متن نوروز اینستاگرام

متن نوروز اینستاگرام

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن نوروز برای اینستاگرام

متن اینستاگرامی نوروز

محبوبم، همین که نزار قبانی میگه:

عقل، عقل من است و فکر تویی
قلب قلبِ من است و نبض تویی .. # دوستت دارم # دلتنگی

متن نوروز برای اینستاگرام

وقتی بهتون میگه من خیلی اذیتت میکنم، مثل مولانا بهش بگید:

ناز کُنی، نظر کُنی، قهر کُنی، ستم کُنی
گر که جَفا، گر که وَفا، از تو حذَر نمی‌کنم 🫀 # دوستت دارم

متن نوروز اینستاگرام

اگه بهت گفت همیشه کنارم بمون.. اینجوری جوابشو بده: "روحِ‌من وصله به جانت شده است، ‏برود جان ز تنش آنکه بگیرد تو ز من.." # دوستت دارم

متن اینستاگرامی نوروز

چه داری
در اَعماق چشمانتَ
این چنین جانِ مرا
به اِسارت می برد .. # دوستت دارم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

فرصتم مث چراغ راهنماییع دیر کنی قرمز میشه!
‌ ‌    ‍ ‌     # لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن اینستاگرامی نوروز

‏همیشه نخواستنی‌ترین آدم دنیای کسایی میشیم ک خواستنی‌ترین آدم دنیای ما بودن!(: # خسته # مغرور

متن اینستاگرامی نوروز

ࢪفي٘ق ڪۿ دآشِتۿ بٰآشِي٘ آنۢگآࢪ دنۢي٘آ رꪆ دآري٘⁽⇣🥺💗،!)۽ رفي٘ق ڪۿ دآشِت بٰآشِي٘ دي٘ڰۿ غۭـۭم نۢدآري٘⁽⇣😻َِ❤،!) خ٘خ٘ݪآـآص͜صۿ بٰڰمـۭم آـآمـۭمزوꪆز توꪆݪد ي٘ۿ خ٘خ٘وꪆشِڪݪ دآري٘مـۭم⁽⇣♥💋،!)۽ شِنۢگوꪆݪ مـۭمنۢگوꪆݪمـۭم توꪆݪدت ڪݪي٘ مـۭمبٰآـآرڪآآآآ⁽⇣🐣💙،!)۽ # تبریک تولد # بامعرفت

متن اینستاگرامی نوروز

فروردینی خوشگل من، امروز وارد یک بهار دیگه از زندگیت شدی. امیدوارم صدمین بهار زندگیتو با هم جشن بگیریم. تولدت مبارک # تبریک تولد

متن اینستاگرامی نوروز

“خوشبَخـــتی” یَعنی :
‌بُـودنش بهترین “شانسِ” زنـدگیتـه..
‌‌‌ # دوستت دارم

متن نوروز اینستاگرام

هیچِ عَطریِ در جهانِ
به خوشِ بوییِ “تـــ♡ـــو” نیست..♡
‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن اینستاگرامی نوروز

متن اینستاگرامی نوروز

اون بَرای هَرکسی نیست
فَقط بَرای “مَنه♡”♥️
‌‌‌ # دوستت دارم

متن اینستاگرامی نوروز

‌‌‌
تُـــــ∞ـــــو
طَراح‌قَلــ♡ــب‌ِعٰـاشِقَمی♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن اینستاگرامی نوروز

(

خدا قلبی را که به او روی آورده فراموش نمی کند✨

شکرت_قشنگترینم💙 # خدا

متن نوروز اینستاگرام

نتَرسید بندگانِ من..
حواسم بهِتون هَست،،
می‌بینمتون
می‌شنومتون✨

شکرت_مهربونترینم💛 # خدا # عربی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

از داشته ها لذت ببر …
حسرت نداشته ها را نخور ..
تلاش کن بدست بیاور .. # انگیزشی

متن اینستاگرامی نوروز

متن اینستاگرامی نوروز

دلبــــر زیبـارویِ مَن..!♡
کمترین مُعجــزه « تُ »
اینست که‌زیبٰاتَرین
چشمـــانِ دنیٰا
راخدابه تُو هَـدیه داد

تآ تمـٰام حَواسِ
‌عٰالَمو عـادَمُ را ببرَی!🌼💍💛 # دوستت دارم # ادبی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

زاده‌شدم
تا تورا دوست بدارم… # دوستت دارم # عربی

متن اینستاگرامی نوروز

صبح یعنی :باران تُند بیاید،
تو کنارم خواب باشی و
من غرق عطر نم بارانُ آغوشَت🫂❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

﮼یکي‌ یدونه‌یِ‌ مني‌ عشق‌جان♥️•
‌‌
‌ # دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

«طُ♾» دلیل نفس کشیدنمی🫀💌•
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌ # دوستت دارم # عربی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن عید نوروز برای اینستاگرام

این‌باٰربرای‌ِمن
☽︎یِک‌سَبدبوسه‌بیاٰور☾︎
پیشاٰنی‌خواٰب‌هایَم‌راٰ☽︎ببوس☾︎
☽︎پیله‌ی‌تنهایی‌مَن؛☾︎
جهانِ‌اندک‌ِمَن‌راٰ
هَمین‌☽︎خیال‌ِتو☾︎می‌ساٰزد
هَرشَب
بیاٰاگَر‌
☽︎مَسیرجهاٰنم‌☾︎رااَزیاٰدنبردِه‌ای♥💍👫
# دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

چِشماٰنِ‌خیسَت‌رامیبوسَم؛
“ناٰزنین”
دلواٰپسِ‌”آینده‌”نباٰش..
این‌روزهاٰوشب‌هاٰمیگٌذَرَدو
میرِسَدروزی‌که‌ِ
“درآغوشِ‌هَم”
اَزسرِشوق،”گریه‌ِسردَهیم”♥💭🍷
# دوستت دارم # دلتنگی # زندگی

متن نوروز اینستاگرام

اِقراٰرمیکٌنم‌مَن‌ازقاٰبِ‌هَمین‌گوشی،
گاٰهی‌زُل‌میزَنم‌به‌ِ☽︎چشم‌هاٰیَت…☾︎
به‌ِبلندای‌ِ☽︎قامتَت..☾︎به‌ِسپاٰهِ‌☽︎مژه‌اَت..☾︎
خداٰنِگـهَـت‌داٰرد،ماٰهمچناٰن‌نِگاٰهَت‌کٌنیم؛
وَگرنه‌که‌ِ☽︎وصاٰلِ‌تو☾︎برای‌ِما،
مثلِ‌پرنده‌ای‌ست
که‌ِ☽︎قصدِگرفتنَـش‌☾︎راٰداریم‌وَ
هِـی‌میپَرد..هـی‌میپَردوهی‌میپَرد♥🎼🍷
# دوستت دارم # ادبی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

◗؏ــِشقْ◖
زَماٰنی‌اِتفاق‌می‌اٌفتَدکِه‌◗مَعشٌوق‌◖به‌ِشما‏ٰ،
قِطعه‌ِای‌اَز◗روحِتاٰن‌◖راٰمیبَخشَدکِه‌هَرگِز‏،
نِمیداٰنِستیدآن‌راٰگٌم‌کَردِه‌بودید…!
◗همینقدرعمیق…◖ ♥💍👫
# دوستت دارم # همسر

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

☽︎جاناٰنِ‌من ♡☾︎
نَفس‌هایِ‌توتمامِ‌خوشبختیِ‌‌مَن‌اَست
ومن‌سرخوش‌ترینم،
دردنیایی‌که‌توتمامِ‌آنی
مهربانِ‌شیرین‌سٌخن‌وخوش‌رویِ‌مَن
مَن‌برایَت‌هرلَحظه‌عاٰشقی‌میکٌنم،
تٌوبراٰیم‌هرثاٰنیه‌اَزماندن‌بِگو…💚🍷🌴
# دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

متن اینستاگرامی نوروز

«بهار»
ازنامه‌های‌عاشقانه‌من‌وتو
شکل‌می‌گیرد
«دوستت‌دارم»
و پایان‌سطرنقطه‌ای‌نمی‌گذارم 💞∞🔐 # دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

” دلبرم …♡ ”
اگِه قَشَنگیهایِ ❪دُنیا❫ روناٰم‌بِبَرید
هَمراه‌با “مِثال”…
بایَدبِگَم‌کِه‌تَمومِ‌قَشنگیهاٰیِ‌دُنیاٰخُلاصهِ
میشه‌ِتــٌو “دوکلَمه”
وَ فَقَط هَم تَنها مِثالِش ❪تُو∞❫
میتونهِ باشه💖💭🥂
‌ # دوستت دارم # همسر

متن نوروز اینستاگرام

◗دِلبَرجاٰن…◖
بیدآرشُدن‌درعَطرمُوهاٰیت
وحِصارآغُوشت‌تنـــهاٰصَحنه‌ایست
کِه‌قُدرت‌بِخیرکَردن‌صُبح‌روداره💖🌟🎼
# دوستت دارم

متن نوروز اینستاگرام

چِه‌کَرده‌ای‌⟨تُ♡⟩بادِلَم؟!
کِه⟨نَبض‌مَن‌صِداٰی⟩تُوست💝💫🥂
# دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ٱنقَدر..
از “تُ∝”
مینویسَم..
تاگوشِ‌هَمه‌ِشَهر..
از “؏ـاٰشِقاٰنهِ‌هایَم” پُربشود..♥⭐️🍒
# دوستت دارم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن اینستاگرامی نوروز

بی‌گُماٰن‌روزِقَشنگی‌بِشَوداِمروزَم
چون‌ْسرِصُبحْ ،
سلٰامَم‌به(تُ…♡) خیلی‌چَسبید ‌⇠🥰⇢
••(صُبح‌ْبِخیـــرجـــاٰنانَم)••♥🎼🍷
# دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن اینستاگرامی نوروز

❨دوستَت‌داٰرَم ❣❩
قُرص‌ومٌحکَم!پدرماٰدرداٰر!
اَزهمان‌هاٰیی‌که‌ِبوی‌❨؏ـِشق‌های‌ِقدیمی‌❩میدهد
مزه‌ی‌ِ❨چاٰی‌زعفراٰن‌❩دراِستکاٰن‌هاٰی‌کَمرباٰریک و
❨نُقل‌پَهلو…❩اَزهماٰن‌هاٰیی‌که‌ِمَزه‌اَش‌میماٰند
زیرِدندان؛
مینِشیند❨ته‌تهِ‌دِلَت‌❩برای‌ِهَمیشه..♥💍👫
# دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

مَنو«تـــــٌو» اَزرویاٰی
«مــــاٰ» پیله‌ای‌ساٰخته‌ایم،
پَروانه‌شُدنش‌دراین«جهــــٰان»
بِهم‌ریخته،کَمی‌زوداَست
بیاٰصَبرکٌنیم‌تا«بهــــٰـار»برسد
جهاٰن‌آرام‌بِگیرَد…
آنگاٰه‌باٰهَم،برای«رویاٰیـــــی»
کِه‌پَرواٰنه‌شٌده،
«خَنـــده‌ای»سیر،اَزتَه‌دِلْ
سَرمی‌دَهیم ♥∞👫
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

مَن‌بی‌توشَبیه‌ِ☽︎ماٰه‌بی‌نورَم☾︎
شبیه‌ِشَب‌☽︎بی‌ستاٰرَم☾︎
شبیه‌صٌبح‌ِبِدون‌طٌلوع‌آفتاٰبَم
مثل☽︎زِندِگی☾︎بِدون‌آهَنگَم
مِثِل‌☽︎گٌل‌بی‌بواَم☾︎
مَن‌بِدون‌تـٌویَعنی‌☽︎هیچ☾︎
مَن‌باٰتومَعنی‌میگیرَم‌☽︎معناٰی‌زِندِگیم☾︎♥∞🍷
# دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

مَن‌ْتــٌو‌را‌ٰ
به‌ِهَر‌زباٰن‌کِه‌خواٰندَم‌«؏ـِشق‌ْ»شٌد؎💍👫
. # دوستت دارم

متن نوروز اینستاگرام

متن عید نوروز برای اینستاگرام


؏ـِشق‌یَعنی . . .
هَمون‌حِسی‌کِه‌ ⟆ تُو♡ ⟅ ‌بِه‌قَلبَم‌داٰدی💖✨
‌ # دوستت دارم # همسر

متن نوروز اینستاگرام

زَمان‌میگذَرِه‌تُونَگذرِهَرچیزی‌پایانی‌
دارِه‌اما‌تُوتَموم‌نَشو..∞♥️ # دوستت دارم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

◗مَــــنْ◖
◗تـــ♡ــو◖
یه‌دُنیاٰ◗آغــــوشِت◖
◗؏ِـشــق‌ْ◖ازاین‌ْزیباتَر…؟💗🧿🎶
# دوستت دارم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

« عاليجنابِ‌عشق 💞»
تورایادمیکُنم‌درثانیه‌به‌ثانیه‌ی‌،جُمعه‌هاٰیم
باشَبنمِ‌روی‌گونه‌هایَم ♥➰🥂
# دوستت دارم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

‌رَهـــــــــــاٰمیشَوَم
دَرخُوشَبختی….
وَقتی
ميگويَم:کُجايي؟!
تــــــُـــو
جَوابَم‌ميدَهي…
کِنارَت‌تاهَمیشه💖🎼🥂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن اینستاگرامی نوروز

متن اینستاگرامی نوروز

مَن‌فَقط‌میدونَم‌ڪه‌ِدوسِٺ‌دارَم‌و‌هیچ
چیزِدیڱہ‌اےاَهمیت‌نَداره•♡︎💍•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن نوروز اینستاگرام

[ نورخٌورشیدروصُورتِ﹝طُ∞﹞
زیباتَرین‌وجَذاب‌تَرینْ﹝دیدنــیِ﹞
هَرصُبح‌دُنیاستْ ..♥️⛅️☔️]
# دوستت دارم

متن اینستاگرامی نوروز

❪قسم به ؏ـشق ••♥️ ❫
که‌نامت‌همیشه‌درکُنج‌لب‌است .
ویادت ،
بگذارنگویم … که‌یادت‌موج‌میزندزیرقایقِ‌بی‌تلاطمِ‌زندگی
که‌یادت‌همیشه‌درکنج‌دل‌اسیراست 💭✨🥂
# دوستت دارم

متن نوروز اینستاگرام

.
دفترِشِعرَم‌راکِه‌میگُشایَم
مُشتی‌اَز☽︎تـ𝒖ـو☾︎
بیرون‌میریزَد
هَوابه‌☽︎تـ𝒖ـو☾︎آغِشته‌ِمیشوَد
وَمیترسَم‌کِه‌نکٌند
یِک‌ْشهر☽︎؏ـاشِقَت‌☾︎بِشود
آهاٰی ♡
دردانـه‌یِ‌برگ‌برگِ‌نِوشته‌هاٰ
از☽︎تـ𝒖ـو☾︎گفتن
چه‌عالَمی‌دارد•°‌‌‌‌‌‌♥∞🍷
. # دوستت دارم # ادبی # همسر

متن اینستاگرامی نوروز

« طُ‌مُهِم‌تَرین‌‌فردِ‌‌زِندِگیمی♥ »
⠀ # دوستت دارم

متن اینستاگرامی نوروز

متن نوروز برای اینستاگرام

❪ ؏ِـشـــــقِ ♡❫
طُ را بِه کُل‌عالَم‌جاٰرمیزَنَم
طُ‌فَقَط
حُرمَتِ‌دوستَت‌دارَم‌هاٰیَم‌راٰ
”نِگــــــــه‌ِداٰر…💗👫💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

〖 بَعضی‌رَفتن‌هاٰ
قَشَنگند
مانندرَفتنِ‌تیر؏ـِشق ‹تـ∞ـو›
دراَعماقِ‌قَلـب‌مَن 〗🦋👫♥️
# دوستت دارم # همسر

متن نوروز اینستاگرام

«نامَت‌لَبــْخند»
آمدَنت‌نور
☽︎بودَنت‌خیالِ‌راحت☾︎
وماندنت‌ماٰندنِ‌بهــاراَستْ..
به‌خلوت‌من‌خوش‌آمدی‌
☽︎فِرشته‌ِتَرین‌مَخلوق…♥👫💍☾︎
# دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

☽︎فَروَردین‌ْ☾︎راٰ
کوچه‌ِبه‌کوچه‌ِمیگردَم‌به‌دنباٰلت،
تاتورا،ازاین‌☽︎بهٰار☾︎،؏ـاشقاٰنه‌عِیدی‌بِگیرَم♥👫 # دوستت دارم

متن اینستاگرامی نوروز

🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿
# دوستت دارم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن نوروز برای اینستاگرام

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن نوروز اینستاگرام

نزدیــــــــــڪ ترین آدم به تــــو …..
اون ڪـــــــــسے هست
ڪــه از دورتـــرین فاصله
همـیشه بـه فڪـرته # ادبی # دلتنگی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

وجُـــــودت تَصکینی‌ست
بَرایِ قلبِ عآشوبَم..💍

# دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

«حَضرَت‌جاٰنِ..♡»
بِه‌تَمام‌دَست‌هایِ‌جَهان‌ْقَسَم‌کِه
دَستهای‌«تُـو‌»چیزِدیگَریستْ..♥
═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

همیشه به قلبت گوش بده،درسته طرف چپه بدنته ولی همیشه راستشو میگه! # زندگی # حقیقت

متن نوروز برای اینستاگرام

متن عید نوروز برای اینستاگرام

کارما میگه، تو عاشق کسی خواهی شد که دوستت نداره، چون کسی که عاشقت بود رو دوست نداشتی! # کارما

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

میگم قلب استخون نداره پس اینا چیه توش میشکنه؟! # حقیقت

متن اینستاگرامی نوروز

اگه بینمون دیوار ساختم خب خودت آجرشو بهم دادی.! # متفرقه

متن عید نوروز برای اینستاگرام

عین قهوه سرد طعم اشغال میدی!😒 # خسته # قهر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

رویاها بی دلیل نمیمیرن!
حتما یه قاتلی دارن… # خسته

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

میگفت:امیدوارم هیچوقت به اونجا نرسی که یه روز به مهم ترین ادم زندگیت بگی:کاش هیچوقت نشناخته بودمت…! # نامردی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

 

هر کی از من خطایی دیده میتونه پنالتی بگیره🤣

‌‌‌

  # مغرور # حاضر جوابی

متن نوروز برای اینستاگرام

فقط اسمش اتاق خوابه تا صب توش‌ بیداریم . # دلتنگی # زندگی # خسته

متن عید نوروز برای اینستاگرام

دلیل حالِ بد آدما نباشید . .

‌ # عشق یک طرفه # نامردی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

اینروزا به جای اینکه بگیم سلام سلامتی میاره

باید بگیم خدافظی با بعضیا سلامتی میاره 🙂 # لاتی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن نوروز اینستاگرام

الهی
این بنده چه داند که چه می‌باید جست؟
داننده تویی هر آنچه دانی، آن ده …:)♥️ # خدا

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

‌ ‌

‌‌▷ ● ــــــــ دوسـℒℴνℯـت دارمــــــ ♩○
‌ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ٰ
عشــق یعنی :
هربار نگاهش می‌کنی به
انتخابت مطمئن‌تر بشی 💚🔗
# دوستت دارم # همسر

متن نوروز اینستاگرام

ٰ
“تُـــ….ـــوحالِ‌خوبِ‌مَنیِ
حالی‌بهترازبودنِ‌باتو
سراغ‌ندارم‌ لعنتیییی :)♥️
# دوستت دارم # همسر

متن اینستاگرامی نوروز

تو قلب و روح منی🫀🔗
# دوستت دارم # همسر

متن نوروز اینستاگرام

متن عید نوروز برای اینستاگرام

 ﮼اسمِت‌قَسمِه‌راستمِه♡
‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

          « مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ »
‌‌‌
‌ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

دَستايِ تو به “قلبـم”
زندگي میبخشه عِشقِـم….
‌ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

«‏و أنَا أبحَثُ عنِّي؛ وَجَدْتُكَ یٰا حُسین..!»

و هنگامی که در پیِ خودم بودم
تــو را یافتم، یا حسین؛))♥️

# امام حسین # عربی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

یه وقتایی بهش بگو:

“تو قشنگترین دلیل برای نشون دادن
مهربونیِ خدا رو زمینی..” ✨🌿
# دوستت دارم # همسر

متن اینستاگرامی نوروز

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

من با ذره ذره قلبم..!
با هر دم و بازدمم دوستت دارم 🙂
میدانم که این دوست داشتنم باز هم
در قبال تو چقدر کم است..!🔗
و اینجاست که نام تو را…
احسَن الخالِقین می نامم؛ 💛
# ادبی # دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

مروح کن دل و جان را،
دل تنگ پریشان را
گلستان ساز زندان را،
بَرین ارواح زندانی…🌸 # ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن نوروز اینستاگرام

بهار عاشقان حال تو باشد
خوشی ها ثبت احوال تو باشد
فقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌
که آنهم پیشکش مال تو باشد😌💙💍
# ادبی # دوستت دارم # خجالتی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

.

# ادبی # دوستت دارم # همسر

متن اینستاگرامی نوروز

صبح ِ امروز
از اولش داره ميگه روز ِ دوست داشتن ِ…♥️🌱

صبحتون‌بخیر🌞 # دوستت دارم # صبح بخیر

متن نوروز اینستاگرام

متن اینستاگرامی نوروز

چه تاثیر دلنشینی دارد.:)
” غصه نخور ، درست میشود ” گفتن های مادر ،
اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد # ادبی # مادر # آرامش

متن عید نوروز برای اینستاگرام

.
[گفتند قسم بده رضا را به جواد
هَشتَم گروِ نُه ام شده ، یعنی این🌱💚]
# متفرقه

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

سکوت بهترین جواب در برابر آدمهای نادان است.
# نامردی # بی تفاوت

متن اینستاگرامی نوروز

دُرود‌بَرپِدَرَم‌ڪزهَمآن‌طُفولیَتَم
بَرایِ‌روضہ‌اَت‌اَزمَن‌هَمیشہ‌ڪارڪشید

بَرایِ‌آنڪه‌مَنَم‌عآقِبَت‌بِخِیرشَوَم
مَرابہ‌دَستِ‌تو‌دادوخودَش‌ڪِنآرڪشید
# امام حسین

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

هم دردی هم آرامشم دلبـــر !!♡

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن اینستاگرامی نوروز

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

‹تُـــــ∞ـــو›چه‌ِڪَردی‌ڪه‌ِدِلَم‌
این‌هَمه‌ِخواهٰان‌ِتُو‌شُد•حَضــــــرَت‌جِانِا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن اینستاگرامی نوروز

تُـــْـــــو متفاوتي چون من دوسِت دارَم..!
⠀ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

« ﮼مال‌من‌باش‌ك‌بجزطُ‌به‌کسي‌حسي‌ندارم »
‌ # دوستت دارم # همسر

متن اینستاگرامی نوروز

⟪ نورِ ماهَمــي تـو..! ⟫
⠀ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن اینستاگرامی نوروز

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !
# دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

بهت نياز دارم مثلِ نيــاز قلب به تپيدن !♡ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ࡆܠَܤܨ ܥ‌ܦ‌ر ࡐ߳رܢ̣ߺܦ‌ࡍ߭‌ ࡎܥ‌ࡐ߳ܘ‌ܤاࡅߺߺ߳ܙ‌
ܥߺ᳝ߺرܩܢ‌ ܥ‌ܠܥߺ᳝ߺر⚓️🤍 # دوستت دارم # همسر

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن نوروز اینستاگرام

“تُــــو‌♡خَتـمِ‌تَمـامِ‌دِلبَـرانی🧸
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

زندگی یک دروغ تلخه! # زندگی # نامردی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

❲تُᰔ❳ خندیدے و من عاشق شدم◌🌩◌ # دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

ࡅߺ߳ߊ‌‌ ̇ࡅܦ߭ࡄ ܥ‌ߊ‌‌ܝ‌َܩ ܦ߳ܠࡅߺ߲ــܩ
ߊ‌‌ܦ߳ߊ‌‌ܩࡅߺ߳ࡏަߊ‌‌ܣِ ࡅߺ߳ﻭࡄࡅߺ߳♡🌸 # دوستت دارم # همسر

متن اینستاگرامی نوروز

﮼طُ‌جانانِ‌دلِ‌بی‌قرار‌منی💍
⠀ # دوستت دارم # همسر

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن نوروز برای اینستاگرام

متن نوروز اینستاگرام

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡
‌ # دوستت دارم # همسر

متن عید نوروز برای اینستاگرام

باد نوروزی همی در بوستان بت گر شودتا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شوددر این بهار دل انگیز ؛ مزرع سینه اتان از سبزه ی محبت ؛ سبز و خرم بادیادت همه ی روز خوشتر از عید کاین منشا شادی جهان اسـتدر این بهار سبز و روح بخش، امیداست:نظر مهر ربوبیت در دل تان بر دوامبر بساط عافیت آرامکارهایتان بر نظامدولتتان تمامو روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد.سبزترین و دلنوازترین تبریکات خودرا تقدیم حضورتان می نمایم.دل تان درنظر حق شادان و جانتان بـه مهر ازل، نازان باد.

متن نوروز اینستاگرام

نوروز تنهابهانه‌ای برای تبریک گفتن نیست،بلکه فرصتی‌ستبرای به جا آوردن سنت‌های دیرینه‌مان.امیدوارم لحظات زندگی‌تانسرشار از شادی و آرامش باشد.

متن نوروز اینستاگرام

نوروز یادگار ماندگاریاران دیروز این دیار و پاسداشتپاکی‌ها، نیکی‌ها و پهلوانی‌هابر همه ایرانیاننیکوسرشت خجسته باد.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

آمد بهار و بخت که عشرت فزا شوداز هر طرف هزار گل فتح وا شودگلشن شود نشیمن سلطان نوبهارچون بهر شاه تخت مرصع بنا شودسال نو مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

عیدآمد و عید آمدیاری که رمید آمدعیدانه فراوان شدتا باد چنین باداسال نو مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

نوروز، از نفس های معتدل بهار می تراودو در سفره گلدار هفت سین دمیده می شود؛سفره ای که در آن ماهی قرمزی،تکرار تازه زندگی را میانتنگ کوچکی از آب گوشزد می کند.

متن نوروز اینستاگرام

نه کاپشن و نه کلاهنه دستکشای راه راهبا یک لباس راحتتو چمن و طبیعتتوپ بازی و تاب بازیکنار جوی آب بازیبهاره آی بهارهبه به! چه کیفی داره

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

چشم ها به روشنی باز می شوندو دل ها به یکدیگر نزدیک و قلب ها آرامش دوباره می یابنددر حلول سال نو و دلگرم به آتیه های مهربانی و صفا می شود.احساس بهار، نیلوفرانه بر اندام طبیعت می پیچدو زمستان کوچ می کند.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

به شکرانه عبور از گردنه های زمستان،به شکرانه مقاومت و ایستادگی،به شکرانه فرصتی نو که ارزانی مان داشته اند،«هفت سین» می گشاییم.به پاس عشق که تنها تنور گرمی مان بود،تنها اجاق دل های سرما زده مان،هفت سین می گشاییم.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن عید نوروز برای اینستاگرام

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرندو سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقندو سلام به شکوفه هایی که با شکفتن خود خبر از بهار میدهندعید نوروز مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

دستان پرنوازش بهار، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازدو زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند.در سال جدید خورشیدیسبزی، شادی، کامیابی، بهره وری، اثر بخشیفعالیت ها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندم . . .

متن نوروز اینستاگرام

مثل سبزه زیبامثل سمنو شیرینمثل سنبل خوشبومثل سیب خوش رنگو مثل سکه با ارزش باشیدسال نو مبارک

متن نوروز اینستاگرام

براستی رسیدن این عید سعید باستانی همراه با روئیدن جوانه ها و درختانو نو شدن جسم ها و جانهای عاشقان را تبریک و تهنیت گوییم.دلهامان را نزدیک، دستهامان را به همدیگر بدهیمو در سال جدید با یاری هم منظری زیبا و زندگی خاطره انگیز خلق کنیم …عیدت مبارک

متن نوروز اینستاگرام

سال تحویل شدو من تمام دلتنگی هایم را به جای تو در آغوش می کشمچقدر جایت میان بازوانم خالیستنوروز مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن نوروز اینستاگرام

دلت را محکم تر اگر بتکانیتمام کینه هایت هم می ریزدو تمام آن غم های بزرگو همه حسرت ها و آرزوهایتحالا آرام تر، آرام تر بتکانتا خاطره هایت نیفتدتلخ یا شیرین، چه تفاوت می کند؟خاطره، خاطره استباید باشد، باید بماندعیدت مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جای دارند؛آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ی آرامش جان،در این لحظه های پایانی سالعزت و غرور شان التیام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.پیشاپیش سال نو مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیستاگرچه کوتاهترین شبش یلدا باشد …عیدت مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

لحظه ای که سال تحویل میشه … تنها لحظه ایه که بی منت به من لبخند میزنی … کاش هر ثانیه برای من سال تحویل باشه تا لبخند همیشه مهمون لبای سرخت بمونه… سال نو مبارک گلم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

عید، عودتی است تا با این بازگشت دوبارهبتوانیم کمی از کاستی های خود راهر چند که بی ارزش باشند، جبران کنیم . . .نوروز بر شما مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

ای آنکه ز عشق تو مرا نیست قرارزین بیش بدست غصه خاطر مسپاربر هر بد و نیک پرتو انداز چو مهربر ناخوش و خوش گذر تو چون باد بهارفرا رسیدن سال نو بر شما مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

بازم غم عشق یار در کار آوردغم در دل من، بین، که چه گل بار آورد؟هر سال بهار ما گل آوردی بارامسال به جای گل همه ی ی خار آوردنوروز بر شما مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

روزگارت بر مراد
روزهایت شاد شاد
آسمانت بی غبار
سهم چشمانت بهار
قلبت از هر غصه دور
بزم عشقت پر سرور
بخت و تقدیرت قشنگ
عمر شیرینت بلند سرنوشتت تابناک
جسم و روحت پاک پاک
نوروزت مبارك

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

بهار سخاوتمند است، دامنی از گل به زمین می بخشد. کمی پای درس بهار بنشینیم.

متن نوروز اینستاگرام

تنها گوشه ای از نگاه خدا برای خوشبختی انسان کافیست.
تو را به نگاهش میسبارم.
عیدت مبارک عزیزم

متن نوروز برای اینستاگرام

متن نوروز برای اینستاگرام

برخیز که می رود زمستانبگشای درِ سرای بستانبرخیز که باد صبح نوروزدر باغچه می کُند گل افشاندختر گلم سال نو مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

عشق و بردباري را از بهار بياموز كه چه عاجزانه اشك هاي خود رابه پاي جوانه ها ميريزد تا به عشق پاكش پي ببرند
نوروز باستاني مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

نوروز را سپاس میگویم که بهانه ای است برای نکو داشت آنهایی که به یادشان هستیم.
نوروز ۱۴۰۰ فرخنده باد…

متن نوروز برای اینستاگرام

اسفند رو به پايان است وقت كوچ كردن به فروردين ، وقت بخشيدن و صاف كردن دل پس مرا ببخش
اگر با نگاهي يا صدايي يا زباني بر دلت تركي انداخته ام؛ دختر عزیزم عیدت مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

در آخرین روزهای سال
هرچه آسایش روح،
هرچه آرامش دل،
هرچه تقدیر بلند،
هرچه ترفیع و مقام،
هرچه از لطف خداست،
همه از عمق وجود،
همه تقدیم تو باد!‏

متن نوروز برای اینستاگرام

متن عید نوروز برای اینستاگرام

بیامد شاهد شیرین نوروزبنازم سفره ای هفت سین نوروززچشم ابر نیسا نی در این فصلبریزد اشک مشک آگین نوروزسال نو مبارک بهترین دختر دنیا

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

بهار ثانيه ثانيه مي ايد…
و اينجا كسي هست كه به اندازه شكوفه هاي بهاري برايت آرزوهاي خوب دارد…فرزندم عیدت مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

عید نوروز را به گلهای یاس بهشت آرزوهایم ،دختران عزیزم
که عطرشان پایدار و مهرشان ستودنی است
تبریک می گویم، سال نو مبارک دلبندانم

متن نوروز برای اینستاگرام

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند.نوروز جشن نکو داشت نگاه توست
دختر گلم عید نوروز باستانی به تو عزیزم مبارک

متن نوروز اینستاگرام

عید واقعی از آن کسی است که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال راعیدت مبارک دخترم

متن نوروز برای اینستاگرام

متن عید نوروز برای اینستاگرام

بنام خدای بهار آفرینبهار آفرین را هزار آفرینبه جمشید و آیین پاکش درودکه نوروز از او مانده در یادبودسال نو مبارک دختر گلم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

عید است و می وزد نفس روشن بهارجاری است آب و آیینه از دامن بهارعید است و باید از نفس گل مدد گرفتاز نغمه های قدسی بلبل مدد گرفتدختر خوبم سال نو مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

عقل تکرار را نمی پذیرد ، اما احساس آریطبیعت نیز دوستدار تکرار استطبیعت را ساخته اند از تکرارتکرار بهار مبارک . . .دخترم سال نو مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

میدونی عید یعنی چی؟ع : عزیزمی : یادت نرهد : دوست دارمعید نوروز پیشاپیش مبارک دختر عزیزم …

متن عید نوروز برای اینستاگرام

عمرت به درازای صد نهارخجسته باد بر تو این بهار…دختر عزیزم!عید نوروزت مبارک

متن نوروز اینستاگرام

متن نوروز برای اینستاگرام

سلامتی، سعادت، سربلندی،سخاوت، سُرور،سرزندگی و سَروری،هفت سین امسالت باشندختر عزیزم

متن اینستاگرامی نوروز

In everything there must be a. season
فصل در همه چیز باید وجود داشته باشدA. time to come and a. time to go
زمان آمدن و. وقت رفتنI. pray that this New Year brings
دعا کنید که این سال نو به ارمغان می آوردTo you happiness and joy forever and ever
برای شما خوشبختی و شادی برای همیشه و همیشهHappy New Year
سال نو مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

May this new year god grants you five things
باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کندSun, to warm you
آفتاب ، برای گرم کردن توMoon to charm you
ماه برای جذابیت شماAn Angel to protect you
یک فرشته برای محافظت از شماTrue love, to care for you
عشق واقعی ، برای مراقبت از شماA. friend, to listen to you
دوست ، برای گوش دادن به شماHappy New Year
سال نو مبارک

متن اینستاگرامی نوروز

Happy new year to my one and only. I’m thankful to God that you are my woman. Having someone as special as you make my life meaningful.سال نو بر یکی یدونه خودم مبارک! خدا رو شک می کنم که تو همسر منی. داشتن هیچ کس به اندازه تو نتونسته زندگی منو معنادار کنه.

متن نوروز برای اینستاگرام

New Year is not about changing the Dates but Direction
سال نو مربوط به تغییر تاریخ نیست بلکه جهت استIt’s not about changing the Calendar but Commitment
این در مورد تغییر تقویم نیست بلکه تعهد استIt’s not about changing the Actions but Attitude
این در مورد تغییر اعمال نیست بلکه نگرش استIt’s not about changing the Fruit but Faith, Force and Focus
این در مورد تغییر شیوه نیست بلکه ایمان ، نیرو و تمرکز استMay you Commit and Create the best New Year ever
باشد که متعهد شوید و بهترین سال نو را ایجاد کنید

متن اینستاگرامی نوروز

متن نوروز برای اینستاگرام

New Days, New Time, New Moments
روزهای جدید ، زمان جدید ، لحظه های جدیدAhead Are Waiting For You
پیش رو در انتظار شما هستندMay these 365 Days Light Up Your Life
ممکن است این 365 روز زندگی شما را روشن کندHappy New Year
سال نو مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreamsامیدوارم که خداوند در سال جدید زندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازد و تو را به آرزوهایت برساند

متن نوروز اینستاگرام

Thank you and happy new year, my sweetheart. It’s your love that keeps our relationship cheerful and alive.ازت ممنونم و سال نو رو بهت تبریک میگم عزیز دلم. این عشق توئه که رابطه ما رو شاد و زنده نگه داشته

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year 1394. Happy New Year !گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!

متن عید نوروز برای اینستاگرام

Wishing you a year of health
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Yearبرایتان سالی سرشار از سلامتی، ثروت، شادمانی، نیک اختری و محبت… و عشق وافر به دلبندانتان دارم. امیدوارم سال نو شما را با تمام زیباییها در آغوش بگیرد. سال نو مبارک!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن نوروز اینستاگرام

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.

متن نوروز برای اینستاگرام

As the New Year makes its way
Through the cold winter…
Sending you a warm ‘Hello’
and wishing you a
Happy New Yearهمچنان که سال نو از دل زمستان سرد گذر می کند درود صمیمانه به تو می فرستم و سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم.

متن نوروز اینستاگرام

New year is the time to bid farewell to the old
Year and welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let us
Forget and forgive
Happy New Yearسال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است. موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آنها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک!30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

متن اینستاگرامی نوروز

If it wasn’t for you, I’d be lost. I’m very grateful to have such a loving and beautiful girl like you in my life. Happy new year.اگه تو نبودی، من توی زندگی گم بودم. از خدا ممنونم که چنین دختر دوست داشتنی و زیبایی رو به زندگی من آورد. سال نو مبارک عزیزم.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

May each day of the New Year
Bring happiness, good cheer
And sweet surprises…
To you and all your dear ones!
Happy New Yearامیدوارم سال نو هر روزش برای شما و عزیزانتان توام با شادمانی، سرور و لحظات شیرین باشد. سال نو مبارک!

متن نوروز برای اینستاگرام

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

Wishing you a year that is filled with all the fragrance of roses, illuminated with all the lights of the world and be blessed with all the smiles on the planet. Hope this year will be the year when all your dreams come true. Happy New Year 1394.سالی معطر به روایح گلهای رز، مزین به انوار و لبخندهای دنیا برایت آرزو می کنم. امیدوارم که در این سال رویاهایت به تحقق بپیوندند. سال نو مبارک!

متن نوروز برای اینستاگرام

Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می کنم.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی کند. لحظات نیز چون آب جوی دیگر باز نمی گردند. پس از هر لحظه ای که به تو هدیه می شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!

متن اینستاگرامی نوروز

May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن نوروز اینستاگرام

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!آرزو می کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!

متن اینستاگرامی نوروز

May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!آرزو میکنم ارمغان سال نو گرما و نورعشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد. سال نو مبارک!

متن نوروز برای اینستاگرام

May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year!آرزو می کنم با شروعی جدید نصیب تو هدیه عشق، شادمانی، آرامش و محبت باشد. سال نو مبارک!

متن اینستاگرامی نوروز

new year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few
For You,The Joy
Is Each New Toy
For Me
It’s Watching Uهدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه
میتونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه
برای من دیدن تو!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

Let go of the past behind you. Right ahead, lies a new beginning. Make it a memorable experience. Happy New Year.گذشته را فراموش کن. شروعی تازه در انتظار توست. از این آغاز تجربه ایی خاطره انگیز بنیان کن. سال نو مبارک!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditionsهیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

متن نوروز برای اینستاگرام

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

متن عید نوروز برای اینستاگرام

Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of The Season ! Season’s Greetingsبرای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

I wish this year has lesser disasters, lesser hate, lesser accidents and loads of love. Happy New Year.امیدوارم امسال سال گرفتاریها، دلخوری ها و حوادث کمتر و عشقی بیکران برایت باشد. سال نو مبارک!

متن نوروز اینستاگرام

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds
Lets celebrate this blissful New yeaبیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

متن اینستاگرامی نوروز

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires , affections, traditions
Happy Noroozهیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی .
سال نو مبارک30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

متن نوروز برای اینستاگرام

A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

متن نوروز اینستاگرام

پیام تبریک انگلیسی سال نو با ترجمه
To your enemy , forgiveness
To an opponent, tolerance
To a friend , your heart
To yourself , respect
Happy New Yearپیشنهاد عیدی نوروز :
برای دشمن خود : بخشش
برای رقیب : تحمل
برای دوستانت : قلبت
برای خودت : احترام
سال نو مبارک

متن نوروز اینستاگرام

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

خدایا از زندگی که برام ساختی خسته شدم
# زندگی # خسته # خسته

متن اینستاگرامی نوروز

متن اینستاگرامی نوروز

روی دستم آب و دانه دادمش اما چه شد؟

بعدِ عمری بر سر بام کسی دیگر نشست … # عشق یک طرفه

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

نداشتی روی تن حتی یه پیراهن شهید بی کفن

متن نوروز برای اینستاگرام

حاصلِ تفریقِ دستانم ز دستت
بی کسیست!
جمع کن این شوخیِ بی مزّه را…

# دوستت دارم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

‌گویی رود دجله هستی و فرات سینه من است .. # دوستت دارم # ادبی

متن اینستاگرامی نوروز

تو !
خود پاییزی,
دست هایم را می خشکانی ;
برگهایم را می ریزی ;
و در رویایی ترین حالتِ ممکن
دلم را می بری…

#لیلا_مری # دوستت دارم # ادبی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

یک جنتلمن، نه تا به حال هیچ جوکی شنیده‌ست و نه هیچ آهنگی که برایش می‌فرستند را، از قبل دارد. # حقیقت

متن اینستاگرامی نوروز

این تویی که مرا در روح خود می‌گنجانی و
می‌شویم یک روح در دو جسم!
# ادبی # دوستت دارم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

تنها باش ، تنها قدم بزن،ولی اضافه نباش !

# لاتی

متن اینستاگرامی نوروز

پیش مردم
شاعری زنجیری ام…
بس که با زلف تو
مضمون ساختم!

#محمدمهدی_خانمحمدی # ادبی # دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

عشق فروغ فرخزاد فقط اونجا که گفت :
با آنکه رفته‌ای و مرا برده‌ای از یاد
میخواهمت هنوز و به جآن دوست دارمت !! # دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

به بغض‌هایم قصه میسازم
شاید که قسمت هم در این باشد
یلدای من همرنگ چشمانت
یلدا برایت بهترین باشد…

#یلدا
# یلدا

متن نوروز برای اینستاگرام

فکرت را که می‌کنم
به عشق می‌رسم.
نگفته بودی اسم مستعار داری. # دوستت دارم # همسر

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

⚜️ اگر خودتون رو پایبند کنین ، که هر روز چیز تازه ای بیاموزین ⚜️
و هر روز کمی بهتر شین🙂

به مرور زمان به اهداف خودتون میرسین💪🏻
# انگیزشی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

اگر عاشق نباشی، هیچی نداری! نه رویایی، نه داستانی، هیچی… # ادبی

متن نوروز اینستاگرام

من رج به رج دوستت دارم هایم را میبافم و بر گردنت می آویزم؛
# ادبی # دوستت دارم

متن نوروز برای اینستاگرام

🍃🌺🍃
صبح یعنی
آغاز عاشقی
وعاشقی یعنی
زیباترین لحظه زندگی
صبحتون پرازعشق
و لحظه های خوب

صبــح بخیـــر🌱

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # صبح بخیر

متن اینستاگرامی نوروز

یه بار ڪه عاشق خودت بشے،
دیگه بازے شون تمومه𖤐 # عشق یک طرفه

متن عید نوروز برای اینستاگرام

عددها سن آدم ها را مشخص نمی کنن
بلکه غم ها سن آدم ها رو مشخص می کنن … # حقیقت

متن نوروز برای اینستاگرام

🍃🌺🍃
“خدایا” تنهایے یعنے
“بے تو ماندن”
پس بہ من ایمانے بده
در هر حالے هستم تو را
ڪنارم ببینم در
“شادے و غم”
در تنهایے و خلوت
و در “خواب و بیدارے” …

شبتون پر از لبخند خدا💫💥

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # خدا # صبح بخیر

متن نوروز اینستاگرام

به چهره ها و راه ها 
چنان نگاه می کنم 
که کور می شوم 
چه مدتی ست دلبرا،
ندیده ام تورا؟ 

•رضابراهنی
# ادبی

متن نوروز اینستاگرام

چه بی پروا دلـم
آغوش ممنوعه ای را
میخـواهد
که تنها شرعی بودنش را
من میدانـم و دلم…

# دوستت دارم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

بَهاے ِ با تو بودَنـ بس ناجوانمردانه
سَنگیـــن استــ…
درآمَدِ روحـ ِ من ناچیز تر از اینهاستـ… # ادبی # عشق یک طرفه

متن نوروز اینستاگرام

به هرزه بی می و معشوق عمر می گذرد..

• حافظ # لاشی # حافظ

متن اینستاگرامی نوروز

این‌که می‌گوئیم خلصنا من النار یا رب… خلصنا یعنی خلاصی از خیلی چیزها

خدایا در این شب‌ها ما را از گناه و بدی خلاص کن… آمین

شب قدر # متفرقه

متن نوروز برای اینستاگرام

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت
اینقدر که خالی شده
بعد از تو جهانم…
# دلتنگی

متن نوروز برای اینستاگرام

آدمای واقعی و صادق
موقعی که تو میری، گریه میکنن
آدمای فیک و تقلبی
موقعی که تو گریه میکنی، میرن…
# بامعرفت # حقیقت

متن نوروز برای اینستاگرام

آدمای واقعی و صادق
موقعی که تو میری، گریه میکنن
آدمای فیک و تقلبی
موقعی که تو گریه میکنی، میرن…
# بامعرفت # حقیقت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن اینستاگرامی نوروز

عآشقش بودَم و آو قَدرِ بُزی فَهم ندآشت 😐👋 # لاتی # شاد

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

هفت سین دلت را آن گونه بچین که نه یک سال، بلکه عمری را زیبا به پایان برسانی….سلامتی را بگذار در بالاترین نقطه دلت که هیچ چیز برتر از آن نیست…سعادت را از خدا بخواه که او با لطف و کرمش به تو خواهد بخشید….سربلندی را در دلت جای ده که بزرگترت خواهد کرد…ساده لبخند بزن و ساده زندگی کن…سکوت، سر زندگی و صلابت را فراموش نکن.گاهی باید سکوت کرد و انتظار کشید، سرزنده بود و زندگی کرد و انسانیت را از یاد نبرد، مهر و محبت را فراموش نکرد.سال نو را تبریک می گویم.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

باز دست بهار کشید روی نازه زمونهنوروز اومد و گل اومد و نرگس و پونهباز صدای بلبل همه جا، فضا را پر کردباز شادی شده از خمه هر کوچه روونهصد سال به از تموم سال های زمونهاین بهار براتون باشه شاد و عاشقونهصد سال به از این سال ها، صد روز به از این روز هاهر روز به از دیرورز، نوروز شما پیروز.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

امیدوارم سال جدید، سالى پر از خیر و برکت و خوشحالى و آرامش براى مردم سرزمینم باشد که لایق بهترین ها هستند، ‎امیدوارم مسئولین قدم هاى مثبتى در جهت رفاه حال مردم بردارند و از خدا مى خواهم در سال جدید هیچ مرد و پدرى شرمنده زن و بچه اش نشود و توان چرخاندن چرخه سخت زندگى را داشته باشد، ‎امیدوارم دوستى ها بیشتر و احترام ها متقابل باشد براى تمامى مردم عزیز، بزرگوار، دوست داشتنى و سخت کوش ایران عزیزم.

متن نوروز برای اینستاگرام

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشندیادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند، نه آن گونه که می خواهم باشندیادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرمکه من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهدیادم باشد که خودم با خودم مهربان باشمچرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشدسال نو مبارک.

متن اینستاگرامی نوروز

دوست داشته باشید و زندگی کنیدزمان همیشه از آن شما نیست…اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی ستاما خدا رو شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آوردپس نوروزتان مبارک، و سالتان سرشار از عشق و دوستی و شادی.روزگارتان همیشه سر سبز عیدتون مبارک.

متن اینستاگرامی نوروز

با خوبی‌ها و بدی‌ها، هرآنچه که بود؛برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد،سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد…

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

باز اندر کوچه بازار نگاه روزگاربوی فصل سبزه می‌آید به باراز برای بهترین آغاز چندی بیش نیستصبر باید کرد که برگردد بهار…

متن نوروز برای اینستاگرام

بر سفره‌ی هفت سیننشستن نیکوستهم سنبل وسیبو دود کُندر خوشبوستپیشاپیش نوروز مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

موی زمین سبز گشت، حین سپر انداخت بحرباد صبا باره‌اش تاخت به هر کوی و شهرباد مبارک تو را سال نو و سال‌هاوفق مرادت رود گردش ایام و دهر…سال نو مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

نوروز یعنیهیچ زمستانیماندنی نیست …سال نو  زندگی نو احساس نوو بهاری شدنتون پیشاپیش مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

فقط چند روز تا رسیدنسال جدید ماندهاز همین لحظهاز چيزهايی كه داریلذت ببر !شاد باش وسبزی،لبخند و زندگی هدیهدیگران کنپیشاپیش نوروز مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ای خدای دگرگون کننده دل ها و دیده ها
ای تدبیر کننده روز و شب
ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر
حال ما را به بهترین حال دگرگون کن
سال نو مبارک

متن اینستاگرامی نوروز

پیام نوروز این است
دوست داشته باشید و زندگی کنید
زمان همیشه از آن شما نیست …

متن عید نوروز برای اینستاگرام

Wishing each day of your life to be filled with success, happiness and prosperity. Happy New Year
آرزو می کنم هر روز زندگی ات پر از موفقیت، شادمانی و کامیابی باشد. سال نو مبارک

متن نوروز اینستاگرام

خنده های قشنگ تو زیبایی نوروز رو صد چندان می کنه دختر قشنگم
سال نو مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

سال نو بهترین فرصت برای گرامی داشت تمام چیزهای خوبی است که در زندگی داریم
سپاسگزار داشته هایمان باشیم و تلاش کنیم بهترین ها را برای خود به ارمغان آوریم
نوروز بر شما و خانواده محترم مبارک باد

متن اینستاگرامی نوروز

یک سال سپری شد و سالی دیگر دوباره آغاز شد
آرزو می کنم در این سال جدید رویاهای تو رنگ واقعیت به خود بگیرید و عشق و رحمت الهی شامل حال تو شود دوست خوبم
سال نو مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

بهار است و گل ها لبخند زمین هستند
آغاز لبخند زمین را به تو تبریک می گویم مادر مهربانم
نوروز مبارک

متن اینستاگرامی نوروز

سالی دیگر در حال آغاز است و این یعنی ” امید تازه ”
برای شما و خانواده ی محترم تان آغازی پر از شادی و برکت را آرزو می کنم
نوروز مبارک

متن اینستاگرامی نوروز

دفتر هستی ورق خورد و صفحه‌ه‏ای تازه گشود.
برگ‌ه‏ای سفید در برابرمان نهاد تا هر آنچه شایسته  زندگی‌مان است بنویسیم.
بیا تا این صفحه سفید را از عشق و محبت پر کنیم. سال نو مبارک.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

این بار می‌خواهم هفت سین عید را با یاد تو بچینم؛
سمنو به یاد لبخند شیرینت
سیاه‌دانه به یاد چشم‌های شهلایت
سرکه به یاد اخم‌های ترشت
سیب به یاد گونه‌های سرخت
سکه به یاد قلب ارزشمندت
سبزه به یاد روی سبزه‌ات
سیر به یاد کلام تندت
ماهی به یاد سرزندگی‌ات
یک هفت‌سین با همه خوبی‌ها و بدی‌هایت که همه‌شان را دوستشان دارم.
پیشاپیش عیدت مبارک.

متن نوروز برای اینستاگرام

نوروز عاشق‌های کوچکی را که زنده مانده‌اند ارجمند می‌داند
و عشق‌های بزرگی را که در قلب‌ها جای دارند، عزیز می‌دارد.
پس به تو در نوروز سلام می کنم که بزرگترین عشق این عاشق کوچکی.
نوروزت مبارک.

متن نوروز اینستاگرام

شاید خداوند صحرا را آفرید تا با دیدن گل‌های بهاری در آن لبخند بزنیم.
با یک دنیا آرزوی بهترین‌ها سال نو را به تو تبریک می‌گویم.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

ﻣﯿﺎﻥ ﺍین همه ﻣﻬﻤﺎنی‌های عید ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎیم؛
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻔﺶ،
کفش‌هاﯼ «تو»یی که می‌خواهم ﻧﯿﺴﺖ.
عیدت مبارک.

متن اینستاگرامی نوروز

مثل لحظه‌ای که باغ، در ترنم ترانه شکوفا می‌شود،
غرق در شکوفه می‌شود
روزگارتان بهـار
لحظه‌هایتان پر از شکوفـه بادعید نوروز مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

نوروز این رفاقت را نگاهبانی می‌کند
که باور کنیم قلب‌هامان جای حضور دوستانمان هستند…

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

برف و یخ آب شد
چشمه‌‏ها شد روان
شد زمین رنگ‏رنگ
خنده زد آسمان
باز دنیای ما
شاد و پیروز شد
آمد، آمد بهار
عید نوروز شد
نوروزتان پیروز

متن نوروز برای اینستاگرام

در پرتو الطاف ایزد منان،
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک و بهار شوق‌انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه‌باران باد.

متن اینستاگرامی نوروز

نوروز روزی بی‌نظیر،
نماد جاودانِ نو شدن و تجدید جوانیِ جهان کهن است
و از همه این‌ها بهتر اینکه نام پاک ایران باستان زنده می‌گردد.
عید نوروز باستانی مبارک باد.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

این روزها که شکوفه‌های درختان می‌خندند
و گل سرخ پر از حس زندگی است،
در آستانه بهاری جدید تبریکی صمیمانه و یک سبد عاطفه را به شما تقدیم می‌کنم.

متن نوروز اینستاگرام

در آستانه فرا رسیدن “عید نوروز باستانی” و طمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو
تبریک و تهنیت صمیمانه را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته
و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، سلامتی و بهروزی
طراوت و شادکامی ، عزت و کامیابی را آرزومندیم
نوروز بر شما مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

سیب شود رویتان، سرخ و سپید و قشنگ
سبزشود جانتان، سبز و بلند و کمند
سیر شود کامتان، ازکرم کردگار
سکه شود کارتان، روزیتان برقرار
ماهی عمرت بود، پرحرکت و پرتلاش
غم بشود سنجدی، رخت ببندد یواش
پر زحلاوت شود، چون سمنو زندگی
غرق سعادت شود، شیوه این بندگی
عید نوروز مبارک

متن نوروز اینستاگرام

تنها خداست که می‌داند
“بهترین”
در زندگیت چگونه معنا می‌شود!
من در سال نو آن بهترین را برایت آرزو می‌کنم
نوروزت مبارک

متن نوروز اینستاگرام

در شکفتن جشن نوروز برایت در همه سال سر سبزی جاودان و شادی،
اندیشه‌ای پویا و آزادی
و برخورداری از همه نعمت‌های خدادادی آرزومندم.عید نوروز مبارک

متن اینستاگرامی نوروز

با دلبرکی تازه‌تر از خرمن گل
از دست مده جام می و دامن گل
زان پیشترک که گردد از باد اجل
پیراهن عمر ما چو پیراهن گلنفس باد صبا
عشقی ازجنس طلا
دوری و دفع بلا
سال پرسود و صفا
یاری از سوی خدا
همه تقدیم شما
سال نو مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

متن کوتاه زندگی / تکست آموزنده زندگی [ناب] | تاو بیو

متن اینستاگرامی نوروز

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »
# زندگی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀
# زندگی

متن اینستاگرامی نوروز

تو زندگی من مشکلات مثل دستمال کاغذی میمونه

تا یکی برمیدارم یکی دیگه میزنه بیرون😐😑😂😂😅 # زندگی # شاد

متن عید نوروز برای اینستاگرام

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:) # زندگی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏
# ادبی # زندگی # حاضر جوابی

متن نوروز اینستاگرام

هیچوقت نذار کسی ناراحت بخوابه شاید دیگه بیدار نشه:)
# زندگی

متن اینستاگرامی نوروز

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁 # انگیزشی # زندگی

متن اینستاگرامی نوروز

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم… # ادبی # زندگی # بامعرفت

متن اینستاگرامی نوروز

هر چی شب تاریک تر باشه
ستاره ها پُر نور تر میشن…:) # زندگی # شب # تتلو

متن اینستاگرامی نوروز

如果有一天我成为这个世界的画家,我会毫不悲伤地杀死这个世界 🌸:)

اگر روزی نقاش این جهان شوم ، این جهان را بدون غم و اندوه می کشم 🌸 🙂 # زندگی # آرامش # چینی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

گوارا می‌کند وضعِ جــهان را بی‌خـبر بودن..🍃 # ادبی # زندگی

متن اینستاگرامی نوروز

꒱تَوکل‌مَفهومِ‌قشنگی‌داره:

یَعنی‌خدایا‌مَن‌نمیدونَم‌چجوری؛

ولی‌تو‌دُرستش‌کُن🫂🫀🍃꒰ # انگیزشی # زندگی

متن نوروز برای اینستاگرام

آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم, نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم! # زندگی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

رسد روزی که ….

در بهترین اوقات خوشیت ….

خبر آسمانی شدنم را بشنوی(:😅🖤 # عشق یک طرفه # زندگی # خسته # سکوت # خودکشی # حقیقت

متن نوروز اینستاگرام

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن نوروز برای اینستاگرام

امروز عید
دنیا تو رنگی کن
غم هاتو بی رنگ کن
شادی تو سر سبز کن
غم ها تو فراموش کن
مثل سفره هفت سین
مثل سبزه دنیا تو سر سبز کن
مثل ماهی گذشته رو فراموش کن
عید نوروز مبارک ❤🌾
سال 1401 مبارک 🌾❤ # عید # زندگی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

بهار فصل همه چی تمومیه؛
بارونِ بهاری داره!
گل و شکوفه داره!
عشق داره ، شادی داره، محبت داره!!
اصن جوریه که حال آدم خیلی خوبه تو این فصل:)😍🌸🌱

━━━━⪻✿⪼━━━━
# زندگی # حقیقت

متن نوروز اینستاگرام

زندگی حـــسِ شکوفایی یک مزرعه در باور بــــــذر🍃 # زندگی

متن نوروز اینستاگرام

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

 

‌ ━━━━━━━♡━━━━━━━
• 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗶𝗺𝗲 •
━━━━━━━♡━━━━━━━

« حقایق با زمان تغییر می‌کنه 🦋 »

  # زندگی # حقیقت

متن نوروز برای اینستاگرام

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن اینستاگرامی نوروز

ࢪفي٘ق ڪۿ دآشِتۿ بٰآشِي٘ آنۢگآࢪ دنۢي٘آ رꪆ دآري٘⁽⇣🥺💗،!)۽ رفي٘ق ڪۿ دآشِت بٰآشِي٘ دي٘ڰۿ غۭـۭم نۢدآري٘⁽⇣😻َِ❤،!) خ٘خ٘ݪآـآص͜صۿ بٰڰمـۭم آـآمـۭمزوꪆز توꪆݪد ي٘ۿ خ٘خ٘وꪆشِڪݪ دآري٘مـۭم⁽⇣♥💋،!)۽ شِنۢگوꪆݪ مـۭمنۢگوꪆݪمـۭم توꪆݪدت ڪݪي٘ مـۭمبٰآـآرڪآآآآ⁽⇣🐣💙،!)۽ # تبریک تولد # بامعرفت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

هر چقدر ندیدنش طولانی تر میشه
تازه میفهمی چقدر عاشقشی …،،،،!❤(: # دلتنگی

متن نوروز برای اینستاگرام

به اندازه تمام قطره های آب اقیانوس، دوستت دارم:)♥️
# دوستت دارم

متن نوروز اینستاگرام

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم… # ادبی # زندگی # بامعرفت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

حَدِاَقَلّ بَعْد اَز ماٰ بِریٍد باٰ یِکّیـ کـِ اَز حَسٌودی جِر بُخٌوریمْ نـَ اَز خَندِه _ _ _ _ _👽😹 # حقیقت # به سلامتی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

«شــب» را دوسـت دارم برایِ
غرق شدن در آغوش تویی که
قشنگترین شب بخیر دنیای منی
شب بخیر دلبرم❤️ # شب بخیر

متن نوروز برای اینستاگرام

هر چی شب تاریک تر باشه
ستاره ها پُر نور تر میشن…:) # زندگی # شب # تتلو

متن عید نوروز برای اینستاگرام

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌
# دوستت دارم # آرامش

متن عید نوروز برای اینستاگرام

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂 # نامردی # عشق یک طرفه

متن اینستاگرامی نوروز

نَِاَِمََِوٍَصٍَنٍَِّٓ تُِ کَٖ قَِیَِاٰفَِتٌٍَ شٍََٓبٍَیَِهَِٓ تـَِّرًَِاٰکٍُنَِشٍَّ نَِاَِمٌٍَّوٍَٓفََِقَِ مَّّْٖیَِٓمٌَِٓوَِنَِهَٓ،دَِیٍَِهَِ وَْاٍَٰصَٓ مَِاَِ خُِٓدَٖتَِوَٖٓ نٌٍَّگَِیٍَٓرَِ😹🖕🏿🔞
# حاضر جوابی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

رد پاۍ هر آهۅیے رۅ دݩباݪ نڪن🙂🖤 ایݩ روزا هر گرگــــےݪبآس آهو تنشہ🤍

متن نوروز برای اینستاگرام

گوارا می‌کند وضعِ جــهان را بی‌خـبر بودن..🍃 # ادبی # زندگی

متن نوروز اینستاگرام

رفاقت نیاز نیست خاص باشه …کافیه واقعی باشه

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

+ تَق تَق تَق ‌تَق
– کیه!؟

+ من گدایِ دوره گردم
اومدم دورت بگردم

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍ # دوستت دارم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

مثل یک معجزه
علت ایمان منی
همه هان و بله هستند و شما جان منی…
# ادبی # دوستت دارم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن نوروز اینستاگراممن دورت نمیزنم دورت میگردم ..
مثل پروانه🦋 دورِ شمع🕯
مثل زمین دورِ خورشید ☀️
مثل من دور ماه 🌙
دورِ دنیا دور تو♾ !
میخام بدونی که خیلی خیلی
خوشحالم که دارمت (:
بمونی برام …🫀🧿💜

‌ # دوستت دارم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

معلم دینی فقط اونجاش که توی جواب دادن به سوالا گیر میکرد و میگفت بچها عقل آدمی قادر به درک بعضی چیز‌ ها نیست🤣e²
# درسی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

من ریشه‌ام در خاک گلدان کسے نیست ••͜♡! # مغرور

متن نوروز برای اینستاگرام

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃
# نامردی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:) # ادبی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

اونو یارش من و یادش اونو فابش من و فازش🌹
# نامردی

متن نوروز اینستاگرام

اعصاب مح زیرح درختح البالو گم شدح😹🍒

متن نوروز اینستاگرام

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن نوروز اینستاگرام

آقای قاضی! همه شبیه همن فقط بعضیاشون قشنگ تر دروغ میگن:)💔
# قاضی # دروغ

متن عید نوروز برای اینستاگرام

_خوش بحالت +چرا؟ _ همیشه میخندی +شبامم دیدی _نع + از روزامم بیشتر میخندم کلاً اســـکولــــم😅😏

متن اینستاگرامی نوروز

یه جوری موفق میشم که حرف زدن با من بشه ارزوتون # خسته

متن نوروز اینستاگرام

زندگی دروغ بود،مابرای مرگ. پابه زمین گذاشتیم.
# ادبی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

نه بیمارم…
نه خوشحالم…..
نه از حالم؛ خبر دارم..
گهی با دل….
گهی با جان…
گهی از. هر دو بیزارم.. # خسته # خودکشی # ادبی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

کاش یه بابا پنجعلى جیبى داشتم تا هر وقت یکى میخواست نصیحتم بکنه مى خوابوند دهنش. 
# شاد

متن عید نوروز برای اینستاگرام

حافظ گشوده ام، و چه زیباست فال توحتما قشنگ می شود امسال حال توبا آن زبان فاخر و ایرانی اصیلفرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

آرزو می‌کنم …هر آن چه در این لحظه‌هااز دلتان می‌گذردبه نسیم لطافتِ خداوندبر شما روا گردد …نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده استخوش خرامیده و با حسن و وقار آمده استبه تو ای باد صبا می دهمت پیغامیاین پیامی است که از دوست به یار آمده استشاد باشید در این عید و در این سال جدیدآرزویی است که از دوست به یار آمده است

متن عید نوروز برای اینستاگرام

و انتهای این قصه سرد و سفیدهمیشه سبز خواهد بودتا رسیدن سال نوتنها یک سلام خورشید باقی ستهزاران تبریک

متن نوروز اینستاگرام

اینک بهار تا دروازه‌های شهر رسیده و رستاخیز دوباره در گیتی دمیدهو من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستیاحسن الحال را برای شما آرزو می‌کنم!نوروز مبارک

متن نوروز اینستاگرام

تو آفتابیهر صبحمی تابی بر پنجره ی خیالمو نور می پاشیروی سایه یِ تنهایی ام …امروز راعاشقانه بتاب رؤیای من!…

متن عید نوروز برای اینستاگرام

مهتاب به نور دامن شب بشکافت
می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت
خوش باش و میندیش که مهتاب بسی
اندر سر خاک یک به یک خواهد تافتخیام نیشابوری

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

متن نوروز اینستاگرام

هر نور که آید او از نور تو زاید اومی مژده دهد یعنی فردای تو می آید

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

میان تو و تنهاییتنهایی را انتخاب می کنمو بدون آنکه بفهمی تماشایت می کنمگلدان می شوم روی طاقچه،شب و روز در من نور بریزی

متن نوروز اینستاگرام

تا به نور روی تو بیند جمال روی تودر دو چشمش نور تو کحل عیان انداخته

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

گفتند که شش جهت همه نور خداستفریاد ز حلق خاست کان نور کجاست

متن عید نوروز برای اینستاگرام

اندر دل من مها دل‌افروز توئییاران هستند لیک دلسوز توئیشادند جهانیان به نوروز و بعیدعید من و نوروز من امروز توئی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ای نور دل و دیده و جانم چونیوی آرزوی هر دو جهانم چونیمن بی لب لعل تو چنانم که مپرستو بی رخ زرد من ندانم چونی

متن نوروز اینستاگرام

دستم را اگر نگرفته بودیچگونه می آموختمدر غیبت خورشید هممی شود خندید ؟!صدایت که بباردیک قطره ماه همدر کاسه ی آبم بیفتدکافی ست :من نور می شوم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

در نور شمعزن تری؛در آفتاب صبح که چشم باز می‌کنیفرشته تر؛و من بین این دو زیبایی ِ با شکوهعاشقانه آونگ شده ام

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

گفته بودمزیباتر از تمام ستارگانی هستیکه سینمای جهان کشف کرده استحالا هزار سال نوریدور شده‌ای از منو هزار بار زیباتر

متن نوروز برای اینستاگرام

تو آفتابیهرصبحمی تابی برپنجره ی خیالمو نورمی پاشیروی سایه ی تنهایی امامروز راعاشقانه بتاب رؤیای من!

متن اینستاگرامی نوروز

آدم ها همه می پندارند که زنده اند ..برای آنها تنها نشانه ى حیاتبخار گرم نفس هایشان است!کسی از کسی نمی پرسد ،آهای فلانیاز خانه دلت چه خبر؟گرم است؟چراغش نوری دارد هنوز؟

متن عید نوروز برای اینستاگرام

گریه می کنم زیر نور ستاره ها / باید می رفتمباید مداد رنگی هایم را برمی داشتمو این تنهایی عمیق را که مثل پیراهنی بی رنگ روی تنم بود / فرو می کردم در دهان اتاقمن دخترکی بی قرار شده ام

متن نوروز برای اینستاگرام

از میان صور فلکیچشمهای توتنها نوری است که می شناسم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ ست
تا بندهٔ تو شده‌ست تابنده شده‌ ست
زان روی که از شعاع نور رخ تو
خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ ست

متن اینستاگرامی نوروز

در من ،صدای ” تو ” می گویدآفتاب آمدهدر ” تو ” ،نیاز منصبح را آغاز می کند..نوشین جمشیدی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

چشمانت آفتاب سرخ عشق است؛و من هم آفتابگردانی…که میگردم با هر تابشِ رخِ نگاهت..

متن نوروز اینستاگرام

نگاه کن که غم درون دیده امچگونه قطره قطره آب می شودچگونهسایه سیاه سرکشماسیر دست آفتاب می شودشعر از فروغ فرخزاد

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

دنیا که به پایان رسیدرؤیاهادنیایی دیگر خواهند ساختو خنده ی توجای آفتاب را خواهد گرفت…شعر از رسول یونان

متن عید نوروز برای اینستاگرام

Although it reminds us that love is the only reason for living,but thank God for Nowruz Every year,it reminds us of this thought.Thus happy New Year and make your life full of love.اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی استاما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد.پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند. .

متن نوروز برای اینستاگرام

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده استخوش خرامیده و با حسن و وقار آمده استبه تو ای باد صبا می دهمت پیغامیاین پیامی است که از دوست به یار آمده استشاد باشید در این عید و در این سال جدیدآرزویی است که از دوست به یار آمده است

متن عید نوروز برای اینستاگرام

May God spread prosperityand joy in your lifeon this New Year andfulfill all your dreams.– امیدوارم که خداوند در سال جدیدزندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازدو تو را به آرزوهایت برساند.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

خدایا زمان در گذر استو مخلوقات در تغییرو سال جدید در شرف حلولو به ناچارتغییر تغییر تغییرپس برایت آرزومندمکه زندگیت به بهترین ها تغییر کندعیدت مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

May each day of the New Year Bring happiness,good cheer And sweet surprises…To you and all your dear ones! Happy New Year!– امیدوارم سال نو هر روزشبرای شما و عزیزانتان توامبا شادمانی، سرور و لحظات شیرین باشد.سال نو مبارک!****جملات زیبای تبریک عید نوروزMay the New Year bring to you Warmthof love and a light to guideyour path towards a positive destination.Happy New Year!– آرزو میکنم ارمغان سال نوگرما و نورعشق باشدتا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد.سال نو مبارک!

متن اینستاگرامی نوروز

Time is like a flowing river,no water passes beneath yourfeet twice, much like the river,moments never pass you by again,so cherish every moment that lifegives you and have a wonderful New Year.– زمان همچون رودی خروشان استکه هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی کند.لحظات نیز چون آب جوی دیگر باز نمی گردند.پس از هر لحظه ای که به تو هدیه می شودلذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

Wishing you a year that is filled with all the fragrance of roses, illuminated with all the lights of the world and be blessed with all the smiles on the planet. Hope this year will be the year when all your dreams come true. Happy New Year 1394.سالی معطر به روایح گلهای رز، مزین به انوار و لبخندهای دنیا برایت آرزو می کنم. امیدوارم که در این سال رویاهایت به تحقق بپیوندند. سال نو مبارک!

متن عید نوروز برای اینستاگرام

The moments are for you: blue, green, red, black,whitening the colors youneed to your days be colorful happy New Year . . .لحظات برای تو است؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفیدرنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن روزهایت رنگارنگ سال نو مبارک . . .

متن نوروز برای اینستاگرام

دیگر چیزیبه تاریخ انقضای آرزوهایاین سال هم نماندهیکدیگر را ببخشیم برای تمامندیدن‌ هانبودن‌ هابدی‌ هاپیشاپیش عیدتان مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

May the new year bringyou greater heights ofsuccess and prosperity.Have a happy new year!– آرزو می کنم که سال جدیدبرایت سرشار از موفقیتو بهروزی باشد. سال نو مبارک!

متن نوروز اینستاگرام

الهی که دلت همیشه شاد باشهلبت همیشه خندون باشهاز خدا برایت عمر جاویداندلی عاشقتنی سالم و سرحالزندگی ساده و آسانجیبی پر پولرا خواستارمپیشاپیش سال نو مبارک

متن نوروز اینستاگرام

Wishing you a year of health, wealth, happiness, luck, warmth…And loads of love of your dear ones! Hope the New Year showers you with…All that is beautiful! Happy New Year!– برایتان سالی سرشار از سلامتی، ثروت، شادمانی، نیک اختری و محبت…و عشق وافر به دلبندانتان دارم.امیدوارم سال نو شما را با تمام زیباییها در آغوش بگیرد. سال نو مبارک!

متن نوروز برای اینستاگرام

Nowruz is the guard of the little lovethat survived and the day of bow to loveThe greatness that makes greatness small.Then I greet you in Nowruz,which is the biggest love this little. . .نوروز پاسداشتعشقهای کوچکی است که زنده مانده اندو روز تعظیم در برابر عشق های بزرگیکه عظمت را کوچک می دانند.پس به تو در نوروز سلام می کنم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

Two words will open all doors Love and Smile.So Keep Smiling and spread love this year.The coming year will bless youwith all happiness I wish.Happy New Year.– گشاینده تمامی قفلها این دو کلمه است:“عشق” و “لبخند”. پس در این سال بخند و عشق بورز.برایت در این سال شادمانی آرزو می کنم. سال نو مبارک!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

May the year ahead brings you fortune,success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.– امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی،موفقیت و سرشار از عشق باشد.سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

متن عید نوروز برای اینستاگرام

آرزویم این استآسمان بی غبار ، سهم چشمانت بهارقلبت از هر غصه دور ، بزم عشقت پر سروربخت و تقدیرت قشنگ ، عمر شیرینت بلندسال نو مبارک بهترین پسر دنیا

متن عید نوروز برای اینستاگرام

یک سلام قشنگ تقدیم به کسی کهنامش در بهار منیادش در اندیشه منو محبتش درقلب منو دیدارش آرزوی من استپسر گلم سال نو مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسیدجلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسیدپسر مهربونم عید شما مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

نوروز ، نماد جاودان نو شدن استتجدید جوانی جهان کهن استزین ها همه خوب تر که هر نو شدنشیادآور نام پاک ایران من استپسر جان سال نو مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

بهار را بهانه كرده ايم تا به همه ي كساني كه دوستشان داريم سلامي بكنيم. نامتان در انديشه و مهرتان در قلب. . .
پسر عزیزم

متن اینستاگرامی نوروز

خدا یا زمان در گذر است
و مخلوقات در تغییر
و سال جدید در شرف حلول
و به ناچار 
تغییر تغییر تغییر
پس برایت ارزومندم که زندگیت به بهترینها تغییر کند. . . .
عید 1401 مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

دلت آبی تر از دریا عزیزمبه کامت ، گردش دنیا عزیزمالهی همیشه چون گل بخندیبهارانت خوش و زیبا عزیزمپسر خوبم سال نو مبارک

متن نوروز اینستاگرام

فردا كوه به كوه ميرسه ولي پيامك به مقصد نميرسه
پس از الان نوروزت مبارک پسرجانم

متن نوروز برای اینستاگرام

گنجشک و غاز و لک لک عید شما مبارک
گاو اولاغ و اردک کبریت و گاز و فندکعید شما مبارکاینم تبریک عید از طرف مادرت :۰

متن عید نوروز برای اینستاگرام

پیام نوروز این استدوست داشته باشید و زندگی کنیدزمان همیشه از آن شما نیستپس دوستت دارم بهترینمسال نو مبارک پسر گلم

متن نوروز اینستاگرام

تابهار ديگر فقط يك سلام به خورشيد باقيست…
بهارت درخشان؛ نوروز مبارك فرزندم

متن نوروز اینستاگرام

شیشه عطر بهار،لب دیوار شکست …
همه جا پرشده از بوی خدا….
همجا ایت اوست …
نوروزتان مبارک پسرانم

متن نوروز برای اینستاگرام

قلمي خواهم ساخت از ني باغ بهشت ، جوهر از شيشه ذات ، كاغذ از صفحه دل ، نور از شمع حيات ، تا بنويسم همه جا: “روزگارت خوش باد”
عيدت مبارك.

متن نوروز اینستاگرام

پسرجانم ، عزیزدلم نفس مامان :در مطلع دوباره بهار چشمتان از هرچه زيبايي لبريز دلتان از هرچه تازگي مملو و وجودتان از هرچه ناملايمات مصون و ظل توجهات حضرت دوست بر بام زندگيتان همواره گسترده باد سال نو مبارك عزیزم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

بهار ثانيه ثانيه مي آيد ….
و اما اينجا كسي هست كه به اندازه تمام شكوفه هاي بهاري برايتان آرزوهاي خوب دارد ….
سال نو مبارك پسرای قشنگم

متن عید نوروز برای اینستاگرام

تنها گوشه ای از نگاه خدا برای خوشبختی انسان کافیست.
تو را به نگاهش میسبارم.
عیدت مبارک پسر عزیزم میمیرم برات دلبندم

متن نوروز برای اینستاگرام

متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و .. | تاو بیو

متن عید نوروز برای اینستاگرام

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن نوروز برای اینستاگرام

•🌙حرمش سنگِ صبور دل بیچاره‌ی ماست
#مشهد امام رضا # متفرقه

متن عید نوروز برای اینستاگرام

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است… # پدر

متن اینستاگرامی نوروز

من همانم ؛دلداده یِ هُنَر ، دلباخته یِ رنگ‌ها 🍃
#هنر #نقاشی # متفرقه

متن اینستاگرامی نوروز

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃 # امام حسین

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

اجازه بده تمام شکست های سال گذشته، بهترین راهنمات در سال جدید باشه.
# عید

متن نوروز برای اینستاگرام

‹ دیروز را رها کن ، از اهالی امروز باشˇ◡ˇ🌼 ›
“صبح بخیر”🌝🌷
# صبح بخیر

متن اینستاگرامی نوروز

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤
# اموات

متن عید نوروز برای اینستاگرام

تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر # تبریک تولد

متن عید نوروز برای اینستاگرام

در روز تولدم؛
برای خودم آرزو می کنم
که همیشه بهترینی که می توانم باشم
از حالا تا ابد

تولدم مبارک ❤

┄┅┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┅
┄┅┅┄┅✶🎉✶┅┄┅┅┄ # تولدم

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙
# مادر # زندگی

متن نوروز اینستاگرام

در تاریکی چشمانت را جُستم
در تاریکی چشم‌هایت را یافتم
و شبم پُرستاره شد…♥️
شبت پرستاره ✨🌙 # شب بخیر

متن نوروز اینستاگرام

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!
ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..♥️ # امام حسین

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد
# امام حسین

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن نوروز برای اینستاگرام

‏آدم گاهی تو یه سال قدر یه عمر بزرگ میشه…
# عید

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 
# یلدا

متن نوروز برای اینستاگرام

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج # همسر

متن نوروز اینستاگرام

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 
# یلدا

متن نوروز اینستاگرام

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡ # شب # شب بخیر

متن اینستاگرامی نوروز

ߊ‌‌ܩܝ‌❟ܝ‌‌🖇
ࡅߺ߳❟ܠܥ‌ ࡅ࡙ߺܣ ࡏܝܝ݅ܝߺܦ߳ܣ😍
ࡅ࡙ߺܣ ܟٜߺࡅ࡙ߺࡏަܝ‌💜.
ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡉ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ ܭܘ ࡅߺ߲ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ ߊ‌‌❟ܩܥ‌ࡅ࡙ߺ🎉
❟ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡅߺ߳ܝ‌ ܭܘ ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ܨ ܩࡍ߭ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ࡅ࡙ߺ✨
دنیــ🌎ــای مــ💙ــن
تولــــــــــدت
مبــــــــــارکــ💋♥️💋😍🤤

تبریک‌تولد همسر # تبریک تولد

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 
# دختر

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^ # ادبی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

سالروز هدیہ شدنت بــہ زمین مبارڪ باد❤️ #اسم # تبریک تولد

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

 

به بعضیام باید گفت : 
شب یلدا چه بهتر که یک دقیقه بیشتر نداریمتون :))
# یلدا

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن مفهومی کوتاه / متن های مفهومی زیبا و قشنگ و خاص [گلچین شده] | تاو بیو

متن عید نوروز برای اینستاگرام

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

-میدوُنی دِلبَر…🍃🙊
حآضِرَم دُنیآموُ بِدُم تآ چِشآتوُ بِه مَن بِدَنِش👀♥️

متن نوروز برای اینستاگرام

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨

متن اینستاگرامی نوروز

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

متن اینستاگرامی نوروز

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! »

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

متن اینستاگرامی نوروز

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! »

متن نوروز اینستاگرام

سخت تر از هردرد نیافتن همدرد

متن نوروز برای اینستاگرام

تو سختیام فقط سایم پشتم بود:)

متن نوروز اینستاگرام

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..!

متن اینستاگرامی نوروز

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن اینستاگرامی نوروز

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن نوروز برای اینستاگرام

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

از آدم دروغگو نپرس
که چرا دروغ گفتی
چون حتما با یک دروغ دیگه
قانعت میکنه….:)

متن نوروز برای اینستاگرام

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

متن عید نوروز برای اینستاگرام

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن عید نوروز برای اینستاگرام

از دشمن بُردم، از رفیق خوردم-!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

تحقیری که تو سکوت هست
تو حرف زدن پیدا نمیشه …

متن اینستاگرامی نوروز

از دشمن بُردم، از رفیق خوردم-!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن اینستاگرامی نوروز

آدمی که توی غمات نفر اول لیست چتت موند
رو باید توی خوشیاتم پین کنی که یه وقت لا به لای خوشیات گمش نکنی!

متن نوروز اینستاگرام

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن نوروز برای اینستاگرام

بخدا اینقد حال میده
درحالی که دلت میخاد ازش بچه دار بشی
بهش بگی داداش😂

متن اینستاگرامی نوروز

خدایا
من خیلی حسودما
اونو تو چشم بقیه قورباغه کن🥺🥰🐸

متن نوروز برای اینستاگرام

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

متن عید نوروز برای اینستاگرام

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

متن نوروز برای اینستاگرام

احساسی باشی باختی منطقی که باشی شاید نبری ولی هیچوقت نمیبازی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ نیازے بـہ پرواز نیست همین پایین بالا تر از خــعلیام 😊🍃
¨˜ˆ”°¹~•-.„¸

متن اینستاگرامی نوروز

قلب، قلب خودمه اما ضربانش تویی🤍✨

متن نوروز اینستاگرام

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!

متن عید نوروز برای اینستاگرام

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

یه جوری مهربون بودی که گاهی اوقات شک میکنم این دلی که شکست بخاطر تو ‌بوده …

متن نوروز برای اینستاگرام

༺ کـہ جهان رنج بزرگیست نگارا تو بخنـد (◍•ᴗ•◍) . ༻

متن اینستاگرامی نوروز

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.

متن اینستاگرامی نوروز

اگر وجود خدا (باورت) بشه خدا یه نقطه میذاره زیر باورت (یاورت) میشه:)

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

+یا ایها الذین آمنو _جانم +هر وقت ندوستی کجا بری به سمت من بیا❤️

متن اینستاگرامی نوروز

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!

متن اینستاگرامی نوروز

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن نوروز اینستاگرام

از دیروز بیاموز🌱
براے امروز زندگے ڪن🤸🏻‍♀
و بہ فردا امیدوار باش🏕

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

موهایت را رها نکن
پائیز است
باد می آید …
بوی موهایت را با خود می برد
و برگ ها عاشق تر می شوند..🍂🧡

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

دلم برای پاییز خودم تنگ شده
دل پاییزی خودم
کاش اشکی بود دلم را میشست
این روزها آسمان دلم آنقدر ابریست
که پاییز هم برای آمدنش استخاره میکند.!!

متن عید نوروز برای اینستاگرام

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن عید نوروز برای اینستاگرام

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 

متن عید نوروز برای اینستاگرام

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:)

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃

متن نوروز برای اینستاگرام

مثلِ مویت حرفِ مردم را رها کن پشتِ گوش…

متن نوروز برای اینستاگرام

امیدوارم برای حالِ خوبت
محتاجِ بودنِ هیچ آدمی
توی زندگیت نباشی.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر

متن اینستاگرامی نوروز

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔

متن اینستاگرامی نوروز

منــــــتظرم اون روز برســــه کــــه بیــــای بگـــی؛
هیچکس اندازه تـــــو دوستم نداشـــــت.

متن اینستاگرامی نوروز

دریافته‌ام که نباید وابسته شد. نه به هیچکس و نه به هیچ رابطه‌ای. و این لعنتی، نشدنی ترین کاری بود که آموختم.

متن نوروز اینستاگرام

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن اینستاگرامی نوروز

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔

متن نوروز برای اینستاگرام

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

– اگہ تو میتونے دآشتہ بآشیش پس من نیآزے بهش ندآࢪم 😹➰

متن نوروز برای اینستاگرام

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن نوروز اینستاگرام

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن اینستاگرامی نوروز

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 

متن عید نوروز برای اینستاگرام

من‌وقتی فیلم دوبله میبینم احساس میکنم یه اتفاقایی داره به زبون اصلی میفته که نمیخوان به من بگن:/

متن اینستاگرامی نوروز

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 

متن عید نوروز برای اینستاگرام

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

امروز عید
دنیا تو رنگی کن
غم هاتو بی رنگ کن
شادی تو سر سبز کن
غم ها تو فراموش کن
مثل سفره هفت سین
مثل سبزه دنیا تو سر سبز کن
مثل ماهی گذشته رو فراموش کن
عید نوروز مبارک ❤🌾
سال 1401 مبارک 🌾❤

متن عید نوروز برای اینستاگرام

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

بیو تلگرام / بهترین بیو های کوتاه تلگرام در بزرگترین سایت بیو ایران تاو بیو | تاو بیو

متن نوروز اینستاگرام

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

-مطمئنی عاشقته؟
+آرع
-از کجا معلوم؟
+چون… همه چیزمو میدونه ولی باز باهامه♡⇠🙂💜⇢♡

متن اینستاگرامی نوروز

ٰ
صداٺ یہ آهنگے داره♫
ڪه خوب بلــده
چجورے حال دلمـو
نوازش ڪنہ𖡻🤍⛪️𖡻

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

متن نوروز اینستاگرام

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌

متن عید نوروز برای اینستاگرام

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

متن نوروز اینستاگرام

تنها کسی که تنهات نمیذاره تنهاییه😊💔

متن نوروز اینستاگرام

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔

متن نوروز اینستاگرام

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

 

متن نوروز اینستاگرام

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍

متن نوروز برای اینستاگرام

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن نوروز برای اینستاگرام

بزرگترین پیشرفتی ک تو زندگیم داشتم اینع ک دیگه وابصته ب هیچ آدمی نشم و فاصلمو تا حد ممکن ازشون حفظ کنم🖤🖤

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست!

متن نوروز برای اینستاگرام

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)]

متن اینستاگرامی نوروز

🎐 یک عمـر دویـدیم و
به جـایی نرسیـدیم..🌱
.

متن نوروز اینستاگرام

زندگى مثل مادرت نيس كه براى شام صدات كنه زندگى ولت ميكنه كه از گشنگى بميرى:)

متن نوروز برای اینستاگرام

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن نوروز برای اینستاگرام

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍

متن نوروز برای اینستاگرام

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن نوروز برای اینستاگرام

از ـهمچی ـبدم ـمیاد ـولی از ـتو ـمتنفرم💸🔗…!

متن نوروز اینستاگرام

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃

متن نوروز اینستاگرام

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند
خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند

متن نوروز برای اینستاگرام

ت برا من بیشتر از یه دوست معمولی هستی!(:

متن نوروز اینستاگرام

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

حرف دلتو الان بش بزن صب بگو مَست بودم نفهمیدم چی گفتم:)

متن نوروز برای اینستاگرام

با قلبی ک سمت “چپِ” نمیشه راه “راست”رفت

متن عید نوروز برای اینستاگرام

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن نوروز برای اینستاگرام

این زندگیہ ، نہ بهشت…💜💫
پس لازم نیست بےنقص باشے :)🌿
-جونگ‌ڪوڪ 🐰💕

متن اینستاگرامی نوروز

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست!

متن اینستاگرامی نوروز

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡

متن نوروز برای اینستاگرام

قبل از اینکه حرفیو به کسی بزنی به خودت بزن اگه دردت اومد لال شو 🙂

متن اینستاگرامی نوروز

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر

متن نوروز اینستاگرام

⸤پَنـٰاهِ‌‌هَردلِ‌تَنهـٰا‌چـِرا‌نِمـٖے‌آیٖۍ..؛💔!⸣
#امام زمان مهدی

متن اینستاگرامی نوروز

⁧⁧⁧
ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓
⁧⁧⁧

متن اینستاگرامی نوروز

خدابا ! تو قدرمطلق منی ! با تو همیشه حال من مثبت است .

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜

متن نوروز برای اینستاگرام

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡

متن نوروز برای اینستاگرام

‹ شبی از میان این همه درد، امید می روید. 🕊🌱 ›

-امیر حیدرپور

متن نوروز اینستاگرام

به جز تو با کسی 
قسمت نخواهم کرد،
خیابان گردیِ پاییزی ام را …

🗯‌ مهسا سجاد

متن عید نوروز برای اینستاگرام

مثل پاییز میمانی ادم نمیداند وقت دیدنت چه بپوشد 

متن عید نوروز برای اینستاگرام

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

متن عید نوروز برای اینستاگرام

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن نوروز اینستاگرام

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏

متن عید نوروز برای اینستاگرام

﮼دِل‌بسـتم‌به‌تمـامِـت‌دلبر🖇

متن اینستاگرامی نوروز

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌

متن اینستاگرامی نوروز

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

متن عید نوروز برای اینستاگرام

من حتی قلبَمَم منت تپیدن بزاره درش میارم …

متن عید نوروز برای اینستاگرام

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه"خدایی"دارم که دمش خیلی گرمه…

متن نوروز اینستاگرام

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن اینستاگرامی نوروز

دل نبند….
به آدمی که وقتی دورش شلوغ شد،
هم خودشو فراموش میکنه وهم تورو

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن عید نوروز برای اینستاگرام

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن اینستاگرامی نوروز

ما به اونیکه نیس وفاداریم بعد شما به اونیکه هست خیانت میکنین؟

متن عید نوروز برای اینستاگرام

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی

متن عید نوروز برای اینستاگرام

قَــــــــویــ بـــــاشــ مِـــــثلــ هَــــمیشهــ یهــ دُختَــر هـــــــــیچــ وقــــــــتـ شِــــکستـــ نمیخورهـــ✌✌👍😊😍

متن نوروز برای اینستاگرام

چاره ای نیست ‌
این روزها طرح روی جلد آدمهاست ك
پرفروششان میکند نه متنشان..!🩸

متن اینستاگرامی نوروز

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر

متن نوروز اینستاگرام

الان یه جوریه شما با هرکی دوست بشی
‏باید یه مدت وقت بذاری زخم های رابطه قبلیشو پانسمان کنی…

متن نوروز برای اینستاگرام

ای بابا چرا اینجوری شده؟
هوا تاریک صدای جیرجیرک
نگا میکنی میبینی ساعت هنوز شیشه😐😂
نکنین باروح و روانمون اینجوری…!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

تاوقتی تو درکنارم هستی
صبح که هیچ…

تمام لحظه های زندگی
من بخیراست توُ دلیل تمام خوشی ثانیه هایم هستی… (: ☀️♥️

صبحت بخیرنفسم 🌸🤍
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عید نوروز برای اینستاگرام

زمستان تموم شد روز بهار است
1 سال دیگه گذشت
شروع تازه ای در راه است
به گذشته فکر نکن
به اینده فکر کن
گذشته ها گذشته اینده نزدیک است
همان طور که در فصل بهار همه چی سر سبز است زندگی هم همان است
عید نوروز مبارک 🎉❤

متن نوروز برای اینستاگرام

آلوده‌تر ز من نبود بر دَرَت ولی
آقا تری از اینکه برانی مرا حسین

متن نوروز برای اینستاگرام

برایم مثل بهار می مانی
 آمدنت را همیشه تحۅیل میگیرم.

متن نوروز برای اینستاگرام

بهار نزدیک است
و اما دل من
بی طُ خزان است 🍂

متن عید نوروز برای اینستاگرام

چقدر این دستماله که مامانم داده باهاش پنجره ها رو پاک کنم شبیه شلوار منه !؟
سوالِ این روزای اکثر خانه های ایرانی
‏ پیشاپیش عیدتون مبارک
مخصوصا خسته هاش

متن نوروز اینستاگرام

عید است ولی بدون او غم داریم
عاشق شده ایم و عشق را کم داریم
ای کاش که این عید ظهورش برسد
اینگونه هزار عید با هم داریم
اللهم عجل لولیک الفرج
سال نو پیشاپیش مبارک

متن نوروز اینستاگرام

از خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترمتان در سال جدید
روزی حضرت مریم (س)‏
قصر آسیه،
تقوی حسین،
قلب خدیجه،
عفت فاطمه،
جمال یوسف،
ثروت قارون،
حکمت لقمان
و ملک سلیمان
و عاقبت‌‌ بخیری را آرزومندم.‏
پیشاپیش عیدتون مبارک

متن اینستاگرامی نوروز

ضمن تبریک پیشاپیش سال جدید باید خدمت شما همین الان عرض کنم کهمن امسال قصد ازدواج ندارم ، لطفا سبزه ها را به نیت یکی دیگه گره ‏بزنید !‏

متن اینستاگرامی نوروز

عـیـد را بـهـانه نـمـیـکـنـم تـا یـادت کـنـم چـون بـیـادت هـسـتـم
خـوبـی هـایـت را بـهـانـه مـیـکـنـم تـا عـیـد را بـه تـو شـادبـاش بـگـویـم
پـیـشـاپـیـش عـــیـــدت مـــبـــارک دوسـتـه مـن

متن نوروز اینستاگرام

اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده
و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده
ومن دردعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی
احسن الحال را برای شما آرزو میکنم.‏
نوروز پیشاپیش مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

ورود به عید سعید باستانی عید نوروز بنا به دلایل فنی برای شما مسدود می باشد
لطفاً اصرار نفرمایید!‏
با شما خواهیم بود با ‏error404 ‎‏ در سال 1400 و ما بقی عمرتان .!!!‏
پیشاپیش عیدت مبارک
پساپس هم عیدتون جیززززززززززز

متن نوروز برای اینستاگرام

گوش کن ، فصل بهار آمده استدلخوشی باز به بار آمده استگوش کن ، فصل نگاه من و توبا دلی شاد به کار آمده است پیشاپیش نوروز مبارک

متن نوروز اینستاگرام

پیام زدم ازت خدا حافظی کنم اگه خوبی ،بدی از ما دیدی حلال کن آخه برا همیشه دارم میرم.ازطرف سال 1400
پیشاپیش عیدت مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ‏ایم با دیگران نیز قسمت کنیم . . .نوروز پیشاپیش مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

روزگارت بر مراد .‏
روزهایت شاد شاد .‏
آسمانت بی غبار .‏
سهم چشمانت بهار .‏
قلبت از هر غصه دور .‏
بزم عشقت پرسرور.‏
بخت وتقدیرت قشنگ.‏
عمرشیرینت بلند .‏
سرنوشتت تابناک .‏
جسم وروحت پاک پاک.‏

متن نوروز اینستاگرام

همه به شما می گویند:سال خوبی داشته باشیدولی من به شما می گویم :•••سال خوبی را برای خودتان خلق کنید•••به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!آنها نخواهند آمد …به فکر ساختن باشید…روزهای خوب را باید ساختآرزو می کنمبهترین معمار سال جدید باشید …پیشاپیش نوروز مبارك

متن نوروز برای اینستاگرام

دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم. هر روزتان نوروز …

متن نوروز برای اینستاگرام

تو عید میوه ها گرون میشه، قدر خودتو بدون گلابی !!!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

مهم نیست که قفلها دست کیست.
مهم اینست که کلیدها دست خداست.‏
ازته دل دعا میکنم که در این روزهای آخر سال ، شاه کلید تمام قفلها رو ازخداوند عیدی بگیری.‏

متن اینستاگرامی نوروز

میخوام هفت سین عید رو با یاد تو بچینم
سبزه را با یاد روی سبزه ات
سمنو به یاد شیرینی لبخندت
سایه دانه به رنگ چشم هایت
سرکه با یاد ترشی مهربانیت
سیب با یاد تردیه گونه هایت
سکه با یاد درخشش قلبت
سیر با یاد تندی کلامت
با همه خوبی ها و بدی هایت دوستت دارم …

متن نوروز برای اینستاگرام

عید آمد و فکر تازه باید کرد
یک همسر تازه زیر سر باید کرد
آن همسر کهنه دردسر میباشد
بشتاب که رفع دردسر باید کرد
‏( به دلایل امنیتی پس از مطالعه به همراه گوشی نابود میشود )‏
عید پیشاپیش مبارک

متن نوروز اینستاگرام

بـهاران فیض دیگر دارد امسال / هوایش مشک و عنبردارد امسال
عـــــروس قله ای پا میر و بابا / بدامن لعل و گوهر دارد امسال …

متن عید نوروز برای اینستاگرام

خودت گفتی وعده در بهار است / بهار آمد دلم در انتظار است
بهار هر کسی عید است و نوروز / بهار عاشقان دیدار یار است …

متن نوروز اینستاگرام

چهار دعای برتر لحظه تحویل سال / اول دعا برای ظهور آن بی مثال
دوم تمام ملت بی ضرر و بی ملال / سوم رسیدن ما به قله های کمال
چهارم تمام جیب ها پر از پول، اما حلال …

متن نوروز اینستاگرام

عید حقیقی را کسانی درک میکنند که با یک چشم بر گذشته بگریند و با چشم دیگر به آینده لبخند بزنند …

متن اینستاگرامی نوروز

شیشه می شکند و زندگی می گذرد.‏
نوروزمی آید تا به ما بگوید تنها محبت ماندنی است.‏
پس دوستتان داریم چه شیشه باشیم چه اسیر سرنوشت
سال نو پیش پیش جدید دی .!!!‏
مبارک منظورمع

متن اینستاگرامی نوروز

گلها همه با اذن تو برخواسته اند / از بهر ظهور تو خود آراسته اند
مردم همه در لحظه تحویل، بی شک / اول فرج تو را از خدا خواسته اند …

متن نوروز اینستاگرام

بـیامد شاهد شیرین نوروز / بنازم سفره ای هفت سین نوروز
زچشم ابر نیسا نی در این فصـل / بریزد اشـک مشک آگین نوروز …

متن اینستاگرامی نوروز

امیدوارم تو سال جدید موتور آرزو هات پنچر نشه !

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

فرارسیدن نوروز را به شما بعدا تبریک میگم هنوز زوده!!!‏

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

خوش برقصد روزنو بر کامتان
‏ 
شعروشادی و شراب برجامتان ‏
‏ خنده شیرین و اشک شوق و عشق ‏
‏ 
آورد این نو بهار بر بامتان.‏
پیشاپیش
 بهترینها را در این سال نو برای شما عزیزانم آرزومندم.‏

متن نوروز برای اینستاگرام

نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز …

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

خواستم برات سبزه عید بفرستم گفتم شاید طاقت نیاری و تا عید بخوریش !!!

متن اینستاگرامی نوروز

سلام، نزدیک عیده، توی خونه تکونی دلت ما رو بیرون نکنی با معرفت !

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

عاقبت زمستون رفت و رو سیاهیش برای ما موند !امضاء حاجی فیروز !!!

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

اسفند رو به پایان است وقت کوچ کردن به فروردین ، وقت بخشیدن و صاف کردن دل پس مرا ببخش
اگربا نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت ترکی انداخته ام؛
پیشاپیش سال نو مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند
نوروز جشن نکوداشت نگاه تو ست پس نوروز بر تو فرخنده باد . . .‏
نوروز بر شما پیشاپیش مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

خداوندا تقدیر دوستان را در سال آینده به گونه ای قرار بده که در پایان سال از گذشته خود افسوس نخورند …

متن عید نوروز برای اینستاگرام

آنان که هر روز تدارک اردوی آسمانی میبینند، پر شکوهترین اوقات فراغت را دارند پرشکوه ترین تعطیلات نصیبتان باد …

متن اینستاگرامی نوروز

سعادت، سخاوت، سربلندی، سروری، سلامتی، و سرور که بهترین هفت سین زندگی است را برای شما دوست عزیز آرزومندم …

متن نوروز اینستاگرام

عید واقعی از آن کسی است که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال را نوروز ۹۲ بر شما مبارک …

متن نوروز برای اینستاگرام

به علت نبود چرت و پرت از هم اکنون سال نو را به شما تبریک میگوئیم !از طرف انجمن اس ام اس بازان !!!

متن نوروز برای اینستاگرام

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید / جلوهء گلشن به باغ همچو نگاران رسیـد
بهار مبارک
البته پیش پیش

متن اینستاگرامی نوروز

امیدوارم تو سال جدید موتور آرزو هات پنچر نشه !

‏
عید پیشاپیش مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

خداوندا …..
در این واپسین روزهای سال دلم را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان ،
هر کجا زخمی است مرهم ، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق جای آن را فرا گیرد .
پیشاپیش سال نو مبارک ، سال خوبی داشته باشی .

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز، پسوردتان مرموز، آپدیتتان هرروز، ماشینتان لکسوز، لکسوزتان کم سوز، ناهارتان ‏قارپوز، سیگارتان بر پوز، غمهایتان ریفیوز
پیشاپیش عیدتان مبارک

متن اینستاگرامی نوروز

خوشابه حال سال جدید!‏
‏
ماه دوازدهمش را دید وعمرش به سررسید!‏
میترسم عمرم به سر برسد و ماه دوازدهمم راندیده باشم…!‏
‏
اللهم عجل لولیک الفرج
‏
پیشاپیش نوروزتون مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

با توجه به احتمال گران شدن نرخ پیامک ، پیشاپیش نوروز 98 /99 ، تولدت ، تولدم ، پیوندتان و قدم نو رسیده مبارک ، نور به قبرت بباره

متن اینستاگرامی نوروز

خداوندا ، در این واپسین روزهای سال دلم را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان ، هر کجا زخمی است مرهم ، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق جای آن را فرا گیرد . پیشاپیش سال نو مبارک ، سال خوبی داشته باشی .

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن خاص تبریک پیشاپبش عید سال نو
توی این روزای آخرسال 
٢ تاجمله هست که بایدبگم
‏
١- تشکربرای بودنت درسال گذشته
‏
٢- آرزوبرای داشتنت درسال آینده
‏(پیشاپیش سال نومبارک)‏

متن اینستاگرامی نوروز

به علت نبودن چرت و پرت از هم اکنون سال نو را به شما تبریک عرض مینماییم……..از طرف انجمن بیکاران اس ام اس باز ایران

متن نوروز اینستاگرام

سبد ، سبد گلهای سرخ و میخک میخواد بگه جلو ، جلو عید شما مبارک .

متن اینستاگرامی نوروز

پیشاپیش سال نو مبارک
بهار ثانیه ثانیه می اید…‏
و اینجا کسی هست که به اندازه شکوفه های بهاری برایت آرزوهای خوب دارد…‏
پیشاپیش عیدت مبارک فدات

متن عید نوروز برای اینستاگرام

پروردگارا در روزهای پایانى سال به خواب دوستانم
آرامش
به بیداریشان، آسایش
به زندگیشان، عافیت
به عشقشان، ‏ثبات
به مهرشان، وفا
به عمرشان، عزت
به رزقشان، برکت
و به وجودشان، صحت عطا بفرما
پیشاپیش سال نو مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

حافظ گشوده ام، و چه زیباست فال تو—
حتما قشنگ میشود امسال حال تو —
با آن زبان فاخروایرانی اصیل —
فرخنده باد ‏روز وشب وماه وسال تو
پیشاپیش عیدت مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

عید واقعی از آن کسی استکه آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال را

متن نوروز اینستاگرام

برو برو بادبادک بگو به اون ناز نازک عید گل و شاپرک جلو جلو مبارک

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

باعث افتخار است که عرض شادباش و تبریک اینجانبزودتر از نسیم روح بخش نوروز خدمتتان شرفیاب شود . . .پیشاپیش عیدتان مبارک

متن نوروز برای اینستاگرام

داره آروم آروم میرسه!
‏
‏████████████▒ 98%‏
‎
‎‏♥♥ سال نو پیشاپیش مبارک ♥♥‏

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

تنها گوشه ای از نگاه خدا برای خوشبختی انسان کافیست.‏
تو را به نگاهش میسبارم.‏
پیشاپیش عید نوروز مبارک

متن عید نوروز برای اینستاگرام

متن های کوتاه برای طبیعت و حفظ آن/ بیو طبیعت و زیست! | تاو بیو

متن نوروز اینستاگرام

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !
# طبیعت

متن عید نوروز برای اینستاگرام

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید! # زندگی # طبیعت

متن اینستاگرامی نوروز

طَبیعَت،تا وَقتی اِشتباهِتو نَفَهمی اِمتِحانِت رو تِکرار میکنه . . .🔂🏞🌋 # طبیعت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

تو هر جنگلی کهـ هستے!
قد بکش اما باغبونت رو فراموش نکن🍃")

#مهســا✍🏻
# انگیزشی # ادبی # طبیعت

متن نوروز برای اینستاگرام

زمستان تموم شد روز بهار است
1 سال دیگه گذشت
شروع تازه ای در راه است
به گذشته فکر نکن
به اینده فکر کن
گذشته ها گذشته اینده نزدیک است
همان طور که در فصل بهار همه چی سر سبز است زندگی هم همان است
عید نوروز مبارک 🎉❤ # طبیعت # عید

متن اینستاگرامی نوروز

مثلِ بهار باش که
حتی سرسخت‌ترین درخت‌ها هم
در هوایش
چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند… ❤️

# لاتی # طبیعت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام


⁰⁰:⁰⁰

رو بالشتی که پُر از مرگِ پرنده هاس؛ خوابِ پرواز محاله! # کارما # طبیعت

متن اینستاگرامی نوروز

زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
“آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار”
# ادبی # طبیعت # زندگی

متن نوروز برای اینستاگرام

طبعیت از وجود ماست همین جوری که به خودم اهمیت میدیم به طبعیت هم بدیم🌿🌱 # طبیعت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

تو زیبایی
یه پروانه نمیتونه بال هاش رو ببینه👀🦋 # ترکی # طبیعت

متن اینستاگرامی نوروز

آهای !
عزیزِ لعنتـی ..
آن که باید به دَر اش میکردی
سیـزدَه بود
نه من …
# طبیعت

متن اینستاگرامی نوروز

هرچه با هرکه کنی
بر تو همان می‌گذرد # ادبی # زندگی # طبیعت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

دلم سفر می‌خواهد،
با حالی که خوش باشد،
لب‌هایی که بخندد،
دلی که آرام باشد،
شب، موسیقی،
و جاده‌ای که هیچ پایانی نداشته باشد…🛤 # زندگی # خسته # طبیعت

متن نوروز اینستاگرام

پاییز است دیگر
گاهی دِلش می گیرد
مثل بچه ها بهانه می چیند
موهای درختان را یک به یک می گیرد و می ریزد
غُر می زند
گوشه ای کِز می کند
و به یک باره زیر گریه میزند‌.
نقاشی آسمان را خط خطی می کند
کسی چه می داند
عصبانی نیست، اما چه رنگ پریده می شود؛
سرد، دمدمی مزاج و تنهاست. # ادبی # طبیعت

متن نوروز برای اینستاگرام

کاش حتی به عنوان دروغ سیزده هم که شده بیای بهم بگی دوستم داری 🙃

سيزدهتون مبارك ❤️
# طبیعت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

‏نمیدونم چی تو این غروب سیزده بدر ریختن که حتی اگر تا یک ماه دیگه اش هم تعطیل باشه ادم بغض میکنه…
# طبیعت

متن تبریک عید نوروز اینستاگرام

‏بابام از الان رفته کنار دست‌شویی چادر زده که فردا به آب و توالت نزدیک باشیم.
# طبیعت

متن عید نوروز برای اینستاگرام

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ # دوستت دارم # خدا # طبیعت

متن نوروز اینستاگرام

واژه‌ی Basorexia معنیِ خیلی قشنگی داره.
یعنی زمانی که تو چشمای کسی زل بزنی، غرق زیبایی و عشقی که بهش داری بشی و میل شدیدی به بوسیدنش داشته باشی..! # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # لاتی # مغرور # زندگی # نامردی # لاشی # خسته # انگیزشی # خدا # ترکی # سکوت # مولانا # خودکشی # همسر # دروغ # خجالتی # انتقام # شب # آرامش # سرباز # فرانسوی # طبیعت # شب بخیر

متن اینستاگرامی نوروز

تابستان همیشه با تیرش به جنگ می آید # طبیعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *