متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

طعم فتح قله ها را کسی می چشد که
با تمام جانش،
مسیر سربالایی کوه را طی کند.
بعد از آن، قله در تسخیر ” اراده ” اوست ….

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در دل من چیزیست ؛
مثل یک بیشه‌ی‌ نور مثل خواب دم صبح !
و چنان بی‌تابم که دلم می‌خواهد ،
بدوم تا تهِ دشت ، بروم تا سر کوه
دورها آواییست ، که مرا می‌خواند…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عجب‌ حوصله‌ ای‌
عجب‌ اندو‌ هی‌
عجب‌ پیر‌ شده‌ است‌
کوه‌…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ای کوه
تو را فتح می کنند!
چه وهم شیرینی…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هیچ مهری بهتر از مهر و وفای کوه نیست
هیچ لطفی بهتر از لطف و صفای کوه نیست
گر که دنیا تنگت آمد ، غم گریبانت گرفت
غم گساری بهتر از کوه و هوای کوه نیست

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

نمیشود در خانه استراحت کرد و به موفقیت رسید
موفقیت حاصل تلاش های سخت و مستمر است….

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هرگز تاسف نخورید:زمانی که با دلایل منطقی برنامه ای انجام نشده و قله ای هم صعود نمی شود.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

صعود به قله امری اختیاری است در حالیکه فرود از آن اجباری خواهد بود

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کوهنوردی هم جرئت و قدرت می خواهد و هم جسارت اما فاصله‌ي ميان جسارت و حماقت به اندازه‌ي يك تار موست

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

کوه من گریه نمیکرد و نمیدانستم
کوه ها اشک ندارند،فرو میریزند…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

کوه ها اشک ندارند،به سختی ناراحت میشوند و هنگام ناراحتی،فرو میریزند…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یک کوه پیر منفعل شد
که از یائسگی گذشته بود
تو را فتح کرد
یا تو او را
نمیدانم
به ھر حال یک پرچم سفید چون موی تو
…در قله باد می خورد…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

فرق زیادی هست بین کسی که در قله به دنیا اومده و کسی که کوه را بالا رفته تا به قله رسیده…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

زندگی مثل کوهنوردی میمونه…
باید کوله داشت.
همنوردداشت.
و…مسیر
اما به قله که میرسی فقط چند لحظه میتونی توی اوج بمونی..
از سربالایی ها وسرازیریها لذت ببرید…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تیشه را انداختم…از کوه برگشتم به شهر
دلقکی گشتم که مشهور است شیرین کاری اش…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گر که بینی عاشقان کوه  دائم سالمند
جز به عشق کوهسار و دشت های کوه نیست
گر که بینی «دوستی » این  راز را افشا کند
راز داری در جهان جز سایه های کوه نیست

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یک روز رسد غمی به اندازه‌ی کوه
یک روز رسد نشاط اندازه‌ی دشت
افسانه‌ی زندگی همین است عزیز
در سایه‌ی کوه باید از دشت گذشت!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کوهنورد که باشی، آنچه برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فتح ما
همان عشق تمام قلب های بسته پیمانیست
که بودن را به لفظی تازه میخوانند
تو را تا قله خواهم برد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مسیرهای طولانی با قدم های کوتاه پیموده میشوند.
مهم ترین گام، اولین گام است. تصمیم بگیر و شروع کن
ناگهان خود را بر فراز قله ها خواهی یافت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

والله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود
آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هرکه در عشق
سر از قله برآرَد هنر است!
همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‏ای کوه در بلندی نامت بمان، ولی
یک روز زیر چشم تو هم رود می کشند

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اگر دری ميان ما بود،
می‌کوفتم؛
درهم می‌کوفتم!
اگر ميان ما، ديواری بود،
بالا می‌رفتم، پايين می‌آمدم؛
فرو می‌ريختم!
اگر کوه بود، دريا بود،
پا می‌گذاشتم
بر نقشه‌ جهان و
نقشه‌ای ديگر، می‌کشيدم!
اما ميان ما، هيچ نيست
هيچ؛
و تنها با هيچ،
هيچ کاری نمی‌شود کرد…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

برای دیدن تو
اگر رودخانه بودم، برمی‌گشتم
اگر کوه بودم، می‌دویدم
اگر باد بودم، می‌ایستادم
اما انسانم
و بارها برای دیدنت
برگشته
دویده
ایستاده ام…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خواستم ببینم دوری یعنی چه؟!
یعنی چند بار عقربه‌ی ساعت را دوره کردن؟
چند بار صبح را به شب رساندن؟
یعنی چند فرسنگ؟
چند کوه و دریا در میان؟!
دیدم،
دوری تنها به دل است!
تنها به دل…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آن‌قدر دلم گرفت که می‌ديدم در غیاب تو همان کوه و تپه، همان پستی و بلندی‌ها، همان درخت‌ها و جوی‌ها هستند، من هم هستم، ولی تو نیستی.»

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کوه در شب چه شکوهی دارد
خرم آن جلگه که کوهی دارد
تاجی از ماه بر سر دارد کوه
وز طلبه جبه به بر دارد کوه
اولین پرتو ماه و خورشید
روی پیشانی کوه است پدید
کوه گرذروشن و گر تاریک است
تا بخواهی به خدا نزدیک است

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

میگم یه شب
راهمون رو بِکشیم
بریم کنار دریا یا سر کوه…
از این همهمه فرار کنیم!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مهربانی را توشه کردم در کوله ام
تا اوج را قدم نهم و تاج سنگی آن را ببوسم
چه بی رحمانه بادی بود حاکم
که در پس آن بوسه
نگرانی گذاشت در دامنت
ای علم….

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کجاست کوهکنی تا نشان دهد اصلا
به حرف نیست که عاشق شدن،عمل لطفا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یاد آن روز قشنگ…
چه زیبا بر اوج قدم نهادیم
مستانه خندیدیم
و آسمان را بوسیدیم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

وقتی که کوه ها
آوار می شوند
نام تو را نمی دانم
ورنه با آهوان دامنه می گویم
تا حرز رستگاری شان باشی
نام تو را
حتی به کوه می گویم
تا کوه پر درآرد و پرنده شود

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خجسته روز بود آن روز
فرش ابری که قدومم را بوسه زد
تا بر بلندای وطن بایستم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

همنورد عزیز
هفته که خسته میشود
آدینه ای میطلبد رویایی
نزد من بیا
بر بلندای کوه
تا بتکانیم خستگی مان را
و قدمی بزنیم با عشق

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

این پائین از آدمها که دلم میرنجد
عجیب دلتنگ میشوم!
دلتنگ دل سرد و سنگی کوهی
که مهربانانه مرا می‌نشاند بر بلندایش

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ای کاش
کوه به کوه می رسید
ولی آدم به آدم نه..
دیدن بعضی آدم ها
داغ دل آدم را تازه می کند..!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سالهاست که آدینه نشین توام
ای کوه
ای استقامت وجود
ای صلابت سبز
آمده ام یاد بگیرم شکیبایی را
ایستادگی را ….
اما این کمال تو در من اثر نکرد که نکرد
و باز همچنان فرو میریزم در نبودش

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

زندگی بالا پایین زیاد داره، خیلی پیچیده‌ست. اگه همیشه زندگی این شکلی بمونه، خیلی خوبه؛ _با دستش یک خط مستقیم رو به بالا را نشان داد_ اما تووی واقعیت زندگی این شکلیه! _خط زیگزاگی با دستش کشید که مثل کوه، بالا و پایین می‌رفت_ برای همین باید خیلی تلاش کرد و ناامید نشد.
یه اصطلاحی هست که میگن… چی بود؟!
تا زمین نخوری، سرپا نمی‌شی!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شب باش : در پوشیدن خطای دیگران
زمین باش : در فروتنی
خورشیدباش : در مهر و دوستی
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران
دریاباش : در کنار آمدن با دیگران
خودت باش : همانگونه که می نمایی…
: ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ نیستید، ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!..
چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ بزنی .
همیشه شکست با کوزه است.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

سعدی:
فراق یار که پیش تو
کاه برگی نیست !
بیا و بر دل من بین
که کوه الوند است..

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آرامشی نیست پـشتِ هـیاهویِ نبودنش!
اما تو برقص، برقص، برقص
باید که پرت شود خیالم
از بی‌خیالی‌اش….
بی تفاوتی
کوه را به سنگ ریزه ها
بدل میکند
آری ، آری

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

صائب تبریزی :
دل که رنجید از کسی، خرسند کردن مشکل است
شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است،
کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد
حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دشت ها نام تو را می گویند
کوه ها شعر مرا می خوانند
کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت
دشت باید شد و خواند

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مولانا
این جهان کوهست و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بی تو
سرگردانتر از پژواکم در کوه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کوه ها از ابتدا کوه نبودند
آدم هایی بودند که بعد از به هم رسیدن
سنگ شدند…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کوه ، اگر به حرف بیاید از پدر
می گوید…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مرد باید شبیه ترین چیز به یک کوه باشد
نه کوه کافی نیست
مرد باید کوهستان باشد
دست هایش کوه
شانه هایش کوه
اراده اش کوه
قولش کوه
اما دلش …
دلش باید یک درخت هلو باشد !
وسط کوهستان
که خیال بانو
به شاخه هایش
آویخته …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دوستت دارم و از تو می ترسم!
قله های بلند
دره های عمیق تری دارند عزیز من

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو را تا قله خواهم برد
تا آنجا که یاد لحظه های با تو بودن هست
تا آنجا که هرگز نیست اوج دیگری جز تو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عشق
شانه ی مردانه می خواهد
مثل وقتی
که کوه شانه اش را
بالا می دهد
تا ابر
تمام دلتنگیش را
ببارد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

از همه زیباتری وُ
این ترسناک است.
کوه هرچه بلندتر
درّه اش عمیق تر…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اگر پای عشـق
در میان باشد
کوه به کوه که هیـچ !
آدم هم به آدم
نمیرسد …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من همان کوه ام که صبرش را
به پایان بُرده ای ،،…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کوهنوردان کوه های آلپ با رسیدن به نیمه ی راه، در استراحتگاهی در آنجا استراحت می کنند. صاحب آن استراحتگاه طی سالیان متوجه شده که اتفاق جالبی رخ می دهد.
وقتی کوه نوردان وارد استراحتگاه می شوند و گرمای آتش را حس می کنند و بوی غذا به مشامشان می رسد، برخی از آنان وسوسه می شوند و به همراهان خود می گویند “می دانی فکر کنم بهتر است همین جا منتظر بمانم و شما به قله بروید و برگردید. وقتی برگشتید با هم پایین می رویم.” وقتی کنار آتش می نشینند و آواز می خوانند ، جرقه ای از خشنودی آنان را فرا می گیرد. در همین هنگام بقیه ی گروه لباس هایشان را می پوشند و مسیر خود را به سوی قله ادامه می دهند.
در ساعت بعد فضای شادی بخشی کنار آتش وجود دارد و اوقات خوبی را در مامن آرام خانه کوچک سپری می کنند. اما حدودا سه ساعت بعد، آرام می شوند و به سمت پنجره می روند و به بالای کوه می نگرند و در سکوت به دوستانشان که در حال بالا رفتن از قله هستند، نگاه می کنند. جوّ موجود در استراحتگاه از شادی و لذت به سکوت مرگبار و غم انگیز مراسم تشییع جنازه خودشان تبدیل می شود. متوجه می شوند که دوستانشان بهای رسیدن به قله را پرداخته اند.
چه اتفاقی افتاد؟
راحتی موقت پناهگاه باعث از دست دادن باور آنها به هدفشان شد. این، برای هر یک از ما نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
آیا در زندگی ما پناهگاه هایی وجود دارد که مانع رسیدن به قله و از دست دادن هدفمان شود؟
زندگی از دو قسمت تشکیل شده است
قله ها و پناهگاه ها… در پناهگاه امنیت و آسایش وجود دارد، خطری جان شما را تهدید نمی کند، اما برای تجربه ناب زندگی و صعود کردن و قرار گرفتن در اوج ، باید با چالش قله رو به رو شد و بر آن غلبه کرد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

از اندوه ـ چو رعد خنده زنان نعره مي زدم در كوه
گذشتم آخر از آن صخره هاي تند و بلند
رسيد پايم بر بام آن نهايت دور
سرم به سقف جهان مي خورد
به زير پايم در پرده هاي دود و غبار
شكوه پهنه گسترده زمين پيدا
نه سرخ و سبز چمن بود و ارغوان اي داد.
هزار زخم بر آن روي نازنين پيدا.
به جاي نغمه شادي، به جاي خنده مهر
به خانه خانة آن شعله هاي كين پيدا
غمي چو كوه به جانم فرود مي آمد.
غمي كه آتش آن مغز استخوان مي سوخت.
از آن ستيغ بلند، ستيزگاه بشر را نگاه مي كردم
سر گريستنم بود
هميشه در دلم اين آرزو كه از سر درد
چو كودكان بگذارم سري بداماني
به هاي هاي بگريم مگر كه سيل سرشك
برد ز راه سبكباري ام به ساماني
غريب، تنها، گريان ز پا در افتادم
شكفته روي سرم آسمان روشن و پاك
دگر نه آب نه آتش، نه خاك تنها باد
درفش سروري اش در جهان تكان مي خورد
فریدون مشیری

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

همیشه که بالا رفتن خوب نیست!
همیشه که نباید بالا رفت و قله های بلندتری فتح کرد
خوب است گاهی همانجا روی قله دنج و کوچکی که فتح کرده ای بنشینی و از تماشای شکوه بکر آسمان لذت ببری.
گاهی خوب است بنشینی و نفس عمیقی بکشی و به قله های بزرگتری بزرگتری فکر کنی
خوب است گاهی به جای ادامه دادن به نصیحت ابرها گوش کنی
بساطت را جمع کنی و زیر صخره ای پناه بگیری
تا مبادا باران بزند و خیس شوی
تا مبادا خاک زیر پایت سست شود و سقوط کنی
چیزی با ارزش تر از آرامش وجود ندارد
بگذار عابران پایین دست آرامش تورا ببینند
و تورا با دست نشان دهند و هوای صعود به سرشان بزند
بگذار دلیل آغاز تو باشی
نفسی که تازه کردی دستی به زانو میزنی
بلند می شوی و
ادامه می دهی
آرامشت را حفظ کن و
به جای تمرکز کردن از مسیر لذت ببر
که لذت و اشتیاق بی واسطه در مسیر است نه مقصد! 🤍

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هر کوه
دعای بلندی ست
و آسمان
تا عمیق ترین دره ها
فرورفته است
ما به هم می رسیم
و یکدیگر را
به جا نمی آوریم
اتفاقات دیگری
می بایست شاید
تا
در آیینه ی هم
هویدا شویم
گاه
دشوارترین سکوت ها را
بر زبان می رانیم
تا
روشن ترین کلمات را
نگفته باشیم
و بدین گونه
از شانه های هم
فرو می افتیم
زیرا که ما
قله ها و
دره های یکدیگریم
و خانه هایمان
دیوارهای گریزند و
پنجره های بازگشت
آه
انسان
ساده نبود
و چه بسیار…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دلت را به کوه بزن …
سنگیست اما از تبار مردانگیست …
از بالا شهر عزیزت را تماشا کن شهری که از دور تماشایی تر است …
مردمی را ببین که در باتلاق تکبر دست و پا می زنند و فریاد های غرور آمیزشان گوش فلک را هم کرده است …
خوب ببین ذرق و برق تو خالی اش را …
بیا و این شهر مرده را به فراموشی بسپار …
دلت را به کوه بزن …
تلخی را در رود نیلی رنگ غرق کن …
بشنو نوای زندگی پرندگان را …
نسیم را لمس کن …
آسمان را به آغوش بکش …
و پرواز…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آدم ها انواع مختلفی دارند :
_ بعضی ها مثل دریا هستند : عجیب با روحی بزرگ و آرامبخش … خیلی ها دریا را دوست دارند …خیلی ها از دریا خاطره دارند …خیلی ها با دریا خوش گذراندند… اما نهایتا دریا تنهاست …
_بعضی ها مثل کوه هستند :
تا وقتی هستند محکمند …باعث اوج گرفتنت میشوند… به دست آوردنشان سخت هست ولی وقتی به دستشان میاوری می فهمی ارزشش را داشتند…
زیر پای کسی را خالی نمی کنند تا وقتی که از چشم کوه سقوط کنی…
_بعضی ها مثل جاده هستند :
ظاهرا در زندگی اهمیتی ندارند… دیده نمی شوند… همه محو تماشای طبیعت اطراف جاده می شوند… ولی اگر جاده نباشد، اگر دلش بشکند… هیچکس به مقصدش نمی رسد…
_بعضی ها مثل پارک و شهر بازی هستند:
برای یک مدت کوتاه کنارشان هیجان زده ای … از بودن کنارشان خوشحالی… اما کم کم خسته کننده می شوند… کم کم از آن ها دور می شوی… کم کم دلت را می زنند… کم کم می فهمی نمی شود برای همیشه کنارشان ماند…
_بعضی ها مثل کویر هستند :
ساده بی آلایش آرام بخش …تا همیشه یک دست می مانند و عوض نمی شوند… شاید جذابیت دیگران را نداشته باشند ولی همیشگی هستند… کنارشان می شود آرامش داشت…
_بعضی ها مثل جنگل هستند :
شاد و سرحال و زیبا … پر از حس زندگی… آدم های زیادی جذب آن ها می شوند… کنارش خاطره می سازند… اما جنگل یک روی دیگر هم دارد…
جنگل اگر آتش بگیرد هر چه درخت هست را خاکستر می کند… جنگل تا خوب است خوب است…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌
# خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! » # بی تفاوت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی….. # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من خیلي خستم… (:

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اونے ڪ از همهـ ارومـ تره بدونـ از همهـ داغونـ ترح🖤😔

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

↞⟮ڈیؤآڕ غڕورت ؤ اؤنقد بڸند بسآز ڪہ صداے “قلبت” بهش نڕسہ✨🧸🥀⟯

# نامردی # مغرور

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

پُر از دردَم # خسته

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!
‌‌‌

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چقد سخته بزور بخندی! 😹
# شکلک

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن خاص / متن های خاص جدید و زیبا گلچین شده [پشنهادی] | تاو بیو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

زندگیم ♥️😻
میدونستی تو هم عشقمی 🙊💋
و هم بهترین دوستمی (: 🥺🤍
هم عزیزترین فرد زندگیمی ؟👫💍
اونقدی که فکر میکنی دوستت ندارم . . ☹️💓
چون اونقدر دوستت دارم که . ❕
نمیتونی فکر کنی دلبرم! 🙈😌😍•

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

همدم من یه پشه بود هوا سرد شد اونم رفت:/🤘😹

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏یه سریام هستن تخصصشون اینه که شما رو از خوب بودنتون پشیمون کنن😏

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

وقتي‌توي‌دلم‌غمہ،تنها‌رفیقمه🤍
میشنوه‌درد‌دلامو💌
عاشقشمو،عاشق‌منہ♥️
حل‌میکنہ‌مشکلامو…✨

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‹ غمت مباد که دنیا ز هم جدا نکند رفیق های در آغوشِ هم گریسته را.˘˘ ›

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ورا یا امان الخائفین .
ای پناهِ منه ترسیده .. 🍃

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تا دندون داری بخند

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

چایی یه جوری خوبه که انگار میگه:
سینه‌ام دکانِ عطاریست، دردت چیست؟:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

الهی، همان که تو خواهی . . :)☘️

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ورا یا امان الخائفین .
ای پناهِ منه ترسیده .. 🍃

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هیچوقت بیخیال چیزی ك واقعا میخوای نشو
صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره..

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بخند ، چرا که غمِ تو
دنیا را عوض نمیکند♥🌿

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

امروز آخرین برگ زرد پاییزی از شاخه فرو خواهد افتاد 🍂🍁

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

• ساعتِ صفر شد و “مهرِ” دلآشوب رسید
هرچه جز عشق در این دایره ناچیز آمد!
• چایی و تخت و حیاط و غزل آماده یِ اوست
باز کن در که به دیدارِ تو پاییز آمد…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

همه حمال عیب خویشتنیم 

طعنه بر عیب دیگران چه زنیم…؟؟

👤سعدی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.”

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من اون فصل سردم ، وقت تعویضه لباساته…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ما فوق العاده هستیم!
بدون داشتن قدی بلند!
بدون داشتن چشم های رنگی!
بدون داشتن بدنی شبیه مانکن ها!
بدون داشتن پوستی سفید و شفاف!
ما با داشتن ویژگی های منحصر به خودمان شگفت انگیزیم نه با شبیه بودن به دیگران!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

به سلامتی دختری

که وقتی تو کوچه ها راه میره پسرا نمیگن عه این با من بود

میگن کاش با من بود…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

_ میدونی بیشعور ب کی میگن¡¿ +ب کسی ک سین میکنه و جواب نمیده^^ _ن اون ک حیوونه تو بیشعوری ک بش مسیج میدی +😐

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یه‍ سوال شرعیے

حکم این بوساے مجازے چیه‍؟

ال‍‌ڪے ال‍‌ڪے نریم جهنم؟

والا آش نخورده‍ و دهن سوخته‍…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting and autumn a mosaic of them allزمستان یک اثر قلم‌زنی است. بهار نقاشی آبرنگ است و زمستان یک اثر رنگ روغن و پاییز ترکیبی است از همه آنها.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

I wish you many more autumn seasons. This is the most beautiful time of the year when you can reminiscent the good times of the summer and wait once more for the brighter daysبرایت فصل های پاییز زیادی را آرزو می کنم زیرا پاییز زیباترین زمان از سال است که می توانی اوقات خوش تابستان را به یاد آوری و منتظر روزهای روشن تر باشی.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.How beautifully leaves grow old. How full of light and color are their last days“برگها چقدر زیبا پیر می شوند. آخرین روزهای آنها چقدر پر از نور و رنگ است.”

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Life starts all over again when it gets crisp in the fall“زندگی در پاییز دوباره از نو شروع می شود.”

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Spring is beautiful, and summer is perfect for vacations, but autumn brings a longing to get away from the unreal things of life, out into the forest at night with a campfire and the rustling leaves“بهار زیبا است ، و تابستان برای تعطیلات مناسب است ، اما پاییز اشتیاق فراوانی برای دور شدن از چیزهای غیر واقعی زندگی را به ارمغان می آورد ، روشن کردن آتش در شب و راه رفتن روی برگ های خشک جنگل.”

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.Dancing of the autumn laves on a surface of a lake is a dream we see when we are awakeرقص برگ های پاییزی روی سطح دریاچه رویایی است که ما وقتی بیدار هستیم می بینیم.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy dayکسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.I loved Autumn, the one season of the year that God seemed to have put there just for the beauty of itمن عاشق پاییز بودم ، فصلی از سال که به نظر می رسید خدا آن را فقط برای زیبایی آن قرار داده است.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.And the sun took a step back, the leaves lulled themselves to sleep and autumn was awakenedو خورشید یک قدم عقب رفت، برگها خود را به خواب بردند و پاییز بیدار شد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

Delicious autumn!
My very soul is wedded to it
.and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumnsپاییز خوشمزه! روح من با آن عجین شده است، و اگر من یک پرنده بودم در زمین به دنبال پاییزهای پی در پی پرواز می کردم.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Autumn is as joyful and sweet as an untimely endپاییز به اندازه یک پایان نابهنگام شاد و شیرین است.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Though Autumn is traditionally a season of letting things go
.it can also be a season of renewal and rebirth It can be a time to adopt a fresh new outlook on life and find enjoyment in the little things. There may be fewer flowers, but there are plenty of ripe fruits to be found! From group hikes to apple picking and pumpkin patches, fall is the best season to get out outside with friends and familyاگرچه پاییز به طور سنتی فصل رهایی از کار است. اما می تواند فصل تجدید و تولد دوباره نیز باشد. می تواند زمانی باشد که دیدگاه جدیدی را در مورد زندگی اتخاذ کنید و از چیزهای کوچک لذت ببرید. ممکن است تعداد گلها کمتر باشد ، اما میوه های رسیده فراوانی یافت می شود! از پیاده روی های گروهی گرفته تا چیدن سیب و تکه های کدو ، پاییز بهترین فصل برای بیرون رفتن با دوستان و خانواده است

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Everyone must take time to sit and watch the leaves turnهمه باید برای نشستن و تماشای چرخش برگها وقت بگذارند.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.I’m so glad I live in a world where there are autumnخیلی خوشحالم که در دنیایی زندگی می کنم که پاییز زیبا وجود دارد.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.And all at once, summer collapsed into fallو به یکباره ، تابستان به پاییز سقوط کرد.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

80 استوری کوتاه غمگین برای اینستاگرام و .. (گلچین) | تاو بیو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

آشفته دلان را هوس خواب نباشد …..
# ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"…!!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خدایا از زندگی که برام ساختی خسته شدم
# زندگی # خسته # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤
# دروغ

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه😹🖕🏿🚷💸⛓

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

این قافله عمر عجب میگذرد …
# ادبی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خدایا اگه خوشحالم نمیکنی، لااقل ناراحتمم نکن

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!
# زندگی # دروغ # خودکشی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

“خستم ازینکه من کسی باشم که به یاد میاره"

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده 🙂
# برف

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی که

ارزش کشیدن داشت
# سیگار

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما 😉
 

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش
# انگیزشی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.🙀

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا…🙃💔

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :")

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱
# انگیزشی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!
# زندگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

"واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی"

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

احساسات تَغییر میکننَد،خاطِرات نَه!🖤

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱
 

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ازم منتظر سوال نباش من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

🎐 مـن به تنـگ آمـده‌ام از همـه چیـز،
بگـذارید، هَـواری بـزنـم!..🌱 .

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یاد تو رفتو یاد من موندو😐

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

🎐 پـریشـان دل، به جـایی
مـن، به جـایی!..🌱

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدمو تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عشق همان عطری ستکه از تو بر شانه ام می ماندعطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!❤️ من + تو = ما ❤️زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشدمجله تصویر زندگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دیوار دوست داشتن کوتاه نیستاما تو اگر بخواهی تا ثریابرای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فرقی نمی کندجمعه باشد یا نباشدبرای من هر روزهمه چیز تعطیل استغیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اگر نهایت دوست داشتندر قطره هاى باران باشد.من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

فصلِ سرما می آیدزمستان را میگویمامّا تا آغوشِ تو هستمن گرمِ گرمم … 🤗

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خوب نگاه کنتنها اندکی از تــوتمامِ من را دگرگون کرده است

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

لای موهایت تنها نُتی ستکه اگر به دستم برسدتمامِ موسیقی هایعاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـتکه خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسیخانه ای ساخت ، عاشق شد ؟ببین میان این همه معجزهچقدر شعر می شوم با تووقتی تو را می ‏بوسمبگذار دنیا را آب برداردمن در میانِ آرامشِ آغوشِ تودر هر طوفانی به ساحل می‏ رسممن از تمام صبح هایمفقط همانی را به یاد دارمکه تو در آغوش من لبخند میزدیوگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اندبی تو …!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

به عشقت تا ته دنیابه جنگ هر کسی میرمچه تقدیری از این بهترکه از عشق تو میمیرمدیگران🌿❤️دل ❤️🌿میدهند 🌿❤️من ❤️🌿به تو🌿❤️جان داده ام…❤️🌿هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ڪوتاه مے‌گویم ؛دوستت دارمامّا …..از دوست داشتنت …ڪوتاه نمے‌آیم …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشمتو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشودشال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مثلِ نفس هایم دوستت دارمهمانقدر بی اختیارهمانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در میانِوسعت آغوشتبه کوچیکیِ دُنیا پی بردمتو تنها ڪسی هستی ڪهبه من جان می گوییمن تنها ڪسی هستمڪه به تو جان می دهمسر و سامان بدهییا سر و سامان ببریقلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

لبخند تو را قاب کردهو بر سَردَر دنیایم زده امتا به همه بگویملبخند تو دنیای من است

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من تو را ریاضی واراز صفرِ دوست داشتنتا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها❣️ دوست دارم ❣️

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دوست داشتن ریاضی نیستتابع دلیل و برهان نیستتنها دلی میخواهد برای باختنجانی برای فداکردنو نگاهی که دل را هر بار بلرزاندتو دوست داشتنی تریننسخه ای هستی که میشود پیچیدبه دست و پای زندگی منکه هی قد بکشی تو لحظه هایمو حالم را خوب تر کنی 😍

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

شب ….با واژه ها بِخیر نمی شود ؛مگر در آغوش تو ..!!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …تو ..خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسهنامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارمولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان ماندهتو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تن پوشچهار فصل است آغــــوشت

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…اگر به موقع مرا نبوسی …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزدو لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریختهزیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد ولب ” شعرت ” هواییم کند …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.و گفت:دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟حضورت ، صدایت ، نفس هایتو گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

آسمان را مرخص میکنم,دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نورپهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..دلت قرص

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ڪـــــاشصــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہاسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چه کار به حرف مردم دارم…زندگی من همین استشب که می شود عاشقانه ای می نویسم…خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:مگر می شودتو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

İstersem çare , istemezsem bahane bulurum. sen rahat ol!اگر بخوام چاره، اگر هم نخوام بهانه پیدا می کنم. تو راحت باش!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Artık hayattan bir şey istemiyorum.
Benden aldıklarını geri verse yeter.دیگه از زندگی چیزی نمیخوام.
اونایی که از من گرفته رو برگردونه کافیه.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma
.egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidirمن ترجیح می دهم که محافظه کارانه رفتار کنم تا اینکه با افرادی که نمی شناسم صادق باشم.
این کار بهتر از تظاهر کردن است.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Yıllar vardır nasıl geçtiğini bilmezdim, bir gün vardır yaşamın anlamını değiştirdi bana dair; hissetmediğimi, bilmediğimi yaşattı, iste o ani senle yaşadım senle sevdim.سالها وجود دارد، من نمی دانستم چگونه گذشت، روزی معنای زندگی را درباره من تغییر داد.
این باعث شد که آنچه را احساس نمی کنم تجربه کنم، نمی دانم، من در آن لحظه با تو زندگی کردم، دوستت داشتم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

!Benim duygularım oyuncak değil, sen fazla çocuksunاحساسات من یک اسباب بازی نیست، شما بیش از حد کودک هستید!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Yaptıkları ile küçülenler laflar ile büyüdüklerini zannetmesinlerافراد با کارهایی که انجام می دهند کوچک می شوند فکر می کنند با کلمات بزرگ می شوند.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.İyi niyetli insanlar yalan çabuk kanarlar, ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlarافراد خوش فکر به سرعت خونریزی می کنند، اما حسن نیت را هرگز فراموش نکنید.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelirمحاسبه قلب شکسته سنگینی بر این دنیا سنگینی می کند.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.Sonunda anladım ki, ben kocaman sevgimi bazı insanların fukara yüreklerine sadaka olarak bağışlamışımسرانجام ، فهمیدم که عشق بزرگ خود را به عنوان صدقه به قلب فقیر برخی افراد اهدا کردم.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan ederمردم گاهی اوقات رویاهای بزرگ خود را با افراد کوچک هدر می دهند.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.Ben ağlarken yanımda yoksan ben gülerken gölge yapmaاگر در حالی که گریه می کنم کنارم حضور ندارید، وقتی می خندم سایتونو نبینم.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Düşmanınızdan bir kez korkun… arkadaşınızdan binlerce kezاز دشمن خود یک بار بترسید و از دوست خود هزاران بار بترسید.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Bir yerden sonra sadece sen ve kendin kalacaksinاز یه جایی به بعد فقط خودت می مانی و خودت.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

! Yaşlandıkça hayatınızda fazladan insan olduğunu fark edersinizهر چه بزرگتر شوید بیشتر می فهمید که افراد اضافی در زندگی شما وجود دارد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Savaşmak zorunda olduğunuz en zor savaş, hissettiğin ve bildiklerin arasındki savaşسخت ترین جنگی که در آن مجبور به جنگیدن هستید، جنگ بین حس های شما و دانسته های شما می باشد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Hemen değil ama kesinlikle kazanacağımفورا نه اما قطعا برنده می شوم.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن کوتاه دلتنگی غمگین بودن بسیار زیبا و احساسی | تاو بیو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌ # دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:) # دلتنگی # اموات

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چه کردم با خودم
که مرگ و زندگی
برام فرقی نداره…♪♪♪ # دلتنگی # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

+میدونی چی خیلی سخته ؟
_چی ؟
+این که حس کنی به زور داره جوابتو میده 🙂
  # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شد شد نشد تا ابد دلتنگت میمونم،،،💔💔 # دلتنگی # لاشی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمیزارم…
راست میگفت، چون من عشقش نبودم 🙂
# دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂 # دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ٵڂہ ࢪڢٺٵࢪٵݜ ݦنۅ כێۅۅنݦ ڪࢪכہ ٵڱہ כێכێنݜ ݕݜ ݕڱێכ ݕࢪڱࢪכہ🙂🖤 # دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چرا همیشه یکی و دوست داری که اون یکی دیگه رو دوست داره :)؟ # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:) # دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پارادوکس یعنی : 
ندارمت 
و گاهی فکر از دست دادنت
دیوانه ام می کند …
# ادبی # دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀
# دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…
# دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

متن کوتاه تنهایی غمگین یک خطی و مفهومی [گلچین شده] | تاو بیو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²
# ادبی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گیر کردیم بین «ساعتی» که نمیگذره و «عمری» که زود میگذره….:))
# حقیقت # زندگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مث چراغ زرد شدم همه بهم بی توجهن‌!(:

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ادع‍‌ا ‌‌ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌ه‍ ب‍‌رات‍‌ون م‍‌ه‍‌م‍‌م:)🙂🤌🏻 # خسته # عشق یک طرفه

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ای فلک آسودگی در سرنوشت ما نبود:)
# خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یک شب بی‌صدا تر از همیشه
همه را ترک خواهم کرد….! # ادبی # خودکشی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تو سختیام فقط سایم پشتم بود:) # خسته # حقیقت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/: # دختر # ملکه

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

به قصد پرواز تجربه کردم سقوط را 🙂
# ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شرحی ز حال و حالی ز شرح نیست:)
# خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤
# ادبی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دَر سڪــوټ دݪ خـود غـَـرق و فٰریــآد میزݩـم…! # ادبی # خسته

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂 # دلتنگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎ # خسته # زندگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡ # لاتی # خسته # خودکشی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مثه مدادسفیدی عم ک وجود دارع ولی حضورش حس نمیشع…(:🙂😕💔 # خسته # خجالتی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

و ما همانیم که در سکوتمان حبسیم :)🖤🤞🏻 # سکوت

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀
# دلتنگی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

و گاه انتظار میسوزاند جان آدمی را..🖤 # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گویند چون میگذرد
هیچ غمی نیست!
اما به والله همین درد کمی نیست….
# لاتی # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

آدما رو مجبور نکن برات وقت بزارن
اگه واقعن دوست داشته باشن بیشتر وقتشون مال توعه…) # خسته # نامردی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

وقتی کسی رو نداری که براش از روزی که گذشت حرف بزنی ؛
تازه میفهمی چقدر تنهایی…🖤

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•° # متفرقه

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دودی کہ از سیگار بالا میره همون اشڪایی کہ قرار بود پایین بیوفتہ:)

# سیگار # شب

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊
# قهر

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 
# عشق یک طرفه

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂 # نامردی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خسته از آنچه ک بود و بخدا هیچ نبود..!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

حال اون بچه ای رو دارم ک گریه کنان ب مادرش میگه:
_هم میزنی
_هم میگی گریه نکن(:
یگانه بیات

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

میگن مرگ حقه پس چراحق منو نمیدین؟!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‏زندگی میگذره بزرگتر میشی میشکنی، میگذری، اما کم کم عادت میکنی که به هیشکی عادت نکنی :)🌵

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

برسه روزی که زنگ میزنی موبایلم خاموش باشه
تنم تو گور و تو از همه جا بیخبری😄🙈

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‹ تا نشوی مست ⦇ خــ♡ــدا ⦈ ، غم نشود از تو ⦇ جـ∞ـدا ⦈.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

⸤ ما قربانیان بخشیدن های مکرریم. ⸣

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

+میدونی چی خیلی سخته ؟
_چی ؟
+این که حس کنی به زور داره جوابتو میده 🙂

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

⸤ ما قربانیان بخشیدن های مکرریم. ⸣

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

⌝ آدمیزاد به اندازه‌ی لطافت قلبــ٨ـﮩـ۸ـش درد می‌کشد. ⌞

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یک شب بی‌صدا تر از همیشه
همه را ترک خواهم کرد….!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

چه شبایی که تا صبح از فکرت نخوابیدم!:)🌃

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عَموٌ زَنجٕیرٍ ـبافــ ـیکم فِکر نمیــکنی خیلیـ صفًتـ زَنجٕیرٍ منـ رو بــاـفتیـ؟

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

 ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/:

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ماخدارا‌داریم،
به‌اِزاۍ‌هرآنچه‌که‌نداریم˘˘‌ 🌸🌱

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من هنو یادم نرفته میگفتی دوست دارم و بعدش رفتی🙂💔

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

رنگین کمون زندگی ما خیلی وقته سیاه و سفیده:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌ حقیقت ترسناک ترین چیز این دنیاست!シ︎🖤 ‌

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

چقد گفتیم نه بابا فلانی اینجوری نیست و
فلانی چقد اینجوری بود 🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

این بود زندگی؟!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دلم اغوشی میخواهدازجنس قبر دلم خوابی میخواهدازجنس مرگـ…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گفتم مرا یادت نبر گفتا تو در یادی مگر ….

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

+میدونی چی خیلی سخته ؟
_چی ؟
+این که حس کنی به زور داره جوابتو میده 🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شبیه هوای پاییزی شدیم،
حال خودمون خوب نیست
ولی حال بقیه رو خوب بلدیم درست کنیم!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هیچوقت نذار کسی ناراحت بخوابه شاید دیگه بیدار نشه:)

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

واقیعت رو در آغوش بگیر،
حتی اگه بسوزوندت.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بعد از این همه بارون خون،بلاخره رنگین کمونم پیداش میشه🌈

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تا حالا هیچی مثل آغوشت، خوبم نکرده 🙂

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عیبی نداره اگه احساس ناراحتی میکنی، هیچ چیز همیشگی نیست. تو میتونی از پس هر چیزی بربیای.!🦄💜^^

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

🙂 وْ کـْابُوســي کِـهْ هـَْرگِـزْ تـْمــامْـــ نَْخْواْاهدًْ شـــد:)

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حسودی می‌کنم چون می‌دونم که چقدر راحت قابل جایگزین شدن‌ام :))

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو میدوی تا به خورشید برسی، ولی غروب میکنه.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

جوابِ خوبیامونو، فقط سین ڪردن

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‏در من گورستانی پر از خواستن ها و نرسیدن هاست

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عشق اول باعث میشه،
خاطرات بیشترے یادت بمونه 🙂

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ما داریم تو دنیایی زندگی میکنیم که همه چیز بر اساس ظاهر قضاوت میشه🤍🖇

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

از زندگی یاد گرفتم فقط عشقای یه طرفه واقعین:)💔

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اُوِردُوزِ مَغزی دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

شرحی ز حال و حالی ز شرح نیست :):

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‏قبلا از ایران خبر خوب نمیومد الان دیگه از کل دنیا خبر خوبی نمیاد:)

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم؟!🧡

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌چمدان دستِ تو و
ترس به چشمانِ من است…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

پدر کی برمیگردی ک این دل تاریک شدع کسی نمیره توش از بس تاریکه😭

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

رابطه یه طرفه مثل خیابون یه طرفه میمونه با یه تصادف ساده شروع میشه ولی جریمش خیلی سنگینه! سعی کن همیشه مجاز برونی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کاش یادمان بدهند جاده ي یک طرفه همیشه یک طرفه است.کاش یادمان بدهند عشق یک طرفه همیشه یک طرفه است.کاش یادمان بدهند دلی که با ما نباشد هرگز براي ما نخواهد شد.کاش یادمان بدهند ریسک یک طرفه ها را به جان نخریم.کاش یادمان بدهند …کاش یادمان بدهند …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

این عصرهای پاییزیعجیب بوی نفس های تو را می دهدگویی تو اتفاق می افتیو من دچار می شوم …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اگر چهدل به کسی دادجان ماستهنوز…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ﭼــــﺮﺍ ﺩﻟــــﺖ ﮔــــــﺮﻓﺘﻪ؟ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ . . ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ . . . ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ . . . ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺖ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ . ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ . .ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ . . . ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯿﮑﻨﺪ..ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺁﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ . ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برای رها کردنت دیر استتو ریشه کرده ای در منمثل دانه ای بر دل خاکمثل کوهی بر بستر زمینمثل ابری بر فراز آسماندیگر نمی توانم رهایت کنمحتی اگرگوشه ای از قلبمبرای همیشه خالی بماند.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تمام آنچه دانسته‌ امهمین استتو عشق منی وآنکه عاشق استهیچ چیز نمی‌ داند

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مات شدم از رفتنتهیچ میز شطرنجی هم در میان نبود !این وسط فقط یک دل بود . . .که دیگر نیست !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گاهی وقتهاانقدر دلتنگ میشمک میخوام ببینمش…حتی با دیگری

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ابرها دارند وارد زندگی من می‌شوند، دیگر در پی ایجاد باران یا طوفان نیستند بلکه می‌خواهند رنگ آسمان زندگی من در هنگام غروب را تغییر دهند – رابیندرانات تاگور

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ابرهای در آسمان بسیار شبیه به افکار در ذهن من هستند! هر دو از ثانیه‌ای به ثانیه‌ی دیگر تغییر می‌کنند – مهمت مورات ایلدان

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

سعی کن در آسمان ابری دیگران رنگین کمان باشی!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هوای ابری هیچ شباهتی به یک روز آفتابی ندارد – ویلیام آرتور وارد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

در هر ابر تاریکی، یک نقطه‌ی روشن وجود دارد – بروس برسفورد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خورشید همیشه در بالای ابرها می‌درخشد – پل اف دیویس

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

او در میان آسمان عصر می‌رقصید و ابرها را با حاشیه‌ی لباسش پراکنده می‌کرد – میتا آلووالیا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هوا در میان ابرها بسیار پاک و تصفیه شده است. و چرا اینگونه نباید باشد؟ این جایی است که فرشتگان در آن نفس می‌کشند – مارک تواین

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آسمان و خورشید همیشه آنجا هستند. این ابرها هستند که می‌آیند و می‌روند – راشل جویس

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

زمانی که بر روی ابرها قدم نمی‌زنم، طوری راه می‌روم که انگار گم شده‌ام – آنتونیو پورچیا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

چراکه وقتی ابرهای آرام در کنار هم جمع می‌شوند، رعد و برق شکل می‌گیرد – سروش شهریور

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

روزی از راه خواهد رسید که ابرها به همراه باد جمع می‌شوند و علاقمندی من به سفر را بیدار می‌کنند، و من عازم سفر می‌شوم و در سواحل پرسه می‌زنم – ماتسو باشو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ابرها به دلیلی در بالای سر ما قرار دارند. آن‌ها در ارتفاع بسیار بالا معلق هستند زیرا از حمل کردن بار امتناع می‌کنند – جاسلین کور گامبر

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اگر ابرها جلوی خورشید را می‌گیرند، پس همیشه باید روزنه‌ی امیدی وجود داشته باشد که به ما یادآور می‌شود: به تلاش کردن ادامه بده – متیو کوییک

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چقدر یک ابر می‌تواند شیرین باشد در حالی که در آسمان آبی معلق است – ای ای میلن

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

واقعیت فاش شده و الهام در ابرها پیدا می‌شوند – سرج کینگ

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مهم نیست ابرها چه برنامه و نقشه‌ای دارند. من همیشه به خورشید اعتماد دارم که راهی برای بیرون آمدن پیدا خواهد کرد – مونیا خان 

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ابرها هر بار با یک الگوی جدید در آسمان معلق می‌مانند – وین شورتر

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هرگز امیدتان را از دست ندهید. تاریک‌ترین ابرها منجر به دوست‌داشتنی‌ترین باران می‌شوند! آویجیت داس

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

صبح ابری پاییز با ” تو ” پنجره آفتاب مهمانی میدهد پرستو کوچ را منصرف میشود و درخت گیلاس هوای شکوفه به سردارد صبح ابری پاییز بی تو ! بگذریم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هر چه ابرهای بیشتری در آسمان باشند، غروب خورشید رنگارنگ‌تر خواهد بود – سجال سازاد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

در ابرها الوهیت وجود دارد – لایلا گیفتی آکیتا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

در این شب هایِ پاییزیِ ابریِ بارونی چی میچسبه؟ گوش دادن به تکرارِ هزار باره تو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سعی کنید رنگین‌کمانی در ابر فرد دیگری باشید – مایا آنجلو 

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ابرها بیش از اندازه فکر نمی‌کنند بلکه بی‌مقصد حرکت می‌کنند – آویجیت داس

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هیچ ابر تاریکی نمی‌تواند برای همیشه از درخشش خورشید جلوگیری کند – مهمت مورات ایلدان

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من فکر می‌کنم که بهشتی‌تریت غذا، ابرهای سفید پشمالو هستند – جارد کینتز

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خورشیدی باشید که راه خود از میان ابرها باز می‌کند – ای دی پوسی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

فراموش نکنید؛ غروب‌های زیبا به آسمان‌های ابری نیاز دارند – پائولو کوئینی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ابرها، آن‌ها در آسمان نقاشی می‌کنند – مارتی رابین

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

با ابرها برقص – آدرین پوسی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در پشت ابرها، خورشیدی است که همچنان می‌درخشد – هنری ودزورث لانگ فلو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ابرها هرگز نمی‌توانند خورشید را برای همیشه پنهان کنند، بنابراین از ابرها شکایت نکن بلکه خوشامدگویی به خورشید را فراموش نکن – دباسیش مریدها

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

زمانی که آسمان کاملاً از ابرهای تیره پوشیده شده است، آنقدر قوی باش تا ستارگان روشن پشت آن‌ها را ببینی – مهمت مورات ایلدان

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ابرها را تماشا کن. آن‌ها دنیای ترکیب‌بندی را به شما آموزش می‌دهند – اخارت توله

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

شما ممکن در طول سفر خود با ابرهای خاکستری برخورد کنید. بنابراین، محکم به آفتاب درون خود بچسبید – کریستین زیمانسکی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ابرها، قوه‌ی تخیل آسمان هستند – تری گولتس

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هر روز نگاه کردن به آسمان، حتی برای چند دقیقه، برای ذهن، برای بدن و برای روح انسان خوب است – گوین پریتور- پنی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آسمان حتی در گرفته‌ترین روزها، قلبی باز برای تمامی ابرها دارد – مونیا خان

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حتی زمانی که ابرها ضخیم می‌شوند، خورشید همچنان نور خود را بر روی زمین می‌تاباند – مارک نپو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ابرها و کوهنوردان ماجراجو، بهترین دوستان در مرتفع‌ترین کوه‌ها هستند – مهمت مورات ایلدان

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تجربیات به من یادآوری می‌کنند که این هوای ابری است که آسمان آبی را حتی زیباتر می‌کند – کلی کلارکسون

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در هر غروب خورشید، آسمان دارای رنگ متفاوتی است. هیچ ابری در جای قبلی خود نمی‌ماند. هر روز یک شاهکار جدید است. یک شگفتی جدید. یک خاطره‌ی جدید – سانوبر خان

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مخصوص روزای ابری چتر لازم نیست یه بغل گرم لازمه

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

آدما گاهی دلشون میگیره، بی دلیل حال و هوای دلشون ابری میشه، بی بهونه و هیچوقتم کسی نیست که بهشون کمک کنه درست مثل آسمونی که تو چله ی تابستون بغض کرده و هر آن ممکنه اشکش سرازیر بشه مردم همیشه متعجب مدام از خودشون میپرسن: “الان چه وقتِ باریدن بارونه؟” ما آدما از ازل تا ابد همین بودیم همیشه دنبال دلیل بودیم کاش یاد بگیریم آرامش بدیم بدون پرسیدن لذت ببریم بدون دونستن کاش یاد بگیریم سکوت رو یاد بگیریم که نپرسیم «چرا» وقتی حتی خودشونم دلیلش رو نمیدونن

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

می گفت، هر آدمی برای خودش فصل پنجمی داره که تکلیف تمام فصل هاشو روشن میکنه … که حال و هوای هر چهار فصلش به حال و هوای اون فصل بستگی داره … اگه ابری باشه تمام فصل هاش ابریه … بارونی باشه، بارونیه آفتابی باشه، آفتابیه … میگفت، فصل پنجم فصل دل آدماست … حال دل اگه خوش باشه همیشه بهاره، همه جا پر گل و بلبله … حال دل اگه ناخوش باشه هر فصل پاییزه… سرد و غم انگیز و برگ ریز که پایان نداره …!!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حالم خوب است هنوز خواب می‌بینم ابری می‌آید و مرا تا سرآغازِ روییدن بدرقه می‌کند

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دستت را بوسیدم پاییز بود و نم باران دستت را بوسیدم پاییز بود و آسمان بغض کرده‌ی ابری دستت را بوسیدم پاییز بود و من و … دستت را بوسیدم! پاییز بود و محو شدن خیالی که از حضورت ساخته بودم. پاییز بود و رفتن و رفتن ‌ پاییز که میشود، آدم‌ها میروند، خیال‌ها می‌روند، دل‌ها می‌روند و جان‌ها…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بی تو شهریورِ من نسخه ای از پاییز است ! سی و یک روز قرار است که ابری باشم …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

امروز همه چيز دست به دست هم داده تا ترا هر لحظه در ياد من آورد اين هواي ابری، بوی نم باران، رنگ آسمان، ساعت جلوی آينه خدا غروب را بخير كند …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هوا را می‌بینی هم آفتابی است هم ابری؛ اما بارانی نیست… به گمانم گرفتارمعشوقه‌ای است که هم هست و هم نیست.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

متن کوتاه باران / زیباترین متن های کوتاه بارانی مناسب بیو | تاو بیو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….
# باران

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️
# باران # دوستت دارم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

باران را دوست دارم میدانی چرا؟ چون هرچه قدر تنها باشم و تنها قدم زنم با صداش بدرقه ی راهم می‌شود….!
# باران # ادبی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽ # انگیزشی # باران

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حرف زدن با یسری آدما مثل بوی بارونہ ، حالتــو خوبـــ میکنہ:)

# دوستت دارم # باران # آرامش

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دیشب با خدا دعوایم شد … باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد…
# خدا # باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧 # ادبی # برف # باران

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یه روزی خاک قدر بارونو میدونه ، ولی اون روز دیگه بارون نمی‌باره… # ادبی # باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

باران را دوست دارم چون رفتن را بلد نیست،فقط میبارد
# باران

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

باز باران با ترانه ، میزند بر بام قلبم
باز گریه عاشقانه میکنم یاد تو هر دم 🖐️🖤👌 # دلتنگی # باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

✼  ҉ بغض هایـم رابـہ اسمان سپرده ام،خدابخیـرکند باران امشب را… 🙁 ҉  ✼ # ادبی # باران

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بغض کنی اشکت در نیاد 💧….. مثل این میمونه ک رعد و برق بزنه بارون نیاد⚡🌫
# باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یادت باشه مبارزه امروزت،
سختیش فقط برای امروزه؛ اما لذتش تا آخر عمر ادامه داره:) # انگیزشی # زندگی # دختر # خسته # باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من … # دوستت دارم # باران

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برقص باران!!!
#پابـرهـنہ،
بر ڪویر قلب من!!!

 
# باران # ادبی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

‍سختھ ولے آخرش‌ قشنگع:) # انگیزشی # باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من‌همیشه‌باسایه‌ی‌خودم‌دردودل‌میکنم.!
اما‌چه‌دردی‌میکشم‌وقتایی‌که‌هواابریه..:(
  # خسته # باران

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ولی گریه زیر بارون یه چیز دیگه س:) # باران # خاطره

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year
درخت‌ها را تا زمانی که برگ‌هایشان بریزد دوست داشته باشید؛ سپس ‌آن‌ها را تشویق کنید که برای سال بعد دوباره تلاش کنند!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.And all at once, summer collapsed into fall
و به یکباره ، تابستان به پاییز سقوط کرد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.I’m so glad I live in a world where there are autumn
خیلی خوشحالم که در دنیایی زندگی می کنم که پاییز زیبا وجود دارد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Everyone must take time to sit and watch the leaves turn

همه باید برای نشستن و تماشای چرخش برگها وقت بگذارند.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Though Autumn is traditionally a season of letting things go
.it can also be a season of renewal and rebirth It can be a time to adopt a fresh new outlook on life and find enjoyment in the little things. There may be fewer flowers, but there are plenty of ripe fruits to be found! From group hikes to apple picking and pumpkin patches, fall is the best season to get out outside with friends and family
اگرچه پاییز به طور سنتی فصل رهایی از کار است. اما می تواند فصل تجدید و تولد دوباره نیز باشد. می تواند زمانی باشد که دیدگاه جدیدی را در مورد زندگی اتخاذ کنید و از چیزهای کوچک لذت ببرید. ممکن است تعداد گلها کمتر باشد ، اما میوه های رسیده فراوانی یافت می شود! از پیاده روی های گروهی گرفته تا چیدن سیب و تکه های کدو ، پاییز بهترین فصل برای بیرون رفتن با دوستان و خانواده است

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.Autumn is as joyful and sweet as an untimely end

پاییز به اندازه یک پایان نابهنگام شاد و شیرین است.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

Delicious autumn!
My very soul is wedded to it
.and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns
پاییز خوشمزه! روح من با آن عجین شده است، و اگر من یک پرنده بودم در زمین به دنبال پاییزهای پی در پی پرواز می کردم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.And the sun took a step back, the leaves lulled themselves to sleep and autumn was awakened
و خورشید یک قدم عقب رفت، برگها خود را به خواب بردند و پاییز بیدار شد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

.I loved Autumn, the one season of the year that God seemed to have put there just for the beauty of it
من عاشق پاییز بودم ، فصلی از سال که به نظر می رسید خدا آن را فقط برای زیبایی آن قرار داده است.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day
کسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.Dancing of the autumn laves on a surface of a lake is a dream we see when we are awake
رقص برگ های پاییزی روی سطح دریاچه رویایی است که ما وقتی بیدار هستیم می بینیم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Spring is beautiful, and summer is perfect for vacations, but autumn brings a longing to get away from the unreal things of life, out into the forest at night with a campfire and the rustling leaves
“بهار زیبا است ، و تابستان برای تعطیلات مناسب است ، اما پاییز اشتیاق فراوانی برای دور شدن از چیزهای غیر واقعی زندگی را به ارمغان می آورد ، روشن کردن آتش در شب و راه رفتن روی برگ های خشک جنگل.”

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.Life starts all over again when it gets crisp in the fall
“زندگی در پاییز دوباره از نو شروع می شود.”

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

.How beautifully leaves grow old. How full of light and color are their last days
“برگها چقدر زیبا پیر می شوند. آخرین روزهای آنها چقدر پر از نور و رنگ است.”

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

I wish you many more autumn seasons. This is the most beautiful time of the year when you can reminiscent the good times of the summer and wait once more for the brighter days
برایت فصل های پاییز زیادی را آرزو می کنم زیرا پاییز زیباترین زمان از سال است که می توانی اوقات خوش تابستان را به یاد آوری و منتظر روزهای روشن تر باشی.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting and autumn a mosaic of them all
زمستان یک اثر قلم‌زنی است. بهار نقاشی آبرنگ است و زمستان یک اثر رنگ روغن و پاییز ترکیبی است از همه آنها.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

Even when all the trees get rid of yellow leaves and prepare for the long winter dream, love never sleeps
حتی هنگامی که برگ درختان زرد می شود و آماده خواب زمستانی طولانی می شوند عشق هرگز نمی خوابد.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بیو پاییز | متن کوتاه پاییز | تاو بیو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

فصل هارا سفر کردم،خاطراتش را مرور کردم،اما "پاییز" را بیشتر دوست داشتم…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌ ‌
پاي دوست داشتنت ايستاده ام 🏷♾
همچو درخت ڪاج 🌲✨..
،روبروي پاييز 🖐🏻💕• # ادبی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شبیه هوای پاییزی شدیم،
حال خودمون خوب نیست
ولی حال بقیه رو خوب بلدیم درست کنیم! # خسته

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگهایش را باد برده است… # آرامش # فرانسوی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^ # ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …
# ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 
# یلدا

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

زندگی زیباتر میشود
به شرطی که به اندازه تمام برگ هاي‌ پاییز
برای یک دیگر آرزوی خوب داشته باشیم… # زندگی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پای دوست داشتنت ایستاده ام
مثِل درخت کاج روبروی پــآئیـــز🍂🧡 # دوستت دارم # ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بغلت بوی بهار و نم پاییز میدهد🍃🍀🌸 # دوستت دارم # خاطره

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

🍁پاییز بیا و آتش
بزن بر جانم
ببین، من چه مشتاقم
دلم سرخ ست

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد. # ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است…. # ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم… # ادبی # زندگی # بامعرفت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

امروز آخرین برگ زرد پاییزی از شاخه فرو خواهد افتاد 🍂🍁
# ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد # صبح بخیر

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

پاییز را دوست دارم…🧡
ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ!
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ!🌱
ﺑﻐﻀﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ؛
ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ !🌧
ﻣﻦ، ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ!
ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ🍁
# ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

• ساعتِ صفر شد و “مهرِ” دلآشوب رسید
هرچه جز عشق در این دایره ناچیز آمد!
• چایی و تخت و حیاط و غزل آماده یِ اوست
باز کن در که به دیدارِ تو پاییز آمد… # ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ، 
افتادن …

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

موهایت را رها نکن
پائیز است
باد می آید …
بوی موهایت را با خود می برد
و برگ ها عاشق تر می شوند..🍂🧡 # ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پاییز در باد زمزمه میکند:
می‌افتم ولی دوباره بلند میشوم… # انگیزشی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست… # انگیزشی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آذر می رود
که روی لبهای پاییز
انار بگذارد
و او را
به دستهای یلدا بسپارد.
زمستان در راه است⛄️

 
# یلدا

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

⌝گیرم درخت، رنگ خزان گیرد
تا ریشه هست، ساقه نمی‌میرد.⌞ # انگیزشی # ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پاییز زیبا و عروس فصل هاست
برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچه خواهی آرزو کن
فصل فصل قصه هاست….. # ادبی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گذر عمر، هم تلخ است، هم زیباست، نمی توان گفت که چیزی از دست نمی دهی و نمی توان گفت چیزی به دست نخواهی آورد، زمان تو را در تعادل نگه می دارد، هر چه بدهی، چیز دیگری بدست می آوری، زمان، عرصه بده بستان است، پس جای هیچ حسرتی باقی نمی ماند. باید همراه آن زیست، نبودش را فرض کن، چه می شد، دنیایی تکراری، قدرش را بدان و خودت را با آن وفق بده.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خدایا، این روز‌ها زمان، چقدر تند برایم می‌گذرد. نمی‌دانم! خوشی هایم فراوان است یا درد‌های این دنیا شمارش روز‌ها را از یادم برده…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.آبراهام لینکلن

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تند‌تر می‌دویدم که به فردا‌ها برسم. امروز‌ها را هم از دست دادم برای فردا‌هایی که هیچ وقت به دست نیامد…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ما از همان کودکیبازیچه دست روزگار شدیم
وگرنه کـــدام روبــاهـــی پنــیر میخورد!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من که بینم گذر عمر در این اشک روان
هوس سایه بید و لب جو، از چه کنم؟
هر دم از رهگذری زنگ سفر می‌شنوم
تکیه بر عمر چنین بسته به مو، از چه کنم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هه
بیزارم….
از هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

به تو فکر می کنمهر لحظه،هر روزدر خیابان،در اتاق،کنار میز صبحانه،روی تختمو روز به روز پیرتر می شوم…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

زمان چیزی استکه بیشتر از همه به دنبالش هستیماما بدترین استفاده ها رااز آن می کنیم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سعدیا دی رفتو فردا همچنان موجود نیستدر میان این و آن ،فرصت شمار امروز را

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هرگز نمی توانیدر زمان صرفه جویی کنیاما همیشه از آن استفاده خواهی کردخواه عاقلانه یا احمقانه …انتخابش با توست!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برخیز و مخور غم جهان گذرانخوشباش و به شادمانی گذراندر طبع جهان اگر وفائی بودینوبت بتو خود نیامدی از دگران

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

I need vitamin sea

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو برای من چیزی هستی شبیه دریا؛
بر من چیره میشوی
مجذوبم میکنی
شیفته‌ ام میکنی
حتّی در عین حال
ترس در دلم مینشانی
از بی‌ حدّی‌ ات واهمه دارم ..

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌مقصد نه جنگله نه دریا
مقصد جاییه که به من آرامش بده جایی مثل بغلت

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ﻣﻦ دلم ﯾﻪ ﺟﺎﯼ آبیِ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زندگیه،
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﮕﻮ اونور ﻫﺮ دریا
دور،
ﻣﻦ ﻣﯿﺎم ﺑﺎﻫﺎت …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حالا که ما یاد گرفته ایم
در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم
و در دریا مثل یک ماهی شنا کنیم.
فقط یک چیز باقی مانده
یاد بگیریم مثلِ یک انسان
روی زمین زندگی کنیم!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

شنیدن صبح بخیر تو
از آن دسته ازحس هاست
که گویی در فطرت آدمیست
مثل صدای بارون،موج دریا
‌سروصدا کردن گنجشک ها اول صبح
حرف که میزنی بی دلیل شاد میشوم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بِبَر مَرا…
حوالی تو یک نفر دلی به دریا زده است…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حسرت نبرم به خواب آن مرداب
کآرام درون دشت شب خفته ست
دریایم و نیست باکم ازطوفان
دریا همه عمر خوابش آشفته ست

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شب
از سایه‌ها و
غریو دریا سرشار است
زیباتر شبی براى دوست‌داشتن؛؛؛
با چشمان تو مرا به الماس ستاره‌ها نیازى
نیست…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا
تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا
تویی دریا منم ماهی چنان دارم که می خواهی
بکن رحمت بکن شاهی که از تو مانده ام تنها

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‏مردمانی لای موج های آب در آتش میسوزند. مادری، فرزند بی جانش را میبیند و ما خیابان های شهر را راه میرویم یا میرانیم و به هم خبر می دهیم از هم، شام کجایی؟ تلگرام رفع فیلتر شد!
‏دلمان از دریا گرفته که زورش به آتش نمیرسد، حواسمان به خودمان نیست.
‏چه ترسناکیم ما !

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

‌‎به ماهی ها بگو دوام بیاورند،
‌‎شعر
‌‎دارد به دریا می رسد…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد
مثل دریا
به ادامه ی خویش…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو برای من چیزی هستی شبیه دریا؛
بر من چیره میشوی
مجذوبم میکنی
شیفته‌ ام میکنی
حتّی در عین حال
ترس در دلم مینشانی
از بی‌ حدّی‌ ات واهمه دارم ..

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ماهی ِ تُنگ کوچکی هم اگر بودم فراموشم نمی‌شد دریا… هیچ موجودی نداشته‌هایش را فراموش نمی‌کند.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خداوندا آرامم کن همان گونه که دریا را پس از هر طوفانی آرام می کنی راهنمایم باش که در این چرخ و فلک روزگار بدجور سرگیجه گرفته ام ایمانم راقوی کن که تو را در تنهایی ام گم نکنم خداوندا من فراموشکارم اگر گاهی یا لحظه ای فراموشت کردم تو هیچ وقت فراموشم نکن…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

برای کسی دل به دریا بزنید، که همسفر بخواهد، نه قایق…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

نه چشمانت آبی بود ; و نه موهایت ، شبیه موج ها هنوز نفهمیده‌ام ، دریا که می‌روم چرا … یاد تو می‌افتم .

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گفتن دوستت دارم، همیشه شبیه دل به دریا زدن است، رها کردن تیری که دیگر هرگز به کمان بازنمی گردد. دوستت دارم هر سرانجامی که بیابد، این تیر که رها شود، دیگر هیچکس آن آدم قبلی نخواهد بود.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند! باید راه افتاد، مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند بعضی هم به دریا نمی‌رسند. رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

همچون رودخانه باش، روان و رها وگرنه تبدیل به مرداب خواهی شد، و مرداب هرگز به دریا نمی رسد. روان باش، بی آغاز و بی پایان، دریا دور نخواهد بود..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ماجرای من و تو باور باورها نیست! ماجرایی ست که در حافظه ی دنیا نیست ! نه دروغیم – نه رویا نه خیالیم – نه وهم ذات عشقیم که در آینه ها پیدا نیست تو گُمی در من و من درتو گُمم- باورکن جز دراین شعر نشان و اثری از ما نیست شب که آرامتر از پلک تو را می بندم بادلم طاقت دیدار تو – تافردا نیست من و تو ساحل و دریای همیم -اما نه ! ساحل اینقدر که در فاصله با دریا نیست .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آب را در بطری ها خلاصه کردیم! هوا را در کپسول های اکسیژن، جنگل را در چند گلدان خانه، و دریا هم که در وهم ِ آکواریوم جا شد! ما زیبایی را نشستیم روی مبل تا از تلوزیون تماشا کنیم و حالا… نگران همه چیزهای اندکمانیم که در حال اتمام است!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دریا یک موزه زیر آب است که هنوز منتظر بازدیدکنندگانش است. ” – فیلیپ دیول

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

“برای من ، دریا یک معجزه مداوم است. ماهی هایی که شنا می کنند – صخره ها – حرکت امواج – کشتی ها ، با افرادی که در آنها هستند ، چه معجزات عجیبی وجود دارد؟ ” – والت ویتمن

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

“آیا راز دریا را می آموزید؟ راز آن را فقط کسانی می دانند که خطرات آن را با شجاعت می پذیرند ” – هنری وادسورث لانگ فلو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

همه اعتراف می کنند که “دریا یکی از زیباترین و باشکوه ترین مناظر طبیعت است.” – جان جولی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دریا را استشمام کن و آسمان را حس کن. به روح و جانت اجازه ی پرواز بده. – ون موریسون

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

“دریا بیابانی از امواج است ، بیابان آب.” – لنگستون هیوز

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مرا به اقیانوس ببر. اجازه بده با کشتی روی دریای آزاد حرکت کنم تا هوای گرم و نمکی را نفس بکشم و در مورد چیزهایی که هست، رویا بافی کنم. – اریکا بیلاپز

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من کاملا مطمئنم که سنگ تولد من، صدف دریایی است.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ما، در رنگ هایی که از دریا قرض گرفته ایم رویا بافی میکنیم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تا زمانی که از ساحل دست نکشید و آن را فراموش نکنید هرگز نمی توانید از اقیانوس بگذرید. – کریستف کلمب

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

با امواج برقص و با دریا حرکت کن. بگذار ریتم آب روح تو را آزاد کند.- کریستی آن مارتین

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

اولین باور دارم که دریا تمام حالات بد را بهبود میبخشد. باور دارم امواج نگرانی ها را پاک می‌کنند. باور دارم صدف ها خوش شانسی می آورند.باور دارم انگشتان پا در شن ها روحم را زمین گیر میکنند. – ناشناس

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

رودخانه را دنبال کن، دریا را خواهی یافت. – ضرب المثل فرانسوی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

زمانی که دریا وِردش را بخواند، شخصی را برای همیشه در دام حیرتش نگه میدارد. – جکوئس وِی کاستو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ساحل تنها حرکت شن ها نیست، بلکه شامل صدف هایی از موجودات دریایی، شیشه ی دریا، جلبک دریایی و چیزهای ناهمخوانی است که توسط اقیانوس به ساحل آورده شده اند. – هِنری گرونوالد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

نصیحتی از اقیانوس : ساحل خودت باش. از صدفت بیرون بیا. وقتت را به ساحل اختصاص بده از فشار اسکله جلوگیری کن. زندگی دریایی زیباست. آنقدر خودت را درگیر کار نکن که از امواج زیبای زندگی غافل شوی. – ناشناس

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

در نور آفتاب زندگی کن، دریا را شنا کن، هوای وحشی را بنوش. – رالف والدو امرسون

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دوستان، خورشید، شن و دریا. اینها برای من مانند تابستان هستند. – ناشناس

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

روح من سرشار از اشتیاق برای رمز و راز دریاست و قلب اقیانوس وسیع نبض هیجان آوری برای من میفرستد. – هِنری وارس ورث لانگ فلو

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

نمی‌توانید از دریا با ایستادن و خیره شدن به آب عبور کنید. – رابیندراناث تاگور

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دریا در بین نور آفتاب کاملأ طلایی بنظر می آید. – هنریچ هین

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

این چیزی که من دارم، مرغ است یا ماهی؟ میدانم که تُن است، اما می‌گوید مرغ دریاست. – جسیکا سیمپسون

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دریا برای مهار شدن متصل نمیشود. – ریک ریورلان

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من در دریا یاد گرفتم که انسان چقدر کم نیاز دارد، نه چه میزان. – رابین لی گراهام

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

من را در جایی که آسمان دریا را لمس میکند، ملاقات کن. – جنیفر دانلی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

 خوشحالتر از یک مرغ دریایی با سیب زمینی سرخ کرده!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو برای من تنها ماهی درون دریا هستی.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گاهی اوقات در امواج تغییر، مسیر صحیحمان را می یابیم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

برنامه بازنشستگی : فروش صدف کنار ساحل!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دریای آرام هرگز ملوانی با مهارت نمیسازد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

با دریا از روزت لذت ببر

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو، من و دریا!

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

مدتهاست که دلم برای دریا تنگ شده.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دردسری نداریم، زندگی در زیر دریا حباب است پری دریایی کوچک زیر دریا

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دریا صدایم می‌زند.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

وحشی و آزاد درست مثل دریا!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

صدا و بوی دریا روحم را پاک میکند!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

زندگی دریایی!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خطی که آسمان را به دریا متصل میکند میبینی؟ صدایم میزند و هیچکس نمیداند که تا کجا ادامه دارد. – موآنا، چقدر دور میشوم؟

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من برای این دریای آفتابی پری دریایی بودم.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم
ابدش چه زود عفو خورد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سفر کردهکجا رفتی ؟چراتنها ؟چرا بی من ؟نگفتی سخته دلتنگی ؟نگفتی زوده این رفتن ؟به دنبال چه پایانی ؟خلاف جاده ایستادی ؟” چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی “چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟کجای قصه بد بودم ؟کجای قصه بد کردم ؟

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فکر کن عاشـق ‌باشیاو رفته باشدعید باشد !بـاران هم ببارد ..ادامه اش را ول کنگریه امانـم نمیدهد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دوستت دارممدت‌ هاست در پیش‌نویس گوشی‌ امخاک می‌ خورداما ترسِ از دست دادنت استکه توان ارسالش رااز دستانم بریده است

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

می روی و من که نه بازمانده ی تو ام نه همراه توشبیه ابری سرگردانبه هر گذار و رهگذاری برسممی بارم !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دیدی آخر من را لمس کردی ؟ ولی حیف که سنگ قبر من احساس ندارد ! گفتم دوستت دارم هر کاری تو بخوای انجام میدم گفتی برو حالا روز هاست که دیوانه وار دنبال سنگ قبرم میگردی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزمبه ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عید است و آسمان را غم گرفتهسکوتم با نگاهش دم گرفتهعید است و کهکشانی در کنارمولی از دوریت من بیقرارم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بعد رفتنت همه فصل ها پاییز استو عید برایم تاریکی مطلق استهمسر عزیزم بعد رفتنت هیچ چیز شادم نکردو در سال نو حس میکنم تنها تر از خودم کسی نیست

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

خدایا گله ام را به که بگویمبا این حال که تمنا کردم که عشقم را از من نگیریچگونه سال نو را بدون همسر بخندم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

لاف می زدم که
فراموشت خواهم کرد
کجایی که ببینی این روزها
توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر هست

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

میدونی دلتنگی یعنی چی؟دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با همسرت فکر کنی ..اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..ولی چند لحظه بعد …شوری اشکهای لعنتی ،شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرندسال نو مبارک عشق از دسته رفته من

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

این گنج نهان در دل خانه همسر بودهم بال و پرم بود و همی تاج سرم بودهرجا که زمن نام و نشانی طلبیدندهم نام بلندش سند معتبرم بود

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یاد روزهای بودن همسر را عزیز می‌داریم و لحظه‌های سنگینی هجران او را به سوگ می‌نشینیم باشد که در نظرت افتدهمسرم با این حال که کنارم نیستی ولی بازم سال نو رو بهت تبریک میگم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

متن پاییز جدید/ متن های کوتاه پاییز خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

حرفاتون مس برگ درختی بود ک شاخه درخت قول داده بود اما وقتی ک پاییز رسید دلشو برد و اون برگ شاخه رو ول کردو با پاییز رفت…! # ادبی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

پاییز خوب است، پاییز عاشق است،
عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن # ترکی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

نگرش درستنیمی از موفقیت استیکی میگفتشب فرا رسیده استدر حالیکه دیگری میگفتصبح در راه است…شبــتون خوش عزیزان 

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

منطقی نیست
پاییز باشد
باران شرشر ببارد
ولی تو نباشی ……

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

باران
تمام مرا ششت
جز دلم
که جای پای توست..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

روزهای بارانی را باید خانه باشی
با یک فنجان چای
و یک کتاب خوب …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اگر باران نباشد، آدم ها از غم عشق بیمار می شوند. باران تسکین دل عاشقان است

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

باران که میبارَد به دلتنگی دچارم
این شهر میداند غمی در سینه دارم…!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کمی آرام تر باران
او دیگر کنارم نیست…..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

انتقاد مانند باران باید آن قدر ملایم باشد که رشد انسان را بدون از بین بردن ریشه های او تغذیه کند

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

حرف زدن با یسری آدما مثل بوی بارونہ، حالتــو خوبـــ میکنہ:)

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

𝐼’𝓂 𝒶 𝑔𝒾𝓇𝓁 𝓌𝒾𝓉𝒽𝑜𝓊𝓉 𝑒𝓂𝑜𝓉𝒾𝑜𝓃 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝒶 𝒸𝓁𝑜𝓊𝒹
𝕎𝕀𝕋ℍ𝕆𝕌𝕋 ℝ𝔸𝕀ℕمن یه دخترم بدون احساسم، مثل یه ابر بدون بارون..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ﺗﻮ دﻟﯿﻞ ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﯽ، دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﺑﺎراﻧﻢ

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

به قول خانم اعتصامی “هر گه که ابر دیدم و باران دلم تپید”

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

رفتنِ تو و کولاکی
از باد و باران
خیس از اندوهم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

هیچ می دانی
باران که بزند
پشت هر پنجره
دلی بیقرار
دلی می شود …

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

✼  ҉  بغض هایـم رابـہ اسمان سپرده ام، خدابخیـر کند باران امشب را… 🙁  ҉  ✼

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ﻣﻦ آراﻣﺶ ﺑﺎران رو دوﺳﺖ دارم، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ غصه ﻫﺎﺸون رو ﻧﺸﺎن بدن

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

حکایت بارانی بی قرار است
این گونه که من دوستت میدارم…..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ﺑﺎران فوق العاده س و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﻮدﮐﻢ و ﻣﺮا ﺑﻪ روز ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ﺑﺎران ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﭼﻬﺮه ی ﺑﺎغ را ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ﻣﻦ ﺗﻤﺎم درد و ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻢ را درون ﻗﻠﺒﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎرن را دوﺳﺖ دارم. ﺧﻨﮏ ﺷﺪن زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﺬت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

برای حس خوشبختی کافیست
یک بغل خاطرات شیرین را با خودت زیر باران ببری و با آن ها قدم بزنی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

باران می بارد؟!
تو قند نیستی که زیر باران آب شوی
پس از آن لذت ببر!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،فضای آشیانه را پر از ترانه می کنمکسی سوال می کند؛بخاطر چه زنده‌ای؟و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!نیما یوشیج

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

خیالت را هر شبچنان در آغوش می کشم کهتمامم دود می شودو تو حتی نمی دانیمن …در حوالی این همه تنهاییبالاتر از وسعت خواهشناب ترین نگاه رابراینوازشِ عشق دارم …فلور فرشچی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدیوای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتمبه من محرم ترینی و برایم بهترین یاریلیلا‌ محمدی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

گاهی دلت هیچ نمی خواهدفقط یک کلمهیک پیاماصلا یک نقطهکه فقط از طرف او باشد

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

بمانی بهارمبخندی تابستانبباری پاییزمنباشی زمستانتوچهار فصل روزگار منی عشقم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستندنه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.دالایی لاما

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچددائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

به گمانم بهشت همین باشدکمی باراناندکی من و تمامآغوشت

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است … سحر رستگار

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آغوش توآرام ترین نقطه‌ی دنیاستهرچند که دیوانه ‌ترینمرد جهانیسید فاطمه موسوی

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

می خواهم دوستت نداشته باشماما نمیتوانم !و این تنها جاییستکه خواستنتوانستن نیست

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلمببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عشقپزشک حاذقی است !که نسخه ی تمام درد هایم رالابلای موهای تو پیچیدمهرداد حق محمدی

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

برای تو می نویسمبرای تویی که قلبت پاک استبرای تویی کهتنهایی ام پر از یاد توستبرای تویی کهقلبم منزلگاه عشق توستبرای تویی کهعشقت معنای بودنم است

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

ما هر دو از دست رفته ایمتو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفتمن اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینمعشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنمعشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنومعشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشدصدایت را که می شنومخورشید دلم طلوع می کند

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

بهترین روز زندگی منروزی ست که تو در میان ناباوری های من می آییو کنارم می نشـینیو دستم را می گیریآرام زمزمه میکنیدوستت دارم.

متن غمگین تنهایی برای بیو اینستا

عشق توزیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده امو دلتنگی توبدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده امخیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن غمگین پاییزی برای اینستاگرام

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *