متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

از پشت تریبون دلم عشق چنین گفتمحبوب تو زیباست، قشنگ است، ملیح استاعضای وجودم همه فریاد کشیدنداحسنت صحیح است، صحیح است، صحیح است

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو تمنای من و یار منو ای جان منیپس بمان تا که نمانم به تمنای کسیتو خودت روح و روانی تو آرامش جانیپس بمان تا که نمانم به تماشای کسی

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوش آن ساعت که یار از در آیوشو هجران و روز غم سر آیوزدل بیرون کنم جانرا بصد شوقهمی واجم که جایش دلبر آیو

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخندت تعادل شهر را بهم می ریزد
تو بخند من شهر را از نو می سازم

متن وضعیت عاشقانه شاد

چه کسی حرف مرا می فهمد؟چه کسی درد مرا می داند؟در پس پرده ی اشک چشممچه کسی راز مرا می خواند؟

متن وضعیت عاشقانه شاد

بر سر آتش تو سوختم و دود نکردآب بر آتش تو ریختم و سود نکردآزمودم دل خود را به هزاران شیوههیچ چیزش به جز از وصل تو خشنود نکرد

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

مانند پاییز می مانی …آدم نمی داند چه بپوشد ،وقت دیدنت …

متن وضعیت عاشقانه شاد

من در انتظار بهترین پیام نیستم
من در انتظار پیامی از بهترینم ، بهترینم . . .

متن وضعیت عاشقانه شاد

نه طبق ِ مُد دوستت دارم
نه به حکم سنت!
همه چیز بنا بر فطرت است
“خوب ها”
دوست داشتنی اند…

متن وضعیت عاشقانه شاد

صبر کن
عشق که شکل گرفت
لب، قلب، چشم، گویا می شود
و ذهن
پاک می شود از غبار
آن وقت
با من باش، همیشه ی من

متن وضعیت عاشقانه شاد

پایش به جهان گشت گشوده
شیرین عسل سرخ لبم فرش گشوده
رویش به مثال ماه رخشان
زیبا رخ من چشم گشوده

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو آن شعری که من جایی نمی خوانم،که می ترسم
به جانت چشم زخم آید چو می گویند تحسینم

متن وضعیت عاشقانه شاد

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست

متن وضعیت عاشقانه شاد

خیالت راحت
من جـز آغوش تو حتـے به دیوار
هم تکیه نمے کنم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

دلبرم اندر خیالم خود نمایی میکنددر فراقش ای دل من بینوایی میکنداو برفت و پشت پا زد بر دل و دنیای منکار دل را بین که بهرش بیقراری میکند

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشقانه هایم همه ی رابه زانو زده !توبه عشق چه کسی ایستاده اي . . .عاشق اسمم می‌شوموقتیتو صدایم می کني . . .

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو سراب موج گندم ، تو شراب سیب داری
تو سر فریب – آری! – تو سر فریب داریلب بی وفای او کی به تو شهد می چشاند
چه توقعی است آخر که از این طبیب داری؟!

متن وضعیت عاشقانه شاد

ز کدام رَه رسیدی؟ زِ کدام در گذشتی؟
که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادى؟

متن وضعیت عاشقانه شاد

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

بهترین جای دنیاست
آغوش چشمانت
آن جا که دلم
رؤیا به پا می کند
در حصار لب هایت
بهشتی به پهنای
از بوسه تا عشق !

متن وضعیت عاشقانه شاد

یه وقتایی آدم عاشق آدم های جدید میشه اما من اگه هزار بار دیگه هم بدنیا بیام همیشه دوباره عاشق تو میشم ، نمیدونم چرا ، اما میدونم که میشم …

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

صبح و غزل امید، من باشم و تو
بر بام جهان اسیر، من باشم و تو
لی لی به روی ساحل دریا می رفت
آن دخترک سپید، من باشم و تو
ای کاش سپیده ای بیاید از راه
دریا و هم آغوشی و من باشم و تو

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای کاش که من پیر شوم در بغلت
با دست تو زنجیر شوم در بغلت
پرواز پر از حس رهایی ست ولی
ای کاش زمین گیر شوم در بغلت

متن وضعیت عاشقانه شاد

آن عشق که دیده گریه و آموخت ازودل در غم او نشست و جان سوخت ازوامروز نگاه کن که جان و دل منجز یادی و حسرتی چه اندوخت ازو . .

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبت امید قنادان دو دستت حلقه جانان
میان مردمک هایت “دُری” رقصان، “نَمی” لرزاننسیم جعد گیسویت معطر از گل رویت
چه طوفانی بپا کرده کنارت ظهر تابستان

متن وضعیت عاشقانه شاد

می خواهمت، که خواستنی تر ز هر کسی
کو واژه ای که ساده تر از این بیان کنم؟

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

امتحان کردم ببینم سنگ می فهمد تورا
از تو گفتم با دلم ، کوتاه آمد؛ گریه کردگفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم
چون سخت بود، در دلِ سنگش اثر نکرد!

متن وضعیت عاشقانه شاد

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهیبسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن وضعیت عاشقانه شاد

هر روز به نو برآید آن دلبر عشق
در گردن ما در افکند دفتر عشقاین خار از آن نهاد حق بر در عشق
تا دور شود هر که ندارد سر عشق

متن وضعیت عاشقانه شاد

همین که قاصدکی را
فوت کنی
تا عطر نفس هایت
را با خود بیاورد
برای دلم کافیست . . .

متن وضعیت عاشقانه شاد

اگر نشانی‌اَم‌ را بپُرسند،
می‌گویم‌:
تمام‌ِ پیاده‌روهای‌ جهان‌!
اگر گُذرنامه‌ بخواهند،
چشمان‌ِ تو را نشانشان‌ می‌دهم‌ !
می‌دانم‌ که‌ سفر کردن‌ به‌ دیارِ چشمانت‌،
حق‌ِ طبیعی‌ِ تمام‌ِ مَردُم‌ِ دُنیاست‌ !

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را
عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را
تقدیم به همسر عزیزم

متن وضعیت عاشقانه شاد

کم نامه‌ی خاموش برایم بفرست
از حرف پرم گوش برایم بفرست
دارم خفه می‌شوم در این تنهایی
لطفاً کمی آغوش برایم بفرست

متن وضعیت عاشقانه شاد

بعضى از حرفارو
باید بزارى وقتى خوب دم کشید بزنى
اینجورى خیلى بیشتر به طرفت مى چسبه!
دوستت دارم . . !

متن وضعیت عاشقانه شاد

در خیالم در خوابم همه ی جا با اویم ، مجنونم در همه ی جا وی را می جویم
خیلی وقت است که رفته ز پیشم ، نه ! او نرفته با خود چه می گویم . . .

متن وضعیت عاشقانه شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

در کوی خرابات نگاری دیدم
عشقش به هزار جان و دل بخریدمبوئی ز سر دو زلف او بشنیدم
دست طمع از هر دو جهان ببریدم

متن وضعیت عاشقانه شاد

و ندایی که به من می گوید:
”گر چه شب تاریک است
دل قوی دار ،
سحر نزدیک است “
دل من در دل شب
خواب پروانه شدن می بیند

متن وضعیت عاشقانه شاد

دیشب آن طرز نگاه پر از احساسِ تو را…
قاب کردم زدمش بر در و دیوارِ دلم… !!!

متن وضعیت عاشقانه شاد

فدای ناز عشقت ناز دانه
که عشقت کنج دل زد آشیانه
به یاد سوزش مجنون ز لیلی
به یادت سوختم در این زمانه

متن وضعیت عاشقانه شاد

بر لب دریای حسرت خانه اي دارم قدیمی
ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی
گاه و بیگاه یادی از ما میکند
با مرامش شرمسارم میکند

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده استاو چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای نازنین جواب معمای من توییتنها چراغ روشن شبهای من توییوقتی دلم گرفت از انبوه ابرهااحساس آفتابی دنیای من تویی

متن وضعیت عاشقانه شاد

امید وصل تو جانم به رقص می‌آرد
چو باد صبح که در گردش آورد ریحان

متن وضعیت عاشقانه شاد

اعتبار تو به حضورت نیست،
دور هم که باشی
باز دوست داشتنی ترین هستی…
آیا بهشـــــــتی
که میگویــند..
جایی بهتر از آغـــــــوشـ توستـــــ؟

متن وضعیت عاشقانه شاد

آغوش تو تخفیف عمر من است
دچارت که باشم ….
هر شب سالی نوری است،
میان کهکشان راه شیری بوسه هایت…

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

نمی دانم چرا، اما به قدری دوستت دارمکه از بیچارگی گاهی به حال خویش می گریم…

متن وضعیت عاشقانه شاد

ﻣﻦ ﯼ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻡ عشق ﻣﻨﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﮔﻔﺘﻨﺎﺷﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﻭﻗﺘﺎﯾﯿﻢ ﮎ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻢ ﻧﺎﺯﻣﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻫﺎﺷﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﭼﺸﻤﺎﺷﻢ ﮎ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻦ
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺍﺧﻤﺎﺷﻢ ﮎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺎﺷﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺷﺪﻧﺎﺷﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﺩﻧﺸﻢ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮎ ﮐﺴﯽ ﺑﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﮕﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮕﺮﺍﻧﺸﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﻙ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻣﺮﻳﻀﻮ ﻧﺎﺧﻮﺷﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎﺭﺍﺷﻢ … مردونگیاش …
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺸﻨﮕﺸﻢ ﮎ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺮﺍﻡ ﺁﻫﻨﮕﻢ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻭﻗﺗﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻡ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻟﺵ ﺁﺏ ﻣﯽﺷﻪ ﻭ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻢ ﻣﯿﺮﻩ
ﻋﺎﺷﻖ ﻭﻗﺘﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﺮﻣﻮ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ
ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﮔﻪ ﯼ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻭﻗﺘﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﻐﻠﻢ

متن وضعیت عاشقانه شاد

گيسو به هم بريز و
جهانى ز هم بپاش…معشوقه بودن است و
بريز و بپاش ها…!

متن وضعیت عاشقانه شاد

آدم گاهی چه گرم می‌شودبه یک ” هستـــــــــــــــــــــم ” ؛به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ” ،به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ” !به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش” …

متن وضعیت عاشقانه شاد

همراه تویی؛
هر چه تو گویی و تو خواهی“فریدون مشیری”

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

محبوب من
می رسد روزی که من باشم و تو باشی
و نفر سومی که
بی هوا پای کوچکش را در کفش زندگیمان فرو کند

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخندت تعادل شهر را بهم می ریزد
تو بخند من شهر را از نو می سازم

متن وضعیت عاشقانه شاد

از نیازم ناز و از ناز “تُ” می جوشد نیاز …
حیرتی دارم که معشوق توام، یا عاشقم

متن وضعیت عاشقانه شاد

نگار من!
امید نوبهار من!
لبی به خنده باز کن
ببین چگونه از گلی
خزان باغ ما، بهار می‌شود…

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوست دارم آنچنان ببوسمت که بگویی : دیوانه
بعد محکم تر ببوسمت بگویی : روانی
آنگاه آغوشت را تیمارستانی کنم برای تمامی جنونم …

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشق شده ام بر تو، تدبیر چه فرمایی؟
از راه صلاح آیم یا از ره رسوایی؟“نظامی”

متن وضعیت عاشقانه شاد

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن وضعیت عاشقانه شاد

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن وضعیت عاشقانه شاد

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

تّویِ رَگِ اَصلیِه قَلبَمی دیوونِه!💜🥂 # دوستت دارم # موسیقی

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن وضعیت عاشقانه شاد

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

من میتونم دنیا رو فراموش کنم،اما تو رو هرگز . . .♡✌️♥️ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

« طُ‌يي همه چیزِ مَن ••͜♥️! ‌»
‌‌‌ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن وضعیت عاشقانه شاد

تیتر‌ِتَموم‌ِصَفحات‌ِزِندِگیمے«♡»
‌ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

پنج قدم تا خوشبختی:قلبت را مملوء از مهربانی کن ..ذهنت را از نگرانی رها کن ..ساده زندگی کن ..بیشتر ببخش ..کمتر توقع داشته باش ..

متن وضعیت عاشقانه شاد

به حسودان بگوما عاشق همیم!چشمان تو پر از من است وچشمان من پر از تومن شبیه خودم وتو شبیه هیچکسبه حسودان بگودر آسمان ماچیزى جز عشق پر نمی‌زندکه شاید از تماشای این عشق دق کنندیا در کوچه و بازار قصه‌مان را جار زنند…

متن وضعیت عاشقانه شاد

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو را نه عاشقانه، نه عاقلانه،و نه حتی عاجزانه!که تو را عادلانه در آغوش می‌کشم!عدل مگر نه آن است،که هر چیز سر جای خودش باشد؟

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

متن وضعیت عاشقانه شاد

حس دوست داشتن که می‌پیچد در وجودمدوست دارم،آسمان را در آغوش بگیرمدوست دارمدنیا را برقصانم…!نه…!دوست دارم در گوشت زمزمه کنم،دوستت دارم…!

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

بنشین خوشگل‌ا‌مزیر سقف شعر‌هایم بنشینمی‌‌خواهماز تو عکس بگیرم.

متن وضعیت عاشقانه شاد

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

آغوش توآرام‌ترین نقطه‌ی دنیاستهرچند که دیوانه ‌ترینعاشق جهانی…!!!

متن وضعیت عاشقانه شاد

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن وضعیت عاشقانه شاد

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

متن وضعیت عاشقانه شاد

من لحظه لحظه بودنت را دوست دارمهر جا که باشد دیدنت را دوست دارمدر خلوت کافه یا توی خیابانیکمرتبه بوسیدنت را دوست دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

میپرسی: شادی چیست؟میگویم: زیستن با تو.میپرسی: اندوه چیست؟میگویم: یک لحظه با تو نبودن.میپرسی: زندگی چیست مرد من؟زندگی چیست؟میگویم: رها شدن درون نفس‌هایت.بیرون، زیر آفتاب پاییزدو قمری سر بر شانه‌ی یکدیگر.

متن وضعیت عاشقانه شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن وضعیت عاشقانه شاد

شیرازدر شب چشمانتغزل می ‌‌خواند؛مندر شب چشمانتحافظ می ‌‌شوم.

متن وضعیت عاشقانه شاد

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی گوشه قلب توبهشت استبگو …رهن مخروبه ترینگوشه ی قلبت چند است …

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن وضعیت عاشقانه شاد

برای زیستن دو قلب لازم استقلبی که دوست بدارد و قلبی که دوست داشته شودقلبی که هدیه کندو قلبی که بپذیردقلبی که بگویدو قلبی که جواب دهدقلبی برای منو قلبی برای تنها نازنینم

متن وضعیت عاشقانه شاد

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

کاش می‌دانستیتکرار توبرایمچقدر زندگی بخش استدرست مانندنفسهایم …!

متن وضعیت عاشقانه شاد

هیچ لذتیبالاتر از آن نیست کهبا کسی آشنا شوی کهدنیا را مانند تو می‌‌بیندگویی در می‌‌یابی که دیوانه نبوده‌‌ای!

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام راعشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشق که باشیرفتن نمی‌‌دانی‌!می‌‌مانیسر حرفت می‌‌مانی!که گفته بودی تا ته دنیا کنارشی…

متن وضعیت عاشقانه شاد

ز تمام بودنی‌‌هاتو همین از آن من باشکه به غیر با تو بودندلم آرزو ندارد!

متن وضعیت عاشقانه شاد

چه کیفی دارد کسی باشدکه وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا می‌‌کندلبخندی روی لبانت نقش ببنددو تو آرام بگویی جانم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو را و تنها تو را می‌‌بویم و می‌‌بوسم!تا بدانی تنها چیزی که بی‌هیچ هراسی مرابسوی آغوش تو می‌‌کشاندعشق است…

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوستت داشتمدوستت دارم و دوستت خواهم داشتاز آن دوستت دارم‌هاکه کسی نمی‌‌‎داندکه کسی نمی‌‌تواندکه کسی بلد نیست

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام راعشق مدیون تو هستم لحظه‌ی خوشبختی‌ام راتقدیم به همسر عزیزم

متن وضعیت عاشقانه شاد

مهربان ترینم وقتی تو با منی٬ سرود و شادی با من استدر ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می‌تپددر قلب من آفتاب تابان باشدوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

بوی شور انگیز باران میدهیبا نگاهت بر دلم جان میدهیبسکه خوب ومھربان و صادقیبر دلم عشقی فراوان میدهی

متن وضعیت عاشقانه شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاکبعد از آن ھمه جستجو روی نقشه‌ھای جھان دانستمدستان توست ، وطن من

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

می‌گویم‌:“دوستت دارم”می‌شکفی،گل‌های باغچه تقلید می‌کنندخدا می‌خندد و‌ می‌گوید:امان از عشق…

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشتر از دوران عشق ایام نیستبامداد عاشقان را شام نیست…

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخندتزندگی من استزندگی کن برای من جانم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می‌دهندوقتی کنارت هستم حس می‌کنم می‌توانم کوه‌ها را جابه جا کنموقتی کنارت هستم چهره‌ات روحم را گرم می‌کندوقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار داردوقتی کنارت هستم عمیقا درک می‌کنم چرا عاشقت شدمو دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو باشی و…من باشم و…دیگر هیچ…دنیا ارزانی خودشان

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

لحظه‌ای در گذر از خاطره‌هاناخود آگاه دلم یاد تو کردخنده آمد به لبم شاد شدمگویی از قید غم آزاد شدمهر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن وضعیت عاشقانه شاد

غیر قانونیاز مرزهای ذهنم عبور می‌کنیبه خیالم پا می‌گذاریودر قلبم ساکن می‌شوی،مسافر بی مجوزمن اخراجت نمی‌کنم،سال‌هاستتمام من مستعمره‌ی توست« فروغ فرخزاد »

متن وضعیت عاشقانه شاد

تمام حرف دلم این استمن عشق رابه نام تو آغاز کرده‌امدر هر کجای عشق که هستیآغاز کن مرا…

متن وضعیت عاشقانه شاد

تصور این همه خوشبختی محال بودتو محال را ممکن کردی مهربان‌ترین همسر دنیا

متن وضعیت عاشقانه شاد

قوی‌ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی استاما تو، تجربه‌ی پر شور منچه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختیو ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

بوی عشق می‌دهیبوی بهشتچه خوشبختمکه خدا سرنوشت مرابا تو نوشت

متن وضعیت عاشقانه شاد

عزیز من، شیرین‌ترین و مهربانانه‌ترین واژه‌های من پیشکش توتویی که زندگی‌ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده‌ای

متن وضعیت عاشقانه شاد

روزی که تو همسرم شدیشادترین روز زندگیم بوددوستت دارم آرام جانم

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی‌ام دیده‌امدوستت دارم همسر عزیزم

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی همین در کنار هم بودن‌هاستهمین دوست داشتن‌هاستخوشبختی همین لحظه‌های ماستهمین ثانیه‌هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده‌ایم…

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

از اعتیاد بدون چون و چرا به شادی نگران نباشیدمعتاد شوید!آنقدر تمرین کنید و آنقدر وجود و امیال و افکارتان را از آنچه باعث شادیتان می‌شود پر کنید تا معتاد شوید…شادی تنها داروی شفا بخشی است که هیچ گونه عوارض جانبی نداره…

متن وضعیت عاشقانه شاد

یک لبخند نمی‌تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!دوستت دارم عشقم

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخند تو خلاصه خوبی‌هاستلختی بخند خنده گل زیباست

متن وضعیت عاشقانه شاد

می‌دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟لبخندی که بی اراده رو لب‌های یک عاشق نقش می‌بندهتا در نهایت سکوت فریاد بزنهدوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

چشم‌های توفرآیند اکسیژن را به همراه داردمن از نگاه به چشمان تونفس می‌گیرم.

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار منتو چشمای تو آرومه چشای بی قرار منتو می‌‌فهمی که خوشحالم، تو می ‌فهمی دلم تنگهتو می ‌دونی که خواب من، کدوم شب‌هاست که بی رنگهتو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادیمث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوست داشتن توخنده‌های زنی عاشق رابه داد روزهای تنهایی‌اش می‌رساند…

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام راعشق مدیون تو هستم لحظه خوشبختی ام را

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن کوتاه عاشقانه / گلچینی از متن های کوتاه عاشقانه | تاو بیو

متن وضعیت عاشقانه شاد

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

خدا تـُو رو واسه دلیلِ تپش
‌‌ قلب من آفریده دلبر 💙🔗 〙
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

♥️
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم
ناگهان تو تنها قرار زندگی من شدی ☺❤👫
# دوستت دارم # خجالتی

متن وضعیت عاشقانه شاد

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

💞 یک ساعت 🕐 با تو را… 🖐💕 به میلیون ها ساعت 📉📈 بی تو ❌🚫 ترجیح میدهم… 🙂 ✋✔️💞
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن وضعیت عاشقانه شاد

ضربان قلبت بهترین آهنگ دنیاس دلبر []—♡—[]
# دوستت دارم # ادبی

متن وضعیت عاشقانه شاد

• دوُصـِت دآرَم طُ روُ قَـدِ دُنیـٰآ 🌎 💙 💍 # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

-من‌‌همانم‌که‌تویی‌ازهـمه‌عالم‌‌جـآنش✨♥️🍀
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تُو آرامبخش‌‌ترین‌ نسخه‌ی ‌زندگیِ‌منی💙🌙 # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

𖤐♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

🥀ما از آن پاک دلانیم که زکس باک نداریم 🥀 🥀یک شهرهمه دشمن و یک یار نداریم:)
# ادبی

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

«وَ إنّي أحَبَّکَ أَکْثَرُ اِتِّسٰاعَاً مِنَ السَّمٰاءِ»
ووسیع‌تَرازآسمان‌دوستت‌دارم. . .☁️✨ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

شاید من بلد نباشم حالتو خوب کنم ولی میتونم باهات غصه بخورم 🙂
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

شنیدن صدات مثل بغل کردن از راه دور می مونه…:) # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

خـُدآ به دلَـم انداخـتِ طُ رو!🦋🌸•
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌ ‌
تمامِ دلخوشی هایم تو هستی همانی که به قلب من نشستی…♾
همانی که شدی دار و ندارم تو را با جان و قلبم دوستت دارم… 🌸🤍🔐•
‌ ‌ # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌‌❪‌دوست‌داشتَـ♡ـنت❫ را
‌با ❪قَلبَــ♡ـم❫ اٍمضٰا کردم
‌توبا ❪اغوشـ♡ـت❫ مُهرَش کن!🔗♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌ # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

بغل تو!:-)بهترین جای آرامشه❤♡دلبر♡❤ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

دِلبـــــــٰــــرَم گیـٰریم که
❪ دوسِـٰت داشتَـٰنت ❫
دِیوانـِٰگی بـٰاشد،
مـٰن مِیبالَم بِه این
حِس دیـٰوانگـٰی…!.♡👁🤎
⠀ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

دل من گردِ جهان گشت
و نیابید مثالَش‌ 💍💜 # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌ ‌

مینویسم برایت دوستت دارم..!
تو بخوان دلیل تپش قلبم؛
مینویسم برایت دوستت دارم..!
تو بخوان آرامش قلب آشوب من؛
مینویسم برایت دوستت دارم..!
تو بخوان بی تو این قصه من
پایان ندارد… 💌🖇🔒•

‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

به هیچ چیز در این دنیا مغرور نمی‌شوم
جز بودن در قلب تو 🙂 🤍 # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

𖤐♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

یہ‌ خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
بہ‌ #طُ محدودشم . . .
# دوستت دارم # خجالتی

متن وضعیت عاشقانه شاد

بوسه بر لبهــایِ تو
حلال‌ترین حرام دنیاست ✨ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

زَناٰنه‌دوستَت‌دارَم،
مَرداٰنه‌ِدرآغوشَم‌میگیری؛
تَعادلِ‌خوبی‌بینِ‌ماٰن‌بَرقراٰرشُده!
؏ـِشقِ‌زناٰنه‌ی‌ِمَن‌وَ
باٰزوهاٰی‌ِمٌحْکَم‌ّومَرداٰنه‌ی‌ِتـو..💗✨☔️
# دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

🥀ما از آن پاک دلانیم که زکس باک نداریم 🥀 🥀یک شهرهمه دشمن و یک یار نداریم:)
# ادبی

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

میخوامت و دیگر هیچ… 💓 # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

«وَ إنّي أحَبَّکَ أَکْثَرُ اِتِّسٰاعَاً مِنَ السَّمٰاءِ»
ووسیع‌تَرازآسمان‌دوستت‌دارم. . .☁️✨ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

شاید من بلد نباشم حالتو خوب کنم ولی میتونم باهات غصه بخورم 🙂
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

همه برن به درک
وقتی ط پیش من هستی:)
بقیه رو می خوام چیکار؟! # عشق یک طرفه

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

شنیدن صدات مثل بغل کردن از راه دور می مونه…:) # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

خـُدآ به دلَـم انداخـتِ طُ رو!🦋🌸•
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

﮼اگه‌عشق‌گناهه‌من‌گناهکارترین‌عاشقِ‌دنیام!💍🥺🧡 ٰ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

.
      دَر دوچِشم‌ِمَن‌نِشین‌
   ای‌آن‌که‌ِاَز‌مَن‌مَن تَری💍♥️e²
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌
جُـز‌بـه‌آغـوشِ « تــُــــو »
آرامگاهی‌نیست‌مـرا..⟅🥺♾🍊⟆ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

اونکِـــــهـ بایَــــد باشِــــهـ(😜) هَســـــتـ(🙄💏) بَقـیـِـــ بِــهـ دَرَکـــــ(😌)♥️🦋

متن وضعیت عاشقانه شاد

دردت بــه قــلــبــم
من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم…

#ولنتاین_مبارک جان دلم❤️
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن برای وضعیت /متن کوتاه برای وضعیت [گلچین شده] | تاو بیو

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️

متن وضعیت عاشقانه شاد

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝

متن وضعیت عاشقانه شاد

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

متن وضعیت عاشقانه شاد

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن وضعیت عاشقانه شاد

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

« گناه من خوبیام بود »

متن وضعیت عاشقانه شاد

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن وضعیت عاشقانه شاد

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:)

متن وضعیت عاشقانه شاد

فقط اونجا که پوتک گفت؛این همه استخون داشتم چرا دلم رو شکستی

متن وضعیت عاشقانه شاد

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے

متن وضعیت عاشقانه شاد

بودیمو کسی ندانص:)باشد نباشیم بدانند ڪه
بودیم:)!🕊

متن وضعیت عاشقانه شاد

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن وضعیت عاشقانه شاد

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀

متن وضعیت عاشقانه شاد

چند دقیقه نقابت رو بردار
صورتت یه هوایی بخوره 🙂

متن وضعیت عاشقانه شاد

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:)

متن وضعیت عاشقانه شاد

همه چیز پول نیست،…ولی بی پول،همه،چیز نیست…🖤🌹

متن وضعیت عاشقانه شاد

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن وضعیت عاشقانه شاد

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن وضعیت عاشقانه شاد

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن وضعیت عاشقانه شاد

 

شعورت وقتی تموم شد که با ناراحتیِ یکی دیگه خوشحال شدی 🙂

متن وضعیت عاشقانه شاد

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن وضعیت عاشقانه شاد

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن وضعیت عاشقانه شاد

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن وضعیت عاشقانه شاد

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن وضعیت عاشقانه شاد

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن وضعیت عاشقانه شاد

-اونی که به تو میگه عشقم😻
+به ما میگه نپاشیش تو چشمم😂❤️

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن وضعیت عاشقانه شاد

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن وضعیت عاشقانه شاد

در اوج عاقل بودن دیوانگی رخ می دهد 🙂

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌

متن وضعیت عاشقانه شاد

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن وضعیت عاشقانه شاد

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن وضعیت عاشقانه شاد

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن وضعیت عاشقانه شاد

« گناه من خوبیام بود »

متن وضعیت عاشقانه شاد

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن وضعیت عاشقانه شاد

جهان بدون حاج قاسم مثل جنگلی هست بدون سلطان ❤❤

متن وضعیت عاشقانه شاد

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

متن وضعیت عاشقانه شاد

سَـرَم نَـذر سَـر ، سَـردار بـی سَـر:)

متن وضعیت عاشقانه شاد

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن وضعیت عاشقانه شاد

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن وضعیت عاشقانه شاد

رنجیدم
ولی تهش خیلی شیک خندیدم 🙂

متن وضعیت عاشقانه شاد

طبق قوانين فيزيك؛ دلتنگى از بين نميره، بلكه از پاييزى به پاييز ديگه منتقل ميشه :))

متن وضعیت عاشقانه شاد

🍂چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم🍁

متن وضعیت عاشقانه شاد

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن وضعیت عاشقانه شاد

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن وضعیت عاشقانه شاد

دَر شَهرِ دیوانِگآن، عآقِل بودَن اوجِ دیوانِگیسّت…🙃

متن وضعیت عاشقانه شاد

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌‌
سه جا هست که آدما حرفای دلشونو میزنن:
۱- مستی
۲- عصبانیت
۳- شوخی
‌‌

متن وضعیت عاشقانه شاد

||يه فكر مثبت كوچيك اول صبح

ميتونه كل روزت رو تغيير بده 🚗🌈・ᴗ・||

متن وضعیت عاشقانه شاد

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …

متن وضعیت عاشقانه شاد

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن وضعیت عاشقانه شاد

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن وضعیت عاشقانه شاد

عــاشــقــے قــســمــت مــا ڪــرده فــقــط آهش را 🤍

متن وضعیت عاشقانه شاد

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن وضعیت عاشقانه شاد

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن وضعیت عاشقانه شاد

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن وضعیت عاشقانه شاد

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن وضعیت عاشقانه شاد

چه کسی میداند…؟ 🙂

پشت آن پوشش سخت… ! 🌱

پشت آن اخم عمیق…! ❤️

چه گلی پنهان است…

متن وضعیت عاشقانه شاد

جذاب ترینِ دخترا اونایین که ذهنشون بالغه، ولی قلبشون مثل یه بچه است، ظاهرشون مغرور و سرد، ولی مطمئنی قلبشون مهربونه و دلسوز..

متن وضعیت عاشقانه شاد

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن وضعیت عاشقانه شاد

حالا یه ذره هم باهم حرف بزنین
شاید مشکل حل شد زارت حرفاتونو پروفایل نکنید!

متن وضعیت عاشقانه شاد

منطقی بحث کردن با یسریا 
مثه این میمونه 
که به خر به جای هوش بگی عزیزم وایسا :))

متن وضعیت عاشقانه شاد

شاه پسر روانی

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌ ‌

صبـح كه ميشود
دلم پَر ميزند برای آغوشت
براي نفس هايت
براي بودنت
صبح كه ميشود دوباره يادم مـي افتـد
امروز را هم برای تـو زندگی ميكنم
تـو تنها حرفِ روز هـا و شب هـای منـی : )💋

صبح بخیر دلبرم 🌼♥️•

💕❣🍃

متن وضعیت عاشقانه شاد

سَـرَم نَـذر سَـر ، سَـردار بـی سَـر:)

متن وضعیت عاشقانه شاد

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن وضعیت عاشقانه شاد

حوالیِ اردیبهشت
بوی بهشت می آید!
عطرشکوفه هاوخاک باران خورده
هوش ازسرِرهگذرانِ شهر
پرانده!
فصل بهار؛
شوخی بردارنیست!
همه راعاشق میکند!

نرگس صرافیان طوفان

متن وضعیت عاشقانه شاد

شکوفه های دلم با بهار وجودت شادابن…

متن وضعیت عاشقانه شاد

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن وضعیت عاشقانه شاد

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙! # خجالتی

متن وضعیت عاشقانه شاد

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن وضعیت عاشقانه شاد


دلیل نبض قلبـ♡ـمی طُ… ❤💋🥰

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤
# عشق یک طرفه

متن وضعیت عاشقانه شاد

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن وضعیت عاشقانه شاد

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

متن وضعیت عاشقانه شاد

اذیتت میڪنم درست…! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن وضعیت عاشقانه شاد

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍 # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

༺ بـہونـه 𝑵𝒂𝒇𝒂𝒔 ༅ ڪشیدنم 𝑻𝒐𝒊𝒊 ꥟ ༻ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن وضعیت عاشقانه شاد

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨ # دوستت دارم # همسر

متن وضعیت عاشقانه شاد

بعضی تجربه ها قشنگن،
مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو…♥️🌿 # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

«تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست♥️» # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

ٰ
دِلبـــــرجان…!♡
تاحالابِهت‌گُفتم‌کِه‌هیچ وَقت از بودَنِت‌خَسته‌نمیشَم هَرچِقَدم‌کِه‌هَمیشه‌باشی
زیادباشی
دِلــــه‌مَن‌بازم‌بودَنتو‌میخواد..✨🌿
⠀ # دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡
# دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :
یکی بود
هنوزم هست
خدایا همیشه باشد …

متن وضعیت عاشقانه شاد

از تو دور بودن پر توقعم کرده …
حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین !

متن وضعیت عاشقانه شاد

میخواهمت و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد !

متن وضعیت عاشقانه شاد

هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق یعنی بودنت حال مرا شیدا کندعشق یعنی رفتنت قلب مرا تنها کندعشق یعنی آنقدر مست تو باشم ماه منقصه‌ عشقت مرا رسواتر از رسوا کند

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشقی دانی چه باشد ؟ بی دل و جان زیستن
جان و دل بر باختن ، بر روی جانان زیستنسوختن در هجر و خوش بودن به امید وصالساختن با درد و پس با بوی درمان زیستن

متن وضعیت عاشقانه شاد

میان بازوانت جایم می دهی..
حلقه ی عاشقی را
تنگ و تنگ تر می کنی
دل به دل…
در هم گره می خوریم…
جوری که نه من از تو سر در می آورم
نه تو از من…
و نه عشق از هر دوی ما…

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد ، اختلال در تشخیص ماه های قمریست !

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشقی…
لحظه‌ی خندیدنِ توست …

متن وضعیت عاشقانه شاد

در غروب عاشقی یار تماشایی توییاز میان این همه تندیس زیبایی توییحال من باتو همیشه خوب و بهتر میشودچونکه در قلبم همیشه پاک و دریایی تویی

متن وضعیت عاشقانه شاد

“تـــــــــــو” تنها یکیست آن هم تویی
من دیگران را “شما” خطاب می کنم !

متن وضعیت عاشقانه شاد

با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق یعنی لبخند تووقتی که بر لبانت نقش می‌ بنددو تمام غم‌ هایم را فراموش می‌ کنم

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی یعنی همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای جان دلم عاشقی برای تو میارزه ب رسوا شدن

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو نیمه ی دیگر من شده ای!
نیمه ایی که باید شاملو وار پرستیدش!

متن وضعیت عاشقانه شاد

بیا با هم رفت و آمد نکنیم !
مثلا وقتی می آیی نرو …

متن وضعیت عاشقانه شاد

بگذارید انشا بنویسم …
موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟
به نام خدا
هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

متن وضعیت عاشقانه شاد

دعوایِ هیچ عاشقی را جدی نگیر
آدم‌ها هیچ‌وقت با کسی که
دوستش دارند دلِ دعوا ندارند
فقط گاهی صدایشان بلند می‌شود
تا بلندتر از قبل بگویند: تو برایم
مهم هستی، می‌فهمی…؟

متن وضعیت عاشقانه شاد

بینِ ما حادثه‌یِ عشق
به تکثیر نشست.

متن وضعیت عاشقانه شاد

هیچ جزر و مدی نمی تواند آشفته ام کند وقتی سرم روی سینه تو بالا و پایین می رود !

متن وضعیت عاشقانه شاد

بهار عاشقان حال تو باشدخوشی ها ثبت احوال تو باشدفقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌که آنهم پیشکش مال تو باشد

متن وضعیت عاشقانه شاد

و مهربانیت از دور چه عجیب نزدیک است
حس میکنم جغرافیا ، دروغ تاریخ است …

متن وضعیت عاشقانه شاد

برای دوست داشتنت…
حق انتخابی نداشتم…
درست مثل
انتخاب خانواده و ملیتم..
وگرنه کدام زن عاقلی …
عاشق مردی می‌شود …
که دور است…
دیر می‌آید.. .
و سخت می‌گوید…
“دوستت دارم”..

متن وضعیت عاشقانه شاد

شانه‌ هایِ تـو قبله‌گاهِ
دیدگانِ پُر نیاز من

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

متن وضعیت عاشقانه شاد

با تـــــو، تمامِ زیبایی هایِ دنیا
درست به اندازه تن من است…

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو فقط بگو دوستت دارم..
من احساسم را چنان
به نگاه هایت گره خواهم زد که خورشید هر روز صبح،
قربان صدقه
دلبری هایِ مابرود..

متن وضعیت عاشقانه شاد

آرامش آغوش تو را
خواب ندارد…

متن وضعیت عاشقانه شاد

يقين دارمتو را دوست دارممن، تو را صادقانه دوست دارمتو را به دور از غروربه دور از ريامثل كودكی به دور از دروغتو را مثل نيمه‌ ی ديگر جانمثل لحظه‌ ی اولين ديداراولين بوسه، اولين آغوشمن، تو را عاقلانه دوست دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

احتیاجی به تسبیح نیست ، دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم !

متن وضعیت عاشقانه شاد

آنقدر دوستت دارم که
پروانه ها گیج می شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد !

متن وضعیت عاشقانه شاد

دروغ می گفت…
اندازه ی سر سوزنی دوستم نداشت
همیشه سَر و تَه عشق را…
با بوسه هم می آورد
ولی حواسش به چشم هایش نبود
حواسش نبود که..
عاشقی بایداز چشم ها بیرون بزند
نه از لب ها…

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشقی یاد گرفتنی نیست، هیچ مادری گریه را به کودکش یاد نمی دهد
عاشق که بودی دست کم تشری که با نگاهت می زدی دل آدم را پاره نمی کرد

متن وضعیت عاشقانه شاد

صدا بزن مرا مهم نیست به چه نامیفقط میم مالکیت را آخرش بگذارمی خواهم باور کنم مال تو هستم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو دیگه زیادی عاشقی ! کسایی که انیمه ی بوسه ی ایزدی رو دیدن می فهمن

متن وضعیت عاشقانه شاد

فرصت گفتن دوستت دارم هاآنقدر نیست كه بماند بـرای فردابه آنها که می توانیمهمین امروز بگوییم كه دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

چقدر سینه جای کوچکی‌ ستبرای نگهداری از قلبیکه مدام تو را می‌ تپد

متن وضعیت عاشقانه شاد

به جز حضور توهیچ چیز این جهان بی کرانه راجدی نگرفتمحتی عشق را ..!

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو را دوست دارمو این دوست داشتنحقیقتی است که مرابه زندگی دلبسته می‌ کند

متن وضعیت عاشقانه شاد

ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ !
ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ !
ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ !ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ …
… ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﭼﻮﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﻗﺘﯿﻪ !
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ،
ﻣﯿﺮﻩ !
ﺑﻔﻬﻢ !
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ :
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ .
ﺑﯿﺸﺘﺮﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ

متن وضعیت عاشقانه شاد

دختر :من حسودیم میشه…. موقعی که دخترا بهت نگاه میکنن!پسر :حسودی نکن عزیزمدختر :چرا؟!پسر :چون تو چیزی داری که اونا ندارن!دختر :چی؟پسر :♥ قلبم ♥

متن وضعیت عاشقانه شاد

گوش کن به صدای تپشهای قلبت،
صدا کن اسم او را که دوستش داری
صدا کردی اسمم را ، سرت را بر روی سینه ام گذاشتی و فریاد عشق را شنیدی
صدایی که از قلب من بود ، همان فریاد تو بود ، فریاد زدم دوستت دارم
آنچه در قلب تو بود ، احساس من بود
عزیزم گفتن این احساس بهانه ی من بود

متن وضعیت عاشقانه شاد

قفس یعنی دهان من
وقتی زبانم
روی اسم تو قفل می شود …

متن وضعیت عاشقانه شاد

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.و گفت:دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن وضعیت عاشقانه شاد

گاهی هم باید ماند
تا شیرین شدن زندگی دو نفره را
یکبار دیگر تجربه کرد
ماندن جرات می خواهد
ماندن صبر، گذشت و فداکاری می خواهد
ماندن “عشق” می خواهد …!

متن وضعیت عاشقانه شاد

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمتو تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

متن وضعیت عاشقانه شاد

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟سجاد شهیدی

متن وضعیت عاشقانه شاد

جهان که فاصله ای نیست !تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاستمرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکندحتی این روزها گاهی پرواز میکنممن این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق یعنی طوری نگاهت می کنمکه انگار تنها آدم دنیا هستی !

متن وضعیت عاشقانه شاد

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می کنم
همسر عزیزم دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :یکی بودهنوزم هستخدایا همیشه باشد …

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خود خودت را
یادت را
اسمت را
اما …
فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه !

متن وضعیت عاشقانه شاد

مرخصی نداردحتی وقت استراحت نداردحقوق و مزایا نداردبیمه نداردترفیع و پست و مقام ندارداستعفا یا اخراج شدن نداردبازنشستگی و از کار افتادگی هم نداردبا این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست ، عاشق تو بودن !

متن وضعیت عاشقانه شاد

آنقدر دوستت دارم کهپروانه ها گیج می شوندگل ها تعجب می کنندو باران دلش آب می افتد !

متن وضعیت عاشقانه شاد

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …می‌خواهـم پا جـــای  پاهــایــت بگـــذارم …می‌خواهـم رد  پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!تــو تمـامـا” برای منی

متن وضعیت عاشقانه شاد

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

متن وضعیت عاشقانه شاد

یک فصل از یک قصه؟نه! این را نمی خواهممی خواهم از این پستمامِ ماجرا باشی . . .

متن وضعیت عاشقانه شاد

درد بی درمان شنیدی؟حال من یعنی همین!بی تو بودن، درد دارد!می زند من را زمینمی زند بی تو مرا،این خاطراتت روز و شبدرد پیگیر من است،صعب العلاج یعنی همین!

متن وضعیت عاشقانه شاد

آسمان را مرخص می‌ کنمدیگر به هوا هم نیازی ندارمتو خودت رامثل هوامثل نورمثل آسمانپهن کرده‌ ای روی تمام لحظه‌ هایم

متن وضعیت عاشقانه شاد

فقط در شرایط بحرانی زندگی ات متوجه می شویچه کسی کنار توست و چه کسی مقابل توستکسی که کنار تو می ماندحتی اگر از خونت نباشد، همخون توست

متن وضعیت عاشقانه شاد

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنمچون تو پاک هستیمی توانم تو را خط خطی کنمکه آن وقت در زندان خط هایمبرای همیشه ماندگار میشویو وقتی که نیستیبی رنگی روزهایم را با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتی معجزه توییدیگر هیچ اتفاق تازه‌ ایجز دوست داشتنت نمی‌ افتد

متن وضعیت عاشقانه شاد

اگر هزار غم است از جهانیان بر دلهمین بس استکه او غمگسار ما باشد …

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوست داشتنتبذر كوچكی‌ است در دلمكه صبح‌ ها، چند شاخه‌ اشبا هوای عشق تو شكوفه می‌ دهند

متن وضعیت عاشقانه شاد

دست های تو تمام دنیای من استو من همین حالا تمام دنیا را توی دست هایم دارممن دیگر هرگز دلتنگ اشک هایم نخواهم شدتو مثل باد تمام قاصدک هایم راکه به شاخه درخت گیر کرده بود رها کردی

متن وضعیت عاشقانه شاد

زن ها از عادی شدناز تکراری شدناز مثل روز اول نبودن می ترسندگاهی زن ها را مثل روز اول دوست بدارید

متن وضعیت عاشقانه شاد

از دور تو را دوست دارمبی هیچ عطریآغوشینوازشیو یا حتی بوسه‌ ایتنها دوستت دارم از دور

متن وضعیت عاشقانه شاد

حتی اگر حرفی نبودشماره‌ام را بگیر و فقط بخندوقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستدو در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایستکه برای رهایی پرپر می‌ زند

متن وضعیت عاشقانه شاد

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا …

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو تنها دعای قشنگ منیمبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش آرزویت کند

متن وضعیت عاشقانه شاد

از عشق و امید و زندگی لبریزیبر دردِ دلم تو بهترین تجویزیآغوش‌ تو می‌ برد مرا تا خورشیدالحق که تو لوبیای سحر آمیزی

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق تو مثل هوای دَم صبح استتازه‌ ام می‌ کندکافیست کمی تو را نفس بکشمکافیست ریه‌ ام رااز دوست داشتنت پُر کنم

متن وضعیت عاشقانه شاد

می خوانمت
اي تسلیِ تمام تنهایی ها
می نویسمت اي تمنای تمام بی قراری ها
در سرابِ برهوت سینه ام
موج خواهی زد
محو خواهم شد
تو خیس تر ز باران
و من تشنه تر ز کویر….

متن وضعیت عاشقانه شاد

بعضی دردها مثل چایی میموننبا گذشت زمان سرد میشنولی تلخیش از بین نمیره

متن وضعیت عاشقانه شاد

زنها هم تا يك جايي تحمل دارند
وقتي ديدي زني
پيام هايش بيشتر شد
خنده هايش طولاني تر شد
لباس هايش خوش رنگتر شد
ناز كردن هايش بي وقت شد
شايد تحملش تمام شده
حرفي نمي زند
تو چيزي بگو …

متن وضعیت عاشقانه شاد

دل به دریا زده ام باز ولی عشق مپرس
حاصل اینهمه سر کوفتنم دیگر چیستتو اگر آفريننده احساس زنی پس دیگر
پرسش از اینهمه دل سوختنم دیگر چیستب دَم اینبار هم از دولت عشقت صبحی
ظلمت این دل و رسوا شدنم دیگر چیست

متن وضعیت عاشقانه شاد

بچه ڪه بودیم
قضاوت نمیکردیم
همه ی یکسان بودند
بزرگ ڪه شدیم
قضاوتهای درست و
نادرست باعث شد
ڪه اندازه دوست داشتنمون
تغییرڪنه
ڪاش هنوزهمه رو
به اندازه
بچگی دوست داشتیم
ڪـاش

متن وضعیت عاشقانه شاد

ماهمیشه خوشبختی
رادردوردستهامیجوییم
اماغافل ازآنکه
خوشبختی..
همان لحظات
زندگی هستندومیگذرند
لحظات زندگیتون
پرازعشق

متن وضعیت عاشقانه شاد

روی آن تابی که باهم رقص و بازی داشتیم
فصل پاییزی ڪه در آن حس نازی داشتیمرفتی و جای قدم هایت چه میڪوبد مرا
روی تاب عباسی و شب رمز و رازی داشتیمبعد تو جایت به جز یڪ برگ خشڪیده نشد
ما به مُـهر عاشــقی راز و نیازی داشتیمچون ڪه گشتم در طنین شب صدای صبح را
یادم امد با همین شب سوز و سازی داشتیمغربتم را در دلم تمدید ڪردی بعد خود
تا فرامـوشی دل راه درازی داشتیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

کــــاشڪاش دنیـــا مانند ساعت بودومڹ وتوعقربہ هاےآنتا هرساعت یڪ بار در آغوش هممیزیستیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

آدمها!!!
ساعت شنی نیستند
که سر وتهشان
کنےدوباره
از اول شروع شوند
آدمها!!!!
گاهے تمام میشوند…
مواظب دل آدمها
باشیم…..

متن وضعیت عاشقانه شاد

کاش بعد از همه یدلقک بازیهایمکسی می آمدماسک را از رویصورتم برمیداشتو می‌گفت:حالا از دردهایت بگومن گوش میکنم

متن وضعیت عاشقانه شاد

مـــَن تنـهــــا نیسـتـــم . . .خـاطــــراتت هســـت . . .نبــودنــــت هســـــت . . .دلتنــگیـــت هســــت . . .فقــــط تــــو نیســـتی

متن وضعیت عاشقانه شاد

نظری کن
که به جان آمدم از دلتنگیگذری کن
که خیالی شدم از تنهاییگفته بودی که بیایم،
چو به جان آیی تو !من به جان آمدم، اینک
تو چرا می نایی

متن وضعیت عاشقانه شاد

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ
ﻧﺒﻮﺩﻧـﺖ ﻣـﺮﺍ
ﻧﺸﮑﺴــﺖ!!
ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ
ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ..
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـﮏ ﻫﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ،؛
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ…
ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـﺖ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩگـﯽ
ﺧـﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـﻢ!!

متن وضعیت عاشقانه شاد

رسم آدمهایدنیـــــــــــا شبیهرســــــــــــم دریاستوقتی احساس میکنندغرقشون شديپــــس میزننتـ

متن وضعیت عاشقانه شاد

چقدر تنهاست…….نویسنده اي کهعاشقانه هایشدست به دست می چرخد و لایک می خورد…امابه دست اوکه باید…برسد نمی‌رسد

متن وضعیت عاشقانه شاد

و زنها تمام دردهایشان را
در آغوش مَرد
دلخواهشان فراموش می‌کنند …!مردها
این سخت هاي‌ شکننده ؛ گاهی
فهمیدن‌ می خواهند …
فهمیدن !‏بغلم کن که جهان
کوچک و غمگین نشود …

متن وضعیت عاشقانه شاد

جانیمے یاندیردے شوقوون, اے نیگاریم هارداسانگوزلریم نورے,ایڪے عالمدہ واریم هارداسانباغریمے قان ایلدے آجے فراقین گل یتیشاے لبــون وصلے,شراب خوشگواریم هارداسان

متن وضعیت عاشقانه شاد

من این حالمو دوست دارم
یه شوقی تو چشام پیداست
تو درمن شکل می گیري
همین آغازِ یک رویاست…

متن وضعیت عاشقانه شاد

دنیا آن قدر جذابیت هاي‌ رنگارنگ دارد ؛
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز می تواني حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو نیستی و من
در خودم سرگردانم
غیرقابل نفوذ
برای واژه ها
مصون برای سکوت
شبها را ترک میکنم
بدون هیچ مسیر
بی آنکه بدانم
زندگی را
دوباره از کجا شروع کنم…

متن وضعیت عاشقانه شاد

فقط
چشم هاي‌ تو مانده در یادم
و صدایت در گوشم…
بگو
چگونه دیوانه نباشم
وقتی با هر صدایی
یا هر نگاهی
تنها
تو مجسم می‌شوی روبرویم…!!

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشقی دیوانه می خواهم
تماشاکن مرابی پناهم
خانه می خواهمتماشا کن مرا….
سال ها در انتظارتدل به دریا بسته ام…
آتشم پروانهمی‌خواهم تماشاکن مرا***
عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

بهترین حس دنیاست
وقتی می دونی
اول و آخرش ماله خودته …

متن وضعیت عاشقانه شاد

مخاطب خاصم
امروز من و همه فردای من هستی

متن وضعیت عاشقانه شاد

کاشکاش لحظه های با او بودن آنقدر زود گذر نبودبه وسعت ندیدن نگاهت
خسته ام
چگونه بشکنم؟
ثانیه های سنگین دوریت را

متن وضعیت عاشقانه شاد

موسیقی بهترین راهی است که با آن بگویم دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

هر چیًزی که با عشق باشه، خوبه!

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو مثل خورشید هستی! وقتی آمدی، نور را به زندگی من آوردی

متن وضعیت عاشقانه شاد

هزینه یک لبخنـدخیلی کمتر از هزینه برق اسـتولی خیلی بیشتر ازآن روشنی میبخشدلبخند بزن دوست مـندنیا زیباست

متن وضعیت عاشقانه شاد

هر روز که با تو هستم احساس خوشبختی می کنم

متن وضعیت عاشقانه شاد

فقط دو تا زمان هست که می خواهم در کنار تو باشم
حالا و برای همیشه

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشــ❣ــق زیبــــاست
ولــی قــــدِّ همین زیبایــــیمـــردن و زنـــده شدنهــــای فـــــراوان دارد .

متن وضعیت عاشقانه شاد

من اهمیتی نمی دهم که کنار هم بودن چقدر سخت است، هیچ چیز بدتر از جدایی نیست

متن وضعیت عاشقانه شاد

تنها چیزی که نمیشه با پول بخری عشقه

متن وضعیت عاشقانه شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخودآگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم

متن وضعیت عاشقانه شاد

یکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که کسی را که دوستش دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل می کند

متن وضعیت عاشقانه شاد

هر جایی با تو بودن بهتر از بدون تو بودنه

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوست خوب را باید روی چشم ها گذشت
کجایى …
چشم هایم بهانه ات را گرفته اند …

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو بهترین ریسکی هستی که من تا به حال انجام دادم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

قول میدی تا ابد برای من بمونی؟

متن وضعیت عاشقانه شاد

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

متن وضعیت عاشقانه شاد

با دیدن لبخند تو همه مشکلاتم را فراموش می کنم

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوستت دارم شاهزاده شیرین من
تا آخرین نفس هم تو را دوست خواهم داشت

متن وضعیت عاشقانه شاد

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

متن وضعیت عاشقانه شاد

من خیلی دوستت دارم و هر کاری که تا حالا انجام دادم فقط به خاطر عشق به توست

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخندت به معنای واقعی کلمه بهترین چیزی است که من در زندگی دیدم

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂
دوست دارم عشقم

متن وضعیت عاشقانه شاد

قول می دهم که تا ابد تو را دوست داشته باشم، هر روز برای همیشه

متن وضعیت عاشقانه شاد

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخابت کرده!

متن وضعیت عاشقانه شاد

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا …

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتی عشق واقعی است … راهی پیدا می کند

متن وضعیت عاشقانه شاد

صحبت کردن با تو، خندیدن با تو و بودن با تو باعث تغییر حال و هوای من میشه

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتی تو را دیدم عاشقت شدم و تو لبخند زدی چون می دانستی

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخند تو روز من را روشن می کند و گرمی را به من می دهد
مثل خورشید در صبح

متن وضعیت عاشقانه شاد

سرت را روی شونم بذار و من بر روی سر تو بوسه می زنم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

اگر من می توانستم در دنیا هر کسی را داشته باشم
باز هم تو را می خواستم

متن وضعیت عاشقانه شاد

هیچ اندازه گیری برای زمان با تو بودن وجود نداره اما بیا با “برای همیشه” شروع کنیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

هر وقت به صفحه کلید نگاه می کنم
می بینم که U (تو) و I (من) همیشه در کنار هم هستند

متن وضعیت عاشقانه شاد

امیدوارم در کنار من پیر شوی
این بهترین آرزویی است که دارم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی زمانی است کهآنچه فکر می کنید،آنچه می گوییدو آنچه انجام می دهیدبا هم هماهنگ باشند.

متن وضعیت عاشقانه شاد

برای داشتنهر چیز ارزشمندی در زندگیباید هزینه کرداما خندیدن و شاد بودنارزشمند ترین اتفاق در زندگی استکه هزینه ای نداردپس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن وضعیت عاشقانه شاد

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیمبلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگیت رنگی می شودوقتی که توشادی را در قلب دیگران نقاشی کنی…

متن وضعیت عاشقانه شاد

میتوان ساده زندگی کردساده زیستو از شادیهای کوچک لذت بردفقط کافیست باورداشته باشیم لذتشادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن وضعیت عاشقانه شاد

به تعداد شبهاروز وجود داردو طول شب و روز همدر چرخه یک سال مساوی ست!حتی سعادتمند‌ترین زندگی‌ ها همنمی تواند بدون کمی تاریکی سپری شودو کلمه ی شادی اگـر با اندوه به تعادل نرسدبی معنی خواهد بود.پس نگران اندوه و غمت نباشچون کاملا طبیعیو البته گذراست . . .!!

متن وضعیت عاشقانه شاد

هفت قانون شاد بودن۱٫ هرگز متنفر نباش۲٫ نگران نباش۳٫ ساده زندگی کن۴٫ کم توقع باش۵٫ فراوان ببخش۶٫ همیشه لبخند بزن۷٫ عاشق بمون

متن وضعیت عاشقانه شاد

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن وضعیت عاشقانه شاد

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!رهایشان کنیدغم ها آنقدر خسته اندکه با کمترین بی توجهیاز پای در می آیندبرای شادی بغل باز کنیدو با امید زندگی کنید …

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی دیکته ای نیستکه آن را به ما خواهند گفت!زندگی انشایی استکه تنها باید خودمان بنگاریم؛زندگی می چرخد…چه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگرید…زندگی دوختن شادی هاست…زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…زندگانی هنر هم سفری با رنج است…زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با هم طعم شادیو خوشبختی را بچشیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

آرامشم را تاب میدهم !دست نگرانی‌ ها را از زندگیم کوتاه میکنمو چشم از مهربانی‌ های خدا بر نمی‌ دارم !چرا که باور دارمهمیشه راهی برای خوشبختی و شادیدر چنته زندگی وجود دارد …

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !همین دوست داشـتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن وضعیت عاشقانه شاد

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیمو قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویمخودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داریهمانطور که لذت میبری.و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیاخوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن وضعیت عاشقانه شاد

پنج قدم تا خوشبختی:قلبت را مملوء از مهربانی کن ..ذهنت را از نگرانی رها کن ..ساده زندگی کن ..بیشتر ببخش ..کمتر توقع داشته باش ..

متن وضعیت عاشقانه شاد

بگذار، هر ثانیهحال تو خوب باشدبگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانندتو لبخندت را بزن، انگار نه انگارحال خوب خودت را به هیچاتفاق و شرایط و شخصی گره نزن،بی واسطه خوب باشبی واسطه شادی کن ، بی واسطه بخندشک نکن تو که خوب باشیهمه چیز خوب می شودخوب تر از چیزی که فکرش را می کنی

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی سه ستون دارد:فراموش کردن تلخی های دیروزغنیمت شمردن شیرینی های امروزامیدواری به فرصت های فرداالهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن وضعیت عاشقانه شاد

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن میشود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن وضعیت عاشقانه شاد

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!رهایشان کنیدغم ها آنقدر خسته اندکه با کمترین بی توجهیاز پای در می آیندبرای شادی بغل باز کنیدو با امید زندگی کنید …

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار همبودن هاستهمین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماستهمین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم

متن وضعیت عاشقانه شاد

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهد …پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو ، برکت از او

متن وضعیت عاشقانه شاد

دیروزت خوب یا بد گذشتمهم نیستامروز روز دیگریستقدری شادی با خود به خانه ببرراه خانه ات را که یاد گرفتفردا با پای خودش می آیدشک نکن …

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن وضعیت عاشقانه شاد

خیلیها می خواهنداول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن وضعیت عاشقانه شاد

من برای آرامشمبرای شادی ام و برای خوشبختی‌ امبرگ‌ های برنده ی زیادی دارمو نمی بازم! اگر امروز دلم گرفتبغض کردم، تسلیم شدمو گوشه ی تاریکِ اتاق، کز کردمفردا قطعا دوباره می خندمدوباره می ایستم و دوباره می سازمتمام ویرانه های روح زخمی ام رابهتر از همیشه می سازم

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار همبودن هاست..همین دوست داشتن هاست..خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.همین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم.

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتى از ته دل بخندیوقتی هر چیزی را به خودت نگیریوقتی سپاسگزار آنچه که هست باشیوقتی برای شاد بودننیاز به بهانه نداشته باشی آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن وضعیت عاشقانه شاد

چه زیباستزندگی کردن با امید…نه امید بخود؛که غرور است !نه امید به دیگران؛که تباهی است !بلکه امید به خدا؛که خوشبختی و آرامش است

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته اماین گل سرخ من است !دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـقکه بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

متن وضعیت عاشقانه شاد

اگر فکر میکنیخوشبختی و آرامش دوراز معرض است،بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن“انسان بودن”استو شانس آنرا خداوند درمیان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن وضعیت عاشقانه شاد

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !اماکفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !همین دوست داشـتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن وضعیت عاشقانه شاد

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـدخوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودندبد خط بودروزگار نتوانست آنها را بخواند

متن وضعیت عاشقانه شاد

كاش خوشبختی و آرامش هممانند مرگحق هر انسان بود

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن رابه تملک خود درآوریخوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛حالت روحی است…خوشبختی و آرامشوابسته به جهان درون توست!

متن وضعیت عاشقانه شاد

آرزو يك خوشبختي بزرگ‌تر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه ازآن بهره منديم باز مي دارد.

متن وضعیت عاشقانه شاد

کجا گفته شده که باید
” مطابق سنتان رفتار کنید ” ؟
تا وقتی که مرا شاد می کند
و باعث صدمه کسی نمی شوم ،
مطابق هر سن و سالی
که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن وضعیت عاشقانه شاد

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،چرا که شادمانی برتر و نهایی،همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن وضعیت عاشقانه شاد

غم را خدا نیافریـد، انسان آفریدخوش بختی ، تنهـا پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیهـا را خلق کردندو امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن وضعیت عاشقانه شاد

شاد بودن به این معنا نیست کههمه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست کهشما تصمیم گرفتیدفراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن وضعیت عاشقانه شاد

گاهی یک لبخند
عامل دلخوشی یک دل می شود
گاهی یک قطره محبت
موجب خوشبختی یک انسان می شودبیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمام نشدن ها
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی پر از عشق و رنگ می شود
وقتی
شادی را،
در قلب دیگران نقاشی کنی

متن وضعیت عاشقانه شاد

از چیزهایی که داری خوشحال باشو در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشیهیجان زده باش.

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخند مسری است
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن وضعیت عاشقانه شاد

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن وضعیت عاشقانه شاد

یک شمع روشن می تواند
هزاران شمع دیگر را روشن کند،
بدون اینکه عمر خودش کم شود.
خوشحالی و شادی نیز می تواند
به اشتراک گذاشته شود، بدون اینکه کم شود.

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با هم طعم شادیو خوشبختی را بچشیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن وضعیت عاشقانه شاد

برای امروزتونشادی دم کرده امبخندید وشادباشیدروزتون آرام و شاد و زیباو سرشار از خوشبختیو عـشق و آرامـش

متن وضعیت عاشقانه شاد

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن وضعیت عاشقانه شاد

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن وضعیت عاشقانه شاد

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن وضعیت عاشقانه شاد

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن وضعیت عاشقانه شاد

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن وضعیت عاشقانه شاد

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن وضعیت عاشقانه شاد

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن وضعیت عاشقانه شاد

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن وضعیت عاشقانه شاد

سال ها عشق در دقیقه ای نفرت فراموش میشود

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن وضعیت عاشقانه شاد

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳ # زندگی # آرامش

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن وضعیت عاشقانه شاد

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن وضعیت عاشقانه شاد

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن وضعیت عاشقانه شاد

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن وضعیت عاشقانه شاد

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن وضعیت عاشقانه شاد

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد. # ادبی # دروغ

متن وضعیت عاشقانه شاد

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن وضعیت عاشقانه شاد

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱” # انگیزشی # زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

مَن
مثلِ شاپَرَک ها ، رَقص رَقصان
به دُورَت میگردَم
تُـــو
بنشین با آن نگاهِ پُر مِهرَت
مرا تَماشا کُن…

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی یعنی:توانایی سپاسگزاریو لذت بردن از آنچه که هستیدو آنچه که دارید

متن وضعیت عاشقانه شاد

چرخی بزن و رقص کنان
شــور به پا کن
خورشید منی
ولوله کن نـور به پــاکن
صبح است
بیا تا غـزل عشـق بخوانیم
معشــوق و لب و باده و ماهــور به پا کـن

متن وضعیت عاشقانه شاد

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن میشود ویک زن بانی خوشبختی یک مرد…زندگے کوتاه است کاش بهانه  و بانی باشیم…

متن وضعیت عاشقانه شاد

آغوش تو
مترادف امنيت است
آغوش تو
ترس هاي مرا مي بلعد
لغت نامه ها دروغ ميگفتند
آغوش يعني،
پايان سردرد ها
يعني آغاز عاشقانه ترين رخوت ها
آغوش تو،
يعني من خوبم
بلند نشوي بروي يك وقت
بغلم كن
من از بازگشت بي هواي ترس ها ميترسم

متن وضعیت عاشقانه شاد

امشب نگاه کن به اطرافتبه خوشبختی هایـتبه کسانی که می دانـیدوستـت دارنـدو به خـدایی کـههـرگـز تنهایـتنخواهد گذاشـت.

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو برایم میخندی و من
هر بار میان خنده هایت مطمئن تر میشوم
که تو را از روزِ ازل ‘ خدا ‘
برایِ من نقش زده بود
فقط برای خودم ….

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی همین در کنار همبودن هاستهمین دوست داشتن هاستخوشبختی همین لحظه های ماستهمین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم

متن وضعیت عاشقانه شاد

امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم
و فردا بیشتر از امروز
و این ، ضعف من نیست …
قدرت تو است !

متن وضعیت عاشقانه شاد

امشـب نـگاه کن به اطرافتبه خوشبختی هایـتبه کسانی که می دانـیدوستـت دارنـدو به خـدایی کـههـرگـز تنهایـتنخواهد گذاشـت.

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو تمنایِ من
و یار من
و جان منی،
پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی .. !

متن وضعیت عاشقانه شاد

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهد …پس قدمی بردار به سوی خوشبختیحرکت از تو ، برکت از او

متن وضعیت عاشقانه شاد

حالِ خرابِ حضرتِ
پاییز مالِ من
شأنِ نزولِ سوره
باران به نامِ تو
تنها نه من به مهرِتو
آذر به جان شدم
دلتنگیِ دقایقِ
آبان به نامِ تو..!

متن وضعیت عاشقانه شاد

در زندگی فقط يک خوشبختی وجود دارد:عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

متن وضعیت عاشقانه شاد

بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند
خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب…

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست…تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق معجزه ي نگاه توست
بدونِ هوس
بدونِ چشم داشت
وقتي سخت در آغوشم ميكشي
و استشمامِ عطرِ نفس هايت جاني تازه ميبخشد؛
به روحي كه عشق را نمي شناخت

متن وضعیت عاشقانه شاد

چه دلنشین است صبحگاهی که با لبخند و امید همراه باشدامیدوارم امروز از زمین و زمان مانندباران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق
آموخت مَرا
شکل دگر خندیدن…!

متن وضعیت عاشقانه شاد

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی،وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود…و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

متن وضعیت عاشقانه شاد

خیلی‌ها می‌خواهنداول به آسایش و خوشبختی برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمیدانند تا به زندگی لبخند نزنند؛به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند…

متن وضعیت عاشقانه شاد

هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد، طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن…ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..لـایــکــشــم یــه دنــیــا حــســرت…

متن وضعیت عاشقانه شاد

جهان بي عشق
چيزي نيست
جز تكرار يك تكرار

متن وضعیت عاشقانه شاد

هفت راز خوشبختیمتنفرنباش…عصبانی نشو… ساده زندگی کن…کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن وضعیت عاشقانه شاد

این خاصيَتِ عشق است؛
باید بَلَدَت باشم…!

متن وضعیت عاشقانه شاد

هر صبح طلوع دوباره خوشبختیو امید دیگری استبگشای دلت را به مهربانیو عشق رادر قلبت مهمان کنبی شک شکوفه های خوشبختیدر زندگیت گل خواهدکرد

متن وضعیت عاشقانه شاد

فقط وقتي بگوييد دوستت دارم كه دوستش داشته باشيد،كه بپذيريد باقي زندگيتان را كنارش بگذرانيد، به همه نشانش بدهيد دستش را بگيريد و دنيا را بگرديد، فقط وقتي بگوييد دوستت دارم، كه معنايش را بدانيد، معناي خودتان و معناي زندگيتان
و فقط وقتي بگوييد دوستت دارم كه بودن كنارش با ارزش تر از تنها بودن باشد.

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی ات رو خودتباید با دستای خودت بسازی.در جستجوی اون  نباش چون نیست…کسی هم قرار نیست برات بیارهکار خودته!فقط خودت….

متن وضعیت عاشقانه شاد

متن شاد / متن کوتاه شاد مناسب بیو و کپشن | پیشنهادی | | تاو بیو

متن وضعیت عاشقانه شاد

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن وضعیت عاشقانه شاد

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌
# شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

رفیـقِ خُل و چل نداشته باشی نصفِ عمرت بر فناست؛داشته باشی، کل عمرت🤪♥️ # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

محبت حتی قلب های یخی رو هم آب میکنه•-• # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~
# شاد # دختر

متن وضعیت عاشقانه شاد

« ‏خوشحالي بهترین انتقامِه ..💫! »
# شاد # انتقام # شکلک

متن وضعیت عاشقانه شاد

ضربان قلبامـون با صدایِ خنده‌هامون
ترکیب شده ࢪفیــق♥️👭🏻😍 # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›
# شاد # زندگی

متن وضعیت عاشقانه شاد

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!.. # شاد # حقیقت

متن وضعیت عاشقانه شاد

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗 # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

طُ بِخَند تا دِگَرآن کور شَوَند اَز حآلت!✨😸🧸
# شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو زندگی من مشکلات مثل دستمال کاغذی میمونه

تا یکی برمیدارم یکی دیگه میزنه بیرون😐😑😂😂😅 # زندگی # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

نرگس # خسته # شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀
# شاد # دختر

متن وضعیت عاشقانه شاد

دختری در من ساز امید واری میزند✨⁦🧚🏻‍♀️⁩ # شاد # انگیزشی

متن وضعیت عاشقانه شاد

███████▒≡🚜 در حال اسفالت سازی بیو برو کنار قیری نشی😹
# شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

داشتم بنیامین گوش میدادم تو یه جای آهنگ میگفت "آره خوب بلدم قدم بزنم" 

اصن پشمای آدم میریزه از این همه توانایی که خدا به این آدم داده 😂
# شاد

متن وضعیت عاشقانه شاد

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام راعشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

متن وضعیت عاشقانه شاد

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن وضعیت عاشقانه شاد

هیچ راهی دور نیٓست وَقتی جَهانَم آغوش توست!

متن وضعیت عاشقانه شاد

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

قوی ترین منطق های جهان هم نمی توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه ی پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می توانم خوشبخت ترین انسان روی زمین باشم

متن وضعیت عاشقانه شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن وضعیت عاشقانه شاد

تـو هر دقیقه
و هر ثانیه
در ذهن و یاد مـن هستی
اما، اگر بخواهی
می تواني امشب را نیز
در کنار مـن صبح کنی

متن وضعیت عاشقانه شاد

تصور این همه خوشبختی محال بود
تو محال را ممکن کردی مهربان ترین همسر دنیا

متن وضعیت عاشقانه شاد

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

به یاد می آورم که لحظه های ما همه پر از عاشقانه ها بوده است و خوشبختی باید همین باشد

متن وضعیت عاشقانه شاد

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن وضعیت عاشقانه شاد

بـه یمن حضور تـو
دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت
و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام
از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

متن وضعیت عاشقانه شاد

همسر خوب و دلبندم
با تو حتی یک اتفاق ساده پر از شادی و هیجان است
خوشی و خوشبختی من از توست

متن وضعیت عاشقانه شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتی با تـو هستم
بـه چیز دیگری نیاز ندارم
مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

متن وضعیت عاشقانه شاد

شادی ما هر روز گسترده تر می شود کنار هم

متن وضعیت عاشقانه شاد

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

متن وضعیت عاشقانه شاد

“من” زن زندگی می‌شوم
اگر زندگیم “تو” باشی ❤️

متن وضعیت عاشقانه شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن وضعیت عاشقانه شاد

تـو را دوست دارم
جوری کـه هیچکس دیگر را
هرگز دوست نداشته‌ام
مطمئنم کـه بعد ها هم
کسی رابه اندازه‌ي تـو
دوست نخواهم داشت

متن وضعیت عاشقانه شاد

هیچ حِسے مِثلِ اون اَوَلین باری کہ دَستَمو گرفتیو دِلَم لَرزید قَشَنگ نیس

متن وضعیت عاشقانه شاد

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

متن وضعیت عاشقانه شاد

بوی عشق می دهی
بوی بهشت
چه خوشبختم
که خدا سرنوشت مرا
با تو نوشت

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست …

متن وضعیت عاشقانه شاد

بالشم بوی تـو را می دهد
قبل از آنکه بـه خواب بروم
آنرا در آغوش می گیرم
دلتنگ تـو هستم

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش ات رو خودت
باید با دستای خودت بسازی
در جستجوی اون نباش
چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

متن وضعیت عاشقانه شاد

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

متن وضعیت عاشقانه شاد

عزیزِ من، شیرین ترین و مهربانانه ترین واژه های من پیشکشِ تو
تویی که زندگی ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده ای

متن وضعیت عاشقانه شاد

حال من خوب است
اما، با تو بهتر می شوم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند
کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند
اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو
بـه سمت دیگری جلب نمیشود

متن وضعیت عاشقانه شاد

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است
بودا

متن وضعیت عاشقانه شاد

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن وضعیت عاشقانه شاد

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در آوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست

متن وضعیت عاشقانه شاد

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن وضعیت عاشقانه شاد

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن وضعیت عاشقانه شاد

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند
من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن وضعیت عاشقانه شاد

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم

متن وضعیت عاشقانه شاد

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لب تان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ستامیر رضا لطفی پناه

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن وضعیت عاشقانه شاد

چشم‌های توفرآیند اکسیژن را به همراه داردمن از نگاه به چشمان تونفس می‌گیرم.

متن وضعیت عاشقانه شاد

از اعتیاد بدون چون و چرا به شادی نگران نباشیدمعتاد شوید!آنقدر تمرین کنید و آنقدر وجود و امیالو افکارتان را از آنچه باعث شادیتان می‌شودپر کنید تا معتاد شوید…شادی تنها داروی شفا بخشی است کههیچ گونه عوارض جانبی نداره…

متن وضعیت عاشقانه شاد

یک لبخند نمی‌تواند جهان را تغییر دهداما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!دوستت دارم عشقم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تو را و تنها تو را می‌‌بویم و می‌‌بوسم!تا بدانی تنها چیزی که بی‌هیچ هراسی مرابسوی آغوش تو می‌‌کشاندعشق است…

متن وضعیت عاشقانه شاد

بوی شور انگیز باران میدهیبا نگاهت بر دلم جان میدهیبسکه خوب ومھربان و صادقیبر دلم عشقی فراوان میدهی

متن وضعیت عاشقانه شاد

عزیز من،شیرین‌ترین و مهربانانه‌ترین واژه‌های من پیشکش توتویی که زندگی‌ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده‌ای

متن وضعیت عاشقانه شاد

می‌دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟لبخندی که بی اراده رو لب‌های یک عاشق نقش می‌بندهتا در نهایت سکوت فریاد بزنهدوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تارهای گیتارم را به لرزش در می آورمتا بارها و بارها به تو بگویم دوستت دارمبارها این تارها به صدا درمی آیند و می گویم : تولدت مبارک بهترینم

متن وضعیت عاشقانه شاد

تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشقعاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق

متن وضعیت عاشقانه شاد

مگر لایق تکیه دادن نبودم؟تو با حسرت شانه من چه کردی؟مرا خسته کردی و خود خسته رفتی…سفر کرده!باخانه من چه کردی؟

متن وضعیت عاشقانه شاد

زندگی راه های خیلی زیادی رو جلوی پات می ذارهولی تنها راه من بودن با تو تا آخر عمره

متن وضعیت عاشقانه شاد

عشقمبوسه چیدن زلبتسلسله در سلسله هاستاصلا این بوسهدوای غم کم حوصله هاست !

متن وضعیت عاشقانه شاد

روزی که تو همسرم شدیشادترین روز زندگیم بوددوستت دارم آرام جانمسالگرد عشقمون مبارک!

متن وضعیت عاشقانه شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن وضعیت عاشقانه شاد

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن وضعیت عاشقانه شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام راعشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

متن وضعیت عاشقانه شاد

هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبمخود خودت رایادت رااسمت رااما …فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه !

متن وضعیت عاشقانه شاد

عاشقانه زندگی کن‏خوشبختى جایش‏همینجاست کنار تو …‏نگذار‏زندگى از مقابل‏چشمانت بگذرد‏و تو فقط‏نظاره گرش باشى‏زندگى را زندگى کن …

متن وضعیت عاشقانه شاد

لاک پشت های کوچکی که تازه به دنیا آمده اند را دیده ای؟بی اختیار به سمت دریا می رونداین گـونه دوستت دارم بی اختیار

متن وضعیت عاشقانه شاد

با تمام مداد رنگی های دنیابه هر زبانی که بدانی و ندانیخالی از هر تشبیه و استعاره و ایهامتنها یک جمله برای تو خواهم نوشتدوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا …تو مثل باران هستیبارانی از گلبارانی از مهربارانی از لبخندبارانی که به زندگی کویری من جان بخشید

متن وضعیت عاشقانه شاد

تمام خوبے عشق به این است…..ڪه وقتے تو نیستی….خواب ازگلوے چشمانم پایین نرود…..!!!!!!!لبخند برلبانم جارے نشود….!!!!!!!دستانم مدام بهانه ے تورا بگیرند………

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *