متن همه مادر دارن من ندارم

متن همه مادر دارن من ندارم

یکی می آید یکی می رود و این قانون بقای زندگیست
اما تو که رفتی هیچکس نیامد
انگار قانون بقا هم پوچ است وقتی تو نیستی.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

متن همه مادر دارند من ندارم

کاش باشی و بتوان شامه پر کرد از بوی تو، ای شب بوی شبهای بی بوی من
کجایی ای منِ من؟
کجایی ای من تا جانی دوباره بخشی این من را؟
بی تو این من تهی است، هیچ است و پوچ
با تو این من، من است
آری با تو ای مادرم…

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می‌دانم جای تو خوب است
وفرشته های‌ آسمان امروز را برایت جشن می‌گیرند

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود
اکنون بزرگ شده ام مادرم را می‌خواهم , نه برای گرفتن گوشه چادرش
می خواهمش که با گوشه چادرش اشکهایم را پاک کنم.
نه این که دلم خوش شود که میدانم نمیشود !
شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم

متن همه مادر دارن من ندارم

نرفت از سرم هـــــر گز هوای تو مادرهنوز می تپد این دل برای تو مـــــــــادر
چســـــــان زبان بگشایم که خجلت آهنگمنکرده ام دل و جـــــــــان را فدای تو مادر
چه چـــــاره گر نبرم داغ هجر تو به عدمامید قلب حزینم لــــــــــــــقای تو مـــــــادر
چو شبنم است سرو برگ رنگ این گلشنمدام میشنوم من صــــــــــــــــدای تو مادر
درین چمن که حضور جفاست مضمونشچه نعمت است به عـــــــــالم وفای تو مادر
مــــــــــــقیم منزل عزت کسی توان گشتنکه بود حـــــــــاصل کارش رضای تو مادر
نشد ز کیف و کــــــم عمر چشم ما روشنحقیقت است به هــــــــر جا صفای تو مادر
رموز جـــــوهر تُست ( بایزید) و( بایقرا)به این مـــــــــــــقام رسیدن عطای تو مادر
نبود لایق این گنج و این کمــــــــا ل (رفیع)اگر نبود نصیبش دعــــــــــــــــــای تو مادر

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تا وقتی بودی شمعدانی ها گل میدادندخانه بوی عطر تو را داشتو یاس به شوق حضورتدر و دیوار خانه را شکوفه باران میکردحالا نیستی و گل ها خشکیده انداما چشمه چشمانماز غم نبودنت نمی خشکد مادرم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا میبوسید و تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ولی دردم نیامد اما به جایش تمام بوسه های مادرم یادم آمد.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

افسوس دگرمادر شیرین سخنم در بر ما نیستآن گوهر یک دانه پر مهر و وفا در بر ما نیستآن سنگ صبور، ذاکر حق تا دم آخرافسوس و صد افسوس دگرسایه او بر سر ما نیست

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه
اون روز روزیه که مادرت پیشت نیست.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مرا آن روز شادی بود در سرکه سر می‌بود بر زانوی مادرچراغ خانه‌ی ما گشته خاموشکه مادر نیست اندر خانه دیگر

متن همه مادر دارند من ندارم

نبودن هایى هست که هیچ بودنى جبرانشان نمیکند و آدمهایی هستند که هرگز تکرار نمیشوند و تو آنگونه ای مـــــــــــــــادر

متن همه مادر دارند من ندارم

رفتی از من مهر گسستی مادربا رفتن خود دلم شکستی مادرافسوس که بودی و ندانستم منای در گرانمایه چه هستی مادر

متن همه مادر دارند من ندارم

وقتی به جای کلاغ در آن بازی کودکانه گفتم: مامان پـر؛ خندیدی و گفتی: من که پر ندارم!!!
بزرگتر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی…

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

میدونی دلتنگی یعنی چی؟دلتنگی یعنی این که بشینیبه خاطراتت با مادرت فکر کنیاونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولیچند لحظه بعدشوری اشک های لعنتیشیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

زمين باير دل را نهال عشق مي كارم
به پايش هر شب و هر روز سيل اشک مي بارم
از آن سرمست يک روزي درختي مي شود سرسبز
كه بر آن حک كنم مادر هميشه دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

ز سر شد سایه ‌ات کوتاه، مادرجهانم شد مصیبت ‌گاه، مادرسخن آموختی، رفتی، نمانده ستمرا جز وای مادر! آه مادر

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

میدونی دلتنگی یعنی چی؟
دلتنگی یعنی اینکه بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولی چند لحظه بعد…
شوری اشکهای لعنتی، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادرمدر نگاهت خستگی معنا نداشتوسعت پاک تو را دریا نداشتآه ای جاری ‌تر از خورشید خوبکاشکی هرگز نمی‌ کردی غروب

متن همه مادر دارند من ندارم

ﺩﻟﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ و ﺑﻮﯼ ﮔﻞﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯﺵ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮﺥ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺩﻭﺧﺖ
ﺩﻟﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﯾﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﮐﻨﺪ
ﺩﻟﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻔﻠﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﺍﻧﺪ
ﺩﻟﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ
ﺩﻟﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق، مادر یعنی مهرمادر یعنی فرشته‌ای که با اشکت‌، اشک می‌ریزد و با خنده‌هایت می‌خندد. مادر یعنی فرشته‌ای که نگاهش به تو است و با هر لبخندت، زندگی می‌کند. مادر یعنی فرشته‌ای که موهایش برای بزرگ کردنت سفید می‌شود و به تو می‌گوید: «پیر شوی مادر، درد و بلایت به جانم…» مادر یعنی فرشته‌ای که صبح که خوابی آرام میز صبحانه رامی‌چیند تا وقتی بلند شدی زندگی را لمس کنی. مادر یعنی فرشته‌ای که شب‌هایی که غم داری یا مریضی تا صبحبالای سرت می‌نشیند و نگران است. مادر یعنی فرشته‌ای که وقتی موقع کار می‌گویی خسته شدم؛ با اینکه پاهایش درد می‌کند می‌گوید: «تو بشین مادر من انجام میدهم…». مادر یعنی فرشته‌ای که هیچ‌وقت باور نمی‌کنی مریض شود یا پیر شود چون همیشه و توی هر حالتی به روی تو لبخند می‌زند. مادر یعنی فرشته‌ای که طاقت دیدن اشک‌هایش را نداری. مادر یعنی همه زندگی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر! من خدا را نقاشی کردم؛ خدا به شکل بوسه‌های تو بر پیشانی من بود. مادر! من از آن آخرین بدرقه‌ات تا پشت دیوار بی‌کسی نوشتم و بغض کردم. مادر! در این‌سوی بی‌خوابی، من هر شب پرنورترین ستاره را تو می‌بینم. شنیده‌ام کوله‌بار دوران کودکی مرا سنگ صبور خویش کرده‌ای. من هم در آن آیینه که دادی یادگاری؛ در آن هر شب تصویری از تبسم تو را می‌بینم. مادر! ای زیباترین احساس، قشنگ‌ترین بنفشه، ستاره‌ام را چندی‌ست گم کرده‌ام…

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

سلام بر تو ای مادر برتر از جانم و سلام بر تو ای همیشه مهربان و صمیمی. و سلامتی را نثارت می‌کنم به اندازه دریای نگاهم. مادر مهربانم نمی‌دانم در این نامه که قصد من گلایه از توست اول از مهربانی‌هایت و زحماتت بگویم و یا از همان اول ابراز ناراحتی خود را از جانب تو بگویم؟ اگر بخواهم از خوبی‌هایت بگویم که تمامی ندارد و انگشتانم ناتوانند برای نوشتن آن همه مهر و وفا و صمیمیت.و اما گلایه من از تو؛ چراهای بسیاری در سر دارم که همه بدون جواب مانده اما نمی‌دانم چرا هیچ وقت با جواب دادن آنها به من نتوانستم قانع شوم. از تو می‌پرسم که نگران لحظه‌های منی از تو که روز و شبت را برای من یکی کردی تا من به اینجا برسم. چرا هم‌اکنون برای آزادیم حد و مرزی کوچک نهاده‌ای؟ چرا هنوز باور نداری که من بزرگ شده‌ام و آن دختر 5 ساله نیستم؟ چرا فکر می‌کنی همیشه بعد از غروب آفتاب همه برای من در کمین هستند و من باید سریع در خانه باشم؟ چرا باور نداری که من من هستم و برای خودم باورهایی دارم؟ چرا؟ چرا؟

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مامان عزیزم، آیا می‌دانستی عاشقت هستم؟ آیا می‌دانستی هیچکس، هیچکس و هیچکس نمی‌تواند جای تو را توی قلبم بگیرد؟ آیا می‌دانستی حاضرم همه چیزم را بدهم تا همیشه نزد من باشی؟ می‌گویند:«بچه ننه است»! چقدر بچه ننه بودن قشنگ است، چقدر لذت‌بخش است. آخر اگر نباشی قدر خیلی از روزها را نمی‌دانیم.عشق به تو بهترین و تنهاترین عشقی است که می‌شود باورش کرد. یعنی بالاتر از عشق به مادر وجود دارد؟یادش بخیر، قصه‌هایی که برایم می‌گفتی چقدر لذت‌بخش‌تر از قصه‌های تنهایی امروزم بود. شنل قرمزی، چوپان دروغگو، شنگول و منگول و حبه انگور را برایم تعریف می‌کردی. چرا با اینکه چهار پنج سال این قصه‌ها را می‌گفتی هیچ وقت برایم تکراری نمی‌شد؟ چرا؟ولی الان زیباترین فیلم‌ها و داستان‌ها و رمان‌ها نهایتاً یک بار به من لذت می‌دهد، چرا؟مامان عزیزم، دمت گرم، نوکرم، تا عمر دارم خاک زیر پاتم؛ فقط یک چیز می‌توانم بگویم: عاشقتم.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

روزی یک نفر به من گفت: آیا می‌خواهی همه دنیا مال تو باشد؟گفتم: دنیا در دست‌های من است وقتی لبخند مادرم جلوی چشمانم، صدای مادرم طنین افکنده در گوشم و دستان مادرم پشت و پناهم است.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

یادت هست مادر؟ اسم قاشق را گذاشتی قطار، هواپیما، كشتی تا یك لقمه بیشتر بخورم!یادت هست؟ شدی خلبان، ملوان، لوكوموتیوران؛ می‌گفتی بخور تا بزرگ بشوی آقا شیره!و من عادت كردم كه هر چیزی را بدون اینكه دوست داشته باشم قورت بدهم حتی بغض‌های نتركیده‌ام را.

متن همه مادر دارن من ندارم

ﻣﺎدرم! هیچ‌وقت ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ نمی‌کنم. ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺏ بود ﺍﮔر ﺁﻏﻮﺵ مهربانت را ﺩﺍﺷﺘﻢ. هنوز هم هرجا نامت را می‌شنوم؛ به لرزه می‌افتم. هرجا مادری را با فرزندش می‌بینم؛ زیر لب می‌گویم: من هم روزی مادر داشتم. من هم روزی گرمای وجودش را داشتم.مادرم! کاش می‌دانستی که این روزها بیشتر از گذشته به وجودت احتیاج دارم… اما می‌دانم تو هنوز هم پیش خدا واسطه حل مشکلات من هستی. این اطمینان را از آرامش قلبم دارم.امروز با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می‌آیم. این اشک‌های من از سر دلتنگی است. دلتنگی برای بوسه زدن بر دست‌های مهربانت. کاش بودی. امروز دلم آتش گرفت و دوباره جای خالی‌ات را حس کردم. می‌دانم جای تو خوب است و فرشته‌های آسمان امروز را برایت جشن می‌گیرند. آخر می‌دانم که بهشت زیر پای توست. کاش فقط امروز نگاهت را داشتم.خدایا کاش فقط یک بار دیگر آغوشش را داشتم.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود. اکنون بزرگ شده‌ام مادرم را می‌خواهم، نه برای گرفتن گوشه چادرش؛ می‌خواهمش که با گوشه چادرش اشک‌هایم را پاک کنم. نه اینکه دلم خوش شود که می‌دانم نمی‌شود! شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم.

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر! ای مهربان‌ترین فرشته كاش بودی و مرا در آغوش می‌گرفتی. من به دستان گرم تو محتاجم. بدون حضور تو ای مادردریای مواج پا بسته مردابم. در یك شب به یاد ماندنی كه به جای باران ستاره بر زمین می‌بارد به خوابم بیا! كاش اتاق كوچكم پر از عطر خوش تو شود.

متن همه مادر دارند من ندارم

گفتم مادر! گفت: جانمگفتم درد دارم! گفت: به جانمگفتم خسته ام! گفت: پریشانمگفتم گرسنه ام! گفت: بخور از سهمِ نانمگفتم کجا بخوابم؟ گفت: روی چشمانماما یک بار نگفتم: مادر من خوبم، شادم!همیشه از درد گفتم و از رنج! 

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر تو والاترین رویای عشق، اولین و آخرین معنای عشق هستی و تو که همیشه دلواپس فردای ما و غمخواری بی‌همتا برای ما هستی. زندگی بدون تو سراسر رنج خواهد بود تویی که چشم چراغ زندگی ما هستی و در همه حال زندگی ما از تو روشن است.یاد تو مرا آرام می‌سازد.زیباترین آهنگی که در عمرم شنیدم صدای تو و آواز اعجازانگیز لالایی تو بود. گویی تو پیامبری بودی که رسالتت عشق بود. دنیای عشق از تو زنده می‌شود و به من زندگی بخشیدی، دوستت دارم.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادرم! بارها با صداى گریه‌ام تو را از خواب خوش بیدار كرده‌ام. خیس گریه‌ام دوباره بیدار شو؛ با دست‌هاى مهربانت صورتم را نوازش كن و با گرماى وجودت آرامم كن. امشب دوباره دلم تو را بهانه گرفته است.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

همسنگ تمام نبودن‌هایت به این شبهای اندوه بار اشک بدهکارم و به اندازه همه آرامشت به چشمان بیقرارم خواب؛ برای ترسیم دغدغه‌هایم کنج آغوش امنت را کم آورده‌ام و برای تسکین دردهایم تمام نوازش دستهایت را.صادقانه بگویم: من کم آورده‌ام. من همه بودن‌ها را در نبودن‌هایت کم آورده‌ام.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

دلتنگی یعنی اینکه: بنشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی. آن‌وقت یک لبخند زیبا روی لبت بیاید. ولی چند لحظه بعد، شوری اشک‌های لعنتی، شیرینی آن خاطره‌ها را از یادت ببرند.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

جایی‌ خوانده بودم که درد آدم را بزرگ می‌‌کند و روح را صیقل می‌دهد و تجربه را زیاد می‌کند. هیچ جا ننوشته‌اند که درد با یک زن، با یک مادر چه می‌‌کند. مادران درد کشیده یا زود می‌میرند، یا برای همیشه می‌‌روند، یا می‌‌مانند با چشمانی که رنگِ بی‌‌تفاوتی‌ گرفته است و دستانی که زیر ناخن‌هایش جز خستگی‌ چیزی نمی‌روید، و گیسوانی که رقص بر شانه‌های زنانه را به خاطر نمی‌‌آورند. مادرانی بی‌ هیچ آرزویی، با ‌دنیایی کوچک. دنیایی بسیار بسیار کوچک. هیچکس از مادرانی که به بهشت نمی‌‌روند چیزی ننوشته است./ نیکی‌ فیروزکوهی

متن همه مادر دارند من ندارم

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مارا جز خیالی آرام ، طلبی نیست ز دنیا . 🌱 # انگیزشی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بقول تتلو:

‹آدم بی رگ بی عاطفه است مثل شوت تو تیرگ

واسه همینه که هنوز هیچ هیچ ایم› 🙂 # لاتی # تتلو

متن همه مادر دارن من ندارم

راستشو بخوای تو زیادی قشنگی 🙂 💍🧿💌•
◉━━━━━━───────
    ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

بهترین حس یعنی
دیدن پیشرفت و ترقی خودت..|🌷✨| # انگیزشی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

هرگز از رحمت خدا ناامید نشوید.! # خدا # عربی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

+פֿُבايــ‌ــا בפسـ♥ــتــت בارمــ # خدا # دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دَستايِ تو به “قلبـم”
زندگي میبخشه عِشقِـم….
‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

انسان موفق
برای سه نسل آینده خودش برنامه ریزی میکنه.
انسان شکست خورده
برای اولین تعطیلی پیش رو.
# انگیزشی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

دَستايِ تو به “قلبـم”
زندگي میبخشه عِشقِـم….
‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

در قلب خود بنویسید
که هر روز بهترین روز سال است👁🐙

‌‌‌ # انگیزشی

متن همه مادر دارن من ندارم

« جــان‌و جـــهانِ مَن تـویــي♡ »

‌‌ # دوستت دارم

متن همه مادر دارن من ندارم

‌‌‌‌
عشق یعنی :
همین حسِ قشنگ بین من و طُ💜🍃

‌‌‌ # دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

‌‌
قلــبِ تُ ، وطنِ منه
‌ ‌
‌‌ # دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

تُ فرشته‌ی‌ منی!♡ # دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دوست داشتن
همون لبخندیه ك موقع دیدنش میشنیه رو لبِت
‌‌‌ # دوستت دارم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تنها كارى كه از دستم بر مياد دوست داشتنه توعه!
# دوستت دارم

متن همه مادر دارن من ندارم

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍« بي‌پایان‌دوستت‌دارم »
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

‌‌ « دنیام با تـــو قشنگتره »

‌‌ # دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

چشم ها چیزي بیش از آنچه
کلمات ميتوانند بگویند را میگویند..!
‌‌‌‌ # حقیقت

متن همه مادر دارن من ندارم

❳❲‌ غمت نباشه من عاشقتم ❳❲‌ 🕊💌🌙 # دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
      # دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم


ﺗﻭﻯﺳﻓﺍﺭﺕﻗﻟﺏﻣﻥﺗﻭﺳﻓﻳﺭﺷﻯ:)
‌ # دوستت دارم

متن همه مادر دارن من ندارم

⁧⁧⁧
ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓
⁧⁧⁧ # خدا

متن همه مادر دارند من ندارم

⁧⁧⁧
گَِمَِـ مَیَِشَِمَِـ تَِوَیِـَ کَِهَکَشَِانَِـ چَِشَِاتـَِ 💜🪐
⁧⁧⁧⁧⁧ # دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم


ﻗ𐇽 ﻮ𐇽ﻳ𐇽 ﺘ𐇽 ﺮ𐇽 ﺍﺯ𐇽 ﺩ𐇽ﻳ𐇽 ﺮ𐇽ﻭ𐇽ﺯ𐇽 ﺑ𐇽 ﺍ𐇽ﺵ𐇽🍃
‌ # انگیزشی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
      # دوستت دارم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

         
واسه قلبـــ♡ــم تـــــویی بهـونـه تپـــــش : ) 🗝♥️    
      # دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

⁧⁧⁧⁧
م‍‌ﻧ ﻳﻫ دخ‍‌ت‍‌رم‍ ، ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂
⁧⁧⁧⁧⁧ # مغرور # دختر

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

⁧⁧⁧⁧
ܤܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘܟ߭ܥ‌ߊހވ‌כߊ‌ܝܝ݅ܝࡅ߳ܩܢ‌נࡅ࠭ࡅ࡛ߊ‌ܠܙ‌ܣࡅ࡙ܟ݆ܭࡑ‌ࡅ࠭ࡏަܝܝ݅ܝࡅ߳ܩܢ
⁧⁧⁧⁧⁧ # خدا

متن همه مادر دارند من ندارم

⁧⁧⁧
ﻗﻟﺑﻣ اﺗﺻـہـہـ۸ـہـاࢦ ﺑﻫ ؏ﺸﻗﺗﻫـ..🝮
⁧⁧⁧⁧⁧ # دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

⁧⁧⁧⁧
‌ « هَرثانِیــــهُ هَرلَحظَـــمۍ ʕ•̫͡•ʔ♥️ʕ•̫͡•ʔ »
⁧⁧⁧⁧ # دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

⁧⁧⁧
بِدون‌ِتــᨖـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد…
⁧⁧⁧⁧⁧ # دوستت دارم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

⁧⁧⁧
پُــر ڪردَم با موزیڪ جاتــو
‌‌‌‌::━━━━━━●───────
‌‌‌‌ ⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻
⁧⁧⁧⁧⁧ # عشق یک طرفه # موسیقی

متن همه مادر دارن من ندارم

⁧⁧⁧
مېمونـــې ٹُ قَࢦـبـَــ᧕ـــم تا هَمېشہ!
⁧⁧⁧⁧ # دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

⚜زندگی مثل دیکته نوشتنه. مهم نیست چندتا درست نوشتی با تعداد اشتباهات قضاوت میشی⚜ # زندگی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

گرفتن برق توی چشمامو ،تار و کدر شد مثل روح و قلب و تنم ، خفه شد عشق و نفس ، سکوت شد خنده و حرف 🙂 # موسیقی # خسته

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

آرزو میکنم هیچ وقت غمهاتون برای کسی که دوسش دارین بی اهمیت نباشه، رنجی بالاتر از این نداریم. # ادبی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

من از آنانی هستم که از شعری به گریه می‌افتند و با شاخه گلی اقناع میشوند! # ادبی # عربی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

خدایا از تو میخواهم
که قلبم را زنده کنی 🌱 # ادبی # خدا

متن همه مادر دارن من ندارم

خداحافظ ای هم نشین خوب رفتن ها .. # عربی # عشق یک طرفه

متن همه مادر دارن من ندارم

سلام خدا بر چشمانت. # ادبی # عربی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

همه ميتونن كثيفى هاى وجود ديگران رو ببينن. تو اونى باش كه طلاى وجودشون رو پيدا ميكنی # ادبی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

هرگز بخاطر اینکه
دیگران تو را بپذیرند،
تغییر نکن. # ادبی # حقیقت

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تنها راه رسیدن به خوشبختی اینه که دست از نگرانی برای چیزهایی که خارج از قدرت و کنترل ما هستن برداريم. # ادبی # انگیزشی # زندگی

متن همه مادر دارن من ندارم

نیمی بیشتر از زیبای انسان
در زبان و گفتارش است
# کردی # ادبی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

اگر قطره باران گونه ات را بوسید بدان اشک من است که به یادت ریخته ام
# کردی # دلتنگی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

گر با میل و خواسته من بود

نفس کشیدنم

را هم به وسیله دهان تو میکشیدم!
# کردی # دوستت دارم # ادبی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت ، جانم را بگیر و برای خود ببر
# کردی # دوستت دارم

متن همه مادر دارن من ندارم

داستان عشق خود را برای کسی تعریف نکنید، آن روزهای زیبا را در قلب خود پنهان کنید. این روزها قلب ها پاک نیست. # ادبی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

تو را آنقدر دوست دارم که اولین و آخرین اولویت زندگی ام تو هستی.

# دوستت دارم # ترکی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

متن کوتاه در مورد ملکه / بیو ملکه | تاو بیو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

یه‌ملکه‌ی‌واقعی‌به‌تاج‌نیاز‌نداره🐻🤎 # ملکه

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

میشم اون ستاره یی که … ⭐
حسرت رسیدن بهش خیلیا رو کور کرد 🙃🖤 # عشق یک طرفه # مغرور # ملکه

متن همه مادر دارند من ندارم

ساده و دوست داشتنی میخوام بگم
•I love you mom❤• # دوستت دارم # مادر # ملکه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

ب خودت برس دختر جان
اين دنيا ارزش غم چشمهایت را ندارد # دختر # ملکه

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

‍خودتُ‍ ‍دوست‍ ‍داشتہ ‍باش‍! (: # ملکه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مـلڪہ ڪہ ٺنها ٺاجشو گـ‌ذاشـ‌‌ٺ سـ‌رش احٺیاجے بہ پادشاه نداره 🙂 #ملکه تنها # ملکه # مغرور

متن همه مادر دارند من ندارم

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/: # دختر # ملکه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

وقتی نعمت هایی که خدا بهم داده رو میشمارم
تورو صد بار حساب میکنم
حــضــرت مــادر❤ # دوستت دارم # آرامش # مادر # ملکه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

من به دنیا اومدم تا بدرخشم!🌝✨
# ملکه

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

پ‍‌رنس‍‌س‌ک‍‌یه‌چ‍‌یه‌؟م‍‌ن مل‍‌کم 𖥻 ִ ۫🌤🧷 # دختر # ملکه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

😈🤘🏻پٰادِشٰآهِ جَهَنَمّ خُوُدِتّ بآشّ نَهٌ کٰارِگَرِ بِهِشّتِ دٓیّگَرٰآنٌ🤘🏻😈
# مغرور # لاتی # ملکه

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مَنْ عَزْ تَبارِ دُخْتَرْ هایِ تِکْراری نیستَمْ..مَنْ عَزْ هَمونْ نَسْلِ تافتِه جُدا بافته اَمْ..♥️✨
# ملکه

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

┃زیبایی ظاهر مهم نیست!👸🏻💚

مهم اینه که با زیبایی‌های درونت به عنوان ملکه زیبایی‌ها یاد بشی..🎠✨┃ # انگیزشی # ملکه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

من ملکه‌ای از جنس الماسم💎💫 # انگیزشی # دختر # ملکه

متن همه مادر دارند من ندارم

اگه با من قهر کردی!!
توقع منت کشی نداشته باش:)
من برای بستن بند کفش هام هم خم نمی شم:/
پام رو میارم بالا…=)😏
# مغرور # شاد # ملکه

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

➰ Ignore me once

and i’ll show you

“Who is te master of this game” .

〰 یکبار دیگه بهم بی توجهی کن

تا بهت نشون بدم

“کی ارباب این بازیه” # مغرور # ملکه

متن همه مادر دارن من ندارم

یه دختر باید شبیه پروانه باشه

دیدنش زیبا،گرفتنش سخت💜🦋 # ملکه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

یادمه مامانم همیشه میگفت تو پرنسس منی الان پرنسس تبدیل به ملکه شده 👑😏 # دختر # مادر # ملکه

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

فقط خودت را انتخاب کن……….:)🦋 # آرامش # ملکه

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

☠مـ‌وشـ‌طَـ‌رَکــ مـ‌وردِ نـ‌َظَـ‌ر شـ‌ومـ‌آ

عَـ‌صـ‌ابــ مَـ‌عـ‌صــ‌ابــ یــ‌وخـ‌تِـ‌حـ:> # لاتی # لاشی # حاضر جوابی # دختر # قهر # ملکه

متن همه مادر دارن من ندارم

بیوگرافی کوتاه / متن های بیوگرافی فارسی و انگلیسی با معنی [گلچین] | تاو بیو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️

متن همه مادر دارن من ندارم

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم


『 عشـ∞ـق‌مهربونم
‌ ‌‌ ممنونم‌که‌با‌بـودنت‌بهم‌جرات
‌ ‌ ‌‌زندگی‌میدی‌ممنونم‌که‌با‌مهربونیات
‌ ‌بهم‌امید‌مـیدی‌ممنونم‌که
‌ ‌ ‌‌تنهادلـیل‌نـفس‌هام‌شدی
ممنونم‌که‌هستی… 』🫀🐼💛•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

در انتظار ارامش . .♡

متن همه مادر دارند من ندارم

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه

متن همه مادر دارند من ندارم

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

فــاز فـقــ🤷‍♀️ـطـ فـــاز تـنــهـ💁‍♀️ــایـــ✅ نــ❎ــهـ غـمـ🙅‍♀️ــ دارهـــ نـ❎ـهــ جـدایـ🙅‍♀️ـــ

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

باران را دوست دارم میدانی چرا؟ چون هرچه قدر تنها باشم و تنها قدم زنم با صداش بدرقه ی راهم می‌شود….!

متن همه مادر دارند من ندارم

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•°

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

خب… اینکه ناراحت بشی ولی به روی خودت نیاری یعنی بزرگ شدی 🙂

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔

متن همه مادر دارن من ندارم

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه

متن همه مادر دارن من ندارم

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن همه مادر دارن من ندارم

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن همه مادر دارن من ندارم

اینجا سرزمینی است که
برای آزادی جنگیدیم
ولی حالا برای نان می‌جنگیم …

📕 بینوایان

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

•بعضي مواقع فكر ميكنم انقدر دارم براي زندگي كردن ميجنگم كه وقتي براي زندگي كردن ندارم🌚☄️

متن همه مادر دارن من ندارم

در انتظار ارامش . .♡

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•°

متن همه مادر دارن من ندارم

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بعضی از آدما
خاطرشون یه جور عجیبی
دوست داشتنیه
گرم دلنشین و به یادموندنی…
دقیقا مثل یه آهنگ قدیمی كه
وقتی به آخر می رسه
دوباره میزنی عقب تا از
اول گوش کنی..!!
مث یه رفیق همیشگی(:🌱❤️

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓

متن همه مادر دارند من ندارم

███████▒≡🚜 در حال اسفالت سازی بیو برو کنار قیری نشی😹

متن همه مادر دارند من ندارم

لبِ من ، ‌ذکرِ خُشک ‌را چه ‌کند؟!
عادتش داده ام‌ به‌ بوسهٔ تر

#عاصی_خراسانی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

فَِرَِشَِتَِهَِ خَِزَِ شَُِدَِهَِ مَِنَِ دَُِخَِتَِرَِ شَِیَِطَِاَِنَِمَِ

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن همه مادر دارند من ندارم

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞ ↺عِـــشق ↻ ⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨ یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢ رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

اونی که با ما نی برا اینه که در حد ما نی!🤟🏾🔥

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

میشم اون ستاره یی که … ⭐
حسرت رسیدن بهش خیلیا رو کور کرد 🙃🖤

متن همه مادر دارند من ندارم

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی

متن همه مادر دارند من ندارم

تو همونی بودی کہ باهاش وسط غمام یهو بلند بلند میخندیدم!

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد

متن همه مادر دارند من ندارم

تکیه داده ام به آسمانی که خدا روی ابرهایش نشسته. ^^

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

یا رادَّ ما قَد فاتَ
ای بازگرداننده آنچه از دست رفته ..🍃

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊

متن همه مادر دارند من ندارم

فصل هارا سفر کردم،خاطراتش را مرور کردم،اما "پاییز" را بیشتر دوست داشتم…

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست…

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

‌‌
خیره بر هر چه شدم

خاطره ای زد  به سرم….

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بنازم غیرت غم را که دمی تنهایم نگذاشت 🙃💔🚬

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

اِي دِل دیوآنه شُو دیوآنگي هَم عآلَمي دآرد…. ♡

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

ࡅ߳ࡐ ܩߊ‌ܠܭ ܦ߳ܠࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅ࠭ࡊ ❪♥️❫‌‌‌‌‌‌

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊

متن همه مادر دارن من ندارم

درسته,

پایان خوبی نداشتیم….💛💜

اما داستانمون قشنگ بود:)

متن همه مادر دارند من ندارم

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳

متن همه مادر دارن من ندارم

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه

متن همه مادر دارن من ندارم

وقتی ارزش واقعی خودت رو بفهمی،
دیگه به کسی تخفیف نمیدی.🌙

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مواظب رفتارهاتون باشید !
قلب دخترا شکننده تر از هرچیزیه 💔

متن همه مادر دارند من ندارم

فرشته خز شده من دختر شیطانمـــــ🥀🖤!:)

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

اگه ماسک نمی زنید
حداقل یه زنگوله ببندید ؛
که ما بفهمیم شما دارید به سمتون میاین :/

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

یا دارم به گوگل ثابت می کنم ربات نیستم یا به مامان بزرگم ثابت می کنم گشنم نیست…
 

متن همه مادر دارن من ندارم

اتل متل یه مورچه
قدم میزد تو کوچه
اومد یه کفش ولگرد
پای اونو لگد کرد
مورچه یه پاش شکسته
راه نمیره نشسته
بابرگی پاشو بسته
نمیتونه کارکنه
دونه هارو بار کنه
تو لونه انبار کنه
حتما داری با ریتم میخونی؟؟؟!!!
از سنت خجالت بکش 😂😂
   😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

در روز تولدم؛
برای خودم آرزو می کنم
که همیشه بهترینی که می توانم باشم
از حالا تا ابد

تولدم مبارک ❤

┄┅┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┅
┄┅┅┄┅✶🎉✶┅┄┅┅┄

متن همه مادر دارن من ندارم

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن همه مادر دارن من ندارم

تو بخند….
تا سَراسیمه شَود،بویِ بَهار…

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

«بهار»
ازنامه‌های‌عاشقانه‌من‌وتو
شکل‌می‌گیرد
«دوستت‌دارم»
و پایان‌سطرنقطه‌ای‌نمی‌گذارم 💞∞🔐

متن همه مادر دارن من ندارم

متن های کوتاه تتلو تتلیتی/ تکست های کوتاه از تتلو مناسب بیو | تاو بیو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

کاری نکن……!
یه کاری کنم……..!
هر کاری کنی ………!
نتونی کاریش کنی……..!✌😏 # مغرور # لاتی # نامردی # تتلو # سیگار # حاضر جوابی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

اَِزَِ یَِ جَِاَِیَِیَِ بَِ بَِعَِدَِ
قَِفَِلَِیَِ مَِیَِ زَِنَِیَِ بَِ اَِزَِ جَِاَِیَِیَِ بَِ قَِبَِلَِ! # دلتنگی # تتلو

متن همه مادر دارن من ندارم

مَن‌بَد وَلی‌خُب‌دَرگیرمایی!😉
مَن‌بَد‌ وَلی‌طُ‌بَد‌زیرمایی!🤙
مَن‌بَد وَلی‌اَز‌دَم‌کیرمایی!🖕 # تتلو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

همه کسو دارو ندارم بریدن چن سال پیش از من🥀🕯️ # عشق یک طرفه # موسیقی # تتلو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

یـہ اٺـمُـسـٖر آݪـۅده🌪🌫 # تتلو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

شدی‌قلب‌و‌تن‌و‌روحم‌

شدی‌بال‌و‌پر‌و‌جونم‌

شدی..!!

‌همه‌ی‌:م‍‌ن‍‌ظ‍‌و‍‌‌رم‍‌‌:) # موسیقی # تتلو

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

پیچیدم به بازی أ هر کی بگی بریدم
حوصله بحث ندارم ولی گوش به حرفِ تو میدم
آره من واسه تو خوابای قشنگو دیدم
نگاه نکن به هیشکی حتی به خودی هم…:) # تتلو

متن همه مادر دارن من ندارم

من ، يه شهرِ سوت و كورَم ، كه غرقِ وسطِ دريا…
  # لاتی # دریا # تتلو

متن همه مادر دارن من ندارم

هر کی میخواد بمیره عاشق شه…:) # عشق یک طرفه # نامردی # تتلو

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

اگه خورشیدو میخوای یه وقتایی رو هم باید بسوزی🌝☀️ # انگیزشی # تتلو

متن همه مادر دارند من ندارم

ܩ‌‌ࡅ࣪ߺ❟ ࡅߺ߳❟ ܦ߳ࡋߺࡅߺ߲ࡉ ܭ❟ܟ݆ߺࡅ࡙ߺܭࡅߺ߳ࡉ‌ ࡅߺ߳ܟߺܩܠܙ‌ ܭࡍ߭ . . . 🖤 # تتلو

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مُهِم‍ اینه‍ِ که‍ِ بِدوُن‍ مَن‍

الان‍ خُب‍ حالِت‍ بِهتَره‍ِِ (: # دلتنگی # لاتی # نامردی # لاشی # خسته # سکوت # تتلو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

همونجا که تتلو تو اهنگ جنگ ستیز میگه:
وقتی همه دارن یه راهی رو میرن
بدون اون راه حتما راحت ترین راه بوده
که همه میتونن برن ، پس حتما اشتباهست
چون هیچ چیز درستی راحت به دست نمیاد! :): # موسیقی # حقیقت # تتلو

متن همه مادر دارند من ندارم

یکیو‌میخوام‌عِینِ‌خُدَم‌خَرو‌طُ‌دِل‌برو😄🦋❤🤞 # تتلو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

ما بد نبودیم بلد بودیم. دنیا مارو نمیـخــورد:) # لاتی # موسیقی # تتلو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

•{حسادت رفیق‌ از رقابت رقیب خطرناڪ تره!}• # لاتی # مغرور # تتلو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

خسته از مردم زنده کش مرده پرست # تتلو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مَن تهِ یه چاه عمیقم…
پنجر، وسطِ راه حقیقت👩🏻‍🦯🕳 # حقیقت # موسیقی # تتلو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

من از سیل و غم و طوفان گذر کردم به احترام وجود تو .. ! ❤️ # تتلو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

سهـم مـا غـرق شـدن در دریـا نبـود..! # مادر # تتلو

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مرگ از زندگی پرسید:
چرا همه تو رو دوست دارن و از من متنفرن‍‍؟
زندگی پاسخ داد:
چون من یه دروغ قشنگم و تو یه حقیقت تلخ .. # حقیقت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

دلیل حالِ بد آدما نباشید . .

‌ # عشق یک طرفه # نامردی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

آرامم،آرامتر‌از‌نبض‌یک‌مرده! # خسته # سکوت

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

تو‌ بهم‌نشون‌‌دادی‌‌عشق‌هم‌میتونه‌دروغ‌باشه…! # دروغ # لاشی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

پُر از دردَم # خسته

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

±قشنگ‌ترین لبخندها، عمیق ترین زخم‌ها رو پنهان می‌کنند : )🌚✨ # خسته

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

متن همه مادر دارن من ندارم

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن همه مادر دارن من ندارم

اینکه نمردی معنیش این نیست که زنده‌ای! # خسته # خودکشی

متن همه مادر دارن من ندارم

‌ ‌دُنیام پُر شُدِه از ارِزو هایِ مَحال 🙂 # زندگی

متن همه مادر دارن من ندارم

↞⟮ڈیؤآڕ غڕورت ؤ اؤنقد بڸند بسآز ڪہ صداے “قلبت” بهش نڕسہ✨🧸🥀⟯

# نامردی # مغرور

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

جرعت یا حقیقت؟!

حقیقت!

بزرگ ترین دروغی که گفتی؟!

حالم خوبه!(: # نامردی # حقیقت

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

« هیچکس موندنی نیست! » # عشق یک طرفه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

ما هم خندیدن رو بلدیم

ولی خب دلیلی واسش نداریم . . . ‌! # خسته

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

خیلی چیزا دلمو شکست ولی عاقلترم کرد # انگیزشی # نامردی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بد نبودم ، بدے دیدم بد شدم..! # نامردی # انتقام

متن همه مادر دارن من ندارم

« اَز پَسِ نبودنت برنمیام..! »
# عشق یک طرفه

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

•بعضي مواقع فكر ميكنم انقدر دارم براي زندگي كردن ميجنگم كه وقتي براي زندگي كردن ندارم🌚☄️ # زندگی

متن همه مادر دارند من ندارم

لبخند بزن، چون هیچڪس اهمیتے نمیده تو چه حسے داری!😉 # زندگی # بی تفاوت

متن همه مادر دارن من ندارم

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

این نیز بگذرد… .

متن همه مادر دارن من ندارم

خسته ام اقا قاضی 
مثل هیزمی که خاکستر شده ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه 🙂
# قاضی # خسته

متن همه مادر دارند من ندارم

[ میخام برای همیشه بخوابم:)🐼🌱🖤]

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن همه مادر دارن من ندارم

میگذرن روزايِ سخت . .♡ # خسته # انگیزشی

متن همه مادر دارند من ندارم

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهدجز گپ ریز ریز با مادرمهی من حرف بزنمهی او چای تازه دم بریزد…هی چای ام سرد بشودهی دلم گرم…آنجا که چای ات سرد می شودو دلت گرم“خانه مادر است”

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

جایی‌ خوانده بودم که درد آدم را بزرگ می‌‌کند و روح را صیقل می‌دهد و تجربه را زیاد می‌کند. هیچ جا ننوشته‌اند که درد با یک زن، با یک مادر چه می‌‌کند. مادران درد کشیده یا زود می‌میرند، یا برای همیشه می‌‌روند، یا می‌‌مانند با چشمانی که رنگِ بی‌‌تفاوتی‌ گرفته است و دستانی که زیر ناخن‌هایش جز خستگی‌ چیزی نمی‌روید، و گیسوانی که رقص بر شانه‌های زنانه را به خاطر نمی‌‌آورند. مادرانی بی‌ هیچ آرزویی، با ‌دنیایی کوچک. دنیایی بسیار بسیار کوچک. هیچکس از مادرانی که به بهشت نمی‌‌روند چیزی ننوشته است.

متن همه مادر دارن من ندارم

همسنگ تمام نبودن‌هایت به این شبهای اندوه بار اشک بدهکارم و به اندازه همه آرامشت به چشمان بیقرارم خواب؛ برای ترسیم دغدغه‌هایم کنج آغوش امنت را کم آورده‌ام و برای تسکین دردهایم تمام نوازش دستهایت را. صادقانه بگویم: من کم آورده‌ام. من همه بودن‌ها را در نبودن‌هایت کم آورده‌ام.

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر! در ستایش دنیای پرمهرت، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.شکوه عشق را در زمزمه های مادرانه ات می یابم و انگیزه خلقت را از قلب پرمهرت می خوانم.مادر، بوسه بر دستان خسته تو جانم را زنده می کند و دیدار تو عشق را در دلم به ارمغان می آورد.ایمانم از دعای توست و خدایم را از زبان تو شناخته ام، عبادت را تو به من آموخته ای.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر معجزه خلقت خداوند است، کسی که بودنش مایه آرامش و نعمت است و نبودنش همه چیز را سخت می کند، همه چیزهای عالی را … همه چیزهای حیاتی را … از نفس کشیدن تا خندیدن و حرف زدن و خوابیدن و … نبود مادر “زندگی” را سخت می کند.و من چقدر خوشبختم که سایه پر مهر مادرم بالای سرم است و دستان گرمش در دستانم، نگاه آرامش منتظر من است و قلب سرشار از عشقش برای من می تپد … من بی نهایت خوشبختم!اوج شکوه یک زن مادر بودن است، اما مادر فقط مادر نیست، نقش های زیادی است که در یک کلمه “مادر” خلاصه می شود، دختر پدرش، همسر پدرم، مادر من، مادربزرگ نوه هایش و خواهری مهربان… و مادر چقدر خوب از پس همه نقش هایش برآمده، بله او معجزه خلقت خداوند است که زندگی کردن کنارش معنای واقعی خود را پیدا می کند.مادرم! می دانم هر چروک و خطی که به صورتت افتاده حکایت غریبی دارد و اگر پای قصه چین و چروک های چهره ات بنشینم حاصلش چندین کتاب از سختی ها و رنج هایی خواهد بود که به عشق همسر و فرزندانت کشیده ای … من گاهی چقدر ناسپاس بوده ام و قلب تو در مقابل ناسپاسی من چقدر با گذشت و بزرگ.می خواهم بدانی از این که فرزند چون تو مادری هستم و در آغوش تو بزرگ شده ام به خود می بالم و مطمئنم تو بهترین مادری هستی که خداوند می توانست من را وارد زندگی او و او را ملکه قلب من کند، اصلا مگر می شود موجودی از تو مهربان تر و دلسوزتر و عاشق تر؟!تو همیشه الگوی من در زن بودن و مادر بودن هستی و خوشحالم که زیبایی و هوش و عشق را از تو به ارث برده ام تا بتوانم مادری چون تو برای فرزندانم باشم، مادری عاشق، دلسوز، مهربان و قوی ….

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر تو والاترین رویای عشق، اولین و آخرین معنای عشق هستی و تو که همیشه دلواپس فردای ما و غمخواری بی‌همتا برای ما هستی. زندگی بدون تو سراسر رنج خواهد بود تویی که چشم چراغ زندگی ما هستی و در همه حال زندگی ما از تو روشن است.یاد تو مرا آرام می‌سازد.زیباترین آهنگی که در عمرم شنیدم صدای تو و آواز اعجازانگیز لالایی تو بود. گویی تو پیامبری بودی که رسالتت عشق بود. دنیای عشق از تو زنده می‌شود و به من زندگی بخشیدی، دوستت دارم.

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر! تو جانانه جام بلای ما را نوشیدی و لباس رنج و محنت ما را پوشیدی.اینک، حریر محبت فرزندانت را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش.مادرم، در گرامیداشت روزت زیباترین ستاره سپاس را به پاس پاسداری بی کرانت از ما، بر آسمان پرمهرت می آویزیم.روزت مبارک باد.

متن همه مادر دارند من ندارم

گفتم درد دارم! گفت: به جانمگفتم خسته ام! گفت: پریشانمگفتم گرسنه ام! گفت: بخور از سهمِ نانمگفتم کجا بخوابم؟ گفت: روی چشمانماما یک بار نگفتم: مادر من خوبم، شادم!همیشه از درد گفتم و از رنج!

متن همه مادر دارند من ندارم

واژه مادر در بر گیرنده ی خوبی ها، مهر و عطوفت، فداکاری، از خود گذشتگی و تمام معانی مثبتی است که در جهان وجود دارد. موجودات بی نظیری که بزرگ ترین رسالت آن ها در زندگی عشق ورزیدن به فرزند است.تلاشی که یک مادر برای به ثمر رساندن فرزندانش دارد ستودنی است، او با تمام وجود خواستار فراهم کردن بهترین ها برای عزیزانش می باشد و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند. آنچه که او می خواهد آسایش و آرامش و شادی همیشگی فرزندانش است.مادر، مامان، ننه، آنا، دالکه و … واژگان آشنایی که در فرهنگ ما، همه یک مفهوم را دارند : مفهوم زیبای فداکاری و گذشت، کاری که همه ی مادرهای دنیا بی دریغ انجام می دهند. در حقیقت بزرگ ترین درس فدا کاری را می توان از مادرها آموخت.انوره دو بالزاک نویسنده ی فرانسوی می گوید : مادر یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می‌شناسد.

متن همه مادر دارند من ندارم

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود. اکنون بزرگ شده‌ام مادرم را می‌خواهم، نه برای گرفتن گوشه چادرش؛ می‌خواهمش که با گوشه چادرش اشک‌هایم را پاک کنم. نه اینکه دلم خوش شود که می‌دانم نمی‌شود! شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم.

متن همه مادر دارن من ندارم

ﻣﺎدرم! هیچ‌وقت ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ نمی‌کنم. ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺏ بود ﺍﮔر ﺁﻏﻮﺵ مهربانت را ﺩﺍﺷﺘﻢ. هنوز هم هرجا نامت را می‌شنوم؛ به لرزه می‌افتم. هرجا مادری را با فرزندش می‌بینم؛ زیر لب می‌گویم: من هم روزی مادر داشتم. من هم روزی گرمای وجودش را داشتم.مادرم! کاش می‌دانستی که این روزها بیشتر از گذشته به وجودت احتیاج دارم… اما می‌دانم تو هنوز هم پیش خدا واسطه حل مشکلات من هستی. این اطمینان را از آرامش قلبم دارم.امروز با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می‌آیم. این اشک‌های من از سر دلتنگی است. دلتنگی برای بوسه زدن بر دست‌های مهربانت. کاش بودی. امروز دلم آتش گرفت و دوباره جای خالی‌ات را حس کردم. می‌دانم جای تو خوب است و فرشته‌های آسمان امروز را برایت جشن می‌گیرند. آخر می‌دانم که بهشت زیر پای توست. کاش فقط امروز نگاهت را داشتم.خدایا کاش فقط یک بار دیگر آغوشش را داشتم.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

گاهی حواست را بیشتر جمع کن!گاهی کمتر داشته هایت را فریاد بزن!داشته های باارزشی مثل “وجود مادر” !شاید کسی حوالی حرفهای تو، بندِ دلش پاره شود با تصویر ِ سیاه و سفید مادرش روی دیوار اتاق!حواست باشد اینروزها!

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

یادت هست مادر؟ اسم قاشق را گذاشتی قطار، هواپیما، كشتی تا یك لقمه بیشتر بخورم!یادت هست؟ شدی خلبان، ملوان، لوكوموتیوران؛ می‌گفتی بخور تا بزرگ بشوی آقا شیره!و من عادت كردم كه هر چیزی را بدون اینكه دوست داشته باشم قورت بدهم حتی بغض‌های نتركیده‌ام را.

متن همه مادر دارند من ندارم

مــادرم فـرشــــــتــه است ..ولی …هیچوقت ندیدم پرواز کند …زیرا به پایش مـــن را بسته بودبــرادرم راو همه یزندگیش رامعذرت میخواهم نیوتون …!راز جاذبه،“مــــــادر“من است!معذرت میخواهم ادیسون!چرا که “مــــــادر” من اولین چراغ زندگی من است!معذرت میخواهم انیشتین!فرمولهای تو از توضیح “مــــــادر” من عاجزند!رومئو!همه راه ها به عشق “مــــــادر” من ختم میشود …!مــــــادر من ،عــــــشــــق من است…میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید …مــــــادرســـت دیگر …

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مامان عزیزم، آیا می‌دانستی عاشقت هستم؟ آیا می‌دانستی هیچکس، هیچکس و هیچکس نمی‌تواند جای تو را توی قلبم بگیرد؟ آیا می‌دانستی حاضرم همه چیزم را بدهم تا همیشه نزد من باشی؟ می‌گویند:«بچه ننه است»! چقدر بچه ننه بودن قشنگ است، چقدر لذت‌بخش است. آخر اگر نباشی قدر خیلی از روزها را نمی‌دانیم.عشق به تو بهترین و تنهاترین عشقی است که می‌شود باورش کرد. یعنی بالاتر از عشق به مادر وجود دارد؟یادش بخیر، قصه‌هایی که برایم می‌گفتی چقدر لذت‌بخش‌تر از قصه‌های تنهایی امروزم بود. شنل قرمزی، چوپان دروغگو، شنگول و منگول و حبه انگور را برایم تعریف می‌کردی. چرا با اینکه چهار پنج سال این قصه‌ها را می‌گفتی هیچ وقت برایم تکراری نمی‌شد؟ چرا؟ولی الان زیباترین فیلم‌ها و داستان‌ها و رمان‌ها نهایتاً یک بار به من لذت می‌دهد، چرا؟مامان عزیزم، دمت گرم، نوکرم، تا عمر دارم خاک زیر پاتم؛ فقط یک چیز می‌توانم بگویم: عاشقتم.

متن همه مادر دارن من ندارم

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریمباید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !و چه تاثیر دلنشینی دارد” غصه نخور ، درست میشود ” گفتن های مادر ،اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

سلام بر تو ای مادر برتر از جانم و سلام بر تو ای همیشه مهربان و صمیمی. و سلامتی را نثارت می‌کنم به اندازه دریای نگاهم. مادر مهربانم نمی‌دانم در این نامه که قصد من گلایه از توست اول از مهربانی‌هایت و زحماتت بگویم و یا از همان اول ابراز ناراحتی خود را از جانب تو بگویم؟ اگر بخواهم از خوبی‌هایت بگویم که تمامی ندارد و انگشتانم ناتوانند برای نوشتن آن همه مهر و وفا و صمیمیت.و اما گلایه من از تو؛ چراهای بسیاری در سر دارم که همه بدون جواب مانده اما نمی‌دانم چرا هیچ وقت با جواب دادن آنها به من نتوانستم قانع شوم. از تو می‌پرسم که نگران لحظه‌های منی از تو که روز و شبت را برای من یکی کردی تا من به اینجا برسم. چرا هم‌اکنون برای آزادیم حد و مرزی کوچک نهاده‌ای؟ چرا هنوز باور نداری که من بزرگ شده‌ام و آن دختر 5 ساله نیستم؟ چرا فکر می‌کنی همیشه بعد از غروب آفتاب همه برای من در کمین هستند و من باید سریع در خانه باشم؟ چرا باور نداری که من من هستم و برای خودم باورهایی دارم؟ چرا؟ چرا؟

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

هرگز صدای مهربانت را که هر شب برایم لالائی می خواند فراموش نمی کنم، همان صدای قشنگی که حالا نیز به تمام دلتنگی هایم پاسخ می دهد و آغوش گرم و مهربانش را پناهگاه تمام دلتنگی هایم کرده است. مادر عزیزم روزت مبارک.

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر! من خدا را نقاشی کردم؛ خدا به شکل بوسه‌های تو بر پیشانی من بود. مادر! من از آن آخرین بدرقه‌ات تا پشت دیوار بی‌کسی نوشتم و بغض کردم. مادر! در این‌سوی بی‌خوابی، من هر شب پرنورترین ستاره را تو می‌بینم. شنیده‌ام کوله‌بار دوران کودکی مرا سنگ صبور خویش کرده‌ای. من هم در آن آیینه که دادی یادگاری؛ در آن هر شب تصویری از تبسم تو را می‌بینم. مادر! ای زیباترین احساس، قشنگ‌ترین بنفشه، ستاره‌ام را چندی‌ست گم کرده‌ام…

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

در رحم مادر خداوند بچه را در آبی بسیار شور قرار داده تا جسمش تمیز بماند و مادر سنگینی بچه را کمتر احساس کند و خداوند روزی جنین را از طریق بند ناف که به مادر وصل است به او میرساند…، پس اگر مادر در غذا خوردن کوتاهی کند… از غذای جنین چیزی کم نمیشود…. بخاطر وجود غده هایی که با گرفتن مواد لازم از دندانها و استخوان مادر غذای جنین را تأمین میکند و به همین دلیل است که مادران با پیشروی در سن، دندان و پا و زانو درد میگیرند، و در آخر میگویند: زن زودتر از مرد پیر میشود…!اگه آدما بدونن که مادرشون بخاطر اونا استخونش آب میشده واقعا میمونن که چجوری قدردانی کنن!!! خداوندا از تو بهشتی میخواهم برای کسی که مرا به دنیا آورد…

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق، مادر یعنی مهرمادر یعنی فرشته‌ای که با اشکت‌، اشک می‌ریزد و با خنده‌هایت می‌خندد. مادر یعنی فرشته‌ای که نگاهش به تو است و با هر لبخندت، زندگی می‌کند. مادر یعنی فرشته‌ای که موهایش برای بزرگ کردنت سفید می‌شود و به تو می‌گوید: «پیر شوی مادر، درد و بلایت به جانم…» مادر یعنی فرشته‌ای که صبح که خوابی آرام میز صبحانه را می‌چیند تا وقتی بلند شدی زندگی را لمس کنی. مادر یعنی فرشته‌ای که شب‌هایی که غم داری یا مریضی تا صبح بالای سرت می‌نشیند و نگران است. مادر یعنی فرشته‌ای که وقتی موقع کار می‌گویی خسته شدم؛ با اینکه پاهایش درد می‌کند می‌گوید: «تو بشین مادر من انجام میدهم…». مادر یعنی فرشته‌ای که هیچ‌وقت باور نمی‌کنی مریض شود یا پیر شود چون همیشه و توی هر حالتی به روی تو لبخند می‌زند. مادر یعنی فرشته‌ای که طاقت دیدن اشک‌هایش را نداری. مادر یعنی همه زندگی…

متن همه مادر دارند من ندارم

دلم میخواهد هیچ وقت خانه ات را بی تو نبینمبی تو نخندمو بی تو لذتی از غذایی که تو نپختی نبرمدلم خانه ات را با تو میخواهدباشی و باشیم و بخندیم به لکنت های بامزه اتباشی وچشمان تو هر لحظه هزار بار قربان ما برودو چشم های ما پاسخ بدهند که “خدا نکند قربان بروی.”باشی و حرف رفتن بزنی;چنگ بکشی روی تمام خاطراتت در خانه ی آرزو های بچگی مانباشی و باشیم و ببینیم که میخندیخانه ات را باقربان رفتن هایت دوست دارمکاش بمانی

متن همه مادر دارن من ندارم

زن عشق زايد وتو برايش نام انتخاب ميكنی!!او درد ميكشد وتو نگران از اينكه بچه دختر نباشد!!!او بيخوابی ميكشد وتو خواب حوريان بهشت ميبينی!او مادر ميشود وهمه جا ميپرسند نام پدر!…

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر که نداشته باشیهیچکس نمیفهمه تو دنیا چی بهت میگذره…مادر که نداشته باشیهیچکس درک نمیکنهپشت هر لبخندت چند هزار تا بغض پنهان شدهمادر که نداشته باشینباید از هیچ کس هیچ انتظاری داشته باشیمادرکه نداشته باشیهر لحظه از زندگیت تو دلت میگیاگه مادرم بود الان اینجوری نمیشد مادر که نداشته باشی…همیشه یه هاله اشک تو چشماتهمادر که نداشته باشیهیچ سایه ای بالا سرت نیستحالا که داری مثل پروانه دورش بچرخروز مادر بر همه مادران عزیز سرزمینم مبارکــــــــَ

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادرم…مادرم مدرک پزشکی ندارد؛ ولی دستهایش کاری میکنند که هزار قرص و دوا نمیکند…شماره نظام مهندسی ندارد؛ ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو می سازد…نقاش نیست؛ ولی با یک کلام لبخندی روی لبهایم میکشد که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند…ندیده ام توی استدیو ضبط صدا وقت بگذراند، ولی آهنگِ صدایش از هر موسیقی گوش نواز تر است…مادرم سر آشپز و رستوران دار نیست؛ ولی عطرِ و طعم غذاهایش هوش از سر میپراند…بهشت را زیر پایش ندیدم، ولی شک ندارم بهشت زیر پایش نیست…بهشت نعمتِ وجودش است…روز مادر مبارک

متن همه مادر دارن من ندارم

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن همه مادر دارند من ندارم

میکشم باتو نفس . . !

تو بهشتم باتو حتی تو قفس❤️‍🩹🔗 # دوستت دارم # تتلو

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

یاد تو نزدیک تر از حتی این رگ گردنه🤍🥀 # دوستت دارم # تتلو

متن همه مادر دارن من ندارم

ﻣاﻟ ﻣﻧ ﺑاﺷ ﻛﻫ ﻫﻣﻳﺷﻫ ﻣﻧ ﻣاﻟ ﺗﻭ ﺑﻭﺩﻣ🙃❤️ # دوستت دارم # تتلو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

زندگی بالا و پایین دارد،فراز و فرود در آن میان دستِ دوست است که گرما می دهد به دستان یخ کرده ات ای قلب من! # بامعرفت

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دلم گرفت آنگاه که دانستم روزی همانند من زخم خوردی و من تازه فهمیدم! # ادبی

متن همه مادر دارن من ندارم

⊄ از قشنگیای دنیا دختریه که با تمام وجودش کار میکنه تا خودش به آرزوهاش برسه!🦋🌿🐝 ⊅ # انگیزشی # زندگی # دختر

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

هنوزم تو لبات واسہ من

انگار یہ جزیرہ ے دیگس..!🖤🌊 # تتلو

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

من سَلیقم دقیقا شبیہ قبل تو بود…!🖤 # تتلو

متن همه مادر دارند من ندارم

ﺗﻭ ﭼِﺷَﻣ اَﺷﻛﻳ ﻧﻣﻭﻧﺩﻫ ﻛﻫ ﻭاﺳﺗ ﺩﺭﻳا ﺑﺳاﺯﻣ🙂🌊 # عشق یک طرفه # دلتنگی # تتلو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

در میان شلوغی پر هیاهو عجیب تنهاو خاموش بنظر می رسد این دخترک! # سکوت # دختر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

واژه به واژه کلماتِ جملاتِ من مفهومی عمیق دارد ولی مبهم! # متفرقه # ادبی

متن همه مادر دارن من ندارم

عجیب کلافه است این منِ من در میان نزاعِ عقل و افکار بی انتهای من! # زندگی # خسته

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

•گفت که با بال و پَری

من پَر و بالَت نَدَهَم

در هَوَسِ بال و پَرَش

بی پَر و پَر کَنده شُدم• # ادبی # عشق یک طرفه # نامردی

متن همه مادر دارند من ندارم

سکوت را بهر ما آفریده خداوند تا مبادا نگوییم آنچه را که ناگفتنی است! # سکوت

متن همه مادر دارن من ندارم

بدترین مانع خوشی زندگی آن افکاری است که پریشان می‌کنند مغز ساده را و همچون جمجمه می‌شوند قفس برای او اما با تفاوت اینکه آن قفس برایش حتمی چون حیات است و این قفس چون چاهی تنگ خفه می‌کند اورا! # ادبی

متن همه مادر دارند من ندارم

شاید باورت نشود امامن با خود نیست غریبه ام چه برسد به بقیه!!! # بی تفاوت

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تمام غصه های دنیا را میشه با یک جمله تحمل کرد:

خدایا می دانم که می بینی🥀💫 # خدا

متن همه مادر دارن من ندارم

به صورت حیوانات نزنید

زیرا حیوانات حمد و تسبیح خدا می گویند # ادبی

متن همه مادر دارن من ندارم

من واسه شبايی كه دلم ميخواس تنهايی تو خيابونا قدم بزنم اما چون دختر بودم و شهر ناامن بود بايد كيو نبخشم؟(: # نامردی # دختر

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

من همونیم که زبونم 6 متره،ولی فقط کافیه دلم بشکنه میشم لال ترین آدم دنیا…❤️‍🩹؛ # سکوت # نامردی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

ژرف ترین قسمت مغز هم عاجز است از فیلتر کردن افکار بی انتهای من! # متفرقه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

برای فرار از همه چیز بستن چشمان و گوش سپردن به اهنگ کافی است آیا؟؟! # زندگی # خسته

متن همه مادر دارن من ندارم

تو رو از خودت می‌دزدم… از همه پنهانت می‌کنم ❤️ # دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

این روح و این جسم (به ظاهر) به من تعلق دارن

ولی بیش‌تر از اونی که مال من باشن، به تو تعلق دارن # دوستت دارم

متن همه مادر دارن من ندارم

تو سفر منی، فقط تو مقصد و سرنوشت منی❤️ # دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

به هر قیمتی به من آرامش بده (حتی اگه این آرامش دروغین باشه) 🖤 # عشق یک طرفه # دروغ

متن همه مادر دارند من ندارم

حتی با وجود نقص‌ها و کاستی‌هام، عشق من حقیقی و کامله # دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بگو کی گفته دستام بدونِ تو یخ میزنن؟

کی گفته که اصلا راجع بهت، حرف میزنم؟!  # عشق یک طرفه

متن همه مادر دارند من ندارم

به من خنديدي و نمي دانستي

من به چه دلهره از باغچه همسايه سيب را دزديدم

باغبان از پي من تند دويد

سيب را دست تو ديد

غضب آلود به من كرد نگاه

سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاكو تو رفتي و هنوز

سالهاست كه در گوش من آرام آرام

خش خش گام تو تكرار كنان مي دهد آزارم

و من انديشه كنان غرق در اين پندارم # دوستت دارم # دلتنگی # زندگی

متن همه مادر دارن من ندارم

پاسخ فروغ فرخزاد :

من به تو خنديدم

چون كه مي دانستم

تو به چه دلهره از باغچه ی همسايه سيب را دزديدي

پدرم از پي تو تند دويد

و نمي دانستي باغبان باغچه همسايه

پدر پير من است

من به تو خنديدم

تا كه با خنده خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم

بغض چشمان تو ليك

لرزه انداخت به دستان من و

سيب دندان زده از دست من # دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

یه قربون صدقه زیبای ترکی هم هست میگه:
سَن مَنیم بالاجا اورَییمون بیوک دونیاسیسان

یعنی تو دنیا بزرگ قلب کوچیکمی❤️🌍 # دوستت دارم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

‏تو زبون کوردی یه واژه هست به اسم «هایش»اینو وقتی به کار میبریم که دیگه از زندگی بریدیم و غممون به جایی رسیده که با گریه هم آروم نمیگیریم و تهه سنگ شدنه،هایش…! # دلتنگی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

طرح لبخندِ تو،

پايان پريشانی‌هاست.

دلبر❤️ # دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

همه چیز سر جاش قشنگه، مثل لبام روی لبات ♡︎ # زندگی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

〰-تو چی میخوای؟

+بدون فکر کردن به آینده ای که معلوم نیست در اون چه اتفاقی بیافته، از کنارش بودن لذت ببرم! # چینی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

〰 ولی اگه تو چشمای من نگاه کنی

حس میکنی یه ستاره ای

توی شب تاریک # چینی # دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

ܩـ‌حـ بـ چـ‌پــ‌ܩـ‌ܩ نـ‌ـے کـ‌ دربـ‌ارܩ چـ‌ـے فـ‌کــ مـ‌یـ‌کـ‌نـ‌یـ‌نــ 😉

.

.

الـ‌بـ‌تـ‌ه گـ‌.و خـ‌وردیـ‌ن بـ‌د فـ‌کــ کـ‌نـ‌یـ‌نـ‌ا ولـ‌ـے بـ‌ازܩ بــ چـ‌پـ‌ܩ نـ‌ی . . ! # لاتی # مغرور # بی تفاوت

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

“وَقـ‌تـ‌ی بَـ‌رای دیـ‌گَـ‌ران لُـ‌قـ‌مِـ‌ه بُـ‌زُرگـ تَـ‌ر اَز دَهـ‌انِـ‌شـ‌ان بـ‌اشـ‌ی آنـ‌هـ‌ا چـ‌اره ای نَـ‌دارَنـ‌د جُـ‌ز آنـ‌کِـ‌ه خُـ‌ردَت کُـ‌نَـ‌نـ‌د تـ‌ا بَـ‌رایِـ‌شـ‌ان اَنـ‌دازه شَـ‌وی ؛مُـ‌راقِـ‌ب مُـ‌عـ‌اشِـ‌رَت هـ‌ایَـ‌ت بـ‌اش . . !

کـ‌تـ‌اب زنـ‌دگـ‌ی و هـ‌نــ‌ر‌ پـ‌یـ‌کـ‌اسـ‌و # ادبی # حقیقت

متن همه مادر دارن من ندارم

باخت وناراحتی که باعث بشه آدمارو بشناسی خودش یه برگ برندس …! # نامردی # حقیقت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مظلوم ترین آدم که باید خودش حال خودش رو خوب کنه…! # حقیقت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

‏خونه‌مون یهو انقد سرد شد؛

که در یخچالو باز کردم سيب بردارم، مامانِ سيب ِ داد زد “بذار کاپشنشو بپوشه الان میاد”.😹😹 # شاد

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

تو پادشاه قلبم هستی وهیچ انقلابی نمی‌تواند توراحذف کند # ادبی # دوستت دارم

متن همه مادر دارن من ندارم

هرجا که دیدی دلت شکسته بدون اه‍ من بوده:))🤌🏻🖤 # نامردی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خورشید پشت کوه ها آرام گرفت

خاکستری سیاهی اسمان را فرا گرفت

نمیدونم کجایی تو

اصلا تو این جهانی تو

کاشکی کنارم بودی

ماه امشبم بودی # دلتنگی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

جای زخم افکار از هر زخم دیگری عمیق تر است

_ مادام پامفری🍏 # ادبی # حقیقت

متن همه مادر دارن من ندارم

تو نِمیدونی وَلی خودِ خُدا میدونه کح مَن…
آرع دوستت داشتَمت :)! # خدا # عشق یک طرفه

متن همه مادر دارن من ندارم

مثل درختی
که به سوی آفتاب قد می کشد،
همه ی وجودم دستی شده است
و همه ی دستم خواهشی
خواهشِ تو..!♥️ # دوستت دارم # ادبی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

واس‍‌ه‍‌ دل‍‌ب‍‌ر ب‍‌ق‍‌ی‍‌ه‍‌ دل‍‌ب‍‌ری ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌ن ب‍‌ی ن‍‌ام‍وص‍‌ا🖤✨:) # لاشی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

ان‍‌ق‍‌در ب‍‌ي‌ح‍‌ص‍‌م ك اگ‍‌ه‍ ب‍‌رگ آزم‍‌ای‍‌ش س‍‌رط‍‌ان‍‌م‍‌و ب‍‌زارن ج‍‌ل‍‌وم ب‍‌اه‍‌اش م‍‌وش‍‌ك درس‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م 🙂 # بی تفاوت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

‍درد اون‍‌ج‍‌ا ش‍‌روع ش‍‌د ك‍‌ه ب‍‌ا #خ‍‌ن‍‌ده از دردام‍‌ون ح‍‌رف زدي‍‌م .. # زندگی # خسته

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

دوستت دارم مادر! این چیزی است که هر آن قدر بگویم باز جبرانی بر دوستت دارم‌هایی که تو به من در این سال‌ها گفته‌ای، نخواهد بود.

متن همه مادر دارند من ندارم

تا بی‌نهایت دوستت دارم مادر و تا بی‌نهایت با عشق تو به سخت‌ترین مسیرها می‌تازم و از سخت‌ترین موانع رد می‌شوم.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

عشق مادر از بین رفتنی نیست و به همان اندازه یاد و خاطره مادر نیز هرگز در قلب کمرنگ نمی‌شود. خاطرت همیشه عزیز و پایدار است مادر…

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر، واژه‌ای است که هر بار آن را از سر می‌نویسم، باز برایم بار عاشقانه دیگری دارد.

متن همه مادر دارن من ندارم

دوستت دارم مـــــــــــــادر، همین
و این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش
حتی نمی تونی میزانش رو تخمین بزنی
بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی
هست به امتداد زندگی، هست به امتداد دنیا…

متن همه مادر دارند من ندارم

پروردگارا، زیباترین و آسمانی‌ترین برکات خود را به مادرم اعطا کن که او زیباترین و آسمانی‌ترین‌های خود را نثار من کرده است.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادرم، بگذار هر آن قدر که باید از آسمان سنگ ببارد، عشق تو در قلب من آن قدر قوی و بزرگ است که همه چیز را با آن تحمل می‌کنم.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

چین و چروک‌هایی که بر چهره زیبایت افتاده‌اند، خطوط عاشقانه ای است که هر روز در خیالم نقش می‌بندند، مادر. دوستت دارم و همیشه دوستت خواهم داشت.

متن همه مادر دارند من ندارم

من نبودم و تو بودی
بود شدم و تو تمام بودنت را به پایم ریختی
حالا سالهاست که با بودنت زندگی می کنم
هر روز ، هر لحظه و هر آن و دم به دم هستی مادرم !

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر، لحظه‌های با تو بودن، لحظه‌های قدم زدن در گلزارهای بهشت است و این لحظه‌ها را نمی‌توانم با هیچ چیزی عوض کنم.

متن همه مادر دارند من ندارم

تمام روزهای عمر برای ابراز عشق کردن به مادر، کافی نیست و باید به ازای هر روز، هزار بار دیگر خاک پای مادر را بوسید. مادر مهربانم دوستت دارم.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر مهربانم دوستت دارم و دوست داشتن تو بزرگترین نعمتی است که خداوند به من عطا کرده و آن را می‌ستایم.

متن همه مادر دارند من ندارم

ای بی نشان ای که خدارانشانه ای
هرسونشان توست ولی بی نشانه ای
زهرای پاک,ای غم زیبای دلنشین
توخواندنی ترین غزل عاشقانه ای….

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر پلی‌ست بین جهان قبل از تولد و بعد از تولد، آرزو می‌کنم که در دنیای پس از مرگ نیز حضور مادر همراه من باشد.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

هنوز هم پس از گذشت سال‌ها، تنها دست نوازشگر تو مادر خوب و مهربانم برای من آرامش ‌بخش است. دوستت دارم مادر.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

“مادر” است زیباترین واژه بر لبان آدمیزیباترین خطاب ” مادر جان ” است” مادر ” واژه ای است سرشار از امید و عشقواژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان برمی آیدمادرم دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر ،من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدمزیرپای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتیبه خاطر منمادرم دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بی جهت نیست که بهشت را زیر پای مادرها نهاده‌اند، تو مادر عزیزم خود بوی بهشت می‌دهی …

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مهم نیست در چه سنی باشم،
هر زمان چیز جدید یاد میگیرم دلم میخواهد فریاد بزنم:
مامان بیا نگاه کن!

متن همه مادر دارند من ندارم

به نام یک مادر:
مادرم به من نگفت دوستم دارد
وقت نداشت
دستش همیشه بند بود
من اما دوست داشتنش را
زنگ های تفریح ؛
در سیب قرمزی که ته کیفم گذاشته بود
گاز میزدم….!!دوستت دارم مادر

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

غمی ندارم
راحت میخندم
شاد زندگی میکنم و به آرزوهایم یکی پس از دیگری میرسم
مرفه بی درد نیستم
ولی
دعای مادرم بدرقه راهم است…

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مهربانیت بی انتها
دلت صندوقچه رازها
تو رفیقی بی ریایی
تو فرشته ای زیبایی
نوازشم می کنی
نوازش های مادرانه
دوستت دارم عاشقانه..

متن همه مادر دارن من ندارم

بغضیها را هر چقدر بخوانی خسته نمی شوی،
بعضیها را هر چقدر گوش دهی عادت نمی شوند،
بعضیها هر چقدر تکرار شوند باز بکرند و دست نخورده دیده ای
بعضیها بی نهایتند مثل “مادر”

متن همه مادر دارند من ندارم

زندگی بی تو مادر، هیچ چیز زیبایی در خود ندارد و من یک لحظه نفس کشیدن بی تو را برای خود حرام می‌دانم.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

کاش می‌توانستم از ابرهای دوردست و دشت‌های پرشقایق، زیباترین حریر پرگل را برایت بیاورم، مادر تا بگویم که چه اندازه مدیون محبت‌های تو هستم.

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر عزیزتر از جانم، مهربان‌ترین مهربانان، بر دستان سپید و لطیف تو بوسه می‌زنم و تمام عمر خواهان عطر گیسوان زیبایت هستم. دوستت دارم مادر!

متن همه مادر دارن من ندارم

رمز من و عشق، نام زیبایت بود
جنت، فرشی به زیر پاهایت بود
روزی که تو را شناخت ناباوری ام
حیف که زندگی منهایت بود
مامن عزیزم باشی و نباشی دارمت
روزت مبارک

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می‌دانم جای تو خوب است
وفرشته های‌ آسمان امروز را برایت جشن می‌گیرند

متن همه مادر دارن من ندارم

نبودنِ تــو
فقط نبودنِ تو نیست
نبودنِ خیلی چیزهاست…
کلاه روی سَرمان نمی ایستد!
شعر نمی‌چسبد…
پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد!
نمک از نان رفته!!!
خنکی از آب………….
” ما بی‌تو فقیر شده‌ایم ” مادر….

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

کاش باشی و بتوان شامه پر کرد از بوی تو، ای شب بوی شبهای بی بوی من
کجایی ای منِ من؟
کجایی ای من تا جانی دوباره بخشی این من را؟
بی تو این من تهی است، هیچ است و پوچ
با تو این من، من است
آری با تو ای مادرم…

متن همه مادر دارن من ندارم

همی نالم که مادر در برم نیست
صفای سایه‌ او بر سرم نیست
مرا گر دولت عالم ببخشند
برابر با نگاه مادرم نیست آن هم در روز مادر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

نبودن تو؛ فقط نبودن تو نیست
نبودنِ خیلی چیزهاست
کلاه روی سرمان نمی ایستد
شعر نمی‌ چسبد
پول در جیب‌ مان دوام نمی‌ آورد!
نمک از نان رفته
خنکی از آب …
ما بی‌ تو فقیر شده‌ ایم مادر
روزت مبارک

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

امروز با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می‌آیم
این اشک های‌ من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی…

متن همه مادر دارن من ندارم

مامان خودم خوب من ای مادر محبوب من ای پناه لحظه های سخت من ای تو مادر؛مادر زیبای من ای نگاهت نغمه ساز روح من بی تو تامرز جنون تنها شدم بی تو در دیوانگی ها گم شدم بی تو سخت است زندگی در این جهان کاش میشد باتو باشمدر جنان کاش میشد بازگردی پیش من گیریٍم بازهم در آغوش و تن دست برسرکشی نازم کنی اشک غم از گونه ها پاکم کنی مادر اینجا هرچه هست بدبختی است غم فقط یک گوشه از تنهایی است غم فقط یک سایه از بی مادریست غم فقط یک لحظه از بی مادریست

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر امروز روز توست ، مادر امروز تمام گُل های عالم در مقابل گُل روی تو ، چه بی رنگ و بی بویند.
امروز ، هیچ گلی پیام و حرفی در وجودش نیست ، نه میخک معنای دوست داشتن دارد و نه شقایق معنای عاشقی.
در گل داوودی می شود از صدای لالایی تو لذت برد و در گل نسترن می شود مادریت را بر تمام عشق ها برتری داد.
مادر دلم می خواست نقاش بودم ، زمین را می کشیدم ، دریا را می کشیدم ، ستاره ها ، مهتاب را و خورشید را و آنوقت به همه آنها رنگ عشق و رنگ مادری می زدم.
دلم می خواست دست هایم را مثل نیلوفر ، چشم ها و نگاهم را مثل گل های آفتابگردان ، دلم را چون دریا نقاشی می کردم و آنها را زیر پایت فرش می کردم تامهربانی بر آنها نقش بندد.
مادر من هم بسان بسیار بی مادران عالم ، مادر ندارم ، ولی در نیمه هر ماه ، به هلال کامل ماه نگاه می کنم و خورشید وجودت را حس می کنم.
در بارش باران مهربانی هایت را ، در زلالی چشمه ساران اشک هایت را ، در تردی برگ های شمعدانی دلواپسی و دل نازکی هایت را ، در صدای آبشار و امواج دریا لالایی هایت را می بینم و می شنوم و آرام می گیرم.
مادر از آن روز که تو رفتی ، در فرهنگ لغات من ، عقده و زندگی معنای دیگر یافت ، عقده یعنی بی مادری و زندگی یعنی مادری
مادر ! من مادر ندارم ، ولی به اندازه تمام روزهای بی مادریم ، روز مادر را حس می کنم ، شاید بیش از آنان که مادر دارند.
آنان که مادر دارند ، شاید قدر مادری را به اندازه بی مادران ندانند ، پس من امروز به عشق تمام مادرداران عالم ، عاشقی می کنم و هر آنکه گلی در دست دارد ، هر آنکه خنده ای بر لب دارد ، هر آنکه امیدی در قلب دارد ، دوست دارم.
مادر من امروز در پهنای قلب تو، مهربانی ها را می بینم و آنها را دوست دارم، مادر من امروز، روزت را می بینم و با سرکوب عقده های بی مادریم ، همراه با آنانکه گل بدست ، خنده به لب به سوی تو می آیند ، بغض در گلو ، اشک در حدقه ، لرزش در گفته ، باز هم می گویم : مادر روزت مبارک.
مادر من امروز در پهنای قلب تو، مهربانی ها را می بینم و آنها را دوست دارم، مادر من امروز، روزت را می بینم و با سرکوب عقده های بی مادریم ، همراه با آنانکه گل بدسغم انگیز ترین متن روز مادر برای مادران فوت شده

متن همه مادر دارن من ندارم

امروز روز مادر هست و من غمگین مینویسم برای مادرمدلتنگ توام مادرهمیشه کنارم بودی مادرافسوس که دیگر نیستی مادر خوبمبچه ها لطفا برای شادی روح مامانم یه صلوات بفرستین…

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود
اکنون بزرگ شده ام مادرم را می‌خواهم , نه برای گرفتن گوشه چادرش
می خواهمش که با گوشه چادرش اشکهایم را پاک کنم.
نه این که دلم خوش شود که میدانم نمیشود !
شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دلم می خواست دست هایم را
مثل نیلوفر
چشم ها و نگاهم را
مثل گل های آفتابگردان
دلم را چون دریا نقاشی می کردم
و آنها را زیر پایت فرش می کردم
تا مهربانی بر آنها نقش بندد
اما افسوس که نیستی …
در روز حضرت فاطمه الزهرا روزت مبارک

متن همه مادر دارند من ندارم

تا وقتی بودی شمعدانی ها گل میدادند
خانه بوی عطر تو را داشت
و یاس به شوق حضورت
در و دیوار خانه را شکوفه باران میکرد
حالا نیستی و گل ها خشکیده اند
اما چشمه چشمانم از غم نبودنت
نمی خشکد مادرم
روزت مادر مبارک ای مادری که پیشم نیستی

متن همه مادر دارن من ندارم

یاد دارم کودکی بودم خرد
با صدای گرم مادر
هر صبحدمدر میان بستری نرم و تمیز
می گشودم چشم بر نور سفید
می گشودم دل بر نور امیدیاد دارم سفره خانه ما
بوی سنت می داد
داخل خانه ماجلوه ای زیبا داشت
از زن ایرانی
جلوه ای از یک شمعذره ذره می سوخت
و نداشت پرو ایی
که به آخر برسدکودکم هوش بدار
قبر مادر اینجاست
جای مادر خالیستدل من تنگ شده
مادرم دیگر نیست

متن همه مادر دارند من ندارم

آسوده بخواب مادر بیمارم
راحت شدی از اذیت و آزارمبا دسته گلی به دیدنت آمده ام
بر خاک تو از اشک ، چه ها می کارم
بعد از تو فقط بغض و خدا را دارم!

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر دلم می خواست نقاش بودم ، زمین را می کشیدم ، دریا را می کشیدم ، ستاره ها ، مهتاب را و خورشید را و آنوقت به همه آنها رنگ عشق و رنگ مادری می زدم.

متن همه مادر دارند من ندارم

یکی می آید یکی می رود و این قانون بقای زندگیست
اما تو که رفتی هیچکس نیامد
انگار قانون بقا هم پوچ است وقتی تو نیستی.

متن همه مادر دارن من ندارم

نرفت از سرم هـــــر گز هوای تو مادرهنوز می تپد این دل برای تو مـــــــــادر
چســـــــان زبان بگشایم که خجلت آهنگمنکرده ام دل و جـــــــــان را فدای تو مادر
چه چـــــاره گر نبرم داغ هجر تو به عدمامید قلب حزینم لــــــــــــــقای تو مـــــــادر
چو شبنم است سرو برگ رنگ این گلشنمدام میشنوم من صــــــــــــــــدای تو مادر
درین چمن که حضور جفاست مضمونشچه نعمت است به عـــــــــالم وفای تو مادر
مــــــــــــقیم منزل عزت کسی توان گشتنکه بود حـــــــــاصل کارش رضای تو مادر
نشد ز کیف و کــــــم عمر چشم ما روشنحقیقت است به هــــــــر جا صفای تو مادر
رموز جـــــوهر تُست ( بایزید) و( بایقرا)به این مـــــــــــــقام رسیدن عطای تو مادر
نبود لایق این گنج و این کمــــــــا ل (رفیع)اگر نبود نصیبش دعــــــــــــــــــای تو مادر

متن همه مادر دارند من ندارم

چشم من بیا من رو یاری بکن
گونه‌ هام خشکیده شد کاری بکن
غیر گریه مگه کاری می‌ شه کرد
کاری از ما نمیاد زاری بکن
اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد
تا قیامت دل من گریه می‌ خواد
روزت مبارک مادر مهربونم که نیستی

متن همه مادر دارن من ندارم

خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن
که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است …
مادرم دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

همینطور که مادرمون تک و تنها توی هال نشسته
و رنجور از بی توجهیه،
ما از اتاق واسه دوستامون تایپ میکنیم
“روزت مبارک شمع زندگی من، مادر”

متن همه مادر دارند من ندارم

مادرم ، قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر است چشم و چـــــراغ زندگی مادر است سرچشــــــمه آزادگی
مادر است تصویر عشق و عاشقان مادر است نقـــــــــش بلند جاودان
مادر است مقصــود هست و بود ما مادر است بالاترین موجــــــــودِ ما
مادر است آمـــــــــــــوزگار معرفت مادر است یک عالمـــی از موهبت
مادر است در مهــــــربانی بی مثل مادر است مهــر و وفایش یک بغل

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر، بوسه بر دستان خسته تو جانم را زنده می کند
و دیدار تو عشق را در دلم به ارمغان می آورد.

متن همه مادر دارند من ندارم

چه تاثیر دلنشینی دارد
” غصه نخور ، درست میشود ” گفتن های مادر ،
اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر! ای مهربان‌ترین فرشته کاش بودی و مرا در آغوش می‌گرفتی. من به دستان گرم تو محتاجم. بدون حضور تو ای مادر

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بعضی وقتا دروغ خوبه!
به مادر کم طاقت باید دروغ گفت:
باید بهش بگی حالم خوبه
غذا خوبه
هوا خوبه
دلمون خوشه
وقتی مادر خوب باشه یعنی همه چیز خوبه …

متن همه مادر دارند من ندارم

ادعای عشق میکنیم و فراموش کرده ایم رنگ چشم های مــــــــــــادرمان را . . .
به سلامتیشون …

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مـــادر
تمام زندگیم درد مــیکند
دلــــم نوازش های مــــادرانه میخواهد

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر ، تک‌واژه‌ای‌ست زیبا
مادر ، عین زیبایی‌ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست
قلب بزرگ خدا در سینه‌ی مادران می‌تپد
مادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا
آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد

متن همه مادر دارند من ندارم

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش
که مهریش تا ابد در دلم جای دارد
تو بهترین گل ، میان شهر گلهایی
تو رنک آفتابی ، شب که می رسد
مثل ستاره گویا مهتابی ،
مادر خوبم دوستت دارم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادری که در کهنسالی با اینهمه درد و بیماری ،
وقتی می بینه هیچکس دردشو باور نداره ، با خودش میگه ” حتمأ ” من خوبم ” و سعی میکنه با کمر خمیده و پای لنگش ادای آدمای سالمو در بیاره .
قدرشونو بدونیم تا وقتی هستند . زمان خیلی زود ” دیر ” میشه !!!

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

شناسنامه رو بی خیال !
محلِ تولد من ، آغوش گرم و پر محبت توئه مـــــادر …

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

زیباترین کلمه برلب های بشریت کلمه«مادر» وزیبا ترین آوا،
آوای«مادرم» است.این کلمه آکنده از عشق و امید است،
کلمه شیرین و مهر انگیز که از اعماق قلب بر می خیزد
وزیبائی است.مادر همه چیز ماست
مادر آن روح جاودانی است که
لبریز از عشق و
زیبائی است

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم ،
زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی به خاطر من …

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

اگر مادرت هنوز کنارت است او را رها مکن
و محبتش را فراموش نکن و کاری کن که راضی باشد
چون در تمام زندگی فقط یک مادر داری
و وقتی برود آنگاه ملائکه میگویند که
رفت آن کسی که به سبب آن به تو رحم میشد . . .

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دغدغهء روزمره ام ، بودن توست !
نفس کشیدنت ..
ایستادنت ..
خندیدنت ..
“مــــــــــادرم”
تو باشی و خدا
دنیا برایم بس است …

متن همه مادر دارن من ندارم

چه تاثیر دلنشینی دارد
” غصه نخور ، درست میشود ” گفتن های مادر ،
اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری!
مادر یعنی به تعداد همه روزهای اینده تو، دلواپسی!
مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بیداری!
مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد!
مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود!
مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن…

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا.
آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد ، عرش خدا به لرزه درمی‌آید.
و همه‌ی فرشتگان سکوت می‌کنند تا زیباترین سمفونیِ هستی را بشنوند:
لالایی مادر

متن همه مادر دارند من ندارم

تو گلی خوشبو از بهشت خدایی که گلخانه دلم از عطرتو سرشار استاز تبار فاطمه ای وگویی وجود تو را با مهر فاطمه سرشته اندپس همیشه دعایم کن چراکه دعایت سرمایه فردای من است.

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر بودن سخت ترین و پرمشقت ترین کار دنیا استکه تا آخر عمر هم بازنشستگی نداردو تنها حقوقی که بابت آن طلب میکند اندکی عشق استمادرم تورا عاشقانه دوست دارم و با تمام وجودم به تو عشق میورزم

متن همه مادر دارند من ندارم

 امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی…امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می دانم جای تو خوب است
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرندآخر میدانم که بهشت زیر پای توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط یک بار دیگر
آغوشش را داشتم

متن همه مادر دارن من ندارم

مهم نیست در چه سنی باشم،
هر زمان چیز جدید یاد میگیرم دلم میخواهد فریاد بزنم:
مامان بیا نگاه کن!

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر! تو جانانه جام بلای ما را نوشیدی و لباس رنج و محنت ما را پوشیدی،
اینک، حریر محبت فرزندانت را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش.
مادرم، در گرامی داشت روزت زیباترین ستاره سپاس را به پاس پاسداری بی کرانت از ما، بر آسمان پرمهرت می آویزیم.

متن همه مادر دارن من ندارم

میدونی دلتنگی یعنی چی؟
دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..
ولی چند لحظه بعد …
شوری اشکهای لعنتی ، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

هنوز هم در پی گذشت سالها تن خسته منگرمی نوازش تورا می خواهد.دوستت دارم مادر

متن همه مادر دارن من ندارم

من لطافت نسیم، سیپدی سپیده، نستوهی کوه و صداقت آیینه را در تو می نگرم.
مادر، گلبرگ ها بر دستانت بوسه می زنند؛ دریاها به تو غبطه می خورند؛
بادها نام تو را تا عرش خدا می برند؛ و ملکوتیان بر تودرود می فرستند.
خدا بهشتش را به زیر پای تو می بخشد. تو به راستی شکوه مندترین واژه شگرف آفرینشی.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود
اکنون بزرگ شده ام مادرم را می خواهم , نه برای گرفتن گوشه چادرش
می خواهمش که با گوشه چادرش اشکهایم را پاک کنم.
نه اینکه دلم خوش شود که می دانم نمی شود !
شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر اولین زیباترین واقعی ترین و پابرجاترین عشقی استکه انسانها تجربه میکنند .تا بی نهایت دوستت دارم مادرم

متن همه مادر دارند من ندارم

دوستت دارم مـــــــــــــادر، همین
و این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش
حتی نمی تونی میزانش رو تخمین بزنی
بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی
هست به امتداد زندگی، هست به امتداد دنیا…

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

 نبودنِ تــو
فقط نبودنِ تو نیست
نبودنِ خیلی چیزهاست…
کلاه روی سَرمان نمی‌ایستد!
شعر نمی‌چسبد…
پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد!
نمک از نان رفته!!!
خنکی از آب………….
” ما بی‌تو فقیر شده‌ایم ” مادر….

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

قبل ترها فقط چشم هایت را دوست داشتم
حالا چین و چروک های کنارشان را هم دوست دارم
مــــــــــــــــــــــــادرم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

کاش بودی سرم را روی شانه هایت می گذاشتم و می بوسیدمت
وقتی بودی آنقدر بزرگ نبودم
وقتی هم که رفتی بزرگ نشدم
دستهایم سرد است
کاش بودی دستم را میگرفتی
کجایی؟شنیدم بهشت هم برایت کم است
خوش به حالت
کاش من را هم میبردی
دلم برایت تنگ است
همیشه عاشقت هستم
شبها به خوابم بیا مثل هر شب
دوستت دارم مادر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مـــــــادرم
لحظه‌ های با تو بودن
از عمرم حساب نمی شوند!
از آخرتم حساب می شوند، از بهشت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

ﺩﻟﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ و ﺑﻮﯼ ﮔﻞﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯﺵ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮﺥ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺩﻭﺧﺖ
ﺩﻟﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﯾﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﮐﻨﺪ
ﺩﻟﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻔﻠﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﺍﻧﺪ
ﺩﻟﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ
ﺩﻟﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کنکه زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است . . .مادرم دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

میدونی دلتنگی یعنی چی؟
دلتنگی یعنی اینکه بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولی چند لحظه بعد…
شوری اشکهای لعنتی، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل،
تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد
به مادرم…
که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.

متن همه مادر دارن من ندارم

زمين باير دل را نهال عشق مي كارم
به پايش هر شب و هر روز سيل اشک مي بارم
از آن سرمست يک روزي درختي مي شود سرسبز
كه بر آن حک كنم مادر هميشه دوستت دارم

متن همه مادر دارند من ندارم

سرم را نه ظلم خم میکند و نه ترس!
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادر…

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

وقتی به جای کلاغ در آن بازی کودکانه گفتم: مامان پـر؛ خندیدی و گفتی: من که پر ندارم!!!
بزرگتر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی…

متن همه مادر دارن من ندارم

اگر ۴ تکه نان خیلی خوشمزه وجود داشته باشد و شما ۵ نفر باشید ، کسی که اصلا از مزه آن نان خوشش نمی آید مطمئنا مادر است . . .

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

آدما تا وقتی کوچیکن دوست دارن برای مادرشون هدیه بخرن اما پول ندارن . . .
وقتی بزرگتر میشن ، پول دارن اما وقت ندارن . . .
وقتی هم که پیر میشن ، پول دارن وقت هم دارن اما . . . مادر ندارن . . .
به سلامتی همه مادرای دنیا . . .

متن همه مادر دارند من ندارم

خوشبختی یعنی اینکه پدر و مادر پیری داری که با اینکه خسته از همه چیز هستند، اما با این حال باز هم تلاش می کنند که لبخند را به لبانت بیاورند.

متن همه مادر دارند من ندارم

پیر شدن پدر و مادر را هر کسی نمی بیند. برخی پدر و مادرشان را در اوج جوانی آنها از دست می دهند. اگر پدر و مادر پیری دارید، قدر آنها را بدانید. آنها دو فرشته ی زمینی هستند. خداوند آنها را آفرید که زمین بدون فرشته نباشد. آنها لیاقت بهترین ها را دارند و اگر ذره ای به خاطر شما برنجند، بدانید که بدترین ظلم را در حق خود کرده اید. چرا که به محض اینکه از دستشان بدهید، متوجه ظلم هایتان خواهید شد و آن زمان برای جبران کردن خیلی دیر است.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

میدونی بزرگترین درد دنیا چیه؟اونای که تا دیروز بزرگترین پناهگاه و درمون دردهات بودنامروز، توی روزگار پیری اگه تنها بمونن درد میکشن.اون‌ها پدر و مادرن… تو رو خدا مواظبشون باشین…

متن همه مادر دارند من ندارم

همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردم که با هر بار تراشیده شدن ، کوچک و کوچک تر میشود . . .
ولی پدر . . .
یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند ، خم به ابرو نمیاورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست . فقط هیچ کس نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد . . .
بیایید قدردان باشیم . . .
به سلامتی پدر و مادرها

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

سلامتیه اون پسری که . . .
۱۰ سالش بود باباش زد تو گوشش هیچی نگفت . . .
۲۰ سالش شد باباش زد تو گوشش هیچی نگفت . . .
۳۰ سالش شد باباش زد تو گوشش زد زیر گریه . . .
باباش گفت چرا گریه میکنی ؟
گفت : آخه اونوقتا دستت نمیلرزید . . .

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

پدرم ، تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم میتوانند مرد باشند !

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر تنها کسی است که میتوان “ دوستت دارم ”هایش را باور کرد ، حتی اگر نگوید . . .

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو ، صبوری
مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو ، دلواپسی
مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بیداری !
مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد !
مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود !
مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن . . .

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

پدر جان!ببخش که گاهی آنقدر هستی که نمی‌بینمت؛ببخش تمام نادانی‌ها و نفهمی‌ها و کج‌فهمی‌هایم را.اعتراض‌ها و درشتی‌هایم راو هر آنچه را که آزارت داد.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تو ۱۰ سالگی : ” مامان ، بابا عاشقتونم ”
تو ۱۵ سالگی : ” ولم کنین ”
تو ۲۰ سالگی : ” مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم ”
تو ۲۵ سالگی : ” باید از این خونه بزنم بیرون ”
تو ۳۰ سالگی : ” حق با شما بود ”
تو ۳۵ سالگی : “ میخوام برم خونه پدر و مادرم ”
تو ۴۰ سالگی : ” نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم ! ”
تو هفتاد سالگی : ” من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن . . .
بیاید ازهمین حالا قدر پدرو مادرامونو بدونیم . . .
از اعماق وجودم اعتقاد دارم که هر روز، روز توست . . .

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن ، ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

دست پر مهر مادر تنها دستی است که اگر کوتاه از دنیا هم باشد ، از تمام دستها بلند تر است . . .

متن همه مادر دارند من ندارم

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ، نه مرگ ، نه ترس ، سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم . . .

متن همه مادر دارند من ندارم

پدرم/مادرممیخواهم با اشکهایم گلی بپرورم به رنگ خون دل و به قامت هزاران دریغ و آه و در روز تولدت بر مزارت گذارم …پدرم/مادرمدر این روز آهم را بنگر و دریغم را شاهد باش ،هنوز باور ندارم که تو رفته ای ؛ هنوز دست احساس تو را حس میکنم چون تو زنده ای …

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

پدر و پسر داشتن صحبت میکردن . . .
پدر دستشو میندازه دوره گردنه پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو ؟
پسر میگه : من !
پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو ؟؟ !
پسر میگه : بازم من شیرم !
پدر عصبی مشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو !؟
پسر میگه : بابا تو شیری !
پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟
پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر کردم یه کوه پشتمه اما حالا . . .
به سلامتی هرچی پدره . . .

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر پیر شده و آشپزخانه از تنها شدن نگران است …
یقه پیراهن پدر هراسان به آخرین دکمه های بسته شده با دست او خیره شده اند …
فرشته مو سفید خانه مان کوله بارش را بسته …
امروز برایم خاطره اولین روز مدرسه ام را گفت که وقتی وارد کلاس شدم و او میرفت گریه میکردم …
خواستم بگویم آخر مهربان آن روز زجه هایم برای چهار ساعت ندیدنت بود ولی یک عمر ندیدنت را چه کنم ؟؟؟ اما نگفتم …

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود اما زودتر از او به خانه بر می گردد . . .

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میرهمیفهمی پیر شده !
وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ، میفهمی پیر شده !
وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه . . .
و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

بهشت از آن مادران است در حالی که به جز پرستاری و نگهداری از فرزندان ، هیچ حق دیگری نسبت به آتها ندارند و برای بیشتر چیزها اجازه ی بابا لازم است !!!!!

متن همه مادر دارند من ندارم

( قند ) خون مادر بالاست ، دلش اما همیشه ( شور ) می زند برای ما . . .
اشکهای مادر ، مروارید شده است در صدف چشمانشدکترها اسمش را گذاشتهاند آب مروارید !
حرفها دارد چشمان مادر ؛ گویی زیرنویس فارسی دارد !
دستانش را نوازش می کنم ؛ داستانی دارد دستانش . . .

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

شرمنده می کند فرزند را ، دعای خیر مادر ، در کنج خانه ی سالمندان . . .

متن همه مادر دارن من ندارم

خانه بدون مادرخونمون خالیه از تو، رفتی تو واسه همیشهدست همیشه به معنای آغوش نیست !گاهی فقط امنیت است . . .مثل دست مادرکاش هیچ وقتدستانت را از من نمی گرفتیسال نو مبارک مادرم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دوباره به نبودنت می رسم !
و این ماجرا تا صبح ادامه دارد…انگار خواب دیدنت هم محال شدهعیدت مبارک بهترین مامانی دنیا

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

حسرت یعنیبعضی‌ها سعادت گفتن کلماتی را دارند کهبرخی حسرت گفتنش را دارند؛مثل عیدت مبارک مامان جون

متن همه مادر دارند من ندارم

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تر استنوروز مبارک مادر عزیزم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بهار نمیشود بدون مادربهار می آیداماتو رفته اینه امسالنه صد سالزمستان منبدون توبهار نمیشوددرخت خشکیده عمر منبدون تو مادرمجوانه نمی زندخنده بر لبان منبی تو نمی آیدعیدت مبارک مامان جونم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

روزی اگر خدا قدرت تکرار لحظه هارا به من میداد…در تمامش تو را برای خودمتکرار میکردم…عیدت مبارک مادرم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنمبهر هر درد دوائیست به جز داغ جوانمن به دردی که بر او نیست مداوا چه کنماولین عیدی که کنارم نیستیروحت شاد مادرمیاد مادریادت هرشب از سقف اتاقم چکه میکنددیوانه وار به یادتمعیدت مبارک مامانی خوبم

متن همه مادر دارند من ندارم

دست همیشه به معنای آغوش نیست !گاهی فقط امنیت است . . .مثل دست مادرکاش هیچ وقتدستانت را از من نمی گرفتیسال نو مبارک مادرم

متن همه مادر دارند من ندارم

کاش بودی سرم را روی شانه هایت می گذاشتم و می بوسیدمتوقتی بودی آن قدر بزرگ نبودموقتی هم که رفتی بزرگ نشدمدستهایم سرد استکاش بودی دستم را می‌گرفتیکجایی ؟مادر عزیزم کجای این آسمانی ؟عیدت مبارک عزیزم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

نمیدونید چقدر تلخهبجای این که سفره هفت سین را توی خونه بچینیباید اون را روی سنگ قبر مادرت بچینییه سنگه سرد رو جای دستای گرم مامانت ببوسیقدر مامان هاتون رو بدونیدخیلی زود دیر میشه..دوست دارم مامانیی . . .عیدت مبارک مامانیی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

روز ها آمدن و رفتنروز تمام شدشب همه جا رافرا گرفتاگر تو بودی باز هم خورشید طلوع میکردباز هم ستاره چشمک میزداما تو نیستینه دیگر روز روشن میشودنه دیگر بهار می آیدنه دیگر ماهی کوچولو میخنددنه دیگر سال تحویل میشودعیدت مبارک مادرم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادرم شب که می شوددوباره به نبودنت می رسم !
و این ماجرا تا صبح ادامه دارد…انگار خواب دیدنت هم محال شدهعیدت مبارک بهترین مامانی دنیا

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

آب را گل نکنیممادرم در خاک استعید را جشن نگیریممادرم در خاک است

متن همه مادر دارند من ندارم

میدونی دلتنگی یعنی چی ؟
دلتنگی یعنی این کهبشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..
ولی چند لحظه بعد …
شوری اشکهای لعنتیشیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

واسم خیلی سخته تحمل دوریتهیچوقت دوست ندارم رفتنت را باور کنمقهرمان زندگیم ، مادرم…

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

امسال اولین سالی است که نیستیجای خالی اتدر قلبم میکوبدبدون تونه امسالنه صد سال دیگراین زمستان بهار نمیشود..

متن همه مادر دارند من ندارم

نبودنِ تــو
فقط نبودنِ تو نیست
نبودنِ خیلی چیزهاست…
کلاه روی سَرمان نمی‌ایستد !
شعر نمی‌ چسبد…
پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد !
نمک از نان رفته !!!
خنکی از آب………….
ما بی‌تو فقیر شده‌ایمپــــــــدرم

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر که نباشددر این دنیای سردبی تکیه‌گاه و تنهاییعیدت مبارک مادرم

متن همه مادر دارند من ندارم

سال تحویل شد و منتمام دلتنگی هایم رابه جای تودر آغوش می کشمچقدر جایت میان بازوانم خالیستنوروز مبارک مادرم

متن همه مادر دارن من ندارم

بی همگان به سر شودبی مادر به سر نمیشود..گر مادر نباشی یار منگشت خراب کار منمونس و غمگسار منبی‌ مادر به سر نمی‌شودبی مادر نه زندگی خوشمبی‌ مادر نه مردگی خوشمسر ز غم مادر چون کشمبی‌ مادر به سر نمی‌شودعیدت مبارک مادرم

متن همه مادر دارن من ندارم

امسال نیستی که موقع تحویل سال بهم لبخند بزنیاما قاب عکستروی دیوار داره نگاهم میکنهلبخند بی وقفتاز زیر شیشهقلبم رو از جا میکنهچه بی رحمانه نیستی مادر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تر استنوروز مبارک مادر عزیزم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

چه عجیب است رسم روزگارتویی که بهترین بهارها را برایم رقم زدیامسال با رفتنت بد ترین عید را تجربه میکنمامید‏وارم هرچه زود ترتو را در آغوش بگیرم مامانی عزیزمعیدت مبارک مامانی عزیزم

متن همه مادر دارند من ندارم

سال من بدون تو تحویل نمیشودسالی که تو را از من گرفتهمان بهتر که تا سالیان سال بماندتحویل شود که چه ؟سالی که تو نیستی نباید تحویل شود

متن همه مادر دارن من ندارم

بیو نوشته;کوتاه برای بیو و وضعیت و کپشن [ بیو نوشته کوتاه] | تاو بیو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

متن همه مادر دارن من ندارم

🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

تُ ♡
ابدی ترین♡
اتفاقِ♡
زندگیم♡
هستی♡….❤️

متن همه مادر دارند من ندارم

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

هنذفریمو به نصف ادم های اطراف ترجیح میدم!

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

متن همه مادر دارند من ندارم

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 

متن همه مادر دارند من ندارم

به غم گفتم از چیه من خوشت میاد🤔 گفت زیبایی چشات وقتی گریه میکنی 💔☺

متن همه مادر دارن من ندارم

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

متن همه مادر دارن من ندارم

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن همه مادر دارند من ندارم

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

⁦:-⁩خار بودیم🌵 گل به فدایش🥀 بچه ندار 💵❌بودیم دارا 💸به فدایش💔🌵⁦:-⁩

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

پول شاید نتونه همه‌ی مشکلات زندگیمون رو حل کنه ولی کمک میکنه با یه تیپ خیلی آراسته باهاشون روبرو شیم

 

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

وقتی عادما عز خاعک ساخته شدن طبیعیه کع کرم داشته باشن

متن همه مادر دارند من ندارم

هَر کی با مَن مُشکِل داره مُشکِل گُشا اَبَلفض💯

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

متن همه مادر دارند من ندارم

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿

متن همه مادر دارن من ندارم

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

بــرا چیــ داریـ پروفایـلـمو چکــ میـکـنیـ بیکار؟😐

متن همه مادر دارند من ندارم

نباشی جای خالیتو{پیتزا}پر میکنه:|

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

قبلنح میگفتنح اینح بی صاحابوح بزار پایینح و بروح پایع درساتـ༒︎𒊹︎︎︎ᴥ︎︎︎𒊹︎︎︎ الانح میگنح این بی صاحابوح بگیروح برو پایع درصات:)シ︎꧁

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

[دنیا همه سَر به سَر خیال است،خیال💙☁️]

متن همه مادر دارن من ندارم

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

نه کسایی که جلوتن مهمن،نه کسایی که پشت سرتن،اونی که کنارت ایستاده مهم ترین آدم زندگیته⚜️🤎

متن همه مادر دارن من ندارم

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛

متن همه مادر دارن من ندارم

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن همه مادر دارند من ندارم

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

متن همه مادر دارن من ندارم

و خدایی که اسپانسر تمامِ آرزوهاست!

متن همه مادر دارن من ندارم

و ما در هیایویِ روزگار اگر آرامیم، دلمان به خدا گرم است…

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن همه مادر دارن من ندارم

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك

به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .

متن همه مادر دارند من ندارم

کاش
مهرِ پاییز
به دلت بیفتد ،
برگردی …

🗯 علیرضا اسفندیاری

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

حرفاتون مس برگ درختی بود ک شاخه درخت قول داده بود اما وقتی ک پاییز رسید دلشو برد و اون برگ شاخه رو ول کردو با پاییز رفت…!

متن همه مادر دارند من ندارم

اگه هنوز ترس داری می‌دونم
نگرانِ ریختن برگایی می‌دونم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

متن همه مادر دارند من ندارم

‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ ›

متن همه مادر دارند من ندارم

‹ حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم.˘.˘ ›

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱

متن همه مادر دارن من ندارم

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

و منی ک از دل تاریکی ب اوج خورشید رسیدم🌎💫

متن همه مادر دارند من ندارم

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

متن همه مادر دارن من ندارم

یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه☺️💔

متن همه مادر دارن من ندارم

⃤💎 ناراحت نشو!حداقلش اینو یاد گرفتی که با هر کسی خیال نبافی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜

متن همه مادر دارن من ندارم

نامرد ترین معلم توزندگیم تجربه بود که اول امتحان گرفت بعددرس داد😊

متن همه مادر دارند من ندارم

من دیگه
نیازی به آدمای جدید ندارم
اونایی که دورِ منن
هر روز یه آدم دیگه میشن 🙂

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

میگما🤔
مامانش میدونه پسرش همه زندگی یه نفره😍😍

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

خدایا قربونت برم تو که تو قرآن گفتی مهاجرت کنیم چرا تو انجیل به اونا نگفتی ویزا بدن:/

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌

متن همه مادر دارن من ندارم

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

#جانانم
مرا آلوده کن به عطر تنت..

تا بگویند:

بوی بهشت میدهد پیراهنت

❤️#شبت_بخیر_عشقم❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن همه مادر دارن من ندارم

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما
وجود داره که دنیا هر چقدرم
با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموشش کنیم، مثل امروز که
واسش لحظه شماری میکردم😍

تولدت مبارک عشقم 💝🎉🎈

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
“آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار”

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بهار 
نرسیده تمام می شود 
وقتی ،
" نبودنت " 
نحسی ِسیزده است . 

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

براے اهدفت هر روز باید بجنگے🏋🏻‍♀
حتے روزایے ڪہ حالت خوب نیست☔️
حتے روزایے ڪہ هیچے سر جاش نیست🔮
# انگیزشی

متن همه مادر دارن من ندارم

【به هدف هاتون بگید
نشد نداره ، تو باید بشوی🪴💚】
# انگیزشی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

ناشنوا باش🙆🏻‍♀
وقتی که به آرزوهای قشنگت میگن محالهِ🔮
# انگیزشی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

یارو میخواست اسبشو حرص بده سوار خر میشد
حکایتِ خیلی هاست..!!

# لاشی

متن همه مادر دارند من ندارم

یک رز زیبا می تواند باغ من … و تنها یک دوست می تواند دنیای من باشد # بامعرفت

متن همه مادر دارند من ندارم

دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی # بامعرفت

متن همه مادر دارند من ندارم

سلامتی دلی که تنگش کردی
شکستیش
لهش کردی
اما هنوزم به یاد تو میتپه..

# عشق یک طرفه # لاتی

متن همه مادر دارن من ندارم

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند
خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند # لاتی # بامعرفت

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

ببین رفیق زندگی دوتا پیچ داره
اولیش: رفاقت
دومیش: مرگ
تو پیچ اول ببینمت تا تهش باهاتم

# لاتی # بامعرفت

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش🌸 # مغرور

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

زندگی
چه با خلاف
چه بی خلاف
چه برخلاف
میگذرد … # لاتی # زندگی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

گفتن دل گفتم دلاور
گفتن دلبر گفتم
مادر… # لاتی # مادر

متن همه مادر دارند من ندارم

وایسادم رو جفت پاهام، برن به درک بدخواهام :)) # لاتی # مغرور

متن همه مادر دارن من ندارم

ب بعضیام باس گفت:
غمی که حاصل رفتن تو باشه که غم نیس!
گودبای پارتیه جعفره
داغون فکر کرده درگیرشم # لاتی

متن همه مادر دارن من ندارم

من تو زندگیم نیازی به آدم جدید ندارم
اینایی که دورم هستن هرروز یه آدمِ دیگه میشن # لاتی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

پٌشْـتِ سَـرَمْ حَـرفْ زیـاٰدِهْ …
بیخیـاٰلْ …
مَـردٌمْ دَرْ مـورِدِ آٰرِزوهاٰشـونْ زیـاٰدْ حَـرفْ میزَنَـنْ … # لاتی # مغرور

متن همه مادر دارن من ندارم

بعضیا هم هستن که ازین به بعد لطف کنن دیگه نباشن # لاتی

متن همه مادر دارن من ندارم

لات باش، ولی خاکی باش… # لاتی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تا شما رل بزنید کات کنید من برم بشاشم بیام:-) # لاتی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

عشق چیه؟ دنیای ما از اولش هوس بود # لاتی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو! # لاتی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مشتی با دود بزرگ نمیشی
دود کش خونه رو نگا سالهاست همین اندازس! # لاتی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بگم بدخامی، برام اُفت لاتیه 🙂 # لاتی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

توو این دوره و زمونه باید بگیم؛
‏یه آدم خوب، یه آدم مُرده ست # لاتی

متن همه مادر دارن من ندارم

چیزی ک ‌نیسی اداشم در نیار… # لاتی

متن همه مادر دارن من ندارم

بعضیا از تــک پر بودن فقط پرشو یاد گرفتن بـپر با این بـپر با اون… # لاتی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

هــر کَـس میــرســد مـیــــسوزانـــــد
انگار ســـینه ام را با جاسیگاری اشتبـــــاه گـرفتہ اند !!! # نامردی # خسته

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

کینه ایی نیستم ولی خب آلزایمر هم ندارم # حاضر جوابی

متن همه مادر دارن من ندارم

لــاشـــی کسیــــه که باعـــــث میـــــشه یه آدم دل پـــــــاک از سادگی خـــــودش احســـــاس حمــــاقت کنه! # لاشی # نامردی

متن همه مادر دارند من ندارم

‏کاش آدما هم مثل زنبور عسل بعد از هر نیش زدن میمردن! # نامردی

متن همه مادر دارن من ندارم

آدمیزاد یسری کارا رو میکنه شرمنده دلش نشه
بعدش شرمنده عقلش میشه # حقیقت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

من واقعا خستم از همه چیز، مخصوصا از دوستای فیک # نامردی # خسته

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

تا میای به یکی ثابت کنی چقدر عزیزه اون پیش دستی میکنه بی لیاقتیشو ثابت میکنه # نامردی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مزخرفترین لحظه اونجاس که قلبت میگه آره، مغزت میگه آره، غرورت میگه آخه # مغرور

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

روی هرکی دست گذاشتیم رومون پا گذاشت !!!! # نامردی

متن همه مادر دارن من ندارم

سرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد! 💪 # انگیزشی

متن همه مادر دارن من ندارم

زندگي كوتاهه

هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره ! # زندگی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تموم بدبختیام از اون روزی شروع شد که عادت کردم به زود بخشیدن و زود فراموش کردن 🙂

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # نامردی

متن همه مادر دارند من ندارم

گاهی خودیا از همه دشمن ترن…!

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # حقیقت

متن همه مادر دارن من ندارم

غم انگیز است که میدانم
بعد از تو،
برای هیچ کس
مثل تو
و
به اندازه تو
مهم نیستم # دلتنگی # دختر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

در آیینه دختری می بینم

زیبا، سرسخت، قوی و تنها

عجب قدرتی دارد چشمانش…..

این قدرت هر آینده ای را شکوه مند می سازد! # انگیزشی # دختر

متن همه مادر دارن من ندارم

دختر قوی ای باش
تو برای کم آوردن
به دنیا نیومدی
اینا میگذره
به بعدش فکر کن # انگیزشی

متن همه مادر دارند من ندارم

دختری که یاد گرفته حال خودشو خوب کنه
یک هیچ از بقیه جلوتره # مغرور # انگیزشی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

تا می توانم
به لبخند ها و شیطنت های دخترانه ام ادامه میدم . . .!
هنوز …
هیچ کس لیاقت خانوم شدنم را ندارد! # مغرور

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

فقط دو تا رفیق صمیمی می تونن
هر دو حالشون بد باشه
ولی با کنار هم بودن
حال همو خوب کنن # بامعرفت

متن همه مادر دارن من ندارم

اینجا نیومدم که متوسط باشم، من اینجام که بهترین باشم # انگیزشی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

هر کاری که یه پسر می تونه انجامش بده، دخترا بهترشو می تونن انجام بدن! # دختر # مغرور

متن همه مادر دارن من ندارم

دخترا باید مثل پروانه باشن، همان قدر زیبا و همان قدر دست نیافتنی # دختر # مغرور

متن همه مادر دارن من ندارم

می ‌خواهم … از این پس … تمامِ ماجرا تو باشی ! # دوستت دارم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

یک دختر در اوج ظرافت قوی هم‌هست # دختر # حقیقت

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

متن کوتاه دلتنگی / تکست ناب دلتنگی [ گلچین] | تاو بیو

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن همه مادر دارند من ندارم

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن همه مادر دارن من ندارم

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن همه مادر دارن من ندارم

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن همه مادر دارند من ندارم


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌ # دلتنگی

متن همه مادر دارن من ندارم

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن همه مادر دارند من ندارم

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن همه مادر دارن من ندارم

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍
# دلتنگی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه … # دلتنگی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن همه مادر دارن من ندارم

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن همه مادر دارند من ندارم

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند
# دلتنگی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن همه مادر دارن من ندارم

هرروز دلتنگ‌تر از دیروز ..-!🍃 # دلتنگی

متن همه مادر دارن من ندارم

𝑰 𝒘𝒊𝒔𝒉 𝒊𝒕 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒐𝒐!
‏ کاش برای دلتنگی ها هم یه درمانی بود 🙂
# دوستت دارم # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن همه مادر دارند من ندارم

شده‌دلتنگ‌بشوی‌چاره‌نیابی‌جز‌اشک..!!,

من‌به‌این‌چاره‌ی‌بی‌چاره‌دچارم‌هر‌شب..🖤 # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن همه مادر دارن من ندارم

هر یک ثانیه که میگذره، من دلتنگترت میشم .(:
# دلتنگی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن همه مادر دارند من ندارم

در کوچه جان همیشه مادر بـــاقیستدریـای مـحبـتـش چو کوثر باقیستدر گـــویــش عـاشـقانـه، نـام مــــادرشعریست کــه تا ابد به دفتر باقیست

متن همه مادر دارند من ندارم

زنم از دیده بر دل روی مادرمنم مست کمان ابــروی مادرگل از خجلت نقابی بر رخش زدچو آمد عطر مشکین بــوی مادر

متن همه مادر دارن من ندارم

کیست مادر؟ نقشه ایجاد ماکیست مادر؟ بانی بنیاد ماقلب او سرچشمه امیدهاستسینه او مشرق خورشیدهاست

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر سوگند به جان عزیز ات که هیچ گاهیاد شکـــــوه مند تو، از دل نمی‌رودتا دامن کفـــــن نکشم زیر پای خاکنقشی تو هم دمی ز مقابل نمی‌رود

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت استمادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت استفـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده ربکـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

متن همه مادر دارند من ندارم

در گلستان ادب آموزگارم مادر استبعد رب العالمین پروردگارم مادر استمن که شاگرد دبیرستان عشق مادرمنخستین معشوق من در روزگار مادر است

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

آغوش تو اي مادر من بستر ناز استلالایی شب هات مرا گلشن ساز استرخسار و وجود تو مرا پیکر مهر استهم قبله و هم کعبه و هم عشق و نیاز است..

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

یاد دارم کودکی بودم خردبا صدای گرم مادرهر صبحدمدر بین بستری نرم و تمیزمی گشودم چشم بر نور سفیدمی گشودم دل بر نور امیدیاد دارم سفره خانه مابوی سنت می دادداخل خانه ماجلوه اي زیبا داشتاز زن ایرانیجلوه اي از یک شمعذره ذره می سوختو نداشت پرو اییکه به آخر برسدکودکم هوش بدارقبر مادر اینجاستجای مادر خالیستدل من تنگ شدهمادرم دیگر نیست

متن همه مادر دارند من ندارم

شد صفحه روزگار تیرهتا دفتر من گشود مادراز هستی من، نشانه اي نیستخود بودن من چه بود، مادرناموخت مرا زمانه درسیرندانه ام آزمود، مادرمن در یتیم و گردش چرخاز دست توام ربود مادردر دامن روزگارم افکنداز دامن خود چه زود مادرحالیست مرا که گفتی نیستگریم همه ی رود رود مادرهرروز سپهر سفله داغیبر داغ دلم فزود مادراز اختر من شدست گوییدریای فلک کبود مادراین ابر منم کز آتش دلبر چرخ شدم چو دود، مادربا من همه ی بخت در ستیزاستمن خاستم، او غنود، مادرابریشم بخت من تهی گشتیک‌باره ز تار و پود، مادراین کودک درد آشنا راایکاش نزاده بود، مادرشعریست که در غم تو، فرزندبا خون جگر سرود مادر

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

من زاده شدم به عشق مادرپرورده شدم به عشق مادردر دامن او شدم چنین نورپیوسته شدم به عشق مادر…

متن همه مادر دارن من ندارم

بعد از خدا ، خدای دل و جان من توئیمن، بنده اي که بار گنه می‌کشم به دوشتو، آن فرشته اي که ز مهرت سرشته اندچشم از گناهکاری فرزند خود بپوش.

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

الهی من بمیرم جایِ مادبه چشمانم بمالم پایِ مادربیاد لای لایِ بچگی هامنم با هی هیِ هیهای مادر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

تا دیده ام به روی جهان باز شد ز شوقلبخند مهربان تو جان در تنم دمیدفریاد حاجتم چو برون آمد از گلودست نوازش تو به فریاد من رسیدروزت مبارک مادرم

متن همه مادر دارن من ندارم

ای خواب تو بی خواب شده ، هر شب و روز
زآن لحظه خدا تو را صدا زد ، مادراین نام تو ، نام توست زآن روز نخست
زآن  دم همه  مبهوت ثنایت ، مادرروزت مبارک مادرم

متن همه مادر دارن من ندارم

هر بار که خنده بـر لبش مــی رویــد
یا نبض گل سرخ، سخن می‌گوید
چشمان پر از ستـاره مــــادر مــن
در گــردش آشـنـا مرا می‌جـویـد
روزت مبارک مادر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خاک را پرسیدم‌
می‌توانی آیا
دل مادر گردی
آسمانی شوی و خرمن اخترگردی
گفت: نی نی هرگز
من برای این کار
بوستان کم دارم
در دلم گنج نهان کم دارم‌
روز مادر مبارک

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادرم‌ای بهتر از فصل بهار
مادرم روشن‌تر از هر چشمه سار
مادرم‌ای عطر ناب زندگی
مادرم‌ای شعله‌ی بخشندگی
روزت مبارک مادر

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادرم ای بهتر از فصل بهارمادرم روشن تر از هر چشمه سارمادرم ای عطر ناب زندگیمادرم ای شعله ی بخشندگیمادرم ای حوری هفت آسمانمادرم ای نام خوب و جاودانمادرم ای حس خوب عاشقیمادرم خوشتر ز عطر رازقیمادرم ای مایه آرامشممادرم ای واژه آسایشممادرم ای جاودان در قلب منمادرم ای صاحب این جسم و تنمادرم می خواهمت تا فصل دورمادرم پاینده باشی پر غرورمادرم روزت مبارک ناز من

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر ای جان و روانمای که سرشارترین مهر خداییمهر سرشارِ تو رابا چه همانند کنم من که ندانم…آن که بیش از همه ی دریافت تو خوبیخدا بودچون به تو داد بسی ویژگی ویژه خودراچون خدا مهر فراوان به تو دادهمهر در یک دلِ چون چشمه جوشان به تو دادههیچ چیزی به جهان نیست چو تو مادر خوبمچون خدا زایش فرزند تو را دادآفریداری و پروردن و شیدایی بی چند تو را دادبهترین غنچه لبخند تو را دادچون خدا ویژگی ویژه خود رابه تو داده ستکجا این من کم مایه توانم سخنی از تو بگویم؟مهدی سلحشوری

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

دستت را هیزم و طناب بریده و زخمی کرده استقدت را نشاء و خرمن کوبی خم نموده استحتی یک لحظه در دنیا نیاسودیعمرت در گشتن و دویدن در جنگل و صحرا تمام شده استلالالالا، به قربان تن خسته اتفدای بوی پیراهن مادرم بشومبه فدایت که مرا در گهواره تاب می دادیبه فدایت که شب ها برایم نمی خوابیدیبرایم تا صبح لالایی می خواندیبه فدایت که برایم آرزوها داشتیلالا، به فدایت که دلم پر از حسرت و آرزوستبدون تو دنیا برایم زندان استبه فدایت که کوله باری از هیزم بر پشتت نهادیبه فدایت که دستانت پینه بسته استیا مشغول نشاء و یا به دنبال دام ها روانه بودیلالا، چشمم پر از اشک است، به فدایتتو خوشی دنیای من بودیخورشید، حتی گوشه دل تو نمی شودبهار، نیز بنفشه دستانت نخواهد شداگر تمام خوشی های دنیا برای من باشدهرگز ارزش خوابیدن در آغوش گرم مادر را نخواهد داشتلالا، به فدای غمخوار خودمبه فدایش که اکنون تنش بیمار و رنجور است.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

شد صفحه روزگار تیرهتا دفتر من گشود مادراز هستی من، نشانه ای نیستخود بودن من چه بود، مادرناموخت مرا زمانه درسیرندانه ام آزمود، مادرمن در یتیم و گردش چرخاز دست توام ربود مادردر دامن روزگارم افکنداز دامن خود چه زود مادرحالیست مرا که گفتی نیستگریم همه رود رود مادرهر روز سپهر سفله داغیبر داغ دلم فزود مادراز اختر من شدست گوییدریای فلک کبود مادراین ابر منم کز آتش دلبر چرخ شدم چو دود، مادربا من همه بخت در ستیزاستمن خاستم، او غنود، مادرابریشم بخت من تهی گشتیکباره ز تار و پود، مادراین کودک درد آشنا راایکاش نزاده بود، مادرشعریست که در غم تو، فرزندبا خون جگر سرود مادر

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر ای زیباترین معنای هستی
مادر ای گل پونه عشق الستیای نگاهت مایه جان‌ها و هستی
دوست دارم من تو را ای عشق و مستیمن چه گویم از کلام با صفایت
من چه هستم در میان ان نگاهت؟چون گلی پرپر شوم من زیر پایت
ای فدای تو شود این نوگل عشق و وفایتعاشق مهر تو هستم با کلامت مست مستم
با وجودت در همه عالم چو مرغ می‌پرستمعزیز بزم آرا

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

خوش بحال آنکه همراهش دُعای مادر است
در شبستان ادب ذکرش رضای مادر استچشم دل را رو به چشم انداز دنیا بسته است
مست و شیدای نگاه آشنای مادر استمی‌کشد مانند بلبل حسرت دامان گل
محو معنای حدیث دلربای مادر استلذت دنیای فانی را چو نیکو بنگری
چندروزی بیش نیست، کانهم صفای مادراسترنج دنیایی اگرکوهی بلا گردد، چه باک
بر کسی که چتر مأوایش، رَدای مادر است…قاسم پیرنظر

متن همه مادر دارند من ندارم

ای آن که تویی صبور خانه، مادر
ای شمع تویی فروغ خانه، مادرای عطر تو عطر هر بهار است، مادر
وای (وی) مهر تو در حد کمال است، مادرای نام تو ملک، چه بی ریایی، مادر
هم شاه غم و ملک وفایی، مادرای آن که بهشت بود تو را، ای مادر
کآن وعده اوست، خدا، تو را ای مادرای افضل و ای سرور و ای شاه کلیدم، مادر
زآن لحظه کودکی تویی امیدم، مادرای خواب تو بی‌خواب شده، هر شب و روز
زآن لحظه خدا تو را صدا زد، مادراین نام تو، نام توست زآن روز نخست
زآن دم همه مبهوت ثنایت، مادر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

ناگفته‌ترین ترانه‌ام از بر بود
انگار کمی ز عشق بالاتر بودوقتی که سروده‌ها سحخیز شدند
شبگیر تمام واژه‌ها مادر بودجعفر جعفری

متن همه مادر دارند من ندارم

تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتنبر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه مادر داشتنروزت مبارک مادرم

متن همه مادر دارند من ندارم

در کوچه جان همیشه مادر بـــاقیست
دریـای مـحبـتـش چو کوثر باقیستدر گـــویــش عـاشـقانـه، نـام مــــادر
شعریست کــه تا ابد به دفتر باقیست

متن همه مادر دارند من ندارم

هر بار که خنده بـر لبش مــی رویــد
یا نبض گل سرخ ، سخن می گویدچشمان پر از ستـاره مــــادر مــن
در گــردش آشـنـا مرا می جـویـد

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

قسم بر اولین واژه ی هستیکه عشق ودین ومظهرم تو هستیقسم بر دیدگانت شمع روشنکه هستی- گلی سرور به گلشن

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

بوی بهشت می دهد دست دعای مادرمسجده پس از خدا برم بر کف پای مادرماتش پاک عشق را دامن شوق می زنددر دل خام-سوز من حمد و نثای مادرم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دلم برای تو تنگ می شود مادربرای وصف قافیه لنگ می شود مادربریدم از عالم و آدم , از این بختمانگار قلب ثانیه سنگ می شود مادر

متن همه مادر دارند من ندارم

اى مـادر عـــزیــز کـــه جـان داده اى مــراسـهـل است اگر که جان دهم اکنون براى توگـر جـان خــویـش هــم ز بــرایـت فـدا کـنمکـارى بزرگ نیست ، کـه بـاشـد سـزاى تـو

متن همه مادر دارن من ندارم

تمام عالم امکان فدایت ای مادرتمام عمر میکنم دعایت ای مادرتمام روزی من از دعای خیر تو بودوحاضرم که دهم جان برایت ای مادر

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

هر لحظه در برابر من اشک ریختیاز چشم پر ملال تو خواندم شکایتیبیچاره من، که به همه ی اشکهای توهرگز نداشت راه گناهم نهایتی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تو گوهری که در کف طفلی فتاده ایمن، ساده لوح کودک گوهر ندیده امگاهی بسنگ جهل، گهر را شکسته امگاهی بدست خشم بخاکش کشیده ام

متن همه مادر دارن من ندارم

مادر ای یکدانه و تنهاترین غمخوار من
از من عاشق تر به من دیوانه و بیمار منوصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت
ای که وصفت روز و شبها تا ابد در کار منپروراندی جان من با رنج‌های بی شمار
کی شود قربانی ات این جان بی مقدار منخرج کردی عمر خود را تا بروید جان من
من به لطفت زنده ام ای ابر باران دار منشرح لطفت در ازل افسانه ای ننوشته بود
جان به قربان تو ای زیباترین پندار منقصه ننوشته مهر و وفا را خوانده ای
ای که مهرت تا ابد در سینه تب دار مندرد هایم درد تو رنجم همه در جان تو
ای به دردم مرهم و ای مخزن اسرار منهستی ام هست از تو و نامم ز تو نامی گرفت
سبز می باشم ز تو ای سبزی افکار منسالهای عمرت افزون از هزاران سال باد
سالهای عمر من قربانی ات ای یار من

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

آدما تا وقتی کوچیکن دوست دارن برای مادرشون هدیه بخرن اما پول ندارن.وقتی بزرگتر میشن ، پول دارن اما وقت ندارن.وقتی هم که پیر میشن ، پول دارن وقت هم دارن اما…مادر ندارن …به سلامتی همه مادرای دنیاروز مادر مبارک

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

فوق العاده ترین نمونه ای از عشق در زندگی من:“وقتی که ۴ سیب داشتیم و ما ۵ نفر بودیممادرم گفت:“من سیب دوست ندارم”(بوعلی سینا)

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

سایه لطف خدایی مادر
معنی عشق و وفایی مادرشعر من درخور تفسیرت نیست
اوج مهری و صفایی مادر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خاک را پرسیدم
می توانی آیادل مادر گردی
آسمانی شوی و خرمن اخترگردی
گفت نی نی هرگز
من برای این کار
بوستان کم دارمدر دلم گنج نهان کم دارم
این جهان را گفتم
هستی و مکان را گفتم
می توانی آیالفظ مادر گردیهمه رفعت را
همه عزت را
همه شوکت رابهر یک ثانیه بستر گردیگفت نی نی هرگز
من برای این کار
آسمان کم دارم
اختران کم دارمرفعت و شوکت و شان کم دارم
عزت و نام و نشان کم دارم
آن جهان را گفتم
می توانی آیا
لحظه ای دامن مادر باشی
مهد رحمت شوی و سخت معطر باشیگفت نی نی هرگزمن برای این کار
باغ رنگین جنان کم دارم
آنچه در سینه مادر بود آن کم دارم

متن همه مادر دارن من ندارم

بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم
سجده پس از خدا برم بر کف پای مادرماتش پاک عشق را دامن شوق می زند
در دل خام سوز من حمد و نثای مادرم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر ای والاترین رویای عشق
مادر ای دلواپس فردای عشقمادر ای غمخوار بی همتای من
اولین و آخرین معنای عشق

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

بعد از خدا ، خدای دل و جان من توئی
من، بنده ای که بار گنه می کشم به دوشتو، آن فرشته ای که ز مهرت سرشته اند
چشم از گناهکاری فرزند خود بپوش.

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر ای معنی ایثار تو گل باغ خدای
توی روزگار غربت با غم دل آشناییمی نویسم از سر خط ای معنی بودن
می نویسم تا همیشه تویی لایق ستودن

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

در گلستان ادب آموزگارم مادر است
بعد رب العالمین پروردگارم مادر استمن که شاگرد دبیرستان عشق مادرم
اولین معشوق من در روزگار مادر است

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است
مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت استفـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب
کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

متن همه مادر دارن من ندارم

تو نمایانگر الطاف خدایی مادرمروه و حج و صفایی مادرزیر پای تو بهشت است بهشتباز هم طفل توام ،هرچه کردم ، چه زیبا و چه زشت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر ، تک‌واژه‌ای‌ست زیبامادر ، عین زیبایی‌ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیستقلب بزرگ خدا در سینه‌ی مادران می‌تپدمادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خداآن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر! حضور نام تو در شعر های منلطف خداست شامل حال غزل شده استغیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلماین مسأله میان من و عشق حل شده است

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر خوبم  ، روزت مبارکبه تو سلام می کنم، تا خانه عروجم با دعای تو بنا شودو دلم در آسمان آبی مهرت رها شودروزت خجسته، لبانت پر ز خنده و دلت شاداب و سرزنده باد . . .

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

من زاده شدم به عشق مادرپرورده شدم به عشق مادردر دامن او شدم چنین نورپیوسته شدم به عشق مادر…

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادرنمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزمفقد از خداوند میخواهم کهخـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟برای زیر پای مــــــــادرم می خواهمروز مادر مبارک

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مادر ای والاترین رویا ی عشقمادر ای دلوا پس فردای عشقمادر ای غمخوار بی همتا ی مناولین و آخرین معنای عشق

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر زشیره ی دادی تــــــو شیـــر مــــــــادردر پـــای نــو جوانت گشتی تـــو پیـر مــــادرکانون زندگـــانی گـــــرم از محبت تـــــوستآغوش گــــرم خـــود، از مـــا مگیـر مـــــادر

متن همه مادر دارند من ندارم

مادر قسم بجان عزیز ات که هیج گاهیاد شکـــــوه مند تو، از دل نمی رودتا دامن کفـــــن نکشم زیر پای خاکنقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود

متن همه مادر دارن من ندارم

کیست مادر؟ نقشه ایجاد ماکیست مادر؟ بانی بنیاد ماقلب او سرچشمه امید هاستسینه او مشرق خورشیدهاست

متن همه مادر دارند من ندارم

خدا از خاک عشق تو رو سرشتهفـرســتـاده از آســمـون فـرشتهتـا در آغــوش امـن خـود بـگـیـرمکـه ایـن یـک ذره جا مثـل بهشته

متن همه مادر دارن من ندارم

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایشکه مهریش تا ابد در دلم جای داردتو بهترین گل ، میان شهر گلهاییتو رنک آفتابی ، شب که می رسدمسل ستاره گوییا مهتابی ، مادر خوبمروزت مبارک

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر ای معنی ایثار تو گل باغ خداییتوی روزگار غربت با غم دل آشناییمینویسم از سر خط ای معنی بودنمنیویسم تا همیشه توی لایق ستودن

متن همه مادر دارند من ندارم

قسم بر اولین واژه ی هستی
که عشق و دین و مظهرم تو هستی
قسم بر دیدگانت شمع روشن
که هستی گلی سرور به گلشن

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دنیا به کام تلخ من امشب عسل شده است
شیرین شده است و ماحصلش این غزل شده است
تاثیر مهر مادریت بوده بر زبان
این واژه ها اگر به تغزل بدل شده است
روز مادر مبارک

متن همه مادر دارند من ندارم

آغوش تو ای مادر من بستر ناز است
لالایی شب هات مرا گلشن ساز است
رخسار و وجود تو مرا پیکر مهر است
هم قبله و هم کعبه و هم عشق و نیاز است
مادر روزت مبارک

متن همه مادر دارند من ندارم

چشمان گریان ترا مادر چه سان خندان کنم _ قلب پر از درد تورا با چى دوا درمان کنم
بوسم کف پاى تورا، بعد از خدا رب گویمت _ با این همه کم گفته ام تا زحمتت جبران کنم
در آسمان بخت خود ماه درخشان خوانمت _ خورشید اقبال منى، شب با سحر یکسان کنم
با تو بخندد این جهان، بی تو بگرید آسمان _ نور خدا گویم تورا تا عالمى حیران کنم
گردون اگر بارى تورا از من جدا سازد، بدان _ هفت آسمان آتش زنم، قلب زمین بریان کنم
هر چند کردم من گنه اما تو بخشیدى مرا _ از لطف و احسان تو من آرامش وجدان کنم
شبها نه خفتى تا سحر، خاموش کردى گریه ام _ بگذار تا خاک رهت را سرمه ی چشمان کنم
صد بوسه بستاند ” زراب ” از دیده ی نمناک تو _ خشکیده لب هاى تو را باشد که تا خندان کنم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

دلم برای تو تنگ می شود مادر
برای وصف قافیه لنگ می شود مادر
بریدم از عالم و آدم، از این بختم
انگار قلب ثانیه سنگ می شود مادر

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

میشه اسم پاکتو _ رو دل خدا نوشت
میشه با تو پر کشید _ توی راه سرنوشت
میشه با عطر تنت _ تا خود خدا رسید
میشه چشم نازتو _ رو تن گلها کشید
مادرم جونم فدات _ برم قربون چشات
تو اگه نگام کنی _ جون میدم واس نگات

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

الهی من بمیرم جایِ مادبه چشمانم بمالم پایِ مادربیادِ لای لایِ بچگی هامنم با هی هیِ هیهای مادر

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

مادر تو بهشت جاودانی مادر خورشید بلند آسمانی مادر
در چشم تو نور زندگانی جاریست سر چشمه ی مهر بیکرانی مادر
ای کاش که تا ابد نمیرد مادر یا هستی جاودان بگیرد مادر
مهر است سراسر وجودش تا هست ای کاش که پایان نپذیرد مادر
هر بار که خنده بر لبش می روید یا نبض گل سرخ، سخن می گوید
چشمان پر از ستاره ی مادر من در گردش آشنا مرا می جوید
چون مهر، بزرگ و بی نشانی مادر آرام دل و عزیز جانی مادر
ای کاش همیشه جاودان می بودی آن قدر که خوب و مهربانی مادر
در کوچه جان همیشه مادر باقیست _ دریای محبتش چو کوثر باقیست
در گویش عاشقانه، نام مادر شعریست _ که تا ابد به دفتر باقیست

متن همه مادر دارند من ندارم

چیزی نمانده خاطرم از نان مادرم _ چیزی به‌غیر تاول دستان مادرم
تنها اتاق خلوت رؤیای کودکی _ شاهانه بود چادر ارزان مادرم
قایم که می‌شدیم کسی کارمان نداشت _ در چادر گرفته به‌دندان مادرم
وقتی که از زمین و زمان خسته می‌شدیم _ سر می‌گذاشتیم به دامان مادرم
اقساط ماهیانه بابای کارگر _ کم بود در مقابل ایمان مادرم
غیر از دعا به حال من و خواهران من _ چیزی نبود در تب و هذیان مادرم
یادش به‌ خیر شانه به موهام می‌کشید _ قربان گیسوان پریشان مادرم
یک سفره پر از برکت پهن کرده‌ام _ با پول تانخورده قرآن مادرم
هرگز قسم به جان عزیزش نخورده‌ام _ دلتنگ مادرم شده‌ام جان مادرم
کو شانه‌ای که سر بگذارم به‌روی آن _ حالا که آمده‌ست سر شانه مادرم
از روزگار درس فراوان گرفته‌ام _ اما هنوز طفل دبستان مادرم
وقتی که از زمین و زمان خسته می‌شدیم _ سر می‌گذاشتیم به دامان مادرم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

ای مادر مقدس و ای مهربان منای روشنی قلب من و دیده گان منعشق و صفا و مهر و محبت نشان توستای پرتو امید دل ناتوان من

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر من روح اندر جسم بیجانم تویی _ مادر من رونق این باغ و بوستانم تویی
شیره جان دادی تا بر جان خود آگه شدم _ جان بخش جسم زار خالی از جانم تویی
تو نهادی نام پاک ذات الله بر لبم _ مادر من رهبر قلب پریشانم تویی
بار ها آزاردمت لیکن تو خندیدی ز لطف _ مادرم بخشنده همچون ذات یزدانم تویی
تو بپروردی به مهرم تا شدم لایق به حرف _ در حقیقت شاعر هر شعر سوزانم تویی
پیکار دردمند دارد به مهرت احتیاج _ هم شریک خنده ها و چشم گریانم تویی
نظیفه پیکار

متن همه مادر دارند من ندارم

بی محبت مادر _ یک قنات بی آبم
مثل راه بی مقصد _ مثل عکس بی قابم
بی محبت مادر _ از شکوفه ها دورم
یک کبوتر بی بال _ یک چراغ بی نورم
بی محبت مادر _ چون لبان بی لبخند
ساکتم و غمگینم _ مثل بلبلی در بند
بی محبت مادر _ در دلم صفایی نیست
از بهار در قلبم _ هیچ رد پایی نیست
مادر عزیزم روزت مبارک

متن همه مادر دارند من ندارم

خاک را پرسیدممی توانی آیادل مادر گردیآسمانی شوی و خرمن اخترگردیگفت نی نی هرگزمن برای این کاربوستان کم دارمدر دلم گنج نهان کم دارماین جهان را گفتمهستی و مکان را گفتممی توانی آیالفظ مادر گردیهمه رفعت راهمه عزت راهمه شوکت رابهر یک ثانیه بستر گردیگفت نی نی هرگزمن برای این کارآسمان کم دارماختران کم دارمرفعت و شوکت و شان کم دارمعزت و نام و نشان کم دارمآن جهان را گفتممی توانی آیالحظه ای دامن مادر باشیمهد رحمت شوی و سخت معطر باشیگفت نی نی هرگزمن برای این کارباغ رنگین جنان کم دارمآنچه در سینه مادر بود آن کم دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش
و مهرش تا ابد در دلم جای دارد
تو بهترین گل، میان شهر گلهایی
تو رنگ آفتابی، شب که می رسد
مثل ستاره گویای مهتابی، مادر خوبم
روزت مبارک

متن همه مادر دارن من ندارم

در گلستان ادب اموزگارم مادر است
بعد رب العالمین پروردگارم مادر است
من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم
اولین معشوق من در روزگار مادر است
روز مادر مبارک

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

مادر ای یکدانه و تنهاترین غمخوار مناز من عاشق تر به من دیوانه و بیمار منوصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشتای که وصفت روز و شبها تا ابد در کار منپروراندی جان من با رنجهای بی شمارکی شود قربانی ات این جان بی مقدار منخرج کردی عمر خود را تا بروید جان منمن به لطفت زنده ام ای ابر باران دار منشرح لطفت در ازل افسانه ای ننوشته بودجان به قربان تو ای زیباترین پندار منقصه ننوشته مهر و وفا را خوانده ایای که مهرت تا ابد در سینه تب دار مندرد هایم درد تو رنجم همه در جان توای به دردم مرهم و ای مخزن اسرار منهستی ام هست از تو و نامم ز تو نامی گرفتسبز می باشم ز تو ای سبزی افکار منسالهای عمرت افزون از هزاران سال بادسالهای عمر من قربانی ات ای یار من

متن همه مادر دارند من ندارم

تو گوهری که در کف طفلی فتاده ای
من، ساده لوح کودک گوهر ندیده ام
گاهی به سنگ جهل، گهر را شکسته ام
گاهی به دست خشم به خاکش کشیده ام

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

ای آن که تویی صبور خانه، مادر _ ای شمع تویی فروغ خانه، مادر
ای عطر تو عطر هر بهار است، مادر _ وای (وی) مهر تو در حد کمال است، مادر
ای نام تو ملک،چه بی ریایی، مادر _ هم شاه غم و ملک وفایی، مادر
ای آن که بهشت بود تو را، ای مادر _ کآن وعده ی اوست، خدا، تو را ای مادر
ای افضل و ای سرور و ای شاه کلیدم، مادر _ زآن لحظه ی کودکی تویی امیدم، مادر
ای خواب تو بی خواب شده، هر شب و روز _ زآن لحظه خدا تو را صدا زد، مادر
این نام تو، نام توست زآن روز نخست _ زآن دم همه مبهوت ثنایت، مادر

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن همه مادر دارن من ندارم

از ادع‍‌اه‍‌ات‍‌ون ب‍‌دم م‍‌ی‍‌اد از خ‍‌دت‍‌ون ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر .. # مغرور

متن همه مادر دارن من ندارم

یه سری آهنگا ام دستتو میگیرن میبرن وسط اون خاطره هایی که ممنوعه ان برا قلبت 🙂 # موسیقی

متن همه مادر دارند من ندارم

هر جا ميری بی حوصلگی جلوتر از خودت اونجا لنگر انداخته(: # سکوت # خسته

متن همه مادر دارند من ندارم

ببين منو:

توزندگیم به قدرى آزاد بودم كه،

به راحتى ميتونستم هرجاي برم ولى نرفتم

به راحتى ميتونستم خيانت کنم ولى نكردم

دروغ بگم ونگفتم،كج برم ونرفتم حتى ميتونستم

داشته هامو به رخ بکشماولى اصالت…

چيزى كه نه ميشه خريد نه به راحتى بدست آورد

ديگه نبينم منو بابقيه يكى ن بدونى ها خب؟ # حقیقت

متن همه مادر دارن من ندارم

درستش اینه پدر و مادر جلو بچه دعوا نکنن ولی اگه دعوا هم شد عذرخواهی‌شون رو نبرن تو اتاق!

اون بچه برای درک عشق باید قدردانی و عذرخواهی شما از همسرت رو ببینه تا یاد بگیره # آرامش # خانواده

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

ولی مقصر خودمونیم!!

خواستیم تو لیوان لیاقتتون، آب دریارو جا بدیم:))) # نامردی

متن همه مادر دارند من ندارم

اگه ارومیه بشی روت ارس میکشم❤️🫶

واست حبس توی قفس میکشم🩸👑

تورو دست نمیزنم تو رو نفس میکشم❤️🫴 # دوستت دارم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

‌‌ب‍‌ع‍‌ض‍‌ی وق‍‌ت‍‌ا از چ‍‌ش‍‌ا اش‍‌ک ن‍‌م‍‌ی‍‌اد ؛
ای‍‌ن ق‍‌ل‍‌بہ کہ ب‍‌ی ص‍‌دا گ‍‌ریہ م‍‌ی‍‌ک‍‌نہ :)! # خسته # ادبی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تو روز و روزگار من

بی تو روزای شادی نیست

تو دنیای منی!

اما!

به دنیا..!

اعتمادی نیس # حقیقت

متن همه مادر دارند من ندارم

اگر مجازات رنجاندن بریدن زبان بود،شک ندارم که اینک اکثر مردم جهان لال بودند. # سکوت

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

ای فلک،بگذار در غم خود غرق شوم…! # ادبی # زندگی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

بعضیا علاوه بر اینکه آدم نیستن

        آدم بشو هم نیستن…! # حقیقت

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

روزِ مطلق کن شبِ تاریک را…

#مولوی # ادبی # زندگی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊 # انگیزشی

متن همه مادر دارند من ندارم

پیشگیری بهتره از درمانِ

صداقت بهتر از خیانت:)! # حقیقت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

        « ‏کاش فقط یکم خودتون بودید » # نامردی

متن همه مادر دارند من ندارم

فراموشت میکنم…

اگه ازم بر بیاد

اگه عکسای تو به حرف بیاد

اگه وسط تابستون برف بیاد # عشق یک طرفه

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

عشقت هنوز ادامه داره…

مث ستاره ی دنباله داره… # دوستت دارم

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

‘سادگی جرم است من هم مجرمی سابقه دار!’ # خسته

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

گاهی چه زیباست که در ارامشی

و میخواهی سکوتت را با قلم و کاغذی بشکنی!

انجاست که همه ی شیوه ی حالت را متوجه و حضورت را حس میکنند•••! # زندگی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

نیازمَّند یِه” اُّتاق ” تو هُّتِلی بِ نام ” قَّبرِستون ” # خسته # خودکشی

متن همه مادر دارن من ندارم

یه جوری دل بده انگار حکمِ …! # لاتی

متن همه مادر دارند من ندارم

هر دوایی دردی دارد و..
هر دردی دوا؛..

👤مینا غبیشاوی # ادبی

متن همه مادر دارن من ندارم

ما از تبار بغضیم.
بغض‌هایی که با خنده بلعیده می‌شوند!

👤مینا غبیشاوی # ادبی

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

“پناه میبرم به رویا،از شر تمام واقعیت های تلخ” # ادبی

متن همه مادر دارن من ندارم

‏دلِ بعضیام باید بسپري دست دَلّاك‌هايِ حموم

از بس ك ڪثیفه !!

‌ # حقیقت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،

من بلند خواهم شد🪁

ٰ # انگیزشی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

« من تو رو با قلبــم دوستدارم نه با حرف »

‌‌ # دوستت دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

آدما گند‌ ميزنن‌ ب‌ باور و احساساتتون # نامردی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

خدایا

مارا بیش از طاقتمان امتحان نکن…!

‌‌‌‌‌‌‌‌ # خدا # خسته

متن همه مادر دارند من ندارم

اقیانوس هر چقدر هم که بزرگ باشه.

اصالتش بر می گرده به،یه برکه در دلِ کوه ها’ # حقیقت # ادبی

متن همه مادر دارن من ندارم

کاش میتونستم از همه‌ی زمان‌هام پاکت کنم؛

ولی انگار تو خود زمانی # ادبی

متن همه مادر دارن من ندارم

هرگز تسلیم نشو # انگیزشی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

نيازى نيست براى زيبايى ات سختى بكشى…🤌🏿🤍 # حقیقت

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

اگر موهايت اذيتت ميكند كوتاهشان كن.

اگر ناخنت ميشكند نيازى به بلند بودنش نيست. # دختر

متن همه مادر دارن من ندارم

اگر رژيم اذيتت ميكند بيخيالش شو.

اگر زخم هاى صورتت آزارت ميدهد به چشم هاى خوش رنگت بنگر تا زيبايى اصلى را ببينى …. # دختر

متن همه مادر دارن من ندارم

-این کارایی که شما تو مستی انجام میدین

کارای هر روز منه:) # حقیقت

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

-بیایین‌قبول‌کنیم -دختری که بعد گریه میخنده خیلی گوگولیه:) # دختر

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

تو از پشت صفحه مجازی ،واقعی ترین ادم زندگیم شدی♥️🤍 # ادبی

متن همه مادر دارند من ندارم

آنچه شما درمورد خودتان فکر می کنید،بسیار مهم تر از آن چیزی است که دیگران درمورد شما می اندیشند. # انگیزشی

متن همه مادر دارند من ندارم

شب که میشه نمیخوام بخوابم تا صب همینم ؛ توکه میدونستی قاطی همه اینا خل ترینم:) # لاتی # عشق یک طرفه

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

دریا دل تنگتم براش ؛ واسه حال تو چشاش:) # دریا # دلتنگی

متن همه مادر دارن من ندارم

داره لحظه هامون میره از دست ؛ مگه چی شدش خوردیم به بن بست؟) # حقیقت # زندگی

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

میخوام امشب یجوری داغون بشم ؛ که پیدا نکن فردا جعبه سیاهمو..) # خسته

متن همه مادر دارند من ندارم

باز پاییز دارد پای می‌گذارد در دامن گیتی تا برخ بکشد سیمای زیبای خویش را # ادبی # آرامش

متن همه مادر دارن من ندارم

پاییز دارد می آید!

فصل فرمانروایی دختری قوی و زیبا!

دختر پاییزی با دامن قرمز و نارنجی خود با بوی نم باران؛گیسوان بلند خود را می بافد..چای تازه دم نوید خانه ای گرم و پر مهر است،مبادا با دلخوری پای گذاری داخل آن تا قلب پاک و مهربانش را سیاه و بی مهر کنی!

مراقب باش؛مراقب! # آرامش # دختر # طبیعت

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

دل خوش از آنیم که حج میرویم

غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم

او که اینجاست ♥️ کجا میرویم! # خدا

متن همه مادر دارن من ندارم

ذهن یک چیز پیچیده و چند لایه است پاتر … یا حداقل، اکثر ذهن‌ها اینجوری هستند🕸

_ پروفسور اسنیپ 🌚 # ادبی

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

دامبلدور: هری، رنج کشیدن نشون میده تو هنوز یک انسانی! درد بخشی از انسان بودنه.
پاتح فریاد زد: پس من نمی‌خوام انسان باشم.🍏💚 # ادبی # زندگی

متن همه مادر دارند من ندارم

سنگِ آهن سخت‌تر، یا آن دل بی‌مهر تو؟

نرگس تو خسته‌تر، یا این دل بیمار من؟ # ادبی # عشق یک طرفه

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

پسرم ! وقتی که به تو نگاه میکنمنمیتونم وجود خدا رو منکر بشمآخه فقط خدا میتونستهموجودی رو به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه

متن همه مادر دارن من ندارم

نازنین پسرمهمین که تو را دارم، بهترین هدیه ی دنیا را دارم،دیگر در بین ستاره ها به دنبال درخشان ترین ستاره نیستمدر میان گلها به دنبال زیباترین گل نیستمتو کهکشانی هستی از پر نور ترین ستاره هاکودک من…..روز به روز بزرگتر میشوی و من عاشق ترپسرک من….ممنونم که به دنیای من آمدی و زندگی را برایم زیباتر از همیشه کردیدوستت دارم….بیشتر از دیروز….کمتر از فردا….

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

فرزند شیرین تر از جانم
دوست داشتنت بزرگ ترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه می کند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن روضه همه مادر دارن من ندارم

پسرم
زندگی من!
سوسوی امید در من
روشنی من
من می توانم هرکاری انجام دهم
بله، هرکاری
فقط برای تو!

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

خنده و لبخندهایت
که کیلومترها ادامه پیدا می کند
قلب و روح من را گرم می کند
تو خیلی سریع بزرگ می شوی
در حالی که من آرزو می کنم هر لحظه با تو بودن
تا ابد ادامه داشته باشد
پسر کوچکم روزی یک مرد خواهی شد
و من تا همیشه کنارت خواهم بود

متن همه مادر دارند من ندارم

پسرم روزی مردی میشویو خیلی شبیه پدرت و به تو افتخار خواهیم کرد.جانِ مادریادت بماند برای مرد شدنت جوانی ام را داده امثمره جوانی اماز تو انتظاری ندارم جز اینکه همیشه همینطور مرد باشیمردی واقعی

متن همه مادر دارن من ندارم

پسرمتو از آسمانها آمده ای و اینجا زمین استزمین گاهی سرد استخشک استتلخ استاما نترس و نگران نباشبرایت بهشتی میسازم شبیه جایی که از آن آمدی.

متن نوحه همه مادر دارن من ندارم

پسرمتو وارث زیبایی خدایی؛ زیبایی ات دنیایم را زیر و رو کردهو پاکی ات آرامش جانِ من استعالم و آدم خبر دارند که منعاشق ترین عاشق دنیا هستم برای پسری چون تو.

متن همه مادر دارن من ندارم

هیچ‌‌وقت فکر نمی‌کردم توی زندگی‌ام انقدر چهارشنبه‌ها را دوست داشته‌باشماین روز با ارزشترین، قشنگترین و امیدبخش‌ترین روز هفته‌هایم استتمام هفته را چشم‌انتظارش می‌نشینمتا عزیز دلم با همه انرژی و مهربانی‌اش به سویم آغوش بگشایدو بعد از آن چه شیرین لحظاتی را دارم وقتی عزیزترینم در کنارم استچه شبها و روزهای آرامش‌بخشی را تجربه می‌کنمپسر نازنینماما امشب چهارشنبه‌ام با همیشه متفاوت استجای خالی‌ات را همه جا احساس می‌کنمعطر نفسهای زندگی‌بخشت به مشامم نمی‌رسدگرچه خوشحالم که تو در سفر هستی و اوقات خوشی را سپری می‌کنیاما چه می‌شود کرد دیگرخوب من مادرم عزیزممی‌خواهمتگویی گم کرده‌ای دارمبی‌قرارم، یک بی‌قراره آرامآرام چون وقتی صدایت را شنیدم شادی در آن موج می‌زدو البته می‌دانم که تو نیز امشب دلت اینجاستعزیز دلم خانه‌مان امشب بدون نفسهای تو دلگیر استو فردا صبح دیگه نیستی که بگی مامان کی بیدار شدی؟!قربونت بشمخیلی دوستت دارمو منتظر دیدن روی ماهت هستم

متن مداحی همه مادر دارن من ندارم

وقتی در کنارم نیستیگویی گمشده‌ای دارم که چون سرگردانان پیاپی در جستجویش هستمگمشده‌ای عزیز و دوست داشتنیدلخوشی همیشگی روزهای سختمشادی بخش قلب خسته‌امتو بهترین هدیه خداوند به من هستی عزیزدلم

متن همه مادر دارن من ندارم

پسر داشتن حس شیرینیه ….دنیای معصوم و کودکانه اش به من که یک زن هستم حس آرامش عجیبی میده…. وقتی که از همه مرد های زندگیم نا امید میشم و به یه گوشه پناه میبرم، یه مرد کوچولو میاد پیشم که نه شوهرمه ، نه پدرمه، و نه برادرم .
اون تنها عشق زندگی منه که بادستای کوچولوی مردونه اش موهام رو نوازش میکنه و برای اینکه غصه هام رو فراموش کنم، با صدای قشنگش توی گوشم میگه : مامان، امروز موهات چقدر قشنگ شده ……
و توی اون ثانیه هاست که من اوج میگیرم و با عشق زندگیم از ته دل میخندم….
آره ….. عشق زندگی من اون چشمای قشنگ مردونه ست که با نگاهش فریاد میزنه :مامان عاشقتم……..و من با تمام پوست و گوشت و خونم عشقش رو احساس میکنم…..

متن همه مادر دارن من ندارم

پسرم ، عزیزترینمبا تو بودن احساس قشنگی در من بوجود می‌آورد که به هیچ عنوان قادر به توصیفش نیستم.شنیدن صدای دلنشینت گرمایی را در وجودم بیدار می‌کند که هرچه درد و غم هست را از من دور می‌‌کند.دیدن چشمان زیبا، شیطون و مهربانت در من شور زندگی بوجود می‌آورد.دستان کوچک و کودکانه‌ات وقتی که به دور گردنم حلقه می‌زنند مرا با خود به دنیایی می برند که هیچ چیز را با آن معاوضه نخواهم کرد.حرف زدن و درددل کردن با تو آرامشی دارد که همه‌ی چیزهای دیگر را از یادم می‌برد.عزیزترینم، از صمیم قلبم دوستت دارم و بهترینها را برایت آرزومندم.

متن همه مادر دارن من ندارم

پسرم، عزیزترینم، به خود می‌بالم که فرزندی چون تو دارم.و از خدای خویش بیش از همیشه سپاسگزار وجود نازنینت هستم.همیشه باش.همینقدر نزدیک.همینطور مهربان.همین‌اندازه ستودنی…

متن همه مادر دارند من ندارم

 پسرم
روشنی نور دوچشمان منی دوست دارم
بهترین هدیه ای از جانب یزدان منی دوستت دارم
پسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی مادر
روح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارم
پسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادم
غنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *