وضعیت واتساپ تیکه دار

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

بدنت را برای خود نگه دار
ذهنت را به من بسپار
که بدن های زیبا بسیارند و ذهن های
زیبا ، انگشت شمار ……

وضعیت واتساپ تیکه دار

تیکه دار

در این زمانه آدمها …!
حتی حوصله ندارند
به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند …
چه برسد به اینکه بخواهند
سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند …
در واژه نـامـه ی مجـازی ..!

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد
دوباره دوام می آورد
اما هرچه باشد ریسمان پاره ای است
شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم
اما در آنجا که ترکم کردی
هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

وضعیت واتساپ تیکه دار

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

چه خوشبختست
خفاشی
که بر سقف زندگی میکند…
به گمانم دنیا
وارونه اش
قشنگتر باشد!!!…

وضعیت واتساپ تیکه دار

واتساپ دانلود وضعیت دار

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

وضعیت واتساپ معنی دار

ما هم بزرگ شدیم و زندگی چه ساده از دستمان رها شد مثل حبه قندی که ناخواسته در استکان چای تلخ رها می شود …

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

وضعیت واتساپ تیکه دار

آخر قصه ها را دوست دارم
آخر قصه ها به من آموختند
آن کسی که همیشه فکر می کنی
همیشه آن کسی نیست که فکرش را می کنی
و قهرمان
کسی ست که تا صفحۀ آخر
حقارتش را از تو پنهان می کند

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

یه آدم عاقل از یه سوال احمقانه چیزای بیشتری یاد
میگیره تا یه ابله از جوابی هوشمندانه ..!

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

تیکه دار

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

هرکسی باید یه نفرو تو زندگیش داشته باشه که به آینده امیدوارش کنه

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

ﺟﻨﮕﻞ فقط دیدنی نیست
ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ . . .

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

وضعیت واتساپ تیکه دار

کسی که بار تمام مسئولیت ها و مشکلات را قهرمانانه و به تنهایی به دوش بکشد،
روزی به خود آمده و می فهمد یابوی خسته و احمقی بیش نیست!

تیکه دار

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون
یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم …

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

وضعیت واتساپ معنی دار

دل میبازم،
درست زمانی که بازیچه ای بیش نیستم!
بدون ِ شراب، روبروی چشمهای تو! مست ِ مست… خراب! … …
بازی کن! با تمام ِ من! با تمام ِ ناتمام ِ من!
آنقدر دروغ بگو تا شب تمام شود!
و من هنوز دیوانه وار باورت میکنم

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

از تمام دلتنگی ها
از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی ولی به جایی نمیرسی …

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگر نباشیم
اما روزی برای کامل کردن نقاشی مان به یکدیگر نیاز خواهیم داشت
به شرطی که همدیگر را تا حد نابودی نتراشیده باشیم …

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند …

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

تیکه دار

دوست داشتن آدما از توجهشون پیداست
بیخودی دنبال کلمات نباشید …

وضعیت واتساپ تیکه دار

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

انسان های ساده را احمق فرض نکنید؛
باور کنید آن ها خودشان نخواستند که :هفــ7ــت خط: باشند

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

آدم ها؟فقط چند تیکه گوشته چسبیده به استخوان، با روکشی از پوست. یک دهن دارند که تا زمان مرگشان کثیف تر از تونل های فاضلابی میشود. گوش هایی که به مزخرف ترین کلمات گوش میدهند، مغزهای از کار افتاده که فقط یک دهم آن استفاده میشود. چشم هایی که حقیقت جلویشان است، اما نمیبینند، انگار روی قرنیه و مردمکشان را خاک گرفته است!

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ،ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ!ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻱ!ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ می دﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ!

وضعیت واتساپ معنی دار

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن ،
ولی ارزش هیچی رو نمیدونن ..!

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

واتساپ دانلود وضعیت دار

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

تیکه دار

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

وضعیت واتساپ معنی دار

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

واتساپ دانلود وضعیت دار

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

وضعیت واتساپ تیکه دار

زندگی من به تو چه اخه!¡

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

وضعیت واتساپ تیکه دار

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

واتساپ دانلود وضعیت دار

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

وضعیت واتساپ تیکه دار

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

وضعیت واتساپ معنی دار

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

وضعیت واتساپ پسرانه

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

وضعیت واتساپ پسرانه

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

وضعیت واتساپ معنی دار

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

وضعیت واتساپ تیکه دار

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

واتساپ دانلود وضعیت دار

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

از محبت خارها شاخ میشوند :

واتساپ دانلود وضعیت دار

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

وضعیت واتساپ معنی دار

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

تیکه دار

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

وضعیت واتساپ تیکه دار

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

وضعیت واتساپ معنی دار

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

وضعیت واتساپ تیکه دار

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

وضعیت واتساپ تیکه دار

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

تیکه دار

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

تیکه دار

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

وضعیت واتساپ پسرانه

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

تیکه دار

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

وضعیت واتساپ پسرانه

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

وضعیت واتساپ معنی دار

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

واتساپ دانلود وضعیت دار

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

واتساپ دانلود وضعیت دار

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

روی قلب من قدم زدن همه

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

وضعیت واتساپ معنی دار

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

تیکه دار

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

واتساپ دانلود وضعیت دار

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

قلبم را عصب کشی کردم ، دیگر نه از سردی نگاهی میلرزد و نه از گرمی آغوشی میتپد !

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری !
اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نباشی !

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

عشق خیالی من ، خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیتدر رگهایم جریان دارد و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی …***حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارم

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

این روزهایم به تظاهر می گذرد …
تظاهر به بی تفاوتی
تظاهر به بی خیالی
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !

وضعیت واتساپ تیکه دار

فردا برای دلجویی دیر است ، امروز زخم نزن …

واتساپ دانلود وضعیت دار

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد . . .

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !!!

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتیباشه اگه 4تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …
کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم !سپید بمانیم …

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

به بعضیا باید گفت:از هیچی به اندازه  سوسک  متنفر نبودم
تا این که تو اومدی

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُنو لبـانت را ببنـــدجملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !عشق ، درونـم مـرد دیگـــر

واتساپ دانلود وضعیت دار

به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

پشت ســــرم حرف بودحدیــث شدمیترســــم آیه شودسوره اش کنند به جعـــــــــلبعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

واتساپ دانلود وضعیت دار

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره ها

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

دقت کردید وقتی از بیرون میاید سردتونه میچسبید به بخاری یا شوفاژ؟
یکم گرمت می کنه ولی بعد می سوزونتت
آدما هم همینطورند
زیادی بهشون نزدیک بشی میسوزوننت

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

در خواب مــندست دیگری را نگیـــــر !!حرمـت نگه دار لعنتــــــــی … !!

وضعیت واتساپ تیکه دار

مــن خوبـمخسـته نیســتمفـقط گـاهـیدســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

جایزه ی دردناک ترين ضربه
بعد از چوب خدا
ميرسه به چوب اعتماد

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

یکی بود که اونم رفت . . .کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

وضعیت واتساپ پسرانه

وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه میگیرد
بهتر است او راهم نداشته باشی…
گاهی نداشتن بهتر است از داشتن!

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

حواست به اونی باشه که حواسش بهت هست
نه اونی که جز تو حواسش به همه هست

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

به جرم وسوسه
چه طعنه ها که نشنیدی حوا…!
پس از تو…
همه تا توانستند ادم شدند!
چه صادقانه حوا بودی
چه ریاکارانه ادمیم!!!

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار … دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید !

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

تیز میکنم
زندگی را
زرق و براقش برای تو
برندگی اش بوای من!

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

یه سریام هستن وانمود می کنن نسبت به ما بیخیالن
اما هرشب پروفایل مارو چک می کنن بعد می خوابن

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

این روز ها
با میکاپ
کوسه ها,پری دریایی می شوند…
اهای تو که پشت پنجره ی قلبم اواز می خوانی!
دندانهایت را نشان بده

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را .. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم … تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم…!

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

تا حالا دقت کردین که همیشه آدمای دو زاری برامون گرون تموم میشن؟

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

همیشه در عجب بودم که
چرا در جاده عشق
پا به پایم نمی آمدی
حتی وقتی آهسته و پیوسته می رفتم
امروز فهمیدم
ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

روزگاریست که همه ی ادم ها فقط سقف مشترک دارند نه دل مشترک!

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

هر کس به ما رسید مربی بود
یه مدتی بازی مون داد و رفت …

وضعیت واتساپ معنی دار

ادم ها لالت میکنند
بعد میپرسند…
چرا حرف نمی زنی؟؟؟!
این خنده دار ترین نمایشنامه ی دنیاست!

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

ﻋﺰﯾﺰﻡ … ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯼ … ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﻫﺎﺗﻪ ﮔﻮﺭﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﻦ …

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

اونی که لیاقت مارو نداره خب نداره دیگه
غصه کم سعادتیه مردم رو هم ما بخوریم؟

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

گوسفندانی بودیم
امدند خرمان کنند
گرگ شدیم

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن مثله (پنیر تازه رسید) رو شیشه‌ی بقالی یا مثله (دوست دارمٍ) تو

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

کوتاهی از من نبود
تو بلند پرواز شدی …

وضعیت واتساپ پسرانه

نوشت” قم حا”
همه خندیدند
گفت به “غم ها”یم نخندید
که هر طور نوشته شود درد دارد!
از سر به ته بخوان
تا منه ان روزها بشوی!

وضعیت واتساپ پسرانه

یه عده بودن اومدن مرامشونو نشون بدن
از دستشون در رفت چهره ی واقعیشونو نشون دادن

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن مثله (پنیر تازه رسید) رو شیشه‌ی بقالی یا مثله (دوست دارمٍ) تو

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

چه دنیای عجیبی شده
همه می گویند حرف دلت را بزن
اما هروقت حرف دلم را زدم,دل همه را زدم

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

این روزا سنگ صبورا
همونایی هستن که آخرش بهت زخم زبون میزنن

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی ! اکنون که زبانت نیش دارد ؛ دهنت را ببند … !

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

برخی آدم ها شما را ترک خواهند کرد اما آن پایان داستان شما نیست
آن پایان نقش آن ها در داستان شماست !

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

خوشبخت زندگی کردن
بزرگترین انتقام از اوناییه که لیاقتتو نداشتن …

واتساپ دانلود وضعیت دار

با بعضیا هرچقدرم بخوایم راه بیایم باز مسیرمون بهشون نمیخوره

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺘﻮ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ
ﺧﻮﺩﯾﺎ ﻧﺨﻮﺩﯾﺎ ﺑﯿﺨﻮﺩﯾﺎ …

وضعیت واتساپ تیکه دار

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو ، ایراد از تو نیست ! مگس هیچوقت سمت گل نمیره ؛ همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش !

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

به بعضیا باید گفت
رفتنت اگه واسه خودت “جون” بود
واسه ما آخ جوووووووووون بود!!!
آره بابا این جوریاست …

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

یه روز اتفاقی می بینمت
تنها نیستی اما خوشبختم که دیگه نیستی!

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

از فردا بیشتر مراقب باش تقاص ِ اشک های ِ امشب ِ من سنگین تراز تمام روزهایی است که عاشقانه گریه کردم…

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

به بعضیا باس گفت :
مشتـــی این دلــه
مزرعه که نیست
هـی شخمـش میزنـی

وضعیت واتساپ پسرانه

عزیزم حتے دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوے تو باشد و آرزوی او… “دیگرے”…

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم،
فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم
بـــفـــهــــم . . .

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

مسواک هم شعورش میرسه که باید مال یه نفر باشه ولی بعضیا نه !

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

قشنگیه لیاقت به اینه که همه ندارنش

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

تمـــام غصه هــایــی را کـــه بــرایـــت خـــوردم! بـــالا مــی آورم طـــعـــم بـــیهودگـــی مــیــداد…!

واتساپ دانلود وضعیت دار

من سخت نیستم
یک آسان دلتنگم که سخت فراموش می کنم
تو آسان نیستی
یک سخت دلسنگی که آسان فراموش می کنی

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

یه سریا هم هستن که وجود دارن اما وجودشو ندارن

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

تـوی ایــن دنـیـا هـمـیــشـه بعضــیا
“بــرای بــه جــایـــی رسیــدن”
و بعضـی ها
“بـعـد از به جـایــی رسیــدن”
هــمــه چیــزو
“زیـــر پــا”
میزارن

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

مشکل از خود ماست ! واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره، دو کیلومتر پیاده می ریم . . .

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب در اومد

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

به بعضیا باید گفت :
این حرفا مال تو نیست
ببر بزار سر جاش …

وضعیت واتساپ معنی دار

به بعضیا باس گفت : برو عقب عزیــــــزِ من ! من خودمم انقـــــدر به خودم نزدیـــــــک نمیشم، شما که جـــــای خود داری !

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

این روزها قلب هر کسی را ﻧﺸﺎﻧﻪ بگیرید
تیرتان ﺑﻪ ﺳﻨﮓ میﺧﻮﺭﺩ!

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

اخلاقم اینطوریه
تا جایــی باھات راه میام
که باھام روراست باشی

وضعیت واتساپ معنی دار

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت ! وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ، پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

اگه مهم بودی زیرت خط می کشیدم !
نه دورتــــــ . . .

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجـــازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

رفتنت را خیالى نیست
فقط مانده ام چگونه در چشمانى به آن زلالى
جا داده بودى آن همه دروغ را !

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند …

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

تیکه دار

واسه بعضیا دلسوزی نکنین
چون به موقع اش بد می سوزین !

وضعیت واتساپ معنی دار

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

رو هیچ کسی زوم نکن، بی کیفیت میشه!

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

اگر آرامش می‌خواهی.
مراقب مردم نباش …
اگر ادب می‌خواهی.
در کار کسی دخالت نکن.
اگر پند زندگی می‌خواهی.
در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

وضعیت واتساپ تیکه دار

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید،
زیرا در خاطرات هر شخص چیز‌هایی وجود دارد که حتی
می‌ترسد آن‌ها را برای خودش آشکار کند!

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

کاش قبل از حرف زدن
کلمات را ذره ذره میجویدیم
قورت میدادیم
و هضم میکردیم
نه اینکه همه رو بلعیده …و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . .

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

If you want to achieve greatness stop asking for permissionاگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

Life isn’t about finding yourselfLife is about creating yourselfزندگی به معنای یافتن خود نیستزندگی یعنی ساختن خود.

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

You are not what has happened to youyou are what you choose to becomeتو اون چیزی که برات اتفاق افتاده نیستیاون‌ چیزی هستی که انتخاب می‌ کنی باشی

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن
نشونشون بده!

تیکه دار

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ
ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ
ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ
ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

دنیا وقتی قشنگِ کهبه یکی انقد مطمئن باشیکه میدونی رهات نمیکنه

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

زندگی مانند دوچرخه سواری است
برای حفظ تعادل باید به حرکت ادامه دهی
“آلبرت انیشتین”

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

وضعیت واتساپ معنی دار

بیست سال بعد بیشتر به خاطر کارهای نکرده ناراحت می شوید
تا کارهایی که انجام داده اید

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

‌وای بر حال نگاهی که پی دل برود.صائب‌تبریزی

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

آنکه بی‌باده کُند جان مرا مست،
کجاست…؟!

واتساپ دانلود وضعیت دار

اشکی که هنگام شکست میریزیمهمان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

اگر خود را برای آینده آماده نسازیدبزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

شاد کردن قلبی با عمل ،بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد …گاندی

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

وقتی سرت به سنگ می خوردیعنی قرار بود سنگی به سرت بخورد…

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

چند سالی است که میخواهماز فردا تغییر کنممشکل اینجاست که “فردا “همیشهیک روز از من جلوتر است..!

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

بیشتـر مـردم اصـلا خـوب زندگـی نمـی کنند ،اون هـا فقـط فرسـوده میشـن …چارلـز بوکفسکی

وضعیت واتساپ معنی دار

درختها قطع میشوند
و از پیکرشان کتاب میسازندو کتاب از اهمیت درخت برایمان میگوید..!

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

زندگی شبیه اتوبوس درب و داغونیه که انگار داره با سرعت نور تو جاده ای بیرون شهر رونده میشه

وضعیت واتساپ تیکه دار

کسی را عـــاشـــقانه ببوس کــه روی گـونــه هـایــش تــه مــانـده بــوس دیــگــری نبــاشــد…

وضعیت واتساپ تیکه دار

سوگند به زیبایی چشم هایت وبه ریزش همیشگی اشکهایم که من به خیال توبودن نیز قانعم خیالت رااز من نگیرکه خیالت مهربان ترین تصویرجهان است

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

عاشقانه ای دارم زیباتر از انچه فکر کنی من در این عاشقانه ها پروانگی میکنم برای با تو بودن میرویم حتی بدون ریشه همچون گل مرداب من دراین مرداب تنهایی، تنها تورامیجویم آغاز رویش من عمق نگاه توست “توفقط برای من باش “

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

چه زیبا میشد ادم با عشقش رو یکی از این صندلیها میبود عاشقانه صحبت میکردن شما نظرتون چیه

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

ســـ ــینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت 

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

عاشقانه ترین حرفی که یه پسرمیتونه به یه دختر بزنه اینه که…. عزیزم،دختری که بعدازتوقراره عاشقش بشم دخترمونه

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

فرودگاه‌ها بوسه‌های بیشتری از
سالن‌های عروسی به خود دیده‌اند
و دیوارهای بیمارستان‌ها
بیشتر از عبادتگاه‌ها دعا شنیده‌اند … !

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

در روزگاری که
خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز
تا چنین مردمی بگریند…

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

زندگی کن
بیخیال حرف مردم
یک ساعت بعد اینکه خاکمون کردن
مردم سر ناهار ختم به فکر اینن نوشابه شون زرد باشه یا سیاه..

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

تو باید روی پای خودت بایستی
و تنها ملاحظه‌ ات این باشد که :‌
هر کاری انجام می‌ دهم باید مطابق شعور خودم باشد
تصمیم‌ گیرنده باید آگاهی و شعور خودم باشد،
آنگاه خدا داور تو خواهد بود

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

فرشته هم که باشی،
بازم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد
پس بیخیال حرف مردم،
کاریو بکن که خودت دوست داری…

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

زمانی آرامش پیدا میکنی که
بفهمی نیازی نیست به هر چیزی واکنش نشان بدهی
یا به هر حرفی جواب بدهی

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

تنها حرف هایی را از مردم بپذیر که به تو انگیزه و امید می دهد
و حرف های منفی شان را همان لحظه از ذهنت حذف کن!

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

فرشته هم که باشی..
بازم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد،
پس بی خیال حرف مردم
کاریو بکن که خودت دوست داری…

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

ذهن های بزرگ
درباره ایده ها بحث می کنند،
ذهن های متوسط درباره اتفاقات
و ذهن های کوچک درباره مردم بحث می کنند

تیکه دار

هرگز از حرف هایی که مردم درباره تو می‌ گویند نگران نشو،
هیچ‌ گاه کوچک ترین توجهی به آن نشان نده
همیشه فقط به یک چیز فکر کن : داور خداست،
آیا من در برابر او رو سفیدم؟!
بگذار این معیار قضاوت زندگی تو باشد،
تا بیراهه نروی ….

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

نگران حرف مردم نباش
خدا پرونده ای که مردم مینویسن نمیخونه…

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

قاضی خداست…
حرف مردم کف پاست …

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

به حرف مردم، چه خوب و چه بد نباید توجه کرد
چون اگه به حرف خوبشون توجه کنیم غرور و تکبر ممکنه کل وجودمونا بگیره..
اما اگه به حرف بدشون توجه کنید هزاران فکر در روز میاد توی ذهنمون…
که مثلا چرا فلانی این حرفا زده
یا…
و اینطور میشه که زندگیمون را تباه میکنیم..
برای خودتون زندگی کنید☺️✌🏻…

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

خدایا
صدای افکار مرا خاموش کن
تاصدای تو را بشنوم
خدایا مرا ببخش
آن قدر
غرق در قضاوت هستم
که فراموش کردم
قاضی تویی

وضعیت واتساپ معنی دار

حرف مردم مثل موج دریاست،
اگر در مقابلش بایستی، خسته ات میکنه
و اگر با آن همراهی کنی، غرقت میکنه..
قرار نیست همه مردم شما را درک کنن
چرا که آن ها حق دارند نظر خودشون رو داشته باشند،
و شما هم حق دارید آن را نادیده بگیرید….

وضعیت واتساپ تیکه دار

حرف مردم واسم جالبه..! ولی مهم نیست

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

نگران این نباش که دیگران در موردت چه فکری میکنند،
بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی کنند

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

هیچ وقت به خاطر حرف مردم زندگیتو خراب نکن… دهن این مردم همیشه بازه…پولدار که باشى میگن دزده،ساده که باشى میگن بدبخته،زیاد گردش برى میگن وله،تو خونه باشى میگن افسردس،شوخ که باشى میشى سبک،سنگین که باشى میشى مغرور،خوشگل که باشى میگن مورد داره،مرامت مردونه باشه میگن داره دون میپاشه،پس بذار هر چى که میخوان بگن،خداى توست که باید تو رو قضاوت کند…

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

دعا کن ، دعا کن و بخواه ، شاید بزرگترین آروز یتو ، کوچکترین معجزه ی خدا باشد

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به افدافتان زیاد است ، پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردنتان را ببینید

وضعیت واتساپ تیکه دار

من به خودم قول می دهم که تنها به بهترین ها بیاندیشم ، تنها برای رسیدن به بهترین ها تلاش کنم ، و تنها انتظار بهترین ها را داشته باشم

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

غم که از حد بگذرد دل حس ِ پیری می کند سن هر کس را غمش اندازه گیری می کند

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

هیچوقت در رسیدن به آنچه که از ته دل میخواهی تسلیم نشو ، به اهدافت فکر کن

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت / خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش مَگُذآر

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

شبگردی می کنم اما صدای نفسهایت را از پشتِ هیچ پنجره و دیواری نمی شنوم
آسوده بخواب نازنینم ، شهر در امن و امان است ، تنها خانه ی من است که در این شهر در آتش میسوزد !

وضعیت واتساپ تیکه دار

خواستم هر چیزی را که بوی تو میداد بسوزانم ولی افسوس جانم آتش گرفته …

وضعیت واتساپ تیکه دار

من اگر عاشقانه می نویسم…
نه عاشقـم !، نه شکست خورده …
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد …!
در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،
فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم …

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

به تو که فکر میکنم
بغض می آید
اشک می آید
دلتنگی می آید
به تو که فکر می کنم مهمانی عجیبی به راه می افتد !

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

اشک های گستاخ !!! گونه های من جای لیز خوردن نیستند ، آرامش صورتم را برهم نزنید !

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

حرفت که می شود با خنده می گویم : یادش بخیر ، فراموشش کردم …
اما نمی دانند هنوز هم کسی اشتباه تماس می گیرد سست میشوم که نکند تو باشی !

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

بی تو هر شب از خواب هایم صدای گریه می آید !

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

گله نکن آدم برفی
من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند !

وضعیت واتساپ معنی دار

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن …
چون اونا میفهمن ؛
میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُــــرد …!

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

هر کس را به انداره ای در دلت داغ کن
که لازم است
انگور را هم
که زیاد بجوشانی نجس میشود…

تیکه دار

هر شب آب نمک قرقره می کند
گلو درد دارند چشم هایم !

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

دنیایی که در آن تو نیستی ، ارزش نفس کشیدن ندارد …

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

آری که چه بی رحمانه آمده است که بماند برای همیشه ، غم تو در دل من …

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

رفته ای و من هر روز به موریانه هایی فکر می کنم که آهسته و آرام گوشه های خیالم را می جوند
تا “بی خیال” نشده ام برگرد !

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

گفتند فراموشش کن آرام میگیری …
فراموشش کردم اما کمی قبر تنگ است !

وضعیت واتساپ پسرانه

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

هرکــے پُشـتِمونــــــو خـالــــے کـَـرد ،
دیگــــﮧ مُتعَــــلق بــــﮧ هَمــــونجا میشــــﮧ . . .

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

چاره ای نیست
این روزها طرح روی جلد آدمهاست که پرفروششان میکند نه متنشان!

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

تنها یک حرف مرا آزار میدهد ، حتی یک کلمه هم نمیشود
تنها یک حرف مرا هر روز غمگین تر میکند …
همان یک “ن” که در ابتدای “بودنت” نشسته است !

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند
از آدم های یک ساعت دیگر میترسم
چون درگیر هزاران ثانیه اند
ثانیه هایی که در هرکدام
رنگی دگر به خود میگیرند !

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

چون بسى ابلیس آدم روى هست
پس به هر دستى نشاید داد دست !

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

بینِ مرگ و زندگی جاییست که من سالهاست به آن پناه برده ام ! ســـــکـــــوت …

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

من درگذشته ام در گذشته ام !

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

تلخ منم همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی
تلخ منم ؛ چای یخ که هیچکس ندارد هوسش را …

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

شبیه خاکستر سیگار پیرمردی شده ام که آلبوم عکسهای قدیمی اش را با حسرت ورق میزند و هر از گاهی دستی به عکسی میکشد و نگاهی در آینه به موههای سپیدش میکند !
میخندد و لبخند بر صورتش میخشکد و میگرید و میمیرد …

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

وقتی انسان تمام عمر کار بکند ،
لحظه ای فرا می رسد که در می یابد کارهای دیگری نیز می توانسته بکند ،
مثلا : عاشق شود و زیر باران قدم بزند…
به دنیا و مشکلاتش و لو برای چند ساعت فکر نکند…
از گرمی دست معشوق گُر بگیرد…
ولی حالا چند حساب بانکی دارد ،
چندین مرضِ سبُک و نیم دو جین قرص برای نفس کشیدن…
از این رو تاسف می خورد !

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند !
نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود ؟

وضعیت واتساپ تیکه دار

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ !

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

وضعیت واتساپ پسرانه

هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت
کسی درک نخواهد کـــرد…

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

نه تو رفتی نه من …
تمام این تنهایی
به خاطر آمدن یه غریبه بود !…

وضعیت واتساپ تیکه دار

میگفتی دوستم داریهميشه آدمايی رو كه دوست داري انقد راحت ميذاری كنار؟

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)

وضعیت واتساپ تیکه دار سنگین

اینکه من باشم و تو باشی
ولی ما نباشیم،
جدایی همین است….

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

بعضی وقتا ‏آدمی که خیانت نمیکنه دلیلش این نیست آدمای بهتر سرِ راهش قرار نمیگیرنفقط ذاتش رو مثلِ ذاتِ بعضیا لجن نگرفته

وضعیت واتساپ تیکه دار

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن…

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..

تیکه دار

اشکام تنها چیزیه که از رابطه با تو برام مونده

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

خودمونو غرق خاطرات کسی کردیم که حتی یادش نیست با ما خاطره داره

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

سردرد‌ یعنی…..یه‌خاطره‌ داره‌ تو‌ مغزت‌ خون‌ریزی‌ میکنه

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

تیکه دار

حسرت… ینی تویی که در حال بودنت ، ارزوتو دارم

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

صدای گریع عای من تموم شهرو برداشت،یکی اینجاس که اگه نباشی میمیره

تیکه دار

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

کات کردنم باهاش کار پنج دقیه بود ولی حسرتش کار یک عمر

وضعیت واتساپ پسرانه

اسراف کرده ایم خودمان را به پای عشقچون کودکی که در پی یک توپ پاره بود…

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

اگه یه طورى رفتار کردن
که انگار میتونن بدون تو زندگى کنن؛
بذار نداشته باشنت

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ ای بند نشد
با چراغی همه‌ جا
گشتم و گشتم در شهر
هیچ‌کس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد

وضعیت واتساپ تیکه دار

رفتی و از آن همه بودنت
جا مانده دست‌ خطی به روی دفترم
آنگاه که نوشتی :
بی‌ تو پای رفتن ندارم

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

چمدانت را
خیلی وقت‌ ها پیش بسته بودی
امروز فقط رفتی ..!

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری
باز شروع کنی، باز بخندی، باز بجنگی
باز بیفتی و محکم تر پاشی
گاهی باید یه لبخند خوشگل
به همه تلخیا بزنی و بگی
مرسی که یادم دادین
به خودم تکیه کنم

تیکه دار

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

تو با قلب ویرانه‌ من چه کردی ؟
ببین عشقِ دیوانه‌ من چه کردی
در ابریشمِ عادت، آسوده بودم
تو با حالِ پروانه‌ من چه کردی

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

بعضیا نمیگن میخوان برن..فقط بیصدا میزارن و میرن…!! مواظب این ادما باشین…

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی

تیکه دار

خودمون یه جاییم ،دلمون یه جا،فکرمون هزارجا

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

سکوت …
نشانه داشتن آرامش نیست
آدما هرچه بیشتر
لبریز میشن
ساکت تر میشن …

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

بغض یعنی:
دردی هایی که رسیدن..
به گلو‌ت……

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

گمت
کردم
مانند
لبخندی
در عکس های کودکی ام…

وضعیت واتساپ معنی دار

هرچقدرم که خوب باشی
آخرش ازت یه آدم بد میسازن
که راحت تر فراموش شی ……

وضعیت واتساپ فوق العاده خنده دار

اسکار تلخترین جمله همتعلق میگیره به«کاش هیچ وقت نمیشناختمت»…

وضعیت واتساپ پسرانه

زبان استخوانی ندارد
اما برای شکستن یک قلب،
به قدر کافی قوی است
پس مراقب گفتارت باش…

واتساپ دانلود وضعیت دار

شوخی شوخی حرف میزنیم جدی جدی دل میشکنیم…

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

با من چنان کُن
کز بعدِ مرگم
با خود نگویی
ای کاش آن روز ……

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

هر کسی را همدم غمها و تنهایی مدان
سایه هم راهِ تو می‌آید ولی همراه نیست……

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

دوستش نداری رهایش کن بگذار حق آدمهایی که دوستش دارند و او بخاطر تو از آنها فاصله میگیرد ضایع نشود!…

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

جایش خالی خواهد ماند
و جای خالی‌اش
از همه‌ی آنها که هستند زیباتر است……

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

دیگه هیجورِ نمیخوامت
این جمله رو از هرکسی شنیدی باید ازش دل بکنی!…

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

غمگینه که بخوایش و نخوادت
و غمگینترش اونه که
بخوادت و دیگه نخوایش. ….

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

آخرین جمعه ی اسفند تو را کم دارد…

واتساپ دانلود وضعیت دار

بی تو
مرداد فقط
داغ دل خاطره هاست……

وضعیت واتساپ معنی دار

حتي اگه وقتي ميبينمِت،هيچ حسی نداشته باشم خاطرات آزار ميدن!

وضعیت واتساپ تیکه دار

هیچ وقت نزار کسی چندبار بهت بگه نمیخامت واسه خودت ارزش قائل باش…!

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

زمان میگذره، خاطرات محو میشن، احساسات تغییر میکنن، آدما میرن ولی قلب هیچوقت فراموش نمیکنه

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

‏آدم چجوری به دلش حالی کنهوقتی سراغشو میگیری و سراغتو نمیگیره یعنی دوستت نداره؟

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

هرگز نگران نشيد، قطعاً داره بهش خوش ميگذره كه خبرى ازش نيست:)

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

سخته فراموش کردن کسی که
فراموش نشدنی های زیادی به جا گذاشته…

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

رفیق الکی تریپ طرف داری
نگیر جان من!
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ!
ﻫﻤﯿم…

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی
از هر چی دارم بهتر خودتی
خندیدم زیر لب مکرر گفتم
شاهزاده قصه هاي من خر خودتی…

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس:
چرا؟
چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه…

تیکه دار

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری !
اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نباشی !

وضعیت واتساپ باحال خنده دار

بخوانید: متن کوتاه در مورد رفیق؛ عکس نوشته و جملات احساسی درباره دوستی و رفاقت

وضعیت واتساپ تیکه دار

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

عشق خیالی من ، خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیتدر رگهایم جریان دارد و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی …

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

ترجیح می‌دهم تنها باشم و با وقار عزیز
تا این که در ارتباط اي باشم که بخاطرش لازم باشد عزت نفسم را قربانی کنم…

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

غصه هایت را با قاف بنویس که
هرگز باورشان نکنی
انگار فقط قصه هست وبس…

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارم

وضعیت واتساپ تیکه دار

این روزهایم به تظاهر می گذرد …
تظاهر به بی تفاوتی
تظاهر به بی خیالی
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !

وضعیت واتساپ معنی دار

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

به بعضیام باس گفت :
یادت باشه گلم
وقتی که داری گنده تر از دهنت حرف می زني
منتظر جر خوردن دهنتم باش !!

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

به بعضیآ بآس گفت:
تو از همه ي خوشت میاد منم یکیش
من از همه ي بدم میاد
توام یکیش…

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

مطلب پیشنهادی: متن دوست قدیمی | جملات برای دوست صمیمی | جمله های کوتاه رفیق

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

وضعیت واتساپ تیکه دار برای رفیق

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !!!

عکس برای پروفایل واتساپ تیکه دار

اون با یارش من با یادش
ن عمو
اون با یارش من با رفیق فابش

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتیباشه اگه 4تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …
کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

وضعیت واتساپ تیکه دار

گذشته از ورود به هر موضوعی!
توجه کنید! که
جوابتون!
به تو چه نباشه

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

کلیپ تیکه دار خنده دار برای وضعیت واتساپ

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم !سپید بمانیم …

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت اکثر نداره
یا میخوان جات باشن نمیتونن
یا میخوان بات باشن نمیتونن…

استوری واتساپ غمگین تیکه دار

لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُنو لبـانت را ببنـــدجملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !عشق ، درونـم مـرد دیگـــر

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز .. داغونش کردن
آدم آرومم همینطور!
آدم عصبی هم همینطور
ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده!

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

بخوانید: متن کوتاه در مورد رفیق؛ عکس نوشته و جملات احساسی درباره دوستی و رفاقت

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

پشت ســــرم حرف بودحدیــث شدمیترســــم آیه شودسوره اش کنند به جعـــــــــلبعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

دا وضعیت واتساپ تیکه دار

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ
ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ…

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

وقتی همش بگی
چشم
تدریجی دل می‌زنی
میشی
پشم!!

وضعیت واتساپ پسرانه

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!

متن های تیکه دار برای وضعیت واتساپ

آدامسمو با اون همه ي شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له می‌کنم
تو که جای خود داری

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره ها

تیکه دار

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند ،باید برای جو گرفتگی برخی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!!

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

خودم پراندمت نازنین!
وقتی با حرفهایم بهت بال دادم
حالا رنگ آسمانهای دیگر را به رخم من می‌کشی؟؟…

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

وضعیت برای واتساپ تیکه دار

در خواب مــندست دیگری را نگیـــــر !!حرمـت نگه دار لعنتــــــــی … !!

وضعیت واتساپ معنی دار

مــن خوبـمخسـته نیســتمفـقط گـاهـیدســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

تیکه دار

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

وضعیت واتساپ تیکه دار خفن

یکی بود که اونم رفت . . .کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

وضعیت واتساپ پسرانه

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترانه

گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

وضعیت واتساپ تیکه دار غمگین

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

وضعیت واتساپ تیکه دار جدید

دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتممنو به جایی رسوند که حالا ،تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم:عاشقمی؟!! خب به درک…!!

وضعیت واتساپ جدید خنده دار

لااقـل رد که می شـویبی هـوا بگو :دوسـتت داشتم !!و تا برگشـتم لا به لای جمـعیتگُــــم شـده باش !!!

وضعیت واتساپ تیکه دار دخترونه

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

وضعیت واتساپ معنی دار

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

کلیپ دخترونه برای وضعیت واتساپ تیکه دار

یه بیماری مادر زادیه لاعلاج داریم:
به هرکی می رسیم فکر می کنیم آدمه

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون
یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم …

وضعیت واتساپ تیکه دار به فامیل

وقتى با یک دست
نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر
کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست
که بخواهم نوازشم کنند…!

واتساپ دانلود وضعیت دار

از تمام دلتنگی ها
از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

وضعیت واتساپ تیکه دار رفیق

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

وضعیت واتساپ پسرانه

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻪ،
ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﺑﺸﻪ …
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ …

کلیپ کردی خنده دار برای وضعیت واتساپ

بچه که بودم می دیدم که بچه ها به قطار سنگ می زنند
بعدها فهمیدم هر کسی که در حال حرکت است، سنگش می زنند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *