متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

قدرنشناس ترین و حقیر ترین آدما کسایی هستن که در برابر کاری که براشون انجام میدی میگن می خواستی انجام ندی!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

دانستن الفبای عاشقی اصالت می خواهد!
افسوس که این روزها لقب عاشق می دهند
به هر کسی که آمد و چند صباحی لاف عاشقی زد
و نمک ِعشق خورد و نمکدان احساسی را شکست!
اینان در واقع دروغگویانِ قدرنشناسی هستند که
بزودی در دنیای هوس های رنگارنگشان نمک احساس بیگناهان ساده دل،
بدجور چشمان زندگیشان را کور خواهد کرد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتایی که از درد بی کسی و تنهایی به من پناه آوردی سرپناهت شدم و غم تنهاییت را به جان خریدم،

ولی حالا سرگرم کس دیگری شده ای و این بار منم که بار تنهایی هایم را به دوش می کشم.

سعی می کنم بعد از تو به ادم های اطرافم قدرشناسی را یاد دهم و سعی می کنم با فراموش کردن زخم قدرنشناسی تو به آرامش برسم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

لیاقت خیلی مهمه!

ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقت های دیگران رو نادیده می گیریم

و اجازه می دهیم خودشان را بیشتر از اونی که هستند حس کنند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم های قدرنشناس ارزش واقعی چیزی را نمی دانند و فقط قیمت آن را می دانند. الان دلم از تو گرفته نیست دلم از خودم گرفته که چطور بجای پاک کردن اشتباهاتت در ذهنم کلا خودت را پاک کنم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه زمانی نمک می خوردن و نمکدونو می شکستن،

الان نمک می خورن، بعد می پاشن رو زخمت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاقبت به این نتیجه می رسیم که حضور بعضی‌ انسان ها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده

که جای خالی‌ آن ها را فقط همین نبودنشان پر می کند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چیزی که ازش می ترسیدم سرم اومد!

الان که یاد کارایی که برات کردم و تو اینجوری جوابشونو دادی می افتم به جای این که از تو بدم بیاد از خودم متنفر میشم.

تو آدمی نبودی که من شناختمت من یه آدم حسابت کرده بودم نه یک قدرنشناس پوچ!

متن غمگین رفیق بی معرفت

فایده ای ندارد مثبت اندیشی

من وقتی که دنیا گره های کورش را روی قلب من محکم می کند

من بارها زمان را نگه داشته ام با دست هایی که به تازگی فهمیده ام دستم نمک ندارد و چه احساس مبهمی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

در بین حرفایی که می زدیم درد دل هایی که می کردیم قول دادی که پای تموم قول و قرارات وایستی و من چقدر صادقانه به این حرفا دل بسته بودم!

آدم قدرنشناسی مثل تو قولاشم در حد حرفه

متن غمگین رفیق بی معرفت

باور آدم های ساده را خراب نکن

آدم های ساده با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند قهر نمی کنند، می میرند

مرگ پروانه ها را آیا دیده ای؟ پروانه ها با یک تلنگر می میرند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه خودت را از جنس آدم های اطرافت نمی بینی مجبور نیستی کنارشان ادامه دهی

وقتی لبخندت را با پوزخند جواب می دهند چه لزومی دارد خودت را سرگرم و رفیق این انسان ها کنی و هر روز از آن ها واکنشی ببینی که آزرده ات کنند.

دور شو برای خودت یک رفیق ناب پیدا کنو و از نمک نشناس ها تا می توانی فاصله بگیر.

متن غمگین رفیق بی معرفت

زمینم…خوب می دانم که اینجا جمعه بازار است…

و دیدم عشق را در بسته های زرد و کوچک نسیه می دادند…

در اینجا قدرنشناسند مردم، شعر حافظ را به فال کولیان اندازه می گیرند…

نیا باران!!!! زمین جای قشنگی نیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگه وقتشه با مهربونی ها خداحافظی کنیم و دنیای جدید نمک نشناسی را بپذیریم.

دیگه هیچی مزه ی سابق رو نداره و هیچ حرفی اونجور که باید و شاید به دل نمی شینه…

همه چی در حد حرفه و عمل کلا از بین رفته.

من طرف حسابم آدمای قدرنشناسیه که باعث و بانی این شرایط شدن و آدما رو مجبور به قبول همچین دنیایی کردند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

احساسم را به دار آویختم

منطقم را به گلوله بستم

لعنت به هر دو، که عمری بازی ام دادند

دیگر بس است

می خواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم. . .!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه خوبی ها و زیبایی ها زندگی را نادیده بگیریم و انکار کنیم که زندگی زیباست ناحق گفته ایم چون هم خوب و هم در زندگی آن را زیباتر می کند.

اما خوبی و بدی در زندگی ناعادلانه تقسیم شده و آدم های نمک نشناس همیشه روزنه ای برای رخنه در خوبان پیدا می کنند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

پر از احساسم و اما
ندارم یار با احساس
به هر کی عشق ورزیدم
شده امروز قدرنشناس!
پر از احساسم و اما
ندارم یار جون جونی
به هر کی عشق ورزیدم
شده خائن به آسونی!
پر از احساسم و اما
نمی بینم یکی عاشق
در این کوچه ی متروکه
نمونده عاشق صادق!

متن غمگین رفیق بی معرفت

این روزا به هر سو می نگرم آدمای بی معرفت رو می بینم و هر روز به تعداد این آدما اضافه میشه از این به بعد هر جا سخن از معرفت و انسانیت شنیدی فقط لبخند بزن و از آن جا بگذر بیخیال شو چون معرفت در این دنیا فقط در حد حرف است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیماری مزمن بین مردم شیوع پیدا کرده است….

مهم نیست تو چقدر خودت را خرج حال خوبشان کردی،

حالشان که با تو خوب شد، دلیل حال بدت می شوند!

مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی،

می روند و شیفته ی آدم های جدید زندگیشان می شوند!

مهم نیست تو چقدر دردشان را به جان خریدی، درد می زنند به جانت!

مهم نیست چند بار تنهاییشان را دوش کشیدی، در نهایت تنهایت می گذارند!

لطفا به فرزندانتان قدرشناس بودن را یاد دهید!

اینجا زخم خیلی ها تازه ی همان نمکدانی است که شکست..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دست بی نمک دستیه که خیری را به دیگران رسونده و همینطور دراز مونده که کی

طرف میخواد جبران کنه.

محبت برای رضای خدا یعنی از لحظه ای که نیت کردیم پاسخ را از خدا گرفتیم

دیگه منتظر پاسخ از بنده اش نیستیم.

بی توقع مهربان باشیم. خدا جبران میکنه. بنده ش رو بی خیال

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه خوبه که کلید باشیم نه قفل،

نوازش باشیم نه سیلی،

با هم بخندیم نه بهم،

راه باشیم نه سد،

درک کنیم نه ترک،

نمک لحظه ها باشیم نه نمک زخم ها،

دست هم را بگیریم، نه پشت پا بزنیم

دنیا ناچیز است!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای خدا! این بنده ات از بی گناهی خسته است
چاره ای نامانده بر او جمله درها بسته است
دست هایش بر دعا تا بشکنی دستش ولی
از دعا نومید دست بی نمک نشکسته است
هر کسی را دست گیرد دستگیرش می کند
می کند محکوم و خود آماج تیرش می کند
بس خیانت ها که پیرش می کند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو قدر من نشناسی مرا به کم مفروش

بهائیم من و باشد بهای من بسیار

متن غمگین رفیق بی معرفت

بپرس قدر مرا، گر چه خوب می دانی

که من گلم گل خارن این جماعت خار

متن غمگین رفیق بی معرفت

سرم چون گوی درمیدان بگرده

دلم نز عهد ونز پیمان بگرده

اگر دوران به نامردان بمونه

نشینم تا دگر دوران بگرده

متن غمگین رفیق بی معرفت

قدرنشناس ترین و حقیر ترین آدما کسایی هستن که در برابر کاری که براشون انجام میدی میگن می خواستی انجام ندی!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

دانستن الفبای عاشقی اصالت می خواهد!
افسوس که این روزها لقب عاشق می دهند
به هر کسی که آمد و چند صباحی لاف عاشقی زد
و نمک ِعشق خورد و نمکدان احساسی را شکست!
اینان در واقع دروغگویانِ قدرنشناسی هستند که
بزودی در دنیای هوس های رنگارنگشان نمک احساس بیگناهان ساده دل،
بدجور چشمان زندگیشان را کور خواهد کرد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتایی که از درد بی کسی و تنهایی به من پناه آوردی سرپناهت شدم و غم تنهاییت را به جان خریدم،

ولی حالا سرگرم کس دیگری شده ای و این بار منم که بار تنهایی هایم را به دوش می کشم.

سعی می کنم بعد از تو به ادم های اطرافم قدرشناسی را یاد دهم و سعی می کنم با فراموش کردن زخم قدرنشناسی تو به آرامش برسم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

لیاقت خیلی مهمه!

ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقت های دیگران رو نادیده می گیریم

و اجازه می دهیم خودشان را بیشتر از اونی که هستند حس کنند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم های قدرنشناس ارزش واقعی چیزی را نمی دانند و فقط قیمت آن را می دانند. الان دلم از تو گرفته نیست دلم از خودم گرفته که چطور بجای پاک کردن اشتباهاتت در ذهنم کلا خودت را پاک کنم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه زمانی نمک می خوردن و نمکدونو می شکستن،

الان نمک می خورن، بعد می پاشن رو زخمت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاقبت به این نتیجه می رسیم که حضور بعضی‌ انسان ها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده

که جای خالی‌ آن ها را فقط همین نبودنشان پر می کند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چیزی که ازش می ترسیدم سرم اومد!

الان که یاد کارایی که برات کردم و تو اینجوری جوابشونو دادی می افتم به جای این که از تو بدم بیاد از خودم متنفر میشم.

تو آدمی نبودی که من شناختمت من یه آدم حسابت کرده بودم نه یک قدرنشناس پوچ!

متن غمگین رفیق بی معرفت

فایده ای ندارد مثبت اندیشی

من وقتی که دنیا گره های کورش را روی قلب من محکم می کند

من بارها زمان را نگه داشته ام با دست هایی که به تازگی فهمیده ام دستم نمک ندارد و چه احساس مبهمی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

در بین حرفایی که می زدیم درد دل هایی که می کردیم قول دادی که پای تموم قول و قرارات وایستی و من چقدر صادقانه به این حرفا دل بسته بودم!

آدم قدرنشناسی مثل تو قولاشم در حد حرفه

متن غمگین رفیق بی معرفت

باور آدم های ساده را خراب نکن

آدم های ساده با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند قهر نمی کنند، می میرند

مرگ پروانه ها را آیا دیده ای؟ پروانه ها با یک تلنگر می میرند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه خودت را از جنس آدم های اطرافت نمی بینی مجبور نیستی کنارشان ادامه دهی

وقتی لبخندت را با پوزخند جواب می دهند چه لزومی دارد خودت را سرگرم و رفیق این انسان ها کنی و هر روز از آن ها واکنشی ببینی که آزرده ات کنند.

دور شو برای خودت یک رفیق ناب پیدا کنو و از نمک نشناس ها تا می توانی فاصله بگیر.

متن غمگین رفیق بی معرفت

زمینم…خوب می دانم که اینجا جمعه بازار است…

و دیدم عشق را در بسته های زرد و کوچک نسیه می دادند…

در اینجا قدرنشناسند مردم، شعر حافظ را به فال کولیان اندازه می گیرند…

نیا باران!!!! زمین جای قشنگی نیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگه وقتشه با مهربونی ها خداحافظی کنیم و دنیای جدید نمک نشناسی را بپذیریم.

دیگه هیچی مزه ی سابق رو نداره و هیچ حرفی اونجور که باید و شاید به دل نمی شینه…

همه چی در حد حرفه و عمل کلا از بین رفته.

من طرف حسابم آدمای قدرنشناسیه که باعث و بانی این شرایط شدن و آدما رو مجبور به قبول همچین دنیایی کردند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

احساسم را به دار آویختم

منطقم را به گلوله بستم

لعنت به هر دو، که عمری بازی ام دادند

دیگر بس است

می خواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم. . .!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه خوبی ها و زیبایی ها زندگی را نادیده بگیریم و انکار کنیم که زندگی زیباست ناحق گفته ایم چون هم خوب و هم در زندگی آن را زیباتر می کند.

اما خوبی و بدی در زندگی ناعادلانه تقسیم شده و آدم های نمک نشناس همیشه روزنه ای برای رخنه در خوبان پیدا می کنند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

پر از احساسم و اما
ندارم یار با احساس
به هر کی عشق ورزیدم
شده امروز قدرنشناس!
پر از احساسم و اما
ندارم یار جون جونی
به هر کی عشق ورزیدم
شده خائن به آسونی!
پر از احساسم و اما
نمی بینم یکی عاشق
در این کوچه ی متروکه
نمونده عاشق صادق!

متن غمگین رفیق بی معرفت

این روزا به هر سو می نگرم آدمای بی معرفت رو می بینم و هر روز به تعداد این آدما اضافه میشه از این به بعد هر جا سخن از معرفت و انسانیت شنیدی فقط لبخند بزن و از آن جا بگذر بیخیال شو چون معرفت در این دنیا فقط در حد حرف است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیماری مزمن بین مردم شیوع پیدا کرده است….

مهم نیست تو چقدر خودت را خرج حال خوبشان کردی،

حالشان که با تو خوب شد، دلیل حال بدت می شوند!

مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی،

می روند و شیفته ی آدم های جدید زندگیشان می شوند!

مهم نیست تو چقدر دردشان را به جان خریدی، درد می زنند به جانت!

مهم نیست چند بار تنهاییشان را دوش کشیدی، در نهایت تنهایت می گذارند!

لطفا به فرزندانتان قدرشناس بودن را یاد دهید!

اینجا زخم خیلی ها تازه ی همان نمکدانی است که شکست..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دست بی نمک دستیه که خیری را به دیگران رسونده و همینطور دراز مونده که کی

طرف میخواد جبران کنه.

محبت برای رضای خدا یعنی از لحظه ای که نیت کردیم پاسخ را از خدا گرفتیم

دیگه منتظر پاسخ از بنده اش نیستیم.

بی توقع مهربان باشیم. خدا جبران میکنه. بنده ش رو بی خیال

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه خوبه که کلید باشیم نه قفل،

نوازش باشیم نه سیلی،

با هم بخندیم نه بهم،

راه باشیم نه سد،

درک کنیم نه ترک،

نمک لحظه ها باشیم نه نمک زخم ها،

دست هم را بگیریم، نه پشت پا بزنیم

دنیا ناچیز است!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای خدا! این بنده ات از بی گناهی خسته است
چاره ای نامانده بر او جمله درها بسته است
دست هایش بر دعا تا بشکنی دستش ولی
از دعا نومید دست بی نمک نشکسته است
هر کسی را دست گیرد دستگیرش می کند
می کند محکوم و خود آماج تیرش می کند
بس خیانت ها که پیرش می کند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو قدر من نشناسی مرا به کم مفروش

بهائیم من و باشد بهای من بسیار

متن غمگین رفیق بی معرفت

بپرس قدر مرا، گر چه خوب می دانی

که من گلم گل خارن این جماعت خار

متن غمگین رفیق بی معرفت

سرم چون گوی درمیدان بگرده

دلم نز عهد ونز پیمان بگرده

اگر دوران به نامردان بمونه

نشینم تا دگر دوران بگرده

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست بد مثل یه غذای مونده هست. شکمت رو سیر میکنه اما حالت رو بهم میزنه. اینجور دوستا فقط هستن که بگی رفیق دارم ولی بودنشون صد درجه از نبودنشون بدتره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیایم به حق این شبای عزیز یه دعا در حق همدیگه کنیم. خدایا ریشه هر چی دوست بد توی زندگیمون هست رو بسوزون و کاری کن که هیچوقت نگاهمون بهشون نیفته تا حالمون رو بد کنن. آمین. اونایی که از دوست زخم خوردن آمین رو بلندتر میگن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه دوست بد از همون اول تکلیفش مشخصه، بهت بدی میکنه اما دوستی که نقاب خوبی رو زده، تا زمانی که زهرشو نریزه نمیتونی شناساییش کنی. براتون آرزو میکنن که هیچوقت از این مدل دوستا گیرتون نیاد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نظرم دوستای من باید ماسک فروشی باز کنن. آخه هر روز ماسک عوض میکنن و تبدیل به یه آدم دیگه میشن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

شونه هام همیشه پناهی برای گریه دوستام بود اما وقتی از چشمای خودم اشک اومد تنها چیزی که مسکن اشکام شد دستام بود که اشکام رو پاک میکرد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه زمانی هم که زیاد دیر نیست میاد که واژه دشمن تو ادبیات فارسی منسوخ میشه و جاش رو واژه دوست میگیره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام هستن اسمشون دوسته، رفتارشون غریبه هست و درونشون دشمن. از اینجور دوستا گیرت نیاد صلوات.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نظرم بهترین راه برای اینکه به دوستای بد زندگیت یاد بدی که تو بازیچه دستشون نیستی، نبخشیدنشونه. با نبخشیدنش یادشون بده که لازمه دوستی با تو احترامه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

همیشه برام جای سوال بود که چرا بعضیا رفاقتشون به قدری سنگینه که قوی تری کوه ها جلوشون کم میارن. ما که هر چی دوست داشتیم حکم سنگ ریزه رو داشت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

مطمئنم اگه ایرج میرزا الان بود نمیگفت دوست آن است که گیرد دست دوست بلکه میگفت دوست آن است که اصلا کاری به کارت نداشته باشه! والا دوستای این دوره و زمونه جیبتو خالی نکنن، کمک کردن و دست گرفتنشون پیشکش.

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه بهتر که با دوستایی مثل شما قطع رابطه کنم. شما وقتی از درون داشتم آتیش میگرفم به بهونه آب رفتین و هیچوقت پیداتون نشد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

برف و بارونو دیدی فقط تو یه فصل خاص میباره؟ بعضی دوستا هم همینجورین. فقط یه وقتای خاص میان. قطع رابطه با این دوستا بهترین کاریه که میتونی در حق خودت انجام بدی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

قابل توجه دوستای عزیزم: کلاغ وقتی قهر میکنه، هزارتا گردو به نفع باغبونه. کاش قهرتون رو زودتر از اینا میدیدیم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

حالا که داریم قطع رابطه میکنیم میخوام یه پیشنهادی بهتون بدم. کاش چند دوره خصوصی پیش سگ بردارین تا یکم وفا رو ازش یاد بگیرین.

متن غمگین رفیق بی معرفت

فکر میکردم دوستام واقعی هستن تا وقتی که روزهای سخت زندگیم سر رسید. اونجا بود که فهمیدم گرگایی رو در قالب میش و بره پرورش میدادم. خوشحالم که تموم این گرگا رو از زندگیم پرت کردم بیرون.

متن غمگین رفیق بی معرفت

قطع کردن رابطه ات با دوستای بدت اولین لطفیه که میتونی در حق خودت بکنی. چون تا وقتی اونا هستن مجبوری همه لطف ها رو در حق اونا کنی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیقای این دوره و زمونه به دنبال یه دونه ارزن منفعت میگردن تا تو رو باهاش معامله کنن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها رفیقی که هیچوقت شما رو نمیفروشه تنهایی تونه. به غیر از اون، هر کس دیگه ای رو به عنوان دوست انتخاب کنید احتمال فروخته شدنتون وجود داره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

تجربه ثابت کرده اگه رفیقی داری که هنوز نفروختت پس منتظر زمانه تا ارزشت بره بالا بعد بفروشت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

از آدم فروش بودن دوستم ناراحت نیستم از این ناراحتم که چقدر ارزون منو فروخت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یاد بگیر توی دنیای الان اسم هر کسی رو رفیق نذاری. الان همه فروشنده هایی ماهر هستن و به اسم رفیق وارد زندگیت میشن تا بفروشنت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

از سیاست بعضی ها خیلی خوشم میاد آخه هر بار به پول نیاز پیدا میکردن میومدن سراغ من اما با اولین خریدار منو فروختن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

حداقل دمم گرم که اینقدر ارزش داشتم که تونستی بفروشیم. به این فکر میکنم که اگه جای من با تو عوض میشد توی به این بی ارزشی رو قرار بود چطوری بفروشم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اینایی که به گربه میگن آدم فروش تا با حال با دوستای من برخوردی داشتن؟! قطعا نه وگرنه اسم گربه رو به رفیق شفیق تغییر میدادن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست گرام این قلب فروشی نیست که بیای تو قلبم خونه کنی، بعد راحت بفروشیش و بری.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام پیشنهاد میکنم بازاریاب بشن. لامصبا اینقدر راحت دوستاشونو به این و اون میفروشن که آدم به قدرت فروششون ایمان میاره..

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه دوستی داری که در حقت نامردی کرده و بهش فرصتی دوباره میدی باید بهت تبریک بگم. چون ممکنه دفعه پیش با نامردیش ناقصت کرده باشه اما این بار به معنای واقعی از کار میندازت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

مطمئنم یه روزی محکوم میشم و جرمم وفا به دوستای نامردی بود که چوب نامردیشون رو خوردم اما بازم به دوستیم ادامه ادم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

فاصله از نامرد بودن بعضی دوستان کم نمیکنه. اگه نزدیک باشی مستقیما زهرشون رو میریزن و اگه دور باشی برات شایعه درست میکنن. در هر صورت چوب نامردیشون باید بالای سرت باشه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه سری از دوستان هم هستن که اگه یه روز نامردی نکنن، حس میکنیم اون روز مردن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

با اینکه همیشه از رنگ سیاه به بدی و نفرت یاد میشه اما بهت آرامش میده، مثل شبا که خسته ای و دوست داری همه جا تاریک و سیاه باشه تا بخوابی و آروم بگیری. به نظرم اسم رنگی که باید ازش به عنوان رنگ منفور یاد کرد سیاه نیست بلکه رنگ دوستیه. کافیه یه بار با آدمای نامرد دوست بشی تا بفهمی چی میگم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

ترجیح میدم تو خماری یه دوست واقعی بمونم به جای اینکه خودمو با یه عالمه نامرد نعشه کنم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به دوستای عزیزم توصیه میکنم حتما کلاس های تدریس حرفه ای و فوق حرفه ای نامردی رو برای من تشکیل بدن تا ببینم چجوری میشه اینقدر نامرد بود.

متن غمگین رفیق بی معرفت

آهای پسری که فکر میکنی اگه گریه کنی بهت میگن نامرد، نه در اشتباهی! وقتی به دوستت خیانت میکنی اونجاست که یه نامرد واقعی میشی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست گرامی درسته که با فروختن من پولدار نشدی اما بهت تبریک میگم چون یک نامرد واقعی شدی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

میدونی چرا جای زخمی که دوستت به وجود آورده تا مدت ها درد میکنه؟ چون خاطراتی که باهاش داشتی رو مرور میکنی و هر بار به خودت لعنت میفرستی. این لعنت فرستادنا حکم نمک رو دارن که روی زخمت پاشیده میشه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا چند مدت دیگه دوست واقعی هم به افسانه ها میپیونده و در اون زمان تنها داستانی که از دوست به گوش میرسه زخم هایی هست که زده و خوب نشده.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی از دوستا هم هستن تا جنس مخالف میبینن جوری بهت زخم میزنن که تا عمر داری یادت میمونه. کسی نیست به اینا بگه دوست عزیز من تا حالا هیچ دختری/پسری به خاطر اینکه این رفتارو با دوستت کردی بهت پا نداده. پس خودتو با این کار کوچیک نکن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

جای هر زخمی خوب میشه اما جای زخم دوست هیچوقت خوب نمیشه. دوست اگر زخمی بزنه، زخمش مرهم نداره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیانت رو وقتی از اعماق وجود درک کردم که صحبت های دوستمو با دشمنام شنیدم که به جای اینکه بزنه تو دهنشون هنوز چند تا حرف اضافه میکرد و پشتم میزد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

سیمرغ جشنواره فجر بازیگرا رو باید بدن به اطرافیان من که این همه مدت با بازی کردن نقش دوست بزرگترین خیانت ها رو به من کردن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو یک نمکزار رو نمیتونی تبدیل به چمن زار کنی چون ذاتش مشخصه. همینجوری نمیتونی از یه آدم خیانتکار توقع دوستی داشته باشی چون ذاتش مشخصه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی از دوستا هستن که درونشون آتشی با شعله های خاموشه و فقط نیاز به یه جرقه دارن تا روشن بشن و زندگیت رو به آتیش بکشن. خواستم بگم که یکی از همین دوستان گرام در زندگی من هم تشریف دارن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام هستن که بوی گند خیانتشون همه جا رو ور میداره. تو یکی از اونایی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

توقعی از غریبه ها نمیشه کرد. میون هر ده تای اونا نه تا دشمن وجود داره. درد من از کسایی هست که اونا رو خودی حساب کردم و دشمنیشون از دشمنای واقعی بیشتر بود.

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی همه رفیقایی که خنجراشون تیزتر از خنجرای دشمنا بود و جوری قلبمونو باهاش چاک دادن که تا ابد جاش درد میکنه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام به عنوان دوست وارد زندگیت میشن اما جوری از پشت بهت خنجر میزنن که تیزی اون خنجر رو تا اعماق وجودت حس میکنی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا وقتی باهات دوست میشن جوری بهت خیانت میکنن که هزار بار آرزو میکنی کاش به جای دوست دشمن میگرفتی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اشتباه من در رفاقتمون این بود که وقتی بهم گفتی رفیقم ازت نپرسیدم چی میخوای، گفتم دمت گرم. حالا که اون چیزی که خواستی رو گرفتی و رفتی تازه به اشتباه خودم پی بردم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

آهای دوست عزیزم میدونستی فروشنده خیلی خوبی هستی؟ اگه نمیدونستی از این به بعد بدون چون خیلی راحت منو فروختی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

ازت گلایه ای ندارم چون با کارهایی که در حقم کردی دیگه چیزی برای گلایه نمیمونه. فقط امیدوارم خدا کسی مثل خودت رو وارد زندگیت کنه و همون کارهایی که با من کردی رو در حقت انجام بده تا معنای واقعی دوست بد رو از اعماق وجود درک کنی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نظرم به جای استفاده از واژه دوست بد باید اسم تو رو بیارن و هر زمان که خواستن از رفاقت های اشتباه مثالی بیارن، تصویر تو رو نشون بدن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

نمیدونم توی دوستیمون چی دیدی و چقدر من رو ساده لوح فرض کردی اما خوشحالم که بالاخره این دوستی به پایان رسید. ازت میخوام دفعه بعد که با کسی دوست شدی، حداقل یکم خوب باشی تا اون مثل من نشکنه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

این روزا خیلی ها با نقاب دوست خوب وارد زندگیت میشن و وقتی مثل زالو اون چیزی که ازت میخواستن رو مکیدن تنهات میذارن و میرن. حواست به دوست های بدی که نقاب خوبی دارن باشه، دوستی با این آدما اشتباهه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یاد بگیریم همونطور که برای زندگی مون زحمت میکشیم تا به ثروت و دارایی مالی برسیم، برای دوستی هامون هم همین کار رو بکنیم چون دوست ها هم جزو دارایی مون حساب میشن. یادت باشه برای رسیدن به ثروت در دوستی روی هر کسی اسم دوست نذاری.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی اشتباه مثل دریایی هست که روش یه لایه نازک یخه. تو پات رو روی این یخ ها میذاری به امید اینکه نگهت دارن اما نمیدونی که اونقدر نازکن که به محض اینکه پات روشون رفت میشکنن و تو توی دریا غرق میشی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست بد تو رو مثل اسکناس خرج خواسته هاش میکنه. قبل اینکه اسم کسی رو دوست بذاری ببین که براش عیارت چقدره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی های اشتباه مثل لباس هایی هستن که به تنت نمیان اما تو اصرار داری که اونها رو بپوشی. بالاخره یه روزی این لباسا کار دستت میدن و یه جایی آبروت رو میبرن دقیقا مثل همین دوستی هایی که یه جایی آبرو واست نمیذارن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست بد مثل یه غذای مونده هست. شکمت رو سیر میکنه اما حالت رو بهم میزنه. اینجور دوستا فقط هستن که بگی رفیق دارم ولی بودنشون صد درجه از نبودنشون بدتره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیایم به حق این شبای عزیز یه دعا در حق همدیگه کنیم. خدایا ریشه هر چی دوست بد توی زندگیمون هست رو بسوزون و کاری کن که هیچوقت نگاهمون بهشون نیفته تا حالمون رو بد کنن. آمین. اونایی که از دوست زخم خوردن آمین رو بلندتر میگن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه دوست بد از همون اول تکلیفش مشخصه، بهت بدی میکنه اما دوستی که نقاب خوبی رو زده، تا زمانی که زهرشو نریزه نمیتونی شناساییش کنی. براتون آرزو میکنن که هیچوقت از این مدل دوستا گیرتون نیاد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نظرم دوستای من باید ماسک فروشی باز کنن. آخه هر روز ماسک عوض میکنن و تبدیل به یه آدم دیگه میشن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

شونه هام همیشه پناهی برای گریه دوستام بود اما وقتی از چشمای خودم اشک اومد تنها چیزی که مسکن اشکام شد دستام بود که اشکام رو پاک میکرد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه زمانی هم که زیاد دیر نیست میاد که واژه دشمن تو ادبیات فارسی منسوخ میشه و جاش رو واژه دوست میگیره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام هستن اسمشون دوسته، رفتارشون غریبه هست و درونشون دشمن. از اینجور دوستا گیرت نیاد صلوات.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نظرم بهترین راه برای اینکه به دوستای بد زندگیت یاد بدی که تو بازیچه دستشون نیستی، نبخشیدنشونه. با نبخشیدنش یادشون بده که لازمه دوستی با تو احترامه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

همیشه برام جای سوال بود که چرا بعضیا رفاقتشون به قدری سنگینه که قوی تری کوه ها جلوشون کم میارن. ما که هر چی دوست داشتیم حکم سنگ ریزه رو داشت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

مطمئنم اگه ایرج میرزا الان بود نمیگفت دوست آن است که گیرد دست دوست بلکه میگفت دوست آن است که اصلا کاری به کارت نداشته باشه! والا دوستای این دوره و زمونه جیبتو خالی نکنن، کمک کردن و دست گرفتنشون پیشکش.

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه بهتر که با دوستایی مثل شما قطع رابطه کنم. شما وقتی از درون داشتم آتیش میگرفم به بهونه آب رفتین و هیچوقت پیداتون نشد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

برف و بارونو دیدی فقط تو یه فصل خاص میباره؟ بعضی دوستا هم همینجورین. فقط یه وقتای خاص میان. قطع رابطه با این دوستا بهترین کاریه که میتونی در حق خودت انجام بدی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

قابل توجه دوستای عزیزم: کلاغ وقتی قهر میکنه، هزارتا گردو به نفع باغبونه. کاش قهرتون رو زودتر از اینا میدیدیم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

حالا که داریم قطع رابطه میکنیم میخوام یه پیشنهادی بهتون بدم. کاش چند دوره خصوصی پیش سگ بردارین تا یکم وفا رو ازش یاد بگیرین.

متن غمگین رفیق بی معرفت

فکر میکردم دوستام واقعی هستن تا وقتی که روزهای سخت زندگیم سر رسید. اونجا بود که فهمیدم گرگایی رو در قالب میش و بره پرورش میدادم. خوشحالم که تموم این گرگا رو از زندگیم پرت کردم بیرون.

متن غمگین رفیق بی معرفت

قطع کردن رابطه ات با دوستای بدت اولین لطفیه که میتونی در حق خودت بکنی. چون تا وقتی اونا هستن مجبوری همه لطف ها رو در حق اونا کنی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیقای این دوره و زمونه به دنبال یه دونه ارزن منفعت میگردن تا تو رو باهاش معامله کنن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها رفیقی که هیچوقت شما رو نمیفروشه تنهایی تونه. به غیر از اون، هر کس دیگه ای رو به عنوان دوست انتخاب کنید احتمال فروخته شدنتون وجود داره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

تجربه ثابت کرده اگه رفیقی داری که هنوز نفروختت پس منتظر زمانه تا ارزشت بره بالا بعد بفروشت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

از آدم فروش بودن دوستم ناراحت نیستم از این ناراحتم که چقدر ارزون منو فروخت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یاد بگیر توی دنیای الان اسم هر کسی رو رفیق نذاری. الان همه فروشنده هایی ماهر هستن و به اسم رفیق وارد زندگیت میشن تا بفروشنت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

از سیاست بعضی ها خیلی خوشم میاد آخه هر بار به پول نیاز پیدا میکردن میومدن سراغ من اما با اولین خریدار منو فروختن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

حداقل دمم گرم که اینقدر ارزش داشتم که تونستی بفروشیم. به این فکر میکنم که اگه جای من با تو عوض میشد توی به این بی ارزشی رو قرار بود چطوری بفروشم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

اینایی که به گربه میگن آدم فروش تا با حال با دوستای من برخوردی داشتن؟! قطعا نه وگرنه اسم گربه رو به رفیق شفیق تغییر میدادن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست گرام این قلب فروشی نیست که بیای تو قلبم خونه کنی، بعد راحت بفروشیش و بری.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام پیشنهاد میکنم بازاریاب بشن. لامصبا اینقدر راحت دوستاشونو به این و اون میفروشن که آدم به قدرت فروششون ایمان میاره..

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه دوستی داری که در حقت نامردی کرده و بهش فرصتی دوباره میدی باید بهت تبریک بگم. چون ممکنه دفعه پیش با نامردیش ناقصت کرده باشه اما این بار به معنای واقعی از کار میندازت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

مطمئنم یه روزی محکوم میشم و جرمم وفا به دوستای نامردی بود که چوب نامردیشون رو خوردم اما بازم به دوستیم ادامه ادم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

فاصله از نامرد بودن بعضی دوستان کم نمیکنه. اگه نزدیک باشی مستقیما زهرشون رو میریزن و اگه دور باشی برات شایعه درست میکنن. در هر صورت چوب نامردیشون باید بالای سرت باشه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه سری از دوستان هم هستن که اگه یه روز نامردی نکنن، حس میکنیم اون روز مردن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

با اینکه همیشه از رنگ سیاه به بدی و نفرت یاد میشه اما بهت آرامش میده، مثل شبا که خسته ای و دوست داری همه جا تاریک و سیاه باشه تا بخوابی و آروم بگیری. به نظرم اسم رنگی که باید ازش به عنوان رنگ منفور یاد کرد سیاه نیست بلکه رنگ دوستیه. کافیه یه بار با آدمای نامرد دوست بشی تا بفهمی چی میگم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

ترجیح میدم تو خماری یه دوست واقعی بمونم به جای اینکه خودمو با یه عالمه نامرد نعشه کنم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به دوستای عزیزم توصیه میکنم حتما کلاس های تدریس حرفه ای و فوق حرفه ای نامردی رو برای من تشکیل بدن تا ببینم چجوری میشه اینقدر نامرد بود.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

آهای پسری که فکر میکنی اگه گریه کنی بهت میگن نامرد، نه در اشتباهی! وقتی به دوستت خیانت میکنی اونجاست که یه نامرد واقعی میشی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست گرامی درسته که با فروختن من پولدار نشدی اما بهت تبریک میگم چون یک نامرد واقعی شدی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

میدونی چرا جای زخمی که دوستت به وجود آورده تا مدت ها درد میکنه؟ چون خاطراتی که باهاش داشتی رو مرور میکنی و هر بار به خودت لعنت میفرستی. این لعنت فرستادنا حکم نمک رو دارن که روی زخمت پاشیده میشه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا چند مدت دیگه دوست واقعی هم به افسانه ها میپیونده و در اون زمان تنها داستانی که از دوست به گوش میرسه زخم هایی هست که زده و خوب نشده.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی از دوستا هم هستن تا جنس مخالف میبینن جوری بهت زخم میزنن که تا عمر داری یادت میمونه. کسی نیست به اینا بگه دوست عزیز من تا حالا هیچ دختری/پسری به خاطر اینکه این رفتارو با دوستت کردی بهت پا نداده. پس خودتو با این کار کوچیک نکن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

جای هر زخمی خوب میشه اما جای زخم دوست هیچوقت خوب نمیشه. دوست اگر زخمی بزنه، زخمش مرهم نداره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیانت رو وقتی از اعماق وجود درک کردم که صحبت های دوستمو با دشمنام شنیدم که به جای اینکه بزنه تو دهنشون هنوز چند تا حرف اضافه میکرد و پشتم میزد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

سیمرغ جشنواره فجر بازیگرا رو باید بدن به اطرافیان من که این همه مدت با بازی کردن نقش دوست بزرگترین خیانت ها رو به من کردن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو یک نمکزار رو نمیتونی تبدیل به چمن زار کنی چون ذاتش مشخصه. همینجوری نمیتونی از یه آدم خیانتکار توقع دوستی داشته باشی چون ذاتش مشخصه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی از دوستا هستن که درونشون آتشی با شعله های خاموشه و فقط نیاز به یه جرقه دارن تا روشن بشن و زندگیت رو به آتیش بکشن. خواستم بگم که یکی از همین دوستان گرام در زندگی من هم تشریف دارن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام هستن که بوی گند خیانتشون همه جا رو ور میداره. تو یکی از اونایی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

توقعی از غریبه ها نمیشه کرد. میون هر ده تای اونا نه تا دشمن وجود داره. درد من از کسایی هست که اونا رو خودی حساب کردم و دشمنیشون از دشمنای واقعی بیشتر بود.

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی همه رفیقایی که خنجراشون تیزتر از خنجرای دشمنا بود و جوری قلبمونو باهاش چاک دادن که تا ابد جاش درد میکنه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام به عنوان دوست وارد زندگیت میشن اما جوری از پشت بهت خنجر میزنن که تیزی اون خنجر رو تا اعماق وجودت حس میکنی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا وقتی باهات دوست میشن جوری بهت خیانت میکنن که هزار بار آرزو میکنی کاش به جای دوست دشمن میگرفتی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

اشتباه من در رفاقتمون این بود که وقتی بهم گفتی رفیقم ازت نپرسیدم چی میخوای، گفتم دمت گرم. حالا که اون چیزی که خواستی رو گرفتی و رفتی تازه به اشتباه خودم پی بردم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

آهای دوست عزیزم میدونستی فروشنده خیلی خوبی هستی؟ اگه نمیدونستی از این به بعد بدون چون خیلی راحت منو فروختی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

ازت گلایه ای ندارم چون با کارهایی که در حقم کردی دیگه چیزی برای گلایه نمیمونه. فقط امیدوارم خدا کسی مثل خودت رو وارد زندگیت کنه و همون کارهایی که با من کردی رو در حقت انجام بده تا معنای واقعی دوست بد رو از اعماق وجود درک کنی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نظرم به جای استفاده از واژه دوست بد باید اسم تو رو بیارن و هر زمان که خواستن از رفاقت های اشتباه مثالی بیارن، تصویر تو رو نشون بدن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

نمیدونم توی دوستیمون چی دیدی و چقدر من رو ساده لوح فرض کردی اما خوشحالم که بالاخره این دوستی به پایان رسید. ازت میخوام دفعه بعد که با کسی دوست شدی، حداقل یکم خوب باشی تا اون مثل من نشکنه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

این روزا خیلی ها با نقاب دوست خوب وارد زندگیت میشن و وقتی مثل زالو اون چیزی که ازت میخواستن رو مکیدن تنهات میذارن و میرن. حواست به دوست های بدی که نقاب خوبی دارن باشه، دوستی با این آدما اشتباهه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یاد بگیریم همونطور که برای زندگی مون زحمت میکشیم تا به ثروت و دارایی مالی برسیم، برای دوستی هامون هم همین کار رو بکنیم چون دوست ها هم جزو دارایی مون حساب میشن. یادت باشه برای رسیدن به ثروت در دوستی روی هر کسی اسم دوست نذاری.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی اشتباه مثل دریایی هست که روش یه لایه نازک یخه. تو پات رو روی این یخ ها میذاری به امید اینکه نگهت دارن اما نمیدونی که اونقدر نازکن که به محض اینکه پات روشون رفت میشکنن و تو توی دریا غرق میشی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست بد تو رو مثل اسکناس خرج خواسته هاش میکنه. قبل اینکه اسم کسی رو دوست بذاری ببین که براش عیارت چقدره.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی های اشتباه مثل لباس هایی هستن که به تنت نمیان اما تو اصرار داری که اونها رو بپوشی. بالاخره یه روزی این لباسا کار دستت میدن و یه جایی آبروت رو میبرن دقیقا مثل همین دوستی هایی که یه جایی آبرو واست نمیذارن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

مرام فقط مرام گاو، چون نگفت من گفت ما…

رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش…

معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

معرفت به ذاتِ آدماست.

نه پیشینه،

 نه جایگاه و نه نسبت!

معرفت،

یه چیزی شبیهِ یه مهره‌ی

یاقوتی رنگه

که دور قلب بعضی‌هامون هست

پیوسته به یه نخِ نامرئی!

دورِ قلب ِ بعضی‌هامون نه!

بیخودی تو آدما دنبالِ توجیه نگردین!

معرفت به ذاتِ آدماست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم

ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم

از زشتى کردار دگر خسته شدیم

محتاج دو پیمانه مى معرفتیم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در جریان معرفت قرار گیرید

و جریان معرفت را در خود جاری سازید.

ندانستگی را به سوی دانستگی

و دانستگی را به‌سوی یافتن حقیقت بپیمایید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی‌گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

اس ام اس بی معرفت

فرقی نمیکند

دوست مجازی باشی

یا دوستی در دنیای واقعی

همین که با معرفت باشی

کافیه

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلام ای بی وفا ای بی مروت

سلام ای ساز گیتار محبت

سلام کردم نگی تو بی وفایی

وگرنه ما که عاشقیم بی مروت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بزرگی

معرفت

ادب و نجابت آدمیان را

به هنگام خشم و عصبانیت بیازمائید

نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان است

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیچاره دلم

با دیدنت باز هم لرزید

نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی

بیچاره دل است

عقل ندارد…

دوستی این نیست

بی معرفتی سنگدلی نامردی

دوستی این نیست

این نیست که دیرآمدی و زود بروی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

علم بهتر است یا ثروت؟

باور کنید هیچکدام

فقط ذره ای معرفت !

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

نگران اشک‌‌هایم نباش…

از لبخندم بترس که معنایش اشک‌‌های فردای توست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه شده؟ ای دل دیوانه هوایش کردی؟

با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟

گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست

تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق…

به کدامین گناه ناکرده…

تازیانه می‌زنی بر اعتمادم؟

زیر پایم را زود خالی کردی…

سلام پر مهرت را باور کنم،

یا پاشیدن زهر خیانتت را؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

باور آدمهای ساده را خراب نکن

آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند، قهر نمیکنند!

میمیرند

مرگِ پروانه را آیا دیده‌ای؟

پروانه تنها با یک تلنگر میمیرد!

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی سخته…

به خاطر کسی که دوسش داری…

همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!

بعد بفهمی…

خودت تو لیستی بودی که…!

اون به خاطر یکی دیگه…

خطت زده..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی اونایی که هزارتا خاطــــــــــــــــرخواه دارن

ولی دلشون گیرِ یه بــــــــــــــــــــــــ ی معرفته !

متن غمگین رفیق بی معرفت

واقعیت‌ها را هر روز صبح جا می‌گذارم پشت اتاق گریم،

از بس آدم‌ها واقعی بودنمان را دوست ندارند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در صداقت عمقی است که در

دریا نیست

و در سادگی بلندایی است

که در کوه نیست

سادگی مقدمه صداقت است

و فاصله سادگی تا صداقت

دریا دریا معرفت است

“تقدیم شما دوستان”

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

چیزی از معناش کم نمیشه!

درست مثه آدم‌های گندی که

لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنقدر مرا از رفتنت نترسان ….

قرار نیست همیشه بمانیم !

روزی همه رفتنی اند ….

ماندن به پای کسی معرفت میخواد نه بهانه !

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهم نیست چـقدر بالایی،

مهم اینه که اون بالا،

لاشخوری یا عقاب…

متن غمگین رفیق بی معرفت

پس از عمری فقر، به ثروت وشهرت رسیدم.

و آموختم كه،

با پول میتوان ساعت خريد، ولى زمان نه.

ميتوان مقام خريد،

ولى احترام نه.

ميتوان كتاب خريد،

ولى دانش نه.

ميتوان دارو خريد،

ولى سلامتى نه.

میتوان رختخواب خرید،

ولی خواب راحت نه …

ارزش آدمها به دارایی نیست،

به معرفت آنهاست.

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهمترین اصل انسانیت است

اگر کسی از من کمکی بخواهد

یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

سه توصیه واسه با معرفت شدن :

.

.

.

دنبال چی می گردی رفیق

تو که دنیای معرفتی

متن غمگین رفیق بی معرفت

گرگ همان گرگ است،

شغال همان شغال،

و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست!

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

بزرگی ،معرفت ،ادب؛

و نجابت آدمیان را

به هنگام

خشم و عصبانیت بیازمائید

نه در زمانی که

همه چیز

بر وفق مرادشان است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

زمونه بدی شده!

حتی با افزودنی‌های غیرمـجاز هم؛

اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی‌ها نیسـت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در شکار معرفت با عشق پیمان بسته ایم

 در میان عاشقان ما عاشق دل خسته ایم

در جواب بی وفایی ، مهربانی کرده ایم

 مهربانی را به رسم معرفت طی کرده ایم

متن غمگین رفیق بی معرفت

فاصله‌تان را با آدم‌ها رعایت کنید؛

آدم‌ها یکدفه می‌زنند روی ترمز؛

و آن وقت شما مقصری…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ انسانی دوست نداره بمیره!

اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.

اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،

چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ انتظاری از کسی ندارم!

و این نشان دهنده قدرت من نیست!

مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای دوست داشتن وقت لازم است،

اما برای نفرت…

گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادمان باشد که: آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

حقیقت گم نشده،

تکه تکه شده به اسم معرفت،

افتاده دست یه مشت ادم بی معرفت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای کاش توی تقویم یه روز داشتیم

به اسم روزد نامرد

که بشه به بعضیا تبریک گفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

زندگی بازی گرفتن دیگران نیست

که روزی عاشقش باشی و روزی قاتلش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود!

نقش نیشهای مار  ماروپله را بازی نکنید…

شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،

همان کسی که به شما اعتماد کرده بود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌آیی…

می‌روی…

و فقط یک سلام…

و گاهی یک خداحافظی…

نه… این انصاف نیست…

من و یک دنیا عشق…

تو و یک دنیا بی تفاوتی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه آدم خوب باید معرفت داشته باشه…

مرام داشته باشه…

دل بزرگی داشته باشه…

تو دلش پر از خدا باشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره…

که اون بی معرفت…

دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره!

بی معرفت، به یادتم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

وفاداری نسبت به یک رابطه،

معرفت می‌خواد…

ولی افسوس که معنی معرفت شده…!

پایه بودن برای هر غلطی!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یک ادم بی معرفت!

یک بحث بی نتیجه!

یک دل گرفته!

یک بغض بی انتها!

یک اشک بی ملاحظه!

یک آهنگ غمگین!

ولی من سرسخت‌تر از این حرفام!

یک فنجون قهوه!

یک آهنگ شاد!

به درک که خیلی چیزا درست نمیشه…

توکل به خدا

متن غمگین رفیق بی معرفت

طلوع بی شمار معرفت باش

به شهری که رسومش بی‌وفائیست…

سرم سرگرم تصویر تو گشته

به آن حدی که اسمش بی‌نوائیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

از رفتن کسی نترس…

قرار نیست همیشه بمانیم…!

روزی همه رفتنی‌اند…!

ماندن به پای کسی معرفت می‌خواهد نه بهانه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم…

امروز، دیروز نیست….

و فردا امروز نمی‌شود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور…

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مرام فقط مرام گاو، چون نگفت من گفت ما…

رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش…

معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

معرفت به ذاتِ آدماست.

نه پیشینه،

 نه جایگاه و نه نسبت!

معرفت،

یه چیزی شبیهِ یه مهره‌ی

یاقوتی رنگه

که دور قلب بعضی‌هامون هست

پیوسته به یه نخِ نامرئی!

دورِ قلب ِ بعضی‌هامون نه!

بیخودی تو آدما دنبالِ توجیه نگردین!

معرفت به ذاتِ آدماست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم

ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم

از زشتى کردار دگر خسته شدیم

محتاج دو پیمانه مى معرفتیم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در جریان معرفت قرار گیرید

و جریان معرفت را در خود جاری سازید.

ندانستگی را به سوی دانستگی

و دانستگی را به‌سوی یافتن حقیقت بپیمایید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی‌گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

اس ام اس بی معرفت

فرقی نمیکند

دوست مجازی باشی

یا دوستی در دنیای واقعی

همین که با معرفت باشی

کافیه

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلام ای بی وفا ای بی مروت

سلام ای ساز گیتار محبت

سلام کردم نگی تو بی وفایی

وگرنه ما که عاشقیم بی مروت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بزرگی

معرفت

ادب و نجابت آدمیان را

به هنگام خشم و عصبانیت بیازمائید

نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان است

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیچاره دلم

با دیدنت باز هم لرزید

نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی

بیچاره دل است

عقل ندارد…

دوستی این نیست

بی معرفتی سنگدلی نامردی

دوستی این نیست

این نیست که دیرآمدی و زود بروی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

علم بهتر است یا ثروت؟

باور کنید هیچکدام

فقط ذره ای معرفت !

متن غمگین رفیق بی معرفت

نگران اشک‌‌هایم نباش…

از لبخندم بترس که معنایش اشک‌‌های فردای توست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه شده؟ ای دل دیوانه هوایش کردی؟

با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟

گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست

تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق…

به کدامین گناه ناکرده…

تازیانه می‌زنی بر اعتمادم؟

زیر پایم را زود خالی کردی…

سلام پر مهرت را باور کنم،

یا پاشیدن زهر خیانتت را؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

باور آدمهای ساده را خراب نکن

آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند، قهر نمیکنند!

میمیرند

مرگِ پروانه را آیا دیده‌ای؟

پروانه تنها با یک تلنگر میمیرد!

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی سخته…

به خاطر کسی که دوسش داری…

همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!

بعد بفهمی…

خودت تو لیستی بودی که…!

اون به خاطر یکی دیگه…

خطت زده..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی اونایی که هزارتا خاطــــــــــــــــرخواه دارن

ولی دلشون گیرِ یه بــــــــــــــــــــــــ ی معرفته !

متن غمگین رفیق بی معرفت

واقعیت‌ها را هر روز صبح جا می‌گذارم پشت اتاق گریم،

از بس آدم‌ها واقعی بودنمان را دوست ندارند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در صداقت عمقی است که در

دریا نیست

و در سادگی بلندایی است

که در کوه نیست

سادگی مقدمه صداقت است

و فاصله سادگی تا صداقت

دریا دریا معرفت است

“تقدیم شما دوستان”

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

چیزی از معناش کم نمیشه!

درست مثه آدم‌های گندی که

لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنقدر مرا از رفتنت نترسان ….

قرار نیست همیشه بمانیم !

روزی همه رفتنی اند ….

ماندن به پای کسی معرفت میخواد نه بهانه !

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهم نیست چـقدر بالایی،

مهم اینه که اون بالا،

لاشخوری یا عقاب…

متن غمگین رفیق بی معرفت

پس از عمری فقر، به ثروت وشهرت رسیدم.

و آموختم كه،

با پول میتوان ساعت خريد، ولى زمان نه.

ميتوان مقام خريد،

ولى احترام نه.

ميتوان كتاب خريد،

ولى دانش نه.

ميتوان دارو خريد،

ولى سلامتى نه.

میتوان رختخواب خرید،

ولی خواب راحت نه …

ارزش آدمها به دارایی نیست،

به معرفت آنهاست.

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهمترین اصل انسانیت است

اگر کسی از من کمکی بخواهد

یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

سه توصیه واسه با معرفت شدن :

.

.

.

دنبال چی می گردی رفیق

تو که دنیای معرفتی

متن غمگین رفیق بی معرفت

گرگ همان گرگ است،

شغال همان شغال،

و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بزرگی ،معرفت ،ادب؛

و نجابت آدمیان را

به هنگام

خشم و عصبانیت بیازمائید

نه در زمانی که

همه چیز

بر وفق مرادشان است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

زمونه بدی شده!

حتی با افزودنی‌های غیرمـجاز هم؛

اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی‌ها نیسـت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در شکار معرفت با عشق پیمان بسته ایم

 در میان عاشقان ما عاشق دل خسته ایم

در جواب بی وفایی ، مهربانی کرده ایم

 مهربانی را به رسم معرفت طی کرده ایم

متن غمگین رفیق بی معرفت

فاصله‌تان را با آدم‌ها رعایت کنید؛

آدم‌ها یکدفه می‌زنند روی ترمز؛

و آن وقت شما مقصری…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ انسانی دوست نداره بمیره!

اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.

اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،

چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ انتظاری از کسی ندارم!

و این نشان دهنده قدرت من نیست!

مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای دوست داشتن وقت لازم است،

اما برای نفرت…

گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادمان باشد که: آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

حقیقت گم نشده،

تکه تکه شده به اسم معرفت،

افتاده دست یه مشت ادم بی معرفت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای کاش توی تقویم یه روز داشتیم

به اسم روزد نامرد

که بشه به بعضیا تبریک گفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

زندگی بازی گرفتن دیگران نیست

که روزی عاشقش باشی و روزی قاتلش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود!

نقش نیشهای مار  ماروپله را بازی نکنید…

شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،

همان کسی که به شما اعتماد کرده بود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌آیی…

می‌روی…

و فقط یک سلام…

و گاهی یک خداحافظی…

نه… این انصاف نیست…

من و یک دنیا عشق…

تو و یک دنیا بی تفاوتی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه آدم خوب باید معرفت داشته باشه…

مرام داشته باشه…

دل بزرگی داشته باشه…

تو دلش پر از خدا باشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره…

که اون بی معرفت…

دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره!

بی معرفت، به یادتم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

وفاداری نسبت به یک رابطه،

معرفت می‌خواد…

ولی افسوس که معنی معرفت شده…!

پایه بودن برای هر غلطی!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یک ادم بی معرفت!

یک بحث بی نتیجه!

یک دل گرفته!

یک بغض بی انتها!

یک اشک بی ملاحظه!

یک آهنگ غمگین!

ولی من سرسخت‌تر از این حرفام!

یک فنجون قهوه!

یک آهنگ شاد!

به درک که خیلی چیزا درست نمیشه…

توکل به خدا

متن غمگین رفیق بی معرفت

طلوع بی شمار معرفت باش

به شهری که رسومش بی‌وفائیست…

سرم سرگرم تصویر تو گشته

به آن حدی که اسمش بی‌نوائیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

از رفتن کسی نترس…

قرار نیست همیشه بمانیم…!

روزی همه رفتنی‌اند…!

ماندن به پای کسی معرفت می‌خواهد نه بهانه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم…

امروز، دیروز نیست….

و فردا امروز نمی‌شود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور…

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه بگویم درباره تو؟
از زمانی که تو وارد زندگی ام شدی

هر چیزی برایم تازگی دارد
و تو دلیل شادی من در زندگی هستی

من کلمات زیادی برای نشان دادن احساسم به تو ندارم
مگر آن که بگویم ممنونم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مشترک گرامی
تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !
“همراه آخر”

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو همیشه باعث لبخند من می شوی
حتی زمانی که کیلومترها با من فاصله داری

تو همیشه در قلبم خواهی ماند
و هیچ چیز ما را جدا نخواهد کرد

دوست کسی مانند تو است، همان قدر شیرین و حقیقی

متن غمگین رفیق بی معرفت

نفس شروع زندگیست
عشق قسمتی از زندگیست
اما دوست خوب قلب زندگیست . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

در رفاقت رسم ما جان دادن است

هر قدم را صد قدم پس دادن است

هرکه بر ما تب کند جان می دهیم

ناز او را هرچه باشد می خریم

متن غمگین رفیق بی معرفت

من
از میان واژه‌های زلال
« دوستی » را برگزیده‌ام،
آن‌ جا که
برف‌ های تنهایی
آب می‌ شوند
در صدای تابستانی یک دوست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی اون رفیقـی که مجازیه

اما یه جوری برات سنگ صبوره

که هیچکدوم از رفیقای واقعیت

به گرد پاش هم نمی رسن . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره:
دوستای خوب و روزهای خوب
یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره
روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

متن غمگین رفیق بی معرفت

Best friends stick together till the end
They are like a straight line that will not bend

بهترین دوستان تا پایان در کنار هم هستند
آن ها مانند خط مستقیمی هستند که منحرف نمی شوند

They trust each other forever
No matter if you’re apart or together

آن ها تا ابد به هم اعتماد می کنند
مهم نیست که از هم دور باشید یا در کنار هم

They help you up when you fall
Your true friends are best of all

زمانی که می افتی کمک می کنند تا بلند شوی
دوستان واقعی تو بهترین ها هستند

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفــــیــــق…
مـبـادا “گـرفـتـه” بـاشـی;
کــه شـهـری را بـه نـمـاز آیـــات وا مــیــدارم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی اون رفیقی که

خدا هیچی بهش نداده

به جز مرام و معرفت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق صمیمی من!

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی
اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد
و برگه ی دوستت دارم مرا ،
زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

متن غمگین رفیق بی معرفت

آرزو میڪنم
بهترین معـمارِ
زندگیتـ بـاشی
سـتونِ خانـه ات همـه
ازعشق و برڪت
ســقفِ خـانـه اتـ بلـوری و شـفاف
فـضای خـانـه ات
همیشـه پـُراز مـهر بـاد

متن غمگین رفیق بی معرفت

حکایت رفاقت حکایت سنگهای کنار ساحله …
اول یکی یکی جمع شون میکنی تو بغلت بعدش یکی یکی پرت شون میکنی تو آب ؛
اما بعضی وقتها یک سنگهای قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمی تونی پرت شون کنی …

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی مثل متکا میمونه
وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی
وقتی خوشحالی بهش تکیه میکنی
وقتی غصه داری روش گریه میکنی
وقتی شوخیت میگیره پرتش میکنی
وقتی سرت شلوغ از جلو دست و پا برش میداری
اما دیر یا زود باز هم بهش احتیاج پیدا میکنی
به سلامتی همه دوستای با معرفت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بسیار در دل آمد از اندیشه‌ ها و رفت
نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست
با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی
ای دوست همچنان دل من مهربان توست

متن غمگین رفیق بی معرفت

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـر تشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست مشمار آن که در نعمت زند
لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی

سعدی

متن غمگین رفیق بی معرفت

فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست
ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای این‌ که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.
“آندره موروا”

متن غمگین رفیق بی معرفت

می نویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت
که به جز تو من ندارم یه رفیق با محبت

متن غمگین رفیق بی معرفت

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند
با این تفاوت ک دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلت آبی تر از دریا رفیقم
به کامت شادی دنیا رفیقم
الهی دائما چون گل بخندی
شب و روزت خوش و زیبا رفیقم

متن غمگین رفیق بی معرفت

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری؟
گفتم چون دارمش بی نیازم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

من دلم می‌خواهد
خانه‌ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش
دوستانم بنشینند آرام
گل بگو، گل بشنو

هر کسی می‌خواهد
داخل خانه پر مهر و صفا مان گردد
یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند
شرط وارد گشتن
شستشوی دل ها
شرط آن
داشتن یک دل بی رنگ و ریاست

به درش برگ گلی می‌کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می‌نویسم:

ای یار
خانه دوستی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
خانه دوست کجاست

نیلوفر عاکفیان

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتیه دوست نازنینی که گفت:

قبر منو خیلی بزرگ بسازین…. چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم !

متن غمگین رفیق بی معرفت

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین از دستشون شاکیه !

اونم به خاطر سنگینیه مرامشون . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

یک دوست کسی است که …

کسی که لبخند به لب هایت می نشاند
کسی که باعث خنده ات می شود

کسی که به حرف های تو گوش خواهد داد
کسی که در لحظه های خوب و بد زندگی در کنارت است

کسی که به تو زمانی که به یک نفر نیاز داری یک آغوش هدیه می دهد
کسی که حواسش به تو هست و دوستت دارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید

زنده

باد

رفیق

با معرفت !

متن غمگین رفیق بی معرفت

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی رفیقایی که سر قرار گوشی هاشون رو سایلنت نمیکنن !

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم
سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم
سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم
بلکه تو کوچه های خاکی محله مون یاد گرفتم
پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه
بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه . . .
به سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی رفیقی که میاد سر خاکم ، شرمنده نمیتونم برات پاشم ولی بدون خاک پاتم !!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد
هر کجا هست، به هر فکر، به هر کار، به هر حال
عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر می‌خواهيد در زندگی دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته‌باشيد، کم و خيلی دير با مردم دوست شويد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت :

اون رفیق منه

وقتی باختم گفت :

من رفیقتم  . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی مثل یک کتابه، چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

قلب، مهمانخانه نيست که آدم‌ ها بيايند دو سه ساعت يا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.
قلب، لانه‌ ی گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود و در پاييز باد آن را با خودش ببرد.
قلب، راستش نمی دانم چيست؟
اما اين را می دانم
که فقط جای آدمهای خيلی خيلی خوب است!
برای همیشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد
اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،
رفیق اونیه که بدون اون داغونی !

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدرم سرد باشه،
رفقایی مثل شما دارم که دمشون خیلی گرمه . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

تقدیم به تو که نمیدانم در خاطرت میمانم یا یرایت خاطره میشم دوستت دارم

نه به خاطره انکه دوستم بداری به خاطره انکه لایق دوست داشتنی

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشی
که همیشه حواسش بهت باشه ،
به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …
مرســـی که هستی دوستِ من …

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی رفیقی که زرنگه, وجودش قشنگه, قلبش یه رنگه, عشقش پر رنگه, شرابش خوش رنگه, آخرش دلم واسش تنگه

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها چیزی که یارانه ای نشد “رفاقت” بود چون نتونستن روش قیمت بزارن !
مخلص همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن …

متن غمگین رفیق بی معرفت

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی پرچم ایران که سه رنگه ، تخم مرغ که دو رنگه ، رفیق که یه رنگه !

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی اون رفیقـی که مجازیهــ
امــّــــا
یه جوری برات سنگ صبوره
که هیچکدوم از رفیقای واقــعیـتـــ
به گرد پاش هم نمی رسن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنان که دوستی و محبت را به زندگی خود راه نمی‌دهند، به آن می مانند که طلوع خورشید را مانع شوند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بنام دوگل بهشت
یکی عشق و دیگری سرنوشت
به قلم گفتم بنویس ؟ هرچه دلش خواست نوشت
ما را خاک پای دوست ، دوست را تاج سر ما نوشت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

متن غمگین رفیق بی معرفت

قلب، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد.
قلب، راستش نمی دانم چیست؟
اما این را می دانم
که فقط جای آدمهای خیلی خیلی خوب است!
برای همیشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

اون که بلندت می کنه، وقتی افتادی
دنبالت می گرده، وقتی گم شدی
بیدارت کنه، وقتی خوابی
نزدیکت بباشه ، وقتی بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد به غیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یک تیکه از زندگی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفقایی که میخ نگاهشون ، لاستیک دلمون رو پنچر کرده تا ما بی زاپاس تو جاده رفاقت بمونیم !!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی مهره های تخته نرد که تا وقتی رفیقشون تو حبس حریف به احترامش بازی نمی کنن

متن غمگین رفیق بی معرفت

از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟

“رالف والدو امرسن”

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی تنهائیم دنبال دوست میگردیم، وقتی پیدایش کردیم دنبال عیبهایش میگردیم،
وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هایش میگردیم.
و باز هم تنهائیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه!
به یادمون نیست ولی تو یادمونه!
بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه بگویم درباره تو؟
از زمانی که تو وارد زندگی ام شدی

هر چیزی برایم تازگی دارد
و تو دلیل شادی من در زندگی هستی

من کلمات زیادی برای نشان دادن احساسم به تو ندارم
مگر آن که بگویم ممنونم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مشترک گرامی
تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !
“همراه آخر”

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو همیشه باعث لبخند من می شوی
حتی زمانی که کیلومترها با من فاصله داری

تو همیشه در قلبم خواهی ماند
و هیچ چیز ما را جدا نخواهد کرد

دوست کسی مانند تو است، همان قدر شیرین و حقیقی

متن غمگین رفیق بی معرفت

نفس شروع زندگیست
عشق قسمتی از زندگیست
اما دوست خوب قلب زندگیست . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

در رفاقت رسم ما جان دادن است

هر قدم را صد قدم پس دادن است

هرکه بر ما تب کند جان می دهیم

ناز او را هرچه باشد می خریم

متن غمگین رفیق بی معرفت

من
از میان واژه‌های زلال
« دوستی » را برگزیده‌ام،
آن‌ جا که
برف‌ های تنهایی
آب می‌ شوند
در صدای تابستانی یک دوست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی اون رفیقـی که مجازیه

اما یه جوری برات سنگ صبوره

که هیچکدوم از رفیقای واقعیت

به گرد پاش هم نمی رسن . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره:
دوستای خوب و روزهای خوب
یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره
روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

متن غمگین رفیق بی معرفت

Best friends stick together till the end
They are like a straight line that will not bend

بهترین دوستان تا پایان در کنار هم هستند
آن ها مانند خط مستقیمی هستند که منحرف نمی شوند

They trust each other forever
No matter if you’re apart or together

آن ها تا ابد به هم اعتماد می کنند
مهم نیست که از هم دور باشید یا در کنار هم

They help you up when you fall
Your true friends are best of all

زمانی که می افتی کمک می کنند تا بلند شوی
دوستان واقعی تو بهترین ها هستند

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفــــیــــق…
مـبـادا “گـرفـتـه” بـاشـی;
کــه شـهـری را بـه نـمـاز آیـــات وا مــیــدارم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی اون رفیقی که

خدا هیچی بهش نداده

به جز مرام و معرفت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق صمیمی من!

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی
اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد
و برگه ی دوستت دارم مرا ،
زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

متن غمگین رفیق بی معرفت

آرزو میڪنم
بهترین معـمارِ
زندگیتـ بـاشی
سـتونِ خانـه ات همـه
ازعشق و برڪت
ســقفِ خـانـه اتـ بلـوری و شـفاف
فـضای خـانـه ات
همیشـه پـُراز مـهر بـاد

متن غمگین رفیق بی معرفت

حکایت رفاقت حکایت سنگهای کنار ساحله …
اول یکی یکی جمع شون میکنی تو بغلت بعدش یکی یکی پرت شون میکنی تو آب ؛
اما بعضی وقتها یک سنگهای قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمی تونی پرت شون کنی …

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی مثل متکا میمونه
وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی
وقتی خوشحالی بهش تکیه میکنی
وقتی غصه داری روش گریه میکنی
وقتی شوخیت میگیره پرتش میکنی
وقتی سرت شلوغ از جلو دست و پا برش میداری
اما دیر یا زود باز هم بهش احتیاج پیدا میکنی
به سلامتی همه دوستای با معرفت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بسیار در دل آمد از اندیشه‌ ها و رفت
نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست
با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی
ای دوست همچنان دل من مهربان توست

متن غمگین رفیق بی معرفت

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـر تشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست مشمار آن که در نعمت زند
لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی

سعدی

متن غمگین رفیق بی معرفت

فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست
ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای این‌ که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.
“آندره موروا”

متن غمگین رفیق بی معرفت

می نویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت
که به جز تو من ندارم یه رفیق با محبت

متن غمگین رفیق بی معرفت

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند
با این تفاوت ک دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلت آبی تر از دریا رفیقم
به کامت شادی دنیا رفیقم
الهی دائما چون گل بخندی
شب و روزت خوش و زیبا رفیقم

متن غمگین رفیق بی معرفت

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری؟
گفتم چون دارمش بی نیازم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

من دلم می‌خواهد
خانه‌ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش
دوستانم بنشینند آرام
گل بگو، گل بشنو

هر کسی می‌خواهد
داخل خانه پر مهر و صفا مان گردد
یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند
شرط وارد گشتن
شستشوی دل ها
شرط آن
داشتن یک دل بی رنگ و ریاست

به درش برگ گلی می‌کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می‌نویسم:

ای یار
خانه دوستی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
خانه دوست کجاست

نیلوفر عاکفیان

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتیه دوست نازنینی که گفت:

قبر منو خیلی بزرگ بسازین…. چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم !

متن غمگین رفیق بی معرفت

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین از دستشون شاکیه !

اونم به خاطر سنگینیه مرامشون . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

یک دوست کسی است که …

کسی که لبخند به لب هایت می نشاند
کسی که باعث خنده ات می شود

کسی که به حرف های تو گوش خواهد داد
کسی که در لحظه های خوب و بد زندگی در کنارت است

کسی که به تو زمانی که به یک نفر نیاز داری یک آغوش هدیه می دهد
کسی که حواسش به تو هست و دوستت دارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید

زنده

باد

رفیق

با معرفت !

متن غمگین رفیق بی معرفت

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی رفیقایی که سر قرار گوشی هاشون رو سایلنت نمیکنن !

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم
سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم
سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم
بلکه تو کوچه های خاکی محله مون یاد گرفتم
پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه
بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه . . .
به سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی رفیقی که میاد سر خاکم ، شرمنده نمیتونم برات پاشم ولی بدون خاک پاتم !!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد
هر کجا هست، به هر فکر، به هر کار، به هر حال
عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر می‌خواهيد در زندگی دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته‌باشيد، کم و خيلی دير با مردم دوست شويد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت :

اون رفیق منه

وقتی باختم گفت :

من رفیقتم  . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی مثل یک کتابه، چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

قلب، مهمانخانه نيست که آدم‌ ها بيايند دو سه ساعت يا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.
قلب، لانه‌ ی گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود و در پاييز باد آن را با خودش ببرد.
قلب، راستش نمی دانم چيست؟
اما اين را می دانم
که فقط جای آدمهای خيلی خيلی خوب است!
برای همیشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد
اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،
رفیق اونیه که بدون اون داغونی !

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدرم سرد باشه،
رفقایی مثل شما دارم که دمشون خیلی گرمه . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

تقدیم به تو که نمیدانم در خاطرت میمانم یا یرایت خاطره میشم دوستت دارم

نه به خاطره انکه دوستم بداری به خاطره انکه لایق دوست داشتنی

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشی
که همیشه حواسش بهت باشه ،
به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …
مرســـی که هستی دوستِ من …

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی رفیقی که زرنگه, وجودش قشنگه, قلبش یه رنگه, عشقش پر رنگه, شرابش خوش رنگه, آخرش دلم واسش تنگه

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها چیزی که یارانه ای نشد “رفاقت” بود چون نتونستن روش قیمت بزارن !
مخلص همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن …

متن غمگین رفیق بی معرفت

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی پرچم ایران که سه رنگه ، تخم مرغ که دو رنگه ، رفیق که یه رنگه !

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی اون رفیقـی که مجازیهــ
امــّــــا
یه جوری برات سنگ صبوره
که هیچکدوم از رفیقای واقــعیـتـــ
به گرد پاش هم نمی رسن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنان که دوستی و محبت را به زندگی خود راه نمی‌دهند، به آن می مانند که طلوع خورشید را مانع شوند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بنام دوگل بهشت
یکی عشق و دیگری سرنوشت
به قلم گفتم بنویس ؟ هرچه دلش خواست نوشت
ما را خاک پای دوست ، دوست را تاج سر ما نوشت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

متن غمگین رفیق بی معرفت

قلب، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد.
قلب، راستش نمی دانم چیست؟
اما این را می دانم
که فقط جای آدمهای خیلی خیلی خوب است!
برای همیشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

اون که بلندت می کنه، وقتی افتادی
دنبالت می گرده، وقتی گم شدی
بیدارت کنه، وقتی خوابی
نزدیکت بباشه ، وقتی بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد به غیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یک تیکه از زندگی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفقایی که میخ نگاهشون ، لاستیک دلمون رو پنچر کرده تا ما بی زاپاس تو جاده رفاقت بمونیم !!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی مهره های تخته نرد که تا وقتی رفیقشون تو حبس حریف به احترامش بازی نمی کنن

متن غمگین رفیق بی معرفت

از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟

“رالف والدو امرسن”

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی تنهائیم دنبال دوست میگردیم، وقتی پیدایش کردیم دنبال عیبهایش میگردیم،
وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هایش میگردیم.
و باز هم تنهائیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه!
به یادمون نیست ولی تو یادمونه!
بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

قصه معرفت و رفاقت تموم شد….

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدمها رو وقتی بشناسین که دورشون شلوغه

نه وقتی تنهان

تنهایی آدم‌ها رو مهربون می‌کنه

متن غمگین رفیق بی معرفت

رویای من همیشه به یاد تو سبز بود

رفتی و حرفی از غم رویا نمیشود

رفتی و دل میان گلستان غریب ماند

دیگر بهار محو تماشا نمیشود

متن غمگین رفیق بی معرفت

میتوان در قلب‌های بی فروغ

لحظه‌ای برقی زد و خورشید شد

میتوان در غربت داغ کویر

آن ابری که میبارید شد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

این جا زمین است،

زمین گرد است

تویی که مرا دور زدی.

فردا به خودم خواهی رسید

حال و روزت دیدنیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرروز این عشق یکطرفه را طی می‌کنم

یک بار هم تو گامی بدین سو بردار

نترس جریمه‌اش با من…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست،

ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت می‌شوند

متن غمگین رفیق بی معرفت

مرام فقط مرام گاو، چون نگفت من گفت ما…

رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش…

معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم

ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم

از زشتى کردار دگر خسته شدیم

محتاج دو پیمانه مى معرفتیم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلام ای بی وفا ای بی مروت

سلام ای ساز گیتار محبت

سلام کردم نگی تو بی وفایی

وگرنه ما که عاشقیم بی مروت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نگران اشک‌‌هایم نباش…

از لبخندم بترس که معنایش اشک‌‌های فردای توست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا هم مثه این دیوارای تازه رنگ شده میمونن؛

فقط هستن ولی نمیشه بهشون تکیه کرد،

اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو کثیف کردی

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی سخته…

به خاطر کسی که دوسش داری…

همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!

بعد بفهمی…

خودت تو لیستی بودی که…!

اون به خاطر یکی دیگه…

خطت زده..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

چیزی از معناش کم نمیشه!

درست مثه آدم‌های گندی که

لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن!

متن غمگین رفیق بی معرفت

گرگ همان گرگ است،

شغال همان شغال،

و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست!

متن غمگین رفیق بی معرفت

فاصله‌تان را با آدم‌ها رعایت کنید؛

آدم‌ها یکدفه می‌زنند روی ترمز؛

و آن وقت شما مقصری…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،

چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ انتظاری از کسی ندارم!

و این نشان دهنده قدرت من نیست!

مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای دوست داشتن وقت لازم است،

اما برای نفرت…

گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم…

امروز، دیروز نیست….

و فردا امروز نمی‌شود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

طلوع بی شمار معرفت باش

به شهری که رسومش بی‌وفائیست…

سرم سرگرم تصویر تو گشته

به آن حدی که اسمش بی‌نوائیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

وفاداری نسبت به یک رابطه،

معرفت می‌خواد…

ولی افسوس که معنی معرفت شده…!

پایه بودن برای هر غلطی!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه آدم خوب باید معرفت داشته باشه…

مرام داشته باشه…

دل بزرگی داشته باشه…

تو دلش پر از خدا باشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای کاش توی تقویم یه روز داشتیم

به اسم روزد نامرد

که بشه به بعضیا تبریک گفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

قصه معرفت و رفاقت تموم شد….

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدمها رو وقتی بشناسین که دورشون شلوغه

نه وقتی تنهان

تنهایی آدم‌ها رو مهربون می‌کنه

متن غمگین رفیق بی معرفت

رویای من همیشه به یاد تو سبز بود

رفتی و حرفی از غم رویا نمیشود

رفتی و دل میان گلستان غریب ماند

دیگر بهار محو تماشا نمیشود

متن غمگین رفیق بی معرفت

میتوان در قلب‌های بی فروغ

لحظه‌ای برقی زد و خورشید شد

میتوان در غربت داغ کویر

آن ابری که میبارید شد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

این جا زمین است،

زمین گرد است

تویی که مرا دور زدی.

فردا به خودم خواهی رسید

حال و روزت دیدنیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرروز این عشق یکطرفه را طی می‌کنم

یک بار هم تو گامی بدین سو بردار

نترس جریمه‌اش با من…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست،

ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت می‌شوند

متن غمگین رفیق بی معرفت

مرام فقط مرام گاو، چون نگفت من گفت ما…

رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش…

معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم

ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم

از زشتى کردار دگر خسته شدیم

محتاج دو پیمانه مى معرفتیم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلام ای بی وفا ای بی مروت

سلام ای ساز گیتار محبت

سلام کردم نگی تو بی وفایی

وگرنه ما که عاشقیم بی مروت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نگران اشک‌‌هایم نباش…

از لبخندم بترس که معنایش اشک‌‌های فردای توست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا هم مثه این دیوارای تازه رنگ شده میمونن؛

فقط هستن ولی نمیشه بهشون تکیه کرد،

اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو کثیف کردی

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی سخته…

به خاطر کسی که دوسش داری…

همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!

بعد بفهمی…

خودت تو لیستی بودی که…!

اون به خاطر یکی دیگه…

خطت زده..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

چیزی از معناش کم نمیشه!

درست مثه آدم‌های گندی که

لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن!

متن غمگین رفیق بی معرفت

گرگ همان گرگ است،

شغال همان شغال،

و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست!

متن غمگین رفیق بی معرفت

فاصله‌تان را با آدم‌ها رعایت کنید؛

آدم‌ها یکدفه می‌زنند روی ترمز؛

و آن وقت شما مقصری…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،

چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ انتظاری از کسی ندارم!

و این نشان دهنده قدرت من نیست!

مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای دوست داشتن وقت لازم است،

اما برای نفرت…

گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم…

امروز، دیروز نیست….

و فردا امروز نمی‌شود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

طلوع بی شمار معرفت باش

به شهری که رسومش بی‌وفائیست…

سرم سرگرم تصویر تو گشته

به آن حدی که اسمش بی‌نوائیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

وفاداری نسبت به یک رابطه،

معرفت می‌خواد…

ولی افسوس که معنی معرفت شده…!

پایه بودن برای هر غلطی!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه آدم خوب باید معرفت داشته باشه…

مرام داشته باشه…

دل بزرگی داشته باشه…

تو دلش پر از خدا باشه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای کاش توی تقویم یه روز داشتیم

به اسم روزد نامرد

که بشه به بعضیا تبریک گفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Nüfus sayımını yanlış yapmışlar. Çünkü seni de adamdan saymışlar
آنها سرشماری را اشتباه انجام دادند. چون تو را مرد حساب کردند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Seninle tek ortak özelliğimiz insan oluşun
تنها ویژگی مشترک ما با شما این است که شما انسان هستید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter
شما نیازی به دانستن همه چیز ندارید ، فقط کافیست محدودیت های خود را بدانید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Allah’ım yağmur yağdır. Çok pislik var yeryüzünde
خدای من ، بگذار باران ببارد. آلودگی های زیادی روی زمین وجود دارد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Canım, karakterin yere düşmüş onu bir alıver oradan
عزیز من، شخصیت شما روی زمین افتاده، آن را بردارید و با خود ببرید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Erkeklerin hepsi öküz değil, sen ahırın kapısında dolaşıyorsun güzelim
همه مردان گاو نیستند ، شما در اطراف درب طویله می گویید ، عزیزم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Ben balıketli seviyorum dedim ama balina seviyorum demedim ki
گفتم من ماهی را دوست دارم اما نگفتم که نهنگ رو هم دوست دارم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Sen annenin son çocuğu olduğun bayağı belli oluyor. Yapı git gide bozulmuş
کاملاً واضح است که شما آخرین فرزند مادرتان هستید. ساختار به تدریج خراب شده است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Aşk acısı çekiyorum acılardayım, sevgilim beni terketti bunalımdayım, kimse halimi sormuyor dardayım
من از عشق رنج می برم ، من درد دارم ، عزیزم مرا ترک کرد ، افسرده ام ، هیچ کس در مورد وضعیت من نمی پرسد ، من دچار مشکل هستم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Bazı kadınların şövalye sandıkları adamların, aslında alüminyum kaplanmış denyo olduklarını görmeleri baya zaman alıyor

مدتها طول می کشد تا ببینید مردانی که برخی از زنان فکر می کردند شوالیه هستند ، در واقع منکرهایی با روکش آلومینیوم هستند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

!Hani ben kötüyüm ya senin gözünde! Hiç düşünüyor musun acaba, sen kaç kuruşluk adamsın benim gözümde
تو میدونی من از نظر تو بد هستم! آیا هیچ وقت فکر می کنی ، تو از نظر من مردی پنی (بی ارزش) هستی!

متن غمگین رفیق بی معرفت

Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar Canın yanar
اگر نگذارید از جایی که فکر می کند جدا شود، روزی از قوی ترین قسمت خود می شکند و به شما آسیب می زند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Ölmeyi çoktan göze aldım, ama yanımda kimleri götüreceğim onu düşünüyorum
من قبلاً جرات کرده ام بمیرم ، اما به این فکر می کنم که چه کسی را با خودم می برم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Keşke beni senden vazgeçmek zorunda bıraksaydım
کاش مجبور می شدم از تو دست بکشم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Ben ağlarken yanımda yoksan ben gülerken gölge yapma
اگر هنگام گریه با من نیستی، در حالی که می خندم سایه ام نباش.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Ne zaman dizlerimin üstüne çökeceğimi hissetsem o an ölmeyi yeğledim
هر وقت احساس می کردم می خواهم زانو بزنم ، ترجیح می دادم در آن لحظه بمیرم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.İyi insanlar her zaman kaybediyor. Çünkü onlar her zaman adil dövüşüyor
انسانهای خوب همیشه ضرر می کنند. زیرا آنها همیشه منصفانه می جنگند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Adil dövüşenlerin her zaman kaybedenler olduğunu asla unutma
هرگز فراموش نکنید که مبارزان منصف همیشه بازنده هستند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

…Seni adam sanıp peşinden gelen gölgenin ne suçu var ki
تقصیر سایه چیست که فکر می کند شما یک مرد هستید و به دنبال شما می آید …

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Etrafındakilere dikkat et. Bazıları şükretmeyi öğretirken bazıları da küfretmeyi öğretir sana
مراقب اطرافیان باشید. برخی به شما می آموزند که شکرگزار باشید در حالی که دیگران به شما لعنت می آموزند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Birçok insanın düşünmekten bile korktuğu ölüm bizim için bir oyundan ibarettir
مرگ ، که بسیاری از مردم حتی از فکر کردنش می ترسند ، برای ما یک بازی است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Karanlık geceler bile ismimizi kaybetmeye yetmez. Bir yıldız çıkar aydınlatır tüm gecenizi
حتی شبهای تاریک نیز برای از دست دادن نام ما کافی نیست. ستاره ای ظهور می کند ، تمام شب شما را روشن می کند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Hayatı başkalarının kuralları ile yaşarsan ezik olursun. Ancak kendi kurallarını koyarsan o zaman kral olursun
اگر طبق قوانین دیگران زندگی کنید ، بازنده خواهید بود. فقط اگر قوانین خود را تنظیم کنید ، پادشاه خواهید شد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.İnsan bir kere yara almaya görsün. En basit gölgeyi bile ardından gelen bir hançer zanneder
هنگامی که فرد می بیند آسیب دیده است. او فکر می کند حتی ساده ترین سایه نیز خنجری است که به دنبال آن می آید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Bazı şeyler üzülmeye değmez. Hayatı olduğu gibi kabul et yeter
بعضی چیزها ارزش ناراحت بودن را ندارند. فقط زندگی را همانطور که هست بپذیرید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Nüfus sayımını yanlış yapmışlar. Çünkü seni de adamdan saymışlar
آنها سرشماری را اشتباه انجام دادند. چون تو را مرد حساب کردند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Seninle tek ortak özelliğimiz insan oluşun
تنها ویژگی مشترک ما با شما این است که شما انسان هستید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter
شما نیازی به دانستن همه چیز ندارید ، فقط کافیست محدودیت های خود را بدانید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Allah’ım yağmur yağdır. Çok pislik var yeryüzünde
خدای من ، بگذار باران ببارد. آلودگی های زیادی روی زمین وجود دارد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Canım, karakterin yere düşmüş onu bir alıver oradan
عزیز من، شخصیت شما روی زمین افتاده، آن را بردارید و با خود ببرید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Erkeklerin hepsi öküz değil, sen ahırın kapısında dolaşıyorsun güzelim
همه مردان گاو نیستند ، شما در اطراف درب طویله می گویید ، عزیزم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Ben balıketli seviyorum dedim ama balina seviyorum demedim ki
گفتم من ماهی را دوست دارم اما نگفتم که نهنگ رو هم دوست دارم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Sen annenin son çocuğu olduğun bayağı belli oluyor. Yapı git gide bozulmuş
کاملاً واضح است که شما آخرین فرزند مادرتان هستید. ساختار به تدریج خراب شده است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Aşk acısı çekiyorum acılardayım, sevgilim beni terketti bunalımdayım, kimse halimi sormuyor dardayım
من از عشق رنج می برم ، من درد دارم ، عزیزم مرا ترک کرد ، افسرده ام ، هیچ کس در مورد وضعیت من نمی پرسد ، من دچار مشکل هستم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Bazı kadınların şövalye sandıkları adamların, aslında alüminyum kaplanmış denyo olduklarını görmeleri baya zaman alıyor

مدتها طول می کشد تا ببینید مردانی که برخی از زنان فکر می کردند شوالیه هستند ، در واقع منکرهایی با روکش آلومینیوم هستند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

!Hani ben kötüyüm ya senin gözünde! Hiç düşünüyor musun acaba, sen kaç kuruşluk adamsın benim gözümde
تو میدونی من از نظر تو بد هستم! آیا هیچ وقت فکر می کنی ، تو از نظر من مردی پنی (بی ارزش) هستی!

متن غمگین رفیق بی معرفت

Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar Canın yanar
اگر نگذارید از جایی که فکر می کند جدا شود، روزی از قوی ترین قسمت خود می شکند و به شما آسیب می زند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Ölmeyi çoktan göze aldım, ama yanımda kimleri götüreceğim onu düşünüyorum
من قبلاً جرات کرده ام بمیرم ، اما به این فکر می کنم که چه کسی را با خودم می برم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Keşke beni senden vazgeçmek zorunda bıraksaydım
کاش مجبور می شدم از تو دست بکشم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Ben ağlarken yanımda yoksan ben gülerken gölge yapma
اگر هنگام گریه با من نیستی، در حالی که می خندم سایه ام نباش.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Ne zaman dizlerimin üstüne çökeceğimi hissetsem o an ölmeyi yeğledim
هر وقت احساس می کردم می خواهم زانو بزنم ، ترجیح می دادم در آن لحظه بمیرم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.İyi insanlar her zaman kaybediyor. Çünkü onlar her zaman adil dövüşüyor
انسانهای خوب همیشه ضرر می کنند. زیرا آنها همیشه منصفانه می جنگند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Adil dövüşenlerin her zaman kaybedenler olduğunu asla unutma
هرگز فراموش نکنید که مبارزان منصف همیشه بازنده هستند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

…Seni adam sanıp peşinden gelen gölgenin ne suçu var ki
تقصیر سایه چیست که فکر می کند شما یک مرد هستید و به دنبال شما می آید …

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Etrafındakilere dikkat et. Bazıları şükretmeyi öğretirken bazıları da küfretmeyi öğretir sana
مراقب اطرافیان باشید. برخی به شما می آموزند که شکرگزار باشید در حالی که دیگران به شما لعنت می آموزند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Birçok insanın düşünmekten bile korktuğu ölüm bizim için bir oyundan ibarettir
مرگ ، که بسیاری از مردم حتی از فکر کردنش می ترسند ، برای ما یک بازی است.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Karanlık geceler bile ismimizi kaybetmeye yetmez. Bir yıldız çıkar aydınlatır tüm gecenizi
حتی شبهای تاریک نیز برای از دست دادن نام ما کافی نیست. ستاره ای ظهور می کند ، تمام شب شما را روشن می کند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Hayatı başkalarının kuralları ile yaşarsan ezik olursun. Ancak kendi kurallarını koyarsan o zaman kral olursun
اگر طبق قوانین دیگران زندگی کنید ، بازنده خواهید بود. فقط اگر قوانین خود را تنظیم کنید ، پادشاه خواهید شد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.İnsan bir kere yara almaya görsün. En basit gölgeyi bile ardından gelen bir hançer zanneder
هنگامی که فرد می بیند آسیب دیده است. او فکر می کند حتی ساده ترین سایه نیز خنجری است که به دنبال آن می آید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Bazı şeyler üzülmeye değmez. Hayatı olduğu gibi kabul et yeter
بعضی چیزها ارزش ناراحت بودن را ندارند. فقط زندگی را همانطور که هست بپذیرید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

من نیازم نیست باران و بھار

من نیازم نیست لطف روزگار

من نیازم دست‌های او شده

که دلم از مھر او جادو شده

کاش برگردد بیاید سوی من

که به فریاد آمده گیسوی من

یکی نوازش می‌تواند جان دهد

بوسه‌اش بر درد من درمان دهد

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه میشود تو صدایم کنی به لهجه موج

به لحن نقره ای و بی صدای چشمانت

تو هیچوقت پس از صبر من نمی‌آیی

در انتظار چه خالیست جای چشمانت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاهی وقت‌ها…

دلت می‌خواهد…

یکی را صدا کنی و بگویی سلام می‌آیی قدم بزنیم؟

گاهی آدم چه چیزهای سـاده‌ای را ندارد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هنوز رو خاکیم یادمان نمی‌کنند!

وای به روزی که خاکمان کنند!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به لطف بی معرفتی دوستان

فهمیدم معرفت گنجینه‌ای است که اگر انسان نداشته باشد انگارهیچ چیز ندارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی‌گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیچاره دلم

با دیدنت باز هم لرزید

نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی

بیچاره دل است

عقل ندارد…

دوستی این نیست

بی معرفتی سنگدلی نامردی

دوستی این نیست

این نیست که دیرآمدی و زود بروی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق…

به کدامین گناه ناکرده…

تازیانه می‌زنی بر اعتمادم؟

زیر پایم را زود خالی کردی…

سلام پر مهرت را باور کنم،

یا پاشیدن زهر خیانتت را؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

واقعیت‌ها را هر روز صبح جا می‌گذارم پشت اتاق گریم،

از بس آدم‌ها واقعی بودنمان را دوست ندارند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهم نیست چـقدر بالایی،

مهم اینه که اون بالا،

لاشخوری یا عقاب…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهمترین اصل انسانیت است

اگر کسی از من کمکی بخواهد

یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

زمونه بدی شده!

حتی با افزودنی‌های غیرمـجاز هم؛

اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی‌ها نیسـت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ انسانی دوست نداره بمیره!

اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.

اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادمان باشد که: آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور…

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان…

متن غمگین رفیق بی معرفت

از رفتن کسی نترس…

قرار نیست همیشه بمانیم…!

روزی همه رفتنی‌اند…!

ماندن به پای کسی معرفت می‌خواهد نه بهانه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یک ادم بی معرفت!

یک بحث بی نتیجه!

یک دل گرفته!

یک بغض بی انتها!

یک اشک بی ملاحظه!

یک آهنگ غمگین!

ولی من سرسخت‌تر از این حرفام!

یک فنجون قهوه!

یک آهنگ شاد!

به درک که خیلی چیزا درست نمیشه…

توکل به خدا

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره…

که اون بی معرفت…

دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره!

بی معرفت، به یادتم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌آیی…

می‌روی…

و فقط یک سلام…

و گاهی یک خداحافظی…

نه… این انصاف نیست…

من و یک دنیا عشق…

تو و یک دنیا بی تفاوتی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود!

نقش نیشهای مار  ماروپله را بازی نکنید…

شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،

همان کسی که به شما اعتماد کرده بود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

من نیازم نیست باران و بھار

من نیازم نیست لطف روزگار

من نیازم دست‌های او شده

که دلم از مھر او جادو شده

کاش برگردد بیاید سوی من

که به فریاد آمده گیسوی من

یکی نوازش می‌تواند جان دهد

بوسه‌اش بر درد من درمان دهد

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه میشود تو صدایم کنی به لهجه موج

به لحن نقره ای و بی صدای چشمانت

تو هیچوقت پس از صبر من نمی‌آیی

در انتظار چه خالیست جای چشمانت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاهی وقت‌ها…

دلت می‌خواهد…

یکی را صدا کنی و بگویی سلام می‌آیی قدم بزنیم؟

گاهی آدم چه چیزهای سـاده‌ای را ندارد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هنوز رو خاکیم یادمان نمی‌کنند!

وای به روزی که خاکمان کنند!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به لطف بی معرفتی دوستان

فهمیدم معرفت گنجینه‌ای است که اگر انسان نداشته باشد انگارهیچ چیز ندارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی‌گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیچاره دلم

با دیدنت باز هم لرزید

نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی

بیچاره دل است

عقل ندارد…

دوستی این نیست

بی معرفتی سنگدلی نامردی

دوستی این نیست

این نیست که دیرآمدی و زود بروی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق…

به کدامین گناه ناکرده…

تازیانه می‌زنی بر اعتمادم؟

زیر پایم را زود خالی کردی…

سلام پر مهرت را باور کنم،

یا پاشیدن زهر خیانتت را؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

واقعیت‌ها را هر روز صبح جا می‌گذارم پشت اتاق گریم،

از بس آدم‌ها واقعی بودنمان را دوست ندارند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهم نیست چـقدر بالایی،

مهم اینه که اون بالا،

لاشخوری یا عقاب…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهمترین اصل انسانیت است

اگر کسی از من کمکی بخواهد

یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

زمونه بدی شده!

حتی با افزودنی‌های غیرمـجاز هم؛

اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی‌ها نیسـت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ انسانی دوست نداره بمیره!

اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.

اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادمان باشد که: آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور…

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان…

متن غمگین رفیق بی معرفت

از رفتن کسی نترس…

قرار نیست همیشه بمانیم…!

روزی همه رفتنی‌اند…!

ماندن به پای کسی معرفت می‌خواهد نه بهانه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یک ادم بی معرفت!

یک بحث بی نتیجه!

یک دل گرفته!

یک بغض بی انتها!

یک اشک بی ملاحظه!

یک آهنگ غمگین!

ولی من سرسخت‌تر از این حرفام!

یک فنجون قهوه!

یک آهنگ شاد!

به درک که خیلی چیزا درست نمیشه…

توکل به خدا

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره…

که اون بی معرفت…

دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره!

بی معرفت، به یادتم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌آیی…

می‌روی…

و فقط یک سلام…

و گاهی یک خداحافظی…

نه… این انصاف نیست…

من و یک دنیا عشق…

تو و یک دنیا بی تفاوتی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود!

نقش نیشهای مار  ماروپله را بازی نکنید…

شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،

همان کسی که به شما اعتماد کرده بود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده‌ ام از پا چرا
نوش‌ داروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می‌ خواستی حالا چرا

متن غمگین رفیق بی معرفت

رابطه ای که توش اعتماد نیست
مثل ماشینی می مونه که توش بنزین نیست
تا هر وقت که بخوای می تونی توش بمونی
ولی تو رو به جایی نمیرسونه‬

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه داروی تلخی است
وفاداری به خائن
صداقت با دروغگو و
مهربانی با سنگدل

متن غمگین رفیق بی معرفت

مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف می زدم
که سمعک هایش را
پیش دیگری جا گذاشته بود

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ….

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد . (شکسپیر)

متن غمگین رفیق بی معرفت

گرم نمیشود خاطرم
بوی تعفن خيانت از دهانم میآید
هــــــــــا….
خاطر من و
خیال تو و
خیل خيانت …

متن غمگین رفیق بی معرفت

اینقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست تا ابد باهم بمانیم
روزی هـــــــمه رفتــــنـــــی اند
ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه
بلند میگویم:رفتی به درک؛لیاقت ماندن نداشتی

متن غمگین رفیق بی معرفت

نگرانم!
برای روزهایی که می آیند
تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات کنند!
نگرانم!
برای پشیمانی ات، زمانی که هیچ سودی ندارد!
نگرانم!
برای عذاب وجدانت، که تو را به دار می کشد وُ می کُشد!
روزگاری رنج تو رنجم بود
اما روزها خواهند گذشت…
و تو
آری تو
آنچه را به من بخشیدی
از دست دیگری باز پس خواهی گرفت!
و آنچه که من به تو بخشیدم، هیچگاه نخواهی یافت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مطمئن باش و برو ضربه ات کاری بود ، و چه زشت به من و سادگیم خندیدی ، دل من سخت شکست به تو عشقی پاک که پر از یاد تو بود و به یک قلب یتیم که خیالم می گفت تا ابد مال تو بود ، تو برو و برو تا راحتتر تکه های دل خود را سر هم بند زنم

متن غمگین رفیق بی معرفت

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا

متن غمگین رفیق بی معرفت

هنوز نیامده ای خداحافظ ؟

تقصیر تو نیست

همیشه همین گونه بوده ، برو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان می دهم

متن غمگین رفیق بی معرفت

به من نگو نمی خوام اسمی ازت بیارم

هر چی که بود تموم شد نگو دوست ندارم

همش نگو نمی خوام به پای تو بسوزم

من اشتباه کردم عاشقتم هنوزم

متن غمگین رفیق بی معرفت

جلوتر نیا!

خاکستر می شوی.

اینجا دلی را سوزانده اند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

پشت پا خوردم ز هر کَس که گفت یار منه

چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه

هرکه دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم

دیدم این دست محبت ، حلقه دار منه . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر نکنم ز روی نادانی قربانی عشق او غرورم را

شاید که چو بگذرم از او یابم آن گم شده شادی و سرورم را

متن غمگین رفیق بی معرفت

می بوسم می گذارم کنار ، تمام ِ چیز هایی که ندارم را ،دست هایت را ، شانه هایت را ، عاشقی ات را ،

همه را

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو را آن قدر در دل می سرایم

کـه دل یعنی ترا زیبا سرودن

فدای تو شقایق احساس

و رویای بی آغاز سرودن

متن غمگین رفیق بی معرفت

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دل

میان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابر

نمی‌دانم چرا شاید بـه رسم و عادت پروانگی مان باز

برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

متن غمگین رفیق بی معرفت

چجوری انقد آسان خیانت می کنید؟
ماحتی همسایمون اثاث کشی میکنه میره تا ی سال ب حرمتش جواب درود همسایه جدید رو نمیدیم :»»

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی نامرده اونی کـه یهو میزاره میره

گاهی وقت ها… دلت میخواهـد… یکی را صدا کنی و بگویی سلـام می آیي قدم بزنیم گاهی آدم چه چیز هآی سـاده ای را ندآرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند …!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست …!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می‌خواهد …

متن غمگین رفیق بی معرفت

-تا حالا بـه کسی خیانت کردی؟
+آره ؛ بـه خودم!!
-چطور؟
+برای همه ی وقت گذاشتم جز خودم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیانت خیلی آسونه …
یه کار پر چالش تر رو امتحان کن
مثلاً وفا دار باش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بزرگ ترین خیانت رو
خودمون بـه
خودمون کردیم،
وقتی کـه بخاطر دوست
داشتنِ بعضی آدما،
هزارتا فرصت
دوباره بهشون دادیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

مــن

همه ی حرف هایی که پشت سرت بود را به جـــان خریدم

و تـــو

همه ی من را

به یک حــرف فروختـــی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه می شد گر دل آشفته من

هر چشم تو عادت نمی کرد

و اي کاش از نخست آن چشمهایت

مرا آواره غربت نمی‌کرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

می توان در قلب هاي بی فروغ

لحظه اي برقی زد و خورشید شد

می توان در غربت داغ کویر

آن ابری که می بارید شد

عکس نوشته خیانت و نامردی رفیق

چه می شود تو صدایم کنی به لهجه موج

به لحن نقره اي و بی صدای چشمانت

تو هیچوقت پس از صبر من نمی ایی

در انتظار چه خالیست جای چشمانت

عکس نوشته خیانت و نامردی رفیق

تو نازنین من بودی مثل حالا تا همیشه

کاشکی بجز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشت

یا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت

متن غمگین رفیق بی معرفت

این چه نگاهیست بمن میکنی
ناز ندیدم من از این بیشتر
می کند این نوع نگاهت مرا
شاد ، ولی آه غمین بیشتر
فلسفه ناز نگاه تو چیست؟
دلبری صورت ماه تو چیست؟
هرکه به نظاره نشیند تورا
می‌زنی ماه ، به زمین بیشتر
ناز تو در پرده سخن گفتن است
از سفر این گونه بمن گفتن است
از همه ی ي ي غم باز تری ماه من
ناز تو اي پرده نشین بیشتر
لایق زیبایی دست ب دست منی
بی تو شود چین به جبین بیشتر

متن غمگین رفیق بی معرفت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده‌ ام از پا چرا
نوش‌ داروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می‌ خواستی حالا چرا

متن غمگین رفیق بی معرفت

رابطه ای که توش اعتماد نیست
مثل ماشینی می مونه که توش بنزین نیست
تا هر وقت که بخوای می تونی توش بمونی
ولی تو رو به جایی نمیرسونه‬

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه داروی تلخی است
وفاداری به خائن
صداقت با دروغگو و
مهربانی با سنگدل

متن غمگین رفیق بی معرفت

مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف می زدم
که سمعک هایش را
پیش دیگری جا گذاشته بود

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ….

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد . (شکسپیر)

متن غمگین رفیق بی معرفت

گرم نمیشود خاطرم
بوی تعفن خيانت از دهانم میآید
هــــــــــا….
خاطر من و
خیال تو و
خیل خيانت …

متن غمگین رفیق بی معرفت

اینقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست تا ابد باهم بمانیم
روزی هـــــــمه رفتــــنـــــی اند
ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه
بلند میگویم:رفتی به درک؛لیاقت ماندن نداشتی

متن غمگین رفیق بی معرفت

نگرانم!
برای روزهایی که می آیند
تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات کنند!
نگرانم!
برای پشیمانی ات، زمانی که هیچ سودی ندارد!
نگرانم!
برای عذاب وجدانت، که تو را به دار می کشد وُ می کُشد!
روزگاری رنج تو رنجم بود
اما روزها خواهند گذشت…
و تو
آری تو
آنچه را به من بخشیدی
از دست دیگری باز پس خواهی گرفت!
و آنچه که من به تو بخشیدم، هیچگاه نخواهی یافت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مطمئن باش و برو ضربه ات کاری بود ، و چه زشت به من و سادگیم خندیدی ، دل من سخت شکست به تو عشقی پاک که پر از یاد تو بود و به یک قلب یتیم که خیالم می گفت تا ابد مال تو بود ، تو برو و برو تا راحتتر تکه های دل خود را سر هم بند زنم

متن غمگین رفیق بی معرفت

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا

متن غمگین رفیق بی معرفت

هنوز نیامده ای خداحافظ ؟

تقصیر تو نیست

همیشه همین گونه بوده ، برو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان می دهم

متن غمگین رفیق بی معرفت

به من نگو نمی خوام اسمی ازت بیارم

هر چی که بود تموم شد نگو دوست ندارم

همش نگو نمی خوام به پای تو بسوزم

من اشتباه کردم عاشقتم هنوزم

متن غمگین رفیق بی معرفت

جلوتر نیا!

خاکستر می شوی.

اینجا دلی را سوزانده اند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

پشت پا خوردم ز هر کَس که گفت یار منه

چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه

هرکه دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم

دیدم این دست محبت ، حلقه دار منه . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر نکنم ز روی نادانی قربانی عشق او غرورم را

شاید که چو بگذرم از او یابم آن گم شده شادی و سرورم را

متن غمگین رفیق بی معرفت

می بوسم می گذارم کنار ، تمام ِ چیز هایی که ندارم را ،دست هایت را ، شانه هایت را ، عاشقی ات را ،

همه را

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو را آن قدر در دل می سرایم

کـه دل یعنی ترا زیبا سرودن

فدای تو شقایق احساس

و رویای بی آغاز سرودن

متن غمگین رفیق بی معرفت

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دل

میان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابر

نمی‌دانم چرا شاید بـه رسم و عادت پروانگی مان باز

برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

متن غمگین رفیق بی معرفت

چجوری انقد آسان خیانت می کنید؟
ماحتی همسایمون اثاث کشی میکنه میره تا ی سال ب حرمتش جواب درود همسایه جدید رو نمیدیم :»»

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی نامرده اونی کـه یهو میزاره میره

گاهی وقت ها… دلت میخواهـد… یکی را صدا کنی و بگویی سلـام می آیي قدم بزنیم گاهی آدم چه چیز هآی سـاده ای را ندآرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند …!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست …!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می‌خواهد …

متن غمگین رفیق بی معرفت

-تا حالا بـه کسی خیانت کردی؟
+آره ؛ بـه خودم!!
-چطور؟
+برای همه ی وقت گذاشتم جز خودم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیانت خیلی آسونه …
یه کار پر چالش تر رو امتحان کن
مثلاً وفا دار باش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بزرگ ترین خیانت رو
خودمون بـه
خودمون کردیم،
وقتی کـه بخاطر دوست
داشتنِ بعضی آدما،
هزارتا فرصت
دوباره بهشون دادیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

مــن

همه ی حرف هایی که پشت سرت بود را به جـــان خریدم

و تـــو

همه ی من را

به یک حــرف فروختـــی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه می شد گر دل آشفته من

هر چشم تو عادت نمی کرد

و اي کاش از نخست آن چشمهایت

مرا آواره غربت نمی‌کرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

می توان در قلب هاي بی فروغ

لحظه اي برقی زد و خورشید شد

می توان در غربت داغ کویر

آن ابری که می بارید شد

عکس نوشته خیانت و نامردی رفیق

چه می شود تو صدایم کنی به لهجه موج

به لحن نقره اي و بی صدای چشمانت

تو هیچوقت پس از صبر من نمی ایی

در انتظار چه خالیست جای چشمانت

عکس نوشته خیانت و نامردی رفیق

تو نازنین من بودی مثل حالا تا همیشه

کاشکی بجز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشت

یا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت

متن غمگین رفیق بی معرفت

این چه نگاهیست بمن میکنی
ناز ندیدم من از این بیشتر
می کند این نوع نگاهت مرا
شاد ، ولی آه غمین بیشتر
فلسفه ناز نگاه تو چیست؟
دلبری صورت ماه تو چیست؟
هرکه به نظاره نشیند تورا
می‌زنی ماه ، به زمین بیشتر
ناز تو در پرده سخن گفتن است
از سفر این گونه بمن گفتن است
از همه ی ي ي غم باز تری ماه من
ناز تو اي پرده نشین بیشتر
لایق زیبایی دست ب دست منی
بی تو شود چین به جبین بیشتر

متن غمگین رفیق بی معرفت

با عشق به من به من خیانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی !

متن غمگین رفیق بی معرفت

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده

باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست

به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

متن غمگین رفیق بی معرفت

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

کدام شعر!

وقتی که آواز پرواز

در گلوی آسمان یخ زده است

متن غمگین رفیق بی معرفت

مگر بهار یادت

شکوفه زار کند زمین لبهایم را

در این زمانه که آدم به گریه منتسب است

متن غمگین رفیق بی معرفت

حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم
آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم
پنهان شدی و فکر خيانت به سرم زد
شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ….

متن غمگین رفیق بی معرفت

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی ،

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد . (شکسپیر)

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس و غمگسار چونی بی من !
من با رخ چون خـزان زردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من
ای زندگی تن و توانم همه تو !
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از انی همه من
من نیست شدم در تو از انم همه تو.

متن غمگین رفیق بی معرفت

شوقم را به شاخه ی دیدارت می آویزم

مرگ برش می دارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو اینگونه زن
قدیمی و شکسته و ایستاده
از روزگاران کهن
مقصد شعرهای عاشق و نخوانده
تو را خدا آفرید
تا تمام تنهایی اش جان بگیرد
تا تمام تنهایی ات
بارور شود در گذرگاه زمانه
خلقت گریه دارت شبیه جلوت کوه های فراموش
بسیارها مبارک باد

متن غمگین رفیق بی معرفت

زبان اگر زبان عشق باشد

تشنگی هم می تواند سرور آبهای جهان شود

متن غمگین رفیق بی معرفت

در من آدم برفی ای است که عاشق آفتاب شده…

و این خلاصه همه داستان های عاشقانه جهان است

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها بودم,که او آمد…تنهاییم را پر نکرد”فقط” خلوتم را شکست….

متن غمگین رفیق بی معرفت

فرق نمی کند دختر باشی یا پسر همین که با دل کسی بازی نکنی مردی…!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

گـــاهی وقتها دادن شانس دوباره به کسی مثل دادن یه گلوله ی اضافیست

برای اینکه بار اول نتونست تو رو خوب هدف بگیره…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دار بزن … خاطرات کسی که تـو را دور زده

حالم خوب است …امّا گذشته ام درد میکند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

سوت پایان را بزن

من حریف هرزگی تو

و احمق بودن خودم نمی شوم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

کبریت های سوخته هم،
روزی درخت های شادابی بوده اند
مثل ما،
که روزگاری می خندیدیم
قبل از این که عشق روشنمان کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت

دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام

تا خــــودت را بالا ببـــــری . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت

بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

حضورت در کنار من معجزه نبود

نبودنت هم فاجعه نیست

فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود

بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

“دوستت دارم”

تکیه کلام تو بود

من بی جهت به آن تکیه داده بودم…!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نمی بخشمت

ولی فراموشت می کنم

همیشه به همین سادگی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست

تنها آسمانمان یکیست . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم / رنجیدن و اضطراب را فهمیدم

در چشم تو عشق را ندیدم اما / معنای دل کباب را فهمیدم

هر روز خطاهای تو را بخشیدم / تا بخشش بی حساب را بخشیدم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتی

تو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادت باشه رفیق وقتی قلبم آتیش زدی!!!
تو که دورنش بودی …سوختی رفیق….

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می شود
و آرام می بارم و می نوشم
گویی قهوه ای تلخ از جنس حقیقت می نوشم
چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟
قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی یارو!!!!
من حرفمو یه بار میزنم!!!
دفعه بعدی میام سر خاکت بهت سر میزنم!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

لایق تو کسی است که:تو را انتخاب کند نه امتحان …

تو را نگاه کند نه اینکه ببیند…تو را حس کند نه اینکه لمست کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی تو من هیچ وقت کامل نمی شود
اگر نبودی باز هم به تو فکر می کردم…همین و دیگر هیچ…

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن

صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست

آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

محبت به نامرد ، کردم بسی / محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست / که دردی چو دیدار نامرد نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

دَستخطی دارم از او بر دل خود یادگار
عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار
رفتنش یک شب دمار از روزگار من کشید !
می کشم روزی که برگردد دمار از روزگار !
حرف حق گفتم ولی خون مرا در شیشه کرد
بیشـتر گل می کند انگور بر بالای دار .

متن غمگین رفیق بی معرفت

من از عشق گفتم

تو مدل ماشینم را پرسیدی

من از محبت گفتم

تو محل زندگیم را پرسیدی

من از دوست داشتن گفتم

تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی

من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو

تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنروز که یکدیگر را یافتیم یافتنمان هنــــر نبود….
هنــــــــر این است که یکدیگر را گم نکنیم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلم کوچک است!کوچکتر از باغچه ی پشت پنجره !
ولی آنقدر جا دارد که برای دوستی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه

متن غمگین رفیق بی معرفت

دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفارو

همه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت !

متن غمگین رفیق بی معرفت

مشکل از تو نبود

از من بود

با کسی حرف میزدم

که سمعک هایش را

پیش دیگری جا گذاشته بود . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

متن غمگین رفیق بی معرفت

دل است دیگر بر هوای بیقرار یادها می شکند
می بازد می بارد و بر قرار بی وفای روزگار می ماند
می سازد می سوزد..
می سوزد…..

متن غمگین رفیق بی معرفت

از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم

و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی

من بدهکارت می شوم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

همیشه تاریکی کریه نیست !
آبروی نور را برده این خيانت روشن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

صدایت می کنم هر شب فقط یک شب صدایم کن
تو مغروری ,غرورت را فقط یک شب فدایم کن…

متن غمگین رفیق بی معرفت

لعنت بهـــ اس ام اس
ب موبایل
به اینترنت
ب پی ام
خودت میفهمی خودت را از نزدیک می خواهم

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر چرا به فصل نگاهت بهار نیست؟؟؟
چشمت برای دیدن من بی قرار نیست؟؟؟
افتادم چـــــــو اشک از چشمانت ای دریغ!!!
دیگر مرا به چشم تو هم  اعتبار نیست!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

گنچشک میخندید به اینکه چرا هر روز بی هیچ پولی برایش دانه میپاشم…
من میگریستم به اینکه حتی او هم محبت مرا از سادگی ام میپندارد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

کسی که چشمانت را آفریده یقینا بیناست!
یک نابینا نمیتواند بینایی را خلق کند …پس او تو را می بیند فقط از او بخواه….

متن غمگین رفیق بی معرفت

من بد نیستم
فقط دیگه حـــــــــس
خوبی به کسی ندارم

متن غمگین رفیق بی معرفت

گرم نمیشود خاطرم
بوی تعفن خيانت از دهانم میآید
هــــــــــا….
خاطر من و
خیال تو و
خیل خيانت …

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلگیرم ای شب!
تو مَرا زمین زده ای
برگ میزنی دفتر تلخ روزگار را
کسی که فراموش نشد، دیگر مرا در خاطرش نیست!
دیگر لبخندی نیست
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان می فروشمت به خورشید
فقط صبح شـو ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

هـِــ ی غریبـــﮧ !
قیــآفت خیلـے آشنـآست
من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟
آهـ ـآن… یـ ـآدم اومــد
یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم
یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے
هــﮧ … انقدر مــآت نگـ ـآم نکن
عشقت حسودیش میشــﮧ !
دســتات ارزونــی خودتــ..
رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم
دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید
خوآستم بدونـی!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نفس های خــستـــــه این “گــــــــــــــــرگ” نگاه نکن!!!
دنیــــــــا رابرای کسی دریدم……..
که مـــــــرا به “سگی” فروخت!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر شب پتروس شهر من خواب است
وقتی چشمانم چکه می کنند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

اینقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست تا ابد باهم بمانیم
روزی هـــــــمه رفتــــنـــــی اند
ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه
بلند میگویم:رفتی به درک؛لیاقت ماندن نداشتی

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاه چیزی که میخواهی به تو نمیدهند …

گاه چیزی که به دنبالش هستی از تو دور میشود

پس قدر داشته هایت را بدان و تلاش کن برای خواسته هایت …

اما اطمینان  داشته باش که هر چه بر تو روا داشته شد خودت کردی

و هر چه به سرت آمد لازم بوده و هست

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر زمانی متوجه شدی کسی ب تو نیاز دارد,نازت را… !

با نیازش …معامله نکن…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام
که هر وقت دلت خواست خردش کنی
غرور من اگر بشکند
با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد

متن غمگین رفیق بی معرفت

نگرانم!
برای روزهایی که می آیند
تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات کنند!
نگرانم!
برای پشیمانی ات، زمانی که هیچ سودی ندارد!
نگرانم!
برای عذاب وجدانت، که تو را به دار می کشد وُ می کُشد!
روزگاری رنج تو رنجم بود
اما روزها خواهند گذشت…
و تو
آری تو
آنچه را به من بخشیدی
از دست دیگری باز پس خواهی گرفت!
و آنچه که من به تو بخشیدم، هیچگاه نخواهی یافت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دردناک است
باران ببارد
خیس شوم
و بدانم تو
گرمای دستت مال من نیست
پای به پای دیگری راه میروی
زیر چتری که خودم به تو داده بودم. .

متن غمگین رفیق بی معرفت

با عشق به من به من خیانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی !

متن غمگین رفیق بی معرفت

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده

باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست

به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

متن غمگین رفیق بی معرفت

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

کدام شعر!

وقتی که آواز پرواز

در گلوی آسمان یخ زده است

متن غمگین رفیق بی معرفت

مگر بهار یادت

شکوفه زار کند زمین لبهایم را

در این زمانه که آدم به گریه منتسب است

متن غمگین رفیق بی معرفت

حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم
آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم
پنهان شدی و فکر خيانت به سرم زد
شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ….

متن غمگین رفیق بی معرفت

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی ،

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد . (شکسپیر)

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس و غمگسار چونی بی من !
من با رخ چون خـزان زردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من
ای زندگی تن و توانم همه تو !
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از انی همه من
من نیست شدم در تو از انم همه تو.

متن غمگین رفیق بی معرفت

شوقم را به شاخه ی دیدارت می آویزم

مرگ برش می دارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو اینگونه زن
قدیمی و شکسته و ایستاده
از روزگاران کهن
مقصد شعرهای عاشق و نخوانده
تو را خدا آفرید
تا تمام تنهایی اش جان بگیرد
تا تمام تنهایی ات
بارور شود در گذرگاه زمانه
خلقت گریه دارت شبیه جلوت کوه های فراموش
بسیارها مبارک باد

متن غمگین رفیق بی معرفت

زبان اگر زبان عشق باشد

تشنگی هم می تواند سرور آبهای جهان شود

متن غمگین رفیق بی معرفت

در من آدم برفی ای است که عاشق آفتاب شده…

و این خلاصه همه داستان های عاشقانه جهان است

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها بودم,که او آمد…تنهاییم را پر نکرد”فقط” خلوتم را شکست….

متن غمگین رفیق بی معرفت

فرق نمی کند دختر باشی یا پسر همین که با دل کسی بازی نکنی مردی…!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

گـــاهی وقتها دادن شانس دوباره به کسی مثل دادن یه گلوله ی اضافیست

برای اینکه بار اول نتونست تو رو خوب هدف بگیره…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دار بزن … خاطرات کسی که تـو را دور زده

حالم خوب است …امّا گذشته ام درد میکند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

سوت پایان را بزن

من حریف هرزگی تو

و احمق بودن خودم نمی شوم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

کبریت های سوخته هم،
روزی درخت های شادابی بوده اند
مثل ما،
که روزگاری می خندیدیم
قبل از این که عشق روشنمان کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت

دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام

تا خــــودت را بالا ببـــــری . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت

بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

حضورت در کنار من معجزه نبود

نبودنت هم فاجعه نیست

فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود

بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

“دوستت دارم”

تکیه کلام تو بود

من بی جهت به آن تکیه داده بودم…!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نمی بخشمت

ولی فراموشت می کنم

همیشه به همین سادگی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست

تنها آسمانمان یکیست . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم / رنجیدن و اضطراب را فهمیدم

در چشم تو عشق را ندیدم اما / معنای دل کباب را فهمیدم

هر روز خطاهای تو را بخشیدم / تا بخشش بی حساب را بخشیدم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتی

تو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادت باشه رفیق وقتی قلبم آتیش زدی!!!
تو که دورنش بودی …سوختی رفیق….

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می شود
و آرام می بارم و می نوشم
گویی قهوه ای تلخ از جنس حقیقت می نوشم
چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟
قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی یارو!!!!
من حرفمو یه بار میزنم!!!
دفعه بعدی میام سر خاکت بهت سر میزنم!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

لایق تو کسی است که:تو را انتخاب کند نه امتحان …

تو را نگاه کند نه اینکه ببیند…تو را حس کند نه اینکه لمست کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی تو من هیچ وقت کامل نمی شود
اگر نبودی باز هم به تو فکر می کردم…همین و دیگر هیچ…

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن

صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست

آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

محبت به نامرد ، کردم بسی / محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست / که دردی چو دیدار نامرد نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

دَستخطی دارم از او بر دل خود یادگار
عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار
رفتنش یک شب دمار از روزگار من کشید !
می کشم روزی که برگردد دمار از روزگار !
حرف حق گفتم ولی خون مرا در شیشه کرد
بیشـتر گل می کند انگور بر بالای دار .

متن غمگین رفیق بی معرفت

من از عشق گفتم

تو مدل ماشینم را پرسیدی

من از محبت گفتم

تو محل زندگیم را پرسیدی

من از دوست داشتن گفتم

تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی

من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو

تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنروز که یکدیگر را یافتیم یافتنمان هنــــر نبود….
هنــــــــر این است که یکدیگر را گم نکنیم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلم کوچک است!کوچکتر از باغچه ی پشت پنجره !
ولی آنقدر جا دارد که برای دوستی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه

متن غمگین رفیق بی معرفت

دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفارو

همه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت !

متن غمگین رفیق بی معرفت

مشکل از تو نبود

از من بود

با کسی حرف میزدم

که سمعک هایش را

پیش دیگری جا گذاشته بود . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

متن غمگین رفیق بی معرفت

دل است دیگر بر هوای بیقرار یادها می شکند
می بازد می بارد و بر قرار بی وفای روزگار می ماند
می سازد می سوزد..
می سوزد…..

متن غمگین رفیق بی معرفت

از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم

و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی

من بدهکارت می شوم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

همیشه تاریکی کریه نیست !
آبروی نور را برده این خيانت روشن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

صدایت می کنم هر شب فقط یک شب صدایم کن
تو مغروری ,غرورت را فقط یک شب فدایم کن…

متن غمگین رفیق بی معرفت

لعنت بهـــ اس ام اس
ب موبایل
به اینترنت
ب پی ام
خودت میفهمی خودت را از نزدیک می خواهم

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر چرا به فصل نگاهت بهار نیست؟؟؟
چشمت برای دیدن من بی قرار نیست؟؟؟
افتادم چـــــــو اشک از چشمانت ای دریغ!!!
دیگر مرا به چشم تو هم  اعتبار نیست!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

گنچشک میخندید به اینکه چرا هر روز بی هیچ پولی برایش دانه میپاشم…
من میگریستم به اینکه حتی او هم محبت مرا از سادگی ام میپندارد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

کسی که چشمانت را آفریده یقینا بیناست!
یک نابینا نمیتواند بینایی را خلق کند …پس او تو را می بیند فقط از او بخواه….

متن غمگین رفیق بی معرفت

من بد نیستم
فقط دیگه حـــــــــس
خوبی به کسی ندارم

متن غمگین رفیق بی معرفت

گرم نمیشود خاطرم
بوی تعفن خيانت از دهانم میآید
هــــــــــا….
خاطر من و
خیال تو و
خیل خيانت …

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلگیرم ای شب!
تو مَرا زمین زده ای
برگ میزنی دفتر تلخ روزگار را
کسی که فراموش نشد، دیگر مرا در خاطرش نیست!
دیگر لبخندی نیست
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان می فروشمت به خورشید
فقط صبح شـو ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

هـِــ ی غریبـــﮧ !
قیــآفت خیلـے آشنـآست
من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟
آهـ ـآن… یـ ـآدم اومــد
یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم
یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے
هــﮧ … انقدر مــآت نگـ ـآم نکن
عشقت حسودیش میشــﮧ !
دســتات ارزونــی خودتــ..
رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم
دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید
خوآستم بدونـی!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نفس های خــستـــــه این “گــــــــــــــــرگ” نگاه نکن!!!
دنیــــــــا رابرای کسی دریدم……..
که مـــــــرا به “سگی” فروخت!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر شب پتروس شهر من خواب است
وقتی چشمانم چکه می کنند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

اینقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست تا ابد باهم بمانیم
روزی هـــــــمه رفتــــنـــــی اند
ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه
بلند میگویم:رفتی به درک؛لیاقت ماندن نداشتی

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاه چیزی که میخواهی به تو نمیدهند …

گاه چیزی که به دنبالش هستی از تو دور میشود

پس قدر داشته هایت را بدان و تلاش کن برای خواسته هایت …

اما اطمینان  داشته باش که هر چه بر تو روا داشته شد خودت کردی

و هر چه به سرت آمد لازم بوده و هست

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر زمانی متوجه شدی کسی ب تو نیاز دارد,نازت را… !

با نیازش …معامله نکن…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام
که هر وقت دلت خواست خردش کنی
غرور من اگر بشکند
با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد

متن غمگین رفیق بی معرفت

نگرانم!
برای روزهایی که می آیند
تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات کنند!
نگرانم!
برای پشیمانی ات، زمانی که هیچ سودی ندارد!
نگرانم!
برای عذاب وجدانت، که تو را به دار می کشد وُ می کُشد!
روزگاری رنج تو رنجم بود
اما روزها خواهند گذشت…
و تو
آری تو
آنچه را به من بخشیدی
از دست دیگری باز پس خواهی گرفت!
و آنچه که من به تو بخشیدم، هیچگاه نخواهی یافت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دردناک است
باران ببارد
خیس شوم
و بدانم تو
گرمای دستت مال من نیست
پای به پای دیگری راه میروی
زیر چتری که خودم به تو داده بودم. .

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی بده احساس کنی مثل شمعی !
فقط وقتی برق رفت می آیند سراغت
و بعد با یک فوت خاموشت میکنند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا

که سخت مشغول شطرنج زندگی اند

و نمیدونن ما مات دوست داشتن شون هستیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای سلامتی آن‌هایی که تا یادی ازشان نکنی یادی ازت نمی‌کنن ، صلوات

متن غمگین رفیق بی معرفت

گلایه ها عیبی ندارد!!

کنایه هاست که ویران میکند آدمی را!!

۷.هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند!

وای به روزی که خاکمان کنند!!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی‌گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش………معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید

زنده

باد

رفیق

با معرفت !

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

متن غمگین رفیق بی معرفت

طلوع بی شمار معرفت باش
به شهری که رسومش بی وفائیست
سرم سرگرم تصویر تو گشته
به آن حدی که اسمش بی نوائیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان
باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان
روز اول که سرشتند به گل پیکرشان
سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

متن غمگین رفیق بی معرفت

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی بده احساس کنی مثل شمعی !
فقط وقتی برق رفت می آیند سراغت
و بعد با یک فوت خاموشت میکنند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا

که سخت مشغول شطرنج زندگی اند

و نمیدونن ما مات دوست داشتن شون هستیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای سلامتی آن‌هایی که تا یادی ازشان نکنی یادی ازت نمی‌کنن ، صلوات

متن غمگین رفیق بی معرفت

گلایه ها عیبی ندارد!!

کنایه هاست که ویران میکند آدمی را!!

۷.هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند!

وای به روزی که خاکمان کنند!!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی‌گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش………معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید

زنده

باد

رفیق

با معرفت !

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

متن غمگین رفیق بی معرفت

طلوع بی شمار معرفت باش
به شهری که رسومش بی وفائیست
سرم سرگرم تصویر تو گشته
به آن حدی که اسمش بی نوائیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان
باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان
روز اول که سرشتند به گل پیکرشان
سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

متن غمگین رفیق بی معرفت

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره میشی . . . !
غذاتو سرد می خوری . . .
صبونه رو شام ، ناهارو نصف شب !
لباسات دیگه به تنت نمیاد . . .
همه رو قیچی می زنی !
ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمیشی . . . !
این قدر علامت سوالای تو فکرتو میشمری . . .
تا آخرش رو بالش خیست خوابت ببره !
تنهایی از تو آدمی می سازه . . .
که دیگه شبیه آدم نیست !
می دونی چیه ؟!
عجیب دلتنگم . . .
واسه وقتایی که عجیب دلتنگم می شدی . . . !

متن غمگین رفیق بی معرفت

شـایـد روزی بـیـایـد
کـه حـال ِ مـن هـم خـوب شـود!
زمـیـن خـوب شـود
هـوا خـوب شـود
“بـاران “خـوب شـود
عـشـق خـوب شـود
و تـــــو خـوب ِ مـن شـوی
و مــــن خـوب شـوم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی . . .
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش میگی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که میشنوی
یک “مرسی” خشک و خالیه…..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفته اند !
نیستند…
دلم ، صبر و قرارم ، دستانت ، نگاهت ، هوش از سرم
بیاورشان…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر به همه چیز شکـــ کرده امـــ
می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد استـــ .
هر چهــــ بالا پایین می کنمــــ ، نمیـــ فهممــــ
اینـــ چشمانمــــ پس کـــِـــی مراد میگیرند ؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

جای تو خالــ ـــ ـــ ـــیــسـت . . .
خالی تر از سفره ی دل کودکی که تازه متولد شده است . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

هوای عصرهای من عجیب تـو را کم دارد !
آغوش تـو را کم دارد !
نفس های تـو را کم دارد !

متن غمگین رفیق بی معرفت

سرم سنگینی حرفی را دارد
که توان گفتنم نیست
زبانم دنبال فرصتی
و چشمم
دنبال محرم رازی می گردد
بی تاب دیدنت هستم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چشــــمانم خستــــه استـــ و نبــــض ذهنــــم افتــــاده ؛
کاش نگــــاهتــــ یکــــ قــــدم نزدیـــکـــــ تــــر بـــود . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

ذهنـــم فلـــــج میشود …
وقتــــــی میخــوانمــت
و
تــــــو
نمیگویی ” جانــــــم ؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه معنـــــى دارد
زندگى…!؟
وقتى که هیچ اتفاقى
من و تو را
سر راه هم قرار نمى دهد !!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی تو
حتی باران هم
بوی تشنگی می دهد
گـاهــــی لال مـــی شود آدم …
حـرف دارد ؛ ولـــی …
کلمه نـدارد … !!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛
“تمام” نمی شوند ….
همش به آغوششان بدهکار میمانی !
حضورشان”گـرم” است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را …
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …
آخ که چقدر کم دارمت ….

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه!
بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .
ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !
بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،
قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .
بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،
دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .
رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،
وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،
تَنـــ ــهـا . . .
نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .
بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،
مے ڪـــــوبَنــــــد . . .اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی

متن غمگین رفیق بی معرفت

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است
وقتی تو “یک ثانیه” هم در کنارم نیستی

متن غمگین رفیق بی معرفت

همه ی کارهایت را بخشیدم
جز آن تردید آخر هنگام رفتنت
که هنوز مرا
به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

حوا که بغض کند…
حتی خدا هم اگر سیب بیاورد چیزی بجز آغوش آدم آرامش نمیکند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

شب که میشود…
نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم و شجاعتم را زیر سوال میبرم…
دوام می آورم تا فردا ؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد،
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر…
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

حــال ِ مــن خــوب است
امــا
عــالی می شــوم
وقــتی کــه
تــــو…
با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی :
” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

متن غمگین رفیق بی معرفت

گفته بودی پاییز که تمام شود
به سراغ رویاهایم می آیی
تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی
من جوجه هایم را شمرده ام
ببین…. !
تو نیامدی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

نشستم من دمی در خواب باتو
کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو
مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی
که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو

متن غمگین رفیق بی معرفت

در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار ..
جـــایِ تــــو خـــــالی …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نانوشته هایم بسیارند
مثل بی قراری هایـم…
من سکــوتم را فریـاد می کِشــم
آخر این آشوب درونم مــرا می کُشد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی
نا شکـر نیستـم
فــردا هم روزِ خـداست!

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی تو نیستی …
شادی کلام نامفهومی ست !
و ” دوستت می‌دارم ” رازی‌ ست
که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند
و من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم ؟
اینجا که ساعت وآیینه و هوا … به تو معتادند

متن غمگین رفیق بی معرفت

ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره میشی . . . !
غذاتو سرد می خوری . . .
صبونه رو شام ، ناهارو نصف شب !
لباسات دیگه به تنت نمیاد . . .
همه رو قیچی می زنی !
ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمیشی . . . !
این قدر علامت سوالای تو فکرتو میشمری . . .
تا آخرش رو بالش خیست خوابت ببره !
تنهایی از تو آدمی می سازه . . .
که دیگه شبیه آدم نیست !
می دونی چیه ؟!
عجیب دلتنگم . . .
واسه وقتایی که عجیب دلتنگم می شدی . . . !

متن غمگین رفیق بی معرفت

شـایـد روزی بـیـایـد
کـه حـال ِ مـن هـم خـوب شـود!
زمـیـن خـوب شـود
هـوا خـوب شـود
“بـاران “خـوب شـود
عـشـق خـوب شـود
و تـــــو خـوب ِ مـن شـوی
و مــــن خـوب شـوم . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی . . .
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش میگی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که میشنوی
یک “مرسی” خشک و خالیه…..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفته اند !
نیستند…
دلم ، صبر و قرارم ، دستانت ، نگاهت ، هوش از سرم
بیاورشان…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر به همه چیز شکـــ کرده امـــ
می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد استـــ .
هر چهــــ بالا پایین می کنمــــ ، نمیـــ فهممــــ
اینـــ چشمانمــــ پس کـــِـــی مراد میگیرند ؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

جای تو خالــ ـــ ـــ ـــیــسـت . . .
خالی تر از سفره ی دل کودکی که تازه متولد شده است . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

هوای عصرهای من عجیب تـو را کم دارد !
آغوش تـو را کم دارد !
نفس های تـو را کم دارد !

متن غمگین رفیق بی معرفت

سرم سنگینی حرفی را دارد
که توان گفتنم نیست
زبانم دنبال فرصتی
و چشمم
دنبال محرم رازی می گردد
بی تاب دیدنت هستم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چشــــمانم خستــــه استـــ و نبــــض ذهنــــم افتــــاده ؛
کاش نگــــاهتــــ یکــــ قــــدم نزدیـــکـــــ تــــر بـــود . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

ذهنـــم فلـــــج میشود …
وقتــــــی میخــوانمــت
و
تــــــو
نمیگویی ” جانــــــم ؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه معنـــــى دارد
زندگى…!؟
وقتى که هیچ اتفاقى
من و تو را
سر راه هم قرار نمى دهد !!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی تو
حتی باران هم
بوی تشنگی می دهد
گـاهــــی لال مـــی شود آدم …
حـرف دارد ؛ ولـــی …
کلمه نـدارد … !!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛
“تمام” نمی شوند ….
همش به آغوششان بدهکار میمانی !
حضورشان”گـرم” است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را …
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …
آخ که چقدر کم دارمت ….

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه!
بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .
ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !
بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،
قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .
بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،
دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .
رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،
وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،
تَنـــ ــهـا . . .
نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .
بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،
مے ڪـــــوبَنــــــد . . .اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی

متن غمگین رفیق بی معرفت

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است
وقتی تو “یک ثانیه” هم در کنارم نیستی

متن غمگین رفیق بی معرفت

همه ی کارهایت را بخشیدم
جز آن تردید آخر هنگام رفتنت
که هنوز مرا
به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

حوا که بغض کند…
حتی خدا هم اگر سیب بیاورد چیزی بجز آغوش آدم آرامش نمیکند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

شب که میشود…
نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم و شجاعتم را زیر سوال میبرم…
دوام می آورم تا فردا ؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد،
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر…
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

حــال ِ مــن خــوب است
امــا
عــالی می شــوم
وقــتی کــه
تــــو…
با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی :
” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

متن غمگین رفیق بی معرفت

گفته بودی پاییز که تمام شود
به سراغ رویاهایم می آیی
تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی
من جوجه هایم را شمرده ام
ببین…. !
تو نیامدی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

نشستم من دمی در خواب باتو
کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو
مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی
که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو

متن غمگین رفیق بی معرفت

در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار ..
جـــایِ تــــو خـــــالی …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نانوشته هایم بسیارند
مثل بی قراری هایـم…
من سکــوتم را فریـاد می کِشــم
آخر این آشوب درونم مــرا می کُشد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی
نا شکـر نیستـم
فــردا هم روزِ خـداست!

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی تو نیستی …
شادی کلام نامفهومی ست !
و ” دوستت می‌دارم ” رازی‌ ست
که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند
و من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم ؟
اینجا که ساعت وآیینه و هوا … به تو معتادند

متن غمگین رفیق بی معرفت

” رفقا تو مشكلات ميشن جن و ما بسم الله “

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ نقابی، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق فقط اونی که
بی دغدغه بهش زنگ بزنی
بگی حالم خوب نیست
همین…‌…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مثل چای با عطرِ هل

وسط سرمای هوا

مثلِ عطرِ یک آشنا

می‌ چسبد به جان

یکی که اسمش

بی‌ هیچ قید و شرطی رفیق است

در این قطحی واژه‌ دوست

متن غمگین رفیق بی معرفت

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن غمگین رفیق بی معرفت

با تمام مداد رنگی هاي دنیا

بـه هر زبانی کـه بدانی یا نـدانی

خالی از هر تشبیه و استعاره و ایـام

تنها یک جمله برایـت خواهـم نوشت

دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی

متن غمگین رفیق بی معرفت

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای این‌ که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بـه نام دوگل بهشت

یکی عشق و دیگری سرنوشت

بـه قلم گفتم بنویس؟

هرچه دلش خواست نوشت

مـا را خاک پای دوست

دوست را تاج سر مـا نوشت

متن غمگین رفیق بی معرفت

اون کـه بلندت می کنه وقتی افتادی

دنبالت می گرده وقتی گم شدي

بیدارت کنه وقتی خوابی

نزدیکت بباشه  وقتی بهش احتیاج داری

باهات بخنده گریه کنه آرزو کنه

بجنگه ودر عوض هیچی نخواد بـه غیر از خود تـو

بهش می گن دوست

یک تیکه از زندگی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه روز تو زندگیت میفهمی که دوستای زیادی نداری فقط آدمهای زیادی رو میشناسی

متن غمگین رفیق بی معرفت

به اَندازه‌ی تمومِ مَردونگی‌های مَردای دُنیا، مَردونه پُشتتم رفیق:)

متن غمگین رفیق بی معرفت

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق

متن غمگین رفیق بی معرفت

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیقی که زمین از سنگینی معرفتش شاکیه

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی…
حواست باشه با کیا میشینی!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق اونیه که وقتی مشکلتو بهش می گی نگه حالا می خوای چی کار. کنی بگه، حالا چی کار کنیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلت آبی تر از دریا رفیقم

به کامت شادی دنیا رفیقم

الهی دائما چون گل بخندی

شب و روزت خوش و زیبا رفیقم

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت:
اون رفیق منه
وقتی باختم گفت :من رفیقتم

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی حس قشنگیه

وقتی یه دوست فاب داشته باشی

کـه همیشه حواسش بهت باشه

بـه یادت باشه نگرانت بشه

و دوست داشته باشه

مرسی کـه هستی دوست مـن

متن غمگین رفیق بی معرفت

رسم رفاقت اینکه با رفیقت پیر شی نه اینه وست راه از رفیقت سیر شی

متن غمگین رفیق بی معرفت

در زندگی هرکس بایدیک نفر باشد

مرد و زن بودنش مهم نیست

فقط باید یک نفر باشد

یک آدم

یک دوست

یک همدم

یک رفیق

یک نفر که جویای حالت باشد

نگرانت باشد

تو را بهتر از خودت بشناسد

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق
تنهایی هایت را تنها به دوش نکش
شانه های من خالیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

میگن یه کفش تمام وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش گذاشته
کفشتیم رفیق

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم

بلکه تـو کوچه هاي خاکی محله مون یاد گرفتم

پس خوب می دونم برای کدوم رفیق

زمین بخورم کـه از زمین خوردنم شاد نشه

بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه

بـه سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

نه قرمزنه مشکلیرفیق فقط توعشقی

متن غمگین رفیق بی معرفت

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 

متن غمگین رفیق بی معرفت

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن غمگین رفیق بی معرفت

یدونه رفیق دارم
ولی بهترینشو دارم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دنيا خوشست

و مال عزيزست

و تن شريف

ليکن رفيق

بر همه چيزی مقدمست

متن غمگین رفیق بی معرفت

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

*معلم گفت: «ر»*
*گفتم:«رفیق»*
*گفت:«ب»*
*گفتم:«بارفیق»*
*گفت:«پ»*
*گفتم:«پیش رفیق»*
۶گفت:«ج»*
*خواستم بگم:جداازرفیق*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»

متن غمگین رفیق بی معرفت

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

” رفقا تو مشكلات ميشن جن و ما بسم الله “

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ نقابی، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق فقط اونی که
بی دغدغه بهش زنگ بزنی
بگی حالم خوب نیست
همین…‌…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مثل چای با عطرِ هل

وسط سرمای هوا

مثلِ عطرِ یک آشنا

می‌ چسبد به جان

یکی که اسمش

بی‌ هیچ قید و شرطی رفیق است

در این قطحی واژه‌ دوست

متن غمگین رفیق بی معرفت

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن غمگین رفیق بی معرفت

با تمام مداد رنگی هاي دنیا

بـه هر زبانی کـه بدانی یا نـدانی

خالی از هر تشبیه و استعاره و ایـام

تنها یک جمله برایـت خواهـم نوشت

دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی

متن غمگین رفیق بی معرفت

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای این‌ که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.

متن غمگین رفیق بی معرفت

بـه نام دوگل بهشت

یکی عشق و دیگری سرنوشت

بـه قلم گفتم بنویس؟

هرچه دلش خواست نوشت

مـا را خاک پای دوست

دوست را تاج سر مـا نوشت

متن غمگین رفیق بی معرفت

اون کـه بلندت می کنه وقتی افتادی

دنبالت می گرده وقتی گم شدي

بیدارت کنه وقتی خوابی

نزدیکت بباشه  وقتی بهش احتیاج داری

باهات بخنده گریه کنه آرزو کنه

بجنگه ودر عوض هیچی نخواد بـه غیر از خود تـو

بهش می گن دوست

یک تیکه از زندگی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه روز تو زندگیت میفهمی که دوستای زیادی نداری فقط آدمهای زیادی رو میشناسی

متن غمگین رفیق بی معرفت

به اَندازه‌ی تمومِ مَردونگی‌های مَردای دُنیا، مَردونه پُشتتم رفیق:)

متن غمگین رفیق بی معرفت

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق

متن غمگین رفیق بی معرفت

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفیقی که زمین از سنگینی معرفتش شاکیه

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی…
حواست باشه با کیا میشینی!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق اونیه که وقتی مشکلتو بهش می گی نگه حالا می خوای چی کار. کنی بگه، حالا چی کار کنیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلت آبی تر از دریا رفیقم

به کامت شادی دنیا رفیقم

الهی دائما چون گل بخندی

شب و روزت خوش و زیبا رفیقم

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت:
اون رفیق منه
وقتی باختم گفت :من رفیقتم

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی حس قشنگیه

وقتی یه دوست فاب داشته باشی

کـه همیشه حواسش بهت باشه

بـه یادت باشه نگرانت بشه

و دوست داشته باشه

مرسی کـه هستی دوست مـن

متن غمگین رفیق بی معرفت

رسم رفاقت اینکه با رفیقت پیر شی نه اینه وست راه از رفیقت سیر شی

متن غمگین رفیق بی معرفت

در زندگی هرکس بایدیک نفر باشد

مرد و زن بودنش مهم نیست

فقط باید یک نفر باشد

یک آدم

یک دوست

یک همدم

یک رفیق

یک نفر که جویای حالت باشد

نگرانت باشد

تو را بهتر از خودت بشناسد

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق
تنهایی هایت را تنها به دوش نکش
شانه های من خالیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

میگن یه کفش تمام وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش گذاشته
کفشتیم رفیق

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم

بلکه تـو کوچه هاي خاکی محله مون یاد گرفتم

پس خوب می دونم برای کدوم رفیق

زمین بخورم کـه از زمین خوردنم شاد نشه

بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه

بـه سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

نه قرمزنه مشکلیرفیق فقط توعشقی

متن غمگین رفیق بی معرفت

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 

متن غمگین رفیق بی معرفت

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن غمگین رفیق بی معرفت

یدونه رفیق دارم
ولی بهترینشو دارم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دنيا خوشست

و مال عزيزست

و تن شريف

ليکن رفيق

بر همه چيزی مقدمست

متن غمگین رفیق بی معرفت

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

*معلم گفت: «ر»*
*گفتم:«رفیق»*
*گفت:«ب»*
*گفتم:«بارفیق»*
*گفت:«پ»*
*گفتم:«پیش رفیق»*
۶گفت:«ج»*
*خواستم بگم:جداازرفیق*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»

متن غمگین رفیق بی معرفت

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿ ﺪﻫﺪ

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌دانم که تو دیگر برای من تکرار نخواهی شد

اما قطعاً یکی دیگر جایت را پر خواهد کرد

که هرگز به نامردی تو نیست

و من، او را بخاطر به یاد آوردن نامردی های تو و اشتباهات گذشته‌ ام

با تمام وجودم عاشقانه دوست خواهم داشت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

‌‌‌‌‌‌دنیای عجیبیه اگر یه نفر بهت خیانت کنه ازش متنفر میشی

اما اگه یه نفر بـه خاطر تو بـه یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشی..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای انسان، ای رفیق

ای که اسم آدم برخود گذاشته‌ ای

بویِ سوخته‌ ای که در نسیم به مشامت می‌ رسد

بوی خاکستر دل سوخته منست

که با آتش نامردی‌ ها شعله‌ ور شد

و به خاموشی سرد خاکستر رسید

آن پرها که می‌ بینی

به پرواز درآمده‌ اند در باد

پر بال‌ های شکسته آرزوهای من‌اند

متن غمگین رفیق بی معرفت

روزگار پیرم کردی

چه می کشم از دوره ای که باورم سرکوب شد تا بدتری آمد به چشم بد لاجرم محبوب شد

من مشت در گل مانده ام با ساقه ی دستان تو شاید زمین آماده ی یک اتفاق خوب شد

من عاشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم چشمان تو شرط من است مشروطه خواه تو شدم

با این همه ی ی بگذار من بر عشق تو تکیه کنم یک شب بدون درد در آغوش تو گریه کنم

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان این همه “نامردی”
باید شیطان را تحسین کرد
که “دروغ ” نگفت…
جهنم را به جان خرید
اما تظاهر
به دوست داشتن آدم نکرد..

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو خودت را بـه کر بودن زده ای ؛

و من خودم را بـه کور بودن

من چشم بر “نامردی” تو بستم

و تو گوش بر “دوستت دارم” هایم !

متن غمگین رفیق بی معرفت

به خدا خسته ام از دیدن نامردی ها

راه می افتم تو خیابون

هرجا رو می بینم یاد تو می افتم

یاد قدم هات

راه می افتم تو خیابون

پر بغض تو سینم یادته می‌ گفتم

مال من غمات

این خیابونا عطرت دارن همیشه

عطر تو که کم نمیشه

عطر تو که کم نمیشه

این خیابونا منو که بی تو میبینن

زیر پای من میشینن تا رسیدن

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم های‌ خیالباف همیشه حالشان خوب اسـت.
با کسی کـه دوستش دارند،
بـه میهمانی میروند،
چای مینوشند و می رقصند.
کسی را کـه دوستش دارند همیشه هست.
نه می‌رود،
نه می میرد
و نه نامردی بلد اسـت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر روزی دشمن پیداکردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان دربرابرت ناتوانند

اگر روزی نامردی دیدی، بدان قیمتت بالاست

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را “نامردی” می خوانند……

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌شود سوخت، ولی ساخته دست ببینیم

می‌شود ماند، ولی هیچ نبینیم

من میان این همه ی  ساخته و سوخته ها

سردرگمم، گمشده ام

باز هم محتاج با تو بودنم

سوخته ام و دیده ام

عشق را بین دو منقار پرنده

در میان بال گرم هر پرنده

من نه پرنده شده ام

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلگیرم ای شب!
تو مَرا زمین زده ای
برگ میزنی دفتر تلخ روزگار را
کسی که فراموش نشد، دیگر مرا در خاطرش نیست!
دیگر لبخندی نیست
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان می فروشمت به خورشید
فقط صبح شـو ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی

گه فصل خزان و گه بهار آوردی

مردان جهان را همه بردی به زمین

نامردان را بروی کار آوردی

متن غمگین رفیق بی معرفت

اشفته دلان را هوس خواب نباشد

شوری که به دریاست، به مرداب نباشد

هرگز مژه بر هم ننهد، عاشق صادق

ان را که به دل عشق بود، خواب نباشد

متن غمگین رفیق بی معرفت

در این بازار نامردی به دنبال چه می‌ گردی

نمی‌ یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی

برو بگذر از این بازار، از این مستی و طنازی

اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می‌ بازی

متن غمگین رفیق بی معرفت

محبت به نامرد، کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی…..

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نامردی نخواهی یافت چیزی

خمش کردم که تا نجهد خطایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی وفایی کن وفایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست

مهربان باشی رهایت می کنند

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر در راه دین گردیت بودی

ز نامردی خود دردیت بودی

متن غمگین رفیق بی معرفت

در لباس شیرمردان در صف کم کاستی

همچو نامردان گریبان خشک و تر دامن مباش

متن غمگین رفیق بی معرفت

بر ما گذشت نیک و بد، امّا تو روزگار

فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بگریخته نفس تو از یار ز نامردی

چون بار گران دیده از خلق حذر کرده

برخیزی اگر مردی در شیوه ما آیی

تا شیوه ما بینی در سنگ اثر کرده

یک دردی درد ما در عالم رسوایی

صد زاهد خودبین را با دامن تر کرده

در حلقه چو دیدی خود دردی خور و مستی کن

وانگاه ببین خود را از حلقه به در کرده

چون کوری قرایان عطار عیان دیده

بینایی پیر خود صد نوع سمر کرده

متن غمگین رفیق بی معرفت

خدایا خوب می‌ بینی در این دنیای نامردی

دلی مظلوم می‌ میرد به زیر پای نامردی

صدای درد همسایه و چشمی بی‌ خبر در خواب

تن کودک چه می‌ لرزد! شب از سرمای نامردی

ببین دستان مردی را پر از تشویش نانی سرد

و زخم قلب یک مادر پر از لالای نامردی

بیان حس یک دفتر به دور از واژه مردی

قلم‌ ها اشک می‌ ریزند سر امضای نامردی

تمام روزها ابری و دنیا جای ماندن نیست

خدایا یک نشانی ده نباشد جای نامردی

سکوت پنجره مبهم به روی کوچه پاشیده

غبار بی کسی‌ ها را تن درهای نامردی

معلم خسته شد از ما ولیکن بیست می‌ گیریم

در این دنیا که می‌ گوید به ما املای نامردی

متن غمگین رفیق بی معرفت

قلب من
به تیغ کسانی زخم برداشت
که از انها
انتظار محبت داشت نه خالی کردن پشت و فراموشی

رفیق مارو واسه نداشته هامون ترک کردن…

متن غمگین رفیق بی معرفت

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿ ﺪﻫﺪ

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌دانم که تو دیگر برای من تکرار نخواهی شد

اما قطعاً یکی دیگر جایت را پر خواهد کرد

که هرگز به نامردی تو نیست

و من، او را بخاطر به یاد آوردن نامردی های تو و اشتباهات گذشته‌ ام

با تمام وجودم عاشقانه دوست خواهم داشت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

‌‌‌‌‌‌دنیای عجیبیه اگر یه نفر بهت خیانت کنه ازش متنفر میشی

اما اگه یه نفر بـه خاطر تو بـه یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشی..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای انسان، ای رفیق

ای که اسم آدم برخود گذاشته‌ ای

بویِ سوخته‌ ای که در نسیم به مشامت می‌ رسد

بوی خاکستر دل سوخته منست

که با آتش نامردی‌ ها شعله‌ ور شد

و به خاموشی سرد خاکستر رسید

آن پرها که می‌ بینی

به پرواز درآمده‌ اند در باد

پر بال‌ های شکسته آرزوهای من‌اند

متن غمگین رفیق بی معرفت

روزگار پیرم کردی

چه می کشم از دوره ای که باورم سرکوب شد تا بدتری آمد به چشم بد لاجرم محبوب شد

من مشت در گل مانده ام با ساقه ی دستان تو شاید زمین آماده ی یک اتفاق خوب شد

من عاشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم چشمان تو شرط من است مشروطه خواه تو شدم

با این همه ی ی بگذار من بر عشق تو تکیه کنم یک شب بدون درد در آغوش تو گریه کنم

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان این همه “نامردی”
باید شیطان را تحسین کرد
که “دروغ ” نگفت…
جهنم را به جان خرید
اما تظاهر
به دوست داشتن آدم نکرد..

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو خودت را بـه کر بودن زده ای ؛

و من خودم را بـه کور بودن

من چشم بر “نامردی” تو بستم

و تو گوش بر “دوستت دارم” هایم !

متن غمگین رفیق بی معرفت

به خدا خسته ام از دیدن نامردی ها

راه می افتم تو خیابون

هرجا رو می بینم یاد تو می افتم

یاد قدم هات

راه می افتم تو خیابون

پر بغض تو سینم یادته می‌ گفتم

مال من غمات

این خیابونا عطرت دارن همیشه

عطر تو که کم نمیشه

عطر تو که کم نمیشه

این خیابونا منو که بی تو میبینن

زیر پای من میشینن تا رسیدن

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم های‌ خیالباف همیشه حالشان خوب اسـت.
با کسی کـه دوستش دارند،
بـه میهمانی میروند،
چای مینوشند و می رقصند.
کسی را کـه دوستش دارند همیشه هست.
نه می‌رود،
نه می میرد
و نه نامردی بلد اسـت.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر روزی دشمن پیداکردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان دربرابرت ناتوانند

اگر روزی نامردی دیدی، بدان قیمتت بالاست

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را “نامردی” می خوانند……

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌شود سوخت، ولی ساخته دست ببینیم

می‌شود ماند، ولی هیچ نبینیم

من میان این همه ی  ساخته و سوخته ها

سردرگمم، گمشده ام

باز هم محتاج با تو بودنم

سوخته ام و دیده ام

عشق را بین دو منقار پرنده

در میان بال گرم هر پرنده

من نه پرنده شده ام

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلگیرم ای شب!
تو مَرا زمین زده ای
برگ میزنی دفتر تلخ روزگار را
کسی که فراموش نشد، دیگر مرا در خاطرش نیست!
دیگر لبخندی نیست
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان می فروشمت به خورشید
فقط صبح شـو ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی

گه فصل خزان و گه بهار آوردی

مردان جهان را همه بردی به زمین

نامردان را بروی کار آوردی

متن غمگین رفیق بی معرفت

اشفته دلان را هوس خواب نباشد

شوری که به دریاست، به مرداب نباشد

هرگز مژه بر هم ننهد، عاشق صادق

ان را که به دل عشق بود، خواب نباشد

متن غمگین رفیق بی معرفت

در این بازار نامردی به دنبال چه می‌ گردی

نمی‌ یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی

برو بگذر از این بازار، از این مستی و طنازی

اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می‌ بازی

متن غمگین رفیق بی معرفت

محبت به نامرد، کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی…..

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نامردی نخواهی یافت چیزی

خمش کردم که تا نجهد خطایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی وفایی کن وفایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست

مهربان باشی رهایت می کنند

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگر در راه دین گردیت بودی

ز نامردی خود دردیت بودی

متن غمگین رفیق بی معرفت

در لباس شیرمردان در صف کم کاستی

همچو نامردان گریبان خشک و تر دامن مباش

متن غمگین رفیق بی معرفت

بر ما گذشت نیک و بد، امّا تو روزگار

فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بگریخته نفس تو از یار ز نامردی

چون بار گران دیده از خلق حذر کرده

برخیزی اگر مردی در شیوه ما آیی

تا شیوه ما بینی در سنگ اثر کرده

یک دردی درد ما در عالم رسوایی

صد زاهد خودبین را با دامن تر کرده

در حلقه چو دیدی خود دردی خور و مستی کن

وانگاه ببین خود را از حلقه به در کرده

چون کوری قرایان عطار عیان دیده

بینایی پیر خود صد نوع سمر کرده

متن غمگین رفیق بی معرفت

خدایا خوب می‌ بینی در این دنیای نامردی

دلی مظلوم می‌ میرد به زیر پای نامردی

صدای درد همسایه و چشمی بی‌ خبر در خواب

تن کودک چه می‌ لرزد! شب از سرمای نامردی

ببین دستان مردی را پر از تشویش نانی سرد

و زخم قلب یک مادر پر از لالای نامردی

بیان حس یک دفتر به دور از واژه مردی

قلم‌ ها اشک می‌ ریزند سر امضای نامردی

تمام روزها ابری و دنیا جای ماندن نیست

خدایا یک نشانی ده نباشد جای نامردی

سکوت پنجره مبهم به روی کوچه پاشیده

غبار بی کسی‌ ها را تن درهای نامردی

معلم خسته شد از ما ولیکن بیست می‌ گیریم

در این دنیا که می‌ گوید به ما املای نامردی

متن غمگین رفیق بی معرفت

قلب من
به تیغ کسانی زخم برداشت
که از انها
انتظار محبت داشت نه خالی کردن پشت و فراموشی

رفیق مارو واسه نداشته هامون ترک کردن…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در ضمیر ما

نمی‌گنجد به غیر دوست کس

هر دو عالم دشمن ما باد

و ما را دوست بس

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر چیزی نو کردن‌ اش ذوق و افتخار دارد، الّا رفیق؛

که کهنه‌ اش بهتر…

چون آنچه به پای کهنه کردنِ رفاقت رفته را

به هیچ قیمتِ دیگر نمی‌ توان خرید : زمان

تو اگر می‌ خواهی زرنگ بودن‌ ات را به رخ بکشی

عزیزِ دلم به جایِ دور ریختن

و نو کردن رفیق‌ ها و رفاقت‌ هات، کهنه‌ شان کن

متن غمگین رفیق بی معرفت

یک زمانی بود که رفیق، حکم برادر داشت..
الان رفیق حکم دشمنی دارد که در خاک شما آزادانه
زندگی می کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی

مهره های تخته نرد

که تا وقتی رفیقشون

تو حبس حریف

به احترامش

بازی نمی کنن

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی اوقات این مردم نیستن
که تغییر میکنن این ماسکشونه که میفته

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی فروغ روی یاران

زندگی تابنده نیست

دولت بی دوست

در جهان پابنده نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتـــــی به عقب بر میگردی
متوجه میشی که جــــــای بعضیا
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست مشمار آن که در نعمت زند

لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفقایی که میخ نگاهشون ،

لاستیک دلمون رو پنچر کرده

تا ما بی زاپاس تو

جاده رفاقت بمونیم !!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی اون رفیقـی که مجازیهــ

امــّــــا

یه جوری برات سنگ صبوره

که هیچکدوم از رفیقای واقــعیـتـــ

به گرد پاش هم نمی رسن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

کجایی سعدی؟ آن زمان ها دیگر گذشت
حالا بنی آدم «ابزار» یکدیگرند

متن غمگین رفیق بی معرفت

از نمک نشناس ها
آزار دیدن سخت نیست
درد دارد خوردنِ زخم از
نمک پرورده ای

متن غمگین رفیق بی معرفت

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا انقدر ادعا دارن جا واسه بقیه چیزا نمونده،
مثل تواضع، عقل، شعور، صبر…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی
ولی محتاج بعضیا نباشی!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن غمگین رفیق بی معرفت

از حذف کردن آدمای زندگیتون نترسید
زندگی قانون لیاقتاس :)..

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه قانونی هست که میگه:
هـمـیشـه یه جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی

متن غمگین رفیق بی معرفت

طرف پشت سرم حرف میزنه ولی الگوی زندگیش خودمم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باید گفت
درسته با تو روزای خوبمونو به باد دادیم،
اما عزیز تو ک نیستی ما شادیم
مهم اینه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

در ضمیر ما

نمی‌گنجد به غیر دوست کس

هر دو عالم دشمن ما باد

و ما را دوست بس

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر چیزی نو کردن‌ اش ذوق و افتخار دارد، الّا رفیق؛

که کهنه‌ اش بهتر…

چون آنچه به پای کهنه کردنِ رفاقت رفته را

به هیچ قیمتِ دیگر نمی‌ توان خرید : زمان

تو اگر می‌ خواهی زرنگ بودن‌ ات را به رخ بکشی

عزیزِ دلم به جایِ دور ریختن

و نو کردن رفیق‌ ها و رفاقت‌ هات، کهنه‌ شان کن

متن غمگین رفیق بی معرفت

یک زمانی بود که رفیق، حکم برادر داشت..
الان رفیق حکم دشمنی دارد که در خاک شما آزادانه
زندگی می کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی

مهره های تخته نرد

که تا وقتی رفیقشون

تو حبس حریف

به احترامش

بازی نمی کنن

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی اوقات این مردم نیستن
که تغییر میکنن این ماسکشونه که میفته

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی فروغ روی یاران

زندگی تابنده نیست

دولت بی دوست

در جهان پابنده نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتـــــی به عقب بر میگردی
متوجه میشی که جــــــای بعضیا
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست مشمار آن که در نعمت زند

لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی رفقایی که میخ نگاهشون ،

لاستیک دلمون رو پنچر کرده

تا ما بی زاپاس تو

جاده رفاقت بمونیم !!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

سلامتی اون رفیقـی که مجازیهــ

امــّــــا

یه جوری برات سنگ صبوره

که هیچکدوم از رفیقای واقــعیـتـــ

به گرد پاش هم نمی رسن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

کجایی سعدی؟ آن زمان ها دیگر گذشت
حالا بنی آدم «ابزار» یکدیگرند

متن غمگین رفیق بی معرفت

از نمک نشناس ها
آزار دیدن سخت نیست
درد دارد خوردنِ زخم از
نمک پرورده ای

متن غمگین رفیق بی معرفت

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا انقدر ادعا دارن جا واسه بقیه چیزا نمونده،
مثل تواضع، عقل، شعور، صبر…

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی
ولی محتاج بعضیا نباشی!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن غمگین رفیق بی معرفت

از حذف کردن آدمای زندگیتون نترسید
زندگی قانون لیاقتاس :)..

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه قانونی هست که میگه:
هـمـیشـه یه جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی

متن غمگین رفیق بی معرفت

طرف پشت سرم حرف میزنه ولی الگوی زندگیش خودمم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باید گفت
درسته با تو روزای خوبمونو به باد دادیم،
اما عزیز تو ک نیستی ما شادیم
مهم اینه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

باغی که در آن آب هوا روشن نیست

هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست

هر دوست که راستگوی و یکرو نبود

در عالم دوستی کم از دشمن نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

بنام دوگل بهشت

یکی عشق و دیگری سرنوشت

به قلم گفتم بنویس ؟

هرچه دلش خواست نوشت

ما را خاک پای دوست ،

دوست را تاج سر ما نوشت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

در میان این همه شلوغی

اگر یک رفیق باشد

یک نفر تو را بفهمد

بس است …

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنان که دوستی و محبت را

به زندگی خود راه نمی‌دهند،

به آن می مانند

که طلوع خورشید را مانع شوند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اون که بلندت می کنه، وقتی افتادی

دنبالت می گرده، وقتی گم شدی

بیدارت کنه، وقتی خوابی

نزدیکت بباشه ، وقتی بهش احتیاج داری

باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه،

بجنگه و در عوض هیچی نخواد به غیر از خود تو …

بهش می گن دوست؛

… یک تیکه از زندگی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی به حرف و شعار نیست
خیلی از شما به هنگام سختی طوری پشت آدم را خالی می کنید
که انگار به کاه تکیه داده بودی

متن غمگین رفیق بی معرفت

من اگه می فهمیدم آدما موندنی نیستن
هیچ وقت سعی نمیکردم اونا رو از خودم راضی نگهدارم
و به همه شون میگفتم
گور باباتون…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرگز لذت های خوش زندگی خود را صرف آدم های بی لیاقت نکنید
زندگی قانون لیاقت هاست
بعضی ها انقد بد شده اند که اسم دوستی را هم خراب کرده اند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن غمگین رفیق بی معرفت

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باید گفت
نمیخواد ریشاتو درست کنی،
ریشتو درست کن..

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی با هر که کردم،
جز نامردی ندیدم
در حیرتم آیا اصلا دوستی به معنای واقعی
وجود خارجی دارد؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق مثل کفش و رفاقت مثل جاده
چقد سخته وسط جاده بفهمی پا عریانی..

متن غمگین رفیق بی معرفت

پشت سر بعضیا نباید اب ریخت
باید سیفونو کشید..!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن
ولی ارزش هیچی رو نمیدونن..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است…

متن غمگین رفیق بی معرفت

باغی که در آن آب هوا روشن نیست

هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست

هر دوست که راستگوی و یکرو نبود

در عالم دوستی کم از دشمن نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

بنام دوگل بهشت

یکی عشق و دیگری سرنوشت

به قلم گفتم بنویس ؟

هرچه دلش خواست نوشت

ما را خاک پای دوست ،

دوست را تاج سر ما نوشت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

در میان این همه شلوغی

اگر یک رفیق باشد

یک نفر تو را بفهمد

بس است …

متن غمگین رفیق بی معرفت

آنان که دوستی و محبت را

به زندگی خود راه نمی‌دهند،

به آن می مانند

که طلوع خورشید را مانع شوند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اون که بلندت می کنه، وقتی افتادی

دنبالت می گرده، وقتی گم شدی

بیدارت کنه، وقتی خوابی

نزدیکت بباشه ، وقتی بهش احتیاج داری

باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه،

بجنگه و در عوض هیچی نخواد به غیر از خود تو …

بهش می گن دوست؛

… یک تیکه از زندگی…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی به حرف و شعار نیست
خیلی از شما به هنگام سختی طوری پشت آدم را خالی می کنید
که انگار به کاه تکیه داده بودی

متن غمگین رفیق بی معرفت

من اگه می فهمیدم آدما موندنی نیستن
هیچ وقت سعی نمیکردم اونا رو از خودم راضی نگهدارم
و به همه شون میگفتم
گور باباتون…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرگز لذت های خوش زندگی خود را صرف آدم های بی لیاقت نکنید
زندگی قانون لیاقت هاست
بعضی ها انقد بد شده اند که اسم دوستی را هم خراب کرده اند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن غمگین رفیق بی معرفت

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باید گفت
نمیخواد ریشاتو درست کنی،
ریشتو درست کن..

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستی با هر که کردم،
جز نامردی ندیدم
در حیرتم آیا اصلا دوستی به معنای واقعی
وجود خارجی دارد؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق مثل کفش و رفاقت مثل جاده
چقد سخته وسط جاده بفهمی پا عریانی..

متن غمگین رفیق بی معرفت

پشت سر بعضیا نباید اب ریخت
باید سیفونو کشید..!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن
ولی ارزش هیچی رو نمیدونن..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم:)!..

متن غمگین رفیق بی معرفت

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

کجا میخٓواین رِفیق بِخرینٓ ک اینجورٓی میفروشینِش!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چیزی ک ‌نیسی اداشم در نیار…

متن غمگین رفیق بی معرفت

من همون موقعی که دنبال جایگزین برام بودی گم شدم …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

ما وقتی میخواییم تصمیم بگیریم یه ندایی از درون فریاد میزنه که پول نداری گوه نخور

متن غمگین رفیق بی معرفت

توو این دوره و زمونه باید بگیم؛
‏یه آدم خوب، یه آدم مُرده ست

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو کامل نیستی و دختری هم که باهاش قرار میذاری کامل نیست ولی سوال اصلی اینجاست که آیا شما همدیگه رو کامل می کنید یا نه !

متن غمگین رفیق بی معرفت

خاص اونیه ک خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص ب نظر بیاد

متن غمگین رفیق بی معرفت

از حال ما اگر بپرسید پاسخش بی ادبیست….

متن غمگین رفیق بی معرفت

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

پول که قرض میدی بعدش باید بری گدایی
گداییِ پول خودت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر چقدر وقت بزاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی .

متن غمگین رفیق بی معرفت

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدما که عوض میشن ،
‏+ یا ذهنشون بازتر شده ..
‏+ یا قلبشون شکسته ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
میتونی بعد ها توضیح بدی
اما نمیتونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن غمگین رفیق بی معرفت

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است، عشق فقط قول است(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

من بچه ام که بودم تو نقاشیام خیلیا رو قهوه ای میکشیدم(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

بگم بدخامی، برام اُفت لاتیه 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه ی خودت
نزن . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

مشتی با دود بزرگ نمیشی
دود کش خونه رو نگا سالهاست همین اندازس!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی وقتا باید
به همه بفهمونی که سلطان کیه!
وقتی ضعیف باشی
معلومه بز شاخ میشه(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مث یه خودکار بی جوهر؛ فقط ورقُ سوراخ میکنید 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه یه زمانی میخواستمت تو بزار رو حساب بچگیم 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

سکوتم بشکنه، خیلیا میشکنن…

متن غمگین رفیق بی معرفت

− لاشیا دو دستن :
− تُ
− بقیشون

متن غمگین رفیق بی معرفت

ب یسریام باس گفت:
از لج ما صدات نکنن جنده(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

پشت سر کسی ک بخواد بره فقط بشاشین
اب بریزین برمیگرده(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره نه دنبالش(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نظرم اگه قبول کنیم آدما آدم نیستن ٩٠٪ مشکلاتمون حل میشه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاشق شکلاته
اما هروقت لواشک میبینه دهنش آب میوفته
حکایت خیلیاس

متن غمگین رفیق بی معرفت

خدا وکیلی ماهم عین سگ ب.گا رفتیم ولی خب چس ناله هامونو نمیکنیم تو ماتحت بقیه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..! 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی ارزش واقعی خودتو بفهمی دیگه به کسی تخفیف نمیدی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن غمگین رفیق بی معرفت

عشق چیه؟ دنیای ما از اولش هوس بود

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا شما رل بزنید کات کنید من برم بشاشم بیام:-)

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا یه جایی،بهت گیر میدم و روت حساسم.
از یه جایی به بعد تو میمونی واطرافیانت

متن غمگین رفیق بی معرفت

خدایا به ما قدرت فراموش کردن
آدمایی که آدم نیستن را عطا بفرما(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

شُدم عینِ میکروفون
میان درداشونو میگن، تموم که شد خاموشم میکنن(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

من رودخونه ای رو میشناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به سمت فاضلاب رفت، درست مثل تو!

متن غمگین رفیق بی معرفت

عقلتو دنبال کن قلبت احمقه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آهای الکــــیا الان دارین ب کیا قول مونــــدن میدین!؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچی اندازه‌ی صداقت یه آدمو جذاب نمیکنه حتی وقتی داره اعتراف میکنه یه عوضیه

متن غمگین رفیق بی معرفت

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا خِرخِره خودتونو غرقِ یه رابطه‌ی یه طرفه نکنین.

متن غمگین رفیق بی معرفت

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرچه قدرم خوب باشی
از بی انصافی آدما دلت میگیره 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین((:

متن غمگین رفیق بی معرفت

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن غمگین رفیق بی معرفت

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها مشکلم اینه که همیشه آدمارو میبخشم ،
حتی وقتی لیاقتش رو ندارن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

عشق یعنی باهاش پیر شی ن اینکه وسط راه ازش سیرشی

متن غمگین رفیق بی معرفت

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام ذاتا آدم عوضین
اما زیادی زر خوب بودنُ میزنن(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو زندگیت به چی وابسته ای؟
‏+ چایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرچیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهم نیست پشت سرم چی میگن
مهم اینه تا سرمو برمیگردونم ساکت میشن 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

یِه سِریام هَستَن کِه با گُرگ بَره میخورَن
با چُوپان گِریِه میکنن 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

من تورونادیده نمیگیرم من فقط از نادیده گرفتن خودم دست برداشتم…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرجا با خیانت لذت بردی
یادت نره مادرت چقد خرابه..(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم نباید یه تار موی ماه شو به هزارتا ستاره بده، لاشی نباشید(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

سعی کن جوری باشی که نشه تکرارت کرد حتی اگه بدی،بدترین باش(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته…

متن غمگین رفیق بی معرفت

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

در جواب دوست دارم های بعضیاتون ،
فقط باید پوکر گذاشت!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ وقت از دشمنت متنفر نباش
چون روی قضاوتت تاثیر میذاره

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچوقت با دلسوزیای مسخرتون ادای دوس داشتنو در نیارین،زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن غمگین رفیق بی معرفت

آفتاب ماله همست ولی ساحل ماله کسایی که لیاقتش رو دارن!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من نمیگم تو بفهمی ، میگم که گفته باشم وگرنه از تو خیلی وقته قطع امید کردم 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

مَشتی ما نَه نیاز بهِ امرِ به
معروف داریم ، نه نهیِٰ از منکر . .

چون باٰ قلبی کهِ سمتِ چپ هست،
نمیشهِ راست راه رفت . . .!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اخلاق گهتو حفظ کن
هیشکی ارزش خوب بودن ندارع

متن غمگین رفیق بی معرفت

کلاً یـهِ نـَفـَر بـآ مـاٰس ..
کـهِ جـاٰش اون باٰلاس ..
تـاٰ اون بـاٰ مـاٰس ، بیـخـیاٰل هـَر چـیٰ

متن غمگین رفیق بی معرفت

ب بعضیام باس گفت:
غمی که حاصل رفتن تو باشه که غم نیس!
گودبای پارتیه جعفره
داغون فکر کرده درگیرشم

متن غمگین رفیق بی معرفت

من میگم یه نفره
و یه ارتش از سختیا

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو بگو ارتش یه نفره
برای جنگ با سختیا

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی چیزا مردونه زنونه نداره مثل عوضی بودن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مث من نشو دنیا تحمل دو تا کثافت محض رو نداره!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اِنسان جایِز الخَطا و واجِب البِگاست!”

متن غمگین رفیق بی معرفت

خواهی نشوی لاشی رسوای جماعت شو!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن غمگین رفیق بی معرفت

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن غمگین رفیق بی معرفت

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام
دلبری کردن شون برا همس…

متن غمگین رفیق بی معرفت

‏بعضیام فک میکنن چون با چهار نفر رابطه داشتن و دوتا شکست عشقی خوردن، صلاحیت دارن به بقیه مشاوره ی رابطه و ازدواج بدن .

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا هستن تو بی حوصلگیت هم
حوصلشونو داری از اون بعضیا باشید

متن غمگین رفیق بی معرفت

همتون رو پیش کسایی میبینم که
دیروز از بدیشون میگفتین

متن غمگین رفیق بی معرفت

واسه خیلیا تکراری میشیم ،
ولی اصلا مهم نیست ؛
چون اصلا آدمای مهمی نیستن

متن غمگین رفیق بی معرفت

من تو زندگیم نیازی به آدم جدید ندارم
اینایی که دورم هستن هرروز یه آدمِ دیگه میشن

متن غمگین رفیق بی معرفت

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه بزرگى میگفت:
حتى اگر پیچ بودى هرز نچرخ!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باس گفت:
یه پا بیت المالی تنت مال خیلیاس….

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر گردی گردو نیس، هر دو پایی هم آدم نیست! به چشمت هم اعتماد نکن

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باید گفت وقتی شما داشتی تو کوچه پشتی تیله بازی میکردی ما رو دیوار بند یادگاری مینوشتیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

آخر بحث با یه آدم بی منطق اونجاش داغونت میکنه که بشینی فکر کنی میبینی همون زمان رو میتونستی بری تو تختت بگیری راحت بخوابی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا هم هستن که ازین به بعد لطف کنن دیگه نباشن(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

ولی یه جور نباشید
که وقتی بیدار میشید
مجبور شید برا ۱۰ نفر دوست دارم صبح بخیر بفرستید

متن غمگین رفیق بی معرفت

افسانه ای بنام رفاقت
زندگی ام را
تباه کرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها مشکلم اینه که همیشه آدمارو میبخشم ،
حتی وقتی لیاقتش رو ندارن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

عشق یعنی باهاش پیر شی ن اینکه وسط راه ازش سیرشی

متن غمگین رفیق بی معرفت

‏همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام ذاتا آدم عوضین
اما زیادی زر خوب بودنُ میزنن

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو زندگیت به چی وابسته ای؟
‏+ چایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرچیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

التماس نمیکنم برگردی
حسرت کشیدن برازندته

متن غمگین رفیق بی معرفت

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم:)!..

متن غمگین رفیق بی معرفت

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

کجا میخٓواین رِفیق بِخرینٓ ک اینجورٓی میفروشینِش!

متن غمگین رفیق بی معرفت

چیزی ک ‌نیسی اداشم در نیار…

متن غمگین رفیق بی معرفت

من همون موقعی که دنبال جایگزین برام بودی گم شدم …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

ما وقتی میخواییم تصمیم بگیریم یه ندایی از درون فریاد میزنه که پول نداری گوه نخور

متن غمگین رفیق بی معرفت

توو این دوره و زمونه باید بگیم؛
‏یه آدم خوب، یه آدم مُرده ست

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو کامل نیستی و دختری هم که باهاش قرار میذاری کامل نیست ولی سوال اصلی اینجاست که آیا شما همدیگه رو کامل می کنید یا نه !

متن غمگین رفیق بی معرفت

خاص اونیه ک خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص ب نظر بیاد

متن غمگین رفیق بی معرفت

از حال ما اگر بپرسید پاسخش بی ادبیست….

متن غمگین رفیق بی معرفت

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

پول که قرض میدی بعدش باید بری گدایی
گداییِ پول خودت…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر چقدر وقت بزاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی .

متن غمگین رفیق بی معرفت

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدما که عوض میشن ،
‏+ یا ذهنشون بازتر شده ..
‏+ یا قلبشون شکسته ..

متن غمگین رفیق بی معرفت

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
میتونی بعد ها توضیح بدی
اما نمیتونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن غمگین رفیق بی معرفت

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است، عشق فقط قول است(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

من بچه ام که بودم تو نقاشیام خیلیا رو قهوه ای میکشیدم(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

بگم بدخامی، برام اُفت لاتیه 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه ی خودت
نزن . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

مشتی با دود بزرگ نمیشی
دود کش خونه رو نگا سالهاست همین اندازس!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضی وقتا باید
به همه بفهمونی که سلطان کیه!
وقتی ضعیف باشی
معلومه بز شاخ میشه(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مث یه خودکار بی جوهر؛ فقط ورقُ سوراخ میکنید 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه یه زمانی میخواستمت تو بزار رو حساب بچگیم 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

سکوتم بشکنه، خیلیا میشکنن…

متن غمگین رفیق بی معرفت

− لاشیا دو دستن :
− تُ
− بقیشون

متن غمگین رفیق بی معرفت

ب یسریام باس گفت:
از لج ما صدات نکنن جنده(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

پشت سر کسی ک بخواد بره فقط بشاشین
اب بریزین برمیگرده(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره نه دنبالش(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

به نظرم اگه قبول کنیم آدما آدم نیستن ٩٠٪ مشکلاتمون حل میشه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاشق شکلاته
اما هروقت لواشک میبینه دهنش آب میوفته
حکایت خیلیاس

متن غمگین رفیق بی معرفت

خدا وکیلی ماهم عین سگ ب.گا رفتیم ولی خب چس ناله هامونو نمیکنیم تو ماتحت بقیه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..! 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی ارزش واقعی خودتو بفهمی دیگه به کسی تخفیف نمیدی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن غمگین رفیق بی معرفت

عشق چیه؟ دنیای ما از اولش هوس بود

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا شما رل بزنید کات کنید من برم بشاشم بیام:-)

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا یه جایی،بهت گیر میدم و روت حساسم.
از یه جایی به بعد تو میمونی واطرافیانت

متن غمگین رفیق بی معرفت

خدایا به ما قدرت فراموش کردن
آدمایی که آدم نیستن را عطا بفرما(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

شُدم عینِ میکروفون
میان درداشونو میگن، تموم که شد خاموشم میکنن(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

من رودخونه ای رو میشناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به سمت فاضلاب رفت، درست مثل تو!

متن غمگین رفیق بی معرفت

عقلتو دنبال کن قلبت احمقه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آهای الکــــیا الان دارین ب کیا قول مونــــدن میدین!؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچی اندازه‌ی صداقت یه آدمو جذاب نمیکنه حتی وقتی داره اعتراف میکنه یه عوضیه

متن غمگین رفیق بی معرفت

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا خِرخِره خودتونو غرقِ یه رابطه‌ی یه طرفه نکنین.

متن غمگین رفیق بی معرفت

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرچه قدرم خوب باشی
از بی انصافی آدما دلت میگیره 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین((:

متن غمگین رفیق بی معرفت

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن غمگین رفیق بی معرفت

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها مشکلم اینه که همیشه آدمارو میبخشم ،
حتی وقتی لیاقتش رو ندارن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

عشق یعنی باهاش پیر شی ن اینکه وسط راه ازش سیرشی

متن غمگین رفیق بی معرفت

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام ذاتا آدم عوضین
اما زیادی زر خوب بودنُ میزنن(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو زندگیت به چی وابسته ای؟
‏+ چایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرچیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهم نیست پشت سرم چی میگن
مهم اینه تا سرمو برمیگردونم ساکت میشن 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

یِه سِریام هَستَن کِه با گُرگ بَره میخورَن
با چُوپان گِریِه میکنن 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

من تورونادیده نمیگیرم من فقط از نادیده گرفتن خودم دست برداشتم…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرجا با خیانت لذت بردی
یادت نره مادرت چقد خرابه..(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم نباید یه تار موی ماه شو به هزارتا ستاره بده، لاشی نباشید(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

سعی کن جوری باشی که نشه تکرارت کرد حتی اگه بدی،بدترین باش(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته…

متن غمگین رفیق بی معرفت

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

در جواب دوست دارم های بعضیاتون ،
فقط باید پوکر گذاشت!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچ وقت از دشمنت متنفر نباش
چون روی قضاوتت تاثیر میذاره

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن غمگین رفیق بی معرفت

هیچوقت با دلسوزیای مسخرتون ادای دوس داشتنو در نیارین،زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن غمگین رفیق بی معرفت

آفتاب ماله همست ولی ساحل ماله کسایی که لیاقتش رو دارن!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من نمیگم تو بفهمی ، میگم که گفته باشم وگرنه از تو خیلی وقته قطع امید کردم 🙂

متن غمگین رفیق بی معرفت

مَشتی ما نَه نیاز بهِ امرِ به
معروف داریم ، نه نهیِٰ از منکر . .

چون باٰ قلبی کهِ سمتِ چپ هست،
نمیشهِ راست راه رفت . . .!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اخلاق گهتو حفظ کن
هیشکی ارزش خوب بودن ندارع

متن غمگین رفیق بی معرفت

کلاً یـهِ نـَفـَر بـآ مـاٰس ..
کـهِ جـاٰش اون باٰلاس ..
تـاٰ اون بـاٰ مـاٰس ، بیـخـیاٰل هـَر چـیٰ

متن غمگین رفیق بی معرفت

ب بعضیام باس گفت:
غمی که حاصل رفتن تو باشه که غم نیس!
گودبای پارتیه جعفره
داغون فکر کرده درگیرشم

متن غمگین رفیق بی معرفت

من میگم یه نفره
و یه ارتش از سختیا

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو بگو ارتش یه نفره
برای جنگ با سختیا

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی چیزا مردونه زنونه نداره مثل عوضی بودن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

مث من نشو دنیا تحمل دو تا کثافت محض رو نداره!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اِنسان جایِز الخَطا و واجِب البِگاست!”

متن غمگین رفیق بی معرفت

خواهی نشوی لاشی رسوای جماعت شو!

متن غمگین رفیق بی معرفت

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن غمگین رفیق بی معرفت

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن غمگین رفیق بی معرفت

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام
دلبری کردن شون برا همس…

متن غمگین رفیق بی معرفت

‏بعضیام فک میکنن چون با چهار نفر رابطه داشتن و دوتا شکست عشقی خوردن، صلاحیت دارن به بقیه مشاوره ی رابطه و ازدواج بدن .

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا هستن تو بی حوصلگیت هم
حوصلشونو داری از اون بعضیا باشید

متن غمگین رفیق بی معرفت

همتون رو پیش کسایی میبینم که
دیروز از بدیشون میگفتین

متن غمگین رفیق بی معرفت

واسه خیلیا تکراری میشیم ،
ولی اصلا مهم نیست ؛
چون اصلا آدمای مهمی نیستن

متن غمگین رفیق بی معرفت

من تو زندگیم نیازی به آدم جدید ندارم
اینایی که دورم هستن هرروز یه آدمِ دیگه میشن

متن غمگین رفیق بی معرفت

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه بزرگى میگفت:
حتى اگر پیچ بودى هرز نچرخ!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باس گفت:
یه پا بیت المالی تنت مال خیلیاس….

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر گردی گردو نیس، هر دو پایی هم آدم نیست! به چشمت هم اعتماد نکن

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باید گفت وقتی شما داشتی تو کوچه پشتی تیله بازی میکردی ما رو دیوار بند یادگاری مینوشتیم

متن غمگین رفیق بی معرفت

آخر بحث با یه آدم بی منطق اونجاش داغونت میکنه که بشینی فکر کنی میبینی همون زمان رو میتونستی بری تو تختت بگیری راحت بخوابی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیا هم هستن که ازین به بعد لطف کنن دیگه نباشن(:

متن غمگین رفیق بی معرفت

ولی یه جور نباشید
که وقتی بیدار میشید
مجبور شید برا ۱۰ نفر دوست دارم صبح بخیر بفرستید

متن غمگین رفیق بی معرفت

افسانه ای بنام رفاقت
زندگی ام را
تباه کرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها مشکلم اینه که همیشه آدمارو میبخشم ،
حتی وقتی لیاقتش رو ندارن …!

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

عشق یعنی باهاش پیر شی ن اینکه وسط راه ازش سیرشی

متن غمگین رفیق بی معرفت

‏همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن غمگین رفیق بی معرفت

بعضیام ذاتا آدم عوضین
اما زیادی زر خوب بودنُ میزنن

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو زندگیت به چی وابسته ای؟
‏+ چایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرچیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

التماس نمیکنم برگردی
حسرت کشیدن برازندته

متن غمگین رفیق بی معرفت

حرف میزنی اما تلخ !

محبت میکنی ولی سرد !

چه اجباری است

دوست داشتن من ؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

ﻏﺮﯾﺒــــﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ . . .

ﺩﻭﺳـــــــﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﮔـﺎﻫﯽ

ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ،

ﺣﻮﺻــــــﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧـــــﺪ

متن غمگین رفیق بی معرفت

نشانه میگیری سنگ می اندازی

و بعد خنده کنان ! لِی .. لِی .. لِی ..

پای میکوبی و میروی !

بد جور با دلم “بــــــــــازی” میکنی !

متن غمگین رفیق بی معرفت

نه! چشمانم شور نبود

اگر که آخر کارمان ندامت شد

دست هایم نمک نداشت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ !

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ

ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ

“ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿﺪﻫﺪ . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی سخته… به خاطر کسی که دوسش داری…

همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!

بعد بفهمی… خودت تو لیستی بودی که…!

اون به خاطر یکی دیگه… خطت زده..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من همان دخترک غم زده ی دیروزم

من همان کودک بی تاب برای بودن

که دلش را در اندوه و به زنجیر کشید

و به اندازه ی بی معرفتی درد کشید

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود!

نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید . . .

شاید دیگر توان

دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،

همان کسی که به شما اعتماد کرده بود . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیخودی به خودت زحمت نده!

این بَذرهای تنفــر که در دلم می کاری

هرگــــز جوانه نخواهد زد !

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای کسی مُردم که برایم ؛

نه… تب کرد نه… سرفه

نه… حتی عطسه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نبندم با تو پیمانی که عهدت را وفایی نیست

نبندم دل به دنیا که دنیا را وفایی نیست

غرورم را شکستی در نگاه مست چشمانت

برای زندگی کردن بجزتو تکیه گاهی نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم

زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید

آدمیت مرد

گرچه آدم زنده بود

از همان روزی

که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روزی

که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند

آدمیت مرده بود

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی می‌خواستند یوسف را به چاه بیفکنند

یوسف لبخندی زد

یهودا پرسید: چرا خندیدی؟

یوسف گفت:

روزی فکر میکردم چه کسی می تواند با من دشمنی کند

با این که برادران نیرومندی دارم؟

اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد

تا بدانم که غیر از خدا تکیه گاهی نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

حرف میزنی اما تلخ !

محبت میکنی ولی سرد !

چه اجباری است

دوست داشتن من ؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

ﻏﺮﯾﺒــــﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ . . .

ﺩﻭﺳـــــــﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﮔـﺎﻫﯽ

ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ،

ﺣﻮﺻــــــﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧـــــﺪ

متن غمگین رفیق بی معرفت

نشانه میگیری سنگ می اندازی

و بعد خنده کنان ! لِی .. لِی .. لِی ..

پای میکوبی و میروی !

بد جور با دلم “بــــــــــازی” میکنی !

متن غمگین رفیق بی معرفت

نه! چشمانم شور نبود

اگر که آخر کارمان ندامت شد

دست هایم نمک نداشت . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ !

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ

ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ

“ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿﺪﻫﺪ . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

خیلی سخته… به خاطر کسی که دوسش داری…

همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!

بعد بفهمی… خودت تو لیستی بودی که…!

اون به خاطر یکی دیگه… خطت زده..!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من همان دخترک غم زده ی دیروزم

من همان کودک بی تاب برای بودن

که دلش را در اندوه و به زنجیر کشید

و به اندازه ی بی معرفتی درد کشید

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود!

نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید . . .

شاید دیگر توان

دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،

همان کسی که به شما اعتماد کرده بود . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیخودی به خودت زحمت نده!

این بَذرهای تنفــر که در دلم می کاری

هرگــــز جوانه نخواهد زد !

متن غمگین رفیق بی معرفت

برای کسی مُردم که برایم ؛

نه… تب کرد نه… سرفه

نه… حتی عطسه!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نبندم با تو پیمانی که عهدت را وفایی نیست

نبندم دل به دنیا که دنیا را وفایی نیست

غرورم را شکستی در نگاه مست چشمانت

برای زندگی کردن بجزتو تکیه گاهی نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم

زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید

آدمیت مرد

گرچه آدم زنده بود

از همان روزی

که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روزی

که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند

آدمیت مرده بود

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی می‌خواستند یوسف را به چاه بیفکنند

یوسف لبخندی زد

یهودا پرسید: چرا خندیدی؟

یوسف گفت:

روزی فکر میکردم چه کسی می تواند با من دشمنی کند

با این که برادران نیرومندی دارم؟

اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد

تا بدانم که غیر از خدا تکیه گاهی نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی وفا باشی شکایت میکنند

با وفا باشی خیانت میکنند

مهربانی گرچه آیین خوشیست

مهربان باشی رهایت میکنند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. ت

ازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی .

سلام پر مهرت را باور کنم.

یا پاشیدن زهر خیانتت را

متن غمگین رفیق بی معرفت

یکی را آرزو کردی و رفتی

برایش پرس و جو کردی و رفتی

تو هم تا آبرو از من گرفتی

مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان را معرفت …!!

مخلصتیم با معرفت

.
.

.
..
.
.

اداره مبارزه با انسانهای بی معرفت و فاقد درک کافی

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق بی معرفت را

کمتر گلایه از دشمن نمی دانم

شوم قربان آن دشمن

که بویی از معرفت دارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

خداوندا چه سخت است این جدایی

چه تلخ است این شراب بی وفایی

جدایی ، بی وفایی ، درد دوری

همه باشد گناه آشنایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

اینجا همه ی برادران قابیلند

با وسوسه های ناتنی فامیلند

از ترس خیانت به رفاقت ای عشق

اینجا همه ی رابطه ها تعطیلند

متن غمگین رفیق بی معرفت

تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت

دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام

تا خــــودت را بالا ببـــــری . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادت باشه رفیق

وقتی قلبم آتیش زدی!!!

تو که دورنش بودی …

سوختی رفیق….

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی دوستای بی معرفت

که اگه نبودن نمی شد

قدر دوستای با معرفت رو دونست

متن غمگین رفیق بی معرفت

دار بزن …

خاطرات کسی که

تـو را دور زده حالم خوب است …

امّا گذشته ام درد میکند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد

دلیل بر ارزش ات نیست

آنقدر بی‌ ارزشی

که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی یارو!!!!

من حرفمو یه بار میزنم!!!

دفعه بعدی میام سر خاکت
بهت سر میزنم!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام

که هر وقت دلت خواست خردش کنی

غرور من اگر بشکند

با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی وفا باشی شکایت میکنند

با وفا باشی خیانت میکنند

مهربانی گرچه آیین خوشیست

مهربان باشی رهایت میکنند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. ت

ازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی .

سلام پر مهرت را باور کنم.

یا پاشیدن زهر خیانتت را

متن غمگین رفیق بی معرفت

یکی را آرزو کردی و رفتی

برایش پرس و جو کردی و رفتی

تو هم تا آبرو از من گرفتی

مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان را معرفت …!!

مخلصتیم با معرفت

.
.

.
..
.
.

اداره مبارزه با انسانهای بی معرفت و فاقد درک کافی

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق بی معرفت را

کمتر گلایه از دشمن نمی دانم

شوم قربان آن دشمن

که بویی از معرفت دارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

خداوندا چه سخت است این جدایی

چه تلخ است این شراب بی وفایی

جدایی ، بی وفایی ، درد دوری

همه باشد گناه آشنایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

اینجا همه ی برادران قابیلند

با وسوسه های ناتنی فامیلند

از ترس خیانت به رفاقت ای عشق

اینجا همه ی رابطه ها تعطیلند

متن غمگین رفیق بی معرفت

تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت

دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام

تا خــــودت را بالا ببـــــری . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

یادت باشه رفیق

وقتی قلبم آتیش زدی!!!

تو که دورنش بودی …

سوختی رفیق….

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی دوستای بی معرفت

که اگه نبودن نمی شد

قدر دوستای با معرفت رو دونست

متن غمگین رفیق بی معرفت

دار بزن …

خاطرات کسی که

تـو را دور زده حالم خوب است …

امّا گذشته ام درد میکند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد

دلیل بر ارزش ات نیست

آنقدر بی‌ ارزشی

که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی یارو!!!!

من حرفمو یه بار میزنم!!!

دفعه بعدی میام سر خاکت
بهت سر میزنم!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام

که هر وقت دلت خواست خردش کنی

غرور من اگر بشکند

با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی” بی خبر میاد
وسطِ یه مهمونی
وقتی داری میخندی و خوش میگذرونی…
به شکلِ یه آدم میاد، یه نگاه که خیلی شبیه…
وا میری…
سرتو میندازی پایین که نبینی،
که یادت نیاد
که یادت بره،
که یادت نمیره…
آخه بینوا مگه میشه یادت بره…
مهمونی تموم شده
یه اتوبان خلوته و تو
و یکی که از ضبط صوت ماشین میخونه :
اندوهِ بزرگی ست زمانی که نباشی…!

پریسا_زابلی_پور

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنهایی چیز عجیبی ست،
گاهی آنقدر در آن غرق میشوی که حضور مداوم و همیشگی کسی برایت قابل تحمل نیست.سر میگذاری بر دامن تمام لحظه هایش، همراه دلتنگی هایت و عزیز ثانیه هایی میشود که جز او کسی راه به قلب کوچکت ندارد. تنهایی از آدم شخص دیگری میسازد تا آنجا که پس از مدتی ترس از دست دادن و خراب شدن غار امن این دوستی دیرینه تمام وجودت را دربرمیگیرد.صحبت از عادت نیست،حرف از آرامش و امنیتی ست که دچارش میشوی و شاید در هیچ کجای دیگر،دست هایت به آن نرسد. . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاهی دلت پیر میشود
به اندازه هزار سال
به اندازه یک برزخ
به اندازه دلتنگی تمام آدم ها
خدایا جوانه بزن بر این سخره آتشفشانی
زنده کن این سنگ های سوراخ سوراخ را
دلم پرواز کند
بال بزند
چشمانش را ببندد و اوج بگیرد به سوی تو
خدایا …

متن غمگین رفیق بی معرفت

حوصله خواندن ندارم

حوصله نوشتن هم ندارم

این همه دلتنگی

دیگر نه با خواندن کم می شود

نه با نوشتن …

دلـــــــــــــــــــم تو را می خواهد

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی اگر در حرف می ‌ماند، شاید بی هنگام به گریه نمی‌ افتادم. دلتنگی اگر فقط واژه‌ای ساده بود، یک واژه‌ی تنبل، شاید آدمیزاد نیمه شب دست نمی ‌برد در خاطراتش و تنهایی را کنار جای خالیِ دوست ‌داشتن‌ هایش نمی‌ گذاشت. شاید شب‌ها خواب اتفاقِ ساده‌ای بود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر چه فرقی میکند
عشق را به زبان بیاورم یا نه
تو از چشم های من
کتابی بخوان ، به نام ؛
“دلتنگی “چاپ هزار و یکم .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی یعنی :

ای کاش برمی‌گشتی،همین…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی
همان دمی است
که فرو میرود
بازدمش کمی کندتر

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا دوست داشتنِ یک نفر
ته دلتان مانده، کسی را درگیرِ
دلتنگی های ته‌ نشین شده‌ی
خودتان نکنید…
میانِ این حادثه نه تنها،
علاقه‌یِ رسوب کرده‌یِ تان
فراموش نمیشود، بلکه یک
دِل تنهای دیگر را نابود میکنید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی
اتفاق عجیبی‌ست
گویی که خواهی مُرد،
ولی نمی‌میری…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یواشکی دلتنگی کردن
قشنگ تر از وقتیه که بهش بگی دلتنگشی ولی جوابی نگیری!

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنهایی ام کم از غم دلتنگیم نیست!
من هرچه بی قرارترم،بی‌صداترم . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

تمام خنده هایم را نذر کرده ام
تا تو همان باشی
که صبح یکی از روزهای خدا
عطر دستهایت،

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر شب از افغان من بیدار خلق اما چه سود؟
آنکه باید بشنود افغان من بیدار نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

..دلتنگی…

واژه ای ست که،

با هیچ لغت نامه ای …

نمی توان تفسیرش کرد ،،

فقط باید دلتنگ باشی…

تا بفهمی دلتنگی چیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهم نیست روز چقد قوی باشی و چقدر از دست دلتنگی فرار کنی شب که برسه هیچکس زورش به این دلتنگی لعنتی نمیرسه!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

از مادرم پرسیده بودم…
با گل هایی که خواهم چید…
چه کنم که هرگز خشک نشوند؟
گفته بود بکار…
در دامن محبوبت بکار…
از پدرم پرسیده بودم…
با زخم هایت چه کرده ای…
که ردی از آن‌ها نیست؟
گفته بود بسته ام…
با روسری محبوبم بسته ام…
به برادرم گفتم چه می‌کنی…
که هرگز کسی گریه ات را ندیده است…
گفت به هر چیزی که تو را می گریاند…
نگو اندوه…
نام کوچکش را پیدا کن …
و با نام کوچک صدایش بزن…
حالا محبوبی دارم…
با دامن‌هایی گل‌دارُ…
روسری‌هایی خیس…
و تمام اندوه‌های جهان…
مرا به نام کوچک می شناسند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست_داشتن آدمی را بی دفاع میکند،
خلع سلاح، آسیب پذیر!
چشم باز میکنی و میبینی هیچ کسی،
هیچ چیزی،
هیچ اتفاق تازه ای نمیخواهی و زمان مطلقاً چیزی را تغییر نداده..
دلتنگی، دلتنگی، دلتنگی برای کسی که نیست.
اصلاً همه این یک سال چطور به‌سر شده؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نوشتم درد دلهایم،همه خواندند اما حیف

ندانستند سوز من،همه ازغمگساری بود

نوشتم درد دلهایم ،همه گفتند شاعرشد

ندانستند که دلتنگی ، دلیل بیقـراری بود

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاهی دلت می‌‌خواهد
دنج ‌ترین گوشه دنیا بنشینی و
با خیال راحت
دلتنگی ‌‌هایت‌ را پهن کنی‌ و
دوستت دارم‌ ها را فریاد بزنی‌
برای کسی‌ که قرار نیست
هیچ وقت بفهمد دوستش داری…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی” بی خبر میاد
وسطِ یه مهمونی
وقتی داری میخندی و خوش میگذرونی…
به شکلِ یه آدم میاد، یه نگاه که خیلی شبیه…
وا میری…
سرتو میندازی پایین که نبینی،
که یادت نیاد
که یادت بره،
که یادت نمیره…
آخه بینوا مگه میشه یادت بره…
مهمونی تموم شده
یه اتوبان خلوته و تو
و یکی که از ضبط صوت ماشین میخونه :
اندوهِ بزرگی ست زمانی که نباشی…!

پریسا_زابلی_پور

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنهایی چیز عجیبی ست،
گاهی آنقدر در آن غرق میشوی که حضور مداوم و همیشگی کسی برایت قابل تحمل نیست.سر میگذاری بر دامن تمام لحظه هایش، همراه دلتنگی هایت و عزیز ثانیه هایی میشود که جز او کسی راه به قلب کوچکت ندارد. تنهایی از آدم شخص دیگری میسازد تا آنجا که پس از مدتی ترس از دست دادن و خراب شدن غار امن این دوستی دیرینه تمام وجودت را دربرمیگیرد.صحبت از عادت نیست،حرف از آرامش و امنیتی ست که دچارش میشوی و شاید در هیچ کجای دیگر،دست هایت به آن نرسد. . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاهی دلت پیر میشود
به اندازه هزار سال
به اندازه یک برزخ
به اندازه دلتنگی تمام آدم ها
خدایا جوانه بزن بر این سخره آتشفشانی
زنده کن این سنگ های سوراخ سوراخ را
دلم پرواز کند
بال بزند
چشمانش را ببندد و اوج بگیرد به سوی تو
خدایا …

متن غمگین رفیق بی معرفت

حوصله خواندن ندارم

حوصله نوشتن هم ندارم

این همه دلتنگی

دیگر نه با خواندن کم می شود

نه با نوشتن …

دلـــــــــــــــــــم تو را می خواهد

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی اگر در حرف می ‌ماند، شاید بی هنگام به گریه نمی‌ افتادم. دلتنگی اگر فقط واژه‌ای ساده بود، یک واژه‌ی تنبل، شاید آدمیزاد نیمه شب دست نمی ‌برد در خاطراتش و تنهایی را کنار جای خالیِ دوست ‌داشتن‌ هایش نمی‌ گذاشت. شاید شب‌ها خواب اتفاقِ ساده‌ای بود…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دیگر چه فرقی میکند
عشق را به زبان بیاورم یا نه
تو از چشم های من
کتابی بخوان ، به نام ؛
“دلتنگی “چاپ هزار و یکم .

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی یعنی :

ای کاش برمی‌گشتی،همین…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی
همان دمی است
که فرو میرود
بازدمش کمی کندتر

متن غمگین رفیق بی معرفت

تا دوست داشتنِ یک نفر
ته دلتان مانده، کسی را درگیرِ
دلتنگی های ته‌ نشین شده‌ی
خودتان نکنید…
میانِ این حادثه نه تنها،
علاقه‌یِ رسوب کرده‌یِ تان
فراموش نمیشود، بلکه یک
دِل تنهای دیگر را نابود میکنید.

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلتنگی
اتفاق عجیبی‌ست
گویی که خواهی مُرد،
ولی نمی‌میری…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یواشکی دلتنگی کردن
قشنگ تر از وقتیه که بهش بگی دلتنگشی ولی جوابی نگیری!

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنهایی ام کم از غم دلتنگیم نیست!
من هرچه بی قرارترم،بی‌صداترم . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

تمام خنده هایم را نذر کرده ام
تا تو همان باشی
که صبح یکی از روزهای خدا
عطر دستهایت،

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی

متن غمگین رفیق بی معرفت

هر شب از افغان من بیدار خلق اما چه سود؟
آنکه باید بشنود افغان من بیدار نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

..دلتنگی…

واژه ای ست که،

با هیچ لغت نامه ای …

نمی توان تفسیرش کرد ،،

فقط باید دلتنگ باشی…

تا بفهمی دلتنگی چیست…

متن غمگین رفیق بی معرفت

مهم نیست روز چقد قوی باشی و چقدر از دست دلتنگی فرار کنی شب که برسه هیچکس زورش به این دلتنگی لعنتی نمیرسه!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

از مادرم پرسیده بودم…
با گل هایی که خواهم چید…
چه کنم که هرگز خشک نشوند؟
گفته بود بکار…
در دامن محبوبت بکار…
از پدرم پرسیده بودم…
با زخم هایت چه کرده ای…
که ردی از آن‌ها نیست؟
گفته بود بسته ام…
با روسری محبوبم بسته ام…
به برادرم گفتم چه می‌کنی…
که هرگز کسی گریه ات را ندیده است…
گفت به هر چیزی که تو را می گریاند…
نگو اندوه…
نام کوچکش را پیدا کن …
و با نام کوچک صدایش بزن…
حالا محبوبی دارم…
با دامن‌هایی گل‌دارُ…
روسری‌هایی خیس…
و تمام اندوه‌های جهان…
مرا به نام کوچک می شناسند…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوست_داشتن آدمی را بی دفاع میکند،
خلع سلاح، آسیب پذیر!
چشم باز میکنی و میبینی هیچ کسی،
هیچ چیزی،
هیچ اتفاق تازه ای نمیخواهی و زمان مطلقاً چیزی را تغییر نداده..
دلتنگی، دلتنگی، دلتنگی برای کسی که نیست.
اصلاً همه این یک سال چطور به‌سر شده؟!

متن غمگین رفیق بی معرفت

نوشتم درد دلهایم،همه خواندند اما حیف

ندانستند سوز من،همه ازغمگساری بود

نوشتم درد دلهایم ،همه گفتند شاعرشد

ندانستند که دلتنگی ، دلیل بیقـراری بود

متن غمگین رفیق بی معرفت

گاهی دلت می‌‌خواهد
دنج ‌ترین گوشه دنیا بنشینی و
با خیال راحت
دلتنگی ‌‌هایت‌ را پهن کنی‌ و
دوستت دارم‌ ها را فریاد بزنی‌
برای کسی‌ که قرار نیست
هیچ وقت بفهمد دوستش داری…

متن غمگین رفیق بی معرفت

من همان دخترک غم زده ی دیروزم

من همان کودک بی تاب برای بودن

که دلش را در اندوه به زنجیر کشید

و به اندازه ی دل رنج کشید

و به اندازه ی بی معرفتی درد کشید

متن غمگین رفیق بی معرفت

او ز من رنجیده است
آن دو چشم نکته بین و نکته گیر
در من آخر نکته ای بد دیده است
من چه می دانم که او
با چه مقیاسی مرا سنجیده است
من همان هستم که بودم ، شاید او
چون مرا دیوانه ی خود دیده است
بی وفایی می کند بلکه من
دور از دیدار او عاقل شوم
او نمی داند که من ، دوست می دارم جنون عشق را
من نمی خواهم که حتی لحظه ای
لحظه ای از یاد او غافل شوم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

معرفت جاه و مقام نیست به هر کس ندهند

معرفت راه و مرامیست که به هرکس ندهند

معرفت عشق خدائیست به هر نفس ندهند

معرفت بذر نشکفته عشقیست به نا رس ندهند

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلم را مبتلایت کرده بودم

خودم را خاک پایت کرده بودم

ندانستم بی وفا هستی

وگرنه همان اول رهایت کرده بودم

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو که رفتی پریشون شد خیالم

همه گفتن که من دیوونه حالم

نمی دونن که این دیوونه در فکر شفا نیست

که هرچی باشه اما بی وفا نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

من را به درد خود رها کردی و رفتی
دیدی که با این دل چه ها کردی و رفتی ؟
من با تمام هستی ام دل بر تو بستم
اما تو دل از من سوا کردی و رفتی

متن غمگین رفیق بی معرفت

در عالم بی وفا کسی خرم نیست

شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آنکس که در این زمانه او را غم نیست

یا آدم نیست ، یا در این عالم نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

متن غمگین رفیق بی معرفت

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی

عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی

من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم

تو از دل من هیچ خبردار نباشی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی وفا باشی شکایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیین خوشیست

مهربان باشی رهایت می کنند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

خداوندا چه سخت است این جدایی

چه تلخ است این شراب بی وفایی

جدایی ، بی وفایی ، درد دوری

همه باشد گناه آشنایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیچاره ام خسته ام چشم انتظارم

توی این پس کوچه ها تنها نذارم

نیستی از تاریکی شب ها میترسم

بی وفا دارم توی سرما میلرزم

متن غمگین رفیق بی معرفت

آمدی دیوانه ام کردی و رفتی بی وفا
با غمت هم خانه ام کردی و رفتی بی وفا
مثل شمعی بودی و با یاد خود ای نازنین
تا ابد پروانه ام کردی و رفتی بی وفا

متن غمگین رفیق بی معرفت

در عالم بی وفا کسی خرم نیست

شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آنکس که در این زمانه او را غم نیست

یا آدم نیست ، یا در این عالم نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

در عالم بی وفا کسی خرم نیست

شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آنکس که در این زمانه او را غم نیست

یا آدم نیست ، یا در این عالم نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه شده؟ ای دل دیوانه هوایش کردی؟

با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟

گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست

تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده‌ ام از پا چرا
نوش‌ داروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می‌ خواستی حالا چرا

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم
رنجیدن و اضطراب را فهمیدم
در چشم تو عشق را ندیدم اما
معنای دل کباب را فهمیدم
هر روز خطاهای تو را بخشیدم
تا بخشش بی حساب را بخشیدم

متن غمگین رفیق بی معرفت

یار با ما بی‌وفایی می‌ کند

بی‌ گناه از من جدایی می‌ کند

شمع جانم را بکُشت آن بی‌ وفا

جای دیگر روشنایی می‌ کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

یارا بهشت صحبت یاران همدمست

دیدار یار نامتناسب ،جهنم است

هر دم که در حضور عزیزی برآوری

دریاب کز حیات جهان حاصل ،آن دمست

نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمیست

بس دیو را که صورت فرزند آدم است

آنست آدمی که در او حسن سیرتی

یا لطف صورتیست، دگر حشو عالمست

هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده‌ام

جز بر دو روی یار موافق که در همست

آنان که در بهار به صحرا نمی‌ روند

بوی خوش ربیع بر ایشان محرم است

وان سنگ دل که دیده بدوزد ز روی خوب

پندش مده که جهل در او نیک محکمست

آرام نیست در همه عالم به اتفاق

ور هست در مجاورت یار محرم است

گر خون تازه می‌رود از ریش اهل دل

دیدار دوستان که ببینند مرهم است

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف

لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست

متن غمگین رفیق بی معرفت

یار با ما بی‌ وفایی می‌ کند

بی‌گناه از من جدایی می‌ کند

شمع جانم را بکشت آن بی‌وفا

جای دیگر روشنایی می‌ کند

می‌ کند با خویش خود بیگانگی

با غریبان آشنایی می‌ کند

جو فروش است آن نگار سنگدل

با من او گندم نمایی می‌کند

یار من اوباش و قلاش است و رند

بر من او خود پارسایی می‌ کند

ای مسلمانان به فریادم رسید

کان فلانی بی‌وفایی می‌ کند

کشتی عمرم شکسته‌ست از غمش

از من مسکین جدایی می‌ کند

آنچه با من می‌کند اندر زمان

آفت دور سمایی می‌کند

سعدی شیرین سخن در راه عشق

از لبش بوسی گدایی می‌ کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی

سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست

من که یک امروز مهمان توام فردا چرا

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا

وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار

اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا

شور فرهادم بپرسش سر به زیر افکنده بود

ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا

ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت

اینقدر با بخت خواب آلود من لالا چرا

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند

در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا

در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین

خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا

شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر

این سفر راه قیامت میروی تنها چرا

متن غمگین رفیق بی معرفت

آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ

شده نزدیک که هجران تو، ما را بکشد

گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ

کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

رفتی و باز نمی‌آیی و من بی تو به جان

جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ

وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی

گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ

متن غمگین رفیق بی معرفت

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد

آنرا که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غم که هزار آفرین بر غم باد

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

متن غمگین رفیق بی معرفت

می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست
آنچنان که تارو پودقلب من از هم گسست
می روم با زخم هایی مانده از یک سال سرد
آن همه برفی که آمد آشیانم را شکست
می روم اما نگویی بی وفا بود و نماند
از هجوم سایه ها دیگر نگاهم خسته است

متن غمگین رفیق بی معرفت

من همان دخترک غم زده ی دیروزم

من همان کودک بی تاب برای بودن

که دلش را در اندوه به زنجیر کشید

و به اندازه ی دل رنج کشید

و به اندازه ی بی معرفتی درد کشید

متن غمگین رفیق بی معرفت

او ز من رنجیده است
آن دو چشم نکته بین و نکته گیر
در من آخر نکته ای بد دیده است
من چه می دانم که او
با چه مقیاسی مرا سنجیده است
من همان هستم که بودم ، شاید او
چون مرا دیوانه ی خود دیده است
بی وفایی می کند بلکه من
دور از دیدار او عاقل شوم
او نمی داند که من ، دوست می دارم جنون عشق را
من نمی خواهم که حتی لحظه ای
لحظه ای از یاد او غافل شوم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

معرفت جاه و مقام نیست به هر کس ندهند

معرفت راه و مرامیست که به هرکس ندهند

معرفت عشق خدائیست به هر نفس ندهند

معرفت بذر نشکفته عشقیست به نا رس ندهند

متن غمگین رفیق بی معرفت

دلم را مبتلایت کرده بودم

خودم را خاک پایت کرده بودم

ندانستم بی وفا هستی

وگرنه همان اول رهایت کرده بودم

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو که رفتی پریشون شد خیالم

همه گفتن که من دیوونه حالم

نمی دونن که این دیوونه در فکر شفا نیست

که هرچی باشه اما بی وفا نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

من را به درد خود رها کردی و رفتی
دیدی که با این دل چه ها کردی و رفتی ؟
من با تمام هستی ام دل بر تو بستم
اما تو دل از من سوا کردی و رفتی

متن غمگین رفیق بی معرفت

در عالم بی وفا کسی خرم نیست

شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آنکس که در این زمانه او را غم نیست

یا آدم نیست ، یا در این عالم نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

متن غمگین رفیق بی معرفت

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی

عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی

من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم

تو از دل من هیچ خبردار نباشی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بی وفا باشی شکایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیین خوشیست

مهربان باشی رهایت می کنند . . .

متن غمگین رفیق بی معرفت

خداوندا چه سخت است این جدایی

چه تلخ است این شراب بی وفایی

جدایی ، بی وفایی ، درد دوری

همه باشد گناه آشنایی

متن غمگین رفیق بی معرفت

بیچاره ام خسته ام چشم انتظارم

توی این پس کوچه ها تنها نذارم

نیستی از تاریکی شب ها میترسم

بی وفا دارم توی سرما میلرزم

متن غمگین رفیق بی معرفت

آمدی دیوانه ام کردی و رفتی بی وفا
با غمت هم خانه ام کردی و رفتی بی وفا
مثل شمعی بودی و با یاد خود ای نازنین
تا ابد پروانه ام کردی و رفتی بی وفا

متن غمگین رفیق بی معرفت

در عالم بی وفا کسی خرم نیست

شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آنکس که در این زمانه او را غم نیست

یا آدم نیست ، یا در این عالم نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

در عالم بی وفا کسی خرم نیست

شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آنکس که در این زمانه او را غم نیست

یا آدم نیست ، یا در این عالم نیست

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه شده؟ ای دل دیوانه هوایش کردی؟

با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟

گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست

تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟

متن غمگین رفیق بی معرفت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده‌ ام از پا چرا
نوش‌ داروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می‌ خواستی حالا چرا

متن غمگین رفیق بی معرفت

میان دست من و تو هزار فرسنگ است

غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است

سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری

مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

متن غمگین رفیق بی معرفت

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم
رنجیدن و اضطراب را فهمیدم
در چشم تو عشق را ندیدم اما
معنای دل کباب را فهمیدم
هر روز خطاهای تو را بخشیدم
تا بخشش بی حساب را بخشیدم

متن غمگین رفیق بی معرفت

یار با ما بی‌وفایی می‌ کند

بی‌ گناه از من جدایی می‌ کند

شمع جانم را بکُشت آن بی‌ وفا

جای دیگر روشنایی می‌ کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

یارا بهشت صحبت یاران همدمست

دیدار یار نامتناسب ،جهنم است

هر دم که در حضور عزیزی برآوری

دریاب کز حیات جهان حاصل ،آن دمست

نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمیست

بس دیو را که صورت فرزند آدم است

آنست آدمی که در او حسن سیرتی

یا لطف صورتیست، دگر حشو عالمست

هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده‌ام

جز بر دو روی یار موافق که در همست

آنان که در بهار به صحرا نمی‌ روند

بوی خوش ربیع بر ایشان محرم است

وان سنگ دل که دیده بدوزد ز روی خوب

پندش مده که جهل در او نیک محکمست

آرام نیست در همه عالم به اتفاق

ور هست در مجاورت یار محرم است

گر خون تازه می‌رود از ریش اهل دل

دیدار دوستان که ببینند مرهم است

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف

لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست

متن غمگین رفیق بی معرفت

یار با ما بی‌ وفایی می‌ کند

بی‌گناه از من جدایی می‌ کند

شمع جانم را بکشت آن بی‌وفا

جای دیگر روشنایی می‌ کند

می‌ کند با خویش خود بیگانگی

با غریبان آشنایی می‌ کند

جو فروش است آن نگار سنگدل

با من او گندم نمایی می‌کند

یار من اوباش و قلاش است و رند

بر من او خود پارسایی می‌ کند

ای مسلمانان به فریادم رسید

کان فلانی بی‌وفایی می‌ کند

کشتی عمرم شکسته‌ست از غمش

از من مسکین جدایی می‌ کند

آنچه با من می‌کند اندر زمان

آفت دور سمایی می‌کند

سعدی شیرین سخن در راه عشق

از لبش بوسی گدایی می‌ کند

متن غمگین رفیق بی معرفت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی

سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست

من که یک امروز مهمان توام فردا چرا

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا

وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار

اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا

شور فرهادم بپرسش سر به زیر افکنده بود

ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا

ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت

اینقدر با بخت خواب آلود من لالا چرا

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند

در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا

در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین

خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا

شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر

این سفر راه قیامت میروی تنها چرا

متن غمگین رفیق بی معرفت

آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ

شده نزدیک که هجران تو، ما را بکشد

گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ

کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

رفتی و باز نمی‌آیی و من بی تو به جان

جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ

وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی

گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ

متن غمگین رفیق بی معرفت

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد

آنرا که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غم که هزار آفرین بر غم باد

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

متن غمگین رفیق بی معرفت

می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست
آنچنان که تارو پودقلب من از هم گسست
می روم با زخم هایی مانده از یک سال سرد
آن همه برفی که آمد آشیانم را شکست
می روم اما نگویی بی وفا بود و نماند
از هجوم سایه ها دیگر نگاهم خسته است

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستان واقعی مثل صبح هستند،

نمی شود تمام روز

آنها را داشت؛

اما مطمئنی که فردا ،هفته بعد و تا ابد هستند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم

بلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتم

پس خوب میدونم که برای کدوم رفیق زمین بخورم

که از زمین خوردنم شاد نشه

بلکه دست خاکیم رو بگیره

و از زمین بلندم کنه

متن غمگین رفیق بی معرفت

مرام فقط مرام گاو،

چون نگفت من گفت ما..

رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش

به خاطر یه رنگیش…

معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش

به خاطر خاکی بودنش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه رفیق خوب میشه که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که موتور و اتومبیل نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که پولدار نباشه و لباس‌های مارک نپوشه.
اما یه رفیق خوب باید یه ذات مفید و یه قلب مهربون و با معرفت داشته باشه

متن غمگین رفیق بی معرفت

میگن به یکی که گفتی نوکرتم
از “نون” نفس تا “میم” مرگ باهاش باش
نوکرتم رفیق

متن غمگین رفیق بی معرفت

قحطی رفیق می‌آید نه هفت سال بلکه هفتصد سال!
در سیلوی قلبم ذخیره و پنهانت می‌کنم، بگو کنعانیان منتظر نباشند!
تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید!

متن غمگین رفیق بی معرفت

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم

متن غمگین رفیق بی معرفت

ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاک
ارزش دوست به وفاست، ولی ارزش دوست بامعرفت من به اندازه تمام دنیاست..

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید: کی می‌دونه کجا دور زدن ممنوعه؟
یکی دستشو بلند کرد و گفت: ” تو رفاقت ”!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه‌ی هم در می‌آیند.
بیشتری‌های خودشان را به رُخ کمتری‌های دیگری نمی‌کشند.
دوستان واقعی و بامعرفت، هم اندازه‌اند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

همه آدم‌ها…
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ نمی‌کند.
ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ دلت نمی‌گیرد…
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ‌ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ…
ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕ می‌شوند
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ میﮑﻨﺪ…
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ…
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ…
ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ نباید ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ و بامعرفت هستند…
انگیزه ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ…
ﺑﺎﻳﺪ همیشه ﺑﺎﺷﻨﺪ
تا آخر دنیا…

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستاناز درد هیچ عشقی نسوزمبه سلامتی تمای رفیق‌های بامرام

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها چیزی که یارانه‌ای نشد رفاقتهچون نتونستن روش قیمت بزارن مخلص همه‌ رفقای با معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی، رفیق
زمان هست که وفاداری تورا اثبات می‌کند
نه زبان!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق عزیزم
صبرت که تمام شد
نرو
تازه معرفت از آن لحظه شروع می‌شود.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتیه رفیقی که میتونست دورت بزنه، اما دورت گشت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق…
مبادا “گرفته” باشی.که شهری را برایت به نماز آیات وامیدارم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق اونه که می‌تونی پیشش راحت از اشتباهاتت بگینه اونی که سعی میکنی جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق معامله فسخ شد
در قبال دنیا یک تار مویت را می‌خواستند ندادم

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌دانی رفیق
درد دل نمی‌کنم
زخمی که از عصب بگذرد
دیگر درد ندارد!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم‌ها را از قدمت دوستانشان بشناس، نه از تعداد دوستانشان…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت بار سنگینی ست!
کسی بر دوش می‌گیرد که یک دنیا “وفا” دارد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

با هر رنگی رفاقت کن.
اما رفاقت را رنگ نکن

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق
دلتنگ شدی پیش ماهم بیا
کمی غصه هست باهم می‌خوریم

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don”t sayهر کسی چیزایی رو که شما می‌گین می‌شنود، اما دوستان به حرفای شما گوش می‌دهند ‎وبهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی‌گین می‌شنون.

متن غمگین رفیق بی معرفت

‏Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow itWrite your name on hearts of your .friends, thats where it will stayاسمت رو روی ساحل ننویس، چون امواج دریا اونو می‌شوره و محو می‌کنه، اسمتو رو آسمون ننویس، چون باد میوزه و اونو می‌برهاسمتو تو قلب دوستات بنویس، اونجاست که برا همیشه باقی می‌مونه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

Friends are God”s way of taking care of us.
دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixedthe result is a colorful bridge between two heartsدوستی عمیق مثل رنگین کمونه، وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می‌شن، نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.A true friend is somebody who can make us do what we can
‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می‌دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم. 

متن غمگین رفیق بی معرفت

.We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors arekind enough for that but to do the like office for our spiritsدوست را برای غذا و پوشاک نمی‌خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین‌ها را برای روحمان فراهم آورد..

متن غمگین رفیق بی معرفت

Good FRIENDS CaRE for each Other…CLoSE Friends UNDERSTaND each Other…and TRUE Friends STaY forever
دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می‌کنندو دوستان واقعی برای همیشه می‌مانند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

True friends are like morning ,you can’t have them whole dayBut can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & foreverدوستان حقیقی مثل صبح هستند، تو نمی‌توانی برای همه روز آن‌ها را داشته باشیاما می‌توانی مطمئن باشی آن‌ها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God
ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه داشتن دوستی مثل شماست، یک هدیه گرانبها از طرف خداوند..

متن غمگین رفیق بی معرفت

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the wordsیه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه‌ات بخونه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

Stars has ۵ ends Square has ۴ ends Trinagle has ۳ ends Line has ۲ ends but Circle of our friendship has no end
ستاره پنج گوشه دارد، مربع چهار گوشه دارد، مثلث سه گوشه دارد، پاره خط دو انتها دارد، اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه عاشق میگه: اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم!
اما یه رفیق میگه: اگه بمیرم هم نمیذارم برات اتفاقی بیفته …

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستان واقعی مثل صبح هستند،

نمی شود تمام روز

آنها را داشت؛

اما مطمئنی که فردا ،هفته بعد و تا ابد هستند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم

بلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتم

پس خوب میدونم که برای کدوم رفیق زمین بخورم

که از زمین خوردنم شاد نشه

بلکه دست خاکیم رو بگیره

و از زمین بلندم کنه

متن غمگین رفیق بی معرفت

مرام فقط مرام گاو،

چون نگفت من گفت ما..

رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش

به خاطر یه رنگیش…

معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش

به خاطر خاکی بودنش…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه رفیق خوب میشه که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که موتور و اتومبیل نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که پولدار نباشه و لباس‌های مارک نپوشه.
اما یه رفیق خوب باید یه ذات مفید و یه قلب مهربون و با معرفت داشته باشه

متن غمگین رفیق بی معرفت

میگن به یکی که گفتی نوکرتم
از “نون” نفس تا “میم” مرگ باهاش باش
نوکرتم رفیق

متن غمگین رفیق بی معرفت

قحطی رفیق می‌آید نه هفت سال بلکه هفتصد سال!
در سیلوی قلبم ذخیره و پنهانت می‌کنم، بگو کنعانیان منتظر نباشند!
تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید!

متن غمگین رفیق بی معرفت

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم

متن غمگین رفیق بی معرفت

ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاک
ارزش دوست به وفاست، ولی ارزش دوست بامعرفت من به اندازه تمام دنیاست..

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید: کی می‌دونه کجا دور زدن ممنوعه؟
یکی دستشو بلند کرد و گفت: ” تو رفاقت ”!

متن غمگین رفیق بی معرفت

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه‌ی هم در می‌آیند.
بیشتری‌های خودشان را به رُخ کمتری‌های دیگری نمی‌کشند.
دوستان واقعی و بامعرفت، هم اندازه‌اند!

متن غمگین رفیق بی معرفت

همه آدم‌ها…
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ نمی‌کند.
ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ دلت نمی‌گیرد…
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ‌ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ…
ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕ می‌شوند
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ میﮑﻨﺪ…
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ…
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ…
ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ نباید ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ و بامعرفت هستند…
انگیزه ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ…
ﺑﺎﻳﺪ همیشه ﺑﺎﺷﻨﺪ
تا آخر دنیا…

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستاناز درد هیچ عشقی نسوزمبه سلامتی تمای رفیق‌های بامرام

متن غمگین رفیق بی معرفت

تنها چیزی که یارانه‌ای نشد رفاقتهچون نتونستن روش قیمت بزارن مخلص همه‌ رفقای با معرفت

متن غمگین رفیق بی معرفت

هی، رفیق
زمان هست که وفاداری تورا اثبات می‌کند
نه زبان!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق عزیزم
صبرت که تمام شد
نرو
تازه معرفت از آن لحظه شروع می‌شود.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتیه رفیقی که میتونست دورت بزنه، اما دورت گشت!

متن غمگین رفیق بی معرفت

در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق…
مبادا “گرفته” باشی.که شهری را برایت به نماز آیات وامیدارم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق اونه که می‌تونی پیشش راحت از اشتباهاتت بگینه اونی که سعی میکنی جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق معامله فسخ شد
در قبال دنیا یک تار مویت را می‌خواستند ندادم

متن غمگین رفیق بی معرفت

می‌دانی رفیق
درد دل نمی‌کنم
زخمی که از عصب بگذرد
دیگر درد ندارد!

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم‌ها را از قدمت دوستانشان بشناس، نه از تعداد دوستانشان…!

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفاقت بار سنگینی ست!
کسی بر دوش می‌گیرد که یک دنیا “وفا” دارد…

متن غمگین رفیق بی معرفت

با هر رنگی رفاقت کن.
اما رفاقت را رنگ نکن

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق
دلتنگ شدی پیش ماهم بیا
کمی غصه هست باهم می‌خوریم

متن غمگین رفیق بی معرفت

.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don”t sayهر کسی چیزایی رو که شما می‌گین می‌شنود، اما دوستان به حرفای شما گوش می‌دهند ‎وبهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی‌گین می‌شنون.

متن غمگین رفیق بی معرفت

‏Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow itWrite your name on hearts of your .friends, thats where it will stayاسمت رو روی ساحل ننویس، چون امواج دریا اونو می‌شوره و محو می‌کنه، اسمتو رو آسمون ننویس، چون باد میوزه و اونو می‌برهاسمتو تو قلب دوستات بنویس، اونجاست که برا همیشه باقی می‌مونه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

Friends are God”s way of taking care of us.
دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixedthe result is a colorful bridge between two heartsدوستی عمیق مثل رنگین کمونه، وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می‌شن، نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

متن غمگین رفیق بی معرفت

.A true friend is somebody who can make us do what we can
‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می‌دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم. 

متن غمگین رفیق بی معرفت

.We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors arekind enough for that but to do the like office for our spiritsدوست را برای غذا و پوشاک نمی‌خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین‌ها را برای روحمان فراهم آورد..

متن غمگین رفیق بی معرفت

Good FRIENDS CaRE for each Other…CLoSE Friends UNDERSTaND each Other…and TRUE Friends STaY forever
دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می‌کنندو دوستان واقعی برای همیشه می‌مانند.

متن غمگین رفیق بی معرفت

True friends are like morning ,you can’t have them whole dayBut can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & foreverدوستان حقیقی مثل صبح هستند، تو نمی‌توانی برای همه روز آن‌ها را داشته باشیاما می‌توانی مطمئن باشی آن‌ها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

متن غمگین رفیق بی معرفت

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God
ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه داشتن دوستی مثل شماست، یک هدیه گرانبها از طرف خداوند..

متن غمگین رفیق بی معرفت

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the wordsیه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه‌ات بخونه.

متن غمگین رفیق بی معرفت

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن غمگین رفیق بی معرفت

Stars has ۵ ends Square has ۴ ends Trinagle has ۳ ends Line has ۲ ends but Circle of our friendship has no end
ستاره پنج گوشه دارد، مربع چهار گوشه دارد، مثلث سه گوشه دارد، پاره خط دو انتها دارد، اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

یه عاشق میگه: اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم!
اما یه رفیق میگه: اگه بمیرم هم نمیذارم برات اتفاقی بیفته …

متن غمگین رفیق بی معرفت

من گرگ شدم
چون رفیقم نارفیقی کرد
گرگ شدم چون رفیقم روباه شد مرا
به خرگوش های جنگل فروخت
من یه گرگ زخمی شدم
اما وای به روزی که که زخم هایم خوب شود
تک تک روباه ها را تا جان به تن دارم میدرم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه آسان رفیق هایمان را مثل سکه خرج خواسته هایمان میکنیم بی آنکه بدانیم پول به جیب باز میگردد ولی رفیق اگر رفت دیگر رفته!

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی یارت خداست،
بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند…
همیشه با خدا بمان.

متن غمگین رفیق بی معرفت

معرفت در گرانیست به هر کس ندهند
پر طاووس گران است به کرکس ندهند
آره با توام رفیق نامرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم از اول نارفیق باشه خیلی بهتره تا رفیق نیـــمــه راه باشــه…!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باید گفت
درسته با تو روزای خوبمونو به باد دادیم،
اما عزیز تو ک نیستی ما شادیم
مهم اینه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرکه یکباری بگفتت عاشقم، او یار نیست
هر رفیقِ نارفیقی، محرم اسرار نیست.

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو هم رفتی که با رفتن بگی که بی وفا هستی
تؤ این دنیای نامردی رفیق نیمه راه هستی
ولی روزی رسد آن روز خدا خود بهتر این داند
چه کردی با من واین دل خدا بر تو همان خواهد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

باید بزنی رو شونه بعضیا و بگی…

ماشاا… زوووووود لاشی شدیاااااا!
نارفیق !!!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بسلامتی رفیقی که میکه ما نارفیق نیستیم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

تقصیر تو نبود رفیق

منم که نارفیق بودم

تو نارفیقیای تو

من بی دلیل رفیق بودم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو تک تک ثانیه هات میخوای کنارم بمونی

اما چه فایده نارفیق پشت تو کردی به دلم

چشم بسته تو هلم دادی تو دام دنیای پلید

بهای دوستداشتن من یه عالمه دروغ شدش

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه بیگانه ای بادلم نارفیق

تو جانانه ای بهر من نارفیق

سکوتت مرا تا خدا میبرد

چو شمعم تو پروانه ای نارفیق…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دستهایم سرد شد

دوستانم رفته اند

باد دیگر حرف پایانی ندارد

قلب من می سوزد

خنجر آن نارفیق

کارش ساخت

آدمی مغرور وجدانی ندارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نا رفیق..

به کدامین گناه ناکرده..

تازیانه می زنی بر اعتمادم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق بی معرفت را کمتر از دشمن نمی دانم
شوم قربان آن دشمن که بویی از معرفت دارد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اونقــــــــــدے کـــــه
↯واســــــــــ ↯
█رفیـــــقاے نارفیقـــــ █
∝ارزشــــــــــ قاءل شدمـــــ∝
▒اگــــــــــــــــــــ▓
⇨واســـــ دشمنـــــم ⇦
قاءلـــــ میشدمــــــــــ♢
الانــــــــــ …
رفیقـــــ فابمــــــــــ بود
هــــــــــHehـــــه

متن غمگین رفیق بی معرفت

گناه ما این بود به هر نارفیقی
گفتیم نوکرتم
اونم فکر کرد واقعا اربابه

متن غمگین رفیق بی معرفت

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم!

متن غمگین رفیق بی معرفت

من گرگ شدم
چون رفیقم نارفیقی کرد
گرگ شدم چون رفیقم روباه شد مرا
به خرگوش های جنگل فروخت
من یه گرگ زخمی شدم
اما وای به روزی که که زخم هایم خوب شود
تک تک روباه ها را تا جان به تن دارم میدرم.

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه آسان رفیق هایمان را مثل سکه خرج خواسته هایمان میکنیم بی آنکه بدانیم پول به جیب باز میگردد ولی رفیق اگر رفت دیگر رفته!

متن غمگین رفیق بی معرفت

وقتی یارت خداست،
بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند…
همیشه با خدا بمان.

متن غمگین رفیق بی معرفت

معرفت در گرانیست به هر کس ندهند
پر طاووس گران است به کرکس ندهند
آره با توام رفیق نامرد

متن غمگین رفیق بی معرفت

آدم از اول نارفیق باشه خیلی بهتره تا رفیق نیـــمــه راه باشــه…!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

به بعضیام باید گفت
درسته با تو روزای خوبمونو به باد دادیم،
اما عزیز تو ک نیستی ما شادیم
مهم اینه…

متن غمگین رفیق بی معرفت

هرکه یکباری بگفتت عاشقم، او یار نیست
هر رفیقِ نارفیقی، محرم اسرار نیست.

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو هم رفتی که با رفتن بگی که بی وفا هستی
تؤ این دنیای نامردی رفیق نیمه راه هستی
ولی روزی رسد آن روز خدا خود بهتر این داند
چه کردی با من واین دل خدا بر تو همان خواهد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

باید بزنی رو شونه بعضیا و بگی…

ماشاا… زوووووود لاشی شدیاااااا!
نارفیق !!!!!

متن غمگین رفیق بی معرفت

بسلامتی رفیقی که میکه ما نارفیق نیستیم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

تقصیر تو نبود رفیق

منم که نارفیق بودم

تو نارفیقیای تو

من بی دلیل رفیق بودم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

تو تک تک ثانیه هات میخوای کنارم بمونی

اما چه فایده نارفیق پشت تو کردی به دلم

چشم بسته تو هلم دادی تو دام دنیای پلید

بهای دوستداشتن من یه عالمه دروغ شدش

متن غمگین رفیق بی معرفت

چه بیگانه ای بادلم نارفیق

تو جانانه ای بهر من نارفیق

سکوتت مرا تا خدا میبرد

چو شمعم تو پروانه ای نارفیق…

متن غمگین رفیق بی معرفت

دستهایم سرد شد

دوستانم رفته اند

باد دیگر حرف پایانی ندارد

قلب من می سوزد

خنجر آن نارفیق

کارش ساخت

آدمی مغرور وجدانی ندارد

متن غمگین رفیق بی معرفت

ای نا رفیق..

به کدامین گناه ناکرده..

تازیانه می زنی بر اعتمادم…

متن غمگین رفیق بی معرفت

رفیق بی معرفت را کمتر از دشمن نمی دانم
شوم قربان آن دشمن که بویی از معرفت دارد.

متن غمگین رفیق بی معرفت

اونقــــــــــدے کـــــه
↯واســــــــــ ↯
█رفیـــــقاے نارفیقـــــ █
∝ارزشــــــــــ قاءل شدمـــــ∝
▒اگــــــــــــــــــــ▓
⇨واســـــ دشمنـــــم ⇦
قاءلـــــ میشدمــــــــــ♢
الانــــــــــ …
رفیقـــــ فابمــــــــــ بود
هــــــــــHehـــــه

متن غمگین رفیق بی معرفت

گناه ما این بود به هر نارفیقی
گفتیم نوکرتم
اونم فکر کرد واقعا اربابه

متن غمگین رفیق بی معرفت

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *