متن مخصوص کارت عروسی

متن برای کارت عروسی خنده دار

خانه‌ای ساخته‌ایم              سایبانش همه عشقزیر پا فرش غرور               در حصارش همه تکرار صفاما در این جمع لطیفلطف دیدار تو را می‌طلبیم

متن برای کارت عروسی خاص

متن مخصوص کارت عروسی

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق می‌بیندو به هر جای دنیا که می‌نگردمعشوق را می‌بیندو اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده استپیوندتان مبارک

متن مخصوص کارت عروسی

زندگی رسم خوشایندی استما گره خواهیم زددلها را با عشق                  زندگی را با مهرما به یک آینه         یک بستگی پاک قناعت داریممقدمتان را گرامی میداریم

متن برای کارت عروسی انگلیسی

با خوشی از این روز یاد کنیدتا یاد آن به شما شادی و آرامش بخشدلحظه های خوشبختی تان پردوام و آکنده از حرارت خورشید باد

متن برای کارت هدیه عروسی

بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلیدر پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید

متن مخصوص کارت عروسی

تصویر زندگیتون پر از رنگ‌های زیباخونه دلتون گرم و پر از عشق و محبتسفرتون پر از برکت و نگاهتون به آینده پر از امیدبا هم شدنتان مبارک

متن برای کارت عروسی مذهبی

قلب من و تو راپیوند جاودانه ی مهری ست در نهانپیوند جاودانه ی ما ناگسسته بادتا آخرین دم از نفس واپسین مااین عهد بسته بادخدایا به هر آنکه دوست میداری بیاموز که:عشق از زندگی کردن بهتر استو به هرآنکه دوست‌تر میداری بچشان که:دوست داشتن از عشق هم برتر است.

متن برای کارت عروسی خاص

برادر / خواهر عزیزمامیدوارم خداوند برای هر روزتون سبد سبد اتفاق ‌های خوب و خوش رقم بزنهروز و روزگارتون خوشو دلتون از شادی لبریز باشهپیوندتون گل بارون

متن برای کارت عروسی انگلیسی

برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زدهبهار را به استقبال برویم.حضورت ای دوستقدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌کند

متن برای کارت عروسی خنده دار

دلمان می خواهد با نسیم سحریشاخه ای از گل یاسبوته ای از گل مریمبغلی از گل از گل سرخهمه را دسته کنیمبرگیریم و بسازیم سبدی از پر طاووس سپیدتا دهیم مژده بر آنان که در این بزم به ما پیوندند

متن برای کارت هدیه عروسی

من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیمهم ره دلشدگان راهی میخانه شدیمقدمی رنجه کنید و در ما بگشاییدطرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم

متن برای کارت عروسی خاص

می سراییم با هم شعر شکفتن را در باغی از آرزوبا نوایی از پیوندبا آمدنتان هم صدایمان باشید

متن برای کارت عروسی انگلیسی

ساقی به نور باده برافروز جام مامطرب بگو که کار جهان شد به کام ماهرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشقثبت است بر جریده عالم دوام ما

متن برای کارت عروسی ترکی

لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفیددر فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمتاین دل کوچک ما گل به دامن بشوددر انتظاریمبا گل حضور خودمحفل آرای سرور ما باشید

متن برای کارت عروسی خنده دار

خانه ای ساخته ایمسایه بانش همه عشقزیر پا فرش غرورو حصارش همه تکرار صفاما در این جمع لطیفلطف و دیدار تو را می طلبیم

متن برای کارت عروسی انگلیسی

خانه ای ساخته ایمسایه بانش همه عشقزیر پا فرش غرورو حصارش همه تکرار صفاما در این جمع لطیفلطف و دیدار تو را می طلبیم

متن برای کارت عروسی

مرا به رجعت خورشید باور است هنوزدل بسته‌ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشیددل بسته‌ایم به زندگی، با ما باشید.

متن برای کارت عروسی خاص

دست در دست هم نهاده‌ایم و سفره دوستی را دردشت آرزوها گسترانده‌ایم تا هر خاطره‌ای را بهزیبایی در دلها بیاوریمکه زندگی تنها یادگاری از محبت استشوق فشردن دستان شما برایمان انتظاری است شیرین

متن برای کارت عروسی مذهبی

پایان هر رفتن رسیدن استو ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن استدر این آغاز همسفر ما باشید

متن برای کارت عروسی خنده دار

خانه‌ای ساخته‌ایم سایبانش همه عشقزیر پا فرش غرور در حصارش همه تکرار صفاما در این جمع لطیفلطف دیدار تو را می‌طلبیم

متن برای کارت عروسی خاص

خدایا به هر آنکه دوست میداری بیاموز که:عشق از زندگی کردن بهتر استو به هرآنکه دوست‌تر میداری بچشان که:دوست داشتن از عشق هم برتر است.

متن برای کارت عروسی

برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زدهبهار را به استقبال برویم.حضورت ای دوستقدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌کند

متن برای کارت عروسی انگلیسی

آغاز زندگی نوین خویش را جشن می‌گیرندحضور شما در این جمع نشانه پاکترین محبتهاست

متن برای کارت عروسی کوتاه

لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفیددر فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمتاین دل کوچک ما گل به دامن بشوددر انتظاریمبا گل حضور خودمحفل آرای سرور ما باشید

متن مخصوص کارت عروسی

من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیمهم ره دلشدگان راهی میخانه شدیمقدمی رنجه کنید و در ما بگشاییدطرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم

متن برای کارت هدیه عروسی

عزیــزم به اندازه تمام کسانی که نمیشناسم دوستت دارم
و سبدی از گلهای یاس و پونه با یه آسمون ستاره تقدیم تو به خاطر تولد زیبایت
سالگرد ازدواجمان مبارک

متن برای کارت عروسی خاص

My dear sister, you are so lucky to be experiencing this heart filling love! Best wishes now and forever!خواهر عزیزم! تو خیلی خوشبختی به خاطر تجربه این قلب پر از عشق … برای تو آرزوی های بهترین ها رو دارم، از حالا تا همیشه!

متن برای کارت عروسی ترکی

در خالصانه ترین گوشه قلبمآنجا که خبری از تاریکی نیست یاد شما می درخشدسالروز پیوندمان را تبریک می گویمدوستت دارم

متن برای کارت عروسی

بخوانید: عکس نوشته برادر + متن و جملات خاص برای برادر عزیز و یادگار پدر و مادر

متن برای کارت هدیه عروسی

خانواده همانند یک بندرگاه در ساحل اقیانوسی است که زندگی نامیده می شود. تنها چیزی که برای تو و همسر آینده ات آرزو می کنم این است که بندرگاه خود را واقعا مطبوع و دلپذیر کنید تا در برابر هر طوفانی از شما محافظت کند.

متن برای کارت عروسی

به پاکی قلبت سوگندبدون طنین زیبای صدایت نمی توانم زندگی کنمتا دنیا باقی است عاشقانه دوستت دارماولین سالگرد ازدواج مان را به تو تبریک می گویم

متن برای کارت عروسی ترکی

تو همانند بهترین دوستی بودی که به مشکلاتم گوش می دادی، حالا زمان آن است که برای شوهرت همینطور باشی … با آرزوی بهترین ها برای تو خواهرم!

متن برای کارت عروسی ترکی

خوشبختی من در بودن باتو استو روز رسیدن به تو تقدیر خوشبختی من استتو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میانچشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندیزیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو ، بهترین عشق دنیاروز یکی شدنمان را از صمیم قلب تبریک می گویم

متن برای کارت عروسی خاص

I’m so proud that the two of you have found love, peace and home in each other! Love you, sisterمن افتخار می کنم که شما دو نفر عشق، آرامش و خانه را در کنار هم پیدا کرده اید. دوستت دارم خواهر!

متن برای کارت عروسی ترکی

امیدوارم خداوند برای امروزتون سبد سبد
اتفاقهای خوب و خوش رقم بزنه
روز و روزگارتون خوش
و دلتون از شادی لبریز باشه
سالگرد پیوندتان گل بارون

متن برای کارت عروسی انگلیسی

بخوانید: متن و جملات زیبا در مورد خواهر؛ عکس نوشته احساسی در مورد خواهر برای پروفایل

متن برای کارت عروسی خنده دار

I hope that all your dreams turn to reality, I’m happy for you both. Bro, I hope you get all the joy and love you can getامیدوارم که همه آرزوهای شما به واقعیت تبدیل بشه، به خاطر شما دو نفر خوشحالم. داداش امیدوارم به همه شادی و عشقی که می تونی به دست بیاری، برسی …

متن برای کارت عروسی ترکی

گرامیداشت یکسال عشق، اعتمادمشارکت، تحمل و پشتکار استو البته تمدید آنها برای یکسال دیگرسالگرد ازدواجتان مبارک

متن برای کارت عروسی ترکی

My lovely brother, I really appreciate you and your wife. I hope that your life will be full of love and happiness. You will be an amazing husband!داداش دوست داشتنی من! واقعا از تو و همسرت ممنونم و امیدوارم زندگی تون پر از عشق و شادی باشه، تو یه شوهر شگفت انگیز خواهی بود.

متن برای کارت عروسی خاص

به همه لبخند بزناما با یه نفر بخندهمه را دوست داشته باشاما به یه نفر عشق بورزتو قلب همه باشاما قلبت مال یه نفر باشهسالگرد یکی شدنتان مبارک

متن مخصوص کارت عروسی

می دونم که خانواده برات معنای زیادی داره داداش! می دونم که تو به خاطر روز عروسیت خیلی هیجان زده ای و می دونم که دیوانه وار همسرت رو دوست داری و همسرت هم تو رو دوست داره … و این تنها چیزیه که اهمیت داره، نگران چیزی نباش و فقط از امروز که مقدمه زیبای ازدواجت هست لذت ببر.

متن برای کارت عروسی

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز نداریداما اگر عشق را نداریدمهم نیست چه چیزهای دیگری داریدسالگرد ازدواجتان مبارک

متن برای کارت عروسی خاص

تو همیشه برادر مراقب و دوست همیشگی من بوده ای. می دونم که امروز اولین روز از شادترین ایام زندگیت روی زمین خواهد بود.

متن برای کارت عروسی خاص

امروز را زندگی کنبخاطر تمام آنهایی که در کنارت هستند …امروز آتشفشانی باش از محبت و مهربانیو دریایی باش از عشق و امید برای عزیزانتسالگرد ازدواجتان مبارک

متن برای کارت عروسی

Love is something you can’t describe
like the look of a rose
the smell of the rain
or the feeling of foreverعشق چیزی است که نمی توانی توصیف کنی
مانند ظاهر یک گل رز
بوی باران
یا احساس جاودانگی

متن شعر برای کارت عروسی

سرنوشت ما را به سمت هم آورد و عشق پیوند ما را تا ابد تضمین خواهد کرد. افسانه ها حقیقت پیدا کرده اند
ما داریم ازدواج می کنیم، حضور شما در مراسم ازدواج ما باعث خوشحالیهدر زمان … و مکان …عروس و داماد

متن برای کارت هدیه عروسی

Taylor asked, and Alexis said “yes
or was it the other way around
However it happenedAlexis Lee
and
Taylor Eliotare getting married
and ask you to join them
on Saturday, the eighth of June
Two thousand nineteen
at four thirty in the afternoon
at The Prospect Pavilion
Brooklyn, New Yorkتیلور خواستگاری کرد و الکسیس گفت: “بله”
یا یه چیزی توی همین مایه ها!
به هرحال اتفاق افتاد!الکسیس لی
و
تیلور الیوتدارن ازدواج می کنن
و از شما می خوان که بهشون ملحق بشید
در زمان ….
مکان …

متن برای کارت عروسی مذهبی

برای روز سه شنبه، 20 بهمن ساعت چهار و نیم بعد از ظهر چه کاری می کنید؟
هیچی؟! چه جالب!
پس خودتون رو برسونید به
آدرس ….عروس و داماد
با حمایت خانواده هاشون
آرزو می کنن که شما شاهد ازدواج و
جشن ازدواجشون باشین!

متن برای کارت عروسی کوتاه

What are you doing Saturday, June 8th at 4:30 PM
Nothing? Wonderful
Then get yourself to
The Prospect Pavilion!
Alexis and Taylor
with the support of their families
wish you to witness and
celebrate their weddingبرای روز سه شنبه، 8 ژوئن ساعت چهار و نیم بعد از ظهر چه کاری می کنید؟
هیچی؟! چه جالب!
پس خودتون رو برسونید به
آدرس ….الکسیس و تیلور
با حمایت خانواده هاشون
آرزو می کنن که شما شاهد ازدواج و
جشن ازدواجشون باشین!

متن مخصوص کارت عروسی

داماد خواستگاری کرد و عروس گفت: “بله”
یا یه چیزی توی همین مایه ها!
به هرحال اتفاق افتاد!عروس
و
داماددارن ازدواج می کنن
و از شما می خوان که بهشون ملحق بشید
در زمان ….
مکان …

متن برای کارت عروسی مذهبی

Destiny brought us together; love will seal our bond forever. Fantasies do come true
We are getting married! The pleasure of your company to our wedding event on {Date} and {Venue}
{Name} and {Name}سرنوشت ما را به سمت هم آورد و عشق پیوند ما را تا ابد تضمین خواهد کرد. افسانه ها حقیقت پیدا کرده اند
ما داریم ازدواج می کنیم، حضور شما در مراسم ازدواج ما باعث خوشحالیهدر زمان … و مکان …تیلور و الکسیس

متن برای کارت عروسی کوتاه

عشق بهانه آغاز بود
آغاز قشنگ ترین صبح دمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال …
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دست ها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما باشید

متن شعر برای کارت عروسی

We cherish the roles you play in our lives and would be honored if you would join us as we enter into the journey of marriage
{Name} and {Name} will tie the knot on {Date} and {Venue}ما نقش شما در زندگی خود را گرامی می داریم و حضور شما در سفر ازدواج ما، باعث افتخار ماست!تیلور و الکسیس در تاریخ … و مکان … با هم ازدواج خواهند کرد.

متن برای کارت عروسی کوتاه

بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی
در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید

متن برای کارت عروسی مذهبی

آغاز می‌کنیم زیستن را
پیوستن
و یکی شدن را
لطف حضور شما در جشن این آغاز مایه شادی ما خواهد بود

متن برای کارت هدیه عروسی

The harmony of love meets with the melody of life to create our beautiful love song
Please join us to celebrate the wedding of {Name and Name} On {Date} {Venue}هارمونی عشق با ملودی زندگی تلاقی پیدا کرده و آواز عشق زیبای ما را خلق کرده است.لطفا برای جشن ازدواج تیلور و الکسیس در تاریخ () و مکان () ما را همراهی کنید.

متن برای کارت عروسی

زندگی رسم خوشایندی است
ما گره خواهیم زد
دل ها را با عشق
زندگی را با مهر
ما به یک آینه
یک بستگی پاک قناعت داریم
مقدم تان را گرامی میداریم

متن برای کارت عروسی ترکی

عشق چیزی است که نمی توانی توصیف کنی
مانند ظاهر یک گل رز
بوی باران
یا احساس جاودانگی

متن برای کارت عروسی انگلیسی

ازدواج حلقه ای طلایی در یک زنجیر است که آغازش یک نگاه و پایانش جاودانگی است.

متن برای کارت عروسی کوتاه

زمان و مکانی برای عشق حقیقی وجود ندارد
عشق ناگهان اتفاق می افتد … در یک تپش قلب
در یک چشم به هم زدن

متن برای کارت عروسی خاص

عشق هیچ مانعی نمی شناسد … از روی موانع پرش می کند، از حصارها

متن مخصوص کارت عروسی

وقتی متوجه می شوی قرار است بقیه زندگی ات را با عشقت بگذرانی، دوست داری بقیه زندگی ات هر چه زودتر آغاز شود!

متن برای کارت عروسی خنده دار

عشق تنها یک کلمه است تا وقتی که یک نفر می آید و به آن معنا می بخشد.

متن برای کارت عروسی کوتاه

Let me shout it from the roof tops, I love you so
You are cordially invited
to share in the wedding day of
Trinity Elise
and
Robyn Syrus
Saturday, the sixteeth of April
two thousand twenty
at half past 6 o’clock in the evening
Renee’s Place
San Francisco, Californiaبه من اجازه بده تا از پشت بام فریاد بزنم که عاشقت هستمشما صمیمانه برای روز ازدواجترینیتی
و
رابیندعوت شده ایدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی

ازدواج مانند یک هدیه است …. آن را باز کنید و از آن لذت ببرید.

متن برای کارت هدیه عروسی

من تو را دوست دارم به اندازه:☐ رفتن تا ماه و برگشتن از آن
☐ بیشتر از قهوه
☐ با همه قلبم
☐ همیشه و تا ابد
✓ همه موارد بالا

متن شعر برای کارت عروسی

Boy met girl
Boy fell in love
Girl was slow, but finally came to her senses and fell in love too
For the rest of the storyAnnabelle Cecilia Jorgenson
And
Parker Xavier ClementsInvite you to share in a new chapter of their love story
They will be joined in marriage on
Friday, the eight of March
Two thousand and nineteen
At half past three in the afternoon
Our fairytale wedding will take place at
The Gregorie Castle
Irasburg, Vermontپسر دختر را دید
پسر عاشق شد
دختر کمی کندتر بود … اما سرانجام او هم دچار احساساتش شد و عاشق شد
برای ادامه داستان …آنابل
و
پارکراز شما دعوت می کنند که در فصل جدید داستان عشق با آن ها باشید و
آن ها را در مراسم ازدواج شان همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی کوتاه

یادتونه بچه بودیم می گفتین
ایشاا…عروسیتون
حالا وقتشه تشریف بیارید!

متن شعر برای کارت عروسی

Simon and Kelly
want you to share in their lovely day
when they unite
as husband and wife
Join us on Saturday, April 16, 2019
at half past 5 o’clock in the evening
Atlantic Boathouse
Tacoma, Washingtonسیمون و کلی
می خواهند شما نیز در روز عشق شان
زمانی که آن ها به عنوان زن و شوهر
با هم یکی می شوند
با آن ها همراه باشیدزمان …
مکان …

متن برای کارت هدیه عروسی

ما با عشقی که بیشتر از عشق بود عاشق شدیم!

متن برای کارت هدیه عروسی

با کسی ازدواج نکن که می توانی با او زندگی کنی! با کسی ازدواج کن که نمی توانی بدون او زندگی کنی!

متن شعر برای کارت عروسی

درست در وسط یک زندگی معمولی، عشق به ما یک داستان افسانه ای می دهد

متن برای کارت عروسی

True love is eternal and infinite
Madison and Omar
warmly invite you to a part of their wedding day
Come share in our joy
Saturday April 16, 2019
at 3 o’clock in the afternoon
Rudolph Farms
Marysville, Washingtonعشق واقعی ابدی و بی پایان استمدیسون و عمر
صمیمانه شما را به بخشی از روز عروسی شان دعوت می کنند
ما را در این شادی همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن شعر برای کارت عروسی

در محاسبات عشق، 1 + 1 یک همه چیز است و 1 – 2 هیچ است

متن برای کارت عروسی خنده دار

بزرگ ترین شادی روی زمین شادی ازدواج است

متن برای کارت عروسی خاص

Parker proposed to her on bended Knee, he asked “Will you travel through life with me
Annabelle said “Yes!” to Parker
You are invited to share in their joy on {Date} {Venue}پارکر در حالی که زانو زده بود از آنابل خواستگاری کرد، او به آنابل گفت:”آیا من را در سفر زندگی همراهی می کنی؟”
آنابل گفت: “بله!”
شما دعوت شدید تا درزمان …
مکان …شادی آن ها را با آن ها شریک شوید!

متن برای کارت عروسی کوتاه

نام عروس
و
نام داماد
به همراه خانواده های خود
از شما دعوت می کنیم
که در شروع زندگی جدیدمان
زمانی که پیمان زناشویی می بندیم
ما را همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی

ocean waves will do the clapping
as our vows we say
The bright, blue sky will be our canopy
on our wedding day. Please joinJulia Celine
and
Claus VanderbergDate
Time
Addressامواج اقیانوس در لحظه ای که
ما پیوند زناشویی می بندیم برای ما کف خواهند زد
و آسمان روشن آبی در روز ازدواج ما
سایبان ما خواهد بود
لطفاجولیا کلین
و
کلاوس واندربرگرا همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی

کار می کنی
بازی می کنی
و سپس …. یک روز عشق اتفاق می افتد!نام عروس
و
نام داماداز شما دعوت می کنند که
شاهد یکی از عاشقانه ترین زندگی ها باشید
درزمان ….
مکان ….

متن برای کارت عروسی

Together, we wrote our names in the sand
And the waves washed them away
So we will write them in our hearts
And there they will stayJulia Celine
and
Claus VanderbergInvite you to join them at their wedding
Date, location, time
Doors open at 6:30 p.m
wedding ceremony begins at 7 p.m
barbecue/reception continues at 7:15 p.mما با هم اسم های خود را روی شن و ماسه ها نوشتیم
و امواج دریا آن ها را شست
آن ها را روی قلب های مان نوشتیم
تا برای همیشه آن جا بماندجولیا کلین
و
کلاوس واندربرگاز شما دعوت می کنند که آن ها را در مراسم عروسی شان همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی

قلب عالم مهدی (عج)، ما منتظریم
ما زیر بنای زندگی مان را با ایمان به خدا و عشق به علی (ع) و زهرا (س) آغاز می کنیم و با هم یکی شدن را در محبت خلاصه می کنیم
باشد که در زندگی با هم و در کنار هم رهروان این راه پاک باشیم
با ما در این راه همگام و همراه شوید …
سلامتی و ظهور حضرت حجت (عج) صلوات

متن برای کارت عروسی خاص

نام داماد
و
نام عروسروز اول زندگی شان را
روز سه شنبه، 20 مرداد انتخاب کرده اند
شما نیز دعوت شده اید تا
در شادی آن ها
و در لحظه ای که پیوند زناشویی آن ها بسته می شود
سهیم باشید!زمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی مذهبی

Two hearts, two souls, one love for all time
It would give us great pleasure if you would join us on our wedding day
Julia Celine
and
Claus Vanderberg
are to be wed on
Saturday, the eighteenth of June
two thousand eleven
at 3 o’clock in the afternoon
Hudson Manor
Seattle, Washington
Dancing, food, and fun immediately afterدو قلب، دو روح، عشقی جاودانه
اگر در روز عروسی مان ما را همراهی کنید باعث خوشحالی ما خواهید شدجولیا کلین
و
کلاوس واندربرگدر زمان ….
مکان …
با هم ازدواج می کنند.

متن برای کارت عروسی

هر روز تازه و نو است
وقتی می دانم آن را با تو خواهم گذراند …نام عروس
و
نام دامادبه ما افتخار حضورتان را بدهید
درزمان ….
مکان ….

متن برای کارت عروسی مذهبی

روزی روزگاری پسری بود که دختری را دوست داشت
و خنده دختر سوالی بود که
که پسر می خواست تمام زندگی اش را به پاسخ دادن به آن بگذراند!نام عروس
و
نام دامادروز سی ام اسفند سال …
را برای اولین روز زندگی جدیدشان انتخاب کرده اند.مکان …

متن برای کارت عروسی انگلیسی

مانام عروس
و
نام داماداز شما دعوت می کنیم که ما را
در جشن زندگی جدیدمان همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی کوتاه

دو قلب، دو روح، عشقی جاودانه
اگر در روز عروسی مان ما را همراهی کنید باعث خوشحالی ما خواهید شدنام عروس
و
نام داماددر زمان ….
مکان …
با هم ازدواج می کنند.

متن برای کارت عروسی کوتاه

ما با هم اسم های خود را روی شن و ماسه ها نوشتیم
و امواج دریا آن ها را شست
آن ها را روی قلب های مان نوشتیم
تا برای همیشه آن جا بماندنام عروس
و
نام داماداز شما دعوت می کنند که آن ها را در مراسم عروسی شان همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت هدیه عروسی

امواج اقیانوس در لحظه ای که
ما پیوند زناشویی می بندیم برای ما کف خواهند زد
و آسمان روشن آبی در روز ازدواج ما
سایبان ما خواهد بود
لطفانام عروس
و
نام دامادرا همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی خنده دار

عشق واقعی ابدی و بی پایان استعروس و داماد
صمیمانه شما را به بخشی از روز عروسی شان دعوت می کنند
ما را در این شادی همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی کوتاه

نام عروس و داماد
می خواهند شما نیز در روز عشق شان
زمانی که آن ها به عنوان زن و شوهر
با هم یکی می شوند
با آن ها همراه باشیدزمان …
مکان …

متن برای کارت هدیه عروسی

پسر دختر را دید
پسر عاشق شد
دختر کمی کندتر بود … اما سرانجام او هم دچار احساساتش شد و عاشق شد
برای ادامه داستان …نام عروس
و
نام داماداز شما دعوت می کنند که در فصل جدید داستان عشق با آن ها باشید و
آن ها را در مراسم ازدواج شان همراهی کنیدزمان …
مکان …

متن برای کارت عروسی ترکی

هارمونی عشق با ملودی زندگی تلاقی پیدا کرده و آواز عشق زیبای ما را خلق کرده است.لطفا برای جشن ازدواج عروس و داماد در تاریخ () و مکان () ما را همراهی کنید.

متن برای کارت عروسی کوتاه

در اینجا طرز تهیه مشهور عشق هست و مواد لازم آن راحت به ذهن سپرده می شوند:
مواد لازم:
دو قلب پر از عشق، 2 فنجان پر مهربانی، 2 فنجان شادی و دوستی، 2 قلب بزرگ از همراهی
طرز تهیه چگونه است؟ خیلی ساده است:
هر روز مقداری شادی، شوخی و صبر را جوشانده و با مقداری صمیمیت، دلسوزی، احترام و وفاداری سرو کنید.
راز این روش این است: باید به اندازه یک عمر همراهی اضافه کنید و … یک مراسم عروسی
شما برای تست مزه غذای عشق دعوت شده ایددر زمان … و مکان …عروس و داماد

متن برای کارت عروسی مذهبی

WeLisa Anderson
and
John Taylorinvite you to be with us
as we celebrate our new
life together
Sunday, the seventh of October
two thousand eighteen
at six o’clock in the evening
St. Paul’s Cathedral
209 Flinders Ln, Melbourneمالیزا اندرسون
و
جان تیلوراز شما دعوت می کنیم که ما را
در جشن زندگی جدیدمان همراهی کنیدزمان …
مکان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *