متن عاشقانه واسه تولد عشقم

متن عاشقانه برای تولد عشقت

متن های عربی عاشقانه کوتاه شیک و خاص با ترجمه ! | تاو بیو

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقت

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.
# خدا # عربی # عشق یک طرفه

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

“رازِاين‌زندگى‌ -چِشمــــان- توست” ♥️ # دوستت دارم # عربی

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

دوستت خواهم داشت
تا زماني که قلبم از تپیدن بایستد! # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

جانش جانِ من است و جانم جانِ او…♥️
# دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

و من عاشقٺ شدم .
عشقے ڪہ ڪسے از آن خبر ندارد
جز او ڪہ ٺورا آفریده …♥️🖇✨ # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

"به‌قلبــــ♥️ــم‌نَزدیکی‌حَتی‌اگَربِینمان
هِزارشهرفاصله‌باشد🌸✨" # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

آرام جان من تویی بمان کنار من همیشه !
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

‌ ‌ ‌ تویی تمامِ وجودِ مـن..!🤍🖇•
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

چشمات از آسمون و ستاره‌هاش، قشنگترن✨💚•
# دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

مَن به عشـقِ تـو زنـده‌اَم..! # عربی

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

ترجمه : واگر چیزی آرزو کردم آن هم فقط توبودی ک ارزویت کردم❤️
# عربی # دوستت دارم

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

“همیشه عاشقت میمونم♥️” # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

تو شیرینیِ زندگیمی …🧿💌🖇 # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقت

لَها عَينان کَأنها الطأنیتة بعد التوبة.

چشمانی دارد؛ انگار آرامش بعد توبه‌اند…
# دوستت دارم # عربی

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

قَلبِ‌مَنِ‌مِيلِ‌تُـــــــــودارَد ☀️🥂~ # عربی

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

«طُ♾» دلیل نفس کشیدنمی🫀💌•
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌ # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

تو نیمه‌ی دیگر من نیستی؛ تو خودِ منی در مکانی دیگر… # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

از آن دم که تو را دوست داشتم‏ جهان زیباتر شد. # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

[ تا استخوان به تو مبتلایم💞♾ ]

‌ # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

من کم نمی‌آورم 
مگر زمانی که دلتنگت شوم .‌.‌
# عربی # دوستت دارم

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

خدا تو را براے من فرستاد تا قدرے از [مزه] بهشتـــــــــ را بچشم!🌙🌸 # دوستت دارم # همسر # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

نمی‌کند نظر به غیر تو
چشمی که لبریز تو باشد… # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # دختر # زندگی # لاتی # همسر # مولانا # بامعرفت # مغرور # ترکی # خجالتی # لاشی # پسرانه # خدا # خسته # انگیزشی # عربی # حافظ # دروغ # آرامش # شاد # باران # شب # مادر # موسیقی # خودکشی # دریا # قاضی # سیگار # شکلک # پدر # سکوت # فرانسوی # حاضر جوابی # بی تفاوت # خاطره # برف # اموات # ملکه # انتقام # به سلامتی

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

دوستت دارم
دوست داشتنی که اگر از آن با خبر بشوی ،
حتما از این دوری خجالت می کشی…♥️🌱 # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

تو در درون من، بیشتر از منی..

# دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

هر بار می‌بینمت،
دوباره از اول عاشقت می‌شم…!

# دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

Happy Birthday to my best friend, my greatest critic, my fiercest supporter, my accomplice, my soulmate, my love, my everything.
تولدت مبارک بهترین دوست من، بزرگترین منتقد من، سرسخت ترین حامی من، همراه من، هم روح من، عشق من، همه چیز من…

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

You can blow out your candles, but nothing can extinguish the torch I carry for you.
تو می‌توانی شمع‌های تولدت را خاموش کنی، اما هیچ چیز نمی‌تواند آتش عشق مرا نسبت به تو خاموش کند.

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

You were crying when u were born
while evrybody was laughing there
As u live 2 blow a thousand candles,
live ur life humbly so that
u would b the one laughing when u die
and everybody else would be crying.
Happy Birthday
وقتی بدنیا اومدی تو گریه می‌کردی در حالیکه همه ی کسانی که اونجا بودند می خندیدند و برای شروع شدن زندگیت هزاران شمع روشن کردند ،
بنابر این در زندگی با تواضع و فروتنی زندگی کن تا هنگام مرگت بخندی در حالی‌که مردم دیگه گریه می‌کنند.
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

Happy Birthday, baby. Trust me when I say there’s no other [man/woman] I’d rather see in [his/her] birthday suit.
تولدت مبارک عزیزم. وقتی می‌گویم (زن/مرد) دیگری نیست که دوست داشته باشم او را در لباس تولد ببینم، به من اعتماد کن…

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

I’m so blessed 2 have a friend like u
This comes with many
Loving thoughts & warm wishes
I send 2 u,
May ur day be filled with laughter
On this ur special day & may the finest things
In life always come
Ur way happy birthday!
من خیلی خوشبختم که دوستی مثل تو دارم.
تمام افکار عاشقانه و آرزوهای گرمم را برای تو می فرستم.
امیدوارم دراین روز خاص روزت سراسر شادی و خنده باشد.
امیدوارم در زندگی بهترینها پیش روی تو بیاید.
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

Happy Birthday to God’s greatest creation. As far as I’m concerned, you’re perfect in every way.
تولد بزرگترین آفرینش خداوند مبارک! تا جایی که به من مربوط می شود ، تو از هر لحاظ عالی هستی!

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy Birthday, my dearest,
I will always love you!
تولدت مبارک،
تولدت مبارک،
تولدت مبارک عزیزترینم
همیشه دوستت خواهم داشت!

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

if kisses were rain id send u showers,

if fun was time id send u hrs,
if u needed a friend id send u me!
*Happy Birthday To You Sweetheart
اگه بوسه باران بود من برای تو رگبار می فرستادم
اگه شادی برای تو زمان داشت من برای تو ساعت می فرستادم.
اگه تو به یه دوست خوب احتیاج داشتی من خودم رو برات می فرستادم.
* تولدت مبارک عزیزم*
***

متن عاشقانه برای تولد عشقت

I know you have enough breath to blow out your candles, because you take mine away every day.
من می‌دونم که تو به اندازه کافی نفس برای خاموش کردن شمع‌هات داری… برای اینکه تو خودت هر روز نفس من رو می‌گیری! تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

Your life began on this day. My life began the day I met you. I’m so glad both days happened. Happy Birthday, darling.
زندگی تو در این روز آغاز شد و زندگی من از روزی که با تو آشنا شدم… خوشحالم که هر دوی این روزها اتفاق افتاد… تولدت مبارک عزیزم.

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

Even though we’re miles apart, you’re on my mind and in my heart. For your next birthday, I hope to have you in my arms as well.
حتی اگر از هم کیلومترها فاصله داریم، تو در ذهن و قلب من هستی. برای تولد بعدیت، امیدوارم تو را در آغوشم داشته باشم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

Flying papers,
multi colours of balloon,
delicated blossom,
fantastic people,
love and laughter.
What it describes? HAPPY BIRTHDAY.?
نوشته هایم پرواز میکنند.
بادبادک ها دراین روز رنگی میشود.
گل ها شکوفه می‌دهند.
مردم شگفت انگيز می‌شوند.
همه ی چیز همراه با عشق و لبخند می‌شود.
اینها توصیف چه روزی است؟
تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

I hope you blow out all your candles, because I’m ready to make your wish come true tonight.
امیدوارم  امشب همه شمع‌های خود را خاموش کنی، زیرا من امشب آماده تحقق آرزوی تو هستم!

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

I didn’t know what to get you for your birthday. How about my whole heart?
نمی‌دانستم برای تولدت چه چیزی را برایت بفرستم. نظرت در مورد تمام قلبم چیست؟!

متن عاشقانه برای تولد عشقت

Were you really born on this day? Or did you just fly down from heaven as the beautiful angel you are?
آیا شما واقعاً در این روز متولد شده‌اید؟ یا شما فقط به عنوان فرشته زیبایی که هستید از آسمان به پایین پرواز کردید؟

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

SUN LIKES THE SUNDAY
MOON LIKES THE MONDAY
BUT I LIKES ONEDAY
THATS YOUR BIRTHDAY
خورشید یکشنبه را دوست دارد.
ماه دوشنبه را دوست دارد.
اما من یک روز را دوست دارم.
و آن روز تولد توست.

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

برایت آرزوی شادترین تولد‌ها را دارم.
Wishing you the happiest of birthdays.

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

Happy Birthday to someone who’s twice as sweet as any birthday cake.
تولدت کسی که خودش دو برابر شیرین‌تر از هر کیک تولد است، مبارک!

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

Happy Birthday to a [man/lady] who is the frosting on my cake, the flame on my candles, and the helium in my balloon.
تولد (مرد/ بانویی) که خامه‌‌ی روی کیک من، شعله شمع‌های من و هلیوم بادکنک‌های من است، مبارک باد!

متن عاشقانه برای تولد عشقت

تولدت مبارک و بازگشت این روز نیز بسیار مبارک.
Happy birthday and many happy returns of the day.

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

One day a year isn’t enough to celebrate someone as special as you.
تنها یک روز در سال برای بزرگداشت شخصی به اندازه شما کافی نیست.

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

Your smile is cause for celebration. Your love is the most precious gift in the world. Your kisses could light a thousand birthday candles. Happy Birthday to someone who makes life itself feel like a special occasion.
لبخند تو دلیل برگزاری این جشن است. عشق تو گران‌بهاترین هدیه جهان است. بوسه‌هایت می‌تواند هزاران شمع تولد را روشن کند. تولدت مبارک ای کسی که می‌توانی باعث شوی زندگی خودش یک موقعیت خاص باشد.

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

باشد که بهترینِ گذشتۀ تو، بدترینِ آیندۀ تو باشد.
May the best of your past be the worst of your future.

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

I’m so glad you came into the world, and I’m even more glad you came into my world. Happy Birthday, sweetheart.
خیلی خوشحالم که به دنیا آمدی و حتی بیشتر خوشحالم که به دنیای من آمدی. تولدت مبارک عزیزم

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

Thank you God, for making such a perfect [man/girl] for me, and then leading me to [her/him].
خدا را شکر که چنین (مرد / دختری) عالی برای من ساخته‌ای و سپس مرا به سمت او سوق دادی.

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

روز تولد تو، فقط نخستین روز دریک سفر ۳۶۵ روزۀ دیگر به دور خورشید است. از این سفر لذت ببر.
A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

It’s your birthday, but I’m the one who should be celebrating the most. My favorite person in the world was born on this day.
روز تولد توست، اما من کسی هستم که باید بیشترین جشن را در این روز بگیرد؛ چرا که در این روز شخص مورد علاقه من در جهان متولد شد.

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

نه تنها یکسال بزرگتر، بلکه یکسال بهتر نیز شده‌اي.
Not just a year older, but a year better

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای روز تولدت به حقیقت بپیوندد.
I hope all your birthday dreams and wishes come true

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

حقارت واژه ها را وقتی دیدم
که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارم
تولدت مبارک عزیزم

متن عاشقانه برای تولد عشقت

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم
ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویم
تولدت آذین زندگی ام باد

متن عاشقانه برای تولد عشقت

روز میلاد روز آفرینش است و بهترین روز خدا
روز میلاد تو آفرینش بهترین هدیه برای قلب تنهای من است
روز میلادت را با ۲۰ شاخه گل سرخ تبریک میگویم . . .

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

عزیزم
تا دیروز نبودی ولی حس بودنت به من شوق زیستن بخشیده
به دنیا آمدی و دنیای من شدی و بهترین صدا تپش قلب توست و بودنت تنها دلیل بودنم
به جای شمع غمهایت را به آتش میکشم و هدیه ام قلبی است کوچک
تو را به روز تولدت تبریک میگویم
همسرت

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

روز تولدت آغاز سفر زیبا و پرهیجان
“دور خورشید در ۳۶۵ روز” است
خیلی مواظب خودت باش و سعی کن بهت خوش بگذره
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

به آغوشم بکش
ذوبم کن در خودت
آنوقت است که با هم میشویم یکی
عشق جان تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

همسرم
با وجود پرمهر و نگاه گرمت دنیایی از پاکی، صداقت و صمیمیت را برایم به ارمغان آوردی
برای توصیف مهربانی‌ات واژه‌ها یاری نمی‌دهند. تا ابد به تو وفادار خواهم ماند
سالروز شکفتن گل وجودت را عاشقانه تبریک می‌گویم . . .

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

همسر عزیزم
همیشه برقرار باش تا بی قرار نباشی
چرا که در تمام لحظه‌های سخت و مشکلات زندگی تو تنها تکیه گاهم هستی
دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک می‌گویم . . .

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبیست کوچک
در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می کنم
و با بوسه ای عاشقانه تولدت را تبریک می گویم
آغاز بودنت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

عزیزتر از جانم
می‌خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم
اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست
دوستت دارم ، تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقت

و تو آن شبنم عشقی
که با آمدنت به روزگار تیره و تارم
رنگ مهر و وفا بخشیدی

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

خوشبختی من در بودن باتو است و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است
تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی
زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو ، بهترین عشق دنیا
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقت

امروز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم
که تو خلق شده ای برای من
تا زیباترین لحظه ها را برایم بسازی
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

تولدت آغاز زیباییهاست
هزاران گل یاس سپید تقدیمت میکنم
متن تبریک تولد
به پاس تمام خوبیهایت ، بهترینها را برایت آرزو میکنم
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

روز تولد تو میلاد عشق پاکه
برای شکر این روز پیشونی ام به خاکه
من سرسپرده هستم تا مرز جون سپردن
با یک اشاره تو، حاضرم برای مردن

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

دستانم تشنه دستان تو
شانه هایم تکیه گاه خستگیهایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
عزیزم سالروز تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقت

یه کیک خیلی خوش طعم
با چندتا شمع روشن
یکی به نیت تو یکی ازطرف من
الهی که هزارسال همین جشن و بگیریم
به خاطر وجودت به افتخار بودن

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک میگوییم

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

لبخند زدی و آسمان آبی شد، شب های قشنگ مهر مهتابی شد، پروانه پس از تولد زیبایت، تا آخر عمر غرق بی تابی شد.
عزیزم، همسرم تولدت مبارک

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ،
ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺖ،
ﭼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯼ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟
ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
تولدت مبارک همسرم

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

همسر عزیزم
همیشه برقرار باش تا بی قرار نباشی
چرا که در تمام لحظه‌های سخت
و مشکلات زندگی تو تنها تکیه گاهم هستی
دوستت دارم و سالروز تولدت
را تبریک می‌گویم…

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

حقارت واژه ها را وقتی دیدم
که نتواستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارم
تولدت مبارک عزیزم

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم
ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویم
تولدت آذین زندگی ام باد

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

عزیزم
تا دیروز نبودی ولی حس بودنت به من شوق زیستن بخشیده
به دنیا آمدی و دنیای من شدی و بهترین صدا تپش قلب توست و بودنت تنها دلیل بودنم
به جای شمع غمهایت را به آتش میکشم و هدیه ام قلبی است کوچک
تو را به روز تولدت تبریک میگویم
همسرت

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

روز تولدت آغاز سفر زیبا و پرهیجان
“دور خورشید در ۳۶۵ روز” است
خیلی مواظب خودت باش و سعی کن بهت خوش بگذره
تولدت مبارک

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

همسرم
با وجود پرمهر و نگاه گرمت دنیایی از پاکی، صداقت و صمیمیت را برایم به ارمغان آوردی
برای توصیف مهربانی‌ات واژه‌ها یاری نمی‌دهند. تا ابد به تو وفادار خواهم ماند
سالروز شکفتن گل وجودت را عاشقانه تبریک می‌گویم . . .

متن عاشقانه برای تولد عشقت

عزیزتر از جانم
می‌خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم
اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست
دوستت دارم ، تولدت مبارک همسرم

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توست
و قشنگترین لحظه لحظه روییدن توست
سالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک میگویم . . .

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

دیشب برای روز تولدت یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای ازماه را و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من عاشق تر می شوم
تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

چه لطیف است حس آغازی دوباره،
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…
و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز…
روز میلاد…
روز تو!
روزی که تو آغاز شدی!
تولدت مبارک

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

ای بهترین چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای من شدی
پس برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی
تولدت مبارک

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میلاد تو معراج دست های من است وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم
ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانه
دیوانه ی مهربانی تؤام….

متن عاشقانه برای تولد عشقت

خوشبختی من در بودن باتو است و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است
تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی
زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو ، بهترین عشق دنیا
تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

دستانم تشنه دستان تو
شانه هایم تکیه گاه خستگیهایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
عزیزم سالروز تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک میگوییم

متن عاشقانه برای تولد عشقت

لبخند زدی و آسمان آبی شد، شب های قشنگ مهر مهتابی شد، پروانه پس از تولد زیبایت، تا آخر عمر غرق بی تابی شد.
همسرم تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

ای زیبا ترین ترانه ی هستی ، بدان که شب میلادت
برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست
پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک . . .

متن عاشقانه برای تولد عشقت

دستانم تشنه دستان تو
شانه هایم تکیه گاه خستگی هایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
عزیزم سالروز تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد،شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت
امروز ثانیه ها نام تو را فریاد می زنند و من در اوج عشق
خود را در پستوی زمان تنها حس نمی‌کنم . . .
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

قلبم مملو از عشق می‌شود وقتی به من نگاه می‌کنی و لبخند می‌زنی، تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

گُل قشنگم، روز تولد تو آنقدر زیباست که من دیگر خودم را تنها احساس نمی‌کنم. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقت

تو امروز یک سال بزرگ‌تر می‌شوی و عشقت در دل من بیشتر می‌شود. با عشقی روزافزون تولدت را تبریک می‌گویم

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

در روز تولدت به یک راز مهم پی بردم: تو به دنیا آمدی تا دنیای مرا روشن کنی. تو را چراغی برای دل من آفریده‌اند. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

جانانِ من! روز تولدت را یک جور خاص، عاشق‌تر از حوا، مجنون‌تر از لیلی و شیرین‌تر از فرهاد تبریک می‌گویم

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

روز تولدت به یادم می‌آورد که چقدر خوشبختم که تو را دارم. عشق من تولدت مبارک

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

عشقِ من، امروز سالروز میلاد توست و من آنچنان می‌خواهمت که گویی عاشق‌تر از من در دنیا نبوده است. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

تا همیشه پشت و پناه من باش تا هر سال در روز تولدت با عشق و غرور بگویم: تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

عشق زیبای من، امروز هزاران بار خدا را شکرگزاری می‌کنم که تو را به من هدیه داد. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

از اعماق قلبم عاشق تو هستم و به وجودت افتخار می‌کنم. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

عزیز مهربانم، سعادت، سلامتی و شادی قرین زندگی‌ات باشد. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

قلبم ویرانه‌ای بود که عشق تو آن را از نو ساخت. من بی‌تو خانه‌خرابم. خانه‌ات آباد و تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

… جان، در روز زیبای تولدت تنها خواهش من از خدا سلامتی تو و پایداری عشقمان است. دوستت دارم. تولدت مبارک

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

آن که برایم با همه دنیا فرق می‌کند، آنکه عشق را در دل من کاشت، آنکه امید من برای ادامه زندگی است، تویی. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

شاید برای جهان تو فقط یک نفر باشی اما برای من تو همه جهانی. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقت

… جان، روز تولدت را که زمستان مرا بهاری کرد، به هر دو نفرمان تبریک می‌گویم

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

حضرتِ عشق، سایه‌ات بر سرم مستدام و تولدت مبارک

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

عشقم، آرزوی من در روز تولدت دیدن خوشحالی توست و امیدوارم به آرزوهای قشنگت برسی. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

امشب که فرشته ها
دنبالتن مبارکه تولدت
مبارکه تولدت عشقم
مبارکه تولدت امشب..

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

جان من و جان تو را
هر دو بهم دوخت قضا
تولدت مبارک عشقم

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

به دنیا آمدی عشقم وجودم از تو پر بار شد
به دنیا آمدی هر دم چشمام از یادت نم دار شد
به دنیا آمدی دنیام فقط با فکر تو زیبا شد

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

روز تولد تو مصادف با روز میلاد عشق است؛ چراکه هرجا تو هستی، عشق هم آنجاست. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقت

عشق پاک و رؤیایی من، تولدت را همراه با یک دنیا عشق و احساس تبریک می‌گویم

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

اگرچه سالگرد تولدت
تنها یک بار در سال رخ می دهد
اما
قلب من هر روز و هر لحظه برای تو می تپد
امروز روز توست♥️
تولدت مبارک عشقم

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

یار عزیزتر از جانم، روز تولد تو زیباترین روز زندگی من است. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

در روز تولد تو بیشتر از قبل حس می‌کنم که بودنت قشنگ‌ترین اتفاق زندگی من است. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

… جانم، آینده‌مان پر از عشق و احساس، فرداهایت سبز، اقبالت بلند و روزهایت روشن باد. تولد مبارک

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

عزیزِ جانم، در روز تولدت بهترین‌ها را از خدا برایت می‌خواهم. عشقمان مستدام، تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

از تو که حرف میزنم
چنان نوبرانه میشوم
که بهار هم
دهانش آب می افتد
تولدت مبارک عشق و زندگیم

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

خدا مرا بسیار دوست داشت که تو را به این دنیا آورد و در سرنوشت من قرار داد. تولدت مبارک عشقم

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

در روز تولدت یک آغوش پُر از زنبق و یاس به تو تقدیم می‌کنم که آغوشت آرامش من است. میلاد معطرت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

من تورا
در روزگاری دوست دارم
که عشق را نمیشناسند
تولدت مبارک همسرم

متن عاشقانه برای تولد عشقت

نازنینم، تولدت مبارک. آرزومندم عشق و شادی دو همراه زندگی‌ات باشند

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

زندگی‌ات هدیه خداوند به تو است و تو هدیه خدا به من هستی. تبریکم را با عشق بپذیر تا عاشقانه بگویم: تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

در زیباترین شب عمرت، آرزوی من فقط خوشبختی و سلامتی توست حتی اگر عشقم را نپذیری. تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

همیشه به قداست روز تولدت ایمان دارم. روزی که فرشته‌ای پاک و مهربان به این دنیا پا گذاشت. تولدت مبارک عشقم

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

حس بودنت
قشنگ ترین حس دنیــــــاست
تو کـه باشی
هر روز را نــــــــــــــــــه !
هر ثانیه را عشـــــق است …
تولدت مبارک همسر جانم

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

روز میلاد تو یعنی روز آغاز جهانی از عشق و مهربانی مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

دوست دارم تا آخر دنیا توی چنین روزی در کنار تو باشم و هرچه عشق در وجودم هست به پای تو بریزم. میلادت پر برکت و زیبا باد

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

تمام دارایی من برای هدیه روز تولدت قلبم است که از عشق تو می‌تپد. آن را که لبریز از احساس و عاطفه است تقدیم به تو می‌کنم و می‌گویم: تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

دلم می‌خواد بدونی تو این همه ستاره
هیشکی اندازه من نگاتو دوست نداره
تولدت پر از نور خوش اومدی ستاره
اگرچه از راه دور هیچ فایده‌ای نداره
خوبِ من، تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

گفتی اسیر عشقمی
نگاه من مال خودت
قلبمو هدیه می‌کنم
واسه شب تولدت
تولدت مبارک عشقم

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

رسیده روز تولد تو تا باز برات هدیه بگیرم
واسه من اینم یه جور بهونه‌ست
که بگم چقدر برات میمیرم
جانانم تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

… جان، همسر نازنینم، زیباترین بوسه‌های عاشقانه‌ام را در روز تولدت به تو تقدیم می‌کنم. تولدت مبارک

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

تندیس عشق و مهربانی، روز میلادت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

نگاه تو مرا به دنیای عشق دعوت کرد و من در روز تولدت چیزی بالاتر از عشق ندارم که تقدیمت کنم. تولدت مبارک

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

خوشبختی یعنی من در کنار تو باشم، تو از ته قلبت خوشحال باشی و من بگویم: همسر عزیزم، تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

دستانم تشنه لمس دستان تو و نگاهم شیفته زل زدن در چشمان توست تا صمیمانه و بی‌دغدغه بگویم: تولدت مبارک

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

با بالاتر رفتن سال‌ات عشق من هم به تو بیشتر می‌شود. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

هدیه کوچکی برای تولدت در نظر گرفته‌ام: قلبی که فقط به عشق تو می‌تپد و اگر عشق تو نباشد از کار می‌ایستد. مبارکت باشد

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

تولدت را در حالی تبریک می‌گویم که شک دارم زنده بودن من قبل از آشنایی با تو اسمش زندگی بوده باشد! این عشق تو بود که به من زندگی بخشید. تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

در روز تولدت قلبم همچون گیتاری است که عاشقانه‌ترین موسیقی را به تو تقدیم می‌کند و تک‌تک تارهای آن با ارتعاش خود می‌گویند: عاشقتم!

متن عاشقانه برای تولد عشقت

تو زیباترین شعر عاشقانه جهان هستی که خدا برای من سروده است. تولدت مبارک

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

تولد تو زمین را برایم بهشت کرد. ممنونم که به دنیا آمدی عشقم

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

همه سال‌های عمرم پیشکش به تو که روز تولدت عمر دوباره من است. میلادت را از عمق جان تبریک می‌گویم عزیزترینم

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

ای عشق، تولدت مبارک؛ ای خوب‌تر از خوب، تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

ستارگان آسمان می‌درخشند تا تولدت را تبریک بگویند. تولدت مبارک ای تک ستاره‌ی قلبم

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

خاطر تو برایم عزیز است و شور عشق ما در خاطر همه می‌ماند. تولدت مبارک؛ از طرف خاطرخواه همیشگی تو

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

از روزی که تو را دیدم، قلبم با شتاب بیشتری می‌تپد و امروز که در اوج عاشقی هستیم، خودم را از همه بالاتر می‌بینم. میلاد پر از مهرت را تبریک می‌گویم

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

آرامِ جانم، تو خورشید زیبای مهر و وفاداری هستی که با تولدت جهان تاریک تنهایی مرا روشن کردی

متن عاشقانه برای تولد عشقت

روز تولدت روز پر کشیدن غم‌ها از قلب من و فرود آمدن شادی در نهانخانه جانم است. عشق زیبایم تولدت مبارک

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

هر انسانی هدیه خداست به اطرافیانش و تو زیباترین هدیه خدایی برای قلب من. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

خورشید چقدر خوشبخت است که بر تو می‌تابد. بر تو که عشق و زندگی من هستی. با احساسی به گرما و روشنایی خورشید می‌گویم: دوستت دارم، تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

در روز تولدت مرا به آغوشت بکش تا در وجودت ذوب شوم و با هم یکی شویم. عشق جان تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

محبوب اول و آخر من! سالروز تولد تو نشانه عشق است که در لحظات من جاری شد و زندگی‌ام را زیباتر کرد. تولدت مبارک

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

عاشق احساسی هستم که نگاه تو در من شعله‌ور می‌سازد. آتش عشقت در دلم همواره در فزون باد. میلادت پر نور

متن عاشقانه برای تولد عشقت

سپاسگزارم که به دنیا آمدی و متشکرم که به قلب من قدم گذاشتی. تولدت مبارک خوبِ من

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

حتی اگر خورشید، ماه و ستارگان را به مناسبت تولدت به تو هدیه کنم، باز هم نمی‌توانند ذره‌ای از عشق مرا نشان دهند. بی‌نهایت دوستت دارم

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

امیدوارم روز تولدت به زیبایی خودت باشد. میلاد زیبایت را تبریک می‌گویم

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

ثانیه به ثانیه روز میلاد تو را عشق است. تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقت

… سال پیش در چنین روزی، خاص‌ترین آقای / خانم دنیا به دنیا آمده است. تولدت مبارک عشق شیرینم

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

بهترین اتفاق زندگی من، سالروز میلادت خجسته باد

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

محبت و دوست داشتن تو امروز بیشتر از همیشه در وجودم پَرپَر می‌زند تا هرچه زودتر خودم را به تو برسانم و عاشقانه بگویم: تولدت مبارک

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و .. | تاو بیو

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

ایشالا تو سال جدید زلفتون گره به زلف کسی بخوره که مثل کوه باشه نه کاه
ایشالا جیبتون اینقدر لب ریز باشه که سر بره
ایشالا سایه بزرگترها از روی سرتون کمرنگ نشه
 ایشالا سایه بون خوبی باشید برای زندگی….

*عیدتون مبارک*
# عید

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

تو رگ اردیبهشتیا خون نیست که، رفاقت و صداقته! دوست خوبم، اردیبهشت ماهی جونم، تولدت مبارک😻💋

🎉تبریک تولد رفیق # تبریک تولد

جملات عاشقانه برای تولد عشقم


اول صبح فدای تو شدن
را عشق است…💌

غزلی ناب برای تو شدن
را عشــق است‌…🧿

خواب آلوده ام اما
مست در حال و هوای
تو شدن را عشق است… (:

صبحت بخیر عشقم 🌼♥️
‌ # صبح بخیر

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

تُو…♡
مثل خورشیدی
زرد و دلنشین ،
می‌درخشی وسط آسمونِ قلبم^_^☀️🌿
°• صُبح بخیر دلبَــــر •°💕 # دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

‌ ‌
صبح و خورشید بهانه اند
تو تنها دلیل…
چشمهای بیدار منـی ☺️🤍

صبحت بخیر عشقم ☀️🌸
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # صبح بخیر

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

کاشکی میشد؛ بهت بگم…
چقد صداتوُ دوست دارم!
لالاییــاتوُ دوست دارم..
بغضِ صداتوُ؛ دوست دارم… مـــــادر…♪♫

روز مادر مبارک💫 # مادر # موسیقی

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

مادرم
تو عشقی هستی
که تا ابد در قلب من پایداری
روزت مبارک # مادر

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

هر انسان لبخندی از خداست
و تو زیباترین لبخند خدایی مادرم❤️

مادر عزیزم تولدت مبارک🎉💝 # تبریک تولد # مادر

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

الحمدالله الذی خلق الحسین🌱♥️ # امام حسین

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

خدایـــا… 🙂
همہ‌ۍنعمتــ هایت‌یڪ‌طرف؛
نعمت‌اشڪِ‌برحسینـت،یڪ‌طـرف!!! # امام حسین

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما
وجود داره که دنیا هر چقدرم
با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموشش کنیم، مثل امروز که
واسش لحظه شماری میکردم😍

تولدت مبارک عشقم 💝🎉🎈 # تبریک تولد

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

آلوده‌تر ز من نبود بر دَرَت ولی
آقا تری از اینکه برانی مرا حسین # امام حسین

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

مَنظَرِچِشمِ‌مَن‌بُوَدنَقشِہ‌ےِڪَربَلاےِتو
سیر‌نِمے‌شَوَم‌اَز‌آن،هَرچِہ‌نِگاه‌میڪُنَم
# امام حسین

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

سَـرَم نَـذر سَـر ، سَـردار بـی سَـر:) # امام حسین

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

می‌خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم
اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست
تولدت مبارک # تبریک تولد

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

زندگیت پر از رد پای خدا
سلامتی مهمون دائمی زندگیت
شکوفه لبخند مهمون لبهات
ساز دنیا کوک خواسته هات❤️

تبریک تولد رفیق💝 # تبریک تولد

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

برایت آرزو میکنم
لحظه لحظه ی زندگیت
قرین این پنج حرف ساده باشد《آرامش》

تولدت مبارک مایه آرامشم🎈✨

تبریک‌تولد همسر # تبریک تولد

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

هر صبح☀️✨
زندگی برای ادامه پیدا کردن
به دنبال بهانه می‌گردد
و چه بهانه‌ای زیباتر
از چشمان تو …😍♥️
“صبح بخیر”☀️🌷
# صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

پدر مثل درخت چنار میمونه، میوه هم نداشته باشه،سایه‌اش برامون کافیه🙃🌿 # ترکی # پدر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

امشب دعا کن
برای هم ،اونایی که یه درد گوشه قلبشون پنهونه
برای ناگفته هایی که کسی جز خدا محرمش نیست
برای دلهای شکسته،برای تمام‌مریض هایی که رو تخت بیمارستانن
برای کسانی که مشکلات خستشون کرده، برای همه ادمها دعا کنیم

شب قدر # متفرقه

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

امیدوارم نور خورشید صبحگاهی
آتشی برای رسیدن به بزرگ ترین چیزها در درونت به پا کنه!
روز بخیر دوست من! # صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی
# تبریک تولد # خواهر

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

دوستی با تو مث اکسیژن می­مونه که بدون اون نمی­تونم زندگی کنم
تولدت مبارک دوستم.
# تبریک تولد

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

♥️✨

سلام علیک، افتقدتُک جداً
سلام بر تو که حقیقتا دلتنگِ توام 🙂
حسین جانم💔

#امام‌حسین
#کربلا
# امام حسین

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

☀️بی گمان روزِ قشنگی بشود امروزم
چون سرِ “صبح”،
سلامم به «تو» خیلی چسبید!!😍 # صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

ܟ݆ܝܝ݅ܝߺߊ‌ࡅߺ݃ߺࡉ‌ ܩܝ݄ܝ‌ߊ‌ࡅߺ݅ߺࡉ‌ ܝ݁‌ܝ݁ܥ‌ࡏަܝ݄ܩܘ◝👁✨◜
شب بخیر # دوستت دارم # شب بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

#جانانم
مرا آلوده کن به عطر تنت..

تا بگویند:

بوی بهشت میدهد پیراهنت

❤️#شبت_بخیر_عشقم❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

# دوستت دارم # شب بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

همسر عزیزم!
تو زیباترین ترانه‌ای هستی که کائنات زمزمه کرده‌اند.
تو آن شعر لطیف هستی که تک تک ابیات تو را فرشته‌ها از بر کرده‌اند.
تولدت مبارک عشقم

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

همسر جان! تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم و برای تو می‌تپد، آن را به تو تقدیم می‌کنم. تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

الفبا برای سخن گفتن نیست ، برای نوشتن نام توست… اعداد پیش از تولد تو به صف ایستاده اند.. تا راز زاد روز تو را بدانند..ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگیت را تبریک می گویم.

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

تو به من معنای واقعی عشق، زندگی و این که چگونه یه رابطه می تونه زیباترین اتفاق دنیا باشه رو بهم نشون دادی
تولدت مبارک عشقم

متن عاشقانه برای تولد عشقت

عزیزم! تو شیرینی شکر، رایحه گل ها و روح من هستی، تولدت مبارک عشق دوست داشتنی من!

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

ازت ممنونم که همسرم هستی و هر زمان بهت نیاز دارم کنارمی
تو تنها کسی هستی که ازم حمایت می کنی و منو تشویق می کنی
تولدت مبارک همسر مهربانم

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

روزی که با هم آشنا شدیم روزی است که همه دنیا برایم تغییر کرد
در کنار تو زندگی ام بسیار زیبا و آرام است
تولدت مبارک همسر عزیزم

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

تو برای من فراتر از یک علاقه و اشتیاق هستی
تولدت مبارک تنها عشق زندگی ام
خدا به تو سلامتی و موفقیت فراوان بدهد

متن عاشقانه برای تولد عشقت

هیچ ستاره ای نمی تواند نورانی تر از ستارگانی باشد که
در چشمان تو می درخشند
تولدت مبارک نازنینم!

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

امروز تولد دختریه که
قلب و روح من رو یکجا دزدیده
تولدت مبارک خانومی!

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

دیگران کتاب های عاشقانه و اشعار رمانتیک می خوانند تا عشق را لابه لای لغات درک کنند
اما من
در یک لحظه و تنها با نگاه کردن به چشمان تو
معنای عشق را با وضوح تمام درک کردم
تولدت مبارک عشق من!

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

همسر خوب و فداکارم!
تارهای گیتارم را به لرزش در می‌آورم چرا که روز تولد تو میلاد عشق پاک است،
برای شکر این روز پیشانیم به خاک است. تا بارها و بارها به تو بگویم دوستت دارم.
بارها این تارها به صدا درمی آیند و می‌گویم:
تولدت مبارک قشنگم!

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

  زادروز فرشته‌ی نازنینی که گرما و عشق را به روزهای زندگی‌ام آورد، مبارک. زندگی‌ام به خاطر وجود تو فوق‌العاده شده است.

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

عزیزم بدون تو نمی­تونستم به اینجا برسم و مردی باشم که الآن هستم. تولدت مبارک عشق واقعی زندگیم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

امروز روز توست. مطمئنم که امروز هدایای زیادی می‌گیری،
اما هیچ کدوم از اونها قابل مقایسه با هدیه‌ای که تو به من دادی، نیست:
هدیه‌ی عشق واقعی. تولدت مبارک، عشق دوست داشتنی‌ام.

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

امروز که تولد توست
برای تو و برای چشم‌های تو هدیه‌ام ناقابل است
خاطراتی از فرداهایمان برای بودنت
همراه ترانه‌های خیس و باران خورده چشم‌هایم
و من در هر تولد تو باز زنده می‌شوم
تولدم مبارک
تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

تولد تنها دختری که تونست منو با وجود تمام عیب‌هایم دوست داشته باشه مبارک. عاشقتم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

  هرگز بابت یک عمر زندگی در کنار تو و این ماجراجویی‌های فوق‌العاده پشیمان نخواهم شد، عشق من تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

فرق امروز با روزای دیگه اینه که امروز خیلی خاصه. امروز یه تولد معمولی نیست. امروز تولد تو، مرد دوست داشتنیه و باید جشن گرفته بشه.
تولدت مبارک عشق زندگی من.

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

در روز تولد تو بیشتر از قبل حس می‌کنم که بودنت قشنگ‌ترین اتفاق زندگی من است. تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقت

تولد تو ” تولد من است!
چون وقتی تو می‌آیی من زندگی می‌کنم…
پس تولدمان مبارک…!

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

هر روزی که با تو هستم جشنی عالی است
که تنها با لحظات زیبا پر شده
دوستت دارم نازنینم، تولدت مبارک!

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

 امشب چه نازدانه گلی در چمن رسید
گویی بساط عیش مداوم به من رسید
نور ستاره‌ای در شب تولدت
انگار که فرشته‌ای از ازل رسید
فرشته‌ی من تولدت مبارک.

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

عشق ورزیدن به تو هدف من است،
و من هرگز اهدافم را رها نمی کنم!
تولدت مبارک زندگی من!

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

یک سال بزرگ‌تر شدی، یعنی یک سال بهتر، قوی‌تر و عاقل‌تر شدی. ممنونم که اجازه دادی در سفر زندگی در کنارت باشم. تولدت مبارک. تولدت مبارک مرد زندگی من.

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

بیدار شدن در آغوش تو همواره شادترین لحظه‌ی زندگی‌ام خواهد بود. تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

روز تولدت آغاز سفر زیبا و پرهیجان
“دور خورشید در ۳۵۶ روز” است
خیلی مواظب خودت باش و سعی کن بهت خوش بگذره
تولدت مبارک.

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توست
و قشنگ‌ترین لحظه لحظه روییدن توست
سال روز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک میگویم.

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

هیچ کلمه ای نمی تونه عشق من نسبت به تو رو توصیف کنه
این عشق بزرگ تر از جهانه
و عمیق تر از اقیانوس ها
تولدت مبارک عزیزم!

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

 جانانِ من! روز تولدت را یک جور خاص، عاشق‌تر از حوا، مجنون‌تر از لیلی و شیرین‌تر از فرهاد تبریک می‌گویم

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

امروز خورشید شادمانه‌ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت
قلب‌ها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت
فرشته آسمانی سالروز زمینی شدنت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

هرچه عدد سن تو بالاتر می رود عشق من به تو نیز بیشتر می شود
امیدوارم تا پایان عمر روزهای تولدت را در کنار هم جشن بگیریم
تولدت مبارک عشقم♥️

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

بهترین هدیه‌ای که می‌توانید به دیگران بدهید، عشق بدون قید و شرط است
(برایان تریسی)
تولدت مبارک معشوق من.

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

♥♥♥ تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم و برای تو می‌تپد، آن را تقدیمت می‌کنم. تولدت مبارک. ♥♥♥

متن عاشقانه برای تولد عشقت

امروز برایت زیباترین گل‌های دنیا را خواهم آورد، هرچند تو مهربان‌تر از همه آن‌هایی. روز تولد تو، تولد همه خوبی‌هاست.

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

مهربانم روز میلاد تو خجسته‌ترین روز زندگی من است. کاش می‌توانستم این روز را در تمام تقویم‌ها ثبت کنم، یا فریاد بزنم و تمام شهر را پر کنم از شادی به دنیا آمدنت.

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

زمان میگذره، تولدها میان و میرن، اما هر روزی که در کنار تو هستم خاصه. تولدت مبارک، عاشقتم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

اولین باری که با هم قدم زدیم، فهمیدم که از این به بعد تک تک‌ قدم‌هایم خاص خواهد بود، چون قرار بود تا آخر عمر کنار تو قدم بردارم. تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

همیشه به قداست چشمان تو ایمان دارم، چه کسی چشمان تو را این چنین زیبا رنگ‌آمیزی کرده است؟
چه زمان دیگری جهان تواند مانند تویی خلق کند؟ فرشته‌ای هستی در قالب یک انسان….
فقط ساده می‌توانم بگویم: عزیزم تولدت مبارک…

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

عاشقانه در انتظار تو هستیم
کم طاقت دیدار تو هستیم
با آمدنت جمال ما روشن شد
حالا که آمدی گرفتار تو هستیم!
تولدت مبارک عزیزم!

متن عاشقانه برای تولد عشقت

می‌گویند هرکسی نیمه‌ای گمشده دارد…
تو اما مرد من…تمام گمشده‌ی منی…و من یک هیچ ناتمام که با تو هست می‌شوم…
این هیچ ناتمام، عاشقانه تو را دوست دارد…
ای مرد دوست داشتنی دنیای زنانه‌ام…
تولدت مبارک آقایی من…

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی
اما برای من یک دنیا هستی
تولدت مبارک عزیزم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

وقتی به چشم‌هایت نگاه می‌کنم، آینده‌ی روشنی را می‌بینم که سرشار از عشق و شادی است.
با داشتن تو در کنارم، درد و غم به زندگی‌ام راه نخواهد یافت. امروز تولدت را جشن می‌گیرم و تمام عشقی را که در قلبم دارم، تقدیمت می‌کنم. تولدت مبارک!

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

 هر بار که تو رو می‌بینم، دوباره قلبم از عشقت به تپش میفته. تولدت مبارک، همسر بی‌نظیر من.

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

تولدت مبارک ای صادق‌ترین، دوست‌داشتنی‌ترین و زیباترین زن کل هستی. چقدر به خودم می‌بالم که میتونم به همه بگم امروز و همیشه مال منی.

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

داستان زندگی ما خیلی وقت نیست که شروع شده؛ اما امروز کنار همدیگه هستیم و میخوایم تولدتو با هم جشن بگیریم. تولدت مبارک خاص‌ترین آدم روی زمین.

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

تا همیشه پشت و پناه من باش تا هر سال در روز تولدت با عشق و غرور بگویم: تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

روزی که به دنیا آمدی هرگز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید
که آرامش بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر است
بهانه‌ی زندگیم تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

روز تولدت ماندگارترین تاریخ میان صفحات تقویم زندگی پر هیاهوی من است
که تا ابد در ذهنم درخشان می‌ماند.

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

دیدن خوشحالی تو در روز تولدت همه چیزی است که آرزویش را دارم
امیدوارم به هر چیزی که آرزو می‌کنی برسی
تولدت مبارک عشقم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

روز میلاد روز آفرینش است و بهترین روز خدا
روز میلاد تو آفرینش بهترین هدیه برای قلب تنهای من است
روز میلادت را با ۲۰ شاخه گل سرخ تبریک میگویم . . .

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

همسرم
با وجود پرمهر و نگاه گرمت دنیایی از پاکی، صداقت و صمیمیت را برایم به ارمغان آوردی
برای توصیف مهربانی ات واژه ها یاری نمی دهند. تا ابد به تو وفادار خواهم ماند
سالروز شکفتن گل وجودت را عاشقانه تبریک می گویم . . .

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

همسر عزیزم
همیشه برقرار باش تا بی قرار نباشی
چرا که در تمام لحظه های سخت و مشکلات زندگی تو تنها تکیه گاهم هستی
دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک می گویم . . .

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توست
و قشنگترین لحظه لحظه روییدن توست
سالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک میگویم . . .

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

♥♥♥ تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم و برای تو می‌تپد، آن را تقدیمت می‌کنم. تولدت مبارک. ♥♥♥

متن عاشقانه برای تولد عشقت

همسر من، گل من، عشق من، تولد تو تولد من است. من تمام طول سال بیدار مانده ام که مبادا روز تولد تو تمام شود و من در خواب بمانم و نتوانم به تو بگویم تولدمان مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

امروز برایت زیباترین گل‌های دنیا را خواهم آورد، هرچند تو مهربان‌تر از همه آن‌هایی. روز تولد تو، تولد همه خوبی‌هاست.

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

همسر جان جانانم! آرزو می کردم که در جشن میلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشم تا در آغوشت طولانی‌ترین شبم را تقدیمت کنم و درکلبه انتظارت بوسه‌هایم را میهمانت ! تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقت

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان
با آن به رنج های زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میلاد تو معراج دست های من است
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

مهربانم روز میلاد تو خجسته‌ترین روز زندگی من است. کاش می‌توانستم این روز را در تمام تقویم‌ها ثبت کنم، یا فریاد بزنم و تمام شهر را پر کنم از شادی به دنیا آمدنت.

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

تولد تولد تولدت مبارک …مبارک مبارک .. تولدت مبارک بیا شمعا رو فوت کن ک ۱۰۰ساله بشی..
دنیای من ..مرد زندگی من ..آقایی یکه یدونم
همسرم عزیزم تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

زمان میگذره، تولدها میان و میرن، اما هر رو زی که در کنار تو هستم خاصه. تولدت مبارک، عاشقتم.

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

همسرم! تمام لحظه‌هاي‌ عمرم بدرقه نفس کشیدن توست. به دنبال کوچک‌ ترین فرصت بودم تا بزرگ‌ترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم. ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویم.تولدت اي آذین زندگی‌ام باد.

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

اولین باری که با هم قدم زدیم، فهمیدم که از این به بعد تک تک‌ قدم‌هایم خاص خواهد بود، چون قرار بود تا آخر عمر کنار تو قدم بردارم. تولدت مبارک.

همسر عزیزم! تا دیروز نبودی ولی حس بودنت به من شوق زیستن بخشیده است. بدنیا آمدی و دنیای من شدي و بهترین صدا تپش قلب توست و بودنت تنها دلیل بودنم. بجای شمع غم‌هایت رابه آتش میکشم و هدیه‌ام قلبی است کوچک. تو رابه روز تولدت تبریک می گویم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

همیشه به قداست چشمان تو ایمان دارم، چه کسی چشمان تو را این چنین زیبا رنگ‌آمیزی کرده است؟
چه زمان دیگری جهان تواند مانند تویی خلق کند؟ فرشته‌ای هستی در قالب یک انسان….
فقط ساده می‌توانم بگویم: عزیزم تولدت مبارک…

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

لبخند زدی و آسمان آبی شد، شب‌هاي‌ قشنگ مهر مهتابی شد، پروانه پس از تولد زیبایت، تا آخر عمر غرق بی تابی شد. عزیزم، همسرم تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقت

عاشقانه در انتظار تو هستیم
کم طاقت دیدار تو هستیم
با آمدنت جمال ما روشن شد
حالا که آمدی گرفتار تو هستیم!
تولدت مبارک عزیزم!

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت
قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت
فرشته آسمانی سال روز زمینی شدنت مبارک . . .

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

عزیزتر از جانم
می خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم
اما پنداشتم ساده نوشتن هم چون ساده زیستن زیباست
دوستت دارم ،تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقت

تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست
جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد
آوردن خوبی هایت است
سالروز تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

می‌گویند هرکسی نیمه‌ای گمشده دارد…
تو اما مرد من…تمام گمشده‌ی منی…و من یک هیچ ناتمام که با تو هست می‌شوم…
این هیچ ناتمام، عاشقانه تو را دوست دارد…
ای مرد دوست داشتنی دنیای زنانه‌ام…
تولدت مبارک آقایی من…
همسر جان! در شب زیبای میلادت تمام وجودم راکه قلبی ست کوچک در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می کنم و با بوسه اي عاشقانه تولدت را تبریک می گویم. آغاز بودنت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

عاشقی…
باید قسمته آدم بشه…
وقتی شد یهو بخودت میایی
می‌بینی یکی هست که با همه ی برات فرق میکنه…
کسیکه تنها امیده زندگیت میشه….
میشه هَمدمت
میشه دلیلِ آرامشت
اصلا میشه جانِ جانانت…
کسیکه باوجودش
زندگی برات جایه قشنگ تری میشه
واین یعنی ناب ترین وبهترین حسِ دنیا
همسر عزیزم ….
هربار بیشتراز قبل حس می کنم بودنت قشنگ ترین اتفاقِ زندگیمه…..
مرسی که هستی
تولدت مبااااارک عشق جانم….
.سایه ات از سَرمان کم نشود

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی
اما برای من یک دنیا هستی
تولدت مبارک عزیزم.

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

همسر عزیزتر از جانم. تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیباترین بوسه‌هاي‌ عاشقانه هدیه اي برای روز تولد تو. تولدت مبارک.

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

وقتی به چشم‌هایت نگاه می‌کنم، آینده‌ی روشنی را می‌بینم که سرشار از عشق و شادی است.
با داشتن تو در کنارم، درد و غم به زندگی‌ام راه نخواهد یافت. امروز تولدت را جشن می‌گیرم

و تمام عشقی را که در قلبم دارم، تقدیمت می‌کنم. تولدت مبارک!

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

 هر بار که تو رو می‌بینم، دوباره قلبم از عشقت به تپش میفته. تولدت مبارک، همسر بی‌نظیر من.نازنین همسرم! امروز روز تولد توست و من هرروز بیش از پیش به این راز پی می برم که تو خلق شده اي برای من تا زیباترین لحظه‌ها را برایم بسازی. تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق ان دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سال روز تولدت را تبریک می گوییم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

دستانم تشنه دستان تو
شانه هایم تکیه گاه خستگیهایت
به پاکی چشمانت سوگند تا ابد با تو می‌مانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون می‌دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
عزیزم سال روز تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

تولدت مبارک ای صادق‌ترین، دوست‌داشتنی‌ترین و زیباترین زن کل هستی. چقدر به خودم می‌بالم که میتونم به همه بگم امروز و همیشه مال منی.
همسر جان! از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد،شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت. امروز ثانیه‌ها نام تو را فریاد میزنند و من در اوج عشق خودرا در پستوی زمان تنها حس نمیکنم. تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

داستان زندگی ما خیلی وقت نیست که شروع شده؛ اما امروز کنار همدیگه هستیم و میخوایم تولدتو با هم جشن بگیریم. تولدت مبارک خاص‌ترین آدم روی زمین.
اي زیبا ترین ترانه ي هستی ؛ بدان که شب میلادت
برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست
پس اي سر کرده ي خوبی ها میلادت مبارک . . .

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

روز تولدت آغاز سفر زیبا و پرهیجان
“دور خورشید در 365 روز” است
خیلی مواظب خودت باش و سعی کن بهت خوش بگذره
تولدت مبارک

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

تولد تو آغازیست برای یک دنیا مهربونی
تولد تو همه ی خوبیهاست
تولد تمام زیبایی‌هاي‌ زندگی
امروز روز توست همسر جان تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

تا همیشه پشت و پناه من باش تا هر سال در روز تولدت با عشق و غرور بگویم: تولدت مبارک
تولدت آغاز زیباییهاست
هزاران گل یاس سپید تقدیمت میکنم

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

به پاس تمام خوبیهایت ؛ بهترین ها را برایت آرزو میکنم
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

روزی که به دنیا آمدی هرگز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید
که آرامش بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر است
بهانه‌ی زندگیم تولدت مبارک

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

رسیده روز تولد تو که باز برات هدیه بگیرم
واسه من اینم یه جور بهونه ست که بگم چقدر برات میمیرم .
تولدت مبارک همسرم

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

همسر عزیزم! تو زیباترین ترانه‌اي هستی که کائنات زمزمه کرده‌اند. تو ان شعر لطیف هستی که تک تک ابیات تو را فرشته‌ها از بر کرده‌اند. تولدت مبارک عشقم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
اسمان در مقدمت باران گل باریده بود
تولدت مبارک

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

روز تولدت ماندگارترین تاریخ میان صفحات تقویم زندگی پر هیاهوی من است
که تا ابد در ذهنم درخشان می‌ماند.
اي زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس اي سرکرده خوبیها میلادت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

دیدن خوشحالی تو در روز تولدت همه چیزی است که آرزویش را دارم
امیدوارم به هر چیزی که آرزو می‌کنی برسی
تولدت مبارک عشقم.

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

  زادروز فرشته‌ی نازنینی که گرما و عشق را به روزهای زندگی‌ام آورد، مبارک. زندگی‌ام به خاطر وجود تو فوق‌العاده شده است.
معنای خوشبختی این است که
در دنیا کسی هست که
بی اعتنا به نتیجه ؛ دوستت دارد

عزیزم بدون تو نمی­تونستم به اینجا برسم و مردی باشم که الآن هستم. تولدت مبارک عشق واقعی زندگیم.

عزیزتر از جانم
می خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم
اما پنداشتم ساده نوشتن هم چون ساده زیستن زیباست
دوستت دارم ،تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

امروز روز توست. مطمئنم که امروز هدایای زیادی می‌گیری،
اما هیچ کدوم از اونها قابل مقایسه با هدیه‌ای که تو به من دادی، نیست:

هدیه‌ی عشق واقعی. تولدت مبارک، عشق دوست داشتنی‌ام.
وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق ان دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سال روز تولدت را تبریک می گوییم.

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

امروز که تولد توست
برای تو و برای چشم‌های تو هدیه‌ام ناقابل است
خاطراتی از فرداهایمان برای بودنت
همراه ترانه‌های خیس و باران خورده چشم‌هایم
و من در هر تولد تو باز زنده می‌شوم
تولدم مبارک
تولدت مبارک.

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

تولد تو آغازیست برای یک دنیا مهربونی
تولد تو همه ی خوبیهاست
تولد تمام زیبایی‌هاي‌ زندگی
امروز روز توست همسر جان تولدت مبارک.

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

تولد تنها دختری که تونست منو با وجود تمام عیب‌هایم دوست داشته باشه مبارک. عاشقتم.
یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت میکنم
عشق زیبای تو را رونق دل میکنم
با تو اي زیباترین احساس بودن میکنم
زیبا همسرم! تولدت مبارک.

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

بی شک تو خاص ترین اتفاقی هستی که در زندگی ام رخ داده و حضورت در زندگی ام لذت و شوق فراوان به همراه دارد
تولدت مبارک به خوشگل ترین دختر دنیا!

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

اگرچه هر روز زندگی تو جذاب و فوق العادس اما می خوام تولدت رو به خاص ترین روز زندگیت تبدیل کنم
تولدت مبارک زیباترین همسر دنیا!

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

نمی گم به خاطر داشتن تو خوشبختم
می گم به خاطر داشتن چنین دختر دوست داشتنی در زندگیم بیش از حد خوشبختم!
تولدت مبارک دوست داشتنی من!

متن عاشقانه برای تولد عشقت

می دونم همیشه کنارم هستی و همه مشکلاتم رو حل می کنی
یه عالمه عشق و بغل و بوسه تقدیم به تو
تولدت مبارک همسر مهربونم!

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

شب هست باز دلم بهانه میگیرد
غم غریب دلم را نشانه میگیرد
هوای دیدن تو ای تولد خورشید
تمام هستی من را شبانه میگرد
تولدت مبارک همسر نازنینم

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

لبخندت بهترین داروی دنیا برای من است
پیشاپیش تولدت مبارک فرشته نازنینم!

متن عاشقانه برای تولد عشقت

در روز تولدت، فقط یه چیز از خدا می خوام
این که هر چی قلبت آرزو می کنه زود زود بهش برسی
نمی تونم ببینم شاهزاده خانمم منتظر بمونه
تولدت مبارک اولین و آخرین عشق زندگیم!

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

امروز برای من مهم ترین روز ساله چون تولد عشق زندگیمه
تولدت مبارک عزیزم!

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

سالروز تولد قشنگت را
با رقص سفید برف ها
همچون سفیدی دلت
بر اسمان قلبمان
جشن می گیریم
و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم
تولدت مبارک

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

عشق عزیزم! امروز بهترین روز برای این است که بگویم تو منبع دائمی شادی و خوشبختی من هستی
تولدت مبارک عزیزم

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

تو و من در این دنیا فقط برای دوست داشتن هم حضور داریم
بدون تو وجود من بی معنی می شه
تولدت مبارک عشقم!

متن عاشقانه برای تولد عشقت

تمام دارایی من قلبی است♥ که در سینه دارم و برای تو میتپد☜♥همسرم♥ آن رابه تو تقدیم میکنم♥عشقم★♥ تولدت مبارک زندگیم

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

پلک جهان می پرید دلش گواهی میداد اتفاقی میوفتد اتفاقی میوفتد و فرشته اي از آسمان فرود آمدتولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

آهنگ خوش سه تار تقدیم تو باد
آرایش گل های بهار تقدیم تو باد
گویند که عشق هدیه پاک خداست
این هدیه هزار بار تقدیم تو باد
تولدت مبارک همسر عزیزم

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

این هدیه ي آسمانی چشمانت
دلبسته به شمعدانی چشمانت
اي عشق تولدت مبارک ، قلبم
تقدیم به مهربانی چشمانت
نازنینم تولدت مبارک

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

تولدت مبارک یعنی دوستت دارم از ته قلب ، با تمام وجود از ته احساس …

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدي
دنیای من ، تولدت مبارک . . .

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

دستانم تشنه دستان تو
شانه هایم تکیه گاه خستگیهایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
سالروز شکفتنت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

زیبا ترین تولد ها، آن هائیست که در رویا برای کسی میگیریم
که عاشقانه دوستش داریم
بهترین دوست تولدت مبارک

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک همسر عزیزم

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

بهترین عشق دنیا
خوشبختی من در بودن باتوست
و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است
تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمانت به وصال قلبم نشاندی
زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

تو هیچی کم نداری ؛ برای همه ی چیز من بودن
تولدت مبارک …

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

میگویند آغاز نو شدن
آغاز تازه شدن بهار است
اما برای من
روز میلاد تو
سر آغاز فصلی دگر از زندگیست
تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست
با شکوه ترین روز دنیا تولد توست
پس برایم بمان
و بدان که عاشقانه دوستت دارم
تولدت مبارک زیبای من

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

مبارک باشه میلاد شما خاتون
شمایی که ستاره جون میگیره توی چشماتون
شمایی که شدید معنای شعرای من عاشق
شما که زندگی میده بمن هرم نفسهاتون

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

همیشه دوست دارم ساده و کوتاه بنویسم
و بازهم کوتاه می نویسم
♥عزیزم تولدت مبارک♥

متن عاشقانه برای تولد عشقت

جشن توجشن تولدتمومه خوبیهاس
جشن توشروع زیبای تمومه شادیهاس …
همسرم عزیزم تولدت مبارک عششششقم

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

باور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم
امشب اما همه جملات فرار کرده اند
همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم
مامان گلم تولدت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

زمین در انتظار تولد یک برگ من در حال شمارش معکوس صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است
تولدت مبارک

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

میلادت اي عزیز تر از جـان مبارک باد!
در مقـدمت غــزل به ترنم، نشسته باد!
…….تولد تو مــــبارک! بروی تو
دروازه هاي غم به چنین روز بسته باد!

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینش
و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن
و چه اندازه شیرین است امروز
روز میلادت ، روزی که تو آغاز شدی
میلادت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست
احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست
گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی
کز فرّ و شرف، آبروی جمله ي گلهاست
میلاد تو اي چشمه ي خورشید، مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و .. | تاو بیو

متن عاشقانه برای تولد عشقت

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

•🌙حرمش سنگِ صبور دل بیچاره‌ی ماست
#مشهد امام رضا # متفرقه

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است… # پدر

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

من همانم ؛دلداده یِ هُنَر ، دلباخته یِ رنگ‌ها 🍃
#هنر #نقاشی # متفرقه

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃 # امام حسین

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

اجازه بده تمام شکست های سال گذشته، بهترین راهنمات در سال جدید باشه.
# عید

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤
# اموات

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

‹ دیروز را رها کن ، از اهالی امروز باشˇ◡ˇ🌼 ›
“صبح بخیر”🌝🌷
# صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر # تبریک تولد

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

در روز تولدم؛
برای خودم آرزو می کنم
که همیشه بهترینی که می توانم باشم
از حالا تا ابد

تولدم مبارک ❤

┄┅┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┅
┄┅┅┄┅✶🎉✶┅┄┅┅┄ # تولدم

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙
# مادر # زندگی

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

‏آدم گاهی تو یه سال قدر یه عمر بزرگ میشه…
# عید

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

در تاریکی چشمانت را جُستم
در تاریکی چشم‌هایت را یافتم
و شبم پُرستاره شد…♥️
شبت پرستاره ✨🌙 # شب بخیر

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 
# یلدا

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!
ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..♥️ # امام حسین

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن عاشقانه برای تولد عشقت

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد
# امام حسین

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 
# یلدا

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج # همسر

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^ # ادبی

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

 

به بعضیام باید گفت : 
شب یلدا چه بهتر که یک دقیقه بیشتر نداریمتون :))
# یلدا

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 
# دختر

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

ߊ‌‌ܩܝ‌❟ܝ‌‌🖇
ࡅߺ߳❟ܠܥ‌ ࡅ࡙ߺܣ ࡏܝܝ݅ܝߺܦ߳ܣ😍
ࡅ࡙ߺܣ ܟٜߺࡅ࡙ߺࡏަܝ‌💜.
ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡉ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ ܭܘ ࡅߺ߲ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ ߊ‌‌❟ܩܥ‌ࡅ࡙ߺ🎉
❟ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡅߺ߳ܝ‌ ܭܘ ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ܨ ܩࡍ߭ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ࡅ࡙ߺ✨
دنیــ🌎ــای مــ💙ــن
تولــــــــــدت
مبــــــــــارکــ💋♥️💋😍🤤

تبریک‌تولد همسر # تبریک تولد

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡ # شب # شب بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

سالروز هدیہ شدنت بــہ زمین مبارڪ باد❤️ #اسم # تبریک تولد

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

در زندگی ام سه بار اوج خوشبختی را تجربه کردم:
وقتی از من خواستگاری کردی
وقتی با تو ازدواج کردم
وقتی یه فرشته کوچولو به جمع دو نفره مون اضافه شد
شوهر نازنینم به خاطر این همه خوشبختی که برام به ارمغان آوردی ازت ممنونم، تولدت مبارک!

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

اگر می توانستم هر چیزی که دوست دارم
در روز تولدت به تو هدیه بدهم
به تو قدرت آن را می دادم
که بتوانی خودت را از چشم دیگران ببینی
تولدت مبارک مرد زندگیم

متن عاشقانه برای تولد عشقت

I forever hold on to you. I know you love me and you never let go of me. You are in my heart and I’m in your heart too. Happy birthday loveliest wife!
من تا ابد تو رو پیش خودم نگه می دارم، می دونم تو عاشق منی و هرگز ترکم نمی کنی. تو در قلب منی و من در قلب تو. تولدت مبارک دوست داشتنی ترین همسر دنیا!

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

طلوع دوباره خورشید زندگیت را
در زیباترین فصل سال تبریک می گویم
با آرزوی طلوع خوشبختی ها و غروب غم هایت
تولدت مبارک

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

عشق بی اندازه ای که در نگاهت نسبت به من داری
گران بهاترین چیز برای من در دنیا است
تولدت مبارک عشق من!

متن عاشقانه برای تولد عشقت

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم
ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویم
تولدت آذین زندگی ام باد

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

دفترچه ی خاطرات قلبم را که خالی از عشق و یکرنگی بود
سرشار از عشق و محبت کردی ، نازنیم، زیباترینم
حضور گرم و همیشگی ات را هزاران هزار بار سپاس می گویم
تولدت مبارک عشقم

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

همسرم، تنها مونسم،
یک باغ گل شقایق تقدیم به تو که بهترینی
سالروز تولدت مبارک

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

روز تولد تو میلاد عشق پاک است، برای شکر این روز پیشانیم به خاک است.

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن
یکی به نیت تو یکی از طرف من
الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم
به خاطر و جودت به افتخار بودن

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

عزیزم از صمیم قلب دوستت دارم و امیدوارم بتوانم جوابگوی محبت های
بی پایان تو باشم ، و سال های سال در کنار هم زندگی زیباتر از قبل داشته باشیم
تولدت مبارک عزیزم

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبی ست کوچک
در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت میکنم
و با بوسه ای عاشقانه تولدت را تبریک می گویم
تولدت مبارک همسر مهربانم

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک میگوییم.

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

وقتی نگاه تو بـه دنیا افتاد یک حس عجیب در دل ما افتاد ؛ در گوش بهار آسمان چیزی گفت، نام تو سرزبان گلها افتاد…
همسرم تولدت مبارک

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

خوشبختی من در بودن باتو اسـت و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من اسـت
تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات بـه وصال قلبم نشاندی
زیباترین گلهای دنیا تقدیم بـه تو ؛ بهترین عشق دنیا
تولدت مبارک همسرم

متن عاشقانه برای تولد عشقت

همسرم
باوجود پرمهر و نگاه گرمت دنیایی از پاکی، صداقت و صمیمیت را برایم بـه ارمغان آوردی
برای توصیف مهربانی‌ات واژه‌ها یاری نمی دهند. تا ابد بـه تو وفادار خواهم ماند
سال روز شکفتن گل وجودت را عاشقانه تبریک میگویم . . .

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ،
ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺖ،
ﭼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯼ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟
ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
تولدت مبارک همسرم

متن عاشقانه برای تولد عشقم کوتاه

تولدت مبارک همسر مهربانم
یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک همسر عزیزم

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

متن مناسبتی جدید/ متن های کوتاه مناسبتی مهر 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن عاشقانه برای تولد عشقت

ط از زیبا ترین معجزه های شهریوری
دختر شهریوری من تولدت مبارک 😍 # تبریک تولد

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

شاخه تا آمد به برگش خو کند؛ پاییز شد..🍂 # ادبی # دلتنگی

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

پاییز دارد می آید!

فصل فرمانروایی دختری قوی و زیبا!

دختر پاییزی با دامن قرمز و نارنجی خود با بوی نم باران؛گیسوان بلند خود را می بافد..چای تازه دم نوید خانه ای گرم و پر مهر است،مبادا با دلخوری پای گذاری داخل آن تا قلب پاک و مهربانش را سیاه و بی مهر کنی!

مراقب باش؛مراقب! # آرامش # دختر # طبیعت

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

راهی جز سقوط ندارد برگ پاییزی،

وقتی می‌داند درخت

عشقِ برگِ تازه‌ای در سر دارد…! # ادبی

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

گـربـِپرسـند‌آرزویـت‌چیست؟!

صدا‌مۍ‌آید‌؛اَربعین،پاۍپیادھ‌،ڪربلا…

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # امام حسین

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

وسط بهاره ها
ولی نمیدونم چرا برگا دارن میریزن؟. # طبیعت

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

موهای من طناب دار من نیس :)🖤 # دختر

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

پاییز از چشمان من شروع شد..

از برگ ریزان دلم!

از نارنجی سکوتم.:)

که مشت مشت دلتنگی به آسمان می‌پاشید… # ادبی # دلتنگی

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

‹ سهند نادری: شهریور از عبور تو پاییز می‌شود. › # ادبی

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

.
دستانت را میگیرم و عطر صبح را،
با هم نفس میکشیم
لبخنـد میزنی
و جرعه اے از چای ات را
آرام مینوشی
زل زدن در چشمان تــو
صبـحم را به عجیب ترین
حالت ممکن بخیر مےکند ☀️🤍🍃❤️

#صبح_بخیر_ # صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

باران امسال را من به عهده گرفته‌ام

آنقدر بغض در گلویم تلنبار و اشک درون چشمانم تلنباز شده و در کمین نشسته که فکر کنم

پر باران ترین پاییز روزگار را من رقم بزنم… # ادبی # خسته

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

♡ ♡ 신뢰, 사랑하고 이동하십시오ـ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # چینی

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

تولدت مبارک من تنهایی جشن میگیرم و تو به اشوب دلم ثانیه ای فکر نکن! # تبریک تولد

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

میدونم سخته ولی بیا ادامه بدیم
ما خدارو داریم، میان تمام نداشته هامون..‌.!

# سلام_صبحتون_بخیر # ادبی # صبح بخیر

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

میدونی امروز چه روزیه؟
روزی که ترکم کردم…
روز تولدم…ترکم کردی…
قلبم شکست اما فراموشت میکنم…
همونطور که تو منو فراموش کردی…🙂💔 # عشق یک طرفه

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

گفتند که ایام جوانی
چه قشنگ است
غمها و شب و شاپرکش،
قسمت ما شد

#شهاب_مرادی
# شب بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

یادت بماند که آن آرزو برای دلیلی
در قلب تو کاشته شده بود…!

#سلام_صبحتون_بی‌غم🖤 # انگیزشی # صبح بخیر

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

خوره افتاده به جانم
هر صبح،
که دلم
زودتر از یاد تو بیدار شود..
# دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

یا رب آنچه را که خیر است
در تقدیر ما قرار بده…!

# سلام_صبحتون_بی‌غم🖤 # صبح بخیر # خدا

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

مدت‌هاست به هوایِ صبح بخیر گفتن‌هایت ،
سحر خیز شده‌ام …!
# دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

حرف دل همه رو شاملو گفته:
«برای تو، برای چشم‌هایت، برای من، برای دردهایم، برای ما، برای این همه تنهایی…
ای کاش خدا کاری کند…!

#سلام_صبحتون_بی‌غم🖤 # صبح بخیر

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

مَن!
شب های بی توام!
که هیچ وقت،
نخواهند گذشت…

# شب بخیر # شب

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

ما در چه شماریم،
که خورشید جهان‌تاب
گردن به تماشای تو
از صبح کشیده‌ است

#صائب_تبریزی
# صبح بخیر # دوستت دارم

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

و صبح
یعنی تو
كه با گلِ لبخند
به وعـده گاهِ دل انگیزِ عشق می آیی
و صبح یعنى من
كه چاى می ریزم
براى احساست

#لیلا_ناظرى_فر
# دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

.
بوسه هايم را سپردم بر نسيم صبح گاه

تا كه بيرون می زنی از خانه،
تقديمت كند..
# صبح‌بخیر‌عشقم

# صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم به انگلیسی

چشم من با دیدن روي تو
روشن میشود
اي همیشه باعث لبخند من ،
صبحت بخیر

#امین_قنبري
# دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقت

در ذهن و دلم هستی
شب تا به سحر جانم
دیوانه شدم از این
خوابی که نمی‌آید

#مریم_قهرمانلو
# شب بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقت

صبحی که در آغوش نگیرم
تن عریان تو در بر
صبح است به ظاهر
ولی چون شب تار است

# صبح بخیر

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

به شب سلام؛
که بی تو
رفیق راه من است

#حسين_منزوی

# شب بخیر # دلتنگی

متن عاشقانه برای تولد عشقم طولانی

هر صبح زِ روی تو

هم خانه ي خورشیـدم !

#فروغی_بسطامی

# دوستت دارم # صبح بخیر

شعر عاشقانه برای تولد عشقم

ماها, تو سفر کردی و
شب ماند و سیاهی
نه مرغ شب از ناله من
خفت و نه ماهی …
# شب بخیر

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

صبح های با تو
نفس در من جان می گیرد
و به غیرت چشمهایت
عشق بر لبانم گل می دهد
# صبح بخیر

متن عاشقانه خاص برای تولد عشقم

انگار
نبض جهان را
در دست می گیرم
وقتی هر صبح
با صدایِ
قلبی که برای من کوک کرده ای
بیدار می شوم…

# صبح بخیر

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

گاهی شب ،
چنان فريادِ سكوتی
سر می دهد
که عقل تمام می شود و
عشق خروشان …!
# شب بخیر

متن عاشقانه برای تولد عشقم بلند

غبارِ صبح تماشاست!
هرچه باداباد
تو هم بخند
جهانِ خراب می‌خندد…!
# صبح بخیر

متن عاشقانه واسه تولد عشقم

صبح زد از خنده رویی
غوطه در خون شفق
تا چه گلها بشکفد از چهره
خندان ترا

#صائب_تبریزی
  # دوستت دارم # صبح بخیر

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

باور کردنی نیست، صبح بخیر‌هایت
تا بینهایت عشق مرا با خود میبرد…
# صبح بخیر

جملات عاشقانه برای تولد عشقم

رو شیشه ها کردم نوشتم که طبیعت هوشمنده # طبیعت

متن عاشقانه برای تولد عشقم با فونت زیبا

بازم دلم گرفته🖤🔪

شب تولدم شد🥲🎂

نمیدونم چجوری🚬⚰

ی ساله دیگ‌رد شد🚶🏻‍♀️🕳

تولدم مبارک💔🎊 # ادبی # تولدم

متن عاشقانه برای تولد عشقت

امروز
تو صبح من باش
برای تمام خستگی هایم
برای تمام این تاریکی ها
صبحی باش که پایان میدهد
تمام شب های دلواپسی را …
# صبحتون‌به‌خیر🫰❣️

#محسن_دعاوی

# صبح بخیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *