متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی همه چیزایی که خواستیم و نشد.

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

وقتی شیشه میشکنه صدا میده و اونی که شکوندتش برای جمع کردنش زخمی میشهبه سلامتی دل که بی صدا میشکنه تا دست اونی که شکوندتش زخمی نشه

متن مادر کجایی داد از جدایی

نه آرزوی کسیم نه آویزون کسی
پس بزن به سلامتی بی کسی

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی اون کسی که ساقی نبود ولی هر روز برامون عرق ریخت
به سلامتی پدر

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی چشماش
سلامتی بغض تو گلوم
سلامتی دلم که شکست‌
سلامتی نبودنش
سلامتی حرفای تو دلم
سلامتی دروغای قشنگش
سلامتی رفتنتش که هیچوقت باور نکردمش.

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی کسانی که جسارت عاشقانه از دست دادن رو دارننه حقارت به هر قیمت نگه داشتنو…….

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی آدمهایی که توی دنیای مجازی صدتا خاطرخواه دارن ولی تو دنیای واقعیه خودشون از همه تنهاترن.

متن مادر کجایی داد از جدایی

بزن بسلامتی سنگ کف رودخونه که عین من و تو آب از سـرش گذشته

متن مادر کجایی داد از جدایی

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ !

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی دلی که تنگش کردی
شکستیش
لهش کردی
اما هنوزم به یاد تو میتپه.

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتیِ اونی که اومد تنهایی هاشو باهام تقسیم کنهاما اونقدر بخشنده بود که سهمشو گذاشت و رفت !

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی روزی که بهش زنگ بزنم بگم کجایی؟
بگه عشقم نزدیکم دارم میام خونه.

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتـی کسـی کـه وقتـی قهـر میکنـهاونقـدر طرفش براش مهمـه کـهبـا غـرور کاذب رابطشـون رو نابـود نمیکنـهو قـدم اول رو بـرای آشتـی بر میـداره

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی کسی که مارو تنها گذاشت تا بره یکی دیگه رو از تنهایی دربیاره.

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی اون گرگ تیر خورده‌ای که هیچ موقع از ‌زخم ناله نمیکنه چون میدونه اگه بناله کفتارها احساس غرور میکنن.

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی دختری که یه لحظه قدم زدن با عشقشو با هیچ ماشین مدل بالایی عوض نمیکنه …

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی داغون ترین آدم شهر که یه روزی عاشق ترین آدم شهر بود اما شکوندنش.

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی آخرین خداحافظی که توی گلوم خشک شد
سلامتی کسی که طاقت نداشتم ازش خداحافظی کنم فقط تونستم بگم برو
سلامتی دستامون که دیگه هیچوقت به هم نمیرسه
سلامتی منه دیوونه
سلامتی توی پرو
سلامتی خندهامون
سلامتی خاطره ی دیروزمون
سلامتی منی که اینبار جوری داغون شدم که نمیتونم حتی سرپا وایسم.

متن مادر کجایی داد از جدایی

بــــاور کـــنـــید…هـــر پـــدری…حـتـی اگـــه مــیــگـــه :بــرو از بــچـــه فـــلانـــی یــاد بـــگـــیـــر…بـازم ترو با یه دنیا عوض نمیکنهاینبار بسلامتی پدرا

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی ﺭﻭﺯی که ﻣﻦ ﺧﺎک ﭘﺎی همه ﺑﺎﺷﻢ ﻭ همه ﭘﺎی ﺧﺎک ﻣﻦ.

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی کسایی که برای داشتنشون لازم نیست با سیاست باشی و نقش بازی کنی
همین که یک رنگ باشی کافیه

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی خودم که چه باشم و چه نباشم
برای کسی مهم نیستم

متن مادر کجایی داد از جدایی

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ

متن مادر کجایی داد از جدایی

خاطراتشو با من ساخت
زندگیشو با دیگری

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی روزی که همه چیم Off باشه
حتی قلبم

متن مادر کجایی داد از جدایی

مردها خیلی هم خوبنددوست داشتنی و مهربانعاشق محبت واقعیگاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالندو گاهی مثل یک پیرمرد خستهاکثرشان تنهایی را تجربه کرده اندبیشترشان درد کشیده اندو اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اندخیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزدمردها میروند قدم میزنند تا یادشان نرود که به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشندهمانهای که اگر عاشق شوندبرایتان شاملو می شوند و بیستون میکنندو تو بهشت را روی زمین خواهی داشتاری اینها مرد هستند…بسلامتی تمام مردها

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی رفیقی که وقتی رفیقش خراب میشه به فکر تعمیرشه نه تعویضش

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی همه مادرایی که حتی وقتی باهاشون قهر کردیم اومدن غذارو گذاشتن پشت در اتاقمونو گفتن:
بخور زبونت درازتر شه.

متن مادر کجایی داد از جدایی

آدم که خواهر نداشته باشه انگار:
ماکارونی ته دیگ نداره
ته چین گوشت نداره
کباب نون داغ نداره
قرمه سبزی بو نداره
املت تخم مرغ نداره
پیتزا پنير نداره
والا
انگار میری میدون جنگ هیچ سلاحی همرات نداری
یعنی خواهر که نداری انگار هیچی نداری
به سلامتی همه خواهرا

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی خاطره هایی که یه روزی آرزو بودن
و
به سلامتی آرزوهایی که هیچوقت خاطره نشدن…

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی قسمت که هروقت به ما رسید شد حکمت!

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی روزی که تو سه تا کلمه خلاصه بشم:
قطعه … ردیف … شماره …

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامتی اونایی که همدم تنهاییشون فقط و فقط یه گوشیه و یه هندزفری…

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی اون لحظه ای که دلت از همه دنیا گرفته
نه کسی رو داری که باهاش درد و دل کنی
نه دلت میخواد کسی را ناراحت کنی
سکوت میکنی و توی دلت میگی:
باشه قــســــمت منم این بود!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی همه مامانایی که اول خودشون ما رو به باباها لو میدن بعدش میشن بزرگترین مدافع ما.

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست اما می خندن که حال بقیه.

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتی مادر به خاطر اینکه همیشه از غمهامون شنید اما هیچوقت از غمهاش نگفت…

متن مادر کجایی داد از جدایی

به سلامتیه مادرم
بی منت بزرگم کرد
بی منت مهربونیاشو خرجم کرد
بی منت عمرشو به پام ریخت
بی منت خوابشو زد تا من راحت بخوابم
بی منت غذا درست کرد جلوم گذاشت
بی منت لباسامو شست
بی منت قربون صدقم رفت
بی منت آرزوهاشو باهام تقسیم کرد
بی منت لباسامو اتو کرد
بی منت به حرفام گوش داد
بی منت بهترینارو برام خواست
بی منت بوسم کرد
بی منت جوونیشو به پام ریخت
بی منت عاشقانه ترین لحظاتشو برام گذاشت
بی منت دوسم داره…

متن مادر کجایی داد از جدایی

به ســلامتی دلــی کــه خیـــلی وقــــتا گــرفــته
امــا ســــعی کــــرده هیـــچوقت راهــشو کـج نـره…

متن مادر کجایی داد از جدایی

درود برﺧﻮﺩﻡ
ﭼﺮﺍ ؟!!!!
ﭼﻮﻥ ﮐﻪ با ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ
ﺑﺮﺍ ﻫﻤــــــﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﻮﺩﻡ
ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺩﻟــــــﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﻡ
نگران ﻫﻤـــــــﻪ ﺷﺪﻡ
بغض های خیلی هارو به خنده تبدیل کردم
ﻭﻟﯽ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺗﻮ ﺩﻟـــــــﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ…

متن مادر کجایی داد از جدایی

بسلامتی کسی که
هه!!!
ماکه کسی رو نداریم…

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

روزی نه چندان دورِ دور، او هم نگاری بوده است
به ســـــــــــــــــلامتی همه مادربزرگا…

متن مادر کجایی داد از جدایی

بــــه ســـلامتـــي اونــــــايي که جــــــرئت دارن و ميـــگـــن ديـــگـــه نمـــيخـــوامـــت
نه اونـــــايـــــي کــــــه ميگـــن: ميــــــدوني؟ تــــــو لايـــق بهـــتر از مـــنـــي!

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر امروز جهان بی تو نبیند چشمم
این منم بر سر خاک تو که خاک بر سرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش
افسانه شادی و خوشی گشته فراموش

متن مادر کجایی داد از جدایی

این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز
مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

ز سر شد سایه‌ات كوتاه، مادر
جهانم شد مصیبت‌گاه، مادرسخن آموختی، رفتی، نمانده ست
مرا جز وای مادر! آه مادر

متن مادر کجایی داد از جدایی

برایم یار و یاور كاش می‌ماند
كنارم روز دیگر كاش می‌ماندفغان و درد و آه و اشك و افسوس
نگاه گرم مادر كاش می‌ماند

متن مادر کجایی داد از جدایی

برایم سایه‌ی سر بود، مادر
نه گویا چیز دیگر بود، مادربه دنیایم اگر چیزی نمی‌ماند
فقط ای كاش مادر بود، مادر

متن مادر کجایی داد از جدایی

فرشته زیر خاک! این باورم نیست
كه دیگر سایه‌ او بر سرم نیستنمی‌بینم به غیر از غصّه و غم
به دنیایی كه در آن، مادرم نیست

متن مادر کجایی داد از جدایی

لالایی مادر خوبم لالایی
یه دور از رنج و غم پیش خداییهمیشه با خدا بودی به دنیا
یقین تا حشر هم پیش خدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادرم ای رفته در خوابی دراز
یاس هایت توی ایوان گشته بازگرچه گل هایت همه تنها شدند
با شقایق های آن دنیا بساز

متن مادر کجایی داد از جدایی

دگر آغوش مادر جای ما نیست
دریغا دامنش ماوای ما نیستاز آن روزی که از دار فنا رفت
کسی غمخوار و هم آوای ما نیست

متن مادر کجایی داد از جدایی

شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد
گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شدمادر شایسته ای زین عالم ناپایدار
روشن آن دیده که رویش می دید

متن مادر کجایی داد از جدایی

افسوس دگر مادر شیرین سخنم در بر ما نیست
آن گوهر یک دانه پر مهر و وفا در بر ما نیستآن سنگ صبور، ذاکر حق تا دم آخر
افسوس و صد افسوس دگر سایه او بر سر ما نیست

متن مادر کجایی داد از جدایی

رفتی از من مهر گسستی مادر
با رفتن خود دلم شکستی مادرافسوس که بودی و ندانستم من
ای دُرّ گرانمایه چه هستی مادر

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﻧﻪ نیست ﮐﺠﺎ عید می‌شود
ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ نیست ﮐﺠﺎ عید می‌شودﻣﺎﺩﺭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ نیست ﮐﺠﺎ عید می‌شود

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادرم در غم هجر تو بسی خونبارم
گریه‌ها كرده‌ام از زندگیم بیزارمتا دم محشر اگر عمر شود می‌نالم
نام آن مادر پرمهر بود تكرارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

این مرقد عشق و آرزوهاست
این تربت پاک مادر ماستای خاک تو حرمتش نگه دار
این رنج‌کشیده مادر ماست

متن مادر کجایی داد از جدایی

روان مادرم شادان كه عمری
مرا در راه ایزد رهبری كردبه گوشم نغمه توحید سر داد
به جای مادری پیغمبری كرد

متن مادر کجایی داد از جدایی

ای دیده ببار چو مادر نیست دگر
آن سایه‌ی مهربان به سر نیست دگرزآن چهره‌ی پرتبسمش صد افسوس
جز عكس و ماتمی اثر نیست دگر

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

مرا آن روز شادی بود در سر
که سر می‌بود بر زانوی مادرچراغ خانه‌ی ما گشته خاموش
که مادر نیست اندر خانه دیگر

متن مادر کجایی داد از جدایی

به پاس آن همه مهر و وفایت
حقیر است این محبت‌ها برایتندیدم در جهان بهتر ز مادر
سر و جانم همه بادا فدایت

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادرم مرغ دلم پر می‌کشد اندر هوایت
آرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدنتبه ماتمت من مانده‌ام با صد هزاران آرزو
آغوش باز مضطرب در حسرت بوییدنت

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر بهشت من همه آغوش گرم تست
گوئی سرم هنوز به بالین نرم تستمادر حیات با تو بهشت است و خرّم است
ور بی تو بود هر دو جهانش جهنّم استما را عواطف این همه از شیر مادر است
این رقّتی که در دل و شوری که در سراستاغلب کسان که پرده حرمت دریده اند
در کودکی محبّت مادر ندیده اندامروز هستیم به امید دعای تست
فردا کلید باغ بهشتم رضای تست

متن مادر کجایی داد از جدایی

نرفت از سرم هرگز هوای تو مادر
هنوز می تپد این دل برای تو مادرچه سان زبان بگشایم که خجلت آهنگم
نکرده ام دل و جان را فدای تو مادرچه چاره گر نبرم داغ هجر تو به عدم
امید قلب حزینم لقای تو مادرچو شبنم است سر و برگ رنگ این گلشن
مدام می شنوم من صدای تو مادردرین چمن که حضور جفاست مضمونش
چه نعمت است به عالم وفای تو مادرمقیم منزل عزت کسی توان گشتن
که بود حاصل کارش رضای تو مادرنشد ز کیف و کم عمر چشم ما روشن
حقیقت است به هر جا صفای تو مادررموز جوهر توست بایزید و بایقرا
به این مقام رسیدن عطای تو مادرنبود لایق این گنج و این کمال رفیع
اگر نبود نصیبش دعای تو مادر

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

تاج از فرق فلک برداشتن
تا ابد آن تاج بر سر داشتندر بهشت آرزو ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتنجاودان در اوج قدرت زیستن
ملک عالم را مسخر داشتنبر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه مادر داشتن

متن مادر کجایی داد از جدایی

گریه کردم مثل ابرا بی تو مادر
شد دل من جای غصه‌ها بی تو مادررسول خدا گفت بهشت زیر پای توست
برای همیشه قلبم فقط جای توستبخواب مادررفتی و من تنها ماندم
با غصه و غم‌ها ماندمگر که تو را آزردم من
مادر حلالم کنبعد از تو من بی‌پناهم
ای که بودی تکیه‌گاهمخیز و بنگر اشک و آهم

متن مادر کجایی داد از جدایی

خونمون خالیه از تو، رفتی تو واسه همیشه
رفتی و نبودن تو، هنوز باورم نمی شهاین اتاق ساده کم بود، جای تو قلب بهشته
پَر زد از زمین خاکی، یه فرشته یه فرشتهاون عزیزی که تو دنیا یار من بود یاورم بود
نازنیم نازنینم اون فرشته مادرم بودمن چه خوشبختم که سال ها روزگاری با تو داشتم
یادمه که با چه شوقی سر رو شونه‌هات می ذاشتمکاش می شد بازم ببوسم اون دو دست مهربونت
اسممو یه بار دیگه می شنیدم از زبونتاشکامو تو پاک می کردی، کاش برای بار آخر
من صدات می زدم و باز، تو می گفتی جان مادرکاش می شد حتی یه لحظه در کنار تو بشینم
اگه تو بودی می‌گفتی نذار اشکاتو ببینمای خدای مهربونم واسه تو رسیده مهمون
از دلم هرگز نمیره گر چه هست از دیده پنهونتوی قلب من می مونه تا ابد یاد یه لبخند
نازنینم رو از این پس می سپُرم به تو خداونداون عزیزی که تو دنیا یار من بود یاورم بود
نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود

متن مادر کجایی داد از جدایی

شب بی‌مادری را همچو یلدا می‌کنی یا نه
در عالم بهتر از مادر تو پیدا می‌کنی یا نهبه موی مادری دنیا تو سودا می‌کنی یا نه
بگو مادر هنوزم یادی از ما می‌کنی یا نهدرون خاک تیره واعزیزا می‌کنی یا نهخجالت دارم ای مادر که گل بودم شدم خارت
از آنم خون به دل باشد که خون کردم دل زارتتو حق داری که روگردانی از فرزند بدکارت
اگر رنجیده‌ای مادر ز اولاد گنه کارتگناهان مرا در حشر حاشا می‌کنی یا نهچه شب‌ها تا سحر بودی تو ای مادر سر راهم
درون آن سکوت شب شمردی تو قدم‌هایمچه زحمت‌ها که می‌دیدی ز خواهش‌های بی‌جایم
به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایمغم بی‌مادری را هم مداوا می‌کنی یا نهچه شب‌ها تا سحر بستر نمودم من در آغوشت
اگر یک ناله می‌کردم جهان می‌شد فراموشتدر اینجا که گل شده بستر و خاک روپوشت
نمی‌دانم در این وحشت‌سرا با لعل خاموشتدعا در حق این اولاد رسوا می‌کنی یا نهنمی‌دانم که می‌دانی شدم آواره و تنها
دگر اندر کجا جویم عزیزی چون تو بی‌همتاهمه شب می‌کنم روشن به فانوسی اتاقت را
نهان گشتی ز دید من تو در قلبم گرفتی جانمی‌دانم ز احوالم تماشا می‌کنی یا نه

متن مادر کجایی داد از جدایی

ای مادر بی مثال خوبم
خورشید امید بی غروبمای نام تو بهترین ترانه
ورد همه کس به هر زمانهای شعر قدیم نو سروده
درعرش، خدا تو را ستودهبوی خوش توست ره گشایم
تا کوی بهشت رهنمایمزآن روز که چشم بسته بودی
آرام و قرار دل ربودیتا چشم ازاین جهان ببستی
سر رشته الفتم گسستیدر مکتب سینه ام به گوهر
بر لوح دلم نوشته مادریک چند گذشت از فراقت
هرگز نشده است کهنه داغت

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

با عشق به من به من خیانت کردیدل دادم و تو رد امانت کردیرفتی و چه آسوده ز من دل کندیهر دو قلمت خورد اگر برگردی !

متن مادر کجایی داد از جدایی

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کردهباشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بستبه نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

متن مادر کجایی داد از جدایی

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدینفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمتتیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

کدام شعر!وقتی که آواز پروازدر گلوی آسمان یخ زده است

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

مگر بهار یادتشکوفه زار کند زمین لبهایم رادر این زمانه که آدم به گریه منتسب است

متن مادر کجایی داد از جدایی

حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم
آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم
پنهان شدی و فکر خيانت به سرم زد
شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..

متن مادر کجایی داد از جدایی

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ….

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی ،

متن مادر کجایی داد از جدایی

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد . (شکسپیر)

متن مادر کجایی داد از جدایی

ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس و غمگسار چونی بی من !
من با رخ چون خـزان زردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من
ای زندگی تن و توانم همه تو !
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از انی همه من
من نیست شدم در تو از انم همه تو.

متن مادر کجایی داد از جدایی

شوقم را به شاخه ی دیدارت می آویزممرگ برش می دارد

متن مادر کجایی داد از جدایی

تو اینگونه زن
قدیمی و شکسته و ایستاده
از روزگاران کهن
مقصد شعرهای عاشق و نخوانده
تو را خدا آفرید
تا تمام تنهایی اش جان بگیرد
تا تمام تنهایی ات
بارور شود در گذرگاه زمانه
خلقت گریه دارت شبیه جلوت کوه های فراموش
بسیارها مبارک باد

متن مادر کجایی داد از جدایی

زبان اگر زبان عشق باشدتشنگی هم می تواند سرور آبهای جهان شود

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

در من آدم برفی ای است که عاشق آفتاب شده…و این خلاصه همه داستان های عاشقانه جهان است

متن مادر کجایی داد از جدایی

تنها بودم,که او آمد…تنهاییم را پر نکرد”فقط” خلوتم را شکست….

متن مادر کجایی داد از جدایی

فرق نمی کند دختر باشی یا پسر همین که با دل کسی بازی نکنی مردی…!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

گـــاهی وقتها دادن شانس دوباره به کسی مثل دادن یه گلوله ی اضافیستبرای اینکه بار اول نتونست تو رو خوب هدف بگیره…

متن مادر کجایی داد از جدایی

دار بزن … خاطرات کسی که تـو را دور زدهحالم خوب است …امّا گذشته ام درد میکند . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

سوت پایان را بزنمن حریف هرزگی توو احمق بودن خودم نمی شوم . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

کبریت های سوخته هم،
روزی درخت های شادابی بوده اند
مثل ما،
که روزگاری می خندیدیم
قبل از این که عشق روشنمان کند

متن مادر کجایی داد از جدایی

تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانتدانـــه دانــــه میـــرانـــی امتا خــــودت را بالا ببـــــری . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقتبهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردیکه نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

حضورت در کنار من معجزه نبودنبودنت هم فاجعه نیستفردا روزِ دیگری برای من خواهد بودبیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

“دوستت دارم”تکیه کلام تو بودمن بی جهت به آن تکیه داده بودم…!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمی بخشمتولی فراموشت می کنمهمیشه به همین سادگی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیستتنها آسمانمان یکیست . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم / رنجیدن و اضطراب را فهمیدمدر چشم تو عشق را ندیدم اما / معنای دل کباب را فهمیدمهر روز خطاهای تو را بخشیدم / تا بخشش بی حساب را بخشیدم . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتیتو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

یادت باشه رفیق وقتی قلبم آتیش زدی!!!
تو که دورنش بودی …سوختی رفیق….

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می شود
و آرام می بارم و می نوشم
گویی قهوه ای تلخ از جنس حقیقت می نوشم
چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟
قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود

متن مادر کجایی داد از جدایی

هی یارو!!!!
من حرفمو یه بار میزنم!!!
دفعه بعدی میام سر خاکت بهت سر میزنم!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

لایق تو کسی است که:تو را انتخاب کند نه امتحان …تو را نگاه کند نه اینکه ببیند…تو را حس کند نه اینکه لمست کند

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

بی تو من هیچ وقت کامل نمی شود
اگر نبودی باز هم به تو فکر می کردم…همین و دیگر هیچ…

متن مادر کجایی داد از جدایی

چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائنصداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیستآنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

محبت به نامرد ، کردم بسی / محبت نشاید به هر نا کسیتهی دستی و بی کسی درد نیست / که دردی چو دیدار نامرد نیست

متن مادر کجایی داد از جدایی

دَستخطی دارم از او بر دل خود یادگار
عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار
رفتنش یک شب دمار از روزگار من کشید !
می کشم روزی که برگردد دمار از روزگار !
حرف حق گفتم ولی خون مرا در شیشه کرد
بیشـتر گل می کند انگور بر بالای دار .

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

من از عشق گفتمتو مدل ماشینم را پرسیدیمن از محبت گفتمتو محل زندگیم را پرسیدیمن از دوست داشتن گفتمتو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدیمن از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا توتو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

آنروز که یکدیگر را یافتیم یافتنمان هنــــر نبود….
هنــــــــر این است که یکدیگر را گم نکنیم…

متن مادر کجایی داد از جدایی

دلم کوچک است!کوچکتر از باغچه ی پشت پنجره !
ولی آنقدر جا دارد که برای دوستی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه

متن مادر کجایی داد از جدایی

دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفاروهمه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت !

متن مادر کجایی داد از جدایی

مشکل از تو نبوداز من بودبا کسی حرف میزدمکه سمعک هایش راپیش دیگری جا گذاشته بود . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

متن مادر کجایی داد از جدایی

دل است دیگر بر هوای بیقرار یادها می شکند
می بازد می بارد و بر قرار بی وفای روزگار می ماند
می سازد می سوزد..
می سوزد…..

متن مادر کجایی داد از جدایی

از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردمو هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنیمن بدهکارت می شوم . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

همیشه تاریکی کریه نیست !
آبروی نور را برده این خيانت روشن.

متن مادر کجایی داد از جدایی

صدایت می کنم هر شب فقط یک شب صدایم کن
تو مغروری ,غرورت را فقط یک شب فدایم کن…

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

لعنت بهـــ اس ام اس
ب موبایل
به اینترنت
ب پی ام
خودت میفهمی خودت را از نزدیک می خواهم

متن مادر کجایی داد از جدایی

دیگر چرا به فصل نگاهت بهار نیست؟؟؟
چشمت برای دیدن من بی قرار نیست؟؟؟
افتادم چـــــــو اشک از چشمانت ای دریغ!!!
دیگر مرا به چشم تو هم  اعتبار نیست!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

گنچشک میخندید به اینکه چرا هر روز بی هیچ پولی برایش دانه میپاشم…
من میگریستم به اینکه حتی او هم محبت مرا از سادگی ام میپندارد…

متن مادر کجایی داد از جدایی

کسی که چشمانت را آفریده یقینا بیناست!
یک نابینا نمیتواند بینایی را خلق کند …پس او تو را می بیند فقط از او بخواه….

متن مادر کجایی داد از جدایی

من بد نیستم
فقط دیگه حـــــــــس
خوبی به کسی ندارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

گرم نمیشود خاطرم
بوی تعفن خيانت از دهانم میآید
هــــــــــا….
خاطر من و
خیال تو و
خیل خيانت …

متن مادر کجایی داد از جدایی

دلگیرم ای شب!
تو مَرا زمین زده ای
برگ میزنی دفتر تلخ روزگار را
کسی که فراموش نشد، دیگر مرا در خاطرش نیست!
دیگر لبخندی نیست
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان می فروشمت به خورشید
فقط صبح شـو ..

متن مادر کجایی داد از جدایی

هـِــ ی غریبـــﮧ !
قیــآفت خیلـے آشنـآست
من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟
آهـ ـآن… یـ ـآدم اومــد
یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم
یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے
هــﮧ … انقدر مــآت نگـ ـآم نکن
عشقت حسودیش میشــﮧ !
دســتات ارزونــی خودتــ..
رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم
دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید
خوآستم بدونـی!

متن مادر کجایی داد از جدایی

به نفس های خــستـــــه این “گــــــــــــــــرگ” نگاه نکن!!!
دنیــــــــا رابرای کسی دریدم……..
که مـــــــرا به “سگی” فروخت!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

هر شب پتروس شهر من خواب است
وقتی چشمانم چکه می کنند…

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

اینقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست تا ابد باهم بمانیم
روزی هـــــــمه رفتــــنـــــی اند
ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه
بلند میگویم:رفتی به درک؛لیاقت ماندن نداشتی

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاه چیزی که میخواهی به تو نمیدهند …گاه چیزی که به دنبالش هستی از تو دور میشودپس قدر داشته هایت را بدان و تلاش کن برای خواسته هایت …اما اطمینان  داشته باش که هر چه بر تو روا داشته شد خودت کردیو هر چه به سرت آمد لازم بوده و هست

متن مادر کجایی داد از جدایی

اگر زمانی متوجه شدی کسی ب تو نیاز دارد,نازت را… !با نیازش …معامله نکن…!

متن مادر کجایی داد از جدایی

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام
که هر وقت دلت خواست خردش کنی
غرور من اگر بشکند
با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد

متن مادر کجایی داد از جدایی

نگرانم!
برای روزهایی که می آیند
تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات کنند!
نگرانم!
برای پشیمانی ات، زمانی که هیچ سودی ندارد!
نگرانم!
برای عذاب وجدانت، که تو را به دار می کشد وُ می کُشد!
روزگاری رنج تو رنجم بود
اما روزها خواهند گذشت…
و تو
آری تو
آنچه را به من بخشیدی
از دست دیگری باز پس خواهی گرفت!
و آنچه که من به تو بخشیدم، هیچگاه نخواهی یافت!

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

دردناک است
باران ببارد
خیس شوم
و بدانم تو
گرمای دستت مال من نیست
پای به پای دیگری راه میروی
زیر چتری که خودم به تو داده بودم. .

متن مادر کجایی داد از جدایی

کاش آدم ها یکم جرات داشتن …
گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن :
ببین ؛ دلم واست تنگ شده ،
واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم … !
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
همچو شهری که به روی گسل زلزله هاست

متن مادر کجایی داد از جدایی

دلتنگی
دلتنگــــــــــــــــــــــــــی
و اينك باران
بر لبه ی پنجره ی احساسم مي نشيند
و چشمانم را نوازش مي دهد
تا شايد از لحظه هاي دلتنگي عبور كنم

متن مادر کجایی داد از جدایی

فصل عوض می‌شود
جای آلو را
خرمالو می‌گیرد
جای دلتنگی را
دلتنگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

حــوصــله ام بـــرفــی سـت !
بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ،
از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان !
آهــــای !
کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ،
تـــا کــه “آب” شــــوم !

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

کاش دفتر خاطراتم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سرِ دلتنگی
به رویش دست میکشیدم
تو از درونش
با آرزوی من بیرون می آمدی!

متن مادر کجایی داد از جدایی

یادم می آید گفته بودی
ساده و کوتاه نویسی را دوست دار
تقدیم به تو …
ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه :
برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

متن مادر کجایی داد از جدایی

دلــم برای کسی تنــگ است …
که آمــد …
نمــاند …
و رفـــت …
و پــایــان داد به هــرچه داشتــــــم !

متن مادر کجایی داد از جدایی

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم…
تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت…
تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم…
تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی…
تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه…
دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو…
تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ….
فَــقَط تـــ ــــو

متن مادر کجایی داد از جدایی

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم
شیشه ها را نمی شکنم
غــرورم را نمی شکنم
دلت را نمی شکنم
در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ،
این بغض لعنتی است …

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

تو می گذری…من می گذرم
تو از من – من از دل
تو می خندی…من می خندم
تو به من – من به روزگار
تو می گریزی…من می گریزم
تو از عشق – من از خاطره
تو می روی…من می روم
تو از اینجا – من ازاینجا
کاش می فهمیدی از اینجا ……. تا …… اینجا
چقدر فاصله است !

متن مادر کجایی داد از جدایی

می نوشم …
نه چای نیست…
قهوه هم نیست…
حتی شوکران هم نیست
اما تلخ است…
تلخ تر از آنچه تصورش را کنی…
سالها قهوه ها را تلخ نوشیدم…
چای را هم…
من اینبار ثانیه های دور از او را می نوشم و نفس میکشم
و این تلخ… فرق دارد…
این تلخ جان فرساست…

متن مادر کجایی داد از جدایی

قسمت این بود که من با تو معاصر باشم
تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم
تو پری باشی و تا آن سوی دریا بروی
من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم

متن مادر کجایی داد از جدایی

چه خوش خیال است
فاصله را میگویم
به خیالش تو را از من دور کرده نمیداند جای تو امن است
اینجا در میان دل من …

متن مادر کجایی داد از جدایی

اگر چه از تو دور هستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم
حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند …

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

زمانی “من و تو ” بودیم و “دیگران” در کنارمان
حال ” من و تو “هستیم اما “دیگران ” بین مان

متن مادر کجایی داد از جدایی

طب مدرن ، طب سنتی ، طب سوزنی ، همه را امتحان کرده ام
درد بی درمان است درد دوریت !

متن مادر کجایی داد از جدایی

اونی که گفته :
دوری و دوستی !
یا طعم دوستی رو نچشیده ؛
یا درد دوری نکشیده …

متن مادر کجایی داد از جدایی

سـخـته درک کــردن کـسـی کـه
دردهـاشـو خـودش مـیــدونـه و دلــش…..” زيادي ” عاشق نشو” زيادي ” اعتماد نکنچون همون ” زيادي ” بعدا ” زيادي ” داغونت ميکنه….

متن مادر کجایی داد از جدایی

غـــــریبــــه ای آمــــد…
عــــشـــقــی داد…
نـــفــــســـی گـــرفت…
آرام و بی صدا رفت…

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیــــــــــــــدانم چگونه گم شد…
در شــــــــــهری که…
تمام خیـــــابانهایش را با هم گشتیــــــــــــم…

متن مادر کجایی داد از جدایی

گرفتن دستهایش آرزویم بود…..
اماازبخت بدم مچش راگرفتم

متن مادر کجایی داد از جدایی

مـــــــــهـــــــــربانتر از من دیدی نشانــــــــم بده…
کــــــــســـــــــــــــی که…
بارهــــــــــــا بسوزانیش…
و باز هم با عشــــــــــــــــــق نگاهت کند!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

رسم روزگار است دیگر…
از یک دست تقدیم میکند…
و از دست دیگر…
به زور از چنگت بیرون میکشد…

متن مادر کجایی داد از جدایی

رفت…!!!
خجالت کشیدم بگویم:گند زدی به تمام باورهایم!!!
غرورم نگذاشت بگویم:”نـــــرو”…بمان کنار دلم!
دلم نمیگذارد فراموشش کنم…!
عقلم نمیگذارد بگویم “برگرد”
خاطراتش نمیگذارد”نفس” بکشم!
“قسمت” نمیگذارد دستهایم به رویای داشتنش برسد!
و این وسط “خدا” با تـــــــــمام بزرگیش فقط نگـــــــــاه میکند!

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

خـــــــــــــــــواهـــش میکـــــــــــنــــــــــــم…!!
از پیـــش او نــــــــــــــــــرو
هــــــــــیچــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــس
طـــاقـــتــــی کــــه مـــــــــن داشـــــــــتـــــــــــــم را
نــــــــــــــــــــــــــدارد…

متن مادر کجایی داد از جدایی

مسافر بی بدرقه من
آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم
باز به غیرت چشمانم
که آبی پشت سرت ریختند…

متن مادر کجایی داد از جدایی

یه وقتایی دلت میخواد
یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه :
اگه گفتی من کی ام ؟
تو هم دستاشو بگیری و بگی:
هر کی هستی فقط بمون…

متن مادر کجایی داد از جدایی

از من نرنــــــــــج…
نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس…
فقط خســــته ام…
خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا!
برای هـــــــــمین قفــــــــــــلی محــــــــــــــکم بر دل زده ام!

متن مادر کجایی داد از جدایی

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی ، پیر میشی
از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، می بُری
از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی‌ هستی . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

این روزها شبیه جودی ابوت شده ام !
برای بابا لنگ درازی می نویسم که این روزها دیگر خودم هم نمیشناسمش . . . !

متن مادر کجایی داد از جدایی

شاید قانون دنیا همین باشد،
من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

متن مادر کجایی داد از جدایی

آسانسوری شده ام
تنها
در برجی متروک
که سال هاست
بهانه ای برای اوج گرفتن
نداشته است
به خانه ام بیا
خسته ام
از این همه ایستادگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

خسته ام مثل درخت سروی که سال ها در برابر طوفان ایستاد
و روزی که به نسیمی دل داد ، شکست …

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهد قبل از خواب،
ساعت را روی “ هیچوقت ” کوک کنم . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

معنی ماندن ِ بی عزت چیست؟
قبل از آنکه آبروریزی شود
خدایا، خودت تمامش کن…

متن مادر کجایی داد از جدایی

بــه ایــن فـکــر مـیـکـنم
لالایـــی هــای ِ مـــادرم
زیــر ِ کــدام بـالشتکــ ِ کـودکــی هــایـم جــا مانــده؟
شـایـد هــنـوز بـشـود آســوده خــوابـیـد…

متن مادر کجایی داد از جدایی

پدر از دست رفته ام!هرگاه به تو فکر می کنم، آرام می شوم. دلم می خواهد تا برای تو بنویسم و به دست فرشته ها بسپارم تا برای تو بیاورند. جملاتم را می نویسم و با آمدن سر مزارت می خوانم. تو کجا هستی؟ آیا در آرامگاهت هستی؟ یا در قاب عکسی که هر زمان دلم برای تو تنگ می شود، آن را بوسه باران می کنم.دوست دارم برایت بنویسم و با تو صحبت کنم تا شاید اندکی از دلتنگی ام کم شود. اما پدر از دست رفته ام، تو را به جان مادر قسمت می دهم با من حرف بزن. برای آرامش یافتنم، صدای تو را می خواهم. دل می خواهد چیزی از من درخواست کنی تا بگویم: چشم! دلم می خواهی سراغی از من بگیری ولی افسوس نمی گیری. باور نمی کنم که دیگر نمی توانم صدای تو را بشنوم.هر گاه پیرمردهایی که تسبیح به دست گرفتند را می بینم، با یاد تو می افتم، که همیشه تسبیح می گرداندی و می گردانی. من می گفتم: بابا، تسبیحت را به من بده تا با آن ذکر بگویم. تو می گفتی: با انگشتانت ذکر بگو. بابا دستانت را به من بده، دلم می خواهد با انگشتان تو ذکر بگویم.گاهی ناگهان از جا بلند می شوم و بهانه تو را می گیرم. به اتاق خالی تو می روم و کتابهایت را که روی آنها خاک نشسته است، می بینم، من به اندازه ذره ذره گرد و غبار هزاران بار غصه و اندوه می خورم. چقدر دلم می خواهد اینجا بودی و برای من کتاب می خواندی. آنجا که لقمان به پسرش نصیحت می کند که پدر و مادر را سپاسگزاری کن و من به خاطر تو شکرگزاری کنم و از تو بابت همه چیز تشکر نمایم.

متن مادر کجایی داد از جدایی

راحت نوشتیم بابا نان دادبی آنکه بدانیم بابا چه سختبرای نان همه جوانی و عمرش را داد

متن مادر کجایی داد از جدایی

دلم برای روزهایی تنگ استکه می دانم باز نخواهند گشتبرای پدرم که دیگر حضورش رااحساس نخواهم کردبه راستی که چه زود دیر می شودپدرم روزت مبارک…

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

پدر جان یاد آن شب‌ ها که ما را شمع جان بودیمیان نا امیدی ‌ها چراغ جاودان بودیبرایت زندگی کردن اگرچه رنج و سختی بودبنازم همتت بابا صبور و مهربان بودی

متن مادر کجایی داد از جدایی

همیشه مونس و یاورم پدرم بودبه وقت رنج غمخوارم پدر بودچو پروانه اگر بال ‌و پرم سوختولی شمع شب تارم پدر بود

متن مادر کجایی داد از جدایی

گل های بهشت سایبانت بابایک دسته ستاره ارمغانت بابادیگر چه کسی چشم به راهم باشدقربان نگاه مهربانت بابا

متن مادر کجایی داد از جدایی

پشتم به تو گرم بودو قلبم به صدایت …تو بگو من بی توبا غم دنیا چه کنم؟

متن مادر کجایی داد از جدایی

پدر مرا ببخشمرا ببخش که هرگز برای نبودتجلوی دیگران اشک نریختمکه نکند دلشان بگیردمرا ببخش که عشق به تو را پنهان کردمتا نخواهند دیگران ناراحت شوندمرا ببخش که دلتنگی‌هایم برایت را پنهان کردمتا دیگران نفهمند و غم و غصّه بخورندمرا ببخش امّا من دوستت دارمروزت مبارک فرشته قلب من

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

همیشه مونس و یاورم پدرم بودبه وقت رنج غمخوارم پدر بودچو پروانه اگر بال وپرم سوختولی شمع شب تارم پدر بود

متن مادر کجایی داد از جدایی

تنهایی همین استتکرار تلخ زندگی بی توشاید که بدانی …سخت است نفس کشیدن بی تو

متن مادر کجایی داد از جدایی

باباتو را کم داشتن چیز کمی نیستبی تو تمام بهارها پاییز استتمام عیدها عزا

متن مادر کجایی داد از جدایی

به پاس اولین بوسه ایکه پدرم به رسم مهردر اوّلین ساعات تولد به گونه ام زدبه یاد سوزنده ترین بوسۀ آخرکه من به رسم وداع به صورتش زدمیادش را گرامی میدارمنثار روح همه ی پدرانیکه دیگر بین ما نیستند.

متن مادر کجایی داد از جدایی

پدرنیستی که ببینی هنوز فرزندان تو گاه و بیگاه با یاد شیرین سخن‌های توایام می‌گذرانندنیستی اما گونه های فرزندان تو هنوز عصرهای پنجشنبه نم آلود و غصه دار استآخر چگونه می‌شود از یاد برد آن همه مهربانی و صبوری را؟

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

باورم نیست که دیگر نشنوم آوای تویا نبینم روی ماه و قامت زیبای توسالها سنگ صبورم بودی و هم صحبتمبی تو رنگ یأس دارد منزل و مأوای تو

متن مادر کجایی داد از جدایی

به راستی که چه زود دیر میشود …پدرم همیشه بود و من قدر ندانستمحالا نیست و من در نبودش بیقرارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

روزت پدر، می آید و بدجور دلتنگم
یاد تماس آخرت، آن آخرین زنگم
آن روزهایی که نفهمیدم حضورت را
امروز با دنیای خالی از تو در جنگم

متن مادر کجایی داد از جدایی

غم مرگ پدر کوچک غمی نیستجگر می‌سوزد و درد کمی نیستپدر زیبا گل باغ وجود استکه بی او زندگی جز ماتمی نیست

متن مادر کجایی داد از جدایی

صد بار خدا مرثیه خوان کرد مرادر بوته صبر امتحان کرد مراهرگز نشکست پشتم از هیچ غمیجز مرگ پدر که ناتوان کرد مرا

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلامت می کنم باباجوابم میدهی یا نه؟غریب افتاده ام باباتو یادم می کنی یا نه؟دعا در حق من کردیهنوزم میکنی یا نه؟اگر بد کرده ام باباجوانی بود و نادانینمیدونم که آیا توحلالم کرده ای یا نه ؟

متن مادر کجایی داد از جدایی

پدر عزیزتر از جانم!قاب عکست از آن بالا به من لبخند می‌زند. می‌گویم: خدا جان! اجازه بده که فقط یک بار دیگر صدایش را بشنوم و یک بار دیگر او را در آغوش بگیرم. فیلم‌هایی که از تو ضبط کرده‌ام را می‌گذارم. اشک می‌ریزم و صفحه نمایش را در آغوش می‌گیرم.می‌ترسم کسی سر برسد و بگوید که دیوانه شده‌ام اما من فقط دلتنگم. دلتنگ کسی که پشت و پناهم بود. دلتنگم برای او که تا بود، نمی‌دانستم امنیت و بخشش و مردانگی همه با او معنا می‌شود. کاش می‌شد فرصت‌های رفته را جبران کرد، کاش می‌آمدی و من می‌گفتم که دیگر قدر تو را می‌دانم. آن‌وقت به جای این همه خیرات برای تو هدیه‌ای می‌خریدم.حالا که جسم تو اینجا نیست، سعی می‌کنم خاطراتت را زنده کنم؛ غرور و نجابت، پاکی و صفای قدم، سنگینی سکوت و نگاه‌های نافذ تو را به خاطر می‌آورم و ریز ریز مثل بارانهای طولانی و بی‌شتاب ساعت‌ها اشک می‌ریزم.اگر کسی اشک‌هایم را دید، به من می‌گوید که باید صبر کنم. چه می‌گویند؟ در مرگ تو صبر؟ این تو بودی که به من صبر را یاد می‌دادی، حالا که تو نیستی، چه کسی به من از صبر بگوید تا حرفش را باور کنم؟ نیشخند می‌زنم. خون از چهارگوشه جگرم می‌چکد اما در ظاهر صبر می‌کنم و اشک‌هایم را از دیگران پنهان می‌دارم.

متن مادر کجایی داد از جدایی

چه سخت است در دل گريستنو سخنی بر زبان نراندنچه سخت است بدون او زيستنو چهره پرمهر خندان، باصفاو صميمي او را در خاک جستنچه سخت است …

متن مادر کجایی داد از جدایی

ای پدر ای با دل من همنشینای صمیمی ای بر انگشتر نگیندر صداقت برتر از ایینه اییدر رفاقت با دل بی‌کینه اییبابای عزیزم هنوزم رو رفاقتت حساب میکنمبیا تو خوابم که خیلی دلتنگتمروح همه پدرای آسمانی شاد

متن مادر کجایی داد از جدایی

چه غم انگیز استگذراندن دقایق بدون حضور تو پدرحرفهام رو میشنوی ؟بغض نبودنت هیچ جا خالی نخواهد شدحتی اگر از چشای ناقابلم خون بباره

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

بابا جان!قلبم خالی است. مرگ تو با تهی شدن وجود من برابر بود. انگار چیزی را گم کرده‌ام و آن چیز تو هستی. ندیدن و نبودن تو برایم سخت است. دیگر منزل پدری برای من چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی تو نیستی تا باغچه ها را آب بدهی؟ تو نیستی تا در را به روی ما باز کنی و ساکت و آرام یک گوشه بنشینی و بازی بچه‌ها را نگاه کنی.خانه خالی است، قلب ما خالی است و تک‌تک سلول‌های بودن ما درد می‌کند. حالا دیگر من از چه کسی سراغ بچگی‌هایم را بگیرم؟ خاطره اولین کفش‌هایی را که برایم خریدی، چقدر دوست داشتم. یک بار دیگر تعریفش کن. فقط من بودم و تو. خودمان دو تا رفتیم. چقدر خوب بود.یک خاطره‌ای هم داشتی که همیشه از بچگی من تعریف می‌کردی و به من می‌خندیدی. چقدر عصبانی می‌شدم از دستت. حالا بیا و آن خاطره از کارهای بچگانه مرا هزار بار بگو. دیگر نه از عصبانیت سرخ می‌شوم و نه خجالت می‌کشم، لبخند می‌زنم و به آهنگ صدای تو گوش می‌دهم و ذوق می‌کنم.دوست دارم بگویم: بابا و تو بگویی: جان بابا؟ آن‌وقت بدانم که سر حال و خوشحال هستی. آن وقت خودم را برایت لوس کنم.بابای خوبم! دیشب توی خواب گریه کردم. بیدار که شدم، گفتند اسم تو را صدا می‌زدم. دلم می‌خواهد پیش من باشی و مرا در پناه خودت بگیری. وقتی می‌خوابم تو را می‌بینم. چقدر خوابیدن را دوست دارم.

متن مادر کجایی داد از جدایی

بابا بدون تو عید معنایی نداره
خسته شدم از اینکــــه تنــــــــــــــــــــهایی بشینم
تو کنج اتـــــــــــاقم هی عکســـــــــــــــــاتو ببینم
.
خسته شدم و می خــــــــوام یــــادم بره هستم
من از هـــــــمه دنیـــــــا دلگیــــــــــرم و خسته م
.
این عیـــــــد و نمی خـــــــوام، من عیـــدی ندارم
این عیــــــــــــــد واســـــــــــــــــه من روز عــــذابه
.
عیــــــــــدم مثل هر روز ، هر روز مثل دیــــــــــروز
من حــــــــــــــــــال دلم خیلی خـــــــــــــــــــــرابه
.
احســـــاس می کنم دارم دق می کنم اینـــــجا
این خـــونه یه زنــــــــــــدونه این خـــونه و هر جا
.
هر جا کــــه نشـــــــــونی از تو اونجـــــــــــا نباشه
دق مــرگـــ شدم و می خوام این دنیـــــا نباشه
.
احســــــــاس می کنم دیگه هیچ راهی نـــدارم
من موندم و تنــــــــــــــــــــــهاییم با این دل زارم
.
می ســـوزم و می ســازم من هیچی نمی گم
اما عزیزم عیـــــــــــــــــــــدو تبریکــ به تو می گم

متن مادر کجایی داد از جدایی

من و نداشتن تو و دلتنگی و دوری و…
من برای غمگین بودن هزار دلیل دارم که هر هزار تا دلیل به تو برمیگرده.
آره عزیزم حالا تو بازم بهانه تراشی کن برای نیامدن سر قرار های مان و جواب ندادن تلفن های مکررم!
عذابم میدهی و من همچنان عاشقانه میخواهمت
حماقت یعنی همین!

متن مادر کجایی داد از جدایی

می‌ دانستم
یک روز خسته می‌ شوی
می‌ روی
من می‌ مانم و یک عمر
دلتنگی …

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاهی دلت پیر میشود
به اندازه هزار سال
به اندازه یک برزخ
به اندازه دلتنگی تمام آدم ها
خدایا جوانه بزن بر این سخره آتشفشانی
زنده کن این سنگ های سوراخ سوراخ را
دلم پرواز کند
بال بزند
چشمانش را ببندد و اوج بگیرد به سوی تو
خدایا …

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

حوصله خواندن ندارمحوصله نوشتن هم ندارماین همه دلتنگیدیگر نه با خواندن کم می شودنه با نوشتن …دلـــــــــــــــــــم تو را می خواهد

متن مادر کجایی داد از جدایی

دلتنگی
همان دمی است
که فرو میرود
بازدمش کمی کندتر

متن مادر کجایی داد از جدایی

دوستت دارمو پنهان کردنِ آسمانپشتِ میله‌هایپنجره آسان نیست…

متن مادر کجایی داد از جدایی

تا دوست داشتنِ یک نفر
ته دلتان مانده، کسی را درگیرِ
دلتنگی های ته‌ نشین شده‌ی
خودتان نکنید…
میانِ این حادثه نه تنها،
علاقه‌یِ رسوب کرده‌یِ تان
فراموش نمیشود، بلکه یک
دِل تنهای دیگر را نابود میکنید.

متن مادر کجایی داد از جدایی

با چشم هایت حرف دارم…!
می خواهم ناگفته های بسیاری را
برایت بگویماز بهار،
از بغض های نبودنت،
از نامه های چشمانم
که همیشه بی جواب ماندباور نمی کنی؟!
تمام این روزها
با لبخندت آفتابی بود…
اما
دلتنگی آغوشت… رهایم نمی کند،به راستی…عشق بزرگترین آرامش جهان است!

متن مادر کجایی داد از جدایی

متن مادر کجایی داد از جدایی

تنهایی ام کم از غم دلتنگیم نیست!
من هرچه بی قرارترم،بی‌صداترم . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

یا رب دل دوستان پراز غم نکنیباتیر قضا قامت ما خم نکنیای چرخ تورا به حق قرآن سوگندیک مو زتن رفیق ما کم نکنی

متن مادر کجایی داد از جدایی

تمام خنده هایم را نذر کرده ام
تا تو همان باشی
که صبح یکی از روزهای خدا
عطر دستهایت،دلتنگی ام را به باد می سپارد…

متن مادر کجایی داد از جدایی

دوست آن دانمکه گیرد دست دوستدر پریشان حالیو درماندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی

متن مادر کجایی داد از جدایی

یه چیزاییرو نباس از دست دادمثل رفیق واقعی

متن مادر کجایی داد از جدایی

هر شب از افغان من بیدار خلق اما چه سود؟
آنکه باید بشنود افغان من بیدار نیست

متن مادر کجایی داد از جدایی

تنها گنجیکه جستجو کردن آنبه زحمتش می ارزد !دوست واقعیستو تو بهترین گنجی . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

تو در مورد دلتنگی واقعی
چیزی نمیدونی
چون این تنها زمانی اتفاق
می افته که…
کسی رو بیشتر از خودت
دوست داشته باشی …

متن مادر کجایی داد از جدایی

از مادرم پرسیده بودم…
با گل هایی که خواهم چید…
چه کنم که هرگز خشک نشوند؟
گفته بود بکار…
در دامن محبوبت بکار…
از پدرم پرسیده بودم…
با زخم هایت چه کرده ای…
که ردی از آن‌ها نیست؟
گفته بود بسته ام…
با روسری محبوبم بسته ام…
به برادرم گفتم چه می‌کنی…
که هرگز کسی گریه ات را ندیده است…
گفت به هر چیزی که تو را می گریاند…
نگو اندوه…
نام کوچکش را پیدا کن …
و با نام کوچک صدایش بزن…
حالا محبوبی دارم…
با دامن‌هایی گل‌دارُ…
روسری‌هایی خیس…
و تمام اندوه‌های جهان…
مرا به نام کوچک می شناسند…

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاهی دلت می‌‌خواهد
دنج ‌ترین گوشه دنیا بنشینی و
با خیال راحت
دلتنگی ‌‌هایت‌ را پهن کنی‌ و
دوستت دارم‌ ها را فریاد بزنی‌
برای کسی‌ که قرار نیست
هیچ وقت بفهمد دوستش داری…

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاهی دلت می‌‌خواهد
دنج ‌ترین گوشه دنیا بنشینی و
با خیال راحت
دلتنگی ‌‌هایت‌ را پهن کنی‌ و
دوستت دارم‌ ها را فریاد بزنی‌
برای کسی‌ که قرار نیست
هیچ وقت بفهمد دوستش داری…

متن مادر کجایی داد از جدایی

دلم تا برایت تنگ می‌شود،
می‌نشینم اسمت را می‌نویسم
می‌نویسم…می‌نویسم
بعد می‌گویم:
این همه او…
«پس دلتنگی چرا؟!»

متن مادر کجایی داد از جدایی

دیگر خسته شدم از کنارهم
چیدن واژه ها
بیان دلتنگی روزهایم از زبان شعرها
نه شنبه میخواهم
نه یکشنبه یا آخرهفته های عاشقانه
هیچ کدام را نمیخواهم
فقط تو …!
لطفا بیا…

متن مادر کجایی داد از جدایی

من و تو میتوانستیم یک قصه باشیم
در کتابی قدیمی…
مثلا من، خانه ی متروکی
در جاده ای دور افتاده
با پنجره های بسته
چراغ های خاموش
و پر از دلتنگی …
که هر غروب آواز کلاغ ها کلافه ام می کند
و تازیانه ی بادها بر پیکرم فرود می آید …
غمگین، تنها، خسته…

متن مادر کجایی داد از جدایی

جمعــه تمام دلتنگی اش
تنها بهانه ایست که
من و تو با هم خلوت کنیم
و تمام دلتنگی ام…
در آغوش تو خلاصه میشود!
وگرنه جمعه ایی که با تو باشد
چگونه میشود دلتنگ بود؟!

متن مادر کجایی داد از جدایی

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن مادر کجایی داد از جدایی

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی باید چیزهایی که می‌گوید حقیقت داشته باشد. # دروغ

متن مادر کجایی داد از جدایی

مقیاس موفقیت این نیست که آیا با مشکلی روبرو شده اید یا نه! بلکه مقیاس موفقیت این است که آیا مشکل امروز همان مشکل سال گذشته است؟ # انگیزشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌🏻🌱 # انگیزشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

دیدم‌ فقط ‌اونی ‌باهات ‌تا‌ تهش ‌میمونه ‌که‌تو‌آینه ‌جلوت‌ وایساده..! # نامردی

متن مادر کجایی داد از جدایی

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰 # زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

جایی کِه راه نیست خُداوَند راه میگُشایَد🙂…
# خدا

متن مادر کجایی داد از جدایی

من اون آهنگیم ڪ ردش ڪردي
و بهش گوش ندادي و بعداً
فهمیدي چقدر معرڪه‌ بوده… 🙂
# لاتی # زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن مادر کجایی داد از جدایی

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی
# ادبی # انگیزشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

حــاشــا که مَـرا جز تــو
در دیــده کسی باشد..❤️
#خاقانی
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

روح و جسمش را چنان دوست داشتم که گویی وجودش ضرورت هستی من بود.
# دوستت دارم # دلتنگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

من،
با نخستین نگاه تو
آغاز شدم …
❤️

 
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

وطن تویی،
و غریب آنکه
از تو دور افتاد …
# ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

هرآنچه از خدا با ایمان به رزاقیتش طلب کنید با آغوش باز عطا میکند🦋👩🏻‍💻
# خدا

متن مادر کجایی داد از جدایی

‏اونجایی که ابی میگه "من خالی از عاطفه و خشم" با خودم میگم کاشکی هیچکی کارش به اینجا نکشه…

 
# موسیقی # خسته

متن مادر کجایی داد از جدایی

تا در دل من قرار کردی
دل را ز تو بی قرار دیدم…♥️

 
# مولانا # ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

متن مادر کجایی داد از جدایی

ببین که عشق می‌میرد ناگهان
میان ذره‌های زمان .. .

[فریدون فرخزاد]
# ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 
# زندگی # ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁
# خدا

متن مادر کجایی داد از جدایی

یه افسانه هست که میگه:

استخوان های شانه،باقی مانده از بال هایی هستن که یه شخص داشته!
# ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

باد
ورقهای دفتر شعرم
راباخود برد…
فردا تمام شهر
عاشقت می شوند!!
# ادبی # دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید نیست اون ها زمانش که برسد هر دو می درخشند🌚🌝✨
# انگیزشی # زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

سخت میگیرد دنیا بر مردمان سخت کوش
# انگیزشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

خداوند به زمان نياز ندارد چون او هـرگز دير نمي كند💌🔮
# خدا

متن مادر کجایی داد از جدایی

درک کردن ای نیس ک ب حال طرف نگا کنی و به حال خودت شکر کنی :)🖕
# زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

تنها تر از آنم که به دادم برسند…
# بی تفاوت

متن مادر کجایی داد از جدایی

گر بسوزی تو و دود از تو نخیزد هنر است..:-)
# دلتنگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

میدونی؟ما میخواستیم دنیا رو عوض کنیم اما الان فقط خودمون عوض شدیم:)
# زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

غمگینه که هنوزم
من در رویایم با تو زندگی میکنم
و در رویا باید تو را ببوسم…
# موسیقی # آرامش

متن مادر کجایی داد از جدایی

غمگینه که هنوزم
من در رویایم با تو زندگی میکنم
و در رویا باید تو را ببوسم…
# ادبی # دلتنگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

راه ميروم
شهر زير پاهايم تمام ميشود
تو،هيچ كجا نيستی…
# دلتنگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

اگر چه دور و دیر اما،
روزی در میانِ آرزوهایم جوانه خواهم زد…!
# انگیزشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

حافظه ام  پُر زِ خیالَت شده جانم
قصدِ فراموش شدن هیچ نداری؟
# ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

•| به من زنگ نزن…
به دیدنم بیا 🙂

این تلفنِ لعنتی،
دکمه‌ی آغوش ندارد…|•
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

قديما احترام احترام میاورد الان سواری میاره 🙂
# لاتی

متن مادر کجایی داد از جدایی

ما ‏حواسمون به دشمنامون بود ولی هر چی خوردیم از خودی بود 🙂
# لاتی

متن مادر کجایی داد از جدایی

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

نیــست دَر ســودایِ زُلفَـــش
کـــارِ مــا جُــز بیقَـــراری!🌚♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن مادر کجایی داد از جدایی

-من‌‌همانم‌که‌تویی‌ازهـمه‌عالم‌‌جـآنش✨♥️🍀
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

در اوج عاقل بودن دیوانگی رخ می دهد 🙂
# ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

برون ز خویش‌ کجا می‌روی؟ جهان خالی‌ست…💥🔥
# زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

تو مثل ماهی ستاره های درخشان دورت هستند ولی تو باز به دور زمین تاریکت میگیردی(:
# عشق یک طرفه

متن مادر کجایی داد از جدایی

‏تا همتون هستید بگم که آدم باید جوری با دوستاش خوش بگذرونه که یادش بره گوشی دربیاره و سلفی بگیره…
# زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمی دانم چرا اما به قدری دوستت دارم
که از بیچارگی گاهی به حال خویش می گریم
#فاضل_نظری
# دوستت دارم # خجالتی

متن مادر کجایی داد از جدایی

کاش بفهمید بعضی وقتا با رفتاراتون و حرفاتون  یکی رو تیکه تیکه میکنید….
# نامردی

متن مادر کجایی داد از جدایی

رابطه‌ی یکطرفه، مثل بوسیدن عروسکه!
هر چقدرم از عروسکت مراقبت کنی و ببوسیش، زنده نمیشه!
# عشق یک طرفه

متن مادر کجایی داد از جدایی

تو چه دانی
که چه ها کرد
فراقت با من ..!

 🗯 عراقی
# ادبی # دلتنگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن مادر کجایی داد از جدایی

نه بار گران بود ، نه نامهربان بود
بی‌ صاحب بود، همش با دیگران بود :))
# لاشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

بعضیام اینقد هولن که اگه ولشون کنی
به سگ ماده هم میگن خانومم :)))
# لاشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

هر جا هوا مطابق میلت نشد ، برو !
فرق تو با درخت ؛ همین پای رفتن است ..

• سعید صاحب علم
# مغرور

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیشَود از ( توُ..♡) جُدا شَوم .. 
دَر تَك‌ تَك‌ سلولِـ هایِ بَدن مَن .. 
لوُنِه کَرده ایِ …🤍
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیشَود از ( توُ..♡) جُدا شَوم .. 
دَر تَك‌ تَك‌ سلولِـ هایِ بَدن مَن .. 
لوُنِه کَرده ایِ …🤍
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیشَود از ( توُ..♡) جُدا شَوم .. 
دَر تَك‌ تَك‌ سلولِـ هایِ بَدن مَن .. 
لوُنِه کَرده ایِ …🤍
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیشَود از ( توُ..♡) جُدا شَوم .. 
دَر تَك‌ تَك‌ سلولِـ هایِ بَدن مَن .. 
لوُنِه کَرده ایِ …🤍
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیشَود از ( توُ..♡) جُدا شَوم .. 
دَر تَك‌ تَك‌ سلولِـ هایِ بَدن مَن .. 
لوُنِه کَرده ایِ …🤍
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

همسر نزار قبانی توی یک انفجار در بیروت کشته می‌شه! 
نزار از دلتنگی براش می‌نویسه:
"بلقیس رفته بودی انار بخری؛ دانه‌هایت را آوردند…"
# ادبی # دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

عاشق نبودم …
وگرنه دست نیافتنی بودن معشوق برای عاشق محال است محال …♡♥️
# دروغ # دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

باغبانی که به نجار دهد باغش را
فصل هایش همه هم رنگ زمستان بشود✏
# انگیزشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏
# ادبی # زندگی # حاضر جوابی

متن مادر کجایی داد از جدایی

روزای خوب میان،، چون تو لیاقتشو‌ داری… # انگیزشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

چه جوری میتونی اسمشو عشق بذاری، وقتی بیشتر از خندیدن در حال گریه کردنی…! # عشق یک طرفه

متن مادر کجایی داد از جدایی

بيا و بمان ، رهگذر فراوان است.. # ادبی # دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

یه وقتا آدم نه میتونه ازش دور بشه نه میتونه نزدیکش بشه؛ درست مثل برزخ. # دلتنگی # قهر

متن مادر کجایی داد از جدایی

جوکر :بهت ثابت میکنم وقتی این مردم تو یه موقعیت بحرانی قرار بگیرند حاضرن حتی همدیگرو بخورن 🙂 # نامردی

متن مادر کجایی داد از جدایی

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره. # انگیزشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن مادر کجایی داد از جدایی

هرچی زیرک تر میشی کمتر حرف میزنی. # سکوت

متن مادر کجایی داد از جدایی

باور کنی یا نکنی، تو این زندگی حتی یه نفرم اندازه خودت وجود نداره که بهش نیاز داشته باشی. # مغرور

متن مادر کجایی داد از جدایی

اگر میخوای تو زندگی من باشی،
نمیتونی با آرامشم در بیوفتی.
این یه قانونه… # آرامش

متن مادر کجایی داد از جدایی

یاد بگیرید که تنها باشید.همه برای همیشه نخواهند ماند. # مغرور

متن مادر کجایی داد از جدایی

کیفیت تفکرت، کیفیت زندگیت رو تعیین میکنه. # زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن مادر کجایی داد از جدایی

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

متن مادر کجایی داد از جدایی

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن مادر کجایی داد از جدایی

عشق به خوردتون دادیم،نفرت بالا آوردید برامون! # عشق یک طرفه # انتقام # قهر

متن مادر کجایی داد از جدایی

همه راه‌ها به تو ختم می‌شوند.
حتی آن‌ها که برای از یاد بردنت طی کرده‌ام.
# دوستت دارم # عربی

متن مادر کجایی داد از جدایی

اصل بمون، اجازه بده دنیا از تو کنه. # مغرور

متن مادر کجایی داد از جدایی

سکوت من به این معنی نیست که دارم نادیده میگیرمت بلکه فقط یعنی انقد دوست دارم که از دعوا کردن باهات متنفرم همین. # دوستت دارم # دلتنگی # سکوت

متن مادر کجایی داد از جدایی

فقط یه خوشبختی تو زندگی وجود داره؛ دوست داشتن و دوست داشته شدن. # دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

کسایی که چهارچشمی منتظر پژمرده شدنت هستن، دشمنایی هستن که فکر میکنی دوستاتن
# ترکی # لاشی # نامردی

متن مادر کجایی داد از جدایی

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

متن مادر کجایی داد از جدایی

خسته ام اقا قاضی 
مثل هیزمی که خاکستر شده ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه 🙂
# قاضی # خسته

متن مادر کجایی داد از جدایی

“هر جا هوا مطابق میلت نشد، برو. فرق تو با درخت، همین پای رفتن است!” # ترکی

متن مادر کجایی داد از جدایی

تنهایی منم، وقتی از تو می نویسم # عشق یک طرفه # ترکی

متن مادر کجایی داد از جدایی

چون کسی رو نداشت که بفهمتش، سکوت رو ترجیح داد # ترکی # سکوت

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیخواهم دوباره خسته شوم
از این رو از هر کسی دورم…🦋 # ترکی # خسته

متن مادر کجایی داد از جدایی

خوب به صورت آدما نگاه کنین،اونایی که درد زیادی دارن،لبخندشون زیباست… # ترکی

متن مادر کجایی داد از جدایی

خنده ات دیوانه ام کرد دلم ارام ندارد 《《●○
# دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

من مخفى كارى نميكنم فقط آدما رو قاطى كارو زندگيم نميكنم
# ترکی # زندگی

متن مادر کجایی داد از جدایی

منطقی بحث کردن با یسریا 
مثه این میمونه 
که به خر به جای هوش بگی عزیزم وایسا :))
# لاتی

متن مادر کجایی داد از جدایی

تو را باید حنا کرد
گذاشت بَر جان
که بماني ! ♥️🖇
 
# ادبی # دوستت دارم

متن مادر کجایی داد از جدایی

و زمانی که نوبت به شناساندن مفهوم زیبایی به مخلوقات رسید
خدایان دست به آفرینش تو زدند .
# دوستت دارم # خدا

متن مادر کجایی داد از جدایی

‏اگر خدای را انکار می‌کنی باید شجاعتِ رنج‌آور  شیطان بودن را داشته باشی 
# خدا

متن مادر کجایی داد از جدایی

و گاهی میخواهم فریاد بزنم و بگویم:
که دلم پیش او مانده است.
# عشق یک طرفه

متن مادر کجایی داد از جدایی

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

متن مادر کجایی داد از جدایی

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهدجز گپ ریز ریز با مادرمهی من حرف بزنمهی او چای تازه دم بریزد…هی چای ام سرد بشودهی دلم گرم…آنجا که چای ات سرد می شودو دلت گرم“خانه مادر است”

متن مادر کجایی داد از جدایی

جایی‌ خوانده بودم که درد آدم را بزرگ می‌‌کند و روح را صیقل می‌دهد و تجربه را زیاد می‌کند. هیچ جا ننوشته‌اند که درد با یک زن، با یک مادر چه می‌‌کند. مادران درد کشیده یا زود می‌میرند، یا برای همیشه می‌‌روند، یا می‌‌مانند با چشمانی که رنگِ بی‌‌تفاوتی‌ گرفته است و دستانی که زیر ناخن‌هایش جز خستگی‌ چیزی نمی‌روید، و گیسوانی که رقص بر شانه‌های زنانه را به خاطر نمی‌‌آورند. مادرانی بی‌ هیچ آرزویی، با ‌دنیایی کوچک. دنیایی بسیار بسیار کوچک. هیچکس از مادرانی که به بهشت نمی‌‌روند چیزی ننوشته است.

متن مادر کجایی داد از جدایی

همسنگ تمام نبودن‌هایت به این شبهای اندوه بار اشک بدهکارم و به اندازه همه آرامشت به چشمان بیقرارم خواب؛ برای ترسیم دغدغه‌هایم کنج آغوش امنت را کم آورده‌ام و برای تسکین دردهایم تمام نوازش دستهایت را. صادقانه بگویم: من کم آورده‌ام. من همه بودن‌ها را در نبودن‌هایت کم آورده‌ام.

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر! در ستایش دنیای پرمهرت، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.شکوه عشق را در زمزمه های مادرانه ات می یابم و انگیزه خلقت را از قلب پرمهرت می خوانم.مادر، بوسه بر دستان خسته تو جانم را زنده می کند و دیدار تو عشق را در دلم به ارمغان می آورد.ایمانم از دعای توست و خدایم را از زبان تو شناخته ام، عبادت را تو به من آموخته ای.

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر معجزه خلقت خداوند است، کسی که بودنش مایه آرامش و نعمت است و نبودنش همه چیز را سخت می کند، همه چیزهای عالی را … همه چیزهای حیاتی را … از نفس کشیدن تا خندیدن و حرف زدن و خوابیدن و … نبود مادر “زندگی” را سخت می کند.و من چقدر خوشبختم که سایه پر مهر مادرم بالای سرم است و دستان گرمش در دستانم، نگاه آرامش منتظر من است و قلب سرشار از عشقش برای من می تپد … من بی نهایت خوشبختم!اوج شکوه یک زن مادر بودن است، اما مادر فقط مادر نیست، نقش های زیادی است که در یک کلمه “مادر” خلاصه می شود، دختر پدرش، همسر پدرم، مادر من، مادربزرگ نوه هایش و خواهری مهربان… و مادر چقدر خوب از پس همه نقش هایش برآمده، بله او معجزه خلقت خداوند است که زندگی کردن کنارش معنای واقعی خود را پیدا می کند.مادرم! می دانم هر چروک و خطی که به صورتت افتاده حکایت غریبی دارد و اگر پای قصه چین و چروک های چهره ات بنشینم حاصلش چندین کتاب از سختی ها و رنج هایی خواهد بود که به عشق همسر و فرزندانت کشیده ای … من گاهی چقدر ناسپاس بوده ام و قلب تو در مقابل ناسپاسی من چقدر با گذشت و بزرگ.می خواهم بدانی از این که فرزند چون تو مادری هستم و در آغوش تو بزرگ شده ام به خود می بالم و مطمئنم تو بهترین مادری هستی که خداوند می توانست من را وارد زندگی او و او را ملکه قلب من کند، اصلا مگر می شود موجودی از تو مهربان تر و دلسوزتر و عاشق تر؟!تو همیشه الگوی من در زن بودن و مادر بودن هستی و خوشحالم که زیبایی و هوش و عشق را از تو به ارث برده ام تا بتوانم مادری چون تو برای فرزندانم باشم، مادری عاشق، دلسوز، مهربان و قوی ….

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر تو والاترین رویای عشق، اولین و آخرین معنای عشق هستی و تو که همیشه دلواپس فردای ما و غمخواری بی‌همتا برای ما هستی. زندگی بدون تو سراسر رنج خواهد بود تویی که چشم چراغ زندگی ما هستی و در همه حال زندگی ما از تو روشن است.یاد تو مرا آرام می‌سازد.زیباترین آهنگی که در عمرم شنیدم صدای تو و آواز اعجازانگیز لالایی تو بود. گویی تو پیامبری بودی که رسالتت عشق بود. دنیای عشق از تو زنده می‌شود و به من زندگی بخشیدی، دوستت دارم.

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر! تو جانانه جام بلای ما را نوشیدی و لباس رنج و محنت ما را پوشیدی.اینک، حریر محبت فرزندانت را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش.مادرم، در گرامیداشت روزت زیباترین ستاره سپاس را به پاس پاسداری بی کرانت از ما، بر آسمان پرمهرت می آویزیم.روزت مبارک باد.

متن مادر کجایی داد از جدایی

گفتم درد دارم! گفت: به جانمگفتم خسته ام! گفت: پریشانمگفتم گرسنه ام! گفت: بخور از سهمِ نانمگفتم کجا بخوابم؟ گفت: روی چشمانماما یک بار نگفتم: مادر من خوبم، شادم!همیشه از درد گفتم و از رنج!

متن مادر کجایی داد از جدایی

واژه مادر در بر گیرنده ی خوبی ها، مهر و عطوفت، فداکاری، از خود گذشتگی و تمام معانی مثبتی است که در جهان وجود دارد. موجودات بی نظیری که بزرگ ترین رسالت آن ها در زندگی عشق ورزیدن به فرزند است.تلاشی که یک مادر برای به ثمر رساندن فرزندانش دارد ستودنی است، او با تمام وجود خواستار فراهم کردن بهترین ها برای عزیزانش می باشد و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند. آنچه که او می خواهد آسایش و آرامش و شادی همیشگی فرزندانش است.مادر، مامان، ننه، آنا، دالکه و … واژگان آشنایی که در فرهنگ ما، همه یک مفهوم را دارند : مفهوم زیبای فداکاری و گذشت، کاری که همه ی مادرهای دنیا بی دریغ انجام می دهند. در حقیقت بزرگ ترین درس فدا کاری را می توان از مادرها آموخت.انوره دو بالزاک نویسنده ی فرانسوی می گوید : مادر یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می‌شناسد.

متن مادر کجایی داد از جدایی

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود. اکنون بزرگ شده‌ام مادرم را می‌خواهم، نه برای گرفتن گوشه چادرش؛ می‌خواهمش که با گوشه چادرش اشک‌هایم را پاک کنم. نه اینکه دلم خوش شود که می‌دانم نمی‌شود! شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم.

متن مادر کجایی داد از جدایی

ﻣﺎدرم! هیچ‌وقت ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ نمی‌کنم. ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺏ بود ﺍﮔر ﺁﻏﻮﺵ مهربانت را ﺩﺍﺷﺘﻢ. هنوز هم هرجا نامت را می‌شنوم؛ به لرزه می‌افتم. هرجا مادری را با فرزندش می‌بینم؛ زیر لب می‌گویم: من هم روزی مادر داشتم. من هم روزی گرمای وجودش را داشتم.مادرم! کاش می‌دانستی که این روزها بیشتر از گذشته به وجودت احتیاج دارم… اما می‌دانم تو هنوز هم پیش خدا واسطه حل مشکلات من هستی. این اطمینان را از آرامش قلبم دارم.امروز با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می‌آیم. این اشک‌های من از سر دلتنگی است. دلتنگی برای بوسه زدن بر دست‌های مهربانت. کاش بودی. امروز دلم آتش گرفت و دوباره جای خالی‌ات را حس کردم. می‌دانم جای تو خوب است و فرشته‌های آسمان امروز را برایت جشن می‌گیرند. آخر می‌دانم که بهشت زیر پای توست. کاش فقط امروز نگاهت را داشتم.خدایا کاش فقط یک بار دیگر آغوشش را داشتم.

متن مادر کجایی داد از جدایی

گاهی حواست را بیشتر جمع کن!گاهی کمتر داشته هایت را فریاد بزن!داشته های باارزشی مثل “وجود مادر” !شاید کسی حوالی حرفهای تو، بندِ دلش پاره شود با تصویر ِ سیاه و سفید مادرش روی دیوار اتاق!حواست باشد اینروزها!

متن مادر کجایی داد از جدایی

یادت هست مادر؟ اسم قاشق را گذاشتی قطار، هواپیما، كشتی تا یك لقمه بیشتر بخورم!یادت هست؟ شدی خلبان، ملوان، لوكوموتیوران؛ می‌گفتی بخور تا بزرگ بشوی آقا شیره!و من عادت كردم كه هر چیزی را بدون اینكه دوست داشته باشم قورت بدهم حتی بغض‌های نتركیده‌ام را.

متن مادر کجایی داد از جدایی

مــادرم فـرشــــــتــه است ..ولی …هیچوقت ندیدم پرواز کند …زیرا به پایش مـــن را بسته بودبــرادرم راو همه یزندگیش رامعذرت میخواهم نیوتون …!راز جاذبه،“مــــــادر“من است!معذرت میخواهم ادیسون!چرا که “مــــــادر” من اولین چراغ زندگی من است!معذرت میخواهم انیشتین!فرمولهای تو از توضیح “مــــــادر” من عاجزند!رومئو!همه راه ها به عشق “مــــــادر” من ختم میشود …!مــــــادر من ،عــــــشــــق من است…میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید …مــــــادرســـت دیگر …

متن مادر کجایی داد از جدایی

مامان عزیزم، آیا می‌دانستی عاشقت هستم؟ آیا می‌دانستی هیچکس، هیچکس و هیچکس نمی‌تواند جای تو را توی قلبم بگیرد؟ آیا می‌دانستی حاضرم همه چیزم را بدهم تا همیشه نزد من باشی؟ می‌گویند:«بچه ننه است»! چقدر بچه ننه بودن قشنگ است، چقدر لذت‌بخش است. آخر اگر نباشی قدر خیلی از روزها را نمی‌دانیم.عشق به تو بهترین و تنهاترین عشقی است که می‌شود باورش کرد. یعنی بالاتر از عشق به مادر وجود دارد؟یادش بخیر، قصه‌هایی که برایم می‌گفتی چقدر لذت‌بخش‌تر از قصه‌های تنهایی امروزم بود. شنل قرمزی، چوپان دروغگو، شنگول و منگول و حبه انگور را برایم تعریف می‌کردی. چرا با اینکه چهار پنج سال این قصه‌ها را می‌گفتی هیچ وقت برایم تکراری نمی‌شد؟ چرا؟ولی الان زیباترین فیلم‌ها و داستان‌ها و رمان‌ها نهایتاً یک بار به من لذت می‌دهد، چرا؟مامان عزیزم، دمت گرم، نوکرم، تا عمر دارم خاک زیر پاتم؛ فقط یک چیز می‌توانم بگویم: عاشقتم.

متن مادر کجایی داد از جدایی

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریمباید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !و چه تاثیر دلنشینی دارد” غصه نخور ، درست میشود ” گفتن های مادر ،اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد

متن مادر کجایی داد از جدایی

سلام بر تو ای مادر برتر از جانم و سلام بر تو ای همیشه مهربان و صمیمی. و سلامتی را نثارت می‌کنم به اندازه دریای نگاهم. مادر مهربانم نمی‌دانم در این نامه که قصد من گلایه از توست اول از مهربانی‌هایت و زحماتت بگویم و یا از همان اول ابراز ناراحتی خود را از جانب تو بگویم؟ اگر بخواهم از خوبی‌هایت بگویم که تمامی ندارد و انگشتانم ناتوانند برای نوشتن آن همه مهر و وفا و صمیمیت.و اما گلایه من از تو؛ چراهای بسیاری در سر دارم که همه بدون جواب مانده اما نمی‌دانم چرا هیچ وقت با جواب دادن آنها به من نتوانستم قانع شوم. از تو می‌پرسم که نگران لحظه‌های منی از تو که روز و شبت را برای من یکی کردی تا من به اینجا برسم. چرا هم‌اکنون برای آزادیم حد و مرزی کوچک نهاده‌ای؟ چرا هنوز باور نداری که من بزرگ شده‌ام و آن دختر 5 ساله نیستم؟ چرا فکر می‌کنی همیشه بعد از غروب آفتاب همه برای من در کمین هستند و من باید سریع در خانه باشم؟ چرا باور نداری که من من هستم و برای خودم باورهایی دارم؟ چرا؟ چرا؟

متن مادر کجایی داد از جدایی

هرگز صدای مهربانت را که هر شب برایم لالائی می خواند فراموش نمی کنم، همان صدای قشنگی که حالا نیز به تمام دلتنگی هایم پاسخ می دهد و آغوش گرم و مهربانش را پناهگاه تمام دلتنگی هایم کرده است. مادر عزیزم روزت مبارک.

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر! من خدا را نقاشی کردم؛ خدا به شکل بوسه‌های تو بر پیشانی من بود. مادر! من از آن آخرین بدرقه‌ات تا پشت دیوار بی‌کسی نوشتم و بغض کردم. مادر! در این‌سوی بی‌خوابی، من هر شب پرنورترین ستاره را تو می‌بینم. شنیده‌ام کوله‌بار دوران کودکی مرا سنگ صبور خویش کرده‌ای. من هم در آن آیینه که دادی یادگاری؛ در آن هر شب تصویری از تبسم تو را می‌بینم. مادر! ای زیباترین احساس، قشنگ‌ترین بنفشه، ستاره‌ام را چندی‌ست گم کرده‌ام…

متن مادر کجایی داد از جدایی

در رحم مادر خداوند بچه را در آبی بسیار شور قرار داده تا جسمش تمیز بماند و مادر سنگینی بچه را کمتر احساس کند و خداوند روزی جنین را از طریق بند ناف که به مادر وصل است به او میرساند…، پس اگر مادر در غذا خوردن کوتاهی کند… از غذای جنین چیزی کم نمیشود…. بخاطر وجود غده هایی که با گرفتن مواد لازم از دندانها و استخوان مادر غذای جنین را تأمین میکند و به همین دلیل است که مادران با پیشروی در سن، دندان و پا و زانو درد میگیرند، و در آخر میگویند: زن زودتر از مرد پیر میشود…!اگه آدما بدونن که مادرشون بخاطر اونا استخونش آب میشده واقعا میمونن که چجوری قدردانی کنن!!! خداوندا از تو بهشتی میخواهم برای کسی که مرا به دنیا آورد…

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق، مادر یعنی مهرمادر یعنی فرشته‌ای که با اشکت‌، اشک می‌ریزد و با خنده‌هایت می‌خندد. مادر یعنی فرشته‌ای که نگاهش به تو است و با هر لبخندت، زندگی می‌کند. مادر یعنی فرشته‌ای که موهایش برای بزرگ کردنت سفید می‌شود و به تو می‌گوید: «پیر شوی مادر، درد و بلایت به جانم…» مادر یعنی فرشته‌ای که صبح که خوابی آرام میز صبحانه را می‌چیند تا وقتی بلند شدی زندگی را لمس کنی. مادر یعنی فرشته‌ای که شب‌هایی که غم داری یا مریضی تا صبح بالای سرت می‌نشیند و نگران است. مادر یعنی فرشته‌ای که وقتی موقع کار می‌گویی خسته شدم؛ با اینکه پاهایش درد می‌کند می‌گوید: «تو بشین مادر من انجام میدهم…». مادر یعنی فرشته‌ای که هیچ‌وقت باور نمی‌کنی مریض شود یا پیر شود چون همیشه و توی هر حالتی به روی تو لبخند می‌زند. مادر یعنی فرشته‌ای که طاقت دیدن اشک‌هایش را نداری. مادر یعنی همه زندگی…

متن مادر کجایی داد از جدایی

دلم میخواهد هیچ وقت خانه ات را بی تو نبینمبی تو نخندمو بی تو لذتی از غذایی که تو نپختی نبرمدلم خانه ات را با تو میخواهدباشی و باشیم و بخندیم به لکنت های بامزه اتباشی وچشمان تو هر لحظه هزار بار قربان ما برودو چشم های ما پاسخ بدهند که “خدا نکند قربان بروی.”باشی و حرف رفتن بزنی;چنگ بکشی روی تمام خاطراتت در خانه ی آرزو های بچگی مانباشی و باشیم و ببینیم که میخندیخانه ات را باقربان رفتن هایت دوست دارمکاش بمانی

متن مادر کجایی داد از جدایی

زن عشق زايد وتو برايش نام انتخاب ميكنی!!او درد ميكشد وتو نگران از اينكه بچه دختر نباشد!!!او بيخوابی ميكشد وتو خواب حوريان بهشت ميبينی!او مادر ميشود وهمه جا ميپرسند نام پدر!…

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر که نداشته باشیهیچکس نمیفهمه تو دنیا چی بهت میگذره…مادر که نداشته باشیهیچکس درک نمیکنهپشت هر لبخندت چند هزار تا بغض پنهان شدهمادر که نداشته باشینباید از هیچ کس هیچ انتظاری داشته باشیمادرکه نداشته باشیهر لحظه از زندگیت تو دلت میگیاگه مادرم بود الان اینجوری نمیشد مادر که نداشته باشی…همیشه یه هاله اشک تو چشماتهمادر که نداشته باشیهیچ سایه ای بالا سرت نیستحالا که داری مثل پروانه دورش بچرخروز مادر بر همه مادران عزیز سرزمینم مبارکــــــــَ

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادرم…مادرم مدرک پزشکی ندارد؛ ولی دستهایش کاری میکنند که هزار قرص و دوا نمیکند…شماره نظام مهندسی ندارد؛ ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو می سازد…نقاش نیست؛ ولی با یک کلام لبخندی روی لبهایم میکشد که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند…ندیده ام توی استدیو ضبط صدا وقت بگذراند، ولی آهنگِ صدایش از هر موسیقی گوش نواز تر است…مادرم سر آشپز و رستوران دار نیست؛ ولی عطرِ و طعم غذاهایش هوش از سر میپراند…بهشت را زیر پایش ندیدم، ولی شک ندارم بهشت زیر پایش نیست…بهشت نعمتِ وجودش است…روز مادر مبارک

متن مادر کجایی داد از جدایی

قــاصدک هــم به مــا رسیــد ، خــبرش یــادش رفــت ….

متن مادر کجایی داد از جدایی

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردندگِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدندزدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

متن مادر کجایی داد از جدایی

احـترام گـذاشتن به بعضیـا
مثه تکـون دادن پارچـه ی قــرمــز جلوی گــاوه

متن مادر کجایی داد از جدایی

زخم هایمآنقدر عمیق هستند که ،  از خراش گربه صفتانخم به ابرو نیاورم ..

متن مادر کجایی داد از جدایی

جای زخم هاتون رو به دوستان صمیمی تون هم نشون ندین چون فقط کسی می‌تونه به اون زخم لگد بزنه که جاشو بلده!

متن مادر کجایی داد از جدایی

پــس از مرگم ، مرا در گــورستان سگ ها دفــن کنــیین…..
میــخواهم حــداقل، آنجا مــیان بــاوفایان دنــیا باشم……

متن مادر کجایی داد از جدایی

در زندگی خود هیچ وقت چهارچیز را نشکنیداعتمادقولارتباط قلبشکسته شدن آنها صدایی ندارند ولی دردناک است

متن مادر کجایی داد از جدایی

پرم از راه ، از پل ، از رود ، از موج‌
پرم از سایه برگی در آب‌
چه درونم تنهاست‌.

متن مادر کجایی داد از جدایی

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه
می ســوزم و پــایان نــدارم
درد یــعنی این…!

متن مادر کجایی داد از جدایی

خدایا به‌ جهنمت‌ دیگر نیازی‌ نیستما آدمها همدیگر را بهتر میسوزانیم

متن مادر کجایی داد از جدایی

هــمانند کــودکی هــق هــق مــیکنم
که مــادر او را تــهدیدکــرده اگــر بار دیــگر اشــک بــریزد
او را مــیکشد…

متن مادر کجایی داد از جدایی

میگن درد رو از هر طرف بخونی  میشه درد!ولی درمان رو از اخر بخونی  میشه “نامرد!مواظب باش واسه دردت به هردرمانی تن ندی…

متن مادر کجایی داد از جدایی

شاید در گذر زمان به یکدیگر برسیمآن روز من اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد!تو را از دست میدهم…. اما غرورم را نه….!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

آمــدنم با خدا بود وعده بهار را داد
نــمیخواستم
نــفهمیدم
فــقط آمــدم !
رفــتنم اما با توست !
تــو بمانی می مــانم
حــتا اگر همه ی دنیا ســوزِ سردِ زمستان باشد و
از بــهار بی خبــــــــر . . .

متن مادر کجایی داد از جدایی

کــاشـکی امــسال
” تــــــو “
را به من عیــــــــــــدی میدادند !!!جمله های غمگین و گریه آور

متن مادر کجایی داد از جدایی

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کندگاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن مادر کجایی داد از جدایی

گــاهی وقــتا اونــقد خــسته مــیشی که حــوصله توضیح دادنم نداری….
میذاری هر جور دوس دارن برداشــت کنن…
کلا دیگه مهم نیــس برات…

متن مادر کجایی داد از جدایی

در آغـــوش خودم هستـــم!مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…!نه چنـــدان با لطافتــــنه چنـــدان با محبتــــ…امـــا…وفـــادار….وفـــادار….

متن مادر کجایی داد از جدایی

یکی بود ، یکی نبودمن موندم و اون نموندمن دیدم و اون ندیدمن خواستم و اون نخواستمن التماس کردم و اون نشنیدمن هستم و اون رفته !من خستم و اون …

متن مادر کجایی داد از جدایی

هرچقـدر میخــوای بـــُــــر بزن…
من هــمیشه آس می مونم ….!

متن مادر کجایی داد از جدایی

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

متن مادر کجایی داد از جدایی

در آغـــوش خودم هستـــم!مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…!نه چنـــدان با لطافتــــنه چنـــدان با محبتــــ…امـــا…وفـــادار….وفـــادار….

متن مادر کجایی داد از جدایی

گــور پدر هــمه ی فال های قهوه
” من تــو را دوســت دارم ..”
بعد از این فقط چای می خورم….!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

وقتی کسی در کنارت هست ، خوب نگاهش کن :به تمام جزئیاتشبه لبخند بین حرف هایشبه سبک ادای کلماتشبه شیوه ی راه رفتنش ، نشستنشبه چشم هاش خیره شودستهایش را به حافظه ات بسپارگاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند …

متن مادر کجایی داد از جدایی

رفتنـــت ..
نبودنت !
نــ ـ ــآمردیــت ,
نـﮧ اذیتـم کردُ نـﮧ حتـﮯ , ثآنیـه اﮮ , برآم سوآل شد !
فقــــــط ..
یـڪ بغض خفـه ام میکنــد ..
چگونـﮧ نگآهــت کرد ؟؟
ڪـﮧ مرآ تنهــآ گذآشتـﮯ …

متن مادر کجایی داد از جدایی

بــرای هرکه ســنگ تمام گــذاشتم…
با هــمان سنــگ سنگــسارم کرد!!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

یک افسانه‌ قدیمی می‌گه وقتی انسانی روی زمین می‌میره و کسی نیست برای گریستنش، یک انسان دیگر تعیین می‌شه برای غمگین شدن.برای همین هم هست که گاهی دلمون بی‌نهایت می‌گیره بدون اینکه بدونیم

متن مادر کجایی داد از جدایی

برای مردم زندگی نکنتباه میشویغمگین ترین آدم هاکسانی هستند کهبرداشتِ دیگرانبرايشان زیادی مهم است

متن مادر کجایی داد از جدایی

آنکه می رود فقط می رود ولی آنکه می ماند درد می کشد ، غصه می خورد، بغض می کند ، اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشدو در انتظار بازگشت کسی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خاکستر می شود …آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه …

متن مادر کجایی داد از جدایی

به من گفت برو گورِت رو گم کن …و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :“زبانم لال !”

متن مادر کجایی داد از جدایی

ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺍﻡ ، ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ به ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ، ﺧﻴﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻴﺮﺍﻫﻨﻰ ﺭﺍ …ﻋﺠﺐ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻌﻰ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ !

متن مادر کجایی داد از جدایی

بــلاتکلیفم…
مــثل کتاب فــراموش شده ای
که روی نــیمکت یک پارک سوت و کور ،
بــاد دیــوانه ،
نــخوانده ورقــش مــیزند…
هر ورقــش ،
بــیت بــیت غــزلش ، قــصه ء من ….

متن مادر کجایی داد از جدایی

مرا حبس کن در آغوشت
من, برای حصار بازوان تو
مجرم ترین
زندانی ام …!!

متن مادر کجایی داد از جدایی

خانه بدون مادرخونمون خالیه از تو، رفتی تو واسه همیشهدست همیشه به معنای آغوش نیست !گاهی فقط امنیت است . . .مثل دست مادرکاش هیچ وقتدستانت را از من نمی گرفتیسال نو مبارک مادرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

دوباره به نبودنت می رسم !
و این ماجرا تا صبح ادامه دارد…انگار خواب دیدنت هم محال شدهعیدت مبارک بهترین مامانی دنیا

متن مادر کجایی داد از جدایی

حسرت یعنیبعضی‌ها سعادت گفتن کلماتی را دارند کهبرخی حسرت گفتنش را دارند؛مثل عیدت مبارک مامان جون

متن مادر کجایی داد از جدایی

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تر استنوروز مبارک مادر عزیزم

متن مادر کجایی داد از جدایی

بهار نمیشود بدون مادربهار می آیداماتو رفته اینه امسالنه صد سالزمستان منبدون توبهار نمیشوددرخت خشکیده عمر منبدون تو مادرمجوانه نمی زندخنده بر لبان منبی تو نمی آیدعیدت مبارک مامان جونم

متن مادر کجایی داد از جدایی

روزی اگر خدا قدرت تکرار لحظه هارا به من میداد…در تمامش تو را برای خودمتکرار میکردم…عیدت مبارک مادرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنمبهر هر درد دوائیست به جز داغ جوانمن به دردی که بر او نیست مداوا چه کنماولین عیدی که کنارم نیستیروحت شاد مادرمیاد مادریادت هرشب از سقف اتاقم چکه میکنددیوانه وار به یادتمعیدت مبارک مامانی خوبم

متن مادر کجایی داد از جدایی

دست همیشه به معنای آغوش نیست !گاهی فقط امنیت است . . .مثل دست مادرکاش هیچ وقتدستانت را از من نمی گرفتیسال نو مبارک مادرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

کاش بودی سرم را روی شانه هایت می گذاشتم و می بوسیدمتوقتی بودی آن قدر بزرگ نبودموقتی هم که رفتی بزرگ نشدمدستهایم سرد استکاش بودی دستم را می‌گرفتیکجایی ؟مادر عزیزم کجای این آسمانی ؟عیدت مبارک عزیزم

متن مادر کجایی داد از جدایی

نمیدونید چقدر تلخهبجای این که سفره هفت سین را توی خونه بچینیباید اون را روی سنگ قبر مادرت بچینییه سنگه سرد رو جای دستای گرم مامانت ببوسیقدر مامان هاتون رو بدونیدخیلی زود دیر میشه..دوست دارم مامانیی . . .عیدت مبارک مامانیی

متن مادر کجایی داد از جدایی

روز ها آمدن و رفتنروز تمام شدشب همه جا رافرا گرفتاگر تو بودی باز هم خورشید طلوع میکردباز هم ستاره چشمک میزداما تو نیستینه دیگر روز روشن میشودنه دیگر بهار می آیدنه دیگر ماهی کوچولو میخنددنه دیگر سال تحویل میشودعیدت مبارک مادرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادرم شب که می شوددوباره به نبودنت می رسم !
و این ماجرا تا صبح ادامه دارد…انگار خواب دیدنت هم محال شدهعیدت مبارک بهترین مامانی دنیا

متن مادر کجایی داد از جدایی

آب را گل نکنیممادرم در خاک استعید را جشن نگیریممادرم در خاک است

متن مادر کجایی داد از جدایی

میدونی دلتنگی یعنی چی ؟
دلتنگی یعنی این کهبشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..
ولی چند لحظه بعد …
شوری اشکهای لعنتیشیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن مادر کجایی داد از جدایی

واسم خیلی سخته تحمل دوریتهیچوقت دوست ندارم رفتنت را باور کنمقهرمان زندگیم ، مادرم…

متن مادر کجایی داد از جدایی

امسال اولین سالی است که نیستیجای خالی اتدر قلبم میکوبدبدون تونه امسالنه صد سال دیگراین زمستان بهار نمیشود..

متن مادر کجایی داد از جدایی

نبودنِ تــو
فقط نبودنِ تو نیست
نبودنِ خیلی چیزهاست…
کلاه روی سَرمان نمی‌ایستد !
شعر نمی‌ چسبد…
پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد !
نمک از نان رفته !!!
خنکی از آب………….
ما بی‌تو فقیر شده‌ایمپــــــــدرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

مادر که نباشددر این دنیای سردبی تکیه‌گاه و تنهاییعیدت مبارک مادرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

سال تحویل شد و منتمام دلتنگی هایم رابه جای تودر آغوش می کشمچقدر جایت میان بازوانم خالیستنوروز مبارک مادرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

بی همگان به سر شودبی مادر به سر نمیشود..گر مادر نباشی یار منگشت خراب کار منمونس و غمگسار منبی‌ مادر به سر نمی‌شودبی مادر نه زندگی خوشمبی‌ مادر نه مردگی خوشمسر ز غم مادر چون کشمبی‌ مادر به سر نمی‌شودعیدت مبارک مادرم

متن مادر کجایی داد از جدایی

امسال نیستی که موقع تحویل سال بهم لبخند بزنیاما قاب عکستروی دیوار داره نگاهم میکنهلبخند بی وقفتاز زیر شیشهقلبم رو از جا میکنهچه بی رحمانه نیستی مادر

متن مادر کجایی داد از جدایی

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تر استنوروز مبارک مادر عزیزم

متن مادر کجایی داد از جدایی

چه عجیب است رسم روزگارتویی که بهترین بهارها را برایم رقم زدیامسال با رفتنت بد ترین عید را تجربه میکنمامید‏وارم هرچه زود ترتو را در آغوش بگیرم مامانی عزیزمعیدت مبارک مامانی عزیزم

متن مادر کجایی داد از جدایی

سال من بدون تو تحویل نمیشودسالی که تو را از من گرفتهمان بهتر که تا سالیان سال بماندتحویل شود که چه ؟سالی که تو نیستی نباید تحویل شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *