متن کوتاه طلوع خورشید

متن کوتاه غروب خورشید

یک شب ز ماورای سیاهی ها
چون اختری بسوی تو می آیم
بر بال بادهای جهان پیما
شادان به جستجوی تو می آیمسر تا بپا حرارت و سرمستی
چون روزهای دلکش تابستان
پر می کنم برای تو دامان را
از لاله‌های وحشی کوهستانیک شب ز حلقه‌ای که بدر کوبند
در کنج سینه قلب تو می لرزد
چون در گشوده شد، تن من بی تاب
در بازوان گرم تو می لغزددیگر در آن دقایق مستی بخش
در چشم من گریز نخواهی دید
چون کودکان نگاه خموشم را
با شرم در ستیز نخواهی دیدیک شب چو نام من بزبان آری
می خوانمت به عالم رؤیائی
بر موج‌های یاد تو می رقصم
چون دختران وحشی دریائییک شب لبان تشنه من با شوق
در آتش لبان تو می سوزد
چشمان من امید نگاهش را
بر گردش نگاه تو می دوزداز زهره، آن الهه افسونگر
رسم و طریق عشق می آموزم
یک شب چو نوری از دل تاریک ی
در کلبه ات شراره می افروزمآه، ای دو چشم خیره بره مانده
آری ، منم که سوی تو می آیم
بر بال بادهای جهان پیما
شادان به جستجوی تو می آیم

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

متن کوتاه غروب خورشید

کدام قله کدام اوج ؟
مرا پناه دهید ای چراغ های مشوش
ای خانه های روشن شکاک
که جامه های شسته در آغوش دودهای معطر
بر بامهای آفتابیتان تاب میخورندمرا پناه دهید ای زنان سادهء کامل
که از ورای پوست ، سر انگشت های نازکتان
مسیر جنبش کیف آور جنینی را
دنبال میکند
و در شکاف گریبانتان همیشه هوا
به بوی شیر تازه میآمیزد

متن کوتاه طلوع خورشید

در آستانه فصلی سرد
در محفل عزای آینه‌ها
و اجتماع سوگوار تجربه‌های پریده رنگ
و این غروب بارور شده از دانش سکوت
چگونه می‌شود به آن کسی که می‌رود اینسان
صبور
سنگین
سرگردان
فرمان ایست داد
چگونه می‌شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچوقت
زنده نبوده‌است…

جملات کوتاه غروب خورشید

آن چنان آلوده‌ست
عشق غمناکم با بیم زوال
که همه زندگیم می‌لرزد
چون تو را می‌نگرممثل این است که از پنجره‌ای
تک درختم را، سرشار از برگ،
در تب زرد خزان می‌نگرم
مثل این است که تصویری را
روی جریان‌های مغشوش آب روان می‌نگرمشب و روز
شب و روز
شب و روزبگذار
که فراموش کنم.تو چه هستی، جز یک لحظه، یک لحظه که چشمان مرا
می‌گشاید در
برهوت آگاهی؟بگذار
که فراموش کنم.

متن کوتاه از غروب خورشید

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌نمایان شدانگار از خطوط سبز تخیل بودندآن برگ‌های تازه که در شهوت نسیم نفس می‌زدندانگارآن شعله‌های بنفش که در ذهن پاک پنجره‌ها می‌سوختچیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبوددر کوچه‌ باد می‌آمداین ابتدای ویرانیست آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد می آمد

متن کوتاه برای غروب خورشید

از تنم جامه برون آر و بنوش
شهد سوزنده ی لب هایم راتا به کی در عطشی دردآلود
به سر آرم همه شب هایم رااشعار عاشقانه فروغ فرخزاددیگرم گرمی نمی‌بخشی
عشق ، ای خورشید یخ بسته
سینه ام صحرای نومیدیست
خسته ام ، از عشق هم خسته…

متن کوتاه غروب خورشید

متن کوتاه غروب خورشید

آنچه در من نهفته دریایی ست
کی توان نهفتنم باشدبا تو زین سهمگین توفانی
کاش یارای گفتنم باشدஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜنغمه من..همچو آوای نسیم پر شکستهعطر غم می ریخت بر دل های خسته

متن کوتاه طلوع خورشید

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود
به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من
از فصل های خشک گذر می کردند
به دسته های کلاغان
که عطر مزرعه های شبانه را
برای من به هدیه می آوردند
به مادرم که در آیینه زندگی می کرد
و شکل پیری من بود
و به زمین، که شهوت تکرار من، درون ملتهبش را
از تخمه های سبز می انباشت – سلامی دوباره خواهم دادمی آیم، می آیم، می آیم
با گیسویم: ادامه بوهای زیر خاک
با چشم هایم: تجربه های غلیظ تاریکی
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار
می آیم، می آیم، می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارند
و دختری که هنوز آنجا،
در آستانه پرعشق ایستاده، سلامی دوباره خواهم داد

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم
نه درودی
نه پیامی
نه نشانی
ره خود گیرم و ره بر تو گشایم
زآنکه دیگر تو نه آنی
تو نه آنی …

متن کوتاه غروب خورشید

و من به جفت گیری گلها می‌اندیشم
به غنچه‌هایی با ساقه‌های لاغر کم خون
و این زمان خسته ی مسلولஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜگذشتم از تنِ تو زانکه در جهان
تنی نبود مقصدِ نیازِ من…

جملات کوتاه غروب خورشید

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود
هیچ چیز
به جز تیک تیک ساعت دیواری
دریافتم که
باید باید باید
دیوانه وار دوست بدارم… کاش از شاخه سر سبز حیات
گل اندوه مرا میچیدی
کاش در شعر من ای مایه عمر
شعله راز مرا میدیدی

متن کوتاه برای غروب خورشید

متن کوتاه از غروب خورشید

جمعه ساکت
جمعه متروک
جمعه چون کوچه های کهنه،غم انگیز
جمعه اندیشه های تنبل بیمار
جمعه خمیازه های موزی کشدار
جمعه بی انتظار
جمعه تسلیم
خانه خالی
خانه دلگیر
خانه در بسته بر هجوم جوانی
خانه تاریکی و تصور خورشید
خانه تنهایی و تفال و تردید
خانه پرده کتاب گنجه تصاویر
اه چه ارام و پر غرور گذر داشت
زندگی من چون جویبار غریبی
در دل این جمعه های ساکت متروک
دردل این خانه های خالی دلگیر
اه… چه ارام و پر غرور گذر داشت …

متن کوتاه درباره غروب خورشید

بگذار در پناه شب از ماه بار بردارم
بگذار پُر شَوَم
از قطره های کوچک باران
از قلب های رشد نکرده
از حجم کودکان به دنیا نیامده
بگذار پُر شَوَم
شاید که عشق من
گهواره ی تولد عیسای دیگری باشد

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌
نمایان شد
انگار از خطوط سبز تخیل بودند
آن برگ‌های تازه که در شهوت نسیم نفس می‌زدند
انگار
آن شعله‌های بنفش که در ذهن پاک پنجره‌ها می‌سوخت
چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبوددر کوچه‌ باد می‌آمد
این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد می آمد‌

متن کوتاه طلوع خورشید

این جهان
پر از صدای حرکت پاهای مردمی‌ست
که همچنان که تو را می‌بوسند؛
در ذهن خود طنابِ دار تو را می‌بافند…

متن کوتاه برای غروب خورشید

می‌توان بر جای باقی ماند
در کنار پرده،
اما کور، اما کرஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜوقتی در آسماندروغ وزیدن می‌گیرد
دیگر چگونه می‌شود
به سوره‌های رسولانِ سرشکسته
پناه آورد؟

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

باز….
من ماندم و خلوتی سرد
خاطراتی زبگذشته ای دور
یاد عشقی که با حسرت و درد
رفت و خاموش شد در دل گور……ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜمن صفای عشق میخواهم از او
تا فدا سازم وجود خویش رااو تنی میخواهد از من آتشین
تا بسوزاند در او تشویش را

متن کوتاه درباره غروب خورشید

شانه های تو
همچو صخره های سخت و پرغرور
موج گیسوان من در این نشیب
سینه میکشد چو آبشار نورشانه های تو
چون حصارهای قلعه ای عظیم
رقص رشته های گیسوان من بر آن
همچو رقص شاخه های بید در کف نسیم

متن کوتاه غروب خورشید

مرداب های الکل
با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بی تحرک روشنفکران را
به ژرفنای خویش کشیدند
و موش های موذی
اوراق زرنگار کتب را
در گنجه های کهنه جویدند
خورشید مرده بود
خورشید مرده بود،و فردا
در ذهن کودکان
مفهوم گنگ گمشده ای داشت
آنها غرابت این لفظ گنگ را
با لکه ی درشت سیاهی
در مشقهای خود تصویر می کردند.

متن کوتاه غروب خورشید

در سر من چیزی نیست
به جز چرخش ذرات غلیظ سرخ
و نگاهم
مثل یک حرف دروغ
شرمگین است و فروافتاده!ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜگوشواری به دو گوشم می‌آویزم
از دو گیلاس سرخ همزاد
و به ناخن‌هایم برگ گل کوکب می‌چسبانم
کوچه‌ای هست که قلب من آن‌را
از محله‌های کودکی‌ام دزدیده است

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

چرا من اینهمه کوچک هستم
که در خیابانها گم میشوم
چرا پدر که اینهمه کوچک نیست
و در خیابانها هم گم نمیشود
کاری نمیکند که آنکسی که بخواب من آمده ست،روز آمدنش را جلو بیاندازد

جملات کوتاه غروب خورشید

متن کوتاه درباره غروب خورشید

من مثل حس گمشدگی وحشت اورم
اما خدای من …
ایا چگونه میشود از من ترسید…؟!
من، من که هیچگاه جز بادبادکی
سبک و ولگرد بر پشت بامهای
مه الوده ی اسمان چیزی نبوده ام
و عشق و میل و نفرت و دردم را
در غربت شبانه ی تابستان
موشی بنام”مرگ” جویده است…

متن کوتاه درباره غروب خورشید

انسان پوک
انسان پوک پر از اعتماد
نگاه کن که دندانهایش
چگونه وقت جویدن سرود می خواند
و چشمهایش
چگونه وقت خیره شدن می درند
و او چگونه از کنار درختان خیس می گذرد :
صبور ،
سنگین ،
سرگردان .ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜآه، گوئی ز دخمه دل من
روح شبگرد مه‌ گذر کرده
یا نسیمی در این ره متروک
دامن از عطر یاس تر کرده

شعر کوتاه طلوع خورشید

سخن از گیسوی خوشبخت من است
با شقایقهای سوخته ی بوسه ی تو..!
و صمیمیت تن هامان در طرّاری
و درخشیدن عریانیمان…
مثل فلس ماهیها در آب

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

آخرین بارآخرین بار
آخرین لحظهٔ تلخ دیدار
سر به سر پوچ دیدم جهان را
باد نالید و من گوش کردم
خش خش برگهای خزان را…

متن کوتاه از غروب خورشید

زندگی شاید آن لحظه مسدودی ست
که نگاه من در نی نی چشمان تو
خود را ویران می سازدஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜتنِ صدها ترانه می‌رقصد
در بلورِ ظریفِ آوایم
لذتی ناشناس و رویا رنگ
می‌دود همچو خون
به رگهایم…

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

متن کوتاه طلوع خورشید

‌شایدپرنده بود که نالید
یا باد در میان درختان
یا من که در برابر بن بست قلب خود
چون موجی از تاسف و شرم و درد
بالا می آمدم و از میان پنجره می دیدم که آن دو دست
آن دو سرزنش تلخ و همچنان دراز به سوی دو دست من در روشنایی سپیده دمی کاذب
تحلیل می روند و یک صدا که در افق سرد
فریاد زد
خداحافظ…!

متن کوتاه طلوع خورشید

انسان پوک
انسان پوک پر از اعتماد
نگاه کن که دندانهایش
چگونه وقت جویدن سرود می خواند
و چشمهایش
چگونه وقت خیره شدن می درند
و او چگونه از کنار درختان خیس می گذرد :
صبور ،
سنگین ،
سرگردان .

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

من مثل حس گمشدگی وحشت اورم
اما خدای من …
ایا چگونه میشود از من ترسید…؟!
من، من که هیچگاه جز بادبادکی
سبک و ولگرد بر پشت بامهای
مه الوده ی اسمان چیزی نبوده ام
و عشق و میل و نفرت و دردم را
در غربت شبانه ی تابستان
موشی بنام”مرگ” جویده است…

متن کوتاه برای غروب خورشید

افسوس! ما خوشبخت و آرامیم
افسوس! ما دلتنگ و خاموشیمخوشبخت، زیرا دوست می داریم
دلتنگ، زیرا عشق نفرینیست!ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜدیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک‌ می‌خورد
دیدم که حجم آتشینم
آهسته آب شد
و ریخت، ریخت، ریخت
در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تار

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

قسمتی از شعر وصلدیر آمدی و دامنم از کف رفت
دیر آمدی و غرق گنه گشتم
از تند باد ذلت و بدنامی
افسردم و چو شمع تبه گشتم

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

متن کوتاه غروب خورشید

و من به جفت گیری گلها می‌اندیشمبه غنچه‌هایی با ساقه‌های لاغر کم خون
و این زمان خسته ی مسلول…اشعار عاشقانه فروغ فرخزادآه ای صدای زندانی!
آیا شِکوه ی یاس تو هرگز
از هیچ سوی این شب منفور
نقبی بسوی نور نخواهد زد؟
آه ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها…

جملات کوتاه غروب خورشید

شاید این را شنیده ای که زنان
در دل «آری» و «نه» به لب دارند
ضعف خود را عیان نمی سازند
رازدار و خموش و مکارندآه، من هم زنم، زنی که دلش
در هوای تو می زند پر و بال
دوستت دارم ای خیال لطیف
دوستت دارم ای امید محال

جملات کوتاه غروب خورشید

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی‌ست

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

دستهایم را در باغچه می‌کارم
سبز خواهم شد،
می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم
و پرستوها
در گودی انگشتان جوهری‌ام
تخم خواهند گذاشت.

جملات کوتاه غروب خورشید

اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت
ای شهر پر خروش ،ترا یاد میکنم
دل بسته ام به او و تو اورا عزیز دار
من با خیال او دل خود شاد میکنمஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜقسمتی از شعر: یادی از گذشتهوقتی که زندگی من هیچ چیز نبود
هیچ چیز به جز
تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم باید، باید، باید
دیوانه وار دوست بدارم
کسی را که مثل هیچکس نیست ..

متن کوتاه درباره غروب خورشید

متن کوتاه برای غروب خورشید

روزها رفتند و من دیگرخود نمی دانم کدامینمآن من سر سخت مغرورم
یا من مغلوب دیرینم ؟ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜتنم به پیله‌ی تنهاییم نمی‌گنجید
و بوی تاج کاغذیم
فضای آن قلمرو بی آفتاب را
آلوده کرده بود

شعر کوتاه طلوع خورشید

دوستت می‌دارم
دوستت می‌دارم
یک لحظه از مقابل چشمم
دور نمی‌شوی،
نفسم از یادت می‌گیرد
و خونم در قلبم طغیان می‌کند.ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜتنم به پیله‌ی تنهاییم نمی‌گنجید
و بوی تاج کاغذیم
فضای آن قلمرو بی آفتاب را
آلوده کرده بود

متن کوتاه غروب خورشید

ستاره های کوچک بی تجربه
از ارتفاع درختان به خاک می‌افتند
و از میان پنجره‌های پریده رنگ خانه‌ی ماهی‌ها
شب ها صدای سرفه می‌آید…

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

پنجره
یک پنجره برای دیدن
یک پنجره برای شنیدن
یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی
در انتهای خود به قلب زمین میرسد
و باز میشود به سوی وسعت
این مهربانی مکرر آبی رنگ
یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را
از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم
سرشار میک ند
و میشود از آنجا
خورشید را به غربت گلهای شمعدانی مهمان کرد
یک پنجره برای من کافیست
من از دیار عروسکها می آیم
از زیر سایه های درختان کاغذی
در
باغ یک کتاب مصور
از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق
در کوچه های خاکی معصومیت
از سال های رشد حروف پریده رنگ الفبا
در پشت میز های مدرسه مسلول
از لحظه ای که بچه ها توانستند
بر روی تخته حرف سنگ را بنویسند
و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال
پَر زدند
من از میان ریشه های گیاهان گوشتخوار می آیم
و مغز من هنوز
لبریز از صدای وحشت پروانه ای است که او را
دردفتری به سنجاقی
مصلوب کرده بودند
وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر
قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند
وقتی که چشم های
کودکانه عشق مرا
با دستمال تیره قانون می بستند
و از شقیقه های مضطرب آرزوی من
فواره های خون به بیرون می پاشید
وقتی که زندگی من دیگر
چیزی نبود هیچ چیز بجز تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم باید باید باید
دیوانه وار دوست بدارم
یک پنجره برای من کافیست
یک پنجره
به لحظه ی آگاهی و نگاه و سکوت
اکنون نهال گردو
آن قدر قد کشیده که دیوار رابرای برگهای جوانش معنی کند
از آینه بپرس
نام نجات دهنده ات را
آیا زمین که زیر پای تو می لرزد
تنها تر از تو نیست ؟
پیغمبران رسالت ویرانی را
با خود به قرن ما آوردند ؟
این انفجار های پیاپی
و ابرهای مسموم
آیا طنین آینه های مقدس هستند ؟
ای دوست ای برادر ای همخون
وقتی به ماه رسیدی
تاریخ قتل عام گل ها را بنویس
همیشه خوابها
از ارتفاع ساده لوحی خود پرت میشوند و می میرند
من شبدر چهار پری را می بویم
که روی گور
مفاهیم کهنه روییده ست
آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی من بود ؟
آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت
تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم میزند سلام بگویم ؟
حس میک نم که وقت گذشته ست
حس میک نم که لحظه سهم من از برگهای تاریخ است
حس میک نم که
میز فاصله ی کاذبی است در میان گیسوان من و دستهای این
غریبه ی غمگین
حرفی به من بزن
آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد
جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد ؟
حرفی بزن
من در پناه پنجره ام
با آفتاب رابطه دارم

متن کوتاه از غروب خورشید

من از نهایت شب حرف می‌زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می‌زنم
اگر به خانه‌ی من آمدی
برای من ای مهربان
چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم.ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜدامنم شمع را سرنگون کرد
چشم ها در سیاهی فرو رفت
ناله کردم مرو ،صبر کن ،صبر
لیکن او رفت ،بی گفتگو رفت….

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

دلم می‌خواهد
آنقدر کوچک بشوم که به قدر یک پرنده باشم آن‌وقت پر بزنم و بیایم پیش تو …ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜتمام روز نگاه من
به چشمهای زندگیم خیره گشته بود
به آن دو چشم مضطرب ترسان
که از نگاه ثابت من می گریختند
و چون دروغگویان
به انزوای بی خطر پلکها پناه می آوردند…!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

آن کلاغی که پرید از فراز سرما
و فرو رفت، در اندیشه آشفته ابری ولگرد
و صدایش همچون نیزه کوتاهی
پهنای افق را پیمود
خبر ما را با خود خواهد برد به شهر…ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜمی خواستم
که شعله شوم سرکشی کنم
مرغی شدم
به کنج قفس بسته و اسیر

متن کوتاه غروب خورشید

شاید پرنده بود که نالید
یا باد
در میان درختان
یا من
که در برابر بن بست قلب خود
چون موجی از تاسف و شرم و درد
بالا می آمدم
و از میان پنجره می دیدم
که آن دو دست
آن دو سرزنش تلخ
و همچنان دراز به سوی دو دست من
در روشنایی سپیده دمی کاذب
تحلیل می روند
و یک صدا که در افق سرد
فریاد زد:
“خداحافظ!”

متن کوتاه طلوع خورشید

می‌آیم می‌آیم می‌آیم
و آستانه پر از عشق مى شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارندو دختری که هنوزآنجا
درآستانهء پرعشق ایستاده،سلامی دوباره خواهم داد

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

ابرها دارند وارد زندگی من می‌شوند، دیگر در پی ایجاد باران یا طوفان نیستند بلکه می‌خواهند رنگ آسمان زندگی من در هنگام غروب را تغییر دهند – رابیندرانات تاگور

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

متن کوتاه از غروب خورشید

ابرهای در آسمان بسیار شبیه به افکار در ذهن من هستند! هر دو از ثانیه‌ای به ثانیه‌ی دیگر تغییر می‌کنند – مهمت مورات ایلدان

شعر کوتاه طلوع خورشید

سعی کن در آسمان ابری دیگران رنگین کمان باشی!

متن کوتاه از غروب خورشید

هوای ابری هیچ شباهتی به یک روز آفتابی ندارد – ویلیام آرتور وارد

جملات کوتاه غروب خورشید

در هر ابر تاریکی، یک نقطه‌ی روشن وجود دارد – بروس برسفورد

متن کوتاه برای غروب خورشید

خورشید همیشه در بالای ابرها می‌درخشد – پل اف دیویس

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

متن کوتاه برای غروب خورشید

او در میان آسمان عصر می‌رقصید و ابرها را با حاشیه‌ی لباسش پراکنده می‌کرد – میتا آلووالیا

متن کوتاه برای غروب خورشید

هوا در میان ابرها بسیار پاک و تصفیه شده است. و چرا اینگونه نباید باشد؟ این جایی است که فرشتگان در آن نفس می‌کشند – مارک تواین

متن کوتاه غروب خورشید

آسمان و خورشید همیشه آنجا هستند. این ابرها هستند که می‌آیند و می‌روند – راشل جویس

متن کوتاه درباره غروب خورشید

زمانی که بر روی ابرها قدم نمی‌زنم، طوری راه می‌روم که انگار گم شده‌ام – آنتونیو پورچیا

متن کوتاه درباره غروب خورشید

چراکه وقتی ابرهای آرام در کنار هم جمع می‌شوند، رعد و برق شکل می‌گیرد – سروش شهریور

متن کوتاه برای غروب خورشید

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

روزی از راه خواهد رسید که ابرها به همراه باد جمع می‌شوند و علاقمندی من به سفر را بیدار می‌کنند، و من عازم سفر می‌شوم و در سواحل پرسه می‌زنم – ماتسو باشو

متن کوتاه درباره غروب خورشید

ابرها به دلیلی در بالای سر ما قرار دارند. آن‌ها در ارتفاع بسیار بالا معلق هستند زیرا از حمل کردن بار امتناع می‌کنند – جاسلین کور گامبر

شعر کوتاه طلوع خورشید

اگر ابرها جلوی خورشید را می‌گیرند، پس همیشه باید روزنه‌ی امیدی وجود داشته باشد که به ما یادآور می‌شود: به تلاش کردن ادامه بده – متیو کوییک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

چقدر یک ابر می‌تواند شیرین باشد در حالی که در آسمان آبی معلق است – ای ای میلن

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

واقعیت فاش شده و الهام در ابرها پیدا می‌شوند – سرج کینگ

جملات کوتاه غروب خورشید

شعر کوتاه طلوع خورشید

مهم نیست ابرها چه برنامه و نقشه‌ای دارند. من همیشه به خورشید اعتماد دارم که راهی برای بیرون آمدن پیدا خواهد کرد – مونیا خان 

شعر کوتاه طلوع خورشید

ابرها هر بار با یک الگوی جدید در آسمان معلق می‌مانند – وین شورتر

متن کوتاه طلوع خورشید

هرگز امیدتان را از دست ندهید. تاریک‌ترین ابرها منجر به دوست‌داشتنی‌ترین باران می‌شوند! آویجیت داس

متن کوتاه غروب خورشید

صبح ابری پاییز با ” تو ” پنجره آفتاب مهمانی میدهد پرستو کوچ را منصرف میشود و درخت گیلاس هوای شکوفه به سردارد صبح ابری پاییز بی تو ! بگذریم

شعر کوتاه طلوع خورشید

هر چه ابرهای بیشتری در آسمان باشند، غروب خورشید رنگارنگ‌تر خواهد بود – سجال سازاد

متن کوتاه درباره غروب خورشید

متن کوتاه غروب خورشید

در ابرها الوهیت وجود دارد – لایلا گیفتی آکیتا

متن کوتاه برای غروب خورشید

در این شب هایِ پاییزیِ ابریِ بارونی چی میچسبه؟ گوش دادن به تکرارِ هزار باره تو

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

سعی کنید رنگین‌کمانی در ابر فرد دیگری باشید – مایا آنجلو 

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

ابرها بیش از اندازه فکر نمی‌کنند بلکه بی‌مقصد حرکت می‌کنند – آویجیت داس

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

هیچ ابر تاریکی نمی‌تواند برای همیشه از درخشش خورشید جلوگیری کند – مهمت مورات ایلدان

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

من فکر می‌کنم که بهشتی‌تریت غذا، ابرهای سفید پشمالو هستند – جارد کینتز

جملات کوتاه غروب خورشید

خورشیدی باشید که راه خود از میان ابرها باز می‌کند – ای دی پوسی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

فراموش نکنید؛ غروب‌های زیبا به آسمان‌های ابری نیاز دارند – پائولو کوئینی

شعر کوتاه طلوع خورشید

ابرها، آن‌ها در آسمان نقاشی می‌کنند – مارتی رابین

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

با ابرها برقص – آدرین پوسی

متن کوتاه برای غروب خورشید

جملات کوتاه غروب خورشید

در پشت ابرها، خورشیدی است که همچنان می‌درخشد – هنری ودزورث لانگ فلو

متن کوتاه برای غروب خورشید

ابرها هرگز نمی‌توانند خورشید را برای همیشه پنهان کنند، بنابراین از ابرها شکایت نکن بلکه خوشامدگویی به خورشید را فراموش نکن – دباسیش مریدها

متن کوتاه برای غروب خورشید

زمانی که آسمان کاملاً از ابرهای تیره پوشیده شده است، آنقدر قوی باش تا ستارگان روشن پشت آن‌ها را ببینی – مهمت مورات ایلدان

متن کوتاه برای غروب خورشید

ابرها را تماشا کن. آن‌ها دنیای ترکیب‌بندی را به شما آموزش می‌دهند – اخارت توله

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

شما ممکن در طول سفر خود با ابرهای خاکستری برخورد کنید. بنابراین، محکم به آفتاب درون خود بچسبید – کریستین زیمانسکی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

ابرها، قوه‌ی تخیل آسمان هستند – تری گولتس

جملات کوتاه غروب خورشید

هر روز نگاه کردن به آسمان، حتی برای چند دقیقه، برای ذهن، برای بدن و برای روح انسان خوب است – گوین پریتور- پنی

متن کوتاه غروب خورشید

آسمان حتی در گرفته‌ترین روزها، قلبی باز برای تمامی ابرها دارد – مونیا خان

جملات کوتاه غروب خورشید

حتی زمانی که ابرها ضخیم می‌شوند، خورشید همچنان نور خود را بر روی زمین می‌تاباند – مارک نپو

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

ابرها و کوهنوردان ماجراجو، بهترین دوستان در مرتفع‌ترین کوه‌ها هستند – مهمت مورات ایلدان

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

جملات کوتاه غروب خورشید

تجربیات به من یادآوری می‌کنند که این هوای ابری است که آسمان آبی را حتی زیباتر می‌کند – کلی کلارکسون

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

در هر غروب خورشید، آسمان دارای رنگ متفاوتی است. هیچ ابری در جای قبلی خود نمی‌ماند. هر روز یک شاهکار جدید است. یک شگفتی جدید. یک خاطره‌ی جدید – سانوبر خان

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

مخصوص روزای ابری چتر لازم نیست یه بغل گرم لازمه

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

آدما گاهی دلشون میگیره، بی دلیل حال و هوای دلشون ابری میشه، بی بهونه و هیچوقتم کسی نیست که بهشون کمک کنه درست مثل آسمونی که تو چله ی تابستون بغض کرده و هر آن ممکنه اشکش سرازیر بشه مردم همیشه متعجب مدام از خودشون میپرسن: “الان چه وقتِ باریدن بارونه؟” ما آدما از ازل تا ابد همین بودیم همیشه دنبال دلیل بودیم کاش یاد بگیریم آرامش بدیم بدون پرسیدن لذت ببریم بدون دونستن کاش یاد بگیریم سکوت رو یاد بگیریم که نپرسیم «چرا» وقتی حتی خودشونم دلیلش رو نمیدونن

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

می گفت، هر آدمی برای خودش فصل پنجمی داره که تکلیف تمام فصل هاشو روشن میکنه … که حال و هوای هر چهار فصلش به حال و هوای اون فصل بستگی داره … اگه ابری باشه تمام فصل هاش ابریه … بارونی باشه، بارونیه آفتابی باشه، آفتابیه … میگفت، فصل پنجم فصل دل آدماست … حال دل اگه خوش باشه همیشه بهاره، همه جا پر گل و بلبله … حال دل اگه ناخوش باشه هر فصل پاییزه… سرد و غم انگیز و برگ ریز که پایان نداره …!!

متن کوتاه غروب خورشید

جملات کوتاه غروب خورشید

حالم خوب است هنوز خواب می‌بینم ابری می‌آید و مرا تا سرآغازِ روییدن بدرقه می‌کند

متن کوتاه طلوع خورشید

دستت را بوسیدم پاییز بود و نم باران دستت را بوسیدم پاییز بود و آسمان بغض کرده‌ی ابری دستت را بوسیدم پاییز بود و من و … دستت را بوسیدم! پاییز بود و محو شدن خیالی که از حضورت ساخته بودم. پاییز بود و رفتن و رفتن ‌ پاییز که میشود، آدم‌ها میروند، خیال‌ها می‌روند، دل‌ها می‌روند و جان‌ها…

متن کوتاه برای غروب خورشید

بی تو شهریورِ من نسخه ای از پاییز است ! سی و یک روز قرار است که ابری باشم …

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

امروز همه چيز دست به دست هم داده تا ترا هر لحظه در ياد من آورد اين هواي ابری، بوی نم باران، رنگ آسمان، ساعت جلوی آينه خدا غروب را بخير كند …

شعر کوتاه طلوع خورشید

هوا را می‌بینی هم آفتابی است هم ابری؛ اما بارانی نیست… به گمانم گرفتارمعشوقه‌ای است که هم هست و هم نیست.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

فضای زندگی فرصتی نیست برایدل بریدن ها!معجزه ایست برای دل دادن ها.آرزو میکنم؛در این عصر زیبا مهر و عشق ،محبتهمنشین شما باشد.عصر زیباتون بخیر

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

يه عصر قشنگ …يه دل خوش …یه جمع صمیمی …آرزوى امروز من براى شما ..عصرتون بخیر و شادی

متن کوتاه درباره غروب خورشید

عصرتون پر ازشادۍ هاۍ بۍ سببقلبتون مَملُو از مهربانۍدستتون سرشار از بخشندگۍآرزوهاتون مستجابعصر زیباتون بخیر

شعر کوتاه طلوع خورشید

آسمانم انتهایش قلب توستمهربان این آسمان از آن توستآسمانم هدیه ای از سوی منتا بدانی قلب من هم یاد توستعصر بخیر

جملات کوتاه غروب خورشید

در این عصر دل انگیزآرزو میکنمکلبه دلاتونهمیشه آرام باشهو شادی و برکتمثل باران رحمتاز آسمان براتون ببارهعصر زیباتون بخیر

متن کوتاه درباره غروب خورشید

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

روزمون روزقشنگےمیشهاگرهنر اینرا داشته باشمکه قشنگ زندگی کنمزیباببینم،زیبا نفس بکشمزیباصبرکنم وجز زیبایینبینیم چوناعتقادبه زیبایی‌خدا زندگی را زیبا میکندعصر بخیر

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

در این عصر زیـــبابهترین آرزویےکه میتونم براتونداشته باشماینه کہخـــدا انقدر عاشقانهنگاهتون کنہکه حس کنینمهم ترین و خوشبخت ترینموجود کائنات هستین …

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

عصر یک معماستدرست مانند یک رویاغروب در آن نهفتهو شب در کمین اوالهی که در این عصر لبتون خندوندلتون خالی از هر غم و غصهو روز و روزگارتون شاد و پرنشاط باشهعصر زیباتون بخیر

متن کوتاه از غروب خورشید

هزاران خوبی برای امروزتونو هزاران عشق نثار شمانازنین دوست الهی!دلت مثل روز روشنمثل برکه آرومشادی قلبت مداومنفست گرمروزگارت پرعشقسلام  عصربخیر

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

یک دنیا “ارادت”یک جام “شفق”تقدیم به دوستانی که بهانه مهرندسرآمد “عشقند”و همراهان لحظه هایمان هستندعصربخیر

جملات کوتاه غروب خورشید

شعر کوتاه طلوع خورشید

فضای زندگی فرصتی نیست برایدل بریدن هامعجزه ایست برای دل دادن هاآرزو میکنمدر این عصر زیبا مهر و عشق، محبتهمنشین شما باشدعصر زیباتون بخیر

متن کوتاه درباره غروب خورشید

عصرتون پر ازشادۍ هاۍ بۍ سببقلبتون مَملُو از مهربانۍدستتون سرشار از بخشندگۍآرزوهاتون مستجابعصر زیباتون بخیر

متن کوتاه از غروب خورشید

الهے تو این عصرهیچ قلبــــــــــے گرفتہ نباشہو هر چے خوبیہ خداستبراے همہ خوبان رقم بخورهآرامش مهمون همیشگے دلاتون…عصرتون زيبـا

شعر کوتاه طلوع خورشید

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،فضای آشیانه را پر از ترانه می کنمکسی سوال می کند؛بخاطر چه زنده‌ای؟و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!نیما یوشیج

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

خیالت را هر شبچنان در آغوش می کشم کهتمامم دود می شودو تو حتی نمی دانیمن …در حوالی این همه تنهاییبالاتر از وسعت خواهشناب ترین نگاه رابراینوازشِ عشق دارم …فلور فرشچی

متن کوتاه برای غروب خورشید

جملات کوتاه غروب خورشید

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدیوای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

متن کوتاه از غروب خورشید

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

متن کوتاه طلوع خورشید

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

شعر کوتاه طلوع خورشید

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتمبه من محرم ترینی و برایم بهترین یاریلیلا‌ محمدی

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

گاهی دلت هیچ نمی خواهدفقط یک کلمهیک پیاماصلا یک نقطهکه فقط از طرف او باشد

متن کوتاه درباره غروب خورشید

بمانی بهارمبخندی تابستانبباری پاییزمنباشی زمستانتوچهار فصل روزگار منی عشقم

متن کوتاه درباره غروب خورشید

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستندنه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.دالایی لاما

متن کوتاه غروب خورشید

متن کوتاه از غروب خورشید

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

متن کوتاه طلوع خورشید

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچددائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

به گمانم بهشت همین باشدکمی باراناندکی من و تمامآغوشت

جملات کوتاه غروب خورشید

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

متن کوتاه از غروب خورشید

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است … سحر رستگار

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

آغوش توآرام ترین نقطه‌ی دنیاستهرچند که دیوانه ‌ترینمرد جهانیسید فاطمه موسوی

شعر کوتاه طلوع خورشید

می خواهم دوستت نداشته باشماما نمیتوانم !و این تنها جاییستکه خواستنتوانستن نیست

متن کوتاه برای غروب خورشید

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

جملات کوتاه غروب خورشید

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلمببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن کوتاه برای غروب خورشید

عشقپزشک حاذقی است !که نسخه ی تمام درد هایم رالابلای موهای تو پیچیدمهرداد حق محمدی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

برای تو می نویسمبرای تویی که قلبت پاک استبرای تویی کهتنهایی ام پر از یاد توستبرای تویی کهقلبم منزلگاه عشق توستبرای تویی کهعشقت معنای بودنم است

جملات کوتاه غروب خورشید

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

متن کوتاه درباره غروب خورشید

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن کوتاه غروب خورشید

جملات کوتاه غروب خورشید

ما هر دو از دست رفته ایمتو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفتمن اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن کوتاه از غروب خورشید

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینمعشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنمعشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنومعشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

جملات کوتاه غروب خورشید

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

متن کوتاه از غروب خورشید

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشدصدایت را که می شنومخورشید دلم طلوع می کند

متن کوتاه از غروب خورشید

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

بهترین روز زندگی منروزی ست که تو در میان ناباوری های من می آییو کنارم می نشـینیو دستم را می گیریآرام زمزمه میکنیدوستت دارم.

متن کوتاه غروب خورشید

عشق توزیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده امو دلتنگی توبدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده امخیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن کوتاه درباره غروب خورشید

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

جملات کوتاه غروب خورشید

گم گشته ام در کویر سکوت….
صدایی میرسدم، گوش دهید!
من متراکم از نگاه هایی هستم که هیچوقت بر زبان جاری نشد
نگاه هایی که طعم فراموش شده تبسم را نچشید
من کیستم جز رد پای آرمیده بر کویر
یا نهالی که در حسرت یک جرعه نگاه خشکیده است…

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

متن کوتاه طلوع خورشید

همیشه کویر را دوست داشته ام!
پهنه ای پر رمز و راز و اسرار آمیز تا دور دست های آن…
نه چیزی می بینی، نه صدایی می شنوی!
اما در دل همین سکوت ماورایی چیزی ضربان دارد، نوری سوسو می زند و توصیفش محال…!

جملات کوتاه غروب خورشید

شب ها، پرده دلم را کنار می زنم،
پنجره قلبم را باز می کنم،
و از دور به تماشای تو می ایستم،
در این صحرای دلتنگی،
ستاره کویر دیدَنیست…!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

ای کویر زیبای من سکوت تو آرامش محض است!
می نشینم و شن های گرم و روان تو را با دست نوازش می کنم و منظره ات که بی نظیر است را تماشا می کنم!
تا تنها کمی از آرامش تو نصیب من گردد!

متن کوتاه غروب خورشید

میدونی از چیه کویر خوشم میاد؟
این که آدمای مختلف میان که کنار کویر وقت بگذرونن و لذت ببرن، از طلوع قشنگش، غروب حیرت انگیزش و آسمون پر ستاره اش….
و هر کدوم با هر قدمی که برمی دارن یه اثر روی دل کویر میذارن و جای پاهاشون میمونه، و بعدش میرن،
موقع ترک کردنش اگه خیلی کویر خوش شانس و دوست داشتنی ای بوده باشه از پنجره ی ماشین برمی گردن و از دور یه نگاه بهش میندازن!
موقع سرما و زمستون کویر میمونه و کویر! تک و تنها…..
دقیقا من از این قسمتش خوشم میاد که توی همون تنهایی زمستون، باز باد میاد، طوفان میشه و کویر با همین طوفانای تنهایی کم کم به حال و هوای اولیه خودش برمی گرده و دوباره خوشگل میشه و یا شایدم خوشگلتر….
دیگه خبری از اثر آدما روی دلش نیست….

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

آسمان کویر آسمان عاشقانه هاست…..
چه بسیار عاشقانی که هر شب با خیره شدن به آسمان کویر گمشده خود را در میان ستارگانش جستجو کرده اند، بی آن که بدانند
کویر هر ستاره اش را از الماس نگاه تماشاگر عاشق وام گرفته!

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

متن کوتاه از غروب خورشید

مگر زیباتر از کویر داریم!
کویر سرشار از رمز و راز است!
کوسر سکوت دارد…
حرف ناگفته دارد…
انتظار دارد…
کویر سرشار از ناگفته هاست!

شعر کوتاه طلوع خورشید

اینجا، کویر گرم است، جایی که باد و خاک است
خورشیدِ آن، زُلال است، هر روز تابناک است
شب ها سکوت و سرما، یک آسمان آبی!
از آسمان می‌افتد هر لحظه‌ ای شهابی
در شب، کویر زیبا خاموش مثل دریاست!
آرامشی در آن است، آرامشی که زیباست
دریاچه‌ ایست گویی، دریاچه‌ای که پیر است!
رازی ست در دلِ آن، اینجا همان کویر است!

متن کوتاه غروب خورشید

بی گمان کویر همان دریای عاشقیست که می گویند چشم به راه معشوق به اندازه همه قطرات آب هایش و به وسعت پهنای بی انتهایش گریسته است!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

هنوز ز شوق نگاهت جوانه میریزد
دلم برای دیدن چشمت بهانه میریزد
تو ای شبیه لیلی من به وقت دلتنگی
بیا که بی تو غم از هر کرانه میریزد
تمام شد وسعت صـبرم چرا نمی آیی
برای آمدنت سبد سبد ترانه میریزد
من همنشین سکوت کویرم ،‌کویر تنهایی
چرا که قصه‌ خود تنهایی خود مخفیانه میریزد

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

کویر تشنگی سر می کشید…..
خستگی را در بسترش لا لایی می خواند…..
سکوت فریاد می کرد در گوش رهگذری که خشکیده بود!
و هیچ مسافری بدرقه نخواهد کرد
جدایی، سنگین ترین چهره ی مرگ است!
و خداحافظی تنها واژه ای که گلویش می فشارد و جاری نمی شود بر زبان!

متن کوتاه درباره غروب خورشید

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

خسته ام از این کویر، این کویر کور و پیر
این هبوط بی دلیل، این سقوط ناگزیر
آسمان بی هدف، باد های بی طرف
ابر های سر به راه، بید های سر به زیر
ای نظاره ی شگفت، ای نگاه ناگهان
ای هماره در نظر، ای هنوز بی نظیر!
آیه آیه ات صریح، سوره سوره ات فصیح
مثل خطی از هبوط، مثل سطری از کویر
مثل شعر ناگهان، مثل گریه بی امان
مثل لحظه های وحی، اجتناب ناپذیر
ای مسافر غریب، در دیار خویشتن
با تو آشنا شدم، با تو در همین مسیر
از کویر سوت و کور، تا مرا صدا زدی
دیدمت ولی چه دور! دیدمت ولی چه دیر
این تویی در آن طرف، پشت میله ها رها
این منم در این طرف، پشت میله ها اسیر
دست خسته ی مرا، مثل کودکی بگیر
با خودت مرا ببر، خسته ام از این کویر

جملات کوتاه غروب خورشید

باغ ذهنم کویر شده
از زندگی اون سیر شده
دیگه داره اون می میره
به دست غم اسیر شده
تو کوچه های بی کسی
وقتی که نیست همنفسی
تو غربت غروب سرد
داری به بن بست می رسی

متن کوتاه از غروب خورشید

بگو به باد صبا این کویر تنها نیست
سیاهی دل شب میهمان صحرا نیست
بگو که این دل خسته اگر چه بی تاب است
ولی اسیر کمند سیاه دنیا نیست
بگو اگر چه تَرک های پوستش پیداست
ولی محل تکاپوی راه زن ها نیست
بگو که باد صبا! یار من همین بالا ست
که اوج بال و پر تو مجال او را نیست
من آن کویر پر از خالیِ تر از خشکی
که همدم دل من تیغ و سنگ خارا نیست
اگر که خالی از اغیار شد دل مجنون
چه باک چون دل او جز برای لیلا نیست
زغیر پاک شدم.. از درخت و دانه و دام
کویر خالی من پر لعاب و رسوا نیست
تمام بود و نبودم به یک شب از من برد
کسی که نور نگاهش اسیر سرما نیست
کویر تشنه من را مه رخش سیراب
کند ز چشمه ی چشمش که جای حاشا نیست
شبیه وادی طور است واحه ی دل من
در انتظار کسی جز خدای موسی نیست

متن کوتاه از غروب خورشید

دیروز غروب
پیاده روهای غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی که نگاه غمگینش بغض مرا به انفجار رساند.

متن کوتاه غروب خورشید

از غروبی که سایه ام راکاشته امهیچ شکوفه ایطعم بوسه خورشید رانچشیده است.

متن کوتاه برای غروب خورشید

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

خوش به حال من و دریا و غروب و خورشیدو چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید.

شعر کوتاه طلوع خورشید

خورشید جاودانه می درخشد در مدار خویشمائیم که یا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیمهر پسین

متن کوتاه برای غروب خورشید

به سلامتى همه ی اونایى ک دلشون از یکى دیگه گرفتهولى براى این کـه خودشون رو آروم کنند میگن:به خاطره غروب خورشیده

متن کوتاه برای غروب خورشید

گفته بودی عجیب دلتنگی
دل من هم برای تو تنگ است
پیش من هم غروب زیبا نیست
پیش من هم طلوع کم رنگ است.

متن کوتاه طلوع خورشید

غروب ها گواه آنند کهپایان ها هم می توانند زیبا باشند…

شعر کوتاه طلوع خورشید

متن کوتاه طلوع خورشید

هر غروبمی آید و مرا در آغوش می گیردتنها“تاریکی” ست که مرا خوب می فهمد.

متن کوتاه برای غروب خورشید

روزهایم
هم چون برگ های‌ پاییز
غروب کـه میشود میوفتد …
نمیدانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!
فقط می‌دانم پاییز اسـت

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

پنجره را باز می‌کنم
طلوع را می بینم و غروب را فراموش می کنم
از این کـه در قلبم هستی افتخار می کنم

متن کوتاه از غروب خورشید

روزهایم هم چون برگهای پاییز غروب کـه میشود
میوفتد . . .
نمیدانم درخت زندگی ام چند برگ دارد. . . ؟
فقط میدانم پاییز اسـت

متن کوتاه درباره غروب خورشید

همه ی در انتظار غروب خورشید آسمان من اند…
نمیدانند ناخدای بی نام بی تو راه را گم می‌کند
چون بـه چشمک ستاره ی قطبی دل نبسته اسـت

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

شمال و غروب و معمای تو
کدوم روز خوب تماشای تو
امان از نم جاده و بغض من
می بارم برای سبک تر شدن
کدوم ساحل دنج پهلو تو
بشینم پی ردی از بوی تو
صدف تا صدف اوج غم با منه
دل تنگمو صخره پس میزنه

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

دیروز غروب
پیاده روهای غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می‌کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی کـه نگاه غمگینش بغض مرا بـه انفجار رساند

متن کوتاه از غروب خورشید

خیال نکن اکر برای کسی تمام شدی..
امیدی هست…
خورشید…
از انجا کـه غروب می‌کند..
هیچگاه طلوع نمی‌کند

متن کوتاه غروب خورشید

دوستت دارم تمام و کمال
از شرق پیشانیت
تا غروب لبخندت
از جنوب چشمهایت
تا شمال نفس هایت
دوستت دارم تمام و کمال

جملات کوتاه غروب خورشید

گفته بودی عجیب دلتنگی
دل من هم برای تو تنگ اسـت
پیش من هم غروب زیبا نیست
پیش من هم طلوع کم رنگ اسـت

متن کوتاه طلوع خورشید

جملات کوتاه غروب خورشید

روزهایم
هم چون برگ های‌ پاییز
غروب کـه میشود میوفتد …
نمیدانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!
فقط می‌دانم پاییز اسـت

متن کوتاه از غروب خورشید

وقت غروب است خورشید زیباستمثل عروس است از دور پیداستیک ابر نازک افتاده رویشمانند یک تور بر روی مویشداماد پس کو؟ او توی راه استمن شک ندارم آقای ماه استجشن عروسی در آسمان هاستصدها ستاره همان آن هاست

متن کوتاه درباره غروب خورشید

خوش به حال من ودریا و غروب و خورشیدو چه بی ذوق جهانی که مرا بــــا تو ندیدرشته ای جنس همان رشته که بر گردن توستچـــــــه سروقت مرا هــــــم به سر وعده کشیدبه کف و ماسه که نایابترین مرجان هاتپش تبزده نبض مـــــــــرا می فهمیدآسمان روشنی اش را همه بر چشم تو دادمثل خورشید که خود را به دل من بخشیدما بــه اندازه هــــم سهـــــم ز دریا بردیمهیچکس مثل تـــو ومن به تفاهم نرسیدخواستی شعر بخوانم دهنم شیرین شدماه طعـــم غـــزلــــــم را ز نگاه تو چشیدمن که حتی پی پژواک خودم می گردمآخرین زمــزمه ام را همــــه شهر شنید

شعر کوتاه طلوع خورشید

تولد شروعی تازه است
و عهدی جدید برای دنبال کردن اهداف با تلاش مضاعف
شما فرد خاصی هستید
و امروز خاص ترین روز زندگی تان
تولدتان مبارک

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

جناب آقای / سرکار خانم
امیدوارم در سال جدید زندگی
بهترین فرصت ها پیش روی تان قرار گرفته
و همچون گذشته راهنمای افرادی باشید که
در آینده زیر نظر شما مشغول به کار خواهند شد
زادروزتان مبارک

متن کوتاه درباره غروب خورشید

شعر کوتاه طلوع خورشید

زندگی شمارش تعداد نفس هایی که کشیده ایم نیست
بلکه شمارش لحظاتی است که نفسمان از شوق بند آمده است!
زندگی تان سرشار از این لحظات
تولدتان مبارک

متن کوتاه طلوع خورشید

طلوع دوباره خورشید زندگی تان رادر زیباترین فصل سال تبریک می گویمبا آرزوی طلوع خوشبختی ها و غروب غم هایتانتولدتان مبارک

متن کوتاه برای غروب خورشید

سالروز تولد نقطه مهمی در جاده زندگی است
تا لحظه ای بایستیم
به گذشته و دستاوردهای خود
و به آینده و اهدافی که در ذهن داریم
نگاهی بیندازیم
و با عزم و اراده راسخ سالی جدید را آغاز کنیم
همکار گرامی تولدتان مبارک

متن کوتاه طلوع خورشید

رئیس محترم / مدیر گرامیجناب آقای . سرکار خانمامیدوارم در سال جدید زندگی
بهترین فرصت ها پیش روی تان قرار گرفته
و همچون گذشته راهنمای افرادی باشید که در آینده زیر نظر شما مشغول به کار خواهند شد
زادروزتان مبارک

شعر کوتاه طلوع خورشید

تولد شما بی شک بهانه ای شد برای تشکر از زحمات فراوانتانتولدتان را تبریک می گویم و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.

شعر کوتاه طلوع خورشید

متن کوتاه از غروب خورشید

آرزو می کنم
به هرچه می خواهید برسید
در جستجوی هرچه هستید آن را پیدا کنید
و هر آرزویی دارید در سایه تلاش و توکل محقق شود
به امید بهترین ها برای شما
روز میلادتان مبارک

شعر کوتاه طلوع خورشید

…. گرامیامیدوارم در سفر زندگی همیشه راهی برای شادی و رضایت بیابید
و در پایان آرزویی نباشد که بدان دست پیدا نکرده باشید.
تولدتان مبارک

شعر کوتاه طلوع خورشید

میلادت ای دوست مبارک باشدپیوسته دلت شاد سعادت باشدهر سبز سبز رنگ بهارت باشدراهت سپید راه عدالت باشدچشم شادی نگارت باشدایزد پشت و پناهت باشدمیلادت ای دوست مبارک باشددلشاد ازین اهل جماعت باشد

جملات کوتاه غروب خورشید

دعا می کنم همیشه جاده زندگی تان هموارو آسمان بالای سرتان پرستاره و درخشان باشد.زادروزتان حجسته باد

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

زندگی بسیار کوتاه است
از هر لحظه آن لذت ببرید
و با تکیه بر تجربه های سال های گذشته
سال های آتی زندگی را به بهترین شکل ممکن بگذرانید
تولدتان مبارک

متن کوتاه برای غروب خورشید

متن کوتاه طلوع خورشید

امیدوارم زندگی برای شما پر از حکایت های شگفت انگیز و مفرح باشد
زاد روزتان خجسته باد

متن کوتاه از غروب خورشید

زبان ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن شما
در روز تولدتان سر بر زمین سائیده و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس خود را بجا می آوریم
و برایتان سالهای سال عمر با عزت و برکت خواستاریم.
باشد که بقاء عمرتان با عزت و سربلندی و توام با خدمت باشد

جملات کوتاه غروب خورشید

بالاترین تبریکات به مناسب سالروز تولد جنابعالی را با هزاران شاخه گل سرخ تقدیم می نماییم
و برای شما بهترین ها را آرزو داریم.
باشد که به هر آنچه لایق آن هستید برسید

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود
چرا که فقط در قلب کسانی که به آنها عشق می ورزند
حک شده است
تولدتان مبارک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت
قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت
فرشته آسمانی سالروز زمینی شدنت مبارک

متن کوتاه طلوع خورشید

متن کوتاه درباره غروب خورشید

به نام او که مهر را آفرید و مهربانی رازاد روز تولد شما را صمیمانه تبریک عرض می کنمو عمری پر از سعادت و موفقیت و خوشبختی در کنار خانواده برایتان آرزو دارم.

متن کوتاه برای غروب خورشید

در ستاره باران میلادت میان احساس من تا حضور تو حبابی است از جنس هیچاز دستان من تا لمس نگاه تو آسمانی است به بلندای عشقجشن میلادت را به پرواز می روم در این خانگی ترین آسمان بی انتهاآسمانی که نه برای تو که تنها برای ما آبیستتولدت مبارک

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

جناب آقای / سرکار خانمعزم و اراده شما الهام بخش ماست تا کارهایمان را به خوبی انجام دهیم.آرزو می کنیم شادترین تولد طول عمر خود را تجربه کنید و همیشه شاد و سلامت باشید.تولدتان مبارک

شعر کوتاه طلوع خورشید

جناب آقای / سرکار خانمتولدتان را صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برایتان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم.
کار کردن در …  مایه افتخار و سربلندی ماست.

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا بادبهار حسن تو بی آفت از خزان ها بادهماره شمع وجود تو روشنایی بخشهمیشه روشنیت گرم و محفل آرا باد !تولدت مبارک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

متن کوتاه درباره غروب خورشید

روز تولد تو
روز نگاه باران
بر شوره زار تشنه
بر این دل بیابان
روز تولد تو
گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد
در حیرت تو خواب است

متن کوتاه از غروب خورشید

آهنگ خوش سه تار تقدیم تو بادآرایش گل های بهار تقدیم تو بادگویند که عشق هدیه پاک خداستاین هدیه هزار بار تقدیم تو بادتولدت مبارک

جملات کوتاه غروب خورشید

میلادتانشیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنجهای زندگی هم دل بستو در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست.میلادتان معراج دستهای من استوقتی که عاشقانه تولدتان را شکر می گویم

متن کوتاه برای غروب خورشید

امیدوارم در سفر زندگیهمیشه راهی برای شادی و رضایت بیابیدو در پایان آرزویی نباشد که بدان دست پیدا نکرده باشیدزاد روزتان مبارک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

تنهاییهیولای عجیبیست ..روزهای هفته رامی بلعدغروب جمعه بالامیاورد ..

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

غروب پاییز یه غروب دیگس
غروب پاییز یه تصویری دیگس
غروب پاییز دریا ،یه نقاشی خاص دیگس
قدم زدن دو عاشق ریختن برگا، غروب پاییز…یه حس حال دیگس

شعر کوتاه طلوع خورشید

گاهگاهی دل من می گیرد،بیشتر وقته غروب،ان زمانى کـه خدا نیز پر از تنهاییست واذان در پیش اسـت،من وضو خواهم ساخت،از خدا خواهم خواست کـه توتنها نشوى و دلت پر زخوشى ها باشد…

متن کوتاه برای غروب خورشید

شمال و غروب و معمای تو
کدوم روز خوب تماشای تو
امان از نم جاده و بغض من
می بارم برای سبک تر شدن
کدوم ساحل دنج پهلو تو
بشینم پی ردی از بوی تو
صدف تا صدف اوج غم با منه
دل تنگمو صخره پس میزنه

متن کوتاه از غروب خورشید

دیروز غروب
پیاده روهای غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می‌کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی کـه نگاه غمگینش بغض مرا بـه انفجار رساند

متن کوتاه برای غروب خورشید

می شود تنهایی بچگی کردتنهایی بزرگ شدتنهایی زندگی کردتنهایی مُردولی قهوه ی غروب های دلگیر جمعه راکه نمی شودتنهایی خورد

شعر کوتاه طلوع خورشید

باورکن
انگشتانم با هیچ سرمایی یخ نمیزنند گلم!
ترا کـه مینویسم،گرم می‌شود دست هایم
هنوز با توام
نباشی هم با خیالت مدام
راه می‌روم
حرف میزنم
عشق می ورزم
نفس میکشم
وبا گردش فصول
دور می‌چرخم چشم های‌ بی غروب ترا
هرروز
هر هفته
و هر سال

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

انقدر غروب‍‍های دلگیر دارم …که حواسم نیست…کدامشان غروب جمعه است.خوش بحالت…که حواست به همه چیز هست…جز حواس من…که ” هرجا پرت میکنم …کنار تُ می افتد”

متن کوتاه غروب خورشید

گفته بودی عجیب دلتنگی
دل من هم برای تو تنگ اسـت
پیش من هم غروب زیبا نیست
پیش من هم طلوع کم رنگ اسـت

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

می آید روزی که در تراس خانه ات،روی صندلی دسته دار نشسته ایو بازی کودکان را تماشا می کنیآن روز دیگر نه باران خاطره ای از من برایت تازه می کندو نه غروب آفتاب سنگی بر دریاچه آرام دلت می اندازدسال هاست که تو مرا پاک از یاد برده ای…کنار روزمرگی هایت،یک فنجان چای برای خودت میریزیو با دستانی که دیگر چروک شده اندلرزان لرزان فنجان چایت را به لبانت نزدیک می کنیاما یکباره یکی از کودکان نام مرا فریاد می زند…شباهت اسمی بود!تو آرام فنجانت را کمی پایین می آوری،لبخند کوچکی می زنی و دوباره چایت را می نوشی…من به همان لبخند زنده ام ‌‌..روزبه معین

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

بین ما چیزى نبود
کـه حالا
این پاییزى را کـه تنهاترم مى کند،
بـه تو نسبت بدهم!
بـه آبان کـه رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو بـه پنجره،
براى خورشید دم غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
کـه هرگز نبود

متن کوتاه برای غروب خورشید

ای ماه شب دریا ای چشمه زیبائییک چشمه و صد دریا فری و فریبائیمن زشتم و زندانی اما مه رخشندهدر پرده نه زیبنده است با آنهمه زیبائیافلاک چراغان کن کآفاق همه چشمندغوغای شبابست و آشوب تماشائیسیمای تو روحانی در آینه دریاستارزانی دریا باد این آینه سیمائیزرکوب کواکب راخال رخ دریا کنبنگار چو میناگر این صفحه مینائیبا چنگ خدایان خیز آشفته و شورانگیزای زهره شهر آشوب ای شهره به شیدائیچنگ ابدیت را بر ساز مسیحا زنگو در نوسان آید ناقوس کلیسائیچون خواجه تن تنها با سوز تو دمسازمای پادشه خوبان داد از غم تنهاییاستاد شهریار

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

مرد اگر بودم
نبودنت را غروب های زمستان
در قهوه خانه ی دوری
سیگار می کشیدم

جملات کوتاه غروب خورشید

اگر من بزرگ نمی شدم، پدربزرگ هنوز زنده بودموهای مادرم سفید نمیشدمادربزرگ در ایوان خانه باز می خندیدتنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بودغروب جمعه برایم دلگیر نبودچقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

تو همان حس خوبیهمان قدم زدن به وقت غروب در خیابان رویاییِ شانزلیزههمان ویترین گردی های شبانههمان باران غیر منتظره در هوای گرگ و میشهمان شب پر ستاره ی ونگوگتو همانیساده اما دوستداشتنی…گیسو عبدالهی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

تنهاییهیولای عجیبی است.روزهای هفته را می بلعد،و غروب جمعه، بالا می آورد…مرتضی حیدری

متن کوتاه غروب خورشید

دلت که گرفته باشد
با صدای ترانه که هیچ
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می کنی
و این است شرح حال غروب جمعه های من

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

دلت کـه گرفته باشد…
با صدای ترانه کـه هیچ…
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می کنی…
و این اسـت شرح حال غروب جمعه های‌ من

متن کوتاه طلوع خورشید

چنان خسته ام از روزگارانگار روح صد آدم پیردر سینه ام حلول کرده استپیرمرد درون مناز این همه روزهای بی شمارتنها یک بهار آرزو دارد.یک بهارکه غروبشدل هیچکس نلرزد

متن کوتاه درباره غروب خورشید

روزهایم همچون برگهای پاییز غروب که میشود
می افتد
نمیدانم درخت زندگی ام چند برگ دارد
فقط میدانم پاییز است

متن کوتاه درباره غروب خورشید

تو را دوست دارمزمین از چرخیدن می ماند.و خورشید فراموش می کند که باید غروب کند

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

خوش به حال من ودریا و غروب و خورشیدو چه بی ذوق جهانی که مرا بــــا تو ندیدرشته ای جنس همان رشته که بر گردن توستچـــــــه سروقت مرا هــــــم به سر وعده کشیدبه کف و ماسه که نایابترین مرجان هاتپش تبزده نبض مـــــــــرا می فهمیدآسمان روشنی اش را همه بر چشم تو دادمثل خورشید که خود را به دل من بخشیدما بــه اندازه هــــم سهـــــم ز دریا بردیمهیچکس مثل تـــو ومن به تفاهم نرسیدخواستی شعر بخوانم دهنم شیرین شدماه طعـــم غـــزلــــــم را ز نگاه تو چشیدمن که حتی پی پژواک خودم می گردمآخرین زمــزمه ام را همــــه شهر شنید

متن کوتاه طلوع خورشید

همه از جمعه می نالنداماجمعهتنها روزیستکه من می توانمصندلی چوبی ام را به پشت بام ببرمو تماشای چشم های تو رادر غروب آفتابجشن بگیرم

جملات کوتاه غروب خورشید

از غروبی که سایه ام راکاشته امهیچ شکوفه ایطعم بوسه خورشید رانچشیده است

جملات کوتاه غروب خورشید

هر غروب در افق پدیدار می‌شویدر دورترین فاصله‌هاآنجا که آسمان و زمین به هم می‌رسند،من نامت را فریاد می‌زنمو آهسته می‌گویم: دوستت دارم

متن کوتاه برای غروب خورشید

بین ما چیزى نبود
که حالا
این پاییزى را که تنهاترم مى کند،
به تو نسبت بدهم!
به آبان که رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو به پنجره،
براى خورشید دم غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
که هرگز نبود

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

تصویر قشنگی ستبرخورد موج با صخرهدر یک غروب زیبااماتا اسیر دریا نشوینمی فهمی چه جهنمی ست این زیبایی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

کمک کن بی تو نمانممن در تک تک غروب هامن درتک تک باران هامن درغرور دردبارها تو را تجربه کرده امکمک کن ثانیه ها را بی تو رج نکنم

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

خورشید همیشه
غروب میکنه
فردا دوبار طلوع
ولی دلم غروب بی طلوعه

متن کوتاه غروب خورشید

بایدخودم رابگذارم کنارِ خودمو پیاده‌رو راتا آخرین سنگفرششانه به شانه راه برویمغروبی آرامبرای یک تنهایی دونفره

متن کوتاه غروب خورشید

متن صبح بخیر همکار اداریبا آرزوی آن که امواج انرژی
هر صبح، وجودتان را سرشار از انگیزه و نشاط کند
صبح بخیر همکار عزیز🌥

متن کوتاه طلوع خورشید

صبحی دیگر فرا رسیده و فرصتی نو برای قدم برداشتن به سوی موفقیت ها
امیدوارم امروزتان سرشار از بهترین ها باشد
صبح تان بخیر همکار محترم!

متن کوتاه غروب خورشید

در این صبح دل انگیز
برای تان یک زندگی شاد، تن سالم و ذهنی پر از ایده های خلاقانه آرزومندم
انشاء الله به آن چه سزاوارش هستید دست پیدا کنید
صبح تان بخیر و شادی

متن کوتاه طلوع خورشید

متن صبح بخیر همکارانطلوع خورشید نوید یک روز جدید را می دهد
که می تواند فرصتی عالی برای آنانی باشد که
آینده را بر اساس تلاش و هوشمندی خود خلق می کنند
و آن را به بخت و شانس وا نمی گذارند
روزتان پر از موفقیت … صبح بخیر همکار گرامی🌞

متن کوتاه غروب خورشید

صبحی که با یک لبخند و یک ذهن باز آغاز شود
به روزی هیجان انگیز و دلی آرام هنگام خواب منتهی خواهد شد
صبح تان بخیر و شادی

متن کوتاه غروب خورشید

سلام صبح بخیر همکارانزندگی کوتاه است
و هر ثانیه آن بسیار با ارزش
هر صبح زیباست
و این نگرش ماست که آن را خوب یا بد می کند
به زیبایی صبح لبخند بزنید و از کوتاهی زندگی نهایت استفاده را ببریدسلام، صبحتون بخیر

شعر کوتاه طلوع خورشید

امروز اول صبح از باغ محبت
سبدے از مهر
را مخصوص شما
خوبان آورده ام
تا به بوے خوش آن
خاطرتان همیشه دل شاد شود
همکاران عزیز! صبح بخیر☀️

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

امیدوارم نور خورشید صبحگاهی
آتشی برای رسیدن به بزرگ ترین چیزها در درون تان به پا کند
صبح تان بخیر

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

فرقی نمی کند شب چگونه گذشت، هر صبح زندگی متولد می شود
صبح بزرگ ترین پاداش برای کسانی است ک زنده مانده اند!
صبح مثل معجزه می ماند، آغاز یک زندگی است که به پایان رسیده بود
صبحتون بخیر

متن کوتاه غروب خورشید

متن صبح بخیر همکارانهدریچه نگاهت را بگشا
آفتاب، تا افق روشنایی
بالا آمده است
آن را میهمان آسمان دلت کن
غصّه های دیروز را
در چاه شب دفن کن و
برای امروز، مثل خورشید
دوباره از نو آغاز کن.
و با یاد پروردگار
به امروزت برکت ببخش
صبح بخیر همکار گرامی!

متن کوتاه غروب خورشید

دوست عزیزمالهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صافو دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نشویسالروز تولدت مبارک دوست خوبم

متن کوتاه درباره غروب خورشید

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توستبه دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنمورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویمتولدت مبارک دوست خوبم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

دوست نازنینمزندگی کوتاه تر از آن استکه به گذشته فکر کنیماز زمان حال لذت ببرو تمام و کمال زندگی کنتولدت مبارک

جملات کوتاه غروب خورشید

دوست عزیزمتولدت را تبریک می گویمامیدوارم مزرعه زندگی ات
همواره پر از محصول موفقیت و بردباری باشد

متن کوتاه از غروب خورشید

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاستاحسنت، به این جشن دل انگیز که برپاستگویا که گلی پای نهاده ست به گیتیکز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاستتولدت مبارک

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

خیلی خوش شانسم که دوستی مثل تو دارمآرزو می کنمروز تولدت هم مثل خودت خاص باشهو همه آرزوهات برآورده بشهتولدت مبارک!

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

هر سال که از سن تو میگذرهبه یاد داشته باش نعمت هات را بشمارینه عدد سنت روتجربه های شگفت انگیزت رو بشمارینه اشتباهاتت روتولدت مبارک دوست خوبم!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

امروز روز تولد توستو من زیباترین احساساتم رابرای بهترین دوست دنیاهدیه می‌فرستمتولدت مبارک

شعر کوتاه طلوع خورشید

رفیق عزیزدوستی ما بهترین چیزی است که تاکنون برایم رخ دادهتو بهترین هستیتولدت مبارک

متن کوتاه غروب خورشید

نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا بادبهار حسن تو بی آفت از خزان ها بادهماره شمع وجود تو روشنایی بخشهمیشه روشنیت گرم و محفل آرا بادتولدت مبارک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

دوستای خوب مثل فرشته ها هستنداونا تو را راهنمایی می کنندوقتی که نیاز داری کنارت هستندو در لحظات سخت تو را رها نمی کننددوست خوبم، تولدت مبارک

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

هنگ خوش سه تار تقدیم تو بادآرایش گل های بهار تقدیم تو بادگویند که عشق هدیه پاک خداستاین هدیه هزار بار تقدیم تو بادتولدت مبارک دوست عزیزم

شعر کوتاه طلوع خورشید

یک سال بزرگتر شدی ، هنوز آدم نشدی تو ؟تا کی میخوای فرشته بمونی ؟ هاااا ؟فرشته من تولدت مبارک

متن کوتاه درباره غروب خورشید

برایت عشق و خوشبختی را در این دنیا آرزو می کنمخنده های از ته دلیک خانواده بی نظیریک جیب پر از پولیک قلب پر از مهرو یک عالمه دوست واقعی مثل خودتتو لایق همه خوبی های روی زمینیتولدت مبارک دوست خوبم

جملات کوتاه غروب خورشید

در میان تمام نداشته هایمتنها داشته ام توییتولدت مبارک رفیق

متن کوتاه درباره غروب خورشید

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت داردشما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شوداما شادمانی که برایتان به ارمغان می آوردهمیشه موهبتی خاص می بخشدو شما متوجه می شوید که دوستیارزشمندترین نعمت خداوند استتولدت مبارک دوست خوبم

متن کوتاه طلوع خورشید

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل می کنندبا این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارندتولدت مبارک دوست عزیزم

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

همیشه یادتون باشه که توی دنیادوست های خوب محدودن ولی دوستای خوبدنیای نامحدودنتولدت مبارک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

همیشه برادری از یک مادر بودن نیست
گاهی از رفاقت
برادرانی متولد میشوند که
هیچ مادری قادر به تولد آنها نیستتقدیم به تکیه گاه دوممتولدت مبارک

متن کوتاه غروب خورشید

همیشه لبخند بر لبانت
عشق در قلبت
لطف در نگاهت
محبت در چهره ات
بخشش در رفتارت
و حق در زبانت جاری باشد
تولدت مبارک بهترین دوستم

متن کوتاه برای غروب خورشید

می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم تولدت مبارک

جملات کوتاه غروب خورشید

همیشه لبخند بر لبانت
عشق در قلبت
لطف در نگاهت
محبت در چهره‌ ات
بخشش در رفتارت
و حق در زبانت جاری باشد
تولدت مبارک

متن کوتاه از غروب خورشید

امروز خورشیدبه خاص ترین شکل ممکن طلوع خواهد کردو دنیا رنگ دیگری خواهد گرفتبه یمن تولدت آسمان آبی ترین آبی خواهد بودسالروز زمینی شدنتان مبارک رفیق عزیزبخوانید

متن تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه + عکس نوشته تولد منهاگر به دنبال متن تولدم مبارک انگلیسی هستید، ما گلچینی از زیباترین جملات و عکس …همیشه لبخند بر لبانتعشق در قلبتلطف در نگاهتمحبت در چهره اتبخشش در رفتارتو حق در زبانت جاری باشددوست عزیزم، تولدت مبارک

متن کوتاه از غروب خورشید

زادروزت شیرین، پر عشق و نور آفرین بادقهقهه هایی آسمانیو آرامش زلال زندگی رابرایت آرزو دارمتولدت مبارک رفیق

متن کوتاه درباره غروب خورشید

At the moment that everything goes dark, the sunset in front of us becomes the whole story. But if we find courage enough to wait until tomorrow morning, we will suddenly come to understand that in reality yesterday’s sunset was only half of the story
در لحظه ای که همه چیز تاریک می شود، غروب روبروی ما به کل داستان تبدیل می شود. اما اگر آنقدر شجاعت پیدا کنیم که تا فردا صبح منتظر بمانیم، ناگهان می فهمیم که در واقع غروب دیروز تنها نیمی از ماجرا بود.

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

What I know for sure is that every sunrise is like a new page, a chance to right ourselves and receive each day in all its glory
.Each day is a wonder
آنچه من به طور قطع می دانم این است که هر طلوع آفتاب مانند یک صفحه جدید است، فرصتی برای تصحیح خود و رسیدن یک روز در تمام شکوهش. هر روز یک شگفتی است.

متن کوتاه طلوع خورشید

.We need to be reminded sometimes that a sunrise last but a few minutes
.But its beauty can burn in our hearts eternally
گاهی لازم است به ما یادآوری شود که طلوع خورشید فقط چند دقیقه طول می کشد.
اما زیبایی آن می تواند تا ابد در قلب ما بسوزد.

متن کوتاه غروب خورشید

.Every sunrise is a poem written on the earth with words of light, warmth, and love
هر طلوع آفتاب شعری است که بر روی زمین با کلمات نور ، گرما و عشق سروده شده است.

متن کوتاه از غروب خورشید

There is always a way and always hope in the next sunrise, and in the next second, and in the next minute
در طلوع آفتاب بعدی، و در ثانیه بعدی، و در دقیقه بعدی همیشه راهی وجود دارد و همیشه امیدوارم.

متن کوتاه از غروب خورشید

.Rest but never quit. Even the sun has a sinking spell each evening
.But it always rises the next morning. At sunrise, every soul is born again
استراحت کنید اما هرگز رها نکنید. حتی خورشید هر شب غروب می کند، اما همیشه صبح روز بعد طلوع می کند. هنگام طلوع آفتاب، هر روح دوباره متولد می شود.

جملات کوتاه غروب خورشید

Each time I see a beautiful sunset or sunrise, I have to pinch myself because I can’t believe that I’m awake and not dreaming
هر بار که غروب یا طلوع آفتاب زیبایی را می بینم ، باید خودم را محکم نیشگون بگیرم زیرا باورم نمی شود که بیدار هستم و خواب نمی بینم.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

Every sunrise is a blessing, it’s a opportunity to learn something new and to create something that can benefit others
.It also gives a chance to make amends. Use it wisely before sunset
هر طلوع آفتاب یک نعمت است ، این فرصتی برای یادگیری چیزهای جدید و ایجاد چیزی است که می تواند برای دیگران مفید باشد. همچنین فرصتی برای جبران دارد. قبل از غروب آفتاب از آن عاقلانه استفاده کنید.

شعر کوتاه طلوع خورشید

Sunrise looks spectacular in the nature; sunrise looks spectacular in the photos; sunrise looks spectacular in our dreams; sunrise looks spectacular in the paintings, because it really is spectacular!
طلوع خورشید در طبیعت دیدنی به نظر می رسد. طلوع خورشید در عکسها دیدنی به نظر می رسد. طلوع خورشید در رویاهای ما دیدنی به نظر می رسد. طلوع خورشید در نقاشی ها دیدنی به نظر می رسد ، زیرا واقعاً دیدنی است!

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.Every sunrise gives you a new beginning and a new ending
.Let this morning be a new beginning to a better relationship and a new ending to the bad memories
.It’s an opportunity to enjoy life, breathe freely, think and love
.Be grateful for this beautiful day
هر طلوع آفتاب یک شروع جدید و یک پایان جدید به شما می دهد. بگذارید این صبح یک شروع جدید برای یک رابطه بهتر و یک پایان جدید برای خاطرات بد باشد. این فرصتی برای لذت بردن از زندگی، تنفس آزاد، فکر و عشق است. سپاسگزار این روز زیبا باشید.

جملات کوتاه غروب خورشید

.Every sunset is also a sunrise. It all depends on where you stand
در پس هر غروب خورشید یک طلوع است. همه چیز بستگی به دیدگاه شما دارد.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

.The Lord has turned all our sunsets into sunrise
خداوند همه غروب های ما را به طلوع تبدیل کرده است.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.In the twilight of the morning, all life silently waits for the sunrise
.Sun must rise for the darkness to sink
در گرگ و میش صبح، همه زندگی بی سر و صدا منتظر طلوع خورشید است.
خورشید باید طلوع کند تا تاریکی فرو رود!

شعر کوتاه طلوع خورشید

!Every day a million miracles begin at sunrise
هر روز یک میلیون معجزه با طلوع آفتاب آغاز می شود!

شعر کوتاه طلوع خورشید

A sunrise or sunset can be ablaze with brilliance and arouse all the passion, all the yearning, in the soul of the beholder
طلوع یا غروب خورشید می تواند با درخشندگی شعله ور شود و تمام شور و اشتیاق را در روح بیننده برانگیزد.

شعر کوتاه طلوع خورشید

قبلاً از صبح متنفر بودم
اما حالا لحظه شماری می کنم تا صبح ها کنارت از خواب بیدار بشم
صبح بخیر روشنی من و یادت نره دوستت دارم!

متن کوتاه از غروب خورشید

درسته که امروز صبح کنارت نیستم
اما عشقم رو برات می فرستم تا بیدار بشی
و یه صبح عالی داشته باشی

متن کوتاه طلوع خورشید

صبح زمانیست که تو بیدار می شوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

هیچ وقت فکر نمی کردم عشق واقعی وجود داشته باشه
تا این که عاشق تو شدم …
صبح بخیر عشق من!

متن کوتاه برای غروب خورشید

پرنسس من!
هر صبح منتظر سه چیز از طرف تو هستم:
خنده، عشق و یک چای لاته
تو بهترین لاته ها را درست می کنی!

متن کوتاه از غروب خورشید

برخیز که صبح، روشن از امید است
شب رفته و خط نور، بی‌تردید است
از پستچی پنجره تحویل بگیر
در پاکتِ اَبر، نامه خورشید است

شعر کوتاه طلوع خورشید

بی شک امروز ما بهترین روز ما خواهد بود. تو دلیل وجود بهترین ها هستی. صبح بخیر عزیزم

شعر کوتاه طلوع خورشید

دیدن چهره ی زیبای تو مثل طلوع خورشید در یک روز زیبای پاییزی است. صبحت بخیر خورشید روزهای پاییزی من

متن کوتاه طلوع خورشید

صبح است و صبا مشک فشان می گذرد
دریاب که از کوی فلان می گذرد
برخیز چه خسبی که جهان می گذرد
بوئی بستان که کاروان می گذرد

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

گرمای دستان تو
نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ صبحگاهی
که با نگاه تو شیرین می شود
تمام چیزی است که آرزوی آن را دارم …
صبح بخیر عشقم

متن کوتاه برای غروب خورشید

هر صبح گلدانی خالیست
و هر گلدان را گلی واجب
و امروز هم مثل همیشه
وجود نازنین تو
گل گلدان من است
سلام زیباترین گل خدا
صبحت بخیر

متن کوتاه طلوع خورشید

در قانون عشق
صبحی که از محبوبت
صبح بخیر نشنوی
تا اطلاع ثانوی شب باقیست
صبح بخیر محبوب قلبم

متن کوتاه برای غروب خورشید

صبح استچه بی تابانه می خواهمتو برای گفتن دوستت دارملحظه شماری می کنمبیدارشو …

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

باز شدن چشمانمهر روز صبح ؛یعنى خدادوست داشتنت را تمدید کردهقدرش را می دانم …

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

پروردگارا؛ امروز دفتر دل عشق زندگی‌ام را به تو می‌سپارم…با دستان مهربانت، قلمی بردار خط بزن غم‌هایش را و دلی رسم کن برایش به بزرگی دریا#صبحت_بخیر_عشقم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

شاید نباشم
تو اما هر روز صبح
پنجره ی قلبت را باز کن
و “دوستت دارم ” ها را
و “صبحت بخیر ” ها را
و” مراقب خودت باش” ها را
نفس بکش
سپرده ام به آسمان ،
سپرده ام به صبح

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

هر صبح
یادم می‌رود چقدر دوری
که چقدر دورم ؛
هر صبح
از اول دوستت دارم…

جملات کوتاه غروب خورشید

هر طلوعی تولدی دوباره استو هر تولدی شروعی دوباره!صبحتون بخیر

متن کوتاه غروب خورشید

هر روز صبح
طلوع دوباره خوشبختی
و امید دیگری است
بگشای دلت را به مهربانی
و عشق و محبت را
در قلبت مهمان کن
بی شک شکوفه های خوشبختی
در زندگیت گل خواهد کرد

جملات کوتاه غروب خورشید

خوشبختی
یعنی هر صبح
که چشماتو باز میکنی
ببینی سلامتی…روزتون پر از عشق و امیدصبحتون بخیر

متن کوتاه طلوع خورشید

من
عادت کرده ام
هر صبح
قبل از باز شدنِ چشم هایم
دوستت داشته باشم ؛وَ برایم مهم نباشد که تو
در کجای این شهرِ شلوغ
به فراموش کردنم مشغول هستی…!صبح بخیر

جملات کوتاه غروب خورشید

پاشو جانان من
بیدار شو
یک صبح بخیر بگو
بگذار پیشانی ات را بوسه باران کنم
تااین خورشیدِ صبحگاهی
با دیدن فروغ چشمان خمارت
که به لبخند نشسته
از رو برود …شیما سهرابی

متن کوتاه طلوع خورشید

صبح بخیر هایت
طوفانی به پا میکرد در دلم
تمام روزم را به نامت می زدم
تک تک ثانیه ها و لحظه هایش را،
سرت سلامت که آن را هم دریغ کردی

متن کوتاه درباره غروب خورشید

خدایا…
به عشقت پرده صبح را
از پنجره ی احساسم
که رو به بیکرانه‌های آسمان توست
باز می‌کنم
آرامش را از تو استمداد می‌کنم
پس به یادت می‌گویم:زندگی سلام
صبح بخیر

جملات کوتاه غروب خورشید

روز نو
صبح نو
زندگی دوباره مبارک
روزتان مالامال از محبت و انرژی مثبت!صبح بخیر

متن کوتاه از غروب خورشید

هر روز صبح
نیایش را پر از نیاز
نیاز را پر از وصال
و وصال را پر از خدا کنیم …
هر روز صبح
چشمها را پر از هوای ناب
گوشها را پر از جواب
و تنفس را پر از آفتاب کنیم …
و هر روز صبح
متفاوت باشیم از دیروز
لبریز باشیم از امروز
و خالی باشیم از فردا …
صبحتون بخیر دوستان و عزیزان

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

هر صبح!
پلکهایت؛
فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،
سطر اول همیشه این است:
“خدا همیشه با ماست”

شعر کوتاه طلوع خورشید

در این صبح زیبای بهاری
زندگی از سر شوق،
خندیدن از ته دل،
آرامشی ماندگار،
سلامتی پایدار،
رزقی سرشار،
و زیباترین و بهترینها،
را از صمیم قلب برایتان،
از خدای مهربان خواستارمصبحتون بخیر ..
روزتون لبریز از شادی و آرامش

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

برخیز، هوای صبحدم می‌چسبد
در باغ بزن کمی قدم، می‌چسبدبا نانِ صفا و مهر، شیرینیِ عشق
نوشیدن چای تازه دم می‌چسبد

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

صبح و غزل و ترانه‌ای، می‌دانم
گلخنده عاشقانه‌ای، می‌دانم
هر صبح که از بستر خود برخیزم
بر بودنِ من بهانه‌ای، می‌دانم
صبحت بخیر

متن کوتاه غروب خورشید

بار دیگر هم، شبم با نور چشمت صبح شد
ای یگانه آفتاب شهر دل، صبحت بخیر

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

صبح است و رنگ چشم تو در آسمان دمید
صبحت بخیر ‌ای عسلی‌چشمِ شعر من

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

نمی‌دانم عاشق توهستم
یا عاشق «صبح بخیر»هایت
هرچه هست
باز هم عاشق‌تر از هر روز شده‌ام
صبح بخیر عزیزترینم
اعتراف می‌کنم دیروز کمتر از امروز
دوستت داشتم مرا ببخش و عشق بی‌نهایتم را بپذیر

متن کوتاه از غروب خورشید

صبح یعنی بوی گل مریم که سراسر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش حس بویایی‌ات، بیدارت می‌کند
صبح یعنی آغاز؛ آغاز یک عبور ودریچه یک سلام
گوش کن!
در نبض کودکانه صبح، این راز برکت است که می‌نوازد
به حرکت سلام کن عشقم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

همه‌ی لحظه‌های زندگیم با تو
مثل آفتاب گرم
مثل سایه دلنشین
مثل باران بخشنده
مثل رویا شیرین
مثل پروانه سبکبال
و مثل پرنده آزادو رها استصبح بخیر عشق زندگی من

متن کوتاه درباره غروب خورشید

آفتاب که زد
وعده‌ی ما اولین پیاده‌رو، بصرف کمی آرامش و لبخند
وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه‌ها را زیستن
وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن
وعده ما اولین پیاده‌رو، اولین سلام…
به امید طلوع آفتاب سلامتی
سلام صبح بخیر عزیزم

متن کوتاه درباره غروب خورشید

گاهی
لبخند شو
بر صبحهای پریشانیَم ببار
امید شو
خورشید را بر چشمهایم بتابان
اصلاً زندگی شو
خودت را برایم بیاور!

متن کوتاه غروب خورشید

خورشید
چشم های توست..
منظومه را
اشتباه چیده اند…

متن کوتاه برای غروب خورشید

پشت به آفتاب می نشینم
و فکر میکنم
اگر تمام گل های آفتابگردان
به خورشید پشت کنند
خورشید خاموش خواهد شد؟

متن کوتاه از غروب خورشید

خورشید
را بگو که نتابد ز پشت ابر
چون
صبح من
به خنده ات آغاز میشود….

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

خداوند مثل خورشید است. وقتی خورشید می تابد، برای همه می تابد. خداوند برای همه است….

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

من دورَت نمیزنم،
دورَت میگردم،
مثل پروانه دورِ شمع..
مثل زمین دورِ خورشید..
مثل من دور ماه..
دورِ دنیا..
دور #تُ ..

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

خورشیدی چشمایِ تو رو کور کرده،
که برای من فقط یه ستارس…

شعر کوتاه طلوع خورشید

لطف بزرگ خورشید
گرما نیست
سایه ای ست که مرا از تنهایی نجات می دهد…

متن کوتاه طلوع خورشید

خورشید را دوست داشته باشی یا نه
هر روز صبح طلوع میکند
درست مثلِ
دوست داشتنِ تو در من…!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

تو آفتابیهر صبحمی تابی بر پنجره ی خیالمو نور می پاشیروی سایه یِ تنهایی ام …امروز راعاشقانه بتاب رؤیای من!…

شعر کوتاه طلوع خورشید

چشمانت آفتاب سرخ عشق است؛و من هم آفتابگردانی…که میگردم با هر تابشِ رخِ نگاهت..

متن کوتاه از غروب خورشید

و یاد روشن توآفتاب است مراو عشق چیستبه جز روشنای یاد کسی..

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

ای دوست بیا لب به لب قند زنیمدلتنگی خود به صبح پیوند زنیممعجونِ جنونِ تلخ را سربکشیمبا عشق به آفتاب لبخند زنیمخیرالهی

متن کوتاه غروب خورشید

م️نچه آسمانِ خوشبختی ام..وقتی تقدیر است،آفتابِ هر صبحِ من تو باشی…

متن کوتاه غروب خورشید

عشق تو آفتاب استآن‌گاه کهدرونم طلوع می‌کنی و می‌بینمتآن هنگام هم که می‌روی نمی‌بینمتسایه تنم می‌شوی و ابر خیالمپا به پایم راه می‌افتی وهمراهم می‌شویشیرکو بیکس

متن کوتاه غروب خورشید

رو به روی منرو به روی من فقط تو بوده‌ایاز همان نگاه اولیناز همان زمان که آفتاببا تو آفتاب شد…چارسوی من پر است از همان غروباز همان غروب جادهاز همان طلوعاز همان حضور تا هنوز…محمدرضا عبدالملکیان
آفتاب راپشت دروازه شبمنتظر نشانده‌امو طلوع رابه دیداری عاشقانه دعوت کرده‌امامشبچقدر ستاره می‌پاشد بر آسمان دلمو صبح که بیایدحتما تو در آغوش منیسارا قبادی

متن کوتاه درباره غروب خورشید

اگر می‌دانستم که صبح مناز نگاه تو شروع می‌شودمی‌گفتم زودتر بیاکمی زودتر طلوع کناگر فقط چند لحظه زودتر نگاهم می‌کردیجهانم شب نمی‌شدچیستا یثربی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

روز چگونه شب شود، زلف گشا که همچنینصبح سفید چون شود، خنده نما که همچنین…هر که بگویدت که شب صبح امید چون شودزلف ز روی همچو مه دورنما که همچنین…هر که بپرسدت که چون مهر طلوع می‌کندجام صبوح خورده از خانه برآ که همچنین…
توچشمانت را ببندمن قول می‌دهم خورشید این باراز مغرب طلوع کندمی‌دانی:نظمِ جهان با یک پلک زدن به هم می‌ریزدو این خاصیتِ چشم‌های توستافشین حیدری

متن کوتاه برای غروب خورشید

هر صبح
همه چيز می تواند از نو شروع شود
آفتاب
تنها به اين دليل طلوع می كند.!!

متن کوتاه برای غروب خورشید

به یاد داشته باش
که امروز
طلوع دیگری ندارد.
“دانته”

متن کوتاه غروب خورشید

مهربان كه باشی
خورشید از سمت قلب تو
طلوع خواهد کرد.
و صبح
مگر چیست ؟
جز لبخند مهربانت ..

متن کوتاه طلوع خورشید

‏گفتی چه دل‌گشاست افق در طلوع صبح
‏گفتم که چهره‌ی تو از آن دل‌گشاتر است

متن کوتاه درباره غروب خورشید

نشسته‌ام مُتِرَصِّد که از دریچه‌ی صبح
مگر طلوع کند آفتابِ روزِ وصال
خواجوی کرمانی

متن کوتاه طلوع خورشید

بوی صبحانه می آید
عطرچایی
صفای سفره صبح
وسنگگ داغ
چندلقمه زندگی کافیست!
تاانرژی جاودانگی
دروجودمان شکوفا شود
و برای خلق ثانیه های آفتاب
طلوع کنیم…

شعر کوتاه طلوع خورشید

مَصلحت نیست
قیاسِ رُخِ تُو با خُورشید
شَمس اگر
اذنِ طُلوع از تُو بگیرَد ادَب است . . .

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

ترجیح میدم توو یه سیاره ی دیگه
هر روز به طلوع و غروب زمین نگاه کنم
و به اون لعنتیایی که اون پایینن بفهمونم؛
از دور واقعن قشنگ ترن و بیشتر دلم واسشون تنگ میشه.

شعر کوتاه طلوع خورشید

می خوام يه رازی رو بهتون بگم… می گن يك ثانيه ای هست، بينِ طلوع خوشيدِ فردا تا غروبِ خورشيدش … كه اگه تو اون يك ثانيه، لبخند بزنی، به همه ی آرزوهات می رسی… ولی هيچكی نمی دونه اون يك ثانيه مال كدوم دقيقه از كدوم ساعته…

متن کوتاه طلوع خورشید

شبی ادامه آن طلوع خورشیدی
نه صبر بود مرا در دل نه طاقت بود
کدام پنجره میدیدم و نمیدیدم چرا
که وحشتم از دیدن صداقت بود
میان وحشتم پرنده پر نگشود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

روزهایی که طلوع خورشید را میبینم احساس می کنم اون روز خورشید مال منه! من امروز تولد خورشید را دیدم لحظه شگفت انگیزی که حتما باید بود و دید وگرنه توصیف فقط اسراف کلمات است و دیگر هیچ!

متن کوتاه غروب خورشید

در جیب هایت یک مشت امید بریز…
از چوب لباسی چند رویا بردار…
روی گلدان زندگی ات آبی بپاش، و کفش همت بپوش….
باقی درست خواهد شد…
خدا هست…
طلوع خورشید هست….
امید هست…..

جملات کوتاه غروب خورشید

هر صبح را دیدن و هر طلوع را حس کردن فرصتی ست برای یک روز نزدیک تر شدن به درون.
اگر اتفاقِ اکنونِ زندگیتان یک فرصت باشد برای اینکه به شما نقطه ضعفی را نشان دهد که شما رویش کار کنید، آن نقطه ضعف چیست؟
هر صبح، فرصت است.
هر اتفاق فرصت است.
نه برای پیدا کردن نقطه ای در دیگران و دیدنِ دیگران، بلکه برای پیدا کردنِ بخشی از خودمان.

شعر کوتاه طلوع خورشید

فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش،
صبح باشد یا شب
بذر امید نه وقت می شناسد نه موقعیت…
هر وقت بکاری شبیه لوبیای سحرآمیز، با اولین طلوع خورشید،
جوانه می زند، و تا آسمان موفقیت و توانستن، اوج می گیرد…
هرگز نا امید نباش!
نا امیدی تیشه ی بیرحمی ست، به جان ریشه ی شعور و خوشبختی ات…
پس تا دیر نشده، بذر جادویی امیدت را بکار و معجزه هایت را درو کن…

جملات کوتاه غروب خورشید

هر صبح
همه چیز می‌تواند از نو شروع شود
آفتاب تنها به این دلیل
طلوع می‌كند

متن کوتاه از غروب خورشید

هیچ شبی پایان زندگی نیست
از ورای هر شب دوباره خورشید طلوع می کند و بشارت صبحی دیگر می دهد
این یعنی امید هرگز نمی میرد.

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

اگر یک روزی احساس کردی که دنیا تمومه!
حتما به دیدن طلوع آفتاب برو.

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

تمام اوقات جهان در اختیار شماست، اما از تک تک لحظه هایتان مراقبت کنید. بیایید از ابرها بالاتر برویم و طلوع خورشید را ببینیم.

متن کوتاه طلوع خورشید

طلوع خورشید بود که به من یاد داد که گاهی زیبایی فقط برای چند ثاتیه دوام داره و غروب خورشید بود که به من نشون داد که فقط باید صبر کرد تا دوباره تمامشو تجربه کرد.

متن کوتاه از غروب خورشید

طلوع پاداش کسی است که تاریک ترین لحظه های شب را به انتظار نشسته است.

جملات کوتاه غروب خورشید

مهربان که باشی خورشید از سمت قلب تو طلوع خواهد کرد و عصر مگر چیست؟ جز لبخند مهربانت…

متن کوتاه از غروب خورشید

بیا زندگی کنیم
حورشید روزی دو بار طلوع نمی کند
ما هم دو بار به دنیا نمی آییم…
هر چه زودتر به آنچه از زندگیت باقی مانده بچسب.

متن کوتاه غروب خورشید

صبح خواهد شد و به این کاسه آب، آسمان هجرت خواهد کرد.

متن کوتاه طلوع خورشید

کمی طلوع خورشید
کمی چای
کمی نسیم صبح گاهی
و بسیاری تو
مگر من جز این چه می خواهم!

جملات کوتاه غروب خورشید

خورشید را
دوخته ای به لب هایت
آدم دوست دارد هر روز خورشیدش
از لب های تو طلوع کند
آدم اگر آدم باشد
دوست دارد روی لب های تو
جان بکند!

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

طلوع تویی
صبح تویی
آفتاب کن در وجودم
صبحگاهم بهشتی است
با صبح بخیر هایت

متن کوتاه برای غروب خورشید

هواشناسان هرروز،
برای طلوعِ خورشید زمان تعیین می کنند،
دیوانه اند دیگر
نمیدانندخورشید
وقتی طُلوع می کند
که تو چشم باز می کنی …

متن کوتاه از غروب خورشید

محبوب من سپیده که سر بزند، شاید در این بیشه زار خزان زده
گلی بروید نظیر آن چه در بهار دلبستگی مان رویید
محبوب من بگذر ز من، ورق بزن مرا و به آفتاب فردا بیاندیش که برای تو طلوع می کند.

متن کوتاه برای غروب خورشید

طلوع گرم چشمانت
مرا صادق ترين صبح است
اگر نه كار خورشيد جهان
عادت شده مارا

متن کوتاه برای غروب خورشید

طلوع پائیز آنقدر بی جان است که انگار آفتاب اصلا دلش بالا آمدن نمی خواهد.
به زور می آید
و از گوشه کنار آسمان سریع می رود و غروب می کند.
تا تو بمانی و یک شب بلند دیگر.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

کمى طلوعِ آفتاب
کمى چاى داغ
کمى نَسیمِ صُبحگاهى
وَ بسیارى تو
مَگر من جُز این چه میخواهم؟

متن کوتاه از غروب خورشید

تو ليلی نيستی
من اما
مجنون حرف‌هات می‌شوم
ديوانهٔ دست‌هات
مبهوت خنده‌هات
گل قشنگم
شيرين نيستی
ولی من
صخره‌های شب را
آنقدر می‌تراشم
تا خورشيدم طلوع کند
و تو
در آغوشم بخندی…

جملات کوتاه غروب خورشید

من از تمام صبح هایم
فقط همانی را به یاد دارم
که تو در آغوش من
لبخند می زدی
وگرنه باقی طلوع ها
همگی شب اند بی تو!

جملات کوتاه غروب خورشید

هر صبح خودش داره با صدای ملایم داد میزنه یه شروع دوباره س، گذشته رو فراموش کن و از نو طلوع کن

متن کوتاه غروب خورشید

فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش …
صبح باشد یا شب … بذرِ امید ؛
نه وقت می شناسد ،
نه موقعیت …
هر وقت بکاری ؛
شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز ،
با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن ؛
جوانه می زند …
و تا آسمانِ موفقیت و توانستن ،
اوج می گیرد …
هرگز نا امید نباش … !!!
نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛
به جانِ ریشه ی شعور و خوشبختی ات …
پس تا دیر نشده ،
بذرِ جادوییِ امیدت را بکار ،
و معجزه هایت را درو کن … !

جملات کوتاه غروب خورشید

‌خورشید که طلوع می‌کند
پنجره دستان من
رو به تو باز می‌‌گردد
باغ سینه من
تنها یک گل سرخ دارد
که هر بامداد
به یاد تو باز و بسته می‌شود
یادت باشد
اینجا تابستان را هر روز تو آغاز می‌کنی …

متن کوتاه درباره غروب خورشید

دکتر نيستم…
اما برايت 10دقيقه راه رفتن،روى جدول کنار خيابان را تجويز ميکنم،
تا بفهمى عاقل بودن چيز خوبيست،
اما ديوانگى قشنگ تر است..
برايت لبخند زدن به کودکان وسط خيابان را تجويز ميکنم،
تا بفهمى هنوز هم،ميشود بى منت محبت کرد..
به ﺗﻮ پيشنهاد ميکنم گاهى بلند بخندى،هرکجا که هستى،
يک نفر هميشه منتظر خنده هاى توست…
دکتر نيستم،
اما به ﺗﻮ پيشنهاد ميکنم که شاد باشى!
خورشيد،
هر روز صبح،
بخاطر زنده بودن من و تو طلوع ميکند!
هرگز، منتظر” فرداى خيالى” نباش.
سهمت را از” شادى زندگى”، همين امروز بگير.
فراموش نکن “مقصد”، هميشه جايى در “انتهاى مسير” نيست!
“مقصد” لذت بردن از قدمهايیست، که برمى داريم!
چایت را بنوش!
نگران فردا مباش،
از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد،
چنان عشق بورز…
که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود…
و طوری خوب زندگی کن…
که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود …!

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن، حتي اگر خودت در فشار و سختي هستي.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

می دانی…!!!
روز هاى سخت بالاخره به پايان می رسند و زندگي روي ديگرش را نشان خواهد داد.
امروز طلوع زیباترین زیبایی ها و نیکوترین نیکی ها و شاداب‌ترین شادی ها برای منست…
تنها معبود من صدایت را شنیدم که گفتی: تو ای زیباتر از خورشید زیبایم، تو ای والاترین مهمان دنیایم، بدان آغوش من بازست، شروع کن یک قدم با تو، تمام گام‌های مانده اش با من…
امروز آن قدم الهی را برمیدارم و پر از آرامش ناب هستم و اجازه میدهم تا تمام اتفاقات خوب و شگفت انگیز برایم رخ بدهد.

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

چه طلوعی چه هوایی جاااااااانم
باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم..‌‌‌‌‌‌‌……..
ارزوهایم را بدهم تا برساند به خدا……….‌‌‌‌

متن کوتاه طلوع خورشید

این زندگی نیست که می‌گذرد؛
این ما هستیم که رهگذریم…
” پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن ”
“مهربان باش و محبت کن”
“حتی تاریک‌ترین شب نیز پایان خواهد یافت و
خورشید خواهد درخشید”
روزهای خوب خواهد آمد…

متن کوتاه برای غروب خورشید

زیبایی همیشه در جریان است
در لحظه رسیدن شب به روز
در لحظه آواز خواندن پرنده ای
در لحظه خندیدن کودکی
در لحظه نگاه عمیق معشوق
در لحظه نوازش مادر

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

ملودیِ صبح را
خوش آهنگ بزنیم
لمس کنیم انوارِ خورشید را
آوایِ پرندگانِ عاشق را
باور داشته باشیم رویش ِ زمین را
امروز را زیبا نقش بزنیم
مهربانی را تقسيم كنيم
و محبت را به تمام ذرات ارزانی

جملات کوتاه غروب خورشید

توصیف لحظه طلوع از آندره ژید:
“آسمان را دیده ام که چگونه در انتظار سپیده دم می لرزد. ستارگان یکایک می پژمرند. چمن‌زارها به شبنم آغشته است و هوا جز نوازشی سرد ندارد. مدتی به نظر می رسید که حیات گنگ مانده، از فرط سستی می خواست دیر بپاید. تا کناره ی جنگل رفتم. آن‌جا نشستم؛ هر چارپایی کار خود و شادی خود را با یقین به اینکه صبح در شرف در رسیدن است از سر گرفته است و راز حیات با بریدگی برگی در شرف فاش شدن بود. آن وقت روز در می رسید.”

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

از بلندایِ دور
از حوالی شهرِ شلوغ
به آفتاب سلامی ‌دوباره خواهم داد.

جملات کوتاه غروب خورشید

متن سوزناک شهادت امام علی🖤نماز را کشتند، آسمان را به خون نشاندند، هستی بی‌ پدر شده است
عدالت به پایان خط رسیده است، ظلمت بر جهان حکم‌ فرما شده است
و همه می‌ دانند که عالم هیچ‌ گاه چون علی نخواهد دید
و چون علی نخواهد آمد
و چون علی نخواهد زادسالروز شهادت اولین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت بر شما تسلیت باد

متن کوتاه درباره غروب خورشید

بر روح تمام شیعیان تیغ زدند
بر مردترین مرد جهان تیغ زدندخورشید به سینه، ماه بر سر می زد
انگار به فرق آسمان تیغ زدندشهادت امام علی (ع) تسلیت باد

شعر کوتاه طلوع خورشید

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ یا علـے♡

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

متن ادبی تسلیت شهادت امام علیقلب رمضان در شب های قدر می تپد تا خون علی (ع) را در میان رگ های تمام عاشقانش تقسیم کندشهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) تسلیت باد

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

به جز از علی (ع) که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا . . .شهادت سمبل کرامت و عدالت و شجاعت، تسلیت و تعزیت باد

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

هستی در بهت و شگفتی فرو رفته‌ است. فوران مرثیه است. اوج گریه و اشک و اندوه است …
علی به شهادت رسیده‌ است …

متن کوتاه برای غروب خورشید

متن شعر شهادت امام علیدانی ز چه رو دیده ما می گرید
در ماتم شاه اولیا می گریدتنها ز غمش اهل زمین گریان نیست
عیسی به فلک از این عزا می گریدفرا رسیدن بیست و یک ماه رمضان و سالروز شهادت حضرت علی تسلیت باد

جملات کوتاه غروب خورشید

میزند فرق علی، کعبه پلی روی بهشت
چه مراعات النظیریست
علی!
کعبه!!
بهشت!!شهادت مولی‌ الموحدین حضرت علی (ع) تسلیت باد

متن کوتاه طلوع خورشید

پیامک تسلیت شهادت امام علیوا مصیبت که شب قتل شه مردان است …
مکن ای صبح طلوع
صبح فردا به بر فاطمه‌اش مهمان است…
مکن ای صبح طلوع

متن کوتاه از غروب خورشید

در آن شب قدری که قدرش را نمی‌ دید
دست شقاوت تیغه‌ ای از کینه‌ ها داشتدر سجده افتاد آفتاب و ذکر می‌گفت:
در زیر لب «فزت برب الکعبه» را داشت …شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

جملات کوتاه غروب خورشید

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن کوتاه از غروب خورشید

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

متن کوتاه غروب خورشید

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن کوتاه از غروب خورشید

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن کوتاه غروب خورشید

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن کوتاه طلوع خورشید

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

متن کوتاه برای غروب خورشید

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن کوتاه غروب خورشید

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن کوتاه از غروب خورشید

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن کوتاه درباره غروب خورشید

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

متن کوتاه طلوع خورشید

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن کوتاه درباره غروب خورشید

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن کوتاه غروب خورشید

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن کوتاه درباره غروب خورشید

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

شعر کوتاه طلوع خورشید

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

متن کوتاه غروب خورشید

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

جملات کوتاه غروب خورشید

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

متن کوتاه درباره غروب خورشید

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

جملات کوتاه غروب خورشید

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

شعر کوتاه طلوع خورشید

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

متن کوتاه از غروب خورشید

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

جملات کوتاه غروب خورشید

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

شعر کوتاه طلوع خورشید

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن کوتاه غروب خورشید

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن کوتاه از غروب خورشید

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

متن کوتاه از غروب خورشید

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

متن کوتاه طلوع خورشید

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن کوتاه طلوع خورشید

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

شعر کوتاه طلوع خورشید

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

شعر کوتاه طلوع خورشید

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن کوتاه از غروب خورشید

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن کوتاه درباره غروب خورشید

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن کوتاه طلوع خورشید

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

جملات کوتاه غروب خورشید

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن کوتاه غروب خورشید

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن کوتاه برای غروب خورشید

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن کوتاه از غروب خورشید

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن کوتاه برای غروب خورشید

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن کوتاه غروب خورشید

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

شعر کوتاه طلوع خورشید

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

شعر کوتاه طلوع خورشید

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن کوتاه برای غروب خورشید

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن کوتاه از غروب خورشید

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن کوتاه غروب خورشید

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن کوتاه غروب خورشید

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن کوتاه از غروب خورشید

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن کوتاه درباره غروب خورشید

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن کوتاه غروب خورشید

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن کوتاه از غروب خورشید

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

شعر کوتاه طلوع خورشید

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

جملات کوتاه غروب خورشید

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

جملات کوتاه غروب خورشید

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

شعر کوتاه طلوع خورشید

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

جملات کوتاه غروب خورشید

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

شعر کوتاه طلوع خورشید

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن کوتاه برای غروب خورشید

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

جملات کوتاه غروب خورشید

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن کوتاه طلوع خورشید

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن کوتاه برای غروب خورشید

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن کوتاه طلوع خورشید

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن کوتاه برای غروب خورشید

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن کوتاه درباره غروب خورشید

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن کوتاه غروب خورشید

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

جملات کوتاه غروب خورشید

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن کوتاه درباره غروب خورشید

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن کوتاه غروب خورشید

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

متن کوتاه درباره غروب خورشید

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاستاحسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست
گویا که گلی پای نهاده ست به گیتیکز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاست
تولدت مبارک همسر عزیزم

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

همسر عزیزمیکسال دیگر از بدنیا آمدن تو گذشت
و امیدوارم بهترین سال عمرت را پیش رو داشته باشی
تولدت مبارک

متن کوتاه غروب خورشید

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادتبرایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیهامیلادت مبارک

متن کوتاه درباره غروب خورشید

در تمام عمرم یک بار عاشق شدم
و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم
نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد
زادروزت  مبارک

متن کوتاه غروب خورشید

عشق را با تو تجربه کردمزندگی را در کنار تو آموختمدلم را به بهترین امین سپردمروز تولدت را در تاریخ نگار قلبم حک کردمتولدت مبارک

متن کوتاه از غروب خورشید

امروز روز تولد توستو من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرمکه تو خلق شده ای برای منتا زیباترین لحظه ها را برایم بسازیتولدت مبارک همسر مهربان و خوبم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینشو چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودنو چه اندازه شیرین است امروزروز میلادت ، روزی که تو آغاز شدیمیلادت مبارک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

امروزخورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کردو دنیا رنگ دیگری خواهد گرفتقلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفتفرشته آسمانیسالروز زمینی شدنت مبارک

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیهامیلادت مبارک

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

باور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارمامشب اما همه جملات فرار کرده اندهمینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویممامان گلم تولدت مبارک

متن کوتاه درباره غروب خورشید

قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توستبا شکوه ترین روز دنیا تولد توستپس برایم بمانو بدان که عاشقانه دوستت دارمتولدت مبارک زیبای من

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

طلوع دوباره خورشید زندگیت رادر زیباترین فصل سال تبریک می گویمبا آرزوی طلوع خوشبختی ها و غروب غم هایتتولدت مبارک

متن کوتاه طلوع خورشید

بهترین عشق دنیاخوشبختی من در بودن باتوستو روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است
تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمانت به وصال قلبم نشاندی
زیباترین گلهای دنیا تقدیم به توتولدت مبارک

متن کوتاه طلوع خورشید

دفترچه ی خاطرات قلبم را که خالی از عشق و یکرنگی بودسرشار از عشق و محبت کردی ، نازنیم، زیباترینمحضور گرم و همیشگی ات را هزاران هزار بار سپاس می گویمتولدت مبارک عشقم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

همسر عزیزمدستانم تشنه دستان توشانه هایم تکیه گاه خستگیهایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
سالروز شکفتنت مبارک

متن کوتاه غروب خورشید

در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبی ست کوچکدر قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت میکنمو با بوسه ای عاشقانه تولدت را تبریک می گویمتولدت مبارک همسر مهربانم

متن کوتاه طلوع خورشید

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاستاحسنت، به این جشن دل انگیز که برپاستگویا که گلی پای نهاده ست به گیتیکز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاستتولدت مبارک

متن کوتاه از غروب خورشید

آهنگ خوش سه تار تقدیم تو بادآرایش گل های بهار تقدیم تو بادگویند که عشق هدیه پاک خداستاین هدیه هزار بار تقدیم تو بادتولدت مبارک همسر عزیزم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک همسر عزیزم

متن کوتاه طلوع خورشید

سالروز تولد قشنگت رابا رقص سفید برف هاهمچون سفیدی دلت
بر اسمان قلبمانجشن می گیریمو صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییمتولدت مبارک

شعر کوتاه طلوع خورشید

امروز روز تولد توستو من زیباترین احساساتم رابرای بهترین همسر دنیاهدیه می‌فرستمتولدت مبارک

متن کوتاه طلوع خورشید

شب هست باز دلم بهانه میگیرد
غم غریب دلم را نشانه میگیرد
هوای دیدن تو ای تولد خورشید
تمام هستی من را شبانه میگرد
تولدت مبارک همسر نازنینم

متن کوتاه درباره غروب خورشید

میگویند آغاز نو شدنآغاز تازه شدن بهار استاما برای منروز میلاد توسر آغاز فصلی دگر از زندگیستتولدت مبارک

متن کوتاه برای غروب خورشید

امروز روز توست و من
تمام دلتنگیهایم را
به جای تو
در آغوش می کشم
چقدر جایت میان بازوانم خالیست
تولدت مبارک

جملات کوتاه غروب خورشید

میلادت ای عزیز تر از جان خجسته باد
در مقدمت غزل به ترنم، نشسته بادتولد تو مبارک! به روی تو
دروازه های غم در چنین روز بسته باد!

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

صدای یک پرواز
فرود یک فرشته
آغاز یک معراج
و شروع یک زندگی
تولدت مبارک

متن کوتاه درباره غروب خورشید

زادروزت مبارکروزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه دادبه زمین خوش آمدیفرشته مهر و زیبایی

جملات کوتاه غروب خورشید

وجود زیبایت وارد به دنیا میشودهدیه سالروزش این آوا میشودعاشقی چون من بی پروا میشوددر شعر تولد غرق رویا میشوداینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز میشودمیلادت مبارک

متن کوتاه از غروب خورشید

عزیزم
از وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شد
اندیشیدم که الهه عشق بهترین را نصیب من کرده است
سالروز تولدت را که قشنگترین روز زندگی ام است تبریک میگویم

متن کوتاه درباره غروب خورشید

روزی که به دنیا آمدیهرگز نمیدانستی زمانی خواهد رسیدکه آرامش بخش روح و روان کسی شویکه با بودن تو دنیا برایش زیباتر استبهانه زندگیم تولدت مبارک

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

عزیزتر از جانمزیبایی عشق، پاکی صداقت، اوج مهربانی و نهایت آرامش
همه در کنار تو برایم معنی پیدا کرده است
سالروز تولدت را تبریک میگویم

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

این هدهی ناقابل تقدیم به تو کهشکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تو نیستسالروز تولدت مبارک

متن کوتاه درباره غروب خورشید

بهترین آهنگ زندگی من تپش های قلب توستو قشنگ ترین روزم، روز شکفتن توستتولدت مبارک عزیزم

متن کوتاه غروب خورشید

تولدت مبارک
ای گل گلدون من
هزار سال زنده باشی
بسته به تو جون من
این هدیه تولد
پیشکش چشمای تو
همسر زیبای من
چشام زیر پای تو

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شودچرا که فقط در قلب کسانی است که به آنها عشق می ورزیمبا آرزوی سلامتی برای تو نازنینمتولدت مبارک

شعر کوتاه طلوع خورشید

ای تماشایی ترین مخلوق در روی زمینآسمانی میشوم وقتی نگاهت می کنم!تولدت مبارک

جملات کوتاه غروب خورشید

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن
به رنجهای زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میلادتو معراج دستهای من است
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم

متن کوتاه از غروب خورشید

میلاد تو طلوع نور
در قلبی مه گرفته بودنفسی گرم در فضای سرد و غریب
گلی شکفته در بهار
تولد یک شعر دلنشینشعری در واژه های نگاهتو در قافیه های کلامت
تولدت مبارک

جملات کوتاه غروب خورشید

همسر عزیزمبه خاطر همه آرامشی که از تو دارم خدا را شکر میگویم
به پاس تمام خوبیهایت بهترینها را برایت آرزو میکنم
تولدت مبارک

متن کوتاه از غروب خورشید

وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارمسالروز تولدت را تبریک میگویم

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

اولین و آخرین عشق زندگیمگل زیبای مناگر برای دنیا یکی باشیبرای من تمام دنیائیعزیزم تولدت مبارک

متن کوتاه برای غروب خورشید

آسمان با وسعتش تقدیم تورقص ماهی های دریا مال توهرچه دارم از تو دارم مهربانزندگی امروز و فردا مال توتولدت مبارک

متن کوتاه طلوع خورشید

حال این روزهایم
گفتنی نیست.
ولی بی تو
کماکان در من نفسی هست
دلی هست.
ولی جانی نیست

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

گاهی وقت‌ها آنقدر از زندگی خسته می‌شوم که دلم می‌خواهد قبل از خواب
ساعت را روی “هیچوقت” کوک کنم…

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

شاید قانون دنیا همین باشد.
من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

جملات کوتاه غروب خورشید

این روز‌ها تلخ می‌گذرد، دستم می‌لرزد از توصیفش
همین بس که:
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند.

متن کوتاه از غروب خورشید

شک ندارم
سفره‌ی دلم را که وا کنم
همه سـیر می‌شوند …!

متن کوتاه غروب خورشید

خودتان را برای دیگران
آرام آرام ورق بزنید.
چون اگر تمام شوید
سریع می‌روند سراغ دیگران!

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

بی خود منتظرت هستم و هربار
که صدای به هم خوردن در را می‌شنوم
از جا می‌پرم …
بی خود دلم را خوش کرده‌ام
به پیراهنی مانده روی بند
تو ناگهان رفتی و باد‌ها
هر روز هم که بیایند
چیز‌هایی که برده‌اند را
هرگز بر نمی‌گردانند!

جملات کوتاه غروب خورشید

آنگونه که تو رفتی
هیچ آمدنی جبرانش نمی‌کند …

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

خنجرت را از سینه‌ام بیرون بکش
بگذار زندگی کنم!
عطرت را از پوست تنم بگیر
بگذار زندگی کنم!

متن کوتاه غروب خورشید

آرام بخش‌ها
حافظه‌ام را پاک کرده‌اند ….
اما دلم می‌گوید
من کسی را
بسیار دوست می‌داشتم …!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

در این روز‌های سنگین تنهایی
تنها کافیست باران بزند؛ که یاد تو باز هم
از هزاران فرسنگ
در آبادی دل من، آشیانه کند!

متن کوتاه طلوع خورشید

باران ..
فقط ..
همین جایی از قصّه؛ که من ایستاده‌ام می‌بارد!
دو قدم این طرف‌تر ..
دو قدم آن طرف‌تر ..
همیشه آفتاب است!

متن کوتاه غروب خورشید

این روز‌ها از کنار من که می‌گذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه‌ام در دست تعویض است!

جملات کوتاه غروب خورشید

کاش می‌شد
برگردی و ببینی
چشمانم چگونه تقاص
تمام بیخیالی‌هایت را پس می‌دهند.

متن کوتاه از غروب خورشید

خسته‌ام
همه می‌گویند کوه کندی؟
ولى …
هیچکس نمی‌داند دل کندم
از کسى که همه کسم بود …!

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

به این فکر میکنم
لالایی‌های ِ مادرم
زیر کدام بـالشتک کودکی‌هایم جا مانده؟
شاید هنوز بشود آسوده خوابید…

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

تقصیر من نبود که عاشقت شدم
من فقط
در مدار خودم می‌چرخم …
تقصیر تو بود که خورشیدی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

کپشن صبح بخیر برادر جانبرادر عزیزم!
یه صبح دیگه، یه روز دیگه و یه فرصت دیگه از راه رسیده
می دونم همه اینا برای تو که همیشه اهل تلاش هستی
کافیه تا یه روز عالی دیگه خلق کنی
به امید بهترین اتفاقات برای تو … صبحت بخیر🌥^^

متن کوتاه غروب خورشید

خدا با هر طلوع خورشید به ما می گه
اگه افتادیم، اگه لغزیدیم، اگه شکست خوردیم …
امیدمون رو از دست ندیم چون همیشه خورشید دوباره طلوع می کنه!
برادر جان … صبح دل انگیزی داشته باشی

متن کوتاه طلوع خورشید

درود صبح قشنگت بخیر
روزگارت از رحمت
«الرَّحْمَنُ الرَّحِیم» لبریز
سفره ات از نعمت
«رَبُّ الْعَالَمِين» سرشار
روزت پر از لطف و عنایت خدا

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

اول هر صبح یاد عزیزانم دلم را روشن می کند
عزیزانی همچون تو برادر که به زندگی ام رنگ و لعاب بخشیدید
و در غم و شادی رهایم نکردید
با آرزوی بهترین ها برای شما … صبحتان بخیر و شادی

متن کوتاه از غروب خورشید

خوب می دانم برای مرد سخت کوشی همچون تو
صبح به معنی شروع دوباره است …
شروعی که می تواند ادامه دیروزت باشد یا
تجربه مسیری جدید برای فتح قله های موفقیت
روز سرشار از موفقیت داشته باشی داداش عزیزم!

جملات کوتاه غروب خورشید

کپشن کوتاه صبح بخیر داداشطلوع خورشید
عشق و امیدی به وسعت یک روز به همراه می آورد
و من در این طلوع زیبا
ایمان دارم تقدیر امروزت
به دست مقدر کننده مهربان
به بهترین شکل رقم خورده است
صبح بخیر برادر☀️🌺

متن کوتاه از غروب خورشید

برادر جان!
امیدوارم خداوند با این طلوع
نور نعمات و برکاتش را به زندگی ات بتاباند
و تو غرق شادی و عشق و برکت باشی تا همیشه
صبحت بخیر

متن کوتاه غروب خورشید

صبح است و نسیمی که
رسد از سرکویت
باز از رَه دور بوسه زنم
بر گل رویت
سلام صبح زیبات بخیر داداش گلم!

متن کوتاه طلوع خورشید

یڪ باغ سلام
یڪ جهان زیبایے
یڪ عمر سرافرازے
یڪ تبسم ناز
یڪ تن سالم
یڪ دل خوش
یڪ صبح دلنشین
آرزوے من براے تو
صبح بخیر و خوشی برادر عزیزم🤍

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

به ما زندگی خوب یا زندگی بد داده نشده
به ما فقط یک زندگی داده شده
و این به خود ما بستگی دارد که آن را خوب یا بد بسازیم
و ساختن یک زندگی خوب
از همان اول صبحش خواهد بود!صبح بخیر داداش!

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است…

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

باغی که در آن آب هوا روشن نیستهرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیستهر دوست که راستگوی و یکرو نبوددر عالم دوستی کم از دشمن نیست

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

بنام دوگل بهشتیکی عشق و دیگری سرنوشتبه قلم گفتم بنویس ؟هرچه دلش خواست نوشتما را خاک پای دوست ،دوست را تاج سر ما نوشت . . .

جملات کوتاه غروب خورشید

در میان این همه شلوغیاگر یک رفیق باشدیک نفر تو را بفهمدبس است …

متن کوتاه از غروب خورشید

آنان که دوستی و محبت رابه زندگی خود راه نمی‌دهند،به آن می مانندکه طلوع خورشید را مانع شوند.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

اون که بلندت می کنه، وقتی افتادیدنبالت می گرده، وقتی گم شدیبیدارت کنه، وقتی خوابینزدیکت بباشه ، وقتی بهش احتیاج داریباهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه،بجنگه و در عوض هیچی نخواد به غیر از خود تو …بهش می گن دوست؛… یک تیکه از زندگی…

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

دوستی به حرف و شعار نیست
خیلی از شما به هنگام سختی طوری پشت آدم را خالی می کنید
که انگار به کاه تکیه داده بودی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

من اگه می فهمیدم آدما موندنی نیستن
هیچ وقت سعی نمیکردم اونا رو از خودم راضی نگهدارم
و به همه شون میگفتم
گور باباتون…

متن کوتاه طلوع خورشید

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

شعر کوتاه طلوع خورشید

هرگز لذت های خوش زندگی خود را صرف آدم های بی لیاقت نکنید
زندگی قانون لیاقت هاست
بعضی ها انقد بد شده اند که اسم دوستی را هم خراب کرده اند…

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن کوتاه درباره غروب خورشید

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

به بعضیام باید گفت
نمیخواد ریشاتو درست کنی،
ریشتو درست کن..

متن کوتاه درباره غروب خورشید

دوستی با هر که کردم،
جز نامردی ندیدم
در حیرتم آیا اصلا دوستی به معنای واقعی
وجود خارجی دارد؟!

متن کوتاه طلوع خورشید

رفیق مثل کفش و رفاقت مثل جاده
چقد سخته وسط جاده بفهمی پا عریانی..

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

پشت سر بعضیا نباید اب ریخت
باید سیفونو کشید..!!

متن کوتاه برای غروب خورشید

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن
ولی ارزش هیچی رو نمیدونن..!

متن کوتاه از غروب خورشید

خورشید به وسط آسمان رسیدهظهر شده …خبری از تو نیستاما یادت همیشه در قلب من استظهرت بخیر ای همیشه با من

متن کوتاه برای غروب خورشید

ظهرتون بخیرو عالی
امیدوارم امروز ظهردلتون پر از شادی باشه
وخونه هاتون پراز عشقسفره هاتون پراز برکت
و زندگیتون پرازصمیمیتو عمرو عاقبتتون بخیرباشه

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

ظهرتون گلبارانآرزو میکنم در این ظهر قشنگ
پروانہ دلتون شـاد
عـاقبتتون بخیرو زیبازندگَیتون بدون حسرت
عشقتون آسمانے و
حال دلتون خوبه خوب باشهظهرتون بخیرو دلپذیر

جملات کوتاه غروب خورشید

سفره دلتون پراز مهربانیدر این دنیا دو چیز بهترینندزندگی کردن”از سر شوق!و”خندیدن” از ته دل!از صمیم قلب هر دو را برایتاناز خداوند مهربان خواستارمظهرتون معطر به بوی مهربانی

متن کوتاه برای غروب خورشید

ظهر فقط میانه روز نیست، بلکه زمان آن است که کارهای مهم خود را کامل کرده و در زندگی به جلو پیش برویم. ظهر بخیر همکار محترم!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

صبح بخیر که نگفتیلااقل ظهرم را بخیر کن جانا.

متن کوتاه طلوع خورشید

ظهر بخیر عزیزترینمدلم برایت تنگ شدهدلم صبح و ظهر و شب نمیشناسدفقط میدانم دلم میخواهد همه وقتت بخیر باشد

متن کوتاه غروب خورشید

آسمان خورشید را میان بازوان خود گرفتهتو هم بیامرا بغل کن و با بوسه ای ظهرم را به خیر کن

متن کوتاه درباره غروب خورشید

⁠⁣هر ظهر خندان تر باش!
آرام تر
مهربان تـر
بخشنده تر
صبورتر
باگذشت تر
حواست نگاه خدا باشد،
که چش‍مش به زیباتر شدن
لایق تر شدن توست
ظهرتون پر از مهرالهی

متن کوتاه درباره غروب خورشید

دوست من!
زمان های خوب و بد وجود داره
اما وقتی یه دوست کنارت باشه
همه چیز فرق می کنه
خوشی ها بیشتر می شه و راحت تر می شه به غم و اندوه غلبه کرد
برات آرزوی یه ظهر خوب دارم

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

آرام جانم! ظهرت بخیر
اگه احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنی یه چرت کوچولو بزن
تا انرژی از دست رفته ات رو دوباره به دست بیاری
و فراموش نکن … قلب یکی همیشه به عشقت می تپه

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

ظهر شده و آفتاب به مهمانی خانه ام آمدهچشمت نور قلب من استمهمانِ جانم میشوی؟

متن کوتاه غروب خورشید

دراین ظهر زیبا
خوبی های دنیا
شادیهای پی درپی
تقدیم به شما دوستان
عزیز
خوشبختی ستون
زندگیتون باشهمهرتون ماندگار
لحظه هاتون خوش رنگ
ظهرتون بخیر

متن کوتاه برای غروب خورشید

در نیمه‌ی روز کمی خسته شده ام و کلافهظهر بخیری بگو تا کیفِ دلم کوک شوددلیل حال خوش هر روز من تویی

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

بهترینمتمام لحظات خوب زندگی ام را از تو دارمبا دنیایی از عشق به تو میگویمنازنینم ظهرت بخیر

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

مزیّن می کند وقتی که با قالیچه ایوان را
فراهم می‌کنم من هم بساط چای و قندان رابرایم چای می‌ریزد، دو بیتی شعر می‌خواند
لبش با قند می‌بخشد، به من طعمی دو چندان رادو چشمش سنگ نیشابور را در یاد می‌آرد
تراش قامتش اسلیمیِ قالیِ کاشان رااز او یک کام میگیری و قل قل…سرخ میگردد
ببین این شهوتِ افتاده بر شریانِ قلیان راچه جادویی است در اندام موزونش؟ نمی‌دانم
هوایی کرده لب‌هایش، همین قلیان بی جان رابه پشتیبانی چشم تو، در اشراق شعر خود
سرِ انگشت می‌خواهم بچرخانم خراسان را!و نم نم… فرصتی شد تا پناه آرد به آغوشم
چه بعد از ظهر زیبایی! فقط کم داشت باران را«علیرضا بدیع»

متن کوتاه برای غروب خورشید

ظهر تون معطر بہ بوی مهربانی
دلتون غرق عشق و محبتلبتـون خنـدون
زندگیتون مملو از آرامشدقیقہ هاتون زیبا و بی نظیرظهر تــون بخیر و خوشمزه

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

یک ظهر پر از برکت
یک دل شاد و بی غصه
یک زندگی آروم
و عاشقانه
و یک دعای خیر از
ته دل!
نصیب لحظه هاتون
ظهرتون شیرین و شاد
و پر از
یهویی های قشنگ

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

ظهر زیباتون بخیر و شلدیسفره دلتون پر برکتظهرتون سرشار از عشق و امیدطعم لحظہ هاتون عسلشادیهاتون جاودانلبخندتون مستدام وزندگیتون بکام

جملات کوتاه غروب خورشید

دوست من، صبح شگفت انگیز تمام شده
ظهر از راه رسیده و من برات آرزوی یه ظهر باور نکردنی رو دارم
ظهرت بخیر
روز خوبی در پیش رو داشته باشی …

متن کوتاه غروب خورشید

خورشید که در میانه آسمان می‌ایستدیاد تو می‌افتمکه با تو روشن‌ترین و گرم‌ترین لحظه ها را دارمآفتاب زندگی‌ام ظهرت بخیر

متن کوتاه از غروب خورشید

قلبت به گرمی آفتابنگاهت به زیبایی نورظهر بخیر عزیزم

متن کوتاه غروب خورشید

سلام ظهر بخیردر این ظهر زیبـا
براتون آرزو میڪنماز آسمان عشق وعظمتش
از خورشید مهربانیشاز دنیا خوبے هایش باعشق
نصیب لحظه ها تون باشهتقدیم با بهترین آرزوها
ظهرتون بخیر عزیزان

جملات کوتاه غروب خورشید

ظهر بخیر نازنینم
خواستم بدانی
هر لحظه
از طلوع خورشید تا ظهر
و تمام لحظه های عصرگاهی
و هر شب تا طلوع بعدی
به یادت هستم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

نیمی از روز مانده و تو را به خدا میسپارمخدای صبح و ظهر و شب هر لحظه نگه دار تو باشدظهر بخیر عشقم

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

نیمی از روز مانده و تو را به خدا میسپارمخدای صبح و ظهر و شب هر لحظه نگه دار تو باشدظهر بخیر عشقم

شعر کوتاه طلوع خورشید

می خواهمت
از آن لحظه که چشمم به طلوعی دیگر روشن می شود
تا استراحت یک ظهر دل انگیز
تا لحظه ای که خواب چشمانم را می رباید
می خواهمت هر لحظه و هر ثانیه
ظهرت سرشار از آرامش همسر عزیزم!

متن کوتاه درباره غروب خورشید

برات بوسه و بغل می فرستم
تا این ظهر گرم و کسل کننده برات با عشق و شادی پر بشه
دوستت دارم

شعر کوتاه طلوع خورشید

ظهر یعنے عشق
و عشق یعنے سلامتے شماو سلامتے شما
یعنے قشنگے این دنیاو من امروز
دنیایے قشنگ براتون آرزو دارم
“ظهرتون بخیر

متن کوتاه درباره غروب خورشید

ظهر بخیر نازنینم
خواستم بدانی
هر لحظه
از طلوع خورشید تا ظهر
و تمام لحظه های عصرگاهی
و هر شب تا طلوع بعدی
به یادت هستمظهر بخیر عشقم

متن کوتاه درباره غروب خورشید

عشق و بهانه از تو، ناز و نوازش از منقهر و گلایه از تو، آشتی و سازش از منیه قلب ساده از تو، عشق و علاقه از منفقط، فقط تو گل باش، ریشه و ساقه از منظهر بخیر عشقم

متن کوتاه از غروب خورشید

شوهر عزیزم!
ظهرت بخیر
دعا می کنم همه کارهات خوب پیش بره و
یادت نره من با آغوش باز منتظرت هستم تا به خانه بیایی
همه عشقم برای توست

متن کوتاه غروب خورشید

عزیزم!
اگه روزت اون طور که می خواستی پیش نرفته
نگران نباش
تا پایان روز فرصت زیادی باقی مونده
کمی استراحت کن و از ناهارت لذت ببر

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

ظهرت بخیر آرامشمنیمی از روز مانده و تو را به خدا میسپارمخدای صبح و ظهر و شب هر لحظه نگه دار تو باشد

متن کوتاه غروب خورشید

ظهر فرا رسیده تا به شما نشان دهد نیمی از روز کاری تمام شده و فقط نیمه دیگر باقی مانده است
باید سریع باشید و از کارهای خود لذت ببرید
ظهر خوبی داشته باشید همکار گرامی!

متن کوتاه طلوع خورشید

ظهر است به نورحق منور
باشیم
خوب است به بوی گل معطر
باشیم
از بهر بلا،دوری غم ها، باید
محتاج دعای خیر مادر باشیمظهرتون بخیرشادی
الهی که دعای خیر مادراتون
همیشه پشت سرتون باشه

متن کوتاه غروب خورشید

متن روز امید مبارک برای اینستاممکن است همیشه زندگی راحتی نداشته باشی
ممکن است نتوانی همه مشکلات جهان را به یک باره حل کنی
اما هرگز اهمیتی که می توانی داشته باشی را دست کم نگیر
زیر تاریخ نشان داده که شجاعت می تواند مسری باشد
و امید می تواند در هر شرایطی جوانه بزندروز امید بر ایرانیان خجسته باد

متن کوتاه غروب خورشید

امید …
در رویاها
در تخیل
و در شجاعت کسانی است که جرات می کنند رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنندعزیزم! روز امید مبارک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

آرامش سهم کسانی است
که بی منت می بخشند
بی کینه می خندند
و در نهایت با سخاوت محبت شان را اکرام می کنندروز امید و شادباشی نویسی بر تو ایرانی تهنیت باد

جملات کوتاه غروب خورشید

پیامک تبریک روز امید و شادباش نویسیعشق هیچ مانعی نمی شناسد
از موانع می پرد
از حصارها عبور می کند
به دیوارها نفوذ می کند
و در نهایت سرشار از امید به مقصد خود می رسدروز امید مبارک

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

می گویند هر فرد برای چشیدن طعم خوشبختی در دنیا تنها به سه چیز نیاز دارد:
کسی برای دوست داشتن
کاری برای انجام دادن
و چیزی برای امید داشتن به آنششم فروردین، روز امید و شادباش نویسی مبارک باد

شعر کوتاه طلوع خورشید

جملات تبریک روز امیدهرگز شبی وجود نداشته که بتواند طلوع خورشید را شکست دهد
و هرگز مشکلی نبوده که بتواند بر امید غلبه کندروز امید مبارک

متن کوتاه درباره غروب خورشید

همیشہ امیدتان بہ خدا باشد
نہ بندگانش
چون امید بستن بہ غیر خدا همچون
خانہ عنڪبوت است:
سست، شڪننده و بے‌اعتبار
خدابہ تنهایے برایتان ڪافیست
درهمہ حال بہ او اعتمادڪنید….روز امید خجسته باد

شعر کوتاه طلوع خورشید

هرگز امید کسی را نا امید نکن
شاید تنها چیزی باشد که داشته باشدروز امید بر تو مبارک

شعر کوتاه طلوع خورشید

کپشن و استوری روز امید مبارکبرای زندگی خوب فقط امروزت را دریاب و در لحظه حال زندگی کن
چون گذشته از دست رفته است و آینده توهمی بیش نیست
روز امید گرامی باد

شعر کوتاه طلوع خورشید

در تاریک‌ ترین لحظات است که باید روی دیدن روشنایی تمرکز کنیم
روز امید گرامی باد

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

هر وقت که می‌خواهی مرا ببینی، به غروب خورشید نگاه کن و مرا خواهی دید – گریس اوگات

شعر کوتاه طلوع خورشید

هیچ چیزی موسیقیایی‌تر از غروب نیست – کلود دیباسی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

به خود اجازه بده تا از شکست درس بگیری. هر غروبی شروع یک طلوع بسیار بسیار روشن و قدرتمند است – سری چینموی

متن کوتاه طلوع خورشید

زندگی با دستورالعمل‌هایی برای درست زندگی کردن همراه نیست؛ اما قطعاً شامل درخت، غروب خورشید، لبخند و شادی است که می‌توانید از تک تک آن‌ها لذت ببرید – دبی شاپیرو

جملات کوتاه غروب خورشید

هر غروب خورشیدی، نوید یک طلوع جدید را می‌دهد – رالف والدو امرسون

متن کوتاه طلوع خورشید

فراموش نکن: غرب زیبا به آسمان ابری نیاز دارد – پائولو کولینی 

متن کوتاه غروب خورشید

غروب خورشید، فرار من به واقعیتی است که پیوسته می‌خواهم زندگی کنم – راشل روی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

هیچ چیزی برای پایان دادن به روز شبیه به غروب خورشید زیبا نیست – راشل بوستون

متن کوتاه درباره غروب خورشید

زمانی که خورشید غروب می‌کند، دست از انجام هر کاری که می‌کنید، بردارید و به تماشای آن بایستید – مهمت مراد ایدان

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

هر لحظه از زندگی منحصر به فرد است، یک بوسه، غروب خورشید، رقص، شوخی. هیچ یک به یک شکل تکرار نمی‌شوند. هر یک از آن‌ها تنها یک بار در تاریخ جهان رخ می‌دهد – استفن ناچ مانوویچ

متن کوتاه از غروب خورشید

بدان چه می‌خواهی انجام دهی، فکرت را متمرکز نگه‌دار و هر روز کاری را که باید بکنی، انجام بده. هر غروب خورشید شما را به هدفتان نزدیک‌تر خواهد کرد – البرت هوبارد

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

این فقط غروب نیست خورشید نیست بلکه طلوع ماه هم می‌باشد – پی سی کست

جملات کوتاه غروب خورشید

زمانی که خورشید غروب می‌کند، هیچ شمعی نمی‌تواند جایگزین آن شود – جورج مارتین

متن کوتاه از غروب خورشید

غروب خورشید آنچنان باشکوه است که حتی خود خورشید نیز هر روز آن را در انعکاس اقبانوس‌های بی‌کران می‌بیند – مهمت مراد ایدان

متن کوتاه از غروب خورشید

طلوع یا غروب خورشید می‌تواند با درخشندگی شعله‌ور شود و تمام شور و اشتیاق را در روح بیننده برانگیزد – مری بالوگ

شعر کوتاه طلوع خورشید

زمانی که شکوه غروب خورشید و زیبایی ماه را تحسین می‌کنم، روح من در واقع خالق را ستایش می‌نماید – ماهاتما گاندی

متن کوتاه برای غروب خورشید

آب شیشه‌ای و آرام بود اما در غروب آفتاب هنوز به رنگ آب نبات بود – استفن کینگ

متن کوتاه برای غروب خورشید

هیچ خورشیدی نمی‌تواند از غروب جلوگیری کند اما دوباره برمی‌خیزد و طلوع می‌کند – مایا آنجلو

متن کوتاه طلوع خورشید

غروب خورشید، بوسه‌ی خورشید بر پیشانی شب است – کریستال وودز

متن کوتاه طلوع خورشید

غروب فقط یک توهم است زیرا خورشید یا بالای افق است یا زیر آن. و این بدان معناست که شب و روز به گونه‌ای به هم متصل شده‌اند که یکی بدون دیگری وجود ندارد اما در عین حال نمی‌توانند همزمان وجود داشته باشند – نیکلاس اسپارکس

متن کوتاه طلوع خورشید

او به یاد دیدن غروب از همان نقطه افتاد. نه خیلی وقت پیش، فقط یک عمر – شارون کی پنمان

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

من نمی‌توانم غروب خورشید را به تو بدهم اما قطعاً می‌توانم شب را از آن تو کنم – ارین مک‌کارتی

متن کوتاه برای غروب خورشید

هر روز طلوع و غروب خورشید وجود دارد، دیدن بسیاری زا ان‌ها را از دست ندهید – جو والتون

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

اولین ضربه عشق مانند غروب آفتاب دارای رنگ درخشنده‌ای است؛ نارنجی، صورتی و بنفش – جی کی رولینگ

شعر کوتاه طلوع خورشید

حتی زیباترین روزها هم غروب می‌کنند – ناشناس

جملات کوتاه غروب خورشید

طبیعت، نقاشی برای ماست، روز به روز، تصاویری از زیبایی بی‌انتهاست اگر چشم دیدن آن‌ها را داشته باشیم – جان راسکین

جملات کوتاه غروب خورشید

تماشا کردن غروب و رویاپردازی نکردن تقریباً غیرممکن است – برن ویلیامز

متن کوتاه طلوع خورشید

عجیب‌ترین چیز در مورد غروب خورشید این است که ما در واقع نمی‌خواهیم خورشید غروب کند. دلمان می‌خواهد که دقیقاً در افق بماند، نه پایین‌تر، نه بالاتر، تنها در افق – مهمت مراد ادین

متن کوتاه از غروب خورشید

از زیبایی بوسه‌ی طبیعت بر پیشانی شب لذت ببر – شارون رن

متن کوتاه از غروب خورشید

غروب آفتاب کالای کمیابی نیست که هر شب می‌آید و می‌رود، بنابراین من شما را با غروب آفتاب مقایسه نمی‌کنم زیرا تنها  یک بار به زندگی می‌آیید – دنیل کوک

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

غروب خورشید، اثباتی است که هر اتفاقی بیفتد، هر روز به زیبایی به پایان می‌رسد – کریستن باتلر

متن کوتاه از غروب خورشید

هرگز در زمان غروب، وقت خود را صرف انجام کارهای مهم هدر ندهید در حالی که باید نظاره‌گر این زیبایی محض باشید – جویبل سی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

ابرها وارد زندگی من می‌شوند، دیگر نه برای حمل باران یا طوفان بلکه برای افزودن رنگ به آسمان غروب خورشید – رابیندرانات تاگور

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

زمانی که جهان به سرعت در حال حرکت است و خود را در هرج و مرج گم می‌کنید، خود را به تک تک رنگ‌های غروب خورشید معرفی کنید – کریستین آن مارتین

متن کوتاه از غروب خورشید

غروب خورشید آنچنان زیباست که به نظر می‌رسد انگار از طریق دروازه‌های بهشت نگاه می‌کنیم – جان لوباک

متن کوتاه طلوع خورشید

من فکر می‌کنم که طلوع خورشید برای من نادرتر است اما برای من، غروب بهترین زمان از روز است – جون فورمن

متن کوتاه غروب خورشید

یک غروب زیبا، پاداشی برای بقای روز بعدی است. تا حد امکان از آن لذت ببرید – ناشناس

متن کوتاه طلوع خورشید

آسمان، سایه‌ی نارنجی رنگ طی طلوع و غروب آفتاب به خود می‌گیرد. رنگی که به شما امید طلوع دوباره‌ی خورشید را می‌دهد – رام چاران

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

غروب خورشید، روش زندگی برای گفتن این جمله است: آفرین، یک روز دیگر زنده ماندی و اکنون می‌توانی شاهد این اتفاق زیبا باشی – ناشناس

متن کوتاه غروب خورشید

غروب، آسمان را نقاشی می‌کند انگار که فردایی وجود ندارد – آنتونی هینکز

متن کوتاه برای غروب خورشید

اگر بتوانی به غروب نگاه کنی و لبخند بزنی، پس همچنین امید داری – ناشناس

متن کوتاه غروب خورشید

همچنان به بالا نگاه کردن ادامه بده. من از گذشته یاد می‌گیرم، در مورد آینده رویاپردازی می‌کنم و منتظر می‌مانم. هیچ چیزی مانند غروب آفتاب نمی‌تواند روز را به پایان برساند – راشل بوستون

متن کوتاه از غروب خورشید

امیدوارم در زندگیت به اندازه‌ی کافی ابر وجود داشته باشد تا غروب زیبا و باشکوهی را شکل دهند – ناشناس

متن کوتاه طلوع خورشید

آسمان مانند تخم مرغی می‌شکند و به غروب تبدیل می‌شود – پاملا هنسفورد

متن کوتاه طلوع خورشید

اگر در مکان خوبی هستید که می‌توانید طلوع و غروب آفتاب را نظاره‌گر باشید، پس مانند شاهان زندگی می‌کنید – ناتان فیلیپس

متن کوتاه درباره غروب خورشید

امیدوارم هر طلوع آفتاب، وعده‌های بیشتر و هر غروب، آرامش بیشتری را به همراه داشته باشد – عمر سیدیک

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

غروب آفتاب روی آب باید یک زمان آرام و آسان باشد، اما من فکر می‌کنم برخی از مردم نمی‌توانند کمی سکوت را تحمل کنند – کارل هیاسن

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

غروب آفتاب، مانند دوران کودکی، نه تنها به دلیل زیبا بودن بلکه به دلیل گذرا بودن با شگفتی همراه است – ریچارد پل ایوانز

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

آیا رویاپردازی می‌کنید؟ دست از رویاپردازی بردارید. بیا و غروب آفتاب را تماشا کن. این بهتر از هر رویایی است – مهمت مراد ادین

متن کوتاه از غروب خورشید

غروب خورشید همچنان رنگ مورد علاقه‌ی من پس از رنگین‌کمان است – متی استپانک 

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.Sunset is the opening music of the night
غروب آفتاب موسیقی آغازین شب است.

شعر کوتاه طلوع خورشید

.Every sunset brings the promise of a new dawn
هر غروب خورشید نوید طلوع جدیدی را می دهد.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.Sunsets are proof that no matter what happens, every day can end beautifully
غروب خورشید ثابت می کند که هر اتفاقی بیفتد ، هر روز می تواند به زیبایی پایان یابد.

متن کوتاه طلوع خورشید

.A sunset is the sun’s fiery kiss to the night
غروب ، بوسه آتشین خورشید به شب است.

متن کوتاه غروب خورشید

Never waste any amount of time doing anything important when there is a sunset outside that you should be sitting under
هرگز غروب آفتاب در خارج از منزل که باید زیر آن بنشینید، هیچ وقت را برای انجام کارهای مهم هدر ندهید.

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

?Why is sunset more colorful than sunrise
.It’s an irony of life saying: ‘sometimes, good things happen in goodbyes
چرا غروب آفتاب رنگی تر از طلوع خورشید است؟
این یک کنایه از زندگی است که می گوید: “گاهی اوقات ، اتفاقات خوب در خداحافظی رخ می دهد.”

متن کوتاه برای غروب خورشید

.Even the most beautiful days eventually have their sunsets
حتی زیباترین روزها غروب آفتاب خود را دارند.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

.I just need you and some sunsets
من فقط به تو و غروب آفتاب نیاز دارم.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.The strange thing about the sunset is that we actually don’t want the sun to set
.We want it to stay right on the horizon – not below it, not above it – just right on it
نکته عجیب غروب این است که ما در واقع نمی خواهیم غروب کند.
ما می خواهیم که آن درست در افق باقی بماند – نه در زیر آن ، نه در بالای آن – درست روی آن.

شعر کوتاه طلوع خورشید

Sunset is so marvelous that even the sun itself watches it every day in the reflections of the infinite oceans
غروب خورشید آنقدر شگفت انگیز است که حتی خود خورشید نیز هر روز در انعکاس اقیانوس های بیکران آن را تماشا می کند.

جملات کوتاه غروب خورشید

Sunset is a wonderful opportunity for us to appreciate all the great things the sun gives us
غروب آفتاب فرصتی شگفت انگیز برای ماست تا از همه چیزهای بزرگی که خورشید به ما می دهد قدردانی کنیم.

جملات کوتاه غروب خورشید

.Watching sunset makes you feel stronger
تماشای غروب باعث می شود احساس قوی تری داشته باشید.

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

.The only kind of sunsets that I don’t like are the ones that I missed
تنها نوع غروب آفتابی که من دوست ندارم آنهایی است که من از دست داده ام.

متن کوتاه طلوع خورشید

.To watch a sunset is to connect with the Divine
تماشای غروب خورشید به معنای ارتباط با الهی است.

متن کوتاه طلوع خورشید

.Every sunset is also a sunrise. It all depends on where you stand
هر غروب خورشید به معنای طلوع آفتاب است. همه چیز بستگی به موقعیت شما دارد.

متن کوتاه از غروب خورشید

The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset – the color that gives you hope that the sun will set only to rise again
آسمان در طلوع و غروب آفتاب رنگ نارنجی به خود می گیرد – رنگی که به شما این امید را می دهد که خورشید فقط برای طلوع دوباره غروب می کند.

متن کوتاه طلوع خورشید

.The more clouds you have in your sky, the more colorful sunset it will be
هرچه ابرهای بیشتری در آسمان خود داشته باشید ، غروب خورشید رنگی تر خواهد بود.

متن کوتاه برای غروب خورشید

.Sunsets are just little glimpses of the golden streets of heaven
غروب آفتاب تنها نمای کوچکی از خیابان های طلایی بهشت است.

شعر کوتاه طلوع خورشید

.Every sunset is a journey, a journey to remember the memories of the past
هر غروب یک سفر است ، سفری برای به خاطر سپردن خاطرات گذشته.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.Sometimes, the sunset is so beautiful that I think it might be the very last one
گاهی غروب خورشید آنقدر زیباست که فکر می کنم شاید آخرین غروب باشد.

متن کوتاه از غروب خورشید

.It seems there is more interest in sunsets than sunrises
.Perhaps because innately, we fear the dark
به نظر می رسد علاقه بیشتری به غروب خورشید نسبت به طلوع خورشید وجود دارد.
شاید به این دلیل است که ذاتاً از تاریکی می ترسیم.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.Sunsets are proof that endings can often be beautiful too
غروب خورشید ثابت می کند که اغلب پایان ها نیز می توانند زیبا باشند.

جملات کوتاه غروب خورشید

.The sun ignites the clouds below it as if they, and the water, itself, were on fire
خورشید ابرهای زیر آن را طوری شعله ور می کند که گویی آنها و خود آب در آتش است.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.Whenever you want to see me, always look at the sunset; I will be there
هر زمان که می خواهید مرا ببینید ، همیشه به غروب آفتاب نگاه کنید. آنجا خواهم بود.

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

.There is nothing like a beautiful sunset to end a healthy day
هیچ چیزی مانند غروب زیبا برای پایان یک روز سالم وجود ندارد.

متن کوتاه از غروب خورشید

.If you can look at the sunset and smile, then you still have hope
اگر می توانید به غروب خورشید نگاه کنید و لبخند بزنید، یعنی هنوز امید دارید.

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

کپشن صبح بخیر دوستان برای اینستاگرامصبحی دیگر از راه رسیده
و طبیعت آواز زندگی و طراوت از سر گرفته
به امید آن که زندگی تان همیشه بهاری
و دل تان گرم به ایمان پروردگار باشد
صبح تان بخیر دوستان عزیزم!

متن کوتاه درباره غروب خورشید

هر صبح نوید سر آغازی نو می دهد
به زمین و زمان … به تو و من … به دنیا و کائنات
با امید آغازی زیبا و سراسر عشق
صبح تان پر نور و به شادی

متن کوتاه برای غروب خورشید

ما هر صبح متولد می شویم
و هر روز این تولد را جشن می گیریم
به امید آن که جشن میلادتان در این صبح با شکوه
سراسر عشق و شادمانی باشد
صبح تان پرتقالی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

صبح آمده
و برگ دیگری از عمر تو ورق خورده
ای کاش برگ جدید زندگی ات با موفقیت و شادی رنگ شود
صبحت بخیر دوست گلم!

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

کپشن صبح بخیر عزیزاندوستان و یاران همراه!
در این صبح زیبا
شما را به آغوش گرم پروردگار می سپارم
تا هر آن چه زیباست برای تان رقم بزند
به امید بهترین ها … صبح تان شاد

متن کوتاه طلوع خورشید

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک
فرصت تازه است
برخیز و در این فرصت تازه
زندگی را زندگی کن
تغییر مثبتی ایجاد کن
و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر
صبح بخیر بهترین دوست دنیا

متن کوتاه درباره غروب خورشید

رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود
و لبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین صبح همراه ست
آغوش تنفس را بگشاییم
چشم های جان را بکار گیریم
و آهنگ آرامش را بنوازیم
سلام صبحتون بخیر و پر از شادی

متن کوتاه درمورد طلوع خورشید

طلوع خورشید
عشق و امیدی به وسعت یک روز به همراه می آورد
و من در این طلوع زیبا
ایمان دارم تقدیر امروزتان
به دست مقدر کننده مهربان
به بهترین شکل رقم خورده است
صبحتان بخیر دوستان گرامی

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

زندگی کوتاه است
و هر ثانیه آن بسیار با ارزش
هر صبح زیباست
و این نگرش ماست که آن را خوب یا بد می کند
به زیبایی صبح لبخند بزنید و از کوتاهی زندگی نهایت استفاده را ببرید
صبحتون بخیر

متن کوتاه برای غروب خورشید

طلوع تویی
صبح تویی
آفتاب کن در وجودم
صبحگاهم بهشتی است با صبح بخیر هایت…

متن کوتاه طلوع خورشید

هیچ شبی پایان زندگی نیستاز ورای هر شب دوباره خورشید طلوع می کند و بشارت صبحی دیگر می دهداین یعنی امید هرگز نمی میرد.

متن کوتاه درباره غروب خورشید

طلوع تویی،
صبح تویی،
آفتاب کن در وجودم …
صبحگاهم بهشتی است
با صبح بخیر هایت …

جملات کوتاه غروب خورشید

پشت کامیون نوشته بود: غروب پدر، طلوع حسرت‌ها است.
قشنگ یکی دو تن به بار کامیون اضافه شده بود.

متن کوتاه غروب خورشید

تو برایمهمچون آفتاب دل انگیزِ یک صبح برفى میمانى،همانقدر دلچسب بر جانم…

متن کوتاه برای غروب خورشید

مهربان كه باشی
خورشید از سمت قلب تو
طلوع خواهد کرد.
و صبح
مگر چیست ؟
جز لبخند مهربانت…

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

زودتر از گنجشک ها
و نارون ها بیدار می شوم
تا با لمس تنت
اولین نظاره گر طلوع خورشید چشمانت باشم
هر روز من با گرمی نفس های تو زیباست

جملات کوتاه غروب خورشید

هر صبح
با طلوع چشمانت
جرعه جرعه
نگاه مست تو را
چون چای قندپهلو
سر میکشم…

متن کوتاه غروب خورشید

به آفتاب بگویید
کمی زودتر طلوع کند
پوستم را شسته ام
پهن کرده ام روی بند
می خواهم برای عشقی تازه آماده شوم…

جملات کوتاه غروب خورشید

هنگامی که مُردم
تکه یخی بر روی خاکم بگذارید
هر روزه بعد از طلوع آفتاب
تا با آب شدنش روی خاکم
گمان کنم
کسی که من به یادش بودم
به یادم گریه می کندهر صبح
همه چیز می تواند از نو شروع شود
آفتاب تنها به این دلیل
طلوع می کند

شعر کوتاه برای طلوع خورشید

آفتاب را
پشت دروازه ی شب
منتظر نشانده ام
و طلوع را
به دیداری عاشقانه دعوت کرده ام

متن کوتاه از غروب خورشید

گفتم که نور چشمه خورشید از کجاست
گفت از طلوع طلعت عاشق گداز من

شعر کوتاه طلوع خورشید

صبح خواهد شد
و به این کاسه آب
آسمان هجرت خواهد کردزودتر از گنجشک ها
و نارون ها بیدار می شوم
تا با لمس تنت
اولین نظاره گر طلوع خورشید چشمانت باشم
هر روز من با گرمی نفس های تو زیباست

متن کوتاه غروب خورشید

ز مشرقِ سرِ کو
آفتاب طلعت تــو
اگر طلوع کند طالعمـ همایون ست

متن کوتاه درباره غروب خورشید

تو آفتابیهر صبحمی تابی بر پنجره ی خیالمو نور می پاشیروی سایه یِ تنهایی ام …امروز راعاشقانه بتاب رؤیای من!…

متن کوتاه برای غروب خورشید

دوستت دارم همان گونه که شب، ماه رادوستت دارم همان گونه که صبح، آفتاب رادوستت دارم مثل ملاقات پنهانی مادر، از لای دردوستت دارم مثل حبس من با تو تا ابددر یک اتاق دربسته حتی بی پنجره!تنها من و تو این چنین دوستت دارم تو را…

متن کوتاه برای غروب خورشید

سلامچشمانت را باز کن،میخواهم،اول صبح به جای آفتابقرص ماهت را تماشا کنم !و صبحم را،با یک فنجان عشق داغ آغاز کنم !

متن کوتاه زیبا غروب خورشید

تو برایمهمچون آفتاب دل انگیزِ یک صبح برفى میمانى،همانقدر دلچسب بر جانم…

جملات کوتاه غروب خورشید

چشمانت آفتاب سرخ عشق است؛و من هم آفتابگردانی…که میگردم با هر تابشِ رخِ نگاهت..

متن کوتاه طلوع خورشید

دنیا که به پایان رسیدرؤیاهادنیایی دیگر خواهند ساختو خنده ی توجای آفتاب را خواهد گرفت…شعر از رسول یونان

متن کوتاه طلوع خورشید

و یاد روشن توآفتاب است مراو عشق چیستبه جز روشنای یاد کسی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *