متن پروفایل برای خدا

زیباترین عکس اسم

آن‌گاه که تقدیری نیست،
از تدبیر نیز کاری ساخته نیست!
خواستن اگر با تمام وجود، با بسیج همه‌ اندام‌ها و نیرو‌های روح و با قدرتی که داری تجلی شود
و اگر هستی‌مان را یک خواستن کنیم،
یک خواستن مطلق
و اگر با هجوم و حمله‌های صادقانه و سرشار از امید و یقین و ایمان بخواهیم،
پاسخ خویش را خواهیم گرفت.

متن پروفایل برای خدا

خدا دخترونه عکس

گذاشتن از سختی‌های پیش رو نمی‌تواندسخت‌تر از هر آنچه پشت سر گذاشته‌ایم باشد.آنقدر‌ها هم که سختش می‌کنند، نیست!امشب را با خدا رفیق باش.خدا پشت تمام آرزو‌های تو ایستاده.حرف‌هایت را و آرزوهایت را با زبان خودت بی پرده به او بگوشاید در ” تقدیرت” نوشته باشد هر چه خودش بخواهد …

جملات سنگین در مورد

به خدا اعتماد کن ..
او گاهی بهترین‌ها را بعد از تلخ‌ترین تجربه‌ها به تو می‌دهد
تا قدر زیباترین چیز‌هایی که به دست آوردی را بدانی
و هرگز تسلیم نشوید، معجزه‌ها هر روز رخ می‌دهند …
شاید امروز روز شما باشد …
تقدیر در دستان توست!

متن پروفایل برای خداوند

هیچ وقت به شما آرزویی داده نمی‌شودمگر اینکه رسیدن به آن در تقدیر شما باشدو قدرت به واقعیت پیوستن آن در شما قرار داده شود.فقط شما برای رسیدن محکوم به تلاش هستید.

متن پروفایل خدایا کمکم کن

ایمان یعنی برداشتن قدم اول
حتی وقتی تمام مسیر را نمی‌بینی.
مطمئن باش که وقتی به چیزی اعتقاد داری و آن را با تمام وجود در دستانت، در قلبت و در مسیرت می‌بینی
بی قید و شرط و بی چون و چرا،
خدا آن را در تقدیرت قرار خواهد داد.
پس همین حالا قدم اول را بردار.

پروفایل عکس در مورد

به خدا اعتماد کن ..او گاهی بهترین‌ها را بعد از تلخ‌ترین تجربه‌ها به تو می‌دهدتا قدر زیباترین چیز‌هایی که به دست آوردی را بدانیو هرگز تسلیم نشوید، معجزه‌ها هر روز رخ می‌دهند …شاید امروز روز شما باشد …تقدیر در دستان توست!

واقعی تصوایر عکس

تو نمی‌توانی همه مشکلاتت را به گردن تقدیر و سرنوشت بیاندازی
سرنوشت ما در دستان خودمان است، نه در اختیار ستارگان.
همه رویا‌های ما می‌توانند به حقیقت تبدیل شوند،
اگر شهامت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم.

متن پروفایل برای خداحافظی

تا زمانی که در جستجویعمیق ترین سرنوشت خود پشتکار داشته باشیم،به رشد خود ادامه خواهیم داد.ما نمی توانیم روز یا زمانی را انتخاب کنیم کهدر آن کاملاً شکوفا شویم.این در زمان خودش اتفاق می افتد.

پروفایل خدا جدید

آرزو نکن که زندگی آسان‌تر باشد
آرزو کن که خودت بهتر باشی
برای تقدیر بی مشکل آرزو نکن،
برای مهارت‌های بیشتر آرزو کن.
برای چالش‌های کمتر آرزو نکن،
برای خردمندی بیشتر آرزو کن.

خدا دخترونه عکس

قسمت این بود که من با تو معاصر باشمتا در این قصه پر حادثه حاضر باشمحکم پیشانی ام این بود که تو گم شوی ومن به دنبال تو یک عمر مسافر باشم

پروفایل خدا جدید

قهرمانان کسانی نیستند که همیشه برندۀ مسابقات می‌شوند
قهرمانان کسانی هستند که بیرون می‌روند و تلاش می‌کنند
و دفعۀ بعد بیشتر تلاش می‌کنند
و دفعۀ بعد حتی بیشتر هم تلاش می‌کنند
و اینگونه تقدیر زیبایی برای خود رقم می‌زنند !

متن پروفایل برای خدا

من همیشه باور داشته‌ام و هنوز هم باور دارمکه ما می‌توانیم به هرچه اتفاق خوب یا بد برایمان پیش می‌آیدمعنا بدهیمو تقدیر را به چیزی ارزشمند تبدیل کنیم.

متن پروفایل برای خدا

وقتی خانه تکانی می‌کنی چیز‌هایی پیدا می‌شوند که مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته‌ای
و از نبودنشان اعصابت خط خطی بوده …
امروز که آن گمشده‌ها را می‌بینی
می‌فهمی که زندگی بدون آن‌ها هم جریان داشته!
دنیا هم همینطور است
امروز هستیم شاید فردا نه …
و در نبودمان جایگزین‌هایی هستند تا دنیا از حرکت نایستد …
خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می‌دهد هیچ تقدیری فاجعه نیست … !
باید تمام تلاشمان را بکنیم، ولی بقیه را واگذار کنیم به وجود بی‌همتای او

متن خاص در مورد

به خدا اعتماد کن ..او گاهی بهترین‌ها را بعد از تلخ‌ترین تجربه‌ها به تو می‌دهدتا قدر زیباترین چیز‌هایی که به دست آوردی را بدانیو هرگز تسلیم نشوید، معجزه‌ها هر روز رخ می‌دهند …شاید امروز روز شما باشد …تقدیر در دستان توست!

متن پروفایل خدایا کمکم کن

تو دو انتخاب در برابر زندگی داری
می‌توانی فرار کنی و مخفی شوی و دنیا را به خاطر مشکلاتت سرزنش کنی
یا اینکه ایستادگی کنی و تصمیم بگیری که با دنیا مبارزه کنی و شخص مهمی شوی.
در هر حال انتخاب با تو است.

متن پروفایل برای خداوند

اگر آرزوی پرواز دارید و می‌خواهید به ارتفاعات جدید پرواز کنید
ابتدا باید مسیر مقصدی که می‌خواهید به آن برسید را ببینید
و سپس یک نقشه پرواز تهیه کنید.
یک نقشه که راهنمای شما خواهد بود و در آخر تنها چیزی که می‌تواند شما را به پرواز برساندد
تلاش برای بالا رفتن است.
پس تقدیرت را با تلاش زیبا رقم بزن

زیبا پروفایل در مورد

من همیشه باور داشته‌ام و هنوز هم باور دارم
که ما می‌توانیم به هرچه اتفاق خوب یا بد برایمان پیش می‌آید
معنا بدهیم
و تقدیر را به چیزی ارزشمند تبدیل کنیم.

عکس اسم خدا جدید

یادت باشه… برای رسیدن به هر آنچه می‌خواهی باید پشتکار و پایداری نشون بدی.
برای رسیدن باید ذره بین باشی و کاملاً رو هدفت تمرکز کنی.
برای رسیدن نباید در مقابل مشکلاتی که جلو راهت سبز می‌شوند کم بیاری
و باور داشته باشی هیچ مسئله‌ای بدون راه حل نیست
تقدیرت را زیبا رقم بزن

متن پروفایل برای خداوند

من به تقدیر و کارما اعتقاد دارم.
من معتقدم انرژی که ما به جهان می‌دهیم به سمتمان برمی‌گردد.
پس باید تلاش کرد آنچه را که برای خود می‌پسندیم به دنیا تقدیم کنیم
تا در زمان برگشت از مواجه با آن غافلگیر نشویم.

پروفایل خدا جدید

ایمان یعنی برداشتن قدم اولحتی وقتی تمام مسیر را نمی‌بینی.مطمئن باش که وقتی به چیزی اعتقاد داریو آن را با تمام وجود در دستانت،در قلبت و در مسیرت می‌بینیبی قید و شرط و بی چون و چرا،خدا آن را در تقدیرت قرار خواهد داد.پس همین حالا قدم اول را بردار.

متن پروفایل خدایا شکرت

خداوندا
از پاداش، معافم کن
از بخشش، نا امیدم کن
از بهشت، مایوسم کن
تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .

عکس اسم خدا جدید

کوچیک تر که بودم فکر می کردم بارون اشک خداست
ولی مگه خدا هم گریه می کنه؟!چرا باید دل خدا بگیره!!!!
دوست داشتم زیر بارون قدم بزنم تا بوی خدا رو حس کنم
اشک خدا را تو یه کاسه جمع کنم
تا هر وقت دلم گرفت کمی بنوشم تا پاک و آسمانی شوم!
آسمان که خاکستری می شد دل منم ابری می شد
حس میکردم که آدما دل خدا رو شکستند
و یا از یاد خدا غافل شدند همه می گفتند باران رحمت خداست
ولی حس کودکانه من می گفت:
خدا دلش از دست آدما گرفته

متن پروفایل خدایا کمکم کن

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق انسان بودن ماست

جملات سنگین در مورد

قدردانیت را می کنم خدا
نمازم کم و بیش خوانده شده اما بلا بر سرم نیامده
نعمتت را کفران کردم اما مصیبتی ندیدم
ناراحتت کردم اما بازم می بخشی مرا

زیبا پروفایل خدا

فقط خداست که …
میشود با دهان بسته صدایش کرد…
میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت…
تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد…
تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند…
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید…
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود…
و تنها سلطانیست که …
دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه کردن…!
همیشه و همه جا …

متن پروفایل برای خداوند

” خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم
اما…
تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

پروفایل خدایی جدید

سلام به خدایم که هر چه هست از اوست،
سلام به زندگی،
پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ:
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم،
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی،
ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ.
” آﻣﻴﻦ “

پروفایل عکس در مورد

یک لحظه به خودت و به جهان اطرافت فکر کن! تو در برابر کره زمین، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و فراتر از آن خیلی کوچک هستی اما خدا فراموشت نکرده است.

پروفایل عکس در مورد

خدایا! گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می‌گیرد، نگاهم را به سوی تو و آسمان می‌گیرم، و آنقدر با تو درد دل می‌کنم تا کم کم چشم‌هایم با ابرهای بارانیت همراهی می‌کنند و قلبم سبک می‌شود. آنوقت تو می‌آیی و تمام فضای دلم را پر می‌کنی و من دیگر آرام می‌شوم و احساس می‌کنم هیچ چیز نمی‌تواند مرا از پای دربیاورد چون تو را در قلبم دارم.

جملات سنگین در مورد

خدایا! تو تکراری‌ترین حضور زندگی من هستی و من عجیب به آغوش تو از آن سوی فاصله‌ها خو گرفته‌ام.

پروفایل خدا جدید

خدایا! چه بی‌حساب و بی‌صدا می‌بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح ذکرمان را فریاد می‌کنیم و می‌شماریم.

متن پروفایل زیبا برای خدا

خدایا! در دوراهی زندگی‌ام تابلوی راهت را محکم قرار بده، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم.

پروفایل خدایی جدید

خدایا! تو می‌دانی ما را چه می‌شود و ما خود نمی‌دانیم که ما را چه می‌شود! پس تو نجاتمان بده، ای آنکه بی آنکه بگویم شنیده‌ای.

واقعی تصوایر عکس

خدایا! قرارم باش و یارم باش، جهان تاریکی محض است. می‌ترسم، کنارم باش. خدایا مرا ببخش بابت هر آنچه کردم و نباید، و هر آنچه نکردم و باید…

پروفایل خدایی جدید

ای زیباترین خالق، بابت زیباترین تکرار این دنیا که بیداری‌ست، از تو سپاسگزارم.
ای معبود یگانه من، بابت حال خوبم، از تو سپاسگزارم.
ای لطیف‌ترین دوست، بابت اینکه در هر لحظه به جای اینکه مچم را بگیری، دستم را می‌گیری بالا می‌کشی، از تو سپاسگزارم.
ای بخشنده بی‌منت، بابت تمام داشته‌هایم، از تو سپاسگزارم
ای دانای رازها و ای خدای مهربانم، بابت هر آنچه که ندارم و ایمان دارم که اگر خیر و صلاح من در آن باشد تو خود به من می‌بخشی، از تو سپاسگزارم.
ای روشنی‌بخش قلب‌ها، از اینکه مسیر را برام روشن می‌کنی و راه را به من نشان می‌دهی، از تو سپاسگزارم.
ای آخرین امید من، از اینکه هستم و از اینکه خانواده‌ام در کنارم هستند، از تو سپاسگزارم.
ای خدای عزیزم، بابت دوستان خوبی که دوستشان دارم و دوستم دارند، از تو سپاسگزارم.
ای منتهای آرزوهای من، از اینکه صاحب کاری باوجدان و منطقی دارم، از تو سپاسگزارم.

متن زیبای پروفایل برای خدا

ای بخشنده نعمت‌ها و ای مهربان‌ترین مهربانان، از تو سپاسگزارم که بهشتی نزدیک، زیبا و بزرگ داری. و سپاسگزارم که دوزخی کوچک و بعید ساخته‌ای. و سپاسگزارم که همواره در پی دلیلی هستی که ما را گاهی به بهانه یک دعا ببخشی و بهشت را نصیبمان سازی.

متن پروفایل زیبا برای خدا

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

متن پروفایل خدا برایم کافیست

باور نميكنم خدا به كسی بگويد: ” نه…! “خدا فقط سه پاسخ دارد:١- چشم…٢- یه کم صبر کن…٣- پيشنهاد بهتری برايت دارم…همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو…شاید خداست که در آغوشش می فشاردتبرای تمام رنجهایی که میبری صبر کن!صبر اوج احترام به حکمت خداست…

پروفایل خدا جدید

خدابار الهاهرکسی راسر چیزی و تمنای کسی استما به غیر از تونداریم تمنای دگر…

متن پروفایل خدایا کمکم کن

پشتِ تمام آرزوهایتخدا ايستادہڪافيست بـہ حڪمتشايمان داشتـہ باشےتا قسمتت سر راهت قرار ‌گیرداو را بخوانيدتا شما را اجابت ڪند

متن زیبای پروفایل برای خدا

چشمان زیبایت را باز کن…امروز را با یک لبخندآرامش خیالو قلبی سرشار از قدر دانی از خداآغاز کن…

عکس اسم خدا جدید

درست در لحظه آخر …در اوج توکل و نهایت تاریکی …نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهدخدا از راه می رسد … !

متن برای پروفایل خدایی

خداونداتو میدانی انچه را که من نمیدانمدر دانستن تو ارامشیست و در ندانستن من تلاطمهاستتو خود با ارامشت تلاطمم را ارام ساز

متن برای پروفایل خدایی

وقتی خدا از پشت دست‌هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم.

زیبا پروفایل در مورد

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدر احساس تنهایی می‌کنی؟ بدان در تنهاترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست.

واقعی تصوایر عکس

خـداونــــــــدا …!تو تکراری ترین  ” حضور ”  زندگی منی …!و من عجیب به آغوش تو …از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام

متن زیبای پروفایل برای خدا

زخمهای دلت را فقط به خدا بسپارخودش بهترین مرهم ها را داردباور کن ..آرام آرام همه چیزخوب می شـود

متن خاص در مورد

با هر سختی ، آسانی استخداونددوبار تکرار کرده تا ته دلمون قرص باشه …!

متن برای پروفایل خدایی

هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند…دارکوب،میکوبدنقاش ، میکِشدقناری ، میخوانددیکتاتور ، میکُشدآهو ، می دوَدنویسنده ، مینویسدو اما خدا ؛ میبخشد..

خدا دخترونه عکس

خداوندنه به قدر رویاهابلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد

متن پروفایل برای خداحافظی

افلاطون را گفتند: چرا هرگز غمگین نمیشوی؟گفت دل بر آنچه نمی ماند، نمی بندم.فردا یک راز است، نگرانش نباش.دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نخورو امروز یک هدیه است ، قدرش را بدان و از تک تک لحظه هایت لذت ببر.از فشار زندگي نترسيد به ياد داشته باشيد که فشار توده زغال سنگ را به الماس تبديل ميکنه..نگران فردايت نباش خدای ديروز و امروز خداى فردا هم هست…ما اولين بار است كه بندگي ميكنيم. ولى او قرنهاست که خدايى ميكند پس به خدايى او اعتماد كن و فردا و فرداها را به او بسپار…

متن پروفایل خدایا شکرت

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ایفقط محکم بنشین و شاد باشخداوند در فکر دادن چیز بهتری به تو می باشد . . .

جملات سنگین در مورد

هر که منظور خود از غیر خدا می طلبدچون گدایست که حاجت ز گدا می طلبد

متن پروفایل برای خداوند

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

متن زیبای پروفایل برای خدا

خدایا تو می دانی ما را چه می شود و ما خود نمی دانیم که ما را چه می شود !
پس تو نجاتمان بده ، ای آنکه بی آنکه بگویم شنیده ای …

متن برای پروفایل خدایی

تمام غصه های دنیا را میتوان با یک جمله تحمل کردخدایا می دانم که می بینی

خدا دخترونه عکس

خدایا برای همسایه که نان مرا ربود نان..!برای عزیزانی که قلب مرا شکستن مهربانی.!برای کسانی که روح مرا آزردند بخشش.!وبرای خویشتنِ خویش آگاهی و عشق می طلبم

زیبا پروفایل خدا

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود
و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

عکس اسم خدا جدید

وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشتاز لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدمکه فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم…..

متن خاص در مورد

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنیددسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است کهاگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

پروفایل خدایی جدید

هر صبح پلکهایت بصل جدید از زندگی را ورق میزندسطر اول همیشه این استخدا با من است

زیبا پروفایل در مورد

در اوج دلتنگی و دل شکستگی همیشه گوش شنوا منتظر شنیدن غصه های توست ارام غصه هایت رابگو بغض های کهنه و شکسته ات رادرحضورش بشکن و از جاری شدن اشک های بی بهانه ات نترس.

زیبا پروفایل در مورد

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود
و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

زیبا پروفایل خدا

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی . . .

عکس اسم خدا جدید

شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما باز است …
و این قدر به فکر راه های دررو نباشید …
خدا که فقط متعلق به آدم های خوب نیست !!!
خدا ، خدای آدم های خلافکار هم هست …
فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمیگذارد …
او اندِ لطافت
اندِ بخشش
اندِ بیخیال شدن
اندِ چشم پوشی و رفاقت است …

تکه نوشته برای خداوند

دستانم را بگیر تا فراسوی تاریکی گذر کنیموراهی شهر ستاره ها گردیممی دانم هزاران چراغ فروزانراهنمای ما خواهند شد

زیبا پروفایل خدا

کسی که بهشت را بر زمین نیافته استآن را در آسمان نیز نخواهد یافتخانۀ خدا نزدیک ماستو تنها اثاث آن، عشق است

پروفایل عکس در مورد

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ، آرامشت را می‌دزدد. یکی آهسته می‌گوید:«کنارت هستم ای تنها» و دل آرام می‌گیرد.

عکس اسم خدا جدید

خداونداتو میدانی انچه را که من نمیدانمدر دانستن تو ارامشیست و در ندانستن من تلاطمهاستتو خود با ارامشت تلاطمم را ارام ساز

واقعی تصوایر عکس

خدای من
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

متن پروفایل خدا برایم کافیست

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب ?ما? را معرفی خواهد کرد!
ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

متن پروفایل خدایا شکرت

خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم
(با این همه گناه ومعصیت)
و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی
(با آن همه لطف ورحمت)
خدایا تو آنچنانی که من می خواهم
مرا نیز چنان کن که تومی خواهی

زیبا پروفایل خدا

خدایم ای بلند مرتبه ی مهربان :
ناتوانم، تنها به نگاهت ،به وجودت
،به حضورت در زندگانیم محتاجم.
خدایم قلبم را برای رسیدن به خودت به
نهایت پاکی ها منور بگردان .
ومرا در روز موعود در ردیف پاکان
قرار ده.
سپاس از اینکه به روزهای تاریکم
روشنی و رنگ،رنگی به سلیقه
خودت پاشیدی
خدایم برای بودنت در زندگانیم
سپاسگذارم زیاد خیلی زیاد

متن زیبای پروفایل برای خدا

خداوند از راه‌های عجیب و غریب بندگانش را رهبری می‌کند و ما معتقدیم که مقصود خداوند فقط شاد و خوشبخت ساختن ماست؛ اما خودمان نمی‌دانیم که خداوند چه نوع خوشبختی را در حق‌مان روا داشته و از چه راهی به دستمان رسانده است.

عکس اسم خدا جدید

وقتی خدا از پشت دست‌هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم.

متن پروفایل خدایا کمکم کن

فقط خداست که …
میشود با دهان بسته صدایش کرد…
میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت…
تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد…
تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند…
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید…
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود…
و تنها سلطانیست که …
دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه کردن…!
همیشه و همه جا …

متن پروفایل خدایا کمکم کن

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

متن پروفایل خدا برایم کافیست

خدا را دوست بدارید
حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .

متن پروفایل برای خداوند

” خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم
اما…
تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

متن پروفایل برای خداوند

خدایا زندگی سرشار از هزاران نگرانیست و ذهن از یک فکر به سوی فکر دیگر پرواز میکند,در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید, دشوار است.خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این غوغای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کنم.چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پراز لطف و زیبایی‌ست به چشم دل مشاهده کنم

پروفایل عکس در مورد

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدر احساس تنهایی می‌کنی؟ بدان در تنهاترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست.

خدا دخترونه عکس

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور . . . ؟

جملات سنگین در مورد

خداوندا
اگر داشتن، ذلیل داشتنم میکند
ندارم کن
اگر کاشتن، اسیر چیدنم میکند
بیکارم کن

متن برای پروفایل خدایی

هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند…دارکوب،میکوبدنقاش ، میکِشدقناری ، میخوانددیکتاتور ، میکُشدآهو ، می دوَدنویسنده ، مینویسدو اما خدا ؛ میبخشد..

زیباترین عکس اسم

زخمهای دلت را فقط به خدا بسپارخودش بهترین مرهم ها را داردباور کن ..آرام آرام همه چیزخوب می شـود

زیباترین عکس اسم

خود را ارزان نفروشیم
درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند
قیمت = خدا

زیبا پروفایل خدا

خداوندا
از پاداش، معافم کن
از بخشش، نا امیدم کن
از بهشت، مایوسم کن
تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .

زیبا پروفایل خدا

افلاطون را گفتند: چرا هرگز غمگین نمیشوی؟گفت دل بر آنچه نمی ماند، نمی بندم.فردا یک راز است، نگرانش نباش.دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نخورو امروز یک هدیه است ، قدرش را بدان و از تک تک لحظه هایت لذت ببر.از فشار زندگي نترسيد به ياد داشته باشيد که فشار توده زغال سنگ را به الماس تبديل ميکنه..نگران فردايت نباش خدای ديروز و امروز خداى فردا هم هست…ما اولين بار است كه بندگي ميكنيم. ولى او قرنهاست که خدايى ميكند پس به خدايى او اعتماد كن و فردا و فرداها را به او بسپار…

زیبا پروفایل در مورد

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

زیباترین عکس اسم

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . .

زیبا پروفایل خدا

برکت پروردگار مثل بارونه ، اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم . . .

متن زیبای پروفایل برای خدا

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

متن پروفایل خدایا شکرت

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای
فقط محکم بنشین و شاد باش
خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد . . .

پروفایل خدایی جدید

اگر ذره بین نگاه قوی باشد
در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود
چه بچه گانه است که فکر می کنیم
همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم . . .

متن پروفایل خدایا شکرت

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید
دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که
اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

متن زیبای پروفایل برای خدا

شکسته های دلت را به بازارخدا ببر
خدا خود بهای شکسته دلان است . . .

متن پروفایل برای خداوند

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .

متن خاص در مورد

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن
و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .

زیبا پروفایل خدا

بارالها
تو نادیده میگیری
من هم نادیده میگیرم
تو خطاهایـم را
من عطاهایت را . . .

متن پروفایل خدا

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش
خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . . .

متن پروفایل برای خداحافظی

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

متن پروفایل خدایا شکرت

پروردگارا
ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

متن زیبای پروفایل برای خدا

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .

متن پروفایل برای خداوند

یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .

زیبا پروفایل خدا

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود …
تنها کسی ایست که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد …
با پای شکسته هم می توان سراغش رفت …
تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد …
تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند …
وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید …
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود …
و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن …

پروفایل عکس در مورد

اینقدر نگو :
اگه ببخشم کوچک می شوم ،
اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ،
خـــــدا اینقدر بزرگ نبود!

متن خاص در مورد

خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من ، من هستم (با این همه گناه ومعصیت)
و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، توهستی (با آن همه لطف و رحمت)
خدایا تو آنچنانی که من می خواهم مرا نیز چنان کن که تومی خواهی

متن پروفایل خدا برایم کافیست

خطا از من است ، می دانم …
از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نعبد “
اما به دیگران هم دلسپرده ام
از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نستعین “
اما به دیگران هم تکیه کرده ام
اما رهایم نکن
بیش از همیشه دلتنگم
به اندازه ی تمام روزهای نبودنم …
خدایا ؛؛ رهایم نکن …..

متن زیبای پروفایل برای خدا

خدا در دستی است که به یاری میگیری
در قلبی که شاد میکنی
درلبخندی که به لب می نشانی
خدا با من است، خدا با توست… خدایمان را آشکار کنیم

متن پروفایل خدایا شکرت

خدایا
در  2 راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !

زیباترین عکس اسم

خدا در دستی است که به یاری میگیری
در قلبی که شاد میکنی
درلبخندی که به لب می نشانی
خدا با من است، خدا با توست… خدایمان را آشکار کنیم

متن پروفایل خدا

خدایا
در  2 راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !

متن پروفایل خدا برایم کافیست

لبخندی که در چهره ام می بینی معنایش
این نیست که زندگی ام بی نقص است،
بلکه قدردان داشته هایم هستم
و از خــــدا بخاطر نعمتهایش
سپاسگذارم

متن پروفایل برای خداحافظی

چگونه استـــ حال من…
با غمـــ ها می سازمــــ…
باکنایه ها می سوزمــــــــــ…
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمـــــــــ…
لبخندی تـــلخـــــــ….
خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا…
می شود بگویی کجای این دنیـــــــــــــا جای من استــــــــ…
از تــــــــــــــو و دنـــیایی که آفـــــــــــریدی
فقط در اعماق زمینـــــ اندازه یه قـــــــبر
فقط یک قبـــــــــــــــر…
در دور تـــــــــــرین نقطه جــــــهانــــ می خــــــــــــواهمـــــــــ
خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــستهـــــــ…

زیبا پروفایل خدا

خدایا
گوش کن به التماسهای من
شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز
مرا گوش کن ، مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز

تکه نوشته برای خداوند

صبح است… یاس را باید کاشت
توی گلدان ظریفی که پر از عطر خداست و سپس گلدان را روی یک میز گذاشت
پرده ها را باید پس زد و به خورشید فضا داد که آرام بتابد بر آن …
آن زمان خواهی دید با شمیم گل یاس، تو چه احساس قشنگی داری و درخشان شدن برگ گیاه، چه تماشا دارد!
در دلت بوته ای از یاس بکار … یاسی از عاطفه، امید، محبت، ادراک و بدان بی تردید زندگی با تو سر مهر و وفا خواهد داشت …

پروفایل خدایی جدید

خدایاسرنوشتمو انقدر قشنگبنویس که مادرماز ته دل بخنده…

متن پروفایل خدایا شکرت

هر که منظور خود از غیر خدا می‌طلبدچون گدایست که حاجت ز گدا می‌طلبد

عکس اسم خدا جدید

خدایا !صدایت میکنمچون در این دنیادیگر صدا به صدایی نمیرسهاما تو شنوایی ..

متن پروفایل زیبا برای خدا

آرامش یعنی؛قایق زندگیت رادست کسی بسپاری کهصاحب ساحل آرامش است!الا بذکرالله تطمئن القلوب

جملات سنگین در مورد

خدای مهربانمجوی آب که اقیانوس را نمی فهمندپس ببخش گر گاهی گم میکنم نشانیت را …

متن زیبای پروفایل برای خدا

دلت که گرفتدیگر منت زمین را نکش ،راه آسمان باز است، پر بکش !او همیشه آغوشش باز است،نگفته تو را می‌خواند..اگر هیچکس نیست ، خدا که هست ؟!

زیباترین عکس اسم

برای دردهایم نشانه میگذارمتا یادم بماند کجا دست خدا را نگرفته ام !

متن پروفایل زیبا برای خدا

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود …
تنها کسی ایست که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد …
با پای شکسته هم می توان سراغش رفت …
تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد …
تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند …
وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید …
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود …
و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن …

جملات سنگین در مورد

خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من ، من هستم (با این همه گناه ومعصیت)
و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، توهستی (با آن همه لطف و رحمت)
خدایا تو آنچنانی که من می خواهم مرا نیز چنان کن که تومی خواهی

پروفایل عکس در مورد

برایم نوشته بود :
گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند شاید چون آرزوهایم بلندند …
ولی درخت سرسبز و شاداب صبرم می گوید :
امیدی هست چون خدایی هست … آری و چه زیبا نوشته بود !
همواره با خود تکرار میکنم امیدی هست ؛ چون خدایی هست …

پروفایل خدا جدید

لبخندی که در چهره ام می بینی معنایش
این نیست که زندگی ام بی نقص است،
بلکه قدردان داشته هایم هستم
و از خــــدا بخاطر نعمتهایش
سپاسگذارم

پروفایل خدایی جدید

خدایا
گوش کن به التماسهای من
شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز
مرا گوش کن ، مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز

زیبا پروفایل خدا

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر

خدا دخترونه عکس

خدای من
مردم همه شکر نعمت های تو را می کنند،
اما من، شکر بودنت
تو نعمت منی….

تکه نوشته برای خداوند

خدایا
به یه نوازش تو
به یه نگاه تو
به یه اطمینان خاطر…
خلاصه کلام
به تو
نیازمندم

متن پروفایل خدا

خدایا
چگونه بگویم چقدر دوستت دارم
وقتی احساسم به فراخور زمان
هر لحظه بیشتر می شود..
و من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو بسنده خواهم کرد

متن پروفایل خدایا کمکم کن

و ما در هیاهوی روزگار اگر آرامیم دلمان به خدایی گرم است.

جملات سنگین در مورد

تو امید منی خدای مهربانم
هیچ وقت مرا به حال خودم واگذار مکن
من به هر خیری که برایم بفرستی
سخت نیازمندم

متن پروفایل برای خدا

خدای من!
صدا کن مرا
صدای تو خوب است
صدای تو گنجینه ای از آرامش است
که در انتهای صمیمیت حزن می شنوم
صدا کن مرا

زیبا پروفایل در مورد

بارالها
از کوی تو بیرون نشود پای خیالم
نکند فرق به حالم
چه برانی
چه بخوانی
چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی
نه من آنم که برنجم
نه تو آنی که برانی
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم
چو گدا بر سر راهی
کس به غیر تو نخواهم
چه بخواهی چه نخواهی…

جملات سنگین در مورد

شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما باز است …
و این قدر به فکر راه های دررو نباشید …
خدا که فقط متعلق به آدم های خوب نیست !!!
خدا ، خدای آدم های خلافکار هم هست …
فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمیگذارد …
او اندِ لطافت
اندِ بخشش
اندِ بیخیال شدن
اندِ چشم پوشی و رفاقت است …

متن پروفایل برای خدا

خدایم ای بلند مرتبه ی مهربان :
ناتوانم، تنها به نگاهت ،به وجودت
،به حضورت در زندگانیم محتاجم.
خدایم قلبم را برای رسیدن به خودت به
نهایت پاکی ها منور بگردان .
ومرا در روز موعود در ردیف پاکان
قرار ده.
سپاس از اینکه به روزهای تاریکم
روشنی و رنگ،رنگی به سلیقه
خودت پاشیدی
خدایم برای بودنت در زندگانیم
سپاسگذارم زیاد خیلی زیاد

متن پروفایل برای خداوند

فقط خداست که …
میشود با دهان بسته صدایش کرد…
میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت…
تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد…
تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند…
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید…
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود…
و تنها سلطانیست که …
دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه کردن…!
همیشه و همه جا …

زیبا پروفایل در مورد

سلام به خدایم که هر چه هست از اوست،
سلام به زندگی،
پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ:
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم،
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی،
ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ.
” آﻣﻴﻦ “

متن پروفایل خدایا کمکم کن

ﺍﯾﻤـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . . .ﮐــﻪ ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖﻧﮕــﺎﻩ ﻣﻬــﺮﺑـــﺎﻥ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﮔـﺎﻧـﺶﺍﺳــﺖ . . .ﺯﻧـــﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺍﻭ ﺑﺴــــﭙﺎﺭ . . .ﻭ ﻣﻄـﻤﺌـــﻦ ﺑـــﺎﺵ ﮐﻪ ﺗــﺎ ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐــﻪ ﭘﺸﺘــﺖﺑــﻪ ﺧـــﺪﺍ ﮔــﺮﻡ ﺍﺳــﺖﺗﻤـــﺎﻡ ﻫــﺮﺍﺱ ﻫـــﺎﯼ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺧـﻨـــﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﺳــﺖ..خدایا عاشق آرامش اسمتم..

عکس اسم خدا جدید

خدایا به من ایمانی عطا کن کهنگران روزیم نباشمدرست مانند کودکی که نگران وعده بعدی غذایش نیستزیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد . . .

زیبا پروفایل خدا

خدای مننه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنیمیان این دو گممهم خود را و هم تو را آزار میدهمهر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستیو هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنیآنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

متن پروفایل خدا

خدایاما برای داشتن دست های تو ریسمان نبسته ایم ، “دل” بسته ایمهمین که حال دلمان خوب باشد ، برایمان کافی ست . . .

متن پروفایل خدا

خدایا …
دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت!
نزدیـــک؛
بی خطــــر،
بخشــــنده…
بی منّـــــــــــــــــت … !

خدا دخترونه عکس

شاید همه آنچه که در زندگی میخواهم را نداشته باشماما هر آنچه که برای زیستن نیاز دارم برایم فراهم استبه همین خاطر از خدا سپاسگزارم . . .

جملات سنگین در مورد

چشمانم را
همیشه میبندم
تا تورا در کنارم ببینم
در خیال با تو
سخن میگویم
تا تنهایی را حس نکنم
در ذهن
تورا می یابم
تا بدانم که در کنار منی
میترسم چشمانم را باز کنم
نکند تو نباشی ای خــــــدا

پروفایل خدا جدید

مرامت عشق، لبخندت صمیمیقدم هایت “صراط المستقیمی”بگویم “یا علی” آغاز هر کارکه “بسم الله رحمن الرحیمی”

عکس اسم خدا جدید

دست به دامن خدا که میشوم ،
چیزی آهسته درون من به صدا در می آید که نترس !
ز باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست….

پروفایل خدایی جدید

صدای خنده های خدا را میشنوی ؟دعایت را شنیده و به آنچه محال میپنداری میخندد

متن پروفایل خدا

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ایی کوتاه و صدایی شنیدم که مرا لرزاند !!
صدای خنده ی “خدا” را شنیدم ، واضح تر از صدای نفس هایم …

متن برای پروفایل خدایی

شک نکندرست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکینوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهدخدا از راه می رسد . . .

زیبا پروفایل خدا

من خدایی دارم ، که در این نزدیکی است
نه در آن بالاها
مهربان ، خوب ، قشنگ
چهره اش نورانیست
گاهگاهی سخنی می گوید ، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من
او مرا می فهمد ، او مرا می خواند ، او مرا می خواهد …

متن پروفایل خدا برایم کافیست

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن استآرام، بی صدا، همیشگی . . .

متن پروفایل خدا

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در قلبــــــــــــــم دارم…

متن پروفایل برای خداوند

خدایا …!گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنندو قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنیو مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــومو احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !چون تو را در قلبــــــــــــــم دارم…

زیباترین عکس اسم

قصه ای دارم!غصه ام در دل آن جاماندهگاه گاهی دل من میگیردبیشتر هنگام غروبدر همان وقت خدا نیزپر از تنهایستجز خدا نیز کسی تنها نیستوخدایی که در این نزدیکیستدر همین لحظه به هنگام طلوعکه اذان سردادندمن وضو خواهم ساخت…اشک چشمانم راتابه سر منزل زیبای حقیقت برسم…

متن پروفایل خدا

همگی رهگذر هستیمبه کسی کینه نگیریددل بی کینه قشنگ استبه همه مهر بورزیدبه خدا مهر قشنگ استبشناسید خدا راهرکجا یاد خدا هستهرکجا نام خدا هستسقف آن خانه قشنگ است

پروفایل خدا جدید

ما را از “چوب خدا” ترساندندولی…به “بوسه خدا” امیدوارمان نکردنددر حالیکه خداوند کلامش را با “الرحمن و الرحیم” آغاز می کندبارش بوسه های “بی منت” خداوند را برایتان آرزومندم

متن پروفایل خدا

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنیدبه جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنیداو درهایی را می بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیستو درهایی را باز می کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

پروفایل خدا جدید

بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنیدچون خدا در همه حال هوایتان راخواهد داشت …اعتماد کنید و ایمان داشته باشید…

متن خاص در مورد

کوه نزدیک من استپشت افراها ، سنجدهاسنگ ها پیدا نیست،گلچه ها پیدا نیستسایه هایی از دور ،مثل تنهایی آب ،مثل آواز خدا پیداست…

پروفایل عکس در مورد

آرامش یعنی:قایق زندگیت رادست کسی بسپاری کهصاحب ساحل آرامش است!الابذکرالله تطمئن القلوب

خدا دخترونه عکس

باز شدن چشمانمهر روز صبح ؛یعنی خدادوست داشتنت را تمدید کردهقدرش را می دانم …

تکه نوشته برای خداوند

همہ جا مست بخندیدهمہ جا عشق بورزیدسینہ با عشق قشنگ استبشناسید خدا راهر کجا یاد خدا هستسقف آن خانہ قشنگ است

متن خاص در مورد

ای یک چیز را در زندگیتعوض کنتا زندگیت زیبا شودبجای ترس از خداعشق به خدا را جایگزین کن

متن پروفایل زیبا برای خدا

نگران فردایت نباشخدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هستما اولین بار است بندگی می کنیمولی او بی زمانی است که خدایی می کنداعتماد کن به خدایی اش

زیباترین عکس اسم

هر صبحپلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند !سطر اول همیشه این است :خدا همیشه با ماست ..پس بخوانش با لبخند !

متن برای پروفایل خدایی

آرامش در زندگینبودن جدال نیستبلکه تجربه حضور خداست !

جملات سنگین در مورد

توکل تو همین بس که یاوری از برای خویش جز خدا نبینی
بایزید بسطامی

زیبا پروفایل خدا

مرکز جهان
نه زمین
و نه خورشید است
مرکز آن خداست.
آلفرد نویس

پروفایل عکس در مورد

مهم نیست که با چه طوفانی روبرو هستید
باید بدانید که خدا شما را دوست دارد.
او شما را رها نکرده است.
فرانکلین گراهام

متن پروفایل خدایا شکرت

عشق خدا مانند اقیانوس است
شما می توانید آغاز آن را ببینید
اما پایان آن را نمی توانید ببینید.
ریک وارن

جملات سنگین در مورد

بعد از زنان
گل ها دوست داشتنی ترین چیزی هستند
که خدا به دنیا داده است.
کریستین دیور

متن زیبای پروفایل برای خدا

خداوند به ما زندگی را هدیه داد
این به ما بستگی دارد که به خودمان زندگی خوب را ببخشیم.
ولتر

متن پروفایل خدایا شکرت

زندگی هر انسانی یک افسانه است
که توسط انگشتان خدا نوشته شده است.
هانس کریستین آندرسن

پروفایل خدا جدید

جز تو ای اول و آخر چه بخواهم که تویی صاحب دلها

زیبا پروفایل در مورد

خدایا تو می دانی آنچه من نمی دانم و من نمی دانم آنچه تو می دانی پس با حکمتت زندگی ام را سامان ده …الهی آمین

عکس اسم خدا جدید

زمانیکه تنهائید “تفکر”زمانیکه غصه دارید “سکوت”زمانیکه به مشکل برخورده اید “آرامش”زمانیکه همه چیز بهم ریخته “صبر”زمانیکه هیچ چیز آنطور که باید نیست”اُمید”و در کنار همه ی اینها خدا را برایتان آرزومندم.

متن پروفایل زیبا برای خدا

خداوندا
نادانی دیروز ، شادی امروزم را گرفت !
نادانی امروزم را بگیِر تا شادی فردایم را از دست ندهم …

متن پروفایل زیبا برای خدا

قشنگ ترین حس زمانیست که یه اتفاق خوب برات میفته و مطمئنی که اون اتفاق خوب یه پاداش از طرف خدا برای تو بوده …

تکه نوشته برای خداوند

کـسانی را می شناسم که با صدای بلند دعا می خوانند ولی دستشان به ستاره ای نمی رسد !
اما کسانی هستند که بی دعا با خدا دست می دهند …

پروفایل عکس در مورد

خدایا ….
دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت !
نزدیـــک!
بی خطــــر!
بخشــــنده!
بی منّــــــــت!

پروفایل عکس در مورد

خدایا …
بفهمان که بی تو چه میشوم ولی نشانم نده !
خدایا …
هم بفهمان و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد …

زیباترین عکس اسم

باز هم صبح شد ، پروردگارا :
از اینکه یکبار دیگر مرا لایق حیات دانستی سپاسگزارم
از اینکه فرصت یک شروع مجدد را به من عطا کردی متشکرم
از تو میخواهم به من درک و درایتی بیش از پیش ببخشی تا امروز اشتباهات دیروز را تکرار نکنم
فرصتهایی که در اختیارم قرار میدهی از دست ندهم و از یاد نبرم که شاید فقط برای امروز بتوانم دوستانم و یارانم را دوست بدارم !

عکس اسم خدا جدید

خدا پر داد تا پرواز باشد
گلویی داد تا آواز باشد
خدا می خواست باغ آسمانها
به روی ما همیشه باز باشد

متن پروفایل زیبا برای خدا

خدایا
در 2راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده ، نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !

پروفایل خدایی جدید

خداوندا
خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم …
بارانی بفرست ، چتر گناه را دور انداخته ام !

متن پروفایل خدا برایم کافیست

خدایا
گوش کن به التماسهای من
شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز
مرا گوش کن ، مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز

پروفایل عکس در مورد

خـدایـا کـمـکـم کـن، خـوب بـاشـم…
یادم نمیره که بزودی باید تو خوش نام رو ملاقات کنم؛ شرمنده و سرافکنده؛ و البته عاشق ، عاشق تو ای نیک روی ؛ خدایا تنهایی نمیتونم ، کمکم کن خوب باشم؛ آن طور که تو می پسندی باشم.کمکم کن مروارید نیکوی درونم را به سیاهی و پلیدی آغشته نکنم. تا پس از مرگ ، در بازار مروارید فروشان، تو مهربان تنها خریدارم باشی، مرا بپسندی و جاودانه نزد خود بداری…خدایا رهایم نکن، کمکم کن خوب باشم. و حتی قبل ازمرگ؛ از وجود من در راه خیر و نیکی استفاده کن، در راه خودت… خدایا در خدمت تو و در راه تو باشم ای زیبا ، ای پاک ترین…

متن پروفایل خدایا کمکم کن

خدایا کمکم کن…
خدا صیاد مروارید های درونخـدایـا دلـم گـرفـتـه، بـی تـو خـیـلـی تـنـهـام…خسته شدم از این آدمای ناهنجار و بد خلق… و دلگیر از خودم ، هدف بسیار بزرگتری دارم”رسیدن به تو”خدایا چیکار کنم که بتونم قلب تو رو شکار کنم، با نیکی و پرهیزگاری، یا پاک کردن مروارید سیاه درونم؟چه کنم که راضی شوی، در آغوشم بگیری، اگر بوی گناه میدهم؛ خدایا تو بگو حمام آب گرم توبه کجاست؟خدایا دلم گرفته از اینکه نمیتونم مثل تو پاک باشم، یکی گفت: همینکه در مسیر پاکی باشی کافیست، ولی آیا این برای تو کافیست؟آیا در این مسیر رشد می کنم؟ عضلات افکارم تقویت می شود؟ آنقدر که برای رسیدن به دنیای بعد کافی باشم؟ایزد مهربان، یار و یاور من باش… بی تو خیلی تنهام؛ دارم خفه میشم ، دلم بدجور گرفته کجاست آغوش پاک تو…

واقعی تصوایر عکس

با شادی و سرور و خنده ای در دل زندگی کنیددر این صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید . . .

متن خاص در مورد

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیمبعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !بعد از چند روز به دوستیبعد از چند ماه به همکاریبعد از چند سال به همسایه ایاما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم . . .

پروفایل عکس در مورد

خدایاآن قدر برپای طلب،تاول نامرادی نشسته استکه جز تو محبوبی را سراغ نگیریمو آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده استکه سر به دامان دیگری نسپاریم . . .

زیباترین عکس اسم

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرازمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت رایکی آهسته می گویدکنارت هستم ای تنهاو دل آرام می گیرد . . .

متن پروفایل خدایا شکرت

دل های بزرگ و احساس های بلندعشق های زیبا و پر شکوه می آفرینندکه جان دادن در کنارش آرزوئی شور انگیز استاما کدامین معشوق مخاطب راستینچنین معشوقی خواهد بود و او فقط خداوند است  . . .

پروفایل خدایی جدید

مرد از خدا خواستهمه چیز برای لذت بردن از زندگی را به من بدهخداوند لبخند زد و پاسخ داد:من به شما زندگی دادم که از زندگی لذت ببرید . . .

عکس اسم خدا جدید

کسی که بهشت را بر زمین نیافته استآن را در آسمان نیز نخواهد یافتخانه ی خدا نزدیک ماستو تنها اثاث آن ، عشق است . . .

پروفایل عکس در مورد

خدايا كمكم كن خسته ام
یک جمله زیبا از طرف خدا :“قبل از خواب دیگران را ببخش  و من قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده ام” . . .

متن پروفایل خدایا کمکم کن

آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .

متن پروفایل زیبا برای خدا

هر کسی می تواند دانه های یک سیب را بشمارداماتنها خداوند میتوانه سیب های یک دانه را بشمارد . . .

متن پروفایل خدایا شکرت

همگی رهگذر هستیمبه کسی کینه نگیریددل بی کینه قشنگ استبه همه مهر بورزیدبه خدا مهر قشنگ استبشناسید خدا راهرکجا یاد خدا هستهرکجا نام خدا هستسقف آن خانه قشنگ است

خدا دخترونه عکس

ما را از “چوب خدا” ترساندندولی…به “بوسه خدا” امیدوارمان نکردنددر حالیکه خداوند کلامش را با “الرحمن و الرحیم” آغاز می کندبارش بوسه های “بی منت” خداوند را برایتان آرزومندم

زیبا پروفایل خدا

بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنیدچون خدا در همه حال هوایتان راخواهد داشت …اعتماد کنید و ایمان داشته باشید…

متن پروفایل خدایا شکرت

آرامش یعنی:قایق زندگیت رادست کسی بسپاری کهصاحب ساحل آرامش است!الابذکرالله تطمئن القلوب

متن پروفایل برای خداحافظی

ﮐﻼﻍ ﻭ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ.ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ..ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ،ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ما ندانیمبه خدا اعتماد کن

زیباترین عکس اسم

ای یک چیز را در زندگیتعوض کنتا زندگیت زیبا شودبجای ترس از خداعشق به خدا را جایگزین کن

پروفایل خدایی جدید

ﺩﺭ «ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ» ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ؛ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ «ﺧﻠﺒﺎﻥ»ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !!ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ «ﺯﻧﺪﮔﯽ» ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ‏ خداوند ﺍﺳﺖ…به خدا اعتماد داشته باش

پروفایل عکس در مورد

زمان بندی خدا بی نظیر استنه هیچگاه دیر ، نه هیچگاه زودکمی بردباری می طلبدو ایمانی بسیاراما ارزش انتظار را دارد…

زیبا پروفایل خدا

خدایامن بی تو دمی قرار نتوانم کرداحسان ترا شمار نتوانم کردگر بر تن من زبان شود هر مویییک شکر تو از هزار نتوانم کرد . . .

متن پروفایل خدا

دست به دامن خدا که میشومچیزی آهسته درون منبه صدا در می آید که نترس !از باختن تا ساختن دوبارهفاصله ای نیست !

متن پروفایل خدا

خداوند از راه‌های عجیب و غریب بندگانش را رهبری می‌کند و ما معتقدیم که مقصود خداوند فقط شاد و خوشبخت ساختن ماست؛ اما خودمان نمی‌دانیم که خداوند چه نوع خوشبختی را در حق‌مان روا داشته و از چه راهی به دستمان رسانده است.
اورینا

زیبا پروفایل خدا

حکایت عجیبیست رفتار ما.
خداوند می بیند و می پوشاند، مردم نمی بینند و فریاد می زنند

زیبا پروفایل خدا

کسی که بهشت را بر زمین نیافته استآن را در آسمان نیز نخواهد یافتخانۀ خدا نزدیک ماستو تنها اثاث آن، عشق است

متن پروفایل خدا

خداوند وقتی می‌خواهد کسی را فاسد سازد، او را به همه آرزوهایش می‌رساند.
اسکار وایلد

متن پروفایل خدا برایم کافیست

خدا همه جا هست بگذار خدا شگفتیهایش را برایت بیاورد وخود را نگران،انچه نمیدانی نکن چون همیشه امیدی هست گر چه میان مردابی تا گلو غرقم اما…..من این امید عجیب را از شب آموخته ام شب وقتی سرت را که میان سیاهی و بی هیچ امیدی بالا می گیریستاره ای هر چند کوچک سو سو می زند امید داشته باش… شاید این علامتی از سوی خدا باشد

پروفایل خدایی جدید

گاهیاز خدا دل ‌گرفته میشویگاهی از حکمتش ناراضیو گاهی خوشحالگاهی مشکوکو گاهی مجذوب عدالتشگاهی بسیار نزدیک گاه دورخدا همان خداستای کاش ما اینقدر گاهی‌ به‌ گاهی نمی‌ شدیم

متن پروفایل خدایا شکرت

خداوند برای حقیقت دروازه‌های بسیاری تعبیه کرده تا به هر مؤمنی که بر آنها می‌کوبد، خوش‌آمد بگوید.
جبران خلیل جبران

جملات سنگین در مورد

پروردگارا ببخش مرا که انقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم

متن پروفایل برای خدا

بارالها تنها کوچه ای که بن بستنیست کوچه یاد توستاز تو خالصانه میخواهمکه دوستانم درکوچه پس کوچه های زندگیاسیر هیچ بن بستی نگردند

پروفایل خدایی جدید

اگر ذره‌بین نگاه قوی باشد، در تمام صفحه‌های ورق خورده زندگی اثر انگشت او دیده می‌شود. چه بچه‌گانه است که فکر می‌کنیم همه‌اش را به تنهایی، رنگ کرده‌ایم.

واقعی تصوایر عکس

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد…
کمی سکـــــــــــوت…
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک…
کمی بهت…
کمی آغوش آسمانی
کمی دور شدن از این آدمها…!
کمی رسیدن به خدا…

متن پروفایل زیبا برای خدا

آموخته‌ام که وقتی ناامید می‌شوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت می‌شود و عاشقانه انتظار می‌کشد که به رحمتش امیدوار شوم.

خدا دخترونه عکس

تــــو اگر دلگیری
لحظه ای چشم ببند
اندکی اشک بریز و بخوان نام مرا
به تو من نزدیکم
نام من یزدان است
لقبم ایزد پاک
تو مرا زمزمه کن
خواهم آمد سویت
بی صدا یادم کن
یا که فریادم کن
که منم منتظر فریادت…

متن پروفایل خدایا شکرت

وقتی خدا از پشت دست‌هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم.

متن برای پروفایل خدایی

خداوندا
کمکم کن آنجا که تردید هست، ایمان بنا کنم
آنجا که ظلمت هست، نور بتابانم
و آنجا که اندوه هست، شادی منتشر کنم

متن برای پروفایل خدایی

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است: آرام، بی صدا، همیشگی.

زیبا پروفایل خدا

بارالها
تو نادیده میگیری
من هم نادیده میگیرم
تو خطاهایـم را
من عطاهایت را . . .

تکه نوشته برای خداوند

یافته‌هایت را با باخته‌هایت مقایسه کن اگر «خدا» را یافتی هر چه باختی مهم نیست.

متن پروفایل خدایا شکرت

یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛اما بخاطر خدا و تنها به امید او ، به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد …اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ؛تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او ، به سوی درهای بسته برو ،چون : خــدای تــو و یوســف یکـیــسـت

متن پروفایل خدایا کمکم کن

بر خاک افتادن لیاقت و سعادت می‌خواهد اگر که در برابر خداوند متعال باشد. ذلت و شقاوت می‌خواهد، اگر در برابر غیر خدا باشد. لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم.

زیبا پروفایل خدا

خدای من خداییست که دست گیر است نه مچ گیر!دستم را میگیرد همان طور که هستم!بدون پیش شرطهمین و بس . . .

عکس اسم خدا جدید

چه بسا خداوند هر گره‌ای را که در کار ما می‌اندازد همچون گره‌های قالی باشد که نهایتاً قصد دارد با آنها نقشی زیبا را بیافریند.

متن پروفایل خدایا کمکم کن

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در قلبــــــــــــــم دارم…

زیبا پروفایل خدا

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺸﻤﺎﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ می‌تواند سیب‌های یک دانه را بشمارد.

متن برای پروفایل خدایی

آفتابگردان چیزی را با خورشید اشتباه نمی گیرد ولی انسان همه چیز را با خدا اشتباه می گیرد
نام آفتابگردان ما را به یاد خورشید می اندازد، نام انسان آیا کسی را به یاد خدا می اندازد؟

جملات سنگین در مورد

وقتی بعلاوه خدا باشی منهای هرچیزی می‌توان زندگی کرد.

زیبا پروفایل در مورد

خــــدایا… همه از تو می خواهند ، بدهی…
من از تو می خواهم ، بگیری!
خـــــدایا، این همه حس دلتنگی را از من بگیر

جملات سنگین در مورد

چشمانم را
همیشه میبندم
تا تو را در کنارم ببینم
در خیال با تو
سخن میگویم
تا تنهایی را حس نکنم
در ذهن
تو را می یابم
تا بدانم که در کنار منی
میترسم چشمانم را باز کنم
نکند تو نباشی ای خــــــدا

واقعی تصوایر عکس

به غیر از خدا به هرچه امید داشته باشی
خدا از همان چیز ناامیدت میکند…

واقعی تصوایر عکس

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت، سفری بی همراه، گم شدن تا ته تنهایی محض،یار تنهایی من با من گفت: هر کجا لرزیدی، از سفرترسیدی، تو بگو، از ته دل من خدا را دارم

متن پروفایل خدا

اگر کسی باعث زمین افکندن تو شد،
خدا هست دستتوبگیره و بلندت کنه.
اما اگر خدا فردی رو که تو رو زمینت زده،
به زمین بزنه، کسی دیگه نیست کمکش کن

متن زیبای پروفایل برای خدا

خدایا …
دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت!
نزدیـــک؛
بی خطــــر،
بخشــــنده…
بی منّـــــــــــــــــت … !

متن پروفایل خدا

خداوندابرای همسایه که نان مرا ربود، نانبرای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانیبرای کسانی که روح مرا آزردند، بخششو برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم . . .

زیبا پروفایل خدا

خدا را گفتم
بیا جهان را قسمت کنیم :
آسمان برای من ابرهایش برای تو
دریا برای من موج هایش برای تو
ماه برای من خورشید برای تو
خدا خندید و گفت :
تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو …..
من هم برای تو

متن خاص در مورد

خدایا مرا ببخش بخاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود…

متن پروفایل خدا برایم کافیست

قصه ای دارم!
غصه ام در دل آن جامانده
گاه گاهی دل من میگیرد
بیشتر هنگام غروب
در همان وقت خدا نیزپر از تنهایست
جز خدا نیز کسی تنها نیست
وخدایی که در این نزدیکیست
در همین لحظه به هنگام طلوع
که اذان سردادند
من وضو خواهم ساخت…
اشک چشمانم را
تابه سر منزل زیبای حقیقت برسم…

خدا دخترونه عکس

خدایا…
من چیزی نمیبینم، آینده پنهان است. ولی آسوده ام. چون تو را می بینم و تو همه چیز را

واقعی تصوایر عکس

من ترجیح می دهم به گونه ای زندگی کنم که انگار خدایی هست،
و بعد از مرگ متوجه شوم که خدا نیست.
به جای این که بگونه ای زندگی کنم که
انگار خدایی نیست و بعد از مرگ متوجه شوم که خدایی هست …

زیبا پروفایل خدا

ﺍﯾﻤـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . . .
ﮐــﻪ ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖ
ﻧﮕــﺎﻩ ﻣﻬــﺮﺑـــﺎﻥ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﮔـﺎﻧـﺶ
ﺍﺳــﺖ . . .
ﺯﻧـــﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺍﻭ ﺑﺴــــﭙﺎﺭ . . .
ﻭ ﻣﻄـﻤﺌـــﻦ ﺑـــﺎﺵ ﮐﻪ ﺗــﺎ ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐــﻪ ﭘﺸﺘــﺖ
ﺑــﻪ ﺧـــﺪﺍ ﮔــﺮﻡ ﺍﺳــﺖ
ﺗﻤـــﺎﻡ ﻫــﺮﺍﺱ ﻫـــﺎﯼ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺧـﻨـــﺪﻩ ﺩﺍﺭ
ﺍﺳــﺖ..
خدایا عاشق آرامش اسمتم..

تکه نوشته برای خداوند

گفتم خدایا دلم گرفته؛ گفت از من؟

متن پروفایل زیبا برای خدا

گفتم خدایا از همه دلگیرم؛ گفت حتی من؟گفتم خدایا چقدر دوری؛ گفت تو یا من؟گفتم خدایا دلم را ربودند؛ گفت پیش از من؟گفتم نگران روزیم؛ گفت آن با من.گفتم خیلی تنهایم؛ گفت تنهاتر از من؟گفتم درون قلبم خالیست؛ گفت پرش کن از عشق من.گفتم دست نیاز دارم؛ گفت بگیر دست من.گفتم از تو خیلی دورم؛ گفت من از تو نه.گفتم آخر چگونه آرام گیرم؟ گفت با یاد من.گفتم خدایا کمک خواستم؛ گفت غیر از من؟گفتم خدایا دوستت دارم؛ گفت بیشتر از من؟گفتم با این همه مشکل چه کنم؟ گفت توکل به من.گفتم هیچ کسی کنارم نمانده؛ گفت بجز من.گفتم خدایا چرا اینقدر میگویی من؟ گفت چون من از تو هستم و تو از من.

تکه نوشته برای خداوند

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه در آن بالاها !مهربان، خوب، قشنگ چهره اش نورانیستگاه گاهی سخنی می گوید با دل کوچک من ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد !او مرا می خواند، او مرا می خواهد، او همه درد مرا می داند یاد او ذکر من است،در غم و در شادی چون به غم می نگرم، آن زمان رقص کنان می خندم که خدا یار من است،که خدا در همه جا یاد من است او خدایست که همواره مرا می خواهداو مرا می خواند او همه درد مرا می داند..“سهراب سپهری

تکه نوشته برای خداوند

در جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری
نیست چون دندان، لب خود را گزیدن مشکل است

متن پروفایل زیبا برای خدا

خداوندا، خداونداقرارم باش و یارم باشجهان تاریکی محض استمی‌ترسمکنارم باش

متن پروفایل خدایا شکرت

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

متن پروفایل برای خداوند

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست! امتحان ریشه هاست!ریشه هم هرگز اسیر باد نیست! زندگی چون پیچک است !انتهایش می رسد پیش خدا

زیبا پروفایل خدا

چه بسیار نعمت های خداوند کهتنها در رگیخانه گزیده اند.کتاب نیایش پیامبر(ص)

زیباترین عکس اسم

روی هر پله ای که باشی، خدا یک پله بالا تر است.
نه به خاطر این که خداست، به خاطر این که دست تو را بگیرد

عکس اسم خدا جدید

من گرچه سیه روی و بدم یا اللهاز درگه خود مکن ردم یا اللهگفتم که من و این همه عصیان چه کنم؟گفتی که بیا من آمدم یا الله . . .

جملات سنگین در مورد

روزی روزگاری خدا ما را آفرید ، تا آدم باشیمقصه ما به سر رسید . خدا به خواستش نرسید . . .

واقعی تصوایر عکس

باران رحمت خدا همیشه می بارد، تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

زیباترین عکس اسم

خدایا منو ببخش اگه یه وقتایی فکر میکنم وظیفه ات هست که همه چیز رو بهم بدی و یه جورایی همیشه ازت طلبکارم…خدایا منو ببخش اگه بابت اون چیزهایی که بهم ندادی اون جور که باید شکرت رو به جا نمی آرم…خدایا منو ببخش که همیشه تو ناخوشی ها یادم می افته که یه خدایی هم دارم…خدایا منو ببخش که همیشه برای همه چیز و همه کس به اندازه کافی وقت دارم جز تو…خدایا منو ببخش که بهت اعتراض میکنم وقتایی که دستم رو با مهربانی می گیری و از پرتگاه نجاتم میدی…خدایا منو ببخش اگه همیشه به فکر رضای همه ی هیچ ها هستم؛ ولی به فکر رضای تو که همه هستی نیستم…خدایا منو ببخش که فکر کردن به هیچ ها ، غبار بر دلم نشانده تا نتوانم تو را بشناسم…خدایا منو ببخش اگه یه وقتایی تورو دشمن خودم میدونم و همه ی هیچ ها رو دوست خودم…خدایا منو ببخش اگه یه وقتایی یادم میره که تو خدایی و من بنده ات

پروفایل عکس در مورد

آرزو هات را یه جا بنویس و یکی یکی از خدا بخواه.
خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره چیزی را که الان داری آرزوی دیروزته

متن پروفایل خدا

خدایا خواستم دل نوشته ای برایت بنویسم اما چه بنویسم که تو از راز درونم خبر داری و حس درونم را می دانی٬ از چه بگویم که همه دلواپسی هایم را تک تک می دانی .از درد هر روزه ام بگویم که تو بر آن آگاهی یا از دلتنگی هایم که خود بر آن واقفیاز خستگی های روزانه ام درد دل کنم یا از تنهایی های شبانه ام بگویم که تو در تمام لحظه لحظه شب و روزم حضوری پررنگ داری.خدایا ! می دانم هستی چون عطر حضورت را همیشه حس می کنم و در بی کسی هایم یادت آرامم می کند.خدایا ! می دانم هستی چون وقتی کسی دلم را می شکند تکه های آن را تو به هم می چسبانی.خدایا ! وقتی از همه کس و همه چیز و همه جا ناامید شدم تو بودی که چشمه های امید را در سراسر وجودم فوران دادی و مرا دوباره به خود باز گرداندی.خدایا ! می دانم هستی چون همیشه مهربانیهایت را به من ارزانی داده ای و عشق بی مثالت را نثارم کردی .خدایا ! می دانم هستی چون هق هق گریه هایم را تنها تو می شنوی و اشکهایم تنها با یاد تو پاک می شود.می دانم هستی چون هر بار که دری را از روی نادانی و جهل بسته ام تو برایم باز کرده ایو مرا دوباره فرا خوانده ای. خدایا ، میدانم که هستی‌‌

متن زیبای پروفایل برای خدا

خدای من
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

متن پروفایل برای خداحافظی

خدايا
پنجره ای برای تماشا و حنجره ای برای صدا زدن ندارم
اميدم به توست
پس بی آنکه نامم را بپرسی و دفترهای ديروزم را ورق بزنى
رحمتت را بر من و بر همه ي دوستانم جاری کن…

متن پروفایل خدایا کمکم کن

در آینه خودرو پدرم نوشته اجسام از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند
در آینه ناگهان خدا را دیدم!

متن خاص در مورد

خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم
(با این همه گناه ومعصیت)
و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی
(با آن همه لطف ورحمت)
خدایا تو آنچنانی که من می خواهم
مرا نیز چنان کن که تومی خواهی
خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم
در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطم هاست
تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز

پروفایل عکس در مورد

در عمیق ترین جای قلبِ من، نقطه ای نورانی هست که نشان بوسه عاشقانه تو را دارد
هروقت دلم تو را می خواهد آن را نشانِ فرشته هایت میدهم
آنوقت راهِ آسمان باز می شود و من می رسم به آغوشِ امن و مهربانِ تو…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *