کپشن اینستا فلسفی

کپشن اینستاگرام فلسفی

مقایسه خودتان با دیگران، در صورتی‌ کـه اعتماد بـه نفستان بالا باشد، خوب اسـت‌؛ می تواند در شـما ایجاد انگیزه کنه! اما متاسفانه بیشتر انسان‌ها این “قدرت” را ندارند، دچار ناراحتی میشوند.

کپشن اینستاگرام فلسفی

کپشن اینستا فلسفی

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …
پس همواره عشق بورزید که چیزی جز عشق مانا نیست

کپشن اینستاگرام فلسفی

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

کپشن اینستا فلسفی

قوی ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

کپشن اینستا فلسفی

باید به مردم اثبات می‌کردم
که چقدر اشتباه فکر می‌کنند
که وقتی پیر می‌شوند.
دیگر عاشق نمی‌شوند.
آن‌ها نمی‌دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می‌شوند.

کپشن اینستا فلسفی

به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .

کپشن اینستا فلسفی

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست …

کپشن اینستا فلسفی

بعضيا تو وقت خالی شون باهات حرف ميزنن بعضيا هم وقتشون رو خالى ميكنن تا باهات حرف بزنن

کپشن اینستا فلسفی

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستیانتظار نداشته باشکسی دیگه هم طرفدارت باشه !

کپشن اینستا فلسفی

هیچ وقت آدمی کـه بـه شـما میگه “حالم خوب نیست” رو بـه حال خودش رها نکنین، آدم بـه هرکسی نمیگه حالم بده…

کپشن اینستا فلسفی

اگر آرامش می‌خواهی.
مراقب مردم نباش …
اگر ادب می‌خواهی.
در کار کسی دخالت نکن.
اگر پند زندگی می‌خواهی.
در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

کپشن اینستا فلسفی

خدا زمین رو گرد آفرید تا به انسان بگه
همون لحظه ای که فکر می کنی به آخر دنیا رسیده ای
درست در نقطه آغاز هستی

کپشن اینستاگرام فلسفی

از دیگران شکایت نمی‌کنم
بلکه خودم را تغییر می‌دهم.
چرا که کفش پوشیدن راحت‌تر از فرش کردن دنیاست.

کپشن اینستاگرام فلسفی

معیار فقط ذاته …اگر برای پول یا ظاهریا موقعیت با کسی رابطه داریناون معیار نیست ، قیمتتونه !

کپشن اینستا فلسفی

عشق چیه؟؟
بـه نظرم عشق یه خطاست!!
خطایِ تشخیصِ غلط ؛ بین افراد..
انتخاب یه آدمِ معمولی از بین آدم هاي‌ِ معمولیِ دیگه
عشق خطایِ دید هست…
همین…

کپشن اینستاگرام فلسفی

وقتی داری  با کسی  درد و دل میکنیمثل اینه که بهش یه چکسفید امضا بدون تاریخ میدیتا هروقت هرجور خواست ازشاستفاده کنهمراقب باش که حرف دلترو با کی و کجا میزنی

کپشن اینستا فلسفی

من شکست نخورده‌ام.فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام کهدرست عمل نمی‌کند.توماس ادیسون

کپشن اینستا فلسفی

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیمولی گرفتیم…به بعضیا نباید رو میدادیم..ولی دادیم …با بعضیا نباید حرف می زدیم…که زدیماین از سخاوت ماست نه حماقتواسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کردولی حیف ما خیلی ولخرجیم

کپشن اینستاگرام فلسفی

از تمام دلتنگی ها، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم …

کپشن اینستا فلسفی

برای زیستن دو قلب لازم است :قلبی برای من…قلبی برای انسانی که من میخواهم…تا انسان را در کنار خود حس کنم…انسانی در کنارم…آینه یی در کنارم…تا در او بخندم….تا در او بگریم…

کپشن اینستا فلسفی

یک سری فیلمارو نباید دوبار دید کـه تاثیرشو از دست نده
یک سری آدما هم همینطور …

کپشن اینستاگرام فلسفی

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب

کپشن اینستاگرام فلسفی

دنیا مال آدم هاي‌ خوب نیست مال اوناییه کـه خوب بازی میکنن…

کپشن اینستا فلسفی

ما کارایی کـه باهامون میکنید رو یادمون نمیره ؛ فقط خودمون رو بـه فراموشی و بی تفاوتی می زنیم

کپشن اینستاگرام فلسفی

براى شاد بودن کافیست .کمتر فکر کنید،بیشتر احساس کنيدکمتر اخم کنید،بیشتر لبخند بزنیدکمتر قضاوت کنید ،بیشتر بپذیریدکمتر گلایه کنیدبیشتر سپاسگزار باشید

کپشن اینستا فلسفی

دنیا آنقدر وسیع هست کهبرای همه مخلوقات جایی باشد،پس به جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

کپشن اینستا فلسفی

در وجود همه ما یک منِ افسرده, یک منِ عصبانی، یک منِ شاد و یک منِ مضطرب وجود دارد. کدام من پیروز می شود؟ هر کدام که بیشتر تغذیه شود…

کپشن اینستا فلسفی

با ارزش ترین دارایی یک نفر یه
دوست رازدار هستش کـه هروقت بخواد
بتونه باهاش دردودل کنی !

کپشن اینستا فلسفی

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد استپس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینیدوین دایر

کپشن اینستاگرام فلسفی

بخوای واقع بین باشی می بیني تمام کسایی کـه گفتن شوخی کردم حرف دلشونو زدن !

کپشن اینستا فلسفی

هیچ وقتبرای چیزایی کهخودت میتونی به دست بیاری،به کسی التماس نکن!

کپشن اینستاگرام فلسفی

silence says a lot morethan you think.سکوت بیشتر از آنچه کهفکر کنی میگوید.

کپشن اینستاگرام فلسفی

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت

کپشن اینستا فلسفی

دیدی وقتی نخستین دکمه پیرهن رو اشتباه می‌بندی، تا آخرش اشتباه میشه؟
در واقع تو فقط توی بستن اولی خطا کردی ولی بـه ناچار تا تهش خطا میری.انتخاب رفیق هم همون نخستین دکمه‌ست.

کپشن اینستا فلسفی

live right nowthere might not be a tomorrow!همین الان زندگی کن ،شاید فردایی نباشه ..

کپشن اینستاگرام فلسفی

توی بهشت هم اگر بی رضایت خودت بروی ؛ برایت بدل می شود بـه جهنم !
چرا روزگار را بـه خودت سخت می کنی ؟ اگر دل ببندی ؛ هر خراباتی یک بهشت اسـت …

کپشن اینستا فلسفی

اگر پشت سر یک زن بد شنیدید بدانید دو حالت دارد:
اگر گوینده مرد است؛ بی شک توانایی به دست آوردن او را نداشته است!
اگر زن است بدانید توانایی رقابت با او را نداشته!

کپشن اینستاگرام فلسفی

حالم خوب استولی دلم تنگ آن روزهایی است کهمی توانستم از ته دل بخندم

کپشن اینستاگرام فلسفی

برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید
تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد . . .
(ناپلئون بناپارت)

کپشن اینستا فلسفی

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

کپشن اینستا فلسفی

انسان های بزرگ مانند دریایی هستند
که هر قدر سنگ در آن ها بیندازیم
متلاطم نمی شوند

کپشن اینستا فلسفی

بابام می‌گفت هروقت میوفتی زمین
دستتُ واسه کمک دراز نکن !
این مردم اگر ببینن داری جون میدی لگد
بـه جنازت نزنن شانس آوردی …

کپشن اینستا فلسفی

پاهاتون رو هنگام راه رفتن تصور کنیدپای جلویی غروری ندارهپای پشتی شرمنده نیست.چون هر دو میدونن موقعیتشون تغییر میکنه.زندگی هم همیشه در حال تغییره…پس هیچوقت امیدت رو از دست نده

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی مثل بادکنکه
اگر رهاش نکنی
هیچ وقت نمی فهمی
تا کجا می تونه اوج بگیره

کپشن اینستاگرام فلسفی

یه عده از تو متنفر هستن،
این برای این نیست کـه تو کاری کردی کـه کينه دارن،
دلیلش اینه کـه تمام کارهایی کـه اون‌ها آرزوش رو دارن
تو داری انجام میدی!

کپشن اینستا فلسفی

وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے
دیگہ بہ ڪسے تخفیف نمیدے…

کپشن اینستا فلسفی

ﺩﺳﺘﯽ ﺯ ﮐﺮﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ
ﺑﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼﺩﯾﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ، ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ

کپشن اینستاگرام فلسفی

به اَندازه‌ی تمومِ مَردونگی‌ های مَردای دُنیا
مَردونه پُشتتم رفیق

کپشن اینستاگرام فلسفی

دو درصد از مردم می‌اندیشند؛ سه درصد فکر میکنند کـه می‌اندیشند؛ و نود‌و‌پنج درصد حاضرند کـه بمیرند اما فکر نکنند!

کپشن اینستا فلسفی

دختــــــــر چیست؟
موجودی ست که فقــــط شـــیطونی هاش ….
به همه دنیـــــا می ارزه!

کپشن اینستا فلسفی

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK
هـمـه چـیـز درسـت میشـه

کپشن اینستاگرام فلسفی

Dᴏɴ’ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs
اجـازه نـده هیـچ کس پـاشو رو رویـاهات بـذاره

کپشن اینستاگرام فلسفی

خواهم اندیشید تا خدا هست، هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد. شدنی ها را انجام می دهم و تمام نشدنی هایم را به خداوند می سپارم.

کپشن اینستا فلسفی

همین که می دانم هستی وحالت خوب است
دنیایم زیباست

کپشن اینستا فلسفی

دقیقا از لحظه ای که حرف بقیـه واست مهـم نـیسـت
زنـدگـیت شـروع میشـه …

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگه با خودت دوست بشی هیچ وقت تنها نمی مونی …

کپشن اینستا فلسفی

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کنی و جشن بگیری
چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا می کنی

کپشن اینستا فلسفی

‏مهربانی گرچه آیین قشنگی ست اما
مهربان باشی رهایت می کنند …

کپشن اینستا فلسفی

عشق زندگی است و اگر عشق را از دست بدهی زندگی را از دست می دهی

کپشن اینستا فلسفی

جایی که عشق هست، زندگی هست. “مهاتما گاندی”

کپشن اینستاگرام فلسفی

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

کپشن اینستا فلسفی

داستان های عاشقانه همیشه برای دیگران رخ می داد تا امروز …***I’m not lazy. I’m on energy-saving mode
من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

کپشن اینستاگرام فلسفی

بعضى وقتها دفعه ى بعدى وجود نداره
شانس دوباره و وقت اضافه اى نيست
گاهى فقط “همین حالا” هست یا “هرگز”
فرصت ها را از دست ندهيد.

کپشن اینستا فلسفی

با تقریب بسیار خوبی میشه گفت از یک جایی بـه بعد دیگه نمیشه عاشق شد و اون حس و حالش رو داشت؛ بـه جاش یک چرتکه دستته همیشه.

کپشن اینستا فلسفی

حال همه ی ما خوب اسـت
اما تو باور نکن ؛
می داني هر قلبی دردی دارد
فقط نحوه ي ابراز ان متفاوت اسـت …
برخی ان را در چشمانشان
پنهان میکنند و برهی در لبخندشان !

کپشن اینستا فلسفی

اونجايى كه نه خودخورىِ گذشته رو بكنى و نه استرس آينده رو بكشى، يعنى دارى “زندگى” ميكنى..!

کپشن اینستا فلسفی

دنیا دو روز نیست، آدما دو روز بیشتر کنار هم نمیمونن این روزا

کپشن اینستا فلسفی

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.
مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!

کپشن اینستاگرام فلسفی

اعتماد هم نشون داد کـه مثل اعتیاد میتونه خانمان‌سوز باشه.

کپشن اینستاگرام فلسفی

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

کپشن اینستا فلسفی

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

کپشن اینستا فلسفی

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

کپشن اینستا فلسفی

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

کپشن اینستاگرام فلسفی

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

کپشن اینستا فلسفی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

کپشن اینستاگرام فلسفی

« پُر از دردَم..! »

کپشن اینستا فلسفی

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

کپشن اینستاگرام فلسفی

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »

کپشن اینستا فلسفی

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

کپشن اینستا فلسفی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

کپشن اینستاگرام فلسفی

عیب نداره تجربه شد 🙂

کپشن اینستا فلسفی

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

کپشن اینستاگرام فلسفی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

کپشن اینستاگرام فلسفی

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

کپشن اینستا فلسفی

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

کپشن اینستاگرام فلسفی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

کپشن اینستاگرام فلسفی

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

کپشن اینستا فلسفی

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

کپشن اینستاگرام فلسفی

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

کپشن اینستا فلسفی

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

کپشن اینستا فلسفی

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

کپشن اینستاگرام فلسفی

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

کپشن اینستاگرام فلسفی

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

کپشن اینستاگرام فلسفی

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

کپشن اینستا فلسفی

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

کپشن اینستا فلسفی

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

کپشن اینستا فلسفی

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

کپشن اینستاگرام فلسفی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

کپشن اینستا فلسفی

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

کپشن اینستا فلسفی

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

کپشن اینستاگرام فلسفی

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

کپشن اینستا فلسفی

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

کپشن اینستاگرام فلسفی

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

کپشن اینستا فلسفی

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

کپشن اینستا فلسفی

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کپشن اینستا فلسفی

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

کپشن اینستا فلسفی

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

کپشن اینستاگرام فلسفی

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

کپشن اینستاگرام فلسفی

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

کپشن اینستا فلسفی

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

کپشن اینستاگرام فلسفی

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

کپشن اینستاگرام فلسفی

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

کپشن اینستاگرام فلسفی

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

کپشن اینستاگرام فلسفی

شاخه تا آمد به برگش خو کند؛ پاییز شد..🍂

کپشن اینستا فلسفی

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

کپشن اینستا فلسفی

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

کپشن اینستا فلسفی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

کپشن اینستاگرام فلسفی

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

کپشن اینستا فلسفی

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

کپشن اینستا فلسفی

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

کپشن اینستا فلسفی

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

کپشن اینستاگرام فلسفی

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

کپشن اینستا فلسفی

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

کپشن اینستا فلسفی

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

کپشن اینستاگرام فلسفی

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

کپشن اینستاگرام فلسفی

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

کپشن اینستاگرام فلسفی

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

کپشن اینستاگرام فلسفی

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

کپشن اینستاگرام فلسفی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

کپشن اینستا فلسفی

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝

کپشن اینستاگرام فلسفی

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

کپشن اینستاگرام فلسفی

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

کپشن اینستا فلسفی

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

کپشن اینستا فلسفی

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

کپشن اینستا فلسفی

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

کپشن اینستاگرام فلسفی

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

کپشن اینستاگرام فلسفی

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

کپشن اینستاگرام فلسفی

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

کپشن اینستاگرام فلسفی

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

کپشن اینستاگرام فلسفی

متن کوتاه فلسفی عاشقانه زیبا مناسب بیو [پیشنهادی ] | تاو بیو

کپشن اینستاگرام فلسفی

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

کپشن اینستاگرام فلسفی

درخت را می برند 🌴 برای کاغد و کاغذ می گوید از آن…
# ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

چرا عشق کور است؟
چون مادرت عاشق تو شد
قبل از اینکه چهره‌ات را ببیند…
# مادر # دوستت دارم

کپشن اینستاگرام فلسفی

❲عقل بیهوده سَرِ طرح معما دارد
بازیَ عشق مگر شاید و اما دارد؟💛🍋❳
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

توی گالری یه نفر بودن چیز خوبیه، اما بودن توی دعاهای یه نفر واقعاً باارزشه♥️
# دوستت دارم

کپشن اینستا فلسفی

با قلبت باور کن، نه با چشمات # زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

کارما میگه،
بذار خودت تا ابد مال خودت باشی، چون تو کمیاب و قشنگی 🤍 # حقیقت # کارما

کپشن اینستاگرام فلسفی

بعضی آدما بارون رو حس میکنند،
ولی بقیه فقط خیس میشن…
# باران

کپشن اینستاگرام فلسفی

کاش انسان مثل شمع، فقط یک شب زندگی میکرد، اما در کنار پروانه‌اش …

کپشن اینستاگرام فلسفی

از عشق بهتر چيه ؟! 
اينكه عاشق كسى باشى كه بتونين دوتايى باهم يه امپراطورى بسازين.
# ادبی # دوستت دارم

کپشن اینستا فلسفی

دنبال کسی باش که به دنبال تو باشد،اینگونه اگر نیست به دتبال خودت باش
# ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

چه کسی آشوب درونت را می‌فهمد درحالی‌که در آرام‌ترین حالتت قرار داری؟
# بامعرفت # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

اين حرف و رفتار آدماست كه نشون ميده دوسِت دارن يا نه…
وگرنه كی قلب آدمارو ديده؟
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

دوست داشتن، گاهی فقط “تجسم” است. تو تمام وقت، بی آنکه بدانی، در آغوش منی …
# دوستت دارم # آرامش

کپشن اینستاگرام فلسفی

﹝بهار میگذرد،
خیز و دستِ دلبر گیر..^^✨﹞

#رهۍ‌معیری🌱
# ادبی # دوستت دارم

کپشن اینستاگرام فلسفی

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

کپشن اینستاگرام فلسفی

دریا بود،
در دنیایی که همه سراب بودند!

-آمین # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

منطق رو وارد رابطه‌هاتون نکنین، گاهی باید احمقانه همو دوست داشت.
# دوستت دارم

کپشن اینستاگرام فلسفی

دلتنگی،
اتفاق عجیبی است.
گویی که خواهی مُرد،
ولی نمی میری.
#جمال_ثریا
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

کپشن اینستا فلسفی

-اسکارلت تو فیلم جوجو ربیت به پسرش میگه : عاشق شدن مثل اینه که یه دسته پروانه دارن تو دلت پرواز می کنن ..🥺🤍
# ادبی # دوستت دارم

کپشن اینستاگرام فلسفی

که عشق
از پیله‌های مرده هم
پروانه می‌سازد 🖤
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

 همزمان در دو مکان زندگی می‌کنم:
اینجا که منم و 
آنجا که تویی…

#مارگارت_اتوود

 
# ادبی # دوستت دارم

کپشن اینستاگرام فلسفی

مثل آتشی ام که آغوش آب را میخواهد!
# دلتنگی # عشق یک طرفه

کپشن اینستاگرام فلسفی

صبور باش!
که اعجاز صبر، هم یعقوب…
را به وصال یار رسانید هم زلیخا رو # ادبی # دلتنگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

زمانی زندگی برات معنا پیدا میکنه، که تو از چیزی توی قلبت مراقبت کنی …
# حقیقت # دوستت دارم

کپشن اینستا فلسفی

«اهدافِ مشترک، بیشتر از عشق آدمارو به هم نزدیک میکنه»
 
# انگیزشی # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

به فاصله ی بینمان بگو، کوتاه بیاید ..!
# دلتنگی # دوستت دارم

کپشن اینستاگرام فلسفی

عشق زمانی اتفاق می‌افتد که کسی به تو قطعه‌ای از روحت را می‌بخشد، که هرگز نمی‌دانستی آن را گم کرده بودی … # دوستت دارم # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

متن فلسفی جدید/ متن های کوتاه فلسفی شهریور 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

کپشن اینستا فلسفی

کاشف لحضه های قشنگ زندگیت باش 🌿 # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

برای قضاوت هرکس باید مثل اون زندگی کنی:))🌱 # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

عجیب کلافه است این منِ من در میان نزاعِ عقل و افکار بی انتهای من! # زندگی # خسته

کپشن اینستاگرام فلسفی

[آرامش اولویت منہ هر وقت ، و هر جایے🍀💚] # انگیزشی # آرامش

کپشن اینستاگرام فلسفی

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱 # انگیزشی

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگر همیشه دنبال معنای زندگی بگردی هرگز زندگی نمیکنی!🖤🥀 # زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

نه دیگر به اعتماد اعتقادست نه به اعتقاد اعتمادی 🙂 # حقیقت # خسته

کپشن اینستاگرام فلسفی

کسی که می خواهد مثل خورشید بدرخشد اول باید مثل خورشید بسوزد🌞 # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

راه بهشتو جهنم نشون داد . . ! # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

“وَقـ‌تـ‌ی بَـ‌رای دیـ‌گَـ‌ران لُـ‌قـ‌مِـ‌ه بُـ‌زُرگـ تَـ‌ر اَز دَهـ‌انِـ‌شـ‌ان بـ‌اشـ‌ی آنـ‌هـ‌ا چـ‌اره ای نَـ‌دارَنـ‌د جُـ‌ز آنـ‌کِـ‌ه خُـ‌ردَت کُـ‌نَـ‌نـ‌د تـ‌ا بَـ‌رایِـ‌شـ‌ان اَنـ‌دازه شَـ‌وی ؛مُـ‌راقِـ‌ب مُـ‌عـ‌اشِـ‌رَت هـ‌ایَـ‌ت بـ‌اش . . !

کـ‌تـ‌اب زنـ‌دگـ‌ی و هـ‌نــ‌ر‌ پـ‌یـ‌کـ‌اسـ‌و # ادبی # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

تیره رفته بر نمی گردد ب آغوش کمان

کلامت را بسنج # ادبی # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

ما به تکرار خطا استادیم…جرم راه رفتن نیست…راه هموار نیست □⁦■ # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

شکسپیر روزی گفت:
بخاطر اینکه کفش نداشتم، گریه کردم
اما وقتی که یه نفرو دیدم که پا نداشت،
دست از گریه کشیدم.
زندگی پر از نعمته
فقط ما براشون ارزش قائل نیستیم…! # زندگی # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

هر کس زِ تو بد کرد بدون قانون انسانیت همین است:)🍃🥀 # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

آدم‌خوب‌و‌بد‌وجود‌نداره!
فرشته‌ی‌تو‌،می‌تونه‌شیطان‌زندگی‌یه‌آدم‌دیگه‌باشہ! # ادبی # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

خدایا آدم ها رو از دست کسایی که ادعا دارن کار تورو انجام میدن نجات بده.. # خدا

کپشن اینستا فلسفی

حسرت واقعى را آن روزى ميخورى

كه ميبينى، به اندازه ى سن و سالت زندگى نكرده اى … # زندگی

کپشن اینستا فلسفی

محبت را به دل دادم صنایع سینه میخواهد به یاد یکدیگر بودن دل بی کینه میخواهد . # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

تو زندگی نمیتونی بفهمی چی بدست آوردی و چی از دست دادی اما چیزی که امروز از دست میدی فردا بدست میاری # زندگی # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

هیچ آدمی بی نقص نیست هر آدمی یجایی ب دل یکی میشینه و برای او خودشو بهتر میکنه… # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

سختی‌ها برای این نیستند که شما را متوقف کنند و درهم بشکنندسختی‌ها وجود دارند تا شما را آماده کنند و رشد و پیشرفت دهند # انگیزشی

کپشن اینستاگرام فلسفی

تلاش برای دانستن؛بیماریست

هرچه کمتر بدانی،بهتر است # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

موسیقی احساساتی را بیان می‌کند که با کلمات قابل بیان نیستند.
-ویکتور هوگو # ادبی # موسیقی

کپشن اینستاگرام فلسفی

هميشه يادمان باشد

که نگفته ها را ميتوان گفت !

ولی گفته ها را نميتوان پس گرفت …

چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ، شکست با کوزه است …

دلها خیلی زود از حرفها می شکنند !

مراقب گفتارمان باشیم …🤍 # ادبی # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

نيازى نيست براى زيبايى ات سختى بكشى…🤌🏿🤍 # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

این روزها طرح روی جلد آدمهاست

که پرفروششان میکند ، نه متنشان . . . # ادبی # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

یه دختر باهوش میدونه چجوری عاشق بشه اما یه دختر باهوش تر میدونه عاشق کی بشه. # زندگی

کپشن اینستا فلسفی

رنج را دوست ندارم، هرگز دوست نخواهم داشت،

اما باید قبول کنم که آموزگار خوبی است. ‏ # ادبی # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

جای زخم افکار از هر زخم دیگری عمیق تر است

_ مادام پامفری🍏 # ادبی # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

واژه به واژه کلماتِ جملاتِ من مفهومی عمیق دارد ولی مبهم! # متفرقه # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

یک نفر نیست ؟ مرا قسمت ت گرداند ؟
کار خیر است اگر !
این شهر مسلمان دارد 🙂 # عشق یک طرفه

کپشن اینستاگرام فلسفی

ژرف ترین قسمت مغز هم عاجز است از فیلتر کردن افکار بی انتهای من! # متفرقه

کپشن اینستا فلسفی

به یاد خسرو شکیبایی که می‌گفت:
عشق همه چیز رو شفا میده الا خودشو… # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

؛تاریخ را برندگان مینویسند تاریخی که پر از دروغ هست # حقیقت # دروغ

کپشن اینستاگرام فلسفی

انسان ها از لحظه تولدتان به شما عشق می ورزند و هنگامی که از این دنیا میروید هم شمارا دوست دارند ؛

ما بین این دو دست شماست که چطور بگذرانید (= # زندگی # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

قانون مثل تار عنکبوت میماند، فقط میتواند مگس هاے کوچک را شکــار کند.

✯آدولف هیتلر✯ # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

کائنات نه مهربونه نه بد جنس تو نمیتونی هیچ وقت جلوشو بگیری باید بسازی # حقیقت # انگیزشی

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگه بخوای ببینی کی لایق چیه باید برای تک تک آدمای جهان گریه کنی✨ # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

کاش میتونستم از همه‌ی زمان‌هام پاکت کنم؛

ولی انگار تو خود زمانی # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

” حافظه ” نوعی داروخانه یا آزمایشگاه شیمی است!

در آن هرچه بخواهی موجود میباشد؛

گاهی در آن اتفاقی دستت به آرام بخش و گاهی به زهری خطرناک میرسد! # خسته # حقیقت # آرامش

کپشن اینستاگرام فلسفی

دامبلدور: هری، رنج کشیدن نشون میده تو هنوز یک انسانی! درد بخشی از انسان بودنه.
پاتح فریاد زد: پس من نمی‌خوام انسان باشم.🍏💚 # ادبی # زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

گیرم که خلق بنوشی به جای آب

در دادگاه خالق یکتا چه میکنی …..؟ # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

بدترین مانع خوشی زندگی آن افکاری است که پریشان می‌کنند مغز ساده را و همچون جمجمه می‌شوند قفس برای او اما با تفاوت اینکه آن قفس برایش حتمی چون حیات است و این قفس چون چاهی تنگ خفه می‌کند اورا! # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

وفاداری و‌ خیانت نکردت در رابطه لطف و محبت نیست
بلکه وظیفه ماست این و بدونیم در هر حال با رعایت این چیزا ما منتی بر سر طرف مقابل نداریم و این جز مسئولیت های ماست. # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

اول ز همه زود بخواب، شب به سحر کن / این خصلت نیک را همه عادت به دلت کن # ادبی # انگیزشی

کپشن اینستاگرام فلسفی

ذهن یک چیز پیچیده و چند لایه است پاتر … یا حداقل، اکثر ذهن‌ها اینجوری هستند🕸

_ پروفسور اسنیپ 🌚 # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

پدرم ساعت ۸ صبح مرد. ما مجبور بودیم شب‌ش بخوابیم. سه روز بعد خاک‌ش کردیم. دوباره مجبور بودیم شب‌ش بخوابیم. غذا هم مجبور بودیم بخوریم. ما زنده بودیم. مجبور بودیم. صدهزار نفرم با هم کشته بشن تهش مجبوریم بخوریم و بخوابیم، چون زنده‌ایم.

عليرضا روشن
# حقیقت # زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

کپشن اینستا فلسفی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwardsما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

کپشن اینستا فلسفی

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

کپشن اینستا فلسفی

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

کپشن اینستا فلسفی

The kites always rise with adverse windsبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

کپشن اینستا فلسفی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

کپشن اینستاگرام فلسفی

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personalityروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

کپشن اینستا فلسفی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

کپشن اینستا فلسفی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

کپشن اینستاگرام فلسفی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

کپشن اینستا فلسفی

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

کپشن اینستاگرام فلسفی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

کپشن اینستاگرام فلسفی

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

کپشن اینستاگرام فلسفی

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

کپشن اینستاگرام فلسفی

The trouble is you think you have time.-Buddhaمشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

کپشن اینستا فلسفی

Life is short
appreciate each day like it was your lastزندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

کپشن اینستا فلسفی

Live for ourselves not for showing that to othersبراي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

کپشن اینستاگرام فلسفی

Be the change you wish to see in the world.تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

کپشن اینستا فلسفی

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

کپشن اینستا فلسفی

Live for yourself.برای خودت زندگی کن

کپشن اینستاگرام فلسفی

In real love you want the other person’s good.In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

کپشن اینستاگرام فلسفی

A distant tour begins with one step…سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

کپشن اینستاگرام فلسفی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

کپشن اینستاگرام فلسفی

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded awayعزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

کپشن اینستاگرام فلسفی

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

کپشن اینستا فلسفی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

کپشن اینستا فلسفی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

کپشن اینستا فلسفی

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

کپشن اینستا فلسفی

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

کپشن اینستا فلسفی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

کپشن اینستا فلسفی

So it goes.-Kurt Vonnegutزندگی می‌گذرد

کپشن اینستاگرام فلسفی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

کپشن اینستا فلسفی

You’re nothing short of my everything.تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

کپشن اینستا فلسفی

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

کپشن اینستا فلسفی

Prove yourself
to yourself
not othersخودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

کپشن اینستا فلسفی

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

کپشن اینستا فلسفی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

کپشن اینستاگرام فلسفی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

کپشن اینستا فلسفی

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزماگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهدتو اصلا عاشق نیستی

کپشن اینستا فلسفی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

کپشن اینستا فلسفی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

کپشن اینستا فلسفی

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

کپشن اینستاگرام فلسفی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

کپشن اینستا فلسفی

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

کپشن اینستاگرام فلسفی

Life is a one time offer, use it well.زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

کپشن اینستاگرام فلسفی

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

کپشن اینستاگرام فلسفی

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners changeخیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

کپشن اینستاگرام فلسفی

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise againاهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

کپشن اینستا فلسفی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

کپشن اینستا فلسفی

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

کپشن اینستا فلسفی

Keep your head up
you day is comingسرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

کپشن اینستاگرام فلسفی

Try and fail, but never fail to try.-Jared Letoسعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

کپشن اینستا فلسفی

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mendیه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

کپشن اینستا فلسفی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

کپشن اینستاگرام فلسفی

Sun lights up the daytime
And moon lights up the nightنور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

کپشن اینستاگرام فلسفی

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

کپشن اینستا فلسفی

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….می میرم

کپشن اینستا فلسفی

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

کپشن اینستا فلسفی

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

کپشن اینستاگرام فلسفی

.There are things that are so serious that you can only joke about themچیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

کپشن اینستا فلسفی

I love all the starsin the sky,but they are nothingcompared to the onesin your eyes!Love U!تمام ستاره های اسمان را دوست دارماما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچندتو را دوست دارم

کپشن اینستاگرام فلسفی

if you can’t be kind, be quietاگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

کپشن اینستا فلسفی

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your headچقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

کپشن اینستاگرام فلسفی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.-Lou Holtzزندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

کپشن اینستا فلسفی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

کپشن اینستاگرام فلسفی

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

کپشن اینستاگرام فلسفی

I don’t want a perfect life.
I want a happy lifeمن یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

کپشن اینستا فلسفی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

کپشن اینستا فلسفی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

کپشن اینستا فلسفی

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

کپشن اینستاگرام فلسفی

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.-Buddhaدر گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

کپشن اینستاگرام فلسفی

Desire makes the impossible, possibleخواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

کپشن اینستا فلسفی

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

کپشن اینستاگرام فلسفی

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

کپشن اینستا فلسفی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

کپشن اینستاگرام فلسفی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

کپشن اینستاگرام فلسفی

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم! این دیگر چه دنیایی است؟ویکتور هوگو

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی… اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی. کودک من! تساوی فقط در آن جایی که تو هستی وجود دارد مثل آزادی. ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم.اوریانا فالاچی

کپشن اینستاگرام فلسفی

آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛ چه بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث

کپشن اینستاگرام فلسفی

کامپیوتر همان انسان توسعه یافته است:هوشمند، اما بدون اخلاق.جان ازبورن

کپشن اینستاگرام فلسفی

عادت کنید که به دیگران کمک کنید، خواهید دید که نمی توانید از این کار دست بکشید.جان ماکسول

کپشن اینستا فلسفی

مردم از من می پرسند چه زمان قصد بازنشستگی دارم. من به آنها می گویم هم اکنون هم بازنشسته هستم. من آن چیزی را که سرگرم انجامش هستم کار نمی دانم.نورمن برودسکی

کپشن اینستاگرام فلسفی

هیچ کس نمی تواند به تنهایی از زیبایی ای که درک می کند لذت ببرد.جبران خلیل جبران

کپشن اینستاگرام فلسفی

به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.پاول ویلسون

کپشن اینستا فلسفی

تنها یک چراغ است که مرا هدایت می کند و آن چراغ تجربه است.پاتریک هانری

کپشن اینستا فلسفی

شما هم می توانید هر کاری را که دوست دارید، بکنید؛ اگر فقط باور کنید که می توانید.جک کانفیلد

کپشن اینستاگرام فلسفی

من فکر می کنم هیچ احساسی، رهایی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد، زمانی که جرأت کنی در زندگی مانند یک اتومبیل بچرخی و دور بزنی.ماریه بونه ویس

کپشن اینستاگرام فلسفی

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند.مارک تواین

کپشن اینستاگرام فلسفی

ما را مثل عقرب بار آورده‌اند؛ مثل عقرب !ما مردم ، صبح که سر از بالین ورمی‌داریم تا شب که سر مرگمان را می‌گذاریم، مدام همدیگر را می‌گزیم …!محمود دولت آبادی

کپشن اینستاگرام فلسفی

کافیه هدف داشته باشی!اون وقت دنیا،به اختیارِ تو می چرخه.تو یک حرکت کوچک کن،گردش دومینو شروع میشه.

کپشن اینستاگرام فلسفی

دو چیز را هرگز به دیگران نشان ندهید:
اولی آن چیزی که نیستید
دومی همه آن چیزی که هستید

کپشن اینستاگرام فلسفی

لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی مثل آب توی ليوانه ترک خورده می مونه..بخوری تموم ميشهنخوری حروم ميشهاز زندگيت لذت ببر چون در هر صورت تموم ميشه…بهروز وثوقی

کپشن اینستا فلسفی

قضاوت و پیش داوری درباره یک شخص مشخص نمی کند او کیست
مشخص می کند که شما چه کسی هستید

کپشن اینستاگرام فلسفی

مهم نیست
چقدر تحصیل کرده‌ای
چقدر با استعدادی
یا چقدر ثروتمندی
نحوه رفتارت با دیگران
خودش همه چیز را
راجع به تو می‌گوید

کپشن اینستاگرام فلسفی

آرامش یعنی …
میان صدها مشکل …
خیالت نباشد
لبخند بزنی چون می‌ دانی
خدایی داری که هوایت را دارد …
که با بودنش هم چیز حل می‌شود …

کپشن اینستاگرام فلسفی

در بدترین روزها امیدوار باش
که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابرها می بارد

کپشن اینستا فلسفی

به طور کلی اشخاصی که زیاد می‌دانند
کم حرف می‌زنند و کسانی که کم می‌دانند
پرحرف هستند
“ژان ژاک روسو”

کپشن اینستا فلسفی

کسی که امروز از دیروز آگاه‌تر نباشد
انسان خردمندی نیست
“آبراهام لینکلن”

کپشن اینستاگرام فلسفی

بهترين معلم ها آنهايی هستندكه به تو نشان می دهند؛كجا را نگاه كنیاما نمی گويند چه ببينی . . .الكساندرا.ترنفر

کپشن اینستا فلسفی

زندگی همانند یک جاده طولانی در سفری کوتاه است

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی کامل نیست بنابراین به گونه ای رفتار نکن که گویا کامل است …
فقط زندگی کن

کپشن اینستا فلسفی

خدایا دانشی ده غم نگیرم
بده آرامشی، ماتم نگیرم
خدایا از شهامت بی نصیبم
شهامت ده که آرامش بگیرم

کپشن اینستا فلسفی

اغلب مردم تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش می‌کنند
اما یک اهانت را سال‌ ها به‌ خاطر می‌سپارند …!
آن‌ ها مانند آشغال‌ جمع‌ کن‌ هایی هستند که
هنوز توهینی را که مثلا بیست‌ سال پیش به آن‌ها شده با خود حمل می‌کنند
و بوی ناخوشایند این زباله‌ ها همواره آنان را می‌آزارد …!
برای شادبودن باید بر «افکار شاد» تمرکز کنید و باید ذهن خود را از
زباله‌های تنفر، خشم، نگرانی و ترس رها کنید …!

کپشن اینستا فلسفی

زندگی خودش برای‌تان دردورنج به همراه خواهد آورد.مسئولیت شما شادی آفریدن است.میلتون اریکسو

کپشن اینستا فلسفی

دو چیز شخصیت ات را تعین می کند :
صبر وقتی چیزی نداری
رفتارت وقتی همه چیز داری !

کپشن اینستا فلسفی

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم
اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده‌ایم …!

کپشن اینستاگرام فلسفی

آرامش چیست؟!
نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوی خدا
نگاه به درون و دیدن خدا
لحظه های تان سرشار از بوی خدا

کپشن اینستاگرام فلسفی

گاهی کودک باش
جدی بودن را فراموش کن
کودکان آرامش بیشتری دارند
بزرگ تر که می شوی زیباتر سخن می گویی
ولی احساس و طراوتت را از دست می دهی!
کودک بودن کوچک بودن نیست
لذت بردن‌ است

کپشن اینستاگرام فلسفی

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

کپشن اینستاگرام فلسفی

یک فردِ خوب
همیشه در ذهنِ تو می مانَد
یک فردِ بهتر
همیشه در رویای تو می مانَد
اما
یک فرد راستگو
همیشه در قلب تو می مانَد.

کپشن اینستاگرام فلسفی

به‌تصور او، مردم جاهل و توده‌های ناآگاه، مشمئزکننده و منفورند، آن‌ها به‌سان گرگ‌هایی هستند که فقط با گوشت می‌توان آن‌ها را ساکت کرد.لئو تولستوی

کپشن اینستاگرام فلسفی

هر روز که از خواب بیدار میشین به خودتون و وجدان تون قول بدین آدم خوبی باشین
شاید اینجوری دنیا جای قشنگ تری شد

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
زندگی لحظه هاییه که نفس، تو سینه ت حبس می شه!

کپشن اینستا فلسفی

تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد
اندیشه های منفی خود او است
“کنفسیوس”

کپشن اینستاگرام فلسفی

کفشی که مناسب پای یک نفر است،
برای شخص دیگری آزار دهنده است
به همین ترتیب هیچ دستور العملی
برای زندگی وجود ندارد که
برای همه ی افراد مناسب باشد

کپشن اینستاگرام فلسفی

برای رسیدن به قله موفقیت می بایست
در زندگی سه کلمه را فراموش کرد :نمی تونم
نمی دونم
نمیشهیعنی تو :می تونی
می دونی
و میشه

کپشن اینستاگرام فلسفی

تنها زمانى “صبور”خواهى شد،
که “صبر”را یک”قدرت”
بدانی نه یک “ضعف”…
آنچه “ویران مان” مى کند
“روزگار” نیست !
حوصله ی “کوچک”
براى “آرزوهاى بزرگ” ماست …

کپشن اینستاگرام فلسفی

تولد، ستاره زندگی
زیبایی، هنر زندگی
عشق، بخشی از زندگی است
اما تو قلب زندگی هستی

کپشن اینستا فلسفی

گذشته تجربه است
زمان حال امتحان است
و آینده انتظار
از تجربیات خود در امتحانات استفاده کنید تا به انتظارات خود برسید

کپشن اینستاگرام فلسفی

ما باید به زندگی معنا بدهیم نه این که منتظر بمانیم تا زندگی به ما معنا دهد

کپشن اینستاگرام فلسفی

انرژیی که از خودمون منعکس می کنیــمحتی پیش از اینکه حرف بزنیــمما رو معرفی می کنــد.مثبت باشیــم …

کپشن اینستا فلسفی

زندگیتو روی دُور مثبت تنظیم کنمثبت بیاندیش،مثبت عمل کن،مثبت حرف بزن؛تا نتایج کارت مثبت ،از آب در بیادبه توانایی هات شک نکن

کپشن اینستاگرام فلسفی

از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن. افراد کوچک، آرزوهایدیگران را کوچک می شمارند؛ ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم می توانی بزرگ باشی.

کپشن اینستا فلسفی

فرهنگ همیشه وحشتناک ترین چیز برای یک دیکتاتور است زیرا مردمی که کتاب بخوانند هرگز برده نخواهند شد …!!

کپشن اینستاگرام فلسفی

یادمان باشهموفق ترین انسانها آنهایی نیستند که به ثروت یا قدرت رسیده اند، بلکه کسانی اند که هیچگاهدیگران را نرنجانده اند، دل کسی را نشکسته اند و باعث غم و اندوه هیچکس نشده اند.

کپشن اینستاگرام فلسفی

ﺑﺎﺩﺑﺎﺩﮎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﻣﯿﺒﺮﺩﮐﻪ ﻧﺨﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪﻧﮕﺬﺍﺭ ﻫﯿﭻ ﻧﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪﻧﺦ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻖ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎﯼﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ هستند ﻭ ﺑﺲ!

کپشن اینستا فلسفی

یه عده ازتو متنفر هستن،این برای این نیست کهتو کاری کردی که تنفر دارن؛دلیلش اینه کهتمام کارهایی که اونهاآرزوش رو دارنتو داری انجام میدی!

کپشن اینستاگرام فلسفی

چیزی که باعث غرق شدنت میشه افتادن توی آب نیست!….موندن زیر آب و بالا نیومدنه.مراقب باش تو اشتباهات خودت نمونی!

کپشن اینستا فلسفی

امواج زندگی را بپذیر؛حتی اگر گاهیتو را به عمق دریا ببرندآن ماهی آسودهکه بر سطح دریا میبینیمرده است…

کپشن اینستا فلسفی

سالها گذشت تا من فهمیدم آدمها احتیاج دارن سفر برن. احتیاج دارن از زندگی لذت ببرن و لذت بردن برای آدمها متفاوت معنی میشه…یکی از ﻫﻴﺎت امام حسین لذت میبره یکی از مهمونی رفتن. یکی تو سفر مکه اقناع میشه یکی تو سفر تایلند.اینا همشون برای من آدمهای محترمی هستن.سالها گذشت تا من فهمیدم نباید به دلخوشی های آدمها گیر بدهمچون آدمها با همین دلخوشی ها سختی های زندگی رو تحمل میکنن.لطفا به دلخوشی دیگران گیر ندهید !

کپشن اینستا فلسفی

هوای همدیگه رو، داشته باشید “دل نشکونید” و یا«قضاوت نکنید» و هنجارهای زندگیکسی رو “مسخره نکنید” لطفاً! به غصـه کسی اصلاًنخندید و به راحتی از کسی گذر نکنید! زندگی فقطدو روزه! “هوای دلتون داشته باشید”

کپشن اینستا فلسفی

زندگی تنها یکبار است،پس کارهایی را بکن که خوشحالت میکنه و با کسانی باش که باعث میشن لبخند به لبت بیاد.

کپشن اینستا فلسفی

آدمها ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ هستند؛ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ…ﺑﺎ ﭘﻮﻝ…با شغل…با مقام…ﺑﺎ همسر…اما ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.خوشبختی یعنی:احساس رضایتاز هرچه داریمو هرچه هستیم

کپشن اینستاگرام فلسفی

به تقویم ها اعتمادی نیستاگر تحولی در دل و زندگیت روی داد مبارک است؛راز نو شدن را باید دانستو گرنه بهار یک فصل تکراریست!گذشت عمر تبریک ندارد…صافی دلها و نو شدن ها تبریک دارد…شاد ترین ایام را برایتان آرزو دارمنه برای امروز ، بلکه برای فردای هر روز .

کپشن اینستا فلسفی

سوختن کمال عشق است
اما آنها که سوختن پروانه در آتش شمع را کمال عشق می‌دانند
کجایند که سوختن انسان در آتش عشق را به نظاره بنشینند؟

کپشن اینستا فلسفی

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند
کمتر کسی باور می کند
ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند
همه باورشان می شود . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا
به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .

کپشن اینستا فلسفی

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

گاه یک حرف
یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد و
گاه یک حرف
یک عمر آدم را سرد میکند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

مرگ انسان زمانیست که ،نه شب بهانه ای برای خوابیدن داردو نه صبح دلیلی برای بیدار شدن

کپشن اینستاگرام فلسفی

به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش ،حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد.

کپشن اینستا فلسفی

درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهنددر آتش کوره ها ساخته شده است .

کپشن اینستاگرام فلسفی

وقتی کسی به زندگیتان وارد میشود
خدا او را به دلیلی میفرستد
یا برای درس گرفتن از او
و یا برای ماندن با او برای همیشه . . .

کپشن اینستا فلسفی

زندگی همۀ وقت فوق العاده و کامل نیست؛
اما همۀ وقت همانی هست که تو میسازی……
پس آن را به یادماندنی بساز،
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد

کپشن اینستا فلسفی

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد،
چنان عشق بورز …
که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود …
و طوری مفید زندگی کن …
که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود
این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم …
پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن .
می داني
روزها بلاخره به شب میرسند.
تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش دوست من ..

کپشن اینستاگرام فلسفی

باید بتونی
موفقیت دیگران را تحمل کنی.
موفقیت دیگران را تحسین کنی.
موفقیت دیگران را تقلید کنی.
به شیوه خودت پیروز شوی.
ماه را نشانه بگير، اگر به هدف نزني،يكي از ستاره ها را خواهي زد.

کپشن اینستاگرام فلسفی

نه تو می‌مانی و نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت
آن چنانی که فقط خاطره اي خواهد ماند

کپشن اینستاگرام فلسفی

هم نیست مشکلات شما بزرگ باشند،ولی مهم هست که راه حل هاي شما بزرگ باشند،یه مشکل کوچک می تواند شما را از پا دربیاورد ولی یه مشکل بزرگ و با راه حل بزرگ می تواند از شما قهرمان بسازد!

کپشن اینستاگرام فلسفی

آرامش يعني …
ميان صدها مشكل….
خيالت نباشد
لبخند بزني چون ميداني
خدايي داري كه هوايت را دارد …
كه با بودنش همۀ چيز حل می شود…

کپشن اینستاگرام فلسفی

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

کپشن اینستاگرام فلسفی

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

کپشن اینستاگرام فلسفی

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

کپشن اینستا فلسفی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

کپشن اینستا فلسفی

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

کپشن اینستاگرام فلسفی

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

کپشن اینستا فلسفی

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳ # زندگی # آرامش

کپشن اینستا فلسفی

سال ها عشق در دقیقه ای نفرت فراموش میشود

کپشن اینستا فلسفی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

کپشن اینستاگرام فلسفی

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

کپشن اینستا فلسفی

ࡅ߳ࡐ ܩߊ‌ܠܭ ܦ߳ܠࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅ࠭ࡊ ❪♥️❫‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

کپشن اینستا فلسفی

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

کپشن اینستا فلسفی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

کپشن اینستا فلسفی

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

کپشن اینستا فلسفی

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

کپشن اینستا فلسفی

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

کپشن اینستا فلسفی

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد. # ادبی # دروغ

کپشن اینستا فلسفی

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

کپشن اینستا فلسفی

متن کوتاه در مورد حقیقت | بیو حقیقت | تاو بیو

کپشن اینستا فلسفی

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂 # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/
# حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

کپشن اینستاگرام فلسفی

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده… # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

‌ حقیقت ترسناک ترین چیز این دنیاست!シ︎🖤 ‌ # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

دِل اَگهـ خوش نباشه#هیچی قَشَنگ نی🔗🖤:) # ادبی # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست! # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

هَر‌آدَمی‌با‌ڪاراش‌لیاقَتِشو‌فَریاد‌میزَنِه!! # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

گیر کردیم بین «ساعتی» که نمیگذره و «عمری» که زود میگذره….:))
# حقیقت # زندگی

کپشن اینستا فلسفی

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂
# حقیقت # کارما

کپشن اینستا فلسفی

مثلِ مویت حرفِ مردم را رها کن پشتِ گوش…
# حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

یجایی خوندم:
یجای دنیا یکی هست که بهت فکر میکنه🙂❣
تصورشم قشنگه💛👑
  # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

و ماها امیدوار ترین افسرده های جهانیم..🖤 # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

آرامش خودتو فدای بیشعوری دیگران نکن!
اینو دوبار بخون!!

 
# حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

یاد بگیر گاهی بتونی سنگدل باشی، همیشه نمیشه مهربون بود! 『🥺🖤』 # حقیقت

کپشن اینستاگرام فلسفی

خواهی،نخواهی
عمر میگذرد… # حقیقت

کپشن اینستا فلسفی

بهت میگم میدونی قشنگ‌‌ترین عکسی که ازت دیدم، کدومه؟میگی کدومه؟ نشونم بده!بعد لابد منتظری یکی از اون پرتره‌های جذابت که عکاس ازت گرفته رو برات بفرستم!ولی من اولین سلفی‌ِ تار و تاریکی که باهم گرفتیم و میفرستم برات و میگم این قشنگ‌ترین عکسته!ببین لبخندتو!بهم میگی عه من تاحالا تو این عکس فقط حواسم به تو بود!ندیده بودم خودمو!حالا تو خودت اصن دقت کردی لبخندت تو همین سلفیه قشنگ‌ترین لبخندِ زندگیته؟منم جوابتو این شکلی میدم:همونجور که یه سلفی تار دونفره می‌ارزه به صدتا عکس تکی هنری قشنگ، کنار تو بودن حتا تو شرایط بد، می‌ارزه به همه‌چیو داشتن ولی بدونِ تو بودن!من خیلی وقته از زندگیم هیچی نمیخوام!جز تویی که همه چیز منی!

کپشن اینستاگرام فلسفی

در تاریکینه بُعد مکان مهم استو نه زمان.تو بگوپشت پلک هایمان،کجای زمان ایستاده ایم؟

کپشن اینستا فلسفی

خار خندید و به گل گفت سلامو جوابی نشنیدخار رنجید ولی هیچ نگفتساعتی چند گذشتگل چه زیبا شده بوددست بی رحمی نزدیک امدگل سراسیمه ز وحشتافسردلیک ان خار در ان دست خزیدو گل از مرگ رهیدصبح فردا که رسیدخار با شبنمی از خواب پریدگل صمیمانه به او گفت سلامگل اگر خار نداشتدل اگر بی غم بوداگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبودزندگی عشق اسارت قهر و اشتیهمه بی معنا بود

کپشن اینستا فلسفی

حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر کس رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند …

کپشن اینستا فلسفی

من و یاد توهو غم تنهاییرفقا بم میگن لب پرتگاهی

کپشن اینستا فلسفی

فرودگاه‌ها بوسه‌های بیشتری از سالن‌های عروسی به خود دیده‌اند
و دیوارهای بیمارستان‌ها بیشتر از عبادتگاه‌ ها دعا شنیده‌اند … !

کپشن اینستاگرام فلسفی

توکل چه کلمه زیبایی‌ست …
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم

کپشن اینستاگرام فلسفی

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
.
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم
.
رضا_کریم_پور

کپشن اینستا فلسفی

خار خندید و به گل گفت سلامو جوابی نشنیدخار رنجید ولی هیچ نگفتساعتی چند گذشتگل چه زیبا شده بوددست بی رحمی نزدیک امدگل سراسیمه ز وحشتافسردلیک ان خار در ان دست خزیدو گل از مرگ رهیدصبح فردا که رسیدخار با شبنمی از خواب پریدگل صمیمانه به او گفت سلامگل اگر خار نداشتدل اگر بی غم بوداگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبودزندگی عشق اسارت قهر و اشتیهمه بی معنا بود

کپشن اینستا فلسفی

شمارو نمیدونم اما من بهترین قسمت زندگیم با دوستای نابابم بوده

کپشن اینستا فلسفی

چه حرف ها که درونم نگفته می ماندخوشا به حال شماها که شاعری بلدید

کپشن اینستا فلسفی

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.

کپشن اینستاگرام فلسفی

موهایت را روی صورتت که میریزی
نیمی را به شرق نیمی را به غرب
دنیای من تعادل می گیرد…!
و من دور از آن خط استوا
زیر سایه پلکهایت روزه میگیرم…!

کپشن اینستا فلسفی

تا دیروز مارو میدیدی مِن مِن میکردیحالا جلومون مَن مَن میکنی

کپشن اینستاگرام فلسفی

چنان در قحط آیینم، چنان در قحط ایمانممگر در فرم ها یادم بیندازی، مسلمانمیاسر قنبرلو

کپشن اینستاگرام فلسفی

ضعیفه نبوده ایم ،
اگر سالها دیدیم و دیده نشدیم
اگر سالها قصد کردیم و راهی نشدیم
اگر سالها بی دریغ مهر ورزیدیم
اگر سالها پا به پا دویدیم
اگر زیر بار، شانه ساییدیم و خم به ابرو نیاوردیم
ضعیفه نبوده ایم ،
اگر حتی یاد نگاهی دلمان را به ضعف انداخت
اگر تحقیر شدیم و مغرور ماندیم
اگر سیلی خوردیم و بر دلبستگی سماجت کردیم
اگر بی تاب شدیم و تاب آوردیم …
ضعیفه نبوده ایم
میدانی
ما فقط زیادی زن بوده ایم !!
زیادی اگر زن باشی
میفهمی چه می گویم …
.
هستی_دارایی

کپشن اینستا فلسفی

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

کپشن اینستاگرام فلسفی

روی دستم آب و دانه دادمش اما چه شد؟!بعد عمری بر سر بام کسِ دیگر نشست

کپشن اینستاگرام فلسفی

من همان مست خراب و تو همان زاهد شهرما دوتا تا به ابد دشمن هم می مانیم

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در كنار خودت داشته باشى
بايد براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگيدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اينكه فكر كنى
بايد قله قاف را فتح كنى
نه
زن از مرد زندگيش
فقط مرد مى خواهد
كه هميشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگيرد و
دلش قرص باشد
و بگويد تو كه باشى
هيچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت كنى
كه عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى
.
امير_وجود

کپشن اینستاگرام فلسفی

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
«ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند…»
.
آنتونی_رابینز

کپشن اینستاگرام فلسفی

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کند
تا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست!
زندگی من است …

کپشن اینستاگرام فلسفی

اونقد بی حوصلم که فرمایش همه متینه

کپشن اینستا فلسفی

زندگی کردنِ من مُردنِ تدریجی بودآن چه جان کند تنم، عمر حسابش کردمشاید این قصه مرا بعد تو دیوانه کندکه قرار است کسی موی تو را شانه کند

کپشن اینستاگرام فلسفی

بیهوده ترین روزها روزی استکه در آن نخندیده باشم

کپشن اینستا فلسفی

واعظان کین جمله در محراب و منبر می کنندچون به خلوت می رسند، آن کارِ دیگر می کنندصحبتی دارم به دانشمند مجلس، بازپرستوبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟!

کپشن اینستاگرام فلسفی

به دنیا نیامده‌ایم که چوب قضاوت به دست بگیریم و سر هر راه و بی‌راهی مردم را قضاوت کنیم.
ما مرکز دنیا نیستیم، حتی اگر این به نظرمان برسد.
ما لبریز از اشتباهات و کمبود‌هایی هستیم که دیگران را به خاطرش تحقیر می‌کنیم…

کپشن اینستا فلسفی

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

تو مرا جان و جهانیچه کنم جان و جهان را؟!

کپشن اینستا فلسفی

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنمکه از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

کپشن اینستاگرام فلسفی

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

کپشن اینستاگرام فلسفی

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را ….
چون اولی «باورت» را نشانه می‌گیرد
دومی «قلبت» را

کپشن اینستا فلسفی

تک تک ثانیه هايي که تو را کم دارم …ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است …!

کپشن اینستا فلسفی

شاید این قصه مرا بعد تو دیوانه کندکه قرار است کسی موی تو را شانه کند

کپشن اینستا فلسفی

من یقین دارم همین جا در همین دنیا شبیآه این هرشب نخوابیدن ها بگیرد دامنت

کپشن اینستاگرام فلسفی

وقتی دلبر داری، باید از بقیه دل برداری

کپشن اینستا فلسفی

گام‌هایی بزرگ بردار … رویا‌هایی بزرگ داشته باش …
آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان … عمیق نیایش کن …
ایمان قوی داشته باش…
عشق را به تمام جهان پراکنده کن …
به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها…

کپشن اینستاگرام فلسفی

مرض قند من از یاد لبش جای خودشتازگی موی فِرش باعث دل پیچه شده..!

کپشن اینستا فلسفی

خدایا کفر نمی گویم
پریشانم، چه می خواهی تو از جانم؟
مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی
خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، تو یکتایی و بی همتا
ولیکن من نه یکتایم نه بی همتا، فقط تنهای تنها…

کپشن اینستا فلسفی

فقط با شوق میخوانی، تو از دردم چه میدانی؟!تو جان میگیری از شعری که من را بارها کشته …

کپشن اینستاگرام فلسفی

چه دعایی کنمت بهتر از اینکه شود عاقبتت ختم به من

کپشن اینستا فلسفی

به پایان فکر نکن
اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می‌کند
بگذار پایان تو را غافلگیر کند
درست مثل آغاز …

کپشن اینستا فلسفی

بوسه آنگا قشنگ است که تمرین نشودبپری ماچ کنی، جیغ کشد، حظ ببری

کپشن اینستا فلسفی

زندگی کردنِ من مُردنِ تدریجی بودآن چه جان کند تنم، عمر حسابش کردم

کپشن اینستاگرام فلسفی

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺗﻮ ﺗﻮﯼِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽﺩﺭﺳﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯿﺎﺷﻮﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ

کپشن اینستا فلسفی

براى “اتفاق خوب” زندگى ات منتظر باش
هر قدر كه لازم است!
اصلاً هر روز خودت را براى اتفاق افتادنش آماده كن و هر لحظه دنبالش بگرد!
روزى نرسد كه اتفاق خوبت،لابه لاى مشكلات و مسائل روزمره گم شود و ديگر هرچه بگردى پيدايش نكنى..
يا اين كه
هى بيايد پشت پنجره ى اتاقت
هى بنشيند روى يقه ى پيراهنت
هى خودش را روى ميز كارَت برقصاند
و تو ناديده اش بگيرى!
و بعد ها در آلبوم هاى جوانى ات به دنبال يافتن اثرى از “اتفاق خوب” به چشم هايت توى عكس ها خيره شوى و…!
نكند كه دير شود
نكند كه فكر كنى اتفاق نمى افتد..!
زندگى پر از اتفاق هاى خوب ريز ريز است
فقط بايد نگاهشان كنى
.
مژده_خردمندان

کپشن اینستاگرام فلسفی

گذشته‌هایت را ببخش و گذر کن
زیرا آنان همچون کفش‌های کودکیت نه تنها برایت کوچک هستند.
بلکه تو را از برداشتن گام‌های بزرگ باز می‌دارند.

کپشن اینستا فلسفی

گفته بودی که چرا خوب به پایان نرسیدراستش زورِ منِ خسته به طوفان نرسید

کپشن اینستاگرام فلسفی

می دانی دخترانه ترین تعبیرم از تو چه بود؟مثل ناخن ترک خورده ام می ماندی …دلم نمیخواست کوتاهت کنم. حیفم می آمدطول کشید تا انقدر شده بودیخیلی دوستت داشتمبودنت به من اعتماد به نفس میدادولی آخر بی اجازه ی من … گیر کردی به جاییو اشکم را در آوردی …تمام تنم تیر کشیددیشب ریشه ات را از ته زدم … برای همیشه

کپشن اینستا فلسفی

می‌گویــنــد : نویسنده‌ها « سیــــــگار » می‌کشند…!نقاش‌ها « تابــــلـــــو »زندانی‌ها « تنهـایــی »دزدها « ســَــــرک »مریض‌ها « درد »بچه‌ها « قــَد »و من برای کشیدن« نــفــــس‌های تـــو » را انتخــاب می‌کنم …

کپشن اینستاگرام فلسفی

برود هر که دلش خواست شکایت بکندشهر باید به منِ الکلی عادت بکند

کپشن اینستاگرام فلسفی

بخوانید: کپشن خاص کوتاه

کپشن اینستاگرام فلسفی

چمدان دست و ترس به چشمان من استاین غم انگیزترین حالت غمگین شدن استعلیرضاآذر

کپشن اینستا فلسفی

شبی دوباره و ای کاش های تکراریفدای چشم قشنگت هنوز بیداری؟!

کپشن اینستا فلسفی

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود نداردپسآواز بخوان …اشک بریز …بخند …و با تمام وجود زندگی کن ..!قبل از آنکه نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد!

کپشن اینستاگرام فلسفی

عشق چیست؟
عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن،عاشق بودن بدهد؟
گاه عشق گم است،اما هست،هست،چون نیست.
عشق مگر چیست؟ آن چه که پیداست؟
نه،عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است.
عشق از آن رو هست،که نیست! پیدا نیست و حس می شود.
می شوراند. منقلب می کند. به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد. می گریاند. می چزاند. می کوباند و می دواند. دیوانه به صحرا!
.
محمود_دولت_آبادی

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعت‌هاست
زندگی چرخش این عقربه‌هاست

کپشن اینستاگرام فلسفی

من هر وقت خیلی خوشحالم،وسطش یه کم فکر می کنمببینم کجای کار میلنگه که من انقدر خوشحالم؟اصولاً باید یه ضدحالی باشه توشنمیشه همینجوری که

کپشن اینستاگرام فلسفی

هوای تــــــو …اجابت تمام عـــــــــشــق استو من به تــــــــوشکوه یک قنوت عـــاشـقــانه راپیــــــش مـــی کــشـم عــــــزیزدوســـــتت دارمبه اندازه ی همه ی دارایی امکــــه تویــــی …

کپشن اینستاگرام فلسفی

برای کسی که دوستش داری ؛از اجبار قفس نهاز مهربانی حصاری بساز …تا هر کجا که پر کشیدقلبش برای تو بتپَد …

کپشن اینستاگرام فلسفی

غصه هایت را با  قاف بنویس که هرگز باورشان نکنیانگار فقط  قصه است و بس …

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره‌های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی‌ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

کپشن اینستا فلسفی

ماندن “مرد” می خواهد.
پشتِ کسی که آمده ای و اهلی اش کرده ای را دم به دقیقه خالی نکردن “مرد” می خواهد.
مردانگی به منطقی بودن نیست.
عشق و عاشقی کردن “مرد” می خواهد.
احساس امنیت “مرد” می خواهد.
شانه شدن برای دلتنگی های زنی که دوستت دارد “مرد” می خواهد.
.
مردانگی به موهای سفید کنار شقیقه ها نیست.
مردانگی اصلا به مرد بودن نیست!
ماندن “مرد” می خواهد.
ساختن “مرد” می خواهد.
بودن “مرد” می خواهد.
.
بدبختانه تمام خوشبختی های کوچک و ساده ی دنیا “مرد” می خواهد،
و از همین رو کار جهان رو به خوشبختی نیست!
.
مهدیه_لطیفی

کپشن اینستاگرام فلسفی

کاش می دانستم کیـــست
آن که هر شب برایـــــــت
دست قلاب می گیــــــــرد
تا هر شـــــب، خواب را از چشمانم بپرانی
دیواری کوتاه تر از خواب های من نیافـــتی لعنتی

کپشن اینستاگرام فلسفی

هیچوقت نمی توانیچیزی را که قرار استاز دست بدهی، نگه داریتو فقط قادر هستیچیزی را که داری،قبل از آنکه از دستت برودعاشقانه دوست داشته باشی.

کپشن اینستا فلسفی

آدمهایی هستند که خیلی “وجود” دارند.
نمی گویم خوبند یا بد، چگالی ِ وجودشان بالاست.
اصلا یک «امضا» هستند برای خودشان!
افکار، حرف زدن، رفتار و هر جزئی از وجودشان امضادار است.
اینها به شدت «خودشان» هستند.
یعنی تا خودشان نباشند اینطور خاص و امضادار نمی شوند که!
در یک کلمه، «شارپ» هستند و یادت نمی رود «هستن» هایشان را،
بس که حضورشان پر رنگ است و غالبا هم خواستنی.
رد پا حک می کنند اینها روی دل و جانت،
بس که بَلدند “باشند” …
این آدمها را هر وقت به تورت خورد، باید قدر بدانی …
دنیا پر از آن دیگریهای بی امضایی است،
که شیب منحنی حضورشان، همیشه ثابت است !

کپشن اینستا فلسفی

راز تغییر کردن این است که تمام انرژی‌تان را
نه روى جنگیدن با قدیمى‌ها
بلکه روى ساختن جدید‌ها متمرکز کنید

کپشن اینستا فلسفی

یک روزهایی می آیند
که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم!
یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا
نمی تواند برای خستگی ما کاری کند .
هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ی از دست رفته ی مان،
شناسنامه ی المثنی گم شده یمان توی سفر
حقوق دو ماه عقب افتاده مان استاد بداخلاقی که دو ترم متوالی حالمان را می گیرد
دندان های خراب عصب کشی نشده
و برای اینکه نوبت های دکترمان را همیشه آدم هایی با اسکناس های بیشتر مال خودشان کرده اند کاری کند
.
یک روزهایی می آیند که از گفتنِ خسته شدم هم خسته می شویم!
سعی میکنیم از آب پرتقال های خنکی که مامان دستمان می دهد لذت ببریم
از اینکه امروز ، گل های شمعدانی گل داده اند
از بوی خوب مایع لباسشویی روی آستین پیراهنمان
از نخ کردن سوزن مادر بزرگ و شنیدن قربان صدقه ها با لهجه ی شیرینش
از دیدن اینکه بابا، وسط آن افسردگی لعنتی
با گل زدن تیم مورد علاقه اش سر کیف می آید … دیگر از نق زدن خسته می شویم و
از صدای خنده ی بچه ها موقع سرسره بازی، هوا کردنِ بادکنکشان یا خریدن پشمک های هم قد خودشان توی شهر بازی چشم هایمان می خندند
یک روز
از گفتنِ آن همه خسته شدم خسته می شویم!
و سعی می کنیم حالمان را به حادثه ها، بهانه ها و لحظه های خوب گره بزنیم
یک روز ، از آن همه خسته بودن ها خسته می شویم
و این خستگی!
چه قدر خوب است…
و این خستگی،چه قدر می چسبد …
.
الهه_سادات_موسوى

کپشن اینستاگرام فلسفی

خداوند بی نهایت است ولامکان وبی زماناما به قدر فهم تو کوچک میشودو به قدر نیاز تو فرود میآیدو به قدرآرزوی تو گسترده میشودو به قدر ایمان تو کارگشا می شود.

کپشن اینستاگرام فلسفی

کـاش مـی فهمیدیقـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی :بـمان …نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛و آرام بگویی هـر طور راحـتـى

کپشن اینستا فلسفی

دو دل نباش !
یا بمان یا برو…
اما ! بدان
با ماندن ات جان میگیرم
و با رفتن ات جان میدهم

کپشن اینستا فلسفی

نمی‌دانم
تـو از نفس گفتی
یا نفس از تـو
کـه تا پای عشقت نفس نفس
تمام داغ‌های جهان را به دنبالم کشاندم

کپشن اینستاگرام فلسفی

مایوس نباش
من امیدم را در یاس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم
خاکستر میشدم
گر گرفتم . . .

کپشن اینستا فلسفی

تمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوندکه ترازو برمی داری و می افتی به جان دوست داشتنتاندازه می گیری !حساب و کتاب می کنی !مقایـسه می کنی !…و خدا نکند حساب و کتابت برسد به آن جا کـه زیادتر دوستش داشته ایزیادتر گذشته ایزیادتر بخشیده ایبه قدر یک ذره،حتی یک ثانیه  !درست از همان جاست که توقع آغاز می شودو توقع آغاز همه رنج هایی است که ما می بریم …

کپشن اینستاگرام فلسفی

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنممثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی

کپشن اینستا فلسفی

خنده های خوبِ زنگونه های خیسِ مرددیر عاشقش شدمدیشب ازدواج کرد …#رستاک_حلاج

کپشن اینستاگرام فلسفی

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست …

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگـه وجــود خـــــــدا ﺑـــــــــــاورت بــشــهخـــــــــــــــدا  یــه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …مـــیـــشــه :  ﻳــــــــــــــــﺎﻭﺭﺕ …بهمین راحتی

کپشن اینستا فلسفی

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسمو تو فال قهوه بگیریوقتی؛ آخر همه شعرهای من تو می آیی؛و ته همه ی فنجان های تو من میروم !!

کپشن اینستا فلسفی

دیگر عکس هایش آرامم نمی کندمن به دستانش نیاز دارمخدایا بهشت آسمانیت را نمی خواهم !
من اهل دوزخم !!!آغوش آنکه عاشقانه هایم را برایش می سرایم به من برسانمن خودم بهشت را در آغوش او می سازم !!!

کپشن اینستا فلسفی

چای مینوشیدمیکباره دلتنگش شدمبغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زدهمه با تعجب نگاهم کردند !لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …

کپشن اینستا فلسفی

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …
پس همواره عشق بورزید که چیزی جز عشق مانا نیست

کپشن اینستا فلسفی

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺎ ﺗـــﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـﻨﺪﻡﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺩﺭ ﺗـــﻮ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ، ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺖﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﺑــﻮﺩﻥﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽﻧﺎﻣﻢ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿــﺰﺗﺮﯾﻦ ﺁﻭﺍﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

کپشن اینستاگرام فلسفی

میخندمدیگر تب هم ندارمداغ هم نیستمدیگر به یاد تو هم نیستمسرد سرد شده امکسی چه میداند شاید دق کرده ام

کپشن اینستا فلسفی

سپاس مي گويم خداي خوبم راكه زندگيم خوب استسازم كوك استصبحم قشنگ استقلبي شكر گزار دارمو پر از عشق …و يك عالمه دوست با دنيايي مهرخوشبختي يعني همين …به همين سادگي !!

کپشن اینستا فلسفی

همچنین بخوانید:  کپشن انگلیسی اینستاگرام

کپشن اینستا فلسفی

کپشن اینستا فلسفی

شما اجازه نمی دهید افراد عوضی در منزلتان ساکن شوندپس چرا اجازه می دهید (افکار عوضی) ساکن مغزتان شوند . . . ؟

کپشن اینستاگرام فلسفی

تنها چیزی که در دنیا می توانی نغییرش دهی،
خودت هستی
و با این کار دنیا را متحول می کنی.

کپشن اینستاگرام فلسفی

اینکه به گذشته خود نگاه کنید اشکالی ندارداشکال وقتیست که به آن زل بزنید . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

آنجایی که باد نمی وزد
آدمها دو دسته میشوند :
آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنند
و آنهایی که میدوند
که بادبادکشان بالا بماند.

کپشن اینستاگرام فلسفی

یک رابطه دونفره وقتی دونفر هیچ مشکلی با هم ندارند، حتما یکی از آنها تمام حرف های دلش را نمیگوید…

کپشن اینستاگرام فلسفی

دوست داشتن را باید گفتبیشتر دوست نداشتن ها نتیجه ی نگفتن دوست داشتن هاست . . .(ویکتور هوگو)

کپشن اینستاگرام فلسفی

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره میگیرد.
وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند.
اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند.

کپشن اینستاگرام فلسفی

جهان سوم
جاییست که مردمانش
بجای حل مشکلات ،سعی میکنند تا
خودشان را به بهترین نحو با آن
تطبیق دهند

کپشن اینستاگرام فلسفی

دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما کمک می کند با وجود غمها محکم بایستیمدرست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمی کند ، اما کمک می کند آسوده زیر باران بایستیم . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

مرد شدن حاصل یک لقاح اتفاقی است
اما مرد بار آمدن و زیستن
حاصل تلاش و غلبه بر سختی هاست
و مردی جاودانه شدن
حاصل یک عمر نیک نامی است

کپشن اینستا فلسفی

عاشق طرز فکر آدمها نشید ، آدمها زیبا فکر میکنند ، زیبا حرف میزنند ، اما زیبا زندگی نمیکنند(رومن پولانسکی)

کپشن اینستاگرام فلسفی

خودت را
به هیچ زبانی
برای کسی ترجمه نکن
آنکس که دوستت دارد
بایدهمه آنچه که
هستی رااز لا به لای
حرف های نگفته ات
ازعمق نگاه ساده ات از
حسادت دستهای مهربانت بفهمد

کپشن اینستاگرام فلسفی

 گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است
داشتن بعضی ها، تنها ترت می کند

کپشن اینستا فلسفی

از آنچه که گذشتاز آنچه که شکستاز آنچه که نشداز آنچه که ریختحسرت نخورزندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

اکثر مردم گوش می دهند، نه برای فهمیدنبلکه گوش می دهند برای جواب دادن

کپشن اینستا فلسفی

گذران زندگی به من آموخت که ..
آدم ها معمولا چیز هایی را از دست میدهند که
از داشتنشان مطمئن هستند

کپشن اینستاگرام فلسفی

خودت باشنه تندیسی که دیگران می خواهندوقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنیزیبا می شوی به چشمشان اما قبول کنتمام مجسمه ها شکستنی هستند ، در کمال زیبایی . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

وقتی مشت خود را گره می کنیدنه کسی می تواند چیزی را در دستتان بگذارد و نه شما می توانید چیزی را از جا بلند کنیدبعضی وقت ها مشکله که مشتت رو باز کنیولی باید این کارو بکنی

کپشن اینستاگرام فلسفی

حرف مردم مانند
موج دریاست
اگر در مقابلش بایستی
خسته ات میکند!!
واگر با آن همراهی کنی
غرقت میکند!!
قرار نیست که همه آدمها شما را درک کنند
و این اشکالی ندارد.
آنها حق دارند نظر دهند و شما
کاملا حق دارید آنرا نادیده بگیرید

کپشن اینستا فلسفی

سرانجام کشف شد کهصاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبهامردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند . . .(روسکین)

کپشن اینستا فلسفی

احمق ها هیچ گاه کمتر از عهد کنونی محبوبیت نداشتنه اند، چون خردمندان به جای آنان خودنمایی میکنند و نمیدانند از عقل خود چگونه بهره ببرند زیرا رفتارشان تؤام با تقلید است . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

چو با صدقه منّت گذارى به کَستو را این چنین بذل و انفاق بس‏گناهش ز اجرش بود بیشترمزن بر دل بینوا نیشتر . . .

کپشن اینستا فلسفی

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند …

کپشن اینستاگرام فلسفی

همیشه”دعا” کنیدچشمانی داشته باشید
که”بهترین ها”راببیند
قلبی که”خطاها”راببخشد
ذهنی که”بدیها”رافراموش کند
و روحی که”عاشق خالق” باشد

کپشن اینستا فلسفی

موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از هدف بر می دارید به نظر می رسند . . .(هنری فورد)

کپشن اینستا فلسفی

هرگز به گذشته برنگرداگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هیچوقت پرنسس نمیشد . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگر کسی را دوست داری ، رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده . . .

کپشن اینستا فلسفی

بزرگان خود را گرامى شمار / تو را گر بود جان من این شعارکنند از تو کوچک تران احترام‏ / به نیکىّ و خوبى برند از تو نام‏ . . .

کپشن اینستا فلسفی

انسان هرگز نمیتواند از رویاهای خود دست بکشدرویا خوراک روح است. همانطور که غذا خوراک تن استدر زندگی بارها رویاهامان را فرو ریخته، و تمناهامان را ناکام می بینیم، اما باید به دیدن رویا بپردازیماگرنه ، روحمان میمیردخاطرات یک مغ – پائولو کوئیلو

کپشن اینستاگرام فلسفی

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :
رسیدن به آنچه که می خواهی
لذت بردن از آن

کپشن اینستا فلسفی

“خشم” احساسی است که باعث می شودزبان شما سریع تر از “عقلتان” کار کند . . .

کپشن اینستا فلسفی

هیچگاه فصل اول زندگیتان را به فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید . . .

کپشن اینستا فلسفی

سفر، زندگی را بی هیچ تلاش عارفانه ای در لحظه ی حال نگه میدارد زیرا همه چیز تازه استو هیچ چیز تا تو نخواهی به روال تکراری و بی نیاز به کنترل فرو نمی غلتد .فقط در آن لحظه در لحظه ی حال ، حال کامل ، خویشتن های گذشتهو آینده ی تو یکی می شوند و همه چیز به نقطه ی صفر می رسد …جنگل پنیر – فرشته احمدی

کپشن اینستا فلسفی

گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند، بر آنها که می‏هراسند بسیار تند، بر آنها که به سر خوشی می گذرانند بسیار کوتاه است…

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگر بدانید بسیاری از مردمهزاران بار بیشتر به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند تا به خبر مرگ من و شمادیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری می کنند!(دیل کارنگی)

کپشن اینستا فلسفی

فرار از مشکلات مسابقه ای است کههرگز در آن برنده نخواهید شد . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

با کلاس بودن یعنی آنکه بدانید چه بگویید، چه زمانی بگویید و چه زمانی خاتمه اش دهید . . .

کپشن اینستا فلسفی

من بااستعداد بودم. یعنی هستم
بعضی وقت‌ها به دست‌هام نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم که می‌توانستم پیانیست بزرگی شوم
یا یک چیز دیگر.  ولی دست‌هام چه‌کار کرده‌اند
یک جایم را خارانده‌اند، چک نوشته‌اند، بند کفش بسته‌اند، سیفون کشیده‌اند و غیره
دست‌هایم را حرام کرده‌ام. همین‌طور ذهنم راعامه پسند – چارلز بوکوفسکی

کپشن اینستا فلسفی

 انسان سه راه دارد :راه نخست از اندیشه می گذرد ، این والاترین راه است !راه دوم از تقلید می گذرد ، این آسان ترین راه است !راه سوم از تجربه می گذرد ، این تلخ ترین راه است !

کپشن اینستا فلسفی

خطایم را در منظر نگاه دیگران به رویم نیاور ، آنگاه بی شک مدیر قلب من خواهی بود !(مارتین روت)

کپشن اینستاگرام فلسفی

اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشندپدری است که در پشت چهره‌ی قاطع خود ، مهربان باشدو مادری که در پشت چهره‌ی مهربانش ، قاطع باشد . . .

کپشن اینستا فلسفی

قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنیدقرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید . . .

کپشن اینستا فلسفی

به جای اینکه قصه هایی برای فرزندانمان بگوییم که به خواب بروندسعی کنیم قصه هایی بگوییم که بیدار شوند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

هنگامی که در زندگی اوج میگیریدوستانت می فهمند تو چه کسی بودیاما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوریآنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شونداما به دوستانت یک فرصت هم نده که دشمنت شوندزیرا دوستانت جای عمیق زخمهای دلت را دقیق می دانند . . .

کپشن اینستا فلسفی

“عیوب” دیگران را با انگشتان “کثیف” نشان نده . . .(مثل ایتالیایی)

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگر نمیتوانی شاه راه باشی ، کوره راه باشاگر نمیتوانی خورشید باشی ، ستاره باشبا بردن و باختن اندازه ات نمی گیرندهر آنچه که هستی ، بهترینش باش

کپشن اینستا فلسفی

دنیای ما پر از دست هائی است کهخسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها . . .

کپشن اینستا فلسفی

چه بسیار آدمیان نادانى که مهربانى شایستگان را بر نمی تابندآنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند . . .اردبزرگ

کپشن اینستاگرام فلسفی

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارشآفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

کپشن اینستا فلسفی

آنگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینیو در طالعت نیز خبری از معجزه نیستبدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز بر نمی گردد و آینده شاید نیاید . . .گالیله

کپشن اینستاگرام فلسفی

تقریبا همه ی مردمبخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارید همین الان انجام بدیدگاهی اوقات “بعد” ، میشود “هرگز” . . .

کپشن اینستا فلسفی

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدانولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

در قبول دست های مهربان تردید نکنیدگاهی همین دست ها تا آخر عمر برایتان گرم می مانند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند ، به آینده تان تعلق ندارند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

بدانید وقتی خداوند به شما اجازه دعا داده استپس اجابت آن را هم بر عهده گرفته است(امام علی علیه السلام)

کپشن اینستاگرام فلسفی

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشیدماموریتتان ارزشمدنتر از یک سفیر کبیر جنگ است . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

دمهای بزرگ،کسانی نیستند که شکست نخورده‌اندکسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .

کپشن اینستا فلسفی

انسان بیشتر از پول به اعتبار نیاز دارد . . .

کپشن اینستا فلسفی

مردن چیزی نیست ، این زندگی نکردن است که وحشتناک است . . .ویکتور هوگو

کپشن اینستا فلسفی

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنندهمانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود . . .

کپشن اینستا فلسفی

درون توست اگر خلوتی و انجمنی استبرون ز خویش کجا میروی جهان خالیست . . .

کپشن اینستا فلسفی

وقتی قدرت انتقام را داری“گذشت” بالاترین درجه عقل توست و “انتقام” اولین نشانه ضعفت . . .

کپشن اینستا فلسفی

لازمه قدر دانی از داشته هایتانگاهی از دست دادن آنها است . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیستخانه شان بزرگ تر نیستثروتشان بیشتر نیستآنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدیو درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

کپشن اینستا فلسفی

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باشکه دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند . . .

کپشن اینستا فلسفی

اگر از کسی متنفری ، از قسمتی از خودت در او متنفریچیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . . .

کپشن اینستا فلسفی

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزندو از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است . . .جان اولیور هاینز

کپشن اینستاگرام فلسفی

کسانی که قدر دستان نوازشگر را نمی دانندعاقبت ، پاهای لگدکوب را می بوسند . . .

کپشن اینستا فلسفی

خودبینی دیدن خود نیستخودبینی ، ندیدن دیگران است . . .

کپشن اینستا فلسفی

زمانیکه حقیقت آزاد نیست ، آزادی حقیقت ندارد . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

فرودگاه‌ها بوسه‌های بیشتری از سالن‌های عروسی به خود دیده‌اندو دیوارهای بیمارستان‌ها بیشتر از عبادتگاه‌ها دعا شنیده‌اند . . .چارلز بوکوفسکی

کپشن اینستا فلسفی

اگر کسی را دیدید که درک و فهمی فراتر از حد متعارف داشت، حتما از او بپرسید که چه کتاب‌هایی می‌خواند.رالف والدوامرسون

کپشن اینستا فلسفی

تا قبل از اینکه اشتیاق چیزی را داشته باشم،
احساس تنهایی نمی کردم.
تنهایی و نیاز، دو روی یک سکه اند.یوستین گوردر

کپشن اینستا فلسفی

زندگی کردن دل و جرات می خواهد
آدمهای ترسو فقط نفس میکشند
و زندگی نمی کنند و دائماً دلهره دارند
زندگی ای که ترس در آن جای داشته باشد
از مرگ هم بدتر استاوشو

کپشن اینستاگرام فلسفی

آنچه بار زندگی را بردوش ما سنگین تر می سازدعموماً زیاده روی در خود زندگی است

کپشن اینستاگرام فلسفی

برا آدمایی که حاضر نیستن بخاطر تو از یه گودال بپرن از یه اقیانوس عبور نکن​ ​

کپشن اینستا فلسفی

کاش دل‌ها آنقدر پاک بود …
که برای گفتنِ دوستت دارم ؛
نیازی به قسم خوردن نبود !فروغ فرخزاد

کپشن اینستا فلسفی

ر حقیقت آدم‌ها هیچکس را ندارند !
این را آدم روزهای جمعه ،
از جاهایِ خالیِ آن‌هایی که باید باشند ،
و نیستند ، می‌فهمد …!نیکى فیروزکوهى

کپشن اینستا فلسفی

قدر شناسی لحظات زندگیگفت :
زندگی مثل یک استکان چای است !
به ندرت پیش می‌آید که ،
هم رنگش درست باشد
هم طعمش و هم داغی‌اش
اما هیچ لذتی ، با آن برابر نیست …روح‌انگیز شریفیان

کپشن اینستاگرام فلسفی

فقط تاریکی‌ می‌داند ماه چقدر روشن است !
فقط خاک ،
می‌داند دست‌های آب چقدر مهربان !
معنای دقیق نان را فقط آدم گرسنه می‌داند !رسول یونان

کپشن اینستا فلسفی

دریافتم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم، همیشه به کارمان نمی‌آید! چون کافی نیست که یک آدم، آدم خوبی باشد، باید دیگران هم خوب باشند تا این خوبی دردی دوا کند !لائو شه

کپشن اینستاگرام فلسفی

یاد من باشد امروز دم صبح ،
جور دیگر باشم …
بد نگویم به هوا ، آب ، زمین !
مهربان باشم با مردم شهر …
و فراموش کنم هر چه گذشتفریدون مشیری

کپشن اینستاگرام فلسفی

لذت‌بخش‌ترین قسمت یک رابطه عاشقانه «وفاداری» است.
چون تازه آنوقت است که می‌فهمی تا چه اندازه عاشقی

کپشن اینستاگرام فلسفی

هرچه بیشتر احساس تنهایی کنید، احتمال شروع یک رابطه عاشقانه احمقانه بیشتر می‌شود

کپشن اینستا فلسفی

دوست داشتن را در چشمى بجوى که حتى وقتى بسته است، رویاى تو را ببیند!

کپشن اینستا فلسفی

دوست داشتنت هوس نیستکه باشد و نباشدنفس استتا باشم و باشی

کپشن اینستاگرام فلسفی

خبرنگار: تعریف شما از عشق چیه؟
بوکوفسکی: عشق؟
مثل اون حالتی می‌مونه که صبح از خواب بیدار میشی و مه آلوده، قبل از اینکه خورشید دربیاد، فقط یه زمان کوتاهی هست قبل از اینکه نابود بشه
خبرنگار: واقعا؟
بوکوفسکی: کاملا
خبرنگار: نابود میشه؟
بوکوفسکی: آره… به سرعت
عشق فقط یه مهه و با اولین پرتو واقعیت از بین میره….
چارلز بوکوفسکی

کپشن اینستا فلسفی

ما همیشه
یا جای درست بودیم در زمان غلط
یا جای غلط بودیم در زمان درست
و همیشه
همین‌گونه همدیگر را از دست داده‌ایم
مون پالاس پل استر

کپشن اینستاگرام فلسفی

هرچه بیشتر احساس تنهایی کنید، احتمال شروع یک رابطه عاشقانه احمقانه بیشتر می‌شود
ریچارد براتیگان

کپشن اینستاگرام فلسفی

آن‌هایی را که در زندگی‌ات نقشی داشته‌اند، دوست بدار
نه آن‌هایی که برایت نقش بازی کرده‌اند

کپشن اینستاگرام فلسفی

روح آدم را می‌جوند
تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند
نه به عشق فکر می‌کنند
نه به گذشته‌ها
و یادشان نمی‌آید که روزی روزگاری گفته‌اند: «دوستت دارم!»

کپشن اینستا فلسفی

گاهی افراط در دوست داشتنباعث میشود دل طرفمان رابد بزنیم …

کپشن اینستاگرام فلسفی

هیچ وقت به دنبال عشق، محبت و یا توجه کسی ندوید
ارزش عشق به این است که آزادانه به کسی هدیه شود

کپشن اینستا فلسفی

تو هیچ‌وقت نمی‌توانی به اندازه‌ای که دلتنگ آدم‌ها می‌شوی، عاشقشان باشی

کپشن اینستا فلسفی

وقتی می‌مانی و می‌بخشی، فکر می‌کنند رفتن را بلد نیستی
باید به آدم‌ها از دست دادن را متذکر شد
آدم‌ها همیشه نمی‌مانند
یک‌جا در را باز می‌کنند و برای همیشه می‌روند

کپشن اینستا فلسفی

کسی را دوست بدارید که قلب‌تان می‌خواهد نه چشم‌تان
نگران حرف دیگران نباشید
این عشق شماست، نه آن‌ها

کپشن اینستا فلسفی

راستش اینه که آدم هیچ‌وقت نمی‌دونه چی می‌خواد
آدم فکر می‌کنه یه جور آدم خاص رو می‌خواد
و بعد یکی رو می‌بینه که هیچی از چیز‌هایی که می‌خواسته رو نداره…
و بدون هیچ دلیلی عاشقش می‌شه
وودی آلن

کپشن اینستاگرام فلسفی

آدم‌ها یک‌بار عمیقاً عاشق می‌شوند، چون فقط یک‌بار نمی‌ترسند که همه‌چیز خود را از دست بدهند.
اما بعد از همان یک‌بار، ترس‌ها آنقدر عمیق می‌شوند که عشق، دیگر دور می‌ایستد
آلبر کامو

کپشن اینستا فلسفی

مرد‌ها وقتی عشق از دست داده‌شان را دوباره می‌بینند
باز هم دوستش دارند
زن‌ها، اما خودشان را هم از دست می‌دهند

کپشن اینستا فلسفی

وقتی عاشقان بی‌ریا و آدم‌های خوب زندگی‌مان را می‌پیچانیم، این پیچ زندگی خودمان است که هرز خواهد شد.

کپشن اینستاگرام فلسفی

دوست داشتن و تنهایی مانند عقربه‌های ساعتند که بار‌ها و در زمانی خاص اندوه را نشان‌مان می‌دهند

کپشن اینستاگرام فلسفی

مشکل اینجاست که
همیشه آدم‌های تنوع‌طلب
دست می‌گذارند روی آدم‌های وفادار
آدم‌های وفادار خیال عاشقی در سردارند اما…

کپشن اینستا فلسفی

عشق یعنی…
از کیلومتر‌ها دورتر‌
می‌دانى که دستش به تو نمی‌رسد
ولى مطمئن هستی که حواسش به تو هست
این یعنى عشق

کپشن اینستاگرام فلسفی

برای بار هزارم می‌گویم که «دوستت دارم»
چگونه می‌خواهی شرح دهم چیزی را که شرح دادنی نیست؟

کپشن اینستاگرام فلسفی

گاهی نمی‌شود دست از دوست داشتن یک‌نفر برداشت. حتی وقتی از او متنفر هستی
پائولو کوئلیو

کپشن اینستاگرام فلسفی

گاهی بی‌هیچ بهانه‌ای کسی را دوست داری.
اما گاهی با هزار دلیل هم نمی‌توانی یکی را دوست داشته باشی
آنا گاوالدا

کپشن اینستا فلسفی

روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته شما
برایش اهمیت نداشته باشد.
چون می‌خواهد آینده شما باشد

کپشن اینستا فلسفی

قدرت
نه دست هیتلر است
و نه دست تمام کسانی
که جنگ به پا کرده‌اند
قدرت دست کسی‌ست
که می‌فهمد دوستش داری

کپشن اینستا فلسفی

واقعیت این است که معشوق هرکسی که باشد، آزرده‌ات خواهد کرد
فقط باید کسی را پیدا کنی که ارزش تحمل این رنج را داشته باشد

کپشن اینستا فلسفی

هیچ لذتی بالاتر از آن نیستکه با کسی آشنا شویکه دنیا را مانند تو می‌بیندگویی درمی یابیکه دیوانه نبوده‌ای…

کپشن اینستاگرام فلسفی

عاشقی عجله برنمی‌دارد
عشق باید در زمان خودش اتفاق بیفتد تا نه کال باشد و نه گندیده

کپشن اینستاگرام فلسفی

گاهی افراط در دوست داشتنباعث میشود دل طرفمان رابد بزنیم …

کپشن اینستا فلسفی

اولین ماجرای عشقی که در این جهان باید آن را به کمال برسانیم رابطه با خودمان است. تنها پس از موفقیت در این رابطه است که می‌توانیم به دیگران عشق بورزیم
ناتانیل براندن

کپشن اینستا فلسفی

روح آدم را می‌جوند
تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند
نه به عشق فکر می‌کنند
نه به گذشته‌ها
و یادشان نمی‌آید که روزی روزگاری گفته‌اند: «دوستت دارم!»
عباس معروفی

کپشن اینستا فلسفی

هیچ عاشقى
بیچاره‌تر از عاشقى نیست
که هم گول مى‌خورد
هم عشق مى‌دهد
هم تنهاست

کپشن اینستاگرام فلسفی

همواره بر این باور باش
کسانی که از بی هم بودن نمی‌هراسند
با هم بودنشان عجیب اصالت دارد
و آن‌هایی که از تنهایی و بی‌کسی می‌ترسند
آغوش و بوسه‌هایشان همگی بازی‌ست
مثل همان عزیزم عزیزم‌هایی که زیاد می‌شنویم، اما خبری از عشق نیست
همان حرف‌هایی که لب می‌زنند و
گوش نمی‌نوازند

کپشن اینستاگرام فلسفی

نگه داشتن یاد کسی تو قلب
خیلی آسونه.
اما اینکه
تو قلب کسی خودتو نگه داری مشکله
همیشه قدر قلبی رو بدون که
تو رو توش نگه داشته

کپشن اینستا فلسفی

عشق بجز تقدیم کردن قافیه به بی‌قافیه‌ها
هدف به بی‌هدف‌ها
لذت و هیجان به دلتنگ‌ها
دیگر به چه کاری می‌آید در این دنیای فانی؟
پس آن‌هایی که خیلی وقت است
از سودای یافتن عشق درگذشته‌اند
آن‌ها چه می‌شوند؟

کپشن اینستاگرام فلسفی

هوای دو نفره
نه ابر می‌خواهد، نه باران، نه یک بعدازظهر پاییزی
کافی‌ست حواسمان به هم باشد

کپشن اینستا فلسفی

برای بار هزارم می‌گویم که «دوستت دارم»
چگونه می‌خواهی شرح دهم چیزی را که شرح دادنی نیست؟

کپشن اینستا فلسفی

عشق یعنی
در قبول دست‌های مهربان تردید نکنید
گاهی همین دست‌ها تا آخر عمر برایتان گرم می‌مانند

کپشن اینستا فلسفی

کسی را دوست بدارید که قلب‌تان می‌خواهد نه چشم‌تان
نگران حرف دیگران نباشید
این عشق شماست، نه آن‌ها

کپشن اینستاگرام فلسفی

همیشهکسی را برای دوست داشتنانتخاب کن کهاونقدر قلبش بزرگ باشهکه نخوایبرای اینکه توی قلبش جابگیریبارها و بارها خودت را کوچک کنی …

کپشن اینستا فلسفی

دوست داشتن را در چشمى بجوى که حتى وقتى بسته است، رویاى تو را ببیند!
فرانتس کافکا

کپشن اینستاگرام فلسفی

در قانون عشق
صبحی که از محبوبت
صبح بخیر نشنوی
تا اطلاع ثانوی شب باقی‌ست
محمود درویش

کپشن اینستاگرام فلسفی

رابطه‌های عاشقانه در دو حالت قشنگ می‌شوند:
اول: پیدا کردن شباهت‌ها
دوم: احترام گذاشتن به تفاوت‌ها

کپشن اینستاگرام فلسفی

متن کوتاه قشنگ تک خطی و جدید [ پیشنهادی ] | تاو بیو

کپشن اینستا فلسفی

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙!

کپشن اینستاگرام فلسفی

خوشبختی اینه که همه چیزت
پیشِ یه نفر باشه
آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت…..

کپشن اینستاگرام فلسفی

در دلـღـم جایی برای هیچ کس غیرِ تو نیست
گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر میشود …

کپشن اینستاگرام فلسفی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

کپشن اینستاگرام فلسفی

برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿

کپشن اینستا فلسفی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

کپشن اینستاگرام فلسفی

حوصلع! ســـر! 😶
عشقـــ! پر! 💔
چشمـــ! تر! 😢
مخـــ! رد! 🤯
ســر! درد! 🤕
مغز! هنگــــــ 🥴
دلــ! تنگـــ! 🥺
خستعــ نباشیـــ سر نوشتــ… 😊

کپشن اینستا فلسفی

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها 🙂 ♡

کپشن اینستاگرام فلسفی

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند

کپشن اینستا فلسفی

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

کپشن اینستا فلسفی

درد آدمارو عوض میکنه••͜♡!!

کپشن اینستاگرام فلسفی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

کپشن اینستاگرام فلسفی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

کپشن اینستاگرام فلسفی

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

کپشن اینستا فلسفی

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

کپشن اینستا فلسفی

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

کپشن اینستا فلسفی

فقر عشقتو زودی میگیره💔😏

کپشن اینستاگرام فلسفی

چند روز پیش رفته بودم قصابی یه پیرمرد حدود ۷۰ ساله اومد با یه حالت شرمندگی گفت ۳۰ هزار تومن گوشت بدید. فروشنده با تمسخر گفت فقط همین چیز دیگه‌ای نمیخوای!!!
کاش آدمای بی‌شعور لال شن که نمی‌بینن سفره مردم کوچیک شده :((((

کپشن اینستا فلسفی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

کپشن اینستا فلسفی

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

کپشن اینستا فلسفی

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! »

کپشن اینستا فلسفی

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!

کپشن اینستا فلسفی

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

کپشن اینستا فلسفی

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…

کپشن اینستاگرام فلسفی

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

کپشن اینستاگرام فلسفی

شدیمــــ مثلـ الکلـ هر کیــو تحویلـ میگیریمـ سرشـ گیج میرعـ🌵😹

کپشن اینستا فلسفی

فقط مرفین لبات ،نیکوتین چشات…!

کپشن اینستا فلسفی

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

کپشن اینستا فلسفی

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است

کپشن اینستاگرام فلسفی

به قولِ بهروز وثوق :
ما اونجوری که دلمون میخواست زندگی نکردیم
اونجوری زندگی کردیم که مجبور بودیم ..

کپشن اینستا فلسفی

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠

کپشن اینستاگرام فلسفی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

کپشن اینستاگرام فلسفی

گر بشکند من ،

زاده شود من دیگری !

کپشن اینستاگرام فلسفی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

کپشن اینستا فلسفی

جنگ بلد ولی صلح طلب

کپشن اینستا فلسفی

مهربان بِمان

حَتّی اگر هیچ کس قدر مهربانیت را ندانست،

تو باز مهربان بمان…

تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران میکند ♡اللّـہ♡

کپشن اینستاگرام فلسفی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

کپشن اینستاگرام فلسفی

بی راه نرو ساده ترین راه حسین است… ♥

کپشن اینستا فلسفی

خدا با من است . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿

کپشن اینستا فلسفی

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . .

کپشن اینستا فلسفی

گر بشکند من ،

زاده شود من دیگری !

کپشن اینستا فلسفی

باز پاییز شد وُ
باد چرخید وُ
هَوس، چو گیاهی مرموز رویید ..
 

کپشن اینستاگرام فلسفی

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

کپشن اینستا فلسفی

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

کپشن اینستاگرام فلسفی

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›

کپشن اینستاگرام فلسفی

به قولِ بهروز وثوق :
ما اونجوری که دلمون میخواست زندگی نکردیم
اونجوری زندگی کردیم که مجبور بودیم ..

کپشن اینستا فلسفی

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌

کپشن اینستاگرام فلسفی

با زندگی نساز ، زندگی رو بساز 🌈🌍🌟

کپشن اینستا فلسفی

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم.

کپشن اینستا فلسفی

 

کپشن اینستاگرام فلسفی

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞

کپشن اینستاگرام فلسفی

تو خوب من لاشی اما…. آرزو به دلت میزارم ک دوباره با من باشی

کپشن اینستا فلسفی

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

کپشن اینستاگرام فلسفی

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

کپشن اینستا فلسفی

در دیاری ک برادر ب برادر نکند رحم……..
غریبه برادر شدنی(((نیست…))

کپشن اینستا فلسفی

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

کپشن اینستا فلسفی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

کپشن اینستاگرام فلسفی

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾

کپشن اینستاگرام فلسفی

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡}

کپشن اینستا فلسفی

‏ستار العیوب فقط هودی، هم شکم رو کوچیک نشون میده، هم پهلو ها اصن دیده نمیشه:///

کپشن اینستاگرام فلسفی

لذتی که تو دزدی از
سیب زمینی سرخ کرده های توی آشپزخونه هست
تو سرقت از بانک مرکزی نیست 🙂

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگه دختر باید ریزه میزه و تو بغلی باشه پس غلط کردی همه کفشات ۱۰سانت از داخل ۱۵ سانت از بیرون پاشنه داره :)))))

کپشن اینستاگرام فلسفی

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡

کپشن اینستا فلسفی

(っ◔◡◔)っ ♥ می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم تولدت مبارک ♥

کپشن اینستا فلسفی

آرزو می کنم روز تولدت
مثل طعم کیک خامه ای شیرین باشه
و سال جدید زندگیت
سرشار از شادی و اتفاقات خوب برات باشه
تولدت مبارک 🎁
تبریک تولد رفیق

کپشن اینستاگرام فلسفی

تو مرا صدا بزن
سبز می شوم…
بهار می شوم…
حتی اگر زمستان باشد!

کپشن اینستاگرام فلسفی

زمستان میرود 
بهار می‌آید 
دلتنگی میرود
دلتنگی جدید می‌آید…

کپشن اینستا فلسفی

متن خاص / متن های خاص جدید و زیبا گلچین شده [پشنهادی] | تاو بیو

کپشن اینستا فلسفی

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگیم ♥️😻
میدونستی تو هم عشقمی 🙊💋
و هم بهترین دوستمی (: 🥺🤍
هم عزیزترین فرد زندگیمی ؟👫💍
اونقدی که فکر میکنی دوستت ندارم . . ☹️💓
چون اونقدر دوستت دارم که . ❕
نمیتونی فکر کنی دلبرم! 🙈😌😍•

کپشن اینستاگرام فلسفی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

کپشن اینستاگرام فلسفی

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

کپشن اینستا فلسفی

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

کپشن اینستا فلسفی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

کپشن اینستا فلسفی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

کپشن اینستا فلسفی

همدم من یه پشه بود هوا سرد شد اونم رفت:/🤘😹

کپشن اینستا فلسفی

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

کپشن اینستاگرام فلسفی

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

کپشن اینستا فلسفی

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

کپشن اینستاگرام فلسفی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

کپشن اینستاگرام فلسفی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

کپشن اینستا فلسفی

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

کپشن اینستا فلسفی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

کپشن اینستا فلسفی

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

کپشن اینستاگرام فلسفی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

کپشن اینستاگرام فلسفی

بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!

کپشن اینستا فلسفی

‏یه سریام هستن تخصصشون اینه که شما رو از خوب بودنتون پشیمون کنن😏

کپشن اینستا فلسفی

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

کپشن اینستا فلسفی

وقتي‌توي‌دلم‌غمہ،تنها‌رفیقمه🤍
میشنوه‌درد‌دلامو💌
عاشقشمو،عاشق‌منہ♥️
حل‌میکنہ‌مشکلامو…✨

کپشن اینستا فلسفی

‹ غمت مباد که دنیا ز هم جدا نکند رفیق های در آغوشِ هم گریسته را.˘˘ ›

کپشن اینستا فلسفی

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

کپشن اینستاگرام فلسفی

تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ

کپشن اینستا فلسفی

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

کپشن اینستاگرام فلسفی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

کپشن اینستا فلسفی

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽

کپشن اینستا فلسفی

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

کپشن اینستا فلسفی

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

کپشن اینستا فلسفی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

کپشن اینستاگرام فلسفی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

کپشن اینستا فلسفی

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

کپشن اینستا فلسفی

تا دندون داری بخند

کپشن اینستاگرام فلسفی

چایی یه جوری خوبه که انگار میگه:
سینه‌ام دکانِ عطاریست، دردت چیست؟:)

کپشن اینستا فلسفی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

کپشن اینستا فلسفی

الهی، همان که تو خواهی . . :)☘️

کپشن اینستاگرام فلسفی

و ما در هیاهوی روزگـ‌ار اگـ‌ر آرامـ‌یـ‌م دلـ‌مـان به خدایی گـ‌رم است:)!

کپشن اینستاگرام فلسفی

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

کپشن اینستا فلسفی

بخند ، چرا که غمِ تو
دنیا را عوض نمیکند♥🌿

کپشن اینستا فلسفی

هیچوقت بیخیال چیزی ك واقعا میخوای نشو
صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره..

کپشن اینستاگرام فلسفی

• ساعتِ صفر شد و “مهرِ” دلآشوب رسید
هرچه جز عشق در این دایره ناچیز آمد!
• چایی و تخت و حیاط و غزل آماده یِ اوست
باز کن در که به دیدارِ تو پاییز آمد…

کپشن اینستا فلسفی

امروز آخرین برگ زرد پاییزی از شاخه فرو خواهد افتاد 🍂🍁

کپشن اینستا فلسفی

پاییز دارد می آید!

فصل فرمانروایی دختری قوی و زیبا!

دختر پاییزی با دامن قرمز و نارنجی خود با بوی نم باران؛گیسوان بلند خود را می بافد..چای تازه دم نوید خانه ای گرم و پر مهر است،مبادا با دلخوری پای گذاری داخل آن تا قلب پاک و مهربانش را سیاه و بی مهر کنی!

مراقب باش؛مراقب!

کپشن اینستاگرام فلسفی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

کپشن اینستا فلسفی

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽

کپشن اینستا فلسفی

همه حمال عیب خویشتنیم 

طعنه بر عیب دیگران چه زنیم…؟؟

👤سعدی

کپشن اینستاگرام فلسفی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

کپشن اینستا فلسفی

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

کپشن اینستا فلسفی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

کپشن اینستاگرام فلسفی

من اون فصل سردم ، وقت تعویضه لباساته…

کپشن اینستاگرام فلسفی

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….

کپشن اینستا فلسفی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

کپشن اینستاگرام فلسفی

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

کپشن اینستاگرام فلسفی

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

کپشن اینستاگرام فلسفی

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

کپشن اینستاگرام فلسفی

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

کپشن اینستاگرام فلسفی

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

کپشن اینستا فلسفی

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

کپشن اینستا فلسفی

ما فوق العاده هستیم!
بدون داشتن قدی بلند!
بدون داشتن چشم های رنگی!
بدون داشتن بدنی شبیه مانکن ها!
بدون داشتن پوستی سفید و شفاف!
ما با داشتن ویژگی های منحصر به خودمان شگفت انگیزیم نه با شبیه بودن به دیگران!

کپشن اینستا فلسفی

به سلامتی دختری

که وقتی تو کوچه ها راه میره پسرا نمیگن عه این با من بود

میگن کاش با من بود…

کپشن اینستاگرام فلسفی

یه‍ سوال شرعیے

حکم این بوساے مجازے چیه‍؟

ال‍‌ڪے ال‍‌ڪے نریم جهنم؟

والا آش نخورده‍ و دهن سوخته‍…

کپشن اینستا فلسفی

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

کپشن اینستا فلسفی

_ میدونی بیشعور ب کی میگن¡¿ +ب کسی ک سین میکنه و جواب نمیده^^ _ن اون ک حیوونه تو بیشعوری ک بش مسیج میدی +😐

کپشن اینستا فلسفی

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

کپشن اینستا فلسفی

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

کپشن اینستاگرام فلسفی

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !

کپشن اینستا فلسفی

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من …

کپشن اینستاگرام فلسفی

مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی | تاو بیو

کپشن اینستاگرام فلسفی

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ # حافظ

کپشن اینستا فلسفی

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

کپشن اینستاگرام فلسفی

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…! # آرامش

کپشن اینستا فلسفی

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم… # دوستت دارم

کپشن اینستاگرام فلسفی

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡 # کارما

کپشن اینستا فلسفی

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ
# حافظ

کپشن اینستا فلسفی

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ # حافظ

کپشن اینستاگرام فلسفی

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر
# دوستت دارم

کپشن اینستا فلسفی

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست
# مولانا # نامردی

کپشن اینستاگرام فلسفی

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ » # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

کپشن اینستاگرام فلسفی

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. › # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

کپشن اینستاگرام فلسفی

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

کپشن اینستا فلسفی

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」 # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

کپشن اینستا فلسفی

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 » # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ › # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

اى جامِ به هم ريخته، صدبار نگفتم
با سنگ‌دلان يار مشو، مى‌شكنندت ؟!… # ادبی # نامردی

کپشن اینستا فلسفی

‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ › # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

کپشن اینستا فلسفی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست … # ادبی # نامردی

کپشن اینستاگرام فلسفی

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز بر نمی گردد و آینده شاید نیاید . . .گالیله

کپشن اینستاگرام فلسفی

در قبول دست های مهربان تردید نکنیدگاهی همین دست ها تا آخر عمر برایتان گرم می مانند . . .

کپشن اینستا فلسفی

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشیدماموریتتان ارزشمدنتر از یک سفیر کبیر جنگ است . . .

کپشن اینستا فلسفی

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنندهمانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود . . .

کپشن اینستاگرام فلسفی

لازمه قدر دانی از داشته هایتانگاهی از دست دادن آنها است . . .

کپشن اینستا فلسفی

اگر از کسی متنفری ، از قسمتی از خودت در او متنفریچیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . . .هرمان‌ هسه

کپشن اینستا فلسفی

کسانی که قدر دستان نوازشگر را نمی دانندعاقبت ، پاهای لگدکوب را می بوسند . . .

کپشن اینستا فلسفی

فرودگاه‌ها بوسه‌ های بیشتری از سالن‌های عروسی به خود دیده‌اندو دیوارهای بیمارستان‌ها بیشتر از عبادتگاه‌ها دعا شنیده‌اند . . .چارلز بوکوفسکی

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی کردن دل وجرات می خواهد
آدمهای ترسو فقط نفس میکشند
و زندگی نمی کنند و دائماً دلهره دارند
زندگی ای که ترس در آن جای داشته باشد
از مرگ هم بدتر استاوشو

کپشن اینستاگرام فلسفی

گفت :
زندگی مثل یک استکان چای است !
به ندرت پیش می‌آید که ،
هم رنگش درست باشد
هم طعمش و هم داغی‌اش
اما هیچ لذتی ، با آن برابر نیست …روح‌انگیز شریفیان

کپشن اینستا فلسفی

یاد من باشد امروز دم صبح ،
جور دیگر باشم …
بد نگویم به هوا ، آب ، زمین !
مهربان باشم با مردم شهر …
و فراموش کنم هر چه گذشتفریدون مشیری

کپشن اینستاگرام فلسفی

تظاهر به خوشبختی دردناک تر از تحمل بدبختی است . . .

کپشن اینستا فلسفی

یادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم تا بعد با مشت بر فرقم نکوبم . . .

کپشن اینستا فلسفی

“اگه نتونم” مال وقتیه که راه دیگه ای هم باشه
وقتی هیچ راهی نیست فقط باید بگی “می تونم” !

کپشن اینستاگرام فلسفی

خود را ببخش تا زندگیت تباه نشود
و این را بدان که فقط انسان مرده اشتباه نمی کند . . .

کپشن اینستا فلسفی

تقریبا همه مردم بخشی از عمرشان را
در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . . .
(ساموئل جانسون)

کپشن اینستا فلسفی

همیشه دعا کنید :
چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد
ذهنی که بدی ها را فراموش کند
و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد . . .

کپشن اینستا فلسفی

یه جوری درباره آدما قضاوت کنید که اگه یه روزی خلافش بهتون ثابت شد شرمنده خودتون نشید!

کپشن اینستا فلسفی

کودکی مرحله ای از زندگیست که تو در آیینه شکلک در میاوری
میانسالی مرحله ای از زندگی ست که آیینه برایت تلافی می کند

کپشن اینستا فلسفی

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش
شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی . . .

کپشن اینستا فلسفی

من باید برای دیگران زندگی کنم نه برای خودم
این اصول اخلاقی طبقه متوسط جامعه است.
جورج برنارد شاو

کپشن اینستا فلسفی

احترام به زندگی
اصل اساسی اخلاق را در اختیار من قرار می دهد.
آلبرت شوایتزر

کپشن اینستاگرام فلسفی

آنچه ما اخلاق می نامیم
اطاعت کورکورانه از دستورات است.
هالک الیس

کپشن اینستاگرام فلسفی

آزادی بدون اخلاق
و اخلاق بدون ایمان پایدار نیست.
الکسیس دو توکویل

کپشن اینستا فلسفی

ارزش هر کس
برابر است با ارزش آن چیزی که برایش ارزش قائل است
حضرت علی علیه السلام

کپشن اینستاگرام فلسفی

تعریف اخلاق به سادگی نگرشی است
که ما نسبت به افرادی که دوستشان نداریم اتخاذ می کنیم.
اسکار وایلد

کپشن اینستا فلسفی

اخلاق یک جامعه
براساس رفتاری که با کودکانش انجام می دهد
سنجیده می شود.
دیتریش بونهافر

کپشن اینستا فلسفی

سه چیز نشانه بزرگواری انسان است :
خوش اخلاقی
فرو بردن خشم
و فرو پوشیدن چشم
امام صادق (ع)

کپشن اینستاگرام فلسفی

شجاعت اخلاقی از شجاعت جسمی بالاتر است.
ویلیام اسلیم

کپشن اینستاگرام فلسفی

متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته ! | تاو بیو

کپشن اینستا فلسفی

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

کپشن اینستاگرام فلسفی

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

کپشن اینستا فلسفی

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

کپشن اینستا فلسفی

سال ها عشق در دقیقه ای نفرت فراموش میشود

کپشن اینستاگرام فلسفی

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

کپشن اینستاگرام فلسفی

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 
# نامردی

کپشن اینستاگرام فلسفی

وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه ، مخاطبش اون لحظه تو نیستی ، خودش توی گذشتشه

کپشن اینستا فلسفی

ارامشی که اکنون دارم…
مدیون
انتظاریست که دیگر از کسی ندارم!… # آرامش

کپشن اینستا فلسفی

من آمده بودم تورا بشناسم خودم رایافتم

کپشن اینستا فلسفی

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته # انتقام

کپشن اینستاگرام فلسفی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

کپشن اینستاگرام فلسفی

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔
# ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽
# آرامش # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد. # ادبی # دروغ

کپشن اینستاگرام فلسفی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨
# ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …
# زندگی

کپشن اینستاگرام فلسفی

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

# کره ای
# ادبی

کپشن اینستا فلسفی

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…
# زندگی # ادبی

کپشن اینستا فلسفی

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!
# ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

پرنده ای که روی شاخه نشسته
هیچ وقت نمیترسه شاخه بشکنه
چون اون به شاخه اعتماد نکرده
بلکه به بال های خودش اعتماد کرده
همیشه به خودت باور داشته باش …

کپشن اینستاگرام فلسفی

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

کپشن اینستا فلسفی

خوشبختی می تونه داشتن آدمی باشه
که بلده حتی از راه های دور هم حالت رو خوب کنه …

کپشن اینستاگرام فلسفی

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل…

کپشن اینستا فلسفی

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده
مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید
مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

کپشن اینستا فلسفی

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست…

کپشن اینستا فلسفی

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

کپشن اینستا فلسفی

نمی‌دانم
تـو از نفس گفتی
یا نفس از تـو
کـه تا پای عشقت نفس نفس
تمام داغ‌های جهان رابه دنبالم کشاندم

کپشن اینستا فلسفی

‏آدم بالاخره یه قدم میاد، دو قدم میاد، دیگه نمیشه همه‌ی قدما رو خودش بیاد که …

کپشن اینستا فلسفی

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

کپشن اینستا فلسفی

حسودی فقط اونجاش که دوست نداری حتی توی فکر کسه دیگه ای جا بگیره

کپشن اینستاگرام فلسفی

راز تغییر کردن این است که تمام انرژی‌تان را
نه روى جنگیدن با قدیمى‌ها
بلکه روى ساختن جدید‌ها متمرکز کنید

کپشن اینستا فلسفی

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن …

کپشن اینستا فلسفی

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعت‌هاست
زندگی چرخش این عقربه‌هاست

کپشن اینستا فلسفی

‌‌‏یه مرد زمانى احساس مرد بودن میکنه که یه زنِ خوب
دوسش داشته باشه

کپشن اینستا فلسفی

به پایان فکر نکن
اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می‌کند
بگذار پایان تو را غافلگیر کند
درست مثل آغاز…

کپشن اینستاگرام فلسفی

هر جور خودت رو دوست داشته باشی
به آدم ها هم یاد میدی همون جور تو رو دوست داشته باشن

کپشن اینستاگرام فلسفی

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را ….
چون اولی «باورت» را نشانه می‌گیرد
دومی «قلبت» را

کپشن اینستاگرام فلسفی

تمامت را به راحتی سهم کسی نکن
آدم ها خوب بلدند حرام کنند
چیزی را که زحمتی برای به دست آوردنش نکشیده اند

کپشن اینستاگرام فلسفی

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

کپشن اینستا فلسفی

بخند
بلندتر بخند
تا عادت کنے بہ خندیدن
دنیا اونقدر هم کہ فکر مےکنے جدے نیست

کپشن اینستاگرام فلسفی

گام‌هایی بزرگ بردار… رویا‌هایی بزرگ داشته باش…
آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان… عمیق نیایش کن…
ایمان قوی داشته باش…
عشق را به تمام جهان پراکنده کن… به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها…

کپشن اینستا فلسفی

ﺩِﯾﻮﻧْﻬِـــ ﺑﺂﺯﯾْـــ ﻧُﻮﻋﯿْـــ ﺗَﻔﺮﯾْﺤِـــ ﺩُﺧﺘَﺮﻭﻧَﺴْـــ |:
ﻛِﻬْـــ ﭘِﺴَﺮﺁ ﺍَﺯ ﻗُﺪﺭَﺗِـــ ﺩَﺭﻛِـــ ﺁﻧـــ ﻋﺂﺟِﺰﻧْـــ |:

کپشن اینستا فلسفی

به دنیا نیامده‌ایم که چوب قضاوت به دست بگیریم و سر هر راه و بی‌راهی مردم را قضاوت کنیم.
ما مرکز دنیا نیستیم، حتی اگر این به نظرمان برسد.
ما لبریز از اشتباهات و کمبود‌هایی هستیم که دیگران را به خاطرش تحقیر می‌کنیم…

کپشن اینستا فلسفی

دنیا پر از بازیکنه
تو اونی باش که بازی رو عوض می کنه

کپشن اینستا فلسفی

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم
و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعر‌های من تو می‌آیی.
و ته همه فنجان‌های تو من میروم!

کپشن اینستاگرام فلسفی

“عزیزم من بجز تو با هیشکی نبودم” ….
این از اون جمله هاس
که آدم نمیدونه بعد شنیدنش ….
باید احساس خاصّ بودن کنه ….
یا احساس خر بودن …!

کپشن اینستا فلسفی

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنیم، به آن‌ها پروبال می‌دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می‌رود!
همه اندیشه‌های مربوط به ترس، شکست، نفرت و بدخواهی مانند علف‌های هرز یک باغ هستند که باغبان آن‌ها را نکاشته و نمی‌خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت، روی نتیجه نهایی متمرکز کنیم.

کپشن اینستاگرام فلسفی

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

کپشن اینستا فلسفی

توکل چه کلمه زیبایی‌ست…
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم
ایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فروریختن هستند
چرا که خداوند نه به قدر رویاهای‌مان بلکه به اندازه ایمان و اطمینان ما انسان‌هاست، که می‌بخشد…

کپشن اینستا فلسفی

حکایت ما آدم ها
حکایت کفشاییه که
اگه جفت نباشند
هر کدومشون
هر چقدر شیک باشند
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه
لنگه به لنگه اند …

کپشن اینستاگرام فلسفی

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کند
تا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست! زندگی من است…

کپشن اینستاگرام فلسفی

بهترین دوست برای آدم کسیه که
بتونه فکرای منفی رو از آدم دور کنه …

کپشن اینستا فلسفی

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

کپشن اینستا فلسفی

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

کپشن اینستاگرام فلسفی

تمام محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن
زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد
“سقراط”

کپشن اینستاگرام فلسفی

گاهی اوقات نیاز داری تنها باشی
نه برای این که احساس تنهایی کنی
بلکه برای این که از وقت آزادت برای “خودت بودن” لذت ببری

کپشن اینستاگرام فلسفی

هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی

کپشن اینستاگرام فلسفی

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستی
انتظار نداشته باش کسی دیگه هم طرفدارت باشه….!

کپشن اینستا فلسفی

مطلب پیشنهادی: متن و جملات قشنگ و زیبا برای پست و کپشن + جمله های کوتاه و ادبی

کپشن اینستاگرام فلسفی

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

کپشن اینستا فلسفی

یک دوست واقعی هیچ وقت جلوی راه شما را نمی گیرد
مگر این که در حال زمین خوردن باشید

کپشن اینستا فلسفی

قشنگـــے لیاقت به اینه که
هرکســـے اون رو نداره …

کپشن اینستا فلسفی

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید
وین دایر

کپشن اینستا فلسفی

سیکس پک و ته ریش چیه؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه !

کپشن اینستا فلسفی

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

کپشن اینستاگرام فلسفی

هرگز نگو هرگز
چون محدودیت ها هم مثل ترس
فقط یک توهم هستند

کپشن اینستاگرام فلسفی

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

کپشن اینستا فلسفی

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

کپشن اینستا فلسفی

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم
سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم
سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم

کپشن اینستاگرام فلسفی

گذشته هایت را ببخش
زیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنها برایت کوچک اند بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ باز می دارند

کپشن اینستا فلسفی

تا دندون داری بخند
تا چشم داری ببین
تا گوش داری گوش کن
تا سالمی زندگی کن
یادت باشه دنیا منتظر هیچ کس نمی مونه
به لبخند زدن ادامه بده
چون زندگی زیباست

کپشن اینستا فلسفی

«خوشگل بودن» خوبه
ولی «خوب بودن» خوشگل تره 🙂

کپشن اینستا فلسفی

کپشن/ بهترین کپشن های زیبا و مفهومی و خاص [ پیشنهادی ] | تاو بیو

کپشن اینستا فلسفی

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

کپشن اینستا فلسفی

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کپشن اینستا فلسفی

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙

کپشن اینستاگرام فلسفی

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

کپشن اینستا فلسفی

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

کپشن اینستا فلسفی

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

کپشن اینستاگرام فلسفی

میدونی یه روز اون خط ماله ضربان قلبم وای میسه
اون روز همه عاشقم میشن…: )

کپشن اینستا فلسفی

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

کپشن اینستاگرام فلسفی

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)

کپشن اینستا فلسفی

فک کن وسط خندهامون یهو اشک سرازیر شه:))

کپشن اینستا فلسفی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

کپشن اینستا فلسفی

به خودم سر زدم، حالش اصلا خوب نیست!

کپشن اینستاگرام فلسفی

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

کپشن اینستا فلسفی

‏هرکس بهم گفت " من از اونا نیستم " از همونا بود که هیچ ازونام بدتر بود(:

کپشن اینستاگرام فلسفی

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

کپشن اینستاگرام فلسفی

زخم کاری فقط اونجا که جلوی بیست نفر کارت میکشی میگه موجودی کافی نیست 🙂

کپشن اینستاگرام فلسفی

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

کپشن اینستاگرام فلسفی

جوکر :بهت ثابت میکنم وقتی این مردم تو یه موقعیت بحرانی قرار بگیرند حاضرن حتی همدیگرو بخورن 🙂

کپشن اینستاگرام فلسفی

اَگع رو اعصـاب مَ راع بِریع 🚶روعــہ جِنــازَط پیــادع رَوےمیڪنَـم👊✌☺

کپشن اینستا فلسفی

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

کپشن اینستا فلسفی

متن تبریک تولد رفیق

رفیق عجیب داشتنت میچسبد…
تمامی ثانیه هاازبین هم میدوند…
تمامی روزهاباسرعت میگذرند…
امادریک عددخاص آهسته تر…
دریک ساعت متوقف…
همه مایه تاریخای خاصی توزندگیمون وجودداره که هرچقدرم دنیاباکاراش مشغولمون کرده باشه محاله فرامششون کنیم…
مثل امروز😊تولدت مبارک بهترینم🥰😍😘❤️

 

کپشن اینستا فلسفی

رفیق ..
من امبولانس نیستم که هر وقت داغون شدی ، یادم بیوفتی…

کپشن اینستا فلسفی

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

کپشن اینستاگرام فلسفی

 '
' کودَکِه درونم خیلی از شُماها مَرد ترهِ !'

کپشن اینستا فلسفی

زندگی من به تو چه اخه!¡

کپشن اینستا فلسفی

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

کپشن اینستا فلسفی

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

کپشن اینستاگرام فلسفی

هر بازي يه بازنده داره••͜!

کپشن اینستا فلسفی

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

کپشن اینستا فلسفی

﷽ ۊٲښم مۿم ڼېښ ڪى ٵز مڼ څٷڜڛ ميٳڋ ۄ كى ڼمىأڈ ☜ آڂࢪۺ مࢪڰه ࢪإځٺ ميڜم ٵز ڈښٹ همٺۇڹ ☞﷽

کپشن اینستا فلسفی

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

کپشن اینستا فلسفی

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

کپشن اینستا فلسفی

زندگی خیلی کوتاهه؛بی دلیل مهربون باش😊❣️💫

کپشن اینستا فلسفی

★彡 مثل ساحل آرام باش تا دیـگران مثل دریـا، بے قرارت باشند 彡★

کپشن اینستاگرام فلسفی

⌝ این نمکدانِ خدا جنس عجیبی دارد
هرچقدر می‌شکنیم باز نمک ها دارد.

کپشن اینستاگرام فلسفی

□●من میدانم خداوند آینده مرا زیبا رقم زده است.♡❞

کپشن اینستا فلسفی

شاید درد خیلی بزرگه، ولی خدا بزرگ تره..!

کپشن اینستاگرام فلسفی

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

کپشن اینستا فلسفی

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

کپشن اینستا فلسفی

اگه میخاے پرواز ڪنے باید اون چیزایے رو ڪه تو رو پایین میڪشه رهاڪنی..✨

کپشن اینستاگرام فلسفی

به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش
در این خزان تنهایی تو تنها آشنایم باش…:)

کپشن اینستا فلسفی

پاییز
سرد و بی رحم نیست
فقط
جسارت زمستـان را ندارد
ذره ذره زرد می کند
اندک اندک جان می سِتاند
قطره قطره می گِریاند
پاییــــز سرد نیست
نامـــهربان است
درســت مانند “تو ”…

کپشن اینستا فلسفی

با پاییز شرط بسته ام!
یلدا می آیی…
و دانه های انار
با ورودت
از سر ذوق می ترکند …

کپشن اینستا فلسفی

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

کپشن اینستا فلسفی

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

کپشن اینستا فلسفی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

کپشن اینستا فلسفی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

کپشن اینستا فلسفی

گم میشم توی کهکشان چشات👀💜

کپشن اینستا فلسفی

سفید عین کف بهشت🤍🌈

کپشن اینستا فلسفی

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…

کپشن اینستا فلسفی

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥

کپشن اینستاگرام فلسفی

عشق، گرمای دستانی‌ست،
که تو را عاشق زمستان میکند …

کپشن اینستا فلسفی

تو دنیایی که روحم یه روز منو ول می کنه….
اخه چه انتظاریه از ادما دارم؟؟؟

کپشن اینستاگرام فلسفی

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

کپشن اینستاگرام فلسفی

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

کپشن اینستاگرام فلسفی

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

کپشن اینستاگرام فلسفی

مَنّ بَراّےِ کَسےِ جَنگّیـدَمّ کـِہ خُودِشّ بَراّےِ مُردَنِ مَنّ تَلّاشً مّیـکَردّ🗡🖤

کپشن اینستاگرام فلسفی

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

کپشن اینستاگرام فلسفی

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

کپشن اینستا فلسفی

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

کپشن اینستاگرام فلسفی

💖 مهم نیست واس کسی خاص باشی دختر بودن خوش نهایت خاص بودنه 💖

کپشن اینستاگرام فلسفی

یارو میره جهنم برا اینکه حرص خدارو دراره هر روز وقتی شیطانو میبینه از دور داد میزنه داداش فدایی داررری

کپشن اینستا فلسفی

هوا انقدر گرمه زن ها بوی مرد میدن
مردها بوی سگ😂

کپشن اینستا فلسفی

کسی که جلوش شکمتو نمیدی تو ، اون واقعیه 🙂

کپشن اینستا فلسفی

‌ ‌

عشق جان…🙊💋

دوست داشتنت
بذر كوچكي است در دلم،

كه صبح ها،
چند شاخه اش،
با هوای عشق تو
شكوفه می دهند 🌸🌱

صبحت بخیر دلیل زندگیم ☀️♥️•
‌‌🍃

کپشن اینستاگرام فلسفی

الحمدالله الذی خلق الحسین🌱♥️

کپشن اینستاگرام فلسفی

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی

کپشن اینستا فلسفی

.
بخند تا از عطر تو
لبریز شود بهار 
بخند که این صبح
به لبخند تو زیباست.

کپشن اینستا فلسفی

‏بهار اینجوریه که حتی سرپایی هم می‌تونم بخوابم :))

 

کپشن اینستا فلسفی

سیزده هم به در شد و 

از در نیامدی

تو با تمام بهار های عمر من بدی !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *