متن غمگین ابجی

متن غمگین خواهر ندارم

بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی | تاو بیو

متن غمگین خواهرم

متن غمگین خواهر به برادر

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

متن غمگین خواهر مرده

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 🙂

متن غمگین خواهر فوت شده

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿 # دختر

متن غمگین خواهر به برادر

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️* # بامعرفت

متن غمگین خواهر

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن غمگین خواهر فوت شده

متن غمگین خواهر به برادر

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨ # دوستت دارم

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻
# دوستت دارم

متن غمگین خواهر برای برادر

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃! # زندگی

متن غمگین خواهر به برادر

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!! # دروغ

متن غمگین خواهر برای برادر

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ # حافظ

متن غمگین خواهر

متن غمگین خواهر ندارم

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..! # بامعرفت

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

متن غمگین خواهر از دست رفته

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن غمگین خواهر فوت شده

مَن‌هَمونیَم‌که‌بی‌تو‌دُنیاش جَهَنمه‌رِفیق!🌸✨🔐

متن غمگین خواهر به برادر

دُورِتــــ بِـــگَــردَمــ رِفـــیـقــ💫🤍 # بامعرفت

متن غمگین خواهر

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن غمگین خواهر برای برادر

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 
# نامردی # دروغ

متن غمگین خواهرم

رفیـقِ خُل و چل نداشته باشی نصفِ عمرت بر فناست؛داشته باشی، کل عمرت🤪♥️ # شاد

متن غمگین خواهر

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » # نامردی

متن غمگین خواهرم

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/ # نامردی

متن غمگین خواهر برای برادر

متن غمگین خواهر فوت شده

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

متن غمگین خواهر مرده

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن غمگین خواهر


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍 # بامعرفت # دوستت دارم

متن غمگین خواهر ندارم

نه قرمز☝❤نه مشکلی☝💣رفیق فقط توعشقی👭😍

متن غمگین خواهر فوت شده

متن غمگین خواهرم

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

متن غمگین خواهر برای برادر

از دشمن بُردم، از رفیق خوردم-! # نامردی

متن غمگین خواهر به برادر

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن غمگین خواهر فوت شده

ما که دیوار ریخت روسرمون یه آجرم تو پرت کن🖤🧱 # نامردی

متن غمگین خواهر برای برادر

و چی بی ذوق بود…. ❤️‍🩹✨
جهانی🌍
که مرا با تو ندید🥹🖤🥀 # نامردی

متن غمگین ابجی

متن غمگین ابجی

به قول شهاب💜🖇
راه تو آسمون نیست راه تو قلب ماست✌🏻❤
پس با قدرت و شکست ناپذیر باشیم # ادبی # انگیزشی

متن غمگین خواهر فوت شده

تَمامِ قَلبَم تو را می طَلَبَد♥️

‌ # دوستت دارم

متن غمگین ابجی

ی‍‌ه‌ ج‍‌وری‌ م‍‌رده‌ پ‍‌رس‍‌ت‍‌ی‍‌ن‌ ک‍‌ه‌ ادم‌ ه‍‌وس‌ م‍‌ردن‌ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه :/ # خودکشی

متن غمگین خواهر ندارم

دل‍‌م م‍‌ی‍‌خ‍‌واد بہ ت‍‌ت‍‌ل‍‌و ب‍‌گ‍‌م:

کِ‍‌ی ج‍‌ای م‍‌ا زن‍‌دگ‍‌ی ک‍‌ردی ؛

کہ ان‍‌ق‍‌در ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ دردم‍‌ون رو ت‍‌و اه‍‌ن‍‌گ‍‌ات م‍‌ی‍‌خ‍‌ون‍‌ی:) # تتلو

متن غمگین خواهرم

فقط اونجاش که بهنام بانی میگه:
توقع ندارم، توجه کنی، به عشقی که بعد از تو نابود شد🍂🍁 # موسیقی

متن غمگین خواهر مرده

متن غمگین ابجی

زندگی خنده کنان شاهد جان کندن ماست… # حقیقت # زندگی

متن غمگین خواهر به برادر

بزار خیال کنم تورا اگر چه بیخیالمی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر مرده

از ارزوهامون یه رویا ساختیم از جنس زمستون # ادبی

متن غمگین خواهر فوت شده


یارِ خوب موقه ی
یارکِشی چِشمَک میزنع! 🤙🏽
‌ # بامعرفت

متن غمگین خواهر برای برادر

هر کسی باید بداند که

راه رسیدن به قلب یک انسان،

فقط از طریق جغرافیای معده اوست. # شاد

متن غمگین خواهر ندارم

متن غمگین خواهر

هِع
زِندِگی میچَرخِ 🌏…مِثلِ یِ تاس🎲
اِمروز حُکم میکُنی♦️…فَردا اِلتِماس🙏 # زندگی # لاتی

متن غمگین خواهر

عذاب وجدان نمی گیرید ،وقتی اشک کسی که واقعا دوستون داره رو

در میارین؟ # نامردی

متن غمگین خواهر

من حسابم ز همه مردم این شهر جداستــ♡:)
من امیدم به خدا بعد خداهم به خداستــ🦋🍃 # خدا

متن غمگین خواهر ندارم

بد ترین ضربه رو از کسی خوردم که میگفت: غلط کرده کسی دلتو بشکنه.!

متن غمگین خواهر مرده

برای زندگی کردن در گوشه ی این دنیا، آدم باید از فولاد باشه تا دوام بیاره… # زندگی

متن غمگین خواهر فوت شده

متن غمگین خواهر از دست رفته

شاید آن روز که سهراب نوشت :

تا شقایق هست زندگی باید کرد

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید اینجور نوشت ،

هر گلی هم باشی چه شقایق چه گل پیچک و یاس

زندگی اجباریست # زندگی

متن غمگین خواهرم

آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم…

بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم… # حقیقت

متن غمگین خواهر به برادر

اشک‌ها را پشت لبخندی مخفی میکنیم که خیلی درد میکند، و هیچکس نمی‌فهمد…

ما را درد همین نفهمیدن میکشد؛ نه زخم ها.

-شاملو # ادبی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك

به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .

‌ # انگیزشی

متن غمگین خواهر فوت شده

وقتی بچه بودم از روح میترسیدم،ولی بزرگ تر که شدم فهمیدم آدما ترسناک ترن. # حقیقت

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

من جز برای تو نمی خواهم خودم را …
ای از همه من های من بهتر، منِ تو # ادبی # دوستت دارم

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

گاهی اوقات مجبوریم بپذیریم که بعضی از آدما میتوانند در قلبمان بمانند نه در زندگی مان # ادبی

متن غمگین خواهر برای برادر

“خواهان کسی بودیم که بد خواه ما بود” # لاشی # نامردی

متن غمگین خواهرم

اگه دلایل منو نمی‌فهمی، انتخاب‌هامو قضاوت نکن. # مغرور # حاضر جوابی

متن غمگین خواهر ندارم

نَخ نفرت اَز طَناب مُحبت مُحڪم تَره . .

. # حقیقت

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

متن غمگین خواهرم

پر از احساسم اما

توی قلب تو حسی نیست!

جواب دوستت دارم

الهی… وای…مرسی…نیست # عشق یک طرفه

متن غمگین ابجی

خوبی کردن به آدم ها اصلا سخت نیست

تحمل «نمک نشناسی»

بعدش کار سختیه… # حقیقت # نامردی

متن غمگین خواهر برای برادر

صبر داشته باش

یه روز همه دیر خوابیدنا ،زود بیدار شدنا، تلاش کردنا، شکست خوردنا و نه شنیدنها جواب میده!

اونوقت بهای خودت رو بدست آوردی… # انگیزشی

متن غمگین خواهر فوت شده

خالکوبی هاعِ خفن برا طُ زخماش مال من..🧷 # لاتی # لاشی

متن غمگین خواهر ندارم

عآشقش بودَم و آو قَدرِ بُزی فَهم ندآشت 😐👋 # لاتی # شاد

متن غمگین خواهر فوت شده

متن غمگین ابجی

به خدا گفتم :

چرا منو لبه پرتگاه زندگیم رسوندی ؟

خدا جواب داد: آخه میدونستم تو قدرت

پرواز داری …🕊 # خدا # انگیزشی

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

شده عاشق بشوی

روح شوی جان بدهی

یار در آغوش دگر باشد بی قلب شوی؟! 🙂 # نامردی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهرم

من اگه یک شب رو تو آغوش تو به خواب برم اونوقت حتما مثل جناب شمس لنگرودی می‌نویسم :

«چه بود بیداری که زندگی اش نام کرده بودند»✨ # ادبی # زندگی # دوستت دارم

متن غمگین خواهر برای برادر

من اگه بخوام دوستای جدید پیدا کنم باید از اول برم مدرسه. # شاد

متن غمگین خواهر ندارم

‏تنهایی که طولانی میشه، معیار دوست داشتن آدم‌ها هم عوض میشه. یهو می‌بینی اون آدم گلدون شمعدونی گوشه اتاقش‌رو با کل دنیا هم عوض نمی‌کنه. # حقیقت

متن غمگین خواهر از دست رفته

متن غمگین خواهر

«این همه جلوه نکن دل نبر از من بس کن
شیطنت کم کن و بگذار مسلمان باشم» # شاد

متن غمگین خواهر مرده

چگونه می‌توانم در شهری زندگی کنم که در تمام کوچه‌ها و زیر سایه‌ی هر درختش، تو را بوسیدم!

سجاد صابر
# عشق یک طرفه # ادبی

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

پدرم ساعت ۸ صبح مرد. ما مجبور بودیم شب‌ش بخوابیم. سه روز بعد خاک‌ش کردیم. دوباره مجبور بودیم شب‌ش بخوابیم. غذا هم مجبور بودیم بخوریم. ما زنده بودیم. مجبور بودیم. صدهزار نفرم با هم کشته بشن تهش مجبوریم بخوریم و بخوابیم، چون زنده‌ایم.

عليرضا روشن
# حقیقت # زندگی

متن غمگین خواهر برای برادر

کاش می‌شد از آن‌هایی که دنیا را ترک کرده‌اند می‌پرسیدم آیا اندوه پایان گرفت؟

فرزانه صدهزاری
# ادبی

متن غمگین خواهر از دست رفته

رنج را دوست ندارم، هرگز دوست نخواهم داشت،

اما باید قبول کنم که آموزگار خوبی است. ‏ # ادبی # حقیقت

متن غمگین خواهر برای برادر

متن غمگین خواهرم

گاهی، راحت‌تر است که با وجودِ اندوهی که در درونت موج می‌زند، لبخند بزنی تا اینکه بخواهی به همه ی عالم توضیح بدهی که چرا غمگینی … # ادبی # سکوت

متن غمگین خواهر فوت شده

حسرت واقعى را آن روزى ميخورى

كه ميبينى، به اندازه ى سن و سالت زندگى نكرده اى … # زندگی

متن غمگین خواهر از دست رفته

تو زندگی زیاد پیگیر نباش..‌.
بودن باش نبودن،نباش….! # لاتی

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

تــا خـ‌دا هـ‌سـ‌ت بـــہ مـ‌خـ‌لـ‌وق دمـــے تــ‌ـڪـ‌یـہ مـ‌ـڪـ‌ن :)!
حـ‌سـ‌بـ‌ـے الله🤟🏻 # خدا

متن غمگین خواهر

چُون دِلَت بآ مَن نَبآشَد، همنشِینی سُودی نیِست👋🥀 # حقیقت

متن غمگین خواهر فوت شده

متن غمگین ابجی

برای اینکه به خورشید برسی،بعضی وقت هارو بایَدَم بسوزی🌞..! # انگیزشی

متن غمگین خواهر به برادر

‏‹ وی از آنچه وا می‌نمود، دلتنگ‌تر بود 🙂 # دلتنگی

متن غمگین خواهر برای برادر

هرکه گوید ‹دل به دل›راه دارد غلط است.

دلَ من زه ‹غصه خون›شد و او بی خبر است. # ادبی

متن غمگین خواهر

کپشن/ بهترین کپشن های زیبا و مفهومی و خاص [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن غمگین خواهر

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

متن غمگین خواهر از دست رفته

متن غمگین خواهر برای برادر

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین خواهر فوت شده

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙

متن غمگین خواهرم

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

متن غمگین خواهر

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

متن غمگین خواهر به برادر

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

متن غمگین خواهر

متن غمگین خواهر مرده

میدونی یه روز اون خط ماله ضربان قلبم وای میسه
اون روز همه عاشقم میشن…: )

متن غمگین خواهر ندارم

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

متن غمگین خواهر فوت شده

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)

متن غمگین خواهر

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

متن غمگین خواهر به برادر

فک کن وسط خندهامون یهو اشک سرازیر شه:))

متن غمگین خواهر برای برادر

متن غمگین خواهر فوت شده

به خودم سر زدم، حالش اصلا خوب نیست!

متن غمگین خواهر مرده

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

متن غمگین خواهر ندارم

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

متن غمگین خواهر به برادر

‏هرکس بهم گفت " من از اونا نیستم " از همونا بود که هیچ ازونام بدتر بود(:

متن غمگین ابجی

زخم کاری فقط اونجا که جلوی بیست نفر کارت میکشی میگه موجودی کافی نیست 🙂

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

متن غمگین خواهر فوت شده

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

متن غمگین خواهر از دست رفته

جوکر :بهت ثابت میکنم وقتی این مردم تو یه موقعیت بحرانی قرار بگیرند حاضرن حتی همدیگرو بخورن 🙂

متن غمگین خواهرم

اَگع رو اعصـاب مَ راع بِریع 🚶روعــہ جِنــازَط پیــادع رَوےمیڪنَـم👊✌☺

متن غمگین خواهر به برادر

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

متن غمگین خواهرم

متن تبریک تولد رفیق

رفیق عجیب داشتنت میچسبد…
تمامی ثانیه هاازبین هم میدوند…
تمامی روزهاباسرعت میگذرند…
امادریک عددخاص آهسته تر…
دریک ساعت متوقف…
همه مایه تاریخای خاصی توزندگیمون وجودداره که هرچقدرم دنیاباکاراش مشغولمون کرده باشه محاله فرامششون کنیم…
مثل امروز😊تولدت مبارک بهترینم🥰😍😘❤️

 

متن غمگین خواهر به برادر

متن غمگین خواهرم

رفیق ..
من امبولانس نیستم که هر وقت داغون شدی ، یادم بیوفتی…

متن غمگین خواهر فوت شده

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

متن غمگین خواهر مرده

 '
' کودَکِه درونم خیلی از شُماها مَرد ترهِ !'

متن غمگین خواهرم

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن غمگین خواهر فوت شده

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

متن غمگین ابجی

متن غمگین خواهر برای برادر

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

متن غمگین ابجی

هر بازي يه بازنده داره••͜!

متن غمگین خواهرم

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

متن غمگین ابجی

﷽ ۊٲښم مۿم ڼېښ ڪى ٵز مڼ څٷڜڛ ميٳڋ ۄ كى ڼمىأڈ ☜ آڂࢪۺ مࢪڰه ࢪإځٺ ميڜم ٵز ڈښٹ همٺۇڹ ☞﷽

متن غمگین خواهرم

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

متن غمگین خواهر مرده

متن غمگین خواهر برای برادر

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

متن غمگین خواهرم

زندگی خیلی کوتاهه؛بی دلیل مهربون باش😊❣️💫

متن غمگین خواهر ندارم

★彡 مثل ساحل آرام باش تا دیـگران مثل دریـا، بے قرارت باشند 彡★

متن غمگین خواهر

⌝ این نمکدانِ خدا جنس عجیبی دارد
هرچقدر می‌شکنیم باز نمک ها دارد.

متن غمگین خواهرم

□●من میدانم خداوند آینده مرا زیبا رقم زده است.♡❞

متن غمگین خواهر ندارم

متن غمگین ابجی

شاید درد خیلی بزرگه، ولی خدا بزرگ تره..!

متن غمگین خواهر برای برادر

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

متن غمگین خواهر ندارم

اگه میخاے پرواز ڪنے باید اون چیزایے رو ڪه تو رو پایین میڪشه رهاڪنی..✨

متن غمگین خواهر از دست رفته

به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش
در این خزان تنهایی تو تنها آشنایم باش…:)

متن غمگین خواهرم

متن غمگین خواهر مرده

پاییز
سرد و بی رحم نیست
فقط
جسارت زمستـان را ندارد
ذره ذره زرد می کند
اندک اندک جان می سِتاند
قطره قطره می گِریاند
پاییــــز سرد نیست
نامـــهربان است
درســت مانند “تو ”…

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

با پاییز شرط بسته ام!
یلدا می آیی…
و دانه های انار
با ورودت
از سر ذوق می ترکند …

متن غمگین خواهر فوت شده

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

متن غمگین خواهر ندارم

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

متن غمگین خواهر فوت شده

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

متن غمگین خواهرم

متن غمگین خواهر از دست رفته

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

گم میشم توی کهکشان چشات👀💜

متن غمگین خواهر برای برادر

سفید عین کف بهشت🤍🌈

متن غمگین خواهر برای برادر

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…

متن غمگین خواهر از دست رفته

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥

متن غمگین خواهر مرده

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

عشق، گرمای دستانی‌ست،
که تو را عاشق زمستان میکند …

متن غمگین خواهر فوت شده

تو دنیایی که روحم یه روز منو ول می کنه….
اخه چه انتظاریه از ادما دارم؟؟؟

متن غمگین خواهر

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

متن غمگین خواهر به برادر

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

متن غمگین خواهر از دست رفته

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

متن غمگین خواهر

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

مَنّ بَراّےِ کَسےِ جَنگّیـدَمّ کـِہ خُودِشّ بَراّےِ مُردَنِ مَنّ تَلّاشً مّیـکَردّ🗡🖤

متن غمگین خواهر ندارم

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

متن غمگین خواهر مرده

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

متن غمگین خواهر مرده

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

متن غمگین خواهر فوت شده

💖 مهم نیست واس کسی خاص باشی دختر بودن خوش نهایت خاص بودنه 💖

متن غمگین خواهر ندارم

متن غمگین خواهر

یارو میره جهنم برا اینکه حرص خدارو دراره هر روز وقتی شیطانو میبینه از دور داد میزنه داداش فدایی داررری

متن غمگین خواهر

هوا انقدر گرمه زن ها بوی مرد میدن
مردها بوی سگ😂

متن غمگین خواهر

کسی که جلوش شکمتو نمیدی تو ، اون واقعیه 🙂

متن غمگین خواهر برای برادر

‌ ‌

عشق جان…🙊💋

دوست داشتنت
بذر كوچكي است در دلم،

كه صبح ها،
چند شاخه اش،
با هوای عشق تو
شكوفه می دهند 🌸🌱

صبحت بخیر دلیل زندگیم ☀️♥️•
‌‌🍃

متن غمگین خواهر برای برادر

الحمدالله الذی خلق الحسین🌱♥️

متن غمگین خواهر

متن غمگین خواهر برای برادر

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی

متن غمگین خواهر برای برادر

.
بخند تا از عطر تو
لبریز شود بهار 
بخند که این صبح
به لبخند تو زیباست.

متن غمگین خواهر به برادر

‏بهار اینجوریه که حتی سرپایی هم می‌تونم بخوابم :))

 

متن غمگین ابجی

سیزده هم به در شد و 

از در نیامدی

تو با تمام بهار های عمر من بدی !

متن غمگین خواهر از دست رفته

متن کوتاه نامردی / بیو و وضعیت کوتاه برای نامردی و خیانت | تاو بیو

متن غمگین خواهر مرده

متن غمگین خواهر ندارم

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن غمگین ابجی

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن غمگین خواهر

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن غمگین خواهرم

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن غمگین خواهر مرده

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن غمگین خواهر به برادر

متن غمگین خواهرم

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن غمگین خواهرم

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂 # نامردی

متن غمگین خواهر از دست رفته

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!
# نامردی # بی تفاوت

متن غمگین خواهر ندارم

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن غمگین خواهر فوت شده

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن غمگین خواهرم

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن غمگین خواهر از دست رفته

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن غمگین خواهر ندارم

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن غمگین ابجی

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن غمگین خواهر برای برادر

متن غمگین خواهر از دست رفته

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن غمگین خواهر ندارم

همه چیز میگذرد
اما ، همه چیز فراموش نمی شود … # نامردی

متن غمگین خواهر برای برادر

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘
# نامردی

متن غمگین خواهر

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن غمگین خواهر فوت شده

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست
# مولانا # نامردی

متن غمگین خواهر ندارم

متن غمگین خواهر مرده

متن رفاقتی جدید/ متن های کوتاه رفاقتی مرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

عشـق تویـی عاشـق منم دریـا تـویی قایـق منم اگـر روزی دزدیـدنـت غصـه نخور سـارق منم❤💍 # دوستت دارم # زندگی

متن غمگین خواهر برای برادر

اشتباه آدمارو ببخشید، از تقصیر دوستاتون بگذرید
براشون آرزوی موفقیت کنید، بدون کینه به همشون لبخند بزنید و برای همیشه باهاشون قطع رابطه کنید تا نذارید تو آرامشتون برینن 🙂 # نامردی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر مرده

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!
‌‌‌‌‌
[ . ☠👅.]
‌‌‌ # نامردی

متن غمگین خواهر ندارم


اگه با گریہ ڪردن چیزی حل میشد
داروخونه ها پیـــاز میفروختن
پس گریه نکن باش؟
⁧‌ # بامعرفت

متن غمگین خواهر برای برادر

متن غمگین خواهر برای برادر

اگه در حق ما نارفیقی کردی و بازم خوبی دیدی، بدون ما به اسبی که پاش شکسته آب و غذا میدیم ولی دیگه روش شرط نمی‌بندیم!

# نامردی # دروغ # قهر

متن غمگین خواهر مرده

تکیه بر دیوار کردم خاک بر پشتم نشست ،

پشت هرکه قایم گشتم تیر بر کتفم نشست ،

دوستی با هر که کردم آخرت زهرش بر تنم نشست ،

همنشینی بر حالم در بدترین حالت فرو نشست ،

عاشقی با هر عاشقی کردم پایانش قلبم شکست 🌱:”).

[ شیوام ] . . . # نامردی # لاشی

متن غمگین خواهر مرده


یارِ خوب موقه ی
یارکِشی چِشمَک میزنع! 🤙🏽
‌ # بامعرفت

متن غمگین ابجی

فقط میخوام بهت بگم که

یه نفر پای تموم نیومدن ها ، نبودن ها

و نخواستن هات تموم قد وایساده

تولدت مبارک رفیق من🫀🚶🏽‍♀️” # بامعرفت # تبریک تولد

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

حواست باشه غم و غصه خوردن

برات عادت نشه رَفیق…☁️ # انگیزشی

متن غمگین خواهر از دست رفته

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

خیلی وقته سنگ هیشکی رو به سینم نمیکوبم…(: # نامردی # زندگی # بی تفاوت

متن غمگین خواهر به برادر

ای که مارا میبینی با پشت خم!

زمستانم را نبین ماهم بهاری داشتیم!

این چنین خار نبودیم!

اعتباری داشتیم:)😊 # ادبی

متن غمگین خواهر

ما درونگراها واسه کسایی که دوسشون داریم برونگراترینیم👥💛 # بامعرفت # متفرقه

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

من اگه بخوام دوستای جدید پیدا کنم باید از اول برم مدرسه. # شاد

متن غمگین خواهر از دست رفته

ی زمان برا بازی کردنه باهم تو کوچه گریه میکردیم الان حتی به صورت همدیگه هم نگاه نمی کنیم

خنده داره # نامردی # بی تفاوت

متن غمگین خواهر مرده

متن غمگین خواهر مرده

ای بهترین دوست من این پیام را برایت میفرستم تا شیرین ترین تولد زندگیت را تبریک بگویم # تبریک تولد

متن غمگین خواهر فوت شده

متن کوتاه خواهرانه/ بیو های خواهر [گلچین] | تاو بیو

متن غمگین خواهر فوت شده

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️ # خواهر

متن غمگین ابجی

“خواهر” یک هدیه برای‌ قلب یک دوست
برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک
زندگیِ‌ زیبــــــــــاست 🌸 # خواهر

متن غمگین خواهر مرده

خواهر که داشته باشی انگار دنیا رو داری 😊❤
دوستت دارم دنیای من 💫💙 # خواهر

متن غمگین خواهر برای برادر

متن غمگین خواهر ندارم

با تمام مداد رنگی های دونیا فقط یه چیزی مینویسم اجی خیلی دوست دارم
# خواهر

متن غمگین ابجی

یه آرزو کن:🎂
خدایا هیچوقت مارو از هم جدا نکن
خواهرمو میگم:) # خواهر

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

خواهر که داشته باشی 😇
یه لبخند واقعی گوشه لب برای همیشه داری😉🤗 # خواهر

متن غمگین ابجی

آهاااای دنیا …
دنیای من خواهرمه❤🍃💫
تو کیلویی چند؟!!😏😂 # خواهر

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

خواهری یاد بگیر به هرکسی دل نبندی، چون هرکسی لایق قلب تو نیست..! "🥀🧚‍♂️ # خواهر

متن غمگین خواهر به برادر

متن غمگین خواهر ندارم

تا تو هستی مُسَکِنی بالاترت نیست خواهریم…:)🌎✨💕🌸
# خواهر

متن غمگین خواهر از دست رفته

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو…❣ # دوستت دارم # زندگی # مادر # عشق یک طرفه # همسر # آرامش # خواهر

متن غمگین ابجی

بهترین آهنگ زندگی من
تپش قلب توست
و قشنگ ترین روزم ، روز شکفتنت❤️

#x عزیزم تولدت مبارک🎉💝 # پدر # دختر # تبریک تولد # مادر # خواهر # همسر

متن غمگین خواهر از دست رفته

خواهر
اگه نقطش پایین باشه
میشه جواهر پس زیاد فرقیم ندارن 🙂
جواهــر من روزت مبارکـ… # تبریک تولد # خواهر

متن غمگین ابجی

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی
# تبریک تولد # خواهر

متن غمگین خواهرم

متن غمگین خواهر مرده

تمام داراییِ ،من
خلاصه میشه
دریک کلمه
/خانواده ام/ # زندگی # دختر # پسرانه # پدر # مادر # خواهر # خانواده

متن غمگین خواهر ندارم

این خون نیست ڪه دو نفر رو
به هم وصل میڪنه بلڪه روحشونه🥂 # خانواده # پدر # خواهر

متن غمگین خواهر مرده

خواهر موجودی است که ثابت می کند خدا نمی خواهدما تنها بمانیم 😃💙🤗😉 # خواهر

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

نمیدانی داشتنت❤،
میان تمام نداشتن ها
میان تمام این نخواستن ها
میان تمام این نرسیدن ها
میان تمام این تلخیِ آخر قصه های امروز،
چقدر میچسبه…. . # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی # همسر # آرامش # مادر # پدر # خواهر

متن غمگین خواهر از دست رفته

همیشه باش.همینقدر نزدیک.همینطور مهربان.همین اندازه ستودنی…
# مادر # خواهر

متن غمگین خواهر مرده

متن غمگین خواهرم

ماه‌ترین خواهر دنیا
حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم
که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی‌هاي‌ دنیا برات آرزوی موفقیت دارم
تولدت مبارک # تبریک تولد # خواهر

متن غمگین خواهر فوت شده

خواهر که داشته باشی
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه‌ی خــــــــــــــــدا
چراغ یک اتاقش روشن است💡 # خواهر

متن غمگین خواهر مرده

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن غمگین خواهر مرده


[ ﮼‌مََِتَِعَِهَِِدَِشَُِدََِمَِ‌‌بَِهَِ‌ِ‌تََِعََِهَُِدَِیَِ‌‌بَِهَِ‌ِنَِٰاَِمَِ‌ِ‌تَُِوَِ♥ ]

# دوستت دارم

متن غمگین خواهر به برادر

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر به برادر

متن غمگین خواهر

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن غمگین خواهر ندارم

🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿
# دوستت دارم

متن غمگین خواهر مرده

دِلبَـرکَم…♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ……ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼 # دوستت دارم # ادبی

متن غمگین خواهرم

‌💞ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان❤️💍

# دوستت دارم # همسر

متن غمگین خواهر مرده

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …😌♥️ # دوستت دارم

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر ندارم

«خَندِه‌هایَت»
زیباتَرین‌بَهانه‌ اّست برایِ‌تَپِشِ‌«قَلبـ♡ـم»‌🍀

‌ ‎‌‌ # دوستت دارم

متن غمگین خواهرم

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 # شکلک

متن غمگین خواهر برای برادر

بقول شایع ؛
یبار‌میگم‌دیگه‌نه!
شما‌تکون‌نمیخوری‌‌عه‌پیش‌من:)🤍✨ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر مرده

°•『 ܝ߳ࡐ ࡅ߳ߊ‌ ߊ‌ࡅ߲ܥ ࡄ݅ߺߊ‌ࡇ ࡅ߭ࡄ݅ߺࡅ࡙ࡍ߭ ܦ߳ܠࡅ߲ܩܨ 💜👑』•° # دوستت دارم

متن غمگین خواهر فوت شده


『 عشـ∞ـق‌مهربونم
‌ ‌‌ ممنونم‌که‌با‌بـودنت‌بهم‌جرات
‌ ‌ ‌‌زندگی‌میدی‌ممنونم‌که‌با‌مهربونیات
‌ ‌بهم‌امید‌مـیدی‌ممنونم‌که
‌ ‌ ‌‌تنهادلـیل‌نـفس‌هام‌شدی
ممنونم‌که‌هستی… 』🫀🐼💛•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر ندارم

⧼جَهانــم تویــی⧽
چُنان ⧼دورت⧽ میگردَم که هیچکس
به این زیبایـی
جهانگردَی را تَجربه نَکرده باشَد🩺♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر برای برادر

⎬عـشـᰔـق یعـنی؛
هـر وقـت نگاش میڪنی
خـودتُ بخـاطر انتـخـابـت
تـحـسـیـن ڪـنـی ⎨ 🧿♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر

نسخم!🍷🙃
نسخ چی؟!
نسخ چشات👀❤
خندیدنات😂🙂❤
اون دلبری کردنات🤤💑❤ # دوستت دارم

متن غمگین خواهرم

واگیرتَرین بیمـآریِ رویِ زَمیـنَ هم باشیِ مَن مُبتـلاتَرینَم به ◞ت,,❤✨ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر مرده

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

# دوستت دارم # همسر

متن غمگین خواهر به برادر

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر فوت شده

‌‌
تـ∞ـــــو …!
قَشنگ‌ترين‌عامل‌تـپش
قَـ♡ـلب‌مَنی‌جانـآ🤍🕊
‌ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر از دست رفته

یک‌بارگفتی
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ
ومن‌هزار‌بار
ࡏࡆ᪴ࡄࡐ߳ߺࡅߺ᤺ߺࡉشدم♥️✨ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر برای برادر

ولی تـــو .. ❤️‍🔥

بودنِت انقدر قشنـگه
که من قربونِ هرلحظه
بودنـِت کنارم برم 💍 # دوستت دارم

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ💞⛓ # دوستت دارم

متن غمگین ابجی


تا اطلاعِ همیشگیِ طِبــــق قانون عشق
قلبــم به ⋮ ت∞ ⋮ محکومهِ..!🦋♥️🔐
‌ # دوستت دارم

متن غمگین خواهر فوت شده

‌‌به تُـــــوحسودیم‌میشه‌چون
“قَلبــــم”به‌جای‌اینکه‌اول‌برای
خُودم‌بتپه‌برای “تُــــو”میتپه🥺🤍 # دوستت دارم

متن غمگین خواهر مرده

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن غمگین خواهر مرده

[ وفادار توام..♡ ]
هَر لحظهِ
هَر جا
تا ابد!🧿♾
# دوستت دارم

متن غمگین خواهر

متن کوتاه دلتنگی / تکست ناب دلتنگی [ گلچین] | تاو بیو

متن غمگین ابجی

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن غمگین خواهر برای برادر

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن غمگین خواهر مرده

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن غمگین خواهر مرده

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن غمگین خواهرم دلتنگتم


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌ # دلتنگی

متن غمگین خواهر به برادر

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین ابجی

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن غمگین ابجی

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍
# دلتنگی

متن غمگین خواهر از دست رفته

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن غمگین خواهر فوت شده

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه … # دلتنگی

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن غمگین خواهرم

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند
# دلتنگی

متن غمگین خواهر

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین خواهرم

شده‌دلتنگ‌بشوی‌چاره‌نیابی‌جز‌اشک..!!,

من‌به‌این‌چاره‌ی‌بی‌چاره‌دچارم‌هر‌شب..🖤 # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن غمگین خواهر مرده

𝑰 𝒘𝒊𝒔𝒉 𝒊𝒕 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒐𝒐!
‏ کاش برای دلتنگی ها هم یه درمانی بود 🙂
# دوستت دارم # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر مرده

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن غمگین خواهرم

هرروز دلتنگ‌تر از دیروز ..-!🍃 # دلتنگی

متن غمگین خواهر برای برادر

هر یک ثانیه که میگذره، من دلتنگترت میشم .(:
# دلتنگی

متن غمگین خواهر به برادر

متن غمگین جدایی کوتاه مناسب کپشن و بیو /گلچین | تاو بیو

متن غمگین خواهر مرده

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن غمگین خواهر به برادر

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن غمگین خواهر از دست رفته

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر مرده

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

متن غمگین خواهر به برادر

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین خواهر فوت شده

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!! # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

يه روزی واسه پیدا کردنم کل سنگ قبرای شهر رو میخونی:) # خودکشی

متن غمگین خواهر

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین خواهر فوت شده

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤
# ادبی

متن غمگین خواهر به برادر

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین خواهر فوت شده

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر به برادر

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

متن غمگین خواهر برای برادر


غمگین ترین لحظه زندگیم اونجایی بود که
بدون هیچ امیدي با دلی شکسته
بهش گفتم : باشه برو
ولی تو قول داده بودي..💜🥀!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⠀ # ادبی # نامردی

متن غمگین خواهر

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:) # دلتنگی

متن غمگین خواهر ندارم

خدایا، دردی که دادی با صبری که بهم دادی یکی نیست🖤 # اموات

متن غمگین خواهر به برادر

وقتی حالت خوب نيست خاطره ها زود تر از همه ميان به عیادتت🖤🖇️🔐
# دلتنگی

متن غمگین خواهر به برادر

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..
# زندگی # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر ندارم

تڪ‌…! تڪ‌…! اشڪام‌اسیـ‌د‌میشہ‌ࢪوے‌قݪبـ‌ت‌یہ‌ࢪوز💜✨
# انتقام # ادبی

متن غمگین خواهرم

بِـہ خُـدا دَر دِل و جـانَم نیسـت هیـچ ، جُـز حَسـرَتِ دیـدارش..:)🖤✨
# عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر از دست رفته

ت‍‌و منو نمیخوای!

چون از ته‍ دل دوس‍‌ت دارم‍

ولی تو اون‍‌و میخای چون محل صگم‍ بهت نمیزاره‍

ع‍‌ج‍‌ب روزگاریه‍! # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین خواهر برای برادر

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !
# عشق یک طرفه

متن غمگین خواهر فوت شده

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

متن غمگین خواهر از دست رفته

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن غمگین خواهرم دلتنگتم

گاهی وقتا لازمه بی سر و صدا بری ببینی کی برای نبودنت داره سرو صدا میکنه🙂🖤☠️ # عشق یک طرفه

متن غمگین خواهرم

ب‍‌‌م‍‌وس‍‌ا ‍‍دوس‍‌ش ‍داش‍‌ت‍‌م خ‍‌دش گ‍‌ذا‍ش‍‌ت رف‍‌ت 🖤′ # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین خواهر برای برادر

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چ سود❤️‍🩹🥀 # دلتنگی # زندگی

متن غمگین خواهر فوت شده

-به سلامتی قسمت… -چون وقتی به ما رسید، -شد حکمت(؛ 🙄💔🤕 # عشق یک طرفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *