متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زمین سمفونی برگ‌هاستنم می زند بارانبدجور بوی غربت میدهد این هوانبش قبر خاطرات مرده است انگارفصل تنهایی‌ستپاییز است، پاییز است حالافرشته فکور

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

از وقتی دوست داشتنت
در رگ‌هایم جریان گرفت
جورِ دیگر زنده‌ام، انگار
ماهی‌های سرخ، زیرِ پوستم
راهِ دریا را پیدا کرده اند..

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دنیا مثل پاییزه هم قشنگه هم غم انگیزه
قشنگیش به خاطر تو و غم انگیزیش به خاطر دوری تو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هی پاییزابرهایت را زود بفرستشستن این گرد غم از دل منچندین پاییز باران میـــخواهد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دوباره شب که می‌رسد
پر از ستاره می‌شوم
دوباره واژه‌های خیس
پر از ترانه می‌شومدوباره باد می‌برد مرا
به لانه‌ی فرشتگان
میان ابرهای بی‌کسی
و لخته لخته آسماندوباره ماه می‌شوم
دوباره باغ می‌شوم
مهتاب اگر نشد، نشد
خودم چراغ می‌شوم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست
هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بیا اي همنشین سرد پاییزبه آواهای شب هایم درآمیزبیا اي رنگ مهتاب بلورینتو شعری تازه درمن برانگیز

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

و تابستان شبانه می‌رود
و عقب کشیدن ساعت‌ها
فقط دل کندنمان را
سخت‌تر می‌کند
از این فصل خاطره انگیز..

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در این جهان چیزی الهام بخش تر از روزهای بارانی پاییزی وجود ندارد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کاش همه ی انسانها مثل پاییز باشندتا از همان روز اول رنگ و روی اصلیشان را نشان بدهند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز فصل آزادی است
برگ ها به جای صرفا سبز بودن
می توانند زرد، قرمز، قهوه ای و نارنجی بودن را انتخاب کنند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز برای بعضی ها دل انگیز استو برای بعضی ها غم انگیزبرای من فصل سردی دلهاستفصل باریدن اشکهافصل تنهایی قدم زدن روی برگهای نارنجیفصل رقصاندن آتش سیگار در سیاهی و سکوت شباین روزها هوای دلم هم پاییزیست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز دوست‌ داشتنی است چون تو دوستش داری
مثل باران که زیباست، چون تو زیباییافشین صالحی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

طبیعی استپاییز، جای تابستان را می گیردولی قبول کنهیچ کس جای تو را نمی‌گیرد !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کاش می‌شد هرشب
ساعت را عقب کشید
مثل آن شب در شروع پاییز
می خواهم
یک ساعت
بیشتر دوستت بدارممجید مصطفوی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دور نشو..
حتى براى يک روز!
چون چگونه بگويم
يک روز زمانى طولانی‌ست
براى انتظار من..!مثل انتظار
در ايستگاهى خالى
در حالى كه قطارها
در جايى ديگر
به خواب رفته‌اند..!تركم نكن!
حتى براى ساعتى
چرا كه قطره‌هاى كوچکِ دلتنگى
به سوى هم خواهند دويد..

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز را می خوانمتا شاید باران بیایدتا باز برویَد، زنده شودامان از این آفتاب بی دریغهیچ ابری در آسمان نیستدر زندان گریه اسیر مانده‌امپاییز!کجاست باران؟کجاست باران؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز بهاری است که عاشق شده است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز حدیث کوچ برگی سرخ استخندیدن گل زیر تگرگی سرخ استبر لاله چرا کفن بپوشم، وقتیزیبایی زندگی به مرگی سرخ است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نه بهار و نه تابستان
هیچ کدام زیبایی که من در چهره پاییز دیده ام را ندارند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایینامِ دیگر پاییز استهرچه عمیق تربرگریزانِ خاطره هات بیشتر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من و یک پاییز و یک مهر در جاده ای پر پیچ و خم از برگ های نم پاییزی
کمی مه و کمی بوی آتش
چه لذتی داشت اگر تو هم کنارم بودی …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اي حضرت پاییز، بهار من و تو
دلتنگ شدن شده است کار من و توهر بار به مهر می رسم می‌پرسم
کی می رسد نخستین قرار من و تو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دست هایتان را آماده کنید
پاییز نزدیک است
باید گره بخورد در دست های
کسی که سال ها انتظارش را کشیدید
جان عزیزتان پاییز را دونفره آغاز کنید

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نفس هایم در تلاطم بی تو بودنبا لحظه هاي‌ فراق آمیخته شدندباران ها بی تو باریدندگل ها بی تو شکوفه زدندو من، درگیر میان باغ سیبدر هیاهوی پاییز برای همیشه گیر افتادم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همه برگ‌ های تقویم را
به دنبال تو شمرده‌ ام
برگ‌ های سیب
برگ‌ های انگور
پاییز اما
فصل خرمالوست
فصل گس تنهاییسید ضیاء‌الدین شفیعی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

باز پاییز است، اندکی از مهر پیداستحتی دراین دوران بی مهری بازهم پاییز زیباستمهرت قشنگ٬ پاییزت مبارک

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز مرا عاشق می کند، باران عاشق تر
حالا تو بگو این باران پاییزی با من چه می کند؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دوباره پاییزاما نه ««فصل خزان»» زرددوباره پاییزاما نه فصل اندوه و درددوباره پاییزفصل زیبای سادگیدوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز بهار دوم است که هر برگش یک گل می باشد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چه سختِ هم پاییز باشد ؛هم ابر باشدهم باران باشد !هم خیابان ِ خیس …اما نه تو باشی، نه دستی برای فشردن باشدنه پایی برای قدم زدن باشدو نه نگاهی برای زل زدن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهاییمثل باران پاییزیوسوسه قدم زدن است در خیابانکه می‌روی و باز می گرديو تازه می فهمی خیس شده اي تا مغز استخوان هایت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

برایت فصل های پاییز زیادی را آرزو می کنم
زیرا پاییز زیباترین زمان از سال است
که می توانی اوقات خوش تابستان را به یاد آوری و منتظر روزهای روشن تر باشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرام شده‌اممثل درختی در پاییزوقتی تمام برگ‌هایش راباد برده باشدرضا کاظمی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز شده و خرمالو های لبانت گل انداخته
مرا به نوبرانه ای گس مهمان کن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایینامِ دیگر پاییز استهرچه عمیق تربرگ ریزانِ خاطره هات بیش تر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نفس عمیق بکش و چشمانت را ببند
آرامش طبیعت را احساس کن
اجازه بده آرامش در ذهنت جریان پیدا کند
بگذار زمزمه باد در گوش هایت بپیچد
در شب آرام پاییزی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میان همهمه ي برگهای خشک پاییزیفقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

باز آی دلبرا! که دلم بی‌قرار توست
وین جانِ بر لب آمده در انتظار توستدر دست این خمارِ غمم هیچ چاره نیست
جز باده‌ای که در قدحِ غم‌گسار توستساقی به دست باش که این مستِ مِی‌پرست
چون خم زِ پا نشست و هنوزش خمار توستسیری مباد سوخته‌ی تشنه کام را
تا جرعه نوش چشمه‌ی شیرین گوار توستبی‌چاره‌ دل که غارت عشقش به باد داد
ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست!ای سایه صبر کن که برآید به کام دل
آن آرزو که در دلِ امیدوار توست..

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نوعی هارمونی در فصل پاییز وجود دارد و درخششی در آسمانش است
که در فصل های دیگر نه شنیده می شود و نه دیده

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

برگ ها وقتی عمرشان می گذرد چقدر زیبا می شوند
چقدر در روزهای آخرشان روشن و رنگانگ هستند.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز زیبا و عروس فصل هاستبرگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاستخش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاستهرچه خواهی آرزو کن، فصل فصل قصه هاست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چشم به راه توام پاییز
از بهار و تابستان گرم نشد آبی
بیا پاییز جادوگر
طلایی کن سبزینه برگ های درخت آرزوها را …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز خوب است،پاییز عاشق است،عاشقی کن، پنجره ات رابه رویش باز کن،هوا هم هوایی شده است، دلش عاشقی میـــخواهد.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز دلگیر نیست
دلم گیر پاییز است …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو مثل راز پاییزی و من رنگ زمستانمچگونه دل اسیرت شد سوگند به شب نمی دانمتو فکر خواب گل‌هایي که یک شب باد ویران کردو من خواب تو را میبینم و لبخند پنهانمتو مثل لحظه‌اي هستی که باران تازه می گیردو من مرغی که از عشقت فقط بی‌تاب و حیرانمتمام آرزوهایم زمانی سبز میگرددکه تو یک شب بگویی دوستم داری تو می دانم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بـاران چِشـمِ دیدَنَـم را نَداشـت ، رَد پایَـم را شُسـت از ذِهنِ جـاده..:)〰️
# باران

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

حرفاتون مس برگ درختی بود ک شاخه درخت قول داده بود اما وقتی ک پاییز رسید دلشو برد و اون برگ شاخه رو ول کردو با پاییز رفت…! # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگی یعنی
رو به روی دریا باشیو
خاطره‌ی یک خیابان
خفه‌ات کند…
# دلتنگی # دریا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ "نیستی "
و کاش می دانستی نوشتنِ همین پنچ حرفی
‌‌‌‌‌‌‌‌ چه قدر دردناک است… # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

قلبم خورد شده !
مثل شیشه ای ک از زیر اب داغ یهو ببریش زیر اب سرد 🙂 # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

این روزا با خوبیِ بیش از حد کسی اسیرت نمیشه 
رئیست میشه 🙂
# لاشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

《《خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛
بس که هرکی به من رسید منو دور زد …》》¡i¡ # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو مراسم تشیع جنازش برقص ، تلافی کن خنده هاشو وقتی از درون میمردی و -فقط نگا میکرد- 🖤😀⁦⁦⁦👏🏻⁩
# انتقام # عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در خویش بجو ای آن چیزکه میجویی !… # ادبی # حقیقت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گفتی:”تمام می شوداین روزهای تلخ”!

رفتی و روزهای تلخ،دائمی شدند… # ادبی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تـــــــــــو که نمی دانی‌
هر آدمی‌ دل تنگیهای مخصوص خودش را دارد
و تــــــــــــو پنهانی ترین
دلتنگی منی… # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلم کارِ دست است

خودم بافتمش…

تارش را از سکوت

پودش را از تنهایی

همین است که خریدار ندارد….
  # ادبی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هـــیس!
میدونی سـڪوت یعنی چـی؟!
یـعنۍ حرفهایی ڪہ فقـط میتونم بہ تــو بـگم اما تو نیستی…
تو نیستی…!
و تـو نیـستی…! # سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو را با غیر میبینم، صدایم در نمی آید
دلم می سوزد وکاری زدستم بر نمی آید # ادبی # عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‹ درست وسط زندگی نشسته ام صبور، غمگین، امیدوار، خسته و ادامه دهنده و ادامه دهنده… › # ادبی # زندگی # حقیقت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاھی آدم ھای تنها خیلی خوش شانس ھستند چون کسی رو ندارن کہ از دست بدن!…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همه تا وقتی که رقیب براشون محسوب نشی دوستت دارن !
‌ # نامردی # لاشی # حقیقت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

+ کِی می‌فهمم که وقت رفتنه؟
– وقتی می‌خوای بمونی ولی دلیلی برای موندن نداری
# عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو نمیتونی با يه موزیک دو تا خاطره داشته باشی. موزیکا خیلی با معرفتن …
# موسیقی # بامعرفت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهی دلت تنگ می شود…
تنگِ
تنگ
آنقدر تنگ که دیگر اسمش دل نیست!
شاید، نقطه ای جا مانده
از خاطراتی دود شده باشد
در اعماق وجودت،
که روزی نامش دل بود و تنگ می شد # عشق یک طرفه # نامردی # دروغ

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو را با دیگران می بینم و
در صبر می سوزم .. # دلتنگی # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

امان از آدم هایی که نرفته هم جایشان خالیست ! # ادبی # دلتنگی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

درست همون جایی ام که شادمهر میگه: میخوام برم،پا ندارم میخوام نرم ، جا ندارم گریه کنم، دلـــ ندار داد بزنم، نا ندارم بلاتکلیفـــ ترینم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

–> شاید منظور آقای سهراب سپهری از جمله‌ی « چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید » اشک ریختنه که بعدش دیدمون نسبت به زندگی یه تغییراتی میکنه💧💙
# خسته # آرامش # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

قلب برخی از دخترارو، اولین بار مردی به نام "پدر" شکسته 🙂 
# پدر # خانواده

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کشتی من به گل نشست ناخدای خوبی نداشت ): # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میگویند!!
تنهایی پوست ادم را کلفت میکند.

میگویند عشق دل ادم را نازک میکند.
میگوینددرد ادم را پیر میکند.
و من امروز

کرگدن دل نازکی هستم که پیر شده است… # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو چشمای کسی غرق شدیم ک خدش ب سمت یکی دیگ شنا میکرد… # عشق یک طرفه # سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی همان پنج سال اول کودکیست،
بقیه آن نشخوار زندگیست…

👤زیگموند فروید # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

_باران که میبارد، دلت را محکم بچسب.. زیر باران دل به اشاره ای می رود # ادبی # عشق یک طرفه # باران

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو! # متفرقه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گریه ی ناکوک میدانی چیست؟
هق هق ات
قطع شود
با
“نامش”

🗯 سارا‌ کلامی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

طُ

مَـنو وِل ڪَردے بِمـ‌یرَم تـ‌وے ایـ‌ن سَـ‌ردے!

وَلـے باز فَـ‌قط خُـ‌دِت دَرمـ‌ونــہ این دَردے:)💔 # دلتنگی # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اگه عمق درد نبود، ما هیچوقت بالاترین لذت را نمی‌فهمیدیم … # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مشتاق رفتنم…
که ز ماندن , دلـم شکسـت !!! 
 
# عشق یک طرفه # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‏- رویاهای نیمه‌کاره‌ات را چه کردی؟
– آتش زدمشان و سوختیم.
 
# خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اونایی که شب میخوابن،
صبح پا نمیشن…شب به خدا
چی گفتن که…حرفشونو قبول کرده؟:) # زندگی # خسته # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اگر مدتیـ ست متنی نمی گذارم تنها یک دلیل دارد..

نوشته هایم را پاره کردم تا کم کنم از این گریه های شبانه

روزی من هم خوب خواهم شد

روزی که خدا نگاهش به من بیفتد… # ادبی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هر لحظه با منی و بی توام
کاش موقع خداحافظی خیالت را هم با خود میبردی …♡
# دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو در میان دیوانگی هایم، جا مانده ای …
# عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هی پا به پا نکن که بگویم سفر بخیر
مجبور نیستی که بمانی ولی نرو… # ادبی # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تکلیفم مانند کبریت های خیس است هیچگاه روشن نمیشود… # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🗯 رضایی

از دِل که این هَمه به تو دل بَست دلخورم … # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

باید کماکان زیست اما مُرد…
با نیش خندی
بغض خود را خورد..!

-علیرضا آذر
# ادبی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همه ترسم از این بود که به روزی دوسم نداشته باشه ، الان دیگه خودم دوسش ندارم 🖤 # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

حالا که میروی…

چشمانم را بگیر!!

فردای رفتنت دیدن ندارد 🙃♥️ # ادبی # دلتنگی # خاطره

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

• خیلی دشواره به خودت یاد بدی که بدونِ کسی که زمانی دلیل اصلی ادامه راهت بود، پیش بری … # حقیقت # عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

رو همه دیوارای این خونه من مشت کوبیدم
چون قول موندن بهم داد با انگشت کوچیکه‌ش و رفت # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بی اثر کرد دریا دلی ات حادثه را … # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‌‌‌‌

مستم و گم کرده ام راه خرابات را… # دوستت دارم # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

راه ميروم
شهر زير پاهايم تمام ميشود
تو،هيچ كجا نيستی…
# دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آدم هایی که هیچ وقت حوصله ندارند،
بیشتر از همه انتظار کشیده اند.

#ساموئل_بکت
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دنبال‌ هم‌ خواهیم‌ گشت
در آدم‌های‌ بعدی !
# عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کاش می تونستی برگردی و ببینی چطور چشمان من تمام بی احتیاطی تو را پس می دهد:(
# دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

روز جمعه بخیر!
باشد که نسیم صبحگاهی این جمعه زیبا
همه سختی‌های هفته گذشته را از ذهنت پاک
و تو را از انرژی فراوان برای شروع یک هفته پر تلاش سرشار کند.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگی که شعر نمی خواهدکافیست بنویسیعصرهای جمعهبلندترینو دلگیرترین شعر جهان را سروده ای

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بگو لبخندهایت را کدام جمعه بازار می فروشی …جانم برای تولبخند هایت مال من

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نبودنتتمام روزهای هفتهقلبم را به درد می‌ آورداما جمعه که می‌ شودجای خالی‌ اتطور دیگری تیر می‌ کشد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه‌ها باید که فارغ شد
از این شهرِ شلوغ
دور شد از قیل و قال
جمعه یعنی حال خوش
جمعه یعنی؛ بی خیال

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه تون شاد
زندگی هدیه‌ای است
که هر بامدادکه بر می‌خیزیم
روبان‌های دور آن را با عشق باز میکنیم
هدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همین تو، که حتى فکرَش را هم نمیکنى
میتوانى دلیلِ حالِ خوبِ
جمعه هاى یک نفر باشى…
خودَت را دریغ مکن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چرا جمعه را محکوم به کلافگی
و بی حوصلگی می‌کنیم؟
من جمعه‌ها خوشحال ترم ….
چون یک هفته دیگر
از دوست داشتنت را
با عشق به پایان رساندم.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلت که گرفته باشد
با صدای ترانه که هیچ
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می‌ کنی
و این است شرح حال غروب جمعه های من

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یک روز می‌افتد؛ آن اتفاق خوب را می‌گویم …
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم.
هر لحظه، هر روز، هر جمعه … السلام علیک یا صاحب الزمان

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یاد تو قرن هاست که در جمعه حاضر است.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همه گویند به امید ظهورش صلوات
کاش این جمعه بگویند به تبریک حضورش صلوات
« اللّهم عجّل لولیک الفرج »

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد / سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد
کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس / بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد
چشم در راهیم، اما قاصدی در راه نیست / جمعه هم آمد، ولی آن جمعه دلخواه نیست
ما کجا و نورباران شب دریا کجا / قطره در خواب و خیالِ جذر و مد ماه نیست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بی تو هر جمعه
گرفتارِ غروبیم.‌
نمی‌آیی چرااا!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه ها
تمام دردهایش را
با صبح آغاز میکند
با سکوتش
جان آدم را به لبش می رساند
به غروب که می رسد
پر می‌ شود از بغض
پشت پنجره ی خیال که باشی
با او می گریی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

از روز، غروبش
از هفته، جمعه اش
از سال، پاییزش
و از من، تمامم دلگیر است.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه مرد بی معشوقه ایست
با پیرهنی چروک
که تنهایی اش را
لای شعرهایش
پک می‌زند
فقط عصرها
کمی خاکستری تر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به جمعه که میرسم
یاد تو مرا بیشتر به سمتت میکشاندم
به غروبش که میرسم
دیگر در اینجا نیستم و
میروم به اغما نمیدانم
شاید در عصر جمعه
عاشق‌ترین مجنون
رشته‌های احساسش پاره شده
که این چنین دلگیر است.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه یعنی پشت یک پنجره
وسط ازدحام نبودنت، غرق شدن
جمعه یعنی تو، وقتی که نیستی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چه دلگیر است هم جمعه باشد
هم ابر باشد هم باران باشد
هم خیابان خیس باشد.
اما نه چشمی نگران
نه دستی برای فشردن
نه پایی برای قدم زدن
نه نگاهی برای زل زدن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

روز‌ها را در انتظار آدینه
یکی پس از دیگری سر میکنم
غروب جمعه
خیال تو و جشن دلتنگی من
چه مراعات النظیر بی نظیری

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه ها دارد دلم، حال و هوای دیگری
می پرد برق از نگاهم، با صدای هر دری
شوق دیدار تو دارم، خسته ام از بی کسی
خوشبحال هر که دارد، در کنارش دلبری

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

شنبه‌های آفتابی هم بدونِ تو
با بغض سر میشود…
حسابش را بکن
غروبِ جمعه هایِ بارانی
بدونِ تو چه حالی دارم…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به روز‌هایی رسیده ام که دیگر چند شنبه هایش مهم نیست
آدم‌ها و روزهایش همه جمعه شده اند!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نه اینکه رفتن بلد نباشم‌ها
من فقط مى خواهم
حداقل براىِ تو
جمعه‌ها غم انگیز نباشد…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سالی که بر من و تو گذشت
فقط سیصد و شصت و پنج روز نبود!
جمعه‌ها را باید، دو روز حساب کرد…!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه باشد
غروب باشد
دریا هم باشد
تو نباشى
این خودش غمگین‌ترین شعر جهان است.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دوباره جمعه و دلواپسی ها
غبار کوچه ها و بی کسی ها
و چشمانی که تار عنکبوتی
نموده مهر و مومش تا بیایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه
همه چیز تعطیل است
اِلا دوست داشتن تو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چه جمعه زیبایی خواهد بود
وقتی …
بهترین‌ها را برای دیگران بخواهید.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه‌ها زیبا باشید
زیبا سخن بگوئید
زیبا فکر کنید
زیبا بنگرید
مثل چشمه زلال باشید
مثل ساحل آرام باشید
خواهید دید که دیگران
مثل دریا بیقرارتان می‌شوند.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بگو لبخندهایت را کدام جمعه‌بازار می‌فروشی …
جانم برای تو
لبخندهایت مال من

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه ات به خیر
هر کجا هستی به یاد من باش
من با تو چای نوشیده ام
سفر‌ها کرده ام
از جنگل
از دریا
از آغوش تو شعر‌ها نوشته ام
رو به آسمان آبی پرخاطره
از تو گفته ام
تو را خواسته ام
آه ‌ای رویای گمشده
هر کجا هستی
جمعه ات بخیر …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه‌ ها باید که فارغ شداز این شهرِ شلوغدور شد از قیل و قالجمعه یعنی حالِ خوشجمعه یعنی؛ بی‌ خیال

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه یعنینفست تنگ هوایی ستکه پر از دلتنگی ست …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اگه روز و شبِ دنیایه عمرِ غرق تشویشهیه جمعه این کلافِ کوربه دست عشق وا میشه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرامش یعنیعصر جمعه از کابوس بپرمببینم نشسته‌ ایو موهایت را می‌ بافی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه باشدغروب باشددريا هم باشدتو نباشىاين خودش غمگين‌ ترين شعر جهان است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چرا جمعه را محکوم به کلافگیو بی‌ حوصلگی می‌ کنیم ؟من جمعه‌ ها خوشحال‌ ترمچون یک هفته دیگراز دوست داشتنت رابا عشق به پایان رساندم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

غروبِ جمعه را دوست دارم
به خاطرِ دلتنگی ات
که
آرام
آرام
سرت
را
روی شانه ام می گذارد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتی نباشی جمعه می‌ باردعصرِ وخیمی در دلش داردآنقدر می‌ بارد که داغش رابر واژه‌ های شعر بگذارد !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه بانوی سپید پوشی استکه دلش بی نصیب از پناه چترهاخیس خیس می‌ رقصد در انتظار آمدنتگمان کنمبازار بیقراری‌ هایشگرم گرم است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه تون شادزندگی هدیه ای استکه هر بامدادکه بر می خیزیمروبان های دور آن را با عشق باز میکنیمهدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یک جمعه بود و یک عمرآن روز آشناییای کاش آشنا جاناین جمعه هم بیایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه ات به خیرهر کجا هستی به یاد من باشمن با تو چای نوشیده امسفرها کرده اماز جنگلاز دریااز آغوش تو شعرها نوشته امرو به آسمان آبی پرخاطرهاز تو گفته امتو را خواسته امآه ای رویای گمشدههر کجا هستیجمعه ات بخیر …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه ها زیبا باشیدزیبا سخن بگوئیدزیبا فکر کنیدزیبا بنگریدمثل چشمه زلال باشیدمثل ساحل آرام باشیدخواهید دید که دیگرانمثل دریا بیقرارتان می شوند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اگر من بزرگ نمی شدم پدربزرگ هنوز زنده بودموهای مادرم سفید نمی شدمادربزرگ در ایوان خانه باز می خندیدتنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بودغروب جمعه برایم انقدر دلگیر نبودچقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من و تو که خوب میدانیمجمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی نداردپس بیا از همین الانبه استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

غروب جمعه را دوست دارم !!به خاطر دلتنگی ات …کهآرامآرامسرت راروی شانه ام می گذارد …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه ها را نمیشود به تنهایی سپری کردباید کسی را داشته باشیتا ساعت های تنهایی ملال آور را به پایان برسانیکسی که از جنس خودت باشدنگاهت را بخواند، بغض صدایت را بفهمدجمعه ها باید کسی را داشته باشیتا دستانش را در دستانت بگذاری و تمام شهر را قدم بزنیکسی که در کنارش زمان و مکان را از یاد ببریجمعه ها به تنهایی تمامت میکنند اما تمامی ندارند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

منتظرم که جمعه بیاید وهمه ی تقصیر ها رابندازم گردن آن بیچارهاصلا  خودم هم میدانمروزها هیچ تقصیری ندارند …تو نیستی  و هر روز پر از دلتنگی ام …چه فرقی می کند سه شنبه باشد یا جمعه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

True friends are like diamonds, precious and rare; false ones like autumn leaves, found everywhere.
دوستان واقعی مانند الماس هستند، گرانبها و نایاب ؛ دوستان غیرواقعی مانند برگ های پاییز هستند که هر جایی وجود دارند.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

A man’s heart and the autumnal sky.
قلب یک انسان و آسمان پاییزی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

An autumn day feeds a whole winter.
یک روز پاییزی همه ی زمستان را تغذیه می کند.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“My favorite color is October.”
رنگ مورد علاقه من اکتبر (پاییز) است!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

Chickens are counted in autumn.
جوجه ها را آخر پاییز می شمارند.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

The autumn of beauty is still beautiful.
پاییز زیبایی ها همچنان زیبا است.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“How beautifully leaves grow old! How full of light and color are their last days!”
” چه قدر برگ‌های زیبا رشد می‌کنند! آخرین روزهای عمرشان چقدر پر از نور و رنگ است! “

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

There are seven different kind of weather in one autumn night.
هفت نوع مختلف آب و هوا در یک شب پاییزی وجود دارد.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“Autumn is a second spring when every leaf is a flower.”
پاییز دومین بهار است وقتی که هر برگی یک گل است!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

He ate one fig and he thought the autumn had come.
او یک انجیر خورد و فکر کرد که پاییز فرا رسیده‌است!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“Leaves are falling. Autumn is calling.”
برگ ها می ریزند. پاییز فرا می رسد!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

A fever in autumn is either long lasting or mortal.
تب در پاییز یا طولانی یا مهلک است.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“Autumn… the year’s last, loveliest smile.”
پاییز … آخرین و زیباترین لبخند سال!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

If you do not sow in the spring you will not reap in the autumn.
اگر در بهار دانه ای نکارید در پاییز محصولی نخواهید داشت.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“I’m so glad I live in a world where there are Octobers.”
من خیلی خوشحالم که در جهانی زندگی می کنم که اکتبرها (پاییز) دارد!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

A man’s heart changes as often as does the autumn sky.
قلب انسان اغلب مانند آسمان پاییزی دست‌خوش تغییر می‌شود.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“Everyone must take time to sit and watch the leaves turn.”
هر کسی باید وقت بگذارد تا بنشیند و تغییر برگ ها را نظاره کند!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

Autumn days come quickly like the running of a hound on the moor.
روزهای پاییزی مانند دویدن یک سگ تازی در دشت فرا می رسد.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“And all at once, summer collapsed into fall…”
همه چیز به یکباره اتفاق می افتد، تابستان به پاییز فرو می ریزد…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

Autumn is the hush before winter.
پاییز سکوت قبل از زمستان است.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“I can smell autumn dancing in the breeze. The sweet chill of pumpkin and crisp sunburnt leaves.”
من می‌توانم بوی پاییز را در باد استشمام کنم. سرمای شیرین کدو تنبل و برگ‌های له‌شده آفتاب‌سوخته.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

The blossoms in the spring are the fruit in autumn.
شکوفه ها در بهار، ثمره پاییز هستند!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“Life starts all over again when it gets crisp in the fall.”
زندگی دوباره شروع می شود وقتی همه چیز رنگ پاییز به خود می گیرد!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

الهی …حال دلتون قشنگعصر زیبای زمستونیتونبخیر و خوشیزندگیتون پراز عطر خداوندعصرتون زیبا و شاد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بگذار‌ باران شوقبر زندگیت بباردتا روحت را صفا دهدگلهای عشق دردلت جوانہ زندتا آنها را بہ دیگران هدیہ کنیدلتون کلبہ عشق و محبتعصرتـون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی لمس لحظه هاستلحظه های بودنلحظه های ماندنلحظه های ترس وتنهايیلحظه های عشق وشيدايی“پس تا هستی زندگی كن”لحظـه هاتون نابعصرتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی در واقع مثلیک فنجان قهوه استسیاه، تلخ و داغاما میشه توش شیر ریختتا روشن بشهمیشه توش شکر ریختتا شیرین بشهو میشه کمی صبر کردتا خنک‌ بشهقهوه‌ی زندگیتون به کامعصـرتون زیبا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

توی این عصر قشنگدر قوری دوستی چای دم کنیدبا قند مهربانی نوش جان کنیدو با عشق با هم بودن روجشن بگیرید…عصرتــون بخیر ودلتون شاد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی هدیه ای ستبرای شادیتنها کسانی شادند کهاز گذشته و آینده رها هستندزمان را رها کناکنونت را جشن بگیرزندگی یعنی لحظه حالعصرتون زیبا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عصرتون سبز و زیباهر کجا هستينسهمِ امروزتان یه بغلشادی و آرامشعصرتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خـــــدایا
یاری کن تا بهمن‌ماه
آغاز مهربانی‌ و محبت
و پایان بی‌مهری‌ها باشد
عصر زیباتون بخیر عزیزان

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرامش تحفه ای گرانبها با رنگ عشقاز جانب خداست.در این عصر زیبا این هدیه رابرای شما دوستان نازنین آرزومندم..عصرتون پر از آرامش..کامتون شیرین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عصر هم مثل صبح زیباستعصریعنی عشقوعشق یعنیسلامتی شماو سلامت شما یعنیقشنگی این دنیاو من در این عصر زیبادنیایی قشنگبرایتان آرزو دارمعصرتون دلپذیر،،با صفا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرزو می کنم که به آرزوهای قشنگتونبرسید و زیبا زندگی کنیدشادی تو قلبتون باشه،و آرامش تو زندگیتونروز و روزگارتون شادعصرتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آنکه امروز را از دست می دهد،فردا را هرگز نخواهد یافت!هیچ روزیبا ارزش تر از امروز نیست…امروزت را زیبا بساز!عصرتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرزو می کنم که به آرزوهای قشنگتونبرسید و زیبا زندگی کنیدشادی تو قلبتون باشه،و آرامش تو زندگیتونروز و روزگارتون شادعصرتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در این عصر زیبا امیدوارمزیباترین گلها زیر پایتانقشنگترین چشمهابدرقه راهتانزیباترین لبخندها بر لبتانو نگاه خدا همراهتان باشدعصرتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عصرهم مثل صبح زیباست
عصریعنی عشق وعشق یعنی،
سلامتی شما وسلامتی شمایعنی
قشنگی این دنیا و من
برایتان بهترین‌ها را میخواهم
عصر اردیبهشت مبارک

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گل را به عزیزان می‌دهندو محبت را به مهربانانکدام لایق شماستکه هم عزیزيد هم مهرباندسته دسته گلهای زیباتقدیم به دلهای مهربونتونعصرتون به زیبایی گل

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دعا میکنمدر این عصر زیباهمه غرق درباران اجابت شویمآن گونه که فقط خدا باشدو ما و یک چتر آرامش،عصرتون پراز آرامش

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرامش تحفه ای گرانبهابا رنگ عشق است از جانب خدادر این عصر زیبا این هدیه رابرای شما دوستان نازنین آرزومندمعصرتون پر از آرامشکامتون شیرینالهی تاجهان باشدبه شادی درجهان باشیدعصرتون شاد و دلپذیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرامـش یعنیمن باشم و دوستانـیکه چایمان کنار هم یخ کند…عصر دوستان گلم بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در این عصر زیبـاے پاییزےگل را برای زندگیتان وکوتاهےعمرش‌را براےغمهایتانآرزومندم, لبتون غنچه لبخنددلتون شاد,روز و روزگارتون بروفق مراد,عصرتونزیبا و به طراوت گلهاے پاییزی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دراین عصر زیبا …هر چہ اسایش روحهر چہ ارامش دڸهر چہ تقدیر بلندهر چہ لبخند قشنڪَهر چہ ازلطف خداستهمہ تقدیم شما

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

روزمون روزقشنگےمیشهاگرهنر اینرا داشته باشمکه قشنگ زندگی کنمزیباببینم،زیبا نفس بکشمزیباصبرکنم وجز زیبایینبینیم چوناعتقادبه زیبایی‌خدا زندگی را زیبا میکندعصر بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در این عصر دل انگیزآرزو میکنمکلبه دلاتونهمیشه آرام باشهو شادی و برکتمثل باران رحمتاز آسمان براتون ببارهعصر زیباتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آسمانم انتهایش قلب توستمهربان این آسمان از آن توستآسمانم هدیه ای از سوی منتا بدانی قلب من هم یاد توستعصر بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عصرتون پر ازشادۍ هاۍ بۍ سببقلبتون مَملُو از مهربانۍدستتون سرشار از بخشندگۍآرزوهاتون مستجابعصر زیباتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

يه عصر قشنگ …يه دل خوش …یه جمع صمیمی …آرزوى امروز من براى شما ..عصرتون بخیر و شادی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عصر یک معماستدرست مانند یک رویاغروب در آن نهفتهو شب در کمین اوالهی که در این عصر لبتون خندوندلتون خالی از هر غم و غصهو روز و روزگارتون شاد و پرنشاط باشهعصر زیباتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فضای زندگی فرصتی نیست برایدل بریدن ها!معجزه ایست برای دل دادن ها.آرزو میکنم؛در این عصر زیبا مهر و عشق ،محبتهمنشین شما باشد.عصر زیباتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دو چیز از یاد آدم نمیرهدوست‌های خوبو روزهای خوبولی یک چیز همیشهتو قلب آدم می‌مونهروزهای خوبی که بادوستای خوب گذشت.عصر بخیر دوستای گلم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یه حس خوبیه لب خندونیه دل شـــادیه دورهمی صمیمی ویه عالمه یهویی‌قشنگ براتون ارزو دارمعصر پاییزیتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

توی این عصر قشنگدر قوری دوستی چای دم کنیدبا قند مهربونی نوش جان کنیدو با عشق با هم بودن را جشن بگیریدچای گاهی فقط یک بهانه استبرای دقایقی در کنار هم بودنعصرتون بخیر و شادی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به اندازهتک تک گلبرگ های دنیاشادمانی برایتان آرزومیکنممیدانم که این شادمانیقرین ِسلامتی ستپس میگویم حالِ خوبنصیبِ دلهای مهربانتانعصر زیبا تون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

امروزتان سرشاراز
زیبـایی نشاط و
اتفاقات شادی بخش
نگاه پر مهر خدا
همراه لحظه هایتان
ظهر شنـبـه‌تـون بـخیـر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خدایا…

یک مرگ بدهکار…

هزار ارزو طلبکار…

یا طلبم را بدع…

یا طلبت را بگیر… # خسته # خدا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتی یکی بهت میگه تورو اندازه تموم دنیا دوست دارم، اینم بدون که اگه ناراحتش کنی انگار همه ی دنیا اذیتش کردن… # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دِل شِکوندن مثلِ پَیام پاک کردن تو واتساپ میمونه..، پاک کَردیا، وَلی جاش میمونه ‌!!
# نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اونایی‌که‌شب‌میخوابن‌صبح‌پا‌نمیشن
شب‌به‌خدا‌چی‌گفتن‌که‌خدا‌
حرفشونوقبول‌کرده؟:)🖤 # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گُفت اُمیدِت به خُدا باشِع دُرُس میشع وَلےنَشُد بی خُداحافِظے رَفت🖤😔

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به سلامتی سرنوشت که وقتی به ما رسید جوهرش بد نوشت🖤🖤🙁
# به سلامتی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

•کُجآ میرے اِے شِبـ فَردآ هیچـ خَبَرے نیصـ ♛…• # شب

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یه آهنــــگ دآرم که°°6مگابایته،ولی°°50گیگ خاطره توشه…
# زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

⌝ گر ببینی ناکسان بالا نشینند صبر کن
روی دریا کف نشیند، قعر دریا گوهر‌ است! ⌞ # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)
# سکوت # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هَر آدَمی‌ یِروز بِلَخرع وآبَستِه میشِه –
یآ میمونِه تآ تَهش یآ شِکَسته میشِه 🙂 🖤 # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تۅے دݩیاے ڪه هسټیمـ🖤 ڪݪمات بیشټــر از گݪولہ هآ ادݥ ڪشتنـ🙂💔
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

شده ندانـــی که چه مرگت شده است؟^^ من به همان حـــال دچارم امشب:) # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اَز‌اینـِکہ‌وَسـط‌خَنـده‌هامِـ‌بُغـض‌کنَـم‌متـنَفرم🖤🕷

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

می گفت : نمیزارم یه لحظه احساس تنهایی کنی..!
خواستم بگم قشنگ گفتی…
ولی فقط گفتی 🙂
🥀💔 # نامردی # سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

حَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ إِلّا ، بِالله که دلم شکست 🖤🖐️ # نامردی # سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اینترنتو خاموش کنیم برای ۹٠ درصد رفیقامون فرقی با مرده نداریم!
# نامردی # لاشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چرآ اینهمه قضاوت مگه خداییم؟! # قاضی # تتلو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میگه که چند تا آرزو داری میگه یکی
میگه چرا اینقدر کم
میگه خب
میگه حالا چی هست آرزوت¿
میگه مرگ ما که از این دنیا چیزی ندیدیم💔💔💔💔
  # خودکشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یه بزرگے میگفت
آدما فقط
متوجه تغییر رفتارمون باهاشون میشن
ولے هیچ وقت
متوجه رفتارشون نمیشم که باعث
تغییرماشدھ🚶🏿‍♂ # سکوت # حقیقت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من همونیم که واکنشم وقتای ناراحتی
فقط کم حرف شدنه ! # خسته # سکوت # مغرور

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خسته ام اقا قاضی 
مثل هیزمی که خاکستر شده ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه 🙂
# قاضی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‹ ای آنکه دوست دارَمَت اما ندارَمَت…
جایت همیشه در دِل مَن دَرد می‌کند🌱› # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

این نیز بگذرد… .

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

برای‌قایق‌های‌بی‌هدف،موج‌ها‌تصمیم‌می‌گیرند…🖤🖋️ # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بِــــــسلامتی«حِکمت» کِ هروقت به مــــا رسید، شد «قسمت» 🍻😇

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن کوتاه تنهایی غمگین یک خطی و مفهومی [گلچین شده] | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گیر کردیم بین «ساعتی» که نمیگذره و «عمری» که زود میگذره….:))
# حقیقت # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مث چراغ زرد شدم همه بهم بی توجهن‌!(:

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ادع‍‌ا ‌‌ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌ه‍ ب‍‌رات‍‌ون م‍‌ه‍‌م‍‌م:)🙂🤌🏻 # خسته # عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ای فلک آسودگی در سرنوشت ما نبود:)
# خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یک شب بی‌صدا تر از همیشه
همه را ترک خواهم کرد….! # ادبی # خودکشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو سختیام فقط سایم پشتم بود:) # خسته # حقیقت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/: # دختر # ملکه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

شرحی ز حال و حالی ز شرح نیست:)
# خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :”( # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به قصد پرواز تجربه کردم سقوط را 🙂
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂 # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دَر سڪــوټ دݪ خـود غـَـرق و فٰریــآد میزݩـم…! # ادبی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡ # لاتی # خسته # خودکشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/ # عشق یک طرفه # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎ # خسته # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتی کسی رو نداری که براش از روزی که گذشت حرف بزنی ؛
تازه میفهمی چقدر تنهایی…🖤

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

و ما همانیم که در سکوتمان حبسیم :)🖤🤞🏻 # سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کاش بفهمید بعضی وقتا با رفتاراتون و حرفاتون  یکی رو تیکه تیکه میکنید….
# نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:) # خسته # دختر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

•و طُ آشنا ترین غریبه زندگيِ مَني..🖤! # ادبی # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

و گاه انتظار میسوزاند جان آدمی را..🖤 # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‏خوب بودن مثل فقیر بودنه

هیچ کس آدم حسابت نمیکنه 🙂
# خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•° # متفرقه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 
# عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دودی کہ از سیگار بالا میره همون اشڪایی کہ قرار بود پایین بیوفتہ:)

# سیگار # شب

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊
# قهر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂 # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

80 استوری کوتاه غمگین برای اینستاگرام و .. (گلچین) | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آشفته دلان را هوس خواب نباشد …..
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"…!!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خدایا از زندگی که برام ساختی خسته شدم
# زندگی # خسته # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤
# دروغ

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خدایا اگه خوشحالم نمیکنی، لااقل ناراحتمم نکن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه😹🖕🏿🚷💸⛓

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

این قافله عمر عجب میگذرد …
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!
# زندگی # دروغ # خودکشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“خستم ازینکه من کسی باشم که به یاد میاره"

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده 🙂
# برف

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی که

ارزش کشیدن داشت
# سیگار

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما 😉
 

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش
# انگیزشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.🙀

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا…🙃💔

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :")

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱
# انگیزشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!
# زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

"واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی"

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

احساسات تَغییر میکننَد،خاطِرات نَه!🖤

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱
 

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ازم منتظر سوال نباش من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یاد تو رفتو یاد من موندو😐

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 مـن به تنـگ آمـده‌ام از همـه چیـز،
بگـذارید، هَـواری بـزنـم!..🌱 .

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🎐 پـریشـان دل، به جـایی
مـن، به جـایی!..🌱

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بانوی بهار نارنج ها…
پاییز عاشق است و تو عاشق تر…
و چیست جز عشق که پاییز را لایق داشتن بانویی می کند که خود بهار مجسم است…؟
دختر دریا و جنگل…
الهه ی آذر کدام شعله را به وجود تو بخشیده که مهر می تراود از هر نگاه و لبخندت…؟
کدام شعله جز عشق گرم می کند دل مهربانت را بانو…؟
بیا راز جاودانگی احساس را با من بگو…
بگذار طنینش جادوی طلایی پاییز را مهمان قلب هایمان کند…
سالروز هبوطت مبارک فرشته ی پاییزی…
طراوت باران سهم دل عاشقت تا همیشه…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مرد پاییزی من!
در لحظه ای که آسمان به زمین بوسه می زند
برگ ها به آغوش زمین پناه می برند
و چترهای دو نفره عاشقی باز می شوند
برایت جشن دلدادگی به پا کرده ام
تولدت مبارک، دوستت دارم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بانوی پاییزی من…روزهای پاییزی نم نمک سپری می شدند و من نمی دانستم برای روز تولدت چه کنم؟می خواستم کاری کنم که حال و هوای دلت پر شود از خنده های بی انتها و پر انرژی همیشگیت، اما راستش را بخواهی کاری به ذهنم نمی رسید…امروز نازنین، بانوی شاعر قافیه های گم شده، پیشنهاد داد که وبی بسازیم و همه ی دوستانت را دعوت کنیم تا بیایند و تبریک تولدت را اینجا بگویند…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فرشته زیبای من!
به یمن ورودت در این روز به یاد ماندنی
زمین و زمان دست به دست هم داده اند
و سنگ فرشی از برگ های طلایی برایت پهن کرده اند
تا در دل خزان ترین روز پاییزی
بهاری ترین روح زیبا، قدم به این دنیا بگذارد
تولدت مبارک عزیزم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چه عاشقانه روزهایش
را ورق می زند
تا برسد به پاییز
مجالی نیست
باید رنگ ها را مهمان
برگ ها کرد
پاییز می آید
و باز شهریور می ماند
و عاشقانه هایش.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در آن روز که آسمان زمینی شدنت را می گریست
زمین با تاجی از طلا، جشن برگ ریزان به راه انداخته بود
تو آمدی …
سال ها آمدی و شدی گل زیبای من در خزان زندگی ام
عاشق چون تویی بودن دلیل نمی خواهد
بی بهانه دوستت دارم
تولدت مبارک عروسک پاییزی من!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر………
گاهي دلگرمي يك دوست چنان معجزه ميكند كه انگار خدا در زمين كنار توست.
جاودان باد سايه دوستانيكه شادي را علتند نه شريك،
و غم را شريكند نه دليل…
اومدن پاییز مبارک.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

I love the autumn, and you are the best reason for that and the best person to spend it with. Thanks for being my hot and cold weather partner !!!!Happy Birthday!!!!
عاشق پاییزم و تو بهترین دلیل آن هستی و بهترین کسی هستی که می خواهم زندگی ام را در کنارش سپری کنم، ازت ممنونم شریک هوای گرم و سرد زندگی ام، تولدت مبارک عشقم!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به خاطر همه ثانیه های قشنگی که به زندگیم هدیه دادی ممنونم
تولدت مبارک عشق من!
آرزوی بهترین ها و عشق رو برات دارم
دوستت دارم …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز این اتفاق عزیز؛
نه عاشقانه است
نه غمگین!
پاییز
زنی تنهاست
موهایش را با عشق ببافید…پاییز
مردی تنهاست؛ در خیابان
دست هایش را
با عشق بگیرید
قدم بزنید
پاییز را درک کنید
از کنارش ساده رد نشوید…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرزوهای گرمم را در این روز پاییزی برایت می فرستم: که همان قدر که من را خوشبخت کرده ای طعم خوشبختی را بچشی، تولدت مبارک شوهر عزیزم!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز آرام آرام قد مى کشد
اما هنوز بوى بهار مى آید
از کوچه اى که تو در آن
مرا بوسیدى.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو آتش واقعی پاییز هستی، تولدت مبارک ای روح شعله ور!تویی که پاییز شراره هایش را در چشمانت
سرخی انارش را روی لب هایت و
سیاهی شب هایش را لابه لای موهایت پنهان کرده است
تویی که با آمدنت پاییز را به وجد و زمان را به رقص آورده ای
تولدت مبارک ….

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

او می‌رسد که باز هم عاشق کند مرا
او قول داده است به قولش وفا کند
خش خش صدای پای خزان است،یک نفر
در را به روی حضرت پاییز وا کند …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

It takes only a few seconds to say I love you but it will take me an entire lifetime to show you how much.
فقط چند ثانیه طول می کشد بگویم دوستت دارم
اما یک عمر طول می کشد تا به تو نشان دهم چقدر دوستت دارمبانوی بهار نارنج ها!
بهاری ترین دختر پاییزی!
میلادت خجسته باد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز را باید
با چشم های ” تو ” نگاه کرد !
وگرنه برای من
دیگر عاشقانه نیست
این رنگ های
پژمرده ی خیابان ها.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

It must have been a rainy day when you were born because the heavens were crying because it lost its most beautiful angel.
دلبرکم!
حتما روزی که به دنیا آمدی روز بارانی بوده است
زیرا آسمان ها نیز به خاطر از دست دادن زیباترین فرشته خود گریه می کردند
تولدت مبارک عروس زیبای پاییز، همسرم!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز به مهرش می نازد
و من به تویی که ندارمت
میدانی
تفاوت من و پاییز چیست؟
هر دو رنگ باخته ایم
او از مهر
و من
از بی مهری.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عاشقت شدن آسان بود، عاشقت ماندن آسان تر
تویی که در خزان آمده ای و خزان زندگی ام به هوای آمدنت گل داده است
تولدت مبارک بانوی پاییز!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عروس پاییزی من!
بی شک لحظه تولدت آسمان با قطراتش به زمین بوسه زده
و برگ های پاییزی برای آمدنت فرشی از طلا پهن کرده اند
دوستت دارم
تولدت مبارک

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بیو پاییز | متن کوتاه پاییز | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فصل هارا سفر کردم،خاطراتش را مرور کردم،اما "پاییز" را بیشتر دوست داشتم…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‌ ‌
پاي دوست داشتنت ايستاده ام 🏷♾
همچو درخت ڪاج 🌲✨..
،روبروي پاييز 🖐🏻💕• # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

شبیه هوای پاییزی شدیم،
حال خودمون خوب نیست
ولی حال بقیه رو خوب بلدیم درست کنیم! # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز را دوست دارم…🧡
ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ!
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ!🌱
ﺑﻐﻀﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ؛
ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ !🌧
ﻣﻦ، ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ!
ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ🍁
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگهایش را باد برده است… # آرامش # فرانسوی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 
# یلدا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^ # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

🍁پاییز بیا و آتش
بزن بر جانم
ببین، من چه مشتاقم
دلم سرخ ست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پای دوست داشتنت ایستاده ام
مثِل درخت کاج روبروی پــآئیـــز🍂🧡 # دوستت دارم # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی زیباتر میشود
به شرطی که به اندازه تمام برگ هاي‌ پاییز
برای یک دیگر آرزوی خوب داشته باشیم… # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بغلت بوی بهار و نم پاییز میدهد🍃🍀🌸 # دوستت دارم # خاطره

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد. # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است…. # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم… # ادبی # زندگی # بامعرفت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

امروز آخرین برگ زرد پاییزی از شاخه فرو خواهد افتاد 🍂🍁
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

• ساعتِ صفر شد و “مهرِ” دلآشوب رسید
هرچه جز عشق در این دایره ناچیز آمد!
• چایی و تخت و حیاط و غزل آماده یِ اوست
باز کن در که به دیدارِ تو پاییز آمد… # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ، 
افتادن …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

موهایت را رها نکن
پائیز است
باد می آید …
بوی موهایت را با خود می برد
و برگ ها عاشق تر می شوند..🍂🧡 # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز در باد زمزمه میکند:
می‌افتم ولی دوباره بلند میشوم… # انگیزشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست… # انگیزشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز زیبا و عروس فصل هاست
برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچه خواهی آرزو کن
فصل فصل قصه هاست….. # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

⌝گیرم درخت، رنگ خزان گیرد
تا ریشه هست، ساقه نمی‌میرد.⌞ # انگیزشی # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آذر می رود
که روی لبهای پاییز
انار بگذارد
و او را
به دستهای یلدا بسپارد.
زمستان در راه است⛄️

 
# یلدا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خنده را معنی سر مستی مکن آنکه میخندد غمش بی انتهاست..

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ما همون لبخندایی هستیم
که به بغض الوده شدن:) # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دهنم مزه خون میده از بس حرفامو کُشتم!🃏🔪🚫

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

انقد بی حصم ک اگه برگه جواب ازمایش مثبت سرطانمو بزارن جلوم باهاش موشک درس میکنم= # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

باز باران با ترانه ، میزند بر بام قلبم
باز گریه عاشقانه میکنم یاد تو هر دم 🖐️🖤👌 # دلتنگی # باران

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‌ ک‍‌ل زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م ب‍‌ا گ‍‌وش‍‌یم و آدم‍‌ای‍‌ی کہ‌‌ ن‍‌دی‍‌‌دم گ‍‌ذش‍‌ت..! # خسته # خجالتی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاه‍‌ی #اونای‍‌‌ی کہ ب‍‌‌ی اح‍‌ساس‍‌ن #ه‍‌مونای‍‌ی ه‍‌س‍‌تن
کہ یہ ‍روزی #زی‍‌ادی اهم‍‌ی‍‌ت م‍‌یدادن : ) # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

-مامان ابرو هامو بردارم؟ + هروقت شوهر کردی .
-مامان مانتو کوتاه بپوشم؟ + هروقت شوهر کردی .
– مامان آرایش کنم؟ + هروقت شوهر کردی .
دختراتونو با رویای شوهر کردن بزرگ نکنید🖤′ # دختر # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گفتی که شاهکار شما در زمانه چیست؟! بالله که زنده بودن ما،شاهکار ماست!:)🚶
# خسته # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی به مرگ گفت : همه مرا دوست دارند اما هیچکس تو را دوست ندارد مرگ گفت : چون تو یه دروغ شیرینی اما من یه حقیقت تلخ
# زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اگه كسی وسط “…is typing” ساكت شد بدونيد یه حرفيو ريخت تو دلش…! # سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

شبِ پاییز بلند است
ولی
نه به اندازه ی دلتنگیِ من…
🖤🥀
  # دلتنگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چرا من اینقدر می‌ترسم تو رو از دست بدم ، وقتی تو حتی مال من نیستی؟ # ادبی # دلتنگی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

این نیز بگذرد…!
عمر که گذشت
شادیمان که گذشت
لبخندهای که گذشت
دلی های که شکست و گذشت
این نیز زخمی بماند… # زندگی # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‹ حالِ غرقه در دريا، نداند خفته بر ساحل! ˘˘ › # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهی تمام وجودت گریه میکند
جز چشمانت..! # ادبی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

می خوام یه تیپ بزنم خفن از پارچه ای ب نام کفن😒
# خودکشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عجیب خرابم بیخیال درد من گفتن نداشت..!! # زندگی # خسته # قهر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آدما ادعا میکنن تنهاییو دوست دارن

وگرنه کی دلش نمیگیره از این همه بی‌کسی؟ 🙂 # زندگی # خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مرا رازیست اندر دل به خون دیده پرورده
ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی بینم
قناعت می کنم
با درد چون درمان نمی یابم
تحمل می کنم با زخم ،
چون مرحم نمی بینم 🍃🖤 # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد:)
# زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

از آش نخورده روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس،آب یخ را هم فوت میکنم…
# ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

◊هرچـــہ آید بہ سَرم باز بہ گویم گُذَرَد ◊ وای از این عُمــــر ♚ڪـــہ بامیگُذَرَد میگُذَرَد😏😏
# سرباز # ادبی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دختری که از سوسک میترسید الان داره با خون و تیغ بازی میکنه꧁⚠︎
# خودکشی # دختر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خُو اَلانٌ کِ چیٌ بِ یِ وَرَمٌ ⌫√-_π_|||| # نامردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی‌مثل‌پانتومیم‌میمونه‌حرف‌دلتو‌بزنی‌باختی:)!💔🚬 # قهر # زندگی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دست‌هایتان را آماده کنیدپاییز نزدیک استباید گره بخورد در دست‌هایکسی که سال‌ها انتظارش را کشیدیدجان عزیزتان پاییز را دونفره آغاز کنید…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

امان از این بوی ِ. پاییز و آسمان ابری!
که آدم نه خودش می‌داند دردش چیست و نه هیچکس ِ دیگری …
فقط می‌دانی که هر چه هوا سردتر می‌شود، دلت آغوش ِ گرم‌تری می‌خواهد…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

براى همه پاییز با مهر شروع می‌شهاما پاییز زندگى من جایى شروع می‌شه که مهر تو تموم بشه…دل انگیزه پاییز من با تو ولی غم انگیز خواهد شدوقتی تو باشی و من برگ‌ها را با خیالت تنها قدم بزنم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عاشق که باشی، پاییز که باشد
باران که ببارد انار که هیچ
سنگ هم اگر باشی
دلت ترک می‌خورد …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز که می‌رسدبرگ‌هااز شانه‌های درختان می‌ریزندتنهایی‌هااز شاخه‌های آدم‌ها جوانه می‌زنندپاییز خزان برگ‌هاستپاییز بهار تنهایی‌هاست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چقدر این دوست داشتن‌های بی دلیل خوب است.
مثل همین باران بی سوال
که هی می‌بارد…
که هی اتفاق آرام و شمره شمرده می‌بارد …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دنیا مثل پاییز است، هم زیبا هم غم انگیززیبایش به خاطر تو است و غم انگیزیش به خاطر دوری تو…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کاش کسی پاییز راسر و ته می‌کردبرگ‌ها به درخت می‌چسبیدندتو به من…پاییز را باید با چشم‌های تو نگاه کرد!وگرنه برای من دیگر عاشقانه نیست،این رنگ‌های پژمرده‌ی خیابان‌ها…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بوی پاییزباز بویِ پاییز…و ترس تمام وجودم را می‌گیرد…که نکند یادت همدر یکی از این پاییزهاتنهایم بگذارددارد پاییز می‌رسد…انار نیستمکه برسم به دست‌های‌تو…برگم پر از اضطراب افتادن…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نگرانمپاییز که برسدساعت‌ها را عقب می‌کشنددلتنگی‌امیک ساعت زودتر می‌آید…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هوایش غریب است
اما غریبی دلنشین
صدایش ،عطرش
بی مانند است وتکرار نشدنی
و من چقدر دوستش دارم
پاییز را میگویم
نوشته ی خودم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کاش به جای پاییز، تو با مهر می‌آمدی…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پادشاه فصل‌ها دارد از راه می‌رسدپادشاه دلم وقت آمدنت نیست هنوز…؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عاشق که باشی، پاییز که باشدباران که ببارد انار که هیچسنگ هم اگر باشیدلت ترک می‌خورد…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هی پاییزابرهایت را زود بفرستشستن این گرد غم از دل منچندین پاییز باران می خواهد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در پاییز هوا سرد می‌شود، یار دور می‌شود، دل “تنگ” می‌شود…در پاییز هر ثانیه به اندازه‌ی یک عمر می‌گذرد، بیا این لحظه‌های طولانی کنارم باش که من بی تو از هر پاییزی غمگین‌ترم…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عاشق دیدن بارونم
زیر قطره هاش
آرومم
وقتی که توش قدم میزنم
بیخیال دنیا و قانونم…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من و یک پاییز و یک مهر در جاده‌ای پر پیچ و خم از برگ‌های نم پاییزیکمی مه و کمی بوی آتشچه لذتی داشت اگر تو هم کنارم بودی…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آنجا را نمی‌دانم!اما اینجا بی‌تو، بدونِ آغوشتخیابان به خیابان، برگ به برگپاییز به شدت دارد اتفاق می‌‌افتد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز منم که هر روز چهره‌ی زردم را با سیلی دروغ‌هایت سرخ می‌کنم تا هرگز نفهمی آنکه بهار سبزم را به خزان نشاند تو بودی…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

امان از دوستت ‌دارم‌‌هاییکه ردپایشان نمی‌گذارداین یک لقمه پاییزبی دردسر از گلویمان پایین برود

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز دوست‌ داشتنی است چون تو دوستش داریمثل باران که زیباست، چون تو زیبایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز مرا عاشق می‌کند، باران عاشق‌ترم…حالا تو بگو، به گمانت این باران پاییزی با من چه می‌کند؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کوچ پرندگان به من آموخت وقتی هوای رابطه سرد است باید رفتو رفتم…چون برگ‌های پائیز…که چون دیدند گل رفت آنها هم به زمین ریختند و خود را بدست باد سپردند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اصلا من به جهنمپاییز دلش میگیرد اگر من را بی تو ببیند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

منم دوست دارم با یکی روی برگ‌ها قدم بزنم و گوش‌هایم پر از نجواهای عاشقانه شوددوست دارم در شب‌های طولانی پاییز دلی دلواپسم شودقلبی برایم بتپد و آغوشی در انتظارم باشد…دوست دارم باران که باریددست مردانه اش را بگیرم و با هم شروع به دویدن کنیمدوست دارم در برابر بادهای سهمگین بدن تنومندش پناهگاهم باشد…تا کی باید بنشینم و عاشقانه‌های پاییزی دیگران را تماشا کنم؟دیگر بس است…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییز از چشمان من شروع شداز برگ ریزان دلماز نارنجی سکوتمکه مشت مشت دلتنگی به آسمان می‌پاشید

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دروغ چرا!راستش دلم یک ” مرد” می‌خواهدیک مرد واقعی…روزها، همه زود گذرندچرا ترس؟این همه اندوه بى‌دلیل براى چیست؟هیچ چیزى همیشگى نیستفردا که بیاید، امروز فراموش شده استتابستان داغ امسال هم تمام شداگر میوه آرزویت هنوز کال است غصه نخورشاید آرزویت انار سرخی باشدکه برای رسیدن محتاج خورشید کم رمق پاییز است!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چشم به راه توام پاییزاز بهار و تابستان گرم نشد آبیبیا پاییز جادوگرطلایی کن سبزینه برگ‌های درخت آرزوها را…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ﺗﻮ ﻣﯽ‌ﺭﻭﯼﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ ﺳﺖ…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

راهی جز سقوط ندارد برگ پاییزیوقتی می‌داند درختعشقِ برگِ تازه‌ای در سر دارد…!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همه برگ‌های تقویم رابه دنبال تو شمرده‌‌امبرگ‌های سیببرگ‌های انگورپاییز امافصل خرمالوستفصل گس تنهایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پاییزپیچ تندی بودبا یک جاده خیسحواسمان پرت شدتصادف کرد با کوهی از خاطره…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

باران امسال را من به عهده گرفته‌امآنقدر بغض در گلویم تلنبار و اشک درون چشمانم تلنباز شده و در کمین نشسته که فکر کنمپر باران ترین پاییز روزگار را من رقم بزنم…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

از تکان تکان …
بازوان درختان ،
صدای گنجشککان …
نغمه خوان ….
به گوش بستر خوابیده …
گیاهان می رسد .
گویا پاییز ، که مهرنیا است
و پری زاد و خوش ذات فصل هاست…
به این دیار سفر کرده است .
پاییز را با تمام درختان خفته اش و گل های خوابیده اش دوست می دارم …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تو که میدانستی با چه اشتیاقی…خودم را قسمت میکنمپس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردی…برایخداحافظی …خیلی دیر بود…خیلی دیر !!شبیه برگ پاییزی، پس از تو قسمت بادمخداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادمخداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرمدر این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و کابوس خداحافظیرا میدیدم اکنون شد آنچه نباید میشدخداحافظ دلیل بودنم خداحافظ . . .

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگ ها بهتر میدانندکه خواب یک نیاز نیستتنها یک بهانه است !تا آدمی به شب پناه ببرد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشویخشن ترعصبی ترکلافه ترو تلختربا اطراف هم کاری نداریهمه اش را نگه میداریدقیقاسرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتی دل تنها کالائیست که خدا شکسته آن را میخرد ، پس چرا من
به دست کسی که دلم را شکسته بوسه نزنم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تلخ ترین نوع التماس وقتی که یکی با بغض میگه :
تو اصلا دوسم داری ؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اونایی که شما رو به وعده های پوچ استند بای نگه میدارند و میرندهرگز بر نمی گردند،تا با تلنگری شما رو از تنهایی در بیاورندگفتم که همیشه روشن باشید

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دنیا بدهکار من است
تمام صبح‌هایی را
که ‌طعم تلخ چای را
تنهایی چشیدم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهممو فهمیدم تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشدبه شرط اینکه درکش کنم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی کجاییبه هرکس دل بستمترکم کردانگار منو تو از هم جدایی نا پذیریم… “

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فکر می کردم تنهایی یعنیمنسکوتپنجره های خاک گرفتهاتاق خالی از تونمیدانستم سنگینی اش بیشتر می شود در ازدحام آدم ها !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آدم‌ها به همان سرعت که آمده‌اند، می‌روند
تنهایی‌ات را محکم بچسب
اینجا کسی
به زانو‌های در آغوش کشیده‌ات
حسادت نمی‌کند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی یعنی همیشه سر به سر شیشه میگذارم و اشکهایم جاری میشوند بر سینه ی پنجره …
فرستنده : نانا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

“من” یک نقطه دارد ؛ من تنها هستم !
“تو” دو نقطه دارد پس تنها نیستی !!!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی دوست داشتنی نیست
اما خواستنی‌تر از تمام
«دوستت دارم»‌های مسموم است
مگر تا کجا‌
می‌توانی به دلت بگویی:
ببخشید که باورم شد؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی اونجاش درد داره که روز تولدتو یادش رفته باشه و خودت و با دلیلای بی منطق گول بزنی …
تنهایی اونوقتی سخته که بعد ۵سال بشنوی مهم تر از تولد تو توی زندگیش داره و بیکار نیست که یادش بمونه …
تنهایی وقتی آدمو میسوزونه که با همه ی اینا بازم دوسش داری و دلتنگشی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی
وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

واسه دنیا تو شاید یک نفر باشی
ولی برای یک نفر شاید دنیا باشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به تنهایی عادت کن
و در این دنیا به هیچ‌کس وابسته نباش!
حتی سایه‌ات
هنگام تاریکی تو را ترک می‌کند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چقدر احمقانه است از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشتن
مثل من که از تو انتظار عشق داشتم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهی باید دور خودت یک دیوار تنهایی بکشی
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی
بلکه برای اینکه ببینی چه کسی برای دیدنت
دیوار را خراب می‌کند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سـاعـتـی چـنـد مـی گـیـریکـه بـا مـن نـبـاشـیهـر روسـپـی قـیـمـتـی داردمـی خـواهـم نـبـودنـت را بـخـرمتـنـهـایـی!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بد نیست!تنهایی دارد صیقلم می دهداما از آن روزی می ترسمکه از گوی وجودمجز محور میانی ای نماند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارمیه دل گرفتهیه زندگی پر از خالیمن سرشارم از تنــهایـــــــــی∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتراستباور کن بعضیا تنهاترت می کنند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یک پیاده رو تقریبا خلوت:یک مرد، یک زن، یک زوج؛ خوشبختیشان پای خودشان!یک مرد، یک مرد، یک شراکت؛ سود و ضرررش پای خودشان!یک زن، یک زن، یک رفاقت؛ معرفت و اعتمادشان پای خودشان!و انتهای پیاده رو …یک من، یک تنهایی، یک رنج؛ آخر و عاقبتش پای تو!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

لعنت به تنهایی که کوه را !رود می کند….

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یادت باشد هیچ کس از تنهایی نمی میردفقط حرف آمدن که می شودانتظار آدم را می کشد…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:خسرو و شیرینلیلی و مجنونویس و رامینپیر مرد و پیرزن“تو” و اون“من: و تنهایی…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زندگی پر است از گره هایی که تو آن را نبسته ای اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی قشنگتریـن و بی منت ترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به هیچکس نداری …
فرستنده : سما

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دهان تنهائیم آب می افتد برای یک قطره بودنت !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فلسفه ی تنهایی را هرچقدر هم خوب ببافند ، بی قواره بر تن آدم زار می زند …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی یعنی اینکه اگه تا یه هفته گوشیتو خاموش کنی برات مهم نباشه …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

و چه خوب است گاه گاهی دروغ بگویی به دلت و نگذاری که بداند بینهایت تنهاست …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بیهوده نقاش بوده ام این همه سال !
به چشم هایت که میرسم ، قلم موها خیس میشوند !
به لب هایت که میرسم دستم می لرزد !
رنگ ها می گریزند و قاب های خالی ، تنها ، نبودن تو را به دیوار زندگی ام می کوبند !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارن ولی کنار دلتنگیات نیستن !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم !
در ساحل کنار دریا ایستاده ای و هوای سرد و صدای موج ؛ به خودت می آیی یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند 
نه دستی که شانه هایت را بگیرد و 
نه صدایی که قشنگ تر از صدای دریا باشد
 … فقط چند قطره اشک و تصویر لعنتی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

راه رفتن را یاد گرفتیم
تا دویدن را بلد شویم
دویدن را یاد گرفتیم
تاراهی برای زودتر رسیدن بیابیم
دویدیم و دویدیم و دویدیم
بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی
فقط دویدن بود
نه رسیدن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من همونم که همیشه
غم و غصه ام بیشماره
اونیکه تنها ترینه
حتی سایه ام نداره
این منم که خوبیامو
کسی هرگز نشناخته
اونکه در راه رفاقت
همه ی هستیشو باخته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جان غمگین تن سوزان دل شیدا دارم
آنچه شایسته عشق است مهیا دارم
سوزدل خون جگر آتش غم درد فراق
چه بلاها که ز عشقت من تنها دارم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگی
عـین آتــش زیــر خــاکستــر است
گـاهــی فـکـــر میـــکـنـی تــمـــام شـده
امـــا یـــک دفعــه
هــمـه ات را آتــش مـیـــزنـد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهی باید خندید بر غم بی پایانجملات کوتاه تنها شدنتعطیل است مثل جمعه ها تمام حوصله من

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به پشت سر نگاه میکنم
شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشه
اما افسوس
همه کاسه ی آب بدست ، منتظر رفتن من هستند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کندتنهایی من عمیق ترین جای جهان استو انگشتان تو هیچ وقت به عمق فاجعه پی نخواهند برد∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودنآدم های زیادی دور و برم دارمآن چیزی که ندارم کسی برای بـا هــــــــــــــــم بـودن است∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴احتیاطدر این شهرِ لاکردارتمام کوچه باغ های عاشقیبه اتوبان های تنهایی وصل می شوند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

برای مننقشه نکش …!منجهات جغرافیایی رانمی شناسمو هنوزدر کوچه هاییکه با تو قدم زده امگم می شوم؛برای مننقشه نکش!در هیچ نقشه ایراهی به تنهایی منوجود ندارد …اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه، سری جدید اس ام اس های تنهایی آذر ماهاین روزها برای تنها شدنکافیست صــــــــــــــــادق باشی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ستکه در حسرتت خاک می خورندچه اشتباه مهیبی !آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کردو مرا در پوشۀ تنهایی گذاشت !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اتاق سوت و کورم جهان کوچکی است . . .برای سر کردن با این همه تنهایی و دلتنگی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جدایی درد بی درمان عشق است
جدایی حرف بی پایان عشق است
جدایی قصه های تلخ دارد
جدایی ناله های سخت دارد
جدایی شاه بی پایان عشق است
جدایی راز بی پایان عشق است
جدایی گریه وفریاد دارد
جدایی مرگ دارد درد دارد
خدایا دور کن درد جدایی
که بی زارم دگر از اشنایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

حسرت
يعنی تـــــــو کـه در عين بــودنت
داشتنت را آرزو می کنـــم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی آدم ها، بزرگ است خیلی بزرگ،شاید هم به وسعت یک دریاست،اما!برای پر کردنشیک لیوان محبت کافیست.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتی که احساس تنهایی می‌کنید و به تنگ آمده اید، احتمال آن که انتخاب‌های ضعیف تری بکنید، بالا می رود.استیصال برای دوست داشتن، آدم را به کجا که نمی‌کشاند.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بعضی از تنهایی ها درمان نداردپوک می کندتکه هايی از وجودمان را حذف می کند!بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان داردکه باشدبیایدبماند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میشه تنهایی بازی کردمیشه تنهایی خندیدمیشه تنهایی سفر کردولی خدایی خیلی سخته تنهاییتنهایی را تحمل کرد …!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ما را از کودکی
به جدایی ها عادت داده اند
همان جایی که روی تخته سیاهمان نوشتند:
خوب ها / بدها

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سلام ای غروب غریبانه دل
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن
سلام ای غم لحظه های جدایی
خداحافظ ای شعر شبهای روشن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اونکه میخواست منو بفهمه نتونست !
اونکه میتونست بفهمه نخواست !
این شد که “تنهایی” تمام قد منو بلعید !!!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

قشنگترین اتفاق ذهنم حادثه ی شنیدن صدای تو بود …
چقدر تنهایم وقتی گاهی کم می شوی …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم ، سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میخواهم از درد بگریزم ولی درد بدون من تنها میماند ؛ که این خود درد دیگری است !تنها تنهایی است که بی تو به من می آید …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی
وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یه کم با من راه بیا ؛ تنهایی به جایی نمی رسم !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی یعنی فکر کردن به اینکه اون الان کجاست ؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی راه رفتن سخت نیست ولی وقتی ما این همه راهو با هم رفتیم ، تنهایی برگشتن خیلی سخته !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چرا بودنت راست و ریست نمی شود ؟
من که تمام پازل های تنهایی ام را درست چیده ام ؟!؟!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

رفته ای اما رد پایت مانده ست در من
کنار تنهایی ام قدم میزند بی من …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند :
اگر تنها نبود ، شاید اینجا قبری نبود …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سرد است …
نیمکتی تنها در پارک نشسته است ، من تنها بر نیمکت و تو تنها در من …
میبینی ؟ چه در همیم و تنها ؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند …
بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند …
و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری …
همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی :
تنهایی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی همان مرگ است که رو دربایستی دارد !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی یعنی انقدر کسی بغلمون نکرد که خودمون زدیم بقل !!!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

امروز آیینه حزن چهره ام را تاب نیاورد ، شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بی “تو” شهر پر است از آیه های تنهایی …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جلوی آیینه که میروم تنهاییم دوتاست
هرچه در آن است منم ، تو را میجویم
در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

رفته ای اما رد پایت مانده است در من ، کنار تنهایی ام قدم میزند بی من !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …تنهایی یعنی دل هیچکس سایز دلت نیست !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تکان می دهد خانه را سالی که می آید …
سرگرمیِ خوبی ست :
تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید :
کمی مهربانتر باش !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی با ت شروع می شود …
با هیچ چیز تمام نمی شود !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی یعنی شب ها اونقدر شعر بخونی و رو تختت فکر و خیال کنی تا بالاخره با اشک خوابت ببره و من همیشه اینگونه می خوابم …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فراق و دوریت دیوانه ام کرد
چو مجنون راهی ویرانه ام کرد
چنان داغی به دل ماند از جدايي
که با هر آشنا بیگانه ام کرد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنت همچون گلی زیبا و نیکوست / عزیزم ، بهترین ، میدارمت دوست
صدایت همچو آواز قناریست / بگو بی تو چگونه میتوان زیست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من سالهای سال مُردم
تا این که یک دم زندگی کردم
تو می توانی یک ذره
مثل من بمیری؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ساعتهــــا به این می اندیشم ، که چرا زنــــده ام هنـــوز
مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم
خدا یادش رفته است مرا بکشــــد
یا تــــــو قرار است برگردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میدونی درد یعنی چی ؟
درد یعنی برم سر قبرش آروم اشک بریزم بگم دوسش دارم
چون فکر میکردم برای گفتنش به اندازه کافی وقت دارم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی ما غمگین است
درد دوری به دلم سنگین است
یاد ایام گذشته به دلم
زنده بادا که چقدر رنگین است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آدمی که تنهاست از بی عرضگیش نیست
خسته شده از بس برای دیگران جنگیده و فهمیده ارزشی ندارن

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یک نفر نیست
بی من بودن را به یادت بیاورد
گوش غرورت را بپیچاند
بزند سر شانه ی دلت
وآرامش صدایت را
به حال پریشان من برساند
یک نفر نیست
بیادت بیاورد تنهایم
بیادت بیاورد تنهایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

حرف های من بماند برای بعد
دلخوری هایم..دلتنگیهایم…و تمام اشک هایم
تو از خودت بگو
با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فراموش کردن هیچ کس سخت نیست
کافیست کمی صبر کنی
آدم ها خودشان ثابت میکنن که لایق فراموشی اند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیندازید
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خیلی سخته
که برای دیگران مثل کوه استوار باشی اما
تو خودت آروم آروم بشکنی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیـــــست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نه اینکه حرفی نباشه
هست، خیلی هم هست
اما
دل شکسته ها خوب می دانند
غم که به استخوان برسه
میشود سکوت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماند
و تو هر روز تلاش می کنی که فراموش کنی
چه بلاتکلیفند خاطراتمان

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به مانند شیشه شکستنم آسان بود
ولی….
دیگر به من دست نزن این بار زخمیت خواهم کرد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند
و تکرار خاطرات در همه شبها ،
موها را

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

باید کسى را پیدا کنمکه دوستم داشته باشد!آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى،آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید…هیچ نگوید…هیچ نپرسد…فقط مرا در آغوش بگیرد…بعد همانجا بمیرم…تا نبینم روزهاى آینده را…روزهایى که دروغ مىگوید!!!روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!!روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!!روزهایى که عاشق دیگرى مىشود….

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وقتي دلم به درد مياد و کسي نيست به حرفهايم گوش کند، وقتي تمام غمهاي عالم در دلم نشسته است،وقتي احساس مي کنم دردمند ترين انسان عالمم… وقتي تمام عزيزانم با من غريبه مي شوند… و کسي نيست که حرمت اشکهاي نيمه شبم را حفظ کند… وقتي تمام عالم را قفس مي بينم…بي اختيار از کنار آنهايي که دوسشان دارم.. بي تفاوت مي گذرد…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به کسی که تنهام گذاشت بگيداين تو بودی که باختی نه منمن کسی رو از دست دادم که دوستم نداشتاما تو کسی رو از دست دادی که عاشقت بود

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خــواب هـایِ تـوهـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تنهایی مـیـپـرنـدمـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندمو به اندازه هر برق نگاهت نگرانتو به اندازه تنهایی من شاد بمان . . .

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آخ که درد دارم دردمن از تو غریبترممن میان این همه از توی تنها هم تنهاترمآخ … کمتر لگد بزن تنهایی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آسمان هم که توباشی،بغلت خواهم کردفکر گستردگی واژه نباش ،همه در گوشه تنهایی من جادارند . . .

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

درست مثل یک جزیرهاز همه طرف به تنهایی محدودمو چشم به راه یک کاشف!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به تار تنهایی ام دست نزنمن پیله ی سکوتی ژرفمبی نوازش تو …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

می دانی که من جز با توبا هر کس که باشم باز تنهایم…؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهاییمهربانم کرده استشبیه سربازے کهاز روے برجک دیده بانـےبراے تک تیر انداز آن سوے مرزدست تکان می دهد …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی ام فــــقـط ادّعــــا دارد !بــا ایــن هـمه بـــزرگـی اش ..جــــای خــــالــی ات را پـــــر نــــمی کـــــــنــــد !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سکوت، یعنی گفتن در نگفتن،یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی حرف،یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینیو شنیدن انحصاری لالائی قلبِ مادر در تنهایی محض

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عشق اول هیچ وقت فراموش نمیشهچون اولین حسه که تنهاییتو پر کرده . . .

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پرندگان هنگام پرواز مرز نمی شناسندو آدم ها هنگام دوست داشتنو آدم مرز را آفرید تا تنهایی اش را کوچک کند…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ایـــــنـجــا همــه تــــــنهـان !امّـــا خــــیـلــیـا هــــنـوز گــَـرمـَن !مـــتـوجـّـه نــــشـدن !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نشستم
خسته شدم
دیگر قایق نمیسازم
پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد
وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چه کار ؟
مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تنهایی …
تاوان همه “نه” هایی است که نگفتم تا دل کسی نشکند
همه محبتهایی که زیادی هدر دادم تا دلی به دست آورم
همه دوستت دارم های آبکی که جدی گرفتم
همه سادگی که در این دنیای هزار چهره خرج کردم
تنهایی …
تاوان همه خوش بینی است که به دنیا و آدمهای این روزها داشتم …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

روزگار اینسان که خواهد بیکس و تنها مرا
سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تقدیر را خود رقم میزنم ؛ از کنارم هرچه تنهایی هست بر میدارم و تو را جایشان می گذارم …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به جنگل که میروی برایم عصایی بیاور …
این عذاب تنهایی پیرم کرده است !
فرستنده : عمو کریم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فرق من با یه مترسک چیه آی دنیا ؟
هر دو پوشالی و خالی ، هر دومون تنهای تنها !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در تنهایی هایت مراقب آدمهایی که نزدیکت میشوند باش …
گاهی دورتر از این حرفهایند !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند …
بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند …
و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری …
همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی :
تنهایی !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جلوی آیینه که میروم تنهاییم دوتاست
هرچه در آن است منم ، تو را میجویم
در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یاد جمعه ها
یاد آن روزهایی که
تختی وحیاطی داشتیم
قل قل قوری و بساطی داشتیم
عطرآویشن ردیف استکانهای بلور
زندگی شیرین تر از
چای نباتی داشتیم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

منتظرم که جمعه بیاید و
همه ی ي تقصیر ها را
بندازم گردن آن بیچاره !
اصلا
خودم هم میدانم
روزها هیچ تقصیری ندارند …
تو نیستی
و هر روز
پر از دلتنگی ام …
چه فرقی میکند
سه شنبه باشد یا جمعه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دوستت دارم تمام و کمال
از شرق پیشانیت
تا غروب لبخندت
از جنوب چشمهایت
تا شمال نفس هایت
دوستت دارم تمام و کمال

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

غروب جمعه را دوست دارم !!
به خاطر دلتنگی ات…
که
آرام
آرام
سرت را
روی شانه ام میگذارد …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه تون شیک و زيبا
الهی امروز
یکی از بهترین روزای زندگیتون باشه
شادی کنارتون
خدایارتون
خوشبختی دیواربه
دیوارخونه تون و
دعای خیربدرقه
راهتون باشه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دنیای بدون تو
شباهت عجیبی با این غروب هاي لعنتی دارد
دلگیر ، دلگیر ، دلگیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من و تو که خوب می دانیم
جمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی ندارد
پس بیا از همین همین حالا
به استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عصرتون قشنگآرامش در
ثانیہ ثانیہ زندگی را
برایتان آرزو میڪنم
شـاد باشیـد
و شـادى را به
عزیزانتون هدیہ ڪنیدعصـــر زیبـــاتون بخیـر
جمعه تون شـاد و زیبـا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خدایا به برکتت
امروزنیز
ميهمانت بودیم
الهی دلمان را
محرم خلوتت ساز
ونامحرمان را
ازقلبمان بیرون کن
شب جمعه تون بخیر
آدینه تون پرازصمیمت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بین ما چیزى نبود
که حالا
این پاییزى راکه تنهاترم مى کند،
به تو نسبت بدهم!
به آبــان که رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو به پنجره،
براى خورشیدِ دمِ غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
که هرگز نبود

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خدایا در این جمعه
ترابه خدایی‌ات قسم
عزیزانم رادربهترین وزیباترین
وپر‌آرامش ترین مسیرزندگی‌شان‌
قرارده
مسیری همراه باخوشبختی وارامش

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

و چه زیباست جهانی که در آن طلوع و غروب خورشیدش تو باشی …
روزم با تو طلوع و شبم با تو غروب میشود

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

‍ سلام
همگروهی های عزیز
جمعه تون فرخنده باد
پروانه دلتان شاد
عاقبتتان بخیر
زندگیتان بدون حسرت
عشقتان آسمانی و
روزگارتان پرازمعجزه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من همان دریای نیلی ام که آدم ها
با غروب سرخم عکس می‌گیرند
و فکر می‌کنند
آسمان را در آغوش گرفته ام
آه… اي کاش می ‌شد
کاش ابرهای تیره اش ببارند
دلتنگ لمس آسمانم…
دلتنگ آغوشی که خیلی دور است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه یعنےانتظار بیکران
یعنےطالب مهدےشدن
یعنےضدبدعهدےشدن
یعنےآرزوےفاطمه
یعنےعاشق زهرا شدن
یعنےبایتیمان خوب باش
یعنےآنچه اوفرموده باش

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اتومبیل با من
جادش با من
جنگل خیس و بارون خورده با من
جمع کردن هیزم با من
درست کردن آتیش با من
دیوونه کردنت با من
دریا با من
غروب با من
بغل کردنت کنار آتیش روبه دریا با من
یه دنیا خاطره و حس خوب برات ساختن با من
فقط و فقط بودن از تو
تو فقط باش

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به جمعه خوش امدید
سلامی به زیبایی عشقبه لطافت دل
به نرمی ابریشم مهربانی
به وسعت تبسم زندگی
به امتداد آسمان مهرورزی
و به بلندای افق نگاه زیبا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

در کمرکش کوچه
عده اي در پناه سایبانی خودرایله کرده اند،
دستارها ازسرگرفته اند،
آرنج ها ازپشت برزمین تکیه داده اند
تارسیدن نخستین نسیم خنک غروب،
وقت راباحرف ونقل وخاطره بگذرانند.
سایه هاي دواسب،
متین وسنگین وباوقار
به هم نزدیک تر می‌شوند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سلام
الهي
جمعه تون پر از خوشبختي
وآکنده ازشادی های بی پایان
الهی
وجودتون سبزلحظه هاتون بدون غم
آدینه تون بی نظیر
درکنار عزیزانتان باشه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

برایت
دلتنگی عصر پاییز را میفرستم،
مثل کلاغ هاي دم غروب
هیچ جا نیستم
فقط گاهی
یکی از پرهایم میوفتد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عصر جمعه تابستانی
کنار خانواده
حال خوشی دارد
عصرتون پراز
خاطرات شیرین
محفلتون پراز شادی
لحظه هاتون پراز
احساس خوشبختی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاه گاهی دل من میگیرد…!!!
بیشتر وقت غروب….!!
آن زمان که خدا نیز پر از تنهاییست…
من وضو خواهم ساخت
از خدا خواهم خواست که تو تنها نشوی
و دلت پر ز خوشی هاي دمادم باشد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بازهم این جمعه هاي بی حضور تو
بازهم این روزهای سرد تنهایی
بازهم گلهای امیدی که پژمردند
تشنه لب دریک غروب ناشکیبایی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

سلام جمعه
راز زندگی تازه
عشق به خداست
این عشق
هرچه افزون باشد
بیشتررشدمیکند
عشق یکی اززیباترین
هدایای خداوند
به انسان است
روزتون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تقدیم بهترینها
کوتاه دستي ام راببخشید
که وسعت توانم
اندک است
اماهمین اندک را با احترام
پیشکشتان ميکنم
هر کجا هستیـد
خــدا پناهتان باشـد
ظهر جمعه تون سرشاراز خیر و برکت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میشود تنهایی بچگی کردتنهایی بزرگ شدتنهایی زندگی کردتنهایی مُردولیقهوه ي غروب هاي دلگیر جمعه راکه نمیشود تنهایی خورد !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عصر آخرین
جمعه پاییز فرا رسیده ؛
امیدوارم هر لحظه ی امروز
براتون سرشار از آرامش
و خوشبختی باشه
الهی که با پایان یافتن تابستان
مشکلات شما هم بپایان برسهعصر جمعه تون بخیر

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دست خودش نیستجمعه عطر نبودن داردبسان دختری با مو هاي بافته، که در پشت پنجره قدیمی خانهچشم به راه مسافری نشسته استکه بلیط برگشتش را گم کردهو یا فردی که فراموشی دارد و آدرس خانه را، جا گذاشته استهفته ها می‌آیند و میگذرندخاطراتت می مانند و هجوم می آورندکه تنهایی را بیشتر کنندجمعه مثل خیال توستعطرش در خانه می‌ماند و قصدش دوباره رفتن است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چه جمعه زیبایی خواهد بودوقتی …بهترین ها را برای دیگران بخواهید

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

صبح جمعه حس خوبی داره کهقلبمو از غـصه خالی می کنهخوردن صبحانه با تو عشق منآدمو حالی به حالی می کنه !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه هاتمام دردهایش رابا صبح آغاز میکند ..با سکوتشجان آدم را, به لبش میرساندبه غروب که میرسدپر می‌شود از بغض …پشت پنجره ي خیال که باشیبا او می گریي ….

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بازهم تشنه دیدارم اگر برگردی
چشمهای تو خریدارم اگر برگردی
از دم صبح غزل تا دل این تنگ غروب
ذکر نام تو شود کارم اگر برگردی
باز با حرمت چشمان تو من از دل شب
تا سحر یکسره بیدارم اگر برگردی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خورشید همیشه غروب میکنه …
فردا….دوباره طلوع….
ولی دلم غروبه….بی طلوعهگرچه روز من و روزگار می گذرددلم خوش است که با یاد یار می گذردچقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی استقطار عمر که در انتظار می گذرد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من ماندم و لحظه هاي جاری بی تو
یک بغض عظیم بی قراری بی تو
بعد تو قفس جهنمي دلگیر است
اي وای به حال این قناری بی تو
اللهم عجل لولیک الفرج

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هرکس تو را ندارد جز بی کسی چه دارد
جز بی کسی چه دارد هرکس تو را ندارد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

I love you for the last sun set…
تاآخرین غروب دنیا دوستت دارم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خیال نکن اکر برای کسی تمام شدي..
امیدی هست…
خورشید…
از انجا که غروب میکند..
هیچگاه طلوع نمی‌کند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دیروز غروب
پیاده روهای غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می‌کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی که نگاه غمگینش بغض مرا به انفجار رساند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گاهگاهی دل من میگیرد،بیشتر وقته غروب،آن زمانى که خدا نیز پر از تنهاییست واذان در پیش است،من وضو خواهم ساخت،از خدا خواهم خواست که توتنها نشوى و دلت پر زخوشى ها باشد…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اگر من بزرگ نمیشدم، پدربزرگ هنوز زنده بود، مو هاي مادرم سفید نمیشد، مادربزرگ در ایوان خانه باز میخندید، تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود، غروب جمعه برایم دلگیر نبود،
چقدر گران به پایان رسید بزرگ شدن من

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

باورکن
انگشتانم با هیچ سرمایی یخ نمی‌زنند گلم!
ترا که می‌نویسم،گرم میشود دست هایم
هنوز با توام
نباشی هم با خیالت مدام
راه میروم
حرف می‌زنم
عشق می ورزم
نفس می‌کشم
وبا گردش فصول
دور میچرخم چشم هاي بی غروب ترا
هر روز
هر هفته
و هر سال

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به جمعه خوش آمدینامروز روز مهربانى خداستپنجره را بگشا بشنوخدا صدایت می زندبخند و لبخندت رابه دیگران هدیه کنکه خدا مهربانی را دوست دارد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه ها دارد دلم، حال و هوای دیگریمی پرد برق ازنگاهم،ب اصدای هردریشوق دیدار تو دارم،خ سته ام از بی کسیخوشبحال هرکه دارد، در کنارش دلبری

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه هم شعر خداستغزلی رویاییستکه ردیفش غربتقافیه اش تنهاییستجمعه را باید خواندجمعه را باید زیستجمعه هم رنگ خداستیک بغل زیباییست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

روزها بدجنس شده‌اند !از شنبه‌ اش بگیر تا پنج‌ شنبهدلتنگی‌ ها را قایم می‌ کنندآن‌ وقت شب‌ ها در دل تاریکییواشکی دست به دست می‌ کنند آن‌ ها رابیچاره جمعه !صبح که بیدار می‌ شودمی‌ بیند تمام خانه‌ اشتلنبار شده از دلتنگیبغض می‌ کند از همان اول صبح‌ اش

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

ب سلامتى همه ی اونایى ک دلشون از یکى دیگه گرفته,ولى براى این که خودشون رو اروم کنند میگن:ب خاطره غروب پاییزه

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

گفته بودی عجیب دلتنگی
دل من هم برای تو تنگ است
پیش من هم غروب زیبا نیست
پیش من هم طلوع کم رنگ است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلت که گرفته باشد…
با صدای ترانه که هیچ…
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می‌کنی…
و این است شرح حال غروب جمعه هاي من

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

روزهایم
هم چون برگ هاي پاییز
غروب که می‌شود میوفتد …
نمیدانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!
فقط میدانم پاییز است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه استکه ردیفش همه ی دلتنگ توام می‌آید

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آخرهفته دلم تنگ تر از هر روز استجمعه هاپای دلم لَنگ تر از هر روز استابر چشمم پُرِازبغض و دلم بارانی استسوز این حنجره خوش رنگ تر از هر روز است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پنجشنبه هانفسم تنگ میشودفردا که جمعه شدچه کنم با غروب آن ..

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

جمعه هابيشتر از هر روز ديگر نگرانت میشوممیترسم دلت بگيردو كسی را نداشته باشی تا غصه هايت رابه جان بخردمیترسم دلت بگيرد و غم هايت تازه شودجمعه ها بيشتر از هر روز ديگر نگرانت میشوم …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگ مى شومبى حوصله …و توغروب جمعه هاكمى بيشتراز هميشه نيستى …تو بیامن قول مى دهمحال تماماين جمعه هاى بى حوصله خوب شودفقط بیا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بین ما چیزى نبود
که حالا
این پاییزى راکه تنهاترم مى کند،
به تو نسبت بدهم!
به آبان که رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو به پنجره،
براى خورشید دم غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
که هرگز نبود

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کاش می ‌شد در غروب آفتاب
بی صدا با سایه ها کوچید و رفت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همیشه او مرا ترک کرد
همیشه من گریان ماندم
بعد از رفتن کشتی
بعد از غروب آفتاب…
همیشه پیشانی من
به دیوار حسرت ها کوبیده شد و شکافت…
این چه عشقی بود!؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

این گرگ و میش وقت طلوع است یا غروب..
در چشم هاي نیلی مایل به روشنت؟!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

پنجره هاي عالم را خواهم شکست
اگر بدانم غروب رابا دلگیری به
تماشا نشسته اي

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

صبح خوشگلتوووون بخير
صبحانہ تون سرشار از عشق
زندگيتون بهارۍ
لب هاتون انارۍ
دلتون از غصہ عارۍ …!جمعه تون شاد و زیباوعالی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

متن پاییز جدید/ متن های کوتاه پاییز شهریور 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بی تو شهریور من؛

نسخه ای از پاییزیست که . .

سی‌و‌یک روز

قرارست ابری باشم!🍁”(= # ادبی # باران

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

بارانی در کار نیست. فقط چشمانم به آن لبخندی که در آخرین عکست جا گذاشته‌ای حساسیت دارد.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دردهای تو آزارم می‌دهد و غم تو اندوهگینم می‌سازد خوب من. به من بگو روزی که می‌دانم لب‌هایت نمی‌خندد، چگونه شادی را به قلبت بازگردانم؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فکر نکن که به پایت می‌نشینم. بلند می‌شوم، آرام چرخی می‌زنم و مطمئن می‌شوم که نیستی. بعد برمی‌گردم سَرِ جایم، سرم را می‌گذارم روی زمین و می‌میرم.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

یه وقت‌هایی دلت می‌خواد یه پرانتز باز کنی کسی که دوسش داری رو بذاری توش! بعد پرانتز رو ببندی که مبادا دست احدالناسی بهش برسه.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت، برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت.
میلان کوندرا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

تا دیروز هرچه می‌نوشتم عاشقانه بود. از امروز هرچه بنویسم صادقانه است. صادقانه می‌گویم عاشقانه دوستت دارم.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

مهم نیست که بگی خوب می‌نویسی. برای من مهم این است که بفهمی و بدانی برای تو می‌نویسم و مهم‌تر اینکه بخوانی آنچه را که می‌نویسم و لبخند همیشگی‌ات را بزنی و زیر لب بگویی: دیوونه.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

اگر اندک اندک دوستم نداشته باشی
من نیز تو را از دل می‌برم
اندک اندک
اگر یک‌باره فراموشم کنی
در پی من نگرد
زیرا پیش از تو فراموشت کرده‌ام
پابلو نرودا

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

شوهر عزیزم
تو تنها دارایی زندگی من هستی که رنگ شادی به دنیایم می‌ پاشی
هر لحظه فقط تو را می‌خواهم
دوستت دارم و دلتنگت هستم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

همه کسانی که مرا می‌شناسند
می‌دانند که من، آدم حسودی هستم!
و همه کسانی که تو را می‌شناسند …
لعنت به همه کسانی که تو را می‌شناسند!
نزار قبانی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگ دیدار توام
ای ماه شهر آرای من
ای چشم های روشنت
آیینه ی فردای من
دلتنگ دیدار توام

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عشق، تنها چیزی‌ست که کسی نمی‌داند اتفاق افتادنش بهتر است، یا اتفاق نیفتادنش.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هیچ‌کس آنقدر گوش‌هایش سنگین نیست
که صدای دلی را که شکسته نشنود
مگر این که نخواهد بشنود …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دوست داشتنت بزرگ‌ترین نعمت دنیاست. مرا شاد می‌کند. لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند حتی این روزها گاهی پرواز می‌کنم. من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آن روز که رفتن تو را دیدم
از گریه چو برگ بید، می‌لرزیدم
ترس من از آن بود که روزی بروی
آمد به سرم از آنچه می‌ترسیدم …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آسمانم دلم برای تو، آنقدر تنگ می شود
که آغـوشم
برایش کـهکشـان است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

رفتار عاشقانه زن را باید از دلتنگی اش فهمید، از شوق و بی تابی‌اش برای دیدار، از حس کودکانه‌اش برای آغوش، از خجالتش برای بوسه گرفتن. زن بی‌دلیل بهانه نمی‌گیرد. شاید بهانه دستانِ گرمت را دارد که دستانش را بگیری.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من بودم
و من هزارها تن بودم
زشت و زیبا،
سیاه و روشن بودم
تو هیچ نبودی و نمی‌دانستی
در آینه،
این خود شما، من بودم…

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

فاصله برای عشق همانند باد برای آتش است
عشق های ضعیف را خاموش می کند و عشق های قوی را بیشتر تحریک می کند
عشق تو قدرت من است

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

می‌خواستم کمی فقط کمی دوستت داشته باشم. از دستم در رفت، عاشقت شدم.

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کم نامه ی خاموش برایم بفرستاز حرف پرم گوش برایم بفرستدارم خفه می شوم در این تنهاییلطفا کمی آغوش برایم بفرست

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

وصال در عشق بس چه دارد حیرانیمن نگویم رسیدم به وصالاما دیده ام ناله ی عاشقی در تنهاییگریان سخن می گفتمی کرد حق حق و بی تابیای کاش می شد اینگونه عاشق شد

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهیمی بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اشدر دست های تنهایی کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کندآه ، پس او چه می گفت ؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه خداحافظ ای آبی روشن دلخداحافظ ای عطر شعر شبانه خداحافظ ای همنشین همیشهخداحافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها نمی مانی ای مانده بی منتو را می سپارم به دل های خسته

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادمخداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادمخداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرمدر این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آردو برف نا امیدی بر سرم یکریز می باردچگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من دلتنگ توامشعر می نویسمو واژه هایم را کنار می زنم که تو را ببینم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشویخشن ترعصبی ترکلافه ترو تلختربا اطراف هم کاری نداریهمه اش را نگه میداریدقیقاسرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

و اگر می‌‌ نویسم،دوست دارم بدانیدر خلأ دنیای بی‌‌ جاذبه از نبودنت،عجیب معلقممی‌ چرخم و می‌‌ چرخم و می‌ چرخمو در چشم‌ های ناباور یک سرگردان دلتنگ کسی‌ را می‌ بینم شبیه خودمکه هنوز عاشق کسی‌‌ ست شبیه تووجودی سایه‌ وار و حضوری کمرنگحضوری بسیار بسیار کمرنگکه نوشتن برایش منصرف می‌ کند مرااز مرگ و نبودن …

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

دلتنگمدلتنگ روزهای باتو بودنمن صدایت کنم عشقمو تو بگویی جونمو من سیر نشوم از این جانم گفتن هایتو باز صدایت کنمو بازصدایت کنم …روزهای خوب چه زود تمام میشوند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آدم ها به همان سرعت که آمده اند، می‌ روند
تنهایی ات را محکم بچسب
اینجا کسی به زانوهای در آغوش کشیده ات حسادت نمی‌ کند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

کسی که باورت داردیک قدم جلوتر از کسی است که دوستت دارددلم از نبودنت پر استهر روز خاطراتم را الک میکنم و جز دلتنگی تو چیزی برایم نمیماندنه تو آمدینه فراموشیخیالی نیستمن کوه میشوم و پای نبودن هایت میمانماما ای کاش میدانستی بی تو تمام لحظاتم رنگ پاییزند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زمین گیر شده ام پای زندگی ام در گچ است !عصایم باش ،من خوب نمی شوم !

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

عشقعشق چیست که همه از آن سخن میگویند؟ع:عبرت زندگیش:شلاق زمانهق:قصاص روزگار.اما افسوس و صد افسوس که شلاق زمانه را خوردمو قصاص روزگار راکشیدم اما عبرت نگرفتم..

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

چه کسی می‌فهمد
در دلم رازی هست
می ‌سپارم آن را
به خیال شب و تنهایی خود
سهراب سپهری

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من دلتنگ توام
شعر می نویسم
و واژه هایم را کنار می زنم که تو را ببینم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

آدم ها به همان سرعت که آمده اند
می‌ روند
تنهایی ات را محکم بچسب
اینجا کسی به زانوهای در آغوش کشیده ات حسادت نمی‌ کند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

به تنهایی عادت کردم
اما گاهی اوقات عمیقا دلم می خواد منم عزیز دل کسی باشم

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

از یه جایی به بعد
اونقدر دلت برای آدمی که بودی تنگ میشه که
دیگه فرصتی برای دلتنگ شدن واسه آدمایی که نیستن نداری

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

می دانی عشق یعنی چی؟
خیال نمی کنم بفهمی
هیچ کس نمی داند من چه حالی دارم
هیچکس
دلم از تنهایی می پوسید و
درد های نا گفتنی توی دلم تلمبار می شد
آدم عاشق باشد و نتواند به کسی بگوید
غم انگیز نیست؟

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

زیبا ترین دلتنگی دلتنگ بودن برای توست
و تلخ ترین آن دلتنگ ماندن برای تویی
که می دانم دیگر ندارمت

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

میشه تنهایی بازی کرد
میشه تنهایی خندید
میشه تنهایی سفر کرد
ولی خدایی خیلی سخته تنهایی
تنهایی را تحمل کرد!

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم
و به اندازه هر برق نگاهت نگران
تو به اندازه تنهایی من شاد بمان

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

نیستی و ببینی جای خالیت
چگونه به من دهن کجی می کند

متن پاییزی برای اینستاگرام غمگین

هیچ وقت نمی تونم خاطرات شیرینی که با هم داشتیم رو فراموش کنم
تنها کاری که می تونم انجام بدم اینه که خاطرات شیرین تری برات بسازم
دلتنگتم، زود برگرد همسر عزیزم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *