متن غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

دلم رفتن می خواهد..

روی ریل ها انتظار می کشم

تا با اولین قطار

از این دنیا کوچ کنم..

متن غمگین و ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

تازگیا این قدر زندگیم غمناک شده که دوست دارم یکی یهویی بگه

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

عالی بود..

خســـــــــــــــــته نباشید بچه ها

واسه امروز بســــــــــــــــــــــــــــه !

متن غمگین ناامیدی

همه  رفـــــــــتند..

و تنها ماندیم من و تو..

حال تو هم رفتی و من ماندم و تنهایی

ککم هم نمیگزد دیگر..

حالا بازهم بگو دروغ گفتن بلد نیستم.!.

متن های غمگین ناامیدی

هیچ وقت نفهمیدم

چرا درست همان کسی که

فکر می کنی با همه فرق دارد..

یک روز…

مثل همه…

تنهات میذاره…؟!!

متن غمگین و ناامیدی

این جا زمین هست اثری از وجدان نیست
این ترازو گر ترازوی خداست
این کژی و نادرستی از کجاست

متن غمگین و ناامیدی

شب من پنجره ای بی فردا

روز من قصه ی تنهایی ما

مانده بر خاک و اسیر ساحل

ماهی ام ، ماهی دور از دریا

متن غمگین ناامیدی جدید

متن های غمگین ناامیدی

روزگار ما رو ببین رفیق
مرغمون تخم نمیکنه ولی گاومون هر روز می زاد

متن غمگین ناامیدی جدید

کم نامه ی خاموش برایم بفرست

از حرف پرم گوش برایم بفرست

دارم خفه می شوم در این تنهایی

لطفا کمی آغوش برایم بفرست

متن های غمگین ناامیدی

یکی میگه: تف به جهان
یکی ام جهان رو عشقه
واسه اینهمه تبعیض نگرونم
واسه هر قطره ي اشکی
که رو گونه ي یتیمه
واسه آینده ي جهان نگرونم

متن غمگین ناامید از زندگی

بلندترین شاخه ی درخت

یک واژه را خیلی خوب می فهمد و آن هم تنهاییست

متن غمگین ناامیدی

عشق شروعی خوش دارد و پایانی غم انگیز
با نخستین نگاه شروع میشود
اما پایانش هنگامیست که عشق به بحبوحه می‌رسد

متن غمگین ناامیدی جدید

متن غمگین ناامیدی

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی

می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش

در دست های تنهایی کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند

آه ، پس او چه می گفت ؟

متن های غمگین ناامیدی

ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ
ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ..ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺍنگیز ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺮﮔﻬﺎﻯ آﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ..ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺯﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ
آﺳﻤﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ .. ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ
ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ .. ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺩﺍﻣﻨﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﻴﺰﺩ
ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ

متن غمگین ناامیدی

و بعد از تو دلم از عطش عشق طغیان کرد

گاه از دو روزنه ی رخسارم

گاه در نگاهی پوچ در تاریکی شب هایم

گاه در باز دمی اندوهناک که با زحمت

از قفس آزاد شده و پایانش خدا را شکر می گویند

و گاه در وجودم که به هیچ پایانی نمی رسید مگر تنهایی

متن غمگین ناامیدی

این جا زمین هست
به زمینت می کوبند
سر پول عشقت را می فروشند
به خیانت می‌گویند تفکر اروپایی
اگر عاشق باشی فکر میکنند احمقی

متن های غمگین ناامیدی

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه خداحافظ ای آبی روشن دل

خداحافظ ای عطر شعر شبانه خداحافظ ای همنشین همیشه

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها نمی مانی ای مانده بی من

تو را می سپارم به دل های خسته

متن های غمگین ناامیدی

متن های غمگین ناامیدی

من مثل هم سن و سالهای خویش نیستم
که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده
من تنها یک آرزو دارم و آن این هست که :
شبی بخوابم و دیگر بیدار نشوم
تا نشنوم
تا نبینم تا نشکنم

متن های غمگین ناامیدی

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات

باشد، قبول…لااقل این نکته را بدان:

آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم

در سینه می تپید،

دلم بود…

نا مهربان.. خداحافظ

متن غمگین و ناامیدی

ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

متن های غمگین ناامیدی

خداحافظ ، تو ای همپای شب های غزل خوانی

خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی

خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم

خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !

متن غمگین ناامید از زندگی

درد من نیستکه این درد پریشانی هاست
این جنون عادت هر روزه ي تهرانی هاست
پشت من پهنه ي زخم استولی شهر هنوز
نخستین دغدغه اش پینه ي پیشانی هاست

متن غمگین ناامید از زندگی

متن غمگین ناامیدی

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن های غمگین ناامیدی

بمیرد غرور
فهمیدی نمیمانم . . دیدی میروم . . رفتم
باز هم ایستاده اي نگاه می‌کنی
آخرم می کشد تو را این غرور لعنتی

متن غمگین ناامیدی جدید

تو که میدانستی با چه اشتیاقی…خودم را قسمت میکنم

پس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردی…برای

خداحافظی …خیلی دیر بود…خیلی دیر !!

متن غمگین ناامیدی جدید

ى کاش لمس کردن تیغ با رگ هایم گناه نداشت
مى توانستم با تیغ رگ هایم را نوازش کنم
تا از این تنهایی رها مى شدم و به آرامش مى رسیدم
درست مثل آرامشى که او در آغوش دیگرى بدست آورد

متن های غمگین ناامیدی

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و کابوس خداحافظی

را میدیدم اکنون شد آنچه نباید میشد

خداحافظ دلیل بودنم خداحافظ . . .

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامیدی

کنار برکه دلم نشستم و نیامدی
دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی
سوال کردم از خدا نشانه ي منزل ي تورا
سکوت کرد و در سکوت نشستم و نیامدی

متن غمگین و ناامیدی

دلتنگ که باشی تمام تلاشت راهم بکنی

تا خوش بگذرد فایده ای ندارد

تا نیاید، تا نباشد

تو دلت تنگ است …

متن غمگین ناامید از زندگی

ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ
ﺑﻪ ﻋﻤﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

متن غمگین و ناامیدی

دلتنگ ها بهتر میدانند

که خواب یک نیاز نیست

تنها یک بهانه است !

تا آدمی به شب پناه ببرد

متن غمگین و ناامیدی

ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ
ﺍﺷﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ

متن غمگین ناامید از زندگی

متن غمگین ناامید از زندگی

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی

خشن تر

عصبی تر

کلافه تر

و تلختر

با اطراف هم کاری نداری

همه اش را نگه میداری

دقیقاسرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی

متن غمگین ناامید از زندگی

خدایا
از این به بعد به مخلوقاتت
یه مترجم ضمیمه کن
این جا هیچکس هیچکس را نمی فهمد

متن غمگین ناامیدی جدید

ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﺮﺃﺕ

ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ
ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی

متن غمگین ناامیدی جدید

اس ام اس افسردگی شدید
مجنون همه ي وقت مردنیست
گاهی مجنون دخترکی تنهاست
که زمانی لیلی کسى بود

متن های غمگین ناامیدی

دلم رفتن می خواهد..

روی ریل ها انتظار می کشم

تا با اولین قطار

از این دنیا کوچ کنم..

متن غمگین ناامید از زندگی

متن غمگین ناامید از زندگی

تازگیا این قدر زندگیم غمناک شده که دوست دارم یکی یهویی بگه

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

عالی بود..

خســـــــــــــــــته نباشید بچه ها

واسه امروز بســــــــــــــــــــــــــــه !

متن غمگین و ناامیدی

همه  رفـــــــــتند..

و تنها ماندیم من و تو..

حال تو هم رفتی و من ماندم و تنهایی

ککم هم نمیگزد دیگر..

حالا بازهم بگو دروغ گفتن بلد نیستم.!.

متن غمگین ناامیدی جدید

هیچ وقت نفهمیدم

چرا درست همان کسی که

فکر می کنی با همه فرق دارد..

یک روز…

مثل همه…

تنهات میذاره…؟!!

متن غمگین ناامیدی

این جا زمین هست اثری از وجدان نیست
این ترازو گر ترازوی خداست
این کژی و نادرستی از کجاست

متن غمگین ناامید از زندگی

شب من پنجره ای بی فردا

روز من قصه ی تنهایی ما

مانده بر خاک و اسیر ساحل

ماهی ام ، ماهی دور از دریا

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامید از زندگی

روزگار ما رو ببین رفیق
مرغمون تخم نمیکنه ولی گاومون هر روز می زاد

متن غمگین ناامیدی جدید

کم نامه ی خاموش برایم بفرست

از حرف پرم گوش برایم بفرست

دارم خفه می شوم در این تنهایی

لطفا کمی آغوش برایم بفرست

متن غمگین ناامید از زندگی

یکی میگه: تف به جهان
یکی ام جهان رو عشقه
واسه اینهمه تبعیض نگرونم
واسه هر قطره ي اشکی
که رو گونه ي یتیمه
واسه آینده ي جهان نگرونم

متن غمگین و ناامیدی

بلندترین شاخه ی درخت

یک واژه را خیلی خوب می فهمد و آن هم تنهاییست

متن های غمگین ناامیدی

عشق شروعی خوش دارد و پایانی غم انگیز
با نخستین نگاه شروع میشود
اما پایانش هنگامیست که عشق به بحبوحه می‌رسد

متن غمگین ناامید از زندگی

متن غمگین ناامیدی جدید

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی

می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش

در دست های تنهایی کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند

آه ، پس او چه می گفت ؟

متن غمگین ناامید از زندگی

ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ
ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ..ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺍنگیز ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺮﮔﻬﺎﻯ آﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ..ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺯﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ
آﺳﻤﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ .. ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ
ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ .. ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺩﺍﻣﻨﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﻴﺰﺩ
ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ

متن های غمگین ناامیدی

و بعد از تو دلم از عطش عشق طغیان کرد

گاه از دو روزنه ی رخسارم

گاه در نگاهی پوچ در تاریکی شب هایم

گاه در باز دمی اندوهناک که با زحمت

از قفس آزاد شده و پایانش خدا را شکر می گویند

و گاه در وجودم که به هیچ پایانی نمی رسید مگر تنهایی

متن غمگین و ناامیدی

این جا زمین هست
به زمینت می کوبند
سر پول عشقت را می فروشند
به خیانت می‌گویند تفکر اروپایی
اگر عاشق باشی فکر میکنند احمقی

متن غمگین ناامیدی جدید

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه خداحافظ ای آبی روشن دل

خداحافظ ای عطر شعر شبانه خداحافظ ای همنشین همیشه

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها نمی مانی ای مانده بی من

تو را می سپارم به دل های خسته

متن غمگین ناامیدی جدید

متن های غمگین ناامیدی

من مثل هم سن و سالهای خویش نیستم
که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده
من تنها یک آرزو دارم و آن این هست که :
شبی بخوابم و دیگر بیدار نشوم
تا نشنوم
تا نبینم تا نشکنم

متن غمگین ناامیدی

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات

باشد، قبول…لااقل این نکته را بدان:

آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم

در سینه می تپید،

دلم بود…

نا مهربان.. خداحافظ

متن غمگین و ناامیدی

ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

متن غمگین و ناامیدی

خداحافظ ، تو ای همپای شب های غزل خوانی

خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی

خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم

خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !

متن غمگین ناامید از زندگی

درد من نیستکه این درد پریشانی هاست
این جنون عادت هر روزه ي تهرانی هاست
پشت من پهنه ي زخم استولی شهر هنوز
نخستین دغدغه اش پینه ي پیشانی هاست

متن غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن غمگین ناامیدی

بمیرد غرور
فهمیدی نمیمانم . . دیدی میروم . . رفتم
باز هم ایستاده اي نگاه می‌کنی
آخرم می کشد تو را این غرور لعنتی

متن های غمگین ناامیدی

تو که میدانستی با چه اشتیاقی…خودم را قسمت میکنم

پس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردی…برای

خداحافظی …خیلی دیر بود…خیلی دیر !!

متن غمگین ناامیدی جدید

ى کاش لمس کردن تیغ با رگ هایم گناه نداشت
مى توانستم با تیغ رگ هایم را نوازش کنم
تا از این تنهایی رها مى شدم و به آرامش مى رسیدم
درست مثل آرامشى که او در آغوش دیگرى بدست آورد

متن های غمگین ناامیدی

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و کابوس خداحافظی

را میدیدم اکنون شد آنچه نباید میشد

خداحافظ دلیل بودنم خداحافظ . . .

متن غمگین و ناامیدی

متن غمگین ناامیدی

کنار برکه دلم نشستم و نیامدی
دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی
سوال کردم از خدا نشانه ي منزل ي تورا
سکوت کرد و در سکوت نشستم و نیامدی

متن غمگین ناامیدی

دلتنگ که باشی تمام تلاشت راهم بکنی

تا خوش بگذرد فایده ای ندارد

تا نیاید، تا نباشد

تو دلت تنگ است …

متن های غمگین ناامیدی

ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ
ﺑﻪ ﻋﻤﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

متن های غمگین ناامیدی

دلتنگ ها بهتر میدانند

که خواب یک نیاز نیست

تنها یک بهانه است !

تا آدمی به شب پناه ببرد

متن های غمگین ناامیدی

ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ
ﺍﺷﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی

خشن تر

عصبی تر

کلافه تر

و تلختر

با اطراف هم کاری نداری

همه اش را نگه میداری

دقیقاسرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی

متن غمگین و ناامیدی

خدایا
از این به بعد به مخلوقاتت
یه مترجم ضمیمه کن
این جا هیچکس هیچکس را نمی فهمد

متن غمگین ناامید از زندگی

ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﺮﺃﺕ

ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ
ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی

متن های غمگین ناامیدی

اس ام اس افسردگی شدید
مجنون همه ي وقت مردنیست
گاهی مجنون دخترکی تنهاست
که زمانی لیلی کسى بود

متن غمگین ناامیدی

.I felt her absence. It was like waking up one day with no teeth in your mouth. You wouldn’t need to run to the mirror to know they were gone.

من نبود او را احساس می کنم. این موضوع شبیه بیدار شدن در یک روز بدون دندان ها در دهان است. شما نیازی ندارید به سمت آینه بدوید تا بدانید دندان هایتان سر جایشان نیستند.

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

the blue pulse, you have bridged with your arms
Over my shoulder
A bridge that terminates to eternity
At last let me for the day of the “Voletile”
Your foot print lasts up on my eyes

با دستهایت پل زدی ای نبض آبی
بر شانه‌های من، پلی تا بی نهایت
پس دست کم بگذار تا روز مبادا
در چشم من باقی بماند جای پایت

متن غمگین ناامید از زندگی

.When you don’t have love, it’s like there’s a party going on, and everybody was invited, except for you.

وقتی شما عشقی نداشته باشید. شبیه این است که مهمانی در حال برگزاری باشد و همه افراد به غیر شما دعوت باشند.

متن غمگین ناامیدی جدید

Somtimes even crying wont help
you just need to kill yourself in the silence.

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی.

متن غمگین ناامید از زندگی

.I am older at twenty than a lot of people who have died.

من در سن بیست سالگی پیرتر از بیشتر افرادی هستم که مرده اند

متن غمگین و ناامیدی

I have made a lot of mistakes but you will never be one of them

من اشتباهات زیادی انجام دادم ولی تو هیچ وقت یکی از اون ها نخواهی بود.

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

.I wish I could give you my pain just for one moment so you can understand how much you hurt me.

امیدوار بودم میتوانستم حتی برای یک لحظه دردی که دارم را به تو بدهم تا بدانی که چه مقدار به من صدمه زده ای

متن غمگین ناامیدی

It only takes a few second to hurt the people you love and it take month or years to heal

فقط چند ثانیه طول میکشه تا به کسایی که دوست دارن اسیب برنی و ماه ها و سال ها طول میکشه تا بخوایی جبران کنی.

متن غمگین ناامید از زندگی

.I am crazy sad, and somewhere deep inside, all I want is to fly.

من به شدت ناراحتم و جایی در اعماق وجودم همه چیزی که می خواهم این است که پرواز کنم

متن غمگین و ناامیدی

You know it is love when you have been saying goodbye for how many times but still you are not ready to leave

میدونی اسم این عشقه وقتی که تو چندین بار خداحافظی میکنی ولی هنوز اماده این نیستی که ترکش کنی.

متن های غمگین ناامیدی

. I understand that nobody understands me, but I can’t be someone I’m not.

من می فهمم که هیچ کس من را نمی فهمد اما من نمی توانم کسی باشم که نیستم

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

.I don’t even remember why I’m wasting all these tears on you

حتی یادم نمی آید که چرا همه اشک هایم را برای تو هدر دادم

متن غمگین ناامیدی جدید

.You meet everyone twice in this life, when they come and when they go.

شما هر کس را دو بار در این زندگی می بینید، وقتی که آن ها می آیند و وقتی که آن ها می روند.

متن غمگین و ناامیدی

. It hurts every day, the absence of someone who was once there.

عدم حضور کسی که یک زمانی آن جا بوده هر روز دردناک است.

متن غمگین ناامید از زندگی

.The heart was made to be broken.

قلب برای شکسته شدن ساخته شده است.

متن غمگین ناامید از زندگی

.I am on your side. But you have no way of knowing it, because your heart is blind.

من طرف تو هستم. اما تو هیچ راهی برای فهمیدن آن نداری زیرا قلب تو کور است.

متن غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

.It’s Sad When You Have Already
Learned To Be A Part Of Someone’s Life
&
You Just End Up Being Strangers!

این ناراحت کننده ست که تو وقتی یادگرفتی واقعا یه قسمت از زندگی یکی باشی به وسیله غریبه ها همه چی تموم بشه

متن غمگین ناامیدی جدید

.I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهاییت شب حرف میزنم
اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

متن غمگین ناامیدی

.love is like war
easy to start
and difficult to end
عشق مثل جنگ میمونه
شروع کردنش خیلی آسونه
اما پایان دادنش سخته

متن غمگین ناامیدی جدید

.My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

متن غمگین ناامید از زندگی

.The essential sadness is to go through life without loving
But it would be almost equally sad to leave this world without ever telling
those you love
بد ترین غم اینه که وارد زندگی بشی که توش عشق وجود نداشته باشه
تقریبا مثل این میمونه که این دنیا رو ترک کنی بدون اینکه
به کسایی که دوسشون داری چیزی از عشقت گفته باشی . . . !

متن های غمگین ناامیدی

متن های غمگین ناامیدی

There are 2 things in life that are very painful :
one is when your love loves you and doesn’t tell you AND second when your love doesn’t love you and tells you …

دوتا چیز خیلی درد داره :
وقتی عشقت دوست داره و بهت نمیگه و وقتی دوست نداره و بهت میگه …

متن غمگین و ناامیدی

.I felt her absence. It was like waking up one day with no teeth in your mouth. You wouldn’t need to run to the mirror to know they were gone.

من نبود او را احساس می کنم. این موضوع شبیه بیدار شدن در یک روز بدون دندان ها در دهان است. شما نیازی ندارید به سمت آینه بدوید تا بدانید دندان هایتان سر جایشان نیستند.

متن های غمگین ناامیدی

the blue pulse, you have bridged with your arms
Over my shoulder
A bridge that terminates to eternity
At last let me for the day of the “Voletile”
Your foot print lasts up on my eyes

با دستهایت پل زدی ای نبض آبی
بر شانه‌های من، پلی تا بی نهایت
پس دست کم بگذار تا روز مبادا
در چشم من باقی بماند جای پایت

متن های غمگین ناامیدی

.When you don’t have love, it’s like there’s a party going on, and everybody was invited, except for you.

وقتی شما عشقی نداشته باشید. شبیه این است که مهمانی در حال برگزاری باشد و همه افراد به غیر شما دعوت باشند.

متن غمگین ناامیدی

Somtimes even crying wont help
you just need to kill yourself in the silence.

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی.

متن غمگین و ناامیدی

متن های غمگین ناامیدی

.I am older at twenty than a lot of people who have died.

من در سن بیست سالگی پیرتر از بیشتر افرادی هستم که مرده اند

متن های غمگین ناامیدی

I have made a lot of mistakes but you will never be one of them

من اشتباهات زیادی انجام دادم ولی تو هیچ وقت یکی از اون ها نخواهی بود.

متن های غمگین ناامیدی

.I wish I could give you my pain just for one moment so you can understand how much you hurt me.

امیدوار بودم میتوانستم حتی برای یک لحظه دردی که دارم را به تو بدهم تا بدانی که چه مقدار به من صدمه زده ای

متن غمگین ناامیدی

It only takes a few second to hurt the people you love and it take month or years to heal

فقط چند ثانیه طول میکشه تا به کسایی که دوست دارن اسیب برنی و ماه ها و سال ها طول میکشه تا بخوایی جبران کنی.

متن غمگین ناامیدی

.I am crazy sad, and somewhere deep inside, all I want is to fly.

من به شدت ناراحتم و جایی در اعماق وجودم همه چیزی که می خواهم این است که پرواز کنم

متن غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

You know it is love when you have been saying goodbye for how many times but still you are not ready to leave

میدونی اسم این عشقه وقتی که تو چندین بار خداحافظی میکنی ولی هنوز اماده این نیستی که ترکش کنی.

متن غمگین ناامید از زندگی

. I understand that nobody understands me, but I can’t be someone I’m not.

من می فهمم که هیچ کس من را نمی فهمد اما من نمی توانم کسی باشم که نیستم

متن غمگین ناامیدی

.I don’t even remember why I’m wasting all these tears on you

حتی یادم نمی آید که چرا همه اشک هایم را برای تو هدر دادم

متن غمگین ناامید از زندگی

.You meet everyone twice in this life, when they come and when they go.

شما هر کس را دو بار در این زندگی می بینید، وقتی که آن ها می آیند و وقتی که آن ها می روند.

متن های غمگین ناامیدی

. It hurts every day, the absence of someone who was once there.

عدم حضور کسی که یک زمانی آن جا بوده هر روز دردناک است.

متن غمگین ناامیدی جدید

متن های غمگین ناامیدی

.The heart was made to be broken.

قلب برای شکسته شدن ساخته شده است.

متن غمگین و ناامیدی

.I am on your side. But you have no way of knowing it, because your heart is blind.

من طرف تو هستم. اما تو هیچ راهی برای فهمیدن آن نداری زیرا قلب تو کور است.

متن های غمگین ناامیدی

.It’s Sad When You Have Already
Learned To Be A Part Of Someone’s Life
&
You Just End Up Being Strangers!

این ناراحت کننده ست که تو وقتی یادگرفتی واقعا یه قسمت از زندگی یکی باشی به وسیله غریبه ها همه چی تموم بشه

متن غمگین ناامیدی جدید

.I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهاییت شب حرف میزنم
اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

متن غمگین ناامیدی جدید

.love is like war
easy to start
and difficult to end
عشق مثل جنگ میمونه
شروع کردنش خیلی آسونه
اما پایان دادنش سخته

متن غمگین و ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

.My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

متن غمگین ناامید از زندگی

.The essential sadness is to go through life without loving
But it would be almost equally sad to leave this world without ever telling
those you love
بد ترین غم اینه که وارد زندگی بشی که توش عشق وجود نداشته باشه
تقریبا مثل این میمونه که این دنیا رو ترک کنی بدون اینکه
به کسایی که دوسشون داری چیزی از عشقت گفته باشی . . . !

متن غمگین ناامیدی جدید

There are 2 things in life that are very painful :
one is when your love loves you and doesn’t tell you AND second when your love doesn’t love you and tells you …

دوتا چیز خیلی درد داره :
وقتی عشقت دوست داره و بهت نمیگه و وقتی دوست نداره و بهت میگه …

متن غمگین ناامیدی جدید

بلندی موی سیاهت شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشمه ها
سپیدی سینه ی تو برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریا
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من همیشه یار تو
بیرون داره میاد شب از تو خونه ها
تو خورشید منی
تو هم بیرون بیا
بلندی موی سیاهت شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشمه ها
سپیدی سینه ی تو برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریا
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من همیشه یار تو
بیرون داره میاد شب از تو خونه ها
تو خورشید منی
تو هم بیرون بیا

متن غمگین و ناامیدی

زمستون…
تنِ عریونِ باغچه؛ چون بیابون…
درختا… با پاهای برهنه، زیرِ بارون…
نمی دونی؛ تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگِ گل؛ برای گلدون
گل وُ گلدون؛ چه شبها، نشستن بی بهانه
واسه هم قصه گفتن؛ عاشقانه
چه تلخه… چه تلخه…
باید تنها بمونه؛ قلبِ گلدون…
مثِ من؛ که بی تو نشستم، زیرِ بارون…
زمستون… برای تو قشنگه، پشتِ شیشه

دانلود آهنگ افشین مقدم زمستون
بهاره… زمستون ها؛ برای تو همیشه!
تو مثلِ من؛ زمستونی نداری، که باشه لحظه ی چشم انتظاری…
گلدون خالی ندیدی
نشسته زیرِ بارون…
گلهای کاغذی؛ داری توو گلدون
تو؛ عاشق نبودی…
ببینی؛ تلخه روزای جدایی…
چه سخته… چه سخته…
بشینم بی تو؛ با چشمای گریون

متن غمگین ناامیدی جدید

متن های غمگین ناامیدی

عاشق رنگ سیاهه شبه یلدام آخه از روشنی هیچ خیری ندیدم
عاشق تلخی انتهای عشقم حالا که به آخر قصه رسیدم …
عاشق رنگ شب و رنگ غروبم عاشق مرگ دقیقه های خوبم
با تموم اشتیاقم آروم آروم به دربسته ی بی کسی میکوبم…
عاشق شبای دل بردگی هستم عاشق تنهایی و خستگی هستم
حالا که این زندگی شبیه مرگه بی امون عاشق این زندگی هستم…
خنده داره دیگه دل سوزی به حالم خط کشیدم روی روزای محالم

دانلود آهنگ رضا صادقی شب یلدا
همه ی آینده ی من واسه ی تو من فقط گذشته مونده تو خیالم…
تنهایی سهم منه خیلی عزیزه نمیخوام کسی اونو ازم بگیره
دیگه تنهاییم و به دنیا نمیدم نمیزارم دل تنهایی بمیره…
تو و اون چشمای روشن به سلامت لحظه هارو میکشم توقاب ساعت
عاشق سیاهیم عاشق غربت خسته ام از تو و این همه خیانت…
عاشق رنگ سیاهه شبه یلدام ♭
خنده داره دیگه دل سوزی به حالم خط کشیدم روی روزای محالم…
همه ی آینده ی من واسه ی تو من فقط گذشته مونده تو خیالم

متن غمگین ناامید از زندگی

یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی
جای یه چنتا مسافر قدیمی پیش ما خالی
آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی
لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیش بوسه های تو
که غم نداره غم نداره غم نداره
آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی
لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیش بوسه های تو
که جنس یاره جنس یاره جنس یاره

تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دلمو دلم میمیره واسه تو که جونی
تو این شب یلدا که نمیشه فردا دلمو دلمو دلم میره با تو تا ته رویا
آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی
لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیش بوسه های تو
که غم نداره غم نداره غم نداره
آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی
لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیش بوسه های تو
که جنس یاره جنس یاره جنس یاره
آخ تو شب یلدای منی

متن غمگین ناامیدی

ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺣﺮﻑ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﺪﯾﻮﻧﺘﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺘﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ

ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺳﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﻣﻌﺠﺰﺱ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﮕﻢ ﻋﺸﻘﻪ

ﮐﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﯼ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ

ﻋﺠﯿﺒﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﮕﻢ ﻋﺸﻘﻪ ﺷﺐ ﯾﻠﺪﺍمو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺐ ﯾﻠﺪﺍ ﺷﺪ و ﺑﺎﺯ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍﺭﻭ ﺳﺮ کردم ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

متن غمگین ناامیدی

شب رسید از راه نوبت مهمانی دلهاست
شب شب یلداست اشنایی در به روی اشنا وا کرد
اشنایی در نگاه اشنا دوستی را مهربانی را باز پیدا کرد
شب یلداست شب یکرنگی باز هم فرصت با هم بودن
چهره ای باز و دری بسته به غم
خانه ای گرم و چراغی روشن
در کنار یکدگر بودن زندگی را باز زیبا کرد
فرصت دیدار ما و گفنگوهاست شب شب یلداست
زندگی جاری است د ر شب
زندگی حتی به سرمای شب یلدا گرم میخواند
نا امیدی ر ا ز دلها دور میران
زندگی جاریست در شب شب چه زیباست شب شب یلداست
زندگی جاریست در شب شب چه زیباست شب شب یلداست
شب رسید از راه نوبت مهمانی دلهاست
شب شب یلداست اشنایی در به روی اشنا وا کرد
اشنایی در نگاه اشنا دوستی را مهربانی را باز پیدا کرد
شب یلداست شب یکرنگی باز هم فرصت با هم بودن
چهره ای باز و دری بسته به غم
خانه ای گرم و چراغی روشن

متن غمگین ناامیدی جدید

مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگو
تا نفسی هست بگو هرچی دلت خواست بگو
خسته و بی تاب شدم محو شدم خواب شدم
خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم
گریه بر این حال کشید اشک بر این فال کشید
بر تن بی دست خدا نقش دو تا بال کشید
خواب شدم پست شدم با همه یکدست شدم
تشنه ی بی آب شدی نیست از این هست شدم
تلخ بگو راست بگو تا شب یلداست بگو
تا نفسم هست بگو هرچی دلت خواست بگو
خسته و بی تاب شدم محو شدم خواب شدم
خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم

متن غمگین ناامیدی جدید

متن غمگین و ناامیدی

زمستون خدا سرده دمش گرم
زمینو مثل یخ کرده دمش گرم
زمستون خدا سرده دمش گرم
زمینو مثل یخ کرده دمش گرم
دم گرم کسی نیست توی این شهر
دانلود آهنگ زمستون خدا سرده دمش گرم
اون عاشقی که ولگرده دمش گرم
اون عاشقی که ولگرده دمش گرم
دوباره من غرورم رو شکستم
نخوردم چیزی اما مست مستم
خداوندا الهی نه نگه که
میشم بدتر از این کسی که هستم

متن غمگین و ناامیدی

تو چله ی من امسال…
کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اونو زنده کرده؟
حافظ بگو کدوم فال؟
کدوم روز و کدوم سال؛ اونی که رفته برمیگرده؟!

امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره؟
دلواپس لبخند اونه…
کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره؛ تا پشت این در میرسونه؟!
تو چله ی هر سال من؛ یه جای خالیه که پر نمیشه

حافظ نگو تو فالِ من، جدایی افتاده برا همیشه
تو چله ی هر سال من؛ یه جای خالیه که پر نمیشه
حافظ نگو تو فالِ من، جدایی افتاده برا همیشه
شبای چله صدام میلرزه… دلم میگیره…

شبای چله؛ خاطره هاشو ازم میگیره
دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده
یه عمره میگن اونی که رفته برنمیگرده!

متن غمگین ناامید از زندگی

باز شب یلدا اومد
بلندترین شب سال
منتظرش میشینیم
همون شبی که میگن بلندتر از هر شبه
شبهای بعد یلدا
کوتاه و کوتاهتره
کوتاه و کوتاهتره بچه ها
همه ی ما جمع میشیم
خونه ی مادر بزرگ
میشینیم زیر کرسی
هم کوچیک و هم بزرگ
هم کوچیک و هم بزرگ
روی میزش نشسته
قاچهای هندوونه
یه کاسه ی بزرگ هست
انار دونه دونه
کشمش و پسته میده
با آلو و توت خشک
نقل و نبات شیرین
به هر کی میده یه مشت
اخ که شبای یلدا
چه شور و حالی داره
هر کسی زود نخوابه
یه شب عالی داره

متن غمگین ناامیدی

تو مثل عصرای جمعه تویِ کوچه های پاییز!!!

تو مثل نم نم بارون توی فصلِ گل گلریز

تو مثل چشمایِ خیسی پر گریه های بی تاب

تو مثل لالایی ماه واسه خوابیدن مهتاب

تو مثلِ نیمه تیری گاهی مثل تن مرداد

تو مثل یلدای پاییز پر از خاطری و یاد!!

تو مثل آخر اسفند پری از حرفهای زیبا

دانلود آهنگ شب یلدا سون بند
تو مثل سفره هفت سین پری از امید و رویا

تو مثل نقره مهتاب رو تن سیاه ظلمت

تو مثل حس رسیدن تویِ جاده های غربت

تو مثل شعله آتیش تو سرمای زمستون

تو مثل برف سفیدی تو چِله تابستون…!!!

متن غمگین ناامیدی

بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست

خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست

هر کسی از لب لعلت سخنی میگوید

چون ندیده است کسی این همه افسانه ز چیست

فلفل نمکی نمیدونی والا

تو ماه نمکی نمیدونی والا

تو خوشگلا تکی نمیدونی والا

دو تا موچ تو لبم کردی

شکر شکرم کردی

عاشق نبودم تو عاشقم کردی

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

عهد کردم دل دیوانه اگر بگذارد

نخورم می غم جانانه اگر بگذارد

عهد کردم نشوم همدم پیمان شکنان

هوس گردش پیمانه اگر بگذارد

فلفل نمکی نمیدونی والا

همش تو کلکی نمیدونی والا

تو ماه فلکی نمیدونی والا

دو تا موچ تو لبم کردی

شکر شکرم کردی

عاشق نبودم تو عاشقم کردی

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

مگذار که فرزانه ی فرزانه بمیرم

مگذار که فرزانه ی فرزانه بمیرم

بگذار که دیوانه ی دیوانه بمیرم

می خانه دگر جای منه بی سر و پا نیست

می خانه دگر جای منه بی سر و پا نیست

بگذار که پشت در می خانه بمیرم

فلفل نمکی نمیدونی والا

تو ماه فلکی نمیدونی والا

تو قرق نمکی نمیدونی والا

تو هور و ملکی نمیدونی والا

دو تا موچ تو لبم کردی

شیرین شکرم کردی

عاشق نبودم تو عاشقم کردی

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

متن غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامیدی جدید

شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو

شب اول زمستون و توی خونه پر مهمون و
با تموم سردی این شب پر گرمی دلامون و
صحبت از گذشته هامون و از همه خاطره هامون و
آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون و
شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو
شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو
تقسیم میکنم با تو

قسمت هرکسی بین شعرای حافظ امشب
قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب
توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا
چه تماشاییه با تو برفی که میاد تا فردا
شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو
شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو
تقسیم میکنم با تو

متن غمگین ناامید از زندگی

بلندی موی سیاهت شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشمه ها
سپیدی سینه ی تو برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریا
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من همیشه یار تو
بیرون داره میاد شب از تو خونه ها
تو خورشید منی
تو هم بیرون بیا
بلندی موی سیاهت شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشمه ها
سپیدی سینه ی تو برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریا
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من همیشه یار تو
بیرون داره میاد شب از تو خونه ها
تو خورشید منی
تو هم بیرون بیا

متن غمگین و ناامیدی

زمستون…
تنِ عریونِ باغچه؛ چون بیابون…
درختا… با پاهای برهنه، زیرِ بارون…
نمی دونی؛ تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگِ گل؛ برای گلدون
گل وُ گلدون؛ چه شبها، نشستن بی بهانه
واسه هم قصه گفتن؛ عاشقانه
چه تلخه… چه تلخه…
باید تنها بمونه؛ قلبِ گلدون…
مثِ من؛ که بی تو نشستم، زیرِ بارون…
زمستون… برای تو قشنگه، پشتِ شیشه

دانلود آهنگ افشین مقدم زمستون
بهاره… زمستون ها؛ برای تو همیشه!
تو مثلِ من؛ زمستونی نداری، که باشه لحظه ی چشم انتظاری…
گلدون خالی ندیدی
نشسته زیرِ بارون…
گلهای کاغذی؛ داری توو گلدون
تو؛ عاشق نبودی…
ببینی؛ تلخه روزای جدایی…
چه سخته… چه سخته…
بشینم بی تو؛ با چشمای گریون

متن غمگین ناامید از زندگی

عاشق رنگ سیاهه شبه یلدام آخه از روشنی هیچ خیری ندیدم
عاشق تلخی انتهای عشقم حالا که به آخر قصه رسیدم …
عاشق رنگ شب و رنگ غروبم عاشق مرگ دقیقه های خوبم
با تموم اشتیاقم آروم آروم به دربسته ی بی کسی میکوبم…
عاشق شبای دل بردگی هستم عاشق تنهایی و خستگی هستم
حالا که این زندگی شبیه مرگه بی امون عاشق این زندگی هستم…
خنده داره دیگه دل سوزی به حالم خط کشیدم روی روزای محالم

دانلود آهنگ رضا صادقی شب یلدا
همه ی آینده ی من واسه ی تو من فقط گذشته مونده تو خیالم…
تنهایی سهم منه خیلی عزیزه نمیخوام کسی اونو ازم بگیره
دیگه تنهاییم و به دنیا نمیدم نمیزارم دل تنهایی بمیره…
تو و اون چشمای روشن به سلامت لحظه هارو میکشم توقاب ساعت
عاشق سیاهیم عاشق غربت خسته ام از تو و این همه خیانت…
عاشق رنگ سیاهه شبه یلدام ♭
خنده داره دیگه دل سوزی به حالم خط کشیدم روی روزای محالم…
همه ی آینده ی من واسه ی تو من فقط گذشته مونده تو خیالم

متن غمگین و ناامیدی

یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی
جای یه چنتا مسافر قدیمی پیش ما خالی
آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی
لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیش بوسه های تو
که غم نداره غم نداره غم نداره
آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی
لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیش بوسه های تو
که جنس یاره جنس یاره جنس یاره

تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دلمو دلم میمیره واسه تو که جونی
تو این شب یلدا که نمیشه فردا دلمو دلمو دلم میره با تو تا ته رویا
آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی
لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیش بوسه های تو
که غم نداره غم نداره غم نداره
آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی
لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیش بوسه های تو
که جنس یاره جنس یاره جنس یاره
آخ تو شب یلدای منی

متن غمگین ناامیدی جدید

متن غمگین ناامیدی

ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺣﺮﻑ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﺪﯾﻮﻧﺘﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺘﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ

ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺳﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﻣﻌﺠﺰﺱ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﮕﻢ ﻋﺸﻘﻪ

ﮐﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﯼ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ

ﻋﺠﯿﺒﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﮕﻢ ﻋﺸﻘﻪ ﺷﺐ ﯾﻠﺪﺍمو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺐ ﯾﻠﺪﺍ ﺷﺪ و ﺑﺎﺯ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍﺭﻭ ﺳﺮ کردم ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

متن غمگین ناامیدی جدید

شب رسید از راه نوبت مهمانی دلهاست
شب شب یلداست اشنایی در به روی اشنا وا کرد
اشنایی در نگاه اشنا دوستی را مهربانی را باز پیدا کرد
شب یلداست شب یکرنگی باز هم فرصت با هم بودن
چهره ای باز و دری بسته به غم
خانه ای گرم و چراغی روشن
در کنار یکدگر بودن زندگی را باز زیبا کرد
فرصت دیدار ما و گفنگوهاست شب شب یلداست
زندگی جاری است د ر شب
زندگی حتی به سرمای شب یلدا گرم میخواند
نا امیدی ر ا ز دلها دور میران
زندگی جاریست در شب شب چه زیباست شب شب یلداست
زندگی جاریست در شب شب چه زیباست شب شب یلداست
شب رسید از راه نوبت مهمانی دلهاست
شب شب یلداست اشنایی در به روی اشنا وا کرد
اشنایی در نگاه اشنا دوستی را مهربانی را باز پیدا کرد
شب یلداست شب یکرنگی باز هم فرصت با هم بودن
چهره ای باز و دری بسته به غم
خانه ای گرم و چراغی روشن

متن غمگین ناامیدی

مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگو
تا نفسی هست بگو هرچی دلت خواست بگو
خسته و بی تاب شدم محو شدم خواب شدم
خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم
گریه بر این حال کشید اشک بر این فال کشید
بر تن بی دست خدا نقش دو تا بال کشید
خواب شدم پست شدم با همه یکدست شدم
تشنه ی بی آب شدی نیست از این هست شدم
تلخ بگو راست بگو تا شب یلداست بگو
تا نفسم هست بگو هرچی دلت خواست بگو
خسته و بی تاب شدم محو شدم خواب شدم
خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم

متن غمگین ناامیدی جدید

زمستون خدا سرده دمش گرم
زمینو مثل یخ کرده دمش گرم
زمستون خدا سرده دمش گرم
زمینو مثل یخ کرده دمش گرم
دم گرم کسی نیست توی این شهر
دانلود آهنگ زمستون خدا سرده دمش گرم
اون عاشقی که ولگرده دمش گرم
اون عاشقی که ولگرده دمش گرم
دوباره من غرورم رو شکستم
نخوردم چیزی اما مست مستم
خداوندا الهی نه نگه که
میشم بدتر از این کسی که هستم

متن غمگین و ناامیدی

تو چله ی من امسال…
کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اونو زنده کرده؟
حافظ بگو کدوم فال؟
کدوم روز و کدوم سال؛ اونی که رفته برمیگرده؟!

امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره؟
دلواپس لبخند اونه…
کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره؛ تا پشت این در میرسونه؟!
تو چله ی هر سال من؛ یه جای خالیه که پر نمیشه

حافظ نگو تو فالِ من، جدایی افتاده برا همیشه
تو چله ی هر سال من؛ یه جای خالیه که پر نمیشه
حافظ نگو تو فالِ من، جدایی افتاده برا همیشه
شبای چله صدام میلرزه… دلم میگیره…

شبای چله؛ خاطره هاشو ازم میگیره
دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده
یه عمره میگن اونی که رفته برنمیگرده!

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامیدی جدید

باز شب یلدا اومد
بلندترین شب سال
منتظرش میشینیم
همون شبی که میگن بلندتر از هر شبه
شبهای بعد یلدا
کوتاه و کوتاهتره
کوتاه و کوتاهتره بچه ها
همه ی ما جمع میشیم
خونه ی مادر بزرگ
میشینیم زیر کرسی
هم کوچیک و هم بزرگ
هم کوچیک و هم بزرگ
روی میزش نشسته
قاچهای هندوونه
یه کاسه ی بزرگ هست
انار دونه دونه
کشمش و پسته میده
با آلو و توت خشک
نقل و نبات شیرین
به هر کی میده یه مشت
اخ که شبای یلدا
چه شور و حالی داره
هر کسی زود نخوابه
یه شب عالی داره

متن غمگین و ناامیدی

تو مثل عصرای جمعه تویِ کوچه های پاییز!!!

تو مثل نم نم بارون توی فصلِ گل گلریز

تو مثل چشمایِ خیسی پر گریه های بی تاب

تو مثل لالایی ماه واسه خوابیدن مهتاب

تو مثلِ نیمه تیری گاهی مثل تن مرداد

تو مثل یلدای پاییز پر از خاطری و یاد!!

تو مثل آخر اسفند پری از حرفهای زیبا

دانلود آهنگ شب یلدا سون بند
تو مثل سفره هفت سین پری از امید و رویا

تو مثل نقره مهتاب رو تن سیاه ظلمت

تو مثل حس رسیدن تویِ جاده های غربت

تو مثل شعله آتیش تو سرمای زمستون

تو مثل برف سفیدی تو چِله تابستون…!!!

متن غمگین و ناامیدی

بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست

خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست

هر کسی از لب لعلت سخنی میگوید

چون ندیده است کسی این همه افسانه ز چیست

فلفل نمکی نمیدونی والا

تو ماه نمکی نمیدونی والا

تو خوشگلا تکی نمیدونی والا

دو تا موچ تو لبم کردی

شکر شکرم کردی

عاشق نبودم تو عاشقم کردی

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

عهد کردم دل دیوانه اگر بگذارد

نخورم می غم جانانه اگر بگذارد

عهد کردم نشوم همدم پیمان شکنان

هوس گردش پیمانه اگر بگذارد

فلفل نمکی نمیدونی والا

همش تو کلکی نمیدونی والا

تو ماه فلکی نمیدونی والا

دو تا موچ تو لبم کردی

شکر شکرم کردی

عاشق نبودم تو عاشقم کردی

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

مگذار که فرزانه ی فرزانه بمیرم

مگذار که فرزانه ی فرزانه بمیرم

بگذار که دیوانه ی دیوانه بمیرم

می خانه دگر جای منه بی سر و پا نیست

می خانه دگر جای منه بی سر و پا نیست

بگذار که پشت در می خانه بمیرم

فلفل نمکی نمیدونی والا

تو ماه فلکی نمیدونی والا

تو قرق نمکی نمیدونی والا

تو هور و ملکی نمیدونی والا

دو تا موچ تو لبم کردی

شیرین شکرم کردی

عاشق نبودم تو عاشقم کردی

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

لب بر لب یار مزه داره

در گوشه کنار مزه داره

متن غمگین ناامیدی

شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو

شب اول زمستون و توی خونه پر مهمون و
با تموم سردی این شب پر گرمی دلامون و
صحبت از گذشته هامون و از همه خاطره هامون و
آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون و
شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو
شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو
تقسیم میکنم با تو

قسمت هرکسی بین شعرای حافظ امشب
قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب
توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا
چه تماشاییه با تو برفی که میاد تا فردا
شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو
شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیام و
تقسیم میکنم با تو
دل چسبی این حالو آرامش این سالو
نیستم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو
تقسیم میکنم با تو

متن های غمگین ناامیدی

فاطمه معتمدآریا :

نکن خدارو خوش نمیاد !

فرهاداصلانی:

خدا؟! خدا اگه منو یادش بود که

نون خور زن نمیکرد ..

قصه ها

متن غمگین و ناامیدی

متن های غمگین ناامیدی

جوکر (هیث لجر) :

می دونی چرا از چاقو استفاده می کنم ؟

تفنگ ها خیلی سریعن،

با تفنگ نمی تونی اون حسه طرفت رو درک کنی …

آخه آدما تو لحظه آخر نشون میدن

که واقعا کی هستن …

Batman: The Dark Knight |2008| Christopher Nolan

متن های غمگین ناامیدی

ده سال پیش من تو یه رستوران بودم تو آلاباما.

دو نفر اومدن سر به سرم گذاشتن،

این اولین اشتباهشون بود.

چاقو کشیدن،

این دومین اشتباهشون بود.

چاقوکشی بلد نبودن؛

این آخرین اشتباهشون بود.

Escape from Alcatraz |1979

متن غمگین ناامیدی

کالیگولا: در گذر از جاده ی زندگی آموختم

کسانی را که بـیشتر دوست می داری

زودتر از دست می دهی!

Caligula

متن غمگین ناامید از زندگی

خسرو شکیبایی : پسرتو چند سالته؟

پسر: پارسال ۱۶ سالم بود بچه بودم؛

دو روز بعد بابام مُرد،

بازم ۱۶ سالم بود،

اما دیگه بچه نبودم!

اتوبوس شب | کیومرث پوراحمد

متن غمگین و ناامیدی

لُرنزو:

غم انگیز ترین چیز توی زندگی،

یه استعداد تلف شدست…!

A Bronx Tale

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامیدی

جیک:

شاید برای این که دکترا بهم گفتن

چه کارایی رو نمی تونم انجام بدم

مریض شدم!

آواتار

متن غمگین ناامیدی

زندگی مثل مجموعه ای بی پایان

از بدبختی هاست

که تنها پیام بازرگانی مختصری

از خوشبختی داره …

Deadpool (2016)

متن غمگین ناامید از زندگی

هاردی:

فردا دم آفتاب اعدام مون میکنن

لورل:

کاش فردا ابری باشه

متن غمگین ناامیدی جدید

می‌گویند دنیا متعلق به کسانی‌ست که

زود از خواب برمی‌خیزند.

دروغ است!

دنیا متعلق به کسانی‌ست که

از بیدار شدن خود خشنودند…

مونیکا ویتی

متن غمگین ناامید از زندگی

جیک: من جنگجویی بودم که

خواب می دید می تونه صلح ایجاد کنه.

اما دیر یا زود مجبور می شی

از خواب بیدار شی!

آواتار

متن غمگین ناامیدی جدید

متن غمگین ناامیدی

اما اگه از دستش بدم،

دیگه یه نفر شبیه اونو پیدا نمی‌کنم.

اگه بینتون همه چیز خوبه

چرا باید از دستش بدی؟

مثل یک عاشق

متن غمگین ناامید از زندگی

اگر ناامید شوید و بگویید “نمی شود”

کائنات می گوید:

فرمان بردارم سرورم

و شما به آرزوی خود نمی رسید.

وقتی احساس خوبی داشتید

و هم جهت شدید،

زمان پدید آمدن آن رویا نیز فرا میرسد..

راندا برن

متن غمگین و ناامیدی

چه جوری آدم میتونه

به بچه ش بگه برای زجر کشیدن متولد شده ؟!

Imitation of Life

متن غمگین ناامیدی جدید

اگه عشق بیشتری تو دنیا وجود داشت،

آدمای کمتری میمردن!…

Pale rider

متن غمگین ناامید از زندگی

آدم باید خیلی ذلیل باشد که

حسرت سال های بخصوصی از عمرش را بخورد.

ماها می توانیم با رضایت خاطر پیر شویم.

مگر دیروز آش دهن سوزی بود؟

یا مثلا پارسال؟

عقیده ات غیر از این است؟

افسوس چه چیزی را بخوریم؟

ها ؟ جوانی؟

ما هرگز جوان نبوده ایم !

لویی فردینان سلین

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

فاطمه معتمدآریا :

نکن خدارو خوش نمیاد !

فرهاداصلانی:

خدا؟! خدا اگه منو یادش بود که

نون خور زن نمیکرد ..

قصه ها

متن غمگین ناامیدی جدید

جوکر (هیث لجر) :

می دونی چرا از چاقو استفاده می کنم ؟

تفنگ ها خیلی سریعن،

با تفنگ نمی تونی اون حسه طرفت رو درک کنی …

آخه آدما تو لحظه آخر نشون میدن

که واقعا کی هستن …

Batman: The Dark Knight |2008| Christopher Nolan

متن های غمگین ناامیدی

ده سال پیش من تو یه رستوران بودم تو آلاباما.

دو نفر اومدن سر به سرم گذاشتن،

این اولین اشتباهشون بود.

چاقو کشیدن،

این دومین اشتباهشون بود.

چاقوکشی بلد نبودن؛

این آخرین اشتباهشون بود.

Escape from Alcatraz |1979

متن های غمگین ناامیدی

کالیگولا: در گذر از جاده ی زندگی آموختم

کسانی را که بـیشتر دوست می داری

زودتر از دست می دهی!

Caligula

متن غمگین ناامید از زندگی

خسرو شکیبایی : پسرتو چند سالته؟

پسر: پارسال ۱۶ سالم بود بچه بودم؛

دو روز بعد بابام مُرد،

بازم ۱۶ سالم بود،

اما دیگه بچه نبودم!

اتوبوس شب | کیومرث پوراحمد

متن غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامیدی جدید

لُرنزو:

غم انگیز ترین چیز توی زندگی،

یه استعداد تلف شدست…!

A Bronx Tale

متن غمگین ناامیدی جدید

جیک:

شاید برای این که دکترا بهم گفتن

چه کارایی رو نمی تونم انجام بدم

مریض شدم!

آواتار

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی مثل مجموعه ای بی پایان

از بدبختی هاست

که تنها پیام بازرگانی مختصری

از خوشبختی داره …

Deadpool (2016)

متن های غمگین ناامیدی

هاردی:

فردا دم آفتاب اعدام مون میکنن

لورل:

کاش فردا ابری باشه

متن غمگین ناامیدی

می‌گویند دنیا متعلق به کسانی‌ست که

زود از خواب برمی‌خیزند.

دروغ است!

دنیا متعلق به کسانی‌ست که

از بیدار شدن خود خشنودند…

مونیکا ویتی

متن غمگین ناامیدی جدید

متن غمگین ناامید از زندگی

جیک: من جنگجویی بودم که

خواب می دید می تونه صلح ایجاد کنه.

اما دیر یا زود مجبور می شی

از خواب بیدار شی!

آواتار

متن های غمگین ناامیدی

اما اگه از دستش بدم،

دیگه یه نفر شبیه اونو پیدا نمی‌کنم.

اگه بینتون همه چیز خوبه

چرا باید از دستش بدی؟

مثل یک عاشق

متن غمگین ناامیدی

اگر ناامید شوید و بگویید “نمی شود”

کائنات می گوید:

فرمان بردارم سرورم

و شما به آرزوی خود نمی رسید.

وقتی احساس خوبی داشتید

و هم جهت شدید،

زمان پدید آمدن آن رویا نیز فرا میرسد..

راندا برن

متن های غمگین ناامیدی

چه جوری آدم میتونه

به بچه ش بگه برای زجر کشیدن متولد شده ؟!

Imitation of Life

متن های غمگین ناامیدی

اگه عشق بیشتری تو دنیا وجود داشت،

آدمای کمتری میمردن!…

Pale rider

متن غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامید از زندگی

آدم باید خیلی ذلیل باشد که

حسرت سال های بخصوصی از عمرش را بخورد.

ماها می توانیم با رضایت خاطر پیر شویم.

مگر دیروز آش دهن سوزی بود؟

یا مثلا پارسال؟

عقیده ات غیر از این است؟

افسوس چه چیزی را بخوریم؟

ها ؟ جوانی؟

ما هرگز جوان نبوده ایم !

لویی فردینان سلین

متن غمگین ناامیدی جدید

بگذار که درها همگی بسته بمانند
وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست

متن غمگین ناامید از زندگی

حالا که مقدر شده آرام بگیرم
سیلاب مرا برده و از من اثری نیست

متن غمگین ناامیدی

کاش دنیا یکبار هم که شده
بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش؟!

متن غمگین و ناامیدی

بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر

متن غمگین و ناامیدی

متن غمگین ناامیدی جدید

هر شعر
گریز از یک گناه بود
هر فریاد
گریز از یک درد
و هر عشق
گریز از یک تنهایی عمیق
افسوس که تو
هیچ گریزگاهی نداشتی…!

متن غمگین و ناامیدی

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم
این روز هر زمان که میخواهد باشد
فقط باشد

متن غمگین ناامیدی

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری
که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر
فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود
دلش آغوش گرم میخواهد

متن غمگین ناامیدی جدید

خــوب ِ مــن ،
همین جا درون شعرهایم بمان
تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد
به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛
من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها
شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان
تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم

متن غمگین ناامیدی جدید

از مردم این شهر دلگیرم ، هیچ کدامشان شکل تو نیستند !

متن غمگین ناامیدی جدید

متن غمگین ناامیدی جدید

چقدر جای تو خالی ست ، جای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کرد !
حتی با گزینه مناسب !!!

متن غمگین ناامیدی جدید

درد ، مرا انتخاب کرد
من ، تو را
تو ، رفتن را
آسوده برو ! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

متن غمگین ناامیدی

من آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم !
تو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدی !

متن های غمگین ناامیدی

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم
این روز هر زمان که میخواهد باشد
فقط باشد !!!

متن های غمگین ناامیدی

بغض یعنی نرو ! بفهم !

متن غمگین ناامیدی جدید

متن غمگین و ناامیدی

خدا را دوست دارم !!!
حافظ را هم !!!
ولی خداحافظ را نه !

متن غمگین و ناامیدی

حالا اشکها هم شبیه تو شده اند ، گریه که می کنم نمی آیند !

متن های غمگین ناامیدی

می‌گفت عشق مثل یک بیماری میمونه
که تو هر آدمی یک جور بروز میکنه؛
یکی بدبین میشه
یکی مهربون میشه
یکی غمگین میشه
یه سری هم از ترس واگیردار بودن رها می کنن میرن!
من تنها حسی که دارم دلتنگیه،
ولی یه سوال مثل خوره افتاده تو سرم،
اگه دیگه دلتنگ کسی نشم چی؟

متن غمگین ناامیدی

طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ:^)
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ،
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ،
یکی دیگه به خودش نمیرسه،
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ غمگین ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ،
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯﺧﻮﺩﺵ عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ،
یکی محبت نمی کنه،
یکی دیگه محبت نمیپذیره
اینگونه است که ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ۱۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند

متن غمگین ناامیدی جدید

چندان هم دور نیستی ؛ فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای !
آری ، “نمیدانم” کجایی ؟

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین ناامیدی

انگار دیگر روزی نمانده برای زندگی ، انگار دیگر دنیای من بن بست شده ، راهی ندارم برای فرار از غمهایم…
این هم جرم من بود از اینکه برایت مثل دیگران نبودم، کسی بودم که عاشقانه تو را دوست داشت ،دلی داشتم که واقعا هوای تو را داشت …
دیگرگذشت ، حالا تو نیستی و من جا مانده ام ، تو رفته ای و من بدون تو تنها مانده ام ، تو نیستی و من اینجا سردرگم و بی قرار مانده ام…
فکر دل دادن و دلبستن را از سرم بیرون میکنم ، هر چه عشق و دوست داشتن است را از دلم دور میکنم،اگر از تنهایی بمیرم هم دلم را با هیچکس آشنا نمیکنم…
دیگر بس است ، تا کی باید دلم را بدهم و شکسته پس بگیرم، تا کی باید برای این و آن بمیرم؟
در حسرت یک لحظه آرامشم ، دلم میخواهد برای یک بار هم که شده شبی را بی فکر و خیال بخوابم…
تو هم مثل همه ، هیچ فرقی نداشتی ، هیچ خاطره ی خوبی برایم جا نگذاشتی ،حالا که رفتی ، تنها غم رفتنت را در قلبم گذاشتی…
گرچه از همان روز اول میخواستمت ، گرچه برایم دنیایی بودی و هنوز هم گهگاهی میخواهمت ، اما دیگر مهم نیست بودنت ، چه فرقی میکند بودن یا نبودنت؟
سوز عشق تو هنوز هم چهره ام را پریشان کرده ، دلم اینجا تک و تنها راهش را گم کرده ، این شعر را برای تو نوشتم بی پرده ، هنوز هم دلت نیامده و خیالت ، خیال مرا پریشان کرده …

متن غمگین ناامیدی جدید

عاشق خسته ام از عشق جدایم نکنید/جز همان عاشق دل خسته صدایم نکنید
بگذارید بمیرم ز پشیمانی خویش/باز همسفر خاطره هایم نکنید

متن غمگین ناامیدی جدید

رنگ سال گذشته را دارد،تمام لحظه‏ های امسالم
۳۶۵ حسرت را،همچنان می‏کشانم به دنبالم

متن غمگین ناامیدی جدید

باغبانی پیرم که به غیر از گلها از همه دلگیرم

متن های غمگین ناامیدی

گفتم از من مطلب دیده ی گریان تر از این/دل خونین تر و مجنون تر و ویران تر از این
گفت گرچه دلت خانه به دوش است ولی/دوست دارم که شود بی سر و سامان تر از این

متن های غمگین ناامیدی

متن غمگین و ناامیدی

تو با آواز خود شب را شکستی/ولی من بی دریچه مانده ام باز
هوای پر زدن هایم کجا رفت؟/ز یاران باز هم جا مانده ام باز

متن غمگین و ناامیدی

نبض لحظه رو نگه دار نذار عشقمون بمیره/نذار ضربه های ساعت،منو از تو پس بگیره
عقربک های زمونه،خستگی سرش نمیشه / نگو برمیگردی فردا،دل که باورش نمیشه

متن غمگین و ناامیدی

من آن گل پرپر شده ی دست زمانم/بر سنگ مزارم بنویسید جوانم

متن غمگین ناامیدی

شعاع درد مرا ضرب در هزار کنید/مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

متن غمگین ناامید از زندگی

همه جا سرد و سیاه،رو لبام ناله و آه/سر من بی سایبون،نگهم مونده به راه
موندم غمگین و سرد و تو دلم یه گوله درد/نه بهاری نه گلی،پاییزِم پاییزِ زرد

متن غمگین ناامیدی

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد/خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد
من بلوطی پیر بودم پای یک کوه بلند/نیمم آتش سوخت،نیم دیگرم را باد برد

متن غمگین ناامید از زندگی

در این حریم شبانه ستم گرفته/در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
رفیق فروزان روشن رهایی من/ستاره‌ها را صدا بزن که دلم گرفته

متن غمگین ناامیدی جدید

شمع روشنی هست که نورش تویی

ناامیدی است که امید فردایش تویی

دلی با یک آرزوی بزرگ که آرزویش تویی

خیالی خسته که آرامش شبهایش تویی

چشمانی خیره به سویی که سویش تویی

یک دل زخمی که مرهم زخم هایش تویی

متن غمگین ناامید از زندگی

بگذار که درها همگی بسته بمانند
وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست

متن غمگین ناامید از زندگی

حالا که مقدر شده آرام بگیرم
سیلاب مرا برده و از من اثری نیست

متن غمگین و ناامیدی

کاش دنیا یکبار هم که شده
بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش؟!

متن های غمگین ناامیدی

بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر

متن های غمگین ناامیدی

هر شعر
گریز از یک گناه بود
هر فریاد
گریز از یک درد
و هر عشق
گریز از یک تنهایی عمیق
افسوس که تو
هیچ گریزگاهی نداشتی…!

متن غمگین ناامید از زندگی

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم
این روز هر زمان که میخواهد باشد
فقط باشد

متن غمگین ناامیدی

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری
که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر
فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود
دلش آغوش گرم میخواهد

متن غمگین و ناامیدی

خــوب ِ مــن ،
همین جا درون شعرهایم بمان
تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد
به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛
من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها
شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان
تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم

متن غمگین و ناامیدی

از مردم این شهر دلگیرم ، هیچ کدامشان شکل تو نیستند !

متن غمگین ناامید از زندگی

چقدر جای تو خالی ست ، جای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کرد !
حتی با گزینه مناسب !!!

متن های غمگین ناامیدی

درد ، مرا انتخاب کرد
من ، تو را
تو ، رفتن را
آسوده برو ! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

متن های غمگین ناامیدی

من آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم !
تو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدی !

متن های غمگین ناامیدی

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم
این روز هر زمان که میخواهد باشد
فقط باشد !!!

متن غمگین ناامیدی

بغض یعنی نرو ! بفهم !

متن غمگین و ناامیدی

خدا را دوست دارم !!!
حافظ را هم !!!
ولی خداحافظ را نه !

متن های غمگین ناامیدی

حالا اشکها هم شبیه تو شده اند ، گریه که می کنم نمی آیند !

متن غمگین ناامیدی جدید

می‌گفت عشق مثل یک بیماری میمونه
که تو هر آدمی یک جور بروز میکنه؛
یکی بدبین میشه
یکی مهربون میشه
یکی غمگین میشه
یه سری هم از ترس واگیردار بودن رها می کنن میرن!
من تنها حسی که دارم دلتنگیه،
ولی یه سوال مثل خوره افتاده تو سرم،
اگه دیگه دلتنگ کسی نشم چی؟

متن غمگین ناامیدی

طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ:^)
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ،
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ،
یکی دیگه به خودش نمیرسه،
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ غمگین ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ،
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯﺧﻮﺩﺵ عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ،
یکی محبت نمی کنه،
یکی دیگه محبت نمیپذیره
اینگونه است که ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ۱۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند

متن غمگین ناامیدی جدید

چندان هم دور نیستی ؛ فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای !
آری ، “نمیدانم” کجایی ؟

متن غمگین ناامیدی

انگار دیگر روزی نمانده برای زندگی ، انگار دیگر دنیای من بن بست شده ، راهی ندارم برای فرار از غمهایم…
این هم جرم من بود از اینکه برایت مثل دیگران نبودم، کسی بودم که عاشقانه تو را دوست داشت ،دلی داشتم که واقعا هوای تو را داشت …
دیگرگذشت ، حالا تو نیستی و من جا مانده ام ، تو رفته ای و من بدون تو تنها مانده ام ، تو نیستی و من اینجا سردرگم و بی قرار مانده ام…
فکر دل دادن و دلبستن را از سرم بیرون میکنم ، هر چه عشق و دوست داشتن است را از دلم دور میکنم،اگر از تنهایی بمیرم هم دلم را با هیچکس آشنا نمیکنم…
دیگر بس است ، تا کی باید دلم را بدهم و شکسته پس بگیرم، تا کی باید برای این و آن بمیرم؟
در حسرت یک لحظه آرامشم ، دلم میخواهد برای یک بار هم که شده شبی را بی فکر و خیال بخوابم…
تو هم مثل همه ، هیچ فرقی نداشتی ، هیچ خاطره ی خوبی برایم جا نگذاشتی ،حالا که رفتی ، تنها غم رفتنت را در قلبم گذاشتی…
گرچه از همان روز اول میخواستمت ، گرچه برایم دنیایی بودی و هنوز هم گهگاهی میخواهمت ، اما دیگر مهم نیست بودنت ، چه فرقی میکند بودن یا نبودنت؟
سوز عشق تو هنوز هم چهره ام را پریشان کرده ، دلم اینجا تک و تنها راهش را گم کرده ، این شعر را برای تو نوشتم بی پرده ، هنوز هم دلت نیامده و خیالت ، خیال مرا پریشان کرده …

متن غمگین و ناامیدی

عاشق خسته ام از عشق جدایم نکنید/جز همان عاشق دل خسته صدایم نکنید
بگذارید بمیرم ز پشیمانی خویش/باز همسفر خاطره هایم نکنید

متن غمگین ناامیدی جدید

رنگ سال گذشته را دارد،تمام لحظه‏ های امسالم
۳۶۵ حسرت را،همچنان می‏کشانم به دنبالم

متن های غمگین ناامیدی

باغبانی پیرم که به غیر از گلها از همه دلگیرم

متن غمگین ناامیدی جدید

گفتم از من مطلب دیده ی گریان تر از این/دل خونین تر و مجنون تر و ویران تر از این
گفت گرچه دلت خانه به دوش است ولی/دوست دارم که شود بی سر و سامان تر از این

متن غمگین ناامیدی

تو با آواز خود شب را شکستی/ولی من بی دریچه مانده ام باز
هوای پر زدن هایم کجا رفت؟/ز یاران باز هم جا مانده ام باز

متن غمگین و ناامیدی

نبض لحظه رو نگه دار نذار عشقمون بمیره/نذار ضربه های ساعت،منو از تو پس بگیره
عقربک های زمونه،خستگی سرش نمیشه / نگو برمیگردی فردا،دل که باورش نمیشه

متن غمگین ناامیدی جدید

من آن گل پرپر شده ی دست زمانم/بر سنگ مزارم بنویسید جوانم

متن غمگین ناامید از زندگی

شعاع درد مرا ضرب در هزار کنید/مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

متن غمگین ناامید از زندگی

همه جا سرد و سیاه،رو لبام ناله و آه/سر من بی سایبون،نگهم مونده به راه
موندم غمگین و سرد و تو دلم یه گوله درد/نه بهاری نه گلی،پاییزِم پاییزِ زرد

متن های غمگین ناامیدی

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد/خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد
من بلوطی پیر بودم پای یک کوه بلند/نیمم آتش سوخت،نیم دیگرم را باد برد

متن غمگین ناامیدی

در این حریم شبانه ستم گرفته/در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
رفیق فروزان روشن رهایی من/ستاره‌ها را صدا بزن که دلم گرفته

متن غمگین ناامیدی جدید

شمع روشنی هست که نورش تویی

ناامیدی است که امید فردایش تویی

دلی با یک آرزوی بزرگ که آرزویش تویی

خیالی خسته که آرامش شبهایش تویی

چشمانی خیره به سویی که سویش تویی

یک دل زخمی که مرهم زخم هایش تویی

متن غمگین ناامیدی

امشب بوی خون گرفته ام …!
سرشارم ازبغض هایِ ناامیدی …
اطرافم را حصارهایی پوشانده است از جنس دیوار…
نفسم تنگی میکند … همچون خـُـلـقــَــم !
میخواهم رها شوم … صدا شوم و تمام دلتنگی هایم را فریاد شوم در گوش های آسمان …!
می خواهم اشک بریزم و بهانه بگیرم …
اما
.
.
.
آرام آرام در صفحه ی روزگار محو میشوم

این سرنوشت برخی آدم هاست
تلخ نیست….غریبانه ست…….

متن غمگین ناامیدی

تو نباشی
واژه ای ندارم برای عاشقی…!

همه اش میشود
دلتنگی
دلتنگی
دلتنگی

 

متن غمگین ناامیدی جدید

گاه باید دور شد!
تا حُرمت حضورت را لمس کنند…
زیادی در دسترس بودن
فرصت دلتنگی را از آنان می گیرد..!

متن غمگین ناامیدی

پیشانے ام سجده گـاه لب هایت

چشمانــــم میعـادگاه قدم هایت

دستانم تکیه گاه خستگی هایت

و قلبـــم حـــــریم دلتنگی هایت

متن غمگین ناامیدی

وقتی که نیستی
به جای شمردن ستاره‌ها
اشکهایم
بهانه‌ایست برای خواب . . .!
شبتون بدور از دلتنگی

متن غمگین و ناامیدی

هیچکس دوستمان ندارد..
فقط به ما عادت کرده اند ،کافیست چند وقتی نباشیم،،میروند سراغ آدم های جدید،،و حتی یادشان میرود روزی ،بوده ایم

متن غمگین ناامیدی

بدترین نوع دلتنگی اونیه که نمیخوای باهاش حرف بزنی ولی جز خودشم هیچکسو هیچ‌چیز نمیتونه ارومت کنه 

متن غمگین ناامید از زندگی

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی شود آنها را در آغوش بگیریم و این یک کابوس بزرگ می‌تواند باشد.

ایلهان برک

متن غمگین ناامیدی جدید

خوشبختی برای من یعنی تو
اینکه کنارم دارمت ..
لمست می کنم، می بویمت
و در آغوش می گیرمت!!
خوشبختی برای من یعنی
زمان دلتنگی
سر بچرخانم و تو باشی …!!

متن غمگین ناامیدی

برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ؛

دلتنگی یعنی تو نیستی…

متن غمگین ناامیدی جدید

آدم از به “یاد آوردن” است که پیر می شود‌، که میمیرد!
بعضی ها ذره ذره
بعضی ها یکهو!!
نه فقط از به یاد آوردن ِ غم،
که گاهی به خاطر آوردن ِ شادی کشنده تر است
به خاطر آوردن ِ کسی حتی
و وای از دلتنگی ِ یادی…
مرور ِ روزهای رفته چین و چروکند، مرور ِ روزهای نیامده هم!

آدمیزاد اگر به خاطر نمی آورد
دیرتر از دنیا دل برمی داشت… خیلی دیرتر…

متن های غمگین ناامیدی

من یه دخترم
وقتی خسته ام
وقتی کلافه ام
وقتی دلتنگم
بشقاب ها را نـــمی شکنم.
شیشه ها را نـــمی شکنم.
غرورم را نـــمی شکنم
دلت را نـــمی شکنم
در این دلتنگی ها
زورم به تنها چیزی که میرسد
این بغـــض لعنتی ست!

متن های غمگین ناامیدی

وقتی که نیستی
به جای شمردن ستاره‌ها
اشکهایم
بهانه‌ایست برای خواب . . .!
شبتون بدور از دلتنگی

متن غمگین ناامیدی

پدرم
آغوشت
چشمانت
و لمس دستانت
چقدر بدهکاری در مقابل این همه دلتنگی…

متن غمگین و ناامیدی

درمان تمام دردها را
طبیبان کشف می کنند
دارویی دلتنگی را
شاعری
امیرعلی_قربانی

متن غمگین ناامیدی

گاهی دلتنگی
به جایی میرسد
که به خدا میگویی :
اگر به صلاحم نیست،
باز میخواهمش ..

متن غمگین ناامیدی

پیامبر شب های دلتنگی ام باش که من بی اعجاز، تو را مومنم !

متن غمگین ناامید از زندگی

دلم برای انارها تنگ است
برای دانه‌های سرخ و سفید
یاقوت‌های عاشق
منتظرم تا برگ‌ها زرد شوند
تا انارها سرخ شوند
و پاییز بیاید و همه عاشق شوند
پاییز بیاید و دلتنگی من شاید
با همه‌ برگ‌های خزان زده
کم کم بریزد
مجید مصطفوی

متن غمگین و ناامیدی

سه شنبه
غریب ترین روز هفته است
نه می تواند
خودش را
به دلخوشی های اول هفته
پیوند دهد
نه دلتنگی
آخر هفته را باور دارد
سه شنبه منم
معلق مانده بین زمین و آسمان !

فرشته_رضایی

متن های غمگین ناامیدی

 هر از گاهی که دستِ خالی

از دوست داشتنت برمی گردم.

فراموشی زودتر از دلتنگی غُسلِ یاد کردنت را گرفته است

غرور هم که به کُشتنِ دلت همتی دیدنی می بندد.

شهری می سازند پُر از فراموشی

متن غمگین ناامیدی جدید

هنوز پشت پنجره ام
انگار سال‌هاست که در من تنیده‌ای
انگار جـای قلب، تو در من تپیده‌ای
انگار کودکـانـه‌تریـن خنـده‌ی مـرا
با چشم‌های تیله‌ای‌ات سر کشیده‌ای
با بوسه‌های شیشه‌ای‌ات از تمامِ من
لی لی کنان به خانه‌ی قلبم پریده‌ای
در این حریمِ امن بمان و خدای باش
هرگـز چنیـن خـدا شدنـی را ندیده‌ای
لبخندِ چشم‌های تو پیغمبرِ من است
با وحـیِ دست‌هـات مـرا آفریـده‌ای
از آسمانِ چشمِ تو خورشید می‌چکد
انگـار آرزوی مـرا خـواب دیـده‌ای
شهزاده می‌شوی و می‌آیی و می‌بَری
همراه خود مرا دَمِ صبح ِ سپیده‌ای
در بازوانِ گرم ِ تو ، من زنده می‌شوم
این قلعه‌های امن که بر من کشیده‌ ای
پیغمبری… خدای منی… شاهزاده ای
حتی به جای قلب، تو در من تپیده‌ای

متن های غمگین ناامیدی

یک دنیا حرف و یک
خیابان پر از دلتنگی

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگی میتونه
کشنده ترین حال باشه،
وقتی که نداریش اما تا
دلت بخواد ازش خاطره داری…

متن غمگین و ناامیدی

دلتنگی
یعنی
جاذبه برعکس شود
وزن زمین
روی دلت سنگینی کند !

فرشید ذوالفقاری

متن غمگین ناامیدی

و تو همانی باشی
که فراموشم نکرده ای
که یک روز به سراغم می آیی
با خودت نور به اتاق ها می آوری
و خنده به پنجره ها می پاشی
همانی باشی که گرد و غبار از چهره ام
پاک می کنی…
همانی …
که با تمام دیوارها و ستون هایم دوستت دارم

متن های غمگین ناامیدی

وًٍاًٍحًٍـًٍدًٍاًٍنًٍـًٍدًٍاًٍزًٍهًٍ‌سًٍـًٍنًٍـًٍجًٍـًٍشًٍـًًٍـًٍ دًٍلًٍـًٍتًٍـًٍنًٍـًٍگًٍـًٍیًٍـًٍـًٍـًٍ

نًٍـًٍگًٍــًٍاًٍهًٍـًٍ‌بًٍـًٍهًٍ‌پًٍـًٍـًٍـًٍـًٍرًٍفًٍـًٍاًٍیًٍـًٍلًٍـًٍشًٍـًٍ بًٍـًٍرًٍثًٍـًٍـًٍاًٍنًٍـًٍیًٍـًٍهًٍـ !!

متن غمگین ناامیدی

هر بار که می‌خواهم
به سمتت بیایم،
یادم می‌افتد،”دلتنگی”
هرگز بهانه خوبی
برای تکرار یک اشتباه نیست..

متن غمگین ناامیدی

گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشود . . .
که دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !
دلــــــــتـــنــگـــــــ ــــم . . . !
دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد . . . !
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید . . .
… دلتنگ خودم . . .
خودی که مدتهاست گم کرده ام . . . !

متن غمگین ناامیدی جدید

تو چطور دلت تنگ نمیشه وقتی من وسط هجوم این همه دلتنگی خودمو گم کردم

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگی
شدی یبار دلتنگ کسی اون اذیتت کنه..

متن غمگین ناامید از زندگی

جمعه
بی “تـــــــــو ”
دلتنگی ‌اش
بند نمی‌آید………….

متن غمگین و ناامیدی

 دستانم را بگیر که بزرگ کودکت هنوز غرق در نیاز به توست. متن تشکر از پدر و مادر. مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو . صبوری. مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو . دلواپسی. مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو. بیداری ! مادر

متن های غمگین ناامیدی

دلتنگی
اتفاق عجیبی‌ست
گویی که خواهی مُرد،
ولی نمی‌میری…

متن غمگین ناامید از زندگی

دلتنگی میکنم…
ولــی حق نـــــدارم بهانہ اش را بگیرم…
به یادش می افتم…
ولی حـق نـدارم اشک بریزم…
او را میخـواهم…
ولــی حـق نــدارم سراغــش را بگـیرم…
خــوابش را میبینم…
ولــی حق ندارم تعبـیر آمدنـش را کـنم…
بـی قرار میشـوم…
ولــی حـق گلایه ندارم…

دلـم می گــیرد…
ولــی حتـــــی حــق صداکردنش را ندارم…
“قول داده ام

متن غمگین ناامید از زندگی

دلتنگی ها، دلتنگی ها، دلتنگی ها
قلب ها را چنان می سوزانند
که اقیانوس های پر آب نیز
آتش آن را خاموش نمی کنند.
آه که این روزگار
روزگارِ دلتنگی هاست…

سپهر_آهنگی

متن غمگین ناامیدی

ببخش که زبانم نچرخید بگویم
دلتنگی امانم را بریده،
که دوست داشتنت از عمیق ترین
لایه‌های دلم برآمد، پرید توی گلوم و نتوانستم تحویلت دهم..
من آدمِ دوست داشتن های پرسر و صدا نیستم..
آرامم، ساکت کمی خجالتی.
این یادت باشد،
آدم‌های آرام رازهای پرآشوب دارند.
و تو پرآشوب ترین رازِ منی،
مَگوترینش…
بی اجازه نفس میکشی قدم میزنی زندگی میکنی
لا به لای تمام سکوت‌هام، نگاه‌ها و شعرهام…

مهسا_پناهی

متن غمگین ناامید از زندگی

عشق فقط روزهای خوشی نیست؛
عشق سختی داره، دلتنگی داره

متن غمگین ناامیدی جدید

وقتی میگم دلم برات تنگ شده”
دارم درمورد الان صحبت میکنم ….
نه یه لحظه قبل….
نه یهولحظه بعد..
این که دلتنگیم رو به زبون میاورم ….
یعنی انقدر دوریت را تچپوی خودم ریختم.
که از نبودنت لبریز شدم…. برای من دلتنگی یعنی همین الان….
یعنی اگه امروز….
برای دیدنت به دری میزنم…
معنیش این نیست ….
که هر وقت یادم افتادی ….
از دیدنت همین قدر خوشحال میشم ….
شاید اونروز روز خیلی دیر شده باشد…
این روزا میگذره….
من تنهایم رو….
با یه تنهایی بزرگتر عوض میکنم…
اما تا ابددلتنگ نمیمونم….
آدم به همه چی عادت میکنه…
حتی به تنهایش…
حتی به دلتنگیش…

متن غمگین ناامید از زندگی

دلتنگی چیز عجیبیه
انگار که میخوای بمیری
ولی نمیمیری

متن غمگین و ناامیدی

امشب بوی خون گرفته ام …!
سرشارم ازبغض هایِ ناامیدی …
اطرافم را حصارهایی پوشانده است از جنس دیوار…
نفسم تنگی میکند … همچون خـُـلـقــَــم !
میخواهم رها شوم … صدا شوم و تمام دلتنگی هایم را فریاد شوم در گوش های آسمان …!
می خواهم اشک بریزم و بهانه بگیرم …
اما
.
.
.
آرام آرام در صفحه ی روزگار محو میشوم

این سرنوشت برخی آدم هاست
تلخ نیست….غریبانه ست…….

متن غمگین ناامید از زندگی

تو نباشی
واژه ای ندارم برای عاشقی…!

همه اش میشود
دلتنگی
دلتنگی
دلتنگی

 

متن غمگین ناامیدی

گاه باید دور شد!
تا حُرمت حضورت را لمس کنند…
زیادی در دسترس بودن
فرصت دلتنگی را از آنان می گیرد..!

متن غمگین ناامیدی

پیشانے ام سجده گـاه لب هایت

چشمانــــم میعـادگاه قدم هایت

دستانم تکیه گاه خستگی هایت

و قلبـــم حـــــریم دلتنگی هایت

متن غمگین ناامید از زندگی

وقتی که نیستی
به جای شمردن ستاره‌ها
اشکهایم
بهانه‌ایست برای خواب . . .!
شبتون بدور از دلتنگی

متن غمگین ناامیدی

هیچکس دوستمان ندارد..
فقط به ما عادت کرده اند ،کافیست چند وقتی نباشیم،،میروند سراغ آدم های جدید،،و حتی یادشان میرود روزی ،بوده ایم

متن های غمگین ناامیدی

بدترین نوع دلتنگی اونیه که نمیخوای باهاش حرف بزنی ولی جز خودشم هیچکسو هیچ‌چیز نمیتونه ارومت کنه 

متن غمگین ناامید از زندگی

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی شود آنها را در آغوش بگیریم و این یک کابوس بزرگ می‌تواند باشد.

ایلهان برک

متن غمگین ناامیدی

خوشبختی برای من یعنی تو
اینکه کنارم دارمت ..
لمست می کنم، می بویمت
و در آغوش می گیرمت!!
خوشبختی برای من یعنی
زمان دلتنگی
سر بچرخانم و تو باشی …!!

متن غمگین ناامیدی

برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ؛

دلتنگی یعنی تو نیستی…

متن غمگین ناامیدی

آدم از به “یاد آوردن” است که پیر می شود‌، که میمیرد!
بعضی ها ذره ذره
بعضی ها یکهو!!
نه فقط از به یاد آوردن ِ غم،
که گاهی به خاطر آوردن ِ شادی کشنده تر است
به خاطر آوردن ِ کسی حتی
و وای از دلتنگی ِ یادی…
مرور ِ روزهای رفته چین و چروکند، مرور ِ روزهای نیامده هم!

آدمیزاد اگر به خاطر نمی آورد
دیرتر از دنیا دل برمی داشت… خیلی دیرتر…

متن غمگین و ناامیدی

من یه دخترم
وقتی خسته ام
وقتی کلافه ام
وقتی دلتنگم
بشقاب ها را نـــمی شکنم.
شیشه ها را نـــمی شکنم.
غرورم را نـــمی شکنم
دلت را نـــمی شکنم
در این دلتنگی ها
زورم به تنها چیزی که میرسد
این بغـــض لعنتی ست!

متن غمگین ناامید از زندگی

وقتی که نیستی
به جای شمردن ستاره‌ها
اشکهایم
بهانه‌ایست برای خواب . . .!
شبتون بدور از دلتنگی

متن های غمگین ناامیدی

پدرم
آغوشت
چشمانت
و لمس دستانت
چقدر بدهکاری در مقابل این همه دلتنگی…

متن غمگین ناامیدی جدید

درمان تمام دردها را
طبیبان کشف می کنند
دارویی دلتنگی را
شاعری
امیرعلی_قربانی

متن غمگین و ناامیدی

گاهی دلتنگی
به جایی میرسد
که به خدا میگویی :
اگر به صلاحم نیست،
باز میخواهمش ..

متن غمگین ناامیدی جدید

پیامبر شب های دلتنگی ام باش که من بی اعجاز، تو را مومنم !

متن های غمگین ناامیدی

دلم برای انارها تنگ است
برای دانه‌های سرخ و سفید
یاقوت‌های عاشق
منتظرم تا برگ‌ها زرد شوند
تا انارها سرخ شوند
و پاییز بیاید و همه عاشق شوند
پاییز بیاید و دلتنگی من شاید
با همه‌ برگ‌های خزان زده
کم کم بریزد
مجید مصطفوی

متن های غمگین ناامیدی

سه شنبه
غریب ترین روز هفته است
نه می تواند
خودش را
به دلخوشی های اول هفته
پیوند دهد
نه دلتنگی
آخر هفته را باور دارد
سه شنبه منم
معلق مانده بین زمین و آسمان !

فرشته_رضایی

متن غمگین ناامید از زندگی

 هر از گاهی که دستِ خالی

از دوست داشتنت برمی گردم.

فراموشی زودتر از دلتنگی غُسلِ یاد کردنت را گرفته است

غرور هم که به کُشتنِ دلت همتی دیدنی می بندد.

شهری می سازند پُر از فراموشی

متن غمگین ناامیدی

هنوز پشت پنجره ام
انگار سال‌هاست که در من تنیده‌ای
انگار جـای قلب، تو در من تپیده‌ای
انگار کودکـانـه‌تریـن خنـده‌ی مـرا
با چشم‌های تیله‌ای‌ات سر کشیده‌ای
با بوسه‌های شیشه‌ای‌ات از تمامِ من
لی لی کنان به خانه‌ی قلبم پریده‌ای
در این حریمِ امن بمان و خدای باش
هرگـز چنیـن خـدا شدنـی را ندیده‌ای
لبخندِ چشم‌های تو پیغمبرِ من است
با وحـیِ دست‌هـات مـرا آفریـده‌ای
از آسمانِ چشمِ تو خورشید می‌چکد
انگـار آرزوی مـرا خـواب دیـده‌ای
شهزاده می‌شوی و می‌آیی و می‌بَری
همراه خود مرا دَمِ صبح ِ سپیده‌ای
در بازوانِ گرم ِ تو ، من زنده می‌شوم
این قلعه‌های امن که بر من کشیده‌ ای
پیغمبری… خدای منی… شاهزاده ای
حتی به جای قلب، تو در من تپیده‌ای

متن های غمگین ناامیدی

یک دنیا حرف و یک
خیابان پر از دلتنگی

متن غمگین و ناامیدی

دلتنگی میتونه
کشنده ترین حال باشه،
وقتی که نداریش اما تا
دلت بخواد ازش خاطره داری…

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگی
یعنی
جاذبه برعکس شود
وزن زمین
روی دلت سنگینی کند !

فرشید ذوالفقاری

متن های غمگین ناامیدی

و تو همانی باشی
که فراموشم نکرده ای
که یک روز به سراغم می آیی
با خودت نور به اتاق ها می آوری
و خنده به پنجره ها می پاشی
همانی باشی که گرد و غبار از چهره ام
پاک می کنی…
همانی …
که با تمام دیوارها و ستون هایم دوستت دارم

متن غمگین ناامید از زندگی

وًٍاًٍحًٍـًٍدًٍاًٍنًٍـًٍدًٍاًٍزًٍهًٍ‌سًٍـًٍنًٍـًٍجًٍـًٍشًٍـًًٍـًٍ دًٍلًٍـًٍتًٍـًٍنًٍـًٍگًٍـًٍیًٍـًٍـًٍـًٍ

نًٍـًٍگًٍــًٍاًٍهًٍـًٍ‌بًٍـًٍهًٍ‌پًٍـًٍـًٍـًٍـًٍرًٍفًٍـًٍاًٍیًٍـًٍلًٍـًٍشًٍـًٍ بًٍـًٍرًٍثًٍـًٍـًٍاًٍنًٍـًٍیًٍـًٍهًٍـ !!

متن غمگین ناامیدی جدید

هر بار که می‌خواهم
به سمتت بیایم،
یادم می‌افتد،”دلتنگی”
هرگز بهانه خوبی
برای تکرار یک اشتباه نیست..

متن غمگین و ناامیدی

گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشود . . .
که دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !
دلــــــــتـــنــگـــــــ ــــم . . . !
دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد . . . !
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید . . .
… دلتنگ خودم . . .
خودی که مدتهاست گم کرده ام . . . !

متن غمگین و ناامیدی

تو چطور دلت تنگ نمیشه وقتی من وسط هجوم این همه دلتنگی خودمو گم کردم

متن غمگین ناامید از زندگی

دلتنگی
شدی یبار دلتنگ کسی اون اذیتت کنه..

متن های غمگین ناامیدی

جمعه
بی “تـــــــــو ”
دلتنگی ‌اش
بند نمی‌آید………….

متن غمگین و ناامیدی

 دستانم را بگیر که بزرگ کودکت هنوز غرق در نیاز به توست. متن تشکر از پدر و مادر. مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو . صبوری. مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو . دلواپسی. مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو. بیداری ! مادر

متن های غمگین ناامیدی

دلتنگی
اتفاق عجیبی‌ست
گویی که خواهی مُرد،
ولی نمی‌میری…

متن غمگین ناامید از زندگی

دلتنگی میکنم…
ولــی حق نـــــدارم بهانہ اش را بگیرم…
به یادش می افتم…
ولی حـق نـدارم اشک بریزم…
او را میخـواهم…
ولــی حـق نــدارم سراغــش را بگـیرم…
خــوابش را میبینم…
ولــی حق ندارم تعبـیر آمدنـش را کـنم…
بـی قرار میشـوم…
ولــی حـق گلایه ندارم…

دلـم می گــیرد…
ولــی حتـــــی حــق صداکردنش را ندارم…
“قول داده ام

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگی ها، دلتنگی ها، دلتنگی ها
قلب ها را چنان می سوزانند
که اقیانوس های پر آب نیز
آتش آن را خاموش نمی کنند.
آه که این روزگار
روزگارِ دلتنگی هاست…

سپهر_آهنگی

متن غمگین ناامیدی جدید

ببخش که زبانم نچرخید بگویم
دلتنگی امانم را بریده،
که دوست داشتنت از عمیق ترین
لایه‌های دلم برآمد، پرید توی گلوم و نتوانستم تحویلت دهم..
من آدمِ دوست داشتن های پرسر و صدا نیستم..
آرامم، ساکت کمی خجالتی.
این یادت باشد،
آدم‌های آرام رازهای پرآشوب دارند.
و تو پرآشوب ترین رازِ منی،
مَگوترینش…
بی اجازه نفس میکشی قدم میزنی زندگی میکنی
لا به لای تمام سکوت‌هام، نگاه‌ها و شعرهام…

مهسا_پناهی

متن غمگین و ناامیدی

عشق فقط روزهای خوشی نیست؛
عشق سختی داره، دلتنگی داره

متن غمگین و ناامیدی

وقتی میگم دلم برات تنگ شده”
دارم درمورد الان صحبت میکنم ….
نه یه لحظه قبل….
نه یهولحظه بعد..
این که دلتنگیم رو به زبون میاورم ….
یعنی انقدر دوریت را تچپوی خودم ریختم.
که از نبودنت لبریز شدم…. برای من دلتنگی یعنی همین الان….
یعنی اگه امروز….
برای دیدنت به دری میزنم…
معنیش این نیست ….
که هر وقت یادم افتادی ….
از دیدنت همین قدر خوشحال میشم ….
شاید اونروز روز خیلی دیر شده باشد…
این روزا میگذره….
من تنهایم رو….
با یه تنهایی بزرگتر عوض میکنم…
اما تا ابددلتنگ نمیمونم….
آدم به همه چی عادت میکنه…
حتی به تنهایش…
حتی به دلتنگیش…

متن غمگین ناامیدی

دلتنگی چیز عجیبیه
انگار که میخوای بمیری
ولی نمیمیری

متن غمگین ناامیدی جدید

تنهاترین تنهای شهرم که گوشه ای عاجزانه نشسته ام و با تنهایی خود تولدم را جشن می گیرم!

نه کسی است که برای من دست بزند…

و نه کسی هست که برای من شادی و پای کوبی کند….

و نه کسی هست که این روز فرخنده و بزرگ را به من تبریک گوید و این گونه من در روز تولدم همچنان با تنهایی خویش خوشم و به خودم تبریک می گویم.

متن غمگین ناامیدی

کاش باور داشتیم هر روز تولدمون هست!

هر روز که خداوند به ما مهلت زندگی دوباره می دهد بایستی تولدمان را جشن بگیریم!

اما افسوس که ما فقط سالروز اولین به دنیا آمدنمان را جشن می گیریم….!

امروز سالروز اولین به دنیا آمدنم هست و فردا سالروز دومین به دنیا آمدنم….

افسوس که روزهای مهم کم اهمیت و گاه بی اهمیت می شوند!

امیدوارم هیچ  یک از ما دچار فراموشی نشده و از یاد نبریم که تولد یعنی دوباره زیستن به شیوه انسانی تر…!

متن غمگین ناامیدی

تولدم را با یک کیک تنهایی، چند شمع اشک و یک کادوی پیچیده به اندوه جشن می‌گیرم…..!

چه روز غمگینی است روزی که انسان به این دنیای خاکی پا می‌ گذارد

روزی که زندانی این دنیای زشت و پر از کینه می‌ شود…

چه رسم بیهوده‌ ای است تبریک گفتن تولد در این روز!

روز غم هایم مبارک!

متن غمگین و ناامیدی

روزهای زیادی در پس روزها گذشتند و سوختند و رفتند…

تا این که بالاخره روز تولد من فرا رسید!

ولی در این روز نه دوستی هست و نه دلداری که بتواند این دل سینه سوخته ما را آب و تاب بدهد!

کیک تولد تنهایی خودم را تنهایی بریدم تا به همه بفهمانم که چقدر تنهایم.

متن غمگین ناامید از زندگی

خودم، تولدت مبارک!

تو تنها کسی هستی که همیشه با من بودی

توی غصه‌ ها با من موندی و سیاه‌ ترین تولدم را کنار من جشن گرفتی

بله! خودم! تولدت مبارک!

تولدم امشب کنار تنهایی چه جشن گرمی بود…..

متن غمگین و ناامیدی

خدایا بابت تمامی داده ها و نداده هایت شکر و سپاس می گویم که تو تنها کسی هستی که در این روزهای تنهایی تنها کس و یار و یاورم بوده ای.

امروز روز تولد من است و هیچ کس پیش من نیست!

تنها خدای را دارم که همیشه بالای سر من است و به من شوق زیستن می دهد.

خدایا شکرت!

متن غمگین و ناامیدی

تولدم مبارک نیست دلم گرفته غمگینم

هوای خونه دلگیره تو رو اینجا نمی بینم

تولدم مبارک نیست شکسته قلب داغونم

تو نیستی و من از دوریت خودم رو مرده می دونم

متن غمگین و ناامیدی

وقتی تک و تنها در روز تولدم این روز ماندگار را می گذرانم..

تازه احساس می کنم که هیچ کس بهتر از خودم و بیشتر از خویشتن خودم من را دوست ندارد و به یاد من نیست!

تنها کسی که در تمام لحظات زندگی همراه من است، خود خودم هستم!

و من تولدم را به این فرد تنهای نشسته بر کنج دلم تبریک می گویم.

متن غمگین ناامید از زندگی

دیروز،من به دنیا آمدم

هر سال،جشنی می گرفتم برای دیدن لبخندهایی که نشاط تولدم را،به همراه دارند…

هر سال،چهره ی شاد کسانی را که دوستم دارند به یادگار ثبت می کردم…

هر سال یک شمع دیگر اضافه می کردم، روی کیک تولدم و یک سال از گذر عمرم را در کنار کسانی که دوستم دارند می گذراندم!

هر سال، لباس شادی می پوشیدم و ست با رنگ هایش، آرایش می کردم می رقصیدم، می خندیدم….

و هر سال این گونه تولدم را می گذراندم

امسال اما نه!

امسال من در عطر گلاب های نیاسر که از صورتی گل های محمدی روز تولدم را طراوت می بخشیدند متولد شدم!

و در غربت خاک سهراب، که دلیل اشک هایم می شد و زیر نم باران، روز تولدم را با دعا همراه می کرد، خلوت کردم…..

و در کوچه پس کوچه های ابیانه، در یکرنگی دیوار ها، در بناهای کاه گلی خانه های پیر اندکی زندگی کردم!

امسال،روز تولدم را با همان لباس های بیرونی معمولی، با همان آرایش ساده ی دخترانه و عطر سرد ادکلن همیشگی گذراندم…

امسال، روز تولدم متفاوت بود، انگار من هم آدم دیگری بودم و دنیا رنگ دیگری داشت

امسال شوق تولدی در من نبود، من بودم و طبیعت و دلی که سخت دلتنگ وجود یارم بود و او صدایی مهربان پشت خط

عشق من،تولدت مبارک!

دوستت دارم خوب لحظه های من، امسال بی تو تولدم نه کیکی داشت و نه شمعی و نه شاخه گلی در اتاقم هست و نه روی لب هایم گرمای بوسه ی لب هایت

سال دیگر بوسه های امسال را از لب هایت طلبکار می شوم.

سال دیگر در حجم آغوشت شوق …. سالگی ام را جشن می گیرم و با تو شمع ها را فوت خواهیم کرد.

تا سال دیگر…

متن غمگین ناامید از زندگی

تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت…

اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صدا هامون هم شبیه به هم‌ دیگه‌ است.

با اولین گریه بازی شروع می‌ شه هی بزرگ می‌ شیم، بزرگ و بزرگ‌ تر اون‌ قدر بزرگ که یادمون میره یه روز کوچولو بودیم!

دیگه هیچ چیزیمون شبیه به هم نیست، حتی صداهامون. گاهی با هم می‌خندیم، گاهی به هم!

گاهی دوست می‌ داریم و گاهی متنفر می‌ شیم.

یک سال دیگه گذشت…

یک سال دیگه گذشت و باید صفحهٔ سفید دیگه‌ ای که پیش روم گذاشتن‌ و پر کنم.

خدا کنه امسال رو سفید باشم و صفحه‌ ام رو کم‌ غلط تحویل بدم.

یک سال بزرگ‌تر شدم، یک سالی که نمی‌ دونم توش واقعا تونستم بزرگ بشم یا نه؟

تونستم با مشکلات خودم کنار بیام؟ تونستم همونی باشم که می‌ خواستم؟ تونستم بعضی از عیب‌ هام رو برطرف کنم؟ تونستم کسی رو نرنجونم؟ تونستم دل کسی رو شاد کنم؟

نمی‌دونم… باید فکر کنم…

شاید اون‌ جوری که می‌ خواستم باشم، نبودم ولی یک سال بزرگ‌ تر شدم اونم خیلی سریع!

روز قشنگیه همیشه روز تولد آدم قشنگه و وقتی همهٔ اون‌ هایی که دوستت دارن تولدت رو بهت تبریک می‌ گن، تازه می‌ فهمی چقدر زیادن آدم‌ هایی که دوستت دارن!

و این خودش روزت رو قشنگ‌ تر می‌ کنه.

متن های غمگین ناامیدی

روزگار عجیبی است!

در تک تک لحظات خوش آن ها کنارشان می مانی و لحظات خوشی را برایشان رقم می زنی ولی همین که روز تولد تو می شود…

انگار همه آلزایمر گرفته اند!

هیچ کس یادش نبود و به خاطرش نیامد که امروز روز تولد من است جزء خود خودم و من مظلومانه این تولد را به خودم تبریک می گویم.

تولدم مبارک!

متن غمگین ناامید از زندگی

وقتی به در و دیوار اتاقم نگاه می کنم که با هاله ای از غم و اندوه به هم دوخته شده اند…

دلم باری دیگر برای خودم می سوزد که نه تزیینی روی دیوار هاست و نه انتظار کسی را می کشم که پشت این درب و پنجره ها چشم به انتظار آن باشم!

در این روز که روز تولد من است، با دلی پر از غم و اندوه تولدم را خودم به خویشتن خودم تبریک می گویم!

تبریک که چه عرض کنم ولی این نیز می گذرد و امیدوارم که سالی دیگر از تنهایی خویش به در آیم.

متن غمگین و ناامیدی

تولدم شده است!

از این لحظه به انتظار آمدن کسی هستم که با آمدنش و با تبریک گفتنش دل ما را شاد کند….

ولی حیف و صد حیف که به انتظار چیز بیهوده ای ایستاده ام!

تولدم هست، چقدر شب سرد و بی روحی شده است!!!

دلتنگی امان از من بریده است. شهر و محله را سکوتی عجیب فرا گرفته است….

من اینجا با دلی گرفته تک و تنها روز تولد خودم را جشن می گیرم…

تولدم مبارک!

متن غمگین و ناامیدی

هر سال غمگین و غمگین و غمگین تر میشم

هر روز تولد غمگین‌ تر از سال قبل

هر وقت به امروز فکر می کنم حالم خراب میشه

امیدوارم تا پنجاه سال دیگه مجبور نباشم هر سال توی تنهایی یا توی جمعی که درکم نمی‌ کنند شمع فوت کنم

و مثل مسخره‌ ها بگم: تولدم مبارک.

متن غمگین ناامید از زندگی

با دلی پر از غم و اندوه به خودم دلخوشی می دهم و می گویم: تولدت مبارک باشد خود نازنینم!

تنهایی آنقدر به من فشار آورده است که گاهی سایه خودم را محکم در آغوش می گیرم و با تنهایی خودم بلند بلند صحبت می کنم که هر کسی من را می بیند، فکر می کند که من دیوانه شده ام.

آری من دیوانه و تنهایم و تنها آرزویم مردن است.

باز هم روز تولدم تنهایم و تنهایی آن را به سر می کنم!

متن های غمگین ناامیدی

تنهاترین تنهای شهرم که گوشه ای عاجزانه نشسته ام و با تنهایی خود تولدم را جشن می گیرم!

نه کسی است که برای من دست بزند…

و نه کسی هست که برای من شادی و پای کوبی کند….

و نه کسی هست که این روز فرخنده و بزرگ را به من تبریک گوید و این گونه من در روز تولدم همچنان با تنهایی خویش خوشم و به خودم تبریک می گویم.

متن غمگین و ناامیدی

کاش باور داشتیم هر روز تولدمون هست!

هر روز که خداوند به ما مهلت زندگی دوباره می دهد بایستی تولدمان را جشن بگیریم!

اما افسوس که ما فقط سالروز اولین به دنیا آمدنمان را جشن می گیریم….!

امروز سالروز اولین به دنیا آمدنم هست و فردا سالروز دومین به دنیا آمدنم….

افسوس که روزهای مهم کم اهمیت و گاه بی اهمیت می شوند!

امیدوارم هیچ  یک از ما دچار فراموشی نشده و از یاد نبریم که تولد یعنی دوباره زیستن به شیوه انسانی تر…!

متن غمگین ناامیدی

تولدم را با یک کیک تنهایی، چند شمع اشک و یک کادوی پیچیده به اندوه جشن می‌گیرم…..!

چه روز غمگینی است روزی که انسان به این دنیای خاکی پا می‌ گذارد

روزی که زندانی این دنیای زشت و پر از کینه می‌ شود…

چه رسم بیهوده‌ ای است تبریک گفتن تولد در این روز!

روز غم هایم مبارک!

متن غمگین و ناامیدی

روزهای زیادی در پس روزها گذشتند و سوختند و رفتند…

تا این که بالاخره روز تولد من فرا رسید!

ولی در این روز نه دوستی هست و نه دلداری که بتواند این دل سینه سوخته ما را آب و تاب بدهد!

کیک تولد تنهایی خودم را تنهایی بریدم تا به همه بفهمانم که چقدر تنهایم.

متن غمگین ناامیدی

خودم، تولدت مبارک!

تو تنها کسی هستی که همیشه با من بودی

توی غصه‌ ها با من موندی و سیاه‌ ترین تولدم را کنار من جشن گرفتی

بله! خودم! تولدت مبارک!

تولدم امشب کنار تنهایی چه جشن گرمی بود…..

متن غمگین ناامیدی

خدایا بابت تمامی داده ها و نداده هایت شکر و سپاس می گویم که تو تنها کسی هستی که در این روزهای تنهایی تنها کس و یار و یاورم بوده ای.

امروز روز تولد من است و هیچ کس پیش من نیست!

تنها خدای را دارم که همیشه بالای سر من است و به من شوق زیستن می دهد.

خدایا شکرت!

متن غمگین ناامیدی جدید

تولدم مبارک نیست دلم گرفته غمگینم

هوای خونه دلگیره تو رو اینجا نمی بینم

تولدم مبارک نیست شکسته قلب داغونم

تو نیستی و من از دوریت خودم رو مرده می دونم

متن غمگین و ناامیدی

وقتی تک و تنها در روز تولدم این روز ماندگار را می گذرانم..

تازه احساس می کنم که هیچ کس بهتر از خودم و بیشتر از خویشتن خودم من را دوست ندارد و به یاد من نیست!

تنها کسی که در تمام لحظات زندگی همراه من است، خود خودم هستم!

و من تولدم را به این فرد تنهای نشسته بر کنج دلم تبریک می گویم.

متن غمگین و ناامیدی

دیروز،من به دنیا آمدم

هر سال،جشنی می گرفتم برای دیدن لبخندهایی که نشاط تولدم را،به همراه دارند…

هر سال،چهره ی شاد کسانی را که دوستم دارند به یادگار ثبت می کردم…

هر سال یک شمع دیگر اضافه می کردم، روی کیک تولدم و یک سال از گذر عمرم را در کنار کسانی که دوستم دارند می گذراندم!

هر سال، لباس شادی می پوشیدم و ست با رنگ هایش، آرایش می کردم می رقصیدم، می خندیدم….

و هر سال این گونه تولدم را می گذراندم

امسال اما نه!

امسال من در عطر گلاب های نیاسر که از صورتی گل های محمدی روز تولدم را طراوت می بخشیدند متولد شدم!

و در غربت خاک سهراب، که دلیل اشک هایم می شد و زیر نم باران، روز تولدم را با دعا همراه می کرد، خلوت کردم…..

و در کوچه پس کوچه های ابیانه، در یکرنگی دیوار ها، در بناهای کاه گلی خانه های پیر اندکی زندگی کردم!

امسال،روز تولدم را با همان لباس های بیرونی معمولی، با همان آرایش ساده ی دخترانه و عطر سرد ادکلن همیشگی گذراندم…

امسال، روز تولدم متفاوت بود، انگار من هم آدم دیگری بودم و دنیا رنگ دیگری داشت

امسال شوق تولدی در من نبود، من بودم و طبیعت و دلی که سخت دلتنگ وجود یارم بود و او صدایی مهربان پشت خط

عشق من،تولدت مبارک!

دوستت دارم خوب لحظه های من، امسال بی تو تولدم نه کیکی داشت و نه شمعی و نه شاخه گلی در اتاقم هست و نه روی لب هایم گرمای بوسه ی لب هایت

سال دیگر بوسه های امسال را از لب هایت طلبکار می شوم.

سال دیگر در حجم آغوشت شوق …. سالگی ام را جشن می گیرم و با تو شمع ها را فوت خواهیم کرد.

تا سال دیگر…

متن غمگین و ناامیدی

تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت…

اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صدا هامون هم شبیه به هم‌ دیگه‌ است.

با اولین گریه بازی شروع می‌ شه هی بزرگ می‌ شیم، بزرگ و بزرگ‌ تر اون‌ قدر بزرگ که یادمون میره یه روز کوچولو بودیم!

دیگه هیچ چیزیمون شبیه به هم نیست، حتی صداهامون. گاهی با هم می‌خندیم، گاهی به هم!

گاهی دوست می‌ داریم و گاهی متنفر می‌ شیم.

یک سال دیگه گذشت…

یک سال دیگه گذشت و باید صفحهٔ سفید دیگه‌ ای که پیش روم گذاشتن‌ و پر کنم.

خدا کنه امسال رو سفید باشم و صفحه‌ ام رو کم‌ غلط تحویل بدم.

یک سال بزرگ‌تر شدم، یک سالی که نمی‌ دونم توش واقعا تونستم بزرگ بشم یا نه؟

تونستم با مشکلات خودم کنار بیام؟ تونستم همونی باشم که می‌ خواستم؟ تونستم بعضی از عیب‌ هام رو برطرف کنم؟ تونستم کسی رو نرنجونم؟ تونستم دل کسی رو شاد کنم؟

نمی‌دونم… باید فکر کنم…

شاید اون‌ جوری که می‌ خواستم باشم، نبودم ولی یک سال بزرگ‌ تر شدم اونم خیلی سریع!

روز قشنگیه همیشه روز تولد آدم قشنگه و وقتی همهٔ اون‌ هایی که دوستت دارن تولدت رو بهت تبریک می‌ گن، تازه می‌ فهمی چقدر زیادن آدم‌ هایی که دوستت دارن!

و این خودش روزت رو قشنگ‌ تر می‌ کنه.

متن غمگین ناامید از زندگی

روزگار عجیبی است!

در تک تک لحظات خوش آن ها کنارشان می مانی و لحظات خوشی را برایشان رقم می زنی ولی همین که روز تولد تو می شود…

انگار همه آلزایمر گرفته اند!

هیچ کس یادش نبود و به خاطرش نیامد که امروز روز تولد من است جزء خود خودم و من مظلومانه این تولد را به خودم تبریک می گویم.

تولدم مبارک!

متن غمگین و ناامیدی

وقتی به در و دیوار اتاقم نگاه می کنم که با هاله ای از غم و اندوه به هم دوخته شده اند…

دلم باری دیگر برای خودم می سوزد که نه تزیینی روی دیوار هاست و نه انتظار کسی را می کشم که پشت این درب و پنجره ها چشم به انتظار آن باشم!

در این روز که روز تولد من است، با دلی پر از غم و اندوه تولدم را خودم به خویشتن خودم تبریک می گویم!

تبریک که چه عرض کنم ولی این نیز می گذرد و امیدوارم که سالی دیگر از تنهایی خویش به در آیم.

متن غمگین ناامیدی جدید

تولدم شده است!

از این لحظه به انتظار آمدن کسی هستم که با آمدنش و با تبریک گفتنش دل ما را شاد کند….

ولی حیف و صد حیف که به انتظار چیز بیهوده ای ایستاده ام!

تولدم هست، چقدر شب سرد و بی روحی شده است!!!

دلتنگی امان از من بریده است. شهر و محله را سکوتی عجیب فرا گرفته است….

من اینجا با دلی گرفته تک و تنها روز تولد خودم را جشن می گیرم…

تولدم مبارک!

متن غمگین ناامیدی جدید

هر سال غمگین و غمگین و غمگین تر میشم

هر روز تولد غمگین‌ تر از سال قبل

هر وقت به امروز فکر می کنم حالم خراب میشه

امیدوارم تا پنجاه سال دیگه مجبور نباشم هر سال توی تنهایی یا توی جمعی که درکم نمی‌ کنند شمع فوت کنم

و مثل مسخره‌ ها بگم: تولدم مبارک.

متن غمگین ناامیدی

با دلی پر از غم و اندوه به خودم دلخوشی می دهم و می گویم: تولدت مبارک باشد خود نازنینم!

تنهایی آنقدر به من فشار آورده است که گاهی سایه خودم را محکم در آغوش می گیرم و با تنهایی خودم بلند بلند صحبت می کنم که هر کسی من را می بیند، فکر می کند که من دیوانه شده ام.

آری من دیوانه و تنهایم و تنها آرزویم مردن است.

باز هم روز تولدم تنهایم و تنهایی آن را به سر می کنم!

متن های غمگین ناامیدی

می گویم از کنار زیارت نرفته ها

بالا گرفته کار زیارت نرفته ها

اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا

این است روزگار زیارت نرفته ها

امسال اربعین همه رفتند و مانده بود

هیات در انحصار زیارت نرفته ها

انگار بین هیات ما هم نشسته بود

زهرا به انتظار زیارت نرفته ها

در روز اربعین همه ما را شناختند

با نام مستعار «زیارت نرفته ها»

اما هزار مرتبه شکر خدا که هست

مشهد در اختیار زیارت نرفته ها

باب الحسین قسمت آنان که رفته اند

باب الرضا قرار زیارت نرفته ها

غم می خورم برای دل رهبرم که هست

تنها طلایه دار زیارت نرفته ها

متن غمگین و ناامیدی

هر که باشد در دلش حال و هوایت بیشتر
گریه خواهد کرد بین روضه‌ هایت بیشتر

آرزوی مکه رفتن هم به جای خود ولی
آرزو دارم بـیـایم کـربـلایت بیشتر

حسرت کرب و بلایت می‌ کشد آخر مرا
حسرت شش گوشه و صحن و سرایت بیشتر

کاش باشی وقت جان دادن تو بر بالین من
می‌ شوم آن روز محتاج دعایت بیشتر…

متن غمگین ناامید از زندگی

خرج تو می کنم دلتنگی هایم را، به امید دیدار کربلای تو …

من دلم نازک است و زود می گیرد…

اما ایمانم اگر به چیزی بند کند، دیگر هیچ حرفی نمی تواند آن را سست کند؛

ایمان دارم وقتی دلم عجیب برای تو تنگ می شود …

وقتی عجیب دل هوای دیدارت دارد …

وقتی عجیب جاذبه ی قلبم به سوی توست …

آن لحظه نوشته می شود به پایم ثواب زیارتت!

و دلم قرص می شود که تو را از همین اتاقم و پشت پنجره ای نیمه باز زیارت کرده ام…

وقتی که نسیم، موهایم را نوازش می کند…

به خودم تلقین می کنم که تو صدایم را شنیده ای و قدری از هوای ملکوتی بین الحرمینت را برای دل خسته ام فرستاده ای…

من به همین چیزها دل خوش کرده ام و گرنه که تا بحال از غم دوریت …

دلم به حال خود می سوزد…

دلم می سوزد که نمی توانم از نزدیک ببویمت…..

عطر سیب حرمت آرزوست …

متن غمگین ناامید از زندگی

سالیانی هست از عشق تو تب دارم هنوز
نام زیبای تو را بر روی لب دارم هنوز

ذره ای از تربتت را زیر لب بگذاشتم
بعد از آن در کام خود طعم رطب دارم هنوز

عهد کردم تا فقط با تربتت خوانم نماز
این روال کهنه را هر روز و شب دارم هنوز

رو به قبله می کنم هر صبح, این کارم شده
دست بر سینه, به تو عرض ادب دارم هنوز

روضه و سینه زنی گردیده کار هر شبم
گریه بر داغ تو را چون مشق شب, دارم هنوز

بار آخر, زیر قبه, هست یادت حاجتم؟
یک شب جمعه حرم, از تو طلب دارم هنوز

متن غمگین ناامیدی جدید

کربلایت به خدا قبله ی دل هاست حسین

شب جمعه حرمت محشر کبراست حسین

مادرت آمده با ذکرِ بُنَیَّ قَتَلوکْ

عطر سیب حرمت جلوه ی زهراست حسین

حوریان از غم تو لطمه به صورت بزنند

روضه خوان حرمت اکبر لیلاست حسین

هر که آمد به حرم تا که شهادت خواهد

او سفارش شده ی زینب کبراست حسین

تا که بر نیزه سرت همسفر زینب شد

خواهرت بین حرامی تک و تنهاست حسین

بی گمان فاطمه بعد حرم زیبایت

زائر و گریه کن حضرت سقاست حسین

سینه زن های تو دل تنگ محرم هستند

روزی گریه ما دست تو آقاست حسین

نوکران را بطلب یک شب جمعه به حرم

حرمت تا به ابد آرزوی ماست حسین

متن غمگین ناامید از زندگی

همه رفتند و من از هجر تو هق هق کردم

بخداحضرت ارباب ز غم دق کردم

کاش همراه تمام رفقا می رفتم

پا برهنه ز نجف تا کربلا می رفتم

خستگی در وسط راه چه لذت دارد

زائرت در نظر فاطمه عزت دارد

متن غمگین ناامیدی

دلم هوای تو دارد سرم هوای ضریح
خدا کند که بمیرم شبی به پای ضریح

هنوز مانده اثرهای بوسه ای که زدم
برای دفعه ی اول به جای جای ضریح

همیشه حسرت دیرينه ای میان دلم
که کاش زندگیم را دهم برای ضریح

رواق و گنبد و صحنت به جای خود اما
نفس نفس زدنم شد فقط برای ضریح

حریم و صحن و سرای تو برتر از عرش است
حریم و صحن و سرایت، فقط سوای ضریح

ضریح تو به خدا عرش کبریای خداست
تمام بود و نبودم شود فدای ضریح

نوشت روی ضریحت گدا به خطی از عشق
دلم هوای تو دارد سرم هوای ضریح

متن های غمگین ناامیدی

لرزانده غربت تو دل روزگار را
برده است داغت از دل عالم قرار را
شکر خدا به روز جزا دست ما پر است
پر کرده ایم از غم تو کوله بار را
ما روضه توايم و دگر هیچ نیستیم
از ما مپرس نام و نشان و دیار را
یک عمر با خیام تو ما تیر خورده‌ ایم
این زخم‌ ها گواه شده شوق یار را
باران گریه آمد و دل زنده شد حسین
آباد می‌کند غم تو شوره‌ زار را
ای کاش خاک پای تو باشیم عاقبت
تا تاج سر کنیم همین افتخار را
ما کربلا نرفته ز دنیا نمی‌ رویم
ما را ببر، تمام کن این انتظار را

متن غمگین ناامیدی جدید

به هوای کرب و بلا محتاجم
می گویند زن های عرب دلشان که می گیرد
غصه که می افتد به جانشان، راه کج می کنند سوی حرم تو آقا!
می نشیند یک گوشه چادرشان را روی صورتشان می کشند
هی می گویند یا عباس ادرکنی
ادرکنی بحق اخیک الحسین
می گویند شما کاشف الکرب حسینی
می گویند هر که می رود کربلا غم های دلش
حواله می شود به سوی حرم شما
عقده های دلش باز می شود در آن صحن، دلش آرام می گیرد…
یا عباس!
کرب هایم را برایت آورده ام
غصه هایم را آورده ام
راهی به کربلا ندارم مانده ام در این شهر پر التهاب.
مانده ام در این خستگی
نذر کرده ام برای دل خسته ام
نذر کرده ام بنشینم گوشه ای و برای دل خسته ام بخوانم:
“یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ کَرْبی بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ” .
دریاب این دل را…

متن های غمگین ناامیدی

چند سالی در فراق کربلایت مانده ام

در فراق گنبد و صحن و سرایت مانده ام

بار سنگین گناهانم بُوَد بر شانه ام

لطف تو بوده که در حال و هوایت مانده ام

این همه پیمان شکستن های من را دیده ای

من فقط در حسرت لطف و سخایت مانده ام

این همه نا مهربانی ها تو از من دیده ای

در تعجب ز آن همه مهر و وفایت مانده ام

جان زهرا گوشه چشمی بر دل زارم نما

هر چه هم بد باشم اما در عزایت مانده ام

متن های غمگین ناامیدی

حسین جان
به تاوان خوردن کدامین میوه ممنوعه مرا از بهشت کربلایت محروم می کنی؟
این روزها خوب دعوتنامه برای عشاقت می فرستی …
و اما نگاه روسیاهانی چون من به دستان کریمانه ات دوخته شده
از کودکی یاد دارم که رسم کریمان این بود که وقتی جلوی چشم یک بچه، عزیز دلشان را نوازش می کردند و او را تحفه ای می بخشیدند؛ نگاهی هم به چشم های دوخته شده آن کودک به دستشان “هرچند هم که بچه بدی بود” می کردند
دستی هم بر سر او می کشیدند چیزی هم از کرم به او می بخشیدند
چشمشان را روی زشتی و بدی بچه می بستند و امیدش را ناامید نمی کردند…
مولایم داری به عزیزان دلت برات کربلا می دهی؟
ببین چشمانم به دستانت دوخته شده…
چشم های پر از حسرتم را نگاه کن…
حسین جان تا کی خودم را لابه لای نوشته های حسرت بارم سرگرم کنم؟؟؟؟ تا به کی در رویای شیرین کربلا بسوزم؟
دلم شکسته آقا…فدای سرتان… من که جز شما کسی را ندارم

متن غمگین و ناامیدی

آه ای کربلا!!!
چقدر تو بی وفایی…
نه وفا کردی به عباس..
و نه به این دل پر احساس…

چقدر ازت خواستم
دوباره زود بیام پیشت
ولی همش خبر میاد
دوستام فقط میان پیشت

فقط میای به خوابمو
آتیش میدی این قلبمو
غصه نمی خورم آخه
شیرینه رویاهای تو

متن های غمگین ناامیدی

شبی ساکت و دلگیر خودم بودم و قلبی که ز غم بسته به زنجیر و هنگام اذان بود که پیچید در آفاق یکی نغمه تکبیر نوشتند، که هنگام اذان دست به دامان خدا باش و مشغول دعا باش و گفتم به خدا بین دعایم که دلتنگ اذان حرم کرببلایم.

باز شب جمعه شد و من و حرم ارباب و یک آه از درون سینه

کاش کربلا بودم…

اللهم ارزقنی زیارة قبر الحسین (ع)

متن غمگین ناامید از زندگی

نشدم نوکر خوبی به درت حق داری

اربعین داغ حرم را به دلم بگذاری

من ندانم که چگونه روزیم خواهی کرد

دل غمدیده ی من کرببلا می خواهد

متن غمگین و ناامیدی

کرب و بلا چه سِرّیه بازم جاموندم

من چه شب هایی رو با اشک به صُبح رسوندم

کرب و بلا خسته ام از فراق و دوری

من صبر ایوب ندارم بسه صبوری

منو شکسته است بالی بده به قلبم حالی

دور ضریحت غوغاست جای من امشب خالی

حرم غروب کرب و بلا خواب خوب هر شبم

حرم پُر از برو و بیا خواب خوب هر شبم

حرم ضریخ کبوتر ها خواب خوب هر شبم

متن غمگین ناامیدی جدید

می گویم از کنار زیارت نرفته ها

بالا گرفته کار زیارت نرفته ها

اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا

این است روزگار زیارت نرفته ها

امسال اربعین همه رفتند و مانده بود

هیات در انحصار زیارت نرفته ها

انگار بین هیات ما هم نشسته بود

زهرا به انتظار زیارت نرفته ها

در روز اربعین همه ما را شناختند

با نام مستعار «زیارت نرفته ها»

اما هزار مرتبه شکر خدا که هست

مشهد در اختیار زیارت نرفته ها

باب الحسین قسمت آنان که رفته اند

باب الرضا قرار زیارت نرفته ها

غم می خورم برای دل رهبرم که هست

تنها طلایه دار زیارت نرفته ها

متن های غمگین ناامیدی

هر که باشد در دلش حال و هوایت بیشتر
گریه خواهد کرد بین روضه‌ هایت بیشتر

آرزوی مکه رفتن هم به جای خود ولی
آرزو دارم بـیـایم کـربـلایت بیشتر

حسرت کرب و بلایت می‌ کشد آخر مرا
حسرت شش گوشه و صحن و سرایت بیشتر

کاش باشی وقت جان دادن تو بر بالین من
می‌ شوم آن روز محتاج دعایت بیشتر…

متن غمگین ناامیدی

خرج تو می کنم دلتنگی هایم را، به امید دیدار کربلای تو …

من دلم نازک است و زود می گیرد…

اما ایمانم اگر به چیزی بند کند، دیگر هیچ حرفی نمی تواند آن را سست کند؛

ایمان دارم وقتی دلم عجیب برای تو تنگ می شود …

وقتی عجیب دل هوای دیدارت دارد …

وقتی عجیب جاذبه ی قلبم به سوی توست …

آن لحظه نوشته می شود به پایم ثواب زیارتت!

و دلم قرص می شود که تو را از همین اتاقم و پشت پنجره ای نیمه باز زیارت کرده ام…

وقتی که نسیم، موهایم را نوازش می کند…

به خودم تلقین می کنم که تو صدایم را شنیده ای و قدری از هوای ملکوتی بین الحرمینت را برای دل خسته ام فرستاده ای…

من به همین چیزها دل خوش کرده ام و گرنه که تا بحال از غم دوریت …

دلم به حال خود می سوزد…

دلم می سوزد که نمی توانم از نزدیک ببویمت…..

عطر سیب حرمت آرزوست …

متن های غمگین ناامیدی

سالیانی هست از عشق تو تب دارم هنوز
نام زیبای تو را بر روی لب دارم هنوز

ذره ای از تربتت را زیر لب بگذاشتم
بعد از آن در کام خود طعم رطب دارم هنوز

عهد کردم تا فقط با تربتت خوانم نماز
این روال کهنه را هر روز و شب دارم هنوز

رو به قبله می کنم هر صبح, این کارم شده
دست بر سینه, به تو عرض ادب دارم هنوز

روضه و سینه زنی گردیده کار هر شبم
گریه بر داغ تو را چون مشق شب, دارم هنوز

بار آخر, زیر قبه, هست یادت حاجتم؟
یک شب جمعه حرم, از تو طلب دارم هنوز

متن غمگین ناامیدی جدید

کربلایت به خدا قبله ی دل هاست حسین

شب جمعه حرمت محشر کبراست حسین

مادرت آمده با ذکرِ بُنَیَّ قَتَلوکْ

عطر سیب حرمت جلوه ی زهراست حسین

حوریان از غم تو لطمه به صورت بزنند

روضه خوان حرمت اکبر لیلاست حسین

هر که آمد به حرم تا که شهادت خواهد

او سفارش شده ی زینب کبراست حسین

تا که بر نیزه سرت همسفر زینب شد

خواهرت بین حرامی تک و تنهاست حسین

بی گمان فاطمه بعد حرم زیبایت

زائر و گریه کن حضرت سقاست حسین

سینه زن های تو دل تنگ محرم هستند

روزی گریه ما دست تو آقاست حسین

نوکران را بطلب یک شب جمعه به حرم

حرمت تا به ابد آرزوی ماست حسین

متن غمگین و ناامیدی

همه رفتند و من از هجر تو هق هق کردم

بخداحضرت ارباب ز غم دق کردم

کاش همراه تمام رفقا می رفتم

پا برهنه ز نجف تا کربلا می رفتم

خستگی در وسط راه چه لذت دارد

زائرت در نظر فاطمه عزت دارد

متن غمگین ناامیدی جدید

دلم هوای تو دارد سرم هوای ضریح
خدا کند که بمیرم شبی به پای ضریح

هنوز مانده اثرهای بوسه ای که زدم
برای دفعه ی اول به جای جای ضریح

همیشه حسرت دیرينه ای میان دلم
که کاش زندگیم را دهم برای ضریح

رواق و گنبد و صحنت به جای خود اما
نفس نفس زدنم شد فقط برای ضریح

حریم و صحن و سرای تو برتر از عرش است
حریم و صحن و سرایت، فقط سوای ضریح

ضریح تو به خدا عرش کبریای خداست
تمام بود و نبودم شود فدای ضریح

نوشت روی ضریحت گدا به خطی از عشق
دلم هوای تو دارد سرم هوای ضریح

متن غمگین ناامید از زندگی

لرزانده غربت تو دل روزگار را
برده است داغت از دل عالم قرار را
شکر خدا به روز جزا دست ما پر است
پر کرده ایم از غم تو کوله بار را
ما روضه توايم و دگر هیچ نیستیم
از ما مپرس نام و نشان و دیار را
یک عمر با خیام تو ما تیر خورده‌ ایم
این زخم‌ ها گواه شده شوق یار را
باران گریه آمد و دل زنده شد حسین
آباد می‌کند غم تو شوره‌ زار را
ای کاش خاک پای تو باشیم عاقبت
تا تاج سر کنیم همین افتخار را
ما کربلا نرفته ز دنیا نمی‌ رویم
ما را ببر، تمام کن این انتظار را

متن غمگین ناامیدی

به هوای کرب و بلا محتاجم
می گویند زن های عرب دلشان که می گیرد
غصه که می افتد به جانشان، راه کج می کنند سوی حرم تو آقا!
می نشیند یک گوشه چادرشان را روی صورتشان می کشند
هی می گویند یا عباس ادرکنی
ادرکنی بحق اخیک الحسین
می گویند شما کاشف الکرب حسینی
می گویند هر که می رود کربلا غم های دلش
حواله می شود به سوی حرم شما
عقده های دلش باز می شود در آن صحن، دلش آرام می گیرد…
یا عباس!
کرب هایم را برایت آورده ام
غصه هایم را آورده ام
راهی به کربلا ندارم مانده ام در این شهر پر التهاب.
مانده ام در این خستگی
نذر کرده ام برای دل خسته ام
نذر کرده ام بنشینم گوشه ای و برای دل خسته ام بخوانم:
“یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ کَرْبی بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ” .
دریاب این دل را…

متن غمگین ناامید از زندگی

چند سالی در فراق کربلایت مانده ام

در فراق گنبد و صحن و سرایت مانده ام

بار سنگین گناهانم بُوَد بر شانه ام

لطف تو بوده که در حال و هوایت مانده ام

این همه پیمان شکستن های من را دیده ای

من فقط در حسرت لطف و سخایت مانده ام

این همه نا مهربانی ها تو از من دیده ای

در تعجب ز آن همه مهر و وفایت مانده ام

جان زهرا گوشه چشمی بر دل زارم نما

هر چه هم بد باشم اما در عزایت مانده ام

متن غمگین و ناامیدی

حسین جان
به تاوان خوردن کدامین میوه ممنوعه مرا از بهشت کربلایت محروم می کنی؟
این روزها خوب دعوتنامه برای عشاقت می فرستی …
و اما نگاه روسیاهانی چون من به دستان کریمانه ات دوخته شده
از کودکی یاد دارم که رسم کریمان این بود که وقتی جلوی چشم یک بچه، عزیز دلشان را نوازش می کردند و او را تحفه ای می بخشیدند؛ نگاهی هم به چشم های دوخته شده آن کودک به دستشان “هرچند هم که بچه بدی بود” می کردند
دستی هم بر سر او می کشیدند چیزی هم از کرم به او می بخشیدند
چشمشان را روی زشتی و بدی بچه می بستند و امیدش را ناامید نمی کردند…
مولایم داری به عزیزان دلت برات کربلا می دهی؟
ببین چشمانم به دستانت دوخته شده…
چشم های پر از حسرتم را نگاه کن…
حسین جان تا کی خودم را لابه لای نوشته های حسرت بارم سرگرم کنم؟؟؟؟ تا به کی در رویای شیرین کربلا بسوزم؟
دلم شکسته آقا…فدای سرتان… من که جز شما کسی را ندارم

متن غمگین ناامید از زندگی

آه ای کربلا!!!
چقدر تو بی وفایی…
نه وفا کردی به عباس..
و نه به این دل پر احساس…

چقدر ازت خواستم
دوباره زود بیام پیشت
ولی همش خبر میاد
دوستام فقط میان پیشت

فقط میای به خوابمو
آتیش میدی این قلبمو
غصه نمی خورم آخه
شیرینه رویاهای تو

متن غمگین ناامیدی

شبی ساکت و دلگیر خودم بودم و قلبی که ز غم بسته به زنجیر و هنگام اذان بود که پیچید در آفاق یکی نغمه تکبیر نوشتند، که هنگام اذان دست به دامان خدا باش و مشغول دعا باش و گفتم به خدا بین دعایم که دلتنگ اذان حرم کرببلایم.

باز شب جمعه شد و من و حرم ارباب و یک آه از درون سینه

کاش کربلا بودم…

اللهم ارزقنی زیارة قبر الحسین (ع)

متن غمگین و ناامیدی

نشدم نوکر خوبی به درت حق داری

اربعین داغ حرم را به دلم بگذاری

من ندانم که چگونه روزیم خواهی کرد

دل غمدیده ی من کرببلا می خواهد

متن غمگین ناامید از زندگی

کرب و بلا چه سِرّیه بازم جاموندم

من چه شب هایی رو با اشک به صُبح رسوندم

کرب و بلا خسته ام از فراق و دوری

من صبر ایوب ندارم بسه صبوری

منو شکسته است بالی بده به قلبم حالی

دور ضریحت غوغاست جای من امشب خالی

حرم غروب کرب و بلا خواب خوب هر شبم

حرم پُر از برو و بیا خواب خوب هر شبم

حرم ضریخ کبوتر ها خواب خوب هر شبم

متن غمگین ناامیدی جدید

Bear and endure: This sorrow will one day prove to be for your good
تحمل کن: روزی ثابت می شود که این غم و اندوه به سود توست

اووید

متن غمگین و ناامیدی

هنگامی که غمگین بودید، دوباره به قلب خود نگاه کنید
و خواهید دید که در حقیقت برای آنچه برای شما خوشایند بوده است
گریه می کنید..

خلیل جبران

متن های غمگین ناامیدی

غم و اندوه به دلیل نگاه کردن به عقب است،
نگرانی به دلیل نگاه کردن به اطراف است
ایمان به دلیل نگاه کردن به بالا (خداوند) است.

رالف والدو امرسون

متن غمگین ناامیدی

فقط در غم و اندوه آب و هوای بد بر ما مسلط است
در شادی با طوفان هم که روبرو شویم، از آن عبور می کنیم..

آملیا بار

متن غمگین و ناامیدی

All sorrows are bearable, if there is bread
اگر نان باشد همه غم ها قابل تحمل است

میگل دو سروانتس

متن غمگین ناامیدی

That sorrow which is the harbinger of joy is
preferable to the joy which is followed by sorrow
غم و اندوهی که منادی شادی است
بر شادی پس از غم و اندوه ارجحیت دارد

سعدی

متن غمگین و ناامیدی

غم و اندوه برای همیشه دوام نمی آورند
اگر ما به سمت چیزی که همیشه می خواسته ایم سفر کنیم

پائولو کوئلیو

متن غمگین ناامید از زندگی

غم و اندوه است که باعث می شود احساس عشق را درک کنید،
بدون رنج، هیچ لذت واقعی وجود ندارد
بدون اشک، لذتی نیست و بدون کمبود، هیچ اشتیاقی وجود نخواهد داشت
این راز قلب انسان است..

تد دکر

متن غمگین ناامید از زندگی

غم و درد در زندگی همه وجود دارد،
اما هر از گاهی پرتویی از نور هم وجود دارد که تنهایی قلب شما را ذوب می کند
و مانند سوپ داغ و بستری نرم راحتی را به ارمغان می آورد.

هوبرت

متن غمگین ناامیدی جدید

هرکه دل به دنیا بندد، به سه خصلت دل بسته است:
1- اندوهی که پایان ندارد
2- آرزویی که بدست نیاید
3- امیدی که به آن نرسد

امام صادق (ع)

متن غمگین ناامیدی

به راستی، فرد در تاریکی نور را پیدا می کند،
بنابراین وقتی ما در غم و اندوه هستیم
این نور از همه به ما نزدیک تر است.

مایستر اکهارت

متن غمگین ناامیدی جدید

Sorrow is a fruit. God does not make it grow on limbs too weak to bear it
غم و اندوه میوه است
خداوند اجازه نمی دهد غم و اندوه شما بیشتر از حد توانتان باشد.

ویکتور هوگو

متن غمگین ناامید از زندگی

Whenever sorrow comes, be kind to it
For God has placed a pearl in sorrow’s hand
هر وقت غم و اندوه آمد، با آن مهربان باشید
زیرا خداوند مروارید را در دست اندوه قرار داده است

مولانا

متن غمگین ناامیدی

زندگی یک سری تغییرات طبیعی و خودجوش است
در برابر آن ها مقاومت نکنید که این مقاومت فقط غم و اندوه ایجاد می کند
بگذارید واقعیت، واقعیت باشد
بگذارید هرچیزی به هر روشی که دوست دارد به طور طبیعی رو به جلو جریان یابد

لائوزی

متن های غمگین ناامیدی

غم و اندوه یکی از ارتعاشاتی است که واقعیت زندگی را اثبات می کند

متن غمگین ناامیدی جدید

تو می توانی گریه کنی، هیچ شرمی در آن نیست

ویل اسمیت

متن های غمگین ناامیدی

برای قدیمی ها، غم تنها غم است و می گذرد،
اما برای جوانان، غم به معنی ناامیدی است.

جورج الیوت

متن غمگین ناامیدی

نگرانی هرگز غم و اندوه فردا را از بین نمی برد، بلکه فقط لذت امروز را از شما می گیرد.

لئو بوسکالیا

متن غمگین ناامیدی جدید

غم ها مانند ابرهای رعد و برق هستند،
از فاصله دور سیاه به نظر می رسند
اما روی سر ما به سختی خاکستری دیده می شوند..!

ژان پل

متن غمگین ناامیدی

Bear and endure: This sorrow will one day prove to be for your good
تحمل کن: روزی ثابت می شود که این غم و اندوه به سود توست

اووید

متن غمگین ناامیدی

هنگامی که غمگین بودید، دوباره به قلب خود نگاه کنید
و خواهید دید که در حقیقت برای آنچه برای شما خوشایند بوده است
گریه می کنید..

خلیل جبران

متن غمگین ناامیدی

غم و اندوه به دلیل نگاه کردن به عقب است،
نگرانی به دلیل نگاه کردن به اطراف است
ایمان به دلیل نگاه کردن به بالا (خداوند) است.

رالف والدو امرسون

متن های غمگین ناامیدی

فقط در غم و اندوه آب و هوای بد بر ما مسلط است
در شادی با طوفان هم که روبرو شویم، از آن عبور می کنیم..

آملیا بار

متن های غمگین ناامیدی

All sorrows are bearable, if there is bread
اگر نان باشد همه غم ها قابل تحمل است

میگل دو سروانتس

متن غمگین و ناامیدی

That sorrow which is the harbinger of joy is
preferable to the joy which is followed by sorrow
غم و اندوهی که منادی شادی است
بر شادی پس از غم و اندوه ارجحیت دارد

سعدی

متن غمگین ناامیدی

غم و اندوه برای همیشه دوام نمی آورند
اگر ما به سمت چیزی که همیشه می خواسته ایم سفر کنیم

پائولو کوئلیو

متن غمگین و ناامیدی

غم و اندوه است که باعث می شود احساس عشق را درک کنید،
بدون رنج، هیچ لذت واقعی وجود ندارد
بدون اشک، لذتی نیست و بدون کمبود، هیچ اشتیاقی وجود نخواهد داشت
این راز قلب انسان است..

تد دکر

متن های غمگین ناامیدی

غم و درد در زندگی همه وجود دارد،
اما هر از گاهی پرتویی از نور هم وجود دارد که تنهایی قلب شما را ذوب می کند
و مانند سوپ داغ و بستری نرم راحتی را به ارمغان می آورد.

هوبرت

متن های غمگین ناامیدی

هرکه دل به دنیا بندد، به سه خصلت دل بسته است:
1- اندوهی که پایان ندارد
2- آرزویی که بدست نیاید
3- امیدی که به آن نرسد

امام صادق (ع)

متن غمگین ناامیدی جدید

به راستی، فرد در تاریکی نور را پیدا می کند،
بنابراین وقتی ما در غم و اندوه هستیم
این نور از همه به ما نزدیک تر است.

مایستر اکهارت

متن غمگین ناامید از زندگی

Sorrow is a fruit. God does not make it grow on limbs too weak to bear it
غم و اندوه میوه است
خداوند اجازه نمی دهد غم و اندوه شما بیشتر از حد توانتان باشد.

ویکتور هوگو

متن های غمگین ناامیدی

Whenever sorrow comes, be kind to it
For God has placed a pearl in sorrow’s hand
هر وقت غم و اندوه آمد، با آن مهربان باشید
زیرا خداوند مروارید را در دست اندوه قرار داده است

مولانا

متن غمگین ناامیدی

زندگی یک سری تغییرات طبیعی و خودجوش است
در برابر آن ها مقاومت نکنید که این مقاومت فقط غم و اندوه ایجاد می کند
بگذارید واقعیت، واقعیت باشد
بگذارید هرچیزی به هر روشی که دوست دارد به طور طبیعی رو به جلو جریان یابد

لائوزی

متن غمگین ناامید از زندگی

غم و اندوه یکی از ارتعاشاتی است که واقعیت زندگی را اثبات می کند

متن های غمگین ناامیدی

تو می توانی گریه کنی، هیچ شرمی در آن نیست

ویل اسمیت

متن غمگین ناامیدی

برای قدیمی ها، غم تنها غم است و می گذرد،
اما برای جوانان، غم به معنی ناامیدی است.

جورج الیوت

متن غمگین و ناامیدی

نگرانی هرگز غم و اندوه فردا را از بین نمی برد، بلکه فقط لذت امروز را از شما می گیرد.

لئو بوسکالیا

متن غمگین و ناامیدی

غم ها مانند ابرهای رعد و برق هستند،
از فاصله دور سیاه به نظر می رسند
اما روی سر ما به سختی خاکستری دیده می شوند..!

ژان پل

متن غمگین ناامیدی

خدا میشود بلیطم را پس بگیری . . . ؟

مقصد را اشتباه آمدم . . اینجا را نمی خواهم

متن های غمگین ناامیدی

تو را ای گل کماکان دوست دارم

به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم مهم نیست

تو را تا زنده هستم دوست دارم

متن های غمگین ناامیدی

زمان گذشت بدون توجه به چیزهای کوچکی که کم هم نبودند
چیزهای کوچکی که حداقل می توانستند تحمل کردن زندگی را آسان تر کنند
گاهی فرصت نبود
گاهی حوصله
و من خیلی دیر این را فهمیدم
خیلی دیر
هر چند که شاید هنوز هم پشت این همه سیاهی
کسی ، چیزی پیدا شود که نام من را از یاد نبرده باشد

متن غمگین ناامید از زندگی

خالی تر از سکوتم …
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما …
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار …

متن غمگین ناامید از زندگی

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است

بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است

توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است

دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است

متن غمگین ناامیدی جدید

ماهی در برکه و برکه تهی از آب
دانه در کویر و کویر تشنه
پرنده در قفس و آسمان در انتظار او
شب در کمین روز خفته
چشمها بسته
همه خسته ، همه بی کس
شهر پر از زندان در بسته
امید ناامیدان روزنی است از نور
غافل از آنکه روزن را نیست طاقت آن نور

متن غمگین و ناامیدی

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم

هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

متن های غمگین ناامیدی

دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد!

پُـر سـر و صـدا

آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و

کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد !

متن غمگین ناامیدی

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم
ای کاش درب خروجی هم داشتی . . . خسته ام

متن غمگین ناامیدی

دلم به کما رفته
برای مردنش دست به دعا شوید

متن غمگین و ناامیدی

هنوز منتظرم

وسط یک شب بارانی

که از شدت تب عرق کرده ام

بیدارم کنی و بگویی

چیزی نیست

خواب می دیدی

متن غمگین ناامیدی

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !
وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے

متن غمگین و ناامیدی

این روزها

پارو را رها کرده ام

و دراز شده ام کف قایقی معلق که

به هیچ کجا نمی رود

متن غمگین ناامیدی جدید

هر روز می میرم

هر روز می شکنم

هر روز می گریم

هر روز میـ …

روزها تکراریست یا افعال من ؟!

خسته ام از این میـ … ها…

متن غمگین ناامیدی

شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه…
ولی بد شانسی دستش رو از رو زنگ ور نمیداره…
بدبختی هم که کلید داره هر وقت بخواد رسما میاد تو !

متن غمگین ناامید از زندگی

وقـتـی خــواب بــــرایِ فــــرار از بیــــداری بـــاشـد

تمــــــام شـــده ای !

متن غمگین ناامید از زندگی

صبحی کـــه بجـــای عـــشق با سیـــگار شروع بـــشه . . .
یــــک شــــــروع دوبـــاره نیــــست
امـــــتداد پایان اســــت
بــــــرای کــــسی که دیــگر امــــیدی بـــه ادامه نـــدارد !!

متن غمگین و ناامیدی

نمـــــیـدانــــی چه دردی دارد

وقـــتـی حــــالـم در واژه هــا هــم

نــمی گنــــجــد . . .

متن غمگین ناامید از زندگی

همـچـون ساعـت شنی شــده ام
کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد
و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم …
نه …! !
لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !
بــگـذاریــد تــمام شــوم …

متن غمگین و ناامیدی

هــر کس یـا شب می میـــرد یــــا روز . . .

مـــن شبـانــه روز

متن غمگین ناامید از زندگی

پیراهنم را اتو می زنم
کفش ها را دستمال می کشم
زندگی اما
مرتب نمی شود…

متن غمگین ناامید از زندگی

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !
وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے

متن های غمگین ناامیدی

دیگر بهار هم سرحالم نمیکند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمیکند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمیکند

متن غمگین ناامید از زندگی

حس پرنده ای رو دارم

که از قفس آزاد شده

اما پرواز از یادش رفته . . .

متن غمگین و ناامیدی

خالی تر از سکوتم …
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما …
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار …

متن غمگین ناامیدی جدید

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته است ،
که دیگر نمی افتد . . !

متن غمگین و ناامیدی

 دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

متن های غمگین ناامیدی

دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

متن غمگین و ناامیدی

دیگر بهار هم سرحالم نمیکند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمیکند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمیکند

متن غمگین ناامیدی جدید

چقدر این سربالایی ها ادامـــــــه دارند ؟

من از زندگی که هیچ . . پاهایم از من شکایت دارند

متن غمگین ناامیدی جدید

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم

ای کاش درب خروجی هم داشتی . . . خسته ام

متن غمگین و ناامیدی

خدا میشود بلیطم را پس بگیری . . . ؟

مقصد را اشتباه آمدم . . اینجا را نمی خواهم

متن غمگین ناامید از زندگی

تو را ای گل کماکان دوست دارم

به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم مهم نیست

تو را تا زنده هستم دوست دارم

متن های غمگین ناامیدی

زمان گذشت بدون توجه به چیزهای کوچکی که کم هم نبودند
چیزهای کوچکی که حداقل می توانستند تحمل کردن زندگی را آسان تر کنند
گاهی فرصت نبود
گاهی حوصله
و من خیلی دیر این را فهمیدم
خیلی دیر
هر چند که شاید هنوز هم پشت این همه سیاهی
کسی ، چیزی پیدا شود که نام من را از یاد نبرده باشد

متن غمگین و ناامیدی

خالی تر از سکوتم …
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما …
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار …

متن غمگین ناامید از زندگی

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است

بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است

توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است

دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است

متن غمگین ناامیدی

ماهی در برکه و برکه تهی از آب
دانه در کویر و کویر تشنه
پرنده در قفس و آسمان در انتظار او
شب در کمین روز خفته
چشمها بسته
همه خسته ، همه بی کس
شهر پر از زندان در بسته
امید ناامیدان روزنی است از نور
غافل از آنکه روزن را نیست طاقت آن نور

متن غمگین ناامیدی جدید

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم

هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

متن های غمگین ناامیدی

دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد!

پُـر سـر و صـدا

آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و

کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد !

متن های غمگین ناامیدی

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم
ای کاش درب خروجی هم داشتی . . . خسته ام

متن غمگین ناامید از زندگی

دلم به کما رفته
برای مردنش دست به دعا شوید

متن های غمگین ناامیدی

هنوز منتظرم

وسط یک شب بارانی

که از شدت تب عرق کرده ام

بیدارم کنی و بگویی

چیزی نیست

خواب می دیدی

متن غمگین ناامید از زندگی

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !
وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے

متن غمگین ناامید از زندگی

این روزها

پارو را رها کرده ام

و دراز شده ام کف قایقی معلق که

به هیچ کجا نمی رود

متن های غمگین ناامیدی

هر روز می میرم

هر روز می شکنم

هر روز می گریم

هر روز میـ …

روزها تکراریست یا افعال من ؟!

خسته ام از این میـ … ها…

متن غمگین ناامید از زندگی

شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه…
ولی بد شانسی دستش رو از رو زنگ ور نمیداره…
بدبختی هم که کلید داره هر وقت بخواد رسما میاد تو !

متن غمگین ناامیدی

وقـتـی خــواب بــــرایِ فــــرار از بیــــداری بـــاشـد

تمــــــام شـــده ای !

متن های غمگین ناامیدی

صبحی کـــه بجـــای عـــشق با سیـــگار شروع بـــشه . . .
یــــک شــــــروع دوبـــاره نیــــست
امـــــتداد پایان اســــت
بــــــرای کــــسی که دیــگر امــــیدی بـــه ادامه نـــدارد !!

متن غمگین ناامیدی جدید

نمـــــیـدانــــی چه دردی دارد

وقـــتـی حــــالـم در واژه هــا هــم

نــمی گنــــجــد . . .

متن غمگین ناامیدی

همـچـون ساعـت شنی شــده ام
کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد
و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم …
نه …! !
لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !
بــگـذاریــد تــمام شــوم …

متن های غمگین ناامیدی

هــر کس یـا شب می میـــرد یــــا روز . . .

مـــن شبـانــه روز

متن غمگین ناامیدی

پیراهنم را اتو می زنم
کفش ها را دستمال می کشم
زندگی اما
مرتب نمی شود…

متن غمگین ناامیدی جدید

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !
وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے

متن های غمگین ناامیدی

دیگر بهار هم سرحالم نمیکند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمیکند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمیکند

متن غمگین ناامیدی

حس پرنده ای رو دارم

که از قفس آزاد شده

اما پرواز از یادش رفته . . .

متن غمگین ناامیدی جدید

خالی تر از سکوتم …
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما …
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار …

متن غمگین و ناامیدی

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته است ،
که دیگر نمی افتد . . !

متن غمگین ناامیدی

 دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

متن غمگین و ناامیدی

دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

متن غمگین ناامیدی جدید

دیگر بهار هم سرحالم نمیکند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمیکند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمیکند

متن غمگین و ناامیدی

چقدر این سربالایی ها ادامـــــــه دارند ؟

من از زندگی که هیچ . . پاهایم از من شکایت دارند

متن غمگین و ناامیدی

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم

ای کاش درب خروجی هم داشتی . . . خسته ام

متن های غمگین ناامیدی

گذشته که حالم را گرفته است

آینده که حالی برای رسیدنش ندارم

و حال هم حالم را به هم میزند

چه زندگی شیرینی…

متن های غمگین ناامیدی

از یه جایی ب بعد دیگ حوصله ی هیشکی

رو نداری الان من از اونجا ب بعدم…

متن غمگین و ناامیدی

از یه جایی به بعد بی‌تفاوتی‌ها بهت یاد میدن که

دیگه دلتنگی‌ها و احساساتتو به زبون نیاری…

متن های غمگین ناامیدی

مشکل اینجاست که حوصله‌ی آدم جدید نداریم که بخوایم خودمونو بهش بشناسونیم وگرنه کی دوست داره تنها باشه

متن غمگین ناامیدی جدید

حوصله ندارم

این جمله شروع ویرونیه تموم رابطه هاست

متن غمگین ناامید از زندگی

همیشه فکر می‌کردم خیلی سخته که کسی رو دوست داشته باشی

و اون از احساست بی‌خبر باشه…

ولی حالا فهمیدم

خیلی سخت‌ترش اینه که

کسی رو دوست داشته باشی

و اونم بدونه که دوستش داری

اما بی‌تفاوت از احساست رد بشه

متن غمگین و ناامیدی

واسم مهم نیس…بازم میخندم:)))

متن های غمگین ناامیدی

آلبر کامو میگه:
جوان که بودم از مردم چیزی میخواستم که نمیتوانستند بدهند؛ دوستی پیوسته، عاطفه مدام
حال یاد گرفته‌ام از آنان چیزی بخواهم کمتر از آنچه میتوانند بدهند؛ همنشینی بی کلام…
درست همانند حال روز اکثر این روزهای مردم ما…

متن غمگین ناامیدی

یک نامه نوشتم به تو با این مضمون:

من عاشقم و گواه من این دل خون

تو ساده و بی‌تفاوت اما گفتی:

از این که به من علاقه داری ممنون!

متن غمگین ناامیدی جدید

سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره
بپذیرش، تغییرش بده، رهاش کن
اگر نمیتونی بپذیری، تغییرش بده
اگر نمیتونی تغییرش بدی، رهاش کن

متن غمگین ناامیدی

نا امیدی اولین قدمی است

که شخص به سوی گور برمی دارد

متن غمگین ناامیدی

  ‌ما که دل کـَندیم از او
‌دیگر چه فرقی می‌کند
‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن غمگین ناامیدی جدید

بی حوصله بی حرف و بی رمق

به گوشه ای از خودم پرت شده ام

متن غمگین ناامیدی

من بی‌تفاوت نیستم فقط حس می‌کنم

احساساتم کم کم دارن یخ می‌زنن و بی‌حس میشم… همین…

متن غمگین ناامیدی

باَشد کِ نباَشَد خَبَری اَز خَبَرم ):

متن غمگین ناامیدی جدید

هنوز هم‌ کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است .
اینکه‌ وقتی دیگران شایعه می‌سازند ، دهان ‌مان را ببندیم .
اینکه بدون‌ خصومت به انسان ‌ها لبخند بزنیم .
اینکه‌ کمبود محبت در جهان را از طریق محبت ‌های کوچکتر در زمینه ‌های شخصی ‌تر و کوچکتر جبران کنیم .
به کارمان ، ایمان بیشتری داشته باشیم ؛
صبر و‌ حوصله ‌ی بیشتری داشته باشیم . و برای انتقام جویی ‌های حقیر به سراغ نقد دیگران نرویم .

متن غمگین و ناامیدی

حال خوبت رابه هیچکس گره نزن

یادبگیر؛ بدونِ نیاز به دیگران

شاد باشی… بخندی…

و امیدوار باشی! باور کن؛

این مردم.. حوصله ی خودشان را هم ندارند!

تو باید خودت

دلیلِ اتفاقات خوب زندگی ات باشی!

متن های غمگین ناامیدی

‏هم حوصله اشنایی با کسیو ندارید هم یکیو میخواید دیوونه وار دوستون داشته باشه برای چیزی که براش وقت نمیذارید چجوری توقع بهترین نتیجه رو دارید

متن غمگین ناامیدی

یه رابطه ی خوب

رابطه ایه که وقتی دعواتون میشه،

وقتی قهر میکنید و

وقتی حوصله ی همدیگه رو ندارید

مطمئن باشید جایگزین ندارید

متن غمگین ناامیدی

هر کس جای من بود ، می برید

اما من هنوز می دوزم ، چشم به امید…

متن غمگین ناامیدی جدید

دین و مذهب از انسان عبادت می‌طلبد.
چیزی که انسان نباید به هیچ موجودی، انسانی و یا یزدانی بدهد.
پرستش دیگری یعنی پایین آوردن خود.
عبادت وحشت و ترس است.
وحشت و ترسی بیهوده و امیدی کور.
عبادت است که تنها یکی را بالا می‌برد و تعداد زیادی را به پایین می‌کشد.
عبادت برای دزدان کاخ می‌سازد و برای جرائم بنای یادبود.
شخص عابد حتی برای دستان خود دستبند می‌سازد. روح عبادت روح بیدادگری است.
یک روشنفکر هرگز زانو نمی‌زند.
بدن به هرچه گرایش داشته باشد، روح روشنفکر به بلندی‌ها نظر دارد.
هرکسی که عبادت می‌کند روح خود را واگذار می‌کند.

متن های غمگین ناامیدی

باید قبول کنیم که آدمای بی حوصله

یه روزی… تمام حوصلشون رو

خرج یکی کردن، که دیگه نیست!

متن غمگین ناامیدی جدید

جای تعجب ندارد که گاهی …
نوشته هایم غمگینند !!
و خودم غمگین تر از آنها
دیگر حتی حوصله جنگیدن با خاطراتم را هم ندارم …
توانش را نیز !!
راستی !! اگر همین دلخوشی لعنتی هم نبود …
دیگر تنهایی و خلوت برایم چه مفهومی داشت…!!

متن غمگین ناامیدی

و روزی که آدم‌ها یک بار برای همیشه
از چشمانت می‌افتند…
مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است
یا دور…
مهم این است که تو تا ابد
هیچ حسی به آن ها نخواهی داشت
و این آغاز یک راه طولانی است…

متن غمگین ناامیدی جدید

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! »

متن های غمگین ناامیدی

در میان همه آرمان‌های سیاسی،
آنکه ادعای خوشبخت کردن جامعه بشری را دارد از همه خطرناک تر است، تلاش برای برپایی بهشت بر روی زمین،
همیشه به جهنم راه برده است.کسانی که می پندارند قادرند بشریت را سعادتمند کنند،
انسان های خطرناکی هستند.اساسا رویای ساختن بهشت بر روی زمین رویای خطرناکی است.
چرا که پس از مدتی باور میکنند که حق دارند، تعداد بیشماری انسان شرور را از میان بردارند،
تا دیگران را به اصطلاح سعادتمند کنند.

متن غمگین ناامیدی

 بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

متن غمگین ناامید از زندگی

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف‌ها و صداها می‌آیم
و این جهان به لانه ماران مانند است
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست
که همچنان که تو را می‌بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می‌بافند…

متن غمگین و ناامیدی

 بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳

متن غمگین و ناامیدی

رسیده ام به حس برگی که

می داند باد از هرطرف که بیاید

سرانجامش افتادن است …

متن غمگین و ناامیدی

وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

متن غمگین ناامیدی جدید

چقدر این سربالایی ها ادامـــــــه دارند ؟

من از زندگی که هیچ  پاهایم از من شکایت دارند

متن غمگین و ناامیدی

کاش آدم ناراحت بشه،
دلش بگیره،
گریه کنه،
زجه بزنه،
ولی نرسه روزی که
مثل یک تیکه سنگ بی تفاوت بشه…

متن غمگین ناامیدی جدید

بی تفاوت بودنم را به پای ساده بودنم نگذار…

من بی‌تفاوتم چون تو ارزش آن را نداری که فکرم را به خود مشغول کنی…

متن غمگین ناامید از زندگی

امشب
تمام حوصله ام خیس گریه است،
باران مرا گرفته در آغوش و
تو نیستی..

متن غمگین ناامیدی

خوش بینی بیشتر از هر چیز دیگر
همراه با شادی و موفقیت است.

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگم نه برای کسی از بی کسی

خسته ام نه از تکاپو از در به دری

نه دوستی ، نه یادی ، نه خاطره ی شیرینی

تنهایم تنهاتر از آن سنگ کنار جاده اما مشتاقم

مشتاق دیدار آنکس که صادقانه یادم کند

متن های غمگین ناامیدی

اندوه که از حد بگذرد
جایش را می‌دهد به یک بی اعتنایی مزمن!
دیگر مهم نیست.. بودن یا نبودن؛
دوست داشتن یا نـداشتن …
آنچه اهمیت دارد
کشداری رخوتناک از حسی است…
که دیگر تـو را به واکنش نمی‌کشاند!
در آن لحظه فقط در سکوت غـرق می شوی
و نگاه میکنی و نگاه و نـگــــــــــاه….

متن های غمگین ناامیدی

جمعه دلش می خواهد دست

بی حوصلگی هایمان را بگیرد

و در انتهای خیابان عُشاق تا می تواند برقصد…

متن غمگین ناامید از زندگی

گذشته که حالم را گرفته است

آینده که حالی برای رسیدنش ندارم

و حال هم حالم را به هم میزند

چه زندگی شیرینی…

متن غمگین ناامید از زندگی

از یه جایی ب بعد دیگ حوصله ی هیشکی

رو نداری الان من از اونجا ب بعدم…

متن های غمگین ناامیدی

از یه جایی به بعد بی‌تفاوتی‌ها بهت یاد میدن که

دیگه دلتنگی‌ها و احساساتتو به زبون نیاری…

متن های غمگین ناامیدی

مشکل اینجاست که حوصله‌ی آدم جدید نداریم که بخوایم خودمونو بهش بشناسونیم وگرنه کی دوست داره تنها باشه

متن غمگین ناامیدی جدید

حوصله ندارم

این جمله شروع ویرونیه تموم رابطه هاست

متن غمگین ناامید از زندگی

همیشه فکر می‌کردم خیلی سخته که کسی رو دوست داشته باشی

و اون از احساست بی‌خبر باشه…

ولی حالا فهمیدم

خیلی سخت‌ترش اینه که

کسی رو دوست داشته باشی

و اونم بدونه که دوستش داری

اما بی‌تفاوت از احساست رد بشه

متن غمگین ناامیدی جدید

واسم مهم نیس…بازم میخندم:)))

متن های غمگین ناامیدی

آلبر کامو میگه:
جوان که بودم از مردم چیزی میخواستم که نمیتوانستند بدهند؛ دوستی پیوسته، عاطفه مدام
حال یاد گرفته‌ام از آنان چیزی بخواهم کمتر از آنچه میتوانند بدهند؛ همنشینی بی کلام…
درست همانند حال روز اکثر این روزهای مردم ما…

متن های غمگین ناامیدی

یک نامه نوشتم به تو با این مضمون:

من عاشقم و گواه من این دل خون

تو ساده و بی‌تفاوت اما گفتی:

از این که به من علاقه داری ممنون!

متن غمگین و ناامیدی

سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره
بپذیرش، تغییرش بده، رهاش کن
اگر نمیتونی بپذیری، تغییرش بده
اگر نمیتونی تغییرش بدی، رهاش کن

متن غمگین ناامید از زندگی

نا امیدی اولین قدمی است

که شخص به سوی گور برمی دارد

متن غمگین ناامیدی جدید

  ‌ما که دل کـَندیم از او
‌دیگر چه فرقی می‌کند
‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن غمگین ناامیدی جدید

بی حوصله بی حرف و بی رمق

به گوشه ای از خودم پرت شده ام

متن غمگین ناامید از زندگی

من بی‌تفاوت نیستم فقط حس می‌کنم

احساساتم کم کم دارن یخ می‌زنن و بی‌حس میشم… همین…

متن غمگین ناامید از زندگی

باَشد کِ نباَشَد خَبَری اَز خَبَرم ):

متن غمگین ناامیدی

هنوز هم‌ کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است .
اینکه‌ وقتی دیگران شایعه می‌سازند ، دهان ‌مان را ببندیم .
اینکه بدون‌ خصومت به انسان ‌ها لبخند بزنیم .
اینکه‌ کمبود محبت در جهان را از طریق محبت ‌های کوچکتر در زمینه ‌های شخصی ‌تر و کوچکتر جبران کنیم .
به کارمان ، ایمان بیشتری داشته باشیم ؛
صبر و‌ حوصله ‌ی بیشتری داشته باشیم . و برای انتقام جویی ‌های حقیر به سراغ نقد دیگران نرویم .

متن غمگین ناامیدی جدید

حال خوبت رابه هیچکس گره نزن

یادبگیر؛ بدونِ نیاز به دیگران

شاد باشی… بخندی…

و امیدوار باشی! باور کن؛

این مردم.. حوصله ی خودشان را هم ندارند!

تو باید خودت

دلیلِ اتفاقات خوب زندگی ات باشی!

متن غمگین ناامید از زندگی

‏هم حوصله اشنایی با کسیو ندارید هم یکیو میخواید دیوونه وار دوستون داشته باشه برای چیزی که براش وقت نمیذارید چجوری توقع بهترین نتیجه رو دارید

متن های غمگین ناامیدی

یه رابطه ی خوب

رابطه ایه که وقتی دعواتون میشه،

وقتی قهر میکنید و

وقتی حوصله ی همدیگه رو ندارید

مطمئن باشید جایگزین ندارید

متن های غمگین ناامیدی

هر کس جای من بود ، می برید

اما من هنوز می دوزم ، چشم به امید…

متن غمگین ناامیدی جدید

دین و مذهب از انسان عبادت می‌طلبد.
چیزی که انسان نباید به هیچ موجودی، انسانی و یا یزدانی بدهد.
پرستش دیگری یعنی پایین آوردن خود.
عبادت وحشت و ترس است.
وحشت و ترسی بیهوده و امیدی کور.
عبادت است که تنها یکی را بالا می‌برد و تعداد زیادی را به پایین می‌کشد.
عبادت برای دزدان کاخ می‌سازد و برای جرائم بنای یادبود.
شخص عابد حتی برای دستان خود دستبند می‌سازد. روح عبادت روح بیدادگری است.
یک روشنفکر هرگز زانو نمی‌زند.
بدن به هرچه گرایش داشته باشد، روح روشنفکر به بلندی‌ها نظر دارد.
هرکسی که عبادت می‌کند روح خود را واگذار می‌کند.

متن غمگین و ناامیدی

باید قبول کنیم که آدمای بی حوصله

یه روزی… تمام حوصلشون رو

خرج یکی کردن، که دیگه نیست!

متن غمگین و ناامیدی

جای تعجب ندارد که گاهی …
نوشته هایم غمگینند !!
و خودم غمگین تر از آنها
دیگر حتی حوصله جنگیدن با خاطراتم را هم ندارم …
توانش را نیز !!
راستی !! اگر همین دلخوشی لعنتی هم نبود …
دیگر تنهایی و خلوت برایم چه مفهومی داشت…!!

متن غمگین ناامیدی جدید

و روزی که آدم‌ها یک بار برای همیشه
از چشمانت می‌افتند…
مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است
یا دور…
مهم این است که تو تا ابد
هیچ حسی به آن ها نخواهی داشت
و این آغاز یک راه طولانی است…

متن های غمگین ناامیدی

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! »

متن غمگین و ناامیدی

در میان همه آرمان‌های سیاسی،
آنکه ادعای خوشبخت کردن جامعه بشری را دارد از همه خطرناک تر است، تلاش برای برپایی بهشت بر روی زمین،
همیشه به جهنم راه برده است.کسانی که می پندارند قادرند بشریت را سعادتمند کنند،
انسان های خطرناکی هستند.اساسا رویای ساختن بهشت بر روی زمین رویای خطرناکی است.
چرا که پس از مدتی باور میکنند که حق دارند، تعداد بیشماری انسان شرور را از میان بردارند،
تا دیگران را به اصطلاح سعادتمند کنند.

متن های غمگین ناامیدی

 بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

متن غمگین ناامیدی

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف‌ها و صداها می‌آیم
و این جهان به لانه ماران مانند است
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست
که همچنان که تو را می‌بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می‌بافند…

متن غمگین ناامید از زندگی

 بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳

متن غمگین ناامید از زندگی

رسیده ام به حس برگی که

می داند باد از هرطرف که بیاید

سرانجامش افتادن است …

متن های غمگین ناامیدی

وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

متن های غمگین ناامیدی

چقدر این سربالایی ها ادامـــــــه دارند ؟

من از زندگی که هیچ  پاهایم از من شکایت دارند

متن غمگین ناامیدی جدید

کاش آدم ناراحت بشه،
دلش بگیره،
گریه کنه،
زجه بزنه،
ولی نرسه روزی که
مثل یک تیکه سنگ بی تفاوت بشه…

متن غمگین ناامیدی

بی تفاوت بودنم را به پای ساده بودنم نگذار…

من بی‌تفاوتم چون تو ارزش آن را نداری که فکرم را به خود مشغول کنی…

متن های غمگین ناامیدی

امشب
تمام حوصله ام خیس گریه است،
باران مرا گرفته در آغوش و
تو نیستی..

متن غمگین ناامیدی جدید

خوش بینی بیشتر از هر چیز دیگر
همراه با شادی و موفقیت است.

متن غمگین ناامیدی

دلتنگم نه برای کسی از بی کسی

خسته ام نه از تکاپو از در به دری

نه دوستی ، نه یادی ، نه خاطره ی شیرینی

تنهایم تنهاتر از آن سنگ کنار جاده اما مشتاقم

مشتاق دیدار آنکس که صادقانه یادم کند

متن های غمگین ناامیدی

اندوه که از حد بگذرد
جایش را می‌دهد به یک بی اعتنایی مزمن!
دیگر مهم نیست.. بودن یا نبودن؛
دوست داشتن یا نـداشتن …
آنچه اهمیت دارد
کشداری رخوتناک از حسی است…
که دیگر تـو را به واکنش نمی‌کشاند!
در آن لحظه فقط در سکوت غـرق می شوی
و نگاه میکنی و نگاه و نـگــــــــــاه….

متن غمگین ناامید از زندگی

جمعه دلش می خواهد دست

بی حوصلگی هایمان را بگیرد

و در انتهای خیابان عُشاق تا می تواند برقصد…

متن غمگین ناامیدی

امیدتان را که از دست بدهید،

گویی همه‌چیز را از دست داده‌اید.

البته! حتی زمانی که فکر می‌کنید

همه چیز از دست رفته است،

باز هم امید وجود دارد.

متن غمگین ناامیدی جدید

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است:

کاری برای انجام دادن

 کسی برای دوست داشتن

امید به فردای بهتر

متن غمگین ناامید از زندگی

درست در همان لحظه که دیگران

نا امید می شوند،

افراد موفق ادامه می دهند…

متن غمگین و ناامیدی

راز قدرت در قلبی خالص و ذهنی منظم است. عجب داستان غریبی است! اگر از هر چیزی فقط بهترینش را بخواهی، غالبا همان را بدست می آوری

متن غمگین ناامید از زندگی

عکس های یادگاری و دوست داشتنی در تاریک خانه ظاهر می شن، اگه یه روز خودتون رو توی تاریکی و تنهایی دیدین، بدونید که خداوند داره براتون عکسای قشنگی رو چاپ می کنه

متن غمگین ناامید از زندگی

شگفت‌ انگیز است که چطور یک فردای کوچک می‌ تواند همه‌ ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند.

متن غمگین ناامید از زندگی

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم، کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند، برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت می کنند حرفی ندارم، با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند

متن غمگین ناامیدی

فقط شما خودتان می توانید باعث خوشحالی خودتان بشوید. با شماست که کنترل مغزتان را بدست بگیرید و به تمرین احساسات در راهی که انتخاب می کنید ادامه دهید.

متن غمگین ناامید از زندگی

شما آنچه فکر می کنید احساس می کنید. لذا شما می توانید یاد بگیرید در مورد هر چیزی متفاوت فکر نمایید و تصمیم بگیرید.

متن غمگین ناامید از زندگی

بهترین روزها، بهترین خاطرات و شیرین‌ ترین احساسات آن‌ هایی هستند که هنوز فرا نرسیده‌ اند. به خاطر شکست‌ های گذشته لذت چشیدن طعم آن‌ ها را از دست نمی‌ دهم.

متن غمگین ناامیدی

این امید نیست که در زندگی من را رها می‌ کند. این منم که تصمیم می‌ گیرم آن را ترک کنم یا نه.

متن غمگین ناامیدی جدید

برای سخت‌ترین اتفاق‌ ها آماده‌ ام، اما انتظار بهترین‌ها را دارم.

متن غمگین ناامیدی

منتظر نمی‌ مانم تا اتفاق‌ های خوب به سمتم بیایند. رویدادهای خوب را خودم رقم می‌ زنم.

متن غمگین ناامید از زندگی

برای زیبا زندگی نکردن،

کوتاهی عمر را بهانه نکن…

عمر کوتاه نیست…

ما کوتاهی می کنیم!!

زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است…

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی فردا نیست

زندگی امروز است

زندگی

قصه ی عشق است و امید

صحنه ی غمها نیست

به چه می اندیشی

نگرانی بیجاست

چون خدا با توست

متن غمگین و ناامیدی

هنگامی که از درون زلال باشی

خداوند به تو نوری می‌بخشد، آنچنان که ندانی

و مردم تو را دوست می‌دارند از جایی که ندانی

و نیازهایت برآورده شود آنچنان که ندانی چه شد !

این یعنی پاک نیتی …

و پاک نیت کسی است که برای همه، بدون استثناء، خیر بخواهد

چون می‌ داند سعادت دیگران از خوشی او نمی‌ کاهد

و بی‌ نیازی آنها از ثروت او کم نمی‌ کند

و سلامت آنها عافیت و آرامش او را سلب نخواهد کرد

پس چه زیباست که همیشه نیک اندیش و خیرخواه باشیم

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

و دلم بس تنگ است

باز هم می‌خندم

آنقدر می‌خندم که غم از روی رود…

زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی‌پایان…

متن غمگین و ناامیدی

فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش …

صبح باشد یا شب … بذرِ امید ؛

نه وقت می شناسد ،

نه موقعیت …

هر وقت بکاری ؛

شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز ،

با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن ؛

جوانه می زند …

و تا آسمانِ موفقیت و توانستن ،

اوج می گیرد …

هرگز نا امید نباش … !!!

نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛

به جانِ ریشه ی شعور و خوشبختی ات …

پس تا دیر نشده ،

بذرِ جادوییِ امیدت را بکار ،

و معجزه هایت را درو کن … !

متن های غمگین ناامیدی

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ،

زندگی هزاران پنجره دارد …

یادم هست روزی …

از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ،

احساس کردم می خواهم گریه کنم …

و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ،

احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم !

عمر کوتاه است …

فرصت نگاه کردن ،

از تمامی پنجره های زندگی را ندارم ،

تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره ،

به زندگی نگاه کنم …

و آن هم پنجره امید … !

متن غمگین ناامیدی

درها برای کسانی گشوده

می شوند که

جسارت درزدن داشته باشند.

جسارت داشته باش

با امید با عشق بامحبت

با تلاش در بزن

حتما درها گشوده خواهند

شد به سوی روشنایی…

متن غمگین ناامیدی جدید

وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو.

  توکل کن

چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست

متن های غمگین ناامیدی

میدانی گاهی باید

حتی بی دلیل شاد باشی

گاهی باید در هجوم مشکلات

آرام ترین فرد زمین باشی

امید همیشه هست

و سختی،بخشی گذرا از زندگی

امیدت  فقط به خدا باشه

متن های غمگین ناامیدی

زندگی سخت نیست،تلخ نیست!

چون نت‌های موسیقی،

بالا وپایین دارد.

گاهی آرام و دلنواز

وگاهی سخت؛

گاهی شاد و

گاهی پر ازغم

زندگی باور میخواهد،آنهم ازجنس امید

باید قدر لحظات را دانست:::

متن غمگین ناامیدی

از امیرالمومنین (ع) پرسیدند: بزرگترین گناه کبیره چیست؟

حضرت نگفتند بی‌نمازی؛ بی‌حجابی؛ و یا روزه نگرفتن!

فرمودند: «مایوس و ناامید شدن از رحمت خداوند»

بیایید یک قراری با هم بگذاریم ؛ امید آخرین چیزی باشد که از دست می‌دهیم

متن های غمگین ناامیدی

قلمت را بردار …

بنویس از همه‌ی خوبی‌ها …

زندگی … عشق … امید …

و هرآنچه بر روی زمین زیباست !

گل مریم … گل رز …

روی کاغذ بنویس :

زندگی با همه تلخی‌هایش زیباست !

متن غمگین و ناامیدی

آموختم که هیچ دارویی ،

نمیتواند همچون ” اُمید “

آدمی را ایستاده نگه دارد!

آموختم که در همه حال

و همه وقت باید عشق ورزید

حتی در زمان خستگی ، بیماری و یاس .

آموختم که جنگیدن همیشگی برای نداشته ها

چشم ها را به روی داشته هایمان می بندد

گاهی باید با خیالی آسوده زندگی کرد

رها از هر نبردی و شکستی…

آموختم که هیچ دارویی ،

نمیتواند همچون “اُمید”

آدمی را زنده نگه داشته باشد!

زندگی بیاورد ، عشق ببخشد…

متن غمگین و ناامیدی

زندگی فردا نیست

زندگی امروز است

زندگی

قصه ی عشق است و امید

صحنه ی غمها نیست

به چه می اندیشی

نگرانی بیجاست

چون خدا با توست

متن غمگین و ناامیدی

آدم به امید دست یافتن …

به ثروت…

عشق..

یا آزادی …

خود را خسته و فرسوده می‌کند …

و وقتی که آن را به دست آورد …

از داشتنش لذت نمی‌برد …

یا آن‌را تباه می‌کند. …

خوشبخت واقعی آن کسی‌است که …

بتواند به خود بگوید…

من می‌خواهم راه بروم نه به مقصد برسم. …

و بدبخت کسی‌است که ….

خود را مقید می‌سازد و می‌گوید…

“ من می‌خواهم به مقصد برسم.” …

رسیدن مردن است!

متن غمگین ناامیدی جدید

امیدتان را که از دست بدهید،

گویی همه‌چیز را از دست داده‌اید.

البته! حتی زمانی که فکر می‌کنید

همه چیز از دست رفته است،

باز هم امید وجود دارد.

متن غمگین و ناامیدی

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است:

کاری برای انجام دادن

 کسی برای دوست داشتن

امید به فردای بهتر

متن های غمگین ناامیدی

درست در همان لحظه که دیگران

نا امید می شوند،

افراد موفق ادامه می دهند…

متن های غمگین ناامیدی

راز قدرت در قلبی خالص و ذهنی منظم است. عجب داستان غریبی است! اگر از هر چیزی فقط بهترینش را بخواهی، غالبا همان را بدست می آوری

متن غمگین و ناامیدی

عکس های یادگاری و دوست داشتنی در تاریک خانه ظاهر می شن، اگه یه روز خودتون رو توی تاریکی و تنهایی دیدین، بدونید که خداوند داره براتون عکسای قشنگی رو چاپ می کنه

متن غمگین ناامیدی

شگفت‌ انگیز است که چطور یک فردای کوچک می‌ تواند همه‌ ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند.

متن غمگین ناامیدی جدید

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم، کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند، برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت می کنند حرفی ندارم، با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند

متن غمگین ناامیدی

فقط شما خودتان می توانید باعث خوشحالی خودتان بشوید. با شماست که کنترل مغزتان را بدست بگیرید و به تمرین احساسات در راهی که انتخاب می کنید ادامه دهید.

متن غمگین ناامیدی جدید

شما آنچه فکر می کنید احساس می کنید. لذا شما می توانید یاد بگیرید در مورد هر چیزی متفاوت فکر نمایید و تصمیم بگیرید.

متن های غمگین ناامیدی

بهترین روزها، بهترین خاطرات و شیرین‌ ترین احساسات آن‌ هایی هستند که هنوز فرا نرسیده‌ اند. به خاطر شکست‌ های گذشته لذت چشیدن طعم آن‌ ها را از دست نمی‌ دهم.

متن های غمگین ناامیدی

این امید نیست که در زندگی من را رها می‌ کند. این منم که تصمیم می‌ گیرم آن را ترک کنم یا نه.

متن غمگین ناامیدی

برای سخت‌ترین اتفاق‌ ها آماده‌ ام، اما انتظار بهترین‌ها را دارم.

متن های غمگین ناامیدی

منتظر نمی‌ مانم تا اتفاق‌ های خوب به سمتم بیایند. رویدادهای خوب را خودم رقم می‌ زنم.

متن های غمگین ناامیدی

برای زیبا زندگی نکردن،

کوتاهی عمر را بهانه نکن…

عمر کوتاه نیست…

ما کوتاهی می کنیم!!

زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است…

متن غمگین ناامید از زندگی

زندگی فردا نیست

زندگی امروز است

زندگی

قصه ی عشق است و امید

صحنه ی غمها نیست

به چه می اندیشی

نگرانی بیجاست

چون خدا با توست

متن های غمگین ناامیدی

هنگامی که از درون زلال باشی

خداوند به تو نوری می‌بخشد، آنچنان که ندانی

و مردم تو را دوست می‌دارند از جایی که ندانی

و نیازهایت برآورده شود آنچنان که ندانی چه شد !

این یعنی پاک نیتی …

و پاک نیت کسی است که برای همه، بدون استثناء، خیر بخواهد

چون می‌ داند سعادت دیگران از خوشی او نمی‌ کاهد

و بی‌ نیازی آنها از ثروت او کم نمی‌ کند

و سلامت آنها عافیت و آرامش او را سلب نخواهد کرد

پس چه زیباست که همیشه نیک اندیش و خیرخواه باشیم

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

و دلم بس تنگ است

باز هم می‌خندم

آنقدر می‌خندم که غم از روی رود…

زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی‌پایان…

متن غمگین ناامیدی

فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش …

صبح باشد یا شب … بذرِ امید ؛

نه وقت می شناسد ،

نه موقعیت …

هر وقت بکاری ؛

شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز ،

با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن ؛

جوانه می زند …

و تا آسمانِ موفقیت و توانستن ،

اوج می گیرد …

هرگز نا امید نباش … !!!

نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛

به جانِ ریشه ی شعور و خوشبختی ات …

پس تا دیر نشده ،

بذرِ جادوییِ امیدت را بکار ،

و معجزه هایت را درو کن … !

متن غمگین ناامیدی

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ،

زندگی هزاران پنجره دارد …

یادم هست روزی …

از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ،

احساس کردم می خواهم گریه کنم …

و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ،

احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم !

عمر کوتاه است …

فرصت نگاه کردن ،

از تمامی پنجره های زندگی را ندارم ،

تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره ،

به زندگی نگاه کنم …

و آن هم پنجره امید … !

متن غمگین ناامیدی

درها برای کسانی گشوده

می شوند که

جسارت درزدن داشته باشند.

جسارت داشته باش

با امید با عشق بامحبت

با تلاش در بزن

حتما درها گشوده خواهند

شد به سوی روشنایی…

متن غمگین ناامید از زندگی

وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو.

  توکل کن

چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست

متن غمگین و ناامیدی

میدانی گاهی باید

حتی بی دلیل شاد باشی

گاهی باید در هجوم مشکلات

آرام ترین فرد زمین باشی

امید همیشه هست

و سختی،بخشی گذرا از زندگی

امیدت  فقط به خدا باشه

متن غمگین ناامید از زندگی

زندگی سخت نیست،تلخ نیست!

چون نت‌های موسیقی،

بالا وپایین دارد.

گاهی آرام و دلنواز

وگاهی سخت؛

گاهی شاد و

گاهی پر ازغم

زندگی باور میخواهد،آنهم ازجنس امید

باید قدر لحظات را دانست:::

متن های غمگین ناامیدی

از امیرالمومنین (ع) پرسیدند: بزرگترین گناه کبیره چیست؟

حضرت نگفتند بی‌نمازی؛ بی‌حجابی؛ و یا روزه نگرفتن!

فرمودند: «مایوس و ناامید شدن از رحمت خداوند»

بیایید یک قراری با هم بگذاریم ؛ امید آخرین چیزی باشد که از دست می‌دهیم

متن غمگین ناامید از زندگی

قلمت را بردار …

بنویس از همه‌ی خوبی‌ها …

زندگی … عشق … امید …

و هرآنچه بر روی زمین زیباست !

گل مریم … گل رز …

روی کاغذ بنویس :

زندگی با همه تلخی‌هایش زیباست !

متن غمگین ناامیدی جدید

آموختم که هیچ دارویی ،

نمیتواند همچون ” اُمید “

آدمی را ایستاده نگه دارد!

آموختم که در همه حال

و همه وقت باید عشق ورزید

حتی در زمان خستگی ، بیماری و یاس .

آموختم که جنگیدن همیشگی برای نداشته ها

چشم ها را به روی داشته هایمان می بندد

گاهی باید با خیالی آسوده زندگی کرد

رها از هر نبردی و شکستی…

آموختم که هیچ دارویی ،

نمیتواند همچون “اُمید”

آدمی را زنده نگه داشته باشد!

زندگی بیاورد ، عشق ببخشد…

متن غمگین ناامید از زندگی

زندگی فردا نیست

زندگی امروز است

زندگی

قصه ی عشق است و امید

صحنه ی غمها نیست

به چه می اندیشی

نگرانی بیجاست

چون خدا با توست

متن غمگین ناامیدی

آدم به امید دست یافتن …

به ثروت…

عشق..

یا آزادی …

خود را خسته و فرسوده می‌کند …

و وقتی که آن را به دست آورد …

از داشتنش لذت نمی‌برد …

یا آن‌را تباه می‌کند. …

خوشبخت واقعی آن کسی‌است که …

بتواند به خود بگوید…

من می‌خواهم راه بروم نه به مقصد برسم. …

و بدبخت کسی‌است که ….

خود را مقید می‌سازد و می‌گوید…

“ من می‌خواهم به مقصد برسم.” …

رسیدن مردن است!

متن های غمگین ناامیدی

زندگی…

خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود

زندگی…

حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر

زندگی…

باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ

زندگی…

ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق

زندگی…

فهم نفهمیدن‌هاست

متن غمگین ناامید از زندگی

زندگیمون شده سریال

امروز خودشو می‌بینیم فردا تکرارشو!

متن غمگین و ناامیدی

دلم هوای خودم را کرده است

این روزها

بیشتر از هـر زمانی

دوست دارم خودم باشم!!!

دیگـر نـه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را…

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است…

همین…

متن غمگین ناامید از زندگی

هر روز می‌میرم

هر روز می‌شکنم

هر روز می‌گریم

هر روز می …

روزها تکراریست یا افعال من ؟!

خسته‌ام از این می … ها…

متن غمگین ناامیدی

هنوز منتظرم

وسط یک شب بارانی

که از شدت تب عرق کرده‌ام

بیدارم کنی و

بگویی

چیزی نیست

خواب می‌دیدی…

متن غمگین و ناامیدی

راه رفتن را یاد گرفتیم

تا دویدن را بلد شویم

دویدن را یاد گرفتیم

تا راهی برای زودتر رسیدن بیابیم

دویدیم و دویدیم و دویدیم

بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی

فقط دویدن بود

نه رسیدن

متن غمگین ناامیدی

بهار من مرا بگذار و بگذر

رهایم کن برو دلدار و بگذر

من عادت می‌کنم اینجا به غم‌ها

مرا پر کن از این اجبار و بگذر…

متن های غمگین ناامیدی

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر می‌شود که

می‌خواهم تا سقف آسمان پرواز کنم

و رویش دراز بکشم آرام و آسوده،

مثل ماهی حوضمان که چند روزی است که

روی آب شناور است

متن غمگین ناامید از زندگی

میدونی چیه؟

چیز خاصی نیست فـقـط یکم خستم از زندگی

یکم میخوام بخوابم یکم میخوام نباشم

متن غمگین ناامید از زندگی

تلخ‌ترین قسمت زندگی اون جاییه که

آدم به خودش میگه:

چی فکر می‌کردیم و چی شد!

متن های غمگین ناامیدی

کاش زندگی از آخر به اول بود…

پیر بدنیا می‌آمدیم…

آنگاه در رخداد یک عشق جوان می‌شدیم…

سپس کودکی معصوم می‌شدیم و در

نیمه شبی با نوازش‌های مادر آرام می‌مردیم…!!!

متن های غمگین ناامیدی

چقدر عبرت در این عروسک‌هاست،

و ما از عروسک کمتریم…

آنها مرده بودند و زندگی می‌کردند،

ما زندگی می‌کنیم و مرده‌ایم…

متن غمگین ناامید از زندگی

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه:

چند سال بعد…

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی چون قفسی است،

قفسی تنگ،

پر از تنهایی

متن غمگین و ناامیدی

باران کمی آهسته‌تر، اینجا کسی در خانه نیست

من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست!

متن غمگین ناامیدی جدید

خسته میشه از زندگی!

کسی که جسم و روحش با هم

اختلاف سنی داشته باشه!

متن غمگین ناامیدی

خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم !
هر تمام شدنی که مرگ نیست !؟
گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر “پوسید” …

متن غمگین ناامیدی جدید

کم سرمایه ای نیست؛
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند!
ولی…
از آن بهتر داشتن آدمهاییست،
که وقتی حالت را میپرسند؛
بتوانی بگویی:
خوب نیستم…!

متن غمگین ناامیدی

حس آن ته سیگار مچاله
حس آن شاخه شکسته روی زمین
حس بیمار در کما رفته
حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین
حس تنهایی و رخوت
حس جان دادن تو خلوت
حس مرگ دارم امشب !

متن های غمگین ناامیدی

باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد ،
آنقدر که یکی از این شب های لعنتی آغوشش را برای من و یک دنیا خستگیم بگشاید ؛
هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد
بعد همانجا بمیرم تا نبینم روزهای آینده را …
روزی که دروغ میگوید ،
روزی که دیگر دوستم ندارد ،
روزهایی که دیگر مرا در آغوش نمی گیرد
و روزی که عاشق دیگری می شود

متن های غمگین ناامیدی

این روزها ، تلخم
دست برداشته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضور آدم ها
پرهیز می‌‌کنم از ثبتِ
وجود‌هایی‌ که ماندگاری ندارند…
این روزها ، تلخ تر از همیشه
از همه ی آدم‌ها بریده ام !

متن غمگین ناامیدی

دلم هوای خودم را کرده است
ایــن روزهـــا
بیشــتر از هــر زمــانی
دوسـت دارم خــودم باشــم !!
دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم
و نه هـــراس از دســت دادن را ..
هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد
دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ..
همین…

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی…

خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود

زندگی…

حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر

زندگی…

باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ

زندگی…

ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق

زندگی…

فهم نفهمیدن‌هاست

متن غمگین و ناامیدی

زندگیمون شده سریال

امروز خودشو می‌بینیم فردا تکرارشو!

متن غمگین و ناامیدی

دلم هوای خودم را کرده است

این روزها

بیشتر از هـر زمانی

دوست دارم خودم باشم!!!

دیگـر نـه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را…

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است…

همین…

متن غمگین ناامیدی

هر روز می‌میرم

هر روز می‌شکنم

هر روز می‌گریم

هر روز می …

روزها تکراریست یا افعال من ؟!

خسته‌ام از این می … ها…

متن غمگین ناامید از زندگی

هنوز منتظرم

وسط یک شب بارانی

که از شدت تب عرق کرده‌ام

بیدارم کنی و

بگویی

چیزی نیست

خواب می‌دیدی…

متن غمگین و ناامیدی

راه رفتن را یاد گرفتیم

تا دویدن را بلد شویم

دویدن را یاد گرفتیم

تا راهی برای زودتر رسیدن بیابیم

دویدیم و دویدیم و دویدیم

بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی

فقط دویدن بود

نه رسیدن

متن غمگین ناامید از زندگی

بهار من مرا بگذار و بگذر

رهایم کن برو دلدار و بگذر

من عادت می‌کنم اینجا به غم‌ها

مرا پر کن از این اجبار و بگذر…

متن غمگین ناامیدی جدید

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر می‌شود که

می‌خواهم تا سقف آسمان پرواز کنم

و رویش دراز بکشم آرام و آسوده،

مثل ماهی حوضمان که چند روزی است که

روی آب شناور است

متن های غمگین ناامیدی

میدونی چیه؟

چیز خاصی نیست فـقـط یکم خستم از زندگی

یکم میخوام بخوابم یکم میخوام نباشم

متن های غمگین ناامیدی

تلخ‌ترین قسمت زندگی اون جاییه که

آدم به خودش میگه:

چی فکر می‌کردیم و چی شد!

متن های غمگین ناامیدی

کاش زندگی از آخر به اول بود…

پیر بدنیا می‌آمدیم…

آنگاه در رخداد یک عشق جوان می‌شدیم…

سپس کودکی معصوم می‌شدیم و در

نیمه شبی با نوازش‌های مادر آرام می‌مردیم…!!!

متن غمگین ناامیدی جدید

چقدر عبرت در این عروسک‌هاست،

و ما از عروسک کمتریم…

آنها مرده بودند و زندگی می‌کردند،

ما زندگی می‌کنیم و مرده‌ایم…

متن غمگین ناامیدی

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه:

چند سال بعد…

متن غمگین ناامید از زندگی

زندگی چون قفسی است،

قفسی تنگ،

پر از تنهایی

متن غمگین ناامیدی جدید

باران کمی آهسته‌تر، اینجا کسی در خانه نیست

من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست!

متن غمگین ناامید از زندگی

خسته میشه از زندگی!

کسی که جسم و روحش با هم

اختلاف سنی داشته باشه!

متن غمگین ناامیدی

خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم !
هر تمام شدنی که مرگ نیست !؟
گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر “پوسید” …

متن غمگین ناامیدی

کم سرمایه ای نیست؛
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند!
ولی…
از آن بهتر داشتن آدمهاییست،
که وقتی حالت را میپرسند؛
بتوانی بگویی:
خوب نیستم…!

متن های غمگین ناامیدی

حس آن ته سیگار مچاله
حس آن شاخه شکسته روی زمین
حس بیمار در کما رفته
حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین
حس تنهایی و رخوت
حس جان دادن تو خلوت
حس مرگ دارم امشب !

متن غمگین ناامیدی جدید

باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد ،
آنقدر که یکی از این شب های لعنتی آغوشش را برای من و یک دنیا خستگیم بگشاید ؛
هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد
بعد همانجا بمیرم تا نبینم روزهای آینده را …
روزی که دروغ میگوید ،
روزی که دیگر دوستم ندارد ،
روزهایی که دیگر مرا در آغوش نمی گیرد
و روزی که عاشق دیگری می شود

متن غمگین ناامیدی

این روزها ، تلخم
دست برداشته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضور آدم ها
پرهیز می‌‌کنم از ثبتِ
وجود‌هایی‌ که ماندگاری ندارند…
این روزها ، تلخ تر از همیشه
از همه ی آدم‌ها بریده ام !

متن غمگین ناامیدی جدید

دلم هوای خودم را کرده است
ایــن روزهـــا
بیشــتر از هــر زمــانی
دوسـت دارم خــودم باشــم !!
دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم
و نه هـــراس از دســت دادن را ..
هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد
دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ..
همین…

متن غمگین ناامید از زندگی

افزایش بیکاری میزان افسردگی در جامعه را افزایش می دهد، چون یکی از عواملی که باعث افزایش سطح عزت نفس و موفقیت در زندگی می شود، کار کردن است.

 

متن های غمگین ناامیدی

افزایش بیکاری میزان افسردگی در جامعه را افزایش می دهد، چون یکی از عواملی که باعث افزایش سطح عزت نفس و موفقیت در زندگی می شود، کار کردن است.

 

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگی میکنم…
ولــی حق نـــــدارم بهانہ اش را بگیرم…
به یادش می افتم…
ولی حـق نـدارم اشک بریزم…
او را میخـواهم…
ولــی حـق نــدارم سراغــش را بگـیرم…
خــوابش را میبینم…
ولــی حق ندارم تعبـیر آمدنـش را کـنم…
بـی قرار میشـوم…
ولــی حـق گلایه ندارم…

دلـم می گــیرد…
ولــی حتـــــی حــق صداکردنش را ندارم…
“قول داده ام

متن غمگین و ناامیدی

ببخش که زبانم نچرخید بگویم
دلتنگی امانم را بریده،
که دوست داشتنت از عمیق ترین
لایه‌های دلم برآمد، پرید توی گلوم و نتوانستم تحویلت دهم..
من آدمِ دوست داشتن های پرسر و صدا نیستم..
آرامم، ساکت کمی خجالتی.
این یادت باشد،
آدم‌های آرام رازهای پرآشوب دارند.
و تو پرآشوب ترین رازِ منی،
مَگوترینش…
بی اجازه نفس میکشی قدم میزنی زندگی میکنی
لا به لای تمام سکوت‌هام، نگاه‌ها و شعرهام…

مهسا_پناهی

متن غمگین ناامیدی

یک دنیا حرف و یک
خیابان پر از دلتنگی

متن غمگین ناامیدی

سه شنبه
غریب ترین روز هفته است
نه می تواند
خودش را
به دلخوشی های اول هفته
پیوند دهد
نه دلتنگی
آخر هفته را باور دارد
سه شنبه منم
معلق مانده بین زمین و آسمان !

فرشته_رضایی

متن غمگین و ناامیدی

پدرم
آغوشت
چشمانت
و لمس دستانت
چقدر بدهکاری در مقابل این همه دلتنگی…

متن غمگین ناامیدی

دلتنگی ؛
واژه‌ ای بی معناست
وقتی تو
در لحظه‌هایم نفس می‌کشی
و از دور به من نزدیکی
هیچ کس مثل من
تو را با خود ندارد …!

متن های غمگین ناامیدی

درمان تمام دردها را
طبیبان کشف می کنند
دارویی دلتنگی را
شاعری

امیرعلی_قربانی

متن غمگین ناامیدی

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی شود آنها را در آغوش بگیریم و این یک کابوس بزرگ می‌تواند باشد.

ایلهان برک

متن غمگین ناامیدی جدید

هرزگاهی که دستِ خالی…
از دوست داشتنت برمی گردم…
فراموشی زودتر از دلتنگی
غُسلِ یاد کردنت را گرفته است
غرور هم که به کُشتنِ دلت
همتی دیدنی می بندد…
شهری می سازند پُر از فراموشی
دیگر هیچ کجا پلاک صفر عاشقی
پیدا نمی کنی…
اما نمی دانم چرا …
در انتهای شب
عطری دست نیافتنی
از دوردست ها طعمِ گَس دوست داشتن را…
با خود حمل می کند…
نکند باز ….
دلتنگی به شهر نزدیک است …

اسماعیل_دلبری

متن های غمگین ناامیدی

همیشه دلتنگی ها
به خاطر نبودن کسی نیست
گاهی اوقات به خاطر بودن کسی است که
حواسش به تو نیست!!

متن های غمگین ناامیدی

خوشبختی برای من یعنی تو
اینکه کنارم دارمت ..
لمست می کنم، می بویمت
و در آغوش می گیرمت!!
خوشبختی برای من یعنی
زمان دلتنگی
سر بچرخانم و تو باشی …!!

متن غمگین ناامیدی

بدترین نوع دلتنگی اونیه که نمیخوای باهاش حرف بزنی ولی جز خودشم هیچکسو هیچ‌چیز نمیتونه ارومت کنه 🙂

متن های غمگین ناامیدی

دلتنگی پیچیده نیست…!

یک دل…!

یک آسمان…!

یک بغض…!

و آرزو های ترک خورده…!

به همین سادگی”

متن غمگین ناامید از زندگی

دل که تنگ است کجا باید رفت؟
به در و دشت و دمن؟
یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟
یا به یک خلوت و تنهایی امن
دل که تنگ است کجا باید رفت؟
پیر فرزانه مرا بانگ برآورد
که این حرف نکوست،
دل که تنگ است برو خانه دوست…
شانه‌اش جایگه گریه تو
سخنش راه گشا
بوسه‌اش مرهم زخم دل توست
عشق او چاره دلتنگی توست…
دل که تنگ است برو خانه دوست…
خانه‌اش خانه توست…
باز گفتم:
خانه دوست کجاست؟
گفت پیدایش کن
برو آنجا که پر از مهر و صفاست…

متن های غمگین ناامیدی

امشب بوی خون گرفته ام …!
سرشارم ازبغض هایِ ناامیدی …
اطرافم را حصارهایی پوشانده است از جنس دیوار…
نفسم تنگی میکند … همچون خـُـلـقــَــم !
میخواهم رها شوم … صدا شوم و تمام دلتنگی هایم را فریاد شوم در گوش های آسمان …!
می خواهم اشک بریزم و بهانه بگیرم …
اما
.
.
.
آرام آرام در صفحه ی روزگار محو میشوم

این سرنوشت برخی آدم هاست
تلخ نیست….غریبانه ست…….

متن غمگین و ناامیدی

سر ریز می‌شوند..
ترانه هایم،
به افقِ #دلتنگی؛
بر زمهریرِ نبودت،

و تنم،
آغشته به هزار رنگِ #تیره؛
سیاه،
کبود،
ارغوانی،
چگونه نجات دهم خود را؟
وقتی #مدفون در تلِ ویرانی ام…

متن غمگین ناامیدی

می سرایم “تو” و چشمان “تو” را
نه سپیدی ..
نه غزل ..
تویی آن شعر دل انگیز و بلند
که پر از مثنوی بارانی
منم آن شاعر بیدل
که فقط
برق چشمان تو را می بیند ..
سبک من عاشقی
و قافیه ام دلتنگی ست ..
منم آن مست و پریشان نگاهت
که دلم
“تو” و “احساس تو” را می خواهد.

متن های غمگین ناامیدی

من برای دلتنگی هایم سردرد را بهانه میکنم ،
بقیه چه می فهمند ؟! . .
یک لیوان آب و استامینوفن که دلتنگی را دوا نمی کند. .

متن غمگین ناامیدی

باد می وزد و دفتر دلتنگی ام را ورق ورق میکند…
هر ورق به گوشه ای خواهد افتاد…
ای کـاش ورقی که اشکم روی آن است به دست تـو برسد….

متن غمگین ناامیدی

گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشود . . .
که دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !
دلــــــــتـــنــگـــــــ ــــم . . . !
دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد . . . !
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید . . .
… دلتنگ خودم . . .
خودی که مدتهاست گم کرده ام . . . !

متن های غمگین ناامیدی

دلتنگی میکنم…
ولــی حق نـــــدارم بهانہ اش را بگیرم…
به یادش می افتم…
ولی حـق نـدارم اشک بریزم…
او را میخـواهم…
ولــی حـق نــدارم سراغــش را بگـیرم…
خــوابش را میبینم…
ولــی حق ندارم تعبـیر آمدنـش را کـنم…
بـی قرار میشـوم…
ولــی حـق گلایه ندارم…

دلـم می گــیرد…
ولــی حتـــــی حــق صداکردنش را ندارم…
“قول داده ام

متن های غمگین ناامیدی

ببخش که زبانم نچرخید بگویم
دلتنگی امانم را بریده،
که دوست داشتنت از عمیق ترین
لایه‌های دلم برآمد، پرید توی گلوم و نتوانستم تحویلت دهم..
من آدمِ دوست داشتن های پرسر و صدا نیستم..
آرامم، ساکت کمی خجالتی.
این یادت باشد،
آدم‌های آرام رازهای پرآشوب دارند.
و تو پرآشوب ترین رازِ منی،
مَگوترینش…
بی اجازه نفس میکشی قدم میزنی زندگی میکنی
لا به لای تمام سکوت‌هام، نگاه‌ها و شعرهام…

مهسا_پناهی

متن های غمگین ناامیدی

یک دنیا حرف و یک
خیابان پر از دلتنگی

متن غمگین ناامیدی

سه شنبه
غریب ترین روز هفته است
نه می تواند
خودش را
به دلخوشی های اول هفته
پیوند دهد
نه دلتنگی
آخر هفته را باور دارد
سه شنبه منم
معلق مانده بین زمین و آسمان !

فرشته_رضایی

متن غمگین ناامید از زندگی

پدرم
آغوشت
چشمانت
و لمس دستانت
چقدر بدهکاری در مقابل این همه دلتنگی…

متن غمگین ناامید از زندگی

دلتنگی ؛
واژه‌ ای بی معناست
وقتی تو
در لحظه‌هایم نفس می‌کشی
و از دور به من نزدیکی
هیچ کس مثل من
تو را با خود ندارد …!

متن غمگین ناامیدی

درمان تمام دردها را
طبیبان کشف می کنند
دارویی دلتنگی را
شاعری

امیرعلی_قربانی

متن غمگین ناامیدی جدید

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی شود آنها را در آغوش بگیریم و این یک کابوس بزرگ می‌تواند باشد.

ایلهان برک

متن غمگین ناامید از زندگی

هرزگاهی که دستِ خالی…
از دوست داشتنت برمی گردم…
فراموشی زودتر از دلتنگی
غُسلِ یاد کردنت را گرفته است
غرور هم که به کُشتنِ دلت
همتی دیدنی می بندد…
شهری می سازند پُر از فراموشی
دیگر هیچ کجا پلاک صفر عاشقی
پیدا نمی کنی…
اما نمی دانم چرا …
در انتهای شب
عطری دست نیافتنی
از دوردست ها طعمِ گَس دوست داشتن را…
با خود حمل می کند…
نکند باز ….
دلتنگی به شهر نزدیک است …

اسماعیل_دلبری

متن غمگین ناامیدی

همیشه دلتنگی ها
به خاطر نبودن کسی نیست
گاهی اوقات به خاطر بودن کسی است که
حواسش به تو نیست!!

متن های غمگین ناامیدی

خوشبختی برای من یعنی تو
اینکه کنارم دارمت ..
لمست می کنم، می بویمت
و در آغوش می گیرمت!!
خوشبختی برای من یعنی
زمان دلتنگی
سر بچرخانم و تو باشی …!!

متن غمگین ناامیدی

بدترین نوع دلتنگی اونیه که نمیخوای باهاش حرف بزنی ولی جز خودشم هیچکسو هیچ‌چیز نمیتونه ارومت کنه 🙂

متن غمگین ناامیدی

دلتنگی پیچیده نیست…!

یک دل…!

یک آسمان…!

یک بغض…!

و آرزو های ترک خورده…!

به همین سادگی”

متن غمگین ناامیدی جدید

دل که تنگ است کجا باید رفت؟
به در و دشت و دمن؟
یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟
یا به یک خلوت و تنهایی امن
دل که تنگ است کجا باید رفت؟
پیر فرزانه مرا بانگ برآورد
که این حرف نکوست،
دل که تنگ است برو خانه دوست…
شانه‌اش جایگه گریه تو
سخنش راه گشا
بوسه‌اش مرهم زخم دل توست
عشق او چاره دلتنگی توست…
دل که تنگ است برو خانه دوست…
خانه‌اش خانه توست…
باز گفتم:
خانه دوست کجاست؟
گفت پیدایش کن
برو آنجا که پر از مهر و صفاست…

متن غمگین ناامیدی

امشب بوی خون گرفته ام …!
سرشارم ازبغض هایِ ناامیدی …
اطرافم را حصارهایی پوشانده است از جنس دیوار…
نفسم تنگی میکند … همچون خـُـلـقــَــم !
میخواهم رها شوم … صدا شوم و تمام دلتنگی هایم را فریاد شوم در گوش های آسمان …!
می خواهم اشک بریزم و بهانه بگیرم …
اما
.
.
.
آرام آرام در صفحه ی روزگار محو میشوم

این سرنوشت برخی آدم هاست
تلخ نیست….غریبانه ست…….

متن غمگین ناامید از زندگی

سر ریز می‌شوند..
ترانه هایم،
به افقِ #دلتنگی؛
بر زمهریرِ نبودت،

و تنم،
آغشته به هزار رنگِ #تیره؛
سیاه،
کبود،
ارغوانی،
چگونه نجات دهم خود را؟
وقتی #مدفون در تلِ ویرانی ام…

متن غمگین ناامیدی

می سرایم “تو” و چشمان “تو” را
نه سپیدی ..
نه غزل ..
تویی آن شعر دل انگیز و بلند
که پر از مثنوی بارانی
منم آن شاعر بیدل
که فقط
برق چشمان تو را می بیند ..
سبک من عاشقی
و قافیه ام دلتنگی ست ..
منم آن مست و پریشان نگاهت
که دلم
“تو” و “احساس تو” را می خواهد.

متن غمگین و ناامیدی

من برای دلتنگی هایم سردرد را بهانه میکنم ،
بقیه چه می فهمند ؟! . .
یک لیوان آب و استامینوفن که دلتنگی را دوا نمی کند. .

متن غمگین و ناامیدی

باد می وزد و دفتر دلتنگی ام را ورق ورق میکند…
هر ورق به گوشه ای خواهد افتاد…
ای کـاش ورقی که اشکم روی آن است به دست تـو برسد….

متن غمگین ناامید از زندگی

گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشود . . .
که دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !
دلــــــــتـــنــگـــــــ ــــم . . . !
دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد . . . !
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید . . .
… دلتنگ خودم . . .
خودی که مدتهاست گم کرده ام . . . !

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگم نه برای کسی از بی کسی

خسته ام نه از تکاپو از در به دری

نه دوستی ، نه یادی ، نه خاطره ی شیرینی

تنهایم تنهاتر از آن سنگ کنار جاده اما مشتاقم

مشتاق دیدار آنکس که صادقانه یادم کند

متن غمگین و ناامیدی

رسیده ام به حس برگی که

می داند باد از هرطرف که بیاید

سرانجامش افتادن است …

متن های غمگین ناامیدی

چقدر این سربالایی ها ادامـــــــه دارند ؟

من از زندگی که هیچ  پاهایم از من شکایت دارند

متن غمگین ناامید از زندگی

جای تعجب ندارد که گاهی …
نوشته هایم غمگینند !!
و خودم غمگین تر از آنها
دیگر حتی حوصله جنگیدن با خاطراتم را هم ندارم …
توانش را نیز !!
راستی !! اگر همین دلخوشی لعنتی هم نبود …
دیگر تنهایی و خلوت برایم چه مفهومی داشت…!!

متن غمگین و ناامیدی

وقتی بی حوصله و سرد رفتار میکنه…
توقع داره بجای تنها گذاشتن و فاصله گرفتن…
بیشتر بهش توجه کنی و نازش هم بکشی…

متن غمگین ناامید از زندگی

هر کس جای من بود ، می برید

اما من هنوز می دوزم ، چشم به امید…

متن غمگین ناامیدی جدید

نا امیدی اولین قدمی است

که شخص به سوی گور برمی دارد

متن غمگین ناامید از زندگی

‏یه رابطه ی خوب
رابطه ایه که وقتی دعواتون میشه،
وقتی قهر میکنید و
وقتی حوصله ی همدیگه رو ندارید
مطمئن باشید جایگزین ندارید:|

متن غمگین ناامیدی جدید

گذشته که حالم را گرفته است

آینده که حالی برای رسیدنش ندارم

و حال هم حالم را به هم میزند

چه زندگی شیرینی…

متن غمگین ناامیدی

حال خوبت رابه هیچکس گره نزن
یادبگیر؛
بدونِ نیاز به دیگران
شاد باشی…
بخندی…
و امیدوار باشی!
باور کن؛
این مردم.. حوصله ی خودشان را هم ندارند!
تو باید خودت
دلیلِ اتفاقات خوب زندگی ات باشی!

متن غمگین ناامید از زندگی

بایدقبول کنیم که
آدمای بی حوصله
یه روزی…
تمام حوصلشون رو
خرج یکی کردن،
که دیگه نیست!

متن غمگین ناامید از زندگی

دلتنگ توام
تو آن جایی و من اینجا
در این فکر که تا چه حد دوستت دارم
در این فکر که تا چه حد برایم با ارزشی
در این فکر که تا چه حد دلتنگ توام
تو آن جایی و من اینجا
در این فکر که تا چه حد در اشتیاقِ
بار دیگر در کنار تو بودنم
در این فکر که چگونه بیش از همیشه
قدر آن زمان که در کنار هم خواهیم بود را خواهم دانست
دوستت دارم …

متن غمگین و ناامیدی

ماه برای مویه های من است
که این همه بی طاقت می تابد.
من دیری ست که دست دنیا را خوانده ام
اما هیچ ردپایی از تو اینجا نیست
نه راه ، نه کوچه، نه کوه، نه کلمات
پس منزل ات کجاست؟
من باز هم به همین بادیه باز خواهم گشت
ایوب را من از مراثی خود تحمل و ترانه آموخته ام
من فقط برای با تو بودن روزی ست، که نمرده ام هنوز.

متن غمگین ناامید از زندگی

یه وقتایی دلت می خواد

یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه

اگه گفتی من کی ام ؟

تو هم دستاشو بگیری و بگی

هر کی هستی فقط بمون

متن غمگین و ناامیدی

دلتنگم نه برای کسی از بی کسی

خسته ام نه از تکاپو از در به دری

نه دوستی ، نه یادی ، نه خاطره ی شیرینی

تنهایم تنهاتر از آن سنگ کنار جاده اما مشتاقم

مشتاق دیدار آنکس که صادقانه یادم کند

متن های غمگین ناامیدی

رسیده ام به حس برگی که

می داند باد از هرطرف که بیاید

سرانجامش افتادن است …

متن غمگین ناامیدی

چقدر این سربالایی ها ادامـــــــه دارند ؟

من از زندگی که هیچ  پاهایم از من شکایت دارند

متن غمگین و ناامیدی

جای تعجب ندارد که گاهی …
نوشته هایم غمگینند !!
و خودم غمگین تر از آنها
دیگر حتی حوصله جنگیدن با خاطراتم را هم ندارم …
توانش را نیز !!
راستی !! اگر همین دلخوشی لعنتی هم نبود …
دیگر تنهایی و خلوت برایم چه مفهومی داشت…!!

متن غمگین ناامیدی

وقتی بی حوصله و سرد رفتار میکنه…
توقع داره بجای تنها گذاشتن و فاصله گرفتن…
بیشتر بهش توجه کنی و نازش هم بکشی…

متن غمگین ناامیدی جدید

هر کس جای من بود ، می برید

اما من هنوز می دوزم ، چشم به امید…

متن غمگین ناامیدی

نا امیدی اولین قدمی است

که شخص به سوی گور برمی دارد

متن غمگین ناامیدی

‏یه رابطه ی خوب
رابطه ایه که وقتی دعواتون میشه،
وقتی قهر میکنید و
وقتی حوصله ی همدیگه رو ندارید
مطمئن باشید جایگزین ندارید:|

متن غمگین ناامید از زندگی

گذشته که حالم را گرفته است

آینده که حالی برای رسیدنش ندارم

و حال هم حالم را به هم میزند

چه زندگی شیرینی…

متن غمگین و ناامیدی

حال خوبت رابه هیچکس گره نزن
یادبگیر؛
بدونِ نیاز به دیگران
شاد باشی…
بخندی…
و امیدوار باشی!
باور کن؛
این مردم.. حوصله ی خودشان را هم ندارند!
تو باید خودت
دلیلِ اتفاقات خوب زندگی ات باشی!

متن غمگین ناامیدی

بایدقبول کنیم که
آدمای بی حوصله
یه روزی…
تمام حوصلشون رو
خرج یکی کردن،
که دیگه نیست!

متن غمگین ناامیدی جدید

دلتنگ توام
تو آن جایی و من اینجا
در این فکر که تا چه حد دوستت دارم
در این فکر که تا چه حد برایم با ارزشی
در این فکر که تا چه حد دلتنگ توام
تو آن جایی و من اینجا
در این فکر که تا چه حد در اشتیاقِ
بار دیگر در کنار تو بودنم
در این فکر که چگونه بیش از همیشه
قدر آن زمان که در کنار هم خواهیم بود را خواهم دانست
دوستت دارم …

متن غمگین ناامیدی جدید

ماه برای مویه های من است
که این همه بی طاقت می تابد.
من دیری ست که دست دنیا را خوانده ام
اما هیچ ردپایی از تو اینجا نیست
نه راه ، نه کوچه، نه کوه، نه کلمات
پس منزل ات کجاست؟
من باز هم به همین بادیه باز خواهم گشت
ایوب را من از مراثی خود تحمل و ترانه آموخته ام
من فقط برای با تو بودن روزی ست، که نمرده ام هنوز.

متن غمگین ناامید از زندگی

یه وقتایی دلت می خواد

یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه

اگه گفتی من کی ام ؟

تو هم دستاشو بگیری و بگی

هر کی هستی فقط بمون

متن غمگین و ناامیدی

رسیده ام به حس برگی که میداند بادازهرطرف که بیاید
سرانجامش افتادن است

متن غمگین ناامید از زندگی

آهای روزگار… برایم مشخص کن اینبار کدام سازت را برایم کوک کردی تا برایم بزنی؛ می خواهم رقصم را با سازت هماهنگ کنم…

متن غمگین و ناامیدی

چقدر این سربالایی ها ادامـــــــه دارند ؟
من از زندگی که هیچ . . پاهایم از من شکایت دارند

متن های غمگین ناامیدی

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن غمگین و ناامیدی

گاهـــی احساس میڪنَمــ روی دَستـــــ خـدا مــانده اَمــ
خَســتہ اَش ڪَردمـــــ خــودَش هَــم نــمــیــدانـــــــد با مَن چــہ ڪــنَــد؟

متن غمگین ناامیدی جدید

سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن غمگین ناامید از زندگی

پیراهنم را اتو می زنم
کفش ها را دستمال می کشم
زندگی اما
مرتب نمی شود…

متن غمگین ناامیدی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن های غمگین ناامیدی

این جا زمین هست
به زمینت می کوبند
سر پول عشقت را می فروشند
به خیانت می‌گویند تفکر اروپایی
اگر عاشق باشی فکر میکنند احمقی

متن غمگین و ناامیدی

خدایا
از این به بعد به مخلوقاتت
یه مترجم ضمیمه کن
این جا هیچکس هیچکس را نمی فهمد

متن های غمگین ناامیدی

ﺍﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻧﮕﯿﺮﻩ
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻩ

متن غمگین ناامیدی جدید

بعضی حرف ها را نباید زد
بعضی حرف ها را نباید خورد
بیچاره دل چه می کشد میان این زد و خورد !

متن غمگین ناامیدی جدید

صبحی که بجای عشق با سیگار شروع بشه …
یک شروع دوباره نیست
امتداد پایان است
برای کسی که دیگر امیدی به ادامه ندارد!!

متن غمگین و ناامیدی

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

متن غمگین ناامید از زندگی

دیشب خسته تر از هر روز بودم …
کاش میشد گوشه ای می نوشتم
“خدایا خیلی خسته ام”، فردا صبح بیدارم نکن!!!

متن غمگین ناامیدی

روزی میرسد که فریاد خواهی زد :

دوستم داشته باش اما من هرگز نمیتوانم تو را ،

حتی میان مشغله های ذهنی ام جا دهم…..!

متن غمگین ناامیدی

تازگی­ ها باد که می­ آید پنجره­ ها را نمی ­بندم …

می­ گویم شاید تو

در مسیر ملایم باد نشسته باشی…

متن غمگین ناامید از زندگی

رسیده ام به حس برگی که میداند بادازهرطرف که بیاید
سرانجامش افتادن است

متن غمگین و ناامیدی

آهای روزگار… برایم مشخص کن اینبار کدام سازت را برایم کوک کردی تا برایم بزنی؛ می خواهم رقصم را با سازت هماهنگ کنم…

متن غمگین ناامیدی

چقدر این سربالایی ها ادامـــــــه دارند ؟
من از زندگی که هیچ . . پاهایم از من شکایت دارند

متن غمگین ناامید از زندگی

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن غمگین ناامیدی جدید

گاهـــی احساس میڪنَمــ روی دَستـــــ خـدا مــانده اَمــ
خَســتہ اَش ڪَردمـــــ خــودَش هَــم نــمــیــدانـــــــد با مَن چــہ ڪــنَــد؟

متن غمگین ناامید از زندگی

سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن غمگین و ناامیدی

پیراهنم را اتو می زنم
کفش ها را دستمال می کشم
زندگی اما
مرتب نمی شود…

متن غمگین ناامیدی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن غمگین ناامیدی

این جا زمین هست
به زمینت می کوبند
سر پول عشقت را می فروشند
به خیانت می‌گویند تفکر اروپایی
اگر عاشق باشی فکر میکنند احمقی

متن غمگین و ناامیدی

خدایا
از این به بعد به مخلوقاتت
یه مترجم ضمیمه کن
این جا هیچکس هیچکس را نمی فهمد

متن غمگین و ناامیدی

ﺍﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻧﮕﯿﺮﻩ
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻩ

متن غمگین و ناامیدی

بعضی حرف ها را نباید زد
بعضی حرف ها را نباید خورد
بیچاره دل چه می کشد میان این زد و خورد !

متن غمگین ناامید از زندگی

صبحی که بجای عشق با سیگار شروع بشه …
یک شروع دوباره نیست
امتداد پایان است
برای کسی که دیگر امیدی به ادامه ندارد!!

متن غمگین ناامیدی

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

متن غمگین ناامیدی

دیشب خسته تر از هر روز بودم …
کاش میشد گوشه ای می نوشتم
“خدایا خیلی خسته ام”، فردا صبح بیدارم نکن!!!

متن غمگین ناامید از زندگی

روزی میرسد که فریاد خواهی زد :

دوستم داشته باش اما من هرگز نمیتوانم تو را ،

حتی میان مشغله های ذهنی ام جا دهم…..!

متن غمگین ناامیدی جدید

تازگی­ ها باد که می­ آید پنجره­ ها را نمی ­بندم …

می­ گویم شاید تو

در مسیر ملایم باد نشسته باشی…

متن غمگین و ناامیدی

«ظرفیت انسان برای پذیرش امید، شگفت‌انگیزترین حقیقت زندگی است. امید، برای بشر یک مقصد واضح مشخص می‌کند و انرژی لازم را برای شروع کردن به او می‌دهد.»

– نورمن کازین، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی

متن غمگین ناامید از زندگی

«امیدتان را که از دست بدهید، انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید. البته حتی زمانی که فکر می‌کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد.»

– من شماره چهار هستم، پیتاکوس لور

متن غمگین و ناامیدی

«امید مانند ستونی است که جهان را سرپا نگه می‌دارد. امید، رؤیای انسان بیدار است.»

– پلینیوس

متن غمگین ناامیدی جدید

«از دیروز درس بگیر، برای امروز، زندگی کن و به فردا امیدوار باش. مهم‌ترین چیز این است که از پرسیدن دست نکشی.»

– آلبرت اینشتین

متن غمگین ناامیدی جدید

شما آنچه فکر می کنید احساس می کنید

لذا شما می توانید یاد بگیرید در مورد هر چیزی متفاوت فکر نمایید و تصمیم بگیرید.

متن های غمگین ناامیدی

اتفاق اول بايد در درون من رخ دهد تا تكرار آن را در دنياي بيرون ببينیم
پس من می توانم بهترین باشم

متن های غمگین ناامیدی

فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش …

صبح باشد یا شب … بذرِ امید ؛

نه وقت می شناسد ،

نه موقعیت …

هر وقت بکاری ؛

شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز ،

با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن ؛

جوانه می زند …

و تا آسمانِ موفقیت و توانستن ،

اوج می گیرد …

هرگز نا امید نباش … !!!

نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛

به جانِ ریشه ی شعور و خوشبختی ات …

پس تا دیر نشده ،

بذرِ جادوییِ امیدت را بکار ،

و معجزه هایت را درو کن … !

متن غمگین و ناامیدی

خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد.
پس چه چيز باعث شد که من بينديشم ميتوانم همه چيز را در يک روز به دست بياورم

متن غمگین ناامید از زندگی

فقط شما خودتان می توانید باعث خوشحالی خودتان بشوید.

با شماست که کنترل مغزتان را بدت بگیرید و به تمرین احساسات

در راهی که انتخاب می کنید ادامه دهید.

متن غمگین ناامید از زندگی

وقتی شما نگران هستید، یک تصور غیر واقعی از آینده را در ذهن خود ایجاد می کنید؛ و اعتقاد به این تصور، موجب ایجاد احساس منفی در شما میشود…

به عبارت ساده تر، شما بدون هیچ دلیل قابل قبولی، خودتان را از آینده می ترسانید.

نگرانی را از خود دور کنید، در زندگی با امید زندگی کنید و اجازه دهید انرژی های مثبت وجودتان آزاد شود، نگذارید امواج منفی، قدرت فکر و اراده و پشتکار شما را مسدود کند…

متن غمگین ناامیدی جدید

آرزوهايت را يادداشت کن .خداوند آنها را فراموش نميکند

اما تو از خاطرت ميرود .آنچه امروز داري خواسته ديروز بوده است

متن غمگین ناامیدی جدید

با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛
مادامیکه به آن بهترینی که در در وجودت است،
وفادار بمانی، موفق خواهی بود

متن غمگین ناامیدی

 برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم…

کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند…

برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم…

با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند…

متن غمگین ناامیدی

آغاز صبح یاد خدا بایدکرد

خود را به امید او رها بایدکرد

ای با توشروع کارها زیباتر

آغازسخن ترا صدا بایدکرد

امروزمان راآغازمیکنیم

بنام خدایی که تسکین دهنده

دردها و آرامش دهنده قلبهاست

متن غمگین ناامیدی

فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…

متن غمگین ناامیدی

«امید چیز خوبیه، شاید بشه گفت بهترینِ چیزهاست و چیزهای خوب هیچ‌وقت نمی‌میرن.»

متن های غمگین ناامیدی

زندگی مثل نقاشی کردن است!

خطوط را با امید بکش

اشتباهاتت را با آرامش پاک کن

قلم مو را در صبر غوطه ور

متن های غمگین ناامیدی

مردمی که می دانند چگونه از دقیقه زمان حداکثر استفاده را ببرند

مردمی هستند که یک زندگی آزاد، مؤثر و کاملی را انتخاب کرده اند

و این یک انتخابی است که هر یک از ما می توانیم داشته باشیم

متن غمگین ناامیدی جدید

با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛
مادامیکه به آن بهترینی که در در وجودت است،
وفادار بمانی، موفق خواهی بود

متن غمگین ناامید از زندگی

شگفت‌انگیز است که چطور یک فردای کوچک می‌تواند همه‌ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند.

متن غمگین ناامیدی جدید

هر صبح  …

قاصدک های امید را

رهسپار آسمان آرزوهایت کن

بی تردید هر یک

زمانی که باید به مقصد

خواهند رسید  …

متن های غمگین ناامیدی

لبخند ارزانترین و کم خرج ترین راه برای تغییر چهره است.

متن های غمگین ناامیدی

هرگاه شما در وجود خودتان امنیت داشته باشید

شما نه می خواهید و نه احتیاج دارید که دیگران مثل شما باشند

متن غمگین و ناامیدی

از درخت بیاموزیم

برای بعضی ها باید ریشه بود،

تا امید به زندگی را به آنها بدهیم.

برای بعضی ها باید تنه بود،

تا تکیه گاه آنها باشیم.

برای بعضی ها باید شاخ و برگ بود،

تا عیب های آنها را بپوشانیم.

برای بعضی ها باید میوه بود،

تا طعم زندگی کردن را به آنها بیاموزیم

نه زنده ماندن را

متن غمگین ناامید از زندگی

درمقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام

عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند.

متن غمگین و ناامیدی

میدتان را که از دست بدهید، انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید.

البته حتی زمانی که فکر می‌کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد.

متن غمگین ناامیدی

عكسهاي يادگاري و دوست داشتني در تاريكخانه ظاهر مي شن
اگه يه روزخودتون رو توي تاريكي و تنهايي ديدين،

بدونيد كه خداوند داره براتون عكساي قشنگي روچاپ مي كنه

متن غمگین ناامید از زندگی

شهامت هميشه فرياد زدن نيست ،
گاهي صداي آراميست كه در انهاي روز مي گويد : فردا دوباره تلاش خواهم كرد  .

متن غمگین ناامیدی

هميشه فکر کن تو يه دنياي شيشه اي زندگي ميکني.

پس سعي کن به طرفه کسي سنگ پرتاب نکني

چون اولين چيزي که ميشکنه دنياي خودته.

متن غمگین ناامیدی

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ،

زندگی هزاران پنجره دارد …

یادم هست روزی …

از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ،

احساس کردم می خواهم گریه کنم …

و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ،

احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم !

عمر کوتاه است …

فرصت نگاه کردن ،

از تمامی پنجره های زندگی را ندارم ،

تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره ،

به زندگی نگاه کنم …

و آن هم پنجره امید … !

متن های غمگین ناامیدی

ممکن است بتوانید همه‌ی گل‌ها را بچینید، اما نمی‌توانید از آمدن بهار جلوگیری کنید.

متن غمگین ناامیدی جدید

دو مورد بیهوده ترین احساسات:
غصه خوردن برای اتفاقی است که افتاده
و نگرانی برای چیزی است که احتمال دارد و در آینده روی دهد

متن های غمگین ناامیدی

راز قدرت در قلبی خالص و ذهنی منظم است.

عجب داستان غریبی است!
اگر از هر چیزی فقط بهتریتنش را بخواهید ،غالبا همان را بدست می آوری

متن غمگین ناامید از زندگی

یادمان باشد که؛

کوچکترین امید دادن به کسی،

شاید بزرگترین معجزه ها را ایجاد کند

پس مهربانی رادریغ نکنیم…

متن های غمگین ناامیدی

مردمانی که به رشد کمال رسیده اند هرگز شکایت نمی کنند.

متن های غمگین ناامیدی

من به بدبختی‌ها و چیزهای بد فکر نمی‌کنم؛ تنها چیزی که به یاد می‌آورم زیبایی‌هایی است که باقی می‌مانند.

متن غمگین ناامیدی جدید

درها برای کسانی گشوده

می شوند که

جسارت درزدن داشته باشند.

جسارت داشته باش

با امید با عشق بامحبت

با تلاش در بزن

حتما درها گشوده خواهند

شد به سوی روشنایی…

متن غمگین ناامیدی جدید

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى، محبت اوست پس؛

محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست.

متن های غمگین ناامیدی

یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛
یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛
یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛
یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد؛
یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد؛
امید می تواند رافع روحتان باشد؛
یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد؛
یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد؛

امروز آن “یک” باشید…

متن غمگین ناامیدی

سکوت نکن …
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی …
و گاهی آرام پرواز کن …
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟

متن غمگین و ناامیدی

وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو.

  توکل کن

چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست

متن غمگین و ناامیدی

انسان های روشنفکر هیچگاه اعصابشان خُرد نمی شود.

متن غمگین ناامید از زندگی

زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست!

متن های غمگین ناامیدی

نهنگ یونس را نخورد…

کارد اسماعیل را نکشت…

آتش ابراهیم را نسوزد…

دریا موسی غرق نکرد…

آری اگر او بخواهد

همه چیز ممکن است…

.. نا امید نباش …

متن های غمگین ناامیدی

بهترین شروع برای غمناک بودن آغاز آه و ناله است. از آن دوری کنید.

متن غمگین و ناامیدی

به یاد داشته باشید که هیچ کس جز شما

بر روی احساساتتان کنترل ندارد

متن غمگین ناامیدی جدید

میدانی گاهی باید

حتی بی دلیل شاد باشی

گاهی باید در هجوم مشکلات

آرام ترین فرد زمین باشی

امید همیشه هست

و سختی،بخشی گذرا از زندگی

امیدت  فقط به خدا باشه

متن غمگین ناامیدی جدید

شما در هنگام خشم برای خودتان کاری انجام نمی دهید،

بنابراین د قایق زمان حال را صرف اموری بیهوده می نمایید

و از آنچه که ممکن است باعث ترقی و تعالی شما بشود

احتراز و دوری می کنید.

متن غمگین ناامیدی

زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست!

متن های غمگین ناامیدی

چه تو زنده باشي چه نباشي فردا خورشيد دوباره طلوع مي كنه پس بمون و از سهم از خورشيدت استفاده كن

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی یک پژواک است
هر چه می فرستید باز میگردد
هر چه می دهید می گیرید
هر چه دیگران دارند در شما وجود دارد
پس همیشه خوبی کنید.

متن غمگین و ناامیدی

قلب آدما مثه یه جزیره دور افتاده میمونه,این که کی واسه اولین بار پا به جزیره میزاره مهم نیست,

مهم اون کسی که هیچ وقت جزیره رو ترک نمی کنه…

متن غمگین ناامیدی

هر چیزی به موقعش به سراغتون میاد، صبور باشید.

متن غمگین ناامیدی جدید

بسیاری از مشکلات در زندگی محو می شد

اگر رو در روی همدیگر حرف می زدیم

متن غمگین و ناامیدی

نه پشت سر همدیگرﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ…
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ.
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ, ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ,
” ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ “

متن غمگین و ناامیدی

شاید امروز نه

اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد

متن های غمگین ناامیدی

«ظرفیت انسان برای پذیرش امید، شگفت‌انگیزترین حقیقت زندگی است. امید، برای بشر یک مقصد واضح مشخص می‌کند و انرژی لازم را برای شروع کردن به او می‌دهد.»

– نورمن کازین، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی

متن غمگین ناامید از زندگی

«امیدتان را که از دست بدهید، انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید. البته حتی زمانی که فکر می‌کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد.»

– من شماره چهار هستم، پیتاکوس لور

متن های غمگین ناامیدی

«امید مانند ستونی است که جهان را سرپا نگه می‌دارد. امید، رؤیای انسان بیدار است.»

– پلینیوس

متن غمگین ناامید از زندگی

«از دیروز درس بگیر، برای امروز، زندگی کن و به فردا امیدوار باش. مهم‌ترین چیز این است که از پرسیدن دست نکشی.»

– آلبرت اینشتین

متن های غمگین ناامیدی

شما آنچه فکر می کنید احساس می کنید

لذا شما می توانید یاد بگیرید در مورد هر چیزی متفاوت فکر نمایید و تصمیم بگیرید.

متن غمگین و ناامیدی

اتفاق اول بايد در درون من رخ دهد تا تكرار آن را در دنياي بيرون ببينیم
پس من می توانم بهترین باشم

متن های غمگین ناامیدی

فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش …

صبح باشد یا شب … بذرِ امید ؛

نه وقت می شناسد ،

نه موقعیت …

هر وقت بکاری ؛

شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز ،

با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن ؛

جوانه می زند …

و تا آسمانِ موفقیت و توانستن ،

اوج می گیرد …

هرگز نا امید نباش … !!!

نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛

به جانِ ریشه ی شعور و خوشبختی ات …

پس تا دیر نشده ،

بذرِ جادوییِ امیدت را بکار ،

و معجزه هایت را درو کن … !

متن های غمگین ناامیدی

خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد.
پس چه چيز باعث شد که من بينديشم ميتوانم همه چيز را در يک روز به دست بياورم

متن های غمگین ناامیدی

فقط شما خودتان می توانید باعث خوشحالی خودتان بشوید.

با شماست که کنترل مغزتان را بدت بگیرید و به تمرین احساسات

در راهی که انتخاب می کنید ادامه دهید.

متن های غمگین ناامیدی

وقتی شما نگران هستید، یک تصور غیر واقعی از آینده را در ذهن خود ایجاد می کنید؛ و اعتقاد به این تصور، موجب ایجاد احساس منفی در شما میشود…

به عبارت ساده تر، شما بدون هیچ دلیل قابل قبولی، خودتان را از آینده می ترسانید.

نگرانی را از خود دور کنید، در زندگی با امید زندگی کنید و اجازه دهید انرژی های مثبت وجودتان آزاد شود، نگذارید امواج منفی، قدرت فکر و اراده و پشتکار شما را مسدود کند…

متن غمگین ناامیدی

آرزوهايت را يادداشت کن .خداوند آنها را فراموش نميکند

اما تو از خاطرت ميرود .آنچه امروز داري خواسته ديروز بوده است

متن غمگین و ناامیدی

با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛
مادامیکه به آن بهترینی که در در وجودت است،
وفادار بمانی، موفق خواهی بود

متن غمگین ناامید از زندگی

 برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم…

کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند…

برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم…

با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند…

متن غمگین ناامید از زندگی

آغاز صبح یاد خدا بایدکرد

خود را به امید او رها بایدکرد

ای با توشروع کارها زیباتر

آغازسخن ترا صدا بایدکرد

امروزمان راآغازمیکنیم

بنام خدایی که تسکین دهنده

دردها و آرامش دهنده قلبهاست

متن غمگین و ناامیدی

فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…

متن غمگین و ناامیدی

«امید چیز خوبیه، شاید بشه گفت بهترینِ چیزهاست و چیزهای خوب هیچ‌وقت نمی‌میرن.»

متن های غمگین ناامیدی

زندگی مثل نقاشی کردن است!

خطوط را با امید بکش

اشتباهاتت را با آرامش پاک کن

قلم مو را در صبر غوطه ور

متن غمگین ناامیدی جدید

مردمی که می دانند چگونه از دقیقه زمان حداکثر استفاده را ببرند

مردمی هستند که یک زندگی آزاد، مؤثر و کاملی را انتخاب کرده اند

و این یک انتخابی است که هر یک از ما می توانیم داشته باشیم

متن های غمگین ناامیدی

با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛
مادامیکه به آن بهترینی که در در وجودت است،
وفادار بمانی، موفق خواهی بود

متن های غمگین ناامیدی

شگفت‌انگیز است که چطور یک فردای کوچک می‌تواند همه‌ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند.

متن غمگین ناامید از زندگی

هر صبح  …

قاصدک های امید را

رهسپار آسمان آرزوهایت کن

بی تردید هر یک

زمانی که باید به مقصد

خواهند رسید  …

متن غمگین ناامیدی جدید

لبخند ارزانترین و کم خرج ترین راه برای تغییر چهره است.

متن غمگین ناامید از زندگی

هرگاه شما در وجود خودتان امنیت داشته باشید

شما نه می خواهید و نه احتیاج دارید که دیگران مثل شما باشند

متن های غمگین ناامیدی

از درخت بیاموزیم

برای بعضی ها باید ریشه بود،

تا امید به زندگی را به آنها بدهیم.

برای بعضی ها باید تنه بود،

تا تکیه گاه آنها باشیم.

برای بعضی ها باید شاخ و برگ بود،

تا عیب های آنها را بپوشانیم.

برای بعضی ها باید میوه بود،

تا طعم زندگی کردن را به آنها بیاموزیم

نه زنده ماندن را

متن غمگین ناامیدی جدید

درمقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام

عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند.

متن غمگین ناامیدی

میدتان را که از دست بدهید، انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید.

البته حتی زمانی که فکر می‌کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد.

متن های غمگین ناامیدی

عكسهاي يادگاري و دوست داشتني در تاريكخانه ظاهر مي شن
اگه يه روزخودتون رو توي تاريكي و تنهايي ديدين،

بدونيد كه خداوند داره براتون عكساي قشنگي روچاپ مي كنه

متن غمگین ناامیدی

شهامت هميشه فرياد زدن نيست ،
گاهي صداي آراميست كه در انهاي روز مي گويد : فردا دوباره تلاش خواهم كرد  .

متن غمگین و ناامیدی

هميشه فکر کن تو يه دنياي شيشه اي زندگي ميکني.

پس سعي کن به طرفه کسي سنگ پرتاب نکني

چون اولين چيزي که ميشکنه دنياي خودته.

متن های غمگین ناامیدی

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ،

زندگی هزاران پنجره دارد …

یادم هست روزی …

از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ،

احساس کردم می خواهم گریه کنم …

و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ،

احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم !

عمر کوتاه است …

فرصت نگاه کردن ،

از تمامی پنجره های زندگی را ندارم ،

تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره ،

به زندگی نگاه کنم …

و آن هم پنجره امید … !

متن غمگین ناامیدی

ممکن است بتوانید همه‌ی گل‌ها را بچینید، اما نمی‌توانید از آمدن بهار جلوگیری کنید.

متن غمگین ناامیدی جدید

دو مورد بیهوده ترین احساسات:
غصه خوردن برای اتفاقی است که افتاده
و نگرانی برای چیزی است که احتمال دارد و در آینده روی دهد

متن غمگین ناامیدی جدید

راز قدرت در قلبی خالص و ذهنی منظم است.

عجب داستان غریبی است!
اگر از هر چیزی فقط بهتریتنش را بخواهید ،غالبا همان را بدست می آوری

متن های غمگین ناامیدی

یادمان باشد که؛

کوچکترین امید دادن به کسی،

شاید بزرگترین معجزه ها را ایجاد کند

پس مهربانی رادریغ نکنیم…

متن غمگین ناامید از زندگی

مردمانی که به رشد کمال رسیده اند هرگز شکایت نمی کنند.

متن غمگین و ناامیدی

من به بدبختی‌ها و چیزهای بد فکر نمی‌کنم؛ تنها چیزی که به یاد می‌آورم زیبایی‌هایی است که باقی می‌مانند.

متن غمگین ناامیدی

درها برای کسانی گشوده

می شوند که

جسارت درزدن داشته باشند.

جسارت داشته باش

با امید با عشق بامحبت

با تلاش در بزن

حتما درها گشوده خواهند

شد به سوی روشنایی…

متن غمگین و ناامیدی

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى، محبت اوست پس؛

محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست.

متن های غمگین ناامیدی

یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛
یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛
یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛
یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد؛
یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد؛
امید می تواند رافع روحتان باشد؛
یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد؛
یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد؛

امروز آن “یک” باشید…

متن غمگین ناامید از زندگی

سکوت نکن …
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی …
و گاهی آرام پرواز کن …
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟

متن غمگین ناامید از زندگی

وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو.

  توکل کن

چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست

متن غمگین و ناامیدی

انسان های روشنفکر هیچگاه اعصابشان خُرد نمی شود.

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست!

متن غمگین ناامیدی جدید

نهنگ یونس را نخورد…

کارد اسماعیل را نکشت…

آتش ابراهیم را نسوزد…

دریا موسی غرق نکرد…

آری اگر او بخواهد

همه چیز ممکن است…

.. نا امید نباش …

متن غمگین ناامیدی

بهترین شروع برای غمناک بودن آغاز آه و ناله است. از آن دوری کنید.

متن غمگین ناامید از زندگی

به یاد داشته باشید که هیچ کس جز شما

بر روی احساساتتان کنترل ندارد

متن غمگین ناامید از زندگی

میدانی گاهی باید

حتی بی دلیل شاد باشی

گاهی باید در هجوم مشکلات

آرام ترین فرد زمین باشی

امید همیشه هست

و سختی،بخشی گذرا از زندگی

امیدت  فقط به خدا باشه

متن غمگین ناامیدی جدید

شما در هنگام خشم برای خودتان کاری انجام نمی دهید،

بنابراین د قایق زمان حال را صرف اموری بیهوده می نمایید

و از آنچه که ممکن است باعث ترقی و تعالی شما بشود

احتراز و دوری می کنید.

متن غمگین ناامیدی جدید

زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست!

متن غمگین ناامید از زندگی

چه تو زنده باشي چه نباشي فردا خورشيد دوباره طلوع مي كنه پس بمون و از سهم از خورشيدت استفاده كن

متن غمگین ناامید از زندگی

زندگی یک پژواک است
هر چه می فرستید باز میگردد
هر چه می دهید می گیرید
هر چه دیگران دارند در شما وجود دارد
پس همیشه خوبی کنید.

متن غمگین ناامید از زندگی

قلب آدما مثه یه جزیره دور افتاده میمونه,این که کی واسه اولین بار پا به جزیره میزاره مهم نیست,

مهم اون کسی که هیچ وقت جزیره رو ترک نمی کنه…

متن غمگین ناامیدی جدید

هر چیزی به موقعش به سراغتون میاد، صبور باشید.

متن غمگین ناامیدی

بسیاری از مشکلات در زندگی محو می شد

اگر رو در روی همدیگر حرف می زدیم

متن غمگین ناامیدی جدید

نه پشت سر همدیگرﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ…
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ.
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ, ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ,
” ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ “

متن غمگین و ناامیدی

شاید امروز نه

اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد

متن های غمگین ناامیدی

خدا به شیوه های مختلفی معجزه هاش رو توی زندگی آدما نشون میده.

بستگی به این داره که ما چقدر بهش توکل کردیم و چقدر بهش ایمان داریم. بسته به میزان ایمانمون به خدا، معجزه هاش رو هم می بینم.

کافیه باران رحمت خداوند در زندگی رو احساس کنیم و به وجود این باران ایمان داشته باشیم تا اینجوری کم کم ببینیم چیزهایی که برامون مثل خواب و خیال بودن یا اصلا فکرش رو هم نمی کردم معجزه وار اتفاق می افتند.

متن های غمگین ناامیدی

” خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم
اما…
تو مرا چه دیدی که همچنان معجزه گر زندگی من، بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

متن غمگین ناامیدی

خدا میتونه برای هرکسی مثل یک معجزه عمل کنه. درست وقتی که توی دل مشکلات گیر کردیم و راهی برای نجات پیدا نمی کنیم، خدایی اون بالا سر هست که حواسش به ماست و ما رو تنها نمیذاره.

درست وقتی که فکر می کنی در حال غرق شدن در مرداب مشکلات هستی، به صورت معجزه وار دستان یاری خدا رو میبینی که به شکل های مختلف به سمتت میان و بهت کمک می کنند.

متن غمگین ناامیدی

شک نکن
درست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی
نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد
خدا از راه می رسد . . .

متن غمگین ناامیدی

عشق معجزه ای از سوی خداست، معجزه ای که به انسان انسانیت می بخشد.

با عشق آدمی طعم واقعی انسان بودن را می چشد، لذت واقعی خدا هنگامی که او را خلق کرد می چشد، به واسطه عشق انسان می تواند خدا را درک کند، که چرا اینقدر او را دوست دارد، چرا او را اشراف مخلوقات کرده.

اگر عشق چیزی فراتر از معجزه نباشد کمتر از آن هم نیست.

متن غمگین ناامیدی جدید

مهر پائیز دو چندان شده است
قلب من سردتر از فصل زمستان شده است
برگ رقصان شده از شاخه جدا
شده نومید از این خلق خدا
سفره ها به که چه رنگین شده است
چهره ها لیک چه غمگین شده است
همه از بخت بد خود نالند
چشم ها باز ولی در خوابند
کار هر روزه ی ما پند همه مردم شهر
شده لبخند خدا با ما قهر
بخدا ما همه گی منتظر معجزه ایم
بشود معجزه یا گر نشود باخته ایم
ما همه صلح طلب با خودمان در جنگیم
رنگ به رخسار نداریم ولی صد رنگیم

متن غمگین و ناامیدی

زندگی یک معجزه از سوی خداست پس از آن نهایت استفاده را ببر.

تو یک بار بیشتر فرصت زندگی نداری و یک بار بیشتر نمی توانی این دنیا را تجربه کنی پس چرا خودت را محدود کنی؟

چرا خودت را در بند قوانین کنی؟ از خودت بودن و از تجربه دنیا لذت ببر، سعی کن معجزه خدا را به خوبی درک کنی.

زندگی خیلی شیرین تر از آن چه که در ذهنت تصورش را می کنی هست فقط باید به دنبال درک و تجربه هر چه بیشتر آن باشی.

متن غمگین ناامید از زندگی

خدا هر روز یک مشت معجزه در جیبش می ریزد و می آید و در نزدیک ترین جا به تو ملحق می شود
جایی به نزدیکی رگ گردنت
او از بس به تو نزدیک است ،در آستینت معجزه پیدا می کنی
و به پیامبری تازه مبعوث بدل می شوی با یک مشت پر از معجزه که از آستینت در آمده ……

متن غمگین ناامید از زندگی

برای خودت دعا کن که آرام باشی.
وقتی طوفان می آید، تو همچنان آرام باشی تا طوفان از آرامش تو آرام بگیرد.
برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛
آنقدر صبور باشی تا بالاخره ابرهای سیاه آسمان کنار بروند و خورشید دوباره بتابد.
برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی…
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻦبست نمی رسد. کافیست چشم باز کنیم و راه های گشوده ی بیشماری را فرا روی خود ببینیم. خدا که باشد، هرمعجزه ای ممکن می گردد.

ایمان داشته باش که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است
زندگی را به او بسپار….
و مطمئن باش
که تا وقتی پشتت به خدا گرم است
تمام هراس های دنیا
خنده دار است….

متن غمگین ناامید از زندگی

خدا را به شکل یک پادشاهی زورگو که دنیا رعیت اوست نگاه نکن. خدا در قلب توست، به تو نزدیک تر از آن چه که فکرش را میکنی هست.

خدا نه پادشاه هست و نه صاحب رعیت، خدا یک انرژی منبع است و تو هم قسمتی از آن انرژی.

پس اگر میخواهی معجزه را در زندگی ات ببینی، باور کنی که قسمتی از خدایی چون روح خدا در تو دمیده شده.

تفکراتی که به تو می گوید خدا مانند آن حاکم زورگوست را رها کن، باور کن که خدا در همین حوالیست کافیست او را با چشم دل ببینی تا معجزه هاش در زندگی ات هویدا شوند.

متن غمگین و ناامیدی

خبر خوب این است که کسی می آید
در میان روزهای زندگی تان
دست هایتان را خواهد گرفت
گرمتر
صمیمی تر
و هزار بار عاشقانه تر
کسی که شبیه به آفتاب بعد از یک روز برفی،
به تن روزهای سردتان می چسبد..
کسی میاید از جنس محبت که مرهم تمام زخم هایتان می شود
و تمام ترس و کابوس هایتان را در آغوش آرامش حل خواهد کرد..
کسی خواهد آمد برای ساختن شما که من آن شخص را معجزه ای از طرف خدا می نامم..

متن غمگین ناامیدی

می خواهی معجزه خدا را ببینی؟ پس به او ایمان داشته باش.

عده ای می گویند خدایا در زندگی ام معجزه ای می خواهم، معجزه ای که همه چیز را تغییر دهد، معجزه ای که برایم اتفاقات خوش و زیبایی را به ارمغان آورد اما دقیقاً بعد همین حرف ها ایمانی که باید در دل داشته باشند را از خدا سلب کرده و به غیر متوصل می شوند.

برای دیدن معجزه خدا تنها روی او حساب باز کن، توجه ات را از غیر بردار و چشم امیدت را به دستان خدا گره بزن آن موقع میبینی که اتفاقات شیرین زندگی چگونه معجزه وار برایت یکی پس از دیگری رخ خواهند داد.

متن غمگین ناامیدی

گاهی وقتا توی زندگی مشکلاتی پیش میاد که برای حل کردنش هیچ کاری از دستت برنمیاد …
کلافه و سردرگم میشی…
یدفه احساس پوچی میکنی..
دیگه هیچی برات لذت بخش نیست,
نسبت به همه چیز بی تفاوت میشی..
حس میکنی جز خودت، هیچ کس دیگه ای نمیتونه حالتو بفهمه..
دوسداری کز کنی یگوشه..
شروع کنی به راز و نیاز با اون بالایی..
بهش ایمان بیاری
ازش بخوای برات معجزه کنه..
روزاتو پشت سر هم سپری کنی
به امید معجزه
اما ته دلت تردید داشته باشی
که نکنه نشه…

متن غمگین و ناامیدی

این روزها معجزه ی خدا رو دیدم،
دیدم که هوامو داره
دیدم که بین تمام عجله هام اون با صبوری نگاهم می کنه
دیدم که وقتی دست کشیدم
اون دستمو گرفت
معجزه رو وقتی می بینی که از تمام جهان قطع امید کنی و فقط تو باشی و اون!
اون موقع است معجزه رنگشو بهت نشون میده و تو قلبت مالامال از روح میشه و امید میشینه تو چشمات

متن غمگین ناامیدی

خدا به شیوه های مختلفی معجزه هاش رو توی زندگی آدما نشون میده.

بستگی به این داره که ما چقدر بهش توکل کردیم و چقدر بهش ایمان داریم. بسته به میزان ایمانمون به خدا، معجزه هاش رو هم می بینم.

کافیه باران رحمت خداوند در زندگی رو احساس کنیم و به وجود این باران ایمان داشته باشیم تا اینجوری کم کم ببینیم چیزهایی که برامون مثل خواب و خیال بودن یا اصلا فکرش رو هم نمی کردم معجزه وار اتفاق می افتند.

متن غمگین ناامیدی جدید

” خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم
اما…
تو مرا چه دیدی که همچنان معجزه گر زندگی من، بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

متن غمگین ناامیدی جدید

خدا میتونه برای هرکسی مثل یک معجزه عمل کنه. درست وقتی که توی دل مشکلات گیر کردیم و راهی برای نجات پیدا نمی کنیم، خدایی اون بالا سر هست که حواسش به ماست و ما رو تنها نمیذاره.

درست وقتی که فکر می کنی در حال غرق شدن در مرداب مشکلات هستی، به صورت معجزه وار دستان یاری خدا رو میبینی که به شکل های مختلف به سمتت میان و بهت کمک می کنند.

متن غمگین ناامیدی جدید

شک نکن
درست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی
نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد
خدا از راه می رسد . . .

متن غمگین ناامید از زندگی

عشق معجزه ای از سوی خداست، معجزه ای که به انسان انسانیت می بخشد.

با عشق آدمی طعم واقعی انسان بودن را می چشد، لذت واقعی خدا هنگامی که او را خلق کرد می چشد، به واسطه عشق انسان می تواند خدا را درک کند، که چرا اینقدر او را دوست دارد، چرا او را اشراف مخلوقات کرده.

اگر عشق چیزی فراتر از معجزه نباشد کمتر از آن هم نیست.

متن غمگین ناامیدی جدید

مهر پائیز دو چندان شده است
قلب من سردتر از فصل زمستان شده است
برگ رقصان شده از شاخه جدا
شده نومید از این خلق خدا
سفره ها به که چه رنگین شده است
چهره ها لیک چه غمگین شده است
همه از بخت بد خود نالند
چشم ها باز ولی در خوابند
کار هر روزه ی ما پند همه مردم شهر
شده لبخند خدا با ما قهر
بخدا ما همه گی منتظر معجزه ایم
بشود معجزه یا گر نشود باخته ایم
ما همه صلح طلب با خودمان در جنگیم
رنگ به رخسار نداریم ولی صد رنگیم

متن های غمگین ناامیدی

زندگی یک معجزه از سوی خداست پس از آن نهایت استفاده را ببر.

تو یک بار بیشتر فرصت زندگی نداری و یک بار بیشتر نمی توانی این دنیا را تجربه کنی پس چرا خودت را محدود کنی؟

چرا خودت را در بند قوانین کنی؟ از خودت بودن و از تجربه دنیا لذت ببر، سعی کن معجزه خدا را به خوبی درک کنی.

زندگی خیلی شیرین تر از آن چه که در ذهنت تصورش را می کنی هست فقط باید به دنبال درک و تجربه هر چه بیشتر آن باشی.

متن غمگین ناامیدی جدید

خدا هر روز یک مشت معجزه در جیبش می ریزد و می آید و در نزدیک ترین جا به تو ملحق می شود
جایی به نزدیکی رگ گردنت
او از بس به تو نزدیک است ،در آستینت معجزه پیدا می کنی
و به پیامبری تازه مبعوث بدل می شوی با یک مشت پر از معجزه که از آستینت در آمده ……

متن غمگین ناامیدی

برای خودت دعا کن که آرام باشی.
وقتی طوفان می آید، تو همچنان آرام باشی تا طوفان از آرامش تو آرام بگیرد.
برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛
آنقدر صبور باشی تا بالاخره ابرهای سیاه آسمان کنار بروند و خورشید دوباره بتابد.
برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی…
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻦبست نمی رسد. کافیست چشم باز کنیم و راه های گشوده ی بیشماری را فرا روی خود ببینیم. خدا که باشد، هرمعجزه ای ممکن می گردد.

ایمان داشته باش که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است
زندگی را به او بسپار….
و مطمئن باش
که تا وقتی پشتت به خدا گرم است
تمام هراس های دنیا
خنده دار است….

متن غمگین ناامید از زندگی

خدا را به شکل یک پادشاهی زورگو که دنیا رعیت اوست نگاه نکن. خدا در قلب توست، به تو نزدیک تر از آن چه که فکرش را میکنی هست.

خدا نه پادشاه هست و نه صاحب رعیت، خدا یک انرژی منبع است و تو هم قسمتی از آن انرژی.

پس اگر میخواهی معجزه را در زندگی ات ببینی، باور کنی که قسمتی از خدایی چون روح خدا در تو دمیده شده.

تفکراتی که به تو می گوید خدا مانند آن حاکم زورگوست را رها کن، باور کن که خدا در همین حوالیست کافیست او را با چشم دل ببینی تا معجزه هاش در زندگی ات هویدا شوند.

متن های غمگین ناامیدی

خبر خوب این است که کسی می آید
در میان روزهای زندگی تان
دست هایتان را خواهد گرفت
گرمتر
صمیمی تر
و هزار بار عاشقانه تر
کسی که شبیه به آفتاب بعد از یک روز برفی،
به تن روزهای سردتان می چسبد..
کسی میاید از جنس محبت که مرهم تمام زخم هایتان می شود
و تمام ترس و کابوس هایتان را در آغوش آرامش حل خواهد کرد..
کسی خواهد آمد برای ساختن شما که من آن شخص را معجزه ای از طرف خدا می نامم..

متن غمگین ناامید از زندگی

می خواهی معجزه خدا را ببینی؟ پس به او ایمان داشته باش.

عده ای می گویند خدایا در زندگی ام معجزه ای می خواهم، معجزه ای که همه چیز را تغییر دهد، معجزه ای که برایم اتفاقات خوش و زیبایی را به ارمغان آورد اما دقیقاً بعد همین حرف ها ایمانی که باید در دل داشته باشند را از خدا سلب کرده و به غیر متوصل می شوند.

برای دیدن معجزه خدا تنها روی او حساب باز کن، توجه ات را از غیر بردار و چشم امیدت را به دستان خدا گره بزن آن موقع میبینی که اتفاقات شیرین زندگی چگونه معجزه وار برایت یکی پس از دیگری رخ خواهند داد.

متن غمگین ناامیدی

گاهی وقتا توی زندگی مشکلاتی پیش میاد که برای حل کردنش هیچ کاری از دستت برنمیاد …
کلافه و سردرگم میشی…
یدفه احساس پوچی میکنی..
دیگه هیچی برات لذت بخش نیست,
نسبت به همه چیز بی تفاوت میشی..
حس میکنی جز خودت، هیچ کس دیگه ای نمیتونه حالتو بفهمه..
دوسداری کز کنی یگوشه..
شروع کنی به راز و نیاز با اون بالایی..
بهش ایمان بیاری
ازش بخوای برات معجزه کنه..
روزاتو پشت سر هم سپری کنی
به امید معجزه
اما ته دلت تردید داشته باشی
که نکنه نشه…

متن غمگین ناامید از زندگی

این روزها معجزه ی خدا رو دیدم،
دیدم که هوامو داره
دیدم که بین تمام عجله هام اون با صبوری نگاهم می کنه
دیدم که وقتی دست کشیدم
اون دستمو گرفت
معجزه رو وقتی می بینی که از تمام جهان قطع امید کنی و فقط تو باشی و اون!
اون موقع است معجزه رنگشو بهت نشون میده و تو قلبت مالامال از روح میشه و امید میشینه تو چشمات

متن غمگین ناامیدی جدید

تو این رویای سر در گم خدا حافظ گل گندم

تو هم بازیچه ای بودی تو دست سرد این مردم

خدا حافظ گل پونه که بارونی نمیتونه

طلسم رو بر داره از این پاییز دیوونه

متن های غمگین ناامیدی

اگه گفتم خداحافظ، نه اینکه رفتنت ساده است

نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جاده است

خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رویاها

بدونی بی تو و با تو همینه رسم این دنیا

متن غمگین ناامیدی

ای کاش آشنائیها نبود یا به دنبالش جدایی ها نبود

یا مرا با او نمی کردی آشنا یا مرا از او نمی کردی جدا . . .

متن غمگین ناامیدی جدید

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

چگونه بگذرم از عشق از دلبستگی هایم ؟

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن های غمگین ناامیدی

خداحافظ ای شعر شبهای روشن
خداحافظ ای قصه عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن عشق
خداحافظ ای عطر شعر شبانه
خداحافظ ای همنشین همیشه
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

متن غمگین ناامید از زندگی

…پایان راه کاملاً پیداست

می دهم قابش کنند

کنایه هایت را به رسم یادگاری

و به همان دیوار میاویزمش

جای همان دستخط تماشائی . . .

خداحافظ

متن های غمگین ناامیدی

قصه به پایان رسید و من همچنان در خیال چشمان سیاه تو ام که ساده فریبم داد

قصه به پایان رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم

متن غمگین ناامیدی

از تو تنها یک حس مانده با من امشب

که تو را گم بکنم پیش بیهودگی احساسم

آخرین بار، سلام . آخرین بار، خدا حافظ

متن غمگین و ناامیدی

به سرنوشت بیندیش که چگونه تصویر گر جدایی هاست

برمن خرده مگیر چراکه جبر زمانه از آغاز هر زمانه از آغاز هر سلامی بدرود میرسد

خدا حافظ

متن غمگین ناامیدی جدید

ببین مرا چه گونه جادو کردی ؟ هنوز هم نمی توانم

آن گونه که بودم ، باشم . هنوز هم نمی توانم – روزها بعد از نبودنت انسان دیگری

را آنگونه که تو را ساختم برای خود بسازم

سخت ست اما خداحافظ

متن غمگین ناامید از زندگی

این دیگه بار آخره دارم باهات حرف میزنم ،خداحافظ نا مهربون میخوام ازت دل بکنم

سخته ولی من میتونم سخته ولی من میتونم ، این جمله رو اینقد میگم تا که فراموشت کنم

متن غمگین ناامیدی جدید

فکر میکردم آنقدر از نگاهم بیزار شده ای که دور دور رفته ای…

اما دور شده بودی تا پا به پا شدنت را نبینم…و اشکهای

خداحافظی را !

متن غمگین ناامیدی

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم ،خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم

خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم ، در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

متن غمگین و ناامیدی

خداحافظ طلوعم ، خداحافظ غروبم

خدا حافظ تو ای تنها امیدم ، خداحافظ تو ای تنها امیدم

متن غمگین ناامیدی جدید

پرستو ها چرا پرواز کردند ، جدایی را چرا آغاز کردند،

خوشا آنانکه دلداری ندارند ، به عشقو عاشقی کاری ندارند

خداحافظ برای تو رهایی ، برای من فقط درد جدایی

خداحافظ برای تو چه آسان ،ولی قلبم ز واژه اش چه سوزان

متن غمگین ناامیدی جدید

روزی صدبار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم

متن غمگین ناامید از زندگی

و بعد از آخرین دیدارمان
تو نیز یادش داری؟
تنها من ماندم و فانوسی از خاطره ها در کنج پنجره اتاق
هر لحظه دود میکند و میسوزد
و میسوازند تا اندکی گرم شود
این روزها تمامم میلرزد از این همه نبودنت

متن غمگین و ناامیدی

تو این رویای سر در گم خدا حافظ گل گندم

تو هم بازیچه ای بودی تو دست سرد این مردم

خدا حافظ گل پونه که بارونی نمیتونه

طلسم رو بر داره از این پاییز دیوونه

متن غمگین ناامیدی

اگه گفتم خداحافظ، نه اینکه رفتنت ساده است

نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جاده است

خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رویاها

بدونی بی تو و با تو همینه رسم این دنیا

متن غمگین ناامید از زندگی

ای کاش آشنائیها نبود یا به دنبالش جدایی ها نبود

یا مرا با او نمی کردی آشنا یا مرا از او نمی کردی جدا . . .

متن های غمگین ناامیدی

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

چگونه بگذرم از عشق از دلبستگی هایم ؟

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن غمگین ناامید از زندگی

خداحافظ ای شعر شبهای روشن
خداحافظ ای قصه عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن عشق
خداحافظ ای عطر شعر شبانه
خداحافظ ای همنشین همیشه
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

متن های غمگین ناامیدی

…پایان راه کاملاً پیداست

می دهم قابش کنند

کنایه هایت را به رسم یادگاری

و به همان دیوار میاویزمش

جای همان دستخط تماشائی . . .

خداحافظ

متن های غمگین ناامیدی

قصه به پایان رسید و من همچنان در خیال چشمان سیاه تو ام که ساده فریبم داد

قصه به پایان رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم

متن غمگین و ناامیدی

از تو تنها یک حس مانده با من امشب

که تو را گم بکنم پیش بیهودگی احساسم

آخرین بار، سلام . آخرین بار، خدا حافظ

متن غمگین و ناامیدی

به سرنوشت بیندیش که چگونه تصویر گر جدایی هاست

برمن خرده مگیر چراکه جبر زمانه از آغاز هر زمانه از آغاز هر سلامی بدرود میرسد

خدا حافظ

متن غمگین ناامیدی جدید

ببین مرا چه گونه جادو کردی ؟ هنوز هم نمی توانم

آن گونه که بودم ، باشم . هنوز هم نمی توانم – روزها بعد از نبودنت انسان دیگری

را آنگونه که تو را ساختم برای خود بسازم

سخت ست اما خداحافظ

متن غمگین ناامیدی جدید

این دیگه بار آخره دارم باهات حرف میزنم ،خداحافظ نا مهربون میخوام ازت دل بکنم

سخته ولی من میتونم سخته ولی من میتونم ، این جمله رو اینقد میگم تا که فراموشت کنم

متن غمگین ناامیدی جدید

فکر میکردم آنقدر از نگاهم بیزار شده ای که دور دور رفته ای…

اما دور شده بودی تا پا به پا شدنت را نبینم…و اشکهای

خداحافظی را !

متن غمگین و ناامیدی

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم ،خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم

خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم ، در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

متن غمگین ناامید از زندگی

خداحافظ طلوعم ، خداحافظ غروبم

خدا حافظ تو ای تنها امیدم ، خداحافظ تو ای تنها امیدم

متن غمگین ناامیدی جدید

پرستو ها چرا پرواز کردند ، جدایی را چرا آغاز کردند،

خوشا آنانکه دلداری ندارند ، به عشقو عاشقی کاری ندارند

خداحافظ برای تو رهایی ، برای من فقط درد جدایی

خداحافظ برای تو چه آسان ،ولی قلبم ز واژه اش چه سوزان

متن غمگین ناامید از زندگی

روزی صدبار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم

متن غمگین و ناامیدی

و بعد از آخرین دیدارمان
تو نیز یادش داری؟
تنها من ماندم و فانوسی از خاطره ها در کنج پنجره اتاق
هر لحظه دود میکند و میسوزد
و میسوازند تا اندکی گرم شود
این روزها تمامم میلرزد از این همه نبودنت

متن غمگین و ناامیدی

سخنان انگیزشی هلن کلر

تا زمانی که سعی نکنیم زندگی دیگران را درخشان کنیم هرگز واقعا خوشحال نخواهیم بود

متن غمگین و ناامیدی

تا زمانی که توده عظیمی از مردم در قبال رفاه یکدیگر احساس مسئولیت نکنند
هرگز نمی توان به عدالت اجتماعی دست پیدا کرد

متن های غمگین ناامیدی

می گفتند نمی شود اما شد …

متن غمگین ناامیدی

برای سپاس گزاری از خداوند به خاطر بینایی که به شما عطا کرده هیچ راهی بهتر از کمک کردن به افرادی که در تاریکی هستند وجود ندارد

متن غمگین ناامیدی

چیزی که دنبالش هستم بیرون نیست بلکه در وجود خودم است

متن غمگین ناامیدی جدید

سخنان هلن کلر برای پروفایل

رقت انگیزترین انسان در دنیا کسی است که بینایی دارد اما بصیرت ندارد

متن غمگین ناامید از زندگی

اگر در دنیا تنها شادی وجود داشت هرگز نمی توانستیم یاد بگیریم که شجاع و صبور باشیم

متن های غمگین ناامیدی

زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه است یا هیچ نیست

متن غمگین ناامیدی جدید

ترجیح می دهم با یک دوست در تاریکی راه بروم تا این که تنها در نور باشم

متن غمگین ناامیدی

فردی که به شدت آسیب دیده هرگز منابع پنهان قدرت خود را نمی شناسد مگر این که با او مانند یک انسان عادی رفتار شود و تشویق شود که زندگی خود را شکل دهد

متن غمگین و ناامیدی

من شادی را خیلی جدی می گیرم، شادی یک عقیده، یک فلسفه و یک هدف است

متن غمگین ناامیدی

معتقدم فروتنی یک فضیلت است اما ترجیح می دهم از آن استفاده نکنم مگر این که کاملا ضروری باشد

متن های غمگین ناامیدی

صورتت را رو به آفتاب نگه دار و آن گاه سایه ها را نخواهی دید

متن غمگین ناامیدی

جملات زیبای هلن کلر

چه زندگی عجیبی است، شبیه زندگی سیندرلا، نیمی در کفش های کریستالی و نیمی در میان موش ها و خاکسترها، با این حال زندگی فوق العاده ای است

متن غمگین و ناامیدی

آن چه را که زمانی از آن لذت برده ایم و عمیقا دوست داشتیم هرگز نمی توانیم از دست بدهیم
زیرا تمام چیزهایی که عمیقا دوست داریم بخشی از وجود ما می شود

متن غمگین ناامید از زندگی

معتقدم خدا در من است، همان طور که خورشید در رنگ و عطر گل، نور در تاریکی من و صدا در سکوت من است

متن های غمگین ناامیدی

مردم دوست ندارند فکر کنند زیرا اگر فکر کنند باید به نتیجه برسند و نتیجه گیری همیشه خوشایند نیست

متن غمگین ناامیدی

سخنان هلن کلر به انگلیسی

To keep on trying in spite of disappointment and failure is the only way to keep young and brave. Failures become victories if they make us wise-hearted.
تلاش کردن با وجود نا امیدی و شکست تنها راه جوان ماندن و شجاع ماندن است. شکست ها اگر ما را عاقل کنند تبدیل به پیروزی می شوند

متن غمگین ناامید از زندگی

سخنان انگیزشی هلن کلر

تا زمانی که سعی نکنیم زندگی دیگران را درخشان کنیم هرگز واقعا خوشحال نخواهیم بود

متن غمگین ناامیدی

تا زمانی که توده عظیمی از مردم در قبال رفاه یکدیگر احساس مسئولیت نکنند
هرگز نمی توان به عدالت اجتماعی دست پیدا کرد

متن غمگین ناامید از زندگی

می گفتند نمی شود اما شد …

متن غمگین ناامیدی

برای سپاس گزاری از خداوند به خاطر بینایی که به شما عطا کرده هیچ راهی بهتر از کمک کردن به افرادی که در تاریکی هستند وجود ندارد

متن غمگین ناامید از زندگی

چیزی که دنبالش هستم بیرون نیست بلکه در وجود خودم است

متن غمگین ناامیدی

سخنان هلن کلر برای پروفایل

رقت انگیزترین انسان در دنیا کسی است که بینایی دارد اما بصیرت ندارد

متن های غمگین ناامیدی

اگر در دنیا تنها شادی وجود داشت هرگز نمی توانستیم یاد بگیریم که شجاع و صبور باشیم

متن غمگین و ناامیدی

زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه است یا هیچ نیست

متن غمگین و ناامیدی

ترجیح می دهم با یک دوست در تاریکی راه بروم تا این که تنها در نور باشم

متن غمگین ناامیدی جدید

فردی که به شدت آسیب دیده هرگز منابع پنهان قدرت خود را نمی شناسد مگر این که با او مانند یک انسان عادی رفتار شود و تشویق شود که زندگی خود را شکل دهد

متن غمگین ناامیدی

من شادی را خیلی جدی می گیرم، شادی یک عقیده، یک فلسفه و یک هدف است

متن غمگین ناامیدی جدید

معتقدم فروتنی یک فضیلت است اما ترجیح می دهم از آن استفاده نکنم مگر این که کاملا ضروری باشد

متن غمگین و ناامیدی

صورتت را رو به آفتاب نگه دار و آن گاه سایه ها را نخواهی دید

متن غمگین ناامید از زندگی

جملات زیبای هلن کلر

چه زندگی عجیبی است، شبیه زندگی سیندرلا، نیمی در کفش های کریستالی و نیمی در میان موش ها و خاکسترها، با این حال زندگی فوق العاده ای است

متن غمگین ناامیدی

آن چه را که زمانی از آن لذت برده ایم و عمیقا دوست داشتیم هرگز نمی توانیم از دست بدهیم
زیرا تمام چیزهایی که عمیقا دوست داریم بخشی از وجود ما می شود

متن غمگین و ناامیدی

معتقدم خدا در من است، همان طور که خورشید در رنگ و عطر گل، نور در تاریکی من و صدا در سکوت من است

متن غمگین و ناامیدی

مردم دوست ندارند فکر کنند زیرا اگر فکر کنند باید به نتیجه برسند و نتیجه گیری همیشه خوشایند نیست

متن غمگین و ناامیدی

سخنان هلن کلر به انگلیسی

To keep on trying in spite of disappointment and failure is the only way to keep young and brave. Failures become victories if they make us wise-hearted.
تلاش کردن با وجود نا امیدی و شکست تنها راه جوان ماندن و شجاع ماندن است. شکست ها اگر ما را عاقل کنند تبدیل به پیروزی می شوند

متن های غمگین ناامیدی

کپشن کوتاه برای صبح بخیر گفتن به پدر

بعد از یک شب آروم و استراحت کامل
یه صبح دل انگیز و یه شروع دوباره خیلی می چسبه
بابایی … از این روز قشنگ نهایت بهره رو ببر
صبح شادی داشته باشی☀️🌷

متن غمگین ناامید از زندگی

هر روز صبح قبل از این که چشمامو باز کنم
صورت پر ابهت تو رو تصور می کنم
و از خدا برات یه دنیا اتفاق خوب می خوام
که هر روزتو روشن نگه داره
صبح بخیر پدرم!

متن غمگین ناامید از زندگی

دعا می کنم به اشاره خداوند
به وسیله فرشته‌ های مهربانش
به خواسته‌ های دلت برسی
حداقل یکی از آن ها که
لبخندت را پر رنگ‌ تر کند
صبحت شاد و زیبا بابای خوبم!

متن غمگین ناامیدی جدید

خورشید طلوع کرده و نوید صبحی دل انگیز و روزی پر از موفقیت می دهد
به آنانی که از هیچ تلاشی در مسیر زندگی شان فروگذار نیستند
صبح و روز عالی داشته باشید پدر جان!

متن غمگین و ناامیدی

پدر عزیزم!
در این صبح شاد و زیبا
برایت بهترین ها را آرزو کرده ام
الهی همیشه سلامت و شادمان باشی
صبحت بخیر و شادی

متن غمگین ناامیدی

کپشن زیبای صبح بخیر پدر

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شما
براتون یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی آروم
یک خانواده صمیمی و
یک دنیا سلامتی و شادی
آرزومندم
صبحتون شاد شاد پدر جان🌥

متن غمگین و ناامیدی

می دونم چشمای مهربونت همیشه قبل از طلوع خورشید طلوع می کنه
و قبل از همه به خورشید سلام می ده
امیدوارم امروز هم مثل همیشه پر انرژی و سرشار از امید باشی
و روز خوبی داشته باشی
پدر عزیزم! صبح بخیر

متن غمگین و ناامیدی

کپشن صبح بخیر پدر برای اینستا

سلام صبح بخیر پدر مهربانم!
مرسی که به من یاد دادی
ماهرانه زندگی کنم
قدرتمند و پر انرژی
و خودم را برای
تغییر و تبدیل به
هر آن چه بهترین است
آماده کنم و خالق
همه زیبایی ها باشم

متن های غمگین ناامیدی

صبح آمده، برخیز
که خورشید تویی
در عـالـم نـا امـیدی
امـید تویـی
در جشن طلوع صبح
در باغ وجود
آن ‌‌گل ‌‌که ‌‌به روی صبح ‌
خندید‌‌ تویی …

بابای خوبم! صبح بخیر☀️

متن غمگین ناامید از زندگی

یک صبح بخیر قشنگ
یک دعای ناب از عمق جان
تقدیم به پدری که بهترین است و
عهدش از وفاست
مهرش پر از صفاست
حسابش از همه جداست …
سلام صبح بخیر بابا …

متن غمگین و ناامیدی

کپشن کوتاه برای صبح بخیر گفتن به پدر

بعد از یک شب آروم و استراحت کامل
یه صبح دل انگیز و یه شروع دوباره خیلی می چسبه
بابایی … از این روز قشنگ نهایت بهره رو ببر
صبح شادی داشته باشی☀️🌷

متن های غمگین ناامیدی

هر روز صبح قبل از این که چشمامو باز کنم
صورت پر ابهت تو رو تصور می کنم
و از خدا برات یه دنیا اتفاق خوب می خوام
که هر روزتو روشن نگه داره
صبح بخیر پدرم!

متن غمگین ناامید از زندگی

دعا می کنم به اشاره خداوند
به وسیله فرشته‌ های مهربانش
به خواسته‌ های دلت برسی
حداقل یکی از آن ها که
لبخندت را پر رنگ‌ تر کند
صبحت شاد و زیبا بابای خوبم!

متن های غمگین ناامیدی

خورشید طلوع کرده و نوید صبحی دل انگیز و روزی پر از موفقیت می دهد
به آنانی که از هیچ تلاشی در مسیر زندگی شان فروگذار نیستند
صبح و روز عالی داشته باشید پدر جان!

متن غمگین و ناامیدی

پدر عزیزم!
در این صبح شاد و زیبا
برایت بهترین ها را آرزو کرده ام
الهی همیشه سلامت و شادمان باشی
صبحت بخیر و شادی

متن غمگین ناامید از زندگی

کپشن زیبای صبح بخیر پدر

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شما
براتون یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی آروم
یک خانواده صمیمی و
یک دنیا سلامتی و شادی
آرزومندم
صبحتون شاد شاد پدر جان🌥

متن غمگین ناامیدی

می دونم چشمای مهربونت همیشه قبل از طلوع خورشید طلوع می کنه
و قبل از همه به خورشید سلام می ده
امیدوارم امروز هم مثل همیشه پر انرژی و سرشار از امید باشی
و روز خوبی داشته باشی
پدر عزیزم! صبح بخیر

متن غمگین ناامیدی

کپشن صبح بخیر پدر برای اینستا

سلام صبح بخیر پدر مهربانم!
مرسی که به من یاد دادی
ماهرانه زندگی کنم
قدرتمند و پر انرژی
و خودم را برای
تغییر و تبدیل به
هر آن چه بهترین است
آماده کنم و خالق
همه زیبایی ها باشم

متن غمگین و ناامیدی

صبح آمده، برخیز
که خورشید تویی
در عـالـم نـا امـیدی
امـید تویـی
در جشن طلوع صبح
در باغ وجود
آن ‌‌گل ‌‌که ‌‌به روی صبح ‌
خندید‌‌ تویی …

بابای خوبم! صبح بخیر☀️

متن غمگین و ناامیدی

یک صبح بخیر قشنگ
یک دعای ناب از عمق جان
تقدیم به پدری که بهترین است و
عهدش از وفاست
مهرش پر از صفاست
حسابش از همه جداست …
سلام صبح بخیر بابا …

متن غمگین ناامیدی

حسرت هایی هست

که هیچ گاه از دل نمیروند

نبودنهایی هست

که با هیچ بودنی جایشان پر نمیشود

مثل حسرت نداشتن مادر

مثل جای خالی مادر در روز مادر

متن غمگین ناامیدی

همی نالم که مادر در برم نیست

صفای سایه‌ او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند

برابر با نگاه مادرم نیست

متن غمگین ناامید از زندگی

رمز من و عشق، نام زیبایت بود

جنت، فرشی به زیر پاهایت بود

روزی که تو را شناخت ناباوری ام

حيف که زندگی منهایت بود

متن غمگین ناامید از زندگی

ای مادر عزیز که جانم فدای تو

قربان مهربانی و لطف و صفای تو

هرگز نشد محبت یاران و دوستان

هم پایه محبت و لطف و وفای تو

متن غمگین ناامیدی جدید

تا وقتی بودی شمعدانی ها گل میدادند

خانه بوی عطر تو را داشت

و یاس به شوق حضورت

در و دیوار خانه را شکوفه باران میکرد

حالا نیستی و گل ها خشکیده اند

اما چشمه چشمانم

از غم نبودنت نمی خشکد مادرم

متن غمگین ناامیدی

مرا آن روز شادی بود در سر

که سر می‌بود بر زانوی مادر

چراغ خانه‌ی ما گشته خاموش

که مادر نیست اندر خانه دیگر

متن غمگین ناامیدی جدید

میدونی دلتنگی یعنی چی؟

دلتنگی یعنی این که بشینی

به خاطراتت با مادرت فکر کنی

اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولی

چند لحظه بعد

شوری اشک های لعنتی

شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن غمگین ناامیدی جدید

مادرم

در نگاهت خستگی معنا نداشت

وسعت پاک تو را دریا نداشت

آه ای جاری ‌تر از خورشید خوب

کاشکی هرگز نمی‌ کردی غروب

متن غمگین ناامیدی

برایم یار و یاور کاش می ‌ماند

کنارم روز دیگر کاش می ‌ماند

فغان و درد و آه و اشک و افسوس

نگاه گرم مادر کاش می ‌ماند

متن غمگین ناامیدی

گشته اکنون چشم ما از درد و غم دریا مادر

ما چه گوییم بی تو از فردا و فرداها مادر

تکیه گه بودی تو ما را ای همه امیدها

بی تو عالم ندارد رنگ شادی ‌ها مادر

متن غمگین و ناامیدی

مادرم مرغ دلم پر می‌کشد اندر هوایت

آرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدنت

به ماتمت من مانده‌ام با صد هزاران آرزو

آغوش باز مضطرب در حسرت بوییدنت

متن های غمگین ناامیدی

فرشته زیر خاک! این باورم نیست

که دیگر سایه‌ او بر سرم نیست

نم ی‌بینم به غیر از غصّه و غم

به دنیایی که در آن، مادرم نیست

متن غمگین و ناامیدی

و خانه ای بی نور شد

گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادری شایسته از این عالم ناپایدار

چشم خود بربست

و از چشم عزیزان دور شد

متن غمگین ناامید از زندگی

لذت هر زندگانی را صفای مادر است

سینه ام آکنده از مهر و وفای مادر است

عالمی در وصف او هرگز نمی گیرد قرار

چون بهشت جاودانی زیر پای مادر است

متن غمگین ناامید از زندگی

مادر جان

یاد آن شب‌ ها که ما را شمع جان بودی

میان ناامیدی ‌ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بود

بنازم همتت مادر

که تا بودی، صبور و مهربان بودی

متن غمگین ناامیدی جدید

حسرت هایی هست

که هیچ گاه از دل نمیروند

نبودنهایی هست

که با هیچ بودنی جایشان پر نمیشود

مثل حسرت نداشتن مادر

مثل جای خالی مادر در روز مادر

متن غمگین و ناامیدی

همی نالم که مادر در برم نیست

صفای سایه‌ او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند

برابر با نگاه مادرم نیست

متن غمگین ناامیدی جدید

رمز من و عشق، نام زیبایت بود

جنت، فرشی به زیر پاهایت بود

روزی که تو را شناخت ناباوری ام

حيف که زندگی منهایت بود

متن غمگین ناامید از زندگی

ای مادر عزیز که جانم فدای تو

قربان مهربانی و لطف و صفای تو

هرگز نشد محبت یاران و دوستان

هم پایه محبت و لطف و وفای تو

متن غمگین و ناامیدی

تا وقتی بودی شمعدانی ها گل میدادند

خانه بوی عطر تو را داشت

و یاس به شوق حضورت

در و دیوار خانه را شکوفه باران میکرد

حالا نیستی و گل ها خشکیده اند

اما چشمه چشمانم

از غم نبودنت نمی خشکد مادرم

متن غمگین ناامید از زندگی

مرا آن روز شادی بود در سر

که سر می‌بود بر زانوی مادر

چراغ خانه‌ی ما گشته خاموش

که مادر نیست اندر خانه دیگر

متن غمگین و ناامیدی

میدونی دلتنگی یعنی چی؟

دلتنگی یعنی این که بشینی

به خاطراتت با مادرت فکر کنی

اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولی

چند لحظه بعد

شوری اشک های لعنتی

شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن غمگین ناامیدی جدید

مادرم

در نگاهت خستگی معنا نداشت

وسعت پاک تو را دریا نداشت

آه ای جاری ‌تر از خورشید خوب

کاشکی هرگز نمی‌ کردی غروب

متن غمگین ناامیدی

برایم یار و یاور کاش می ‌ماند

کنارم روز دیگر کاش می ‌ماند

فغان و درد و آه و اشک و افسوس

نگاه گرم مادر کاش می ‌ماند

متن غمگین و ناامیدی

گشته اکنون چشم ما از درد و غم دریا مادر

ما چه گوییم بی تو از فردا و فرداها مادر

تکیه گه بودی تو ما را ای همه امیدها

بی تو عالم ندارد رنگ شادی ‌ها مادر

متن غمگین ناامیدی

مادرم مرغ دلم پر می‌کشد اندر هوایت

آرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدنت

به ماتمت من مانده‌ام با صد هزاران آرزو

آغوش باز مضطرب در حسرت بوییدنت

متن غمگین ناامید از زندگی

فرشته زیر خاک! این باورم نیست

که دیگر سایه‌ او بر سرم نیست

نم ی‌بینم به غیر از غصّه و غم

به دنیایی که در آن، مادرم نیست

متن های غمگین ناامیدی

و خانه ای بی نور شد

گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادری شایسته از این عالم ناپایدار

چشم خود بربست

و از چشم عزیزان دور شد

متن های غمگین ناامیدی

لذت هر زندگانی را صفای مادر است

سینه ام آکنده از مهر و وفای مادر است

عالمی در وصف او هرگز نمی گیرد قرار

چون بهشت جاودانی زیر پای مادر است

متن غمگین ناامیدی جدید

مادر جان

یاد آن شب‌ ها که ما را شمع جان بودی

میان ناامیدی ‌ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بود

بنازم همتت مادر

که تا بودی، صبور و مهربان بودی

متن غمگین ناامید از زندگی

تو تمام دنیای من بودی و اکنون که از دستت داده‌ام، احساس پوچی می‌کنم. از دست دادن تو بدترین اتفاقی بود که تاکنون برای من رخ داده است. 

متن غمگین ناامیدی جدید

تو مرا تکمیل کردی. اما اکنون بدون تو تنها تنها هستم. دلم شکسته است و نمی‌دانم که چگونه می‌توانم این دوران را پشت سر بگذارم. 

متن غمگین ناامیدی جدید

تو به من یاد دادی چگونه عاشق شوم. تو به من یاد دادی که چگونه زندگی کنم. تو به من یاد دادی چگونه بخندم. تو به من یاد دادی چگونه گریه کنم. اما وقتی رفتی، فراموش کردی که به من چگونه فراموش کردن را یاد دهی. 

متن غمگین ناامیدی جدید

من به قلب خود افتخار می‌کنم. با قلبم بازی و خیانت کردی و آن را شکستی اما هنوز به کار خود ادامه می‌دهد. 

متن غمگین ناامیدی جدید

ممنون بابت تمام لحظات خوبی که به من دادی. من همیشه لحظات خوبی که در کنار هم داشته‌ایم را به یاد خواهم داشت و سعی می‌کنم که شاد زندگی کنم. برای خوشبختی تو هم دعا می‌کنم. 

متن غمگین ناامیدی جدید

چشمان من بابت ندیدن تو درد می‌کنند. آغوش من خالی است چون نمی‌توانم بغلت کنم. لبان سرد هستند چون نمی‌توانند تو را ببوسند. قلبم شکسته است و دلم برایت تنگ شده است!

متن غمگین ناامیدی جدید

فکر می‌کردم که بدترین اتفاق در زندگی، تنها ماندن است. اما این چنین نیست. بدترین اتفاق در زندگی، پایان دادن رابطه با افرادی است که به شما احساس تنها بودن می‌دهند. 

متن غمگین ناامید از زندگی

این اتفاقی بود که هیچ یک از ما نمی‌خواستیم رخ دهد اما باید آن را بپذیریم. باید از این اتفاقات درس بگیریم و اجازه دهیم که کسانی که بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم، ما را ترک کنند. 

متن های غمگین ناامیدی

یک روز زندگی کردن بدون تو برای من مانند مردن است. اما اگر از دست دادن تو چیزی است که باعث شادیت می‌شود، پس باید بدون تو زندگی کنم.  

متن غمگین و ناامیدی

ناراحت‌کننده‌ترین اتفاق زمانی است که واقعاً ناامید هستید، به اطراف نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که هیچ شانه‌ای برای گریه کردن وجود ندارد. 

متن غمگین ناامیدی جدید

اگر روزی متوجه شوی که برای مدتی با تو صحبت نکرده‌ام، این بدان معنی نیست که برایم اهمیت ندارد بلکه به این خاطر است که تو مرا کنار زده‌ای و ترک کرده‌ای.

متن های غمگین ناامیدی

غم و اندوه من هنگامی که ناراحت هم نیستم، به یک اعتیاد تبدیل شده است. خودم را گم شده احساس می‌کنم. وحشت می‌کنم و می‌خواهم راه برگشت را پیدا کنم که باز به حالت اصلی خود یعنی غم و اندوه می‌رسم. 

متن غمگین ناامیدی

ستاره‌ای به زندگی من آمد. اکنون ناگهان ناپدید می‌شود. زندگی من پوچ است. هنوز به دنبال آن ستاره هستم. 

متن غمگین ناامیدی جدید

به شدت دلشکسته هستم اما تلاش می‌کنم که بر اوضاع چیره شوم. به سمت فصل بعدی این دیوانگی می‌روم و آن را زندگی من می‌نامم!

متن غمگین ناامیدی

مردم همیشه فکر می‌کنند که دردناک‌ترین اتفاق، از دست دادن شخصی است که دوستش دارید. در واقع، دردناک‌ترین اتفاق، از دست دادن خودتان است در حالی که قبل از آن که دیر شود، اصلاً متوجه‌ی این موضوع هم نمی‌شوید. 

متن غمگین ناامیدی

برخی روزها کلاً بد هستند. برای شناخت خوشبختی باید غم و اندوه را تجربه کرد. و من به خود یادآور می‌شوم که هر روز قرار نیست خوب باشد. زندگی این چنین است!

متن غمگین ناامیدی جدید

گاهی‌اوقات، دادن فرصت دوباره به یک فرد مانند دادن یک گلوله‌ی دیگر برای اسلحه است زیرا بار اول گلوله‌ی آن‌ها به شما اصابت نکرده است. 

متن غمگین و ناامیدی

من نمی‌دانم که چرا سرنوشت موجب آشنایی برخی از افراد با یکدیگر می‌شود وقتی که هیچ راهی برای با هم بودن آن‌ها وجود ندارد. 

متن غمگین ناامید از زندگی

نمی‌دانم چرا به آن دلشکستگی می‌گویند. من حس می‌کنم که اعضای دیگر بدنم هم شکسته‌اند. 

متن های غمگین ناامیدی

دیگران به من گفتند که تو را فراموش کنم اما آنقدر احمق بودم که این کار را نکردم. با این وجود، یاد گرفته‌ام که نمی‌توانی جلو رفتن کسی که می‌خواهد برود را بگیری. 

متن غمگین ناامید از زندگی

من بیشتر از خودم به تو اهمیت می‌دادم. دوست داشتن خودم را فراموش کردم و به همین دلیل است که اوضاع بد پیش رفت. اکنون، سعی می‌کنم که در هر شرایطی شاد و خوشحال باشم. 

متن های غمگین ناامیدی

هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این چنین مرا ترک کنی. اما امیدوارم هر جا که هستی، شاد باشی. مراقب خودت باش و شاد زندگی کن. 

متن غمگین و ناامیدی

لطفاً شاد زندگی کن. تو به من گفتی که بدون من نمی‌توانی شاد باشی. و حالا که مرا ترک می‌کنی، باید شاد زندگی کنی. من برای خوشبختیت دعا می‌کنم. 

متن غمگین و ناامیدی

هرگز فکر نمی‌کردم که کسی که قرار بود خوشبختی من باشد، به دردناک‌ترین خاطره‌ی من تبدیل شود. 

متن غمگین ناامیدی

اکنون، هر روز صبح بیدار شدن بسیار سخت است. هیچ چیز مثل سابق نیست. من روزهای خود را با گریه سپری می‌کنم. من صدای تنهایی که از درونم برمی‌خیزد را می‌شنوم. 

متن های غمگین ناامیدی

تنها چیزی که می‌خواستم این بود که اولویت اول زندگی کسی باشم. اما تو حتی به من اهمیت نمی‌دادی. من همیشه در رابطه‌مان تنها بودم. 

متن غمگین ناامیدی جدید

تو قلب مرا به میلیون‌ها تکه شکستی. در حالی که تکه‌های باقیمانده را دیروز جمع می‌کردم، متوجه شدم که خود نفس کشیدن هم برایم سخت شده است. 

متن غمگین و ناامیدی

هر روز در رویاهایم تو را می‌بینم. لبخند زدن و صحبت کردنت را می‌بینم. گاهی‌اوقات بودن تو در کنارم بسیار واقعی به نظر می‌رسد. فراموش کردن تو اصلاً ساده نیست. 

متن غمگین و ناامیدی

مردم می‌گویند که دلشکستگی دردناک‌ترین اتفاق است و این کاملاً درست است. درد آن غیر قابل تحمل است. من اینجا درمانده مانده‌ام و به دنبال راهی برای پشت سر گذاشتن تو هستم. 

متن غمگین ناامیدی جدید

همیشه فکر می‌کردم که عشق پاسخ تمام مشکلات است. اما اکنون می‌دانم که این چنین نیست. تنها چیزی که می‌خواهم، بودن با کسی است که مرا دوست دارد. اما تو آن فرد نبودی. 

متن غمگین ناامیدی

بدترین کابوس من به واقعیت پیوست. هرگز فکر نمی‌کردم که روزی این چنین از هم جدا شویم. ما قرار بود در کنار هم باشیم اما این فرصت را از دست دادیم. ممنون بابت تمام خاطرات خوب. 

متن غمگین ناامید از زندگی

چیزی که آزارم می‌دهد، از دست دادن تو نیست. در حالی که قلب شکسته‌ام التیام می‌یابد، سعی می‌کنم دوباره خودم را پیدا کنم. 

متن غمگین ناامیدی جدید

من بالاخره داشتم تو را فراموش می‌کردم و در واقع باور داشتم که نیازی به تو ندارم. بالاخره داشتم زندگی بدون تو را قبول می‌کردم که تو لبخند زدی و همه چیز را نابود کردی. 

متن های غمگین ناامیدی

عاشق کسی بودن در حالی که طرف مقابل عاشقت نیست، آزاردهنده است. اما عاشق کسی بودن و هرگز شجاعت ابراز عشق و علاقه‌ی خود به آن فرد را پیدا نکردن، دردناک‌تر است. 

متن های غمگین ناامیدی

زمانی که تنها هستی، فقط به فاصله‌ی بین انگشتانت نگاهی بینداز و به یاد آور که این انگشتان دستان من بود که این فاصله را پر می‌کردند. 

متن غمگین ناامیدی جدید

وقتی می‌بینمت، می‌خواهم گریه کنم! تو از من می‌خواهی که همه چیز را فراموش کنم، تو می‌خواهی که بوسه‌هایمان را فراموش کنم. از تو متنفرم اما چرا اینقدر دوستت دارم؟

متن های غمگین ناامیدی

بنابراین، فکر می‌کنم که من بازنده هستم چون تو شخص دیگری را پیدا کرده‌ای اما من هنوز اینجا هستم و برای تو گریه می‌کنم. 

متن غمگین ناامیدی جدید

بدترین چیز در مورد عاشق کسی شدن این فکر است که او همیشه هوای شما را دارد اما در عوض، تنها افتادنتان را تماشا می‌کند. 

متن غمگین و ناامیدی

در جایی کسی هست که رویای لبخند تو را دارد و زندگی کردن در کنار تو را ارزشمند می‌داند. بنابراین، وقتی تنها هستی، به یاد داشته باش که کسی در جایی به تو فکر می‌کند. 

متن غمگین ناامیدی جدید

من گریه می‌کنم اما نه به خاطر این که برگردی. نه به خاطر این که دوستت دارم بلکه چون بالاخره یاد گرفتم که چگونه تو را رها کنم.

متن غمگین ناامیدی جدید

تنها چون به زندگی ادامه دادم، به این معنا نیست که اگر نظرت را تغییر دادی، برنمی‌گردم. تو همیشه جایگاه خاصی در قلب من داری. 

متن غمگین ناامیدی

گاهی‌اوقات، به کسانی که دوستشان داری، آزار می‌رسانید. گاهی‌اوقات، در کنار کسانی که شما را تنها گذاشته‌اند، می‌مانید و گاهی‌اوقات، درس می‌گیرید در حالی که دیر شده است. خیلی دیر شده است!

متن غمگین ناامید از زندگی

فکر می‌کنم وقتی مردم خداحافظی می‌کنند، شبیه به شروع کار جدید است. بدترین قسمت، انتخاب انجام این کار است. در این حالت، تنها کاری از دستتان برنمی‌آید جز این که همه چیز را رها کنید. (لورن الیور)

متن های غمگین ناامیدی

جایی در وجود من هست که اثر انگشت و بوسه‌هایت همچنان باقی مانده‌اند و نجواهایت هنوز در گوشم طنین‌انداز هستند. این جایی در وجود من است که بخشی از تو برای همیشه بخشی از من خواهد بود. 

متن غمگین ناامیدی جدید

چرا همیشه به تو فکر می‌کنم؟ تو به من گفتی که دوستم داری ولی بعداً شروع به نادیده گرفتن من کردی. من از این بازی خوشم نمی‌آید چون می‌دانم که هیچ‌گاه برنده جایزه‌ی آن، یعنی قلب تو، نخواهم بود!

متن غمگین ناامیدی جدید

بیشتر از همه وقتی آزاردهنده است که کسی که دیروز به تو احساس خاص بودن می‌داد، امروز باعث می‌شود که احساس تنهایی و بی‌ارزش بودن کنید.

متن های غمگین ناامیدی

فکر می‌کردم که از فکر تو بیرون آمده‌ام. اما هر وقت که گوشی موبایلم زنگ می‌خورد، امیدوارم که تو تماس گرفته باشی. چه اتفاقی برای من رخ داده است؟

متن غمگین ناامید از زندگی

یکی از من پرسید که شادترین روز زندگیت کی بوده است، در حالی که چشمانم را بستم و اشکی از روی گونه‌هایم سرازیر شد، روزی را به یاد آوردم که مرا در آغوش گرفتی و برای اولین بار گفتی که دوستم داری. 

متن غمگین ناامید از زندگی

دلشکستگی چنین حسی دارد. شبیه به از وسط شکسته شدن نیست بلکه مثل این است که کل قلبم را بلعیده باشند و حالت کوفتگی داشته باشد. (وندی واندر)

متن غمگین ناامید از زندگی

تو تمام دنیای من بودی و اکنون که از دستت داده‌ام، احساس پوچی می‌کنم. از دست دادن تو بدترین اتفاقی بود که تاکنون برای من رخ داده است. 

متن غمگین ناامیدی جدید

تو مرا تکمیل کردی. اما اکنون بدون تو تنها تنها هستم. دلم شکسته است و نمی‌دانم که چگونه می‌توانم این دوران را پشت سر بگذارم. 

متن های غمگین ناامیدی

تو به من یاد دادی چگونه عاشق شوم. تو به من یاد دادی که چگونه زندگی کنم. تو به من یاد دادی چگونه بخندم. تو به من یاد دادی چگونه گریه کنم. اما وقتی رفتی، فراموش کردی که به من چگونه فراموش کردن را یاد دهی. 

متن های غمگین ناامیدی

من به قلب خود افتخار می‌کنم. با قلبم بازی و خیانت کردی و آن را شکستی اما هنوز به کار خود ادامه می‌دهد. 

متن غمگین ناامیدی جدید

ممنون بابت تمام لحظات خوبی که به من دادی. من همیشه لحظات خوبی که در کنار هم داشته‌ایم را به یاد خواهم داشت و سعی می‌کنم که شاد زندگی کنم. برای خوشبختی تو هم دعا می‌کنم. 

متن غمگین ناامیدی

چشمان من بابت ندیدن تو درد می‌کنند. آغوش من خالی است چون نمی‌توانم بغلت کنم. لبان سرد هستند چون نمی‌توانند تو را ببوسند. قلبم شکسته است و دلم برایت تنگ شده است!

متن های غمگین ناامیدی

فکر می‌کردم که بدترین اتفاق در زندگی، تنها ماندن است. اما این چنین نیست. بدترین اتفاق در زندگی، پایان دادن رابطه با افرادی است که به شما احساس تنها بودن می‌دهند. 

متن غمگین و ناامیدی

این اتفاقی بود که هیچ یک از ما نمی‌خواستیم رخ دهد اما باید آن را بپذیریم. باید از این اتفاقات درس بگیریم و اجازه دهیم که کسانی که بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم، ما را ترک کنند. 

متن غمگین ناامیدی جدید

یک روز زندگی کردن بدون تو برای من مانند مردن است. اما اگر از دست دادن تو چیزی است که باعث شادیت می‌شود، پس باید بدون تو زندگی کنم.  

متن غمگین و ناامیدی

ناراحت‌کننده‌ترین اتفاق زمانی است که واقعاً ناامید هستید، به اطراف نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که هیچ شانه‌ای برای گریه کردن وجود ندارد. 

متن غمگین و ناامیدی

اگر روزی متوجه شوی که برای مدتی با تو صحبت نکرده‌ام، این بدان معنی نیست که برایم اهمیت ندارد بلکه به این خاطر است که تو مرا کنار زده‌ای و ترک کرده‌ای.

متن غمگین ناامیدی جدید

غم و اندوه من هنگامی که ناراحت هم نیستم، به یک اعتیاد تبدیل شده است. خودم را گم شده احساس می‌کنم. وحشت می‌کنم و می‌خواهم راه برگشت را پیدا کنم که باز به حالت اصلی خود یعنی غم و اندوه می‌رسم. 

متن غمگین ناامید از زندگی

ستاره‌ای به زندگی من آمد. اکنون ناگهان ناپدید می‌شود. زندگی من پوچ است. هنوز به دنبال آن ستاره هستم. 

متن غمگین و ناامیدی

به شدت دلشکسته هستم اما تلاش می‌کنم که بر اوضاع چیره شوم. به سمت فصل بعدی این دیوانگی می‌روم و آن را زندگی من می‌نامم!

متن غمگین و ناامیدی

مردم همیشه فکر می‌کنند که دردناک‌ترین اتفاق، از دست دادن شخصی است که دوستش دارید. در واقع، دردناک‌ترین اتفاق، از دست دادن خودتان است در حالی که قبل از آن که دیر شود، اصلاً متوجه‌ی این موضوع هم نمی‌شوید. 

متن غمگین و ناامیدی

برخی روزها کلاً بد هستند. برای شناخت خوشبختی باید غم و اندوه را تجربه کرد. و من به خود یادآور می‌شوم که هر روز قرار نیست خوب باشد. زندگی این چنین است!

متن غمگین ناامیدی جدید

گاهی‌اوقات، دادن فرصت دوباره به یک فرد مانند دادن یک گلوله‌ی دیگر برای اسلحه است زیرا بار اول گلوله‌ی آن‌ها به شما اصابت نکرده است. 

متن غمگین ناامیدی جدید

من نمی‌دانم که چرا سرنوشت موجب آشنایی برخی از افراد با یکدیگر می‌شود وقتی که هیچ راهی برای با هم بودن آن‌ها وجود ندارد. 

متن های غمگین ناامیدی

نمی‌دانم چرا به آن دلشکستگی می‌گویند. من حس می‌کنم که اعضای دیگر بدنم هم شکسته‌اند. 

متن های غمگین ناامیدی

دیگران به من گفتند که تو را فراموش کنم اما آنقدر احمق بودم که این کار را نکردم. با این وجود، یاد گرفته‌ام که نمی‌توانی جلو رفتن کسی که می‌خواهد برود را بگیری. 

متن غمگین ناامیدی جدید

من بیشتر از خودم به تو اهمیت می‌دادم. دوست داشتن خودم را فراموش کردم و به همین دلیل است که اوضاع بد پیش رفت. اکنون، سعی می‌کنم که در هر شرایطی شاد و خوشحال باشم. 

متن غمگین ناامیدی

هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این چنین مرا ترک کنی. اما امیدوارم هر جا که هستی، شاد باشی. مراقب خودت باش و شاد زندگی کن. 

متن غمگین ناامید از زندگی

لطفاً شاد زندگی کن. تو به من گفتی که بدون من نمی‌توانی شاد باشی. و حالا که مرا ترک می‌کنی، باید شاد زندگی کنی. من برای خوشبختیت دعا می‌کنم. 

متن غمگین ناامیدی

هرگز فکر نمی‌کردم که کسی که قرار بود خوشبختی من باشد، به دردناک‌ترین خاطره‌ی من تبدیل شود. 

متن غمگین ناامیدی

اکنون، هر روز صبح بیدار شدن بسیار سخت است. هیچ چیز مثل سابق نیست. من روزهای خود را با گریه سپری می‌کنم. من صدای تنهایی که از درونم برمی‌خیزد را می‌شنوم. 

متن غمگین و ناامیدی

تنها چیزی که می‌خواستم این بود که اولویت اول زندگی کسی باشم. اما تو حتی به من اهمیت نمی‌دادی. من همیشه در رابطه‌مان تنها بودم. 

متن های غمگین ناامیدی

تو قلب مرا به میلیون‌ها تکه شکستی. در حالی که تکه‌های باقیمانده را دیروز جمع می‌کردم، متوجه شدم که خود نفس کشیدن هم برایم سخت شده است. 

متن های غمگین ناامیدی

هر روز در رویاهایم تو را می‌بینم. لبخند زدن و صحبت کردنت را می‌بینم. گاهی‌اوقات بودن تو در کنارم بسیار واقعی به نظر می‌رسد. فراموش کردن تو اصلاً ساده نیست. 

متن های غمگین ناامیدی

مردم می‌گویند که دلشکستگی دردناک‌ترین اتفاق است و این کاملاً درست است. درد آن غیر قابل تحمل است. من اینجا درمانده مانده‌ام و به دنبال راهی برای پشت سر گذاشتن تو هستم. 

متن های غمگین ناامیدی

همیشه فکر می‌کردم که عشق پاسخ تمام مشکلات است. اما اکنون می‌دانم که این چنین نیست. تنها چیزی که می‌خواهم، بودن با کسی است که مرا دوست دارد. اما تو آن فرد نبودی. 

متن غمگین ناامیدی

بدترین کابوس من به واقعیت پیوست. هرگز فکر نمی‌کردم که روزی این چنین از هم جدا شویم. ما قرار بود در کنار هم باشیم اما این فرصت را از دست دادیم. ممنون بابت تمام خاطرات خوب. 

متن غمگین ناامیدی جدید

چیزی که آزارم می‌دهد، از دست دادن تو نیست. در حالی که قلب شکسته‌ام التیام می‌یابد، سعی می‌کنم دوباره خودم را پیدا کنم. 

متن غمگین ناامید از زندگی

من بالاخره داشتم تو را فراموش می‌کردم و در واقع باور داشتم که نیازی به تو ندارم. بالاخره داشتم زندگی بدون تو را قبول می‌کردم که تو لبخند زدی و همه چیز را نابود کردی. 

متن غمگین ناامید از زندگی

عاشق کسی بودن در حالی که طرف مقابل عاشقت نیست، آزاردهنده است. اما عاشق کسی بودن و هرگز شجاعت ابراز عشق و علاقه‌ی خود به آن فرد را پیدا نکردن، دردناک‌تر است. 

متن غمگین ناامید از زندگی

زمانی که تنها هستی، فقط به فاصله‌ی بین انگشتانت نگاهی بینداز و به یاد آور که این انگشتان دستان من بود که این فاصله را پر می‌کردند. 

متن غمگین ناامید از زندگی

وقتی می‌بینمت، می‌خواهم گریه کنم! تو از من می‌خواهی که همه چیز را فراموش کنم، تو می‌خواهی که بوسه‌هایمان را فراموش کنم. از تو متنفرم اما چرا اینقدر دوستت دارم؟

متن غمگین ناامیدی جدید

بنابراین، فکر می‌کنم که من بازنده هستم چون تو شخص دیگری را پیدا کرده‌ای اما من هنوز اینجا هستم و برای تو گریه می‌کنم. 

متن غمگین ناامیدی

بدترین چیز در مورد عاشق کسی شدن این فکر است که او همیشه هوای شما را دارد اما در عوض، تنها افتادنتان را تماشا می‌کند. 

متن غمگین و ناامیدی

در جایی کسی هست که رویای لبخند تو را دارد و زندگی کردن در کنار تو را ارزشمند می‌داند. بنابراین، وقتی تنها هستی، به یاد داشته باش که کسی در جایی به تو فکر می‌کند. 

متن غمگین و ناامیدی

من گریه می‌کنم اما نه به خاطر این که برگردی. نه به خاطر این که دوستت دارم بلکه چون بالاخره یاد گرفتم که چگونه تو را رها کنم.

متن غمگین و ناامیدی

تنها چون به زندگی ادامه دادم، به این معنا نیست که اگر نظرت را تغییر دادی، برنمی‌گردم. تو همیشه جایگاه خاصی در قلب من داری. 

متن غمگین ناامیدی جدید

گاهی‌اوقات، به کسانی که دوستشان داری، آزار می‌رسانید. گاهی‌اوقات، در کنار کسانی که شما را تنها گذاشته‌اند، می‌مانید و گاهی‌اوقات، درس می‌گیرید در حالی که دیر شده است. خیلی دیر شده است!

متن غمگین ناامید از زندگی

فکر می‌کنم وقتی مردم خداحافظی می‌کنند، شبیه به شروع کار جدید است. بدترین قسمت، انتخاب انجام این کار است. در این حالت، تنها کاری از دستتان برنمی‌آید جز این که همه چیز را رها کنید. (لورن الیور)

متن غمگین ناامیدی جدید

جایی در وجود من هست که اثر انگشت و بوسه‌هایت همچنان باقی مانده‌اند و نجواهایت هنوز در گوشم طنین‌انداز هستند. این جایی در وجود من است که بخشی از تو برای همیشه بخشی از من خواهد بود. 

متن غمگین ناامیدی جدید

چرا همیشه به تو فکر می‌کنم؟ تو به من گفتی که دوستم داری ولی بعداً شروع به نادیده گرفتن من کردی. من از این بازی خوشم نمی‌آید چون می‌دانم که هیچ‌گاه برنده جایزه‌ی آن، یعنی قلب تو، نخواهم بود!

متن غمگین و ناامیدی

بیشتر از همه وقتی آزاردهنده است که کسی که دیروز به تو احساس خاص بودن می‌داد، امروز باعث می‌شود که احساس تنهایی و بی‌ارزش بودن کنید.

متن غمگین ناامیدی

فکر می‌کردم که از فکر تو بیرون آمده‌ام. اما هر وقت که گوشی موبایلم زنگ می‌خورد، امیدوارم که تو تماس گرفته باشی. چه اتفاقی برای من رخ داده است؟

متن غمگین ناامیدی جدید

یکی از من پرسید که شادترین روز زندگیت کی بوده است، در حالی که چشمانم را بستم و اشکی از روی گونه‌هایم سرازیر شد، روزی را به یاد آوردم که مرا در آغوش گرفتی و برای اولین بار گفتی که دوستم داری. 

متن های غمگین ناامیدی

دلشکستگی چنین حسی دارد. شبیه به از وسط شکسته شدن نیست بلکه مثل این است که کل قلبم را بلعیده باشند و حالت کوفتگی داشته باشد. (وندی واندر)

متن غمگین ناامید از زندگی

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم
ای کاش درب خروجی هم داشتی . . . خسته ام

متن غمگین و ناامیدی

همـچـون ساعـت شنی شــده ام
کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد
و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم …
نه …! !
لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !
بــگـذاریــد تــمام شــوم …

متن غمگین ناامید از زندگی

دیگر بهار هم سرحالم نمیکند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمیکند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمیکند

متن غمگین و ناامیدی

دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

متن غمگین ناامید از زندگی

روزگار ما رو ببین رفیق
مرغمون تخم نمیکنه ولی گاومون هر روز می زاد

متن های غمگین ناامیدی

عشق شروعی خوش دارد و پایانی غم انگیز
با نخستین نگاه شروع میشود
اما پایانش هنگامیست که عشق به بحبوحه می‌رسد

متن غمگین ناامیدی

ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

متن غمگین ناامیدی

بمیرد غرور
فهمیدی نمیمانم . . دیدی میروم . . رفتم
باز هم ایستاده اي نگاه می‌کنی
آخرم می کشد تو را این غرور لعنتی

متن غمگین و ناامیدی

اى کاش لمس کردن تیغ با رگ هایم گناه نداشت
مى توانستم با تیغ رگ هایم را نوازش کنم
تا از این تنهایی رها مى شدم و به آرامش مى رسیدم
درست مثل آرامشى که او در آغوش دیگرى بدست آورد

متن های غمگین ناامیدی

ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ
ﺑﻪ ﻋﻤﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

متن غمگین ناامید از زندگی

ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﺮﺃﺕ

ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ
ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی

متن غمگین ناامید از زندگی

من آخر هر جمله ناتمامم سه نقطه می‌گذارم
یک نقطه اش اشک هست
نقطه بعدی دردی که دلم را می سوزاند
نقطه آخر زخمی می‌شود و بر جانم باقی می‌ماند

متن غمگین ناامید از زندگی

دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

متن غمگین و ناامیدی

خدا میشود بلیطم را پس بگیری …؟
مقصد را اشتباه آمدم … اینجا را نمی خواهم

متن غمگین ناامیدی جدید

خدا ما رو برای هم نمی خواست

فقط می خواست همو فهمیده باشیم

بدونیم نیمه ی ما مال ما نیست

فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم

متن غمگین ناامیدی

شعر،

ردیف و قافیه نمی خواهد

بوی آغــــوش تو

هر دیوانه ای را

شاعر می کند!…

متن غمگین و ناامیدی

خُدایا…

مَن میدانَم

تُو هـَــــم میدانــی کـه شُدَنـی نیست…

حَتـی اَگر مُعجِزه کُنـــی باز هَم…

او یِک آرِزوی ِمَحال اَست

متن غمگین ناامیدی

از این دنیا شرمنده ام که واردش شدم
ای کاش درب خروجی هم داشتی . . . خسته ام

متن غمگین و ناامیدی

همـچـون ساعـت شنی شــده ام
کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد
و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم …
نه …! !
لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !
بــگـذاریــد تــمام شــوم …

متن غمگین و ناامیدی

دیگر بهار هم سرحالم نمیکند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمیکند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمیکند

متن غمگین و ناامیدی

دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

متن غمگین ناامیدی جدید

روزگار ما رو ببین رفیق
مرغمون تخم نمیکنه ولی گاومون هر روز می زاد

متن غمگین ناامیدی

عشق شروعی خوش دارد و پایانی غم انگیز
با نخستین نگاه شروع میشود
اما پایانش هنگامیست که عشق به بحبوحه می‌رسد

متن غمگین ناامیدی جدید

ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

متن غمگین ناامیدی

بمیرد غرور
فهمیدی نمیمانم . . دیدی میروم . . رفتم
باز هم ایستاده اي نگاه می‌کنی
آخرم می کشد تو را این غرور لعنتی

متن غمگین ناامیدی جدید

اى کاش لمس کردن تیغ با رگ هایم گناه نداشت
مى توانستم با تیغ رگ هایم را نوازش کنم
تا از این تنهایی رها مى شدم و به آرامش مى رسیدم
درست مثل آرامشى که او در آغوش دیگرى بدست آورد

متن غمگین ناامیدی

ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ
ﺑﻪ ﻋﻤﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

متن غمگین ناامید از زندگی

ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﺮﺃﺕ

ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ
ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی

متن غمگین ناامید از زندگی

من آخر هر جمله ناتمامم سه نقطه می‌گذارم
یک نقطه اش اشک هست
نقطه بعدی دردی که دلم را می سوزاند
نقطه آخر زخمی می‌شود و بر جانم باقی می‌ماند

متن غمگین و ناامیدی

دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

متن غمگین ناامیدی جدید

خدا میشود بلیطم را پس بگیری …؟
مقصد را اشتباه آمدم … اینجا را نمی خواهم

متن های غمگین ناامیدی

خدا ما رو برای هم نمی خواست

فقط می خواست همو فهمیده باشیم

بدونیم نیمه ی ما مال ما نیست

فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم

متن غمگین ناامیدی جدید

شعر،

ردیف و قافیه نمی خواهد

بوی آغــــوش تو

هر دیوانه ای را

شاعر می کند!…

متن غمگین و ناامیدی

خُدایا…

مَن میدانَم

تُو هـَــــم میدانــی کـه شُدَنـی نیست…

حَتـی اَگر مُعجِزه کُنـــی باز هَم…

او یِک آرِزوی ِمَحال اَست

متن های غمگین ناامیدی

می خواهم نباشم
کاش سرم را بردارم و برای یک هفته
در گنجه ای بگذارم
و قفل کنم!
در تاریکی یک گنجه خالی
و روی شانه هایم،
در جای خالی سرم
چناری بکارم
و برای یک هفته،
در سایه اش آرام بگیرم…!

متن غمگین ناامیدی

دیشب خسته تر از هر روز بودم

کاش میشد گوشه ای می نوشتم

خدایا خیلی خسته ام

فردا صبح بیدارم نکن

متن غمگین ناامید از زندگی

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم

هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

متن غمگین و ناامیدی

زندگی در حال بارگیری است

لطفا صبر کنید

سرعت خوشبختی بسیار کم است

تا زندگی ات لود شود

عمرت تمام شده

متن غمگین ناامید از زندگی

چه دنیای عجیبی است

همه میگویند،حرف دلت را بزن

اما هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم

متن غمگین ناامیدی جدید

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند

ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که،

تو را فرو بریزند…!

تا تو را انکار کنند…!

تا از رویـــت رد شـــوند

متن غمگین ناامید از زندگی

تو را ای گل کماکان دوست دارم

به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم مهم نیست

تو را تا زنده هستم دوست دارم

متن های غمگین ناامیدی

حس پرنده ای رو دارم

که از قفس آزاد شده

اما پرواز از یادش رفته . . .

متن غمگین ناامید از زندگی

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســیب” و “فریـب”!

همانند سیبی که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم با هم میگوییم

سیــــــــــب

و دوربین های عکاسی را فریب میدهیم

تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مصنوعی

متن غمگین ناامیدی جدید

سعی نکن متفاوت باشی

فقط خوب باش

این روزها خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است

متن غمگین ناامیدی جدید

دلم هوای خودم را کرده است

ایــن روزهـــا

بیشــتر از هــر زمــانی

دوسـت دارم خــودم باشــم !!

دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم

و نه هـــراس از دســت دادن را

هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد

دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت

همین

متن غمگین ناامید از زندگی

شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه…
ولی بد شانسی دستش رو از رو زنگ ور نمیداره…
بدبختی هم که کلید داره هر وقت بخواد رسما میاد تو!

متن غمگین ناامیدی

هر روز می میرم

هر روز می شکنم

هر روز می گریم

هر روز میـ …

روزها تکراریست یا افعال من ؟!

خسته ام از این میـ … ها…

متن غمگین ناامید از زندگی

همیـشه سکوت خـوب نیـست

گـاهی خرد میشوی زیر بار حرفهی نـگفتـه

غافـل از اینکـه بــه تـو تـهمـت بـی جنـبگی میــزنند

متن های غمگین ناامیدی

نـــه نمیــــدانــــی!

هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد

پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام

در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!

نـــه نمیــــدانــــی!

هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد

ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام

چقــــدر خستـــــــه ام میـــکنــد!

متن غمگین ناامیدی

“دیگران” همیشــه برایم ” گـــران ” تمـــام شده اند

بجــای آن که ” نگرانم ” شوند

متن غمگین ناامید از زندگی

گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را

لطفا نگوید کسی دوستم داشته باش

این یک قلم جنس را نداریم

تمام شد من تعطیلم !

متن غمگین ناامیدی

صبحی که بجای عشق با سیگار شروع بشه …
یک شروع دوباره نیست
امتداد پایان است
برای کسی که دیگر امیدی به ادامه ندارد!!

متن غمگین و ناامیدی

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم

منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق

هر روز به گذشته سفر می کنم !

متن غمگین ناامیدی جدید

این روزها یکـــرنگ که باشی چشمشان را می زنی.!

خسته می شوند از رنگ تکـــراریت

این روزهـــا دوره رنگین کمــــان هاست

متن غمگین ناامیدی جدید

دلگیرم از دنیآ و روزگآرش

از بی کسی هآ و سکوت هآ!

این منم که اینگونه خسته ام

منی که همیشه خوب بودم و خندآن

منی که خنده هایم مثالی بود به مثال ضرب المثل

نمی توآنی بفهمی و البته عجیب هم نیست برایم

چون “تـو”، “من” نیستی!

پس لطفا قضآوتم نکن

متن غمگین ناامیدی جدید

دیگر بهار هم سرحالم نمیکند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمیکند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمیکند

متن غمگین ناامید از زندگی

همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست !

این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند

متن غمگین ناامید از زندگی

حس آن ته سیگار مچاله

حس آن شاخه شکسته روی زمین

حس بیمار در کما رفته

حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین

حس تنهایی و رخوت

حس جان دادن تو خلوت

حس مرگ دارم امشب !

متن غمگین ناامید از زندگی

می خواهم نباشم
کاش سرم را بردارم و برای یک هفته
در گنجه ای بگذارم
و قفل کنم!
در تاریکی یک گنجه خالی
و روی شانه هایم،
در جای خالی سرم
چناری بکارم
و برای یک هفته،
در سایه اش آرام بگیرم…!

متن غمگین ناامیدی جدید

دیشب خسته تر از هر روز بودم

کاش میشد گوشه ای می نوشتم

خدایا خیلی خسته ام

فردا صبح بیدارم نکن

متن غمگین ناامیدی جدید

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم

هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

متن غمگین و ناامیدی

زندگی در حال بارگیری است

لطفا صبر کنید

سرعت خوشبختی بسیار کم است

تا زندگی ات لود شود

عمرت تمام شده

متن غمگین ناامیدی جدید

چه دنیای عجیبی است

همه میگویند،حرف دلت را بزن

اما هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم

متن غمگین ناامید از زندگی

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند

ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که،

تو را فرو بریزند…!

تا تو را انکار کنند…!

تا از رویـــت رد شـــوند

متن های غمگین ناامیدی

تو را ای گل کماکان دوست دارم

به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم مهم نیست

تو را تا زنده هستم دوست دارم

متن غمگین و ناامیدی

حس پرنده ای رو دارم

که از قفس آزاد شده

اما پرواز از یادش رفته . . .

متن غمگین ناامیدی جدید

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســیب” و “فریـب”!

همانند سیبی که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم با هم میگوییم

سیــــــــــب

و دوربین های عکاسی را فریب میدهیم

تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مصنوعی

متن غمگین ناامیدی جدید

سعی نکن متفاوت باشی

فقط خوب باش

این روزها خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است

متن غمگین ناامیدی جدید

دلم هوای خودم را کرده است

ایــن روزهـــا

بیشــتر از هــر زمــانی

دوسـت دارم خــودم باشــم !!

دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم

و نه هـــراس از دســت دادن را

هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد

دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت

همین

متن غمگین و ناامیدی

شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه…
ولی بد شانسی دستش رو از رو زنگ ور نمیداره…
بدبختی هم که کلید داره هر وقت بخواد رسما میاد تو!

متن غمگین و ناامیدی

هر روز می میرم

هر روز می شکنم

هر روز می گریم

هر روز میـ …

روزها تکراریست یا افعال من ؟!

خسته ام از این میـ … ها…

متن های غمگین ناامیدی

همیـشه سکوت خـوب نیـست

گـاهی خرد میشوی زیر بار حرفهی نـگفتـه

غافـل از اینکـه بــه تـو تـهمـت بـی جنـبگی میــزنند

متن غمگین ناامیدی جدید

نـــه نمیــــدانــــی!

هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد

پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام

در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!

نـــه نمیــــدانــــی!

هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد

ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام

چقــــدر خستـــــــه ام میـــکنــد!

متن غمگین و ناامیدی

“دیگران” همیشــه برایم ” گـــران ” تمـــام شده اند

بجــای آن که ” نگرانم ” شوند

متن غمگین و ناامیدی

گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را

لطفا نگوید کسی دوستم داشته باش

این یک قلم جنس را نداریم

تمام شد من تعطیلم !

متن غمگین ناامیدی جدید

صبحی که بجای عشق با سیگار شروع بشه …
یک شروع دوباره نیست
امتداد پایان است
برای کسی که دیگر امیدی به ادامه ندارد!!

متن غمگین ناامیدی جدید

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم

منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق

هر روز به گذشته سفر می کنم !

متن غمگین ناامید از زندگی

این روزها یکـــرنگ که باشی چشمشان را می زنی.!

خسته می شوند از رنگ تکـــراریت

این روزهـــا دوره رنگین کمــــان هاست

متن غمگین و ناامیدی

دلگیرم از دنیآ و روزگآرش

از بی کسی هآ و سکوت هآ!

این منم که اینگونه خسته ام

منی که همیشه خوب بودم و خندآن

منی که خنده هایم مثالی بود به مثال ضرب المثل

نمی توآنی بفهمی و البته عجیب هم نیست برایم

چون “تـو”، “من” نیستی!

پس لطفا قضآوتم نکن

متن غمگین ناامید از زندگی

دیگر بهار هم سرحالم نمیکند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمیکند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمیکند

متن غمگین ناامیدی جدید

همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست !

این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند

متن غمگین ناامیدی جدید

حس آن ته سیگار مچاله

حس آن شاخه شکسته روی زمین

حس بیمار در کما رفته

حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین

حس تنهایی و رخوت

حس جان دادن تو خلوت

حس مرگ دارم امشب !

متن غمگین ناامیدی جدید

.Bence bir derde en iyi çözüm yalnız kalmaktır

من فکر می کنم بهترین راه حل برای یک مشکل ، تنها ماندن است.

متن غمگین ناامیدی جدید

.Yalnızlık dünyada en değer verdiğim dir

تنهایی چیزی است که من در دنیا بیشتر به آن اهمیت می دهم.

متن غمگین و ناامیدی

?Çocukken iki kişi oturduğumuz kapı eşiğine tek başıma zor sığıyorum şimdi
.Büyüdükçe insan yalnız mı kalıyor ne

اکنون به سختی می توانم در درب منزل ، جایی که دو نفر در زمان کودکی من نشسته بود ، قرار بگیرم.
آیا شخص با بزرگ شدن تنها می شود؟

متن غمگین ناامید از زندگی

.Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını
…Herkesin yüzü ıslak başları eğik herkes benim hep olduğum gibi

من فقط هنگام باران مردم این شهر را دوست دارم. صورت همه خیس است، سرشان پایین است، همه مثل من هستند …

متن های غمگین ناامیدی

.Ve ben yalnızlığı bile sokmadım kalbime
….Senle dolu kalbimin fıtratı bozulmasın diye

و حتی تنهایی را به قلبم راه ندادم.
برای این که ذات قلبم پر از تو است را خراب نکنم …

متن غمگین و ناامیدی

?Sen bana mı soruyorsun yalnızlığı sever misin diye
…Ben ki çayı bile iki şekerle içerim birlikte erisinler diye

آیا از من می پرسی که آیا تنهایی را دوست داری؟
من هستم؛ من حتی با دو قند چای می نوشم تا با هم ذوب شوند …

متن غمگین و ناامیدی

.Yükle yalnızlığının bütün gri bulutlarını sırtıma
…Vücudum yağmur sonrası toprak koksun

تمام ابرهای خاکستری تنهایی ات را بر پشتم باران کن.
بگذار بدنم بعد از باران بوی خاک بگیرد …

متن های غمگین ناامیدی

…İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık; biri benim biri de serseri kaldırımlar

در حالی که جن در خواب است، فقط دو رفیق بیدارند. یکی من و یکی از پیاده روهای ولگرد …

متن های غمگین ناامیدی

.Gecenin karanlığı çöktü üstüme yalnızım
…Üşüyorum son sigaramı ciğerlerimi parçalarcasına çekiyorum

تاریکی شب روی من افتاده، من تنها هستم.
من سردم، آخرین سیگارم را میکشم و ریه هایم را می کشم …

متن غمگین ناامید از زندگی

Ellerimi kendi nefesimle ısıttığım şu günlerde kimse bana yalnız değilsin ben varım demesin

در این روزها که دستانم را با نفس خود گرم می کنم ، هیچ کس نباید به من بگوید که تو تنها نیستی!

متن غمگین ناامیدی جدید

.Ey intihar süslü yalnızlık، Bilirsin hiç sevmedim seni
.Seni her gördüğümde gözyaşlarımı astım kirpiklerime

ای تنهایی و خودکشی می دونی که من هرگز دوستت نداشتم.
هر وقت تو را می بینم، اشکهایم از مژه هایم آویزان می شود…

متن غمگین ناامید از زندگی

.Bu yalnızlığım gerçek hayattan alınmıştır
…Ve tüm hakları yüreğimin en dipsizliğinde her hakkı saklıdır

این تنهایی من برگرفته از زندگی واقعی است و تمام حقوق آن در عمیق ترین قسمت قلب من محفوظ است …

متن غمگین ناامیدی

İçimde biraz belirsizlik var biraz yalnızlık biraz umutsuzluk karamsarlık birazcıkta yorgunluk hissizlik var
…Ha bir de kırılmışlıklar var beni uçlardan uçlara sürükleyen

کمی بلاتکلیفی در درون من وجود دارد، کمی تنهایی، کمی ناامیدی، کمی بدبینی، کمی خستگی. اوه، شکستگی هایی نیز وجود دارد که مرا از این سر به آن می کشاند …

متن غمگین ناامیدی جدید

?Sarılmayacak mısın annesine hasret küçük bir çocuk masumiyetiyle bana

آیا نمی خواهی مرا با بی گناهی کودک کوچکی که در آرزوی مادرش است بغل کنی؟

متن غمگین ناامیدی جدید

…Gökyüzü bulutlarla Geceler yıldızlarla Okyanus balıklarla ve Ben hala yalnızım

آسمان با ابرها شب با ستاره ها اقیانوس با ماهی هاست و من هنوز تنها هستم …

متن غمگین ناامیدی جدید

.Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna

آینه ، تنهایی دوم در اتاق تنهاست.

متن های غمگین ناامیدی

.Yalnızlığı soruyorlar; yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey

آنها در مورد تنهایی می پرسند؛ تنهایی مانند یک دشت صاف است.

متن غمگین ناامید از زندگی

Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir

“بهتر است که تنها باشد تا در یک قلب اشتباه.

متن غمگین و ناامیدی

.Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür

برای هر کسی که احساس تنهایی کند ، همه جا بیابان است.

متن غمگین و ناامیدی

.Yalnızlık tek kelime, söylenişi ne kadar kolay
.Halbuki yaşanması o kadar zordur ki

تنهایی یک کلمه است ، گفتن آن آسان است.
با این حال ، زندگی با تنهایی بسیار دشوار است.

متن غمگین ناامیدی جدید

.Yalnızlık, alınyazısının insanı kendi kendisine ulaştırmak için başvurduğu bir yoldur

تنهایی روشی است که سرنوشت از آن استفاده می کند تا انسان را به خود برساند.

متن غمگین ناامید از زندگی

.Yalnızlık, sizin size yokuşunuzdur

تنهایی صعود شما به سمت شماست.

متن غمگین و ناامیدی

.Bir derin kuyuya benzer yalnız
?Taş atmak kolaydır içine: ama bu taş dibe inecek olursa, kim çıkarabilir

تنهایی مثل چاه عمیق است. انداختن سنگ در آن آسان است: اما اگر سنگ پایین بیاید ، چه کسی می تواند آن را بیرون بکشد؟

متن غمگین ناامید از زندگی

.Eğer bir kişi yalnız olmayı beceremiyorsa, başkalarıyla bir arada olmayı da becermez

اگر شخصی در تنهایی ناتوان باشد ، در کنار دیگران بودن نیز ناتوان است.

متن غمگین و ناامیدی

.Bence bir derde en iyi çözüm yalnız kalmaktır

من فکر می کنم بهترین راه حل برای یک مشکل ، تنها ماندن است.

متن غمگین ناامیدی جدید

.Yalnızlık dünyada en değer verdiğim dir

تنهایی چیزی است که من در دنیا بیشتر به آن اهمیت می دهم.

متن غمگین ناامید از زندگی

?Çocukken iki kişi oturduğumuz kapı eşiğine tek başıma zor sığıyorum şimdi
.Büyüdükçe insan yalnız mı kalıyor ne

اکنون به سختی می توانم در درب منزل ، جایی که دو نفر در زمان کودکی من نشسته بود ، قرار بگیرم.
آیا شخص با بزرگ شدن تنها می شود؟

متن غمگین ناامیدی جدید

.Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını
…Herkesin yüzü ıslak başları eğik herkes benim hep olduğum gibi

من فقط هنگام باران مردم این شهر را دوست دارم. صورت همه خیس است، سرشان پایین است، همه مثل من هستند …

متن غمگین ناامیدی جدید

.Ve ben yalnızlığı bile sokmadım kalbime
….Senle dolu kalbimin fıtratı bozulmasın diye

و حتی تنهایی را به قلبم راه ندادم.
برای این که ذات قلبم پر از تو است را خراب نکنم …

متن های غمگین ناامیدی

?Sen bana mı soruyorsun yalnızlığı sever misin diye
…Ben ki çayı bile iki şekerle içerim birlikte erisinler diye

آیا از من می پرسی که آیا تنهایی را دوست داری؟
من هستم؛ من حتی با دو قند چای می نوشم تا با هم ذوب شوند …

متن غمگین ناامید از زندگی

.Yükle yalnızlığının bütün gri bulutlarını sırtıma
…Vücudum yağmur sonrası toprak koksun

تمام ابرهای خاکستری تنهایی ات را بر پشتم باران کن.
بگذار بدنم بعد از باران بوی خاک بگیرد …

متن غمگین ناامید از زندگی

…İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık; biri benim biri de serseri kaldırımlar

در حالی که جن در خواب است، فقط دو رفیق بیدارند. یکی من و یکی از پیاده روهای ولگرد …

متن غمگین ناامیدی

.Gecenin karanlığı çöktü üstüme yalnızım
…Üşüyorum son sigaramı ciğerlerimi parçalarcasına çekiyorum

تاریکی شب روی من افتاده، من تنها هستم.
من سردم، آخرین سیگارم را میکشم و ریه هایم را می کشم …

متن غمگین و ناامیدی

Ellerimi kendi nefesimle ısıttığım şu günlerde kimse bana yalnız değilsin ben varım demesin

در این روزها که دستانم را با نفس خود گرم می کنم ، هیچ کس نباید به من بگوید که تو تنها نیستی!

متن غمگین ناامیدی

.Ey intihar süslü yalnızlık، Bilirsin hiç sevmedim seni
.Seni her gördüğümde gözyaşlarımı astım kirpiklerime

ای تنهایی و خودکشی می دونی که من هرگز دوستت نداشتم.
هر وقت تو را می بینم، اشکهایم از مژه هایم آویزان می شود…

متن غمگین ناامیدی

.Bu yalnızlığım gerçek hayattan alınmıştır
…Ve tüm hakları yüreğimin en dipsizliğinde her hakkı saklıdır

این تنهایی من برگرفته از زندگی واقعی است و تمام حقوق آن در عمیق ترین قسمت قلب من محفوظ است …

متن غمگین ناامیدی جدید

İçimde biraz belirsizlik var biraz yalnızlık biraz umutsuzluk karamsarlık birazcıkta yorgunluk hissizlik var
…Ha bir de kırılmışlıklar var beni uçlardan uçlara sürükleyen

کمی بلاتکلیفی در درون من وجود دارد، کمی تنهایی، کمی ناامیدی، کمی بدبینی، کمی خستگی. اوه، شکستگی هایی نیز وجود دارد که مرا از این سر به آن می کشاند …

متن غمگین و ناامیدی

?Sarılmayacak mısın annesine hasret küçük bir çocuk masumiyetiyle bana

آیا نمی خواهی مرا با بی گناهی کودک کوچکی که در آرزوی مادرش است بغل کنی؟

متن های غمگین ناامیدی

…Gökyüzü bulutlarla Geceler yıldızlarla Okyanus balıklarla ve Ben hala yalnızım

آسمان با ابرها شب با ستاره ها اقیانوس با ماهی هاست و من هنوز تنها هستم …

متن غمگین ناامیدی جدید

.Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna

آینه ، تنهایی دوم در اتاق تنهاست.

متن غمگین ناامیدی جدید

.Yalnızlığı soruyorlar; yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey

آنها در مورد تنهایی می پرسند؛ تنهایی مانند یک دشت صاف است.

متن های غمگین ناامیدی

Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir

“بهتر است که تنها باشد تا در یک قلب اشتباه.

متن غمگین و ناامیدی

.Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür

برای هر کسی که احساس تنهایی کند ، همه جا بیابان است.

متن غمگین و ناامیدی

.Yalnızlık tek kelime, söylenişi ne kadar kolay
.Halbuki yaşanması o kadar zordur ki

تنهایی یک کلمه است ، گفتن آن آسان است.
با این حال ، زندگی با تنهایی بسیار دشوار است.

متن های غمگین ناامیدی

.Yalnızlık, alınyazısının insanı kendi kendisine ulaştırmak için başvurduğu bir yoldur

تنهایی روشی است که سرنوشت از آن استفاده می کند تا انسان را به خود برساند.

متن غمگین ناامیدی جدید

.Yalnızlık, sizin size yokuşunuzdur

تنهایی صعود شما به سمت شماست.

متن غمگین ناامید از زندگی

.Bir derin kuyuya benzer yalnız
?Taş atmak kolaydır içine: ama bu taş dibe inecek olursa, kim çıkarabilir

تنهایی مثل چاه عمیق است. انداختن سنگ در آن آسان است: اما اگر سنگ پایین بیاید ، چه کسی می تواند آن را بیرون بکشد؟

متن های غمگین ناامیدی

.Eğer bir kişi yalnız olmayı beceremiyorsa, başkalarıyla bir arada olmayı da becermez

اگر شخصی در تنهایی ناتوان باشد ، در کنار دیگران بودن نیز ناتوان است.

مجله اینترنتی همه چی مگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *