کپشن برای اینستا

کپشن برای اینستا زندگی

مقایسه خودتان با دیگران، در صورتی‌ کـه اعتماد بـه نفستان بالا باشد، خوب اسـت‌؛ می تواند در شـما ایجاد انگیزه کنه! اما متاسفانه بیشتر انسان‌ها این “قدرت” را ندارند، دچار ناراحتی میشوند.

کپشن برای اینستا

کپشن برای اینستا

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …
پس همواره عشق بورزید که چیزی جز عشق مانا نیست

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

کپشن برای اینستا عکس خودم

قوی ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

کپشن برای اینستا عاشقانه

باید به مردم اثبات می‌کردم
که چقدر اشتباه فکر می‌کنند
که وقتی پیر می‌شوند.
دیگر عاشق نمی‌شوند.
آن‌ها نمی‌دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می‌شوند.

کپشن برای اینستا عکس خودم

به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست …

کپشن برای اینستا کوتاه

بعضيا تو وقت خالی شون باهات حرف ميزنن بعضيا هم وقتشون رو خالى ميكنن تا باهات حرف بزنن

کپشن برای اینستا زندگی

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستیانتظار نداشته باشکسی دیگه هم طرفدارت باشه !

کپشن برای اینستا انگیزشی

هیچ وقت آدمی کـه بـه شـما میگه “حالم خوب نیست” رو بـه حال خودش رها نکنین، آدم بـه هرکسی نمیگه حالم بده…

کپشن برای اینستا زندگی

اگر آرامش می‌خواهی.
مراقب مردم نباش …
اگر ادب می‌خواهی.
در کار کسی دخالت نکن.
اگر پند زندگی می‌خواهی.
در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

کپشن برای اینستا کوتاه

خدا زمین رو گرد آفرید تا به انسان بگه
همون لحظه ای که فکر می کنی به آخر دنیا رسیده ای
درست در نقطه آغاز هستی

کپشن برای اینستا عکس خودم

از دیگران شکایت نمی‌کنم
بلکه خودم را تغییر می‌دهم.
چرا که کفش پوشیدن راحت‌تر از فرش کردن دنیاست.

کپشن برای اینستا دخترونه

معیار فقط ذاته …اگر برای پول یا ظاهریا موقعیت با کسی رابطه داریناون معیار نیست ، قیمتتونه !

کپشن برای اینستا شاخ

عشق چیه؟؟
بـه نظرم عشق یه خطاست!!
خطایِ تشخیصِ غلط ؛ بین افراد..
انتخاب یه آدمِ معمولی از بین آدم هاي‌ِ معمولیِ دیگه
عشق خطایِ دید هست…
همین…

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

وقتی داری  با کسی  درد و دل میکنیمثل اینه که بهش یه چکسفید امضا بدون تاریخ میدیتا هروقت هرجور خواست ازشاستفاده کنهمراقب باش که حرف دلترو با کی و کجا میزنی

کپشن برای اینستا انگیزشی

من شکست نخورده‌ام.فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام کهدرست عمل نمی‌کند.توماس ادیسون

کپشن برای اینستا زندگی

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیمولی گرفتیم…به بعضیا نباید رو میدادیم..ولی دادیم …با بعضیا نباید حرف می زدیم…که زدیماین از سخاوت ماست نه حماقتواسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کردولی حیف ما خیلی ولخرجیم

کپشن برای اینستا زندگی

از تمام دلتنگی ها، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم …

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

برای زیستن دو قلب لازم است :قلبی برای من…قلبی برای انسانی که من میخواهم…تا انسان را در کنار خود حس کنم…انسانی در کنارم…آینه یی در کنارم…تا در او بخندم….تا در او بگریم…

کپشن برای اینستا دخترونه

یک سری فیلمارو نباید دوبار دید کـه تاثیرشو از دست نده
یک سری آدما هم همینطور …

کپشن برای اینستا عکس خودم

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

دنیا مال آدم هاي‌ خوب نیست مال اوناییه کـه خوب بازی میکنن…

کپشن برای اینستا عاشقانه

ما کارایی کـه باهامون میکنید رو یادمون نمیره ؛ فقط خودمون رو بـه فراموشی و بی تفاوتی می زنیم

کپشن برای اینستا شاخ

براى شاد بودن کافیست .کمتر فکر کنید،بیشتر احساس کنيدکمتر اخم کنید،بیشتر لبخند بزنیدکمتر قضاوت کنید ،بیشتر بپذیریدکمتر گلایه کنیدبیشتر سپاسگزار باشید

کپشن برای اینستا عکس خودم

دنیا آنقدر وسیع هست کهبرای همه مخلوقات جایی باشد،پس به جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

در وجود همه ما یک منِ افسرده, یک منِ عصبانی، یک منِ شاد و یک منِ مضطرب وجود دارد. کدام من پیروز می شود؟ هر کدام که بیشتر تغذیه شود…

کپشن برای اینستا عکس خودم

با ارزش ترین دارایی یک نفر یه
دوست رازدار هستش کـه هروقت بخواد
بتونه باهاش دردودل کنی !

کپشن برای اینستا زندگی

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد استپس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینیدوین دایر

کپشن برای اینستا زندگی

بخوای واقع بین باشی می بیني تمام کسایی کـه گفتن شوخی کردم حرف دلشونو زدن !

کپشن برای اینستا دخترونه

هیچ وقتبرای چیزایی کهخودت میتونی به دست بیاری،به کسی التماس نکن!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

silence says a lot morethan you think.سکوت بیشتر از آنچه کهفکر کنی میگوید.

کپشن برای اینستا کوتاه

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت

کپشن برای اینستا

دیدی وقتی نخستین دکمه پیرهن رو اشتباه می‌بندی، تا آخرش اشتباه میشه؟
در واقع تو فقط توی بستن اولی خطا کردی ولی بـه ناچار تا تهش خطا میری.انتخاب رفیق هم همون نخستین دکمه‌ست.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

live right nowthere might not be a tomorrow!همین الان زندگی کن ،شاید فردایی نباشه ..

کپشن برای اینستا

توی بهشت هم اگر بی رضایت خودت بروی ؛ برایت بدل می شود بـه جهنم !
چرا روزگار را بـه خودت سخت می کنی ؟ اگر دل ببندی ؛ هر خراباتی یک بهشت اسـت …

کپشن برای اینستا انگیزشی

اگر پشت سر یک زن بد شنیدید بدانید دو حالت دارد:
اگر گوینده مرد است؛ بی شک توانایی به دست آوردن او را نداشته است!
اگر زن است بدانید توانایی رقابت با او را نداشته!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

حالم خوب استولی دلم تنگ آن روزهایی است کهمی توانستم از ته دل بخندم

کپشن برای اینستا شاخ

برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید
تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد . . .
(ناپلئون بناپارت)

کپشن برای اینستا شاخ

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

انسان های بزرگ مانند دریایی هستند
که هر قدر سنگ در آن ها بیندازیم
متلاطم نمی شوند

کپشن برای اینستا شاخ

بابام می‌گفت هروقت میوفتی زمین
دستتُ واسه کمک دراز نکن !
این مردم اگر ببینن داری جون میدی لگد
بـه جنازت نزنن شانس آوردی …

کپشن برای اینستا

پاهاتون رو هنگام راه رفتن تصور کنیدپای جلویی غروری ندارهپای پشتی شرمنده نیست.چون هر دو میدونن موقعیتشون تغییر میکنه.زندگی هم همیشه در حال تغییره…پس هیچوقت امیدت رو از دست نده

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

زندگی مثل بادکنکه
اگر رهاش نکنی
هیچ وقت نمی فهمی
تا کجا می تونه اوج بگیره

کپشن برای اینستا شاخ

یه عده از تو متنفر هستن،
این برای این نیست کـه تو کاری کردی کـه کينه دارن،
دلیلش اینه کـه تمام کارهایی کـه اون‌ها آرزوش رو دارن
تو داری انجام میدی!

کپشن برای اینستا شاخ

وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے
دیگہ بہ ڪسے تخفیف نمیدے…

کپشن برای اینستا

ﺩﺳﺘﯽ ﺯ ﮐﺮﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ
ﺑﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼﺩﯾﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ، ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

به اَندازه‌ی تمومِ مَردونگی‌ های مَردای دُنیا
مَردونه پُشتتم رفیق

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

دو درصد از مردم می‌اندیشند؛ سه درصد فکر میکنند کـه می‌اندیشند؛ و نود‌و‌پنج درصد حاضرند کـه بمیرند اما فکر نکنند!

کپشن برای اینستا زندگی

دختــــــــر چیست؟
موجودی ست که فقــــط شـــیطونی هاش ….
به همه دنیـــــا می ارزه!

کپشن برای اینستا کوتاه

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK
هـمـه چـیـز درسـت میشـه

کپشن برای اینستا عاشقانه

Dᴏɴ’ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs
اجـازه نـده هیـچ کس پـاشو رو رویـاهات بـذاره

کپشن برای اینستا انگیزشی

خواهم اندیشید تا خدا هست، هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد. شدنی ها را انجام می دهم و تمام نشدنی هایم را به خداوند می سپارم.

کپشن برای اینستا عکس خودم

همین که می دانم هستی وحالت خوب است
دنیایم زیباست

کپشن برای اینستا زندگی

دقیقا از لحظه ای که حرف بقیـه واست مهـم نـیسـت
زنـدگـیت شـروع میشـه …

کپشن برای اینستا عکس خودم

اگه با خودت دوست بشی هیچ وقت تنها نمی مونی …

کپشن برای اینستا

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کنی و جشن بگیری
چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا می کنی

کپشن برای اینستا عاشقانه

‏مهربانی گرچه آیین قشنگی ست اما
مهربان باشی رهایت می کنند …

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

عشق زندگی است و اگر عشق را از دست بدهی زندگی را از دست می دهی

کپشن برای اینستا عاشقانه

جایی که عشق هست، زندگی هست. “مهاتما گاندی”

کپشن برای اینستا

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

کپشن برای اینستا انگیزشی

داستان های عاشقانه همیشه برای دیگران رخ می داد تا امروز …***I’m not lazy. I’m on energy-saving mode
من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

کپشن برای اینستا عکس خودم

بعضى وقتها دفعه ى بعدى وجود نداره
شانس دوباره و وقت اضافه اى نيست
گاهى فقط “همین حالا” هست یا “هرگز”
فرصت ها را از دست ندهيد.

کپشن برای اینستا شاخ

با تقریب بسیار خوبی میشه گفت از یک جایی بـه بعد دیگه نمیشه عاشق شد و اون حس و حالش رو داشت؛ بـه جاش یک چرتکه دستته همیشه.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

حال همه ی ما خوب اسـت
اما تو باور نکن ؛
می داني هر قلبی دردی دارد
فقط نحوه ي ابراز ان متفاوت اسـت …
برخی ان را در چشمانشان
پنهان میکنند و برهی در لبخندشان !

کپشن برای اینستا شاخ

اونجايى كه نه خودخورىِ گذشته رو بكنى و نه استرس آينده رو بكشى، يعنى دارى “زندگى” ميكنى..!

کپشن برای اینستا کوتاه

دنیا دو روز نیست، آدما دو روز بیشتر کنار هم نمیمونن این روزا

کپشن برای اینستا عاشقانه

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.
مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!

کپشن برای اینستا عکس خودم

اعتماد هم نشون داد کـه مثل اعتیاد میتونه خانمان‌سوز باشه.

کپشن برای اینستا عکس خودم

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

کپشن برای اینستا دخترونه

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

کپشن برای اینستا شاخ

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

کپشن برای اینستا عاشقانه

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

کپشن برای اینستا عکس خودم

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

کپشن برای اینستا زندگی

« پُر از دردَم..! »

کپشن برای اینستا عاشقانه

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »

کپشن برای اینستا انگیزشی

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

عیب نداره تجربه شد 🙂

کپشن برای اینستا دخترونه

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

کپشن برای اینستا عاشقانه

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

کپشن برای اینستا عکس خودم

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

کپشن برای اینستا

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

کپشن برای اینستا شاخ

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

کپشن برای اینستا

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

کپشن برای اینستا کوتاه

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

کپشن برای اینستا انگیزشی

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

کپشن برای اینستا عکس خودم

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

کپشن برای اینستا عاشقانه

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

کپشن برای اینستا شاخ

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

کپشن برای اینستا دخترونه

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

کپشن برای اینستا عاشقانه

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

کپشن برای اینستا شاخ

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

کپشن برای اینستا

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

کپشن برای اینستا کوتاه

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کپشن برای اینستا انگیزشی

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

کپشن برای اینستا کوتاه

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

کپشن برای اینستا شاخ

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

کپشن برای اینستا انگیزشی

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

کپشن برای اینستا انگیزشی

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

کپشن برای اینستا کوتاه

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

کپشن برای اینستا عکس خودم

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

کپشن برای اینستا دخترونه

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

کپشن برای اینستا

شاخه تا آمد به برگش خو کند؛ پاییز شد..🍂

کپشن برای اینستا کوتاه

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

کپشن برای اینستا انگیزشی

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

کپشن برای اینستا عاشقانه

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

کپشن برای اینستا زندگی

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

کپشن برای اینستا زندگی

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

کپشن برای اینستا عکس خودم

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

کپشن برای اینستا

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

کپشن برای اینستا شاخ

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

کپشن برای اینستا

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

کپشن برای اینستا عکس خودم

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

کپشن برای اینستا عکس خودم

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

کپشن برای اینستا کوتاه

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

کپشن برای اینستا شاخ

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

کپشن برای اینستا عاشقانه

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

کپشن برای اینستا زندگی

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

کپشن برای اینستا زندگی

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

کپشن برای اینستا زندگی

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

کپشن برای اینستا عکس خودم

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

کپشن برای اینستا عاشقانه

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

کپشن برای اینستا عاشقانه

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

کپشن برای اینستا انگیزشی

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

کپشن برای اینستا کوتاه

متن خاص / متن های خاص جدید و زیبا گلچین شده [پشنهادی] | تاو بیو

کپشن برای اینستا کوتاه

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

کپشن برای اینستا عاشقانه

زندگیم ♥️😻
میدونستی تو هم عشقمی 🙊💋
و هم بهترین دوستمی (: 🥺🤍
هم عزیزترین فرد زندگیمی ؟👫💍
اونقدی که فکر میکنی دوستت ندارم . . ☹️💓
چون اونقدر دوستت دارم که . ❕
نمیتونی فکر کنی دلبرم! 🙈😌😍•

کپشن برای اینستا شاخ

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

کپشن برای اینستا عاشقانه

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

کپشن برای اینستا عکس خودم

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

کپشن برای اینستا عاشقانه

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

کپشن برای اینستا کوتاه

همدم من یه پشه بود هوا سرد شد اونم رفت:/🤘😹

کپشن برای اینستا شاخ

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

کپشن برای اینستا

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

کپشن برای اینستا زندگی

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

کپشن برای اینستا کوتاه

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

کپشن برای اینستا انگیزشی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

کپشن برای اینستا عاشقانه

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

کپشن برای اینستا عاشقانه

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

کپشن برای اینستا کوتاه

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

کپشن برای اینستا دخترونه

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

کپشن برای اینستا

بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!

کپشن برای اینستا دخترونه

‏یه سریام هستن تخصصشون اینه که شما رو از خوب بودنتون پشیمون کنن😏

کپشن برای اینستا عاشقانه

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

کپشن برای اینستا

وقتي‌توي‌دلم‌غمہ،تنها‌رفیقمه🤍
میشنوه‌درد‌دلامو💌
عاشقشمو،عاشق‌منہ♥️
حل‌میکنہ‌مشکلامو…✨

کپشن برای اینستا شاخ

‹ غمت مباد که دنیا ز هم جدا نکند رفیق های در آغوشِ هم گریسته را.˘˘ ›

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

کپشن برای اینستا دخترونه

تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ

کپشن برای اینستا عکس خودم

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

کپشن برای اینستا انگیزشی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

کپشن برای اینستا کوتاه

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽

کپشن برای اینستا کوتاه

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

کپشن برای اینستا دخترونه

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

کپشن برای اینستا عاشقانه

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

کپشن برای اینستا عکس خودم

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

کپشن برای اینستا

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تا دندون داری بخند

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

چایی یه جوری خوبه که انگار میگه:
سینه‌ام دکانِ عطاریست، دردت چیست؟:)

کپشن برای اینستا دخترونه

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

کپشن برای اینستا زندگی

الهی، همان که تو خواهی . . :)☘️

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

و ما در هیاهوی روزگـ‌ار اگـ‌ر آرامـ‌یـ‌م دلـ‌مـان به خدایی گـ‌رم است:)!

کپشن برای اینستا کوتاه

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

کپشن برای اینستا عاشقانه

هیچوقت بیخیال چیزی ك واقعا میخوای نشو
صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره..

کپشن برای اینستا شاخ

بخند ، چرا که غمِ تو
دنیا را عوض نمیکند♥🌿

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

• ساعتِ صفر شد و “مهرِ” دلآشوب رسید
هرچه جز عشق در این دایره ناچیز آمد!
• چایی و تخت و حیاط و غزل آماده یِ اوست
باز کن در که به دیدارِ تو پاییز آمد…

کپشن برای اینستا شاخ

امروز آخرین برگ زرد پاییزی از شاخه فرو خواهد افتاد 🍂🍁

کپشن برای اینستا کوتاه

پاییز دارد می آید!

فصل فرمانروایی دختری قوی و زیبا!

دختر پاییزی با دامن قرمز و نارنجی خود با بوی نم باران؛گیسوان بلند خود را می بافد..چای تازه دم نوید خانه ای گرم و پر مهر است،مبادا با دلخوری پای گذاری داخل آن تا قلب پاک و مهربانش را سیاه و بی مهر کنی!

مراقب باش؛مراقب!

کپشن برای اینستا عکس خودم

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

کپشن برای اینستا انگیزشی

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

همه حمال عیب خویشتنیم 

طعنه بر عیب دیگران چه زنیم…؟؟

👤سعدی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

کپشن برای اینستا شاخ

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

کپشن برای اینستا دخترونه

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

کپشن برای اینستا کوتاه

من اون فصل سردم ، وقت تعویضه لباساته…

کپشن برای اینستا کوتاه

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….

کپشن برای اینستا

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

کپشن برای اینستا دخترونه

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

کپشن برای اینستا انگیزشی

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

کپشن برای اینستا عکس خودم

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

کپشن برای اینستا انگیزشی

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

کپشن برای اینستا عاشقانه

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

کپشن برای اینستا دخترونه

ما فوق العاده هستیم!
بدون داشتن قدی بلند!
بدون داشتن چشم های رنگی!
بدون داشتن بدنی شبیه مانکن ها!
بدون داشتن پوستی سفید و شفاف!
ما با داشتن ویژگی های منحصر به خودمان شگفت انگیزیم نه با شبیه بودن به دیگران!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

به سلامتی دختری

که وقتی تو کوچه ها راه میره پسرا نمیگن عه این با من بود

میگن کاش با من بود…

کپشن برای اینستا انگیزشی

یه‍ سوال شرعیے

حکم این بوساے مجازے چیه‍؟

ال‍‌ڪے ال‍‌ڪے نریم جهنم؟

والا آش نخورده‍ و دهن سوخته‍…

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

_ میدونی بیشعور ب کی میگن¡¿ +ب کسی ک سین میکنه و جواب نمیده^^ _ن اون ک حیوونه تو بیشعوری ک بش مسیج میدی +😐

کپشن برای اینستا عکس خودم

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

کپشن برای اینستا انگیزشی

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

کپشن برای اینستا شاخ

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !

کپشن برای اینستا زندگی

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من …

کپشن برای اینستا انگیزشی

100 بیوگرافی کوتاه منتخب 1400 برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

کپشن برای اینستا کوتاه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عکس خودم

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

کپشن برای اینستا شاخ

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

کپشن برای اینستا عاشقانه

👑پادشاه جهنم خودت باش نه کارگر بهشت دیگران👑 #سنگین
# لاتی # مغرور

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

کپشن برای اینستا شاخ

♡ ♡ ربنا آتنا بغلش آرامشنا ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

کپشن برای اینستا کوتاه

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

کپشن برای اینستا عاشقانه

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

کپشن برای اینستا

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"
# خدا

کپشن برای اینستا انگیزشی

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

کپشن برای اینستا عاشقانه

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

کپشن برای اینستا دخترونه

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

کپشن برای اینستا شاخ

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

کپشن برای اینستا شاخ

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸
# خودکشی # زندگی # خسته

کپشن برای اینستا دخترونه

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .
# خدا # انگیزشی

کپشن برای اینستا شاخ

از گوش دادن به یه مشت حرف دروغ لذت می‌برم، وقتی‌که حقیقت رو می‌دونم…
# دروغ

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تنها کسی که نگاهش کردم |تو| بودی
من بقیه رو فقط میبینم . . 🌙♥️•
# دوستت دارم

کپشن برای اینستا انگیزشی

گَر نباشد رنگِ رویا به چه دِل باید سِپرد :)؟!
# ادبی

کپشن برای اینستا کوتاه

روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️
 
# لاتی # ادبی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️
# انگیزشی # دوستت دارم

کپشن برای اینستا عکس خودم

‹ قوی باش ، چون خدا فقط کسی رو به لبه پرتگاه میرسونه که ؛ قدرت پرواز رو داشته باشه … ›
# انگیزشی # ادبی # خدا

کپشن برای اینستا عکس خودم

•|چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد ..:)؟•
# خسته # زندگی

کپشن برای اینستا شاخ

ز گیتی دو کس را سپاس…یکی حق شناس و یکی حد شناس 🙂 🍃🌸
# ادبی

کپشن برای اینستا شاخ

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))
# لاتی

کپشن برای اینستا زندگی

نامه‌ای به خودم:
الان دیگه فقط تورو دارم مراقبم باش 🙂 
 
# ادبی

کپشن برای اینستا دخترونه

 

حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله! 
# لاتی

کپشن برای اینستا دخترونه

اگر دیدی کسی از تنهایش لذت میبره؛ بدون راز قشنگی تو دلش داره…🖤 و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگ تری…🙂

کپشن برای اینستا دخترونه

♛ خیلیا بهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن.♛
彡منم یه روز بهشون یاد میدم که بازی رفت و برگشت داره彡 # زندگی # نامردی

کپشن برای اینستا کوتاه

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋
# دوستت دارم

کپشن برای اینستا زندگی

هیچ گونه از زیبایی درخشان‌تر از «یه قلب پاک» نمی‌درخشد. ✨
# ادبی

کپشن برای اینستا دخترونه

عاشقت که شدم: 
عقلم کیش شد، قلبم مات❤️
# دوستت دارم

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

نگران حرف مردم نباش

خدا پرونده ای را که مردم مینویسند  

 نمیخواند…
# خدا # ادبی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

پـــــــــــرواز کن تا آرزو 😉✈️
زنجیــــر را بــــــاور نکن ⛓✨
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

⌈ دَر دِلِ بینَوایِ مَن
عِشقِ تُو چَنگ می‌زَنَد!❤️🔗 ⌋
# دوستت دارم

کپشن برای اینستا عاشقانه

اگه سکوت میکنم معنیش این نیست که دارم حق رو به تو میدم

بلکه به سادگی دارم تورو نادیده میگیرم 🙂
# سکوت # لاتی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

به سݪاݥتے ڱڔگے ڪع تا فهݥید چؤپان خؤاب است باز زؤزه اش را ڪشید تا از پشت خنجڔ نزند 😊😍
# بامعرفت

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

‌‌🌿 میشه‌ از‌ وُیسات‌ قرص‌ِ آرامبَخش‌ساخت..🎼 .
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

کپشن برای اینستا

چیز‌هایی که می‌شنوی رو زود باور نکن
چون دروغ‌ها سریعتر از حقیقت پخش می‌شن :))
# ادبی

کپشن برای اینستا انگیزشی

ذهنای بزرگ پُراز هدف هستن،
ذهنای کوچیک پراز آرزو!
# انگیزشی

کپشن برای اینستا

 

راضی باش به رضای او…

👤 سوره طور
# خدا

کپشن برای اینستا

‌‌‌‌🌿 انقلاب، فقـط لبخنـدش..! (:

‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

هیچ کسی از داستان کسی دیگه خبر نداره؛ درد یک سُفره‌ی تک نفرست
# ترکی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

باب اسفنجی:میدونی هرچی مشکل دارم از سادگیمه..
پاتریک:دیگه ساده نباش؛راه راه باش:)‌

کپشن برای اینستا زندگی

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

کپشن برای اینستا زندگی

– اﻧﻗَﺩࢪ ﻧﮔࢪﺩ ﺩﻧﺑالِ اﻭنے ﻛِ‌‍ہ اﺯ ﻗَﺻﺩ ﮔﻣِﺗ ﻛࢪدِ‍‌؏..!'•ᤩ😹➰

‌‌‌‌‌
# لاتی # ادبی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

تو متعلق به غم و اندوه نیستی؛
بی‌خیال اون چیزی شو که روی قلبت سنگینی می‌کنه ✨
# انگیزشی

کپشن برای اینستا انگیزشی

به هرکس می‌نگرم در شکایت است : در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

وقتی یه دختر جوری رفتار میکنه که انگار بهت اهمیت نمیده ، اون موقع‌ست که بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره .
# دختر # بی تفاوت

کپشن برای اینستا

•فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن♥ # خسته

کپشن برای اینستا انگیزشی

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

کپشن برای اینستا

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌
# لاتی

کپشن برای اینستا دخترونه

با نگاه کردن به گذشته وقت تلف نکن. به اون سمت نمیری🌹
# ترکی # انگیزشی

کپشن برای اینستا

برات اشک آرزو می‌کنم! نه در اوج غم، در اوج خنده …💛
# شاد

کپشن برای اینستا زندگی

دکتر انوشه راست میگه که :
"گیرم عذر خواهی کردی ، واسه حرفی که زدی"
با ذاتی که آشکار شده چه میکنی ؟!
# ادبی # لاتی

کپشن برای اینستا شاخ

وقتی چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاری یه گل مرده ادامه نده
# ادبی

کپشن برای اینستا زندگی

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

کپشن برای اینستا کوتاه

خدا یاری‌ کند قلبی را که 
در آرزوی چیزیست که تقدیرش نیست 
# عربی # عشق یک طرفه # خدا

کپشن برای اینستا زندگی

‏‌ انسانها همه چیو نابود میکنند، پنهان زندگی کن‌ !
# زندگی

کپشن برای اینستا زندگی

آنجا که گلها شکوفه میکنند ، اُمید حضور دارد . .💛🌻
# انگیزشی

کپشن برای اینستا دخترونه

سکوت کن خب :
وقتى زندگيت رو تو سكوت بسازى دشمنات نميدونن به چى حمله كنن…!
# سکوت # ادبی

کپشن برای اینستا

پشت هر آدم موفق،
کوهستانی سرد و تاریک
از اهمیت ندادن به دیگران و
نظرات‌شان است 🙂
# ادبی

کپشن برای اینستا

‹ در وهمِ هر دانه، هزار جنگل است. ^^ ☁️🌱›

-فاطمه نجفی
# ادبی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

  اگر دوستش دارین، بهش بگو.
پانتومیم که بازی نمی‌کنين!

‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

کپشن برای اینستا کوتاه

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊
– شایلین م
# ادبی # زندگی # انگیزشی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اِنسان های بُزُرگ دو دِل دارَند! دِلی کِه دَرد می کُنَد و پِنهان اَست ! وَ دِلی کِه می خَندَد وَ آشکار اَست!
# ادبی # سکوت

کپشن برای اینستا عکس خودم

مهمتر از فیزیک و ریاضی و هندسه و اقتصاد و هنر دوست داشتن خودمون بود که مدرسه هیچوقت به کسی یادش نداد!
# درسی

کپشن برای اینستا عاشقانه

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

کپشن برای اینستا شاخ

عنصر اصلی "احترام" دوطرفه بودنشه..،
 وگرنه سن ملاک نیست…
# ادبی

کپشن برای اینستا عکس خودم

بخشيدن آدما هميشه بهترين گزينه نيس
آدما رو بندازين دور تا بفهمن با ببخشيد چيزي درست نميشه!
# نامردی

کپشن برای اینستا عاشقانه

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

کپشن برای اینستا عاشقانه

حتی اگه فرشته هم باشی، باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد # زندگی # نامردی

کپشن برای اینستا انگیزشی

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

کپشن برای اینستا زندگی

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

کپشن برای اینستا زندگی

گاهی در وجودمان به قبرستانی محتاجیم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند.
# ادبی

کپشن برای اینستا عاشقانه

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

‏خدا بند بزند دل‌هایی را که
هیچ کس جز خودش از شکسته بودنشان خبر ندارد .🍃
# خدا # خسته

کپشن برای اینستا

‏ببین من از اولم میدونستم که میری، فقط میخواستم زمانش دیرتر باشه….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

کپشن برای اینستا

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

کپشن برای اینستا

کپشن/ بهترین کپشن های زیبا و مفهومی و خاص [ پیشنهادی ] | تاو بیو

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کپشن برای اینستا دخترونه

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙

کپشن برای اینستا عکس خودم

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

کپشن برای اینستا انگیزشی

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

کپشن برای اینستا

میدونی یه روز اون خط ماله ضربان قلبم وای میسه
اون روز همه عاشقم میشن…: )

کپشن برای اینستا انگیزشی

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

کپشن برای اینستا شاخ

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)

کپشن برای اینستا کوتاه

فک کن وسط خندهامون یهو اشک سرازیر شه:))

کپشن برای اینستا دخترونه

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

به خودم سر زدم، حالش اصلا خوب نیست!

کپشن برای اینستا عکس خودم

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

کپشن برای اینستا دخترونه

‏هرکس بهم گفت " من از اونا نیستم " از همونا بود که هیچ ازونام بدتر بود(:

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

کپشن برای اینستا انگیزشی

زخم کاری فقط اونجا که جلوی بیست نفر کارت میکشی میگه موجودی کافی نیست 🙂

کپشن برای اینستا کوتاه

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

جوکر :بهت ثابت میکنم وقتی این مردم تو یه موقعیت بحرانی قرار بگیرند حاضرن حتی همدیگرو بخورن 🙂

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اَگع رو اعصـاب مَ راع بِریع 🚶روعــہ جِنــازَط پیــادع رَوےمیڪنَـم👊✌☺

کپشن برای اینستا عکس خودم

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

کپشن برای اینستا عاشقانه

متن تبریک تولد رفیق

رفیق عجیب داشتنت میچسبد…
تمامی ثانیه هاازبین هم میدوند…
تمامی روزهاباسرعت میگذرند…
امادریک عددخاص آهسته تر…
دریک ساعت متوقف…
همه مایه تاریخای خاصی توزندگیمون وجودداره که هرچقدرم دنیاباکاراش مشغولمون کرده باشه محاله فرامششون کنیم…
مثل امروز😊تولدت مبارک بهترینم🥰😍😘❤️

 

کپشن برای اینستا

رفیق ..
من امبولانس نیستم که هر وقت داغون شدی ، یادم بیوفتی…

کپشن برای اینستا دخترونه

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

کپشن برای اینستا دخترونه

 '
' کودَکِه درونم خیلی از شُماها مَرد ترهِ !'

کپشن برای اینستا زندگی

زندگی من به تو چه اخه!¡

کپشن برای اینستا

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

کپشن برای اینستا عاشقانه

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

هر بازي يه بازنده داره••͜!

کپشن برای اینستا

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

کپشن برای اینستا شاخ

﷽ ۊٲښم مۿم ڼېښ ڪى ٵز مڼ څٷڜڛ ميٳڋ ۄ كى ڼمىأڈ ☜ آڂࢪۺ مࢪڰه ࢪإځٺ ميڜم ٵز ڈښٹ همٺۇڹ ☞﷽

کپشن برای اینستا انگیزشی

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

کپشن برای اینستا کوتاه

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

کپشن برای اینستا زندگی

زندگی خیلی کوتاهه؛بی دلیل مهربون باش😊❣️💫

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

★彡 مثل ساحل آرام باش تا دیـگران مثل دریـا، بے قرارت باشند 彡★

کپشن برای اینستا شاخ

⌝ این نمکدانِ خدا جنس عجیبی دارد
هرچقدر می‌شکنیم باز نمک ها دارد.

کپشن برای اینستا

□●من میدانم خداوند آینده مرا زیبا رقم زده است.♡❞

کپشن برای اینستا شاخ

شاید درد خیلی بزرگه، ولی خدا بزرگ تره..!

کپشن برای اینستا دخترونه

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

کپشن برای اینستا شاخ

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

کپشن برای اینستا کوتاه

اگه میخاے پرواز ڪنے باید اون چیزایے رو ڪه تو رو پایین میڪشه رهاڪنی..✨

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش
در این خزان تنهایی تو تنها آشنایم باش…:)

کپشن برای اینستا کوتاه

پاییز
سرد و بی رحم نیست
فقط
جسارت زمستـان را ندارد
ذره ذره زرد می کند
اندک اندک جان می سِتاند
قطره قطره می گِریاند
پاییــــز سرد نیست
نامـــهربان است
درســت مانند “تو ”…

کپشن برای اینستا زندگی

با پاییز شرط بسته ام!
یلدا می آیی…
و دانه های انار
با ورودت
از سر ذوق می ترکند …

کپشن برای اینستا زندگی

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

کپشن برای اینستا عاشقانه

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

کپشن برای اینستا زندگی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

کپشن برای اینستا دخترونه

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

کپشن برای اینستا کوتاه

گم میشم توی کهکشان چشات👀💜

کپشن برای اینستا عاشقانه

سفید عین کف بهشت🤍🌈

کپشن برای اینستا زندگی

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥

کپشن برای اینستا

عشق، گرمای دستانی‌ست،
که تو را عاشق زمستان میکند …

کپشن برای اینستا دخترونه

تو دنیایی که روحم یه روز منو ول می کنه….
اخه چه انتظاریه از ادما دارم؟؟؟

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

کپشن برای اینستا عکس خودم

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

کپشن برای اینستا عاشقانه

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

کپشن برای اینستا عاشقانه

مَنّ بَراّےِ کَسےِ جَنگّیـدَمّ کـِہ خُودِشّ بَراّےِ مُردَنِ مَنّ تَلّاشً مّیـکَردّ🗡🖤

کپشن برای اینستا کوتاه

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

کپشن برای اینستا

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

کپشن برای اینستا

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

💖 مهم نیست واس کسی خاص باشی دختر بودن خوش نهایت خاص بودنه 💖

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

یارو میره جهنم برا اینکه حرص خدارو دراره هر روز وقتی شیطانو میبینه از دور داد میزنه داداش فدایی داررری

کپشن برای اینستا زندگی

هوا انقدر گرمه زن ها بوی مرد میدن
مردها بوی سگ😂

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

کسی که جلوش شکمتو نمیدی تو ، اون واقعیه 🙂

کپشن برای اینستا عکس خودم

‌ ‌

عشق جان…🙊💋

دوست داشتنت
بذر كوچكي است در دلم،

كه صبح ها،
چند شاخه اش،
با هوای عشق تو
شكوفه می دهند 🌸🌱

صبحت بخیر دلیل زندگیم ☀️♥️•
‌‌🍃

کپشن برای اینستا عاشقانه

الحمدالله الذی خلق الحسین🌱♥️

کپشن برای اینستا کوتاه

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی

کپشن برای اینستا دخترونه

.
بخند تا از عطر تو
لبریز شود بهار 
بخند که این صبح
به لبخند تو زیباست.

کپشن برای اینستا دخترونه

‏بهار اینجوریه که حتی سرپایی هم می‌تونم بخوابم :))

 

کپشن برای اینستا انگیزشی

سیزده هم به در شد و 

از در نیامدی

تو با تمام بهار های عمر من بدی !

کپشن برای اینستا زندگی

Düşmanlarınız hayranınız oluncaya kadar güçlü kalınقوی بمون تا دشمنات بشن طرفدارت

کپشن برای اینستا شاخ

بهت میگم میدونی قشنگ‌‌ترین عکسی که ازت دیدم، کدومه؟میگی کدومه؟ نشونم بده!بعد لابد منتظری یکی از اون پرتره‌های جذابت که عکاس ازت گرفته رو برات بفرستم!ولی من اولین سلفی‌ِ تار و تاریکی که باهم گرفتیم و میفرستم برات و میگم این قشنگ‌ترین عکسته!ببین لبخندتو!بهم میگی عه من تاحالا تو این عکس فقط حواسم به تو بود!ندیده بودم خودمو!حالا تو خودت اصن دقت کردی لبخندت تو همین سلفیه قشنگ‌ترین لبخندِ زندگیته؟منم جوابتو این شکلی میدم:همونجور که یه سلفی تار دونفره می‌ارزه به صدتا عکس تکی هنری قشنگ، کنار تو بودن حتا تو شرایط بد، می‌ارزه به همه‌چیو داشتن ولی بدونِ تو بودن!من خیلی وقته از زندگیم هیچی نمیخوام!جز تویی که همه چیز منی!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

در تاریکینه بُعد مکان مهم استو نه زمان.تو بگوپشت پلک هایمان،کجای زمان ایستاده ایم؟

کپشن برای اینستا زندگی

هنگامی که گنجینه های حقیقی در دست داریم هرگز متوجه آن نمی شویم
چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

کپشن برای اینستا شاخ

زمان شما محدود استپس آن را صرف زندگی ‌ای‌ نکنید کهبه فرد دیگری متعلق است.استیو جابز

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی
که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتنش را از بین میبرد

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اجازه ندهید که مردم درباره شما بیش از حد بدانند!

کپشن برای اینستا عکس خودم

بروید لای زندگیغلت بزنید خوشی راببوسید همان را که بایدبیرون خبری نیست.. .

کپشن برای اینستا شاخ

آینده زیبا از آن کسانی خواهد بودکه زیبایی رویاهایشان را باتمام وجود باور دارندهمیشه لبخند بزنیم و بگوییمباور دارم که میشود

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

هیچوقت در هیچ زمانى، هیچ جایى از هیچکسى هیچ انتظارى نداشته باشید!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﻱ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺵ ﭼﻴﺰﻱ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲﻛﺮﺩ، ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‏«ﻫﺮﭼﻲ ﻣﻲﺩﻭﻭﻳﻴﻢ، ﺑﺎﺯﻡ ﻋﻘﺒﻴﻢ.»ﻛﺴﻲ ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﺪﺍﺩ.ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ: ‏«ﻫﻤﺶ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻣﻲﺩﻭﻭﻳﻴﻢ، ﺑﺎﺯﻡ ﻫﻴﭽﻲ.‏»ﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﻱ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ،ﮔﻔﺖ: ‏«ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻥ.‏» ﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏«ﭼﺮﺍ؟‏» ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ‏«ﭘﺴﺮ ﻣﻦ همش ﺷﺶ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻭلی نمیتونه ﺑﺪﻭﻭئه… ﻫﺮ ﻛﺎﺭی ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﻪ.‏»ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻳﻢﺑﻪ ﺯﻥ ﻧﮕﺎه ﻛﺮﺩﻡ، ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.

کپشن برای اینستا کوتاه

‏آدما به اندازه شعورشون!
حرفاتو میفهمن و‌ برداشت می کنن چیزی برای کسی توضیح نده!

کپشن برای اینستا دخترونه

دوستت دارم های این روزا رو جدی نگیرین،
‏اثرات قرنطینه‌ س

کپشن برای اینستا عکس خودم

خار خندید و به گل گفت سلامو جوابی نشنیدخار رنجید ولی هیچ نگفتساعتی چند گذشتگل چه زیبا شده بودبه راحتی میشه…
بیچاره پاییز…
دست بی رحمی نزدیک امدگل سراسیمه ز وحشتافسردلیک ان خار در ان دست خزیدو گل از مرگ رهیدصبح فردا که رسیدخار با شبنمی از خواب پریدگل صمیمانه به او گفت سلامگل اگر خار نداشتدل اگر بی غم بوداگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبودزندگی عشق اسارت قهر و اشتیهمه بی معنا بود

کپشن برای اینستا زندگی

دور و بر من پر است ازکاغذ های مچاله ای کههر کدام خاطره ایدردیناگفته ای داردو جایش سینه ی سطل کوچکیستکه بزرگترین سنگ صبور من است

کپشن برای اینستا شاخ

آدم که حتمن نباید بره دریا تا غرق شه.
حتمن که نباید وسط حجم عمیقی از آب دریا باشه که احساس خفگی کنه.
گاهی وقتا آدم وسط موزاییک نیم‌ متری هم غرق میشه.
توو برگ‌ های یه کتاب چند صفحه‌ ای حس خفگی بهش دست میده.
میونِ چند تا عکس رنگی توی گالری.
میونِ آهنگ خوش اون‌ روزها.
توی گردنبند طرحِ عقرب.
حتی وسط پاستای خوشرنگ کافه‌ی میدون شهرداری.
می‌دونی که چی می‌گم؟ گاهی وقتا خاطره‌ها خیلی عمیق‌تر از آب‌هایِ توی دریان.
راحت‌ تر خفه‌ ت می‌کنن.

کپشن برای اینستا انگیزشی

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر استتوی قر آن خوانده ام… یعقوب یادم داده است:دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

وقتی کسی به شما گفت نمیتونی این کار را انجام بدی
دوبار این کار را انجام بده و عکس بگیر!

کپشن برای اینستا کوتاه

ﺁﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ
ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ؟︎

کپشن برای اینستا

ابر، با تمام پیکر خود حرف می زند
باد، با خط بریلش بر گل ها …
ما با واژه سخن می‌ گوییم
تا پنهان کنیم حرف را
در سایه‌ ی لبخندمان!

کپشن برای اینستا زندگی

درست وقتی کرم ابریشم فکر کرد که زندگیش تموم شده و فشار پیله اش در حال خفه کردنش است،پیله گشوده شد و شروع به پرواز کرد.سختیهای ما مثل پیله اند وجودشان برای تکامل لازم است.

کپشن برای اینستا زندگی

بعضی ترانه‌ ها را
می توان بارها و بارها گوش داد
بعضی انسان‌ ها را
می‌ توان بارها و بارها دوست داشت

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

گاهی اوقات تنها چیزی که احتیاج داری
اینه که خودتُ پیدا کنی…

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تو زیبایی، به اندازه‌ی‌ آسمون آبی!
همون‌ قدر زیبا، همون‌قدر آروم.

کپشن برای اینستا عاشقانه

من یقین دارم همین جا در همین دنیا شبیآه این هرشب نخوابیدن ها بگیرد دامنت

کپشن برای اینستا شاخ

به روز ها جیره ای نگاه کن.
امروز یک جیره‌ی مشخص داری که روز بعد نمیتوانی از آن استفاده کنی.
پس غم های لحظه ای و گذرا، کنایه ها، شادی ها و نفس هایت را برای یک روز نگه دار.
جیره ات را که سرکشیدی صبح روز بعد جیره ای دیگر برای خودت تنظیم کن؛
زندگی برایت سهل می شود. حتی قد بند انگشت.
ما همه با یک بند انگشت در انتهای حلق حالت تهوع میگیریم، با یک بند انگشت در اقیانوسی کم عمق غرق می شویم و با یک بند انگشت میبریم و میدوزیم.
چرا همان بند نجاتمان ندهد؟

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

ڪجا باید برم
که یڪ شب فڪر تو منو راحت بزاره

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

فقط با شوق میخوانی، تو از دردم چه میدانی؟!تو جان میگیری از شعری که من را بارها کشته …

کپشن برای اینستا

اگه بگن کوه می کنی یا به یه سریا دوباره اعتماد می کنی
می گم کلنگ دارین یا با دست بکنم؟

کپشن برای اینستا

چه حرف ها که درونم نگفته می ماندخوشا به حال شماها که شاعری بلدید

کپشن برای اینستا عکس خودم

شاید سرعتم یکم کم باشه
اما من هیچوقت تو مسیرم متوقف‌ نمی شم!

کپشن برای اینستا عاشقانه

از دشمنت که بهت حمله میکنه نترس
اما از دوست قلابی که بغلت میکنه چرا…

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

کاش دستانم آن قدر بزرگ بود
که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم

کپشن برای اینستا دخترونه

می‌گویــنــد : نویسنده‌ها « سیــــــگار » می‌کشند…!نقاش‌ها « تابــــلـــــو »زندانی‌ها « تنهـایــی »دزدها « ســَــــرک »مریض‌ها « درد »بچه‌ها « قــَد »و من برای کشیدن« نــفــــس‌های تـــو » را انتخــاب می‌کنم …

کپشن برای اینستا دخترونه

عشق یعنى تو
و تو واسه من کل دنیایى

کپشن برای اینستا زندگی

من زندگیمو انتخاب نکردم؛
اما میتونم یه جوری درستش کنم که هرکسی انتخابش کنه…

کپشن برای اینستا عکس خودم

زندگی ساده ست
اما کار خیلی آسونی نیست!

کپشن برای اینستا

زندگی مثل راندن یک دوچرخه است.
برای اینکه تعادل خود را نگهدارید باید به حرکت ادامه دهید.

کپشن برای اینستا عکس خودم

𝑯𝒐𝒑𝒆 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒕𝒉 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒂𝒓𝒌 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕
𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖امید یعنی هنوز در دل تاریکی شب
ستاره‌ ای برایت می خندد

کپشن برای اینستا شاخ

رودها هرگز برعکس نمیشوند
پس مانند رودخانه زندگی کن
گذشته ات را فراموش کن و روی آینده ات تمرکز کن
همیشه مثبت فکر کن

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

خوشحال باش
این مردم را دیوونه میکنه!

کپشن برای اینستا زندگی

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ می گذرد
ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ ﻋﺒﻮﺭ می کنند
ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ می شوند

کپشن برای اینستا عاشقانه

.Don’t force someone to change, just love them. Love is what changes us
کسی رو مجبور نکن که تغییر کنه، فقط دوستش داشته باش. عشق چیزیه که مارو تغییر میده…!

کپشن برای اینستا زندگی

باید رد شد و‌ رفت از اونجایی که خوشحال نیستی،
باید اونقدر بری که برسی به اونجایی که لبخندت به اندازه پهنای صورتت باشه.
باید نذاری کسی بهت بگه باید
تا بتونی اونجوری که میخوای زندگی کنی!

کپشن برای اینستا عکس خودم

برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تو خنده هات خیلی قشنگه
پس بخند 🙂

کپشن برای اینستا

دیوانه ات می کنند
مسئله هایی که در ذهنت به جای اینکه حل شده باشند
ته نشین شده اند

کپشن برای اینستا دخترونه

‏زندگی نسبت به کسی که رویای خود را دنبال کند بخشنده است.

کپشن برای اینستا انگیزشی

در دنیای کلوچه ها یک کیک باش!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

Our bigest regrets are
The chances was didn’t takeبزرگترین حسرت ما آدم ها،
فرصت هاى از دست رفتمونه

کپشن برای اینستا زندگی

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

کپشن برای اینستا انگیزشی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwardsما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

کپشن برای اینستا عاشقانه

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

کپشن برای اینستا

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

کپشن برای اینستا زندگی

The kites always rise with adverse windsبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

کپشن برای اینستا شاخ

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

کپشن برای اینستا شاخ

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personalityروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

کپشن برای اینستا انگیزشی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

کپشن برای اینستا عکس خودم

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

کپشن برای اینستا عاشقانه

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

کپشن برای اینستا کوتاه

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

کپشن برای اینستا

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

کپشن برای اینستا عاشقانه

The trouble is you think you have time.-Buddhaمشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

Life is short
appreciate each day like it was your lastزندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

کپشن برای اینستا دخترونه

Live for ourselves not for showing that to othersبراي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

Be the change you wish to see in the world.تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

کپشن برای اینستا کوتاه

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

کپشن برای اینستا دخترونه

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

کپشن برای اینستا زندگی

Live for yourself.برای خودت زندگی کن

کپشن برای اینستا زندگی

In real love you want the other person’s good.In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

کپشن برای اینستا عکس خودم

A distant tour begins with one step…سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

کپشن برای اینستا زندگی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded awayعزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

کپشن برای اینستا شاخ

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

کپشن برای اینستا دخترونه

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

کپشن برای اینستا زندگی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

کپشن برای اینستا

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

کپشن برای اینستا

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

So it goes.-Kurt Vonnegutزندگی می‌گذرد

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

کپشن برای اینستا زندگی

You’re nothing short of my everything.تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

کپشن برای اینستا شاخ

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

کپشن برای اینستا انگیزشی

Prove yourself
to yourself
not othersخودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

کپشن برای اینستا زندگی

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

کپشن برای اینستا عاشقانه

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

کپشن برای اینستا زندگی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

کپشن برای اینستا کوتاه

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزماگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهدتو اصلا عاشق نیستی

کپشن برای اینستا زندگی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

کپشن برای اینستا کوتاه

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

کپشن برای اینستا انگیزشی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

کپشن برای اینستا دخترونه

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

Life is a one time offer, use it well.زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

کپشن برای اینستا شاخ

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

کپشن برای اینستا

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners changeخیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

کپشن برای اینستا شاخ

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise againاهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

کپشن برای اینستا زندگی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

کپشن برای اینستا عکس خودم

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

Keep your head up
you day is comingسرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

Try and fail, but never fail to try.-Jared Letoسعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

کپشن برای اینستا کوتاه

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mendیه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

کپشن برای اینستا عکس خودم

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

کپشن برای اینستا زندگی

Sun lights up the daytime
And moon lights up the nightنور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

کپشن برای اینستا کوتاه

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

کپشن برای اینستا عکس خودم

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….می میرم

کپشن برای اینستا دخترونه

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

کپشن برای اینستا دخترونه

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

.There are things that are so serious that you can only joke about themچیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

کپشن برای اینستا کوتاه

I love all the starsin the sky,but they are nothingcompared to the onesin your eyes!Love U!تمام ستاره های اسمان را دوست دارماما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچندتو را دوست دارم

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

if you can’t be kind, be quietاگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your headچقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

کپشن برای اینستا شاخ

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.-Lou Holtzزندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

کپشن برای اینستا شاخ

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

کپشن برای اینستا عاشقانه

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

کپشن برای اینستا عکس خودم

I don’t want a perfect life.
I want a happy lifeمن یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

کپشن برای اینستا عاشقانه

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

کپشن برای اینستا شاخ

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.-Buddhaدر گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

کپشن برای اینستا انگیزشی

Desire makes the impossible, possibleخواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

کپشن برای اینستا زندگی

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

کپشن برای اینستا عکس خودم

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

کپشن برای اینستا کوتاه

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

کپشن برای اینستا کوتاه

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن …

کپشن برای اینستا عاشقانه

بخند
بلندتر بخند
تا عادت کنے بہ خندیدن
دنیا اونقدر هم کہ فکر مےکنے جدے نیست

کپشن برای اینستا عاشقانه

“عزیزم من بجز تو با هیشکی نبودم” ….
این از اون جمله هاس♡
که آدم نمیدونه بعد شنیدنش ….☆
باید احساس خاصّ بودن کنه ….☆❣
یا احساس خر بودن …!👌☆

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

کپشن برای اینستا زندگی

گاهی اوقات نیاز داری تنها باشی
نه برای این که احساس تنهایی کنی
بلکه برای این که از وقت آزادت برای “خودت بودن” لذت ببری

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

کپشن برای اینستا کوتاه

سیکس پک و ته ریش چیه؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه !

کپشن برای اینستا شاخ

یک سری فیلمارو نباید دوبار دید کـه تاثیرشو از دست نده
یک سری آدما هم همینطور …

کپشن برای اینستا انگیزشی

دیدی وقتی نخستین دکمه پیرهن رو اشتباه می‌بندی، تا آخرش اشتباه میشه؟
در واقع تو فقط توی بستن اولی خطا کردی ولی بـه ناچار تا تهش خطا میری.انتخاب رفیق هم همون نخستین دکمه‌ست.

کپشن برای اینستا عاشقانه

یه عده از تو متنفر هستن،
این برای این نیست کـه تو کاری کردی کـه کينه دارن،
دلیلش اینه کـه تمام کارهایی کـه اون‌ها آرزوش رو دارن
تو داری انجام میدی!

کپشن برای اینستا عاشقانه

دو درصد از مردم می‌اندیشند؛ سه درصد فکر میکنند کـه می‌اندیشند؛ و نود‌و‌پنج درصد حاضرند کـه بمیرند اما فکر نکنند!

کپشن برای اینستا زندگی

دروغ همیشه پذیرفتنی تر از واقعیت اسـت و با عقل بیشتر جور در می‌آید، چون دروغ گو این مزیت بزرگ را دارد کـه پیشاپیش می‌داند کـه مخاطبان آرزومند یا منتظر شنیدن چه هستند. حال ان کـه واقعیت این خصلت اضطراب آور را دارد کـه ما رابا چیزی غیر منتظره روبه‌رو می کند کـه آماده اش نبودیم.

کپشن برای اینستا کوتاه

عشق را
باید از زمزمه
بارش چشمان تو
با واژه احساس سرود
و در این
قدرت دریـایی تو
کشتی توفان زده را
در دل امـواج سپرد

کپشن برای اینستا زندگی

درست وقتی کرم ابریشم فکر کرد که زندگیش تموم شده و فشار پیله اش در حال خفه کردنش است،پیله گشوده شد و شروع به پرواز کرد.
سختیهای ما مثل پیله اند وجودشان برای تکامل لازم است.

کپشن برای اینستا زندگی

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند
خوشا به حال شماها که شاعری بلدید

کپشن برای اینستا عکس خودم

زمانی کـه گاندی بـه بریتانیا رفت ؛
روزنامه نگاری از او پرسید : چرا لباسی
را پوشیده اید کـه بدن شـما را کامل نمیپوشاند !
گاندی پاسخ داد : چون من نماینده مردمی
لخت و گرسنه هستم …

کپشن برای اینستا شاخ

انسان بودن زیاد سخت نیست،
کافیست مهربانی کنی!
زبانت کـه نیش نداشته باشد
و کسی را نرنجاند،
همین انسانیت اسـت!
وقتی برای همه ی خیر بخواهی
همین انسانیت اسـت!

کپشن برای اینستا عاشقانه

نگاهی بـه روابط تان بیندازید و مطمئن شوید سه ساعت از وقت‌تان را برای یک فرد سه دقیقه‌اي صرف نمیکنید!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

گفت یارب سوختم…
از این بنده چه می خواهي
گفت همین کـه میسوزیآنچه میخواهیم نیستیم و
انچه هستیم و نمی‌خواهیم

کپشن برای اینستا

با خودتان جوری برخورد نکنید
کـه انگار مانده اید روی دست خودتان
مانند جنس هاي‌ باد کرده توی مغازه
کـه بـه هر مشتری اي با هر قیمتی
جنس مانده روی دست را می‌دهی ببرد
اگر خودت با خودت آن گونه برخورد کردی
مطمئن باش دیگران بدتر از ان برخورد میکنند
دیگر کسی خریدارتان نخواهد شد
و اگرهم کسی پیداش، آنگاه حتماً با اکراه
قیمت ارزانی را بـه شـما نسبت می‌دهد و
با منت شـما را خواهد گرفت
لطفا با ارزش باشید!

کپشن برای اینستا شاخ

دوست‌ها هیچ وقت نمیرن پشت سرهم دری وری بگن و وقتی تو این کارو کردی بـه این معنیه کـه ما اصلاً باهم دوست نبودیم!

کپشن برای اینستا عاشقانه

انسان بـه طور کلی یک اثر هنریست
بـه شرطی کـه انسانیت را قدر بداند و نگهش دارد.

کپشن برای اینستا دخترونه

انچه آدم‌ها درباره دشمنان‌شان میگویند ان‌قدرها مهم نیست، مهم چیزهایی اسـت کـه درباره دوستان سابق‌شان می گویند.
بـه آدم‌ها گوش کنید و اجازه بدهید درباره «السابقون»ِ خود حرف بزنند.
هرچه بیشتر و زشت‌تر دوستان سابق خودرا نفی کردند، بیشتر و آگاهانه‌تر از انها فاصله بگیرید.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

آدم زنده بـه محبت نیاز داره و مرده بـه فاتحه. ولی ما جماعت برعکسیم. برای مرده گُل می ‌بریم، و فاتحه ي زندگی بعضی ‌‌ها رو می ‌خونیم!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

من کـه بیچاره شدم ؛
کاش ولی هیچ دلی گیر
لحن بم مردانه محکم نشود !

کپشن برای اینستا زندگی

این حرف کـه آدم ها هر چه بیشتر هم دیگر را بشناسند ؛
بیشتر هم دیگر را دوست دارند از ان دروغ هاي‌ بزرگ اسـت !
همیشه حقیقت هاي‌ کوچک ؛ تبدیل بـه دروغ هاي‌ بزرگ می شود …

کپشن برای اینستا

از تو بهتر ؟
تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد !
نه این کـه تو بهترین بوده باشی ؛
آن قدر آمدند کـه تو بین‌شان گم بودی !
اما مهم دل اسـت …
این دل پایش را کرده دریک کفش ؛
میگوید الا و بلا فقط تو …!
وگرنه بـه عقل و منطق باشد کـه تو گمی ؛
من هم کـه همیشه دنباله رو دل بودم…!

کپشن برای اینستا دخترونه

خوشبختی از نگاه هر شخصی، معنای متفاوتی دارد، اما از نظر من: آدم هایي خوشبختند کـه عشق بـه موقع بـه سراغشان بیاید.

کپشن برای اینستا زندگی

همه ی‌ي ما در زندگی رازی ناگفتنی داریم
تاسفی چاره ناپذير
رويايی دست نيافتنی
و عشقی فراموش نشدنی…

کپشن برای اینستا کوتاه

بـه‌ یاد داشته باشید کـه همان‌ طوری‌ کـه شـما کسی‌ را دنبال‌ می کنید، یک شخص دیگر نیز در جستجوی‌ رسیدن‌ بـه‌ شماست.
ویل‌ اسمیت می‌گه‌ کـه کسی‌ را دنبال‌ نکن‌ و خودت باش‌؛ چرا کـه افرادِ درست بـه زندگی‌ شـما تعلق‌ دارند پیشتان می آیند و با شـما می مانند تا بی‌نهایت!.

کپشن برای اینستا عاشقانه

دو درصد از مردم می‌اندیشند؛ سه درصد فکر میکنند کـه می‌اندیشند؛ و نود‌و‌پنج درصد حاضرند کـه بمیرند اما فکر نکنند!

کپشن برای اینستا شاخ

تنها گناه واقعی این اسـت، آدم تلاش کند خودش را چیزی نشان بدهد کـه در اصل نیست …

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

When you love someone, age,distance,height,and weight becomes some unimportant numbers.وقتی عاشق کسی باشی،
سن،فاصله،قد و وزن فقط یک سری اعداد غیر قابل توجه می شوند

کپشن برای اینستا

زمانی که متوجه می شی می خوای باقی زندگیت رو با فرد خاصی بگذرونی
می خوای باقی زندگیت زودتر شروع بشه

کپشن برای اینستا انگیزشی

تو حالا و همیشه عشق من هستی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

این عشق متفاوت و خاص است

کپشن برای اینستا دخترونه

“در کنار هم” بهترین جا برای بودن است

کپشن برای اینستا عکس خودم

 ​تو دلیل موردِ علاقم واسه نخوابیدنی
ماهِ دوست داشتنیه من

کپشن برای اینستا زندگی

تو عشق زندگی ام هستی

کپشن برای اینستا

Love means that you prefer someelse’s choices to your wishes.عشق یعنی؛
خواسته های یکی دیگه رو
به خواسته های خودت ترجیح بدی

کپشن برای اینستا کوتاه

به تو می اندیشم و لبخند می زنم

کپشن برای اینستا کوتاه

I feel like I’ve been locked up tight
for a century of lonely nights waiting for someone to release me.من احساس می کنم که محکم قفل شده‌ام
برای یک قرن از شب های تنهایی
منتظر کسی هستم که مرا آزاد کند

کپشن برای اینستا دخترونه

بخوانید: جملات عاشقانه؛ زیباترین متن های کوتاه عاشقانه و رمانتیک برای همسر

کپشن برای اینستا زندگی

عزیزم من خیلی خوشحالم که مال منی

کپشن برای اینستا زندگی

I kept my heart strong like Iron but I didn’t know that your heart is a magnet !من قلبمو عین آهن محکم نگه داشته بودم، ولی اینو نمیدونستم که قلب تو آهنرباس

کپشن برای اینستا

تو نقش مهمی در زندگی ام داری

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

After you, I got away from being goodبعد از تو از خوب بودن خیلی فاصله گرفتم

کپشن برای اینستا عاشقانه

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
بلکه لحظاتی است که نفست در سینه حبس می شود

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

Like a flower
Drowning in too much water
I am suffocating
In thoughts of you.همانند یک گل
که در حال غرق شدن در آبی بیش از حد است
من هم در حال خفه شدنم
در افکاری که مربوط به تو است

کپشن برای اینستا دخترونه

سوگند می خورم که تو رو در همه حالاتت دیوانه وار دوست داشته باشم
حالا و همیشه
قول می دم هرگز فراموش نکنم که این عشق یک بار در زندگی است

کپشن برای اینستا شاخ

A great relationship is about two things:
First : find out similarities.
Second : respect the differences!همه چیزه یک رابطه‌ی عالی بر پایه ی دو چیزه :
اولی : پیدا کردن تفاهم ها
دومی : احترام گذاشتن به تفاوت ها!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

زمانی که تو رو دیدم همه چی معنا پیدا کرد

کپشن برای اینستا انگیزشی

There is naught more bitter than separation from Thee. without Thy protection there is naught but perplexity.تلخ‌‌تر از فرقت تو هیچ نیست
بی‌‌پناهت غیر پیچا پیچ نیست‌‌

کپشن برای اینستا زندگی

زمانی که به آینده می اندیشم تنها تو را می بینم

کپشن برای اینستا عکس خودم

یک فنجان یادت کافیست تا باران بند نیاید..تا صبح پشتِ پنجره بنشیند و انگشتش را جلوی دهانش بگیرد رو به گنجشک ها که:هیس!! آرام بگیرید اینجا کسی توی فنجانش ماه را دارد هنوز.. .

کپشن برای اینستا دخترونه

بخوانید: جملات عاشقانه؛ زیباترین متن های کوتاه عاشقانه و رمانتیک برای همسر

کپشن برای اینستا کوتاه

 اگر حسود نبودم چیزی برایت مینوشتم که بی شک تمام زنان دنیا بعد از خواندنش عاشقت شوند… #سمانه_سوادی

کپشن برای اینستا زندگی

اگه یه دختر فوق العاده باشه، بدست آوردنش راحت نیست اگه راحت باشه پس فوق العاده نیست! اگه ارزشش رو داشته باشه تو ازش دست نمیکشی، اگه دست بکشی، تو ارزشش رو نداشتی! .

کپشن برای اینستا

من تو را خیلی بیشتر از اینکه بتونم به زبون بیارم، دوست دارم

کپشن برای اینستا انگیزشی

همیشه ترس از دست دادن خوب نیست! باید یاد بگیریم کسى که مى خواهد برود باید برود… نرود، شک نکنید؛ آخرش بلاى جانمان مى شود..

کپشن برای اینستا زندگی

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

کپشن برای اینستا شاخ

گاهی کارهایی غیر از کارهای همیشگی در زندگی مشترکتان انجام دهید… همین که روال همیشگی زندگیتان کمی دستخوش تغییر شود حس امید را به زندگیتان برمیگرداند .

کپشن برای اینستا کوتاه

عشق یک بازی دو نفره است که هر دو طرف در آن برنده هستند

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

تو شماره یک من نیستی، تو تنها عدد من هستی

کپشن برای اینستا شاخ

وقتی دوستش داری و ایمان داری به دوست داشتنش؛ “دستش” را محکم بگیر… این روزها هر “بادی” نسیم نیست! مبادا طوفان باشد، مبادا دورتان کند… “هوا”ی هم باشید. آخرین هم باشید . . .

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

همسر عزیزم
هنگامی که با تو هستم
من به چیزی فراتر از “من” تبدیل می شوم

کپشن برای اینستا عکس خودم

 ​Between my every heartbeat, you are there.
تو آنجایی،
میان هر ضربانِ قلبم

کپشن برای اینستا شاخ

Your happiness is the greatest revenge against those people who would love to bring you down.خوشحالی تو بزرگترین انتقامیه که میتونی از اونایی که دوس دارن بکشنت پایین، بگیری

کپشن برای اینستا عاشقانه

تو لبخند به لب هایم می نشانی …

کپشن برای اینستا عاشقانه

Fuck being selfish i just wanna give you more.گور بابای خودخواه بودن، من فقط میخوام واسه تو بیشتر باشم

کپشن برای اینستا عاشقانه

از همان لحظه که یکدیگر را ملاقات کردیم
من مال تو بودم

کپشن برای اینستا کوتاه

You happened
It’s nothing less than a miracle to me.اینکه تو اتفاق افتادی
چیزی کمتر از معجزه برایم نیس

کپشن برای اینستا زندگی

Live simply
Love generously
care deeply.
speak kindly.
and Leave the rest To God!ساده زندگی کن،
سخاوتمندانه دوست داشته باش،
بطورعمیق اهمیت بده،
محبت آمیز صحبت کن،
و بقیه شو به خدابسپار

کپشن برای اینستا عکس خودم

انگار همه جهان در یه لحظه ایجاد شده تا ما دو تا رو کنار هم بیاره

کپشن برای اینستا شاخ

As we sway in love, let the moon witness our moments and the universe be our stage.تا زمانی که در عشق سیر میکنیم،
بگذار که ماه شاهدِ لحظات ما باشد و جهان سکویمان

کپشن برای اینستا دخترونه

جایی که عشق هست، زندگی هست.

کپشن برای اینستا عاشقانه

Be the person you want to have in your life.اون آدمی باش، که میخوای تو زندگیت داشته باشی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تو همه چیزی هستی که به آن نیاز دارم

کپشن برای اینستا شاخ

Between my every heartbeat, you are there.
تو آنجایی،
میان هر ضربانِ قلبم

کپشن برای اینستا

تو همیشه در رویاهای من هستی

کپشن برای اینستا انگیزشی

Friendship is not about who you spend the most time with, it’s about who you have the best time with and who’s actually there for you.دوستی به این معنی نیست که با کی بیشترین وقتت رو میگذرونی، بلکه به این معنیه که با کی بهترین زمان رو داری و کیه که واقعا کنارته

کپشن برای اینستا کوتاه

Falling in love then you’re losing controlعاشق بشی کنترلت از دست میدی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

خیلی خوشحالم که مال منی

کپشن برای اینستا

Make me believe
you’ve missed me as much as I’ve missed you.کاری کن باور کنم که همونقدر که من دلم برات تنگ شده، دل تو هم تنگ شده باشه

کپشن برای اینستا شاخ

عشق چیزی نیست که شما آن را پیدا کنید، بلکه این عشق است که شما را پیدا خواهد کرد

کپشن برای اینستا زندگی

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم
ولی نمی دانم چرا هنوز هم
دیروزها از امروزها بهترند !

کپشن برای اینستا

هرچيزى بـه يك دليلى اتفاق ميفته اتفاق بزرگ تر رو ببين.

کپشن برای اینستا دخترونه

خوب ترین ادمها بیشتر بـه دست خودشان میمیرند.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اگر میخوای رویاهاتو بـه حقیقت تبدیل کنی، نخستین کاری کـه باید انجام بدی اینه کـه بیدار بشی.

کپشن برای اینستا عاشقانه

مثل یک برده کار کن، مثل یک سلطان زندگی کن!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

قدرت اراده مثل یه ماهیچه اسـت، هرچی بیشتر ازش استفاده بکنی قوی‌تر میشه.

کپشن برای اینستا عاشقانه

دختری کـه در حال گریه کردن بگه اصلا دوستت ندارم خیلی بیشتر از دختری دوستت داره کـه در حال خندیدن بهت میگه خیلی دوستت دارم.

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

دوگانگی اینه کـه مجبورت میکنه تا بری، ولی بعد یه مدت از رفتنت میناله.

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

کسی کـه دوستت داره یکبار اينو بهت میگه و 100 بار بهت ثابت میکنه.

کپشن برای اینستا عاشقانه

اکثر اوقات طرز رفتار آدما با تو از حس شون درباره خودشون سرچشمه میگیره، هیچ وقت شخصی نیست.

کپشن برای اینستا شاخ

هر كسى يه اعتيادى داره، اعتياد من موفقيت هست.

کپشن برای اینستا کوتاه

يه وقتهايى، بار بعدى وجود نداره گاهى وقتها يا هم اکنون هست و يا هرگز.

کپشن برای اینستا عکس خودم

هرگز نذار درد زیر پوستت جای بگیره تو یه خونه برای دلِ شکسته نیستی!

کپشن برای اینستا دخترونه

وقتی ترکم می کنی، من واسه خودم ناراحت نیستم، من واسه تو ناراحتم. چون میدونم هیچ کس مثل عشق من بهت نمیده، هیچ کس مثل من باهات رفتار نمیکنه، هیچ کس نمیتونه مثل من قلبتو احساس کنه.

کپشن برای اینستا شاخ

حالم خوب است ولی دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

کپشن برای اینستا شاخ

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

کپشن برای اینستا شاخ

بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم… تو دیگری را… دیگری مرا… و همه ما تنهاییم!

کپشن برای اینستا کوتاه

live right now ,
there might not be a tomorrow!
همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه …

کپشن برای اینستا انگیزشی

اجازه نده که به وسیله این سه چیز کنترل شوی: گذشته ات، مردم و پول.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

بزرگسالی مثل این می ماند که قبل از عبور از خیابان هر دو طرف را نگاه کنی و بعد توسط هواپیما زیر گرفته شوی.

کپشن برای اینستا شاخ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺪ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ…
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻧﮑﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﻠﻮﻍ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﺍﻻﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﻤﻮﻥ ﺟﻬﻨﻢ

کپشن برای اینستا زندگی

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!
متن واسه زیر عکس پست در اینستاگرام
بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

کپشن برای اینستا شاخ

تحویل گرفتن بعضیـــا،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

کپشن برای اینستا شاخ

silence says a lot more
than you think.
سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

کپشن برای اینستا کوتاه

گاهی وقت ها چه ساده عروســــک میشـویم❥❥❥❥❥
نه لبخند میزنیـــم و نه شکایــــت میکنیم
فقظ ســــکوت میـــکنیم تا کســـی دردمان را نفهمـــد

کپشن برای اینستا انگیزشی

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺵ ﺁﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦﻧﻘﺎﺏ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻥ.ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ.

کپشن برای اینستا کوتاه

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

کپشن برای اینستا کوتاه

وقتی دلبر داری باید از بقیه دل برداری..به ارواج جدم نیستی در حدم

کپشن برای اینستا شاخ

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگی
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى
.
(امیر وجود)

کپشن برای اینستا

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

کپشن برای اینستا عکس خودم

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

کپشن برای اینستا عاشقانه

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند
خوشا به حال شماها که شاعری بلدید

کپشن برای اینستا شاخ

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

خدا نصیبتان کند، آدم‌هایی را که
حال خوب‌شان گره خورده به ثانیه ها و گذشته را در دیروز خاک کرده اند و آینده را به فردا واگذاشته اند. همان‌هایی که غم هایشان را تبادل نمی‌کنند، لبخندشان را به چشمانتان گره می‌زنند و دوشادوش زندگی به رویاهایتان سند حقیقت می‌زنند. خنده هایشان به غم هایتان بال پرواز می‌دهند. ردپایشان را که دنبال کنید به حال خوب بچگی می‌رسید.
شاید بودنشان به چشم نیاید ولی نبودشان..
امان از نبودشان …خدا نصیبتان نکند..
.
(ناهید آقاطبا)

کپشن برای اینستا کوتاه

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

کپشن برای اینستا عاشقانه

ای تف به جهان تا ابد غم بودنای ننگ بر این ساعت بی هم بودنعلیرضا آذر

کپشن برای اینستا دخترونه

زندگی سخت ترین امتحان است… افراد زیادی در آن رد می شوند چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند، در حالیکه متوجه نیستند برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

کپشن برای اینستا دخترونه

فقط با شوق میخوانی، تو از دردم چه میدانی؟!تو جان میگیری از شعری که من را بارها کشته …

کپشن برای اینستا عکس خودم

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

کپشن برای اینستا عاشقانه

خیلی از ما
حتی بلد نیستیم آرزو کنیم
و گاهی آرزوهایمان را هم از روی دست بقیه تقلب می‌کنیم
نگاه می‌کنیم ببینیم مردم دوست دارند کجا زندگی کنند؟ مردم دوست دارند با چجور آدمی ازدواج کنند؟ مردم عاشق کدام ماشین هستند؟ کدام مارک کیف و کفش و لباس هست که اگر بپوشی همه دهانشان باز می‌ماند؟
خلاصه می‌نشینیم آرزوهای مردم را درمیاوریم و میفهمیم مردم چی دوست دارند بعد همان‌‌ چیزها را می‌گذاریم در لیست آرزوهایمان
آن وقت هدفمان از خریدن هر چیزی فقط دراوردنِ چشم بقیه است
هدفمان از شغلی که می‌خواهیم بدست بیاوریم کور کردنِ چشم حسودان است
و هدفمان از ازدواجمان این است هر کس زندگی‌مان را دید دلش بخواهد جای ما باشد!
ولی راستش ما با آرزوهایی که مال خودمان نیست هیچ وقت رنگ خوشبختی را نخواهیم دید
شاید در مقابل این همه جانی که داریم می‌کَنیم موفق شویم حسرتِ دیگران را بخریم اما زندگی‌ای که چشم مردم دنبالش باشد به دهان آدم مزه نمی‌کند که!
من فکر می‌کنم کاش هر کدام آرزوهای خودمان را داشتیم و پیِ دلِ خودمان می‌رفتیم
وقتی آرزوهای یکدیگر را می‌دزدیم، خوشحالیِ رسیدن به آرزوهایمان بارِ دلِ آنهایی می‌شود که آن آرزو را دارند و بهش نرسیده‌اند
این یعنی شادی‌ای که یک وَرَش غم است
من دوست دارم دنبالِ دلِ خودم بروم و برای آرزوهای خودم زندگی‌ام را خرج کنم
من دلم شادی‌ای می‌خواهد که همه‌وَرَش شادی ست
با آرزوهایی که مالِ خودِ خودِ خودم است!
.
(مانگ میرزایی)

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

رودها هرگز برعکس نمیشوند
پس مانند رودخانه زندگی کن
گذشته ات را فراموش کن و روی آینده ات تمرکز کن
همیشه مثبت فکر کن

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

اینـایی که فقـط با یک نفـرن … و اون یه نفـر رو با دُنـیا عـوض نمیـکنن … اینـایی که تک پَـرن و تـن و بـدن عشقـشون رو با … تیـک زدن با چـهار نفـر دیگـه نمی لـرزونـن ! اینـایی که وقـتی میـبیـنن … عشـ♥ــقشون روی چیـزی حسـاسه و ناراحـت میـشه دیگـه اون کـار و نمیـکنن … اینـا حـرمـت عـشـق رو فهـمیدن ؛ اینـا لایـق عـشـق واقـعی هسـتن … قـدر اینـارو بـدونیـد و بسلامتیـشون

کپشن برای اینستا دخترونه

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

کپشن برای اینستا عاشقانه

ضعیفه نبوده ایم،
اگر سالها دیدیم و دیده نشدیم
اگر سالها قصد کردیم و راهی نشدیم
اگر سالها بی دریغ مهر ورزیدیم
اگر سالها پا به پا دویدیم
اگر زیر بار، شانه ساییدیم و خم به ابرو نیاوردیم
ضعیفه نبوده ایم ،
اگر حتی یاد نگاهی دلمان را به ضعف انداخت
اگر تحقیر شدیم و مغرور ماندیم
اگر سیلی خوردیم و بر دلبستگی سماجت کردیم
اگر بی تاب شدیم و تاب آوردیم …
ضعیفه نبوده ایم
میدانی
ما فقط زیادی زن بوده ایم !!
زیادی اگر زن باشی
میفهمی چه می گویم …هستی_دارایی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیـــــالی،به شادی،به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…اما . . .چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

کپشن برای اینستا شاخ

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

کپشن برای اینستا کوتاه

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد
بوی تنت را بگیرد
آغوشت را از من بگیرد
چه احساس مبهمی است حسادت !

کپشن برای اینستا زندگی

بگذارترکت کنند… بگذار بخواهی ونشود… بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد… بگذار جای زخمش باقی بماند…بگذار تنها بمانی وبا سکوتی تلخ غروبهایت را بگذرانی… بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد.. اما تو تحمل کن تو”خدایت” را داری… خدایی که چوبش صدا ندارد…

کپشن برای اینستا انگیزشی

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻟﺨﻮﺭ ﻧﺒﺎش
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻭقتها ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ “ﺗﻮ” ﺩﺭ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ

کپشن برای اینستا

روی دستم آب و دانه دادمش اما چه شد؟!بعد عمری بر سر بام کسِ دیگر نشست

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

کپشن برای اینستا عکس خودم

عشق چیست؟
عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن،عاشق بودن بدهد؟
گاه عشق گم است،اما هست،هست،چون نیست.
عشق مگر چیست؟ آن چه که پیداست؟
نه،عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است.
عشق از آن رو هست،که نیست! پیدا نیست و حس می شود.
می شوراند. منقلب می کند. به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد. می گریاند. می چزاند. می کوباند و می دواند. دیوانه به صحرا!
.
(محمود دولت آبادی)

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

صبر اوج احترام به حکمت خداست

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

ابر، با تمام پیکر خود حرف می زند
باد، با خط بریلش بر گل ها …
ما با واژه سخن می‌ گوییم
تا پنهان کنیم حرف را
در سایه‌ ی لبخندمان!

کپشن برای اینستا

شاهرگم قید توست، بزنم میمیرم …

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

آه این هرشب نخوابیدن ها بگیرد دامنت

کپشن برای اینستا انگیزشی

بـالـاخـَره ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

کپشن برای اینستا دخترونه

چمدان دست تو و ترس به چشمان من استاین غم انگیزترین حالت غمگین شدن است

کپشن برای اینستا دخترونه

بی کلام اینجا باش
بودنت با دل من، بی صدا هم زیباست !

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

بعضی ترانه‌ ها را
می توان بارها و بارها گوش داد
بعضی انسان‌ ها را
می‌ توان بارها و بارها دوست داشت

کپشن برای اینستا

اگر به دنبال عیب هستی از آینه استفاده کن نه ذره بین!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

در تاریکینه بُعد مکان مهم استو نه زمان.تو بگوپشت پلک هایمان،کجای زمان ایستاده ایم؟

کپشن برای اینستا عاشقانه

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ، ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺼﻒ ﮐﺘﺎﺑﺎ ﺭﻭ ﻧﺨﻮﻧﺪﯼ.
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻦ … !!!
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﻧﻢ ﻧﺨﻮﻧﺪﻥ ..!!!
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ!

کپشن برای اینستا کوتاه

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

کپشن برای اینستا زندگی

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

کپشن برای اینستا عکس خودم

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی… تا اینکه دیگر آن را انجام ندهی!

کپشن برای اینستا

درست وقتی کرم ابریشم فکر کرد که زندگیش تموم شده و فشار پیله اش در حال خفه کردنش است،پیله گشوده شد و شروع به پرواز کرد.سختیهای ما مثل پیله اند وجودشان برای تکامل لازم است.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر استبی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر استتوی قرآن خوانده ام… یعقوب یادم داده است:دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

کپشن برای اینستا زندگی

از یه جایی به بعد توی زندگی همه آدم ها،
دوستی ها رنگ خودش رو از دست میده
وتنهایی پررنگ ترین نقطه ی روز ها میشه.
یادش بخیر هاست که از زبون نمیوفته و
وای از رفیق که…
از یه جایی به بعد حس می کنی کسی که
همیشه هوای تورو داشت ،
کسی که اجابت نکرد و نکرد
تا بهت ثابت کنه خواسته ات غلطه،
کسی که بود و خیلی جاها فراموشش کردی
کنارت ایستاده و هنوز مشتاقِ که دستت رو بگیره.
سرت رو بالا بگیر و با نگاهت با خدا سلفی بگیر.

کپشن برای اینستا عاشقانه

همه دوست دارند که به بهشت بروند،ولی کسی دوست ندارد که بمیرد …!

کپشن برای اینستا زندگی

زندگی را خیلی جدی نگیر؛ هیچوقت زنده از دستش قسر در نخواهی رفت.

کپشن برای اینستا دخترونه

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

کپشن برای اینستا شاخ

انسان عاشق زیبایی نمی شود،بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

کپشن برای اینستا شاخ

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنممثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی

کپشن برای اینستا دخترونه

کسی که سلول انفرادی را ساخت می دانست که سخت ترین کار انسان تحمل خویشتن است

کپشن برای اینستا انگیزشی

انسان های بزرگ دو دل دارند؛دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است.

کپشن برای اینستا انگیزشی

سکوتم از رضایت نیستدلم اهل شکایت نیست

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

بروید لای زندگیغلت بزنید خوشی راببوسید همان را که بایدبیرون خبری نیست.. .

کپشن برای اینستا عاشقانه

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

کپشن برای اینستا عاشقانه

زندگی کردنِ من مُردنِ تدریجی بودآن چه جان کند تنم، عمر حسابش کردم

کپشن برای اینستا انگیزشی

وقتی ﺭﺩﭘﺎی ﺧـــــــﺪﺍ
ﺭﺍ ﺩﺭ زندگی پیدا ﻛﺮﺩﻡ، …
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ می توانم ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻴﻤﻢ ﺩﺭﺍﺯﺗﺮ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻢ ﺍﺯ ﻗﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، حتی آرزوهای ﻣﺤﺎﻝ.

کپشن برای اینستا شاخ

ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ .. .
ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ …
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …
ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﮕﯿﺮﺩ …
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺑﺎﺯ ﺳﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻡ …
ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ …
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻦ

کپشن برای اینستا انگیزشی

در آخر، تو باید قهرمان خودت باشی، چرا که هر کس دیگری مشغول نجات دادن خودش است.

کپشن برای اینستا عاشقانه

یکی ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺒﺮﻡ
ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ که ﺍﺻﻮﻻ ﺁﺩﻡ ترسوییه
ﻣﯿﮕﻢ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ؟

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

دنیا به کام بیشعور هاست و گویی سالهاست بیشعورهای جهان متحد شده اند.

کپشن برای اینستا عکس خودم

اگر برایت مهم باشد، راهی پیدا خواهی کرد. اگر نه، بهانه ای خواهی یافت.

کپشن برای اینستا زندگی

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

کپشن برای اینستا انگیزشی

تمام دنیا را گشته ام
کنار تو اما ، دنیای دیگریست!

کپشن برای اینستا زندگی

تکست خاص و کمیاب و کوتاه مناسب بیو [ جدید ] | تاو بیو

کپشن برای اینستا عاشقانه

༺ بـہونـه 𝑵𝒂𝒇𝒂𝒔 ༅ ڪشیدنم 𝑻𝒐𝒊𝒊 ꥟ ༻

کپشن برای اینستا انگیزشی

لا حول و لا قوه الّا چشمانش•♥️👁•

کپشن برای اینستا زندگی

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …😌♥️

کپشن برای اینستا شاخ

آرزو نکن! واسش تلاش کن!

کپشن برای اینستا انگیزشی

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ »

کپشن برای اینستا زندگی

تنهـا ولي خود ساختــه..!

کپشن برای اینستا زندگی

تنهـا ولي خود ساختــه..!

کپشن برای اینستا عکس خودم

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍

کپشن برای اینستا دخترونه

ای فلک آسودگی در سرنوشت ما نبود:)

کپشن برای اینستا دخترونه

سال ها عشق در دقیقه ای نفرت فراموش میشود

کپشن برای اینستا دخترونه

میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد …! 🖤

𝓘 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱 𝓪𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓼𝓱𝓸𝔀𝓼 𝓲𝓽𝓼 𝓼𝓪𝓭𝓷𝓮𝓼𝓼 𝓸𝓷 𝓸𝓾𝓻 𝓯𝓪𝓬𝓮𝓼 🌑

کپشن برای اینستا انگیزشی

گاهی اوقات با یک اشتباه…
نوزده نمی‌شوی!
صفر میشوی://

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ »

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

هَرّگِزً نَخُوِرَیِ غُصِهً حَرِفَِ دِگَِرَآنّ رِآ
گُوِرًِ پِدَرِ هَرِکِهً بِخَوُآهَدّ بَدِمًآنً رَِآ…!

کپشن برای اینستا عاشقانه

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉

کپشن برای اینستا

طناب مفت بدي ملت خودشونو دار ميزنن…

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تا خرخره از حرف پرم،با که بگویم؟
این شهر،پر  از کور و کر و لال و نفهم است…e²

کپشن برای اینستا دخترونه

مَن اَعصابَم ضَعیف تَر اَز این حَرفاست پَس اَگہ باهات بِہ آرومۍ مُدارا میڪُنَم بِہ خاص بودنِت اِفتخار ڪُن.. (: 👐🏿🌿🚭

کپشن برای اینستا دخترونه

•|در حدی نمیـ بینمتـ کعـ مانع خنده هامـ بشیـ :)|•

کپشن برای اینستا عاشقانه

تا خرخره از حرف پرم،با که بگویم؟
این شهر،پر  از کور و کر و لال و نفهم است…e²

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤

کپشن برای اینستا

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉

کپشن برای اینستا کوتاه

گویند
سرانجام ندارید شما

مائیم که
بی‌هیچ سرانجام خوشیم…

• مولانا

کپشن برای اینستا دخترونه

به دلیل نداشتن بیو شما را به پیام بازرگانی دعوت مینمایم😂🍳

کپشن برای اینستا دخترونه

✌️یه دختر نباید اروم باشه باید شیطون و شر باشه😎

کپشن برای اینستا کوتاه

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀

کپشن برای اینستا شاخ

سال ها عشق در دقیقه ای نفرت فراموش میشود

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿

کپشن برای اینستا زندگی

سخت میگیرد دنیا بر مردمان سخت کوش

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

تنهـا ولي خود ساختــه..!

کپشن برای اینستا دخترونه

| بلدم تکیه کنم باز به دیوار خودم! 🙂 |

کپشن برای اینستا دخترونه

ع‍‌زی‍‌زم‍ ش‍‌م‍‌آ ش‍‌آخے 🙂 ا‌‌م‍‌آ ت‍‌و دن‍‌ی‍‌اے خ‍‌دت‍ 🙂

کپشن برای اینستا عکس خودم

هیچوقت ، بِ پایینْ نِگاه نمی ڪنم اینه فـــــ💙ــــــــازم

کپشن برای اینستا شاخ

مهربون باش اما ضعیف نباش …

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

از تمام دلتنگی‌ها،ازاشک ها وشڪایت ها ڪه بگذریم باید اعتراف ڪنم مادرم ڪه میخنددخوشبختم❤️

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡

کپشن برای اینستا دخترونه

ماخدارا‌داریم،
به‌اِزاۍ‌هرآنچه‌که‌نداریم˘˘‌ 🌸🌱

کپشن برای اینستا کوتاه

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!
ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..♥️

کپشن برای اینستا انگیزشی

آرزو نکن! واسش تلاش کن!

کپشن برای اینستا شاخ

| بلدم تکیه کنم باز به دیوار خودم! 🙂 |

کپشن برای اینستا

خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید نیست اون ها زمانش که برسد هر دو می درخشند🌚🌝✨

کپشن برای اینستا زندگی

‌ ‌
پاي دوست داشتنت ايستاده ام 🏷♾
همچو درخت ڪاج 🌲✨..
،روبروي پاييز 🖐🏻💕•

کپشن برای اینستا انگیزشی

پای دوست داشتنت ایستاده ام
مثِل درخت کاج روبروی پــآئیـــز🍂🧡

کپشن برای اینستا دخترونه

پاییز در باد زمزمه میکند:
می‌افتم ولی دوباره بلند میشوم…

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤

کپشن برای اینستا کوتاه

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

گویند
سرانجام ندارید شما

مائیم که
بی‌هیچ سرانجام خوشیم…

• مولانا

کپشن برای اینستا

سال ها عشق در دقیقه ای نفرت فراموش میشود

کپشن برای اینستا عکس خودم

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡

کپشن برای اینستا عاشقانه

ماخدارا‌داریم،
به‌اِزاۍ‌هرآنچه‌که‌نداریم˘˘‌ 🌸🌱

کپشن برای اینستا انگیزشی

زمستونام بی بهار شد.

شدم ب هر چی دورمه بی تفاوت..!

کپشن برای اینستا دخترونه

گُفتــــــــ :مَـــرا فَــرامــوش کُـن اَمّـــا نَــدانستـــــ ڪـﮧ اَصــلـاً اَرزش ِ بـﮧ یــاد مـــانـدَטּ رآ نَــداشتـــــــ…! ⁦

کپشن برای اینستا عاشقانه

دريا تا وقتی توش غرق نشدی ميخوادت اما وقتی غرق شدی پست ميزنه،داستان بعضی آدماس…

کپشن برای اینستا انگیزشی

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم‌ها را گم کنید،
تا خودتان را پیدا کنید !

👤ژان پل سارتر

کپشن برای اینستا عکس خودم

یک چیزی میگم یادت بمونه : به هیچ کس جز خودت اعتماد نکن .♫︎ ❀_ 🄸 🅂🄰🅈 🄾🄽🄴 🅃🄷🄸🄽🄶, 🄰🄻🅆🄰🅈🅂 🅁🄴🄼🄴🄼🄱🄴🅁: 🄽🄴🅅🄴🅁 🅃🅁🅄🅂🅃 🄰🄽🅈🄾🄽🄴 🄱🅄🅃 🅈🄾🅄🅁🅂🄴🄻🄵♫︎

کپشن برای اینستا کوتاه

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ »

کپشن برای اینستا انگیزشی

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤

کپشن برای اینستا شاخ

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘

کپشن برای اینستا زندگی

الهی ک بمیرم بشم خاطره واست….:)🖤

کپشن برای اینستا انگیزشی

‏كاش وقتي كسي رو به خدا واگذار ميكرديم، 
يه كد رهگيري هم بهمون ميداد تا ببينيم به كدوم مرحله رسيده!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

به خیلیا باید گفت :
میدونسی رلت پیش ما سینگله؟

کپشن برای اینستا دخترونه

من انقد دقيق به جزئيات زندگيم توجه نميكنم كه تو مثل اشعه ايكس زوم كردی رو استخون بندی زندگيم 😂😉

کپشن برای اینستا عاشقانه

‹ دیروز را رها کن ، از اهالی امروز باشˇ◡ˇ🌼 ›
“صبح بخیر”🌝🌷

کپشن برای اینستا شاخ

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!
ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..♥️

کپشن برای اینستا زندگی

پدر تنها کسی است که
که با نگفتن غم هایش
موهایش سفید می شود..

کپشن برای اینستا شاخ

بهت میگم میدونی قشنگ‌‌ترین عکسی که ازت دیدم، کدومه؟میگی کدومه؟ نشونم بده!بعد لابد منتظری یکی از اون پرتره‌های جذابت که عکاس ازت گرفته رو برات بفرستم!ولی من اولین سلفی‌ِ تار و تاریکی که باهم گرفتیم و میفرستم برات و میگم این قشنگ‌ترین عکسته!ببین لبخندتو!بهم میگی عه من تاحالا تو این عکس فقط حواسم به تو بود!ندیده بودم خودمو!حالا تو خودت اصن دقت کردی لبخندت تو همین سلفیه قشنگ‌ترین لبخندِ زندگیته؟منم جوابتو این شکلی میدم:همونجور که یه سلفی تار دونفره می‌ارزه به صدتا عکس تکی هنری قشنگ، کنار تو بودن حتا تو شرایط بد، می‌ارزه به همه‌چیو داشتن ولی بدونِ تو بودن!من خیلی وقته از زندگیم هیچی نمیخوام!جز تویی که همه چیز منی!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

در تاریکینه بُعد مکان مهم استو نه زمان.تو بگوپشت پلک هایمان،کجای زمان ایستاده ایم؟

کپشن برای اینستا

خار خندید و به گل گفت سلامو جوابی نشنیدخار رنجید ولی هیچ نگفتساعتی چند گذشتگل چه زیبا شده بوددست بی رحمی نزدیک امدگل سراسیمه ز وحشتافسردلیک ان خار در ان دست خزیدو گل از مرگ رهیدصبح فردا که رسیدخار با شبنمی از خواب پریدگل صمیمانه به او گفت سلامگل اگر خار نداشتدل اگر بی غم بوداگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبودزندگی عشق اسارت قهر و اشتیهمه بی معنا بود

کپشن برای اینستا دخترونه

حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر کس رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند …

کپشن برای اینستا عکس خودم

من و یاد توهو غم تنهاییرفقا بم میگن لب پرتگاهی

کپشن برای اینستا شاخ

فرودگاه‌ها بوسه‌های بیشتری از سالن‌های عروسی به خود دیده‌اند
و دیوارهای بیمارستان‌ها بیشتر از عبادتگاه‌ ها دعا شنیده‌اند … !

کپشن برای اینستا شاخ

توکل چه کلمه زیبایی‌ست …
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم

کپشن برای اینستا عکس خودم

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
.
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم
.
رضا_کریم_پور

کپشن برای اینستا انگیزشی

خار خندید و به گل گفت سلامو جوابی نشنیدخار رنجید ولی هیچ نگفتساعتی چند گذشتگل چه زیبا شده بوددست بی رحمی نزدیک امدگل سراسیمه ز وحشتافسردلیک ان خار در ان دست خزیدو گل از مرگ رهیدصبح فردا که رسیدخار با شبنمی از خواب پریدگل صمیمانه به او گفت سلامگل اگر خار نداشتدل اگر بی غم بوداگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبودزندگی عشق اسارت قهر و اشتیهمه بی معنا بود

کپشن برای اینستا کوتاه

شمارو نمیدونم اما من بهترین قسمت زندگیم با دوستای نابابم بوده

کپشن برای اینستا شاخ

چه حرف ها که درونم نگفته می ماندخوشا به حال شماها که شاعری بلدید

کپشن برای اینستا عاشقانه

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.

کپشن برای اینستا زندگی

موهایت را روی صورتت که میریزی
نیمی را به شرق نیمی را به غرب
دنیای من تعادل می گیرد…!
و من دور از آن خط استوا
زیر سایه پلکهایت روزه میگیرم…!

کپشن برای اینستا عاشقانه

تا دیروز مارو میدیدی مِن مِن میکردیحالا جلومون مَن مَن میکنی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

چنان در قحط آیینم، چنان در قحط ایمانممگر در فرم ها یادم بیندازی، مسلمانمیاسر قنبرلو

کپشن برای اینستا عکس خودم

ضعیفه نبوده ایم ،
اگر سالها دیدیم و دیده نشدیم
اگر سالها قصد کردیم و راهی نشدیم
اگر سالها بی دریغ مهر ورزیدیم
اگر سالها پا به پا دویدیم
اگر زیر بار، شانه ساییدیم و خم به ابرو نیاوردیم
ضعیفه نبوده ایم ،
اگر حتی یاد نگاهی دلمان را به ضعف انداخت
اگر تحقیر شدیم و مغرور ماندیم
اگر سیلی خوردیم و بر دلبستگی سماجت کردیم
اگر بی تاب شدیم و تاب آوردیم …
ضعیفه نبوده ایم
میدانی
ما فقط زیادی زن بوده ایم !!
زیادی اگر زن باشی
میفهمی چه می گویم …
.
هستی_دارایی

کپشن برای اینستا شاخ

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

کپشن برای اینستا

روی دستم آب و دانه دادمش اما چه شد؟!بعد عمری بر سر بام کسِ دیگر نشست

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

من همان مست خراب و تو همان زاهد شهرما دوتا تا به ابد دشمن هم می مانیم

کپشن برای اینستا کوتاه

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در كنار خودت داشته باشى
بايد براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگيدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اينكه فكر كنى
بايد قله قاف را فتح كنى
نه
زن از مرد زندگيش
فقط مرد مى خواهد
كه هميشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگيرد و
دلش قرص باشد
و بگويد تو كه باشى
هيچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت كنى
كه عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى
.
امير_وجود

کپشن برای اینستا دخترونه

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
«ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند…»
.
آنتونی_رابینز

کپشن برای اینستا

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کند
تا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست!
زندگی من است …

کپشن برای اینستا انگیزشی

اونقد بی حوصلم که فرمایش همه متینه

کپشن برای اینستا دخترونه

زندگی کردنِ من مُردنِ تدریجی بودآن چه جان کند تنم، عمر حسابش کردمشاید این قصه مرا بعد تو دیوانه کندکه قرار است کسی موی تو را شانه کند

کپشن برای اینستا کوتاه

بیهوده ترین روزها روزی استکه در آن نخندیده باشم

کپشن برای اینستا انگیزشی

واعظان کین جمله در محراب و منبر می کنندچون به خلوت می رسند، آن کارِ دیگر می کنندصحبتی دارم به دانشمند مجلس، بازپرستوبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟!

کپشن برای اینستا شاخ

به دنیا نیامده‌ایم که چوب قضاوت به دست بگیریم و سر هر راه و بی‌راهی مردم را قضاوت کنیم.
ما مرکز دنیا نیستیم، حتی اگر این به نظرمان برسد.
ما لبریز از اشتباهات و کمبود‌هایی هستیم که دیگران را به خاطرش تحقیر می‌کنیم…

کپشن برای اینستا کوتاه

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

کپشن برای اینستا دخترونه

تو مرا جان و جهانیچه کنم جان و جهان را؟!

کپشن برای اینستا عاشقانه

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنمکه از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

کپشن برای اینستا

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را ….
چون اولی «باورت» را نشانه می‌گیرد
دومی «قلبت» را

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

تک تک ثانیه هايي که تو را کم دارم …ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است …!

کپشن برای اینستا عاشقانه

شاید این قصه مرا بعد تو دیوانه کندکه قرار است کسی موی تو را شانه کند

کپشن برای اینستا انگیزشی

من یقین دارم همین جا در همین دنیا شبیآه این هرشب نخوابیدن ها بگیرد دامنت

کپشن برای اینستا شاخ

وقتی دلبر داری، باید از بقیه دل برداری

کپشن برای اینستا انگیزشی

گام‌هایی بزرگ بردار … رویا‌هایی بزرگ داشته باش …
آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان … عمیق نیایش کن …
ایمان قوی داشته باش…
عشق را به تمام جهان پراکنده کن …
به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها…

کپشن برای اینستا عاشقانه

مرض قند من از یاد لبش جای خودشتازگی موی فِرش باعث دل پیچه شده..!

کپشن برای اینستا کوتاه

خدایا کفر نمی گویم
پریشانم، چه می خواهی تو از جانم؟
مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی
خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، تو یکتایی و بی همتا
ولیکن من نه یکتایم نه بی همتا، فقط تنهای تنها…

کپشن برای اینستا کوتاه

فقط با شوق میخوانی، تو از دردم چه میدانی؟!تو جان میگیری از شعری که من را بارها کشته …

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

چه دعایی کنمت بهتر از اینکه شود عاقبتت ختم به من

کپشن برای اینستا عکس خودم

به پایان فکر نکن
اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می‌کند
بگذار پایان تو را غافلگیر کند
درست مثل آغاز …

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

بوسه آنگا قشنگ است که تمرین نشودبپری ماچ کنی، جیغ کشد، حظ ببری

کپشن برای اینستا کوتاه

زندگی کردنِ من مُردنِ تدریجی بودآن چه جان کند تنم، عمر حسابش کردم

کپشن برای اینستا

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺗﻮ ﺗﻮﯼِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽﺩﺭﺳﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯿﺎﺷﻮﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ

کپشن برای اینستا کوتاه

براى “اتفاق خوب” زندگى ات منتظر باش
هر قدر كه لازم است!
اصلاً هر روز خودت را براى اتفاق افتادنش آماده كن و هر لحظه دنبالش بگرد!
روزى نرسد كه اتفاق خوبت،لابه لاى مشكلات و مسائل روزمره گم شود و ديگر هرچه بگردى پيدايش نكنى..
يا اين كه
هى بيايد پشت پنجره ى اتاقت
هى بنشيند روى يقه ى پيراهنت
هى خودش را روى ميز كارَت برقصاند
و تو ناديده اش بگيرى!
و بعد ها در آلبوم هاى جوانى ات به دنبال يافتن اثرى از “اتفاق خوب” به چشم هايت توى عكس ها خيره شوى و…!
نكند كه دير شود
نكند كه فكر كنى اتفاق نمى افتد..!
زندگى پر از اتفاق هاى خوب ريز ريز است
فقط بايد نگاهشان كنى
.
مژده_خردمندان

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

گذشته‌هایت را ببخش و گذر کن
زیرا آنان همچون کفش‌های کودکیت نه تنها برایت کوچک هستند.
بلکه تو را از برداشتن گام‌های بزرگ باز می‌دارند.

کپشن برای اینستا عکس خودم

گفته بودی که چرا خوب به پایان نرسیدراستش زورِ منِ خسته به طوفان نرسید

کپشن برای اینستا

می دانی دخترانه ترین تعبیرم از تو چه بود؟مثل ناخن ترک خورده ام می ماندی …دلم نمیخواست کوتاهت کنم. حیفم می آمدطول کشید تا انقدر شده بودیخیلی دوستت داشتمبودنت به من اعتماد به نفس میدادولی آخر بی اجازه ی من … گیر کردی به جاییو اشکم را در آوردی …تمام تنم تیر کشیددیشب ریشه ات را از ته زدم … برای همیشه

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

می‌گویــنــد : نویسنده‌ها « سیــــــگار » می‌کشند…!نقاش‌ها « تابــــلـــــو »زندانی‌ها « تنهـایــی »دزدها « ســَــــرک »مریض‌ها « درد »بچه‌ها « قــَد »و من برای کشیدن« نــفــــس‌های تـــو » را انتخــاب می‌کنم …

کپشن برای اینستا

برود هر که دلش خواست شکایت بکندشهر باید به منِ الکلی عادت بکند

کپشن برای اینستا عاشقانه

بخوانید: کپشن خاص کوتاه

کپشن برای اینستا زندگی

چمدان دست و ترس به چشمان من استاین غم انگیزترین حالت غمگین شدن استعلیرضاآذر

کپشن برای اینستا کوتاه

شبی دوباره و ای کاش های تکراریفدای چشم قشنگت هنوز بیداری؟!

کپشن برای اینستا انگیزشی

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود نداردپسآواز بخوان …اشک بریز …بخند …و با تمام وجود زندگی کن ..!قبل از آنکه نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد!

کپشن برای اینستا

عشق چیست؟
عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن،عاشق بودن بدهد؟
گاه عشق گم است،اما هست،هست،چون نیست.
عشق مگر چیست؟ آن چه که پیداست؟
نه،عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است.
عشق از آن رو هست،که نیست! پیدا نیست و حس می شود.
می شوراند. منقلب می کند. به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد. می گریاند. می چزاند. می کوباند و می دواند. دیوانه به صحرا!
.
محمود_دولت_آبادی

کپشن برای اینستا زندگی

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعت‌هاست
زندگی چرخش این عقربه‌هاست

کپشن برای اینستا انگیزشی

من هر وقت خیلی خوشحالم،وسطش یه کم فکر می کنمببینم کجای کار میلنگه که من انقدر خوشحالم؟اصولاً باید یه ضدحالی باشه توشنمیشه همینجوری که

کپشن برای اینستا انگیزشی

هوای تــــــو …اجابت تمام عـــــــــشــق استو من به تــــــــوشکوه یک قنوت عـــاشـقــانه راپیــــــش مـــی کــشـم عــــــزیزدوســـــتت دارمبه اندازه ی همه ی دارایی امکــــه تویــــی …

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

برای کسی که دوستش داری ؛از اجبار قفس نهاز مهربانی حصاری بساز …تا هر کجا که پر کشیدقلبش برای تو بتپَد …

کپشن برای اینستا دخترونه

غصه هایت را با  قاف بنویس که هرگز باورشان نکنیانگار فقط  قصه است و بس …

کپشن برای اینستا عاشقانه

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره‌های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی‌ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

کپشن برای اینستا دخترونه

ماندن “مرد” می خواهد.
پشتِ کسی که آمده ای و اهلی اش کرده ای را دم به دقیقه خالی نکردن “مرد” می خواهد.
مردانگی به منطقی بودن نیست.
عشق و عاشقی کردن “مرد” می خواهد.
احساس امنیت “مرد” می خواهد.
شانه شدن برای دلتنگی های زنی که دوستت دارد “مرد” می خواهد.
.
مردانگی به موهای سفید کنار شقیقه ها نیست.
مردانگی اصلا به مرد بودن نیست!
ماندن “مرد” می خواهد.
ساختن “مرد” می خواهد.
بودن “مرد” می خواهد.
.
بدبختانه تمام خوشبختی های کوچک و ساده ی دنیا “مرد” می خواهد،
و از همین رو کار جهان رو به خوشبختی نیست!
.
مهدیه_لطیفی

کپشن برای اینستا شاخ

کاش می دانستم کیـــست
آن که هر شب برایـــــــت
دست قلاب می گیــــــــرد
تا هر شـــــب، خواب را از چشمانم بپرانی
دیواری کوتاه تر از خواب های من نیافـــتی لعنتی

کپشن برای اینستا کوتاه

هیچوقت نمی توانیچیزی را که قرار استاز دست بدهی، نگه داریتو فقط قادر هستیچیزی را که داری،قبل از آنکه از دستت برودعاشقانه دوست داشته باشی.

کپشن برای اینستا عاشقانه

آدمهایی هستند که خیلی “وجود” دارند.
نمی گویم خوبند یا بد، چگالی ِ وجودشان بالاست.
اصلا یک «امضا» هستند برای خودشان!
افکار، حرف زدن، رفتار و هر جزئی از وجودشان امضادار است.
اینها به شدت «خودشان» هستند.
یعنی تا خودشان نباشند اینطور خاص و امضادار نمی شوند که!
در یک کلمه، «شارپ» هستند و یادت نمی رود «هستن» هایشان را،
بس که حضورشان پر رنگ است و غالبا هم خواستنی.
رد پا حک می کنند اینها روی دل و جانت،
بس که بَلدند “باشند” …
این آدمها را هر وقت به تورت خورد، باید قدر بدانی …
دنیا پر از آن دیگریهای بی امضایی است،
که شیب منحنی حضورشان، همیشه ثابت است !

کپشن برای اینستا انگیزشی

راز تغییر کردن این است که تمام انرژی‌تان را
نه روى جنگیدن با قدیمى‌ها
بلکه روى ساختن جدید‌ها متمرکز کنید

کپشن برای اینستا انگیزشی

یک روزهایی می آیند
که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم!
یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا
نمی تواند برای خستگی ما کاری کند .
هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ی از دست رفته ی مان،
شناسنامه ی المثنی گم شده یمان توی سفر
حقوق دو ماه عقب افتاده مان استاد بداخلاقی که دو ترم متوالی حالمان را می گیرد
دندان های خراب عصب کشی نشده
و برای اینکه نوبت های دکترمان را همیشه آدم هایی با اسکناس های بیشتر مال خودشان کرده اند کاری کند
.
یک روزهایی می آیند که از گفتنِ خسته شدم هم خسته می شویم!
سعی میکنیم از آب پرتقال های خنکی که مامان دستمان می دهد لذت ببریم
از اینکه امروز ، گل های شمعدانی گل داده اند
از بوی خوب مایع لباسشویی روی آستین پیراهنمان
از نخ کردن سوزن مادر بزرگ و شنیدن قربان صدقه ها با لهجه ی شیرینش
از دیدن اینکه بابا، وسط آن افسردگی لعنتی
با گل زدن تیم مورد علاقه اش سر کیف می آید … دیگر از نق زدن خسته می شویم و
از صدای خنده ی بچه ها موقع سرسره بازی، هوا کردنِ بادکنکشان یا خریدن پشمک های هم قد خودشان توی شهر بازی چشم هایمان می خندند
یک روز
از گفتنِ آن همه خسته شدم خسته می شویم!
و سعی می کنیم حالمان را به حادثه ها، بهانه ها و لحظه های خوب گره بزنیم
یک روز ، از آن همه خسته بودن ها خسته می شویم
و این خستگی!
چه قدر خوب است…
و این خستگی،چه قدر می چسبد …
.
الهه_سادات_موسوى

کپشن برای اینستا انگیزشی

خداوند بی نهایت است ولامکان وبی زماناما به قدر فهم تو کوچک میشودو به قدر نیاز تو فرود میآیدو به قدرآرزوی تو گسترده میشودو به قدر ایمان تو کارگشا می شود.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

کـاش مـی فهمیدیقـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی :بـمان …نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛و آرام بگویی هـر طور راحـتـى

کپشن برای اینستا کوتاه

دو دل نباش !
یا بمان یا برو…
اما ! بدان
با ماندن ات جان میگیرم
و با رفتن ات جان میدهم

کپشن برای اینستا

نمی‌دانم
تـو از نفس گفتی
یا نفس از تـو
کـه تا پای عشقت نفس نفس
تمام داغ‌های جهان را به دنبالم کشاندم

کپشن برای اینستا شاخ

مایوس نباش
من امیدم را در یاس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم
خاکستر میشدم
گر گرفتم . . .

کپشن برای اینستا

تمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوندکه ترازو برمی داری و می افتی به جان دوست داشتنتاندازه می گیری !حساب و کتاب می کنی !مقایـسه می کنی !…و خدا نکند حساب و کتابت برسد به آن جا کـه زیادتر دوستش داشته ایزیادتر گذشته ایزیادتر بخشیده ایبه قدر یک ذره،حتی یک ثانیه  !درست از همان جاست که توقع آغاز می شودو توقع آغاز همه رنج هایی است که ما می بریم …

کپشن برای اینستا زندگی

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنممثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی

کپشن برای اینستا کوتاه

خنده های خوبِ زنگونه های خیسِ مرددیر عاشقش شدمدیشب ازدواج کرد …#رستاک_حلاج

کپشن برای اینستا زندگی

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست …

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اگـه وجــود خـــــــدا ﺑـــــــــــاورت بــشــهخـــــــــــــــدا  یــه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …مـــیـــشــه :  ﻳــــــــــــــــﺎﻭﺭﺕ …بهمین راحتی

کپشن برای اینستا عکس خودم

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسمو تو فال قهوه بگیریوقتی؛ آخر همه شعرهای من تو می آیی؛و ته همه ی فنجان های تو من میروم !!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

دیگر عکس هایش آرامم نمی کندمن به دستانش نیاز دارمخدایا بهشت آسمانیت را نمی خواهم !
من اهل دوزخم !!!آغوش آنکه عاشقانه هایم را برایش می سرایم به من برسانمن خودم بهشت را در آغوش او می سازم !!!

کپشن برای اینستا

چای مینوشیدمیکباره دلتنگش شدمبغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زدهمه با تعجب نگاهم کردند !لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …
پس همواره عشق بورزید که چیزی جز عشق مانا نیست

کپشن برای اینستا عکس خودم

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺎ ﺗـــﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـﻨﺪﻡﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺩﺭ ﺗـــﻮ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ، ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺖﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﺑــﻮﺩﻥﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽﻧﺎﻣﻢ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿــﺰﺗﺮﯾﻦ ﺁﻭﺍﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

کپشن برای اینستا انگیزشی

میخندمدیگر تب هم ندارمداغ هم نیستمدیگر به یاد تو هم نیستمسرد سرد شده امکسی چه میداند شاید دق کرده ام

کپشن برای اینستا

سپاس مي گويم خداي خوبم راكه زندگيم خوب استسازم كوك استصبحم قشنگ استقلبي شكر گزار دارمو پر از عشق …و يك عالمه دوست با دنيايي مهرخوشبختي يعني همين …به همين سادگي !!

کپشن برای اینستا دخترونه

همچنین بخوانید:  کپشن انگلیسی اینستاگرام

کپشن برای اینستا شاخ

کپشن برای اینستا شاخ

کپشن کوتاه دخترانه / کپشن دخترانه اینستاگرام | تاو بیو

کپشن برای اینستا

اين غزل ها به خدا مفت نمى ارزيدند
اگر اين دختر و اين عشوه و اين ناز نبود

• امیرحسین اثنی عشری 

روز دختر مبارک 🙂
# دختر

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

زندگی اینقدر ارزش قم خوردن، نداره پس دوباره شروع کن✳️ # انگیزشی

کپشن برای اینستا عکس خودم

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉 # لاتی # مغرور # دختر

کپشن برای اینستا عکس خودم

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری # ادبی

کپشن برای اینستا دخترونه

دقت کردین دل مو ففریا بر خلاف مو هاشون چقدر صافه…
# دختر

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

پارادوکس واقعی اونجاست که وقتی دیدیش سرتو بندازی پایین و بی توجه از کنارش رد بشی درحالیکه دلت لک زده برای یه دل سیر مات نگاه کردن و بغل کردنش
-یگانه بیات # عشق یک طرفه # دلتنگی # بی تفاوت

کپشن برای اینستا

اگه دختر باید ریزه میزه و تو بغلی باشه پس غلط کردی همه کفشات ۱۰سانت از داخل ۱۵ سانت از بیرون پاشنه داره :)))))
# دختر

کپشن برای اینستا کوتاه

تا تو هستی مُسَکِنی بالاترت نیست خواهریم…:)🌎✨💕🌸
# خواهر

کپشن برای اینستا عکس خودم

دختر خاصه _چون خدا خواسته😋❤😜

کپشن برای اینستا عاشقانه

مَنْ عَزْ تَبارِ دُخْتَرْ هایِ تِکْراری نیستَمْ..مَنْ عَزْ هَمونْ نَسْلِ تافتِه جُدا بافته اَمْ..♥️✨
# ملکه

کپشن برای اینستا عاشقانه

⊱ اینِجَایِع‌دخطَر…⊰🌿⊱ دارِع‌تَو‌تَنهاییِش‌مرِد‌ مِشح:)⊰💔⊱ ||^_^

کپشن برای اینستا

مگه گنــاه کردیم دختر شدیم؟!🙂✋ # دختر

کپشن برای اینستا عکس خودم

من دختریم با بال هایی از جنس غرور! # دختر # مغرور

کپشن برای اینستا عکس خودم

راس میگن همه چی قدیمیش خوبه🙈😊مث تورفیق😍❤️#خل وچل من😂😜🧿
# شاد

کپشن برای اینستا عکس خودم

من یع دختر مغرورم…..غرورم را نشانه بگیرند"زندگیشان رابع آتش میکشم!…
# مغرور # لاتی

کپشن برای اینستا زندگی

✯دختر بودن خودش نهایت خاص بودنه✯

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

سلامتی دخترا که میخ نگاهشون دل پسرا رو پنچر کرده❤❤
# دختر

کپشن برای اینستا کوتاه

من همون دختریم 😊که وقتی تو کوچه خیابوناراه میرم‌ نمیگن این بامن بود🤐میگن کاااش بامن بود🤪😁بحله بحله مااینیم😜
# مغرور # دختر

کپشن برای اینستا انگیزشی

فرشته ها همیشه وجود دارن ولی چون بال ندارن بهشون میگن دختر🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️
# مغرور

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

روی پیشونی فرشته ها🧚‍♀️ نوشته ✍هرکی دختر داره جاش وسط بهشته 👣🌈
# دختر

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

جذاب ترینِ دخترا اونایین که ذهنشون بالغه، ولی قلبشون مثل یه بچه است، ظاهرشون مغرور و سرد، ولی مطمئنی قلبشون مهربونه و دلسوز.. # دختر # حقیقت

کپشن برای اینستا زندگی

قلـــــ♥ــــــــبِ من جایگاهِ رفیقی است که شقـــــــــــــــایق ها حســـرتِ آن را می خورند . . . !
# پسرانه

کپشن برای اینستا زندگی

هیچ آرایشی به اندازه داشتن “وقـــار ” یه دختر رو زیبا نمیکنه!

‌ # انگیزشی # دختر

کپشن برای اینستا

یهو شدم یه دختر اروم با یه درون داغون😔💔

کپشن برای اینستا زندگی

من همون "دختری ام"ک هیشکےبا اخلاقش حال نمےکنہ💔

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

درلبخند یه دخترهزارکلمه پنهان شده☘
# دختر

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست! زندگی من است…

کپشن برای اینستا

توکل چه کلمه زیبایی‌ست…
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم
ایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فروریختن هستند
چرا که خداوند نه به قدر رویاهای‌مان بلکه به اندازه ایمان و اطمینان ما انسان‌هاست، که می‌بخشد…

کپشن برای اینستا عکس خودم

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

من بداخلاق نیستم،فقط دور و بری هام قلقِ منو بلد نیستن ..

کپشن برای اینستا عاشقانه

یک زن فقط با کسی‌ بحث میکنه کـه‌ براش اهمیت‌ داره. وقتی کمتر علاقه مند باشه، کمتر بحث میکنه.

کپشن برای اینستا دخترونه

اکثر اوقات طرز رفتار آدما با تو از حس شون درباره خودشون سرچشمه میگیره، هیچ وقت شخصی نیست.

کپشن برای اینستا عاشقانه

کسی کـه بـه پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست.

کپشن برای اینستا عاشقانه

کسی کـه دوستت داره یکبار اينو بهت میگه و 100 بار بهت ثابت میکنه.

کپشن برای اینستا عکس خودم

شکست‌ها و نگرانی‌هایت را رها کن
خاطراتت را
نمی‌گویم دور بریز، اما قاب‌شان نکن به دیوار دلت…
در جاده زندگی
نگاهت که به عقب باشد
زمین می‌خوری…
زخم بر می‌داری…
و درد می‌کشی…
نه از بی‌مهری کسی دلگیر شو …
نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…
به خاطر آنچه که از تو گرفته شده
دلسرد مباش.
تو چه می‌دانی؟
شاید روزی… ساعتی… آرزوی نداشتنش را می‌کردی…
تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …
هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعت‌ها
بر عکس نفس بکشد …
در آینده لبخند بزن…
این همان جایی است که باید باشی!
هیج کس تو نخواهد شد
آرامش سهم توست …

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب***
بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیمولی گرفتیم…به بعضیا نباید رو میدادیم..ولی دادیم …با بعضیا نباید حرف می زدیم…که زدیماین از سخاوت ماست نه حماقتواسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کردولی حیف ما خیلی ولخرجیم

کپشن برای اینستا

هیچ وقت نمیتونی با کسی کـه دیوانه وار عاشقشی فقط یه دوست باشی.

کپشن برای اینستا

ادما بعد از مدتی واسه هم تکراری میشن اگر هنوزم بتونن از تکرار هم لذت ببرند اون عشق واقعیه.

کپشن برای اینستا شاخ

یادت نره کـه امروز شکرگزار باشی، چون خدا یادش نرفت کـه امروز صبح بیدارت کنه.

کپشن برای اینستا

رابطه با آدم ها دقیقا مثل رابطه با آتش اسـت، خیلی فاصله نگیرید تا سرد نشوید، خیلی نزدیک نشوید تا نسوزید.

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

عصر عصر تنهایی‌ست
نگاه که کنی می‌بینی همه ترجیح میدهند صندلی جلوی تاکسی بنشینند…
همه تلاش می‌کنند آهنگهاشان را تنهایی گوش بدهند… هیچکس دوستی را برای همیشه‌اش نگاه نمی‌دارد، چون اینجور چیز‌ها تاریخ مصرف‌شان گذشته…
وسیله‌های آشپزخانه نیازی به مادر ندارند و دوربین‌های عکاسی نیازمند کسی نیست که بتواند بگوید: سه، دو، یک…
خودت نگاه کن میبینی، سلفی‌ها و مونوپاد‌ها چقدر خوب تنهایی را حفاظت میکنند تا مجبور نشوی از رهگذری در پارک خواهش کنی پرتره زیبایی از دوستی‌هایتان رسم کند و مجبور نشوی لبخندی از اجبار تحویلش بدهی….
چون نه دوستی هست نه رهگذری٬ همه رهگذر‌ها درحال چک کردن پیام هستند…
هرکدام از سرنشینان تاکسی آهنگی را به تنهایی گوش می‌دهند…
اگر خدایی ناکرده روزی از اجبار سوالی از کسی پرسیدی حتما بابت خدشه‌دار شدن حریم وسیع تنهایی‌اش مفصل عذر بخواه…
یادت باشد که آن چند نفری را که هنوز دوروبرت هستند نپرانی…

کپشن برای اینستا شاخ

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند
و رفتنش چیزی از آن کم…
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند.
آدم خوب است که آدم بماند و آدم‌تر از دنیا برود …
نیامده‌ایم تا جمع کنیم
آمده‌ایم تا عشق را
ایمان را
دوستی را
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم …
آمده‌ایم تا جای خالی‌ای را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر می‌شود و بس!
آمده‌ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی خود باشیم …
پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

اجازه نده کهبه وسیله این سه چیز کنترل شوی:گذشته ات، مردم و پول ..

کپشن برای اینستا کوتاه

حالم خوب استولی دلم تنگ آن روزهایی است کهمی توانستم از ته دل بخندم

کپشن برای اینستا زندگی

دوست‌ها هیچ وقت نمیرن پشت سرهم دری وری بگن و وقتی تو این کارو کردی بـه این معنیه کـه ما اصلاً باهم دوست نبودیم!

کپشن برای اینستا کوتاه

اگه یه کاری رو بکنی و پشیمون بشی بهتر از اینه کـه یه کاری رو نکنی و پشیمون بشی…

کپشن برای اینستا انگیزشی

در غیاب دوستت طوری در مورد او حرف بزن کـه دوست داری او در غیابت در مورد تو حرف بزند.

کپشن برای اینستا زندگی

آدم وقتی از یه دوست داشتن یه طرفه میاد بیرون دیگه هیچ وقت اون آدم قوی قبل از دوست داشتن نمیشه…
دیگه نمی‌تونه رو جفت زانوهاش بلند شه سرشو بالا بگیره و به دل خودش و انتخابش افتخار کنه…
آدم وقتی تمام دلشو می‌ذاره برای یک دوست داشتن یک‌طرفه…دیگه تا آخر عمرش هر جایی که دلش خواست نمی‌ایسته که به ضربانش گوش بده…
وقتی یکی رو با همه وجودت می‌خوای و اون تو رو با همه وجودش نمی‌خواد…
یعنی انقدر با این انتخاب کردنت گند زدی که تا آخر عمرت باید هی دلتو تنبیه کنی و هی روتو از عقلت برگردونی که جوابشو ندی…
شرمنده خودت میشی که چرا وارد همچین رابطه‌ای شدی…
دیگه هیچوقت نمیشه رو اون دل حساب کنی…

کپشن برای اینستا دخترونه

به شبنمی می‌ماند آدمی
و عمر چهل روایتش.
به لحظه رویت نور
بر سطح سبز برگی‌
می‌لغزد و بر زمین می‌چکد…
تا باری دیگر
و کی؟
و چگونه؟
و کجا؟ …
حسین پناهی

کپشن برای اینستا

انسان‌های هم‌فرکانس همدیگر را پیدا می‌کنند…
حتی از فاصله‌های دور…
از انتهای افق‌های دور و نزدیک…
انگار جایی نوشته بود که این‌ها باید در یک مدار باشند…
یک روزی… یک جایی است که باید با هم، برخورد کنند… آنوقت…‌
می‌شوند همدم، می‌شوند دوست، می‌شوند رفیق…
اصلا می‌شوند هم‌شکل… مهرشان آکنده از همه …
حرفهای‌شان می‌شود آرامش…
خنده‌شان، کلام‌شان می‌نشیند روی طاقچه دلتان… اگر نباشند دلتنگ‌شان می‌شوی…
هی همدیگر را مرور می‌کنند…
از هم خاطره می‌سازند…
مدام گوش به زنگ کلمات و ایده‌ها هستند… و یادمان باشد…
حضور هیچکس در زندگی ما اتفاقی نیست.

کپشن برای اینستا

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

کپشن برای اینستا شاخ

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

کپشن برای اینستا عاشقانه

زندگی
زندگی تصویری‌ست!
قلم و کاغذ و رنگش از توست.
قلمت را بردار!
و به نقاشی آن همّت کن!
گاه گاهی دو سه گامی
به عقب پای گذار.
و تماشایش کن.
گر پسندیدی آن.
حرفی نیست.
غیر از آن بود، هنوز
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست.
تا زمانی باقیست.
قلمت را بردار
و به رنگی خوش‌تر
روشن و روشن‌تر
نقش دیگر انداز؛ و به پیکار سیاهی پرداز…

کپشن برای اینستا عاشقانه

آرام باش
حوصله کن
آب‌های زودگذر هیچ فصلی را نخواهند دید…
مهم نیست که مرا
از ملاقات ماه و گفت‌وگوی باران
بازداشته‌اند
من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو
بسنده خواهم کرد…
حالا آرام باش
همه چیز درست خواهد شد…

کپشن برای اینستا زندگی

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

کپشن برای اینستا کوتاه

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

کپشن برای اینستا انگیزشی

←متن زیبا برای اینستاگرام→

باید راهی یافت، برای زندگی را زندگی کردن
نه فقط زندگی را گذراندن…
باید راهی یافت
برای صبح‌ها با امید چشم گشودن
برای شب‌ها با آرامشِ خیال خوابیدن…
اینطور که نمی‌شود
نمی‌شود که زندگی را فقط گذراند
نمی‌شود که تمام شدن فصلی و رسیدن فصلی جدید را فقط خنکای ناگهانیِ هوا یادت بیاورد.‌
نمی‌شود تا نوک دماغت یخ نکرده حواست به رسیدن پاییز نباشد…
اینطور پیش بروی یک آن چشم باز می‌کنی
خودت را میان خزان زرد زندگی‌ات میابی.
و یادت هم نمی‌آید چطور گذرانده‌ای مسیر بهاری و سبز زندگی‌ات را…
اصلا خدا را هم خوش نمی‌آید.
راهت داده به دنیایش که نقشت را ایفا کنی.
یک روز خوب حتی یک روز بد.
یک روز شیرین حتی یک روز تلخ.
یک روز آرام حتی یک روز پرهیاهو.
وظیفه تو زندگی را با تمام و کمالش زندگی کردن است.
با تمامِ سکانس‌های تلخ و شیرینش..‌
نمی‌شود که همه‌اش خسته باشی
و سرِ سکانس‌های تلخ بهانه بیاوری و گوشه‌ای به قهر کز کنی و بازی نکنی ..
حق داری که خستگی‌ات را در کنی.
اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی …
اینطور که نمی‌شود.
تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد.
باید زندگی را زندگی کرد…

کپشن برای اینستا عاشقانه

چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه می‌کنم:
چوب دارچینی، هلی، نباتی، شده چند پر بهار نارنج.
چیزی که آن مزه و بو را تبدیل به عطر خوش و طعم خوب کند
زندگی هم گاهی می‌شود مثل همین چای
باید با دلخوشی‌های کوچک طعم و رنگش را عوض کنی.
یک چیزی که امید بدهد به دلت
انگیزه شود
بنزین باشد برای حرکت ماشین زندگی‌ات
بعد ماشین تخت گاز می‌رود تا آنجایی که باید…

کپشن برای اینستا کوتاه

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

کپشن برای اینستا عکس خودم

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم
و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعر‌های من تو می‌آیی.
و ته همه فنجان‌های تو من میروم!

کپشن برای اینستا عاشقانه

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

کپشن برای اینستا کوتاه

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

کپشن برای اینستا زندگی

من خدایی دارم
من خدایی دارم، که در این نزدیکی‌ست…
نه در آن بالاها!
مهربان، خوب، قشنگ… چهره‌اش نورانی‌ست
گاه‌گاهی سخنی می‌گوید، با دل کوچک من، ساده‌تر از سخن ساده من
او مرا می‌فهمد! او مرا می‌خواند، او مرا می‌خواهد، او همه درد مرا می‌داند…
یاد او ذکر من است، در غم و در شادی، چون به غم می‌نگرم، آن زمان رقص‌کنان می‌خندم…
که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است.
او خدایی‌ست که همواره مرا می‌خواهد.
او مرا می‌خواند او همه درد مرا می‌داند…

کپشن برای اینستا دخترونه

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنیم، به آن‌ها پروبال می‌دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می‌رود!
همه اندیشه‌های مربوط به ترس، شکست، نفرت و بدخواهی مانند علف‌های هرز یک باغ هستند که باغبان آن‌ها را نکاشته و نمی‌خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت، روی نتیجه نهایی متمرکز کنیم.

کپشن برای اینستا انگیزشی

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

کپشن برای اینستا انگیزشی

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

کپشن برای اینستا کوتاه

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

کپشن برای اینستا عاشقانه

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل است
همه عوامل در جهت رشدش در تلاش هستند…
باد باعث طراوتش می‌شود
آب باعث رشدش می‌شود
و آفتاب پختگی و کمال می‌بخشد.
اما …
به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت.
آب باعث گندیدگی
باد باعث پلاسیدگی
و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش می‌شود…
بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.
پول، قدرت، شهرت، زیبایی… تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است،اما به محض جدا شدن بند بندگی
همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می‌شود.

کپشن برای اینستا دخترونه

خاطرات میتونن تو یه زمان کوتاه آدمو بُکشن

کپشن برای اینستا عاشقانه

بهترين بغل ها از آدمای قد بلنده

کپشن برای اینستا دخترونه

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمی‌دانم چرا هنوز هم دیروزها از امروزها بهترند !

کپشن برای اینستا شاخ

بهترین شناگ‍رم کـه باشی یک شب تو رویای یک نفر غرق میشی.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

پرنده ای که روی شاخه نشسته
هیچ وقت نمیترسه شاخه بشکنه
چون اون به شاخه اعتماد نکرده
بلکه به بال های خودش اعتماد کرده
همیشه به خودت باور داشته باش …

کپشن برای اینستا عکس خودم

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

کپشن برای اینستا عکس خودم

خوشبختی می تونه داشتن آدمی باشه
که بلده حتی از راه های دور هم حالت رو خوب کنه …

کپشن برای اینستا انگیزشی

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل…

کپشن برای اینستا کوتاه

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده
مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید
مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

کپشن برای اینستا دخترونه

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست…

کپشن برای اینستا عکس خودم

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

نمی‌دانم
تـو از نفس گفتی
یا نفس از تـو
کـه تا پای عشقت نفس نفس
تمام داغ‌های جهان رابه دنبالم کشاندم

کپشن برای اینستا

‏آدم بالاخره یه قدم میاد، دو قدم میاد، دیگه نمیشه همه‌ی قدما رو خودش بیاد که …

کپشن برای اینستا انگیزشی

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

کپشن برای اینستا دخترونه

حسودی فقط اونجاش که دوست نداری حتی توی فکر کسه دیگه ای جا بگیره

کپشن برای اینستا زندگی

راز تغییر کردن این است که تمام انرژی‌تان را
نه روى جنگیدن با قدیمى‌ها
بلکه روى ساختن جدید‌ها متمرکز کنید

کپشن برای اینستا دخترونه

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن …

کپشن برای اینستا شاخ

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعت‌هاست
زندگی چرخش این عقربه‌هاست

کپشن برای اینستا زندگی

‌‌‏یه مرد زمانى احساس مرد بودن میکنه که یه زنِ خوب
دوسش داشته باشه

کپشن برای اینستا عکس خودم

به پایان فکر نکن
اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می‌کند
بگذار پایان تو را غافلگیر کند
درست مثل آغاز…

کپشن برای اینستا دخترونه

هر جور خودت رو دوست داشته باشی
به آدم ها هم یاد میدی همون جور تو رو دوست داشته باشن

کپشن برای اینستا عاشقانه

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را ….
چون اولی «باورت» را نشانه می‌گیرد
دومی «قلبت» را

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

تمامت را به راحتی سهم کسی نکن
آدم ها خوب بلدند حرام کنند
چیزی را که زحمتی برای به دست آوردنش نکشیده اند

کپشن برای اینستا عاشقانه

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

کپشن برای اینستا شاخ

بخند
بلندتر بخند
تا عادت کنے بہ خندیدن
دنیا اونقدر هم کہ فکر مےکنے جدے نیست

کپشن برای اینستا شاخ

گام‌هایی بزرگ بردار… رویا‌هایی بزرگ داشته باش…
آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان… عمیق نیایش کن…
ایمان قوی داشته باش…
عشق را به تمام جهان پراکنده کن… به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها…

کپشن برای اینستا زندگی

ﺩِﯾﻮﻧْﻬِـــ ﺑﺂﺯﯾْـــ ﻧُﻮﻋﯿْـــ ﺗَﻔﺮﯾْﺤِـــ ﺩُﺧﺘَﺮﻭﻧَﺴْـــ |:
ﻛِﻬْـــ ﭘِﺴَﺮﺁ ﺍَﺯ ﻗُﺪﺭَﺗِـــ ﺩَﺭﻛِـــ ﺁﻧـــ ﻋﺂﺟِﺰﻧْـــ |:

کپشن برای اینستا عکس خودم

به دنیا نیامده‌ایم که چوب قضاوت به دست بگیریم و سر هر راه و بی‌راهی مردم را قضاوت کنیم.
ما مرکز دنیا نیستیم، حتی اگر این به نظرمان برسد.
ما لبریز از اشتباهات و کمبود‌هایی هستیم که دیگران را به خاطرش تحقیر می‌کنیم…

کپشن برای اینستا عاشقانه

دنیا پر از بازیکنه
تو اونی باش که بازی رو عوض می کنه

کپشن برای اینستا انگیزشی

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم
و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعر‌های من تو می‌آیی.
و ته همه فنجان‌های تو من میروم!

کپشن برای اینستا شاخ

“عزیزم من بجز تو با هیشکی نبودم” ….
این از اون جمله هاس
که آدم نمیدونه بعد شنیدنش ….
باید احساس خاصّ بودن کنه ….
یا احساس خر بودن …!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنیم، به آن‌ها پروبال می‌دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می‌رود!
همه اندیشه‌های مربوط به ترس، شکست، نفرت و بدخواهی مانند علف‌های هرز یک باغ هستند که باغبان آن‌ها را نکاشته و نمی‌خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت، روی نتیجه نهایی متمرکز کنیم.

کپشن برای اینستا عکس خودم

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

توکل چه کلمه زیبایی‌ست…
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم
ایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فروریختن هستند
چرا که خداوند نه به قدر رویاهای‌مان بلکه به اندازه ایمان و اطمینان ما انسان‌هاست، که می‌بخشد…

کپشن برای اینستا کوتاه

حکایت ما آدم ها
حکایت کفشاییه که
اگه جفت نباشند
هر کدومشون
هر چقدر شیک باشند
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه
لنگه به لنگه اند …

کپشن برای اینستا

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کند
تا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست! زندگی من است…

کپشن برای اینستا عاشقانه

بهترین دوست برای آدم کسیه که
بتونه فکرای منفی رو از آدم دور کنه …

کپشن برای اینستا دخترونه

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

کپشن برای اینستا شاخ

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

کپشن برای اینستا عاشقانه

تمام محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن
زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد
“سقراط”

کپشن برای اینستا انگیزشی

گاهی اوقات نیاز داری تنها باشی
نه برای این که احساس تنهایی کنی
بلکه برای این که از وقت آزادت برای “خودت بودن” لذت ببری

کپشن برای اینستا انگیزشی

هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستی
انتظار نداشته باش کسی دیگه هم طرفدارت باشه….!

کپشن برای اینستا دخترونه

مطلب پیشنهادی: متن و جملات قشنگ و زیبا برای پست و کپشن + جمله های کوتاه و ادبی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

یک دوست واقعی هیچ وقت جلوی راه شما را نمی گیرد
مگر این که در حال زمین خوردن باشید

کپشن برای اینستا دخترونه

قشنگـــے لیاقت به اینه که
هرکســـے اون رو نداره …

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید
وین دایر

کپشن برای اینستا زندگی

سیکس پک و ته ریش چیه؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه !

کپشن برای اینستا کوتاه

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

کپشن برای اینستا

هرگز نگو هرگز
چون محدودیت ها هم مثل ترس
فقط یک توهم هستند

کپشن برای اینستا عکس خودم

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

کپشن برای اینستا زندگی

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

کپشن برای اینستا کوتاه

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم
سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم
سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم

کپشن برای اینستا انگیزشی

گذشته هایت را ببخش
زیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنها برایت کوچک اند بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ باز می دارند

کپشن برای اینستا عاشقانه

تا دندون داری بخند
تا چشم داری ببین
تا گوش داری گوش کن
تا سالمی زندگی کن
یادت باشه دنیا منتظر هیچ کس نمی مونه
به لبخند زدن ادامه بده
چون زندگی زیباست

کپشن برای اینستا زندگی

«خوشگل بودن» خوبه
ولی «خوب بودن» خوشگل تره 🙂

کپشن برای اینستا

مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی | تاو بیو

کپشن برای اینستا عاشقانه

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ # حافظ

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡 # کارما

کپشن برای اینستا انگیزشی

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…! # آرامش

کپشن برای اینستا عاشقانه

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم… # دوستت دارم

کپشن برای اینستا دخترونه

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ
# حافظ

کپشن برای اینستا شاخ

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ # حافظ

کپشن برای اینستا

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر
# دوستت دارم

کپشن برای اینستا کوتاه

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست
# مولانا # نامردی

کپشن برای اینستا انگیزشی

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ » # ادبی

کپشن برای اینستا دخترونه

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

کپشن برای اینستا کوتاه

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. › # ادبی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

کپشن برای اینستا کوتاه

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی
# ادبی

کپشن برای اینستا کوتاه

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」 # ادبی

کپشن برای اینستا

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿
# ادبی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊
# ادبی

کپشن برای اینستا انگیزشی

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور # ادبی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ › # ادبی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

کپشن برای اینستا عکس خودم

اى جامِ به هم ريخته، صدبار نگفتم
با سنگ‌دلان يار مشو، مى‌شكنندت ؟!… # ادبی # نامردی

کپشن برای اینستا انگیزشی

‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ › # ادبی

کپشن برای اینستا کوتاه

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 » # ادبی

کپشن برای اینستا شاخ

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

کپشن برای اینستا زندگی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

کپشن برای اینستا انگیزشی

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست … # ادبی # نامردی

کپشن برای اینستا

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

کپشن برای اینستا زندگی

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

کپشن برای اینستا دخترونه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عکس خودم

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

کپشن برای اینستا

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

کپشن برای اینستا شاخ


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

کپشن برای اینستا

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

کپشن برای اینستا کوتاه

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

کپشن برای اینستا زندگی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

کپشن برای اینستا زندگی

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

کپشن برای اینستا شاخ

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

کپشن برای اینستا عکس خودم

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

کپشن برای اینستا انگیزشی

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

کپشن برای اینستا شاخ

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

کپشن برای اینستا شاخ

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

کپشن برای اینستا دخترونه

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

کپشن برای اینستا عاشقانه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

کپشن برای اینستا کوتاه

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

کپشن برای اینستا عاشقانه

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

کپشن برای اینستا انگیزشی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

کپشن برای اینستا عکس خودم

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

کپشن برای اینستا انگیزشی

من همینم که هستم

کپشن برای اینستا دخترونه

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

کپشن برای اینستا شاخ

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

کپشن برای اینستا زندگی

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

کپشن برای اینستا کوتاه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

کپشن برای اینستا

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

کپشن برای اینستا کوتاه

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

کپشن برای اینستا

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

کپشن برای اینستا کوتاه

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

کپشن برای اینستا

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

کپشن برای اینستا کوتاه

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

کپشن برای اینستا عاشقانه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

کپشن برای اینستا شاخ

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

کپشن برای اینستا زندگی

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

کپشن برای اینستا عاشقانه

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

کپشن برای اینستا زندگی

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

کپشن برای اینستا زندگی

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

کپشن برای اینستا انگیزشی

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

کپشن برای اینستا عکس خودم

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

کپشن برای اینستا

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

کپشن برای اینستا زندگی

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

کپشن برای اینستا کوتاه

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

کپشن برای اینستا عکس خودم

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

کپشن برای اینستا شاخ

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

کپشن برای اینستا دخترونه

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

کپشن برای اینستا زندگی

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

کپشن برای اینستا کوتاه

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

کپشن برای اینستا زندگی

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

کپشن برای اینستا انگیزشی

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

کپشن برای اینستا شاخ

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

کپشن برای اینستا عکس خودم

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

کپشن برای اینستا زندگی

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

کپشن برای اینستا شاخ

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

کپشن برای اینستا کوتاه

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

کپشن برای اینستا دخترونه

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

کپشن برای اینستا شاخ

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

کپشن برای اینستا عاشقانه

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

کپشن برای اینستا انگیزشی

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

کپشن برای اینستا انگیزشی

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

کپشن برای اینستا عاشقانه

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

کپشن برای اینستا زندگی

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

کپشن برای اینستا

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

کپشن برای اینستا عاشقانه

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

کپشن برای اینستا

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

کپشن برای اینستا عکس خودم

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

کپشن برای اینستا انگیزشی

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

کپشن برای اینستا عکس خودم

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

کپشن برای اینستا

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

کپشن برای اینستا انگیزشی

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

کپشن برای اینستا شاخ

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

کپشن برای اینستا انگیزشی

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

کپشن برای اینستا شاخ

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

کپشن برای اینستا دخترونه

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

کپشن برای اینستا عکس خودم

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

کپشن برای اینستا زندگی

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

کپشن برای اینستا انگیزشی

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

کپشن برای اینستا شاخ

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

کپشن برای اینستا عاشقانه

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

کپشن برای اینستا کوتاه

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

کپشن برای اینستا انگیزشی

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

کپشن برای اینستا عاشقانه

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

کپشن برای اینستا عکس خودم

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

کپشن برای اینستا زندگی

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

کپشن برای اینستا عکس خودم

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

کپشن برای اینستا شاخ

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

کپشن برای اینستا

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

کپشن برای اینستا شاخ

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

کپشن برای اینستا عکس خودم

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

کپشن برای اینستا

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

کپشن برای اینستا شاخ

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

کپشن برای اینستا دخترونه

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

کپشن برای اینستا عکس خودم

ای فلک تا کی کلک….

کپشن برای اینستا

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

کپشن برای اینستا انگیزشی

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

کپشن برای اینستا عاشقانه

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

کپشن برای اینستا انگیزشی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

کپشن برای اینستا کوتاه

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

کپشن برای اینستا کوتاه

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عاشقانه

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

کپشن برای اینستا شاخ

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

کپشن برای اینستا عاشقانه

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

کپشن برای اینستا دخترونه

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

کپشن برای اینستا زندگی

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

کپشن برای اینستا عاشقانه

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

کپشن برای اینستا شاخ

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

کپشن برای اینستا عاشقانه

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

کپشن برای اینستا انگیزشی

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

کپشن برای اینستا

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

کپشن برای اینستا کوتاه

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

کپشن برای اینستا عکس خودم

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

کپشن برای اینستا عکس خودم

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

کپشن برای اینستا

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

کپشن برای اینستا انگیزشی

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

کپشن برای اینستا دخترونه

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

کپشن برای اینستا دخترونه

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

کپشن برای اینستا دخترونه

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

کپشن برای اینستا کوتاه

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

کپشن برای اینستا عکس خودم

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

کپشن برای اینستا کوتاه

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

کپشن برای اینستا شاخ

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

کپشن برای اینستا کوتاه

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

کپشن برای اینستا شاخ

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

کپشن برای اینستا کوتاه

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

کپشن برای اینستا کوتاه

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

کپشن برای اینستا دخترونه

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

کپشن برای اینستا شاخ

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

کپشن برای اینستا

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

کپشن برای اینستا دخترونه

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

کپشن برای اینستا شاخ

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

کپشن برای اینستا عاشقانه

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

کپشن برای اینستا دخترونه

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عکس خودم

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

کپشن برای اینستا کوتاه

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

کپشن برای اینستا زندگی

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

کپشن برای اینستا دخترونه

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

کپشن برای اینستا عاشقانه

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

کپشن برای اینستا عکس خودم

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

کپشن برای اینستا دخترونه

چه حکمتی‌ست که در آغاز؛ نگاهِ من به سرانجام است…
# انگیزشی

کپشن برای اینستا

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

کپشن برای اینستا عکس خودم

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

کپشن برای اینستا عکس خودم

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

کپشن برای اینستا شاخ

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

کپشن برای اینستا عاشقانه

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

 بچه بازیست مگر عشق جگر می خواهد

کپشن برای اینستا شاخ

از خوشبختی یه چیزایی هممون‌ شنیدیم‌ ولی ندیدیم 😹🖕🏿

کپشن برای اینستا انگیزشی

بعضی وقتا تنها چیزی که نیاز داری کسیه که بتونه بخندونتت 🙂

کپشن برای اینستا

تنهایی یعنی دلت گرفته باشه همین الان یهویی اما کسی نباشه آرومت کنه 🙂

کپشن برای اینستا

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

کپشن برای اینستا کوتاه

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

کپشن برای اینستا انگیزشی

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

کپشن برای اینستا دخترونه

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

کپشن برای اینستا زندگی

دل نبند رهگذرم🤞🤞

کپشن برای اینستا دخترونه

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

کپشن برای اینستا انگیزشی

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

کپشن برای اینستا کوتاه

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

کپشن برای اینستا کوتاه

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

کپشن برای اینستا دخترونه

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

کپشن برای اینستا کوتاه

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

کپشن برای اینستا زندگی

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

کپشن برای اینستا عاشقانه

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟
# لاشی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

کپشن برای اینستا عاشقانه

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

‏آدما نه تنها وقتى كه بايد باشن نيستن بلكه وقتى هستن هم آدم نيستن..

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

بیو نوشته;کوتاه برای بیو و وضعیت و کپشن [ بیو نوشته کوتاه] | تاو بیو

کپشن برای اینستا عکس خودم

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

کپشن برای اینستا

🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿

کپشن برای اینستا

تُ ♡
ابدی ترین♡
اتفاقِ♡
زندگیم♡
هستی♡….❤️

کپشن برای اینستا دخترونه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

کپشن برای اینستا انگیزشی

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

کپشن برای اینستا شاخ

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

کپشن برای اینستا زندگی

هنذفریمو به نصف ادم های اطراف ترجیح میدم!

کپشن برای اینستا زندگی

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

کپشن برای اینستا زندگی

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

کپشن برای اینستا دخترونه

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 

کپشن برای اینستا عاشقانه

به غم گفتم از چیه من خوشت میاد🤔 گفت زیبایی چشات وقتی گریه میکنی 💔☺

کپشن برای اینستا عکس خودم

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

کپشن برای اینستا انگیزشی

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

⁦:-⁩خار بودیم🌵 گل به فدایش🥀 بچه ندار 💵❌بودیم دارا 💸به فدایش💔🌵⁦:-⁩

کپشن برای اینستا شاخ

پول شاید نتونه همه‌ی مشکلات زندگیمون رو حل کنه ولی کمک میکنه با یه تیپ خیلی آراسته باهاشون روبرو شیم

 

کپشن برای اینستا

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂

کپشن برای اینستا عاشقانه

وقتی عادما عز خاعک ساخته شدن طبیعیه کع کرم داشته باشن

کپشن برای اینستا انگیزشی

هَر کی با مَن مُشکِل داره مُشکِل گُشا اَبَلفض💯

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

کپشن برای اینستا کوتاه

بــرا چیــ داریـ پروفایـلـمو چکــ میـکـنیـ بیکار؟😐

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

نباشی جای خالیتو{پیتزا}پر میکنه:|

کپشن برای اینستا شاخ

قبلنح میگفتنح اینح بی صاحابوح بزار پایینح و بروح پایع درساتـ༒︎𒊹︎︎︎ᴥ︎︎︎𒊹︎︎︎ الانح میگنح این بی صاحابوح بگیروح برو پایع درصات:)シ︎꧁

کپشن برای اینستا کوتاه

[دنیا همه سَر به سَر خیال است،خیال💙☁️]

کپشن برای اینستا عکس خودم

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

کپشن برای اینستا شاخ

نه کسایی که جلوتن مهمن،نه کسایی که پشت سرتن،اونی که کنارت ایستاده مهم ترین آدم زندگیته⚜️🤎

کپشن برای اینستا عکس خودم

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

کپشن برای اینستا کوتاه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

کپشن برای اینستا عاشقانه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

کپشن برای اینستا زندگی

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

کپشن برای اینستا انگیزشی

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

کپشن برای اینستا زندگی

و خدایی که اسپانسر تمامِ آرزوهاست!

کپشن برای اینستا کوتاه

و ما در هیایویِ روزگار اگر آرامیم، دلمان به خدا گرم است…

کپشن برای اینستا کوتاه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

کپشن برای اینستا زندگی

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك

به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .

کپشن برای اینستا

کاش
مهرِ پاییز
به دلت بیفتد ،
برگردی …

🗯 علیرضا اسفندیاری

کپشن برای اینستا دخترونه

حرفاتون مس برگ درختی بود ک شاخه درخت قول داده بود اما وقتی ک پاییز رسید دلشو برد و اون برگ شاخه رو ول کردو با پاییز رفت…!

کپشن برای اینستا عاشقانه

اگه هنوز ترس داری می‌دونم
نگرانِ ریختن برگایی می‌دونم

کپشن برای اینستا

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

کپشن برای اینستا عکس خودم

‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ ›

کپشن برای اینستا دخترونه

‹ حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم.˘.˘ ›

کپشن برای اینستا زندگی

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂

کپشن برای اینستا عاشقانه

و منی ک از دل تاریکی ب اوج خورشید رسیدم🌎💫

کپشن برای اینستا شاخ

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

کپشن برای اینستا دخترونه

یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه☺️💔

کپشن برای اینستا

⃤💎 ناراحت نشو!حداقلش اینو یاد گرفتی که با هر کسی خیال نبافی

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜

کپشن برای اینستا

نامرد ترین معلم توزندگیم تجربه بود که اول امتحان گرفت بعددرس داد😊

کپشن برای اینستا عکس خودم

من دیگه
نیازی به آدمای جدید ندارم
اونایی که دورِ منن
هر روز یه آدم دیگه میشن 🙂

کپشن برای اینستا زندگی

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

کپشن برای اینستا دخترونه

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

کپشن برای اینستا کوتاه

میگما🤔
مامانش میدونه پسرش همه زندگی یه نفره😍😍

کپشن برای اینستا

من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

کپشن برای اینستا زندگی

خدایا قربونت برم تو که تو قرآن گفتی مهاجرت کنیم چرا تو انجیل به اونا نگفتی ویزا بدن:/

کپشن برای اینستا

‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙

کپشن برای اینستا عاشقانه

#جانانم
مرا آلوده کن به عطر تنت..

تا بگویند:

بوی بهشت میدهد پیراهنت

❤️#شبت_بخیر_عشقم❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کپشن برای اینستاگرام انگلیسی

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما
وجود داره که دنیا هر چقدرم
با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموشش کنیم، مثل امروز که
واسش لحظه شماری میکردم😍

تولدت مبارک عشقم 💝🎉🎈

کپشن برای اینستا عکس خودم

زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
“آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار”

کپشن برای اینستاگرام در مورد طبیعت

بهار 
نرسیده تمام می شود 
وقتی ،
" نبودنت " 
نحسی ِسیزده است . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *