متن پروفایل قدر دانستن

متن پروفایل قدر دانستن

بیو تیکه دار | تاو بیو

متن پروفایل قدر دانستن

متن پروفایل قدر دانستن

من یک قانون دارم تو زندگیم، یک کسی که ماله من باکسی خندید مال بقیه 🙃 # مغرور

متن پروفایل قدر دانستن

|͞ ⸙̶͟🏹آنـڇِـه‌ڪَـم‌بــود‌حَـرف‌نـَبـود‌•••بـاوَر‌بـود𖢛🥀🌪⋱ # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

 

به بعضیام باید گفت : 
شب یلدا چه بهتر که یک دقیقه بیشتر نداریمتون :))
# یلدا

متن پروفایل قدر دانستن

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

خیلئ دوسمون دارن خیلیم دل تنگمون میشن،بخصوص وقتئ ڪارشون بهمون میفته!(:

‌‌‌
# لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂
# نامردی # لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

تو خوب باش!
اونی که فهمید پیشت می مونه…
اونی که نفهمید بعدا دلش واسه خوبیات تنگ میشه:)
👻🖤 # زندگی # بامعرفت

متن پروفایل قدر دانستن

مثلِ مویت حرفِ مردم را رها کن پشتِ گوش…
# حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

هيچوقت‌‌هيچ‌چيز‌از‌هيچكس‌بعيد‌نیست!
‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
# حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

واتساپ خیلی میفهمه ،
میگه وقتی داری صدای یکیو گوش میدی حق نداری بری با یکی دیگه چت کنی ! # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

بحث ذاتہ، قیافہ رو کہ سـگم داره!‌‌ # مغرور # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

-مآ بِه خُودِموݩ مَربوطیمْ…! # حاضر جوابی # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

❂⇣-یًاًدً گِرٍِفٓتًیمٍ نَکُنیًم هَرْ خَرًیًو آدَمً حِسّّاَبِش🖕🏿😼🔞⇡ # لاشی # قهر

متن پروفایل قدر دانستناعتماد آدما PIN گوشے نيست؛ ڪه سه بار بهت فرصت بده. . !
‌ # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

محبوب شدنت راهش خراب کردنه بقیه نیست
زور بزن ازشون بهتر باشی…

متن پروفایل قدر دانستن

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن پروفایل قدر دانستن

•|در حدی نمیـ بینمتـ کعـ مانع خنده هامـ بشیـ :)|•
# دروغ # نامردی # انتقام # حاضر جوابی

متن پروفایل قدر دانستن

لازم نیس آدم بزرگی باشی، همون آدم باشی کافیه 🙂 # حاضر جوابی

متن پروفایل قدر دانستن

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!.. # شاد # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن پروفایل قدر دانستن

هيچ چيزى بيشتر از اينكه سرتون به كار خودتون باشه، براتون آرامش خيال نمياره. # لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

زمان خیلی باارزشه مطمئن شو
که با آدمای با ارزش می‌گذرونیش••• # نامردی # دروغ

متن پروفایل قدر دانستن

ما به اونیکه نیس وفاداریم بعد شما به اونیکه هست خیانت میکنین؟ # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

ادم ترسو و ادم حسود
وقتی نتونن بهت ضربه بزنن
بهت تهمت می زنن:)♡

 

متن پروفایل قدر دانستن

تنهاييت را بچسب ، بى خيال آدمها ، وابستگى فقط درد دارد/

#بیو
# مغرور # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

متن انگلیسی ادبی با ترجمه فارسی /متن کوتاه ادبی انگلیسی | تاو بیو

متن پروفایل قدر دانستن

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن پروفایل قدر دانستن

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن پروفایل قدر دانستن

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌ # ادبی # پدر

متن پروفایل قدر دانستن

هرگز بخاطر اینکه
دیگران تو را بپذیرند،
تغییر نکن. # ادبی # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن پروفایل قدر دانستن

دلـ‌م واسـ‌ه خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت تـ‌نـ‌گـ ..
شـ‌ده دلـ‌بـ‌رم!۰ # ادبی # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

‌ ‌
┏━━━✦ ♥️ ✦━━━┓
Be as much as they are for you!
┗━━━✦ ✦━━━┛

همونقدر باش که هستن برات!

‌‌
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

✞︎این نیز بگذرد… .❥︎ # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

درس میخونم که در اینده موفق بشم:) ◕‿◕ # ادبی # درسی

متن پروفایل قدر دانستن

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن پروفایل قدر دانستن

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.
# ادبی # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن پروفایل قدر دانستن

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن پروفایل قدر دانستن

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن پروفایل قدر دانستن

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻ # خدا # ادبی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن پروفایل قدر دانستن

چِشمات قَشنگتَرین سیاهيِ سَرنوشتمهـ!
‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

‌‏﮼بهایِ‌ وصل‌ تو گر جان‌ بُـوَد‌ خریدارم!♥️ # ادبی # دوستت دارم

متن پروفایل قدر دانستن

در آخر تو باید قهرمان خودت باشی چون

همه مشغول نجات خودشون هستن🥀

✦ # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن پروفایل قدر دانستن

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

مومن شدم وقتی گفتن چشمانت کار خداست…
# دوستت دارم # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

‌مَن ازهمهِ دنیــــا سیرَم و ‌ ‌میلِ به تـــ♡ــوُ دارم ▵🥺🌸▿
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن پروفایل قدر دانستن

آزاد باش،واقعی باش،خودت باش….:) # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

آدمای صاف و ساده احمق نیستند ، اونا فقط
فکر میکنند که همه آدما خوش قلبن . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

تـ‌و قـ‌شـ‌نـ‌گ تـ‌ریـ‌ن قـ‌سـ‌مـ‌ت زنـ‌دگـ‌ی مـ‌ن بـ‌ودی!:) # دوستت دارم # ادبی # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

زیبایی آدما . . .

توی دلشونه ، نه روی چهرشون ! 🙂 # حقیقت # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

♡ ♡ خوـבت باش
مگـہ خاص بوـבن چشه؟ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # انگیزشی # ادبی # لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

من صبورم…
اما بهتره امتحانش نكنی!🕯️‎‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

🧠 : فراموشش کن. 
🫀: هنوزم درحال چک کردن آخرین بازدیدشه 🙂
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

 

صبرت ،برات معجزه‌ها میاره🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# انگیزشی # ادبی # ترکی

متن پروفایل قدر دانستن

توے دنیاے سیاه و سفیدم تنها چیزے ڪه رنگیه تویے . . # دوستت دارم # ادبی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

من به موسیقی ایمان دارم، همونطوری که آدم‌ها افسانه‌ها رو باور دارن.
# موسیقی # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

و اُمید از پیله های مُرده هم پروانه می سازد 🦋 # ادبی # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن پروفایل قدر دانستن

رنگین کمون خودت باش . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی‌فقط یڪ‌بار‌ به تو داده میشه؛
ازش خوب استفاده ڪن! # انگیزشی # ادبی # شاد

متن پروفایل قدر دانستن

نمیتونی گذشته‌رو پاک کنی اما میتونی تکرار نکنیش!🌿 # انگیزشی # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

متن کوتاه در مورد اموات مرده و مردگان فوت شدگان رفتگان [ گلچین شده] | تاو بیو

متن پروفایل قدر دانستن

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤
# اموات

متن پروفایل قدر دانستن

« خاطِرات میمانَند..! » # اموات # خاطره

متن پروفایل قدر دانستن

سخته فراموش کردن کسی که ..!
فراموش نشدنی های زیادی بجا گذاشته ..:) # عشق یک طرفه # اموات # خاطره

متن پروفایل قدر دانستن

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:) # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫ # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا، دردی که دادی با صبری که بهم دادی یکی نیست🖤 # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم
من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان
من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم
# فوت شده مرحوم # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

فراموش کردنش یه آلزایمر قوی میخواد(: # عشق یک طرفه # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

‹ ای آنکه دوست دارَمَت اما ندارَمَت…
جایت همیشه در دِل مَن دَرد می‌کند🌱› # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

کاش مث بچگیا میشد کفشاتو قایم کرد که نری :)💔 # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

بهترین ها زودتر ميميرند… # دلتنگی # زندگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

ماه من رفت ماهت بمیرد آسمان # اموات # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

« جايِ خالیت شده تو دلم یه لخته يِ خون! » # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

من صبورم اما
آه این بغض گران
صبر چه میداند چیست !
# ادبی # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

بُـــــغـــــض یـــــعــــنـــی: اَِوَِنَِیَِ کَِہَِ بَِہ خَِاَِطَِرَِشَِ زَِنَِدَِگَِیَِ مَِیَِکَِرَِدَِےَِ رَِفَِتَِ…

 

متن پروفایل قدر دانستن

•خدا صبری دهد دل‌های از جا رفته‌ی ما را• # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

رفیق دوران سختی من مرا تنها گذاشتی و ی دنیا خاطره کنارم تنها ماند خوشا حال تورا که هرشبم را باحال تو سر میکنم خوشا مستی ان شب تو که هرشبم را بامستی تو سر میکنم خوشا عشق تورا که هرشبم را با عشق تو به سر میکنم میخواهم گویی مانند تو شوم نگذارم تنها بمانی و بی معرفتی نمیکنم مانند تو که انقدر سریع رفتی که تمام دنیای ما شد ی پلک زدن حال من مانده ام با یک دنیا غم با یک دنیا خاطره خاطراتی که حتی خنده هایش از صدتا گریه تلخ تر است # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله دورت نمی کند
در امن ترین جای جهان جای داری
جایی که دست هیچکس به تو نمی رسد
دلم

متن پروفایل قدر دانستن

فانوس و شب و سفسطه ی بی تابی
یکبار دگر چنبره ی بی خوابیشب با تب مهتاب غریبی می کرد
شاید تو از این فاصله ها می تابی…

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند
منتظر زمانی هستم که دوباره با هم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله ها همیشه یاد آورِ نیازمندی ها هستند
نیازمندی هایی از جنسِ دل تنگی…
ازجنسِ تنهایی…
نیازمندی هایی پُر از خواستن.
فاصله ها یاد آورِ قدر نداستن ها می شوند
فاصله ها عاشق تر می کنند
فاصله ها دوست داشتن را بهتر یادآور می کنند!

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله برای عشق همانند باد برای آتش است
عشق های ضعیف را خاموش می کند و عشق های قوی را بیشتر تحریک می کند
عشق تو قدرت من است
دوست دارم عشقم

متن پروفایل قدر دانستن

سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند.وقتی به نبودنت فکر میکنم و از درون میسوزم.وقتی به یاد روز هایی  که بودنت را نفهمیدم می اندیشم

متن پروفایل قدر دانستن

نه آن قدر دوری که دل بکنم
نه آن قدر نزدیکی که دل ببندم
جایی میان فاصله ها ایستاده ای
کورترین نقطه ی جهان من شاید تو باشی…

متن پروفایل قدر دانستن

به حقیقت من و تو آگاهیم
هر دومون گمشده یک راهیم
هر دو زخمی شده یک شلاق
هر دو نفرین شده یک آهیم
من و تو عاشق بی تدبیریم
بی خبر از گذر تقدیریم
در هوای بی کسی میمیریم
ولی از هم فاصله می‌گیریم

متن پروفایل قدر دانستن

ازمن تاخدا فاصله کوتاه هست
فاصله من با خدا فاصله من بامن هست
غریبانه فاصله ها را نمی پیمایم خود را نمیابم

متن پروفایل قدر دانستن

دل‌ تنگم
به قاعده ي یک سفر
پر از جاده‌
پر از فاصله
به شماره ي اتوبوس‌هاي راه شب
کافه‌هاي خمار در امتداد شب
دل‌ تنگم
به اندازه تمام روز‌هایي‌ که ما
از بین اینهمه نبودن
باز نبودن را گزینه کرده ایم
دل‌ تنگم
دل‌ تنگ

متن پروفایل قدر دانستن

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله هست

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله ها هرگز مانع فراموش کردن برترین هایمان نمی‌شوندمهم قلب هایمان هست که از پشت فاصله ها برای برترین ها میتپد

متن پروفایل قدر دانستن

افسانه ها را رها کن
دوری و دوستی کدام هست؟؟
فاصله هایند که دوستی را می بلعند
تو اگر نباشی
دیگری جایت را پر می کنی
به همین سادگی

متن پروفایل قدر دانستن

البته از فاصله ماه ز من دورتری
ولی انگار همین جاٰ؛ همین دور و بری
ماه میتابد و انگار تویی می خندي
باد می‌آید و انگار تویی میگذری

متن پروفایل قدر دانستن

فرقی نمیکند!! بگویم و بدانی
یا نگویم و بدانی
فاصله دورت نمی‌کند
در مفید ترین جای دنیا جا داری
جایی که دست هیچ کسی به تو نمی‌رسد

متن پروفایل قدر دانستن

آدما آن قدر زود عوض می‌شوند، آن قدر زود که تو فرصت نمی‌کنیبه ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه فاصلهمیان دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده هست

متن پروفایل قدر دانستن

رنم عشق
لبریز شوق رفتنم
اما میان منو جاده
فاصله به اندازه یک دنیاس
در آن سوی فاصله ها
شاپرک ها پر می‌زنند
قمریان ترانه عشق می‌خوانند
اما در این سو
بوی حرص و طمع
به مشام می‌رسد
آخ که چه قدر حریص بوی
عطر یک رنگی ام

متن پروفایل قدر دانستن

تو که باشی
دنیا کوچکم چنان بزرگ میشود
که تا آغوشت
هزاران مرگ و زندگی
فاصله خواهم داشت

متن پروفایل قدر دانستن

هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست
آدم زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ میزند
باید نقطه‌ي درست را پیدا کرد و در آن ماند

متن پروفایل قدر دانستن

شعاع مهربانیت را روز به روز زیادتر کن آن قدر که بتوانیهمۀ را در آن جای دهی, آن وقت تا خدا فاصله اي نیست

متن پروفایل قدر دانستن

هنگام بغض یک زن بهش نزدیکتر بشید
و موقع بغض یک مرد ازش فاصله بگیرید

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله گرفتن ازآدمهایى که دوستشان داریم بى فایده هستزمان به ما نشان میدهدکه جانشینى براى آنهاوجود ندارد

متن پروفایل قدر دانستن

تو تکراری ترین حضور روزگار منی
و من عجیب؛ به آغوش تو
از آن سوی فاصله ها
خو گرفته ام

متن پروفایل قدر دانستن

درست زمانی که سرت جای دیگری گرم هست؛ دل من همینجا یخ میزند
چه فاصله زیادی هست از سر تو تا دل من

متن پروفایل قدر دانستن

آتش میگرد دلم
زیر بارش سکوت
این هیزم تنهایی عجب تمامی ندارد
آن احساس منجمد آب نمی‌شود
از این فاصله ها

متن پروفایل قدر دانستن

وقتی چشمانم را روی هم می‌گذارم
خواب مرانمی برد، تورا را می آورداز میان فرسنگ ها فاصله

متن پروفایل قدر دانستن

چه خوش خیال هست، فاصله را می‌گویم، به خیالش تورا از من دور کرده ولی نمی‌داند جایت امن هست، این جا میان دلم

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله ها دروغند! وقتی مهربانی تو از دور هم احساس میشود

متن پروفایل قدر دانستن

همه ي وقت نه
ولی گاهی
میان بودن و خواستن
فاصله میوفتد
یه وقتهایی هست که
کسی را با تمام وجود می خواهي
ولی نباید کنارش باش

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله
حکم دیواریست برای ندیدن
اما ندیدن هرگز حکم فراموشی نیست

متن پروفایل قدر دانستن

لبخندت را چند وقتیست ندیده ام! برای دلم لحظه اي بی بهانه بخند زیباییش را از فاصله ها می فهمم

متن پروفایل قدر دانستن

یک عمر فقط فاصله سازی کردند
خط هاي عمود را موازی کردند
از روی سیاه جاده ها فهمیدم
با زندگی من و تو بازی کردند

متن پروفایل قدر دانستن

اس ام اس عاشقانه فاصله هاتا جنون فاصله اي نیست از این جا که منم

متن پروفایل قدر دانستن

هوای فاصله سرد هست
من از کلاف دلم برایت خیال گرم میبافم

متن پروفایل قدر دانستن

چه زیباست خیالی که تورا از آن همۀ فاصله می آورد به کلبه تنهایی ام

متن پروفایل قدر دانستن

بحث نکن، غر نزن، دعوا نکن
فقط ببین، به دلیل بسپار و به آرامی فاصله بگیروقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد هیچ فاصله ای دور نیستهیچ زمانی زیاد نیستو هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کندمحکم ترین برهان عشق، اعتماد است

متن پروفایل قدر دانستن

کاش میشد : بچگی را زنده کردکودکی شد، کودکانه گریه کردشعر قهر قهر تا قیامت را سرودآن قیامت، که دمی بیش نبودفاصله با کودکی هامان چه کرد؟کاش میشد، بچگانه خنده کرد

متن پروفایل قدر دانستن

از دلم تا لب ایوان شما راهی نیستنیمه جانیست در این فاصله قربان شما

متن پروفایل قدر دانستن

قصه از پنجره ای ایست که گره خورده به بغضیک طرف فاصله هایک طرف خاطره هاآخرین حرف تو چیست که بدان تکیه کنم؟حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست

متن پروفایل قدر دانستن

بیا حواس تقدیر را پرت کنیمتو صدایش کن من دزدکی فاصله ها رابرمیدارم

متن پروفایل قدر دانستن

و عشق صدای فاصله هاستصدای فاصله هایی که غرق ابهامندنه، صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزندو با شنیدن یک هیچ می شوند کدر همیشه عاشق تنهاست

متن پروفایل قدر دانستن

عشق یعنی اگه از دورترین فاصله برای کوتاهترین مدتبا قشنگترین حس به چشمای عشقت نگاه کنیوجودت سراسر آرامش بشه

متن پروفایل قدر دانستن

دل سراغ قد بالای تو را میگیردگر تو پیدا نشوی دل زغمت میمیردوقتی از دیدن و پیدا شدنت مأیوسماز همین فاصله دور تو را میبوسم

متن پروفایل قدر دانستن

شاید فاصله ها بتوانند جسم ها و نگاه ها را از هم دور کننداما هرگز قدرت ندارند که قلب ها و یادها را از هم دور کنند

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله ها کسی را از بین نمی بردنزدیکی های سرد است که انسان را نابود می کند

متن پروفایل قدر دانستن

گاهی وقتا فقط باید بشینی و اونی که دوسش داری خودشو خالی کنهمشکلش با تو نیست با فاصله هاست

متن پروفایل قدر دانستن

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنمدیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشودکمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم

متن پروفایل قدر دانستن

گاهی دو نفر باید از هم فاصله بگیرند تا بفهمندچقدر نیازمند برگشتن به همدیگرند

متن پروفایل قدر دانستن

فاصله ها مهربانیت را از دلم پاک نمیکنندثانیه ها را می شمرم تا لحظه دیدار

متن پروفایل قدر دانستن

کاش فاصله ها مثل سیاهی مداد بودنتا موقع دلتنگیها پاکشون میکردیم

متن پروفایل قدر دانستن

نزدیک ترین آدم به تو آن کسی است کهاز دورترین فاصله ها همیشه به فکرته

متن پروفایل قدر دانستن

در که بسته شددیگه فرقی نداره فاصله ات با من صد متر یا صد قرنوقتی نمی بینمتچشام باشن، یا نباشنوقتی نیستی دیگهبرام هیچی با هیچی فرق نمی کنه

متن پروفایل قدر دانستن

رفتن و گم شدن از ماست نه از فاصله هادل از این هاست که تنهاست نه از فاصله هاگر چه دیگر همه جا پر ز جدایی شده استمشکل از طاقت دل هاست نه از فاصله ها

متن پروفایل قدر دانستن

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

متن پروفایل قدر دانستن

خسته ام اقا قاضی 
مثل هیزمی که خاکستر شده ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه 🙂
# قاضی # خسته

متن پروفایل قدر دانستن

میگذرن روزايِ سخت . .♡ # خسته # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

من هرگز از دوست داشتنت دست نکشیدم، فقط وقتی دیدم که تو اهمیتی نمیدی، دیگه ابرازش نکردم. # عشق یک طرفه # سکوت

متن پروفایل قدر دانستن

﮼من‌خسته‌نیسم‌خود‌خستگیم! 🙂
# خسته

متن پروفایل قدر دانستن

‌ ‌

بعضی حرفا ساختہ شده واسہ تو دل موندن !! # سکوت

متن پروفایل قدر دانستن

نشد زندگیمونمو‌ خودمون بسازیم.!💔🥀 # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد » # سکوت # بی تفاوت

متن پروفایل قدر دانستن

زندگیمو به چشماش باختم آقاي قاضي (:
# دلتنگی # دروغ # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی یک دروغ تلخه! # زندگی # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

سُّـڪوت ـدُّنیا رُّ فَّرا مے‌گِرِفت،
اَّگہ هیچڪَّس !×ـدُّروغـ×! نِّمے‌گُّفت 🚧⚡ # زندگی # دروغ

متن پروفایل قدر دانستن

دروغ ترین انکارِ دُنیا ، انکارِ دِلتنگی بود..! # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

فراموش میشویـے گویی ڪـہ هرگـز ‌نبودہ ایـــے‌══ # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

شبی که من گریه کردم،تو برای یکی دیگه خندیدی!!!

متن پروفایل قدر دانستن

هرچی بزرگ تر شدم دنیا کوچیک تر شد! # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

واسه اعتمادای الکی تاوان های سختی دادیم # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

« چَرخِ خوش‌ شانسيِ ما هَمیشِه پَنچَر بودِه! » # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن پروفایل قدر دانستن

« روحِ پیر..! » # شکلک

متن پروفایل قدر دانستن

ولی قلب بیشتر از مغز به آلزایمر نیاز داره! 🫀🧠 # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

پ‍ن‍ه‍ان‍ی‍ ت‍ری‍ن‍ دل‍ت‍ن‍گ‍ی‍ م‍ن‍ی‍:) # دوستت دارم # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

سکوتی میکنم در حد فریاد🔇🔊
# خودکشی # سکوت

متن پروفایل قدر دانستن

من زندگی میکنم چون نمیتونم بمیرم.. ‌
# خودکشی

متن پروفایل قدر دانستن

« گناهم خوبیامه..! » # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

و غم انگيزترين قستمش اينه كه من حتی نميدونم ديگه چطوری خوشحال باشم. # خسته

متن پروفایل قدر دانستن

برام یه هدفون کافیه تو جهنم! # موسیقی

متن پروفایل قدر دانستن

وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه میگیرد
بهتر است او راهم نداشته باشی…
گاهی نداشتن بهتر است از داشتن!

متن پروفایل قدر دانستن

حواست به اونی باشه که حواسش بهت هست
نه اونی که جز تو حواسش به همه هست

متن پروفایل قدر دانستن

به جرم وسوسه
چه طعنه ها که نشنیدی حوا…!
پس از تو…
همه تا توانستند ادم شدند!
چه صادقانه حوا بودی
چه ریاکارانه ادمیم!!!

متن پروفایل قدر دانستن

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار … دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید !

متن پروفایل قدر دانستن

تیز میکنم
زندگی را
زرق و براقش برای تو
برندگی اش بوای من!

متن پروفایل قدر دانستن

یه سریام هستن وانمود می کنن نسبت به ما بیخیالن
اما هرشب پروفایل مارو چک می کنن بعد می خوابن

متن پروفایل قدر دانستن

این روز ها
با میکاپ
کوسه ها,پری دریایی می شوند…
اهای تو که پشت پنجره ی قلبم اواز می خوانی!
دندانهایت را نشان بده

متن پروفایل قدر دانستن

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را .. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم … تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم…!

متن پروفایل قدر دانستن

تا حالا دقت کردین که همیشه آدمای دو زاری برامون گرون تموم میشن؟

متن پروفایل قدر دانستن

همیشه در عجب بودم که
چرا در جاده عشق
پا به پایم نمی آمدی
حتی وقتی آهسته و پیوسته می رفتم
امروز فهمیدم
ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد

متن پروفایل قدر دانستن

خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …

متن پروفایل قدر دانستن

روزگاریست که همه ی ادم ها فقط سقف مشترک دارند نه دل مشترک!

متن پروفایل قدر دانستن

هر کس به ما رسید مربی بود
یه مدتی بازی مون داد و رفت …

متن پروفایل قدر دانستن

ادم ها لالت میکنند
بعد میپرسند…
چرا حرف نمی زنی؟؟؟!
این خنده دار ترین نمایشنامه ی دنیاست!

متن پروفایل قدر دانستن

ﻋﺰﯾﺰﻡ … ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯼ … ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﻫﺎﺗﻪ ﮔﻮﺭﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﻦ …

متن پروفایل قدر دانستن

اونی که لیاقت مارو نداره خب نداره دیگه
غصه کم سعادتیه مردم رو هم ما بخوریم؟

متن پروفایل قدر دانستن

گوسفندانی بودیم
امدند خرمان کنند
گرگ شدیم

متن پروفایل قدر دانستن

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن مثله (پنیر تازه رسید) رو شیشه‌ی بقالی یا مثله (دوست دارمٍ) تو

متن پروفایل قدر دانستن

کوتاهی از من نبود
تو بلند پرواز شدی …

متن پروفایل قدر دانستن

نوشت” قم حا”
همه خندیدند
گفت به “غم ها”یم نخندید
که هر طور نوشته شود درد دارد!
از سر به ته بخوان
تا منه ان روزها بشوی!

متن پروفایل قدر دانستن

یه عده بودن اومدن مرامشونو نشون بدن
از دستشون در رفت چهره ی واقعیشونو نشون دادن

متن پروفایل قدر دانستن

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن مثله (پنیر تازه رسید) رو شیشه‌ی بقالی یا مثله (دوست دارمٍ) تو

متن پروفایل قدر دانستن

چه دنیای عجیبی شده
همه می گویند حرف دلت را بزن
اما هروقت حرف دلم را زدم,دل همه را زدم

متن پروفایل قدر دانستن

این روزا سنگ صبورا
همونایی هستن که آخرش بهت زخم زبون میزنن

متن پروفایل قدر دانستن

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن پروفایل قدر دانستن

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی ! اکنون که زبانت نیش دارد ؛ دهنت را ببند … !

متن پروفایل قدر دانستن

برخی آدم ها شما را ترک خواهند کرد اما آن پایان داستان شما نیست
آن پایان نقش آن ها در داستان شماست !

متن پروفایل قدر دانستن

خوشبخت زندگی کردن
بزرگترین انتقام از اوناییه که لیاقتتو نداشتن …

متن پروفایل قدر دانستن

با بعضیا هرچقدرم بخوایم راه بیایم باز مسیرمون بهشون نمیخوره

متن پروفایل قدر دانستن

ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺘﻮ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ
ﺧﻮﺩﯾﺎ ﻧﺨﻮﺩﯾﺎ ﺑﯿﺨﻮﺩﯾﺎ …

متن پروفایل قدر دانستن

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو ، ایراد از تو نیست ! مگس هیچوقت سمت گل نمیره ؛ همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش !

متن پروفایل قدر دانستن

به بعضیا باید گفت
رفتنت اگه واسه خودت “جون” بود
واسه ما آخ جوووووووووون بود!!!
آره بابا این جوریاست …

متن پروفایل قدر دانستن

یه روز اتفاقی می بینمت
تنها نیستی اما خوشبختم که دیگه نیستی!

متن پروفایل قدر دانستن

از فردا بیشتر مراقب باش تقاص ِ اشک های ِ امشب ِ من سنگین تراز تمام روزهایی است که عاشقانه گریه کردم…

متن پروفایل قدر دانستن

به بعضیا باس گفت :
مشتـــی این دلــه
مزرعه که نیست
هـی شخمـش میزنـی

متن پروفایل قدر دانستن

عزیزم حتے دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوے تو باشد و آرزوی او… “دیگرے”…

متن پروفایل قدر دانستن

مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم،
فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم
بـــفـــهــــم . . .

متن پروفایل قدر دانستن

مسواک هم شعورش میرسه که باید مال یه نفر باشه ولی بعضیا نه !

متن پروفایل قدر دانستن

قشنگیه لیاقت به اینه که همه ندارنش

متن پروفایل قدر دانستن

تمـــام غصه هــایــی را کـــه بــرایـــت خـــوردم! بـــالا مــی آورم طـــعـــم بـــیهودگـــی مــیــداد…!

متن پروفایل قدر دانستن

من سخت نیستم
یک آسان دلتنگم که سخت فراموش می کنم
تو آسان نیستی
یک سخت دلسنگی که آسان فراموش می کنی

متن پروفایل قدر دانستن

یه سریا هم هستن که وجود دارن اما وجودشو ندارن

متن پروفایل قدر دانستن

تـوی ایــن دنـیـا هـمـیــشـه بعضــیا
“بــرای بــه جــایـــی رسیــدن”
و بعضـی ها
“بـعـد از به جـایــی رسیــدن”
هــمــه چیــزو
“زیـــر پــا”
میزارن

متن پروفایل قدر دانستن

مشکل از خود ماست ! واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره، دو کیلومتر پیاده می ریم . . .

متن پروفایل قدر دانستن

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب در اومد

متن پروفایل قدر دانستن

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !

متن پروفایل قدر دانستن

به بعضیا باید گفت :
این حرفا مال تو نیست
ببر بزار سر جاش …

متن پروفایل قدر دانستن

به بعضیا باس گفت : برو عقب عزیــــــزِ من ! من خودمم انقـــــدر به خودم نزدیـــــــک نمیشم، شما که جـــــای خود داری !

متن پروفایل قدر دانستن

این روزها قلب هر کسی را ﻧﺸﺎﻧﻪ بگیرید
تیرتان ﺑﻪ ﺳﻨﮓ میﺧﻮﺭﺩ!

متن پروفایل قدر دانستن

اخلاقم اینطوریه
تا جایــی باھات راه میام
که باھام روراست باشی

متن پروفایل قدر دانستن

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت ! وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ، پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن پروفایل قدر دانستن

اگه مهم بودی زیرت خط می کشیدم !
نه دورتــــــ . . .

متن پروفایل قدر دانستن

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجـــازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن پروفایل قدر دانستن

رفتنت را خیالى نیست
فقط مانده ام چگونه در چشمانى به آن زلالى
جا داده بودى آن همه دروغ را !

متن پروفایل قدر دانستن

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن پروفایل قدر دانستن

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند …

متن پروفایل قدر دانستن

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

متن پروفایل قدر دانستن

واسه بعضیا دلسوزی نکنین
چون به موقع اش بد می سوزین !

متن پروفایل قدر دانستن

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن پروفایل قدر دانستن

رو هیچ کسی زوم نکن، بی کیفیت میشه!

متن پروفایل قدر دانستن

حقیقت این است که
محبت بیش از حدم،
از آدمها یک خودشیفته ساخت!
آنقدر محبت می کردم که با خود خیال می کردند
بقیه ی آدمها هم مانند من همان قدر دوستشان دارند…
تلخ است ولی عجیب شرمنده ی خودم شده بودم
وقتی می دیدم محبتم را به پای وظیفه و عادت میگذارند!
به خودم که آمدم دیدم فقط در حق خودم و ارزش هایم خیانت کرده ام…
حقیقت این است
گاهی وقت ها آنقدر خودمان را
دست کم میگیریم و سطح توقعمان را پایین می آوریم
که آدمها به کل خود را فراموش می کنند

متن پروفایل قدر دانستن

سه چیز زمانِ زیادی پنهان نخواهد ماند :– خورشید
– ماه
– حقیقت…

متن پروفایل قدر دانستن

در مسیر رسیدن به حقیقت تنها دو اشتباه وجود دارد که یک نفر ممکن است مرتکب شود؛ نرفتن تمام راه، و شروع نکردن به حرکت….

متن پروفایل قدر دانستن

دست حقیقت را بگیر و با خود ببر
رهایم کنی هم رویاهایم عطر آگین خواهد ماند
تو خود می دانی …
عطر دوست داشتن من ماندگارست…

متن پروفایل قدر دانستن

من حداقل 14حقیقت رو راجع به شما میدونم…1. الان بیداری
2. گوشیت روشنه
3. یه انسان هستی
4. داری pm منو میخونی5. تو نمیتونی وقتی زبونت بیرونه بگی ژ
7. الان داری امتحان میکنی
8. الان خندت گرفت9. اصلا ندیدی که عدد6رو جا انداختم
10. الان برگشتی چک کنی ببینی جا انداختم یا نه
11. الان باز خندیدی
12. نمیدونی که من یه عدد رو هم چند بار نوشتم
13. الان چک کردی ببینی کدومه
14. پیداش نکردی داری میخندی…

متن پروفایل قدر دانستن

من عقیده دارم که انسان تغییر میکند ولو یکصد هزار سال از او بگذرد.یک انسان را اگر در رودخانه فرو کنید به محض آنکه لباس های او خشک شد،همان است که بود.یک انسان را اگر گرفتار اندوه نمایید از کرده های گذشته پشیمان میشود،ولی همین که اندوهِ او از بین رفت،به وضع اول برمیگردد و همانطور خودخواه و بی رحم میشود.مردم تصور میکنند که امروز غیر از دیروز است ولی من میدانم چنین نیست و در آینده هم مثل امروز و همانند دیروز کسی حقیقت را دوست نمیدارد….

متن پروفایل قدر دانستن

فقط دشمنان حقیقت را می گویند. دوستان و عاشقان بر اساس وظیفه، بی وقفه دروغ می گویند….

متن پروفایل قدر دانستن

همه چیز، حتی دروغ ها، در خدمت حقیقت هستند.
سایه ها نمی توانند آفتاب را خاموش کنند….

متن پروفایل قدر دانستن

روباه گفت :
انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند،
اما تو نباید فراموشش کنی!
تو تا زنده‌ای،
نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی!…

متن پروفایل قدر دانستن

متولد مهر فرزند عاشقانه ترین فصل سال جنس محبتش با همه فرق داره / چون بوی حقیقت میده / دوست داشتنش دلگرمت میکنه آخه بین این همه نقاب هنوزم عشقش نابه……

متن پروفایل قدر دانستن

کاش آسمان تمام این نواحی
رنگ چشمان تو بود
کاش ابر
با رقص باد
شکل نگاه تو میگرفت
کاش هر روز خورشید
از افق دیدگان تو
سر می زد
کاش این کاش هایم
حقیقت داشت تا
خاور میانه ام
لبریز نور
رویای صلح نداشت
عشق را

متن پروفایل قدر دانستن

گاه تشخیصِ کسی که دروغ می‌گوید، از کسی که راست می‌گوید آسانتر است. حقیقت همچون روشنایی چشم را کور میکند. دروغ، بر عکس، همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فروخفتن است، به همه چیز جلوه می‌بخشد !

متن پروفایل قدر دانستن

در راه کشف حقیقت
سقراط به شوکران رسیدسیح به میخ و صلیبما نه اشتهای شوکران داریمنه طاقت میخ و صلیبپس بهتر است بجای کشف حقیقتبرگردیم و کشکمان را بسابیم…

متن پروفایل قدر دانستن

درد دلهایت را به کسی نگو
زیرا یاد میگیرند
از کجا دلت را به درد آورند …
باور کنید عین حقیقته به حرفم گوش کنید…

متن پروفایل قدر دانستن

به طور کلی، زبان ابزاری برای پنهان نمودن حقیقت است….

متن پروفایل قدر دانستن

از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد.فریدریش نیچه…

متن پروفایل قدر دانستن

در بطالت ما و در رویاهای ماست، که حقیقت غرق شده گاهی اوقات به روی سطح می آید….

متن پروفایل قدر دانستن

درک کردن ، همان آسیب دیدن است !
از آنجا که حقیقت بسیار بی‌رحم است ،
هرچه بیشتر بدانی ، بیشتر آسیب خواهی دید ……

متن پروفایل قدر دانستن

کسانی که وجود یک آفریدگار را نفی می‌کنند، نباید مورد مدارا قرارگیرند، زیرا وعده‌ها، پیمان‌ها و سوگندهایی که رشتهٔ پیوند جامعهٔ بشری هستند، هیچ اعتباری برای یک خداناباور نداشته، کنارگذاشتن خدا حتی در ذهن، همهٔ آن‌ها را باطل می‌کند. افزون بر این، کسانی که با خداناباوری خود با هر گونه دینی مبارزه کرده، قصد نابودی آن را دارند، نمی‌توانند مدعی حق مدارا باشند. جان لاک

متن پروفایل قدر دانستن

هنرمندان برای بیان حقیقت دروغ میگویند٬ولی سیاست مداران برای پنهان کردن حقیقت……

متن پروفایل قدر دانستن

رویاها زیباتر از آن‌اند
که حقیقت داشته باشندبه رویا می‌مانی
دوردست و دست نیافتنی
همیشه تو‌ را
این‌گونه احساس کرده‌ام…….

متن پروفایل قدر دانستن

عشق، امری کاملاً باطنی و ذاتی و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتی را که حقیقی باشند دوست نداریم، بلکه موجوداتی را دوست داریم که خود، آنها را آفریده ایم. مارسل پروست

متن پروفایل قدر دانستن

حقیقت چیزی نیست که میدونی …
چیزیه که باید ثابت کنی…

متن پروفایل قدر دانستن

همه می‌دانیم که هنر، فریبی بیش نیست و از واقعیت به‌دور است، اما این فریب، ما را به‌ حقیقت نزدیک می‌کند. حداقل به‌ حقیقتی که برای ما قابل درک باشد….

متن پروفایل قدر دانستن

اخلاق، در حقیقت همان آموزه روابط حاکمی است که پدیده “زندگی” با آن پدید می آید. فردریش نیچه

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا به وکلا قدرتی بخش تا حقیقت را قربانی مصلحت نکنند
خدایا به قضات بصیرتی ده تا وکیل را در موازات خویش ببینند نه در مقابل خویش
خدایا به شایعه پراکنان درآمد های افسانه ای وکلاء بینایی ده تا واقعیت را ببینند و از گفتار خویش شرمنده شوند
روز وکیل مبارک باد…

متن پروفایل قدر دانستن

مهم ترین چیز در موسیقی من این است که حقیقت برایم آشکار می شود….

متن پروفایل قدر دانستن

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم. فرناندو پسوآ

متن پروفایل قدر دانستن

اگر کسی برای ما بسیار ارزشمند باشد، باید این راز را از او پنهان کنیم، چنان که گویی جنایتی را پنهان می کنیم.
این واقعیت خوشایند نیست اما حقیقت دارد ؛
آدمها طاقت مهربانی بسیار را ندارند….

متن پروفایل قدر دانستن

حقیقت وهمی است که بدون آن یک گونه خاص قادر به زنده ماندن نیست….

متن پروفایل قدر دانستن

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید. مارک توین

متن پروفایل قدر دانستن

آن‌که حقیقت را نمی‌داند نادان است، آن‌که حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است….

متن پروفایل قدر دانستن

شهرمرا می فشارد
واین خیابان
که نامش ازیادم نمی رود
همانکه
مردی با سیگارهایی
درجیب چپش
وفکرهایی
درنیمکره ی راستش
با عینکش قدم می زند
ومی دانم
روزی
ازاین همه حقیقت
که دسته ی عینکش
پشت گوش می اندازد
مرامی فشارد!

متن پروفایل قدر دانستن

منُ تو! تو و من! ما زاده شدیم و کلمه زاده شد، و این چنین آغاز شد تراژدی تخریبِ انسانُ خدا !از شیطان که کلمه بودو از کلمه که شیطان بود! کلمه یی از پسِ کلمه یی زاده می‌شد و انسان بنای همه چیز را بر کلمه نهاد و خدا را با کلمه تعریف کردو تا این لحظه هرگز نیندیشید که کلمه نیازِ ما بود و خدا نیاز نبود و خدا کلمه نبود! خدا، خدا بود و هرگز کسی به این حقیقت نیندیشید ! حسین پناهی

متن پروفایل قدر دانستن

بهترین آرایشها در زندگی:
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشمها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
و عشق برای قلب است
از آنها خوب استفاده کنیم وبه زندگی زیبایی ببخشیم…

متن پروفایل قدر دانستن

پنج حقیقت تلخ زندگی که باید بپذیریم :️هیچ چیزی در دنیا جز مادر واقعی نیست.
کسی که پول ندارد دوستی هم ندارد
️مردم باطن خوب را دوست ندارند ظاهر خوب را دوست دارند
️مردم به پول احترام می گذارند نه به شخصیت
️از شخصی که بیشترین عشق و علاقه رو بهش داری بیشترین آسیب رو هم از اون خواهی خورد…

متن پروفایل قدر دانستن

هر کس خودش و کشورش را خوبتر و بهتر از دیگران می شمارد، اما در حقیقت هیچ کسی نیست که در خود میزانی خوبی و میزانی هم بدی نداشته باشد و به همین شکل، هیچ کشوری هم نیست که در آن چیزهای بد و از برخی نظرها خوب نباشد. جواهر لعل نهرو

متن پروفایل قدر دانستن

در موضوعات مربوط به حقیقت و عدالت، هیچ تفاوتی بین مشکلات بزرگ و کوچک وجود ندارد چرا که مسائلی که مربوط به رفتار با مردم باشد همگی یکسان هستند….

متن پروفایل قدر دانستن

هر وقت ناامید می شوم، به یاد می آورم که در طول تاریخ حقیقت و عشق همیشه پیروز شده اند….

متن پروفایل قدر دانستن

در “حقیقت” و جستجوی حقیقت، نکته ای نهفته است و اگر انسان در این کار، رفتاری انسانی داشته باشد، یعنی “حقیقت را برای نیکوکاری نخواهد”، شرط می بندم که هیچ نخواهد یافت! نیچه

متن پروفایل قدر دانستن

سه چیز از حقیقت‌هاى ایمان است : انفاق کردن در حال تنگ‌دستى ، انصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشى به طالب دانش …پیامبر اکرم (ص)…

متن پروفایل قدر دانستن

من چه ساده ام
که گمان میکردم
اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود
اما حقیقت این است که
اگر نباشم فقط نیستم
همین….

متن پروفایل قدر دانستن

هستی، آنچه روی داده است نیست؛ هستی، عرصه ی امکانات بشری است؛ هر آنچه انسان بتواند آن شود، هر آنچه انسان بتواند واقعیت بخشد. میلان کوندرا

متن پروفایل قدر دانستن

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن پروفایل قدر دانستن

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن پروفایل قدر دانستن

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن پروفایل قدر دانستن

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن پروفایل قدر دانستن

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن پروفایل قدر دانستن

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن پروفایل قدر دانستن

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن پروفایل قدر دانستن

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن پروفایل قدر دانستن

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن پروفایل قدر دانستن

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن پروفایل قدر دانستن

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن پروفایل قدر دانستن

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن پروفایل قدر دانستن

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن پروفایل قدر دانستن

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن پروفایل قدر دانستن

من همینم که هستم

متن پروفایل قدر دانستن

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن پروفایل قدر دانستن

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن پروفایل قدر دانستن

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن پروفایل قدر دانستن

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن پروفایل قدر دانستن

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن پروفایل قدر دانستن

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن پروفایل قدر دانستن

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن پروفایل قدر دانستن

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن پروفایل قدر دانستن

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن پروفایل قدر دانستن

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن پروفایل قدر دانستن

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن پروفایل قدر دانستن

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن پروفایل قدر دانستن

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن پروفایل قدر دانستن

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن پروفایل قدر دانستن

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن پروفایل قدر دانستن

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن پروفایل قدر دانستن

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن پروفایل قدر دانستن

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن پروفایل قدر دانستن

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن پروفایل قدر دانستن

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن پروفایل قدر دانستن

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن پروفایل قدر دانستن

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن پروفایل قدر دانستن

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن پروفایل قدر دانستن

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن پروفایل قدر دانستن

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن پروفایل قدر دانستن

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن پروفایل قدر دانستن

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن پروفایل قدر دانستن

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن پروفایل قدر دانستن

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن پروفایل قدر دانستن

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن پروفایل قدر دانستن

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن پروفایل قدر دانستن

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن پروفایل قدر دانستن

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن پروفایل قدر دانستن

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن پروفایل قدر دانستن

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن پروفایل قدر دانستن

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن پروفایل قدر دانستن

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن پروفایل قدر دانستن

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن پروفایل قدر دانستن

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن پروفایل قدر دانستن

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن پروفایل قدر دانستن

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن پروفایل قدر دانستن

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن پروفایل قدر دانستن

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن پروفایل قدر دانستن

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن پروفایل قدر دانستن

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن پروفایل قدر دانستن

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن پروفایل قدر دانستن

ای فلک تا کی کلک….

متن پروفایل قدر دانستن

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن پروفایل قدر دانستن

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن پروفایل قدر دانستن

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن پروفایل قدر دانستن

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن پروفایل قدر دانستن

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن پروفایل قدر دانستن

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن پروفایل قدر دانستن

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن پروفایل قدر دانستن

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن پروفایل قدر دانستن

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن پروفایل قدر دانستن

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن پروفایل قدر دانستن

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن پروفایل قدر دانستن

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن پروفایل قدر دانستن

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن پروفایل قدر دانستن

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن پروفایل قدر دانستن

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن پروفایل قدر دانستن

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن پروفایل قدر دانستن

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن پروفایل قدر دانستن

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن پروفایل قدر دانستن

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن پروفایل قدر دانستن

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن پروفایل قدر دانستن

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن پروفایل قدر دانستن

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن پروفایل قدر دانستن

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن پروفایل قدر دانستن

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن پروفایل قدر دانستن

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن پروفایل قدر دانستن

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن پروفایل قدر دانستن

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن پروفایل قدر دانستن

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن پروفایل قدر دانستن

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن پروفایل قدر دانستن

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن پروفایل قدر دانستن

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن پروفایل قدر دانستن

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن پروفایل قدر دانستن

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن پروفایل قدر دانستن

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن پروفایل قدر دانستن

بعضی وقتا تنها چیزی که نیاز داری کسیه که بتونه بخندونتت 🙂

متن پروفایل قدر دانستن

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉 # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن پروفایل قدر دانستن

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن پروفایل قدر دانستن

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن پروفایل قدر دانستن

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن پروفایل قدر دانستن

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن پروفایل قدر دانستن

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن پروفایل قدر دانستن

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن پروفایل قدر دانستن

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن پروفایل قدر دانستن

‏آدما نه تنها وقتى كه بايد باشن نيستن بلكه وقتى هستن هم آدم نيستن..

متن پروفایل قدر دانستن

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن پروفایل قدر دانستن

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن پروفایل قدر دانستن

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن پروفایل قدر دانستن

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن پروفایل قدر دانستن

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن پروفایل قدر دانستن

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن پروفایل قدر دانستن

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن پروفایل قدر دانستن

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن پروفایل قدر دانستن

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

❤♾I need you for life

متن پروفایل قدر دانستن

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن پروفایل قدر دانستن

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن پروفایل قدر دانستن

چه حکمتی‌ست که در آغاز؛ نگاهِ من به سرانجام است…
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن پروفایل قدر دانستن

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن پروفایل قدر دانستن

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی تک تک این ساعتهاستزندگی،چرخش این عقربه هاستزندگی ،راز دل مادر استزندگی ،پینه دست پدر استزندگی ،مثل زمان درگذراستزندگی ،آب روانیست،روان میگذردآنچه تقدیر منو توست همان میگذرد

متن پروفایل قدر دانستن

عاشق ها همیشه كورند و همیشه هم كور باقی می مانند .علی الخصوص اگر زن باشند.حسن بنی عامری

متن پروفایل قدر دانستن

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویرانمی کنی،آنگاه که شمع امید کسی را خاموشمی کنی،آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیریمی خواهم بدانم،دستانت رابسوی کدام آسمان درازمی کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی

متن پروفایل قدر دانستن

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند ،مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم !دیوید سالینجر

متن پروفایل قدر دانستن

سکوت کن هنگامی که نمیدانی چه بگویی ؛ چه پاسخی دهی ؛ ویا چطور بگویی ؛ فقط سکوت کن.
گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است ؛ که در لحظه تو را سبک میکند …. در آن لحظه سکوت کن.
یک وقتهایی سعی کن چشمهایت را ببندی بر حرفهای نیش دار ؛ و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند.
دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد ؛ سکوت را تجربه کن ؛ تا ذهنت با قلبت مشورت کند و تصمیمی درست بگیرد .
یک وقتهایی ” سکوت ” پاسخ همه دردهاست.

متن پروفایل قدر دانستن

“زندگی”داشتن ،دوست داشتنی ها نیست……!!!“زندگی”دوست داشتن ،داشتنی هاست……!!!قدر لحظه هاتو بدون    و…از داشته هایت لذت ببردوست من بخند خدا با ماست

متن پروفایل قدر دانستن

نه به آینده بنگر و نه به گذشته،بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن.هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.امیل سیوران

متن پروفایل قدر دانستن

نترسید که روزی خورشید متلاشی شود
وهمگی ازسرما بمیریم
بترسید که روزی برسد
زن ها بخواهند محبت را از ما
مردها دریغ کنند،
آنوقت همگی از سرما خواهیم مرد…

متن پروفایل قدر دانستن

زندگے مثل دیڪتہ نوشتنہمهم نیستچندتا درست نوشتےبا تعداد اشتباهاتتقضاوت میشے…

متن پروفایل قدر دانستن

هرکس از نظر عاطفی نیروی بیشتری می‌گذاردبیش‌تر درد می‌کشد.طبیعی است که بیشتر هم جیغ بزند!عباس معروفی

متن پروفایل قدر دانستن

تمامِ نتوانستن‌های زندگی و نشدن‌های اتفاقات همه از خودمان ریشه می‌گیرد.
وقتی به عدم امکانِ چیزی فکر می‌کنیم،ذهنمان تلاش می‌کند راهی بیابدتا آنچه فکر می‌کنیم حقیقت یابد تا بعدتر با خیال راحت بگوییم؛
دیدید؟ می‌دانستم!
همه‌ی اتفاقات خوب ممکنند، نه تنها ممکن، حتی ساده و نزدیکند،کافی‌ست باور داشته باشیم!!!

متن پروفایل قدر دانستن

بهشت راميتوان روی زمین احساس کردوقتی کسی ،برای شادی ات تمام تلاشش را می کنددنیا مگر چیست؟جز دلهایی که برای مهر ورزیدندورهم جمع شده اند؟«بهشت همینجاست، مهربان باشیم»

متن پروفایل قدر دانستن

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺎ ﺗـــﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـﻨﺪﻡﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺩﺭ ﺗـــﻮ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ، ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺖﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﺑــﻮﺩﻥﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽﻧﺎﻣﻢ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿــﺰﺗﺮﯾﻦ ﺁﻭﺍﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

متن پروفایل قدر دانستن

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،می‌میریم…!مارسل پروست

متن پروفایل قدر دانستن

فرمولی که من برای “موفقیت ” کشف کرده ام این است ؛اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد شما حتما موفق خواهید شد.هوای یکدیگر را داشته باشید
دل نشکنید
قضاوت نکنید
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید
به غم کسی نخندید
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید
به سادگی آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید
و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید…
آدم‌ها، دنیا دو روز است!
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم…
تا توانی دفع غم از چهره ی غمناک کن؛
در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن!

متن پروفایل قدر دانستن

چای مینوشیدمیکباره دلتنگش شدمبغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زدهمه با تعجب نگاهم کردند !لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …

متن پروفایل قدر دانستن

آدم های ساده را دوست دارم،،،کسانیکه بدی ها را باور ندارندو به همه لبخند میزنند..می توان ساعتها آنها رامانندتابلوی زیبایی تماشا کرد !!!آنها بوی ناب آدمیت می دهند…

متن پروفایل قدر دانستن

همچون رودخانه باشیمهرگاه شخصی به مابدی کرداز بدی آن شخص بگذریممانند آب رودخانه که ازسنگ وشن میگذرد و آنها راشستشو میدهدشاید باگذشت، تغییرش دادیم …

متن پروفایل قدر دانستن

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم،ما حتی روی کرهء زمین هم زندگی نمی‌کنیم.منزل حقیقی ما، قلب کسانی ست که دوستشان داریم.کریستین بوبن

متن پروفایل قدر دانستن

با خودت تکرار کن؛« امروز با دلی سرشار از اشتیاق الهی از آنچه که دارم میبخشم و به آنچه که دارم برکت می دهم و با شگفتی به فزونی آنها می نگرم.خداوندا سپاسگزارم.»

متن پروفایل قدر دانستن

برﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ خاﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ “خوب” ﺑﺴﺎﺯﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ “ﺧﻮﺏ” ﺑﺎﺵﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ گذاشتی و ﺭﻓﺘﯽﺩﺭ گﻨﺞ ﻗﻠﺒشﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ

متن پروفایل قدر دانستن

برای خودتان پیروزی های کوچک خلق کنید ..خیلی ساده از چای یا قهوه صبح شروع کنیدبرای آن لحظهحالی نو خلق کنیدلذت ش وصف ناپذیر خواهد بود

متن پروفایل قدر دانستن

اثر انگشتِ ما از قلب هایی که لمسشان کردیمهیچ وقت پاک نمی شود…چارلز بوکوفسکی

متن پروفایل قدر دانستن

و چه ارزان می‌فروشیملذت با هم بودن را…چه زود دیر می‌شودو نمی‌دانیم که، فردا می‌آیدشاید ما نباشیم!پس شاد باشیمو با لذت زندگی کنیم…

متن پروفایل قدر دانستن

خوشبختی همین در کنار هم بودنهاستهمین دوست داشتن هاست” خوشبختی “همین لحظه های ماستهمین ثانیه هایی ستکه در شتاب زندگی گمشان کردیم

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی می کنم…برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند…من فرصتی برای بودن دارم،پس تلاش می كنم به بهترین شكل از آن استفاده كنم.

متن پروفایل قدر دانستن

آدمهای بیخود و بی مصرفی شده ایم.دیگر حتی متأثر هم نمی شویم ،دلمان به حال ِ خودمان هم نمی سوزد.و این عجیب و غم انگیز است.اریش ماریا رمارک

متن پروفایل قدر دانستن

تو را در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
تو را در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم

متن پروفایل قدر دانستن

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوندجور دیگری زندگی می کنندشاد وخوشبخت و کم اشتباه خواهند بودفکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازندمحکم و بی نقص!اما حقیقت ندارد..اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیماگر قدرت تغییر کردن را داشتیماگر آدم ساختن بودیم…از همین جای زندگیمان به بعد را مى ساختيممنتظر دوباره زندگی کردن نباشید و از هم اکنون شروع کنید

متن پروفایل قدر دانستن

نباید یه مو از سرت کم بشه !
حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !
اجازه ناراحت شدن نداری !
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟
حق مریض شدن نداری !
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!

متن پروفایل قدر دانستن

هرگز به دیگران اجازه ندهقلم خودخواهی دست گیرند دفتر سرنوشت را ورق بزنند.خاطرات خوبت را پاک کننداینده ات را نابود کنند ..ارزوهایت رانادیده بگیرند ودر پایان بنویسند..قسمت نبود!!!

متن پروفایل قدر دانستن

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند،این است که یکدفعه متوجه می شویرفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است…کورت وانگات

متن پروفایل قدر دانستن

انديشه ي حقير، انسان را حقير نگه مي دارد!پس بزرگ بينديش تا بزرگ شوي!روياها، بازتاب ذهنيات ما هستندپس از تمبر ياد بگير، تا رسيدنبه مقصد به نامه مي چسبد!به خاطر بسپار : پشت كار تنها مرز بينشكست و كاميابي است ! پس دستشكسته ات را در داخل آستين پنهانو صداي خنده ات را به گوش همه برسان…!از خاطر مبر: در بين جماعتي كهايستاده اند ننشين ! در بين جماعتيكه نشسته اند، نايست!در بين جماعتي كه مي خندند ، گريه نكن! و در بين جماعتي كه مي گريند، نخند!!از خود پرسيده اي : راز شكست Failed چيست ؟بله، راضي كردن همگان…!

متن پروفایل قدر دانستن

در کشاکش تمام سختی‌ها و کم آوردن‌هایی که زندگی برایمان رقم می‌زند ، هیچگاه اسیر عظمت درد و غمی مباش . که خدای تو،از تمام آنچه که دلت را آزردهبزرگتر استدر زندگی دفعتاً متوجه می‌شویم که خداوند کارهایی در زندگی‌مان کرده که خود به تنهایی حتی در رویا هم قادر به انجامش نبوده‌ایم.

متن پروفایل قدر دانستن

تعجب خواهی کرد که چرا بعضی اندوهگین هستند؟آن ها اندوهگین هستند ،چرا که انتخاب می کنند اندوهگین باشند ،و این درست است …ریچارد باخ

متن پروفایل قدر دانستن

با عجله راه میرفتم ..که  محکم به چیزی خوردم ..“آدم” بود!منتظر بودم پرخاش کندلبخندی زد و رفت …به گمانم  “انسان” بود!

متن پروفایل قدر دانستن

هر فردی بهترین هم که باشد ،اگر زمانی که باید باشد نباشد …همان بهتر که نباشد !لوئیس بونوئل

متن پروفایل قدر دانستن

برای مدت طولانى؛از كسی متنفر نباشيد،چون تنفر تبديل بهنقطه ضعفتان می شودياد بگيريدفرد مورد نظر رااز دايره توجه تان خارج کنید…

متن پروفایل قدر دانستن

زمانی که نقص هات رو پذیرفتیدیگه کسی نمی تونهازشون علیه تو استفاده کنه…!

متن پروفایل قدر دانستن

چه سنگدل است سیری کهگرسنه‌ای را نصیحت می‌کندتا درد گرسنگی را تحمل کند…

متن پروفایل قدر دانستن

زمان وصیت نامه نوشتن ؛ خواهی دیدتنها ڪسی ڪه از اموالت سهمی نداردخودت هستی…!پس تا میتوانی …از زندگی لذت ببر…!

متن پروفایل قدر دانستن

گران قیمت ترین چیز در دنیا“عمر” است.از کسانیکه روزهای “ارزشمند”و زیبای “عمرت”را از بین میبرند. دوری کن.وقت ارزش داره نباید بیهوده گذروند

متن پروفایل قدر دانستن

همه چیز می تواند مرا خوشحال کنداما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد!و حتی یک کلمه هم نگفتهاینریش بل

متن پروفایل قدر دانستن

همگی رهگذر هستیمبه کسی کینه نگیریددل بی کینه قشنگ استبه همه مهر بورزیدبه خدا مهر قشنگ استبشناسید خدا راهرکجا یاد خدا هستهرکجا نام خدا هستسقف آن خانه قشنگ است

متن پروفایل قدر دانستن

ما را از “چوب خدا” ترساندندولی…به “بوسه خدا” امیدوارمان نکردنددر حالیکه خداوند کلامش را با “الرحمن و الرحیم” آغاز می کندبارش بوسه های “بی منت” خداوند را برایتان آرزومندم

متن پروفایل قدر دانستن

بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنیدچون خدا در همه حال هوایتان راخواهد داشت …اعتماد کنید و ایمان داشته باشید…

متن پروفایل قدر دانستن

آرامش یعنی:قایق زندگیت رادست کسی بسپاری کهصاحب ساحل آرامش است!الابذکرالله تطمئن القلوب

متن پروفایل قدر دانستن

ﮐﻼﻍ ﻭ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ.ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ..ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ،ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ما ندانیمبه خدا اعتماد کن

متن پروفایل قدر دانستن

ای یک چیز را در زندگیتعوض کنتا زندگیت زیبا شودبجای ترس از خداعشق به خدا را جایگزین کن

متن پروفایل قدر دانستن

ﺩﺭ «ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ» ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ؛ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ «ﺧﻠﺒﺎﻥ»ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !!ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ «ﺯﻧﺪﮔﯽ» ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ‏ خداوند ﺍﺳﺖ…به خدا اعتماد داشته باش

متن پروفایل قدر دانستن

زمان بندی خدا بی نظیر استنه هیچگاه دیر ، نه هیچگاه زودکمی بردباری می طلبدو ایمانی بسیاراما ارزش انتظار را دارد…

متن پروفایل قدر دانستن

خدایامن بی تو دمی قرار نتوانم کرداحسان ترا شمار نتوانم کردگر بر تن من زبان شود هر مویییک شکر تو از هزار نتوانم کرد . . .

متن پروفایل قدر دانستن

دست به دامن خدا که میشومچیزی آهسته درون منبه صدا در می آید که نترس !از باختن تا ساختن دوبارهفاصله ای نیست !

متن پروفایل قدر دانستن

خداوند از راه‌های عجیب و غریب بندگانش را رهبری می‌کند و ما معتقدیم که مقصود خداوند فقط شاد و خوشبخت ساختن ماست؛ اما خودمان نمی‌دانیم که خداوند چه نوع خوشبختی را در حق‌مان روا داشته و از چه راهی به دستمان رسانده است.
اورینا

متن پروفایل قدر دانستن

حکایت عجیبیست رفتار ما.
خداوند می بیند و می پوشاند، مردم نمی بینند و فریاد می زنند

متن پروفایل قدر دانستن

کسی که بهشت را بر زمین نیافته استآن را در آسمان نیز نخواهد یافتخانۀ خدا نزدیک ماستو تنها اثاث آن، عشق است

متن پروفایل قدر دانستن

خداوند وقتی می‌خواهد کسی را فاسد سازد، او را به همه آرزوهایش می‌رساند.
اسکار وایلد

متن پروفایل قدر دانستن

خدا همه جا هست بگذار خدا شگفتیهایش را برایت بیاورد وخود را نگران،انچه نمیدانی نکن چون همیشه امیدی هست گر چه میان مردابی تا گلو غرقم اما…..من این امید عجیب را از شب آموخته ام شب وقتی سرت را که میان سیاهی و بی هیچ امیدی بالا می گیریستاره ای هر چند کوچک سو سو می زند امید داشته باش… شاید این علامتی از سوی خدا باشد

متن پروفایل قدر دانستن

گاهیاز خدا دل ‌گرفته میشویگاهی از حکمتش ناراضیو گاهی خوشحالگاهی مشکوکو گاهی مجذوب عدالتشگاهی بسیار نزدیک گاه دورخدا همان خداستای کاش ما اینقدر گاهی‌ به‌ گاهی نمی‌ شدیم

متن پروفایل قدر دانستن

خداوند برای حقیقت دروازه‌های بسیاری تعبیه کرده تا به هر مؤمنی که بر آنها می‌کوبد، خوش‌آمد بگوید.
جبران خلیل جبران

متن پروفایل قدر دانستن

پروردگارا ببخش مرا که انقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم

متن پروفایل قدر دانستن

بارالها تنها کوچه ای که بن بستنیست کوچه یاد توستاز تو خالصانه میخواهمکه دوستانم درکوچه پس کوچه های زندگیاسیر هیچ بن بستی نگردند

متن پروفایل قدر دانستن

اگر ذره‌بین نگاه قوی باشد، در تمام صفحه‌های ورق خورده زندگی اثر انگشت او دیده می‌شود. چه بچه‌گانه است که فکر می‌کنیم همه‌اش را به تنهایی، رنگ کرده‌ایم.

متن پروفایل قدر دانستن

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد…
کمی سکـــــــــــوت…
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک…
کمی بهت…
کمی آغوش آسمانی
کمی دور شدن از این آدمها…!
کمی رسیدن به خدا…

متن پروفایل قدر دانستن

آموخته‌ام که وقتی ناامید می‌شوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت می‌شود و عاشقانه انتظار می‌کشد که به رحمتش امیدوار شوم.

متن پروفایل قدر دانستن

تــــو اگر دلگیری
لحظه ای چشم ببند
اندکی اشک بریز و بخوان نام مرا
به تو من نزدیکم
نام من یزدان است
لقبم ایزد پاک
تو مرا زمزمه کن
خواهم آمد سویت
بی صدا یادم کن
یا که فریادم کن
که منم منتظر فریادت…

متن پروفایل قدر دانستن

وقتی خدا از پشت دست‌هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم.

متن پروفایل قدر دانستن

خداوندا
کمکم کن آنجا که تردید هست، ایمان بنا کنم
آنجا که ظلمت هست، نور بتابانم
و آنجا که اندوه هست، شادی منتشر کنم

متن پروفایل قدر دانستن

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است: آرام، بی صدا، همیشگی.

متن پروفایل قدر دانستن

بارالها
تو نادیده میگیری
من هم نادیده میگیرم
تو خطاهایـم را
من عطاهایت را . . .

متن پروفایل قدر دانستن

یافته‌هایت را با باخته‌هایت مقایسه کن اگر «خدا» را یافتی هر چه باختی مهم نیست.

متن پروفایل قدر دانستن

یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛اما بخاطر خدا و تنها به امید او ، به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد …اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ؛تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او ، به سوی درهای بسته برو ،چون : خــدای تــو و یوســف یکـیــسـت

متن پروفایل قدر دانستن

بر خاک افتادن لیاقت و سعادت می‌خواهد اگر که در برابر خداوند متعال باشد. ذلت و شقاوت می‌خواهد، اگر در برابر غیر خدا باشد. لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم.

متن پروفایل قدر دانستن

خدای من خداییست که دست گیر است نه مچ گیر!دستم را میگیرد همان طور که هستم!بدون پیش شرطهمین و بس . . .

متن پروفایل قدر دانستن

چه بسا خداوند هر گره‌ای را که در کار ما می‌اندازد همچون گره‌های قالی باشد که نهایتاً قصد دارد با آنها نقشی زیبا را بیافریند.

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در قلبــــــــــــــم دارم…

متن پروفایل قدر دانستن

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺸﻤﺎﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ می‌تواند سیب‌های یک دانه را بشمارد.

متن پروفایل قدر دانستن

آفتابگردان چیزی را با خورشید اشتباه نمی گیرد ولی انسان همه چیز را با خدا اشتباه می گیرد
نام آفتابگردان ما را به یاد خورشید می اندازد، نام انسان آیا کسی را به یاد خدا می اندازد؟

متن پروفایل قدر دانستن

وقتی بعلاوه خدا باشی منهای هرچیزی می‌توان زندگی کرد.

متن پروفایل قدر دانستن

خــــدایا… همه از تو می خواهند ، بدهی…
من از تو می خواهم ، بگیری!
خـــــدایا، این همه حس دلتنگی را از من بگیر

متن پروفایل قدر دانستن

چشمانم را
همیشه میبندم
تا تو را در کنارم ببینم
در خیال با تو
سخن میگویم
تا تنهایی را حس نکنم
در ذهن
تو را می یابم
تا بدانم که در کنار منی
میترسم چشمانم را باز کنم
نکند تو نباشی ای خــــــدا

متن پروفایل قدر دانستن

به غیر از خدا به هرچه امید داشته باشی
خدا از همان چیز ناامیدت میکند…

متن پروفایل قدر دانستن

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت، سفری بی همراه، گم شدن تا ته تنهایی محض،یار تنهایی من با من گفت: هر کجا لرزیدی، از سفرترسیدی، تو بگو، از ته دل من خدا را دارم

متن پروفایل قدر دانستن

اگر کسی باعث زمین افکندن تو شد،
خدا هست دستتوبگیره و بلندت کنه.
اما اگر خدا فردی رو که تو رو زمینت زده،
به زمین بزنه، کسی دیگه نیست کمکش کن

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا …
دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت!
نزدیـــک؛
بی خطــــر،
بخشــــنده…
بی منّـــــــــــــــــت … !

متن پروفایل قدر دانستن

خداوندابرای همسایه که نان مرا ربود، نانبرای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانیبرای کسانی که روح مرا آزردند، بخششو برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم . . .

متن پروفایل قدر دانستن

خدا را گفتم
بیا جهان را قسمت کنیم :
آسمان برای من ابرهایش برای تو
دریا برای من موج هایش برای تو
ماه برای من خورشید برای تو
خدا خندید و گفت :
تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو …..
من هم برای تو

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا مرا ببخش بخاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود…

متن پروفایل قدر دانستن

قصه ای دارم!
غصه ام در دل آن جامانده
گاه گاهی دل من میگیرد
بیشتر هنگام غروب
در همان وقت خدا نیزپر از تنهایست
جز خدا نیز کسی تنها نیست
وخدایی که در این نزدیکیست
در همین لحظه به هنگام طلوع
که اذان سردادند
من وضو خواهم ساخت…
اشک چشمانم را
تابه سر منزل زیبای حقیقت برسم…

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا…
من چیزی نمیبینم، آینده پنهان است. ولی آسوده ام. چون تو را می بینم و تو همه چیز را

متن پروفایل قدر دانستن

من ترجیح می دهم به گونه ای زندگی کنم که انگار خدایی هست،
و بعد از مرگ متوجه شوم که خدا نیست.
به جای این که بگونه ای زندگی کنم که
انگار خدایی نیست و بعد از مرگ متوجه شوم که خدایی هست …

متن پروفایل قدر دانستن

ﺍﯾﻤـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . . .
ﮐــﻪ ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖ
ﻧﮕــﺎﻩ ﻣﻬــﺮﺑـــﺎﻥ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﮔـﺎﻧـﺶ
ﺍﺳــﺖ . . .
ﺯﻧـــﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺍﻭ ﺑﺴــــﭙﺎﺭ . . .
ﻭ ﻣﻄـﻤﺌـــﻦ ﺑـــﺎﺵ ﮐﻪ ﺗــﺎ ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐــﻪ ﭘﺸﺘــﺖ
ﺑــﻪ ﺧـــﺪﺍ ﮔــﺮﻡ ﺍﺳــﺖ
ﺗﻤـــﺎﻡ ﻫــﺮﺍﺱ ﻫـــﺎﯼ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺧـﻨـــﺪﻩ ﺩﺍﺭ
ﺍﺳــﺖ..
خدایا عاشق آرامش اسمتم..

متن پروفایل قدر دانستن

گفتم خدایا دلم گرفته؛ گفت از من؟

متن پروفایل قدر دانستن

گفتم خدایا از همه دلگیرم؛ گفت حتی من؟گفتم خدایا چقدر دوری؛ گفت تو یا من؟گفتم خدایا دلم را ربودند؛ گفت پیش از من؟گفتم نگران روزیم؛ گفت آن با من.گفتم خیلی تنهایم؛ گفت تنهاتر از من؟گفتم درون قلبم خالیست؛ گفت پرش کن از عشق من.گفتم دست نیاز دارم؛ گفت بگیر دست من.گفتم از تو خیلی دورم؛ گفت من از تو نه.گفتم آخر چگونه آرام گیرم؟ گفت با یاد من.گفتم خدایا کمک خواستم؛ گفت غیر از من؟گفتم خدایا دوستت دارم؛ گفت بیشتر از من؟گفتم با این همه مشکل چه کنم؟ گفت توکل به من.گفتم هیچ کسی کنارم نمانده؛ گفت بجز من.گفتم خدایا چرا اینقدر میگویی من؟ گفت چون من از تو هستم و تو از من.

متن پروفایل قدر دانستن

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه در آن بالاها !مهربان، خوب، قشنگ چهره اش نورانیستگاه گاهی سخنی می گوید با دل کوچک من ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد !او مرا می خواند، او مرا می خواهد، او همه درد مرا می داند یاد او ذکر من است،در غم و در شادی چون به غم می نگرم، آن زمان رقص کنان می خندم که خدا یار من است،که خدا در همه جا یاد من است او خدایست که همواره مرا می خواهداو مرا می خواند او همه درد مرا می داند..“سهراب سپهری

متن پروفایل قدر دانستن

در جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری
نیست چون دندان، لب خود را گزیدن مشکل است

متن پروفایل قدر دانستن

خداوندا، خداونداقرارم باش و یارم باشجهان تاریکی محض استمی‌ترسمکنارم باش

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

متن پروفایل قدر دانستن

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست! امتحان ریشه هاست!ریشه هم هرگز اسیر باد نیست! زندگی چون پیچک است !انتهایش می رسد پیش خدا

متن پروفایل قدر دانستن

چه بسیار نعمت های خداوند کهتنها در رگیخانه گزیده اند.کتاب نیایش پیامبر(ص)

متن پروفایل قدر دانستن

روی هر پله ای که باشی، خدا یک پله بالا تر است.
نه به خاطر این که خداست، به خاطر این که دست تو را بگیرد

متن پروفایل قدر دانستن

من گرچه سیه روی و بدم یا اللهاز درگه خود مکن ردم یا اللهگفتم که من و این همه عصیان چه کنم؟گفتی که بیا من آمدم یا الله . . .

متن پروفایل قدر دانستن

روزی روزگاری خدا ما را آفرید ، تا آدم باشیمقصه ما به سر رسید . خدا به خواستش نرسید . . .

متن پروفایل قدر دانستن

باران رحمت خدا همیشه می بارد، تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا منو ببخش اگه یه وقتایی فکر میکنم وظیفه ات هست که همه چیز رو بهم بدی و یه جورایی همیشه ازت طلبکارم…خدایا منو ببخش اگه بابت اون چیزهایی که بهم ندادی اون جور که باید شکرت رو به جا نمی آرم…خدایا منو ببخش که همیشه تو ناخوشی ها یادم می افته که یه خدایی هم دارم…خدایا منو ببخش که همیشه برای همه چیز و همه کس به اندازه کافی وقت دارم جز تو…خدایا منو ببخش که بهت اعتراض میکنم وقتایی که دستم رو با مهربانی می گیری و از پرتگاه نجاتم میدی…خدایا منو ببخش اگه همیشه به فکر رضای همه ی هیچ ها هستم؛ ولی به فکر رضای تو که همه هستی نیستم…خدایا منو ببخش که فکر کردن به هیچ ها ، غبار بر دلم نشانده تا نتوانم تو را بشناسم…خدایا منو ببخش اگه یه وقتایی تورو دشمن خودم میدونم و همه ی هیچ ها رو دوست خودم…خدایا منو ببخش اگه یه وقتایی یادم میره که تو خدایی و من بنده ات

متن پروفایل قدر دانستن

آرزو هات را یه جا بنویس و یکی یکی از خدا بخواه.
خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره چیزی را که الان داری آرزوی دیروزته

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا خواستم دل نوشته ای برایت بنویسم اما چه بنویسم که تو از راز درونم خبر داری و حس درونم را می دانی٬ از چه بگویم که همه دلواپسی هایم را تک تک می دانی .از درد هر روزه ام بگویم که تو بر آن آگاهی یا از دلتنگی هایم که خود بر آن واقفیاز خستگی های روزانه ام درد دل کنم یا از تنهایی های شبانه ام بگویم که تو در تمام لحظه لحظه شب و روزم حضوری پررنگ داری.خدایا ! می دانم هستی چون عطر حضورت را همیشه حس می کنم و در بی کسی هایم یادت آرامم می کند.خدایا ! می دانم هستی چون وقتی کسی دلم را می شکند تکه های آن را تو به هم می چسبانی.خدایا ! وقتی از همه کس و همه چیز و همه جا ناامید شدم تو بودی که چشمه های امید را در سراسر وجودم فوران دادی و مرا دوباره به خود باز گرداندی.خدایا ! می دانم هستی چون همیشه مهربانیهایت را به من ارزانی داده ای و عشق بی مثالت را نثارم کردی .خدایا ! می دانم هستی چون هق هق گریه هایم را تنها تو می شنوی و اشکهایم تنها با یاد تو پاک می شود.می دانم هستی چون هر بار که دری را از روی نادانی و جهل بسته ام تو برایم باز کرده ایو مرا دوباره فرا خوانده ای. خدایا ، میدانم که هستی‌‌

متن پروفایل قدر دانستن

خدای من
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

متن پروفایل قدر دانستن

خدايا
پنجره ای برای تماشا و حنجره ای برای صدا زدن ندارم
اميدم به توست
پس بی آنکه نامم را بپرسی و دفترهای ديروزم را ورق بزنى
رحمتت را بر من و بر همه ي دوستانم جاری کن…

متن پروفایل قدر دانستن

در آینه خودرو پدرم نوشته اجسام از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند
در آینه ناگهان خدا را دیدم!

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم
(با این همه گناه ومعصیت)
و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی
(با آن همه لطف ورحمت)
خدایا تو آنچنانی که من می خواهم
مرا نیز چنان کن که تومی خواهی
خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم
در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطم هاست
تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز

متن پروفایل قدر دانستن

در عمیق ترین جای قلبِ من، نقطه ای نورانی هست که نشان بوسه عاشقانه تو را دارد
هروقت دلم تو را می خواهد آن را نشانِ فرشته هایت میدهم
آنوقت راهِ آسمان باز می شود و من می رسم به آغوشِ امن و مهربانِ تو…

متن پروفایل قدر دانستن

هر زنی برایِ زیباتر شدن ؛
باید یک مردِ عاشق‌، داشته باشد …
زن ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند ؛
اگر آنی که باید باشد ، باشد !!!
در زیباییِ آفرینشِ زن ها شکی نیست !
اما مردانِ عاشق ،
می توانند با یک نگاه و احساسِ ناب ؛
رویِ این مرغوبیتِ ذاتی ، تشدید بگذارند …
شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و موفق
جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند ؛
که وجاهت و استعدادشان را تحسین می کند … !
‌زنان ، بزرگ ترین معجزه ی آفرینشَند …
باید یادشان آورد …
باید تحسینِ شان کرد …
باید عاشقِ شان بود !

متن پروفایل قدر دانستن

یک زن هیچ آسیبی نمی‌تواند به تو برساند
جز این که تو را نادیده بگیرد…

متن پروفایل قدر دانستن

قرار نیـــــــست تنها برای مردها زنـבگــی کنیم،حتــے اگر زشت یا زیبـــ♥ـــا باشیمـ …چاق باشیمـ یــا لـآغـربایـد برای خــــ♥ـــود زنـבگــی کنیمآنگاه کـﮧ خود را دوسـتـ داشتــــ♥ــیدیگـــ♥ـــران را دوست خواهــی داشتو زیبایـی درون تـــــ♥ــــودر صورت تـو متجلـی خواهـد شـدو ایـن استزیبایــــ♥ــــے واقعــی یک زن …

متن پروفایل قدر دانستن

زن شیــــطان نیستـــــ
زن جلـــــــوه زیبایی بی حــد خداونـــد استـــــ
میل انسان به بقـــــــا
میل انسان به زندگــــــــــی
میل انسان به زیبا پرستــــــــــی
میل انسان به انســـــــــــــــــــــــــان
زن شیطان نیستـــــــ
گوشه ای از هـــنر آفریــــنش استـــــــ
زن… عــــشق استــــــ
یکــــ سرمایه ابــدی در جــــهان
خلاصـــه تمام مهربانـــــی های دنــــیا
چشمهایتـــــــ را که پاکــــــ کنی از تمام هــوس هــا
نــــاز یکـــ زن را جوهر زنانگی او میبینی
نه نیــــاز مردانگـــی خــود….

متن پروفایل قدر دانستن

زمانی که ارزش زن پایین می آید که حتی خود زنان، پشت سر زنی که به خواسته ها و اهدافش رسیده، حرف می زنند. این زنان در بند بودن را پذیرفته اند و خوشبختی برای آنها فقط در این خلاصه می شود که خواستگار پیدا کنند و از آن به بعد خرج شان با همسرشان باشد. برای این زنان، زنی که برای خواسته هایش بر می خیزد و تلاش میکند، قابل درک نیست! چرا که در ذهن آنها چنین چیزی تعریف نشده است. و امان از روزی که این زنان بفهمند که زنی که به موفقیتی رسیده، مجرد است و ازدواج نکرده. هزار حرف نادرست را پشت او خواهند گفت و چقدر بد است که زنان با همین حرفهایشان، ارزش خود را پایین می آورند.

متن پروفایل قدر دانستن

زنانی که خود را باور دارند و می‌دانند کـه اگر تصمیم بگیرندقادر بـه انجام هر کاری هستند،دارایی یک زیبایـی درونــی مــی‌باشند.در توانایــی و عـزم یک زن کـه مسیرش را بدون تسلیم شدندر بـرابـر موانع طـی می‌کند، شکـوه و زیـبـایی وجـود دارد.در زنی که اعتـمـاد بـه نفسـش از تجـربـه‌هـا نشأت می‌گیرد،و می‌داند کـه می‌تـوانـد بـه زمیــن بخورد، خود را بـلـنـد کند و ادامـه دهـد،زیـبـایی وجـود دارد.

متن پروفایل قدر دانستن

ارزش زن بسیار است.
زن اگر نباشد، چراغ خانه خاموش خواهد شد.
می گویند مرد ستون خانه است و زن چراغ خانه
اگر ستون خانه نباشد، خانه از بین می رود
اما اگر چراغ خانه نباشد، با وجود اینکه خانه پابرجاست،
اما دیگر جای زندگی کردن نیست..
زن ها همیشه نقش شان در زندگی کوچک شمرده می شود.
اما امان از روزی که نباشند
آن روز مردان هم نخواهند بود….

متن پروفایل قدر دانستن

کسی چه می داند
شاید همین لحظه زنی
برای مرد سیاستمدارش می رقصد
یاپیانو می‌زند و
آواز می‌خواند
و جلوی جنگ جهانی بعدی را می‌گیردکسی چه می داند
شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلر
به خاک وخون کشیدن دنیا بود
کسی سر ازکار زن‌ها در نمی آورد
با سکوت شان شعر می‌خوانند
با لب‌هاشان قطعنامه صادر می کنند
باموهاشان جنگ می‌طلبند
با چشم‌هاشان صلحکسی چه می داند
شاید آخرین بازمانده ی دنیازنی باشد
که باشیطان تانگو می‌رقصد.سیاوش شمشیری

متن پروفایل قدر دانستن

ارزش زن هیچوقت در میزان زیبایی او سنجیده نمی شود. کسی که ارزش زن را در زیبایی او می داند، بسیار کوچک و ناچیز است و بهتر است هر چه زودتر خود را از او دور کنید که افکار اشتباهش گریبان گیر شما نشود. در جمعی که ارزش زن را به چنین چیزهایی ربط دادند، سریعتر از آن خارج شوید که آن جمع، جمع کوته فکر هاست. یک زن، خودش ارزش واقعی اش را نشان می دهد؛ به خواسته هایش میرسد و برای آنها می جنگد و برایش فرقی نمی کند که دیگران در مورد او چه می گویند.

متن پروفایل قدر دانستن

هرگز زنت را تحقیر نکن
چون بار بیماری اش را سال‌ها باید به دوش بکشی.هرگز به زنت بی اعتنایی نکن
چون سال‌ها باید بی توجهی اش را تحمل کنی.هرگز به زنت پرخاش نکن
چون سال‌ها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.هرگز از محبت به روح او غافل نباش
چون سال‌ها باید در بستری سرد بخوابی.هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن
چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش می‌کند.هرگز نقص‌هایش را بازگو نکن
چون از تو در نهان متنفر خواهد شد.هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن
چون از تو برای همیشه ناامید می‌شود.هرگز به رویاهایش نخند. اگر نمی‌توانی براورده شان کنی
چون یا افسرده می‌شود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی می‌کند.هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن
چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمی‌داند.خود را با زنت برابر بدان. در همه چیز
وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت.“تهمینه میلانی”

متن پروفایل قدر دانستن

دل هیچ اقیانوسی
در تلاطم ِ جزر و مد نمی افتاد
و اگر خورشید
اندام ِ زنانه اش را عریان نمی کرد
کدامین آفتابگردان
سوی چشمش را
بر کشیدگی ِ خط ِ چشم ِ آفتاب کش می داد…
و حتی وقتی برای انسان ها
کلمه ی “زندگی”
با حروف “زن”  آغاز می شود
دیگر این ملامت ِ ما چیست
که چرا آدم
از دست ِ حوا سیب خورد..!

متن پروفایل قدر دانستن

مردان در مسیر عشقبه وسعت نامتناهی نامردند؛گدایی عشق می کنندتا زمانیکه به تسخیر قلب زنمطمئن نیستند!اما… همینکه مطمئن شدند، …نامردی رادر کمال “مردانگی” بجا می آورند…

متن پروفایل قدر دانستن

یکی از زیبا ترین مناظر دنیا اینهکه خیلی آروم وایسی و آماده شدن زنی روکه دوسش داری برای مهمونی تماشا کنی،با عجله از این اتاق به اون اتاق رفتنش رو،آرایش کردن سریع و با دقتش رو،تیکه تیکه لباس پوشیدنش رو، میدونم که میگم ….شاید ندیدم ولی میدونم!!!

متن پروفایل قدر دانستن

دلم حضور مردانه می خواهدنه اینکه مرد باشد نه … مردانه باشدحرفش قولش فکرش … نگاهش قلبشو … آنقدر مردانه که بتوان تا بینهایتِ دنیابه او اعتماد کرد تکیه کرد

متن پروفایل قدر دانستن

زن طلاییست که عاشق شدنش اجبار است
همچو برگیست که گریان شدنش اخطار است
مثل ماه است که در پرده شب الماس است
همچو خورشید که زیبا شدنش تکرار است

متن پروفایل قدر دانستن

برای زن فقط یک بدبختی و مصیبت وجود دارد و او این است که حس کند کسی اورا دوست ندارد   (چاپلین)

متن پروفایل قدر دانستن

زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .آلفونس دوده

متن پروفایل قدر دانستن

به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ،به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است. میشله

متن پروفایل قدر دانستن

آیندۀ اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ،تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد. ابوفور

متن پروفایل قدر دانستن

زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ،نمونه عطوفت و چشمه عنایت است. اقبال لاهوری

متن پروفایل قدر دانستن

هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است. شیلر

متن پروفایل قدر دانستن

چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش. ویلیام شکسپیر

متن پروفایل قدر دانستن

منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود. لامارتین

متن پروفایل قدر دانستن

متن کوتاه انگلیسی جدایی مناسب بیوگرافی با ترجمه [ گلچین ⭐️ ] | تاو بیو

متن پروفایل قدر دانستن

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن » # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن پروفایل قدر دانستن

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره؛
من خیلیارو کنار گذاشتم اما باهاشون قهر نیستم… # قهر

متن پروفایل قدر دانستن

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

برای آدم کور
شیشه و الماس یکیه. # لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

« خاطِرات میمانَند..! » # اموات # خاطره

متن پروفایل قدر دانستن

چقدر احمق بودم، ڪه فڪر میڪردم من تنها گل توے باغِتم ! # نامردی # دروغ # لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️! # لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫ # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن پروفایل قدر دانستن

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
  # نامردی # زندگی # مغرور # لاتی

متن پروفایل قدر دانستن

هر بازي يه بازنده داره••͜! # عشق یک طرفه # حقیقت

متن پروفایل قدر دانستن

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰
# مغرور # نامردی # حاضر جوابی

متن پروفایل قدر دانستن

توجّه ، لیاقت میخواد..✨! # بی تفاوت

متن پروفایل قدر دانستن

بلاک‌کردن مال آدمای ضعیفه،
من میخوام تو منو ببینی و گریه کنی 🙂 # انتقام

متن پروفایل قدر دانستن

میخوابم تا بهت فکر نکنم ⠀ ..!
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن پروفایل قدر دانستن

قبل اینکه باهام بد رفتار کنی
مطمعن شو که دیگ بهم نیاز نداری…! # لاشی # قهر

متن پروفایل قدر دانستن

« هیچکس موندنی نیست! » # عشق یک طرفه

متن پروفایل قدر دانستن

وقتي اعتماد از بين رفته تاسف هيچ معنايي نداره…! # عشق یک طرفه # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ . # عشق یک طرفه

متن پروفایل قدر دانستن

زندگیمو به چشماش باختم آقاي قاضي (:
# دلتنگی # دروغ # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

برو، ولی یادت باشه:
من شاید یه ستاره رو از دست بدم، ولی تو یه کهکشانو میبازی! # عشق یک طرفه # نامردی # قهر

متن پروفایل قدر دانستن

عشق یعنی باهاش پیر شینه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن پروفایل قدر دانستن

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن پروفایل قدر دانستن

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن پروفایل قدر دانستن

یکی باید تو زندگیت باشهجوری اسمتو صدا بزنهکه نتونی بهش نگی جونم

متن پروفایل قدر دانستن

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن پروفایل قدر دانستن

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن پروفایل قدر دانستن

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن پروفایل قدر دانستن

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن پروفایل قدر دانستن

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن پروفایل قدر دانستن

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن پروفایل قدر دانستن

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن پروفایل قدر دانستن

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن پروفایل قدر دانستن

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن پروفایل قدر دانستن

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن پروفایل قدر دانستن

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن پروفایل قدر دانستن

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن پروفایل قدر دانستن

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن پروفایل قدر دانستن

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن پروفایل قدر دانستن

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن پروفایل قدر دانستن

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن پروفایل قدر دانستن

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن پروفایل قدر دانستن

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن پروفایل قدر دانستن

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن پروفایل قدر دانستن

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن پروفایل قدر دانستن

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن پروفایل قدر دانستن

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن پروفایل قدر دانستن

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن پروفایل قدر دانستن

میخوای بهش تکیه کنی،یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن پروفایل قدر دانستن

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن پروفایل قدر دانستن

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن پروفایل قدر دانستن

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن پروفایل قدر دانستن

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن پروفایل قدر دانستن

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن پروفایل قدر دانستن

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن پروفایل قدر دانستن

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن پروفایل قدر دانستن

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن پروفایل قدر دانستن

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن پروفایل قدر دانستن

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن پروفایل قدر دانستن

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن پروفایل قدر دانستن

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن پروفایل قدر دانستن

متن کوتاه خیانت انگلیسی با ترجمه / بیوهای انگلیسی خیانت [گلچین] | تاو بیو

متن پروفایل قدر دانستن

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن پروفایل قدر دانستن

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡! # نامردی # دروغ

متن پروفایل قدر دانستن

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼
# زندگی # عشق یک طرفه

متن پروفایل قدر دانستن

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن پروفایل قدر دانستن

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن » # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

داشتم عاشق مهربونیش میشدم دیدم با همه مهربونه!….͜
# عشق یک طرفه

متن پروفایل قدر دانستن

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن پروفایل قدر دانستن

. گرگا وقتی گرسنه هستند خیانت میکنن، آدما وقتی سیرن… ◍⃟♥️ ⌞ ⌝ .
# نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم
# نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن پروفایل قدر دانستن

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

انسان ها از آنچه فِکر میکنید نامَردتر هستند..! # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای
# نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی…
حواست باشه با کیا میشینی!!! # دروغ # لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن پروفایل قدر دانستن

انتخابم بودي؛ اما شدي بدترین اشتباهم ..! # نامردی # قهر

متن پروفایل قدر دانستن

خسته از آدمايِ فيك!(: # دروغ # لاشی # خسته

متن پروفایل قدر دانستن

آدما چیزیو یادشون نمیره فقط باهاش کنار میان.
#فراموش # نامردی

متن پروفایل قدر دانستن

اصالت یعنی
میتونی خیلی کارها رو بکنی ولی
وجدانت اجازه نده..! # انتقام

متن پروفایل قدر دانستن

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود
و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

متن پروفایل قدر دانستن

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی . . .

متن پروفایل قدر دانستن

شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما باز است …
و این قدر به فکر راه های دررو نباشید …
خدا که فقط متعلق به آدم های خوب نیست !!!
خدا ، خدای آدم های خلافکار هم هست …
فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمیگذارد …
او اندِ لطافت
اندِ بخشش
اندِ بیخیال شدن
اندِ چشم پوشی و رفاقت است …

متن پروفایل قدر دانستن

دستانم را بگیر تا فراسوی تاریکی گذر کنیموراهی شهر ستاره ها گردیممی دانم هزاران چراغ فروزانراهنمای ما خواهند شد

متن پروفایل قدر دانستن

کسی که بهشت را بر زمین نیافته استآن را در آسمان نیز نخواهد یافتخانۀ خدا نزدیک ماستو تنها اثاث آن، عشق است

متن پروفایل قدر دانستن

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ، آرامشت را می‌دزدد. یکی آهسته می‌گوید:«کنارت هستم ای تنها» و دل آرام می‌گیرد.

متن پروفایل قدر دانستن

خداونداتو میدانی انچه را که من نمیدانمدر دانستن تو ارامشیست و در ندانستن من تلاطمهاستتو خود با ارامشت تلاطمم را ارام ساز

متن پروفایل قدر دانستن

خدای من
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

متن پروفایل قدر دانستن

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب ?ما? را معرفی خواهد کرد!
ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم
(با این همه گناه ومعصیت)
و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی
(با آن همه لطف ورحمت)
خدایا تو آنچنانی که من می خواهم
مرا نیز چنان کن که تومی خواهی

متن پروفایل قدر دانستن

خدایم ای بلند مرتبه ی مهربان :
ناتوانم، تنها به نگاهت ،به وجودت
،به حضورت در زندگانیم محتاجم.
خدایم قلبم را برای رسیدن به خودت به
نهایت پاکی ها منور بگردان .
ومرا در روز موعود در ردیف پاکان
قرار ده.
سپاس از اینکه به روزهای تاریکم
روشنی و رنگ،رنگی به سلیقه
خودت پاشیدی
خدایم برای بودنت در زندگانیم
سپاسگذارم زیاد خیلی زیاد

متن پروفایل قدر دانستن

خداوند از راه‌های عجیب و غریب بندگانش را رهبری می‌کند و ما معتقدیم که مقصود خداوند فقط شاد و خوشبخت ساختن ماست؛ اما خودمان نمی‌دانیم که خداوند چه نوع خوشبختی را در حق‌مان روا داشته و از چه راهی به دستمان رسانده است.

متن پروفایل قدر دانستن

وقتی خدا از پشت دست‌هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم.

متن پروفایل قدر دانستن

فقط خداست که …
میشود با دهان بسته صدایش کرد…
میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت…
تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد…
تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند…
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید…
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود…
و تنها سلطانیست که …
دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه کردن…!
همیشه و همه جا …

متن پروفایل قدر دانستن

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

متن پروفایل قدر دانستن

خدا را دوست بدارید
حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .

متن پروفایل قدر دانستن

” خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم
اما…
تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا زندگی سرشار از هزاران نگرانیست و ذهن از یک فکر به سوی فکر دیگر پرواز میکند,در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید, دشوار است.خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این غوغای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کنم.چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پراز لطف و زیبایی‌ست به چشم دل مشاهده کنم

متن پروفایل قدر دانستن

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدر احساس تنهایی می‌کنی؟ بدان در تنهاترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست.

متن پروفایل قدر دانستن

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور . . . ؟

متن پروفایل قدر دانستن

خداوندا
اگر داشتن، ذلیل داشتنم میکند
ندارم کن
اگر کاشتن، اسیر چیدنم میکند
بیکارم کن

متن پروفایل قدر دانستن

هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند…دارکوب،میکوبدنقاش ، میکِشدقناری ، میخوانددیکتاتور ، میکُشدآهو ، می دوَدنویسنده ، مینویسدو اما خدا ؛ میبخشد..

متن پروفایل قدر دانستن

زخمهای دلت را فقط به خدا بسپارخودش بهترین مرهم ها را داردباور کن ..آرام آرام همه چیزخوب می شـود

متن پروفایل قدر دانستن

خود را ارزان نفروشیم
درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند
قیمت = خدا

متن پروفایل قدر دانستن

خداوندا
از پاداش، معافم کن
از بخشش، نا امیدم کن
از بهشت، مایوسم کن
تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .

متن پروفایل قدر دانستن

افلاطون را گفتند: چرا هرگز غمگین نمیشوی؟گفت دل بر آنچه نمی ماند، نمی بندم.فردا یک راز است، نگرانش نباش.دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نخورو امروز یک هدیه است ، قدرش را بدان و از تک تک لحظه هایت لذت ببر.از فشار زندگي نترسيد به ياد داشته باشيد که فشار توده زغال سنگ را به الماس تبديل ميکنه..نگران فردايت نباش خدای ديروز و امروز خداى فردا هم هست…ما اولين بار است كه بندگي ميكنيم. ولى او قرنهاست که خدايى ميكند پس به خدايى او اعتماد كن و فردا و فرداها را به او بسپار…

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . .

متن پروفایل قدر دانستن

برکت پروردگار مثل بارونه ، اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم . . .

متن پروفایل قدر دانستن

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

متن پروفایل قدر دانستن

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای
فقط محکم بنشین و شاد باش
خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد . . .

متن پروفایل قدر دانستن

اگر ذره بین نگاه قوی باشد
در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود
چه بچه گانه است که فکر می کنیم
همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم . . .

متن پروفایل قدر دانستن

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید
دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که
اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

متن پروفایل قدر دانستن

شکسته های دلت را به بازارخدا ببر
خدا خود بهای شکسته دلان است . . .

متن پروفایل قدر دانستن

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن
و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .

متن پروفایل قدر دانستن

بارالها
تو نادیده میگیری
من هم نادیده میگیرم
تو خطاهایـم را
من عطاهایت را . . .

متن پروفایل قدر دانستن

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش
خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . . .

متن پروفایل قدر دانستن

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

متن پروفایل قدر دانستن

پروردگارا
ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

متن پروفایل قدر دانستن

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .

متن پروفایل قدر دانستن

یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .

متن پروفایل قدر دانستن

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود …
تنها کسی ایست که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد …
با پای شکسته هم می توان سراغش رفت …
تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد …
تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند …
وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید …
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود …
و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن …

متن پروفایل قدر دانستن

اینقدر نگو :
اگه ببخشم کوچک می شوم ،
اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ،
خـــــدا اینقدر بزرگ نبود!

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من ، من هستم (با این همه گناه ومعصیت)
و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، توهستی (با آن همه لطف و رحمت)
خدایا تو آنچنانی که من می خواهم مرا نیز چنان کن که تومی خواهی

متن پروفایل قدر دانستن

خطا از من است ، می دانم …
از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نعبد “
اما به دیگران هم دلسپرده ام
از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نستعین “
اما به دیگران هم تکیه کرده ام
اما رهایم نکن
بیش از همیشه دلتنگم
به اندازه ی تمام روزهای نبودنم …
خدایا ؛؛ رهایم نکن …..

متن پروفایل قدر دانستن

خدا در دستی است که به یاری میگیری
در قلبی که شاد میکنی
درلبخندی که به لب می نشانی
خدا با من است، خدا با توست… خدایمان را آشکار کنیم

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا
در  2 راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !

متن پروفایل قدر دانستن

خدا در دستی است که به یاری میگیری
در قلبی که شاد میکنی
درلبخندی که به لب می نشانی
خدا با من است، خدا با توست… خدایمان را آشکار کنیم

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا
در  2 راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !

متن پروفایل قدر دانستن

لبخندی که در چهره ام می بینی معنایش
این نیست که زندگی ام بی نقص است،
بلکه قدردان داشته هایم هستم
و از خــــدا بخاطر نعمتهایش
سپاسگذارم

متن پروفایل قدر دانستن

چگونه استـــ حال من…
با غمـــ ها می سازمــــ…
باکنایه ها می سوزمــــــــــ…
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمـــــــــ…
لبخندی تـــلخـــــــ….
خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا…
می شود بگویی کجای این دنیـــــــــــــا جای من استــــــــ…
از تــــــــــــــو و دنـــیایی که آفـــــــــــریدی
فقط در اعماق زمینـــــ اندازه یه قـــــــبر
فقط یک قبـــــــــــــــر…
در دور تـــــــــــرین نقطه جــــــهانــــ می خــــــــــــواهمـــــــــ
خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــستهـــــــ…

متن پروفایل قدر دانستن

خدایا
گوش کن به التماسهای من
شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز
مرا گوش کن ، مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز

متن پروفایل قدر دانستن

صبح است… یاس را باید کاشت
توی گلدان ظریفی که پر از عطر خداست و سپس گلدان را روی یک میز گذاشت
پرده ها را باید پس زد و به خورشید فضا داد که آرام بتابد بر آن …
آن زمان خواهی دید با شمیم گل یاس، تو چه احساس قشنگی داری و درخشان شدن برگ گیاه، چه تماشا دارد!
در دلت بوته ای از یاس بکار … یاسی از عاطفه، امید، محبت، ادراک و بدان بی تردید زندگی با تو سر مهر و وفا خواهد داشت …

متن پروفایل قدر دانستن

سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن پروفایل قدر دانستن

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن پروفایل قدر دانستن

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن پروفایل قدر دانستن

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…
تظاهر به بی تفاوتی،
تظاهر به بی خیـــــالی،
به شادی،
به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…
اما . . .
چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”

متن پروفایل قدر دانستن

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می داردحالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،چه قدر دوســتت دارد !

متن پروفایل قدر دانستن

مرهــــم نمی نهی به جراحــتــــــــ نمک مپاشنوشـــــم نمی دهی به دلـــــــم نیشـــــتر نزنجلال الدین همایی

متن پروفایل قدر دانستن

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن پروفایل قدر دانستن

بعضی زخــــم ها هســــــت که هـــــــــر روز بــــایـــد روشونو باز کنــــی
و نـــــــــمـــــــــــــک بپـــــــــــاشــــــــــ ــــی …
تــــــــا یــــــــــادت نـــــــــــــره که ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــی آدمـــــــــــــا
نبــــــــــــــــــــایـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـایـــد! ! !

متن پروفایل قدر دانستن

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

متن پروفایل قدر دانستن

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متن پروفایل قدر دانستن

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن پروفایل قدر دانستن

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن پروفایل قدر دانستن

 بعضي زخــــم ها هســــــت كه هـــــــــر روز بــــايـــد روشونو باز كنــــيو نـــــــــمـــــــــــــك بپـــــــــــاشــــــــــ ــــي …تــــــــا يــــــــــادت نـــــــــــــره كه ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــي آدمـــــــــــــانبــــــــــــــــــــايـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـايـــد! ! !

متن پروفایل قدر دانستن

بعضی آدمھا غریبه بودندآشناشدند..عادت شدند..عشق شدند..روزگارشدند..خسته شدند..بی وفاشدند..دورشدند..بیگانه شدند..و فراموش ھم می شوندو دوبارہ غریبه می شوند…وقـتـی ..
خــواب ..
بــــرایِ فــــرار از “بیــــداری” بـــاشـد !
تمــــــام شـــده ای !

متن پروفایل قدر دانستن

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن پروفایل قدر دانستن

بـــاور کنآن قدر ها هم سخت نیستفهمیدن اینکهبعضی ها می آیند کهنماننــدنباشندنبیـننـدو تــواگر تمامی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزیآنها تمامی ِبهانه های دنیا را جمع می کنندتا از بین آنهابهانه ای پیدا کنندکه بــــرونددور شـــوندکه نـــمانند اصلاپس به دلت بسپاروقتی از خستگی هایِ روزگارپناه بردی به هر کسیلااقلخوب فکر کن ببیناز سر علاقه آمدهیا از سر عادت …تا دنیایت پر نشوداز دوست داشتن هایِ پر بغضکه دمار از روزگارت درآورد !

متن پروفایل قدر دانستن

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند …این روزها ” دوستـــــت دارم ” ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !و گونه کسی را سرخ نمیکند !

متن پروفایل قدر دانستن

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدم ها . . .

متن پروفایل قدر دانستن

قایقی خواهم ساختخواهم انداخت به آبدور خواهم شد از این خاکِ غریب

متن پروفایل قدر دانستن

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !تا بوده، همین بوده: همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست و حوصله کسی رو نداریم که هست! بعد شکایت می کنیم از تنهایی هامون …بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

متن پروفایل قدر دانستن

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن پروفایل قدر دانستن

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد .

متن پروفایل قدر دانستن

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوندولی هرگز خواب هم را نمی بینند .

متن پروفایل قدر دانستن

گل پرپر ، کجا گیرم سراغت؟صدای گریه می آید ز باغتصدای گریه می آید شب و روزکه می سوزد دل بلبل ز داغت

متن پروفایل قدر دانستن

برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری . . .

متن پروفایل قدر دانستن

توی زندگی ﻫـر ﺁﺩمی یه نفر هست که…هیچوقت…هیچوقت…هیچوقت…فراموش نمیشه…یه نفر که از همه ی دنیا بیشتر دوستش داری…یه مخاطب خاص که هرچقدرم بزرگ باشی در مقابل اون خودتو کوچیک میدونی…یکی که بودنش جبران همه نبودنای دنیاس…اونیکه فقط یه لحظه…یه ثانیه…یه نفس از عطرش…منو همون دیوونه ای میکنه که بودم…

متن پروفایل قدر دانستن

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن پروفایل قدر دانستن

ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎﯼ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﯽﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ …ﺣﺎﻻ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽﺩﻭﺍﯼ ﺩﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻫﺎﻭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﻫﺎﺳﺖ …ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼﺧﯿﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻧﺰﻧﺪ !ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﻡ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ …ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﻨﺪ…

متن پروفایل قدر دانستن

از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر “پا” نگرفت . . .

متن پروفایل قدر دانستن

دلم برای حضور و غیاب مدرسه تنگ شده استانگار برای یکی مهم بود که ما باشیمیا نباشیم …

متن پروفایل قدر دانستن

روزهای تعطیل سخت تر میگذرند!
چون میدانم وقت داری به من بیندیشی،
اما نمی اندیشی . . !

متن پروفایل قدر دانستن

خوب می دانم برای من کسی مثل تو نیستخوب می دانم که روزی باز ناچارم به تومی روم شاید دلت روزی گرفتارم شودمی روم …. اما گرفتارم … گرفتارم به تو

متن پروفایل قدر دانستن

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

متن پروفایل قدر دانستن

جان منی جان منی جان منآن منی آن منی آن منشاه منی لایق سودای منقند منی لایق دندان منمولانا

متن پروفایل قدر دانستن

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن پروفایل قدر دانستن

گوش کن…صدای نفس های پاییز را می شنوی؟و این زیباترین فصل خدا رو به اتمام استغم و اندوه هایت رابه برگ های درختان آویزان کنچند روز دیگر میریزند…

متن پروفایل قدر دانستن

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

متن پروفایل قدر دانستن

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﺪﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ﺑﺮﻭ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻭﺩﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ….

متن پروفایل قدر دانستن

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متن پروفایل قدر دانستن

تا توانی دفع غم از خاطرِ غمناک کندر جهان گریاندن آسان استاشکی پاک کن …ملک الشعرا بهار

متن پروفایل قدر دانستن

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متن پروفایل قدر دانستن

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن پروفایل قدر دانستن

مُحـــتـآج
בرڪ شُـבטּ نیســتَـم…
فَـقَطـ ـ ـ בرבمـ مے ـآیـَــב
خـَــر فَـرضـ شَـوَمـــ

متن پروفایل قدر دانستن

بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . .

متن پروفایل قدر دانستن

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن پروفایل قدر دانستن

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد
طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنند . . .

متن پروفایل قدر دانستن

حرفها سه دسته اند :
دسته اول : گفتنی ها
دسته دوم : نوشتنی ها
و دسته سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت می کنند ، سومی سنگینت

متن پروفایل قدر دانستن

نوازشگر خوبی نبودی
سفید شده !
تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی . . .

متن پروفایل قدر دانستن

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم ،
چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت نبودن منه …

متن پروفایل قدر دانستن

باشــی یــا نباشــی .. ایــن شب ســـر میشـــود !
امــا ایــن شب کجـــا و آن شب کجــــا؟!

متن پروفایل قدر دانستن

اگه کسی گریه میکنه به خاطر این نیست که ضعیفه،
به خاطر اینه که واسه یه مدت طولانی قوی بوده…

متن پروفایل قدر دانستن

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *