متن پروفایل فلسفی

متن پروفایل سنگین فلسفی

If your life just got a little harder that’s means you just leveled up!اگه زندگيت سخت تر شد
اين يعنى كه يه مرحله رفتى بالا

متن پروفایل سنگین فلسفی

متن پروفایل قشنگ فلسفی

 در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید.در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید.در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید.و خلاصه …در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید.

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

If your life just got a little harder that’s means you just leveled up!اگه زندگيت سخت تر شد
اين يعنى كه يه مرحله رفتى بالا

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

Be willing to walk alone. Many who started with you, won’t finish with you.اراده ى تنها ادامه دادن رو داشته باش. خيلى از كسانى كه با تو شروع كردن، تا آخر راه با تو نيستن.

متن پروفایل فلسفی

It’s not about the time you have await a person it depends on the person if he loves you he can wait a thousand years.ربطی به مدتی که یه نفر و منتظر میزاری نداره به ادمش بستگی داره اگه دوست داشته باشه هزارسالم می تونه منتظر بمونه.

متن پروفایل فلسفی غمگین

​صداقت یک هدیه بسیار گران قیمت است
آن را از انسان های ارزان انتظار نداشته باش . . .

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

Don’t be a parrot in life be an eagle, a parrot talks way too much but can’t fly high but an eagle is silent and has the power to touch the sky.در زندگی طوطی نباش یک عقاب باش، یک طوطی بیش از حد حرف می‌زند اما نمی‌تواند زیاد پرواز کند، اما یک عقاب ساکت است و قدرت لمس آسمان را دارد.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

The world’s most famous and popular language is music.معروف ترین و محبوب ترین زبان دنیا موسیقی است.

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

I don’t care who you are, for me you’re a person like the others, money or pretty face doesn’t make anybody diffrent.اهمیتی نداره که کی هستی، واسه من یکی هستی مثل بقیه، پول و چهره ی زیبا هیچکس و متفاوت نمیکنه.

متن پروفایل فلسفی

اگه دیدی دنیا برات مفهومی ندارهتحمل کن ،شاید خودت دنیای کسی باشی…

متن پروفایل فلسفی زیبا

Every pain gives a lesson and every lesson changes a person.هر دردی یک درسی میده
و هر درسی یک فرد را عوض میکنه.

متن پروفایل فلسفه

Life is the most difficult exam, many people fail because they try to copy others, but not realizing that everyone has a different question paper .زندگی سخت ترین امتحانه، بیشتر مردم رد میشن چون تلاش میکنن از بقیه تقلب کنن، ولی نمیدونن که برگه سوالات هر کس متفاوته‌ .

عکس پروفایل متن فلسفی

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدانزمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی :” جــــبـــران مــی کـــنم “

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than thatيه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

Learn to appreciate what you have before life makes you appreciate what you had.یاد بگیر که چیزی را که داری قدر بدانی، قبل از اینکه زندگی تو را وادار به قدردانی از چیزی کند که داشتی.

متن پروفایل قشنگ فلسفی

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاستکه آدم به خودش میگهچی فکر میکردیم و چی شد …

متن پروفایل قشنگ فلسفی

Beíng the strongest narcotic , still there’s someone to desert you.‏قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.

متن پروفایل فلسفی

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن پروفایل فلسفی جدید

Just because you don’t see results after a day, or a week, don’t give up, you may not see the changes, but every smart choice you make is effecting you in ways you’d never imagine.فقط برای اینکه بعد یک روز یا یک هفته نتیجه ای نمیبینی، تسلیم نشو، شاید تو تغییرات رو نبینی ولی هر انتخاب هوشمندانه ای که انجام میدی، به شیوه ای که هرگز تصور نمیکردی، روی شما تأثیر می گذارد.

متن پروفایل سنگین فلسفی

In a world that’s changing really quickly , the only strategy that is guaranteed to fall is not taking risksدر دنيايى كه مدام در حال تغيير است ، تنها استراتژى كه شكستت را تضمين ميكند ،
ريسك نكردن است

متن پروفایل فلسفی جدید

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوزدر گفت و شنید خاص و عامیم هنوزشد عمر تمام و ناتمامیم هنوزصد بار بسوختیم و خامیم هنوز . . .

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

Stop wearing your wishbone where your backbone ought to be.به جای این که بشيني و حسرت موفقیت رو بخوری، بلند شو و یه قدمی به سمتش بردار.

متن پروفایل فلسفی غمگین

A tree with strong roots laughs at stormsدرختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

عکس پروفایل متن فلسفی

If you have to change for the better, You gotta start from where you can’t be a slave for emotions, and way better is when you know the difference between emotions and feelings.اگه میخوای برای بهتر شدن تغییر کنی باید از جایی شروع کنید که یک برده برای احساسات نباشید، راه بهتر زمانیه که فرق بین احساسات و هیجانات و بفهمی.

متن پروفایل فلسفی

Don’t wait until you’ve reached your goal to be proud of yourself, be proud of every step you take toward reaching that goal …برای افتخار کردن به خودت، تا زمانی که به هدفت برسی صبر نکن، به هر قدمی که در راستای رسیدن به اون هدف برمیداری، افتخار کن

عکس پروفایل متن فلسفی

 انـــــسان هابـه نــسـبت هــر ظـرفـیـتی کـه بــرای کــسب تـجربه دارنـد عـاقـلندنـه بـه نـــسبـت تـــجـاربی کـه انــدوختـه انـد . . .

متن پروفایل فلسفی زیبا

When you start seeing your worth, you’ll find it harder to stay around people who don’t.وقتی که ارزش خودت رو بفهمی، خیلی برات سخت تر میشه پیش کسایی بمونی که ارزش تو نمیفهمن.

متن پروفایل سنگین فلسفی

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن پروفایل فلسفی زیبا

Hatred,
is an easy silly thing
but love,
takes strength that everyone has but not all are willing to practice.تنفر
یه چیز احمقانه ساده است.
اما عشق
توانایی لازم داره
که همه دارن
اما همه آنها مشتاق برای تمرین نیستند.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

و چقدر زیباست حرف زرتشت که می گوید:ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش می کردمو آنقدر آتش داشتم تا بهشت را می سوزاندمکه مردم خدا را برای خودش بپرستندنه فقط برای بهشت و جهنم . . .

متن پروفایل فلسفی جدید

They put a wall over our head and called it a roof, until the air of window doesn’t stick our head, I wish we hadn’t forgotten the first flight.دیواری را روی سر ما گذاشتند و ان را سقف نامیدند، تا هوای پنجره به سرمان نزند، کاش اولین پرواز را فراموش نکرده بودیم

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

Learn to appreciate what you have before life makes you appreciate what you had.یاد بگیر که چیزی را که داری قدر بدانی، قبل از اینکه زندگی تو را وادار به قدردانی از چیزی کند که داشتی.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند
اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند​

متن پروفایل فلسفی

Holding her hands in public places is just another way to saying you’re proud to have her.گرفتن دستاش توى مكان هاى عمومى راه ديگه ايه واسه گفتن اينكه به داشتنش افتخار ميكنى.

متن پروفایل فلسفه

A secret to happiness is letting every situation be what it is, instead of what you think it should be and then make the best of it.رمز خوشبختی این است که بگذاری همه شرایط هرآنچه که هست باشد، جای تفکر به آنچه که باید باشد و سپس بهترین را از آن بسازی.

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

Success is never owned it’s rented and rent is due every dayموفقيت هرگز به مالكيت كسى در نمياد. موفقيت تنها اجاره داده ميشه. و اجاره بها را بايد روزانه پرداخت كنى

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

Life is the most difficult exam, many people fail because they try to copy others, but not realizing that everyone has a different question paper.زندگی سخت ترین امتحانه، بیشتر مردم رد میشن چون تلاش میکنن از بقیه تقلب کنن، ولی نمیدونن که برگه سوالات هر کس متفاوته‌.

متن پروفایل فلسفه

You never know how strong you are until being strong is the only choice you have, stay strong.نمیدونی چقدر قوی هستی تا قوی بودن تنها انتخابت باشه، قوی باش.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

We don’t heal the past by dwelling there, we heal the past by living fully in the present.ما گذشته رو با زندگی کردن در اونجا، درمان نمیکنیم، ما گذشته رو با زندگی کامل در زمان حال درمان می کنیم.

متن پروفایل سنگین فلسفی

A lie doesn’t become truth wrong doesn’t become right , and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majorityهيچ دروغى تبديل به حقيقت نميشه ، نادرست تبديل به درست نميشه ، شرارت و بدى تبديل به خوبى نميشه ، فقط چون اكثريت مردم قبولشون دارن !

متن پروفایل قشنگ فلسفی

Be watchful about your actions, not others.حواست به کارات باشه، نه به بقیه..

متن پروفایل قشنگ فلسفی

خوشبختی یعنی
چه دور
چه نزدیک
هنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باش … !​

عکس پروفایل متن فلسفی

People who do not understand your silence will never understand your wordsکسایی که سکوت تو رو ‌نمیفهمن، امکان نداره حرفای تو رو هم بفهمن.

متن پروفایل قشنگ فلسفی

Always find for the things that make you feel happy to be alive.همیشه واسه چیزایی که باعث میشن از زنده بودنت خوشحال باشی وقت بزار.

عکس پروفایل متن فلسفی

Time won’t make you forget, it makes you grow and understand why it happened.زمان باعث نميشه فراموش كنى، زمان كارى ميكنه رشد كنى و بفهمى چرا اون اتفاق افتاد.

متن پروفایل فلسفی غمگین

Do you know why people are lying after cheat? because they know it’s easier to get forgiveness, than they want second chance.ميدوني چرا مردم بعد خيانت دروغ ميگن؟ چون اونا ميدونن اين اسونتره كه بخشيده بشن تا اينكه درخواست فرصتی دوباره بخوان.

متن پروفایل فلسفی زیبا

Some the strongest people in the morning, are those who cried all night!گاهی قوی ترین آدم ها هنگام صبح ، همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن پروفایل فلسفی زیبا

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.آدمای ضعیف هرگز نمیتونن ببخشن، بخشش ویژگی آدمای قویه.

متن پروفایل سنگین فلسفی

A few moments with the one you love is a infinity itself.چند لحظه با کسی که دوستش داری خودش یه ابدیت کامله.

عکس پروفایل متن فلسفی

Enjoy the moments you’re living in, they don’t last forever.از لحظه هایی که داری توش زندگی میکنی لذت ببر، اونا همیشگی نیستن.

متن پروفایل فلسفی زیبا

Nothing is more intolerable than to have to admit to yourself your own errors.هیچی غیرقابل تحمل تر از این نیست که مجبور باشی اشتباهات خودتو به خودت اعتراف کنی.

متن پروفایل فلسفی غمگین

In any difficult situation Don’t think how you can avoid this Just think how you can face it.تو هر شرایط سختی به اینکه چطور ازش دوری کنی فکر نکن، به این فکر کن که چجوری باهاش روبرو بشی.

متن پروفایل فلسفی غمگین

God will wreck your plans when He sees that your plans are about to wreck you.خدا نقشه هاتو نقش بر آب میکنه اگه ببینه که نزدیکه اونا نابودت کنن.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.غیرممکن کلمه ایه که تو دیکشنری احمقا پیدا میشه.

متن پروفایل قشنگ فلسفی

Never let your feelings get too deep. People can change at any time.هرگز اجازه نده احساساتت خیلی عمیق بشن. آدما میتونن تو هر زمانی تغییر کنن.

متن پروفایل فلسفی زیبا

Everyone makes mistakes in life but that doesn’t mean they have to pay for them rest of their life sometimes good people make bad choices it doesn’t mean their bad it means their human.هركسي تو زندگيش اشتباه ميكنه ولی اين به اين معني نيست كه مجبورن بقيه زندگيشون رو تاوان پس بدن، يه وقتا ادمای خوب انتخابای بد ميكنن به اين معنی نيست كه اونا بد هستن اين يعنی اونا انسان هستن.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

Forgiveness, such a simple word but so hard to do when you have been hurt.بخشش کلمه ی خیلی ساده ایه، اما خیلی سخته وقتی ازار دیدی ببخشی.

متن پروفایل فلسفی زیبا

There’s nothing in this world that can trouble you as much as your thoughts.هیچ‌چیز تو این دنیا به اندازه‌ی افکارت نمیتونه برات مشکل ایجاد کنه.

متن پروفایل فلسفی جدید

Don’t be in such a rush to figure every thing out , Embrace the unknown and let your life surprise youانقدر براى فهميدن همه چيز عجله نكن. ناشناخته ها رو در آغوش بگير و بذار زندگى سورپرايزت كنه.

عکس پروفایل متن فلسفی

Don’t wait until you’ve reached your goal to be proud of yourself,
be proud of every step you take toward reaching that goal …برای افتخار کردن به خودت، تا زمانی که به هدفت برسی صبر نکن، به هر قدمی که در راستای رسیدن به اون هدف برمیداری، افتخار کن

متن پروفایل سنگین فلسفی

Your attitude is like a pricetag, it shows how valuable you are..طرز رفتار تو مثل برچسب‌ قیمته، نشون میده چقدر ارزش داری..

متن پروفایل سنگین فلسفی

The world is full of monsters with friendly faces and angels full of scars.دُنیا پُر است از هیولاهایی با چهره‌های دوستانه و فرشته هایی با چهره‌های پر از زخـم.

متن پروفایل فلسفی

Life is like a roller coaster, it has its ups and downs, but it’s your choice to scream or enjoy the ride.زندگی مثل ترن هواییه، بالا و پایین هاشو داره، اما این انتخاب توئه که فریاد بزنی یا که از سوار شدن لذت ببری.

متن پروفایل فلسفی

The sunrise, of course, doesn’t care if we watch it or not it will keep on being beautiful even if no one bothers to look at it.طلوع آفتاب قطعا به اینکه کسی تماشایش کند یا نه اهمیتی نمی دهد، به زیبا بودنت ادامه بده حتی اگر کسی به خودش زحمت نگاه کردن بهت رو نده.

متن پروفایل فلسفی جدید

Beíng the strongest narcotic , still there’s someone to desert you.‏قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.

متن پروفایل قشنگ فلسفی

Creat a life that feels good on the inside not one that looks good on the outsideزندگى اى براى خودت درست كن كه از درون هم حس خوبى بده، نه اينكه فقط بيرونش قشنگ باشه

متن پروفایل فلسفی زیبا

If we were meat to stay in one place we’d have roots instead of feetاگه قرار بود همه ى عمرمون رو يه جا بگذرونيم،
به جاى پا ريشه داشتيم

متن پروفایل فلسفی زیبا

Let’s live! The sun never rises twice, we are not born twice! Stick to what’s left of your life as soon as possible …بیا زندگی کنیم ! خورشید روزی دو بار طلوع نمیکند ، ما هم دو بار به دنیا نمی‌آییم ! هر چه زودتر به آنچه از زندگی‌ات باقی مانده بچسب …

متن پروفایل سنگین فلسفی

Happiness is not something that you have to achieve, you can still be happy during the process of achieving something.شادی چیزی نیست که شما باید به آن دست یابید، شما هنوز هم می‌توانید در طول فرآیند دستیابی به چیزی خوشحال باشید.

متن پروفایل فلسفی جدید

Accept both compliments and criticism, it takes both sun and rain for a flower to grow.هر دو را قبول کن هم تشویق هم انتقاد، گل برای رشد کردن خورشید و باران با هم میگیرد.

متن پروفایل فلسفی غمگین

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم! این دیگر چه دنیایی است؟ویکتور هوگو

متن پروفایل فلسفی غمگین

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی… اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی. کودک من! تساوی فقط در آن جایی که تو هستی وجود دارد مثل آزادی. ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم.اوریانا فالاچی

متن پروفایل فلسفی غمگین

آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛ چه بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث

متن پروفایل فلسفی

کامپیوتر همان انسان توسعه یافته است:هوشمند، اما بدون اخلاق.جان ازبورن

عکس پروفایل متن فلسفی

عادت کنید که به دیگران کمک کنید، خواهید دید که نمی توانید از این کار دست بکشید.جان ماکسول

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

مردم از من می پرسند چه زمان قصد بازنشستگی دارم. من به آنها می گویم هم اکنون هم بازنشسته هستم. من آن چیزی را که سرگرم انجامش هستم کار نمی دانم.نورمن برودسکی

متن پروفایل قشنگ فلسفی

هیچ کس نمی تواند به تنهایی از زیبایی ای که درک می کند لذت ببرد.جبران خلیل جبران

متن پروفایل قشنگ فلسفی

به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.پاول ویلسون

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

تنها یک چراغ است که مرا هدایت می کند و آن چراغ تجربه است.پاتریک هانری

متن پروفایل فلسفی جدید

شما هم می توانید هر کاری را که دوست دارید، بکنید؛ اگر فقط باور کنید که می توانید.جک کانفیلد

متن پروفایل فلسفه

من فکر می کنم هیچ احساسی، رهایی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد، زمانی که جرأت کنی در زندگی مانند یک اتومبیل بچرخی و دور بزنی.ماریه بونه ویس

متن پروفایل قشنگ فلسفی

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند.مارک تواین

متن پروفایل فلسفه

ما را مثل عقرب بار آورده‌اند؛ مثل عقرب !ما مردم ، صبح که سر از بالین ورمی‌داریم تا شب که سر مرگمان را می‌گذاریم، مدام همدیگر را می‌گزیم …!محمود دولت آبادی

متن پروفایل سنگین فلسفی

کافیه هدف داشته باشی!اون وقت دنیا،به اختیارِ تو می چرخه.تو یک حرکت کوچک کن،گردش دومینو شروع میشه.

متن پروفایل فلسفی

دو چیز را هرگز به دیگران نشان ندهید:
اولی آن چیزی که نیستید
دومی همه آن چیزی که هستید

متن پروفایل سنگین فلسفی

لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت

متن پروفایل فلسفه

زندگی مثل آب توی ليوانه ترک خورده می مونه..بخوری تموم ميشهنخوری حروم ميشهاز زندگيت لذت ببر چون در هر صورت تموم ميشه…بهروز وثوقی

متن پروفایل قشنگ فلسفی

قضاوت و پیش داوری درباره یک شخص مشخص نمی کند او کیست
مشخص می کند که شما چه کسی هستید

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

مهم نیست
چقدر تحصیل کرده‌ای
چقدر با استعدادی
یا چقدر ثروتمندی
نحوه رفتارت با دیگران
خودش همه چیز را
راجع به تو می‌گوید

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

آرامش یعنی …
میان صدها مشکل …
خیالت نباشد
لبخند بزنی چون می‌ دانی
خدایی داری که هوایت را دارد …
که با بودنش هم چیز حل می‌شود …

متن پروفایل فلسفی غمگین

در بدترین روزها امیدوار باش
که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابرها می بارد

متن پروفایل سنگین فلسفی

به طور کلی اشخاصی که زیاد می‌دانند
کم حرف می‌زنند و کسانی که کم می‌دانند
پرحرف هستند
“ژان ژاک روسو”

متن پروفایل قشنگ فلسفی

کسی که امروز از دیروز آگاه‌تر نباشد
انسان خردمندی نیست
“آبراهام لینکلن”

متن پروفایل فلسفی زیبا

بهترين معلم ها آنهايی هستندكه به تو نشان می دهند؛كجا را نگاه كنیاما نمی گويند چه ببينی . . .الكساندرا.ترنفر

متن پروفایل فلسفی جدید

زندگی همانند یک جاده طولانی در سفری کوتاه است

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

زندگی کامل نیست بنابراین به گونه ای رفتار نکن که گویا کامل است …
فقط زندگی کن

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

خدایا دانشی ده غم نگیرم
بده آرامشی، ماتم نگیرم
خدایا از شهامت بی نصیبم
شهامت ده که آرامش بگیرم

متن پروفایل فلسفی

اغلب مردم تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش می‌کنند
اما یک اهانت را سال‌ ها به‌ خاطر می‌سپارند …!
آن‌ ها مانند آشغال‌ جمع‌ کن‌ هایی هستند که
هنوز توهینی را که مثلا بیست‌ سال پیش به آن‌ها شده با خود حمل می‌کنند
و بوی ناخوشایند این زباله‌ ها همواره آنان را می‌آزارد …!
برای شادبودن باید بر «افکار شاد» تمرکز کنید و باید ذهن خود را از
زباله‌های تنفر، خشم، نگرانی و ترس رها کنید …!

متن پروفایل فلسفه

زندگی خودش برای‌تان دردورنج به همراه خواهد آورد.مسئولیت شما شادی آفریدن است.میلتون اریکسو

متن پروفایل فلسفی

دو چیز شخصیت ات را تعین می کند :
صبر وقتی چیزی نداری
رفتارت وقتی همه چیز داری !

متن پروفایل فلسفی زیبا

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم
اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده‌ایم …!

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

آرامش چیست؟!
نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوی خدا
نگاه به درون و دیدن خدا
لحظه های تان سرشار از بوی خدا

متن پروفایل فلسفی زیبا

گاهی کودک باش
جدی بودن را فراموش کن
کودکان آرامش بیشتری دارند
بزرگ تر که می شوی زیباتر سخن می گویی
ولی احساس و طراوتت را از دست می دهی!
کودک بودن کوچک بودن نیست
لذت بردن‌ است

متن پروفایل فلسفی جدید

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

متن پروفایل فلسفی غمگین

یک فردِ خوب
همیشه در ذهنِ تو می مانَد
یک فردِ بهتر
همیشه در رویای تو می مانَد
اما
یک فرد راستگو
همیشه در قلب تو می مانَد.

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

به‌تصور او، مردم جاهل و توده‌های ناآگاه، مشمئزکننده و منفورند، آن‌ها به‌سان گرگ‌هایی هستند که فقط با گوشت می‌توان آن‌ها را ساکت کرد.لئو تولستوی

متن پروفایل فلسفی زیبا

هر روز که از خواب بیدار میشین به خودتون و وجدان تون قول بدین آدم خوبی باشین
شاید اینجوری دنیا جای قشنگ تری شد

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
زندگی لحظه هاییه که نفس، تو سینه ت حبس می شه!

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد
اندیشه های منفی خود او است
“کنفسیوس”

متن پروفایل فلسفی جدید

کفشی که مناسب پای یک نفر است،
برای شخص دیگری آزار دهنده است
به همین ترتیب هیچ دستور العملی
برای زندگی وجود ندارد که
برای همه ی افراد مناسب باشد

متن پروفایل فلسفی

برای رسیدن به قله موفقیت می بایست
در زندگی سه کلمه را فراموش کرد :نمی تونم
نمی دونم
نمیشهیعنی تو :می تونی
می دونی
و میشه

متن پروفایل قشنگ فلسفی

تنها زمانى “صبور”خواهى شد،
که “صبر”را یک”قدرت”
بدانی نه یک “ضعف”…
آنچه “ویران مان” مى کند
“روزگار” نیست !
حوصله ی “کوچک”
براى “آرزوهاى بزرگ” ماست …

عکس پروفایل متن فلسفی

تولد، ستاره زندگی
زیبایی، هنر زندگی
عشق، بخشی از زندگی است
اما تو قلب زندگی هستی

متن پروفایل فلسفی

گذشته تجربه است
زمان حال امتحان است
و آینده انتظار
از تجربیات خود در امتحانات استفاده کنید تا به انتظارات خود برسید

متن پروفایل سنگین فلسفی

ما باید به زندگی معنا بدهیم نه این که منتظر بمانیم تا زندگی به ما معنا دهد

متن پروفایل فلسفی

انرژیی که از خودمون منعکس می کنیــمحتی پیش از اینکه حرف بزنیــمما رو معرفی می کنــد.مثبت باشیــم …

متن پروفایل فلسفی

زندگیتو روی دُور مثبت تنظیم کنمثبت بیاندیش،مثبت عمل کن،مثبت حرف بزن؛تا نتایج کارت مثبت ،از آب در بیادبه توانایی هات شک نکن

متن پروفایل فلسفی زیبا

از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن. افراد کوچک، آرزوهایدیگران را کوچک می شمارند؛ ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم می توانی بزرگ باشی.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

فرهنگ همیشه وحشتناک ترین چیز برای یک دیکتاتور است زیرا مردمی که کتاب بخوانند هرگز برده نخواهند شد …!!

متن پروفایل فلسفی جدید

یادمان باشهموفق ترین انسانها آنهایی نیستند که به ثروت یا قدرت رسیده اند، بلکه کسانی اند که هیچگاهدیگران را نرنجانده اند، دل کسی را نشکسته اند و باعث غم و اندوه هیچکس نشده اند.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

ﺑﺎﺩﺑﺎﺩﮎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﻣﯿﺒﺮﺩﮐﻪ ﻧﺨﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪﻧﮕﺬﺍﺭ ﻫﯿﭻ ﻧﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪﻧﺦ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻖ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎﯼﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ هستند ﻭ ﺑﺲ!

متن پروفایل سنگین فلسفی

یه عده ازتو متنفر هستن،این برای این نیست کهتو کاری کردی که تنفر دارن؛دلیلش اینه کهتمام کارهایی که اونهاآرزوش رو دارنتو داری انجام میدی!

متن پروفایل فلسفه

چیزی که باعث غرق شدنت میشه افتادن توی آب نیست!….موندن زیر آب و بالا نیومدنه.مراقب باش تو اشتباهات خودت نمونی!

متن پروفایل سنگین فلسفی

امواج زندگی را بپذیر؛حتی اگر گاهیتو را به عمق دریا ببرندآن ماهی آسودهکه بر سطح دریا میبینیمرده است…

متن پروفایل فلسفی جدید

سالها گذشت تا من فهمیدم آدمها احتیاج دارن سفر برن. احتیاج دارن از زندگی لذت ببرن و لذت بردن برای آدمها متفاوت معنی میشه…یکی از ﻫﻴﺎت امام حسین لذت میبره یکی از مهمونی رفتن. یکی تو سفر مکه اقناع میشه یکی تو سفر تایلند.اینا همشون برای من آدمهای محترمی هستن.سالها گذشت تا من فهمیدم نباید به دلخوشی های آدمها گیر بدهمچون آدمها با همین دلخوشی ها سختی های زندگی رو تحمل میکنن.لطفا به دلخوشی دیگران گیر ندهید !

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

هوای همدیگه رو، داشته باشید “دل نشکونید” و یا«قضاوت نکنید» و هنجارهای زندگیکسی رو “مسخره نکنید” لطفاً! به غصـه کسی اصلاًنخندید و به راحتی از کسی گذر نکنید! زندگی فقطدو روزه! “هوای دلتون داشته باشید”

متن پروفایل فلسفی زیبا

زندگی تنها یکبار است،پس کارهایی را بکن که خوشحالت میکنه و با کسانی باش که باعث میشن لبخند به لبت بیاد.

متن پروفایل قشنگ فلسفی

آدمها ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ هستند؛ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ…ﺑﺎ ﭘﻮﻝ…با شغل…با مقام…ﺑﺎ همسر…اما ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.خوشبختی یعنی:احساس رضایتاز هرچه داریمو هرچه هستیم

متن پروفایل فلسفی زیبا

به تقویم ها اعتمادی نیستاگر تحولی در دل و زندگیت روی داد مبارک است؛راز نو شدن را باید دانستو گرنه بهار یک فصل تکراریست!گذشت عمر تبریک ندارد…صافی دلها و نو شدن ها تبریک دارد…شاد ترین ایام را برایتان آرزو دارمنه برای امروز ، بلکه برای فردای هر روز .

متن پروفایل قشنگ فلسفی

سوختن کمال عشق است
اما آنها که سوختن پروانه در آتش شمع را کمال عشق می‌دانند
کجایند که سوختن انسان در آتش عشق را به نظاره بنشینند؟

متن پروفایل فلسفی

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند
کمتر کسی باور می کند
ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند
همه باورشان می شود . . .

متن پروفایل فلسفی زیبا

جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا
به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .

متن پروفایل سنگین فلسفی

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیند . . .

متن پروفایل فلسفی

گاه یک حرف
یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد و
گاه یک حرف
یک عمر آدم را سرد میکند . . .

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

مرگ انسان زمانیست که ،نه شب بهانه ای برای خوابیدن داردو نه صبح دلیلی برای بیدار شدن

متن پروفایل فلسفی غمگین

به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش ،حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد.

متن پروفایل فلسفی جدید

درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهنددر آتش کوره ها ساخته شده است .

متن پروفایل فلسفی غمگین

وقتی کسی به زندگیتان وارد میشود
خدا او را به دلیلی میفرستد
یا برای درس گرفتن از او
و یا برای ماندن با او برای همیشه . . .

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

زندگی همۀ وقت فوق العاده و کامل نیست؛
اما همۀ وقت همانی هست که تو میسازی……
پس آن را به یادماندنی بساز،
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد

متن پروفایل قشنگ فلسفی

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد،
چنان عشق بورز …
که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود …
و طوری مفید زندگی کن …
که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود
این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم …
پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن .
می داني
روزها بلاخره به شب میرسند.
تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش دوست من ..

متن پروفایل فلسفی جدید

باید بتونی
موفقیت دیگران را تحمل کنی.
موفقیت دیگران را تحسین کنی.
موفقیت دیگران را تقلید کنی.
به شیوه خودت پیروز شوی.
ماه را نشانه بگير، اگر به هدف نزني،يكي از ستاره ها را خواهي زد.

عکس پروفایل متن فلسفی

نه تو می‌مانی و نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت
آن چنانی که فقط خاطره اي خواهد ماند

متن پروفایل فلسفی غمگین

هم نیست مشکلات شما بزرگ باشند،ولی مهم هست که راه حل هاي شما بزرگ باشند،یه مشکل کوچک می تواند شما را از پا دربیاورد ولی یه مشکل بزرگ و با راه حل بزرگ می تواند از شما قهرمان بسازد!

متن پروفایل فلسفی زیبا

آرامش يعني …
ميان صدها مشكل….
خيالت نباشد
لبخند بزني چون ميداني
خدايي داري كه هوايت را دارد …
كه با بودنش همۀ چيز حل می شود…

متن پروفایل فلسفی غمگین

اگر نمیتوانی شاه راه باشی ، کوره راه باشاگر نمیتوانی خورشید باشی ، ستاره باشبا بردن و باختن اندازه ات نمی گیرندهر آنچه که هستی ، بهترینش باش

متن پروفایل فلسفی جدید

دنیای ما پر از دست هائی است کهخسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها . . .

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

چه بسیار آدمیان نادانى که مهربانى شایستگان را بر نمی تابندآنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند . . .اردبزرگ

متن پروفایل فلسفی

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارشآفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

متن پروفایل فلسفی

آنگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینیو در طالعت نیز خبری از معجزه نیستبدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی . . .

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز بر نمی گردد و آینده شاید نیاید . . .گالیله

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

تقریبا همه ی مردمبخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . . .

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارید همین الان انجام بدیدگاهی اوقات “بعد” ، میشود “هرگز” . . .

عکس پروفایل متن فلسفی

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدانولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .

متن پروفایل سنگین فلسفی

در قبول دست های مهربان تردید نکنیدگاهی همین دست ها تا آخر عمر برایتان گرم می مانند . . .

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند ، به آینده تان تعلق ندارند . . .

متن پروفایل سنگین فلسفی

بدانید وقتی خداوند به شما اجازه دعا داده استپس اجابت آن را هم بر عهده گرفته است(امام علی علیه السلام)

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشیدماموریتتان ارزشمدنتر از یک سفیر کبیر جنگ است . . .

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

دمهای بزرگ،کسانی نیستند که شکست نخورده‌اندکسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .

متن پروفایل قشنگ فلسفی

انسان بیشتر از پول به اعتبار نیاز دارد . . .

متن پروفایل فلسفه

مردن چیزی نیست ، این زندگی نکردن است که وحشتناک است . . .ویکتور هوگو

متن پروفایل فلسفه

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنندهمانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود . . .

متن پروفایل سنگین فلسفی

درون توست اگر خلوتی و انجمنی استبرون ز خویش کجا میروی جهان خالیست . . .

متن پروفایل سنگین فلسفی

وقتی قدرت انتقام را داری“گذشت” بالاترین درجه عقل توست و “انتقام” اولین نشانه ضعفت . . .

عکس پروفایل متن فلسفی

لازمه قدر دانی از داشته هایتانگاهی از دست دادن آنها است . . .

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیستخانه شان بزرگ تر نیستثروتشان بیشتر نیستآنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند . . .

متن پروفایل سنگین فلسفی

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدیو درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

متن پروفایل فلسفی زیبا

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باشکه دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند . . .

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

اگر از کسی متنفری ، از قسمتی از خودت در او متنفریچیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . . .

متن پروفایل قشنگ فلسفی

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزندو از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است . . .جان اولیور هاینز

متن پروفایل قشنگ فلسفی

کسانی که قدر دستان نوازشگر را نمی دانندعاقبت ، پاهای لگدکوب را می بوسند . . .

متن پروفایل فلسفه

خودبینی دیدن خود نیستخودبینی ، ندیدن دیگران است . . .

متن پروفایل فلسفی غمگین

زمانیکه حقیقت آزاد نیست ، آزادی حقیقت ندارد . . .

متن پروفایل فلسفی جدید

فرودگاه‌ها بوسه‌های بیشتری از سالن‌های عروسی به خود دیده‌اندو دیوارهای بیمارستان‌ها بیشتر از عبادتگاه‌ها دعا شنیده‌اند . . .چارلز بوکوفسکی

متن پروفایل سنگین فلسفی

اگر کسی را دیدید که درک و فهمی فراتر از حد متعارف داشت، حتما از او بپرسید که چه کتاب‌هایی می‌خواند.رالف والدوامرسون

عکس پروفایل متن فلسفی

تا قبل از اینکه اشتیاق چیزی را داشته باشم،
احساس تنهایی نمی کردم.
تنهایی و نیاز، دو روی یک سکه اند.یوستین گوردر

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

زندگی کردن دل و جرات می خواهد
آدمهای ترسو فقط نفس میکشند
و زندگی نمی کنند و دائماً دلهره دارند
زندگی ای که ترس در آن جای داشته باشد
از مرگ هم بدتر استاوشو

متن پروفایل فلسفی

آنچه بار زندگی را بردوش ما سنگین تر می سازدعموماً زیاده روی در خود زندگی است

متن پروفایل فلسفی جدید

برا آدمایی که حاضر نیستن بخاطر تو از یه گودال بپرن از یه اقیانوس عبور نکن​ ​

متن پروفایل فلسفی غمگین

کاش دل‌ها آنقدر پاک بود …
که برای گفتنِ دوستت دارم ؛
نیازی به قسم خوردن نبود !فروغ فرخزاد

متن پروفایل فلسفی زیبا

ر حقیقت آدم‌ها هیچکس را ندارند !
این را آدم روزهای جمعه ،
از جاهایِ خالیِ آن‌هایی که باید باشند ،
و نیستند ، می‌فهمد …!نیکى فیروزکوهى

متن پروفایل فلسفی زیبا

قدر شناسی لحظات زندگیگفت :
زندگی مثل یک استکان چای است !
به ندرت پیش می‌آید که ،
هم رنگش درست باشد
هم طعمش و هم داغی‌اش
اما هیچ لذتی ، با آن برابر نیست …روح‌انگیز شریفیان

متن پروفایل فلسفی جدید

فقط تاریکی‌ می‌داند ماه چقدر روشن است !
فقط خاک ،
می‌داند دست‌های آب چقدر مهربان !
معنای دقیق نان را فقط آدم گرسنه می‌داند !رسول یونان

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

دریافتم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم، همیشه به کارمان نمی‌آید! چون کافی نیست که یک آدم، آدم خوبی باشد، باید دیگران هم خوب باشند تا این خوبی دردی دوا کند !لائو شه

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

یاد من باشد امروز دم صبح ،
جور دیگر باشم …
بد نگویم به هوا ، آب ، زمین !
مهربان باشم با مردم شهر …
و فراموش کنم هر چه گذشتفریدون مشیری

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

کوچیک که بودیمدوست داشتیم زودتر بزرگ شیمحالا که بزرگ شدیمبه خودمون میگیم چه زود بزرگ شدیم

متن پروفایل فلسفی جدید

Either you think, or else others have to think for youand take power from youpervert and discipline your natural tastescivilize and sterilize youیا فکر کن، یا در غیر اینصورت دیگران مجبورند برای تو فکر کنندو قدرت را از تو بگیرندتمایلات طبیعی تو را به انحراف کشانیدهو تحت انضباط درآورند، تو را متمدن کرده و منزوی کنند

متن پروفایل فلسفی

بخشندگی، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است.

عکس پروفایل متن فلسفی

موفقيت يعنی:از مخروبه های شکست، کاخ پيروزی ساختنموفقيت يعنی:خنديدن به آنچه ديگران مشکلش می‌پندارندموفقيت يعنی:از تجارب انسان های موفق درس گرفتن

متن پروفایل سنگین فلسفی

شاید “درد” را از هر طرف بخوانی درد داشته باشداما“درمان” که نباشی “نامرد” می‌شوی…

متن پروفایل فلسفه

برای هر کسییه اسم توی زندگیش هست کهتا ابد هر جایی اونو بشنوهناخودآگاه برمیگرده به همون سمتیا از روی ذوقیا از روی حسرتیا از روی نفرت …

عکس پروفایل متن فلسفی

در زندگی نه گل باش که اسیر خاک شوی و نه باران باش که به خاک بیفتی!خاک باش که گل از تو بروید و باران به خاطر تو ببارد!

متن پروفایل سنگین فلسفی

صبور باشانچه برایت پیش می‌آیدو آنچه برایت رقم می‌ خوردبه دست بزرگ ترین نویسنده عالم ثبت شدهاو که بدون اذنش حتی برگی از درخت نمی‌ افتد

متن پروفایل فلسفی

آزادی واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشدتنها راه رسیدن به آزادی، رهایی از وابسته بودن است

متن پروفایل فلسفه

شما را نمی‌ دانماما من دلم روشن است و امیدوارمبه تمام اتفاق ‌های خوب در راه ماندهو تمام روزهای شیرین نیامدهو به برآورده شدن آرزوهایمان

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

وقتی خدا مشکلت رو حل می‌کنهبه تواناییش ایمان داریوقتی خدا مشکلت رو حل نمی‌کنهبه تواناییت ایمان داره

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

دو قطره‌‌ آب که به هم نزدیک شوندتشکیل یک قطره بزرگ‌ تر می‌ دهنداما دو تکه سنگ هیچگاه با یکدیگر یکی نمی‌ شوندپس هر چه که سخت‌ تر باشیفهمیدن دیگران، برایت دشوارتر خواهد بودمحبت خار رو گل می‌ کنه

عکس پروفایل متن فلسفی

از کسانیکه با من می‌مانند سپاسگزارمآنان به من معنای دوست واقعی را نشان می‌دهندازکسانیکه مرا ترک می‌کنند متشکرمآنان بمن می‌آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست…

متن پروفایل فلسفه

صداقت در مقابل سیاست دیگرانسادگی‌ ستو سیاست در مقابل صداقت دیگرانخیانت

متن پروفایل فلسفی جدید

فقر، چیزی را نداشتن است ولی آن چیزپول نیستطلا و غذا نیستفقر، گرسنگی نیستفقر، همان گرد و خاکی است:که بر کتاب‌های فروش نرفته کتابفروشی می‌ نشیندفقر، پوست موزی استکه از پنجره یک ماشین به خیابان انداخته می‌شودفقر، شب را بی غذا سرکردن نیستفقر، روز را بی اندیشه به سر بردن است

متن پروفایل فلسفه

با یک دست تو را نگه داشته‌ امو با دست دیگراز زندگی آویزان شده‌امو تو درست الان میخواهیبا انگشت‌هایم نشان بدهمچقدر دوستت دارم

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

تمام دنیامحله‏‌ کوچکیست که تو در آن متولد می‌ شویو من میان بازی بچه‌ های محلهبه عشق تو پیر می شوم

متن پروفایل فلسفی

کتابِ زندگی‌ ات را تنها برای شماراندکی از مردم باز کنچرا که‌ دراین‌جهان ‌انگشت شمارندکسانی‌که فصل‌ های کتابت را درک می‌ کننددیگران تنها کنجکاوند که بدانند! همین

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

ﻣﻮﺭچه ها ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنندﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند …ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنندﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند …ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنندﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ می روند …ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ حرف می زننداما ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺟﻤﻊ می کنند …ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ …ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ می کنند …براستی ﮐﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ

متن پروفایل فلسفی جدید

جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا
به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند
که بر خلاف جریان شنا می‌کنند . . .
(والترنیس)

متن پروفایل فلسفی جدید

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیند . . .

متن پروفایل فلسفی جدید

هرکس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند
و هر کس نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را . . .

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

زندگی بسیار مسحور کننده است
فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست
(دوما)

متن پروفایل سنگین فلسفی

جذابیت همیشه در تفاوت هاست
هیج آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نمی کند . . .

متن پروفایل فلسفی جدید

نشانه رضایت از کار فعلی با این سوال مشخص میشود
اگر همین فردا یک میلیارد دلار به شما بدهند
آیا حاضرید باز هم کار فعلی تان را ادامه دهید ؟
(برایان تریسی)

متن پروفایل فلسفه

بدنت را برای خود نگه دار
ذهنت را به من بسپار
که بدن های زیبا بسیارند و ذهن های
زیبا ، انگشت شمار ……

متن پروفایل فلسفی غمگین

در این زمانه آدمها …!
حتی حوصله ندارند
به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند …
چه برسد به اینکه بخواهند
سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند …
در واژه نـامـه ی مجـازی ..!

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد
دوباره دوام می آورد
اما هرچه باشد ریسمان پاره ای است
شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم
اما در آنجا که ترکم کردی
هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن پروفایل فلسفی

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن پروفایل فلسفه

چه خوشبختست
خفاشی
که بر سقف زندگی میکند…
به گمانم دنیا
وارونه اش
قشنگتر باشد!!!…

متن پروفایل فلسفه

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن پروفایل فلسفی

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن پروفایل فلسفی جدید

ما هم بزرگ شدیم و زندگی چه ساده از دستمان رها شد مثل حبه قندی که ناخواسته در استکان چای تلخ رها می شود …

متن پروفایل فلسفه

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

عکس پروفایل متن فلسفی

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

آخر قصه ها را دوست دارم
آخر قصه ها به من آموختند
آن کسی که همیشه فکر می کنی
همیشه آن کسی نیست که فکرش را می کنی
و قهرمان
کسی ست که تا صفحۀ آخر
حقارتش را از تو پنهان می کند

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن پروفایل فلسفی جدید

یه آدم عاقل از یه سوال احمقانه چیزای بیشتری یاد
میگیره تا یه ابله از جوابی هوشمندانه ..!

متن پروفایل فلسفی زیبا

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن پروفایل فلسفه

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن پروفایل سنگین فلسفی

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن پروفایل فلسفی زیبا

هرکسی باید یه نفرو تو زندگیش داشته باشه که به آینده امیدوارش کنه

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

متن پروفایل فلسفی جدید

ﺟﻨﮕﻞ فقط دیدنی نیست
ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ . . .

متن پروفایل فلسفه

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن پروفایل فلسفی زیبا

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن پروفایل فلسفی

کسی که بار تمام مسئولیت ها و مشکلات را قهرمانانه و به تنهایی به دوش بکشد،
روزی به خود آمده و می فهمد یابوی خسته و احمقی بیش نیست!

متن پروفایل فلسفی زیبا

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن پروفایل فلسفی

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون
یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم …

متن پروفایل سنگین فلسفی

دل میبازم،
درست زمانی که بازیچه ای بیش نیستم!
بدون ِ شراب، روبروی چشمهای تو! مست ِ مست… خراب! … …
بازی کن! با تمام ِ من! با تمام ِ ناتمام ِ من!
آنقدر دروغ بگو تا شب تمام شود!
و من هنوز دیوانه وار باورت میکنم

متن پروفایل سنگین فلسفی

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

از تمام دلتنگی ها
از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

متن پروفایل قشنگ فلسفی

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن پروفایل قشنگ فلسفی

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن پروفایل فلسفی جدید

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن پروفایل قشنگ فلسفی

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی ولی به جایی نمیرسی …

متن پروفایل سنگین فلسفی

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن پروفایل فلسفی جدید

ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگر نباشیم
اما روزی برای کامل کردن نقاشی مان به یکدیگر نیاز خواهیم داشت
به شرطی که همدیگر را تا حد نابودی نتراشیده باشیم …

متن پروفایل فلسفی جدید

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن پروفایل فلسفی

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند …

متن پروفایل فلسفی جدید

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

دوست داشتن آدما از توجهشون پیداست
بیخودی دنبال کلمات نباشید …

متن پروفایل فلسفی جدید

انسان های ساده را احمق فرض نکنید؛
باور کنید آن ها خودشان نخواستند که :هفــ7ــت خط: باشند

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

آدم ها؟فقط چند تیکه گوشته چسبیده به استخوان، با روکشی از پوست. یک دهن دارند که تا زمان مرگشان کثیف تر از تونل های فاضلابی میشود. گوش هایی که به مزخرف ترین کلمات گوش میدهند، مغزهای از کار افتاده که فقط یک دهم آن استفاده میشود. چشم هایی که حقیقت جلویشان است، اما نمیبینند، انگار روی قرنیه و مردمکشان را خاک گرفته است!

متن پروفایل سنگین فلسفی

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

عکس پروفایل متن فلسفی

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

متن پروفایل فلسفی جدید

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ،ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ!ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻱ!ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ می دﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ!

متن پروفایل قشنگ فلسفی

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن ،
ولی ارزش هیچی رو نمیدونن ..!

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن پروفایل سنگین فلسفی

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند
از آدم های یک ساعت دیگر میترسم چون درگیر هزاران ثانیه اند
ثانیه هایی که در هرکدام رنگی دگر به خود میگیرند

متن پروفایل فلسفی زیبا

اگه خواستی تکیه بدی
نه به چهره ها اعتماد کن
نه به زبون ها
به دو تا چیز اما میشه تکیه کرد؛
یکی مرام و مردونگی
دومی انسانیت
اولی نمک میشناسه
دومی هیچ وقت ظلم نمیکنه

متن پروفایل فلسفی زیبا

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا
که هر روز لباسی نو بر تن میکنند
ولی نزدیکشان که میشوی
بوی کهنگی اندیشه هایشان

متن پروفایل فلسفه

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن

عکس پروفایل متن فلسفی

One word, can end a fight.
One smile, can start a friendship.
One look, can save a relationship.
One person, can change your life.یک کلمه، می تونه دعوا رو تموم کنه
یک لبخندمی تونه یه دوستیو آغاز کنه
یک نگاه می تونه یه رابطه رو نجات بده
یک ادم، می تونه زندگیتو عوض کنه.

متن پروفایل فلسفه

زندگی چیست ؟
اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟
اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟
اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟
اگر زندگی است چرا می میریم ؟
اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟
اگه عشق نیست چرا عاشقیم

متن پروفایل فلسفی

شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیمدر تکاپوی سیاسی همه اهل زمین
رأی من آنچه تو گفتيست خدا میداند

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

وقتی انسان تمام عمر کار بکند
لحظه ای فرا می رسد که در می یابد کارهای دیگری نیز می توانسته بکند
مثلا : عاشق شود و زیر باران قدم بزند
به دنیا و مشکلاتش و لو برای چند ساعت فکر نکند
از گرمی دست معشوق گُر بگیرد
ولی حالا چند حساب بانکی دارد
چندین مرضِ سبُک و نیم دو جین قرص برای نفس کشیدن
از این رو تاسف می خورد

عکس پروفایل متن فلسفی

ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻣّﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ،
ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ، ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ ﻫﺴﺖ ؟!

متن پروفایل فلسفی

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن پروفایل فلسفه

یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا شهری که چایی خودمون ؛ رنگارنگی سفره مهم نیست ، مهم چندنفری هستن که دورش نشستن ، پر از عشق ، پر از محبت …
چایی تلخ رو که با عشق دم کنی ، شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه حتی بدون قند !

متن پروفایل فلسفی غمگین

در روزگاری که “دروغ” یـک “واقـعـیت عمـومـی” است . . .
به زبان آوردن “حقیقت” یک “اقدام انقلابی” محسوب می شود !

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

دل میبازم،
درست زمانی که بازیچه ای بیش نیستم!
بدون ِ شراب،  روبروی چشمهای تو! مست ِ مست… خراب!  … …
بازی کن!  با تمام ِ من!  با تمام ِ ناتمام ِ من!
آنقدر دروغ بگو تا شب تمام شود!
و من هنوز دیوانه وار باورت میکنم

متن پروفایل فلسفه

مُراقــب بــآش
به چه کسـی اِعتــمـــآد میکنی،
“شیـــــــطان” هَـــــم یه زَمــــــآنـی “فرشتـــــــــــه” بــود

متن پروفایل فلسفی

کسی که بار تمام مسئولیت ها و مشکلات را قهرمانانه و به تنهایی به دوش بکشد،
روزی به خود آمده و می فهمد یابوی خسته و احمقی بیش نیست!

متن پروفایل فلسفی زیبا

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد،
تا من با خودم گپی بزنم…

متن پروفایل فلسفه

ﺟﻨﮕﻞ فقط دیدنی نیست
ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ . . .

متن پروفایل فلسفی زیبا

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

متن پروفایل فلسفه

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن پروفایل فلسفی غمگین

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،
از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

متن پروفایل فلسفه

یه آدم عاقل از یه سوال احمقانه چیزای بیشتری یاد
میگیره تا یه ابله از جوابی هوشمندانه ..!

متن پروفایل قشنگ فلسفی

دور گردنش شال پیچیدند،
و سرش کلاه گذاشتند و رفتند …
کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد

متن پروفایل سنگین فلسفی

آخر قصه‌ها را دوست دارم
آخر قصه‌ها به من آموختند
آن کسی که همیشه فکر می‌کنی
همیشه آن کسی نیست که فکرش را می‌کنی
و قهرمان
کسی‌ست که تا صفحۀ آخر
حقارتش را از تو پنهان می‌کند

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست !
کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

گرگ همان گرگ است ، شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست !

متن پروفایل فلسفه

ما هم بزرگ شدیم و زندگی چه ساده از دستمان رها شد مثل حبه قندی که ناخواسته در استکان چای تلخ رها می شود …

متن پروفایل فلسفی

هیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست … !
همه چیـــز به اولـویت ها بر میگـردد !

عکس پروفایل متن فلسفی

چه خوشبختست
خفاشی
که بر سقف زندگی میکند…
به گمانم دنیا
وارونه اش
قشنگتر باشد!!!…

متن پروفایل قشنگ فلسفی

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت…

عکس پروفایل متن فلسفی

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد
دوباره دوام می آورد
اما هرچه باشد ریسمان پاره ای است
شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم
اما در آنجا که ترکم کردی
هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

متن پروفایل فلسفی غمگین

مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

متن پروفایل فلسفی غمگین

از روی کینــه نیــسـت اگــر خـَنجــر بــه سـینــه ات مــی زننــد
ایـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو
دل مــــی برنـد!

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

اعتقادات هر کسی‌ مثل مسواکه ،
خواهشا تو حلق بقیه نکنین !

متن پروفایل فلسفی غمگین

در این زمانه آدمها …!
حتی حوصله ندارند
به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند …
چه برسد به اینکه بخواهند
سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند …
در واژه نـامـه ی مجـازی ..!

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن پروفایل فلسفی غمگین

بدنت را برای خود نگه دار
ذهنت را به من بسپار
که بدن های زیبا بسیارند و ذهن های
زیبا ، انگشت شمار ……

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

اگر حرف وزن نداره ؛
پس چه جوری کمر آدم رو میشکنه ؟!

متن پروفایل فلسفی غمگین

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن …
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن …
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن !!!

متن پروفایل فلسفی غمگین

مواظبم باشید ، دست هایم را بگیرید
می گویند آلزایمر گرفته ام اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم !

متن پروفایل قشنگ فلسفی

از روزی به دنیا بی اعتماد شدم که کبریتی دستم را سوزاند که روش نوشته بود بی خطر !

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

متن پروفایل فلسفی جدید

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم
چیزی از معناش کم نمیشه !
درست مثه آدمهای گندی که
لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !

متن پروفایل قشنگ فلسفی

چه در کار ، چه در عشق ، هرگز نگویید ” هنوز وقت است ” یا ” شاید دفعه ی بعد ” !
زیرا مفهومی وجود دارد به نام ” دیر شدن ” !

متن پروفایل فلسفی

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی
یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . .

متن پروفایل فلسفه

یکی برای هر نفس هوایی دارد و دیگری هوایی برای نفس هایش ندارد !

متن پروفایل قشنگ فلسفی

موضوع انشا : خوش بختی …
به نام خدا
خوش بختی یعنی قلب پدر و مادرت بتپد …
پایان !!!

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

حق نداری احساس دیگران رو به بازی بگیری ،
فقط به خاطر این که هنوز تکلیفت با احساس خودت معلوم نیست !

عکس پروفایل متن فلسفی

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛و آن وقت شما مقصری …!

متن پروفایل فلسفه

گارسون آمد …
پرسیدم : تلخ ترین قهوه ای که دارید چیست ؟ آهی کشید و جواب داد : زندگی …
پرسیدم : با چه شیرین میشود ؟ جوابی نداد … خواستم دوباره بپرسم که سرانجام با یک پوزخند جواب داد : شیرین شدنی نیست تا وقتی که ما انسان ها گناهکاریم !

متن پروفایل قشنگ فلسفی

نـــدیـــــــده ای ؟
همـان انـگشت ،
که “مـاه” را نشـان میــداد ..
“مــاشــه” را کـــشـــــیـــد !

متن پروفایل سنگین فلسفی

زمونه ی بدی شده!حتی با افزودنی های غیرمـجاز هماعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت…

متن پروفایل سنگین فلسفی

سهراب سپهری در جشن تولد یک سالگی فرزندش گفت :
عزیزم ! یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ! از این پس همه چیز تکراریست …

متن پروفایل قشنگ فلسفی

کدیـــ ! ــــگر را گـــــــــم کرده ایم
تا یــــــ ! ــــکی دیگر را پیدا کنیم
به همین سادگی… !

متن پروفایل سنگین فلسفی

بزرگترین درد دنیا اینه که ببینی اونی که تا دیروز درداتو میکشیده داره درد میکشه !
اون یه نفر مادره …

متن پروفایل فلسفی غمگین

این روزها همه آدمها درد دارند …درد پولدرد عشقدرد تنهاییاین روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !

متن پروفایل فلسفی غمگین

سَـــرسَـــری رد شـــو ،
و ..
زنـــــدگـــــی کـن !
دقّــــت ،
دق اَت مــــی دهـــــد !

متن پروفایل فلسفی زیبا

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد …
عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق …
یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست !
فرستنده : سما

متن پروفایل فلسفی

این روزها احساس میکنم شـــدیدا هستیم و در عین حالعمـــیقا نیستیم …

متن پروفایل فلسفه

رابطه ای که توش التماس باشه …
ساعت 9 بزارین دم در خونه تا شهرداری ببره …

متن پروفایل قشنگ فلسفی

خدا کنه هیچوقت “هست” های کسی نشه “بود” …

عکس پروفایل متن فلسفی

بغض ها را گاهى باید قورت داد ،عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست …گاهى هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد !

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

همچنین ببینید: عکس پروفایل و متن نوشته دلم گرفته

متن پروفایل فلسفی غمگین

قبل از این که عاشقم شوی…
مرا خوب خوب نگاه کن،
مبادا چیزی از قلم بیفتد که بعدها به چشمت بیاید !

متن پروفایل سنگین فلسفی

مردها وقتی عاشق میشوند
بدنیا می‌آیند،
و زن ها
عاشق که می‌شوند…. می میرند!
«ویسلاوا شیمبورسکا»

عکس پروفایل متن فلسفی

بگو راه را گم کرده بودم
بگو ساعتم خواب مانده بود
اصلا بگو به مترو ساعت هفت نرسیدم
برای شتابی که نداشتی
بهانه اي جور کن
جهان
با دروغ تو
زیبا میشود…..
«مریم نوابی نژاد»

عکس پروفایل متن فلسفی

لحظات شادی ، خدا را ستایش کنلحظات سختی ، خدا را جستجو کنلحظات آرامش ، خدا را مناجات کنلحظات دردآور ، به خدا اعتماد کنو در تمام لحظات ، شکرگزار خداوند باش

متن پروفایل فلسفی

گنجشکان لاف میزنند:
جیک جیک جیک جیک
«جیک» هیچ کدامشان در نیامد
تو که دور می شدي
«شمس لنگرودی»

متن پروفایل سنگین فلسفی

خدایا …هیچ میدانی که همیشه به موقع به داد دلم …تو میرسیآنجا که خسته ام …آنجا که دل شکسته ام …آنجا که از همه عالم و آدم گسسته ام …همیشه تو همان دستی هستی که میگیری از دلم غبار غم ها راخدایا سپاس

متن پروفایل فلسفی غمگین

فاصله‌ي کوتاهی ‌ست
بین،
آرزو،
و خوشبختی؛
چشمانم را می‌بندم؛
و “تــو”
تعبیر میشوی…

متن پروفایل قشنگ فلسفی

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی گزینیدزندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید“باربارا دی آنجلیس”بیاییم هر روز وظیفمون بدونیم که حداقل دل یک نفرو شاد کنی

متن پروفایل قشنگ فلسفی

هیچ انسانی کامل نیست ؛ اما آدمهایی که خیال می کنندکامل هستند هرگز به درد کار تیمی نمیخورند…جان ماکسول

متن پروفایل فلسفی

خدایااین روزها زمان، چقدر تند برایم می گذردنمی دانم!خوشی هایم فراوان است یا دردهای این دنیا شمارش روزها را از یادم بردهنباید صاف و مستقیم باشد وگرنه خوابمان می گیردپیچ ها و دست اندازها ، نعمت اند

متن پروفایل فلسفی غمگین

وقتی میخواهی موفقیت خودرا محاسبه کنی،ببین چه را از دست داده اي که این رابه دست آورده اي…دالایی لاما

متن پروفایل فلسفی

زندگی دعا است آن را مرتب بخوانزندگی یک دوربین است سعی کن با صورت خندان و شاد با آن روبرو بشی

متن پروفایل فلسفی غمگین

سود کردن بدون ریسکتجربه کردن بدون خطرپاداش گرفتن بدون تلاشمانند این است که بدون اینکه متولد شویدانتظار زندگی کردن داشته باشید

متن پروفایل فلسفه

زندگی پازلی از ترکیب همین ثانیه هاست.زندگی نتیجه ای است که از حل معمای ثانیه ها حاصل می گردد

متن پروفایل فلسفی زیبا

در بازی زندگیگاهی پیروز می شویمگاهی شکست می خوریمدر هر دو حالت، ما باید به بازی ادامه دهیم

متن پروفایل قشنگ فلسفی

نا امید نباشگاهی لازم است بنشینی و استراحت کنیاما فراموش نکن فقط گاهیموفقیت در انتظار تو استبلند شو و به راهت ادامه بده

متن پروفایل فلسفه

زندگی یعنی بارانی از کثافت
ودر این میان،
«هنر» تنها چتری است که داریم.
«ماریو بارگاس یوسا»

متن پروفایل فلسفی

غنی ترین ثروت :خرد استبزرگترین فقر :بی‌ عشق زیستن استقدرتمند ترین سلاح :شکیبایی استبهترین امنیت :ایمان استو مؤثرترین دارو : لبخند است

متن پروفایل فلسفی غمگین

در قلب خود باور داشته باشیدکه حادثه ای شگفت انگیزقرار است اتفاق بیفتدباور کنید همان میشود که باور داریدعاشق زندگی تان باشید

عکس پروفایل متن فلسفی

” وظیفه هنر،تقلید از طبیعت نیست،بلکه بیان ان است” . بالزاکوقتی این شعر را نمی خواني
یعنی دست هایت جای دیگری بند است….
اصلا اگر بخوانی هم
مگر کلمات فرو می‌روند در سیمان؟
مگر میشود خندید به احتمال چند آجر؟!
مرا ببخش که شاعرم
وقتی که می‌دانم «دیوار» استعاره نیست
خود دیوار است…
«علی اسدالهی»

متن پروفایل فلسفه

شاد بودن بی هیچ دلیلی را امتحان کنیتا در ان استاد شویمهمانگونه که در غمگین بودنبدون دلیل به مهارت رسیده ایم

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

” اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد ” . ارد بزرگ

متن پروفایل سنگین فلسفی

” علاقه همه ی چیزرا شکوفا و تصاحب انها را پژمرده می‌کند ” . مارسل پروست

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

زمانی پخته می‌ شویدکه می‌ فهمیدنیازی نیستبه هر چیزی واکنش نشان دهیدیا به هر حرفی جواب دهید …!!

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

ساده زندگی کناما ساده عبور نکناز دنیایی که تنهایکبار تجربه اش میکنی.

متن پروفایل قشنگ فلسفی

میگن :روز محشربا هر کس که دوستش داشتید محشور میشیدیعنی من با تو …؟؟؟چه محشری شود

متن پروفایل فلسفی زیبا

برای رسیدن به آرامش درونزلال باش و رهابا دلی پاک و باصفاعاشق باش و مهربانی کنآنقدر که بتوانی همه رادر قلب سراسر مهرت جای دهی

متن پروفایل فلسفی زیبا

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنیدسرنوشت انقدر دنبالتون میکنهتا تو یه کوچه بن بست شما روتو همون شرایط قرار بده

متن پروفایل فلسفی جدید

شما مولف کتاب زندگی خودتان هستیدجوری بنویسید که ؛حوصله تان از خواندنش سر نرود …

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

نیکی و بدیهمچون نخ‌ های سفید و سیاه یک رشته‌ اند !گاهی چنان تنگ به هم تنیده‌ اندکه نمی‌ توان آنها را به راحتی از هم جدا کرد …

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

قانون انتظار میگه :منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشهپس دائم با خودت تکرار کنمن منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

متن پروفایل فلسفه

” کسیکه با من متفاوت است،نه تنها به من آسيب اي نمی‌زند بلکه باعث پیشرفت من می‌شود” . آنتوان دوسنت اگزوپری

متن پروفایل فلسفی زیبا

” مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هرروز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک راکه باید حتماً انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به پایان رساندن انها ادامه دهید ” . بردروم ریپورتس

متن پروفایل سنگین فلسفی

” تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آن ها مخالفت شده است. سوم، بعنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند ” . آرتور شوینهاور

متن پروفایل قشنگ فلسفی

” «موانع»؛ ان چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان میرسند ” . هنری فورد

عکس پروفایل متن فلسفی

قرار نیست همه کارها رو درست انجام بدىفقط شروع کن …اشتباه کن!ازشون درس بگیر و به جلو حرکت کن

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

” انچه را می شنوم، فراموش میکنم. انچه را میبینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام میدهم، درک می کنم ” . کنفوسیوس

متن پروفایل فلسفی غمگین

تا به حال به آدم هایی که در زندگی تو هستند دقت کرده ای؟
یادت باشد حضور هیچ کس در زندگی تو بی دلیل نیست!
آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی آیینه ای هستند برای تو….
اگر می خواهی خود را بشناسی
و از حال و هوای درونت با خبر شوی ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند!
دریافتی ما از هستی تنها پول نیست
آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز،
روزی ما هستند!

متن پروفایل فلسفی زیبا

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن پروفایل سنگین فلسفی

یکی قشنگیه منظره رو میبینه و یکی کثیفیه پنجره رو، این تویی که تصمیم میگیری چه چیزی رو ببینی
امیدوارم همیشه قشنگترین منظره رو ببینی حتی از پشت یک پنجره کثیف.

متن پروفایل فلسفی غمگین

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد…
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم…
زندگی را باید احساس کرد…

عکس پروفایل متن فلسفی

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند… زندگی کوتاه است… پس به زندگی ات عشق بورز…
خوشحال باش… و لبخند بزن … فقط برای خودت زندگی کن
قبل از اینکه صحبت کنی گوش کن
قبل از اینکه بنویسی فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی احساس کن
قبل از تنفر عشق بورز
زندگی این است… احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر…

متن پروفایل فلسفی زیبا

زندگی یک معامله است…
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
و نخواهیم از دست بدهیم…
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…

متن پروفایل فلسفی جدید

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، حتی اگر نشنوند

عکس پروفایل متن فلسفی

چایت را بنوش نگران فردا مباش
دکتر نیستم
اما برایت ده دقیقه راه رفتن روى جدول کنار خیابان را تجویز میکنم،
تا بفهمى عاقل بودن چیز خوبیست،
اما دیوانگى قشنگ تر است…
برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم،
به تو پیشنهاد میکنم که شاد باشی!
خورشید هر روز صبح به خاطر زنده بودن ما طلوع میکند!
هرگز، منتظر”فرداى خیالى” نباش..
سهمت را از “شادی زندگی”، همین امروز بگیر.
نگران نباش. چایت را بنوش

متن پروفایل فلسفه

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند

متن پروفایل سنگین فلسفی

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو!
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تئاتر بچین!
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن!
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار!
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن!
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن!
برای گلدان اتاق خوابت، گلهای خوشبو بگیر!
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری!
خلاصه که به خودت، به علایقت احترام بگذار!
میدانی چیست رفیق؟
عشق زیباست!
دوست باید باشد،
اما حال زندگی وقتی خوب می شود،
که هوای خودت را داشته باشی…!

متن پروفایل فلسفی غمگین

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن…
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است…

متن پروفایل فلسفه

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده به خاطر اتفاق های خوب غیره منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادی،
به خاطر دوست داشتن های بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپاش و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن

متن پروفایل قشنگ فلسفی

” افراد منطقی خودشان رابا دنیا تطبیق میدهند. افراد غیر منطقی سعی میکنند دنیا رابا خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد ” . جرج برنارد شاو

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

” آنکه ثروت خودرا باخت ؛ زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خودرا باخت پاک باخته است ” . سروانتس

متن پروفایل قشنگ فلسفی

” اندیشه و انگاره اي که نتواند آینده اي زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است ” . ارد بزرگ

متن پروفایل قشنگ فلسفی

منتظر فرصت هاي‌ طلایی نباشیدفرصت هاي‌ کوچک را دریابید و آن ها رابه فرصت هاي‌ طلایی تبدیل کنید.

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

رفت عقل و
رفت صبر و
رفت یار
این چه عشق است
این چه درد است
این چه کار…

متن پروفایل سنگین فلسفی

” از دواج قرارداد دونفره اي است که در همه ی دنیا اعتبار دارد ” . مارک تواین

متن پروفایل سنگین فلسفی

” کارمندان نابکار ؛ از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می‌رسانند ” . ارد بزرگ

متن پروفایل فلسفی جدید

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش رابه مردم بذل کنی بی تردید رستگاری ” . جبران خلیل جبران

عکس پروفایل متن فلسفی

” بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌اي بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده‌اي. بنابر این روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جست‌وجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن ” . مارک تواین

عکس پروفایل متن فلسفی

” قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آن ها رابا قلب خود حس کنید ” . هلن کلر

متن پروفایل قشنگ فلسفی

بزرگ ترین بدی زندگی اینه که
هیچوقت
اون چیزی رو که می خوای
همون لحظه نداریش
یه زمانی بهش میرسی
که دیگه برات مهم نیست!
«دیوید سالینجر»

متن پروفایل فلسفی غمگین

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه
دیوانه کننده ترین حس دنیاست….
«ژوآن هرییس»

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

کسی چه می‌داند!
من امروز چند بار فرو ریختم
چند بار دلتنگ شدم….
از دیدن کسیکه :
فقط پیراهنش شبیه تو بود….

متن پروفایل سنگین فلسفی

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

متن پروفایل فلسفی غمگین

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

متن پروفایل فلسفی

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

متن پروفایل فلسفی و آموزنده

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

عکس پروفایل متن فلسفی

ﺍﯾﻤـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . . .ﮐــﻪ ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖﻧﮕــﺎﻩ ﻣﻬــﺮﺑـــﺎﻥ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﮔـﺎﻧـﺶﺍﺳــﺖ . . .ﺯﻧـــﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺍﻭ ﺑﺴــــﭙﺎﺭ . . .ﻭ ﻣﻄـﻤﺌـــﻦ ﺑـــﺎﺵ ﮐﻪ ﺗــﺎ ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐــﻪ ﭘﺸﺘــﺖﺑــﻪ ﺧـــﺪﺍ ﮔــﺮﻡ ﺍﺳــﺖﺗﻤـــﺎﻡ ﻫــﺮﺍﺱ ﻫـــﺎﯼ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺧـﻨـــﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﺳــﺖ..خدایا عاشق آرامش اسمتم..

متن پروفایل فلسفی زیبا

خدایا به من ایمانی عطا کن کهنگران روزیم نباشمدرست مانند کودکی که نگران وعده بعدی غذایش نیستزیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد . . .

متن پروفایل فلسفه

خدای مننه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنیمیان این دو گممهم خود را و هم تو را آزار میدهمهر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستیو هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنیآنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

متن پروفایل فلسفی زیبا

خدایاما برای داشتن دست های تو ریسمان نبسته ایم ، “دل” بسته ایمهمین که حال دلمان خوب باشد ، برایمان کافی ست . . .

متن پروفایل فلسفه

خدایا …
دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت!
نزدیـــک؛
بی خطــــر،
بخشــــنده…
بی منّـــــــــــــــــت … !

عکس پروفایل متن فلسفی

شاید همه آنچه که در زندگی میخواهم را نداشته باشماما هر آنچه که برای زیستن نیاز دارم برایم فراهم استبه همین خاطر از خدا سپاسگزارم . . .

عکس پروفایل متن فلسفی

چشمانم را
همیشه میبندم
تا تورا در کنارم ببینم
در خیال با تو
سخن میگویم
تا تنهایی را حس نکنم
در ذهن
تورا می یابم
تا بدانم که در کنار منی
میترسم چشمانم را باز کنم
نکند تو نباشی ای خــــــدا

متن پروفایل قشنگ فلسفی

مرامت عشق، لبخندت صمیمیقدم هایت “صراط المستقیمی”بگویم “یا علی” آغاز هر کارکه “بسم الله رحمن الرحیمی”

متن پروفایل سنگین فلسفی

دست به دامن خدا که میشوم ،
چیزی آهسته درون من به صدا در می آید که نترس !
ز باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست….

متن پروفایل سنگین فلسفی

صدای خنده های خدا را میشنوی ؟دعایت را شنیده و به آنچه محال میپنداری میخندد

متن پروفایل فلسفه

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ایی کوتاه و صدایی شنیدم که مرا لرزاند !!
صدای خنده ی “خدا” را شنیدم ، واضح تر از صدای نفس هایم …

عکس پروفایل متن فلسفی

شک نکندرست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکینوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهدخدا از راه می رسد . . .

متن پروفایل قشنگ فلسفی

من خدایی دارم ، که در این نزدیکی است
نه در آن بالاها
مهربان ، خوب ، قشنگ
چهره اش نورانیست
گاهگاهی سخنی می گوید ، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من
او مرا می فهمد ، او مرا می خواند ، او مرا می خواهد …

عکس پروفایل متن فلسفی

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن استآرام، بی صدا، همیشگی . . .

متن پروفایل قشنگ فلسفی

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در قلبــــــــــــــم دارم…

متن پروفایل قشنگ فلسفی

خدایا …!گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنندو قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنیو مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــومو احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !چون تو را در قلبــــــــــــــم دارم…

عکس پروفایل متن فلسفی

قصه ای دارم!غصه ام در دل آن جاماندهگاه گاهی دل من میگیردبیشتر هنگام غروبدر همان وقت خدا نیزپر از تنهایستجز خدا نیز کسی تنها نیستوخدایی که در این نزدیکیستدر همین لحظه به هنگام طلوعکه اذان سردادندمن وضو خواهم ساخت…اشک چشمانم راتابه سر منزل زیبای حقیقت برسم…

متن پروفایل سنگین فلسفی

همگی رهگذر هستیمبه کسی کینه نگیریددل بی کینه قشنگ استبه همه مهر بورزیدبه خدا مهر قشنگ استبشناسید خدا راهرکجا یاد خدا هستهرکجا نام خدا هستسقف آن خانه قشنگ است

متن پروفایل قشنگ فلسفی

ما را از “چوب خدا” ترساندندولی…به “بوسه خدا” امیدوارمان نکردنددر حالیکه خداوند کلامش را با “الرحمن و الرحیم” آغاز می کندبارش بوسه های “بی منت” خداوند را برایتان آرزومندم

متن پروفایل فلسفی زیبا

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنیدبه جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنیداو درهایی را می بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیستو درهایی را باز می کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

متن پروفایل فلسفه

بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنیدچون خدا در همه حال هوایتان راخواهد داشت …اعتماد کنید و ایمان داشته باشید…

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

کوه نزدیک من استپشت افراها ، سنجدهاسنگ ها پیدا نیست،گلچه ها پیدا نیستسایه هایی از دور ،مثل تنهایی آب ،مثل آواز خدا پیداست…

متن پروفایل فلسفی غمگین

آرامش یعنی:قایق زندگیت رادست کسی بسپاری کهصاحب ساحل آرامش است!الابذکرالله تطمئن القلوب

متن پروفایل قشنگ فلسفی

باز شدن چشمانمهر روز صبح ؛یعنی خدادوست داشتنت را تمدید کردهقدرش را می دانم …

متن پروفایل فلسفی عاشقانه

همہ جا مست بخندیدهمہ جا عشق بورزیدسینہ با عشق قشنگ استبشناسید خدا راهر کجا یاد خدا هستسقف آن خانہ قشنگ است

متن پروفایل قشنگ فلسفی

ای یک چیز را در زندگیتعوض کنتا زندگیت زیبا شودبجای ترس از خداعشق به خدا را جایگزین کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *