متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی عشق وجود خوب و موزون نشودصد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
بی‌جنبش عشق در مکنون نشود

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَــــــــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد …

متن پروفایل قول دادن

بر من گذشتی ؛ سر بر نکردیاز عشق گفتم ؛ باور نکردیدل را فکندم ارزان به پایتسودای مهرش در سر نکردی

متن پروفایل قول دادن

در همه دنیا قلبی مانند قلب من برای تو نیست
در همه دنیا عشقی مانند تو برای من نیست
اگر چیزی از عشق می دانم دلیلش تو هستی …
دوستت دارم!

متن پروفایل قول دادن

از هر چه میرود سخن دوست خوشترستپیغام آشنا نفس روح پرورستهرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ایمن در میان جمع و دلم جای دیگرست

متن پروفایل قول دادن

تو اولین و آخرین چیزی هستی که هر روز به یادش هستم

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

صدها سال صبر می کنم
فقط اگر بدانم تو در انتهای همه این سال ها منتظرم ایستاده ای

متن پروفایل قول دادن

می‌خوا‌هم حواسم را پرت کنمطوری‌كه درست بیفتدمیان آغوشت.

متن پروفایل قول دادن

چمدان دست تو و ترس به چشمان من استاین غم انگیز ترین حالت غمگین شدن استشعرهای ناب و کوتاهفاش می گویم واز گفته خود دلشادمبنده عشقم واز هر دو جهان آزادم

متن پروفایل قول دادن

I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longerکاش می توانستم زمان را به عقب برگردانم تا تو را زودتر پیدا می کردم و مدت بیشتری عاشقت بودم

متن پروفایل قول دادن

می گویند هر کس فقط یک بار عاشق می شود
باور نمی کنم …
که من
هرگاه تو را می بینم دوباره عاشق می شوم
هزاران هزار بار … هر بار عاشق تو … هر بار بیشتر از قبلاین لحظه ها و این روزها اولین بارهای زندگی ام هستند که
تلاشی برای خوشحال بودن نکرده امزیرا وقتی تو کنارم هستی شادی رخدادی است که خود به خود رخ می دهد!تو به دنیایم معنا می دهی
وای به زمانی که نیستی … زمانی که نیستی در و دیوار دنیایم آوار استوقتی نیستی چشمانم به قلبم حسادت می کنند که تو همیشه نزدیک قلبم هستی و دور از چشمانم
تویی که در آرزوی رویای تو را دیدن به خواب می روم و بودنت دلیل زنده بودنم است

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

سرمایی که بوده ام همیشهولی …بین خودمان بماندسرمایی تر میشوم وقتیپای آغوش تو در میان باشد

متن پروفایل قول دادن

چون نمایی ان رخ گلرنگ را
از طرب در چرخ آری سنگ رابار دیگر سر برون کن از حجاب
از برای عاشقان دنگ راتا که دانش گم کند مر راه را
تا که عاقل بشکند فرهنگ راتا که آب از عکس تو گوهر شود
تا که آتش واهلد مر جنگ رامن نخواهم ماه را با حسن تو
وان دو سه قندیلک آونگ رامن نگویم آینه با روی تو
آسمان کهنه پرزنگ رادردمیدی و آفریدی باز تو
شکل دیگر این جهان تنگ رادر هوای چشم چون مریخ او
ساز ده ای زهره باز ان چنگ را

متن پروفایل قول دادن

به دل هم نشستیمو عاشق شدیم …همچون چهره ی ماهکه به دل برکه می نشیندو هیچ دستیتوان بیرون انداختنش راندارد . . .

متن پروفایل قول دادن

هوا هوای لطیفی ستطراوت است و ترنم ، شبنم است و شقایقهوای همهمه دارند ابر و تندر و بارانهوای زمزمه دارند ، بید و باد و بنفشهو من هوای تـــــــــو دارم …

متن پروفایل قول دادن

دوستت دارم!
نه به خاطر کسی که هستی
به خاطر کسی که در کنار تو بودن می شوم

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

می دانی ک هنوز
“دوستت دارم”
عاشقانه ترین هدیه ای ست
که برای تو دارم

متن پروفایل قول دادن

با عشق آنسوی خطر جایی برای ترس نیستدر انتهای موعظه دیگر مجال درس نیستکافر اگر عاشق شود بی پرده مومن میشودچیزی شبیه معجزه با عشق ممکن میشود

متن پروفایل قول دادن

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم

متن پروفایل قول دادن

تا در ره عشق آشنای تو شدمبا سد غم و درد مبتلای تو شدملیلی‌ وش من به حال زارم بنگرمجنون زمانه از برای تو شدم

متن پروفایل قول دادن

زمانی که عاشق هستی نمی توانی بخوابی
زیرا سرانجام زمانی رسیده که بیداری از رویاهایت شیرین تر است
و تو بیداری شیرین تر از رویاهای من هستی

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای است
که دل های مان هوای هم را می کند …

متن پروفایل قول دادن

ستاره ها هیچوقت از یاد آسمان نمی روندبگذار دل من آسمان باشد یاد تو ستاره…

متن پروفایل قول دادن

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی
شاگرد که بودی که چنین استادیخوبی و کرم را چو نکو بنیادی
ای دنیا را ز تو هزار آزادی

متن پروفایل قول دادن

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن پروفایل قول دادن

گاهی با هم هستیم و دست در دست هم و گاهی دور از هم
شاید دستانم را نداشته باشی
اما خیالت راحت! قلبم برای همیشه مال تو خواهد بود …

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

چشای تو
صدای تو
ھوای تو
شده زندگیم
نگام کن، صدام کن
بزار همیشگی شه دلبستگیم

متن پروفایل قول دادن

فرخا از تو دلم ساخته با یاد هنوز
خبر از کوی تو می آوردم باد هنوز
در جوانی همه ی ی با یاد تو دلخوش بودم
پیرم و از تو همان ساخته با یاد هنوز

متن پروفایل قول دادن

دلتنگی تو روزمره من است
مراقبت از تو شغل من است
خوشحال کردن تو وظیفه من است
و دوست داشتن تو زندگی من!

متن پروفایل قول دادن

فاصله معنایی ندارد زمانی که تویی هست که تمام معنای زندگی ات می شود

متن پروفایل قول دادن

نه فصل میخواهدنه بارانمـن برای گرفتن دستانتمنتظر هیچ اتفاقی نیستم

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

من خوشبخت ترین دختر این دنیام
چرا؟؟؟؟
چون توو زندگیم کسی را دارم که:
دلیل بیدارشدنِ هرصبحمه
دلیل خنده هایِ رو لبمه
دلیل نفس کشیدنمه
دلیل آرامشمه
یک کلام:دلیل زنده موندنمه

متن پروفایل قول دادن

مگه میشه؟
تو باشی و من آرزوی دیگری داشته باشم …

متن پروفایل قول دادن

بی‌ دلیل می‌خندم !
و تمام شهر فهمیده اند
که گفته ای دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

اوج لذت اونجایی که خوابم بیاد .
بیای کنارم بوسم کنی ، در گوشم حرف بزنی .
با خودم مبارزه کنم ، .
مبارزه ایی بین خواب و گوش دادن به حرفات .
جذب حرفات شدم .
ولی خواب نزاره .
اخر سر مقاومتمو از دست بدم .
تو اغوشت کم کم خوابم ببره .
حرفاتو نفهمم .
فقط تو گوشم واسم بشه نجوا .
اون موقع ست که حس امنیت بهم دست میده .
حس اینکه .
یکی کنارمه تا ابد

متن پروفایل قول دادن

از آن زمان که تو را پیدا کردم
در تو گمشده ام
گمشده ای که هرگز که در آرزوی پیدا شدن نیست
دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

خُب راستش تو یه معجزه‌ای وسطِ زندگیِ من !
نه نه بذار یجور دیگه بگم
تو…مثلِ…
مثلِ یه چاییِ داغِ خوش رنگِ خوش طعمی،وسط یه عصرِ سردِ زمستونی !
دیدی چقد میچسبه؟
آره تو دقیقا همون حسِ خوبی،تو زندگی سردِ من،که با بودنِ تو دچار یه گرمایِ ابدی شده

متن پروفایل قول دادن

مردِ من چشمهایش لبریز از آرامش است
وقتی کنارم قدم میزند از هیچ چیز و هیچ کس ترسی ندارم
او معنای تمام و کمال واژه‌ی امنیت است
قول هایش قول است
تهِ چشمانش پاکی موج میزند
برای عاشقانه هایم مجنون است
و برای بچگی کردن هایم پدر ..
مردِ من مــــرد است و محکم
آنقدر محکم که با میتوانم با خیال راحت کنارش همان دختربچه‌ی ساده‌ باشمدوستت دارم مرد من

متن پروفایل قول دادن

تو همون مُرفینِ کشف نشده ای
که هیچ پزشکی
قادر به کشف و پیدایشت نشد؛
جز قلبِ من …

متن پروفایل قول دادن

خواستم بگویم درست است که پاییز شروع شده
اما با داشتنت دنیا فصل هایش ثابت است
وقتی باشی چهار تا بهار توی خانه لانه می کنند
بهار سبز
بهار زرد
بهار نارنجی
بهار سفید
خواستم بگویم شاید گاهی غرورم زبانم را قفل میکند اما نداشتنت مثل مدرسه رفتن اول مهر تنفر انگیز است
خواستم بگویم زیاد اهل قول دادن نیستم اما
اگر بمانی،اگر دست هایت معنی ممتد باشند
بهار نارنجی زیبا و خاطره انگیزی خواهیم داشت…

متن پروفایل قول دادن

وقتى تو کنارم هستى
آسمان هم به زمین بیاید
فقط
به هواى تو نفس مى کشم
تو هوایم باش
که من از نفس کشیدن تو سیراب نمى شوم

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

من نمیتونم
وقتی میبینمت مثه حافظ و مولانا
برات شعرِ عاشقانه بگمنمیتونم با کلماتِ قلمبه و سلمبه
قربون صدقت برممن فقط بلدم عین دیوونه ها
زل بزنم بهت
دستاتو محکم بگیرم
تویِ بغلم مچالت کنم
تو بگی دوستت دارم
و من
بمیرم

متن پروفایل قول دادن

جُـفتِ روحِ من تویى…
این رو وقتى فهمیدم که منو توى آغوشت فشار دادى،
و من با تمامِ وجود، حسِ آرامش و تکامل داشتم…
انگار که نیمه ى دیگرِ از وجودم رو پیدا کرده باشم؟…
وقتى تو کنارمى احساسِ امنیت دارم، انگار که دیگه هیچکسى نمیتونه بهم آسیب بزنه…
انگار که اصلاً خدا من و تورو به هم رسوند تا من بعد از بیست و چند سال، احساسِ خوشبختى کنم…
آرامشم، امنیتم، دلیلِ خنده هام،
مرسى براى بودنت…

متن پروفایل قول دادن

مثلِ دوست داشتنت را کجای دنیا می‌توانم پیدا کنم؟
چیزی که به من احساسِ امنیت بدهد
مثلِ دوست داشتنت را کجا می‌توانم داشته باشم که فداکارانه دستِ مرا به زندگی بند کند و پایم را به خوشبختی بکشاند
از دوست داشتنِ تو نمی‌توان گذشت که مدیونِ بودنت نیز نیست،
چرا که چه تو باشی و چه نباشی جزئی از وجودِ من است و سرمایه‌ی دائمیِ عمرِ من
حرف از دوست داشتنت که می‌شود کم آوردن بدیهی‌ترین چیز است
چیزی برابرِ این احساسِ عظیم نیست
و من بهتر از دوست داشتنت چیزی برای داشتن سراغ ندارم…

متن پروفایل قول دادن

همانند یک پرتوی خورشید در روز تابستانی گرم
در گل آفتابگردان نیز تابش و درخشندگی است

متن پروفایل قول دادن

دوستان خوب همانند گل های زیبا در باغ زندگی هستند

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

عشق همانند گل زیبایی است که شاید لمسش نکنم
اما عطر آن باغ را به فضای لذت بخشی تبدیل می کند

متن پروفایل قول دادن

Let the flowers live
بگذار گل ها زندگی کنند

متن پروفایل قول دادن

در جایی که کلمات شکست می خورند گل ها قدرت بیان هزاران احساس را دارند

متن پروفایل قول دادن

شخصیت برای یک انسان همانند عطر برای یک گل است

متن پروفایل قول دادن

گل ها درباره این که چطور شکوفه خواهند داد نگران نیستند
آن ها فقط باز می شوند و به سوی نور می چرخند و این آن ها را زیبا می سازد

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

گل نمی تواند بدون نور خورشید شکفته شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند

متن پروفایل قول دادن

مردم به هم گل هدیه می دهند زیرا معنای حقیقی عشق در گل هاس نهفته شده است

متن پروفایل قول دادن

رایحه گل ها در هوا خوشبوتر از داخل دست هاست

متن پروفایل قول دادن

Flowers are the music of the ground. From earth’s lips spoken without sound
گل ها موسیقی خاک هستند از لب های زمین که بدون صدا صحبت می کند

متن پروفایل قول دادن

زندگی خالی نیست
مهربانی هست
سیب هست
ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

هر گل، روحی شکفته شده در دل طبیعت است

متن پروفایل قول دادن

In joy or sadness, flowers are our constant friends
در شادی یا غم، گل ها دوستان همیشگی ما هستند

متن پروفایل قول دادن

گل ها شیوه طبیعت برای سرودن شعر هستند

متن پروفایل قول دادن

روزتــان ســـــرشــار از قـــاصـــــدک هــای خـــــــوش خـــــبـــر

متن پروفایل قول دادن

بعضی از آدم ها مانند گل نرگس هستند
که با نگاه کردن به آن ها تمام وجودت سرشار از آرامش می شود
تو از همان بعضی ها هستی!!

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

پروانه ها گل هایی هستند که پرواز می کنند

متن پروفایل قول دادن

گل لاله ملکه ای با وقار و با شکوه در میان گل ها است

متن پروفایل قول دادن

نگاه کردن به گل ها مایه آرامش است

متن پروفایل قول دادن

و عشق یک گل رز کاشت و جهان شیرین و دوست داشتنی شد

متن پروفایل قول دادن

باید مانند گل های وحشی عمل کنی. باید این جسارت را داشته باشی تا زمانی که همه می گویند نمی‌توانی کاری انجام دهی، رشد کنی و به موفقیت برسی.

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

از گلستان پیراهنم کمی گل برایت اورده ام! قول می دهم این گل ها و این اغوش گرم مستت کند.

متن پروفایل قول دادن

گل ها همیشه انسان ها را بهتر و شادتر و امیدوار تر می کنند. آنها آفتاب، غذا و دارو برای روح هستند. ( لوتر بور بانک)

متن پروفایل قول دادن

گل ها نگران چگونه شکوفا شدن نیستند. آنها به سمن نور باز می شوند و می چرخند. این موضوع باعث زیبایی گل ها می شود.

متن پروفایل قول دادن

خوشبختی مانند یک بذر است. پس می توان ان را به یک گل تشبیه کرد.

متن پروفایل قول دادن

گل رز هیچ گاه نمی تواند مانند گل آفتابگردان باشد. گل آفتابگردان هم نمی تواند گلی سرخ باشد. هر گلی به نوعی زیبا و جذاب است. زنان هم مانند این گل ها هستند.

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

اگر بتوانیم معجزه گل را به طور واضح مشاهده کنیم، معنای تمام زندگی ما تغییر می کند.

متن پروفایل قول دادن

اگر زمانی که به تو فکر می کنم تنها یک گل داشته باشم، خیلی زود می توانم در باغ خود قدم بزنم.

متن پروفایل قول دادن

رونق عهد شباب است دگر بستان را
می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

متن پروفایل قول دادن

مثل کوهکه گذر می کند از ابر و مه انبوهمثل آبکه گذر می کند از صخره و سنگ خزه پوشمثل گلکه گذر می کند از پرده‌ی خاکمثل چیزی که نمی دانممن دلم می خواهدبگذرم از تومن تو را کشف کنمسرزمین تو، مرا کشف کند!

متن پروفایل قول دادن

این گل ز بر همنفسی می‌آید
شادی به دلم از او بسی می‌آید
پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش
کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

دیروزیک سال تمامدر جست‌وجویت بودماما تو بر لب‌هایم خفته بودیبعد، اشتباهاًلب‌هایم را به بهار دوختمچشم‌هایم را به بارانقلبم را به گل

متن پروفایل قول دادن

همه ی گل هایمثمره ی باغ های توستو هر می که بنوشم مناز عطای تاکستان توست

متن پروفایل قول دادن

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن پروفایل قول دادن

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

متن پروفایل قول دادن

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن پروفایل قول دادن

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن پروفایل قول دادن

« پُر از دردَم..! »

متن پروفایل قول دادن

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »

متن پروفایل قول دادن

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

متن پروفایل قول دادن

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن پروفایل قول دادن

عیب نداره تجربه شد 🙂

متن پروفایل قول دادن

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن پروفایل قول دادن

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن پروفایل قول دادن

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن پروفایل قول دادن

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن پروفایل قول دادن

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن پروفایل قول دادن

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن پروفایل قول دادن

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

متن پروفایل قول دادن

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

متن پروفایل قول دادن

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

متن پروفایل قول دادن

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن پروفایل قول دادن

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

متن پروفایل قول دادن

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن پروفایل قول دادن

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن پروفایل قول دادن

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن پروفایل قول دادن

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

متن پروفایل قول دادن

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن پروفایل قول دادن

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

متن پروفایل قول دادن

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن پروفایل قول دادن

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن پروفایل قول دادن

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن پروفایل قول دادن

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

متن پروفایل قول دادن

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

متن پروفایل قول دادن

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

متن پروفایل قول دادن

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن پروفایل قول دادن

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

متن پروفایل قول دادن

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

متن پروفایل قول دادن

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن پروفایل قول دادن

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن پروفایل قول دادن

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن پروفایل قول دادن

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

متن پروفایل قول دادن

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

متن پروفایل قول دادن

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن پروفایل قول دادن

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن پروفایل قول دادن

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن پروفایل قول دادن

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن پروفایل قول دادن

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن پروفایل قول دادن

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن پروفایل قول دادن

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝

متن پروفایل قول دادن

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

متن پروفایل قول دادن

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

متن پروفایل قول دادن

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

متن پروفایل قول دادن

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن پروفایل قول دادن

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

متن پروفایل قول دادن

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

متن پروفایل قول دادن

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

متن پروفایل قول دادن

یادت باشه بعد از یه دروغهمه واقعیتا مشکوکن

متن پروفایل قول دادن

‏هیچی مثل شنیدن یه دروغ باعث نمیشه که ازش تنفر پیدا کنیولی بدتر از اون وقتی که از خودت متنفر میشیکه چرا باورش کردی…

متن پروفایل قول دادن

بعضیا انقد قشنگ دروغ میگن کهآدم حیفش میاد باور نکنه

متن پروفایل قول دادن

تو را نمیبخشم!نه برای آزار و اذیت های مداومت!نه برای معشوقه گرفتنت!نه برای کرور کرور دروغ هایت!نه برای نماندن پای حرف هایت!تو را نمیبخشم!بخاطر تمامِ کسانی که بعد از تونتوانستم ذره ای دوستشان داشته باشم!

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

دروغ رو همه میگن؛اما اونجاش به آدم فشار میادکه همراه با شنیدن دروغخر هم فرض بشی

متن پروفایل قول دادن

از دروغ خیلی چیزا رو میشه بدست اورد
ولی نمیشه نگهشون داشت
قدیما … تا کسی مجبورنبود ، دروغ نمی گفت …
الان تا کسی مجبور نباشه ، راست نمیگه … !

متن پروفایل قول دادن

حتی دروغ هاتم پیست (Copy – Past) شده یه کم خلاقیت به خرج بده تا حداقل بتونم بهشون نیشخند بزنم . . .

متن پروفایل قول دادن

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی…

متن پروفایل قول دادن

تو می بافی . . .
من برای تو کلاه تا سرت را گرم کنم . . .
تو برای من دروغ تا دلم را گرم کنی . . .

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

بخاطر بسپار !
حفظ دروغ نیاز به انرژی دارد ؛
و ترس از برملا شدن آن تولید اضطراب می کند ،
و پوشاندن آن تلف کردن وقت است . . .!

متن پروفایل قول دادن

دروغ می گویی تا من خوشحال شوم !
و من احمق می شوم تا تو دلگیر نشوی . . . !

متن پروفایل قول دادن

و باز سکوت خواهم کرد تا کسی مرا دروغگو نداند . . .

متن پروفایل قول دادن

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم…

متن پروفایل قول دادن

خسته شدم پینوکیو !
این جا آدم ها دروغ های شاخ دار میگویند و دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند . .

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

صدای سکوت نفس هایت را دوست میدارم
وقتی که تمام حرف هایت
بوی “دروغ” گرفته اند

متن پروفایل قول دادن

۳ تا دروغ هست که تو زندگی زیاد میشنوی :عاشقتمتا آخر عمر باهات میمونمدیفرانسیل و انتگرال یه روزى به دردتون میخوره !

متن پروفایل قول دادن

به دروغ هایش عادت کرده بودمفقط از این می سوختم کهبرای اثباتش می گفت :به مرگ تو .

متن پروفایل قول دادن

آرامش یعنیپرهیز از هرگونه دروغ

متن پروفایل قول دادن

با دروغ میشه خیلی چیزا رو به دست اوردولی نمیشه نگهشون داشت

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

دلتنگیم را برای تو با مدادکودکیم مینویسم
که هیچ گاه دروغ نمی گوید

متن پروفایل قول دادن

من از تمامیت ارضی یک عشق سخن میگفتم
بر فراز ویرانه های قلبم ویرانه هایی حاصل از تهاجم ناگهانی چشمانت!
و چه کودکانه دروغ میگفتم
که شهر در امن و امان است

متن پروفایل قول دادن

در مرداب های دروغ
چیزی جز ماهی های مرده نیست

متن پروفایل قول دادن

سلامتی اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه
تا اینکه یه دروغ الکی
آرومشون کنه

متن پروفایل قول دادن

اگر دروغ رنگ داشت
هر نور شاید ده ها رنگین کمان از دهن ها نطفه می بست
و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

چه بر سرم اورده دوستت دارم های دروغ توکه حتی از محبتهای مادرم هم میترسم .

متن پروفایل قول دادن

آدَم با حـَرف ِ…راسـت داغون شــــِه…
بـِهتـَر اَز ايـنه با …دروغ آروم شــــِه…

متن پروفایل قول دادن

گمان میکردم قانع باشی
و به شکستن دلم اکتفا کنی
نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازی
و در آخر بگویی:
میروم تا اذیت نشوی
بهترین من

متن پروفایل قول دادن

اگر کسی می گویدکه برای تو می میرددروغ میگویدحقیقت را کسی میگوید کهبرای توزندگی می کند .

متن پروفایل قول دادن

کاش آدم هیچوقت نفهمه یه حرفایی دروغ بوده!

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

دنیای عجیبی شده است . . .
برای دروغ هایمان ،
خدا را قسم میخوریم ،
و به حرف راست که میرسیم ؛
می شود جان ِ تــو…

متن پروفایل قول دادن

من از چشمان خود آموختم رسم محبت راکه هر عضوی به درد آید به جایش دیده میگریدهر کس که گفت بهر تو مردم دروغ گفتمن راست گفتم که برای تو زنده ام .

متن پروفایل قول دادن

تازگیها دیگر باطعنه ای کوچک دلم نمیشکند
سرد سرد شده ام راحت نفس میکشم
دلم تنگ نیست،
کسی را دوست ندارم،
حال دلم رو به راه است شاد و خوشحالم ولی …
خیلی دروغ میگویم…

متن پروفایل قول دادن

ما مردمانی هستیم
که به راحتی به هم دروغ میگیم
ولی بزرگترین معیارمون برای شروع دوستی
صداقته

متن پروفایل قول دادن

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم !
نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم …
و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

درد یعنی مرور مسیج هایی که روزی باورشان داشتیو امروز به دروغ بودنشان ایمان آورده ای .

متن پروفایل قول دادن

و چه مهربان بودى
وقتى دروغ میگفتى

متن پروفایل قول دادن

به يكديگر دروغ نگوييد …آدم است، باور می‌كند …
دل می‌بندد …!

متن پروفایل قول دادن

گاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی می سوزد
بیچاره دو بار بیشتر دروغ نگفت انگشت نما شد
ولی ما هنوز صادق ترینیم

متن پروفایل قول دادن

بالا رفتیم بوق بودپایین اومدویم دوغ بودقصه ما دروغ بوداین چنین است پایان عاشقانه های امروزی .

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

تو از دروغ گفتن راجع به من دست بردار،
منم از راست گفتن راجع به تو
دست بر می‌دارم…

متن پروفایل قول دادن

راست یا دروغ مهم نیست!
تو فقط با من حرف بزن!
چشمانت زیر نویس می کنند

متن پروفایل قول دادن

دروغ میگویی که دلت به بودنم خوش استبود یا نبودم در روند زندگیت هیچ تاثیری نداردتو قلبت برای همه زد جز من .

متن پروفایل قول دادن

نه خیانت نه دعوا نه دروغ،
هیچی بیشتر از شک به دوست داشتن
آدما رو سرد نمیکنه:|

متن پروفایل قول دادن

ساعت همیشه دروغ میگوید
من فقط
به زمان با تو بودن ایمان دارم
انجا که عقربه ها می ایستند
و من عاشقانه به تو خیره میشوم

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

چگونه در این چشم های زیبا جا داده ای،،،
این همه دروغ را؟

متن پروفایل قول دادن

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید:غرور ، دروغ ، عشقتا هیچگاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند .

متن پروفایل قول دادن

یک دروغ کوچک
با خود هزار و یک دروغ دیگر می آورد
زیرا تو مجبور میشوی
از آن دفاع کنی!
و از دروغ به هیچ عنوان
نمیتوان با حقیقت دفاع کرد…!

متن پروفایل قول دادن

جامعه ای که مردانگی را در خشونت
شادی را هرزگی
دزدی را زرنگی
و دروغ و ریا را پیشه زندگی خویش قرار داده
آزادی و تمدن را هرگز نخواهد دید

متن پروفایل قول دادن

کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوند
همه زندگیشان بر دروغ استوار است

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم !
نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم …
و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

متن پروفایل قول دادن

چه بر سرم اورده دوستت دارم های دروغ توکه حتی از محبتهای مادرم هم میترسم .

متن پروفایل قول دادن

نوشته کوتاه خاص و زیبا مناسب پروفایل و بیو گلچین شده [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

°•『 ܝ߳ࡐ ࡅ߳ߊ‌ ߊ‌ࡅ߲ܥ ࡄ݅ߺߊ‌ࡇ ࡅ߭ࡄ݅ߺࡅ࡙ࡍ߭ ܦ߳ܠࡅ߲ܩܨ 💜👑』•°

متن پروفایل قول دادن

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰

متن پروفایل قول دادن

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن پروفایل قول دادن

« اون چيزي ك خودت ميخواي باش! »

‌‌

متن پروفایل قول دادن

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن پروفایل قول دادن

خط قرمز کشیدم:
زیر بعضیاتون ، دور خیلیاتون ، رو خیلیاتون…

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

تنهایی آدم را عوض میکند….
از تو چیزی میسازد کـه هیچوقت نبوده اي….

متن پروفایل قول دادن

༺ بهترین چیز (سکوت) است…🕊️🖤 ༻
 

متن پروفایل قول دادن


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن پروفایل قول دادن

!••͜هَرچی‌فِکرشو‌میکُنَم"‹🌙⃟🕸⃟›″
!••͜آخَرش‌بِع‌این‌میرصَم‌کِع"‹🥀⃟🍂⃟›!
••͜فَقَط‌بآ‌ #مَرگ‌ میتونَم‌بِشَم‌"‹🔞⃟🕯⃟›!
••͜عَزیز‌ #دِل‌ هَمَتون"‹🖇 ⃟🖤

متن پروفایل قول دادن

گُمُوُ گُوُرَم خِیلی وَقتِهِ…(!

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن پروفایل قول دادن

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن پروفایل قول دادن

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن پروفایل قول دادن

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن پروفایل قول دادن

‏چَند میگیرید کارت بِه کارت کنَمحــ صرتونــ
تو کونِ خودتون باوشِعـــ!😹🕷🍃💋

متن پروفایل قول دادن

متن پروفایل قول دادن

اَگعِ سَرم پایینهِ🤘🏻واس^^سَنگینیه مَغزَمهِ🧠نَ تَرس اَز شما جوجه رنگیا😎😎😎

متن پروفایل قول دادن

. میشَود ژلــــوُفن صــــدایَت ، را به خُوردهِ رَگ هایَم بدَهی؟؟ اخهِ﹝ت‌ُ∞﹞رفیقــــ دِل منی.!😚🍃❤️

متن پروفایل قول دادن

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن پروفایل قول دادن

فقط اون رفیقی که
باعث حال خوبت میشه
رفیق واقعیته🐻🤎🍩

متن پروفایل قول دادن

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن پروفایل قول دادن

انقدر خودتو میگیری آبمیوه نشی یهویی😂

متن پروفایل قول دادن

صدآمو دآرےـ❓
خـوب خـــوش بہ حآلتـــ 😏
خــیلـیآ فقطـــ حــسرتـــشو دآرن 😹🎀👍

متن پروفایل قول دادن

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن پروفایل قول دادن

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن پروفایل قول دادن

دیری به شوق دیدن فردا، گریستم،
فردا چو شد، به حسرت دیروز زیستم …

متن پروفایل قول دادن

مُتفاوِتـ باشـ✌︎⦳

متن پروفایل قول دادن

نیــست دَر ســودایِ زُلفَـــش
کـــارِ مــا جُــز بیقَـــراری!🌚♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن پروفایل قول دادن

ایـن روزٰا بَعضـیـا
دُنبـالِ اینَن واسِهـ
آدَمـ داستٰــان بِسازَنـ
اِنگـار داستٰـانـای خودِشـون
یـٰادشـون رَفتهـ
هه

متن پروفایل قول دادن

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن پروفایل قول دادن

بخشش باعث فراموشی گذشته نمی‌شود، اما آینده را وسعت می‌دهد.

متن پروفایل قول دادن

میدونی قشنگی زندگی چیه؟؟!اینه که تو بی خبر باشی و…یکی برای قشنگی زندگیت دعا کنع囧

متن پروفایل قول دادن

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن پروفایل قول دادن

دیشب با خدا دعوایم شد … باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد…

متن پروفایل قول دادن

درهر شرایطی باخودت تکرار کن و خدایی هست مهر بانترازحدتصور..💛
#خدایا شکرت

متن پروفایل قول دادن

« اون چيزي ك خودت ميخواي باش! »

‌‌

متن پروفایل قول دادن

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️

متن پروفایل قول دادن

موفقیت، فرمول مشخصی داره : یک درصد استعداد، نود و نه درصد پشتکار…!

متن پروفایل قول دادن

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن پروفایل قول دادن

کاش کسی پاییز را سر و ته می‌کرد…
برگ ها به درخت می‌ چسبیدند،
تو به من . .♥️🍂

متن پروفایل قول دادن

برای من که دلم چون غروب پاییز است
صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است …
بیچاره …..

متن پروفایل قول دادن

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن پروفایل قول دادن

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن پروفایل قول دادن

من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار!

متن پروفایل قول دادن


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….

متن پروفایل قول دادن

آرامش خودتو فدای بیشعوری دیگران نکن!
اینو دوبار بخون!!

 

متن پروفایل قول دادن

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن پروفایل قول دادن

گاهی همین رفتار سردت روی زمستان را کم می‌کند 🕸🥂🖤

متن پروفایل قول دادن

کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره؛
من خیلیارو کنار گذاشتم اما باهاشون قهر نیستم…

متن پروفایل قول دادن

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن پروفایل قول دادن

مَن بِه قِسمَت اِعتِقادی نَدارَم اَگه نَشدِه حَتمَاً نَخواستی🦋

متن پروفایل قول دادن

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن پروفایل قول دادن

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ زِندگی بِهِم یاد داد"تَوجه زیاد بی توجهی میاره"🥀 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

متن پروفایل قول دادن

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن پروفایل قول دادن

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن پروفایل قول دادن

یه افسانه هست که میگه:
کسایی که موهاشون لخته، فرشته ها موهاشون رو شونه زدن😍

متن پروفایل قول دادن

قشنگی دنیا توی موهای فرفریت خلاصه میشه»:)

متن پروفایل قول دادن

کاش یه بابا پنجعلى جیبى داشتم تا هر وقت یکى میخواست نصیحتم بکنه مى خوابوند دهنش. 

متن پروفایل قول دادن

هی تو پرَنسِس بابا !!

اگه بابات پسوُردِ گوشیتو پیدا کنه که میشی مرحومه مغفورِ بابا 😂

متن پروفایل قول دادن

خدایا باور کن
ما اونقدری که آرزو داریم زمان نداریماااا
بجنب ناموصا!

متن پروفایل قول دادن

زندگی
لذت عجیبی است که خداوند
در چنین روزی به من بخشید…
تولدم مبارک🥳

متن پروفایل قول دادن

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن پروفایل قول دادن

صبح یعنے عشق❣
عشق ❣
یعنی سلامتےِ تو❣
سلامتےِ تو❣
یعنے قشنگےِ این دنیا❣
من امروز ❣
دُنیاےِ قشنگے برایت آرزو دارم❣💕

#صبحت‌بخیرعشقمـ♥️♾🦋

متن پروفایل قول دادن

به قول احمدرضا احمدی: بنفشه ها را دور از ما کاشته اند اما نمیدانند ما آرام آرام به بهار نزدیک میشویم.!👩🏻‍🦱🤍🎍^^

متن پروفایل قول دادن

مرا از واژه های احساسی ام بگیربگذار ساده توصیفت کنماصلا بی هیچ تعارفیمیدانم انتظار زیادیستبرایم “من” باشبیا خاص باش

متن پروفایل قول دادن

گیرم اندوه تو خواب است و نگاه تو خیال
پس دلم منتظر کیست عزیز این همه سال؟
پس دلم منتظر کیست که من بی خبرم؟
که من از آتش اندوه خودم شعله ورم؟
ماه یک پنجره وا شد به خیالم که تویی
همه جا شور به پا شد به خیالم که تویی…

متن پروفایل قول دادن

همیشه با من بمان
هیچکس
عاشقانه تر از من،
نمی‌تواندتو
را بسراید
تو در تمام لحظه‌هایم
تکرار می‌شوی
اما؛هیچگاه
تکراری نمی‌شوی

متن پروفایل قول دادن

عزیزدلممن به جای آنکه بی صبرانهدر انتظار پایان نه ماه بارداری بمانمهر لحظه از این دوران را با عشق وجودت می گذرانمچرا که شانس این را داشته‌ امکه بهترین موجود جهان را در وجودم پرورش دهمو معجزه خداوند را با پوست و استخوانم حس کنم

متن پروفایل قول دادن

من آن گلبرگ مغرورم نمی میرم ز بی آبیولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی

متن پروفایل قول دادن

جگرگوشه امچشمانم خیره به راهت ماندهبیا بیا که یقین دارم با تو عاشق تر می شومبا عطر تنت مست تر می شوماصلا با تو دوباره متولد می شوممن به واسطه وجود با برکتت مادر می شوم

متن پروفایل قول دادن

قطار می رود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود و من چقدرساده ام که سال های سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و هم چنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام !

متن پروفایل قول دادن

نفس مامان باباامسال با اومدنت زمستون برامون بهار میشهچه روزای قشنگیه روزای انتظار و چه انتظار شیرینیاز خدا میخوام هرکسی که آرزوشو داره تجربش کنهروزایی که همش لباساتو از تو کمدت در می آورمنگاه میکردم قربون صدقت میرمهمه منتظر اومدنت هستیم

متن پروفایل قول دادن

یک روز احساس کردم اگر اورا با یک غریبه ببینم تمام شهر را به آتش خواهم کشید……… اما امروز حتی کبریتی هم روشن نمیکنم تاببینم او کجاست و با کیست………….روزی که به دنیا آمدم در گوشم خواندند اگر می خواهی در دنیا خوشبخت شوی همه را دوست بدار…..….حال که دیوانه وار دوستش دارم می گویند فراموش کن!!!!!!!

متن پروفایل قول دادن

در این ماه فهمیدمبارداری مثل یک جور جادوست،جادویی کـه همه ی چیز را تغییر می‌دهدجادویی کـه تـو را تغییر می‌دهدو دیگر اسمت را برای همیشه عوض می‌کندبعد از این کسی هست کـه تـو را مادر صدا خواهد کردمنتظرتیم کوچولوی نازم

متن پروفایل قول دادن

زمان برای آنها که انتظار می‌کشند بیش از حد کند است،
برای آنها که می‌ترسند بیش از حد تند است،
برای آنها که اندوهگین اند بیش از حد طولانی است،
برای آنها که شادمان‌اند بیش از حد کوتاه است،
اما برای آنها که عشق می‌ورزند جاودانه است
هنری وان دایک

متن پروفایل قول دادن

قلبت می تپدبرای اویی کـه هیچ نمی دانی چـه شکلی خواهد بودچشمهایش، دهانش، انگشت هایشاز همین روزها اسـت کـه نگرانش می شویکـه چرا تکان نمی‌خوردچرا نمی‌چرخدچرا با لگدهایش نمی‌گویدمـن این جا هستم

متن پروفایل قول دادن

و بعد از تو دلم از عطش عشق طغیان کردگاه از دو روزنه ی رخسارمگاه در نگاهی پوچ در تاریکی شب هایمگاه در باز دمی اندوهناک که با زحمتاز قفس آزاد شده و پایانش خدا را شکر می گویندو گاه در وجودم که به هیچ پایانی نمی رسید مگر تنهایی

متن پروفایل قول دادن

  آنکس که میگفت دوستم دارد عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد  رهگذری بود که روی برگ های پاییزی راه میرفت واین صدای:               خش خش برگ ها…………………………  همان آوازی بود که من گمان میکردم میگوید:              دوستت دارم……………………………….

متن پروفایل قول دادن

خراب شود تهرانی
که همیشه چشمش از ترافیک پر است
وهرچه بیشتر انتظار کسی را می کشی
انتظار کسی
بیشتر تورا می کشد
منیره حسینی

متن پروفایل قول دادن

چشم‌هایت را می بوسم
می دانم
هیچ کس
هیچ گاه
در هیچ لحظه ای از آفرینش
آنچه را که من
در گرگ و میش نگاه تو دیدم
نخواهد دید
چشم هایت را می بوسم
و زیر بارانی از واژه های تکراری
تازه می شوم
بعدها
کسی دفتر شعرم را پاره می کند
نام تو
همه جغرافیای رنج مرا طی می کند
و تو جاودانه می شوی
بیهوده در انتظار منشین
هرگز برای رفتنت
مرثیه نخواهم گفت…

متن پروفایل قول دادن

خیلی وقت است فراموش کرده ام کدامیک را سخت تر می کشم ؟
رنج !
انتظار !
یا نفس را . . .

متن پروفایل قول دادن

وصال در عشق بس چه دارد حیرانیمن نگویم رسیدم به وصالاما دیده ام ناله ی عاشقی در تنهاییگریان سخن می گفتمی کرد حق حق و بی تابیای کاش می شد اینگونه عاشق شد

متن پروفایل قول دادن

رفتی و ندیدی که چه محشر کردمبا اشک تمام کوچه را تر کردموقتی که شکست بغض تنهایی منوابستگی ام را به تو باور کردم

متن پروفایل قول دادن

توراحس میکنم هردم…
که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام کردی…
من از شوق تماشایت…
نگاه از تو نمیگیرم….
تو زیباتر نگاهم میکنی اینبار….
ولی…افسوس…این رویاست….
تمام آنچه حس کردم،تمام آنچه میدیدم….
تو با من مهربان بودی…
واین رویا چه زیبا بود….
ولی…. افسوس…. که رویا بود….

متن پروفایل قول دادن

جایی میان قلب هست
که هرگز پر نمی‌شود
یک فضای خالی
و حتی در بهترین لحظه‌ها
و عالی‌ترین زمان‌ها
می‌دانیم که هست
بیشتر از همیشه
می‌دانیم که هست
جایی میان قلب هست
که هرگز پر نمی‌شود
و ما
در همان فضا
انتظار می‌کشیم
انتظار می‌کشیم
“چارلز بوکوفسکی”

متن پروفایل قول دادن

همیشه مهم توبودی اگه غروری بود برای تو بود……اگه احساسی بود بازم برای تو بود….ومن قانع به یه نگاهت بودم……..نگاهی که همیشه یه چیزی شبیه غم غریب یا یه غروب پاییزی توش بود ………یه حسی بهم میگفت باهات نمی مونه وحالا نمیدونم حرفات رو باور کنم یا کارات رو…….دل به کلمات عاشقانت بسپارم یا از کارای نا مهربونت دلگیر بشم…….می بینی هنوز هم برنده ی این بازی تویی و هنوزم دل من نمیخواد مرگ عاطفه هارو باور کنه…….

متن پروفایل قول دادن

هر شب که انتظارت را می برم به روزشرمنده ام که بی تو نفس میکشم هنوز

متن پروفایل قول دادن

تو را در باد گم کرد و به انتظار نشست و نمی دانست مسافران باد را بازگشتی نیست . . .

متن پروفایل قول دادن

و حالا انتهای کوچه شعر
منم با انتظاری مبهم و زرد
ولی ایکاش جادوی نگاهت
غزل های مرا غارت نمی کرد

متن پروفایل قول دادن

عشق من تو باشنه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشمتو باش تا در دنیای بزرگ تنهایی ام تنهاترین باشی

متن پروفایل قول دادن

خدایا…….دستانم خالی اند ودلم غرق در آرزوها…………یا به قدرت بی کرانت دستانم را توانا گردان………….یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن…………….

متن پروفایل قول دادن

زن ها را
باید آهسته در آغوش کشید
آن ها در زندگی
آنقدر برای رسیدن به عشق
انتظار کشیده اند
که تمام تنهایی تن شان
ترک برداشته است…
“علیرضا اسفندیاری”

متن پروفایل قول دادن

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهیمی بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اشدر دست های تنهایی کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کندآه ، پس او چه می گفت؟

متن پروفایل قول دادن

فریاد زدم دوستت دارم صدایم را نشنیدی!اعتراف کردم که عاشقم ، جرم مرا باور نکردی!گفتم بدون تو میمیرم ، لبخندی تلخ زدی !از دلتنگی ات اشک ریختم ، چشمهای خیسم را ندیدی!چگونه بگویم که دوستت دارم تا تو نیز در جواب بگویی که من هم همینطور!چگونه بگویم که بی تو این زندگی برایم عذاب است ، تا تو نیز مرا درک کنی!صدای فریادم را همه شنیدند  جز او که باید میشنید!اشکهایم را همه دیدند!آشیانه ای که در قلبت ساخته ام تبدیل به قفسی شده که تا آخر در اینجا گرفتارم!گرفتار عشقی که باور ندارد مرا ،فکر میکند که این عشق مثل عشقهای دیگر این زمانه خیالیست ، حرفهای من بیچاره دروغین است!حالا دیگر آموخته ام که کلام دوستت دارم را بر زبان نیاورم ، دیگر اشک نریزم و  درون خودم بسوزم !اگر دلتنگت شدم با تنهایی درد دل کنم و اگر مردم نگویم که از عشق تو مردم !اما رفتنم محال است ، عشق که آمد ، دیگر رفتنی نیست ، جنون که آمد ، عقل در زندگی حاکم نیست!آنقدر به پایت مینشینم تا بسوزم، تا ابد به عشقت زندگی میکنم تا بمیرم !گرچه شاید مرا به فراموشی بسپاری ، اما عشق برای من با ارزش و فراموش نشدنیست است!

متن پروفایل قول دادن

انتظار شش حرف و چهار نقطه ، کلمه ی کوتاهیست اما سالها طول خواهد کشید تا بفهمی یعنی چه…
کاش منتظرت نبودم ، کاش می شد گفت : “یادت مرا فراموش”

متن پروفایل قول دادن

دلم می‌خواد یه مدتی همین‌جور بی‌خیال،
برای خودم زندگی کنم …
فقط برای خودم
حتی به خودم هم فکر نکنم …
همین جور بی‌فکر
بدون این‌که منتظر چیزی باشم ،
یا منتظر کسی … !

متن پروفایل قول دادن

” ای کاش کسی باشد
که بفهمد
وقتی میگویی تنهایی
یعنی دقیقاً چقدر تنهایی … ”
تبعید شده ام
به انزوا
به تنهایی
به غربت
انگار دستی هلم داده به گوشه ای !
مرداب شده ام،
گرفتار در خود
بی راه
بی چاه …
روز از پی روز
شب از پس شب
نشسته ام
به انتظار تمام شدنم …
هستی دارایی

متن پروفایل قول دادن

بلندترین شاخه ی درختیک واژه را خیلی خوب می فهمد و آن هم تنهاییست

متن پروفایل قول دادن

چند ماهی است انتظار کسی را می کشم
که انگار از وجود خودم است
گه گاهی با خیالش ضربه های به روح روانم می زند
حالا می فهمم مادرم چه کشیده
و حالا که زمان زیادی گذشته می فهمم
که چه دردی دارد مادری که منتظر بماند اما فرزندش نیاید …

متن پروفایل قول دادن

کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بودای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ برلب داشته باشمای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم

متن پروفایل قول دادن

هرکس به میزانی که تنهایی نیاز داردعظمت دارد و بی نیاز تر است

متن پروفایل قول دادن

وقتي دلم به درد مياد و کسي نيست به حرفهايم گوش کند، وقتي تمام غمهاي عالم در دلم نشسته است،وقتي احساس مي کنم دردمند ترين انسان عالمم… وقتي تمام عزيزانم با من غريبه مي شوند… و کسي نيست که حرمت اشکهاي نيمه شبم را حفظ کند… وقتي تمام عالم را قفس مي بينم…بي اختيار از کنار آنهايي که دوسشان دارم.. بي تفاوت مي گذرد…

متن پروفایل قول دادن

وقتی که می رفتی، بهار بود…
تابستان که نیامدی، پاییز شد…
پاییز که برنگشتی، پاییز ماند…
زمستان آمد اگه نیایی، پاییز می ماند…
تو را به دل پاییزی ات قسم می دهم…
فصل ها را به هم نریز …

متن پروفایل قول دادن

افسوس مي خورم ….چرا؟چرا با رفتن تو………….بهار مي آيد ؟…آمدي در سرماي زمستان… به سردي زمستان بودي…..به غم انگيزي  شبهاي تنهايي…..  به خشکي برف  …مي روي….. بهار مي ايد …به نظر معامله خوبي  است….اميد ان دارم بهار گلي بر چهره ات بنشاند …چه اميد مبهمي…گردش روزگار خطا ندارد ….زمستان هيچ گاه بهار را نمي بيند…

متن پروفایل قول دادن

نیستی و نمیدانی در انتظارِ تو کاسه ی صبر که هیچ ! صبر کاسه هم لبریز شده !

متن پروفایل قول دادن

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ
ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ
ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ

متن پروفایل قول دادن

شبیه برگ پاییزی پس از تو قسمت بادمخداحافظ ولی هرگز نخواهی رفت ازیادمخداحافظ واین یعنی در اندوه تو میمرمدر این تنهایی مطلق که می بندد به زنجیرموبی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آردوبرف نا امیدی ب سرم یکریز می باردچگونه بگذرم از عشق و از دلبستگی هایم؟چگونه می روی با اینکه می بینی چه تنهایم؟خداحافظ ،تو ای همپای شب های غزل خوانیخداحافظ، به پایان آمد این دیدار پنهانیخداحافظ، بدون تو گمان کردی که میمانمخداحافظ، بدون من یقین دارم که میمانی

متن پروفایل قول دادن

دیشب را تا صبح بدنبالت گشتم
لابه لای تمام خاطرات گذشته…
تمام خوبهایم را  ورق زدم…
لحظه به لحظه اش را…
رد پایت همه جا جاریست…
اما…
دوباره تکرار داستان همیشگی
نبود تو و انتظار من…!!!
امروز را هم دوباره دنبالت می گردم……مثل همه روزهای نبودت!!!
امروز هم سراغت را از تمام برگ ها می گیرم…!
شاید برگی را از قلم انداخته باشم!

متن پروفایل قول دادن

آنقدر چشم ، انتظار آمدنت نشستم که تمامی دربهای باز ، بر روی پاشنه انتظار پوسیدند . . .

متن پروفایل قول دادن

من در این دلواپسی ها نشسته ام تنها….می خواهم با تو سخن بگویم….می خواهم باز چهره ات را با همان لبخند کودکانه ببینم…می خواهم هر چه انتهایش به اسم تو و یاد تو ختم می شود…شعر هایم ناتمام ماندند…اسیر دلتنگی شدم من…و خواب مرا به رویای با تو بودن می رساند…کاش خیابان های شلوغ سهم ما نبود…اما..غصه ای نخواهم خورد…اشکهایم را برای شانه های تو ذخیره خواهم کرد…حرف های ناتمامم را به روی دیوار قلبم حک می کنم و با دیدنت همه را تکمیل می کنم…پاییز از راه می رسد و ما دوباره به بودن و رسیدن به انتهای جاده ی سرنوشت می اندیشیم…

متن پروفایل قول دادن

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستیساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی

متن پروفایل قول دادن

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

متن پروفایل قول دادن

افسوس که کسی نیست……..افسوس که کسی نیست تاگذشته های پرملالم را از من بگیردوآینده ای پراز شادی را به قلبم هدیه کندافسوس که کسی نیست!تا بار فراق وجدایی را از دوش من برداردوکوله باری از محبت خویش را جایگزین آن کندافسوس که کسی نیست…….از من بخواهد ناگفته های قلبم را که عمریست خک خورده سینه ام شده است را برایش بازگو کنمودر پاسخ عشق بی پایانش را نثار دل بیمارم کند!افسوس………افسوس که در این روزگار کسی نیستجز سکوت وتنهایی و دلتنگی که عمری گوشه نشین قلبم شده اندوهروز غم را بادلم همخوانی می کنند.

متن پروفایل قول دادن

تا زنده ام می نشینم به انتظارت
شاید هم نیایی…
من کارم را می کنم…

متن پروفایل قول دادن

زمانى که درد عشق و دورى را
در چشمانم دید ، گفت :
سخن فلاسفه ى بزرگ را به خاطر آور :
* زندگى دمى بیش نیست *
پاسخ دادم :
آرى ، آرى ، آرى ..!
اما ، همین دم
چون ابدیتى پایید ..!
هر آنگاه که …
در ** انتظار یار ** گذشت ..!

متن پروفایل قول دادن

همچنین ببینید: عکس نوشته دلم گرفته – عکس نوشته خدا

متن پروفایل قول دادن

کسانی که می­ دانند انجام می­ دهند، کسانی که می­ فهمند، یاد می­ دهند.ارسطو

متن پروفایل قول دادن

یادگیری قدرت درک کردن می­ تواند ارزشمندترین فعالیت انسان باشد..
چرا که با درک کردن می ­توان به رهایی رسید..اسپینوزا

متن پروفایل قول دادن

همه ما منحصر به فرد هستیم
پس بجای قضاوت کردن بهتر است یکدیگر را درک کنیم..روی تی. بنت

متن پروفایل قول دادن

کسانی که قضاوت می ­کنند هرگز نمی ­توانند درک کنند
و کسانی که درک می ­کنند، هرگز قضاوت نخواهند کرد.ناشناس

متن پروفایل قول دادن

در حالی که همه ما از درک نشدن شکایت داریم،
درک کردن دیگران را هم فراموش کرده ­ایم.بو تاپلین

متن پروفایل قول دادن

دانستن همان درک کردن نیست
تفاوت بزرگی میان آن­ ها وجود دارد،
شما ممکن است چیزی را بدانید در صورتی که درکش نکرده باشید.چارلز کترینگ

متن پروفایل قول دادن

نمی­ توان صلح را با زور نگه داشت. برای حفظ آن تنها درک کردن نیاز است.آلبرت انیشتین

متن پروفایل قول دادن

هرچیزی که در وجود دیگران ما را خشمگین می ­کند،
می­ تواند ما را به درک درستی از خود برساند.کارل یونگ

متن پروفایل قول دادن

شاید مردم بیشتر می خواهند درک شوند
تا دوست داشته شوند….جورج اورول

متن پروفایل قول دادن

بعضی از قلب­ ها یکدیگر را می­ فهمند، حتی در سکوت!

متن پروفایل قول دادن

آدمی تا زمانی که سختی هایش را می فهمد ، زنده است
ولی وقتی سختی های دیگران را درک می کند، آن وقت یک انسان است..لئو تولستوی

متن پروفایل قول دادن

درک مسیر دیگران این خاصیت را دارد که می­ توانید مسیر خود را پیدا کنید.کوبی برایانت

متن پروفایل قول دادن

درک نوعی سرور و شادی است..کارل فاگان

متن پروفایل قول دادن

The improvement of understanding is for two ends
first, our own increase of knowledge
secondly, to enable us to deliver that knowledge to othersتقویت قدرت درک کردن به دو منظور انجام می­ شود،
اول برای افزایش دانسته ­ها و دوم برای انتقال آن­ ها به دیگران!جان لاک

متن پروفایل قول دادن

شادمانی از درک کامل وجود خودت می آید….مارینا آبراموویچ

متن پروفایل قول دادن

مردم هیچ گاه چیزی را به درستی درک نمی ­کنند،
مگر اینکه برای خودشان پیش بیاید.

متن پروفایل قول دادن

گوش دادن سرآغاز درک کردن است.

متن پروفایل قول دادن

این را درک کنید که شما قادر به زندگی در رویاهایتان هستید
پس به زندگی متوسط قانع نباشید.

متن پروفایل قول دادن

صبور باشید و همدیگر را درک کنید…فیلیپس بروکس

متن پروفایل قول دادن

بلوغ به معنی سخن گفتن درباره مفاهیم بزرگ نیست
بلکه به معنی درک چیزهای کوچک است..

متن پروفایل قول دادن

زندگی اولین، عشق دومین و قدرت درک سومین هدیه ارزشمند است.مارج پیرسی

متن پروفایل قول دادن

If you understand each other you will be kind to each otherاگر همدیگر را درک کنید، با هم مهربان خواهید بود.جان اشتاین بک

متن پروفایل قول دادن

من تو را…
به قلبم قول داده ام..
نگذار بدقول شوم…

متن پروفایل قول دادن

بارها و بارها ازین نوع قول ها به خودمون دادیم که دیگه فراموشش میکنم شااد زندگی میکنیم ولی همیشه تو اوج شادی ای که واسه خودمون میسازیم یه آرزو که الان *خاطره* شده همه قولها مون رو به فنا میده.الکی خودتو پیش خودت بدقول نکن.ما همیشه یه داغ بزرگ رو دلمون هست………
ولی امید دارم هنوز که برگرده!!میدونین که چی میگم؟

متن پروفایل قول دادن

به بعضی ها باید گفت:
.
.
.
.
.
.
دیر رسیدن نشانه با کلاسی نیست، نشانه بدقولی است…

متن پروفایل قول دادن

تا حالا دقت کردین همه از بد قولی بدشون میاد و همیشه هم به همدیگه میگن که من از بد قولی بدم میاد.
در کل کسی نیست که از بدقولی خوشش بیاد؟؟؟؟

متن پروفایل قول دادن

تو بهم قول داده بودی… چرا زدی زیرش؟ آخه چرا؟نمیشه اینجا منو تنها بذاری… تو یه قولی دادی…

متن پروفایل قول دادن

روزی دروغ به حقیقت گفت : میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم ، حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد . آن دو با هم به کنار ساحل رفتند ، وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد . دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت . از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است ، اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود

متن پروفایل قول دادن

فقط برای یک بارمرا در افسون مبهم یک دروغ شناور کنسر به گوش من بگذار و آرام بگو :دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید:غرور ، دروغ ، عشقتا هیچگاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

متن پروفایل قول دادن

بعضی وقتا دروغ خوبهبه مادر کم طاقت باید دروغ گفت :حالم خوبه ، غذا خوبه ، دلمون خوشه!وقتی مادرخوب باشه یعنی همه چیز خوبه

متن پروفایل قول دادن

ای کاش عشق بود جدایی نبودای کاش محبت بود دروغ نبودای کاش مرگ بود تنهایی نبود

متن پروفایل قول دادن

دروغ میگویی که دلت به بودنم خوش استبود یا نبودم در روند زندگیت هیچ تاثیری نداردتو قلبت برای همه زد جز من

متن پروفایل قول دادن

من از چشمان خود آموختم رسم محبت راکه هر عضوی به درد آید به جایش دیده میگریدهر کس که گفت بهر تو مردم دروغ گفتمن راست گفتم که برای تو زنده ام

متن پروفایل قول دادن

عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودمشاکر نعمت و پرورده احسان بودمچه کند بنده که بر جور تحمل نکندبار بر گردن و سر بر خط فرمان بودم

متن پروفایل قول دادن

جز نقش تو در نظر نیامد ما راجز کوی تو رهگذر نیامد ما راخواب ارچه خوش آمد همه را در عهدتحقا که به چشم در نیامد ما را

متن پروفایل قول دادن

وفا در عهد و در پیمان نکردیمخدا را یاد با ایمان نکردیمچگونه از خدا خواهیم درمانکه دردی از کسی درمان نکردیم؟

متن پروفایل قول دادن

وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم
شکستی و نشکستم، بُریدی و نبریدم
بجز وفا و عنایت، نماند در همه عالمندامتی که نبردم، ملامتی که ندیدموفا نکردی و کردم، بسر نبردی و بردمثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم؟

متن پروفایل قول دادن

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙
# انگیزشی # ادبی

متن پروفایل قول دادن

┏━━━━━━••🌻••━━━━━━┓
درتیره‌ترین‌حالت‌دنیاآن‌شاپرکِ‌اُمیدماییم
┗━━━━━━••🦋••━━━━━━┛ # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

از هر لَحظه لذت ببر..

          # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
  # ادبی # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜 # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

من به هرچي ك بخوام میرسم . . ❥⇡↯『』⇡↯❥

متن پروفایل قول دادن

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^ # انگیزشی # دختر

متن پروفایل قول دادن

❲بَرایِ‌شروعِ‌جَدیدچیزی‌کِه‌بِهش‌نیاز‌داری
روز‌جَدیدنیست،طَرزفِکرجَدیده🐚💕❳ # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

•••در سڪوت پیـش بـرو فقـط زمـانے صحبـت ڪن ڪہ وقتـش شـده بـاشـہ بگـے ڪیش و مــات••• # زندگی # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

《مثل یہ دخترِ قوے باش👩🏻‍🎓
از سختے ها موفقیت بساز📓》
# انگیزشی # دختر

متن پروفایل قول دادن

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃 # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن پروفایل قول دادن

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡 # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو! # انگیزشی # ادبی

متن پروفایل قول دادن

همه کسانی که من رو زمین میزنن، انگیزه من برای بهتر شدن هستند.
“سلنا گومز” # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

در زندگی شکستی وجود نداره!
یا برنده میشی یا درس میگیری・ᴗ・🧚🏻‍♀✨ # زندگی # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره. # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

با قوانین خودت زندگی کن 🙂 # لاتی # مغرور

متن پروفایل قول دادن

اونایی که تنهایی پرواز میکنن قوی ترین بال هارو دارن . # مغرور

متن پروفایل قول دادن

خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید نیست اون ها زمانش که برسد هر دو می درخشند🌚🌝✨
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی
# ادبی # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊 # انگیزشی # ادبی

متن پروفایل قول دادن

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛
# انگیزشی # زندگی # سرباز

متن پروفایل قول دادن

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳ # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽ # انگیزشی # باران

متن پروفایل قول دادن

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن


[ ﮼‌مََِتَِعَِهَِِدَِشَُِدََِمَِ‌‌بَِهَِ‌ِ‌تََِعََِهَُِدَِیَِ‌‌بَِهَِ‌ِنَِٰاَِمَِ‌ِ‌تَُِوَِ♥ ]

# دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن پروفایل قول دادن

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿
# دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …😌♥️ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

‌💞ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان❤️💍

# دوستت دارم # همسر

متن پروفایل قول دادن

دِلبَـرکَم…♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ……ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼 # دوستت دارم # ادبی

متن پروفایل قول دادن

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

°•『 ܝ߳ࡐ ࡅ߳ߊ‌ ߊ‌ࡅ߲ܥ ࡄ݅ߺߊ‌ࡇ ࡅ߭ࡄ݅ߺࡅ࡙ࡍ߭ ܦ߳ܠࡅ߲ܩܨ 💜👑』•° # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

بقول شایع ؛
یبار‌میگم‌دیگه‌نه!
شما‌تکون‌نمیخوری‌‌عه‌پیش‌من:)🤍✨ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

«خَندِه‌هایَت»
زیباتَرین‌بَهانه‌ اّست برایِ‌تَپِشِ‌«قَلبـ♡ـم»‌🍀

‌ ‎‌‌ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن


『 عشـ∞ـق‌مهربونم
‌ ‌‌ ممنونم‌که‌با‌بـودنت‌بهم‌جرات
‌ ‌ ‌‌زندگی‌میدی‌ممنونم‌که‌با‌مهربونیات
‌ ‌بهم‌امید‌مـیدی‌ممنونم‌که
‌ ‌ ‌‌تنهادلـیل‌نـفس‌هام‌شدی
ممنونم‌که‌هستی… 』🫀🐼💛•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

⧼جَهانــم تویــی⧽
چُنان ⧼دورت⧽ میگردَم که هیچکس
به این زیبایـی
جهانگردَی را تَجربه نَکرده باشَد🩺♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

⎬عـشـᰔـق یعـنی؛
هـر وقـت نگاش میڪنی
خـودتُ بخـاطر انتـخـابـت
تـحـسـیـن ڪـنـی ⎨ 🧿♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 # شکلک

متن پروفایل قول دادن

واگیرتَرین بیمـآریِ رویِ زَمیـنَ هم باشیِ مَن مُبتـلاتَرینَم به ◞ت,,❤✨ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

نسخم!🍷🙃
نسخ چی؟!
نسخ چشات👀❤
خندیدنات😂🙂❤
اون دلبری کردنات🤤💑❤ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

# دوستت دارم # همسر

متن پروفایل قول دادن

‌‌
تـ∞ـــــو …!
قَشنگ‌ترين‌عامل‌تـپش
قَـ♡ـلب‌مَنی‌جانـآ🤍🕊
‌ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

یک‌بارگفتی
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ
ومن‌هزار‌بار
ࡏࡆ᪴ࡄࡐ߳ߺࡅߺ᤺ߺࡉشدم♥️✨ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

ولی تـــو .. ❤️‍🔥

بودنِت انقدر قشنـگه
که من قربونِ هرلحظه
بودنـِت کنارم برم 💍 # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن


تا اطلاعِ همیشگیِ طِبــــق قانون عشق
قلبــم به ⋮ ت∞ ⋮ محکومهِ..!🦋♥️🔐
‌ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ💞⛓ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

‌ ‌

آهای عشق جانم!♡🦋
خیلی⦅دوستت دارم⦆چون؛
وقتایی که بهت فکر میکنم لبخند میاد رو لبام،‌ ضربان قلبم تند میشه…♾
صدات بهم آرامش میده تنها تویی که میتونه تمام حسای خوبو بهم بده…🫀🌸💛

‌ ‌ # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

‌‌به تُـــــوحسودیم‌میشه‌چون
“قَلبــــم”به‌جای‌اینکه‌اول‌برای
خُودم‌بتپه‌برای “تُــــو”میتپه🥺🤍 # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

[ وفادار توام..♡ ]
هَر لحظهِ
هَر جا
تا ابد!🧿♾
# دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

در برابر انتقاداتاگر نادرست بود،بی اعتنا باشیداگر غیر منصفانه بود،عصبانی نشویداگر از روی نادانی بود،لبخند بزنیداگر عادلانه بود،از آن درس بگیرید.

متن پروفایل قول دادن

یه مرد براى اينكه بتونه یه زن رو شاد نگه داره، نيازى نيست بى عيب و نقص باشه؛ فقط كافيه همون چيزى باشه كه اول آشنايى گفته بود هست …

متن پروفایل قول دادن

اگر عشقی احساس نمی‌كنی،تظاهر نكن! سعی نكن نمایش بدهی كه عاشقی ..حتی اگر خشمگینی بگو كه خشمگین هستی..باش، ولی حقیقی باش…!

متن پروفایل قول دادن

هیچ وقت دیر نیست برای شروع دوباره:به طبیعت نگاه کن.هیچ چیز ثابت نمی ماند.چرا تو باید بمانیخردمندانه از تغییرات استفاده کن.مثل یک قهرمان ورزشی،نتیجه بازی باخته را عوض کن.چیزهای مهم را نگه دار.چیزهایی را که مهم نیستند دور بریز.اهدافت را مشخص کن و از نو شروع کن.

متن پروفایل قول دادن

تا به حال به آپارتمان دقت کردیسقف زندگیه یکی، کف زندگی دیگریست!!!!دنیا به طور شگفت آوری شبیه یک آپارتمان است ؛سقف آرزو های یکی، کف آرزو های دیگریست…

متن پروفایل قول دادن

وقتی میخواهید به گنجشکیغذا بدهید فرار میکندچرا که میداند آزادی با ارزشتراز دانه و ارزن است

متن پروفایل قول دادن

هیچکس از کنار گل دست خالیبرنمی گردد؛گلابگیر به گلاب می رسدکندو دار به عسلنقاش به نقشعکاس به عکس،بلبل به آواز…بیا وگل باش،و چشمه خیر و خوبی

متن پروفایل قول دادن

حکایت زن محکم و استوار همیشه دروغ بود ،هیچ دختر بچه ای برای تبدیل شدن به زنی محکم و استوار زاده نمی شود .همگی به شاهزاده ای لوس شبیه اند که معصومانه رویا می بافند .سرنوشت است که آنها را جادوگر ، فتان و دلبر ، و یا زنی قوی و نیرومند میکند .قول هایی که فقط حرف بودند ،تقدیرهایی که نیمه کاره ماندند ،شادی هایی که اتفاق نیفتادند، مرگ ها ، جدایی ها ،به انسان نیرو می دهد .و آن هنگام که رویاهای بافته شده با کارت های بازی چون قلعه ای سنگی فرو میریزد خداوند به انسان نیرو میدهد تا زیر آوار آنها له نگردد .مادرم زن نیرومندی بود ،من شیفته ی آن نیرو بودم ،تصور میکردم که هرگز به مانند او نخواهم شد ، اما متاسفانه شدم .اگر روزی صاحب دختری شومآرزو میکنم به جای زنی نیرومند ، زنی شاد باشد

متن پروفایل قول دادن

دعواکن… ولی با کاغذتاگر از کسی ناراحتی؛ یک کاغذبردارو یک مدادهرچه خواستی به او بگویی,روی کاغذبنویس.خواستی هم داد بکشی تنهاسایزکلماتت را بزرگ کن نه صدایت را…آرام که شدی،برگردوکاغذت رانگاه کن.آنوقت خودت قضاوت کنحالامیتوانی تمام خشم نوشته هایت رابا پاک کن عزیزت پاک کنیدلی هم نشکانده ای, وجدانت را نیازرده ای.خرجش همان مدادو پاک کن بود,نه بغض و پشیمانی“گاهی میتوان از کوره خشم پخته تربیرون آمد”ذهنت را پاكیزه نگه دار….مگذار چیزی كه باعث الودگی ذهن می شود ، وارد گردد…نکات زیبا برای زندگی زیبا, جملات زندگی زیباكاغذ و خودكارت رو بزار جلوتآدمهاي زندگيت رو يكي يكي بنويساضافه كاري داره…خط بزنحسادت ميكنه…خط بزنخوبيهات به چشمش نمياد…خط بزنجنس مخالف رو ترجيح ميده…خط بزنهروقت تنها شد يادت ميفته…خط بزنپشت سرت حرف ميزنه…خط بزنمكث نكن،فقط خط بزناز اين نترس كه تنها بشيتنهايي شرف داره به حضورِ اين آدما تو زندگيتشروع كن…اضافي ها رو خط خطي كن…

متن پروفایل قول دادن

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌گذرد.ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ ﻋﺒﻮﺭ می‌کنندﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ می‌شوند.

متن پروفایل قول دادن

زندگی سخت نیست،زندگی تلخ نیستزندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین داردگاهی آرام و دلنوازگاهی سخت و خشنگاهی شاد و رقص آورگاهی پر از غمزندگی را باید احساس کرد

متن پروفایل قول دادن

زندگیهمچون بادکنکی استدر دستان کودکیکه همیشه ترس از ترکیدن آنلذت داشتنش را از بین میبرد

متن پروفایل قول دادن

به کسی اعتماد کن کهاندوه پنهان شده در لبخندتعشق پنهان شده در خشمتو معنای حقیقی سکوتت را بفهمد ..

متن پروفایل قول دادن

اگر آرامش می‌خواهی.مراقب مردم نباش …اگر ادب می‌خواهی.در کار کسی دخالت نکن.اگر پند زندگی می‌خواهی.در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

متن پروفایل قول دادن

کاری کن کهانتخاب هایت در زندگیبازتابی از امیدهایت باشدنه ترس هایت!

متن پروفایل قول دادن

کاش قبل از حرف زدنکلمات را ذره ذره میجویدیمقورت میدادیمو هضم میکردیمنه اینکه همه رو بلعیده …و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . .

متن پروفایل قول دادن

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفتدائما یکسان نباشد حال دوران غم مخورحافظ شیرازی

متن پروفایل قول دادن

خوشبختی گاهی لذت عمیقاز نداشته‌هاست!یک نوع رهایی که شبیه به هیچ چیز نیست؛و گاهی ساده و غیرقابل تصور است.

متن پروفایل قول دادن

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

کاش میشد تو را تگ کرد درست در مقابل آغوشم طوری که موهایت گونه ام را نوازش میکند در گوشت بگویم: دوستت دارم! # ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن پروفایل قول دادن

از لحاظ روحی نیاز دارم برم به” بُعدِ ” منِ قبلیم اخه دلم برای حس و خیال راحت و اون خنده های عمیقم تنگ شده! # دلتنگی # خسته

متن پروفایل قول دادن

راستش صدای درونمم اگه نبود از تنهایی میمردم! # خسته # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

از لحاظ روحی چند سالیه تو “ولش کن حسش نیست” گیر کردم/: # خسته

متن پروفایل قول دادن

یجایی خوندم نوشته بود:

گرفتن دست کسی که دوسش دارید میتونه ترس اضطراب نگرانی و یا حتی درد فیزیکی رو کاهش بده!

بنظرم این خیلی قشنگه=) # دوستت دارم # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

[هَرکِه آمَد اَندَکی مارا پَریشان کَرد وَ رَفت] # نامردی

متن پروفایل قول دادن

به اندازه تک تک شبایی که غمگین خوابم برد ازتون متنفرم:) # نامردی

متن پروفایل قول دادن

ڪسے ڪه عاشقه محاله بگذره از اون ڪسے ڪه زندگیشه # دوستت دارم # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

ماه من تویی بیبی ماه بالا فیکه:)) # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

دلخوش به لحظه ای .
که تو شاید گذر کنی..
لعنت به شایدی،که مهیا نمیشود # عشق یک طرفه

متن پروفایل قول دادن

کائنات نه مهربونه نه بد جنس تو نمیتونی هیچ وقت جلوشو بگیری باید بسازی # حقیقت # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

دشــــمـن بـاشـ 😐 ولـیـ ادا دوســتـا رو درنـیـار :[ ☠ # نامردی

متن پروفایل قول دادن

مدارا میکنم با درد
چون درمان نمی بینم!
تحمل می کنم با زخم
چون مرحم نمی بینم! # ادبی

متن پروفایل قول دادن

شدشصت‌سال‌..
حالاتمام‌کارهایش‌راکرده‌بود؛
[مانده‌بودزندگی]! # ادبی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

یه وقتایی باید سرمونو از تو گوشی در بیاریم و دنبال قشنگیای زندگی بگردیم ولی چون چیزی پیدا نمیکنیم دوباره برگردیم تو همون گوشی
‌‌ # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

من دوست دارم شخصی که باهاش چَت میکنم انقدر صمیمیت بینمون باشه که لازم نباشه هی غلط املایی‌هامو ادیت کنم مثلا پی‌ام میدم “متساتسذتیتذخچ” طرف بگه گرفتم داداش حل چشاته.
‌ # شاد

متن پروفایل قول دادن

صِدایِ غَمَم را چِگونِه فَریاد بِزَنَم؟
مَن در این جَماعَت….
تَنها یِک دُختَرَم:( # دختر

متن پروفایل قول دادن

تو در من زنده ای

من در تو،

ما هرگز نمیمیریم!

هوشنگ ابتهاج:) # ادبی # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

دیدمش . .

گفتم منم!

نشناخت او (“:

« نیما یوشیج » # دلتنگی # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

بعضيا لياقت ندارن بخشى از زندگيت باشن؛ يادت بمونه!🤍 # مغرور # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

ي چيزي هست به اسم اصالت

اگه داشته باشي

نيازي به جلب توجه نداري

چون اون خودش بزرگت ميكنه!!! # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

تو بیا چاره‌ی من شو…؛

که تویی چاره‌ی من…

#امام‌زمانم💙 # خدا

متن پروفایل قول دادن

متلاشی شدنِ جسم، بر اثرِ فشارِ روحی . # خسته

متن پروفایل قول دادن

دور‌میشم؛میرمُ‌ازهمه‌آدمای‌ِدورم‌،دور‌میشم:) # خسته

متن پروفایل قول دادن

رفت و خاطرش نیست؛

اما من خوب به خاطر دارم

که با ذوق

به من

قول ماندن برای عمری میداد!(: # دلتنگی # نامردی # خاطره

متن پروفایل قول دادن

‹ دلتنگ میشوم اما نه به اختیار کامل، تو بدین دور ز من و اشکهای بارانی ام چه غافل🤍!(: › # دوستت دارم # دلتنگی # باران

متن پروفایل قول دادن

یه‌چیزی‌گفت‌سوختم…

گفت

دردخیانت‌واسه‌اینه‌که

از‌سمت‌دشمنت‌نیست‌ :)) # نامردی

متن پروفایل قول دادن

خ‍‌ی‍‌ان‍‌ت‍‌و ت‍‌و م‍‌درس‌‍ہ ب‍‌ه م‍‌ا ی‍‌اد دادن وق‍‌ت‍‌ی گ‍‌ف‍‌ت‍‌ن : ج‍‌ای خ‍‌ال‍‌ی رو پ‍‌ر ک‍‌ن :)) . # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

به عدالت جهان مشکوکم

دستانت دور اما

نفست جان من است ♥️ # دوستت دارم # دلتنگی

متن پروفایل قول دادن

جوکر میگه‍ :منو کوچیک کردی ولی بفکر این نبودی نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه…😏🤟🏽

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # حاضر جوابی

متن پروفایل قول دادن

خوردم میکنی بعد میگی ناراحت که نشدی؟

نه من قلبم از سنگه راحت باش # نامردی

متن پروفایل قول دادن

بمولا که ما همه انسانیم

ناراحت میشیم شاد میشیم هممون احساس داریم

مراقب هم باشیم🚶🏻‍♀️🤍

#ما‌همه‌انسانیم # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

کرم ابریشم هروز مسخره میشد یه روز تصمیم به تغییر گرفت ب خودش پیله شد و پروانه برگشت❤️🚶🏼‍♀️ # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

‹ بغلم کن که دگر حال خوشی ز گرمی پتوی پیچیده بر تنم ندارم!(: › # ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن پروفایل قول دادن

با صدا شکستن ها، له شدن ها و خرد شدن ها تمام میشود اما دلیل آنها هرگز! # زندگی # نامردی

متن پروفایل قول دادن

” حافظه ” نوعی داروخانه یا آزمایشگاه شیمی است!

در آن هرچه بخواهی موجود میباشد؛

گاهی در آن اتفاقی دستت به آرام بخش و گاهی به زهری خطرناک میرسد! # خسته # حقیقت # آرامش

متن پروفایل قول دادن

ایرج طهماسب تو مهمونی میگفت:

‹ آدمهایی که دوستشون داریم سرمایه ما هستن، بهشون که فکر میکنیم قوی میشیم

حالا چه پیشمون باشن چه نباشن!(= › # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

‹ میروم در تمامی ناتمام ها و کنار لیزش آسفالت رد پای غم هایم مرا به دنج ترین محل مردنم برد! › # ادبی # خسته

متن پروفایل قول دادن

نمیدانم چه قرار است بر سرم آید که زپیش نگرانی هایش به استقبال قلبم آمده اند…. # زندگی # خسته

متن پروفایل قول دادن

من عاشق تاریکی ام؛عاشق سکوت!

قلبی دارم گاه سفید و گاه سیاه در امتداد آن زندگی برایم رخ خاکستری می‌کِشد! # ادبی

متن پروفایل قول دادن

‹ به نام کسی مینویسم که نمیگیرد حتی سراغی ز خلوت دلتنگی هایم؛ گر حالش بی من خوب است بگذارید منِ بی او همینطور بماند و بماند و بماند:)! › # ادبی # دلتنگی

متن پروفایل قول دادن

‹ وقتی از کسی که دوستش داری جدا میشی؛ اوایلش ازش متنفر میشی بعد اینقدر غرق خاطرهاش میشی که دوباره عاشقش میشی(((: › # عشق یک طرفه # دلتنگی # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

تلاش برای دانستن؛بیماریست

هرچه کمتر بدانی،بهتر است # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

رف‍‌ی‍‌ق ت‍‌ا وق‍‌ت‍‌ی رف‍‌ی‍‌ق ب‍‌ود ، کہ رف‍‌ی‍‌ق ن‍‌داش‍‌ت ! # نامردی

متن پروفایل قول دادن

میخام خبرای خوب امروز مو بهت بگم بشینم فقط و به لبخندت نگاه کنم ولی هه نیستی که! # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن پروفایل قول دادن

من با تو بودم و تو با صد نفر..! # ادبی

متن پروفایل قول دادن

قول میدم تا تهش کنارت بمونم🤍! # ادبی # دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

‹ میخواهم گمت کنم . .

بدمت دست پاییز که بروی و با سردی برف و با گرمی آفتاب هم پیدایت نشود!

آخر من تورا پیدا در غایب برای چه خواهم🌱(= › # ادبی # نامردی # حقیقت

متن پروفایل قول دادن

دلتـنگی مثل نشتی گازه نه رنگی و نه بویی نه صدایی ولی آروم آروم میکشت! # دلتنگی

متن پروفایل قول دادن

عاشق شدن مثل این میمونه که شاعر میگه :

به دریای بی انتهای چشمانت خیره ام و در آن گویی غرق گشته ام که دستانت فرسنگ ها از من دورند و راه نجاتی نیست!

نگاهم کن و نگاهم کن که من شناگر ماهری نیستم ای اقیانوس بی رحم من((= # ادبی # دوستت دارم # دریا

متن پروفایل قول دادن

متن کوتاه انگیزشی / بهترین متن های کوتاه انگیزشی مناسب بیو و کپشن و.. | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

در حال بارگذاری رویاهای بزرگـ✈︎⍟

|𝒽.ℊ𝒽| # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

나는 나 자신을 믿는다
خودم رو باور دارم # انگیزشی # حقیقت # چینی

متن پروفایل قول دادن

برنده امروز!
همان رویا پرداز دیروز است
که تسلیم نشده است…🦋 # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱 # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

خودت باش چون تو یکی از بهترین نقاشیای -خدایی-🦋💜🌚
# خدا # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

‹ حتي تو کلمه ي نا اميدي هم امید وجود داره! : ) ›••🌸👀 # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

‹ من یک کاشفم! کاشف دلَِخَِوَِشَِےَِ هَِاَِےَِ کَِوَِچَِکَِ ! › # انگیزشی # شاد

متن پروفایل قول دادن

گَنجی که دنبالش میگردی
توو همون غاریه که از رفتنِ تووش میترسی…👻🍃 # انگیزشی # تتلو

متن پروفایل قول دادن

چیزای‌ قشنگ‌ هیچوقت‌ دنبال‌ خودنمایی‌ نیستن! # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

اگرخدا آرزویے در دلت انداخت،بدان ڪه توانایے رسیدن به آن را در تو دیده است❤️ # انگیزشی # خدا

متن پروفایل قول دادن

•اگه میخای پرواز کنی باید اون چیزایی که تو رو پایین میکشه رها کنی🧚🏻‍♀️💕✨•‧₊˚ # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

〚 نقشه های خدا همیشه از خواسته های

ما قشنگتره!^^💜☁️ 〛 # انگیزشی # ادبی # خدا

متن پروفایل قول دادن

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
# انتقام # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

⏆رویا‌وهدف‌؛
مثل‌پرندھ‌‌مۍ‌مونھ ^^🌱”
میتونۍ‌توقفس‌بزاریش‌
و‌فقط‌بھش‌نگاھ‌کنۍ؛
یا‌میتونۍپروازش‌بدۍ‌وبھش‌برسۍ.
پس‌رویاهاتو‌پروازبدھ‌‌رفیق‌ ..🕊’:) # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

“من با رویاهام زندگی میکنم ، چون قراره بهشون برسم 😌👑🧡”
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

ـ𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟

-براے خودت زندگے ڪن🌻 # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

پاییز در باد زمزمه میکند:
می‌افتم ولی دوباره بلند میشوم… # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

وسيع باش و تنها و سر به زير و سخت…! # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

از همہ توانت براے بهتر شدن استفادہ ڪن🧚🏻‍♀
حیفہ ڪہ امروزم همونے باشے ڪہ دیروز بودی🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست… # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
     

متن پروفایل قول دادن

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️

متن پروفایل قول دادن

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️

متن پروفایل قول دادن

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن پروفایل قول دادن

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن پروفایل قول دادن

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن پروفایل قول دادن

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀

متن پروفایل قول دادن

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن پروفایل قول دادن

چقد تلخ است … با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

متن پروفایل قول دادن

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن پروفایل قول دادن

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن پروفایل قول دادن

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده…

متن پروفایل قول دادن

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن پروفایل قول دادن

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن پروفایل قول دادن

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))

متن پروفایل قول دادن

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.

متن پروفایل قول دادن

‏قیمت اجناس و هزینه زندگی جوری شده که سخت ترین کار دنیا، خرج خونه دادنه!
تو این روزا قدر پدر مادرمونو بیشتر بدونیم…

متن پروفایل قول دادن

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن پروفایل قول دادن

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

متن پروفایل قول دادن

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

متن پروفایل قول دادن

روزی که با رفیــق بگذرد
چه خوش شود احوالِ من♥️🍃

متن پروفایل قول دادن

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌

متن پروفایل قول دادن

عشـق تویـی عاشـق منم دریـا تـویی قایـق منم اگـر روزی دزدیـدنـت غصـه نخور سـارق منم❤💍

متن پروفایل قول دادن

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن پروفایل قول دادن

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

متن پروفایل قول دادن

تویی که پی‌ام میدی،جواب نمیدم پاک میکنی،غرورتو دوس دارم 🙂 😐😹🖤

متن پروفایل قول دادن

نور‌مهم‌نی‌وقتی‌قلبت‌روشنه‌!🌥️

متن پروفایل قول دادن

شهر از صدا پر است

ولی از سخن تهی…!!

👤 نادر نادر پور

متن پروفایل قول دادن

آهسته و بی صدا … می نگرم و گوش می سپارم ؛ به دروغ های زیبا و حقیقت های تلخ..!

متن پروفایل قول دادن

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن پروفایل قول دادن

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن پروفایل قول دادن

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن پروفایل قول دادن

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن پروفایل قول دادن

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن پروفایل قول دادن

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂

متن پروفایل قول دادن

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله

متن پروفایل قول دادن

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️

متن پروفایل قول دادن

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂

متن پروفایل قول دادن

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن پروفایل قول دادن

⏆یہ زندگے بساز ڪہ🌱
درونت حس خوبیو ایجاد ڪنہ
نہ اینڪہ فقط از بیرون خوب بہ نظر بیاد🏡
براے دل خودت زندگے ڪن
نہ براے دیگران ، مهم خودتے

متن پروفایل قول دادن

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن پروفایل قول دادن

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن پروفایل قول دادن

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن پروفایل قول دادن

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن پروفایل قول دادن

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن پروفایل قول دادن

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی…

متن پروفایل قول دادن

تّویِ رَگِ اَصلیِه قَلبَمی دیوونِه!💜🥂

متن پروفایل قول دادن

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن پروفایل قول دادن

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂

متن پروفایل قول دادن

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩

متن پروفایل قول دادن

😹🤟🏿جوریع #فرآموش_کُن کع پَشمایع، خود آلزایمر بریزع🤟🏿😹🥀

متن پروفایل قول دادن

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️!

متن پروفایل قول دادن

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن..

متن پروفایل قول دادن

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن پروفایل قول دادن

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن پروفایل قول دادن

وقتی میگفتم زندگیمی باید میدونستی نفسهام هم به نفسات گره خورده بود نامرد عالم💔💔💔

متن پروفایل قول دادن

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن پروفایل قول دادن

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن پروفایل قول دادن

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .

متن پروفایل قول دادن

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن پروفایل قول دادن

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗

متن پروفایل قول دادن

[ میگفت حموم بودم پی امتو ندیدم
تو خیابون با سردوش سوبان دیدمش :)😹🖕🏻💜🌿✨ ]

متن پروفایل قول دادن

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

متن پروفایل قول دادن

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن پروفایل قول دادن

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن پروفایل قول دادن

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است…

متن پروفایل قول دادن

💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی….

متن پروفایل قول دادن

متن کوتاه جدید / تکست جدید مناسب بیو [گلچین] | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

“قَلبــــــم” از دیدنِ
روے ماهِ “تــــــو” ذوقِ میڪنهِ🕊🌸♥️

متن پروفایل قول دادن

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ
▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی🍯

متن پروفایل قول دادن

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی

متن پروفایل قول دادن

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده .

متن پروفایل قول دادن

《دنبال رویای خودت باش》

متن پروفایل قول دادن

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی

متن پروفایل قول دادن

– تنهایی خیلی با ارزشه…!

متن پروفایل قول دادن

یک شب بی‌صدا تر از همیشه
همه را ترک خواهم کرد….!

متن پروفایل قول دادن

ک‍‌اش‍‌ک‍‌ی ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ ن‍‌ش‍‌ی‍‌ن که ب‍‌ع‍‌دش ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل به ب‍‌ه‍‌ونه گ‍‌ی‍‌ر ت‍‌ری‍‌ن آدم دن‍‌ی‍‌ا ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن…

متن پروفایل قول دادن

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..

متن پروفایل قول دادن

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜

متن پروفایل قول دادن

من رفیقامو ازدست ندادم
فقط فهمیدم هیچ وقت رفیقی نداشتم!

متن پروفایل قول دادن

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …

متن پروفایل قول دادن

~تـابـ؏ِ قـَوانـیـטּِ مـَ؏ْـزَ۾~✓✌️💯

متن پروفایل قول دادن

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 

متن پروفایل قول دادن

کاش به زمانی برگردیم:
که بزرگ ترین غم زندگیمان شکست پی در پی نوک مدادانمان بود:))

متن پروفایل قول دادن

این بود زندگی؟!

متن پروفایل قول دادن

عشق یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت

متن پروفایل قول دادن

اگ شعور خریدنی بود من حاضرم واس بعضیا از جیب خودم مایع بذارم😐

متن پروفایل قول دادن

عزیزم حالا که اسم من طُ black list شُماست اسم شُمام تُ قَبرستون قَلب ماست

متن پروفایل قول دادن

نه بار گران بود ، نه نامهربان بود
بی‌ صاحب بود، همش با دیگران بود :))

متن پروفایل قول دادن

من رفیقامو ازدست ندادم
فقط فهمیدم هیچ وقت رفیقی نداشتم!

متن پروفایل قول دادن

بعضی وقتا یه رفقایی داری که
حالت براشون مهمه و وقتی که حالت
خوب نیست همه کاری برات انجام میدن
تا دوباره خوب بشی و خوشحال بشی!
به اینجور آدما میگن رفیق:)💝👌🏻

متن پروفایل قول دادن

رفیق گرامی تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است ادامه دارد🤘👏 (همراه آخر) 🤜🤛

متن پروفایل قول دادن

‌‌‌‌
وقتتو اختصاص نده به جروبحث با مغزهای کوچیک!
 

متن پروفایل قول دادن

سرم تیر میکشه لبم وینستون

متن پروفایل قول دادن

سوپر من؛سینگل بتمن؛سینگل اسپایدر من؛سینگل من؛سینگل این خاصیت ما ابر قهرماناس:))))😂

متن پروفایل قول دادن

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …

متن پروفایل قول دادن

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 

متن پروفایل قول دادن

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 

متن پروفایل قول دادن

~تـابـ؏ِ قـَوانـیـטּِ مـَ؏ْـزَ۾~✓✌️💯

متن پروفایل قول دادن

فِرِشُتِهِ خْوْبِیـ هٍ نَبْوٌدَمّ
وَلِیّ قُوِلٓ مِیْدَمَـ شـِیْطٰاٰنِ خُوِبِیُ
بٰاٰشَمًٍٍْ 😌😏

متن پروفایل قول دادن

به بعضیا باید گف
رفتنت اگه واسه خودت "جون"بود
واسه ما آخ جوووووون بود!!!
آره دیقا همینجوریه که شنیدی😎

متن پروفایل قول دادن

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده .

متن پروفایل قول دادن

خـُدآ به دلَـم انداخـتِ طُ رو!🦋🌸•
‌‌

متن پروفایل قول دادن

امروز مال توئه . قشنگش کن ، دقیقا عین خودت🌱💙

متن پروفایل قول دادن

پشت تمام آرزوهایم خ♡دا ایستاده است..🍃

متن پروفایل قول دادن

جورے زندگے ڪن ڪہ اگہ یہ روزے مردے نگن(لاشے)بود بگن(ڪاشڪے)بود:)

متن پروفایل قول دادن

+هرکس بر خدا توکل کند،خدا برایش کافی خواهد بود. 🙂

متن پروفایل قول دادن

《دنبال رویای خودت باش》

متن پروفایل قول دادن

تحمل نداره نباشی…
دلی که تو تنها خداشی…

متن پروفایل قول دادن

خوشبختی اینه که همه چیزت پیش یه نفر باشه. آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت …

متن پروفایل قول دادن

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن پروفایل قول دادن

به پرندگان بگو
شاخه هایت را فراموش نکنند.
پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست….

متن پروفایل قول دادن

پاییز
گرمیِ دستان و آغوشِ تو را کم دارد
برای شروع دیوانگی…

متن پروفایل قول دادن

ٰ
«« خوشا آن دل که
دلدارش تو گردی
خوشا جانی
که جانانش تو باشی❤️✨

متن پروفایل قول دادن

دَر عالمی هَستم که چَشمانت عالمی دارَند:) 👀🖤

متن پروفایل قول دادن

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور

متن پروفایل قول دادن

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را…

متن پروفایل قول دادن

«گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند…»

متن پروفایل قول دادن

〖بی شک معـجزه‌ای در رآه اسـتᵕᴗᵕ🌈〗

متن پروفایل قول دادن

آخرین بار که دیدمش 
دیوار به سرش تکیه داده بود !

متن پروفایل قول دادن

گفتی چه خبر… ؟

از تو چه پنهان خبری نیست
در زندگی‌ام….

غیر زمستان خبری نیست …

متن پروفایل قول دادن

ای انکه مارادیده ای در زمستان باپشت خم.این زمستان رانبین ماهم بهاری داشتیم

متن پروفایل قول دادن

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..

متن پروفایل قول دادن

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜

متن پروفایل قول دادن

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند!

متن پروفایل قول دادن

فقط دلم میخواد بدونم… منو ناراحت کردی ک کیو خوشحال کنی؟ 🙂

متن پروفایل قول دادن

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند!

متن پروفایل قول دادن

.ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ.. پدر ژپتو:
پیـنوکیـو چوبے بمون، آدما سنگے اند؛ دنیـاشون قشنگ نیـست.. ..ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ.

متن پروفایل قول دادن

• یه دختر باید شبیه پروانه باشه؛ دیدنش زیبا،گرفتنش سخت!💜🦋

متن پروفایل قول دادن

🤎⇦زندگی من به‌عنوان یه دُختر قوی؛
🍩⇦چهارتا قانون داره:
🤎⇦میبینم،
🍩⇦میخوام،
🤎⇦تلاش میکنم،
🍩⇦بدستش میارم
🤎⇦و ازش لذت میبرم!

متن پروفایل قول دادن

بی تی اس تو ۸ دقیقه چیزایی رو به ما یاد میدم که تو ۸ سال مدرسه رفتن یاد نگرفتیم!

متن پروفایل قول دادن

‏این فصل هم سینگل بمونم
فصل بعد سقوط می‌کنم دسته یک…🤦‍♀

 

متن پروفایل قول دادن

‏من نمیتونم آتئیست بشم لعنتی ! من همه درسامو با آیة الکرسی پاس  کردم لنتی🥲

متن پروفایل قول دادن

ولی خداییش چجوری تو سکوت دوش میگیرین؟ من تا یه آلبوم آهنگ نخونم اصن تمیز نمیشم

متن پروفایل قول دادن

ࢪفي٘ق ڪۿ دآشِتۿ بٰآشِي٘ آنۢگآࢪ دنۢي٘آ رꪆ دآري٘⁽⇣🥺💗،!)۽ رفي٘ق ڪۿ دآشِت بٰآشِي٘ دي٘ڰۿ غۭـۭم نۢدآري٘⁽⇣😻َِ❤،!) خ٘خ٘ݪآـآص͜صۿ بٰڰمـۭم آـآمـۭمزوꪆز توꪆݪد ي٘ۿ خ٘خ٘وꪆشِڪݪ دآري٘مـۭم⁽⇣♥💋،!)۽ شِنۢگوꪆݪ مـۭمنۢگوꪆݪمـۭم توꪆݪدت ڪݪي٘ مـۭمبٰآـآرڪآآآآ⁽⇣🐣💙،!)۽

متن پروفایل قول دادن

امروزت رو با نگرشی مثبت به زندگی آغاز کن!
برات نیرویی رو آرزو می کنم که تو رو قادر به نهایت استفاده از امروز کنه!
صبح بخیر دوست من!

متن پروفایل قول دادن

بهترین آهنگ زندگی من
تپش قلب توست
و قشنگ ترین روزم ، روز شکفتنت❤️

#x عزیزم تولدت مبارک🎉💝

متن پروفایل قول دادن

خمر من و خمار من
باغ من و بهار من

خواب من و قرار من
بی تو به سر نمی شود

• مولانا

متن پروفایل قول دادن

با اردیبهشت بیا،
تا به همه ثابت کنی
از میانه بهار،
عید می شود…..

متن پروفایل قول دادن

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن پروفایل قول دادن

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن پروفایل قول دادن

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن پروفایل قول دادن

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن پروفایل قول دادن

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن پروفایل قول دادن

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن پروفایل قول دادن

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن پروفایل قول دادن

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن پروفایل قول دادن

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن پروفایل قول دادن

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن پروفایل قول دادن

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن پروفایل قول دادن

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن پروفایل قول دادن

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن پروفایل قول دادن

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن پروفایل قول دادن

من همینم که هستم

متن پروفایل قول دادن

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن پروفایل قول دادن

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن پروفایل قول دادن

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن پروفایل قول دادن

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن پروفایل قول دادن

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن پروفایل قول دادن

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن پروفایل قول دادن

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن پروفایل قول دادن

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن پروفایل قول دادن

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن پروفایل قول دادن

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن پروفایل قول دادن

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن پروفایل قول دادن

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن پروفایل قول دادن

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن پروفایل قول دادن

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن پروفایل قول دادن

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن پروفایل قول دادن

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن پروفایل قول دادن

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن پروفایل قول دادن

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن پروفایل قول دادن

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن پروفایل قول دادن

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن پروفایل قول دادن

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن پروفایل قول دادن

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن پروفایل قول دادن

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن پروفایل قول دادن

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن پروفایل قول دادن

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن پروفایل قول دادن

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن پروفایل قول دادن

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن پروفایل قول دادن

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن پروفایل قول دادن

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن پروفایل قول دادن

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن پروفایل قول دادن

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن پروفایل قول دادن

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن پروفایل قول دادن

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن پروفایل قول دادن

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن پروفایل قول دادن

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن پروفایل قول دادن

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن پروفایل قول دادن

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن پروفایل قول دادن

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن پروفایل قول دادن

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن پروفایل قول دادن

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن پروفایل قول دادن

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن پروفایل قول دادن

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن پروفایل قول دادن

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن پروفایل قول دادن

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن پروفایل قول دادن

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن پروفایل قول دادن

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن پروفایل قول دادن

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن پروفایل قول دادن

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن پروفایل قول دادن

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن پروفایل قول دادن

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن پروفایل قول دادن

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن پروفایل قول دادن

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن پروفایل قول دادن

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن پروفایل قول دادن

ای فلک تا کی کلک….

متن پروفایل قول دادن

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن پروفایل قول دادن

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن پروفایل قول دادن

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن پروفایل قول دادن

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن پروفایل قول دادن

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن پروفایل قول دادن

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن پروفایل قول دادن

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن پروفایل قول دادن

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن پروفایل قول دادن

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن پروفایل قول دادن

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن پروفایل قول دادن

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن پروفایل قول دادن

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن پروفایل قول دادن

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن پروفایل قول دادن

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن پروفایل قول دادن

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن پروفایل قول دادن

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن پروفایل قول دادن

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن پروفایل قول دادن

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن پروفایل قول دادن

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن پروفایل قول دادن

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن پروفایل قول دادن

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن پروفایل قول دادن

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن پروفایل قول دادن

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن پروفایل قول دادن

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن پروفایل قول دادن

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن پروفایل قول دادن

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن پروفایل قول دادن

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن پروفایل قول دادن

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن پروفایل قول دادن

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن پروفایل قول دادن

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن پروفایل قول دادن

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن پروفایل قول دادن

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن پروفایل قول دادن

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن پروفایل قول دادن

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن پروفایل قول دادن

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن پروفایل قول دادن

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن پروفایل قول دادن

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن پروفایل قول دادن

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن پروفایل قول دادن

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن پروفایل قول دادن

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن پروفایل قول دادن

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

متن پروفایل قول دادن

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن پروفایل قول دادن

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن پروفایل قول دادن

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن پروفایل قول دادن

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قول دادن

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن پروفایل قول دادن

یع ↩سلام گرگ ↪بی طمع نیص یع↩چشم دخترا↪🔒🔒

متن پروفایل قول دادن

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن پروفایل قول دادن

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن پروفایل قول دادن

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن پروفایل قول دادن

#بعضیا‌سیع‌کردن‌مارو‌دفن‌کنن‌عمان‌عز‌آن‌که‌بزر‌بودیم

متن پروفایل قول دادن

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن پروفایل قول دادن

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن پروفایل قول دادن

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن پروفایل قول دادن

❤♾I need you for life

متن پروفایل قول دادن

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن پروفایل قول دادن

چه حکمتی‌ست که در آغاز؛ نگاهِ من به سرانجام است…
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن پروفایل قول دادن

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن پروفایل قول دادن

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

عشق یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت

متن پروفایل قول دادن

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن پروفایل قول دادن

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن پروفایل قول دادن

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن پروفایل قول دادن

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن پروفایل قول دادن

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن پروفایل قول دادن

دل نبند رهگذرم🤞🤞

متن پروفایل قول دادن

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن پروفایل قول دادن

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن پروفایل قول دادن

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن پروفایل قول دادن

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن پروفایل قول دادن

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن پروفایل قول دادن

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن پروفایل قول دادن

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن پروفایل قول دادن

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن پروفایل قول دادن

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن پروفایل قول دادن

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن پروفایل قول دادن

وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه میگیرد
بهتر است او راهم نداشته باشی…
گاهی نداشتن بهتر است از داشتن!

متن پروفایل قول دادن

حواست به اونی باشه که حواسش بهت هست
نه اونی که جز تو حواسش به همه هست

متن پروفایل قول دادن

به جرم وسوسه
چه طعنه ها که نشنیدی حوا…!
پس از تو…
همه تا توانستند ادم شدند!
چه صادقانه حوا بودی
چه ریاکارانه ادمیم!!!

متن پروفایل قول دادن

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار … دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید !

متن پروفایل قول دادن

تیز میکنم
زندگی را
زرق و براقش برای تو
برندگی اش بوای من!

متن پروفایل قول دادن

یه سریام هستن وانمود می کنن نسبت به ما بیخیالن
اما هرشب پروفایل مارو چک می کنن بعد می خوابن

متن پروفایل قول دادن

این روز ها
با میکاپ
کوسه ها,پری دریایی می شوند…
اهای تو که پشت پنجره ی قلبم اواز می خوانی!
دندانهایت را نشان بده

متن پروفایل قول دادن

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را .. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم … تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم…!

متن پروفایل قول دادن

تا حالا دقت کردین که همیشه آدمای دو زاری برامون گرون تموم میشن؟

متن پروفایل قول دادن

همیشه در عجب بودم که
چرا در جاده عشق
پا به پایم نمی آمدی
حتی وقتی آهسته و پیوسته می رفتم
امروز فهمیدم
ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد

متن پروفایل قول دادن

خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …

متن پروفایل قول دادن

روزگاریست که همه ی ادم ها فقط سقف مشترک دارند نه دل مشترک!

متن پروفایل قول دادن

هر کس به ما رسید مربی بود
یه مدتی بازی مون داد و رفت …

متن پروفایل قول دادن

ادم ها لالت میکنند
بعد میپرسند…
چرا حرف نمی زنی؟؟؟!
این خنده دار ترین نمایشنامه ی دنیاست!

متن پروفایل قول دادن

ﻋﺰﯾﺰﻡ … ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯼ … ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﻫﺎﺗﻪ ﮔﻮﺭﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﻦ …

متن پروفایل قول دادن

اونی که لیاقت مارو نداره خب نداره دیگه
غصه کم سعادتیه مردم رو هم ما بخوریم؟

متن پروفایل قول دادن

گوسفندانی بودیم
امدند خرمان کنند
گرگ شدیم

متن پروفایل قول دادن

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن مثله (پنیر تازه رسید) رو شیشه‌ی بقالی یا مثله (دوست دارمٍ) تو

متن پروفایل قول دادن

کوتاهی از من نبود
تو بلند پرواز شدی …

متن پروفایل قول دادن

نوشت” قم حا”
همه خندیدند
گفت به “غم ها”یم نخندید
که هر طور نوشته شود درد دارد!
از سر به ته بخوان
تا منه ان روزها بشوی!

متن پروفایل قول دادن

یه عده بودن اومدن مرامشونو نشون بدن
از دستشون در رفت چهره ی واقعیشونو نشون دادن

متن پروفایل قول دادن

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن مثله (پنیر تازه رسید) رو شیشه‌ی بقالی یا مثله (دوست دارمٍ) تو

متن پروفایل قول دادن

چه دنیای عجیبی شده
همه می گویند حرف دلت را بزن
اما هروقت حرف دلم را زدم,دل همه را زدم

متن پروفایل قول دادن

این روزا سنگ صبورا
همونایی هستن که آخرش بهت زخم زبون میزنن

متن پروفایل قول دادن

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن پروفایل قول دادن

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی ! اکنون که زبانت نیش دارد ؛ دهنت را ببند … !

متن پروفایل قول دادن

برخی آدم ها شما را ترک خواهند کرد اما آن پایان داستان شما نیست
آن پایان نقش آن ها در داستان شماست !

متن پروفایل قول دادن

خوشبخت زندگی کردن
بزرگترین انتقام از اوناییه که لیاقتتو نداشتن …

متن پروفایل قول دادن

با بعضیا هرچقدرم بخوایم راه بیایم باز مسیرمون بهشون نمیخوره

متن پروفایل قول دادن

ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺘﻮ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ
ﺧﻮﺩﯾﺎ ﻧﺨﻮﺩﯾﺎ ﺑﯿﺨﻮﺩﯾﺎ …

متن پروفایل قول دادن

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو ، ایراد از تو نیست ! مگس هیچوقت سمت گل نمیره ؛ همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش !

متن پروفایل قول دادن

به بعضیا باید گفت
رفتنت اگه واسه خودت “جون” بود
واسه ما آخ جوووووووووون بود!!!
آره بابا این جوریاست …

متن پروفایل قول دادن

یه روز اتفاقی می بینمت
تنها نیستی اما خوشبختم که دیگه نیستی!

متن پروفایل قول دادن

از فردا بیشتر مراقب باش تقاص ِ اشک های ِ امشب ِ من سنگین تراز تمام روزهایی است که عاشقانه گریه کردم…

متن پروفایل قول دادن

به بعضیا باس گفت :
مشتـــی این دلــه
مزرعه که نیست
هـی شخمـش میزنـی

متن پروفایل قول دادن

عزیزم حتے دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوے تو باشد و آرزوی او… “دیگرے”…

متن پروفایل قول دادن

مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم،
فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم
بـــفـــهــــم . . .

متن پروفایل قول دادن

مسواک هم شعورش میرسه که باید مال یه نفر باشه ولی بعضیا نه !

متن پروفایل قول دادن

قشنگیه لیاقت به اینه که همه ندارنش

متن پروفایل قول دادن

تمـــام غصه هــایــی را کـــه بــرایـــت خـــوردم! بـــالا مــی آورم طـــعـــم بـــیهودگـــی مــیــداد…!

متن پروفایل قول دادن

من سخت نیستم
یک آسان دلتنگم که سخت فراموش می کنم
تو آسان نیستی
یک سخت دلسنگی که آسان فراموش می کنی

متن پروفایل قول دادن

یه سریا هم هستن که وجود دارن اما وجودشو ندارن

متن پروفایل قول دادن

تـوی ایــن دنـیـا هـمـیــشـه بعضــیا
“بــرای بــه جــایـــی رسیــدن”
و بعضـی ها
“بـعـد از به جـایــی رسیــدن”
هــمــه چیــزو
“زیـــر پــا”
میزارن

متن پروفایل قول دادن

مشکل از خود ماست ! واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره، دو کیلومتر پیاده می ریم . . .

متن پروفایل قول دادن

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب در اومد

متن پروفایل قول دادن

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !

متن پروفایل قول دادن

به بعضیا باید گفت :
این حرفا مال تو نیست
ببر بزار سر جاش …

متن پروفایل قول دادن

به بعضیا باس گفت : برو عقب عزیــــــزِ من ! من خودمم انقـــــدر به خودم نزدیـــــــک نمیشم، شما که جـــــای خود داری !

متن پروفایل قول دادن

این روزها قلب هر کسی را ﻧﺸﺎﻧﻪ بگیرید
تیرتان ﺑﻪ ﺳﻨﮓ میﺧﻮﺭﺩ!

متن پروفایل قول دادن

اخلاقم اینطوریه
تا جایــی باھات راه میام
که باھام روراست باشی

متن پروفایل قول دادن

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت ! وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ، پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن پروفایل قول دادن

اگه مهم بودی زیرت خط می کشیدم !
نه دورتــــــ . . .

متن پروفایل قول دادن

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجـــازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن پروفایل قول دادن

رفتنت را خیالى نیست
فقط مانده ام چگونه در چشمانى به آن زلالى
جا داده بودى آن همه دروغ را !

متن پروفایل قول دادن

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن پروفایل قول دادن

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند …

متن پروفایل قول دادن

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

متن پروفایل قول دادن

واسه بعضیا دلسوزی نکنین
چون به موقع اش بد می سوزین !

متن پروفایل قول دادن

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن پروفایل قول دادن

رو هیچ کسی زوم نکن، بی کیفیت میشه!

متن پروفایل قول دادن

وقتی حرف می زنیم، بیشتر می خواهیم خودمان را قانع کنیم تا دیگران را.کسی که قانع شده باشد،کسی که به اندیشه های خود ایمان داشته باشد، اصلا حرف نمی زند…!فریدون تنکابنی

متن پروفایل قول دادن

وقتی غمگین هستید،دنیا شما را به مسخره می گیرد.وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند می زنداما وقتی دیگران  را خوشحال می کنید،دنیا به شما تعظیم می کندچارلی چاپلين

متن پروفایل قول دادن

بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستندیکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است…دیل کارنگی

متن پروفایل قول دادن

تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است.من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت

متن پروفایل قول دادن

انسان خوبی باش؛اماوقتت روبرای اثباتشبه دیگران تلف نکن…چارلی چاپلین

متن پروفایل قول دادن

یکی از خوبی‌های رفقای قدیمی و صمیمی این است که شما می‌توانید پیش آن‌ها، خودِ خرتان باشید. رالف والدو امرسن

متن پروفایل قول دادن

حرف نزدن دلهره ای بود و حرف زدن و درست فهمیده نشدن دلهره ای دیگر.ژان کریستف

متن پروفایل قول دادن

ﻟﻨﮕﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﺭﺏ ﺣﻴﺎﻃﻤﺎﻥ،ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺍﻧﺪ ﻭﺟﻴﺮ ﺟﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥﻛﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﻫـــمند …!حسین پناهی

متن پروفایل قول دادن

قدرت مطلق همیشه گمراه کننده است. گمراه می کند چون آنچه را باید فراهم نمی سازد. همیشه واقعیت – واقعیت درماندگی و میرندگی ما، این واقعیت که به رغم دستیابی به ستارگان، سرنوشتی محتوم در انتظار ماست – از راه می رسد.اروین دیوید یالوم

متن پروفایل قول دادن

هفت چیز بدون هفت چیز دیگر خطرناک است:ثروت بدون زحمتدانش بدون شخصیتعلم بدون انسانیتسیاست بدون شرافتلذت بدون وجدانتجارت بدون اخلاقو پرستش بدون ایثارگاندی

متن پروفایل قول دادن

مغزِ من، دومین عضو دوست‌داشتنی بدنم.وودی آلن

متن پروفایل قول دادن

اگر پول داشته باشي انسانها تو را خواهند شناختاما اگر پول نداشته باشيتو انسانها را خواهي شناخت.” افلاطون “

متن پروفایل قول دادن

به سه چیز تکیه نکنغرور، دروغ و عشقآدم با غرور می تازدبا دروغ میبازدو با عشق می میرد…دکتر شریعتی

متن پروفایل قول دادن

صداقت برایتان دوستانزیادی پیدا نمی‌کندولی دوستان درستی پیدا می‌کند.جان لنون

متن پروفایل قول دادن

قیمت تو به اندازه خواست توست،اگر خدا را بخواهی،قیمت تو بی نهایت است …و اگر دنیا را بخواهی،قیمت تو همان است که خواسته ای!شیخ رجبعلی خیاط

متن پروفایل قول دادن

خاطرات خیلی عجیب هستند،گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که گریه می‌کردیم وگاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم!هاروکی موراکامی

متن پروفایل قول دادن

در مورد هیچ چیزاز روی ظاهر قضاوت نکن..مار هر چقدر زیباتر،نیش آن کشنده تر…!گوته

متن پروفایل قول دادن

بزرگی ،معرفت ،ادب؛و نجابت آدمیان رابه هنگامخشم و عصبانیت بیازمائیدنه در زمانی کههمه ی چیزبر وفق مرادشان است…چارلی چاپلین

متن پروفایل قول دادن

بکوش که نسبت به مردم بدبین نشوی، زیرا که صاحب سوءظن را جز زحمت ابدی و کسالت روحی بهره‌ای نباشد. سقراط

متن پروفایل قول دادن

بیگناه باشتا بیم نداشته باشیسپاس دار باشتا لایق نیکی باشیراستگو باش تااستقامت داشته باشیمتواضع باشتا دوست بسیار داشته باشیدوست بسیارداشته باش تا معروف باشیآشو

متن پروفایل قول دادن

اگر میخواهید خوشبخت باشید،زندگی را به یک هدف گره بزنید،نه به آدم ها و اشیاء… آلبرت انیشتین

متن پروفایل قول دادن

هر انسان عاقلی می‌دونه که زندگی چیز زیباییه و هدف هم خوشبختیه و صد در صد شاد بودن.اما نمی‌دونم چرا فقط احمق‌ها شاد هستند!اورهان پاموک

متن پروفایل قول دادن

از خدا پرسيدم:خدايا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟خدا جواب داد:گذشته ات را بدون هيچ تاسفی بپذير،با اعتماد زمان حال ات را بگذران،وبدون ترس برای آينده آماده شو،ايمان را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز،شک هايت را باور نکن وهيچ گاه به باورهايت شک نکن.زندگي شگفت انگيز است فقط اگر بدانيد که چطور زندگی کنيدنلسون ماندلا

متن پروفایل قول دادن

ما به این دلیل روی کره ي زمین زندگی میکنیم که از زندگی لذت ببریم .به حرف هاي کسانی که بشما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید.کورت ونه گوت

متن پروفایل قول دادن

به چیزی اعتقاد داشته باش که برایش توان ایستادگی داشته باشی.آدم هایی که به اعتقادشان بی اعتقاد هستند، توان انجام هر رذالتی را دارند…هرتا مولر

متن پروفایل قول دادن

بحث کردن با احمق؛مثل کشتن پشهروی صورت خودته…!شاید پشه رو بکشیاما در نهایت یه سیلیبه صورت خودت زده‌ اي…!بودا

متن پروفایل قول دادن

موسیقی نیروی حیات بخشی است که به گونه ای اسرار آمیز، خاطره های فراموش شده دورترین روزهای زندگی را در قلبها بیدار می کند.چارلز داروین

متن پروفایل قول دادن

هر انسان عاقلی می‌دونه که زندگی چیز زیباییه و هدف هم خوشبختیه و صد در صد شاد بودن.اما نمی‌دونم چرا فقط احمق‌ها شاد هستند!اورهان پاموک

متن پروفایل قول دادن

ما به این دلیل روی کره ي زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم .به حرف هاي کسانی که بشما چیزی غیر از این میگویند گوش ندهید.کورت ونه گوت

متن پروفایل قول دادن

ملت ها آن گونه تباه شدند؛نخست حافظه شان رااز آنها دزدیدندکتابهایشان را تباه کردند،ودر آخر،تیر خلاص را،به آنها زدندو تاریخ و فرهنگشان رابه سخره گرفتند!میلان کوندرا

متن پروفایل قول دادن

همیشه اخر همه ی چیزخوب میشه اگه نشدهنوز اخرش نرسیده…چاپلین

متن پروفایل قول دادن

انسان نرم و لطیف زاده میشود و هنگام مرگ خشک و سخت میشود، گیاهان نیز چون سر از خاک برآرند ، نرم و لطیف اند و هنگام مرگ خشک و شکننده.پس هر که سخت و خشک است مرگش نزدیک و هر کس نرم و منعطف است سرشار از زندگی…سخت و خشک می شکند و نرم و منعطف باقی می‌ماند و این است راز جاودانگی…لائودزو

متن پروفایل قول دادن

-اگر در قدم اول موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنایی نداشت.«موریس مترلینگ»

متن پروفایل قول دادن

-کسیکه شهامت قبول خطر را نداشته باشد، در زندگی به مقصود نخواهد رسید. «محمد علی كلی»

متن پروفایل قول دادن

صاحب همت در پیچ و خم هاي زندگی هیچ گاه با یاس و استیصال روبه رو نخواهد شد.«ناپلئون بناپارت»

متن پروفایل قول دادن

انسان مانند زمین است.برای رسیدن به خوشبختی باید سختی بکشد.زیرا اگر زمین سختی زمستان را نکشد ،بهار نمی‌شود.

متن پروفایل قول دادن

چه بسیارند کسانی که به هنگام غروب آفتاب چنان می‌گریند که ریزش اشک ها مانع از دیدن ستاره ها میشود.

متن پروفایل قول دادن

هیچوقت به خدا نگویید من یک مشکل بزرگ دارم ،به مشکلتان بگویید من یک خدایبزرگ دارم.✅شکلات مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم میکند، اما از جاده صاف بعدازآن لذت خواهید برد .زیاد روی دست اندازها توقف نکنید. به حرکتتان ادامه دهید.

متن پروفایل قول دادن

اگر تو نمی تواني باور کنی ،برای کسیکه باور دارد همه ی چیز امکان‌پذیر است.«انجیل»

متن پروفایل قول دادن

مامی آنچه بدان نیاز دارید تا به وسیله آن به رویاهای خود جامه عمل بپوشانید، الانازآن شماست.

متن پروفایل قول دادن

داوند از ما نمیخواهد کارهای بزرگ رابه ثمر برسانیم .او فقط از ما میـــخواهد کارهایکوچک رابا عشقی شگرف انجام دهیم.«مادر ترزا»

متن پروفایل قول دادن

هر انسانی مرتکب اشتباه می‌شود ؛اما فقط انسان هاي احمق اشتباه خودرا تکرار می‌کنند.«سیسرون»

متن پروفایل قول دادن

آن چنان کار کن که گویی تا ابد زندگی خواهی کرد و آن چنان زندگی کن که گویی همین فرداخواهی مرد.«حدیث شریف»

متن پروفایل قول دادن

یا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.«امام علی علیه السلام»

متن پروفایل قول دادن

هیچ می داني فرصتی که ازآن بهره نمیگیری ،آرزوی دیگران است.«جک لندن»

متن پروفایل قول دادن

افراد شجاع فرصت می آفرینند .ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مینشینند.«گوته»

متن پروفایل قول دادن

دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار میکند.«آنتوان چخوف»

متن پروفایل قول دادن

ر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.«گالیله»

متن پروفایل قول دادن

بیو نوشته;کوتاه برای بیو و وضعیت و کپشن [ بیو نوشته کوتاه] | تاو بیو

متن پروفایل قول دادن

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

متن پروفایل قول دادن

🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿

متن پروفایل قول دادن

تُ ♡
ابدی ترین♡
اتفاقِ♡
زندگیم♡
هستی♡….❤️

متن پروفایل قول دادن

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن پروفایل قول دادن

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

متن پروفایل قول دادن

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن پروفایل قول دادن

هنذفریمو به نصف ادم های اطراف ترجیح میدم!

متن پروفایل قول دادن

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

متن پروفایل قول دادن

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

متن پروفایل قول دادن

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن پروفایل قول دادن

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 

متن پروفایل قول دادن

به غم گفتم از چیه من خوشت میاد🤔 گفت زیبایی چشات وقتی گریه میکنی 💔☺

متن پروفایل قول دادن

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

متن پروفایل قول دادن

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن پروفایل قول دادن

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن پروفایل قول دادن

⁦:-⁩خار بودیم🌵 گل به فدایش🥀 بچه ندار 💵❌بودیم دارا 💸به فدایش💔🌵⁦:-⁩

متن پروفایل قول دادن

پول شاید نتونه همه‌ی مشکلات زندگیمون رو حل کنه ولی کمک میکنه با یه تیپ خیلی آراسته باهاشون روبرو شیم

 

متن پروفایل قول دادن

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂

متن پروفایل قول دادن

وقتی عادما عز خاعک ساخته شدن طبیعیه کع کرم داشته باشن

متن پروفایل قول دادن

هَر کی با مَن مُشکِل داره مُشکِل گُشا اَبَلفض💯

متن پروفایل قول دادن

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

متن پروفایل قول دادن

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿

متن پروفایل قول دادن

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن پروفایل قول دادن

بــرا چیــ داریـ پروفایـلـمو چکــ میـکـنیـ بیکار؟😐

متن پروفایل قول دادن

نباشی جای خالیتو{پیتزا}پر میکنه:|

متن پروفایل قول دادن

قبلنح میگفتنح اینح بی صاحابوح بزار پایینح و بروح پایع درساتـ༒︎𒊹︎︎︎ᴥ︎︎︎𒊹︎︎︎ الانح میگنح این بی صاحابوح بگیروح برو پایع درصات:)シ︎꧁

متن پروفایل قول دادن

[دنیا همه سَر به سَر خیال است،خیال💙☁️]

متن پروفایل قول دادن

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن پروفایل قول دادن

نه کسایی که جلوتن مهمن،نه کسایی که پشت سرتن،اونی که کنارت ایستاده مهم ترین آدم زندگیته⚜️🤎

متن پروفایل قول دادن

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛

متن پروفایل قول دادن

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

متن پروفایل قول دادن

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن پروفایل قول دادن

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

متن پروفایل قول دادن

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن پروفایل قول دادن

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

متن پروفایل قول دادن

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

متن پروفایل قول دادن

و خدایی که اسپانسر تمامِ آرزوهاست!

متن پروفایل قول دادن

و ما در هیایویِ روزگار اگر آرامیم، دلمان به خدا گرم است…

متن پروفایل قول دادن

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن پروفایل قول دادن

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن پروفایل قول دادن

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك

به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .

متن پروفایل قول دادن

کاش
مهرِ پاییز
به دلت بیفتد ،
برگردی …

🗯 علیرضا اسفندیاری

متن پروفایل قول دادن

حرفاتون مس برگ درختی بود ک شاخه درخت قول داده بود اما وقتی ک پاییز رسید دلشو برد و اون برگ شاخه رو ول کردو با پاییز رفت…!

متن پروفایل قول دادن

اگه هنوز ترس داری می‌دونم
نگرانِ ریختن برگایی می‌دونم

متن پروفایل قول دادن

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

متن پروفایل قول دادن

‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ ›

متن پروفایل قول دادن

‹ حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم.˘.˘ ›

متن پروفایل قول دادن

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱

متن پروفایل قول دادن

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂

متن پروفایل قول دادن

و منی ک از دل تاریکی ب اوج خورشید رسیدم🌎💫

متن پروفایل قول دادن

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

متن پروفایل قول دادن

یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه☺️💔

متن پروفایل قول دادن

⃤💎 ناراحت نشو!حداقلش اینو یاد گرفتی که با هر کسی خیال نبافی

متن پروفایل قول دادن

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜

متن پروفایل قول دادن

نامرد ترین معلم توزندگیم تجربه بود که اول امتحان گرفت بعددرس داد😊

متن پروفایل قول دادن

من دیگه
نیازی به آدمای جدید ندارم
اونایی که دورِ منن
هر روز یه آدم دیگه میشن 🙂

متن پروفایل قول دادن

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

متن پروفایل قول دادن

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

متن پروفایل قول دادن

میگما🤔
مامانش میدونه پسرش همه زندگی یه نفره😍😍

متن پروفایل قول دادن

من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

متن پروفایل قول دادن

خدایا قربونت برم تو که تو قرآن گفتی مهاجرت کنیم چرا تو انجیل به اونا نگفتی ویزا بدن:/

متن پروفایل قول دادن

‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌

متن پروفایل قول دادن

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙

متن پروفایل قول دادن

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما
وجود داره که دنیا هر چقدرم
با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموشش کنیم، مثل امروز که
واسش لحظه شماری میکردم😍

تولدت مبارک عشقم 💝🎉🎈

متن پروفایل قول دادن

#جانانم
مرا آلوده کن به عطر تنت..

تا بگویند:

بوی بهشت میدهد پیراهنت

❤️#شبت_بخیر_عشقم❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن پروفایل قول دادن

زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
“آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار”

متن پروفایل قول دادن

بهار 
نرسیده تمام می شود 
وقتی ،
" نبودنت " 
نحسی ِسیزده است . 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *