متن چالش اینستا

متن چالش اینستا

80 استوری کوتاه غمگین برای اینستاگرام و .. (گلچین) | تاو بیو

متن چالش های خنده دار اینستا

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن چالش اینستا

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن چالش جدید اینستا

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن چالش اینستا

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن چالش اینستا

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن چالش های خنده دار اینستا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن چالش اینستا

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن چالش جدید اینستا

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن چالش اینستا

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن چالش های خنده دار اینستا

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن چالش جدید اینستا

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن چالش اینستا

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن چالش اینستاگرام

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن چالش جدید اینستا

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن چالش اینستا

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن چالش جدید اینستا

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن چالش های خنده دار اینستا

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن چالش جدید اینستا

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن چالش اینستا

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

آشفته دلان را هوس خواب نباشد …..
# ادبی

متن چالش اینستا

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"…!!

متن چالش اینستا

خدایا از زندگی که برام ساختی خسته شدم
# زندگی # خسته # خسته

متن چالش اینستا

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن چالش های خنده دار اینستا

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن چالش جدید اینستا

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن چالش جدید اینستا

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن چالش های خنده دار اینستا

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن چالش اینستاگرام

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن چالش اینستا

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤
# دروغ

متن چالش های خنده دار اینستا

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن چالش جدید اینستا

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن چالش اینستاگرام

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن چالش اینستا

خدایا اگه خوشحالم نمیکنی، لااقل ناراحتمم نکن

متن چالش جدید اینستا

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن چالش های خنده دار اینستا

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه😹🖕🏿🚷💸⛓

متن چالش های خنده دار اینستا

این قافله عمر عجب میگذرد …
# ادبی

متن چالش اینستا

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!
# زندگی # دروغ # خودکشی

متن چالش های خنده دار اینستا

“خستم ازینکه من کسی باشم که به یاد میاره"

متن چالش های خنده دار اینستا

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده 🙂
# برف

متن چالش اینستاگرام

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

متن چالش جدید اینستا

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن چالش جدید اینستا

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی که

ارزش کشیدن داشت
# سیگار

متن چالش های خنده دار اینستا

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

متن چالش جدید اینستا

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن چالش اینستا

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

متن چالش جدید اینستا

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما 😉
 

متن چالش جدید اینستا

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

متن چالش اینستا

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه

متن چالش های خنده دار اینستا

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش
# انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن چالش اینستاگرام

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

متن چالش های خنده دار اینستا

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.🙀

متن چالش اینستاگرام

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن چالش جدید اینستا

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن چالش جدید اینستا

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

متن چالش اینستا

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا…🙃💔

متن چالش جدید اینستا

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :")

متن چالش اینستاگرام

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن چالش جدید اینستا

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱
# انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!
# زندگی

متن چالش جدید اینستا

احساسات تَغییر میکننَد،خاطِرات نَه!🖤

متن چالش جدید اینستا

"واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی"

متن چالش جدید اینستا

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱
 

متن چالش اینستاگرام

ازم منتظر سوال نباش من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

یاد تو رفتو یاد من موندو😐

متن چالش اینستاگرام

🎐 مـن به تنـگ آمـده‌ام از همـه چیـز،
بگـذارید، هَـواری بـزنـم!..🌱 .

متن چالش های خنده دار اینستا

🎐 پـریشـان دل، به جـایی
مـن، به جـایی!..🌱

متن چالش جدید اینستا

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن چالش اینستا

‏دانشمنـدا کشف کـردن مصرف دو بــار خاویار در هفته مـیتوانـد اسیب جدی بـه دسـتگاه گوارش بدن وارد کـنهمـا کـه نمـیتونیم بخریماین شایعه رو دسـت بـه دسـت کـنین اونایی کـه پول دارن بخورن کوفتشون شه

متن چالش اینستاگرام

از این طرح هزاران لبخند که هیچی به ما نرسید.حالااگه یه طرح هزاران فحش بذارهمن یه نفری همه رو برنده میشم !

متن چالش اینستا

زنی که سرو صدا داره یعنی دوستت دارهاز زنی که ساکت شده بترسیعنی پایان .

متن چالش جدید اینستا

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر.شخصیت من چیزیه که من هستم،اما برخورد من بستگی داره به اینکه ” تو ” کی باشی…

متن چالش اینستا

طلا باش…تا اگه روزگار آب ات کرد,روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شودسنگ نباش…تا اگر زمانه خرد ات کرد,تیپا خوردهء هر بی سر و پایی بشوی..!!!

متن چالش جدید اینستا

چشم هایم را به بیمارستان می برم.. نمی دانم چه مرگشان شده!هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…!

متن چالش های خنده دار اینستا

رئیس جیست!؟ :فردی که وقتی شما دیر به سر کار می‌روید خیلی زود می‌آیدو زمانی که شما زود به اداره می‌روید یا دیر می‌آید و یا مرخصی است …!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

وقتی‌ عمق یک ارتباط رو نمیتونی‌ تخمین بزنی‌ شیرجه زدن…اصلا کار عاقلانه‌ای نیست!

متن چالش های خنده دار اینستا

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیستغم دل با که توان گفت که دلداری نیسترو مداوای خود کن ای دل از جای دگرکندر این شهر طبیب دل بیماری نیست . . .

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بعضیا تو زندگیت نقش دیوارو بازی میکنننه دوست داری خرابشون کنی ؛ نه میتونی بهشون تکیه بدی … !!!

متن چالش های خنده دار اینستا

‏هیچوقت این کسایی کـه عکساشونو بصورت پازل مـیزارن اینسـتا درک نکـردم داری پسـتارو بــالا پایین مـیکـنی مـیبینی یه نیم رخ اومد لایک مـیکـنی مـیری مـیبینی مچ پا اومد رد مـیشی مـیبینی بعدش یه چشم و ابرو اومد فازت چیه بــابــا پفیوز نیومدیم کله پزی کـه

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

دقت کردین !؟احتمال اینکه جهتی که یو اس بی رو تو بار اول وصل میکنی درست باشه یک در میلیونه !

متن چالش های خنده دار اینستا

نقاش نیستم ، ولی دلم برایت پر می کشد !…دوتا جمله خفن دارم نه حسین پناهی گردن میگیره نه دکتر شریعتیموندم چیکارش بکنم !

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‏از الان دارم بـه اول فروردین سال ۱۴۰۱ فکـر مـیکـنم کـه چقدر قراره بــا تاریخ رنـد ۰۱/۰۱/۰۱ و جمله “این اتفاق هر صد سال یه بــار مـی افته” و چرت و پرتای دیگه زخم بشیم.

متن چالش اینستا

امروز رفتم از دستگاه خودپرداز پول بگیرم مبلغ رو زدم ۵۰۰۰۰ تومان .یه ده هزار تومنی داد! سه تا پنج هزار تومنی داد!پنج تا دو هزار تومن داد! پونزده تا هزاری!یه لحظه دلم واسه دستگاه سوخت،نزدیک بود پولو برگردونم تو دستگاه!طفلی خودشو کشت ۵۰ تومن منو جور کرد!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ما بچه بودیم یه بازی بود به نام :«همه ساکت بودند ناگهان خری گفت» …صد برابر پلی استیشن ۳ لذت داشت !

متن چالش های خنده دار اینستا

‏خانم دکتری کـه اومدم پیشت، بـهت گفتم دو روزه معده م نفخ داره، پاشـدی پنجره رو بــاز کـردیحلالت نمـیکـنم:(((

متن چالش جدید اینستا

خدایامارو ببخش که در کار خیریا “جار” زدیم…یا “جا” زدیم…

متن چالش اینستاگرام

‏کلا بعضیا یه جور از رذایل اخلاقیشون، اپشن مـی سازن، آدم حیران مـی مونه، من حسودم، من حتی یه نیمرو بلد نیسـتم، لوسم، هر چی مـیخوام هـمون بــاید بشه، از فامـیل بیزارم، اینا خاص بودن نیسـتا، نشون مـیده اویزون و بـه درد نخوری.

متن چالش اینستاگرام

‏اگه منو دعوت مـی‌کـنین مهـمونی هـالووین کـه بـه نظرم خیلی خوبـه کـه آدم بـه هر بـهـانه‌ای شاد بــاشه، مهـم نیسـت از چه مناسبتی اسـتفاده مـی‌کـنیم.ولی اگه دعوت نکـنید، آخه تو اصن مـی‌دونی هـالووین چیه بدبخت؟ فقط مـی‌خواید خودتونو بــا کلاس نشون بدین.

متن چالش جدید اینستا

‏من بچگیام انقدر ساده بودم کـه رو بـه آسمون گفتم خدایا جون مـامـانت من امتحانمو قبول شممـامـانم گفت خدا کـه مـادر نـدارهدوبــاره بــا بغض گفتم خدایا تو رو بـه خاک مـادرت قبول شم?

متن چالش اینستاگرام

‏یه ضرب‌المثلی هسـت کـه مـیگه:کسایی کـه کاری رو بلد هسـتن انجامش مـیدن و کسایی کـه کاری رو خوب بلد نیسـتن؛اون کار رو درس مـیدنواسه هـمـینه کسایی کـه زنـدگی کـردن بلدن؛زنـدگی مـیکـننو کسایی کـه زنـدگی کـردن بلد نیسـتن؛دیگران رو نصیحت مـیکـنن کـه چطور زنـدگی کـنین

متن چالش جدید اینستا

‏یکی از دعاهـایی کـه ترکای قدیمـی در حق جوونا مـیکـنن اینه: «ایشتمـیَسن ییَسَن بــالا»؛یعنی امـیدوارم بدون این کـه کار کـنی هـمه چی برات فراهـم بــاشهزیبــاترین دعایی کـه مـیشه در حق کسی کـرد:)))))

متن چالش های خنده دار اینستا

‏بــا توجه بـه مطالعاتم در زمـینه ژنتیک و مشاهدات گسـترده، بـه این نتیجه رسیدم کـه بچه اول بودن ارثیه. بـه این معنی کـه اگه زن و مردی هر دو بچه اول خانواده بــاشن و بچه داشته بــاشن، حتمـا یه بچه‌شون بچه اول از آب درمـیاد.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

مرغ هلنـدی بچه داداشم اومد رو شونم نشسـت ۲ مـین گذشت رید داداشم مـیگه بـهت عادت کـرده دوسـتت داره راسـتم مـیگه هرکی هـم بـه مـا عادت کـرد رید بـهـمون

متن چالش های خنده دار اینستا

رفتم یه مغازه بزرگی، گفتم آقا مـاسـت دارید؟ گفت برو از مغازه روبـه‌رویی بخر.اشک تو چشمم جمع شـد از این معرفت و گفتم چرا؟ چونکـه اون هـم کاسبی کـنه تو این وضعیت؟گفت نه گوسفنـد، چون اینجا تعویض روغنیه.

متن چالش های خنده دار اینستا

متن کوتاه جدید / تکست جدید مناسب بیو [گلچین] | تاو بیو

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

“قَلبــــــم” از دیدنِ
روے ماهِ “تــــــو” ذوقِ میڪنهِ🕊🌸♥️

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ
▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی🍯

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی

متن چالش اینستاگرام

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده .

متن چالش های خنده دار اینستا

《دنبال رویای خودت باش》

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی

متن چالش اینستاگرام

– تنهایی خیلی با ارزشه…!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

یک شب بی‌صدا تر از همیشه
همه را ترک خواهم کرد….!

متن چالش جدید اینستا

ک‍‌اش‍‌ک‍‌ی ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ ن‍‌ش‍‌ی‍‌ن که ب‍‌ع‍‌دش ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل به ب‍‌ه‍‌ونه گ‍‌ی‍‌ر ت‍‌ری‍‌ن آدم دن‍‌ی‍‌ا ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن…

متن چالش اینستاگرام

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..

متن چالش های خنده دار اینستا

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜

متن چالش های خنده دار اینستا

من رفیقامو ازدست ندادم
فقط فهمیدم هیچ وقت رفیقی نداشتم!

متن چالش های خنده دار اینستا

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

~تـابـ؏ِ قـَوانـیـטּِ مـَ؏ْـزَ۾~✓✌️💯

متن چالش اینستاگرام

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 

متن چالش جدید اینستا

کاش به زمانی برگردیم:
که بزرگ ترین غم زندگیمان شکست پی در پی نوک مدادانمان بود:))

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

این بود زندگی؟!

متن چالش های خنده دار اینستا

عشق یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت

متن چالش اینستا

اگ شعور خریدنی بود من حاضرم واس بعضیا از جیب خودم مایع بذارم😐

متن چالش اینستاگرام

عزیزم حالا که اسم من طُ black list شُماست اسم شُمام تُ قَبرستون قَلب ماست

متن چالش اینستاگرام

نه بار گران بود ، نه نامهربان بود
بی‌ صاحب بود، همش با دیگران بود :))

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

من رفیقامو ازدست ندادم
فقط فهمیدم هیچ وقت رفیقی نداشتم!

متن چالش های خنده دار اینستا

رفیق گرامی تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است ادامه دارد🤘👏 (همراه آخر) 🤜🤛

متن چالش جدید اینستا

بعضی وقتا یه رفقایی داری که
حالت براشون مهمه و وقتی که حالت
خوب نیست همه کاری برات انجام میدن
تا دوباره خوب بشی و خوشحال بشی!
به اینجور آدما میگن رفیق:)💝👌🏻

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

سرم تیر میکشه لبم وینستون

متن چالش اینستاگرام

‌‌‌‌
وقتتو اختصاص نده به جروبحث با مغزهای کوچیک!
 

متن چالش اینستا

سوپر من؛سینگل بتمن؛سینگل اسپایدر من؛سینگل من؛سینگل این خاصیت ما ابر قهرماناس:))))😂

متن چالش های خنده دار اینستا

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …

متن چالش جدید اینستا

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 

متن چالش های خنده دار اینستا

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

~تـابـ؏ِ قـَوانـیـטּِ مـَ؏ْـزَ۾~✓✌️💯

متن چالش جدید اینستا

فِرِشُتِهِ خْوْبِیـ هٍ نَبْوٌدَمّ
وَلِیّ قُوِلٓ مِیْدَمَـ شـِیْطٰاٰنِ خُوِبِیُ
بٰاٰشَمًٍٍْ 😌😏

متن چالش جدید اینستا

به بعضیا باید گف
رفتنت اگه واسه خودت "جون"بود
واسه ما آخ جوووووون بود!!!
آره دیقا همینجوریه که شنیدی😎

متن چالش جدید اینستا

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده .

متن چالش جدید اینستا

خـُدآ به دلَـم انداخـتِ طُ رو!🦋🌸•
‌‌

متن چالش اینستاگرام

امروز مال توئه . قشنگش کن ، دقیقا عین خودت🌱💙

متن چالش اینستا

پشت تمام آرزوهایم خ♡دا ایستاده است..🍃

متن چالش های خنده دار اینستا

جورے زندگے ڪن ڪہ اگہ یہ روزے مردے نگن(لاشے)بود بگن(ڪاشڪے)بود:)

متن چالش جدید اینستا

+هرکس بر خدا توکل کند،خدا برایش کافی خواهد بود. 🙂

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

《دنبال رویای خودت باش》

متن چالش جدید اینستا

تحمل نداره نباشی…
دلی که تو تنها خداشی…

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خوشبختی اینه که همه چیزت پیش یه نفر باشه. آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت …

متن چالش جدید اینستا

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن چالش جدید اینستا

به پرندگان بگو
شاخه هایت را فراموش نکنند.
پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست….

متن چالش های خنده دار اینستا

پاییز
گرمیِ دستان و آغوشِ تو را کم دارد
برای شروع دیوانگی…

متن چالش جدید اینستا

ٰ
«« خوشا آن دل که
دلدارش تو گردی
خوشا جانی
که جانانش تو باشی❤️✨

متن چالش اینستا

دَر عالمی هَستم که چَشمانت عالمی دارَند:) 👀🖤

متن چالش اینستاگرام

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور

متن چالش های خنده دار اینستا

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را…

متن چالش های خنده دار اینستا

«گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند…»

متن چالش جدید اینستا

〖بی شک معـجزه‌ای در رآه اسـتᵕᴗᵕ🌈〗

متن چالش های خنده دار اینستا

گفتی چه خبر… ؟

از تو چه پنهان خبری نیست
در زندگی‌ام….

غیر زمستان خبری نیست …

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

آخرین بار که دیدمش 
دیوار به سرش تکیه داده بود !

متن چالش های خنده دار اینستا

ای انکه مارادیده ای در زمستان باپشت خم.این زمستان رانبین ماهم بهاری داشتیم

متن چالش های خنده دار اینستا

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..

متن چالش اینستاگرام

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜

متن چالش اینستاگرام

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

فقط دلم میخواد بدونم… منو ناراحت کردی ک کیو خوشحال کنی؟ 🙂

متن چالش اینستا

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند!

متن چالش جدید اینستا

.ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ.. پدر ژپتو:
پیـنوکیـو چوبے بمون، آدما سنگے اند؛ دنیـاشون قشنگ نیـست.. ..ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

• یه دختر باید شبیه پروانه باشه؛ دیدنش زیبا،گرفتنش سخت!💜🦋

متن چالش های خنده دار اینستا

🤎⇦زندگی من به‌عنوان یه دُختر قوی؛
🍩⇦چهارتا قانون داره:
🤎⇦میبینم،
🍩⇦میخوام،
🤎⇦تلاش میکنم،
🍩⇦بدستش میارم
🤎⇦و ازش لذت میبرم!

متن چالش اینستاگرام

بی تی اس تو ۸ دقیقه چیزایی رو به ما یاد میدم که تو ۸ سال مدرسه رفتن یاد نگرفتیم!

متن چالش اینستا

‏این فصل هم سینگل بمونم
فصل بعد سقوط می‌کنم دسته یک…🤦‍♀

 

متن چالش جدید اینستا

‏من نمیتونم آتئیست بشم لعنتی ! من همه درسامو با آیة الکرسی پاس  کردم لنتی🥲

متن چالش جدید اینستا

ولی خداییش چجوری تو سکوت دوش میگیرین؟ من تا یه آلبوم آهنگ نخونم اصن تمیز نمیشم

متن چالش جدید اینستا

ࢪفي٘ق ڪۿ دآشِتۿ بٰآشِي٘ آنۢگآࢪ دنۢي٘آ رꪆ دآري٘⁽⇣🥺💗،!)۽ رفي٘ق ڪۿ دآشِت بٰآشِي٘ دي٘ڰۿ غۭـۭم نۢدآري٘⁽⇣😻َِ❤،!) خ٘خ٘ݪآـآص͜صۿ بٰڰمـۭم آـآمـۭمزوꪆز توꪆݪد ي٘ۿ خ٘خ٘وꪆشِڪݪ دآري٘مـۭم⁽⇣♥💋،!)۽ شِنۢگوꪆݪ مـۭمنۢگوꪆݪمـۭم توꪆݪدت ڪݪي٘ مـۭمبٰآـآرڪآآآآ⁽⇣🐣💙،!)۽

متن چالش اینستا

امروزت رو با نگرشی مثبت به زندگی آغاز کن!
برات نیرویی رو آرزو می کنم که تو رو قادر به نهایت استفاده از امروز کنه!
صبح بخیر دوست من!

متن چالش اینستاگرام

بهترین آهنگ زندگی من
تپش قلب توست
و قشنگ ترین روزم ، روز شکفتنت❤️

#x عزیزم تولدت مبارک🎉💝

متن چالش جدید اینستا

خمر من و خمار من
باغ من و بهار من

خواب من و قرار من
بی تو به سر نمی شود

• مولانا

متن چالش جدید اینستا

با اردیبهشت بیا،
تا به همه ثابت کنی
از میانه بهار،
عید می شود…..

متن چالش های خنده دار اینستا

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن چالش جدید اینستا

سیاه‌ترین قسمت آسمون هم یه رگه‌هایی از نور ماه رو داره..
پس هیچوقت نااُمید نباش : )🌱 # انگیزشی # ادبی

متن چالش های خنده دار اینستا

اونجایی که سایه می‌گه: چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ی تو را، که با هزار سال بارش شبانه‌روز هم دل تو وا نمی‌شود؛ همونجاییم

# ادبی # باران

متن چالش جدید اینستا

متاسفانه قشر متوسط جامعه بودن اینجوریه که تو به بالاتر از خودت نگاه میکنی حسرت میخوری، به پایین‌تر از خودت نگاه میکنی عذاب وجدان میگیری.

# ادبی

متن چالش جدید اینستا

شعور سطوح مختلفی دارد؛ بالاترین سطح شعور؛ نادیده گرفتن بی شعور هاست..

# حقیقت

متن چالش جدید اینستا

‏میدونی چیه؟!
و من حسادت میکنم به ذره ذره جهان اطرافت که تو را دارند و من ندارم… # حقیقت # دلتنگی

متن چالش اینستاگرام

‏زن‌ها دیکتاتورهای کوچکی هستند که لباس عشق می‌پوشند، زندگی‌ات را فتح می‌کنند و سال‌های سال در خوشی و آرامش بر قلب تو حکومت می‌کنند.

# ادبی # دختر

متن چالش اینستا

برای روزی که هیچ دختری نگه “بابام بفهمه میکشتم”.

# دختر

متن چالش اینستاگرام

بزرگترین دلخوشیِ یه دختر رشدِ سانت به سانتِ موهاشه ،
بترس از روزی که یهو نیم مترشو قیچی کنه !! # حقیقت # دختر

متن چالش جدید اینستا

هیچکس توی تاریخ
مثِ ما
واسه یه ذره زندگی ، انقدر نمرده !! # حقیقت # زندگی

متن چالش جدید اینستا

سرشته‌اند به دیوانگی سرشت مرا… # ادبی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

تمام حرف مجنون یک کلام است
نفس بی لیلایم حرام است… # دوستت دارم # ادبی

متن چالش جدید اینستا

خنک آن قمار بازی که بباخت آن چه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر… # ادبی

متن چالش جدید اینستا

سعدیا، گر نکند یادِ تو آن ماه مَرَنج! # ادبی

متن چالش اینستا

من از تمامِ هستی تنها بِ یک تُ قانع ام🥺💙 # دوستت دارم # همسر

متن چالش جدید اینستا

﮼درواقع‌مُرده‌بودم‌جونم‌شدی. # دوستت دارم # همسر

متن چالش اینستاگرام

اگه‌ بدي کرديو‌ در‌ جوابت‌ فقط‌‌ لبخند‌ زدم‌ ديگه هيچوقت بهم اعتماد نکن. # بی تفاوت

متن چالش های خنده دار اینستا

امیدوارم این پاییز، قطره های بارون “مستقیماً” روی موهات بشینن. # دوستت دارم # همسر

متن چالش جدید اینستا

از کسایی که دوسشون دارین هرچند وقت یه بار یه خبر بگیرین. بعد مرگ کسی نمیتونه جواب زنگ و پیامتون رو بده. # حقیقت # زندگی

متن چالش جدید اینستا

«هیچ حالی را بقایی نیست، بی صبری مکن!» # ادبی # زندگی

متن چالش اینستا

‏درجه‌ای از دوست‌داشتن هست که از جنس وابستگیه و حتی از عشق هم قویتره.
اینکه طرف مقابلتو جزئی بدیهی از زندگیت بدونی مثل تلویزیون، چایی یا دست‌و‌پا. # دوستت دارم # ادبی

متن چالش اینستاگرام

عشق را
ای کاش
زبانِ سخن بود..^^
-احمد شاملو # دوستت دارم # ادبی

متن چالش اینستا

-می‌‌دانی از وقتی دلبسته‌‌ات شده‌‌ام
همه جا بوی پرتقال و بهشت می‌‌دهد؟ # دوستت دارم # ادبی

متن چالش اینستاگرام

• من گمان ميكنم كه هَميشه
ذره‌ای ديوانگی
برای خلقِ سرنوشتَت لازم است. •
-مارگريت‌يورسنر # ادبی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

من همیشه مواظبتم حتی وقتی که کنارِ هم نیستیم و حتی وقتی که از هم خیلی دوریم.. # عشق یک طرفه # دلتنگی # دوستت دارم

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‏دلم میخواست وقتایی که بهم می‌گفت تو چقدر مهربونی، پیشونی‌شو ببوسم بعدش بهش بگم: احمق من فقط با تو مهربونم، پاچه‌ی بقیه رو می‌گیرم.. # دوستت دارم

متن چالش های خنده دار اینستا

می‌ترسم آنقدر دیر بیایی
ڪه فراموش ڪنم
براے چه ایستاده‌ام…

# ادبی # عشق یک طرفه

متن چالش اینستاگرام

‏هرکس ازت پرسید«تو فکر میکنی کی هستی؟»
بگو: تمام چیزهایی که آرزوش داشتی و به دست نیاوردی!(؛
# حقیقت

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

دوس دارم با چشمای پر اشکم روبروش بشینم تو چشماش نگاه کنم و بگم: “و من چگونه بی تو نگیرد دلم” بی معرفت؟ …

# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

با من بمان!
این عشق ، تنها پناهگاهِ ما
در این جهان خواهد بود…!

#رومینا_معین_زاده

# دوستت دارم # همسر

متن چالش جدید اینستا

کای مونسِ شکسته دلان،حالِ ما ببین..

# ادبی

متن چالش جدید اینستا

عاشق از تشویش دنیا و غم دین فارغ است هرکه از سربگذرد از فکر بالین فارغ است! # ادبی # بی تفاوت

متن چالش های خنده دار اینستا

چون حق با من است از تهدیدها نمی‌ترسم!!! # لاتی # مغرور

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

در آب روان می‌بینم ؛ در خواب‌هایم و میان دو انگشت خودم .

ما سرو می‌کاریم و مرگ می‌دِرَویم .

ما همه جوان می‌میریم.

– بهرام بیضایی سیاوش‌خوانی # متفرقه

متن چالش اینستاگرام

به‌اوگفتم‌چشمانت‌سرشارازآرامش‌است!

بست‌چشمانش‌را،

وآرامش‌ازجهانی‌‌گرفته‌شد🙂🌱 # آرامش # ادبی

متن چالش جدید اینستا

و سکوت چه زیباست وقتی همه دروغ میگوییند:)🦋✨ # سکوت # دروغ

متن چالش های خنده دار اینستا

ی وقتایی اینقد حالت بده ک نمیتونی بگی چرا خوب نیستی … # خسته

متن چالش اینستا

شهریاریم ک در شهر یاری نداریم ! # خسته

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

کسی که مردم را چنان شایسته شناسد تنهایی گزیند..! # حقیقت

متن چالش اینستا

ازدوست نباید بیش از آن انتظار داشت که از نسیم صبح و بوی گل توقع داریم..! # بامعرفت

متن چالش های خنده دار اینستا

هرگز جاهل را به قوه منطق نمی توان متقاعد کرد! # ادبی # حقیقت

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

تکبر کردن به افراد متکبر خود عین تواضع است..! # ادبی # حقیقت

متن چالش های خنده دار اینستا

ندانی و ندانی که ندانی و نخواهی که بدانی که ندانی… # ادبی # بی تفاوت

متن چالش های خنده دار اینستا

بدبختی از چهره آرام می ترسد وازوقار روح سنگین و ساکت می گریزد! # مغرور # حقیقت

متن چالش های خنده دار اینستا

از کودکی که احترام ندیده توقع احترام به بزرگتر هارا نداشته باشید! # حقیقت

متن چالش های خنده دار اینستا

مرگ هراس ندارد زیرا خوابی است آرام که خیالات آشفته در آن وجود ندارند! # ادبی # حقیقت

متن چالش اینستاگرام

هرچه مارا محدود می‌کند نامش را بخت و اقبال می نامیم # حقیقت

متن چالش جدید اینستا

خنگ تر از اون دختری که هرچی بهش میگی نمیفهمه،

تویی که واقعا فکر میکنی اون نمیفهمه😂✨️ # دختر

متن چالش اینستا

فقط آدمای خاص پیش آدمای خاص هستن…! # ادبی

متن چالش های خنده دار اینستا

من تو بدترین حالت ممکن اونارو پیدا کردم

(Bts) # موسیقی

متن چالش اینستاگرام

”اول‌خندوندمش،بعد‌شدم‌عاشق‌خندهاش“ # دوستت دارم

متن چالش اینستا

جملات خنده دار جشن چهارشنبه سوری
به سلامتیه همه اونایی که چهارشنبه سوری
تنها چیزی که برای ترکوندن دارن بغضاشونه

متن چالش اینستا

امشب شب چهارشنبه سوریه
و میخوام به یاد تو که نیستی بالون آرزویی به آسمون بفرستم
و آرزویم را هم که دگر تمام مردم شهر میدانند:
“دیگه قیافه نحستو نبینم

متن چالش اینستاگرام

سلام عزیزان ِ دلخــُب داریم میرسیـــیم به شب پر التهاب ِ چهارشنبه سوری !البته خیلی جاها از یه ماه قبل پیشواااز رفتنخیلی خیلی مراقب خودتون باشید و نکات ایمنی رو جدی بگیرید

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بچه‌ها امسال ٤شنبه سوری افتاده ٤شنبه
پارسالم 4 شنبه بود
احتمالا سال دیگم باز 4 شنبست!
عجببببب! چرا زودتر نفهمیده بودم؟!

متن چالش جدید اینستا

به یارو میگن بزرگ‌ترین مراسم چهارشنبه سوری که دیدی کجا بوده؟
میگه بازی پرسپولیس که فرهاد مجیدی 96 هزار نفرو آتیش زد!
چهارشنبه سوریتون مبارک :))

متن چالش جدید اینستا

چهار شنبه سوری روز ملی مبارزه با آرامش
اعصاب بر شما ترقه بازان گرامی مبارک باد !
ستاد روانی شدگان چهار شنبه آخر سال !

متن چالش جدید اینستا

چهارشنبه سوری نزدیکه ، یه وقت نری از رو آتیش بپری
آخه تجربه ثابت کرده اگه جیگر بره رو آتیش کباب میشه !

متن چالش جدید اینستا

پیشاپیش حلول چهارشنبه سوری
را بر شما ترقه بازان و نارنجک زنان عرصه مردم آزاری تبریک و تهنیت عرض مینماییم !

متن چالش اینستا

روز اعصاب بر شما ترقه بازان گرامی مبارک باد !ستاد روانی شدگان چهار شنبه آخر سال !

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه سوریقبل از پریدن از روی آتش به موارد زیر توجه کنید:1 سایز خشتک2 زاویه پرش3 استفاده از شورت مامان دوز در زیر شلوار4 دوری از هر گونه هیجان و جو زدگی علی الخصوص جلوی دخترا5 فاصله مناسب تا شعله های‌ آتش در هنگام پرش6 توکل به خداآبروی شما آبروی ماستستاد پیشگیری از حوادث غیر مترقبه

متن چالش اینستاگرام

سوختن غصـه هات تو آتیش آرزومـهچهارشنبه سـوری بر تو آتیش پاره مبارک

متن چالش های خنده دار اینستا

زردی در سـرخی گــم میشوددلــها در آتش سـرخ میـشوداین چهارشنبه بهانه ایسـتتا دلـهای آتش گرفته خاک بر سری شـوند !

متن چالش های خنده دار اینستا

جای سوختگی رو پام بود به مامانم نشون دادم گفتم این جای چیه !؟؟؟؟گفت بچه بودی چهارشنبه سوری رفتیم خونه بابابزرگ اینا از رو اتیش پریدی گفتم اهان پس اونجا اینطوری شد گفت نهاومدیم خونه قاشق داغ گذاشتم رو پات تا دیگه از این غلطا نکنی …مامان.عاشقتم

متن چالش اینستاگرام

یادش بخیر، یکی از معضلات و دوووووشواریهای دوران کودکیمون این بود که لوازم چهارشنبه سوری رو کجای خونه قایم کنیم که توسط مامانمون کشف و ضبط نشن.
حالا با هر اشک ی بچه یک عدد نارنجک میدن دستش میگن بر وبترکون شاد شی !!!!
چهارشنبه سوریت مبارک

متن چالش اینستا

و شبیه سازی انفجارهای قاره‌ای
و آزمایش بمب‌های اتمی
بر تو مسئول ویژه برگزاری مراسم مبارک!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

چهارشنبه سوری نزدیکه،قبل ازپریدن ازروی آتش به نکات زیرتوجه کنید:زاویه پرش ؛ عدم استفاده از شلوار مامان دوزدوری از جو زدگی علی الخصوص جلوی دخترا پیشاپیش چهارشنبه سوری مبارک

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ایرانیان شب سرد را به آتش می‌کشند به امید روزهای گرم و نیک
بهارتان همچون آتش اهورایی
چهار شنبه سوریتان خجسته و نکو

متن چالش اینستاگرام

مسئله جدید شرعی به مناسبت چهارشنبه سوری :پریدن آقایون از روی آتیش حرام است ولی انداختن آنها در آتیش اگر به قصد قربت الی الله باشد حلال و دارای ثواببسیار است….چهارشنبه سوری پیش پیش مبارک

متن چالش اینستا

یک عدد شلوار خمره ای سایز ۸۰ ، راه راه ریز آبی سفید ، جیب ۳۰سانتی ، تیوبلس سه لایه کِشی مخصوص پرش از موانع چهارشنبه سوری ! فوری فروشی . . .
معاوضه با باغ پسته یا ویلا در شمال کشور + یک فروند پراید !

متن چالش اینستاگرام

تق تق فش فشه…………….فاصلمون کم بشه
هیزم ونفت وآتیش……………دوست دارم خداییش
سیب زمینی به سیخه……………عکس گلت به میخه
غماتوبیارفوتش کن…………….کینه داری شوتش کن
هوابهاری میشه……………….سرما فراری میشه
زردی ازت دوربشه………………هرچی می خوای جوربشه.

متن چالش اینستا

هیزم و نفت و آتیشدوستت دارم خداییشسیب زمینی به /سیخهعکس گلت به میخهغماتو بیار فوتش کنکینه داری شوتش کنهوا بهاری میشهسرما فراری میشهزردی ازت دور بشههرچی بخوای جور بشه

متن چالش اینستاگرام

ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ پسرم ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ اشتباهی ﻣﺎﭺ ﮐﻨﯿﻢ اونم ﺁﺗﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻔﺠﺮ بﺷﻪ ﺑﺘﺮﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺭﻧﮕﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﺭﺁﺩ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﻪ، ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ!

متن چالش اینستاگرام

ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮعکس های ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﻣﻦ ﻭ ﺗﺮﻗﻪ همین الان یهوییﻣﻦ ﻭ ﺑﻤﺒمﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺕﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺒﺎﺏ ﺷﺪﻥﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

متن چالش اینستاگرام

هروقت تونستی سینه خیز از روی آتیش بپری اونوقت میتونی به خودت اجازه بدی که فکر کنی که من دوسِت دارم !
بعله ، یه همچین آدم شاخ و نایسی هستم من !

متن چالش اینستاگرام

مقامات آگاه خبر می دهند که با نزدیکی به شب چهارشنبه سوری جنبش داف استریت در حال شکل گیری است.
.
.
به نظر من رسانه ملی با پخش پیام “مگه عروسی باباته؟” میتونه از شدت آتش بازی در چارشنبه سوری کم کنه!
.
.
هر سال چهارشنبه‌ سوری کلی آدم کور و کر و ناقص میشن بقیه هم سردرد و ضعف اعصاب میگیرن ولی بازم همه توافق دارن که اسم اینو بذارن جشن!
.
جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

یکی از فانتزیام اینه که 4شنبه سوری جلوی پای یه خانم باردار بمب ساعتی بندازن و منم خودمو طی یک حرکتی اسلوموشن پرشی پرت کنم روش ولی قبل از رسیدن بهش منفجر بشه و صورتم مثل این انفجارهای تام و جری سیاه بشه و زل بزنم توی دوربین تا من باشم دیگه از این فانتزی های جانفشانانه از خودم منتشر نکنم !32 متن خنده دار برای تبریک چهارشنبه سوری

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

شب چهارشنبه سوری باید به بعضیا یه اس ام اس بفرستی با این مضمون که:
رو اعصاب من رفتن از تو، قهوه ای کردن تو از من…
.
.
چهارشنبه سوری رو پاکستانیا یاد ایرانیا دادن وگرنه بچه های ما از این کارا نمیکردن که!!!
همش روز عشق روز محبت روز سپندارمزگان داشتیم ما…
.
.
سلامتیه اونایی که براشون مثل آتیش چهارشنبه سوری بودیم، همه وجودمون تو آتیش عشقشون سوخت تا اونا با شادی از رومون بپرن و رد بشن.
چهارشنبه سوریت مبارک.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

تو کوچه ترقه زدند، پیرزنه دم در وایساده بود هفت جد یارو رو نفرین کرد
دو دقیقه بعد نوه خودش ترقه زد در حد بمب هیدروژنی!
پیرزنه گفت: قربون قد و بالات مادر مواظب باش!!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

یک عدد شلوار خمره ای سایز 80 ، راه راه ریز آبی سفید ، جیب 30سانتی ، خشتک تیوبلس سه لایه کِشی مخصوص پرش از موانع چهارشنبه سوری ! فوری فروشی …
معاوضه با باغ پسته یا ویلا در شمال کشور + یک فروند پراید !

متن چالش های خنده دار اینستا

ما امسال میخوایم واسه چهارشنبه سوری یکی از پرایدامونو آتیش بزنیم ،
تازه شاید پوست پسته هامو بریزیم توی آتیش که بیشتر گُر بگیره …
الان متوجه سطح اقتصادی ما شدید یا بیشتر مسئله رو بشکافم ؟؟؟

متن چالش اینستا

دستانت را به من بده ، تا با هم از رو آتش بپریمم!آنان که سوختنـد ، همه تنها بودند !۴شنبـه سوری مبارک !

متن چالش اینستاگرام

سوختن غصه هات تو آتیش آرزومه !۴شنبه سوری بر تو آتیش پاره مبارک !

متن چالش های خنده دار اینستا

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .

متن چالش های خنده دار اینستا

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .

متن چالش اینستا

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

متن چالش اینستا

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس،
كمابیش غیر قابل تشخیص است.آندره ژید 

متن چالش های خنده دار اینستا

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

متن چالش های خنده دار اینستا

باد می وزد …
میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .

متن چالش اینستاگرام

آدمی ساخته افکار خویش است ، همان خواهد شد که به آن می اندیشد . . .

متن چالش اینستاگرام

هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی ماندهـــمه سیــــر مـی شـونداز زنــدگی..

متن چالش های خنده دار اینستا

اینجا گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفتند!“دیگر گوسفند نمی درند”..به نی چوپان دل می سپارند و زار زار گریه میکنند..

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم: کسی را که قصد ماندن ندارد، باید راهــــی کرد!….

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

از بودا پرسیدند، از این همه مراقبه چه بدست آوردی؟جواب داد: “هیچ!”اما بعضی چیزها را از دست دادم: خشم، نگرانی و اضطراب، افسردگی، احساس عدم امنیت و ترس از پیری و مرگ.

متن چالش جدید اینستا

وقتی فرومایگی دیگران را برملا می‌کنید،
بسیار به خوکانی می‌مانید که در کثافات می‌جویند و می‌یابند‬…

متن چالش اینستاگرام

چروکِ زیر چشمانتهمانقدر زیباستکه چینِ رویِ دامنت…..

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

برخی از ادمها به یک دیلیل از مسیر زندگی ما میگذرند:
به ما درسهایی بیاموزندکه اگر “می ماندند” هرگز یاد نمیگرفتیم…

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . .. .

متن چالش جدید اینستا

دو چیز را همیشه از یاد ببر؛به کسی خوبی کردیکسی به تو بدی کرد.

متن چالش اینستا

اگر کفشت پایت را میزد و از ترس حرف مردم پا برهنه نشدی و درد را تحمل کردی،دیگر در مورد ازادی شعار نده!“البرکامو”

متن چالش اینستا

اگر کسی با اندیشه‌ای پاک سخن گوید و یا عمل کند، شادی به سراغش می آید و همچون سایه‌ای هیچگاه ترکش نخواهد کرد

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم
به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .

متن چالش جدید اینستا

آدمهای بیخود و بی مصرفی شده ایم.دیگر حتی متأثر هم نمی شویم ،دلمان به حال ِ خودمان هم نمی سوزد.و این عجیب و غم انگیز است.اریش ماریا رمارک

متن چالش جدید اینستا

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

نه به آینده بنگر و نه به گذشته،بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن.هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.امیل سیوران

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

در حیرتم که وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان و این دنیای بزرگی که در آن زندگی می کنم، به چه تشبیه کنم.

متن چالش اینستاگرام

کسی که دیگران را مغلوب می نماید، بزرگ است؛ کسی که بر خودش غلبه می کند، قادر و متعال است.کسی که اطمینان نمی کند، هرگز مورد اطمینان نخواهد بود.کسی که دیگران را می شناسد، خردمند است؛ کسی که خود را می شناسد، نورانی است.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست
و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

متن چالش اینستا

بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است،
و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی ست که
ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.

متن چالش اینستا

به استخوان رسیده اند..

متن چالش اینستاگرام

صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خود رخ می دهد. حتی اگر باغبان، باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود، میوه نمی دهند.به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت ها باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید.

متن چالش های خنده دار اینستا

حال همه‌ی ما خوب استملالی نيست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خيالی دور،که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گويندبا اين همه عمری اگر باقی بودطوری از کنارِ زندگی می‌گذرمکه نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد ونه اين دلِ ناماندگارِ بی‌درمان!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم،ما حتی روی کرهء زمین هم زندگی نمی‌کنیم.منزل حقیقی ما، قلب کسانی ست که دوستشان داریم.

متن چالش اینستاگرام

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..امــا نسل ” انســانیت ” در حال انقــراض است !

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

متن چالش اینستا

همه چیز می تواند مرا خوشحال کند
اما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد!
و حتی یک کلمه هم نگفت
هاینریش بل

متن چالش های خنده دار اینستا

جهالت یک موهبت نیست، فقط آنچه را باید مواجه گردید، به تعویق می اندازد.

متن چالش اینستا

هرکس از نظر عاطفی نیروی بیشتری می‌گذاردبیش‌تر درد می‌کشد.طبیعی است که بیشتر هم جیغ بزند!

متن چالش اینستا

معشوق کسی بودن به شما نیرو می بخشد و عاشق کسی بودن،بی باکی و جسارت!“لائوتسه”

متن چالش جدید اینستا

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند ،مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم !

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند … . .

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد
صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

متن چالش اینستاگرام

هر فردی بهترین هم که باشد،اگر زمانی که باید باشد نباشد …همان بهتر که نباشد ! لوئیس بونوئل

متن چالش اینستاگرام

عاشق ها همیشه كورند و همیشه هم كور باقی می مانند .علی الخصوص اگر زن باشند.حسن بنی عامری 

متن چالش اینستاگرام

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

متن چالش اینستا

غرور هدیه شیطان استودوست داشتن هدیه خداوند!جالب این است:که هدیه شیطان را به رخ هم می کشیموهدیه خداوند را از هم پنهان می کنیم!

متن چالش اینستا

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

متن چالش اینستاگرام

خوب گوش کردن را یاد بگیریم…
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

تعجب خواهی کرد که چرا بعضی اندوهگین هستند؟آن ها اندوهگین هستند ،چرا که انتخاب می کنند اندوهگین باشند ،و این درست است …

متن چالش جدید اینستا

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،می‌میریم…!مارسل پروست

متن چالش اینستا

چشم پوشی از حقایق انها را تغییر نمی دهد…“چارلی چاپلین”

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بهترین راه اندازه گیری قدرت از طریق قدرتی است که داریم و به کار نمی گیریم.

متن چالش اینستا

حتی اگه گاو هم باشی ، در صورتی که در جای مناسب قراربگیری ، کسانی پیدا می شوند که تو را بپرستند!!

متن چالش اینستا

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش، که چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .

متن چالش اینستا

دلتنگ که می شوی،دیگر انتظار معنا نداردیک نگاه کمی نامهربانیک واژه کمی دور از انتظارمیشکند بغضت را..

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

متن چالش جدید اینستا

میان آرزوی تو ومعجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد.پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن.هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد. ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم.

متن چالش جدید اینستا

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

متن چالش جدید اینستا

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند،این است که یکدفعه متوجه می شویرفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است…

متن چالش اینستاگرام

آنچه هستیم، نتیجه چیزی است که بدان اندیشیده‌ایم. اگر کسی با فکری پلید سخن بگوید و یا عمل کند، درد و رنج به دنبالش خواهد آمد.

متن چالش اینستاگرام

کم طاقتی، عجز و لابه یک فرد قدرتمند است.کم طاقتی از احساس فانی بودن در ما می آید، چشم انداز را می بینیم؛ اما صبر نداریم.

متن چالش جدید اینستا

اثر انگشتِ ما از قلب هایی که لمسشان کردیمهیچ وقت پاک نمی شود…

متن چالش اینستا

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود،گاهی نمیشود، نمیشود که نمیشود؛گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست،گاهی تمام شهر گدای تو می شود…

متن چالش جدید اینستا

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

متن چالش جدید اینستا

بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .

متن چالش جدید اینستا

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن چالش اینستاگرام

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن چالش های خنده دار اینستا

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن چالش اینستا

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن چالش های خنده دار اینستا

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن چالش جدید اینستا

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن چالش های خنده دار اینستا

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن چالش اینستا

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن چالش جدید اینستا

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن چالش های خنده دار اینستا

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن چالش اینستاگرام

من همینم که هستم

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن چالش جدید اینستا

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن چالش های خنده دار اینستا

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن چالش اینستا

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن چالش اینستا

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن چالش جدید اینستا

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن چالش جدید اینستا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن چالش جدید اینستا

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن چالش اینستا

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن چالش اینستا

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن چالش های خنده دار اینستا

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن چالش جدید اینستا

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن چالش جدید اینستا

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن چالش اینستاگرام

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن چالش جدید اینستا

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن چالش های خنده دار اینستا

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن چالش اینستا

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن چالش اینستا

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن چالش های خنده دار اینستا

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن چالش اینستا

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن چالش اینستاگرام

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن چالش اینستاگرام

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن چالش اینستا

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن چالش اینستاگرام

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن چالش جدید اینستا

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن چالش های خنده دار اینستا

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن چالش های خنده دار اینستا

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن چالش های خنده دار اینستا

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن چالش های خنده دار اینستا

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن چالش اینستاگرام

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن چالش جدید اینستا

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن چالش های خنده دار اینستا

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن چالش جدید اینستا

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن چالش اینستا

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن چالش های خنده دار اینستا

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن چالش اینستاگرام

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن چالش اینستاگرام

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن چالش اینستاگرام

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن چالش های خنده دار اینستا

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن چالش های خنده دار اینستا

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن چالش جدید اینستا

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن چالش اینستاگرام

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن چالش اینستاگرام

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن چالش جدید اینستا

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن چالش اینستاگرام

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن چالش اینستا

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن چالش جدید اینستا

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن چالش های خنده دار اینستا

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن چالش اینستاگرام

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن چالش جدید اینستا

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن چالش جدید اینستا

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن چالش اینستا

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن چالش اینستاگرام

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن چالش های خنده دار اینستا

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن چالش جدید اینستا

ای فلک تا کی کلک….

متن چالش های خنده دار اینستا

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن چالش جدید اینستا

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن چالش های خنده دار اینستا

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن چالش اینستاگرام

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن چالش جدید اینستا

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن چالش های خنده دار اینستا

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن چالش اینستاگرام

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن چالش اینستا

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن چالش جدید اینستا

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن چالش اینستاگرام

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن چالش اینستا

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن چالش اینستاگرام

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن چالش جدید اینستا

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن چالش جدید اینستا

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن چالش اینستا

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن چالش اینستا

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن چالش اینستاگرام

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن چالش اینستا

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن چالش جدید اینستا

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن چالش های خنده دار اینستا

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن چالش اینستاگرام

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن چالش جدید اینستا

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن چالش اینستاگرام

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن چالش جدید اینستا

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن چالش اینستاگرام

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن چالش اینستاگرام

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن چالش جدید اینستا

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن چالش جدید اینستا

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن چالش جدید اینستا

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن چالش های خنده دار اینستا

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن چالش های خنده دار اینستا

❤♾I need you for life

متن چالش اینستا

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن چالش جدید اینستا

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن چالش اینستاگرام

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن چالش جدید اینستا

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن چالش جدید اینستا

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن چالش های خنده دار اینستا

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن چالش جدید اینستا

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن چالش اینستا

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن چالش اینستاگرام

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن چالش اینستاگرام

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن چالش های خنده دار اینستا

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن چالش های خنده دار اینستا

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن چالش اینستاگرام

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن چالش های خنده دار اینستا

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بعضی وقتا تنها چیزی که نیاز داری کسیه که بتونه بخندونتت 🙂

متن چالش اینستاگرام

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉 # انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن چالش های خنده دار اینستا

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن چالش اینستا

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن چالش جدید اینستا

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن چالش اینستاگرام

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن چالش جدید اینستا

تک غزله ادبیاته روانمی☄💥🌈

متن چالش های خنده دار اینستا

دل نبند رهگذرم🤞🤞

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن چالش اینستا

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن چالش اینستاگرام

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن چالش اینستا

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن چالش اینستا

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن چالش های خنده دار اینستا

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن چالش اینستا

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن چالش های خنده دار اینستا

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

متن چالش اینستاگرام

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن چالش اینستا

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن چالش جدید اینستا

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن چالش اینستا

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

تحمل تنهایی بهتر از گدایی مهبته

متن چالش اینستا

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن چالش اینستا

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن چالش های خنده دار اینستا

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن چالش های خنده دار اینستا

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

متن چالش اینستاگرام

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن چالش جدید اینستا

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن چالش اینستاگرام

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن چالش جدید اینستا

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/
# حقیقت

متن چالش اینستاگرام

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳ # زندگی # آرامش

متن چالش های خنده دار اینستا

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید # چینی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن چالش اینستا

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿 # انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن چالش اینستاگرام

« اون چيزي ك خودت ميخواي باش! »

‌‌ # انگیزشی

متن چالش اینستا

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن چالش اینستا

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 » # ادبی

متن چالش اینستاگرام

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن چالش اینستاگرام

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-
# زندگی

متن چالش جدید اینستا

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن چالش اینستاگرام

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن چالش اینستا

بیو اینستاگرام / instagram bio /زیباترین بیو های اینستاگرام | تاو بیو

متن چالش جدید اینستا

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️

متن چالش جدید اینستا

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️

متن چالش جدید اینستا

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️

متن چالش اینستا

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن چالش جدید اینستا

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن چالش اینستاگرام

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن چالش های خنده دار اینستا

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

☠قُّلــََِِبم دیگ واَُِِسَُ کـسِی ِسر ِخم نمّیُکنع حلعّ⦳✞😈🖐

متن چالش اینستاگرام

من سنگسار لذت با خویش خفتنم!!!!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست

متن چالش اینستا

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌

متن چالش جدید اینستا

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ

متن چالش های خنده دار اینستا

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن چالش های خنده دار اینستا

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن چالش جدید اینستا

به هرکی نگا میکنی دارع شکایت میکنع من موندم لذت دنیا به کامه کیه….

متن چالش جدید اینستا

من شکست نخوردم. فقط 10000 راه پیدا کردم که کارساز نبود

متن چالش های خنده دار اینستا

و پدر
کسی‌ست که
خم شد کمرش،
تا خم نشود خنده‌ی تو!

متن چالش جدید اینستا

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن چالش های خنده دار اینستا

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

متن چالش جدید اینستا

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨

متن چالش اینستا

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍

متن چالش جدید اینستا

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂

متن چالش اینستاگرام

[ جز در دل من جای دگر بر تو حرام است 🙂 ]

متن چالش اینستا

دارم پسـر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد

متن چالش جدید اینستا

「 ای وای از آن شهر که دیوانه ندارد! D: 」

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨

متن چالش اینستاگرام

 . . یڪم بیشتر لبخند بزن، یڪم ڪمتر افسوس بخور . . 

متن چالش اینستا

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن چالش اینستا

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍

متن چالش اینستاگرام

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

متن چالش اینستاگرام

و مهربانی هایت روزی به تو باز خواهد گشت . .🪴✨

متن چالش اینستاگرام

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن…!

متن چالش اینستا

فِی الواقِع ، خُداوَند اِندِ رِفاقَت اَستـ♥️

متن چالش اینستاگرام

یهویی شکرت خدا⁦(◍•ᴗ•◍)❤⁩⁦(◍•ᴗ•◍)❤

متن چالش جدید اینستا

به پشت سرم که نگاه میکنم روزایی رو میبینم که اگر خدا نبود هیچوقت نمیتونستم بگذرونمشون…

متن چالش اینستا

╮•💜•╭هر پایانی، سرآغازیست نو!╮•☁️•╭

متن چالش اینستاگرام

هیچ موقع شکست نمیخورم،
یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️🙂

متن چالش اینستا

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃

متن چالش اینستا

پاییز زیبا و عروس فصل هاست
برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچه خواهی آرزو کن
فصل فصل قصه هاست…..

متن چالش اینستا

بد موقعی دیدمت
وسطِ پاییز
زیر باران!
اصلا محال بود
عاشقت نشوم…

متن چالش جدید اینستا

عشق یعنی 
پاییز باشد 
باران بزند
دست‌هایت را بگیرم 
و پا به پای هم شهر را متر کنیم…!

#رومینا_معین_زاده 

 

متن چالش های خنده دار اینستا

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

متن چالش اینستاگرام

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن چالش های خنده دار اینستا

سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمت غرب سینه ات تا قلبت بشنود،
بلرزد ، بتپد تنها برای من ♥️🍃📎 
.

متن چالش جدید اینستا

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃

متن چالش جدید اینستا

فِی الواقِع ، خُداوَند اِندِ رِفاقَت اَستـ♥️

متن چالش اینستا

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن چالش اینستاگرام

بعد از من هيچكس تكرار من نخواهد شد 💌

متن چالش اینستاگرام

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..

متن چالش جدید اینستا

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن چالش اینستا

بهم گفت 🙁 ما رو فقط مرگ میتونه جدا کنه و مرگ دختری بود با موهای مشکی و کمی خوشگل تر از من):

متن چالش اینستاگرام

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

متن چالش های خنده دار اینستا

ܥ‌ܠࡅ࡙ߺܠ ࡅߺ߲ܠ̇ࡅܥ‌ࡅ࡙ߺِ ܩߺ₉ܣߊ‌‌ܩ ࡅߺ߳₉ࡅ࡙ߺࡅ࡙ߺ ܥ‌ܠࡅߺ߲ܝ؛)♥️👧🏻🍃

#𝗟𝗢𝗩𝗘

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

«مواظب رفتارتون باشيد
من بيشعورم ميزارمتون كنار میرم»
‌‌‌‌

متن چالش اینستاگرام

داشتم بنیامین گوش میدادم تو یه جای آهنگ میگفت "آره خوب بلدم قدم بزنم" 

اصن پشمای آدم میریزه از این همه توانایی که خدا به این آدم داده 😂

متن چالش جدید اینستا

چآيی کِ سَرد میْشه یآ میریزَنِش دور یآ عَوَضِش میکُنَن حالآ تُو فکْ کُن وَقتي سَردي خيلي جَذابي 😂😒

متن چالش اینستاگرام

بعضیا مالکشون یکی دیگست مالیاتشو فقط ما میدیم😂😏

متن چالش جدید اینستا

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج

متن چالش جدید اینستا

و پدر
کسی‌ست که
خم شد کمرش،
تا خم نشود خنده‌ی تو!

متن چالش اینستاگرام

میان این همه مهمان ،
چقدر تنهایم !
وقتی ،
در بین این همه کفش ،
کفش های تو نیست … !

متن چالش اینستاگرام

فصل بهاره ولی آدماش زمستونیَن … 

متن چالش های خنده دار اینستا

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️

متن چالش جدید اینستا

چند دقیقه تا بهار …

الهی زندگیتون مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش
زندگیتون بهاری …

بهارتون مبارک🌸

متن چالش های خنده دار اینستا

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ࡅ߳ࡐ ܩߊ‌ܠܭ ܦ߳ܠࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅ࠭ࡊ ❪♥️❫‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

گر بشکند من ،

زاده شود من دیگری ! # مغرور # انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

هَرّگِزً نَخُوِرَیِ غُصِهً حَرِفَِ دِگَِرَآنّ رِآ
گُوِرًِ پِدَرِ هَرِکِهً بِخَوُآهَدّ بَدِمًآنً رَِآ…! # لاتی # حاضر جوابی

متن چالش های خنده دار اینستا

‏چرا کسی‌ رو که باهاش تو رابطه‌اید، انقد محدود میکنید؟! تعهد یعنی دورت شلوغ باشه ولی قلبت فقط یه‌نفرو انتخاب کنه، وگرنه آدمی که هیچ گزینه‌ای جلوش نیست چجوری میخواد بهتون خیانت کنه؟

متن چالش اینستاگرام

سفیدو سیاه تفاوتشون ب این نیست ک دوتا رنگ متفاوت هستن ب اینکه سفید زود کثیف بودنشو نشون میده ولی سیاه تا نشوریش نمی‌فهمی ک چقدر کثیفه

ماهم آدمای با ذات های سیاه درو برمونه

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

پیشگیری بهتره از درمانِ

صداقت بهتر از خیانت:)!

متن چالش های خنده دار اینستا

اونجایی که سایه می‌گه: چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ی تو را، که با هزار سال بارش شبانه‌روز هم دل تو وا نمی‌شود؛ همونجاییم

متن چالش اینستا

سرشته‌اند به دیوانگی سرشت مرا…

متن چالش های خنده دار اینستا

تمام حرف مجنون یک کلام است
نفس بی لیلایم حرام است…

متن چالش اینستاگرام

سیاه‌ترین قسمت آسمون هم یه رگه‌هایی از نور ماه رو داره..
پس هیچوقت نااُمید نباش : )🌱

متن چالش اینستاگرام

در نهال ریشه زن زندگی ام، با امیدی بی انتها غلت خواهم زد!

متن چالش اینستاگرام

من ، تو ، ما اگه هممون بخوایم؛

خاک میکنیم هرکی زدمون به خاک (:

متن چالش جدید اینستا

و چه زیبا پشتم به تو گرم است معبود زیبایی ها…♡

متن چالش های خنده دار اینستا

خدایا دستانم همیشه به سوی تو بلند است مبادا رهایشان کنی…

مبادا محتاج کسی جز درگاهت کنی مرا..!

متن چالش اینستا

هیچ دلگیر مشو ز هیچکس تو خود و خدای خود را داری عزیز من!

متن چالش اینستا

با مهربونی دنیا رو زیبا کن♡

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

و چه زیبا پشتم به تو گرم است معبود زیبایی ها…♡

متن چالش اینستاگرام

خدایا دستانم همیشه به سوی تو بلند است مبادا رهایشان کنی…

مبادا محتاج کسی جز درگاهت کنی مرا..!

متن چالش جدید اینستا

‏هرکس ازت پرسید«تو فکر میکنی کی هستی؟»
بگو: تمام چیزهایی که آرزوش داشتی و به دست نیاوردی!(؛

متن چالش های خنده دار اینستا

چون حق با من است از تهدیدها نمی‌ترسم!!!

متن چالش جدید اینستا

خنگ تر از اون دختری که هرچی بهش میگی نمیفهمه،

تویی که واقعا فکر میکنی اون نمیفهمه😂✨️

متن چالش های خنده دار اینستا

نه من بهش میرسم، نه اون به من.

اینجوری پیش بریم تو دنیای بعدی هم به‌هم نمیرسیم😂

متن چالش اینستاگرام

ܩـ‌حـ بـ چـ‌پــ‌ܩـ‌ܩ نـ‌ـے کـ‌ دربـ‌ارܩ چـ‌ـے فـ‌کــ مـ‌یـ‌کـ‌نـ‌یـ‌نــ 😉

.

.

الـ‌بـ‌تـ‌ه گـ‌.و خـ‌وردیـ‌ن بـ‌د فـ‌کــ کـ‌نـ‌یـ‌نـ‌ا ولـ‌ـے بـ‌ازܩ بــ چـ‌پـ‌ܩ نـ‌ی . . !

متن چالش جدید اینستا

‏خونه‌مون یهو انقد سرد شد؛

که در یخچالو باز کردم سيب بردارم، مامانِ سيب ِ داد زد “بذار کاپشنشو بپوشه الان میاد”.😹😹

متن چالش جدید اینستا

شعور سطوح مختلفی دارد؛ بالاترین سطح شعور؛ نادیده گرفتن بی شعور هاست..

متن چالش اینستاگرام

اگه‌ بدي کرديو‌ در‌ جوابت‌ فقط‌‌ لبخند‌ زدم‌ ديگه هيچوقت بهم اعتماد نکن.

متن چالش جدید اینستا

از کسایی که دوسشون دارین هرچند وقت یه بار یه خبر بگیرین. بعد مرگ کسی نمیتونه جواب زنگ و پیامتون رو بده.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

اونجایی که سایه می‌گه: چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ی تو را، که با هزار سال بارش شبانه‌روز هم دل تو وا نمی‌شود؛ همونجاییم

متن چالش اینستا

متاسفانه قشر متوسط جامعه بودن اینجوریه که تو به بالاتر از خودت نگاه میکنی حسرت میخوری، به پایین‌تر از خودت نگاه میکنی عذاب وجدان میگیری.

متن چالش های خنده دار اینستا

‏میدونی چیه؟!
و من حسادت میکنم به ذره ذره جهان اطرافت که تو را دارند و من ندارم…

متن چالش های خنده دار اینستا

من تو بدترین حالت ممکن اونارو پیدا کردم

(Bts)

متن چالش اینستا

ارزش ادما رو توی تنهایی هاتون متوجه بشید…♡:)

متن چالش های خنده دار اینستا

کاش مث‍ بچگیا میشد کفشاتو قایم‍ کرد که نری‍ :)💔

متن چالش اینستا

‏میدونی چیه؟!
و من حسادت میکنم به ذره ذره جهان اطرافت که تو را دارند و من ندارم…

متن چالش اینستا

تمام حرف مجنون یک کلام است
نفس بی لیلایم حرام است…

متن چالش جدید اینستا

من از تمامِ هستی تنها بِ یک تُ قانع ام🥺💙

متن چالش های خنده دار اینستا

100 بیوگرافی کوتاه منتخب 1400 برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن چالش اینستا

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن چالش اینستا

👑پادشاه جهنم خودت باش نه کارگر بهشت دیگران👑 #سنگین
# لاتی # مغرور

متن چالش های خنده دار اینستا

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن چالش اینستاگرام

♡ ♡ ربنا آتنا بغلش آرامشنا ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن چالش های خنده دار اینستا

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن چالش اینستاگرام

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن چالش جدید اینستا

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"
# خدا

متن چالش جدید اینستا

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

متن چالش اینستاگرام

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

متن چالش اینستاگرام

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن چالش جدید اینستا

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸
# خودکشی # زندگی # خسته

متن چالش های خنده دار اینستا

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .
# خدا # انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

از گوش دادن به یه مشت حرف دروغ لذت می‌برم، وقتی‌که حقیقت رو می‌دونم…
# دروغ

متن چالش جدید اینستا

تنها کسی که نگاهش کردم |تو| بودی
من بقیه رو فقط میبینم . . 🌙♥️•
# دوستت دارم

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

گَر نباشد رنگِ رویا به چه دِل باید سِپرد :)؟!
# ادبی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️
 
# لاتی # ادبی

متن چالش اینستاگرام

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️
# انگیزشی # دوستت دارم

متن چالش جدید اینستا

‹ قوی باش ، چون خدا فقط کسی رو به لبه پرتگاه میرسونه که ؛ قدرت پرواز رو داشته باشه … ›
# انگیزشی # ادبی # خدا

متن چالش های خنده دار اینستا

•|چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد ..:)؟•
# خسته # زندگی

متن چالش اینستا

ز گیتی دو کس را سپاس…یکی حق شناس و یکی حد شناس 🙂 🍃🌸
# ادبی

متن چالش جدید اینستا

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))
# لاتی

متن چالش جدید اینستا

نامه‌ای به خودم:
الان دیگه فقط تورو دارم مراقبم باش 🙂 
 
# ادبی

متن چالش جدید اینستا

 

حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله! 
# لاتی

متن چالش جدید اینستا

اگر دیدی کسی از تنهایش لذت میبره؛ بدون راز قشنگی تو دلش داره…🖤 و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگ تری…🙂

متن چالش جدید اینستا

♛ خیلیا بهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن.♛
彡منم یه روز بهشون یاد میدم که بازی رفت و برگشت داره彡 # زندگی # نامردی

متن چالش جدید اینستا

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

متن چالش جدید اینستا

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋
# دوستت دارم

متن چالش اینستاگرام

هیچ گونه از زیبایی درخشان‌تر از «یه قلب پاک» نمی‌درخشد. ✨
# ادبی

متن چالش های خنده دار اینستا

عاشقت که شدم: 
عقلم کیش شد، قلبم مات❤️
# دوستت دارم

متن چالش اینستاگرام

نگران حرف مردم نباش

خدا پرونده ای را که مردم مینویسند  

 نمیخواند…
# خدا # ادبی

متن چالش اینستا

پـــــــــــرواز کن تا آرزو 😉✈️
زنجیــــر را بــــــاور نکن ⛓✨
# انگیزشی

متن چالش جدید اینستا

⌈ دَر دِلِ بینَوایِ مَن
عِشقِ تُو چَنگ می‌زَنَد!❤️🔗 ⌋
# دوستت دارم

متن چالش های خنده دار اینستا

اگه سکوت میکنم معنیش این نیست که دارم حق رو به تو میدم

بلکه به سادگی دارم تورو نادیده میگیرم 🙂
# سکوت # لاتی

متن چالش جدید اینستا

به سݪاݥتے ڱڔگے ڪع تا فهݥید چؤپان خؤاب است باز زؤزه اش را ڪشید تا از پشت خنجڔ نزند 😊😍
# بامعرفت

متن چالش جدید اینستا

‌‌🌿 میشه‌ از‌ وُیسات‌ قرص‌ِ آرامبَخش‌ساخت..🎼 .
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن چالش های خنده دار اینستا

چیز‌هایی که می‌شنوی رو زود باور نکن
چون دروغ‌ها سریعتر از حقیقت پخش می‌شن :))
# ادبی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

ذهنای بزرگ پُراز هدف هستن،
ذهنای کوچیک پراز آرزو!
# انگیزشی

متن چالش اینستاگرام

 

راضی باش به رضای او…

👤 سوره طور
# خدا

متن چالش اینستا

‌‌‌‌🌿 انقلاب، فقـط لبخنـدش..! (:

‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

هیچ کسی از داستان کسی دیگه خبر نداره؛ درد یک سُفره‌ی تک نفرست
# ترکی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

باب اسفنجی:میدونی هرچی مشکل دارم از سادگیمه..
پاتریک:دیگه ساده نباش؛راه راه باش:)‌

متن چالش اینستاگرام

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

متن چالش جدید اینستا

– اﻧﻗَﺩࢪ ﻧﮔࢪﺩ ﺩﻧﺑالِ اﻭنے ﻛِ‌‍ہ اﺯ ﻗَﺻﺩ ﮔﻣِﺗ ﻛࢪدِ‍‌؏..!'•ᤩ😹➰

‌‌‌‌‌
# لاتی # ادبی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

تو متعلق به غم و اندوه نیستی؛
بی‌خیال اون چیزی شو که روی قلبت سنگینی می‌کنه ✨
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

به هرکس می‌نگرم در شکایت است : در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی

متن چالش های خنده دار اینستا

وقتی یه دختر جوری رفتار میکنه که انگار بهت اهمیت نمیده ، اون موقع‌ست که بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره .
# دختر # بی تفاوت

متن چالش اینستا

•فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن♥ # خسته

متن چالش جدید اینستا

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

متن چالش جدید اینستا

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌
# لاتی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

با نگاه کردن به گذشته وقت تلف نکن. به اون سمت نمیری🌹
# ترکی # انگیزشی

متن چالش اینستاگرام

برات اشک آرزو می‌کنم! نه در اوج غم، در اوج خنده …💛
# شاد

متن چالش های خنده دار اینستا

دکتر انوشه راست میگه که :
"گیرم عذر خواهی کردی ، واسه حرفی که زدی"
با ذاتی که آشکار شده چه میکنی ؟!
# ادبی # لاتی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

وقتی چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاری یه گل مرده ادامه نده
# ادبی

متن چالش جدید اینستا

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

متن چالش اینستا

خدا یاری‌ کند قلبی را که 
در آرزوی چیزیست که تقدیرش نیست 
# عربی # عشق یک طرفه # خدا

متن چالش اینستاگرام

‏‌ انسانها همه چیو نابود میکنند، پنهان زندگی کن‌ !
# زندگی

متن چالش های خنده دار اینستا

آنجا که گلها شکوفه میکنند ، اُمید حضور دارد . .💛🌻
# انگیزشی

متن چالش های خنده دار اینستا

سکوت کن خب :
وقتى زندگيت رو تو سكوت بسازى دشمنات نميدونن به چى حمله كنن…!
# سکوت # ادبی

متن چالش جدید اینستا

پشت هر آدم موفق،
کوهستانی سرد و تاریک
از اهمیت ندادن به دیگران و
نظرات‌شان است 🙂
# ادبی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‹ در وهمِ هر دانه، هزار جنگل است. ^^ ☁️🌱›

-فاطمه نجفی
# ادبی

متن چالش جدید اینستا

  اگر دوستش دارین، بهش بگو.
پانتومیم که بازی نمی‌کنين!

‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن چالش جدید اینستا

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊
– شایلین م
# ادبی # زندگی # انگیزشی

متن چالش اینستا

اِنسان های بُزُرگ دو دِل دارَند! دِلی کِه دَرد می کُنَد و پِنهان اَست ! وَ دِلی کِه می خَندَد وَ آشکار اَست!
# ادبی # سکوت

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

مهمتر از فیزیک و ریاضی و هندسه و اقتصاد و هنر دوست داشتن خودمون بود که مدرسه هیچوقت به کسی یادش نداد!
# درسی

متن چالش های خنده دار اینستا

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

متن چالش جدید اینستا

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

متن چالش اینستاگرام

عنصر اصلی "احترام" دوطرفه بودنشه..،
 وگرنه سن ملاک نیست…
# ادبی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بخشيدن آدما هميشه بهترين گزينه نيس
آدما رو بندازين دور تا بفهمن با ببخشيد چيزي درست نميشه!
# نامردی

متن چالش اینستاگرام

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

متن چالش اینستا

حتی اگه فرشته هم باشی، باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد # زندگی # نامردی

متن چالش اینستا

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

متن چالش اینستا

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

متن چالش های خنده دار اینستا

گاهی در وجودمان به قبرستانی محتاجیم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند.
# ادبی

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

متن چالش جدید اینستا

‏خدا بند بزند دل‌هایی را که
هیچ کس جز خودش از شکسته بودنشان خبر ندارد .🍃
# خدا # خسته

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

‏ببین من از اولم میدونستم که میری، فقط میخواستم زمانش دیرتر باشه….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن چالش های خنده دار اینستا

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن چالش های خنده دار اینستا

انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم، که همیشه باقیمانده ی پولمان راچسب زخم میدهد….

متن چالش جدید اینستا

خدایا!مگذار دعا کنم که مرا از دشواری ها و خطرهای زندگی مصون داری،بلکه دعا کنم در رویارویی با آنها بی باک وشجاع باشم.مگذار از تو بخواهم درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

محدودیت‌های ایجاد شده را به فرصت تبدیل کنید. از یک فرصت استفاده کنید و وارد یک ماجراجویی برای یک رویای بزرگ شوید.

متن چالش های خنده دار اینستا

چقدر صبور بود;فالگیری که امروزم رادر طالعم دید و”هیچ”نگفت….!

متن چالش جدید اینستا

کسی که نمی‌خواهد با چالش‌های خودش مواجه شود، همیشه باید با چالش‌های دیگر دست و پنجه نرم کند.

متن چالش های خنده دار اینستا

بساط کرده امو تمام نداشته هایم رابه حراج گذاشته امبی انصاف چانه نزنحسرت هایمبه قیمت عمرمتمام شده

متن چالش اینستاگرام

این همه رنجی که دنیا بر سر ما می کند،غیر ما هرکه باشد ترک دنیا میکند.بارها گفتم که فردا ترک دنیا می کنم،چون به یاد خدا می افتم امروز و فردا می کنم.

متن چالش های خنده دار اینستا

برخی از افراد دیواری روبرویشان می‌بینند و تصور می‌کنند این نقطه پایان برای آن‌هاست. برخی دیگر از افراد دیوار را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند این نقطه آغاز برایشان باشد.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

گاهی جلوی آیینه می ایستم …خودم را در آن می بینم…دست روی شانه هایش می گذارم…و می گویم:چـــــــه تحملی دارد دلت..

متن چالش اینستا

اگر با یک چالش جدید مواجه هستید یا از شما خواسته شده کاری را انجام دهید که قبلاً انجام نداده‌اید، نترسید و آن کار را متوقف نکنید. شما توانایی زیادتری از آنچه تصورش را می‌کنید دارید. هرگز این توانایی را نخواهید دید، مگر این که تقاضای بیشتری برای خودتان ایجاد کنید.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خدایا!صبرم با دردم نمیخواندصبری که دادی تمام شد. امِّا….دردم باقیست………

متن چالش اینستاگرام

از زمین خوردنکسى شاد مشو !که نمیدانى گردش روزگاربراى توچـه در آستین دارد .

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خوشحال باشید. به شکست‌های امروز فکر نکنید، بلکه به موفقیت‌هایی که ممکن است فردا رخ دهد بیندیشید. شما برای خودتان یک کار سخت و دشوار تعریف کرده‌اید، اما اگر پشتکار داشته باشید موفق خواهید شد. پس از غلبه بر موانع شادی را پیدا می‌کنید.

متن چالش های خنده دار اینستا

زنده ام!نه از جانی که مانده… از استخوانهای لجبازی که روی هم ایستاده اند…!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

متن چالش اینستا

روزگاری چشـم پوشیدم ز خوابتا بخـوانـم قصّـه‌ی مهتـــاب رااین زمان دور از ملامت های ماهچشم میبندم که جویم خواب را

متن چالش های خنده دار اینستا

باشــه قبــول ….رابطــه ها مجــــازی شدن ..ولی …. ولـی دردهـا که همچنــان حقیقــی اند ………..!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

خدا را چه دیدی دوست من؟!شاید یک روزی درد قیمت پیدا کرد و ما ثروتمند شدیم

متن چالش های خنده دار اینستا

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

متن چالش جدید اینستا

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ

متن چالش اینستا

ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد!پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم!!!

متن چالش های خنده دار اینستا

برای دردهایم نشانه می گذارم؛تا یادم بماند؛کجا، دست خدا را رها کردم …!

متن چالش جدید اینستا

وقتی حداقل انتظار را از خودمان داشته باشیم، زندگی ما را به چالش دعوت می‌کند تا میزان شجاعت و تمایلی که برای ایجاد تغییرات داریم را آزمایش کنیم. در این لحظه نمی‌توانیم تظاهر کنیم که اتفاقی رخ نداده یا این که بگوییم هنوز اتفاقی نیفتاده است. چالش منتظرمان نخواهد ماند و زندگی به عقب نگاه نمی‌کند.

متن چالش اینستا

اشتباه من این بود که هرجاکه رنجیدم خندیدم،فکر کردند درد ندارد،سنگینتر زدند ضربه هارا…

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم.

متن چالش اینستا

قدرت از کاری که می‌توانید انجام دهید به دست نمی‌آید. قدرتمند بودن حاصل غلبه بر چیزهایی است که قبلاً فکر می‌کردید نمی‌توانید.

متن چالش اینستاگرام

در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت ،این انسان های سخت هستند که می مانند نه روز های سخت

متن چالش جدید اینستا

قدرت و شجاعت همیشه با مدال‌ها و پیروزی‌هایی که به دست می‌آید سنجیده نمی‌شوند. بلکه با مبارزاتی که برای چیره شدن انجام می‌شوند ارزیابی می‌شوند. قوی‌ترین مردم کسانی نیستند که همیشه برنده می‌شوند، بلکه افرادی هستند که موقع از دست دادن تسلیم نمی‌شوند.

متن چالش های خنده دار اینستا

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد، نه میتوان فریادزد،برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردو بیصداشکست!

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

امـــروز دردهــــــایم را به رودخـــانه سپـــردم.چه صیـــدی کرد مـــــــــاهیـــگیــر، از مــــــاهـی  های دق کرده!!!!

متن چالش های خنده دار اینستا

شما از مغزتان نیرو می‌گیرید نه از حوادث اطرافتان. این موضوع را تحقق ببخشید و توانایی خودتان را پیدا کنید.

متن چالش های خنده دار اینستا

درد هایت را دورت نچین تادیوارشوند!زیر پایت بگذار تاپله شوند

متن چالش اینستاگرام

یکی میپرسد اندوه تو از چیست؟سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟برایش صادقانه مینویسم برای آنکه باید باشد و نیست.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

دست به دلم نذارید !!! می سوزید !!!داغ خیلی چیزها به دلم مانده !!

متن چالش جدید اینستا

زخم هایم به طعنه میگویند:دوستــــــــــــــــــــــانت چقدر با نمک اند

متن چالش های خنده دار اینستا

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی …!

متن چالش اینستاگرام

قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستن کهنمیدانندچه حجم عظیمی از درد و اندوه رابا خود حمل می کننداز آنها قویتر توییکه می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!

متن چالش اینستاگرام

با من حرف بزنکه روزگارم نه که نمی گذردکه تمام دنیای منبی‌ تو جمعه می‌‌گذرد

متن چالش جدید اینستا

بعضی از دردها قرار نیست خوب بشن…نباید هم خوب بشن…باید باشن تا به زندگی ما جهت بدن…

متن چالش های خنده دار اینستا

نمیـــــــــــــــــــدانم مشکل از کجاست؟!!!!!صــــــــــــــــــبر یا کاسه؟این روزها زیاد سر میرود

متن چالش جدید اینستا

درد دارد با نسیمی برود آنکه “بخاطرش”به طوفان زده ای

متن چالش های خنده دار اینستا

سخت است وقتی از بغض , گلو درد میگیریو همه میگویند ; لباس گرم بپوش….

متن چالش جدید اینستا

خسته ام از تظاهر به ایستادگیاز پنهان کردن زخم هایمزور که نیست!دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم…..میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا….!چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟!خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی….میخواهم بکشم کنار ! از تو … از خودم….. از همه ی زندگی….

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

فقط کسانی که جرئت می‌کنند زیاد شکست بخورند، قادر هستند تا حد زیادی به موفقیت دست پیدا کنند.

متن اهنگ حارام حارام چالش اینستا

عادت ندارم درددلم را،به همه کس بگویم..!!!پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم.. تاهمه فکرکنند …نه دردی دارم ونه قلبی

متن چالش اینستا

خیلی وقت است فراموش کردهام کدام را سخت تر میکشم؟!رنج…انتظار… یا نفس را؟؟!!

متن چالش اینستا

کلاهت را بچسب. امیدت را حفظ کن. ساعت مانند باد می‌آید و می‌رود، فردا روز دیگری است.

متن چالش اینستاگرام

تازه فهمیدم بازی های کودکی حکمت داشت؛زووو…. تمرین روزهای نفسگیر زندگی بود..

متن چالش جدید اینستا

آدم چه صبورانه بعضی دردها را به سختی تحمل می کند، بی آنکه بداند حق است یا ستم…

متن چالش اینستا

قلبتان شکسته است. شما فکر می‌کنید خواهید مرد، اما زندگی ادامه دارد. فردا بعد از یک روز وحشتناک خواهد آمد.

متن چالش اینستاگرام

هیچ چیز بهتر از سختی نیست. هر مغلوب شدن، هر شکستن قلب، هر از دست دادن حاوی بذر خاصی است. این بذرها، درس‌هایی هستند برای بهبود عملکرد شما برای زمان‌های بعدی که دارید.

متن چالش جدید اینستا

ما باید درد را در آغوش بگیریم و آن را به عنوان سوخت برای سفر زندگی‌مان در نظر داشته باشیم.

متن چالش اینستا

جذاب‌ترین انسان‌هایی که من می‌شناسم کسانی هستند که با امتحان شدن آشنا هستند، مبارزه بلدند، از دست دادن برایشان آشناست و راه خودشان را از اعماق پیدا کرده‌اند.

متن چالش های خنده دار اینستا

با آنچه لازم است شروع کنید، سپس هر آنچه ممکن است را انجام دهید، ناگهان چیزی را انجام خواهید داد که غیر ممکن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *