وضعیت واتساپ قشنگ شاد

آهنگ های شاد عاشقانه برای وضعیت واتساپ

مـــــردی…؟!
هر چقدر مـــــغرور …
هر چقدر صـــــادق …
هر چقدر ســـــاده …
هر چقدر جـــــذاب …
هر چقدر مـــــکار …
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیفتی!

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

آهنگ های شاد عاشقانه برای وضعیت واتساپ

سلامتی ما دخترا…که اگه نباشیم …تموم عروسکای دنیا بی مادر میشن!رنگای صورتی توی مغازه ها خاک میخورن!لواشک فروشیا ورشکست میشن!خونه سوت و کور میمونه وکسی نیست جنگولک بازی در بیاره!دیگه کسی نیست مامانا بهش غر بزنن!پسرا دقققققق میکنن!

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

من یه دخترم
با احساسات دخترانه
سختم نکنید!
مهربانم …
سنگم نکنید!
ساده ام …
پیچیده ام نکنید!
عشق و اندیشه در جانم است …
مسخره ام نکنید!

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

مَن یک دُخــــــترم…نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!اگر بخواهم؛تمام هویت مردانه ات را به اتش خواهم کشید

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

یک دختر شاد و موفق کسی است
که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند
بنیادی محکم بسازد.

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

دخترجان
امروز تصمیم بگیر بهترین ورژن خودت باشی؟؟؟؟؟
بخواه باشی تا شب هم مراقب باش ورژن انتخاب شده ت باشی
باور کن باووووور کن
هیچ رازی وجود نداره
راز زندگی تو بی رازیش هست
تو وقتی شاد باشی
بخندی
برقصی
شاکر باشی
شادی میشه زندگیت
زندگیت می شه بهشت

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

مغرور و خود شیفته نیستم
ولی یاد گرفتم که تو زندگیــــم
منت احـــدی رو نکشـــــــــــم
خداحافـــــظ تو فرهنـــــگ لغتــــ منــــ
جوابــــــش فقــــــط یـــــه کلـــــمه استــــــ &:
×× بــــــــ سلامتـــــــــ ××

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

#رفیق یه واژهـ خیلیـ بزرگهـ که هرکسیـ
#لیاقتــشو ندارهـ
هرکــسیـ
#معرفــتشو ندارهـ
هرکسیـ
#وجودشــو ندارهـ
رفیق کسیهـ که تو هر شرایــطیـ بآت
#پایــهـ باشهـ
#هواتــو داشتهـ باشهـ

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

تا می توانم
به لبخند ها و شیطنت های دخترانه ام ادامه میدم . . .!
هنوز …
هیچ کس لیاقت خانوم شدنم را ندارد!

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

شخصیت من
همونیه که من واقعا هستم
اما طرز برخوردم با تو …
به این بستگی داره که تو کی باشی!

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

تا می توانم
به لبخند ها و شیطنت های دخترانه ام ادامه میدم . . .!
هنوز …
هیچ کس لیاقت خانوم شدنم را ندارد!

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

برام مهم نیست که دوسم نداشته باشی …
همه که نباید خوش سلیقه باشن!

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

دختر است دیگر…
گاهی دلش می خواد
بهانه های الکی بگیرد
به هوای آغوش تو
شانه های تو …
که بعد، تــو
آرام
خیلی آرام
در گوشش زمزمه کنی :
ببین من عاشقتــــم…

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ …
ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ
↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ
زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !
ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز….ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑ ﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ
ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗهــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ
دﺧﺘﺮوﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ
دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

کی گفته دخترا ضعیفن؟
شما گوشی یه دختر وقتی قفلش بازه را ازش بگیر
طوری ازت میگیره که پرات بریزه!

آهنگ های شاد عاشقانه برای وضعیت واتساپ

برام مهم نیست که دوسم نداشته باشی …
همه که نباید خوش سلیقه باشن!

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

دختر است دیگر…
گاهی دلش می خواد
بهانه های الکی بگیرد
به هوای آغوش تو
شانه های تو …
که بعد، تــو
آرام
خیلی آرام
در گوشش زمزمه کنی :
ببین من عاشقتــــم…

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

گاهی اوقات دلم می خواد دوباره یه دختر بچه کوچیک باشم
چون زانوهای کبود زودتر از قلب شکسته خوب می شه

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

فقط دو تا رفیق صمیمی می تونن
هر دو حالشون بد باشه
ولی با کنار هم بودن
حال همو خوب کنن

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

همیشه به یاد داشته باش
دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدنه!
برای همینه که من همیشه دیر می رسم!

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

هر کاری که یه پسر می تونه انجامش بده، دخترا بهترشو می تونن انجام بدن!

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

دنیا وقتی قشنگِ کهبه یکی انقد مطمئن باشیکه میدونی رهات نمیکنه

وضعیت واتساپ پسرانه

زندگی بهشت استبرای آنهایی که؛عاشقانه عشق میورزند!بی پروا محبت میکنندو کمتر ازدیگران انتظار دارند

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

عشق مانند باد است
نمی توانی آن را ببینی اما می توانی حسش کنی

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

تــــــــــــو پنهانی ترین
دلتنگی منی …

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم
این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

دلتَنگی خیابانی‌ست پُر رفتُ بی آمد

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

تو بهترین سال هایِ زندگی مون؛
منتظرِ اومدن بهترین سال هایِ زندگی مون هستیم !گ

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …

وضعیت واتساپ پسرانه

او هیچ وقت نرفت !فقط پایش لغزید !سرش به اتفاق تازه ای خورد !و آلزایمر گرفت !همین

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

در هوای تو ، دنیا را خواهم گشتکجایی ؟برگرد . . .

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

همیشه یه دلیل برای لبخند وجود داره ، پیداش کن

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

یک روز من سکوت خواهم کرد ، و تو برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

آدمها یه روزی میرن که مهمن ، و یه روزی برمیگردن که مهم نیستن

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

یه روز میاد که می فهمی من مثل بقیه نبودم ، اون روز دیگه تو برام مثل بقیه ای

وضعیت واتساپ پسرانه

صدا کن مرا ، صدای تو خوب است…

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

آه یک روز همین آه تو را می گیرد

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

مرا از دور تماشا کن ، من از نزدیک غمگینم

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:
اول : پیدا کردن شباهت ها
دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

قـدر لحـظـه ها را بـدان
زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی
جبــران می کـنم . .

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما…

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

به بودن ها دیر عادت کن و به نبودن ها زود….!آدم ها،نبودن را بهتر بلدند

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

آهنگ تند زندگیبرای رقصیدن است نه دویدن!

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

نگران فردایت نباشخدا از قبل آنجاست

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

امکان تحقق یک رویاست که زندگی را جذاب می کند

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

انجام کارهای غیر ممکن نوعی لذت است

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

گاهی درست در لحظه سقوطفرصت پرواز هم هستانتخاب با توست

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

بدترین شکنجه آن است کهدیگر نتوانی دوست بداری

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

مجرای ورود به قلب انسان ها ، گوش های خودمان است

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کنداما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام راعشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

هیچ راهی دور نیٓست وَقتی جَهانَم آغوش توست!

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

یک لبخند نمی‌ تواند جهان را تغییر دهد
اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!
دوستت دارم عشقم♥♾

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

قوی ترین منطق های جهان هم نمی توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه ی پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می توانم خوشبخت ترین انسان روی زمین باشم

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

وضعیت واتساپ پسرانه

تـو هر دقیقه
و هر ثانیه
در ذهن و یاد مـن هستی
اما، اگر بخواهی
می تواني امشب را نیز
در کنار مـن صبح کنی

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

تصور این همه خوشبختی محال بود
تو محال را ممکن کردی مهربان ترین همسر دنیا

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

به یاد می آورم که لحظه های ما همه پر از عاشقانه ها بوده است و خوشبختی باید همین باشد

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

بـه یمن حضور تـو
دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت
و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام
از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

همسر خوب و دلبندم
با تو حتی یک اتفاق ساده پر از شادی و هیجان است
خوشی و خوشبختی من از توست

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

حس دوست داشتن که می‌پیچد در وجودم
دوست دارم
آسمان را در آغوش بگیرم
دوست دارم
دنیا را برقصانم…!
نه…!
دوست دارم در گوشت زمزمه کنم
دوستت دارم…!

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

وقتی با تـو هستم
بـه چیز دیگری نیاز ندارم
مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

شادی ما هر روز گسترده تر می شود کنار هم

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

آیا وکیلم شما را همیشه
در قلبَم، به عشق خود
با مِـهریه‌ی یک دنیا ارادت
یک عالم صداقـت
و هزاران کلمه دوستــَت دارم
دَر بیاورم؟!

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

“من” زن زندگی می‌شوم
اگر زندگیم “تو” باشی ❤️

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

تـو را دوست دارم
جوری کـه هیچکس دیگر را
هرگز دوست نداشته‌ام
مطمئنم کـه بعد ها هم
کسی رابه اندازه‌ي تـو
دوست نخواهم داشت

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

هیچ حِسے مِثلِ اون اَوَلین باری کہ دَستَمو گرفتیو دِلَم لَرزید قَشَنگ نیس

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

بوی عشق می دهی
بوی بهشت
چه خوشبختم
که خدا سرنوشت مرا
با تو نوشت

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست …

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

بالشم بوی تـو را می دهد
قبل از آنکه بـه خواب بروم
آنرا در آغوش می گیرم
دلتنگ تـو هستم

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

خوشبختی و آرامش ات رو خودت
باید با دستای خودت بسازی
در جستجوی اون نباش
چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

عزیزِ من، شیرین ترین و مهربانانه ترین واژه های من پیشکشِ تو
تویی که زندگی ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده ای

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

حال من خوب است
اما، با تو بهتر می شوم!

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند
کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند
اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو
بـه سمت دیگری جلب نمیشود

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است
بودا

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در آوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند
من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لب تان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ستامیر رضا لطفی پناه

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

احترام به خsودت چیزی است که قابل کشتن یا از بین رفتن نیست..

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

خدا شما رو همان طور که هستید آفرید
دوست داشتن خدا رو یاد بگیرید
یاد بگیرید که با اون زندگی کنید..

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

I would rather be alone with dignity than in a relationship that requires me to sacrifice myself respect
ترجیح می دهم با عزت تنها باشم تا اینکه در رابطه ای باشم که نیاز باشد برای حفظ آن رابطه
احترام خودم را فدا کنم..

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

کسی که به خودش احترام بگذارد از شر دیگران در امان است
مثل این که زرهی پوشیده است که هیچ کس توان رخنه کردن در آن را ندارد..

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

A self-respecting woman is like the Sword in the stone
only a very special man can pull her
یک زنِ با عزت نفس، مثل شمشیر در سنگ است،
فقط یک مرد بسیار خاص می تواند آن را بیرون بکشد…

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

همیشه به یاد داشته باشید که شما منحصر به فرد هستید
مانند همه افراد دیگر.

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

این سلفی خیلی خوبه
باورم نمیشه که خودم باشم!

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

زمانی یاد می گیریم عزت نفس داشته باشیم که
بپذیریم هر چیزی که ارزش تعلق رو داشته باشد،
دارای قیمت است

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

به خودتان احترام بگذارید
و از هر چیزی که دیگر به شما خدمت نمی کند،
باعث رشد شما نمی شود و یا شما را خوشحال نمی کند
دور شوید…

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

Don’t ever dumb yourself down just to make someone else feel comfortable
هرگز خودتان را خنگ فرض نکنید تا دیگران هم به خودشان چنین اجازه ای در مورد شما ندهند..

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

عشق به خود
احترام به خود
ارزش خود…
حتما دلیلی وجود دارد که همه آنها با کلمه “خود” همراه هستند،
شما نمی تونید اون هارو در شخص دیگه ای پیدا کنید

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

نظر دیگران زمانی خوب است که مشکل مال آنها باشد،
نه شما..

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

Be yourself. There is no one better
خودت باش، هیچکس بهتر از تو نیست..

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

وقتی من خوب هستم
من خیلی خیلی خوب هستم
اما وقتی من بد هستم
من بهتر هستم.

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

من قوانین را زیر پا نگذاشتم
اما قوانین را به چالش کشیدم.

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

کمی بیشتر خودت باش
و خیلی کمتر مثل دیگران باش!

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

من خوش شانس نیستم
با استعداد هستم.

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

هرگز سه چیز را فدا نکنید :
خانواده، عشق و خودتان را.

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

پیاده روی کنید
و کمتر نگران باشید.

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

بزرگترین اشتباهی که می توانید مرتکب شوید
ترس از اشتباه کردن است.

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

دنیای من
قلب من
همه چیز من

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

من مثل تو زیبا نیستم
من مثل من زیبا هستم

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

You can’t make everyone happy
You aren’t a jar of Nutellaشما نمی توانید همه را خوشحال کنید
شما یک شیشه نوتلا نیستید.

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

Life is better when you’re laughingوقتی می خندی زندگی بهتر است

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

What comes easy won’t last
What lasts won’t come easyآنچه آسان به دست می آید دوام نخواهد داشت
آنچه دوام دارد آسان به دست نمی آید

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

دعا کن ، دعا کن و بخواه ، شاید بزرگترین آروز یتو ، کوچکترین معجزه ی خدا باشد

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به افدافتان زیاد است ، پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردنتان را ببینید

وضعیت واتساپ پسرانه

من به خودم قول می دهم که تنها به بهترین ها بیاندیشم ، تنها برای رسیدن به بهترین ها تلاش کنم ، و تنها انتظار بهترین ها را داشته باشم

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

غم که از حد بگذرد دل حس ِ پیری می کند سن هر کس را غمش اندازه گیری می کند

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

هیچوقت در رسیدن به آنچه که از ته دل میخواهی تسلیم نشو ، به اهدافت فکر کن

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت / خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش مَگُذآر

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

شبگردی می کنم اما صدای نفسهایت را از پشتِ هیچ پنجره و دیواری نمی شنوم
آسوده بخواب نازنینم ، شهر در امن و امان است ، تنها خانه ی من است که در این شهر در آتش میسوزد !

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

خواستم هر چیزی را که بوی تو میداد بسوزانم ولی افسوس جانم آتش گرفته …

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

من اگر عاشقانه می نویسم…
نه عاشقـم !، نه شکست خورده …
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد …!
در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،
فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم …

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

به تو که فکر میکنم
بغض می آید
اشک می آید
دلتنگی می آید
به تو که فکر می کنم مهمانی عجیبی به راه می افتد !

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

اشک های گستاخ !!! گونه های من جای لیز خوردن نیستند ، آرامش صورتم را برهم نزنید !

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

حرفت که می شود با خنده می گویم : یادش بخیر ، فراموشش کردم …
اما نمی دانند هنوز هم کسی اشتباه تماس می گیرد سست میشوم که نکند تو باشی !

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

بی تو هر شب از خواب هایم صدای گریه می آید !

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

گله نکن آدم برفی
من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند !

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن …
چون اونا میفهمن ؛
میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُــــرد …!

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

هر کس را به انداره ای در دلت داغ کن
که لازم است
انگور را هم
که زیاد بجوشانی نجس میشود…

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

هر شب آب نمک قرقره می کند
گلو درد دارند چشم هایم !

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

دنیایی که در آن تو نیستی ، ارزش نفس کشیدن ندارد …

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

آری که چه بی رحمانه آمده است که بماند برای همیشه ، غم تو در دل من …

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

رفته ای و من هر روز به موریانه هایی فکر می کنم که آهسته و آرام گوشه های خیالم را می جوند
تا “بی خیال” نشده ام برگرد !

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

گفتند فراموشش کن آرام میگیری …
فراموشش کردم اما کمی قبر تنگ است !

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

هرکــے پُشـتِمونــــــو خـالــــے کـَـرد ،
دیگــــﮧ مُتعَــــلق بــــﮧ هَمــــونجا میشــــﮧ . . .

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

چاره ای نیست
این روزها طرح روی جلد آدمهاست که پرفروششان میکند نه متنشان!

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

تنها یک حرف مرا آزار میدهد ، حتی یک کلمه هم نمیشود
تنها یک حرف مرا هر روز غمگین تر میکند …
همان یک “ن” که در ابتدای “بودنت” نشسته است !

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند
از آدم های یک ساعت دیگر میترسم
چون درگیر هزاران ثانیه اند
ثانیه هایی که در هرکدام
رنگی دگر به خود میگیرند !

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

چون بسى ابلیس آدم روى هست
پس به هر دستى نشاید داد دست !

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

بینِ مرگ و زندگی جاییست که من سالهاست به آن پناه برده ام ! ســـــکـــــوت …

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

من درگذشته ام در گذشته ام !

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

تلخ منم همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی
تلخ منم ؛ چای یخ که هیچکس ندارد هوسش را …

وضعیت واتساپ پسرانه

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

شبیه خاکستر سیگار پیرمردی شده ام که آلبوم عکسهای قدیمی اش را با حسرت ورق میزند و هر از گاهی دستی به عکسی میکشد و نگاهی در آینه به موههای سپیدش میکند !
میخندد و لبخند بر صورتش میخشکد و میگرید و میمیرد …

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

وقتی انسان تمام عمر کار بکند ،
لحظه ای فرا می رسد که در می یابد کارهای دیگری نیز می توانسته بکند ،
مثلا : عاشق شود و زیر باران قدم بزند…
به دنیا و مشکلاتش و لو برای چند ساعت فکر نکند…
از گرمی دست معشوق گُر بگیرد…
ولی حالا چند حساب بانکی دارد ،
چندین مرضِ سبُک و نیم دو جین قرص برای نفس کشیدن…
از این رو تاسف می خورد !

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند !
نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود ؟

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ !

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت
کسی درک نخواهد کـــرد…

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

روز جمعه بخیر!
باشد که نسیم صبحگاهی این جمعه زیبا
همه سختی‌های هفته گذشته را از ذهنت پاک
و تو را از انرژی فراوان برای شروع یک هفته پر تلاش سرشار کند.

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

دلتنگی که شعر نمی خواهدکافیست بنویسیعصرهای جمعهبلندترینو دلگیرترین شعر جهان را سروده ای

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

بگو لبخندهایت را کدام جمعه بازار می فروشی …جانم برای تولبخند هایت مال من

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

نبودنتتمام روزهای هفتهقلبم را به درد می‌ آورداما جمعه که می‌ شودجای خالی‌ اتطور دیگری تیر می‌ کشد

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

جمعه‌ها باید که فارغ شد
از این شهرِ شلوغ
دور شد از قیل و قال
جمعه یعنی حال خوش
جمعه یعنی؛ بی خیال

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

جمعه تون شاد
زندگی هدیه‌ای است
که هر بامدادکه بر می‌خیزیم
روبان‌های دور آن را با عشق باز میکنیم
هدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

همین تو، که حتى فکرَش را هم نمیکنى
میتوانى دلیلِ حالِ خوبِ
جمعه هاى یک نفر باشى…
خودَت را دریغ مکن

وضعیت واتساپ پسرانه

چرا جمعه را محکوم به کلافگی
و بی حوصلگی می‌کنیم؟
من جمعه‌ها خوشحال ترم ….
چون یک هفته دیگر
از دوست داشتنت را
با عشق به پایان رساندم.

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

دلت که گرفته باشد
با صدای ترانه که هیچ
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می‌ کنی
و این است شرح حال غروب جمعه های من

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

یک روز می‌افتد؛ آن اتفاق خوب را می‌گویم …
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم.
هر لحظه، هر روز، هر جمعه … السلام علیک یا صاحب الزمان

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

یاد تو قرن هاست که در جمعه حاضر است.

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

همه گویند به امید ظهورش صلوات
کاش این جمعه بگویند به تبریک حضورش صلوات
« اللّهم عجّل لولیک الفرج »

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد / سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد
کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس / بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد
چشم در راهیم، اما قاصدی در راه نیست / جمعه هم آمد، ولی آن جمعه دلخواه نیست
ما کجا و نورباران شب دریا کجا / قطره در خواب و خیالِ جذر و مد ماه نیست

وضعیت واتساپ پسرانه

بی تو هر جمعه
گرفتارِ غروبیم.‌
نمی‌آیی چرااا!

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

جمعه ها
تمام دردهایش را
با صبح آغاز میکند
با سکوتش
جان آدم را به لبش می رساند
به غروب که می رسد
پر می‌ شود از بغض
پشت پنجره ی خیال که باشی
با او می گریی

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

از روز، غروبش
از هفته، جمعه اش
از سال، پاییزش
و از من، تمامم دلگیر است.

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

جمعه مرد بی معشوقه ایست
با پیرهنی چروک
که تنهایی اش را
لای شعرهایش
پک می‌زند
فقط عصرها
کمی خاکستری تر

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

به جمعه که میرسم
یاد تو مرا بیشتر به سمتت میکشاندم
به غروبش که میرسم
دیگر در اینجا نیستم و
میروم به اغما نمیدانم
شاید در عصر جمعه
عاشق‌ترین مجنون
رشته‌های احساسش پاره شده
که این چنین دلگیر است.

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

جمعه یعنی پشت یک پنجره
وسط ازدحام نبودنت، غرق شدن
جمعه یعنی تو، وقتی که نیستی

آهنگ های شاد عاشقانه برای وضعیت واتساپ

چه دلگیر است هم جمعه باشد
هم ابر باشد هم باران باشد
هم خیابان خیس باشد.
اما نه چشمی نگران
نه دستی برای فشردن
نه پایی برای قدم زدن
نه نگاهی برای زل زدن

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

روز‌ها را در انتظار آدینه
یکی پس از دیگری سر میکنم
غروب جمعه
خیال تو و جشن دلتنگی من
چه مراعات النظیر بی نظیری

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

جمعه ها دارد دلم، حال و هوای دیگری
می پرد برق از نگاهم، با صدای هر دری
شوق دیدار تو دارم، خسته ام از بی کسی
خوشبحال هر که دارد، در کنارش دلبری

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

شنبه‌های آفتابی هم بدونِ تو
با بغض سر میشود…
حسابش را بکن
غروبِ جمعه هایِ بارانی
بدونِ تو چه حالی دارم…

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

به روز‌هایی رسیده ام که دیگر چند شنبه هایش مهم نیست
آدم‌ها و روزهایش همه جمعه شده اند!

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

نه اینکه رفتن بلد نباشم‌ها
من فقط مى خواهم
حداقل براىِ تو
جمعه‌ها غم انگیز نباشد…

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

سالی که بر من و تو گذشت
فقط سیصد و شصت و پنج روز نبود!
جمعه‌ها را باید، دو روز حساب کرد…!

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

جمعه باشد
غروب باشد
دریا هم باشد
تو نباشى
این خودش غمگین‌ترین شعر جهان است.

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

دوباره جمعه و دلواپسی ها
غبار کوچه ها و بی کسی ها
و چشمانی که تار عنکبوتی
نموده مهر و مومش تا بیایی

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

جمعه
همه چیز تعطیل است
اِلا دوست داشتن تو

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

چه جمعه زیبایی خواهد بود
وقتی …
بهترین‌ها را برای دیگران بخواهید.

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

جمعه‌ها زیبا باشید
زیبا سخن بگوئید
زیبا فکر کنید
زیبا بنگرید
مثل چشمه زلال باشید
مثل ساحل آرام باشید
خواهید دید که دیگران
مثل دریا بیقرارتان می‌شوند.

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

بگو لبخندهایت را کدام جمعه‌بازار می‌فروشی …
جانم برای تو
لبخندهایت مال من

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

جمعه ات به خیر
هر کجا هستی به یاد من باش
من با تو چای نوشیده ام
سفر‌ها کرده ام
از جنگل
از دریا
از آغوش تو شعر‌ها نوشته ام
رو به آسمان آبی پرخاطره
از تو گفته ام
تو را خواسته ام
آه ‌ای رویای گمشده
هر کجا هستی
جمعه ات بخیر …

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

جمعه‌ ها باید که فارغ شداز این شهرِ شلوغدور شد از قیل و قالجمعه یعنی حالِ خوشجمعه یعنی؛ بی‌ خیال

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

جمعه یعنینفست تنگ هوایی ستکه پر از دلتنگی ست …

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

اگه روز و شبِ دنیایه عمرِ غرق تشویشهیه جمعه این کلافِ کوربه دست عشق وا میشه

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

آرامش یعنیعصر جمعه از کابوس بپرمببینم نشسته‌ ایو موهایت را می‌ بافی

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

جمعه باشدغروب باشددريا هم باشدتو نباشىاين خودش غمگين‌ ترين شعر جهان است

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

چرا جمعه را محکوم به کلافگیو بی‌ حوصلگی می‌ کنیم ؟من جمعه‌ ها خوشحال‌ ترمچون یک هفته دیگراز دوست داشتنت رابا عشق به پایان رساندم

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

غروبِ جمعه را دوست دارم
به خاطرِ دلتنگی ات
که
آرام
آرام
سرت
را
روی شانه ام می گذارد

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

وقتی نباشی جمعه می‌ باردعصرِ وخیمی در دلش داردآنقدر می‌ بارد که داغش رابر واژه‌ های شعر بگذارد !

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

جمعه بانوی سپید پوشی استکه دلش بی نصیب از پناه چترهاخیس خیس می‌ رقصد در انتظار آمدنتگمان کنمبازار بیقراری‌ هایشگرم گرم است

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

جمعه تون شادزندگی هدیه ای استکه هر بامدادکه بر می خیزیمروبان های دور آن را با عشق باز میکنیمهدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

یک جمعه بود و یک عمرآن روز آشناییای کاش آشنا جاناین جمعه هم بیایی

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

جمعه ات به خیرهر کجا هستی به یاد من باشمن با تو چای نوشیده امسفرها کرده اماز جنگلاز دریااز آغوش تو شعرها نوشته امرو به آسمان آبی پرخاطرهاز تو گفته امتو را خواسته امآه ای رویای گمشدههر کجا هستیجمعه ات بخیر …

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

جمعه ها زیبا باشیدزیبا سخن بگوئیدزیبا فکر کنیدزیبا بنگریدمثل چشمه زلال باشیدمثل ساحل آرام باشیدخواهید دید که دیگرانمثل دریا بیقرارتان می شوند

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

اگر من بزرگ نمی شدم پدربزرگ هنوز زنده بودموهای مادرم سفید نمی شدمادربزرگ در ایوان خانه باز می خندیدتنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بودغروب جمعه برایم انقدر دلگیر نبودچقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

من و تو که خوب میدانیمجمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی نداردپس بیا از همین الانبه استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

غروب جمعه را دوست دارم !!به خاطر دلتنگی ات …کهآرامآرامسرت راروی شانه ام می گذارد …

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

جمعه ها را نمیشود به تنهایی سپری کردباید کسی را داشته باشیتا ساعت های تنهایی ملال آور را به پایان برسانیکسی که از جنس خودت باشدنگاهت را بخواند، بغض صدایت را بفهمدجمعه ها باید کسی را داشته باشیتا دستانش را در دستانت بگذاری و تمام شهر را قدم بزنیکسی که در کنارش زمان و مکان را از یاد ببریجمعه ها به تنهایی تمامت میکنند اما تمامی ندارند

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

منتظرم که جمعه بیاید وهمه ی تقصیر ها رابندازم گردن آن بیچارهاصلا  خودم هم میدانمروزها هیچ تقصیری ندارند …تو نیستی  و هر روز پر از دلتنگی ام …چه فرقی می کند سه شنبه باشد یا جمعه

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

بهترین حس دنیاست
وقتی می دونی
اول و آخرش ماله خودته …

وضعیت واتساپ پسرانه

مخاطب خاصم
امروز من و همه فردای من هستی

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

کاشکاش لحظه های با او بودن آنقدر زود گذر نبودبه وسعت ندیدن نگاهت
خسته ام
چگونه بشکنم؟
ثانیه های سنگین دوریت را

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

موسیقی بهترین راهی است که با آن بگویم دوستت دارم

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

هر چیًزی که با عشق باشه، خوبه!

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

تو مثل خورشید هستی! وقتی آمدی، نور را به زندگی من آوردی

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

هزینه یک لبخنـدخیلی کمتر از هزینه برق اسـتولی خیلی بیشتر ازآن روشنی میبخشدلبخند بزن دوست مـندنیا زیباست

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

هر روز که با تو هستم احساس خوشبختی می کنم

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

فقط دو تا زمان هست که می خواهم در کنار تو باشم
حالا و برای همیشه

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

عشــ❣ــق زیبــــاست
ولــی قــــدِّ همین زیبایــــیمـــردن و زنـــده شدنهــــای فـــــراوان دارد .

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

من اهمیتی نمی دهم که کنار هم بودن چقدر سخت است، هیچ چیز بدتر از جدایی نیست

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

تنها چیزی که نمیشه با پول بخری عشقه

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخودآگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

یکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که کسی را که دوستش دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل می کند

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

هر جایی با تو بودن بهتر از بدون تو بودنه

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

دوست خوب را باید روی چشم ها گذشت
کجایى …
چشم هایم بهانه ات را گرفته اند …

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

تو بهترین ریسکی هستی که من تا به حال انجام دادم!

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

قول میدی تا ابد برای من بمونی؟

آهنگ های شاد عاشقانه برای وضعیت واتساپ

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

با دیدن لبخند تو همه مشکلاتم را فراموش می کنم

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

دوستت دارم شاهزاده شیرین من
تا آخرین نفس هم تو را دوست خواهم داشت

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

من خیلی دوستت دارم و هر کاری که تا حالا انجام دادم فقط به خاطر عشق به توست

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

لبخندت به معنای واقعی کلمه بهترین چیزی است که من در زندگی دیدم

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂
دوست دارم عشقم

وضعیت واتساپ پسرانه

قول می دهم که تا ابد تو را دوست داشته باشم، هر روز برای همیشه

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخابت کرده!

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا …

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

وقتی عشق واقعی است … راهی پیدا می کند

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

صحبت کردن با تو، خندیدن با تو و بودن با تو باعث تغییر حال و هوای من میشه

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

وقتی تو را دیدم عاشقت شدم و تو لبخند زدی چون می دانستی

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

لبخند تو روز من را روشن می کند و گرمی را به من می دهد
مثل خورشید در صبح

وضعیت واتساپ پسرانه

سرت را روی شونم بذار و من بر روی سر تو بوسه می زنم!

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

اگر من می توانستم در دنیا هر کسی را داشته باشم
باز هم تو را می خواستم

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

هیچ اندازه گیری برای زمان با تو بودن وجود نداره اما بیا با “برای همیشه” شروع کنیم

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

هر وقت به صفحه کلید نگاه می کنم
می بینم که U (تو) و I (من) همیشه در کنار هم هستند

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

امیدوارم در کنار من پیر شوی
این بهترین آرزویی است که دارم!

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

پنج قدم تا خوشبختی:قلبت را مملوء از مهربانی کن ..ذهنت را از نگرانی رها کن ..ساده زندگی کن ..بیشتر ببخش ..کمتر توقع داشته باش ..

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

به حسودان بگوما عاشق همیم!چشمان تو پر از من است وچشمان من پر از تومن شبیه خودم وتو شبیه هیچکسبه حسودان بگودر آسمان ماچیزى جز عشق پر نمی‌زندکه شاید از تماشای این عشق دق کنندیا در کوچه و بازار قصه‌مان را جار زنند…

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

تو را نه عاشقانه، نه عاقلانه،و نه حتی عاجزانه!که تو را عادلانه در آغوش می‌کشم!عدل مگر نه آن است،که هر چیز سر جای خودش باشد؟

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

حس دوست داشتن که می‌پیچد در وجودمدوست دارم،آسمان را در آغوش بگیرمدوست دارمدنیا را برقصانم…!نه…!دوست دارم در گوشت زمزمه کنم،دوستت دارم…!

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

بنشین خوشگل‌ا‌مزیر سقف شعر‌هایم بنشینمی‌‌خواهماز تو عکس بگیرم.

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

وضعیت واتساپ پسرانه

آغوش توآرام‌ترین نقطه‌ی دنیاستهرچند که دیوانه ‌ترینعاشق جهانی…!!!

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

من لحظه لحظه بودنت را دوست دارمهر جا که باشد دیدنت را دوست دارمدر خلوت کافه یا توی خیابانیکمرتبه بوسیدنت را دوست دارم

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

میپرسی: شادی چیست؟میگویم: زیستن با تو.میپرسی: اندوه چیست؟میگویم: یک لحظه با تو نبودن.میپرسی: زندگی چیست مرد من؟زندگی چیست؟میگویم: رها شدن درون نفس‌هایت.بیرون، زیر آفتاب پاییزدو قمری سر بر شانه‌ی یکدیگر.

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

شیرازدر شب چشمانتغزل می ‌‌خواند؛مندر شب چشمانتحافظ می ‌‌شوم.

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

آهنگ های شاد عاشقانه برای وضعیت واتساپ

زندگی گوشه قلب توبهشت استبگو …رهن مخروبه ترینگوشه ی قلبت چند است …

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

برای زیستن دو قلب لازم استقلبی که دوست بدارد و قلبی که دوست داشته شودقلبی که هدیه کندو قلبی که بپذیردقلبی که بگویدو قلبی که جواب دهدقلبی برای منو قلبی برای تنها نازنینم

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

کاش می‌دانستیتکرار توبرایمچقدر زندگی بخش استدرست مانندنفسهایم …!

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

هیچ لذتیبالاتر از آن نیست کهبا کسی آشنا شوی کهدنیا را مانند تو می‌‌بیندگویی در می‌‌یابی که دیوانه نبوده‌‌ای!

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام راعشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

کلیپ قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد جدید

عاشق که باشیرفتن نمی‌‌دانی‌!می‌‌مانیسر حرفت می‌‌مانی!که گفته بودی تا ته دنیا کنارشی…

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

ز تمام بودنی‌‌هاتو همین از آن من باشکه به غیر با تو بودندلم آرزو ندارد!

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

چه کیفی دارد کسی باشدکه وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا می‌‌کندلبخندی روی لبانت نقش ببنددو تو آرام بگویی جانم!

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

تو را و تنها تو را می‌‌بویم و می‌‌بوسم!تا بدانی تنها چیزی که بی‌هیچ هراسی مرابسوی آغوش تو می‌‌کشاندعشق است…

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

دوستت داشتمدوستت دارم و دوستت خواهم داشتاز آن دوستت دارم‌هاکه کسی نمی‌‌‎داندکه کسی نمی‌‌تواندکه کسی بلد نیست

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام راعشق مدیون تو هستم لحظه‌ی خوشبختی‌ام راتقدیم به همسر عزیزم

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

مهربان ترینم وقتی تو با منی٬ سرود و شادی با من استدر ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می‌تپددر قلب من آفتاب تابان باشدوستت دارم

وضعیت واتساپ شاد پسرانه

بوی شور انگیز باران میدهیبا نگاهت بر دلم جان میدهیبسکه خوب ومھربان و صادقیبر دلم عشقی فراوان میدهی

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاکبعد از آن ھمه جستجو روی نقشه‌ھای جھان دانستمدستان توست ، وطن من

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

می‌گویم‌:“دوستت دارم”می‌شکفی،گل‌های باغچه تقلید می‌کنندخدا می‌خندد و‌ می‌گوید:امان از عشق…

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

خوشتر از دوران عشق ایام نیستبامداد عاشقان را شام نیست…

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

لبخندتزندگی من استزندگی کن برای من جانم!

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می‌دهندوقتی کنارت هستم حس می‌کنم می‌توانم کوه‌ها را جابه جا کنموقتی کنارت هستم چهره‌ات روحم را گرم می‌کندوقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار داردوقتی کنارت هستم عمیقا درک می‌کنم چرا عاشقت شدمو دوستت دارم

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

تو باشی و…من باشم و…دیگر هیچ…دنیا ارزانی خودشان

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

لحظه‌ای در گذر از خاطره‌هاناخود آگاه دلم یاد تو کردخنده آمد به لبم شاد شدمگویی از قید غم آزاد شدمهر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

غیر قانونیاز مرزهای ذهنم عبور می‌کنیبه خیالم پا می‌گذاریودر قلبم ساکن می‌شوی،مسافر بی مجوزمن اخراجت نمی‌کنم،سال‌هاستتمام من مستعمره‌ی توست« فروغ فرخزاد »

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

تمام حرف دلم این استمن عشق رابه نام تو آغاز کرده‌امدر هر کجای عشق که هستیآغاز کن مرا…

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

تصور این همه خوشبختی محال بودتو محال را ممکن کردی مهربان‌ترین همسر دنیا

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

قوی‌ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی استاما تو، تجربه‌ی پر شور منچه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختیو ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

وضعیت واتساپ شاد دخترونه

بوی عشق می‌دهیبوی بهشتچه خوشبختمکه خدا سرنوشت مرابا تو نوشت

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

عزیز من، شیرین‌ترین و مهربانانه‌ترین واژه‌های من پیشکش توتویی که زندگی‌ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده‌ای

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

روزی که تو همسرم شدیشادترین روز زندگیم بوددوستت دارم آرام جانم

وضعیت واتساپ پسرانه

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی‌ام دیده‌امدوستت دارم همسر عزیزم

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

خوشبختی همین در کنار هم بودن‌هاستهمین دوست داشتن‌هاستخوشبختی همین لحظه‌های ماستهمین ثانیه‌هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده‌ایم…

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

از اعتیاد بدون چون و چرا به شادی نگران نباشیدمعتاد شوید!آنقدر تمرین کنید و آنقدر وجود و امیال و افکارتان را از آنچه باعث شادیتان می‌شود پر کنید تا معتاد شوید…شادی تنها داروی شفا بخشی است که هیچ گونه عوارض جانبی نداره…

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

یک لبخند نمی‌تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!دوستت دارم عشقم

وضعیت واتساپ پسرانه

لبخند تو خلاصه خوبی‌هاستلختی بخند خنده گل زیباست

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

می‌دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟لبخندی که بی اراده رو لب‌های یک عاشق نقش می‌بندهتا در نهایت سکوت فریاد بزنهدوستت دارم

کلیپ های شاد برای وضعیت واتساپ

چشم‌های توفرآیند اکسیژن را به همراه داردمن از نگاه به چشمان تونفس می‌گیرم.

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار منتو چشمای تو آرومه چشای بی قرار منتو می‌‌فهمی که خوشحالم، تو می ‌فهمی دلم تنگهتو می ‌دونی که خواب من، کدوم شب‌هاست که بی رنگهتو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادیمث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

دوست داشتن توخنده‌های زنی عاشق رابه داد روزهای تنهایی‌اش می‌رساند…

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام راعشق مدیون تو هستم لحظه خوشبختی ام را

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

اگر آرامش می‌خواهی.
مراقب مردم نباش …
اگر ادب می‌خواهی.
در کار کسی دخالت نکن.
اگر پند زندگی می‌خواهی.
در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

دانلود استوری قشنگ برای وضعیت واتساپ

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید،
زیرا در خاطرات هر شخص چیز‌هایی وجود دارد که حتی
می‌ترسد آن‌ها را برای خودش آشکار کند!

کلیپ برای وضعیت واتساپ قشنگ شاد

کاش قبل از حرف زدن
کلمات را ذره ذره میجویدیم
قورت میدادیم
و هضم میکردیم
نه اینکه همه رو بلعیده …و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . .

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

If you want to achieve greatness stop asking for permissionاگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

Life isn’t about finding yourselfLife is about creating yourselfزندگی به معنای یافتن خود نیستزندگی یعنی ساختن خود.

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

You are not what has happened to youyou are what you choose to becomeتو اون چیزی که برات اتفاق افتاده نیستیاون‌ چیزی هستی که انتخاب می‌ کنی باشی

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن
نشونشون بده!

آهنگ های شاد عاشقانه برای وضعیت واتساپ

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ
ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ
ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ
ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

دنیا وقتی قشنگِ کهبه یکی انقد مطمئن باشیکه میدونی رهات نمیکنه

ویدیو قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

وضعیت واتساپ قشنگ برای روز مادر

زندگی مانند دوچرخه سواری است
برای حفظ تعادل باید به حرکت ادامه دهی
“آلبرت انیشتین”

فیلم قشنگ برای وضعیت واتساپ شاد

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

کلیپ قشنگ برای وضعیت شاد

بیست سال بعد بیشتر به خاطر کارهای نکرده ناراحت می شوید
تا کارهایی که انجام داده اید

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

‌وای بر حال نگاهی که پی دل برود.صائب‌تبریزی

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شیک

آنکه بی‌باده کُند جان مرا مست،
کجاست…؟!

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

اشکی که هنگام شکست میریزیمهمان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .

کلیپ های شاد لری برای وضعیت واتساپ

اگر خود را برای آینده آماده نسازیدبزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

شاد کردن قلبی با عمل ،بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد …گاندی

گیف قشنگ برای وضعیت واتساپ

وقتی سرت به سنگ می خوردیعنی قرار بود سنگی به سرت بخورد…

کلیپ عروسی برای وضعیت واتساپ شاد

چند سالی است که میخواهماز فردا تغییر کنممشکل اینجاست که “فردا “همیشهیک روز از من جلوتر است..!

ویدیو برای وضعیت واتساپ قشنگ

بیشتـر مـردم اصـلا خـوب زندگـی نمـی کنند ،اون هـا فقـط فرسـوده میشـن …چارلـز بوکفسکی

وضعیت واتساپ قشنگ جدید شاد

درختها قطع میشوند
و از پیکرشان کتاب میسازندو کتاب از اهمیت درخت برایمان میگوید..!

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

زندگی شبیه اتوبوس درب و داغونیه که انگار داره با سرعت نور تو جاده ای بیرون شهر رونده میشه

کلیپ وضعیت واتساپ قشنگ شاد

کسی را عـــاشـــقانه ببوس کــه روی گـونــه هـایــش تــه مــانـده بــوس دیــگــری نبــاشــد…

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

سوگند به زیبایی چشم هایت وبه ریزش همیشگی اشکهایم که من به خیال توبودن نیز قانعم خیالت رااز من نگیرکه خیالت مهربان ترین تصویرجهان است

وضعیت واتساپ قشنگ شاد

عاشقانه ای دارم زیباتر از انچه فکر کنی من در این عاشقانه ها پروانگی میکنم برای با تو بودن میرویم حتی بدون ریشه همچون گل مرداب من دراین مرداب تنهایی، تنها تورامیجویم آغاز رویش من عمق نگاه توست “توفقط برای من باش “

وضعیت واتساپ قشنگ دخترونه شاد

چه زیبا میشد ادم با عشقش رو یکی از این صندلیها میبود عاشقانه صحبت میکردن شما نظرتون چیه

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

ســـ ــینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت 

دانلود اهنگ شاد برای وضعیت واتساپ

عاشقانه ترین حرفی که یه پسرمیتونه به یه دختر بزنه اینه که…. عزیزم،دختری که بعدازتوقراره عاشقش بشم دخترمونه

کلیپ شاد برای وضعیت واتساپ

فرودگاه‌ها بوسه‌های بیشتری از
سالن‌های عروسی به خود دیده‌اند
و دیوارهای بیمارستان‌ها
بیشتر از عبادتگاه‌ها دعا شنیده‌اند … !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *