متن غمگین کوتاه

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلتنگی عین شکستگی رو شیشه عینکه،، هرجارو نگاه کنی می بینیش…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

متن غمگین کوتاه بیو

تا نیاید…تا نباشد…هیچ چیز درست نمی‌شود…

متن غمگین کوتاه برای استوری

گاهی حجم دلتنگیهایمآنقدر زیاد میشود کهدنیا باتمام وسعتشبرایم تنگ میشود

متن غمگین کوتاه

“جمعه” هابه هر “نامی”که”تو”را میخوانمفقط”دلتنگی”“جوابم”را میدهد…بعد از تو …بعد از تو …بعد از تو …مگر بعد از تو قرار استاتفاقی هم بیافتد ؟؟مگر زندگی بعد از تو تعطیل نیست؟؟؟

متن غمگین کوتاه بیو

تو حواس من بودی !!!از وقتی که رفتیهمه سراغت را میگیرند
هی می‌پرسند:حواســــت کجاســـــت ؟؟!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

صبح‌ها که از خواب برمیخاستم چهره زیبای تو با آن لبخند دلربا پیش چشمانم بود.حالا ولی، خانه بدون تو خالیست و دل من برایت تنگ است.

متن غمگین کوتاه جدید

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ساعت : هزارِ نیمه شب…آنها که درد دارند ،، میدانند ،، تاصبحهزار ساعت دیگر مانده ؛) !

متن غمگین کوتاه برای استوری

نمی شود که نمی شودبه تو فکر نکردکفر است امامثل خدا میمانی برایمهمه جا هستی تو

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

آخ که چقد دلتنگت شده امهر جا میروم هرجایی که تو نیستیانگار برایم جهنم استاین روزها بیشتر از هرکسی به بودن تو نیاز دارمای کاش بودی و مرحم زخم هایم میشدیخیلی به تو نیاز دارم خیلیکاش بودی!

متن غمگین کوتاه برای بیو

همه ی سهم من از خودمدلی ست که هر لحظهبرایت بیقرار استو هرشب بغض گلویم رادر تابوت سیاهی کهبرای آرزوهایم ساخته ام… گریستمو تو هرگز ندانستی که خاطره هایتزخم‌های مکررم بودندو نبودنتکابوس روزگارم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

نه دلگیر استنه غمگینو نه بی حوصلهگاهی فقط خستسفقط خستهخسته ازمیان فراموشی و خاطراتبودنمیان گریه و بغضبودنمیان غم و بی حوصلگیبودنمیان رفتن ها و ماندن هابودنواقعا زندگی چه واژه سنگینی ستوقتی انسان می داند تنها باید حملش کند…

متن غمگین کوتاه برای بیو

متن غمگین کوتاه مرگ

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمتجایت همیشه در دل من درد میکند

متن غمگین کوتاه دلتنگی

عزیز از دست رفته ام
نه توان بدسا آوردنت را دارم
نه توان فراموش کردنت را
سهم من از تو فقط دلتنگیست

متن غمگین کوتاه جدید

آنچه سرنوشتدرمن جا گذاشتباقی مانده های‌ دریاستدلتنگی برای آبو توبه وسعتِ یک آهطولانی تر از خیابان های‌ تنهائیدرمن ممتد میشوی…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

با چشم هایت حرف دارم…!می خواهم ناگفته های بسیاری رابرایت بگویماز شهریور ،از بغض های نبودنت،از نامه های چشمانمکه همیشه بی جواب ماندباور نمی کنی؟!تمام این روزهابا لبخندت آفتابی بود…امادلتنگی آغوشت… رهایم نمی کند،به راستی…عشق بزرگترین آرامش جهان است!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

میگفت عشقمثل یک بیماری میمونهکه تو هر آدمی یجور بروز میکنه،یکی بدبین میشه،یکی مهربون میشه،یکی غمگین میشه،یه سری هم از ترسِ واگیردار بودن رها میکنن میرن!من تنها حسی که دارم دلتنگیه

متن غمگین کوتاه مرگ

متن غمگین کوتاه برای بیو

از قوی بودن خسته ام ؛دلم یک شانه می خواهدتکیه دهم به آنو بی خیال همه دنیادلتنگی هایم را ببارم …

متن غمگین کوتاه انگلیسی

زهردری هم که حرف بزنمدلتنگی تو از یادم نمیرود…گاهی غمی به وسعتِ یک عمر طول میکشد…..!

متن غمگین کوتاه برای بیو

در نگاه منیک خروار دلتنگی ستهای…! این بود مزد عشق…

متن غمگین کوتاه مرگ

شبکه دلتنگی نداردوقتی که از خیال…به تو نزدیک‌تر شوم…

متن غمگین کوتاه جدید

ساعت دلتنگی امکوک نبودن توست…با من بگوکجاییرد نگاهت را از کدام ستاره بگیرموقتی…عطر مویت را هیچ گلی نداردو لبخندت راحتی ماه نمی داند“ تو‌ “خاص ترینشعر خدایی و من…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

متن غمگین کوتاه

کاش دفتر خاطراتمچراغ جادو بودتا هر وقت از سرِ دلتنگیبه رویش دست میکشیدمتو از درونشبا آرزوی من بیرون می آمدی!
دلتنگی شب از جایی آغاز میشودکه باور می کنی هیچ‌کسرا نداری برای همراهی بی‌خوابی هایت.

متن غمگین کوتاه جدید

دلبستگی قصه دردناک آدمی ستتنها آدم است که می تواند حتیبه حضور علفی دلخوش بشود !دلبستگی هم خانواده ی اصیلی ست…برای درد ،برای دلتنگی ،برای اسارت و برای انتظار…دلبستگی بیماری خطرناکی ستکه تنها درمانش مرگ ستدلبستگی وابستگی می آوردو وابستگی یعنی برباد رفتن

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ترجیحمیدهمتمامِ آشوب هاے دلم راکنارِ گوشَت نجوا کنمبودنٺ را لازم دارم،براے چند دقیقہ ابرازِ دلتنگی

متن غمگین کوتاه مرگ

پدرچه غم انگیز است گذراندن دقایق بدون حضور توبغض نبودنت هیج جا خالی نخواهد شد

متن غمگین کوتاه

پدر عزیزم سلام…از آسمان چه خبر؟….
مهمانی آسمان تمام نشد که برگردی…
دلتنگتم پدر آسمانیم….
کاش میشد که برگردی…

متن غمگین کوتاه برای بیو

متن غمگین کوتاه برای بیو

پدرم به چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز…. دل تو را می‌خواهد… دیده تو را می جوید

متن غمگین کوتاه بیو

آنقَدَر وسوسه دارم بنویسم که نگو…تو کجایی پدرم…؟!آنقَدَر حسرت دیدار تو دارم که نگو…بسکه دلتنگ تو ام ،از سر شب تا حالا…آنقَدَر بوسه به تصویر تو دادم که نگو…جانِ من حرف بزن!امر بفرما پدرم.آنقَدَر گوش به فرمان تو هستم که نگو…کوچه پس کوچه ی این شهر پر از تنهاییستآنقَدَر بی تو در این شهر غریبم که نگو…پدر ای یاد تو آرامش من…!امشب از کوچه ی دلتنگیِ من میگُذری؟!جانِ من زود بیابغلم کن پدرم…!آنقَدَر حسرت آغوش تو دارم که نگو…به خدا دلتنگم!رو به رویم بِنِشینی کافیستهمه دنیا به کنار…گرچه از دور ولی، من تو را میبوسمآنقَدر خاک کف پای تو هستم که نگو …یادت گرامی ، روحت شاد

متن غمگین کوتاه برای استوری

پدر به خواب هایم…یه شب بخیر بدهکاری!!
به گونه هایمیک بوسه!!
به شانه هایمیک آغوش!!
سرجمع حسابمان میشود««بودنت»»…کاش بودی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

اشکها کلماتی هستند که قلب نمیتواند بگوید …
چقدر گریه کنم تا بدانی چقدر دلتنگت هستم
پدر…

متن غمگین کوتاه برای بیو

پدر جان… دلم برایت تنگ شده !می خواهم آنقدر اشک بریزمتا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود .ولی می ترسم …

متن غمگین کوتاه برای استوری

متن غمگین کوتاه مرگ

بابای خوبم!!!اجازه بده،اشک هایم را پنهان نکنم تا گواه دل شکسته ام باشد.این روزها پرنده دلم را تاب قفس دلتنگی ات نیست.می آیم به منزلت تا برایت بگویم…بابای مهربونم!نیستی تا ببینی روزگار چنان سیلی محکمی به اقبال سرنوشتم زد که تا همیشه جای سرخ بی پدری برگونه ی زندگی ام باقی بماند!بابای نازنینم!دو ساله زبانم نام تورا خطاب نکرده!چه روزها که یک به یک غروب شد و چه بغض ها که یکی یکی رسوب شد اما!!!!تو نیامدی

متن غمگین کوتاه برای بیو

بنشینید رو به رویِ پدرتان ،دستانش را در دست بگیرید ،تا می توانید در چَشمانَش غرق شوید ..بشمارید دانه دانه خط ها و چروک هایِ زیرِ چَشمهایَش را ..دست بکشید رویِ صورتش ،ریشَش را لمس کنید ..ببوسیدَش تا زِبریِ تَه ریشَش را رویِ لبهایتان حس کنید ..مُدام با او عکس بگیرید ،حتی اگر گلایه کند که از عکس گرِفتَنِتان خسته شده ،هرچه میتوانید عکس بگیرید تا از تمامِ لحظه هایِ بودنش خاطره بسازید..خودتان را در آغوشَش بیاندازیدو نفس بکشید لحظه لحظه یحُضورَش در زندگیتان را ..و بعد دستانتان را رو به خدا بلند کنیدو شُکر کنید تمامِ لحظه ها و روزهایِ بودنَش را ..ماهایی که پدر از دست داده ایم ،خیلی خوب میفهمیم حسرتِ یک لحظه کنارِ پدر نشستن و غرق در چشمانَش شدن را ..حسرتِ یک بار هم شده بوسیدنِدست هایِ زحمتکشَش را ..حسرتِ شنیدنِ صدایِ مردانه اش را ،دیدنِ کفش هایِ مَردانه اشدر ورودیِ خانه ،شنیدنِ یک بار صدایِ کلید اَنداختنِ پدر بر قُفلِ در ..قدر بدانید بودنِشان را ،جشن بگیرید حُضورشان را ،همین روزها ،بدون هیچ بهانه ای،بلند شوید و بروید و بوسه بارانَش کنید و قُربان صدقه اش بروید ،به شانه هایِ مردانه اش تکیه دهید ،و برایِ تمامِ نفس هایش خدا را هزار بار شکر کنید … ——-روحت شاد پدرم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

سهم من از تودلتنگی بی پایانیستکه روزها دیوانه ام می کند شبها شاعر

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلم را هاله ی مهتاب کردمصدای لحظه ها را خواب کردمبه یاد چشمهایت ای پدر جانتمام آسمان را قاب کردم …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بعضی غم هاهمیشگی وتموم نشدنین سفری ابدی توونبودنت ازاون غم هاست پدرم

متن غمگین کوتاه مرگ

متن غمگین کوتاه بیو

هیچ غروبی
غمگین تر از غروب پدر نیست
الهی سهم همیشگی نشه این غروب غمگین….

متن غمگین کوتاه مرگ

به پاس اولین بوسه ایکه پدرم به رسم مهردر اوّلین ساعات تولد به گونه ام زدبه یاد سوزنده ترین بوسۀ آخرکه من به رسم وداع به صورتش زدمیادش را گرامی میدارمنثار روح همه ی پدرانیکه دیگر بین ما نیستند.فاتحه ای بخوانیم.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

پدر جان… هر صبح بیدار شدن با دانستن این که دیگر در کنارم نیستی، بسیار دشوار است. دنیای من بدون تو ناقص است. دلم برایت تنگ شده!

متن غمگین کوتاه بیو

دلتنگینامدیگرپاییز استوقتی باران هایشمدام نبودنت رادر کوچه ها می بارندتو نیستی وهمه ی ابر های دنیادر چشم های منزندگی می کنند پدر….!

متن غمگین کوتاه بیو

پدر… وقتی نباشی جمعه می‌ بارد
عصرِ وخیمی در دلش دارد
آنقدر می‌ بارد که داغش را
بر واژه‌ های شعر بگذارد !

متن غمگین کوتاه جدید

متن غمگین کوتاه

بابای خوبم! دیشب توی خواب گریه کردم. بیدار که شدم، گفتند اسم تو را صدا می‌زدم. دلم می‌خواهد پیش من باشی و مرا در پناه خودت بگیری. وقتی می‌خوابم تو را می‌بینم. چقدر خوابیدن را دوست دارم

متن غمگین کوتاه جدید

دلتنگ شده ام..نمیدانم !شاید براۍ تو پدریا شاید براۍ دیروزهایی ڪه باتوگذشت.من از ایـنجا..صدایت میـڪنم !تو از آنــــــجا بغلم ڪن!دلــــم خیلی واست تنگ شده

متن غمگین کوتاه

دستان مادرتان راببوسیدقبل از آنکهسنگ سردی راببوسیدمادرتان را در آغوش بگیریدقبل از آنکهعکسش را در آغوش بگیریدهیچ چیز در دنیاارزش ” مادر”را ندارد…

متن غمگین کوتاه مرگ

مادرم هیچوقت بمن نگفت دوستم دارد
وقت نداشت…..دستش همیشه بند بود
بند بستن بند کفشهای منکه گره زدن بلد نبودم
دستش بند دکمه ی روپوش خواهرم بود
بند مشقهای برادرم
من اما دوست داشتنش رازنگ های تفریحدر سیب قرمزی که ته کیفم گذاشته بودگاز می زدم

متن غمگین کوتاه بیو

مادرماز دلتنگیَت کجا فَرار کنم؟کجا بروم که صدایِ آمدنت را بشنوَم؟کجا بایستَم که راه رفتنَت را ببینم؟کجا بخوابم که صدایِ نفس‌هات بیایَد؟کجا بچرخَم که در آغوشِ تو پیدا شوم؟کجا چشم باز کنم که در منظرَم قاب شوی؟کجایی؟مادرمکجایی که هیچ چیزی قشنگ‌تَر از تماشایِ تو نیست؟کجا بمیرَم،که با بوسه‌هایِ تو چشم باز کنم؟کجایی؟مادردلتنگتم مادرروحت شاد مادر

متن غمگین کوتاه مرگ

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بدون تو، هیچ چیز مثل سابق نیست. سعی می‌کنم که بدون تو به زندگی نرمال خود برگردم اما خیلی سخت است مادر

متن غمگین کوتاه مرگ

وقتی بجای کلاغ در آن بازی کودکانه گفتم: مامان پـر؛ خندیدی و گفتی: من که پر ندارم!!!بزرگ تر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی…

متن غمگین کوتاه مرگ

دلتنگتم مادر
این پاییز تو را کم دارد مادربرای قدم زدنوگرنه من آدم خانه نشینی نیستم

متن غمگین کوتاه بیو

تو را به خاک ندادم ،به آسمان دادمتو را به دست خداوند مهربان دادمزمین که جای قشنگی برای گلها نیستتو را به رسم امانت به آسمان دادمدلیل بارش چشمان ابری ام مادر…!همیشه لحظه باران تورا نشان دادمپس از تو زنده نماندم،پس از تو هی مُردمسر مزار تو هر روز سال جان دادمچه پشت ابر چه پیدا،همیشه پر نور استکسی که جای ستاره به کهکشان دادم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

نیستی
و دلتنگی
خیابانی‌ ست بی انتها…
که از هیچ سمتی
قرار نیست به تو ختم بشود!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

متن غمگین کوتاه برای استوری

یادُ خاطرات تُ ﺷﺐ ﻫﺎ ،ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺯﺩﺩ و بهانه ی تو را میگیردﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯾﺴﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ …

متن غمگین کوتاه برای استوری

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن غمگین کوتاه برای بیو

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن غمگین کوتاه مرگ

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشیدعصبانیت شما فروکش می کندولیحرفهایتان باقی می مانندبرای همیشه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

متن غمگین کوتاه بیو

همیشه آنلاین بودنبه این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنیگاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن غمگین کوتاه بیو

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشیاما وقتی دلت گرفتکسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن غمگین کوتاه مرگ

خدایا دمت گرمشبات خیلی قشنگنفقطواسه بعضی بنده هاتصبح نمیشن

متن غمگین کوتاه برای استوری

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن غمگین کوتاه مرگ

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن غمگین کوتاه برای بیو

متن غمگین کوتاه برای استوری

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن غمگین کوتاه انگلیسی

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن غمگین کوتاه برای استوری

میدونی دلت بخواد بمونیولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن غمگین کوتاه برای استوری

آدمی که راحت فراموش می‌کنهحتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

گذشته درس عبرت توزمان حال هدیه تو

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

و آینده انگیزه تو است …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

شما زشت نیستیدفقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن غمگین کوتاه

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن غمگین کوتاه مرگ

متن غمگین کوتاه دلتنگی

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه برهنه دنبالش

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن غمگین کوتاه بیو

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن غمگین کوتاه انگلیسی

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن غمگین کوتاه برای استوری

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن غمگین کوتاه برای استوری

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن غمگین کوتاه

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن غمگین کوتاه برای بیو

متن غمگین کوتاه بیو

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن غمگین کوتاه

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن غمگین کوتاه مرگ

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن غمگین کوتاه بیو

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن غمگین کوتاه برای بیو

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن غمگین کوتاه برای بیو

متن غمگین کوتاه برای استوری

سکوتم بشکنه،خیلیا می‌شکنن …

متن غمگین کوتاه برای استوری

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن غمگین کوتاه برای استوری

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن غمگین کوتاه برای استوری

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

متن غمگین کوتاه بیو

میخوای بهش تکیه کنی،یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن غمگین کوتاه برای استوری

مادر ،سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن غمگین کوتاه دلتنگی

متن غمگین کوتاه بیو

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن غمگین کوتاه برای بیو

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن غمگین کوتاه مرگ

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن غمگین کوتاه مرگ

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن غمگین کوتاه برای استوری

متن غمگین کوتاه برای استوری

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن غمگین کوتاه مرگ

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن غمگین کوتاه برای بیو

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن غمگین کوتاه برای استوری

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

متن غمگین کوتاه مرگ

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن غمگین کوتاه برای بیو

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن غمگین کوتاه بیو

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن غمگین کوتاه جدید

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن غمگین کوتاه بیو

هر گردی گردو نیس،هر دو پایی هم آدم نیست!

متن غمگین کوتاه برای بیو

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن غمگین کوتاه انگلیسی

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن غمگین کوتاه دلتنگی

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن غمگین کوتاه برای بیو

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن غمگین کوتاه مرگ

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن غمگین کوتاه جدید

امیدی هستچون خدایی ، هست

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اونی که باورت دارهیک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن غمگین کوتاه برای بیو

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن غمگین کوتاه جدید

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشمولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن غمگین کوتاه

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن غمگین کوتاه برای بیو

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن غمگین کوتاه بیو

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن غمگین کوتاه بیو

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن غمگین کوتاه جدید

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن غمگین کوتاه انگلیسی

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن غمگین کوتاه بیو

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن دارهبعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن غمگین کوتاه جدید

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن غمگین کوتاه جدید

گاهی تنها جایی که میتونی باشیهمین دنیای مجازیه

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن غمگین کوتاه برای استوری

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن غمگین کوتاه برای بیو

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن غمگین کوتاه

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن غمگین کوتاه

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن غمگین کوتاه جدید

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن غمگین کوتاه

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن غمگین کوتاه

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن غمگین کوتاه بیو

یکی باید تو زندگیت باشهجوری اسمتو صدا بزنهکه نتونی بهش نگی جونم

متن غمگین کوتاه

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن غمگین کوتاه برای استوری

عشق یعنی باهاش پیر شینه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن غمگین کوتاه جدید

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن غمگین کوتاه برای استوری

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهدو بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن غمگین کوتاه مرگ

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن غمگین کوتاه انگلیسی

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن غمگین کوتاه بیو

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن غمگین کوتاه برای بیو

متن غمگین عاشقانهعشق خاطره ای از خود به جای می گذارد که هیچ کس نمی تواند آن را بدزدد
اما گاهی نیز دردی در قلبت بر جای می گذارد که هیچکس نمی تواند آن را درمان کند

متن غمگین کوتاه دلتنگی

شرط می بندم هرگز به یاد نمی آوری، آنچه هرگز فراموش نخواهم کرد

متن غمگین کوتاه برای استوری

غمگین ترین درد مرگ نیست
بلکه دلبستگی به کسی است که بدانی هست
اما
اجازه بودن در کنارش را نداشته باشی
💔

متن غمگین کوتاه

جملات غمگین کوتاه انگلیسیIt hurts when you’re being ignored by the person whose attention is the only thing you want in the worldدردناک است توسط کسی نادیده گرفته شوی که توجه او تنها چیزی است که در دنیا می خواهی***I don’t know if I’m getting over him or if I’m just getting used to the painنمی دانم می توانم از او بگذرم یا فقط به این درد عادت می کنم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خسته ام …
همه می گن کوه کندی
ولی هیچ کس نمی دونه دل کندم!
از کسی که همه کسم بود …

متن غمگین کوتاه بیو

بعد از تو …
من دیگه منِ سابق نیستم:(

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بدترین حالت عشق
بلاتکلیفی است

متن غمگین کوتاه دلتنگی

Just because someone desires you, doesn’t mean they value youتنها به دلیل اینکه کسی داشتنت را آرزو می کند، به این معنی نیست که برایت ارزش قائل باشد

متن غمگین کوتاه برای بیو

It hurts when you make time for everyone else but meبرایم دردناک است که برای همه به جز من وقت می گذاری

متن غمگین کوتاه مرگ

It’s sad when you realize you aren’t as important to someone as you thought you wereچقدر غم انگیز است که بفهمی برای مخاطب خاصت به اندازه ای که فکر می کردی اهمیت نداری!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تموم زندگیم بود
آخه چطور از زندگیم بگذرم؟!

متن غمگین کوتاه برای استوری

متن غمگین تنهایی برای کپشنتو که نیستی
تنهایی من عمیق ترین جای جهان است

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

غمگین هستم …
گویی آسمان هم با من همدل شده و به هوای تو اینطور غم انگیز می‌ بارد

متن غمگین کوتاه بیو

I don’t hate you. I’m just disappointed you turned into everything you said you’d never beمن از تو متنفر نیستم. فقط ازت ناامید شدم که به چیزی تبدیل شدی که گفته بودی هرگز نمی شی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

It’s terrible to lose someone we love, but it’s even worse to lose ourselves while loving themاز دست دادن شخصی که دوستش داریم وحشتناک است
اما بدتر از آن این است که وقتی عاشق کسی هستیم، خودمان را فراموش کنیم

متن غمگین کوتاه

به دروغ گفتم دیگر دوستش ندارم
و این تلخ‌ ترین دروغ زندگی‌ ام بود

متن غمگین کوتاه برای استوری

متن غمگین عاشقانه جدایییادمه … یه روز … یکی بود … که دیگه نیست💘

متن غمگین کوتاه بیو

اگه تا ابد دلم واست تنگ بمونه چی؟!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بعد از تو “دوستت دارم” یه جمله خنده دار شد ….

متن غمگین کوتاه بیو

The worst feeling in life is not being lonely; it’s being forgotten by the one person you could never forgetبدترین احساس در زندگی تنها بودن نیست
بلکه فراموش شدن توسط کسی است كه هیچ گاه نمی توانید او را فراموش کنید

متن غمگین کوتاه برای بیو

متن غمگین جدایی کوتاه مناسب کپشن و بیو /گلچین | تاو بیو

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن غمگین کوتاه بیو

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن غمگین کوتاه

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن غمگین کوتاه انگلیسی

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

متن غمگین کوتاه

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!! # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه بیو

يه روزی واسه پیدا کردنم کل سنگ قبرای شهر رو میخونی:) # خودکشی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای بیو

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه بیو

ت‍‌و منو نمیخوای!

چون از ته‍ دل دوس‍‌ت دارم‍

ولی تو اون‍‌و میخای چون محل صگم‍ بهت نمیزاره‍

ع‍‌ج‍‌ب روزگاریه‍! # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤
# ادبی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای استوری


غمگین ترین لحظه زندگیم اونجایی بود که
بدون هیچ امیدي با دلی شکسته
بهش گفتم : باشه برو
ولی تو قول داده بودي..💜🥀!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⠀ # ادبی # نامردی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

متن غمگین کوتاه دلتنگی

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:) # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای بیو

وقتی حالت خوب نيست خاطره ها زود تر از همه ميان به عیادتت🖤🖇️🔐
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

خدایا، دردی که دادی با صبری که بهم دادی یکی نیست🖤 # اموات

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..
# زندگی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه بیو

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

متن غمگین کوتاه برای بیو

تڪ‌…! تڪ‌…! اشڪام‌اسیـ‌د‌میشہ‌ࢪوے‌قݪبـ‌ت‌یہ‌ࢪوز💜✨
# انتقام # ادبی

متن غمگین کوتاه مرگ

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !
# عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بِـہ خُـدا دَر دِل و جـانَم نیسـت هیـچ ، جُـز حَسـرَتِ دیـدارش..:)🖤✨
# عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

.هیچوقت نفهمید من اونو واسع زندگی نمیخواستم،من زندگی رو بخاطر اون میخواستم…🖤 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای استوری

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن غمگین کوتاه

-به سلامتی قسمت… -چون وقتی به ما رسید، -شد حکمت(؛ 🙄💔🤕 # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

هم قهر باشی هم دلت تنگ باشه ، چه پارادوکس تلخی . # دلتنگی # قهر

متن غمگین کوتاه

میگم قلب استخون نداره پس اینا چیه توش میشکنه؟! # حقیقت

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

هیچ لحظه ای در هیچ روزی نیست که من دلتنگ تو نبوده باشم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

سهم نسل من از خوشبختیفقط صدای پرکشیدنش بود …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چیزی بگو!
حرفی روی زخمم بپاش!
من گورستانی سرگردانم،که هر روز
گوری درمن مثل زخمی تازه دهان باز میکند.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

وقتي که پاتو گذاشتي روي اين زمين خاکي
تموم گل هاي عالم شدن از دست تو شاکي
خدا هم هواتو داشته ، تو رو با گلا سرشته
با تو دنياي پر از درد ، واسه من مثل بهشته
روز ميلادت مبارک عزيزترينم .

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دار بزن خاطرت کسانی که تو رودور زدن

متن غمگین کوتاه

عشق تو
شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد !
زیبا بود امّا شوخی!!!!
حالا . . .
تو بی تقصیری !
خدای تو هم بی تقصیر است !
من تاوان اشتباه خود را پس میدهم . . . !
تمام این تنهایی
تاوان « جدّی گرفتن آن شوخی » بود

متن غمگین کوتاه برای بیو

من دیوانه نیستممن فقط یک جور خاصکه دیگران نمیتوانندتو را دوست دارم

متن غمگین کوتاه برای استوری

به استقبال روز تولدم می‌روم و غم‌هایم چند برابر می‌شود
هر سال بزرگ‌تر می‌شوم، غم‌هایم هم بزرگ‌تر می‌شوند
تولدم مبارک!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

یک سال گذشت که شب‌ها به خاطر غصه‌هام گریه کردم و روزها به خاطر دیگران خندیدم
یک امروز را دلم می‌خواد برای دل خودم غمگین باشم
تولدت مبارک خود غمگین من…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن غمگین کوتاه جدید

سرد که باشی دلسرد میشوی از ادمها حتی از خودت سرد که باشی کلافه میشوی از تمام این درد های سرد

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

بعدازیه مدت کـه عکسشو دیدم
فهمیدم اصلا هم خوشکل نیست
رفتارشم اصلا دلنشین نیست
ادمایی کـه کنارشن هیچم ادمای خوشبختی نیستن
چراباید از حضور یه ادم معمولی خوشحال باشن و ساعت ها بهش خیره بشن؟
فاصله اون از یه ادم “خاص” تا یه ادم “معمولی” فقط دوست داشتن من بود
اون معمولی شد چون من دیگه دوسش نداشتم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

چه قانون تلخی
همیشه کسی میزنَتِت زمین
کـه یه روزی تکیه گاهت بوده!…

متن غمگین کوتاه مرگ

واسه‌ یه لحضه کناره تو بودن من همه ی لحضه هامو میدم..

متن غمگین کوتاه جدید

‏عشق واقعی مثل روحه… همه ی در موردش صحبت میکنن، ولی کمتر کسی دیدَتش!

متن غمگین کوتاه

عشق رو با هر شخصی تجربه نکنعشق چیز قشنگیهنذار ازش متنفر بشیتنها بمونسال ها تنها باشاما روحت رو با کسی قسمت نکنکـه نمیفهمتتانقدر تنها بمون تا اون کسیکهاز درونت خبر داره پیدات کنه

متن غمگین کوتاه انگلیسی

از این ناراحت نیستم کـهاونی کـه باید می‌شد نشداز این ناراحتمچرا با این‌کـه میدونستم اشتباههبا سماجت تمام ادامه دادماز این‌کـه واستادمتا بـه بدترین شکل ممکن ببازم

متن غمگین کوتاه

اینروزها می‌دانم نیستی ولیگاهی دلم تنگ میشود برایتبـه رو نمیاورمشبیه آن جوانی کـه تازه سیگار می کشدتنهاییبا ترسدر خفادر تاریکیو بعد از هربار تمام کردن عطر می‌زندو انگار نه انگار

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

بترس ازآن کـه در دنیاندارد جز خدا یاریکـه نابودت کند آهشاگر قلبی بـه درد آری

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اگر میبینی‌ هنوز تنهام !
بخاطر عشق تو نیست ….
من فقط میترسم ؛
میترسم همه مثل تو باشند……..

متن غمگین کوتاه برای استوری

برای نابودی ام
هیچ سلاحی نیاز نیست
فقط
اگر دلت می آید
برو …بی حس شده ام از درد ! از بغــض !
فقط گاهـیخـط ِ اشکی… میسـوزانـد صـورتـم را.
آرامشــی می خواهم…خلوتــی می خواهم…تــو باشی و من  در کنار هـــــم …
تو …سکوت کنــی…و مــنگوش کنم ..!***گاه‌ گاهی که دلم می‌ گیردپیش خود می‌ گویم :آنکه جانم را سوختیاد می‌ آرد از این بنده هنوز ؟گفته بودند :که از دل برود یار٬ چو از دیده برفتسال‌ ها هست که از دیده‌ من رفتی، لیکدلم از مهر تو آکنده هنوز …

متن غمگین کوتاه برای بیو

یه وقتایی هست
نه گریه کردن آرومت میکنه نه نفس عمیق
نه یه لیوان آب سرد نه داد زدن
ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــی ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ نیاز داری
برای همیشه نباشی
ﻫﻤﻴﻦ ….!!

متن غمگین کوتاه جدید

متن و جملات زیبای عاشقانه غمگین خفنمـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ،مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوریو بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (;

متن غمگین کوتاه مرگ

سالهاست
منتظر آمدن روزهای بهترم
ولی نمیدانم چرا هنوز هم
دیروز ها بهترند

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

قلبت را آنقدر از عاطفه لبریز کن که اگر روزی افتاد و شکست
همه جا عطر گل یاس پراکنده شود

متن غمگین کوتاه بیو

دلتنگ شده امنمیدانم ! شاید برای تویا شاید برای دیروزهایی که باتو گذشتاز ایـــــنجاصدایت میـــــکنم !تو از آنــــــجا بغلم کن !دلــــم گرفــــته

متن غمگین کوتاه انگلیسی

هیس…
حواس تنهایی ام را
با خاطرات
باتو بودن
پرت کرده ام…بگو کسی حرفی نزند…
بگذار
لحظه ای آرام بگیرم…

متن غمگین کوتاه مرگ

نگران …
منتظر …
تنها …
عصبانی …
بهانه گیر …
این روزها همه ی اینها من هستم …
آرامم کن …
آرامم کن …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ادعایِ بی تفاوتی سخت است….آن همنسبت به کسی کهزیباترین حس دنیا را با او تجریه کرده ای….

متن غمگین کوتاه مرگ

یادته زیر گنبد کبود دوتا رفیق بودیمو کلی حسود ؟تقصیر اون حسودا بود که حالاما شدیم یکی بود یکی نبود …

متن غمگین کوتاه برای استوری

همیشه بهم میگفت:زندگیمی . . .وقتی رفت بهش گفتم: مگه من زندگیت نبودم؟جواب داد: آدم برای رسیدن به عشقش باید از زندگیش بگذره

متن غمگین کوتاه انگلیسی

وقتی تو نیستیشادی کلام نامفهومی استو دوستت می دارم رازی استکه در میان حنجره‌ ام دق می‌ کندو من چگونه بی تو نگیرد دلم ؟اینجا که ساعت و آیینه و هوابه تو معتادند …خداــےآ … این ســــرنوشتــے ڪـــ ہ برام بافتـــے ،قسمتِــــ یـــــقـ ه‌اشْ یـ ه خورده تنگـ ه !!!قربــــــونْ دستتــــ ، شلــــشْ کـטּدارم خــــفـ ه مــےشم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

جایی باید باشدغیر از این کنج تنهاییتا آدم گاهی، آنجا جان بدهد

متن غمگین کوتاه بیو

من اینجا دلم سخت معجزه می‌ خواهدو تو انگار معجزه‌ هایت راگذاشته‌ ای برای روز مبادا..!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

‏‌‎حکایت ما شدن من و تو‏‌‎حکایت شب است و روز‏‌‎دو محال وابسته …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

شب از یک ساعتى به بعددیگر شب نیستتکرار ممتد آرزوى بودنچشم و صداى توست

متن غمگین کوتاه

محبوب منتو نباشیهمه‌ بغض‌ های جهاندر گلوی من است

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

فاجعه یعنیآنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده امکه از تلاقی نگاهم با دیگریاحساسخیانت می کنم!عشق یعنی همین!!!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

هوایــــــــــت …دســت سنگینــــــــــی داشت …!این را وقتــــــــــی ,زد به ســــــــــرم …فهمیــــــــــدم ………..!

متن غمگین کوتاه جدید

سرد است اماسرما نمی خورمتو نگران نباشکلاهی که سرم گذاشتیتا گردنم را پوشانده است

متن غمگین کوتاه بیو

عجبـ تـلـخـ بود
شیرینیـ دروغـ عاشقـ بودنشـ …

متن غمگین کوتاه برای بیو

کاش یک نفر بود
که دوستم داشت
که دوستش داشتم
و همین را برای همیشه میگفت
و همین را برای همیشه میگفتم
همین دوستت دارم را
به همین سادگی…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض می کنم، آسمان گریه

متن غمگین کوتاه برای بیو

تـــــــــــو که نمی دانی‌
هر آدمی‌ دل تنگی های مخصوص خودش را دارد
و تــــــــــــو پنهانی ترین
دلتنگی منی …

متن غمگین کوتاه برای استوری

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متن غمگین کوتاه دلتنگی

حرف، حرف می آورد
حرف تو اما، اشکـــ …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت
بر سینه می فشارمت اما ندارمت
ای آسمان من که سراسر ستاره ای
تا صبح می شمارمت اما ندارمت
در عالم خیال خودم چون چراغ اشک
بر دیده می گذارمت اما ندارمت

متن غمگین کوتاه دلتنگی

عطرهای خوب،جای خالیشان هم بوی خوب می دهد….درست مثل جای خالی تـــو…!

متن غمگین کوتاه جدید

عشق رو با هر شخصی تجربه نکنعشق چیز قشنگیهنذار ازش متنفر بشیتنها بمونسال ها تنها باشاما روحت رو با کسی قسمت نکنکـه نمیفهمتتانقدر تنها بمون تا اون کسیکهاز درونت خبر داره پیدات کنه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

پنجشنبه ای دیگر …
مُردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم
مُردن آن است که از خاطر تو، با همه خاطره ها محو شوم
در گذشتگان رو از یاد نبریم …
نثار روح عزیزان از دست رفته، فاتحه و صلوات

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

‎به آرامستان گذر کردم صباحی
‎شنیدم ناله و افغان اهی
‎شنیدم کله ای با خاک می گفت…
‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…
‎نثار روح گذشتگان صلوات و فاتحه ای بخوانیم.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

پنجشنبه ها طاقتش کم است
دل ندارد که بماند
مقدمه ای می سازد
خاطرات را کنار هم می چیند
ثانیه ها و دقایق را سنگین می کند تا جمعه و غروبش فرا برسد
شادی روح رفتگان، فاتحه و صلوات!

متن غمگین کوتاه

يكی از جان كندن‌ هايی كه آدم‌ ها دچارش می‌ شوند
همين پنجشنبه‌ هاست
اصلاً اسم پنجشنبه كه می‌ آيد، ياد رفتگان می‌ افتيم ناخودآگاه
چه آن ها كه از دنيایمان رفته‌ اند و چه آن ها كه از زندگیمان رفته‌ اند
اما يادشان بی‌ خيال‌ مان نمی‌ شود
فقط بايد فاتحه‌ شان را خواند و بس …

متن غمگین کوتاه جدید

ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ می کند
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺑﻮﯼ ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺧﯿﺮﺍﺕ …
ﯾﺍﺩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ …
ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻓﻮﺭﯼ …
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻻﮐﺮﺩﺍﺭ …
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ …
ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺣﻠﻖ ﺁﻭﯾﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ …
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ …
ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ …
ﮔِﺰﮔِﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺧﻢ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎ …
ﺷﻮﺭﯼ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ …
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ …
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ …
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﯼ ﺩﻟﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …
ﭼﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻰ ﺩﺭﺩﺳﺮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻓﺘﮕﺎﻥ !
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻰ ﻇﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻴ ﮑﻨﻨﺪ، ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺩﻟﻰ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ !
ﺗﻨﻬﺎﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻯ ﻗﺎﻧﻌﻨﺪ!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

می دانم تحمل داغی که بر دلت نشسته بی نهایت سخت است…
می دانم چه دردیست که صبح چشمانت باز شود
و آرزو کنی که کاش فقط کابوس بود …!
اما…..
او تنها به سوی خداوند بازگشت که بالاترین آرامش روح آدمیست،
اگرچه اندوه بزرگی بر قلب ما سنگینی می کند…
از خدا می خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهد
و ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیب سازد…
با ارزوی ارامش و غفران الهی برای امواتمان!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

پنجشنبه است
روز شاد کردن دلِ آن هايي که در زير خاک در انتظارنــد
روز لمس کردن خاطره ای که در ذهن داريم
که با خود مي گوييم چقدردلم برايت تنگ شده
برای شادی روح اموات صلوات!

متن غمگین کوتاه برای بیو

پنجشنبه؛
یادآور نداشته هاست
آدم هایی که نیستند!
خاطراتی که جایشان هنوز درد می کند،
و آرزوهایی که محقق نخواهند شد
پنجشنبه گاهی خیلی سرد می شود حتی اگر بهار باشد !
شادی روح درگذشتگان بخوانیم فاتحه و صلوات!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

پنجشبه است و دل پر از بی تابی فرزند
دیده به سویت نگرانست هنوز
غم نادیده تو بار گران است هنوز
رفتی و دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز
بعد از تو به کدام کوه تکیه کنم
پنجشنبه بیاد همه مسافران بهشتی
انان که روزی عزیز دل کسی بودند
و امروز عکسی هستند در قاب
خاطره ای در ذهن و حسرتی بر دل
شادی روح رفتگان فاتحه و صلوات!

متن غمگین کوتاه مرگ

پنج شنبه است روز درگذشتگان
روز خیرات….
روز هدیه….
روز خواندن قران….
روز فاتحه و صلوات….
خــــــدایـا…..
مسافران بهشتی ما را مورد رحمتت قرار ده
پنجشنبه است
همان روزی که اموات می ایند به سمت نزدیکانشان
دستشان ازدنیا کوتاه است ومحتاج یاد کردن ما هستند
بافاتحه و صلوات روحشون را شاد کنیم!

متن غمگین کوتاه بیو

پنجشنبه های بی تو
چشم برهم نهادیم گردش دوران گذشت
بر یکی سخت و بر دیگری آسان گذشت
روزگاری خواهد امد با خود نجوا کنی…
یک شمع خاموش می شود
یک ستاره می میرد
یک جای خالی هرگز پر نمی شود
پنجشنبه و یاد درگذشتگان!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

محبوب من
دلتنگی بخشی از من نه بلکه تمام من است..
بعد از شناختن عشق، دلم برای همه چیز و همه کس تنگ می شود
بیشتر برای تو
دلتنگی اصلا خوب نیست!
این حس لعنتی صورت های مختلف دارد، گاه بصورت کودکی بدعنق ظاهر می شود که با هیچکس نمی سازد
گاه به شکل نوجوانی پر غرور و سرکش که همه ی قوانین جهان را زیر پا می گذارد
گاه هم به شکل قطره اشکی از گوشه چشم می لغزد و با شوری اش لب ها را نوازشی می دهد و غمش می ماند
غمی که یک کنج دنج برای خود در دل آدمیزاد پیدا می کند و همان گوشه کز می کند
دلتنگی، این تلخِ عصیانگر
اما، حرف تو که میان باشد به شکل ماتمی شیرین ظاهر می شود
ماتمی که هیچ گاه تمامی ندارد
دلتنگی فقط با تو درمان می شود
با یاد درگذشتگان بخوانید فاتحه در آخرین پنجشنبه سال!

متن غمگین کوتاه جدید

ميگن خواب مرگ كوتاهه،
ولى چه فرق عجيبى است بين”مرگ” و “خواب” وقتى؛
“عزيزى”خوابيده دلت میخواد حتى هيچ پرنده اى پر نزنه تا بيدار نشه و وقتى “مرده”،
دوست دارى با بلند ترين صداى دنيا بيدارش كنى ولى افسوس…
امروز پنج شنبه و شب جمعه است،
يادى از عزيزان به خواب رفته ى ابدى كنيم..
بياييم با يك فاتحه آرامش خواب را به روحشان هديه دهيم…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

چشم برهم نهادیم گردش دوران گذشت
بر یکی سخت و بر دیگری آسان گذشت
روزگاری خواهد آمد با خودت نجوا کنی
یاد باد آن روزگارانی که با یاران گذشت
پنجشنبه‌ ها هدیه مسافرای آسمونی رو فراموش نکنیم، با ذکر فاتحه و صلوات

متن غمگین کوتاه

پنجشنبه و یاد آدم هاي‌ رفته…
پنجشنبه و عکس هاي‌ یادگاری، دلتنگی هاي‌ اجباری…
پنجشنبه و دوست داشتن هاي‌ زیاد…
پنج شنبه و فاتحه و صلوات!

متن غمگین کوتاه برای بیو

ما هم گذشتگان فردا هستيم
امروز كه هستيم با فاتحه و صلوات يادي كنيم از گذشتگان;
تا فردا نيز يادي كنند از ما…

متن غمگین کوتاه مرگ

پنجشنبه است …
ثانیه هایمان، سخت بوی دلتنگی می دهد …
و عده ای آن طرف، چشم به راه هدیه‌ ای تا آرام گیرند
با فاتحه و صلواتی هوایشان را داشته باشیم!

متن غمگین کوتاه

پنجشنبه است
آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شدہ در آن سوی مرزهای مرگ منتظر فاتحہ ای از طرف من و تو هستند…
دریغ نکنیم آن را از تمام اموات، مخصوصا آنهایی که حق به گردن ما دارند!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

پنجشنبه اول ماه است
فاتحه و صلواتی بفرستیم برای تمام آن هایی که در بین ما نیستند ولی دعاهایشان هنوز کارگشاست و یادشان همیشه با ماست.
پنجشنبه فاتحه برای اموات روح شان شاد و یادشان گرامی باد.

متن غمگین کوتاه مرگ

پنجشنبه‌ ها، دلمان گرم است به خاطره عزیزانی که دوست شان داشتیم اما دیگر نیستند،
دوستانی که از این دنیا رفته اند،
آن عشق های سفر کرده؛
به یاد دوستان و عزیزان آسمانی، بخوانیم فاتحه و صلوات!

متن غمگین کوتاه جدید

پنجشنبه است و ياد درگذشتگان
و پنجشنبه می آید که یادمان بیاورد کسی بود که فکرش را نمی‌ کردیم یک روز نباشد…
روحشون شاد و‌ قرین رحمت الهی!

متن غمگین کوتاه مرگ

باز هم پنجشنبه و اشک هایی را که از برای دلتنگی و نبودن عزیزی میلغزد بر گونه ها
با ذکر فاتحه و صلوات یادی کنیم از عزیزان سفر کرده
خدا بیامرزدشان!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)

متن غمگین کوتاه مرگ

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی 🙂

متن غمگین کوتاه

خدارو چه دیدی؟! ..شاید یه شبم ..ماتا سرمونو گذاشتیم رو بالش خوابمون برد🖤

متن غمگین کوتاه دلتنگی

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادر بفهمد

متن غمگین کوتاه بیو

می‌ ایستم کنار دریا
و طلوع تو را انتظار می‌ کشم
با موج بلند بر می‌خیزم
بیایی، ابر می‌ شوم در آغوش تو
نیایی، می‌ ریزم

متن غمگین کوتاه برای بیو

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

متن غمگین کوتاه برای استوری

بعضیا نمیگن میخوان برن..فقط بیصدا میزارن و میرن…!! مواظب این ادما باشین…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یه آهنــــگ دآرم که°°۶مگابایته،ولی°°۵۰گیگ خاطره توشه…

متن غمگین کوتاه برای استوری

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

متن غمگین کوتاه بیو

هــر کس .. یـا شب میمیـــرد ، یــــا روز .. مـــن ؛ شبـانــه روز !

متن غمگین کوتاه انگلیسی

طلا باش تا اگر روزگار آبت کرد
روز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کرد
لگدکوب هر رهگذری بشوی …!

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلم بهانه ای میخواهد برای ادامه زندگی…
مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام !

متن غمگین کوتاه برای بیو

می خوام یه تیپ بزنم خفن از پارچه ای ب نام کفن😒

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن غمگین کوتاه جدید

اگه یه طورى رفتار کردن
که انگار میتونن بدون تو زندگى کنن؛
بذار نداشته باشنت!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اونجا که شادمهر میگه:
“اونقدر آرومم پیش تو
می ترسم از آرامشم”…
یه آرامش اینجوری باید باشه همیشه

متن غمگین کوتاه بیو

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری
باز شروع کنی، باز بخندی، باز بجنگی
باز بیفتی و محکم تر پاشی
گاهی باید یه لبخند خوشگل
به همه تلخیا بزنی و بگی
مرسی که یادم دادین
به خودم تکیه کنم

متن غمگین کوتاه مرگ

آخر سر یه روز دوتا عطر میسازم
یکیش بوی خاک بارون زده بده
اون یکی چوب سوخته وسط جنگل

متن غمگین کوتاه مرگ

امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی :
“فردایــت را می ســـازم …”

متن غمگین کوتاه جدید

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن غمگین کوتاه دلتنگی

قسم خوردم به چشمانت فراموشت کنم اما
چرا باران که می‌گیرد فقط یاد تو می‌بارد؟…

متن غمگین کوتاه مرگ

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض می کنم، آسمان گریه

متن غمگین کوتاه بیو

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خوبیه دعوا و رک زدن حرفا اینه که یا بهم میخوره
یا بهتر میشه
در هردو صورتش از بلاتکلیفی درمیای

متن غمگین کوتاه برای بیو

لطفی ندارد هفت سین ها بی سلامَ ت…
وقتی نباشی عیدها هم بی بهارند……

متن غمگین کوتاه برای استوری

سلامتی روزی ک خودم سفید بپوشم رفیقام مشکی😏

متن غمگین کوتاه برای استوری

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن غمگین کوتاه

یکی بیاد که…
بزرگ شده باشه
فکر عشق و حال نباشه
رفیق بازیاشو کرده باشه تموم شده باشه
که نخواد همش بپیچونه
اینور اونور دنبال شیطونی نباشه
بیاد که بمونه
فقط حواسش پیش تو باشه
فقط فقط تورو بخواد
دنبال یه رابطه جدی باشه
فکر اینده ساختن با تو باشه
توقع زیادیه؟
اصن از اینا هست؟!
خوش بحالتون اگه دیدین!

متن غمگین کوتاه مرگ

دلم شکسته ست و
هیچکس دردم را نمی داند
آه از این غم که با من
می سوزد و می سازد

متن غمگین کوتاه مرگ

بعد مرگم شعر هایم را بخوان تا بشنوی / سرگذشتم تلخ تر از درگذشتم بوده است…

متن غمگین کوتاه مرگ

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ ای بند نشد
با چراغی همه‌ جا
گشتم و گشتم در شهر
هیچ‌کس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد

متن غمگین کوتاه مرگ

امشب شب تولد من است
ولی چیزی برای ترکاندن ندارم
جز بغض عزیز…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

رفتن تو پایان این قصه نبود.
حالا من با این شهری که آغشته به بوی توست چه کنم!!

متن غمگین کوتاه جدید

متن کوتاه تنهایی غمگین یک خطی و مفهومی [گلچین شده] | تاو بیو

متن غمگین کوتاه دلتنگی

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²
# ادبی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

گیر کردیم بین «ساعتی» که نمیگذره و «عمری» که زود میگذره….:))
# حقیقت # زندگی

متن غمگین کوتاه بیو

مث چراغ زرد شدم همه بهم بی توجهن‌!(:

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن غمگین کوتاه برای بیو

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ادع‍‌ا ‌‌ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌ه‍ ب‍‌رات‍‌ون م‍‌ه‍‌م‍‌م:)🙂🤌🏻 # خسته # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای بیو

ای فلک آسودگی در سرنوشت ما نبود:)
# خسته

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یک شب بی‌صدا تر از همیشه
همه را ترک خواهم کرد….! # ادبی # خودکشی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تو سختیام فقط سایم پشتم بود:) # خسته # حقیقت

متن غمگین کوتاه جدید

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/: # دختر # ملکه

متن غمگین کوتاه برای بیو

به قصد پرواز تجربه کردم سقوط را 🙂
# ادبی

متن غمگین کوتاه جدید

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

متن غمگین کوتاه برای استوری

شرحی ز حال و حالی ز شرح نیست:)
# خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤
# ادبی

متن غمگین کوتاه مرگ

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه مرگ

دَر سڪــوټ دݪ خـود غـَـرق و فٰریــآد میزݩـم…! # ادبی # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂 # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎ # خسته # زندگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡ # لاتی # خسته # خودکشی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

مثه مدادسفیدی عم ک وجود دارع ولی حضورش حس نمیشع…(:🙂😕💔 # خسته # خجالتی

متن غمگین کوتاه بیو

و ما همانیم که در سکوتمان حبسیم :)🖤🤞🏻 # سکوت

متن غمگین کوتاه مرگ

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه جدید

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

و گاه انتظار میسوزاند جان آدمی را..🖤 # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو

یِ حِصِعٌ ᵗⁿᶠᵒʳنِصبَتٌ بِ ʰᵃᵐʰ # خسته # نامردی

متن غمگین کوتاه برای بیو

آدما رو مجبور نکن برات وقت بزارن
اگه واقعن دوست داشته باشن بیشتر وقتشون مال توعه…) # خسته # نامردی

متن غمگین کوتاه برای بیو

‏خوب بودن مثل فقیر بودنه

هیچ کس آدم حسابت نمیکنه 🙂
# خسته

متن غمگین کوتاه بیو

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن غمگین کوتاه برای بیو

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن غمگین کوتاه مرگ

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن غمگین کوتاه برای بیو

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن غمگین کوتاه

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•° # متفرقه

متن غمگین کوتاه بیو

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن غمگین کوتاه دلتنگی

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن غمگین کوتاه

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن غمگین کوتاه مرگ

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن غمگین کوتاه مرگ

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 
# عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه بیو

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن غمگین کوتاه دلتنگی

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن غمگین کوتاه دلتنگی


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن غمگین کوتاه برای استوری

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن غمگین کوتاه مرگ

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊
# قهر

متن غمگین کوتاه برای بیو

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دودی کہ از سیگار بالا میره همون اشڪایی کہ قرار بود پایین بیوفتہ:)

# سیگار # شب

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن غمگین کوتاه بیو

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂 # نامردی

متن غمگین کوتاه برای استوری

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن غمگین کوتاه بیو

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه مرگ

حسرت تنها یادگاری است که از دست‌ها تو برای من به جا مانده و نمی‌توانم چیز دیگری را در میان دست‌های خالی مانده‌ام، تماشا کنم.

متن غمگین کوتاه

بگذار دنیای من سیاه‌تر از این باشد، زمانی که تو نیستی، برق الماس و سیاهی ذغال برایم فرقی ندارد.

متن غمگین کوتاه بیو

جهان به شکنجه‌گاهی بزرگ می‌ماند، وقتی تو کنار من نیستی و این طور تو را از دست داده‌ام.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

غمگین هستم و گویی آسمان هم با من همدل شده و به هوای تو اینطور غم انگیز می‌بارد.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

کاش می‌توانستی ببینی چطور تقاص بی تو ماندن را در سکوت این خانه پس می‌دهم.

متن غمگین کوتاه مرگ

من مدت‌هاست که در سیلاب غم افتاده و توان گریز از آن را ندارم. باشد که در این اندوه ویران کننده، آرام بگیرم.

متن غمگین کوتاه برای استوری

می‌گویند غم همزاد بشر است، همزاد من به شکلی با من عجین شده که حتی یک دم از من فاصله نمی‌گیرد.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دوستی می‌گفت عاشق طبیعت باش تا در زندگی‌ات جریان یابد، عاشق هر چیزی شدم، تنها آن را از دست دادم.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

این ممکن است هنوز اسم زندگی بر خود داشته باشد، اما دیگر حوصله‌ای برای دنبال کردن آن ندارم.

متن غمگین کوتاه جدید

از دست دادن تو، مانند تماشای لحظه‌ای بود که جانم از وجودم بیرون کشیده می‌شود و تو گویی این جانم بود که می‌رفت و مرا تنها در پشت سر جا می‌گذاشت.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چطور می‌توانم یک لحظه از خیالت فارغ باشم وقتی غم ضرب آهنگ صدای تو را در این سکوت خانه می‌نوازد؟

متن غمگین کوتاه برای استوری

اگر چه هیچ ذره‌ای از وجود من یاد تو را به فراموش نمی‌سپارد، اما به جای تو این غم است که بر وجودم مرهم می‌گذارد.

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلتنگی چیزی شبیه به آتش زیر خاکستر است، تا خیال می‌کنی به سر آمده، یکپارچه به آتشت کشیده و یکسره می‌سوزاند.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

این زندگی است که من از دست داده‌ام و معلوم نیست چه زمانی دوباره بتوانم آن را در آغوش بگیرم.

متن غمگین کوتاه برای بیو

هر آن قدر اینجا نشسته و به سبزی درخت‌های باغچه چشم می‌دوزم تا رنگ تند آن‌ها نظرم را به خود جلب کند، باز هیچ چیزی جز چشمان تو در رنج دادن قلب در فراغم، خودنمایی نمی‌کند.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم، با خونریزی این دل شکسته و بی‌تاب، بارها و بارها جهان را آتشفشان خشم کرده بودم.

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلم می‌خواهد هر تکه‌ام به سمتی پرتاب شود و هیچ دو از آن‌ها هرگز همدیگر را پیدا نکنند. شاید به این شکل هر تکه از وجود من بار اندوه کمتری را حمل کرده و قادر به تحمل کردن آن باشد.

متن غمگین کوتاه برای بیو

به دروغ گفتم دیگر دوستش ندارم، در حالی که این تلخ‌ترین دروغ زندگی‌ام بود.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

شب‌های بی تو، شب‌هایی است که در انتظار کنار پنجره، بارها و بارها جان می‌سپارم.

متن غمگین کوتاه جدید

چه خیال انگیز است لحظه وصال اندوه و بی‌تابی که بارها و بارها در چهارراه دل من به هم رسیده‌اند.

متن غمگین کوتاه بیو

اشک چشم‌ها را همه دیده و با آن همدردی می‌کنند، اما چه کسی هق هق‌های روح من را شنیده است که در سرسرای اندوه به این سو و آن سو می‌دود و باز به جایی نمی‌رسد؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ای کاش می‌دانستی که پس از تو، تمام عمر من در خلوتی همیشه اندوهگین جاری می‌شود.

متن غمگین کوتاه مرگ

انتظار زجرآورترین چیزی است که خداوند به بشر داده است و تمام زندگی من سراسر از این زجر و عذاب شده است.

متن غمگین کوتاه جدید

من مانند یک شیشه نازک به هزار تکه تبدیل شده‌ام. خوب است که دیگر به من دست نزنی، زیرا هر تکه‌ام توان پاره پاره کردن وجودت را دارد.

متن غمگین کوتاه برای بیو

تو از اینجا رفتی و باران رفتنت، تمام وجود مرا با خود برد. چشم‌هایم به راه مانده است که پاییز و پاییزها را برایم ارمغان بفرستی.

متن غمگین کوتاه جدید

در هوایی که نفس‌های تو در آن نیست، نفس کشیدن به عذابی عجیب می‌ماند. عذابی که لحظه لحظه در آن جان می‌دهم.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

جهانی متروک بی تو، دنیایی ساکت بی تو و قلبی دردمند و آکنده از رنج بی تو در این بی آبی و علف بیابان به تنهایی روزگار می‌گذراند.

متن غمگین کوتاه جدید

جدایی واژه حزن انگیزی است که بارها و بارها در این روزها و شب‌های تنهایی، زیر لب با حسرت زمزمه‌اش کرده‌ام.

متن غمگین کوتاه برای بیو

جدایی پر از ناله‌های سخت و قصه‌های تلخ است. جدایی پر از گریه و فریاد و درد است…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

هر روز در تلاشم که تو را دوباره به ذهن بیاورم و گویی تو هر روز در تلاش هستی تا از رویاهای من بگریزی، چقدر نابسامان است این تکاپوی ما!

متن غمگین کوتاه جدید

تنها یک لحظه پس از آن که دور شدی، اشک سراسر چشمانم را پوشاند. تا آن جا که تپه‌های دوردست محو به نظر رسیده و تنها توانستم بپرسم چرا؟

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اشک شاید تنها جلوه‌ای از اندوهی باشد که قلب با آن دست به گریبان است. بگذار امانش ندهم و تا جان دارد، روانه باشد.

متن غمگین کوتاه بیو

گفتنی نیست، اما بدون تو کماکان در من نفسی می‌رود و می‌آید، هنوز قلبم در سینه می‌تپد، اما جانی برایم باقی نمانده است.

متن غمگین کوتاه بیو

 شاید کسی نداند، اما وقتی قلب زنی از عشق خالی شود، جای آن را اندوه، کینه و نفرت خواهد گرفت.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

می‌توانستم شادترین شادهای جهان باشم، اما رفتن تو مرا غمگین‌ترین غمگین‌های دنیا ساخت.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

با از دست دادن تو، دیگر هیچ چیز شیرین نیست، جان شیرینم. زندگی شبیه به جهنمی شده است که هر آن قدر هم در آن با شجاعت پیش بروم، از گلستان خبری نخواهد بود. تمام گل‌ها با تو رفتند و بیابانی برای من باقی ماند.

متن غمگین کوتاه

می‌دانم یک قدم جلوتر، اندوه به شکلی بدمنظر و زشت به انتظارم ایستاده است، اما راهی برای بازگشت به عقب ندارم و باید همین راه معیوب و سراسر بیچارگی را پیش بروم.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

تو مرا ویران کرده و به شکل امروزی‌ام درآورده‌ای، اما باکی نیست؛ تندیس تو را هر آن قدر هم که زشت و ویرانه باشد، هنوز دوست دارم.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تمام شده‌ام، نمی‌بینی؟ این چیزی که خش خش کرده و روی برگ‌های خشکیده راه می‌رود، تنها جسم من است و هیچ نشانی از منه من در آن نیست.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

چرا خداوند اجازه می‌دهد بشر تا این اندازه به نوع خود وابسته باشد، وقتی پیشتر رسم بی ‌وفایی را آموخته است؟

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلم شکسته است و درد و اندوهم را هیچ کس نمی‌داند. این لحظات داغ و ناگوار را روی کاغذ می‌آورم، شاید کاغذ کمی با بیشتر با دلم راه بیاید.

متن غمگین کوتاه برای بیو

خداحافظی تلخی بود، اما تک تک لحظات پس از آن بارها و بارها تلخی بیشتری را با خود گره زده و همراه داشتند.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

سنگ هم اگر بود پس از این همه اندوه جایی ترک می‌خورد، اما گویی خداوند من را برای صبوری غم ساخته است.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

اگر روزگار می‌خواست می توانست سرنوشت من را به شکل دیگری رقم بزند، اما بازی عجیبی‌ست که با من و دل راه انداخته است.

متن غمگین کوتاه جدید

بگذار دردهایم دیواری آجری باشند که دور تا دور وجودم را گرفته و بالا و بالاتر می‌روند. تا جایی که دیگر امکان رهایی و بیرون آمدن از آن وجود نداشته باشد.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

این چوب خشکیده‌ای که بر آن آرمیده‌ام، شاید شبیه به تختخوابی باشد که خیال می‌کردیم، اما اکنون برای من تنها نقش تابوتی مشتاق به در آغوش کشیدن جسد خود را بازی می‌کند.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

خیره مانده‌ام به راهی که از آن رفتی، می‌دانم دیگر هیچ سواری از این جاده پیش نمی‌آید و تنها چشمان من است که از سر پیری و ناتوانی در آن سراب‌های پی در پی می‌بیند.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

غم در سراسر دیوارهای دلم لانه کرده و هیچ جایی را روشن و سفید باقی نگذاشته است. گویی آشیانه خود را یافته و هرگز از اینجا دیگر بیرون نخواهد شد.

متن غمگین کوتاه جدید

خیال می‌کردم زندگی از این پس روی شیرین خود را به من نشان می‎دهد، نمی‌دانستم خنجرهای تیز اندوه همین حوالی در انتظارم نشسته‌اند.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بی پناهی یعنی زیر آوار کسی ویران شوی که بنا بود خود تکیه‌گاهت باشد.

متن غمگین کوتاه

قلب من از رفتن تو فلج شده است، این نتیجه تمام آن لحظاتی است که با بودن تو به اوج رسیده بود.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

کاش می توانستم بمیرم که تنها یک لحظه زندگی کنم. شاید زندگی در همان لحظه مرگ جای داشته باشد.

متن غمگین کوتاه

جدایی و غربت چیزی نیست که هرگز به آن عادت کنیم، مرگ روزمرگی‌ها، هر روز آزاردهندگی بیشتری به خود می‌گیرد.

متن غمگین کوتاه مرگ

مرگ از زندگی شیرین‌تر است، وقتی به این اندازه طعم آن تلخ باشد.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. کارم از گریه گذشته است، به آن می‌خندم.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

من به بارانی بودن دنیایم عادت دارم، تو بدان که در این رگبار نقش بزرگی داشته‌ای.

متن غمگین کوتاه

از روزی که تو رفتی، جهان من ایستاده است و در هیاهوی پیشین آن ردپایی از تپش های تند عاشقانه که پیشتر می شناختم نیست.

متن غمگین کوتاه برای بیو

اشک نعمتی است که خداوند به بشر ارزانی داشت، وگرنه چطور این سیلاب اندوه را از وجودم بیرون می‌راندم؟

متن غمگین کوتاه برای بیو

پیش از این گاهی دلم سر شوق می‌آمد، اما اکنون تنها شوقی که در آن جاری می‌شود، شوق گریه کردن است.

متن غمگین کوتاه جدید

آن قدر از این زندگی بیزارم، که دلم می‌خواهد ساعت در همین لحظه بازایستاده و جهان متوقف شود.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

من لبریز از احساس تنهایی شده‌ام و از اندوه خویش به اوج هر آن چه از دست دادن است، دست یافتم.

متن غمگین کوتاه برای استوری

شب‌های تنهایی هرگز به اتمام نمی‌رسند، از زمانی که تو رفته‌ای، امید هم از اینجا پرکشید و رفت.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

به هر جایی می‌روم تصویر تو پیشتر آن جا نشسته است. چطور می‌توانم در این دنیای پر از تو، بدون تو زندگی کردن را تمرین کنم؟

متن غمگین کوتاه دلتنگی

نه رسیدن به تو برای من میسر است و نه توان کنار آمدن با اندوهم را دارم. جایی میان درد و غصه رها شده و سرگردان هستم.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

می‌دانم این روزهای تلخ سپری می‌شوند، اما نمی‌دانم چطور باید به سلول‌های بدنم یاد بدهم که از اندوه چسبیده به خود، جدا شوند. من دیگر به اندوه خوی گرفته‌ام و گریزی از آن برایم نیست.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دلسرد شده‌ام، نه به خاطر رفتن تو … بلکه به خاطر جشنی که از باب آمدنت در قلبم برگزار کرده بودم … دلسرد لحظه لحظه‌های آن هستم.

متن غمگین کوتاه برای بیو

اینجا دیگر خانه نیست، به ماتمکده‌ای می‌ماند که از در و دیوارهایش اندوه چکیده و قلبش سخت در حال خونریزی است.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

گفته بودی فرداهای ما را خواهی ساخت، اما چه ساده رفتی و امروز و فردای من را در ماتم و اندوه رها کردی.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

وقتی به پرنده‌ها می‌نگرم که چه سرگردان در آسمان پرواز می‌کنند، بی‌اختیار یاد سرگردانی دلم می‌افتم که به هر جا پرکشید، بی‌ثمر به خانه بازگشت.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تلخی سرنوشت من، به سیاهی گیسوان تو می‌ماند که برای همیشه از دیدن آن‌ها محروم شده‌ام.

متن غمگین کوتاه بیو

کاش می‌توانستم یک بار دیگر رو به غروب ایستاده و از اعماق دلتنگی‌هایم به آن سوی خیال، پلی از اندوه ترسیم کنم.

متن غمگین کوتاه برای بیو

می گویند درد را از هر طرف بنویسی درد است
نمی دانند که اگر درد را از طرف تو اگر بنویسند شعر می شود !

متن غمگین کوتاه مرگ

گاهی دلم می خواهد دمپایی هایم را جا به جا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه !

متن غمگین کوتاه بیو

لبخندم خیط میشود وقتی ساعتها به یادت روی لبانم می نشیند اما ناگهان به یاد می آورم تو دیگر نیستی …

متن غمگین کوتاه

گاهی وقتها تو زندگی میرسی به یه جایی که بن بست نیست اما دیگه مقصد نداری

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ، ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ !

متن غمگین کوتاه برای بیو

هیچگاه فکر نمی کردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود که تو بی خیال زندگی کنی و من با خیالت بیخیال زندگی شوم !

متن غمگین کوتاه بیو

به خدا گفته ام زحمت نکشد ؛ نه نیازی به زلزله هست نه نیازی به سونامی …
همین که تو نیستی ، همین که تو نمی خندی بلاهای بزرگی هستند که جهانم را با خاک یکی کرده اند !

متن غمگین کوتاه بیو

باهام بودی ولی همیشه میدونستم موندنی نبودی
ترس از نبودنت همه ی لحظه های قشنگ بودنت رو برام نابود میکرد
من با بودت نابود بودم چه برسه به نبودت

متن غمگین کوتاه برای بیو

می گویند با چشمان بسته نمی شود دید
آری می شود ، من هر شب به امید دیدن تو چشمانم را میبندم …

متن غمگین کوتاه انگلیسی

جملات جدایی سنگین کاش می تونستم تنها یه لحظه دردی که می کشم رو به تو بدم
نه برای صدمه زدن به تو
فقط برای این که بفهمی چقدر آزارم دادی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

وقتی به شخصی بیشتر از آنچه شایسته او است توجه کنی
بیشتر از آنچه سزاوارش هستی صدمه می بینی

متن غمگین کوتاه برای بیو

چقدر دردناکه بفهمی برای کسی که عاشقش هستی
به اندازه ای که فکر می کنی اهمیت نداری

متن غمگین کوتاه دلتنگی

گاهی اوقات تنها کاری که می تونی بدی اینه که با همه دردی که توی سینه داری
لبخند بزنی، به روزت ادامه بدی و اشکاتو برای وقتی که تنها شدی نگه داری
💔

متن غمگین کوتاه برای بیو

جملات جدایی غمگین به انگلیسیOne of the most difficult task in life is removing someone from your heartیکی از دشوارترین کارها در زندگی این است که کسی را از قلب خود بیرون بیاوری***I don’t know where I stand with him. And I don’t know what I mean to him. All I know is that every time I think of him, all I wanna do is be with himنمی دانم کجای زندگی او هستم و نمی دانم چقدر برایش ارزش دارم
تنها چیزی که می دانم این است که هر وقت به او فکر می کنم
تنها کاری که می خواهم بکنم این است که با او باشم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

It’s not the goodbye that hurts. It’s the flashbacks and the memories that followاین خداحافظی نیست که صدمه می زند
بلکه نگاه کردن به گذشته و خاطراتی که به دنبال آن می آیند است که این کار را می کند

متن غمگین کوتاه دلتنگی

جملات جدایی عاشقانهاگر برای نگه داشتن کسی که از دست دادن تو براش مهم نیست تلاش کنی
به زودتی خودتو گم می کنی

متن غمگین کوتاه

– چرا ناراحتی؟
– چون تو با کلمات با من حرف میزنی در حالی که من با احساسم به تو نگاه می کنم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

همه زخم ها قابل دیدن نیستند …

متن غمگین کوتاه مرگ

جملات جدایی کوتاهغم انگیزترین قسمت زندگی خداحافظی با کسی است
که می خواهی همه زندگی خود را با او سپری کنی

متن غمگین کوتاه

بیشتر روابط به این دلیل شکست می خورند که
یک نفر بیش از حد عاشق بوده
و دیگری به اندازه کافی درگیر این عشق نبوده

متن غمگین کوتاه جدید

اشک کلماتی است که قلب قادر به بیان آن ها نیست

متن غمگین کوتاه انگلیسی

متن کوتاه درباره جداییاگر کسی را دوست داشته باشی که دوستت ندارد
هر روز خواهی مرد

متن غمگین کوتاه برای استوری

نفس کشیدن سخت است زیرا هر نفسی که می کشم ثابت می کند بدون تو نمی توانم زندگی کنم

متن غمگین کوتاه بیو

بدترین احساس در جهان این است که نتوانی شخص دیگری را دوست داشته باشی
چون قلبت هنوز متعلق به کسی است که آن را شکسته است

متن غمگین کوتاه جدید

اگر می توانستی ذهن من را بخوانی بی شک اشک می ریختی

متن غمگین کوتاه برای استوری

متن عاشقانه جداییشاید روزی بفهمی که با من چه کردی
کاش می دانستی رفتنت چقدر مرا نابود کرد

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ما در زمانی اشتباه عشقی راستین داشتیم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بی شک غم انگیزترین احساس در جهان شکست در عشق است، حتی اگر یک بار پیش بیاید

متن غمگین کوتاه بیو

دلم که میگیرد به آسمان نگاه میکنم………آنوقت با خود میگوییم این همان آسمانیست که بقیه ی آدم هایی که غمگینند به آن نگاه میکنند…..حس خوبیست……. تازه میفهمی که تنها نیستی….

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلم گرفت ای نازنین
نفس دیگه نفس نیست
آه این زمین و سرزمین
واسم بجز قفس نیست
تو ای عزیزترین کسم
پشت و پناه من باش
یه تکیه گاه مهربون
رفیق راه من باش

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

گاه گاهی که دلم میگیرد
پیش خود می گویم
آنکه جانم را سوخت
یاد می آرد از این بنده هنوز

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلتنگــي هايــــَم را زير بغـل زده اَم
نشسته اَم در انتظار ِ روز هاي ِ مبـادا !
سهم ِ من از تــو
همـين دلتنگـي ها ييست
که بي دعوت مي آينـد

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دلم گرفته ای رفیق
لبریز بغضم این روزا
هیشکی نمیفهمه منو
خستم از این حال و هوا

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

عاشقش شدم!از کجا باید می دانستم مسافر است؟دلم کرفته از خودم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

گاه گاهی که دلم میگیرد
پیش خود می گویم
آنکه جانم را سوخت
یاد می آرد از این بنده هنوز

متن غمگین کوتاه برای بیو

گاهی دلت از زنانگی میگیردمیخواهی کودک باشیدختر بچه ای کهبه هر بهانه ای به آغوشی پناه میبردوآسوده اشک میریزدزن که باشیباید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دلم گرفته اما سکوت می کنمبگذار حرفها آنقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

متن کوتاه غمگین شاخ تک خطی و مفهومی [بهترین ها] | تاو بیو

متن غمگین کوتاه دلتنگی

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن غمگین کوتاه برای بیو

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن غمگین کوتاه

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡ # لاتی # خسته # خودکشی

متن غمگین کوتاه مرگ

ما پای هر گلی آب دادیم خارش رف تو چشم خودمون . . ! # ادبی

متن غمگین کوتاه برای استوری

اینجا داشتن فکرای رنگی جرمه |: # خسته

متن غمگین کوتاه مرگ

پیر کَردمَ دلی را که تازه هوای جوانی به سَرش زده بود..♻️ # لاتی # مغرور

متن غمگین کوتاه برای استوری

یِـح حِسـح تِنِفُر نِصـبَت بِح هَمح
# مغرور # انتقام

متن غمگین کوتاه برای استوری

★彡 من مغرور تریـن دلتنگ ایـن شهرم!🙂 彡
# مغرور

متن غمگین کوتاه برای بیو

از قضاوت مردم نترس آنها آنگونه که تربیت شده اند تو را می بینند.🖤🖇 # زندگی # خسته # سکوت # آرامش # کارما

متن غمگین کوتاه مرگ

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن غمگین کوتاه برای بیو

برا کسی که همیشه مشکی میپوشه!❤
از قشنگی رنگای دیگه حرفی نزن!:) # لاتی # سکوت # تتلو

متن غمگین کوتاه برای بیو

بیچاره آسمان
دلش به خورشیدی خوش است که هر روز دورش میزند # ادبی

متن غمگین کوتاه مرگ

این روزا مِثلِ شیشه شُدم زود میشکَنَم ولی بَد میبُرم😏
# خسته

متن غمگین کوتاه مرگ

دیگه اهمیتی نداره.
باد وزید، شاخه شکست .
# ترکی

متن غمگین کوتاه

– مایی که خاکستر شدیم رو از آتیش نترسونید 🙂
 
# مغرور # لاتی # خسته

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

باید به آخرین رفتارهای آدما نگاه کنی نه به اولین حرفاش••• # نامردی # عشق یک طرفه # دروغ # انتقام

متن غمگین کوتاه برای استوری

– تو کآغذ سࢪنوشتموטּ غم ࢪو سنجآق کࢪدטּ😹➰ # لاتی

متن غمگین کوتاه برای بیو

قیدِ اونی که رفته رو بزن 

نبضی که رفته گرفتن نداره 🙂
# نامردی # لاشی

متن غمگین کوتاه بیو

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند # مغرور

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلمان روشن است
به اتفاق های خوب در راه مانده…'🤍🌸' # ادبی # زندگی

متن غمگین کوتاه بیو

واسه اعتمادای الکی، تاوان‌های سختی دادیم! # نامردی # خسته # دروغ

متن غمگین کوتاه مرگ

جَنگیدم تا غَـــم نَبینَم . . ! # لاتی

متن غمگین کوتاه برای بیو

یِه‍‌و چ‍‌ش وا ک‍‌َردیم دی‍‌دیم #دِلم‍‌ون واس‍‌َش
ریخ‍‌ت ، م‍‌ثِہ ب‍‌َرگای پایی‍‌ز .).
# دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای بیو

– ما اعصاب سرد شدنتون نداریم، یهویی برید گم شید. # لاتی # مغرور

متن غمگین کوتاه

‏اونی که بیشتر از سن خودش میفهمه، بیشتر از سن خودش از این روزگار و کشیده

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

حال این روزهایم
گفتنی نیست.
ولی بی تو
کماکان در من نفسی هست
دلی هست.
ولی جانی نیست

متن غمگین کوتاه انگلیسی

گاهی وقت‌ها آنقدر از زندگی خسته می‌شوم که دلم می‌خواهد قبل از خواب
ساعت را روی “هیچوقت” کوک کنم…

متن غمگین کوتاه مرگ

شاید قانون دنیا همین باشد.
من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

متن غمگین کوتاه جدید

این روز‌ها تلخ می‌گذرد، دستم می‌لرزد از توصیفش
همین بس که:
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

شک ندارم
سفره‌ی دلم را که وا کنم
همه سـیر می‌شوند …!

متن غمگین کوتاه

خودتان را برای دیگران
آرام آرام ورق بزنید.
چون اگر تمام شوید
سریع می‌روند سراغ دیگران!

متن غمگین کوتاه جدید

بی خود منتظرت هستم و هربار
که صدای به هم خوردن در را می‌شنوم
از جا می‌پرم …
بی خود دلم را خوش کرده‌ام
به پیراهنی مانده روی بند
تو ناگهان رفتی و باد‌ها
هر روز هم که بیایند
چیز‌هایی که برده‌اند را
هرگز بر نمی‌گردانند!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

آنگونه که تو رفتی
هیچ آمدنی جبرانش نمی‌کند …

متن غمگین کوتاه بیو

خنجرت را از سینه‌ام بیرون بکش
بگذار زندگی کنم!
عطرت را از پوست تنم بگیر
بگذار زندگی کنم!

متن غمگین کوتاه مرگ

آرام بخش‌ها
حافظه‌ام را پاک کرده‌اند ….
اما دلم می‌گوید
من کسی را
بسیار دوست می‌داشتم …!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

در این روز‌های سنگین تنهایی
تنها کافیست باران بزند؛ که یاد تو باز هم
از هزاران فرسنگ
در آبادی دل من، آشیانه کند!

متن غمگین کوتاه برای استوری

باران ..
فقط ..
همین جایی از قصّه؛ که من ایستاده‌ام می‌بارد!
دو قدم این طرف‌تر ..
دو قدم آن طرف‌تر ..
همیشه آفتاب است!

متن غمگین کوتاه مرگ

این روز‌ها از کنار من که می‌گذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه‌ام در دست تعویض است!

متن غمگین کوتاه مرگ

کاش می‌شد
برگردی و ببینی
چشمانم چگونه تقاص
تمام بیخیالی‌هایت را پس می‌دهند.

متن غمگین کوتاه برای بیو

خسته‌ام
همه می‌گویند کوه کندی؟
ولى …
هیچکس نمی‌داند دل کندم
از کسى که همه کسم بود …!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

به این فکر میکنم
لالایی‌های ِ مادرم
زیر کدام بـالشتک کودکی‌هایم جا مانده؟
شاید هنوز بشود آسوده خوابید…

متن غمگین کوتاه برای استوری

تقصیر من نبود که عاشقت شدم
من فقط
در مدار خودم می‌چرخم …
تقصیر تو بود که خورشیدی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن غمگین کوتاه

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

متن غمگین کوتاه بیو

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

متن غمگین کوتاه برای استوری

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن غمگین کوتاه برای استوری

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن غمگین کوتاه مرگ

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

متن غمگین کوتاه بیو

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن غمگین کوتاه برای بیو

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن غمگین کوتاه بیو

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن غمگین کوتاه بیو

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن غمگین کوتاه برای بیو

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن غمگین کوتاه برای استوری

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن غمگین کوتاه جدید

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن غمگین کوتاه برای بیو

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن غمگین کوتاه جدید

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن غمگین کوتاه مرگ

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن غمگین کوتاه

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن غمگین کوتاه جدید

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن غمگین کوتاه

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن غمگین کوتاه جدید

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

متن غمگین کوتاه برای بیو

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن غمگین کوتاه بیو

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

متن غمگین کوتاه جدید

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن غمگین کوتاه مرگ

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن غمگین کوتاه مرگ

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن غمگین کوتاه برای استوری

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

متن غمگین کوتاه بیو

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن غمگین کوتاه مرگ

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن غمگین کوتاه برای استوری

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن غمگین کوتاه

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن غمگین کوتاه برای بیو

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن غمگین کوتاه مرگ

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن غمگین کوتاه

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن غمگین کوتاه برای بیو

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

متن غمگین کوتاه برای بیو

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

متن غمگین کوتاه

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن غمگین کوتاه بیو

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن غمگین کوتاه برای بیو

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن غمگین کوتاه جدید

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن غمگین کوتاه جدید

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن غمگین کوتاه مرگ

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن غمگین کوتاه بیو

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن غمگین کوتاه

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن غمگین کوتاه

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن غمگین کوتاه برای بیو

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن غمگین کوتاه برای استوری

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن غمگین کوتاه جدید

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن غمگین کوتاه بیو

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن غمگین کوتاه بیو

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن غمگین کوتاه برای بیو

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن غمگین کوتاه برای استوری

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن غمگین کوتاه برای بیو

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن غمگین کوتاه بیو

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن غمگین کوتاه

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن غمگین کوتاه برای بیو

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن غمگین کوتاه جدید

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن غمگین کوتاه بیو

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن غمگین کوتاه بیو

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن غمگین کوتاه جدید

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن غمگین کوتاه جدید

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن غمگین کوتاه دلتنگی

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن غمگین کوتاه برای بیو

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن غمگین کوتاه

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن غمگین کوتاه برای بیو

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن غمگین کوتاه

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن غمگین کوتاه دلتنگی

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن غمگین کوتاه

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن غمگین کوتاه برای استوری

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن غمگین کوتاه بیو

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

متن غمگین کوتاه جدید

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

متن کوتاه غمگین عاشقانه/ مناسب بیو و کپشن و استوری غمگین عاشقانه | تاو بیو

متن غمگین کوتاه برای استوری

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

رفتم دکتر گفت:اگه نفست نیاد میمیری نفسم میایی یا بمیرم؟!:(
# عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه دلتنگی

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …
# ادبی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

خنده ات دیوانه ام کرد دلم ارام ندارد 《《●○
# دوستت دارم

متن غمگین کوتاه

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫
# دریا

متن غمگین کوتاه برای بیو

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

‏تو هیچوقت نبودی،
من چرا همیشه میترسیدم که از دستت بدم . .(:🖤 # عشق یک طرفه # حقیقت

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه جدید

از من متنفر باش
ولی
یکی دیگه رو بغل
نکن….:)
# دوستت دارم # خجالتی

متن غمگین کوتاه بیو

دوست دارم اون روزی که میای …
من جلو پات خوابیده باشم ، رو به قبله …🖤🪦🕸
# خودکشی # خسته

متن غمگین کوتاه جدید

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن غمگین کوتاه مرگ

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه مرگ

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!(:🖤
# ادبی # خسته

متن غمگین کوتاه مرگ

.هیچوقت نفهمید من اونو واسع زندگی نمیخواستم،من زندگی رو بخاطر اون میخواستم…🖤 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه انگلیسی

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

اونقد دلتنگتم که توانایی اینو دارم‌ دستمو فرو ببرم تو سینم قلبمو دربیارم بگم: آروم باش زبون نفهم آروم.. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه جدید

آقایـ قاضیـ دلمو میشکستـ ولی بازمـ دوصشـ دارمـ میدونیـ؟!
خعلیـ حرفهـ🙂🥀 # عشق یک طرفه # قاضی

متن غمگین کوتاه مرگ

قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

ک‍‌اش اون‍‌ای‍‌ی ک‍‌‍ہ ق‍‌رار ن‍‌ی‍‌س‍‌ت م‍‌‍‌ال م‍‌‍‌ا ب‍‌اش‍‌ن ه‍‌ی‍‌چوق‍‌ت وارد زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م‍‌‍‌ون ن‍‌ش‍‌ن. # حقیقت # زندگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

بغلش نکردم…
نبوسیدمش…
زیر بارون باهاش قدم نزدم…
دستشو نگرفتم…
بهش دوستت دارم نگفتم…
نزدیکش نبودم …
من فقط از دور دوستش داشتم و دارم 🙂💔 # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلم خیلی برات تنگ شده ولی از هر سمتی نگاه میکنم،می‌بینم بدون من خیلی خوشتری!(: # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن غمگین کوتاه جدید

وقتی یه نفر نبودش طولانی بشه حتی اگه عاشقش باشی و تمام اون مدت به پاش بمونی روزی که بیا بخوادت ؛تو نمیخوایش میدونی چرا؟ چون به نبودش عادت میکنی،به یه جایی میرسی که دیگه واقعا خودش و دوست نداری ،غم نبودش و دوست داری # نامردی

متن غمگین کوتاه برای استوری

گاهی سكوت مي‌كنی … چون اينقدر رنجيدی كه نمی خواهی حرف بزنی……

متن غمگین کوتاه

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬ اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن غمگین کوتاه بیو

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن غمگین کوتاه

وقتی شما جرات
دوست داشتن او را
نداشته باشید دیر یا زود
سر و کله یک شجاع پیدا
خواهد شد

متن غمگین کوتاه برای بیو

گفتی خیال کن
که برای تو مرده‌ام…!
این وقت صبح
در دل من پس چه می‌کنی؟

متن غمگین کوتاه

دوست داشتن هیچوقت به معنای همیشه موندن نیست..

متن غمگین کوتاه انگلیسی

هوا که اینگونه می‌شود
من میمانم و سرگردانی در خیابان های سرد
می‌خواهم همانند مردم شهر محو سفیدی برف شوم
اما سیاهی چشمانت رهایم نمی‌کند
دیوانگی دیدنت بالا می‌گیرد
عازم تو می‌شوم
و زمین سفیدی که رد پایم را لو می‌دهد
آخر نمی دانی….
خنده هایت چقدر به این هوای برفی می آید…

متن غمگین کوتاه برای استوری

چه آدم‌های
بی‌خودی که پشت جملات قشنگ
قایم شدن

متن غمگین کوتاه دلتنگی

روزی اگر خدا
قدرت تکرار لحظه ها
را به من می‌داد…
در تمامش تو را برای خودم
تکرار می‌کردم…!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

درد یعنی دلم براش تنگ شدهاما هیچ غلطی نمی‌تونم بکنم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

این جا زمین هست اثری از وجدان نیست
این ترازو گر ترازوی خداست
این کژی و نادرستی از کجاست

متن غمگین کوتاه برای بیو

یکی میگه: تف به جهان
یکی ام جهان رو عشقه
واسه اینهمه تبعیض نگرونم
واسه هر قطره ي اشکی
که رو گونه ي یتیمه
واسه آینده ي جهان نگرونم

متن غمگین کوتاه برای استوری

ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ
ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ..ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺍنگیز ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺮﮔﻬﺎﻯ آﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ..ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺯﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ
آﺳﻤﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ .. ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ
ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ .. ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺩﺍﻣﻨﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﻴﺰﺩ
ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ

متن غمگین کوتاه برای استوری

من مثل هم سن و سالهای خویش نیستم
که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده
من تنها یک آرزو دارم و آن این هست که :
شبی بخوابم و دیگر بیدار نشوم
تا نشنوم
تا نبینم تا نشکنم

متن غمگین کوتاه جدید

ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

متن غمگین کوتاه دلتنگی

درد من نیستکه این درد پریشانی هاست
این جنون عادت هر روزه ي تهرانی هاست
پشت من پهنه ي زخم استولی شهر هنوز
نخستین دغدغه اش پینه ي پیشانی هاست

متن غمگین کوتاه بیو

چه زیباست خیالی که تورا از آن همه ي فاصله می آوردبه کلبه تنهایی ا

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

کنار برکه دلم نشستم و نیامدی
دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی
سوال کردم از خدا نشانه ي منزل ي تورا
سکوت کرد و در سکوت نشستم و نیامدی

متن غمگین کوتاه جدید

ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ
ﺍﺷﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ

متن غمگین کوتاه جدید

خدایا
از این به بعد به مخلوقاتت
یه مترجم ضمیمه کن
این جا هیچکس هیچکس را نمی فهمد

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﺮﺃﺕ

ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ
ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی

متن غمگین کوتاه جدید

من آخر هر جمله ناتمامم سه نقطه می‌گذارم
یک نقطه اش اشک هست
نقطه بعدی دردی که دلم را می سوزاند
نقطه آخر زخمی می‌شود و بر جانم باقی می‌ماند

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

همه ي وقت از آمدن ن بر سر کلمات می ترسیدم
ن داشتن تو
ن بودن تو
ن ماندن تو
کاش اینبار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبری میداد از ن رفتن تو

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ﺍﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻧﮕﯿﺮﻩ
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻩ

متن غمگین کوتاه مرگ

حسرت
یعنی رو به رویم نشسته اي و باز خیسی چشمانم را
آن دستمال خشک بی احساس پاک کند

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

مَن چیزیم نیس 🙂 فَقَط اَز دَرون مُردَم

متن غمگین کوتاه برای استوری

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :”)

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

متن غمگین کوتاه مرگ

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن غمگین کوتاه جدید

شاعر میگه:خوبتو میگن ولی بدتو میخوان تولدت ن ولی ختمتو میان

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن غمگین کوتاه بیو

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدمـ ها . . .

متن غمگین کوتاه برای استوری

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن غمگین کوتاه دلتنگی

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

متن غمگین کوتاه جدید

فَردامون عَز دیروزمون، دیروزتره:)

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

هَـمْـیـشِـه اوْنـیٖ کِـه تُـو خـیٰـآلـتِـه بـیٖ خـیـآلـتِـهِ

متن غمگین کوتاه بیو

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

متن غمگین کوتاه برای استوری

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن غمگین کوتاه

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن غمگین کوتاه بیو

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

متن غمگین کوتاه انگلیسی

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

متن غمگین کوتاه دلتنگی

چون میگذرد غمی نیس اما به ولله همین درد کمی نیس…

متن غمگین کوتاه برای بیو

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده

متن غمگین کوتاه بیو

‏مشکلم این نیست که امروز، فردا یا یه ماه دیگه بمیرم، من مشکلم اینه زندگی نکردم

متن غمگین کوتاه بیو

این زندگی مفتشم گرونه مال خودتون…

متن غمگین کوتاه برای استوری

زندگی مث پانتومینه حرف دلتو ب زبون بیاری باختی

متن غمگین کوتاه مرگ

هی دلت مرگ بخواد…. مرگ هی ناز کنه:)

متن غمگین کوتاه جدید

خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من/ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت:)

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

متن غمگین کوتاه جدید

تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..))

متن غمگین کوتاه مرگ

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی……(:

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمیبینیم . .

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ماهیگیر دلش سوخت،این بار ماهی بود که از تنهایی غلاب را رها نمیکرد

متن غمگین کوتاه جدید

و من اونیم که غصه:(هارو خندوند:)

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

سردرد‌یعنی…..یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

متن غمگین کوتاه انگلیسی

نفرین به جهانی که غمش قسمت ما شد

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

به قول چاوشی نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادربفهمد

متن غمگین کوتاه برای استوری

شّآدِ بُودَن تَنهآ اِنتِقامیست کِّ میتوآن از دُنیآ گِرِفت

متن غمگین کوتاه برای استوری

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ

متن غمگین کوتاه مرگ

خودمونو غرق خاطرات کسی کردیم که حتی یادش نیست با ما خاطره داره

متن غمگین کوتاه جدید

تا حالا چند بار به آرزوهات رسیدی که همش آرزو میکنی …!

متن غمگین کوتاه

من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه

متن غمگین کوتاه دلتنگی

رُز ڪآشٺم فڪر نمی ڪردم بع جآش ڪاڪٺوس دَرآد 🙂

متن غمگین کوتاه برای بیو

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

متن غمگین کوتاه برای استوری

ما به ندیدنا به نرسیدنا به نشدنا عادت داریم

متن غمگین کوتاه بیو

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)**ماه پشت ابر نمیمونه ولی غصه پشت خنده چرا

متن غمگین کوتاه

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

متن غمگین کوتاه برای استوری

خستگی برای من دیگه فقط یه احساس نیست، یه سبک زندگیه…!

متن غمگین کوتاه جدید

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن غمگین کوتاه بیو

ستاره بخت ما چراغ هواپیما بود

متن غمگین کوتاه بیو

فقط نفس میکشیم اسمشو نزار زندگی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

خدایا حالو روزمو میبینی این روزا فقط مثل خودت نگاه میکنم میگذرم

متن غمگین کوتاه بیو

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن غمگین کوتاه بیو

حرفایِ نگفته شده یِ تو ذهنم فشار به قلبم میاره …

متن غمگین کوتاه برای استوری

سیگار،ارزوهاییه که لای کاغذ پیچیده شده.

متن غمگین کوتاه جدید

از خاک به خاک ازمرگ چ باک

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!

متن غمگین کوتاه

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن غمگین کوتاه بیو

چقد احمقانس توقع یک فال شیرین ازقهوه ای تلخ

متن غمگین کوتاه بیو

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ایفاگر نقش درد در لبخندی از جنس ناچاری…!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن غمگین کوتاه برای بیو

سنگین‌ترین درد ینی وقتی که هیچ کاری از دستت واسه عزیزت برنیاد

متن غمگین کوتاه مرگ

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….

متن غمگین کوتاه بیو

شایَد جای دِگَر به دُنیا آمده ایم و اینجا جَهَنَّم ماست…

متن غمگین کوتاه بیو

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن غمگین کوتاه

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

منمو گیجی و قرص یه حس هیچی و بغض

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

متن غمگین کوتاه جدید

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن غمگین کوتاه

وشاید ما جای دیگری مرده ایم واینجا جهنم ماست…

متن غمگین کوتاه

کاش زندگی دنده عقب داشت

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دنیا به ما نیومد ما به دنیا اومدیم

متن غمگین کوتاه جدید

‏گذشته شبیه اتاقی پر از صندلی‌های خالیست که دیگر هیچ وقت پر نمیشند…

متن غمگین کوتاه بیو

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن

متن غمگین کوتاه مرگ

بغض سنگین مرا دیوار میفهمد فقط!

متن غمگین کوتاه جدید

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.

متن غمگین کوتاه

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن غمگین کوتاه برای استوری

غـم هم اگر ترک کند مرا تـنهای تـنها میشوم..

متن غمگین کوتاه انگلیسی

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن غمگین کوتاه برای استوری

ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران.

متن غمگین کوتاه جدید

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست

متن غمگین کوتاه

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..

متن غمگین کوتاه جدید

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

متن غمگین کوتاه

خنده بر لب میزنم تا کس نداند حاله من، ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

متن غمگین کوتاه جدید

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن غمگین کوتاه برای استوری

میخوام کسی بشم که شبیه کسی نشم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

“واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی”

متن غمگین کوتاه مرگ

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!

متن غمگین کوتاه جدید

تَـنهـا تَـر اَز سُکـوتَـم،بـی پَـرده مِثـل فَـریـاد

متن غمگین کوتاه

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

متن غمگین کوتاه بیو

ما همانیم که بی هیچ سرانجامی خوشیم

متن غمگین کوتاه

یک روز خب میاد اما وقتی ما به شب ها عادت کرده ایم

متن غمگین کوتاه مرگ

خیلی درد ناکه وقتی کسی بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می شه

متن غمگین کوتاه برای بیو

به من اجازه چاپ نمی دهند می گویند داستانی که نوشته ای قابل باور نیست اما من فقط خاطرات خودم رانوشته ام

متن غمگین کوتاه انگلیسی

کاش گونه هام چتر داشتن .. آخه منطقشون خیلی بارونیه

متن غمگین کوتاه برای بیو

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن غمگین کوتاه برای بیو

غمگین ترین آهنگ دنیا صدای مادری که داره واسه پسر مرده اش لالایی می خونه

متن غمگین کوتاه برای بیو

سیگار کشیدن بده ولی دلیلی ک براش سیگار میکشی خیلی بدتره…

متن غمگین کوتاه مرگ

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن غمگین کوتاه بیو

این قافله عمر عجب میگذرد …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن غمگین کوتاه جدید

از بخت بد ما ستاره آسمونمون چراغ چشمک زن هواپیما بود

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلم گرفته اول از خودم بعد از بقیه.

متن غمگین کوتاه

جنگل سوخته را وعدهٔ باران میدهی…

متن غمگین کوتاه بیو

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن غمگین کوتاه مرگ

بعد عمرے عاشقی ؛ آخر نفهمیدم چرا … آنڪـه میمردم برایش … رفت و تنهایم گـذاشت….

متن غمگین کوتاه برای بیو

جرعتشو داری منو با زخمایی که هیچ وخ خوب نمیشن دوست داشتع باشی!؟

متن غمگین کوتاه مرگ

مثل سیگار نصفه افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..

متن غمگین کوتاه انگلیسی

‏بی عاطفه نیستم فقط یاد گرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم.

متن غمگین کوتاه مرگ

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه

متن غمگین کوتاه مرگ

خنده بر لب ما سوخته دلان حرام است

متن غمگین کوتاه بیو

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… 🙂

متن غمگین کوتاه برای بیو

وقتی نتونم خعلی حرفارا یزنم با ی لبخند فیک تمومش میکنم

متن غمگین کوتاه بیو

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش

متن غمگین کوتاه برای بیو

دیدی که مرا هیچکسی یاد نکرد، جز غم؟

متن غمگین کوتاه انگلیسی

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

متن غمگین کوتاه برای استوری

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂

متن غمگین کوتاه جدید

میشه رو این اسمون نوشت……🖊 تف ب این دنیای زشتٔ…..

متن غمگین کوتاه انگلیسی

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …

متن غمگین کوتاه جدید

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

با انتقام گرفتن دلت خنک میشه ولی دردت بیشتر میشه…..

متن غمگین کوتاه

کاش میشد بعضی اوقات را مُرد

متن غمگین کوتاه مرگ

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دل ما دریا بود همون جایی ک همه دوص داشتن غرق بشن…!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

در دشت پر از گل فقط خار گل ها به ما رسید…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.

متن غمگین کوتاه برای بیو

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن غمگین کوتاه جدید

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن غمگین کوتاه برای استوری

مثل بعضی مواقع …اندکی از قسمتی …تا ناحیه ای …داغون 🙂

متن غمگین کوتاه بیو

سکوت کن گاهی سبک نشی سنگین تری…

متن غمگین کوتاه برای بیو

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن غمگین کوتاه بیو

زندگی من خلاصه ای از رویاهای بر باد رفته است…

متن غمگین کوتاه

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

درد یعنی: بخوایش نخوادت…

متن غمگین کوتاه مرگ

حقا که غمت از تو وفادار تر است…!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

زندگی به طرز بدی داره بازیمون میده…

متن غمگین کوتاه بیو

ی وختایی ی چیزایی سهمت نیس بفهم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده 🙂

متن غمگین کوتاه مرگ

حسرت… ینی تویی که در حال بودنت ، ارزوتو دارم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

هی چرخ زدُ و چرخ زد این چرخ فلک, شد نوبت چرخیدن ما،پنچر شد!

متن غمگین کوتاه

سرگشته محصیم و در این وادی حیرت عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

متن غمگین کوتاه مرگ

دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده

متن غمگین کوتاه دلتنگی

غرور قدرت دارع ولی شادی بودنتو ازت میگیرع من حاظرم قدرتمند باشم شاد نباشم

متن غمگین کوتاه مرگ

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اتفاقات خوب زندگیم کجا گیر کردین که نمی افتین؟؟

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن غمگین کوتاه

صدای گریع عای من تموم شهرو برداشد،یکی عینجاص کع عگع نباشی میمیرع

متن غمگین کوتاه انگلیسی

مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..

متن غمگین کوتاه برای استوری

نه دامیست نه زنجیر؛ همه بسته چراییم؟

متن غمگین کوتاه بیو

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن غمگین کوتاه جدید

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن غمگین کوتاه مرگ

کاغذی که مشتاق نوشتن خاطراتم بود سوزاندم

متن غمگین کوتاه مرگ

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد، تا من با خودم گپی بزنم…

متن غمگین کوتاه مرگ

دود شدم کم اوردم ولی کم نشدم خورد شدم غرق شدم ولی خب خم نشدم!

متن غمگین کوتاه برای استوری

اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن غمگین کوتاه انگلیسی

چیزی که خیلیا نمیفهمن اینه که لغت “ببخشید” پاک کن نیست

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن غمگین کوتاه برای استوری

همیشه همه رو درک کردم ولی هیچکس هیچ وقت یه لحظه هم مرا درک نکرد

متن غمگین کوتاه دلتنگی

جهنم هرکس همونجایی هستش که حرفاشو نمیفهمن

متن غمگین کوتاه جدید

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن غمگین کوتاه جدید

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن غمگین کوتاه جدید

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

متن غمگین کوتاه دلتنگی

سالها طول کشید تا اینکه بفهمم.چرا ی جای کارم میلنگه،چون تصمیمات من از تصمیمات کبری یه نقطه بیشتر داره

متن غمگین کوتاه جدید

از رنجی خسته‌ام که از آنِ من نیست!

متن غمگین کوتاه برای استوری

میدونید خندهامون الکیه چون ٬چشامون دیگه نمیخندن

متن غمگین کوتاه برای استوری

از یه جایی به بعد فقط حس میکنی دیگه نه میشنوی نه حرف میزنی و نه میبینی

متن غمگین کوتاه مرگ

کات کردنم باهاش کار پنج دقیه بود ولی حسرتش کار یک عمر

متن غمگین کوتاه دلتنگی

جماعتی که آسمان را به گریه می اندازند از گریه گریزانند

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است .

متن غمگین کوتاه برای استوری

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم

متن غمگین کوتاه بیو

مارو نترسون از قفس دنیامونم مثل بعضیا خفس

متن غمگین کوتاه مرگ

نمک نشناس…زخم که میخوری..خوب مزه مزه اش کن..حتماً نمکش آشناست !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت را؟!پس کجا می روی؟

متن غمگین کوتاه بیو

رابطه ها میدون‌جنگ نیس ک همو شکست بدید،باختن طرفتون باخت شماست

متن غمگین کوتاه مرگ

هی نگو فصل بهار است ،نگو معمول است!
چشم هایی که کویر است چرا بارانی است؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

همیشه غمگین ترین و رنج آور ترینلحظات زندگی آدم توسط همون کسیساخته میشه که شیرین ترین و به یادموندنی ترین لحظات رو برای آدم ساختن…..

متن غمگین کوتاه جدید

غمگین ترین جایش
آنجایی است
که
کم کم احساس میکنی
چهره اش دارد از یادت میرود …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

غمگین ترین لحظه میدونین کی؟
کسی نیست بگه اروم باش من کنارتم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

هیچکس به جز خودم نمیتونه منو کمک کنه و هیچکس به جز خودم نمیتونه به من ضربه‌ای وارد کنه!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دِلتنگــے یَعنـــے:
هَـرچے پُستــ
تَنهـایےو غَمگین
و سَنگین بِزارے
تو مُحیطـ مَجازے
دِلِتــ وا نَشہ
چون این دِل واموندَتــ
اَز دنیاے واقعے گِرفتہ!!!

متن غمگین کوتاه برای استوری

لک زده دلم برای اینکه بازمتو بغل بگیرمت

متن غمگین کوتاه برای استوری

خودش کور بود وگرنه بقیه دیدن چه جوری دوسش داشتم….

متن غمگین کوتاه برای بیو

حـــلالت نمیڪنم لعنتـــــیتــــــــو آمـــدی یـــارم باشــیامـــا قـــاتل هرلحظه ام شدی

متن غمگین کوتاه مرگ

​پایان یڪ رابطہ
میتواند پایان خیلے چیزها باشد
مثل پایان یڪ احساس
پایان یڪ اعتماد
و حتے پایان یڪ انسان…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

غمگین ترین درد، مرگ نیستدلبستگی به کسیهکه بدونی هست امااجازه ی بودن در کنارشو نداری….

متن غمگین کوتاه بیو

راستش دلم مثلِ یک نمازِ بین راه
خسته و شکسته است !

متن غمگین کوتاه انگلیسی

حرف تو که می شودبی صدا میشکنمبگذریم از اینکهحال من هیچ وقت خوب نمی شود

متن غمگین کوتاه بیو

​دســت هایــت را بـه مـن بــده میخواهمـ از تـمـــــامـ غـــمـهـا برگــردمـ .

متن غمگین کوتاه بیو

خدایا مگه نمیگی مرگ حقه؟من حقمو میخوام الان

متن غمگین کوتاه جدید

​کاش به جای دلمنفسممیگرفت و تمام

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلت که گرفتدیگر منت زمین را نکشراه آسمان باز استپربکش او میشه آغوششباز استآگر هیچکس نیستخدا که هست

متن غمگین کوتاه مرگ

​وقتی میری داغونم حالمنمیدونم به کی بگم…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یهو عصبی میشمیهو میرم تو فکر یهو گند زده میشه تو حالمولی بعدش شروع میکنم به بگو بخنددیونه نیستم ولی کم آوردم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

فدای سرتنباشه غمتبوده دورو برتعشقای هرزه

متن غمگین کوتاه جدید

یه جوری بذاری بری که هیچکی هیچ جور نتونه پیدات کنه

متن غمگین کوتاه

صفحه گوشی را خاموش میکنی تازه میفهمی چقدر تنهایی روشن هم میکنی میفهمی تنهاتری

متن غمگین کوتاه برای استوری

من دوست دارم غمِ جمعه را فقط با توِ ساده از یاد ببرم!

متن غمگین کوتاه برای استوری

بعضی از نشدنای زندگیتو بذار به حساب اینکه اگه میشدخیلی بد میشد…. به خدا اعتماد کن

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

حواسم را پرت می‌کنم به جــایــی دورتر از
خیالات ِخـــام..

متن غمگین کوتاه برای استوری

فقط یک روز غمگینی، سپس..
یادت نخواهد رفت!
که من بودم
که من بودم
ولی روزی..
نخواهم بود
پیش از دیر شدن، تمام شدن، کاش شدن کاری بکن

متن غمگین کوتاه بیو

در زندگی، همیشه غمگین بودن،
از شاد بودن آسان تر است

متن غمگین کوتاه جدید

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدمو تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

عشق همان عطری ستکه از تو بر شانه ام می ماندعطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن غمگین کوتاه جدید

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن غمگین کوتاه

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن غمگین کوتاه جدید

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن غمگین کوتاه مرگ

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن غمگین کوتاه بیو

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن غمگین کوتاه برای استوری

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن غمگین کوتاه برای بیو

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن غمگین کوتاه جدید

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن غمگین کوتاه بیو

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن غمگین کوتاه بیو

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن غمگین کوتاه برای استوری

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن غمگین کوتاه بیو

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن غمگین کوتاه مرگ

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن غمگین کوتاه مرگ

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن غمگین کوتاه برای بیو

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!❤️ من + تو = ما ❤️زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشدمجله تصویر زندگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن غمگین کوتاه مرگ

دیوار دوست داشتن کوتاه نیستاما تو اگر بخواهی تا ثریابرای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن غمگین کوتاه مرگ

فرقی نمی کندجمعه باشد یا نباشدبرای من هر روزهمه چیز تعطیل استغیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن غمگین کوتاه

اگر نهایت دوست داشتندر قطره هاى باران باشد.من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن غمگین کوتاه بیو

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن غمگین کوتاه انگلیسی

فصلِ سرما می آیدزمستان را میگویمامّا تا آغوشِ تو هستمن گرمِ گرمم … 🤗

متن غمگین کوتاه جدید

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن غمگین کوتاه جدید

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن غمگین کوتاه برای استوری

خوب نگاه کنتنها اندکی از تــوتمامِ من را دگرگون کرده است

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن غمگین کوتاه جدید

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن غمگین کوتاه

لای موهایت تنها نُتی ستکه اگر به دستم برسدتمامِ موسیقی هایعاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن غمگین کوتاه برای بیو

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن غمگین کوتاه دلتنگی

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـتکه خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسیخانه ای ساخت ، عاشق شد ؟ببین میان این همه معجزهچقدر شعر می شوم با تووقتی تو را می ‏بوسمبگذار دنیا را آب برداردمن در میانِ آرامشِ آغوشِ تودر هر طوفانی به ساحل می‏ رسممن از تمام صبح هایمفقط همانی را به یاد دارمکه تو در آغوش من لبخند میزدیوگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اندبی تو …!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن غمگین کوتاه مرگ

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

به عشقت تا ته دنیابه جنگ هر کسی میرمچه تقدیری از این بهترکه از عشق تو میمیرمدیگران🌿❤️دل ❤️🌿میدهند 🌿❤️من ❤️🌿به تو🌿❤️جان داده ام…❤️🌿هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن غمگین کوتاه برای استوری

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن غمگین کوتاه جدید

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن غمگین کوتاه

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن غمگین کوتاه بیو

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن غمگین کوتاه برای استوری

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن غمگین کوتاه

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن غمگین کوتاه جدید

ڪوتاه مے‌گویم ؛دوستت دارمامّا …..از دوست داشتنت …ڪوتاه نمے‌آیم …

متن غمگین کوتاه جدید

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن غمگین کوتاه برای استوری

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن غمگین کوتاه برای استوری

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن غمگین کوتاه بیو

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن غمگین کوتاه جدید

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن غمگین کوتاه جدید

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن غمگین کوتاه جدید

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن غمگین کوتاه

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن غمگین کوتاه بیو

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن غمگین کوتاه برای استوری

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن غمگین کوتاه جدید

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن غمگین کوتاه مرگ

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن غمگین کوتاه برای بیو

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشمتو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشودشال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن غمگین کوتاه جدید

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن غمگین کوتاه بیو

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن غمگین کوتاه مرگ

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن غمگین کوتاه برای استوری

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن غمگین کوتاه جدید

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن غمگین کوتاه

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن غمگین کوتاه

مثلِ نفس هایم دوستت دارمهمانقدر بی اختیارهمانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن غمگین کوتاه مرگ

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن غمگین کوتاه جدید

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

در میانِوسعت آغوشتبه کوچیکیِ دُنیا پی بردمتو تنها ڪسی هستی ڪهبه من جان می گوییمن تنها ڪسی هستمڪه به تو جان می دهمسر و سامان بدهییا سر و سامان ببریقلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن غمگین کوتاه جدید

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

لبخند تو را قاب کردهو بر سَردَر دنیایم زده امتا به همه بگویملبخند تو دنیای من است

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

من تو را ریاضی واراز صفرِ دوست داشتنتا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها❣️ دوست دارم ❣️

متن غمگین کوتاه برای بیو

دوست داشتن ریاضی نیستتابع دلیل و برهان نیستتنها دلی میخواهد برای باختنجانی برای فداکردنو نگاهی که دل را هر بار بلرزاندتو دوست داشتنی تریننسخه ای هستی که میشود پیچیدبه دست و پای زندگی منکه هی قد بکشی تو لحظه هایمو حالم را خوب تر کنی 😍

متن غمگین کوتاه انگلیسی

شب ….با واژه ها بِخیر نمی شود ؛مگر در آغوش تو ..!!

متن غمگین کوتاه برای استوری

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …تو ..خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن غمگین کوتاه برای بیو

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن غمگین کوتاه جدید

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسهنامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن غمگین کوتاه برای بیو

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن غمگین کوتاه جدید

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن غمگین کوتاه برای استوری

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن غمگین کوتاه انگلیسی

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن غمگین کوتاه برای بیو

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن غمگین کوتاه برای بیو

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن غمگین کوتاه بیو

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن غمگین کوتاه برای استوری

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن غمگین کوتاه بیو

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارمولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن غمگین کوتاه مرگ

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان ماندهتو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن غمگین کوتاه برای استوری

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن غمگین کوتاه برای بیو

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن غمگین کوتاه برای بیو

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن غمگین کوتاه برای بیو

تن پوشچهار فصل است آغــــوشت

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن غمگین کوتاه جدید

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن غمگین کوتاه برای بیو

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن غمگین کوتاه مرگ

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…اگر به موقع مرا نبوسی …

متن غمگین کوتاه بیو

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن غمگین کوتاه برای استوری

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن غمگین کوتاه

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن غمگین کوتاه برای استوری

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن غمگین کوتاه برای بیو

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزدو لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریختهزیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد ولب ” شعرت ” هواییم کند …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن غمگین کوتاه بیو

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن غمگین کوتاه مرگ

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن غمگین کوتاه جدید

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن غمگین کوتاه دلتنگی

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن غمگین کوتاه جدید

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن غمگین کوتاه برای بیو

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن غمگین کوتاه مرگ

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن غمگین کوتاه مرگ

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن غمگین کوتاه برای استوری

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن غمگین کوتاه برای استوری

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن غمگین کوتاه مرگ

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن غمگین کوتاه جدید

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.و گفت:دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن غمگین کوتاه مرگ

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟حضورت ، صدایت ، نفس هایتو گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن غمگین کوتاه انگلیسی

آسمان را مرخص میکنم,دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نورپهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..دلت قرص

متن غمگین کوتاه برای بیو

ڪـــــاشصــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہاسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چه کار به حرف مردم دارم…زندگی من همین استشب که می شود عاشقانه ای می نویسم…خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:مگر می شودتو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن غمگین کوتاه بیو

80 استوری کوتاه غمگین برای اینستاگرام و .. (گلچین) | تاو بیو

متن غمگین کوتاه بیو

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن غمگین کوتاه جدید

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن غمگین کوتاه مرگ

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن غمگین کوتاه برای استوری

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن غمگین کوتاه مرگ

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن غمگین کوتاه برای بیو

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن غمگین کوتاه

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن غمگین کوتاه بیو

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن غمگین کوتاه دلتنگی

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن غمگین کوتاه

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن غمگین کوتاه جدید

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن غمگین کوتاه برای استوری

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن غمگین کوتاه برای استوری

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن غمگین کوتاه بیو

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن غمگین کوتاه مرگ

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن غمگین کوتاه برای استوری

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن غمگین کوتاه

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن غمگین کوتاه بیو

آشفته دلان را هوس خواب نباشد …..
# ادبی

متن غمگین کوتاه برای بیو

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"…!!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

خدایا از زندگی که برام ساختی خسته شدم
# زندگی # خسته # خسته

متن غمگین کوتاه انگلیسی

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن غمگین کوتاه دلتنگی

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن غمگین کوتاه مرگ

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن غمگین کوتاه برای بیو

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن غمگین کوتاه برای استوری

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤
# دروغ

متن غمگین کوتاه مرگ

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن غمگین کوتاه بیو

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن غمگین کوتاه برای بیو

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن غمگین کوتاه

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن غمگین کوتاه برای استوری

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه😹🖕🏿🚷💸⛓

متن غمگین کوتاه دلتنگی

این قافله عمر عجب میگذرد …
# ادبی

متن غمگین کوتاه

خدایا اگه خوشحالم نمیکنی، لااقل ناراحتمم نکن

متن غمگین کوتاه مرگ

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن غمگین کوتاه جدید

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!
# زندگی # دروغ # خودکشی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

“خستم ازینکه من کسی باشم که به یاد میاره"

متن غمگین کوتاه مرگ

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده 🙂
# برف

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی که

ارزش کشیدن داشت
# سیگار

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

متن غمگین کوتاه

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

متن غمگین کوتاه برای استوری

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن غمگین کوتاه

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما 😉
 

متن غمگین کوتاه بیو

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه

متن غمگین کوتاه برای بیو

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

متن غمگین کوتاه جدید

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش
# انگیزشی

متن غمگین کوتاه برای استوری

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن غمگین کوتاه برای بیو

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.🙀

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

متن غمگین کوتاه مرگ

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا…🙃💔

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

متن غمگین کوتاه برای بیو

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :")

متن غمگین کوتاه انگلیسی

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن غمگین کوتاه برای بیو

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱
# انگیزشی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!
# زندگی

متن غمگین کوتاه

"واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی"

متن غمگین کوتاه مرگ

احساسات تَغییر میکننَد،خاطِرات نَه!🖤

متن غمگین کوتاه دلتنگی

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱
 

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ازم منتظر سوال نباش من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن

متن غمگین کوتاه برای استوری

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن غمگین کوتاه برای بیو

یاد تو رفتو یاد من موندو😐

متن غمگین کوتاه جدید

🎐 مـن به تنـگ آمـده‌ام از همـه چیـز،
بگـذارید، هَـواری بـزنـم!..🌱 .

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

🎐 پـریشـان دل، به جـایی
مـن، به جـایی!..🌱

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن غمگین کوتاه جدید

تو که میدانستی با چه اشتیاقی…خودم را قسمت میکنمپس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردی…برایخداحافظی …خیلی دیر بود…خیلی دیر !!شبیه برگ پاییزی، پس از تو قسمت بادمخداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادمخداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرمدر این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و کابوس خداحافظیرا میدیدم اکنون شد آنچه نباید میشدخداحافظ دلیل بودنم خداحافظ . . .

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دلتنگ ها بهتر میدانندکه خواب یک نیاز نیستتنها یک بهانه است !تا آدمی به شب پناه ببرد

متن غمگین کوتاه مرگ

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشویخشن ترعصبی ترکلافه ترو تلختربا اطراف هم کاری نداریهمه اش را نگه میداریدقیقاسرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی

متن غمگین کوتاه بیو

وقتی دل تنها کالائیست که خدا شکسته آن را میخرد ، پس چرا من
به دست کسی که دلم را شکسته بوسه نزنم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تلخ ترین نوع التماس وقتی که یکی با بغض میگه :
تو اصلا دوسم داری ؟

متن غمگین کوتاه

اونایی که شما رو به وعده های پوچ استند بای نگه میدارند و میرندهرگز بر نمی گردند،تا با تلنگری شما رو از تنهایی در بیاورندگفتم که همیشه روشن باشید

متن غمگین کوتاه

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهممو فهمیدم تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشدبه شرط اینکه درکش کنم

متن غمگین کوتاه برای بیو

تنهایی کجاییبه هرکس دل بستمترکم کردانگار منو تو از هم جدایی نا پذیریم… “

متن غمگین کوتاه جدید

فکر می کردم تنهایی یعنیمنسکوتپنجره های خاک گرفتهاتاق خالی از تونمیدانستم سنگینی اش بیشتر می شود در ازدحام آدم ها !

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

متن غمگین کوتاه

تنهایی یعنی همیشه سر به سر شیشه میگذارم و اشکهایم جاری میشوند بر سینه ی پنجره …
فرستنده : نانا

متن غمگین کوتاه مرگ

“من” یک نقطه دارد ؛ من تنها هستم !
“تو” دو نقطه دارد پس تنها نیستی !!!

متن غمگین کوتاه بیو

تنهایی اونجاش درد داره که روز تولدتو یادش رفته باشه و خودت و با دلیلای بی منطق گول بزنی …
تنهایی اونوقتی سخته که بعد ۵سال بشنوی مهم تر از تولد تو توی زندگیش داره و بیکار نیست که یادش بمونه …
تنهایی وقتی آدمو میسوزونه که با همه ی اینا بازم دوسش داری و دلتنگشی !

متن غمگین کوتاه بیو

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی
وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی …

متن غمگین کوتاه مرگ

واسه دنیا تو شاید یک نفر باشی
ولی برای یک نفر شاید دنیا باشی

متن غمگین کوتاه

چقدر احمقانه است از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشتن
مثل من که از تو انتظار عشق داشتم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

سـاعـتـی چـنـد مـی گـیـریکـه بـا مـن نـبـاشـیهـر روسـپـی قـیـمـتـی داردمـی خـواهـم نـبـودنـت را بـخـرمتـنـهـایـی!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

بد نیست!تنهایی دارد صیقلم می دهداما از آن روزی می ترسمکه از گوی وجودمجز محور میانی ای نماند

متن غمگین کوتاه مرگ

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارمیه دل گرفتهیه زندگی پر از خالیمن سرشارم از تنــهایـــــــــی∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتراستباور کن بعضیا تنهاترت می کنند

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

یک پیاده رو تقریبا خلوت:یک مرد، یک زن، یک زوج؛ خوشبختیشان پای خودشان!یک مرد، یک مرد، یک شراکت؛ سود و ضرررش پای خودشان!یک زن، یک زن، یک رفاقت؛ معرفت و اعتمادشان پای خودشان!و انتهای پیاده رو …یک من، یک تنهایی، یک رنج؛ آخر و عاقبتش پای تو!

متن غمگین کوتاه

لعنت به تنهایی که کوه را !رود می کند….

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یادت باشد هیچ کس از تنهایی نمی میردفقط حرف آمدن که می شودانتظار آدم را می کشد…

متن غمگین کوتاه

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:خسرو و شیرینلیلی و مجنونویس و رامینپیر مرد و پیرزن“تو” و اون“من: و تنهایی…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

زندگی پر است از گره هایی که تو آن را نبسته ای اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها …

متن غمگین کوتاه

تنهایی قشنگتریـن و بی منت ترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به هیچکس نداری …
فرستنده : سما

متن غمگین کوتاه بیو

دهان تنهائیم آب می افتد برای یک قطره بودنت !

متن غمگین کوتاه برای استوری

فلسفه ی تنهایی را هرچقدر هم خوب ببافند ، بی قواره بر تن آدم زار می زند …

متن غمگین کوتاه جدید

تنهایی یعنی اینکه اگه تا یه هفته گوشیتو خاموش کنی برات مهم نباشه …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

و چه خوب است گاه گاهی دروغ بگویی به دلت و نگذاری که بداند بینهایت تنهاست …

متن غمگین کوتاه جدید

بیهوده نقاش بوده ام این همه سال !
به چشم هایت که میرسم ، قلم موها خیس میشوند !
به لب هایت که میرسم دستم می لرزد !
رنگ ها می گریزند و قاب های خالی ، تنها ، نبودن تو را به دیوار زندگی ام می کوبند !

متن غمگین کوتاه برای بیو

تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارن ولی کنار دلتنگیات نیستن !

متن غمگین کوتاه انگلیسی

میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم !
در ساحل کنار دریا ایستاده ای و هوای سرد و صدای موج ؛ به خودت می آیی یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند 
نه دستی که شانه هایت را بگیرد و 
نه صدایی که قشنگ تر از صدای دریا باشد
 … فقط چند قطره اشک و تصویر لعنتی !

متن غمگین کوتاه مرگ

راه رفتن را یاد گرفتیم
تا دویدن را بلد شویم
دویدن را یاد گرفتیم
تاراهی برای زودتر رسیدن بیابیم
دویدیم و دویدیم و دویدیم
بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی
فقط دویدن بود
نه رسیدن

متن غمگین کوتاه مرگ

من همونم که همیشه
غم و غصه ام بیشماره
اونیکه تنها ترینه
حتی سایه ام نداره
این منم که خوبیامو
کسی هرگز نشناخته
اونکه در راه رفاقت
همه ی هستیشو باخته

متن غمگین کوتاه انگلیسی

جان غمگین تن سوزان دل شیدا دارم
آنچه شایسته عشق است مهیا دارم
سوزدل خون جگر آتش غم درد فراق
چه بلاها که ز عشقت من تنها دارم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دلتنگی
عـین آتــش زیــر خــاکستــر است
گـاهــی فـکـــر میـــکـنـی تــمـــام شـده
امـــا یـــک دفعــه
هــمـه ات را آتــش مـیـــزنـد

متن غمگین کوتاه مرگ

گاهی باید خندید بر غم بی پایانجملات کوتاه تنها شدنتعطیل است مثل جمعه ها تمام حوصله من

متن غمگین کوتاه مرگ

به پشت سر نگاه میکنم
شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشه
اما افسوس
همه کاسه ی آب بدست ، منتظر رفتن من هستند

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کندتنهایی من عمیق ترین جای جهان استو انگشتان تو هیچ وقت به عمق فاجعه پی نخواهند برد∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودنآدم های زیادی دور و برم دارمآن چیزی که ندارم کسی برای بـا هــــــــــــــــم بـودن است∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴احتیاطدر این شهرِ لاکردارتمام کوچه باغ های عاشقیبه اتوبان های تنهایی وصل می شوند

متن غمگین کوتاه برای استوری

برای مننقشه نکش …!منجهات جغرافیایی رانمی شناسمو هنوزدر کوچه هاییکه با تو قدم زده امگم می شوم؛برای مننقشه نکش!در هیچ نقشه ایراهی به تنهایی منوجود ندارد …اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه، سری جدید اس ام اس های تنهایی آذر ماهاین روزها برای تنها شدنکافیست صــــــــــــــــادق باشی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ستکه در حسرتت خاک می خورندچه اشتباه مهیبی !آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کردو مرا در پوشۀ تنهایی گذاشت !

متن غمگین کوتاه بیو

اتاق سوت و کورم جهان کوچکی است . . .برای سر کردن با این همه تنهایی و دلتنگی !

متن غمگین کوتاه جدید

جدایی درد بی درمان عشق است
جدایی حرف بی پایان عشق است
جدایی قصه های تلخ دارد
جدایی ناله های سخت دارد
جدایی شاه بی پایان عشق است
جدایی راز بی پایان عشق است
جدایی گریه وفریاد دارد
جدایی مرگ دارد درد دارد
خدایا دور کن درد جدایی
که بی زارم دگر از اشنایی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

حسرت
يعنی تـــــــو کـه در عين بــودنت
داشتنت را آرزو می کنـــم

متن غمگین کوتاه برای بیو

تنهایی آدم ها، بزرگ است خیلی بزرگ،شاید هم به وسعت یک دریاست،اما!برای پر کردنشیک لیوان محبت کافیست.

متن غمگین کوتاه مرگ

وقتی که احساس تنهایی می‌کنید و به تنگ آمده اید، احتمال آن که انتخاب‌های ضعیف تری بکنید، بالا می رود.استیصال برای دوست داشتن، آدم را به کجا که نمی‌کشاند.

متن غمگین کوتاه بیو

بعضی از تنهایی ها درمان نداردپوک می کندتکه هايی از وجودمان را حذف می کند!بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان داردکه باشدبیایدبماند

متن غمگین کوتاه دلتنگی

میشه تنهایی بازی کردمیشه تنهایی خندیدمیشه تنهایی سفر کردولی خدایی خیلی سخته تنهاییتنهایی را تحمل کرد …!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ما را از کودکی
به جدایی ها عادت داده اند
همان جایی که روی تخته سیاهمان نوشتند:
خوب ها / بدها

متن غمگین کوتاه دلتنگی

سلام ای غروب غریبانه دل
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن
سلام ای غم لحظه های جدایی
خداحافظ ای شعر شبهای روشن

متن غمگین کوتاه

اونکه میخواست منو بفهمه نتونست !
اونکه میتونست بفهمه نخواست !
این شد که “تنهایی” تمام قد منو بلعید !!!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

قشنگترین اتفاق ذهنم حادثه ی شنیدن صدای تو بود …
چقدر تنهایم وقتی گاهی کم می شوی …

متن غمگین کوتاه انگلیسی

و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم ، سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

میخواهم از درد بگریزم ولی درد بدون من تنها میماند ؛ که این خود درد دیگری است !تنها تنهایی است که بی تو به من می آید …

متن غمگین کوتاه برای بیو

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی
وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

یه کم با من راه بیا ؛ تنهایی به جایی نمی رسم !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تنهایی یعنی فکر کردن به اینکه اون الان کجاست ؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

تنهایی راه رفتن سخت نیست ولی وقتی ما این همه راهو با هم رفتیم ، تنهایی برگشتن خیلی سخته !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چرا بودنت راست و ریست نمی شود ؟
من که تمام پازل های تنهایی ام را درست چیده ام ؟!؟!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

رفته ای اما رد پایت مانده ست در من
کنار تنهایی ام قدم میزند بی من …

متن غمگین کوتاه

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند :
اگر تنها نبود ، شاید اینجا قبری نبود …

متن غمگین کوتاه مرگ

سرد است …
نیمکتی تنها در پارک نشسته است ، من تنها بر نیمکت و تو تنها در من …
میبینی ؟ چه در همیم و تنها ؟

متن غمگین کوتاه

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند …
بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند …
و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری …
همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی :
تنهایی !

متن غمگین کوتاه جدید

تنهایی همان مرگ است که رو دربایستی دارد !

متن غمگین کوتاه جدید

تنهایی یعنی انقدر کسی بغلمون نکرد که خودمون زدیم بقل !!!

متن غمگین کوتاه برای استوری

امروز آیینه حزن چهره ام را تاب نیاورد ، شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی !

متن غمگین کوتاه برای بیو

بی “تو” شهر پر است از آیه های تنهایی …

متن غمگین کوتاه بیو

جلوی آیینه که میروم تنهاییم دوتاست
هرچه در آن است منم ، تو را میجویم
در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست …

متن غمگین کوتاه انگلیسی

رفته ای اما رد پایت مانده است در من ، کنار تنهایی ام قدم میزند بی من !

متن غمگین کوتاه

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …تنهایی یعنی دل هیچکس سایز دلت نیست !

متن غمگین کوتاه برای استوری

تکان می دهد خانه را سالی که می آید …
سرگرمیِ خوبی ست :
تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی !

متن غمگین کوتاه جدید

گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید :
کمی مهربانتر باش !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

تنهایی با ت شروع می شود …
با هیچ چیز تمام نمی شود !

متن غمگین کوتاه بیو

تنهایی یعنی شب ها اونقدر شعر بخونی و رو تختت فکر و خیال کنی تا بالاخره با اشک خوابت ببره و من همیشه اینگونه می خوابم …

متن غمگین کوتاه برای بیو

فراق و دوریت دیوانه ام کرد
چو مجنون راهی ویرانه ام کرد
چنان داغی به دل ماند از جدايي
که با هر آشنا بیگانه ام کرد

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تنت همچون گلی زیبا و نیکوست / عزیزم ، بهترین ، میدارمت دوست
صدایت همچو آواز قناریست / بگو بی تو چگونه میتوان زیست

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ

متن غمگین کوتاه جدید

من سالهای سال مُردم
تا این که یک دم زندگی کردم
تو می توانی یک ذره
مثل من بمیری؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ساعتهــــا به این می اندیشم ، که چرا زنــــده ام هنـــوز
مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم
خدا یادش رفته است مرا بکشــــد
یا تــــــو قرار است برگردی

متن غمگین کوتاه برای استوری

میدونی درد یعنی چی ؟
درد یعنی برم سر قبرش آروم اشک بریزم بگم دوسش دارم
چون فکر میکردم برای گفتنش به اندازه کافی وقت دارم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تنهایی ما غمگین است
درد دوری به دلم سنگین است
یاد ایام گذشته به دلم
زنده بادا که چقدر رنگین است

متن غمگین کوتاه جدید

آدمی که تنهاست از بی عرضگیش نیست
خسته شده از بس برای دیگران جنگیده و فهمیده ارزشی ندارن

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یک نفر نیست
بی من بودن را به یادت بیاورد
گوش غرورت را بپیچاند
بزند سر شانه ی دلت
وآرامش صدایت را
به حال پریشان من برساند
یک نفر نیست
بیادت بیاورد تنهایم
بیادت بیاورد تنهایی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

حرف های من بماند برای بعد
دلخوری هایم..دلتنگیهایم…و تمام اشک هایم
تو از خودت بگو
با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت

متن غمگین کوتاه بیو

فراموش کردن هیچ کس سخت نیست
کافیست کمی صبر کنی
آدم ها خودشان ثابت میکنن که لایق فراموشی اند

متن غمگین کوتاه برای بیو

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیندازید
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خیلی سخته
که برای دیگران مثل کوه استوار باشی اما
تو خودت آروم آروم بشکنی

متن غمگین کوتاه جدید

او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیـــــست

متن غمگین کوتاه دلتنگی

نه اینکه حرفی نباشه
هست، خیلی هم هست
اما
دل شکسته ها خوب می دانند
غم که به استخوان برسه
میشود سکوت

متن غمگین کوتاه

من هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماند
و تو هر روز تلاش می کنی که فراموش کنی
چه بلاتکلیفند خاطراتمان

متن غمگین کوتاه برای استوری

به مانند شیشه شکستنم آسان بود
ولی….
دیگر به من دست نزن این بار زخمیت خواهم کرد

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند
و تکرار خاطرات در همه شبها ،
موها را

متن غمگین کوتاه مرگ

باید کسى را پیدا کنمکه دوستم داشته باشد!آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى،آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید…هیچ نگوید…هیچ نپرسد…فقط مرا در آغوش بگیرد…بعد همانجا بمیرم…تا نبینم روزهاى آینده را…روزهایى که دروغ مىگوید!!!روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!!روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!!روزهایى که عاشق دیگرى مىشود….

متن غمگین کوتاه برای بیو

وقتي دلم به درد مياد و کسي نيست به حرفهايم گوش کند، وقتي تمام غمهاي عالم در دلم نشسته است،وقتي احساس مي کنم دردمند ترين انسان عالمم… وقتي تمام عزيزانم با من غريبه مي شوند… و کسي نيست که حرمت اشکهاي نيمه شبم را حفظ کند… وقتي تمام عالم را قفس مي بينم…بي اختيار از کنار آنهايي که دوسشان دارم.. بي تفاوت مي گذرد…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

به کسی که تنهام گذاشت بگيداين تو بودی که باختی نه منمن کسی رو از دست دادم که دوستم نداشتاما تو کسی رو از دست دادی که عاشقت بود

متن غمگین کوتاه

خــواب هـایِ تـوهـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تنهایی مـیـپـرنـدمـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

متن غمگین کوتاه جدید

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندمو به اندازه هر برق نگاهت نگرانتو به اندازه تنهایی من شاد بمان . . .

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

آخ که درد دارم دردمن از تو غریبترممن میان این همه از توی تنها هم تنهاترمآخ … کمتر لگد بزن تنهایی !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

آسمان هم که توباشی،بغلت خواهم کردفکر گستردگی واژه نباش ،همه در گوشه تنهایی من جادارند . . .

متن غمگین کوتاه انگلیسی

درست مثل یک جزیرهاز همه طرف به تنهایی محدودمو چشم به راه یک کاشف!

متن غمگین کوتاه مرگ

به تار تنهایی ام دست نزنمن پیله ی سکوتی ژرفمبی نوازش تو …

متن غمگین کوتاه جدید

می دانی که من جز با توبا هر کس که باشم باز تنهایم…؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

تنهاییمهربانم کرده استشبیه سربازے کهاز روے برجک دیده بانـےبراے تک تیر انداز آن سوے مرزدست تکان می دهد …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

تنهایی ام فــــقـط ادّعــــا دارد !بــا ایــن هـمه بـــزرگـی اش ..جــــای خــــالــی ات را پـــــر نــــمی کـــــــنــــد !

متن غمگین کوتاه بیو

سکوت، یعنی گفتن در نگفتن،یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی حرف،یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینیو شنیدن انحصاری لالائی قلبِ مادر در تنهایی محض

متن غمگین کوتاه انگلیسی

عشق اول هیچ وقت فراموش نمیشهچون اولین حسه که تنهاییتو پر کرده . . .

متن غمگین کوتاه

پرندگان هنگام پرواز مرز نمی شناسندو آدم ها هنگام دوست داشتنو آدم مرز را آفرید تا تنهایی اش را کوچک کند…

متن غمگین کوتاه برای استوری

ایـــــنـجــا همــه تــــــنهـان !امّـــا خــــیـلــیـا هــــنـوز گــَـرمـَن !مـــتـوجـّـه نــــشـدن !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

نشستم
خسته شدم
دیگر قایق نمیسازم
پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد
وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چه کار ؟
مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تنهایی …
تاوان همه “نه” هایی است که نگفتم تا دل کسی نشکند
همه محبتهایی که زیادی هدر دادم تا دلی به دست آورم
همه دوستت دارم های آبکی که جدی گرفتم
همه سادگی که در این دنیای هزار چهره خرج کردم
تنهایی …
تاوان همه خوش بینی است که به دنیا و آدمهای این روزها داشتم …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

روزگار اینسان که خواهد بیکس و تنها مرا
سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من

متن غمگین کوتاه مرگ

تقدیر را خود رقم میزنم ؛ از کنارم هرچه تنهایی هست بر میدارم و تو را جایشان می گذارم …

متن غمگین کوتاه جدید

به جنگل که میروی برایم عصایی بیاور …
این عذاب تنهایی پیرم کرده است !
فرستنده : عمو کریم

متن غمگین کوتاه

فرق من با یه مترسک چیه آی دنیا ؟
هر دو پوشالی و خالی ، هر دومون تنهای تنها !

متن غمگین کوتاه بیو

در تنهایی هایت مراقب آدمهایی که نزدیکت میشوند باش …
گاهی دورتر از این حرفهایند !

متن غمگین کوتاه برای بیو

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند …
بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند …
و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری …
همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی :
تنهایی !

متن غمگین کوتاه

جلوی آیینه که میروم تنهاییم دوتاست
هرچه در آن است منم ، تو را میجویم
در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بــه ایــن فـکــر مـیـکـنم
لالایـــی هــای ِ مـــادرم
زیــر ِ کــدام بـالشتکــ ِ کـودکــی هــایـم جــا مانــده؟
شـایـد هــنـوز بـشـود آســوده خــوابـیـد…

متن غمگین کوتاه بیو

گاهی باید خندید بر غم بی پایانجملات کوتاه تنها شدنتعطیل است مثل جمعه ها تمام حوصله من

متن غمگین کوتاه مرگ

خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛
بس که هرکی به من رسید منو دور زد …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

جدایی درد بی درمان عشق است
جدایی حرف بی پایان عشق است
جدایی قصه های تلخ دارد
جدایی ناله های سخت دارد
جدایی شاه بی پایان عشق است
جدایی راز بی پایان عشق است
جدایی گریه وفریاد دارد
جدایی مرگ دارد درد دارد
خدایا دور کن درد جدایی
که بی زارم دگر از اشنایی

متن غمگین کوتاه

فراق و دوریت دیوانه ام کرد
چو مجنون راهی ویرانه ام کرد
چنان داغی به دل ماند از جدايي
که با هر آشنا بیگانه ام کرد

متن غمگین کوتاه جدید

آرزو دارم ناخواسته به دست آوری آن چيزهايی را که خواسته هایت هستند… آن گونه که با خود بياندیشی : آيا کسی برايم آرزويی کرده است … ؟! هی پاک می کنم… هی می نويسم… املايم بد نيست ! از تکرار اسمت لذت می برم…

متن غمگین کوتاه بیو

ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ساعتهــــا به این می اندیشم ، که چرا زنــــده ام هنـــوز
مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم
خدا یادش رفته است مرا بکشــــد
یا تــــــو قرار است برگردی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن غمگین کوتاه

امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی :
“فردایــت را می ســـازم …”

متن غمگین کوتاه برای بیو

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض است!

متن غمگین کوتاه مرگ

مثل سیگار نصفه افتادم
در جهانی که پمپ بنزین بود…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

جهانی شاد و غمگین‌اند از هجر و وصال توبه وصلم شادمان گردان که از هجر تو غمگینمسیف فرغانی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

سرد که باشی دلسرد میشوی از ادمها حتی از خودت سرد که باشی کلافه میشوی از تمام این درد های سرد

متن غمگین کوتاه مرگ

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

متن غمگین کوتاه بیو

راحــت از مــن گذشت… اگر خـــدا هم راحــت از او بگذرد قیامـــت را  من به پامیکنم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

چـــایــت را بــــنوش ..
نگــــرانِ فـــــردا نــــــباش !
از گنــــدمـــزارِ مـن و تــــو ..
کـــاهــی مــی مــانـــد !
بـــــــرایِ بـــــادهــــا !

متن غمگین کوتاه برای بیو

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متن غمگین کوتاه بیو

معنی ماندن ِ بی عزت چیست؟
قبل از آنکه آبروریزی شود
خدایا، خودت تمامش کن…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

میدونی بن بست زندگی کجاست؟ وقتیه که نه حق رسیدن داری! نه توان فراموش کردن !

متن غمگین کوتاه

جسارت می خواهد؛ نزدیک شدن به افکار دختری، که روز ها… مردانه با زندگی می جنگد اما شب ها… بالشش از هق هق های دخترانه خیس است

متن غمگین کوتاه برای استوری

من اهل دوزخم ار بی تو زنده خواهم شدکه در بهشت نیارد خدای غمگینمسعدی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تقــویمِ امـسال هـــم..
بـا تقـــویــمِ پــارسال..
هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..
وقتـی..
زنـــدگی..
تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..
تعــطــــــیل اسـت !

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

متن غمگین کوتاه جدید

رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!

متن غمگین کوتاه جدید

یه وقتایی دلت میخواد
یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه :
اگه گفتی من کی ام ؟
تو هم دستاشو بگیری و بگی:
هر کی هستی فقط بمون…

متن غمگین کوتاه برای بیو

گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهد قبل از خواب،
ساعت را روی “ هیچوقت ” کوک کنم . . .

متن غمگین کوتاه دلتنگی

گاهی حتی با دلتنگیات هم لجبازی میکنیتمام ثانیه هایت هم که تنگ شود هی میگویی الان است که نگرانم شوددیگر باید سراغم را بگیردگاهی دلت میخواهد دلش را به شور بندازیو به شوق بیایی از این همه خواستنگاهی ……گاهی ……گاهی ……

متن غمگین کوتاه مرگ

آسانسوری شده ام
تنها
در برجی متروک
که سال هاست
بهانه ای برای اوج گرفتن
نداشته است
به خانه ام بیا
خسته ام
از این همه ایستادگی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ
بلکه حقیقت روزگارنـد…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویمچه بگویم که غم از دل برود چون تو بیاییسعدی

متن غمگین کوتاه جدید

چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی به تلنگری می شکند به لحنی می سوزد برای دلی می میرد به نگاهی جان می گیرد و به یادی می تپد

متن غمگین کوتاه دلتنگی

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی ، پیر میشی
از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، می بُری
از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی‌ هستی . . .

متن غمگین کوتاه جدید

شاید قانون دنیا همین باشد،
من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

اگر او برای تو ساخته شدهمن برای تو ویران شدم

متن غمگین کوتاه برای بیو

ما بد نبودیم چون اصلا بلد نبودیم…

متن غمگین کوتاه مرگ

عشـق
قصــه‌ای بـود که مادربــزرگ شـب‌هـای زمستـــان برایـــم می‌بافــت
یکـی از رو، دو تا از زیر
بالاپوشـی که هیـچ‌گاه گرمــم نکـــرد !

متن غمگین کوتاه انگلیسی

شاد باش، نه یک روز بلکه هزاران سالبگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوندآنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بندی کرده اند.

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گاهى … دلت”به راه” نیست!! ولى سر به راهى … خودت را میزنى به “آن راه” و میروى… و همه، چه خوش باورانه فکر ميكنند.. که تــو.. “روبراهى”….

متن غمگین کوتاه جدید

هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد …
من امـا فـقـطـ ؛
دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !

متن غمگین کوتاه دلتنگی

گاهی حتی با دلتنگیات هم لجبازی میکنیتمام ثانیه هایت هم که تنگ شود هی میگویی الان است که نگرانم شوددیگر باید سراغم را بگیردگاهی دلت میخواهد دلش را به شور بندازیو به شوق بیایی از این همه خواستنگاهی ……گاهی ……گاهی ……

متن غمگین کوتاه بیو

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

متن غمگین کوتاه جدید

ببخش خودت را برايِ تمامِ راه هاي نرفته برايِ تمامِ بي راه هاي رفته ببخش ،بگذار احساست قدري هوايي بخورد … گاهي بدترين اتفاق ها هديه ي زمانه و روزگارند تنها کافيست خودمان باشيم ! که خود را براي تمامي ِ اين بي راه ِ رفتنمان ببخشيم و به خودمان بيائيم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ما انسان ها مثل مدادرنگي هستيم… شايد رنگ مورد علاقه يکديگر نباشيم!!! اما روزي … براي کامل کردن نقاشيمان به دنبال هم خواهيم گشت .. به شرطي که همديگر را تا حد نابودي نتراشيده باشيم….

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را
چون اولی باورت را نشانه می گیرد
دومی قلبت را
(نسرین بهجتی)

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

متن غمگین کوتاه مرگ

بــاران ..
فـــقط ..
همین جایی از قصّه ،
که من ایستاده ام می بـــارد !
دو قدم این طرف تر ..
دو قدم آن طــرف تر ..
همیشه آفــتـاب است !

متن غمگین کوتاه برای بیو

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

ﺩﻟــــــــــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،ﺳـــــــــــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــــــــــﺎﻻ !.. ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ.ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ ﺍﺳﺖ ..ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ، ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ…ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ.ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ !..زمين گرد است !!!!……..

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

متن غمگین کوتاه مرگ

رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بَهاے ِ با تو بودَنـ بس ناجوانمردانه
سَنگیـــن استــ…
درآمَدِ روحـ ِ من ناچیز تر از اینهاستـ…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

امروز… من با همه تنهایی خود به یاد آن همه خاطره ها می نویسم.. به یادت هستم و شاید روزی… غرق در تنهایی خود بنویسم.. من به یادت مردم…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !

متن غمگین کوتاه برای بیو

تا بوده، همین بوده: همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست و حوصله کسی رو نداریم که هست! بعد شکایت می کنیم از تنهایی هامون …

متن غمگین کوتاه انگلیسی

بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

این روزها با تو به وسعت تمام نداشته هایم، حرف دارم… اما مجالی نیست تا بنشینی به پای این همه حرف، دلم تنگ است، فقط برای حرف زدن با تو… دیگر نمیدانم چه کنم، یا چه بگویم…

متن غمگین کوتاه

من ؛
از این منـی ،
که هر لحظه دلتنگِ توست …
مُتنفـــــــــرم !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دقیقا وقتی که داری توی بی‌خیالی همه چیو فراموش میکنی یهو یه آهنگی، یه نوشته‌ای، یه اسمی، یا حتی یه حرفی …‌ همه خاطراتو میاره جلو چشمت ..

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بعضیا هستن که تمام عمرشون رو سعی میکنن که رابطشون رو با یه آدم اشتباه درست کنن…

متن غمگین کوتاه بیو

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستيم…شايد رنگ مورد علاقه يکديگر نباشيم!!!اما روزی …براي کامل کردن نقاشيمان به دنبال هم خواهيم گشت ..به شرطي که همديگر را تا حد نابودي نتراشيده باشيم….

متن غمگین کوتاه دلتنگی

راحــت از مــن گذشت…اگر خدا هم راحــت از او بگذرد قیامـــت را من به پامیکنم

متن غمگین کوتاه بیو

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متن غمگین کوتاه برای استوری

اگر گریــه نمیکنـــم فکــر نکن از سنگـــــم !
مــن مـــــرد هستم …
تنهـاییــ قـدم زدنم از گریـه کردنـ دردنـاکــــ تـــر استـــ

متن غمگین کوتاه انگلیسی

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺧﻢ ﮐﻨﺪ، ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ . ﺍحساس ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺭﻫﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ

متن غمگین کوتاه

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن غمگین کوتاه برای بیو

بعضی آدمھاغریبه بودندآشناشدند..عادت شدند..عشق شدند..روزگارشدند..خسته شدند..بی وفاشدند..دورشدند..بیگانه شدند..و فراموش ھم می شوندو دوبارہ غریبه می شوند…

متن غمگین کوتاه مرگ

وقـتـی ..
خــواب ..
بــــرایِ فــــرار از “بیــــداری” بـــاشـد !
تمــــــام شـــده ای !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

امروز کسی از من پرسید چند سال داری
گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم
کودکی چند ساله ام . . .

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دردِ دِل کــه میکُنــی یعنـــی ضَعــف هایَــت را درد هاَیــت را میگُذاری در سینـــی و تعــــارُف میکنــی کــه هَــرکُدامَـــش را کــه میخواهنـد بردارنـــد تیــــز کننـــد تیــــغ کننـــد … و بزننـــد

متن غمگین کوتاه برای بیو

طلا باش تا اگر روزگار آبت کردروز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود،
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کردلگدکوب هر رهگذری بشوی …!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

آن روزها که با او بودن برایم آرزو بود “تمام شد”!
امروز با او بودن یا نبودن فرقی ندارد!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

اگر دلت شکستن! در تاریکی و خلوت خودت ناله کن، چون ادما سمعک ندارند که صدای ناله ای بشنوند! عینک شان هم گم شده نمی بینن که گلی پر پر شده…!!!

متن غمگین کوتاه

طلا باش تا اگر روزگار آبت کردروز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود،
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کردلگدکوب هر رهگذری بشوی …!

متن غمگین کوتاه

این روز ها خیلی ها زندگی نمی کنند !
فقط ادامه می دهند !

متن غمگین کوتاه دلتنگی

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن غمگین کوتاه جدید

ان شب که شد زندگی ما اغازاغاز شدافسانه این سوز و گدازدادند به ما دلی و گفتند بسوزدیدند که سوختیم گفتند بساز

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن غمگین کوتاه بیو

خیلی سخته برای کسی که آتش گرفتهتوضیح بدهی که «بِدَود»

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی، نمی توانم نفس بکشم! عجب نفس گیر است هوای بــی تــــــــــــــو!

متن غمگین کوتاه برای بیو

به آینه نگاه می کنم بیست و هفت بار عکس خودم را قد می کشم!و به اندازه ی بیست و هفت سال کوچکتر می شوم!گریه ام می گیرد،گریه می کنم!بزرگ که می شوم بغض تمام گریه هایم را می خورد….چقدر زود بزرگ شدم….

متن غمگین کوتاه مرگ

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری

متن غمگین کوتاه برای بیو

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــادِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

به آینه نگاه می کنم بیست و هفت بار عکس خودم را قد می کشم!و به اندازه ی بیست و هفت سال کوچکتر می شوم!گریه ام می گیرد،گریه می کنم!بزرگ که می شوم بغض تمام گریه هایم را می خورد….چقدر زود بزرگ شدم….

متن غمگین کوتاه بیو

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدم ها . . .

متن غمگین کوتاه جدید

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﻓﺖ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ.. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد. ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ.. ﺩﻕ ﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺳﺰﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی،نمی توانم نفس بکشم!عجب نفس گیر است هوای بــی تــــــــــــــو!

متن غمگین کوتاه

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند، زیر پایت بچین که پله شوند. هیچ وقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروزت، فردا هم هست… فرداهایتان قشنگ باد.

متن غمگین کوتاه

ان شب که شد زندگی ما اغازاغاز شدافسانه این سوز و گدازدادند به ما دلی و گفتند بسوزدیدند که سوختیم گفتند بساز

متن غمگین کوتاه برای بیو

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی،نمی توانم نفس بکشم!عجب نفس گیر است هوای بــی تــــــــــــــو!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن غمگین کوتاه برای استوری

نمـــــیـدانــــی ،
چه دردی دارد !
وقـــتـی ..
حــــالـم ..
در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

به آینه نگاه می کنم بیست و هفت بار عکس خودم را قد می کشم! و به اندازه ی بیست و هفت سال کوچکتر می شوم! گریه ام می گیرد،گریه می کنم! بزرگ که می شوم بغض تمام گریه هایم را می خورد…. چقدر زود بزرگ شدم….

متن غمگین کوتاه

دردِ دِل کــه میکُنــی یعنـــی ضَعــف هایَــت رادرد هاَیــت را میگُذاری در سینـــی و تعــــارُف میکنــیکــه هَــرکُدامَـــش را کــه میخواهنـد بردارنـــد تیــــز کننـــد تیــــغ کننـــد … و بزننـــد

متن غمگین کوتاه برای بیو

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند،زیر پایت بچین که پله شوند.هیچ وقت نگران فردایت نباش،خدای دیروز و امروزت،فردا هم هست…فرداهایتان قشنگ باد.

متن غمگین کوتاه برای بیو

چه ساده قلبمان را دو دستي چسبيده ايم… که مبادا کسي آنرا بدزدد و عاشقمان کند غافل از اينکه براي عاشق کردنمان ، عقلمان را ميد‌زدند…. و بعد ما ميمانيم و “قلبي” که انديشيدن بلد نيست!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . .

متن غمگین کوتاه برای بیو

میدونی بن بست زندگی کجاست؟وقتیه که نه حق رسیدن داری!نه توان فراموش کردن !

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تنهایی ما غمگین است
درد دوری به دلم سنگین است
یاد ایام گذشته به دلم
زنده بادا که چقدر رنگین است

متن غمگین کوتاه مرگ

آدمی که تنهاست از بی عرضگیش نیست
خسته شده از بس برای دیگران جنگیده و فهمیده ارزشی ندارن

متن غمگین کوتاه بیو

یک نفر نیست
بی من بودن را به یادت بیاورد
گوش غرورت را بپیچاند
بزند سر شانه ی دلت
وآرامش صدایت را
به حال پریشان من برساند
یک نفر نیست
بیادت بیاورد تنهایم
بیادت بیاورد تنهایی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

تنهایی یعنی
دوسش داری ولی نمی تونی بهش زنگ بزنی
چون اون دیگه …

متن غمگین کوتاه مرگ

حرف های من بماند برای بعد
دلخوری هایم..دلتنگیهایم…و تمام اشک هایم
تو از خودت بگو
با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت

متن غمگین کوتاه برای بیو

چه سخت است در جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن
به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستن

متن غمگین کوتاه انگلیسی

فراموش کردن هیچ کس سخت نیست
کافیست کمی صبر کنی
آدم ها خودشان ثابت میکنن که لایق فراموشی اند

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیندازید
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای

متن غمگین کوتاه مرگ

خیلی سخته
که برای دیگران مثل کوه استوار باشی اما
تو خودت آروم آروم بشکنی

متن غمگین کوتاه جدید

او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیـــــست

متن غمگین کوتاه برای استوری

نه اینکه حرفی نباشه
هست، خیلی هم هست
اما
دل شکسته ها خوب می دانند
غم که به استخوان برسه
میشود سکوت

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

من هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماند
و تو هر روز تلاش می کنی که فراموش کنی
چه بلاتکلیفند خاطراتمان

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

به مانند شیشه شکستنم آسان بود
ولی….
دیگر به من دست نزن این بار زخمیت خواهم کرد

متن غمگین کوتاه

تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند
و تکرار خاطرات در همه شبها ،
موها را

متن غمگین کوتاه انگلیسی

آنکه می رود فقط می رود ولی آنکه می ماند درد می کشد ، غصه می خورد، بغض می کند ، اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشدو در انتظار بازگشت کسی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خاکستر می شود …آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه …

متن غمگین کوتاه بیو

یک افسانه‌ قدیمی می‌گه وقتی انسانی روی زمین می‌میره و کسی نیست برای گریستنش، یک انسان دیگر تعیین می‌شه برای غمگین شدن.برای همین هم هست که گاهی دلمون بی‌نهایت می‌گیره بدون اینکه بدونیم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

متن غمگین کوتاه بیو

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کندگاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بیش از حد دلتنگش می شدمبیش از حد “بودم”بیش از حد فرصتش دادمبیش از حد برایش وقت داشتمبرای همین رفتدرست است که نابودم کرداما بگذار به همه بگوید :“بیش از حد خوب بود دلم را زد …”

متن غمگین کوتاه بیو

ای کاشمی دانستم چگونه به صبح رسانمتمامی شب هایی را که با رفتنت … یلدا شدند !

متن غمگین کوتاه مرگ

ميروم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ويرانه خويشبه خدا می برم از شهر شمادل شوريده و ديوانه خويش …!

متن غمگین کوتاه

دلتنگمبرای کسی که مدتهاستبی آنکه باشدهر لحظه زندگی اش کرده ام … !

متن غمگین کوتاه مرگ

هر چه کردم به ره عشق وفا بود، وفاو آنچه ديدم به مکافات جفا بود، جفاشربت من ز کف يار الم بود، المقسمت من ز در دوست بلا بود، بلا

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دردم این است که من بی تو دگراز جهان دورم و بی خویشتنممگرم سوی تو راهی باشدور نه دیگر به چه کار آیم من

متن غمگین کوتاه جدید

دلتنگی آدم را به خیابان می کشددلتنگم !و مردم نمی فهمندقدم زدن گاهی از گریه کردن غم انگیز تر است !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد
بوی تنت را بگیرد
آغوشت را از من بگیرد
چه احساس مبهمی است حسادت !

متن غمگین کوتاه دلتنگی

سخت است
فراموش کردن کسی
که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش می کردم !

متن غمگین کوتاه دلتنگی

باز “جمعه” با همان منوی همیشگی اش!
چشمانی که ولگرد خیابانهای بی تو شده اند
خاطراتی که بهانه های تنهاییم را دست به ڪمر زده اند
شاید جمعه منم!
که زماڹ روی دستم باد ڪرده
و تا ابد تاریخ انقضا خورده
که صبح تا شب جای خالیت را دوره ڪنم
و در آزمون هر شب نبودنت
چناڹ بیفتم ڪه
بمیرم!
جمعه منم!
که ملودی خنده هایت در دلم تاب می خورد
دردت به جانم:
تو هم که نیستی
اصلا بگذار ساده اش ڪنم
عجب زهر ماری ست جمــــــــــعه .

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

یکی از لذتهایی که دیگه نیست..
اینه که هر جا که باشم.. مــــــنـــــو با همون اسمِ خاص که همیشه با کلی عشوه و ناز و اَدا صدا میکرد، صــِــدا کنه…
فقط یه بار .. یه بارِ دیگه..هــمـــیــــن..

متن غمگین کوتاه انگلیسی

وقتی دلت مثل من ترک برداشت
دیگر آمدن یا رفتن
بودن یا نبودن
هیچ فرقی نمی کند
آدم یک روز به جایی می رسد
که دلش می خواهد همیشه بخوابد
خواب چقدر خوب است
برای نداشتن ها …

متن غمگین کوتاه بیو

ڪـــــاش مـــــےشـــــد
مـــــن و ٺـــــو 《 مــــــــــا 》 بودیـــــم
زیـــــر سقـــــف یـــــک خـــــانـــــه کوچـــــک ِ حیـــــاط دار
عصـــــرهـــــا
تـــــوی حیـــــاط
روی ِ یـــــک تـــــاب فلـــــزی کوچـــــک مـــــےنـــشســـــتیـــــم
مـــــن ســـــر روی ِ شـــــانـــــه تـــــو
و تــــــــــو در جـــــایـــــے درســـــٺ کنـــــار مـــــن
کــــــــــاش یــــــــــک خــــــــــانه داشتیــــــــــم !
《 مـــــــــــــــا 》
بــــــــــا هـــــــــــــــم …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

انتظارزیباترین نقاشی دنیاستوقتی حاصل تصویرشتو باشی …

متن غمگین کوتاه جدید

حالا که دلم را نمی خواهی
ساده می روم
اما
عکس هایم را پاره نکن
من در آن عکس ها
کنار ِ تو
لبخند نزدم
با تمام ِ جانم خندیدم …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

برای توبرای چشمهایتبرای منبرای درد هایمبرای مابرای اینهمه تنهاییایکاش خدا کاری کند

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دلم گرفته دوباره دراين هوای مزخرفبياد ان هـمه خنده بـه روز هـای مزخرفبياد بودن با تـو ولي نبودن با تـوبياد ان گله هايت و ان صدای مزخرفگرسنه بودم و ان دم بـه روح مـن تـو خوراندياز ان غذای حرامت از ان غذای مزخرفخدا کند کـه نيفتد مسيرشان بـه هم ان دودو اشناي قديمي دو اشناي مزخرفبـه انقراض دچارم ولی هنوز نمردمشبيه واژه طهران شبيه طای مزخرفغرور له شدۀ مـن کنار حس غرورتشبیه تلخي نعنا درون چاي مزخرفچـه ساده امدم از هر کجاي قصّه کـه بودمبـه هرکجا کـه تـو گفتي بـه هرکجاي مزخرفرسيده اخر قصّه بيين منو تـو کجاييمتـو ابتدای خوشي ها مـن انتهای مزخرفاميد مـن بـه خدا بوده در مواقع طوفاننبسته ام دل خود رابه نا خدای مزخرفچـه روزها کـه دعا کرده ام بـه مـن برسي تـوهزار مرتبه توبه از ان دعای مزخرف

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ﺗـــﻮ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳـــت ﺩﺍﺭم…
ﭼﻪ ﻓـﺮﻕ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼــــﺮﺍ…؟
ﯾـــﺎ ﺍﺯ ﭼــــﻪ ﻭﻗـﺖ…!
ﯾـﺎ ﭼﻄـﻮﺭ ﺷـﺪ ﮐﻪ…!
ﭼﻪ ﻓـــــﺮﻕ ﻣﯿﮑـﻨﺪ…؟!
ﻭﻗﺘﻰ …
ﺗــﻮ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـــﺎﻭﺭ ﮐﻨـﻰ،
ﮐـﻪ می کنـــﻰ…!

ﻣــﻦ نبـﺎﯾـﺪ ﻓـﺮﺍﻣــــﻮﺵ ﮐــﻨﻢ،
ﮐـﻪ ﻧﻤـﻰ ﮐــــﻨﻢ…!

متن غمگین کوتاه برای بیو

نيمكت با هم بودنمانتنهاستباران ميبارد وجايت خالي تر از همیشه است …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

این روزها …
دروغ گفتن را خوب یاد گرفته ام
حال من خوب است
خوب خوب
فقط زیاد تا قسمتی هوای دلم طوفانی
همراه با غبارهای خستگی ست

متن غمگین کوتاه جدید

امروز خاطراتت را سوزاندم اما!بوی خوش هیزمش بیقرارم کرداتفاق تازه ای نیست!!دوباره دل تنگت شدم…

متن غمگین کوتاه جدید

عشق رو با هر شخصی تجربه نکنعشق چیز قشنگیهنذار ازش متنفر بشیتنها بمونسال ها تنها باشاما روحت رو با کسی قسمت نکنکـه نمیفهمتتانقدر تنها بمون تا اون کسیکهاز درونت خبر داره پیدات کنه

متن غمگین کوتاه انگلیسی

چه زیبا گفت
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ …!!ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴانی ﺳﺎﺧﺘﻪ!
ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ …!! ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ؛
ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ …!! ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ!
ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ …!!
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ؛
ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ “
ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ “…!!
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ …!!
ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ …!
اﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ..ﻣـــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ …!!
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ …

متن غمگین کوتاه جدید

باید فراموشت کنم ، چندیست تمرین می کنممن می توانم می شود ، آرام تلقین می کنمبا عکس های دیگری تا صبح ، صحبت می کنمبا آن اتاق خویش را ، بیهوده تزئین می کنمسخت است اما می شود ، در نقش یک عاقل روَمنه شب دعایت می کنم ، نه صبح نفرین می کنمحالم نه اصلا خوب نیست ، تا بعد بهتر می شوم
فکری برای این دل ِ تنهای غمگین می کنم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

گاهی دست خودت نیست
دوست داشتن کسی
که می دانی نمی شود او را داشت
اما مطمئنی تا ابد
دوست داشتنش
تکه تکه ات می کند …

متن غمگین کوتاه مرگ

چقـدر بغـض کردمـ کنـارم نبـودیهـزار بـار دلـم خواسـت ببـاره تـو نبـودینبـودی ببـینـی چقـدر سـوت و کـورمچقـدر بـی قـرارم چقـدر بـی عبـورم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تـو با قلب ویرانه مـن چـه کردی؟ببین عشق دیوانه مـن چـه کردیدر ابریشم عادت آسوده بودمتوبا بال پروانۀ مـن چـه کردی؟ننوشیده ازجام چشم تومستمخماراست میخانۀ مـن چـه کردی؟مگر لایق تکیه دادن نبودم؟تـو با حسرت شانۀ مـن چـه کردی؟مرا خسته کردی و خود خسته رفتیسفرکرده باخانۀ مـن چـه کردی؟جهان مـن از گریه ات خیس بارانتـو با سقف کاشانه ي مـن چـه کردی؟

متن غمگین کوتاه بیو

دیدمت انگار چیزى بر دلم تأثیر کرد
با نگاه ساده ات دنیاى من تغییر کرد
دیدمت با لحن آرامى صدایم کردى و
این دل مغرور در لحن صدایت گیر کرد
غرق آرامش مرا خواندى و گفتى میشود
با سوالم ذهنتان را هم کمى درگیر کرد؟
میشود با من بمانى! ساده… میخواهم تو را
جمله ای ساده دلم را بردو در زنجیر کرد
اندکی با شوق، بی وقفه نگاهت کردمو
در دلم گفتم که چشمانت دلم را پیر کرد!
رفتى و از دور میدیدم پر از دلشوره ای
تو نفهمیدى که عشقت در دلم تکثیر کرد
تیر اخر را زدی وقتی که گفتی عاشقم
عاشقت بودن مرا از هر تجرد سیر کرد

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یادمه یبار وسط دعوا داد زد گفت:انقد اخلاقت مزخرفهکـه هیچ کسی رو جزء مـن نداری!احمق بود دیگه نمیفهمیدانقد دوسش دارمکـه نیاز بـه دیگران ندارمهمین حالا بـه اندازه مو هـای سرمرفیق خوب دارماونو دیگه ندارمتـو آخرین دعوا داد کشید گفتانقد سرت با رفیقات گرمهکـه اصلا  منو نمی بینينمی خواست بمونهدنبال دلیل می گشت

متن غمگین کوتاه برای بیو

عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
و به یــاد آوردم که دیـگر، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
و غمــت سـهم ِ مــن!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دلم؛ برای خودم تنگ می شود
روزهایی که بیشتر می خندیدم
روزهایی که اتاق
هوای بیشتری داشت ،
روزهایی که تو را داشتم …

متن غمگین کوتاه

آری ؛ تقصیر از من است….
آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی
یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت …..!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

می دانم…
تو دست نیافتنی ترین معشوق زمین باش!
حتی دور از دستانِ من،
ولی باش..!
اینجا میان شعرهای من
دست کسی به تو نخواهد رسید…
از میان انبوه زخم ها
سکوت بغض ها
و خاموشی واژه ها
“تـو”
بی بهانه سر ذوقم می آوری …
پس بمااان

متن غمگین کوتاه برای بیو

تو دوری زمن من بیقرارتمتو عشقی من عاشقتموفای تو چنان بود ک کرد مرا حیران ک چنان باوفا هستی تو ای مهربانشعر بلد نیستم بیت بلد نیستم هرچه گویم خود ندانم چه گویمباز میگویم فاش میگویم تو را میگویم گر شوی خوشحال من میشومبا حال همچو طوطیه رنگین شمال تو آهو باشمن در غربت تو میکشم انتظار چون دوستت دارم هستم بی قرار

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

باد لاى موهایت مى پیچد
موهایت موج بر مى دارد
و در کرانه اى دوردست
اسب هاى ترکمن رم مى کنند!
چشم هاى تو ارتباطِ مستقیمِ باد و باران است
چشم هاى تو پیامبر باغچه و ناودان است
چشم هاى تو معجزه
چشم های تو ابر
چشم های تو..
آه اى معشوق!
عادت کرده ام به تنهایى
عادت کرده ام به سکوت
کمى نگاهم کن
تا صداى دریا بدهم!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چوب خداشاید همان بغضی باشد کـه دخترتسال ها بعد می‌خوردو تـو در عمق چشمانشخاطره تلخ رفتنت را می بینيتـو را نمی‌دانم امامـن بـه خدایی کـه آن بالاستعجیب معتقدم

متن غمگین کوتاه

این بار که آمدیدستانت را روی قلبم بگذارتا بفهمیاین دل، با دیدن تو نمی تپدمیلــرزد ..پاییز را دوست دارمبرای وقت هایی که کنارت هستم و دلتنگت میشوم …!همان وقت هاکه بی اختیار خودم را در آغوشت جای میدهمدستانت را دورِ بودنم حلقه میکنیقربان صدقه ی احساساتم میرویو من زیرکانهسرما را بهانه میکنم تا مبادا بفهمی کهدوست داشتنت چه بر سرم آورده !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گاهی خوابت را می‌ بینم
بی‌ صدا بی‌ تصویر
مثلِ ماهی در آب‌های تاریک که لب می‌ زند
و معلوم نیست حباب‌ها کلمه‌اند یا بوسه‌ هایی از دلتنگی

متن غمگین کوتاه بیو

از این ناراحت نیستم کـهاونی کـه باید می‌شد نشداز این ناراحتمچرا با این‌کـه میدونستم اشتباههبا سماجت تمام ادامه دادماز این‌کـه واستادمتا بـه بدترین شکل ممکن ببازم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بـه یک نفر کـه خودش باشدخودش بماندسادیسم نداشته باشدروحمان را مجروح نکندچـه بودنشچـه نبودنشآدم رابه تهوع نیاندازدنفسش حق باشدبماند و گم نشودنیازمندیم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

سکوت و دیگر هیچ….

متن غمگین کوتاه

قانونِ پیچیده ای دارند آدمها
کمى بیشتر که ماندى
کمى بیشتر که دوستشان داشتى
قیدِ همه چیز را مى زنند و
رهایت مى کنند

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

باغِ صبور و خسته از دی‌ماه غمگینش
برفی بدون‌ِوقفه می‌بارد به تسکینش…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تو چشمای کسی غرق شدیم که خودش داشت سمت یکی دیگه شنا می کرد… 🙁

متن غمگین کوتاه برای بیو

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی 😹

متن غمگین کوتاه جدید

هَـمْـیـشِـه اوْنـیٖ کِـه تُـو خـیٰـآلـتِـه بـیٖ خـیـآلـتِـهِ

متن غمگین کوتاه برای بیو

یه خواب که زیاد طول بکشه اونقدی که همه بفهمن مردی

متن غمگین کوتاه

از خاک به خاک ازمرگ چ باک

متن غمگین کوتاه مرگ

تمام شدم
برو
ولی به همه بگو
برای به دست آوردنت
کوه نکندم
جان کندم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
تو … هیچ کجا نیستی…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

مرا گویی: مشو غمگین، که غم‌خوارت شوم روزی
ندانم آن، کنون باری، مرا غم خوار می‌داری

متن غمگین کوتاه بیو

تو با قلب ویرانه‌ من چه کردی ؟
ببین عشقِ دیوانه‌ من چه کردی
در ابریشمِ عادت، آسوده بودم
تو با حالِ پروانه‌ من چه کردی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

خنده را معنی سر مستی مکن آنکه میخندد غمش بی انتهاست..

متن غمگین کوتاه

حرامش میکنیم
چون فکر میکنیم مجانی و مفت است
و تا ابد به همین کیفیت داریمش!
محبت تان را
حرام آدم های بی لیاقت نکنید
اسراف نکنید
خداوند اسراف کاران را دوست ندارد
حالا میخواهد این اسراف در
میز غذاتان باشد
یا میزان مهر و محبت…

متن غمگین کوتاه جدید

میدونی بن بست زندگی کجاست؟
وقتیه که نه حق رسیدن داری!
نه توان فراموش کردن !

متن غمگین کوتاه انگلیسی

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !

متن غمگین کوتاه برای استوری

هی دلت مرگ بخواد…. مرگ هی ناز کنه:)

متن غمگین کوتاه جدید

شب میلاد من ِ بی کس و کار است ولی
باید امشب بروم شام غریبان خودم…

متن غمگین کوتاه بیو

اقتدا کن به ” دلت ”
هر وقت بین دو راهی
رفتن و ماندن، ماندی
دلت به دلم راه دارد ،
تو جز من
جایی نخواهی رفت …!

متن غمگین کوتاه مرگ

‏زندگیم پر شده از پارادوکس های متناوب
بین خواستن های قلبم و منطقی بودن های مغزم..

متن غمگین کوتاه برای بیو

دیگر دارم مطمئن می شوم
آلزایمر گرفته ام !
تو هیچ وقت دیر نمی رسیدی
من گم شده ام …

متن غمگین کوتاه بیو

‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

همه حرفات یادم رفته
جز اونجا که گفتی
حتی اگه تو بخوای بری من نمیذارم…

متن غمگین کوتاه بیو

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متن غمگین کوتاه مرگ

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن غمگین کوتاه مرگ

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن غمگین کوتاه دلتنگی

غرور تا یه جاییش خوبه؛
تا جاییکه به کسی ضربه نزنه؛
تا جایی پیش نری که حتی به خودتم ضربه بزنی!
غرور بیش از حد تنفر میاره ‌و آدما رو از کنارت فراری میده!
اینکه یه وقتایی کوتاه بیای یا یه جاهایی سلام کنی یا به کسی که دوستش داری ابراز علاقه کنی خیلی هم خوبه
خودمونو به نفهمی نزنیم!
آدمی که ‌مغروره؛نفهمه.

متن غمگین کوتاه انگلیسی

میخام برای همیشه بخوابم:)🐼

متن غمگین کوتاه مرگ

چمدانت را
خیلی وقت‌ ها پیش بسته بودی
امروز فقط رفتی ..!

متن غمگین کوتاه

بعضی آدما باعث میشن خنده هات کمی بلندتر،
لبخندت کمی روشنتر، وزندگیت کمی بهتر بشه،
اونا کسایین که ارزش نگهداشتن دارن..!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

پنج انگشت دارم
که از خودم به تو وابسته ترند …!
نیستی که ببینی
چه اعتصاب سردی از نبودنت کرده اند

متن غمگین کوتاه برای استوری

تیغ هست رگ هست جرعت هم هست اما خوب مــــــادر هم هست…

متن غمگین کوتاه جدید

رفتی و از آن همه بودنت
جا مانده دست‌ خطی به روی دفترم
آنگاه که نوشتی :
بی‌ تو پای رفتن ندارم!

متن غمگین کوتاه بیو

سخت ترین چیز در زندگی این هست که
ببینی کسی که عاشقش هستی
کس دیگه ای رو دوست داره …!

متن غمگین کوتاه مرگ

عجبـ تـلـخـ بود
شیرینیـ دروغـ عاشقـ بودنشـ …

متن غمگین کوتاه بیو

آدم یه وقتا نیاز داره
یکی براش یه آهنگ بفرسته
بگه ببین این حسم به توئه
گوش کن

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا
گذری کن که ز غم راهگذر نیست مرا

متن غمگین کوتاه بیو

متن عاشقانه غمگین کوتاهدردناک ترین خاطره ام زمانی است که تو مرا رها کردی و من تنهاترین تنهای دنیا شدم💔

متن غمگین کوتاه برای استوری

من در عشقت غرق شدم و تو دستم را نگرفتی …

متن غمگین کوتاه برای استوری

مهم نیست قلبم رو شکستی و رفتی … من هنوز هر شب برات دعا می کنم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

متن عاشقانه غمگین بلندوقتی دلت مثل من ترک برداشت
دیگر آمدن یا رفتن
بودن یا نبودن
هیچ فرقی نمی کند
آدم یک روز به جایی می رسد
که دلش می خواهد همیشه بخوابد
خواب چقدر خوب است
برای نداشتن ها …❥

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

وقتی غم به نهایتش می رسد کلمه ای برای توصیفش پیدا نمی کنی

متن غمگین کوتاه جدید

هرگز شادی خودت رو در دست های کسی قرار نده …
در این صورت همیشه غرق در غم ها خواهی بود!

متن غمگین کوتاه بیو

لیاقت اشک هایت را ندارد، اگر داشت باعث اشک ریختنت نمی شد!

متن غمگین کوتاه برای استوری

وقتی کسی رو دوست داری، حتی اگه به تو و احساساتت آسیب بزنه
هرگز عشقش از دلت پاک نمی شه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

من تغییر کردم یا تو که دیگه دوستم نداری؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

باران که می بارد دلم برایت تنگ می شود
راه می افتم بدون چتر
من بغض می کنم، آسمان گریه

متن غمگین کوتاه انگلیسی

متن عاشقانه غمگین دخترانهبعد از این که منو رها کردی و از قلبم رفتی جای خالیتو به غم اجاره دادم🌚

متن غمگین کوتاه برای بیو

سعی کردم فراموشت کنم اما این کار از به خاطر سپردنت هم سخت تره

متن غمگین کوتاه جدید

یک شب همه خاطرات با تو بودنم را آتش می زنم

متن غمگین کوتاه جدید

یه لحــظــه هایــی تو زندگی هست که سر جمع دو دقیقه هم نبوده
اما یادش یه عــمـــر آدمو داغون می کنه …

متن غمگین کوتاه برای بیو

بهتره تنها بمونی تا کسی نتونه به احساساتت صدمه بزنه

متن غمگین کوتاه جدید

دردناک ترین لحظات آن هایی هستند که هرگز بیان و توضیح داده نمی شوند˘˘‌

متن غمگین کوتاه

کاش یک نفر بود
که دوستم داشت
که دوستش داشتم
و همین را برای همیشه می گفت
و همین را برای همیشه می گفتم
همین دوستت دارم را
به همین سادگی …

متن غمگین کوتاه دلتنگی

متن عاشقانه غمگین زیبااگه عاشق شدی خودتو برای اشک ریختن آماده کن💔

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

لبخند روی لب هام به معنای شادی دلم نیست

متن غمگین کوتاه مرگ

تو نمی آیی و من منتظرت می مانم

متن غمگین کوتاه بیو

نگاهت تلخ
اشک هایم شور
یادت شیرین
چه زندگی بامزه ای

متن غمگین کوتاه دلتنگی

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن غمگین کوتاه برای استوری

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن غمگین کوتاه دلتنگی

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن غمگین کوتاه مرگ

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌
# خسته

متن غمگین کوتاه

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن غمگین کوتاه برای بیو

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

متن غمگین کوتاه برای بیو

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! » # بی تفاوت

متن غمگین کوتاه مرگ

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن غمگین کوتاه جدید

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن غمگین کوتاه جدید

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن غمگین کوتاه جدید

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی….. # خسته

متن غمگین کوتاه برای استوری

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو

من خیلي خستم… (:

متن غمگین کوتاه بیو

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین کوتاه

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اونے ڪ از همهـ ارومـ تره بدونـ از همهـ داغونـ ترح🖤😔

متن غمگین کوتاه

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

متن غمگین کوتاه مرگ

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن غمگین کوتاه برای استوری

↞⟮ڈیؤآڕ غڕورت ؤ اؤنقد بڸند بسآز ڪہ صداے “قلبت” بهش نڕسہ✨🧸🥀⟯

# نامردی # مغرور

متن غمگین کوتاه مرگ

تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!
‌‌‌

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

چقد سخته بزور بخندی! 😹
# شکلک

متن غمگین کوتاه مرگ

کآش‌خاطِراتِتَم‌رَفدَن‌بَلَد‌بودَن!••͜ # عشق یک طرفه # دلتنگی # خاطره

متن غمگین کوتاه مرگ

مرگ از زندگی پرسید:
چرا همه تو رو دوست دارن و از من متنفرن‍‍؟
زندگی پاسخ داد:
چون من یه دروغ قشنگم و تو یه حقیقت تلخ .. # حقیقت

متن غمگین کوتاه

متن غمگین جدید/ متن های کوتاه غمگین خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن غمگین کوتاه مرگ

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍
# زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دِل اَگهـ خوش نباشه#هیچی قَشَنگ نی🔗🖤:) # ادبی # حقیقت

متن غمگین کوتاه برای استوری

ولی خب اگه منم..!

یکیو داشتم که میدونستم؛

حالم واسش مهمه،

شاید هیچوقت غمگین نمیشدم:))🙂💔 # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای استوری

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن غمگین کوتاه بیو

[ اونقدر قشنگ بخند که بقیه واسه گریه انداختنت خجالت بکشن 🙂 🥀 # عشق یک طرفه # نامردی # انگیزشی

متن غمگین کوتاه

شاملو حرف قشنگی زد:

مارا از مرگ میترسانند انگار که ما زنده ایم!:) # زندگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن غمگین کوتاه جدید

ت‍‌و منو نمیخوای!

چون از ته‍ دل دوس‍‌ت دارم‍

ولی تو اون‍‌و میخای چون محل صگم‍ بهت نمیزاره‍

ع‍‌ج‍‌ب روزگاریه‍! # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اونجایی که تتلو میگه:

من ازت خیلی توقع داشتم و خیلی عقب موندی ازم اوج غمه..

یعنی میگه ببین تو تنها کسی بودی که باورت داشتم..!

تو دیگه نباید خراب میکردی..!:) # نامردی # خسته # لاشی # قهر # تتلو

متن غمگین کوتاه بیو

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن غمگین کوتاه مرگ

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن غمگین کوتاه

و ماها امیدوار ترین افسرده های جهانیم..🖤 # حقیقت

متن غمگین کوتاه بیو

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه بیو

و گاه انتظار میسوزاند جان آدمی را..🖤 # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

از نصلمون متنفرم

یه مشت افسرده ی عاشق:) # خودکشی

متن غمگین کوتاه مرگ

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

متن غمگین کوتاه انگلیسی

سراغ مرا هیچکس نمیگیرد..

مگر نیمه شبی..غمی غصه ای چیزی…🥀 # خسته # سکوت

متن غمگین کوتاه برای بیو

↞⟮ڈیؤآڕ غڕورت ؤ اؤنقد بڸند بسآز ڪہ صداے “قلبت” بهش نڕسہ✨🧸🥀⟯

# نامردی # مغرور

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن غمگین کوتاه مرگ

‌ ‌دُنیام پُر شُدِه از ارِزو هایِ مَحال 🙂 # زندگی

متن غمگین کوتاه بیو

پُر از دردَم # خسته

متن غمگین کوتاه مرگ

همش بُغض؛همش دَرد! # خسته

متن غمگین کوتاه دلتنگی

مگر ما چقدر پیچیده بودیم که

هیچکس ما را نفهمید…. # زندگی # خسته

متن غمگین کوتاه مرگ

وی پس از گرفتن کارنامه به شهادت رسید …🗿 # درسی # شاد

متن غمگین کوتاه جدید

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

متن غمگین کوتاه جدید

گفتند اشک بریز

خالی میشوی

خالی که نشدم هیچ…

پر شدم از بی کسی

که چرا کسی اشک هایم را

پاک نمیکند

و بگوید اشک نریز تو

من را داری # ادبی # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گاهی نمیشه

دست‍ از دوست‍ داشت‍‌ن کسی برداشت‍

حت‍‌ی زمانی که ازش مت‍‌نفری…

|✨🖤| # حقیقت # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

به مد پوشان بگید آخرین مد کفن است🖤⛓ # ادبی

متن غمگین کوتاه جدید

معتاد چشمایی شدم که چشاش همرو میدید جز من🖤🥀 # عشق یک طرفه # لاشی

متن غمگین کوتاه برای بیو

[ کاشَ مِیشُد خواست و مُرد ، هَمین 🙂 ] # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو

اونجایی که باهات راه نمیاد، داره با یکی دیگه میدوعه 🙂 # لاشی

متن غمگین کوتاه جدید

قلبَمو در بیارَم ببینے چیڪارِش ڪردے؟! # نامردی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای بیو

همه الگو میشن،

ما درس عبرت./” # خسته

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلتنگی یه کلمه‌اس،سنگینیش یه تُن!(: # دلتنگی # ترکی

متن غمگین کوتاه برای بیو

آدما فراموش نمیکنن، فقط یاد می گیرن چطور بی صدا غصه بخورن:) # حقیقت

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تــــــو زیباترین آرزوی منی . . ♡
# عشق یک طرفه # دلتنگی # ترکی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دنیا ثابت کرد، مردم برای زندگی تلاش نمی کنند، برای زنده موندن تلاش میکنند⚰️🖤🥀 # ادبی # زندگی

متن غمگین کوتاه جدید

غم انگیز است

اما زندگی پر از خداحافظی های ناگهانی است … # دلتنگی # سکوت # حقیقت

متن غمگین کوتاه بیو

واسه فراموشیت باید فراموشی بگیرم :))

. # لاتی # عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن غمگین کوتاه

کاش هیچوقت..!
مهر آدمی که:
سهممون نیست به دلمون نیوفته🙂🖤 # عشق یک طرفه # نامردی # خسته

متن غمگین کوتاه دلتنگی

「 و شاید آرزوهایمان جایی منتظرمان باشد 🙂 🧡

شاید… # زندگی

متن غمگین کوتاه بیو

از آدم‌های این زمین چه انتظاری داری ؟

زمینی که روزی یک بار دور خودش دور می زند؛) # زندگی # نامردی

متن غمگین کوتاه

اینکه‍ پیویِ کَسایی کهِ خِیلی دوسِشون داری بِره‍ پایین حِسِ بَدیه‍… # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

هر درختی یه روز تبر میشه‌‌.

‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍ # نامردی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

نیــست تـار محڪـم در لبـاس روزگـــار
یـک به یـک را آزمودیـم از ڪفـن تا پیراهن

🖤🥀 # خسته # زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو

خم میشی بند کفشتو ببندی میبینی رفتن منتظرت نموندن بعدا انتظار داری تو زندگی به پات بمونن ؟! ؛) # زندگی # سیگار # حقیقت

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

– حال همه ما خوب است

اما تو باور نکن ؛

میدانی هر قلبی دردی دارد

فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است.

برخی آن را در چشمانشان

پنهان میکنند و برخی در لبخندشان !

+ خسرو شکیبایی | # ادبی # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

اتاقمو مرتب کردم
الان تنها چیزی ڪہ اینجا بھم ریختہ‌س، منم ! # خسته # ادبی

متن غمگین کوتاه جدید

ولی من بدون تو الان واقعا بهترم:)

توام یه روزی میفهمی بی من واقعا بهتری….⛓🖤 # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه جدید

پرواز به بال نیست به باور است 🕊 # انگیزشی # زندگی

متن غمگین کوتاه

بی تو مهتاب کجا؟کوچه کجا؟شعر کجا؟بی تو از باقی این عمر گذشتم

متن غمگین کوتاه انگلیسی

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدنچشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

متن غمگین کوتاه برای بیو

همه بر سر زبانند و تو در میان جانیسعدی

متن غمگین کوتاه برای بیو

‌ دلم دیوانه بودن با تو را می خواست
‌مهدی اخوان ثالث

متن غمگین کوتاه

به چه کس باید گفت
با تو انسانم و خوشبخت ترینمهدی اخوان ثالث ‌

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت می کند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

متن غمگین کوتاه مرگ

توصیف تـــو این گونه توان گفت :
«تـــو» ختـم تمــام دلبــرانـی

متن غمگین کوتاه برای استوری

قلب، مهمانخانه نیست که
آدم‌ ها بیایند
دو سه ساعت یا دو سه روز
توی آن بمانند و بعد بروند
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که
در بهار ساخته بشود
و در پاییز باد آن را با خودش ببرد
قلب؟ راستش نمی‌دانم چیست،اما این را می‌دانم که
فقط جای آدم‌های خیلی خوب است!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

بگو که مال کسی غیر من نخواهی شد
خیال خام مرا تا همیشه راحت کن…امید صباغ‌نو

متن غمگین کوتاه دلتنگی

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را دادچیزی کم از آن وصلت جانانه نداردصبحی که نسیمش خبر از زلف تو را دادچیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

متن غمگین کوتاه برای بیو

او یک بهشت بود ولی از بهشتِ اوسهمم عذاب بود و کسی باورش نشد!

متن غمگین کوتاه

از جان چه خبر گیری و از چشم چه پرسی
آن‌ بی‌تو پر از آتش و این بی‌تو پر آب است

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

صبحِ آبانِ برگ ریز باشد و
نمِ باران بزند
من باشم و تو
و یک خیابانِ بی انتها،
دیگر آدم از خدا چه می خواهد

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

صد بوسه💋 از لبت
چو به خیرات میکنیدر کوی ما بکن

متن غمگین کوتاه بیو

که فقیران عالمیم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

در جهانم یک جهنم بی‌تو جولان می‌دهد
من برایت یک بهشت از عشق می سازم بیامحمدصادق زمانی

متن غمگین کوتاه بیو

اگر هیچ چیز نیست که از مرگ نجاتمان دهددست کم عشق میتواند از زندگی نجاتمان دهد

متن غمگین کوتاه جدید

دو قلب داشتم ای کاش در زمان ندیدن
یکی برای تو می‌شد یکی برای تپیدن…سیدتقی سیدی

متن غمگین کوتاه برای بیو

روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریختآمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شدشادی_صندوقی

متن غمگین کوتاه جدید

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو رااز زعفران روی من رو می‌بگردانی چرااشعار عاشقانه بیشتر از مولانا

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دل به نگاه اولین، گشت شکارِ چشم تو!زخمِ دگر‌ چه می‌زنی، صیدِ به خون‌ تپیده را؟فروغی_بسطامی

متن غمگین کوتاه بیو

دارم برای عطر تنت شیشه میخرمعطری برای روز مبادا که نیستی !صادق_هوشیار

متن غمگین کوتاه مرگ

من آشنات دانم و تو غیر خوانیمفریاد از یقین من و اشتباه توفروغی_بسطامی

متن غمگین کوتاه برای بیو

من همان رودم که بهر دیدنت، مرداب شدماه من! بس کن ندیدن های بی اندازه راحسین_دهلوی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ما بر سر آن کوچه که افتاد گذارتیک شهر گواه است که مردانه نشستیم!سیدعلی_علوی

متن غمگین کوتاه بیو

بی تو با قافله ی غصه و غم ها چه کنم ؟

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

آرام باش، آرام
حالا غزلی بخوان،
غزلی بخوان برایم.
دلم برای صدایت تنگ شده است.
چه دراز زمانی است که تو را ندیده ‌ام
و صدایت را نشنیده‌ اممحمود دولت‌‌آبادی

متن غمگین کوتاه بیو

حال من را فقط آن فاضل معروف نوشت
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن استامیرحسین اثناعشری

متن غمگین کوتاه بیو

اگر هزار غم‌ است از جفای او بر دلهنوز بنده اویم که غمگسار من‌ است!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

از مرحمت عشق همین قدر بگویم
تنهایی و تنهایی و تنهایی بسیارعلی صفری

متن غمگین کوتاه انگلیسی

ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺷﺖ ﻭ ﺩﻣﻦ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻤﻦ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﻮﺕ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻣﻦ
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﭘﯿﺮﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﮑﻮﺳﺖ،
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ …
ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺟﺎﯾﮕﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻮ
ﺳﺨﻨﺶ ﺭﺍﻩ ﮔﺸﺎ

متن غمگین کوتاه انگلیسی

گاهی دلم ميگــــــيره ازسخناني كه در شـأنم نيست…
گاه دلم ميگيره ازصداقتــــــم كه هيچكس لايــــــق آن نيست،….
گاه دلم تنگ ميشه براي وعــــــده هايي كه ميدانستم نيست اما براي دلخوشيم كافی بود..
گاه دلم ميگيرداز سادگی هايم…
گاه دلم ميسوزدبراي وفـــــــاداري هايم….
گاه دلم ميسوزدبراي اشكهايم..
گاه دلم ميگيردازروزگــــــــــاري كه درآنم…
☜اين نبـــــــــــــــودآنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم.

متن غمگین کوتاه برای بیو

نمیدانستم دلتنگی، دل نازکم میکند…
انقدر که به هر بهانه کوچکی چانه ام بلرزد و چشم هایم خیس اشک شود..!!
نمیدانستم دلتنگی،، ضعیفم میکند…
آنقدر که کوه استوار غرورم زیر بار ندیدنت کمر خم کند..!!
نمیدانستم دلتنگی،، کودکم میکند…
انقدر که در نبودنت ساعتها گوشه ای بنشینم و با همه
دنیا قهر کنم..!!
نمیدانستم………..!!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

گاه گاهی که دلم میگیرد
پیش خود می گویم
آنکه جانم را سوخت
یاد می آرد از این بنده هنوزگاهی لازمه…. آدما گاهی لازمه چند وقت
کرکرشونو بکشن پایین یه پارچه سیاه بزنن درش
و بنویسن : کسی نمرده. فقط دلم گرفته

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دلم یک بغل میخواهد
گرم باشد
و
صمیمی
نه زن باشد نه مرد
خدایا بغلم نمیکنی؟؟؟؟
دلم خیلی گرفته خدا جونم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

دلم گرفته خدایا
تو دل گشایی کن
من آمده ام به امیدم
تو هم خدایی کن ..

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دلتنگــي هايــــَم را زير بغـل زده اَم
نشسته اَم در انتظار ِ روز هاي ِ مبـادا !
سهم ِ من از تــو
همـين دلتنگـي ها ييست
که بي دعوت مي آينـد

متن غمگین کوتاه برای بیو

اگر وقت نداري حالم را بپرسي، درکت ميکنم!
اگر وقت نداري با من صحبت کني، درکت ميکنم!
اگر وقت نداري مرا ببيني، درکت ميکنم!
اما اگر بعد از تمام اينها، ديگر دوستت نداشتم
اينبار نوبت توست که درکم کني!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

وقتي كســي كه دوستــش داري،
كسي كه در زندگــي‌ات نقشـي داشته،
مي‌رود،
مـي‌ميرد و ديگر نيــست،
همه چيز دگرگـون مي‌شود.
چه بخــواهي و چـه نخــواهي.
آن چـه به جا مي‌ماند،
كتـاب‌ها هستند و نـامه‌ها و عكـس‌ها.
يـادها و اندوهـي چاره‌ نـاپذير و گـاهي هم در گوشـه‌اي،
خيـاباني،
كسي را اشتبــاهي به جاي”او“مي‌گيري
و به دنبـالش مـي‌ دوی…

متن غمگین کوتاه برای استوری

هنوز خیره شدن در چشمان تو
شبیه لذت بردن ازشمردن ستاره
در یک شب صحرای یست
و هنوز اسم تو تنها اسمی است
در زندگی من
که هیچ کسی نمی تواند چیزی در موردش بگوید

متن غمگین کوتاه دلتنگی

آرزو دارم
ناخواسته به دست آوری
آن چيزهايی را که خواسته هایت هستند…
آن گونه که با خود بياندیشی :
آيا کسی برايم آرزويی کرده است … ؟!
هی پاک می کنم…
هی می نويسم…
املايم بد نيست !
از تکرار اسمت لذت می برم…

متن غمگین کوتاه

یک نفر گاهی همه زندگیت است …
برای همین است که دلت
برای همان یک نفر تنگ می شود
این روزها بار عظیمی
بر شانه هایم نشسته
باری بیشتر از توان شانه هایم
مثل الان …
که تنها نشسته ام
نه اتفاق بدی افتاده …
نه از دستش ناراحتم …
نه بیمارم … و نه …
ولی از ته دل چیزی کم دارم
ببین …
دستانت را
حضورت را
خود خودت را کم دارم
نه صدایت را ، آن
هم از فاصله هزار کیلومتری

متن غمگین کوتاه برای استوری

تو مرا نادیده بگیر …
و من …
بدنم روز به روز کبود تر می شود …
از بس …
خودم را میزنم ،
به نفهمی …!

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلم که میگیرد به آسمان نگاه میکنم…
آنوقت با خود میگوییم این همان آسمانیست که بقیه ی آدم هایی که غمگینند به آن نگاه میکنند…
حس خوبیست… تازه میفهمی که تنها نیستی….

متن غمگین کوتاه برای استوری

دیگر توان راه رفتن ندارم
اما
اگر همدم باشی تا آخر جاده پا به پایت می آیم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

کسی بیاید پادرمیانی کند و
بگوید
جز خودم
پای کسی درمیان نیست …

متن غمگین کوتاه

من اگـر عاشقــانه می نویــسم
ن عـاشقــم، ن شکست خــورده ام!
فقـط می نـویـسـم تا عشق یاد قلبـــم بمـاند…
در ایـن ژرفــای دل کندن هــا و عـادت هـا و هوس هـا
فقــط تمرین آدم بودن می کنــم…!
همین…

متن غمگین کوتاه مرگ

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن
از زاویه تو … آها دیدم
از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع  من و تو …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

روی من شرط ببنــد!
تمام ِدلها را رد کـــرده ام !
چشم بسته این قمــــار را می بَرم ..!
دوست داشتن “تـــو” بی دل است!!

متن غمگین کوتاه برای بیو

ما دو پیراهن بودیم
بر یک بند… یکی را باد برد
دیگری را باران هر روز
خیس میکند……

متن غمگین کوتاه مرگ

حرفها سه دسته اند :
دسته اول : گفتنی ها
دسته دوم : نوشتنی ها
و دسته سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت می کنند ، سومی سنگینت

متن غمگین کوتاه مرگ

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن غمگین کوتاه مرگ

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ ای بند نشد
با چراغی همه‌ جا
گشتم و گشتم در شهر
هیچکس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد

متن غمگین کوتاه

غمگینم، چونان پیرزنی که آخرین سربازی که از جنگ بر میگردد پسرش نیست …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

من هیچ وقت هیچ چهره ای رو فراموش نمی کنم
اما در مورد تو …
خوشحال می شم که استثنا قائل بشم!

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

زندگیم بودی؛ وقتی سرگرمی ات بودم …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

نگارا، از وصال خود مرا تا کی جدا داری؟چو شادم می‌توانی داشت، غمگینم چرا داری؟چه دلداری؟ که هر لحظه دلم از غم به جان آریچه غم خواری؟ که هر ساعت تنم را در بلا داریبه کام دشمنم داری و گویی: دوست می‌دارمچگونه دوستی باشد، که جانم در عنا داری؟چه دانم؟ تا چه اجر آرم من مسکین بجای توکه گر گردم هلاک از غم من مسکین، روا داریبکن رحمی که مسکینم، ببخشایم که غمگینمبمیرم گر چنین، دانم مرا از خود جدا داریمرا گویی: مشو غمگین، که خوش دارم تو را روزیچو می‌گردم هلاک از غم تو آنگه خوش مرا داری!عراقی کیست تا لافد ز عشق تو؟ که در هر کومیان خاک و خون غلتان چو او صد مبتلا داری

متن غمگین کوتاه دلتنگی

استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید …
شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی !
من از دوری تو منقرض شدم …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند

متن غمگین کوتاه

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمید آدم ها . . .

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ما بد نبودیم چون اصلا بلد نبودیم…

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت
بر سینه میفشارمت اما ندارمتای آسمان من که سراسر ستاره ای
تا صبح میشمارمت اما ندارمتدر عالم خیال خودم چون چراغ اشک
بر دیده می گذارمت اما ندارمتمی خواهم ای درخت بهشتی، درخت جان
در باغ دل بکارمت اما ندارمتمی خواهم ای شکوفه ترین مثل چتر گل
بر سر نگاه دارمت اما ندارمت

متن غمگین کوتاه

اَز‌اینـِکہ‌وَسـط‌خَنـده‌هامِـ‌بُغـض‌کنَـم‌متـنَفرم🖤🕷

متن غمگین کوتاه جدید

تیغ هست رگ هست جرات هم هست اما خوب مـــــادر هم هست…. (:

متن غمگین کوتاه بیو

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ايــن جــمـــلــه را تکرار می کــنـــد…
اصـــلا برایش مهم نیست،کـــه در وجودت…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن غمگین کوتاه دلتنگی

باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض میکنم، آسمان گریه

متن غمگین کوتاه جدید

به من گفت برو گورِت رو گم کن …
و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !
کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :
“زبانم لال !”

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی!
نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

متن غمگین کوتاه جدید

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیندازید
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .

متن غمگین کوتاه برای بیو

عجب تـلـخ بود
شیرینی دروغ عاشق بودنش …

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

یه وقتایی هست
نه گریه کردن آرومت میکنه نه نفس عمیق
نه یه لیوان آب سرد نه داد زدن
ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــي ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ نیاز داری
برای همیشه نباشی ﻫﻤﻴﻦ ….!!

متن غمگین کوتاه برای استوری

مثل سیگار نصفه افتادم
در جهانی که پمپ بنزین بود…

متن غمگین کوتاه انگلیسی

خسته ام …از خودماز تو که نیستیو از مرگکه باز سرش جای دیگری گرم استو هیچ وقت به موقع نمی رسد…!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

شب که می‌ رسدیادم می‌ آید نیستیسرما اوج می‌ گیردواژه‌ ها قندیل می‌ بندندوقتی از نبودنت می‌ نویسمآغوشت را ندارمهیچ تن‌ پوشیحریف این سرما نیست

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ای آنکه دوست دارمتاما ندارمت …بر سینه می فشارمتاما ندارمت …

متن غمگین کوتاه

امشب هوای تو به سرم زدههوایت را نفس می‌ کشمستاره‌ها بیشتر می‌ درخشندماه هم لبخند می‌ زندهوای تو هم عجب حکایتی داردوقتی من امشب با تنهایی درگیرم

متن غمگین کوتاه برای استوری

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودنبه رفتن که فکر می کنیاتفاقی می افتد که منصرف می شویمی خواهی بمانیرفتاری می بینی که انگار باید بروی..!و این بلاتکلیفیخودش کلی جهنم است …

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بعد از رفتنتنسبت به هر چیزی دلهره دارمبه باز شدن درزنگ تلفنپیامک گوشیصدای آشنانم بارانراه همیشگیدلهره هایی کههیچ کدامشانتو نیستی..!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

هیچ سیگارینبودنت را گردن نگرفتهیچ کافه ایفنجان فراموشیدستم ندادخودت بگونبودت را چگونه بمیرم؟

متن غمگین کوتاه برای بیو

وقت رفتنتداغ بودم و نفهمیدمکه بعد ها قرار استچقدر برایت بمیرم …

متن غمگین کوتاه برای استوری

آدم ها گاهی می ‌روندکه برگردند اما،ابر می ‌شوند و می ‌بارنددر سرزمین دیگری …

متن غمگین کوتاه بیو

از آن روزی که آراماز کنارم رد شدی رفتیپذیرفتم برای خواب دیدنخواب لازم نیست

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

من دلتنگ توامشعر می ‌نویسمو واژه ‌هایم را کنار می ‌زنمکه تو را ببینم …

متن غمگین کوتاه

آرام تر سکوت کنصدای ثانیه های بی توبد جور آزارم می دهد

متن غمگین کوتاه برای استوری

آرام بخش هاحافظه ام را پاک کرده اند …امادلم می گویدمن کسی رابسیار دوست می داشتم …!

متن غمگین کوتاه دلتنگی

جایی بالاتر از آسمانمی دانم جایی هستمی دانم کسی آن بالا نشستهو اشک هایم را می بیندعلت دل شکستگی ام را می داندقضاوت می کند بی طرفانهمی دانم جواب بدی هابی جواب نمی ماند

متن غمگین کوتاه بیو

غمگینممثل قطره بارونی که میریزه رو گونهمثل عشق شعرهای شبونهمثل نبودنی که تا عمق آدم رو میسوزونه

متن غمگین کوتاه

خسته امهمه ميگويند کوه کندی ؟ولى …هيچکس نمي داند دل کندماز کسى که همه کسم بود …!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

کاش می شدبرگردی و ببینیچشمانم چگونه تقاصتمام بیخیالی هایت را پس می دهند

متن غمگین کوتاه برای استوری

سکوت …نشانه داشتن آرامش نیستآدما هرچه بیشترلبریز میشنساکت تر میشن …

متن غمگین کوتاه جدید

حتما که نباید طناب دور گردنت باشدیا اسلحه روی شقیقه اتگاهی یک می روم کافیستتا بدانی فاصله ات تا مرگیک قدم بیشتر نیست

متن غمگین کوتاه

مدارا می‌ کنم با دردچون درمان نمی‌ یابمتحمل می‌ کنم با زخمچون مرهم نمی‌ بینم

متن غمگین کوتاه برای استوری

مجموعه متن غمگین زندگی و روزگار کوتاه و شیک ! | تاو بیو

متن غمگین کوتاه مرگ

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂 # زندگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

متن غمگین کوتاه برای بیو

رنگین کمون زندگی ما خیلی وقته سیاه و سفیده:) # زندگی # خسته

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

« غم مخور جـــانا ك عالم هیـچ نیست..! » # ادبی # زندگی

متن غمگین کوتاه مرگ

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍
# زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

گیر کردیم بین «ساعتی» که نمیگذره و «عمری» که زود میگذره….:))
# حقیقت # زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

عَموٌ زَنجٕیرٍ ـبافــ ـیکم فِکر نمیــکنی خیلیـ صفًتـ زَنجٕیرٍ منـ رو بــاـفتیـ؟ # زندگی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

༺ کـہ جهان رنج بزرگیست نگارا تو بخنـد (◍•ᴗ•◍) . ༻ # زندگی # انگیزشی

متن غمگین کوتاه برای بیو

زندگی الانم رویای بچگیام نیست.. # زندگی # خسته

متن غمگین کوتاه دلتنگی

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)] # خسته # زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

شاملو حرف قشنگی زد:

مارا از مرگ میترسانند انگار که ما زنده ایم!:) # زندگی

متن غمگین کوتاه برای استوری

این بود زندگی؟!
# زندگی

متن غمگین کوتاه مرگ

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀
# زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:) # زندگی

متن غمگین کوتاه بیو

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

هیچوقت نذار کسی ناراحت بخوابه شاید دیگه بیدار نشه:)
# زندگی

متن غمگین کوتاه برای بیو

همه چیز شتابان میگذرد
جز درد ؛
# زندگی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎ # خسته # زندگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور # ادبی # زندگی # فرانسوی

متن غمگین کوتاه برای بیو

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن غمگین کوتاه دلتنگی

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ˙ ˙هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !٠• ⌛ # زندگی # خسته # خودکشی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه
# زندگی

متن غمگین کوتاه بیو

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود .. # زندگی # خسته

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂 # زندگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

تا زندگی خواست جالب شه. برقــ💡ــ رفت؛] # زندگی # خسته

متن غمگین کوتاه انگلیسی

گفتند اشک بریز
خالی میشوی
خالی که نشدم هیچ…
پر شدم از بی کسی
که چرا کسی اشک هایم را
پاک نمیکند
و بگوید اشک نریز تو
من را داری

متن غمگین کوتاه انگلیسی

اکنون تو رفته ای ، من هم خواهم رفت فرق رفتن تو با من این است که من شاهد رفتن تو هستمدر ادامهتو رفتی و . . .. . . من آن خاطرات را بعنوان یک ستایش واقعی از عواطف انسانی خویشحفظ خواهم کرد .!!!

متن غمگین کوتاه برای بیو

این مپندار که نقش تو رود از نظرم
خاطرت جمع که در خواب پریشان منی
در شب بی کسی ام یاد تو مهتاب منست
خود چراغی تو و در شام غریبان منی

متن غمگین کوتاه

به کجا میروی ؟
صبرکن !…صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو !
یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو !

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تا زمانی کـه رسیدن بـه تـو امکان داردزندگی درد قشنگیست کـه جریان داردزندگی درد قشنگیست بـه جزء شبهایشکـه بدون تـو فقط خواب پریشان داردیک نفر نیست تـو را قسمت مـن گرداند؟کار خیر اسـت اگر این شهر مسلمان دارد!خواب بد دیده ام اي کاش خدا خیر کندخواب دیدم کـه تـو رفتی بدنم جان داردشیخ و مـن هردو طلبکار بهشتیم ولیمـن بـه تـو او بـه نماز خودش ایمان دارداین‌کـه یک روز مهندس برود در پی شعرسر و سریست کـه با موی پریشان داردمـن ازآن روز کـه در بند توام فهمیدمزندگی درد قشنگیست کـه جریان دارد

متن غمگین کوتاه

تنت بوی غریبه می دهد
و الّا سگ های محله
بیخود واق واق نمی کنند
از مردانگی بدور است
هرزگی ات را ببینم
و به رویت بیاورم
امشب جایت را
در شعرهایم جدا انداخته ام
خواستی بخواب
اما فردا
با اولین تلنگر باران بی کسی ام به چشمانم
بزن به چاک…!

متن غمگین کوتاه

وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند
از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند
از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی
تکرار من در من مگر از من چه می ماند

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

بعد از این هم اشیانت هر کس است باش با او یاد تو ما را بس است

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

عشق رو با هر شخصی تجربه نکنعشق چیز قشنگیهنذار ازش متنفر بشیتنها بمونسال ها تنها باشاما روحت رو با کسی قسمت نکنکـه نمیفهمتتانقدر تنها بمون تا اون کسیکهاز درونت خبر داره پیدات کنه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

نطفه ای که به بی کسی
قرار بزرگ بشه
کال باشه
خوندی،فهمیدی و هم دل بودی

متن غمگین کوتاه مرگ

خود نیز باور نداری رفته ای مرا باور داری اما رفتنت را نه تو نیز ماند دیگران نمی توانی باور کنی که رفته ای اما من می گویم به سلامت خوشبخت باشی و پیروز بی وفا

متن غمگین کوتاه برای بیو

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد
وسعت تنهائیم را حس نکرد
در میان خنده های تلخ من
گریه پنهانیم را حس نکرد
در هجوم لحظه های بی کسی
درد بی کس ماندنم را حس نکرد
آن که با آغاز من مانوس بود
لحظه پایانیم را حس نکرد

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تـو با قلب ویرانه مـن چـه کردی؟ببین عشق دیوانه مـن چـه کردیدر ابریشم عادت آسوده بودمتوبا بال پروانۀ مـن چـه کردی؟ننوشیده ازجام چشم تومستمخماراست میخانۀ مـن چـه کردی؟مگر لایق تکیه دادن نبودم؟تـو با حسرت شانۀ مـن چـه کردی؟مرا خسته کردی و خود خسته رفتیسفرکرده باخانۀ مـن چـه کردی؟جهان مـن از گریه ات خیس بارانتـو با سقف کاشانه ي مـن چـه کردی؟

متن غمگین کوتاه جدید

اکنون تو رفته ای ، من هم خواهم رفت فرق رفتن تو با من این است که من شاهد رفتن تو هستم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

چه رسم جالبی است
محبتت را میگذارند پای احتیاجت
صداقتت را پای سادگیت
سکوت را پای نفهمیت
نگرانیت را پای تنهاییت
و وفاداریت را پای بی کسی
و آنقدر تکرار می کنند که خودت باور می کنی تنهایی و بی کس و محتاجی

متن غمگین کوتاه برای بیو

برو ای خوب من ، هم بغض دریا شو ، خداحافظ !برو با بی کسی هایت هم آوا شو ، خداحافظ !تو را با من نمی خواهم که « ما » معنا کنم دیگر …برو با یک « من» دیگر بمان « ما » شو ، خداحافظ !

متن غمگین کوتاه مرگ

یادمه یبار وسط دعوا داد زد گفت:انقد اخلاقت مزخرفهکـه هیچ کسی رو جزء مـن نداری!احمق بود دیگه نمیفهمیدانقد دوسش دارمکـه نیاز بـه دیگران ندارمهمین حالا بـه اندازه مو هـای سرمرفیق خوب دارماونو دیگه ندارمتـو آخرین دعوا داد کشید گفتانقد سرت با رفیقات گرمهکـه اصلا  منو نمی بینينمی خواست بمونهدنبال دلیل می گشت

متن غمگین کوتاه انگلیسی

دیدی آرام آرام دلمان به بی کسی صدایمان به سکوت،چشمهایمان به تاریکی عادت کرده اند؟

متن غمگین کوتاه برای بیو

همه چیز خنده دار بود !داشتن توبودن منماندن مارفتن تورفتن مناین همه آه !گاهی از این همه خنده گریه ام می گیرد… !

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

از این ناراحت نیستم کـهاونی کـه باید می‌شد نشداز این ناراحتمچرا با این‌کـه میدونستم اشتباههبا سماجت تمام ادامه دادماز این‌کـه واستادمتا بـه بدترین شکل ممکن ببازم

متن غمگین کوتاه برای بیو

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ؛
دست تمنایی به سویم دراز کرد؛
خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه؛
دنیا عوض شده است؛٬
کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق …!

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

رفته ای اینک ، اما ایا
باز برمی گردی ؟
چه تمنای محالی دارم
خنده ام می گیرد
دل هر کس دل نیست
قلبها ز آهن و سنگ
قلبها بی خبر از عاطفه اند

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

دلم از بی کسی غمگین است
ولی کویر تنهاییم را با بهشت پر از نامردی عوض نمیکنم

متن غمگین کوتاه جدید

نمیتونم ببخشمت دور شو برو نبینمت
تیکه ای بودی از دلم گندیدی و بریدمت

متن غمگین کوتاه

عشق یعنی تو را کسی از دور
به خیابان بی کسی بکشد
مثل دستی که حجم مردن را
شکل یک بوته اطلسی بکشد!!

متن غمگین کوتاه بیو

میخواهی بروی؟خب برو…انتظار مرا وحشتی نیستشبهای بی قراری را هیچ وقت پایانی نخواهد بودبرو…

متن غمگین کوتاه برای بیو

در سرای بی کسی، کسی ب در نمی زند!!
ب دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند!!

متن غمگین کوتاه برای استوری

قصه ی با تو بودن و می شه فقط یه جور گفت
کسی که رو زخمای قلب من مثل نمک بود…………….نمی بخشمت……………………..

متن غمگین کوتاه برای بیو

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش
همه وجودت له شده ….
برگرد

متن غمگین کوتاه برای استوری

باور کن…که دیگر باور نخواهم کرد عشق را… دیگر باور نمی کنم محبت را…
و اگر باز گردی به تو نیز ثابت خواهم کرد…

متن غمگین کوتاه مرگ

قصه به پایان رسید و من همچنان در خیال چشمان سیاه تو ام که ساده فریبم داد ! قصه به پایان رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم ………………….

متن غمگین کوتاه جدید

امروز هم گذشت
با مرور خاطرات دیروز
با غم نبودنت..و سکوتی سنگین
و من شتابان در پی زمان بی هدف
فقط میروم ..فقط میدوم
تا صبحی دیگر
طلوعی دیگر ……………….

متن غمگین کوتاه دلتنگی

حالا که دست هایت چتر نمی شوند
حالا که نگاهت ستاره نمی بارد
حالا که خانه ای برای ما شدن نداریم
از کاغذ شعرهایم اتاقی می سازم
تا آوار تنهایی بر سرت نریزد
و آرامش خیالت ، ‌خیس اشک هایم نشود

متن غمگین کوتاه برای بیو

عشق آدما به هم ، قصه خنده داریه / اولش قشنگ و بعدش همه گریه زاریهوقتی عشق ها همه از دم مثل هم تموم میشن / چرا باز باید شروع کرد ، آخه این چه کاریه ؟

متن غمگین کوتاه بیو

می بخشم کسانی را که هر چه خواستند با من ، با دلم ، با احساسم کردندو مرا در دور دست خودم تنها گذاردند و من امروز به پایان خودم نزدیکم ،پروردگارا. به من بیاموز در این فرصت حیاتم آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستند

متن غمگین کوتاه دلتنگی

یاد آن دوران همیشه خوش باد / نمیدانم چرا مرا بردی از یادالان هرجا هستی با هرکه هستی / آرزو دارم که همیشه باشی شاد . . .

متن غمگین کوتاه

آدما عادت دارن از هم دیگه بت بسازن / راه صد ساله رو یک ساعته چهار نعل بتازنوقتی که قدیمی شد ، بگن دیگه خسته شدن / بگن این کهنه شده ، به اون یکی دل ببازن . . .

متن غمگین کوتاه

همیشه آتش عشق را اشک خاموش می کند / چه راحت معشوق عاشقش را فراموش می کند . . .

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

به لبهایم مزن قفل خاموشی که در دل قصه ای نا گفته دارمز پایم باز کن این بند گران را که از این سودا دلی آشفته دارم . . .

متن غمگین کوتاه

جان از سحره خسته ای دارم / دل از غم شکسته ای دارمبی تو جان رسید به لب / دریاب کز غمت جان خسته ای دارم . . .

متن غمگین کوتاه برای استوری

פֿـבایـآ وقــتـے בلت مـے گـیره چیڪار میکنـے…میرے یـﮧ گوشـﮧ مـے شینـے….هـے با نگـآت بازے مـے ڪنـے ڪـﮧ…یـاבت برـﮧ مـے פֿـواستـے گـریـﮧ ڪنـے…؟!یـﮧ لیواלּ آب مـے خـورے ڪﮧ …همـﮧ بغضـاتـو قـورت بـבے…؟!انـوقت یـآבت میـآد خــבایـے و بـایـב تنهـا باشـے…؟פֿـבاجـوלּ לּـمیــבونـے…ایـלּ روزا چقــد פֿـבا بوבمــ

متن غمگین کوتاه

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…

متن غمگین کوتاه برای استوری

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن غمگین کوتاه بیو

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن غمگین کوتاه

روزهای تعطیل سخت تر میگذرند!
چون میدانم وقت داری به من بیندیشی،
اما نمی اندیشی . . !

متن غمگین کوتاه برای استوری

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن غمگین کوتاه مرگ

میگن درد رو از هر طرف بخونیمیشه درد!ولی درمان رو از اخر بخونیمیشه “نامرد!مواظب باش واسه دردت به هردرمانی تن ندی…

متن غمگین کوتاه

یکی بود ، یکی نبودمن موندم و اون نموندمن دیدم و اون ندیدمن خواستم و اون نخواستمن التماس کردم و اون نشنیدمن هستم و اون رفته !من خستم و اون …

متن غمگین کوتاه برای استوری

برای مردم زندگی نکنتباه میشویغمگین ترین آدم هاکسانی هستند کهبرداشتِ دیگران

متن غمگین کوتاه

ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺍﻡ ، ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ به ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ، ﺧﻴﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻴﺮﺍﻫﻨﻰ ﺭﺍ …ﻋﺠﺐ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻌﻰ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ !

متن غمگین کوتاه انگلیسی

صدات هنوز تو گوشمه خاطره هات به یادمچنبار مگه عاشق میشه تو زندگیش یه آدم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

اگر چیزی را
با گوش هایت نشنیدی
و با چشم هایت ندیدی
آن را با ذهنی کوچک ابداع نکن
و با دهانی بزرگ
به اشتراک نگذار

متن غمگین کوتاه

اگر کسی گفت که هیچکس به اندازه او دوستت ندارد
از من برایش بگو
بگو که تمام قلبم را به نامت زده بودم
از احساساتم که تنها خرج تو میشد بگو
از چشمانم که تنها تو را میدید برایش بگو
بگو که تو تنها کسی بودی که وارد زندگی‌ام شده بودی
از خودت هم بگو
بگو که احساساتم را نادیده گرفتی
بگو که به چشمت نمی‌آمدم
بگو که چگونه قلبم را شکستی
از غرور و لجبازی‌ات که مرا از تو گرفت هم بگو

متن غمگین کوتاه برای استوری

دلبرم
تو نمیدانی که دوست داشتنت چقدر لذت بخش است
نمیدانی که خنده‌هایت چقدر دلنشین است
نمیدانی که قدم زدن با تو چقدر حالم را خوب میکند
حرف زدن با تو روحم را تازه میکند
محبوب من
وقتی که تو غمگین میشوی
غم‌ های دنیا بر سرم آوار میشوند
من تحمل دیدن غم تو را ندارم
پس لطفا لبخند بزن
که لبخندت دلم را زیر و رو میکند

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دوست داشتن یک نفر
وقتی قشنگ است که
او هم دوستت داشته باشد
او هم تو را بخواهد
احساساتت برایش مهم باشد
برای داشتنت دست به هر کاری بزند
پایه دیوانگی‌هایت باشد
و برای بودن در کنارت تلاشش را بکند
آن وقت است که طعم عشق را تجربه میکن

متن غمگین کوتاه مرگ

روزی که غم بر قلبت آوار شد
و جای خالی‌ام دلتنگت کرد
با همان غرور همیشگی‌ات
رو‌به‌روی آیینه بایست
و به چشمان فردی که در آن میبینی خیره شو
از او بپرس که چرا
کسی که عاشقانه دوستش داشت را رها کرد
چرا از کسی که برای لبخندش جان میداد فاصله گرفت
علت تمام دلتنگی‌ها و غمهایت را از او بپرس

متن غمگین کوتاه انگلیسی

قصه اینجاست
که شب بود و هوا ریخت بهم
ناگهان قلب شکستم ریخت بهم
چشمانم امان نداد و دنیا ریخت بهم
آن چنان درد کشیدم که خدا ریخت بهم
دل بی رحم تو اما نفهمید چه شد

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

این نشانه ی قدرت و عزت نفس شماست که وقتی کسی سعی می کندبیهوده شما را عصبانی کند شما در برابرش سکوت اختیار می کنید

متن غمگین کوتاه دلتنگی

تو را چه سود از باغ و درخت
که با یاس ها
به داس سخن گفته ای
آنجا که قدم برنهاده باشی
گیاه از رستن تن می زند
چرا که تو
تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی
شاملو

متن غمگین کوتاه جدید

عجب مردمی داریم !
نه دردت را میفهمند
ونه حرفت را !
با این حال باب دلشان در موردت …. قضاوت میکنند

متن غمگین کوتاه جدید

دست تهایی ات رابه سمت هیچکس دراز نکنتا منت هیچ خاطره اشتباهیبرسر بی کسی ات نباشد

متن غمگین کوتاه دلتنگی

روزها می گذردیکی پس از دیگریو هیچ اتفاقی نمی افتداتفاق یعنی توکه بند کنی دلـــــم رابه بند بندِ زندگیکه روزهایم جان بگیردو شب هایم بی درد بگذردتـــــــــو اتفاق نمی افتیو دلـــــمترک می خورد از انتظارو این منم که ذره ذرهاز پا می افتم

متن غمگین کوتاه

جسارت می خواهد؛ نزدیک شدن به افکار دختری، که روز ها… مردانه با زندگی می جنگد اما شب هابالشش از هق هق های دخترانه خیس است🖤

متن غمگین کوتاه مرگ

Seni bildim bileli, kaçırdım şu aklı başımdanاز وقتی که تو رو فهمیدم، این عقل رو از سرم پروندم

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

Yüzüme bakıp gülümsemeseydin, cennet neydi bilmezdimاگه به صورتم نگاه نمیکردی و لبخند نمیزدی، نمی‌تونستم بفهمم که بهشت چیه

متن غمگین کوتاه جدید

Gerçek şu ki nefes alamıyorumواقعیت اینه که بی تو نمیتونم نفس بکشم

متن غمگین کوتاه برای بیو

Beni gün boyunca sakinleştiren tek şey, akşam seni görecek olmamتنها چیزی که منو در طول روز آروم میکنه،دیدن تو در شبِ

متن غمگین کوتاه مرگ

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkımاگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن غمگین کوتاه جدید

Senden sonra hayatımda sevebileceğim tek kız, ikimizin kızı olacakتنها دختری که بعد از تو میتونم عاشقش بشم، دختر دوتامونه

متن غمگین کوتاه بیو

Benim aşka olan inancım seni severken başladıباور من به عشق،از وقتی که عاشق تو شدم شروع شد

متن غمگین کوتاه مرگ

Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım var. Geçip giden zamanوقتی سرتو به سینه‌ام تکیه دادی،فقط یه دشمن دارم. زمانی که میگذره

متن غمگین کوتاه دلتنگی

Her saat her dakika her saniye kalbimdesinهر ساعت هر دقیقه هر ثانیه توی قلبمی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

Müptela Oldum Aşka Seninle . . ♡با تو به عشق مبتلا شدم

متن غمگین کوتاه برای بیو

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibiنگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن غمگین کوتاه

Her yeni gün güzeldir, içinde sen varsanهر روز زیباست،اگه توش تو باشی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

Sen gül de güller utаnsınتو بخند تا که گلها خجالت بکشند

متن غمگین کوتاه

Sen tek ben bi çare . . .تو تنها چاره ی من هستی . . .

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

Öyle tatlı bela ki başımaاونقدر بلای شیرینی واسه من هست که

متن غمگین کوتاه برای استوری

Gözünle bakarsan bana Beni görürsün, gönlünle bakarsan Seni görürsünاگه با چشمت بهم نگاه کنی منو میبینی، اگه با قلبت نگاه کنی تو رو میبینی

متن غمگین کوتاه برای استوری

Onun sesini ilk duyduğumda kafamın içindeki tüm sesler kesildiاولین بار که صداشو شنیدم، تموم صداهای تو سرم ساکت شدن

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

Daha gözlerimi kapattığımda özlüyorum seni, uzun gecelere nasıl dayanayım?همین که چشامو میبندم دلتنگت میشم، چطوری شبای طولانی رو تحمل کنم

متن غمگین کوتاه برای استوری

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkımاگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن غمگین کوتاه برای استوری

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibiنگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن غمگین کوتاه

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeterاونقدر زیبا میخنده که میگم باشه،همینقدر که زندگی کردم بسه

متن غمگین کوتاه بیو

Bugün yağmur yağıyor olabilir, ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksınشاید امروز بارونی باشه،اما زیر سایه‌ی تو فقط آسمون آفتابی رو میبینم.همیشه روزم رو روشن خواهی کرد

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyorحتی اگه فصل زمستون باشه،لبخندت بهار در قلبم رو بیدار میکنه❤️❤️❤️❤️

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

Bu sabah uyandığında fazla sıcak mı hissettin? Nedeni seni hayallerimde sarmamdı.امروز صبح موقع بیدار شدن حس گرمای زیادی کردی؟!دلیلش بغل کردنت در رویاهام بود

متن غمگین کوتاه انگلیسی

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyorبرای گریه کردن دلیل‌هایی دارم اما، وجود تو برای لبخند زدن (رو کفّه‌ی دیگه‌ی ترازو) سنگینی میکنه

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorumشاید بال نداشته باشم ولی از خوشحالی وجود تو به آسمونا پرواز میکنم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor.هر صبح که بیدار میشم به تو فکر میکنم و لبخندی که روی صورتم میاد تموم روز طول میکشه😍

متن غمگین کوتاه برای استوری

Sana sahip olmak, hayatta ki en büyük şansımصاحب تو بودن، بزرگترین شانس من در زندگیه

متن غمگین کوتاه برای بیو

Senle başlar her şeyim . .با تو همه چیز من شروع می شود

متن غمگین کوتاه برای استوری

Sevebildiğin kadar sev, hayat kısaهر چه قدر که میتونی عشق بِورز، زندگی کوتاهه

متن غمگین کوتاه برای استوری

Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınlaبا اولین نگاه تو، آخرین امید های قلب شکسته ام شکفت

متن غمگین کوتاه برای بیو

Kaybolur zaman saçlarındaزمان در گیسوان تو گم میشه

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

Sert rüzgarlar karanlık geceleri severmiş, aynen benim seni sevdiğim gibi.بادهای شدید شبای تاریک رو دوست دارن ، همونطور که من تورو دوس دارم

متن غمگین کوتاه برای استوری

Suç benim değil ki. Şiir kokuyordu bakışların. Yazmamak gözlerine ihanet olurduتقصیرِ من نیس که،نگاه هات عطر شعر میدادن
ننوشتن(نَسُرودن)خیانت به چشمات میشد

متن غمگین کوتاه بیو

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsunدنیاها فدای یک تار موی تو بشه، قلبت همیشه پر از من باش

متن غمگین کوتاه برای استوری

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardımاگر به اندازه ای که دوستت داشتم زندگی می کردم ؛ نام جاودانگی رو عشق میذاشتم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

Sen Benim Aşk Bahçemin Solmayan Tek Gülüsünتو در باغچه عشقم تنها گل همیشه بهارمی

متن غمگین کوتاه مرگ

Sen bu hayatın
bana verdiği en güzel hediyesinتو زیباترین هدیه‌‌ای هستی که این زندگی به من داده

متن غمگین کوتاه برای استوری

Sonbahar iyidir, sonbahar aşıktır.
Sevdalan, pencereni üzerine aç …
#günaydınپاییز خوب است، پاییز عاشق است،
عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن

متن غمگین کوتاه دلتنگی

İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayliدرون من تو هستی به همین خاطر
از خودم خیلی خوب مراقبت کردم

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

birden gozümüzü açtık baktık yüreğimiz onun için döküldü
son bahar yapraklari gibiیهو چش وا کردیم دیدیم دلمون واسش ریخت،
مثل برگای پاییز .. .

متن غمگین کوتاه دلتنگی

Öyle güzel gülüyorsun ki ,seni sevmeye mecbur hissediyorum kendimiآنقدر زیبا میخندی که احساس می کنم مجبورم دوستت داشته باشم

متن غمگین کوتاه جدید

En güzel koku boynunda gizliزیباترین عطر،در گردنِ تو مخفیه

متن غمگین کوتاه بیو

Sevdan kuşlar misali
Gelip kalbime konduعشقت مثل پرنده هاس اومد و به قلبم نشست

متن غمگین کوتاه جدید

متن عاشقانه کمیاب غمگین برای پروفایلاز دست دادن کسی که دوستش داری یعنی از دست دادن خودت …❥

متن غمگین کوتاه انگلیسی

با من مثل یه فصل از یه کتاب برخورد کردی
در حالی که برای من یه کتاب بودی

متن غمگین کوتاه جدید

تنها چیزی که از تنهایی بدتر است
بودن کسی در زندگی ات است که باعث شود احساس تنهایی کنی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔

متن غمگین کوتاه مرگ

هیس…
حواس تنهایی ام را
با خاطرات
با تو بودن
پرت کرده ام … بگو کسی حرفی نزند …
بگذار
لحظه ای آرام بگیرم …

متن غمگین کوتاه

متن عاشقانه کمیاب غمگین دلتنگیوقتی چشمام رو می بندم تو رو می بینم
وقتی چشمامو باز می کنم دلم برات تنگ می شه
لطفا برگرد …

متن غمگین کوتاه برای بیو

از شب های سرد بی تو بودن خسته ام
بی تو بهترین چیز در زندگی ام کم است

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤

متن غمگین کوتاه برای بیو

بدترین چیز در مورد دلتنگی اینه که وقتی سعی می کنم
دلم برات تنگ نشه بیشتر دلتنگت می شم

متن غمگین کوتاه دلتنگی

ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ

متن غمگین کوتاه مرگ

متن عاشقانه کمیاب غمگین استوری

متن غمگین کوتاه انگلیسی

برای درد سوزنده ای همچون شکسته شدن قلب
سکوت بلندترین فریاده

متن غمگین کوتاه بیو

کاش می تونستم برای تو که قدر اشک های منو نمی دونی
گریه نکنم
من هنوز بهت اهمیت می دم
و این همه چیزیه که اهمیت داره

متن غمگین کوتاه دلتنگی

به کجا میروی ؟
صبرکن !…صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو!
یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو!

متن غمگین کوتاه جدید

چیزی که قلبمو تکه تکه می کنه اینه که
می دونم اون چیزایی که تا ابد توی خاطراتم می درخشه
برای تو فقط یه لذت لحظه ای بوده🖤

متن غمگین کوتاه برای بیو

متن عاشقانه کمیاب غمگین تنهاییکاش می‌ توانستی ببینی چطور تقاص بی تو ماندن را
در سکوت این خانه پس می‌ دهم

متن غمگین کوتاه برای بیو

امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی:
“فردایــت را می ســـازم …”

متن غمگین کوتاه جدید

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

متن غمگین کوتاه بیو

همه چیز خنده دار بود!
داشتن تو
بودن من
ماندن ما
رفتن تو
رفتن من
این همه آه!
گاهی از این همه خنده گریه ام می گیرد …!

متن غمگین کوتاه انگلیسی

متن کوتاه دلتنگی غمگین بودن بسیار زیبا و احساسی | تاو بیو

متن غمگین کوتاه برای بیو

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن غمگین کوتاه مرگ


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌ # دلتنگی

متن غمگین کوتاه

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن غمگین کوتاه انگلیسی

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای بیو

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن غمگین کوتاه جدید

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه دلتنگی

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه مرگ

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:) # دلتنگی # اموات

متن غمگین کوتاه دلتنگی

چه کردم با خودم
که مرگ و زندگی
برام فرقی نداره…♪♪♪ # دلتنگی # خسته

متن غمگین کوتاه برای استوری

شد شد نشد تا ابد دلتنگت میمونم،،،💔💔 # دلتنگی # لاشی

متن غمگین کوتاه جدید

+میدونی چی خیلی سخته ؟
_چی ؟
+این که حس کنی به زور داره جوابتو میده 🙂
  # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه بیو

بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمیزارم…
راست میگفت، چون من عشقش نبودم 🙂
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂 # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای بیو انگلیسی

ٵڂہ ࢪڢٺٵࢪٵݜ ݦنۅ כێۅۅنݦ ڪࢪכہ ٵڱہ כێכێنݜ ݕݜ ݕڱێכ ݕࢪڱࢪכہ🙂🖤 # دلتنگی

متن غمگین کوتاه

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن غمگین کوتاه جدید

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

چرا همیشه یکی و دوست داری که اون یکی دیگه رو دوست داره :)؟ # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی

متن غمگین کوتاه

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:) # دلتنگی

متن غمگین کوتاه جدید

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن غمگین کوتاه مرگ

پارادوکس یعنی : 
ندارمت 
و گاهی فکر از دست دادنت
دیوانه ام می کند …
# ادبی # دلتنگی

متن غمگین کوتاه جدید

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن غمگین کوتاه مرگ

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین کوتاه برای استوری

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه برای بیو

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀
# دلتنگی

متن غمگین کوتاه انگلیسی

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین کوتاه با فونت خاص

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…
# دلتنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *