متن غمگین زمستانی

متن در مورد زمستان

زمستان را دوست ندارم چون با آمدنش به یاد نگاه های سردت می افتم …تولدت مبارک

متن غمگین زمستان

متن برفی قشنگ

زمستون اسم یه فصله
اسم سه ماهه از ساله
اما بعضی آدما از زمستون سردتر هستند
بهمنی که از خرابیشون بجا میمونه مخربتر از سقوط بهمن در زمستانه

متن کوتاه زمستانی دخترانه

دارد برف می آید …
در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف از شوق حضورت بهار را لمس کند !

متن برفی قشنگ دخترانه

حرف تازه ای ندارم فقط زمستان در راه است …
کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند
شاید یادت بیفتد جیبهایت را که وقتی دستهایم مهمانشان بودند !تولدت مبارک عزیزم

متن در مورد برف

یادش بخیر :
اوج زمستون
کوچه های برفی
سردی زمین
حس سرمای عجیب انگشتهای پا
عجله برای رسیدن به خونه
ولی
گرمای خونه و مادری که بهار و زمستون نداشتتولدت مبارک

متن زمستانی کوتاه

من عاشق زمستانم
عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم
عاشق توام !تولدت مبارک

متن غمگین زمستانی

متن غمگین زمستان

دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان ؟
مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان
دیدیم فقط سردی او را و ندیدیم
از هر چه دو رنگی است رها بود زمستان
بود هرچه فقط بود سپیدی و سپیدی
اسمی که به او بود سزا بود زمستان
گرمای هر آغوش تب عشق دم گرم
یکبار نگفتند چرا بود زمستان
بی معرفتی بود که هر بار ز ما دید
با این همه باز اهل وفا بود زمستان
غرق گل و بلبل شد اگر فصل بهاران
بوی گل یخ هم به هوا بود زمستان
با برف بپوشاند تن لخت درختان
لبریز و پر از شرم و حیا بود زمستان
در فصل خودش ، شهر خودش ، بود غریبه
مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان …تولدت مبارک

متن درباره طبیعت زمستان

قیش چِکمیَن بلبل ، بهارین قدرینی بیلمز
محبت بیر بالا شعردی ، گرفتار اولمیان بیلمزتولدت مبارک

زمستان دلتنگی

نــــه حوصله ی دوســت داشتن را دارم
نــــه میخواهم کسی دوستم داشته باشد
ایـــن روزها ســـردم مثل دی… مثل بهمن… مثل اسفند… مثل زمـــستان
احــساسم یـــخ زده… آرزوهایم قــندیل بسته…
امیــدم زیر بهمن ســرد احساسم دفن شده…
نـــه به آمـــدنی دلخوشم و نـــه از رفـــتن کسی غمگین…
ایـــن روزها پـــر از “ســکوتم”
تلخ چون من…تولدت مبارک

متن زیبا در مورد شروع زمستان

به سربازی روم با کوله پوشتیبه دستم داده اند یک نان خشکیبه خط کردن تراشیدم سرم رالباس ارتشی کردن تنم رالباس ارتشی رنگ زمین استسزای هر جوان آخر همین استیارو میره سربازی بعدازدوسال برمیگردهمیبینه همـه ریش گذاشتنمیگه چی شده بگین مـن طاقتشو دارمباباش میگه خفه شو ریش تراشو کجابردی…حیف نون پسرش میره سربازی بهش میگهپسرم خوب کاراشونو یاد بگیراومدی یه پاسگاه واست میزنمشنیده بودممیگویند مرد که گریه نمی‌کندولی با چشم خودم دیدم که گریه میکردسربازی که از داغ عشقشهق هقه می‌زد

متن برفی قشنگ

مـن کاناپه ای پوسیده در بارانتـو سربازی دورافتاده با گلوله ای در پهلو!چقدر دیر همدیگر را پیدا کردیم چقدردیر…هر روز تنگ غروب تـو سربازیصفا داره لب مرز تیر اندازیتا چهل چراغ پادگان روشن میشهسر دیگ عدسی غوغا میشهتوی دیگ عدس ؛ افتاده یک مگسبخورم ؛ نخورم گرسنه می مونمقدر آش ننم رو حالا می دونم

متن غمگین زمستان

متن کوتاه زمستانی برای استوری

از تـو تنها گل سرخی مانده لای دفتر شعرمهر وقت باران می باردعطرش چنان دلتنگم می کندکه انگارسالهاست رفته ای …

متن زمستانی

حیف نون سربازیش تموم میشهوقتی کارت پایان خدمت رو بهش میدننگاه میکنه میگه: ای بابا، مـن که ازینا چهارتا دارم!

متن برفی قشنگ برای پسرم

ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺟﯿﺐﻫﺎﯾﺶﺩﺭ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻭ ﻻﯼ ﺩﮐﻤﻪﻫﺎﯼ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮﺭﻣﺶ!ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭ ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!ﻫﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺩﻭﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩﺳﺮﺑﺎﺯﻭ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪﺍﺵ ﻣﯽﺗﭙﺪ…

متن برف دخترانه

پسر داییم رفته سربازی!برای معرفی اولیه ازش پرسیدن مشکل قضایی که نداری؟اینم برگشته گفته : نه جناب سروانفقط نمیدونم چرا هرچی میخورم سیر نمیشمهیچی دیگه بش گفتن برگرد خونتون معافینظامی ترین جمله عاشقانه: توی اردوگاه قلبت…منم یه اسیر جنگی…تـو منو شکنجه میدی…توی این قلعه سنگی.

متن برفی قشنگ

خاطراتی که آدماش رفتن و دیگه نیستنغم انگیزهولی خاطراتی که آدماش هستنو دیگه مثل قبل نیستناز اونم غم انگیزتره …غمگینمچونان پیرزنی کهآخرین سربازی که از جنگ برگشتهپسرش نیست!

متن های غمگین زمستانی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

فاصله برای عاشق همیشه تلخ استچـه 800 کیلومتر و چـه 8 متراین را از چشمان خیس سربازی فهمیدمکه از بالای برجک دیده بانی به همسرش می نگریستخداحافظ دوران خوش سربازیاس ام اس به سلامتی سربازی کهبه سلامتی سربازی که 55 دقیقه تـو صف تلفن وایسادتا 3 دقیقه صدای عشقشو بشنوه

متن برف زمستان

خداحافظ بیدار شدن های صبح زود،خداحافظ کلاغ پر های صبحگاهی،خداحافظ اشک هایی که برای عشق ریخته شد.تموم این ها تموم شد. دوران سربازیم به پایان رسید.

متن غمگین زمستان

سلامتی سربازی که به خاطر خانوادششونه ای که براش گذاشته بودند با خودش بردهر چند مویی نداشتخداحافظ سرباز جانپسر باشی یعنی!فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن هستنبعدش جامعه بزرگت میکنهفقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشیبعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار!استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرسپسری از سربازی برای پدرش اینطور تلگراف زد:مـن کاظم پول لازمپدرش در جواب زد:مـن تراب وضع خراب…به دوست داشتن تـو مشغولمهمانند سربازی که سالهاستدر مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهدمتن سربازی رفیقرفیق خوب کسیه کهمثل دمپایی های خوابگاه سربازی باشههیچ وقت لنگش پیدا نشه!سربازی واسه پسرا مثه حاملگی واسه زناستهر کی میبیندمون میپرسه چند ماهی ؟این پسر ها همچین میگن تـو سربازی دو سال از عمرشون هدر رفتهانگار قبلش تـو مرکز پژوهش های مجلسمشغول مطالعه بودن!!

متن برفی قشنگ برای پسرم

گفتن سربازی میشه 24 ماهمنم که 1 سال وقت دارم تا رفتن به سربازیبعدش این که گفتن به تعداد هر بچه 3 ماه کسری میدنلطفا خانمی که میتونه در اولین زایمان 8 قلو به دنیا بیاره برام پیدا کنید

متن برفی قشنگ دخترانه

خدمت سربازیجمعه به جمعهفصل به فصلسپری شد..اکنون ما مانده ایمبا زمستانی سردو جمعه هایی دلگیرترکه نمی دانیمدلتنگی های دل بخار گرفته رابه گردن کدام یک بیاندازیم…

متن عاشقانه غمگین زمستانی

متن های غمگین زمستانی

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشدکه تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

متن برفی برای اینستاگرام

تا قبل از اینکه برم سربازی فکر میکردم دو ساعت خیلی کمهاما وقتی رفتم رو برجک دو ساعت وایسادمفهمیدم دو ساعت هم خودش یه عمره!به سلامتی همه سربازا …

متن کوتاه زمستانی برای استوری

ترسناک ترین قسمت سربازیشمردن کیلومترهای فاصله هاستته دلت انگار همیشه پراز غوغاست

متن کوتاه زمستانی برای استوری

دلم گرفتوقتی سربازی را بالای برج دیده بانی دیدم وعشقش را بالای برج تالار عروسی

متن زمستانی دخترانه

وقتی سربازی و سر پستزمان دو برابر می شودیک ساعت می شود یک سالیک سال می شود یک عمر

متن های غمگین زمستانی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

مادر سرت به سلامت باشدپسرت رفت سربازیدیگر غمت نباشدپسرت مرد شدهدیگ غصه ات نباشد

متن اولین برف پاییزی

بند پوتینش راک ه بستبغض خواهرش شکستپسرک رفت و در را پشت سرش بستبسلامت سرباز عزیزم

زمستان دلتنگی

لباس سربازی اش را بو کشیدمبوی آش، بوی واکس و بوی تن خسته اش را می دادخداقوت سرباز وطن

متن زمستانی کوتاه

لباس سربازی اش را پوشیدبند پوتین هایش را بست و رفتوجودم مثل شعله ای با هر قدمشجوشید

متن کوتاه زمستانی برای استوری

خوش به حال سربازشبها به آسمان و ستاره هانزدیک میشودوقتی بالای برج دیده بانی می ایستد

متن غمگین زمستان

متن ادبی در مورد برف

سربازسرمای بالای برجکرا به جان می خردیاد روزهای تنهایی عشقشرا در ذهنش می آورد

متن در مورد زمستان

خدمت سربازیجمعه به جمعهفصل به فصلسپری شد..اکنون ما مانده ایمبا زمستانی سردو جمعه هایی دلگیرترکه نمی دانیمدلتنگی های دل بخار گرفته رابه گردن کدام یک بیاندازیم…

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

برادر عزیزم حالا که نوبت تو شده که به سربازی بری، امیدوارم که خیلی زود از اونجا برگردی و به زندگیت برسی. البته که اگه با نگاه بزرگتری هم نگاه کنیم، متوجه میشیم که سربازی رفتن هم به نوعی زندگی کردن محسوب میشه و تو اونجا تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو برای خودت به ارمغان میاری. اما امیدوارم که زود بری و زود برگردی.

زمستان غمگین

پسری بود
سربازی که اسمم را
توی کلاهش نوشته بود
مادرش می گفت:
گروهبان جریمه اش کرده که هفت شب کشیک بدهد
قدیم ترها، دوستت دارم را نمی گفتند
کشیک می دادند……

متن زمستانی

طنین آشنای برف و باران
ببین اکنون صدای برف و باران
هوای یک قرار عاشقانه است
میان خنده های برف و بارانشهاب گودرزی

متن های غمگین زمستانی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم
عاشق تــوام !

متن عاشقانه زمستانی

زمین عروش شد و آسمان به حرف آمد
چه شاد باشی ازین خوبتر که برف آمد؟

متن برف روی درخت

آرزو می کنم غم های دلت بروند زیر اولین برف زمستانی
تا همیشه بدون غم بمانی
اولین برف زمستانی ات مبارک

متن های غمگین زمستانی

فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم
گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم
عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند

متن برفی قشنگ

زمستان است و
چشم کوچه از انتظارت سپید
اولین برف خاطره ساز زمستانی بر تو مبارک

متن غمگین زمستان

متن شروع زمستان

گفتیم چشم براهت هستیم، برف
سراسیمه آمد
اولین برف امسال مبارک

متن برفی قشنگ

تمام شب را برای جوانه یخ زده دعا کرد آدم برفی و صبح باغچه با صدای افتادن جارو از خواب بیدار شد
مریم فراهانی

متن برف روی درخت

چه حسی بود در قلبم شبیه کوچه برفی
به راه کوچه ی برفی تو را از خود جدا کردم
نفهمیدم که می میرم نباشی مثل پروانه
تو را من در ته این کوچه ی برفی رها کردم

متن غمگین زمستان

و اولین برف!
شبیه حس کودک سر ذوق آمده از یه بازی تکراری
طبق معمول شال و کلاه کردم بزنم بیرون

متن زمستانی کوتاه

برف نو، برف نو، سلام، سلام
بنشین، خوش نشسته ای بر بام
پاکی آوردی- ای امید سپید
همه آلودگی ست این ایام
اولین بارش برف مبارک

متن غمگین زمستانی

متن زمستانی کوتاه

این اولین برف زمستان نبود
تو زودتر باریدی
و فصل آخر قصه این گونه آغاز می شود:
بدون پایان!

متن کوتاه ادبی زمستان

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری ، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم !
کاش تابستانها هم برفی بود !

متن زمستانی کوتاه

لب های سفید شده، گونه های قرمز و نفس کشیدن در برف … بارش برف واقعا هیجان انگیزه
اولین برف زمستونی مبارک

متن برف روی درخت

عشق شکل های مختلفی دارد، مثل همین برف که برای اولین بار صورت زمین را لمس کرده است
بارش برف پاییزی مبارک!

متن درباره طبیعت زمستان

دانه های برف بوسه های بهشتی هستند که روی گونه قشنگت بوسه عشق می کارند
بارش اولین برف زمستان رو بهت تبریک می گم عزیزم! ازش لذت ببر

متن عاشقانه غمگین زمستانی

متن فلسفی در مورد برف

برف یکی از شگفت آورترین پدیده هایی است که تا ابد می توان به تماشایش نشست
اولین برف زمستانی مبارک!

متن کوتاه زمستانی برای استوری

سرد است هوا
بیرون اگر می‌روی
دست‌های مرا هم با خودت ببر!

بیو زمستانی

من عاشق زمستانم
عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم
عاشق تــوام !

متن غمگین زمستان

دنبال من می گردی و حاصل ندارد !
موجی که عاشق می شود ساحل ندارد !
باید ببندم کوله بار رفتنم را
مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد
من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی
از برف اگر آدم بسازی دل ندارد !

متن کوتاه زمستانی برای استوری

فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم …
گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم !
عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !

متن های غمگین زمستانی

متن ادبی در مورد برف پاییزی

بی تابی نکن !
هی نپرس پس کی برف می بارد ؟
موهای پدرت را نگاه کن …

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بعد از این همه رنگ ، نوبت سپیدی می رسد …بر لبم نام تو را می برم تا برف مثل قند در دل زمستان آب شود …آدم برفی نبودم که به پایت یک شبه آب شوم …من ؛ مو به مو سفید شدم !!!

متن کوتاه زمستانی برای استوری

برف می‌بارد و همه خوشحالند و من غمگین …
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف !

متن زیبا در مورد شروع زمستان

به که گویم که تو منزلگه چشمان منیبه که گویم که تو گرمای دستان منیگرچه پاییز نشد همدم و همسایه ی منبه که گویم که تو باران زمستان منی

متن عاشقانه غمگین زمستانی

امیدوارم روزای زمستونیت مثل دل من که از عشق تو لبریزه گرم باشه . روزای زمستونیت قشنگامسال زمستون خیلی قشنگه چون با تو آغاز میشه با تو نیستم با کفشمم…

متن عاشقانه غمگین زمستانی

متن برف پاییزی

الا ای برف!
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟
بر این دنیا که هر جایش
رد پا از خبیثی است
مبار ای برف!
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف!

متن عاشقانه زمستانی ترکی

اگه برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه ، برای اومدن به اون لباس سفید نمی پوشیدآرزو می کنم غم های دلت بروند زیر برف های زمستانی تا همیشه بدون غم بمان

متن کوتاه زمستانی

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیره برفه !!!!!
درسته که هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دل گرم میکنهعشق یعنی : چون خورشید تابیدن بر شب های دوست و چون برف ذوب شدن بر غم های دوست .

متن کوتاه زمستانی برای استوری

زمستان استو میل های بافتنیمی خواهند نبودنت را ببافندمشتاقانهرج به رجو من چه کودکانه دلخوشمشال گردنی باشمتا حواسم گرم آمدنت باشند

متن کوتاه زمستانی

آغوش توبرای زمستان من بس استمنزیرِ بار هیچ بهاری نمی روم

متن غمگین زمستان

متن شروع زمستان

زمستانیک تو می ‌خواهدیک تو که دستانش را بشودبی هیچ دلهره‌‌ای گرفتیک تو که بشوداین خیابان‌های یخ زده راگرم قدم زد …

متن برفی قشنگ

بودنتحتی زمستانی ترینروزم را بهاروار عاشقانه میکندمن نه اهل بارانم نه بادنه عاشق زمستان، نه تابستانمن هوایی را دوست دارم کهمتبرک باشد به نفسهای تو

متن های غمگین زمستانی

شاید زمستانفصلِ بهتری برایِ آمدن باشدبیخود گول ظاهر عاشقانه پاییز را خورده بودیم

متن زمستانی دخترانه

دوست داشتنت
مثل سرمای خوب زمستان است
می‌ رود در دل و جانم…

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

زمستان فصل عشق و اوج زیبایی، سپیدی و به رخ کشیدن طبیعت است.

متن غمگین زمستانی

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

من متوجه شدم که،
در اعماق زمستان درونم
تابستانی دلپذیر وجود دارد

متن شروع زمستان

در این سردی
خدایا
حال و هوای هیچ خانه ای را زمستانی نکن

متن برف دخترانه

یادمان باشد
با آمدن زمستان،
اجاق خاطره ها را
روشن بگذاریم
تا دچار سردی فاصله ها
نشویم…
زمستان مبارک..

متن اولین برف پاییزی

زمستان آمد… فصل شگفتی ها
در دل زمستان بود که فهمیدم تابستانی در اعماق دلم دارم
زمستان مبارک

متن برفی برای اینستاگرام

امیدوارم روزای زمستونیت
مثل دل من که از عشق تو لبریزه گرم باشه
روزای زمستونیت قشنگ

متن غمگین زمستانی

متن زمستانی دخترانه

ایمان بیاوریم
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
شروع فصل زمستان و روز زمستانی ات مبارک

متن کوتاه در مورد برف

تو که باشی چه غم از سوز زمستان دارم
با تو حتی نفس اول دی شور بهاری دارد
شروع زمستان مبارک

متن زمستانی دخترانه

آغاز زمستان است
روزی که خورشید
دوباره بعد از بلندترین شب سال
طلوع می کند و باز به دنیا زندگی می بخشد.

متن برفی قشنگ

زمستانت سفید و سلامت
و روزهایت پر فروغ
زمستان مبارک

متن عاشقانه غمگین زمستانی

آذر ماه چه عاشقانه
روزهایش را ورق زد
تا برسد به زمستان
مجالی نیست
باید رنگها را مهمان
برف ها کرد
زمستان آمد
و باز پاییز ماند و
عاشقانه هایش
زمستان مبارک

متن غمگین زمستانی

متن در مورد زمستان

زمستان سپید رنگ از راه رسید…
آمدنت مبارک زمستان زیبا

متن زمستانی دخترانه

وارد فصل من شدیم جانم
فصلی که تا چشم باز کردم
همه چیز نه سیاه بود، نه رنگی
سپیدِ سپید بود

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

زمستان آمد
باز هم ابر زیبا نقل های سفید پاشید
نامش را برف گذاشتند
و زمستان آمد
من دیدم نقلی را که ابر پاشید
انگار که عروسی هستیم
عروسی ابر، که با تکه کردن خود نقل می سازد

متن شروع زمستان

به زمستان سلام کن و یکم برف ببین تا دلت خنک شه..
شروع فصل زمستان مبارک

متن کوتاه زمستانی برای استوری

زمستان در راه است
میخواهم بنشینم
کنار دوست داشتنت
تا
گرم شوم
از این خوشبختی ضخیم
که خیلی وقت است
بر تن کرده ام
و
رج به رج
عشق ببافم
و
محکم گره بزنم
چشمهایم را به
نگاه دلنشینت
که
مدتهاست
دل زمخت
و سرسختم را دزدیده…

متن عاشقانه غمگین زمستانی

متن برفی قشنگ دخترانه

Winter is my favorite season. No season is like winter. Happy Winter!
زمستان فصل مورد علاقه من است، هیچ فصلی مثل زمستان نیست … زمستان مبارک

متن کوتاه زمستانی برای استوری

زمستان است
زمین برفی و فصل زمستان
هوای ابری و درگیر باران
نمای مردۀ بی روح و بی جان
درختان، شاخه های لخت و عریان
شبیه دسته ای روح پریشان –
سفید ِ قله های ِ کوهساران
فضای خلوت ِ کوچه – خیابان
عبوری با قدمهای شتابان
نگاه از منظری در مه گرفته
سلام دستها در جیب پنهان
زمستان است زمستان است زمستان
هوا سرد است سرها در گریبان

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

عمر برف است و آفتاب تموز
اندکی ماند و خواجه غره هنوز …

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

پاییز
سرد و بی رحم نیست
فقط
جسارت زمستـان را ندارد
ذره ذره زرد می کند
اندک اندک جان می ستاند
قطره قطره می گِریاند
پاییـــز سرد نیست
نامـــهربان است
درســت مانند “تو ”

متن کوتاه زمستانی برای استوری

زمستان است و میل های بافتنی می خواهند نبودنت را ببافند
مشتاقانه
رج به رج
و من چه کودکانه دلخوشم
شال گردنی باشم تا حواسم گرم آمدنت باشند

متن غمگین زمستان

متن برفی قشنگ

آهای زمستان
حواست جمع باشد که دور تو و تمام عاشقانه هایت را خط خواهم کشید
اگر با آمدنت او حتی یک سرفه کند . . .

متن زمستانی کوتاه

They who sing through the summer must dance in the winter. Happy Winter!
آن هایی که در تابستان آواز می خوانند در زمستان باید برقصند … فرا رسیدن فصل زمستان مبارک!

متن ادبی در مورد زمستان

دیالوگ هر صبح زمستانی بین من و رختخوابم:
من: باید برم، دیرم می شه!
رختخوابم: اما عزیزم بیرون خیلی سرده، یخورده دیگه بخواب!
فرا رسیدن فصل خواب رو بهت تبریک می گم!

متن برفی قشنگ برای پسرم

زمستان آمد … فصل شگفتی ها
در دل زمستان بود که فهمیدم تابستانی در اعماق دلم دارم
زمستان مبارک …

متن برفی قشنگ

فرا رسیدن زمستان مبارک!
امیدوارم جادوی برف قلب شما را با عشق، شادی و خوشبختی پر کند

متن غمگین زمستان

متن کوتاه در مورد برف

فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم …
گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخ زده راه بروم !
عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !

متن ادبی درباره زمستان

وقتی می رفتی بهار بود
تابستان نیامدی
پاییز شد، پاییز که نیامدی پاییز ماند
زمستان که نیایی باز پاییز می ماند
تو رو خدا فصل ها رو به هم نریز

متن کوتاه ادبی زمستان

ای که در فصل خزان بینی مرا با پشت خم، این زمستان را مبین، ما هم بهاری داشتیم، این نیز بگذرد

متن کوتاه زمستانی برای استوری

برف که حالا کم کم آب می شود، سفید، همرنگ آرزوهای تو بود ..

متن در مورد زمستان

متن کوتاه برف برای بیو / بهترین متن های کوتاه در مورد برف | تاو بیو

متن های غمگین زمستانی

متن کوتاه در مورد برف

مِ̥̥ـ̥ـ̥ث̥ـ̥ـ̥لْ̥̥ بَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥فْ̥̥ ز̥ی̥ـ̥ـ̥ب̥ـ̥ـ̥اٰ̥̥،̥ اَ̥̥مّ̥̥ـ̥ـ̥آ̥ سَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥دْ̥̥❄̥✨
# مغرور # برف

متن ادبی در مورد سرما

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم. # برف

متن کوتاه زمستانی برای استوری

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….
# دروغ # برف

متن زیبا در مورد شروع زمستان

❄️ زمستونه دیگه …
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم…

❄️روزتون به خیر و شادی
# برف

متن غمگین زمستانی

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌.. # حقیقت # برف

متن غمگین زمستان

متن در مورد برف

بَـرف هَمـان اِتِفاقـے بود کہ از چَشـم آسمـان اُفتـاد و ما آدَمَـش کَردیـم..:)
# برف

متن برفی قشنگ دخترانه

 

متن درباره طبیعت زمستان

سفید مثل برف
سرد مثل یخ
# برف

متن در مورد زمستان

من میگم لباس گرم بپوش تو بخون دوست دارم!💙🦋 # دوستت دارم # برف

متن زمستانی کوتاه

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧 # ادبی # برف # باران

متن های غمگین زمستانی

متن ادبی در مورد برف پاییزی

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘ # برف

متن زیبا در مورد شروع زمستان

کاش برف بیاد آدم بسازیم 😉
# برف # حاضر جوابی

متن کوتاه زمستانی

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…
# برف

متن برفی قشنگ

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥
# برف

متن درباره طبیعت زمستان

دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان؟

مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان❄❄

سعدی

  # برف # ادبی # خدا # خسته

متن عاشقانه غمگین زمستانی

متن عاشقانه غمگین زمستانی

میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # دختر # زندگی # لاتی # همسر # مولانا # بامعرفت # مغرور # ترکی # خجالتی # لاشی # پسرانه # خدا # خسته # انگیزشی # عربی # حافظ # دروغ # آرامش # شاد # باران # شب # مادر # موسیقی # خودکشی # دریا # قاضی # سیگار # شکلک # پدر # سکوت # فرانسوی # حاضر جوابی # بی تفاوت # خاطره # برف # اموات # ملکه # انتقام # به سلامتی

متن کوتاه ادبی زمستان

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …
# ادبی # برف

متن عاشقانه برفی دو نفره

دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند و رفتند … کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد. #آدم_برفی 
# ادبی # برف

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

درنبودت ژاکتی بافته ام ، به گرمای آقوشِ طُ نیس ولی بی منت است:)⛄
# ادبی # برف # سرباز

متن کوتاه زمستانی برای استوری

کی‌واسَت‌مَن‌شُد!!!
!!! ᵂᴴᴼ ᴵˢ ᴵ # دلتنگی # بی تفاوت # برف

متن غمگین زمستان

متن غمگین زمستانی

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

متن زمستانی کوتاه

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن ادبی درباره زمستان

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

متن برفی برای اینستاگرام

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

متن زیبا در مورد شروع زمستان

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن های غمگین زمستانی

متن زمستانی دخترانه

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن ادبی در مورد سرما

« پُر از دردَم..! »

متن برفی

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن برفی برای اینستاگرام

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

متن ادبی در مورد سرما

کاش بفهمید بعضی وقتا با رفتاراتون و حرفاتون  یکی رو تیکه تیکه میکنید….

متن غمگین زمستان

متن برف روی درخت

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن کوتاه زمستانی

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن در مورد زمستان

عیب نداره تجربه شد 🙂

متن زمستانی دخترانه

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن عاشقانه غمگین زمستانی

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن عاشقانه غمگین زمستانی

متن کوتاه زمستانی دخترانه

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن اولین برف پاییزی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن در مورد زمستان

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

متن زمستانی کوتاه

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن ادبی در مورد برف

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن غمگین زمستانی

متن فلسفی در مورد برف

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

متن ادبی در مورد برف

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

متن زمستانی

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن زمستانی دخترانه

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

متن ادبی در مورد برف

بعضیا تو وقت خالی شون باهات حرف میزنن ولی بعضیا وقتشون رو خالی میکنن تا باهات حرف بزنن فرق این دو تا رو بفهم 🙁

متن غمگین زمستان

متن شروع زمستان

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

متن زمستانی عاشقانه

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن کوتاه در مورد برف

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

متن اولین برف پاییزی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن کوتاه زمستانی برای استوری

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن عاشقانه غمگین زمستانی

متن کوتاه ادبی زمستان

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن غمگین زمستانی

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

متن های غمگین زمستانی

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن عاشقانه غمگین زمستانی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن کوتاه زمستانی برای استوری

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن برفی برای اینستاگرام

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن غمگین زمستانی

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

متن در مورد زمستان

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

متن غمگین زمستانی

آغاز زمستان عاشقانه

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

متن در مورد زمستان

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن زمستانی عاشقانه

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن در مورد زمستان

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

متن عاشقانه زمستانی ترکی

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

متن های غمگین زمستانی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن شروع زمستان

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن درباره طبیعت زمستان

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

زمستان زیباست

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن غمگین زمستان

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

متن برفی قشنگ

↵ یادت باشه که برای شاد بودن،
نیازی به دیگران نیست . . ♡🌸🌱

متن زمستانی کوتاه

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن برفی قشنگ دخترانه

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن زمستانی دخترانه

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن زمستانی عاشقانه

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

زمستان غمگین

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن ادبی در مورد برف

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن عاشقانه زمستانی ترکی

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن ادبی در مورد سرما

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

زمستان زیباست

✯دختر بودن خودش نهایت خاص بودنه✯

متن کوتاه زمستانی برای استوری

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

متن درباره طبیعت زمستان

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

متن کوتاه زمستانی برای استوری

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

متن شروع زمستان

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن عاشقانه غمگین زمستانی

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن ادبی درباره زمستان

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

متن عاشقانه برفی دو نفره

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

متن کوتاه در مورد برف

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

متن فلسفی در مورد برف

بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو | تاو بیو

متن ادبی درباره زمستان

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن عاشقانه غمگین زمستانی

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤
# عشق یک طرفه

متن فلسفی در مورد برف

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️* # بامعرفت

متن ادبی درباره زمستان

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن ادبی در مورد سرما

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️ # خواهر

متن ادبی در مورد سرما

~["گاهی مجبورم بُغضمو
با قهقهه های بلند خفع کنم،،
تا نگن دیدین شکست!"] # خسته

متن برفی قشنگ دخترانه

“خواهر” یک هدیه برای‌ قلب یک دوست
برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک
زندگیِ‌ زیبــــــــــاست 🌸 # خواهر

متن کوتاه زمستانی برای استوری

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤 # خسته

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻
# نامردی # لاشی

متن برفی قشنگ

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن برف زمستان

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم…. # دختر

متن کوتاه زمستانی برای استوری

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن ادبی در مورد سرما

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است… # پدر

متن درباره طبیعت زمستان

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍 # دوستت دارم

متن ادبی در مورد سرما

• یه دختر باید شبیه پروانه باشه؛ دیدنش زیبا،گرفتنش سخت!💜🦋 # دختر # مغرور

متن ادبی در مورد سرما

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن برفی برای اینستاگرام

🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
# دختر # مغرور

متن درباره طبیعت زمستان

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂 # دختر # مغرور

زمستان دلتنگی


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن زمستانی

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

متن کوتاه زمستانی برای استوری

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂
# ادبی # دوستت دارم

متن برفی برای اینستاگرام

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن عاشقانه غمگین زمستانی

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود! # خسته # دختر

متن ادبی در مورد برف

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~
# شاد # دختر

متن ادبی در مورد برف

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی # مغرور

متن ادبی در مورد سرما

Cold weather is the perfect excuse for huggingهوای سرد بهانه عالی برای در آغوش گرفتن است.

متن ادبی درباره زمستان

People are as cool as they areclose their bagsand disappearOne in fogOne in the mistOne in the rainOne in the windand their most ruthless in the snow…آدم ها به همان خونسردی که آمده اند، چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند یکی در مه، یکی در غبار، یکی در باران، یکی در باد… و بی رحم ترینشان در برف…

متن غمگین زمستان

Take care of your warmth, so that it does not hurt your life with the earth in the winterمواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد ، زندگی با دلت نکند …

متن برف روی درخت

God can be lived but cold winter endured * humans * throws me down …زمستان خدا را می توان عمری تحمل کرد * ولی سرمای انسان ها * مرا از پای می اندازد …

متن غمگین زمستانی

My heart is frozen between autumn and winter / early spring although the idea or not? Tired of life I desire Judgment / sequel mine? With both, yes or no?بین پاییز و زمستان دل من یخ بسته/ گو در اندیشه‌ی آغاز بهاری یا نه؟ خسته از زندگی‌ام میل قیامت دارم/ عاقبت مال منی؟ !با توام، آری یا نه؟

متن زیبا در مورد شروع زمستان

When there’s snow on the ground i like to pretend walking on cloudsوقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم.

بیو زمستانی

Snow, or rain is no different from winter to believe, that empty space is not enough for youبرف ببارد، یا باران… تفاوتی ندارد؛ برای باور زمستان، همین جای خالی ات کافی ست!!!

متن برفی برای اینستاگرام

A snowflake is one of God’s most fragile creations, but look what they can do when they stick together!یک ذره برف، یکی از ظریف ترین خلقت های خداوند است اما نگاه کن زمانی که به هم چسبیده هستند چه می توانند انجام دهند!Love is hearing the weather forecast for a winter storm and wishing you could spend it in bed with your loverعشق یعنی شنیدن پیش بینی هواشناسی که می گوید طوفان زمستانی در راه است و تو بتوانی آن روز را در رختخواب و کنار معشوقت بگذرانی.

متن کوتاه زمستانی دخترانه

When I change the season that changes clothes, I love you again …Suppose winter is winter and I’ll walk slowly on the frozen walk!Your love is the same wool that will warm your breath!فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم … گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم ! عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !

متن برفی

I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently? And then it covers them up snug, you know, with a white quilt; and perhaps it says “Go to sleep, darlings, till the summer comes again.”من در شگفتم که آیا برف به درختان و مزارع عشق می ورزد که این چنین آن ها را به آرامی می بوسد؟ و سپس آن ها را چنین آسوده و در امنیت با لحاف سفیدی می پوشاند و شاید می گوید:”بخوابید، عزیزانم، تا تابستان دوباره بیاید.”

متن زمستانی برای اینستاگرام

Welcome, winter. Your late dawns and chilled breath make me lazy, but I love you nonethelessخوش آمدی زمستان! اگرچه سپیده دم های تو و نفس های سرد زمستانی ات من را سست و تنبل می کند اما من هنوز عاشقت هستم.

متن کوتاه زمستانی برای استوری

I get little warm in my heart when i think of winterهنگامی که به زمستان فکر می کنم قلبم اندکی گرم می شود.

متن زمستانی دخترانه

When there’s snow on the ground i like to pretend walking on cloudsوقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم.

متن کوتاه در مورد برف

Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fireزمستان زمانی برای آسودن است، برای غذای خوب و گرما، برای لمس دستی دوستانه و صحبت کردن در کنار آتش.

متن کوتاه زمستانی

The first fall of snow is not only an event, but it is a magical event. You go to bed in one kind of world and wake up in another quite differentاولین برف زمستانی تنها یک رویداد نیست بلکه یک اتفاق جادویی است. تو به رختخواب می روی و درجهانی کاملا متفاوت از خواب بیدار می شوی.

متن کوتاه زمستانی برای استوری

It is so warm in here, and I cannot begin to explain how possible that is. I stare deep into your face and there is a warm feeling hurling all over my body. I finally found out why I feel this way. Your presence is my warmth even during winter. I LOVE YOUاینجا بسیار گرم است و من نمی توانم توضیح دهم که چطور چنین چیزی ممکن است. عمیقا به چهره ات خیره می شوم و احساس گرما همه وجودم را فرا می گیرد …. بالاخره کشف کردم که چرا چنین احساسی دارم. حضور تو گرمای من است حتی در طول زمستان … دوستت دارم.

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

بیو زمستان |متن کوتاه زمستان | تاو بیو

متن کوتاه زمستانی برای استوری

من اون فصل سردم ، وقت تعویضه لباساته…

متن برفی برای اینستاگرام

گاهی همین رفتار سردت روی زمستان را کم می‌کند 🕸🥂🖤 # عشق یک طرفه

متن در مورد برف

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم. # برف

متن فلسفی در مورد برف

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….
# دروغ # برف

متن فلسفی در مورد برف

❄️ زمستونه دیگه …
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم…

❄️روزتون به خیر و شادی
# برف

متن فلسفی در مورد برف

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌.. # حقیقت # برف

آغاز زمستان عاشقانه

از زمستون نترس عزیزم که اونم خب یه فصلِ ساده است•••🌊🌪

متن عاشقانه برفی دو نفره

من حتی قلبَمَم منت تپیدن بزاره درش میارم …
# مغرور

متن برفی قشنگ

 

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

من میگم لباس گرم بپوش تو بخون دوست دارم!💙🦋 # دوستت دارم # برف

متن ادبی درباره زمستان

آذر می رود
که روی لبهای پاییز
انار بگذارد
و او را
به دستهای یلدا بسپارد.
زمستان در راه است⛄️

 
# یلدا

متن برف زمستان

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧 # ادبی # برف # باران

متن های غمگین زمستانی

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘ # برف

متن شروع زمستان

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…
# برف

متن در مورد زمستان

قشنگی زمستان و هوای سرد اینه که میتونی نفس هاشو هم ببینی!

متن ادبی در مورد برف

‌با من باش از زمستون تا همیشه ❄️ # دوستت دارم

متن در مورد زمستان

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر
# ادبی # دوستت دارم

متن کوتاه زمستانی برای استوری

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥
# برف

زمستان غمگین

سرد است اما

سرما نمی خورم

تو نگران نباش

کلاهی که سرم گذاشتی

تا گردنم را پوشانده است
# نامردی

متن های غمگین زمستانی

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن شروع زمستان

این منم
زنی تنها
در آستانه فصلی سرد…

-فروغ فرخزاد
# ادبی

زمستان دلتنگی

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:) # ادبی

متن زمستانی

آخرین بار که دیدمش 
دیوار به سرش تکیه داده بود !
# ادبی

متن اولین برف پاییزی

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …
# ادبی # برف

متن کوتاه زمستانی برای استوری

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه"خدایی"دارم که دمش خیلی گرمه…

متن برفی قشنگ

ای انکه مارادیده ای در زمستان باپشت خم.این زمستان رانبین ماهم بهاری داشتیم
# خدا

متن غمگین زمستانی

متن کوتاه انگلیسی زمستان و فصل سرما | تاو بیو

زمستان زیباست

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم. # برف

متن کوتاه ادبی زمستان

از زمستون نترس عزیزم که اونم خب یه فصلِ ساده است•••🌊🌪

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

من حتی قلبَمَم منت تپیدن بزاره درش میارم …
# مغرور

متن ادبی درباره زمستان

‌با من باش از زمستون تا همیشه ❄️ # دوستت دارم

متن ادبی در مورد برف پاییزی

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن کوتاه زمستانی برای استوری

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن های غمگین زمستانی

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن کوتاه زمستانی برای استوری

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشیدعصبانیت شما فروکش می کندولیحرفهایتان باقی می مانندبرای همیشه

متن ادبی درباره زمستان

همیشه آنلاین بودنبه این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنیگاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن زمستانی برای اینستاگرام

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشیاما وقتی دلت گرفتکسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن زمستانی برای اینستاگرام

خدایا دمت گرمشبات خیلی قشنگنفقطواسه بعضی بنده هاتصبح نمیشن

متن در مورد زمستان

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن برفی قشنگ

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن ادبی در مورد سرما

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن غمگین زمستان

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن کوتاه ادبی زمستان

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

زمستان غمگین

میدونی دلت بخواد بمونیولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن شروع زمستان

آدمی که راحت فراموش می‌کنهحتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن درباره طبیعت زمستان

گذشته درس عبرت توزمان حال هدیه تو

آغاز زمستان عاشقانه

و آینده انگیزه تو است …

متن زمستانی کوتاه

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن در مورد زمستان

شما زشت نیستیدفقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن زمستانی برای اینستاگرام

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن برفی

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه برهنه دنبالش

متن درباره طبیعت زمستان

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن در مورد برف

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن عاشقانه برفی دو نفره

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

زمستان دلتنگی

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

زمستان دلتنگی

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن زمستانی دخترانه

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن عاشقانه برفی دو نفره

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن زمستانی

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن غمگین زمستان

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن برف زمستان

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن عاشقانه برفی دو نفره

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن برفی

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن زمستانی عاشقانه

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن زمستانی عاشقانه

سکوتم بشکنه،خیلیا می‌شکنن …

متن برفی قشنگ دخترانه

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن زمستانی کوتاه

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن زمستانی کوتاه

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن های غمگین زمستانی

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن ادبی در مورد سرما

میخوای بهش تکیه کنی،یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن در مورد برف

مادر ،سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن کوتاه زمستانی برای استوری

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن برفی قشنگ دخترانه

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن اولین برف پاییزی

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن کوتاه ادبی زمستان

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

آغاز زمستان عاشقانه

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن کوتاه زمستانی برای استوری

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن کوتاه زمستانی

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن درباره طبیعت زمستان

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن برفی قشنگ

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن در مورد زمستان

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن برفی

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن زمستانی کوتاه

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن اولین برف پاییزی

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

زمستان زیباست

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن برفی قشنگ دخترانه

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن اولین برف پاییزی

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن ادبی درباره زمستان

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن فلسفی در مورد برف

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن کوتاه زمستانی

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن در مورد زمستان

هر گردی گردو نیس،هر دو پایی هم آدم نیست!

متن فلسفی در مورد برف

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

زمستان زیباست

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن کوتاه در مورد برف

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

زمستان زیباست

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن برفی قشنگ دخترانه

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن زمستانی کوتاه

امیدی هستچون خدایی ، هست

زمستان غمگین

اونی که باورت دارهیک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن برف روی درخت

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشمولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن شروع زمستان

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن برفی

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن برف زمستان

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن کوتاه ادبی زمستان

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

بیو زمستانی

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن برف پاییزی

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن غمگین زمستانی

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن درباره طبیعت زمستان

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

زمستان غمگین

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن شروع زمستان

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن برفی قشنگ

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن اولین برف پاییزی

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن غمگین زمستانی

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن دارهبعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن ادبی در مورد برف پاییزی

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن برفی قشنگ

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن برفی قشنگ دخترانه

گاهی تنها جایی که میتونی باشیهمین دنیای مجازیه

متن برفی قشنگ

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن درباره طبیعت زمستان

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن برفی قشنگ دخترانه

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن عاشقانه زمستانی ترکی

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن عاشقانه غمگین زمستانی

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن برف دخترانه

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن کوتاه زمستانی برای استوری

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن برف روی درخت

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن ادبی در مورد سرما

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن کوتاه زمستانی دخترانه

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

آغاز زمستان عاشقانه

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن زمستانی

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن زمستانی کوتاه

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن ادبی در مورد برف

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن کوتاه در مورد برف

یکی باید تو زندگیت باشهجوری اسمتو صدا بزنهکه نتونی بهش نگی جونم

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن برفی قشنگ

عشق یعنی باهاش پیر شینه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن های غمگین زمستانی

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن برف روی درخت

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهدو بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن زمستانی عاشقانه

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن زمستانی عاشقانه

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن کوتاه زمستانی برای استوری

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن ادبی در مورد برف

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن غمگین زمستانی

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن کوتاه زمستانی برای استوری

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن غمگین زمستان

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن برفی قشنگ برای پسرم

سرد است هوا
بیرون اگر می روي
دست هاي‌ مرا هم با خودت ببر!
رضا کاظمی

متن ادبی در مورد برف پاییزی

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ؛ درست کردنش آسان اما نگه داشتنش سخت !زمستون و روزای برفیش واسم سرد نیستن تا وقتی که خاطرات گرمت همرامه …

متن برف روی درخت

برف می‌بارد و همه ی خوشحالند و من غمگین …
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف !

متن های غمگین زمستانی

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ؛ اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

متن برفی قشنگ

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ؛ درست کردنش آسان اما نگه داشتنش سخت !

متن در مورد برف

برای من زمستانی را آرزو کن که کوچه هایش پربرف باشد
مردمانش ساده
و خانه هایش گرم و بی ریا . . .

متن کوتاه زمستانی

ننه سرما قدمت مبارکزیبایی هایت را عزیز میداریم،برایمان دعا ڪن چرخ روزگارماندر حضورتو به سلامتے و خیر بگرددو برف شادے به دل همه ی بباردزمستان مبارک

متن عاشقانه برفی دو نفره

برای آدم برفی چشم نگذار وگرنه آب که نمیشود ؛ هیچ …
تا یک عمر هم خیره به رد پاهایت میماند …

متن در مورد برف

یادمان باشدبا آمدن زمستان ؛اجاق خاطره ها راروشن بگذاریمتا دچار سردی فاصله هانشویم . . .زمستان مبارک

متن کوتاه زمستانی برای استوری

گاهی وجود یک مرد
آنقدر گرم عمل میکند !
که یک زمستان
با تمام برف هایش
روی یک زن هیچ تاثیری ندارد …
گاهی لازم است فقط !
“مرد” باشید …

متن برفی

وقتی برف می بارد
طبیعت گوش می دهد

متن برفی قشنگ

درد دوام نخواهد داشت
اما خاطرات ماندگار خواهند شد

متن ادبی در مورد برف

دوستان تابستانی مانند برف های تابستانی ذوب می شوند
اما دوستان زمستانی برای همیشه دوست هستند

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

I love the smell of winter
من بوی زمستان را دوست دارم

متن کوتاه زمستانی برای استوری

وقتی برف می بارد همه چیز جادویی است
همه چیز زیبا به نظر می رسد

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

مهربانی مانند برف است
همه آنچه را که می پوشاند زیبا می کند
جبران خلیل جبران

متن برفی قشنگ

برف مانند یک میلیون خورشید کوچک درخشان است

زمستان زیباست

زمستان
بهانه جدید من برای نوشیدن قهوه بیشتر

متن زمستانی کوتاه

فقط به یاد داشته باشید :
هر روز سرد یک قدم به تابستان نزدیک است.

متن برفی قشنگ

دستان ما ممکن است سرد باشد
اما حداقل قلبمان گرم است

متن عاشقانه غمگین زمستانی

در سرزمین عجایب زمستانی قدم بزن
حس خوبی دارد

متن درباره طبیعت زمستان

چه حسی بود در قلبم شبیه کوچه برفی
به راه کوچه ی برفی تو را از خود جدا کردم
نفهمیدم که می میرم نباشی مثل پروانه
تو را من در ته این کوچه ی برفی رها کردم

متن کوتاه زمستانی برای استوری

این زمستان، این سوزِ دلچسب
و این هوای نوبرانه، تنها کنار تو
با یک فنجان چای گرم می‌ چسبد

متن زمستانی دخترانه

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

متن ادبی در مورد سرما

اصلِ زمستان این است
من باشم تو باشی و آغوشت
حالا این وسط برف و باران هم بیاید

متن کوتاه زمستانی برای استوری

من سال‌هایِ عمرم را
زمستان به زمستان می‌ شمرم
و فهمیده‌ام برایِ ساختنِ آدم برفی
یک دلگرمی کافی بود ..
یک دلگرمی شبیه شعله‌ای کوچک
که اجاقی کور را روشن می‌کند!
فاطمه گیلانی

متن زمستانی برای اینستاگرام

نه برف مرا میترساند و نه سرما
ولى در این حجم سنگین تنهایی ام
براى گرم شدن بهانه اى ندارم
جز این که دوستت داشته باشم…

متن کوتاه ادبی زمستان

دلم یک زمستان سخت میخواهد
یک برف
یک کولاک به وسعت تاریخ
که ببارد
که ببارد
که ببارد
و تمام راهها بسته شوند
و تو چاره ای جز ماندن نداشته باشی
و بمانی …

متن زمستانی کوتاه

کوچه ها را بادانه های برف
آذین می بندد
زمستانی سرد سرد
حجم سرما!
ضربان قلب هوا را میشمارد
ومن به دری تکیه داده ام
که زنگوله های یخ
آن را پوششی دوباره داده اند
آیا برای دوباره روییدن
بهار می آید؟؟؟

متن زمستانی عاشقانه

چه سرد است این زمستان بی رحم
ای خورشیده من
در من طلوع کن
جسم خسته ی مرا که یخ زده است
از گرمای وجودت آب کن
بیا که این زمستان بی تو
مرا در آغوش مرگ می کشد

متن کوتاه ادبی زمستان

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل
خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه درسته که
هوا رو گرم نمیکنه ولی تو رو دلگرم میکنه.
زمستونتون مبارک

متن برف زمستان

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد
برف که حالا کم کم آب می شود ، سفید ، همرنگ آرزوهای تو بود ..

متن شروع زمستان

مثل گیر کردن ِ
چرخِ اتوبوسِ مُسافر بَری در برف و بورانِ بهمنْ ماه …
گیر کرده است دلم
به انحنایِ باریکِ لبخندِ ‌” تُ”
تا میتوانی برایم بخند …
مَن در مرکزی ترین نقطه یِ عاشقی،گیر کرده ام …

متن برف زمستان

دوست داشتن های تو
شبیه خورشید است
گرم می کند وقتی که زمستان دستانم را کرخ کرده
عشق می بخشد
وقتی که در لحظه هایم دلتنگ می شوم
جان می دهد تنم را …
آنهم لحظه ای که فقط نیستی و من هنوز در رویا بسر می برم
اندیشه ی من به تو گرم است
تو خورشید باش و من
تنهاترین عاشقی که هنوز نمی داند چگونه طلوع کند

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !

متن ادبی در مورد زمستان

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد
و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن در مورد زمستان

Thank goodness for the first snow, it was a reminder–no matter how old you became and how much you’d seen, things could still be new if you were willing to believe they still matteredخدا را شکر به خاطر اولین برف زمستانی، این برف یک یادآور است. اهمیتی ندارد چند ساله شده باشی و چقدر برف دیده باشی، همه چیز میتواند جدید و نو باشد اگر بخواهی که باور کنی آن ها هنوز اهمیت دارند.

متن برف دخترانه

به گوش ام خش خش پاییز زرد است
دل ام میعادگاه زخم و درد است
نمی آید صدایی از در و دشت
“هوا بس ناجوانمردانه سرد است”

متن کوتاه ادبی زمستان

نه برف مرا میترساند و نه سرما
ولى در این حجم سنگین تنهایى ام
براى گرم شدن بهانه اى ندارم
جز این که دوستت داشته باشم…

متن ادبی در مورد برف

الا ای برف !
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی ؟
بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی است
مبار ای برف !
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف !

متن در مورد زمستان

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

متن فلسفی در مورد برف

اگر گلها می دانند
چگونه بعد از گذراندن زمستان شکوفا شوند
شما هم می توانید
نور شیرازی

متن کوتاه در مورد برف

یک کلمه مهربانی
می تواند سه ماه زمستان را گرم کند
ضرب المثل ژاپنی

متن زمستانی دخترانه

من تعجب می کنم که آیا برف درختان و مزارع را دوست دارد
که آنها را به آرامی می بوسد؟
می دانید برف با لحاف سفید
آنها را کاملا پوشانده
و می گوید
عزیزانم بخوابید تا تابستان دوباره شکوفا شوید
لوئیس کارول

متن کوتاه زمستانی برای استوری

خنده، خورشیدی است
که زمستان را از چهره انسان می راند

متن عاشقانه برفی دو نفره

زمستان باعث نزدیکتر شدن مردم به همدیگر می شود

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

Winter is coming
زمستان در راه است

متن کوتاه در مورد برف

اگه برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه
برای اومدن به اون لباس سفید نمی پوشید

متن درباره طبیعت زمستان

عاشق زمستان و برفم، او را نمی دانم
من و زمستان، هیچوقت او را نفهمیدیم

متن ادبی در مورد برف

مردِ مغرور دوست داشتنی ام!
این زمستان،
این سوزِ دلچسب
و این هوای نوبرانه
تنها کنار تو با یک فنجان چای گرم میچسبد!
که بنشینیم کنار شومینه…
و از پشت پنجره هوای زمستان را تماشا کنیم…
تو برایم مولانا بخوانی
“ای که در باغ رخش ره بردی
گل تازه به زمستان بستان”
من وجودم لبریز شود از تو…
آسمان ذوق کند…
برف ببارد..
ما بوسه بکاریم ..
و دنیا بالای سقفِ خانه ای
که آدم هایش ماییم
آهنگ عشق بنوازد
ما برقصیم …
و یکی شویم
در آغوش هم!

متن کوتاه زمستانی

بگذارید برف ببارد
برف ببارد
برف ببارد

متن کوتاه زمستانی دخترانه

Discover The Beauty Of Winter
زیبایی زمستان را کشف کنید

متن برف روی درخت

اولین برف زمستان
مانند عشق اول است

متن کوتاه زمستانی دخترانه

قهوه داغ
آتش داغ
برای این زمستان کافی است

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

هوای سرد بهانه مناسبی برای بغل همدیگر کردن است

متن زمستانی کوتاه

تو نسیم تابستان من
و آفتاب زمستان من هستی

متن زمستانی برای اینستاگرام

کسانی که در تابستان آواز می خوانند
باید در زمستان برقصند

متن شروع زمستان

هوای سرد زمستان بهانه عالی برای در آغوش گرفتن است

متن فلسفی در مورد برف

گل یخ زمستان تو هستماسیر ناز چشمان تو هستممرا پرپر مکن ای جانم ای دوستکه من مشتاق دیدار تو هست

متن درباره طبیعت زمستان

اولین برف زمستانی تنها یک رویداد نیست بلکه یک اتفاق جادویی است.تو به رختخواب می روی و در جهانی کاملا متفاوت از خواب بیدار می شوی.

متن زمستانی دخترانه

عشق یعنی آن نخستین حرفهاعشق یعنی در میان برفهاعشق یعنی یاد آن روز نخستعشق یعنی هر چه در آن یاد توست

متن برفی قشنگ برای پسرم

دارد برف می آید
در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

متن عاشقانه برفی دو نفره

عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی

متن برفی قشنگ برای پسرم

به فردایی می‌ اندیشم که گذر زمان…
لبخند را به یادم آورد،
چه دیروزم تلخ باشد، چه فردایم
من در لحظه زندگی می‌ کنم و از زندگی در کنار تو لذت خواهم برد!
دختر عزیزم اولین زمستانت مبارک!

متن کوتاه زمستانی دخترانه

اینجا بسیار گرم است و من نمی توانم توضیح دهم که چطور چنین چیزی ممکن است
عمیقا به چهره ات خیره می شوم و احساس گرما همه وجودم را فرا می گیرد ….
بالاخره کشف کردم که چرا چنین احساسی دارم
حضور تو گرمای من است
حتی در طول زمستان …
دختر کوچولوی من دوستت دارم!
اولین زمستانت مبارک باد!

متن شروع زمستان

در یک روز سرد زمستانی، نسیم خنکی پوستت را نوازش می دهد.
نوازش این نسیم آنقدر لذت بخش است که دوست داری ساعت ها در طبیعتی که خدا آفریده قرار بگیری و همچنان بدنت را از سرمای لذت بخش زمستان بهره مند کنی.
این سرما، گرمای وجودت را بر می انگیزد. تناقض زیباییست، این سرما گرمای عشقت را شعله ور می کند، عشقی که نسبت فرزندت پیدا می کنی.
دختر عزیزم اولین زمستان زندگیت را تبریک می گویم!

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

کوچه ها را بادانه های برف آذین می بندد
زمستاني سرد سرد
حجم سرما!
ضربان قلب هوا را می شمارد و من به دری تکیه داده ام که زنگوله های یخ آن را پوششی دوباره داده اند
آیا برای دوباره روییدن بهار می آید؟؟؟

متن کوتاه زمستانی برای استوری

فصل زمستان است و سرمایش
در فصل زمستان، روزی نسیمی سرد، روزی باران یا روزی برف تو را در آغوش خود می کشد و از مهر خود به تو هدیه می دهد.
دل به همین روز زمستانی بزن و خاطراتی را بساز که دلیل شادی تو باشند، در این روز زمستانی خاطراتی را رقم بزن که شور و شعف در زندگی را به تو یادآوری می کنند.
دختر زیبای من اولین زمستان مبارک!

بیو زمستانی

زمستان فصل با طراوت و زیبایی است
کم تر از بهار نیست….
فصل سرد و ساده، با چهره ی گشاده
فصل مهربانی با انگیزه ی سرشار
ما سردی های زمستان را با نفس های گرم تو بهار خواهیم کرد…
زمستان فصل خواهش است، فصل جوشش است
کم تر از بهار نیست. …
اولین روز زمستانی ات مبارک دختر عزیزم!

متن برفی قشنگ

زمستان قرار است از راه برسد و با سرمایش تن انسان ها را در آغوش بکشد
این فصل با تمام زیبایی هایش و با تمام شگفتی هایش قرار است از راه برسد و دوباره وجود انسان ها را سرشار از عشق به خود کند
فصل زمستان عشقی خاص درون خود جای داده، عشقی که به محض این که این فصل فرا می رسد، حال و هوای شهر را در بر می گیرد و گویی مردم با گذر از این حال و هوا خلق و خوی عاشقی به خود می گیرند و عشق درونشان جریان پیدا می کند.
دختر زیبای من اولین زمستانت مبارک، امیدوارم  همیشه عاشق باشی!

متن زمستانی کوتاه

من عاشق زمستانم
عاشق این که ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم
عاشق تــوام !
دختر عزیز مادر اولین زمستان را تبریک می گویم!

متن عاشقانه غمگین زمستانی

بیرون بسیار سرد است اما من اینجا در خودم احساس گرمای زیادی می کنم
نوعی گرما که پوستم را فرا گرفته، این حسی است که هر زمان که به تو فکر می کنم به من دست می دهد. تو احساس گرمایی هستی که بدن یخ زده من را گرم می کند
دختر زیبا و کوچک من اولین روز زمستانی ات مبارک!

متن زمستانی برای اینستاگرام

چقدر استقامتشان را دوست دارم؟ درختان سپید زمستان را می گویم
تن عریان خود را مهمان سردی برف زمستانی کرده اند و چقدر زیبا و باشکوه اند این برهنگانِ سرما زده.
زمستان نماد سردی و سفیدی عجب تنهایی بکر و خاصی دارد! یک تنها بودن هایی که سیاه نیست دلچسب است و دلچسبی اش تا مغز استخوان هایت رسوخ می کند ولیکن گاه استخوان سوز همچون هوایش، تنت را درگیر لرزی وحشت آور می کند و صدای تنهایی ات تو را درهم می شکند.
اولین زمستانت مبارک دختر قشنگم!

متن زمستانی دخترانه

هر روزمون وقتی شبیه کابوسه
وقتی که هر احساس تو سینه می پوسه
جایی که هر لحظه به درد محکومی
می خندی وچشمات نمیگن آرومی!
دلمردگی هارو وقتی غروبی نیست
دنیا یه زندونه، دنیای خوبی نیست!
حسرت از این خونه دست بر نمی داره
موسیقیِ غمگین رو دورِتکراره
اینجا هر لبخند از بغض لبریزه
مثل درختی که درگیرِ پاییزه
اما نمی بازه چون مردِ میدونه
می دونه سرسبزی بعداز زمستونه…
پسرم آغاز اولین ماه زمستان مبارک!

متن زمستانی دخترانه

این را بدان که اگر دنیا هم بخواهد برای تو حکم زمستان را بازی کند و بخواهد با سرمایش وجودت را بلرزاند من برایت همان لباس گرمی می شوم که این سرما را به جان می خرد اما تو را گرم نگه می دارد.
این را بدان که اگر زمستان دنیا خواست برف و باران مشکلات را بر سرت بباراند من برایت چتری خواهم شد و در مقابل تمام این برف و باران ها خواهم ایستاد.
اگر دنیا بخواهد روزهای زندگی ات را زمستانی کند، من همان خورشیدی خواهم شد که همیشه و در همه حال بر زندگی ات خواهد تابید تا حال و هوای دلت همان بهاری و تابستانی باقی بماند.
پسر عزیزم اولین زمستان زندگی ات مبارک!

متن کوتاه زمستانی

دلم برای آواز گنجشک ها لک زده است
گنجشک هایی که هر روز از پشت شیشه
مرا صدا می زدند مدتهاست سکوت کرده اند
هوا که سرد می شود
گنجشک ها آوازشان را فراموش می کنند
آری زمستان فصل سکوت گنجشک هاست .

متن ادبی در مورد سرما

برای شادی هایت بهارم و با حال و هوایم کاری می کنم که این شادی افزون شود،
برای لذت هایت تابستانم و با حال و هوایم کاری می کنم که لذت هایت دوچندان شود و بیشتر آن ها را تجربه کنی،
با غمت پاییزم و کاری می کنم که در حال و هوای من غرق شوی و این غم وجودت را به هم نریزد
و برای نگرانی هایت مانند روزهای سرد زمستانیم که کاری می کنم تا با سرمای وجودم تمام آن نگرانی ها و دغدغه ها یخ زده و هزار تکه شوند.
پسر زیبای من اولین زمستان مبارک باشد!

بیو زمستانی

باز آمده زمستان این فصل سردِ سرسخت
زنبورک بیچاره یخ زد روی بند رخت
گنجشک بر خود لرزید تا ننه سرما را دید
دست سرد زمستان تمام گل‌ها را چید
باغ از ترس زمستان چشمان سبزش را بست
برفِ  سرد زمستان روی چشمانش نشست
از سوز و سرمای برف گنجشک و باغ خوابیدند
در خوابِ چشمانشان هر دو بهار را دیدند
اولین زمستان مبارک پسرم!

متن ادبی در مورد زمستان

کهکشان راه شیری به صورت ابری سفید رنگ است که در محیط های تاریک به وضوح قابل رویت است ولی راه شیری در زمستان با راه شیری در تابستان متفاوت است!
در حقیقت کهکشان راه شیری در زمستان کم فروغ‌تر و دیدن آن مشکل‌ تر است زیرا در شب‌های تابستان قسمت شبِ کره‌ زمین به طرف مرکز راه شیری قرار دارد به همین دلیل بسیار انبوه‌تر و درخشان‌تر دیده می‌ شود، اما در زمستان قسمت شبِ کره‌ی زمین به سمت بازوهای کهکشان راه شیری قرار گرفته و تراکم ستارگانِ مرکز راه شیری دیده نمی‌شود به همین دلیل کم فروغ تر از تابستان است. در واقع در شب‌های زمستان می توانیم بازوهای کهکشان راه شیری و در تابستان مرکز راه شیری را ببینیم.
اولین زمستان بر پسر عزیزم مبارک.

متن غمگین زمستانی

متن خفن / متن کوتاه و خفن برای بیو و کپشن و استوری | تاو بیو

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

متن کوتاه زمستانی برای استوری

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن غمگین زمستانی

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:)

متن برفی قشنگ

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن عاشقانه زمستانی ترکی

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.

متن غمگین زمستانی

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن زیبا در مورد شروع زمستان

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن برفی قشنگ برای پسرم

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن ادبی در مورد برف پاییزی

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن کوتاه در مورد برف

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن زمستانی کوتاه

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن کوتاه زمستانی برای استوری

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

متن زیبا در مورد شروع زمستان

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن در مورد زمستان

بیشتَرِ انسان ها قاتِلَن هَمِ انسان ها انسایَت را کشتند🥴🗡

متن زمستانی کوتاه

همون که میگفت جز تو کسیو ندارم …!! همون که دم از عشق میزد …!!! همون که میگفت بی اجازه جایی نمیرم …! پس چرا با یه خط دیگه مخشو زدم …!! .

متن زیبا در مورد شروع زمستان

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن زمستانی کوتاه

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن های غمگین زمستانی

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍

متن برفی برای اینستاگرام

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن شروع زمستان

‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

متن کوتاه در مورد برف

#تیکه😹✍ تــو چــوب شور بکش ســیــگــآرهنــو وآســت زودعــ😐😕

متن برفی قشنگ دخترانه

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن کوتاه زمستانی برای استوری

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!

متن کوتاه زمستانی برای استوری

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن برف دخترانه

درخت را می برند 🌴 برای کاغد و کاغذ می گوید از آن…

متن ادبی در مورد برف پاییزی

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن زمستانی

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن در مورد زمستان

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن کوتاه ادبی زمستان

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن کوتاه زمستانی برای استوری

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه …

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت

متن برفی قشنگ برای پسرم

🚶🏻‍♂️ آخرین‌‌بازدید از اینستاگرام📱 ‌۲دقیقہ‌پیش
◼ آخرین‌بازدید از تلگرام📱 ۶ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید از واتساپ📱 ۱۰ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید ‌از‌قرآن‌: ماه‌رمضان‌سال پیش‌‌‌!💔💔😪

متن برفی برای اینستاگرام

تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب

متن زمستانی دخترانه

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن کوتاه در مورد برف

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن کوتاه زمستانی

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم

متن ادبی در مورد سرما

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …

متن ادبی در مورد برف پاییزی

کسی که توی پاییز کنارمون نیست، قطعا توی فصلای دیگه، بودنش به دردمون نمیخوره …

زمستان زیباست

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

بیو زمستانی

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن زمستانی دخترانه

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت☺✨

متن کوتاه زمستانی برای استوری

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻

متن عاشقانه زمستانی

رویاهای کوچک را آرزو نکن
زیرا برای تکان دادن قلبت
‹به اندازه کافی قدرت ندارند›🌱🕊
 

متن درباره طبیعت زمستان

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩

متن غمگین زمستانی

❄️ زمستونه دیگه …
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم…

❄️روزتون به خیر و شادی

بیو زمستانی

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن در مورد زمستان

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن در مورد زمستان

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

زمستان دلتنگی

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن شروع زمستان

سریع ترین راه🛣️ برای عوض کردن شخصیت🎭 آدما اینه که بهشون بیش از حد توجه کنی🙂

متن کوتاه زمستانی برای استوری

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!

متن غمگین زمستان

اونجایی که تتلو میگه:

من ازت خیلی توقع داشتم و خیلی عقب موندی ازم اوج غمه..

یعنی میگه ببین تو تنها کسی بودی که باورت داشتم..!

تو دیگه نباید خراب میکردی..!:)

متن کوتاه زمستانی

گفت: ” با تُنگ‌های بلوری مهربان‌تر باشید.”
اصحاب نگرفتند..
ادامه داد: “زنان را می‌گویم!”

متن زمستانی

|👧🏻👠|
اون دختر خیلی خوشگله،
اون دختر خیلی موفقه
اون دختر لایق بهتریناس
و اون دختره، خودِ خودِ منم!

متن در مورد برف

⦚⦚ خدا آمد لبخندش را نقاشی کند دختر را آفرید⦚⦚
•💖🌸🦩•

متن برفی برای اینستاگرام

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن ادبی در مورد زمستان

‏یه بسته ساقه طلایی خوردم بعدش رفتم اهدای خون، پرستار بیچاره مک میزد تا خون بیاد🤣

متن کوتاه زمستانی برای استوری

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!..

متن ادبی درباره زمستان

مادر کسیه که می‌تونه جای همه رو پُر کنه ولی هیچکسی نمی‌تونه جاش رو بگیره

متن زمستانی برای اینستاگرام

‏هميشه عيد كه ميشه ميفهمی كيا نيستن…

*  سال نو مبارک  *

متن زمستانی کوتاه

ولی قول میدم تو سال جدید به جای یه پاکت روزی دو پاکت بهمن به یادت بکشم):

متن برف دخترانه

این که بهار است یا پاییز 
چه فرقی می کند 
بی تو هر فصلی نامش مردن است …

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن برفی برای اینستاگرام

نــــه حوصله ی دوســت داشتن را دارم
نــــه میخواهم کسی دوستم داشته باشد
ایـــن روزها ســـردم مثل دی… مثل بهمن… مثل اسفند… مثل زمـــستان
احــساسم یـــخ زده… آرزوهایم قــندیل بسته…
امیــدم زیر بهمن ســرد احساسم دفن شده…
نـــه به آمـــدنی دلخوشم و نـــه از رفـــتن کسی غمگین…
ایـــن روزها پـــر از “ســکوتم”

متن برفی قشنگ دخترانه

تا تو با ناز نخندی چه کسی خواهد دید ؟سی و دو دانه ی برفی که درخشان باشدمی نویسی به تن برف سئوالت را، کاش …

متن در مورد زمستان

عاشق زمستان و برفم ، او را نمی دانم …من و زمستان ، هیچوقت او را نفهمیدیم.

متن در مورد زمستان

خدا کند زمستان تمام نشود ..!تنها چیزی که می تواندمرا یاد او بیندازد؛شالی که عاشقانه بافتَمش،دورگردنش انداخته است؛شاید مرا یادی کند…خدا کند زمستانتمام نشود…

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

در برف، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند

متن درباره طبیعت زمستان

فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم …گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم !عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند.

متن در مورد زمستان

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد

متن برفی قشنگ

زمستانیک تو می ‌خواهدیک تو که دستانش را بشودبی هیچ دلهره‌‌ای گرفتیک تو که بشوداین خیابان‌های یخ زده راگرم قدم زد …

متن کوتاه زمستانی

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری ،آرزو میکنم هر روز زمین بخورم !
کاش تابستانها هم برفی بود !

متن ادبی درباره زمستان

آرزو می کنم غم های دلت بروند زیر برف های زمستانی تا همیشه بدون غم بمانی

زمستان غمگین

به شقایق سوگند که تو برخواهی گشت ،من به این معجزه ایمان دارم ،منتظر باید بودتا زمستان برود ، غنچه ها گل بکنند !

متن کوتاه در مورد برف

سپاس اَت می گویمبخاطرِ چشم هایی که داریبرای نفسی که می تواندعصرهای زمستان را تسکین دهد

متن ادبی در مورد سرما

من عاشق زمستانم
عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم
عاشق تــوام !

متن عاشقانه برفی دو نفره

ره به جایی نبرد فکر فرار از باراننیست چتری که به اندازه ی باران باشد

متن کوتاه زمستانی برای استوری

میدونی فرق من با برف چیه ؟
.
.
.
.
.
.
.
برف میاد و به زمین می شینه ، ولی من همین جوری هم به دل میشینم .

متن کوتاه ادبی زمستان

برای من فصل‌ ها همیشهاز چشم‌های تو شروع می ‌شوندامروز که نگاهم می‌ کردی فهمیدمزمستان چقدر زود آمده است

متن کوتاه زمستانی برای استوری

آدم ها به همان خونسردی که آمده اندچمدانشان را می بندندو ناپدید می شوندیکی در مهیکی در غباریکی در بارانیکی در بادو بی رحم ترینشان در برف …

متن درباره طبیعت زمستان

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ،چون یه روز آب می شه .دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ،چون یه روز پژمرده می شه .دوستت دارم به اندازه ی دنیا ،چون هیچ وقت تموم نمی شه !

متن عاشقانه زمستانی ترکی

عشق یعنی : چون خورشید تابیدن بر شب های دوست و چون برف ذوب شدن بر غم های دوست

متن کوتاه ادبی زمستان

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل
خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه درسته که
هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دلگرم میکنه.
زمستونتون مبارک

متن کوتاه زمستانی برای استوری

دعا میکنم غرق باران شویچو بوی خوش یاس و ریحان شویدعا میکنم در زمستان عشقبهاری ترین فصل ایمان شوی

زمستان زیباست

تو که می‏‌درخشی، چشم‏‌انداز، رطوبت می‏‌گیرد
از درخشش پرتوهایی که از آسمان ابری می‏‌باردآه زن خطرناک، آه فضای دلکش!
من حتی عاشق برف‏‌ھا و شبنم‏‌های یخ‏‌زده‏‌ توام
و عیشی فراتر از یخ و آتش را
از زمستان کینه‏‌توزت
آیا باز خواهم یافت؟شارل بودلر

متن کوتاه زمستانی برای استوری

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد
و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟ 

متن شروع زمستان

 گل یخ زمستان تو هستماسیر ناز چشمان تو هستممرا پرپر مکن ای جانم ای دوستکه من مشتاق دیدار تو هست

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

  چه حسی بود در قلبم شبیه کوچه برفیبه راه کوچه ی برفی تو را از خود جدا کردمنفهمیدم که می میرم نباشی مثل پروانهتو را من در ته این کوچه ی برفی رها کردم

متن کوتاه زمستانی برای استوری

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ!

متن در مورد زمستان

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
میتوان گفت که من چلچله باغ توام
مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف
سخت محتاج به گرمای توام

متن زمستانی دخترانه

تو در برفمهم نیست خیابان باشدیا جنون باشد و یک عمر بیابان باشدچه کسی گفته زمستان خدا زیبا نیست ؟دوست دارم همه ی سال زمستان باشد

متن برفی برای اینستاگرام

گل یخ زمستان تو هستماسیر ناز چشمان تو هستممرا پرپر مکن ای جانم ای دوستکه من مشتاق دیدار تو هست

متن فلسفی در مورد برف

ای که چون زمستانی
و من دوست دارمت
دستت را از من مگیر
برای بالا پوش پشمین‌ات
از بازی‌های کودکانه‌ام مترسهمیشه آرزو داشته‌ام
روی برف، شعر بنویسم
روی برف، عاشق شوم
و دریابم که عاشق
چگونه با آتش برف می‌سوزدنزار قبانی

متن کوتاه در مورد برف

 نه برف مرا مى ترساند و نه سرماولى در این حجم سنگین تنهایى امبراى گرم شدن بهانه اى ندارمجز این که دوستت داشته باشم…

متن عاشقانه غمگین زمستانی

مواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد ، زندگی با دلت نکند

متن درباره طبیعت زمستان

گل یخ زمستان تو هستماسیر ناز چشمان تو هستممرا پرپر مکن ای جانم ای دوستکه من مشتاق دیدار تو هست

متن کوتاه زمستانی برای استوری

پشت پنجره اولین برف زمستانی را نگاه میکنم
خانه گرم گرم است اما بدنم از سرما میلرزد
نمیدانم از برف است یا از تنهایی
برای خود چای میریزم پتو را بدورم میپیچم شاید کمی گرم شوم
بی فایده است دستانم پاهایم چون تکه ای از یخ سرد سردند
به تو فکر میکنم آه میکشم بخود میگویم
یکی باید باشد
یکی که دستانش
آغوشش
نگاهش
احساسش
گرمابخش زندگیت باشد
یکی مثل تو
تویی که ندارمت …

متن ادبی در مورد برف

چه حسی بود در قلبم شبیه کوچه برفیبه راه کوچه ی برفی تو را از خود جدا کردمنفهمیدم که می میرم نباشی مثل پروانهتو را من در ته این کوچه ی برفی رها کردم

متن برفی قشنگ برای پسرم

عمر برف است و آفتاب تموزاندکی ماند و خواجه غره هنوز …

متن برف دخترانه

دونه های برف از آسمون فقط برای دیدن چشمات پایین میان ، اما پاشونو که به زمین میزارن فدای مهربونیهات میشن …
آرزو دارم با بارش هر دونه از برف زمستونی یه غم از رو دلت کم بشه نازنینم …

متن کوتاه زمستانی دخترانه

دلم یک زمستان سخت میخواهدیک برفیک کولاک به وسعت تاریخکه بباردکه بباردکه بباردو تمام راهها بسته شوندو تو چاره ای جز ماندن نداشته باشیو بمانی …

زمستان دلتنگی

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

متن کوتاه زمستانی برای استوری

برف آمد و پاییز فراموشت شدآن گریه ی یک ریز فراموشت شدانگار نه انگار که با هم بودیمچه زود همه چیز فراموشت شد

متن شروع زمستان

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند
رفاقت مثل آدم برفی میمونه ، درست کردنش راحت اما نگه داشتنش سخت !

متن کوتاه ادبی زمستان

باران یا برف … چه فرقی میکند ؟
تو که باشی ، هوا که هیچ ؛ زندگی خوب است …

متن ادبی در مورد برف

رفاقت مثل آدم برفی میمونه، درست کردنش راحته اما نگه داشتنش سخته!

متن ادبی در مورد برف

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد
چه شادباشی ازین خوب تر که برف آمد

متن کوتاه ادبی زمستان

چین و چروک های صورتم را که ادامه دهیبه رفتنت می رسیبه زمستانی سختبه برفکه سال هاست جای سایه ات روی سرم می نشیند

متن شروع زمستان

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

متن برفی قشنگ دخترانه

حواس شهرپرت برف باران استحواس منآغشته به عطر تو …

متن در مورد زمستان

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !

متن درباره طبیعت زمستان

حالا دیدی !؟پاییز هم تمام شدیلدا هم گذشتزمستان هم تمام میشودهیچ چیز پایدار نیستاما دلی که تنگ باشدهمش به دنبال بهانه میگرددکه دل تنگی اش را با یک فصلیا یک شب توجیه کند!این ها تقصیر هیچ کس نیست …مشکل دل هایمان استکه زود به زودو برای کسانی تنگ میشود کهخیلی هایشان لیاقت این دلتنگی را ندارند

متن ادبی در مورد برف

آدم برفی فقط ۱ پا دارد…چشمانش از دکمه است اما میخندد…آدم برفی در برف میخندد چرا که این شانس را دارد کهباشد حتی آدم برفی باشد و باشد….

متن ادبی درباره زمستان

یادمان باشد با آمدن زمستاناجاق خاطـرہ ها را روشن بگذاریمتا دچـار سـردے ؋ـاصلـہ ها نشـویم …

متن کوتاه زمستانی برای استوری

اگه برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه ، برای اومدن به اون لباس سفید نمی پوشید

متن کوتاه زمستانی برای استوری

الا ای برف !چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی ؟بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی استمبار ای برف !تو روح آسمان همراه خود داریتو پیوندی میان عشق و پروازیتو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی هاتو که فصل سپیدی را سرآغازیمبار ای برف !

زمستان غمگین

وقتی بهت گفتم: دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

متن کوتاه زمستانی برای استوری

نه برف مرا مى ترساند و نه سرماولى در اين حجم سنگين تنهايى امبراى گرم شدن بهانه اى ندارمجز اين كه دوستت داشته باشم…

متن زمستانی دخترانه

زمستان جانقدمت مبارکزیبایی هایت را عزیز میداریمتو نیز دعا کنچرخ روزگارماندر حضور توبه سلامتی و خیر بگردد

متن کوتاه زمستانی دخترانه

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
میتوان گفت که من چلچله باغ تواممثل یک پوپک سرمازده در بارش برف
سخت محتاج به گرمای توام

متن فلسفی در مورد برف

عشق یعنی آن نخستین حرفهاعشق یعنی در میان برفهاعشق یعنی یاد آن روز نخستعشق یعنی هر چه در آن یاد توست

متن در مورد زمستان

برف آمد و پاییز فراموشت شدآن گریه ی یک ریز فراموشت شدانگار نه انگار که با هم بودیمچه زود همه چیز فراموشت شد

متن ادبی در مورد سرما

سوزی که برف داره ، بارون نداره
معرفتی که تو داری ، هیچ کــس نداره !

متن کوتاه زمستانی برای استوری

برف ببارد یا باران
برای باور زمستان همین جای نبودنت کافی ست !

متن در مورد برف

استاتوس زیبا و کوتاه / قشنگ ترین استاتوس های فارسی و انگلیسی | تاو بیو

متن ادبی در مورد برف پاییزی

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

متن برفی قشنگ

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!💕♾💍

متن غمگین زمستانی

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻

متن زمستانی برای اینستاگرام

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن برف روی درخت

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

متن در مورد زمستان

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

متن زمستانی برای اینستاگرام

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن…

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

مثه مدادسفیدی عم ک وجود دارع ولی حضورش حس نمیشع…(:🙂😕💔

متن کوتاه ادبی زمستان

‏” تو این دنیا هیچکس نمیخواد تورو از تنهایی دراره ، بلکه میخواد خودش تنها نباشه=) “
.

متن غمگین زمستان

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀

متن ادبی در مورد برف پاییزی

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻

متن کوتاه ادبی زمستان

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__

زمستان دلتنگی

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن برف دخترانه

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

متن زمستانی کوتاه

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤

متن ادبی در مورد برف

اری فاحشه شدیم ..، وقتی عشق تجاوز کرد وقتی بدبختی تجاوز کرد… وقتی قدرتمند تر از ما تجاوز کرد…. و من حامله ی عقده هستم …. بترسید از روزی ک فرزندم به دنیا بیاید…

متن کوتاه زمستانی

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

متن کوتاه زمستانی برای استوری

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
 

متن کوتاه زمستانی

من اگه حرف میزنم قصدم خدایی نکرده شوخی نیست،توهینه😈🤟🏻

متن ادبی در مورد برف پاییزی

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!

متن ادبی درباره زمستان

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻

متن برف روی درخت

دُورِتــــ بِـــگَــردَمــ رِفـــیـقــ💫🤍

متن برف زمستان

بهترین دوست من 👀:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جغد شب زنده دار🦉
مثل پاندا خسته🐼
مثل ماهی کم حافظه🐟
مثل کوالا تنبل🐨
و مثل پنگوئن بی حوصله‌ست🤣🐧

متن کوتاه زمستانی برای استوری

هرکی مارو نخواس😼👀 جاش رو چشم اصغر اقاس😹❤

متن برفی

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه:|||

متن کوتاه زمستانی دخترانه

یا سریع من را درآور زین بلاک لعنتی
یا به جان جفتمان من هم بلاکت میکنم..♥️

متن کوتاه زمستانی برای استوری

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

# کره ای

متن عاشقانه زمستانی ترکی

[ به هر چيزی كه مي بينى
زود اعتماد نكن
حتى نمک هم دقيقا شبيه شكره 🙂 ]

متن اولین برف پاییزی

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.

متن عاشقانه زمستانی ترکی

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__

متن کوتاه زمستانی

افتابه رو از طلا هم بسازن بازم جاش تو توالته!!!! عزیزم میفهمی بحث بحث لیاقته ! لیاقت

بیو زمستانی

نمیدانم چه هستم
نمیدانم که هستم
ولی هرچه که هستم
میدانم عاشقت هستم ❤️💓

متن برفی برای اینستاگرام

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ ›

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

زندگی زیباست اگر بهش زیبا نگاه کنی💛😉

متن عاشقانه زمستانی ترکی

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن…

زمستان زیباست

خداتنها رفیقے است ڪه در ذاتش نامردے نیست …♥️🕊

متن کوتاه زمستانی برای استوری

نفسـ نفسمـ ذڪر ڪربلاسٺ
ڪربلا میخوامـ أباالفضل

متن برفی قشنگ

زندگی حـــسِ شکوفایی یک مزرعه در باور بــــــذر🍃

متن زمستانی دخترانه

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

متن زمستانی کوتاه

‹ تمام غیرممکن ها میتونه به دست تو ممکن بشه ، اگه اول تو ذهنت بهش رسیده باشي! ›

متن زمستانی دخترانه

و عشق
پنهانی ترین 
رازِ پاییز است. . .

آغاز زمستان عاشقانه

پاییز!
ای فصل برگ‌ریز!
ای همچو مرگ
خوب و رهاننده و عزیز 
گویم اگر دوست‌ترت دارم از بهار 
باور نمی‌کنی؟!🍂

متن کوتاه زمستانی برای استوری

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ ›

متن کوتاه ادبی زمستان

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

متن درباره طبیعت زمستان

بخند که جهان با اندوه تو دگرگون نمی شود…

متن در مورد زمستان

به قول علی حاتمی:
یه نفرایی هستند تو دنیا که 
به هزار نفر می‌ارزن همینقدر
ساده و قشنگ☺❤

متن زمستانی برای اینستاگرام

‹ تمام غیرممکن ها میتونه به دست تو ممکن بشه ، اگه اول تو ذهنت بهش رسیده باشي! ›

متن عاشقانه برفی دو نفره

گاهي باید حستو فراموش كني و لياقتتو به یاد بياري.

متن کوتاه ادبی زمستان

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن برفی قشنگ

برای کسی دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد نه قایق …

متن ادبی در مورد برف

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰

متن عاشقانه زمستانی ترکی

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
 

بیو زمستانی

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻

متن ادبی درباره زمستان

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

برای کسی دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد نه قایق …

متن زمستانی عاشقانه

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤

متن زمستانی

اون دختری که هرچی میگی میخنده…
دیوونه نیست…
اونقدر عاقله که میدونه…
کجا دیوونه شه..😉❤

متن ادبی در مورد سرما

پارادوکس واقعی اونجاست که وقتی دیدیش سرتو بندازی پایین و بی توجه از کنارش رد بشی درحالیکه دلت لک زده برای یه دل سیر مات نگاه کردن و بغل کردنش
-یگانه بیات

متن کوتاه در مورد برف

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه:|||

متن کوتاه زمستانی

خدایا من خیلی حسودم :
توی چشم بقیه اون رو مثل قورباغه نشون بده …

متن برف دخترانه

کار میکنین که پول در بیارین،بدین دانشگاه مدرک بگیرین که کار کنین پول در بیارین!
خوبین واقعا؟!

متن عاشقانه زمستانی ترکی

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن های غمگین زمستانی

#پست_سفارشی
.
عشق قشنگ من…
قشنگترین اتفاق زندگیم
از وقتی دوست داشتنت در دلم ❤️
جریان گرفت جور دیگه ایی زنده ام

تولدت مبارک #قلب من🎂🌹

🥳🎂 🦋

تبریک تولد همسر
تبریک تولد همسر

متن برفی قشنگ

هر صبح
دو رکعت دوستت دارم را
اقامه می‌کنم به نیّت چشمهایت
قُربةً اِلی العشق ♡…

صبحت بخیر عشقم💋

متن فلسفی در مورد برف

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن فلسفی در مورد برف

که شکوه بلندترین شبش را
عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
زمستانتان سفید و سلامت …

متن کوتاه ادبی زمستان

ننه سرما قدمت مبارک
زیبایی هایت را عزیز میداریم،
برایمان دعا ڪن چرخ روزگارمان
در حضور
تو به سلامتے و خیر بگردد
و برف شادے به دل همه ببارد
زمستان مبارک…

متن کوتاه زمستانی برای استوری

I wish you a lot of happy winter’s time spent
with your family,Happy Winter!امیدوارم اوقات زمستونی خیلی خوشی در کنار خانواده ات داشته باشی
زمستان مبارک!

متن کوتاه ادبی زمستان

زمستان با سرما
و سپیدی برفش از راه رسید
امیدوارم
بارش هر دانه برف زمستانی
آمینی باشد
برای آرزوهای زیبایت
زمستانت مبارک

متن غمگین زمستانی

سلام بر زمستان
یک دی
روز میلاد خورشید
یا جشن خرم
روز نخستین
(جشن دی گان) مبارک

متن اولین برف پاییزی

طلوع روشن راهت همایون
رسید اسب زمستان یالش از برف
نخستین روز دی ماهت همایون
زمستان مبارک

متن ادبی در مورد زمستان

زمستان جان،
فصل مورد علاقه ی من
خوش اومدی
و خوش خبر باشی
که به خبرهای خوبت نیاز داریم

متن کوتاه زمستانی برای استوری

زمستان جان
قدمت مبارک
زیبایی هایت را عزیز می داریم
تو نیز دعا کن
چرخ روزگارمان
در حضور تو
به سلامتی و خیر بگذرد

متن ادبی در مورد سرما

ما سردی های زمستان را
با نفس های گرم تو
بهار خواهیم کرد..
شروع زمستانت مبارک

متن درباره طبیعت زمستان

باد می وزید درخت تکیده بود
کلاغ از روی شاخه پرید
انگار زمستان رسیده بود
اما زمستان برای من از چشمان تو آغاز شد
نگاهت که یخ زد خنده هایم قندیل بست
و در دلم برف بارید
زمستان من نگاه سرد تو بود

متن عاشقانه زمستانی

زمستان که می آید …
می شود دهان جاده ها را بست با زنجیر!
با زنجیر بست تا نگوید به کسی
تقویم چشم های تو، بهار ندارد

متن برفی برای اینستاگرام

پاییز دارد تمام میشود و من بی رحم شده ام
سرد، بی تفاوت، شبیه تو، شبیه زمستان

متن زیبا در مورد شروع زمستان

یادمان باشد
با آمدن زمستان، اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم
تا دچار سردی فاصله ها نشویم

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

برای من زمستانی را آرزو کن که کوچه هایش پربرف باشد
مردمانش ساده
و خانه هایش گرم و بی ریا . . .

متن ادبی در مورد زمستان

I wish you a lot of happy winter’s time spent
with your family,Happy Winter!
امیدوارم اوقات زمستونی خیلی خوشی در کنار خانواده ات داشته باشی
زمستان مبارک!

متن فلسفی در مورد برف

When everything around is white with snow..
Bring light into your life and let the happiness flow.
Happy Winter!
وقتی همه چیز در اطرافت با برف سفید پوشیده می شود
بگذار نور وارد زندگی ات شود و خوشبختی جریان یابد
زمستان مبارک!

متن کوتاه زمستانی برای استوری

یک نکته خوب درباره جهان این است که حتی در سردترین و تاریک ترین زمستان ها نیز
می دانی بهار طلوع خواهد کرد … زمستان مبارک!

متن ادبی در مورد سرما

زمانش رسیده باران های پاییزی جای خود را به دانه های برف بدهند و
رنگ سفید جای نارنجی و زرد و قرمز را بگیرد
فرا رسیدن فصل سفید و خاکستری ها مبارک!

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

سلامتی پسری که شبا موقع پست دادن توی پادگان چشم روی هم نذاشت. اما خیالش راحت بود که یه رفیق داره که تا لحظه آخر کنارشه …

متن برفی برای اینستاگرام

سلامتی روزی که همه سربازای وطن سلامت برن و برگردن. رفتنت بی خطر رفیق.

متن در مورد زمستان

رفاقتی که بعد از دو سال سربازی محکم تر بشه اندازه یه دنیا میرزه.

زمستان زیباست

رفیق خاکی من، میبینم که نوبت به تو رسید تا لباساتام خاکی بشه. الهی این لباس خاکی سربازی خوش به تنت بشینه و به سلامت بری و برگردی.

متن برفی قشنگ برای پسرم

پسر داییم رفته سربازی!برای معرفی اولیه ازش پرسیدن مشکل قضایی که نداری؟اینم برگشته گفته : نه جناب سروانفقط نمیدونم چرا هرچی میخورم سیر نمیشمهیچی دیگه بش گفتن برگرد خونتون معافینظامی ترین جمله عاشقانه: توی اردوگاه قلبت…منم یه اسیر جنگی…تـو منو شکنجه میدی…توی این قلعه سنگی.

متن زمستانی دخترانه

ترسناک ترین قسمت سربازیشمردن کیلومترهای فاصله هاستته دلت انگار همیشه پر از غوغاست.

متن درباره طبیعت زمستان

پاس شب و نگهبان بودبا خودش هی زیر لب تکرار می کردخدا اینهمه بازی،حالا چرا سربازی.

متن برفی قشنگ

موهایش را تراشیدندبه او سرباز می گفتندلباس خاکی پوشیده بوداسمش را مدافع وطن گذاشته بودند…

زمستان زیباست

سربازسرمای بالای برجکرا به جان می خردیاد روزهای تنهایی عشقشرا در ذهنش می آورد.

متن برفی قشنگ

امروز خورشید پر نورتر از از روزهای دیگه به نظر میرسه،شاید اونم مثل من ذوق کرده که قراره خدمت سربازیم تموم بشه و من یک زندگی فوق العاده رو شروع کنم.

زمستان زیباست

به دوست داشتنت مشغولمهمانند سربازی که سالهاستدر مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد …

متن اولین برف پاییزی

سلامتی سربازی که شبها تا صبح تو خلوت تنهای پست دادن اشک میریزه و سختی میکشه!
به امید این که یک روز به عشقش میرسه…
ولی
بی خبر از اینکه عشقش شبها زود میخوابه تا از قرار فرداش جا نمونه…

متن برف دخترانه

فاصله برای عاشق همیشه تلخ است، چه ۸۰۰ کیلومتر و چه ۸ متر! این را از چشمان خیس سربازی فهمیدم که از بالای برجک دیده بانی به معشوقه اش می نگریست!!

متن ادبی در مورد سرما

موهایش را تراشیدندبه او سرباز می گفتندلباس خاکی پوشیده بوداسمش را مدافع وطن گذاشته بودند

متن برفی قشنگ دخترانه

لباس سربازی اش را پوشیدبند پوتین هایش را بست و رفتوجودم مثل شعله ای با هر قدمشجوشید

متن عاشقانه برفی دو نفره

سربازی یعنیسلاح، سرما، سختیغروب بالای برج نگهبانی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

سربازی فقط دوسال استاما برای یک عاشقبه اندازه بیست سال است

متن زمستانی دخترانه

سربازسرمای بالای برجکرا به جان می خردیاد روزهای تنهایی عشقشرا در ذهنش می آورد

متن درباره طبیعت زمستان

داداشم سرباز شدیبا لباس خاکی چقدر ناز شدیخوش تیپ و چقدر خاص شدی

متن برفی قشنگ

سین سربازتلخ ترین و گاهی شیرین ترینسین زندگی یک پسر است

متن برفی قشنگ

حسرت هایی هستکه هیچ گاه از دل نمیروندنبودنهایی هستکه با هیچ بودنی جایشان پر نمیشودمثل حسرت نداشتن مادرمثل جای خالی مادر در روز مادر

متن زمستانی دخترانه

همی نالم که مادر در برم نیستصفای سایه‌ او بر سرم نیستمرا گر دولت عالم ببخشندبرابر با نگاه مادرم نیست

متن زمستانی کوتاه

رمز من و عشق، نام زیبایت بودجنت، فرشی به زیر پاهایت بودروزی که تو را شناخت ناباوری امحيف که زندگی منهایت بود

متن عاشقانه برفی دو نفره

ای مادر عزیز که جانم فدای توقربان مهربانی و لطف و صفای توهرگز نشد محبت یاران و دوستانهم پایه محبت و لطف و وفای تو

متن کوتاه ادبی زمستان

تا وقتی بودی شمعدانی ها گل میدادندخانه بوی عطر تو را داشتو یاس به شوق حضورتدر و دیوار خانه را شکوفه باران میکردحالا نیستی و گل ها خشکیده انداما چشمه چشمانماز غم نبودنت نمی خشکد مادرم

متن در مورد برف

مرا آن روز شادی بود در سرکه سر می‌بود بر زانوی مادرچراغ خانه‌ی ما گشته خاموشکه مادر نیست اندر خانه دیگر

متن کوتاه زمستانی برای استوری

میدونی دلتنگی یعنی چی؟دلتنگی یعنی این که بشینیبه خاطراتت با مادرت فکر کنیاونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولیچند لحظه بعدشوری اشک های لعنتیشیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن کوتاه ادبی زمستان

مادرمدر نگاهت خستگی معنا نداشتوسعت پاک تو را دریا نداشتآه ای جاری ‌تر از خورشید خوبکاشکی هرگز نمی‌ کردی غروب

متن شروع زمستان

برایم یار و یاور کاش می ‌ماندکنارم روز دیگر کاش می ‌ماندفغان و درد و آه و اشک و افسوسنگاه گرم مادر کاش می ‌ماند

متن در مورد زمستان

گشته اکنون چشم ما از درد و غم دریا مادرما چه گوییم بی تو از فردا و فرداها مادرتکیه گه بودی تو ما را ای همه امیدهابی تو عالم ندارد رنگ شادی ‌ها مادر

متن کوتاه زمستانی برای استوری

مادرم مرغ دلم پر می‌کشد اندر هوایتآرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدنتبه ماتمت من مانده‌ام با صد هزاران آرزوآغوش باز مضطرب در حسرت بوییدنت

متن کوتاه زمستانی

فرشته زیر خاک! این باورم نیستکه دیگر سایه‌ او بر سرم نیستنم ی‌بینم به غیر از غصّه و غمبه دنیایی که در آن، مادرم نیست

زمستان دلتنگی

و خانه ای بی نور شدگوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شدمادری شایسته از این عالم ناپایدارچشم خود بربستو از چشم عزیزان دور شد

متن زمستانی دخترانه

لذت هر زندگانی را صفای مادر استسینه ام آکنده از مهر و وفای مادر استعالمی در وصف او هرگز نمی گیرد قرارچون بهشت جاودانی زیر پای مادر است

متن کوتاه زمستانی برای استوری

مادر جانیاد آن شب‌ ها که ما را شمع جان بودیمیان ناامیدی ‌ها چراغ جاودان بودیبرایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بودبنازم همتت مادرکه تا بودی، صبور و مهربان بودی

متن های غمگین زمستانی

برف ها، حرف های آسمانند
آسمان چه خوب حرف می زند
واژه ها و واژه ها دقیق
بارش اولین برف زمستانی مبارک

متن درباره طبیعت زمستان

شادی شاید همین برفی باشد
که همچون دانه های کریستال سفید بر تن این مادر زمین تشنه می بارد
و آن را سیراب می کند
تماشای اولین برف زمستانی مبارک

بیو زمستانی

A snowflake is winter’s butterfly. Happy first winter snowیه دونه برف پروانه زمستونه … اولین بارش برف رو بهت تبریک می گم

متن در مورد برف

اولین برف زمستان از راه رسید
و لبخند را بر لب هایمان نشاند

متن فلسفی در مورد برف

آرزو دارم با بارش هر دونه از برف زمستونی یه غم از رو دلت کم بشه نازنینم …

متن در مورد زمستان

آدم برفی هم که باشی دلت میخواهد کسی در آغوشت بگیرد …
دلت میخواهد یک نفر کنارت باشد تا گرمت کند ، تا آرامت کند …
مهم نیست آب شدن ، نیست شدن …
مهم آن آرامش است حتی برای چند لحظه …

متن فلسفی در مورد برف

همیشه اولین ها در هن انسان ماندگار می شود
مانند اولین برف امسال

متن ادبی در مورد سرما

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست ، لحن بعضی ها زمستونیه !

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

بی تابی نکن !
هی نپرس پس کی برف می بارد ؟
موهای پدرت را نگاه کن …

متن برفی قشنگ

دوست دارم برگردم اون دوران که بابام بیدارم میکرد و میگفت : پاشو ببین چه برفی اومده …

متن درباره طبیعت زمستان

اولین برف زمستانی هم بارید
و پاکی را به زمین هدیه کرد
اولین برف زمستانی ات مبارک

بیو زمستانی

اولین برف
اولین حس زمستانی سرد
می نشیند به دل کوهستان
می خرامد به دل ساکت رود
می شود خاطره ای گرم نهان!
یاد آن سرخی سرد
که نشست
بر همه صورتمان

متن زیبا در مورد شروع زمستان

زمستون قشنگ رسید
و اولین برف زمستونی مهمون شهرمون شد
اولین برف زمستانی مبارک

متن ادبی در مورد زمستان

برای من اولین برف سال یعنی تکرار حضور تو
که هیچ وقت تکراری نمی شود..
برف نو مبارک

متن برفی

برف می‌بارد و همه خوشحالند و من غمگین …
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف !

متن زمستانی دخترانه

به که گویم که تو منزلگه چشمان منیبه که گویم که تو گرمای دستان منیگرچه پاییز نشد همدم و همسایه ی منبه که گویم که تو باران زمستان منی

متن زمستانی

خوشبختی یعنی راه رفتن روی اولین برف زمستانی …

متن برف روی درخت

یکی از بهترین کارهایی که می تونی توی زمستون انجام بدی اینه که روی برف ها با دوستات برقصی
بارش اولین برف زمستانی رو تبریک می گم

متن کوتاه زمستانی

در زمستان سرد، برف می بارد تا به همه عالم لباس گرم بپوشاند و آن ها را از زمستان سرد به سلامت عبور دهد.
اولین برف زمستانی مبارک!

متن در مورد برف

متن کوتاه باران / زیباترین متن های کوتاه بارانی مناسب بیو | تاو بیو

زمستان غمگین

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن برفی برای اینستاگرام

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

متن در مورد زمستان

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….
# باران

متن کوتاه زمستانی برای استوری

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️
# باران # دوستت دارم

متن غمگین زمستان

باران را دوست دارم میدانی چرا؟ چون هرچه قدر تنها باشم و تنها قدم زنم با صداش بدرقه ی راهم می‌شود….!
# باران # ادبی

آغاز زمستان عاشقانه

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽ # انگیزشی # باران

متن کوتاه در مورد برف

حرف زدن با یسری آدما مثل بوی بارونہ ، حالتــو خوبـــ میکنہ:)

# دوستت دارم # باران # آرامش

متن ادبی در مورد سرما

دیشب با خدا دعوایم شد … باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد…
# خدا # باران

متن ادبی در مورد برف پاییزی

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧 # ادبی # برف # باران

متن زمستانی

یه روزی خاک قدر بارونو میدونه ، ولی اون روز دیگه بارون نمی‌باره… # ادبی # باران

متن ادبی در مورد برف

باران را دوست دارم چون رفتن را بلد نیست،فقط میبارد
# باران

متن کوتاه زمستانی برای استوری

باز باران با ترانه ، میزند بر بام قلبم
باز گریه عاشقانه میکنم یاد تو هر دم 🖐️🖤👌 # دلتنگی # باران

متن کوتاه در مورد برف

✼  ҉ بغض هایـم رابـہ اسمان سپرده ام،خدابخیـرکند باران امشب را… 🙁 ҉  ✼ # ادبی # باران

متن برف روی درخت

بغض کنی اشکت در نیاد 💧….. مثل این میمونه ک رعد و برق بزنه بارون نیاد⚡🌫
# باران

متن زمستانی دخترانه

یادت باشه مبارزه امروزت،
سختیش فقط برای امروزه؛ اما لذتش تا آخر عمر ادامه داره:) # انگیزشی # زندگی # دختر # خسته # باران

متن غمگین زمستان

برقص باران!!!
#پابـرهـنہ،
بر ڪویر قلب من!!!

 
# باران # ادبی

متن زمستانی برای اینستاگرام

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من … # دوستت دارم # باران

متن درباره طبیعت زمستان

ولی گریه زیر بارون یه چیز دیگه س:) # باران # خاطره

متن زمستانی کوتاه

من‌همیشه‌باسایه‌ی‌خودم‌دردودل‌میکنم.!
اما‌چه‌دردی‌میکشم‌وقتایی‌که‌هواابریه..:(
  # خسته # باران

متن در مورد زمستان

باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض میکنم، آسمان گریه # ادبی # دلتنگی # باران

متن برفی قشنگ

برای خوشبختی
دو فنجان چای کافی‌ ست
عصرهای تابستان عجیب
بوی عشق می‌ دهند

متن فلسفی در مورد برف

تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید
تا عطش
آب ها را گوارا تر کند؟

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

هوای دو نفره
هیچوقت نفهمیدم کدام هواست
اخر هوای تو
سر به هوا همیشه به سرم میزند
فرقی هم نمی کند غروب بارانی پاییز باشد
یا لنگ ظهر در دل تابستان!
شب سرد در چله ی زمستان باشد
یا صبحِ روح انگیز بهار!
هوای من
به هوای تو همیشه دونفره است

متن برفی قشنگ دخترانه

تابستان یعنی گرمایی که بین خانواده‌هاست و شادی و نشاط در بین آن‌ها
تابستان یعنی از سردی زمستان خبری نیست
و از زردی پاییز نشانه‌ ای وجود ندارد
همه چیز سبز است و زیبا
تابستان هدیه بهار است

متن کوتاه زمستانی دخترانه

تابستان
فصل برگِ توت و پیلهُ پروانه
فصل نامزد شدن یخ با آب
فصل خوابیدن روی بام
فصل دیدار کسی در آسمان
بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند

متن عاشقانه زمستانی ترکی

تنها بوی طبیعت تابستان کافیست
تا عشق در دلت جوانه بزند

متن کوتاه زمستانی برای استوری

آری تابستان است فصل محبت من به تو
نگاه گرم من به تو
لذت بخش عرق شرم تو
هدیه تابستان عشق من به تو

متن فلسفی در مورد برف

عجیب است
گویی نفس کشیدن در هوای تابستان
ریه هایت را پر از ذره های عشق می‌ کند
و در پاییز مهی غم انگیز دنیایت را می‌ پوشاند

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

تابستان را دوست دارم و
تو تنها کسی هستی که
می‌ خواهم این فصل زیبا را با او بگذرانم
ممنونم که شریک روزهای گرم من خواهی بود

متن اولین برف پاییزی

حتی بوی تابستان هم می‌ تواند مرا عاشق کند،
این فصل، فصل من و توست….

متن اولین برف پاییزی

برای من فصل ها
همیشه از چشمان تو
شروع می شود
امروز که نگاهم کردی
فهمیدم تابستان چقدر زود آمده است…

متن شروع زمستان

تابستان که می آید
چقدر دلم می خواهد در سایه سکوت آرام
درخت های سر به آسمان کشیده
ساعت ها را بگذرانم

متن زمستانی برای اینستاگرام

رسید ایام تابستان، دوباره مشت گل وا شد
هزاران راز پنهانی، به یک لبخند افشا شد..

متن شروع زمستان

تابستان
فصل چیدن
عاشقانه های من از تُ ست…

متن برفی قشنگ برای پسرم

از طوفان گذر کن،
پرتو خورشید تابستان را خواهی دید..

متن درباره طبیعت زمستان

این هُرم تابستان نیست زمین
از فرطِ دوست داشتن تو️
تب ڪرده است….

متن برفی برای اینستاگرام

تابستان هم اگر گرمایی دارد
از تیرِ نگاه توست..

متن زمستانی دخترانه

هوا خواه “توام”
چو “تابستان”
به گرمای “مُردادش”..

زمستان غمگین

اینکه کنار هم باشیم، دست هایت را در دست بگیرم، باهم بر روی شن های ساحل قدم بزنیم و زیباترین غروب خورشید تابستان را تماشا کنیم، همیشه رویای من بود.
از تو ممنونم که رویایم را به حقیقت تبدیل کردی.

متن کوتاه زمستانی

تصمیم دارم در این تعطیلات تابستانی بیشترین اندازه شادی را تجربه کنم.
پس به تو نیاز دارم تا در کنارم باشی و عشقم را با تو بیان کنم.

متن برفی قشنگ

من فکر میکنم قلبی از یخ داشتم که هیچ تابستانی نمی‌توانست آنطور که تو با یک نگاه شیرینت همه یخهایش را ذوب کردی، بر آن اثر گذارد.
حالا من دیوانه وار و با همه قلبم عاشقت هستم.

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

تابش آفتاب
و رشد سریع برگهای تازه روی شاخه‌های درخت، گویی که فیلمی را روی دور تند گذاشته باشند؛
همه باعث می‌شود تا اعتقاد قوی پیدا کنم،
با آمدن تابستان، زندگی بار دیگر از نو آغاز می‌شود.

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

تابستان ، وقتی به این کلمه میرسیم ناخودآگاه به یاد خاطرات کودکی مان میافتیم، یاد روزگاری که فارغ از همه هیاهوهای زندگی با دردست داشتن کارنامه های قبولی خرداد ، درکوچه باغهای روستا یا خیابانها وکوچه های باریک شهر با کفشهای پینه دارمان میدویدیم وفریاد وهورا سر میدادیم.

متن کوتاه زمستانی برای استوری

امروز صبح سپیده به آرامی سر زد و آسمان اندک اندک روشن شد و سوزی که در هوا حس می‌شد خبر از روزهای پایانی تابستان و آغاز پاییز می‌داد.

متن در مورد برف

تابستان پر از میوه های خوشمزه است و این میوه ها بسیار متنوع می باشد. اگر چه ممکن است گرمای تابستان برخی از مردم را آزار بدهد اما این فصل طرفداران خودش را دارد، آن هایی که عاشق سفر و تعطیلات هستند و برای هر روز تابستان برنامه ریزی کرده اند.

متن در مورد زمستان

فصل‌ها نیز دارای مزاج هستند
فصل بهار —‌> گرم و تر
فصل تابستان —‌> گرم و خشک
فصل پاییز —-> سرد و خشک
فصل زمستان —‌> سرد و تر

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بگو ای فصل تابستان
که تا کی می نشینی بر سر بختم
و حاشا میکنی سردی
از آدمهای ظاهر گرم
با قلبی زمستانی
برو ای شرم گرمستان
که دل پاییز میخواهد
هوای تازه از سمت خزانستان
کمی سرما
کمی زردی
و شاید هم برای پای دلخسته
کمی خشکی ز برگ و ساقه میخواهدبر این دلتنگ دلخسته
کمی باران هم شاید
امید تازه ای باشد
در این خشکی تابستان، بگو شاید

متن برفی قشنگ

پرتوهای نور آفتاب، طناب‌های مخصوصی هستند که برای نگه داشتن خورشید در وسط آسمان استفاده می‌شوند.

متن برف پاییزی

مو کوتاه میشه.
پوست تیره میشه.
آب دریا گرم میشه.
نوشیدنی ها خنک میشه.
صدای آهنگ بلند میشه.
تابستون میشه.

متن ادبی در مورد برف

تابستون که تموم بشه،همه چیز مثل برنزه شدن رنگ پوست بدن از بین میره
و فقط خاطره هاست که باقی می‌مونه.

زمستان غمگین

تو مانند نسیمی خنک در یک بعد از ظهر کسالت‌بار تابستانی حسی خوشایند در من ایجاد می‌کنی.
تابستان من امسال طولانی شده است و نسیمی ندارد.
پیش من برگرد و هیجان و شادی را به من برگردان.

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

چه حسی بود در قلبم شبیه کوچه برفیبه راه کوچه ی برفی تو را از خود جدا کردمنفهمیدم که می میرم نباشی مثل پروانهتو را من در ته این کوچه ی برفی رها کردم

متن کوتاه زمستانی برای استوری

وقتی بهت گفتم :دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

متن برف روی درخت

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد
و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن زیبا در مورد شروع زمستان

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !

متن کوتاه زمستانی دخترانه

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیره برفه !!!!!
درسته که هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دل گرم میکنه

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

فصلِ سرما می آید
زمستان را میگویم…
امّا تا آغوشِ تو هست،
من گرمِ گرمم…!

متن در مورد زمستان

تو آمدی و اثباتی شدی بر این که هیچ زمستانی ماندنی نیست …

متن شروع زمستان

زمستان
یک تو می‌خواهد
یک تو که دستانش را بشود
بی هیچ دلهره‌‌ای گرفت
یک تو که بشود
این خیابان‌های یخ زده را
گرم قدم زد…

متن در مورد برف

حضورت رنگ از چهره زمستان های سنگین زندگی ام پرانده است
تو بهاری ترین اتفاق زندگی ام هستی … با من در میان برف ها قدم بزن

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

اصلا فلسفه یِ برف و بارون
دوتایی قدم زدن وخـاطره ساختنه….
وگرنه جـُز اینکه هوا رو سـرد کنن و مردمُ کلافه
فایده یِ دیگه دارن؟
ندارن دیگه

متن کوتاه ادبی زمستان

عشقت در دلم همچون جوانه ای بود که از زیر انبوهی از برف های به زمین نشسته تلاش می کرد سر بیرون آورد
و حالا آن جوانه به گلی زیبا تبدیل شده است
دوستت دارم همراه روزهای برفی و همدم شب های زمستانی ام

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

صحنه سپید پوش شدن زمین با اولین دانه های برف بسیار زیباست
و قدم زدن در کنار تو در این صحنه زمستانی همچون راه رفتن بر فراز ابر هاست
همان قدر سبک و نرم … همان قدر خواستنی

متن زیبا در مورد شروع زمستان

مردِ مغرور دوست داشتنی ام!
این زمستان،
این سوزِ دلچسب
و این هوای نوبرانه
تنها کنار تو با یک فنجان چای گرم میچسبد!
که بنشینیم کنار شومینه…
و از پشت پنجره هوای زمستان را تماشا کنیم…
تو برایم مولانا بخوانی
“ای که در باغ رخش ره بردی
گل تازه به زمستان بستان”
من وجودم لبریز شود از تو…
آسمان ذوق کند…
برف ببارد..
ما بوسه بکاریم ..
و دنیا بالای سقفِ خانه ای
که آدم هایش ماییم
آهنگ عشق بنوازد
ما برقصیم …
و یکی شویم
در آغوش هم!

متن برفی برای اینستاگرام

قهوه داغ، آتش داغ و معشوقی که در کنارش همه جاده های برفی را قدم بزنم
من با همین ها سردترین روزهای زمستان را می گذرانم.

متن برفی قشنگ

وقتی با تو هستم خودم را کمی بیشتر از همیشه دوست دارم، بودن با تو مثل خنکای اولین برف زمستانی روی گونه های گرمم پر احساس و به یاد ماندنی است.

متن ادبی در مورد سرما

عشق تو همانند یک کت گرم در سردترین روزهای زمستانی مرا گرم می کند و دستانت همچون دکمه های آن از من در برابر بادها محافظت می کنند.

بیو زمستانی

یادم باشد
این زمستان
لباس هایِ بیشتـری بپوشم….
تا بیهوده
تنـم آغوشی را تمنا نکند…
ترجیحا لباسهایم
دو جیبِ بزرگ داشته باشند
تا دست هایم هوسِ گرمایِ دستی را نکند….
این زمستان حواسم بیشتر به خـودِ بی آغوشِ سرمایی ام باشــد…..

زمستان دلتنگی

در کنار تو … فرقی نمی کند قدم زدن دو نفره روز برفی باشد یا رقصیدن زیر باران یک روز ابری یا پیاده روی در یک جاده سر سبز تابستانی. در کنار تو همه چیز زیباست …
فصل ها می آیند و می روند و به هم تبدیل می شوند اما عشق من به تو همیشه و تا ابد یک رنگ و بی تغییر خواهد ماند.

متن فلسفی در مورد برف

اولین دانه های برفی که در یک روز برفی عاشقانه روی زمین می نشینند همانند اولین نگاه عاشقانه زیبا هستند، یادت هست اولین برف عاشقانه مان را؟

متن درباره طبیعت زمستان

در یک روز سرد زمستانی دلم به حضورت خوش است که گرم تر از تابستانی و عشق اعماق نگاهت می تواند یک روز ابری و برفی را روشن و پر از درخشش کند.

زمستان زیباست

ابرها دارند وارد زندگی من می‌شوند، دیگر در پی ایجاد باران یا طوفان نیستند بلکه می‌خواهند رنگ آسمان زندگی من در هنگام غروب را تغییر دهند – رابیندرانات تاگور

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

ابرهای در آسمان بسیار شبیه به افکار در ذهن من هستند! هر دو از ثانیه‌ای به ثانیه‌ی دیگر تغییر می‌کنند – مهمت مورات ایلدان

متن برفی قشنگ

سعی کن در آسمان ابری دیگران رنگین کمان باشی!

متن کوتاه زمستانی برای استوری

هوای ابری هیچ شباهتی به یک روز آفتابی ندارد – ویلیام آرتور وارد

متن در مورد زمستان

در هر ابر تاریکی، یک نقطه‌ی روشن وجود دارد – بروس برسفورد

متن غمگین زمستان

خورشید همیشه در بالای ابرها می‌درخشد – پل اف دیویس

متن برفی قشنگ

او در میان آسمان عصر می‌رقصید و ابرها را با حاشیه‌ی لباسش پراکنده می‌کرد – میتا آلووالیا

متن کوتاه زمستانی برای استوری

هوا در میان ابرها بسیار پاک و تصفیه شده است. و چرا اینگونه نباید باشد؟ این جایی است که فرشتگان در آن نفس می‌کشند – مارک تواین

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

آسمان و خورشید همیشه آنجا هستند. این ابرها هستند که می‌آیند و می‌روند – راشل جویس

زمستان غمگین

زمانی که بر روی ابرها قدم نمی‌زنم، طوری راه می‌روم که انگار گم شده‌ام – آنتونیو پورچیا

متن فلسفی در مورد برف

چراکه وقتی ابرهای آرام در کنار هم جمع می‌شوند، رعد و برق شکل می‌گیرد – سروش شهریور

آغاز زمستان عاشقانه

روزی از راه خواهد رسید که ابرها به همراه باد جمع می‌شوند و علاقمندی من به سفر را بیدار می‌کنند، و من عازم سفر می‌شوم و در سواحل پرسه می‌زنم – ماتسو باشو

متن زمستانی کوتاه

ابرها به دلیلی در بالای سر ما قرار دارند. آن‌ها در ارتفاع بسیار بالا معلق هستند زیرا از حمل کردن بار امتناع می‌کنند – جاسلین کور گامبر

متن ادبی در مورد برف

اگر ابرها جلوی خورشید را می‌گیرند، پس همیشه باید روزنه‌ی امیدی وجود داشته باشد که به ما یادآور می‌شود: به تلاش کردن ادامه بده – متیو کوییک

متن در مورد زمستان

چقدر یک ابر می‌تواند شیرین باشد در حالی که در آسمان آبی معلق است – ای ای میلن

زمستان زیباست

واقعیت فاش شده و الهام در ابرها پیدا می‌شوند – سرج کینگ

آغاز زمستان عاشقانه

مهم نیست ابرها چه برنامه و نقشه‌ای دارند. من همیشه به خورشید اعتماد دارم که راهی برای بیرون آمدن پیدا خواهد کرد – مونیا خان 

متن برفی قشنگ

ابرها هر بار با یک الگوی جدید در آسمان معلق می‌مانند – وین شورتر

متن کوتاه زمستانی برای استوری

هرگز امیدتان را از دست ندهید. تاریک‌ترین ابرها منجر به دوست‌داشتنی‌ترین باران می‌شوند! آویجیت داس

متن برفی برای اینستاگرام

صبح ابری پاییز با ” تو ” پنجره آفتاب مهمانی میدهد پرستو کوچ را منصرف میشود و درخت گیلاس هوای شکوفه به سردارد صبح ابری پاییز بی تو ! بگذریم

متن برفی برای اینستاگرام

هر چه ابرهای بیشتری در آسمان باشند، غروب خورشید رنگارنگ‌تر خواهد بود – سجال سازاد

متن زمستانی برای اینستاگرام

در ابرها الوهیت وجود دارد – لایلا گیفتی آکیتا

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

در این شب هایِ پاییزیِ ابریِ بارونی چی میچسبه؟ گوش دادن به تکرارِ هزار باره تو

زمستان زیباست

سعی کنید رنگین‌کمانی در ابر فرد دیگری باشید – مایا آنجلو 

متن زمستانی دخترانه

ابرها بیش از اندازه فکر نمی‌کنند بلکه بی‌مقصد حرکت می‌کنند – آویجیت داس

متن زمستانی دخترانه

هیچ ابر تاریکی نمی‌تواند برای همیشه از درخشش خورشید جلوگیری کند – مهمت مورات ایلدان

متن کوتاه در مورد برف

من فکر می‌کنم که بهشتی‌تریت غذا، ابرهای سفید پشمالو هستند – جارد کینتز

متن کوتاه زمستانی برای استوری

خورشیدی باشید که راه خود از میان ابرها باز می‌کند – ای دی پوسی

متن ادبی در مورد برف

فراموش نکنید؛ غروب‌های زیبا به آسمان‌های ابری نیاز دارند – پائولو کوئینی

زمستان غمگین

ابرها، آن‌ها در آسمان نقاشی می‌کنند – مارتی رابین

متن ادبی در مورد سرما

با ابرها برقص – آدرین پوسی

متن ادبی درباره زمستان

در پشت ابرها، خورشیدی است که همچنان می‌درخشد – هنری ودزورث لانگ فلو

متن زمستانی

ابرها هرگز نمی‌توانند خورشید را برای همیشه پنهان کنند، بنابراین از ابرها شکایت نکن بلکه خوشامدگویی به خورشید را فراموش نکن – دباسیش مریدها

متن در مورد زمستان

زمانی که آسمان کاملاً از ابرهای تیره پوشیده شده است، آنقدر قوی باش تا ستارگان روشن پشت آن‌ها را ببینی – مهمت مورات ایلدان

متن کوتاه در مورد برف

ابرها را تماشا کن. آن‌ها دنیای ترکیب‌بندی را به شما آموزش می‌دهند – اخارت توله

متن ادبی درباره زمستان

شما ممکن در طول سفر خود با ابرهای خاکستری برخورد کنید. بنابراین، محکم به آفتاب درون خود بچسبید – کریستین زیمانسکی

متن کوتاه در مورد برف

ابرها، قوه‌ی تخیل آسمان هستند – تری گولتس

متن فلسفی در مورد برف

هر روز نگاه کردن به آسمان، حتی برای چند دقیقه، برای ذهن، برای بدن و برای روح انسان خوب است – گوین پریتور- پنی

متن زیبا در مورد شروع زمستان

آسمان حتی در گرفته‌ترین روزها، قلبی باز برای تمامی ابرها دارد – مونیا خان

متن در مورد برف

حتی زمانی که ابرها ضخیم می‌شوند، خورشید همچنان نور خود را بر روی زمین می‌تاباند – مارک نپو

متن غمگین زمستانی

ابرها و کوهنوردان ماجراجو، بهترین دوستان در مرتفع‌ترین کوه‌ها هستند – مهمت مورات ایلدان

متن های غمگین زمستانی

تجربیات به من یادآوری می‌کنند که این هوای ابری است که آسمان آبی را حتی زیباتر می‌کند – کلی کلارکسون

متن برفی قشنگ

در هر غروب خورشید، آسمان دارای رنگ متفاوتی است. هیچ ابری در جای قبلی خود نمی‌ماند. هر روز یک شاهکار جدید است. یک شگفتی جدید. یک خاطره‌ی جدید – سانوبر خان

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

مخصوص روزای ابری چتر لازم نیست یه بغل گرم لازمه

متن کوتاه زمستانی برای استوری

آدما گاهی دلشون میگیره، بی دلیل حال و هوای دلشون ابری میشه، بی بهونه و هیچوقتم کسی نیست که بهشون کمک کنه درست مثل آسمونی که تو چله ی تابستون بغض کرده و هر آن ممکنه اشکش سرازیر بشه مردم همیشه متعجب مدام از خودشون میپرسن: “الان چه وقتِ باریدن بارونه؟” ما آدما از ازل تا ابد همین بودیم همیشه دنبال دلیل بودیم کاش یاد بگیریم آرامش بدیم بدون پرسیدن لذت ببریم بدون دونستن کاش یاد بگیریم سکوت رو یاد بگیریم که نپرسیم «چرا» وقتی حتی خودشونم دلیلش رو نمیدونن

متن برفی برای اینستاگرام

می گفت، هر آدمی برای خودش فصل پنجمی داره که تکلیف تمام فصل هاشو روشن میکنه … که حال و هوای هر چهار فصلش به حال و هوای اون فصل بستگی داره … اگه ابری باشه تمام فصل هاش ابریه … بارونی باشه، بارونیه آفتابی باشه، آفتابیه … میگفت، فصل پنجم فصل دل آدماست … حال دل اگه خوش باشه همیشه بهاره، همه جا پر گل و بلبله … حال دل اگه ناخوش باشه هر فصل پاییزه… سرد و غم انگیز و برگ ریز که پایان نداره …!!

متن کوتاه زمستانی برای استوری

حالم خوب است هنوز خواب می‌بینم ابری می‌آید و مرا تا سرآغازِ روییدن بدرقه می‌کند

آغاز زمستان عاشقانه

دستت را بوسیدم پاییز بود و نم باران دستت را بوسیدم پاییز بود و آسمان بغض کرده‌ی ابری دستت را بوسیدم پاییز بود و من و … دستت را بوسیدم! پاییز بود و محو شدن خیالی که از حضورت ساخته بودم. پاییز بود و رفتن و رفتن ‌ پاییز که میشود، آدم‌ها میروند، خیال‌ها می‌روند، دل‌ها می‌روند و جان‌ها…

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

بی تو شهریورِ من نسخه ای از پاییز است ! سی و یک روز قرار است که ابری باشم …

متن کوتاه زمستانی

امروز همه چيز دست به دست هم داده تا ترا هر لحظه در ياد من آورد اين هواي ابری، بوی نم باران، رنگ آسمان، ساعت جلوی آينه خدا غروب را بخير كند …

متن در مورد زمستان

هوا را می‌بینی هم آفتابی است هم ابری؛ اما بارانی نیست… به گمانم گرفتارمعشوقه‌ای است که هم هست و هم نیست.

متن برف دخترانه

برفی که می‌بارید مـن بودمتـو را احاطه کردمدر برت گرفتمگونه‌ هایت را نوازش کردمشانه‌ هایت را بوسیدمو پاره پاره ریختمپیش پای تـوبر مـن پا گذاشتیکوبیده‌ تر سخت‌ تر محکم‌ تر شدمتابیدی بـه مـنآب شدم

بیو زمستانی

ز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی
چه حیلت کرد کز پرده به دام آورد مستان را
بی‌تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب
با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار

متن اولین برف پاییزی

کوچه ها را بادانه های برف
آذین می بندد
زمستانی سرد سرد
حجم سرما!
ضربان قلب هوا را میشمارد
ومن به دری تکیه داده ام
که زنگوله های یخ
آن را پوششی دوباره داده اند
آیا برای دوباره روییدن
بهار می آید؟

متن ادبی در مورد سرما

نه برف مرا میترساند و نه سرما
ولى در این حجم سنگین تنهایی ام
براى گرم شدن بهانه اى ندارم
جز این که دوستت داشته باشم…

متن برفی قشنگ

اصلِ زمستان این است
من باشم تو باشی و آغوشت
حالا این وسط برف و باران هم بیاید

متن برفی برای اینستاگرام

بـه مـن نگاه کندرست بـه چشم‌ هایممی‌دانم که تازه از زیر چتر برگشته‌ ایمی دانم که وقت نمی کنی دلت برایم تنگ شودولی مـن از دلتنگی تمام وقت‌ ها برگشته‌ امبرادران بارانی‌ امکه زیر چترخواهران برفی‌ امکه بی‌ چتردارم بـه شهر شما دست میکشمدارد از وقت‌ هایی که نداریدصدای دورترین سرودهای جهان می‌آید

متن درباره طبیعت زمستان

چـه دلپذیر اسـت عطر دستان تـووقتی شال گردنم را برایم می‌بندیو چـه دلنشین اسـت آهنگ صدایتوقتی بـه مـن می گویی: مواظب باش لیز نخوری..و مـن چقدر این عشق گرم زمستانی را دوست دارم

متن ادبی در مورد برف پاییزی

مهم نیست که چقدر سرد باشدمهم نیست که چقدرروی پیاده رو‌های خیابان لیز بخوریممهم نیست که چقدر سرما بخوریمآغوش گرم تـو برایم دوای هر دردیست

متن ادبی در مورد برف پاییزی

گیرم ان قدر برف ببارد و بباردکه برای هیچ کس تاب تحمل سرما نماندامّا زمستان چـه می داندکه مـن در خانه گلی بهاری دارم؟

زمستان غمگین

پشت کاجستان برفبرف، یک دسته کلاغجاده یعنی غربتباد، آواز مسافر و کمی میل بـه خوابمی نویسم و دو دیوار و چندین گنجشکیک نفر دلتنگ اسـت

آغاز زمستان عاشقانه

بر لبم نام تو را می برم تا برفمثل قند در دل زمستان آب شود

متن برفی قشنگ

مبار ای برف تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی

متن برف روی درخت

آمدنت
قند را
در دل من آب می‌کند
برف را
در دل
زمستان

متن های غمگین زمستانی

ماهی دیگر، سالی دیگر، لبخندی دیگر، اشکی دیگر، زمستانی و تابستانی دیگر … اما هرگز “تو” ی دیگری نمی تواند وجود داشته باشد!

زمستان زیباست

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد
چه شاد باشی از این خوب تر که برف آمد

متن کوتاه در مورد برف

تو
راز فصل‌ها را می‌دانی
وقتی پاییز
آهنگ رنگ رنگ موهایتتابستان
التهاب سرخ لبانتزمستان
سپیدی شانه‌های برفی‌اتو بهار
قرار با اطلسی‌ها
در مردمک چشمان توست

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

برف می‌بارید و مـا آرامگاه تنها، گاه با هم، راه می‌رفتیمچـه شکایت‌ های غمگینی که میکردیمیا حکایت‌ های شیرینی که میگفتیمهیچ کس از مـا نمی دانستکز کدامین لحظه شب کرده بود این باد برف آغاز

متن غمگین زمستان

دلم یک زمستان سخت میخواهدیک برفیک کولاکبـه وسعت تاریخکه بباردکه بباردو تمام راه‌ ها بسته شوندو تـو چاره‌ ای جز ماندن نداشته باشیو بمانی

متن شروع زمستان

سرد است هوا
بیرون اگر می روی
دست های مرا هم با خودت ببر!

متن زمستانی

آهای زمستان
حواست جمع باشد که دور تو و تمام عاشقانه هایت را خط خواهم کشید
اگر با آمدنت او حتی یک سرفه کند . . .

متن برفی قشنگ دخترانه

چه حسی بود در قلبم شبیه کوچه برفی
به راه کوچه ی برفی تو را از خود جدا کردم
نفهمیدم که می میرم نباشی مثل پروانه
تو را من در ته این کوچه ی برفی رها کردم

زمستان زیباست

از شیشه‌های مه گرفتهسراغ تو را می‌گیرم…بارانبرفسرماو دلتنگی…می‌بینیبهانه‌های خوبی دارمبرای دیدنت !

زمستان زیباست

در این روزهای برفی آیا برای گنجشکان دانه ای ریخته ای ؟
پرنده دل من نیز ، دیر زمانیست که در برف گیر افتاده . . .

متن ادبی در مورد سرما

زمستان را دوست ندارم چون با آمدنش به یاد نگاه های سردت می افتم . . .

متن در مورد زمستان

هر وقت تونستی برف رو سیاه کنی ، کلاغ را سفید ، هروقت تونستی آتش را ببوسی ، در آب نفس عمیق بکشی ،
هر وقت تونستی اشک سنگ رو ببینی ، شادیه غم را ببینی ، اون موقع من تو را فراموش خواهم کرد !

متن در مورد برف

برف می‌ بارد و همه خوشحالند و من غمگین . . .
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف !

متن شروع زمستان

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری ، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم !
کاش تابستانها هم برفی بود !

متن در مورد زمستان

وقتی می رفتی بهار بود ، تابستان نیامدی ، پاییز شد ، پاییز که نیامدی پاییز ماند ، زمستان که نیایی باز پاییز می ماند ، تو رو خدا فصل ها رو به هم نریز

زمستان زیباست

مواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد ، زندگی با دلت نکند

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

گل یخ زمستان تو هستماسیر ناز چشمان تو هستممرا پرپر مکن ای جانم ای دوستکه من مشتاق دیدار تو هست

متن برفی قشنگ

به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت ، من به این معجزه ایمان دارم ، منتظر باید بود تا زمستان برود ، غنچه ها گل بکنند !

متن کوتاه در مورد برف

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کردزمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا…و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد

متن کوتاه زمستانی برای استوری

آرزو دارم با بارش هر دونه از برف زمستونی یه غم از رو دلت کم بشه نازنینم …

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

میدونی فرق من با برف چیه ؟برف میاد و به زمین می شینه ، ولی من همین جوری هم به دل میشینم

متن برفی قشنگ

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !

متن ادبی درباره زمستان

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

متن کوتاه ادبی زمستان

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستمبه شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی !به چه دلخوش کرده ای ؟تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

متن کوتاه زمستانی برای استوری

درست میشود …
آفتاب می تابد
شاخه ها جوانه می زنند
و تمامِ شکوفه های در انتظار , متولد خواهند شد..
نور حتی اگر به قدرِ روزنه ای باشد
و بهار، هزار هزار زمستان را سبز می کند.

متن برفی قشنگ برای پسرم

با تو،
من با بهار می‌رویم
بی تو،
من با بهار می‌میرم..

متن کوتاه زمستانی

سبزه‌ ها در بهار می‌ رقصند
من در کنار تو به آرامش می‌ رسم
و آنجا که هیچ‌ کس به یاد ما نیست
تو را عاشقانه می‌ بوسم
تا با گرمی نفس‌ هایم به لبانت جان دهم !

متن زمستانی

می چسبد در این بهار
کنار این شکوفه ها
کنار باران های بی قرار و ناگهانی
یک فنجان چای بهار نارنج

متن در مورد زمستان

بهار پاداش درختاییه که زمستون سخت و تحمل کردن

متن زمستانی برای اینستاگرام

خرده نگیرید
به هوای این روزهای بهار
بوسه گرفتن از ابرهای اردیبهشت
اینگونه روانی اش کرده است!

متن برفی قشنگ برای پسرم

فروردین تُ یی…
وقتی می‌آیی
شکوفه میزند
تار و پودم..

متن زمستانی کوتاه

با من به دشت بیا و زیر باران،
کنار درختان بهاری قدم بر دار،
این هدیه ی ابدی
خداوند برای ماست
شاملو

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بهار یعنی
جای بوسه‌هاي مردی
که من باشم
روی گونه‌هاي زنی
که توباشی
شکوفه بدهد

زمستان زیباست

دیدن بهار بهانه است،
چشمان تو برای من بهار بی پایان است، چشمانت یک دشت سبزی است بانور بی قرار خورشید در قلب آسمان، بهار چشمان تو فقط برای من آشکار است، نگاه به چشمان تو زیبا ترین بهار سال را برایم رقم می زند.

متن برف دخترانه

بیا و معجزه باش،
مگر بهار
جز آمدن
چه کار می‌کند؟

متن برف پاییزی

در زمستان خشک
در پاییز زرد…
و در بهار سبز می شوند؟
تو باور نکن عشق من!
دوست داشتن اگر
به جان درخت ها هم بیفتد
چهار فصلشان
شکوفه باران است …

متن برفی قشنگ

کوهستان و بهار….
نوشتن ها از پس لحظه ها میآیند و لحظه ها از پس نفسها….. و نفسها خود زندگی اند….مگر میشود زندگی را زندگی نکرد و در آن حضور نداشت….

متن کوتاه ادبی زمستان

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند
روز و شب دارد
روشنی دارد،تاریکی دارد
پایین دارد، بالا دارد
کم دارد، بیش دارد
دیگر چیزی از زمستان
باقی نمانده
تمام می شود
بهار می آید…
محمود دولت آبادی

متن عاشقانه غمگین زمستانی


ایستاده‌ام بر بام اسفند
با چشمانی خیره به روزهایی که تلخ و شیرین گذشت و خاطره شد.
حالا بهار در راه است؛
لبریز از عطر بهار نارنج
سرشار از شکوه علفزار
با کوله باری از شکوفه‌های عشق، سبزه‌های امید، و ابرهایی که آبستن بارانند.
شاید خدا خواست و این بهار درخت آرزوهای‌مان جوانه زد.
شاید…

زمستان زیباست

‏نشاط اين بهارم
بي گل رويت
چه كار آيد!؟
تو گر آيى،
طرب آيد،
بهشت آيد،
بهار آيد …

متن برفی قشنگ

پابلو نرودا:
ممکن است افرادی بتوانند همه گل‌های شما را بچینند، اما هیچکس نمی‌تواند از آمدن بهار جلوگیری کند.

متن در مورد برف

پاییز
روح زمین است
که دیوانه وار
در پی بهار میگردد!

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بوی نارنج می‌دهی عشق من
بهار می‌آیی
یا پاییز می‌رسی؟

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

گل بی رخ یار خوش نباشد
بی باده بهار خوش نباشد
طرف چمن و طواف بستان
بی لاله عذار خوش نباشد

متن کوتاه زمستانی دخترانه

شنبه است جانم
بهترین روز برای شروع تصمیم های جدید!
بهار هم دارد نفس های آخرش را میکشد.
تو که بهار را حسرت به دل آمدنت کردی؛
لااقل به تابستان رحم کن.
بیا
بگذار گرمای تابستان را در آغوش تو معنی کنم!

متن زمستانی دخترانه

بهار پیش از آن که حادثه ای در طبیعت باشد،
حادثه ای است در قلب آدمی
و پیش از آن که در طبیعت محسوس باشد در حسی انسانی وقوع می یابد…

متن کوتاه زمستانی برای استوری

این همیشه ها و بیشه ها
این همه بهار و این همه بهشت
این همه بلوغ باغ و بذر و كشت
در نگاه من ،
پر نمی كنند
جای خالی تو را . .

متن ادبی در مورد زمستان

بهار؛
می تواند نام تو باشد
وقتی
که در همهمه یِ سبزِ دلم
دوستت دارم هایت
شکوفه می زنند.

متن برفی قشنگ

تو اگر بهار را صدا کنی
‎می آید
‎حتی اگر دلش
‎جا مانده باشد میان برف‌ ها

متن زیبا در مورد شروع زمستان

صبح می خندد و
باغ از نفس گرم بهار
می گشاید مژه و
میشکند مستی خواب
هوشنگ ابتهاج

متن زمستانی عاشقانه

بهارِ من تویی ؛
آنگاه که لبخندت
گل‌های وجودم را می‌رویانَد…!

متن برف زمستان

سرو من صبح بهار است به طرف چمن آی
تا نسیمت بنوازد به گل افشانیها …!
شهریار

متن برفی قشنگ دخترانه

بهار
ادامه ی پیراهن توست
روی زمین

متن زمستانی عاشقانه

چشم بیدار بر این تلخی ایام ببند
خواب هایی شکرین بهر تو
دیده ست بهار

متن اولین برف پاییزی

سر برآورد خورشید
نظری کرد به صبح
وه چه زیباست بهار
سبزه درسبزه شکفت
گل برآمد از خاک
بلبلان نغمه زیبای تو را می خوانند..

متن کوتاه زمستانی برای استوری

کاش مانند رود در دل دشت
می دویدیم پا به پای بهار
مثل نی مویه می کنم خود را
در سرم نیست جز هوای بهار

متن ادبی در مورد برف

عصرهای ماهِ اردیبهشت را باید ،
چای لاهیجان بریزی در فنجانهای چینی قدیمی…
چند پَر بهار نارنجِ شیراز هم بیندازی توی داغیِ فنجان ،
و در همین عالَمِ مستی و بی خبری،
دستِ “یار جان”ِ دلت را بگیری …!
خیره شوی در مردمکهای بی تابش ،
و بی فکر ،
به آنچه گذشته ،
و آنچه در راهِ فرداست …
چاره ای برایش نگذاری ،
جز آنکه در لحظه ای ،
به کوتاهی سرد شدنِ بخارِ چای تازه دَم،
لبهایش را بیاوَرَد کنارِ گوشهایت
و به آرامی زمزمه کند :
” چه خوب است که هستی ، جانم …”
و….
آی می چسبد این عصرها،
که بندِ دلت ،
با همین یک جمله پاره می شود…!

متن کوتاه زمستانی

همه از بویِ بهار و دلم از یادِ تو مست
تار ِمویِ تو می ارزد
به هزاران تقویم
در من بیداری!
چون بهار در اندیشه‌ درخت

متن ادبی در مورد سرما

بهار باش
بهار اتفاقی نیست که در تقویم ها بیفتد و روی کاغذ.
بهار ماجرایی نیست که در گوشی های موبایل رخ دهد و با پیام هایی نوروزی که هزاران بار دست به دست می گردد؛ بهار اتفاقی ست که در دل می افتد و در جان و در رفتار و در زندگی.
هیچ درختی پیام تبریکی برای کسی نمی فرستد.
درخت اما می شکفد، جوانه می زند، شکوفه می کند، سبز می شود…
و ما باخبر می شویم که بهار است و ما می فهمیم که این چنین بودن مبارک است.
درختی که از شاخه ها و شانه هایش برف و یخ و قندیل های زمستانی آویزان است ، اگر هزاران تقویم بهارانه نیز بر خود بیاویزد ، کیست که باور کند ؛ چنین درختی غمنامه ای طنز آلود است.

متن عاشقانه غمگین زمستانی

بيا تا حواس زمین پرت بهار است برای چندساعتی زندگی را قرض بگیریم؛ درخانه اردیبهشت را بزنیم و همبازی باد و شکوفه‌ها شویم؛ به پچ پچ پرندگان باهم گوش بسپاریم و راز این زیبایی را از اردیبهشت بپرسیم، مزه باران را روی گلبرگ گل بچشیم و کمی از عطر ریحان و بابونه را بدزدیم و درجیب مان پنهان کنیم؛ میان گیس‌های بافته شده‌مان شکوفه بکاریم و جرعه ای از صبر پنجره را برای خستگی‌های‌مان قرض بگیریم؛ عکس آسمان را در دستان‌مان قاب کنیم و خورشید را به چشمان‌مان بیاویزیم‌…
بیا زندگی را قلقلک دهیم تا صدای خنده اش لحظه‌های‌مان را پرکند؛ تا مزه واقعی گوجه سبز در جانمان رخنه کند و خنکی فالوده در مولکول‌های‌مان ذخیره شود؛ تا گذر زمان یادمان رود و خودمان را به یاد آوریم…

متن زمستانی عاشقانه

اى كه
از‌ صبح بهار
نیز دل انگيزترى
شاخه‌ى نسترنى پیچك آغوش منى
صبح
آغاز شد و‌
چشم دلم‌ منتظرت
پلك بگشاى كه آغاز من و جان منى…!

متن شروع زمستان

سپیده که سر بزند
در این بیشه زار خزان زده
شاید
دوباره گلی بروید
شبیه آنچه در بهار بوییدی
پس به نام زندگی
هرگز مگو
هرگز

متن در مورد زمستان

‌‎حواست به حالِ بهار هست؟
‌‎نه باران می‌خواهد
‌‎نه موسيقی و شعر
‌‎ذاتش انگيزه‌ی دل‌دادن است
‌‎حواست به ساعتِ روی ديوار هست؟
‌‎اين روزها برای حرف‌های عاشقانه
‌‎ زود هم كه بجنبی
‌‎باز دير می‌شود

متن کوتاه زمستانی دخترانه

باران زده و هوای فروردین است
موسیقی باغ، بانگِ بلدرچین است
پلکی بگشا و باز کن پنجره را
هر صبح بهار با تو عطرآگین است

متن زمستانی برای اینستاگرام

فروردین تمام شد!
اولین بارانِ بهار را که نبوده ای؛
خودت را،
به اولین شکوفه اردیبهشت برسان!
میدانی که،
اردیبهشت بی تو،
بهشت نمی شود!!

متن زمستانی

ای ساقی گلچهره در این صبح دل انگیز
لبریز بده جام مرا شادی جمشید
هر جا گلی خندد با دوست بخندید
هر گه که بهار آید با عشق بجوشید

متن برف دخترانه

بهارها که ز عمرم
گذشت و بی‌تو گذشت
چه بود غیر خزان‌ها
اگر بهار تویی…!

متن عاشقانه غمگین زمستانی

هوا هوای بهار است و باده باده ی ناب
به خنده خنده بنوشیم, جرعه جرعه شراب

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

شادا بهار
که دست مرا گرفته
نمی‌دانم به کجا می‌برد
شادا من که دست بهار را گرفته
به خانه خود می‌برم…

آغاز زمستان عاشقانه

ای بهار، ای بهارِ افسونگر
من سراپا خیالِ او شده‌ام
در جنون تو رفته‌ام از خویش
شعر و فریاد و آرزو شده‌ام….

متن زمستانی برای اینستاگرام

خوب من
این بهار را هر کجا هستی
هر چقدر دور، به خودت برگرد…

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بهار عزیزم سلام!
می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی!
خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ی آدم ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار توی چمدانت، که امسالمان سال بغض بود، سال آه بود!
حالا که داری از راه می رسی توی آغوشت برایمان عشق بیاور، توی چشمهایت برایمان اشک شوق بیاور!
بهار عزیزم!
لطفا آنقدر خوب باش تا تمام روزهای سال، به یمن آمدنت غصه ها را به در کنند!
لطفا زودتر بیا که دلمان به آمدنت خوش است…

متن برفی برای اینستاگرام

زمستان
آخرین حرف هایش را
روی آخرین برگ
از آخرین شاخه ی آخرین درخت
نقاشی میکند
و لای پنجره ی یخ کرده ی اسفند میگذارد
بهار اما پشت در است
حالش خریدنی ست
آمده تا مبتلا کند
با فروردین ناز میکشد
با فروردین دل میبرد
و به اردیبهشت که میرسد.
امان از اردیبهشت
امان از اردیبهشت که بوی ماه و آسمان میدهد
اردیبهشت عاشق است
سرش را روی شانه ی خرداد میگذارد
و با قصه های لیلی
هوای شهر را مجنون میکند!

متن کوتاه در مورد برف

مثل بهار باش
گاهی ابری
گاهی بارانی
و گاهی سرخوش و آفتابی
بگذار دریا با تو همراه شود
در کوچه هایی قدم بگذار
که عطر بهار نارنج
عشق را تحمیل میکند
پنجره را باز کن
تا آخرین حرف های زمستان
در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد
بهار را باید عاشق بود
بهار را باید رویید
بهار را….
من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد
كه انگار تکرار نخواهد شد

متن زمستانی دخترانه

اردیبهشت فقط حالاست که آدم بی بهانه دلش عاشقی میخواهد،
که آسمان و آفتاب هم شوخ میشوند و سر به سرت میگذارند،
هوا جوری خوب است که دلت میخواهد تا آن سر دنیا پیاده بروی،
شبها عطر بهار نارنجش آدم مریض را سالم میکند و عصرها یاسها توی باد عاشقی بی ملاحظه ای راه می اندازند .
اردیبهشت، بهاری‌ ترین ماه بهار است
عمیق تر نفس بکشید و به آسمان بیشتر نگاه کنید و عاشقی کنید، عاشقی کنید، عاشقی کنید…
اردیبهشت، فصل عاشقی ست.

متن برفی قشنگ

بعدازظهرهای بهاری پا برهنه باید رفت پای درخت های حیاط. پاهایت گرم بشود از بوسه ی داغ آفتاب و سنگفرش ها.
چه لذتی دارد میان این همه داغی سنگفرش رسیدن به سایه درخت.
دمی خیره بمان به چرخش باد میان برگهای درخت و تاب خوردن گوشواره های گیلاس و آلبالو.
دانه دانه سرخ ترین ها را بچین برای شیرینی خاطرات آخرین بعدازظهر های بهاری که دارد تمام می شود.
لب حوض لختی بنشین و پاهایت را غرق در خنکای آبش کن. سبد گوشوارها را زیر شیر آب تازه کن.
دنیا چه زود می گذرد مثل باد، این بهار هم تمام شد.

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

نه !
هميشه برای عاشق شدن،
به ‌دنبال باران و
بهار و
بابونه نباش!
گاهی
در انتهای خارهای يک کاکتوس،
به غنچه‌ای می‌رسی
که ماه را بر لبانت می‌نشاند

متن عاشقانه زمستانی ترکی

اکنون مرا بهار دل انگیز دیگری
آورده است وعده ی پاییز دیگری
ویرانه های خانه من ایستاده اند
چشم انتظار حمله ی چنگیز دیگری
تا مرگ، یک پیاله فقط راه مانده است
کی می رسد پیاله ی لبریز دیگری
آتش بزن مرا که به جز شاخه های خشک
باقی نمانده از تن من، چیز دیگری
تهران و تلخکامی من مانده است کاش
تبریز دیگری و شکرریز دیگری

متن کوتاه زمستانی برای استوری

دنیا که همیشه همینطور نمیماند
شبها روز میشوند
و زمستان بهار میشود
به دنیا و بازی‌هایش لبخند بزن
یک جمله برای آرام گرفتن کافیست
میگذرد

متن عاشقانه غمگین زمستانی

پر شد از بوی گل کوچه‌ ها خانه‌ ها
باز آغاز شد رقص پروانه‌ها
بازهم پهن شد سفره هفت سین
سبز شد سرخ شد هرکجای زمین

متن درباره طبیعت زمستان

بهارِ پر کرشمه و ناز، تورِ گل گلی اش را روی سرش تکانی داد و همراه با نسیمِ برخاسته از زلفش، زمینِ تشنه را مدهوشِ بارشِ گلبرگهای هزار رنگش کرد.
از پشتِ سوراخهای تورِ سفیدش، دو دو زدنِ مردمکِ چشمانِ سبزش را، از نگاهِ چشم به راهانش دزدید و بی تابِ گرفتنِ آخرین شاباش ها، منتظر ماند تا تمام عیار، نقاب از چهره بیفکند و رونمایی کند از این رستاخیزِ زایش و رویشِ بی مثال…
کمتر از دو روز تا پاگشا کردنِ این عروسِ زیبای طبیعت باقی مانده است؛
برایتان سالی پر عافیت، تنی پر سلامت و عاقبتی به تمامت، خیر و برکت آرزو دارم.

متن کوتاه زمستانی برای استوری

وقت آن رسیده که بقچه اش را بپیچد، من هم کمکش میکنم،راهیست که باید برود..
قلم و کاغذم را برمیدارم و لیست میکنم هر آنچه را که قرار است در بقچه اش جا بگذارم..
خیلی طول نمیکشد که او را همراهی کنم،
چند ماهی می شد که فکرهایم را جمع کرده بودم تا در قبال چیزهایی که میدهم دستاورد های جدیدی را بخواهم.
به ته رسیده بودیم،به آخر..
بیرحم نبودم اما او می تاخت..
زمانهای زیادی با هم بودیم ،دقیق تر بگویم تمام ثانیه ها و دقیقه های یکسال را..
با او خندیدم،ذوق کردم،ناراحت شدم،گریستم،آرزو کردم و در نهایت باید تمامش میکردم،خواه ناخواه، این تقدیر دست من نبود،حتی اگر میخواستم نمی شد که بماند..
روزهای زیادی را با هم گذراندیم، خوب و بد با هم قاطی داشت مثل میوه های روی گاری آن پیرمردی که سر کوچه ی مان بساط میکرد.
در چشم بر همزدنی یکسال گذشت،یکسال بیشتر یاد گرفتم،یکسال بزرگتر شدم،یکسال فرصت نفس کشیدن داشتم و حالا دیگر..
برو اسفند جان..
ما آدمها عادت داریم همیشه شروعش را جشن میگیریم، به پایان که میرسد دل میزند..
برو اسفند زمستان..
که امسال دردهای زیادی را به دوش کشیدیم.
سر راهت اما به فروردین بگو متفاوت تر از همیشه رونمایی کند..
بگو که ما دلبسته ایم به روزهای بهتر..
به امیدی دوباره برای یک شروع دیگر..
برو اسفند جان..
آن بهار زیبارو میخواهد رونمایی کند،صدای پاهایش را میشنوم که چه طنازانه قدم برمیدارد.
پرنده ها به پیشوازش رفته اند و درختان آذین بسته اند و من..
دعا میکنم برای مردم سرزمینم که سالی پر از شادی و خیر و برکت را تجربه کنند.

زمستان دلتنگی

زمستان برای کسانی که هیچ خاطرات گرمی در هوای برفی و زمستانی ندارند، حتما سرد است

متن ادبی درباره زمستان

‏و ما
زمستان دیگرى را
سپرى خواهیم کرد.
با عصیان بزرگى که
در درونمان هست
و تنها چیزى
که گرممان مى‌دارد،
آتش مقدس امیدوارى‌ست….

متن کوتاه زمستانی برای استوری

اشک هایم که سرازیر می شوند،
دیر نمی پاید که قندیل میبندند
عجب سرد است هوای نبودنت…

متن کوتاه در مورد برف

برگ می افتدودرخت می تکاند دیروزش را
شاخه می فهمد عریانی را
و زمستان ، پهن کرده است بساطش را در شهر
کودکی لبخندش را می پاشد روی یخ های زمین
و به آدم برفی میگوید باز سلام
کوچه ها تکراری است و زمستان ، سرما ، و کبوتر
دست ها یخ زده ، سرها در لاک
مهربانی را تقسیم کنید .
وقتی آدم برفی لبخندش تکراری نیست.

متن کوتاه ادبی زمستان

برف
همان دوستت دارم‌ های باران است
که روی دستان سرد ابرها
باد کرده است

متن در مورد زمستان

بیرون بسیار سرد است اما من اینجا در خودم احساس گرمای زیادی می کنم
نوعی گرما که پوستم را فرا گرفته، این حسی است که هر زمان که به تو فکر می کنم به من دست می دهد. تو احساس گرمایی هستی که بدن یخ زده من را گرم می کند

بیو زمستانی

دستان ما ممکن است سرد باشد
اما حداقل قلبمان گرم است

متن برفی برای اینستاگرام

وقتی باد پرده‌های اتاق را به اهتزاز در می‌آورد
و مراعشق زمستانی‌ات را به یاد می‌آورم
آن هنگام، به باران پناه می‌برم تا به سرزمین دیگری ببارد
به برف، تا شهرهای دیگری را سفیدپوش کند
و به خدا، تا زمستان را از تقویمش پاک کند
چون نمی‌دانم بی تو، چگونه زمستان را تاب آورم

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

هوا دلگیر، درها بسته،
سرها در گریبان، دست‌ها پنهان،
نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین،
زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه،
غبارآلوده مهر و ماه،
زمستان است…
کوچه ها را بادانه های برف
آذین می بندد
زمستانی سرد سرد
حجم سرما!
ضربان قلب هوا را میشمارد
ومن به دری تکیه داده ام
که زنگوله های یخ
آنرا پوششی دوباره داده اند
آیا برای دوباره روییدن
بهار می آید؟؟؟

متن درباره طبیعت زمستان

دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان ؟
مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان
دیدیم فقط سردی او را و ندیدیم
از هر چه دو رنگی است رها بود زمستان
بود هرچه فقط بود سپیدی و سپیدی
اسمی که به او بود سزا بود زمستان
گرمای هر آغوش تب عشق دم گرم
یکبار نگفتند چرا بود زمستان
بی معرفتی بود که هر بار ز ما دید
با این همه باز اهل وفا بود زمستان
غرق گل و بلبل شد اگر فصل بهاران
بوی گل یخ هم به هوا بود زمستان
با برف بپوشاند تن لخت درختان
لبریز و پر از شرم و حیا بود زمستان
در فصل خودش ، شهر خودش ، بود غریبه
مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان …

متن کوتاه زمستانی دخترانه

دلم تنگ می شود
گاهی برای یک دوستت دارم ساده
دو فنجان قهوه ی داغ
سه روز تعطیلی در زمستان
چهار خنده ی بلند
و پنج انگشت دوست داشتنی
که لابلای انگشتانم جای گیرد

متن زمستانی دخترانه

آغوشِ تو
برای زمستان من بس است
من زیرِ بار هیچ بهاری نمی روم

متن برفی قشنگ

با من از شعر نگو
از خودت حرف بزن.
دلتنگِ حرف‌های معمولی‌ام.
اینکه حالت خوب است؟
اینکه سرما نخورده‌ای؟
اینکه زود برگرد،
مواظب خودت باش،
دلتنگ همین حرف‌های معمولی‌ام.

متن در مورد برف

وقتی تو باشی و نوازش هایت
حتی سرماخوردن‌های زمستان هم برایم حس و حال دیگری دارد!

زمستان غمگین

سکوت و جمعه و برف است و سرما
تنیده روی ذهنم تور رویا
قلم در دست، در کنج اتاقی
نشسته شاعری تنهای تنها

متن زمستانی کوتاه

سرد است….روزهای نبودنت…
زمستان….کاره ای نیست….!!

متن زمستانی کوتاه

آنقدر “دوستت دارم”
بافته ام
که این زمستان
سرما نخوری …

متن کوتاه در مورد برف

مثل شب به ماه
گرما به خورشید
زمستان به برف
ببین !
من هم به تو می آیم…

متن برفی قشنگ دخترانه

‏دلم یک زمستان سخت میخواهد
یک برف، یک کولاک به وسعت تاریخ !
که ببارد
که ببارد
که ببارد
و تمام راهها بسته شود
و تو چاره ای جز ماندن نداشته باشی

متن درباره طبیعت زمستان

نه برف مرا میترساند و نه سرما
ولى در این حجم سنگین تنهایى ام
براى گرم شدن بهانه اى ندارم
جز این که دوستت داشته باشم…

متن برفی

اینجا بسیار گرم است و من نمی توانم توضیح دهم که چطور ‌چنین چیزی ممکن است. عمیقا به چهره ات خیره می شوم و احساس گرما همه وجودم را فرا می گیرد …. بالاخره کشف کردم که چرا چنین احساسی دارم. حضور تو گرمای من است حتی در طول زمستان … دوستت دارم.

متن برف زمستان

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

متن کوتاه در مورد برف

دلم تنگ می‌ شود گاهی
برای یک دوستت دارم ساده
دو فنجان قهوه ی داغ
سه روز تعطیلی در زمستان
چهار خنده‌ ی بلند
و پنج انگشت دوست داشتنی

متن کوتاه در مورد برف

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
میتوان گفت که من چلچله باغ توام
مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف
سخت محتاج به گرمای توام

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

حرف تازه ای ندارم فقط زمستان در راه است …
کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند

متن در مورد برف

برف آمد و پاییز فراموشت شد . آن گریه ی یک ریز فراموشت شد . انگار نه انگار که با هم بودیم . چه زود همه چیز فراموشت شد

متن برفی

به شقایق سوگند که تو برخواهی گشت ،
من به این معجزه ایمان دارم ،
منتظر باید بود
تا زمستان برود ، غنچه ها گل بکنند !

متن در مورد زمستان

تو در برف
مهم نیست خیابان باشد
یا جنون باشد و یک عمر بیابان باشد
چه کسی گفته زمستان خدا زیبا نیست ؟
دوست دارم همه ی سال زمستان باشد

متن ادبی در مورد سرما

دوست داشتنت
مثل سرمای خوب زمستان است
می‌رود در دل و جانم …

متن برف پاییزی

نــــه حوصله ی دوســت داشتن را دارم
نــــه میخواهم کسی دوستم داشته باشد
ایـــن روزها ســـردم مثل دی… مثل بهمن… مثل اسفند… مثل زمـــستان
احــساسم یـــخ زده… آرزوهایم قــندیل بسته…
امیــدم زیر بهمن ســرد احساسم دفن شده…
نـــه به آمـــدنی دلخوشم و نـــه از رفـــتن کسی غمگین…
ایـــن روزها پـــر از “ســکوتم”

متن عاشقانه غمگین زمستانی

جیب هایم بیشتر
از خودم آماده اند
تا زمستانی دیگر
با نبودنت سر کنم!!

متن شروع زمستان

و این هوای نوبرانه، تنها کنار تو
با یک فنجان چای گرم می‌ چسبد

متن کوتاه زمستانی دخترانه

دیدی آب از سرم گذشت؟ غرق شدم. وایسادم به برف نگاه کردم، به نارنجی‌های درکه، به مه روی صخره‌های نزدیک، به پاییزترین ایام، ولی سرد موندم. دیدی اسمت آتیش نشد روی زبونم؟ دیدی بلندبلند برات وان یکاد نخوندم که چشم بد دور باشه از شاتوت لبخندت؟ چشم بد منم. منم که دورم ازت. دور و دیر. لال و منجمد. منصفانه نیست.
سرما تو استخونام مونده و دلم پر می‌کشه برای دو ساعت خوابیدن جلوی بخاری هیزمی توی یه ویلای لب آب که صبح با صدای مرغهای دریایی بیدار شیم و ببینم آفتاب تنبل پاییز افتاده روی پوست گندمیت و اصلا گور پدر باهار. شب بشینیم لب آب و بگی قصه جدیدت رو بخون برام و من بگم به دردنخور شده کلماتم و تو بچسبی به من و بگی بخون برام و بگم چشم.
بخونم برات قصه جدیدم رو. قصه زنی رو که یه روز همه‌چی یادش رفت و گم شد تو خیابونهای اصفهان و کم‌کم یاد گرفت آواز بخونه و برقصه و یه روز یه مردی براش سازدهنی زد و زن همه‌چی یادش اومد، اما دید همین بی‌خاطره بودن رو دوست‌تر داره و نخواست به یاد بیاره و حالا هزار و صد ساله صداش میاد توی کوچه‌ها که می‌خونه “تنهاترین نهنگم، در برکه‌ی اسیدی”.
قصه تموم بشه و تو بگی قشنگ بود پیرمرد و بعد من رو ببوسی و من یادم بره دیگه نمی‌خوامت. می‌ترسم که دیگه نمی‌خوامت. می‌ترسم از بیداری شبان و روزان، بدون ورد مقدس اسم کوچیک تو.
دیدی گم شدم؟ دیدی دلم نخواست پیدا بشم؟ دیدی دستم از نوازش ترسید و لبم بوسیدن یادش رفت؟ دارم با تو حرف می‌زنم و تو رو هم یادم رفته. کی بودی؟ کجا از دست دادمت؟ یادم نیست. همه چی تو مه گم شده. من تو مه گم شدم.
خونه تاریکه و من تاریک‌تر. اگه بودی چراغ‌ها رو روشن می‌ذاشتیم و تا صبح می‌رقصیدیم. اما نیستی. تو خوش باش، من با همین کناره گرفتن از تو و دنیا خوشم. نهنگ غمگینت دوستت داره، بدون این که بخواهدت.
ابرها از گلوم فرار کردن و خونه رو مه گرفته. چه پاییز ممتدی.

متن اولین برف پاییزی

جمعه که از راه می رسد
رشته رؤیاهایم را در دست می گیرم
و ؛
دانه خیال سر می اندازم .
رج به رج ،
ردیف به ردیف برای خودم
خیالی گرم می بافم .
دور شانه ام می اندازم و راهی
یک سفر دل انگیز و دلچسب به سرزمینی سرتاسر
پوشیده از سپیدی بیکران و گسترده
می شوم
که در آسمانش گوزن های
شاخ طلایی پرواز می کنند و با
هر بار پلک زدنشان پولک های نقره به زمین می افتد و در خاک پاک فرو
می رود و در دم گلی از جنس یخ شکوفا می شود …
در آن نزدیکی کلبه ای
اسیر در برف و بوران مرا به خود
می خواند ،
قدم های لرزانی بر می دارم تا خودم را نجات بدهم از حجم سفیدی که تا چند لحظه ی دیگر تمام مرا احاطه خواهد کرد و خون را در رگ هایم منجمد .
عطر خوش کنده ای که در شراره های آتش سرخ شومینه می سوزد هوش از سرم می برد ،
در آن سرمایی که سوز بر استخوان
می اندازد و دندان ها را می لرزاند ؛
آی می چسبد یک لیوان چای داغ و لب سوز و استراحتی هر چند اندک در جوار دود برخواسته از کنده های سوزان و آرامشی بی نظیر و کم یافتنی …

متن زمستانی

حاضر بودم برایش بمیرم…
مخصوصاً آن روز که از شدت سرما از دماغش آب می‌چکید و نوک دماغش قرمز شده بود..
با تمام آنچه که آن زمان از عشق می‌دانستم عاشقش بودم…
گفته بود عاشق آب نبات چوبیِ خروس قندی‌ست… من هم رفتم و گشتم و در یکی از بقالی‌های بازار تجریش خروس قندی پیدا کردم…
رفتم با تمام پول تو جیبی‌هایم برایش یک عالمه خروس قندی خریدم و چیدم در یک جعبه و برایش بردم…
در چهار راه ولیعصر با هم قرار گذاشتیم | رفتم سر قرار ایستادم | برف می‌آمد | طبیعتاً سوز هم می‌آمد | اما آنقدر گرم عشق بودم که ذره‌ای سرما را احساس نکردم…
آمد و جعبه را دادم | خوشحال شد و بغلم کرد و عاشقانه بغلش را دوست داشتم…
فکر می‌کردم آن روز بهترین روز عمرم است و تا مدت‌ها بود…
اما یک‌روز ناگهان غیبش زد | بدون هیچ دلیلی | و آن روز فکر می‌کردم بدتر از این قرار نیست اتفاقی در زندگیم رخ دهد…
فکر می‌کردم از عشقش می‌میرم | اما نمردم | نمردم و زندگی کردم و حتی یادم رفت | تمام آن روزها را یادم رفت | طوری یادم رفت که انگار هیچ‌وقت نبوده‌است..
جای هیچ گله ای نیست | یاد یکی از کارهایش این است که برود…
شاید فقط مرگ عزیزان را آدم فراموش نمی‌کند و حتی آن هم گاهی فراموش می‌شود…
بقیه‌اش می‌گذرد…فراموش می‌شود | درست مثلِ برفِ همان روز | آب می‌شود | می‌رود | آفتاب می‌آید و بهار و تابستان می‌شود و هوا طوری گرم می‌شود که انگار هیچ‌وقت زمستان نبوده‌است

متن ادبی در مورد زمستان

یادت می‌آید عشق من
آغاز فصل تولد عشق ما، همین زمستان بود…
زمستانی که برایم از هر بهاری دل انگیزتر بود…
و امروز سالروز آن تولد زیباست.

متن در مورد برف

دوست دارم برگردم اون دوران که بابام بیدارم میکرد و میگفت :پاشو ببین چه برفی اومده …

متن درباره طبیعت زمستان

تو که می‏‌درخشی، چشم‏‌انداز، رطوبت می‏‌گیرد
از درخشش پرتوهایی که از آسمان ابری می‏‌باردآه زن خطرناک، آه فضای دلکش!
من حتی عاشق برف‏‌ھا و شبنم‏‌های یخ‏‌زده‏‌ توام
و عیشی فراتر از یخ و آتش را
از زمستان کینه‏‌توزت
آیا باز خواهم یافت؟شارل بودلر

متن در مورد زمستان

اگه برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه ،برای اومدن به اون لباس سفید نمی پوشید

متن کوتاه زمستانی

نازنینم
چه کرده‌ای با دلم که حتی این سکوت زیبای زمستان
برایم یادآور صدای دلنشین توست…

متن کوتاه در مورد برف

برف آمد و پاییز فراموشت شد .آن گریه ی یک ریز فراموشت شد .انگار نه انگار که با هم بودیم .چه زود همه چیز فراموشت شد

متن کوتاه زمستانی برای استوری

ای که چون زمستانی
و من دوست دارمت
دستت را از من مگیر
برای بالا پوش پشمین‌ات
از بازی‌های کودکانه‌ام مترسهمیشه آرزو داشته‌ام
روی برف، شعر بنویسم
روی برف، عاشق شوم
و دریابم که عاشق
چگونه با آتش برف می‌سوزدنزار قبانی
مترجم: موسی بیدج

متن های غمگین زمستانی

در برف ، سپیدی پیداست .آیا تن به آن می دهی ؟بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .ارد بزرگ

متن ادبی در مورد برف پاییزی

وقتی باد پرده‌های اتاق را به اهتزاز در می‌آورد
و مراعشق زمستانی‌ات را به یاد می‌آورم
آن هنگام، به باران پناه می‌برم تا به سرزمین دیگری ببارد
به برف، تا شهرهای دیگری را سفیدپوش کند
و به خدا، تا زمستان را از تقویمش پاک کند
چون نمی‌دانم بی تو، چگونه زمستان را تاب آورم

متن ادبی درباره زمستان

وقتی تو باشی و نوازش هایت
حتی سرماخوردن‌های زمستان هم برایم حس و حال دیگری دارد!

متن زمستانی برای اینستاگرام

و باز هم زمستان؛ و چه اتفاقی زیباتر از قدم زدن با تو زیر این بارش زیبای زمستانی؟…

متن کوتاه ادبی زمستان

زیبای من
گوش کن
عشق
همین صدای آرام بارش برف است
زلال و پاک و بی ریا

متن درباره طبیعت زمستان

زمستونم و زمستونم
برفی دارم فراونبه هر طرف رو میارم
یک اثر از خود میذارماگر می‌خوای تو فصل من
اینجوری نلرزی مثل منبرو پای بخاری
تا من بشم فراری

متن کوتاه زمستانی

سوزی که برف داره ،بارون ندارهمعرفتی که تو داری ،هیچ کــس نداره !

متن کوتاه در مورد برف

زمستان، آدم برفی، یک فنجان چای گرم، قصه‌های شیرین، برف بازی، شال گردن‌های رنگارنگ
و تو
دیگر زندگی چه چیزی کم دارد؟!

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

ای که چون زمستانی
و من دوست دارمت
دستت را از من مگیر
برای بالا پوش پشمین‌ات
از بازی‌های کودکانه‌ام مترسهمیشه آرزو داشته‌ام
روی برف، شعر بنویسم
روی برف، عاشق شوم
و دریابم که عاشق
چگونه با آتش برف می‌سوزدنزار قبانی

متن در مورد زمستان

عطر بهار
گرمای تابستان
برگ ریز پاییز
و زیبایی این دانه‌های بلورین برف
همه و همه مرا به یاد تو می‌اندازند…
گویی
آمدن هر فصل بهانه ایست تا دوباره عاشقت شوم…

متن برفی

شکوفه‌های انار را ببین
در برف زمستان!
دور از تو
فقط بید، مجنون نیستشمس لنگرودی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

زمستان چه چیزی کمتر از بهار و تابستان و پاییز دارد
وقتی
رد پاهایت روی برف برایم زیباترین نقاشی دنیاست؟…

متن عاشقانه برفی دو نفره

در شب سرد زمستانی
کوره خورشید هم، چون کوره گرم چراغ من نمی‌سوزد،
و به مانند چراغ من،
نه می‌افروزد چراغی هیچ،
نه فروبسته به یخ ماهی، که از بالا می‌افروزدمن چراغم را درآمد رفتن همسایه‌ام افروختم در یک شب تاریک،
و شب سرد زمستان بود،
باد می‌پیچید با کاج،
در میان کومه‌ها خاموش،
گم شد او از من جدا زین جاده باریک،
و هنوزم قصه بریادست،
وین سخن آویزه لب:
«که می‌افروزد؟ که می‌سوزد؟
چه کسی این قصه رادر دل می‌اندوزد؟»در شب سرد زمستانی
کوره خورشید هم، چون کوره گرم چراغ من نمی‌سوزد

متن کوتاه زمستانی برای استوری

که ایستاده به درگاه؟
آن شال سبز را ز شانه خود بردار
بر گونه‌های تو آیا شیارها
زخم سیاه زمستان است؟
در ریزش مداوم این برف
هرگز ندیدمت
زخم سیاه گونه تو از چیست؟
آن شال سبز را ز شانه خود بردار
در چشم من
همیشه زمستان است

متن ادبی در مورد سرما

میان این هیاهوی برف و باد و باران
یاد تو در دلم عجیب غوغا می‌کند؛ و چه کسی می‌داند که این غوغای بی صدا با قلبم چه‌ها می‌کند؟

زمستان زیباست

ایاک نعبد است زمستان دعای باغ
در نوبهار گوید ایاک نستعینمولانا

متن فلسفی در مورد برف

برای از تو نوشتن
شب‌های بلند زمستان هم کوتاهند!

آغاز زمستان عاشقانه

تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند
مدتی پنهان شدست از دیده مکار مست

متن برفی

خوشبختی می‌تونه نوشیدن یک فنجان قهوه گرم در دل یک زمستان سرد، در کنار عزیزترینت باشه…
خوشبختی می‌تونه داشتن آدمی باشه که برات قشنگ‌ترین شال گردن‌های عالم رو ببافه..
و خوشبختی می‌تونه تماشا کردن دانه‌های زیبای برف از پشت پنجره یک کلبه‌ی پر از عشق باشه…
به همین سادگی

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

سکوت و جمعه و برف است و سرما
تنیده روی ذهنم تور رویاقلم در دست، در کنج اتاقی
نشسته شاعری تنهای تنها

متن در مورد برف

بی صبرانه منتظر زمستونم تا شال گردنی رو که تو برام بافتی دور گردنم بندازم…
اینطوری احساس می‌کنم که همیشه پیش منی
دوستت دارم عزیزم

متن ادبی درباره زمستان

سرود برفی گنجشگکی خردمرا با خود به دنیای دگر برددوباره جیک جیکی کرد و آن گاهمیان برف ها ناگهان مرد

متن برفی قشنگ

بگذار زمستان بتازد
و بگذار هوا هر چه می‌خواهد سرد شودمن قلبی عاشق در سینه دارم که هیچ برفی تاب تحمل گرمای آن را ندارد.

متن کوتاه زمستانی برای استوری

به گوش ام خش خش پاییز زرد استدل ام میعادگاه زخم و درد استنمی آید صدایی از در و دشت“هوا بس ناجوانمردانه سرد است”

متن عاشقانه زمستانی ترکی

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید، نتواند
که ره تاریک و لغزان استو گر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛
که سرما سخت سوزان استنفس، کز گرمگاه سینه می‌آید برون، ابری شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سردست
آی!
دمت گرم و سرت خوش باد!
سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای!منم من، میهمان هر شبت، لولی‌وش مغموم
منم من، سنگ تیپا خورده رنجور
منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ناجورنه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در، بگشای، دلتنگمحریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می‌لرزد
تگرگی نیست، مرگی نیست،
صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان استمن امشب آمدستم وام بگزارم
حسابت را کنار جام بگذارمچه می‌گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟
فریبت می‌دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیستحریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود، پنهان است
حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان استسلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست‌ها پنهان،
نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین،
درختان اسکلت‌های بلور آجین،
زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه،
زمستان است

متن کوتاه زمستانی برای استوری

باد می‌وزید
درخت تکیده بود
کلاغ از روی شاخه پرید
انگار زمستان رسیده بود
امازمستان برای من
از چشمان تو آغاز شد
نگاهت که یخ زد
خنده‌هایم قندیل بست
و در دلم برف باریدزمستان من
نگاه سرد تو بودسارا قبادی

متن برفی قشنگ

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری ،آرزو میکنم هر روز زمین بخورم !
کاش تابستانها هم برفی بود !

بیو زمستانی

باران یا برف … چه فرقی میکند ؟
تو که باشی ،هوا که هیچ ؛زندگی خوب است …

متن زمستانی برای اینستاگرام

پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانیپشت سر، آشوب تابستان عشقی ناگهانیسینه ام منزلگه اندوه و درد و بد گمانی،کاش چون پاییز بودم…شعر از فروغ فرخزاد

متن کوتاه زمستانی برای استوری

به دل نا گفته صدها حرف دارممیان سینه زخمی ژرف دارمبه روی پوستین سالخوردمزمستان در زمستان برف دارم

متن ادبی درباره زمستان

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ،چون یه روز آب می شه .دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ،چون یه روز پژمرده می شه .دوستت دارم به اندازه ی دنیا ،چون هیچ وقت تموم نمی شه !

متن کوتاه زمستانی

برف آمد و پاییز فراموشت شد .آن گریه ی یک ریز فراموشت شد .انگار نه انگار که با هم بودیم .چه زود همه چیز فراموشت شد

متن کوتاه زمستانی برای استوری

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد
و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ،از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن برف پاییزی

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ،اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

متن کوتاه زمستانی برای استوری

تو که می‏‌درخشی، چشم‏‌انداز، رطوبت می‏‌گیرد
از درخشش پرتوهایی که از آسمان ابری می‏‌باردآه زن خطرناک، آه فضای دلکش!
من حتی عاشق برف‏‌ھا و شبنم‏‌های یخ‏‌زده‏‌ توام
و عیشی فراتر از یخ و آتش را
از زمستان کینه‏‌توزت
آیا باز خواهم یافت؟

متن درباره طبیعت زمستان

تو
راز فصل‌ها را می‌دانی
وقتی پاییز
آهنگ رنگ رنگ موهایتتابستان
التهاب سرخ لبانتزمستان
سپیدی شانه‌های برفی‌اتو بهار
قرار با اطلسی‌ها
در مردمک چشمان توست

متن ادبی درباره زمستان

ای که چون زمستانی
و من دوست دارمت
دستت را از من مگیر
برای بالا پوش پشمین‌ات
از بازی‌های کودکانه‌ام مترسهمیشه آرزو داشته‌ام
روی برف، شعر بنویسم
روی برف، عاشق شوم
و دریابم که عاشق
چگونه با آتش برف می‌سوزد

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

شعرهای سپیدم
مال خودم نیست
شعر خداست
من فقط منتظر می‌شوم زمستان از راه برسد،
تا خدا شعر تازه‌ای بنویسد روی کاغذ ابرها
و سپس شعرهای کهنه‌اش را ریز ریز کند
تا زمین پر شود از کاغذ‌های سپیدآنگاه کافی‌ست به یکی ازین دانه‌های خیس خیره شوم
و از روی دست خدا شعر نو بنویسم

متن در مورد زمستان

که ایستاده به درگاه؟
آن شال سبز را ز شانه خود بردار
بر گونه‌های تو آیا شیارها
زخم سیاه زمستان است؟
در ریزش مداوم این برف
هرگز ندیدمت
زخم سیاه گونه تو از چیست؟
آن شال سبز را ز شانه خود بردار
در چشم من
همیشه زمستان است

متن زمستانی کوتاه

ز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی
چه حیلت کرد کز پرده به دام آورد مستان رابی‌تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب
با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار

متن برفی قشنگ دخترانه

ای که در باغ رخش ره بردی
گل تازه به زمستان بستان

متن کوتاه در مورد برف

خوش آمدی زمستان! اگرچه سپیده دم های تو و نفس های سرد زمستانی ات من را سست و تنبل می کند اما من هنوز عاشقت هستم

متن برفی برای اینستاگرام

هوای خودت را که داشته باشی ؛جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،و زمستان ؛ زیباترین فصلِ سال …فقط کافیست حالِ دلت خوب باشد !

متن ادبی در مورد زمستان

زندگی را به فصول سال تشبیه می کنم و هیچ فصلی همیشگی نیست. در زندگی نیز روزهایی برای کاشت ، داشت ، استراحت و تجدی و حیات وجود دارد. زمستان تا ابد طول نمیکشد. اگر امروز مشکلاتی دارید بدانید که بهار هم در پیش است…!

متن فلسفی در مورد برف

دلم می خواهد زمستان باشد…
لااقل بهانه ای داشته باشم
که قانع ام کند
برایِ سردی ات!

متن کوتاه در مورد برف

قول داده بودی
با اولین برف به خیابان برویم و
آدم برفی رویایی‌مان را بسازیمامروز برف آمد
من حتی منتظرت هم نبودم
آخر چطور انتظار کسی که نیست را بکشم؟

متن کوتاه زمستانی برای استوری

دلم یک زمستان سخت میخواهدیک برفیک کولاک به وسعت تاریخکه بباردکه بباردکه بباردو تمام راهها بسته شوندو تو چاره ای جز ماندن نداشته باشیو بمانی …

متن درباره طبیعت زمستان

دل آدمی به هنگام بهار
زمستان را می خواهد
و به وقت زمستان، بهار را!
دلتنگ می شود
برای هر آنچه که دور است.
آیا باید همیشه به هم رسید؟
بیخیال شو!
بعضی چیزها
وقتی که نیستند
زیبایند‌.

متن در مورد زمستان

زمستان
حتی می‌تواند نام یک شعر باشد
که سوت یخ زدهء واژه‌هایش را
در خیابانی بلند قدم بزنی
یا خیابانی بلند
که سیگارت را چراغ‌های قرمزش روشن کنند
وقتی پیاده‌روهایش را
مردان دیگری به خانه برده‌اند
و دیگر مهم نیست
کسی‌که همیشه دلش می‌خواست
بیشتر از عرض یک خیابان با تو قدم بزند

زمستان غمگین

دلم برای آواز گنجشک ها لک زده است …گنجشک هایی که هر روز از پشت شیشه …مرا صدا می زدند مدتهاست سکوت کرده اند …هوا که سرد می شود …گنجشک ها آوازشان را فراموش می کنند …آری زمستان فصل سکوت گنجشک هاست .

متن برف دخترانه

خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار
خوی من کی خوش شود؟ بی‌روی خوبت ای نگاربی‌تو هستم چون زمستان خَلق از من در عذاب
با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار

متن برفی قشنگ دخترانه

رفت وُ آمد عجيبى داشتيم
وقتى كه مى رفت
جان ام مى رفت
وقتى كه مى آمد
جان ام به لب مى آمد
هزار زمستان در دست هايش پنهان بود
زمستان آمده بود
زمستان رفت
ديگر شمعدانى ها حتى بيهوده قرمز نشدند
زمستان ماند…

متن کوتاه زمستانی

مهم نبود که دستمال هایمان برای همیشه زیر درخت آلبالو گم می شد و کسی خبر نداشت، مهم نبود که گاهی وقت ها هیچکس نبود که بهمان بگوید خونه ی خاله از کدام طرف است و توی تنهایی بغض می کردیم و از خودمان می پرسیدیم از این طرفه یا از اون طرفه؟ مهم نبود که تمام تابستان از استرس فراموشی جدول ضرب مجبور شده باشیم مدام با خودمان خانه ی هشت و نه را تکرار کنیم و برای کفتر های خانه ی عمه نزهت دانه بپاشیم.مهم نبود که نمی توانستیم مژه هایمان را از چشم هایمان بیرون بیاوریم و مادر بزرگ گوشه ی چادر نمازش را فوت می کرد و می گذاشت روی چشم هایمان تا گریه ها بند بگیرند…مهم روزهای شادی بود که دست هایمان را حلقه می کردیم و ایمان داشتیم عمو زنجیر باف، با صداهای ما زنجیرش را از پشت کوه می آورد! روزهایی که ستاره و کارت های صد آفرین لای دفترمان بیشتر می شد و اسممان جزو خوب های روی تخته سیاه بود.روزهایی که می دانستیم خدای تابستان و گیلاس های باغ خانجون، خدای زمستان و سینه پهلو کردن کنار شربت های دیفن هیدرامین هم هست! روزهایی که بدو بدو از مدرسه می امدیم، مقنعه های سفید کش دارمان را بالا می زدیم و با ولع ماکارونی های قد دراز مامان را نوش جان می کردیم.آرزوهایمان بر آورده شد. بزرگ شدیم. کلاس سوممان تمام شد، جدول ضرب را فراموش نکردیم! یاد گرفتیم مثل دختر اقای هاشمی منظم باشیم، یادگرفتیم با خودکار بنویسیم و بابت نمره ی هفده نزنیم زیر گریه! یاد گرفتیم دوست های صمیمی ما همیشه برای ما نمی مانند و یک روز می شود که توی موسسه ی زبان، با یکی دیگه دوست شوند. یاد گرفتیم یک روزهایی، باید نان و پنیر و گردویی که توی کیفمان هست را تنهایی بخوریم، و زمانی که تمام هم نیمکتی های دوران دبستانمان پزشک می شوند بابت شاعر شدنمان و کارمندی که توی جیبش به اندازه کافی پول خرد پیدا می شود احساس سر شکستگی نکنیم! یاد گرفتیم مهم این است که ما خودمان باشیم، خودمان را دوست داشته باشیم! جلوتر از دیگران حرکت کنیم ،آنقدر که صدای یأسشان را نشونیم و بدانیم که خدای شاخه های خشک زمستان، هنوز همان خدای گیلاس های تابستان است.

متن برفی قشنگ

شالم را دورِ گردنم سه دور
می پیـچَم ..
زمستان
فصل اعدامِ بغض هاست!

متن برف روی درخت

برف نو! برف نو!سلام، سلامبنشین، خوش نشسته ای بر بامپاکی آوردی ای امید سپیدهمه آلودگی ست این ایام

متن زیبا در مورد شروع زمستان

دنیای آدم برفی‌ها
دنیای ساده‌ای‌ست
اگر برف بیاد هست
اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من
اگر تو باشی هستم، اگر نباشی…

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

الا ای برف !چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی ؟بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی استمبار ای برف !تو روح آسمان همراه خود داریتو پیوندی میان عشق و پروازیتو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی هاتو که فصل سپیدی را سرآغازیمبار ای برف !

متن عاشقانه زمستانی ترکی

یادمان باشد با آمدن زمستاناجاق خاطـرہ ها را روشن بگذاریمتا دچـار سـردے ؋ـاصلـہ ها نشـویم …

متن کوتاه زمستانی برای استوری

متن ادبی درباره برف زمستانی – متن در مورد برفزمستان را بايد با تمام سردي و سرما خوردگي هايش دوست داشت. با تمام گوشها و بيني ِ يخ زده اش.
بايد با اولين بارش برف دوربينت را برداري و بروي جلوي خانه اش و با سنگريزه بزني به شيشه ي اتاق تا پرده پنجره را كنار بزند و پسري را ببيند كه از پالتو گرفته تا شلوار و بوت و دوربين و ته ريشش مشكي است و وسط كوچه ي كاملا سفيد ايستاده و برايش دست تكان ميدهد. تا او هم لبخندی بزند كه تو سر قولت ماندي و براي پياده روي روي ِ اولين برف سال، سراغش رفتي.
زمستان را بايد با تمام قنديل هاي آويزان ِ لبه ي پشت بامش دوست داشت. بايد دستش را بگيري و در اولين پارك سر راهتان گوشه اي دنج بنشينيد و برف بازي ِ‌ مردم را تماشا كنيد. بعد بازويت را بگیرد كه “بلند شو برام آدم برفي درست كن”. تو هم تمام هنرت را به خرج دهي و آدمكت را كج و كُله بالا بياوري تا او با سنگريزه برايش لبخندی بسازد و دوربينت را روي نيمكت پارك روشن كند و بدو بدو بيايد كنارت روي زمين بنشيند و بگويد ” زود باش بغلم كن تا نگرفته عكسو” و بعد برگردد گونه ات را ببوسد تا يخ صورتت باز شود.
زمستان را بايد دوست داشت تا همين عكس سه نفره ي كنار ِ آدم برفي، بشود بهترين خاطــره ي يخــمكي ِ تان.

متن در مورد زمستان

رو زمستان فصل باران آمده استموسم  و  باد   بهاران  آمده  استبرف هایت  روب  کن از این سراکه آن  نگار مُلک یاران آمده استپیرزن  اینک  عصایت  را   بگیررو که آن  زیبای دوران آمده استبقچه ات را پر کن از سرمای دیرو که  شور گلعزاران  آمده استچند  در بالین  تو  در  خواب  بودآن درختی که ز بوران  آمده استیاد  آن  روزی  که  از  راه  آمدیگوئیا  دنیای   کوران   آمده  استمشق  کردی  مرگ  بودن را ز نوگو  که  دنیا  سوگواران آمده استرو  زمستان  که آن بهار آمد ز رهکه آن  بهشت کامکاران آمده است

متن در مورد زمستان

الا ای برف!
چه می ‏باری بر اين دنيای ناپاکی؟
بر اين دنيا که هر جايش
رد پا از خبيثی است
مبار ای برف!
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پيوندی ميان عشق و پروازی
تو را حيف است باريدن به ايوان سياهی‏ها
تو که فصل سپيدی را سرآغازی
مبار ای برف!

زمستان زیباست

آرزو کن با منکه اگر خــواست زمســـتان برود!گرمیِ دستِ تو اما باشد“مــا” ی ما “مـــن” نشودسایه ات از سرِ تنهاییِ من کم نشود!

متن در مورد زمستان

زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان راولیکن پوست خواهد کند ما یک لا قبایان راره ماتم سرای ما ندانم از که می پرسدزمستانی که نشناسد در دولت سرایان رابه دوش از برف بالاپوش خز ارباب می آیدکه لرزاند تن عریان بی برگ و نوایان رابه کاخ ظلم باران هم که آید سر فرود آردولیکن خانه بر سر کوفتن داند گدایان راطبیب بی مروت کی به بالین فقیر آیدکه کس در بند درمان نیست درد بی دوایان رابه تلخی جان سپردن در صفای اشک خود بهترکه حاجت بردن ای آزاده مرد این بی صفایان رابه هر کس مشکلی بردیم و از کس مشکلی نگشودکجا بستند یا رب دست آن مشکل گشایان رانقاب آشنا بستند کز بیگانگان رستیمچو بازی ختم شد بیگانه دیدیم آشنایان رابه هر فرمان آتش عالمی در خاک و خون غلطیدخدا ویران گذارد کاخ این فرمانروایان رابه کام محتکر روزی مردم دیدم وگفتمکه روزی سفره خواهدشد شکم این اژدهایان رابه عزت چون نبخشیدی به ذلت می ستانندتچرا عاقل نیندیشد هم از آغاز پایان راحریفی با تمسخر گفت زاری شهریارا بسکه میگیرند در شهر و دیار ما گدایان رااستاد شهریار

زمستان غمگین

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیره برفه !!!!!
درسته که هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دل گرم میکنه

متن درباره طبیعت زمستان

زمستون، تن عریون باغچه چون بیابوندرختا با پاهای برهنه زیر باروننمیدونی تو که عاشق نبودیچه سخته مرگ گل برای گلدونگل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانهواسه هم قصه گفتن عاشقانهچه تلخه چه تلخهباید تنها بمونه قلب گلدونمثل من که بی تونشستم زیر بارون زمستونزمستونبرای تو قشنگه پشت شیشهبهاره زمستونها برای تو همیشهتو مثل من زمستونی نداریکه باشه لحظه چشم انتظاریگلدون خالی ندیدینشسته زیر بارونگلای کاغذی داری تو گلدونتو عاشق نبودیببینی تلخه روزهای جداییچه سخته چه سختهبشینم بی تو با چشمای گریونمهدی اخوان ثالث

متن برفی قشنگ

در این کویر برفهیچ کاشفی با سورتمۀ احساسبه من دست نخواهد یافت . . .بی تو سالهاست که هوای منصد درجه زیر عشق است . .

متن کوتاه زمستانی برای استوری

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدیخواهد شدماه دی باشد و آغوش کسیکم باشدانسیه آرزومندی

متن در مورد زمستان

من عاشق زمستانم
عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سر نخوری !
گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم ، عاشق توام …

متن کوتاه زمستانی برای استوری

Seni bildim bileli, kaçırdım şu aklı başımdanاز وقتی که تو رو فهمیدم، این عقل رو از سرم پروندم

آغاز زمستان عاشقانه

Yüzüme bakıp gülümsemeseydin, cennet neydi bilmezdimاگه به صورتم نگاه نمیکردی و لبخند نمیزدی، نمی‌تونستم بفهمم که بهشت چیه

متن زمستانی کوتاه

Gerçek şu ki nefes alamıyorumواقعیت اینه که بی تو نمیتونم نفس بکشم

متن اولین برف پاییزی

Beni gün boyunca sakinleştiren tek şey, akşam seni görecek olmamتنها چیزی که منو در طول روز آروم میکنه،دیدن تو در شبِ

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkımاگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن درباره طبیعت زمستان

Senden sonra hayatımda sevebileceğim tek kız, ikimizin kızı olacakتنها دختری که بعد از تو میتونم عاشقش بشم، دختر دوتامونه

زمستان زیباست

Benim aşka olan inancım seni severken başladıباور من به عشق،از وقتی که عاشق تو شدم شروع شد

متن برفی

Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım var. Geçip giden zamanوقتی سرتو به سینه‌ام تکیه دادی،فقط یه دشمن دارم. زمانی که میگذره

متن کوتاه زمستانی دخترانه

Her saat her dakika her saniye kalbimdesinهر ساعت هر دقیقه هر ثانیه توی قلبمی

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

Müptela Oldum Aşka Seninle . . ♡با تو به عشق مبتلا شدم

متن ادبی در مورد سرما

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibiنگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن ادبی درباره زمستان

Her yeni gün güzeldir, içinde sen varsanهر روز زیباست،اگه توش تو باشی

متن برف روی درخت

Sen gül de güller utаnsınتو بخند تا که گلها خجالت بکشند

آغاز زمستان عاشقانه

Sen tek ben bi çare . . .تو تنها چاره ی من هستی . . .

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

Öyle tatlı bela ki başımaاونقدر بلای شیرینی واسه من هست که

متن ادبی در مورد سرما

Gözünle bakarsan bana Beni görürsün, gönlünle bakarsan Seni görürsünاگه با چشمت بهم نگاه کنی منو میبینی، اگه با قلبت نگاه کنی تو رو میبینی

متن اولین برف پاییزی

Onun sesini ilk duyduğumda kafamın içindeki tüm sesler kesildiاولین بار که صداشو شنیدم، تموم صداهای تو سرم ساکت شدن

متن عاشقانه برفی دو نفره

Daha gözlerimi kapattığımda özlüyorum seni, uzun gecelere nasıl dayanayım?همین که چشامو میبندم دلتنگت میشم، چطوری شبای طولانی رو تحمل کنم

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkımاگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن زیبا در مورد شروع زمستان

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibiنگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن کوتاه ادبی زمستان

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeterاونقدر زیبا میخنده که میگم باشه،همینقدر که زندگی کردم بسه

زمستان غمگین

Bugün yağmur yağıyor olabilir, ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksınشاید امروز بارونی باشه،اما زیر سایه‌ی تو فقط آسمون آفتابی رو میبینم.همیشه روزم رو روشن خواهی کرد

متن برف دخترانه

Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyorحتی اگه فصل زمستون باشه،لبخندت بهار در قلبم رو بیدار میکنه❤️❤️❤️❤️

متن ادبی در مورد سرما

Bu sabah uyandığında fazla sıcak mı hissettin? Nedeni seni hayallerimde sarmamdı.امروز صبح موقع بیدار شدن حس گرمای زیادی کردی؟!دلیلش بغل کردنت در رویاهام بود

متن ادبی درباره زمستان

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyorبرای گریه کردن دلیل‌هایی دارم اما، وجود تو برای لبخند زدن (رو کفّه‌ی دیگه‌ی ترازو) سنگینی میکنه

متن کوتاه در مورد برف

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorumشاید بال نداشته باشم ولی از خوشحالی وجود تو به آسمونا پرواز میکنم

متن عاشقانه برفی دو نفره

Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor.هر صبح که بیدار میشم به تو فکر میکنم و لبخندی که روی صورتم میاد تموم روز طول میکشه😍

متن کوتاه زمستانی دخترانه

Sana sahip olmak, hayatta ki en büyük şansımصاحب تو بودن، بزرگترین شانس من در زندگیه

متن درباره طبیعت زمستان

Senle başlar her şeyim . .با تو همه چیز من شروع می شود

متن کوتاه زمستانی برای استوری

Sevebildiğin kadar sev, hayat kısaهر چه قدر که میتونی عشق بِورز، زندگی کوتاهه

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınlaبا اولین نگاه تو، آخرین امید های قلب شکسته ام شکفت

متن ادبی در مورد سرما

Kaybolur zaman saçlarındaزمان در گیسوان تو گم میشه

متن در مورد زمستان

Sert rüzgarlar karanlık geceleri severmiş, aynen benim seni sevdiğim gibi.بادهای شدید شبای تاریک رو دوست دارن ، همونطور که من تورو دوس دارم

متن غمگین زمستانی

Suç benim değil ki. Şiir kokuyordu bakışların. Yazmamak gözlerine ihanet olurduتقصیرِ من نیس که،نگاه هات عطر شعر میدادن
ننوشتن(نَسُرودن)خیانت به چشمات میشد

متن ادبی در مورد زمستان

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsunدنیاها فدای یک تار موی تو بشه، قلبت همیشه پر از من باش

زمستان زیباست

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardımاگر به اندازه ای که دوستت داشتم زندگی می کردم ؛ نام جاودانگی رو عشق میذاشتم

متن ادبی در مورد برف

Sen Benim Aşk Bahçemin Solmayan Tek Gülüsünتو در باغچه عشقم تنها گل همیشه بهارمی

متن کوتاه ادبی زمستان

Sen bu hayatın
bana verdiği en güzel hediyesinتو زیباترین هدیه‌‌ای هستی که این زندگی به من داده

متن عاشقانه غمگین زمستانی

Sonbahar iyidir, sonbahar aşıktır.
Sevdalan, pencereni üzerine aç …
#günaydınپاییز خوب است، پاییز عاشق است،
عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن

آغاز زمستان عاشقانه

İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayliدرون من تو هستی به همین خاطر
از خودم خیلی خوب مراقبت کردم

متن فلسفی در مورد برف

birden gozümüzü açtık baktık yüreğimiz onun için döküldü
son bahar yapraklari gibiیهو چش وا کردیم دیدیم دلمون واسش ریخت،
مثل برگای پاییز .. .

متن ادبی در مورد برف پاییزی

Öyle güzel gülüyorsun ki ,seni sevmeye mecbur hissediyorum kendimiآنقدر زیبا میخندی که احساس می کنم مجبورم دوستت داشته باشم

متن کوتاه زمستانی برای استوری

En güzel koku boynunda gizliزیباترین عطر،در گردنِ تو مخفیه

متن کوتاه زمستانی دخترانه

Sevdan kuşlar misali
Gelip kalbime konduعشقت مثل پرنده هاس اومد و به قلبم نشست

متن برفی قشنگ

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد

متن در مورد برف

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند.

متن عاشقانه زمستانی ترکی

قول داده بودی
با اولین برف به خیابان برویم و
آدم برفی رویایی‌مان را بسازیمامروز برف آمد
من حتی منتظرت هم نبودم
آخر چطور انتظار کسی که نیست را بکشم؟

متن برفی قشنگ

برف کلامی است که فقط بر زبان سکوت جاری می‌شود، سفیدخوانی آسمان است در فصل آخر سالنامه بی‌برگ.

متن برفی قشنگ دخترانه

دل آدمی به هنگام بهار
زمستان را می خواهد
و به وقت زمستان، بهار را!
دلتنگ می شود
برای هر آنچه که دور است.
آیا باید همیشه به هم رسید؟
بیخیال شو!
بعضی چیزها
وقتی که نیستند
زیبایند‌.

متن ادبی درباره زمستان

خوش آمدی زمستان! اگرچه سپیده دم های تو و نفس های سرد زمستانی ات من را سست و تنبل می کند اما من هنوز عاشقت هستم

متن برفی قشنگ

سرمای زمستان را، گرمای تو تارانده است

متن فلسفی در مورد برف

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد
چه شاد باشی ازین خوب تر که برف آمد

متن عاشقانه زمستانی

این سرفه های پیاپی
این سرمای زده به استخوان
از زمستان نیست.
جای کسی خالی ست
جای کسی…

متن کوتاه زمستانی دخترانه

چین و چروک های صورتم را که ادامه دهیبه رفتنت می رسیبه زمستانی سختبه برفکه سال هاست جای سایه ات روی سرم می نشیند

متن برفی برای اینستاگرام

اولین برف زمستانی تنها یک رویداد نیست بلکه یک اتفاق جادویی است. تو به رختخواب می روی و در جهانی کاملا متفاوت از خواب بیدار می شوی

متن زمستانی دخترانه

یادمان باشد با آمدن زمستاناجاق خاطـرہ ها را روشن بگذاریمتا دچـار سـردے ؋ـاصلـہ ها نشـویم …

متن ادبی درباره زمستان

برف می‌بارد و همه خوشحالند و من غمگین …
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف !

متن کوتاه زمستانی برای استوری

به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت ، من به این معجزه ایمان دارم ، منتظر باید بود تا زمستان برود ، غنچه ها گل بکنند !

متن ادبی در مورد برف

خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار
خوی من کی خوش شود؟ بی‌روی خوبت ای نگاربی‌تو هستم چون زمستان خَلق از من در عذاب
با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار

متن شروع زمستان

هوای خودت را که داشته باشی ؛جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،و زمستان ؛ زیباترین فصلِ سال …فقط کافیست حالِ دلت خوب باشد !

متن کوتاه زمستانی برای استوری

خیالت جمع شده در آغوش من!
گرمِ گرم
رو به زمستان می‌کنم،
ميخندم

متن ادبی درباره زمستان

دلم می خواهد زمستان باشد…
لااقل بهانه ای داشته باشم
که قانع ام کند
برایِ سردی ات!

متن برف پاییزی

دلم یک زمستان سخت میخواهدیک برفیک کولاک به وسعت تاریخکه بباردکه بباردکه بباردو تمام راهها بسته شوندو تو چاره ای جز ماندن نداشته باشیو بمانی …

متن زمستانی کوتاه

زندگی را به فصول سال تشبیه می کنم و هیچ فصلی همیشگی نیست. در زندگی نیز روزهایی برای کاشت ، داشت ، استراحت و تجدی و حیات وجود دارد. زمستان تا ابد طول نمیکشد. اگر امروز مشکلاتی دارید بدانید که بهار هم در پیش است…!

متن شروع زمستان

رفت وُ آمد عجيبى داشتيم
وقتى كه مى رفت
جان ام مى رفت
وقتى كه مى آمد
جان ام به لب مى آمد
هزار زمستان در دست هايش پنهان بود
زمستان آمده بود
زمستان رفت
ديگر شمعدانى ها حتى بيهوده قرمز نشدند
زمستان ماند…

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

تو می‌خندی
من یخ می‌زنم
و دیگر سخت است بگویم چقدر دوستت دارم
و چقدر می‌ترسم از خیابان‌هایی
که به خانهء تو می‌ریزند و
سقف اتاق من قندیل می‌بنددمن سردم است
و تمام رنگ‌های گرم دنیا را
زنان دیگری شال گردن بافته‌اند
من سردم است
و زمستان نام زنی عریان است
که هرشب هوس می‌کند با فندک یک مرد بسوزد.

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

پشت پنجره اولین برف زمستانی را نگاه میکنم
خانه گرم گرم است اما بدنم از سرما میلرزد
نمیدانم از برف است یا از تنهایی
برای خود چای میریزم پتو را بدورم میپیچم شاید کمی گرم شوم
بی فایده است دستانم پاهایم چون تکه ای از یخ سرد سردند
به تو فکر میکنم آه میکشم بخود میگویم
یکی باید باشد
یکی که دستانش
آغوشش
نگاهش
احساسش
گرمابخش زندگیت باشد
یکی مثل تو
تویی که ندارمت . . .

متن برفی برای اینستاگرام

شالم را دورِ گردنم سه دور
می پیـچَم ..
زمستان
فصل اعدامِ بغض هاست!

متن فلسفی در مورد برف

برف نو! برف نو!سلام، سلامبنشین، خوش نشسته ای بر بامپاکی آوردی ای امید سپیدهمه آلودگی ست این ایام

متن زمستانی کوتاه

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

متن برفی قشنگ

دنیای آدم برفی‌ها
دنیای ساده‌ای‌ست
اگر برف بیاد هست
اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من
اگر تو باشی هستم، اگر نباشی…

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

سرد است هوا
بیرون اگر می‌روی
دست‌های مرا هم با خودت ببر!برف ببارد یا باران
برای باور زمستان همین جای نبودنت کافی ست !برای من زمستانی را آرزو کن که کوچه هایش پربرف باشد
مردمانش ساده
و خانه هایش گرم و بی ریا . . .

متن غمگین زمستانی

زمستان است ديگر
دل زمين به برف گرم است
دل من به تو…

متن در مورد زمستان

دلم برای آواز گنجشک ها لک زده است …گنجشک هایی که هر روز از پشت شیشه …مرا صدا می زدند مدتهاست سکوت کرده اند …هوا که سرد می شود …گنجشک ها آوازشان را فراموش می کنند …آری زمستان فصل سکوت گنجشک هاست .

بیو زمستانی

زمستان باشدو نم بارانقهوه داغ
و بوی هیزم سوخته
گاهی
از همه دنیا
یه فنجون قهوه میخوای
و یه دلِ خوش …

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

زمستان یک تو می خواهد
یک تو که دستانش را بی هیچ دلهره ای گرفت
یک تو که بشود این خیابان ها، این خیابان های یخ زده را گرم قدم زد
یک “تو”که بشود بافکرش بغض ها را پوشاند
بشود چای تازه دم در یک سبد کوچک گذاشت
و کنارش میان برف ها نوشید
زمستان یک تو می خواهد که آرامت کند
یک”تو”
که برای بهار
یک بار آرزویت کند
و تو را سرمست کند از فکرهای بهاری
آنقدر که تا بخودت بیایی
ببینی در آغوشش
داری بهار را تماشا میکنی
زمستان یک _بودن_
باید داشته باشد
فارغ از هرکه و هرچه و هرکجا
تو را آنقدر گرم تماشایت کند
که تو خیالات برت دارد
که “مرداد” است

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

الا ای برف !چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی ؟بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی استمبار ای برف !تو روح آسمان همراه خود داریتو پیوندی میان عشق و پروازیتو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی هاتو که فصل سپیدی را سرآغازیمبار ای برف !

متن ادبی در مورد سرما

پشت پنجره اولین برف زمستانی را نگاه میکنم
خانه گرم گرم است اما بدنم از سرما میلرزد
نمیدانم از برف است یا از تنهایی
برای خود چای میریزم پتو را بدورم میپیچم شاید کمی گرم شوم
بی فایده است دستانم پاهایم چون تکه ای از یخ سرد سردند
به تو فکر میکنم آه میکشم بخود میگویم
یکی باید باشد
یکی که دستانش
آغوشش
نگاهش
احساسش
گرمابخش زندگیت باشد
یکی مثل تو
تویی که ندارمت …

متن کوتاه ادبی زمستان

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
میتوان گفت که من چلچله باغ تواممثل یک پوپک سرمازده در بارش برف
سخت محتاج به گرمای توام

متن برفی برای اینستاگرام

رفته‌اید لعنتی‌ها
رفته‌اید…
و برای قسمت کردنِ بوی تازۀ چای
چقدر تنها مانده‌ام!
و برای خواندن یک داستان کوتاه
در شب‌های بلند زمستان.

متن درباره طبیعت زمستان

گاهی اما زمستان
نام یک فصل می‌شود
از دندان‌های تو سوز برف می‌آید
و خنده‌هایت چقدر به فاجعه نزدیک‌اند

متن برفی قشنگ

بیرون بسیار سرد است اما من اینجا در خودم احساس گرمای زیادی می کنم
نوعی گرما که پوستم را فرا گرفته، این حسی است که هر زمان که به تو فکر می کنم به من دست می دهد. تو احساس گرمایی هستی که بدن یخ زده من را گرم می کند

متن زمستانی دخترانه

زمستان
حتی می‌تواند نام یک شعر باشد
که سوت یخ زدهء واژه‌هایش را
در خیابانی بلند قدم بزنی
یا خیابانی بلند
که سیگارت را چراغ‌های قرمزش روشن کنند
وقتی پیاده‌روهایش را
مردان دیگری به خانه برده‌اند
و دیگر مهم نیست
کسی‌که همیشه دلش می‌خواست
بیشتر از عرض یک خیابان با تو قدم بزند

متن زیبا در مورد شروع زمستان

گاهی پیش می آید که دلت یک اتفاق خوب می خواهد.
اتفاقی که از روزمرگی نجاتت دهد.
اتفاقی که حالت را خوب کند.
حتی حاضری در هوای یخ زده ی زمستان پیاده قدم بزنی، به هوای اینکه آفتابی بتابد و تو را گرم کند.
نمی دانی چه می خواهی.
فقط می گویی منتظر یک اتفاق تازه هستی.
به ترنمی دلبسته می شوی و روزی هزاربار با گوش جان آن نوای موسیقی را می شنوی،
اما باز هم نمی دانی که چه می خواهی
آشفته و بی قرار هستی.
و باز هم نمی دانی که چه می خواهی.
من راز این بی قراری ات را می دانم.
دلت یک دوست می خواهد!
کسی را که فقط بشود با او چند کلام حرف زد.
شاید هم گاهی دلت یواشکی چیز بیشتری بخواهد.
شاید هم دلت به سرش زده باز عاشق شود!!!

متن برفی قشنگ

خوش آمدی زمستان! اگرچه سپیده دم های تو و نفس های سرد زمستانی ات من را سست و تنبل می کند اما من هنوز عاشقت هستم

متن برف دخترانه

من عاشق زمستانم
عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سر نخوری !
گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم ، عاشق توام …

متن کوتاه زمستانی

آهای زمستان
حواست جمع باشد که دور تو و تمام عاشقانه هایت را خط خواهم کشید
اگر با آمدنت او حتی یک سرفه کند …

متن برفی قشنگ برای پسرم

اسفند، اردیبهشتی‌ترین حالت زمستان است…
از همان ماه‌هایِ خوب خدا که جان می‌دهند برای دل را به خیابان زدن‌های بی‌هوا و قدم زدن‌های طولانی…
انگار تمام آدم ها، تن پوشی از مهربانی، به تن کرده اند و لب های تمام عابران شهر، در صمیمانه ترین حالت لبخند است.
اسفند، به گرگ و میش صبح می ماند،
به خورشیدی در آستانه‌ی طلوع،
و به رنگ‌های بنفش و سرد و بی‌روحی، در آستانه ی سبز شدن…
اسفند یعنی زمستان رفتنی‌ست،
یعنی بهار ، در راه است…

متن ادبی در مورد سرما

از من کارهای سخت بخواه!
مثلا هوس توت فرنگی کن در چله ی زمستان!
برایم بهانه ای در قله ی قاف بتراش!
یا من را
به جنگ اژدها بفرست
اما هرگز نخواه
که دوستت نداشته باشم.

متن برفی

این روز ها حالم را فقط تویی که نمی فهمی. تا می رسی به من تمام خاطرات کهنه ات سر باز می کند و یاد گذشته رهایت نمی کند. وقتی… از هرچه بگویم بی فایده است. اصلاً زمستان یعنی همین. یعنی همین که پایت سر خورد و افتادی دیگر کسی نیست که بلندت کند. یعنی تا چشم هایت را نبندی تا خوابت نبرد، کسی به دیدارت نمی آید. و تمام شب را هم که بیدار بمانی و تمام سال را هم، کسی که باید باشد نیست. این روز ها حالم را فقط تویی که نمی فهمی و دست بر قضا انگار همه چیز به تو بستگی دارد. پس تا دیده نشده، از همان راهی که تا به حال نیامده ای به دیدارم بیا.

متن زیبا در مورد شروع زمستان

و کسانی بودند
که روی از نفس افتادن‌مان شرط بسته بودند
تا آن را که سرانجام به خط پایان می‌رسد
و ناچار می‌شود بوی تازۀ علف را
با تنهایی‌ دردناکش قسمت کند،
تماشا کنند
و یک‌روز دیدم «روز اسبریزی» را
با صدای بلند گریه می‌کنم
برای دوستانم که از گِیت فرودگاه رد شده‌اند
برای دوستانم که تبدیل شده‌اند به شماره‌ای پرسنلی
در اداره‌ای کوچک
برای دوستانم که به آشپزخانه و بستر بله گفته‌اند
برای دوستانم که خودکشی کرده‌اند
چندنفر بودیم؟
چندنفر بودیم آخرین‌باری که برای آن اسب گریه کردیم؟
و کدامم‌مان دلش را و سیگارش را
با «من گاری بودم» آتش زد؟

متن های غمگین زمستانی

رفته‌ اید لعنتی‌ ها
رفته‌ اید…
و برای قسمت کردنِ بوی تازۀ چای
چقدر تنها مانده‌ام!
و برای خواندن یک داستان کوتاه
در شب‌ های بلند زمستان.

متن عاشقانه زمستانی ترکی

بیا با من زندگی کن
تا بنشینیم
روی صخره‌ها
کنار رودخانه‌های کم‌عمق
بیا با من زندگی کن
تا میوه‌ی بلوط بکاریم
در دهان یکدیگر
و این آیین ما شود
برای سلام گفتن به زمین
پیش از آنکه پرت‌مان کند
دوباره به میان برف‌ها
و حفره‌های درون‌مان
لبریز شود از
ناگواری‌ها
بیا با من زندگی کن
پیش از آنکه زمستان دست بکشد
از تنها بالشتی
که آسمان تا به امروز بر آن سر گذارده
و حفره‌های درون‌مان
لبریز شود از برف
بیا با من زندگی کن
پیش از آنکه بهار
این هوا را ببلعد
و پرندگان آواز بخوانند.

متن ادبی در مورد برف

زمستان صبح را با ولع در آغوش میکشد و برف سرخوشانه
به این تراژدی آرامشبخش میخندد و می رقصد…

متن برف دخترانه

بیرون بسیار سرد است اما من اینجا در خودم احساس گرمای زیادی می کنم
نوعی گرما که پوستم را فرا گرفته، این حسی است که هر زمان که به تو فکر می کنم به من دست می دهد. تو احساس گرمایی هستی که بدن یخ زده من را گرم می کند

متن زمستانی دخترانه

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
میتوان گفت که من چلچله باغ توام
مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف
سخت محتاج به گرمای توام

متن زیبا در مورد شروع زمستان

حواس شهر
پرت برف باران است
حواس من
آغشته به عطر تو …

متن برفی قشنگ

الا ای برف !
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی ؟
بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی است
مبار ای برف !
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف !

متن زمستانی برای اینستاگرام

بی‌بی‌ های ما، پایِ دارِ قالی، حرف‌هایی می‌زدند …
می‌گفتند : تار و پودی که زن آبستن و زائو ابزار زده باشد، شل و وا رفته است …!
فرشی که پیرزن بافته باشد، گرم است و به درد خواب زمستان می‌خورد …!
فرش دختر مجرد، تیز رنگ است و تند و چشم را می‌زند !
اما همان‌ها می‌گفتند که امان از قالی نو عروس و دختر عاشق … نقشش هزار راه می‌بَرَد آدم را …
نقشش غلط است، مرغش سر می‌کند توی گل و گلش می‌رود زیر بال و پر مرغ …
اما عوض‌اش تا بخواهی جان دارد …!

زمستان غمگین

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد

متن عاشقانه غمگین زمستانی

من هیچ وقت دل به نبود نمیبندم.
درد هم اگر بماند، میترکاند…
روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند.
روز و شب است،
روشنی دارد،
تاریکی دارد.
پایین دارد…
بالا دارد،
کم دارد،
بیش دارد.
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده
تمام میشود
بهار می آید…
جای خالی سلوچ
#محمود_دولت_آبادی

متن زمستانی دخترانه

پشت پنجره اولین برف زمستانی را نگاه میکنم
خانه گرم گرم است اما بدنم از سرما میلرزد
نمیدانم از برف است یا از تنهایی
برای خود چای میریزم پتو را بدورم میپیچم شاید کمی گرم شوم
بی فایده است دستانم پاهایم چون تکه ای از یخ سرد سردند
به تو فکر میکنم آه میکشم بخود میگویم
یکی باید باشد
یکی که دستانش
آغوشش
نگاهش
احساسش
گرمابخش زندگیت باشد
یکی مثل تو
تویی که ندارمت …

متن غمگین زمستانی

زمستان
حتی می‌تواند نام یک شعر باشد
که سوت یخ زدهء واژه‌هایش را
در خیابانی بلند قدم بزنی
یا خیابانی بلند
که سیگارت را چراغ‌های قرمزش روشن کنند
وقتی پیاده‌روهایش را
مردان دیگری به خانه برده‌اند
و دیگر مهم نیست
کسی‌که همیشه دلش می‌خواست
بیشتر از عرض یک خیابان با تو قدم بزند

متن کوتاه زمستانی برای استوری

گاهی اما زمستان
نام یک فصل می‌شود
از دندان‌های تو سوز برف می‌آید
و خنده‌هایت چقدر به فاجعه نزدیک‌ اند

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

چین و چروک های صورتم را که ادامه دهی
به رفتنت می رسی
به زمستانی سخت
به برف
که سال هاست جای سایه ات روی سرم می نشیند

متن در مورد برف

یادمان باشد با آمدن زمستان
اجاق خاطـرہ ها را روشن بگذاریم
تا دچـار سـردے ؋ـاصلـہ ها نشـویم …

متن ادبی در مورد برف

تو می‌خندی
من یخ می‌زنم
و دیگر سخت است بگویم چقدر دوستت دارم
و چقدر می‌ترسم از خیابان‌هایی
که به خانهء تو می‌ریزند و
سقف اتاق من قندیل می‌بندد
من سردم است
و تمام رنگ‌های گرم دنیا را
زنان دیگری شال گردن بافته‌اند
من سردم است
و زمستان نام زنی عریان است
که هرشب هوس می‌کند با فندک یک مرد بسوزد.

متن عاشقانه زمستانی ترکی

زمستان را بايد با تمام سردي و سرما خوردگي هايش دوست داشت. با تمام گوشها و بيني ِ يخ زده اش.
بايد با اولين بارش برف دوربينت را برداري و بروي جلوي خانه اش و با سنگريزه بزني به شيشه ي اتاق تا پرده پنجره را كنار بزند و پسري را ببيند كه از پالتو گرفته تا شلوار و بوت و دوربين و ته ريشش مشكي است و وسط كوچه ي كاملا سفيد ايستاده و برايش دست تكان ميدهد. تا او هم لبخندی بزند كه تو سر قولت ماندي و براي پياده روي روي ِ اولين برف سال، سراغش رفتي.
زمستان را بايد با تمام قنديل هاي آويزان ِ لبه ي پشت بامش دوست داشت. بايد دستش را بگيري و در اولين پارك سر راهتان گوشه اي دنج بنشينيد و برف بازي ِ‌ مردم را تماشا كنيد. بعد بازويت را بگیرد كه “بلند شو برام آدم برفي درست كن”. تو هم تمام هنرت را به خرج دهي و آدمكت را كج و كُله بالا بياوري تا او با سنگريزه برايش لبخندی بسازد و دوربينت را روي نيمكت پارك روشن كند و بدو بدو بيايد كنارت روي زمين بنشيند و بگويد ” زود باش بغلم كن تا نگرفته عكسو” و بعد برگردد گونه ات را ببوسد تا يخ صورتت باز شود.
زمستان را بايد دوست داشت تا همين عكس سه نفره ي كنار ِ آدم برفي، بشود بهترين خاطــره ي يخــمكي ِ تان.

زمستان دلتنگی

دلم برای آواز گنجشک ها لک زده است …
گنجشک هایی که هر روز از پشت شیشه …
مرا صدا می زدند مدتهاست سکوت کرده اند …
هوا که سرد می شود …
گنجشک ها آوازشان را فراموش می کنند …
آری زمستان فصل سکوت گنجشک هاست .

متن کوتاه در مورد برف

دنیای آدم برفی‌ ها
دنیای ساده‌ای‌ ست
اگر برف بیاد هست
اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من
اگر تو باشی هستم، اگر نباشی…

متن در مورد برف

دارد برف می آید
در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

متن عاشقانه برفی دو نفره

زمستان یک تو می خواهد
یک تو که دستانش را بی هیچ دلهره ای گرفت
یک تو که بشود این خیابان ها، این خیابان های یخ زده را گرم قدم زد
یک “تو”که بشود بافکرش بغض ها را پوشاند
بشود چای تازه دم در یک سبد کوچک گذاشت
و کنارش میان برف ها نوشید
زمستان یک تو می خواهد که آرامت کند
یک”تو”
که برای بهار
یک بار آرزویت کند
و تو را سرمست کند از فکرهای بهاری
آنقدر که تا بخودت بیایی
ببینی در آغوشش
داری بهار را تماشا میکنی
زمستان یک _بودن_
باید داشته باشد
فارغ از هرکه و هرچه و هرکجا
تو را آنقدر گرم تماشایت کند
که تو خیالات برت دارد
که “مرداد” است

متن کوتاه زمستانی برای استوری

سرد است هوا
بیرون اگر می‌روی
دست‌های مرا هم با خودت ببر!
برف ببارد یا باران
برای باور زمستان همین جای نبودنت کافی ست !
برای من زمستانی را آرزو کن که کوچه هایش پربرف باشد
مردمانش ساده
و خانه هایش گرم و بی ریا . . .

متن زمستانی دخترانه

برف نو! برف نو!
سلام، سلام
بنشین، خوش نشسته ای بر بام
پاکی آوردی ای امید سپید
همه آلودگی ست این ایام

متن برفی قشنگ دخترانه

پشت پنجره اولین برف زمستانی را نگاه میکنم
خانه گرم گرم است اما بدنم از سرما میلرزد
نمیدانم از برف است یا از تنهایی
برای خود چای میریزم پتو را بدورم میپیچم شاید کمی گرم شوم
بی فایده است دستانم پاهایم چون تکه ای از یخ سرد سردند
به تو فکر میکنم آه میکشم بخود میگویم
یکی باید باشد
یکی که دستانش
آغوشش
نگاهش
احساسش
گرمابخش زندگیت باشد
یکی مثل تو
تویی که ندارمت . . .

متن کوتاه زمستانی برای استوری

شالم را دورِ گردنم سه دور
می پیـچَم ..
زمستان
فصل اعدامِ بغض هاست!

متن فلسفی در مورد برف

زمستان باشد
و نم باران

قهوه داغ
و بوی هیزم سوخته
گاهی
از همه دنیا
یه فنجون قهوه میخوای
و یه دلِ خوش …

متن زمستانی عاشقانه

زمستان است ديگر
دل زمين به برف گرم است
دل من به تو…

متن های غمگین زمستانی

مهم نبود که دستمال هایمان برای همیشه زیر درخت آلبالو گم می شد و کسی خبر نداشت، مهم نبود که گاهی وقت ها هیچکس نبود که بهمان بگوید خونه ی خاله از کدام طرف است و توی تنهایی بغض می کردیم و از خودمان می پرسیدیم از این طرفه یا از اون طرفه؟ مهم نبود که تمام تابستان از استرس فراموشی جدول ضرب مجبور شده باشیم مدام با خودمان خانه ی هشت و نه را تکرار کنیم و برای کفتر های خانه ی عمه نزهت دانه بپاشیم.
مهم نبود که نمی توانستیم مژه هایمان را از چشم هایمان بیرون بیاوریم و مادر بزرگ گوشه ی چادر نمازش را فوت می کرد و می گذاشت روی چشم هایمان تا گریه ها بند بگیرند…
مهم روزهای شادی بود که دست هایمان را حلقه می کردیم و ایمان داشتیم عمو زنجیر باف، با صداهای ما زنجیرش را از پشت کوه می آورد! روزهایی که ستاره و کارت های صد آفرین لای دفترمان بیشتر می شد و اسممان جزو خوب های روی تخته سیاه بود.
روزهایی که می دانستیم خدای تابستان و گیلاس های باغ خانجون، خدای زمستان و سینه پهلو کردن کنار شربت های دیفن هیدرامین هم هست! روزهایی که بدو بدو از مدرسه می امدیم، مقنعه های سفید کش دارمان را بالا می زدیم و با ولع ماکارونی های قد دراز مامان را نوش جان می کردیم.
آرزوهایمان بر آورده شد. بزرگ شدیم. کلاس سوممان تمام شد، جدول ضرب را فراموش نکردیم! یاد گرفتیم مثل دختر اقای هاشمی منظم باشیم، یادگرفتیم با خودکار بنویسیم و بابت نمره ی هفده نزنیم زیر گریه! یاد گرفتیم دوست های صمیمی ما همیشه برای ما نمی مانند و یک روز می شود که توی موسسه ی زبان، با یکی دیگه دوست شوند. یاد گرفتیم یک روزهایی، باید نان و پنیر و گردویی که توی کیفمان هست را تنهایی بخوریم، و زمانی که تمام هم نیمکتی های دوران دبستانمان پزشک می شوند بابت شاعر شدنمان و کارمندی که توی جیبش به اندازه کافی پول خرد پیدا می شود احساس سر شکستگی نکنیم! یاد گرفتیم مهم این است که ما خودمان باشیم، خودمان را دوست داشته باشیم! جلوتر از دیگران حرکت کنیم ،آنقدر که صدای یأسشان را نشونیم و بدانیم که خدای شاخه های خشک زمستان، هنوز همان خدای گیلاس های تابستان است.

متن برفی قشنگ

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

متن برف دخترانه

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند.

زمستان دلتنگی

رفت وُ آمد عجيبى داشتيم
وقتى كه مى رفت
جان ام مى رفت
وقتى كه مى آمد
جان ام به لب مى آمد
هزار زمستان در دست هايش پنهان بود
زمستان آمده بود
زمستان رفت
ديگر شمعدانى ها حتى بيهوده قرمز نشدند
زمستان ماند…

متن کوتاه زمستانی برای استوری

خیالت جمع شده در آغوش من!
گرمِ گرم
رو به زمستان می‌کنم،
ميخندم
 

متن برف روی درخت

زمستان که بیاید
اوضاع بهتر مى‌ شود
کسی به دو عاشق که از سرما
یکدیگر را بغل کرده‌ اند
کاری ندارد …

متن ادبی در مورد زمستان

این سرفه های پیاپی
این سرمای زده به استخوان
از زمستان نیست.
جای کسی خالی ست
جای کسی…

متن کوتاه ادبی زمستان

خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار
خوی من کی خوش شود؟ بی‌روی خوبت ای نگار
بی‌تو هستم چون زمستان خَلق از من در عذاب
با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

سرمای زمستان را، گرمای تو تارانده است

متن در مورد زمستان

دل آدمی به هنگام بهار
زمستان را می خواهد
و به وقت زمستان، بهار را!
دلتنگ می شود
برای هر آنچه که دور است.
آیا باید همیشه به هم رسید؟
بیخیال شو!
بعضی چیزها
وقتی که نیستند
زیبایند‌.

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

اولین برف زمستانی تنها یک رویداد نیست بلکه یک اتفاق جادویی است. تو به رختخواب می روی و در جهانی کاملا متفاوت از خواب بیدار می شوی

متن کوتاه زمستانی برای استوری

دلم یک زمستان سخت میخواهد
یک برف
یک کولاک به وسعت تاریخ
که ببارد
که ببارد
که ببارد
و تمام راهها بسته شوند
و تو چاره ای جز ماندن نداشته باشی
و بمانی …

متن کوتاه ادبی زمستان

به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت ، من به این معجزه ایمان دارم ، منتظر باید بود تا زمستان برود ، غنچه ها گل بکنند !

متن زمستانی دخترانه

قول داده بودی
با اولین برف به خیابان برویم و
آدم برفی رویایی‌مان را بسازیم
امروز برف آمد
من حتی منتظرت هم نبودم
آخر چطور انتظار کسی که نیست را بکشم؟

متن برف زمستان

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد
چه شادباشی ازین خوب تر که برف آمد

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

دلم می خواهد زمستان باشد…
لااقل بهانه ای داشته باشم
که قانع ام کند
برایِ سردی ات!

متن غمگین زمستان

برف کلامی است که فقط بر زبان سکوت جاری می‌شود، سفیدخوانی آسمان است در فصل آخر سالنامه بی‌برگ.

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

زندگی را به فصول سال تشبیه می کنم و هیچ فصلی همیشگی نیست. در زندگی نیز روزهایی برای کاشت ، داشت ، استراحت و تجدی و حیات وجود دارد. زمستان تا ابد طول نمیکشد. اگر امروز مشکلاتی دارید بدانید که بهار هم در پیش است…!

متن کوتاه در مورد برف

هوای خودت را که داشته باشی ؛
جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،
و زمستان ؛ زیباترین فصلِ سال …
فقط کافیست حالِ دلت خوب باشد !

متن کوتاه زمستانی برای استوری

خوش آمدی زمستان! اگرچه سپیده دم های تو و نفس های سرد زمستانی ات من را سست و تنبل می کند اما من هنوز عاشقت هستم

متن عاشقانه غمگین زمستانی

برف می‌بارد و همه خوشحالند و من غمگین …
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف !

متن زمستانی

می پسندم “زمستان”را …
فصلی که دیگر مجبور نیستم، صدای غمگین پر درد و چشم های خیس قرمزم را از کسی پنهان کنم …
میگویم :
”سرما” خورده ام

متن برفی برای اینستاگرام

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد

متن برفی برای اینستاگرام

متن غمگین جدید/ متن های کوتاه غمگین خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

زمستان دلتنگی

متن برای وضعیت /متن کوتاه برای وضعیت [گلچین شده] | تاو بیو

متن کوتاه در مورد برف

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️

متن برفی قشنگ دخترانه

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝

متن شروع زمستان

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

متن کوتاه زمستانی برای استوری

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین زمستانی

« گناه من خوبیام بود »

متن کوتاه در مورد برف

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن ادبی درباره زمستان

این نیز بگذرد … مانند همیشه

متن زمستانی دخترانه

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:)

متن عاشقانه زمستانی انگلیسی

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن کوتاه زمستانی دخترانه

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بودیمو کسی ندانص:)باشد نباشیم بدانند ڪه
بودیم:)!🕊

متن برفی برای اینستاگرام

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن زمستانی کوتاه

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀

متن اولین برف پاییزی

چند دقیقه نقابت رو بردار
صورتت یه هوایی بخوره 🙂

متن برفی قشنگ برای پسرم

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:)

متن شروع زمستان

همه چیز پول نیست،…ولی بی پول،همه،چیز نیست…🖤🌹

متن در مورد زمستان

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

زمستان زیباست

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن کوتاه زمستانی برای استوری

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن کوتاه زمستانی برای استوری

 

شعورت وقتی تموم شد که با ناراحتیِ یکی دیگه خوشحال شدی 🙂

متن عاشقانه زمستانی کوتاه

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن در مورد زمستان

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

زمستان دلتنگی

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن فلسفی در مورد برف

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن اولین برف پاییزی

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن کوتاه در مورد برف

-اونی که به تو میگه عشقم😻
+به ما میگه نپاشیش تو چشمم😂❤️

متن ادبی در مورد برف

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن عاشقانه زمستانی

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن زمستانی دخترانه

در اوج عاقل بودن دیوانگی رخ می دهد 🙂

متن کوتاه زمستانی برای استوری

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌

زمستان دلتنگی

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه غمگین زمستانی

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن شروع زمستان

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن فلسفی در مورد برف

« گناه من خوبیام بود »

زمستان دلتنگی

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن برفی قشنگ دخترانه

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

متن برفی قشنگ

جهان بدون حاج قاسم مثل جنگلی هست بدون سلطان ❤❤

متن زمستانی

اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

زمستان دلتنگی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن درباره طبیعت زمستان

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن درباره طبیعت زمستان

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن عاشقانه غمگین زمستانی

طبق قوانين فيزيك؛ دلتنگى از بين نميره، بلكه از پاييزى به پاييز ديگه منتقل ميشه :))

متن شروع زمستان

🍂چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم🍁

متن کوتاه زمستانی انگلیسی

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن در مورد برف

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن ادبی درباره زمستان

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن برفی قشنگ

دَر شَهرِ دیوانِگآن، عآقِل بودَن اوجِ دیوانِگیسّت…🙃

متن برف روی درخت

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن در مورد زمستان

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت !

متن کوتاه زمستانی برای استوری

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘

متن درباره طبیعت زمستان

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …

زمستان دلتنگی

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن فلسفی در مورد برف

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن در مورد زمستان

عــاشــقــے قــســمــت مــا ڪــرده فــقــط آهش را 🤍

آغاز زمستان عاشقانه

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن ادبی در مورد سرما

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن ادبی در مورد زمستان

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن کوتاه ادبی زمستان

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

زمستان زیباست

اگه یه روز بگن که بهترین زنان جهان کی ان میگم کسایی که تنهایی رو یاد گرفتن😎😃😏😊😉

متن کوتاه ادبی زمستان

تنها یک زن میداند، شنیدن دوستت دارم…
هرگز نه کهنه میشود نه تکراری! ˘˘

متن کوتاه ادبی زمستان

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن برفی قشنگ

منطقی بحث کردن با یسریا 
مثه این میمونه 
که به خر به جای هوش بگی عزیزم وایسا :))

متن کوتاه در مورد برف

حالا یه ذره هم باهم حرف بزنین
شاید مشکل حل شد زارت حرفاتونو پروفایل نکنید!

متن اولین برف پاییزی

شاه پسر روانی

متن زمستانی برای اینستاگرام

صدای یک فرشته 💕
آغاز یک معراج💖
و شروع یک زندگی🌱
تولدت مبارک بهترینم💚
#شیدایی
تبریک تولد نوزاد , قدم نورسیده

متن ادبی در مورد برف پاییزی

برکت روضه ی او بود اگر شیعه شدیم
نام مان هست مسلمانِ اباعبدالله🖤

متن زمستانی عاشقانه

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن زمستانی کوتاه

حوالیِ اردیبهشت
بوی بهشت می آید!
عطرشکوفه هاوخاک باران خورده
هوش ازسرِرهگذرانِ شهر
پرانده!
فصل بهار؛
شوخی بردارنیست!
همه راعاشق میکند!

نرگس صرافیان طوفان

متن زمستانی برای اینستاگرام

شکوفه های دلم با بهار وجودت شادابن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *