متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن های کوتاه درمورد موفقیت انگلیسی با ترجمه | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من به هرچي ك بخوام میرسم . . ❥⇡↯『』⇡↯❥

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁 # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:] # انگیزشی # حقیقت # درسی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قوی تر از دیروز باش!🍃 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

این زندگیہ ، نہ بهشت…💜💫
پس لازم نیست بےنقص باشے :)🌿
-جونگ‌ڪوڪ 🐰💕 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

با موفقیت بُکُشِشون
و با یه لَبخند دفنشون کُن 😎👎 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ” # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیر رو میدونن…

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

چیزای‌ قشنگ‌ هیچوقت‌ دنبال‌ خودنمایی‌ نیستن! # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت
# ترکی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ « آدم خوبهِ، زندگیِ خودت باش …» # انگیزشی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌🏻🌱 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

[بہ هر روزت این شانس رو بدہ ڪہ☀️
زیباترین روز زندگیت باشہ💛] # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

⦇خـودت‌رو‌دو‌سـت‌داشتہ‌باش…!🙆🏻‍♀💜⦈ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
# انتقام # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

چشمهات رو از رو هدف بر ندار(•‿•) # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند. # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ڪیفیت افڪارت، ڪیفیت زندگیتو رقم ميزنه. # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

روزای خوب میان،، چون تو لیاقتشو‌ داری… # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

. خُودت باش چون کسی بهتر از تو نیست…
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به خودت اجازه نده
كه فراموش كنی
كه چقدر با ارزشے!💎

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I never lose. I  win or I  learn
من هرگز نمی‌بازم، یا برنده می‌شوم یا یاد می‌گیرم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Be a good person. But don’t waste time trying to prove it
آدم خوبی باشید، اما وقت خود را برای اثبات آن تلف نکنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Risking is better than regretting
ریسک کردن بهتر از حسرت خوردن است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
(Confucius)
تا زمانی که متوقف نشوید، مهم نیست که چقدر آهسته می‌روید. (کنفوسیوس)

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Decide. Commit. Succeed
تصمیم بگیرید. متعهد باشید. موفقیت را در آغوش بگیرید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Rome was not built in one day
رم در یک روز ساخته نشده است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.You only fail when you stop trying
فقط هنگامی که تلاش خود را متوقف کنید، شکست می‌خورید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Success is a. long road
موفقیت یک جاده طولانی است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Practice like you’ve never wonتمرین کنید درست همانند زمانیکه شما هیچ وقت برنده نشده­اید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My courage is stronger than my fearشجاعت من قوی­تر از ترس من است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Take control of your own lifeکنترل زندگی خود را به دست بگیرید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The secret of getting ahead is getting startedرمز پیشی گرفتن از دیگران اینست که شروع کنید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Your speed doesn’t matter, forward is forwardسرعت شما مهم نیست، صرفا روبه جلو باشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t ever let anyone dull your sparkleهرگز اجازه ندهید درخشش شما نادیده گرفته شود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Have a cup of positive teaیک فنجان چای پر از اندیشه های مثبت داشته باشید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Believe you can and you’re halfway thereباور کنید شما می­توانید، شما در نیمه راه قرار دارید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Why not take a selfie when you are feeling good and fresh todayروزی که احساس خوب و طراوت داری چرا از خودت سلفی نمی­گیری

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m not old, I’m youthfully challengedمن پیر نیستم، من جوانی را به چالش کشیده­ام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m not lazy, just relaxedمن تنبل نیستم، صرفا آرام هستم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A true friend is the greatest of all blessingsبزرگترین نعمت داشتن یک دوست واقعی است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life was meant for good friends and great adventuresداشتن دوستان خوب و ماجرا­های عالی، مفهوم زندگیست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Travelling with best bunch of crazy peopleمسافرت با گروهی از بهترین افراد دیوانه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is like a mirror, we get the best results when we smileزندگی همانند یک آینه است، زمانی که لبخند می­زنیم بهترین نتیجه بدست می­آید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The smallest change can make the biggest differenceکوچکترین تغییر می­تواند باعث بزرگترین تفاوت شود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I am Beautiful just the way God made meمن زیبا هستم چون خداوند خالق من است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Be your own kind of beautifulنوع خاصی از زیبایی را دنبال کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“I am more than what you seeمن بیش از آنچه هستم که تو می­بینی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A girl can never have enough jewelryجواهرات یک دختر هیچ وقت کافی نیست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m nicer when I like my outfitزمانی که من لباسم را دوست دارم؛ بهترم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is too short to wear boring clothesزندگی برای پوشیدن لباسهای کسل کننده بسیار کوتاه است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Happily dressed in blackشادترین رنگ لباس مشکی است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Money can’t buy happiness, but it can buy makeupپول شادی نمیاره، ولی میتونم باهاش وسایل آرایش بخرم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A smile is the best makeup a girl can wearیک لبخند می­تواند بهترین آرایش برای یک دختر باشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

God is really creative, I mean..Just look at meبه راستی خداوند خلاق است، منظورم از ذکر این جمله این بود که صرفا به من نگاه کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Please put my selfie above trees because I am the starلطفا از من بر روی درخت عکس سلفی بگیر، چون من ستاره هستم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

No job is complete until the selfie is postedکارکامل نخواهد شد؛ تا زمانیکه عکس سلفی خود را منتشر نمایید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I may be bad, but I’m perfectly good at it.شاید من بد باشم، اما در موضوعی خاص بسیار خوب هستم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t be ashamed of who you are. That’s your parents’ job.از اینکه شما چه کسی هستید، شرمنده نشوید، شما شاهکار والدین­تان هستید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Mirror, on the wall, you’re not playing fair at all!آینه روی دیوار نشان می­دهد شما همیشه منصفانه عمل نمی­کنید !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Judge me when you are perfectمن را زمانی قضاوت کنید که خود کامل هستید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The best thing I ever did was believe in me.بهترین کاری که همیشه انجام داده­ام؛ کاری است که به من اعتقاد داشت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes life can surprise you with a happy coincidenceگاهی اوقات زندگی می­تواند شما را با یک رویداد شاد، شگفت زده نماید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Truth is, I’m crazy for you. And everyone can see that but you.حقیقت این است که من دیوانه شما هستم و همگان بغیر شما این موضوع را مشاهده می­کنند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I know I’m lucky that I’m so cute.من می­دانم که خوش شانس هستم چرا که من زیبا هستم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes, someone comes into your life so unexpectedly, takes your heart by surprise, and changes your life forever.گاهی اوقات کسی به طور غیر منتظره وارد زندگی شما می­شود و قلب شما را با تعجب تسخیر می­کند و زندگی شما را برای همیشه تغییر می­ده

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

She’s the exclamation mark in the happiest sentence that I could ever possibly write.آن دختر علامت تعجب در شادترین جمله است که من توانایی نوشتن آنرا دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Fall in love with somebody who will never let you go to sleep wondering if you still matterاگر کسی را دوست داشته باشید، چنانچه هنوز هم برای شما مهم باشد. او شما را در حسرت خواب خواهد گذاشت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Clear your mind of can’t.پاک کردن ذهن شما امکان پذیر نیست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Darling, you are a work of art.عزیزم شما یک اثر هنری هستید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Aspire to inspire before you expire.آرزو می­کنم قبل از منقضی شدن، الهام بخش باشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The older you get, the better you get. Unless you’re a banana.هرچه پیرتر می­شوید بهتر می­شوید؛ مگر اینکه مانند موز باشید که با بیشتر ماندن خراب می­شود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Birthday: A day to celebrate that you haven’t died in the last year.تولد: روزی برای جشن گرفتن است به این دلیل که شما سال قبل نمرده­اید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Feeling like a boss, and staring at the stars, it doesn’t matter the cost, ’cause everybody wants to be famous.احساس، مانند یک رئیس است که به ستاره­ها خیره شده است. هزینه آن مهم نیست؛ زیرا همه دوست دارند معروف شوند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’ll stop wearing black when they make a darker color.من زمانیکه رنگ تیره تر را برای نقاشی درست می­کنم، لباس مشکی نمی­پوشم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to youتو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Never ignore the one who loves you for the one you likeهیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friendsیه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Your love travels through my heart.عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

obody cares about your story until you win.هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best timeاگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes youبعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You smile when you are happy.i smile when i see you happyتو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to blockهیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Behind my smile, there’s a story would you never understand.پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Time is precious make sure you spend it with the right peopleزمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive giftsعشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes you have to leave not for ego but for self respectبعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.Love all trust few. Not everything is real and not everyone is trueبه همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you tryغمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Never give up on anybody. Miracles happen every day.هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your handsمسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are boredهرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهدTo the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliestکسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hugمهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heartشاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is lifeخاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I don’t need luck if I have loveاگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

In sickness and in healthدر بیماری و در سلامتی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love doesn’t come with terms and conditionsعشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I promise to create our story, your favorite love storyمن قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at onceعشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I let you in my world, then you became itمن تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You are my dream come trueتو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You+Me=Happiness foreverتو + من = خوشبختی برای همیشه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My world is a happier place because of youدنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose youوقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without loveیک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Relationships are perfectly tied to the strings of loveروابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I trust you just because I love youمن به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the worldتو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Your voice is my favorite soundصدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I could stare at you foreverمن می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Hold my hand and I will go anywhere with youدستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss youمن فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I didn’t choose you, my heart didمن نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Some hearts understand each other, even in silenceبعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You and I connect like bluetoothمن و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighterیکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love is always patient and kindعشق همیشه صبور و مهربان است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Our time together is just never quite enoughزمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I like ME a little bit more when I’m with YOUوقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My heart understands youقلب من تو را می فهمد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When I’m with you, time stands stillوقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Being in love is the most beautiful thing everعاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwardsما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The kites always rise with adverse windsبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personalityروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The trouble is you think you have time.-Buddhaمشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is short
appreciate each day like it was your lastزندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live for ourselves not for showing that to othersبراي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Be the change you wish to see in the world.تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live for yourself.برای خودت زندگی کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

In real love you want the other person’s good.In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A distant tour begins with one step…سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded awayعزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

So it goes.-Kurt Vonnegutزندگی می‌گذرد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You’re nothing short of my everything.تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Prove yourself
to yourself
not othersخودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزماگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهدتو اصلا عاشق نیستی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is a one time offer, use it well.زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners changeخیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise againاهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Keep your head up
you day is comingسرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Try and fail, but never fail to try.-Jared Letoسعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mendیه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sun lights up the daytime
And moon lights up the nightنور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….می میرم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.There are things that are so serious that you can only joke about themچیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I love all the starsin the sky,but they are nothingcompared to the onesin your eyes!Love U!تمام ستاره های اسمان را دوست دارماما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچندتو را دوست دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

if you can’t be kind, be quietاگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your headچقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.-Lou Holtzزندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I don’t want a perfect life.
I want a happy lifeمن یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.-Buddhaدر گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Desire makes the impossible, possibleخواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾuتو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜکوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The Future Belongs To The Competent. Get Good, Get Better, Be The Best
آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.I followed a diet but it didn’t follow me back, so I unfollowed it
من رژیم خود را دنبال کردم، اما اون منو دنبال نکرد، بنابراین من آن را کنار گذاشتم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Dear sleep: thanks for trying, but you can’t beat surfing the net
خواب عزیز: از تلاش شما متشکرم، اما نمی‌توانی گشت و گذار در شبکه را محروم کنی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیز‌هایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند: ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.No matter what you are experiencing, fear not! You cannot lose because God knows what you need and help is already on the wayمهم نیست چه چیز‌هایی را تجربه می‌کنی، نترس! تو شکست‌ نخواهی خورد، چون خدا می‌داند که به چه چیزی نیاز داری و کمک در راه است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.You simply cannot do epic things with boring people
شما نمی‌توانید کار‌های بزرگ را با افراد کسل کننده، به سادگی انجام دهید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I. thought I was the only one
دوستی در آن لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: چی! تو هم؟ فکر کردم من تنها هستم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.No friendship is an accident
هیچ دوستی‌ای تصادفی نیست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شاه کلید عشق ، تسلیم است
Just key of love is deference.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.True friendship is never serene. My best friend is the one who brings out the best in me
دوستی واقعی هرگز بی سر و صدا نیست، بهترین دوست من کسی است که بهترین‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul
بزرگترین نکته در مورد دوستان جدید این است که آن‌ها انرژی جدیدی را به روح شما می‌رسانند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Entrepreneur and Business Instagram Captions”.Push yourself, no one else is going to do it for you
برای هر کاری خودتان را تحت فشار قرار دهید؛ چراکه هیچ کس دیگری این کار را برای شما انجام نخواهد داد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Do not give up because it got hard
فقط به این دلیل که سخت شد، رهایش نکن !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You’ll eventually reach to a point in your life, where you start to realise your own worth and you find that you won’t take shit from anyone anymore, because you are strong enough to know that you straight-up deserve betterبالاخره به نقطه‌ای در زندگیت میرسی که به ارزش خودت پی‌ می‌بری و‌ میفهمی‌ که‌ دیگر چیزی از کسی‌نخواهی، چون به قدر کافی قوی هستی‌ که بدانی سزاوار بهترین‌ هستی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

نشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن میزان انرژی….. آیه یأس خواندن…. اشکال در خواب شبانه
The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

!If it would be easy, everybody would do it
اگر آسان بود، هر کسی آن را انجام می‌داد!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Waking up early is so important, it gives you the opportunity to get ahead of everyone else
سحر خیر بودن خیلی مهم است، به شما این فرصت را می‌دهد که از دیگران پیش‌تر باشید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Escape the Ordinary
از بند عادت‌ها، رها شوید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Stay positive. Attitude is everything
مثبت بمان؛ نگرش، همه چیز است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore
انسان نمی‌تواند اقیانوس‌های جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.The world is changed by your example, not your opinion
دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Never be afraid of what you are going for
هرگز از آنچه می‌خواهید نترسید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be
اگر همیشه سعی می‌کنید طبیعی باشید، هرگز نخواهید فهمید که چقدر شگفت انگیز هستید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Life is short. Do stuff that matters
زندگی کوتاه است. کار‌هایی را انجام دهید که مهم هستند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey
نگرانی در مورد دست انداز‌های جاده را کنار بگذارید و از سفر لذت ببرید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.I feel like making dreams come true
احساس می‌کنم رویا‌ها به حقیقت می‌پیوندند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Tomorrow will never come. Do It Now
فردا هرگز نخواهد آمد. همین حالا انجامش بده.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.I love you more than yesterday and less than tomorrow
دوستت دارم، بیشتر از دیروز و کمتر از فردا.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.There is only one happiness in this life, to love and be loved
تنها یک خوشبختی در این زندگی وجود دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Friends are the most important ingredients to the recipe of life
دوستان مهم‌ترین ترکیبات دستورالعمل زندگی هستند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.The greatest medicine is a. true friend
بزرگترین دارو دوست واقعی است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن انگلیسی جدید/ متن های کوتاه انگلیسی خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

از هر لَحظه لذت ببر..

          # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیر رو میدونن…

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام


تلاش نكن واسِ داشتنِ كسي ك همه داشتنش..!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‹ دیروز را رها کن ، از اهالی امروز باشˇ◡ˇ🌼 ›
“صبح بخیر”🌝🌷
# صبح بخیر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I was born to shine
من برای درخشش متولد شدم

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

[بہ هر روزت این شانس رو بدہ ڪہ☀️
زیباترین روز زندگیت باشہ💛] # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هيچوقت‌‌هيچ‌چيز‌از‌هيچكس‌بعيد‌نیست!
‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
# حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آرزو نکن واسش تلاش کنِ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آرامش همیشه زیباست # آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به خودت اجازه نده
كه فراموش كنی
كه چقدر با ارزشے!💎

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی‌ثابت‌ك‍‌رد‌ج‍‌ز‌خ‍‌ودم‌ر‌وهیچکی‌حس‍اب‌نك‍نم! # مغرور # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ” # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

「در سکوت پیروز شو👸🏻
بزار فکر کنن هنوز یه بازنده‌ای😎」
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

«مواظب رفتارتون باشيد
من بيشعورم ميزارمتون كنار میرم»
‌‌‌‌ # لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مٺعهـدم به دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابَد😌♥️
━━━━⪻✿⪼━━━━ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تیتر‌ِتَموم‌ِصَفحات‌ِزِندِگیمے«♡»
‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی در یه صورت قشنگه
اونم با وجودِ “تُو♡”🕊 # دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گاهی‌اوقات‌بایدبدترین‌دردهارو‌بکشی‌تابهترین‌تغییرهارو‌تجربه‌کنی.

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..🔗

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من قهرمان زندگی خودمم‌‌ # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‏از دلتنگ شدن برای کسی که جاتو با یکی دیگه پُر کرده ، دست بردار 🙂 💔

# عشق یک طرفه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌ ❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•💍• # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بعضی‌تجربه‌ها‌قشنگن‌ مثلِ‌‌دوست‌داشتنِ طُ…
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

– متعـهد به “تو” 💍🌸🤍•
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قضاوت نکن تا قضاوت نشی‌‌

# حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

•مُوندِگاره‌ قَلبمـــی.♥️ # دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اینجا نیومدم که متوسط باشم، من اینجام که بهترین باشم # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن انگلیسی ادبی با ترجمه فارسی /متن کوتاه ادبی انگلیسی | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دلـ‌م واسـ‌ه خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت تـ‌نـ‌گـ ..
شـ‌ده دلـ‌بـ‌رم!۰ # ادبی # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

درس میخونم که در اینده موفق بشم:) ◕‿◕ # ادبی # درسی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ ‌
┏━━━✦ ♥️ ✦━━━┓
Be as much as they are for you!
┗━━━✦ ✦━━━┛

همونقدر باش که هستن برات!

‌‌
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

✞︎این نیز بگذرد… .❥︎ # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌ # ادبی # پدر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هرگز بخاطر اینکه
دیگران تو را بپذیرند،
تغییر نکن. # ادبی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آزاد باش،واقعی باش،خودت باش….:) # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.
# ادبی # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

همه ميتونن كثيفى هاى وجود ديگران رو ببينن. تو اونى باش كه طلاى وجودشون رو پيدا ميكنی # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آدمای صاف و ساده احمق نیستند ، اونا فقط
فکر میکنند که همه آدما خوش قلبن . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

چِشمات قَشنگتَرین سیاهيِ سَرنوشتمهـ!
‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

♡ ♡ خوـבت باش
مگـہ خاص بوـבن چشه؟ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # انگیزشی # ادبی # لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مومن شدم وقتی گفتن چشمانت کار خداست…
# دوستت دارم # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌مَن ازهمهِ دنیــــا سیرَم و ‌ ‌میلِ به تـــ♡ــوُ دارم ▵🥺🌸▿
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تـ‌و قـ‌شـ‌نـ‌گ تـ‌ریـ‌ن قـ‌سـ‌مـ‌ت زنـ‌دگـ‌ی مـ‌ن بـ‌ودی!:) # دوستت دارم # ادبی # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

توے دنیاے سیاه و سفیدم تنها چیزے ڪه رنگیه تویے . . # دوستت دارم # ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من روانی چشای خوشکلت‌ شدم‌ ،! # دلتنگی # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

و اُمید از پیله های مُرده هم پروانه می سازد 🦋 # ادبی # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من صبورم…
اما بهتره امتحانش نكنی!🕯️‎‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .
 
# خسته # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

طُ هَماني ك رَگِه خوابِــ
مَرا میداني🖤☁️ # دوستت دارم # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هر زمان میبینمت دوباره از اول عاشقت میشم:)♥️
# ادبی # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« چشآت عقلُ از سرم عجیب پروند♡ » ‌‌ ‌ ‌    ‍ ‌    
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 

صبرت ،برات معجزه‌ها میاره🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# انگیزشی # ادبی # ترکی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🧠 : فراموشش کن. 
🫀: هنوزم درحال چک کردن آخرین بازدیدشه 🙂
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

نمیتونی گذشته‌رو پاک کنی اما میتونی تکرار نکنیش!🌿 # انگیزشی # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

با کسی که می‌خزد، از پروازت نگو…✨ # ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی‌فقط یڪ‌بار‌ به تو داده میشه؛
ازش خوب استفاده ڪن! # انگیزشی # ادبی # شاد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هیچ‌وقت برای زندگی غصه نخور 🙂

زندگی فقط صحنه‌ایِ که ما تو اون نقش‌های زیادی بازی می‌کنیم.

چه مثبت، چه منفی… # ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed.” —Carl Jungملاقات دو شخصیت مانند ارتباط دو ماده شیمیایی می باشد ، اگر هیچ واکنشی نشان ندهند ، هر دو تغییر شکل می دهند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Don’t marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can’t live without.” —James Dobsonبا کسی ازدواج نکن که فکر می کنی می توانی در کنار او زندگی کنی. با کسی ازدواج کن که فکر می کنی بدون او نمی توانی زندگی کنی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.” —Paulo Coelhoعشق فقط یک کلمه می باشد تا اینکه شخصی پیدا شود و معنی آن را به تو نشان دهد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Learning from life is much more beneficial than learning from a bookیاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Youth is counted sweetest by those who are no longer young.-John Greenکسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the bestزندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید است
بدون تکرار
بدون برگشت به عقب
با دقت و به بهترین شکل
زندگی کنید
انتخاب کنید
عمل کنید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Do you know? A fortune that you don’t use, is others wishهیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and growزمانی که زندگی شیرین است شکرگذاری کنید و جشن بگیرید
زمانی که زندگی تلخ است قدردانی کنید و رشد کنید

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

This is your life, and it’s ending one minute at a time.-Chuck Palahniuk, Fight Clubاین زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is like a piano… what you get out of it depends on how you play itزندگی مانند یک پیانو است، این که چه آهنگی از آن به گوش برسد بستگی به آن دارد که چگونه آن را بنوازی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love today WhiteWilliam Allen Whiteاز فردا نمی ترسم چراکه دیروز را دیده ام و امروز را دوست دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life isn’t about getting and having, it’s about giving and beingزندگی درباره گرفتن و داشتن ها نیست بلکه درباره دادن ها و بودن هاست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Forgiving is good…but forgetting is betterبخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Just key of love is deference.شاه کلید عشق ، تسلیم است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Be happy for this moment. This moment is your lifeبرای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Three powers rule the worldHorro, Greed and Stupidityسه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:ترس،حرص و حماقت.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as todayآن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.God didn’t promise that life would be easy
but he did promise to be with you on every step of the way
So, keep going; have a beautiful lifeخداوند قول نداده زندگی ات آسان خواهد بود
اما وعده داده که در هر قدمی که به سمت جلو برمی داری در کنارت باشد
پس به حرکت ادامه بده و زندگی زیبایی داشته باش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Life is a question and how we live it is our answerزندگی یک سوال است و این که چگونه زندگی کنیم پاسخ این سوال!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Life asked with Death: Why people love me and hate you
Death said you are a beautiful lie and I’m painful truthزندگی از مرگ پرسید: چرا همه من را دوست دارند اما از تو متنفرند؟
مرگ پاسخ داد: چون تو یک دروغ زیبا هستی و من یک حقیقت دردناک!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrowزندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like youتنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.A distant tour begins with one stepسفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.You will reap what you plant in your minds farmآن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with itعشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.If you can’t be with your love, try to love who you are withاگر نمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreamsیک عشق عروج است و رسیدن به کمال ، یک عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یک عشق سکوت است و سخن گفتن چشم ،یک عشق خیال است و….خیال است و….خیال

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you don’t know your real price, be ready for affliction.اگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patientجهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

⏆ تا ابد به دوست داشتنت متعهدم. # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو قلب و روح منی🫀🔗
# دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شاه قلبم تویی،هیچ انقلابی
نمیتونه تاج و تختت رو بگیره♡ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودت باش…!
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من‌قبل‌از‌اینکه‌به‌کسی‌بی‌احترامی‌کنم
بهش‌احترام‌گذاشتم.
اینو‌خوب‌یادت‌باشه… # مغرور # سکوت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی‌ثابت‌ك‍‌رد‌ج‍‌ز‌خ‍‌ودم‌ر‌وهیچکی‌حس‍اب‌نك‍نم! # مغرور # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

لبخند بزن
بزار بدونن قوی تر از دیروزی!

  # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))
# مغرور # لاتی # خدا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

این نیز بگذرد… .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من همینم که هستم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨
# شب

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 تـو به مـردم يـاد ميـدی چجـوری بـاهات رفتـار كنـن..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

… دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه… | |
# دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

متن انگلیسی زندگی با ترجمه فارسی /متن کوتاه زندگی انگلیسی | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰 # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼
# زندگی # عشق یک طرفه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨ # زندگی # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛
# انگیزشی # زندگی # سرباز

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁 # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‍سختھ ولے آخرش‌ قشنگع:) # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 زندگی مسابقه نیست از مسیر لذت ببر🍀
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو خیلی خوشبختی اگه رفیقای مدرسه‌ات هنوزم جز رفیقای صمیمیت هستن 💜 # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ ‌دُنیام پُر شُدِه از ارِزو هایِ مَحال 🙂 # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
  # نامردی # زندگی # مغرور # لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

به پشت سرم که نگاه میکنم روزایی رو میبینم که اگر خدا نبود هیچوقت نمیتونستم بگذرونمشون… # خدا # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

کسی باش که هیچ کس فکرشو نمیکرد باشی! # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌ آرزوهاتو تبدیل به واقعیت کن..! # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودت باش
قرار نيست همه دوستت داشته باشن
تو هم قرار نيست اهميت بدى..! # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی‌ثابت‌ك‍‌رد‌ج‍‌ز‌خ‍‌ودم‌ر‌وهیچکی‌حس‍اب‌نك‍نم! # مغرور # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قانون زندگیتو خودت بساز… # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🍀 فقط زنده نباش، زندگی کن:) # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگه می‌خوای قوی باشی، یاد بگیر که از تنها بودن لذت ببری # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من قهرمان زندگی خودمم‌‌ # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خُودسـاختِه اَما قَوی:)! # انگیزشی # لاتی # زندگی # آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

د‌‌ُُِّلََُُِِّܩ بَِّـََُّـ؏ چَُِّیَُِّ خَُِّشهَُِِِّـ؟☻︎ # لاتی # زندگی # بی تفاوت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 

تو اون آرامشی هستی که هر لحظه بیشتر تو وجودم رشد میکنه💕✨
 

  # دوستت دارم # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گذشته‌ات رو نميتونى دوباره بنويسى اما ميتونى يه كاغذ تميز و سفيد بردارى و اينده‌ات رو اونجورى كه ميخواى بنويسى. ✍
# زندگی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی یک دروغ تلخه! # زندگی # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گاهی‌اوقات‌سخت‌می‌گذرد،ولی‌می‌گذرد!🍂 # زندگی # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خیلےچیزا‌دلܩوشڪوندن‌،‌اܩا؏اقل‌ترܩ‌ڪردن..! # نامردی # زندگی # انتقام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

برای من از افتخار حرف نزن؛ اسطوره زندگی من بی تی اسه🌙🥀♥️ # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # آرامش # حقیقت # چینی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی سخته…
اما اگر برای آرزوهات تلاش کنی،زندگی راحت و لذت بخش میشه✨ # انگیزشی # زندگی # ترکی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سُّـڪوت ـدُّنیا رُّ فَّرا مے‌گِرِفت،
اَّگہ هیچڪَّس !×ـدُّروغـ×! نِّمے‌گُّفت 🚧⚡ # زندگی # دروغ

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بزرگترین راز دار زندگیت کیه؟
🫀"قلبت"
بزرگترین تصمیم‌گیرنده‌ی زندگیت کیه؟ 🧠"مغزت"
بزرگترین همراه زندگیت کیه؟
🦿"پاهات"
میخوام بگم 'قهرمان زندگیت خودتی ، به خودت تکیه کن … '💛❤️ # انگیزشی # زندگی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

•بعضي مواقع فكر ميكنم انقدر دارم براي زندگي كردن ميجنگم كه وقتي براي زندگي كردن ندارم🌚☄️ # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

برای خودت زندگی کن # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifahبه مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordanهمیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A tree with strong roots laughs at stormsدرختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhiبه آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

the old man didnot know number of friend.
آدمها را از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Asheاز جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Aliاز تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassisدر تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Kellerبهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The point is you just keep taking it , Because you are to nice to stand up and do something about it.نجابت گاها سبب میشه که فقط تحمل کنی ، بدون اینکه بایستی و جواب بدی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than thatيه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Forgive your enemies, but never forget their names.دشمنانت را همیشه ببخش ، اما اسامیشان را در ذهنت حک کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If size mattered the elephant would be the king of jungleاگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds:cloud::sparkles:جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person.کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد
اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Every storm in your life
Followed by a rainbowهر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life meansHaving you for a lifetimeزندگی یعنی :یک تو برایِ یک عمر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love means you
and you mean the whole world to me.عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you’re in love
you forget the universe
giving every thing you’ve got to catch on her♥
وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری♥

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Love means you
and you mean the whole world to me.عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

One day, all of your dreams will come true, be patient.یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A friend is who knows all about you and still loves you.یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, myhands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میادکه تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrowزندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live in such a way that those who know you but
don’t know God will come to know God because they know youچنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

waite for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOUدر انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it lessبیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

don’t wait until people are dead to give them flowerبرای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگ ترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آن ها بیان کن، وقتی آن ها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند، احساس بهتری خواهی داشت.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Brontëهمیشه از نگاه به این طرف و آن طرف خود داری می کنم و سعی می کنم توجهم به سمت بالا باشد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You miss 100% of the shots you don’t take.
Wayne Gretzkyشما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhiشما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Unbeing dead isn’t being alive.” ~e.e. cummingsاینکه نمردی به این معنی نیست که زنده ای.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Do something wonderful, people may imitate it.” ~Albert Schweitzerیه کار خوب بکن ، شاید مردم ازت تقلید بکنن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do.” ~ Jana Standfieldمن نمی توانم تمام کاهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، اما دنیا به تمام کارهای خوبی که من می توانم انجام بدهم نیاز دارد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Whatever you are, be a good one.” ~Abraham Lincolnهر چی که هستی ، خوب باش!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Some people feel the rain. Others just get wet.” ~Bob Marleyبعضی از مردم بارون رو حس می کنند ، بعضیا فقط خیس میشن!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

All I can be is meمن همینی هستم که هستم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“The things that make me different are the things that make me.” ~A. A. Milneچیزهایی که من رو متفاوت می کنن ، چیزهایی هستند که من رو میسازند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.” ~André Gideخیلی بهتره تا بخاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا بخاطر چیزی که نیستی دوست داشته باشن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Resist much. Obey little.” ~Walt Whitmanبسیار مقاومت کن  و کم اطاعت کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Stop talking. Start walking.” ~L.M. Herouxحرف زدن رو بس کن ، گام برداشتن به سوی جلو رو شروع کن !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Talent is cheap; dedication is expensive. It will cost you your life.” ~Irving Stoneاستعداد خیلی خاص نیست ، اینکه عمرت رو وقف چیزی برای بدست آوردنش کنی ارزش داره.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” ~Buddhaمیشه هزاران شمع رو به کمک یک شمع روشن کرد ، بدون اینکه از عمر اون شمع چیزی کم بشه ، با خوشحال کردن دیگران ، چیزی از خوشحالی تو کم نمیشه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“No act of kindness, however small, is ever wasted” ~Aesopتو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelouوقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“I shut my eyes in order to see.” ~Paul Gauguinمن برای دیدن چشم هایم را می بندم .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” ~Thoreauاون چیزی که نگاه می کنی مهم نیست ، مهم اون چیزیه که می بینی !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbellگنجینه های نهفته ای که تو به دنبالشان می گردی ، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliotتنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه ،  مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ost of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرقشان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon
(also attributed to Emerson and others)به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند ،به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مرد همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوبتان به ذهن خواهند سپرد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failureبرای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Be happy for this moment. This moment is your lifeبرای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifahبه مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohnاگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordanهمیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you
به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt themهدف اصلی ما در زندگی این است که به دیگران کمک کنیم
اگر نمی توانی به آن ها کمک کنی حداقل به آن ها آسیب نرسان

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhiبه آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise
بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Asheاز جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason
یک ضرب المثل آمریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Aliاز تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassisدر تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles
مهم نیست چه پیش آمده، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست… بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

the lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters
آدم تنها خيلي زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود مي گذارد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient
جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Kellerبهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرا دهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به آنها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you keep worrying about your past and your future, when will you enjoy the present
No amount of guilt can change the PAST
And no amount of worrying can change the FUTUREاگر همیشه دلواپس گذشته و آینده ات باشی، پس کی از حال لذت خواهی برد؟
هیچ مقدار گناهی توان تغیر گذشته را ندارد
و هیچ مقدار نگرانی توان تغیر آینده را ندارد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسيار ظريفي است که انساني را ببخشيم، بي آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پايين بياوريم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you want to achieve greatness stop asking for permissionاگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

To live a creative life, we must lose our fear of being wrongبرای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریمIf you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohnاگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disneyتمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی 

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davisمسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get themچیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you do what you always did, you will get what you always gotاگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edisonمن اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. ~Lolly Daskalزندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordanتو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Don’t let yesterday take up too much of today.” -Will Rogersبه دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه – ویل راجرز

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You miss 100% of the shots you don’t take.شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds characterتو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhiشما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.گاندی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emersonبه یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
– امرسون

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brownخیلی از ما در رویاهامون زندگی نمی کنیم چون که در حال زندگی در ترس های زندگی مون هستیم – لس براون

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
A distant tour begins with one step…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reasonیک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود – ادیسون

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave youنکاتی برای موفقیت :
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی که آزارت دادند ببخش .
کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you wantیاد بگیرید در حالی که چیزهایی را که می خواهید دنبال می کنید ، شاد هم باشید ( و از زندگیتان لذت ببرید . )

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobsتنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری – استیو جابز

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sailsما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGERهر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قوی تر کرده اند .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into itزندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Change your thoughts and you change your world. —Norman Vincent Pealeتو میتونی دنیات را تغییر بدی وقتی طرز فکرت را تغییر بدی – نورمن وینسنت پیل

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life foreverگاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Your life does not get better by chance , it goes better by changeزندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . )

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. – Helen Kellerوقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم – هلن کلر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problemمشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت به اون مشکل توئه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss peopleذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeedفقط دو دسته وجود دارند که به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی : اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreamsآینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for youزمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The way is not in the sky . The way is in the heartراه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Be with ones … who build you and your self – esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you downبا کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I find that the harder I work, the more luck I seem to have. ~Thomas Jeffersonمن متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم – توماس جفرسون

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your ownکلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectationsامروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelouوقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی . استیون کینگ

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbellگنجینه های نهفته ای که تو به دنبال شان می گردی، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliotتنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرق شان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindonبه جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failureبرای موفقیت، باید اشتیاق تان به آن بیشتر از ترس تان از شکست باشد.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Forgive your enemies, but never forget their names.دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is short
Appreciate each day like it was your lastزندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are sameمردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standardsاونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t play with me! Because I know I can play better than youبا من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The only thing making you unhappy are your own thoughts.افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Jealousy is just love and hate at the same timeحسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more importantمردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Haters will see you walk on water .it’s beacaus you can’t swimکسانی که ازت متنفرن
حتی اگه ببینن روی آب راه میری
میگن چون شنا کردن بلد نیستی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other
-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Follow your heart but don’t be stupidاز قلبت پیروی کن اما احمق نباش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my headمیتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel betterاگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My door is always open to you, so feel free to leaveدر من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heartکاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I tried being like you, my personality didn’t like itمن سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

What is the sixth and the bottom of the abdomen?
Blonde and cheerful and pretty?
You see her calm or not!
سیکس پک و ته ریش چیه ؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل ؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

We live in the era of smart phones and stupid peopleما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

That’s Life…
Feel it, Live it & Enjoy it
زندگی این است ..
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You’re not an option, You’re my priority..
تو یه انتخاب نیستی، تو اولویت منی..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضی حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Sometimes
the strongest people in the morning
are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Some people look for faults in others like there was a reward for it
بعضیا یه جورى دنبال ایرادات دیگران می گردن انگار براش جایزه میدن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

If you want to be strong
learn to enjoy being alone
اگه میخواى قوى باشى
یاد بگیر از تنهاییت لذت ببری

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

I’m single because I am saving myself for someone who deserve me
من‌ تنهام چون خودمو واسه کسی نگه داشتم که لایق من

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من همینم که هستم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ای فلک تا کی کلک….

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

❤♾I need you for life

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

 بچه بازیست مگر عشق جگر می خواهد

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بعضی وقتا تنها چیزی که نیاز داری کسیه که بتونه بخندونتت 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

تنهایی یعنی دلت گرفته باشه همین الان یهویی اما کسی نباشه آرومت کنه 🙂

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

مهربون باش اما ضعیف نباش …
# موسیقی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! » # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨ # زندگی # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..! # لاشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..! # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

– تنهایی خیلی با ارزشه…! # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★ # لاشی # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

آدم های مهربون ‌احمق نیستن،
اينو هیچ وقت یادت نره!
 
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای بیو اینستاگرام

هَر‌آدَمی‌با‌ڪاراش‌لیاقَتِشو‌فَریاد‌میزَنِه!! # حقیقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *