی خیال تمام دلواپسی هایمان
به موسیقی دلنواز گوش کن
فنجانت را سر بکش
و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد که
یادمان برود امروز چند شنبه است
دلت خرسند
لبت گلخانه لبخند
و چشم روشنت آرام، چون دریا
به کامت باد شادی‌ها

کپشن برای صبحانه

به خاطر بسپار زبانِ عشق
بسیار گسترده است و متفاوت
گاهی تپش قلب
گاهی سرخی گونه
گاهی مهربانی و ملاطفت
گاهی صبوری و گذشت
کافیست بدانی
هر شخصی با چه زبانی از
عشق سخن می‌گوید
هفته‌ای پر از عشق و مـحبت
هفته‌ای پر از موفقیت و شادى
هفته‌ای پر از خنده و دلخوشى
برات آرزومندم
هفته نو مبارک

کپشن صبحانه

شنبه
اتفاق غریبی ست
که به چشم های تو منجر می‌شود
من و تو
سال هاست کنار هم راه میرویم
تا دیگران از روی شانه های ما به ایستگاه برسند
شبیه دو ستاره‌ی دنباله دار
که شروع نشده
به انتهای خود فکر می‌کنند
امیدوارم صبحی پر از شادی و موفقیت
و خبر های خوب داشته باشی

كپشن صبحانه

هر روز، هر ساعت و هر دقیقه‌ای که در کنارت هستم
بیشتر و بیشتر عاشقت می‌شوم.
تو دلیل لبخند روی لب هایم و شادی در قلبم هستی
صبح شنبه ات بخیر
شنبه ات سراسر شادی و نشاط …
برایت روزی زیبا آرزو می‌کنم

كپشن صبحانه

می‌توان زیبا زیست
نه چنان سخت که از عاطفه
دلگیر شویم.
نه چنان بی مفهوم که بمانیم
میان بد و خوب
لحظه‌ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید
عشق باشیم و سراسر خورشید
به هفته جدید خوش آمدید

کپشن صبحانه

صبح هدیه شگفت انگیز خداست
و روز نو یه سفر جدیده که
باید از اون لذت ببری
و با تمام وجود در آغوش بگیری
و هیچ چیز نمی‌تونه شگفت انگیزتر از این باشه
که یک صبح زیبا از خواب بیدار بشی
و لبخند درخشان خود را در آینه ببینی
هر هفته جدید برای شما باید
هفت روز دیگر برای چشیدن حس خوشبختی است
هفته خوب و شنبه شادی داشته باشی

کپشن صبحانه پاییزی

اگر دو عبارت خسته ام و حالم خوب نیست
را از زندگی خود پاک کنید
نیمی از بیماری های خود را درمان کرده‌اید
این هفته زیبا.
پر از خش خش آرزو‌های قشنگ.
با نشاط و روحیه‌ای تازه و
دلی صاف شنبه را آغاز کنیم

كپشن صبحانه

امروز
ناب ترین دعاهایم
را بر تار خورشید و عرش
کبربایی به ودیعه می‌گذارم
تا همای سعادت
بر زندگی‌تان لانه کندبه نام خداوند بخشنده مهربان

كپشن صبحانه

چیزهای خوب این دنیا بی پایان است
همه کاری که باید انجام دهی این است که به خودت جرات کشف کردن آن ها را بدهی
و روزت را با یک لبخند شروع کنی
صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

یک روز جدید برایت خلق شده که در آن
می توانی آن چه دیروز انجام ندادی را انجام دهی
و فرصت خلق فرداهای بهتر را داری

کپشن صبحانه

در پاسخ بدگویان و بدبینان پیوسته به خودت بگو: آن‌ قدر خواهم درخشید که نتوانی مرا نبینی!
پس بلند شو و روز موفقی رو شروع کن
صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

صبح بخیر تنها یک کلمه نیست
عمل و اعتقادی برای خوب زندگی کردن در تمام طول روز است
صبح زمانی است که همه برنامه روزت را تعیین می کنی
پس آن را درست تنظیم کن!
روز خوبی داشته باشی عزیزم!

کپشن صبحانه

یک دعا برای روشن شدن مسیرت، یک پیام برای آرزوی روزی خوب برای تو،
صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

در ساعات صبح و بقیه روز خوشحال باش تا از خود مراقبت کنی.
صبح بخیر

كپشن صبحانه

اگر می خواهی یک صبح عالی داشته باشی، روز خود را با یک دعا به پایان برسان و صبح خود را با یک دعا آغاز کن.
صبح بخیر

کپشن صبحانه

ممکن است هر روز خوب نباشد، اما چیزهای خوبی در هر روز وجود دارند که می توانی پیدا کنی.
صبح بخیر

کپشن صبحانه

اگر به گذشته فکر نکنی، روزت بهتر می شود، روز جدید را با خاطرات جدید شروع کن.
صبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

صبح نو تنها برای تو آغاز شده است
و تو باید در تمام آن لبخند بزنی
به این که دیروز چه اتفاقی افتاده فکر نکن
چون امروز یک روز کاملاً جدید است
از امروزت نهایت استفاده را ببر
با آرزوی یک صبح بسیار خوب برای تو عشقم!

کپشن برای صبحانه

هدفی را تنظیم کن که باعث شود تو، منتظر آن صبح فوق العاده باشی.
صبح بخیر

كپشن صبحانه

زمانی که گذشته خود را وارد روز جدید نمی کنی، روزت آسان تر و بهتر می شود.
صبح بخیر

کپشن برای صبحانه

ممکن است هر روز به روشی که می خواهی، پیش نرود، فقط بدان که امروز روز بهتری خواهد بود.
صبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

همیشه قبل از خوابیدن هدفی را تعیین کن، این کار باعث می شود که هر روز صبح بخواهی از رختخواب به سرعت خارج شوی.
برای تو یک صبح زیبا آرزو می کنم

کپشن برای صبحانه

لبخندی برای شروع روزتان…
دعایی برای برکت دادن به راهتان…
آهنگی برای تحمل سختی ها…
پیامی برای آرزوی یک روز خوب…
برایتان آرزومندم
صبحتان پر از عشق و امید

کپشن صبحانه پاییزی

داشتن یک دیدگاه عالی یک دستور العمل مناسب برای روز توست! با دیدگاه عالی از خانه بیرون برو.
صبح بخیر

کپشن صبحانه

وقت آن است که خدا را در درجه اول قرار دهی، از خواب بیدار شوی و یک کلمه دعا کنی. خدا را به خاطر هدیه زندگی که به تو داده است، ستایش کن.
صبح بخیر

كپشن صبحانه

موفقیت برای کسانی است که قدرت اراده و موفقیت را دارند. برای تو یک صبح فوق العاده آرزو می کنم!
صبح بخیر

كپشن صبحانه

صبح قسمت فوق العاده ای از روز است؛ ذهن تو هنوز تازه است و بهترین زمان برای برنامه ریزی روزت است. بیدار شو، فرصت های بی پایان در انتظار تو هستند.
صبح بخیر

كپشن صبحانه

اگر به فکر تسلیم شدن هستی
فقط یک لحظه دیگر برای این تصمیم وقت بگذار
شاید ارزش ایستادگی داشته باشد
و برای همین انقدر منتظرش بودی
سرت را بالا بگیر و قوی باش
یک بار دیگر حرکت کن تا به هدفت برسی
برایت یک صبح پر از موفقیت و هفته ای عالی آرزو می کنم!

کپشن صبحانه پاییزی

یک ثانیه وقت بگذار و به خاطر چیزهای اندکی که زندگی ارائه می دهد، سپاسگزار باش. این چیزهای کوچک تفاوت بزرگی در زندگی ایجاد می کنند.
یک روز فوق العاده داشته باشی! صبحت بخیر

کپشن برای صبحانه

این یک روز کاملا جدید است، از هر فرصتی که روز ارائه کرده است و تو را یک قدم به رویاهای تو نزدیک می کند، استفاده کن.
صبح بخیر

كپشن صبحانه

در مورد اشتباهات دیروز زیاد فکر نکن، آن اشتباهات تنش های گذشته هستند. به زمان حال بیاندیش، به آنچه امروز برای ارائه وجود دارد فکر کن و انتخاب های مناسب را انجام بده.|
صبح بخیر

كپشن صبحانه

خورشید در آسمان در حال طلوع است، قبل از شروع کار روزانه خود از خواب بیدار شو و از آن لذت ببر.
صبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

روز جدیدی است که یک صفحه خالی آماده برای نوشتن آن وجود دارد، نوشتن متن در آن صفحه بر عهده توست.
صبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

بزرگترین هدیه ای که می توانید دریافت کنی، الهام بخشیدن به دیگران است. وقت آن است که بیدار شوی و الهام بخش باشی، در زندگی یک فرد تغییر ایجاد کنی.
صبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

بعضی اوقات صبح زود بیدار شدن می تواند یک کار خسته کننده باشد، اما بیدار شدن زود هنگام به تو کمک می کند تا روز خود را تازه شروع کنید.
صبح اول هفتتون بخیر

کپشن برای پست صبحانه

این یک روز جدید زیبا است، اجازه نده که انرژی منفی وارد ذهن تو شود. مثبت باش و همه چیز خوب خواهد بود.
صبح پاییزی خوبی داشته باشی!

کپشن صبحانه پاییزی

دیروز هزار مایل فاصله دارد، امروز یک روز جدید است. مقاصد و اهدافی برای دستیابی به آن ها وجود دارند. از خواب بیدار شو و به سمت آن ها برو.
صبح بخیر عشقم

کپشن برای صبحانه

همه چیز در زندگی برای زیباتر کردن زندگی تو انجام می شوند. تمرکز خود را از دست ندهصبح بخیر

کپشن صبحانه پاییزی

هر صبح یک روز جدید با برکت است. تمام آنچه تو نیاز داری این است که خارج شوی و به آن ها برسی.
صبح بخیر

کپشن برای پست صبحانه

اگر صبح ها احساس کسل بودن می کنی
نفس عمیقی بکش
و به خود بگو که روزی فوق العاده پیش رو داری
برایت یک صبح دوست داشتنی آرزو می کنم!

کپشن برای صبحانه

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت
دوباره امروز متولد شدی “آدم”
پس خجسته باد هر روزت صبحتون بخیر دوستان

کپشن صبحانه

چه روز زیبایی خواهد بود وقتی بهترینها را برای دیگران بخواهیدمهربانان امـروزتون عالیامروز از خدا میخوام  بهترین طعم ها را بچشیدطعم روزگارتون شیرینطعم لحظه هاتون شادیطعم عشقتـون پاکی وطعم زندگیتون همیشهخوشبختی باشهانِ شاءاللهصبحِ زیباتون بی نظیر

کپشن صبحانه پاییزی

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه“عشق”است باتو خوردن صفا دارد”صبح نازت بخیر عشقم”

کپشن برای صبحانه

ناب ترین زمزمه
همین صبح بخیر هایت استکه مرا
از خود بیخود می کندمن به اشتیاق لبخند تو
صبح میشوم
بخند، خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
تا صبحم بخیر شود ،،،
صبحت بخیر عشقم
تقدیم به دنیاممم

کپشن برای صبحانه

سلام
صبح بخیر خانومم
هر صبح گلدانی خالیست
و هر گلدان را گلی واجب
و امروز هم مثل همیشه
وجود نازنین تو
گل گلدان من استسلام زیباترین گل خدا

کپشن برای صبحانه

صبح بخیر عشقمباز صبح شد چشمانتمرا به آشیانه بیکرانت دگرگون ساختاز این پس چشمانه تورا ستایش خواهم کرد…

كپشن صبحانه

همین که | تُ | هر صبح دَرخیال منی ،حال هر روز من خوب استصبحت بخیر عشقم

كپشن صبحانه

در این صبح زیبا
هم خدا هست
هم نور وزیبایے و هم عشق
آفتابِ مهربانے، ارزانے
پلک گشوده‌ات
همهمۀ پرندگانِ نیکبختے
شادی‌بخش بامدادت
صبحت بخیر و عالے
و روزت سرشار از شادی عشقم

كپشن صبحانه

خوشبختی فقط
“صبح بخیر نازنینِ دل” شنیدن
از زبون تو
و یه من و یه بغل توصبح بخیر نفسم

کپشن صبحانه

هیچ صداییزیباتر از صدای تووقتی تازه از خواب بیدار شدی، نیستصبحت قشنگ عشق من …

كپشن صبحانه

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر عشقم

کپشن برای صبحانه

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردایم

کپشن برای پست صبحانه

خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می زند!
خورشید می تابد و
شهر، خمیازه می کشد
گل ها رو به سوی تو می کنند و
شاداب می شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

كپشن صبحانه

صبح است چه بی تابانه می خواهمتو برای گفتن دوست دارملحظه شماری میکنمبیدارشو …

کپشن برای پست صبحانه

خورشید هر روز صبح
بخاطر زنده بودن ما
طلوع می کند
سهمت را از زندگی
همین امروز بگیر
صبحت سرشار از شادی ولبخند
و برکت و حاجتی روا شده
عشقم صبح زیبات بخیر

كپشن صبحانه

زندگی را عشق شیرین میکندصبح و زندگی را لبخند تو !صبحت بخیر زندگیم

کپشن صبحانه پاییزی

امیدوارم صبحی رو که میخوای شروع کنیبا یه دنیا امیدیه بغل آرزوی قشنگکلی انرژی مثبت آغاز کنی عزیزم

کپشن برای صبحانه

یه روز جدید و یه شروع تازه فرا رسیده
صبح بخیر زیبای من!

كپشن صبحانه

عشق شیرین تو مرا به یک فرد سحرخیز تبدیل کرده است
واقعا خوشبختم که مرد تو هستم!

کپشن صبحانه

شب را به عشق تو صبح میکنم
که سلام کنم
که سلام کنی
که من جان بدهم
و تو جان بگیری

کپشن صبحانه

صبحت بخیر ای تمام هستی من دل دریایی من بی تو مردابیست .سلام ای صبح سرشار ..صبحت پرازاواز نسیم….

كپشن صبحانه

عشق زیبای من سلام صبحگاهان بر دختر اب و ایینه و اتش بخیر باد . نسیم بر دشت گل ارای وجودت میوزد دیوانه وار . بیا به استقبال این همه مهر که به سوی تو در هجرتند .

کپشن برای صبحانه

امروز صبح دیگه بر نمی گرده
پس بیا نهایت استفاده رو ازش ببریم دلبرکم!

کپشن برای پست صبحانه

چقد زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت توء!
هستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم!
صبحت بخیر عشقم….

کپشن برای پست صبحانه

سلام عطرگل یاس سلام هم ره هم راز صبحت بخیر.برام عزیزترینی….

کپشن صبحانه

سلام نفسم بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است وامروز این نگاه عاشقانه اتفاق خواهد افتاد .صبحت پراز التهابهای عاشقانه

کپشن صبحانه

بی تو مهتاب تنهای دشتم بی تو خورشید سرد غروبم بی تو بی نام و بی سرگذشتم بی تو خاکسترم بی تو سلام صبح قشنگت بخیر نسیم منتظر باز شدن خورشید چشم توست.!

کپشن صبحانه

هر روز صبح که بیدار می شوم و صورت فرشته گونه ات را می بینم
دوباره زنده می شوم …

كپشن صبحانه

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی……..
صبح نازت بخیر نانازمسلام دلبرک شیرینم سلام ناله شبگیرم سلام همره دیرینم سلامم را تو پاسخ گو صبحت بخیر صبحت به طعم باران پاییزی…..

کپشن برای صبحانه

الان که چشمای قشنگت رو باز کردی یادت باشه که دیشب یکی به یادتو چشماشو بست

كپشن صبحانه

از خواب بیدار شو زیبا!
زمان بوسیدنت فرا رسیده

کپشن صبحانه پاییزی

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردا
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا!

كپشن صبحانه

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟
هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

کپشن برای صبحانه

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم….

کپشن صبحانه

سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم….
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟!

كپشن صبحانه

خدایا یک صبح فرحبخشیک روز دل انگیزسرشار از زیبایی و برکت نصیب دوستانم بگردان

كپشن صبحانه

سـلام عزیزانامروزتان به طراوت باراندلتان‌ به ‌پـاکـی نسیم صبحگـاهــیخوشه های افکارتان سبــز و پــایــدارلحظه‌هاتان ‌زیبا وبارش بوسه های خـدا پای تمام ‌آرزوهاتون

کپشن برای صبحانه

سلام صبح بخیرلبخند روی لباتونشادی توی دلاتونآرامش توی قلباتون

كپشن صبحانه

سلام صبح بخیریک زندگی شادیک شادی دلنشینو یک دنیا زیباتقدیم لحظه هاتان باد

کپشن صبحانه پاییزی

الهی حال دلتون مثل آفتاب روشنمثل نسیم پراز آرامشمثل قاصدک شادمانو مثل باران با طراوت باشهشروع روز تون پراز لبخندخوشبختی و شانس

كپشن صبحانه

روز سردتون گرم از محبتثانیه های عمرتان پر از معجزهزندگیتان پر از باران برکتبخت و اقبالتان مثل برف سپیدو قلبتان کاشانه مهربانی و عشقصبحِ زیباتون معطر به بوی مهربانی

کپشن صبحانه پاییزی

الهیسهم امروزتان شادیسهم زندگیتون عشقسهم قلبتون مهربانیسهم چشمتون زیبایی وسهم عمرتون عزت باشه

کپشن صبحانه

سلام‌صبح زیبا تون بخیرخدایا ناامیدے‌ها را خط بزنو عشق رابر ما ببخشو تقدیرمان را چنان زیبا بنویسکه گویی در بهشت زندگی می کنیم

كپشن صبحانه

به نام آن خداوندی که نور استخدای صبح و این شور و طراوتکه از لطفش دل ما در سُرور است

کپشن برای صبحانه

امروز را آغاز می‌کنیمبا نام خدایی که در همین نزدیکی‌هاستخدایی که عشق را به ما هدیه دادو عاشقی را در دل ما جای داد

کپشن صبحانه

سلامصبحتون شاد و زیبا و پر امیدروزگارتون بر وفق مرادبخت و اقبالتون سپید

كپشن صبحانه

چرخ گردون چه بخنددچه نخندد تو بخندمشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخندغصه ها فانی و باقیهمه زنجیر به همگر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

کپشن صبحانه

صبح می آید، مرا جان میدهدشعـرهایم، بوی باران میدهدصبح می آید تازه‌تر از بوی گلرونمـایی می کنم از روی گلصبح سرشـار حس بودن استجاده‌های عشق ‌را پیمودن استسلام صبحتون شاد و پر امیدامروزتون زیبا

کپشن برای پست صبحانه

الهے بے دلیلدلِ مهربونتون شاد بشہالهے کاراتونراس و ریس بشہالهے تنتون سالمو عاقبتتون بخیر باشہ

کپشن صبحانه پاییزی

برایتان قلبی خالی از کدورتزندگی عاشقانه ولحظاتی ناب آرزومندمالهی امروز به همهآرزوهاتون برسیدو زندگیتون را با خوشبختیسپری کنیدصبح زیباتون عالیپر از بهترین هاے دنیاو سرشار از خوشی و آرامش

كپشن صبحانه

خدایا به حق نامهای زیبایتبه حق بزرگی وجلالتغم و غصه را از دلدوستان و عزیزانم دور کنو درهای رحمتت را بهرویشان بگشا.سلامصبحِ زیبا تون بخیر

کپشن برای پست صبحانه

یک روز بی نظیریک صبح دلنشینیک لبخنداز ته دلیک شادی بی‌بدیلتقدیم لحظه هاتانصبحِ زیبایتان آکنده ازشادیهای بی‌پایانعمرتان جاویدان

كپشن صبحانه

سلام قلبهای مهربانامروزتان پراز لبخندان شاءاللهروزی قلبتان محبتروزی چشمتان برق شادیروزی عمرتان عشقو روزی زندگیتان صمیمیت و صداقت باشهصبحِ بینظیرتون بخیر و شادی

کپشن صبحانه

امروز برایتان قلبیعارے از بغض و ڪدورتچشمی بینا.دستے توانگرروزگاری پراز برکتسرنوشتی روشنو لحظاتے ناب و عاشقانهآرزومندم

کپشن برای پست صبحانه

بارالهاامروزمان را مثل هر روز، با نام و یادت آغاز میکنیممـارا به عطای خـود از دیـگران بی نیاز گردانالهی به امید توسلام ، صبحِ زیباتون خوش

کپشن صبحانه

چونکه صبح آمد و چشمم باز شدخلقـتم بـا خـالقم همـراز شدغرق رحمت میشود آنروز کهصبحش با نام “تو” آغــاز شدروزتون به زیبایی نام خدا

کپشن برای پست صبحانه

زیبایی هنر زندگی‌ستتنفس شروع زندگی‌ستعشق جزیی از زندگی‌ستاما دوست قلب زندگی‌ستصبحت بخیر دوست عزیزم

كپشن صبحانه

خدایادر این صبح زیبا از فصل ……به حق نامهای زیبایتبه حق مهربانی‌اتبه حق بزرگی و جلالتغم و غصه را از دل دوستان و عزیزانم دورکنو بهترینها را برایشان مقدر فرما

كپشن صبحانه

هر صبح ڪه با نـام تـو آغـاز شوددرسیـنه نـزول رحمت احراز شودیک سلام گرم با عطر گل محمدیو به لطافت لبخند خـــدابــرایـتـان چیـده امتا صبحتون بـخیـردلتان شاد و زندگیتان هر لحظه زیباتر شودروزِ سرد زمستانی تون بخیر و زیبا

کپشن برای پست صبحانه

سلامصبحِ زیبای ….. ماهتون  پر از عشق و محبتپر از موفقیت و سرافرازی ،  پر از صلح وسازشپر از دوستی و مهربانی  و دلخوشىو پر از خبرهای خوب

کپشن صبحانه

صبحِ زیبا تون پر از عشق و امیدامیدوارم در این روز زیبا خونه دلتون گرمفنجون عشقتون پر مهرلبتون خندوندستاتون پر روزینگاهتون قشنگو لحظه هاتون ناب باشهصبح زیبا وبی نظیر زمستانی تون سرشار از آرامش

كپشن صبحانه

امروزت را زندگی کنفردا را فکر نکنشادی امروزت را از دست ندهآنقدر بخند که آسمان دلت ستاره باران شوداین بار تو دنیا رو به بازی بگیر

کپشن صبحانه

زندگی یعنی لبخند به گذشته و امید به آیندهلبخند امروز را با  غم های گذشته تلخ مکنصبحِ زمستونی تون  بخیر و زیباامروزِ تون مبارک

کپشن صبحانه

امروزتان پراز خیروبرکتآرزو می کنم همه خوبی‌های دنیا مال شما باشهدلتون شاد باشهغمی توی دلتون نشینهخنده از لب قشنگتون پاک نشهو هرگز گره ای به کارتون نیافتهصبح زیباتون بخیرو خوشی

کپشن صبحانه پاییزی

الهی امروززیباترین روز و بهترین ساعتها را پیش روداشته باشید…..وبه همه آرزوهای قلبیتون برسید

كپشن صبحانه

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلتمیتوان گفت که من چلچلهِ باغ تواممثل یک پوپک سرمازده در بارش برفسخت محتاج به گرمای توام

کپشن صبحانه

دعـــــا میکنم:
از همین لحظہ اے کہ
دوباره براے زندگۍ چــــشم گـــــشودی
خـــــداوند گره از کـــــارت بگشاید
و بہ تو قلبۍ آرام ارزانـــــے دارد
صبح بخیر دوست خوبم

کپشن برای صبحانه

رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود
ولبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین صبح همراه ست
آغوش تنفس را بگشاییم
چشمهای جان را بکار گیریم
و آهنگ آرامش را بنوازیم
سلام صبحتون بخیر و پر از شادی

کپشن برای پست صبحانه

آرزو میکنم در این صبح زیــبــالبخند مهمون لبهاتون بشہشــــادی از در و دیـوار قـلبـتون سرازیـر بـشہسلامتی مهمون دائمی محفل خانواده تون بشہامیدوارم سـاز دنــیــا کوک خواسته های قلبـی شما بـشـه

کپشن صبحانه پاییزی

هر طلوعی تولدی دوباره است
و هر تولدی شروعی دوباره!
صبحتون بخیر
لبتون خندون
دلتون بی غم
زندگیتون پر از عشق و امید

کپشن برای صبحانه

پروردگارا با اولین قدمهایم برجاده های صبحنامت را عاشقانه زمزمه می کنمکوله بار تمنایم خالی و موج سخاوت توجاریبنام یزدان پاک صبحتون بخیر

کپشن برای صبحانه

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه استبرخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کنتغییر مثبتی ایجاد کنو از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر

کپشن برای صبحانه

دوباره صبح زیبایى رسیده
دوباره سر زد از مشرق، سپیدهعجب نقشى زده نقاش عالم
چه تصویر قشنگى آفریدهسلام صبح بخیر
امروزت سرشار از شادی و مهر

كپشن صبحانه

هر صبح!
پلکهایت؛
فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،
سطر اول همیشه این است:
“خدا همیشه با ماست”

کپشن صبحانه

سلام دوستان
سلام زندگی
عجب صبحی است امروز
زیباترین صبح خدا در حال آغاز است
سلام ای شاهکار خلقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *