متن غمگین آخر سال

متن غمگین آخر سال

دلتنگی عین شکستگی رو شیشه عینکه،، هرجارو نگاه کنی می بینیش…

متن غمگین آخر سال

متن غمگین پایان سال

تا نیاید…تا نباشد…هیچ چیز درست نمی‌شود…

متن غمگین برای اخر سال

گاهی حجم دلتنگیهایمآنقدر زیاد میشود کهدنیا باتمام وسعتشبرایم تنگ میشود

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

“جمعه” هابه هر “نامی”که”تو”را میخوانمفقط”دلتنگی”“جوابم”را میدهد…بعد از تو …بعد از تو …بعد از تو …مگر بعد از تو قرار استاتفاقی هم بیافتد ؟؟مگر زندگی بعد از تو تعطیل نیست؟؟؟

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تو حواس من بودی !!!از وقتی که رفتیهمه سراغت را میگیرند
هی می‌پرسند:حواســــت کجاســـــت ؟؟!

متن غمگین برای پایان سال

صبح‌ها که از خواب برمیخاستم چهره زیبای تو با آن لبخند دلربا پیش چشمانم بود.حالا ولی، خانه بدون تو خالیست و دل من برایت تنگ است.

متن غمگین برای پایان سال

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ساعت : هزارِ نیمه شب…آنها که درد دارند ،، میدانند ،، تاصبحهزار ساعت دیگر مانده ؛) !

متن غمگین آخر سال

نمی شود که نمی شودبه تو فکر نکردکفر است امامثل خدا میمانی برایمهمه جا هستی تو

متن غمگین پایان سال

آخ که چقد دلتنگت شده امهر جا میروم هرجایی که تو نیستیانگار برایم جهنم استاین روزها بیشتر از هرکسی به بودن تو نیاز دارمای کاش بودی و مرحم زخم هایم میشدیخیلی به تو نیاز دارم خیلیکاش بودی!

متن غمگین برای پایان سال

همه ی سهم من از خودمدلی ست که هر لحظهبرایت بیقرار استو هرشب بغض گلویم رادر تابوت سیاهی کهبرای آرزوهایم ساخته ام… گریستمو تو هرگز ندانستی که خاطره هایتزخم‌های مکررم بودندو نبودنتکابوس روزگارم

متن غمگین پایان سال

نه دلگیر استنه غمگینو نه بی حوصلهگاهی فقط خستسفقط خستهخسته ازمیان فراموشی و خاطراتبودنمیان گریه و بغضبودنمیان غم و بی حوصلگیبودنمیان رفتن ها و ماندن هابودنواقعا زندگی چه واژه سنگینی ستوقتی انسان می داند تنها باید حملش کند…

متن غمگین برای اخر سال

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمتجایت همیشه در دل من درد میکند

متن غمگین برای پایان سال

عزیز از دست رفته ام
نه توان بدسا آوردنت را دارم
نه توان فراموش کردنت را
سهم من از تو فقط دلتنگیست

متن غمگین پایان سال

آنچه سرنوشتدرمن جا گذاشتباقی مانده های‌ دریاستدلتنگی برای آبو توبه وسعتِ یک آهطولانی تر از خیابان های‌ تنهائیدرمن ممتد میشوی…

متن غمگین آخر سال

با چشم هایت حرف دارم…!می خواهم ناگفته های بسیاری رابرایت بگویماز شهریور ،از بغض های نبودنت،از نامه های چشمانمکه همیشه بی جواب ماندباور نمی کنی؟!تمام این روزهابا لبخندت آفتابی بود…امادلتنگی آغوشت… رهایم نمی کند،به راستی…عشق بزرگترین آرامش جهان است!

متن غمگین پایان سال

میگفت عشقمثل یک بیماری میمونهکه تو هر آدمی یجور بروز میکنه،یکی بدبین میشه،یکی مهربون میشه،یکی غمگین میشه،یه سری هم از ترسِ واگیردار بودن رها میکنن میرن!من تنها حسی که دارم دلتنگیه

متن غمگین آخر سال

متن غمگین پایان سال

از قوی بودن خسته ام ؛دلم یک شانه می خواهدتکیه دهم به آنو بی خیال همه دنیادلتنگی هایم را ببارم …

متن غمگین پایان سال

زهردری هم که حرف بزنمدلتنگی تو از یادم نمیرود…گاهی غمی به وسعتِ یک عمر طول میکشد…..!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

در نگاه منیک خروار دلتنگی ستهای…! این بود مزد عشق…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

شبکه دلتنگی نداردوقتی که از خیال…به تو نزدیک‌تر شوم…

متن غمگین پایان سال

ساعت دلتنگی امکوک نبودن توست…با من بگوکجاییرد نگاهت را از کدام ستاره بگیرموقتی…عطر مویت را هیچ گلی نداردو لبخندت راحتی ماه نمی داند“ تو‌ “خاص ترینشعر خدایی و من…

متن غمگین آخر سال

متن غمگین آخر سال

کاش دفتر خاطراتمچراغ جادو بودتا هر وقت از سرِ دلتنگیبه رویش دست میکشیدمتو از درونشبا آرزوی من بیرون می آمدی!
دلتنگی شب از جایی آغاز میشودکه باور می کنی هیچ‌کسرا نداری برای همراهی بی‌خوابی هایت.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دلبستگی قصه دردناک آدمی ستتنها آدم است که می تواند حتیبه حضور علفی دلخوش بشود !دلبستگی هم خانواده ی اصیلی ست…برای درد ،برای دلتنگی ،برای اسارت و برای انتظار…دلبستگی بیماری خطرناکی ستکه تنها درمانش مرگ ستدلبستگی وابستگی می آوردو وابستگی یعنی برباد رفتن

متن غمگین آخر سال

ترجیحمیدهمتمامِ آشوب هاے دلم راکنارِ گوشَت نجوا کنمبودنٺ را لازم دارم،براے چند دقیقہ ابرازِ دلتنگی

متن غمگین برای پایان سال

پدرچه غم انگیز است گذراندن دقایق بدون حضور توبغض نبودنت هیج جا خالی نخواهد شد

متن غمگین برای اخر سال

پدر عزیزم سلام…از آسمان چه خبر؟….
مهمانی آسمان تمام نشد که برگردی…
دلتنگتم پدر آسمانیم….
کاش میشد که برگردی…

متن غمگین پایان سال

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

پدرم به چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز…. دل تو را می‌خواهد… دیده تو را می جوید

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آنقَدَر وسوسه دارم بنویسم که نگو…تو کجایی پدرم…؟!آنقَدَر حسرت دیدار تو دارم که نگو…بسکه دلتنگ تو ام ،از سر شب تا حالا…آنقَدَر بوسه به تصویر تو دادم که نگو…جانِ من حرف بزن!امر بفرما پدرم.آنقَدَر گوش به فرمان تو هستم که نگو…کوچه پس کوچه ی این شهر پر از تنهاییستآنقَدَر بی تو در این شهر غریبم که نگو…پدر ای یاد تو آرامش من…!امشب از کوچه ی دلتنگیِ من میگُذری؟!جانِ من زود بیابغلم کن پدرم…!آنقَدَر حسرت آغوش تو دارم که نگو…به خدا دلتنگم!رو به رویم بِنِشینی کافیستهمه دنیا به کنار…گرچه از دور ولی، من تو را میبوسمآنقَدر خاک کف پای تو هستم که نگو …یادت گرامی ، روحت شاد

متن غمگین برای پایان سال

پدر به خواب هایم…یه شب بخیر بدهکاری!!
به گونه هایمیک بوسه!!
به شانه هایمیک آغوش!!
سرجمع حسابمان میشود««بودنت»»…کاش بودی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اشکها کلماتی هستند که قلب نمیتواند بگوید …
چقدر گریه کنم تا بدانی چقدر دلتنگت هستم
پدر…

متن غمگین برای اخر سال

پدر جان… دلم برایت تنگ شده !می خواهم آنقدر اشک بریزمتا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود .ولی می ترسم …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

متن غمگین برای اخر سال

بابای خوبم!!!اجازه بده،اشک هایم را پنهان نکنم تا گواه دل شکسته ام باشد.این روزها پرنده دلم را تاب قفس دلتنگی ات نیست.می آیم به منزلت تا برایت بگویم…بابای مهربونم!نیستی تا ببینی روزگار چنان سیلی محکمی به اقبال سرنوشتم زد که تا همیشه جای سرخ بی پدری برگونه ی زندگی ام باقی بماند!بابای نازنینم!دو ساله زبانم نام تورا خطاب نکرده!چه روزها که یک به یک غروب شد و چه بغض ها که یکی یکی رسوب شد اما!!!!تو نیامدی

متن غمگین پایان سال

بنشینید رو به رویِ پدرتان ،دستانش را در دست بگیرید ،تا می توانید در چَشمانَش غرق شوید ..بشمارید دانه دانه خط ها و چروک هایِ زیرِ چَشمهایَش را ..دست بکشید رویِ صورتش ،ریشَش را لمس کنید ..ببوسیدَش تا زِبریِ تَه ریشَش را رویِ لبهایتان حس کنید ..مُدام با او عکس بگیرید ،حتی اگر گلایه کند که از عکس گرِفتَنِتان خسته شده ،هرچه میتوانید عکس بگیرید تا از تمامِ لحظه هایِ بودنش خاطره بسازید..خودتان را در آغوشَش بیاندازیدو نفس بکشید لحظه لحظه یحُضورَش در زندگیتان را ..و بعد دستانتان را رو به خدا بلند کنیدو شُکر کنید تمامِ لحظه ها و روزهایِ بودنَش را ..ماهایی که پدر از دست داده ایم ،خیلی خوب میفهمیم حسرتِ یک لحظه کنارِ پدر نشستن و غرق در چشمانَش شدن را ..حسرتِ یک بار هم شده بوسیدنِدست هایِ زحمتکشَش را ..حسرتِ شنیدنِ صدایِ مردانه اش را ،دیدنِ کفش هایِ مَردانه اشدر ورودیِ خانه ،شنیدنِ یک بار صدایِ کلید اَنداختنِ پدر بر قُفلِ در ..قدر بدانید بودنِشان را ،جشن بگیرید حُضورشان را ،همین روزها ،بدون هیچ بهانه ای،بلند شوید و بروید و بوسه بارانَش کنید و قُربان صدقه اش بروید ،به شانه هایِ مردانه اش تکیه دهید ،و برایِ تمامِ نفس هایش خدا را هزار بار شکر کنید … ——-روحت شاد پدرم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

سهم من از تودلتنگی بی پایانیستکه روزها دیوانه ام می کند شبها شاعر

متن غمگین برای اخر سال

دلم را هاله ی مهتاب کردمصدای لحظه ها را خواب کردمبه یاد چشمهایت ای پدر جانتمام آسمان را قاب کردم …

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بعضی غم هاهمیشگی وتموم نشدنین سفری ابدی توونبودنت ازاون غم هاست پدرم

متن غمگین برای پایان سال

متن غمگین آخر سال

هیچ غروبی
غمگین تر از غروب پدر نیست
الهی سهم همیشگی نشه این غروب غمگین….

متن غمگین پایان سال

به پاس اولین بوسه ایکه پدرم به رسم مهردر اوّلین ساعات تولد به گونه ام زدبه یاد سوزنده ترین بوسۀ آخرکه من به رسم وداع به صورتش زدمیادش را گرامی میدارمنثار روح همه ی پدرانیکه دیگر بین ما نیستند.فاتحه ای بخوانیم.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

پدر جان… هر صبح بیدار شدن با دانستن این که دیگر در کنارم نیستی، بسیار دشوار است. دنیای من بدون تو ناقص است. دلم برایت تنگ شده!

متن غمگین پایان سال

دلتنگینامدیگرپاییز استوقتی باران هایشمدام نبودنت رادر کوچه ها می بارندتو نیستی وهمه ی ابر های دنیادر چشم های منزندگی می کنند پدر….!

متن غمگین برای پایان سال

پدر… وقتی نباشی جمعه می‌ بارد
عصرِ وخیمی در دلش دارد
آنقدر می‌ بارد که داغش را
بر واژه‌ های شعر بگذارد !

متن غمگین برای اخر سال

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بابای خوبم! دیشب توی خواب گریه کردم. بیدار که شدم، گفتند اسم تو را صدا می‌زدم. دلم می‌خواهد پیش من باشی و مرا در پناه خودت بگیری. وقتی می‌خوابم تو را می‌بینم. چقدر خوابیدن را دوست دارم

متن غمگین پایان سال

دلتنگ شده ام..نمیدانم !شاید براۍ تو پدریا شاید براۍ دیروزهایی ڪه باتوگذشت.من از ایـنجا..صدایت میـڪنم !تو از آنــــــجا بغلم ڪن!دلــــم خیلی واست تنگ شده

متن غمگین پایان سال

دستان مادرتان راببوسیدقبل از آنکهسنگ سردی راببوسیدمادرتان را در آغوش بگیریدقبل از آنکهعکسش را در آغوش بگیریدهیچ چیز در دنیاارزش ” مادر”را ندارد…

متن غمگین برای اخر سال

مادرم هیچوقت بمن نگفت دوستم دارد
وقت نداشت…..دستش همیشه بند بود
بند بستن بند کفشهای منکه گره زدن بلد نبودم
دستش بند دکمه ی روپوش خواهرم بود
بند مشقهای برادرم
من اما دوست داشتنش رازنگ های تفریحدر سیب قرمزی که ته کیفم گذاشته بودگاز می زدم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

مادرماز دلتنگیَت کجا فَرار کنم؟کجا بروم که صدایِ آمدنت را بشنوَم؟کجا بایستَم که راه رفتنَت را ببینم؟کجا بخوابم که صدایِ نفس‌هات بیایَد؟کجا بچرخَم که در آغوشِ تو پیدا شوم؟کجا چشم باز کنم که در منظرَم قاب شوی؟کجایی؟مادرمکجایی که هیچ چیزی قشنگ‌تَر از تماشایِ تو نیست؟کجا بمیرَم،که با بوسه‌هایِ تو چشم باز کنم؟کجایی؟مادردلتنگتم مادرروحت شاد مادر

متن غمگین برای اخر سال

متن غمگین برای اخر سال

بدون تو، هیچ چیز مثل سابق نیست. سعی می‌کنم که بدون تو به زندگی نرمال خود برگردم اما خیلی سخت است مادر

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

وقتی بجای کلاغ در آن بازی کودکانه گفتم: مامان پـر؛ خندیدی و گفتی: من که پر ندارم!!!بزرگ تر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دلتنگتم مادر
این پاییز تو را کم دارد مادربرای قدم زدنوگرنه من آدم خانه نشینی نیستم

متن غمگین برای اخر سال

تو را به خاک ندادم ،به آسمان دادمتو را به دست خداوند مهربان دادمزمین که جای قشنگی برای گلها نیستتو را به رسم امانت به آسمان دادمدلیل بارش چشمان ابری ام مادر…!همیشه لحظه باران تورا نشان دادمپس از تو زنده نماندم،پس از تو هی مُردمسر مزار تو هر روز سال جان دادمچه پشت ابر چه پیدا،همیشه پر نور استکسی که جای ستاره به کهکشان دادم

متن غمگین پایان سال

نیستی
و دلتنگی
خیابانی‌ ست بی انتها…
که از هیچ سمتی
قرار نیست به تو ختم بشود!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

متن غمگین برای پایان سال

یادُ خاطرات تُ ﺷﺐ ﻫﺎ ،ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺯﺩﺩ و بهانه ی تو را میگیردﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯾﺴﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ …

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بیو زمستان |متن کوتاه زمستان | تاو بیو

متن غمگین پایان سال

من اون فصل سردم ، وقت تعویضه لباساته…

متن غمگین پایان سال

گاهی همین رفتار سردت روی زمستان را کم می‌کند 🕸🥂🖤 # عشق یک طرفه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم. # برف

متن غمگین آخر سال

متن غمگین برای پایان سال

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….
# دروغ # برف

متن غمگین آخر سال

❄️ زمستونه دیگه …
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم…

❄️روزتون به خیر و شادی
# برف

متن غمگین پایان سال

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌.. # حقیقت # برف

متن غمگین برای پایان سال

از زمستون نترس عزیزم که اونم خب یه فصلِ ساده است•••🌊🌪

متن غمگین برای پایان سال

من حتی قلبَمَم منت تپیدن بزاره درش میارم …
# مغرور

متن غمگین برای پایان سال

متن غمگین برای اخر سال

 

متن غمگین برای پایان سال

من میگم لباس گرم بپوش تو بخون دوست دارم!💙🦋 # دوستت دارم # برف

متن غمگین برای پایان سال

آذر می رود
که روی لبهای پاییز
انار بگذارد
و او را
به دستهای یلدا بسپارد.
زمستان در راه است⛄️

 
# یلدا

متن غمگین پایان سال

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧 # ادبی # برف # باران

متن غمگین برای اخر سال

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘ # برف

متن غمگین برای اخر سال

متن غمگین پایان سال

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن غمگین برای پایان سال

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…
# برف

متن غمگین آخر سال

قشنگی زمستان و هوای سرد اینه که میتونی نفس هاشو هم ببینی!

متن غمگین برای اخر سال

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:) # ادبی

متن غمگین آخر سال

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر
# ادبی # دوستت دارم

متن غمگین برای پایان سال

‌با من باش از زمستون تا همیشه ❄️ # دوستت دارم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

سرد است اما

سرما نمی خورم

تو نگران نباش

کلاهی که سرم گذاشتی

تا گردنم را پوشانده است
# نامردی

متن غمگین برای اخر سال

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥
# برف

متن غمگین پایان سال

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن غمگین برای اخر سال

این منم
زنی تنها
در آستانه فصلی سرد…

-فروغ فرخزاد
# ادبی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آخرین بار که دیدمش 
دیوار به سرش تکیه داده بود !
# ادبی

متن غمگین پایان سال

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …
# ادبی # برف

متن غمگین پایان سال

ای انکه مارادیده ای در زمستان باپشت خم.این زمستان رانبین ماهم بهاری داشتیم
# خدا

متن غمگین آخر سال

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه"خدایی"دارم که دمش خیلی گرمه…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن غمگین برای اخر سال

شرحی ز حال و حالی ز شرح نیست :):
# ادبی

متن غمگین برای پایان سال

نزار ناامیدي‌توقلبت‌خونہ‌بسازه.^^🙃♥️ # انگیزشی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

و ماها امیدوار ترین افسرده های جهانیم..🖤 # حقیقت

متن غمگین پایان سال

و ما همانیم که در سکوتمان حبسیم :)🖤🤞🏻 # سکوت

متن غمگین پایان سال

‏زندگی میگذره بزرگتر میشی میشکنی، میگذری، اما کم کم عادت میکنی که به هیشکی عادت نکنی :)🌵
# نامردی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ما پای هر گلی آب دادیم خارش رف تو چشم خودمون . . ! # ادبی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین پایان سال

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

⁦:-⁩خار بودیم🌵 گل به فدایش🥀 بچه ندار 💵❌بودیم دارا 💸به فدایش💔🌵⁦:-⁩ # خسته

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن غمگین برای پایان سال

ساکنان دریا پس از مدتی، دیگر صدای امواج را نمی شنوند؛ چه تلخ است قصه ی عادت…
# ادبی # دریا

متن غمگین برای پایان سال

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین برای اخر سال

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن غمگین آخر سال

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن غمگین برای اخر سال

‏رفيقم انقدر آهنگاي عاشقانه و غمگين گوش ميده، كه منم دلم واسه دوست دخترش تنگ شد…😂😔
# شاد

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اونے ڪ از همهـ ارومـ تره بدونـ از همهـ داغونـ ترح🖤😔

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اینجا داشتن فکرای رنگی جرمه |: # خسته

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀
# دلتنگی

متن غمگین برای اخر سال

ॐ♥♜♛ کًَاًَشًَکًَیًَ بًَدًَ نًَشًَوًَدًَ اًَخرًَ اًَیًَنًَ قًصًَهًَ یًَ بًَدًَ ♜♚♥ॐ

متن غمگین پایان سال

‏حالشو باید بفهمی ‏پرسیدنو که همه بلدن :)🖤💫
# بامعرفت # حاضر جوابی

متن غمگین پایان سال

و گاه انتظار میسوزاند جان آدمی را..🖤 # خسته

متن غمگین برای پایان سال

یِ حِصِعٌ ᵗⁿᶠᵒʳنِصبَتٌ بِ ʰᵃᵐʰ # خسته # نامردی

متن غمگین برای پایان سال

دیگه حوصله هیچکیو ندارم حتی تویی که میگی حتی من ؟!! # خسته

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

_میدونی چی از مرگ ترسناک تره؟
+ ن چی!؟
_ فراموش شدن (:( # خسته

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آدما رو مجبور نکن برات وقت بزارن
اگه واقعن دوست داشته باشن بیشتر وقتشون مال توعه…) # خسته # نامردی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دلی که بشکند فریادش را نمیفهمی، اما نفرینش به زمینت میزند!
# نامردی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:) # خسته # دختر

متن غمگین برای اخر سال

لحظه هایم نازنیند، وقتی حضور نازنین تو را دارم!
چگونه دم از تنهایی توانم زد وقتی که لحظه لحظه ی عمرم آکنده از عطر حضور توست؟!
نه! من تنها نیستم! این تنهایی من است که تنهاست!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید :
کمی مهربانتر باش !

متن غمگین آخر سال

تنهایی با ت شروع می شود …
با هیچ چیز تمام نمی شود !

متن غمگین برای پایان سال

کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتایی که هیشکی خونه نیست !

متن غمگین برای اخر سال

تاریــک بــاد !خـانه ی مـردی که نــجنـگـــــدبـرای زنـــی که دوستـش دارد

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هر سال غمگین و غمگین و غمگین‌تر میشم
هر روز تولد غمگین‌تر از سال قبل
هروقت به امروز فکر میکنم حالم خراب میشه
امیدوارم تا پنجاه سال دیگه مجبور نباشم هرسال توی تنهایی یا توی جمعی که درکم نمی‌کنند شمع فوت کنم
و مثل مسخره‌ها بگم: تولدم مبارک

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ماهیگیر دلش سوخت..این بار ماهی بود که از تنهایی،قلاب را رها نمی کرد..

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هر روز نبودنت را بر دیوار خط کشیدم
ببین این دیوار لامروت دیگر جایی برای خط زدن ندارد
خوش به حال تو که خودت را راحت کردی
یک خط کشیدی تنها ، آن هم روی من

متن غمگین پایان سال

تاریکی را بهانه نکن!
مدتهاست که بسته ایی
چشمانی را
که گاهی
مرا هم می دیدند…

متن غمگین برای اخر سال

هوایت که به سرم میزنددیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم..عجب نفس گیر است هوای بی تویی..

متن غمگین برای پایان سال

حالم گرفته از این شـــــــــــــــــــــــهرکه آدم هایش، همچون هوایش نا پایدارندگاهی آن قدر پــــــــــــــــــــــــاک که باورت نمی شود..گاهی آن قدر آلـــــــــــــــــــــــــوده که نفست می گیرد..

متن غمگین برای پایان سال

اگر سهم مناز این همه ستارهفقط سوسوی غریبی است..غمی نیست..همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست ..

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

یـــک پیاده روی تقریبأ خلـــوتیـــک زن، یـــک مرد، یـــک زوجخوش بختیشان پای خودشانیــک مرد، یــک مرد، یــک شراکتسود و ضررشان پای خودشانیــک زن، یــک زن، یــک رفاقتمعرفت و اعتمادشان، پای خودشانیــک من، یــک تنــهایی، یــک رنــجآخــــر و عاقـــبتش پای تـــو

متن غمگین پایان سال

دوستــی ها کم رنگبی کسی ها پیداستراست گفتی سهـــراب ..آدم اینــجا تــنها ست

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دیگر حتـــــــی خــــــودم را هم نمیشناسم از وقتی رفته ای…مبارکت باشد..تو توانسته ای اسطوره خنده و شیطنترا
به کوه غم و سکوتتبدیل کنی

متن غمگین آخر سال

وقتی تمـــــــــام راه را آمـــــــــدموقتی تــا تـــــو هیـــــــــچ نمانــــــــــده بـــــــــودچـــقدر دیــــــــر یادش آمـــد خــــــــــــداکه ما قـــسمت هم نبودیم!

متن غمگین برای اخر سال

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر استداشتن بعضی ها تنهاترت می کند

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تنهایی یعنی یه بغض کهنهیه چشم خیس یه موزیک لایتیه فنجون قهوه ی تلخ و یه پاکت سیگار

متن غمگین برای اخر سال

جلد گرفته ام عشقم را با خیال و خاطرهمبادا که تا بخورد حتی گوشه ی احساسم زیر دست این همه تنهایی

متن غمگین پایان سال

متن برای وضعیت /متن کوتاه برای وضعیت [گلچین شده] | تاو بیو

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

متن غمگین آخر سال

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین پایان سال

« گناه من خوبیام بود »

متن غمگین آخر سال

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن غمگین برای پایان سال

این نیز بگذرد … مانند همیشه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:)

متن غمگین پایان سال

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے

متن غمگین آخر سال

بودیمو کسی ندانص:)باشد نباشیم بدانند ڪه
بودیم:)!🕊

متن غمگین آخر سال

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

چند دقیقه نقابت رو بردار
صورتت یه هوایی بخوره 🙂

متن غمگین آخر سال

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:)

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

همه چیز پول نیست،…ولی بی پول،همه،چیز نیست…🖤🌹

متن غمگین برای پایان سال

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن غمگین برای پایان سال

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

 

شعورت وقتی تموم شد که با ناراحتیِ یکی دیگه خوشحال شدی 🙂

متن غمگین پایان سال

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن غمگین برای اخر سال

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن غمگین آخر سال

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن غمگین آخر سال

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن غمگین برای اخر سال

-اونی که به تو میگه عشقم😻
+به ما میگه نپاشیش تو چشمم😂❤️

متن غمگین آخر سال

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن غمگین برای پایان سال

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن غمگین پایان سال

در اوج عاقل بودن دیوانگی رخ می دهد 🙂

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌

متن غمگین پایان سال

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن غمگین آخر سال

« گناه من خوبیام بود »

متن غمگین پایان سال

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن غمگین برای اخر سال

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

جهان بدون حاج قاسم مثل جنگلی هست بدون سلطان ❤❤

متن غمگین پایان سال

اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن غمگین برای اخر سال

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن غمگین برای اخر سال

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن غمگین آخر سال

طبق قوانين فيزيك؛ دلتنگى از بين نميره، بلكه از پاييزى به پاييز ديگه منتقل ميشه :))

متن غمگین برای اخر سال

🍂چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم🍁

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن غمگین پایان سال

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن غمگین برای پایان سال

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن غمگین برای پایان سال

دَر شَهرِ دیوانِگآن، عآقِل بودَن اوجِ دیوانِگیسّت…🙃

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت !

متن غمگین آخر سال

‌‌
سه جا هست که آدما حرفای دلشونو میزنن:
۱- مستی
۲- عصبانیت
۳- شوخی
‌‌

متن غمگین آخر سال

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …

متن غمگین پایان سال

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن غمگین پایان سال

عــاشــقــے قــســمــت مــا ڪــرده فــقــط آهش را 🤍

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن غمگین آخر سال

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن غمگین برای پایان سال

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن غمگین پایان سال

اگه یه روز بگن که بهترین زنان جهان کی ان میگم کسایی که تنهایی رو یاد گرفتن😎😃😏😊😉

متن غمگین پایان سال

تنها یک زن میداند، شنیدن دوستت دارم…
هرگز نه کهنه میشود نه تکراری! ˘˘

متن غمگین برای پایان سال

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن غمگین آخر سال

حالا یه ذره هم باهم حرف بزنین
شاید مشکل حل شد زارت حرفاتونو پروفایل نکنید!

متن غمگین برای اخر سال

منطقی بحث کردن با یسریا 
مثه این میمونه 
که به خر به جای هوش بگی عزیزم وایسا :))

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

شاه پسر روانی

متن غمگین برای پایان سال

صدای یک فرشته 💕
آغاز یک معراج💖
و شروع یک زندگی🌱
تولدت مبارک بهترینم💚
#شیدایی
تبریک تولد نوزاد , قدم نورسیده

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

برکت روضه ی او بود اگر شیعه شدیم
نام مان هست مسلمانِ اباعبدالله🖤

متن غمگین پایان سال

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن غمگین آخر سال

حوالیِ اردیبهشت
بوی بهشت می آید!
عطرشکوفه هاوخاک باران خورده
هوش ازسرِرهگذرانِ شهر
پرانده!
فصل بهار؛
شوخی بردارنیست!
همه راعاشق میکند!

نرگس صرافیان طوفان

متن غمگین آخر سال

شکوفه های دلم با بهار وجودت شادابن…

متن غمگین آخر سال

اسفند که به پایان راه می رسد دیگر بوی نم باران، بوی سبزه و گل، بوی عود و اسپند،
بوی اسکناس های تا نخورده، بوی لباس های نو و بوی بهار را می شود،
به خوبی احساس کرد. در این رهگذر وقتی به پنجشنبه آخر سال می رسیم
یاد اهل قبور و چشم انتظاران جمعه آخر سال می افتیم، کسانیکه که دیگر در بین ما نیستند
و در این روزهای بهاری، جایشان تا همیشه برایمان رنگ خزان دارد.

متن غمگین پایان سال

پنجشنبه و یاد آدم‌ های سفر کرده
عکس‌ های یادگاری و دلتنگی‌ های اجباری
شادی روح رفتگان، بخوانیم فاتحه و صلوات
و پنجشنبه ها آمد…
تا آلبوم خاطرات را بازکنیم
و فاتحه اى بخوانیم
براى کسى که بود امّا دیگر نیست

متن غمگین آخر سال

پنج شنبه است و یاد درگذشتگان
اللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ،
تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَهِ الفَاتِحهِ مَعَ الصَّلَوَاتِ
التماس دعا​

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

یاد میکنیم از آنها
که وقتشان و مکانشان از ما جداست
یاد میکنیم از آنها
که دلتنگشان میشویم

متن غمگین برای پایان سال

همان روزی که دل میگیرد و
اشک در چشمان جاری…
روزی که دل، دلتنگ میشود
برای عزیزانی که در کنار ما نیستند
“روحشان شاد و یادشان گرامی”
یاد شان کنیم با ذکر یک فاتحه و صلوات

متن غمگین برای پایان سال

خدای مهربان
شاید گاهی رنج های دنیا
ما را از شکرگزاری بر آنچه داریم غافل کند؛
اما هر پنجشنبه
طلب مغفرت داریم برای رفتگان
و شکرگزاریم از نعمت نفس کشیدن عزیزان

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه رسید
هفته ی پیش خیلی ها
کنارخانوادشون بودند
و امروز نیستند
یادمون باشه فرصت ها
به همین ڪوتاهی هست
باآرزوی شادی روح رفتگان
و صبر برای بازماندگان

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

پنج شنبه که می شود
ثانیه هایمان سخت بوی دلتنگی می دهد
و عده ای از عزیزانمان
آن طرف
چشم به راه هدیه ای تا آرام بگیرند
با فاتحه و صلواتی هوایشان را داشته باشیم

متن غمگین برای پایان سال

پنجشنبه است آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوی مرزهای مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستند
دریغ نکنیم آن را از تمام اموات مخصوصاً آنهایی که حق به گردن ما دارند‏.

متن غمگین برای پایان سال

به قبرستان گذر کردم صباحی‎شنیدم ناله و افغان اهی‎شنیدم کله ای با خاک میگفت…‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…‎نثار روح گذشتگان صلوات وفاتحه ای بخوانیم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه است و
دوباره دلم برای کسیکه ندارمش تنگ است.
پنجشنبه است و
چقدر جای خالی بعضیها رو زیاد احساس می‌کنیم.
به رسم کهن،
یاد میکنیم از آن ها که
وقتشان و مکانشان از ما جداست..
یاد میکنیم از آن ها که دلتنگشان میشویم..
یاد میکنیم از انها که هنوز دوستشان داریم..

متن غمگین برای اخر سال

خدایامسافران بهشتیمارا ببخش وبیامرزآمین

متن غمگین آخر سال

به قبرستان گذر کردم صباحی‎شنیدم ناله و افغان آهی‎شنیدم کله ای با خاک میگفت…‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…‎نثار روح گذشتگان صلوات و فاتحه ای بخوانیم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه است
فاتحه ای بفرستیم برای تمام
آنهایی که در بین ما نیستند
ولی دعاهایشان هنوز کارگشاست
و یادشان همیشه با ماست

متن غمگین پایان سال

به پاس اولین بوسه ای که مادرم بر گونه ام زد و من نفهمیدم!
و به یاد سوزنده ترین بوسه که من به وداع بر پیشانیش زدم و او نفهمید!
هدیه به روح مادران آسمانی فاتحه و صلوات

متن غمگین برای اخر سال

مادرم می گفت:خوبست پنجشنبه هادرخانه بوی حلوا بپیچدکودک که بودم می پرسیدممگرآنها به ما احتیاج دارندمیگفت نه ما محتاجیمبه دعای خیرشانو یادآوری خوبیهایشان

متن غمگین برای پایان سال

میگن خواب مرگ کوتاهه،
ولى چه فرق عجیبى است بین”مرگ” و “خواب” وقتى؛
“عزیزى”خوابیده دلت میخواد حتى هیچ پرنده اى پر نزنه تا بیدار نشه و وقتى “مرده”،
دوست دارى با بلندترین صداى دنیا بیدارش کنى ولى افسوس…
امروز پنج شنبه و شب جمعه است،
یادى از عزیزان به خواب رفته ى ابدى کنیم..
بیاییم با یک فاتحه آرامش خواب را به روحشان هدیه دهیم…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

معلم میگفت این …جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید!
ولی نمیدانست بعضی از جاهای خالی هرگز پر نمیشوند…

متن غمگین برای پایان سال

پنجشنبه است
ثانیه هایمان بوی دلتنگی میدهد
چه مهمانان ساکتی
هستند رفتگان
نه بدستی
ظرفی آلوده میکنند
نه به حرفی دلی را
تنها به فاتحه قانعند
شادی روح تمام
اموات فاتحه وصلوات

متن غمگین برای اخر سال

ما هم گذشتگان فردا هستیم…امروز که هستیم با صلوات و فاتحه و خیراتیادی کنیم از گذشتگانتا فردا نیز دیگران یادی کنند از ما

متن غمگین آخر سال

پنج شنبه استو دلم براے آنهایے کهدیگر ندارمشان تنگ است…پنج شنبه استجاے خالے عزیزاندوباره احساس میشود…یادشان کنیم با فاتحه و صلواتےروحشان شاد

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه که میشود
‎یاد کسانی که
‎هرگز تکرار نمی شوند
‎وهیچ حضوری
‎جبران نبودنشان رانمیکنند
‎دردلمان بیدادمیکند
باهدیه فاتحه وصلوات
‎روحشان راشاد کنیم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

به یاد همه کسانیکه دیگه میان ما نیستندو هیچکس نمیتونهجاشون رو تو قلب ما پر کنهشادی روح پدران و مادران آسمانی و همه در گذشتگان بخوانیمفاتحه و صلوات و در صورت امکان هدیه خیراتی هر چند کوچک

متن غمگین برای اخر سال

یاد می‌کنیم از آنها
که وقتشان و مکانشان از ما جداست
یاد می‌کنیم از آن ها
که دلتنگشان می‌شویم…
هدیه‌ای پیشکش درگذشتگان، پدران و مادران آسمانی، بخوانیم فاتحه و صلوات

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

یادکنیماز گذشتگان و اموات …با شاخه گلیو نثار فاتحه …و صلوات برمحمد و آل محمد

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

ظرفی آلوده میکنندنه به حرفی دلی راتنها به فاتحه قانعندشادی روح تماماموات فاتحه وصلوات

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

جایشان خالےاست
بیشتر از هرزمان دیگرے دلتنگشان هستم
دوست داشتم بودند و
دوباره با گفته ها و خنده ها
و حتی گریه هاشان زندگے مےکردم
اما
قافله عمر زود مےگذرد
یادےکنیم از آن ها با فاتحه و صلواتے

متن غمگین برای پایان سال

میگن خواب مرگ کوتاهه،ولى چه فرق عجیبى است بین”مرگ” و “خواب” وقتى؛“عزیزى”خوابیده دلت میخواد حتى هیچ پرنده اى پر نزنه تا بیدار نشه و وقتى “مرده”،دوست دارى با بلندترین صداى دنیا بیدارش کنى ولى افسوس…امروز پنج شنبه و شب جمعه است،یادى از عزیزان به خواب رفته ى ابدى کنیم..بیاییم با یک فاتحه آرامش خواب را به روحشان هدیه دهیم…

متن غمگین پایان سال

مادرم می گفت:
خوبست پنجشنبه ها
در خانه بوی حلوا بپیچد
کودک که بودم می پرسیدم
مگر آنها به ما احتیاج دارند
میگفت نه ما محتاجیم
به دعای خیرشان
و یادآوری خوبیهایشان

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه استهمان روزی ڪهاموات میایند به سمت نزدیکانشاندستشان ازدنیا ڪوتاه استومحتاج یادڪردن ماهستندبافاتحه وصلواتروحشون را شاد کنیم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پنج شنبه است
و دلم براے آنهایے که
دیگر ندارمشان تنگ است…
پنج شنبه است
جاے خالے عزیزان
دوباره احساس میشود…
یادشان کنیم با فاتحه و صلواتے
روحشان شاد

متن غمگین برای پایان سال

پنج شنبه آمد و غم
دوری آنهایی
که کنارمان نیستند
با نثار دسته گلی
از فاتحه و صلوات
یادی کنیم
از آن ها و موجب شادی
و آرامش شان باشیم
روحشان شاد و یادشان گرامی

متن غمگین آخر سال

بیچاره مترسک …
سرتاسر سال از مزرعه محافظت میکرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد !
آری ، پاداش وفاداری جز این نیست !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بگذشت در فراق تو شبهای بی شمار
هر شب درین امید که فردا ببینمت !

متن غمگین پایان سال

کمی بر من بتاب …
روزهای سردیست و دوست داشتنت دارد در من یخ میزند !

متن غمگین پایان سال

نبودنت چه فصلی از سال است که هم روزها و هم شب ها اینقدر طولانی شده اند ؟؟؟

متن غمگین برای پایان سال

به فالگیر بگو خط عمرِ من کف دست هایم نیست … رد پاهای او را نگاه کند !

متن غمگین آخر سال

خداحافظ همین حالا، همین حالا که من تنهام
خداحافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام
خداحافظ کمی غمگین، به یاد اون همه تردید
به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید
اگه گفتم خداحافظ نه اینکه رفتنت ساده اس
نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جاده اس
خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رؤیا ها
بدونی بی تو و با تو، همینه رسم این دنیا
خداحافظ خداحافظ
همین حالا
خداحافظ

متن غمگین پایان سال

سالهاست این ترازوی ۲کفه تعادل ندارد ، دست خالی و دل پر !

متن غمگین پایان سال

تلخی قصه اونجاست که وقتی دلم سوخت ، دلش خنک شد !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

این روزها خیلی چیزها دست من نیست ؛ مثل دستهایت !پاییز
این اتفاق عزیز؛
نه عاشقانه است
نه غمگین!
پاییز
زنی تنهاست
موهایش را با عشق ببافید…
پاییز
مردی تنهاست؛ در خیابان
دست هایش را
با عشق بگیرید
قدم بزنید
پاییز را درک ڪنید
از ڪنارش ساده رد نشوید…

متن غمگین برای اخر سال

یه فاجعه برام پیش اومد
دیروز تولدم بود اما هیچکی بهم تبریک نگفت
هیچکی یادش نبود
تنهایی یعنی این…

متن غمگین پایان سال

شال زمستونی که برات بافته بودم هر گره اش ی لبخند و آرزوی سلامتی
بود
هی خدا دیدی چه زود تنهام گذاشت!!!

متن غمگین آخر سال

خیلی درد داره تو پاییز تنها بشی تا مرز جنون میبرت
مخصوصأ باروناش…

متن غمگین برای پایان سال

پالتویی که برایم خریدی هنوز بر تنم
فقط گرمم نمیکند بعد تو…

متن غمگین پایان سال

آنانی که تو را به خاطرِ هیچ خواسته ای دوست دارند به خاطر بسپار

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

کبریت های سوخته هم روزی درخت های شادابی بوده اند
مثل ما که روزگاری می خندیدیم قبل از اینکه عشق روشنمان کند

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

حواستون به بعضی حرف ها و بعضی کارا باشه
چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمی کنه

متن غمگین پایان سال

چه عاشقانه نوشت دکترشریعتی
که من تو را دوست دارم
تودیگری را،دیگری دیگری را و دراین میان همه تنهایی

متن غمگین برای پایان سال

و من اکنون
در حوالیِ بیست و چند سالگی،
دانستم که عشق غمگین است!
وقتی تو آنجا در تمامِ عکس هایت،
می خندی و من اینجا ذره ذره
تمام میشوم…!

متن غمگین برای اخر سال

آدمـای دلتنگوقتی خیلی بهشون خوش میگذره و میخندندیهو سرشونو بر میگردونند اونورییکم ثابت میشنیواش یواش چشماشون پر از اشک میشه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دلم برای توئی تنگ استکه نمی‌ دانیکه نمی‌ پرسی حال دلت چطور است ؟که من بگویم:تو که هستی خوب استعالیست بهتر از این نخواهد شددلم برای توئی تنگ است  که آرام خوابیده‌ا یو نمی‌ دانی چه عذابیست به شوق دیدنت در خواب؛بی خواب شدن یعنی چه

متن غمگین برای اخر سال

بیشترین افسوس زندگی ام را زمانی خوردمکه فهمیدم، آدم ها خیلی ها را دوست دارنداما فقط عاشق یک‌ نفر میشوندتو برای من همان “یک نفر” بودی …و من برای تو یکی از آن خیلی ها …

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

نگرانم ﻧﺒﺎﺵﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖﺁﺭﺍﻡ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﺩ

متن غمگین پایان سال

تو را می خواهم و دانم که هرگزبه کام دل در آغوشت نگیرمتویی آن آسمان صاف و روشنمن این کنج قفس مرغی اسیرمفروغ فرخزاد

متن غمگین برای پایان سال

نبودی یا گمت کردمنبودم یا گمم کردی !فقط این یادمه هر شبدلم می‌ خواست برگردی …

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

تار و پود هستی ام بر باد رفتاما نرفتعاشقی ها از دلم …دیوانگی ها از سرم …

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دلتنگمبرای کسی که مدتهاستبی آنکه باشدهر لحظه زندگی اش کرده ام … !

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

خدا تقصیری ندارداین روزهاهمه ی باران های دنیادر دل ما آدم ها می بارد

متن غمگین پایان سال

آهای کافه چی از ما که گذشتاما هر که تنها آمد اینجا، نپرس چه میل داریتلخ ترین قهوه ی دنیا را برایش بریزآدمهای تنها مِزاج شان به تلخی ها عادت دارد

متن غمگین آخر سال

كاش ميشد برای ساعتی مردآنوقت است که میفهمی چه كسیدر نبودنت دق ميك ندوچه كسي ذوق مي کنددلم ساعتی مردن می خواهد

متن غمگین آخر سال

او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . . .

متن غمگین برای پایان سال

آره اشک به چشم تو خیلی میاد ، انگار احساس منم غم گینه
شاید این معجزه باشه شاید ، روی خورشید داره بارون میشنه
حرف بزن بگو نگاه ، پشت این گریه ها چی پنهونه
اگه تلخه اگه ناگفتنیه ، راز این سکوت کی میدونه

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو
باید برای خودم
کار دیگری دست و پا کنم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ؛
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

شایدانروزکه سهراب نوشت تاشقایق هست زندگی بایدکرد خبری از دل پردرد گل یاس نداشت باید اینگونه نوشت هرگلی هم باشی چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی اجباریست

متن غمگین آخر سال

نمیشود دوستت نداشت،
ازدستت لجم هم که بگیرد،
دفترخاطراتم پر میشود از فوش های عاشقانه،
نامرده دوست داشتنی من

متن غمگین برای پایان سال

غم انگیزترین جدایی اونی بود که :
نه کسی گفت “چـــرا ؟” و نه کسی فهمید “چـــــرا ؟”

متن غمگین برای اخر سال

سال نو میشه و زخمه من کهنه تر …
پس ای زخم ، کهنه تر شدنت مبارک !

متن غمگین برای اخر سال

چه اسفند ا … آه !
چه اسفندها دود کردیم !
برای تو ای روز اردی بهشتی
که گفتند این روزها می رسی
از همین راه !در قلب گرمسیر
نیمروز خوش
از آرزوهای آخر اسفند ماه بود
خورشید خنده روی ، پس از گریه های ابر
بر شاخه ها غبار طلایی فشانده بود
عکس نوشته اسفندی که باشی
باد تر
بهار
بوی غبار خشک بیابان تشنه داشت
در این ایوان
که اکنون ایستاده ام
سال تحویل می شود
در آن غروب ماه اسفند
از همه ی یاران شاعرم
در این ایوان یاد کرده ام

متن غمگین برای اخر سال

در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشه های مهاجر
زیباست
متن ادبی متولدین اسفند ماهدر نیم روز روشن اسفند
وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
میهن سیارشان
در جعبه های کوچک چوبی
در گوشه خیابان می آورند
جوی هزار زمزمه در من
می جوشداما امروز در هجوم اسفند
پنجره ها در محاصره
می خواهم تو را به نام بخوانم
نمیتوانم نامت را در دهانم
وتو را در درونم پنهان کنم
کجا پنهانت کنم ؟

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

عید که آمد
فکری برای آسمان تو خواهم کرد
یادم باشد
روزهای آخر اسفند
دستمال خیسی روی ستاره هایت بکشم
و گلدانی
کنار ماهت بگذارم
زندگی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همیشه که این جور پیچ و تاب نخواهد داشت
بد نیست
گاهی هم دستی به موهایت بکشیبهار که رفتن اسفند وآمدن فروردین نیست!بهار یعنیجای بوسه های مردیکه تو باشیروی گونه های زنیکه من باشمشکوفه بدهد!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

از راه، فراز آمده با هلهله اسفندوقت است که از نو بسرایم غزلی چنداسفند فراز آمده تا مشعلی از شعردر سینه ی افسرده ام از نو بفروزد

متن غمگین برای اخر سال

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟بیداری شکفته پس از شوکران مرگزیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟زیر درفش صاعقه و تیشه یتگرگزیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

به دلتان چوب بزنید که ببینیداز کجایش خاک بلند میشود!واژگونش کنید تا ببینیدچطور می افتند آن دسته ازبی ثبات هایی که جا خوش کردندبشوییدش که ببینیدچقدْر سیاهی روان میشود،ادم هایش را جابجا کنید تا ببینیدزیر سرشان چه پنهان شدهخالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ایرا که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردندشما در خانه تانُقلبتان در شما زندگی میکند!باور کنید تکاندن دلهایتانواجب از از خانه هایتان است.“اسفند را دلتکانی کنید”

متن غمگین آخر سال

اسفند داره تموم میشه!!وقتِ بخشیدنو صاف کردن دلهاست.پس ببخش…اگر با نگاهی،یا صدایی یا زبانی،بر دلت زخمی خورد…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اسفند رو به پایانه…کاش ارمغان روزهای گذشتهآرامشے باشد از جنس خداعید واقعی از آن کسیستکه پایان سالش را جشن بگیردنه آغاز سالی که از آن بےخبر است…آخر سالتون قشنگ

متن غمگین پایان سال

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !اصلا از همون شروعش قشنگهحس بوی بهار از پشت پنجرهو آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونهشور ِ قشنگ چهارشنبه سوریاسفند یعنی یک سال دیگهیعنی یه شانس دیگهبهترین ماه سالبا آرزوی بهترینها در ماه اسفند برای شما دوستان عزیزم

متن غمگین برای پایان سال

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم اما نمی دانم چرا بجای این که نفسی تازه کنیمسرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن از خط پایان این ماه عجیب‌وغریب بگذریم!اسفند را باید نشستباید خستگی در کردباید چای نوشید…

متن غمگین برای پایان سال

در منزل خجسته ی اسفندهمسایه ی سراچه ی فروردینبا شاخه های ترد بلوغ جوانه ها باران به چشم روشنی صبح آمده ستزشت است اگر که من یار قدیم و همدم همساغر سحردر کوچه های خامش و خلوت نجومیش یا با جام شعر خویش خوش آمد نگویمش

متن غمگین برای پایان سال

فاصله ی میان من و توفاصله ی اسفند است و فروردین …همانقدر دور …همانقدر نزدیک …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آرزو دارم بهاران مال توشاخه های یاس خندان مال توساده بودن های باران مال توآن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین مشغول وداع و خداحافظی است.گویی می خواهد به همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها سردرگمیم،یادآوری کند که من زمستان بودمو در میان شما ـ نه چندان پرقدرت- مدّتی را زیستم و اکنون با شما وداع می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با سردی ها ، بی مهری ها ، کینه ها و دلخوری ها فرا رسیده است ؛تا به یادتان آورم در میان تمام شلوغی ها برای خودتان ، دلپاکتان و روح خسته تان هم وقت بگذارید و گهگاهی لباس دلتان را عوض کنید و با مهر به دیوارهایش رنگ عشق بپاشید.راستی چه میشود اگر گاهی خودمان را به صرف یک فنجان چای گرم دعوت کنیم تا در یک میهمانی خودمانی و دو نفره( هم نشینی روح و جسم) تمام خوبی ها را به نفسمان یاد آور شویم تا رنگ نبازند نیکی ها و جایشان را به دلخوری ها و سردی ها ندهند.کاش امسال خانه دلمان را محکم تر از خانه های زمینی مان بتکانیم تا دیگر هیچ اندوهی،هیچ کینه ای، هیچ بدی و غباری رویش نمانَد.باشد که سال نو را با “حالی نو” تحویل کنیم .کاش یادمان نرود، دل هایمان هم کثیف میشود گهگاهی…

متن غمگین برای پایان سال

به دلتان چوب بزنید که ببینیداز کجایش خاک بلند میشود!واژگونش کنید تا ببینیدچطور می افتند آن دسته ازبی ثبات هایی که جا خوش کردندبشوییدش که ببینیدچقدْر سیاهی روان میشود،ادم هایش را جابجا کنید تا ببینیدزیر سرشان چه پنهان شدهخالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ایرا که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردندشما در خانه تانُقلبتان در شما زندگی میکند!باور کنید تکاندن دلهایتانواجب از از خانه هایتان است.“اسفند را دلتکانی کنید”

متن غمگین برای اخر سال

خدايا در این روزهای پایانی سال، ممنون براى تمام خنده هاى امسالمخدايا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم…خدايا ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم…خدايا ممنون از اينکه يادم دادى خودم باشم…بيشتر از هميشه…و خدايا سوگند به تمام شکوفه هاى اين بهار…آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل…گريه هايی از سر شوق…آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايىبينايى و مَنِشى به وُسعت هردو جهان…و خلوت هايى که با قشنگترین ها پر بشه…و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛…عمري است گرفته اي، رهايش مکن!…خدايا من قدرت ان را ندارم تا قلب انها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛از تو مي خواهم دراين روزهای پايانی سال،…مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی…آمين تقديم به عزیزانم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایماما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیمسرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتناز خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!اسفند را باید نشستباید خستگی در کردباید چای نوشید…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آخرای ساله
امسالم گذشت
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ «تولد»
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ «مرگ»
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ
ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آخرین روزهای سال در گذر استای کاشهرچه دوری و بی قراری ست به آخر برسدو سال جدید را با عشق و امید نفس بکشیمو هر ثانیه اش پر باشد از شادمانی..

متن غمگین برای اخر سال

چند روز ﺩﯾﮕﺮ
اﻣﺮﻭﺯ میشود پاﺭﺳﺎﻝﮐﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩ
و کمی ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
و ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ چشم داریم به فرداﺍﻓﺴﻮﺱ به فکر پاییز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ فدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ عید ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢبا اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺗﺎ موی بیشتر سفید شده…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تو این روزهای آخر سال، کافیه یکم فکر کنیم!حتما کسی هست که جاش خالیه و دلتنگشیمحتما کسی هست که ازش دلخوریم یا برعکس…بزرگ باشیم، گوشی و برداریم زنگ بزنیم بهش و راحت خودمون و پرت کنیم تو سال جدید، انگار نه انگار!میدونم خیلی هامون برای ترک کردنامون دلیل داریم، اون یه چیز دیگش، من حرفم از دست دادن هاست…راحت از دست ندیم، شاید اونی که به دلیلی از ما چند وقته دلخوره اونیه که تا هست برامون هست، شمارش رو بگیر، بست بشین دم خونش!بذار آدما هر جور دوست دارن فکر کنن، تو خودت و راحت کن و دلت و…آدمها همیشه حرف برای گفتن دارن، بیا ما زندگی کنیم، یه سری ها زندگیه مارو حرف بزنن، مهم نیست.

متن غمگین برای اخر سال

روزهای آخر سال است و من گم شده ام از همین امروز صبح. دقیقاً از همان لحظه ای که مادر برای خانه تکانی عید، گلدان روی میزم را جابجا کرد
و شال گردن رنگی محبوبم را همراه تمام لباس های زمستانی به صندوقچه ی چوبی سپرد.

متن غمگین آخر سال

اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن. بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینهبگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم. به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدرمی تواند به زندگی معنا بخشد.به قول سهراب:زندگی شاید آن لبخندی استکه دریغش کردیمزندگی زمزمه پاک حیات استمیان دو سکوتزندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

متن غمگین برای اخر سال

اسفند در حال اتمام استوقت کوچ کردن به فروردینوقت بخشیدن و صاف کردن دلپس ببخش اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدمناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریا به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.از خداوند چیزی را برایتان میخواهم که جز در خاطر خدا در باور هیچکس نمی گنجدروزهای آخر سالتون پر از رنگ خداسال خوبی داشته باشید

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اسفند که عاشق شویسال را با بوسه تحویل می کنیحتی اگر سال نونیمه شب از راه برسدشاید تلفنتعاشقانه تر از همیشه زنگ بزندکسی با یک سلامقبل از سپیده سال بعددیوانه ات کند….اسفند که عاشق شویتمام دروغ ها را باور می کنی و دلت غنج می رود …می دانم در روزهای آخر سالدسته کلیدت را گم می کنیگوشی ات را جا می گذاریو احساس می کنی که کسی با لحن عاشقانه منصدایت می زندتو عاشقم بودیدر اسفندی که هرگز از تقویمت پاک نمی شود

متن غمگین برای پایان سال

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !اصلا از همون شروعش قشنگهحس بوی بهار از پشت پنجرهو آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونهشور ِ قشنگ چهارشنبه سوریاسفند یعني یک سال دیگهیعنی یه شانس دیگهبهترین ماه سال

متن غمگین برای پایان سال

این روزها رنگ و بوی تمام شهر می گوید بهار آمده و سال ، نو شدهاما برای من بهار ، نه پشت پنجره و در کوه و دشت ، که کنار همین شمعدانی های معطر منتظر نشسته استاز معجزه ی عشق بی خبر بودند آنها که گفته اند : ((با یک گل بهار نمی شود))نمیدانی چطور دل و دیده ام می گردد دنبال نرگس نگاه او که این شب ها به نامش آراسته استچطور سرنوشت شب و روزم را خواهد ساخت آفتابگردان رویش!چطور روز و ماه و سالم را به بهترین حال تحویل می کند شکوفه ی مهربانی اش!اصلا گلستان حضورش به کنار، این شب ها فقط شمع روشن کن و به اشک هایت فرصت شکفتن بده.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اسفند را نباید دویداسفند را باید با کفش‌های کتانی، قدم زد!پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم …….چه خاطراتی که زنده نمی شوند…….چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند…….و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد…….چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود…….چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست وچه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد……چه آدم ها که دلم را گرم کردند وچه آدم ها که دلم را شکستند……چه چیزها كه فکرش را هم نمیکردم و شد …و چه چیزها كه فکرم را پرکرد و نشد…….چه آدم ها کهشناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان…….و چه…….!و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود…….کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا……آرامشی که هیچگاه تمام نشود……و دوست خوب من…من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،بخند كه بهاری که در راه است…با شكوفه لبخند تو زییاتر خواهد بودآرزو دارم …هر طپش قلبتانآمیخته با آمین های خدابرای آرزوهای قشنگتان باشد

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اسفند رو به پایانه…کاش ارمغان روزهای گذشتهآرامشے باشد از جنس خداعید واقعی از آن کسیستکه پایان سالش را جشن بگیردنه آغاز سالی که از آن بےخبر است…آخر سالتون قشنگ

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

در آخرین روزهای سال از یاد نبریم که:هیچ انسانی آنقدر ثروتمند نیست که به شوق مهربانی دیگران دلش نلرزد و هیچ کس آنقدری فقیر نیست که نتواند نگاهی مهربان را به دیگران هدیه دهد.پس بیا مهربان باشیم. مثل دست های آب. مثل سکوت آسمان. اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن.بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم.به قول سهراب: زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر می تواند به زندگی معنا بخشد.آخر سالتان مبارک…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم ، به خانه ی دل که رسیدم محبتت را برداشتم ، نه غباری داشت و نه کهنه شده بود ، مهرت جای جای دلم خواهد ماند

متن غمگین آخر سال

باید بزنی سر شانه خودت،که این همه فکر و خیال ودوندگی را رها کن!بیا برویم نفس بکشیم؛بوی بهار می آید.هرچند که هیچ کس هم نمی داندبه این روزها که می رسیم،چرا کارها بیشتر می شودو استرس سرازیر.ولی باید بزنی سر شانه خودت،که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.بیا برویم کمی نفس بکشیم!می دانی!اصلا همه مزه بهاربه روزهای قبل از آمدنش است.به بویش،به آفتابش که هنوز رمق ندارد.خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..همه چیز را کنار بگذار؛بیا برویم کمی نفس بکشیم؛بوی بهار می آید!

متن غمگین برای اخر سال

در آخرین روزهای اسفند ماه
امیدوارم که به یکسال گذشته تان نگاه کنید و با خود بگوئید خدایا شکرت، که حتی اگر شگفت انگیز نگذشت اما، بخیر گذشت.

متن غمگین برای پایان سال

اسفند در حال اتمام است
وقت کوچ کردن به فروردین
وقت بخشیدن و صاف کردن دل
پس ببخش اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم
ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریا به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.
از خداوند چیزی را برایتان میخواهم که جز در خاطر خدا در باور هیچکس نمی گنجد
روزهای آخر سالتون پر از رنگ خدا
سال خوبی داشته باشید

متن غمگین برای پایان سال

روزهای آخر سال است و من گم شده ام از همین امروز صبح. دقیقاً از همان لحظه ای که مادر برای خانه تکانی عید، گلدان روی میزم را جابجا کردو شال گردن رنگی محبوبم را همراه تمام لباس های زمستانی به صندوقچه ی چوبی سپرد.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آخرین روزهای سال در گذر است
ای کاش
هرچه دوری و بی قراری ست به آخر برسد
و سال جدید را با عشق و امید نفس بکشیم
و هر ثانیه اش پر باشد از شادمانی..

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن. بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه
بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم. به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر
می تواند به زندگی معنا بخشد.
به قول سهراب:
زندگی شاید آن لبخندی است
که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات است
میان دو سکوت
زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

متن غمگین برای اخر سال

چند روز ﺩﯾﮕﺮاﻣﺮﻭﺯ میشود پاﺭﺳﺎﻝ
ﮐﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩو کمی ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩو ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ چشم داریم به فردا
ﺍﻓﺴﻮﺱ به فکر پاییز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ فدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ عید ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢو ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ
با اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺗﺎ موی بیشتر سفید شده…

متن غمگین برای پایان سال

باید بزنی سر شانه خودت،
که این همه فکر و خیال و
دوندگی را رها کن!
بیا برویم نفس بکشیم؛
بوی بهار می آید.
هرچند که هیچ کس هم نمی داند
به این روزها که می رسیم،
چرا کارها بیشتر می شود
و استرس سرازیر.
ولی باید بزنی سر شانه خودت،
که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.
بیا برویم کمی نفس بکشیم!
می دانی!
اصلا همه مزه بهار
به روزهای قبل از آمدنش است.
به بویش،
به آفتابش که هنوز رمق ندارد.
خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.
آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..
همه چیز را کنار بگذار؛
بیا برویم کمی نفس بکشیم؛
بوی بهار می آید!

متن غمگین برای اخر سال

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..
که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !
اصلا از همون شروعش قشنگه
حس بوی بهار از پشت پنجره
و آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونه
شور ِ قشنگ چهارشنبه سوری
اسفند یعني یک سال دیگه
یعنی یه شانس دیگه
بهترین ماه سال

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اسفند را نباید دوید
اسفند را باید با کفش‌های کتانی، قدم زد!
پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم …….
چه خاطراتی که زنده نمی شوند…….
چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند…….
و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد…….
چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود…….
چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست و
چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد……
چه آدم ها که دلم را گرم کردند و
چه آدم ها که دلم را شکستند……
چه چیزها كه فکرش را هم نمیکردم و شد …
و چه چیزها كه فکرم را پرکرد و نشد…….
چه آدم ها که
شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان…….
و چه…….!
و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود…….
کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا……
آرامشی که هیچگاه تمام نشود……
و دوست خوب من…
من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،
بخند كه بهاری که در راه است…
با شكوفه لبخند تو زییاتر خواهد بود
آرزو دارم …
هر طپش قلبتان
آمیخته با آمین های خدا
برای آرزوهای قشنگتان باشد

متن غمگین آخر سال

این روزها رنگ و بوی تمام شهر می گوید بهار آمده و سال ، نو شده
اما برای من بهار ، نه پشت پنجره و در کوه و دشت ، که کنار همین شمعدانی های معطر منتظر نشسته است
از معجزه ی عشق بی خبر بودند آنها که گفته اند : ((با یک گل بهار نمی شود))
نمیدانی چطور دل و دیده ام می گردد دنبال نرگس نگاه او که این شب ها به نامش آراسته است
چطور سرنوشت شب و روزم را خواهد ساخت آفتابگردان رویش!
چطور روز و ماه و سالم را به بهترین حال تحویل می کند شکوفه ی مهربانی اش!
اصلا گلستان حضورش به کنار، این شب ها فقط شمع روشن کن و به اشک هایت فرصت شکفتن بده.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اسفند که عاشق شوی
سال را با بوسه تحویل می کنی
حتی اگر سال نو
نیمه شب از راه برسد
شاید تلفنت
عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند
کسی با یک سلام
قبل از سپیده سال بعد
دیوانه ات کند….
اسفند که عاشق شوی
تمام دروغ ها را باور می کنی و دلت غنج می رود …
می دانم در روزهای آخر سال
دسته کلیدت را گم می کنی
گوشی ات را جا می گذاری
و احساس می کنی که کسی با لحن عاشقانه من
صدایت می زند
تو عاشقم بودی
در اسفندی که هرگز از تقویمت پاک نمی شود

متن غمگین برای پایان سال

تو این روزهای آخر سال، کافیه یکم فکر کنیم!
حتما کسی هست که جاش خالیه و دلتنگشیم
حتما کسی هست که ازش دلخوریم یا برعکس…
بزرگ باشیم، گوشی و برداریم زنگ بزنیم بهش و راحت خودمون و پرت کنیم تو سال جدید، انگار نه انگار!
میدونم خیلی هامون برای ترک کردنامون دلیل داریم، اون یه چیز دیگش، من حرفم از دست دادن هاست…
راحت از دست ندیم، شاید اونی که به دلیلی از ما چند وقته دلخوره اونیه که تا هست برامون هست، شمارش رو بگیر، بست بشین دم خونش!
بذار آدما هر جور دوست دارن فکر کنن، تو خودت و راحت کن و دلت و…
آدمها همیشه حرف برای گفتن دارن، بیا ما زندگی کنیم، یه سری ها زندگیه مارو حرف بزنن، مهم نیست.

متن غمگین برای پایان سال

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم
اما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم
سرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن
از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!
اسفند را باید نشست
باید خستگی در کرد
باید چای نوشید…

متن غمگین برای پایان سال

آخرای سالهامسالم گذشتﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ «تولد»ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ «مرگ»ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

متن غمگین برای پایان سال

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم ، به خانه ی دل که رسیدم محبتت را برداشتم ، نه غباری داشت و نه کهنه شده بود ، مهرت جای جای دلم خواهد ماند

متن غمگین برای پایان سال

اسفند رو به پایانه…
کاش ارمغان روزهای گذشته
آرامشے باشد از جنس خدا
عید واقعی از آن کسیست
که پایان سالش را جشن بگیرد
نه آغاز سالی که از آن بےخبر است…
آخر سالتون قشنگ

متن غمگین برای اخر سال

خدايا در این روزهای پایانی سال، ممنون براى تمام خنده هاى امسالم
خدايا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم…
خدايا ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم…
خدايا ممنون از اينکه يادم دادى خودم باشم…
بيشتر از هميشه…
و خدايا سوگند به تمام شکوفه هاى اين بهار…
آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل…
گريه هايی از سر شوق…
آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايى
بينايى و مَنِشى به وُسعت هردو جهان…
و خلوت هايى که با قشنگترین ها پر بشه…
و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛…
عمري است گرفته اي، رهايش مکن!…
خدايا من قدرت ان را ندارم تا قلب انها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛
از تو مي خواهم دراين روزهای پايانی سال،…
مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی…
آمين تقديم به عزیزانم

متن غمگین برای پایان سال

زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین مشغول وداع و خداحافظی است
.گویی می خواهد به همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها سردرگمیم،
یادآوری کند که من زمستان بودمو در میان شما ـ نه چندان پرقدرت- مدّتی را زیستم و اکنون با شما وداع می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با سردی ها ، بی مهری ها ، کینه ها و دلخوری ها فرا رسیده است ؛
تا به یادتان آورم در میان تمام شلوغی ها برای خودتان ، دلپاکتان و روح خسته تان هم وقت بگذارید و گهگاهی لباس دلتان را عوض کنید و با مهر به دیوارهایش رنگ عشق بپاشید.
راستی چه میشود اگر گاهی خودمان را به صرف یک فنجان چای گرم دعوت کنیم تا در یک میهمانی خودمانی و دو نفره( هم نشینی روح و جسم) تمام خوبی ها را به نفسمان یاد آور شویم تا رنگ نبازند نیکی ها و جایشان را به دلخوری ها و سردی ها ندهند.
کاش امسال خانه دلمان را محکم تر از خانه های زمینی مان بتکانیم تا دیگر هیچ اندوهی،
هیچ کینه ای، هیچ بدی و غباری رویش نمانَد.باشد که سال نو را با “حالی نو” تحویل کنیم .کاش یادمان نرود، دل هایمان هم کثیف میشود گهگاهی…

متن غمگین پایان سال

به دلتان چوب بزنید که ببینید
از کجایش خاک بلند میشود!
واژگونش کنید تا ببینید
چطور می افتند آن دسته از
بی ثبات هایی که جا خوش کردند
بشوییدش که ببینید
چقدْر سیاهی روان میشود،
ادم هایش را جابجا کنید تا ببینید
زیر سرشان چه پنهان شده
خالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ای
را که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردند
شما در خانه تانُ
قلبتان در شما زندگی میکند!
باور کنید تکاندن دلهایتان
واجب از از خانه هایتان است.
“اسفند را دلتکانی کنید”

متن غمگین برای پایان سال

در آخرین روزهای سال از یاد نبریم که:
هیچ انسانی آنقدر ثروتمند نیست که به شوق مهربانی دیگران دلش نلرزد و هیچ کس آنقدری فقیر نیست که نتواند نگاهی مهربان را به دیگران هدیه دهد.
پس بیا مهربان باشیم. مثل دست های آب. مثل سکوت آسمان. اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن.
بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم.
به قول سهراب: زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.
به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر می تواند به زندگی معنا بخشد.
آخر سالتان مبارک…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آرزو دارم بهاران مال تو
شاخه های یاس خندان مال تو
ساده بودن های باران مال تو
آن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

متن غمگین برای پایان سال

متن غمگین جدید/ متن های کوتاه غمگین خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍
# زندگی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دِل اَگهـ خوش نباشه#هیچی قَشَنگ نی🔗🖤:) # ادبی # حقیقت

متن غمگین برای اخر سال

ولی خب اگه منم..!

یکیو داشتم که میدونستم؛

حالم واسش مهمه،

شاید هیچوقت غمگین نمیشدم:))🙂💔 # عشق یک طرفه

متن غمگین آخر سال

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن غمگین پایان سال

[ اونقدر قشنگ بخند که بقیه واسه گریه انداختنت خجالت بکشن 🙂 🥀 # عشق یک طرفه # نامردی # انگیزشی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

شاملو حرف قشنگی زد:

مارا از مرگ میترسانند انگار که ما زنده ایم!:) # زندگی

متن غمگین برای اخر سال

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن غمگین برای پایان سال

ت‍‌و منو نمیخوای!

چون از ته‍ دل دوس‍‌ت دارم‍

ولی تو اون‍‌و میخای چون محل صگم‍ بهت نمیزاره‍

ع‍‌ج‍‌ب روزگاریه‍! # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین پایان سال

اونجایی که تتلو میگه:

من ازت خیلی توقع داشتم و خیلی عقب موندی ازم اوج غمه..

یعنی میگه ببین تو تنها کسی بودی که باورت داشتم..!

تو دیگه نباید خراب میکردی..!:) # نامردی # خسته # لاشی # قهر # تتلو

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

و ماها امیدوار ترین افسرده های جهانیم..🖤 # حقیقت

متن غمگین برای پایان سال

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

و گاه انتظار میسوزاند جان آدمی را..🖤 # خسته

متن غمگین برای اخر سال

از نصلمون متنفرم

یه مشت افسرده ی عاشق:) # خودکشی

متن غمگین برای پایان سال

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

سراغ مرا هیچکس نمیگیرد..

مگر نیمه شبی..غمی غصه ای چیزی…🥀 # خسته # سکوت

متن غمگین برای اخر سال

↞⟮ڈیؤآڕ غڕورت ؤ اؤنقد بڸند بسآز ڪہ صداے “قلبت” بهش نڕسہ✨🧸🥀⟯

# نامردی # مغرور

متن غمگین آخر سال

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‌ ‌دُنیام پُر شُدِه از ارِزو هایِ مَحال 🙂 # زندگی

متن غمگین پایان سال

پُر از دردَم # خسته

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همش بُغض؛همش دَرد! # خسته

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

مگر ما چقدر پیچیده بودیم که

هیچکس ما را نفهمید…. # زندگی # خسته

متن غمگین برای اخر سال

وی پس از گرفتن کارنامه به شهادت رسید …🗿 # درسی # شاد

متن غمگین برای اخر سال

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

گفتند اشک بریز

خالی میشوی

خالی که نشدم هیچ…

پر شدم از بی کسی

که چرا کسی اشک هایم را

پاک نمیکند

و بگوید اشک نریز تو

من را داری # ادبی # دلتنگی

متن غمگین برای اخر سال

گاهی نمیشه

دست‍ از دوست‍ داشت‍‌ن کسی برداشت‍

حت‍‌ی زمانی که ازش مت‍‌نفری…

|✨🖤| # حقیقت # عشق یک طرفه

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

به مد پوشان بگید آخرین مد کفن است🖤⛓ # ادبی

متن غمگین برای پایان سال

معتاد چشمایی شدم که چشاش همرو میدید جز من🖤🥀 # عشق یک طرفه # لاشی

متن غمگین برای پایان سال

[ کاشَ مِیشُد خواست و مُرد ، هَمین 🙂 ] # خسته

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اونجایی که باهات راه نمیاد، داره با یکی دیگه میدوعه 🙂 # لاشی

متن غمگین برای اخر سال

قلبَمو در بیارَم ببینے چیڪارِش ڪردے؟! # نامردی # عشق یک طرفه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همه الگو میشن،

ما درس عبرت./” # خسته

متن غمگین آخر سال

دلتنگی یه کلمه‌اس،سنگینیش یه تُن!(: # دلتنگی # ترکی

متن غمگین آخر سال

آدما فراموش نمیکنن، فقط یاد می گیرن چطور بی صدا غصه بخورن:) # حقیقت

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

تــــــو زیباترین آرزوی منی . . ♡
# عشق یک طرفه # دلتنگی # ترکی

متن غمگین پایان سال

دنیا ثابت کرد، مردم برای زندگی تلاش نمی کنند، برای زنده موندن تلاش میکنند⚰️🖤🥀 # ادبی # زندگی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

غم انگیز است

اما زندگی پر از خداحافظی های ناگهانی است … # دلتنگی # سکوت # حقیقت

متن غمگین برای اخر سال

واسه فراموشیت باید فراموشی بگیرم :))

. # لاتی # عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

کاش هیچوقت..!
مهر آدمی که:
سهممون نیست به دلمون نیوفته🙂🖤 # عشق یک طرفه # نامردی # خسته

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

「 و شاید آرزوهایمان جایی منتظرمان باشد 🙂 🧡

شاید… # زندگی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

از آدم‌های این زمین چه انتظاری داری ؟

زمینی که روزی یک بار دور خودش دور می زند؛) # زندگی # نامردی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اینکه‍ پیویِ کَسایی کهِ خِیلی دوسِشون داری بِره‍ پایین حِسِ بَدیه‍… # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین آخر سال

هر درختی یه روز تبر میشه‌‌.

‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍ # نامردی

متن غمگین برای اخر سال

نیــست تـار محڪـم در لبـاس روزگـــار
یـک به یـک را آزمودیـم از ڪفـن تا پیراهن

🖤🥀 # خسته # زندگی

متن غمگین پایان سال

خم میشی بند کفشتو ببندی میبینی رفتن منتظرت نموندن بعدا انتظار داری تو زندگی به پات بمونن ؟! ؛) # زندگی # سیگار # حقیقت

متن غمگین برای اخر سال

– حال همه ما خوب است

اما تو باور نکن ؛

میدانی هر قلبی دردی دارد

فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است.

برخی آن را در چشمانشان

پنهان میکنند و برخی در لبخندشان !

+ خسرو شکیبایی | # ادبی # خسته

متن غمگین آخر سال

اتاقمو مرتب کردم
الان تنها چیزی ڪہ اینجا بھم ریختہ‌س، منم ! # خسته # ادبی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ولی من بدون تو الان واقعا بهترم:)

توام یه روزی میفهمی بی من واقعا بهتری….⛓🖤 # عشق یک طرفه

متن غمگین برای اخر سال

پرواز به بال نیست به باور است 🕊 # انگیزشی # زندگی

متن غمگین برای پایان سال

خانه بدون مادرخونمون خالیه از تو، رفتی تو واسه همیشهدست همیشه به معنای آغوش نیست !گاهی فقط امنیت است . . .مثل دست مادرکاش هیچ وقتدستانت را از من نمی گرفتیسال نو مبارک مادرم

متن غمگین پایان سال

دوباره به نبودنت می رسم !
و این ماجرا تا صبح ادامه دارد…انگار خواب دیدنت هم محال شدهعیدت مبارک بهترین مامانی دنیا

متن غمگین آخر سال

حسرت یعنیبعضی‌ها سعادت گفتن کلماتی را دارند کهبرخی حسرت گفتنش را دارند؛مثل عیدت مبارک مامان جون

متن غمگین پایان سال

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تر استنوروز مبارک مادر عزیزم

متن غمگین برای اخر سال

بهار نمیشود بدون مادربهار می آیداماتو رفته اینه امسالنه صد سالزمستان منبدون توبهار نمیشوددرخت خشکیده عمر منبدون تو مادرمجوانه نمی زندخنده بر لبان منبی تو نمی آیدعیدت مبارک مامان جونم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

روزی اگر خدا قدرت تکرار لحظه هارا به من میداد…در تمامش تو را برای خودمتکرار میکردم…عیدت مبارک مادرم

متن غمگین آخر سال

من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنمبهر هر درد دوائیست به جز داغ جوانمن به دردی که بر او نیست مداوا چه کنماولین عیدی که کنارم نیستیروحت شاد مادرمیاد مادریادت هرشب از سقف اتاقم چکه میکنددیوانه وار به یادتمعیدت مبارک مامانی خوبم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دست همیشه به معنای آغوش نیست !گاهی فقط امنیت است . . .مثل دست مادرکاش هیچ وقتدستانت را از من نمی گرفتیسال نو مبارک مادرم

متن غمگین برای پایان سال

کاش بودی سرم را روی شانه هایت می گذاشتم و می بوسیدمتوقتی بودی آن قدر بزرگ نبودموقتی هم که رفتی بزرگ نشدمدستهایم سرد استکاش بودی دستم را می‌گرفتیکجایی ؟مادر عزیزم کجای این آسمانی ؟عیدت مبارک عزیزم

متن غمگین پایان سال

نمیدونید چقدر تلخهبجای این که سفره هفت سین را توی خونه بچینیباید اون را روی سنگ قبر مادرت بچینییه سنگه سرد رو جای دستای گرم مامانت ببوسیقدر مامان هاتون رو بدونیدخیلی زود دیر میشه..دوست دارم مامانیی . . .عیدت مبارک مامانیی

متن غمگین پایان سال

روز ها آمدن و رفتنروز تمام شدشب همه جا رافرا گرفتاگر تو بودی باز هم خورشید طلوع میکردباز هم ستاره چشمک میزداما تو نیستینه دیگر روز روشن میشودنه دیگر بهار می آیدنه دیگر ماهی کوچولو میخنددنه دیگر سال تحویل میشودعیدت مبارک مادرم

متن غمگین پایان سال

مادرم شب که می شوددوباره به نبودنت می رسم !
و این ماجرا تا صبح ادامه دارد…انگار خواب دیدنت هم محال شدهعیدت مبارک بهترین مامانی دنیا

متن غمگین برای اخر سال

آب را گل نکنیممادرم در خاک استعید را جشن نگیریممادرم در خاک است

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

میدونی دلتنگی یعنی چی ؟
دلتنگی یعنی این کهبشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..
ولی چند لحظه بعد …
شوری اشکهای لعنتیشیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن غمگین برای اخر سال

واسم خیلی سخته تحمل دوریتهیچوقت دوست ندارم رفتنت را باور کنمقهرمان زندگیم ، مادرم…

متن غمگین برای اخر سال

امسال اولین سالی است که نیستیجای خالی اتدر قلبم میکوبدبدون تونه امسالنه صد سال دیگراین زمستان بهار نمیشود..

متن غمگین پایان سال

نبودنِ تــو
فقط نبودنِ تو نیست
نبودنِ خیلی چیزهاست…
کلاه روی سَرمان نمی‌ایستد !
شعر نمی‌ چسبد…
پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد !
نمک از نان رفته !!!
خنکی از آب………….
ما بی‌تو فقیر شده‌ایمپــــــــدرم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

مادر که نباشددر این دنیای سردبی تکیه‌گاه و تنهاییعیدت مبارک مادرم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

سال تحویل شد و منتمام دلتنگی هایم رابه جای تودر آغوش می کشمچقدر جایت میان بازوانم خالیستنوروز مبارک مادرم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بی همگان به سر شودبی مادر به سر نمیشود..گر مادر نباشی یار منگشت خراب کار منمونس و غمگسار منبی‌ مادر به سر نمی‌شودبی مادر نه زندگی خوشمبی‌ مادر نه مردگی خوشمسر ز غم مادر چون کشمبی‌ مادر به سر نمی‌شودعیدت مبارک مادرم

متن غمگین آخر سال

امسال نیستی که موقع تحویل سال بهم لبخند بزنیاما قاب عکستروی دیوار داره نگاهم میکنهلبخند بی وقفتاز زیر شیشهقلبم رو از جا میکنهچه بی رحمانه نیستی مادر

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تر استنوروز مبارک مادر عزیزم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

چه عجیب است رسم روزگارتویی که بهترین بهارها را برایم رقم زدیامسال با رفتنت بد ترین عید را تجربه میکنمامید‏وارم هرچه زود ترتو را در آغوش بگیرم مامانی عزیزمعیدت مبارک مامانی عزیزم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

سال من بدون تو تحویل نمیشودسالی که تو را از من گرفتهمان بهتر که تا سالیان سال بماندتحویل شود که چه ؟سالی که تو نیستی نباید تحویل شود

متن غمگین برای پایان سال

روز جمعه بخیر!
باشد که نسیم صبحگاهی این جمعه زیبا
همه سختی‌های هفته گذشته را از ذهنت پاک
و تو را از انرژی فراوان برای شروع یک هفته پر تلاش سرشار کند.

متن غمگین آخر سال

دلتنگی که شعر نمی خواهدکافیست بنویسیعصرهای جمعهبلندترینو دلگیرترین شعر جهان را سروده ای

متن غمگین پایان سال

بگو لبخندهایت را کدام جمعه بازار می فروشی …جانم برای تولبخند هایت مال من

متن غمگین برای اخر سال

نبودنتتمام روزهای هفتهقلبم را به درد می‌ آورداما جمعه که می‌ شودجای خالی‌ اتطور دیگری تیر می‌ کشد

متن غمگین برای پایان سال

جمعه‌ها باید که فارغ شد
از این شهرِ شلوغ
دور شد از قیل و قال
جمعه یعنی حال خوش
جمعه یعنی؛ بی خیال

متن غمگین برای پایان سال

جمعه تون شاد
زندگی هدیه‌ای است
که هر بامدادکه بر می‌خیزیم
روبان‌های دور آن را با عشق باز میکنیم
هدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

همین تو، که حتى فکرَش را هم نمیکنى
میتوانى دلیلِ حالِ خوبِ
جمعه هاى یک نفر باشى…
خودَت را دریغ مکن

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

چرا جمعه را محکوم به کلافگی
و بی حوصلگی می‌کنیم؟
من جمعه‌ها خوشحال ترم ….
چون یک هفته دیگر
از دوست داشتنت را
با عشق به پایان رساندم.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دلت که گرفته باشد
با صدای ترانه که هیچ
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می‌ کنی
و این است شرح حال غروب جمعه های من

متن غمگین آخر سال

یک روز می‌افتد؛ آن اتفاق خوب را می‌گویم …
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم.
هر لحظه، هر روز، هر جمعه … السلام علیک یا صاحب الزمان

متن غمگین برای اخر سال

یاد تو قرن هاست که در جمعه حاضر است.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همه گویند به امید ظهورش صلوات
کاش این جمعه بگویند به تبریک حضورش صلوات
« اللّهم عجّل لولیک الفرج »

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد / سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد
کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس / بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد
چشم در راهیم، اما قاصدی در راه نیست / جمعه هم آمد، ولی آن جمعه دلخواه نیست
ما کجا و نورباران شب دریا کجا / قطره در خواب و خیالِ جذر و مد ماه نیست

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بی تو هر جمعه
گرفتارِ غروبیم.‌
نمی‌آیی چرااا!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جمعه ها
تمام دردهایش را
با صبح آغاز میکند
با سکوتش
جان آدم را به لبش می رساند
به غروب که می رسد
پر می‌ شود از بغض
پشت پنجره ی خیال که باشی
با او می گریی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

از روز، غروبش
از هفته، جمعه اش
از سال، پاییزش
و از من، تمامم دلگیر است.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

جمعه مرد بی معشوقه ایست
با پیرهنی چروک
که تنهایی اش را
لای شعرهایش
پک می‌زند
فقط عصرها
کمی خاکستری تر

متن غمگین آخر سال

به جمعه که میرسم
یاد تو مرا بیشتر به سمتت میکشاندم
به غروبش که میرسم
دیگر در اینجا نیستم و
میروم به اغما نمیدانم
شاید در عصر جمعه
عاشق‌ترین مجنون
رشته‌های احساسش پاره شده
که این چنین دلگیر است.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جمعه یعنی پشت یک پنجره
وسط ازدحام نبودنت، غرق شدن
جمعه یعنی تو، وقتی که نیستی

متن غمگین برای اخر سال

چه دلگیر است هم جمعه باشد
هم ابر باشد هم باران باشد
هم خیابان خیس باشد.
اما نه چشمی نگران
نه دستی برای فشردن
نه پایی برای قدم زدن
نه نگاهی برای زل زدن

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

روز‌ها را در انتظار آدینه
یکی پس از دیگری سر میکنم
غروب جمعه
خیال تو و جشن دلتنگی من
چه مراعات النظیر بی نظیری

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جمعه ها دارد دلم، حال و هوای دیگری
می پرد برق از نگاهم، با صدای هر دری
شوق دیدار تو دارم، خسته ام از بی کسی
خوشبحال هر که دارد، در کنارش دلبری

متن غمگین برای اخر سال

شنبه‌های آفتابی هم بدونِ تو
با بغض سر میشود…
حسابش را بکن
غروبِ جمعه هایِ بارانی
بدونِ تو چه حالی دارم…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

به روز‌هایی رسیده ام که دیگر چند شنبه هایش مهم نیست
آدم‌ها و روزهایش همه جمعه شده اند!

متن غمگین برای پایان سال

نه اینکه رفتن بلد نباشم‌ها
من فقط مى خواهم
حداقل براىِ تو
جمعه‌ها غم انگیز نباشد…

متن غمگین برای پایان سال

سالی که بر من و تو گذشت
فقط سیصد و شصت و پنج روز نبود!
جمعه‌ها را باید، دو روز حساب کرد…!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جمعه باشد
غروب باشد
دریا هم باشد
تو نباشى
این خودش غمگین‌ترین شعر جهان است.

متن غمگین برای پایان سال

دوباره جمعه و دلواپسی ها
غبار کوچه ها و بی کسی ها
و چشمانی که تار عنکبوتی
نموده مهر و مومش تا بیایی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

جمعه
همه چیز تعطیل است
اِلا دوست داشتن تو

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

چه جمعه زیبایی خواهد بود
وقتی …
بهترین‌ها را برای دیگران بخواهید.

متن غمگین آخر سال

جمعه‌ها زیبا باشید
زیبا سخن بگوئید
زیبا فکر کنید
زیبا بنگرید
مثل چشمه زلال باشید
مثل ساحل آرام باشید
خواهید دید که دیگران
مثل دریا بیقرارتان می‌شوند.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بگو لبخندهایت را کدام جمعه‌بازار می‌فروشی …
جانم برای تو
لبخندهایت مال من

متن غمگین برای پایان سال

جمعه ات به خیر
هر کجا هستی به یاد من باش
من با تو چای نوشیده ام
سفر‌ها کرده ام
از جنگل
از دریا
از آغوش تو شعر‌ها نوشته ام
رو به آسمان آبی پرخاطره
از تو گفته ام
تو را خواسته ام
آه ‌ای رویای گمشده
هر کجا هستی
جمعه ات بخیر …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جمعه‌ ها باید که فارغ شداز این شهرِ شلوغدور شد از قیل و قالجمعه یعنی حالِ خوشجمعه یعنی؛ بی‌ خیال

متن غمگین آخر سال

جمعه یعنینفست تنگ هوایی ستکه پر از دلتنگی ست …

متن غمگین پایان سال

اگه روز و شبِ دنیایه عمرِ غرق تشویشهیه جمعه این کلافِ کوربه دست عشق وا میشه

متن غمگین پایان سال

آرامش یعنیعصر جمعه از کابوس بپرمببینم نشسته‌ ایو موهایت را می‌ بافی

متن غمگین آخر سال

جمعه باشدغروب باشددريا هم باشدتو نباشىاين خودش غمگين‌ ترين شعر جهان است

متن غمگین آخر سال

چرا جمعه را محکوم به کلافگیو بی‌ حوصلگی می‌ کنیم ؟من جمعه‌ ها خوشحال‌ ترمچون یک هفته دیگراز دوست داشتنت رابا عشق به پایان رساندم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

غروبِ جمعه را دوست دارم
به خاطرِ دلتنگی ات
که
آرام
آرام
سرت
را
روی شانه ام می گذارد

متن غمگین آخر سال

وقتی نباشی جمعه می‌ باردعصرِ وخیمی در دلش داردآنقدر می‌ بارد که داغش رابر واژه‌ های شعر بگذارد !

متن غمگین آخر سال

جمعه بانوی سپید پوشی استکه دلش بی نصیب از پناه چترهاخیس خیس می‌ رقصد در انتظار آمدنتگمان کنمبازار بیقراری‌ هایشگرم گرم است

متن غمگین برای پایان سال

جمعه تون شادزندگی هدیه ای استکه هر بامدادکه بر می خیزیمروبان های دور آن را با عشق باز میکنیمهدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

متن غمگین برای پایان سال

یک جمعه بود و یک عمرآن روز آشناییای کاش آشنا جاناین جمعه هم بیایی

متن غمگین آخر سال

جمعه ات به خیرهر کجا هستی به یاد من باشمن با تو چای نوشیده امسفرها کرده اماز جنگلاز دریااز آغوش تو شعرها نوشته امرو به آسمان آبی پرخاطرهاز تو گفته امتو را خواسته امآه ای رویای گمشدههر کجا هستیجمعه ات بخیر …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جمعه ها زیبا باشیدزیبا سخن بگوئیدزیبا فکر کنیدزیبا بنگریدمثل چشمه زلال باشیدمثل ساحل آرام باشیدخواهید دید که دیگرانمثل دریا بیقرارتان می شوند

متن غمگین آخر سال

اگر من بزرگ نمی شدم پدربزرگ هنوز زنده بودموهای مادرم سفید نمی شدمادربزرگ در ایوان خانه باز می خندیدتنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بودغروب جمعه برایم انقدر دلگیر نبودچقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

متن غمگین برای اخر سال

من و تو که خوب میدانیمجمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی نداردپس بیا از همین الانبه استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

متن غمگین پایان سال

غروب جمعه را دوست دارم !!به خاطر دلتنگی ات …کهآرامآرامسرت راروی شانه ام می گذارد …

متن غمگین آخر سال

جمعه ها را نمیشود به تنهایی سپری کردباید کسی را داشته باشیتا ساعت های تنهایی ملال آور را به پایان برسانیکسی که از جنس خودت باشدنگاهت را بخواند، بغض صدایت را بفهمدجمعه ها باید کسی را داشته باشیتا دستانش را در دستانت بگذاری و تمام شهر را قدم بزنیکسی که در کنارش زمان و مکان را از یاد ببریجمعه ها به تنهایی تمامت میکنند اما تمامی ندارند

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

منتظرم که جمعه بیاید وهمه ی تقصیر ها رابندازم گردن آن بیچارهاصلا  خودم هم میدانمروزها هیچ تقصیری ندارند …تو نیستی  و هر روز پر از دلتنگی ام …چه فرقی می کند سه شنبه باشد یا جمعه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هیچ لحظه ای در هیچ روزی نیست که من دلتنگ تو نبوده باشم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

سهم نسل من از خوشبختیفقط صدای پرکشیدنش بود …

متن غمگین برای اخر سال

چیزی بگو!
حرفی روی زخمم بپاش!
من گورستانی سرگردانم،که هر روز
گوری درمن مثل زخمی تازه دهان باز میکند.

متن غمگین آخر سال

وقتي که پاتو گذاشتي روي اين زمين خاکي
تموم گل هاي عالم شدن از دست تو شاکي
خدا هم هواتو داشته ، تو رو با گلا سرشته
با تو دنياي پر از درد ، واسه من مثل بهشته
روز ميلادت مبارک عزيزترينم .

متن غمگین آخر سال

دار بزن خاطرت کسانی که تو رودور زدن

متن غمگین برای پایان سال

عشق تو
شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد !
زیبا بود امّا شوخی!!!!
حالا . . .
تو بی تقصیری !
خدای تو هم بی تقصیر است !
من تاوان اشتباه خود را پس میدهم . . . !
تمام این تنهایی
تاوان « جدّی گرفتن آن شوخی » بود

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

من دیوانه نیستممن فقط یک جور خاصکه دیگران نمیتوانندتو را دوست دارم

متن غمگین آخر سال

به استقبال روز تولدم می‌روم و غم‌هایم چند برابر می‌شود
هر سال بزرگ‌تر می‌شوم، غم‌هایم هم بزرگ‌تر می‌شوند
تولدم مبارک!

متن غمگین آخر سال

یک سال گذشت که شب‌ها به خاطر غصه‌هام گریه کردم و روزها به خاطر دیگران خندیدم
یک امروز را دلم می‌خواد برای دل خودم غمگین باشم
تولدت مبارک خود غمگین من…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن غمگین برای اخر سال

سرد که باشی دلسرد میشوی از ادمها حتی از خودت سرد که باشی کلافه میشوی از تمام این درد های سرد

متن غمگین آخر سال

بعدازیه مدت کـه عکسشو دیدم
فهمیدم اصلا هم خوشکل نیست
رفتارشم اصلا دلنشین نیست
ادمایی کـه کنارشن هیچم ادمای خوشبختی نیستن
چراباید از حضور یه ادم معمولی خوشحال باشن و ساعت ها بهش خیره بشن؟
فاصله اون از یه ادم “خاص” تا یه ادم “معمولی” فقط دوست داشتن من بود
اون معمولی شد چون من دیگه دوسش نداشتم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

چه قانون تلخی
همیشه کسی میزنَتِت زمین
کـه یه روزی تکیه گاهت بوده!…

متن غمگین برای پایان سال

واسه‌ یه لحضه کناره تو بودن من همه ی لحضه هامو میدم..

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

‏عشق واقعی مثل روحه… همه ی در موردش صحبت میکنن، ولی کمتر کسی دیدَتش!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

عشق رو با هر شخصی تجربه نکنعشق چیز قشنگیهنذار ازش متنفر بشیتنها بمونسال ها تنها باشاما روحت رو با کسی قسمت نکنکـه نمیفهمتتانقدر تنها بمون تا اون کسیکهاز درونت خبر داره پیدات کنه

متن غمگین برای اخر سال

از این ناراحت نیستم کـهاونی کـه باید می‌شد نشداز این ناراحتمچرا با این‌کـه میدونستم اشتباههبا سماجت تمام ادامه دادماز این‌کـه واستادمتا بـه بدترین شکل ممکن ببازم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اینروزها می‌دانم نیستی ولیگاهی دلم تنگ میشود برایتبـه رو نمیاورمشبیه آن جوانی کـه تازه سیگار می کشدتنهاییبا ترسدر خفادر تاریکیو بعد از هربار تمام کردن عطر می‌زندو انگار نه انگار

متن غمگین برای پایان سال

بترس ازآن کـه در دنیاندارد جز خدا یاریکـه نابودت کند آهشاگر قلبی بـه درد آری

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه ای دیگر …
مُردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم
مُردن آن است که از خاطر تو، با همه خاطره ها محو شوم
در گذشتگان رو از یاد نبریم …
نثار روح عزیزان از دست رفته، فاتحه و صلوات

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‎به آرامستان گذر کردم صباحی
‎شنیدم ناله و افغان اهی
‎شنیدم کله ای با خاک می گفت…
‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…
‎نثار روح گذشتگان صلوات و فاتحه ای بخوانیم.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه ها طاقتش کم است
دل ندارد که بماند
مقدمه ای می سازد
خاطرات را کنار هم می چیند
ثانیه ها و دقایق را سنگین می کند تا جمعه و غروبش فرا برسد
شادی روح رفتگان، فاتحه و صلوات!

متن غمگین پایان سال

يكی از جان كندن‌ هايی كه آدم‌ ها دچارش می‌ شوند
همين پنجشنبه‌ هاست
اصلاً اسم پنجشنبه كه می‌ آيد، ياد رفتگان می‌ افتيم ناخودآگاه
چه آن ها كه از دنيایمان رفته‌ اند و چه آن ها كه از زندگیمان رفته‌ اند
اما يادشان بی‌ خيال‌ مان نمی‌ شود
فقط بايد فاتحه‌ شان را خواند و بس …

متن غمگین برای اخر سال

ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ می کند
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺑﻮﯼ ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺧﯿﺮﺍﺕ …
ﯾﺍﺩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ …
ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻓﻮﺭﯼ …
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻻﮐﺮﺩﺍﺭ …
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ …
ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺣﻠﻖ ﺁﻭﯾﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ …
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ …
ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ …
ﮔِﺰﮔِﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺧﻢ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎ …
ﺷﻮﺭﯼ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ …
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ …
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ …
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﯼ ﺩﻟﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …
ﭼﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻰ ﺩﺭﺩﺳﺮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻓﺘﮕﺎﻥ !
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻰ ﻇﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻴ ﮑﻨﻨﺪ، ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺩﻟﻰ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ !
ﺗﻨﻬﺎﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻯ ﻗﺎﻧﻌﻨﺪ!

متن غمگین برای اخر سال

می دانم تحمل داغی که بر دلت نشسته بی نهایت سخت است…
می دانم چه دردیست که صبح چشمانت باز شود
و آرزو کنی که کاش فقط کابوس بود …!
اما…..
او تنها به سوی خداوند بازگشت که بالاترین آرامش روح آدمیست،
اگرچه اندوه بزرگی بر قلب ما سنگینی می کند…
از خدا می خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهد
و ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیب سازد…
با ارزوی ارامش و غفران الهی برای امواتمان!

متن غمگین پایان سال

پنجشنبه است
روز شاد کردن دلِ آن هايي که در زير خاک در انتظارنــد
روز لمس کردن خاطره ای که در ذهن داريم
که با خود مي گوييم چقدردلم برايت تنگ شده
برای شادی روح اموات صلوات!

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه؛
یادآور نداشته هاست
آدم هایی که نیستند!
خاطراتی که جایشان هنوز درد می کند،
و آرزوهایی که محقق نخواهند شد
پنجشنبه گاهی خیلی سرد می شود حتی اگر بهار باشد !
شادی روح درگذشتگان بخوانیم فاتحه و صلوات!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پنجشبه است و دل پر از بی تابی فرزند
دیده به سویت نگرانست هنوز
غم نادیده تو بار گران است هنوز
رفتی و دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز
بعد از تو به کدام کوه تکیه کنم
پنجشنبه بیاد همه مسافران بهشتی
انان که روزی عزیز دل کسی بودند
و امروز عکسی هستند در قاب
خاطره ای در ذهن و حسرتی بر دل
شادی روح رفتگان فاتحه و صلوات!

متن غمگین پایان سال

پنج شنبه است روز درگذشتگان
روز خیرات….
روز هدیه….
روز خواندن قران….
روز فاتحه و صلوات….
خــــــدایـا…..
مسافران بهشتی ما را مورد رحمتت قرار ده
پنجشنبه است
همان روزی که اموات می ایند به سمت نزدیکانشان
دستشان ازدنیا کوتاه است ومحتاج یاد کردن ما هستند
بافاتحه و صلوات روحشون را شاد کنیم!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه های بی تو
چشم برهم نهادیم گردش دوران گذشت
بر یکی سخت و بر دیگری آسان گذشت
روزگاری خواهد امد با خود نجوا کنی…
یک شمع خاموش می شود
یک ستاره می میرد
یک جای خالی هرگز پر نمی شود
پنجشنبه و یاد درگذشتگان!

متن غمگین برای اخر سال

محبوب من
دلتنگی بخشی از من نه بلکه تمام من است..
بعد از شناختن عشق، دلم برای همه چیز و همه کس تنگ می شود
بیشتر برای تو
دلتنگی اصلا خوب نیست!
این حس لعنتی صورت های مختلف دارد، گاه بصورت کودکی بدعنق ظاهر می شود که با هیچکس نمی سازد
گاه به شکل نوجوانی پر غرور و سرکش که همه ی قوانین جهان را زیر پا می گذارد
گاه هم به شکل قطره اشکی از گوشه چشم می لغزد و با شوری اش لب ها را نوازشی می دهد و غمش می ماند
غمی که یک کنج دنج برای خود در دل آدمیزاد پیدا می کند و همان گوشه کز می کند
دلتنگی، این تلخِ عصیانگر
اما، حرف تو که میان باشد به شکل ماتمی شیرین ظاهر می شود
ماتمی که هیچ گاه تمامی ندارد
دلتنگی فقط با تو درمان می شود
با یاد درگذشتگان بخوانید فاتحه در آخرین پنجشنبه سال!

متن غمگین برای پایان سال

ميگن خواب مرگ كوتاهه،
ولى چه فرق عجيبى است بين”مرگ” و “خواب” وقتى؛
“عزيزى”خوابيده دلت میخواد حتى هيچ پرنده اى پر نزنه تا بيدار نشه و وقتى “مرده”،
دوست دارى با بلند ترين صداى دنيا بيدارش كنى ولى افسوس…
امروز پنج شنبه و شب جمعه است،
يادى از عزيزان به خواب رفته ى ابدى كنيم..
بياييم با يك فاتحه آرامش خواب را به روحشان هديه دهيم…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

چشم برهم نهادیم گردش دوران گذشت
بر یکی سخت و بر دیگری آسان گذشت
روزگاری خواهد آمد با خودت نجوا کنی
یاد باد آن روزگارانی که با یاران گذشت
پنجشنبه‌ ها هدیه مسافرای آسمونی رو فراموش نکنیم، با ذکر فاتحه و صلوات

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه و یاد آدم هاي‌ رفته…
پنجشنبه و عکس هاي‌ یادگاری، دلتنگی هاي‌ اجباری…
پنجشنبه و دوست داشتن هاي‌ زیاد…
پنج شنبه و فاتحه و صلوات!

متن غمگین برای اخر سال

ما هم گذشتگان فردا هستيم
امروز كه هستيم با فاتحه و صلوات يادي كنيم از گذشتگان;
تا فردا نيز يادي كنند از ما…

متن غمگین پایان سال

پنجشنبه است …
ثانیه هایمان، سخت بوی دلتنگی می دهد …
و عده ای آن طرف، چشم به راه هدیه‌ ای تا آرام گیرند
با فاتحه و صلواتی هوایشان را داشته باشیم!

متن غمگین پایان سال

پنجشنبه است
آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شدہ در آن سوی مرزهای مرگ منتظر فاتحہ ای از طرف من و تو هستند…
دریغ نکنیم آن را از تمام اموات، مخصوصا آنهایی که حق به گردن ما دارند!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه اول ماه است
فاتحه و صلواتی بفرستیم برای تمام آن هایی که در بین ما نیستند ولی دعاهایشان هنوز کارگشاست و یادشان همیشه با ماست.
پنجشنبه فاتحه برای اموات روح شان شاد و یادشان گرامی باد.

متن غمگین پایان سال

پنجشنبه‌ ها، دلمان گرم است به خاطره عزیزانی که دوست شان داشتیم اما دیگر نیستند،
دوستانی که از این دنیا رفته اند،
آن عشق های سفر کرده؛
به یاد دوستان و عزیزان آسمانی، بخوانیم فاتحه و صلوات!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه است و ياد درگذشتگان
و پنجشنبه می آید که یادمان بیاورد کسی بود که فکرش را نمی‌ کردیم یک روز نباشد…
روحشون شاد و‌ قرین رحمت الهی!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

باز هم پنجشنبه و اشک هایی را که از برای دلتنگی و نبودن عزیزی میلغزد بر گونه ها
با ذکر فاتحه و صلوات یادی کنیم از عزیزان سفر کرده
خدا بیامرزدشان!

متن غمگین برای پایان سال

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن غمگین برای پایان سال

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن غمگین پایان سال

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشیدعصبانیت شما فروکش می کندولیحرفهایتان باقی می مانندبرای همیشه

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

همیشه آنلاین بودنبه این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنیگاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن غمگین برای پایان سال

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشیاما وقتی دلت گرفتکسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

خدایا دمت گرمشبات خیلی قشنگنفقطواسه بعضی بنده هاتصبح نمیشن

متن غمگین برای اخر سال

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن غمگین آخر سال

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن غمگین برای اخر سال

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن غمگین برای پایان سال

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن غمگین آخر سال

میدونی دلت بخواد بمونیولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن غمگین آخر سال

آدمی که راحت فراموش می‌کنهحتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

گذشته درس عبرت توزمان حال هدیه تو

متن غمگین برای اخر سال

و آینده انگیزه تو است …

متن غمگین آخر سال

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن غمگین برای پایان سال

شما زشت نیستیدفقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن غمگین آخر سال

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه برهنه دنبالش

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن غمگین برای اخر سال

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن غمگین آخر سال

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن غمگین پایان سال

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن غمگین برای اخر سال

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن غمگین آخر سال

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن غمگین برای اخر سال

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن غمگین برای پایان سال

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن غمگین برای اخر سال

سکوتم بشکنه،خیلیا می‌شکنن …

متن غمگین برای پایان سال

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن غمگین آخر سال

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن غمگین پایان سال

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن غمگین برای اخر سال

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن غمگین آخر سال

میخوای بهش تکیه کنی،یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن غمگین پایان سال

مادر ،سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن غمگین برای اخر سال

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن غمگین برای اخر سال

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن غمگین برای اخر سال

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن غمگین برای پایان سال

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن غمگین آخر سال

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن غمگین پایان سال

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن غمگین برای پایان سال

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن غمگین برای پایان سال

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن غمگین برای پایان سال

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن غمگین برای اخر سال

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن غمگین پایان سال

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن غمگین برای پایان سال

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن غمگین برای پایان سال

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن غمگین برای پایان سال

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن غمگین پایان سال

هر گردی گردو نیس،هر دو پایی هم آدم نیست!

متن غمگین برای پایان سال

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن غمگین برای اخر سال

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن غمگین برای اخر سال

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن غمگین برای پایان سال

امیدی هستچون خدایی ، هست

متن غمگین آخر سال

اونی که باورت دارهیک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن غمگین برای اخر سال

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن غمگین برای پایان سال

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشمولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن غمگین آخر سال

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن غمگین آخر سال

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن غمگین برای پایان سال

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن غمگین آخر سال

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن غمگین آخر سال

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن غمگین آخر سال

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن غمگین آخر سال

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن دارهبعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن غمگین برای پایان سال

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن غمگین برای پایان سال

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن غمگین آخر سال

گاهی تنها جایی که میتونی باشیهمین دنیای مجازیه

متن غمگین آخر سال

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن غمگین آخر سال

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن غمگین پایان سال

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن غمگین برای اخر سال

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن غمگین پایان سال

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن غمگین برای پایان سال

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن غمگین آخر سال

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن غمگین آخر سال

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن غمگین پایان سال

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن غمگین آخر سال

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن غمگین برای پایان سال

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن غمگین آخر سال

یکی باید تو زندگیت باشهجوری اسمتو صدا بزنهکه نتونی بهش نگی جونم

متن غمگین برای پایان سال

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

عشق یعنی باهاش پیر شینه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن غمگین آخر سال

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهدو بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن غمگین پایان سال

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن غمگین برای اخر سال

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن غمگین آخر سال

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن غمگین برای پایان سال

هر چه سنم بالاتر می رود،توجه کمتری به حرف هاییکه آدم ها می زنند می کنم.فقط نگاه می کنم که چه کار می کنند.

متن غمگین برای پایان سال

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کندبلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کندهمتم تا میرود ساز غزل گیرد به دستطاقتم اظهار عجزو نا توانی می کندبلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمنبا خزان هم آشتی و گل فشانی می کندما به داغ عشقبازیها نشستیم و هنوزچشم پروین همچنان چشمک پرانی می کندنای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوزبا همان شور و نوا دارد شبانی می کندگر زمین دود هوا گردد همانا، آسمانبا همین نخوت که دارد آسمانی می کندسالها شد رفته دمسازم زدست اما هنوزدر درونم زنده است و زندگانی می کندبا همه نسیان تو گویی کز پی آزار منخاطرم با خاطرات خود تبانی می کندبی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولیچون بهاران می رسد با من خزانی می کندطفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختندآنچه گردون می کند با ما نهانی می کندمی رسد قرنی به پایان و سپهر بایگاندفتر دوران ما هم بایگانی می کند“شهریارا” گو دل از ما مهربانان نشکنیدورنه قاضی در قضا نامهربانی می کندمحمد حسین بهجت تبریزی

متن غمگین پایان سال

همیشه در زندگیتجوری زندگی کن که“ای کاش”تکیه کلام پیریت نشود

متن غمگین برای پایان سال

هرگز افسوسپیر شدن را نخورید ؛چرا که افرادی زیادیاز این امتیاز محروم مانده اند …

متن غمگین برای اخر سال

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.آبراهام لینکلن

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تا به روی چشم سنگینعینک پیری نهادممینماید محو و روشنچون یکی رؤیا جوانی

متن غمگین برای اخر سال

به تو فکر می کنمهر لحظه، هر روزدر خیابان، در اتاق،کنار میز صبحانه، روی تختمو روز به روز پیرتر می شوم

متن غمگین پایان سال

حس خوبی‌ستدر آغوش خودتپیر شوماینکه یک عمربه دستان توزنجیر شوم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

میانسالی وقتی اتفاق می افتدکه به قدری آدم ملاقات کرده ایدکه هر آدم جدیدی که می بینید،شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

ما بزرگتر نمی شویمپخته تر می شویمپابلو پیکاسو

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

میانسالی وقتی اتفاق می افتدکه به قدری آدم ملاقات کرده ایدکه هر آدم جدیدی که می بینید،شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن غمگین برای پایان سال

تراژدی زندگی اینستکه ما خیلی زود پیر می‌شویمو خیلی دیرعاقل

متن غمگین آخر سال

سر آخر،چیزی که به حساب می آیدتعداد سالهای زندگی شما نیستبلکه زندگی ای استکه در آن سالها کرده اید

متن غمگین پایان سال

حس خوبی‌ستدر آغوش خودت پیر شوماینکه یک عمربه دستان تو زنجیر شوم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همیشه در زندگیتجوری زندگی کن که“ای کاش”تکیه کلام پیریت نشود

متن غمگین پایان سال

راز نبوغ اینستکه روحیه کودکی رابا خود به سن پیری ببری،به این معنی کههرگز اشتیاق خود رااز دست ندهی.

متن غمگین پایان سال

هر روز، روز تولد است. هر لحظه از آن، برای ما جدید است. ما مجدداً تولد می‌یابیم و برای تلاش بیشتر بازسازی می‌شویم.(ایزاک واتس)

متن غمگین پایان سال

ما با گذر سال‌های زندگی پیر نمی‌شویم بلکه هر روز تازه‌تر می‌شویم.(امیلی دیکنسون)

متن غمگین آخر سال

هیچ‌گاه پیر نشو. مهم نیست چند سالت است. هرگز دست از رفتار کردن مانند یک کودک کنجکاو برندار.(آلبرت انیشتن)

متن غمگین برای پایان سال

بگذارید هیچ‌گاه به سن توجه نکنیم. آنچه که اهمیت دارد شادی است که زمان با خود برای ما به ارمغان می‌آورد نه شمردن سال‌های عمر.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

سال‌های عمرت را بشمار و کاری کن تا سال‌های عمرت شمرده شوند.(جورج مریدیت)

متن غمگین برای پایان سال

مردها با بالا رفتن سن دست از بازی کردن برنمی‌دارند. آن‌ها زمانی پیر می‌شوند که دست از بازی کردن برمی‌دارند.(اولیور وندل هلمز)

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بالا رفتن سن به نظر تنها روش در دسترس برای داشتن رندگی طولانی است.(دانیل فرانسیوس اسپریت اوبر)

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جوانی یک حالت ایده‌آل است اگر کمی دیرتر در زندگی ظاهر شود.(هربرت آسکوئیت)

متن غمگین پایان سال

بالا رفتن سن اجباری است اما بزرگ شدن اختیاری می‌باشد.(والت دیزنی)

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

خداحافظ خداحافظ ، تو ای زیباتر از رویاخداحافظ خداحافظ ، تو ای آبی تر از دریاخداحافظ خداحافظ ، تو ای جاری مثالِ رودخداحافظ خداحافظ ، همیشه تا ابد بدرود

متن غمگین پایان سال

آری دوست منخداحافظی ها دوستانهبا روح و روان آدمی , سر دشمنی دارند

متن غمگین برای اخر سال

دوستیه ما همانند آینه ای استکه هیچ خداحافظی ایتوانایی شکستن آن را ندارد

متن غمگین آخر سال

از لحظه ی خداحافظی می شودصدها رمان نوشتکه فقط همین کلمه را تا آخرین صفحه اش تکرار کردصدها فیلم بلند سینمایی ساخت که همان یک سکانس را بارها گریه کرد

متن غمگین آخر سال

مشتاقانه منتظر روزی هستم که دوباره در آغوش بگیرمت و بویت را استنشاق کنم.خداحافظ دوست زیبا روی من

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

خداحافظی برای همیشه نیست ، پایان نیستبه این معنی است که تا ملاقات دوباره دلم برای تو تنگ خواهد شد

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

خداحافظ ای دوست وفادار مندیگر بدون تو چراغ های شهر برای من روشنایی ندارند

متن غمگین پایان سال

در طول تمامی کلماتیکه بین مان رد و بدل می شدفقط یک کلمه شیرینی ادبیات را به کامم تلخ کرده بودو آن هم خداحافظی بود

متن غمگین پایان سال

برای ما خداحافظی وجود نداردهر جایی که باشیدر قلب منی

متن غمگین آخر سال

گرچه ممکن است مایل هابین ما فاصله بیاندازنداما ما هرگز از هم دور نیستیم ، زیرا دوستی ها را با قلب نه با فاصله ها اندازه میگیرند.

متن غمگین آخر سال

تو دوست من بوده ای این به خودی خود چیز فوق العاده ای است…خداحافظ بهترین دوست من

متن غمگین آخر سال

فرقی نمی کند پنج دوست یا پانصد دوست داشته باشی. تعداد دوستان مهم نیست. آنچه مهم است این است که زمین بخوری آن پنج نفر همانند همان پانصد نفر دست شما را خواهند گرفت…دلم برایت تنگ می شود ، دوست من……..خداحافظ

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

خداحافظ دوست منامیدوارم در انتها راه مان بهم برسد

متن غمگین پایان سال

وقتی بهترین دوستان میگن خداحافظ,یعنی منو توی ذهنت نگهداربرمیگردم!و من تورو را در ذهنم نگه خواهم داشت تا برگردی

متن غمگین برای اخر سال

تا زمانی که خاطره دوستان عزیز در قلب من زنده استمی گویم زندگی زیباست…به امید ملاقات دوباره

متن غمگین پایان سال

دوستان حقیقیپیدا کردنشون سخت , ترک کردنشون مشکل و فراموش کردنشون غیرممکن است…

متن غمگین برای اخر سال

دوستان حقیقی مثل ستاره می مانندهمیشه آنها را نمی بینیدولی همیشه حضورشان را حس می کنید

متن غمگین آخر سال

برای شروع بخش تازه ای از زندگیتبهترین ها را برایت آرزو می کنمخداحافظ بهترین دوست من

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

کاش می توانستیم با آدم هایی آشنا شویمکه برای ماندن می آیند نه برای خداحافظیخداحافظ دوست خوب من

متن غمگین برای پایان سال

ممکن است در حالی که خداحافظی می کنم لبخند بزنم اما غم نبودنت بر چهره ام نشسته است….خداحافظ

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

یه چیزایی رو نباید از دست دادمثل دوست واقعی…. میگم خداحافظ ولی بدون در دلم جای داری

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

گرچه ممکن است مایل هابین ما فاصله بیاندازنداما ما هرگز از هم دور نیستیم ، زیرا دوستی ها را با قلب نه با فاصله ها اندازه میگیرند.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم

متن غمگین برای پایان سال

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم
ابدش چه زود عفو خورد

متن غمگین برای پایان سال

سفر کردهکجا رفتی ؟چراتنها ؟چرا بی من ؟نگفتی سخته دلتنگی ؟نگفتی زوده این رفتن ؟به دنبال چه پایانی ؟خلاف جاده ایستادی ؟” چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی “چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟کجای قصه بد بودم ؟کجای قصه بد کردم ؟

متن غمگین آخر سال

فکر کن عاشـق ‌باشیاو رفته باشدعید باشد !بـاران هم ببارد ..ادامه اش را ول کنگریه امانـم نمیدهد

متن غمگین آخر سال

دوستت دارممدت‌ هاست در پیش‌نویس گوشی‌ امخاک می‌ خورداما ترسِ از دست دادنت استکه توان ارسالش رااز دستانم بریده است

متن غمگین پایان سال

می روی و من که نه بازمانده ی تو ام نه همراه توشبیه ابری سرگردانبه هر گذار و رهگذاری برسممی بارم !

متن غمگین پایان سال

دیدی آخر من را لمس کردی ؟ ولی حیف که سنگ قبر من احساس ندارد ! گفتم دوستت دارم هر کاری تو بخوای انجام میدم گفتی برو حالا روز هاست که دیوانه وار دنبال سنگ قبرم میگردی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزمبه ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

عید است و آسمان را غم گرفتهسکوتم با نگاهش دم گرفتهعید است و کهکشانی در کنارمولی از دوریت من بیقرارم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بعد رفتنت همه فصل ها پاییز استو عید برایم تاریکی مطلق استهمسر عزیزم بعد رفتنت هیچ چیز شادم نکردو در سال نو حس میکنم تنها تر از خودم کسی نیست

متن غمگین برای اخر سال

خدایا گله ام را به که بگویمبا این حال که تمنا کردم که عشقم را از من نگیریچگونه سال نو را بدون همسر بخندم

متن غمگین پایان سال

لاف می زدم که
فراموشت خواهم کرد
کجایی که ببینی این روزها
توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر هست

متن غمگین آخر سال

میدونی دلتنگی یعنی چی؟دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با همسرت فکر کنی ..اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..ولی چند لحظه بعد …شوری اشکهای لعنتی ،شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرندسال نو مبارک عشق از دسته رفته من

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

متن غمگین آخر سال

این گنج نهان در دل خانه همسر بودهم بال و پرم بود و همی تاج سرم بودهرجا که زمن نام و نشانی طلبیدندهم نام بلندش سند معتبرم بود

متن غمگین پایان سال

یاد روزهای بودن همسر را عزیز می‌داریم و لحظه‌های سنگینی هجران او را به سوگ می‌نشینیم باشد که در نظرت افتدهمسرم با این حال که کنارم نیستی ولی بازم سال نو رو بهت تبریک میگم

متن غمگین برای اخر سال

کپشن زیبای عید فطر مبارکپروردگارا!
یک ماه شستشو در چشمه روزه داری و عبادت به پایان رسید و من
همچنان رو سیاه ترین بنده تو هستم
بر من ببخش این همه سیاهی را
به حرمت این عید سعید و این روز خجستهعید سعید فطر مبارک باد🍃

متن غمگین برای اخر سال

عید فطر …
خجسته ترین عید مسلمانان
و پایان مبارکی است بر سی روز مهمانی خدا
عید فطر …
جشن بندگی است
و امید به این که پاکی یک ماه عبادت
تا سال دگر بر پیشانی روح مان بدرخشدحلول ماه شوال 🌙♥️ و فرا رسیدن عید سعید فطر بر عاشقان مبارک باد

متن غمگین برای پایان سال

کپشن تبریک عید فطر برای اینستاگرامعید فطر عید مومنان است
همان هایی که یک ماه روزه داری
یک ماه عبادت، یک ماه بندگی خالص پروردگار را
با روی سپید به پایان رسانده اند
و رو سیاهی را از تن و روح خود شستشو داده اندعید سعید فطر بر شما مبارک

متن غمگین پایان سال

مهمانی خدا به پایان رسید
و چه تلخ است این لحظه های آخر
لحظه وداع با سحرها و افطارهایی که
نمی دانی آیا دوباره بر صفحه دلت تکرار خواهد شد یا خیر
این تلخی را تنها با شیرینی یک عید می توان زدودعیدتان مبارک عاشقان🌻

متن غمگین آخر سال

عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد . . .

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

کپشن کوتاه تبریک عید فطرعید فطر
پاک ترین و مبارک ترین عیدهاست
چرا که پاداش یک ماه پرستش
و شست و شوی جان
در نهر پاک رمضان اسـتاین عید بزرگ
بر شـما خجسته باد🦋

متن غمگین پایان سال

بخوان! به شکرانه توحید. بخوان! به شکرانه این عید!
بخوان، به پاس سرافرازی ‏ات در بندگی و خاکساری حضرت حق (جلّ جلاله)
بخوان: اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبرِیآءِ وَ الْعَظَمَةِ، وَ اَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

و ما امروز، ماه مبارک رمضان را در حالی بدرقه می‏‌ کنیم
که لب‏‌ های خشکیده خود را با تسبیح نامت صفا داده ‏‌ایم
و با امیدی بیشتر، قدم در راه زندگی نهاده ‏‌ایم

متن غمگین برای پایان سال

زیباترین کپشن های عید فطربدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا
بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها
بدرود ای یاری گر ما که در برابر شیطان یاری مان دادی
بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم
و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناکالتماس دعا

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

این روزها اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران باتو یک کلمه است
آخی.

متن غمگین برای اخر سال

ای جمله بی تو غمگین چون عندلیب بی گلمن از غم تو شادم چون بلبل از بهارانسیف فرغانی

متن غمگین پایان سال

من بارها شماره ات را میگیرم و کسی در گوشم مدام زمزمه میکند :
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است !
و من برایش از تو ، از دلتنگی ها ، از اشکهای بیصدا و از بی کسی هایم میگویم …
اما او سر حرفش میماند ؛ لعنت به بخت سیاهم !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آدمک آخر دنیاست بخند/آدمک مرگ همین جاست بخند/دست خطی که تورا عاشق کرد/شوخی کاغذی ماست بخند/آدمک خر نشوی گریه کنی/کل دنیا سراب است بخند/آن خدایی که بزرگش خاندی/به خدا مثل تو تنهاست بخند.

متن غمگین برای اخر سال

جهانی شاد و غمگین‌اند از هجر و وصال توبه وصلم شادمان گردان که از هجر تو غمگینمسیف فرغانی

متن غمگین آخر سال

ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩﻱ
ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ
ﺍﻭ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻫﻤﻴﻦ یک ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ !

متن غمگین برای اخر سال

نترس! بیا در اوج خنده هایم شریک باش
من!
همیشه
تنها!
گریه میکنم.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دستهایم خالی اند… جای خالی دستهای تو را هیچ کس برایم پر نمیکند…. راست میگفت شاملو :دستهای خالی را باید بر سر کوبید…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

به گفتگو نرود کار عشق پیش و مرانمی‌کشد دل غمگین به گفتگوی دگرصائب تبریزی

متن غمگین برای پایان سال

بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت.
گوشه ی چشمشان به کمین نشسته

متن غمگین آخر سال

بـانـــو… بغـض ها را گاهـى باید قـورت داد ، عاشقانـه ها را از پنجـره تـُف کـرد و درهـا را به روىِ همـه بست…
باور کــن گاهـى هیــچکــس ارزشِ دچار شـدن را نـدارد…

متن غمگین برای اخر سال

مرا گویی: مشو غمگین، که غم‌خوارت شوم روزیندانم آن، کنون باری، مرا غم خوار می‌داریعراقی

متن غمگین برای اخر سال

چنین زخمی که من خوردم نه از بیگانه از خویش است
هراسم نیست از مردن ولی مرگ تو در پیش است!
شب رفتن تو را دیدم ولی انگار در کابوس
فقط تصویری از تو بود تو را نشناختم افسوس!
کسی هرگز به فکر ما نبود و نیست ای هم درد
برای مرگ این قصه کسی گریه نخواهد کرد.
.
.

متن غمگین آخر سال

زندانــــی شده ام حتی اگر مانند تــــو لبخند به لبانم چسبیده باشد
کمی عمیق تر فراموش کن تلخی ها را
مــــردان! قوی تــــرین موجودات ضعیف دنیا هستند…

متن غمگین آخر سال

من اهل دوزخم ار بی تو زنده خواهم شدکه در بهشت نیارد خدای غمگینمسعدی

متن غمگین پایان سال

کر شدم
چقدر نوشته های اینجا بلند گریه می کنند
انگار تقصیر هم ندارند !
انگار زیاد منتظر ماندند
و شاید حدیث بی قراریست و یا !
عاشقانه هایی که نوشتن ندارد
و من
هنوز رویا می بافـم .

متن غمگین پایان سال

یکی ازم پرسید منبع نوشته هات کجاس ؟
فکر میکنی گفتم اس ام اس خور ؟!؟!؟ نه …
گفتم زیاد دور نیس ، یک وجبی بغضم !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

گـریه ام میگیرد وقتی که میبینم آنکه برایش میمردم منت دیگری را میکشد.

متن غمگین برای پایان سال

روزگاریست که سودای بتان دین من استغم این کار نشاط دل غمگین من استحافظ

متن غمگین برای اخر سال

یکشنبه است اما حال و هوای جمعه را دارم
چند شنبه فرقی ندارد ، اگر نباشی هفته ام را خاکستری کرده ای
چه غریب و دلگیر است که تمام روزهایت را جمعه می یابی !

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی!.

متن غمگین آخر سال

ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشادستجانم آن لحظه که غمگین تو باشم شادستمولانا

متن غمگین برای پایان سال

برای بعضی درد ها
نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد
برای بعضی درد ها
فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا شکست.

متن غمگین برای اخر سال

او رفت ، همین …
قصه ام کوتاه بود ، به سر رسید !
کلاغ جان تو هم برو ، شاید جایی دیگر قصه ای زیبا منتظرت باشد !

متن غمگین برای اخر سال

نگارا، از وصال خود مرا تا کی جدا داری؟چو شادم می‌توانی داشت، غمگینم چرا داری؟چه دلداری؟ که هر لحظه دلم از غم به جان آریچه غم خواری؟ که هر ساعت تنم را در بلا داریبه کام دشمنم داری و گویی: دوست می‌دارمچگونه دوستی باشد، که جانم در عنا داری؟چه دانم؟ تا چه اجر آرم من مسکین بجای توکه گر گردم هلاک از غم من مسکین، روا داریبکن رحمی که مسکینم، ببخشایم که غمگینمبمیرم گر چنین، دانم مرا از خود جدا داریمرا گویی: مشو غمگین، که خوش دارم تو را روزیچو می‌گردم هلاک از غم تو آنگه خوش مرا داری!عراقی کیست تا لافد ز عشق تو؟ که در هر کومیان خاک و خون غلتان چو او صد مبتلا داریعراقی

متن غمگین آخر سال

یا این رباعی را نخوانیا گریه کن با من دمی!
یا بر تنم زخمی نزنیا خوب کن با مرهمی
من عاشق مردن شدم وقتی که عشق ته کشید!
قمقمه را برعکس کن شاید تهش باشد کمی..

متن غمگین آخر سال

به ره او چه غم آن را که ز جان می‌گذردکه ز جان در ره آن جان جهان می‌گذرداز مقیم حرم کعبه نباشد کمترآنکه گاهی ز در دیر مغان می‌گذردنه ز هجران تو غمگین نه ز وصلت شادمکه بد و نیک جهان گذران می‌گذرددل بیچاره از آن بی‌خبر است ار گاهیشکوه از جور تو ما را به زبان می‌گذردآه پیران کهن می‌گذرد از افلاکهر کجا جلوه آن تازه جوان می‌گذردچون ننالم که مرا گریه کنان می‌بیندبه ره خویش و ز من خنده‌زنان می‌گذردهاتف اصفهانی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

شاید کسی رو که باهاش خندیدی یه روزی فراموش کنی ولی کسی رو که به خاطرش گریه کردی هیچوقت فراموش نمیکنی .

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

گاهی حتی با دلتنگیات هم لجبازی میکنیتمام ثانیه هایت هم که تنگ شود هی میگویی الان است که نگرانم شوددیگر باید سراغم را بگیردگاهی دلت میخواهد دلش را به شور بندازیو به شوق بیایی از این همه خواستنگاهی ……گاهی ……گاهی ……

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

روی دار اعدام ازم پرسیدنآخرین خواسته ات رابگوگفتم تکه یخی را بر مزارم بزارین که بر قبرم چکه کند
پرسیدن چراگفتم من که عزیزی ندارم که برایم گریه کند بگذارین تکه یخ به جای یارم بر مزارم گریه کند!.

متن غمگین برای اخر سال

خاطرات خیلی عجیبند
گاهی اوقات می خندی به روزهایی که گریه می کردی
گاهی گریه می کنی به یاد روزهایی که می خندیدی .

متن غمگین آخر سال

رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

گریه کن امابه چشمانت اجازه نده
واسه هرچیزی بیشترازیک باراشک بریزه چون عادتش میشه.

متن غمگین برای پایان سال

گاهى … دلت”به راه” نیست!!ولى سر به راهى …خودت را میزنى به “آن راه” و میروى…و همه، چه خوش باورانه فکر ميكنند..که تــو.. “روبراهى”….

متن غمگین آخر سال

امروز… من با همه تنهایی خود به یاد آن همه خاطره ها می نویسم..به یادت هستم و شاید روزی…غرق در تنهایی خود بنویسم..من به یادت مردم…

متن غمگین آخر سال

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ،ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺧﻢ ﮐﻨﺪ،ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ،ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ .ﺍحساس ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺭﻫﺎﯾﯽ،ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ

متن غمگین پایان سال

به آینه نگاه می کنم بیست و هفت بار عکس خودم را قد می کشم!و به اندازه ی بیست و هفت سال کوچکتر می شوم!گریه ام می گیرد،گریه می کنم!بزرگ که می شوم بغض تمام گریه هایم را می خورد….چقدر زود بزرگ شدم….

متن غمگین برای پایان سال

یاد جمعه ها
یاد آن روزهایی که
تختی وحیاطی داشتیم
قل قل قوری و بساطی داشتیم
عطرآویشن ردیف استکانهای بلور
زندگی شیرین تر از
چای نباتی داشتیم

متن غمگین برای پایان سال

منتظرم که جمعه بیاید و
همه ی ي تقصیر ها را
بندازم گردن آن بیچاره !
اصلا
خودم هم میدانم
روزها هیچ تقصیری ندارند …
تو نیستی
و هر روز
پر از دلتنگی ام …
چه فرقی میکند
سه شنبه باشد یا جمعه

متن غمگین برای اخر سال

دوستت دارم تمام و کمال
از شرق پیشانیت
تا غروب لبخندت
از جنوب چشمهایت
تا شمال نفس هایت
دوستت دارم تمام و کمال

متن غمگین برای اخر سال

غروب جمعه را دوست دارم !!
به خاطر دلتنگی ات…
که
آرام
آرام
سرت را
روی شانه ام میگذارد …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جمعه تون شیک و زيبا
الهی امروز
یکی از بهترین روزای زندگیتون باشه
شادی کنارتون
خدایارتون
خوشبختی دیواربه
دیوارخونه تون و
دعای خیربدرقه
راهتون باشه

متن غمگین آخر سال

دنیای بدون تو
شباهت عجیبی با این غروب هاي لعنتی دارد
دلگیر ، دلگیر ، دلگیر

متن غمگین آخر سال

من و تو که خوب می دانیم
جمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی ندارد
پس بیا از همین همین حالا
به استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

عصرتون قشنگآرامش در
ثانیہ ثانیہ زندگی را
برایتان آرزو میڪنم
شـاد باشیـد
و شـادى را به
عزیزانتون هدیہ ڪنیدعصـــر زیبـــاتون بخیـر
جمعه تون شـاد و زیبـا

متن غمگین برای اخر سال

خدایا به برکتت
امروزنیز
ميهمانت بودیم
الهی دلمان را
محرم خلوتت ساز
ونامحرمان را
ازقلبمان بیرون کن
شب جمعه تون بخیر
آدینه تون پرازصمیمت

متن غمگین برای پایان سال

بین ما چیزى نبود
که حالا
این پاییزى راکه تنهاترم مى کند،
به تو نسبت بدهم!
به آبــان که رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو به پنجره،
براى خورشیدِ دمِ غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
که هرگز نبود

متن غمگین برای اخر سال

خدایا در این جمعه
ترابه خدایی‌ات قسم
عزیزانم رادربهترین وزیباترین
وپر‌آرامش ترین مسیرزندگی‌شان‌
قرارده
مسیری همراه باخوشبختی وارامش

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

و چه زیباست جهانی که در آن طلوع و غروب خورشیدش تو باشی …
روزم با تو طلوع و شبم با تو غروب میشود

متن غمگین آخر سال

‍ سلام
همگروهی های عزیز
جمعه تون فرخنده باد
پروانه دلتان شاد
عاقبتتان بخیر
زندگیتان بدون حسرت
عشقتان آسمانی و
روزگارتان پرازمعجزه

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

من همان دریای نیلی ام که آدم ها
با غروب سرخم عکس می‌گیرند
و فکر می‌کنند
آسمان را در آغوش گرفته ام
آه… اي کاش می ‌شد
کاش ابرهای تیره اش ببارند
دلتنگ لمس آسمانم…
دلتنگ آغوشی که خیلی دور است

متن غمگین برای پایان سال

جمعه یعنےانتظار بیکران
یعنےطالب مهدےشدن
یعنےضدبدعهدےشدن
یعنےآرزوےفاطمه
یعنےعاشق زهرا شدن
یعنےبایتیمان خوب باش
یعنےآنچه اوفرموده باش

متن غمگین آخر سال

اتومبیل با من
جادش با من
جنگل خیس و بارون خورده با من
جمع کردن هیزم با من
درست کردن آتیش با من
دیوونه کردنت با من
دریا با من
غروب با من
بغل کردنت کنار آتیش روبه دریا با من
یه دنیا خاطره و حس خوب برات ساختن با من
فقط و فقط بودن از تو
تو فقط باش

متن غمگین آخر سال

به جمعه خوش امدید
سلامی به زیبایی عشقبه لطافت دل
به نرمی ابریشم مهربانی
به وسعت تبسم زندگی
به امتداد آسمان مهرورزی
و به بلندای افق نگاه زیبا

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

در کمرکش کوچه
عده اي در پناه سایبانی خودرایله کرده اند،
دستارها ازسرگرفته اند،
آرنج ها ازپشت برزمین تکیه داده اند
تارسیدن نخستین نسیم خنک غروب،
وقت راباحرف ونقل وخاطره بگذرانند.
سایه هاي دواسب،
متین وسنگین وباوقار
به هم نزدیک تر می‌شوند

متن غمگین آخر سال

سلام
الهي
جمعه تون پر از خوشبختي
وآکنده ازشادی های بی پایان
الهی
وجودتون سبزلحظه هاتون بدون غم
آدینه تون بی نظیر
درکنار عزیزانتان باشه

متن غمگین پایان سال

برایت
دلتنگی عصر پاییز را میفرستم،
مثل کلاغ هاي دم غروب
هیچ جا نیستم
فقط گاهی
یکی از پرهایم میوفتد

متن غمگین پایان سال

عصر جمعه تابستانی
کنار خانواده
حال خوشی دارد
عصرتون پراز
خاطرات شیرین
محفلتون پراز شادی
لحظه هاتون پراز
احساس خوشبختی

متن غمگین برای پایان سال

گاه گاهی دل من میگیرد…!!!
بیشتر وقت غروب….!!
آن زمان که خدا نیز پر از تنهاییست…
من وضو خواهم ساخت
از خدا خواهم خواست که تو تنها نشوی
و دلت پر ز خوشی هاي دمادم باشد

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بازهم این جمعه هاي بی حضور تو
بازهم این روزهای سرد تنهایی
بازهم گلهای امیدی که پژمردند
تشنه لب دریک غروب ناشکیبایی

متن غمگین برای پایان سال

سلام جمعه
راز زندگی تازه
عشق به خداست
این عشق
هرچه افزون باشد
بیشتررشدمیکند
عشق یکی اززیباترین
هدایای خداوند
به انسان است
روزتون بخیر

متن غمگین آخر سال

تقدیم بهترینها
کوتاه دستي ام راببخشید
که وسعت توانم
اندک است
اماهمین اندک را با احترام
پیشکشتان ميکنم
هر کجا هستیـد
خــدا پناهتان باشـد
ظهر جمعه تون سرشاراز خیر و برکت

متن غمگین آخر سال

میشود تنهایی بچگی کردتنهایی بزرگ شدتنهایی زندگی کردتنهایی مُردولیقهوه ي غروب هاي دلگیر جمعه راکه نمیشود تنهایی خورد !

متن غمگین برای اخر سال

عصر آخرین
جمعه پاییز فرا رسیده ؛
امیدوارم هر لحظه ی امروز
براتون سرشار از آرامش
و خوشبختی باشه
الهی که با پایان یافتن تابستان
مشکلات شما هم بپایان برسهعصر جمعه تون بخیر

متن غمگین برای اخر سال

دست خودش نیستجمعه عطر نبودن داردبسان دختری با مو هاي بافته، که در پشت پنجره قدیمی خانهچشم به راه مسافری نشسته استکه بلیط برگشتش را گم کردهو یا فردی که فراموشی دارد و آدرس خانه را، جا گذاشته استهفته ها می‌آیند و میگذرندخاطراتت می مانند و هجوم می آورندکه تنهایی را بیشتر کنندجمعه مثل خیال توستعطرش در خانه می‌ماند و قصدش دوباره رفتن است

متن غمگین برای پایان سال

چه جمعه زیبایی خواهد بودوقتی …بهترین ها را برای دیگران بخواهید

متن غمگین برای اخر سال

صبح جمعه حس خوبی داره کهقلبمو از غـصه خالی می کنهخوردن صبحانه با تو عشق منآدمو حالی به حالی می کنه !

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

جمعه هاتمام دردهایش رابا صبح آغاز میکند ..با سکوتشجان آدم را, به لبش میرساندبه غروب که میرسدپر می‌شود از بغض …پشت پنجره ي خیال که باشیبا او می گریي ….

متن غمگین آخر سال

بازهم تشنه دیدارم اگر برگردی
چشمهای تو خریدارم اگر برگردی
از دم صبح غزل تا دل این تنگ غروب
ذکر نام تو شود کارم اگر برگردی
باز با حرمت چشمان تو من از دل شب
تا سحر یکسره بیدارم اگر برگردی

متن غمگین آخر سال

خورشید همیشه غروب میکنه …
فردا….دوباره طلوع….
ولی دلم غروبه….بی طلوعهگرچه روز من و روزگار می گذرددلم خوش است که با یاد یار می گذردچقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی استقطار عمر که در انتظار می گذرد

متن غمگین آخر سال

من ماندم و لحظه هاي جاری بی تو
یک بغض عظیم بی قراری بی تو
بعد تو قفس جهنمي دلگیر است
اي وای به حال این قناری بی تو
اللهم عجل لولیک الفرج

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هرکس تو را ندارد جز بی کسی چه دارد
جز بی کسی چه دارد هرکس تو را ندارد

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

I love you for the last sun set…
تاآخرین غروب دنیا دوستت دارم

متن غمگین پایان سال

خیال نکن اکر برای کسی تمام شدي..
امیدی هست…
خورشید…
از انجا که غروب میکند..
هیچگاه طلوع نمی‌کند

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دیروز غروب
پیاده روهای غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می‌کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی که نگاه غمگینش بغض مرا به انفجار رساند

متن غمگین آخر سال

گاهگاهی دل من میگیرد،بیشتر وقته غروب،آن زمانى که خدا نیز پر از تنهاییست واذان در پیش است،من وضو خواهم ساخت،از خدا خواهم خواست که توتنها نشوى و دلت پر زخوشى ها باشد…

متن غمگین برای اخر سال

اگر من بزرگ نمیشدم، پدربزرگ هنوز زنده بود، مو هاي مادرم سفید نمیشد، مادربزرگ در ایوان خانه باز میخندید، تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود، غروب جمعه برایم دلگیر نبود،
چقدر گران به پایان رسید بزرگ شدن من

متن غمگین برای پایان سال

باورکن
انگشتانم با هیچ سرمایی یخ نمی‌زنند گلم!
ترا که می‌نویسم،گرم میشود دست هایم
هنوز با توام
نباشی هم با خیالت مدام
راه میروم
حرف می‌زنم
عشق می ورزم
نفس می‌کشم
وبا گردش فصول
دور میچرخم چشم هاي بی غروب ترا
هر روز
هر هفته
و هر سال

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

به جمعه خوش آمدینامروز روز مهربانى خداستپنجره را بگشا بشنوخدا صدایت می زندبخند و لبخندت رابه دیگران هدیه کنکه خدا مهربانی را دوست دارد

متن غمگین آخر سال

جمعه ها دارد دلم، حال و هوای دیگریمی پرد برق ازنگاهم،ب اصدای هردریشوق دیدار تو دارم،خ سته ام از بی کسیخوشبحال هرکه دارد، در کنارش دلبری

متن غمگین پایان سال

جمعه هم شعر خداستغزلی رویاییستکه ردیفش غربتقافیه اش تنهاییستجمعه را باید خواندجمعه را باید زیستجمعه هم رنگ خداستیک بغل زیباییست

متن غمگین برای اخر سال

روزها بدجنس شده‌اند !از شنبه‌ اش بگیر تا پنج‌ شنبهدلتنگی‌ ها را قایم می‌ کنندآن‌ وقت شب‌ ها در دل تاریکییواشکی دست به دست می‌ کنند آن‌ ها رابیچاره جمعه !صبح که بیدار می‌ شودمی‌ بیند تمام خانه‌ اشتلنبار شده از دلتنگیبغض می‌ کند از همان اول صبح‌ اش

متن غمگین پایان سال

ب سلامتى همه ی اونایى ک دلشون از یکى دیگه گرفته,ولى براى این که خودشون رو اروم کنند میگن:ب خاطره غروب پاییزه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

گفته بودی عجیب دلتنگی
دل من هم برای تو تنگ است
پیش من هم غروب زیبا نیست
پیش من هم طلوع کم رنگ است

متن غمگین آخر سال

دلت که گرفته باشد…
با صدای ترانه که هیچ…
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می‌کنی…
و این است شرح حال غروب جمعه هاي من

متن غمگین آخر سال

روزهایم
هم چون برگ هاي پاییز
غروب که می‌شود میوفتد …
نمیدانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!
فقط میدانم پاییز است

متن غمگین آخر سال

جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه استکه ردیفش همه ی دلتنگ توام می‌آید

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آخرهفته دلم تنگ تر از هر روز استجمعه هاپای دلم لَنگ تر از هر روز استابر چشمم پُرِازبغض و دلم بارانی استسوز این حنجره خوش رنگ تر از هر روز است

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه هانفسم تنگ میشودفردا که جمعه شدچه کنم با غروب آن ..

متن غمگین آخر سال

جمعه هابيشتر از هر روز ديگر نگرانت میشوممیترسم دلت بگيردو كسی را نداشته باشی تا غصه هايت رابه جان بخردمیترسم دلت بگيرد و غم هايت تازه شودجمعه ها بيشتر از هر روز ديگر نگرانت میشوم …

متن غمگین آخر سال

دلتنگ مى شومبى حوصله …و توغروب جمعه هاكمى بيشتراز هميشه نيستى …تو بیامن قول مى دهمحال تماماين جمعه هاى بى حوصله خوب شودفقط بیا

متن غمگین برای پایان سال

بین ما چیزى نبود
که حالا
این پاییزى راکه تنهاترم مى کند،
به تو نسبت بدهم!
به آبان که رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو به پنجره،
براى خورشید دم غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
که هرگز نبود

متن غمگین برای پایان سال

کاش می ‌شد در غروب آفتاب
بی صدا با سایه ها کوچید و رفت

متن غمگین پایان سال

همیشه او مرا ترک کرد
همیشه من گریان ماندم
بعد از رفتن کشتی
بعد از غروب آفتاب…
همیشه پیشانی من
به دیوار حسرت ها کوبیده شد و شکافت…
این چه عشقی بود!؟

متن غمگین برای اخر سال

این گرگ و میش وقت طلوع است یا غروب..
در چشم هاي نیلی مایل به روشنت؟!

متن غمگین پایان سال

پنجره هاي عالم را خواهم شکست
اگر بدانم غروب رابا دلگیری به
تماشا نشسته اي

متن غمگین برای پایان سال

صبح خوشگلتوووون بخير
صبحانہ تون سرشار از عشق
زندگيتون بهارۍ
لب هاتون انارۍ
دلتون از غصہ عارۍ …!جمعه تون شاد و زیباوعالی

متن غمگین برای پایان سال

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن غمگین پایان سال

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن غمگین برای اخر سال

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉 # انگیزشی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن غمگین آخر سال

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن غمگین آخر سال

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن غمگین آخر سال

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن غمگین برای پایان سال

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن غمگین برای اخر سال

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن غمگین آخر سال

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن غمگین برای پایان سال

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن غمگین آخر سال

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن غمگین آخر سال

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن غمگین پایان سال

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن غمگین پایان سال

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن غمگین برای اخر سال

تحمل تنهایی بهتر از گدایی مهبته

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن غمگین پایان سال

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن غمگین آخر سال

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟
# لاشی

متن غمگین پایان سال

[نَذار تَنهایی اِستاندارد هاتو پایین بیاره💿♎️🇧🇴]

متن غمگین پایان سال

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن غمگین آخر سال

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‏آدما نه تنها وقتى كه بايد باشن نيستن بلكه وقتى هستن هم آدم نيستن..

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن غمگین پایان سال

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن غمگین برای اخر سال

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن غمگین برای اخر سال

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن غمگین برای اخر سال

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن غمگین پایان سال

یع ↩سلام گرگ ↪بی طمع نیص یع↩چشم دخترا↪🔒🔒

متن غمگین آخر سال

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ما،درِ خَلوت به روی خَلق،بِبَستیم.

متن غمگین برای پایان سال

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن غمگین برای پایان سال

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن غمگین برای اخر سال

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن غمگین برای اخر سال

#بعضیا‌سیع‌کردن‌مارو‌دفن‌کنن‌عمان‌عز‌آن‌که‌بزر‌بودیم

متن غمگین برای پایان سال

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن غمگین برای پایان سال

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن غمگین آخر سال

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن غمگین آخر سال

چه حکمتی‌ست که در آغاز؛ نگاهِ من به سرانجام است…
# انگیزشی

متن غمگین برای پایان سال

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

↪خیلیا تو کف ماخودشونو شوستن↩

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه
# انگیزشی # زندگی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

🚩 گره کور ظهور تو منم میدانم…🚩
# انگیزشی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

متن غمگین برای پایان سال

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن غمگین برای پایان سال

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

متن غمگین پایان سال

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

 بچه بازیست مگر عشق جگر می خواهد

متن غمگین آخر سال

تنهایی یعنی دلت گرفته باشه همین الان یهویی اما کسی نباشه آرومت کنه 🙂

متن غمگین برای پایان سال

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده ان است که نامش به نکویی نبرند

متن غمگین آخر سال

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است
# امام حسین

متن غمگین پایان سال

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است
# امام حسین

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بیوگرافی کوتاه / متن های بیوگرافی فارسی و انگلیسی با معنی [گلچین] | تاو بیو

متن غمگین پایان سال

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️

متن غمگین برای پایان سال

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡

متن غمگین آخر سال

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

در انتظار ارامش . .♡

متن غمگین آخر سال

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه

متن غمگین برای اخر سال

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳

متن غمگین آخر سال

فــاز فـقــ🤷‍♀️ـطـ فـــاز تـنــهـ💁‍♀️ــایـــ✅ نــ❎ــهـ غـمـ🙅‍♀️ــ دارهـــ نـ❎ـهــ جـدایـ🙅‍♀️ـــ

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

باران را دوست دارم میدانی چرا؟ چون هرچه قدر تنها باشم و تنها قدم زنم با صداش بدرقه ی راهم می‌شود….!

متن غمگین برای پایان سال

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•°

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔

متن غمگین برای پایان سال

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²

متن غمگین برای اخر سال

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه

متن غمگین آخر سال

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن غمگین پایان سال

اینجا سرزمینی است که
برای آزادی جنگیدیم
ولی حالا برای نان می‌جنگیم …

📕 بینوایان

متن غمگین آخر سال

•بعضي مواقع فكر ميكنم انقدر دارم براي زندگي كردن ميجنگم كه وقتي براي زندگي كردن ندارم🌚☄️

متن غمگین برای اخر سال

در انتظار ارامش . .♡

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•°

متن غمگین برای پایان سال

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه

متن غمگین برای پایان سال

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بعضی از آدما
خاطرشون یه جور عجیبی
دوست داشتنیه
گرم دلنشین و به یادموندنی…
دقیقا مثل یه آهنگ قدیمی كه
وقتی به آخر می رسه
دوباره میزنی عقب تا از
اول گوش کنی..!!
مث یه رفیق همیشگی(:🌱❤️

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓

متن غمگین پایان سال

███████▒≡🚜 در حال اسفالت سازی بیو برو کنار قیری نشی😹

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

لبِ من ، ‌ذکرِ خُشک ‌را چه ‌کند؟!
عادتش داده ام‌ به‌ بوسهٔ تر

#عاصی_خراسانی

متن غمگین پایان سال

فَِرَِشَِتَِهَِ خَِزَِ شَُِدَِهَِ مَِنَِ دَُِخَِتَِرَِ شَِیَِطَِاَِنَِمَِ

متن غمگین برای پایان سال

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..

متن غمگین برای پایان سال

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔

متن غمگین پایان سال

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن غمگین برای پایان سال

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞ ↺عِـــشق ↻ ⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨ یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢ رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن غمگین برای اخر سال

اونی که با ما نی برا اینه که در حد ما نی!🤟🏾🔥

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

میشم اون ستاره یی که … ⭐
حسرت رسیدن بهش خیلیا رو کور کرد 🙃🖤

متن غمگین آخر سال

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن غمگین برای پایان سال

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

تو همونی بودی کہ باهاش وسط غمام یهو بلند بلند میخندیدم!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد

متن غمگین آخر سال

تکیه داده ام به آسمانی که خدا روی ابرهایش نشسته. ^^

متن غمگین آخر سال

یا رادَّ ما قَد فاتَ
ای بازگرداننده آنچه از دست رفته ..🍃

متن غمگین برای اخر سال

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی

متن غمگین برای پایان سال

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊

متن غمگین برای پایان سال

فصل هارا سفر کردم،خاطراتش را مرور کردم،اما "پاییز" را بیشتر دوست داشتم…

متن غمگین برای پایان سال

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن غمگین برای پایان سال

پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‌‌
خیره بر هر چه شدم

خاطره ای زد  به سرم….

متن غمگین پایان سال

بنازم غیرت غم را که دمی تنهایم نگذاشت 🙃💔🚬

متن غمگین برای پایان سال

اِي دِل دیوآنه شُو دیوآنگي هَم عآلَمي دآرد…. ♡

متن غمگین پایان سال

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊

متن غمگین برای پایان سال

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن غمگین برای پایان سال

✨قشنگ تــریــــــن ،،،
🕊قرض الحسنه واریز همیشگی
✨” لـبـخـنـد “😍
🕊به حساب دیگران است
✨جالبه بدونید …
🕊سود سپرده ش بیشتر از
✨واریزیه….🤍⚘🌱

🕊زندگیتون پراز لبخندهای شیرین🥰
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن غمگین برای اخر سال

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هی فلانی وقتی رفتی دیگه برنگرد در دنیای من هیچ آشغالی بازیافت نمی شود❌❌❌

متن غمگین برای اخر سال

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه

متن غمگین پایان سال

مواظب رفتارهاتون باشید !
قلب دخترا شکننده تر از هرچیزیه 💔

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

فرشته خز شده من دختر شیطانمـــــ🥀🖤!:)

متن غمگین برای اخر سال

وقتی ارزش واقعی خودت رو بفهمی،
دیگه به کسی تخفیف نمیدی.🌙

متن غمگین پایان سال

اگه ماسک نمی زنید
حداقل یه زنگوله ببندید ؛
که ما بفهمیم شما دارید به سمتون میاین :/

متن غمگین پایان سال

یا دارم به گوگل ثابت می کنم ربات نیستم یا به مامان بزرگم ثابت می کنم گشنم نیست…
 

متن غمگین برای اخر سال

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد

متن غمگین برای اخر سال

در روز تولدم؛
برای خودم آرزو می کنم
که همیشه بهترینی که می توانم باشم
از حالا تا ابد

تولدم مبارک ❤

┄┅┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┅
┄┅┅┄┅✶🎉✶┅┄┅┅┄

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تو بخند….
تا سَراسیمه شَود،بویِ بَهار…

متن غمگین پایان سال

«بهار»
ازنامه‌های‌عاشقانه‌من‌وتو
شکل‌می‌گیرد
«دوستت‌دارم»
و پایان‌سطرنقطه‌ای‌نمی‌گذارم 💞∞🔐

متن غمگین آخر سال

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاو بیو

متن غمگین برای پایان سال

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️

متن غمگین آخر سال

تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️

متن غمگین برای اخر سال

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن غمگین برای اخر سال

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین آخر سال

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀

متن غمگین برای اخر سال

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن غمگین برای اخر سال

چقد تلخ است … با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

متن غمگین پایان سال

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده…

متن غمگین آخر سال

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن غمگین آخر سال

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن غمگین برای اخر سال

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

متن غمگین آخر سال

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌

متن غمگین برای اخر سال

حوصله جمع و تفریق نعارم…. ی ضرب خرابتم رفیق

متن غمگین پایان سال

روزی که با رفیــق بگذرد
چه خوش شود احوالِ من♥️🍃

متن غمگین برای اخر سال

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن غمگین آخر سال

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

متن غمگین برای اخر سال

تویی که پی‌ام میدی،جواب نمیدم پاک میکنی،غرورتو دوس دارم 🙂 😐😹🖤

متن غمگین آخر سال

نور‌مهم‌نی‌وقتی‌قلبت‌روشنه‌!🌥️

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

شهر از صدا پر است

ولی از سخن تهی…!!

👤 نادر نادر پور

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آهسته و بی صدا … می نگرم و گوش می سپارم ؛ به دروغ های زیبا و حقیقت های تلخ..!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن غمگین برای اخر سال

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین برای پایان سال

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂

متن غمگین پایان سال

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله

متن غمگین برای پایان سال

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️

متن غمگین برای اخر سال

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

⏆یہ زندگے بساز ڪہ🌱
درونت حس خوبیو ایجاد ڪنہ
نہ اینڪہ فقط از بیرون خوب بہ نظر بیاد🏡
براے دل خودت زندگے ڪن
نہ براے دیگران ، مهم خودتے

متن غمگین برای اخر سال

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن غمگین برای پایان سال

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن غمگین آخر سال

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن غمگین برای پایان سال

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن غمگین آخر سال

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی…

متن غمگین برای پایان سال

پفک نخور شور بشی… یه وقت ازم دور بشی… لیمو نخور ترش بکنی… منو فراموش بکنی… ادامس بخور تا باد کنی… منو همیشه یاد کنی…

متن غمگین برای پایان سال

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩

متن غمگین برای پایان سال

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂

متن غمگین برای اخر سال

😹🤟🏿جوریع #فرآموش_کُن کع پَشمایع، خود آلزایمر بریزع🤟🏿😹🥀

متن غمگین پایان سال

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️!

متن غمگین آخر سال

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن..

متن غمگین برای پایان سال

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

وقتی میگفتم زندگیمی باید میدونستی نفسهام هم به نفسات گره خورده بود نامرد عالم💔💔💔

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن غمگین پایان سال

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن غمگین برای پایان سال

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

[ میگفت حموم بودم پی امتو ندیدم
تو خیابون با سردوش سوبان دیدمش :)😹🖕🏻💜🌿✨ ]

متن غمگین برای پایان سال

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی….

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همه چیز زود شروع شد
عاشقی ، دلتنگی ، رفتن تو …
اما نمیدانم چرا تمام نمیشود ، عشق تو در من ؟؟؟

متن غمگین آخر سال

گاهی وقتا خودم رو بغل می کنم و میگم : یادته آغوشش چقدر گرم بود ؟

متن غمگین برای اخر سال

ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻣﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﻢ شست
ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪ
ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺍﺳﺖ …

متن غمگین پایان سال

لرزش صدایم مال سرمای هواست
این پرده ی اشک روی چشمهایم هم همینطور
چیزیم نیست به خدا
من فقط دلواپس توام ، لباس گرم در چمدانت گذاشتی ؟

متن غمگین پایان سال

لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری !

متن غمگین پایان سال

ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ …
ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﺖ عادت من است !

متن غمگین آخر سال

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم !

متن غمگین آخر سال

آنها که گفته اند “دوری و دوستی”
یا طعم دوستی نچشیده اند یا درد دوری نکشیده اند …

متن غمگین برای اخر سال

می گویند لیاقتت را نداشت ولی نمی دانند که تو فقط دوستم نداشتی ، همین !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد ، فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید !
روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند …

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بگذر بهار ، حالم با تو خوب نمی شود …
پاییز حال مرا خوب می شناسد !

متن غمگین برای اخر سال

بالاخره خنده های یک نفر باید چیزی را آب کند …
یا خنده های تو قند را
یا خنده های من غم را !

متن غمگین پایان سال

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود …

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دلم دیگر به زندگی گرم نیست
مادر می‌گوید : باید کمی به خودت برسی !
اما چگونه ؟ وقتی از هر طرف میروم به تو می‌رسم ؟!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بگذشت در فراق تو شبهای بی شمار
هر شب درین امید که فردا ببینمت !

متن غمگین پایان سال

بیچاره مترسک …
سرتاسر سال از مزرعه محافظت میکرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد !
آری ، پاداش وفاداری جز این نیست

متن غمگین برای اخر سال

غم مرگ پدر کوچک غمی نیستجگر می سوزد و درد کمی نیستپدر زیبا گل باغ وجود استکه بی او زندگی جز ماتمی نیست

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

انا لله و انا الیه راجعوناین مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت گفتهو آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کردهو صبر جزیل برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.روحش شاد و یادش گرامی باد

متن غمگین آخر سال

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرامضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنمخداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌نمایمانشاءالله روح ایشان قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد.از خداوند متعال برای شما و خانواده گرامیتان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

متن غمگین آخر سال

شنیدن خبر دردناک مرگ پدر گرامی تان مرا بسیار اندوهگین نموداز خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبری جمیلو برای آن مرحوم غفران و رحمت خواستارم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هر از گاه در گذر زمان،در گذر بی صدای ثانیه‌های دنیای فانیجرس کاروان، از رحیل مسافری خبر می‌دهدکه در سکونی، آغازی بی پایان را می‌سراید.درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می‌کنمآرزومندم که روح ایشان در سرای باقی در کنار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار جای گیرد.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

غم از دست دادن پدر، غم بزرگی استآرزو دارم که خداوند صبری بی پایان به شما عطا فرمایدو روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند

متن غمگین پایان سال

درد بزرگ صبری بزرگ می طلبدفوت پدر درد بزرگی استاز پروردگار مهربان برای شما صبر و توان تحمل این دردو برای آن مرحوم مغفرتی عظیم طلب می نمایممرا در این سوگ جانکاه و طاقت فرسا شریک خود بدانید

متن غمگین برای اخر سال

مرگ، سیر جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است.دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است.روح پدر عزیزتان قرین رحمت الهی باشد.

متن غمگین پایان سال

‌ای چرخ فلک خرابی از کینه توستبیدادگری شیوه دیرینه توست‌ای خاک اگر سینه تو بشکافندبس گوهر قیمتی که در سینه توستدوست و همگار ارجمند جناب آقای / سرکار خانمعروج ملکوتی پدر گرامی شما را تسلیت عرض می‌ کنمروحشان شاد و یادشان گرامی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دوست عزیز و گرامیفقدان پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین نموداز درگاه ایزد منان بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کردهو صبر و تحمل این غم بزرگ برای شما خواهانیم

متن غمگین آخر سال

همکار گرامی جناب آقای/ سرکار خانمبا نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر محترمتان را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می‌ کنمبرای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بودگفتا چه توان کرد که تقدیر همین بودهمکار گرامی جناب آقای / سرکار خانماز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعهو برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایمخداوند قرین رحمتش فرماید

متن غمگین برای اخر سال

درگذشت مرحوم مغفور، پدر عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می‌کنمبرای شما و عزیزانتان صبری جمیلو برای ابشان مغفرت و آمرزش الهی آرزومندم.

متن غمگین پایان سال

دوست عزیز / همکار گرامیفوت پدر گرامیتان چنان دردناک و سنگین است که به سختی به باور می‌ نشیندولی در برابر تقدیر الهی تنها می‌ توان صبور بودما را در غم خود شریک بدانید 

متن غمگین برای اخر سال

انالله و انا الیه راجعونهمکار گرامی / دوست عزیزدرگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایممراتب هم دردی مرا به مادر بزرگوار اعلام بدارید.روحشان شاد

متن غمگین پایان سال

پدر همچون چراغی پر فروغ، گرمابخش و نور بخش خانه استغم کمی نیست چراغ خانه خاموش گردددرگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم

متن غمگین برای پایان سال

همکار گرامیعرض تسلیت بنده را بپذیرید،تحمل سوگ پدر صبری الهی می‌خواهد،خداوند شما را اجر صابرین داده وروح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند.

متن غمگین آخر سال

پدر یعنی تکیه گاهی به بلندای کوهخبر پرواز تلخ پدر بزرگوارتان ما را نیز محزون ساختدرگذشت آن مرحوم را خدمت شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می کنم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

غم از دست دادن پدر ، این بزرگترین اسطوره زندگی، داغ بزرگی است.حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندم.

متن غمگین برای اخر سال

پدر سایه سر و تکیه گاه محکم خانواده استخبر کوچ پدر گرامی تان از دنیای فانی غمی بر دلمان نشانداین داغ بزرگ را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

از شنیدن خبر فوت آن مرحوم بسیار متاثرگشتماین واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت می گویممرا نیز در غم خود شریک بدانید

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیندو این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوستدرگذشت پدر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،از خداوند متعال برایشان طلب  مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل خواهانم

متن غمگین برای پایان سال

درگذشت پدر گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می‌ توان آن را باور نمودمی‌ دانم که در این لحظات سخت، واژه‌ ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند،اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیریدباشد که قطره‌ ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود

متن غمگین پایان سال

بازگشت همه به سوی اوستهمکار گرامی جناب آقای / سرکار خانمتسلیت و همدردی صمیمانه ما را بابت عروج ناگهانی و تلخ پدر گرامی تان پذیرا باشیدروحشان شاد و یادشان جاویدان

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اندوه جانسوز ما در برابر این مصیبت بزرگ در واژه ها نمی گنجدتنها می توانیم از خداوند بزرگ برایتان صبوریو برای آن مرحوم شادی و آرامش روح طلب کنیم

متن غمگین برای پایان سال

با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدماین ضایعه دردناک مرا بسیار متاثر نمودامیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیردبرای شما صبر و طول عمر آرزومندم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همکارگرامیدرگذشت پدر درد بزرگی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیردولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بوددرگذشت ایشان را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض میکنیمروحشان شاد

متن غمگین برای پایان سال

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند،بدون شک کمر زیر بار هجرت پدر خم می کند،اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال زدنی شما،صرفاً فقدان جسم ظاهرش اش را تسلیت گفتهو آرزومندم روح پر فتوحش با بزرگان و صالحان محشور شود.

متن غمگین آخر سال

همکار گرامیکوچ پدر به دیار باقی غم انگیزترین کوچ استاو که می رود انگار تمام شهر خالی می شوددر گذشت پدر عزیزتان را به شما وخانواده مرحوم تسلیت می گوییم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بازگشت همه به سوی اوستاندوه ما در غم از دست دادن پدر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجدتنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیمو برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

متن غمگین برای اخر سال

پدر که نباشد انگار سایه سرت نیستسایه سر که نباشد انگار تکیه گاهت نیستپدر که نباشد انگار تمام شهر خالیستدوست عزیز / همکاری گرامیدرگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گویمروحشان شاد

متن غمگین پایان سال

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن پدرباشد که خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداندو به شما و بازماندگان سلامتی و طول عمر عطا فرماید.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

انالله و انا الیه راجعونخبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا رفتآرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده شما به اندازه دریای غمتان باشدبرای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنمخداوند روح شان را قرین رحمت بنماید

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

درگذشت پدر بزرگوارتان،آن یگانه گوهر بی همتای فرزانه را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نمودهو برای شما و بازماندگان ایشان صبر جزیل از خداوند منان آرزومندم.

متن غمگین برای اخر سال

قلم و زبان از بیان توصیف درد فوت پدر عزیزتان عاجز است،همدردی خانواده ما را در این غم بزرگ بپذیرید.تسلیت واژه کوچکی است که می‌تواند تسلی بخش داغ شما باشد.روحشان شاد

متن غمگین پایان سال

منش روزگار بر این است که گاهی قافله را متوقف کندتا آدمها شده و به سوی مقصدشان بروندمقصدی ازنوع مرگعروج دردناک پدر بزرگوارتان بر دل ما هم داغ نهادتسلیت ما را بپذیرید

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اندوه بی پایانیست غم مرگ پدرحال که دست تقدیر این اندوه را برایتان رقم زداز خداوند مهربان برای شما و خانواده محترم تان صبر جزیل خواستارم

متن غمگین پایان سال

خاموش شدن شمع وجود پدر گرامی و عزیز شما را تسلیت عرض می‌ کنمباشد که مرا نیز در این غم بزرگ شریک بدانید

متن غمگین پایان سال

فقدان وجود پدر ، دردی عظیم استضایعه دردناک درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می کنمو برای شما صبری جزیل و برای ایشان رحمت و اجر از پروردگار متعال خواستارم

متن غمگین آخر سال

خبر درگذشت پدر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیندولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیستخداوند قرین رحمتشان فرمایدروحشان شاد

متن غمگین آخر سال

همکار گرامیاز خداوند متعال برای پدر بزرگوارتان رحمت و بخششو برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی خواستارمخداوند قرین رحمتشان گرداند

متن غمگین پایان سال

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساختغفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفتهو سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

متن غمگین برای پایان سال

دوست گرامی و عزیزضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌کنم،باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین آرام گیرد.

متن غمگین آخر سال

فرق نمیکنه موقع سلام یا وقت خداحافظی باشه، میگم:
“تنور دلت گرم”
تابستونو زمستون نداره…
انگار تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی دلت را میخوری
هرچه دلت گرم تر، مهربانیت بیشتر
روزگارت آبادتر، خودت راضی تر…

متن غمگین برای پایان سال

گرچه ممکن است مایل ها
بین ما فاصله بیاندازند
اما ما هرگز از هم دور نیستیم ، زیرا دوستی ها را با قلب نه با فاصله ها اندازه میگیرند.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

یه چیزایی رو نباید از دست داد
مثل دوست واقعی…. میگم خداحافظ ولی بدون در دلم جای داری

متن غمگین برای پایان سال

ممکن است در حالی که خداحافظی می کنم لبخند بزنم اما غم نبودنت بر چهره ام نشسته است….خداحافظ

متن غمگین برای اخر سال

کاش می توانستیم با آدم هایی آشنا شویم
که برای ماندن می آیند نه برای خداحافظی
خداحافظ دوست خوب من

متن غمگین آخر سال

برای شروع بخش تازه ای از زندگیت
بهترین ها را برایت آرزو می کنم
خداحافظ بهترین دوست من

متن غمگین پایان سال

دوستان حقیقی مثل ستاره می مانند
همیشه آنها را نمی بینید
ولی همیشه حضورشان را حس می کنید

متن غمگین برای اخر سال

دوستان حقیقی
پیدا کردنشون سخت , ترک کردنشون مشکل و فراموش کردنشون غیرممکن است…

متن غمگین برای پایان سال

تا زمانی که خاطره دوستان عزیز در قلب من زنده است
می گویم زندگی زیباست…به امید ملاقات دوباره

متن غمگین برای اخر سال

وقتی بهترین دوستان میگن خداحافظ,
یعنی منو توی ذهنت نگهدار
برمیگردم!
و من تورو را در ذهنم نگه خواهم داشت تا برگردی

متن غمگین پایان سال

خداحافظ دوست من
امیدوارم در انتها راه مان بهم برسد

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

فرقی نمی کند پنج دوست یا پانصد دوست داشته باشی. تعداد دوستان مهم نیست. آنچه مهم است این است که زمین بخوری آن پنج نفر همانند همان پانصد نفر دست شما را خواهند گرفت…
دلم برایت تنگ می شود ، دوست من……..خداحافظ

متن غمگین پایان سال

تو دوست من بوده ای این به خودی خود چیز فوق العاده ای است…خداحافظ بهترین دوست من

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

گرچه ممکن است مایل ها
بین ما فاصله بیاندازند
اما ما هرگز از هم دور نیستیم ، زیرا دوستی ها را با قلب نه با فاصله ها اندازه میگیرند.

متن غمگین پایان سال

برای ما خداحافظی وجود ندارد
هر جایی که باشی
در قلب منی

متن غمگین برای اخر سال

در طول تمامی کلماتی
که بین مان رد و بدل می شد
فقط یک کلمه شیرینی ادبیات را به کامم تلخ کرده بود
و آن هم خداحافظی بود
 

متن غمگین برای پایان سال

خداحافظ ای دوست وفادار من
دیگر بدون تو چراغ های شهر برای من روشنایی ندارند

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

خداحافظی برای همیشه نیست ، پایان نیست
به این معنی است که تا ملاقات دوباره دلم برای تو تنگ خواهد شد

متن غمگین برای اخر سال

مشتاقانه منتظر روزی هستم که دوباره در آغوش بگیرمت و بویت را استنشاق کنم.
خداحافظ دوست زیبا روی من

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

از لحظه ی خداحافظی می شود
صدها رمان نوشت
که فقط همین کلمه را تا آخرین صفحه اش تکرار کرد
صدها فیلم بلند سینمایی ساخت که همان یک سکانس را بارها گریه کرد

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

دوستیه ما همانند آینه ای است
که هیچ خداحافظی ای
توانایی شکستن آن را ندارد

متن غمگین پایان سال

آری دوست من
خداحافظی ها دوستانه
با روح و روان آدمی , سر دشمنی دارند

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

خداحافظ خداحافظ ، تو ای زیباتر از رویا
خداحافظ خداحافظ ، تو ای آبی تر از دریا
 
خداحافظ خداحافظ ، تو ای جاری مثالِ رود
خداحافظ خداحافظ ، همیشه تا ابد بدرود

متن غمگین پایان سال

به یاد تو هستم
کاش
خداحافظی نمی‌کردی و می‌رفتی
من عمری خداحافظی تو را
به یاد داشتم

متن غمگین برای پایان سال

اشعار قیصر امین پور برای پروفایلای خواهشی که خواستنی‌ تر ز پاسخی
با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

متن غمگین برای اخر سال

عاقبت پرونده ام را با غبار آرزوها
خاک خواهد بست روزی؛ باد خواهد برد باریروی میز خالی من صفحه ی باز حوادث
در ستون تسلیت ها؛ نامی از ما یادگاری

متن غمگین برای پایان سال

زندگی بی عشق اگر باشد، همان جان کندن است
دم به دم جان کندن ای دل کار دشواری است، نیست؟زندگی بی عشق اگر باشد، لبی بی خنده است
بر لب بی خنده باید جای خندیدن گریست

متن غمگین پایان سال

اشعار عاشقانه قیصر امین پورمن از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم نم؛ تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!
من ای حس مبهم تو را دوست دارم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آن که دستور زبان عشق را
بی گزاره در نهاد ما نهادخوب می‌ دانست تیغ تیز را
در کف مستی نمی‌ بایست داد

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اشعار نو قیصر امین پورو قاف
حرف آخر عشق است
آنجا که نام کوچک من
آغاز می‌ شود

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

نه چندان بزرگم
که کوچک بیابم خودم را
نه آنقدر کوچک
که خود را بزرگ …
گریز از میان‌ مایگی
آرزویی بزرگ است؟

متن غمگین برای پایان سال

درد، حرف نیست
درد، نام دیگر من است
من چگونه خویش را صدا کنم؟

متن غمگین برای اخر سال

مرا
به جشن تولد
فراخوانده بودند
چرا
سر از مجلس ختم
درآورده‌ام؟

متن غمگین برای پایان سال

اشعار غمگین قیصر امین پورپیش از آن که با خبر شوی
لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود
آی
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان چه قدر زود دیر می شود

متن غمگین برای اخر سال

تک بیتی و دو بیتی های قیصر امین پورچشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت
همه ی طول سفر یک چمدان بستن بود

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود؟
دل چشم نمی گشود اگر عشق نبوداز دست تو در این همه سرگردانی
تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود؟

متن غمگین برای پایان سال

لبخند تو خلاصه خوبی‌هاست
لختی بخند، خنده گل زیباستپیشانی‌ات تنفس یک صبح است
صبحی که انتهای شب یلداست

متن غمگین برای اخر سال

شعر قطار قیصر امین پورقطار می‌رود
تو می‌روی
تمام ایستگاه می‌رود
و من چقدر ساده‌ام
که سال‌های سال
در انتظار تو
کنار این قطارِ رفته ایستاده‌ام
و همچنان
به نرده‌های ایستگاه رفته
تکیه داده‌ام!

متن غمگین برای پایان سال

دلم برای کسی تنگ است که گمان می‌کردممی‌آید، می‌ماند و به تنهاییم پایان می‌دهدآمد، رفت و به زندگی‌ام پایان داد…

متن غمگین برای اخر سال

مرا باش که فکر می کردم با وفایی،نه انگار تو با دلم نامهربانیمرا باش که فکر می‌کردم مثل تو کسی نیست،تو هم مثل همه بی‌وفایی…

متن غمگین برای پایان سال

سکوت سرد فاصله‌ها تنم را می‌لرزاند.وقتی به نبودنت فکر میکنم و از درون می‌سوزم.وقتی به یاد روزهایی که بودنت را نفهمیدم می‌اندیشم….

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

شب می‌شوددوباره به نبودنت می‌رسم!و این ماجرا تا صبح ادامه دارد…انگار خواب دیدنت هم محال شده!

متن غمگین آخر سال

این قاعده‌ی بازی است…اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری…باختنت حتمی است…مراقبِ آخرین جمله‌ی آخرین دیدار باشید؛دردش زیاد است!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

من اینجا منتظرت هستمبا یک استکان چای داغطاقت من کم استتا چای سرد نشده برگردتا قلبم هنوز می‌تپددستم را بگیر…!

متن غمگین برای پایان سال

آتش زدن به یک سرنوشتکبریت نمی‌خواهد که!پا می‌خواهد…که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر …و… بروی…!

متن غمگین آخر سال

این روزهایم به تظاهر می‌گذرد…تظاهر به بی‌تفاوتی،تظاهر به بی‌خیالی،به شادی،به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست…اما…چه سخت می‌کاهد از جانم این نمایش…

متن غمگین آخر سال

گـاهـی بـرای اوچـیـزهـایی می‌نـویـسیبعد پـاک می‌کنیپاک می‌کـنی…او هـیـچ یـک از حرف‌هـای تو رانمی‌خـواندامـا توتمام حرف هـایـت را گـفـتـه‌ای…

متن غمگین برای اخر سال

یه وقتایی باید رفت…!اونم با پای خودتباید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی…!درست تو شلوغیاشونمتوجه نمیشن چی میشهاما بدون، یه روزی، یه جاییبد جوری یادت می‌افتن…که دیگه خیلی دیر شده…خیلی…

متن غمگین آخر سال

گاهی زانوهایتمی‌شود تمام دنیایی که داری!آنها را در آغوش می‌کشیو فقط اینگونه می‌شودتنهایی را تاب آوردبا یک آغوش خیالی…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

تصمیم گرفتم آنقدر سکوت کنم تا دلی برایم تنگ شود افسوس که فراموش شدم…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

او رفت؛اما ماندنی‌ترین شد…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آن روز که تو رفتیاز آن سوو من هم از این سمت،دنیا به دو پاره شدبه سویی و به سمتی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

همین چند روز پیشفکر می‌کردممی‌توانم عاشق کسی شبیه تو شوماز همین چند روز پیشهیچکس شبیه تو نیست

متن غمگین برای اخر سال

ناله را هر چند می‌خواهمکه پنهان سازمشسینه  می‌گویدمن تنگ آمدمفریاد کن…

متن غمگین پایان سال

گفتی فراموش کردن کار ساده‌ای ستتو فراموش کنمن این ساده‌ها را بلد نیستم…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هنوز هم نمی‌دانم اینجا چه فصلیست.که من کال مانده‌ام و به تو نمیرسم

متن غمگین پایان سال

ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ‌ﮐﺸﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ….

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

از یاد بردن کسی که دوسش داری مثل بیاد اوردن کسی که اصلا ندیدیش غیرممکن

متن غمگین آخر سال

چشمان مرا به چشم‌هایش گره زد…بر زندگیم رنگ غم و خاطره زد…او رفت ولی نه طبق قانون وداع…یکبار فقط به شیشه‌ی پنجره زد…

متن غمگین آخر سال

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ…ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ می‌خوﺍﻫﺪﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕــــﺮ…و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ‌ﺍﯼ!

متن غمگین برای پایان سال

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد…فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد…فقط رفت…فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت: راحت شدم…

متن غمگین برای اخر سال

صدای پای تو که می‌رویو صدای پای مرگ که می‌آید…دیگر چیزی را نمی‌شنوم!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

از یاد بردن کسی که دوسش داریمثل بیاد اوردن کسی که اصلا ندیدیش غیرممکن

متن غمگین آخر سال

روزهاعقربه می‌شوندبیهوده دور خود می‌گردندو پستچی‌هاهیچ وقت دراین خانه را نمی‌زنند.این طورکه نمی‌شود؛باید خودم بیایمسراغت را ازماه بگیرم

متن غمگین برای اخر سال

ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ‌ﮐﺸﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ….

متن غمگین برای پایان سال

آنقدر مرا از رفتنت نترسان،قرار نیست همیشه بمانیم!روزی همه رفتنی‌اند،ماندن به پای کسی معرفت میخواد نه بهانه!

متن غمگین برای پایان سال

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد…فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد…فقط رفت…فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت:راحت شدم…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آتش زدن به یک سرنوشتکبریت نمی‌خواهد که!پا می‌خواهد…که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر …و… بروی…!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

با رفتنت هیچ اتفاقی نمی افتد ،من به تعداد تک تک آدمهای دنیاانگیزه دارم که دیگر نخواهمت !

متن غمگین آخر سال

یه وقتایی باید رفت…!اونم با پای خودتباید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی…!درست تو شلوغیاشونمتوجه نمیشن چی میشهاما بدون، یه روزی، یه جاییبد جوری یادت می‌افتن…که دیگه خیلی دیر شده…خیلی…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد
بوی تنت را بگیرد
آغوشت را از من بگیرد
چه احساس مبهمی است حسادت !

متن غمگین پایان سال

سخت است
فراموش کردن کسی
که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش می کردم !

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

باز “جمعه” با همان منوی همیشگی اش!
چشمانی که ولگرد خیابانهای بی تو شده اند
خاطراتی که بهانه های تنهاییم را دست به ڪمر زده اند
شاید جمعه منم!
که زماڹ روی دستم باد ڪرده
و تا ابد تاریخ انقضا خورده
که صبح تا شب جای خالیت را دوره ڪنم
و در آزمون هر شب نبودنت
چناڹ بیفتم ڪه
بمیرم!
جمعه منم!
که ملودی خنده هایت در دلم تاب می خورد
دردت به جانم:
تو هم که نیستی
اصلا بگذار ساده اش ڪنم
عجب زهر ماری ست جمــــــــــعه .

متن غمگین برای اخر سال

یکی از لذتهایی که دیگه نیست..
اینه که هر جا که باشم.. مــــــنـــــو با همون اسمِ خاص که همیشه با کلی عشوه و ناز و اَدا صدا میکرد، صــِــدا کنه…
فقط یه بار .. یه بارِ دیگه..هــمـــیــــن..

متن غمگین برای اخر سال

وقتی دلت مثل من ترک برداشت
دیگر آمدن یا رفتن
بودن یا نبودن
هیچ فرقی نمی کند
آدم یک روز به جایی می رسد
که دلش می خواهد همیشه بخوابد
خواب چقدر خوب است
برای نداشتن ها …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

ڪـــــاش مـــــےشـــــد
مـــــن و ٺـــــو 《 مــــــــــا 》 بودیـــــم
زیـــــر سقـــــف یـــــک خـــــانـــــه کوچـــــک ِ حیـــــاط دار
عصـــــرهـــــا
تـــــوی حیـــــاط
روی ِ یـــــک تـــــاب فلـــــزی کوچـــــک مـــــےنـــشســـــتیـــــم
مـــــن ســـــر روی ِ شـــــانـــــه تـــــو
و تــــــــــو در جـــــایـــــے درســـــٺ کنـــــار مـــــن
کــــــــــاش یــــــــــک خــــــــــانه داشتیــــــــــم !
《 مـــــــــــــــا 》
بــــــــــا هـــــــــــــــم …

متن غمگین پایان سال

انتظارزیباترین نقاشی دنیاستوقتی حاصل تصویرشتو باشی …

متن غمگین آخر سال

حالا که دلم را نمی خواهی
ساده می روم
اما
عکس هایم را پاره نکن
من در آن عکس ها
کنار ِ تو
لبخند نزدم
با تمام ِ جانم خندیدم …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

برای توبرای چشمهایتبرای منبرای درد هایمبرای مابرای اینهمه تنهاییایکاش خدا کاری کند

متن غمگین برای پایان سال

دلم گرفته دوباره دراين هوای مزخرفبياد ان هـمه خنده بـه روز هـای مزخرفبياد بودن با تـو ولي نبودن با تـوبياد ان گله هايت و ان صدای مزخرفگرسنه بودم و ان دم بـه روح مـن تـو خوراندياز ان غذای حرامت از ان غذای مزخرفخدا کند کـه نيفتد مسيرشان بـه هم ان دودو اشناي قديمي دو اشناي مزخرفبـه انقراض دچارم ولی هنوز نمردمشبيه واژه طهران شبيه طای مزخرفغرور له شدۀ مـن کنار حس غرورتشبیه تلخي نعنا درون چاي مزخرفچـه ساده امدم از هر کجاي قصّه کـه بودمبـه هرکجا کـه تـو گفتي بـه هرکجاي مزخرفرسيده اخر قصّه بيين منو تـو کجاييمتـو ابتدای خوشي ها مـن انتهای مزخرفاميد مـن بـه خدا بوده در مواقع طوفاننبسته ام دل خود رابه نا خدای مزخرفچـه روزها کـه دعا کرده ام بـه مـن برسي تـوهزار مرتبه توبه از ان دعای مزخرف

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

ﺗـــﻮ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳـــت ﺩﺍﺭم…
ﭼﻪ ﻓـﺮﻕ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼــــﺮﺍ…؟
ﯾـــﺎ ﺍﺯ ﭼــــﻪ ﻭﻗـﺖ…!
ﯾـﺎ ﭼﻄـﻮﺭ ﺷـﺪ ﮐﻪ…!
ﭼﻪ ﻓـــــﺮﻕ ﻣﯿﮑـﻨﺪ…؟!
ﻭﻗﺘﻰ …
ﺗــﻮ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـــﺎﻭﺭ ﮐﻨـﻰ،
ﮐـﻪ می کنـــﻰ…!

ﻣــﻦ نبـﺎﯾـﺪ ﻓـﺮﺍﻣــــﻮﺵ ﮐــﻨﻢ،
ﮐـﻪ ﻧﻤـﻰ ﮐــــﻨﻢ…!

متن غمگین آخر سال

نيمكت با هم بودنمانتنهاستباران ميبارد وجايت خالي تر از همیشه است …

متن غمگین آخر سال

این روزها …
دروغ گفتن را خوب یاد گرفته ام
حال من خوب است
خوب خوب
فقط زیاد تا قسمتی هوای دلم طوفانی
همراه با غبارهای خستگی ست

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

امروز خاطراتت را سوزاندم اما!بوی خوش هیزمش بیقرارم کرداتفاق تازه ای نیست!!دوباره دل تنگت شدم…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

عشق رو با هر شخصی تجربه نکنعشق چیز قشنگیهنذار ازش متنفر بشیتنها بمونسال ها تنها باشاما روحت رو با کسی قسمت نکنکـه نمیفهمتتانقدر تنها بمون تا اون کسیکهاز درونت خبر داره پیدات کنه

متن غمگین آخر سال

چه زیبا گفت
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ …!!ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴانی ﺳﺎﺧﺘﻪ!
ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ …!! ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ؛
ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ …!! ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ!
ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ …!!
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ؛
ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ “
ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ “…!!
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ …!!
ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ …!
اﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ..ﻣـــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ …!!
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ …

متن غمگین برای پایان سال

باید فراموشت کنم ، چندیست تمرین می کنممن می توانم می شود ، آرام تلقین می کنمبا عکس های دیگری تا صبح ، صحبت می کنمبا آن اتاق خویش را ، بیهوده تزئین می کنمسخت است اما می شود ، در نقش یک عاقل روَمنه شب دعایت می کنم ، نه صبح نفرین می کنمحالم نه اصلا خوب نیست ، تا بعد بهتر می شوم
فکری برای این دل ِ تنهای غمگین می کنم

متن غمگین برای پایان سال

گاهی دست خودت نیست
دوست داشتن کسی
که می دانی نمی شود او را داشت
اما مطمئنی تا ابد
دوست داشتنش
تکه تکه ات می کند …

متن غمگین آخر سال

چقـدر بغـض کردمـ کنـارم نبـودیهـزار بـار دلـم خواسـت ببـاره تـو نبـودینبـودی ببـینـی چقـدر سـوت و کـورمچقـدر بـی قـرارم چقـدر بـی عبـورم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تـو با قلب ویرانه مـن چـه کردی؟ببین عشق دیوانه مـن چـه کردیدر ابریشم عادت آسوده بودمتوبا بال پروانۀ مـن چـه کردی؟ننوشیده ازجام چشم تومستمخماراست میخانۀ مـن چـه کردی؟مگر لایق تکیه دادن نبودم؟تـو با حسرت شانۀ مـن چـه کردی؟مرا خسته کردی و خود خسته رفتیسفرکرده باخانۀ مـن چـه کردی؟جهان مـن از گریه ات خیس بارانتـو با سقف کاشانه ي مـن چـه کردی؟

متن غمگین برای پایان سال

دیدمت انگار چیزى بر دلم تأثیر کرد
با نگاه ساده ات دنیاى من تغییر کرد
دیدمت با لحن آرامى صدایم کردى و
این دل مغرور در لحن صدایت گیر کرد
غرق آرامش مرا خواندى و گفتى میشود
با سوالم ذهنتان را هم کمى درگیر کرد؟
میشود با من بمانى! ساده… میخواهم تو را
جمله ای ساده دلم را بردو در زنجیر کرد
اندکی با شوق، بی وقفه نگاهت کردمو
در دلم گفتم که چشمانت دلم را پیر کرد!
رفتى و از دور میدیدم پر از دلشوره ای
تو نفهمیدى که عشقت در دلم تکثیر کرد
تیر اخر را زدی وقتی که گفتی عاشقم
عاشقت بودن مرا از هر تجرد سیر کرد

متن غمگین برای پایان سال

یادمه یبار وسط دعوا داد زد گفت:انقد اخلاقت مزخرفهکـه هیچ کسی رو جزء مـن نداری!احمق بود دیگه نمیفهمیدانقد دوسش دارمکـه نیاز بـه دیگران ندارمهمین حالا بـه اندازه مو هـای سرمرفیق خوب دارماونو دیگه ندارمتـو آخرین دعوا داد کشید گفتانقد سرت با رفیقات گرمهکـه اصلا  منو نمی بینينمی خواست بمونهدنبال دلیل می گشت

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
و به یــاد آوردم که دیـگر، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
و غمــت سـهم ِ مــن!

متن غمگین پایان سال

دلم؛ برای خودم تنگ می شود
روزهایی که بیشتر می خندیدم
روزهایی که اتاق
هوای بیشتری داشت ،
روزهایی که تو را داشتم …

متن غمگین برای پایان سال

آری ؛ تقصیر از من است….
آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی
یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت …..!

متن غمگین پایان سال

می دانم…
تو دست نیافتنی ترین معشوق زمین باش!
حتی دور از دستانِ من،
ولی باش..!
اینجا میان شعرهای من
دست کسی به تو نخواهد رسید…
از میان انبوه زخم ها
سکوت بغض ها
و خاموشی واژه ها
“تـو”
بی بهانه سر ذوقم می آوری …
پس بمااان

متن غمگین برای پایان سال

تو دوری زمن من بیقرارتمتو عشقی من عاشقتموفای تو چنان بود ک کرد مرا حیران ک چنان باوفا هستی تو ای مهربانشعر بلد نیستم بیت بلد نیستم هرچه گویم خود ندانم چه گویمباز میگویم فاش میگویم تو را میگویم گر شوی خوشحال من میشومبا حال همچو طوطیه رنگین شمال تو آهو باشمن در غربت تو میکشم انتظار چون دوستت دارم هستم بی قرار

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

باد لاى موهایت مى پیچد
موهایت موج بر مى دارد
و در کرانه اى دوردست
اسب هاى ترکمن رم مى کنند!
چشم هاى تو ارتباطِ مستقیمِ باد و باران است
چشم هاى تو پیامبر باغچه و ناودان است
چشم هاى تو معجزه
چشم های تو ابر
چشم های تو..
آه اى معشوق!
عادت کرده ام به تنهایى
عادت کرده ام به سکوت
کمى نگاهم کن
تا صداى دریا بدهم!

متن غمگین پایان سال

چوب خداشاید همان بغضی باشد کـه دخترتسال ها بعد می‌خوردو تـو در عمق چشمانشخاطره تلخ رفتنت را می بینيتـو را نمی‌دانم امامـن بـه خدایی کـه آن بالاستعجیب معتقدم

متن غمگین آخر سال

این بار که آمدیدستانت را روی قلبم بگذارتا بفهمیاین دل، با دیدن تو نمی تپدمیلــرزد ..پاییز را دوست دارمبرای وقت هایی که کنارت هستم و دلتنگت میشوم …!همان وقت هاکه بی اختیار خودم را در آغوشت جای میدهمدستانت را دورِ بودنم حلقه میکنیقربان صدقه ی احساساتم میرویو من زیرکانهسرما را بهانه میکنم تا مبادا بفهمی کهدوست داشتنت چه بر سرم آورده !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

گاهی خوابت را می‌ بینم
بی‌ صدا بی‌ تصویر
مثلِ ماهی در آب‌های تاریک که لب می‌ زند
و معلوم نیست حباب‌ها کلمه‌اند یا بوسه‌ هایی از دلتنگی

متن غمگین برای اخر سال

از این ناراحت نیستم کـهاونی کـه باید می‌شد نشداز این ناراحتمچرا با این‌کـه میدونستم اشتباههبا سماجت تمام ادامه دادماز این‌کـه واستادمتا بـه بدترین شکل ممکن ببازم

متن غمگین پایان سال

بـه یک نفر کـه خودش باشدخودش بماندسادیسم نداشته باشدروحمان را مجروح نکندچـه بودنشچـه نبودنشآدم رابه تهوع نیاندازدنفسش حق باشدبماند و گم نشودنیازمندیم

متن غمگین برای اخر سال

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن غمگین برای پایان سال

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷ # انگیزشی # ادبی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

تو خبر نداری ولی من تو

خیالم تا تهِ زندگیو باهات رفتم . # ادبی # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # زندگی # نامردی # خسته

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

وقتی دلتنگش میشید مثل حافظ بگید:

“جانا چه گویم شرح فراقت؟

چشمی و صد نم، جانی و صد آه.” .. # دوستت دارم # دلتنگی

متن غمگین برای پایان سال

‌‌‌‌

مستم و گم کرده ام راه خرابات را… # دوستت دارم # زندگی

متن غمگین آخر سال

پروانه ی من روی گلی زیباتر و خوشرنگ تر از من نشست و دیگر بر نخواست…!🦋🍃🥀 # ادبی

متن غمگین پایان سال

مَنُ “طُ♡” ڪنـارِ هَم
قَشَنگ‌تَرین تَرڪیبِ دنیـاییم جانآ💏💓
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

عشقِ‌موندگارمی💍💙✨ # دوستت دارم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

┤؛صاحِبِ ضَــࢪَبانِ قَلــبَمے دلبــࢪ🫀🫂∞ # دوستت دارم

متن غمگین برای اخر سال

♡︎نقطہ‌ے اَمنِ جهان شيبِ ڪمِ شانہ‌ے ٺوسٺ…‌!🫂♡︎ # دوستت دارم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

┓🤍┗‌و اسڪار بهٺرین قسمٺِ وجود من هم
میرسہ بہ‌ ٺو!┓♥️┗‌ # دوستت دارم

متن غمگین برای اخر سال

ݘھ ڂۅݕھ ڪھ ٺۅࢪۅ دأࢪݦᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ♥️🫂 # دوستت دارم

متن غمگین آخر سال

『 بارالها مهربانےِ ٺو تمام دلخوشے من اسٺ🤍🌱』 # خدا

متن غمگین برای پایان سال


تــــــــــــــــــــــ♾ــــــــــــــــــو قشنگ‌ترین هدیه خدایی به من… (: 💌🔐🧿• # دوستت دارم

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

شايد معجزه ی از سوى خدا به سمت تو فرستاده شودكه از همه ی آرزوهايت بهتر باشد..✨🌱
به همین قشنگی:) # خدا # عربی

متن غمگین برای اخر سال

[برنده رویاپردازیه که هرگز تسلیم نمیشه]🌿🍒 # انگیزشی

متن غمگین برای اخر سال

“گاهی زندگی شما را امتحان می کند، اما این را به خاطر بسپارید: وقتی از کوهی بالا می روید، پاهایتان قوی تر می شوند.”🏔 # انگیزشی # زندگی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

{کسی باش که برای صعود خودش میجنگه نه سقوط آدم ها…}💛🌈 # انگیزشی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

“هرگز یه زمان عالی از راه نمیرسه،
از همون جایی که هستی
شروع کن.”🍃✨ # انگیزشی

متن غمگین برای پایان سال

اغلب کسایی که کار بزرگی می کنن، پول یا تحصیلات ندارن،
اما کمبودهاشون رو با اشتیاق جبران می کنن.🏝🍦 # انگیزشی

متن غمگین آخر سال

“برای تغییر دادن دنیای خودت، تنها کاری که باید بکنی جم و جور کردن افکار و احساسات درونیته.
و بعد از اون همه‌ی دنیات تغییر می‌کنه.”🪐🌖 # انگیزشی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈 # خدا

متن غمگین پایان سال

🌸صبح را آغاز می کنیم
✨با نام دوست
🌸جنبش عالم همه
✨با یاد اوست
🌸آن خدایی
✨که عشق را در ما نهاد
🌸مهر و محبت
✨هرچه زیبایی در اوست

🌸 بسْم اللّٰه الرَّحْمٰن الرَّحیم
✨ الــهـــی بــه امــیــد تـــو

# صبح بخیر

متن غمگین برای پایان سال

بهترین انتخابه قَلب منی تـــــوُ♥🥰
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن غمگین آخر سال

“نیستی”

و کاش میدانستی نوشتنِ همین پنج حرفی چقدر دردنام است!.. # اموات

متن غمگین پایان سال

“خوشبختی من”

پیدا کردن تو از میان این همه ضمیر بود…(:❤️ # دوستت دارم # همسر

متن غمگین برای پایان سال

دلتنگ که باشی…

هیچ چیز آرامت نمیکند؛

دلت یک پای رفتن میخواهد و یک دنیا راه! 🖤🥀🚶‍♂️ # دلتنگی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اینقدر عکس و فیلم یاغی رو استوری نکنید…!

کدومتون عاشق یه بچه خیابونی شده…؟ # لاشی # لاتی

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد ، اما تو نرو ؛ بگذار من نادان بمانم … # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین آخر سال

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/ # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین برای اخر سال

بسم الله الرحمن الرحیم # عربی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

آغوش تو فصل ندارد ،
همیشه گرم است

صبحتون درآغوش یار

🍃❤️ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن غمگین برای اخر سال

فَرقی‌نمی‌کُند‌تَعریف‌خوشبَختی‌چه‌باشَد
“مـن” در ڪنارِ “تــو”
خوشبخت‌ترین‌ضمیرجهانم!

‌‌‌
‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن غمگین برای اخر سال

طُ لحظه به لحظه زندِگیمو زیبا میکنی..!🤍
‌ # دوستت دارم

متن غمگین آخر سال

‌ ‌قبل از تو هیچ وقت،بعد از تو هیچ کس..!♥️
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن غمگین پایان سال

‌‌

‌ ⁽ طُ∞یه‌حـسِ‌عَمیقی‌تو‌قلـــبِ‌مَـن💍🤍
‌ # دوستت دارم # همسر

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دَست مَن نيست تَموُم زِندِگيم تُـویی💍♥️
‌ # دوستت دارم # همسر

متن غمگین آخر سال

تَمامِـ دُنیــا را گـــَشتـَم …
اما کِنارِ تــــو دُنیـ🌍ـای دیگَریسـت …♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن غمگین پایان سال

ط که دستامو میگیری ، دنیا جا میشه توی مشتم♥️
‌‌ # دوستت دارم

متن غمگین برای پایان سال

‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌« زندگی با ط معنا داره »
‌ # دوستت دارم # زندگی

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

عطـــرِ تو بویِ بــهاره
چشماتَم جاذبه داره :)💍♥️
# ادبی # دوستت دارم

متن غمگین برای پایان سال

‌‌ • عاشـق لبخندتـم دلبـــر💜 •
‌ # دوستت دارم

متن غمگین برای اخر سال

دوست داشتن تو مثل نفس کشیدن می‌مونه…
چطور می‌تونم نفس نکشم؟!🫀🙉

# دوستت دارم

متن غمگین آخر سال

تو از فرق تا قدم جانی..♥️

#مولانا
# ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن غمگین پایان سال

هرگز دست از رویاهایی ک به زندگیت معنی میبخشن نکش!
🌻🤩

# انگیزشی # زندگی

متن غمگین برای اخر سال

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌ # لاشی

متن غمگین برای پایان سال

عشقِ‌موندگارمی💍💙✨ # دوستت دارم

متن غمگین برای اخر سال

〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗🧿💌🔒•

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن غمگین برای پایان سال

تو زیبا ترین اثر قلب منی… (:🫀💌🖇 # دوستت دارم

متن غمگین پایان سال

بهترین بخش زندگیم تُویی 🙂 💌⛓🧿• # دوستت دارم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

《مثل یہ دخترِ قوے باش👩🏻‍🎓
از سختے ها موفقیت بساز📓》
# انگیزشی # دختر

متن غمگین آخر سال

متن کوتاه در مورد اموات مرده و مردگان فوت شدگان رفتگان [ گلچین شده] | تاو بیو

متن غمگین آخر سال

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤
# اموات

متن غمگین آخر سال

« خاطِرات میمانَند..! » # اموات # خاطره

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

سخته فراموش کردن کسی که ..!
فراموش نشدنی های زیادی بجا گذاشته ..:) # عشق یک طرفه # اموات # خاطره

متن غمگین پایان سال

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:) # دلتنگی # اموات

متن غمگین برای پایان سال

⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫ # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن غمگین برای پایان سال

خدایا، دردی که دادی با صبری که بهم دادی یکی نیست🖤 # اموات

متن غمگین پایان سال

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن غمگین برای اخر سال

من صبورم اما
آه این بغض گران
صبر چه میداند چیست !
# ادبی # دلتنگی # اموات

متن غمگین برای اخر سال

فراموش کردنش یه آلزایمر قوی میخواد(: # عشق یک طرفه # اموات

متن غمگین آخر سال

ماه من رفت ماهت بمیرد آسمان # اموات # دلتنگی

متن غمگین پایان سال

« جايِ خالیت شده تو دلم یه لخته يِ خون! » # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن غمگین برای پایان سال

‹ ای آنکه دوست دارَمَت اما ندارَمَت…
جایت همیشه در دِل مَن دَرد می‌کند🌱› # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم
من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان
من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم
# فوت شده مرحوم # اموات

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

کاش مث بچگیا میشد کفشاتو قایم کرد که نری :)💔 # دلتنگی # اموات

متن غمگین پایان سال

بُـــــغـــــض یـــــعــــنـــی: اَِوَِنَِیَِ کَِہَِ بَِہ خَِاَِطَِرَِشَِ زَِنَِدَِگَِیَِ مَِیَِکَِرَِدَِےَِ رَِفَِتَِ…

 

متن غمگین برای اخر سال

رفتی و بی تو هر شبم ، شام غریبانه
دل یاد جانانه ،غمگین و نالانه …🥀🖤
# دلتنگی # اموات

متن غمگین آخر سال

بهترین ها زودتر ميميرند… # دلتنگی # زندگی # اموات

متن غمگین برای اخر سال

مردگان مرگو نمیفهمن ،مرگ برای بازمونده هاس # ترکی # اموات

متن غمگین آخر سال

غصه نخور مسافر غصه اثر نداره
ز دل تو می دونم هیچ کس خبر نداره
غصه نخور مسافر رفتیم تو ماه اسفند
بهار تو بر می گردی چیزی نمنونده بخند

متن غمگین برای اخر سال

مانده تا سینی ما پرشود از صحبت سنبوسه و عید
در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمه ام
مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد
پس چه باید بکنم
من که در لختترین
موسم بی چهچهه سال
تشنه زمزمه ام ؟

متن غمگین پایان سال

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته ایماما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیمسرعت مان را بیشتر و بیشتر می کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتناز خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!اسفند را باید نشستباید خستگی در کردباید چای نوشید…

متن غمگین برای پایان سال

در منزل خجسته ی اسفندهمسایه ی سراچه ی فروردینبا شاخه های ترد بلوغ جوانه هاباران به چشم روشنی صبح آمده ستزشت است اگر که منیار قدیم و همدم همساغر سحردر کوچه های خامش و خلوت نجومیشیابا جام شعر خویشخوش آمد نگویمش

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

خروس خانه همسایه می‌خواند
و باران سحرگاهان اسفند
فرو می ریخت از ابری شتابان
گریزان ابرها بر آبی صبح
چنان چون قاصدک بر کاسنی
زار

متن غمگین آخر سال

وقتی دی و بهمنبه پایان می رسدو اسفند به نیمهآغاز می شودخواب هر ساله ایکه لانه های زیر برفدر انتظار بازگشت چلچله ها می بینند

متن غمگین آخر سال

فاصله ی میان من و توفاصله ی اسفند است و فروردین …همانقدر دور …همانقدر نزدیک …

متن غمگین آخر سال

اسفند روبہ پایان استوقت ڪوچ ڪردن بہ فروردین استوقت بخشیدن وصاف ڪردن دلپس مراببخش:اگر بانگاهۍ یا صدایۍیا زبانۍ بر دلت تَرَڪۍ انداختہ ام

متن غمگین پایان سال

گیرم که ابر بامدادان بهشت این جا
بارید و خوش بارید
وان روشنی آسمانی را
نثار این حصار بی طراوت کرد
از ساحل دریاچه ي
اسفند
با بی کرانی آیینه اش تابید و خوش تابید
اما
مرغان صحرا خوب می‌دانند
گلهای زندان را صفایی نیست

متن غمگین برای اخر سال

در نیم روز روشن اسفندوقتی بنفشه ها را از سایه های سرددر اطلس شمیم بهارانبا خاک و ریشهمیهن سیارشاندر جعبه های کوچک چوبیدر گوشه خیابان می آورندجوی هزار زمزمه در منمی جوشد

متن غمگین پایان سال

اسفند ماهی که باشیگاهی یه اخم کوچیک باعث جذابیت صد برابری چهرتهکه جذبتو بیشتر می کنه…!اسفند ماهی که باشیحواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی،هر چند به اسانی همین کارو باهات کرده باشن…!

متن غمگین پایان سال

اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ
اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤــﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧـﻪ ﺩﺭﺩﯼ
ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧـﻪ ﻏﻤــﯽ که ﺑﺨــﻮﺭﯼ

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

“اسفند” ماهپیاده روهای شهر پر میشود از دستفروشانی کهکیفیتِ جنسشان مهم نیست،جنسِ دلشان مهم است…پیر و جوانزن و مرداز تجریش تا چهار راهِ ولیعصر…آدمهایی که نگاهِ مردم برایشان مهم نیست،حالِ خوبشان مهم استو با زبانِ بی زبانی به ما میفهمانندکه گاهی در اوجِ ثروت،چقدر فقیریم…خرید حتی اگر نمیکنیدلبخندی پر از مهر تحویلشان دهید،تا بدانند این شهر اگر هنوز نفس میکشدبخاطرِ وجودِ آنهاست

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اصلاً به اینجای اسفند که میرسدباید بزنی سر شانه خودت،که این همه ی فکر و خیال ودوندگی را رها کن!بیا برویم نفس بکشیم؛بوی بهار می‌آید.هرچند که هیچکس هم نمیداندبه اینروزها که میرسیم،چرا کارها بیشتر می شودو استرس سرازیر.ولی باید بزنی سر شانه خودت،که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.بیا برویم کمی نفس بکشیم!می‌دانی!اصلا همه ی مزه بهاربه روزهای قبل از آمدنش است.به بویش،به آفتابش که هنوز رمق ندارد.خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..همه ی چیز را کنار بگذار؛بیا برویم کمی نفس بکشیم؛بوی بهار می‌آید!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

فقط یه اسفندی میتونـــه باوجود قلـب شکستش،
همه ی ي قلبای شکستــه رو آروم کنه………
اسفندی خیلی سالاره همیشه
تو بهتــرین شرایطهای زندگیـش….بازم تنهــاست!
ولــــــی خم به ابــــرو نمیاره …

متن غمگین برای اخر سال

اسفند داره تموم میشه!!وقتِ بخشیدنو صاف کردن دلهاست.پس ببخش…اگر با نگاهی،یا صدایی یا زبانی،بر دلت زخمی خورد…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اسفند رو به پایانه…کاش ارمغان روزهای گذشتهآرامشے باشد از جنس خداعید واقعی از آن کسیستکه پایان سالش را جشن بگیردنه آغاز سالی که از آن بےخبر است…آخر سالتون قشنگ

متن غمگین برای اخر سال

“اسفند” ماهپياده روهاى شهر پر ميشود از دستفروشانى كهكيفيتِ جنسشان مهم نيست،جنسِ دلشان مهم است…پير و جوانزن و مرداز تجريش تا چهار راهِ وليعصر…آدمهايى كه نگاهِ مردم برايشان مهم نيست،حالِ خوبشان مهم استو با زبانِ بى زبانى به ما ميفهمانندكه گاهى در اوجِ ثروت،چقدر فقيريم…خريد حتى اگر نميكنيدلبخندى پر از مهر تحويلشان دهيد،تا بدانند اين شهر اگر هنوز نفس ميكشدبخاطرِ وجودِ آنهاست

متن غمگین برای پایان سال

فقط یه اسفند ماهی میتونه
باوجود غرورش مهربون باشه
باوجود بی طاقتیش صبور باشه
در عین عصبانیت آرامشش رو حفظ کنه
و باوجود دلتنگی و غصه لبخند بزنه!!!

متن غمگین برای پایان سال

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !اصلا از همون شروعش قشنگهحس بوی بهار از پشت پنجرهو آفتاب  گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونهشور ِ قشنگ چهارشنبه سوریاسفند یعني یک سال دیگهیعنی یه شانس دیگهبهترین ماه سالبا آرزوی بهترینها در ماه اسفند برای شما دوستان عزیزم

متن غمگین برای پایان سال

ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره میشی . . . !
غذاتو سرد می خوری . . .
صبونه رو شام ، ناهارو نصف شب !
لباسات دیگه به تنت نمیاد . . .
همه رو قیچی می زنی !
ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمیشی . . . !
این قدر علامت سوالای تو فکرتو میشمری . . .
تا آخرش رو بالش خیست خوابت ببره !
تنهایی از تو آدمی می سازه . . .
که دیگه شبیه آدم نیست !
می دونی چیه ؟!
عجیب دلتنگم . . .
واسه وقتایی که عجیب دلتنگم می شدی . . . !

متن غمگین برای پایان سال

شـایـد روزی بـیـایـد
کـه حـال ِ مـن هـم خـوب شـود!
زمـیـن خـوب شـود
هـوا خـوب شـود
“بـاران “خـوب شـود
عـشـق خـوب شـود
و تـــــو خـوب ِ مـن شـوی
و مــــن خـوب شـوم . . .

متن غمگین پایان سال

درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی . . .
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش میگی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که میشنوی
یک “مرسی” خشک و خالیه…..!

متن غمگین برای پایان سال

رفته اند !
نیستند…
دلم ، صبر و قرارم ، دستانت ، نگاهت ، هوش از سرم
بیاورشان…

متن غمگین آخر سال

دیگر به همه چیز شکـــ کرده امـــ
می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد استـــ .
هر چهــــ بالا پایین می کنمــــ ، نمیـــ فهممــــ
اینـــ چشمانمــــ پس کـــِـــی مراد میگیرند ؟!

متن غمگین برای پایان سال

جای تو خالــ ـــ ـــ ـــیــسـت . . .
خالی تر از سفره ی دل کودکی که تازه متولد شده است . . .

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هوای عصرهای من عجیب تـو را کم دارد !
آغوش تـو را کم دارد !
نفس های تـو را کم دارد !

متن غمگین برای اخر سال

سرم سنگینی حرفی را دارد
که توان گفتنم نیست
زبانم دنبال فرصتی
و چشمم
دنبال محرم رازی می گردد
بی تاب دیدنت هستم!

متن غمگین آخر سال

چشــــمانم خستــــه استـــ و نبــــض ذهنــــم افتــــاده ؛
کاش نگــــاهتــــ یکــــ قــــدم نزدیـــکـــــ تــــر بـــود . . .

متن غمگین آخر سال

ذهنـــم فلـــــج میشود …
وقتــــــی میخــوانمــت
و
تــــــو
نمیگویی ” جانــــــم ؟!

متن غمگین پایان سال

چه معنـــــى دارد
زندگى…!؟
وقتى که هیچ اتفاقى
من و تو را
سر راه هم قرار نمى دهد !!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بی تو
حتی باران هم
بوی تشنگی می دهد
گـاهــــی لال مـــی شود آدم …
حـرف دارد ؛ ولـــی …
کلمه نـدارد … !!!

متن غمگین برای اخر سال

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛
“تمام” نمی شوند ….
همش به آغوششان بدهکار میمانی !
حضورشان”گـرم” است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را …
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …
آخ که چقدر کم دارمت ….

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه!
بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست . . .

متن غمگین برای اخر سال

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .
ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !
بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،
قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .
بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،
دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .
رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،
وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،
تَنـــ ــهـا . . .
نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .
بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،
مے ڪـــــوبَنــــــد . . .اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی

متن غمگین برای پایان سال

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است
وقتی تو “یک ثانیه” هم در کنارم نیستی

متن غمگین آخر سال

همه ی کارهایت را بخشیدم
جز آن تردید آخر هنگام رفتنت
که هنوز مرا
به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

حوا که بغض کند…
حتی خدا هم اگر سیب بیاورد چیزی بجز آغوش آدم آرامش نمیکند!

متن غمگین پایان سال

شب که میشود…
نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم و شجاعتم را زیر سوال میبرم…
دوام می آورم تا فردا ؟!

متن غمگین پایان سال

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد،
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر…
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

متن غمگین آخر سال

حــال ِ مــن خــوب است
امــا
عــالی می شــوم
وقــتی کــه
تــــو…
با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی :
” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

گفته بودی پاییز که تمام شود
به سراغ رویاهایم می آیی
تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی
من جوجه هایم را شمرده ام
ببین…. !
تو نیامدی…

متن غمگین آخر سال

نشستم من دمی در خواب باتو
کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو
مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی
که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار ..
جـــایِ تــــو خـــــالی …!

متن غمگین پایان سال

نانوشته هایم بسیارند
مثل بی قراری هایـم…
من سکــوتم را فریـاد می کِشــم
آخر این آشوب درونم مــرا می کُشد…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی
نا شکـر نیستـم
فــردا هم روزِ خـداست!

متن غمگین آخر سال

وقتی تو نیستی …
شادی کلام نامفهومی ست !
و ” دوستت می‌دارم ” رازی‌ ست
که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند
و من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم ؟
اینجا که ساعت وآیینه و هوا … به تو معتادند

متن غمگین آخر سال

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن غمگین پایان سال

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

متن غمگین آخر سال

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

متن غمگین برای اخر سال

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن غمگین پایان سال

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن غمگین برای اخر سال

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

متن غمگین آخر سال

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن غمگین پایان سال

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن غمگین برای اخر سال

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

متن غمگین آخر سال

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن غمگین برای اخر سال

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن غمگین برای پایان سال

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن غمگین آخر سال

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن غمگین برای پایان سال

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن غمگین برای پایان سال

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن غمگین برای اخر سال

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن غمگین پایان سال

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

متن غمگین پایان سال

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن غمگین برای اخر سال

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

متن غمگین برای پایان سال

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن غمگین برای اخر سال

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن غمگین برای پایان سال

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن غمگین پایان سال

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن غمگین پایان سال

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن غمگین برای اخر سال

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن غمگین آخر سال

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن غمگین پایان سال

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن غمگین برای اخر سال

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن غمگین آخر سال

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن غمگین پایان سال

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن غمگین پایان سال

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن غمگین برای پایان سال

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

متن غمگین برای پایان سال

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

متن غمگین برای اخر سال

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن غمگین برای اخر سال

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن غمگین برای پایان سال

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن غمگین برای اخر سال

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن غمگین برای اخر سال

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن غمگین آخر سال

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن غمگین آخر سال

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن غمگین آخر سال

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن غمگین آخر سال

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن غمگین برای پایان سال

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن غمگین آخر سال

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن غمگین برای پایان سال

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن غمگین برای اخر سال

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن غمگین برای پایان سال

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن غمگین پایان سال

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

متن غمگین آخر سال

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن غمگین پایان سال

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن غمگین آخر سال

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن غمگین آخر سال

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن غمگین پایان سال

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن غمگین برای اخر سال

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن غمگین آخر سال

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن غمگین برای پایان سال

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن غمگین برای پایان سال

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن غمگین برای اخر سال

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن غمگین آخر سال

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن غمگین برای پایان سال

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن غمگین برای پایان سال

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن غمگین برای اخر سال

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن غمگین برای اخر سال

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن غمگین آخر سال

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن غمگین برای پایان سال

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن غمگین برای پایان سال

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن غمگین برای اخر سال

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن غمگین پایان سال

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن غمگین پایان سال

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن غمگین آخر سال

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن غمگین برای پایان سال

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن غمگین پایان سال

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن غمگین آخر سال

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن غمگین برای پایان سال

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن غمگین برای اخر سال

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن غمگین پایان سال

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن غمگین برای پایان سال

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

یک سال دیگر هم گذشت….
اما مطمئنم وقتی مدرسه برای همیشه تمام شود، وقتی قرار نباشد که دیگر همکلاسی هایم را ببینم
دلم برای تمام این روز های خوب تنگ می شود!
شاید الان از تمام شدنش خوشحال باشم اما یقیناً این هم برگه ای از خاطرات زیبای زندگی من خواهد بود که در‌ آینده آن را ورق می زنم و به یاد این روز ها تمام وجودم سراسر عشق و کمی اندوه برای گذشتنش می شود.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

در آخرین روز مدرسه به خودم قول می دهم،
برای هدفی که دارم با تمام وجود تلاش کنم و هر کاری که از دستم بر می آید را انجام دهم تا زندگی ام را آن طور که می خواستم رقم بزنم…
من هر ساله 9 ماه به مدرسه می روم تا بتوانم در خلق خواسته های خویش قدرتمند عمل کنم و در نهایت این کار را هم خوام کرد!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

روز آخر مدرسه با بقیه روز ها فرق می کند!
دلیل این مسئله این است که می دانی که از فردا قرار نیست سر کلاس حاضر شوی،
از فردا لازم نیست سر وقت برای مدرسه بیدار شوی،
از فردا لازم نیست دغدغه هیچ امتحانی را داشته باشی!
آخرین روز مدرسه را می توان زیبا ترین روز مدرسه رفتن دانست،
چون در این روز برایت یادآوری می شود که نه ماه زحمت کشیدی!
این روز ثمره تمام آن روز هاست چون تو دیگر فردی نیستی که نه ماه پیش سر کلاس حاضر شد و شخص بالغ تری هستی.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

زنگ آخر به صدا درآمد
به بلندی چهارسال آموختن
سوی خانه بی بهانه
ناگهان خالی شدم از شوق خانه
آخر امروز روزمان روز دگر بود
آخرین روز هم به سر بود، آخرین روز مدرسه….
درکنار در ایستاده با هم
یک نگاهی به سر در، یک نگاهی به گذشته
خاطرات و شیطنت ها
روز باران، روز برفی، روز امتحان آخر….
زنگ ورزش، زنگ پرسش
با تو خنده، با تو گریه
بی تو حالا به چه شوقی بروم دگر به خانه
راه آشنای خانه، در کنار هم در این دم
بچه ها این هم گذشت… عمر ما هم بگذرد
عرصه ای دیگر به پشت سر نهیم
من چقدر دلتنگتانم بچه ها، اشکم الان بر دو گونه است بچه ها
این نگاه ها را ببین، هرکدام کوس جدایی می زند
من چقدر دلتنگتم ای مدرسه
ما فراری صبح خسته، روز آخر پای بسته
ای دل من دل بکن از مدرسه
رسم روز آخر ها همینه…
من هم اینجا با شما ها عهد دیدار دوباره می نویسم
وعده ما ثبت نام بعدی
هرکسی هم که نیامد یا که سرنوشت جداش کرد
توی باغچه ی دل هامون به جای او یک گل یاد می کاریم
خداحافظ بچه ها، او نگهدار شما….

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

توی روز آخر مدرسه به خودمون قول بدیم که سه ماه تعطیلی رو به بطالت نگذرونیم!
درسته که مدرسه تموم شده اما زندگی ما که تموم نشده!
زندگی ما جریان داره و هر لحظه اش میتونه به نفع ما باشه اگه ما بتونیم از اون به درستی استفاده کنیم!
گذروندن این سه ماه با خواب و بیخیالی یعنی این که در جهت ساختن زندگیمون حاضر نیستیم تلاشی کنیم.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

از همین روز آخر مدرسه به خودم قول میدم که از فردا کاری برای خودم دست و پا کنم!
نه این که حتما سر کار برم و حقوق بگیرم بلکه منظورم از کار اینه که اوقاتم رو به بطالت صرف نکنم….
مطمئنم توی آینده به خودم به خاطر این کارم کلی افتخار میکنم و آفرین میگم.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

سعی می کنم زندگی را مانند روز های آخر مدرسه سپری کنم….
بچه ها خیلی در این روز ها خوش حال اند و منتظر شادی بزرگی هستند که قرار است در سه ماه تعطیلی با آن روبرو شوند!
دوست دارم تمام زندگیم به همین منوال سپری شود و هر لحظه آنقدر شاد باشم که گویی قرار است خوشحالی بزرگ تری به من برسد.

متن غمگین آخر سال

وقت خداحافظی رسیده!
ولی برای شما آغاز راهه…
من از دور به تماشای تلاش های شما می ایستم تا ببینم چگونه فردا را می سازید…
ببخشید من رو اگه گاهی سرتون داد زدم….
ببخشید اگه گاهی صبور نبودم….
ممنونم برای همه دعاهایی که برام کردید و من در همه لحظات زندگیم انرژی زیبای شما رو دیدم
امیدوارم تونسته باشم بهتون یاد بدم که بین خوبی ها و بدی ها فاصله بذارید
این که اشتباهاتتون رو تکرار نکنید و ازشون درس بگیرید!
و این که بعد از تجربه ای نقطه بذارید و برید سر خط!
امیدوارم که تونسته باشم درس زندگی، معرفت، جوانمردی و بزرگی رو بهتون یاد داده باشم.شما رو به خدای بزرگ می سپارم!

متن غمگین آخر سال

از نظر من اصلا سه ماه تعطیلی رو نباید کار کرد….
وقتی آخرین روز مدرسه سر میرسه، باید به امید سه ماه سراسر شادی و خنده وارد دوره سه ما تعطیلی بشی…
شادی و خوش گذرونی هم اصل مهمی از زندگیه و نباید نادیده گرفته بشه….
وقتی تمام زندگیت رو مشغول کار کردن باشی بازدهیت نسبت به قبل خیلی خیلی کم میشه!
این بازی ها میتونن بهت فرصتی برای دوباره نو شدن بدن….
پس راحت از دستشون نده و این سه ماه رو خوش بگذرون!

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

امروز آخرین روز مدرسه و آخرین امتحان دوران مدرسم بود
رفتم و امتحان دادم چه تلخ بود لحظه ی جدایی ازمدرسه!
روز آخر پای من هنگ کرده بود، آخه وقت رفتن رسیده بود!
فکر می کردم مدرسه تموم بشه خوشحال میشم
فکر می کردم دیگه آزاد و سرحال میشم
اما نه قضیه برعکس شد و دل من بدجورگرفت
خاطره ها یادم اومد و ترس وجودمو گرفت
نگاهم به ساختمان مدرسه افتاد، اندک اندک غرق درخیالات شدم! محو گذشته های دور!
آرام آرام داغون شدم! قلبم لبریز از تاب و شور!
گویی این مکان هویت من بود….نمیشد رهایش کنم
هویت من هزاران خاطراتم بود….مگر میشد فراموش کنم؟!
دلم می خواست بروم و ساختمان مدرسه را با تمام وجود به آغوش بکشم
و فریاد بزنم :نه…نمیرم محاله ازت جدابشم!

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

نمی خوام روز‌ پایانی مدرسه رو از دست بدم….
می خوام توی این روز با همه بچه ها بیرون از مدرسه قرار بذاریم و به یاد تمام خاطراتی که با هم داشتیم لحظاتی رو خوش بگذرونیم!
در کنار همه خاطرات مدرسه رفتن ها فکر می کنم خاطره ای که توی اون روز ساخته میشه هم برای همیشه در ذهن هامون موندگار میشه!

متن غمگین پایان سال

روز‌ آخر مدرسه است….
بعضی ها خود را ملامت و بعضی ها هم بابت به پایان رسیدن مدرسه خوشحال اند!
آن هایی که خود را ملامت می کنند به دلیل درس نخواندن و جدی نگرفتن درس هاست…
ولی آن هایی که خوشحالند به دلیل جدی گرفتن هاییست که در طول سال تحصیلی داشته اند!
به نظر من در زندگی باید جدی بود!
اگر جدی نبودی روزی به مانند روز‌ آخر مدرسه سر می رسد و در اینجا تو به جای این که در ردیف افراد خوشحال باشی در بین کسانی خواهی بود که خود را ملامت می کنند!

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه که می شود نبود حضورت بیشتر از همیشه حس می شود
به خصوص آخرین پنجشنبه سال که دلتنگی نبودنت هجوم می آورد به قلب غمگینم
سال نو مبارک عزیز آسمانی ام

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

اینجا پُر استاز هوای نبودنت ..و منبا هر نفسبارها و بارها می میرم …
در این پنجشنبه آخر سال گوشه قلبم حس خالی بودن عجیبی دارد
سال نو مبارک عزیز سفر کرده من

متن غمگین برای اخر سال

عیدت در آسمانها مبارک غم بی پایان من، پنجشنبه آخر سال است و غم دوریت بیش از هر زمان دیگری سینه ام را میفشارد
دلتنگت هستم مهربانم

متن غمگین آخر سال

عزیز آسمونی ام بهار نزدیک است اما در این آخرین پنجشنبه سال دل من بی توخزان است.آه ازآن رفتگان بی برگشت

متن غمگین برای پایان سال

در این اخرین پنجشنبه سال
دلتنگ حضورت هستیم ای کاش تصویرت نفس میکشید

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

زیبا پسرم از دوست داشتنت برایم همین بس که فهمیدم معنای دوست داشتن را…دلتنگتم زیباپسرم
جای خالی تو در این واپسین پنجشنبه سال بیش از هر وقت دیگری حس می شود
سال نو مبارک جرگوشه ام

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرودهرگز از یاد من آن سرو خرامان نروداز دماغ من سرگشته خیال دهنتبه جفای فلک و غصه دوران نرود
امسال هم بدون حضورت سپری شد و چه سخت است این پنجشنبه آخر سال 

متن غمگین آخر سال

پنجشنبه آخر سال
و یاد آدم‌های رفته
یاد خاطره‌های گذشته
اندوه رفتگان
و شوری اشک‌ها

متن غمگین برای اخر سال

آخرین پنجشنبه سال است…مسافران بهشتیآن سو چشم به راه هدیهچیز زیادی نمیخواهندفاتحـه و صلوات کافیست

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

پنجشنبه آخر سال ویاد آدم های رفتهپنجشنبه آخر سال وعکس های یادگاریدلتنگی های اجباریپنجشنبه آخر سال ودوست داشتن های زیادپنج شنبه آخر سال و فاتحه و صلوات
روحشون شاد

متن غمگین برای اخر سال

و آخرین پنجشنبه امسال هم آمدتا آلبوم خاطرات را باز کنیم !و فاتحه‌ ای بخوانیمبرای کسی که بود امّا دیگر نیست

متن غمگین پایان سال

به رسم کهن، در این اخرین پنجشنبه سال یاد میکنیم از آنها که وقت و مکانشان از ما جداستبه یاد آن عشق های باربستهفاتحه ای ره توشه میکنیممتن فاتحه و ذکر صلوات برای درگذشتگان

متن غمگین پایان سال

پنجشنبه آخر سال است روزی که اموات به سمت خانواده و نزدیکان خود می آیند، اموات دستشان ازدنیا کوتاه است و محتاج این هستند که ما آن ها را یاد کنیم با فاتحه، صلوات و قرآن خواندن روحشون را شاد کنیم.

متن غمگین آخر سال

پنج شنبه است و دلم تنگ شده است برای کسانی که دیگر آن ها را ندارم….پنجشنبه آخر سال است و خای خالی عزیزانمان احساس می شود….. روحشان شاد،
با فاتحه و صلوات از اموات یادی کنیم.

متن غمگین برای پایان سال

پنجشنبه آخر سال است، برای تمام کسانی که در بین ما نیستند فاتحه ای بفرستیم، دعاهایشان هنوز کارگشاست و یادشان همیشه همراه ما است.روحشان شاد و یادشان گرامی.

متن غمگین پایان سال

پنجشنبه آخر سال شده است، روز شاد کردن دل کسانی که در زیر خاک در انتظارند، روز لمس خاطره ای که در ذهن داریم که با خود می گوییم چقدر دلم برایت تنگ شده است.برای شادی روح اموات صلوات.

متن غمگین پایان سال

پنجشنبه است کسانی که مهلت دنیایشان تمام شدہ در آن سوی مرزهای مرگ منتظر فاتحه ای از طرف من و تو هستند…دریغ نکنیم آن را از تمام اموات مخصوصا کسانی که حق به گردن ما دارند.
روحشان شاد

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه است به یاد همه کسانی که بین ما نیستند و هیچکس نمی تواند جای خالی آن ها را در قلبمان پر کند
نثار روح پدران و مادران آسمانی و همه درگذشتگانمان
بخوانیم فاتحه و صلوات.

متن غمگین برای پایان سال

و پنج شنبه می آیدکه یادمان بیاورد کسی بودکه فکرش را نمیکردیم یک روز نباشدو چه سختتر است این آخرین پنجشنبه سال بی حضور تو

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه ای دیگر و چشم انتظاری اموات به خیرات شما خوبان، دسته گلی از صلوات و فاتحه نثار روح عزیزان کنیم یاد کنیم تا یادمان کنندروحشان شاد و یادشان گرامی.

متن غمگین آخر سال

پنجشنبه آخر سال که می شود یاد کسانی‌ که هرگز تکرار نمی شوند و هیچ حضوری جبران نبودنشان را نمی کنند، در دلمان بیداد می کند
با هدیه فاتحه و صلوات روحشان را شاد کنیم.

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ آخر سال ﺍﺳﺖ ﻭ …ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﯼ ﺩلتنگی و دل گرفتگی ﻣﯽﺩﻫﺪ …ﭼﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻰ ﺩﺭﺩﺳﺮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ اموات! ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻰ ﻇﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ می کنند، ﻭ ﻧﻪ ﺑا ﺣﺮﻓﻰ ﺩﻟﻰ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ می کنند! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻯ ﻗﺎﻧﻌ هستند. پنجشنبه آخر سال ﺍﺳﺖ، ﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ دست رﻓﺘﻪ ﮐﻨﻴﻢ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ یاﺩ ﻧﺒﺮﻧﺪ …
با فاتحه و صلوات برای اموات.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

همان روزی که دل می گیرد و اشک در چشمان جاری می شود…روزی که دل، دلتنگ می شود برای عزیزانی که در کنار ما نیستند“روحشان شاد و یادشان گرامی”

متن غمگین آخر سال

اسفند که به پایان راه می رسد دیگر بوی نم باران، بوی سبزه و گل، بوی عود و اسپند،
بوی اسکناس های تا نخورده، بوی لباس های نو و بوی بهار را می شود،به خوبی احساس کرد.
در این رهگذر وقتی به پنجشنبه آخر سال می رسیم
یاد اهل قبور و چشم انتظاران جمعه آخر سال می افتیم، کسانی که که دیگر در بین ما نیستند
و در این روزهای بهاری، جایشان تا همیشه برایمان رنگ خزان دارد.
روحشان شاد باشد.

متن غمگین برای پایان سال

به قبرستان گذر کردم صباحی
‎شنیدم ناله و افغان آهی
‎شنیدم کله ای با خاک می گفت…
‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…
‎نثار روح گذشتگان صلوات و فاتحه ای بخوانیم.

متن غمگین برای پنجشنبه اخر سال

یادشان بخیر….
یاد همه کسانی که دیروز بودند و امروز نه، همه کسانی که پارسال رخت و لباس عید خریدند و امسال نه، همه کسانی که لحظه تحویل سال صورتشان را بوسیدیم و عید زمان را تبریک گفتیم

متن غمگین آخر سال

پنجشنبه ها چه خوشحال می شوند عزیزانی کـه دستشان از دنیا کوتاه اسـت و منتظر مهرتان هستند
با فاتحه و صلوات یادآورشان باشیم.

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه اسـت يادي كنيم از مسافرانى كه روزي در كنارمان بودند و اكنون فقط ياد و خاطرشان در دلمان باقي مانده است با فاتحه و صلوات و يا حتي مهرباني و كمک بـه ديگران روحشان را شاد كنيم.

متن غمگین آخر سال

چشم برهم نهادیم گردش دوران گذشتبر یکی سخت و بر دیگری راحت گذشتروزگاری خواهد آمد با خودت نجوا کنییاد باد آن روزگارانی کـه با یاران گذشت

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه است شاخه گلی بفرستیم برای کسانی که در بین ما نیستند ،یادشون همیشه با ماست و جاشون بین ما خالی می باشد
شاخه گلی به زیبایی یک فاتحه……

متن غمگین برای اخر سال

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم
مردن آن است که از خاطره ها محو شوم..
نثار روح عزیزان از دست رفته

متن غمگین برای اخر سال

سال نو می شود، شکوفه ها شکفته می شوند و باران خنده می زندساز می زنند، ماهی و سبزه می خرندمن اما فقط برای تو گل می خرماین پنجشنبه، که آخرین در این سال استچند بغل گل اضافه می خرماما نه، آرام نمی شومجایت میان تحویل سال چه بد خالی استنبودت در عید دیدنی ها چه بد تلخ استنیستی و روزها بدون تو در سر من تیر می کشند .

متن غمگین پنجشنبه اخر سال

من از بی تو بودن شکست کجایی کجایینگو حقمه این همه بی وفایی کجایی هجوم غمت را تحمل ندارمنگو که خطا بوده این آشنایی کجایی
نفس میکشم در هوایت گره خورده یادم به یادتتو رفتی و من با خیالت فغان خسته ماندم به راهتچرا با دلم در جفایی چنین خصم جانم چراییکه جز تو ندارم هوایی کجایی

متن غمگین آخر سال

پنجشنبه ها
طاقتش کم است
دل ندارد که بماند
مقدمه ای میسازد
خاطرات را کنار هم میچیند
ثانیه ها و دقایق را سنگین میکند
تا جمعه و غروبش فرا برسد
در این اخرین پنجشنبه سال شادی روح رفتگان، فاتحه و صلوات

متن غمگین برای اخر سال

پنجشنبه‌ها…
دلمان گرم است به خاطره پدرهایی که نیستند،
مادرهایی که رفته اند،
آن عشق های سفر کرده؛
در این اخرین پنجشنبه سال
به یاد پدران و مادران آسمانی، بخوانیم فاتحه و صلوات

متن غمگین آخر سال

و امروز آخرین پنجشنبه سال استو دلخوشند، به این پنجشنبه هاآنان که روزی بودندفقط خاطره اند در ذهن حسرتیبزرگ بر دل و تصویری در قابتا یادی کنیم به یک فاتحهیک صلوات و یک خدا بیامرزدشروزگاری میآید که ما هم دلخوشیمبه همین پنجشنبه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *