متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

پدر از دست رفته ام!هرگاه به تو فکر می کنم، آرام می شوم. دلم می خواهد تا برای تو بنویسم و به دست فرشته ها بسپارم تا برای تو بیاورند. جملاتم را می نویسم و با آمدن سر مزارت می خوانم. تو کجا هستی؟ آیا در آرامگاهت هستی؟ یا در قاب عکسی که هر زمان دلم برای تو تنگ می شود، آن را بوسه باران می کنم.دوست دارم برایت بنویسم و با تو صحبت کنم تا شاید اندکی از دلتنگی ام کم شود. اما پدر از دست رفته ام، تو را به جان مادر قسمت می دهم با من حرف بزن. برای آرامش یافتنم، صدای تو را می خواهم. دل می خواهد چیزی از من درخواست کنی تا بگویم: چشم! دلم می خواهی سراغی از من بگیری ولی افسوس نمی گیری. باور نمی کنم که دیگر نمی توانم صدای تو را بشنوم.هر گاه پیرمردهایی که تسبیح به دست گرفتند را می بینم، با یاد تو می افتم، که همیشه تسبیح می گرداندی و می گردانی. من می گفتم: بابا، تسبیحت را به من بده تا با آن ذکر بگویم. تو می گفتی: با انگشتانت ذکر بگو. بابا دستانت را به من بده، دلم می خواهد با انگشتان تو ذکر بگویم.گاهی ناگهان از جا بلند می شوم و بهانه تو را می گیرم. به اتاق خالی تو می روم و کتابهایت را که روی آنها خاک نشسته است، می بینم، من به اندازه ذره ذره گرد و غبار هزاران بار غصه و اندوه می خورم. چقدر دلم می خواهد اینجا بودی و برای من کتاب می خواندی. آنجا که لقمان به پسرش نصیحت می کند که پدر و مادر را سپاسگزاری کن و من به خاطر تو شکرگزاری کنم و از تو بابت همه چیز تشکر نمایم.

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

راحت نوشتیم بابا نان دادبی آنکه بدانیم بابا چه سختبرای نان همه جوانی و عمرش را داد

متن غمگین صبوری

دلم برای روزهایی تنگ استکه می دانم باز نخواهند گشتبرای پدرم که دیگر حضورش رااحساس نخواهم کردبه راستی که چه زود دیر می شودپدرم روزت مبارک…

متن غمگین صبوری

پدر جان یاد آن شب‌ ها که ما را شمع جان بودیمیان نا امیدی ‌ها چراغ جاودان بودیبرایت زندگی کردن اگرچه رنج و سختی بودبنازم همتت بابا صبور و مهربان بودی

متن غمگین صبوری

همیشه مونس و یاورم پدرم بودبه وقت رنج غمخوارم پدر بودچو پروانه اگر بال ‌و پرم سوختولی شمع شب تارم پدر بود

متن غمگین صبوری

گل های بهشت سایبانت بابایک دسته ستاره ارمغانت بابادیگر چه کسی چشم به راهم باشدقربان نگاه مهربانت بابا

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

پشتم به تو گرم بودو قلبم به صدایت …تو بگو من بی توبا غم دنیا چه کنم؟

متن غمگین صبوری

پدر مرا ببخشمرا ببخش که هرگز برای نبودتجلوی دیگران اشک نریختمکه نکند دلشان بگیردمرا ببخش که عشق به تو را پنهان کردمتا نخواهند دیگران ناراحت شوندمرا ببخش که دلتنگی‌هایم برایت را پنهان کردمتا دیگران نفهمند و غم و غصّه بخورندمرا ببخش امّا من دوستت دارمروزت مبارک فرشته قلب من

متن غمگین صبوری

همیشه مونس و یاورم پدرم بودبه وقت رنج غمخوارم پدر بودچو پروانه اگر بال وپرم سوختولی شمع شب تارم پدر بود

متن غمگین صبوری

تنهایی همین استتکرار تلخ زندگی بی توشاید که بدانی …سخت است نفس کشیدن بی تو

متن غمگین صبوری

باباتو را کم داشتن چیز کمی نیستبی تو تمام بهارها پاییز استتمام عیدها عزا

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

به پاس اولین بوسه ایکه پدرم به رسم مهردر اوّلین ساعات تولد به گونه ام زدبه یاد سوزنده ترین بوسۀ آخرکه من به رسم وداع به صورتش زدمیادش را گرامی میدارمنثار روح همه ی پدرانیکه دیگر بین ما نیستند.

متن غمگین صبوری

پدرنیستی که ببینی هنوز فرزندان تو گاه و بیگاه با یاد شیرین سخن‌های توایام می‌گذرانندنیستی اما گونه های فرزندان تو هنوز عصرهای پنجشنبه نم آلود و غصه دار استآخر چگونه می‌شود از یاد برد آن همه مهربانی و صبوری را؟

متن غمگین صبوری

باورم نیست که دیگر نشنوم آوای تویا نبینم روی ماه و قامت زیبای توسالها سنگ صبورم بودی و هم صحبتمبی تو رنگ یأس دارد منزل و مأوای تو

متن غمگین صبوری

به راستی که چه زود دیر میشود …پدرم همیشه بود و من قدر ندانستمحالا نیست و من در نبودش بیقرارم

متن غمگین صبوری

روزت پدر، می آید و بدجور دلتنگم
یاد تماس آخرت، آن آخرین زنگم
آن روزهایی که نفهمیدم حضورت را
امروز با دنیای خالی از تو در جنگم

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

غم مرگ پدر کوچک غمی نیستجگر می‌سوزد و درد کمی نیستپدر زیبا گل باغ وجود استکه بی او زندگی جز ماتمی نیست

متن غمگین صبوری

صد بار خدا مرثیه خوان کرد مرادر بوته صبر امتحان کرد مراهرگز نشکست پشتم از هیچ غمیجز مرگ پدر که ناتوان کرد مرا

متن غمگین صبوری

سلامت می کنم باباجوابم میدهی یا نه؟غریب افتاده ام باباتو یادم می کنی یا نه؟دعا در حق من کردیهنوزم میکنی یا نه؟اگر بد کرده ام باباجوانی بود و نادانینمیدونم که آیا توحلالم کرده ای یا نه ؟

متن غمگین صبوری

پدر عزیزتر از جانم!قاب عکست از آن بالا به من لبخند می‌زند. می‌گویم: خدا جان! اجازه بده که فقط یک بار دیگر صدایش را بشنوم و یک بار دیگر او را در آغوش بگیرم. فیلم‌هایی که از تو ضبط کرده‌ام را می‌گذارم. اشک می‌ریزم و صفحه نمایش را در آغوش می‌گیرم.می‌ترسم کسی سر برسد و بگوید که دیوانه شده‌ام اما من فقط دلتنگم. دلتنگ کسی که پشت و پناهم بود. دلتنگم برای او که تا بود، نمی‌دانستم امنیت و بخشش و مردانگی همه با او معنا می‌شود. کاش می‌شد فرصت‌های رفته را جبران کرد، کاش می‌آمدی و من می‌گفتم که دیگر قدر تو را می‌دانم. آن‌وقت به جای این همه خیرات برای تو هدیه‌ای می‌خریدم.حالا که جسم تو اینجا نیست، سعی می‌کنم خاطراتت را زنده کنم؛ غرور و نجابت، پاکی و صفای قدم، سنگینی سکوت و نگاه‌های نافذ تو را به خاطر می‌آورم و ریز ریز مثل بارانهای طولانی و بی‌شتاب ساعت‌ها اشک می‌ریزم.اگر کسی اشک‌هایم را دید، به من می‌گوید که باید صبر کنم. چه می‌گویند؟ در مرگ تو صبر؟ این تو بودی که به من صبر را یاد می‌دادی، حالا که تو نیستی، چه کسی به من از صبر بگوید تا حرفش را باور کنم؟ نیشخند می‌زنم. خون از چهارگوشه جگرم می‌چکد اما در ظاهر صبر می‌کنم و اشک‌هایم را از دیگران پنهان می‌دارم.

متن غمگین صبوری

چه سخت است در دل گريستنو سخنی بر زبان نراندنچه سخت است بدون او زيستنو چهره پرمهر خندان، باصفاو صميمي او را در خاک جستنچه سخت است …

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

ای پدر ای با دل من همنشینای صمیمی ای بر انگشتر نگیندر صداقت برتر از ایینه اییدر رفاقت با دل بی‌کینه اییبابای عزیزم هنوزم رو رفاقتت حساب میکنمبیا تو خوابم که خیلی دلتنگتمروح همه پدرای آسمانی شاد

متن غمگین صبوری

چه غم انگیز استگذراندن دقایق بدون حضور تو پدرحرفهام رو میشنوی ؟بغض نبودنت هیچ جا خالی نخواهد شدحتی اگر از چشای ناقابلم خون بباره

متن غمگین صبوری

بابا جان!قلبم خالی است. مرگ تو با تهی شدن وجود من برابر بود. انگار چیزی را گم کرده‌ام و آن چیز تو هستی. ندیدن و نبودن تو برایم سخت است. دیگر منزل پدری برای من چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی تو نیستی تا باغچه ها را آب بدهی؟ تو نیستی تا در را به روی ما باز کنی و ساکت و آرام یک گوشه بنشینی و بازی بچه‌ها را نگاه کنی.خانه خالی است، قلب ما خالی است و تک‌تک سلول‌های بودن ما درد می‌کند. حالا دیگر من از چه کسی سراغ بچگی‌هایم را بگیرم؟ خاطره اولین کفش‌هایی را که برایم خریدی، چقدر دوست داشتم. یک بار دیگر تعریفش کن. فقط من بودم و تو. خودمان دو تا رفتیم. چقدر خوب بود.یک خاطره‌ای هم داشتی که همیشه از بچگی من تعریف می‌کردی و به من می‌خندیدی. چقدر عصبانی می‌شدم از دستت. حالا بیا و آن خاطره از کارهای بچگانه مرا هزار بار بگو. دیگر نه از عصبانیت سرخ می‌شوم و نه خجالت می‌کشم، لبخند می‌زنم و به آهنگ صدای تو گوش می‌دهم و ذوق می‌کنم.دوست دارم بگویم: بابا و تو بگویی: جان بابا؟ آن‌وقت بدانم که سر حال و خوشحال هستی. آن وقت خودم را برایت لوس کنم.بابای خوبم! دیشب توی خواب گریه کردم. بیدار که شدم، گفتند اسم تو را صدا می‌زدم. دلم می‌خواهد پیش من باشی و مرا در پناه خودت بگیری. وقتی می‌خوابم تو را می‌بینم. چقدر خوابیدن را دوست دارم.

متن غمگین صبوری

بابا بدون تو عید معنایی نداره
خسته شدم از اینکــــه تنــــــــــــــــــــهایی بشینم
تو کنج اتـــــــــــاقم هی عکســـــــــــــــــاتو ببینم
.
خسته شدم و می خــــــــوام یــــادم بره هستم
من از هـــــــمه دنیـــــــا دلگیــــــــــرم و خسته م
.
این عیـــــــد و نمی خـــــــوام، من عیـــدی ندارم
این عیــــــــــــــد واســـــــــــــــــه من روز عــــذابه
.
عیــــــــــدم مثل هر روز ، هر روز مثل دیــــــــــروز
من حــــــــــــــــــال دلم خیلی خـــــــــــــــــــــرابه
.
احســـــاس می کنم دارم دق می کنم اینـــــجا
این خـــونه یه زنــــــــــــدونه این خـــونه و هر جا
.
هر جا کــــه نشـــــــــونی از تو اونجـــــــــــا نباشه
دق مــرگـــ شدم و می خوام این دنیـــــا نباشه
.
احســــــــاس می کنم دیگه هیچ راهی نـــدارم
من موندم و تنــــــــــــــــــــــهاییم با این دل زارم
.
می ســـوزم و می ســازم من هیچی نمی گم
اما عزیزم عیـــــــــــــــــــــدو تبریکــ به تو می گم

متن غمگین صبوری

می گویم از کنار زیارت نرفته ها
بالا گرفته کار زیارت نرفته ها
اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا
این است روزگار زیارت نرفته ها
امسال اربعین همه رفتند و مانده بود
هیات در انحصار زیارت نرفته ها
انگار بین هیات ما هم نشسته بود
زهرا به انتظار زیارت نرفته ها
در روز اربعین همه ما را شناختند
با نام مستعار «زیارت نرفته ها»
اما هزار مرتبه شکر خدا که هست
مشهد در اختیار زیارت نرفته ها
باب الحسین قسمت آنان که رفته اند
باب الرضا قرار زیارت نرفته ها
غم می خورم برای دل رهبرم که هست
تنها طلایه دار زیارت نرفته ها

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

هر که باشد در دلش حال و هوایت بیشتر
گریه خواهد کرد بین روضه‌ هایت بیشتر
آرزوی مکه رفتن هم به جای خود ولی
آرزو دارم بـیـایم کـربـلایت بیشتر
حسرت کرب و بلایت می‌ کشد آخر مرا
حسرت شش گوشه و صحن و سرایت بیشتر
کاش باشی وقت جان دادن تو بر بالین من
می‌ شوم آن روز محتاج دعایت بیشتر…

متن غمگین صبوری

خرج تو می کنم دلتنگی هایم را، به امید دیدار کربلای تو …
من دلم نازک است و زود می گیرد…
اما ایمانم اگر به چیزی بند کند، دیگر هیچ حرفی نمی تواند آن را سست کند؛
ایمان دارم وقتی دلم عجیب برای تو تنگ می شود …
وقتی عجیب دل هوای دیدارت دارد …
وقتی عجیب جاذبه ی قلبم به سوی توست …
آن لحظه نوشته می شود به پایم ثواب زیارتت!
و دلم قرص می شود که تو را از همین اتاقم و پشت پنجره ای نیمه باز زیارت کرده ام…
وقتی که نسیم، موهایم را نوازش می کند…
به خودم تلقین می کنم که تو صدایم را شنیده ای و قدری از هوای ملکوتی بین الحرمینت را برای دل خسته ام فرستاده ای…
من به همین چیزها دل خوش کرده ام و گرنه که تا بحال از غم دوریت …
دلم به حال خود می سوزد…
دلم می سوزد که نمی توانم از نزدیک ببویمت…..
عطر سیب حرمت آرزوست …

متن غمگین صبوری

سالیانی هست از عشق تو تب دارم هنوز
نام زیبای تو را بر روی لب دارم هنوز
ذره ای از تربتت را زیر لب بگذاشتم
بعد از آن در کام خود طعم رطب دارم هنوز
عهد کردم تا فقط با تربتت خوانم نماز
این روال کهنه را هر روز و شب دارم هنوز
رو به قبله می کنم هر صبح, این کارم شده
دست بر سینه, به تو عرض ادب دارم هنوز
روضه و سینه زنی گردیده کار هر شبم
گریه بر داغ تو را چون مشق شب, دارم هنوز
بار آخر, زیر قبه, هست یادت حاجتم؟
یک شب جمعه حرم, از تو طلب دارم هنوز

متن غمگین صبوری

کربلایت به خدا قبله ی دل هاست حسین
شب جمعه حرمت محشر کبراست حسین
مادرت آمده با ذکرِ بُنَیَّ قَتَلوکْ
عطر سیب حرمت جلوه ی زهراست حسین
حوریان از غم تو لطمه به صورت بزنند
روضه خوان حرمت اکبر لیلاست حسین
هر که آمد به حرم تا که شهادت خواهد
او سفارش شده ی زینب کبراست حسین
تا که بر نیزه سرت همسفر زینب شد
خواهرت بین حرامی تک و تنهاست حسین
بی گمان فاطمه بعد حرم زیبایت
زائر و گریه کن حضرت سقاست حسین
سینه زن های تو دل تنگ محرم هستند
روزی گریه ما دست تو آقاست حسین
نوکران را بطلب یک شب جمعه به حرم
حرمت تا به ابد آرزوی ماست حسین

متن غمگین صبوری

همه رفتند و من از هجر تو هق هق کردم
بخداحضرت ارباب ز غم دق کردم
کاش همراه تمام رفقا می رفتم
پا برهنه ز نجف تا کربلا می رفتم
خستگی در وسط راه چه لذت دارد
زائرت در نظر فاطمه عزت دارد

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

دلم هوای تو دارد سرم هوای ضریح
خدا کند که بمیرم شبی به پای ضریح
هنوز مانده اثرهای بوسه ای که زدم
برای دفعه ی اول به جای جای ضریح
همیشه حسرت دیرينه ای میان دلم
که کاش زندگیم را دهم برای ضریح
رواق و گنبد و صحنت به جای خود اما
نفس نفس زدنم شد فقط برای ضریح
حریم و صحن و سرای تو برتر از عرش است
حریم و صحن و سرایت، فقط سوای ضریح
ضریح تو به خدا عرش کبریای خداست
تمام بود و نبودم شود فدای ضریح
نوشت روی ضریحت گدا به خطی از عشق
دلم هوای تو دارد سرم هوای ضریح

متن غمگین صبوری

لرزانده غربت تو دل روزگار را
برده است داغت از دل عالم قرار را
شکر خدا به روز جزا دست ما پر است
پر کرده ایم از غم تو کوله بار را
ما روضه توايم و دگر هیچ نیستیم
از ما مپرس نام و نشان و دیار را
یک عمر با خیام تو ما تیر خورده‌ ایم
این زخم‌ ها گواه شده شوق یار را
باران گریه آمد و دل زنده شد حسین
آباد می‌کند غم تو شوره‌ زار را
ای کاش خاک پای تو باشیم عاقبت
تا تاج سر کنیم همین افتخار را
ما کربلا نرفته ز دنیا نمی‌ رویم
ما را ببر، تمام کن این انتظار را

متن غمگین صبوری

به هوای کرب و بلا محتاجم
می گویند زن های عرب دلشان که می گیرد
غصه که می افتد به جانشان، راه کج می کنند سوی حرم تو آقا!
می نشیند یک گوشه چادرشان را روی صورتشان می کشند
هی می گویند یا عباس ادرکنی
ادرکنی بحق اخیک الحسین
می گویند شما کاشف الکرب حسینی
می گویند هر که می رود کربلا غم های دلش
حواله می شود به سوی حرم شما
عقده های دلش باز می شود در آن صحن، دلش آرام می گیرد…
یا عباس!
کرب هایم را برایت آورده ام
غصه هایم را آورده ام
راهی به کربلا ندارم مانده ام در این شهر پر التهاب.
مانده ام در این خستگی
نذر کرده ام برای دل خسته ام
نذر کرده ام بنشینم گوشه ای و برای دل خسته ام بخوانم:
“یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ کَرْبی بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ” .
دریاب این دل را…

متن غمگین صبوری

چند سالی در فراق کربلایت مانده ام
در فراق گنبد و صحن و سرایت مانده ام
بار سنگین گناهانم بُوَد بر شانه ام
لطف تو بوده که در حال و هوایت مانده ام
این همه پیمان شکستن های من را دیده ای
من فقط در حسرت لطف و سخایت مانده ام
این همه نا مهربانی ها تو از من دیده ای
در تعجب ز آن همه مهر و وفایت مانده ام
جان زهرا گوشه چشمی بر دل زارم نما
هر چه هم بد باشم اما در عزایت مانده ام

متن غمگین صبوری

حسین جان
به تاوان خوردن کدامین میوه ممنوعه مرا از بهشت کربلایت محروم می کنی؟
این روزها خوب دعوتنامه برای عشاقت می فرستی …
و اما نگاه روسیاهانی چون من به دستان کریمانه ات دوخته شده
از کودکی یاد دارم که رسم کریمان این بود که وقتی جلوی چشم یک بچه، عزیز دلشان را نوازش می کردند و او را تحفه ای می بخشیدند؛ نگاهی هم به چشم های دوخته شده آن کودک به دستشان “هرچند هم که بچه بدی بود” می کردند
دستی هم بر سر او می کشیدند چیزی هم از کرم به او می بخشیدند
چشمشان را روی زشتی و بدی بچه می بستند و امیدش را ناامید نمی کردند…
مولایم داری به عزیزان دلت برات کربلا می دهی؟
ببین چشمانم به دستانت دوخته شده…
چشم های پر از حسرتم را نگاه کن…
حسین جان تا کی خودم را لابه لای نوشته های حسرت بارم سرگرم کنم؟؟؟؟ تا به کی در رویای شیرین کربلا بسوزم؟
دلم شکسته آقا…فدای سرتان… من که جز شما کسی را ندارم

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

آه ای کربلا!!!
چقدر تو بی وفایی…
نه وفا کردی به عباس..
و نه به این دل پر احساس…
چقدر ازت خواستم
دوباره زود بیام پیشت
ولی همش خبر میاد
دوستام فقط میان پیشت
فقط میای به خوابمو
آتیش میدی این قلبمو
غصه نمی خورم آخه
شیرینه رویاهای تو

متن غمگین صبوری

شبی ساکت و دلگیر خودم بودم و قلبی که ز غم بسته به زنجیر و هنگام اذان بود که پیچید در آفاق یکی نغمه تکبیر نوشتند، که هنگام اذان دست به دامان خدا باش و مشغول دعا باش و گفتم به خدا بین دعایم که دلتنگ اذان حرم کرببلایم.
باز شب جمعه شد و من و حرم ارباب و یک آه از درون سینه
کاش کربلا بودم…
اللهم ارزقنی زیارة قبر الحسین (ع)

متن غمگین صبوری

نشدم نوکر خوبی به درت حق داری
اربعین داغ حرم را به دلم بگذاری
من ندانم که چگونه روزیم خواهی کرد
دل غمدیده ی من کرببلا می خواهد

متن غمگین صبوری

کرب و بلا چه سِرّیه بازم جاموندم
من چه شب هایی رو با اشک به صُبح رسوندم
کرب و بلا خسته ام از فراق و دوری
من صبر ایوب ندارم بسه صبوری
منو شکسته است بالی بده به قلبم حالی
دور ضریحت غوغاست جای من امشب خالی
حرم غروب کرب و بلا خواب خوب هر شبم
حرم پُر از برو و بیا خواب خوب هر شبم
حرم ضریخ کبوتر ها خواب خوب هر شبم

متن غمگین صبوری

80 استوری کوتاه غمگین برای اینستاگرام و .. (گلچین) | تاو بیو

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن غمگین صبوری

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن غمگین صبوری

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن غمگین صبوری

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن غمگین صبوری

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن غمگین صبوری

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن غمگین صبوری

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن غمگین صبوری

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن غمگین صبوری

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن غمگین صبوری

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن غمگین صبوری

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن غمگین صبوری

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن غمگین صبوری

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن غمگین صبوری

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن غمگین صبوری

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن غمگین صبوری

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن غمگین صبوری

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن غمگین صبوری

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن غمگین صبوری

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن غمگین صبوری

آشفته دلان را هوس خواب نباشد …..
# ادبی

متن غمگین صبوری

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"…!!

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

خدایا از زندگی که برام ساختی خسته شدم
# زندگی # خسته # خسته

متن غمگین صبوری

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن غمگین صبوری

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن غمگین صبوری

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن غمگین صبوری

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن غمگین صبوری

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤
# دروغ

متن غمگین صبوری

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن غمگین صبوری

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن غمگین صبوری

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن غمگین صبوری

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن غمگین صبوری

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن غمگین صبوری

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه😹🖕🏿🚷💸⛓

متن غمگین صبوری

این قافله عمر عجب میگذرد …
# ادبی

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

خدایا اگه خوشحالم نمیکنی، لااقل ناراحتمم نکن

متن غمگین صبوری

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن غمگین صبوری

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!
# زندگی # دروغ # خودکشی

متن غمگین صبوری

“خستم ازینکه من کسی باشم که به یاد میاره"

متن غمگین صبوری

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده 🙂
# برف

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

متن غمگین صبوری

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن غمگین صبوری

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی که

ارزش کشیدن داشت
# سیگار

متن غمگین صبوری

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

متن غمگین صبوری

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن غمگین صبوری

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما 😉
 

متن غمگین صبوری

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه

متن غمگین صبوری

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

متن غمگین صبوری

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش
# انگیزشی

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن غمگین صبوری

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن غمگین صبوری

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.🙀

متن غمگین صبوری

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

متن غمگین صبوری

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا…🙃💔

متن غمگین صبوری

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

متن غمگین صبوری

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :")

متن غمگین صبوری

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن غمگین صبوری

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱
# انگیزشی

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!
# زندگی

متن غمگین صبوری

"واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی"

متن غمگین صبوری

احساسات تَغییر میکننَد،خاطِرات نَه!🖤

متن غمگین صبوری

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱
 

متن غمگین صبوری

ازم منتظر سوال نباش من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن غمگین صبوری

یاد تو رفتو یاد من موندو😐

متن غمگین صبوری

🎐 مـن به تنـگ آمـده‌ام از همـه چیـز،
بگـذارید، هَـواری بـزنـم!..🌱 .

متن غمگین صبوری

🎐 پـریشـان دل، به جـایی
مـن، به جـایی!..🌱

متن غمگین صبوری

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

مردانی قوی در زندگی کسانی هستند که معنای واژه صبر را درک می کنند

متن غمگین صبوری

صرف نظر از اینکه اوضاع چقدر ناخوشایند به نظر برسد، وضعیت همیشه بهتر خواهد شد

متن غمگین صبوری

او که می تواند صبر داشته باشد، می تواند آنچه را که می خواهد انجام دهد

متن غمگین صبوری

به دنبال فرصتی برای مهربانی، همدردی، صبر و شکیبایی باشید

متن غمگین صبوری

هرچه بیشتر خودتان را بشناسید، صبر بیشتری برای آنچه که در دیگران می بینید، دارید

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

صبر و تحمل، مانند ایمان، کوه ها را حذف می کند

متن غمگین صبوری

مطلب پیشنهادی: متن در مورد سختی زندگی + جملات تامل برانگیز در مورد تحمل سختی و مشکلات

متن غمگین صبوری

هیچ شب یا هیچ مشکلی نیست که بتواند روز یا امید را شکست دهد

متن غمگین صبوری

مهم نیست لحظه ها چقدر تاریک هستند، عشق و امید همیشه ممکن است

متن غمگین صبوری

یک معلم خوب می تواند الهام بخش امید باشد، تخیل را روشن کند و عشق یاد گیری را تزریق کند

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

ما باید نا امیدی محدود را بپذیریم اما امیدواری بی پایان را از دست ندهیم

متن غمگین صبوری

با شناخت درختان، معنای صبر را درک کردم و با شناخت گیاهان، معنای مقاومت را فهمیدم

متن غمگین صبوری

امیدوارم با وجود این همه تاریکی باز هم قادر به دیدن نور باشیم

متن غمگین صبوری

هرگز نگران آینده ی نا معلوم نباشید، همه چیز برای خدا معلوم استبا تمام قلب خود به خدا اعتماد کنید، او به شما نشان خواهد داد باید کدام مسیر را انتخاب کنیدآغاز اضطراب پایان ایمان است و آغاز ایمان واقعی پایان اضطراب است

متن غمگین صبوری

خدا به ما هدیه ای از جنس زندگی داد، این به ما بستگی داره که به خودمون زندگی خوب رو هدیه بدیم

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

خداوندا به ما صبر داشتن رو بیاموز، چون که اغلب صبر کردن سخت تر از کار کردن است

متن غمگین صبوری

ممکن است انتخاب های شما بازتاب امیدهایتان باشد، نه ترس هایتان

متن غمگین صبوری

تمام حکمت انسانی در دو واژه خلاصه می شود : شکیبایی و امید

متن غمگین صبوری

با عشق و بردباری هیچ چیز غیر ممکن نیست

متن غمگین صبوری

وقتی امید را انتخاب می کنید، همه چیز ممکن می شود

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

صبور و سر سخت باش، روزی این درد برایت مفید خواهد بود

متن غمگین صبوری

هر چقدر هم که زندگی بد به نظر برسه، همیشه چیزی هست که تو انجامش بدی و در اون کار موفق بشی. جایی که زندگی هست، امید هم هست

متن غمگین صبوری

امید تنها رویای کسانی است که بیدار هستند

متن غمگین صبوری

امید هیچ وقت تو رو تنها نمی ذاره، تویی که اونو تنها می ذاری

متن غمگین صبوری

بیش تر کارهای مهم دنیا به وسیله ی آدم هایی به پایان رسیده که حتی وقتی هیچ امیدی نبوده به تلاش کردن ادامه دادند

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

زمانی که عاشق هستیم، همیشه تلاش می کنیم بهتر از اون چیزی باشیم که هستیم، زمانی که تلاش می کنیم بهتر از اون چیزی باشیم که هستیم همه چیز در اطراف ما هم بهتر خواهد شد

متن غمگین صبوری

هیچ چیزی مانند رویا آینده را نمی سازد

متن غمگین صبوری

آنکه از دست روزگار به خشم می آید هر چه آموخته بیهوده بوده است. گدیستن

متن غمگین صبوری

صبر برای ما واژه ی غریبی است
همیشه درگیر زود قضاوت کردن هایی هستیم که بهترین رابطه ها را خراب میکنند
صبر کردن را باید آموخت
صبر کردن را باید تمرین کرد
وقتی میخواهی چایی ات را بنوشی برای سرد شدنش عجله نکن , بگذار به آرامی سرد شود , از نفسهایت لذت ببر
پشت چراغ قرمز ایستاده ای عجله نکن , دیر یا زود به مقصد میرسی
مهم این است یاد بگیری که صبر کنی
صبر کردن دوای خیلی از دردهاست …53 متن درباره صبر و تحمل | خدایا صبرم ده

متن غمگین صبوری

خدایا!
دردم با صبرم نمی خواند
صبری که داده بودی تموم شد
ولی دردم همچنان باقیست بدهکار قلبم شده ام
میدانم شرمنده ام نمیکنی
بازم صبر می خواهم

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

سختی ها را تحمل کن
صبور باش
وقتی به موفقیت رسیدی
یه داستان فوق العاده واسه تعریف کردن داری

متن غمگین صبوری

وسیله ی فرمانفرمائی زیاد داشتن حوصله است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله

متن غمگین صبوری

تحمل کن میدونمحواس هیچکس بهت نیستتحمل کن میدونم راه میری کیلومتریصبر داشته باششاید فردایی که میاد دیگه مثل دیروز نیست

متن غمگین صبوری

صبوری به اندازه عشق است
آدمی به اندازه ای که چیزی می خواد
بر آن پایدار می ماند
و در راه آن سختی ها را تحمل می نماید
و برای آن مقدمه می سازد و زمینه فراهم می آورد

متن غمگین صبوری

Our real blessings often appear to us in the shape of pains, losses and disappointments; but let us have patience and we soon shall see them in their proper figures. Joseph Addisonنعمت های واقعی ما اغلب به شکل درد ، ضرر و ناامیدی برای ما ظاهر می شوند. اما بگذارید صبر داشته باشیم و به زودی آنها را در شکل های مناسب خود خواهیم دید. جوزف آدیسون

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

.Patience is a key element of success
“Bill Gates”صبر عنصر اصلی موفقیت است.
بیل گیتس

متن غمگین صبوری

.I have just three things to teach: simplicity, patience, compassion
.These three are your greatest treasures
“Lao Tzu”من فقط سه چیز برای آموزش دارم: سادگی ، صبر ، دلسوزی.
این سه بزرگترین گنجینه شما هستند.
لائو تزو

متن غمگین صبوری

.He that can have patience can have what he will
“Benjamin Franklin”کسی که می تواند صبر داشته باشد می تواند آنچه را که بخواهد داشته باشد.
بنجامین فرانکلین

متن غمگین صبوری

.Never put passion before principle, even if you win, you’ll lose
Mr. Miyagi (Karate Kid)هرگز اشتیاق را بر اصل مقدم نکنید ، حتی اگر برنده شوید ، بازنده خواهید شد.
آقای میاگی (بچه کاراته)

متن غمگین صبوری

.No great thing is created suddenly
“Epictetus”هیچ چیز بزرگی به طور ناگهانی ایجاد نمی شود.
اپیکتتوس

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

.Never cut a tree down in the wintertime
.Never make a negative decision in the low time
.Never make your most important decisions when you are in your worst moods
.Wait. Be patient
.The storm will pass. The spring will come
“Robert H. Schuller”در زمستان هرگز درخت را قطع نکنید. هرگز در زمان کم تصمیم منفی نگیرید.
هرگز در بدترین شرایط روحی خود مهمترین تصمیمات خود را نگیرید.
صبر کن. صبور باش.
طوفان خواهد گذشت. بهار خواهد آمد.
رابرت اچ شولر

متن غمگین صبوری

.Trees that are slow to grow bear the best fruit
Molièreدرختانی که رشد آنها کند است بهترین میوه را می دهند. مولیر

متن غمگین صبوری

.Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day
A.A. Milne (Winnie the Pooh)رودخانه ها این را می دانند: عجله ای نیست. ما باید روزی به آنجا برسیم.
A.A. میلن (وینی پیف)

متن غمگین صبوری

.All human wisdom is summed up in two words – wait and hope
Alexandre Dumasتمام خرد انسان در دو کلمه خلاصه می شود – صبر کنید و امیدوار باشید.
الكساندر دوما

متن غمگین صبوری

.We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world
Helen Kellerاگر در دنیا فقط شادی وجود داشت، هرگز نمی توانستیم شجاع و صبور باشیم.
هلن کلر

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

.A man who is a master of patience is master of everything else
George Savileمردی که استاد صبر است، بر هر چیز دیگری مسلط است.
جورج ساویل

متن غمگین صبوری

.With love and patience, nothing is impossible
Daisaku Ikedaبا عشق و صبر ، هیچ چیز غیرممکن نیست.
دایساکو ایکدا

متن غمگین صبوری

.Patience and fortitude conquer all things
Ralph Waldo Emersonصبر و تحمل همه چیز را تسخیر می کند. رالف والدو امرسون

متن غمگین صبوری

.Be patient and tough; someday this pain will be useful to you
Ovidصبور و سرسخت باشید روزی این درد برای شما مفید خواهد بود.
اووید

متن غمگین صبوری

متن کوتاه خدا / مناسب بیو درباره خداوند | تاو بیو

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

و ما در هیایویِ روزگار اگر آرامیم، دلمان به خدا گرم است… # خدا

متن غمگین صبوری

وقتی نویسنده داستان زندگیت خداست دیگه نگران چی هستی🧿📿
# خدا

متن غمگین صبوری

پشت تمام آرزوهایم خ♡دا ایستاده است..🍃
# خدا

متن غمگین صبوری

‹ تا نشوی مست ⦇ خــ♡ــدا ⦈ ، غم نشود از تو ⦇ جـ∞ـدا ⦈.

# خدا

متن غمگین صبوری

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من 🙂


# خدا

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

ای ڪه میدانی ندارم غیر درگاهت پناهـے..! # خدا # امام حسین

متن غمگین صبوری

🌸 ⃟ ⃟☁️در این دنیا اگر غم هست؛
صبوری کن ، خدا هست !🌱🙂 # ادبی # انگیزشی # خدا

متن غمگین صبوری

╰•𖦸آیاخدابرای‌بنده‏‌اش‌کافی‌نیست؟•╯ # خدا

متن غمگین صبوری

همین که هیچ برگی بدون اجازت زمین نمی‌اُفته، دلـم بهت قُرصه…🍀🦋 # دوستت دارم # خدا

متن غمگین صبوری

یا أَیُّها ألرّئوف تو خودت حافظ من باش به یغما نروم…! # خدا

متن غمگین صبوری

متن غمگین صبوری

اگرخدا آرزویے در دلت انداخت،بدان ڪه توانایے رسیدن به آن را در تو دیده است❤️ # انگیزشی # خدا

متن غمگین صبوری

⁧⁧⁧
ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓
⁧⁧⁧ # خدا

متن غمگین صبوری

➖⃟●━━━━ ᵍᵒᵈ ᶤᶳ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ ─ ⇆ تنها خدا کافیست…
# خدا

متن غمگین صبوری

دِلღ نــالـــــہ کُنَـد از مَــن مَــن نـالــــہ کُنَــم از دِلღ یـا رَب تُـــو قِضـاوَت کُــــن ؛ دیـــوانـہ مَــنم یـا دِلღ…!؟ # ادبی # خدا

متن غمگین صبوری

آرزو میڪنم تو زندگیت
به جایے برسی
ڪه هر شب قبل خواب
از ته دل بگی:
خدایااااا شڪرت
شبتون قشنگ…..🍃 # ادبی # خدا # شب بخیر

متن غمگین صبوری

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^ # خدا # ادبی

متن غمگین صبوری

خودت باش چون تو یکی از بهترین نقاشیای -خدایی-🦋💜🌚
# خدا # انگیزشی

متن غمگین صبوری

(

خدا قلبی را که به او روی آورده فراموش نمی کند✨

شکرت_قشنگترینم💙 # خدا

متن غمگین صبوری

+هرکس بر خدا توکل کند،خدا برایش کافی خواهد بود. 🙂 # خدا # عربی

متن غمگین صبوری

جایی کِه راه نیست خُداوَند راه میگُشایَد🙂…
# خدا

متن غمگین صبوری

دوست عزیزم دست ویرانگر اجل گل شکوفای زندگیتان را پرپر کرد و اندوهی بیکران بر قلوب داغدار ما گسترد
تسلیت می گویم، ما را در غم خود شریک بدان!

متن غمگین صبوری

خاموش شدن این شمع نورانی خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم
خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار در بهشت أعلا و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان
و طول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانم!

متن غمگین صبوری

سوگ پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می نمایم
ان شاء الله روح ایشان قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد
برای شـما و خانواده از خداوند متعال صبر و شکیبایی آرزو دارم!

متن غمگین صبوری

اگرچه اندوه بزرگی بر قلب ما سنگینی می کند، او تنها به آغوش خداوند بازگشت که بالاترین آرامش روح آدمیست.
تو نیز آرام باش.
از خدا می خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهد و ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیب سازد.

متن غمگین صبوری

خداوند اجر بی پایان بشما عطا فرماید که یکسال است عزیزتان را به آغوش خاک سپرده و صبورانه در سوگش نشستید.
تسلیت ابزار روح آدمی برای ابراز رنج و اندوه است، تسلیت ما را پذیرا باشید.

متن غمگین صبوری

پدر همچون چراغی پرفروغ گرمابخش و نوربخش خانه است
غم کمی نیست چراغ خانه خاموش گردد
از صمیم قلب درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم

متن غمگین صبوری

فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم!

متن غمگین صبوری

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه
و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم
خداوند قرین رحمتش فرماید!

متن غمگین صبوری

از صمیم قلب به شما و خانواده محترمتان تسلیت می‌گویم.
لحظه لحظه‌های‌ از دست دادن مادرت را درک می‌کنم.
خدا به شما صبر بدهد.

متن غمگین صبوری

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد
تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم!

متن غمگین صبوری

کسی که این دنیا رو ترک می‌کند در حقیقت از اینجا نرفته است،
او هنوز در قلب و خاطر ما زنده است و به حیات خودش ادامه می دهد.
تسلیت ما را بپذیرید، او هرگز فراموش نخواهد شد.

متن غمگین صبوری

بازگشت همه به سوی اوست
دوست عزیزم
تسلیت و همدردی صمیمانه ما را جهت عروج ناگهانی تلخ پدر گرامیتان پذیرا باشید
روحشان شاد، یادشان جاویدان!

متن غمگین صبوری

همکار گرامی
درگذشت مادر مهربانت را تسلیت عرض می‌کنم
و از خدای مهربان می‌خواهم به پاس تلاش، مهربانی و اخلاق نیکو، لباس مغفرت بر روح بلندش بپوشاند و در بهشت برینش مأوا دهد.

متن غمگین صبوری

اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست
مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان را تسلیت عرض می نمایم!

متن غمگین صبوری

سبک‌بالان به سهولت پرواز می‌کنند
و پدر پاک شما این‌گونه بود که پروانه روحش به اعلی علیین پرواز کرد.
پرواز ملکوتی پدر بزرگوارتان سیر در راه خداست و این باور اندکی از غم شما خواهد کاست.

متن غمگین صبوری

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی‌ صدای ثانیه‌ های دنیای فانی جرس کاروان
از رحیل مسافری خبر می‌ دهد که در سکونی آغازی بی‌ پایان را می‌ سراید
درگذشت…… گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم!

متن غمگین صبوری

زندگی فرصتی برای رهایی از تعلقات است.
کوله‌ بار مسافر هر چه سبک‌تر باشد بهتر است.
از این که عزیز رهپوی وادی عشق پدر با جان برابرتان جز محبت ماترکی نداشت، بر خود ببالید که بهشت عدن در انتظار اوست.

متن غمگین صبوری

درگذشت مادر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌ نشیند
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست
این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می‌کنم

متن غمگین صبوری

مرگ شکوفه زندگی‌ تان و کم شدن عطر و بوی او از این جهان خاکی را خدمت شما تسلیت می گوییم.
امیدواریم شمیم دل‌پذیر این جوان ناکام / نوجوان فراخنای ملکوت و محضر حق تعالی را عطرآگین سازد!

متن غمگین صبوری

می دانم هیچ جمله‌اي دردت را سبک نمی کند؛ می دانم داغداری؛ می دانم هیچ چیزی نمی تواند غم از دست دادن پدر عزیز و مهربانت را جبران کند.
از خدا می خواهم به تو و خانواده‌ات صبر بده تا بتوانی این مصیبت را تحمل نمایی.
فقط بدان همه ی از این شنیدن این خبر ناراحت و متاثرند و همه ی در کنار تو هستند!

متن غمگین صبوری

مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض نموده و امیدوارم بزودی در شادی‌هات ما را سهیم کنی.

متن غمگین صبوری

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند، بی‌شک کمر زیر بار هجرت برادر خم می کند،
اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال‌ زدنی شما،
صرفاً فقدان جسم ظاهرش‌اش را تسلیت گفته و آرزومندم روح پر فتوحش با حضرت علی (ع) و صالحین محشور شود.

متن غمگین صبوری

گاهی غصه‌ ها ما را می‌ گدازند تا مثل طلا خالص شویم.
غم و اندوه درگذشت مادربزرگ عزیزت یکی از آن غصه‌هاست.
صبور و شکیبا باش و در این غصه پدرت/مادرت را همراه و غمخوار باش، تسلیت می گویم!

متن غمگین صبوری

همسفر در راه ماند
زندگی سخت است لیک در سفر باید بود
صبری باید تا آرامشی زاید
ترک یارتان بر شما تسلیت باد!

متن غمگین صبوری

این ماتم جانگداز رابه خانواده محترم‌تان صمیمانه تسلیت عرض نموده
و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌‌ کنم.
روحش شاد و یادش گرامی باد!

متن غمگین صبوری

تحمل سوگ فقدان فرزند صبری الهی را می‌ طلبد.
این ضایعه تلخ را به شما و همسر گرامی‌تان تسلیت گفته و از خدا می خواهم بشما صبر و بردباری عطا کند.

متن غمگین صبوری

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم…
برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم!

متن غمگین صبوری

مرگ، سِیرِ جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است
دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است
روح … عزیز قرین رحمت الهی باشد

متن غمگین صبوری

ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره میشی . . . !
غذاتو سرد می خوری . . .
صبونه رو شام ، ناهارو نصف شب !
لباسات دیگه به تنت نمیاد . . .
همه رو قیچی می زنی !
ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمیشی . . . !
این قدر علامت سوالای تو فکرتو میشمری . . .
تا آخرش رو بالش خیست خوابت ببره !
تنهایی از تو آدمی می سازه . . .
که دیگه شبیه آدم نیست !
می دونی چیه ؟!
عجیب دلتنگم . . .
واسه وقتایی که عجیب دلتنگم می شدی . . . !

متن غمگین صبوری

شـایـد روزی بـیـایـد
کـه حـال ِ مـن هـم خـوب شـود!
زمـیـن خـوب شـود
هـوا خـوب شـود
“بـاران “خـوب شـود
عـشـق خـوب شـود
و تـــــو خـوب ِ مـن شـوی
و مــــن خـوب شـوم . . .

متن غمگین صبوری

درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی . . .
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش میگی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که میشنوی
یک “مرسی” خشک و خالیه…..!

متن غمگین صبوری

رفته اند !
نیستند…
دلم ، صبر و قرارم ، دستانت ، نگاهت ، هوش از سرم
بیاورشان…

متن غمگین صبوری

دیگر به همه چیز شکـــ کرده امـــ
می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد استـــ .
هر چهــــ بالا پایین می کنمــــ ، نمیـــ فهممــــ
اینـــ چشمانمــــ پس کـــِـــی مراد میگیرند ؟!

متن غمگین صبوری

جای تو خالــ ـــ ـــ ـــیــسـت . . .
خالی تر از سفره ی دل کودکی که تازه متولد شده است . . .

متن غمگین صبوری

هوای عصرهای من عجیب تـو را کم دارد !
آغوش تـو را کم دارد !
نفس های تـو را کم دارد !

متن غمگین صبوری

سرم سنگینی حرفی را دارد
که توان گفتنم نیست
زبانم دنبال فرصتی
و چشمم
دنبال محرم رازی می گردد
بی تاب دیدنت هستم!

متن غمگین صبوری

چشــــمانم خستــــه استـــ و نبــــض ذهنــــم افتــــاده ؛
کاش نگــــاهتــــ یکــــ قــــدم نزدیـــکـــــ تــــر بـــود . . .

متن غمگین صبوری

ذهنـــم فلـــــج میشود …
وقتــــــی میخــوانمــت
و
تــــــو
نمیگویی ” جانــــــم ؟!

متن غمگین صبوری

چه معنـــــى دارد
زندگى…!؟
وقتى که هیچ اتفاقى
من و تو را
سر راه هم قرار نمى دهد !!

متن غمگین صبوری

بی تو
حتی باران هم
بوی تشنگی می دهد
گـاهــــی لال مـــی شود آدم …
حـرف دارد ؛ ولـــی …
کلمه نـدارد … !!!

متن غمگین صبوری

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛
“تمام” نمی شوند ….
همش به آغوششان بدهکار میمانی !
حضورشان”گـرم” است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را …
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …
آخ که چقدر کم دارمت ….

متن غمگین صبوری

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه!
بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست . . .

متن غمگین صبوری

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .
ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !
بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،
قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .
بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،
دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .
رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،
وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،
تَنـــ ــهـا . . .
نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .
بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،
مے ڪـــــوبَنــــــد . . .اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی

متن غمگین صبوری

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است
وقتی تو “یک ثانیه” هم در کنارم نیستی

متن غمگین صبوری

همه ی کارهایت را بخشیدم
جز آن تردید آخر هنگام رفتنت
که هنوز مرا
به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .

متن غمگین صبوری

حوا که بغض کند…
حتی خدا هم اگر سیب بیاورد چیزی بجز آغوش آدم آرامش نمیکند!

متن غمگین صبوری

شب که میشود…
نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم و شجاعتم را زیر سوال میبرم…
دوام می آورم تا فردا ؟!

متن غمگین صبوری

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد،
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر…
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

متن غمگین صبوری

حــال ِ مــن خــوب است
امــا
عــالی می شــوم
وقــتی کــه
تــــو…
با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی :
” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

متن غمگین صبوری

گفته بودی پاییز که تمام شود
به سراغ رویاهایم می آیی
تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی
من جوجه هایم را شمرده ام
ببین…. !
تو نیامدی…

متن غمگین صبوری

نشستم من دمی در خواب باتو
کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو
مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی
که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو

متن غمگین صبوری

در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار ..
جـــایِ تــــو خـــــالی …!

متن غمگین صبوری

نانوشته هایم بسیارند
مثل بی قراری هایـم…
من سکــوتم را فریـاد می کِشــم
آخر این آشوب درونم مــرا می کُشد…

متن غمگین صبوری

امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی
نا شکـر نیستـم
فــردا هم روزِ خـداست!

متن غمگین صبوری

وقتی تو نیستی …
شادی کلام نامفهومی ست !
و ” دوستت می‌دارم ” رازی‌ ست
که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند
و من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم ؟
اینجا که ساعت وآیینه و هوا … به تو معتادند

متن غمگین صبوری

نمی­دونم دلم دیوونه کیست
کجا می­گردد و در خونه کیست
نمی­دونم دل سرگشته مو
اسیر نرگس مستونه کیست
یکی درد و درمون پسندد
یکی وصل و یکی هجرون پسندد
مو از درمونو درد و وصل و هجرون
پسندم آنچه را جانان پسندد
نگارینا دل و جانم ته دانی
همه پیدا و پنهانم ته دانی
نمی­دونم که این درد از که دیرم
همی دونم که درمونم ته دانی
غم عشقت بیابون پرورم کرد
هوای بخت بی بال و پرم کرد
به مو گفتی صبوری کن، صبوری
صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد
دلم بی وصل تو شادی مبیناد
به غیر از محنت آزادی مبیناد
خراب آباد دل به مقدم ته
الهی هرگز آبادی مبیناد

متن غمگین صبوری

نمیدونم دلم دیوونه کیست
کجا می‌ گردد و در خونه کیست
نمیدونم دل سرگشته ما
اسیر نرگس مستونه کیست
دلا خو کن دل خونین پسندند
دلا خون شو که خوبان این پسندند
متاع کفر و دین بی مشتری نیست
گروهی اون گروهی این پسندند
دلا اصلا نترسی از ره دور
دلا اصلا نترسی از ته گور
دلا اصلا نمیترسی که روزی
شوی بنگاه مار و لانه مور
دلا اصلا نمیترسی که روزی
شوی بنگاه مار و لانه مور
دلا اصلا نمیترسی که روزی
شوی بنگاه مار و لانه مور
دلا اصلا نمیترسی که روزی
شوی بنگاه مار و لانه مور

متن غمگین صبوری

نمی‌دونم دلم دیوونه کیست
کجا می‌گردد و در خونه کیست
نمی‌دونم دل سرگشته ما
اسیر نرگس مستونه کیست
غم عشقت بیابون پرورم کرد
هوای مست بی بال و پرم کرد
به ما گفتند صبوری کن صبوری
صبوری ترفه خاکی برسرم کرد
غم عشقت مرا بیچاره کرده
دل تنگ مرا صد پاره کرده
هوای دیدنت روی تو یک عمر
مرا درکوچه ها آواره کرده
گل سرخ و سفیدم کی میایی
سحر خیز مدینه کی میایی
آخ عزیزم مادرت چشم انتظاره
شفای زخم سینه کی میایی
(یاصاحب الزمان)

متن غمگین صبوری

نمی دونم دلم دیوونه ی کیست
اسیر نرگس مستونه ی کیست
نمی دونم دل سرگشته ی ما
کجا می گردد و در خونه ی کیست
حسین جانم حسین جانم حسین جان
اگرچه این سفر باشد خدایی
ولی آید از آن بوی جدایی
کریم از خوشه چین خرمن نگیرد
الهی حق تو را از من نگیرد
الهی لاله ی من یاس من کو
مهی کز مهر دارد پاس من کو
همه اطراف من نامحرمانند
گل ام البنین عباس من کو
برادر تو سلیمان زمانی
چرا انگشت و انگشتر نداری
بمیرم من مگر مادر نداری
جنّ و ملک بر آدمیان نوحه می کنند
گویا عزای اشرف اولاد آدم است
از آن که خیمه ی زینب زدی به جانب پستی
نهفته سرّی و خواهد شد آشکار حسین

متن غمگین صبوری

نمی­دونم دلم دیوونه کیست
کجا می­گردد و در خونه کیست
نمی­دونم دل سرگشته مو
اسیر نرگس مستونه کیست
یکی درد و درمون پسندد
یکی وصل و یکی هجرون پسندد
مو از درمونو درد و وصل و هجرون
پسندم آنچه را جانان پسندد
نگارینا دل و جانم ته دانی
همه پیدا و پنهانم ته دانی
نمی­دونم که این درد از که دیرم
همی دونم که درمونم ته دانی
غم عشقت بیابون پرورم کرد
هوای بخت بی بال و پرم کرد
به مو گفتی صبوری کن، صبوری
صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد
دلم بی وصل تو شادی مبیناد
به غیر از محنت آزادی مبیناد
خراب آباد دل به مقدم ته
الهی هرگز آبادی مبیناد

متن غمگین صبوری

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن غمگین صبوری

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن غمگین صبوری

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن غمگین صبوری

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشیدعصبانیت شما فروکش می کندولیحرفهایتان باقی می مانندبرای همیشه

متن غمگین صبوری

همیشه آنلاین بودنبه این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنیگاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن غمگین صبوری

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشیاما وقتی دلت گرفتکسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن غمگین صبوری

خدایا دمت گرمشبات خیلی قشنگنفقطواسه بعضی بنده هاتصبح نمیشن

متن غمگین صبوری

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن غمگین صبوری

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن غمگین صبوری

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن غمگین صبوری

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن غمگین صبوری

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن غمگین صبوری

میدونی دلت بخواد بمونیولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن غمگین صبوری

آدمی که راحت فراموش می‌کنهحتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن غمگین صبوری

گذشته درس عبرت توزمان حال هدیه تو

متن غمگین صبوری

و آینده انگیزه تو است …

متن غمگین صبوری

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن غمگین صبوری

شما زشت نیستیدفقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن غمگین صبوری

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن غمگین صبوری

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه برهنه دنبالش

متن غمگین صبوری

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن غمگین صبوری

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن غمگین صبوری

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن غمگین صبوری

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن غمگین صبوری

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن غمگین صبوری

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن غمگین صبوری

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن غمگین صبوری

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن غمگین صبوری

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن غمگین صبوری

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن غمگین صبوری

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن غمگین صبوری

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن غمگین صبوری

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن غمگین صبوری

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن غمگین صبوری

سکوتم بشکنه،خیلیا می‌شکنن …

متن غمگین صبوری

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن غمگین صبوری

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن غمگین صبوری

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن غمگین صبوری

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن غمگین صبوری

میخوای بهش تکیه کنی،یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن غمگین صبوری

مادر ،سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن غمگین صبوری

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن غمگین صبوری

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن غمگین صبوری

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن غمگین صبوری

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن غمگین صبوری

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن غمگین صبوری

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن غمگین صبوری

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن غمگین صبوری

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن غمگین صبوری

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن غمگین صبوری

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن غمگین صبوری

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن غمگین صبوری

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن غمگین صبوری

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن غمگین صبوری

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن غمگین صبوری

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن غمگین صبوری

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن غمگین صبوری

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن غمگین صبوری

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن غمگین صبوری

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن غمگین صبوری

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن غمگین صبوری

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن غمگین صبوری

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن غمگین صبوری

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن غمگین صبوری

هر گردی گردو نیس،هر دو پایی هم آدم نیست!

متن غمگین صبوری

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن غمگین صبوری

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن غمگین صبوری

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن غمگین صبوری

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن غمگین صبوری

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن غمگین صبوری

امیدی هستچون خدایی ، هست

متن غمگین صبوری

اونی که باورت دارهیک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن غمگین صبوری

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن غمگین صبوری

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشمولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن غمگین صبوری

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن غمگین صبوری

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن غمگین صبوری

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن غمگین صبوری

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن غمگین صبوری

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن غمگین صبوری

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن غمگین صبوری

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن غمگین صبوری

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن غمگین صبوری

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن غمگین صبوری

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن غمگین صبوری

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن غمگین صبوری

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن غمگین صبوری

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن غمگین صبوری

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن دارهبعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن غمگین صبوری

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن غمگین صبوری

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن غمگین صبوری

گاهی تنها جایی که میتونی باشیهمین دنیای مجازیه

متن غمگین صبوری

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن غمگین صبوری

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن غمگین صبوری

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن غمگین صبوری

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن غمگین صبوری

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن غمگین صبوری

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن غمگین صبوری

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن غمگین صبوری

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن غمگین صبوری

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن غمگین صبوری

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن غمگین صبوری

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن غمگین صبوری

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن غمگین صبوری

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن غمگین صبوری

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن غمگین صبوری

یکی باید تو زندگیت باشهجوری اسمتو صدا بزنهکه نتونی بهش نگی جونم

متن غمگین صبوری

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن غمگین صبوری

عشق یعنی باهاش پیر شینه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن غمگین صبوری

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن غمگین صبوری

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهدو بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن غمگین صبوری

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن غمگین صبوری

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن غمگین صبوری

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن غمگین صبوری

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن غمگین صبوری

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن غمگین صبوری

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن غمگین صبوری

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن غمگین صبوری

غرق در اندیشه جهان، دیدم ذره ای که نام آن « نیکی » است استوار بسوی ابدیت می شتابد، و دریای بی کرانی که « بدی » نام دارد خود را به هر سوی می کشاند، تا ناپدید شود و بمیرد.والت ویتمن

متن غمگین صبوری

استعداد و ذوق همیشه برای زن و شوهر، تازگی و تجدد و تنوع پایدار و همیشگی ایجاد می کند.آندره موروا

متن غمگین صبوری

همه‌ی پیشرفت‌ها و دستاوردهای انسان، نتیجه‌ی پیوستگی در تلاش و نیز پایبندی اوست؛ آن هم تلاشی هدفمند و پایدار.آنتونی رابینز

متن غمگین صبوری

خونسردی، بزرگترین صفت برای کسی است که امر فرماندهی را بر عهده گرفته است.آندره موروا

متن غمگین صبوری

توان انتقاد کردن و حفظ وجدان صادق در مخالفت با آنچه که همیشگی، سنتی و مقدس است، هنری والاتر از تحمل و تحریک انتقاد است و این هنر در فرهنگ ما به راستی بزرگ، نو و شگفت آور است.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد.آندره موروا

متن غمگین صبوری

شکیبایی بر دو نوع است: ۱- شکیبایی بر آنچه خوش نمی داری ۲- شکیبایی بر آنچه دوست می داریامام علی (ع)

متن غمگین صبوری

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز کند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد.افلاطون

متن غمگین صبوری

بهترین ویژگی در زندگی روزمره، نیروی محرکه ای است که به عمل منتهی می شود، یعنی اراده ی راسخ.فرناندو پسوآ

متن غمگین صبوری

من اکنون به اندازه کافی مقتدر هستم که شکست را تحمل کنم.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

افکارم باید مرا آگاه کند که در چه وضعیتی هستم، نه آنکه فاش سازد به کجا روانم. من بی خبری از آینده را دوست دارم و نمی خواهم به بی صبری و ملاحت چیزهای دیده و شناخته مبتلا گردم.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

در هنگام لزوم نه تنها مشکلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذیر و تحمل کن، بلکه آنها را دوست بدار.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

آب قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می کند؛ موش با پشتکار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری کوچک، درخت کهن را از پای در می آورد.بنجامین فرانکلین

متن غمگین صبوری

بسیار اشخاص کم و نادری هستند که با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بی مدعی ] که به آنها داده شده مقاومت کنند و به بیان دیگر، خود را گم نکنند.آندره موروا

متن غمگین صبوری

بی صبری، شخص را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی را برای از پا در آوردن او به وجود می آورد.افلاطون

متن غمگین صبوری

تحمل دردی مضاعف آسانتر از دردی واحد است.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

ناتوانی ، آفت و شکیبایی ، شجاعت و زهد ، ثروت است و پرهیزکاری ، سپر نگه دارنده است و چه همنشین خوبی است ، راضی بودن و خرسندی.امام علی (ع)

متن غمگین صبوری

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.توماس ادیسون

متن غمگین صبوری

ثابت قدمی و داشتن پشتکار، یکی از عناصر کامیابی است.هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن غمگین صبوری

امروزه همه می دانند که تحمل انتقاد نشانه بارز فرهنگ است.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

تربیت در همان جوانی، کارساز بوده و بنای هر نقشی که در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند.افلاطون

متن غمگین صبوری

آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد در برابرش مقاومت ورزد، بلکه خود را به آن تسلیم می کند. آدمی خود را از ضعف خویش سرمست می کند، می خواهد هر چه ضعیف تر شود، می خواهد در وسط خیابان جلوی چشمان همگان در هم فرو ریزد، می خواهد بر زمین بیفتد و از زمین پایین تر برود.میلان کوندرا

متن غمگین صبوری

شکوه اصلی نژادهای کوشا تحمل بیکاری است.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

اگر از زندگی سر در می آوردیم، تحمل ناپذیر می شد. خوشبختانه چنین نیست. ما با همان ناآگاهی مثل حیوانات زندگی می کنیم و مانند آنها بیهوده و عبث.فرناندو پسوآ

متن غمگین صبوری

دگرگونی های پرشتاب و نوآوریهای شگفت انگیز دلیل پیروزی جوانی است و استقامت و پایداری، ثبات و استحکام سنن و عادت ها، دلیل بر حیثیت و شرف پیری است.آندره موروا

متن غمگین صبوری

خونسردی بزرگترین صفت یک فرمانده است.ناپلئون بناپارت

متن غمگین صبوری

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.آندره موروا

متن غمگین صبوری

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.فرناندو پسوآ

متن غمگین صبوری

تحمل انسان دارای نبوغ ناممکن است، مگر آنکه در وجودش دست کم دو ویژگی وجود داشته باشد : سپاسگزاری و پاکی.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

استحکام و پایداری و ثبات و جرأت بر همه چیز فایق می شود.ناپلئون بناپارت

متن غمگین صبوری

بگذار تا به پا خیزیم و کار کنیم، با دلی که آماده ی مقابله با هر گونه سرنوشتی است؛ پیوسته بکوشیم و پیوسته پایداری کنیم، کوشش و بردباری را بیاموزیم.هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن غمگین صبوری

کودک نمی‌تواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در کودکی به او آموخته می‌شود، ممکن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین نرود.افلاطون

متن غمگین صبوری

سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید.وینستون چرچیل

متن غمگین صبوری

هنر معاشرت با انسانها عمدتاً بر مهارتی استوار است (نیاز به آموزشی طولانی دارد) که به کمک آن قادریم غذایی را که به طبخ آن هیچ اعتمادی نداریم بپذیریم و آن را ببلعیم.فریدریش نیچه

متن غمگین صبوری

غم مرگ پدر کوچک غمی نیستجگر می سوزد و درد کمی نیستپدر زیبا گل باغ وجود استکه بی او زندگی جز ماتمی نیست

متن غمگین صبوری

انا لله و انا الیه راجعوناین مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت گفتهو آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کردهو صبر جزیل برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.روحش شاد و یادش گرامی باد

متن غمگین صبوری

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرامضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنمخداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

متن غمگین صبوری

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌نمایمانشاءالله روح ایشان قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد.از خداوند متعال برای شما و خانواده گرامیتان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

متن غمگین صبوری

شنیدن خبر دردناک مرگ پدر گرامی تان مرا بسیار اندوهگین نموداز خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبری جمیلو برای آن مرحوم غفران و رحمت خواستارم

متن غمگین صبوری

هر از گاه در گذر زمان،در گذر بی صدای ثانیه‌های دنیای فانیجرس کاروان، از رحیل مسافری خبر می‌دهدکه در سکونی، آغازی بی پایان را می‌سراید.درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می‌کنمآرزومندم که روح ایشان در سرای باقی در کنار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار جای گیرد.

متن غمگین صبوری

غم از دست دادن پدر، غم بزرگی استآرزو دارم که خداوند صبری بی پایان به شما عطا فرمایدو روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند

متن غمگین صبوری

درد بزرگ صبری بزرگ می طلبدفوت پدر درد بزرگی استاز پروردگار مهربان برای شما صبر و توان تحمل این دردو برای آن مرحوم مغفرتی عظیم طلب می نمایممرا در این سوگ جانکاه و طاقت فرسا شریک خود بدانید

متن غمگین صبوری

مرگ، سیر جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است.دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است.روح پدر عزیزتان قرین رحمت الهی باشد.

متن غمگین صبوری

‌ای چرخ فلک خرابی از کینه توستبیدادگری شیوه دیرینه توست‌ای خاک اگر سینه تو بشکافندبس گوهر قیمتی که در سینه توستدوست و همگار ارجمند جناب آقای / سرکار خانمعروج ملکوتی پدر گرامی شما را تسلیت عرض می‌ کنمروحشان شاد و یادشان گرامی

متن غمگین صبوری

دوست عزیز و گرامیفقدان پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین نموداز درگاه ایزد منان بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کردهو صبر و تحمل این غم بزرگ برای شما خواهانیم

متن غمگین صبوری

همکار گرامی جناب آقای/ سرکار خانمبا نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر محترمتان را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می‌ کنمبرای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم

متن غمگین صبوری

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بودگفتا چه توان کرد که تقدیر همین بودهمکار گرامی جناب آقای / سرکار خانماز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعهو برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایمخداوند قرین رحمتش فرماید

متن غمگین صبوری

درگذشت مرحوم مغفور، پدر عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می‌کنمبرای شما و عزیزانتان صبری جمیلو برای ابشان مغفرت و آمرزش الهی آرزومندم.

متن غمگین صبوری

دوست عزیز / همکار گرامیفوت پدر گرامیتان چنان دردناک و سنگین است که به سختی به باور می‌ نشیندولی در برابر تقدیر الهی تنها می‌ توان صبور بودما را در غم خود شریک بدانید 

متن غمگین صبوری

انالله و انا الیه راجعونهمکار گرامی / دوست عزیزدرگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایممراتب هم دردی مرا به مادر بزرگوار اعلام بدارید.روحشان شاد

متن غمگین صبوری

پدر همچون چراغی پر فروغ، گرمابخش و نور بخش خانه استغم کمی نیست چراغ خانه خاموش گردددرگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم

متن غمگین صبوری

همکار گرامیعرض تسلیت بنده را بپذیرید،تحمل سوگ پدر صبری الهی می‌خواهد،خداوند شما را اجر صابرین داده وروح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند.

متن غمگین صبوری

پدر یعنی تکیه گاهی به بلندای کوهخبر پرواز تلخ پدر بزرگوارتان ما را نیز محزون ساختدرگذشت آن مرحوم را خدمت شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می کنم

متن غمگین صبوری

غم از دست دادن پدر ، این بزرگترین اسطوره زندگی، داغ بزرگی است.حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندم.

متن غمگین صبوری

پدر سایه سر و تکیه گاه محکم خانواده استخبر کوچ پدر گرامی تان از دنیای فانی غمی بر دلمان نشانداین داغ بزرگ را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم

متن غمگین صبوری

از شنیدن خبر فوت آن مرحوم بسیار متاثرگشتماین واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت می گویممرا نیز در غم خود شریک بدانید

متن غمگین صبوری

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیندو این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوستدرگذشت پدر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،از خداوند متعال برایشان طلب  مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل خواهانم

متن غمگین صبوری

درگذشت پدر گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می‌ توان آن را باور نمودمی‌ دانم که در این لحظات سخت، واژه‌ ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند،اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیریدباشد که قطره‌ ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود

متن غمگین صبوری

بازگشت همه به سوی اوستهمکار گرامی جناب آقای / سرکار خانمتسلیت و همدردی صمیمانه ما را بابت عروج ناگهانی و تلخ پدر گرامی تان پذیرا باشیدروحشان شاد و یادشان جاویدان

متن غمگین صبوری

اندوه جانسوز ما در برابر این مصیبت بزرگ در واژه ها نمی گنجدتنها می توانیم از خداوند بزرگ برایتان صبوریو برای آن مرحوم شادی و آرامش روح طلب کنیم

متن غمگین صبوری

با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدماین ضایعه دردناک مرا بسیار متاثر نمودامیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیردبرای شما صبر و طول عمر آرزومندم

متن غمگین صبوری

همکارگرامیدرگذشت پدر درد بزرگی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیردولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بوددرگذشت ایشان را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض میکنیمروحشان شاد

متن غمگین صبوری

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند،بدون شک کمر زیر بار هجرت پدر خم می کند،اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال زدنی شما،صرفاً فقدان جسم ظاهرش اش را تسلیت گفتهو آرزومندم روح پر فتوحش با بزرگان و صالحان محشور شود.

متن غمگین صبوری

همکار گرامیکوچ پدر به دیار باقی غم انگیزترین کوچ استاو که می رود انگار تمام شهر خالی می شوددر گذشت پدر عزیزتان را به شما وخانواده مرحوم تسلیت می گوییم

متن غمگین صبوری

بازگشت همه به سوی اوستاندوه ما در غم از دست دادن پدر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجدتنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیمو برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

متن غمگین صبوری

پدر که نباشد انگار سایه سرت نیستسایه سر که نباشد انگار تکیه گاهت نیستپدر که نباشد انگار تمام شهر خالیستدوست عزیز / همکاری گرامیدرگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گویمروحشان شاد

متن غمگین صبوری

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن پدرباشد که خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداندو به شما و بازماندگان سلامتی و طول عمر عطا فرماید.

متن غمگین صبوری

انالله و انا الیه راجعونخبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا رفتآرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده شما به اندازه دریای غمتان باشدبرای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنمخداوند روح شان را قرین رحمت بنماید

متن غمگین صبوری

درگذشت پدر بزرگوارتان،آن یگانه گوهر بی همتای فرزانه را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نمودهو برای شما و بازماندگان ایشان صبر جزیل از خداوند منان آرزومندم.

متن غمگین صبوری

قلم و زبان از بیان توصیف درد فوت پدر عزیزتان عاجز است،همدردی خانواده ما را در این غم بزرگ بپذیرید.تسلیت واژه کوچکی است که می‌تواند تسلی بخش داغ شما باشد.روحشان شاد

متن غمگین صبوری

منش روزگار بر این است که گاهی قافله را متوقف کندتا آدمها شده و به سوی مقصدشان بروندمقصدی ازنوع مرگعروج دردناک پدر بزرگوارتان بر دل ما هم داغ نهادتسلیت ما را بپذیرید

متن غمگین صبوری

اندوه بی پایانیست غم مرگ پدرحال که دست تقدیر این اندوه را برایتان رقم زداز خداوند مهربان برای شما و خانواده محترم تان صبر جزیل خواستارم

متن غمگین صبوری

خاموش شدن شمع وجود پدر گرامی و عزیز شما را تسلیت عرض می‌ کنمباشد که مرا نیز در این غم بزرگ شریک بدانید

متن غمگین صبوری

فقدان وجود پدر ، دردی عظیم استضایعه دردناک درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می کنمو برای شما صبری جزیل و برای ایشان رحمت و اجر از پروردگار متعال خواستارم

متن غمگین صبوری

خبر درگذشت پدر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیندولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیستخداوند قرین رحمتشان فرمایدروحشان شاد

متن غمگین صبوری

همکار گرامیاز خداوند متعال برای پدر بزرگوارتان رحمت و بخششو برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی خواستارمخداوند قرین رحمتشان گرداند

متن غمگین صبوری

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساختغفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفتهو سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

متن غمگین صبوری

دوست گرامی و عزیزضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌کنم،باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین آرام گیرد.

متن غمگین صبوری

وضعیت کوتاه تلگرام و اینستاگرام / وضعیت کوتاه | تاو بیو

متن غمگین صبوری

زیباترین نعمت الهے تویے دلبر😍😘🍃❤️🍃

متن غمگین صبوری

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍

متن غمگین صبوری


[ ﮼‌مََِتَِعَِهَِِدَِشَُِدََِمَِ‌‌بَِهَِ‌ِ‌تََِعََِهَُِدَِیَِ‌‌بَِهَِ‌ِنَِٰاَِمَِ‌ِ‌تَُِوَِ♥ ]

متن غمگین صبوری

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

متن غمگین صبوری

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

متن غمگین صبوری

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم »

متن غمگین صبوری

هَمِعِ جآ دآرَمِت••͜⃤🌙🚬 تو خیآلٌم••͜⃤🌿🔥 تو رویآهآم:)!❰⃟🌔⃟❱ تو قَلبَم••͜⃤🌙♥️ تو صیآهیم••͜⃤🌙🖤 هَمِع جآ••͜⃤🌙🚬 جُز کِنارَم!:)!❰⃟🌔⃟❱

متن غمگین صبوری

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂

متن غمگین صبوری

مانند شهریار ک در شهر یاری نداشت

متن غمگین صبوری

╰⊱♥⊱╮ღ꧁ گــاهــے لـب های خـنـدان
بــیشـتر از چـشم های گـریـان درد میکـشنـد
 
꧂ღ╭⊱♥≺

متن غمگین صبوری

فرشته ي تاریڪي . .♡

متن غمگین صبوری

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂

متن غمگین صبوری

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

متن غمگین صبوری

واتساپ خیلی میفهمه ،
میگه وقتی داری صدای یکیو گوش میدی حق نداری بری با یکی دیگه چت کنی !

متن غمگین صبوری

وقتی بی دلیل بی محلی میکنین 
چقد‌فراموش‌کردنتون‌راحت‌میشه‌واسم🙂

متن غمگین صبوری

زدم تو گوش مشکلات زندگی☺️ رفتُ🤩 با بزرگترش اومد😞

متن غمگین صبوری

گوارا می‌کند وضعِ جــهان را بی‌خـبر بودن..🍃

متن غمگین صبوری

من هر کاری میشد کردم، تو وجودت مال دست ب دست چرخیدن بود(:

متن غمگین صبوری

کینه ای نیستم، فقط لطفشون رو جبران میکنم ヅ

متن غمگین صبوری

خسته از آدمايِ فيك!(:

متن غمگین صبوری

حآصٍل عٍشق مًتًرسًک بٍ کًلآغ، مًرگ یک مًزرعه اًست…!

متن غمگین صبوری

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

متن غمگین صبوری

همه به یه رفیق صمیمی نیاز دارن که بهشون کمک کنه بخندن زمانی که احساس می‌کنن دیگه هيچ‌وقت نمی‌تونن دوباره لبخند بزنن. و واسه من تو همون رفیقی. عاشقتم 💌

متن غمگین صبوری

رفیق ،
تو اولَویتِ مَــني..!

متن غمگین صبوری

میگن به هرچی بخندی به سرت میاد… میگم دلبر ،من انقد میخندم برات که به سرم بیای🤍🧿

متن غمگین صبوری

زدم تو گوش مشکلات زندگی☺️ رفتُ🤩 با بزرگترش اومد😞

متن غمگین صبوری

‏متاسِفانِه جِنسِتون ناخالِصٓی زیاد داره🏾|:

متن غمگین صبوری

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

متن غمگین صبوری

فرصت زندگی کم است 
نجیب تر از آن باش که برنجانی …

متن غمگین صبوری

دیـوانِـگی اووج عـاقِل بـودن اسـت !

متن غمگین صبوری

کینه ای نیستم، فقط لطفشون رو جبران میکنم ヅ

متن غمگین صبوری

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم »

متن غمگین صبوری

فرشته ي تاریڪي . .♡

متن غمگین صبوری

فرصت زندگی کم است 
نجیب تر از آن باش که برنجانی …

متن غمگین صبوری

 زندگی مسابقه نیست از مسیر لذت ببر🍀

متن غمگین صبوری

🌸 ⃟ ⃟☁️در این دنیا اگر غم هست؛
صبوری کن ، خدا هست !🌱🙂

متن غمگین صبوری

🌸 ⃟ ⃟☁️در این دنیا اگر غم هست؛
صبوری کن ، خدا هست !🌱🙂

متن غمگین صبوری

(

خدا قلبی را که به او روی آورده فراموش نمی کند✨

شکرت_قشنگترینم💙

متن غمگین صبوری

دلگرم خدایی ام؛ که باتمام بدی هایم باز هوادار دلم است:) ♥️

متن غمگین صبوری

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

متن غمگین صبوری

⏆ تو همیشه قوی تر از چیزی هستی که فکر میکنی

متن غمگین صبوری

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√

متن غمگین صبوری

از بس که خدا عاشق نقاشی بود
هر فصل به روی بوم ، یک چیز کشید
یک بار ولی گمان کنم شاعر شد
یک گوشه ی دنج رفت و پاییز کشید…

متن غمگین صبوری

میان چارچوب امن آغوش مردانه ات میشود یک دل سیر پاییز را عاشقی کرد…❤

متن غمگین صبوری

پاییز مرا عاشق میکند و باران عاشقتر…
حالا من با باران پاییزی بدون تو چه کنم؟!

متن غمگین صبوری

انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و این همه مردن …
– فروغ فرخزاد

متن غمگین صبوری

مانند شهریار ک در شهر یاری نداشت

متن غمگین صبوری

خود خزانیم و دم از شوق بهاران میزنیم…!

متن غمگین صبوری

ولی به قولِ صابر ابر:
خاطره ی خوبِ کسی شو…
حتی اگر قرار بر همیشه ماندن نیست،
آنی شو که وقتی در ذهنش آمدی،
چشمانش تو را لو بدهند…🌿

متن غمگین صبوری

وایستید جلوی غم‌ هاتون
بگید یه بار تو میبری، یه بار من
قرار نیست تو موندگار بشی..

متن غمگین صبوری

کلمات قدرت دارن بدونید چی میگید

متن غمگین صبوری

دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند و رفتند … کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد. #آدم_برفی 

متن غمگین صبوری

هَمِعِ جآ دآرَمِت••͜⃤🌙🚬 تو خیآلٌم••͜⃤🌿🔥 تو رویآهآم:)!❰⃟🌔⃟❱ تو قَلبَم••͜⃤🌙♥️ تو صیآهیم••͜⃤🌙🖤 هَمِع جآ••͜⃤🌙🚬 جُز کِنارَم!:)!❰⃟🌔⃟❱

متن غمگین صبوری

چه عشق هایی که تبدیل به نفرت شدن 🙂

متن غمگین صبوری

در‌دلم‌خواستن‌مرگ‌کسی‌نیست! ولی‌ای‌کــاش هرکس‌به‌تو‌دل‌بست‌بیاید‌خبرش🙂💙 #عاشقانه

متن غمگین صبوری

هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡!

متن غمگین صبوری

خسته از آدمايِ فيك!(:

متن غمگین صبوری

چه عشق هایی که تبدیل به نفرت شدن 🙂

متن غمگین صبوری

قوی باش و ثابت کن که :
[یک دختر هیچ وقت کم نمیاره👩🏻‍🦱♥️]

متن غمگین صبوری

فرشته ي تاریڪي . .♡

متن غمگین صبوری

دختری با بال هایی از جنس غرور🐚👐🏻

متن غمگین صبوری

ولی من اگه مخترع بودم یه موبایلی اختراع میکردم که وقتی ضربان قلبت وایمیسه، بطور خودکار منفجر بشه😂

متن غمگین صبوری

 

عادت سمیم: سر موقع بیدار می‌شم، ولی رو تخت لش می‌کنم تا زمانی‌که دیرم بشه :)))

 

متن غمگین صبوری

سادہ و سر راست بگـܩ و دردسرتون نـــدم!
تولدمـღ مبارکـ!

متن غمگین صبوری

هر انسان لبخندی از خداست
و تو زیباترین لبخند خدایی مادرم❤️

مادر عزیزم تولدت مبارک🎉💝

متن غمگین صبوری

پدر مثل درخت چنار میمونه، میوه هم نداشته باشه،سایه‌اش برامون کافیه🙃🌿

متن غمگین صبوری

من 
بهار مي شوم
تو با لبهات
بر تنم شكوفه بزن…

متن غمگین صبوری

هر چیزی که تحت کنترل خدا باشد هرگز از کنترل خارج نمی‌شود

متن غمگین صبوری

زندگی هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده است

متن غمگین صبوری

هر وقت فکر می‌کنید که طرد شده‌اید، در واقع خداوند شما را به سمت چیزی بهتر راهنمایی می‌کند. از او بخواهید که شما را با قدرت پیش ببرد

متن غمگین صبوری

ایمان داشته باشید که خداوند افراد مناسب را در زندگی شما در زمان مناسب و به دلایل مناسب قرار می‌دهد

متن غمگین صبوری

به خاطر همه چیز در زندگی‌ام خدا رو شکر، خوب و بد، بعضی نعمت بودند و بعضی درس

متن غمگین صبوری

خدا سختی‌ها و مشکلات را به ما می‌دهد، تا بهترین‌ها در وجود ما مجال ظهور یابند

متن غمگین صبوری

به خدا طوری عشق بورز که هر چه به غیر از خداست را فراموش کنی

متن غمگین صبوری

هر چه روح به خدا نزدیک‌تر باشد، آشفتگی‌اش کمتر است؛ زیرا نزدیک‌ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد.

متن غمگین صبوری

زندگی خوب است، چون خداوند بزرگ است

متن غمگین صبوری

خدا برنامه بزرگتری برای من دارد، تا من برای خودم

متن غمگین صبوری

ایمان به خدا اعتماد کردن است، حتی زمانی که شما نقشه او را درک نمی‌کنید

متن غمگین صبوری

خدا مشکلات و سختی را بر سر راه ما قرار می‌دهد تا بهترین ما را نمایان کند

متن غمگین صبوری

کلام خداوند بیکران و نامحدود در زندگی هویداست

متن غمگین صبوری

سه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد: خدا

متن غمگین صبوری

خداوند شما را تا اینجای راه نیاورده است که رهایتان کند

متن غمگین صبوری

خداوند سخت‌ترین نبرد‌ها را به نیرومندترین سربازان خود می‌بخشد

متن غمگین صبوری

تا خدا بنده نواز است به خلقش چ نیاز است

متن غمگین صبوری

خدا از آنکه روزهایش بیهوده می گذرد ، نمی گذرد

متن غمگین صبوری

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن غمگین صبوری

هیچ کجا آنقدر شلوغ نیست که نتوانیم لحظه ای با خدا خلوت کنیم

متن غمگین صبوری

بیا گناه کنیم جایی که خدا نباشد

متن غمگین صبوری

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن غمگین صبوری

آرزویت را برآورده میکند، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می‌گریاند

متن غمگین صبوری

آقـا جـان نـیـاز که تو باشـــی.. تمام ِ من، می شود “نـــیـــازمـنـــــدیـ‌هــــــــــــا

متن غمگین صبوری

چه فراوان است عبرت ها، و چه اندک اند عبرت گیران

متن غمگین صبوری

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم خدایا زمین گیر شدنم را مپسند

متن غمگین صبوری

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن غمگین صبوری

جواب آزمایش الهی مون درست در نمیاد اگر عمری از حرام و لقمه اش ناشتا نباشیم

متن غمگین صبوری

با علی از یا علی یک نقطه کم دارد ولی با علی بودن کجا و یا علی گفتن کجا

متن غمگین صبوری

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم.

متن غمگین صبوری

کسی که سخن حقی می داند نباید از بیم مردم ، از گفتن آن خودداری کند.

متن غمگین صبوری

حمد و سپاس مخصوص خــــداوندی که هر جا خواستم او بود، امــــا هر جا او خواست من نبودم!

متن غمگین صبوری

حسودی فقط اونجاش که دوست نداری حتی توی فکر کسه دیگه ای جا بگیره

متن غمگین صبوری

تمامت را به راحتی سهم کسی نکن
آدم ها خوب بلدند حرام کنند
چیزی را که زحمتی برای به دست آوردنش نکشیده اند

متن غمگین صبوری

دنیا پر از بازیکنه
تو اونی باش که بازی رو عوض می کنه

متن غمگین صبوری

بهترین دوست برای آدم کسیه که
بتونه فکرای منفی رو از آدم دور کنه …

متن غمگین صبوری

تمام محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن
زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد
“سقراط”

متن غمگین صبوری

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستی
انتظار نداشته باش کسی دیگه هم طرفدارت باشه….!

متن غمگین صبوری

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید
وین دایر

متن غمگین صبوری

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

متن غمگین صبوری

عشق چیه؟؟
بـه نظرم عشق یه خطاست!!
خطایِ تشخیصِ غلط ؛ بین افراد..
انتخاب یه آدمِ معمولی از بین آدم هاي‌ِ معمولیِ دیگه
عشق خطایِ دید هست…
همین…

متن غمگین صبوری

با ارزش ترین دارایی یک نفر یه
دوست رازدار هستش کـه هروقت بخواد
بتونه باهاش دردودل کنی !

متن غمگین صبوری

بابام می‌گفت هروقت میوفتی زمین
دستتُ واسه کمک دراز نکن !
این مردم اگر ببینن داری جون میدی لگد
بـه جنازت نزنن شانس آوردی …

متن غمگین صبوری

بروید لای زندگی
غلت بزنید خوشی را
ببوسید همان را که باید
بیرون خبری نیست.. .

متن غمگین صبوری

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است
بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است
توی قر آن خوانده ام… یعقوب یادم داده است:
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

متن غمگین صبوری

من یقین دارم همین جا در همین دنیا شبی
آه این هرشب نخوابیدن ها بگیرد دامنت

متن غمگین صبوری

بزرگ ترین بدی زندگی اینه کـه
هیچ وقت اون چیزی رو کـه میخوای
همون لحظه نداریش
یه زمانی بهش می رسي
کـه دیگه برات مهم نیست…

متن غمگین صبوری

انسان هیچ وقت بیش تر از زمانی کـه فکر می کند دیگران را فریب داده خودرا گول نمی‌زند

متن غمگین صبوری

درخت پیر تن من، دوباره سبز می شود
هر چه تبر زدی مرا
زخم نشد ؛ جوانه شد…

متن غمگین صبوری

دروغ همیشه پذیرفتنی تر از واقعیت اسـت و با عقل بیشتر جور در می‌آید، چون دروغ گو این مزیت بزرگ را دارد کـه پیشاپیش میداند کـه مخاطبان آرزومند یا منتظر شنیدن چه هستند. حال ان کـه واقعیت این خصلت اضطراب آور را دارد کـه ما رابا چیزی غیر منتظره روبه‌رو می کند کـه آماده اش نبودیم.

متن غمگین صبوری

تو نمیتونی بـه آدما بگی بیشعور نباش اما میتونی با بی شعور جماعت معاشرت نکنی!

متن غمگین صبوری

غیر اخلاقی ترین عادت بشر این اسـت کـه مدام و بی وقفه، درباره هر کس و قبل از آنکه بفهمد و درک کند قضاوت می کند. این آمادگی پرشور برای قضاوت کردن، نفرت انگیزترین حماقت و ویرانگر ترین شرارت هاست …

متن غمگین صبوری

چطور میتونید با یکی باشید ولی بـه یکی دیگه فکر کنید؟
اصلا چطور میتونید وقتی فراموشش نکردید وارد رابطه بشید؟

متن غمگین صبوری

فروتن کـه باشی
حرمتت را نگه نمی دارند
مراعاتت را نمی‌کنند
در هیچ اولویتی قرارت نمی‌دهند
و نگرانِ غرور و حالِ تو نیستند…!
مهم نیست مقامت چه باشد!
مهم نیست چقدر توانا و شایسته باشی!
این مردم، یادگرفته اند با چشمانشان فکر کنند….!

متن غمگین صبوری

کاش روی پیشونی آدمایی کـه دارن زیر بار غصه‌هاشون له می‌شن یه چیزی نوشته بود تا بقیه کمی مراعاتشون رو می‌کردن.
مثلاً نوشته بود: این آقا دارد از صدمین جایی کـه فرم پر کرده و استخدام نشده برمیگردد، این خانم سالهاست بغل نشده، این آقا را دارند میگذارند خانه‌ي سالمندان، این خانم مادرش مریضی صعب‌العلاج دارد، این آقا قول داده تابستان برای پسرش دوچرخه بخرد ولی پول ندارد، این خانم تا حالا کسی عاشقش نشده، این آقا خیلی حالش بد اسـت و اگر یقه‌اش را بگیرید امشب خودش را میکشد… این آدم شکستنی‌ست…

متن غمگین صبوری

هیچ پایانی وجود نداره،
هیچ شروعی هم وجود نداره،
فقط شور و هیجان زندگیه کـه وجود داره…

متن غمگین صبوری

دُچار یعنی ؛ دو چشم داری …
اما حواست ؛
چهار چشمی پیِ کسی ست..!

متن غمگین صبوری

بعضی وقت ها بـه جای جر و بحث کردن
فقط بـه طرف مقابل نگاه می کنم و تعجب می کنم کـه این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی چطور تو کله ي بـه این کوچیکی جا شده…؟!

متن غمگین صبوری

درهای رحمت گشوده می شود. عطر مناجات بنده و معبود همه جا را پر می کند. فرشتگان الهی گروه گروه از آسمان فرود می آیند.باران عفو وبخشایش خدا می بارد و نسیم لطف و مهر الهی سینه ها را لبریز می کند.خدایا، رحیما، مهربانا، در این ماه مبارک، در این لحظه های ناب یاری ام کن تا غبار گناه و خطا را به باران عفوت بشویم.مددم رسان تا دل به نسیم مهرت تازه کنم

متن غمگین صبوری

این بزم را خداوند، برای تو آماده کرده است تا رستگاری‏ات را تضمین کندبزمی که در آن تنها تو هستی که باید سرنوشت خویش رابه سمت رستگاری سوق دهی ،مهیای سفر شو

متن غمگین صبوری

هر شام ز ماه رمضان صبح امیدی استهر روز ازین ماه مبارک شب عیدی است

متن غمگین صبوری

آری خدایم، تو در این گردش ماه به من فرصت نفس و فکر می دهی تا دریابم گاهی لازم است قدری از خود دور شوم و از درون تنها شوم تا تو را حس کنم.تو دوست داری تا مهمان قلبم شوی. تنهای تنها. من و تو. آری رمضان در راه است وخدای  زیبایم تو در راهی….

متن غمگین صبوری

خدایا! لب های تشنه ام را، دهان فرو بسته به روی لقمه ام را، چشم و گوش از وسوسه گریخته ام را دریاب!
مرا از شراب مهر خود جرعه بنوشان، مرا از مائده غفران خویش روزی ببخش و چشم و گوشم را به تماشا و شنیدن جلوه ها و نغمه های وصل خود خرسند کن!

متن غمگین صبوری

ماه رمضان آمد و تمرین صبوری / هنگام دعای سحر و رزق سحوریبرخیز که از قافله راز نمانیم / حیف است نیابیم دراین جمع حضوری

متن غمگین صبوری

جویند همه هلال و من ابرویت / گیرند همه روزه و من گیسویت
از جمله ای دوازده ماه تمام / یک ماه مبارک است ، آن هم رویت
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برشما مبارک باد

متن غمگین صبوری

وسوسه‌های نفس نگذاشت، جانم در نهر رجب تطهیر شود؛ از در آویختگان درخت طوبای شعبان هم که نبودم؛ ترحم فرما و در دریای رحمت رمضانت مستقرم نما…

متن غمگین صبوری

میگن میهمان حبیب خداست و چه لذتی بیش از این که دوست و همنشین خالقت باشی، معبودی که عاشق بنده ‌هاشه و نعمتهاشو براشون تمام و کمال سر سفره میاره.

متن غمگین صبوری

رمضان، ماهی سرشار از باران مغفرت است که ایام نورانی اش، به زمزمه دعای سحر و نیایش افطار زلال تر می شود.با تلاوت آیه ای از قرآن، پر می کشی و در اوج، به هرچه قلب زلالت می خواهد، می رسی

متن غمگین صبوری

امام علی علیه السلام می فرماید:“شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهري؛رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.”“روزه  قلب بهتر از روزه ی زبان و روزه ی زبان بهتر از روزه ی شکم  هست.”“روزه نفس از لذتهاى دنيوى سودمندترين روزه‏ هاست.”

متن غمگین صبوری

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرامستعد سفر شهر خدا کرد مرااز گلستان کرم طرفه نسیمى بوزیدکه سراپای پر از عطر و صفا کرد مرانازم آن دوست که با لطف سلیمانی خویشپله از سلسله دیو دعا کرد مرافیض روح‌القدسم کرد رها از ظلماتهمرهى تا به لب آب بقا کرد مرامن نبودم بجز از جاهل گم کرده رهىلایق مکتب فخر النجبا کرد مرادر شگفتم ز کرامات و خطاپوشی اومن خطا کردم و او مهر و وفا کرد مرادست از دامن این پیک مبارک نکشمکه به مهمانى آن دوست ندا کرد مرازین دعاهاست که با این همه بى‌برگى و ضعفدر گلستان ادب نغمه سرا کرد مراهر سر مویم اگر شکر کند تا به ابدکم بود زین همه فیضی که عطا کرد مرا

متن غمگین صبوری

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاستباز ماه رمضان آمد و بر بام فلکمی زند بانگ منادی که گنه کار کجاستسفره رنگین و خدا چشم به راه من و توستتا که معلوم شود  طالب دیدار کجاستبار عام است خدا را به ضیافت بشتابتا نگوئی که در رحمت دادار کجاستمرغ شب نیمه شب دیده به ره می گویدسوز دل ساز بود دیده بیدار کجاستماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببارتا نگویند که آن وعده ایثار کجاستحق به کان کرمش طرفه متاعی دارددر و دیوار زند داد خریدار کجاستآن خدائی که رحیم است و کریم است و غفورگوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاستمن ژولیده به آوای جلی می گویمآنکه با توبه ستاند سپر نار کجاستژولیده نیشابوری

متن غمگین صبوری

ضیافت حق تعالی با تمام ضیافت های فرق دارداین ضیافت آداب و رسوم خاصی دارددستیابی به عشق خداوند نیازمند رعایت تمام آداب و رسوم استاین عشق تنها با احترام به آداب الهی به دست می آیدیکی از آداب که نور الهی را در دلت روشن می کند پاک کردن کینه و نفرت در دلت است. این کار را از اعماق وجودت انجام بده و هر چه کینه در دل داری از بین ببر.مطمئن باش که هر کار خیری در این ماه انجام دهی نتیجه اش را با عشق خداوندی دریافت خواهی کرد عشقی که مثالش را هیچ جا ندیده ای.

متن غمگین صبوری

گفتم خداوندا همنشین لحظاتم باش در گرفتاری ها کنارم باشخداوند گفت که من همنشین و مونس کسانی هستم که از من یاد کنندگفتم خداوندا چه آسان به دست می آییگفت پس آسان از دستم ندهید.

متن غمگین صبوری

خداوندا!لب های تشنه ام را دریابدهان فرو بسته به روی لقمه ام را دریابمرا دریاب که چشم و گوشم را از وسوسه گریخته امخداونداجرعه ای از شراب مهرت را به من بنوشانمرا روزی ببخش از مائده غفران و رحمت خویشو خرسند کن چشم و گوشم را به شنیدن و دیدن جلوه ها و نغمه های وصل خودت

متن غمگین صبوری

در هر رمضان عرفانی تشنه تر از هر رمضان خواهی شد.شب قدر نزول قرآن گویای این است که تو قدر دل خود را بیشتر بدانی.در لیله القدر بهتر است دل هایمان را از حسد و کینه بتکانیم و سهم ما از این روز همین خانه تکانی است.

متن غمگین صبوری

می گویند ماه رجب ماه خداماه شعبان ماه پیامبر اعظمو ماه رمضان ماه امت پیامبر است.در این ماه همه ی ما به مهمانی پروردگار دعوت می شویمو از ثانیه به ثانیه این جشن عرفانی لذت می بریم.

متن غمگین صبوری

شانه‏ هایت، ستون محکمی است پناهگاه امن خانه را.دست در دستانم که می‏گذاری، خون گرم آرامش، در کوچه رگ‏هایم می‏دود.در برابر توفان‏های بی‏رحم زندگی می ایستی؛ آن‏چنان‏که گویی هر روز از گفت‏وگوی کوهستان‏ها باز می‏ آیی.لبخند پدرانه‏ ات، تارهای اندوه را از هم می‏دراند.تویی که صبوری‏ات، دل‏های ناامید را سپیده‏دم امیدواری است. مرامنامه دریا را روح وسیعت به تحریر می‏آید؛آن هنگام که ابرهای دلتنگی، پنجره‏های خانه را باران می‏پاشند.آسمان همواره بوسه بر پیشانی بلندت را آرزومند است.پدرم روزت مبارك

متن غمگین صبوری

پدر! گرچه خانه ما از آینه نبود؛ اما خسته‏ ترین مهربانی عالم، در آینه چشمان مردانه‏ات، کودکی‏هایم را بدرقه کرد، تا امروز به معنای تو برسم.می‏خواهم بگویم، ببخش اگر پای تک درخت حیاطمان، پنهانی، غصه‏هایی را خوردی که مال تو نبودند!ببخش اگر ناخن‏های ضرب‏ دیده ‏ات را ندیدم که لای درهای بسته روزگار، مانده بود و ببخش اگر همیشه، پیش از رسیدن تو، خواب بودم؛ اما امروز، بیدارتر از همیشه، آمده‏ام تا به جای آویختن بر شانه تو، بوسه بر بلندای پیشانی‏ات بزنم. سایه‏ات کم مباد ای پدرم!آن روزها، سایه‏ات آن‏قدر بزرگ بود که وقتی می‏ایستادی، همه چیز را فرا می‏گرفت؛ اما امروز، ضلع شرقی نیمکت‏های غروب، لرزش دستانت را در امتداد عصایی چوبی می‏ریزد.دلم می‏خواهد به یک‏باره، تمام بغض تو را فریاد کنم. ساعت جیبی‏ات را که نگاه می‏کنی، یادم می‏آید که وقت غنچه‏ها تنگ شده؛ درست مثل دل من برای تو.این، تصادف قشنگی است که امروز در تقویم، کلمات هم‏معنی، کنار هم چیده شده‏اند. یعنی در دائرة المعارف عشق، پدر، ترجمه علی علیه ‏السلام است.

متن غمگین صبوری

پدرمن نبودم و تو بودي،بودشدم و تو تمام بودنت را به پايم ريختي پدر حالاسالهاست كه با بودنت زندگي مي كنم، ببخش كه گاهي انقدرهستي كه نمي بينمتپدر دستانت را مي بوسم وپيشانيت را،چراغ راه زندگيم بودي و هستي و خواهي بود پدر خاك پايت هستم تا هست ونيست هست.به حرمت شرافتت مي ايستم و تعظيم مي كنمپدر روزت مبارك

متن غمگین صبوری

یک پدرتنها یک پدر نیستگاهی نان در سفره استگاهی سقفی بالای سر!و گاهی جانی برای زندگیست…پدر سپری است بر ناملایمات روزگار…پدر فقط تاج سر نیست پدر دنیاستروز پدر مبارک

متن غمگین صبوری

جوراب لایق یک مرد نیست…برایت کفشهایی از جنس طلا هدیه می دهم که لایق مهربانی هایت باشدتا بپوشی و مردانه قدم برداری چوننان آور خانه تو هستیتویی که تکیه گاهى ستون هر خانه ای با وجود توست که پا بر جاستتا تو نباشی پای هر زنی لنگ استزندگی با وجود تو قشنگ استتقدیم به همه پدران عزیز کشورم

متن غمگین صبوری

پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست
روزت مبارک باباجون

متن غمگین صبوری

پدر جان
نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است
بدان که برای من بهترینی
روز پدر مبارک باد

متن غمگین صبوری

پدر ای چراغ خونه مرد دریا مرد بارونبا تو زندگی یه باغه بی تو سرده مثل زندونهر چی دارم از تو دارم تو بهار آرزوهاهنوزم اگه نگیری دستامو می افتم از پا

متن غمگین صبوری

دخـتــَــر کـه بــاشی
میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ
آغــوش گــَرم پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی
کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و
دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی
دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه
هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی
چه بـاشه چـه نبــاشه
قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته

متن غمگین صبوری

پدرم تنها کسی است که باعث می‌شود بدون شک باور کنم، فرشته‌ها هم می‌توانند مرد باشند.

متن غمگین صبوری

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود
اما زودتر از او به خانه بر می گردد
به سلامتی هرچی پدره . . .

متن غمگین صبوری

ممکن است شاهزاده‌ام را پیدا کنم اما…اما پدرم همیشه پادشاه من می‌ماند!

متن غمگین صبوری

می‌خواهم برگردم به روزایی که بالاترین نقطه‌ى زمین، شونه‌های پدرم بود!

متن غمگین صبوری

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می‌شود
اما زودتر از او به خانه بر می‌گردد
به سلامتی هرچی پدره…

متن غمگین صبوری

پدر یعنی عشق، آرامش
یعنی گذشت
یعنی باش تا من هم
باشم
دوستت دارم پدرم

متن غمگین صبوری

فرقی نمی کند چطور بودنش,دور یا نزدیک بودنش, پیر و جوان بودنش, خندان و اخمو بودنش ..همین که هستدلگرمی من را کافیست ….صدای گامهای پدر به من آرامش میدهدحتی زمانی که با صدای عصایش همخوانی میکنندظـاهـــرش جـــدیست…امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی‌اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است!بــد قـول نــیـست…امـــا گرفتار است، با او راه بیاخــستـه کـه بــاشـد، تــنهـایش بــگــذار،تودار استاما صبر کن خودش بعد، حرف‌هایش را می‌گوید!او تمام دنیای من است.پدر روزت مبارک

متن غمگین صبوری

پشتم به تو گرم است. نمی‏دانم اگر تو نبودی، زبانم چطور می‏چرخید، صدایت نزنم!
راستش را بخواهی، گاهی، حتی وقتی با تو کاری ندارم، برای دل خودم صدایت می‏زنم؛ بابا!
آن‏قدر با دست‏هایت انس گرفته‏ام که گاهی دلم لک می‏زند، دستانم را بگیری.
هر بار دستانم را می‏گیری، خیالم راحت می‏شود؛ می‏دانم که هوایم را داری و من میان ازدحام غریبی، گم نمی‏شوم و تو هیچ وقت دستم را رها نمی‏کنی…

متن غمگین صبوری

با پدرم جدول حل میکردم که گفتم : پدر نوشته دوست, عشق , محبت و چهار حرفیه…
اتفاقا” دو حرف اولشم در اومده بود , یعنی ب و الف
یه دفعه پدرم گفت فهمیدم عزیزم میشه بابا
با اینکه میدونستم بابا میشه ولی بهش گفتم نه اشتباهه
گفت ببین اگه بنویسی بابا عمودیشم در میاد …
… … … تو چشام اشک جمع شده بود و گفتم میدونم میشه بابا ولی …
اینجا نوشته چهار حرفی، ولی تو که حرف نداری …

متن غمگین صبوری

.Be patient and tough; someday this pain will be useful to you
Ovid
صبور و سرسخت باشید روزی این درد برای شما مفید خواهد بود.
اووید

متن غمگین صبوری

.Patience and fortitude conquer all things
Ralph Waldo Emerson
صبر و تحمل همه چیز را تسخیر می کند. رالف والدو امرسون

متن غمگین صبوری

.With love and patience, nothing is impossible
Daisaku Ikeda
با عشق و صبر ، هیچ چیز غیرممکن نیست.
دایساکو ایکدا

متن غمگین صبوری

.A man who is a master of patience is master of everything else
George Savile
مردی که استاد صبر است، بر هر چیز دیگری مسلط است.
جورج ساویل

متن غمگین صبوری

.We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world
Helen Keller
اگر در دنیا فقط شادی وجود داشت، هرگز نمی توانستیم شجاع و صبور باشیم.
هلن کلر

متن غمگین صبوری

…Maybe that’s why life is so precious
.No rewind or fast forward
.just patience and faith
Cristina Marrero
شاید به همین دلیل زندگی بسیار ارزشمند است.
بدون عقب ماندن و یا سریع جلو رفتن …
فقط با صبر و ایمان.
کریستینا ماررو

متن غمگین صبوری

.Patience is bitter, but its fruit is sweet
Jean-Jacques
صبر تلخ است اما میوه آن شیرین است.
ژان ژاک

متن غمگین صبوری

.All human wisdom is summed up in two words – wait and hope
Alexandre Dumas
تمام خرد انسان در دو کلمه خلاصه می شود – صبر کنید و امیدوار باشید.
الكساندر دوما

متن غمگین صبوری

It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience
Julius Caesar
یافتن مردانی که داوطلب مرگ هستند آسانتر از یافتن افرادی است که مایلند با صبر و تحمل درد را تحمل کنند.
سزار ژولیوس

متن غمگین صبوری

.Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day
A.A. Milne (Winnie the Pooh)
رودخانه ها این را می دانند: عجله ای نیست. ما باید روزی به آنجا برسیم.
A.A. میلن (وینی پیف)

متن غمگین صبوری

.Patience is the key to contentment
The Prophet Muhammad
صبر رمز رضایت است. حضرت محمد

متن غمگین صبوری

.Trees that are slow to grow bear the best fruit
Molière
درختانی که رشد آنها کند است بهترین میوه را می دهند. مولیر

متن غمگین صبوری

.One moment of patience may ward off great disaster
.One moment of impatience may ruin a whole life
Chinese proverb
یک لحظه صبر ممکن است فاجعه بزرگی را دفع کند.
یک لحظه بی صبری ممکن است یک زندگی کل را خراب کند.
ضرب المثل چینی

متن غمگین صبوری

.Never cut a tree down in the wintertime
.Never make a negative decision in the low time
.Never make your most important decisions when you are in your worst moods
.Wait. Be patient
.The storm will pass. The spring will come
“Robert H. Schuller”
در زمستان هرگز درخت را قطع نکنید. هرگز در زمان کم تصمیم منفی نگیرید.
هرگز در بدترین شرایط روحی خود مهمترین تصمیمات خود را نگیرید.
صبر کن. صبور باش.
طوفان خواهد گذشت. بهار خواهد آمد.
رابرت اچ شولر

متن غمگین صبوری

.Have patience with all things but first of all with yourself
“Francis ”

با همه چیز صبوربانه رفتار کنید، اما اول از همه با خودتان.
فرانسیس

متن غمگین صبوری

.No great thing is created suddenly
“Epictetus”
هیچ چیز بزرگی به طور ناگهانی ایجاد نمی شود.
اپیکتتوس

متن غمگین صبوری

.To lose patience is to lose the battle
“Mahatma Gandhi”
از دست دادن صبر ، شکست در جنگ است.
مهاتما گاندی

متن غمگین صبوری

.Never put passion before principle, even if you win, you’ll lose
Mr. Miyagi (Karate Kid)
هرگز اشتیاق را بر اصل مقدم نکنید ، حتی اگر برنده شوید ، بازنده خواهید شد.
آقای میاگی (بچه کاراته)

متن غمگین صبوری

.Patience is the companion of wisdom
“Augustine of Hippo”
صبر همدم خرد است.
آگوستین کرگدن

متن غمگین صبوری

.He that can have patience can have what he will
“Benjamin Franklin”
کسی که می تواند صبر داشته باشد می تواند آنچه را که بخواهد داشته باشد.
بنجامین فرانکلین

متن غمگین صبوری

.I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end
“Margaret Thatcher”
من فوق العاده صبورم ، به شرطی که در آخر راه خودم را پیدا کنم.
مارگارت تاچر

متن غمگین صبوری

.I have just three things to teach: simplicity, patience, compassion
.These three are your greatest treasures
“Lao Tzu”
من فقط سه چیز برای آموزش دارم: سادگی ، صبر ، دلسوزی.
این سه بزرگترین گنجینه شما هستند.
لائو تزو

متن غمگین صبوری

.It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
“Confucius”
تا زمانی که متوقف نشوید مهم نیست که چقدر آهسته پیش می روید.
کنفوسیوس

متن غمگین صبوری

.Patience is a key element of success
“Bill Gates”
صبر عنصر اصلی موفقیت است.
بیل گیتس

متن غمگین صبوری

.Take up an idea, devote yourself to it, struggle on in patience, and the sun will rise for you
“Swami Vivekananda”
ایده ای را در نظر بگیرید ، خود را وقف آن کنید ، با صبر و شکیبایی تلاش کنید ، و خورشید برای شما طلوع خواهد کرد.
سوامی ویوکاناندا

متن غمگین صبوری

Our real blessings often appear to us in the shape of pains, losses and disappointments; but let us have patience and we soon shall see them in their proper figures. Joseph Addison
نعمت های واقعی ما اغلب به شکل درد ، ضرر و ناامیدی برای ما ظاهر می شوند. اما بگذارید صبر داشته باشیم و به زودی آنها را در شکل های مناسب خود خواهیم دید. جوزف آدیسون

متن غمگین صبوری

شایدیـک روزبه ندیدنتبـه نشیدن صدایتو به جای خالی‌ات عادت کنم!امـا بابا…فراموش کردنت هنـری است که اصلا ندارم…

متن غمگین صبوری

نوشتن متن برای دختری که پدر ندارد، نوشتن قصه ای است عاشقانه که انتهای آن ابتدای تنهایی های دختر است و نتیجه ی آن خواستن های مکرر دوباره بودن پدر؛ قصه ای که تمام کلمات آن از غصه های دوری دختر می گوید و البته از صبوری های او، که همین صبوری هاست که زندگی را زندگی می سازد.

متن غمگین صبوری

پدر و مادرهمانند سوره‌ای از قرآن هستنکه هیچ کس نمی‌تواند مانندش را برایت بیاورد…گوش هایم را می‌گیرم، چشم هایم را می‌بندمو زبانم را گاز می‌گیرمولی حریف جای خالیت نمی‌شومچقدر دردناک است فهمیدن نبودنت پدر…پدرم،همین که می‌دانم کسی شبیه تو نیستچقد دلهره آور می‌کند نبودنت را…

متن غمگین صبوری

وقتی نباشی پدرخاطراتت بپچاره ام میکنند
خاطرات نه سر دارند و نه ته…بی هوا می ایند تا خفه ات کنند…میرسند گاهی وسط یک فکر …!گاهی وسط یک خیابان …سردت می کنند…داغت می کنند…رگ خوابت را بلدند…زمینت می زنند…خاطرات تمام نمی شوند…تمامت می کنند…

متن غمگین صبوری

 نیاز به کسی دارم که راه را نشانم دهد؛تنبیه ام کند؛تشویقم کند؛نه به حق قدرتی که دارد؛بلکه به اقتدارش؛من پدرم را می خواهم …

متن غمگین صبوری

پدر، عشق تو مثل لطافت و زیبایی یک روز قشنگ بهاری است.پدر، یاد تو مثل بی‌خیالی و راحتی یک روح سبکبال، در گردش یک روز خوش آب و هوای تابستانی است.پدر، فکر به تو مثل گرمای کنار هیزمی سرخ شده از آتش، در یک روز سرد زمستانی است. پدر، امنیت در تو مثل آغوش گرم مادری پر مهر، برای فرزندی ترسان از دنیای ناشناخته‌هاست.پدر، کلام تو مثل مشعلی روشن و فروزان، در تاریکی راه‌های مخوف و پر پیچ و خم زندگی است.پدر، روح تو مثل آرامش و سکون، بعد از یک جابجایی مکان، از زمانی تا به ابدیت است.پدر، سپر تو نه مثل، بلکه خود عشق، خود امنیت، خود کلام و خود نجات توست

متن غمگین صبوری

 می گن دخترا عزیز دوردونه بابان….می گن دخترا بابایی ان…..آره منم عزیز دوردونه بابام بودم ٬ منم بابایی بودم…اما اصلا تو این فکر نبودم که قراره به این زودی تکیه گاهمو ٬ پشت و پناهمو ٬عزیزم رو ٬ بابام رو از دست بدم….باورش ٬ درکش ٬ تحملش خیلی برام سخته هنوز که هنوزه نتونستم فراموش کنمبرای یه دختر که عزیز باباست اینکه لحظه جون دادن پدرش بالای سرش باشه ٬ دستاش تو دستش باشه اما نتونه هیچ کاری براش بکنه خیلی دردناکهحالم و احساساتم با گفتن کلمات بیان نمی شه ٬ دردی که کشیدم و می کشمبرای گفتنش کلمات هم کمن خیلی کم…بابا دوستت دارم و همیشه به یادتم

متن غمگین صبوری

پدرم بارش باران خدا بودپدرم حاکم پیمان وفا بودپدرم جلوه ایمان و رضا بودپدرم بر سر ما مرغ هما بودپدرم در همه حال کارگشا بودپدرم آیت آینده ما بودپدر تکیه گاه دختر است و بسپدر تمام عمر و وجود دختر است و بس

متن غمگین صبوری

دلتنگ که می‌شوم آلبوم را باز می‌کنمچشمم که به عکست که می‌افتد دنیایی از خاطرات شیرینجلوی چشمم باز می‌شود که روزگارم را تلخ می‌کند…پدر تو رفتی و دنیا برایم تیره و تار شد.دلخوش به همین چند قطعه عکس و مرور خاطرات توام…

متن غمگین صبوری

خواستم کمی از دلتنگی‌ هایم برایت بگویماز نبودنتولی پدر، نبودنت که نوشتن ندارد…درد دارد، درد ، درد ….

متن غمگین صبوری

پدر…بعضی از دردا چند دقیقه طول می‌کشنبعضی دردا چند روزبعضیا چند ماهبعضیا سال‌هااما…درد رفتنت، تا ابد تموم وجودم رو عذاب میده…

متن غمگین صبوری

حرف‌هایی هست کهنمی‌شود گفتمن سال‌هاست هر کسیمی‌پرسد خوبی‌فقط سرم را تکان می‌‌دهمو این ناگفتنی‌‌ترین حرف من است…

متن غمگین صبوری

کاش خدا یه فرصت دیگه بهم می‌دادتا با پدر بودن را بیشتر احساس می‌کردمکاش می‌‌شد دوباره تو آغوشش برمو بهش بگم دوستش دارمبهش بگم بابا زندگی بی‌‌تو معنا ندارهکاش می‌‌شد فرصت‌های از دست رفته رو جبران کردبابا خیلی دوست دارم دلم برات تنگ شده

متن غمگین صبوری

پدر وقتی که رفتی من شکستم…مهربانمازغم تو؛جمعه‌ها دلتنگ‌ترمغصه‌ام سنگین‌ترو بغضم شکننده‌تر استحرف‌های کمتری برای گفتن دارمو اشک‌های بیشتری برای ریختن…

متن غمگین صبوری

پدرم، سلام…دلم بـرای تو تنــگ اسـتو ایـن را به خودِ تو هـم نمی‌توانم بگــویمآن قـَدر دوری از من که دیگــر دسـت آرزوهایم به تو نخواهند رسیددلـــم بـرای تــو تنــگ اسـتو ایـن رابه خــــــــدا هـمنمی تــــوانم بگـــویمخواستـَنــَت، داشتــَنـتمحال است…دلـــم بـرای تـــو تنــگ است… پدر

متن غمگین صبوری

گفــت : با پدر یه جمـــله بســـازگفتــم: من با پدر جمله نمیســازم ،دنیــــــــامو می سازم

متن غمگین صبوری

به یاد پدر سخت گریستمپدرم وقتی رفت، سقف این خانه ترک بر می‌داشتپدرم وقتی رفت دل من سخت شکست…این بغض لعنتی… این بغض لعنتیوقتی دیروز باران بارید“آن مرد در باران آمد” را به یاد آوردم“آن مرد با نان آمد”یادم آمد که دیگر پدرم در بارانبا نانی در دست و لبخند بر لبنخواهد آمددیروز دلم تنگ شد و با آسمان و دلتنگی‌اشبا زمین و تنهائیش، با خورشید و نبودنش…

متن غمگین صبوری

بعضی از بهترین روزهای زندگیت
هنوز اتفاق نیفتادن
صبور باش و ادامه بده

متن غمگین صبوری

بعضی وقتا تو زندگی باید بایستی و ببینی خدا میخواد باهات چیکار کنه
نه اعتراضی کن
نه حرفی بزن
فقط صبر کن

متن غمگین صبوری

از یه جایی به بعد صبر کردن تموم میشهبی خیال شدن شروع میشه

متن غمگین صبوری

صبور باشحتی اگر با هر باد پاییزی می ریزد صدها برگ از آرزوهایت!هرچند اگر یخ می زند رویاهایت در سرمای سوزان شبانه!صبور باشحتی اگر زخمی میکند تبر سرنوشت تنه ی محکمت را !صبور باش و محکم بمان…بهار می آید…آنوقت تو تنها درختی خواهی بود که لیاقت زیباترین شکوفه ها را خواهی داشت…

متن غمگین صبوری

صبر برای ما واژه ی غریبی است
همیشه درگیر زود قضاوت کردن هایی هستیم که بهترین رابطه ها را خراب میکنند
صبر کردن را باید آموخت
صبر کردن را باید تمرین کرد
وقتی میخواهی چایی ات را بنوشی برای سرد شدنش عجله نکن , بگذار به آرامی سرد شود , از نفسهایت لذت ببر
پشت چراغ قرمز ایستاده ای عجله نکن , دیر یا زود به مقصد میرسی
مهم این است یاد بگیری که صبر کنی
صبر کردن دوای خیلی از دردهاست …

متن غمگین صبوری

تحمل کن میدونمحواس هیچکس بهت نیستتحمل کن میدونم راه میری کیلومتریصبر داشته باششاید فردایی که میاد دیگه مثل دیروز نیست

متن غمگین صبوری

نگران نباشنگو خدا صدامو نمیشنوهفقط صب داشته باشزمانش که برسه جوابتو میده

متن غمگین صبوری

شب را سکوت اعتبار میبخشد و انسان را صبر

متن غمگین صبوری

خدایا!
دردم با صبرم نمی خواند
صبری که داده بودی تموم شد
ولی دردم همچنان باقیست بدهکار قلبم شده ام
میدانم شرمنده ام نمیکنی
بازم صبر می خواهم

متن غمگین صبوری

صبوری به اندازه عشق است
آدمی به اندازه ای که چیزی می خواد
بر آن پایدار می ماند
و در راه آن سختی ها را تحمل می نماید
و برای آن مقدمه می سازد و زمینه فراهم می آورد

متن غمگین صبوری

تحمل کردن بعضی ها خودش یه نوع آزمون الهیه

متن غمگین صبوری

سختی ها را تحمل کن
صبور باش
وقتی به موفقیت رسیدی
یه داستان فوق العاده واسه تعریف کردن داری

متن غمگین صبوری

صبر داشته باش و ببین همان کسی که می خواست تو را زمین بزند زمین خورده !همان کسی که می خواست حرمت تورا بشکند تمام غرور و حرمتش را شکسته!همان کسی که قصد آزار تو را داشت، بی دفاع شده و آزار دیده!کائنات، دست بردار نیست انتقام ما را، از هم می گیرد!

متن غمگین صبوری

صبر کنکه اعجاز صبر هم یعقوبرا به وصال یار رسانید هم زلیخا را

متن غمگین صبوری

هر چقدر که می‌توانی صبور باش
آرام و صبور…
نه اینکه غصه‌ها را رج به رج، ردیف به ردیف، بچینی توی دلت و دم نزنی و غمباد بگیری و آنوقت بگویی که صبورم…!“صبور باش” یعنی:
آنقدر فیتیله‌ی چراغِ توکلت را بالا بکشی، که نور آرامش حضورش
تمام دلت را روشن کند…
تمام دلت را به امید فردا که نه،
به امنیت همین لحظه
به شیرینی همین الان
روشنِ روشن کند…
بگذار گریه‌هایت که تمام شد،
آفتاب مهربانی‌اش بتابد به گوشه گوشه‌ی دل و جانت…آرام بگیر که خدا همیشه به موقع و سر وقت از راه می‌رسد

متن غمگین صبوری

هر روز بخواه
یه کمی بهتر باشی
کمی بهتر از دیروز …کمی صبور تر،
کمی بخشنده تر،
کمی مهربون تر

متن غمگین صبوری

زندگی انگار
تمام صبرش را بخشیده است به من…!
هرچه من صبوری میکنم او با بی صبری تمام
هول میزندبرای ضربه بعد…!
کمی خستگی در کن، لعنتی…
خیالت راحت…!
خستگی من
به این زودی ها در نمی شود…

متن غمگین صبوری

من صبورم اما…آه،این بغض گران صبر چه می داند چیست!…

متن غمگین صبوری

تلاش کن که آرام باشی؛
وقتی طوفان می‌آید،
تو همچنان آرام باشی تا طوفان از آرامش تو آرام گیرد…تلاش کن صبور باشی؛
آنقدر صبور که،
بالاخره ابرهای سیاه آسمان کنار بروند و خورشید دوباره بتابد…

متن غمگین صبوری

در کلاس درس ” خدا ”
آنها که ناله میکنند، رد میشوند
آنها که صبر میکنند، قبول میشوند
و آنها که شکر میکنند، شاگرد ممتاز میشوندخدایا به ما ظرفیت تحمل مصایب روزگار را عطا فرما …

متن غمگین صبوری

صبر کنبرای تمام رنج هایی که میبری صبر کنصبر اوج احترام به حکمت خداست..

متن غمگین صبوری

صبور باشگاهی باید از بین بدترین روزهای زندگیتبگذری تا به بهتریناش برسی…

متن غمگین صبوری

صبر دادنی نیستبدست آوردنیست

متن غمگین صبوری

تنها زمانى صبور خواهى شد،که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف…آنچه ویرانمان مى کند، روزگار نیست!حوصله ی کوچک، براى آرزوهاى بزرگ ماست

متن غمگین صبوری

اگر فکر میکنید هزینه رسیدن به اهدافتان زیاد استپس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردنتان را ببینید

متن غمگین صبوری

صبور باشچیزهای خوب زمان میبرندامپراطوریها یک روزه ساخته نمی شوند

متن غمگین صبوری

شب را سکوت اعتبار میبخشد و انسان را صبر…

متن غمگین صبوری

صبر داشته باشباز میشه این درصبح میشه این شب…

متن غمگین صبوری

قانون زندگی : لذت بردن از روزهای خوبصبر کردن در روز های بد

متن غمگین صبوری

برای تمام رنج هایی که میبری صبر کن
صبر اوج احترام به حکمت خداست

متن غمگین صبوری

آدم بد را هر طور که هست تحمل می کنم…
کاسه صبرم از آدم هایی لبریز است که با “ادعای خوب بودن” بدی می کنند…

متن غمگین صبوری

داغ بی کرانیست غم از دست دادن مادر، این بزرگترین اسطوره زندگی، حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندیم.اندوه ما در غم از دست دادن مادر گرامیتان در جمله نمی‌گنجد، باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین جای گیرد.از طرف خانواده …

متن غمگین صبوری

فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت  غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از پروردگار متعال خواهانیم.

متن غمگین صبوری

اندوه از دست دادن مادر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست.تنها یاد خداست که می‌تواند دل پر درد شما را تسلی بخشد.

متن غمگین صبوری

درگذشت مادر گرامی‌تان را به شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی‌کران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مرحومه آرام، آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد.

متن غمگین صبوری

کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ.ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم.خداوند متعال روح پاکش را با بانوی دو عالم  (ص) محشور و به بازماندگان ایشان صبر جزیل عنایت فرماید.

متن غمگین صبوری

مادر همچون چراغی پرفروغگرمابخش و نوربخش خانه استغم کمی نیست چراغ خانه خاموش گردداز صمیم قلب درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم.

متن غمگین صبوری

با عرض تسلیتتحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را می طلبدخداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود :و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعوناز درگاه خداوند متعالبرای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعهو برای جنابعالی و خانواده محترمصبوری و شکیبایی مسئلت می نمایمخداوند قرین رحمتش فرماید.

متن غمگین صبوری

برادر گرامی آقای…می دانم عظمت هیچ صبریاز وسعت غم نزدیکترین عزیزان نمی کاهدفقط کنار می آییم و یادمیگیریم به تلخی ها نیندیشیمپس تسلیت واژه کوچکیست در مقابل غم عظیم عزیزان ،دردت را درک میکنمو آرزو میکنم دوباره انرژی و شادی را در شما ببینم

متن غمگین صبوری

می دانم تحمل داغی که بر دلت نشسته بی نهایت سخت است…می دانم چه دردیست که صبح چشمانت باز شودو آرزو کنی که کاش فقط کابوس بود …!اما . . .او تنها به سوی خداوند بازگشت که بالاترین آرامش روح آدمیست،اگرچه اندوه بزرگی بر قلب ما سنگینی می کند…از خدا می خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهدو ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیب سازد.

متن غمگین صبوری

دوستت گرامی، فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساختغفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفتهو سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

متن غمگین صبوری

می دانم عظمت هیچ صبریاز وسعت غم نزدیکترین عزیزان نمی کاهدفقط کنار می آییم و یادمیگیریم به تلخی ها نیندیشیمپس تسلیت واژه کوچکیست در مقابل غم عظیم عزیزان ،دردت را درک میکنمو آرزو میکنم دوباره انرژی و شادی را در شما ببینم

متن غمگین صبوری

مادری که این دنیا رو ترک می کنهدر حقیقت از اینجا نرفتهاو هنوز در دل و خاطر ما زنده است،و یه حیات خودش ادامه میدخواهشا تسلیت ما را بپذیریداو هرگز فراموش نخواهد شد

متن غمگین صبوری

من عمیقا بابت خبر فوت مادرت غمگینمبرای شما و خانوادت دعا می کنمو از خدا صبر برای شما و آمرزش برای مادرت میخواهم

متن غمگین صبوری

از شنیدن خبر فوت مادر عزیزت غمگین شدماین واقعه دردناک روبه شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنمو از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارممرا در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

متن غمگین صبوری

درگذشت مادر گرامی تان رابه شما و خانواده محترم تسلیت عرض نمودهو آرزوی صبر و سلامتی برای شماو بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

متن غمگین صبوری

خاموش شدن شمع نورانی وجود پر مهر مادرتان را
خدمت شـما تسلیت عرض می کنم
و از خداوند یکتا علو درجات آن بزرگوار در بهشت اعلا
و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برای تان
و طول عمر همراه با سلامتی وحسن عاقبت خواهانم

متن غمگین صبوری

از جفای روزگار است
که بهترین انسان ها را همچون گلی می چیند
مباد آن روزی که آن گل مادر باشد
همکار گرامی باخبر شدیم مادرتان دنیا را ترک گفته
و عازم دیار باقی شده است. خدایش بیامرزد و روحش شاد

متن غمگین صبوری

فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
و سلامتی و طول عمر باعزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

متن غمگین صبوری

تسلیت در برابر آتش غم بزرگ شما قطره آب کوچکی است که یارای اطفای آن را ندارد،
اما تلاش من است برای همدلی با تو در غم از دست دادن مادرت
از خداوند صبر برای تو و خانواده محترم خواهانم
امیدوارم که غم آخرتان باشد

متن غمگین صبوری

می دانم از دست دادن مادر غم بزرگی است که هر دم بار سنگینی است که بر دوشت همراهت خواهد بود
به خصوص که دختران هم آغوش، هم درد و هم راز مادر هستند. ما را در غم خود شریک بدانید
از خداوند منان و رحمان علو درجات برای مادر گرامی تان و صبر جمیل را برای خانواده تان مسئلت دارم

متن غمگین صبوری

می گویند تا شقایق هست زندگی باید کرد
قبول که شقایق زندگی تو دیگر نیست؛ اما چه باید کرد؟
تو باید زندگی کنی عزیزم. رفتن مادرت را تسلیت می گویم

متن غمگین صبوری

یاس ها عطرشان را از بوی مادر به عاریت می گیرند
شبنم گل واژه اشک های مادر است
مادر شقایق دشتستان صبوری و هم آغوش پروانه هاست
مادر صفای گل سرخ و نرگس عشق است
مادر از همه گل ها زیباتر و از همه آن ها خوشبوتر است
به یاد مادر درگذشته تان عطر همه گل های شکفته را
نثار وجودتان می کنیم و تسلیت می گوییم

متن غمگین صبوری

و هرازگاه در گذر زمان
در گذر بی‌صدای ثانیه‌های دنیای فانی
جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می‌دهد
کـه در سکون آغازی بی‌پایان را می‌سراید
درگذشت مادر عزیزتان را به شـما و خانواده ارجمندتان
تسلیت عرض نموده و برای ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت
برای شـما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

متن غمگین صبوری

تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را می‌طلبد
ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

متن غمگین صبوری

همکار محترم
آنگاه که مادری عزم سفر می‌کند، خانه بی‌روح می‌شود
باخبر شدیم این ضایعه دردناک بر شما تحمیل شده است
تسلیت مارا پذیرا باشید

متن غمگین صبوری

اندوه از دست دادن مادر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست
تنها یاد خداست که می‌تواند دل پردرد شما را تسلی بخشد
درگذشت مادر گرامی‌تان را به شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته
برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی‌کران الهی را آرزو داریم
امید که روح آن مرحومه آرام، آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام بگیرد

متن غمگین صبوری

شعله‌ای خاموش گشت و خانه‌ای بی‌نور شد
گوهر ارزنده‌ای پنهان به خاک گور شد
مادری شایسته از این عالم ناپایدار
چشم خود بربست و از چشم عزیزان دور شد

متن غمگین صبوری

از شنیدن خبر فوت مادرتان بسیار متأثر شدم
بنده این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم
و از درگاه خداوند متعال برای جناب‌عالی صبر مسألت دارم
ما را هم در غم عزیز از دست رفته‌تان شریک بدانید

متن غمگین صبوری

خبر درگذشت مادر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند.
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست. خداوند قرین رحمتش فرماید

متن غمگین صبوری

حسرت تنها یادگاری است که از دست‌ها تو برای من به جا مانده و نمی‌توانم چیز دیگری را در میان دست‌های خالی مانده‌ام، تماشا کنم.

متن غمگین صبوری

بگذار دنیای من سیاه‌تر از این باشد، زمانی که تو نیستی، برق الماس و سیاهی ذغال برایم فرقی ندارد.

متن غمگین صبوری

جهان به شکنجه‌گاهی بزرگ می‌ماند، وقتی تو کنار من نیستی و این طور تو را از دست داده‌ام.

متن غمگین صبوری

غمگین هستم و گویی آسمان هم با من همدل شده و به هوای تو اینطور غم انگیز می‌بارد.

متن غمگین صبوری

کاش می‌توانستی ببینی چطور تقاص بی تو ماندن را در سکوت این خانه پس می‌دهم.

متن غمگین صبوری

من مدت‌هاست که در سیلاب غم افتاده و توان گریز از آن را ندارم. باشد که در این اندوه ویران کننده، آرام بگیرم.

متن غمگین صبوری

می‌گویند غم همزاد بشر است، همزاد من به شکلی با من عجین شده که حتی یک دم از من فاصله نمی‌گیرد.

متن غمگین صبوری

دوستی می‌گفت عاشق طبیعت باش تا در زندگی‌ات جریان یابد، عاشق هر چیزی شدم، تنها آن را از دست دادم.

متن غمگین صبوری

این ممکن است هنوز اسم زندگی بر خود داشته باشد، اما دیگر حوصله‌ای برای دنبال کردن آن ندارم.

متن غمگین صبوری

از دست دادن تو، مانند تماشای لحظه‌ای بود که جانم از وجودم بیرون کشیده می‌شود و تو گویی این جانم بود که می‌رفت و مرا تنها در پشت سر جا می‌گذاشت.

متن غمگین صبوری

چطور می‌توانم یک لحظه از خیالت فارغ باشم وقتی غم ضرب آهنگ صدای تو را در این سکوت خانه می‌نوازد؟

متن غمگین صبوری

اگر چه هیچ ذره‌ای از وجود من یاد تو را به فراموش نمی‌سپارد، اما به جای تو این غم است که بر وجودم مرهم می‌گذارد.

متن غمگین صبوری

دلتنگی چیزی شبیه به آتش زیر خاکستر است، تا خیال می‌کنی به سر آمده، یکپارچه به آتشت کشیده و یکسره می‌سوزاند.

متن غمگین صبوری

این زندگی است که من از دست داده‌ام و معلوم نیست چه زمانی دوباره بتوانم آن را در آغوش بگیرم.

متن غمگین صبوری

هر آن قدر اینجا نشسته و به سبزی درخت‌های باغچه چشم می‌دوزم تا رنگ تند آن‌ها نظرم را به خود جلب کند، باز هیچ چیزی جز چشمان تو در رنج دادن قلب در فراغم، خودنمایی نمی‌کند.

متن غمگین صبوری

عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم، با خونریزی این دل شکسته و بی‌تاب، بارها و بارها جهان را آتشفشان خشم کرده بودم.

متن غمگین صبوری

دلم می‌خواهد هر تکه‌ام به سمتی پرتاب شود و هیچ دو از آن‌ها هرگز همدیگر را پیدا نکنند. شاید به این شکل هر تکه از وجود من بار اندوه کمتری را حمل کرده و قادر به تحمل کردن آن باشد.

متن غمگین صبوری

به دروغ گفتم دیگر دوستش ندارم، در حالی که این تلخ‌ترین دروغ زندگی‌ام بود.

متن غمگین صبوری

شب‌های بی تو، شب‌هایی است که در انتظار کنار پنجره، بارها و بارها جان می‌سپارم.

متن غمگین صبوری

چه خیال انگیز است لحظه وصال اندوه و بی‌تابی که بارها و بارها در چهارراه دل من به هم رسیده‌اند.

متن غمگین صبوری

اشک چشم‌ها را همه دیده و با آن همدردی می‌کنند، اما چه کسی هق هق‌های روح من را شنیده است که در سرسرای اندوه به این سو و آن سو می‌دود و باز به جایی نمی‌رسد؟

متن غمگین صبوری

ای کاش می‌دانستی که پس از تو، تمام عمر من در خلوتی همیشه اندوهگین جاری می‌شود.

متن غمگین صبوری

انتظار زجرآورترین چیزی است که خداوند به بشر داده است و تمام زندگی من سراسر از این زجر و عذاب شده است.

متن غمگین صبوری

من مانند یک شیشه نازک به هزار تکه تبدیل شده‌ام. خوب است که دیگر به من دست نزنی، زیرا هر تکه‌ام توان پاره پاره کردن وجودت را دارد.

متن غمگین صبوری

تو از اینجا رفتی و باران رفتنت، تمام وجود مرا با خود برد. چشم‌هایم به راه مانده است که پاییز و پاییزها را برایم ارمغان بفرستی.

متن غمگین صبوری

در هوایی که نفس‌های تو در آن نیست، نفس کشیدن به عذابی عجیب می‌ماند. عذابی که لحظه لحظه در آن جان می‌دهم.

متن غمگین صبوری

جهانی متروک بی تو، دنیایی ساکت بی تو و قلبی دردمند و آکنده از رنج بی تو در این بی آبی و علف بیابان به تنهایی روزگار می‌گذراند.

متن غمگین صبوری

جدایی واژه حزن انگیزی است که بارها و بارها در این روزها و شب‌های تنهایی، زیر لب با حسرت زمزمه‌اش کرده‌ام.

متن غمگین صبوری

جدایی پر از ناله‌های سخت و قصه‌های تلخ است. جدایی پر از گریه و فریاد و درد است…

متن غمگین صبوری

هر روز در تلاشم که تو را دوباره به ذهن بیاورم و گویی تو هر روز در تلاش هستی تا از رویاهای من بگریزی، چقدر نابسامان است این تکاپوی ما!

متن غمگین صبوری

تنها یک لحظه پس از آن که دور شدی، اشک سراسر چشمانم را پوشاند. تا آن جا که تپه‌های دوردست محو به نظر رسیده و تنها توانستم بپرسم چرا؟

متن غمگین صبوری

اشک شاید تنها جلوه‌ای از اندوهی باشد که قلب با آن دست به گریبان است. بگذار امانش ندهم و تا جان دارد، روانه باشد.

متن غمگین صبوری

گفتنی نیست، اما بدون تو کماکان در من نفسی می‌رود و می‌آید، هنوز قلبم در سینه می‌تپد، اما جانی برایم باقی نمانده است.

متن غمگین صبوری

 شاید کسی نداند، اما وقتی قلب زنی از عشق خالی شود، جای آن را اندوه، کینه و نفرت خواهد گرفت.

متن غمگین صبوری

می‌توانستم شادترین شادهای جهان باشم، اما رفتن تو مرا غمگین‌ترین غمگین‌های دنیا ساخت.

متن غمگین صبوری

با از دست دادن تو، دیگر هیچ چیز شیرین نیست، جان شیرینم. زندگی شبیه به جهنمی شده است که هر آن قدر هم در آن با شجاعت پیش بروم، از گلستان خبری نخواهد بود. تمام گل‌ها با تو رفتند و بیابانی برای من باقی ماند.

متن غمگین صبوری

می‌دانم یک قدم جلوتر، اندوه به شکلی بدمنظر و زشت به انتظارم ایستاده است، اما راهی برای بازگشت به عقب ندارم و باید همین راه معیوب و سراسر بیچارگی را پیش بروم.

متن غمگین صبوری

تو مرا ویران کرده و به شکل امروزی‌ام درآورده‌ای، اما باکی نیست؛ تندیس تو را هر آن قدر هم که زشت و ویرانه باشد، هنوز دوست دارم.

متن غمگین صبوری

تمام شده‌ام، نمی‌بینی؟ این چیزی که خش خش کرده و روی برگ‌های خشکیده راه می‌رود، تنها جسم من است و هیچ نشانی از منه من در آن نیست.

متن غمگین صبوری

چرا خداوند اجازه می‌دهد بشر تا این اندازه به نوع خود وابسته باشد، وقتی پیشتر رسم بی ‌وفایی را آموخته است؟

متن غمگین صبوری

دلم شکسته است و درد و اندوهم را هیچ کس نمی‌داند. این لحظات داغ و ناگوار را روی کاغذ می‌آورم، شاید کاغذ کمی با بیشتر با دلم راه بیاید.

متن غمگین صبوری

خداحافظی تلخی بود، اما تک تک لحظات پس از آن بارها و بارها تلخی بیشتری را با خود گره زده و همراه داشتند.

متن غمگین صبوری

سنگ هم اگر بود پس از این همه اندوه جایی ترک می‌خورد، اما گویی خداوند من را برای صبوری غم ساخته است.

متن غمگین صبوری

اگر روزگار می‌خواست می توانست سرنوشت من را به شکل دیگری رقم بزند، اما بازی عجیبی‌ست که با من و دل راه انداخته است.

متن غمگین صبوری

بگذار دردهایم دیواری آجری باشند که دور تا دور وجودم را گرفته و بالا و بالاتر می‌روند. تا جایی که دیگر امکان رهایی و بیرون آمدن از آن وجود نداشته باشد.

متن غمگین صبوری

این چوب خشکیده‌ای که بر آن آرمیده‌ام، شاید شبیه به تختخوابی باشد که خیال می‌کردیم، اما اکنون برای من تنها نقش تابوتی مشتاق به در آغوش کشیدن جسد خود را بازی می‌کند.

متن غمگین صبوری

خیره مانده‌ام به راهی که از آن رفتی، می‌دانم دیگر هیچ سواری از این جاده پیش نمی‌آید و تنها چشمان من است که از سر پیری و ناتوانی در آن سراب‌های پی در پی می‌بیند.

متن غمگین صبوری

غم در سراسر دیوارهای دلم لانه کرده و هیچ جایی را روشن و سفید باقی نگذاشته است. گویی آشیانه خود را یافته و هرگز از اینجا دیگر بیرون نخواهد شد.

متن غمگین صبوری

خیال می‌کردم زندگی از این پس روی شیرین خود را به من نشان می‎دهد، نمی‌دانستم خنجرهای تیز اندوه همین حوالی در انتظارم نشسته‌اند.

متن غمگین صبوری

بی پناهی یعنی زیر آوار کسی ویران شوی که بنا بود خود تکیه‌گاهت باشد.

متن غمگین صبوری

قلب من از رفتن تو فلج شده است، این نتیجه تمام آن لحظاتی است که با بودن تو به اوج رسیده بود.

متن غمگین صبوری

کاش می توانستم بمیرم که تنها یک لحظه زندگی کنم. شاید زندگی در همان لحظه مرگ جای داشته باشد.

متن غمگین صبوری

جدایی و غربت چیزی نیست که هرگز به آن عادت کنیم، مرگ روزمرگی‌ها، هر روز آزاردهندگی بیشتری به خود می‌گیرد.

متن غمگین صبوری

مرگ از زندگی شیرین‌تر است، وقتی به این اندازه طعم آن تلخ باشد.

متن غمگین صبوری

خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. کارم از گریه گذشته است، به آن می‌خندم.

متن غمگین صبوری

من به بارانی بودن دنیایم عادت دارم، تو بدان که در این رگبار نقش بزرگی داشته‌ای.

متن غمگین صبوری

از روزی که تو رفتی، جهان من ایستاده است و در هیاهوی پیشین آن ردپایی از تپش های تند عاشقانه که پیشتر می شناختم نیست.

متن غمگین صبوری

اشک نعمتی است که خداوند به بشر ارزانی داشت، وگرنه چطور این سیلاب اندوه را از وجودم بیرون می‌راندم؟

متن غمگین صبوری

پیش از این گاهی دلم سر شوق می‌آمد، اما اکنون تنها شوقی که در آن جاری می‌شود، شوق گریه کردن است.

متن غمگین صبوری

آن قدر از این زندگی بیزارم، که دلم می‌خواهد ساعت در همین لحظه بازایستاده و جهان متوقف شود.

متن غمگین صبوری

من لبریز از احساس تنهایی شده‌ام و از اندوه خویش به اوج هر آن چه از دست دادن است، دست یافتم.

متن غمگین صبوری

شب‌های تنهایی هرگز به اتمام نمی‌رسند، از زمانی که تو رفته‌ای، امید هم از اینجا پرکشید و رفت.

متن غمگین صبوری

به هر جایی می‌روم تصویر تو پیشتر آن جا نشسته است. چطور می‌توانم در این دنیای پر از تو، بدون تو زندگی کردن را تمرین کنم؟

متن غمگین صبوری

نه رسیدن به تو برای من میسر است و نه توان کنار آمدن با اندوهم را دارم. جایی میان درد و غصه رها شده و سرگردان هستم.

متن غمگین صبوری

می‌دانم این روزهای تلخ سپری می‌شوند، اما نمی‌دانم چطور باید به سلول‌های بدنم یاد بدهم که از اندوه چسبیده به خود، جدا شوند. من دیگر به اندوه خوی گرفته‌ام و گریزی از آن برایم نیست.

متن غمگین صبوری

دلسرد شده‌ام، نه به خاطر رفتن تو … بلکه به خاطر جشنی که از باب آمدنت در قلبم برگزار کرده بودم … دلسرد لحظه لحظه‌های آن هستم.

متن غمگین صبوری

اینجا دیگر خانه نیست، به ماتمکده‌ای می‌ماند که از در و دیوارهایش اندوه چکیده و قلبش سخت در حال خونریزی است.

متن غمگین صبوری

گفته بودی فرداهای ما را خواهی ساخت، اما چه ساده رفتی و امروز و فردای من را در ماتم و اندوه رها کردی.

متن غمگین صبوری

وقتی به پرنده‌ها می‌نگرم که چه سرگردان در آسمان پرواز می‌کنند، بی‌اختیار یاد سرگردانی دلم می‌افتم که به هر جا پرکشید، بی‌ثمر به خانه بازگشت.

متن غمگین صبوری

تلخی سرنوشت من، به سیاهی گیسوان تو می‌ماند که برای همیشه از دیدن آن‌ها محروم شده‌ام.

متن غمگین صبوری

کاش می‌توانستم یک بار دیگر رو به غروب ایستاده و از اعماق دلتنگی‌هایم به آن سوی خیال، پلی از اندوه ترسیم کنم.

متن غمگین صبوری

می گویند درد را از هر طرف بنویسی درد است
نمی دانند که اگر درد را از طرف تو اگر بنویسند شعر می شود !

متن غمگین صبوری

گاهی دلم می خواهد دمپایی هایم را جا به جا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه !

متن غمگین صبوری

لبخندم خیط میشود وقتی ساعتها به یادت روی لبانم می نشیند اما ناگهان به یاد می آورم تو دیگر نیستی …

متن غمگین صبوری

گاهی وقتها تو زندگی میرسی به یه جایی که بن بست نیست اما دیگه مقصد نداری

متن غمگین صبوری

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ، ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ !

متن غمگین صبوری

هیچگاه فکر نمی کردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود که تو بی خیال زندگی کنی و من با خیالت بیخیال زندگی شوم !

متن غمگین صبوری

به خدا گفته ام زحمت نکشد ؛ نه نیازی به زلزله هست نه نیازی به سونامی …
همین که تو نیستی ، همین که تو نمی خندی بلاهای بزرگی هستند که جهانم را با خاک یکی کرده اند !

متن غمگین صبوری

باهام بودی ولی همیشه میدونستم موندنی نبودی
ترس از نبودنت همه ی لحظه های قشنگ بودنت رو برام نابود میکرد
من با بودت نابود بودم چه برسه به نبودت

متن غمگین صبوری

می گویند با چشمان بسته نمی شود دید
آری می شود ، من هر شب به امید دیدن تو چشمانم را میبندم …

متن غمگین صبوری

تک تک چیزهایی که توی زندگیت اتفاق افتادندارن تو رو برای لحظه‌ای آماده می‌کننکــه هـنــوز نـرســیــدهصبور باش و اعتماد کن

متن غمگین صبوری

صبر داشته باشیه روز همه دیر خوابیدنازود بیدارشدناتلاش کردناشکست خوردناو “نه” شنیدنهاجواب میدهاونوقت بهای خودترا به دست آوردی

متن غمگین صبوری

صبور باشگاهی باید از بین بدترین روزهای زندگیتبگذری تا به بهتریناش برسی…

متن غمگین صبوری

صبورانه در انتظار زمان بمانهرچیز در زمان خودش رخ می دهدباغبان حتی اگر باغش را غرق آب کنددرختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند.

متن غمگین صبوری

صبور باشچیزهای خوب زمان میبرندامپراطوریها یک روزه ساخته نمی شوند.

متن غمگین صبوری

آرامش را باید
در وجود خودمان جست و جو کنیم
نه اینکه منتظر باشیم
دیگران برایمان به ارمغان بیاورند.

متن غمگین صبوری

وقتی تنهاییم هممون میگیم تو رابطه ای که وارد میشیم باید منطقی باشیم صبور باشیم درک داشته باشیم
‏وارد رابطه که بشی میفهمی همش زر مفت بوده.

متن غمگین صبوری

صبور و سر سخت باش، روزی این درد برایت مفید خواهد بود.

متن غمگین صبوری

نسبت به خودت صبور باش.
هیچ چیزی تو طبیعت و در طول سال شکوفه نمیزنه…

متن غمگین صبوری

صبر داشته باشباز میشه این درصبح میشه این شب…

متن غمگین صبوری

صبور باشآرى باز هم صبر کن،آنچه برایت پیش می آید و آنچه برایت رقم میخورد،به دست بزرگترین نویسنده عالم ثبت شده!او که بدون اِذنش، حتّی برگی از درخت نمی ‌افتد…

متن غمگین صبوری

اشعار عاشقانه شهریاراز تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگرانرفته چون مه به محاقم که نشانم ندهندهر چه آفاق بجویند کران تا به کرانمیروم تا که به صاحبنظری بازرسممحرم ما نبود دیده کوته نظراندل چون آینه اهل صفا می شکنندکه ز خود بی خبرند این ز خدا بیخبراندل من دار که در زلف شکن در شکنتیادگاریست ز سر حلقه شوریده سرانگل این باغ بجز حسرت و داغم نفزودلاله رویا تو ببخشای به خونین جگرانره بیداد گران بخت من آموخت تراورنه دانم تو کجا و ره بیداد گرانسهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتنکاین بود عاقبت کار جهان گذرانشهریارا غم آوارگی و دربدریشورها در دلم انگیخته چون نوسفران

متن غمگین صبوری

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی
حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی

متن غمگین صبوری

کس نیست در این گوشه فراموش‌تر از من
وز گوشه‌نشینان تو خاموش‌تر از منهر کس به خیالیست هم‌آغوش و کسی نیست
ای گل به خیال تو هم آغوشتر از منمی‌نوشد از آن لعل شفقگون همه آفاق
اما که در این میکده غم نوش‌تر از منافتاده جهانی همه مدهوش تو لیکن
افتاده‌تر از من نه و مدهوش‌تر از منبی ماه رخ تو شب من هست سیه پوش
اما شب من هم نه سیه‌پوش‌تر از منگفتی تو نه گوشی که سخن گویمت از عشق
ای نادره گفتار کجا گوش‌تر از منبیژن تر از آنم که بچاهم کنی ای ترک
خونم بفشان کیست سیاووش‌تر از منبا لعل تو گفتم که علاجم لب نوش است
بشکفت که یا رب چه لبی نوش‌تر از منآخر چه گلابی است به از اشک من ای گل
دیگی نه در این بادیه پرجوش‌تر از من

متن غمگین صبوری

گر از من زشتی ای بینی به زیبایی خود بگذر
تو زلف از هم گشایی به که ابرو در هم اندازی

متن غمگین صبوری

راه گم کرده و با رویی چو ماه آمده ایمگر ای شاهد گمراه به راه آمده ایباری این موی سپیدم نگر ای چشم سیاهگر بپرسیدن این بخت سیاه آمده ایکشته چاه غمت را نفسی هست هنوزحذر ای آینه در معرض آه آمده ایاز در کاخ ستم تا به سر کوی وفاخاکپای تو شوم کاین همه راه آمده ایچه کنی با من و با کلبه درویشی منتو که مهمان سراپرده شاه آمده ایمی تپد دل به برم با همه شیر دلیکه چو آهوی حرم شیرنگاه آمده ایآسمان را ز سر افتاد کلاه خورشیدبه سلام تو که خورشید کلاه آمده ایشهریارا حرم عشق مبارک بادتکه در این سایه دولت به پناه آمده ای

متن غمگین صبوری

آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس
آن چنان سوختم از آتش هجران که مپرس

متن غمگین صبوری

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرابی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرانوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدیسنگدل این زودتر می خواستی حالا چراعمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیستمن که یک امروز مهمان توام فردا چرانازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایمدیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چراوه که با این عمرهای کوته بی اعتباراینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چراشور فرهادم بپرسش سر به زیر افکنده بودای لب شیرین جواب تلخ سربالا چراای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفتاینقدر با بخت خواب آلود من لالا چراآسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کنددر شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرادر خزان هجر گل ای بلبل طبع حزینخامشی شرط وفاداری بود غوغا چراشهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفراین سفر راه قیامت میروی تنها چرا

متن غمگین صبوری

فرخا از تو دلم ساخته با یاد هنوز
خبر از کوی تو می آوردم باد هنوز
در جوانی همه با یاد تو دلخوش بودم
پیرم و از تو همان ساخته با یاد هنوز

متن غمگین صبوری

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی رانجستم زندگانی را و گم کردم جوانی راکنون با بار پیری آرزومندم که برگردمبه دنبال جوانی کوره راه زندگانی رابه یاد یار دیرین کاروان گم کرده رامانمکه شب در خواب بیند همرهان کاروانی رابهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابیچه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی راچه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستیکه در کامم به زهرآلود شهد شادمانی راسخن با من نمی گوئی الا ای همزبان دلخدایا با که گویم شکوه بی همزبانی رانسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیدهبه پای سرو خود دارم هوای جانفشانی رابه چشم آسمانی گردشی داری بلای جانخدا را بر مگردان این بلای آسمانی رانمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتنکه از آب بقا جویند عمر جاودانی را

متن غمگین صبوری

شبی را با من ای ماه سحرخیزان سحر کردی
سحر چون آفتاب از آشیان من سفر کردیهنوزم از شبستان وفا بوی عبیر آید
که چون شمع عبیرآگین شبی با من سحر کردیصفا کردی و درویشی بمیرم خاکپایت را
که شاهی محشتم بودی و با درویش سر کردیچو دو مرغ دلاویزی به تنگ هم شدیم افسوس
همای من پریدی و مرا بی بال و پر کردیمگر از گوشه چشمی وگر طرحی دگر ریزی
که از آن یک نظر بنیاد من زیر و زبر کردیبه یاد چشم تو انسم بود با لاله وحشی
غزال من مرا سرگشته کوه و کمر کردیبه گردشهای چشم آسمانی از همان اول
مرا در عشق از این آفاق گردی‌ها خبر کردیبه شعر شهریار اکنون سرافشانند در آفاق
چه خوش پیرانه سر ما را به شیدائی سمر کردی

متن غمگین صبوری

الفت پیری و نسیان جوانی بین که دیگرخود نمی‌دانم که پیری دوست دارم یا جوانی

متن غمگین صبوری

اشعار عاشقانه شهریارامشب ای ماه به درد دل من تسکینیآخر ای ماه تو همدرد من مسکینیکاهش جان تو من دارم و من می دانمکه تو از دوری خورشید چها می بینیتو هم ای بادیه پیمای محبت چون منسر راحت ننهادی به سر بالینیهر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشکتو هم ای دامن مهتاب پر از پروینیهمه در چشمه مهتاب غم از دل شویندامشب ای مه تو هم از طالع من غمگینیمن مگر طالع خود در تو توانم دیدنکه توام آینه بخت غبار آگینیباغبان خار ندامت به جگر می شکندبرو ای گل که سزاوار همان گلچینینی محزون مگر از تربت فرهاد دمیدکه کند شکوه ز هجران لب شیرینیتو چنین خانه کن و دلشکن ای باد خزانگر خود انصاف کنی مستحق نفرینیکی بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زدای پرستو که پیام آور فروردینیشهریارا گر آئین محبت باشدجاودان زی که به دنیای بهشت آئینی

متن غمگین صبوری

مادر هستی ام به امید دعای توستفردا کلید باغ بهشتم رضای توست

متن غمگین صبوری

گرچه پیر است این تنم ، دل نوجوانی میکند
در خیال خام خود هی نغمه خوانی میکندشرمی از پیری ندارد قلب بی پروای من
زیر چشمی بی حیا کار نهانی میکندعاشقی ها میکند دل ، گرچه میداند که غم
لحظه لحظه از برایش نوحه خوانی میکندهی بسازد نقشی ازروی نگاری هر دمی
درخیالش زیر گوشش پرده خوانی میکندعقل بیچاره به گِل مانده ولیکن دست خود
داده بر دست ِ دل و ،با او تبانی میکندگیج و منگم کرده این دل، آنچنانی کاین زبان
همچو او رفته ز دست و ، لنَتَرانی میکندگفتمش رسوا مکن ما را بدین شهرو دیار
دیدمش رسوا مرا ، سطحِ جهانی میکندبلبلی را دیده دل اندر شبی نیلوفری
دست وپایش کرده گم، شیرین زبانی میکند

متن غمگین صبوری

از غم جدا مشو که غنا می‌دهد به دلامّا چه غم،غمی که خدا می‌دهد به دل

متن غمگین صبوری

چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم
چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردمچرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو
به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردمخیالت ساده دل تر بود و با ما از تو یک رو تر
من اینها هر دو با آئینه دل روبرو کردمفشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را
زحال گریه پنهان حکایت با سبو کردمفرود آ ای عزیز دل که من از نقش غیر تو
سرای دیده با اشک ندامت شست و شو کردمصفائی بود دیشب با خیالت خلوت ما را
ولی من باز پنهانی ترا هم آرزو کردمملول از ناله بلبل مباش ای باغبان رفتم
حلالم کن اگر وقتی گلی در غنچه بو کردمتو با اغیار پیش چشم من می‌در سبو کردی
من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردمحراج عشق وتاراج جوانی وحشت پیری
در این هنگامه من کاری که کردم یاد او کردمازین پس شهریارا ما و از مردم رمیدن‌ها
که من پیوند خاطر با غزالی مشک مو کردم

متن غمگین صبوری

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایمدیگر اکنون باجوانان ناز کن با ما چرا

متن غمگین صبوری

تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی
به افسون کدامین شعر در دام من افتادیگر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفت
به شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادی

متن غمگین صبوری

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟بی وفا، بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟

متن غمگین صبوری

اشعار عاشقانه شهریارچه شد که بار دگر یاد آشنا کردی
چه شد که شیوه بیگانگی رها کردیبه قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود
چه شد که بر سر مهر آمدی وفا کردیمنم که جورو جفا دیدم و وفا کردم
توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردیبیا که با همه نامهربانیت ای ماه
خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردیبیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس
نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردیمنت به یک نگه آهوانه می بخشم
هر آنچه ای ختنی خط من خطا کردیاگر چه کار جهان بر مراد ما نشود
بیا که کار جهان بر مراد ما کردیهزار درد فرستادیم به جان لیکن
چو آمدی همه آن دردها دوا کردیکلید گنج غزلهای شهریار توئی
بیا که پادشه ملک دل گدا کردی

متن غمگین صبوری

این همه جلوه و در پرده نهانی گل منوین همه پرده و از جلوه عیانی گل منآن تجلی که به عشق است و جلالست و جمالو آن ندانیم که خود چیست تو آنی گل من

متن غمگین صبوری

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگرانساده دل من که قسم های تو باورکردم

متن غمگین صبوری

بی داد رفت لاله ی برباد رفته را
یارب خزان چه بود بهار شکفته راهر لاله ای که از دل این خاک دان دمید
نو کرد داغ ماتم یاران رفته راجز در صفای اشک دلم وا نمی شود
باران به دامن است هوای گرفته راوای ای مه دوهفته چه جای محاق بود
آخر محاق نیست که ماه دوهفته رابرخیز لاله ، بند گلوبند خود بتاب
آورده ام به دیده گهرهای سُفته راای کاش ناله های چو من بلبلی حزین
بیدار کردی آن گُل در خاک خفته راگر سوزد استخوان جوانان شگفت نیست
تب موم سازد آهن و پولاد تَفته راگردون برات خوشدلی کس نخوانده است
اینجا همیشه رد و نکول است سفته رااین گوژپشت، تیرقدان راست تر زند
چندین کمین نکرده کمان های چفته رایارب چها به سینه ی این خاکدان دراست
کس نیست واقف این همه راز نهفته راراه عدم نَرُفت کس از رهروان خاک
چون رفت خواهی این همه راه نَرفته رالب دوخت هرکه را که بدو راز گفت دهر
تا باز نشنود ز کس این راز گفته رالعلی نسفت کلک دُر افشان شهریار
در رشته چون کشم دُر و لعل نسفته را

متن غمگین صبوری

روزگار اینسان که خواهد بیکس وتنها مراسایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من

متن غمگین صبوری

اشعار عاشقانه شهریارکاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

متن غمگین صبوری

ماهم که هاله‌ای به رخ از دود آهش است
دائم گرفته چون دل من روی ماهش استدیگر نگاه وصف بهاری نمی‌کند
شرح خزان دل به زبان نگاهش استدیدم نهان فرشته شرم و عفاف او
آورده سر به گوش من و عذرخواهش استبگریخته است از لب لعلش شکفتگی
دائم گرفتگی است که بر روی ماهش استافتد گذار او به من از دور و گاهگاه
خواب خوشم همین گذر گاه گاهش استهر چند اشتباه از او نیست لیکن او
با من هنوز هم خجل از اشتباهش استاکنون گلی است زرد، ولی از وفا هنوز
هر سرخ گل که در چمن آید گیاهش استاین برگ‌های زرد چمن نامه‌های اوست
وین باد‌های سرد خزان پیک راهش استدر گوشه‌های غم که کند خلوتی به دل
یاد من و ترانه من تکیه گاهش استمن دلبخواه خویش نجستم ولی خدا
با هر کس آن دهد که به جان دلبخواهش استدر شهر ما گناه بود عشق و شهریار
زندانی ابد به سزای گناهش است

متن غمگین صبوری

اقوام روزگار به اخلاق زنده اندقومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است

متن غمگین صبوری

اشعار عاشقانه شهریاراز زندگانیم گله دارد جوانیم
شرمنده جوانی از این زندگانیمدارم هوای صحبت یاران رفته را
یاری کن ای اجل که به یاران رسانیمپروای پنج روز جهان کی کنم که عشق
داده نوید زندگی جاودانیمچون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر
وز دور مژده جرس کاروانیمگوش زمین به ناله من نیست آشنا
من طایر شکسته پر آسمانیمگیرم که آب و دانه دریغم نداشتند
چون می کنند با غم بی هم زبانیمای لاله بهار جوانی که شد خزان
از داغ ماتم تو بهار جوانیمگفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود
برخاستی که بر سر آتش نشانیمشمعم گریست زار به بالین که شهریار
من نیز چون تو همدم سوز نهانیم

متن غمگین صبوری

شب کتابی است پر از راز نهانشرح آغاز و سرانجام جهان

متن غمگین صبوری

آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس
آن چنان سوختم از آتش هجران که مپرسگله ئی کردم و از یک گله بیگانه شدی
آشنایا گله دارم ز تو چندان که مپرسمسند مصر ترا ای مه کنعان که مرا
ناله هائی است در این کلبه احزان که مپرسسرونازا گرم اینگونه کشی پای از سر
منت آنگونه شوم دست به دامان که مپرسگوهر عشق که دریا همه ساحل بنمود
آخرم داد چنان تخته به طوفان که مپرسعقل خوش گفت چو در پوست نمی‌گنجیدم
که دلی بشکند آن پسته خندان که مپرسبوسه بر لعل لبت باد حلال خط سبز
که پلی بسته به سرچشمه حیوان که مپرساین که پرواز گرفته است همای شوقم
به هواداری سرویست خرامان که مپرسدفتر عشق که سر خط همه شوق است و امید
آیتی خواندمش از یاس به پایان که مپرسشهریارا دل از این سلسله مویان برگیر
که چنانچم من از این جمع پریشان که مپرس

متن غمگین صبوری

پدرت گوهر خود به زروسیم فروختپدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

متن غمگین صبوری

زیباترین اشعار عاشقانه شهریاربه چشمک این‌همه مژگان به هم مزن یارا
که این دو فتنه بهم می‌زنند دنیا راچه شعبده است که در چشمکان آبی تو
نهفته‌اند شب ماهتاب دریا راتو خود به جامه خوابی و ساقیان صبوح
به یاد چشم تو گیرند جام صهبا راکمند زلف به دوش افکن و به صحرا زن
که چشم مانده به ره آهوان صحرا رابه شهر ما چه غزالان که باده پیمایند
چه جای عشوه غزالان بادپیما رافریب عشق به دعوی اشگ و آه مخور
که درد و داغ بود عاشقان شیدا راهنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست
شبیه سازتر از اشگ من ثریا رااشاره غزل خواجه با غزاله تست
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا رابه یار ما نتوان یافت شهریارا عیب
جز این قدر که فراموش می‌کند ما را

متن غمگین صبوری

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگرانساده دل من که قسم های تو باور کردم

متن غمگین صبوری

از همه سوی جهان جلوه او می بینم
جلوه اوست جهان کز همه سو می بینمچشم از او جلوه از او ما چه حریفیم ای دل
چهره اوست که با دیده او می بینمتا که در دیده من کون و مکان آینه گشت
هم در آن آینه آن آینه رو می بینم

متن غمگین صبوری

مادر موسیقی بهشت همانا صدای توستگوش دلم به زمزمه لای لای توست

متن غمگین صبوری

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کندبلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کندهمتم تا میرود ساز غزل گیرد به دستطاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کندبلبلی در سینه مینالد هنوزم کاین چمنبا خزان هم آشتی و گل فشانی میکندما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوزچشم پروین همچنان چشمک پرانی میکندنای ما خاموش ولی این زهره ی شیطان هنوزبا همان شور و نوا دارد شبانی میکندگر زمین دود هوا گردد همانا آسمانبا همین نخوت که دارد آسمانی میکندسالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوزدر درونم زنده است و زندگانی میکندبا همه نسیان تو گویی کز پی آزار منخاطرم با خاطرات خود تبانی میکندبی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولیچون بهاران میرسد با من خزانی میکندطفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختندآنچه گردون میکند با ما نهانی میکندمی‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگاندفتر دوران ما هم بایگانی می‌کندشهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنیدور نه قاضی در قضا نامهربانی میکند

متن غمگین صبوری

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد
تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار داردنه بلای جان عاشق شب هجرتست تنها
که وصال هم بلای شب انتظار دارد

متن غمگین صبوری

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم
عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می‌کشمبا عقل آب عشق به یک جو نمی‌رود
بیچاره من که ساخته از آب و آتشمدیشب سرم به بالش ناز وصال و باز
صبحست و سیل اشک به خون شسته بالشمپروانه را شکایتی از جور شمع نیست
عمریست در هوای تو می‌سوزم و خوشمخلقم به روی زرد بخندند و باک نیست
شاهد شو ای شرار محبت که بی غشمباور مکن که طعنه طوفان روزگار
جز در هوای زلف تو دارد مشوشمسروی شدم به دولت آزادگی که سر
با کس فرو نیاورد این طبع سرکشمدارم چو شمع سر غمش بر سر زبان
لب میگزد چو غنچه خندان که خامشمهر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب
ای آفتاب دلکش و ماه پری وشملب بر لبم بنه بنوازش دمی چونی
تا بشنوی نوای غزلهای دلکشمساز صبا به ناله شبی گفت شهریار
این کار تست من همه جور تو می‌کشم

متن غمگین صبوری

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی رانجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

متن غمگین صبوری

شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم
به جلد رهگذر اما در انتظار تو بودمنسیم زلف تو پیچیده بود در سر و مغزم
خمار و سست ولی سخت بی قرار تو بودمهمه به کاری و من دست شسته از همه کاری
همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودمخزان عشق نبینی که من به هر دمی ای گل
در آرزوی شکوفائی و بهار تو بودماگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری
تو یار من که نبودی منم که یار تو بودمچو لاله بود چراغم به جستجوی تو در دست
ولی به باغ تو دور از تو داغدار تو بودمبه کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدایی
اگر چه شهره به هر شهر و شهریار تو بودم

متن غمگین صبوری

سخن باما نمی گویی الا ای همزبان دلخدا را با که گویم شکوه بی هم زبانی را

متن غمگین صبوری

به چشمک این همه مژگان به هم مزن یارا
که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را
چه شعبده است که در چشمکان آبی تو
نهفته اند شب ماهتاب دریا را

متن غمگین صبوری

رندم و شهره به شوریدگی و شیدایی
شیوه ام چشم چرانی و قدح پیماییعاشقم خواهد و رسوای جهانی چه کنم
عاشقانند به هم عاشقی و رسواییخط دلبند تو بادا که در اطراف رخت
کار هر بوالهوسی نیست قلم فرسایینیست بزمی که به بالای تو آراسته نیست
ای برازنده به بالای تو بزم آراییشمع ما خود به شبستان وفا سوخت که داد
یاد پروانه پر سوخته بی پرواییلعل شاهد نشنیدیم بدین شیرینی
زلف معشوقه ندیدیم بدین زیباییکاش یک روز سر زلف تو در دست افتد
تا ستانم من از او داد شب تنهاییپیر میخانه که روی تو نماید در جام
از جبین تابدش انوار مبارک راییشهریار از هوس قند لبت چون طوطی
شهره شد در همه آفاق به شکرخایی

متن غمگین صبوری

به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم
به عشق زنده شدم تا که جاودان مانم

متن غمگین صبوری

اشعار عاشقانه شهریارعلی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ماسوا فکندی همه سایه هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم من به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نماندچو علی گرفته باشد سر چشمه بقا رامگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخبه شرار قهر سوزد همه جان ماسوا رابرو ای گدای مسکین در خانه علی زنکه نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رابجز از علی که گوید به پسر که قاتل منچو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارابجز از علی که آرد پسری ابوالعجائبکه علم کند به عالم شهدای کربلا راچو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازانچو علی که میتواند که بسر برد وفا رانه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفتمتحیرم چه نامم شه ملک لافتی رابدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمتکه ز کوی او غباری به من آر توتیا رابه امید آن که شاید برسد به خاک پایتچه پیامها سپردم همه سوز دل صبا راچو تویی قضای گردان به دعای مستمندانکه ز جان ما بگردان ره آفت قضا راچه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دمکه لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهیبه پیام آشنائی بنوازد آشنا را»ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شبغم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

متن غمگین صبوری

روز روشن به خود از عشق تو کردم چو شب تار
به امیدی که تو هم شمع شب تار من آیی

متن غمگین صبوری

اشعار عاشقانه شهریارسلام خورشید من در روز سردم
سلام ای مرهم و داروى دردمسر ﻭ همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدی مادر ﻭ من با همه پیری پسرمتو جگر گوشه هم از شیر بریدی ﻭ هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرممن که با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوس و عشق ﻭ جوانیست به پیرانه سرمپدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که درآمد پدرمعشق و آزادگی ﻭ حسن و جوانی و هنر
عجبا هیچ نیارزد که بی سیم و زرسیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درمتا به دیوار ﻭ درش تازه کنم عهد قدیم
گاهی از کوچه‌ی ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﯼ خود میگذرم

متن غمگین صبوری

ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدیچه شرابی به تو دادند که مدهوش شدیتو که آتشکده عشق و محبت بودی
چه بلا رفت که خاکستر و خاموش شدیتو به صد نغمه ٬ زبان بودی و دلها همه گوشچه شنفتی که زبان بستی و خود گوش شدیخلق را گرچه وفا نیست ولیکن گل مننه گمان دار که رفتی و فراموش شدی

متن غمگین صبوری

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

متن غمگین صبوری

از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی استمن عاشق تو هستم این گفتگو ندارد

متن غمگین صبوری

.Take up an idea, devote yourself to it, struggle on in patience, and the sun will rise for you
“Swami Vivekananda”ایده ای را در نظر بگیرید ، خود را وقف آن کنید ، با صبر و شکیبایی تلاش کنید ، و خورشید برای شما طلوع خواهد کرد.
سوامی ویوکاناندا

متن غمگین صبوری

.It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
“Confucius”تا زمانی که متوقف نشوید مهم نیست که چقدر آهسته پیش می روید.
کنفوسیوس

متن غمگین صبوری

.I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end
“Margaret Thatcher”من فوق العاده صبورم ، به شرطی که در آخر راه خودم را پیدا کنم.
مارگارت تاچر

متن غمگین صبوری

.Patience is the companion of wisdom
“Augustine of Hippo”صبر همدم خرد است.
آگوستین کرگدن

متن غمگین صبوری

.To lose patience is to lose the battle
“Mahatma Gandhi”از دست دادن صبر ، شکست در جنگ است.
مهاتما گاندی

متن غمگین صبوری

.Have patience with all things but first of all with yourself
“Francis ”با همه چیز صبوربانه رفتار کنید، اما اول از همه با خودتان.
فرانسیس

متن غمگین صبوری

.One moment of patience may ward off great disaster
.One moment of impatience may ruin a whole life
Chinese proverbیک لحظه صبر ممکن است فاجعه بزرگی را دفع کند.
یک لحظه بی صبری ممکن است یک زندگی کل را خراب کند.
ضرب المثل چینی.Patience is the key to contentment
The Prophet Muhammadصبر رمز رضایت است. حضرت محمد

متن غمگین صبوری

It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience
Julius Caesarیافتن مردانی که داوطلب مرگ هستند آسانتر از یافتن افرادی است که مایلند با صبر و تحمل درد را تحمل کنند.
سزار ژولیوس

متن غمگین صبوری

.Patience is bitter, but its fruit is sweet
Jean-Jacquesصبر تلخ است اما میوه آن شیرین است.
ژان ژاک

متن غمگین صبوری

…Maybe that’s why life is so precious
.No rewind or fast forward
.just patience and faith
Cristina Marreroشاید به همین دلیل زندگی بسیار ارزشمند است.
بدون عقب ماندن و یا سریع جلو رفتن …
فقط با صبر و ایمان.
کریستینا ماررو

متن غمگین صبوری

خدا به شیوه های مختلفی معجزه هاش رو توی زندگی آدما نشون میده.
بستگی به این داره که ما چقدر بهش توکل کردیم و چقدر بهش ایمان داریم. بسته به میزان ایمانمون به خدا، معجزه هاش رو هم می بینم.
کافیه باران رحمت خداوند در زندگی رو احساس کنیم و به وجود این باران ایمان داشته باشیم تا اینجوری کم کم ببینیم چیزهایی که برامون مثل خواب و خیال بودن یا اصلا فکرش رو هم نمی کردم معجزه وار اتفاق می افتند.

متن غمگین صبوری

” خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم
اما…
تو مرا چه دیدی که همچنان معجزه گر زندگی من، بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

متن غمگین صبوری

خدا میتونه برای هرکسی مثل یک معجزه عمل کنه. درست وقتی که توی دل مشکلات گیر کردیم و راهی برای نجات پیدا نمی کنیم، خدایی اون بالا سر هست که حواسش به ماست و ما رو تنها نمیذاره.
درست وقتی که فکر می کنی در حال غرق شدن در مرداب مشکلات هستی، به صورت معجزه وار دستان یاری خدا رو میبینی که به شکل های مختلف به سمتت میان و بهت کمک می کنند.

متن غمگین صبوری

شک نکن
درست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی
نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد
خدا از راه می رسد . . .

متن غمگین صبوری

عشق معجزه ای از سوی خداست، معجزه ای که به انسان انسانیت می بخشد.
با عشق آدمی طعم واقعی انسان بودن را می چشد، لذت واقعی خدا هنگامی که او را خلق کرد می چشد، به واسطه عشق انسان می تواند خدا را درک کند، که چرا اینقدر او را دوست دارد، چرا او را اشراف مخلوقات کرده.
اگر عشق چیزی فراتر از معجزه نباشد کمتر از آن هم نیست.

متن غمگین صبوری

مهر پائیز دو چندان شده است
قلب من سردتر از فصل زمستان شده است
برگ رقصان شده از شاخه جدا
شده نومید از این خلق خدا
سفره ها به که چه رنگین شده است
چهره ها لیک چه غمگین شده است
همه از بخت بد خود نالند
چشم ها باز ولی در خوابند
کار هر روزه ی ما پند همه مردم شهر
شده لبخند خدا با ما قهر
بخدا ما همه گی منتظر معجزه ایم
بشود معجزه یا گر نشود باخته ایم
ما همه صلح طلب با خودمان در جنگیم
رنگ به رخسار نداریم ولی صد رنگیم

متن غمگین صبوری

زندگی یک معجزه از سوی خداست پس از آن نهایت استفاده را ببر.
تو یک بار بیشتر فرصت زندگی نداری و یک بار بیشتر نمی توانی این دنیا را تجربه کنی پس چرا خودت را محدود کنی؟
چرا خودت را در بند قوانین کنی؟ از خودت بودن و از تجربه دنیا لذت ببر، سعی کن معجزه خدا را به خوبی درک کنی.
زندگی خیلی شیرین تر از آن چه که در ذهنت تصورش را می کنی هست فقط باید به دنبال درک و تجربه هر چه بیشتر آن باشی.

متن غمگین صبوری

خدا هر روز یک مشت معجزه در جیبش می ریزد و می آید و در نزدیک ترین جا به تو ملحق می شود
جایی به نزدیکی رگ گردنت
او از بس به تو نزدیک است ،در آستینت معجزه پیدا می کنی
و به پیامبری تازه مبعوث بدل می شوی با یک مشت پر از معجزه که از آستینت در آمده ……

متن غمگین صبوری

برای خودت دعا کن که آرام باشی.
وقتی طوفان می آید، تو همچنان آرام باشی تا طوفان از آرامش تو آرام بگیرد.
برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛
آنقدر صبور باشی تا بالاخره ابرهای سیاه آسمان کنار بروند و خورشید دوباره بتابد.
برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی…
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻦبست نمی رسد. کافیست چشم باز کنیم و راه های گشوده ی بیشماری را فرا روی خود ببینیم. خدا که باشد، هرمعجزه ای ممکن می گردد.
ایمان داشته باش که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است
زندگی را به او بسپار….
و مطمئن باش
که تا وقتی پشتت به خدا گرم است
تمام هراس های دنیا
خنده دار است….

متن غمگین صبوری

خدا را به شکل یک پادشاهی زورگو که دنیا رعیت اوست نگاه نکن. خدا در قلب توست، به تو نزدیک تر از آن چه که فکرش را میکنی هست.
خدا نه پادشاه هست و نه صاحب رعیت، خدا یک انرژی منبع است و تو هم قسمتی از آن انرژی.
پس اگر میخواهی معجزه را در زندگی ات ببینی، باور کنی که قسمتی از خدایی چون روح خدا در تو دمیده شده.
تفکراتی که به تو می گوید خدا مانند آن حاکم زورگوست را رها کن، باور کن که خدا در همین حوالیست کافیست او را با چشم دل ببینی تا معجزه هاش در زندگی ات هویدا شوند.

متن غمگین صبوری

خبر خوب این است که کسی می آید
در میان روزهای زندگی تان
دست هایتان را خواهد گرفت
گرمتر
صمیمی تر
و هزار بار عاشقانه تر
کسی که شبیه به آفتاب بعد از یک روز برفی،
به تن روزهای سردتان می چسبد..
کسی میاید از جنس محبت که مرهم تمام زخم هایتان می شود
و تمام ترس و کابوس هایتان را در آغوش آرامش حل خواهد کرد..
کسی خواهد آمد برای ساختن شما که من آن شخص را معجزه ای از طرف خدا می نامم..

متن غمگین صبوری

می خواهی معجزه خدا را ببینی؟ پس به او ایمان داشته باش.
عده ای می گویند خدایا در زندگی ام معجزه ای می خواهم، معجزه ای که همه چیز را تغییر دهد، معجزه ای که برایم اتفاقات خوش و زیبایی را به ارمغان آورد اما دقیقاً بعد همین حرف ها ایمانی که باید در دل داشته باشند را از خدا سلب کرده و به غیر متوصل می شوند.
برای دیدن معجزه خدا تنها روی او حساب باز کن، توجه ات را از غیر بردار و چشم امیدت را به دستان خدا گره بزن آن موقع میبینی که اتفاقات شیرین زندگی چگونه معجزه وار برایت یکی پس از دیگری رخ خواهند داد.

متن غمگین صبوری

گاهی وقتا توی زندگی مشکلاتی پیش میاد که برای حل کردنش هیچ کاری از دستت برنمیاد …
کلافه و سردرگم میشی…
یدفه احساس پوچی میکنی..
دیگه هیچی برات لذت بخش نیست,
نسبت به همه چیز بی تفاوت میشی..
حس میکنی جز خودت، هیچ کس دیگه ای نمیتونه حالتو بفهمه..
دوسداری کز کنی یگوشه..
شروع کنی به راز و نیاز با اون بالایی..
بهش ایمان بیاری
ازش بخوای برات معجزه کنه..
روزاتو پشت سر هم سپری کنی
به امید معجزه
اما ته دلت تردید داشته باشی
که نکنه نشه…

متن غمگین صبوری

این روزها معجزه ی خدا رو دیدم،
دیدم که هوامو داره
دیدم که بین تمام عجله هام اون با صبوری نگاهم می کنه
دیدم که وقتی دست کشیدم
اون دستمو گرفت
معجزه رو وقتی می بینی که از تمام جهان قطع امید کنی و فقط تو باشی و اون!
اون موقع است معجزه رنگشو بهت نشون میده و تو قلبت مالامال از روح میشه و امید میشینه تو چشمات

متن غمگین صبوری

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن غمگین صبوری

به جای دوستت دارم و همیشه باهات میمونم و این چیزا، مثل حافظ بهش بگید:

«مطمئن باش که مهرت نرود از دل من!
مگر آن روز که در خاک شود منزل من!» # دوستت دارم # حافظ # حاضر جوابی

متن غمگین صبوری

‹ یه افسانه ارمنی میگه :
مردهای خوش طینت و مهربون
صاحب فرزند دختر میشن :)♥️ › # پدر

متن غمگین صبوری

‹ ناقابلم اما دوسِت دارم… › # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

‹ خطاست دست کسی جز خدا سپردن تو › # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

‹ پیوسته پیش چشـمِ خیالم نشسته ای˘˘ › # دوستت دارم # ادبی

متن غمگین صبوری

‹ یار ناپایدار دوست مدار… › # نامردی # لاشی

متن غمگین صبوری

‹ چشمِ بد از رویِ خوبت دور باد ^^ ›
# ناموس # دوستت دارم # ادبی

متن غمگین صبوری

تو که باشی همه آفاق بهشتی ابدے ست
بی سبب نیست که هم جانے و هم جانانی˘˘ # ادبی # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

اگر ازتون پرسید “دوسم داری” مثل
سعدی بهش جواب بدید و بگید:
«چنانم در دلی حاضر که
جان در جسم و خون در رگ …» # ادبی # حاضر جوابی

متن غمگین صبوری

‹ شازده کوچولو پرسید:
دوست داشتناتو میخوای ببری تو گور باهاشون چیکار کنی که ابرازشون نمیکنی؟!
روباه گفت:
من دیگه دوست داشتن ندارم.
شازده کوچولو گفت:
مگه میشه؟!
روباه گفت: آره …
همه دوست داشتنامو دادم به یکی ولی اون گمشون کرد
حالا هم هر جا دنبالشون میگردم پیداشون نمی کنم … 🙂 › # عشق یک طرفه # خسته

متن غمگین صبوری

تو سرگرمِ تماشایی و من گرمِ تماشایت
تماشای تماشایت، تماشایی تماشایی‌ست 🙂 # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

‹ این همه جان در جهان قربان یک جان گفتنت! › # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

‹ می گفت: عشق عین تصادفه!
وقتی پیش بیاد دیگه پیش اومده، فقط معلوم نیست کدوممون باید خسارت بده 🙂 › # حقیقت

متن غمگین صبوری

‹ عشق شعر بلندیست بنام مادر … ♥️ › # مادر

متن غمگین صبوری

مادرم!
قلبم قلم میشود و اشک‌هایم جوهر،
برای از تو نوشتن
تو که میگویم همان مخاطب دوم
شخص مفرد نیست، نه؛
تو که میگویم، تمام دنیای من است
تو تنها یک نفر نیستی
تو دنیایی بی انتها از عشقی؛
لبریز از مهربانی…
مالامال از صداقت و راستی
دستانت پر از آرزوهایی که هر روز
نثارم میکنی و زیر پاهایت پر از آرزو # تبریک تولد # مادر

متن غمگین صبوری

کُردا یه قسم دارن که میگن:
« و گیس دایَکَم »
ینی: قسم به موهای مادرم♥️
خیلی قشنگه خیلی…
# کوردی کردی # مادر

متن غمگین صبوری

‹ قلب من از تپشِ قلب تو جان میگیرد ^^ › # دوستت دارم # همسر # مادر # دختر

متن غمگین صبوری

به حدی دوستت دارم، که میدانم خدا روزی
سؤالش از تواین باشد،چه کردی او پرستیدت.. # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

‹ مردم آزار تر از چشم تو بیماری نیست ˘˘ › # دوستت دارم # ادبی # همسر

متن غمگین صبوری

‹ تا تو هستی زندگی باید کرد ˘˘ › # دوستت دارم # مادر # دختر # خواهر

متن غمگین صبوری

هر که رفت از دیده می گویند از دل میرود
دلبر ما از نظر دور است و از دل دور نیست ˘˘ # دلتنگی

متن غمگین صبوری

مرا محکم بغل کن زنده خواهم شد به آسانی
که گرمای تنت در گردش خونم اثر دارد ˘˘ # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

‹ مرا دردى ست دور از تو كه نزد توست درمانش › # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

‹ تویی زیباترین علت برای عاشقی کردن 🙂 › # دوستت دارم # همسر

متن غمگین صبوری

لذت وصل نداند مگر آن سوخته دلی
که پس از دوری بسیار به یاری برسد ˘˘ # ادبی # دوستت دارم # دلتنگی # همسر

متن غمگین صبوری

‹ تقصیر دلم نیست سراسر غزلی تو ^^ › # ادبی # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

‹ آیا چشمان تو همان عشق است
یا اینکه عشق همان چشمان توست؟ ˘˘ › # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

تنها یک زن میداند، شنیدن دوستت دارم…
هرگز نه کهنه میشود نه تکراری! ˘˘ # دوستت دارم # دختر

متن غمگین صبوری

هرچه می‌خواهم برایت یک مَثَل پیداکنم
باز می‌بینم مثالی بهتر از یک کوه نیست ˘˘
# ستایش # همسر # مادر # پدر # خواهر

متن غمگین صبوری

قشنگ ترین تعریفی که از دلتنگی خوندم، این بود که میگفت:
« روحت یه جایی هست
که جسمت اونجا نیست…:) » # دلتنگی

متن غمگین صبوری

-باب اسفنجی: تا حالا شده به خاطر اینکه به کسی خوبی کردی بعدش پشیمون شی؟
+پاتریک: نه! من اون لحظه خودم بودم!مگه آدم بابت خودش بودنم پشیمون میشه؟ 🙂 # بامعرفت

متن غمگین صبوری

‹ عشق آن ست که انکار کند عقلت را .‌.. › # دوستت دارم # همسر

متن غمگین صبوری

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘ # برف

متن غمگین صبوری

‹ لبخند نزن ، ریخت دلم ، خانه‌ات آباد ˘˘ › # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

‹ شرط دل دادن ، دل گرفتن است! 🙂 › # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

‹ من غرق توام نجات نمی خوام ^^ › # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

•خدا صبری دهد دل‌های از جا رفته‌ی ما را• # دلتنگی # اموات

متن غمگین صبوری

[ ای که مرا خوانده ای ، راه نشانم بده💭🌱 ] # خدا

متن غمگین صبوری

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️ # امام حسین

متن غمگین صبوری

خُدآوندآ …
اگر جآیی دِلی بی تآبِ دِلدآر است..
نمیدآنم
چطور؛
خودت پآ درمیآنی کُن ..[🍃]
+آهآی سختی هآ و غم هآ ..خُدآ من
از همتون[ بزرگتر و قوی تره ] # عشق یک طرفه # دلتنگی # خدا

متن غمگین صبوری

خدا هیچ خائن نمک نشناسی را دوست ندارد. # نامردی # عربی

متن غمگین صبوری

‏تو مدرسه یه چیزی رو خوب به ما یاد دادن‌‌،ساکت نشستن # سکوت

متن غمگین صبوری

نه که نبینما، به روت نمیارم که شرمنده دروغات نشی. # دروغ

متن غمگین صبوری

انتقام نه، وعده ما روزی که دلتنگم شدی. # عشق یک طرفه # انتقام

متن غمگین صبوری

اگه آدم خوبی هستی قوی هم باش
چون به آدم های خوب زیاد ضربه میزنن. # نامردی

متن غمگین صبوری

به او بگویید که زیباترین غمم بود # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

و ما در هیاهوی روزگار
اگر آرامیم
دلمان به خدا گرم است # خدا # آرامش

متن غمگین صبوری

خدایا
به دشمنان‌مان خوشی‌های بزرگ عطا کن؛
تا دست بردارند
از نابودی دلـگرمی‌های کوچکمان… # خدا # نامردی # انتقام

متن غمگین صبوری

اصلا به این نیست که چقدر روی نقشه از هم دیگه دورید. همه‌ش به این بستگی داره که تو قلبتون چقدر به هم دیگه احساس نزدیکی می‌کنید ♥️ # دلتنگی

متن غمگین صبوری

خیلی مراقب آدمایی باش که حرفاشون با رفتارشون یکی نیست! # لاشی # دروغ

متن غمگین صبوری

متن کوتاه خدا / مناسب بیو درباره خداوند | تاو بیو

متن غمگین صبوری

دل مرنجان !!
که ز هر دل…
به خدا راهی هست!! # خدا

متن غمگین صبوری

دعای بی کَسان را میخرد آخر خدا یک شب… 🙂
# خدا

متن غمگین صبوری

خدابا ! تو قدرمطلق منی ! با تو همیشه حال من مثبت است . # خدا # دوستت دارم # زندگی

متن غمگین صبوری

خدایا باور کن
ما اونقدری که آرزو داریم زمان نداریماااا
بجنب ناموصا!
# خدا # شاد

متن غمگین صبوری

همه رفتن و کسی نیست جز خدا، وحسبی الله:)
# خدا

متن غمگین صبوری


ܟ߭ܥ‌ߊ‌ࡅٜٜߊ ‌ܢٜܢܢܢܘ ܥ‌ܢٜٜࡏަܘ . . .シ︎🖤
‌ # خسته # خدا # شب

متن غمگین صبوری

+یا ایها الذین آمنو _جانم +هر وقت ندوستی کجا بری به سمت من بیا❤️
# خدا

متن غمگین صبوری

بِـه خُـدا تَــوَکُـل کُـ‌ن 🙂

.♡ 𝐩𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐠𝐨𝐝 # خدا

متن غمگین صبوری

خدایم !
چگونه ناامید باشم،
وقتی تو امید و تکیه گاه منی؟ # خدا # زندگی

متن غمگین صبوری

زندگی کوتاهِه قَوی باش و لبخند بزنシ
  # زندگی # انگیزشی # خدا

متن غمگین صبوری

خداوند می بیند و می پوشاند
مردم نمی بینند و فریاد می زنند … # خدا # حقیقت

متن غمگین صبوری


پشتوانہ، من خداسـت ،نه بنده خدا . ! 😉🤙🏾

# مغرور # خدا # شاد

متن غمگین صبوری

زندگی به من یاد داده ،برای داشتن آرامش و آسایش ،امروز با خدا قدم بردارم
و فردا را به او بسپارم…👌😍
خدایا شکرت
# خدا

متن غمگین صبوری

در ظلماتِ شب تنها خداست که صدایت را می‌شنود 🙏🏿❤️🕊️
# خدا

متن غمگین صبوری

خداوندا چنان کن ک اگر چیزی شکستم دل نباشد
# خدا

متن غمگین صبوری

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است
# خدا # ادبی

متن غمگین صبوری

خدایا شکرت🙏
بابت تکیه گاهی به نام پدر # خدا # آرامش # دوستت دارم # خانواده # دختر # پدر

متن غمگین صبوری

اونـجا که خدا میگـه:

[ قالَ‌لا‌تَخافاً،إنَّنِي‌ مَعَكُما‌أسمَـعُ‌وأري ]

نترسیـد؛!خودم‌هواتونو‌دارم..!✨⃟♥️ # خدا

متن غمگین صبوری

❲اگِه‌قَراربودکِه‌نَتونی‌انجامِش‌بِدی،
اصلاًخُداتوروتُویِ‌این‌مَسیرقَرارنِمیداد..
پَس‌نااُمیدنَشووَادامِه‌بِدِه‌رِفیق!💚☘❳ # انگیزشی # خدا

متن غمگین صبوری

خدایا به امید خودت نه بنده های بیخودت🌷
# خدا

متن غمگین صبوری

جناب/ سرکار …
با نهایت تألم و تأثر درگذشت … را به شما خانواده‌های محترم و دیگر بازماندگان آن عزیز تسلیت عرض نموده
از خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و برای شما بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت داریم.با احتراماز طرف …

متن غمگین صبوری

اندر آنجا که قضا حمله کند
چاره تسلیم و ادب، تمکین استآنگاه که پرنده روح از قفس تنگ رها می‌شود،
چه تماشایی است، پرواز جان از عرصه ناسوت
به عالم لاهوت تا شاخسار جنان و آرمیدن در جوار جانان.هرگز نپنداریم که بر کتاب هستیِ آن عزیز،
نقطه پایان نهاده‌اند،‌ بلکه مرگ برای آن عزیز تولدی دیگر است

متن غمگین صبوری

می‌دانم هیچ جمله‌ای دردت را سبک نمی‌کند؛ می‌دانم داغداری؛ می‌دانم هیچ چیزی نمی‌تواند غم از دست دادن پدر / مادر عزیز و مهربانت را تسکین دهد. اما دوست عزیزم مرا در غم خود شریک بدان و همدردی مرا پذیرا باش

متن غمگین صبوری

درکت می‌کنم و عمق غمت را می‌فهمم. می‌دونم یه چیزایی میشه حسرت، حسرت یه بوسه بر دستای پدر / مادر… حس و اشک الانم را به تو تقدیم می‌کنم. درگذشت … را بهت تسلیت میگم.

متن غمگین صبوری

عزادار بودن تو بر من گران‌سنگ است. اما تو زندگی کن! حتی اگر بهترین‌ هایت را از دست دادی… زیرا این زندگی کردن است که بهترین‌ های دیگر برایت می‌سازد.

متن غمگین صبوری

دوست نازنینم؛ درد تو درد من و غم تو غم من است، همیشه و هر زمان که بخواهی در کنار توام. همدردی من را بپذیر که شاید ذره ای از بار غمت سبک تر شود.

متن غمگین صبوری

اگر نبود امر پروردگار متعال مبنی بر این که در فقدان عزیزان خویش صبر و تحمل پیشه کنید، هر آینه بیم آن می‌رفت که آدمی در مصیبت از دست دادن عزیزان خود سر از گریبان غم برندارد و اندیشه غروب عمرشان را از سر بیرون نکند.
اکنون که مشیت و تقدیر الهی بر این پایه استوار گردیده و دست اجل یکایک گل‌ها را از گلستان وجودمان گلچین می‌نماید، تسلیم به بارگاه ایزد بخشنده و رحیم، زیباترین تصمیم است.جناب آقای …با قلبی مملو از غم و اندوه، مصیبت درگذشت …
را به حضور شما و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده،
از خداوند سبحان برای آن تازه درگذشته، طلب رحمت، مغفرت و رضوان الهی
و برای آن جناب و بازماندگان گرامی اجر جزیل و صبر جمیل مسألت داریم.از طرف …

متن غمگین صبوری

بازگشت همه به سوی اوست
هر چند در سوگ عزیزی نشستن بسیار سخت است
لیکن با تمسک به ذات باک احدیت که هستی بخش عالم امکان است
این جمله را بر زبان جاری می‌سازیم که
الهی رضاً بقضائک تسلیما لأمرکبا قلبی مالامال از غم و درد و اندوه و با نهایت تأسف و تألم
درگذشت نابهنگام خدمتگزار صدیق و عزیزی پرتلاش
شادروان … را به خانواده محترم و دلسوخته و کلیه همکاران تسلیت عرض نموده
و برای آن مرحوم از درگاه حق تعالی، آمرزش و غفران
و برای بازماندگان، صبر عظیم و اجر جزیل، مسئلت می‌نماییم
از طرف …

متن غمگین صبوری

خبر غم انگیز مرگ ناگهانی دختر نازدانه تحصیل کرده جوان شما
موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب و … گردید
بدین وسیله ضمن همدردی عمیق با شما در این مصیبت جانکاه
و تسلیت همگانی، از خداوند قادر متعال برای آن مرحومه رحمت
و برای حضرت عالی شکیبایی مسئلت دارم

متن غمگین صبوری

پرواز ملکوتی مرحوم …
را که همچون گلی در عنفوان جوانی پرپر شد
و همه را ماتم زده کرد،
این فرشته زیبا چه زود و شتابان به دیار باقی شتافت
و روش به فرشتگان آسمانی پیوست
ما هم در غم از دست رفتن نور چشم عزیزتان
شریک بوده و به خانواده محترم تسلیت می گوییم
روحش شاد

متن غمگین صبوری

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی
جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد
که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت
برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

متن غمگین صبوری

مرگ پایان زندگی نیست،
آغازی است بر پرواز مرغ جان بر گستره ملکوت
و رجعتی به محضر دوست.با نهایت تأسف درگذشت پدر عزیزتان، مرحوم مغفور شادروان، زنده‌یاد …
را به حضور شما عزیزان داغدار و همه دل‌سوختگان، تسلیت عرض می‌نماییم.روان تازه گذشته خیراندیش شما، با برگزیدگان دین و آیینش محشور باد
ما را در غمتان شریک بدانید

متن غمگین صبوری

تحمل سوگ فقدان( مادر-پدر- برادر -همسر-خواهر -فرزند) صبری الهی را میطلبد ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.

متن غمگین صبوری

خبردرگذشت(…..)عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند،ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیستخداوند قرین رحمتش فرماید

متن غمگین صبوری

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ شما
از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم
امیدوارم که غم آخر زندگیتان باشد

متن غمگین صبوری

رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماندآسمانی تر از آن بود که در خاک بمانداز دل برکه شب سر زد و تابید به خورشیدتا دل روشن نیلوفریش پاک بماند…دوست عزیز همدردی مرا بپذیر و مرا در غم خود شریک بدان

متن غمگین صبوری

مرگ در باور قرآنی، آغاز مهمانی خداوندی است
و صبر و شکیبایی، سنت مؤمنانه بازماندگان
ما نیز در این صبوری با معرفت با شما همراهیم

متن غمگین صبوری

دنیا گذرگاهی است که کاروانیان، دمی در آن می آسایند، آنگاه عزم رحیل می کنند.ماهیت انسان خدایی است، لاجرم به سوی خداوند متعال رحلت می کند.خوشا بر آنان که پاکی و نیکی را توشه سفر آخرت  قرار دادند (ان خیر الزاد التقوی)غم فراق و جدایی قصه ای پر غصه و اندوهی جانکاه است.جناب / سرکار … با قلبی آکنده از اندوه، مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان، برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

متن غمگین صبوری

تسلیت در برابر غم ویرانگر زلزله…. قطره‌ای ناچیز است. از خداوند صبری عظیم برای خانواده محترم جانباختگان در زلزله خواستارم. همدردی و همدلی ما را بپذیرید.

متن غمگین صبوری

حادثه غمناک زلزله / سیل … و داغ دیدن و مصدوم شدن جمع بسیاری از هموطنان و آسیب دیدگی برخی دیگر مایه تأسف و حزن فراوان است. این ضایعه عظیم به خانواده‌های داغدیده که عزیزان‌شان پرکشیدند تسلیت و تعزیت عرض می‌شود. از خداوند تبارک و تعالی طلب رحمت و مغفرت برای درگذشتگان و صبر و تسلی برای خانواده داغدار و سلامتی برای آسیب دیدگان را خواهانم. ان شاء الله با مدیریت جدی و پیشگیرانه و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها شاهد چنین اتفاق‌های ناگواری در آینده نباشیم.

متن غمگین صبوری

تو کوه صبر باشی و من نگاهم به بی صبرانی باشد که ادعای اسوه بودن دارند ؟!
تو فرمانبردار امام خویش باشی و من غافل از امام حاضر و حیّ خود باشم ؟
یاری ام کن!
وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

متن غمگین صبوری

سیاه پوش تواَم. نامت را می‌نویسم و بزرگی ات، تمام تنم را می‌لرزاند. نامت را می‌نویسم و صبرت را تاب نمی‌آورم. لابه لای روزهای خاکستری اندوهت، آنچنان فرو می‌شکنم که حتی خویش را فراموش می‌کنم. بانو! بیابان، دنبال گام‌های استوارت، سال‌هاست که از تاریخ، روبه روی صبر عظیمت به زانو درآمده است. کربلا، چراغ در دست راه افتاده است. بانو! تاریخ، بر جاده‌های تاریک خویش، همچنان می‌تازد و تو سربلند ایستاده ای با اندوهان سرشارت. بانو!ثانیه‌ها برایت قدم به قدم رنج آورده اند و تو، قدم به قدم صبر کرده ای. چشم‌های زمان، همچنان از خوابی سنگین می‌سوزد؛ رنجی که سال‌ها تو را تنها به صبوری شناخت. بر کتف‌های گسترده آسمان، ملائک، پیکرت را آرام آرام می‌برند. فریادهایی شکسته، دهان‌هایی عزادار، خاک در هم می‌پیچد، گلدسته‌های دمشق، چشم به راه کبوتران زایر تواند. شهر، در اندوه تناور خویش پیچیده است. نامت را می‌نویسم و انگشت‌هایم بوی بال‌های سوخته شاپرکان غریب می‌گیرد. نامت را می‌نویسم و چشم‌هایم می‌سوزند. نامت را می‌نویسم و می‌گریم. بانو!تو را با بزرگی ات، تو را با صبرت، تو را با اندوهی که سال‌ها در سینه داشتی و دم نزدی، تو را تنها با تمام وجودم ـ همین چشم‌های ناچیز ـ اشک می‌ریزم.

متن غمگین صبوری

زینب یگانه است خدا هم به فاطمه
تا زینب است دختر دیگر نمی دهد
زینب همان کسی است که در را عفتش
عباس می دهد نخ معجر نمی دهد

متن غمگین صبوری

زینبی که آن روی سکه عفت فاطمی است، پرده‌نشین خانه وحی است، پرورده غیرت‌هاست. همان خاتونی است که زنان کوفه صف اندر صف در انتظار دیدار اویند تا در درس تفسیرش بیاموزند که چنین بی‌مانند تفسیر قرآن بر سرنیزه خوانده شده را فریاد می‌کند، چنان‌که به قدرت قرآن، جان‌های بی‌وجدان اهل شهر نفاق را زنده کرد و حیات حسینی به رگ‌هامان تزریق کرد. آرى، به خدا که تاریخ در محضر زینب(س) از پا درآمده و خود را به دست باکفایتش داده تا تاریخ و شریعت محمدی، همه و همه را از نو بسازد.

متن غمگین صبوری

مژده باد تو را، زینب! که دیگر فردایی نیست، این شام غریبان آخرینِ تو را که کوفیان، خاکستر بر سرت بریزند و بر اشک‌های جانسوز کودکان، نیشخند بزنند. مژده بادت که دیگر، زنان قبیله تاریکی، بر مظلومیتت کِل نمی‌کشند! خاتون! دیگر راحت شدی و غم فردا را نمی‌خوری که سر خورشید را بر نیزه‌ها ببینی و از سوز جگر، سر بر محمل بکوبی. خانم! نمی‌دانم که این دریای صبر را از کدامین آب حیات سر کشیده ای که صبر هم در مقابلت زانو زد. اما سرانجام بعد از پنجاه و چند سال، مقنعه مشکینی را از سرت برداشتی و با لباس سفید به خانه ابدی ات رفتی.

متن غمگین صبوری

ای شکوه حماسه در سراپرده حیرت! ای زخم خورده نینوا! ای بانوی خورشید‌های دربند! ای زینب قهرمان! تو که خود، وسعتی به اندازه همه سوگ‌های آفرینش داشته ای، تو که خود دریای بی کران اشک را، ساحل بودی، چگونه باید بر تو سوگواری نمود که ما سوگواری را از تو یادگار داریم. تو که آواز سرخ کربلا را از حنجره بردباری ات، به گوش تاریخ رساندی و اگر این حنجره صبوری و آن نطق آتشین تو در کاخ یزیدیان نبود، داستان جان سوز آن ظهر عطشناک عاشورا در کوچه‌های تاریخ به دست فراموشی سپرده می‌شد.

متن غمگین صبوری

زینب خدای عشق و جان عالمین است
ذکر طپش های دل زینب حسین است
چون طینت او از ازل شد نینوایی
روحش حسینی است و قلبش کربلایی

متن غمگین صبوری

زینب! برخیز که هنوز، کاروان کربلا چشم به دستان نوازشگر تو دوخته است.
برخیز! که هنوز این خاک سوخته، خنکای نسیم نگاه تو را فریاد می‏زند … و این صحرای تشنه، محتاج شبنمی از چشمان‏ توست که به گل نشیند.
هنوز بر فراز بلندای نیزه‏ ها، نام مقدس تو، فریاد می‏شود و پیکرهای خون آلود، قیام تو را چشم انتظارند …
هنوز گهواره کودکان، تلنگر دستان تو را می‏طلبد و گلدسته‏ ها اذان یاد تو را زمزمه می‏کند.
هنوز پشت همه پندارهای سرخ، پشت همه زمان ‏های کبود، پشت همه پیشانی‏ های شکسته، پشت همه زخم ‏های شکوفا، خیال تو می‏وزد و هنوز زمین پس از سال ‏ها، معجزه‏ پیامبر گونه‏ ات را در شام فراموش نکرده است …

متن غمگین صبوری

برای تو می‌نویسم، ای زینب! ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا! ای آزاد اسیر! ای قامت سبز اعتراض! ای نهال بارور ایثار! ای جاری زلال متانت! ای آیه صراحت و عفت! ای آذرخش خشم! ای مظهر لطافت و رحمت! چگونه می‌توان تو را گفت، تو را نوشت. قلم در ابهامِ شناختت مانده است. انسان، در زیبایی کامل در تو متجلی است.

متن غمگین صبوری

کمکم کن تا تو را الگوی زیستنم بدارم و بدانم
یاری ام کن تا چنان باشم که با امام خویش بودی
وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

متن غمگین صبوری

آه از نماز شب نشسته و قامت ناگهان خمیده ! آه از موی سپید یک شبه !…آه از دل زینب !

متن غمگین صبوری

ای زینب(س)
تو کوه صبر باشی و من نگاهم به بی صبرانی باشد که ادعای اسوه بودن دارند ؟!
تو فرمانبردار امام خویش باشی و من غافل از امام حاضر و حیّ خود باشم ؟
یاری ام کن!

متن غمگین صبوری

زینب آخر این شبِ تاریک را سر می کند / یاد از یاس و شقایق، یا صنوبر می کند
این وداعِ آخر و جان دادنِ بانوی عشق / عاقبت وصل حسینش را میّسر می کند

متن غمگین صبوری

صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است / احترام عشق هم از احترام زینب است
داوری بنگر که در بیدادگاه شهر شام / با حسین همدست گشتن اتهام زینب است
مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت / این حسین فرمانده عالم، امام زینب است
گرچه بین بانوان زهرا مقام اول است / بعد زهرا رتبه ی برتر مقام زینب است . . .

متن غمگین صبوری

چگونه باورمان شود؟چشم‌ها بی‌بهانه اشک می‌ریزند
بی بهانه، نه!
که رفتنت، بی‌درنگ‌ترین بهانه اشک‌های من است.
لحظه‌ها، داغدار غمی بزرگ‌اند
آب‌ها، در خروشند مصیبت عظمای خاک را
کلمات، مرثیه می‌شوند، غم غربت تو را
ای شرافت مدام
ای نجابت تمام
ای کهکشان صبر
ای زبان گویای علی علیه السلام
هرجا خاکی، آبی، خرابه‌ای می‌بینم
ناگاه، نامت، بر دروازه‌های اندیشه‌ام سبز می‌شود
هر جا قافله‌ای می‌بینم
عجیب دلم به یاد غربت لحظه‌هایت، می‌گیرد
بانو!
بر دیدگان مبهوت من
شوراب ناگزیری است
که هر روز، در فراغ تو، جاری می‌شود
چگونه باورمان شود بانو!
رفتنت؟
چگونه باورمان شود خاموشی فانوس مهربانی‌ات؟!
چگونه تو نیستی که هنوز، هُرم خطبه‌های آتشینت ریشه‌های ظلم و ستم را می‌سوزاند؟!
چگونه تو نیستی که هنوز، درختان از شنیدن داستان رنج‌هایت قد خم می‌کنند؟!
و باران بی‌وقفه، به یاد روزهای بی‌کسی‌ات
بی حسین!
بی عباس!
بی رقیه!
اشک می‌شود و از چشم‌ها باریدن آغاز می‌کند!؟
بانو!
چگونه باورمان شود که تو نیستی؟!
زینب مسرور

متن غمگین صبوری

افسوس زمینو امروز، از زمین تیره و تار ظلم، قامتْ خمیده کربلا هجرت کرد تا در روشنایِ مطلقِ حق، آرام گیرد.
حسین علیه السلام، به دیدار کهکشان شکیبایی، عاشقانه می‌ایستد و در دیدگانِ زهراییِ زینب علیهاالسلام، تصویری دوباره از سیمایِ پرنور برادر نقش می‌بندد. زمین، بار دیگر مبتلای پشیمانی است و برای از دست دادن دردانه دیگری از آفرینش، به افسوس می‌نشیند.
زینب، در مهیب‌ترین برخورد اهل رذالت با خاندان نبوت، چنین بر سینه تاریخ ثبت می‌کند راز صبر بزرگ و جاودانگی نگاهش به حقیقت را؛ آن گاه که در عشرتکده باطل، مقابل تمسخر احمقانه یزیدیان فرمود: «جز زیبایی ندیدم.» چرا که معاشقه با معشوق ازلی، تماشایی‌ترین زیبایی زمین است؛ هرچند جولان ظلم و بیداد جهل، داغ عزیزان را بر دل او بگذارد. ازاین روست که زمین و زمان، داغدار کسی شدند که با چشمان ملکوتی، تمام بدی‌های آنها را زیبا دید و خم به ابرو نیاورد.
پس از آن ظهر شگفت و خون بار، زندگی بدون حسین علیه السلام، روی زمینی که بین روح و جسم او فاصله‌ای به ارتفاع زمین و آسمان انداخته و زینب علیهاالسلام را در برزخ فقدان حسین علیه السلام، تنها گذارد، چه تلخ می‌گذشت؛ تلخ‌تر از تمام آن مصائب عظیم!
برای زینب علیهاالسلام، زمین، بی وجود حسین علیه السلام، غربت آباد است و زمان بی حضور او، ملال انگیز! ولی ماند، تا فریاد گلویی بریده از حنجر او برخیزد و در میان عربده باطل، سکوت مظلومانه حقیقت را به بلاغت کلام روشنگر خویش، بشکند.
معصومه زارع

متن غمگین صبوری

خداحافظ ای ام المصائبخداحافظ ای زخم‌های دلت یادگار نینوا! دیگر امشب به مرور خاطرات سرخ پرپر شدن کبوتران نخواهی پرداخت؛ که تو نیز کبوترانه کوچ خواهی کرد تا به کاروان آسمانی حسین بپیوندی.
زمین، چه عرصه تنگی برای پاره‌های دل فاطمه و علی بود! گرچه از همان روز که رأس حسین را بر نیزه‌ها بردند، بهانه‌های زندگی‌ات، به پایان رسیده بود.
مگر گل‌های چیده وجودت ای ام المصائب، چقدر می‌توانستند در آب دیدگانت، زندگی را ادامه دهند؟
از امشب، اشک‌های فراق یوسف تو، بر دامن پیراهن خونینش سرریز خواهد شد و زمینیان، داغدار جای خالی تو خواهند بود.
آن روز که هُرم خطبه‌هایت، شام را گرفته بود و دودِ آه از دلت برخاست، در میان خاک عطش، ریشه دواندی تا امروز، وقتی خاک، تو را در برمی گیرد، نام تو در جای جای خاطرات کربلا شکوفه کند.
هنوز شنیده می‌شود که چگونه قلب سنگ‌های خارا را آب کردی و شعله صبرت، بر همگان روشن کرد که چگونه بی برادر، یتیم می‌شوند.
ای دخترِ یتیم‌نوازترین مرد زمین! پاسخ «ما رأیت الّا جمیلا»ی تو، هنوز در گوش تاریخ می‌پیچد. بدرود، ای زیباترین تصویر صبر!
یا زینب! صبر آزموده تو در فرهنگ لغات عاشورا، قشنگ‌ترین واژه‌ها را بعد از حسین آفرید و حسین که بی طاقت از دوری تو بود، امشب، دعای تو را مستجاب کرد و این گونه بود که سفر، تو را برگزید تا بر پهلوی شکسته مادرت، مرهم شوی.
امشب، کوه به دریا می‌پیوندد تا منظره غروب حسرت را در قلبمان بیافریند. امشب، طناب اسارت جهان خاکی، از دست‌های زینب باز خواهد شد و فرشتگان صف بسته، نوای «ارجعی الی ربّک» را برای او خواهند سرود.
یا عقیله بنی‌هاشم! اگر روزی از عون و محمد خواستی تا برای پیوستنت به حسین علیه السلام دعا کنند، آیا می‌دانستی که چه زود، هنگامِ استجابت فرا خواهد رسید؟
امشب، تو را سبک‌تر از بال فرشتگان و روشن‌تر از روز و زیباتر از نخستین سپیده دم آفرینش، به سوی آسمانیان خواهند برد؛ چرا که نهایت آرزویت، پیوستن به حسین بود و هرکه به حسین نپیوندد، مرداب خواهد شد.
تشنه توایم یا زینب! دعا کن که قلب‌هایمان به لاهوت و ملکوت، گره بخورد و به راستی:
کی با فنای تن ز تو کس دور می‌شود
شمع از گداختن همگی نور می‌شود
رزیتا نعمتی

متن غمگین صبوری

لطیف‌تر از گل‌های مریموقتی کودکی‌های در غربت گذشته‌ات را ترمیم می‌کنم، دخترکی نمودار می‌شود لطیف‌تر از گل‌های مریم، که خردسالی‌اش را توفان‌های متخاصم، به غارت برده‌اند؛ دخترکی که دنباله چادر نمازش، دردهای زمین را به افلاک می‌رساند.
وقتی خلوت متروک خانه‌تان، با زانوان در بغل گرفته پدرت می‌آمیزد، قلب آفرینش از تپش باز می‌ماند؛ اما تو با همه کودکی‌ات، باید بمانی و مهربانی دستانت را دور گردن پدر حلقه کنی و صبر بیاموزی.
مادرت سفارش برادرانت را حتی به آب کرده است و تو ـ آبروی آفرینش ـ خود را نذر هستی آنها می‌کنی.
زمان دیر یا زود می‌گذرد. جوانی‌ات در شهادت پدر خم می‌شود؛ اما باید سر پا بمانی تا دنیا شهادت زهرآلود برادرت را پلک بزند.
وقتی مدینه در تیرباران تابوت نواده پیامبر متمرکز می‌شود، نمی‌شود که نباشی.
تازه اینجاست که آغاز می‌شوی؛ تا به حال، مقدمه وجود خویش را گذرانده‌ای.
حادثه‌ای سترگ در راه است و تو باید به پیشوازش بروی. باید آن اتفاق سرخ را، آن شوکران دردهای مداوم را، جرعه جرعه سر بکشی.
تکیه‌گاهت، ستون زندگی‌ات به خاک می‌افتد. روحت از زخم‌های متراکم انباشته می‌شود و تو هنوز باید بمانی و به اسارت رفتنت را بر دوش خسته تاریخ، آوار کنی.
باید با همه شکستگی‌ات، ستون قامت امام زمانت بشوی تا حقیقت، در سنگ باران ممتد فرزندان جاهلیت، دفن نشود.
می‌ایستی؛ صبور می‌ایستی و روشنی را در تاریکی شام، جار می‌زنی.
وقتی شمعی سه ساله را در خرابه، روشن می‌گذاری و می‌روی، اطمینان داری که شهر از معجزه لبریز خواهد شد.
دوباره، وقتی بی‌کسی‌ات به شام تبعید می‌شود، همه فکر می‌کنند دیگر از تو چیزی نمانده است؛ اما هنوز هم بر آستانه معرفت ایستاده‌ای تا به تشنگان سرگردان، جام حقیقت تعارف کنی.
رقیه ندیری

متن غمگین صبوری

قامتی مطابق با شکیباییاز دمشق تا کربلا، فاصله‌ای در دل نیست. فرقی نمی‌کند؛ زینب علیهاالسلام هرجا که باشد، فاتحانه بر بلندای هستی ایستاده است و از حسین علیه السلام می‌گوید.
روبروی زینب علیهاالسلام، هرچه که بوی قدرت بدهد، مرده است.
نام زینب علیهاالسلام که می‌آید، تکلیف انسان با خودش روشن می‌شود؛ می‌داند با آنچه که باید باشد، چقدر فاصله دارد؛ پی می‌برد چند جام عرفان لازم است تا «زیبا دیدن مصیبت‌ها.»
امروز، اگرچه از زینب علیهاالسلام می‌گوییم و از زینب علیهاالسلام می‌نویسیم و خود را زینبی می‌دانیم؛ اما تنها خود اوست که از رویارویی با گونه‌های مختلف داغ، سربلند آمده است.
دمشق، در بهت فرو رفته است، پیش روی این همه عفت و صلابت.
تاریخ، کجا زنی را سراغ دارد این چنین؟!
زینب علیهاالسلام، توان روشنی است که همه مردان روزگار، او را می‌ستایند.
یک زن، با آن همه رنج و کارهای فراوان دیگر بر دوش:
حمایت پررنگ از بازمانده ظهر عطش؛ پناه‌دِهیِ یتیمان عاشورا، بیان مفاهیم تیغ‌های کربلایی.
زینب علیهاالسلام، یعنی چکامه‌های روشن غم؛ بیانیه‌ای پر از سوز؛ اما همچنان استوار.
زینب علیهاالسلام، پیام صبر و رضا را از کربلا به دمشق و از آنجا، به همه جهان نشان داد.
عاشورا، ادامه دارد؛ حتی استقامتی بالاتر از نمازهای نشسته‌اش نیست. امتداد نینوا، نام زینب است که تبلوری است در همه دقایق.
محمدکاظم بدرالدین

متن غمگین صبوری

وقت زیارتاز این چادر بپرس، تن هزار زخم خورده را چه باید کرد؟ دیگر گریه هم شفای بغض‌های به خون نشسته نیست! قد خمیده را به رکوع پی در پی نافله شبانه، بهانه دهی؛ زخم پیشانی شکسته را به نوازش کدام دست آشنا، آرام نمایی؟
بیا از اینجا برویم! کسی چه می‌پرسد حال تو را؟ این دیوارهای تبعید چه می‌دانند که عطر کوچه باغ‌های مدینه در سجاده به یادگار مانده از مادرت، محبوس مانده است؟
بگو خاطرات، دست از سرت بردارند! هر روز، چوب خیزران و لب خونین بر طاقچه نگاهت پرپر می‌زنند و شب نشده، سر بریده ماه را بر نیزه، به غنیمت می‌برند. خواب به چشمت نیامده؛ گاهواره می‌سوزانند و تازیانه می‌چرخانند…
اصلاً بگذار همه خلخال‌ها و گوشواره‌ها را به غارت ببرند این هروله شبانه‌ات، در پی سر بریده برادر، تا کی؟
بیا از اینجا برویم؛ خرابه نزدیک است. لااقل سه ساله را بهانه کن و برای بی سر و سامانی دلت سر به دیوار غربت بگذار.
راستی، با آن قنداقه خونین که رباب علیهاالسلام، در پی‌اش می‌گشت، چه کردی؟
مشک تیرخورده را در کدام پستوخانه دلت مخفی کردی تا سکینه نبیند؟
عبای هزار تکه شده علی اکبر علیه السلام را به کدام بازمانده از تبار مجنون بخشیدی، تا به دست لیلا نرسد؟
ام البنین علیهاالسلام را چه صدا کردی که یاد پسران پرپر شده‌اش نیفتد؟
در آن کربلای هزار بار گریسته تو، کسی نبود تا آن پیراهن کهنه خون‌آلود را از چشم مصیبت زده تو، دور نگه دارد؟
گریه کن، صبورترینِ عالم! آن تن عریانی که بر خاک و خار و خون غلتید، عزیز تو بود؛ عزیزتر از جانت!
همین که عکس سر بریده ماه، در پیاله آب افتد و باد، عطر غبار قبور کربلا را در هوای یادت بپراکند، وقت زیارت تو رسیده است؛ وقت آنکه کبوتران پرپر شده در قفس نگاهت، پرواز کنند و ستاره‌های غروب کرده در حنجره زخمی‌ات، آواز بخوانند؛ وقت آنکه دوباره عباس علیه‌السلام برایت رکاب بگیرد و علی اکبر علیه‌السلام زانو بزند و قاسم علیه‌السلام، مرکبت را آرام بنشاند و حسین علیه‌السلام، دست دراز کند، تا تو را همان طور که شایسته عقیله بنی‌هاشم است، سوار محمل نماید.
چشم‌هایت را باز کن. تمام شد خواب وحشتناک این روزها! اکنون، آغوش پیامبر صلی الله علیه و آله است و گریه‌های وقت تولدت!
نزهت بادی

متن غمگین صبوری

دل شکسته، سرفراز و نستوهمی‌بینمت که بر تپه‌های سوخته، ثانیه‌های مصیبت را تاب می‌آوری و از خیمه‌های عطشان، شعله می‌تکانی.
می‌بینمت، سرفراز و نستوه. آغوشت، خون‌آلود حنجری بریده است و دلت، تکه تکه حادثه گودال.
تو همانی که بی‌هراس از ارتفاع شمشیرها، حقانیت عشق را به تفسیر نشستی و خواب راحت را از چشمان بی عدالت کفر، ربودی.
تو زینبی، او که روح اسطوره‌ای اش، عصیان بادها را به سخره می‌گیرد.
ریگزاران تشنه می‌شناسندت، وقتی که مرهم بال‌های زخمی پروانه‌ها می‌شوی. دستان جهان، افول زنجیرهایش را مدیون تو است.
نیزه‌های بیداد را از نفس انداختی. مگر چشمان حماسه را غروبی است که من سوگوار تو باشم؟
یا زینب! اتفاق تو را شن‌باد هیچ حادثه‌ای، دفن نمی‌تواند کرد. شکوه ایستادنت، تاریخ است. نگاهت، پنجره‌ای است گشوده بر دوردست آینه و عرفان.
جانت، پرندگی را هجا به هجا، آسمان می‌شود. با توام که تقویم حقیقت شیعه را به شهادت ایستادی تا قرن‌های پس از تو، زلال آفتاب را تجربه کنند. ایستادی؛ وقتی که از سر و روی شهر، دیوار نخوت می‌بارید و این چنین، نیزه‌های بیداد را از نفس انداختی.
حالا تو رفته‌ای و در دورهای مه آلود، پنهان شده‌ای. رفته‌ای؛ با کفش‌هایی از باران و ابریشم و مسیر عبورت را چراغ‌های شکوفه، روشن کرده‌اند.
می‌روی و پنجره‌های آسمان، به پیشوازت گشوده می‌شوند. می‌روی و ما، مچاله داغ سترگت، روزهای بی‌تو را می‌گرییم.
ببین چگونه شانه‌های بی‌پناهمان را توفان کوچت می‌لرزاند؛ چگونه خورشید بی قرار چشمان روشنت، بر کوه‌های زمین مویه می‌کند؟
ای بزرگ! اگرچه نیستی، اما باور حسینی ما را خللی نیست. می‌مانیم و در تقاطع آتش و خنجر، شکوه فاطمی‌ات را پاسداری می‌کنیم.

متن غمگین صبوری

کربلا نرفتن سخت است…
کربلا رفتن سخت تر!
تا نرفته ای شوق رفتن داری… تا رفتی شوق مردن!
کربلا رفته ها می دانند، بعد از کربلا روضه ی حسین حکم زهر دارد برای دل اوراق شده ی زائر!
آخر اینجا، دیگر عباس نیست تا آرام شوی در حریم امنش…
کربلا دلتنگتم!

متن غمگین صبوری

از حرم دورم ولی
عیبی ندارد آرزو…
یک شبِ جمعه منو شش گوشه‌ای در پیشِ رو…

متن غمگین صبوری

بـســم رب الحســـین علـیه الـسـلام
حسین جان
دل آدمی مگر چقدر
تحمل دارد
ندیدنت را !
ابکی من فراق الحسین…
آنقدر پشتِ درِ خانه تو می ایستم
تاکه در باز شود بوسه زنم بر پایت

متن غمگین صبوری

آقا این دل بی تاب آواره ام در حرمت جا مانده
بطلب که قلب ما سوی شما میل تپیدن دارد

متن غمگین صبوری

شب جمعست هوایت نکنم میمیرم
یا اباعبدالله
مداوای ما تویی

متن غمگین صبوری

آقا جانم یه فکری به حال نوکرات بکن
حالمون رو به راه نیست
دلمون برا حرمت تنگ شده
برا لحظه لحظه اربعینت.
من حرم لازمم دلم تنگ است.

متن غمگین صبوری

دلم هوای حرم کرده است میدانی

دلم هوای دورکعت نماز بالاسر

متن غمگین صبوری

آقا جان کارد به استخون همه رسیده
غم دوری حرمت بیچاره‌مون کرده

متن غمگین صبوری

کربلا یعنی همان دلتنگی هر روز و شب….
کربلا یعنی همان دلدادگی، صد آه شب…
کربلا یعنی همان ماوای هر عشاق دل
می کند دل یاد آن جنت سرا، هر روز و شب..
کربلا با من بگو، با من که دلتنگ توام!
از همان زیبایی جای جای تو، این روز و شب…
بارگاه جد من، اقای عالم، شاه حسین
هم عمویم آن علمداری که او هم ماه شب….
کربلا دلتنگیم، این روز و شب ها بس زیاد
با من دلخسته غمگین بگو، یک روز و شب…..

متن غمگین صبوری

دلتنگ کربلا …
خرج تو می کنم دلتنگی هایم را، به امید دیدار کربلای تو …
من دلم نازک است و زود می گیرد… اما ایمانم اگر به چیزی بند کند، دیگر هیچ حرفی نمی تواند آن را سست کند؛
ایمان دارم وقتی دلم عجیب برای تو تنگ می شود …
وقتی عجیب دل هوای دیدارت دارد …
وقتی عجیب جاذبه ی قلبم به سوی توست …
آن لحظه نوشته می شود به پایم ثواب زیارتت و دلم قرص می شود که تو را از همین اتاقم و پشت پنجره ای نیمه باز زیارت کرده ام…
وقتی که نسیم، موهایم را نوازش می کند…
به خودم تلقین می کنم که تو صدایم را شنیده ای و قدری از هوای ملکوتی بین الحرمینت را برای دل خسته ام فرستاده ای…
من به همین چیزها دل خوش کرده ام و گرنه که تا بحال از غم دوریت …
دلم به حال خود می سوزد…
دلم می سوزد که نمی توانم از نزدیک ببویمت….
عطر سیب حرمت آرزوست …

متن غمگین صبوری

من یقین دارم یکی از همین روزها دست دلم را می گیری و  از باب الجوادت مرا وارد بهشت می کنی  و پنجره فولادت بهانه ای می شود  برای امضای تذکره ی کربلایی دیگر!
اصلا کربلایی که براتش را شما امضا کرده باشید  طعم دیگری دارد،  آقای خوبم…
و من همیشه کوله بار غم ها و غصه هایم را برایت آورده ام و تو با مهربانی ات مرهم شدی برای دردهای بیشمارم!
و سوغات سفر یک تذکره ی کربلا به نامم نوشتی و فقط گفتی سلام ما را برسان…
من یقین دارم باز هم مهربانی می کنی و پادر میانی  تا ارباب بار دیگر نوکرش را به پابوسی بپذیرد  و در نیمه های شب  وقتی دستانم دخیل پنجره های ضریح ارباب می شود…
دلم هوایی شود تا کربلای شما و بگویم  امام رئوفم این سفر را از تو دارم  و از نغمه های دل من که برایت پر می کشد، تنها تو خبر داری و من… !

متن غمگین صبوری

هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد
نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد
خوشا به حال خیالی که در حرم مانده
و هر چه خاطره دارد از آن محل دارد
به یاد چایی شیرین کربلایی ها
لبم حلاوت «احلی من العسل» دارد
چه ساختار قشنگی شکسته است خدا
درون قالب شش‌گوشه یک غزل دارد
بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم؟
بگو محبت ما ریشه در ازل دارد
غلامتان به من آموخت در میانۀ خون
که روسیاهی ما نیز راه حل دارد

متن غمگین صبوری

دلتنگم برای دیدن حرم ارباب
دلتنگم برای خواندن زیارت عاشورا در حرم ارباب
دلتنگم برای اشک شوق از دیدن حرم ارباب
دلتنگم برای دیدن حرم سقا
دلتنگم برای  سرگردانی در بین الحرمین
دلتنگم برای کف العباس
دلتنگم برای تل زینبیه!

متن غمگین صبوری

آقای خوبی ها…
کربلا را چگونه ساختی که اینگونه آرام می کند هر دل بی دل را وقتی قدم به خاکش می گذاری؟!
آقای مهربانم….
کربلا چگونه است که به دست فراموشی می‌ سپارد تمام غم و غصه های دنیا را و تمام غصه ات می شود دیدن حرم و ضریح و….
کاش می شد بیاییم و بمانیم و….
دلتنگم…..!

متن غمگین صبوری

عشق، یعنی به تو رسیدن…
یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت…
عشق، یعنی تموم سال و همیشه بی قرارم برای اربعینت!

متن غمگین صبوری

امشب هوای کـربــلا دارد دل من
حال و هوایـی آشـنــا دارد دل من
شش گوشه ات را تا نبینم بی قرارم
اصلا مـگر بـی تو صـفا دارد دل من؟

متن غمگین صبوری

کربلا بسته شد و نوکرِ آواره شدم
اربعین را چه کنم،سخت بهم ریخته‌ام

متن غمگین صبوری

شکرلله که من مرغ همین بام شدم
جلد میخانه ی تو در همه ایام شدم
هر کجا نام تو آمد به تنم جان آمد
تو چه کردی که چنین عاشق این نام شدم
دل من بود پر از غصه ی عالم آقا
چایی روضه ی تو خوردم و آرام شدم
چشم پا کردم و دیدم که تو صیاد منی
آمدم رقص کنان وارد این دام شدم
چون زهیر تو حسین عبد فراری بودم
آری از معجزه ی روضه ی تو رام شدم
رفت عمر و به حرم پای من آخر نرسید
روی قبرم بنویسید که ناکام شدم

متن غمگین صبوری

آه از دوری،آه از دوری
هر شب هستم…
حرمِ تو ولی می بینم،که دوباره خوابم انگار…
وای از تکرار…
من میترسم…
بمیرم،نبینم،حرمِ تو رو،از این غم می میرم
بی تو اما…
خواب می دیدم…
که به پای ضریحِ تو،اشکایِ نم نم بارون میشه…
من تو رؤیام…
می دیدم،که دلم،تویِ صحن تو آقا مهمون میشه
خواب می دیدم…
من و اشک و حرم تا سحر می مونیم تنهایِ تنها
من میگفتم،همه دردِ دلامو کنارِ ضریحت با تو آقا
آقام… آقام
دوسِت دارم،دوسِت دارم
کاری کردی…
تو با این دلِ خسته، که تا نفسی هست از داغِ تو
خون میبارم…تو رؤیاهام…
می بینم، که میامو رویِ قدمای تو آقاجون
سر میذارم….
من دلتنگم…
برا نیمه شبای حرم دمِ ایوون، باز بی تابم
هر شب آقا…
به امیدِ زیارتِ تو،توی رویاهام میخوابم…
من دلتنگم…
شب و روزمو فکرِ حرم میدونی پُر کرده آقا…
کاری کن تا…
دلِ عاشق و خسته ی من حرمت برگرده آقا….
آقام… آقام
عاشق هستم ،عاشق هستم
از روزی که…
اومدم تویِ دنیا آقا،دلمو دست تو دادم….
عشقت مهرِ، مادر زادم
شکرُ لِلَّه…
همه عمرمو پیش تو موندم وآقا رویِ پایِ
تو افتادم….
آغوشِ تو…
شده خونه ی اَمنی برایِ همه این بی تابی ها…
کاشکی می شد…
که یه شب شده حتّی تو خواب تو رو من ببینم،آقا
هر چی دارم…
به خدا همشو،به تو و به ابالفضلت‌ مدیونم…
تا جون دارم…
پایِ پرچم و هیات و عشقِ تو همیشه می مونم….
آقام… آقام…

متن غمگین صبوری

کرب و بلا چه سِرّیه بازم جاموندم
من چه شب هایی رو با اشک به صُبح رسوندم
کرب و بلا خسته ام از فراق و دوری
من صبر ایوب ندارم بسه صبوری
منو شکسته است بالی بده به قلبم حالی
دور ضریحت غوغاست جای من امشب خالی
حرم غروب کرب و بلا خواب خوب هر شبم
حرم پُر از برو و بیا خواب خوب هر شبم
حرم ضریخ کبوتر ها خواب خوب هر شبم

متن غمگین صبوری

 دوباره مرغ دلم میل کربلا دارد
همان حریم که یک بام و دو هوا دارد
یکی هوای اباالفضل یکی هوای حسین
چه با صفاست هوایی که کربلا دارد
حسین کرببلای تو کعبه عشق است
اگرچه مروه ندارد ولی صفا دارد
تویی تو قبله کعبه که کعبه در غم تو
تمام عمر به بر جامه عزا دارد
ز زائران تو و حاجیان در عرفات
خدا به زائر تو اول اعتنا دارد
((بهشت با همه سرسبزی و طراوت و حسن))
صفای کرببلای تو را کجا دارد
بهشت با همه وسعت بهای خون تو نیست
بهای خون ترا ذات کبریا دارد
ز بسکه محترم است زائر تو و حرمت
ز پر و بال ملک فرش زیر پا دارد
به افتخار غلام سیاه ترک تو حق
اگر که بگذرد از جرم خلق جا دارد

متن غمگین صبوری

هر که باشد در دلش حال و هوایت بیشتر
گریه خواهد کرد بین روضه‌هایت بیشتر
آرزوی مکه رفتن هم به جای خود ولی
آرزو دارم بـیـایم کـربـلایت بیشتر
حسرت کرب و بلایت می‌کشد آخر مرا
حسرت شش گوشه و صحن و سرایت بیشتر
کاش باشی وقت جان دادن تو بر بالین من
می‌شوم آن روز محتاج دعایت بیشتر…

متن غمگین صبوری

محرم شد از غم نگاهم گرفت
به سوزانترین اشک، آهم گرفت
شکست در گلو بغض سوزان من
و عطر حسین روح و جانم گرفت

متن غمگین صبوری

دلم براي محرم ، عجيب دلتنگ است
براي روضه ي شاه غريب دلتنگ است
و عطر سيب حرم كنج شش گوشه
براي بوسه به قبر حبيب دلتنگ است
برای خواندن یک جامعه به محضر عشق
برای ندبه و امن یجیب دلتنگ است
برای اذن دخول و برای تل و خیام
برای روضه ی یابن الشبیب دلتنگ است
برای هر دو حرم هم صفا و هم مروه
برای ساقی و چشم نجیب دلتنگ است
میان مردم عالم به یاد قصه ی وصل
دلم چنان به خزان عندلیب دلتنگ است

متن غمگین صبوری

السلام علیك یا اباعبدالله
دیباچه عشق و عاشقی باز شود،
دل ها همه آماده پرواز شود،
با بوی محرم الحرام تو حسین،
ایام عزا و غصه آغاز شود.

متن غمگین صبوری

دلـم یه کربـلا میخواهد…
بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم…
درد و دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم…
نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه…
کم تر صحبت میکنم
می ترسم انجا برای حسین حسین گفتن
کم بیاورم…
من که ندیده ام…
من که نرفته ام…
می گویند بین الحرمین عجب
صفایی دارد…
می گویند هوایش عطر
بهشتی دارد…
می گویند… خسته ام از می گویند ها…
دلم یک نقل قول از خودم در وصف کربلا می خواهد…

متن غمگین صبوری

We live but for a moment
ما زندگی می‌کنیم اما فقط برای یک لحظه. (مارکوس اورلیوس)

متن غمگین صبوری

Life’s too short not to let go
زندگی کوتاه‌تر از آن است که جدی گرفته شود. (فیلدز میلبرن)

متن غمگین صبوری

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you
زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را برای این که دیگران چه فکری در مورد شما می‌کنند، هدر دهید. (سی جویبل سی)

متن غمگین صبوری

Enjoy yourself – it’s later than you think
از زندگی خود لذت ببرد. از آنچه فکر می‌کنید زودتر می‌گذرد. (سقراط)

متن غمگین صبوری

Look after each other. Life is short – the fruit of this life is a good character and acts for the common good
از یکدیگر مراقبت کنید. زندگی کوتاه است. ثمره‌ی این زندگی، شخصیت خوب و اعمال و کاری زیباست. (مارکوس اورلیوس)

متن غمگین صبوری

Life is too short to be little
زندگی کوتاه‌تر از آن است که حقیر باشید. (بنجامین دیزییل)

متن غمگین صبوری

Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time
زندگی خود بسیار کوتاه است اما ما با هدر دادن ناآگاهانه‌ی زمان، آن را کوتاه‌تر هم می‌کنیم. (ویکتور هوگو)

متن غمگین صبوری

All our sweetest hours fly fastest
لحظات شیرین، سریع‌تر سپری می‌شوند. (ویرجیل)

متن غمگین صبوری

So make haste to live, my dear Lucilius and think of each single day as a single life
برای زندگی کردن عجله کن، لوسی لیوس عزیزم و هر روز از زندگی را مانند یک زندگی جداگانه در نظر بگیر. (سنکا)

متن غمگین صبوری

Life is a blink
زندگی به اندازه‌ی چشم به هم زدن است. (هدا کب)

متن غمگین صبوری

People look for ways to pass the time, and later complain that life moves too quickly
مردم به دنبال راه‌هایی برای گذراندن زمان خود هستند و بعد شکایت می‌کنند که زندگی خیلی سریع می‌گذرد. (جیمز پیرس)

متن غمگین صبوری

Life is far too short to pursue things that do not genuinely interest you
زندگی کوتاه‌تر از آن است که به دنبال چیزهایی باشید که به آن‌ها واقعاً علاقه ندارید. (جیمز پیرس)

متن غمگین صبوری

You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry. And be sure to smell the flowers along the way
شما در این دنیا تنها برای یک ملاقات کوتاه هستید. عجله نکنید، نگران نباشید. و مطمئن شوید که گل‌ها را در مسیر راه به خوبی بود کنید. (والتر هاجن)

متن غمگین صبوری

The wiser you get, the luckier you feel
هر چه عاقل‌تر شوید، احساس خوشبختی بیشتری می‌کنید. (ماکسیم لاگاس)

متن غمگین صبوری

One day your life will flash before your eyes. Make sure its worth watching
یک روز، زندگی مثل برق و باد از جلو چشمانتان عبور خواهد کرد. مطمئن شوید که ارزش دیدن را داشته باشد. (جرارد وی)

متن غمگین صبوری

Life is short. That’s all there is to say. Get what you can from the present
زندگی کوتاه است. تنها چیزی است که می‌توان گفت. هر چقدر که می‌توانید از زمان حال لذت ببرید. (مارکوس اورلیوس)

متن غمگین صبوری

Time takes it all, whether you want it to or not
زمان همه چیز را می‌گیرد. چه بخواهید و چه نخواهید. (استفان کینگ)

متن غمگین صبوری

There’s no refund on time poorly spent
هیچ بازپرداختی برای زمان تلف شده وجود ندارد. (جاشوا فیلدز میلبرن)

متن غمگین صبوری

Life appears to me too short to be spent in nursing animosity or registering wrong
زندگی برای من کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کینه‌توزی و به خاطر سپردن بدی‌های دیگران بکنیم.

متن غمگین صبوری

There is a limit to the time assigned to you, and if you don’t use it to free yourself it will be gone and will never return
شما زمان کمی دارید و اگر از آن برای رها کردن خود استفاده نکنید، زمان از دست می‌رود و دیگر بازنمی‌گردد. (مارکوس اورلیوس)

متن غمگین صبوری

Don’t get so busy making a living that you forget to make a life
آنقدر خود را مشغول پول درآوردن نکنید که خود زندگی کردن را فراموش کنید. (دالی پارتون)

متن غمگین صبوری

Life is so short, so beautiful. Don’t be so serious about the work. Enjoy the life
زندگی خیلی کوتاه و بسیار زیباست. کار را بیش از حد جدی نگیرید. از زندگی لذت ببرید. (جک ما)

متن غمگین صبوری

Quit saying you don’t have time. You have time for what you make time for in life
دست از به زبان آوردن این که وقت کافی ندارید، بردارید. شما برای آنچه که خود برایش وقت می‌گذارید، وقت دارید. (برایان اچ مک گیل)

متن غمگین صبوری

Life seems but a quick succession of busy nothings
زندگی چیزی جز سلسله‌ای از مسائل بی‌اهمیت نیست. (جین آستین)

متن غمگین صبوری

We do not appreciate how brief and fleeting our lives will be. It is always later than you think. Time is always more precious than you realize. Realize it now and act!
ما متوجه‌ی کوتاه و گذرا بودن زندگی خود نیستیم. زندگی همیشه زودتر از آنچه فکر می کنید، سپری می‌شود. زمان همیشه بیشتر از آنچه تصور کنید، ارزشمند است. این موضوع را درک کنید و عمل نمایید! (جیمز کلیر)

متن غمگین صبوری

If you understood how short life is you wouldn’t spend it on people who waste your time
اگر متوجه می‌شدید که زندگی کوتاه است، آن را صرف کسانی که زمانتان را هدر می‌دهند، نمی‌کردید. (دن گو)

متن غمگین صبوری

You have been preoccupied while life hastens on. Meanwhile death will arrive, and you have no choice in making yourself available for that
در حالی که زندگی سریع می‌گذرد، شما خود را درگیر کرده‌اید. در همین حال، مرگ از راه می‌رسد و شما چاره‌ای جز قبول آن ندارید. (سنکا)

متن غمگین صبوری

People are frugal in guarding their personal property; but as soon as it comes to squandering time they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy
انسان‌ها در مدیریت دارایی‌های شخصی خود بسیار دقیق هستند اما وقتی نوبت به مدیریت زمان می‌رسد، آن را به راحتی هدر می‌دهند در حالی که باید در این مورد خساست به خرج دهند. (سنکا)

متن غمگین صبوری

We are not given a short life but we make it short, and we are not ill-supplied but wasteful of it
به ما زندگی کوتاهی داده نشده است اما این خود ما هستیم که زندگی را کوتاه می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم. (سنکا)

متن غمگین صبوری

Eventually, all of us will pass away and slowly be forgotten. We should enjoy this brief time we have on earth — not be enslaved to emotions that make us miserable and dissatisfied
در نهایت، همگی ما خواهیم مرد و به تدریج فراموش خواهیم شد. ما باید از این فرصت کوتاهی که در این دنیا داریم، لذت ببریم – نه این که خود را اسیر احساساتی کنیم که باعث ناراحتی و نارضایتی ما می‌شوند. (رایان هالیدی)

متن غمگین صبوری

At some point we all must admit the inevitable: life is short, not all of our dreams can come true, so we should carefully pick and choose what we have the best shot at and then commit to it
گاهی‌اوقات، همگی ما باید قبول کنیم که زندگی کوتاه است، همه‌ی رویاهای ما به واقعیت نخواهند پیوست. بنابراین، باید با دقت بهترین گزینه را انتخاب کنیم و به آن متعهد شویم. (مارک منسون)

متن غمگین صبوری

Distracted by the obligations of everyday activities, we are no longer aware of ourselves… Everything is done all at once, faster and faster, yet no personal balance or meaning can be found
در حالی که با تعهدات فعالیت‌های روزانه‌ی خود حواسمان پرت شده است، دیگر به خود فکر نمی‌کنیم. همه چیز یکباره انجام می‌شود، سریع و سریع‌تر. با این وجود، هیچ تعادل یا معنایی در کارهایمان دیده نمی‌شود. (مارک ویتمن)

متن غمگین صبوری

How do you suppose time works? A slippery succession of long hours adding up to ever-shorter days and years that disappear like falling dominoes?
فکر می‌کنید زمان چگونه عمل می‌کند؟ سلسله‌ای از ساعات طولانی که به روزها و سال‌های کوتاهی که مانند دومینو روی هم می‌افتند، اضافه می‌شوند. (دنی شاپیرو)

متن غمگین صبوری

The days are long but the decades are short
روزها طولانی ولی دهه‌ها کوتاه هستند. (سم آلتمن)

متن غمگین صبوری

Suspect each moment, for it is a thief, tiptoeing away with more than it brings
به تک تک لحظه‌ها مشکوک باشید زیرا مانند دزدی هستند که با بیشتر از آنچه آورده‌اند، می‌روند. (جان آپدایک)

متن غمگین صبوری

Ordinary people merely think how they shall ‘spend’ their time; a man of talent tries to ‘use’ it
انسان‌های معمولی بیشتر فکر می‌کنند چگونه زمان خود را سپری کنند اما انسان‌های بااستعداد سعی می‌کنند از آن استفاده کنند. (آرتور اسکوفنور)

متن غمگین صبوری

The shortness of life, so often lamented, may be the best thing about it
کوتاه بودن زندگی که اغلب برایش تاسف می‌خوریم، ممکن است بهترین نکته در مورد آن باشد. (آرتور اسکوفنور)

متن غمگین صبوری

Life is short and death is long
زندگی کوتاه و مرگ طولانی است. (فریتز شولدر)

متن غمگین صبوری

Life is short, art is long
زندگی کوتاه و هنر بلند است. (بقراط)

متن غمگین صبوری

Life is too short to be miserable
زندگی کوتاه‌تر از آن است که غمگین و بد سپری شود. (ریتا براون)

متن غمگین صبوری

Life is short and progress is slow
زندگی کوتاه و پیشرفت کند است. (گابریل لیپمان)

متن غمگین صبوری

There’s time enough, but none to spare
به اندازه‌ی کافی زمان داریم اما نه برای هدر دادن. (چارلز چسنات)

متن غمگین صبوری

Life is short. Smile while you still have teeth
زندگی کوتاه است. تا وقتی که هنوز دندان داری، لبخند بزن.

متن غمگین صبوری

Life is very short… One should have no time to dally
زندگی بسیار کوتاه است. هیچ فرصتی برای تاخیر کردن وجود ندارد. (جک لندن)

متن غمگین صبوری

Life isn’t short, you just waste a lot of it
زندگی کوتاه نیست. این شما هستید که وقت زیادی را تلف می‌کنید. (پل دامنیک)

متن غمگین صبوری

Expect an early death – it will keep you busier
انتظار مرگ زودرس خود را داشته باشید. آن شما را مشغول‌تر نگه می‌دارد. (مارتین فیشر)

متن غمگین صبوری

Be impatient with progress but patient with people
در مورد پیشرفت صبور نباشید اما با مردم صبوری کنید. (شین پریش)

متن غمگین صبوری

Life is so, so short. Bible says it’s like a vapor
زندگی کوتاه است. کتاب مقدس می‌گوید، آن مثل بخار است. (محمد علی)

متن غمگین صبوری

Life is too short to harbor any hostilities towards anybody
زندگی کوتاه‌تر از آن است که با دیگران دشمنی کنیم. (پیپو برایسون)

متن غمگین صبوری

Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious
صبور و فهیم باش. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کینه‌توز و بدخواه باشی. (فیلیپس بروک)

متن غمگین صبوری

Life is very short and what we have to do must be done in the now
زندگی کوتاه است و کاری که باید بکنیم را باید امروز انجام دهیم. (آدری لرد)

متن غمگین صبوری

If you want something, don’t wish for it. Life is too short to wait
اگر چیزی را می‌خواهید، فقط آرزویش را نکنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که منتظر بمانید. (استفان هاینز)

متن غمگین صبوری

Life is short, and truth works far and lives long: let us speak the truth
زندگی کوتاه است و حقیقت است که همیشه ماندگار می‌ماند. پس، چیزی جز حقیقت به زبان نیاورید. (آرتور اسکوفنور)

متن غمگین صبوری

Let no one rob me of a single day who is not going to make me an adequate return for such a loss
اجازه ندهید کسی که قادر به پرداخت هزینه‌ی آن نیست، حتی یک روز از زندگیتان را هدر دهد. (سنکا)

متن غمگین صبوری

But life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future
اما زندگی برای کسانی که گذشته را فراموش می‌کنند، زمان حال را نادیده می‌گیرند و از آینده می‌ترسند، بسیار کوتاه و اضطراب‌آور است. (سنکا)

متن غمگین صبوری

Life’s too short to deal with people who don’t fit your vibe
زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کسانی کنید که با احساسات شما تطابقی ندارند. (دن گو)

متن غمگین صبوری

Go for it now. The future is promised to no one
تلاش کنید. آینده برای هیچکس تضمین شده نیست. (وین دایر)

متن غمگین صبوری

Wasted time is worse than wasted money
زمان هدر رفته بدتر از پول هدر رفته است. (پائولو کوئینی)

متن غمگین صبوری

Wake up and see that life is too short. The realization that life is short will bring dynamism to your life.
بیدار شوید و ببینید که زندگی کوتاه است. درک این که زندگی کوتاه است، به زندگی شما پویایی می‌بخشد. (سری راوی شانکار)

متن غمگین صبوری

Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks
از هر لحظه‌ از زندگی لذت ببرید. زیرا در زندگی، هیچ بازگشت به عقبی وجود ندارد، فقط فلش بک است. (آنمول آندور)

متن غمگین صبوری

The greatest obstacle to having a meaningful life is the sense one has too much life left
بزرگ‌ترین مانع به منظور داشتن یک زندگی معنادار، داشتن این احساس است که هنوز وقت زیادی برای زندگی وجود دارد. (الین دی بوتن)

متن غمگین صبوری

No man can have a peaceful life who thinks too much about lengthening it
هیچکس نمی‌تواند زندگی آرامی داشته باشد اگر بیش از حد به طولانی کردن آن فکر کند. (سنکا)

متن غمگین صبوری

Slow down and enjoy life. It’s not only the scenery you miss by going too fast – you also miss the sense of where you are going and why
آرام باش و از زندگی لذت ببر. در غیر این صورت، نه تنها منظره خیلی سریع از جلوی چشمانتان عبور می‌کند بلکه حس این که به کجا می‌روید و هدف از آن چیست را نیز از دست خواهید داد. (ادی کانتور)

متن غمگین صبوری

You stop overthinking the small stuff once you understand the shortness of life
زمانی که کوتاه بودن زندگی را درک کنید، دیگر به مسائل کوچک و کم‌اهمیت بیش از اندازه فکر نخواهید کرد.

متن غمگین صبوری

Life is too short not to feel and express genuine love and gratitude as often as you possibly can
زندگی کوتاه‌تر از آن است که عشق و قدردانی واقعی را هر وقت که می‌توانید، احساس و ابراز نکنید.

متن غمگین صبوری

The clock is ticking. If something is really important to you, do it now. Or it may never get done. The illusion of a tomorrow is the biggest waster of lives
زمان می‌گذرد. اگر کاری واقعاً برایتان اهمیت دارد، حتماً انجامش دهید. در غیر این صورت، ممکن است هیچ‌گاه قادر به انجامش نباشید. توهم فردا، بزرگ‌ترین عامل تلف‌کننده‌ی زندگی است.

متن غمگین صبوری

Right now your life is passing away. This is your life, right here right now. Not at some other time in the future. Seize it now. Don’t let it slip away unnoticed
اکنون زندگی شما در حال گذر است. این زندگی شماست، در همین زمان و در همین مکان. نه در زمان دیگری در آینده. همین حالا آن را تصاحب کنید. اجازه ندهید بدون توجه‌ی شما از دست برود.

متن غمگین صبوری

Time flies, whether you’re wasting it or not
زندگی مثل برق و باد می‌گذرد، خواه از آن استفاده کنید یا آن را هدر دهید. (کریستال وودز)

متن غمگین صبوری

Pray for your parents every day and spend as much time with them as you can
هر روز برای والدین خود دعا کنید و هر چقدر که می‌توانید با آن‌ها وقت بگذرانید. (گال شاپیرا)

متن غمگین صبوری

Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand – and melting like a snowflake
اکنون، شروع به انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید، بکنید. ما تا ابد زنده نیستیم. ما تنها این لحظه را داریم که مانند ستاره‌ای در دستانمان می‌درخشد و مانند گلوله‌ی برفی در دستانمان آب می‌شود. (فرانسیس باکون)

متن غمگین صبوری

Life is long enough, and it has been given in sufficiently generous measure to allow the accomplishment of the very greatest things if the whole of it is well invested
زندگی به اندازه‌ی کافی بلند نیست و به طور سخاوتمندانه‌ای به آدمی بخشیده شده است تا اگر به درستی از آن استفاده شود، دستیابی به دستاوردهای بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود. (سنکا)

متن غمگین صبوری

Life is short. You have to be able to laugh at our pain or we never move on
زندگی کوتاه است. شما باید بتوانید بر روی درد و رنج خود بخندید؛ در غیر این صورت، زندگی پیش نخواهد رفت. (جف راس)

متن غمگین صبوری

Life is short, and your time for learning and creativity is limited
زندگی کوتاه است و زمان شما برای یادگیری و خلاقیت محدود می‌باشد. (رابرت گرین)

متن غمگین صبوری

The irony of life is realizing that a lifetime is barely long enough to figure out how it should have been lived
طنز زندگی، متوجه شدن این موضوع است که زندگی به ندرت آنقدر طولانی است که بتوان فهمید چگونه باید زندگی می‌کردیم. (تیبوت)

متن غمگین صبوری

Life is short, and we should respect every moment of it
زندگی کوتاه است و ما باید به هر لحظه از آن احترام بگذاریم. (اورهان پاموک)

متن غمگین صبوری

You know, some people say life is short and that you could get hit by a bus at any moment and that you have to live each day like it’s your last. Bullshit. Life is long. You’re probably not gonna get hit by a bus. And you’re gonna have to live with the choices you make for the next fifty years
برخی از مردم می‌گویند، زندگی کوتاه است و هر لحظه ممکن است با یک اتوبوس تصادف کنید و این که هر روز طوری زندگی کنید که انگار روز آخر شماست. چرند است. زندگی طولانی است. شما احتمالاً با اتوبوس تصادف نخواهید کرد. شما قرار است با انتخاب‌هایی که برای 50 سال بعدی زندگی خود می‌کنید، زندگی کنید. (کریس راک)

متن غمگین صبوری

We have so much time and so little to do. Strike that, reverse it
ما وقت زیاد اما کار کمی برای انجام دادن داریم. آن را برعکس کنید. (رولد دال)

متن غمگین صبوری

Greater variety makes a given period of life expand in retrospect. Life passes more slowly
تنوع بیشتر باعث می‌شود تا مدت زمان زندگی بیشتر شود. زندگی کندتر می‌گذرد. (مارک ویتمن)

متن غمگین صبوری

If we take care of the moments, the years will take care of themselves
اگر مراقب لحظات زندگی خود باشیم، سال‌های زندگی نیز مراقب خود خواهند بود. (ماری اجورث)

متن غمگین صبوری

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن غمگین صبوری

روح آدم را می‌جوند
تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند؛
نه به عشق فکر می‌کنند نه به گذشته‌ها
و یادشان نمی‌آید که روزی، روزگاری
گفته‌اند: «دوستت دارم»…!

#عباس_معروفی

 
# حقیقت

متن غمگین صبوری

تنهایی
‎تمام سال هایی ست
‎که به جای تو
‎کسی را دوست نداشته ام # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

┨اگاه شدم غفلت خود را دیدم، بیدار شدم بخواب دیدم خود را ├ # ادبی

متن غمگین صبوری

شاید فقط میخواست ببوسه و بزارتمون کنار،
ولی ما از تنهایی ترسیدیم و بغلش کردیم
دلتنگی رو عرض میکنم …
# دلتنگی

متن غمگین صبوری

بعد از هزار مرتبه خواهش دمِ وداع؛
چيزي نداشتم كه بگويم
گريستم…

•حسین دهلوی

 
# ادبی # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

ترقوه هایم میسوزد، آخَر یادگاری بوسه هایت آتششان میزند؛
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

بعدِ او در شب و روزم دگر آرامش نیست
عاشقش هستم و جانم به فدایش کردم… # دوستت دارم # دلتنگی

متن غمگین صبوری

شب
آنجايش كسل كننده ميشود
كه تمامى مسيرهاى منتهى به تو
مسدود ميباشد…e²
# دلتنگی

متن غمگین صبوری

شاید اگر تو نیز به دریا نمی‌زدی
هرگز به این جزیره کسی پا نمی‌گذاشت…

• فاضل نظری

# ادبی # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

مادر دوبخش است"ما" و"در" ولی قصهء یتیمی ما ازکنار‌"در" شروع شد
# مادر

متن غمگین صبوری

من قصه‌ی فراقِ تو را خاک کرده‌ام،
حاصل چه شد؟ جوانه زدی، بیشتر شدی…🌱 # ادبی # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

کمی فقط
اندکی مرا دوست داشته باش !
من با کمترین تو به جنگ تمام 
نفرت های دنیا میروم….

🗯 علیرضا اسفندیاری
# عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

#دلمو به هر کی

#خوش کردم ،

روزگارمو #سیاه کرد ،

#تف تو #ذاتت روزگار …
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

💔😔😔😔😔😔💔 # خسته # نامردی

متن غمگین صبوری

به گلو
بغض
و به لب اشک
و به آغوشم درد
شانه‌ای نیست ولی شکر
که دیواری هست

#هخا_هاشمی
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین صبوری

🗯 یغما گلرویی

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِقشنگ از کف ِدنیا برود
هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِیلدا برود؟
# یلدا # حقیقت

متن غمگین صبوری

اونجایی که خواجه امیری میگه :
من بمونم یا برم تو چجوری راحتی؟
اونجا خود عاشقیه 
# موسیقی

متن غمگین صبوری

‏ده سال دیگر، ‏لابه‌لای تارهای سفید موهایم ‏چند تار مشکی هست، ‏که شاید هنوز به امید ‏لمس سر انگشتان تو ‏جوان مانده … # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن غمگین صبوری

هوای دلم ،
از وقتی که رفتی ،
ماه نیسان است هر ماه سال …♡
# دلتنگی # باران

متن غمگین صبوری

از ترحم تا مروت وز مدارا تا وفا

هرچه را کردم طلب، دیدم ز عالم رفته است # نامردی # زندگی # خسته

متن غمگین صبوری

من گمان می کردم
دوستی همچون سروی سرسبز
چارفصلش همه آراستگی ست
من چه میدانستم دلِ هر کس دل نیست.
# نامردی # زندگی

متن غمگین صبوری

من را دوست بدار
به سانِ گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم به من نگاه کن! # ادبی # دوستت دارم

متن غمگین صبوری

مثل آخرین خرمالوی مانده بر شاخه نمیدانم دستش نرسید یا فراموشش شدم؟ # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

زنگ را زدند…
شنیدی؟
قلبم زنگ دارد.
زنگ خطر را! خطر! # خسته # دلتنگی

متن غمگین صبوری

هنگام رفتن ،
بهترین بخش وجودم را پيش تو جا گذاشتم …
قلبم را …
•| محمدمقيمي
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

بیش از این من طاقت هجران ندارم …
# ادبی # دلتنگی

متن غمگین صبوری

عادت(اعتياد) به نبودنت سخته
و عادت به بودنت سخت تر
# عشق یک طرفه # خسته # عربی

متن غمگین صبوری

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض است! # ادبی # خسته

متن غمگین صبوری

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن غمگین صبوری

نمیشه از بقیه انتظار داشت اما هیچ حرکتی نزد! نمیشه دل کسی رو بشکونی اما دل خودت سالم بمونه…
_رالی
_هان ماریا # سکوت

متن غمگین صبوری

تموم شد جوهر خودکار دستم
هزاران خط دلتنگی نوشتم
نوشتم یادگاری تا بماند
از این تنهایی و دل خستم 🍃

# دلتنگی # خسته

متن غمگین صبوری

{یه روزی میرسه پیر و چروکیده شی…}
{ خط های صورتت ، راه مرگو‌ کروکی‌ کشید:)) } # زندگی # خسته

متن غمگین صبوری

– یک روز باید جدا شد ، باید تنها ماند ، باید شکست ؛
اما در این شکستگی ، تنها فقط به تو فکر می‌کنم …
# عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

نمیدانم تا کی ، غمخانه ست دلم
اما این غم عشق ، بسیار سوزناک و شیرین است …🖤🥀🕸
# دلتنگی # خسته

متن غمگین صبوری

یادت باشد
هیچکس از تنهایی نمی‌میرد
فقط حرف آمدن که می‌شود
انتظار آدم را میکشد…e²
# دلتنگی

متن غمگین صبوری

غم‌های کوچک پر حرف‌اند
و غم‌های بزرگ، لال.
# ادبی

متن غمگین صبوری

تاوان هیچ گناهی در زندگی، به سنگینی تاوان اسراف در توجه نیست …
# نامردی

متن غمگین صبوری

ای کاش ‌‏خدا بَند بزند، دل‌هایی را که هیچکس جز خودش، از شکسته بودنشان خبر ندارد … # دلتنگی # خدا

متن غمگین صبوری

تو
خصوصی‌ترین‌نیازمنی!
که‌درگلویم
باسیلی‌سکوت؛
سرخ‌نگهت‌داشته‌ام…
  # ادبی # سکوت

متن غمگین صبوری

زنده ام…
نه  از جانی که مانده…
از استخوان های لجبازی 
که روی هم ایستاده اند…
# ادبی # خسته

متن غمگین صبوری

اسکار بهترین همدری قرن هم میرسد
به سیاووش قمشی اونجا که میگه:
یکیو خواستی و رفته
من میفهمم که چه سخته… # عشق یک طرفه # موسیقی

متن غمگین صبوری

عطر کسی که
سال‌ها در دلمان نشسته،رفتنی نیست…
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین صبوری

ما از این هستی ده روزه به جان امده ایم وای بر خضر که زندانی عمر ابدیست
# ادبی

متن غمگین صبوری

چجوری اینقد دقیق یادم مونده که کجای صورتت چین میخوره وقتی میخندی؟
# عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

به شاهرگ این انسان‌قطعه گوشتی 
آویزان است که
 از شگفت آورترین 
اعضاء بدن است!

این‌ قطعه گوشت قلب است ..
# ادبی

متن غمگین صبوری

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱
# انگیزشی

متن غمگین صبوری

روح آدم را می‌جوند
تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند؛
نه به عشق فکر می‌کنند نه به گذشته‌ها
و یادشان نمی‌آید که روزی، روزگاری
گفته‌اند: «دوستت دارم»…!

#عباس_معروفی

 
# حقیقت

متن غمگین صبوری

درد فراق را ب کدامین مطب برم؟!
رفع غم حبیب ک کار طبیب نیست # دوستت دارم # ادبی

متن غمگین صبوری

مهرم به دلت ننشست قبول ،
بی اعتنایی و زخم زبان دگر چرا …🥀🖤
# عشق یک طرفه # خسته

متن غمگین صبوری

چه حالی داشتم با رفتنت ؟
سر بسته میگویم!
شبیه حال مردی شاهد اعدام فرزندش… # ادبی # دلتنگی

متن غمگین صبوری

خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز،من خود چگونه مردن را خواهم آموخت.
# خدا

متن غمگین صبوری

من‌ازاون‌آدم‌خاطره‌دارم!
خاطره‌چیز‌کمی‌نیست… # خاطره

متن غمگین صبوری

[امروز غذا گوش دادم فیلم خوردم
روی مبل دویدم روی تردمیل نشستم
آهنگ دیدم اما اصلا حواسم به تو نبود!] # دلتنگی

متن غمگین صبوری

یک روز

من هم به جای دوست داشتن

دوست داشته می شوم !

کاش آن وقت هم

پای تو در میان باشد …

“مریم قهرمانلو” # ادبی # عشق یک طرفه

متن غمگین صبوری

درد بی درمان شنیدی؟

حال من یعنی همین

بی تو بودن درد دارد

می زند من را زمین

فریدون مشیری # دوستت دارم # دلتنگی

متن غمگین صبوری

‏سعدی اونقد عاشق طرف بوده که میگه: 
کاش که در قیامتش بارِ دگر بدیدمی
کآن‌چه گناهِ او بُوَد من بِکِشَم غرامتش
# عشق یک طرفه # دلتنگی # ادبی

متن غمگین صبوری

بیو کوتاه شعر غمگین | شعر های غمگین برای بیوگرافی | تاو بیو

متن غمگین صبوری

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ
# حافظ

متن غمگین صبوری

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

متن غمگین صبوری

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست
# مولانا # نامردی

متن غمگین صبوری

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن غمگین صبوری

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

متن غمگین صبوری

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن غمگین صبوری

« غم مخور جـــانا ك عالم هیـچ نیست..! » # ادبی # زندگی

متن غمگین صبوری

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی… # انگیزشی

متن غمگین صبوری

وآنچه‌هرگزنتوان‌شرح‌کرد! یعنی‌حالِ‌من…🌱 # ادبی # خسته

متن غمگین صبوری

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀
# ادبی # نامردی

متن غمگین صبوری

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…! # ادبی # خسته

متن غمگین صبوری

گفتم مرا یادت نبر گفتا تو در یادی مگر …. # ادبی # نامردی

متن غمگین صبوری

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:) # دلتنگی # اموات

متن غمگین صبوری

نه بیمارم…
نه خوشحالم…..
نه از حالم؛ خبر دارم..
گهی با دل….
گهی با جان…
گهی از. هر دو بیزارم.. # خسته # خودکشی # ادبی

متن غمگین صبوری

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎ # خسته # زندگی

متن غمگین صبوری

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور # ادبی # زندگی # فرانسوی

متن غمگین صبوری

دِلღ نــالـــــہ کُنَـد از مَــن مَــن نـالــــہ کُنَــم از دِلღ یـا رَب تُـــو قِضـاوَت کُــــن ؛ دیـــوانـہ مَــنم یـا دِلღ…!؟ # ادبی # خدا

متن غمگین صبوری

ساکنان دریا پس از مدتی، دیگر صدای امواج را نمی شنوند؛ چه تلخ است قصه ی عادت…
# ادبی # دریا

متن غمگین صبوری

خسته از آنچه ک بود و بخدا هیچ نبود..! # ادبی # خسته

متن غمگین صبوری

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود .. # زندگی # خسته

متن غمگین صبوری

بنازم غیرت غم را که دمی تنهایم نگذاشت 🙃💔🚬
# ادبی

متن غمگین صبوری

⸤ باشد که غم خجل شود از صبر ما. ⸣ # ادبی # دلتنگی # خسته

متن غمگین صبوری

دیری به شوق دیدن فردا، گریستم،
فردا چو شد، به حسرت دیروز زیستم …
# ادبی

متن غمگین صبوری

♕در گلستان طبیعت ما گل پژمرده ایم♕ ♕رنگ شادی ندیدیم در جوانی مرده ایم♕ # ادبی

متن غمگین صبوری

‌ در دلم هستی و ازحال دلم بی خبری…
# ادبی

متن غمگین صبوری

با اشک‌ها جنگیده‌ام، بر غصه‌ها خندیده‌ام
از جیب آدم‌ها کمی دیوانگی دزدیده‌ام! # ادبی # زندگی

متن غمگین صبوری

مگذار که غُصه در میانَت گیرد..🤍 # ادبی

متن غمگین صبوری

[شده دلتنگ شوي‌غم بھ جهانت برسد؟!
گرھ ات کور شودغم بھ روانت برسد…!🙃❤️] # خسته

متن غمگین صبوری

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن غمگین صبوری

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

متن غمگین صبوری

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

متن غمگین صبوری

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن غمگین صبوری

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن غمگین صبوری

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن غمگین صبوری

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

متن غمگین صبوری

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن غمگین صبوری

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن غمگین صبوری

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن غمگین صبوری

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

متن غمگین صبوری

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن غمگین صبوری

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن غمگین صبوری

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن غمگین صبوری

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن غمگین صبوری

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن غمگین صبوری

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن غمگین صبوری

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن غمگین صبوری

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن غمگین صبوری

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن غمگین صبوری

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

متن غمگین صبوری

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن غمگین صبوری

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن غمگین صبوری

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن غمگین صبوری

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن غمگین صبوری

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

متن غمگین صبوری

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن غمگین صبوری

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

متن غمگین صبوری

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن غمگین صبوری

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن غمگین صبوری

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن غمگین صبوری

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

متن غمگین صبوری

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

متن غمگین صبوری

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن غمگین صبوری

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن غمگین صبوری

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن غمگین صبوری

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن غمگین صبوری

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن غمگین صبوری

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن غمگین صبوری

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن غمگین صبوری

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن غمگین صبوری

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن غمگین صبوری

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن غمگین صبوری

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

متن غمگین صبوری

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

متن غمگین صبوری

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن غمگین صبوری

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن غمگین صبوری

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن غمگین صبوری

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن غمگین صبوری

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن غمگین صبوری

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن غمگین صبوری

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن غمگین صبوری

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن غمگین صبوری

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن غمگین صبوری

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن غمگین صبوری

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن غمگین صبوری

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن غمگین صبوری

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن غمگین صبوری

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن غمگین صبوری

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن غمگین صبوری

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن غمگین صبوری

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن غمگین صبوری

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن غمگین صبوری

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن غمگین صبوری

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن غمگین صبوری

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن غمگین صبوری

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن غمگین صبوری

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن غمگین صبوری

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

متن غمگین صبوری

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن غمگین صبوری

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن غمگین صبوری

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن غمگین صبوری

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن غمگین صبوری

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن غمگین صبوری

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن غمگین صبوری

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن غمگین صبوری

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن غمگین صبوری

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن غمگین صبوری

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن غمگین صبوری

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن غمگین صبوری

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن غمگین صبوری

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن غمگین صبوری

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن غمگین صبوری

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن غمگین صبوری

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن غمگین صبوری

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن غمگین صبوری

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن غمگین صبوری

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن غمگین صبوری

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن غمگین صبوری

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن غمگین صبوری

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن غمگین صبوری

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن غمگین صبوری

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن غمگین صبوری

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن غمگین صبوری

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن غمگین صبوری

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن غمگین صبوری

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن غمگین صبوری

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن غمگین صبوری

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن غمگین صبوری

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن غمگین صبوری

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن غمگین صبوری

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن غمگین صبوری

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن غمگین صبوری

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

متن غمگین صبوری

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

متن غمگین صبوری

متن کوتاه خدا / مناسب بیو درباره خداوند | تاو بیو

متن غمگین صبوری

🙌🏻یک آدم خاص؛همیشه با خداست❣
# خدا # لاتی

متن غمگین صبوری

خـدایـ‌ا شـکـرت بـ‌ابـت هـمـه چـیـز 🌷✨ # انگیزشی # خدا # آرامش

متن غمگین صبوری

کار خوبو خدا میکنه ک با هیچکی حرف نمیزنه! # ادبی # خدا

متن غمگین صبوری

خدایا دلم مرهمی میخواد از جنس خودت نزدیک ، بی خطر بخشنده و بی منت
# خدا

متن غمگین صبوری

❮『 لامَصب‌با‌هر‌دینی‌حصاب‌میکنم‌عاخرش‌میریم‌جهنمٰٖٜ 😸🚶🏿‍♂️🔥』❯ٰٖٜ✎ #⟮🍀•▷̶̶꯭͟͞͞💎⟯
# خدا

متن غمگین صبوری

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))
# مغرور # لاتی # خدا

متن غمگین صبوری

خدا باورم داره!
نیازی به باور تو نیست… # زندگی # خدا

متن غمگین صبوری

﷽…وخُدآیـٜٜٜٜٜٜٜٜٖᬼـ̲ــ̲✿ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٖ͜͡ـــے ڪ بـہ شِـٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪◌͜͡✾ـٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪دَت کافیـ❀ٍٍٍَ۪ٜ۪ٜ۪ٜۘۘؔٛٚؔ͜͜͡͡❀ـست♡…♥🌸😍 # خدا

متن غمگین صبوری

□●من میدانم خداوند آینده مرا زیبا رقم زده است.♡❞
# خدا

متن غمگین صبوری

خدایا قربونت برم تو که تو قرآن گفتی مهاجرت کنیم چرا تو انجیل به اونا نگفتی ویزا بدن:/ # شاد # خدا

متن غمگین صبوری

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست… # خدا

متن غمگین صبوری

چه زیبا گفت مولانای جان: هزار بار… گر پیاده طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دلی بیازاری…
# خدا # ادبی # مولانا

متن غمگین صبوری

「 در اين دنيا اگر غم است ، صبوری كن خدا هم هست!:) 」 # خدا

متن غمگین صبوری

★彡 مـاڪوچیـڪ خـدامـون بزرگـِہ๛ 彡★
# خدا

متن غمگین صبوری

معجزه‌ی‌خدا‌خبرنمیکند؛لطفا‌بااحتیاط‌ناامیدشوید.!🌚🌟🎍^^ # خدا

متن غمگین صبوری

+وخداست‌ که‌ کار ساز‌ هر چیزیست # خدا # عربی

متن غمگین صبوری

‌ ‌
🤍 ⃟▬▬▭❰ 𝖇𝖊 𝖜𝖍𝖎𝖙 𝕲𝕺𝕯 𝖇𝖊 𝖐𝖎𝖓𝖌 ❱▭▬▬

با خدا باش پادشاهی کن . . !
‌ # مغرور # انگیزشی # خدا

متن غمگین صبوری

من حسابم ز همه مردم این شهر جداست
من امیدم به خدا
بعد خدا
هم به خداست🤍 # خدا

متن غمگین صبوری

پناه بر تو که بی واژه مرا میشنوی💕 # خدا

متن غمگین صبوری

بگو:
او خدای من است و جز او خدایی نیست، من بر او توکل کرده‌ام و روی امیدم همه به سوی اوست.
# خدا

متن غمگین صبوری

ناگزیر از سفرم، بی سرو سامان چون باد
به گرفتار رهایی نتوان گفت آزادکوچ تا چند! مگر می‌شود از خویش گریخت
بال تنها غم غربت به پرستوها داداین که مردم نشناسند تو را غربت نیست
غربت آن است که یاران ببرندت از یادعاشقی چیست؟ به جز شادی و مهر و غم و قهر؟!
نه من از قهر تو غمگین، نه تو از مهرم شادچشم بیهوده به آیینه شدن دوخته‌ ای
اشک آن روز که آیینه شد از چشم افتاد

متن غمگین صبوری

دوباره دیدمت
و این بار
به درک تازه تری از تنهایی رسیدم
دوباره دیدمت
و ناباورانه
در هوای غربتت نفس کشیدم
دوباره دیدمت
و به فصل تازه تری در عشق رسیدم

متن غمگین صبوری

تنهایی ام امشب که پر است از غم غربت
آن قدر بزرگ است که در خانه نگنجد
دور از تو چنانم که غم غربتم امشب
حتی به غزل‌ های غریبانه نگنجد

متن غمگین صبوری

هر کجا هستم، باشم
آسمان مال من است
پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است
چه اهمیت دارد
گاه اگر می‌ رویند
قارچ‎ های غربت؟

متن غمگین صبوری

غمم از وحشت پوسیدن نیست
غمم از غربت تنهایی‌ هاست
برگ بید است که با زمزمه جاری باد
تن به وارستن از ورطه هستی می‌دادحمید مصدق

متن غمگین صبوری

غریبی بس مرا دلگیر دارد
فلک بر گردنم زنجیر دارد
فلک از گردنم زنجیر بردار
که غربت خاک دامنگیر دارد

متن غمگین صبوری

من یک مسافرم،
از غربتی به غربت دیگر
و از رویایی به رویایی دیگر!

متن غمگین صبوری

ای که گفتی که به غربت چه فتادی خواجو
چه کنم دور فلک دور فکند از وطنمخواجوی کرمانی

متن غمگین صبوری

غربت آن است
که در جمعی و جانانت نیست..!مولانا

متن غمگین صبوری

این که مردم نشناسند تو را غربت نیست
غربت آن است که یاران ببرندت از یاد

متن غمگین صبوری

غم غریبی و غربت چو بر نمی‌ تابم
به شهر خود روم و شهریار خود باشمحافظ

متن غمگین صبوری

کیست که غربت رفته را یاد کند
دل غربت زده را شاد کند
من نوشتم این سخن از بهر دوست
تا بداند این دلم در فکر اوست

متن غمگین صبوری

نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت
دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانمسعدی

متن غمگین صبوری

خبری یا نه در ی
غیر من آخر دگری نیست
در این ظلمت غمگین
من دعا می کنم اما
چه کنم نیست کسی تا کند آمین
چه بگویم که نباید دل شاد تو بلرزد
اگر آنگونه شود حرف دلم مفت نیرزد
مرغ امید دلم حیف که پر زد
جغد غربت زده ام هیچ کجا خانه ندارم
چه امیدیست نگهدار من از مرگ حقیرم
من تنها نگران می نگرم خلق خدا را
همه باهم و من از خویش جدا آه خدا راه نجاتی
همدمی همنفسی مانده دلم در قفسی تنگ خدایا

متن غمگین صبوری

می دانمحتی نگاهم نمی کنیمن تو رادر خیابانی تاریکبه غریبه ها سپردمدست های گرمت را به دست سردشان دادمهمین امروزمی دانم …به غربت خودم می خندمکه در این دیاردل می بندمبه تو

متن غمگین صبوری

چرا اینقدر تنهایی؟
بر غربت دستانم نگاه کن
حجم خواهش را در چشمانم بنگر
ببین که نگاه خیسم هنوز
بر تو خیره مانده
تو بیا
مهربانم تو بیا
تو مرا خواهی دید
تو مرا خواهی برد
تو مرا با خود خواهی برد
و به من خواهی گفت
که نسیم روزی
گیسوانم را نوازش خواهد کرد
و نگاه شقایق روزی
در نگاهم گره خواهد خورد
تو به من خواهی داد
شوق را
امید را
تا حضور سبز تو خواهم نوشت
برای تو ای قشنگ ترین
و ترانه هایم را هر شب
برای باران خواهم خواند
میدانم روزی می ایی
تو می ایی
پشت پنجره ی تنهاییم منتظرت خواهم ماند
چه اهمیت دارد
گاه اگر که شب بر پنجره ام می کوبد
و هوای غربت
سکوتم را پر می کند…

متن غمگین صبوری

غربتتو غربتم، چه تنها
نشی تو مثل ِ مَنهانه دوست و آشِنایی
که دردمو بدونه
نه عشق ِ موندگاری
که تا ابَد بمونهحتا پرنده ها که
بی دون و آب و لونَن
قدر ِ هَمو همیشه
تو زندگی میدوننتو غربتم، چه تنها
نشی تو مثل ِ مَنهااینجا دل ِ آدما
یخ شده، از سنگ شده
برای اون قدیما
دل ِ همه تنگ شدهبگو چه فایده داره
دل ِ همو شکستن؟
برای زنده موندن
به واژه دل نَبَستن؟تو غربتم، چه تنها
نشی تو مثل ِ مَنها

متن غمگین صبوری

رو بوم آسمون من، پر میزنن کـبـوتـــرات
ابری شده نگاه من، بازم دلم تنگــــه برات
یه شب کنار پنـــجره، نامه نوشتم واسه تو
گرفته رنگ عاشــقی، غربت پر رنگ شباتبارون گرفـــته گونه هام، منتظر پرنده هام
به چشم من نیگا نکن، تحملش سخته برام
تنها دلیل زنـــــدگی؛ خسته شدن یاسمنا
بهونه ای شده غــــمت، واسه ترانه گفتنامتکیه به شونه هام بده، به خاطر ســتاره ها
بخون از عاشقی برام، شعری پر از گلایه ها
چیزی ندارم به خدا، ساحل چشمام مال تو
رود غمام رد میشه از، شهر سفید نامه هاشب شده آسمون دل، غصه نشسته رو دلم
خیره شدم به عکس تو، دلم گرفته، کسلم
خیلی عزیزی واسه من، خیلی دوستت دارم ولی
یه قولی دادم به خودم، اگه بگی برو، برمگفتی اگه بهار بشه، دوباره از سفر میای
محض دل اقاقیا ، یک دفه بی خبر میای
می ترسم از چشمای تو، روزی که برگشتی بگی
از عا شقی خسته شدی ، یه حس تازه تر میخوای

متن غمگین صبوری

واژه‌ها به یاری ذهن نمی آید آنگاه که حجم اندوه راه نفس را می‌بندد و راهی نیست جز گریستن و گریستن و گریستن. مصیبت وارده رابه شما و خانواده محترم تسلیت گفته برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی‌کران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مهربان، آسوده از همه ی رنج‌هاي‌ بی‌شمار دنیا، در حریم امن الهی آرام گیرد. تسلیت و همدردی صمیمانه همه ی همکاران و دوستان خودرا بپذیرید.

متن غمگین صبوری

با شایسته‌ترین و عالی‌ترین عبارات و سخنان به هر زبان و هر لهجه می‌ستاییم، محبت‌هاي‌ شما بزرگواران را. چه آن کس که با گل خاطر سوگوارمان را تسلی بخشید و چه آن کس که به قدوم مبارک خود و چه آن عزیزی که به خط و جراید گرد غم از چهره غمگین ما زدود.

متن غمگین صبوری

دوست خوب و خواستنی‌ام…
غم از دست دادن پدر / مادر / … سخت است و بدون شک تنها با توسل به حضرت حق تحمل این غم ممکن است. از خداوند منان صبوری جهت شما و غفران الهی جهت این عزیز تقاضای دارم.
امیدوارم بزودی لبخندت را ببینم.

متن غمگین صبوری

زندگی فرصتی برای رهایی از تعلقات است. کوله‌بار مسافر هرچه سبک‌تر باشد بهتر است. از این که عزیز رهپوی وادی عشق پدر / مادر / … با جان برابرتان جز محبت ماترکی نداشت، بر خود ببالید که بهشت عدن در انتظار اوست.

متن غمگین صبوری

همکار عزیز … مصیبت وارده را خدمت تان تسلیت عرض می کنم. خداوند بشما و سایر بازماندگان صبر عنایت کند. روحشان شاد.

متن غمگین صبوری

وقوع حادثه غم بار زمین لرزه … که موجب جان باختن و مجروح شدن تنی چند از هموطنان عزیزمان شده است، سبب تألم و تأثر شدید شد. بی‌شک مردم فهیم و قهرمان … «نام منطقه زمين لرزه‌دیده» در سایه وفاق و همبستگی، این روزهای سخت و دشوار رابا آرامش و صبوری پشت سر خواهند گذاشت.

متن غمگین صبوری

جان باختن … نفر از هم‌وطنان عزیزمان بر اثر زمين لرزه … موجب تأسف و تأثر فراوان شد و همه ی مردم ایران را عزادار کرد. این مصیبت دردناک را از صمیم قلب به ملت بزرگ و صبور ایران و خانواده داغدیده جان باختگان تسلیت می گویم. از خداوند تبارک و تعالی برای آن عزیزان سفر کرده علو درجات و برای خانواده‌هاي‌ داغدار صبر و شکیبایی خواهانم.

متن غمگین صبوری

مرگ، سِیرِ جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است. دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است. روح آن عزیز قرین رحمت الهی باشد.

متن غمگین صبوری

مرگ شکوفه زندگی‌تان و کم شدن عطر و بوی او از این جهان خاکی را خدمت شما تسلیت میگوییم. امیدواریم شمیم دل‌پذیر این جوان ناکام / نوجوان فراخنای ملکوت و محضر حق تعالی را عطرآگین سازد.

متن غمگین صبوری

فراق فرزند دلبندت آن قدر ناباورانه بود که مرا در بهتی عظیم فرو برد. درگذشتش را تسلیت می گویم. امیدوارم در برابر این غم محکم و استوار باشید.

متن غمگین صبوری

تسلیت میگم. غم از دست دادن عزیزان و مخصوصاً پدر / مادر که مثل کوه پشت آدمه خیلی سخته.خدا بهتون صبر بده.

متن غمگین صبوری

مصیبت وارده رابه شما و خانواده گرامی تسلیت عرض نموده و امیدوارم بزودی در شادی‌هات ما را سهیم کنی.

متن غمگین صبوری

تسلیت میگم، روحشون شاد و غرق آرامش برای تو و خانواده عزیزت از خدا طلب صبر میکنم. ما رو هم در غم خودت شریک بدون.

متن غمگین صبوری

از دست دادن پدر / مادر واقعا سخته. تسلیت میگم. خدا بهت صبر بده.

متن غمگین صبوری

با قلبی پر از اندوه در گذشت … رابه شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می کنم.

متن غمگین صبوری

مرگ حق است، حق همیشه پا برجا. پس هیچوقت حق راکه همیشه پابرجا است فراموش نکن.

متن غمگین صبوری

مصیبت درگذشت عموی مهربانتان رابه شما و خانواده محترم تسلیت گفته، برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی‌کران الهی را آرزو دارم، امید که روح آن مرحوم آسوده از همه ی رنج‌هاي‌ دنیا، در حریم امن الهی آرام گیرد.

متن غمگین صبوری

بعضی دردا به قدر تلخ‌اند که دلت نمی‌خواد با هیچ کس به اشتراکشون بذاری؛ و گاهی ترجیح میدی از پیله تنهایی خودت بیرون نیای؛ غم درگذشت پدر / مادر / … از اون دردای تلخه… میدانم تسلیت واژه ناچیزیست نسبت به غمی که در دلت جای گرفته، اما بپذیر. روزهایی پراز صبر را برایتان آرزو میکنم. خدایش رحمت کند.

متن غمگین صبوری

از صمیم قلب تسلیت میگم. امیدوارم روح ایشون قرین آرامش باشه و خداوند بشما صبر بدهد. با شما همدردی می کنم و امیدوارم هر چه زودتر لبخند به لبتون بیاد.

متن غمگین صبوری

پدرت / مادرت حتماً الآن آرام‌تر و شادتر از هر زمان دیگری هست چرا که خداوند وعده داده مرگ پایان رنج‌هاي‌ آدمی ست. دعا می کنم خدا بی اندازه بهت صبر عطا کنه که قلب مهربونت این غم سنگین رو تاب بیاره.

متن غمگین صبوری

هر چند می‌دونم تو این شرایط هیچ کلامی تسلی بخش درد و غم تو و خانواده‌ت نیست. ولی خواستم بدونی ما در کنارت هستیم. یادش گرامی.

متن غمگین صبوری

گاهی غصه‌ها ما را می‌گدازند تا مثل طلا خالص شویم. غم و اندوه درگذشت پدربزرگ عزیزت یکی ازآن غصه‌هاست. صبور و شکیبا باش ودر این غصه پدرت/مادرت را همراه و غمخوار باش. تسلیت میگویم.

متن غمگین صبوری

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند، بی‌شک کمر زیر بار هجرت برادر خم می کند، اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال‌زدنی شما، صرفاً فقدان جسم ظاهرش‌اش را تسلیت گفته و آرزومندم روح پرفتوحش با حضرت علی علیه السلام و صالحین محشور شود.

متن غمگین صبوری

جناب آقای… / سرکار خانم…
خبر تأسف‌بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی، ما را داغدار کرد. مصیبت وارده رابه شما و خانواده محترم آن عزیز از دست رفته، صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.از طرف…

متن غمگین صبوری

مهم نیست چه مقامی داشته باشی، چقدر ثروتمند باشی، چه سنی داشته باشی، مهم نیست … عالم باشی، دانشمند باشی، بی‌سواد باشی …مهم نیست پدر / مادر چند سال داشته باشه… مهم فقط اینه، پدر / مادر باید باشه که پشتت گرم گرم گرم باشه. این که میگن پشتت یهو خالی میشه همون موقعی هستش که پدر / مادر دیگه نیست. یتیم میشه آدم…

متن غمگین صبوری

می دانم هیچ جمله‌اي دردت را سبک نمیکند؛ میدانم داغداری؛ میدانم هیچ چیزی نمیتواند غم از دست دادن پدر / مادر عزیز و مهربانت را جبران کند. از خدا میخواهم به تو و خانواده‌ات صبر بده تا بتونی این مصیبت را تحمل نمایی. فقط بدان همه ی از این شنیدن این خبر ناراحت و متاثرند و همه ی در کنارتند.

متن غمگین صبوری

درگذشت … را تسلیت عرض میکنم. آن شاء الله خداوند رحمتشون کنه. و آن شاء الله آرامش و سکون رو بر قلب فرزندان و بستگانشون نازل کنه.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *