متن پروفایل قلب شکسته

پروفایل قلب شکسته بدون متن

امروز کسی از من پرسید چند سال داری
گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم
کودکی چند ساله ام . . .

متن پروفایل از دل شکسته

متن پروفایل دل شکسته

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند
گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند
زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

عکس متن پروفایل قلب شکسته

محال است ببخشم کسی را که…
وسط خنده هایم
وقتی به یادش می افتم…
گریه ام میگیرد…

متن پروفایل قلبم شکسته

بی تو مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم
شوقِ دیدار تو لبریز شد از جامِ وجودم،
شدم آن عاشق دیوانه که بودم

متن پروفایل غمگین دل شکسته

هیچ هم برای خودش عالمی دارد …
وقتی همه هایت هیچ میشوند …
آنوقت هیچ برایت یک دنیاست …

متن پروفایل قلب شکسته

کدام خیابان را بگردم ؟ کدام کوچه را ؟
بر کوبه ی کدام در بکوبم تا بر چارچوبش ظاهر شوی تو ؟ و بازم بشناسی مرا از من
به آغوشم بگیری و نپرسی هرگز که چه به روزگارم آورده است روزگار بی تو ماندن های بسیار !

متن پروفایل از دل شکسته

متن پروفایل غمگین دل شکسته

این روز ها خیلی ها زندگی نمی کنند !
فقط ادامه می دهند !

متن پروفایل دل شکسته

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

متن پروفایل دل شکستن

وقـتـی ..
خــواب ..
بــــرایِ فــــرار از “بیــــداری” بـــاشـد !
تمــــــام شـــده ای !

متن پروفایل برای دل شکسته ها

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !

متن پروفایل دل شکستن

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

متن پروفایل دل شکسته

متن پروفایل از دل شکسته

بــاران ..
فـــقط ..
همین جایی از قصّه ،
که من ایستاده ام می بـــارد !
دو قدم این طرف تر ..
دو قدم آن طــرف تر ..
همیشه آفــتـاب است !

متن پروفایل غمگین دل شکسته

نمـــــیـدانــــی ،
چه دردی دارد !
وقـــتـی ..
حــــالـم ..
در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

متن پروفایل قلبم شکسته

مـــــــــهـــــــــربانتر از من دیدی نشانــــــــم بده…
کــــــــســـــــــــــــی که…
بارهــــــــــــا بسوزانیش…
و باز هم با عشــــــــــــــــــق نگاهت کند!!!

پروفایل قلب شکسته بدون متن

رسم روزگار است دیگر…
از یک دست تقدیم میکند…
و از دست دیگر…
به زور از چنگت بیرون میکشد…

متن پروفایل قلب شکسته

رفت…!!!
خجالت کشیدم بگویم:گند زدی به تمام باورهایم!!!
غرورم نگذاشت بگویم:”نـــــرو”…بمان کنار دلم!
دلم نمیگذارد فراموشش کنم…!
عقلم نمیگذارد بگویم “برگرد”
خاطراتش نمیگذارد”نفس” بکشم!
“قسمت” نمیگذارد دستهایم به رویای داشتنش برسد!
و این وسط “خدا” با تـــــــــمام بزرگیش فقط نگـــــــــاه میکند!

متن پروفایل برای دل شکسته ها

متن پروفایل غمگین دل شکسته

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

پروفایل قلب شکسته بدون متن

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

متن پروفایل غمگین دل شکسته

بــاران ..
فـــقط ..
همین جایی از قصّه ،
که من ایستاده ام می بـــارد !
دو قدم این طرف تر ..
دو قدم آن طــرف تر ..
همیشه آفــتـاب است !

متن برای پروفایل دل شکسته

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن پروفایل قلب شکسته

چـــایــت را بــــنوش ..
نگــــرانِ فـــــردا نــــــباش !
از گنــــدمـــزارِ مـن و تــــو ..
کـــاهــی مــی مــانـــد !
بـــــــرایِ بـــــادهــــا !

متن پروفایل دل شکستن

پروفایل قلب شکسته بدون متن

تقــویمِ امـسال هـــم..بـا تقـــویــمِ پــارسال..هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..وقتـی..زنـــدگی..تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..تعــطــــــیل اسـت !

متن پروفایل دل شکسته

واقعا خیلی سخته کهدلت گیرکنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواهدو فقط برای تفریح اومده ماهیگیری

عکس متن پروفایل قلب شکسته

خـــــــــــــــــواهـــش میکـــــــــــنــــــــــــم…!!
از پیـــش او نــــــــــــــــــرو
هــــــــــیچــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــس
طـــاقـــتــــی کــــه مـــــــــن داشـــــــــتـــــــــــــم را
نــــــــــــــــــــــــــدارد…

متن پروفایل قلبم شکسته

دیوانه ها با خودشان حرف نمی زنند!آن ها فقط تمام روز را به کسی که نیست، بلند بلند فکر می کنند…

متن پروفایل دل شکستن

این روزها
سهم من از تو
عشق نیست
ذوق نیست
اشتیاق نیست
همان دلتنگی‌هایی است
که روزها دیوانه‌ام می‌کند

پروفایل قلب شکسته بدون متن

عکس متن پروفایل قلب شکسته

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمنان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه!نمک را بگذار برای من میخواهم این زخم همیشه تازه بماند

متن پروفایل از دل شکسته

خسته ام مثل درخت سروی که سال ها در برابر طوفان ایستاد
و روزی که به نسیمی دل داد ، شکست …

متن پروفایل دل شکستن

– تنهایی+منظورت از تنهایی چیه؟-یعنی کسی تو رندگیت هست یا تنهایی؟+کسی تو زندگیم هست ولی تنهام…

عکس متن پروفایل قلب شکسته

مسافر بی بدرقه من
آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم
باز به غیرت چشمانم
که آبی پشت سرت ریختند…

متن پروفایل غمگین دل شکسته

می گویند : خوش به حالت!از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!نمی دانند بعضی دردها کمر خم می کنند، نه ابرو

متن پروفایل غمگین دل شکسته

پروفایل قلب شکسته بدون متن

معنی ماندن ِ بی عزت چیست؟
قبل از آنکه آبروریزی شود
خدایا، خودت تمامش کن…

متن پروفایل از دل شکسته

می‌گفتند: سختی‌ها نمک زندگی است
اما چرا کسی نفهمید نمک برای من که خاطراتم زخم است
شور نیست
مزه درد می‌دهد

عکس متن پروفایل قلب شکسته

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند
گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند
زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

متن پروفایل از دل شکسته

گفتم: تمام وجودم از آنِ تو بود. مشکلت چه بود که با من چنین کردی و چنین آسان قلبم را شکستی؟
گفت: آنقدر خوبی که حالم را بهم می‌زنی

متن پروفایل دل شکستن

بــه ایــن فـکــر مـیـکـنم
لالایـــی هــای ِ مـــادرم
زیــر ِ کــدام بـالشتکــ ِ کـودکــی هــایـم جــا مانــده؟
شـایـد هــنـوز بـشـود آســوده خــوابـیـد…

متن پروفایل قلبم شکسته

متن پروفایل برای دل شکسته ها

تنت همچون گلی زیبا و نیکوست / عزیزم ، بهترین ، میدارمت دوستصدایت همچو آواز قناریست / بگو بی تو چگونه میتوان زیست ؟

متن پروفایل دل شکستن

نه هوا سرد نیست…سرمای کلامت دیوانه ام میکند…بی رحــــم! شوق نگاهم را ندیدی؟تمام من به شوق دیدنت پر میکشید…ولی همان نگاه بی تفاوتتبرای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود

عکس متن پروفایل قلب شکسته

اگر گریــه نمیکنـــم فکــر نکن از سنگـــــم !
مــن مـــــرد هستم …
تنهـاییــ قـدم زدنم از گریـه کردنـ دردنـاکــــ تـــر استـــ

متن پروفایل برای دل شکسته ها

دِلتنگی فقط اونجاش بَدِه کهیِهو به خودِت میای میبینیتوو خیالِت داریباهاش حَرف میزنی …ولی خُب حِیف !!حِیف که بِقول شَهریار :“خیالَت ساده دِل تَر بود و با ما از تو یِک رو تَر”

متن برای پروفایل دل شکسته

آغوش هیچ خیالی بوی آشنای بازوانت را نداشتو نجوای هیچ بارانی همصدای لب های تو نبوداینک تو را بی خیال و بی بارانکجای این شب حسرت جستجو کنم ؟

متن پروفایل غمگین دل شکسته

متن پروفایل برای دل شکسته ها

شب هر چقدر همکه سیاه باشدتنهایی ام را نمی پوشاند.دلتنگیاز گوشه هایش بیرون می زند.

متن پروفایل دل شکسته

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

متن پروفایل برای دل شکسته ها

روزی که دستش را دستت دیدم معنی شکستن را فهمیدم….

متن پروفایل دل شکسته

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهدفقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشدفقط رفت و من شنیدم آرام گفت : آخیش راحت شدم!

متن پروفایل از دل شکسته

کاش می شد….یه آگهی تجاری هم بود این شکلی…دل گرفته تان را …به بالاترین قیمت خریداریم..شانه می دهیم …سر بگذارید …درد و دل کنیدو نترسید از بعد !بعد از درد و دل هم ،نخود نخود هر که رود خانه ی خود…نه دلی جا می موند …و نه احساسی خَش می افتاد….

متن پروفایل غمگین دل شکسته

متن پروفایل دل شکستن

هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد …
من امـا فـقـطـ ؛
دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !

پروفایل قلب شکسته بدون متن

سخته از بغض گلو درد داشتنسخته از گریه یه جفت چشم همیشه تر داشتنسخته تو حسرت یک نگاه موندنسخته عشق یک طرفه داشتن

متن پروفایل دل شکسته

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

متن پروفایل قلب شکسته

رفت
خجالت کشیدم بگویم: گند زدی به تمام باورهایم
غرورم نگذاشت بگویم: نرو! بمان کنار دلم
دلم نمی‌گذارد فراموشش کنم
عقلم نمی‌گذارد بگویم: برگرد
خاطراتش نمی‌گذارد نفس بکشم
قسمت نمی‌گذارد دست‌هایم به رؤیای داشتنش برسد
و این وسط خدا با تمام بزرگی‌اش فقط نگاه می‌کند

پروفایل قلب شکسته بدون متن

وفای شمع را نازم كه بعد از سوختن
به صد خاكستری در دامن پروانه میریزد
نه چون انسان كه بعد از رفتن همدم
گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد…

متن پروفایل برای دل شکسته ها

متن پروفایل دل شکستن

هنوز نیامده ای خداحافظ؟تقصیر تو نیستهمیشه همین گونه بودهبرو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان می دهم

متن برای پروفایل دل شکسته

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم
نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه
نمک را بگذار برای من که می‌خواهم این زخم همیشه تازه بماند

عکس متن پروفایل قلب شکسته

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

پروفایل قلب شکسته بدون متن

این روزها جواب صداقت را با دروغ میدهند !جواب محبت را با بی محبتی می دهند !جواب با وفایی را با بی وفایی !و جواب دوستی را با دشمنی !چه خوب آرایه “تضاد” را به کار می برند

متن پروفایل از دل شکسته

مسافر بی‌بدرقه من، آنقدر بی‌صدا رفتی که از وداع جا ماندم. باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند

پروفایل قلب شکسته بدون متن

متن پروفایل برای دل شکسته ها

حماقت یعنی:
او برای همیشه رفت و
من هنوز
دوستش دارم…

متن پروفایل دل شکستن

ﺍﻭﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻦ…ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻘﯿﻪ…ﻣﻨﻢ ﻓﮑﺮﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻧﻦ…ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺩﻭﺭﻫﻤﻪ…

متن برای پروفایل دل شکسته

وقتی یه بار از عشقت شکست عشقی خوردی
درست مثل این می‌مونه که با ماشین بهت زده و داغونت کرده
ولی وقتی می‌بخشی‌ش
درست مثل این می‌مونه که بهش فرصت دادی تا دنده عقب بگیره
و دوباره از روت رد بشه
تا مطمئن بشه چیزی ازت نمونده

متن پروفایل از دل شکسته

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هستخوب نگــــــاهش کــــنبـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــشبه لبخنـــــد بین حرف هایشبه سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــشبه شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــشبه چشـــــم هایش خیره شودست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپارگاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !

عکس متن پروفایل قلب شکسته

مگر چه می شود!یکی “بیاید”هیچ مرگش نشودهرکه آمدلعنتی،یک نفر دیگر شد و”رفت”…

پروفایل قلب شکسته بدون متن

متن پروفایل برای دل شکسته ها

هیچگاه نگذار در کوهپایه‌های عشق کسی دستت را بگیرد که احساس می‌کنی در ارتفاعات آن را رها خواهد کرد.

متن پروفایل غمگین دل شکسته

دریغ نکن !صبح بخیرهایت را ،از کسی که شب را ، با خیال #تُ گذراندهو صبح ، زندگی را ، با یاد #تُ آغاز می کند!!

متن پروفایل قلبم شکسته

غربت را نباید در شهری غریب یا در گم شدن لحظه‌های آشنا جستجو کرد. هر وقت عزیزت نگاهش را به یک غریبه تعارف کرد تو غریبی.

عکس متن پروفایل قلب شکسته

می‌گویند: خوش به حالت! از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاورده‌ای
نمی‌دانند بعضی دردها کمر را خم می‌کنند، نه ابرو

متن پروفایل غمگین دل شکسته

نبودن هایی هست ،که آدم را زمین گیر می کند!هیچ وقت تمام نمی شود…بود نمیشود،پُرنمیشود،همیشه میماند،فراموش نمی شودکهنه نمی شود،خورده می شود موریانه میشود،میاُفتد به جان زندگیت

متن پروفایل قلب شکسته

متن پروفایل قلبم شکسته

همیشه شکستن با هیاهو همراه نیست؛ گاهی از فرط شکستگی سکوت می‌کنی تا نداند کسی در پس این آوار چه فریادی نهفته است

متن پروفایل قلبم شکسته

زیادی عاشق نشو
زیادی اعتماد نکن
چون همون زیادی بعداً زیادی داغونت می‌کنه

متن پروفایل قلبم شکسته

بسیار بودند شکارچیانی که کمانشان را به آهویم نشانه گرفتند
به چشمان آهویم قسم خوردم که جانشان را باج بگیرم
اما حیف، حیف که آهویم خودش دوست داشت که صید شود

متن برای پروفایل دل شکسته

گفتم :
تمام وجودم از آنه تو بود مشکلت چ بود که با من چنین کردی ؟ ؟
گفت :
آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی… ‏!‏

متن پروفایل غمگین دل شکسته

تمام تنم میلرزد…از زخمهایی که خورده ام..!!من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته اممی فهمی؟؟به انتهای بودنم رسیده اماما…!اشــــــک نمیریزمپنهان شده ام پشتلبخـــندی که درد میــــکند

متن پروفایل قلبم شکسته

متن پروفایل قلبم شکسته

مهربان‌تر از من دیدی نشانم بده
کسی که
بارها بسوزانیش
و باز هم با عشق نگاهت کند

متن پروفایل قلبم شکسته

نیمه گمشده‌ام نبود که با نیمه دیگر به دنبالش بیافتم
تمام گمشده‌ام بود
وقتی پیدایش کردم
نگاه هم نکرد
و تمام من را با رفتنش کُشت

عکس متن پروفایل قلب شکسته

تنت همچون گلی زیبا و نیکوستعزیزم ، بهترین ، میدارمت دوستصدایت همچو آواز قناریستبگو بی تو چگونه میتوان زیست ؟

متن پروفایل دل شکستن

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

متن پروفایل قلبم شکسته

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی ﺯﻧﺪگی‌ام ﺧﻮﺭﺩﻡ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ، ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ
به خاطر قلب‌هایی بود که باید می‌شکستم و نشکستم و منتظر ماندم تا قلب خودم بشکند

عکس متن پروفایل قلب شکسته

متن پروفایل دل شکسته

صندوق صدقات نیست دل منکه گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازیو پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .

متن پروفایل غمگین دل شکسته

نیستی و نیستی و نیستی و نیستی و نیستی و نیستی و… ببخش از این همه تکرار… این حال و روز دفترچه خاطرات من است

متن پروفایل دل شکستن

نه! هوا سرد نیست
سرمای کلامت دیوانه‌ام می‌کند
بی رحم! شوق نگاهم را ندیدی؟
تمام من به شوق دیدنت پر می‌کشید
ولی همان نگاه بی‌تفاوتت
برای زمینگیر شدنم کافی بود

متن پروفایل دل شکستن

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاوبیو

متن پروفایل برای دل شکسته ها

متن های شکست عشقی / بهترین متن شکست عشقی [پیشنهادی] | تاوبیو

پروفایل قلب شکسته بدون متن

عکس متن پروفایل قلب شکسته

ﺩﯾـﺪﻩ ﺍﯼ ﺷــﯿﺸــﻪ ﻫـﺎﯼ ﺍﺗـﻮﻣﺒــﯿﻞ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺿﺮﺑــﻪ ﺍﯼ ﻣــﯽ ﺧـﻮﺭﻧـﺪ ﻭ ﻣـﯽ ﺷـﮑﻨـﻨـﺪ !؟
ﺩﯾــﺪﻩ ﺍﯼ ﺷـﯿﺸــﻪ ﺧــﺮﺩ ﻣــﯽ ﺷــﻮﺩ
ﻭﻟــﯽ ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧﻤــﯽ ﭘﺎﺷــﺪ !؟
ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻥ ﺷــﯿﺸــﻪ ﺍﻡ ؛
ﺧــﺮﺩ ﻭ ﺗــﮑـﻪ ﺗــﮑــﻪ ،
ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧـﻤـــﯽ ﭘــﺎﺷـﻢ ﻭﻟـــﯽ ﺷــﮑـﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ . . .

متن برای پروفایل دل شکسته

من به خاک افتادم اما این جوان مردى نبود
مى توانستى نتازى بر من اما تاختى،
اى که گفتى عشق را ازیاد بردن سخت نیست
عشق را شاید ولى هرگز مرا نشناختى..

متن پروفایل غمگین دل شکسته

دست هایم خالی اندجای خالیه تو را هیچ کسی برایم پر نمی کندراست می گفت شاملو : دستِ خالی را باید بر سر کوبید!

متن برای پروفایل دل شکسته

بی تو مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتمشوقِ دیدار تو لبریز شد از جامِ وجودم،شدم آن عاشق دیوانه که بودم

متن پروفایل دل شکستن

چشم خون ، حال پریشان،قلب غمگین ، جانِ مست،کودکم!دستم پر از اسباب بازی های توست!

متن پروفایل دل شکستن

متن پروفایل دل شکسته

می گویند: خسته نباشی…کوه کندی!

متن برای پروفایل دل شکسته

می گویند : خوش به حالت!از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!نمی دانند بعضی دردها کمر خم می کنند، نه ابرو

عکس متن پروفایل قلب شکسته

چشـــم گذاشتم و رفتیاما تا همیـــشه شمردن شرط بازی نبود

متن پروفایل غمگین دل شکسته

از غم نیاموزی چرا ای دلربا، رسم وفا؟غم با همه بیگانگی هر شب به ما سر میزند

پروفایل قلب شکسته بدون متن

نمیدانم شاید روزی…اتفاقی…در کنار نیمه گمشدمان یکدیگر را ببینیم…اولین نگاهمان دیدنی است!شاید روز آخر باشدشاید نگاه آخر باشدتو را نمی دانم غیرتت بگذارد یا نه، اما من مثل همیشه لفتش می دهم…طولش می دهم نگاه کردن تو را…خودم را به زمین می اندازم!مثل قدیم ها نگرانم میشوی؟ای کاش تو دستم را بگیری بلندم کنی اما نه…بگذار از زمین نگاهت کنم…من هنوز هم که هنوز است تو را می پرستم…چه زود این رویای کوتاه تمام شد!…دیدار بعدی ما (اتفاقی، ناگهانی، شاید، اما، اگر…)و چه محال است دیـــدار بعدی

متن پروفایل دل شکسته

متن پروفایل دل شکسته

خـسـتـه ام از کسی که مرا غرق خودش کردامـا نجاتـــم نداد

متن پروفایل دل شکسته

برام دعا کن عشق من، همین روزا بمیرم
آخه دارم از رفتن بدجوری گُر می‌گیرمدعا کنم که این نفس، تموم شه تا سپیده
کسی نفهمه عاشقت، چی تا سحر کشیدهاین آخرین باره عزیز، دستامو محکم‌تر بگیر
آخه تو که داری میری،به من نگو بمون نمیرگاهی بیا یه باغ سبز،درش به روت بازه هنوز
من با تو سوختم نازنین، باشه برو با من نسوزاگه یه روز برگشتی و گفتن فلانی مرده
بدون که زیر خاک سرد حس نگاتو بردهگریه نکن برای من قسمت ما همینه
دستامو محکمتر بگیر لحظه آخرینهاین آخرین باره عزیز، دستامو محکمتر بگیر
آخه تو که داری میری، به من نگو بمون نمیرگاهی بیا یه باغ سبز، درش به روت بازه هنوز
من با تو سوختم نازنین، باشه برو با من نسوز

متن پروفایل دل شکستن

گاهِي وقتا هرکاری ام کـه بکنی..
نمیتونِي دست و دلتُو از یکی بشوری.!

متن پروفایل دل شکستن

‏انقد هیچ کس حواسش بـه من نیست کـه میتونم این گوشه کنارا بمیرم!

عکس متن پروفایل قلب شکسته

در همین حسرت که یک شب را کنارت، مانده‌ام
در همان پس کوچه‌ها در انتظارت مانده‌امکوچه اما انتهایش بی‌کسی بن بست اوست
کوچه‌ای از بی کسی را بی‌قرارت مانده‌اممثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته‌ام
در بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده‌امدر همان یلدا مرا تا صبح، دل زد فال عشق
فال آمد خسته‌ای از اینکه یارت مانده‌امفال تا آمد مرا گفتی که دیگر، مرده دل
وز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده‌امخوب می‌دانم قماری بیش این دنیا نبود
من ولی در حسرت بُردی، خمارت مانده‌امسرد می‌آید به چشم مست من چشمت و باز
از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده‌ام

پروفایل قلب شکسته بدون متن

متن پروفایل دل شکستن

‏” دلتنگی ” هیچ وقت از بین نمیره
فقط از شبی بـه شبِ دیگه اي منتقل میشه :»

متن پروفایل قلبم شکسته

غریبه ای آمـدعـشقی دادنـفـسی گرفتآرام و بی صدا رفت

متن پروفایل دل شکسته

مگـر این روزها چه شکلی است!؟که همه میگویند بعد از رفتن “تو” به این روز افتاده ام !؟

متن پروفایل دل شکستن

نه هوا سرد نیست…سرمای کلامت دیوانه ام میکند…بی رحــــم! شوق نگاهم را ندیدی؟تمام من به شوق دیدنت پر میکشید…ولی همان نگاه بی تفاوتتبرای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــوداس ام اس جملات زیبای شکست عشقیبه حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمنان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه!نمک را بگذار برای من میخواهم این زخم همیشه تازه بماند

عکس متن پروفایل قلب شکسته

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ای بند نشدلب تو میوه ممنوع ولی لب‌هایم
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشدبا چراغی همه‌جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشدهرکسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این سینه خداوند نشدخواستند از تو بگویند شبی شاعرها
عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد

متن پروفایل قلبم شکسته

متن پروفایل قلب شکسته

یادته روزی بهم گفتی هر وقت خواستی گریه کنی برو زیر بارون تا نکنه نامردی اشکاتو ببینه و بهت بخنده؟
گفتم: اگه بارون نیومد چی؟
گفتی: اگه چشای قشنگ تو بباره آسمون گریه‌اش می‌گیره
گفتم: یه خواهش دارم. وقتی آسمون چشام خواست بباره تنهام نذار
گفتی: چشم
اما
حالا من امروز دارم گریه می‌کنم ولی آسمون نمی‌باره و
تو هم اون دور دورا ایستادی و داری بهم می‌خندی

متن برای پروفایل دل شکسته

تحفه درد تو را به بغضی در گلو می‌سپارم. شاید برای دور ریختنش روزی غم دل را بی‌صدا از چشم بشویم. نشنود کسی صدای چکیدن اشک‌هایم را. این ملودی زیباترین گلایه است از تو برای خدا که تنها نُت او سکوت است.
نمی‌شنوی صدایش را؟
خوب گوش بده، شاید صدای شکستنم را بشنوی. ملودی غمگین ترن نیایشِ نیازِ عشقم را گوش بده.

متن پروفایل برای دل شکسته ها

حوای بارانی از احساس، خاموشی‌ات در وصف خاطراتم نمی‌گنجد چون تو در خیالم جاری می‌مانی و تا آینده‌ها موسیقی زندگی را می‌نوازی. بارانی بمان و ترنم خوش بوی بهاران را در زندگی عطرافشان کن. ماه‌روزی است که دیگر نیامدی ولی خاطرم هست که هستی و هستت را با سلامتی و نیستت را از دفتر غم دوران می‌خواهم.
خدا با توست و با تو خواهد ماند و اگر در خلوت‌های بی‌آلایشت خطی خالی یافتی مرا هم در همان یک خط، کلمه‌ای کن تا شاید نیایش تو باعث گره گشایی از کارم شود. برقرار بمانی و بی آفت از درد و غم.

متن پروفایل دل شکسته

دوری و رفتنت آنقدر روزگارم را آشوب کرده که هیچ خنده‌ای آرامم نمی‌کند. برگرد و با جاریِ حضورت تنهایی را از این سکونِ لحظه‌های بی‌خودم بشور. دقایقم به آغوش می‌کشند یکدیگر را. از هم جدا می‌شوند و امانت انتظار تو را به یکدیگر می‌سپارند. اینجا انتظارت سهم لحظه‌ها شده، شاید بیایی و به کامم تلخِ لحظه‌های انتظارت را با قند وجودت شیرین کنی.

متن پروفایل قلب شکسته

برگرد و مرا با گوشه نگاهی زنده کن. دوباره با قدم‌هایت چشمان سنگفرش کوچه را روشن کن. بیا تا دوباره پنجره‌ها به حرمت نگاه تو جان تازه بگیرند. بیا تا دوباره کوچه از هُرم نفس‌های تو بوی تازگی بگیرد. نم‌نم اشک‌های من برای آب پاشی کوچه کافی است. بیا تا دلم دوباره رنگ تازه‌ای بگیرد.

متن پروفایل دل شکسته

متن پروفایل قلبم شکسته

واقعا دوستت دارم
گرچه شاید گاهی چنین به نظر نرسد
گاه شاید به نظر رسد که عاشق تو نیستم
گاه شاید به نظر رسد که حتی دوستت ندارم
ولی درست در همین زمان‌ها است که باید بیش از همیشه مرا درک کنی
چون در همین زمان‌ها است که بیش از همیشه عاشق تو هستم ولی احساساتم جریحه‌دار شده است
با این که نمی‌خواهم می‌بینم که نسبت به تو سرد و بی‌تفاوتم
درست در همین زمان‌هاست که می‌بینم بیان احساساتم برایم خیلی دشوار می‌شود
اغلب کرده تو که احساسات مرا جریحه‌دار کرده است بسیار کوچک است
ولی آن‌گاه که کسی را دوست داری آن چنان که من تو را دوست دارم هر کاهی کوه می‌شود
و بیش از هر چیزی این به ذهنم می‌رسد که دوستم نداری
خواهش می‌کنم با من صبور باش. می‌خواهم با احساساتم صادق‌تر باشم و می‌کوشم که این چنین حساس نباشم
ولی با این همه فکر می‌کنم که باید کاملاً اطمینان داشته باشی که همیشه از همه راه‌های ممکن عاشق تو هستم.

متن پروفایل برای دل شکسته ها

سلام ماه من
دیشب دلتنگ شدم و رفتم سراغ آسمان اما هرچه گشتم اثری از ماه نبود که نبود. گفتم بیایم سراغ خودت. احوال مهتابی‌ات چطور است؟! چه خبر از تمام خوبی‌های تو و تمام بدی‌های من؟! چه خبر از تمام صبرهایت در برابر تمام ناملایمت‌های من؟! چقدر نیامده انتظار خبر دارم؟! چه کنم دلم برای تمام مهربانی‌هایت لک زده است؟
می‌دانم، تحملم مشکل بود اما خُب چه کنم؟!
ماه من، مراقب خاطراتمان، روزهای با هم بودنمان… خلاصه کنم بهانه ماندنم، مراقب خودمان باش.

متن پروفایل دل شکسته

ﺩﯾﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺷﯿﺸﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺿﺮﺑﻪﺍﯼ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ!؟
ﺩﯾﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﺮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺎﺷﺪ!؟
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﯿﺸﻪ‌ﺍﻡ
ﺧﺮﺩ ﻭ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ
ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺎﺷﻢ ﻭﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ‌ﺍﻡ

پروفایل قلب شکسته بدون متن

نه! هوا سرد نیست
سرمای کلامت دیوانه‌ام می‌کند
بی رحم! شوق نگاهم را ندیدی؟
تمام من به شوق دیدنت پر می‌کشید
ولی همان نگاه بی‌تفاوتت
برای زمینگیر شدنم کافی بود

متن پروفایل دل شکستن

خسته‌ام از کسی که مرا غرق خودش کرد اما نجاتم نداد

پروفایل قلب شکسته بدون متن

متن پروفایل قلبم شکسته

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی ﺯﻧﺪگی‌ام ﺧﻮﺭﺩﻡ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ، ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ
به خاطر قلب‌هایی بود که باید می‌شکستم و نشکستم و منتظر ماندم تا قلب خودم بشکند

متن پروفایل دل شکسته

چشم گذاشتم و رفتی
اما تا همیشه شمردن شرط بازی نبود

متن پروفایل برای دل شکسته ها

مهربان‌تر از من دیدی نشانم بده
کسی که
بارها بسوزانیش
و باز هم با عشق نگاهت کند

متن پروفایل از دل شکسته

دست‌هایم خالی‌اند
جای خالی تو را هیچ کسی برایم پر نمی‌کند
راست می‌گفت شاملو: دستِ خالی را باید بر سر کوبید!

متن پروفایل غمگین دل شکسته

زیادی عاشق نشو
زیادی اعتماد نکن
چون همون زیادی بعداً زیادی داغونت می‌کنه

متن پروفایل دل شکسته

متن پروفایل دل شکسته

رسم روزگار است دیگر
از یک دست تقدیم می‌کند
و از دست دیگر به زور از چنگت بیرون می‌کشد

پروفایل قلب شکسته بدون متن

همیشه شکستن با هیاهو همراه نیست؛ گاهی از فرط شکستگی سکوت می‌کنی تا نداند کسی در پس این آوار چه فریادی نهفته است

پروفایل قلب شکسته بدون متن

آنقدر دلم سرد و گرم شد که آخر ترک برداشت

متن پروفایل از دل شکسته

هیچگاه نگذار در کوهپایه‌های عشق کسی دستت را بگیرد که احساس می‌کنی در ارتفاعات آن را رها خواهد کرد

متن برای پروفایل دل شکسته

غربت را نباید در شهری غریب یا در گم شدن لحظه‌های آشنا جستجو کرد. هر وقت عزیزت نگاهش را به یک غریبه تعارف کرد تو غریبی.

متن پروفایل قلب شکسته

متن پروفایل قلبم شکسته

تو سراپا ادعایی عزیزم …
انکار نکن !
عشقت را چشیدم ، طعم کشک میدهد !

متن برای پروفایل دل شکسته

مانند شیشه
شکستنـــــم آسان بـــود
ولی
دیگـــر به مــن دست نزن
این بار زخمی ات خواهم کرد

متن پروفایل غمگین دل شکسته

هنوز هم با منی ، خیالت راحت ، دارمت
تو را کنار سگ های وحشی دلم بسته ام !

متن پروفایل قلبم شکسته

دیروز با اول شخص بوده ای …
امروز با سوم شخص …
چه راحت با اشخاص رابطه داری

متن پروفایل دل شکستن

من که نقاشی ام تعریفی ندارد
لااقل خودت راهت را بکش و بـــــرو !!

متن پروفایل قلبم شکسته

متن برای پروفایل دل شکسته

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم
نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه
نمک را بگذار برای من
که می خواهم این زخم همیشه تازه بماند !

متن پروفایل دل شکسته

در همین حوالی کسانی هستند که
تا دیروز میگفتند بدون تو نفس هم نمی توانند بکشند…
اما حالا در آغوش دیگری نفس نفس می زنند…

متن برای پروفایل دل شکسته

کاش میدانستی عشق و هوس دو مقوله ی جدا از هم هستند
عشق بهانه ات است ، به هوس هایت برس

متن پروفایل قلبم شکسته

مشکل اینجاست که ما از هر کرمی ، انتظار پروانه شدن داریم !

متن پروفایل دل شکستن

من چرک نویس احساسات تو نیستم !
“دوستت دارم” هایت را جای دیگری تمرین کن !

متن پروفایل از دل شکسته

متن پروفایل غمگین دل شکسته

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که اگر چیزی رو به روشون نمیاری
“از سادگی نیست”
شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که روشون حساس باشی !!!

متن پروفایل برای دل شکسته ها

شیشه نازک احساس مرا دست نزن !
چِندشم می شود از لک انگشت دروغ !!!
آن که میگفت که احساس مرا می فهمد …
کو کجا رفت ؟ که احساس مرا خوب فروخت !

متن پروفایل دل شکسته

نگران نباش ، نفرینت نمیکنم !
همین که دیگر جایت در دعاهایم خالیست ، برایت کافیست !!!

متن پروفایل دل شکسته

اسم هر دویمان را در گینس ثبت میکنند !
تو در دروغ گفتن رکورد زدی … من در باور کردن … !!!

متن پروفایل دل شکستن

تو میخواستی بشی سنگ صبورم ، تو شدی سنگ و من هنوز صبورم …

متن پروفایل دل شکسته

متن پروفایل قلب شکسته

میخواهم غرق شوم در مهر و محبتهایت
میخواهم از حالا تا آخر عمر ببوسم گونه هایت
میخواهم بگویم خیلی دوستت دارم
میخواهم بمیرم و بعد بگویم شدم فدایت

متن پروفایل برای دل شکسته ها

میترسم ، کاری کن که آرام بگیرم ، محبتی کن تا از درد عشق نمیرم

متن برای پروفایل دل شکسته

محو تماشای توام ، بی خیال دنیا ، چشمان زیبای تو را میبینم

متن پروفایل قلبم شکسته

تو آنقدر مهربانی که مهربانتر از تو ندیده ام
طعم شیرین عشق را تنها با تو چشیده ام
از آن لحظه که تو آمدی تنها این را از قلبم شنیده ام
دوستت دارم

عکس متن پروفایل قلب شکسته

تو نیستی که ببینی دل رمیده‌ی من
به‌جز تو یاد همه چیز را رها کرده استغروب‌های غریب
در این رواق نیاز
پرنده‌ی ساکت و غمگین
ستاره‌ی بیمار استدو چشم خسته‌ی من
در این امید عبث
دو شمع سوخته جان همیشه بیدار است
تو نیستی که ببینی
فریدون_مشیری

متن پروفایل قلب شکسته

متن پروفایل قلب شکسته

غمگین ترین موسیقی ؛
فقط صدای هق هق کسی که با تمام وجود،
بهت باور داشت

متن پروفایل از دل شکسته

ای بی وفا حالا که من لحظه به لحظه میگویم دوستت دارم
با التماس ، با گریه ،میگویم عاشقت هستم
پس چرا مثل قبل یادی از من نمیکنی

متن پروفایل از دل شکسته

میخواهم تو را در این لحظه ،
از من نخواه که آرام بگیرم ،
به خدا خیلی وقت است دلم به هوای آمدنت نشسته

پروفایل قلب شکسته بدون متن

روزی در خیال عشق تو بودم ،
تا تو را به دست نیاوردم بی خیال نشدم
با همان خیال خوش ، عاشقت شدم ،
با همان خیال ، همان آرزوی محال ،
در دریای بی کران عشقت غرق شدم

متن پروفایل از دل شکسته

آغازی دوباره، قلبم دیگر تنها نیست ، با تو جان گرفته است دوباره
آغازی بی پایان ، مرا از غروب عشق نترسان
طلوع عشق ما ، غروبی نخواهد داشت ،
قلب من با تو ، هیچ غمی نخواهد داشت

متن پروفایل قلب شکسته

متن پروفایل قلب شکسته

میخواهم تو را ، میخواهم تو را ، در همین لحظه ، همینجا
طاقت ندارم دیگر، حس کن احساس این دل تنها

متن پروفایل غمگین دل شکسته

آهسته ، قلبم بدجور شکسته
دوباره آمده ای که چه بگویی به این دل خسته
آمده ای دوباره بشکنی قلبم را ،
یا باز هم به بازی بگیری این دل تنهایم را …

متن پروفایل از دل شکسته

روزهای تکراری ، گذشت آن لحظه های بیقراری
گذشت آن شبهای پر از گریه و زاری
کمی دلم آرامتر شده
فراموشت نکرده ام ، مدتی قلبم از غمها رها شده
شب های تیره و تار من
مدتی بیش نیست که میگذرد از آن روز پر از غم
به یاد می آورم حرفهایت را
باز هم گذشته ها میسوزاند این دل تنهایم را

متن پروفایل غمگین دل شکسته

مثل او که در کنار ساحل دریا نشسته
به امواج دریا دل بسته
من هم نشسته ام در کنار ساحل قلب تو
و دل بستم به تو
دل بستم به امواج خروشان عشق تو

متن پروفایل قلب شکسته

نمیتوانم در خیالم ، روزی را ببینم که تو نیستی
من در کوچه ها آواره و سرگردان باشم
و هر کسی مرا ببیند از من بپرسد در جستجوی کیستی؟

متن پروفایل دل شکستن

متن پروفایل از دل شکسته

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاوبیو

متن پروفایل برای دل شکسته ها

متن های تنهایی غمگین / بهترین متن تنهایی غمگین [پیشنهادی] | تاوبیو

عکس متن پروفایل قلب شکسته

این که عاشق کسی باشی یعنی هیچ
این که یکی عاشقت باشه یه چیزی
اما این که عاشق کسی باشی که عاشقته یعنی همه چیز
یعنی باقی دنیا هیچ

متن پروفایل غمگین دل شکسته

این دوستت دارم
گفتنت
مثل موفق باشید
آخر امتحان
دیفرانسیل و انتگرال
است
یا حرف دکترا
که می‌گویند چیزی نیست خوب می شوی

پروفایل قلب شکسته بدون متن

این که عاشق کسی باشی یعنی هیچ
این که یکی عاشقت باشه یه چیزی
اما این که عاشق کسی باشی که عاشقته یعنی همه چیز
یعنی باقی دنیا هیچ

متن پروفایل دل شکستن

متن پروفایل از دل شکسته

♥بہ ڪَمــــــانم …“بهشت”همیڹ باشدڪمی “بــــــاراڹ”انــــــدڪی “مڹ”و تمــــــام…“آغوشت”. ♥♥♥

پروفایل قلب شکسته بدون متن

گرچه دوری ز برم همسفر جان منی / قطره اشکی در دیده ی گریان منی
این مپندار که یادت برود از نظرم / خاطرت جمع که در قلب پریشان منی

متن پروفایل برای دل شکسته ها

می‌خواهم همین امشب قدرت رابدانمشاید شبی برسدکه هرکداممانکنار کسی باشیم که ازسر اجبارمحکوم به دوست داشتنش هستیم

متن پروفایل دل شکسته

چشم هایش به رنگ دریا بود
یا دریا به رنگ چشم های او
نمی دانم
تنها می دانم
وقتی عاشق دریا شدم
که چشم های او را دیدم

عکس متن پروفایل قلب شکسته

خوشبختی واقعی اون شبیه که
بجای فکر کردن به چشاش
زل بزنی تو چشاش

متن پروفایل قلب شکسته

متن پروفایل دل شکستن

آرزو میکنم یکیو داشته باشین
وقتی فهمید دوستش دارین
بیشتر عاشقتون بشه

پروفایل قلب شکسته بدون متن

کاش دنیاطوری بودکه کسی به کسی نیاز نداشتاون وقت آدم‌ها مطمئن می شدن که کسیکه میادسراغشون دوستشون داره نه کارشون

پروفایل قلب شکسته بدون متن

دیده گریه خواهد تا بشوید سیمای تو را
گریه کردم نرفتی از خاطرم
نرسد سیل گریه به دلم
دل کجا و دیده کجا

متن پروفایل قلب شکسته

♥بوسیدنتجاده ایستڪہبہ جنون ختم میشودمیدانستمامابوسیدمت….حے علے الجنون… ♥♥♥

متن پروفایل قلبم شکسته

امروز معلم میگفت دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند
مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند
گفتم من که خودم را شکستم
پس چرا به او نرسیدم؟
لبخند تلخی زد وگفت
شاید اوهم به سوی خط دیگری شکسته باشد

پروفایل قلب شکسته بدون متن

متن پروفایل دل شکسته

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم
خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت
ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی
که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

متن برای پروفایل دل شکسته

زندگی به من آموخت چگونه گریه کنم!
ولی گریه نیاموخت چگونه زندگی کنم
تو به من آموختی دوستت بدارم
اما نیاموختی چگونه فراموشت کنم

متن پروفایل برای دل شکسته ها

تو را دوست دارم
و هیچ كس از مردان این زمانه
جرأت ندارد این عشق را
كه همچو ماری بر كوزه ی قلبم پیچیده
از من دور كند
من هر صبح این زهر را
كه تو بر جریان قلب م میریزی
سرمیكشم
میمیرم
و شب بار دیگر
برای دوست داشتنت
زنده میشوم …

متن پروفایل قلب شکسته

بچه که بودیم
می دانستیم هر وقت گم شدیم
باید سر جایمان بمانیم
تا پیدایمان کنند
مدت هاست ایستاده ام
کسی مرا پیدا نمی کند

متن پروفایل دل شکستن

مرا در آغوش بگیر
می خواهم قدم زدن
در هوای بهاری را
با <تو> تجربه کنم

متن پروفایل از دل شکسته

عکس متن پروفایل قلب شکسته

اگر باران بودم انقدر میباریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت میگریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق
اما هرچه هستم دوستت دارم

متن پروفایل غمگین دل شکسته

امیدوارم توی سال جدید پیاماتون از دوستت دارمبه داری میای خیارشور و سس بگیر تغییر کنه

متن پروفایل دل شکستن

راستش را بخواهی
می‌گویم مراقب خودت باش
فقط دلیلش خوب بودن حال تو نیست
خیلی وقت است که حال من بند شده به تو
مراقب خودت باش تا همیشه خوب باشی
تا من از خوب بودن تو حال دنیایم قشنگ شود
تو خوب باشی، روزگار بر وفق مراد است
پس لطفا مراقب خودت باش
سیما امیرخانی

متن پروفایل از دل شکسته

♥من گفتگوهاے طولانیِ قبل خواب را دوست دارم
آنجایے ڪه هر دومان خیره به سقف
سر یڪ جمله‌ے ساده اما دلچسب
روے شانه،
سمتِ هم بر مے گردیم… ♥♥♥

متن پروفایل دل شکسته

دنیا هم کـه ازآن تـو باشد
تا زمانی کـه درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره‌ های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی

متن پروفایل غمگین دل شکسته

متن پروفایل غمگین دل شکسته

♥ بگذار بگویم
بغض ڪه مے ڪنے
گریه ام‌ میگیرد
خنده ات ڪه بگیرد
حالم از همیشه بهتر است…
مے بینے زندگیم را؟!
به دلت بند است بندِ دلم… ♥♥♥

متن پروفایل قلب شکسته

هنوز هم زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده های توست
هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست
هنوز هم غم انگیز ترین اتفاق برایم صورت اندوه ناک توست
هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است
هنوز هم در کوچه های خلوت عاشقی ، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی میکنم

متن پروفایل دل شکسته

جوری عاشقتم
که تمام دنیا و حتی دل خودم هم در کارم مانده است
آن چشمانت چی دارند که مرا دیوانه کرده اند؟

عکس متن پروفایل قلب شکسته

چه کار به حرف مردم دارم
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم
مگر می شود تو را دوست نداشت

عکس متن پروفایل قلب شکسته

همیشه دوس داشتم
عاشق کسی شم که
شعر بلد باشه
مثلاً بجای میس یو
بهم تکست بده
دلتنگم و دیدار تو درمان من است
اي جانم

متن پروفایل از دل شکسته

متن پروفایل غمگین دل شکسته

هر وقت یک نفر رو داغون کردی
باهاش بد حرف زدی
اما اون‌ هنوز داشت
مثل قبل باهات رفتار میکرد
مطمئن باش اون‌ عاشقته

عکس متن پروفایل قلب شکسته

وجودش
میان آرزوهایم
همیشگی ست
خدایا همان همیشگی لطفا

عکس متن پروفایل قلب شکسته

ابراز علاقه به زبان های مختلف :
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بوخولمت مولی‌ گوجی بوچ بوچ

پروفایل قلب شکسته بدون متن

متن های غمگین / جدیدترین متن غمگین [آذر 1401] | تاوبیو

متن برای پروفایل دل شکسته

نه! چشمانم شور نبود
اگر که آخر کارمان ندامت شد
دست هایم نمک نداشت . . .

متن پروفایل قلبم شکسته

عکس متن پروفایل قلب شکسته

پر از اشکم ولی میخندم به سختی
به قول فروغ که میگفت:
شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی!

متن پروفایل قلبم شکسته

لغت نامه هاى دنيا را بايد آتش زد !
جلوى واژه ى نبودن نوشته اند : “عدم حضور شخصى يا چيزى” ؛ همين !
چقدر نبودن تو را ساده فرض مى کنند ؟!

پروفایل قلب شکسته بدون متن

ﻏﺮﯾﺒــــﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ . . .
ﺩﻭﺳـــــــﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﺣﻮﺻــــــﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧـــــﺪ

متن پروفایل دل شکستن

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند
حال آنکه او یگانه هستی تو باشد و تو یکی از هزاران لذت او …

متن پروفایل غمگین دل شکسته

نه تو رفتی نه من …
تمام این تنهایی به خاطر آمدن یه غریبه بود !

متن پروفایل قلب شکسته

عکس متن پروفایل قلب شکسته

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه !
راست میگفت با دنیا نه ، با یکی دیگه عوضم کرد

متن پروفایل از دل شکسته

هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنــم
میدانــم بالاخره
یک روز
به مــن لعنتی نیاز پــیدا میکنـــی . . .

متن پروفایل دل شکستن

سخت است ؛ خیلی سخت !
وقتی بدانی او کجای زندگی توست ،
اما ندانی تو کجای زندگی او هستی !

پروفایل قلب شکسته بدون متن

دلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد،
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر…
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

متن پروفایل دل شکسته

تـــــآ سنگـــــ  نبــــآ شـــــی ….
بــتــــــ زنــدگــــی “هیــچکــس”  نــخــــواهــــی شـد …

متن پروفایل از دل شکسته

متن پروفایل دل شکستن

دیوانگی های دلم را به دل نگیر !
دست خودش نیست ، طفلک باور کرده بود دروغ دوست داشتنت را …

متن برای پروفایل دل شکسته

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن پروفایل غمگین دل شکسته

تو برو ، من هم براي اينکه راحت بروي ميگويم : باشد ، برو خيالي نيست …
اما کيست که نداند بي تو تنها چيزي که هست خيال توست !

متن پروفایل برای دل شکسته ها

آنقدر از حادثه پرم که وقتی به خانه می رسم ،
تلویزیون لم می دهد روی کاناپه تا مرا تماشا کند !

متن برای پروفایل دل شکسته

هر که مرا دید ،
تو را نفرین کرد …
و من حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود …!

متن پروفایل از دل شکسته

پروفایل قلب شکسته بدون متن

تنهایی خوبهچون اونی که اون بالاست هم تنهاست

متن پروفایل غمگین دل شکسته

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس ، بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است ،من به پرواز نمی اندیشم ، به تو می اندیشم ، که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

پروفایل قلب شکسته بدون متن

تنهایی اونجاش درد داره که روز تولدتو یادش رفته باشهو خودت و با دلیلای بی منطق گول بزنیتنهایی اونوقتی سخته که بعد 5 سال بشنویمهم تر از تولد تو توی زندگیش داره و بیکار نیست که یادش بمونهتنهایی وقتی آدمو می سوزونه که با همه ی اینا بازم دوسش داری و دلتنگشی

متن پروفایل از دل شکسته

نکنه خدا نکرده سفر بهت بسازه ، عوض کنه هواتو آب و هوای تازه ،نکنه خدا نکرده یادت نمونه اشکام ، یادت بره چه خستم یادت بره چه تنهام

متن پروفایل قلبم شکسته

وقتی همه را شبیه او می بینی عاشق هستیوقتی که او را شبیه همه می بینی تنها هستی

متن پروفایل غمگین دل شکسته

متن پروفایل برای دل شکسته ها

منم تنهاترین تنهای تنهااسمتو می نویسم روی شن هاباد میاد اسمتو پاک میکنهکارم شده در این صحرای غمها

متن پروفایل قلب شکسته

گاهی اوقات بی قانونی عجب بیداد می کند در عاشقی …
یکی دور می زند اما دیگری باید جریمه شود !

متن برای پروفایل دل شکسته

مسافر بی بدرقه من
اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم ،
باز به غیرت چشمانم
که آبی پشت سرت ریختند

متن پروفایل دل شکستن

تنهایی یعنی اینکه اگه تا یه هفته گوشیتو خاموش کنیبرات مهم نباشه

متن پروفایل قلب شکسته

چرا غم ها نمی دانند که من غمگین ترین غمگین شهرم ،بیا هی دوست با من باش که من تنهاترین تنهای شهرم

متن برای پروفایل دل شکسته

متن پروفایل قلبم شکسته

تنهایی یعنی اینکه اگه تا یه هفته گوشیتو خاموش کنیبرات مهم نباشه

متن پروفایل از دل شکسته

چرا غم ها نمی دانند که من غمگین ترین غمگین شهرم ،بیا هی دوست با من باش که من تنهاترین تنهای شهرم

متن پروفایل دل شکستن

این روزها که می گذردیک ترانه تلخقصه ی تنهایی های مرا می سرایدسمفونی گوش خراشی استروزهاست پنبه دگر فایده ندارد……باید باور کنمتنهایم

متن پروفایل دل شکستن

تلخ میگذرد این روزها !
که قرار است از تو …
که آرام جانمی برای دلم یک رهگذر معمولی بسازم…!

متن برای پروفایل دل شکسته

چه کسی گفته که من تنهایم ؟
من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم …
بگذار تنهایی از حسودی بمیرد

متن پروفایل از دل شکسته

متن برای پروفایل دل شکسته

و چه خوب است گاه گاهی دروغ بگویی به دلتو نگذاری که بداند بینهایت تنهاست

متن پروفایل از دل شکسته

وسعت درد فقط سهم من است ، باز هم قسمت غم ها شده ام ،دگر آیینه ز من با خبر است ، که اسیر شب یلدا شده ام ،من که بی تاب شقایق بودم ، همدم سردی یخ ها شده ام ،کاش چشمان مرا خاک کنید ، تا نبینم که چه تنها شده ام

متن پروفایل دل شکستن

بیهوده نقاش بوده ام این همه سالبه چشم هایت که می رسم ، قلم موها خیس می شوندبه لب هایت که می رسم دستم می لرزدرنگ ها می گریزند و قاب های خالی ، تنها نبودن تو را به دیوار زندگی ام می کوبند

پروفایل قلب شکسته بدون متن

تو برو پیچک من ، فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن ،رو پیشانی من چیزی نیست ، غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی

متن پروفایل از دل شکسته

تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که می گن دوستت دارنولی کنار دلتنگیات نیستن

عکس متن پروفایل قلب شکسته

متن پروفایل دل شکسته

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت استزیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن ،در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است .(دکتر علی شریعتی)

متن پروفایل برای دل شکسته ها

می خواهم برایت تنهایی را معنی کنمدر ساحل کنار دریا ایستاده ای و هوای سرد و صدای موجبه خودت می آیی یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کندنه دستی که شانه هایت را بگیرد و 
نه صدایی که قشنگ تر از صدای دریا باشدفقط چند قطره اشک و تصویر لعنتی

متن پروفایل از دل شکسته

به پندار تو :جهانم زیباست ، جامه ام دیباست ، دیده ام بیناست ،زبانم گویاست ، قفسم هم طلاست ، به این ارزد که دلم تنهاست

متن پروفایل قلبم شکسته

چـــایــت را بــــنوش ..
نگــــرانِ فـــــردا نــــــباش !
از گنــــدمـــزارِ مـن و تــــو ..
کـــاهــی مــی مــانـــد !
بـــــــرایِ بـــــادهــــا !

متن برای پروفایل دل شکسته

بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

متن پروفایل از دل شکسته

متن پروفایل غمگین دل شکسته

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند بگوید!

عکس متن پروفایل قلب شکسته

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن پروفایل دل شکسته

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

متن پروفایل دل شکسته

ببخش خودت را برايِ تمامِ راه هاي نرفته برايِ تمامِ بي راه هاي رفته ببخش ،بگذار احساست قدري هوايي بخورد … گاهي بدترين اتفاق ها هديه ي زمانه و روزگارند تنها کافيست خودمان باشيم ! که خود را براي تمامي ِ اين بي راه ِ رفتنمان ببخشيم و به خودمان بيائيم

متن پروفایل غمگین دل شکسته

چتر نمی‌خواهد هوای بارانی ، تو را می‌خواهد !!!سیه پوشم چو شبمن از غم عشق …

پروفایل قلب شکسته بدون متن

آرزو ميکردم که در جشن ميلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشم تا در آغوشت طولاني ترين شبم را تقديمت کنم و در کلبهانتظارت بوسه هايم را ميهمانت تنها بهونه زندگيم،سالروز طلوع زندگيت مبارک !

پروفایل قلب شکسته بدون متن

فقط باش…
همین که هستی کافیست…!
دور از من…..!
بدون من….!
چه فرقی میکند؟؟؟
گل میخری!! خوب است!!
برای من نیست؟!
نباشد!!!
همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک میشود کافیست…..
دلخوشم به این حماقت شیرین…

متن پروفایل قلب شکسته

من از چشمات دل کندم
با اینکه زندگیم بودی
میدونستم یه روزی میری
ولی نه به همین زودی
من از رویات خط خوردم
من از چشمه تو افتادم
چقد اسون دل کندی
چه راحت بردی از یادم

متن پروفایل برای دل شکسته ها

فصل ها پشت سر هم می آیند ، می روندو تمام می شوند اما تمام شدنی نیستفصل رفتن تو و تنهایی من …غمگین ترین متن ها و جملات برای پروفایل

متن پروفایل برای دل شکسته ها

متن خاص / متن های خاص جدید و زیبا گلچین شده [پشنهادی] | تاوبیو

عکس متن پروفایل قلب شکسته

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاوبیو

عکس متن پروفایل قلب شکسته

شکلک های بیو / شکلک های زیبا برای بیو | تاوبیو

متن برای پروفایل دل شکسته

من تو را از دست ندادم.
تو منو از دست دادی
و مطمئن با تو به دنبال من خواهی گشت
در تمام کسانی که با آن‌هایی
و هیچ وقت مرا پیدا نخواهی کرد.

متن برای پروفایل دل شکسته

روزی که تو قلب منو شکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمی‌کنم
بار‌ها متن پیام‌های قبلی رو خوندم
فقط بخاطر به یاد آوردن لحظات خوبی که با هم داشتیم
الان تنها چیزی که دارم خاطره است
و یه قلب پر از درد

متن پروفایل برای دل شکسته ها

می‌دونی اسم این عشقه
وقتی که تو چندین بار خداحافظی کرده‌ای
اما هنوز آماده این نیستی که ترکش کنی

متن پروفایل برای دل شکسته ها

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!
متشکرم.
دیدی چقدر تاریک شد؟
این زندگی من بدون توست.

پروفایل قلب شکسته بدون متن

من احساس اندوه شدیدی می‌کنم
حس می‌کنم قلب من دو نیمه شده است

متن برای پروفایل دل شکسته

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هستخوب نگــــــاهش کــــنبـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــشبه لبخنـــــد بین حرف هایشبه سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــشبه شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــشبه چشـــــم هایش خیره شودست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپارگاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !

متن پروفایل برای دل شکسته ها

این روزها جواب صداقت را با دروغ میدهند !جواب محبت را با بی محبتی می دهند !جواب با وفایی را با بی وفایی !و جواب دوستی را با دشمنی !چه خوب آرایه “تضاد” را به کار می برند

متن پروفایل برای دل شکسته ها

سخته از بغض گلو درد داشتنسخته از گریه یه جفت چشم همیشه تر داشتنسخته تو حسرت یک نگاه موندنسخته عشق یک طرفه داشتن

متن پروفایل برای دل شکسته ها

تو لحظه هاي داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه اونم کسیه که داغونت کرده

متن پروفایل غمگین دل شکسته

بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

متن پروفایل برای دل شکسته ها

صبر کن سهراب! آری… تو راست می گویی آسمان مال من است پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین،مالِ من است! اما سهراب تو قضاوت کن، بر دل سنگ زمین جای من است؟! من نمی دانم که چرا این مردم، دانه های دلشان پیدا نیست… صبر کن سهراب! قایقت جا دارد؟ من هم از همهمه ی داغ زمین بیزارم

متن پروفایل از دل شکسته

این نیز بگذرداما بعضی چیزها هست که هر چقدر هم بگذرد ، (نمی گذرد) و داغشان تا ابد بر دل آدم می ماند

عکس متن پروفایل قلب شکسته

خسته ام! نه اینکه کوه کنده باشم نه …! دل کنــــــــده ام!

متن برای پروفایل دل شکسته

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند

متن پروفایل برای دل شکسته ها

یکرنگ که باشی، زود چشمشان را میزنی، خسته میشوند از رنگ تکراریت، این روزها دوره ی رنگین کمان هاست

پروفایل قلب شکسته بدون متن

اگر قصد ماندگــــــاری ندارید یادگـــــاری هم نگذارید

عکس متن پروفایل قلب شکسته

تازه فهمیدم چرا پشت سر مرده ها آب نمی ریزندچون این دنیا ارزش برگشتن ندارد

عکس متن پروفایل قلب شکسته

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای

پروفایل قلب شکسته بدون متن

می کوشم غمهایم را غرق کنم ، اما بی شرف ها یاد گرفته اند ، شنا کنند!

متن پروفایل برای دل شکسته ها

بر ما چه رفته است که دل مرده ایم ما؟
دل را به میهمانی غم برده ایم ما
گل های زرد دسته به دسته شکفته اند
بر ما چه رفته است که پژمرده ایم ما؟
سبزیم اگرچه مثل سپیدارهای پیر
سهم کلاغ های سیه چرده ایم ما
شاید به قول شاعر لبخندهای تلخ
“یک مشت خاطرات ترک خورده ایم ما”
باور کنید هیچ دلی را در این جهان
نشکسته ایم ما و نیازرده ایم ما
گفتی پناه می بری از بی کسی به چاه
ای بغض ناصبور مگر مرده ایم ما؟

متن پروفایل دل شکسته

کاش فقط یک نفر بود که وقتی بغض می‌کردم ، بغلم می‌کرد و می گفت گریه کنی میکشمتا

پروفایل قلب شکسته بدون متن

خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛
بس که هرکی به من رسید منو دور زد …

متن پروفایل قلب شکسته

برای قرصهایم لالایی می خوانم تا به خواب روند و فراموش نکنند که، خواب آورند نه یاد آور

پروفایل قلب شکسته بدون متن

این من هستم که وفادار خواهم مانداین تو هستی که تنها بی وفایی از تو جا خواهد مانداین من هستم که آخرش میسوزماین تو هستی که می‌روی و من با چشمهای خیس به آن دور دست ها چشم میدوزم

متن پروفایل قلبم شکسته

درد یعنی‌ سرت به همون سنگی‌ بخوره که به سینه میزدی

متن پروفایل دل شکسته

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض است!

متن برای پروفایل دل شکسته

آغوش خالیم از تو ، پرانتزی است بدون شرح …!

متن پروفایل قلبم شکسته

تقــویمِ امـسال هـــم..
بـا تقـــویــمِ پــارسال..
هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..
وقتـی..
زنـــدگی..
تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..
تعــطــــــیل اسـت !

متن پروفایل از دل شکسته

خیلی سخته که عشقت رو با کس دیگه اي ببینی بعد بهش اس ام اس بدی کجایی ؟بگه تو قلبتم

متن پروفایل برای دل شکسته ها

مثل سیگار نصفه افتادم
در جهانی که پمپ بنزین بود…

متن پروفایل غمگین دل شکسته

ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ…! ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ”ﻗﺤﻄﻲ ﻋﺎﻃﻔﻪ”ﻫﺎﺳﺖ

متن پروفایل دل شکستن

خیلى از اونایی که بودن ، دیگه نیستن چون دیگه اونایی نیستن که بودن

متن پروفایل قلب شکسته

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

متن پروفایل دل شکستن

چـــایــت را بــــنوش ..
نگــــرانِ فـــــردا نــــــباش !
از گنــــدمـــزارِ مـن و تــــو ..
کـــاهــی مــی مــانـــد !
بـــــــرایِ بـــــادهــــا !

متن پروفایل برای دل شکسته ها

نوشته هایم را می‌خوانیو می گویي: چه زیباراستیدردهای آدم ها زیبایی دارد*؟

متن برای پروفایل دل شکسته

نمـــــیـدانــــی ،
چه دردی دارد !
وقـــتـی ..
حــــالـم ..
در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

متن پروفایل قلبم شکسته

انگشتانم را فرو می‌برم در چشمانماین سد اگر فرو بریزد، دنیا را آب خواهد برد

متن برای پروفایل دل شکسته

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند… که امروز ، اینقدر دیوانه وار ،…. تشنه ی “بازی کردن ” با آدم هایی؟؟؟!

عکس متن پروفایل قلب شکسته

خوب هم که باشی ، از بس بَدی دیده اند خوبیهایت را باور نمیکنند. نفرین به شهری که در آن غریبه ها آشناترند

متن پروفایل از دل شکسته

ای آنکه مـــرا بــرده ای از یاد ، کجایی ؟
بیــگانه شدی ، دست مریـــزاد ، کجایی ؟
در دام تــوأم ، نیست مـــرا راه گـریـزی
من عاشق ایــن دام و تو صیّاد ، کجایی ؟
محبوس شدم گوشه ی ویـرانه ی عشقت
آوار غمت بـر ســـرم افتـــاد ، کجایی ؟
آســودگی ام ، زنــدگی ام ، دار و نـدارم
در راه تــو دادم همه بـر باد ، کجایی ؟
اینجا چه کنم ؟ ازکه بگیرم خبرت را ؟
از دست تــو و ناز تو فریاد ، کجایی ؟
دانم که مــرا بی خبـــری می کشد آخر
دیــــوانه شــدم خانه ات آباد ، کجایی ؟

پروفایل قلب شکسته بدون متن

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

عکس متن پروفایل قلب شکسته

بعضی وقت ها ‌ چنان کیشت می‌کنند ‌ که سال های سال مات میمانی

متن پروفایل قلب شکسته

ﻣــــﺮﺩﻡ ﺍﯾــــﻦ ﺷـــﻬﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﺧﻮﺑﻨـــﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻛـــﻔﺶ ﻧـــﺪﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯾـــــﺖ ﭘﺎﭘــــﻮﺵ ﺩﺭﺳـــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

متن پروفایل دل شکسته

آن روزها که با او بودن برایم آرزو بود “تمام شد”!
امروز با او بودن یا نبودن فرقی ندارد!

متن پروفایل دل شکستن

یه روزی من بودم نفسشولی بعد شدم عامل تنگی نفسشرفت سراغ یه نفس تازه

متن پروفایل برای دل شکسته ها

دیگه ته مونده‌های سیگارم را دور نمی‌ریزم….. شاید فردا که من نباشم….. از روی همینا بفهمی چقد دوست داشتم…..!!!!

متن پروفایل غمگین دل شکسته

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهدفقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشدفقط رفت و من شنیدم آرام گفت : آخیش راحت شدم!

متن برای پروفایل دل شکسته

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند
گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند
زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

متن پروفایل برای دل شکسته ها

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاوبیو

متن برای پروفایل دل شکسته

با دستان خالی از دنیا خواهم رفتنباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم

متن پروفایل غمگین دل شکسته

نه بهار با هیچ اردیبهشتی
نه تابستان با هیچ شهریوری
و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛ پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست !

متن پروفایل قلبم شکسته

رفته ای و من هر روز به موریانه هایی فکر می کنم کهآهسته و آرام گوشه های خیالم را می جوندتا بی خیال نشده ام برگرد !

متن پروفایل غمگین دل شکسته

روزگاری جاده ای بودم غرق ترددجاده ای که از رفت و آمد لحظه ای خالی نمی شدمن که بسیار غریبان را به آبادی رساندمعاقبت خود ماندم و تنهایی خود

متن پروفایل غمگین دل شکسته

بدترین حسه دنیا اینه که بدونی کسی که دوسش داری همون اندازه یکی دیگه رو دوس داره !

متن برای پروفایل دل شکسته

سکوت میکنم ، به احترام آن همه حرف که در دلم مرد !

متن پروفایل غمگین دل شکسته

تو را با دیگری دیدم که بی من شادمان بودیگمانم بود بی احساسی و تو بیش از آن بودیرها کردی مرا رفتی شکستن بود تقدیرمتمام فکر من هستی به فکر دیگران بودی

متن پروفایل از دل شکسته

روی قلبی نوشته بودن شکستنی است مواظب باشیدولی من روی قلبم نوشتم شکسته است راحت باشید

متن پروفایل غمگین دل شکسته

گاهی دلت میـــخواهددر شلوغی روزگارشبیاید

متن پروفایل غمگین دل شکسته

این ﺭﻭﺯﻫﺎهر نفس، ﺩﺭﺩ است ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸــﻢﺍﯼ ﮐـﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـــﻮﺩﯼ، یا ﺍﺻـــﻼ ﻧﺒﻮﺩﯼاین‌که هستی و کنارم نیستیﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﯽﺩﻟﺖ ﺑﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖﺩﯾــﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨــﺪ

متن پروفایل قلبم شکسته

ما یه اصل و نصب در گردش دورانزراست خون می‌خورد تیغی که صاحب جوهر استدود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیستجای چشم ابرو نگیرد اگرچه او بالاتر استشصت و شاهد هردو دعوای بزرگی می‌کنندپس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟گر بیینی ناکسان بالا نشینند صبر کنروی دریا کف نشیند قعر دریا گوهر است

متن پروفایل قلبم شکسته

یه روزی من بودم نفسشولی بعد شدم عامل تنگی نفسشرفت سراغ یه نفس تازه

متن پروفایل دل شکسته

دورا دور عاشقت شدم
دورا دور نگرانت بودم
دورا دور عشق ورزیدم
و حال
عاشق شدن و عشق ورزیدنت به دیگری را
دورا دور می بینم
و از همین دورا دور می میرم !

متن پروفایل دل شکسته

چه فرقی دارد
جاده ها در راه رفتن باشند
یا برگشتن ….
بعد از تو
من
بی مقصد ترین مسافر جهانم …

متن پروفایل از دل شکسته

گـمان میـکردم قـانع بـاشی
و بـه شـکستـن دلـم اکتـفا کـنی
نه ایـنکه فستـیـوالـی از دروغ به راه بـینـدازی
و در آخـر بـگویـی:
“میـروم تا اذیـت نـشوی بـهتـرین مـن!”

متن پروفایل دل شکسته

یکی بود که اونم رفت …
کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن پروفایل دل شکستن

دلم شکست عشق من اما فدای سرت.
کفش هایت را بپوش تا مبادا
خرده هایش در پاهایت برود.

متن پروفایل از دل شکسته

دوست داشتن های یواشکیآدم را تا انتهای جنون میبرد …قلب است دیگرگاهی دلش می خواهد پُر شود از وجود کسیولی به کسی چیزی نگوید

متن پروفایل برای دل شکسته ها

می نویسم“دوستت دارم”توبخوانبرایت می میرم…نبودنتخودِ شکنجه است …آخر کجایی همه چیز من ؟

متن پروفایل دل شکستن

بعضی از تنهایی ها درمان نداردپـوک می کنـد ..  تکه هايی از وجـودمان  را حذف می کندبعضی از تنهایی هافقط یـک درمان داردکه باشدبیـایدبمانـد

متن پروفایل قلب شکسته

اوج غم این قصهدر این شعر همین‌ جاستمن بی تو پریشان و تو انگار نه انگار …

عکس متن پروفایل قلب شکسته

ﻟﻌﻨــﺘﯽ …یعنی می شود ﻫﻤﯿـــﻦ ﺣﺎﻻ ؛ ﻫﻤﯿـــﻦ ﻟﺤﻈـــــﻪ !حتی ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻫﯽ، ﯾــﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽ …. !این ﺭﻭﺯﻫﺎهر نفس، ﺩﺭﺩ است ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸـــﻢﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑــــــــﻮﺩﯼ، یا ﺍﺻـــﻼ ﻧﺒﻮﺩﯼاین که هستی و کنارم نیستیﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﯽﺩﻟﺖ ﺑﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖﺩﯾـــــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨــــــــــﺪ …

متن برای پروفایل دل شکسته

مي روی و من كه نه بازمانده ی تو ام نه همراه توشبيه ابری سرگردانبه هر گذار و رهگذاری برسممی بارم !

متن پروفایل دل شکستن

یک افسانه‌ قدیمی می‌گه وقتی انسانی روی زمین می‌میره و کسی نیست برای گریستنش، یک انسان دیگر تعیین می‌شه برای غمگین شدن. برای همین هم هست که گاهی دلمون بی‌نهایت می‌گیره بدون اینکه بدونیم …

عکس متن پروفایل قلب شکسته

جاهای خالی آدما اولش ترسناکه بعد غمگین میشه، بعد عادت میشه بعد لذت میبری از تنهایی و آخرشم دیگه برات مهم نیست …!

متن پروفایل قلبم شکسته

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻤﺖ !…ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻤــﻬﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ !ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪ

متن پروفایل از دل شکسته

من از غصه و دردهایِ طولانی بیزارم !
بیش از اندازه غمگین نمی مانم ؛
در هر شرایطی که باشد !!!

متن پروفایل قلبم شکسته

نه خیلی غمگین ، نه خیلی شادم
فقط از هف دولت ، آزادم

متن پروفایل قلب شکسته

ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد …فـقــط مـــی خـــوابـــــمکــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!

متن پروفایل دل شکسته

بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

متن پروفایل برای دل شکسته ها

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن برای پروفایل دل شکسته

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند بگوید!

متن پروفایل برای دل شکسته ها

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

متن پروفایل قلبم شکسته

چتر نمی‌خواهد هوای بارانی ، تو را می‌خواهد !!!

متن پروفایل قلب شکسته

آرزو ميکردم که در جشن ميلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشم تا در آغوشت طولاني ترين شبم را تقديمت کنم و در کلبهانتظارت بوسه هايم را ميهمانت تنها بهونه زندگيم،سالروز طلوع زندگيت مبارک !

متن پروفایل دل شکسته

من از چشمات دل کندم
با اینکه زندگیم بودی
میدونستم یه روزی میری
ولی نه به همین زودی
من از رویات خط خوردم
من از چشمه تو افتادم
چقد اسون دل کندی
چه راحت بردی از یادم

متن پروفایل دل شکسته

زیر بارون داغونقدم می زنم و تو هم شادیبا اون یارو !

متن پروفایل قلب شکسته

همه ی من !دلم برای زمستان نمی سوزد !دلم برای بهار تنگ نیست !دلم می خواهد فقط برای تو تنگ شود !برای تو که هنوز هم نمی دانیچقدر عاشقانه های نا نوشته برایت نوشته ام!

متن برای پروفایل دل شکسته

دیدی ای دل عاقبت زخمت زدندگفته بودم مردم اینجا بدنددیدی ای دل ساقه جانت شکستآن عزیزت عهدو پیمانت شکستدیدی ای دل حرف من بیجا نبوداز برای عشق اینجا جا نبوددیدی ای دل دوستیها بی بهاستکمترین چیزی که میابی وفاست

متن پروفایل از دل شکسته

تـــــــــــو که نمی دانی‌
هر آدمی‌ دل تنگیهای مخصوص خودش را دارد
و تــــــــــــو پنهانی ترین
دلتنگی منی…

متن پروفایل غمگین دل شکسته

دلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد،
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر…
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

متن پروفایل از دل شکسته

وقتی سعی کنی همه چیز رو کنترل کنی،از هیچ چیز لذت نمیبری،ریلکس باش،نفس بکش،رها کنوفقط زندگی کن.

متن پروفایل برای دل شکسته ها

دوست داشتنِ ما دیده نخواهد شداگر آدم ها را مجبور کنیم که به حرف هاوتفسیرهای مادر مورد خودشان گوش کنند!« پونه مقیمی »

متن پروفایل قلب شکسته

گاهی نداشتن یک حمایتگرِ قویمیتواند کمک کند تاحمایتگرِ بهتری برای خودت و دیگران شوی.« پونه مقیمی»

پروفایل قلب شکسته بدون متن

آدم ها باید یک چیز را درباره خودشان بدانندمن کجا خوشبختم؟و لزوما منظور از جا یک مکان جغرافیایی نیست،منظور نقطه لذت زندگیست،کِی ها، با کی ها و چراهایش مهم است.

متن پروفایل برای دل شکسته ها

همه ی ما در وجودمان ترک هایی داریماینگونه استکه نور به درونمان میتابد.

متن پروفایل دل شکستن

ما همیشه فرصت نداریم.بخت، فاصله بین رویش یا چرخ لبو فروش…

متن پروفایل غمگین دل شکسته

حضور تو کافی استتا همه جا بی مکان شودآمدن تو کافیستتا همه ی لحظه ها بی زمان شود.

متن پروفایل غمگین دل شکسته

خسته،خودخواه،بی شکیب،از این جهان،فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند!با من مـــدارا کن،بعدها …دلت برایم تنگ خواهد شد.

متن پروفایل برای دل شکسته ها

وقتی یک زن موفق را می بینم که
خستگی ناپذیر کار می کند..
اغلب گوشه ی لبش؛
لبخندی نامحسوس وجود دارد..
و با اعتماد به نفس و مطمئن گام بر می دارد..
با خود می گویم : ” بی شک این زن در گوشه ای از این دنیا یک مردِ عاشق دارد! ”
تنها نیرویی عظیم؛ چون عشق، قدرتی شکست ناپذیر به زن ها می دهد

متن پروفایل قلبم شکسته

آدم های کمی هستند که می دانند،
تنهایی ِ یک نفر حرمت دارد.
همین طور بی هوا سرشان را پایین نمی اندازند
و بپرند وسط تنهایی آن فرد..!
چون خوب می دانند که اگر آمدند،
باید بمانند؛ تا آخرش باید بمانند؛
آنقدر که دیگر تنهایی وجود نداشته باشد.
و گرنه مسافرها همیشه موقع خداحافظی،
تنهایی را هزار برابر می کنند .

عکس متن پروفایل قلب شکسته

مادربزرگم می گفت:دل هر آدمی دری دارد…باید باز کنی درِ دلت را رویِ لبخندها…می گفت:هر کدام از این درها یک کلید بیشتر ندارندکلیدِ دل آدم دست خودش نیستمی گفت: کلیدها را پخش کرده اند بین آدمهاو هر کس یکی برای خودش برداشتهمی گفت :بلند شو و بگردبگرد ببین کلید قلبِ چه کسی در دستِ توستو ببین کلید قلبت کجاست ؟

عکس متن پروفایل قلب شکسته

عاشقی نکرده ایممن به چشم گاو سبزه امگاو در نگاه من کباب!

متن پروفایل قلب شکسته

فروغی چه زیبا می گفت :اگر یاد کسی هستیماین هنر اوست ، نه هنر ما

عکس متن پروفایل قلب شکسته

امابا این همهتقصیر من نبودکه با این همه…با این همه امید قبولیدر امتحان سادهْ تو رد شدماصلاً نه تو ، نه من!تقصیر هیچ کس نیستاز خوبی تو بودکه منبد شدم!«قیصر امین پور‬»

عکس متن پروفایل قلب شکسته

بگذار تو را به لب تبسم برسدراز دل ما به گوش مردم برسدبنشین بغل آینه تا بار دگرزیبایی تو به چاپ دوم برسد«عمران صلاحی‬»

متن پروفایل دل شکستن

همه ی من !دلم برای زمستان نمی سوزد !دلم برای بهار تنگ نیست !دلم می خواهد فقط برای تو تنگ شود !برای تو که هنوز هم نمی دانیچقدر عاشقانه های نا نوشته برایت نوشته ام!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *