وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت واتساپ اربعین

قبل از این که عاشقم شوی…
مرا خوب خوب نگاه کن،
مبادا چیزی از قلم بیفتد که بعدها به چشمت بیاید !

وضعیت واتساپ سختی زندگی

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

مردها وقتی عاشق میشوند
بدنیا می‌آیند،
و زن ها
عاشق که می‌شوند…. می میرند!
«ویسلاوا شیمبورسکا»

وضعیت واتساپ رودخانه

بگو راه را گم کرده بودم
بگو ساعتم خواب مانده بود
اصلا بگو به مترو ساعت هفت نرسیدم
برای شتابی که نداشتی
بهانه اي جور کن
جهان
با دروغ تو
زیبا میشود…..
«مریم نوابی نژاد»

وضعیت واتساپ حقوقی

لحظات شادی ، خدا را ستایش کنلحظات سختی ، خدا را جستجو کنلحظات آرامش ، خدا را مناجات کنلحظات دردآور ، به خدا اعتماد کنو در تمام لحظات ، شکرگزار خداوند باش

چالش های وضعیت واتساپ

گنجشکان لاف میزنند:
جیک جیک جیک جیک
«جیک» هیچ کدامشان در نیامد
تو که دور می شدي
«شمس لنگرودی»

چالش های وضعیت واتساپ

خدایا …هیچ میدانی که همیشه به موقع به داد دلم …تو میرسیآنجا که خسته ام …آنجا که دل شکسته ام …آنجا که از همه عالم و آدم گسسته ام …همیشه تو همان دستی هستی که میگیری از دلم غبار غم ها راخدایا سپاس

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت نامرد واتساپ

فاصله‌ي کوتاهی ‌ست
بین،
آرزو،
و خوشبختی؛
چشمانم را می‌بندم؛
و “تــو”
تعبیر میشوی…

وضعیت نامرد واتساپ

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی گزینیدزندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید“باربارا دی آنجلیس”بیاییم هر روز وظیفمون بدونیم که حداقل دل یک نفرو شاد کنی

بارگیری وضعیت واتساپ

هیچ انسانی کامل نیست ؛ اما آدمهایی که خیال می کنندکامل هستند هرگز به درد کار تیمی نمیخورند…جان ماکسول

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

خدایااین روزها زمان، چقدر تند برایم می گذردنمی دانم!خوشی هایم فراوان است یا دردهای این دنیا شمارش روزها را از یادم بردهنباید صاف و مستقیم باشد وگرنه خوابمان می گیردپیچ ها و دست اندازها ، نعمت اند

ویدیو وضعیت واتساپ

وقتی میخواهی موفقیت خودرا محاسبه کنی،ببین چه را از دست داده اي که این رابه دست آورده اي…دالایی لاما

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

ویدیو وضعیت واتساپ

زندگی دعا است آن را مرتب بخوانزندگی یک دوربین است سعی کن با صورت خندان و شاد با آن روبرو بشی

وضعیت واتساپ تلاش

سود کردن بدون ریسکتجربه کردن بدون خطرپاداش گرفتن بدون تلاشمانند این است که بدون اینکه متولد شویدانتظار زندگی کردن داشته باشید

وضعیت هندی واتساپ

زندگی پازلی از ترکیب همین ثانیه هاست.زندگی نتیجه ای است که از حل معمای ثانیه ها حاصل می گردد

وضعیت واتساپ اربعین

در بازی زندگیگاهی پیروز می شویمگاهی شکست می خوریمدر هر دو حالت، ما باید به بازی ادامه دهیم

ویدیو وضعیت واتساپ

نا امید نباشگاهی لازم است بنشینی و استراحت کنیاما فراموش نکن فقط گاهیموفقیت در انتظار تو استبلند شو و به راهت ادامه بده

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

زندگی یعنی بارانی از کثافت
ودر این میان،
«هنر» تنها چتری است که داریم.
«ماریو بارگاس یوسا»

بارگیری وضعیت واتساپ

غنی ترین ثروت :خرد استبزرگترین فقر :بی‌ عشق زیستن استقدرتمند ترین سلاح :شکیبایی استبهترین امنیت :ایمان استو مؤثرترین دارو : لبخند است

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

در قلب خود باور داشته باشیدکه حادثه ای شگفت انگیزقرار است اتفاق بیفتدباور کنید همان میشود که باور داریدعاشق زندگی تان باشید

وضعیت واتساپ معنی دار

” وظیفه هنر،تقلید از طبیعت نیست،بلکه بیان ان است” . بالزاکوقتی این شعر را نمی خواني
یعنی دست هایت جای دیگری بند است….
اصلا اگر بخوانی هم
مگر کلمات فرو می‌روند در سیمان؟
مگر میشود خندید به احتمال چند آجر؟!
مرا ببخش که شاعرم
وقتی که می‌دانم «دیوار» استعاره نیست
خود دیوار است…
«علی اسدالهی»

بارگیری وضعیت واتساپ

شاد بودن بی هیچ دلیلی را امتحان کنیتا در ان استاد شویمهمانگونه که در غمگین بودنبدون دلیل به مهارت رسیده ایم

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ خنده دار

” اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد ” . ارد بزرگ

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

” علاقه همه ی چیزرا شکوفا و تصاحب انها را پژمرده می‌کند ” . مارسل پروست

واتساپ دانلودر وضعیت

زمانی پخته می‌ شویدکه می‌ فهمیدنیازی نیستبه هر چیزی واکنش نشان دهیدیا به هر حرفی جواب دهید …!!

وضعیت نامرد واتساپ

ساده زندگی کناما ساده عبور نکناز دنیایی که تنهایکبار تجربه اش میکنی.

وضعیت واتساپ زندگی سخت

میگن :روز محشربا هر کس که دوستش داشتید محشور میشیدیعنی من با تو …؟؟؟چه محشری شود

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت واتساپ حقوقی

مهم ترین چیز این است که از زندگی خود لذت ببرید
و شاد باشید
این ها مهم ترین اصول زندگی هستند.

وضعیت واتساپ حقوقی

برای رسیدن به آرامش درونزلال باش و رهابا دلی پاک و باصفاعاشق باش و مهربانی کنآنقدر که بتوانی همه رادر قلب سراسر مهرت جای دهی

دعا وضعیت واتساپ

زندگی مانند دوربین است
روی چیزهای مهم تمرکز کنید
لحظات خوب را ثبت کنید
زشتی ها را از آن کات کنید
و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …
کافیست عکس دیگری بگیرید!

وضعیت واتساپ تلاش

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنیدسرنوشت انقدر دنبالتون میکنهتا تو یه کوچه بن بست شما روتو همون شرایط قرار بده

واتساپ دانلودر وضعیت

زندگی زیباست
یک روز، یک ساعت یا یک دقیقه دیگر هیچ وقت بازنخواهد گشت
پس از عصبانیت و تندخویی دوری کرده و با عشق با دیگران رفتار کنید …

وضعیت واتساپ زندگی سخت

واتساپ دانلودر وضعیت

شما مولف کتاب زندگی خودتان هستیدجوری بنویسید که ؛حوصله تان از خواندنش سر نرود …

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

ویدیو وضعیت واتساپ

نیکی و بدیهمچون نخ‌ های سفید و سیاه یک رشته‌ اند !گاهی چنان تنگ به هم تنیده‌ اندکه نمی‌ توان آنها را به راحتی از هم جدا کرد …

ویدیو وضعیت واتساپ

من برای خودم زندگی میکنم و این زندگی رو خیلی خیلی دوست دارم.
زندگیم رو طوری ساختم که از هر لحظه اش دارم لذت میبرم و
به فکر این نیستم که چی میخواد بشه و چی نمیخواد بشه.
مهم اینه که من لذت ببرم و زندگیم رو اونطور که میخوام زندگی کنم.

وضعیت واتساپ زندگی سخت

قانون انتظار میگه :منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشهپس دائم با خودت تکرار کنمن منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

واتساپ دانلودر وضعیت

” کسیکه با من متفاوت است،نه تنها به من آسيب اي نمی‌زند بلکه باعث پیشرفت من می‌شود” . آنتوان دوسنت اگزوپری

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

” مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هرروز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک راکه باید حتماً انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به پایان رساندن انها ادامه دهید ” . بردروم ریپورتس

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

” تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آن ها مخالفت شده است. سوم، بعنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند ” . آرتور شوینهاور

دعا وضعیت واتساپ

” «موانع»؛ ان چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان میرسند ” . هنری فورد

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

قرار نیست همه کارها رو درست انجام بدىفقط شروع کن …اشتباه کن!ازشون درس بگیر و به جلو حرکت کن

وضعیت واتساپ سختی زندگی

وضعیت واتساپ خنده دار

” انچه را می شنوم، فراموش میکنم. انچه را میبینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام میدهم، درک می کنم ” . کنفوسیوس

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

تا به حال به آدم هایی که در زندگی تو هستند دقت کرده ای؟
یادت باشد حضور هیچ کس در زندگی تو بی دلیل نیست!
آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی آیینه ای هستند برای تو….
اگر می خواهی خود را بشناسی
و از حال و هوای درونت با خبر شوی ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند!
دریافتی ما از هستی تنها پول نیست
آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز،
روزی ما هستند!

ویدیو وضعیت واتساپ

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

وضعیت واتساپ تلاش

یکی قشنگیه منظره رو میبینه و یکی کثیفیه پنجره رو، این تویی که تصمیم میگیری چه چیزی رو ببینی
امیدوارم همیشه قشنگترین منظره رو ببینی حتی از پشت یک پنجره کثیف.

وضعیت هندی واتساپ

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد…
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم…
زندگی را باید احساس کرد…

وضعیت واتساپ سختی زندگی

وضعیت واتساپ خنده دار

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند… زندگی کوتاه است… پس به زندگی ات عشق بورز…
خوشحال باش… و لبخند بزن … فقط برای خودت زندگی کن
قبل از اینکه صحبت کنی گوش کن
قبل از اینکه بنویسی فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی احساس کن
قبل از تنفر عشق بورز
زندگی این است… احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر…

وضعیت واتساپ اربعین

زندگی یک معامله است…
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
و نخواهیم از دست بدهیم…
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…

چالش های وضعیت واتساپ

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، حتی اگر نشنوند

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

چایت را بنوش نگران فردا مباش
دکتر نیستم
اما برایت ده دقیقه راه رفتن روى جدول کنار خیابان را تجویز میکنم،
تا بفهمى عاقل بودن چیز خوبیست،
اما دیوانگى قشنگ تر است…
برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم،
به تو پیشنهاد میکنم که شاد باشی!
خورشید هر روز صبح به خاطر زنده بودن ما طلوع میکند!
هرگز، منتظر”فرداى خیالى” نباش..
سهمت را از “شادی زندگی”، همین امروز بگیر.
نگران نباش. چایت را بنوش

وضعیت هندی واتساپ

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

چالش های وضعیت واتساپ

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو!
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تئاتر بچین!
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن!
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار!
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن!
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن!
برای گلدان اتاق خوابت، گلهای خوشبو بگیر!
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری!
خلاصه که به خودت، به علایقت احترام بگذار!
میدانی چیست رفیق؟
عشق زیباست!
دوست باید باشد،
اما حال زندگی وقتی خوب می شود،
که هوای خودت را داشته باشی…!

وضعیت واتساپ اربعین

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن…
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است…

وضعیت واتساپ رودخانه

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده به خاطر اتفاق های خوب غیره منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادی،
به خاطر دوست داشتن های بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپاش و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن

چالش های وضعیت واتساپ

” افراد منطقی خودشان رابا دنیا تطبیق میدهند. افراد غیر منطقی سعی میکنند دنیا رابا خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد ” . جرج برنارد شاو

ویدیو وضعیت واتساپ

” آنکه ثروت خودرا باخت ؛ زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خودرا باخت پاک باخته است ” . سروانتس

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

” اندیشه و انگاره اي که نتواند آینده اي زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است ” . ارد بزرگ

وضعیت واتساپ تلاش

منتظر فرصت هاي‌ طلایی نباشیدفرصت هاي‌ کوچک را دریابید و آن ها رابه فرصت هاي‌ طلایی تبدیل کنید.

واتساپ دانلودر وضعیت

رفت عقل و
رفت صبر و
رفت یار
این چه عشق است
این چه درد است
این چه کار…

وضعیت واتساپ زندگی سخت

” از دواج قرارداد دونفره اي است که در همه ی دنیا اعتبار دارد ” . مارک تواین

بارگیری وضعیت واتساپ

” کارمندان نابکار ؛ از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می‌رسانند ” . ارد بزرگ

وضعیت واتساپ سختی زندگی

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش رابه مردم بذل کنی بی تردید رستگاری ” . جبران خلیل جبران

وضعیت واتساپ معنی دار

” بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌اي بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده‌اي. بنابر این روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جست‌وجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن ” . مارک تواین

ویدیو وضعیت واتساپ

” قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آن ها رابا قلب خود حس کنید ” . هلن کلر

بارگیری وضعیت واتساپ

بزرگ ترین بدی زندگی اینه که
هیچوقت
اون چیزی رو که می خوای
همون لحظه نداریش
یه زمانی بهش میرسی
که دیگه برات مهم نیست!
«دیوید سالینجر»

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه
دیوانه کننده ترین حس دنیاست….
«ژوآن هرییس»

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

واتساپ دانلودر وضعیت

کسی چه می‌داند!
من امروز چند بار فرو ریختم
چند بار دلتنگ شدم….
از دیدن کسیکه :
فقط پیراهنش شبیه تو بود….

واتساپ دانلودر وضعیت

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

وضعیت واتساپ معنی دار

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

وضعیت واتساپ زندگی سخت

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

واتساپ دانلودر وضعیت

سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

چالش های وضعیت واتساپ

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

وضعیت واتساپ زندگی سخت

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

وضعیت واتساپ سختی زندگی

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…
تظاهر به بی تفاوتی،
تظاهر به بی خیـــــالی،
به شادی،
به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…
اما . . .
چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”

وضعیت واتساپ تلاش

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می داردحالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،چه قدر دوســتت دارد !

وضعیت واتساپ سختی زندگی

وضعیت واتساپ رودخانه

مرهــــم نمی نهی به جراحــتــــــــ نمک مپاشنوشـــــم نمی دهی به دلـــــــم نیشـــــتر نزنجلال الدین همایی

دعا وضعیت واتساپ

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

وضعیت واتساپ اربعین

بعضی زخــــم ها هســــــت که هـــــــــر روز بــــایـــد روشونو باز کنــــی
و نـــــــــمـــــــــــــک بپـــــــــــاشــــــــــ ــــی …
تــــــــا یــــــــــادت نـــــــــــــره که ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــی آدمـــــــــــــا
نبــــــــــــــــــــایـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـایـــد! ! !

وضعیت نامرد واتساپ

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

وضعیت واتساپ اربعین

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

وضعیت واتساپ سختی زندگی

چالش های وضعیت واتساپ

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

وضعیت واتساپ زندگی سخت

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

چالش های وضعیت واتساپ

 بعضي زخــــم ها هســــــت كه هـــــــــر روز بــــايـــد روشونو باز كنــــيو نـــــــــمـــــــــــــك بپـــــــــــاشــــــــــ ــــي …تــــــــا يــــــــــادت نـــــــــــــره كه ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــي آدمـــــــــــــانبــــــــــــــــــــايـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـايـــد! ! !

وضعیت واتساپ زندگی سخت

بعضی آدمھا غریبه بودندآشناشدند..عادت شدند..عشق شدند..روزگارشدند..خسته شدند..بی وفاشدند..دورشدند..بیگانه شدند..و فراموش ھم می شوندو دوبارہ غریبه می شوند…وقـتـی ..
خــواب ..
بــــرایِ فــــرار از “بیــــداری” بـــاشـد !
تمــــــام شـــده ای !

چالش های وضعیت واتساپ

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت نامرد واتساپ

بـــاور کنآن قدر ها هم سخت نیستفهمیدن اینکهبعضی ها می آیند کهنماننــدنباشندنبیـننـدو تــواگر تمامی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزیآنها تمامی ِبهانه های دنیا را جمع می کنندتا از بین آنهابهانه ای پیدا کنندکه بــــرونددور شـــوندکه نـــمانند اصلاپس به دلت بسپاروقتی از خستگی هایِ روزگارپناه بردی به هر کسیلااقلخوب فکر کن ببیناز سر علاقه آمدهیا از سر عادت …تا دنیایت پر نشوداز دوست داشتن هایِ پر بغضکه دمار از روزگارت درآورد !

بارگیری وضعیت واتساپ

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند …این روزها ” دوستـــــت دارم ” ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !و گونه کسی را سرخ نمیکند !

وضعیت واتساپ تلاش

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدم ها . . .

وضعیت واتساپ معنی دار

قایقی خواهم ساختخواهم انداخت به آبدور خواهم شد از این خاکِ غریب

وضعیت واتساپ تلاش

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !تا بوده، همین بوده: همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست و حوصله کسی رو نداریم که هست! بعد شکایت می کنیم از تنهایی هامون …بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

وضعیت واتساپ سختی زندگی

چالش های وضعیت واتساپ

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

وضعیت واتساپ زندگی سخت

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد .

وضعیت واتساپ خنده دار

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوندولی هرگز خواب هم را نمی بینند .

وضعیت واتساپ تلاش

گل پرپر ، کجا گیرم سراغت؟صدای گریه می آید ز باغتصدای گریه می آید شب و روزکه می سوزد دل بلبل ز داغت

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری . . .

وضعیت واتساپ سختی زندگی

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

توی زندگی ﻫـر ﺁﺩمی یه نفر هست که…هیچوقت…هیچوقت…هیچوقت…فراموش نمیشه…یه نفر که از همه ی دنیا بیشتر دوستش داری…یه مخاطب خاص که هرچقدرم بزرگ باشی در مقابل اون خودتو کوچیک میدونی…یکی که بودنش جبران همه نبودنای دنیاس…اونیکه فقط یه لحظه…یه ثانیه…یه نفس از عطرش…منو همون دیوونه ای میکنه که بودم…

ویدیو وضعیت واتساپ

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

وضعیت واتساپ خنده دار

ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎﯼ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﯽﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ …ﺣﺎﻻ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽﺩﻭﺍﯼ ﺩﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻫﺎﻭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﻫﺎﺳﺖ …ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼﺧﯿﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻧﺰﻧﺪ !ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﻡ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ …ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﻨﺪ…

وضعیت واتساپ معنی دار

از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر “پا” نگرفت . . .

وضعیت واتساپ اربعین

دلم برای حضور و غیاب مدرسه تنگ شده استانگار برای یکی مهم بود که ما باشیمیا نباشیم …

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت واتساپ تلاش

روزهای تعطیل سخت تر میگذرند!
چون میدانم وقت داری به من بیندیشی،
اما نمی اندیشی . . !

وضعیت واتساپ زندگی سخت

خوب می دانم برای من کسی مثل تو نیستخوب می دانم که روزی باز ناچارم به تومی روم شاید دلت روزی گرفتارم شودمی روم …. اما گرفتارم … گرفتارم به تو

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

بارگیری وضعیت واتساپ

جان منی جان منی جان منآن منی آن منی آن منشاه منی لایق سودای منقند منی لایق دندان منمولانا

وضعیت نامرد واتساپ

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت واتساپ سختی زندگی

گوش کن…صدای نفس های پاییز را می شنوی؟و این زیباترین فصل خدا رو به اتمام استغم و اندوه هایت رابه برگ های درختان آویزان کنچند روز دیگر میریزند…

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

بارگیری وضعیت واتساپ

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﺪﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ﺑﺮﻭ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻭﺩﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ….

وضعیت واتساپ زندگی سخت

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

تا توانی دفع غم از خاطرِ غمناک کندر جهان گریاندن آسان استاشکی پاک کن …ملک الشعرا بهار

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت واتساپ اربعین

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

بارگیری وضعیت واتساپ

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

وضعیت واتساپ خنده دار

مُحـــتـآج
בرڪ شُـבטּ نیســتَـم…
فَـقَطـ ـ ـ בرבمـ مے ـآیـَــב
خـَــر فَـرضـ شَـوَمـــ

وضعیت واتساپ معنی دار

بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . .

وضعیت واتساپ تلاش

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

وضعیت واتساپ سختی زندگی

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد
طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنند . . .

وضعیت واتساپ زندگی سخت

حرفها سه دسته اند :
دسته اول : گفتنی ها
دسته دوم : نوشتنی ها
و دسته سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت می کنند ، سومی سنگینت

واتساپ دانلودر وضعیت

نوازشگر خوبی نبودی
سفید شده !
تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی . . .

ویدیو وضعیت واتساپ

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم ،
چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت نبودن منه …

دعا وضعیت واتساپ

باشــی یــا نباشــی .. ایــن شب ســـر میشـــود !
امــا ایــن شب کجـــا و آن شب کجــــا؟!

وضعیت واتساپ سختی زندگی

وضعیت واتساپ رودخانه

اگه کسی گریه میکنه به خاطر این نیست که ضعیفه،
به خاطر اینه که واسه یه مدت طولانی قوی بوده…

وضعیت واتساپ تلاش

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…

دعا وضعیت واتساپ

تو زندگی خیلی از ما یه شبایی بوده که فقط خدا میدونه چجوری سر کردیم تا صبح

واتساپ دانلودر وضعیت

خدایا میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم ، دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد !

وضعیت واتساپ تلاش

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه : چند سال بعد …

وضعیت واتساپ سختی زندگی

بارگیری وضعیت واتساپ

کرم دندانهایم را خورد …
از بس در قاب زندگی گفتم : سیب !

وضعیت واتساپ اربعین

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد !

دعا وضعیت واتساپ

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست
بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم

وضعیت واتساپ معنی دار

زندگی زمان دارد
و زمان میگذرد هر دو میگذرند و ما مینگریم ؛
زندگی ٬ زمان تیک تاک با صدای قلب هماهنگ می شود
هر دو باهم می نوازند و میروند تا پایان هر دو سکوت باشد و ایست

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

سکوت نکن
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی
و گاهی آرام پرواز کن
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟

وضعیت واتساپ سختی زندگی

وضعیت واتساپ تلاش

هیچ گرسنه ای باقی نمی ماند
شک ندارم همین روزها
همه سیر میشوند ، از زندگی …

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

باران کمی آهسته تر ، اینجا کسی در خانه نیست
من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست !

وضعیت واتساپ تلاش

غروب جمعه …
از زندگی من دلباز تر است

بارگیری وضعیت واتساپ

زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم،
دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…

چالش های وضعیت واتساپ

زندگی…
خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود
زندگی…
حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر
زندگی…
باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ
زندگی…
ترجمه روشن خاک است ، در آیینه عشق
زندگی…
فهم نفهمیدن هاست

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت نامرد واتساپ

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم
و رویش دراز بکشم آرام و آسوده ، مثل ماهی حوضمان که چند روزی است که روی آب شناور است

وضعیت واتساپ رودخانه

زندگی تلخ ترین…
خواب من است!
خسته ام خسته از این خواب بلند

دعا وضعیت واتساپ

کاش زندگی از آخر به اول بود..
پیر بدنیا می آمدیم..
آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم..
سپس کودکی معصوم می شدیم و در
نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم…!!!

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﺽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻃﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺪﺍﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ب ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺳﺖ ک ب ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻣﻢ…

وضعیت نامرد واتساپ

میــدونـ ــی چـیـه؟ چـــیز خـاصــی نــیــست فـقـط یـــکم خستــم از زندگـی
یـکم میخوام بـــخوابم یـــکــم مـــیـــخــوام نـــبـــاشم

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ اربعین

زندگی ، ساعتی شنی ست
گاه لازم است زیر و رو شود !

وضعیت واتساپ معنی دار

راه رفتن را یاد گرفتیم
تا دویدن را بلد شویم
دویدن را یاد گرفتیم
تاراهی برای زودتر رسیدن بیابیم
دویدیم و دویدیم و دویدیم
بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی
فقط دویدن بود
نه رسیدن

واتساپ دانلودر وضعیت

چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …
آن ها مرده بودند و زندگی می کردند، ما زندگی می کنیم و مرده ایم …

وضعیت واتساپ اربعین

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”

واتساپ دانلودر وضعیت

خب غم هم آدمست دیگر
حق دارد
مثل خیلی ها
سرش را پایین بی اندازد و!
یکراست یاید بنشیند کنج دل ما
در زندگی من!
روزهایی هستند که نیستند
وروزهایی نیستند که هستند.

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ اربعین

زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست شاید آن خنده که امروز دریغش
کردیم آخرین فرصت خندیدن ماست زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست!
هر کجا خندیدیم،زندگی هم آنجاست زندگی شوق رسیدن به خداست خنده
کن بی پروا خنده هایت زیباست.

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

“آدم ها” می آیند
گاهی در زندگی ات می مانند
گاهی در خاطره ات،
آن ها که در زندگی ات می مانند!
همسفر می شوند
آن ها که در خاطرت می مانند!
کوله پشتی تمام تجربیاتت برای سفر .

چالش های وضعیت واتساپ

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟
دیدی اشتباه کردی
دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه!
اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو.

بارگیری وضعیت واتساپ

از مـهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست .

وضعیت هندی واتساپ

اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیم و با خاطره ی کسی زندگی می کنیم ، منتی است بر گردن او غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیم این هنر اوست ، نه هنر ما.

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ تلاش

خدایا
اندکی نفهمی عطا کن
که راحت زندگی کنیم
مردیم از بس فهمیدیم و به روی خودمون نیاوردیم.

وضعیت واتساپ اربعین

هیچوقت حسرت زندگی آدمایی که
از درونشون خبر نداری نخور ؛
هر قلبی دردی دارد ،فقط نحوه ابراز آن فرق دارد ؛!
بعضی ها آن را در چشمانشان پنهان میکنند
و بعضی ها در لبخندشان!
خنده را معنی به سرمستی مکن
آنکه میخندد غمش بی انتهاست .

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

اشک ک می ریزم شک میکنم
اشک من از غم است یا شادی
آخر این روزها مرز باریکی نهاده ای میان احساسم!
نمی دانم اصلا نکند کمی مرده ام
و زندگی نامی پر رنگ بر تیتراژ جوانیست!
برای کمی آرامش داشتن عزیزانم.

بارگیری وضعیت واتساپ

در زندگی!
هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری
زیرا برای راضی نگه داشتنش!
حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی.

وضعیت نامرد واتساپ

مَن چیزیم نیس 🙂 فَقَط اَز دَرون مُردَم

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ زندگی سخت

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :”)

وضعیت واتساپ سختی زندگی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

وضعیت واتساپ تلاش

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

وضعیت واتساپ اربعین

شاعر میگه:خوبتو میگن ولی بدتو میخوان تولدت ن ولی ختمتو میان

وضعیت واتساپ حقوقی

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

وضعیت واتساپ زندگی سخت

چالش های وضعیت واتساپ

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

وضعیت واتساپ اربعین

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدمـ ها . . .

بارگیری وضعیت واتساپ

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

وضعیت واتساپ حقوقی

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

وضعیت واتساپ حقوقی

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت نامرد واتساپ

فَردامون عَز دیروزمون، دیروزتره:)

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

هَـمْـیـشِـه اوْنـیٖ کِـه تُـو خـیٰـآلـتِـه بـیٖ خـیـآلـتِـهِ

واتساپ دانلودر وضعیت

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

چالش های وضعیت واتساپ

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

واتساپ دانلودر وضعیت

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

واتساپ دانلودر وضعیت

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

وضعیت واتساپ زندگی سخت

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

چون میگذرد غمی نیس اما به ولله همین درد کمی نیس…

وضعیت واتساپ رودخانه

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

‏مشکلم این نیست که امروز، فردا یا یه ماه دیگه بمیرم، من مشکلم اینه زندگی نکردم

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت نامرد واتساپ

این زندگی مفتشم گرونه مال خودتون…

وضعیت واتساپ زندگی سخت

زندگی مث پانتومینه حرف دلتو ب زبون بیاری باختی

وضعیت واتساپ حقوقی

هی دلت مرگ بخواد…. مرگ هی ناز کنه:)

وضعیت واتساپ تلاش

خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من/ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت:)

وضعیت واتساپ اربعین

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ رودخانه

تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..))

وضعیت واتساپ تلاش

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی……(:

دعا وضعیت واتساپ

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمیبینیم . .

دعا وضعیت واتساپ

ماهیگیر دلش سوخت،این بار ماهی بود که از تنهایی غلاب را رها نمیکرد

وضعیت واتساپ اربعین

و من اونیم که غصه:(هارو خندوند:)

وضعیت واتساپ سختی زندگی

وضعیت واتساپ خنده دار

به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..

واتساپ دانلودر وضعیت

سردرد‌یعنی…..یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

چالش های وضعیت واتساپ

نفرین به جهانی که غمش قسمت ما شد

چالش های وضعیت واتساپ

به قول چاوشی نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری…

دعا وضعیت واتساپ

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادربفهمد

وضعیت واتساپ سختی زندگی

وضعیت واتساپ سختی زندگی

شّآدِ بُودَن تَنهآ اِنتِقامیست کِّ میتوآن از دُنیآ گِرِفت

وضعیت واتساپ رودخانه

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!

وضعیت هندی واتساپ

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ

وضعیت واتساپ تلاش

خودمونو غرق خاطرات کسی کردیم که حتی یادش نیست با ما خاطره داره

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

تا حالا چند بار به آرزوهات رسیدی که همش آرزو میکنی …!

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ زندگی سخت

من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه

وضعیت واتساپ تلاش

رُز ڪآشٺم فڪر نمی ڪردم بع جآش ڪاڪٺوس دَرآد 🙂

وضعیت واتساپ خنده دار

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

وضعیت واتساپ معنی دار

ما به ندیدنا به نرسیدنا به نشدنا عادت داریم

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)**ماه پشت ابر نمیمونه ولی غصه پشت خنده چرا

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ اربعین

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

واتساپ دانلودر وضعیت

خستگی برای من دیگه فقط یه احساس نیست، یه سبک زندگیه…!

وضعیت واتساپ اربعین

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

وضعیت واتساپ زندگی سخت

ستاره بخت ما چراغ هواپیما بود

وضعیت واتساپ سختی زندگی

فقط نفس میکشیم اسمشو نزار زندگی

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت هندی واتساپ

خدایا حالو روزمو میبینی این روزا فقط مثل خودت نگاه میکنم میگذرم

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

واتساپ دانلودر وضعیت

حرفایِ نگفته شده یِ تو ذهنم فشار به قلبم میاره …

وضعیت هندی واتساپ

سیگار،ارزوهاییه که لای کاغذ پیچیده شده.

وضعیت واتساپ حقوقی

از خاک به خاک ازمرگ چ باک

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وضعیت واتساپ اربعین

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

چالش های وضعیت واتساپ

چقد احمقانس توقع یک فال شیرین ازقهوه ای تلخ

وضعیت واتساپ زندگی سخت

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

ایفاگر نقش درد در لبخندی از جنس ناچاری…!

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

وضعیت واتساپ رودخانه

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

وضعیت واتساپ خنده دار

سنگین‌ترین درد ینی وقتی که هیچ کاری از دستت واسه عزیزت برنیاد

وضعیت واتساپ معنی دار

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….

بارگیری وضعیت واتساپ

شایَد جای دِگَر به دُنیا آمده ایم و اینجا جَهَنَّم ماست…

وضعیت واتساپ زندگی سخت

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

وضعیت واتساپ حقوقی

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!

ویدیو وضعیت واتساپ

منمو گیجی و قرص یه حس هیچی و بغض

وضعیت واتساپ اربعین

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی…

وضعیت هندی واتساپ

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

وضعیت واتساپ زندگی سخت

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

وضعیت واتساپ زندگی سخت

وشاید ما جای دیگری مرده ایم واینجا جهنم ماست…

وضعیت واتساپ زندگی سخت

کاش زندگی دنده عقب داشت

وضعیت واتساپ اربعین

دنیا به ما نیومد ما به دنیا اومدیم

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

‏گذشته شبیه اتاقی پر از صندلی‌های خالیست که دیگر هیچ وقت پر نمیشند…

وضعیت واتساپ حقوقی

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن

بارگیری وضعیت واتساپ

بغض سنگین مرا دیوار میفهمد فقط!

وضعیت واتساپ رودخانه

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!

واتساپ دانلودر وضعیت

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.

وضعیت واتساپ خنده دار

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

بارگیری وضعیت واتساپ

غـم هم اگر ترک کند مرا تـنهای تـنها میشوم..

دعا وضعیت واتساپ

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

وضعیت واتساپ سختی زندگی

ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران.

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست

وضعیت واتساپ اربعین

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

چالش های وضعیت واتساپ

من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..

چالش های وضعیت واتساپ

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

وضعیت واتساپ اربعین

خنده بر لب میزنم تا کس نداند حاله من، ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

وضعیت واتساپ رودخانه

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

وضعیت واتساپ تلاش

میخوام کسی بشم که شبیه کسی نشم

واتساپ دانلودر وضعیت

“واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی”

چالش های وضعیت واتساپ

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!

ویدیو وضعیت واتساپ

تَـنهـا تَـر اَز سُکـوتَـم،بـی پَـرده مِثـل فَـریـاد

وضعیت واتساپ تلاش

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

ما همانیم که بی هیچ سرانجامی خوشیم

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

یک روز خب میاد اما وقتی ما به شب ها عادت کرده ایم

وضعیت هندی واتساپ

خیلی درد ناکه وقتی کسی بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می شه

ویدیو وضعیت واتساپ

به من اجازه چاپ نمی دهند می گویند داستانی که نوشته ای قابل باور نیست اما من فقط خاطرات خودم رانوشته ام

وضعیت واتساپ اربعین

کاش گونه هام چتر داشتن .. آخه منطقشون خیلی بارونیه

دعا وضعیت واتساپ

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

غمگین ترین آهنگ دنیا صدای مادری که داره واسه پسر مرده اش لالایی می خونه

وضعیت واتساپ رودخانه

سیگار کشیدن بده ولی دلیلی ک براش سیگار میکشی خیلی بدتره…

بارگیری وضعیت واتساپ

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

دعا وضعیت واتساپ

این قافله عمر عجب میگذرد …

وضعیت واتساپ سختی زندگی

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

از بخت بد ما ستاره آسمونمون چراغ چشمک زن هواپیما بود

واتساپ دانلودر وضعیت

دلم گرفته اول از خودم بعد از بقیه.

وضعیت هندی واتساپ

جنگل سوخته را وعدهٔ باران میدهی…

وضعیت واتساپ سختی زندگی

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

واتساپ دانلودر وضعیت

بعد عمرے عاشقی ؛ آخر نفهمیدم چرا … آنڪـه میمردم برایش … رفت و تنهایم گـذاشت….

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

جرعتشو داری منو با زخمایی که هیچ وخ خوب نمیشن دوست داشتع باشی!؟

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

مثل سیگار نصفه افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود

وضعیت واتساپ خنده دار

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

‏بی عاطفه نیستم فقط یاد گرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم.

وضعیت واتساپ اربعین

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه

وضعیت واتساپ حقوقی

خنده بر لب ما سوخته دلان حرام است

ویدیو وضعیت واتساپ

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… 🙂

وضعیت واتساپ تلاش

وقتی نتونم خعلی حرفارا یزنم با ی لبخند فیک تمومش میکنم

وضعیت واتساپ تلاش

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش

دعا وضعیت واتساپ

دیدی که مرا هیچکسی یاد نکرد، جز غم؟

وضعیت واتساپ خنده دار

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

وضعیت واتساپ خنده دار

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

دعا وضعیت واتساپ

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂

وضعیت واتساپ اربعین

میشه رو این اسمون نوشت……🖊 تف ب این دنیای زشتٔ…..

وضعیت واتساپ رودخانه

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …

وضعیت واتساپ زندگی سخت

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

بارگیری وضعیت واتساپ

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

چالش های وضعیت واتساپ

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

ویدیو وضعیت واتساپ

با انتقام گرفتن دلت خنک میشه ولی دردت بیشتر میشه…..

وضعیت واتساپ سختی زندگی

کاش میشد بعضی اوقات را مُرد

بارگیری وضعیت واتساپ

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

دل ما دریا بود همون جایی ک همه دوص داشتن غرق بشن…!

وضعیت واتساپ اربعین

در دشت پر از گل فقط خار گل ها به ما رسید…

وضعیت واتساپ تلاش

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.

چالش های وضعیت واتساپ

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

وضعیت واتساپ حقوقی

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

وضعیت نامرد واتساپ

مثل بعضی مواقع …اندکی از قسمتی …تا ناحیه ای …داغون 🙂

وضعیت واتساپ زندگی سخت

سکوت کن گاهی سبک نشی سنگین تری…

وضعیت واتساپ حقوقی

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

بارگیری وضعیت واتساپ

زندگی من خلاصه ای از رویاهای بر باد رفته است…

وضعیت واتساپ حقوقی

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست…

وضعیت واتساپ تلاش

درد یعنی: بخوایش نخوادت…

واتساپ دانلودر وضعیت

حقا که غمت از تو وفادار تر است…!

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

زندگی به طرز بدی داره بازیمون میده…

وضعیت واتساپ حقوقی

ی وختایی ی چیزایی سهمت نیس بفهم

بارگیری وضعیت واتساپ

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده 🙂

چالش های وضعیت واتساپ

حسرت… ینی تویی که در حال بودنت ، ارزوتو دارم

وضعیت نامرد واتساپ

هی چرخ زدُ و چرخ زد این چرخ فلک, شد نوبت چرخیدن ما،پنچر شد!

چالش های وضعیت واتساپ

سرگشته محصیم و در این وادی حیرت عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

وضعیت واتساپ اربعین

دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

غرور قدرت دارع ولی شادی بودنتو ازت میگیرع من حاظرم قدرتمند باشم شاد نباشم

وضعیت هندی واتساپ

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

وضعیت واتساپ تلاش

اتفاقات خوب زندگیم کجا گیر کردین که نمی افتین؟؟

دعا وضعیت واتساپ

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

وضعیت واتساپ رودخانه

صدای گریع عای من تموم شهرو برداشد،یکی عینجاص کع عگع نباشی میمیرع

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..

وضعیت واتساپ زندگی سخت

نه دامیست نه زنجیر؛ همه بسته چراییم؟

واتساپ دانلودر وضعیت

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

ویدیو وضعیت واتساپ

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

چالش های وضعیت واتساپ

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

دعا وضعیت واتساپ

کاغذی که مشتاق نوشتن خاطراتم بود سوزاندم

وضعیت واتساپ خنده دار

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد، تا من با خودم گپی بزنم…

ویدیو وضعیت واتساپ

دود شدم کم اوردم ولی کم نشدم خورد شدم غرق شدم ولی خب خم نشدم!

چالش های وضعیت واتساپ

اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..

دعا وضعیت واتساپ

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

بارگیری وضعیت واتساپ

چیزی که خیلیا نمیفهمن اینه که لغت “ببخشید” پاک کن نیست

وضعیت واتساپ سختی زندگی

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

وضعیت واتساپ خنده دار

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

ویدیو وضعیت واتساپ

همیشه همه رو درک کردم ولی هیچکس هیچ وقت یه لحظه هم مرا درک نکرد

وضعیت نامرد واتساپ

جهنم هرکس همونجایی هستش که حرفاشو نمیفهمن

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

دعا وضعیت واتساپ

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

وضعیت واتساپ معنی دار

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

واتساپ دانلودر وضعیت

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

وضعیت واتساپ تلاش

سالها طول کشید تا اینکه بفهمم.چرا ی جای کارم میلنگه،چون تصمیمات من از تصمیمات کبری یه نقطه بیشتر داره

وضعیت نامرد واتساپ

از رنجی خسته‌ام که از آنِ من نیست!

وضعیت واتساپ تلاش

میدونید خندهامون الکیه چون ٬چشامون دیگه نمیخندن

وضعیت واتساپ خنده دار

از یه جایی به بعد فقط حس میکنی دیگه نه میشنوی نه حرف میزنی و نه میبینی

وضعیت واتساپ خنده دار

کات کردنم باهاش کار پنج دقیه بود ولی حسرتش کار یک عمر

ویدیو وضعیت واتساپ

جماعتی که آسمان را به گریه می اندازند از گریه گریزانند

وضعیت نامرد واتساپ

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است .

وضعیت واتساپ زندگی سخت

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

وضعیت واتساپ زندگی سخت

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم

وضعیت واتساپ معنی دار

مارو نترسون از قفس دنیامونم مثل بعضیا خفس

بارگیری وضعیت واتساپ

اگر آرامش می‌خواهی.
مراقب مردم نباش …
اگر ادب می‌خواهی.
در کار کسی دخالت نکن.
اگر پند زندگی می‌خواهی.
در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

وضعیت هندی واتساپ

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید،
زیرا در خاطرات هر شخص چیز‌هایی وجود دارد که حتی
می‌ترسد آن‌ها را برای خودش آشکار کند!

وضعیت واتساپ سختی زندگی

کاش قبل از حرف زدن
کلمات را ذره ذره میجویدیم
قورت میدادیم
و هضم میکردیم
نه اینکه همه رو بلعیده …و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . .

وضعیت واتساپ معنی دار

If you want to achieve greatness stop asking for permissionاگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

چالش های وضعیت واتساپ

Life isn’t about finding yourselfLife is about creating yourselfزندگی به معنای یافتن خود نیستزندگی یعنی ساختن خود.

ویدیو وضعیت واتساپ

You are not what has happened to youyou are what you choose to becomeتو اون چیزی که برات اتفاق افتاده نیستیاون‌ چیزی هستی که انتخاب می‌ کنی باشی

بارگیری وضعیت واتساپ

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

وضعیت هندی واتساپ

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن
نشونشون بده!

بارگیری وضعیت واتساپ

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ
ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ
ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ
ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ

واتساپ دانلودر وضعیت

دنیا وقتی قشنگِ کهبه یکی انقد مطمئن باشیکه میدونی رهات نمیکنه

وضعیت واتساپ رودخانه

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

ویدیو وضعیت واتساپ

زندگی مانند دوچرخه سواری است
برای حفظ تعادل باید به حرکت ادامه دهی
“آلبرت انیشتین”

وضعیت واتساپ اربعین

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

وضعیت واتساپ زندگی سخت

بیست سال بعد بیشتر به خاطر کارهای نکرده ناراحت می شوید
تا کارهایی که انجام داده اید

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

‌وای بر حال نگاهی که پی دل برود.صائب‌تبریزی

وضعیت هندی واتساپ

آنکه بی‌باده کُند جان مرا مست،
کجاست…؟!

وضعیت هندی واتساپ

اشکی که هنگام شکست میریزیمهمان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .

وضعیت واتساپ سختی زندگی

اگر خود را برای آینده آماده نسازیدبزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

دعا وضعیت واتساپ

شاد کردن قلبی با عمل ،بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد …گاندی

بارگیری وضعیت واتساپ

وقتی سرت به سنگ می خوردیعنی قرار بود سنگی به سرت بخورد…

واتساپ دانلودر وضعیت

چند سالی است که میخواهماز فردا تغییر کنممشکل اینجاست که “فردا “همیشهیک روز از من جلوتر است..!

دعا وضعیت واتساپ

بیشتـر مـردم اصـلا خـوب زندگـی نمـی کنند ،اون هـا فقـط فرسـوده میشـن …چارلـز بوکفسکی

دعا وضعیت واتساپ

درختها قطع میشوند
و از پیکرشان کتاب میسازندو کتاب از اهمیت درخت برایمان میگوید..!

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

زندگی شبیه اتوبوس درب و داغونیه که انگار داره با سرعت نور تو جاده ای بیرون شهر رونده میشه

وضعیت واتساپ خنده دار

کسی را عـــاشـــقانه ببوس کــه روی گـونــه هـایــش تــه مــانـده بــوس دیــگــری نبــاشــد…

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

سوگند به زیبایی چشم هایت وبه ریزش همیشگی اشکهایم که من به خیال توبودن نیز قانعم خیالت رااز من نگیرکه خیالت مهربان ترین تصویرجهان است

ویدیو وضعیت واتساپ

عاشقانه ای دارم زیباتر از انچه فکر کنی من در این عاشقانه ها پروانگی میکنم برای با تو بودن میرویم حتی بدون ریشه همچون گل مرداب من دراین مرداب تنهایی، تنها تورامیجویم آغاز رویش من عمق نگاه توست “توفقط برای من باش “

بارگیری وضعیت واتساپ

چه زیبا میشد ادم با عشقش رو یکی از این صندلیها میبود عاشقانه صحبت میکردن شما نظرتون چیه

وضعیت واتساپ رودخانه

ســـ ــینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت 

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

عاشقانه ترین حرفی که یه پسرمیتونه به یه دختر بزنه اینه که…. عزیزم،دختری که بعدازتوقراره عاشقش بشم دخترمونه

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

فرودگاه‌ها بوسه‌های بیشتری از
سالن‌های عروسی به خود دیده‌اند
و دیوارهای بیمارستان‌ها
بیشتر از عبادتگاه‌ها دعا شنیده‌اند … !

وضعیت واتساپ زندگی سخت

دنیا وقتی قشنگِ کهبه یکی انقد مطمئن باشیکه میدونی رهات نمیکنه

وضعیت واتساپ معنی دار

زندگی بهشت استبرای آنهایی که؛عاشقانه عشق میورزند!بی پروا محبت میکنندو کمتر ازدیگران انتظار دارند

وضعیت واتساپ معنی دار

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]

وضعیت واتساپ خنده دار

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!

بارگیری وضعیت واتساپ

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

عشق مانند باد است
نمی توانی آن را ببینی اما می توانی حسش کنی

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

وضعیت واتساپ زندگی سخت

تــــــــــــو پنهانی ترین
دلتنگی منی …

دعا وضعیت واتساپ

بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …

وضعیت نامرد واتساپ

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم
این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

دلتَنگی خیابانی‌ست پُر رفتُ بی آمد

وضعیت واتساپ زندگی سخت

تو بهترین سال هایِ زندگی مون؛
منتظرِ اومدن بهترین سال هایِ زندگی مون هستیم !گ

وضعیت واتساپ رودخانه

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …

وضعیت هندی واتساپ

او هیچ وقت نرفت !فقط پایش لغزید !سرش به اتفاق تازه ای خورد !و آلزایمر گرفت !همین

وضعیت واتساپ رودخانه

در هوای تو ، دنیا را خواهم گشتکجایی ؟برگرد . . .

وضعیت نامرد واتساپ

همیشه یه دلیل برای لبخند وجود داره ، پیداش کن

وضعیت واتساپ خنده دار

یک روز من سکوت خواهم کرد ، و تو برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید

بارگیری وضعیت واتساپ

آدمها یه روزی میرن که مهمن ، و یه روزی برمیگردن که مهم نیستن

وضعیت واتساپ رودخانه

یه روز میاد که می فهمی من مثل بقیه نبودم ، اون روز دیگه تو برام مثل بقیه ای

چالش های وضعیت واتساپ

صدا کن مرا ، صدای تو خوب است…

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

آه یک روز همین آه تو را می گیرد

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

مرا از دور تماشا کن ، من از نزدیک غمگینم

واتساپ دانلودر وضعیت

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:
اول : پیدا کردن شباهت ها
دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها

بارگیری وضعیت واتساپ

قـدر لحـظـه ها را بـدان
زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی
جبــران می کـنم . .

وضعیت واتساپ خنده دار

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

وضعیت واتساپ رودخانه

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما…

ویدیو وضعیت واتساپ

به بودن ها دیر عادت کن و به نبودن ها زود….!آدم ها،نبودن را بهتر بلدند

وضعیت واتساپ معنی دار

آهنگ تند زندگیبرای رقصیدن است نه دویدن!

چالش های وضعیت واتساپ

نگران فردایت نباشخدا از قبل آنجاست

وضعیت واتساپ زندگی سخت

امکان تحقق یک رویاست که زندگی را جذاب می کند

ویدیو وضعیت واتساپ

انجام کارهای غیر ممکن نوعی لذت است

ویدیو وضعیت واتساپ

گاهی درست در لحظه سقوطفرصت پرواز هم هستانتخاب با توست

واتساپ دانلودر وضعیت

بدترین شکنجه آن است کهدیگر نتوانی دوست بداری

وضعیت واتساپ سختی زندگی

مجرای ورود به قلب انسان ها ، گوش های خودمان است

وضعیت هندی واتساپ

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کنداما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

وضعیت واتساپ معنی دار

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ

وضعیت واتساپ خنده دار

دعا کن ، دعا کن و بخواه ، شاید بزرگترین آروز یتو ، کوچکترین معجزه ی خدا باشد

وضعیت واتساپ اربعین

اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به افدافتان زیاد است ، پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردنتان را ببینید

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

من به خودم قول می دهم که تنها به بهترین ها بیاندیشم ، تنها برای رسیدن به بهترین ها تلاش کنم ، و تنها انتظار بهترین ها را داشته باشم

وضعیت واتساپ رودخانه

غم که از حد بگذرد دل حس ِ پیری می کند سن هر کس را غمش اندازه گیری می کند

وضعیت واتساپ اربعین

هیچوقت در رسیدن به آنچه که از ته دل میخواهی تسلیم نشو ، به اهدافت فکر کن

وضعیت واتساپ معنی دار

خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت / خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش مَگُذآر

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

شبگردی می کنم اما صدای نفسهایت را از پشتِ هیچ پنجره و دیواری نمی شنوم
آسوده بخواب نازنینم ، شهر در امن و امان است ، تنها خانه ی من است که در این شهر در آتش میسوزد !

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

خواستم هر چیزی را که بوی تو میداد بسوزانم ولی افسوس جانم آتش گرفته …

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

من اگر عاشقانه می نویسم…
نه عاشقـم !، نه شکست خورده …
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد …!
در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،
فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم …

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

به تو که فکر میکنم
بغض می آید
اشک می آید
دلتنگی می آید
به تو که فکر می کنم مهمانی عجیبی به راه می افتد !

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

اشک های گستاخ !!! گونه های من جای لیز خوردن نیستند ، آرامش صورتم را برهم نزنید !

وضعیت واتساپ خنده دار

حرفت که می شود با خنده می گویم : یادش بخیر ، فراموشش کردم …
اما نمی دانند هنوز هم کسی اشتباه تماس می گیرد سست میشوم که نکند تو باشی !

وضعیت نامرد واتساپ

بی تو هر شب از خواب هایم صدای گریه می آید !

وضعیت واتساپ حقوقی

گله نکن آدم برفی
من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند !

وضعیت واتساپ معنی دار

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن …
چون اونا میفهمن ؛
میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُــــرد …!

وضعیت واتساپ تلاش

هر کس را به انداره ای در دلت داغ کن
که لازم است
انگور را هم
که زیاد بجوشانی نجس میشود…

وضعیت واتساپ تلاش

هر شب آب نمک قرقره می کند
گلو درد دارند چشم هایم !

وضعیت واتساپ تلاش

دنیایی که در آن تو نیستی ، ارزش نفس کشیدن ندارد …

بارگیری وضعیت واتساپ

آری که چه بی رحمانه آمده است که بماند برای همیشه ، غم تو در دل من …

ویدیو وضعیت واتساپ

رفته ای و من هر روز به موریانه هایی فکر می کنم که آهسته و آرام گوشه های خیالم را می جوند
تا “بی خیال” نشده ام برگرد !

وضعیت هندی واتساپ

گفتند فراموشش کن آرام میگیری …
فراموشش کردم اما کمی قبر تنگ است !

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

ویدیو وضعیت واتساپ

هرکــے پُشـتِمونــــــو خـالــــے کـَـرد ،
دیگــــﮧ مُتعَــــلق بــــﮧ هَمــــونجا میشــــﮧ . . .

واتساپ دانلودر وضعیت

چاره ای نیست
این روزها طرح روی جلد آدمهاست که پرفروششان میکند نه متنشان!

وضعیت واتساپ سختی زندگی

تنها یک حرف مرا آزار میدهد ، حتی یک کلمه هم نمیشود
تنها یک حرف مرا هر روز غمگین تر میکند …
همان یک “ن” که در ابتدای “بودنت” نشسته است !

وضعیت واتساپ خنده دار

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند
از آدم های یک ساعت دیگر میترسم
چون درگیر هزاران ثانیه اند
ثانیه هایی که در هرکدام
رنگی دگر به خود میگیرند !

وضعیت واتساپ زندگی سخت

چون بسى ابلیس آدم روى هست
پس به هر دستى نشاید داد دست !

وضعیت واتساپ حقوقی

بینِ مرگ و زندگی جاییست که من سالهاست به آن پناه برده ام ! ســـــکـــــوت …

وضعیت واتساپ تلاش

من درگذشته ام در گذشته ام !

ویدیو وضعیت واتساپ

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

تلخ منم همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی
تلخ منم ؛ چای یخ که هیچکس ندارد هوسش را …

وضعیت نامرد واتساپ

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

شرایط دیدن وضعیت واتساپ

شبیه خاکستر سیگار پیرمردی شده ام که آلبوم عکسهای قدیمی اش را با حسرت ورق میزند و هر از گاهی دستی به عکسی میکشد و نگاهی در آینه به موههای سپیدش میکند !
میخندد و لبخند بر صورتش میخشکد و میگرید و میمیرد …

ویدیو وضعیت واتساپ

وقتی انسان تمام عمر کار بکند ،
لحظه ای فرا می رسد که در می یابد کارهای دیگری نیز می توانسته بکند ،
مثلا : عاشق شود و زیر باران قدم بزند…
به دنیا و مشکلاتش و لو برای چند ساعت فکر نکند…
از گرمی دست معشوق گُر بگیرد…
ولی حالا چند حساب بانکی دارد ،
چندین مرضِ سبُک و نیم دو جین قرص برای نفس کشیدن…
از این رو تاسف می خورد !

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند !
نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود ؟

وضعیت واتساپ خنده دار

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ !

واتساپ دانلودر وضعیت

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

وضعیت هندی واتساپ

هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت
کسی درک نخواهد کـــرد…

وضعیت نامرد واتساپ

مَن
مثلِ شاپَرَک ها ، رَقص رَقصان
به دُورَت میگردَم
تُـــو
بنشین با آن نگاهِ پُر مِهرَت
مرا تَماشا کُن…

وضعیت نامرد واتساپ

خوشبختی یعنی:توانایی سپاسگزاریو لذت بردن از آنچه که هستیدو آنچه که دارید

وضعیت واتساپ زندگی سخت

چرخی بزن و رقص کنان
شــور به پا کن
خورشید منی
ولوله کن نـور به پــاکن
صبح است
بیا تا غـزل عشـق بخوانیم
معشــوق و لب و باده و ماهــور به پا کـن

چالش های وضعیت واتساپ

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن میشود ویک زن بانی خوشبختی یک مرد…زندگے کوتاه است کاش بهانه  و بانی باشیم…

وضعیت واتساپ رودخانه

آغوش تو
مترادف امنيت است
آغوش تو
ترس هاي مرا مي بلعد
لغت نامه ها دروغ ميگفتند
آغوش يعني،
پايان سردرد ها
يعني آغاز عاشقانه ترين رخوت ها
آغوش تو،
يعني من خوبم
بلند نشوي بروي يك وقت
بغلم كن
من از بازگشت بي هواي ترس ها ميترسم

بارگیری وضعیت واتساپ

امشب نگاه کن به اطرافتبه خوشبختی هایـتبه کسانی که می دانـیدوستـت دارنـدو به خـدایی کـههـرگـز تنهایـتنخواهد گذاشـت.

وضعیت واتساپ خنده دار

تو برایم میخندی و من
هر بار میان خنده هایت مطمئن تر میشوم
که تو را از روزِ ازل ‘ خدا ‘
برایِ من نقش زده بود
فقط برای خودم ….

ویدیو وضعیت واتساپ

خوشبختی همین در کنار همبودن هاستهمین دوست داشتن هاستخوشبختی همین لحظه های ماستهمین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم

ویدیو وضعیت واتساپ

امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم
و فردا بیشتر از امروز
و این ، ضعف من نیست …
قدرت تو است !

چالش های وضعیت واتساپ

امشـب نـگاه کن به اطرافتبه خوشبختی هایـتبه کسانی که می دانـیدوستـت دارنـدو به خـدایی کـههـرگـز تنهایـتنخواهد گذاشـت.

واتساپ دانلودر وضعیت

تو تمنایِ من
و یار من
و جان منی،
پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی .. !

وضعیت هندی واتساپ

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهد …پس قدمی بردار به سوی خوشبختیحرکت از تو ، برکت از او

وضعیت واتساپ سختی زندگی

حالِ خرابِ حضرتِ
پاییز مالِ من
شأنِ نزولِ سوره
باران به نامِ تو
تنها نه من به مهرِتو
آذر به جان شدم
دلتنگیِ دقایقِ
آبان به نامِ تو..!

چالش های وضعیت واتساپ

در زندگی فقط يک خوشبختی وجود دارد:عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

وضعیت واتساپ زندگی سخت نیست

بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند
خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب…

وضعیت واتساپ سختی زندگی

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست…تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

وضعیت واتساپ سختی زندگی

عشق معجزه ي نگاه توست
بدونِ هوس
بدونِ چشم داشت
وقتي سخت در آغوشم ميكشي
و استشمامِ عطرِ نفس هايت جاني تازه ميبخشد؛
به روحي كه عشق را نمي شناخت

وضعیت واتساپ رودخانه

چه دلنشین است صبحگاهی که با لبخند و امید همراه باشدامیدوارم امروز از زمین و زمان مانندباران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد

وضعیت واتساپ خنده دار

عشق
آموخت مَرا
شکل دگر خندیدن…!

واتساپ دانلودر وضعیت

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی،وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود…و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

وضعیت واتساپ اربعین

خیلی‌ها می‌خواهنداول به آسایش و خوشبختی برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمیدانند تا به زندگی لبخند نزنند؛به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند…

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد، طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن…ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..لـایــکــشــم یــه دنــیــا حــســرت…

وضعیت واتساپ سختی زندگی

جهان بي عشق
چيزي نيست
جز تكرار يك تكرار

عکس وضعیت واتساپ عاشقانه

هفت راز خوشبختیمتنفرنباش…عصبانی نشو… ساده زندگی کن…کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

وضعیت واتساپ خنده دار

این خاصيَتِ عشق است؛
باید بَلَدَت باشم…!

وضعیت واتساپ خنده دار

هر صبح طلوع دوباره خوشبختیو امید دیگری استبگشای دلت را به مهربانیو عشق رادر قلبت مهمان کنبی شک شکوفه های خوشبختیدر زندگیت گل خواهدکرد

وضعیت واتساپ سختی زندگی

فقط وقتي بگوييد دوستت دارم كه دوستش داشته باشيد،كه بپذيريد باقي زندگيتان را كنارش بگذرانيد، به همه نشانش بدهيد دستش را بگيريد و دنيا را بگرديد، فقط وقتي بگوييد دوستت دارم، كه معنايش را بدانيد، معناي خودتان و معناي زندگيتان
و فقط وقتي بگوييد دوستت دارم كه بودن كنارش با ارزش تر از تنها بودن باشد.

وضعیت واتساپ تلاش

خوشبختی ات رو خودتباید با دستای خودت بسازی.در جستجوی اون  نباش چون نیست…کسی هم قرار نیست برات بیارهکار خودته!فقط خودت….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *