متن عاشقانه نستعلیق

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

از اولین روزی که تو را دیدم، دیگر به خاطر تو زندگی می‌کنم. رویاهای من، رویاهای توست و قلب من برای تو می‌تپد.

متن عاشقانه نستعليق

متن عاشقی نستعلیق

هیچ‌کسی نمی‌تواند مثل تو نمی‌تواند مرا خوشحال کند، عشق من. قلب من تنها برای تو می‌تپد.

متن عاشقانه نستعلیق

تک تک دقایق زندگی من از تو الهام می‌گیرند. حضور تو در زندگیم فوق‌العاده است. قلب من هر روز به خاطر تو می‌تپد.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

تو نفس من هستی و قلب من به خاطر تو می‌تپد. نیاز دارم تا برای همیشه در قلبم بمانی.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دلم می‌خواهد عشقم را در گوشت نجوا کنم. عشق من برای تو همیشگی است و قلب من تنها به خاطر تو می‌تپد.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

نزدیک‌تر بیا؛ به صدای ضربان قلب من که تنها برای تو می‌تپد، گوش کن.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

قلب من تنها به عشق تو نیاز دارد. من بدون عشق تو هیچ‌گاه کامل نخواهم بود. قلب من برای تو می‌تپد.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

از اولین روی که تو را دیدم، می‌دانستم که تو عشق زندگی من هستی و از آن زمان تاکنون، قلبم برای تو می تپد .

متن عاشقانه نستعليق

عشق من، من با تک تک ضربان قلبم دوستت دارم و هیچ‌گاه درست از دوست داشتنت برنمی‌دارم.

متن عاشقانه نستعلیق

مهم نیست چقدر فاصله بین ما وجود دارد، قلب من هنوز برای تو می‌تپد. دوستت دارم!

متن عاشقانه نستعليق

هر کاری که انجام می‌دهم، برای توست؛

من زندگیم را برای تو می‌دهم،

تو رویای من هستی، من تو را در رویا می‌بینم،

قلب برای تو می‌تپد.

من در تاریکی گم شده بودم،

هرگز فکر نمی‌کردم بتوانم دوباره عاشق شوم،

من خیلی رنج کشیدم و گریه کردم،

هیچ امیدی برایم باقی نمانده بود.

تو مرا زمانی پیدا کردی که قلبم شکسته بود،

قلب تکه تکه شده بودف

تو تکه‌های قلبم را کنار هم قرار دادی،

تو مرا زنده کردی.

تو روز به روز قوی‌تر شدم،

اکنون، قلبم برای تو می تپد

قلبم برای عشق تو می‌تپد،

تو باعث شدی تا دوباره نفس بکشم.

نمی‌توانم بدون فکر کردن به تو زنده بمانم،

تو همیشه کنارم بوده‌ای،

تو به من امید داده‌ای،

قلبم برای تو می تپد .

متن عاشقانه نستعلیق

متن عاشقانه نستعلیق png

به قلب من گوش بده،

چیزی برای گفتن دارد،

نزدیک‌تر بیا،

و به آنچه قلبم می‌خواهد بگوید، گوش بده.

امروز روز خوبی است،

اسمان آبی است،

خوشبختی در جریان است،

به قلب من گوش بده.

بگذار در مورد رویاهایمان صحبت کنیم،

انگیزه‌هایمان،

جایی که می‌خواهیم برویم،

در کنار هم به رویاهایمان دست خواهیم یافت.

هر دو اینجا هستیم،

به قلب من گوش بده،

به چیزی که می‌خواهد با تو تقسیم کند،

به آهنگ آن گوش بده،

می‌خواهد همه چیز را به تو بگوید.

تو همان کسی هستی

که باعث می‌شوی چنین احساسی به من دست پیدا کند،

احساسی که نسبت به تو دارم، واقعی است

عشقت هستم بسیار زیاد

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

قلبم تو را صدا می‌زند،

در شور و اشتیاق می‌سوزد،

آغوش من منتظر است تا تو را در آغوش بگیرد.

من هرگز فکر نمی‌کردم که چنین احساسی پیدا کنم،

یک احساس فوق‌العاده

در درون قلبم.

عشقت هستم خیلی زیاد،

دیگر نمی‌توانم انتظار دیدنت را بکشم،

دیگر نمی‌توانم انتظار ابراز علاقه به تو را تحمل کنم،

وقتی نزدیکم هستی، قلبم برای تو می تپد .

من خوشبختیم را پیدا کردم،

من عشق را پیدا کردم،

خوشحالم که با تو ملاقات کردم،

زندگیم تغییر کرد.

قلبم تو را صدا می‌زند،

افکارم، کارم

همه در مورد توست،

تو تنها کسی هستی که دوستش دارم.

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

من همه جار برای عشق زندگیم گشته‌ام،

در نهایت، او را پیدا کردم،

تو ضربان قلب من هستی.

افکار من لبریز از توست،

تو عشق من هستی،

تنها کسی که قلبم دوستش دارد.

از لحظه‌ای که تو را دیدم،

می‌دانستم که تو عشق من هستی،

هرگز ترکت نخواهم کرد،

تو ضربان قلب من هستی.

نمی توانم احساسم را پنهان کنم،

این احساس غریبی است،

می‌خواهم به تو بگویم که چه حسی دارم،

می‌خواهم زندگیم را در کنار تو سپری کنم.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

وقتی تو را می‌بینم،

قلبم با شادی تند تند می‌زند،

تو رویایی هستی که به حقیقت پیوسته است.

قلبم با شادی تند تند می‌زند،

وقتی که تو را در آغوش می‌گیرم،

کاری است که می‌خواهم تمام روز انجام دهم،

دلم نمی‌خواهد از کنارت بروم.

تو دقیقاً می‌دانی که چه می‌خواهم،

می‌دانی که چگونه مرا مشتاق‌تر کنی،

زمانی که این کلمات را بر زبان می‌آوری،

قلبم برایت تند تند می‌زند.

تو کسی هستی که باعث می‌شوی قلبم تند بزند،

زیبایی و لبخندت

باعث می‌شود تا قلبم به تند بزند.

تو کسی هستی که قلبم می‌خواهد با او باشد.

متن عاشقی نستعلیق

باور نمی‌کنم که چنین احساسی دارم،

ممکن است با هم متفاوت باشیم،

اما قلبم هنوز برای تو می‌تپد،

امیدوارم که تو هم چنین احساسی داشته باشی.

ما هنوز زمان داریم،

می‌توانیم روی تفاوت‌هایمان کار کنیم،

صدای عشق را بشنو،

من هنوز عاشقت هستم.

هرگز نگو که مرا فراموش کرده‌ای،

دلم نمی‌خواهد از دوست داشتن تو دست بردارم،

تنهایی مرا تکه پاره می‌کند،

بگذار عشق زندگیت باشم.

تو کسی هستی که می‌خواهم

تک تک لحظات زندگیم را با او بگذرانم،

هر آنچه که دارم را با او تقسیم کنم،

قلبم هنوز برای تو می‌تپد.

متن عاشقانه نستعلیق

متن عاشقانه نستعليق

وقتی تو را می‌بینم،

قلبم تو را می‌خواهد،

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم و می‌بوسم،

حس خاصی پیدا می‌کنم.

می‌توانم همیشه تو را در کنارم احساس کنم،

این یک رویا نیست،

من در عشق تو غرق می‌شوم،

من با تو احساس زنده بودن می‌کنم.

وقتی مرا در آغوش می‌گیری،

قلبم تو را می‌خواهد،

منتظرم تو را در آغوش بگیرم،

تو را احساس کنم.

وقتی می‌شنوم که نامم را صدا می‌زنی،

قلبم تو را می‌خواهد،

کاری می‌کنی که بیشتر بخواهمت،

تو مرا زنده می‌کنی.

دوستت دارم …

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

از اولین روزی که تو را دیدم، دیگر به خاطر تو زندگی می‌کنم. رویاهای من، رویاهای توست و قلب من برای تو می‌تپد.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

هیچ‌کسی نمی‌تواند مثل تو نمی‌تواند مرا خوشحال کند، عشق من. قلب من تنها برای تو می‌تپد.

متن عاشقی نستعلیق

تک تک دقایق زندگی من از تو الهام می‌گیرند. حضور تو در زندگیم فوق‌العاده است. قلب من هر روز به خاطر تو می‌تپد.

متن عاشقانه نستعليق

تو نفس من هستی و قلب من به خاطر تو می‌تپد. نیاز دارم تا برای همیشه در قلبم بمانی.

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

متن عاشقانه نستعلیق png

دلم می‌خواهد عشقم را در گوشت نجوا کنم. عشق من برای تو همیشگی است و قلب من تنها به خاطر تو می‌تپد.

متن عاشقی نستعلیق

نزدیک‌تر بیا؛ به صدای ضربان قلب من که تنها برای تو می‌تپد، گوش کن.

متن عاشقانه نستعلیق png

قلب من تنها به عشق تو نیاز دارد. من بدون عشق تو هیچ‌گاه کامل نخواهم بود. قلب من برای تو می‌تپد.

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

از اولین روی که تو را دیدم، می‌دانستم که تو عشق زندگی من هستی و از آن زمان تاکنون، قلبم برای تو می تپد .

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

عشق من، من با تک تک ضربان قلبم دوستت دارم و هیچ‌گاه درست از دوست داشتنت برنمی‌دارم.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

مهم نیست چقدر فاصله بین ما وجود دارد، قلب من هنوز برای تو می‌تپد. دوستت دارم!

متن عاشقانه نستعليق

هر کاری که انجام می‌دهم، برای توست؛

من زندگیم را برای تو می‌دهم،

تو رویای من هستی، من تو را در رویا می‌بینم،

قلب برای تو می‌تپد.

من در تاریکی گم شده بودم،

هرگز فکر نمی‌کردم بتوانم دوباره عاشق شوم،

من خیلی رنج کشیدم و گریه کردم،

هیچ امیدی برایم باقی نمانده بود.

تو مرا زمانی پیدا کردی که قلبم شکسته بود،

قلب تکه تکه شده بودف

تو تکه‌های قلبم را کنار هم قرار دادی،

تو مرا زنده کردی.

تو روز به روز قوی‌تر شدم،

اکنون، قلبم برای تو می تپد

قلبم برای عشق تو می‌تپد،

تو باعث شدی تا دوباره نفس بکشم.

نمی‌توانم بدون فکر کردن به تو زنده بمانم،

تو همیشه کنارم بوده‌ای،

تو به من امید داده‌ای،

قلبم برای تو می تپد .

متن عاشقانه نستعليق

به قلب من گوش بده،

چیزی برای گفتن دارد،

نزدیک‌تر بیا،

و به آنچه قلبم می‌خواهد بگوید، گوش بده.

امروز روز خوبی است،

اسمان آبی است،

خوشبختی در جریان است،

به قلب من گوش بده.

بگذار در مورد رویاهایمان صحبت کنیم،

انگیزه‌هایمان،

جایی که می‌خواهیم برویم،

در کنار هم به رویاهایمان دست خواهیم یافت.

هر دو اینجا هستیم،

به قلب من گوش بده،

به چیزی که می‌خواهد با تو تقسیم کند،

به آهنگ آن گوش بده،

می‌خواهد همه چیز را به تو بگوید.

تو همان کسی هستی

که باعث می‌شوی چنین احساسی به من دست پیدا کند،

احساسی که نسبت به تو دارم، واقعی است

عشقت هستم بسیار زیاد

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

قلبم تو را صدا می‌زند،

در شور و اشتیاق می‌سوزد،

آغوش من منتظر است تا تو را در آغوش بگیرد.

من هرگز فکر نمی‌کردم که چنین احساسی پیدا کنم،

یک احساس فوق‌العاده

در درون قلبم.

عشقت هستم خیلی زیاد،

دیگر نمی‌توانم انتظار دیدنت را بکشم،

دیگر نمی‌توانم انتظار ابراز علاقه به تو را تحمل کنم،

وقتی نزدیکم هستی، قلبم برای تو می تپد .

من خوشبختیم را پیدا کردم،

من عشق را پیدا کردم،

خوشحالم که با تو ملاقات کردم،

زندگیم تغییر کرد.

قلبم تو را صدا می‌زند،

افکارم، کارم

همه در مورد توست،

تو تنها کسی هستی که دوستش دارم.

متن عاشقانه نستعلیق

من همه جار برای عشق زندگیم گشته‌ام،

در نهایت، او را پیدا کردم،

تو ضربان قلب من هستی.

افکار من لبریز از توست،

تو عشق من هستی،

تنها کسی که قلبم دوستش دارد.

از لحظه‌ای که تو را دیدم،

می‌دانستم که تو عشق من هستی،

هرگز ترکت نخواهم کرد،

تو ضربان قلب من هستی.

نمی توانم احساسم را پنهان کنم،

این احساس غریبی است،

می‌خواهم به تو بگویم که چه حسی دارم،

می‌خواهم زندگیم را در کنار تو سپری کنم.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

وقتی تو را می‌بینم،

قلبم با شادی تند تند می‌زند،

تو رویایی هستی که به حقیقت پیوسته است.

قلبم با شادی تند تند می‌زند،

وقتی که تو را در آغوش می‌گیرم،

کاری است که می‌خواهم تمام روز انجام دهم،

دلم نمی‌خواهد از کنارت بروم.

تو دقیقاً می‌دانی که چه می‌خواهم،

می‌دانی که چگونه مرا مشتاق‌تر کنی،

زمانی که این کلمات را بر زبان می‌آوری،

قلبم برایت تند تند می‌زند.

تو کسی هستی که باعث می‌شوی قلبم تند بزند،

زیبایی و لبخندت

باعث می‌شود تا قلبم به تند بزند.

تو کسی هستی که قلبم می‌خواهد با او باشد.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

باور نمی‌کنم که چنین احساسی دارم،

ممکن است با هم متفاوت باشیم،

اما قلبم هنوز برای تو می‌تپد،

امیدوارم که تو هم چنین احساسی داشته باشی.

ما هنوز زمان داریم،

می‌توانیم روی تفاوت‌هایمان کار کنیم،

صدای عشق را بشنو،

من هنوز عاشقت هستم.

هرگز نگو که مرا فراموش کرده‌ای،

دلم نمی‌خواهد از دوست داشتن تو دست بردارم،

تنهایی مرا تکه پاره می‌کند،

بگذار عشق زندگیت باشم.

تو کسی هستی که می‌خواهم

تک تک لحظات زندگیم را با او بگذرانم،

هر آنچه که دارم را با او تقسیم کنم،

قلبم هنوز برای تو می‌تپد.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

وقتی تو را می‌بینم،

قلبم تو را می‌خواهد،

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم و می‌بوسم،

حس خاصی پیدا می‌کنم.

می‌توانم همیشه تو را در کنارم احساس کنم،

این یک رویا نیست،

من در عشق تو غرق می‌شوم،

من با تو احساس زنده بودن می‌کنم.

وقتی مرا در آغوش می‌گیری،

قلبم تو را می‌خواهد،

منتظرم تو را در آغوش بگیرم،

تو را احساس کنم.

وقتی می‌شنوم که نامم را صدا می‌زنی،

قلبم تو را می‌خواهد،

کاری می‌کنی که بیشتر بخواهمت،

تو مرا زنده می‌کنی.

دوستت دارم …

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن عاشقانه نستعلیق png

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن عاشقانه نستعليق

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن عاشقانه نستعلیق png

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬ

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾu

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن عاشقانه نستعلیق

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن عاشقانه نستعلیق

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن عاشقانه نستعليق

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن عاشقانه نستعلیق png

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن عاشقانه نستعلیق png

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن عاشقانه نستعلیق png

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬ

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾu

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن عاشقانه نستعلیق

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن عاشقانه نستعلیق png

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن عاشقانه نستعلیق

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

متن سیزده بدر مبارک عشقم

سیزده به دری که با تو به در شود
خوش یمن ترین روز زندگی ام است
بگذار دنیا خیال کند سیزده عدد نحسی است …
سیزده بدر مبارک عشقـــ♥️ــم

متن عاشقانه نستعلیق

عشق من …
دنیای من، زندگی من و نفس های من تو هستی
تو که نوروزم را تازه کرده ای و سیزده را با حضورت سرسبزتر از همیشه
مرسی که هستی
سیزده بدر مبارک

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

غصه هایت را به سبزه
و دستانت را به من
گره بزن تا
سیزده دلتنگی ام بدر شود …
سیزده مبارک

متن عاشقانه نستعلیق png

نگذار حرف هایت را به حساب دروغ سیزده بگذارم
بیا … نگذار آمدنت به دلم بماند
دوستت دارم
سیزده بدر مبارک مهربان ترینم💙

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

پیامک تبریک سیزده به در به عشقم

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیز است
ای بهانه گره های سبزه همه سیزده هایی که گذشت …
سیزده بدر مبارک عشقم!

متن عاشقی نستعلیق

عشق من!
الهی دلت همیشه به سرسبزی و طراوت طبیعت بهاری باشه
سیزده بدر مبارک

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

این چه رسمی است؟
چه کسی گفته چنین:
با گره سال خود آغاز کنم؟
تو بیا تا گره‌ های همه عمرم همه یک جا باز شود …
سیزده مبارک

متن عاشقی نستعلیق

متن تبریک سیزده بدر به همسر

عزیزم!
هر نوروز و هر سیزده و هر روز و هر لحظه
بودنت را جشن می گیرم …
همه مناسبت ها تنها بهانه اند
بهانه ای برای قدردانی از حضور تو …
سیزده بدر مبارک همسرم!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

سلامتی اونایی
که حتی یه دونه سبزه
هم گره نزدن ولی یه عمریه
دلاشون به هم گره کور خورده!

سیزده مبارک نازنین یار ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ

متن عاشقانه نستعلیق

سبزه در دست تو
و چشم من اما نگران
که گره را به هوای
چه کسی خواهی زد …!…

متن عاشقانه نستعلیق

سیزده بدر مبارک عاشقانه

فردا تو را مثل سیزده به در می کنم
اما نمی دونم یادت را گره بزنم
به لحظه های زندگیم تا بیایی تا بمانی
یا این که مثل یه دروغ سیزده فراموشت کنم

سیزده بدر پیشاپیش مبارک عشقم 🥀

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

با گره دیروزم
نحسی سیزده بدر نشد
بخت بازوان مرا
تنهــا آغوش تو باز خواهد کرد …

سیزده بدر مبارک

متن عاشقانه نستعلیق

با بهار مهربان پیش رو
در به روی هرچه غصه بسته باد
سیزده بدر مبارک عزیزترینم!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

متن سیزده بدر مبارک عشقم

سیزده به دری که با تو به در شود
خوش یمن ترین روز زندگی ام است
بگذار دنیا خیال کند سیزده عدد نحسی است …
سیزده بدر مبارک عشقـــ♥️ــم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

عشق من …
دنیای من، زندگی من و نفس های من تو هستی
تو که نوروزم را تازه کرده ای و سیزده را با حضورت سرسبزتر از همیشه
مرسی که هستی
سیزده بدر مبارک

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

غصه هایت را به سبزه
و دستانت را به من
گره بزن تا
سیزده دلتنگی ام بدر شود …
سیزده مبارک

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

نگذار حرف هایت را به حساب دروغ سیزده بگذارم
بیا … نگذار آمدنت به دلم بماند
دوستت دارم
سیزده بدر مبارک مهربان ترینم💙

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

پیامک تبریک سیزده به در به عشقم

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیز است
ای بهانه گره های سبزه همه سیزده هایی که گذشت …
سیزده بدر مبارک عشقم!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشق من!
الهی دلت همیشه به سرسبزی و طراوت طبیعت بهاری باشه
سیزده بدر مبارک

متن عاشقانه نستعلیق

این چه رسمی است؟
چه کسی گفته چنین:
با گره سال خود آغاز کنم؟
تو بیا تا گره‌ های همه عمرم همه یک جا باز شود …
سیزده مبارک

متن عاشقانه نستعلیق png

متن تبریک سیزده بدر به همسر

عزیزم!
هر نوروز و هر سیزده و هر روز و هر لحظه
بودنت را جشن می گیرم …
همه مناسبت ها تنها بهانه اند
بهانه ای برای قدردانی از حضور تو …
سیزده بدر مبارک همسرم!

متن عاشقانه نستعلیق

سلامتی اونایی
که حتی یه دونه سبزه
هم گره نزدن ولی یه عمریه
دلاشون به هم گره کور خورده!

سیزده مبارک نازنین یار ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

سبزه در دست تو
و چشم من اما نگران
که گره را به هوای
چه کسی خواهی زد …!…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

سیزده بدر مبارک عاشقانه

فردا تو را مثل سیزده به در می کنم
اما نمی دونم یادت را گره بزنم
به لحظه های زندگیم تا بیایی تا بمانی
یا این که مثل یه دروغ سیزده فراموشت کنم

سیزده بدر پیشاپیش مبارک عشقم 🥀

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

با گره دیروزم
نحسی سیزده بدر نشد
بخت بازوان مرا
تنهــا آغوش تو باز خواهد کرد …

سیزده بدر مبارک

متن عاشقانه نستعليق

با بهار مهربان پیش رو
در به روی هرچه غصه بسته باد
سیزده بدر مبارک عزیزترینم!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ابتدا فکر می کردم ،
شاید یک اتفاق ساده باشد ،
تا این که بعد از او ،
هیچ اتفاق دیگری درمن رخ نداد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه نستعلیق png

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن عاشقانه نستعلیق

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن عاشقی نستعلیق

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن عاشقانه نستعلیق png

یه وقتایی تلفنو که قطع کردی
بگو خدارو شکر و آرزو کن
همیشه این تکرار بشه
اون آدم پشت خط که مثه کوه پشتت و دلتو قرص کرده یعنی زندگی

متن عاشقانه نستعلیق png

به خدا هیچ کسی
در نظرم غیر تو نیست
لا شریک لک لبیک ، خیالت آسان

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

نگاهتو ازم نگیر
صدام بزن پیش همه ی
کیه ندونه ما دوتا
حواسمون پیش همه ی

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دست خودت نیست

زن که باشی،گاهی رهایش می کني
وپشت سرش آب میریزی
وقناعت می کني به رویای حضورش
و به این امید که
او خوشبخت باشد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

تفاوت دوستت دارم با عاشقتم چیه

وقتی شما یک گلی رو دوست داری میچینیش

ولی وقتی عاشق یک گل باشی هرروز بش آب میدی

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

همه ی سهم من ازعشق توغم بود،ولی
دوست دارم که توراشادببینم اي دوست

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

توی موهات غرقم کن ،
تو این امواج طوفانی ،
من از تو عشق میخوامو ،
نوازش هاي طولانی

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

مادربزرگم همیشه می گفت اگر دوستش داری اگر دوستت دارد،

گاهی بی‌هوا باش. بی‌هوا بغلش کن،

بی‌هوا بوسش کن، بی‌هوا صدایش کن.

می گفت این بی‌هواها،

هوای دوست داشتن و دوست داشته شدن را خواهند داشت

در روزهای خسته‌ و بی‌رمق و کم‌هوایی زندگی

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گاهی باید رها کنی و بروی ،
مثل مادر موسی ،
اگر صلاح باشد خدا برش میگرداند

متن عاشقانه نستعليق

یه شب که ترس از دست دادنشو داشتم

‏گف دیونه فکر کردی تنهات میذارم کاری به این که رفت ندارم

میخوام بگم هر ادمی لااقل یک بار خوشبخت ترین بوده

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دلتنگى برا كسى كه حتا بهت فكر هم نميكنه

شايد رمانتیک باشه و بشه در موردش صدها بيت شعر سرود

اما در واقع چيزى جز حماقت نيست

باز هر جور صلاح ميدونين

متن عاشقانه نستعليق

ابتدا فکر می کردم ،
شاید یک اتفاق ساده باشد ،
تا این که بعد از او ،
هیچ اتفاق دیگری درمن رخ نداد

متن عاشقانه نستعلیق

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن عاشقانه نستعليق

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن عاشقی نستعلیق

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه نستعليق

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن عاشقانه نستعلیق

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن عاشقی نستعلیق

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن عاشقی نستعلیق

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن عاشقانه نستعليق

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن عاشقانه نستعلیق png

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

یه وقتایی تلفنو که قطع کردی
بگو خدارو شکر و آرزو کن
همیشه این تکرار بشه
اون آدم پشت خط که مثه کوه پشتت و دلتو قرص کرده یعنی زندگی

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

به خدا هیچ کسی
در نظرم غیر تو نیست
لا شریک لک لبیک ، خیالت آسان

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

نگاهتو ازم نگیر
صدام بزن پیش همه ی
کیه ندونه ما دوتا
حواسمون پیش همه ی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دست خودت نیست

زن که باشی،گاهی رهایش می کني
وپشت سرش آب میریزی
وقناعت می کني به رویای حضورش
و به این امید که
او خوشبخت باشد

متن عاشقانه نستعلیق

تفاوت دوستت دارم با عاشقتم چیه

وقتی شما یک گلی رو دوست داری میچینیش

ولی وقتی عاشق یک گل باشی هرروز بش آب میدی

متن عاشقی نستعلیق

همه ی سهم من ازعشق توغم بود،ولی
دوست دارم که توراشادببینم اي دوست

متن عاشقانه نستعلیق png

توی موهات غرقم کن ،
تو این امواج طوفانی ،
من از تو عشق میخوامو ،
نوازش هاي طولانی

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

مادربزرگم همیشه می گفت اگر دوستش داری اگر دوستت دارد،

گاهی بی‌هوا باش. بی‌هوا بغلش کن،

بی‌هوا بوسش کن، بی‌هوا صدایش کن.

می گفت این بی‌هواها،

هوای دوست داشتن و دوست داشته شدن را خواهند داشت

در روزهای خسته‌ و بی‌رمق و کم‌هوایی زندگی

متن عاشقانه نستعلیق png

گاهی باید رها کنی و بروی ،
مثل مادر موسی ،
اگر صلاح باشد خدا برش میگرداند

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

یه شب که ترس از دست دادنشو داشتم

‏گف دیونه فکر کردی تنهات میذارم کاری به این که رفت ندارم

میخوام بگم هر ادمی لااقل یک بار خوشبخت ترین بوده

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دلتنگى برا كسى كه حتا بهت فكر هم نميكنه

شايد رمانتیک باشه و بشه در موردش صدها بيت شعر سرود

اما در واقع چيزى جز حماقت نيست

باز هر جور صلاح ميدونين

متن عاشقی نستعلیق

انسانیت که باشد، سوء استفاده از دیگران گم می شود

حکیم ارد بزرگ

متن عاشقانه نستعلیق png

زمین بهشت میشود روزی که مردم بفهمند هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

هر جا که هنر طبابت مورد علاقه باشد، در آنجا علاقه به انسانیت نیز وجود دارد.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

مانند درخت که از تبر می ترسد

یا ظلمت شب که از سحر می ترسد

انسانیت آن نشان اشرافی ما

از فقر شعور این بشر می ترسد

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

متاسفم برای همه ی آدمایی که
انسانیت را فروختن به شهوتشان …
کاش برهنگی و لذت و هوس و……را ارزان در اختیار همه میگذاشتند …
تا مردم احساس ،علاقه و عشق را فارغ ازاین ها تشخیص میدادن، انتخاب میکردن.
برای فردایم میترسم
برای آیندگان برای دختران پسران آینده ام میترسم …
کاش ریشه های خوبی در روابطمان داشتیم …
این ریشه ای که من میبینم
تمام ثمره اش کرم خورده و خراب و له شده است ….
حتی آنان که ثمره ای سالم اند
دست دیگران گاز زده میشوند و رها می شوند
یا بخاطر یک بازی با تنه ی یک درخت بر زمین می افتند و نابود میشوند
و تغذیه لاشخور ها میشوند ….

متن عاشقانه نستعلیق

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد …
میلیونها جسد افتاد و بشریت معنای انسانیت را درک نکرد.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

گرفتن حقوق انسانی مردم از آنها، زیر سؤال بردن اصل انسانیت آنها است.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دو چیز انسانیت را در وجود انسان ها از بین می برد: ۱: فریاد، وقتی باید سکوت کرد. ۲: سکوت، وقتی که باید فریاد زد

برتراند راسل

متن عاشقانه نستعليق

انسانیت چیزی نیست که از ابتدا در وجود انسان شکل بگیرد! بلکه باید آن را در خود به وجود آورد. این کار نیازمند گذاشتن زمان است. شما دقیقا باید بدانید که چه نقاط ضعفی در شخصیت خود دارید تا بتوانید آن را اصلاح کنید و یک قدم به انسانیت نزدیک تر بشوید. مطمئن باشید که چیزی زیباتر از این در دنیا نیست که بتوانیم از خود انسانیت به خرج دهیم و دنیا را جای زیباتر و بهترین برای زیستن کنیم. همه چیز از خود ما شروع می شود.

متن عاشقانه نستعلیق

این جا ارزش انسان به دینار است

سخن از مرگ انسانیت قرن است

پدر از فقر می نالد

و مادر صورتش گلگون شده است

از سیلی دنیا

متن عاشقانه نستعلیق png

قرن ما

روزگار مرگ انسانیت است

سینه ی دنیا ز خوبی ها تهی است

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

انسان جانوری است که معامله می‌کند: هیچ حیوان دیگری این کار را نمی‌کند. هیچ سگی استخوانش را با دیگری معاوضه نمی‌کند.

آدام اسمیت

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

مقام نیست که انسان را می‌سازد، بلکه انسان است که مقام را می‌سازد. برده می‌تواند مردی آزاد باشد، جبار و خود کامه و هم می‌تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می‌سازیم.

ف او. رابرتسن

متن عاشقانه نستعلیق

اگر انسان ‌ها به جای دیـن

به انسانیت معتقـد بودنــد …

انسانیت چیزی ست ورای همه ی ادیان

انسانیت مهربانی ست …

نماز و دعا و روزه نـدارد..

انسانیت گاهـی یک لبخنداست

که به کودک غمگینی هدیه

می کنیــد …

احمد شاملو

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

در مدتی که در این دنیا هستید، به معنای واقعی کلمه زندگی کنید.

هر چیزی را تجربه کنید، مراقب خودتان و دوستانتان باشید.

خوش بگذرانید، دیوانگی کنید، عجیب باشید، بیرون از خانه بروید، تلاش کنید و شکست بخورید.

چون به هر حال این اتفاق می‌افتد پس بهتر است حتی از شکست هم لذت ببرید.

سعی نکنید کامل باشید!

اصلا، اصلا..!

فقط سعی کنید یک نمونه عالی باشید از انسانیت…یک انسان خوب…

آنتونی رابینز

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بدن آدما فقط کالبدیه برای اون هدیه‌ واقعی که توی وجودشون هست و تو، پر از هدیه‌ای. ازخودگذشتگی، مهربونی، عشق و محبت‌. تموم اون چیزایی که واقعاً اهمیت دارن. جوونی و زیبایی می‌گذره و از بین میره اما انسانیت تا همیشه موندگاره

کالین هوور

متن عاشقی نستعلیق

به یاد داشته باش:

میزان انسانیت یک فرد

از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند، مشخص می شود . . .

آن لندرز

متن عاشقانه نستعلیق png

مهربانی مهم ترین اصل انسانیت است؛ اگر کسی از من کمکی بخواهد، یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم.

پائولو کوئیلو

متن عاشقی نستعلیق

این موجود انسانی چه شگفت مخلوقی است!

گاهی در پستی چنان می شود

که هیچ جانور کثیفی به او نمی‌رسد

و گاه در عظمت تا آنجا اوج می‌گیرد

که در خیال نیز نمی‌گنجد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

امیدوارم روزی برسه که قدرتِ مرد به انسانیتش و جذابیتِ زن به شعورش باشه…

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

انسانیت خود به تنهایی یک دین است که پیروان چندانی ندارد

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

آدما وقتی تنها میشن
تازه میتونن انسانیتو درک کنن

متن عاشقانه نستعلیق png

انسانیت که باشد، سوء استفاده از دیگران گم می شود

حکیم ارد بزرگ

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

زمین بهشت میشود روزی که مردم بفهمند هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست…

متن عاشقی نستعلیق

هر جا که هنر طبابت مورد علاقه باشد، در آنجا علاقه به انسانیت نیز وجود دارد.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

مانند درخت که از تبر می ترسد

یا ظلمت شب که از سحر می ترسد

انسانیت آن نشان اشرافی ما

از فقر شعور این بشر می ترسد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

متاسفم برای همه ی آدمایی که
انسانیت را فروختن به شهوتشان …
کاش برهنگی و لذت و هوس و……را ارزان در اختیار همه میگذاشتند …
تا مردم احساس ،علاقه و عشق را فارغ ازاین ها تشخیص میدادن، انتخاب میکردن.
برای فردایم میترسم
برای آیندگان برای دختران پسران آینده ام میترسم …
کاش ریشه های خوبی در روابطمان داشتیم …
این ریشه ای که من میبینم
تمام ثمره اش کرم خورده و خراب و له شده است ….
حتی آنان که ثمره ای سالم اند
دست دیگران گاز زده میشوند و رها می شوند
یا بخاطر یک بازی با تنه ی یک درخت بر زمین می افتند و نابود میشوند
و تغذیه لاشخور ها میشوند ….

متن عاشقانه نستعليق

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد …
میلیونها جسد افتاد و بشریت معنای انسانیت را درک نکرد.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گرفتن حقوق انسانی مردم از آنها، زیر سؤال بردن اصل انسانیت آنها است.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دو چیز انسانیت را در وجود انسان ها از بین می برد: ۱: فریاد، وقتی باید سکوت کرد. ۲: سکوت، وقتی که باید فریاد زد

برتراند راسل

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

انسانیت چیزی نیست که از ابتدا در وجود انسان شکل بگیرد! بلکه باید آن را در خود به وجود آورد. این کار نیازمند گذاشتن زمان است. شما دقیقا باید بدانید که چه نقاط ضعفی در شخصیت خود دارید تا بتوانید آن را اصلاح کنید و یک قدم به انسانیت نزدیک تر بشوید. مطمئن باشید که چیزی زیباتر از این در دنیا نیست که بتوانیم از خود انسانیت به خرج دهیم و دنیا را جای زیباتر و بهترین برای زیستن کنیم. همه چیز از خود ما شروع می شود.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

این جا ارزش انسان به دینار است

سخن از مرگ انسانیت قرن است

پدر از فقر می نالد

و مادر صورتش گلگون شده است

از سیلی دنیا

متن عاشقی نستعلیق

قرن ما

روزگار مرگ انسانیت است

سینه ی دنیا ز خوبی ها تهی است

متن عاشقانه نستعلیق png

انسان جانوری است که معامله می‌کند: هیچ حیوان دیگری این کار را نمی‌کند. هیچ سگی استخوانش را با دیگری معاوضه نمی‌کند.

آدام اسمیت

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

مقام نیست که انسان را می‌سازد، بلکه انسان است که مقام را می‌سازد. برده می‌تواند مردی آزاد باشد، جبار و خود کامه و هم می‌تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می‌سازیم.

ف او. رابرتسن

متن عاشقی نستعلیق

اگر انسان ‌ها به جای دیـن

به انسانیت معتقـد بودنــد …

انسانیت چیزی ست ورای همه ی ادیان

انسانیت مهربانی ست …

نماز و دعا و روزه نـدارد..

انسانیت گاهـی یک لبخنداست

که به کودک غمگینی هدیه

می کنیــد …

احمد شاملو

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

در مدتی که در این دنیا هستید، به معنای واقعی کلمه زندگی کنید.

هر چیزی را تجربه کنید، مراقب خودتان و دوستانتان باشید.

خوش بگذرانید، دیوانگی کنید، عجیب باشید، بیرون از خانه بروید، تلاش کنید و شکست بخورید.

چون به هر حال این اتفاق می‌افتد پس بهتر است حتی از شکست هم لذت ببرید.

سعی نکنید کامل باشید!

اصلا، اصلا..!

فقط سعی کنید یک نمونه عالی باشید از انسانیت…یک انسان خوب…

آنتونی رابینز

متن عاشقانه نستعلیق

بدن آدما فقط کالبدیه برای اون هدیه‌ واقعی که توی وجودشون هست و تو، پر از هدیه‌ای. ازخودگذشتگی، مهربونی، عشق و محبت‌. تموم اون چیزایی که واقعاً اهمیت دارن. جوونی و زیبایی می‌گذره و از بین میره اما انسانیت تا همیشه موندگاره

کالین هوور

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

به یاد داشته باش:

میزان انسانیت یک فرد

از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند، مشخص می شود . . .

آن لندرز

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مهربانی مهم ترین اصل انسانیت است؛ اگر کسی از من کمکی بخواهد، یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم.

پائولو کوئیلو

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

این موجود انسانی چه شگفت مخلوقی است!

گاهی در پستی چنان می شود

که هیچ جانور کثیفی به او نمی‌رسد

و گاه در عظمت تا آنجا اوج می‌گیرد

که در خیال نیز نمی‌گنجد

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

امیدوارم روزی برسه که قدرتِ مرد به انسانیتش و جذابیتِ زن به شعورش باشه…

متن عاشقی نستعلیق

انسانیت خود به تنهایی یک دین است که پیروان چندانی ندارد

متن عاشقانه نستعليق

آدما وقتی تنها میشن
تازه میتونن انسانیتو درک کنن

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست ..

اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست .. دُچآر بآیَد بود [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..

مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ

ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,, مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ

اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,, خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ

سَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

مَـטּ ؛ مُقَصِر تَریـטּ مُقَصِر اِشتِبآهآتِ زندِگیِ مَـטּ ” هَستَم ,, [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

یِـہ مَرَض هَست بِـہ نآمِ ” یَنی اَلآטּ دآرہ چی ڪآر میڪُنِـہ ؟ ” ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

اَگِـہ پُرسید اَزَت ” هَنوز تو فِڪرَمی ,, بِخَندُ بِهِش بِگو ” یِـہ تَجرُبِـہ بودَم هَمیـטּ

اَگِـہ پُرسید تآ حآلآ وآ۳ مَـטּ گِریِـہ ڪَردی ,, بِگو نَـہ , وَلی بِگو ,, گِریِـہ ڪَردَم ڪِـہ بَرگَردی ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

هَمیشِـہ روزآیی هَست ڪِـہ آدَم تو اوטּ “ڪَسآیی رو ڪِـہ دوست دآشتِـہ , بیگآنِـہ “میدونِـہ ,, [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ ,, یَعنی اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ” دوست دآرہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

بی تو ؛ نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد ,, نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم ,, چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ ,, [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

اَصَـטּ خوب نیست ڪِـہ زَטּُ شوهَر شَبیـہِ هَم بآشَـטּ , هَر جآ میرَטּ میگَـטּ شُمآ خوآهَر بَرآدَریـטּ ؟ |:

  مَرگُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , دَردُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , خُلاصـہ اَز مَردِ آیَندَم خوآهِش میڪُنَم بورُ چش رَنگی نبآشـہ ((: بآ تَچَکُر!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہ

ڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہ

حآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ

نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ ,, دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہ

آدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر

فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم

بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ

گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بیل گیتس میگِـہ : مَـטּ هَمیشِـہ آدَمآیِ تَنبَلُ بَرآیِ ڪآرآیِ سَخت اِنتِخآب میڪُنَم

چوטּ اونآ رآحَت تَریـטּ رآه رو بَرآیِ اَنجآمِش پیدآ میڪُنَـטּ ! هوم ۸)) [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن عاشقی نستعلیق

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دُنیآ پُرہ اَز آدَمآیی ڪِـہ ؛ بِـہ جآیِ اینڪِـہ خودِشوטּُ تَغییر بدَטּ میخوآטּ جَهآטּُ تَغییر بدَטּ [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مَـטּ اَزوטּ دُختَرآم ڪِـہ وَقتی بیدآر میشَم ,, شِیطوטּ میگِـہ ; آخْ آخْ ,, بآز ایـטּ بیدآر شُد [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید

اونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِت

اَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

شَبآیِ بی تو مَـטּ بی خوآب میشَم

ڪسی هَم اِسم تو هَر جآ ڪِـہ بآشِـہ ,, مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !

بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ چِشمآتُ بِبَند [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

آرآمِشِـہ اِمروزَم فَقَط بِـہ خآطر نَدآشتَـטּ اِنتِظآر اَز بَقیَست ,, [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست ..

اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست .. دُچآر بآیَد بود [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..

مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

اَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ

ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,, مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ

اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,, خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]

متن عاشقی نستعلیق

نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ

سَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

مَـטּ ؛ مُقَصِر تَریـטּ مُقَصِر اِشتِبآهآتِ زندِگیِ مَـטּ ” هَستَم ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

یِـہ مَرَض هَست بِـہ نآمِ ” یَنی اَلآטּ دآرہ چی ڪآر میڪُنِـہ ؟ ” ,, [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

اَگِـہ پُرسید اَزَت ” هَنوز تو فِڪرَمی ,, بِخَندُ بِهِش بِگو ” یِـہ تَجرُبِـہ بودَم هَمیـטּ

اَگِـہ پُرسید تآ حآلآ وآ۳ مَـטּ گِریِـہ ڪَردی ,, بِگو نَـہ , وَلی بِگو ,, گِریِـہ ڪَردَم ڪِـہ بَرگَردی ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

هَمیشِـہ روزآیی هَست ڪِـہ آدَم تو اوטּ “ڪَسآیی رو ڪِـہ دوست دآشتِـہ , بیگآنِـہ “میدونِـہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ ,, یَعنی اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ” دوست دآرہ ,, [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بی تو ؛ نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد ,, نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم ,, چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ ,, [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

اَصَـטּ خوب نیست ڪِـہ زَטּُ شوهَر شَبیـہِ هَم بآشَـטּ , هَر جآ میرَטּ میگَـטּ شُمآ خوآهَر بَرآدَریـטּ ؟ |:

  مَرگُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , دَردُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , خُلاصـہ اَز مَردِ آیَندَم خوآهِش میڪُنَم بورُ چش رَنگی نبآشـہ ((: بآ تَچَکُر!

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہ

ڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہ

حآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ

نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ ,, دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو ,, [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہ

آدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر

فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم

بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ

گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بیل گیتس میگِـہ : مَـטּ هَمیشِـہ آدَمآیِ تَنبَلُ بَرآیِ ڪآرآیِ سَخت اِنتِخآب میڪُنَم

چوטּ اونآ رآحَت تَریـטּ رآه رو بَرآیِ اَنجآمِش پیدآ میڪُنَـטּ ! هوم ۸)) [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن عاشقانه نستعليق

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

دُنیآ پُرہ اَز آدَمآیی ڪِـہ ؛ بِـہ جآیِ اینڪِـہ خودِشوטּُ تَغییر بدَטּ میخوآטּ جَهآטּُ تَغییر بدَטּ [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

مَـטּ اَزوטּ دُختَرآم ڪِـہ وَقتی بیدآر میشَم ,, شِیطوטּ میگِـہ ; آخْ آخْ ,, بآز ایـטּ بیدآر شُد [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید

اونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِت

اَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

شَبآیِ بی تو مَـטּ بی خوآب میشَم

ڪسی هَم اِسم تو هَر جآ ڪِـہ بآشِـہ ,, مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !

بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ چِشمآتُ بِبَند [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

آرآمِشِـہ اِمروزَم فَقَط بِـہ خآطر نَدآشتَـטּ اِنتِظآر اَز بَقیَست ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل

متن عاشقانه نستعليق

بزرگترین حماقت انسان
لبخند زدن به کسی هست
که ارزش نگاه کردن هم ندارد

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

از ما که گذشت
شما خوش باشین

متن عاشقانه نستعليق

به طرف راه رفتن یاد دادیم
با خودمون میخواست مسابقه دو بده

متن عاشقی نستعلیق

دلتنگی یعنی …
یه نفر همیشه نباشد

متن عاشقانه نستعليق

مهم نیست در موردم چی فکر میکنن
مهم اینه اونقدر مهمم ک میشنن راجبم فکر میکنن

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ﺁﺩﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﺩ .
ﺗﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯿﺎﺩ .
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻩ

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

نه آرامشت را به چشمی وابسته کن
نه دستت را به گرمای دستی دلخوش
چشم ها بسته می شوند و دست ها هم مشت
و تو میمانی و یک دنیا تنهایی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دنبال بهترین نباش !
دنبال یه آدم معمولی باش
که سعی میکنه برات بهترین باشه

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اگی یکی تو زندگیت هست
دنبال دومی نباش

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

عشقم کجای دنیایی
چشم بهونه میگیره

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تو ماه من بودی
ولی سرت به ستاره هات گرم بود

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

انسان ها شبیه هم عمر نمیکنن
یکی زندگی میکند
یکی تحمل

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دخترم به یاد داشته باش
آنکه دوستت داشته باشد
به خاطر تو خواهد جنگید
تو را به دست خواهد آورد
پس هرگز به خاطر کسی که به دروغ فریاد عاشقی میزند
اشک نریز

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

سخت است ببینی که کسی همراه تو نیست
حتی کسانی که گمان بردی به تو نزدیک ترینند

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

عشق یعنی
در میان غصه های زندگی
یک نفر باشد که آرامت کند

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ
ﺑﺎﻻﯼ ﺗﭙﻪ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﭘﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﺑﭙﺮ ﻣﯿﮕﺮﻣﺖ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﯾﺪ ﮔﺮﮒ
ﻧﮕﺮﻓﺘﺶ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ.. ؟
گرگ گفت درس اول :
اعتماد یعنی مرگ

متن عاشقانه نستعليق

در ثانیه‌های بودنت می‌مانم
در فصل شکست خوردنت می‌مانم
یک سال نه ده سال چه فرقی دارد
تا لحظه دل سپردنت می‌مانم و دوستت دارم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ!
ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻟﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺤﺶ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

برایش در شهری عربده کشیدم
که فریاد حکم اعدام داشت

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بزرگترین پشیمانی ام ساعت ها جمله ساختن
برای کسی بود که لیاقت یک کلمه هم نداشت

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

اگه قراره من پیام بدم تا یادم بیفتی
ترجیح میدم برای همیشه فراموش بشم

متن عاشقانه نستعليق

برو اما
من اون روز میبینم که خیلی غمگینی
پشیمونی ولی برگردی که من رو نمیبینی

متن عاشقانه نستعلیق png

بچه های فقیر فقط در زنگ انشا ، تعطیلات را به کنار دریا می روند

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

خدایا
اگه کسی اونو ازت خواست بهش نده
باشه؟

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

كسي كه خنجر به پشتم فرو كرد,بوي تنش آشنا بود
راستي اين عطر را خودم برايش خريده بودم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

خواب از سرِ شهر پرانده است
مردی که تنهایی خود را هر شب
در خیابان‌های شهر
سوت می‌زند

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشین
کل پستی و بلندی زندگیش را فقط میرقصد

متن عاشقانه نستعليق

یه پیچو هرچقدرکه سفت کنی موقع بازکردن همونقدر باید زور بزنی
حالا هی منو بپیچون نوبت منم میشه

متن عاشقانه نستعلیق png

کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟
تا زمانی که به تو احتــیاج دارند
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند
میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه
فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن

متن عاشقانه نستعليق

سهم من از دنیا نداشتن است
تنها قدم زدن در پیاده رو ها
فکر کردن به کسی که هرگز نبود
میدانم در نهایت من و تنهایی با هم خواهیم ماند

متن عاشقانه نستعلیق png

کثیف ترین آدمها
اونایی هستن که میدونن هرکاری کنن تنهاشون نمیزاری
دست به هر کاری میزنن

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دور ما همیشه خلوته
دور دور اوناست که همرو دور میزنن

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بعضی دردها تو زندگی هست که با هیچ دارویی درمان نمیشه

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بزرگترین حماقت انسان
لبخند زدن به کسی هست
که ارزش نگاه کردن هم ندارد

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

از ما که گذشت
شما خوش باشین

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

به طرف راه رفتن یاد دادیم
با خودمون میخواست مسابقه دو بده

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دلتنگی یعنی …
یه نفر همیشه نباشد

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مهم نیست در موردم چی فکر میکنن
مهم اینه اونقدر مهمم ک میشنن راجبم فکر میکنن

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ﺁﺩﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﺩ .
ﺗﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯿﺎﺩ .
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻩ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

نه آرامشت را به چشمی وابسته کن
نه دستت را به گرمای دستی دلخوش
چشم ها بسته می شوند و دست ها هم مشت
و تو میمانی و یک دنیا تنهایی

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دنبال بهترین نباش !
دنبال یه آدم معمولی باش
که سعی میکنه برات بهترین باشه

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

اگی یکی تو زندگیت هست
دنبال دومی نباش

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشقم کجای دنیایی
چشم بهونه میگیره

متن عاشقانه نستعلیق png

تو ماه من بودی
ولی سرت به ستاره هات گرم بود

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

انسان ها شبیه هم عمر نمیکنن
یکی زندگی میکند
یکی تحمل

متن عاشقانه نستعلیق

دخترم به یاد داشته باش
آنکه دوستت داشته باشد
به خاطر تو خواهد جنگید
تو را به دست خواهد آورد
پس هرگز به خاطر کسی که به دروغ فریاد عاشقی میزند
اشک نریز

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

سخت است ببینی که کسی همراه تو نیست
حتی کسانی که گمان بردی به تو نزدیک ترینند

متن عاشقانه نستعلیق png

عشق یعنی
در میان غصه های زندگی
یک نفر باشد که آرامت کند

متن عاشقی نستعلیق

ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ
ﺑﺎﻻﯼ ﺗﭙﻪ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﭘﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﺑﭙﺮ ﻣﯿﮕﺮﻣﺖ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﯾﺪ ﮔﺮﮒ
ﻧﮕﺮﻓﺘﺶ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ.. ؟
گرگ گفت درس اول :
اعتماد یعنی مرگ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

در ثانیه‌های بودنت می‌مانم
در فصل شکست خوردنت می‌مانم
یک سال نه ده سال چه فرقی دارد
تا لحظه دل سپردنت می‌مانم و دوستت دارم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ!
ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻟﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺤﺶ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ

متن عاشقانه نستعلیق png

برایش در شهری عربده کشیدم
که فریاد حکم اعدام داشت

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بزرگترین پشیمانی ام ساعت ها جمله ساختن
برای کسی بود که لیاقت یک کلمه هم نداشت

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

اگه قراره من پیام بدم تا یادم بیفتی
ترجیح میدم برای همیشه فراموش بشم

متن عاشقی نستعلیق

برو اما
من اون روز میبینم که خیلی غمگینی
پشیمونی ولی برگردی که من رو نمیبینی

متن عاشقانه نستعليق

بچه های فقیر فقط در زنگ انشا ، تعطیلات را به کنار دریا می روند

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

خدایا
اگه کسی اونو ازت خواست بهش نده
باشه؟

متن عاشقانه نستعلیق png

كسي كه خنجر به پشتم فرو كرد,بوي تنش آشنا بود
راستي اين عطر را خودم برايش خريده بودم

متن عاشقی نستعلیق

خواب از سرِ شهر پرانده است
مردی که تنهایی خود را هر شب
در خیابان‌های شهر
سوت می‌زند

متن عاشقی نستعلیق

خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشین
کل پستی و بلندی زندگیش را فقط میرقصد

متن عاشقانه نستعلیق

یه پیچو هرچقدرکه سفت کنی موقع بازکردن همونقدر باید زور بزنی
حالا هی منو بپیچون نوبت منم میشه

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟
تا زمانی که به تو احتــیاج دارند
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند
میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه
فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن

متن عاشقانه نستعلیق

سهم من از دنیا نداشتن است
تنها قدم زدن در پیاده رو ها
فکر کردن به کسی که هرگز نبود
میدانم در نهایت من و تنهایی با هم خواهیم ماند

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

کثیف ترین آدمها
اونایی هستن که میدونن هرکاری کنن تنهاشون نمیزاری
دست به هر کاری میزنن

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دور ما همیشه خلوته
دور دور اوناست که همرو دور میزنن

متن عاشقانه نستعليق

بعضی دردها تو زندگی هست که با هیچ دارویی درمان نمیشه

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ای پرستار زحمت کش
بدان که من همیشه قدردان تو هستم
بے تو هیچ نمیخواهم
نہ آسمان… نہ زمین
نہ باران، نہ خیس شدن
نہ تازگے، نہ طراوت
گرماے دستانت را بہ من بده
همہ چیز را از من بگیر….

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

این حرفه پرستارى، ترکیب عجیبى است :

از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت

و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت

روز پرستار مبارک!

متن عاشقی نستعلیق

حضورت اشارتی ست زینب گونه،‌

شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد

روزتان مبارک، دستانتان شفا بخش!

متن عاشقی نستعلیق

دست خدا به همراهت ای دست سرشار از عاطفه و مهر. دعای همه دردمندان بدرقه راهت ای سینه لبریز از ایمان و یقین. دستت همیشه گرم ای نگران چشم های خسته و بیمار. خدا پشت و پناهت ای باغبان گل های پژمُرده و شاخه های شکسته. نسیم رضایت خدا گوارای وجودت ای جلوه گاه فداکاری و صبر، ای اسوه نیکوکاری، ای پرستار.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

روز پرستار

روز جاری عاطفه ها

روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان

روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

هر حرکت انسانى یک پرستار براى بیمار، یک حسنه است،
و کمکى است به انسانى محتاج، کمک آن هم در شرایطى حساس. پرستارى، در کنار طبابت و هم‏وزن طبابت است.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

پیامبر اکرم(ص)
کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند، خواه نیاز او برآورده شود یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان ‏پاک می ‏گردد.
خوش به حالت و روزت مبارک!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

یک پرستار شخصی است که ما را در ضعف می بیند، دست مان را می‌گیرد و به ما راه رفتن؛ دوباره حرف زدن، امید داشتن و جنگیدن برای فرد بهتری شدن را یاد می دهد.

متن عاشقانه نستعلیق png

دردی که داشتم، بسیار مشقت بار بود و کل شب را به خاطرش گریه کردم.شما اشک هایم را پاک کردید،مرا حمایت کردید و این را هرگز فراموش نمی کنم.بسیار از شما ممنونم.
روز پرستار مبارک باد

متن عاشقی نستعلیق

با سلام و تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان
امیدواریم ستاره‌ی زندگی و آفتاب مهرتان
پیوسته ایام بر دل بیماران بتابدو همواره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد
روز پرستار بر شما گرامی باد.

متن عاشقانه نستعليق

فرشتگان در زندگی ما به هر شکلی وارد می‌شوند، اما زیباترین و بهترین آن‌ها پرستار نامیده می‌شوند…

متن عاشقانه نستعليق

در حیرتم که خدا با تو چه کرده است؛
تویی که این چنین خستگی را هم به زانو درآورده‌ای،
تویی که نشانمان دادی، صبر کردن لایه‌های پنهان فراوان دیگری هم دارد
و تویی که بدون بال هم پرواز می‌کنی!

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

پرستاری یعنی صبر
یعنی سکوت
یعنی بی خوابی
و چه کسی می‌داند که در پشت لبخند‌های گرمت، چه ناگفته‌ها داری؟!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ای پرستار زحمت کش
بدان که من همیشه قدردان تو هستم
بے تو هیچ نمیخواهم
نہ آسمان… نہ زمین
نہ باران، نہ خیس شدن
نہ تازگے، نہ طراوت
گرماے دستانت را بہ من بده
همہ چیز را از من بگیر….

متن عاشقانه نستعلیق png

این حرفه پرستارى، ترکیب عجیبى است :

از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت

و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت

روز پرستار مبارک!

متن عاشقی نستعلیق

حضورت اشارتی ست زینب گونه،‌

شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد

روزتان مبارک، دستانتان شفا بخش!

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دست خدا به همراهت ای دست سرشار از عاطفه و مهر. دعای همه دردمندان بدرقه راهت ای سینه لبریز از ایمان و یقین. دستت همیشه گرم ای نگران چشم های خسته و بیمار. خدا پشت و پناهت ای باغبان گل های پژمُرده و شاخه های شکسته. نسیم رضایت خدا گوارای وجودت ای جلوه گاه فداکاری و صبر، ای اسوه نیکوکاری، ای پرستار.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

روز پرستار

روز جاری عاطفه ها

روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان

روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد!

متن عاشقانه نستعليق

هر حرکت انسانى یک پرستار براى بیمار، یک حسنه است،
و کمکى است به انسانى محتاج، کمک آن هم در شرایطى حساس. پرستارى، در کنار طبابت و هم‏وزن طبابت است.

متن عاشقی نستعلیق

پیامبر اکرم(ص)
کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند، خواه نیاز او برآورده شود یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان ‏پاک می ‏گردد.
خوش به حالت و روزت مبارک!

متن عاشقانه نستعليق

یک پرستار شخصی است که ما را در ضعف می بیند، دست مان را می‌گیرد و به ما راه رفتن؛ دوباره حرف زدن، امید داشتن و جنگیدن برای فرد بهتری شدن را یاد می دهد.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دردی که داشتم، بسیار مشقت بار بود و کل شب را به خاطرش گریه کردم.شما اشک هایم را پاک کردید،مرا حمایت کردید و این را هرگز فراموش نمی کنم.بسیار از شما ممنونم.
روز پرستار مبارک باد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

با سلام و تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان
امیدواریم ستاره‌ی زندگی و آفتاب مهرتان
پیوسته ایام بر دل بیماران بتابدو همواره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد
روز پرستار بر شما گرامی باد.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

فرشتگان در زندگی ما به هر شکلی وارد می‌شوند، اما زیباترین و بهترین آن‌ها پرستار نامیده می‌شوند…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

در حیرتم که خدا با تو چه کرده است؛
تویی که این چنین خستگی را هم به زانو درآورده‌ای،
تویی که نشانمان دادی، صبر کردن لایه‌های پنهان فراوان دیگری هم دارد
و تویی که بدون بال هم پرواز می‌کنی!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

پرستاری یعنی صبر
یعنی سکوت
یعنی بی خوابی
و چه کسی می‌داند که در پشت لبخند‌های گرمت، چه ناگفته‌ها داری؟!

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

نگرش درست

نیمی از موفقیت است

یکی میگفت

شب فرا رسیده است

در حالیکه دیگری میگفت

صبح در راه است…

شبــتون خوش عزیزان

 

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

نگرش درست

نیمی از موفقیت است

یکی میگفت

شب فرا رسیده است

در حالیکه دیگری میگفت

صبح در راه است…

شبــتون خوش عزیزان

 

متن عاشقی نستعلیق

متن عاشقانه نوروز مبارک

تو که هستی هر روز من بهار است
ای بهاری ترین زمزمه قلب من!
همیشه باش …
سال نو مبارک عشقـــ♥️ـــم!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

بهار و نوروز تنها بهانه هستند
تا عشق سرشارم به تو را نو کنم
و بگویم که تا هزار بهار دیگر عاشقت خواهم ماند
بهانه بودنم … عید نوروز مبارک🌹

متن عاشقانه نستعليق

قلبم تنها یک بهار می شناسد
و آن تو هستی
که با قدمت هر روزم را نو و هر فصلم را بهاری کرده ای
دوستت دارم ترانه زندگی ام!
نوروز مبارک

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

من بهار مي شوم، تو تنم را پر از شكوفه كن!
نوروز مبارک نازنین یار …

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

متن تبریک عید نوروز به عشقم

کاش این بهار برگردی
آخر گل ها از بهار جا نمی مانند
دلبرکم! انتظارت تلخ ترین فصل خزان است …
عید نوروز مبارک♡

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

مـیخواهـم عــیـدم را در بـغـل تـو بُگذرانـَم ••͜ الـبتـه اگـر بیایــی!
نوروز مبارک

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

در لا به لای خاطرات با تو بودن
هر روز عید و هر فصل بهار و هر سال نو است
بهار من! عیدت مبارک

متن عاشقانه نستعلیق png

جملات تبریک سال نو به همسر

تو بخند … ♥️
تا سَراسیمه شَود بویِ بَهار …

متن عاشقانه نستعلیق

تو آمدی و قلبم جوانه زد
تو آمدی و زندگی ام بهاری شد
تو آمدی و دنیایم متحول شد
عزیزم! خوش آمدی … عید نوروز مبارک!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

عاشق که نباشی بهار هم فصلیست به زردی خزان و به سردی زمستان
عاشق که نباشی هیچ شکفتنی اسیرت نمی کند و هیچ جوانه ای در وجودت شکوفا نمی شود
عاشقیست که همه فصل ها را بهاری می کند
مهربانم … آمدن بهار مبارکت باشد

متن عاشقانه نستعلیق

پاییزِ غمگینم، بهارم باش
عیدی نمی‌خواهم، کنارم باش …

*سال نوت مبارک دلبر*

متن عاشقانه نستعليق

پیامک سال نو مبارک عاشقانه

عید من تویی …💖
نوروز مبارک

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

امیدوارم اولین سینِ سالِ نوتون
سین کردن پی امی باشه که بهش میدین:|||

سال نو مبارک

متن عاشقی نستعلیق

سال من وقتی نو می شود
که دست در دستان مهر آیین تو
روی بهاری ترین زاویه لبخندت
تمام زمستان را
به دست فراموشی بسپارم …

متن عاشقی نستعلیق

یک سلام قشنگ تقدیم به کسی که نامش در بهار من
یادش در اندیشه من و محبتش در قلب من
و دیدارش آرزوی من است
عیدت مبارک

♥️ℒℴνℯ♥️

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

تقویم فقط دور خودش می‌چرخد
نه! عید بعید است بیاید بی تو …

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

متن رمانتیک تبریک عید نوروز

تنهايى
لباس نوئى ست
كه از بهار پيش
به هواى آمدنت
توى كُمُد
دست نخورده مانده …

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

این چه عید
و بهاریست
که دارم بی تو!

به رسم عادت سال نو مبارک:)

متن عاشقانه نستعليق

متن عاشقانه نوروز مبارک

تو که هستی هر روز من بهار است
ای بهاری ترین زمزمه قلب من!
همیشه باش …
سال نو مبارک عشقـــ♥️ـــم!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

بهار و نوروز تنها بهانه هستند
تا عشق سرشارم به تو را نو کنم
و بگویم که تا هزار بهار دیگر عاشقت خواهم ماند
بهانه بودنم … عید نوروز مبارک🌹

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

قلبم تنها یک بهار می شناسد
و آن تو هستی
که با قدمت هر روزم را نو و هر فصلم را بهاری کرده ای
دوستت دارم ترانه زندگی ام!
نوروز مبارک

متن عاشقانه نستعلیق

من بهار مي شوم، تو تنم را پر از شكوفه كن!
نوروز مبارک نازنین یار …

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

متن تبریک عید نوروز به عشقم

کاش این بهار برگردی
آخر گل ها از بهار جا نمی مانند
دلبرکم! انتظارت تلخ ترین فصل خزان است …
عید نوروز مبارک♡

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مـیخواهـم عــیـدم را در بـغـل تـو بُگذرانـَم ••͜ الـبتـه اگـر بیایــی!
نوروز مبارک

متن عاشقانه نستعلیق

در لا به لای خاطرات با تو بودن
هر روز عید و هر فصل بهار و هر سال نو است
بهار من! عیدت مبارک

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

جملات تبریک سال نو به همسر

تو بخند … ♥️
تا سَراسیمه شَود بویِ بَهار …

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تو آمدی و قلبم جوانه زد
تو آمدی و زندگی ام بهاری شد
تو آمدی و دنیایم متحول شد
عزیزم! خوش آمدی … عید نوروز مبارک!

متن عاشقانه نستعليق

عاشق که نباشی بهار هم فصلیست به زردی خزان و به سردی زمستان
عاشق که نباشی هیچ شکفتنی اسیرت نمی کند و هیچ جوانه ای در وجودت شکوفا نمی شود
عاشقیست که همه فصل ها را بهاری می کند
مهربانم … آمدن بهار مبارکت باشد

متن عاشقانه نستعليق

پاییزِ غمگینم، بهارم باش
عیدی نمی‌خواهم، کنارم باش …

*سال نوت مبارک دلبر*

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

پیامک سال نو مبارک عاشقانه

عید من تویی …💖
نوروز مبارک

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

امیدوارم اولین سینِ سالِ نوتون
سین کردن پی امی باشه که بهش میدین:|||

سال نو مبارک

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

سال من وقتی نو می شود
که دست در دستان مهر آیین تو
روی بهاری ترین زاویه لبخندت
تمام زمستان را
به دست فراموشی بسپارم …

متن عاشقی نستعلیق

یک سلام قشنگ تقدیم به کسی که نامش در بهار من
یادش در اندیشه من و محبتش در قلب من
و دیدارش آرزوی من است
عیدت مبارک

♥️ℒℴνℯ♥️

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تقویم فقط دور خودش می‌چرخد
نه! عید بعید است بیاید بی تو …

متن عاشقانه نستعلیق png

متن رمانتیک تبریک عید نوروز

تنهايى
لباس نوئى ست
كه از بهار پيش
به هواى آمدنت
توى كُمُد
دست نخورده مانده …

متن عاشقی نستعلیق

این چه عید
و بهاریست
که دارم بی تو!

به رسم عادت سال نو مبارک:)

متن عاشقی نستعلیق

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن عاشقی نستعلیق

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن عاشقانه نستعلیق png

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن عاشقانه نستعلیق png

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن عاشقی نستعلیق

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن عاشقانه نستعلیق png

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن عاشقانه نستعلیق png

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن عاشقانه نستعلیق png

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن عاشقانه نستعلیق png

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن عاشقانه نستعلیق

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن عاشقانه نستعلیق png

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن عاشقانه نستعلیق

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن عاشقی نستعلیق

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن عاشقی نستعلیق

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن عاشقانه نستعلیق png

جهانم بی تو الف ندارد

متن عاشقانه نستعلیق png

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن عاشقانه نستعلیق

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن عاشقانه نستعليق

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن عاشقی نستعلیق

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن عاشقانه نستعلیق

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن عاشقانه نستعليق

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن عاشقانه نستعلیق

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن عاشقانه نستعلیق png

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن عاشقانه نستعليق

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن عاشقانه نستعلیق png

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن عاشقانه نستعلیق png

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن عاشقانه نستعلیق

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن عاشقانه نستعلیق

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن عاشقانه نستعلیق png

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن عاشقانه نستعلیق

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن عاشقانه نستعلیق

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن عاشقی نستعلیق

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن عاشقانه نستعلیق png

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن عاشقی نستعلیق

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن عاشقانه نستعلیق png

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن عاشقانه نستعلیق

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن عاشقانه نستعلیق

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن عاشقانه نستعلیق png

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن عاشقانه نستعلیق

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن عاشقی نستعلیق

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن عاشقانه نستعلیق

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن عاشقانه نستعليق

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن عاشقانه نستعليق

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن عاشقانه نستعلیق png

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن عاشقانه نستعلیق

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن عاشقانه نستعلیق png

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن عاشقانه نستعلیق

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن عاشقانه نستعلیق

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن عاشقی نستعلیق

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن عاشقی نستعلیق

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن عاشقی نستعلیق

من میترسم

میترسم از دستت بدم!🖤♚

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

روی قلب من قدم زدن همه

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن عاشقی نستعلیق

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن عاشقی نستعلیق

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن عاشقی نستعلیق

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن عاشقانه نستعليق

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن عاشقانه نستعلیق png

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن عاشقی نستعلیق

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن عاشقانه نستعلیق

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن عاشقانه نستعلیق

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن عاشقانه نستعلیق

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن عاشقانه نستعلیق png

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن عاشقانه نستعليق

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن عاشقانه نستعلیق

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن عاشقانه نستعلیق

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن عاشقانه نستعلیق png

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن عاشقانه نستعلیق

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن عاشقانه نستعليق

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن عاشقانه نستعليق

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

جهانم بی تو الف ندارد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن عاشقی نستعلیق

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن عاشقانه نستعلیق png

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن عاشقانه نستعليق

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن عاشقانه نستعليق

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن عاشقی نستعلیق

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن عاشقانه نستعلیق png

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن عاشقانه نستعلیق png

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن عاشقانه نستعليق

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن عاشقانه نستعلیق png

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن عاشقانه نستعليق

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن عاشقانه نستعليق

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن عاشقانه نستعليق

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن عاشقانه نستعلیق

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن عاشقانه نستعليق

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن عاشقانه نستعلیق png

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن عاشقی نستعلیق

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن عاشقانه نستعلیق

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن عاشقانه نستعلیق

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن عاشقی نستعلیق

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن عاشقانه نستعلیق png

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن عاشقی نستعلیق

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن عاشقانه نستعليق

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن عاشقانه نستعلیق png

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن عاشقانه نستعلیق png

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن عاشقی نستعلیق

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن عاشقانه نستعليق

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن عاشقانه نستعلیق

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن عاشقانه نستعلیق

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن عاشقانه نستعلیق png

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن عاشقانه نستعلیق

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن عاشقانه نستعلیق

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن عاشقانه نستعلیق

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن عاشقانه نستعلیق

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن عاشقانه نستعلیق png

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن عاشقانه نستعلیق png

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن عاشقانه نستعلیق png

من میترسم

میترسم از دستت بدم!🖤♚

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

روی قلب من قدم زدن همه

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

متن تبریک تولد خواهر زاده از طرف خاله

روزی که تو قدم به این دنیا گذاشتی
روزی که خواهرم مادر شد و من یه خاله خوشبخت
بهترین روز خدا بود
تولدت مبارک خواهــــ♡ــــر زاده عزیزم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

از وقتی رد پاهای کوچولوت روی صفحه دلم حک شد
من به خوشبخت ترین خاله دنیا تبدیل شدم و تو شدی قند عسل و سوگلی خونه ما
تولدت مبارک نازترین دردونه … خواهر زاده گلم!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

سالروز تولد بهترین هدیه خداوند به خواهر عزیزم …
مبارک نه تنها خواهرم بلکه هممون باشه
از طرف خاله جون(◠‿◕)

متن عاشقانه نستعليق

متن تبریک تولد خواهر زاده از طرف دایی

تولدت مبارک پرنسس خوشگل!
دایی تو بودن قشنگ ترین احساس دنیاست
و تو نازترین فرشته ای که از آسمونا به زندگی ما اومدی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

خواهر زاده عزیزم!
تولدت رو با یه دنیا عشق و محبت و آرزوی خوب تبریک می گم
الهی هر جا هستی طعم شیرین خوشبختی رو بچشی
از طرف دایی جون …🦋

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گل غنچه کرد و غنچه شکفت
و خداوند در بهترین روز تاریخ زیباترین هدیه اش را به ما داد
میلادت مبارک خواهر زاده شیرینم!

متن عاشقانه نستعليق

پیام تبریک تولد خواهر زاده🌈

امروز سالروز قشنگ ترین اتفاق زندگی ماست
روزی که تو قدم به رو چشم مون گذاشتی
و قلب مون با دیدنت طعم شادی رو چشید
تولدت مبارک خواهر زاده عزیزم!

متن عاشقی نستعلیق

تو یکی یک دونه قلب دایی
و بهترین اتفاق این سال های خانواده مون هستی
تولدت رو با یه دنیا بوس و بغل تبریک می گم➖⃟♥️

متن عاشقی نستعلیق

پرنس کوچولوی خوشگل ما!
عشق عزیز مادر و دردونه خاله ای که من باشم
الهی همیشه دلت شاد و لبت خندون باشه
تولدت مبارک

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

متن خواهر زاده تولدت مبارک

وقتی که پاتو گذاشتی روی این زمین خاکی
تموم گل های عالم شدن از دست تو شاکی

خدا هم هواتو داشته، تو رو با گلا سرشته
با تو دنیای پر از درد، واسه من مثل بهشته

روز میلادت مبارک عزیزترین خواهر زاده دنیا❤️

متن عاشقی نستعلیق

خواهرزاده‌ عزیزم! پرنده‌ کوچکی به من گفت که امروز روز خاصی است. تولدت مبارک!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

پیام‌ های سرشار از عشق و محبت برای شیرین‌ ترین خواهر زاده‌ دنیا 🌱
امیدوارم که روز فوق‌ العاده‌ای داشته باشی
و فراموش نکن که می‌ توانی هر چقدر که دلت می خواهد شیرینی بخوری!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تولدت مبارک گل پونه، گل عزیز من یکی یه دونه
همه ترانه هام پیشکش چشمات، دلم میخواد فقط از تو بخونه
عزیزترین خواهر زاده من تولدت مبارک

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

متن تبریک تولد خواهر زاده از طرف خاله

روزی که تو قدم به این دنیا گذاشتی
روزی که خواهرم مادر شد و من یه خاله خوشبخت
بهترین روز خدا بود
تولدت مبارک خواهــــ♡ــــر زاده عزیزم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

از وقتی رد پاهای کوچولوت روی صفحه دلم حک شد
من به خوشبخت ترین خاله دنیا تبدیل شدم و تو شدی قند عسل و سوگلی خونه ما
تولدت مبارک نازترین دردونه … خواهر زاده گلم!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

سالروز تولد بهترین هدیه خداوند به خواهر عزیزم …
مبارک نه تنها خواهرم بلکه هممون باشه
از طرف خاله جون(◠‿◕)

متن عاشقی نستعلیق

متن تبریک تولد خواهر زاده از طرف دایی

تولدت مبارک پرنسس خوشگل!
دایی تو بودن قشنگ ترین احساس دنیاست
و تو نازترین فرشته ای که از آسمونا به زندگی ما اومدی

متن عاشقانه نستعلیق

خواهر زاده عزیزم!
تولدت رو با یه دنیا عشق و محبت و آرزوی خوب تبریک می گم
الهی هر جا هستی طعم شیرین خوشبختی رو بچشی
از طرف دایی جون …🦋

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

گل غنچه کرد و غنچه شکفت
و خداوند در بهترین روز تاریخ زیباترین هدیه اش را به ما داد
میلادت مبارک خواهر زاده شیرینم!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

پیام تبریک تولد خواهر زاده🌈

امروز سالروز قشنگ ترین اتفاق زندگی ماست
روزی که تو قدم به رو چشم مون گذاشتی
و قلب مون با دیدنت طعم شادی رو چشید
تولدت مبارک خواهر زاده عزیزم!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تو یکی یک دونه قلب دایی
و بهترین اتفاق این سال های خانواده مون هستی
تولدت رو با یه دنیا بوس و بغل تبریک می گم➖⃟♥️

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

پرنس کوچولوی خوشگل ما!
عشق عزیز مادر و دردونه خاله ای که من باشم
الهی همیشه دلت شاد و لبت خندون باشه
تولدت مبارک

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

متن خواهر زاده تولدت مبارک

وقتی که پاتو گذاشتی روی این زمین خاکی
تموم گل های عالم شدن از دست تو شاکی

خدا هم هواتو داشته، تو رو با گلا سرشته
با تو دنیای پر از درد، واسه من مثل بهشته

روز میلادت مبارک عزیزترین خواهر زاده دنیا❤️

متن عاشقی نستعلیق

خواهرزاده‌ عزیزم! پرنده‌ کوچکی به من گفت که امروز روز خاصی است. تولدت مبارک!

متن عاشقانه نستعليق

پیام‌ های سرشار از عشق و محبت برای شیرین‌ ترین خواهر زاده‌ دنیا 🌱
امیدوارم که روز فوق‌ العاده‌ای داشته باشی
و فراموش نکن که می‌ توانی هر چقدر که دلت می خواهد شیرینی بخوری!

متن عاشقانه نستعليق

تولدت مبارک گل پونه، گل عزیز من یکی یه دونه
همه ترانه هام پیشکش چشمات، دلم میخواد فقط از تو بخونه
عزیزترین خواهر زاده من تولدت مبارک

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷﮧ !!
ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁבﻣﻮ ﺻבا ﮐﻨﮧ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻבﺍ ﮐﻨﮧ
ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛
ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ בﯾﮕﮧ ﺑﻠב ﻧﺒــﺎﺷﮧ
ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺑﻠב ﺑﺎﺷﮧ

متن عاشقانه نستعلیق png

نَبآشی پیشَم
دیوونِـہ میشَم
مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم
اَز هَمِـہ دُنیآ مَـטּ میخوآم تَنهآ
سَهم مَـטּ بآشی
ایـטּ شُدِه رویآ
دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ
تو نَبآشی
بی تو میمیرہ
بی تو میمیرہ [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن عاشقانه نستعلیق png

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے

متن عاشقانه نستعليق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن عاشقی نستعلیق

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !
بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

⊙ ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ
ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ ✘
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺍﺻـﻠﮯ ﺍﺯ
ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ
ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ…!!!! ⊙

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

متن عاشقانه نستعلیق png

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ
اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ
اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ
اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ
اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست؛
گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

★ممکنــه به همـه بـپـرم ★
☜ ولـِْـــی ☞
♧♡ بـِْـا همــه نمیپـرم ♡♧✘✘✘

متن عاشقانه نستعلیق

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ
جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﮧ !!
ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁدﻣﻮ ﺻدا ﮐﻨﮧ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻدﺍ ﮐﻨﮧ
ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛
ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ دﯾﮕﮧ ﺑﻠد ﻧﺒــﺎﺷﮧ
ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺑﻠد ﺑﺎﺷﮧ

متن عاشقانه نستعليق

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن عاشقی نستعلیق

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن عاشقانه نستعلیق

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷﮧ !!
ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁבﻣﻮ ﺻבا ﮐﻨﮧ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻבﺍ ﮐﻨﮧ
ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛
ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ בﯾﮕﮧ ﺑﻠב ﻧﺒــﺎﺷﮧ
ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺑﻠב ﺑﺎﺷﮧ

متن عاشقی نستعلیق

نَبآشی پیشَم
دیوونِـہ میشَم
مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم
اَز هَمِـہ دُنیآ مَـטּ میخوآم تَنهآ
سَهم مَـטּ بآشی
ایـטּ شُدِه رویآ
دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ
تو نَبآشی
بی تو میمیرہ
بی تو میمیرہ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !
بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

⊙ ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ
ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ ✘
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺍﺻـﻠﮯ ﺍﺯ
ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ
ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ…!!!! ⊙

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

متن عاشقی نستعلیق

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ
اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ
اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ
اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ
اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست؛
گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

★ممکنــه به همـه بـپـرم ★
☜ ولـِْـــی ☞
♧♡ بـِْـا همــه نمیپـرم ♡♧✘✘✘

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ
جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﮧ !!
ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁدﻣﻮ ﺻدا ﮐﻨﮧ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻدﺍ ﮐﻨﮧ
ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛
ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ دﯾﮕﮧ ﺑﻠد ﻧﺒــﺎﺷﮧ
ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺑﻠد ﺑﺎﺷﮧ

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن عاشقانه نستعلیق

زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..

مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن عاشقی نستعلیق

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن عاشقی نستعلیق

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن عاشقی نستعلیق

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن عاشقانه نستعلیق

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ

اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ
نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ
دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ

سَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو❤️ جـــا بـذارے بـریـــــ

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن عاشقانه نستعليق

اَگِـہ پُرسید اَزَت ” هَنوز تو فِڪرَمی ,, بِخَندُ بِهِش بِگو ” یِـہ تَجرُبِـہ بودَم هَمیـטּ

اَگِـہ پُرسید تآ حآلآ وآ۳ مَـטּ گِریِـہ ڪَردی ,, بِگو نَـہ , وَلی بِگو ,, گِریِـہ ڪَردَم ڪِـہ بَرگَردی ,, [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ
جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اَصَـטּ خوب نیست ڪِـہ زَטּُ شوهَر شَبیـہِ هَم بآشَـטּ , هَر جآ میرَטּ میگَـטּ شُمآ خوآهَر بَرآدَریـטּ ؟ |:

  مَرگُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , دَردُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , خُلاصـہ اَز مَردِ آیَندَم خوآهِش میڪُنَم بورُ چش رَنگی نبآشـہ ((: بآ تَچَکُر!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﮧ !!
ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁدﻣﻮ ﺻدا ﮐﻨﮧ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻدﺍ ﮐﻨﮧ
ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛
ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ دﯾﮕﮧ ﺑﻠد ﻧﺒــﺎﺷﮧ
ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺑﻠد ﺑﺎﺷﮧ

متن عاشقانه نستعلیق

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہ

ڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہ

حآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہ

آدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ
یَعنی اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ”دوست دآرہ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم

بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ

گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن عاشقانه نستعلیق

زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

شَبآیِ بی تو مَـטּ بی خوآب میشَم
ڪسی هَم اِسم تو هَر جآ ڪِـہ بآشِـہ
مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِت

اَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست ..

اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست .. دُچآر بآیَد بود [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !

بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!]

متن عاشقانه نستعليق

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه نستعلیق

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه نستعليق

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن عاشقانه نستعلیق

زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..

مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ

اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ
نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ
دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ

سَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعليق

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو❤️ جـــا بـذارے بـریـــــ

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن عاشقانه نستعلیق

اَگِـہ پُرسید اَزَت ” هَنوز تو فِڪرَمی ,, بِخَندُ بِهِش بِگو ” یِـہ تَجرُبِـہ بودَم هَمیـטּ

اَگِـہ پُرسید تآ حآلآ وآ۳ مَـטּ گِریِـہ ڪَردی ,, بِگو نَـہ , وَلی بِگو ,, گِریِـہ ڪَردَم ڪِـہ بَرگَردی ,, [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ
جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

اَصَـטּ خوب نیست ڪِـہ زَטּُ شوهَر شَبیـہِ هَم بآشَـטּ , هَر جآ میرَטּ میگَـטּ شُمآ خوآهَر بَرآدَریـטּ ؟ |:

  مَرگُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , دَردُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , خُلاصـہ اَز مَردِ آیَندَم خوآهِش میڪُنَم بورُ چش رَنگی نبآشـہ ((: بآ تَچَکُر!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﮧ !!
ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁدﻣﻮ ﺻدا ﮐﻨﮧ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻدﺍ ﮐﻨﮧ
ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛
ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ دﯾﮕﮧ ﺑﻠد ﻧﺒــﺎﺷﮧ
ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺑﻠد ﺑﺎﺷﮧ

متن عاشقانه نستعلیق

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہ

ڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہ

حآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہ

آدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق png

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ
یَعنی اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ”دوست دآرہ [!] ×

متن عاشقی نستعلیق

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم

بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ

گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

شَبآیِ بی تو مَـטּ بی خوآب میشَم
ڪسی هَم اِسم تو هَر جآ ڪِـہ بآشِـہ
مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِت

اَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست ..

اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست .. دُچآر بآیَد بود [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !

بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!]

متن عاشقانه نستعلیق

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن عاشقانه نستعلیق

زیباترین گل دنیا

  تو هستے مـادر

خوش بوترین گل دنیا

  تو هستے مـادر

زیباترین روز سال روز

   توست مـادر

عطرتمام گلها تقدیم

 به تو مـادر

مادرم روزت مبارک

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

اس ام اس تبریک روز مادر

هر انسانے

عطر خاصے دارد

گاهے،برخے عجیب

بوے خدا میدهند

همانند” مـادر”

 روز مادر گرامی باد

متن عاشقی نستعلیق

 پیامک روز مادر

از مادرے پرسیدند:

ڪدام فرزندت را بیشتر دوست دارے؟

مادر گفت

بیمارِ آنها را تا وقتیڪه خوب شود،

غایب را تا وقتیڪه بازگردد

ڪوچڪترین را تا وقتیڪه بزرگ شود،

و همہ آنها را تا وقتیڪه بمیرم

مادر عزیزم روزت مبارک

 جملات تبریک روز مادر

برای مادر بودن باید مادرانه عشق ورزید…

حرفه ای خستگی ناپذیر مثل مادرم

روز مادر مبارک…

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛

ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ

‎ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ،ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!

‎ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!

‎ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟

‎آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

‎ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،

‎ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ!

‎ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩه

روز مادر مبارک

متن عاشقانه نستعلیق

هرجا دیدید خدا کارتونو راه نمیندازه

بدونید رشوه میخواد،

خرجش دعای مادره…

پیامکهای روز مادر

مادر که از دنیا میره

وقتی میره

م اول اسمش رو باخودش میبره

 فقط ا د ر

میمونه

که

 ا به معنی آوارگی

د به معنی دَربه دری

ر به معنی رسوایی

“ایشالله هیچ‌خونه ای بدون مادر نمونه”…

روز مادر گرامی باد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

متن برای روز مادر

ڪنار مـــــــادر ڪه باشى

فصل ســـــــردى

به نام زمستان

 وجــــــود

نخــــــواهد داشت…

روز مادر گرامی باد

متن عاشقانه نستعليق

متن زیبا و پیام تبریک روز مادر

در گلستان ادب آموزگارم مادر است

بعد رب العالمین پروردگارم مادر است ،

در رفاقت قهرمانم مادر است…

اس ام اس تبریک روز مادر

بی محبت مادر یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد مثل عکس بی قابم

بی محبت مادر از شکوفه ها دورم

یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم

بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند

ساکتم و غمگینم مثل بلبلی در بند

بی محبت مادر در دلم صفایی نیست

از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست..

متن عاشقانه نستعلیق

اس ام اس تبریک روز مادر

مادر . . .

هماننده سوره ای از ” قرآن ” است . . .

که هیچ کس حتی . . .

نمیتواند . . .

مانندش را برایت . . .

بیاورد

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

سلامتی مادری که:

هم مادر بود هم پدر هم مریض بود هم سالم

هم گرسنه بود ،هم سیر

هم پیر بود،هم جوون

هم دل شکسته بود ، هم دل زنده

مادرهایی که دلخوشیشون تو دلخوشی ما خلاصه میشه.

روز مادر مبارک

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

جملات تبریک روز مادر

ارزشمند ترین مکان هایی

که میتوان در آن حضور داشت

در قلب مادر

در فکر مادر

در دعای مادر است.

 مادرم روز مبارک

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهد

جز گپ ریز ریز با مادرم

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد…

هی چای ام سرد بشود

هی دلم گرم…

آنجا که چای ات سرد می شود

و دلت گرم

“خانه مادر است”

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید!
تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . .
به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد!

متن عاشقانه نستعلیق

اون عزیزی ک تو دنیا یار من بود یاورم بود . نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود. روزت مبارک ای مظهر عشق

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مادرم:پاکی قدومش،صفای وجودش،سنگینی سکوتش،نجابت غرورش،بازمزمه کلامش در جذبه محراب ،گستره وسیع جنت بودو من فقط مادر میخواندمش.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

مادرم فرشته است.. ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند… زیرا به پایش… من را بسته بود.. برادرم را … پدرم را… و همه ی زندگیش را… همه راه ها به عشق “مادر” من ختم میشود! مادر من ، عشق من است… میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید مادرست دیگر …

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

واحد اندازه گیری دلشوره ی مادرها:
‏.
‏.
‏.
‏.
آیت الکرسی برثانیه!!

متن عاشقی نستعلیق

مادر مانند نخ تسبیح است…
زیر دانه های تسبیح معلوم نمیشود ولی اگر نباشد تمام دانه ها پخش خواهند شد…

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان است دنیا را برایشان جهنم کردند…
.
.
.
به سلامتی همه مادرها

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بدهکاره مهربونیه قلب ی زنم …
‏.
.
.
.
که از بچگی صدام کرد پسرم …

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

به سلامتی مادری که
رو دست پسرش پر از خطهای چاقوست ولی موقع باز کردن کنسرو
میگه:بده من باز کنم یه وقت دستتو نبری

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

مادرم دوستت دارم زیرا تنها کسی هستی که غم را برایم بی معنا میکنی
روزت مبارک

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

گفت : با مــادر یه جمله بساز !گفتــم : من با مــادرم جمله نمیسـازم ! دنــیـــامو میسازم .
مادرم روزت مبارک

متن عاشقی نستعلیق

مادر نوشته می شود فرشته خوانده میشود……
زندگی من بر سه اصل استوار است:
نگاه مادرم
لبخند مادرم
دعای مادرم….

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

مادرم ای بهتر از فصل بهار
مادرم روشن تر از هر چشمه سار
مادرم روزت مبارک ناز من

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

زیباترین گل دنیا
تو هستے مـادر
خوش بوترین گل دنیا
تو هستے مـادر
زیباترین روز سال روز
توست مـادر
عطرتمام گلها تقدیم
به تو مـادر

 روز مادر مبارک

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

از «مادری» پرسیدند؛
«کدامیک از فرزندان خود را»،
«بیش از دیگران» دوست میداری؟

مادر گفت؛
غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»،
بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»،
کوچکترین آنها را تا وقتیکه
«بزرگ شود»،
و،«همهٔ آنها را»،
تا «وقتی که زنده هستم»
دوست دارم.!!!

قدر این «گوهر نایاب»،
و «غیرقابل تکرار» را ،،،
«تا هست»، بدانید،
و «حرمتش» را،،،،
«عاشقانه پاس بدارید.»

سلامتی اولین عشق زندگی .. مادر

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی مادر
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می دانم جای تو خوب است
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند
آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط یک بار دیگر
آغوشش را داشتم

متن عاشقانه نستعلیق

پدر سه نقطه دارد
پسر سه نقطه دارد
دختر هم سه نقطه دارد

اما مادر هیچ نقطه ای ندارد
چون که نقطه نقطه ی وجودش را
وقف خانواده اش کرده است.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

می خواهم دنیا را بدهم برایم تنگ کنند
به اندازه “آغوش” تو، تا وقتی به

آغوشت میرسم بدانم همه دنیا از آن من است

دوستت دارم مـــــــــادر

 روز مادر مبارک

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

چون در تمام زندگی فقط یک
❤️مادر❤️داری

و وقتی میمیرد آنگاه ملائکه میگویند که فوت شد آن کسی که به سبب آن به تو رحم میشد(اتقوا الله فی الامهات)

این پیام برای هر انسانی که عزیز است برای مادرش
مادر❤️ : اگر گرسنه شدی رستوران است
اگر مریض شدی بیمارستان است
اگرخوشحال شدی جشن است
اگر خوابیدی بیدارکننده است
اگر غائب شدی دعاگویت است

ایا با او به احسان و نیکی رفتار کردی……
داخل منزل میشویم و میگوییم : مادر کجاست؟
با انکه از او چیزی نمیخواهیم
انگار وطن است!! از او دور میشویم و برمیگردیم که او را ببینیم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

خداوندا از مادرم سه چیز را دور کن
تنگی قبر،اتش جهنم،و فتنه های قبر

متن عاشقانه نستعلیق png

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز مادر
دوستت نخواهد داشت
از آن دوست داشتن‌های تمام نشدنی

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز پدر

غصه دار غمهایت نیست
پس دنیا را به پایشان بریز

متن عاشقانه نستعلیق

مادر بودن
سخت ترین و پرمشقت ترین
کار دنیاست
که تا آخر عمر هم
بازنشستگی ندارد
و تنها حقوقی که
بابت آن طلب می کند
اندکی عشق است
مادر دریای محبت است.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مادری به دخترش می گفت :

هر زمان خواستی قلبت
بیرون از بدنت بتپد
بچه دار شو…
سلامتی اولین عشق زندگی…

مادر روزت مبارک

متن عاشقانه نستعليق

متن های تبریک روز مادر و روز زن 

خدا گفت: زمین سرد است
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد
خدا گفت: زن شعله را خرج کن
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد….
در تمام این سالها خدا سوختن زن را تماشا کرد
خدا گفت: اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بود..

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

جذاب ترین متن های تبریک روز مادر

تازگی ها ؛
شب که می شود ؛
ذهنم بی اختیار به دورانِ کودکی ام بر می گردد ؛
در آغوشِ گرمِ مادرم خودش را جا می کند ،
دستانِ مهربانش را می بوسد ،
نفسی عمیق می کشد ،
و میان امنیتِ بازوانش به خواب می رود …
و من ؛
در نهایتِ بی پناهیِ این روزها ؛
چه اندازه دلخوشم ؛
به همین آرامشِ خیالی …

شب و روز هایت بخیر مادر

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

زیباترین گل دنیا

  تو هستے مـادر

خوش بوترین گل دنیا

  تو هستے مـادر

زیباترین روز سال روز

   توست مـادر

عطرتمام گلها تقدیم

 به تو مـادر

مادرم روزت مبارک

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اس ام اس تبریک روز مادر

هر انسانے

عطر خاصے دارد

گاهے،برخے عجیب

بوے خدا میدهند

همانند” مـادر”

 روز مادر گرامی باد

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

 پیامک روز مادر

از مادرے پرسیدند:

ڪدام فرزندت را بیشتر دوست دارے؟

مادر گفت

بیمارِ آنها را تا وقتیڪه خوب شود،

غایب را تا وقتیڪه بازگردد

ڪوچڪترین را تا وقتیڪه بزرگ شود،

و همہ آنها را تا وقتیڪه بمیرم

مادر عزیزم روزت مبارک

 جملات تبریک روز مادر

برای مادر بودن باید مادرانه عشق ورزید…

حرفه ای خستگی ناپذیر مثل مادرم

روز مادر مبارک…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛

ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ

‎ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ،ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!

‎ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!

‎ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟

‎آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

‎ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،

‎ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ!

‎ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩه

روز مادر مبارک

متن عاشقی نستعلیق

هرجا دیدید خدا کارتونو راه نمیندازه

بدونید رشوه میخواد،

خرجش دعای مادره…

پیامکهای روز مادر

مادر که از دنیا میره

وقتی میره

م اول اسمش رو باخودش میبره

 فقط ا د ر

میمونه

که

 ا به معنی آوارگی

د به معنی دَربه دری

ر به معنی رسوایی

“ایشالله هیچ‌خونه ای بدون مادر نمونه”…

روز مادر گرامی باد

متن عاشقانه نستعلیق

متن برای روز مادر

ڪنار مـــــــادر ڪه باشى

فصل ســـــــردى

به نام زمستان

 وجــــــود

نخــــــواهد داشت…

روز مادر گرامی باد

متن عاشقانه نستعليق

متن زیبا و پیام تبریک روز مادر

در گلستان ادب آموزگارم مادر است

بعد رب العالمین پروردگارم مادر است ،

در رفاقت قهرمانم مادر است…

اس ام اس تبریک روز مادر

بی محبت مادر یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد مثل عکس بی قابم

بی محبت مادر از شکوفه ها دورم

یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم

بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند

ساکتم و غمگینم مثل بلبلی در بند

بی محبت مادر در دلم صفایی نیست

از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست..

متن عاشقانه نستعليق

اس ام اس تبریک روز مادر

مادر . . .

هماننده سوره ای از ” قرآن ” است . . .

که هیچ کس حتی . . .

نمیتواند . . .

مانندش را برایت . . .

بیاورد

متن عاشقانه نستعليق

سلامتی مادری که:

هم مادر بود هم پدر هم مریض بود هم سالم

هم گرسنه بود ،هم سیر

هم پیر بود،هم جوون

هم دل شکسته بود ، هم دل زنده

مادرهایی که دلخوشیشون تو دلخوشی ما خلاصه میشه.

روز مادر مبارک

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

جملات تبریک روز مادر

ارزشمند ترین مکان هایی

که میتوان در آن حضور داشت

در قلب مادر

در فکر مادر

در دعای مادر است.

 مادرم روز مبارک

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهد

جز گپ ریز ریز با مادرم

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد…

هی چای ام سرد بشود

هی دلم گرم…

آنجا که چای ات سرد می شود

و دلت گرم

“خانه مادر است”

متن عاشقانه نستعلیق

کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید!
تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . .
به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

اون عزیزی ک تو دنیا یار من بود یاورم بود . نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود. روزت مبارک ای مظهر عشق

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مادرم:پاکی قدومش،صفای وجودش،سنگینی سکوتش،نجابت غرورش،بازمزمه کلامش در جذبه محراب ،گستره وسیع جنت بودو من فقط مادر میخواندمش.

متن عاشقانه نستعلیق png

مادرم فرشته است.. ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند… زیرا به پایش… من را بسته بود.. برادرم را … پدرم را… و همه ی زندگیش را… همه راه ها به عشق “مادر” من ختم میشود! مادر من ، عشق من است… میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید مادرست دیگر …

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

واحد اندازه گیری دلشوره ی مادرها:
‏.
‏.
‏.
‏.
آیت الکرسی برثانیه!!

متن عاشقانه نستعليق

مادر مانند نخ تسبیح است…
زیر دانه های تسبیح معلوم نمیشود ولی اگر نباشد تمام دانه ها پخش خواهند شد…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان است دنیا را برایشان جهنم کردند…
.
.
.
به سلامتی همه مادرها

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بدهکاره مهربونیه قلب ی زنم …
‏.
.
.
.
که از بچگی صدام کرد پسرم …

متن عاشقی نستعلیق

به سلامتی مادری که
رو دست پسرش پر از خطهای چاقوست ولی موقع باز کردن کنسرو
میگه:بده من باز کنم یه وقت دستتو نبری

متن عاشقانه نستعليق

مادرم دوستت دارم زیرا تنها کسی هستی که غم را برایم بی معنا میکنی
روزت مبارک

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

گفت : با مــادر یه جمله بساز !گفتــم : من با مــادرم جمله نمیسـازم ! دنــیـــامو میسازم .
مادرم روزت مبارک

متن عاشقی نستعلیق

مادر نوشته می شود فرشته خوانده میشود……
زندگی من بر سه اصل استوار است:
نگاه مادرم
لبخند مادرم
دعای مادرم….

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مادرم ای بهتر از فصل بهار
مادرم روشن تر از هر چشمه سار
مادرم روزت مبارک ناز من

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

زیباترین گل دنیا
تو هستے مـادر
خوش بوترین گل دنیا
تو هستے مـادر
زیباترین روز سال روز
توست مـادر
عطرتمام گلها تقدیم
به تو مـادر

 روز مادر مبارک

متن عاشقی نستعلیق

از «مادری» پرسیدند؛
«کدامیک از فرزندان خود را»،
«بیش از دیگران» دوست میداری؟

مادر گفت؛
غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»،
بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»،
کوچکترین آنها را تا وقتیکه
«بزرگ شود»،
و،«همهٔ آنها را»،
تا «وقتی که زنده هستم»
دوست دارم.!!!

قدر این «گوهر نایاب»،
و «غیرقابل تکرار» را ،،،
«تا هست»، بدانید،
و «حرمتش» را،،،،
«عاشقانه پاس بدارید.»

سلامتی اولین عشق زندگی .. مادر

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی مادر
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می دانم جای تو خوب است
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند
آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط یک بار دیگر
آغوشش را داشتم

متن عاشقانه نستعلیق png

پدر سه نقطه دارد
پسر سه نقطه دارد
دختر هم سه نقطه دارد

اما مادر هیچ نقطه ای ندارد
چون که نقطه نقطه ی وجودش را
وقف خانواده اش کرده است.

متن عاشقانه نستعلیق png

می خواهم دنیا را بدهم برایم تنگ کنند
به اندازه “آغوش” تو، تا وقتی به

آغوشت میرسم بدانم همه دنیا از آن من است

دوستت دارم مـــــــــادر

 روز مادر مبارک

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

چون در تمام زندگی فقط یک
❤️مادر❤️داری

و وقتی میمیرد آنگاه ملائکه میگویند که فوت شد آن کسی که به سبب آن به تو رحم میشد(اتقوا الله فی الامهات)

این پیام برای هر انسانی که عزیز است برای مادرش
مادر❤️ : اگر گرسنه شدی رستوران است
اگر مریض شدی بیمارستان است
اگرخوشحال شدی جشن است
اگر خوابیدی بیدارکننده است
اگر غائب شدی دعاگویت است

ایا با او به احسان و نیکی رفتار کردی……
داخل منزل میشویم و میگوییم : مادر کجاست؟
با انکه از او چیزی نمیخواهیم
انگار وطن است!! از او دور میشویم و برمیگردیم که او را ببینیم

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

خداوندا از مادرم سه چیز را دور کن
تنگی قبر،اتش جهنم،و فتنه های قبر

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز مادر
دوستت نخواهد داشت
از آن دوست داشتن‌های تمام نشدنی

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز پدر

غصه دار غمهایت نیست
پس دنیا را به پایشان بریز

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

مادر بودن
سخت ترین و پرمشقت ترین
کار دنیاست
که تا آخر عمر هم
بازنشستگی ندارد
و تنها حقوقی که
بابت آن طلب می کند
اندکی عشق است
مادر دریای محبت است.

متن عاشقانه نستعلیق png

مادری به دخترش می گفت :

هر زمان خواستی قلبت
بیرون از بدنت بتپد
بچه دار شو…
سلامتی اولین عشق زندگی…

مادر روزت مبارک

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

متن های تبریک روز مادر و روز زن 

خدا گفت: زمین سرد است
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد
خدا گفت: زن شعله را خرج کن
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد….
در تمام این سالها خدا سوختن زن را تماشا کرد
خدا گفت: اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بود..

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

جذاب ترین متن های تبریک روز مادر

تازگی ها ؛
شب که می شود ؛
ذهنم بی اختیار به دورانِ کودکی ام بر می گردد ؛
در آغوشِ گرمِ مادرم خودش را جا می کند ،
دستانِ مهربانش را می بوسد ،
نفسی عمیق می کشد ،
و میان امنیتِ بازوانش به خواب می رود …
و من ؛
در نهایتِ بی پناهیِ این روزها ؛
چه اندازه دلخوشم ؛
به همین آرامشِ خیالی …

شب و روز هایت بخیر مادر

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

همسر نازنینم برای دوست داشتن

همیشه دنبال بهانه ام

برفی ببارد

آفتابی بتابد

نم بارانی بزند بر موها و گونه ام

بادی بوزد

شگفتا

نه بهانه ها تمام میشوند

نه دوست داشتنت

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

امروز

بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم

دست خودم نیست جمعه ها عاشق ترم!

مخصوصا اگر

چشم در چشم #تُ

از خواب بیدار شوم…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دستت را که میگیرم

می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !

میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست

برای خنـده هایم می خندی

برای گریه هایم شانه می شوی !

می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی

پس همیشه درقلبم میمانی عزیزترینم.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم

تو در روز عروسی

زندگی مرا کامل کردی

دوستت دارم

متن عاشقی نستعلیق

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و

بهترین هدیه از سوی خداوند

عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد

دوستت دارم

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خدا

” تو ” را که می آفرید

حواسش به آرزوهای “من” بود

شدی همان آرزوی من عشقم . . .

متن عاشقانه نستعلیق

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با دل تنها چه کنم ؟!

استاد شهریار

متن عاشقی نستعلیق

به چه مشغول کنم

دیده و دل را که مدام

دل تو را می طلبد،

دیده تو را می جوید . . .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

قفس یعنی دهان من

وقتی زبانم

روی اسم تو قفل می شود . . .

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقا که به چشم در نیامد ما را

متن عاشقی نستعلیق

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

حافظ شیرازی

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

متن عاشقانه نستعلیق

شبی را

سکوتی را

ریزش یک قطره اشکی را

برایت آرزو دارم…!

که شاید یاد من باشی

لیلا مقربی

متن عاشقانه نستعلیق png

دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد
نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…
بـه جـــایِ ان احســـاسی کـه کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ؛ هر چه بینمان بود به پایان رسید و رفت ؛ عشقت را بـه خاک سپردم و قلبت را فراموش ؛ اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دیگری جز تو مرا این همه ی اذيت نکرد

انچه کردی تو بـه من هیچ ظلم کار نکرد . . .

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

بیا باهم یک تصویر زیبای دیگر از عشق بکشیم ؛ تصویری مثل ان نقاشی دیروز

تا بـه یادگار بماندو این یادگاری مثل یک خاطره بماند ؛ تا ما نیز مثل خاطره ها باشیم ؛ نه خاطره اي از گذشته ؛ خاطره هایي شیرین از هرروز زندگی مان کـه همیشه  تا ابد در قلبمان بـه یادگار بماند!

متن عاشقانه نستعلیق png

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

کـه دراین ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار

فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

 نمی‌دانستم برایت کهنه شده ام ؛ هنوز مدتی نگذشته کـه برایت تکراری شده ام

مهم نیست ؛ برای همیشه تو را از یاد می‌برم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک می‌کنم

تو نبودی لایق من ؛ تو نبودی عاشق من ؛ می‌مانم با همان تنهایی و  غم

متن عاشقانه نستعليق

همیشه صدایی بود کـه مرا آرام می کرد، دستهایی بود کـه دستهای سردم را گرم می کرد

همیشه قلبی بود کـه مرا امیدوارم می‌کرد، چشمهایی بود کـه عاشقانه مرا نگاه می‌کرد

همیشه کسی بود کـه در کنارم قدم میزد ،احساسی بود کـه مرا درک می‌کرد

حالا من و مانده ام یک دنیای پوچ ؛ نه صداییست کـه مرا آرام کند و نه طبیبیست کـه مرا درمان کند

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ؛ میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ؛ می‌رسد همان روزی کـه بـه خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ؛ و از ترس این کـه بهم نرسیم

شب تا صبح را اشک میریختیم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

باز امشب

پرسہ می زنم دراین حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

متن عاشقی نستعلیق

دو چشم آبی ات را میپرستم

لبا ن عنابی ات را میپرستم
برای من تو بی تابی مکن یار

کـه من شادابی ات را میپرستم…

متن عاشقانه نستعليق

آغوشت

شبیه ان خَمیازه ي دوست داشتنی

بعد از هر بیداری صبح اسـت …

همانقدر دل چسب

همانقدر حال خوب کن …

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

گل نشکفته در باغ امیدم

ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی

بـه قلبم غصه و غم را چشیدم . . .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

از تو

دورم و…

 این داستان

در کجای انصاف آسمان

می‌گنجد؟

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

 ان حرف کـه از دلت غمی بگشاید

در صحبت دل شکستگان میباید
هر شیشه کـه بشکند ؛ ندارد قیمت

جز شیشه دل کـه قیمتش افزاید . . .

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

درود می کنم از روی مهربانی

درود می کنم از روی شادمانی
درود می کنم تا جان دارم

کـه خواننده این درود را دوست دارم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بگذار صبح را در چشم تُ

من معنا کنم

اي کـه هر صبحم

هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

هوا جان می دهد

برای گرفتنِ دست هایت

برای بوسیدنت

برای بوسیدنت

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

همین مسیر را مستقیم بروی می رسي بـه دوراهی
یک راه بـه من ختم میشود ؛ ان دیگری بـه ختم من . . .

متن عاشقانه نستعلیق

بغلم ڪن شبیہ یہ مرداب

هیچ چیز و ڪسی مزاحم نیست

بوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے من

واسہ ڪشتن

اجازه لازم نیست

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

هر چند کسی میان ما حایل نیست
اما نگهت بـه سوی من مایل نیست
گفتم قسمت دهم ؛ ولی میگـو یند
چشم تو بـه هیچ مذهبی قایل نیست . . .

متن عاشقی نستعلیق

می دانم

من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.

می دانم،

رنگ چشمانمان فرق دارد

و خورشید در جغرافیای شهر تو

گرم‌تر اسـت!

اما مهم نیست.

بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.

دستانت را در دستانم بگذار!

می خواهم تنها چند قدم،

میان مردم این شهر،

میان شلوغی خیابان‌ها،

تو را داشته باشم…

متن عاشقانه نستعلیق

تو دیر پیدا شدي

یا من دیر یافتمت

باکی نیست

مسافر کوچکم

اینک سلطان سیاره جانم تویی…

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

    پر نقش تر از فرش دلم بافته اي نیست

از بس کـه گره زد بـه گره حوصله ها را
یک‌بار هم اي عشق من از عقل میندیش

بگذار کـه دل حل بکند مسئله ها را . . .

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

    بدون شک جهان را بـه عشق کسی آفریده اند
چون من کـه آفریده ام از عشق جهانی برای تو. . . !

متن عاشقانه نستعلیق

    پشت دریا شهریست کـه یک دوست در ان جا دارد
هر کجا هست ؛ بـه هر فکر ؛ بـه هر کار ؛ بـه هرحال ؛ عزیز اسـت خدایا تو نگهدارش باش .

متن عاشقانه نستعلیق

    خوشا بـه حال قلبم چون از تو جان گرفته

نبض وجودم از تو خط امان گرفته
خوشا بـه حال جانم کـه مرگ او غم توست

برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .

متن عاشقانه نستعلیق

    دلگیر نباش ؛ تقصیر از خودت بود !
دسته کلید علاقه کـه گم شد ؛ باید عوض می کردي قفل تمام آرزو ها را . . .

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

نه این‌کـه بی تو ممکن نیست

نه این‌کـه بی تو می‌میرم

بـه قدری مسریه حالت

کـه دارم عشق می گیرم

همه ی دلشورم از اینه

کـه عشق اندازه آهه

تو جوری عاشقی کن کـه

نفهمم عشق کوتاهه

متن عاشقانه نستعلیق png

تنهایی را ترجیح می‌دهم
بـه تن هایي کـه روحشان با دیگریست . . .

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دلتنگی یک شبهایی را، هیچ‌ خیابانی گردن نمیگیرد! تاریکی یک شبهایی‌را هیچ مهتابی روشن‌نمیکند، گردو غبار یک شبهایی را هیچ بارانی شستشو نمی دهد! و تمام این شب ها را نبودن تو رقم می زند..

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

هر زنی برای لبخند زدن در آینه باید مردی را داشته باشد کـه با شـانه‌ي انگشت‌هایش، گره دلتنگی مو هاي بلند زن‌را باز کند و بگوید کـه هرجور کـه باشی، زیبایی…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

از خدا دیگر هیچ نمی خواهم ؛ دیگر هیچ آرزویی ندارم ؛ رویایم را می‌خواستم کـه بـه ان رسیدم ؛ دنیا را می خواستم کـه ان را بـه دست آوردم ؛ رویایی کـه همان دنیای من اسـت، و تویی کـه همان دنیای منی….

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

مرا ان دیده ي تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
بـه جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

همسر نازنینم برای دوست داشتن

همیشه دنبال بهانه ام

برفی ببارد

آفتابی بتابد

نم بارانی بزند بر موها و گونه ام

بادی بوزد

شگفتا

نه بهانه ها تمام میشوند

نه دوست داشتنت

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

امروز

بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم

دست خودم نیست جمعه ها عاشق ترم!

مخصوصا اگر

چشم در چشم #تُ

از خواب بیدار شوم…

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دستت را که میگیرم

می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !

میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست

برای خنـده هایم می خندی

برای گریه هایم شانه می شوی !

می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی

پس همیشه درقلبم میمانی عزیزترینم.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم

تو در روز عروسی

زندگی مرا کامل کردی

دوستت دارم

متن عاشقی نستعلیق

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و

بهترین هدیه از سوی خداوند

عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد

دوستت دارم

متن عاشقانه نستعلیق png

خدا

” تو ” را که می آفرید

حواسش به آرزوهای “من” بود

شدی همان آرزوی من عشقم . . .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با دل تنها چه کنم ؟!

استاد شهریار

متن عاشقانه نستعلیق

به چه مشغول کنم

دیده و دل را که مدام

دل تو را می طلبد،

دیده تو را می جوید . . .

متن عاشقانه نستعليق

قفس یعنی دهان من

وقتی زبانم

روی اسم تو قفل می شود . . .

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقا که به چشم در نیامد ما را

متن عاشقانه نستعليق

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

حافظ شیرازی

متن عاشقانه نستعلیق

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

شبی را

سکوتی را

ریزش یک قطره اشکی را

برایت آرزو دارم…!

که شاید یاد من باشی

لیلا مقربی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد
نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…
بـه جـــایِ ان احســـاسی کـه کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ؛ هر چه بینمان بود به پایان رسید و رفت ؛ عشقت را بـه خاک سپردم و قلبت را فراموش ؛ اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دیگری جز تو مرا این همه ی اذيت نکرد

انچه کردی تو بـه من هیچ ظلم کار نکرد . . .

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

بیا باهم یک تصویر زیبای دیگر از عشق بکشیم ؛ تصویری مثل ان نقاشی دیروز

تا بـه یادگار بماندو این یادگاری مثل یک خاطره بماند ؛ تا ما نیز مثل خاطره ها باشیم ؛ نه خاطره اي از گذشته ؛ خاطره هایي شیرین از هرروز زندگی مان کـه همیشه  تا ابد در قلبمان بـه یادگار بماند!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

کـه دراین ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار

فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

 نمی‌دانستم برایت کهنه شده ام ؛ هنوز مدتی نگذشته کـه برایت تکراری شده ام

مهم نیست ؛ برای همیشه تو را از یاد می‌برم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک می‌کنم

تو نبودی لایق من ؛ تو نبودی عاشق من ؛ می‌مانم با همان تنهایی و  غم

متن عاشقانه نستعلیق png

همیشه صدایی بود کـه مرا آرام می کرد، دستهایی بود کـه دستهای سردم را گرم می کرد

همیشه قلبی بود کـه مرا امیدوارم می‌کرد، چشمهایی بود کـه عاشقانه مرا نگاه می‌کرد

همیشه کسی بود کـه در کنارم قدم میزد ،احساسی بود کـه مرا درک می‌کرد

حالا من و مانده ام یک دنیای پوچ ؛ نه صداییست کـه مرا آرام کند و نه طبیبیست کـه مرا درمان کند

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ؛ میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ؛ می‌رسد همان روزی کـه بـه خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ؛ و از ترس این کـه بهم نرسیم

شب تا صبح را اشک میریختیم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

باز امشب

پرسہ می زنم دراین حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

متن عاشقانه نستعلیق png

دو چشم آبی ات را میپرستم

لبا ن عنابی ات را میپرستم
برای من تو بی تابی مکن یار

کـه من شادابی ات را میپرستم…

متن عاشقانه نستعلیق png

آغوشت

شبیه ان خَمیازه ي دوست داشتنی

بعد از هر بیداری صبح اسـت …

همانقدر دل چسب

همانقدر حال خوب کن …

متن عاشقانه نستعليق

گل نشکفته در باغ امیدم

ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی

بـه قلبم غصه و غم را چشیدم . . .

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

از تو

دورم و…

 این داستان

در کجای انصاف آسمان

می‌گنجد؟

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

 ان حرف کـه از دلت غمی بگشاید

در صحبت دل شکستگان میباید
هر شیشه کـه بشکند ؛ ندارد قیمت

جز شیشه دل کـه قیمتش افزاید . . .

متن عاشقانه نستعليق

درود می کنم از روی مهربانی

درود می کنم از روی شادمانی
درود می کنم تا جان دارم

کـه خواننده این درود را دوست دارم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بگذار صبح را در چشم تُ

من معنا کنم

اي کـه هر صبحم

هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن عاشقی نستعلیق

هوا جان می دهد

برای گرفتنِ دست هایت

برای بوسیدنت

برای بوسیدنت

متن عاشقانه نستعليق

همین مسیر را مستقیم بروی می رسي بـه دوراهی
یک راه بـه من ختم میشود ؛ ان دیگری بـه ختم من . . .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بغلم ڪن شبیہ یہ مرداب

هیچ چیز و ڪسی مزاحم نیست

بوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے من

واسہ ڪشتن

اجازه لازم نیست

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

هر چند کسی میان ما حایل نیست
اما نگهت بـه سوی من مایل نیست
گفتم قسمت دهم ؛ ولی میگـو یند
چشم تو بـه هیچ مذهبی قایل نیست . . .

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

می دانم

من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.

می دانم،

رنگ چشمانمان فرق دارد

و خورشید در جغرافیای شهر تو

گرم‌تر اسـت!

اما مهم نیست.

بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.

دستانت را در دستانم بگذار!

می خواهم تنها چند قدم،

میان مردم این شهر،

میان شلوغی خیابان‌ها،

تو را داشته باشم…

متن عاشقی نستعلیق

تو دیر پیدا شدي

یا من دیر یافتمت

باکی نیست

مسافر کوچکم

اینک سلطان سیاره جانم تویی…

متن عاشقانه نستعليق

    پر نقش تر از فرش دلم بافته اي نیست

از بس کـه گره زد بـه گره حوصله ها را
یک‌بار هم اي عشق من از عقل میندیش

بگذار کـه دل حل بکند مسئله ها را . . .

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

    بدون شک جهان را بـه عشق کسی آفریده اند
چون من کـه آفریده ام از عشق جهانی برای تو. . . !

متن عاشقانه نستعلیق png

    پشت دریا شهریست کـه یک دوست در ان جا دارد
هر کجا هست ؛ بـه هر فکر ؛ بـه هر کار ؛ بـه هرحال ؛ عزیز اسـت خدایا تو نگهدارش باش .

متن عاشقانه نستعلیق png

    خوشا بـه حال قلبم چون از تو جان گرفته

نبض وجودم از تو خط امان گرفته
خوشا بـه حال جانم کـه مرگ او غم توست

برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .

متن عاشقی نستعلیق

    دلگیر نباش ؛ تقصیر از خودت بود !
دسته کلید علاقه کـه گم شد ؛ باید عوض می کردي قفل تمام آرزو ها را . . .

متن عاشقی نستعلیق

نه این‌کـه بی تو ممکن نیست

نه این‌کـه بی تو می‌میرم

بـه قدری مسریه حالت

کـه دارم عشق می گیرم

همه ی دلشورم از اینه

کـه عشق اندازه آهه

تو جوری عاشقی کن کـه

نفهمم عشق کوتاهه

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تنهایی را ترجیح می‌دهم
بـه تن هایي کـه روحشان با دیگریست . . .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دلتنگی یک شبهایی را، هیچ‌ خیابانی گردن نمیگیرد! تاریکی یک شبهایی‌را هیچ مهتابی روشن‌نمیکند، گردو غبار یک شبهایی را هیچ بارانی شستشو نمی دهد! و تمام این شب ها را نبودن تو رقم می زند..

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

هر زنی برای لبخند زدن در آینه باید مردی را داشته باشد کـه با شـانه‌ي انگشت‌هایش، گره دلتنگی مو هاي بلند زن‌را باز کند و بگوید کـه هرجور کـه باشی، زیبایی…

متن عاشقانه نستعلیق png

از خدا دیگر هیچ نمی خواهم ؛ دیگر هیچ آرزویی ندارم ؛ رویایم را می‌خواستم کـه بـه ان رسیدم ؛ دنیا را می خواستم کـه ان را بـه دست آوردم ؛ رویایی کـه همان دنیای من اسـت، و تویی کـه همان دنیای منی….

متن عاشقی نستعلیق

مرا ان دیده ي تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
بـه جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

متن عاشقانه نستعلیق

نمک نشناس…زخم که میخوری..خوب مزه مزه اش کن..حتماً نمکش آشناست !

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت را؟!پس کجا می روی؟

متن عاشقانه نستعلیق

رابطه ها میدون‌جنگ نیس ک همو شکست بدید،باختن طرفتون باخت شماست

متن عاشقی نستعلیق

هی نگو فصل بهار است ،نگو معمول است!
چشم هایی که کویر است چرا بارانی است؟

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

همیشه غمگین ترین و رنج آور ترین

لحظات زندگی آدم توسط همون کسی

ساخته میشه که شیرین ترین و به یاد

موندنی ترین لحظات رو برای آدم ساختن…..

متن عاشقی نستعلیق

غمگین ترین جایش
آنجایی است
که
کم کم احساس میکنی
چهره اش دارد از یادت میرود …

متن عاشقانه نستعلیق

غمگین ترین لحظه میدونین کی؟
کسی نیست بگه اروم باش من کنارتم

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

هیچکس به جز خودم نمیتونه منو کمک کنه و هیچکس به جز خودم نمیتونه به من ضربه‌ای وارد کنه!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دِلتنگــے یَعنـــے:
هَـرچے پُستــ
تَنهـایےو غَمگین
و سَنگین بِزارے
تو مُحیطـ مَجازے
دِلِتــ وا نَشہ
چون این دِل واموندَتــ
اَز دنیاے واقعے گِرفتہ!!!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

لک زده دلم برای اینکه بازم

تو بغل بگیرمت

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خودش کور بود وگرنه بقیه دیدن چه جوری دوسش داشتم….

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

حـــلالت نمیڪنم لعنتـــــی

تــــــــو آمـــدی یـــارم باشــی

امـــا قـــاتل هرلحظه ام شدی

متن عاشقی نستعلیق

​پایان یڪ رابطہ
میتواند پایان خیلے چیزها باشد
مثل پایان یڪ احساس
پایان یڪ اعتماد
و حتے پایان یڪ انسان…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

غمگین ترین درد، مرگ نیست

دلبستگی به کسیه

که بدونی هست اما

اجازه ی بودن در کنارشو نداری….

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

راستش دلم مثلِ یک نمازِ بین راه
خسته و شکسته است !

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

حرف تو که می شود

بی صدا میشکنم

بگذریم از اینکه

حال من هیچ وقت خوب نمی شود

متن عاشقانه نستعلیق png

​دســت هایــت را بـه مـن بــده میخواهمـ از تـمـــــامـ غـــمـهـا برگــردمـ .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خدایا مگه نمیگی مرگ حقه؟

من حقمو میخوام الان

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

​کاش به جای دلم

نفسم

میگرفت و تمام

متن عاشقی نستعلیق

دلت که گرفت

دیگر منت زمین را نکش

راه آسمان باز است

پربکش او میشه آغوششباز است

آگر هیچکس نیست

خدا که هست

متن عاشقی نستعلیق

​وقتی میری داغونم حالم

نمیدونم به کی بگم…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

یهو عصبی میشم

یهو میرم تو فکر یهو گند زده میشه تو حالم

ولی بعدش شروع میکنم به بگو بخند

دیونه نیستم ولی کم آوردم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

فدای سرت

نباشه غمت

بوده دورو برت

عشقای هرزه

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

یه جوری بذاری بری که هیچکی هیچ جور نتونه پیدات کنه

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

صفحه گوشی را خاموش میکنی تازه میفهمی چقدر تنهایی روشن هم میکنی میفهمی تنهاتری

متن عاشقی نستعلیق

من دوست دارم غمِ جمعه را فقط با توِ ساده از یاد ببرم!

متن عاشقانه نستعلیق png

بعضی از نشدنای زندگیتو بذار به حساب اینکه اگه میشد

خیلی بد میشد…. به خدا اعتماد کن

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

حواسم را پرت می‌کنم به جــایــی دورتر از
خیالات ِخـــام..

متن عاشقانه نستعلیق

فقط یک روز غمگینی، سپس..
یادت نخواهد رفت!
که من بودم
که من بودم
ولی روزی..
نخواهم بود
پیش از دیر شدن، تمام شدن، کاش شدن کاری بکن

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

در زندگی، همیشه غمگین بودن،
از شاد بودن آسان تر است

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

نمک نشناس…زخم که میخوری..خوب مزه مزه اش کن..حتماً نمکش آشناست !

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت را؟!پس کجا می روی؟

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

رابطه ها میدون‌جنگ نیس ک همو شکست بدید،باختن طرفتون باخت شماست

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

هی نگو فصل بهار است ،نگو معمول است!
چشم هایی که کویر است چرا بارانی است؟

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

همیشه غمگین ترین و رنج آور ترین

لحظات زندگی آدم توسط همون کسی

ساخته میشه که شیرین ترین و به یاد

موندنی ترین لحظات رو برای آدم ساختن…..

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

غمگین ترین جایش
آنجایی است
که
کم کم احساس میکنی
چهره اش دارد از یادت میرود …

متن عاشقانه نستعليق

غمگین ترین لحظه میدونین کی؟
کسی نیست بگه اروم باش من کنارتم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

هیچکس به جز خودم نمیتونه منو کمک کنه و هیچکس به جز خودم نمیتونه به من ضربه‌ای وارد کنه!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دِلتنگــے یَعنـــے:
هَـرچے پُستــ
تَنهـایےو غَمگین
و سَنگین بِزارے
تو مُحیطـ مَجازے
دِلِتــ وا نَشہ
چون این دِل واموندَتــ
اَز دنیاے واقعے گِرفتہ!!!

متن عاشقی نستعلیق

لک زده دلم برای اینکه بازم

تو بغل بگیرمت

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

خودش کور بود وگرنه بقیه دیدن چه جوری دوسش داشتم….

متن عاشقانه نستعلیق png

حـــلالت نمیڪنم لعنتـــــی

تــــــــو آمـــدی یـــارم باشــی

امـــا قـــاتل هرلحظه ام شدی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

​پایان یڪ رابطہ
میتواند پایان خیلے چیزها باشد
مثل پایان یڪ احساس
پایان یڪ اعتماد
و حتے پایان یڪ انسان…

متن عاشقانه نستعلیق png

غمگین ترین درد، مرگ نیست

دلبستگی به کسیه

که بدونی هست اما

اجازه ی بودن در کنارشو نداری….

متن عاشقانه نستعليق

راستش دلم مثلِ یک نمازِ بین راه
خسته و شکسته است !

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

حرف تو که می شود

بی صدا میشکنم

بگذریم از اینکه

حال من هیچ وقت خوب نمی شود

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

​دســت هایــت را بـه مـن بــده میخواهمـ از تـمـــــامـ غـــمـهـا برگــردمـ .

متن عاشقانه نستعلیق

خدایا مگه نمیگی مرگ حقه؟

من حقمو میخوام الان

متن عاشقانه نستعليق

​کاش به جای دلم

نفسم

میگرفت و تمام

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دلت که گرفت

دیگر منت زمین را نکش

راه آسمان باز است

پربکش او میشه آغوششباز است

آگر هیچکس نیست

خدا که هست

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

​وقتی میری داغونم حالم

نمیدونم به کی بگم…

متن عاشقانه نستعلیق

یهو عصبی میشم

یهو میرم تو فکر یهو گند زده میشه تو حالم

ولی بعدش شروع میکنم به بگو بخند

دیونه نیستم ولی کم آوردم

متن عاشقانه نستعلیق

فدای سرت

نباشه غمت

بوده دورو برت

عشقای هرزه

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

یه جوری بذاری بری که هیچکی هیچ جور نتونه پیدات کنه

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

صفحه گوشی را خاموش میکنی تازه میفهمی چقدر تنهایی روشن هم میکنی میفهمی تنهاتری

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

من دوست دارم غمِ جمعه را فقط با توِ ساده از یاد ببرم!

متن عاشقی نستعلیق

بعضی از نشدنای زندگیتو بذار به حساب اینکه اگه میشد

خیلی بد میشد…. به خدا اعتماد کن

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

حواسم را پرت می‌کنم به جــایــی دورتر از
خیالات ِخـــام..

متن عاشقانه نستعليق

فقط یک روز غمگینی، سپس..
یادت نخواهد رفت!
که من بودم
که من بودم
ولی روزی..
نخواهم بود
پیش از دیر شدن، تمام شدن، کاش شدن کاری بکن

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

در زندگی، همیشه غمگین بودن،
از شاد بودن آسان تر است

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مَن
مثلِ شاپَرَک ها ، رَقص رَقصان
به دُورَت میگردَم
تُـــو
بنشین با آن نگاهِ پُر مِهرَت
مرا تَماشا کُن…

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خوشبختی یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

چرخی بزن و رقص کنان
شــور به پا کن
خورشید منی
ولوله کن نـور به پــاکن
صبح است
بیا تا غـزل عشـق بخوانیم
معشــوق و لب و باده و ماهــور به پا کـن

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه  و بانی باشیم…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

آغوش تو
مترادف امنيت است
آغوش تو
ترس هاي مرا مي بلعد
لغت نامه ها دروغ ميگفتند
آغوش يعني،
پايان سردرد ها
يعني آغاز عاشقانه ترين رخوت ها
آغوش تو،
يعني من خوبم
بلند نشوي بروي يك وقت
بغلم كن
من از بازگشت بي هواي ترس ها ميترسم

متن عاشقانه نستعليق

امشب نگاه کن به اطرافت

به خوشبختی هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن عاشقی نستعلیق

تو برایم میخندی و من
هر بار میان خنده هایت مطمئن تر میشوم
که تو را از روزِ ازل ‘ خدا ‘
برایِ من نقش زده بود
فقط برای خودم ….

متن عاشقانه نستعلیق png

خوشبختی همین در کنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن عاشقی نستعلیق

امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم
و فردا بیشتر از امروز
و این ، ضعف من نیست …
قدرت تو است !

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تو تمنایِ من
و یار من
و جان منی،
پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی .. !

متن عاشقی نستعلیق

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی

حرکت از تو ، برکت از او

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

حالِ خرابِ حضرتِ
پاییز مالِ من
شأنِ نزولِ سوره
باران به نامِ تو
تنها نه من به مهرِتو
آذر به جان شدم
دلتنگیِ دقایقِ
آبان به نامِ تو..!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

در زندگی فقط يک خوشبختی وجود دارد:

عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند
خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب…

متن عاشقی نستعلیق

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

عشق معجزه ي نگاه توست
بدونِ هوس
بدونِ چشم داشت
وقتي سخت در آغوشم ميكشي
و استشمامِ عطرِ نفس هايت جاني تازه ميبخشد؛
به روحي كه عشق را نمي شناخت

متن عاشقی نستعلیق

چه دلنشین است صبحگاهی که

 با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

عشق
آموخت مَرا
شکل دگر خندیدن…!

متن عاشقانه نستعليق

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی،

وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود…

و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

متن عاشقی نستعلیق

خیلی‌ها می‌خواهند

اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمیدانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند…

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!

یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد، طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن…

ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..

لـایــکــشــم یــه دنــیــا حــســرت…

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

جهان بي عشق
چيزي نيست
جز تكرار يك تكرار

متن عاشقانه نستعلیق

هفت راز خوشبختی

متنفرنباش…عصبانی نشو…

 ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

این خاصيَتِ عشق است؛
باید بَلَدَت باشم…!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی

و امید دیگری است

بگشای دلت را به مهربانی

و عشق رادر قلبت مهمان کن

بی شک شکوفه های خوشبختی

در زندگیت گل خواهدکرد

متن عاشقانه نستعلیق

فقط وقتي بگوييد دوستت دارم كه دوستش داشته باشيد،كه بپذيريد باقي زندگيتان را كنارش بگذرانيد، به همه نشانش بدهيد دستش را بگيريد و دنيا را بگرديد، فقط وقتي بگوييد دوستت دارم، كه معنايش را بدانيد، معناي خودتان و معناي زندگيتان
و فقط وقتي بگوييد دوستت دارم كه بودن كنارش با ارزش تر از تنها بودن باشد.

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

خوشبختی ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون  نباش

 چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

متن عاشقانه نستعليق

مَن
مثلِ شاپَرَک ها ، رَقص رَقصان
به دُورَت میگردَم
تُـــو
بنشین با آن نگاهِ پُر مِهرَت
مرا تَماشا کُن…

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خوشبختی یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

چرخی بزن و رقص کنان
شــور به پا کن
خورشید منی
ولوله کن نـور به پــاکن
صبح است
بیا تا غـزل عشـق بخوانیم
معشــوق و لب و باده و ماهــور به پا کـن

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه  و بانی باشیم…

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

آغوش تو
مترادف امنيت است
آغوش تو
ترس هاي مرا مي بلعد
لغت نامه ها دروغ ميگفتند
آغوش يعني،
پايان سردرد ها
يعني آغاز عاشقانه ترين رخوت ها
آغوش تو،
يعني من خوبم
بلند نشوي بروي يك وقت
بغلم كن
من از بازگشت بي هواي ترس ها ميترسم

متن عاشقانه نستعلیق png

امشب نگاه کن به اطرافت

به خوشبختی هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن عاشقی نستعلیق

تو برایم میخندی و من
هر بار میان خنده هایت مطمئن تر میشوم
که تو را از روزِ ازل ‘ خدا ‘
برایِ من نقش زده بود
فقط برای خودم ….

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

خوشبختی همین در کنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم
و فردا بیشتر از امروز
و این ، ضعف من نیست …
قدرت تو است !

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن عاشقانه نستعليق

تو تمنایِ من
و یار من
و جان منی،
پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی .. !

متن عاشقی نستعلیق

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی

حرکت از تو ، برکت از او

متن عاشقانه نستعليق

حالِ خرابِ حضرتِ
پاییز مالِ من
شأنِ نزولِ سوره
باران به نامِ تو
تنها نه من به مهرِتو
آذر به جان شدم
دلتنگیِ دقایقِ
آبان به نامِ تو..!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

در زندگی فقط يک خوشبختی وجود دارد:

عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند
خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب…

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

عشق معجزه ي نگاه توست
بدونِ هوس
بدونِ چشم داشت
وقتي سخت در آغوشم ميكشي
و استشمامِ عطرِ نفس هايت جاني تازه ميبخشد؛
به روحي كه عشق را نمي شناخت

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

چه دلنشین است صبحگاهی که

 با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد

متن عاشقانه نستعلیق

عشق
آموخت مَرا
شکل دگر خندیدن…!

متن عاشقانه نستعلیق

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی،

وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود…

و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خیلی‌ها می‌خواهند

اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمیدانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند…

متن عاشقانه نستعلیق

هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!

یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد، طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن…

ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..

لـایــکــشــم یــه دنــیــا حــســرت…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

جهان بي عشق
چيزي نيست
جز تكرار يك تكرار

متن عاشقانه نستعليق

هفت راز خوشبختی

متنفرنباش…عصبانی نشو…

 ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

این خاصيَتِ عشق است؛
باید بَلَدَت باشم…!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی

و امید دیگری است

بگشای دلت را به مهربانی

و عشق رادر قلبت مهمان کن

بی شک شکوفه های خوشبختی

در زندگیت گل خواهدکرد

متن عاشقانه نستعليق

فقط وقتي بگوييد دوستت دارم كه دوستش داشته باشيد،كه بپذيريد باقي زندگيتان را كنارش بگذرانيد، به همه نشانش بدهيد دستش را بگيريد و دنيا را بگرديد، فقط وقتي بگوييد دوستت دارم، كه معنايش را بدانيد، معناي خودتان و معناي زندگيتان
و فقط وقتي بگوييد دوستت دارم كه بودن كنارش با ارزش تر از تنها بودن باشد.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

خوشبختی ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون  نباش

 چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

برخیز و بخند و

زندگی کن با عشق

صبح دگری دوباره

از راه رسید

روزتون پرانرژی و شاد

متن عاشقانه نستعليق

امروز

به احترام زندگی مهربان می مانم

هر جا قلبی مهربان

در حال تپیدن است

بهشتی زیبا

در حال روییدن است

الهی امروزتون سرشار از

اتفاقات زیبا باشه

آخر هفته تون لبریز از آرامش و مهربانی

متن عاشقانه نستعلیق png

صبح نفسش حق است

به هربهانه ای بیدارت می کند که

روز تازه را شروع کنی

به نوری،عطر چای و صبحانه ای

صدای گنجشکی

هرچه هست زندگی است و زیبا

امروزتون قشنگ و پر انرژی

متن عاشقی نستعلیق

یک سلام گرم

از ته دل

به شما که عشق تو دلاتونه

مهربونی تو چشاتونه

وخنده رو لباتونه

روزتون سرشار از الطاف الهی

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

روزتون بخیر و نیکی

الهی

همیشه خونه دلتون گرم

فنجون عشق تون پر مهر

دستاتون پر روزی

نگاهتون قشنگ

دلتون لبریز از شادی

متن عاشقانه نستعلیق png

هر سقوطی

پایان کار نیست

باران را ببین،

سقوطش زیباترین آغاز است

حتی اگر افتاده ای

با زمینی که خوردی ترکیب شو

و دوباره متولد شو

سبز شو

و اطرافت رو سبز کن

سلام آخر هفته تون زیبا

متن عاشقانه نستعلیق

سلام به روز و روشنی

سلام به آهنگ خوش زندگی

سلام به مهر و صفای دلهای بی ریا

سلام بر دوست و آشنا

امروزتون بی نظیر

روحتون در نشاط

و نگاه خدا همراهتون

صبح تون بخیر دوستان گلم

متن عاشقانه نستعلیق png

زندگی کوچه سبزیست میان دل و دشت

که در آن عشق مهم است و گذشت

زندگی مزرعه خوبی هاست

زندگی راه رسیدن به خداست.

سلام صبح زیباتون بخیر و شادی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

یک سبد دعای خوشبختی

تقدیم به تک تک شما

آخر هفته تون معطر به عطر خدا

تقدیم با بهترین آرزوها

روز خوبی پیش رو داشته باشید

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

اگر بین برنده شدن

و شاد بودن

مجبور به انتخاب شدی،

همیشه شادی را انتخاب کن.

چون شادبودن به صورت خودکار

از تو یک برنده می سازد.

آخر هفته تون سرشار از اتفاق های خوب و خوش

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

در این صبح زیبـا

امیدوارم چشمانتون بدرخشد

از بارقه های امید

و لبانتون با لبخند مهر

گشوده شود

و کلامتون آراسته به مهربانی

و نگاهتون به سمت

محبت باشد

زندگی به کامتون شیرین و گوارا

آخر هفته تون عالی

متن عاشقانه نستعلیق

برخیز و بخند و

زندگی کن با عشق

صبح دگری دوباره

از راه رسید

روزتون پرانرژی و شاد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

امروز

به احترام زندگی مهربان می مانم

هر جا قلبی مهربان

در حال تپیدن است

بهشتی زیبا

در حال روییدن است

الهی امروزتون سرشار از

اتفاقات زیبا باشه

آخر هفته تون لبریز از آرامش و مهربانی

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

صبح نفسش حق است

به هربهانه ای بیدارت می کند که

روز تازه را شروع کنی

به نوری،عطر چای و صبحانه ای

صدای گنجشکی

هرچه هست زندگی است و زیبا

امروزتون قشنگ و پر انرژی

متن عاشقانه نستعلیق png

یک سلام گرم

از ته دل

به شما که عشق تو دلاتونه

مهربونی تو چشاتونه

وخنده رو لباتونه

روزتون سرشار از الطاف الهی

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

روزتون بخیر و نیکی

الهی

همیشه خونه دلتون گرم

فنجون عشق تون پر مهر

دستاتون پر روزی

نگاهتون قشنگ

دلتون لبریز از شادی

متن عاشقانه نستعلیق png

هر سقوطی

پایان کار نیست

باران را ببین،

سقوطش زیباترین آغاز است

حتی اگر افتاده ای

با زمینی که خوردی ترکیب شو

و دوباره متولد شو

سبز شو

و اطرافت رو سبز کن

سلام آخر هفته تون زیبا

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

سلام به روز و روشنی

سلام به آهنگ خوش زندگی

سلام به مهر و صفای دلهای بی ریا

سلام بر دوست و آشنا

امروزتون بی نظیر

روحتون در نشاط

و نگاه خدا همراهتون

صبح تون بخیر دوستان گلم

متن عاشقانه نستعلیق

زندگی کوچه سبزیست میان دل و دشت

که در آن عشق مهم است و گذشت

زندگی مزرعه خوبی هاست

زندگی راه رسیدن به خداست.

سلام صبح زیباتون بخیر و شادی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

یک سبد دعای خوشبختی

تقدیم به تک تک شما

آخر هفته تون معطر به عطر خدا

تقدیم با بهترین آرزوها

روز خوبی پیش رو داشته باشید

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اگر بین برنده شدن

و شاد بودن

مجبور به انتخاب شدی،

همیشه شادی را انتخاب کن.

چون شادبودن به صورت خودکار

از تو یک برنده می سازد.

آخر هفته تون سرشار از اتفاق های خوب و خوش

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

در این صبح زیبـا

امیدوارم چشمانتون بدرخشد

از بارقه های امید

و لبانتون با لبخند مهر

گشوده شود

و کلامتون آراسته به مهربانی

و نگاهتون به سمت

محبت باشد

زندگی به کامتون شیرین و گوارا

آخر هفته تون عالی

متن عاشقی نستعلیق

شناسنامه رو بی خیال!

محل تولد من، آغوش گرم و پر محبت توست مادر…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تو گلی خوشبو از بهشت خدایی که گلخانه دلم از عطر تو سرشار است

از تبار فاطمه‌ای و گویی وجود تو را با مهر فاطمه سرشته‌اند

پس همیشه دعایم کن چرا که دعایت سرمایه فردای من است

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

چه تاثیر دل‌نشینی دارد

“غصه نخور ، درست می‌شود” گفتن‌های مادر،

اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد…

متن عاشقانه نستعليق

مادرم! به پاس آنچه به من داده‌ای

به ستایش محبت‌های بی‌اندازه‌ات

و به وسعت همه خوبی‌هایت دوستت دارم

متن عاشقی نستعلیق

وقتی چشم به جهان گشودم قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی‌ریایی بود احساس کرد.

دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبایی بر چهره خسته‌ات نشست و دنیایت سبز شد و با گریه‌ام دلت لرزید و طوفانی گشت.

از همان لحظه فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پر مهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

مادر مهربان و فداکارم…

لحظه‌های با تو بودن

از عمرم حساب نمی‌شوند

از آخرتم حساب می‌شوند، از بهشت…

متن عاشقانه نستعلیق png

گفتم مادر گفت: جانم

گفتم درد دارم! گفت: به جانم

گفتم خسته‌ام! گفت: پریشانم

گفتم گرسنه‌ام! گفت: بخور از سهم نانم

گفتم کجا بخوابم؟ گفت: روی چشمانم

اما یک بار نگفتم: مادر من خوبم، شادم!

همیشه از درد گفتم و از رنج!

از تمام دلتنگی‌ها، از اشک‌ها و شکایت‌ها که بگذریم

باید اعتراف کنم مادرم که می‌خندد، خوشبختم

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل،

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد

به مادرخوبم…

که مهرش تا ابد در دلم جای دارد

متن عاشقانه نستعلیق

ایمانم از دعای توست و خدایم را از زبان تو شناخته‌ام

عبادت را تو به من آموخته‌ای،

مادر… ای الهه مهر و محبت

متن عاشقانه نستعلیق png

ادعای عشق می‌کنیم و فراموش کرده‌ایم رنگ چشم‌های مادرمان را

به سلامتی همه‌شون…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

مادرم پاییز شد تا مرا بهاری کند،

خدایا، حال و هوای هیچ خانه‌ای را زمستانی نکن

متن عاشقی نستعلیق

و من چقدر خوشبختم که سایه پر مهر مادرم بالای سرم است

و دستان گرمش در دستانم، نگاه آرامش منتظر من است

و قلب سرشار از عشقش برای من می‌تپد …

من بی نهایت خوشبختم!

متن عاشقی نستعلیق

کسی نشانی بهشت را نداشت

و خداوند مادر را آفرید.

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جای دارد

به مادرم که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

چقدر بوی تو خوب است، بوی آغوشت

همیشه زحمت من بوده است بر دوشت

چنان زلال و لطیفی که مطمئن هستم

دو بال بوده به جای دو دست بر دوشت

ولی به خاطر من بال را کنار زدی

که با دو دست بگیری مرا در آغوشت

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مادرم! می‌دانم هر چروک و خطی که به صورتت افتاده حکایت غریبی دارد

و اگر پای قصه چین و چروک‌های چهره‌ات بنشینم حاصلش چندین کتاب از سختی‌ها و رنج‌هایی خواهد بود

که به عشق همسر و فرزندانت کشیده‌ای …

من گاهی چقدر ناسپاس بوده‌ام

و قلب تو در مقابل ناسپاسی من چقدر با گذشت و بزرگ بوده است

مادر مهربانم دوستت دارم و برای همه چیز از تو ممنونم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری کردن

مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو، دلواپس بودن

مادر یعنی به تعداد آرامش همه خواب‌های کودکانه تو، بیداری کشیدن

مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن

مادر عزیزم بابت تمام زحمات بی‌شماری که برایم کشیدی از تو ممنونم

و دستان پرمهرت را عاشقانه می‌بوسم.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

مادر ای لطیف‌ترین گل بوستان هستی

تو شگفتی خلقتی

تو لبریز عظمتی

تو را دوست دارم و می‌ستایمت

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

من به عشق در یک نگاه اعتقاد دارم

چون در اولین نگاه زندگیم مادرم رو دیدم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مادر مهربان و فداکارم! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم…

زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی… آن هم به خاطر من

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود دنیا را برای خود جهنم کردند.

به سلامتی تمامی مادرهای دنیا …

متن عاشقی نستعلیق

شناسنامه رو بی خیال!

محل تولد من، آغوش گرم و پر محبت توست مادر…

متن عاشقانه نستعلیق

تو گلی خوشبو از بهشت خدایی که گلخانه دلم از عطر تو سرشار است

از تبار فاطمه‌ای و گویی وجود تو را با مهر فاطمه سرشته‌اند

پس همیشه دعایم کن چرا که دعایت سرمایه فردای من است

متن عاشقی نستعلیق

چه تاثیر دل‌نشینی دارد

“غصه نخور ، درست می‌شود” گفتن‌های مادر،

اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد…

متن عاشقانه نستعليق

مادرم! به پاس آنچه به من داده‌ای

به ستایش محبت‌های بی‌اندازه‌ات

و به وسعت همه خوبی‌هایت دوستت دارم

متن عاشقی نستعلیق

وقتی چشم به جهان گشودم قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی‌ریایی بود احساس کرد.

دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبایی بر چهره خسته‌ات نشست و دنیایت سبز شد و با گریه‌ام دلت لرزید و طوفانی گشت.

از همان لحظه فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پر مهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مادر مهربان و فداکارم…

لحظه‌های با تو بودن

از عمرم حساب نمی‌شوند

از آخرتم حساب می‌شوند، از بهشت…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

گفتم مادر گفت: جانم

گفتم درد دارم! گفت: به جانم

گفتم خسته‌ام! گفت: پریشانم

گفتم گرسنه‌ام! گفت: بخور از سهم نانم

گفتم کجا بخوابم؟ گفت: روی چشمانم

اما یک بار نگفتم: مادر من خوبم، شادم!

همیشه از درد گفتم و از رنج!

از تمام دلتنگی‌ها، از اشک‌ها و شکایت‌ها که بگذریم

باید اعتراف کنم مادرم که می‌خندد، خوشبختم

متن عاشقی نستعلیق

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل،

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد

به مادرخوبم…

که مهرش تا ابد در دلم جای دارد

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ایمانم از دعای توست و خدایم را از زبان تو شناخته‌ام

عبادت را تو به من آموخته‌ای،

مادر… ای الهه مهر و محبت

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ادعای عشق می‌کنیم و فراموش کرده‌ایم رنگ چشم‌های مادرمان را

به سلامتی همه‌شون…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

مادرم پاییز شد تا مرا بهاری کند،

خدایا، حال و هوای هیچ خانه‌ای را زمستانی نکن

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

و من چقدر خوشبختم که سایه پر مهر مادرم بالای سرم است

و دستان گرمش در دستانم، نگاه آرامش منتظر من است

و قلب سرشار از عشقش برای من می‌تپد …

من بی نهایت خوشبختم!

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

کسی نشانی بهشت را نداشت

و خداوند مادر را آفرید.

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جای دارد

به مادرم که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.

متن عاشقانه نستعلیق

چقدر بوی تو خوب است، بوی آغوشت

همیشه زحمت من بوده است بر دوشت

چنان زلال و لطیفی که مطمئن هستم

دو بال بوده به جای دو دست بر دوشت

ولی به خاطر من بال را کنار زدی

که با دو دست بگیری مرا در آغوشت

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

مادرم! می‌دانم هر چروک و خطی که به صورتت افتاده حکایت غریبی دارد

و اگر پای قصه چین و چروک‌های چهره‌ات بنشینم حاصلش چندین کتاب از سختی‌ها و رنج‌هایی خواهد بود

که به عشق همسر و فرزندانت کشیده‌ای …

من گاهی چقدر ناسپاس بوده‌ام

و قلب تو در مقابل ناسپاسی من چقدر با گذشت و بزرگ بوده است

مادر مهربانم دوستت دارم و برای همه چیز از تو ممنونم

متن عاشقانه نستعليق

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری کردن

مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو، دلواپس بودن

مادر یعنی به تعداد آرامش همه خواب‌های کودکانه تو، بیداری کشیدن

مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن

مادر عزیزم بابت تمام زحمات بی‌شماری که برایم کشیدی از تو ممنونم

و دستان پرمهرت را عاشقانه می‌بوسم.

متن عاشقانه نستعلیق

مادر ای لطیف‌ترین گل بوستان هستی

تو شگفتی خلقتی

تو لبریز عظمتی

تو را دوست دارم و می‌ستایمت

متن عاشقانه نستعلیق png

من به عشق در یک نگاه اعتقاد دارم

چون در اولین نگاه زندگیم مادرم رو دیدم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

مادر مهربان و فداکارم! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم…

زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی… آن هم به خاطر من

متن عاشقانه نستعليق

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود دنیا را برای خود جهنم کردند.

به سلامتی تمامی مادرهای دنیا …

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

 ♥️پیام اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم ♥️

مهربان من …
بهار زیبایی را از چهره دلربایت
درخشش را از برق نگاهت
طراوت را از وجود بی همتایت
و رایحه را از عطر گل های پیرهنت به یادگار گرفته است
دوستت دارم
اولین عید با هم بودنمون مبارک …

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

“ما” شدنمان اولین عید نوروزش را به خود می بیند
و این گواراترین اتفاق زندگی ام است
همیشه با من بمان
عیدت مبارک نازنین یار ••͜

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

من بهار مي شوم، تو تنم را پر از شكوفه كن!
اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عزیزم!
اولین عید با هم بودنمون از راه رسیده
و من مشتاقانه در انتظار حلول سال جدید هستم
تا در آن لحظه با شکوه
بهترین ها را برای عزیزترینم بخواهم
بی نهایت دوسـℒℴνℯـت دارم ♥️••

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

کپشن تبریک اولین عید با هم بودنمون

دلبر جان!
بهار با هم بودن مان است اما
بهار و زمستان چه فرقی دارد
وقتی تو هستی تمام روزهایم نوروز و تمام فصل هایم بهار است
سال نو مبارک

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بغلت بوی بهار و نم پاییز می دهد …
عزیزم! سال نو مبارک💜🗝

متن عاشقی نستعلیق

گل بی‌ رخ یار، خوش نباشد، بی‌ باده بهار، خوش نباشد …!
مهربانم! عیدت مبارک

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تو مرا صدا بزن
سبز می شوم …
بهار می شوم …
حتی اگر زمستان باشد!

اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم!

متن عاشقانه نستعلیق

استوری اولین عید با هم بودنمون مبارک♡

عزیزم!
زلال‌ ترین شبنم شادی را
همیشه بر لبانت آرزو دارم
نه برای امروزت
بلکه برای فردای هر روزت

عیدت مبارک …

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

لحظه های هستی من از تو پر شده است
در تمام روز
در تمام شب
در تمام هفته
در تمام ماه
در تمام سالی که گذشت …

نوروز مبارک

متن عاشقانه نستعلیق png

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
ڌـ∞ــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی
نوروز مبارک عشق من!

متن عاشقانه نستعلیق

به “تو” که می رسم
مکث می کنم
انگار در زیبایی ات
چیزی جا گذاشته ام
مثلا در صدایت آرامش
یا در چشم هایت زندگی …
عیدت مبارک عشقم!

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عیدت مبارک زیبای من!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

کنار تو زندگی آن چنان زیباست که تمام درد و رنجم را فراموش می کنم
آرامش را در تو یافتم عشق من!
سال نو مبارک همسر عزیزم♥‿♥

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر
سال نو مبارک عشقم!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

 ♥️پیام اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم ♥️

مهربان من …
بهار زیبایی را از چهره دلربایت
درخشش را از برق نگاهت
طراوت را از وجود بی همتایت
و رایحه را از عطر گل های پیرهنت به یادگار گرفته است
دوستت دارم
اولین عید با هم بودنمون مبارک …

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

“ما” شدنمان اولین عید نوروزش را به خود می بیند
و این گواراترین اتفاق زندگی ام است
همیشه با من بمان
عیدت مبارک نازنین یار ••͜

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

من بهار مي شوم، تو تنم را پر از شكوفه كن!
اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

عزیزم!
اولین عید با هم بودنمون از راه رسیده
و من مشتاقانه در انتظار حلول سال جدید هستم
تا در آن لحظه با شکوه
بهترین ها را برای عزیزترینم بخواهم
بی نهایت دوسـℒℴνℯـت دارم ♥️••

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

کپشن تبریک اولین عید با هم بودنمون

دلبر جان!
بهار با هم بودن مان است اما
بهار و زمستان چه فرقی دارد
وقتی تو هستی تمام روزهایم نوروز و تمام فصل هایم بهار است
سال نو مبارک

متن عاشقانه نستعلیق png

بغلت بوی بهار و نم پاییز می دهد …
عزیزم! سال نو مبارک💜🗝

متن عاشقی نستعلیق

گل بی‌ رخ یار، خوش نباشد، بی‌ باده بهار، خوش نباشد …!
مهربانم! عیدت مبارک

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

تو مرا صدا بزن
سبز می شوم …
بهار می شوم …
حتی اگر زمستان باشد!

اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم!

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

استوری اولین عید با هم بودنمون مبارک♡

عزیزم!
زلال‌ ترین شبنم شادی را
همیشه بر لبانت آرزو دارم
نه برای امروزت
بلکه برای فردای هر روزت

عیدت مبارک …

متن عاشقی نستعلیق

لحظه های هستی من از تو پر شده است
در تمام روز
در تمام شب
در تمام هفته
در تمام ماه
در تمام سالی که گذشت …

نوروز مبارک

متن عاشقانه نستعليق

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
ڌـ∞ــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی
نوروز مبارک عشق من!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

به “تو” که می رسم
مکث می کنم
انگار در زیبایی ات
چیزی جا گذاشته ام
مثلا در صدایت آرامش
یا در چشم هایت زندگی …
عیدت مبارک عشقم!

متن عاشقانه نستعلیق

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عیدت مبارک زیبای من!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

کنار تو زندگی آن چنان زیباست که تمام درد و رنجم را فراموش می کنم
آرامش را در تو یافتم عشق من!
سال نو مبارک همسر عزیزم♥‿♥

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر
سال نو مبارک عشقم!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

𝕴 𝖉𝖔𝖓’𝖙 𝖓𝖊𝖊𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖋 𝕴 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊

متن عاشقانه نستعلیق

෴❤️෴ I҉ l҉o҉v҉e҉ y҉o҉u҉ m҉o҉r҉e҉ e҉v҉e҉r҉y҉ d҉a҉y҉෴❤️෴

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

نَِـَِ؋َِـَِسَِ هَِاَِیَِمَِ رَِاَِ گَِرَِـَِہَِ زَِـَِבَِـَِہَِ اَِمَِ بَِـَِہَِ بَِوَِـَِבَِنَِتَِ

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸ نـ؋ـس هایم را گرـہ زـבـہ ام بـہ بوـבنت این من
با هیچ تویی
غیرِ خوـבت، ما شـבنے نیست

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸

متن عاشقانه نستعلیق png

꧁༒☬ ز̲ن̲ـ̲ב̲گ̲ے̲ م̲ے̲ ک̲ن̲م̲ פּ̲̲ ب̲ر̲ا̲ی̲ش̲ ב̲ل̲ی̲ل̲ ه̲م̲ ב̲ا̲ر̲م̲
ـ̲ב̲و̲س̲ت̲ ב̲ا̲ش̲ت̲ن̲ ت̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲و̲

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

✐✎✐✎✐ سر رشته‌یِ شاـבیست،
خیالِ خوش تو ✐✎✐✎✐

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

(◍•ᴗ•◍) ت̷و̷ آ̷ن̷ ش̷ع̷ر̷ى̷ ك̷ـ̷ہ̷ م̷ن̷ ج̷ا̷ي̷ى̷ ن̷م̷ي̷خ̷و̷ا̷ن̷م̷

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

𝖂𝖍𝖊𝖓 𝕴’𝖒 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖎𝖒𝖊 𝖘𝖙𝖆𝖓𝖉𝖘 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖑

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خـבا نگهـבارـב تو را براے בلم

متن عاشقانه نستعليق

♡ ♡ میخوامت تا بینهایت

♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

𝓜𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝔂𝓸𝓾

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تــــــــــ♡ــــــــــو تمام مدت بی دلیل در ذهن منی

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ـבرـב פּ בرمان منی

متن عاشقانه نستعلیق

.𝕴 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝕴 𝖈𝖔𝖚𝖑𝖉 𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖗𝖊𝖆𝖑𝖑𝖞 𝖘𝖆𝖞

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

زیباترین چشم انـבاز בنیا تویے کـہ همـہ رو از چشم مینـבازی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

قَِصَِـَِہَِ ےَِ عَِشَِقََِِِ مَِنَِ بَِـَِہَِ تَِوَِ سَِرََِِِ בَِرَِاَِزَِ בَِاَِرَِـَِבَِ…َِ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن عاشقانه نستعلیق

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!

متن عاشقانه نستعليق

خــوشبخٺے اینـہ ڪہ هـمہ چـیزٺ پـیش یـہ نفر باشـہ
دلــٺ ، فـڪرٺ ، نـگاهـٺ

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بَند بَند ⧼قلبَــــم⧽ را به وجود تــــوُ⧽ بافتَم
گِره پُشـت گِره آمَدی که ⧼بمـــانی⧽ به طَعم ⧼مانـــدِگاری⧽..!

متن عاشقی نستعلیق

من هر لحظـہ تو ؋ـکر تو ام
تو בلیل لبخنـב من، معناے زنـבگے من و الهام بخش فردای من شـבی

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم… ✞✞

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه نستعليق

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو

متن عاشقانه نستعلیق

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

وجـــــــــــــ٫٫ــود تــو دلیـــل عاشقیمــــــــــ٫٫ــــه‍:))

°•جـــان بــ…ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ…ـان مــن تــویــ♥ـــی•°

متن عاشقانه نستعليق

چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌ نِگَهداری‌ اَز قَلـــبی‌کِه
‌‌”مــدام‌ تو را می تَپد ”..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ •

دردت بــه قــلــبــم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد
دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ
از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ڪنار تو حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

همه تُو رو میبینن
مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی
حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
سُراغ ندارَم جانـــا …

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور

اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن عاشقی نستعلیق

𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن عاشقانه نستعليق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

و عشق همان معمایی بود

کہ آغوشت برایم حل ڪرد

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دردت بــه قــلــبــك

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

متن عاشقانه نستعلیق png

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد

دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ

از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن عاشقی نستعلیق

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

همه تُو رو میبینن

مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن عاشقانه نستعليق

زندگی من مثل یه رویاست

و تو پری زیبایی هستی که توی اون زندگی می کنی

خوبیش اینه که حتی وقتی از خواب بیدار میشم

تو محو و ناپدید نمیشی

دوستت دارم عزیزترین همسر دنیا!

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

من زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : «دوست داشتن تو»

متن عاشقانه نستعلیق

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی

حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن

سُراغ ندارَم جانـــا …

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ

مـنی.♥️

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن عاشقی نستعلیق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن عاشقانه نستعليق

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن عاشقی نستعلیق

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن عاشقی نستعلیق

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن عاشقانه نستعليق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:

متن عاشقانه نستعلیق

𝕴 𝖉𝖔𝖓’𝖙 𝖓𝖊𝖊𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖋 𝕴 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊

متن عاشقانه نستعليق

෴❤️෴ I҉ l҉o҉v҉e҉ y҉o҉u҉ m҉o҉r҉e҉ e҉v҉e҉r҉y҉ d҉a҉y҉෴❤️෴

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

نَِـَِ؋َِـَِسَِ هَِاَِیَِمَِ رَِاَِ گَِرَِـَِہَِ زَِـَِבَِـَِہَِ اَِمَِ بَِـَِہَِ بَِوَِـَِבَِنَِتَِ

متن عاشقانه نستعلیق png

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸ نـ؋ـس هایم را گرـہ زـבـہ ام بـہ بوـבنت این من
با هیچ تویی
غیرِ خوـבت، ما شـבنے نیست

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

꧁༒☬ ز̲ن̲ـ̲ב̲گ̲ے̲ م̲ے̲ ک̲ن̲م̲ פּ̲̲ ب̲ر̲ا̲ی̲ش̲ ב̲ل̲ی̲ل̲ ه̲م̲ ב̲ا̲ر̲م̲
ـ̲ב̲و̲س̲ت̲ ב̲ا̲ش̲ت̲ن̲ ت̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲و̲

متن عاشقانه نستعليق

✐✎✐✎✐ سر رشته‌یِ شاـבیست،
خیالِ خوش تو ✐✎✐✎✐

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

(◍•ᴗ•◍) ت̷و̷ آ̷ن̷ ش̷ع̷ر̷ى̷ ك̷ـ̷ہ̷ م̷ن̷ ج̷ا̷ي̷ى̷ ن̷م̷ي̷خ̷و̷ا̷ن̷م̷

متن عاشقانه نستعلیق

𝖂𝖍𝖊𝖓 𝕴’𝖒 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖎𝖒𝖊 𝖘𝖙𝖆𝖓𝖉𝖘 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖑

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خـבا نگهـבارـב تو را براے בلم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

♡ ♡ میخوامت تا بینهایت

♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

𝓜𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝔂𝓸𝓾

متن عاشقانه نستعلیق png

تــــــــــ♡ــــــــــو تمام مدت بی دلیل در ذهن منی

متن عاشقانه نستعليق

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ـבرـב פּ בرمان منی

متن عاشقانه نستعليق

.𝕴 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝕴 𝖈𝖔𝖚𝖑𝖉 𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖗𝖊𝖆𝖑𝖑𝖞 𝖘𝖆𝖞

متن عاشقانه نستعليق

زیباترین چشم انـבاز בنیا تویے کـہ همـہ رو از چشم مینـבازی

متن عاشقی نستعلیق

قَِصَِـَِہَِ ےَِ عَِشَِقََِِِ مَِنَِ بَِـَِہَِ تَِوَِ سَِرََِِِ בَِرَِاَِزَِ בَِاَِرَِـَِבَِ…َِ

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن عاشقانه نستعلیق png

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!

متن عاشقانه نستعلیق

خــوشبخٺے اینـہ ڪہ هـمہ چـیزٺ پـیش یـہ نفر باشـہ
دلــٺ ، فـڪرٺ ، نـگاهـٺ

متن عاشقانه نستعلیق

بَند بَند ⧼قلبَــــم⧽ را به وجود تــــوُ⧽ بافتَم
گِره پُشـت گِره آمَدی که ⧼بمـــانی⧽ به طَعم ⧼مانـــدِگاری⧽..!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

من هر لحظـہ تو ؋ـکر تو ام
تو בلیل لبخنـב من، معناے زنـבگے من و الهام بخش فردای من شـבی

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم… ✞✞

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو

متن عاشقانه نستعلیق

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

وجـــــــــــــ٫٫ــود تــو دلیـــل عاشقیمــــــــــ٫٫ــــه‍:))

°•جـــان بــ…ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ…ـان مــن تــویــ♥ـــی•°

متن عاشقانه نستعلیق

چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌ نِگَهداری‌ اَز قَلـــبی‌کِه
‌‌”مــدام‌ تو را می تَپد ”..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ •

دردت بــه قــلــبــم

متن عاشقانه نستعلیق png

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد
دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ
از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن عاشقانه نستعليق

ڪنار تو حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

همه تُو رو میبینن
مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی
حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
سُراغ ندارَم جانـــا …

متن عاشقانه نستعلیق png

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور

اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

و عشق همان معمایی بود

کہ آغوشت برایم حل ڪرد

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دردت بــه قــلــبــك

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد

دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ

از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن عاشقانه نستعلیق png

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

متن عاشقانه نستعلیق png

همه تُو رو میبینن

مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن عاشقانه نستعلیق

زندگی من مثل یه رویاست

و تو پری زیبایی هستی که توی اون زندگی می کنی

خوبیش اینه که حتی وقتی از خواب بیدار میشم

تو محو و ناپدید نمیشی

دوستت دارم عزیزترین همسر دنیا!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

من زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : «دوست داشتن تو»

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی

حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن

سُراغ ندارَم جانـــا …

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ

مـنی.♥️

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه نستعلیق

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن عاشقانه نستعلیق

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن عاشقانه نستعلیق png

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن عاشقانه نستعليق

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:

متن عاشقانه نستعلیق

عشق چیز عجیبے نیست
شاید
اما
من و تو
عجیب …
عاشق شده ایم !

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

سخته وقتےدلت گرفته
بیخودے به گوشےزل بزنے
درحالیڪه میدونےهیچڪس
تو هیچ جاے دنیا
حواسش به تو نیست
حتےتومجازیش…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

تا ڪه انگور شود ” مے “
دو سه سالے بڪشد…
” تو “
به یڪ لحظه شدي…
ناب ترین باده ے عشق…

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

درحسرت آغوش تو… هستم بغلم ڪن…
ازعطربروروے تو… مست هستم بغلم ڪن…
ڪے گفتہ ڪہ قرارہ … دور از تو بمونم…
من با احدے … عهدنبستم بغلم ڪن…

متن عاشقانه نستعلیق png

شاملو نیستم
تا آن چنان ڪه او مے توانست
دوست داشتنم را ڪه در فراسوے مرزهاے تنت
از تو وعده ے دیدارے مے خواست
به بند شعر بڪشم
قبانے نیستم
تا با شعرهایم معناے دوست داشتن را تغییر دهم
و پوزش تمامے عاشقانه هایے ڪه در انتظارم هستند را بخواهم
تا به دنبال شعرِ تو بگردم
من فقط شاعرڪے هستم
ڪه اگر غربالے در دست بگیرے از تمامے پرت و پلاهایم
جز یڪ جمله به چیزے نمے رسے
تا با آن چشم در شعر چشمهایت بدوزم و بگویم
دوستت دارم

متن عاشقانه نستعلیق png

سرم در دام و تن در قید و دل در بندِ مهرِ او
مسلمانان در این حالت سفر کردن توان؟نتوان!

متن عاشقانه نستعلیق

– چند سالته؟
+ وقتی سرحالم ١٦سال، وقتی خسته ام ٢٥ سال
– الآن چند سالته؟
+ هزارسال..‏

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

بحثِ ایمان دگر و جوهرِ ایمان، دگر است
جامه‌پاکی دگر و پاکیِ دامان، دگر است…

متن عاشقانه نستعليق

اشک رازی‌ست
لبخند رازی‌ست
عشق رازی‌ست
اشکِ آن شب لبخندِ عشقم بود

احمد شاملو

متن عاشقانه نستعلیق png

میزنم کبریت بر تنهایی ام
تا بسوزد ریشه بیتابی ام
میروم تا هر چه غم پارو کنم
خانه ام را باز هم جارو کنم

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

کجایی ای رفیق نیمه راهم
که من در چاه شبهای سیاهم
نمی بخشد کسی جز غم پناهم
نه تنها از تو نالم کز خدا هم

متن عاشقانه نستعلیق png

جان دلم امروز بیا
بنشین لحظه ای رو در روی من
چای عطردار میخواهم
چای از من ، عطرش با تو …

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب می‌گذرد

تو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می‌گذرد

هاتف اصفهانی

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل

رودکی

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

کاش چون برگ خزان رقص مرا
نیمه شب ماه تماشا می کرد
در دل باغچهٔ خانهٔ تو
شور من
وِلوِله برپا می کرد…

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

شاید عشق بتونه باعث گذر زمان بشه
ولی قطعا گذر زمان نمیتونه باعث ایجاد عشق بشه.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

درسکوت دادگاه سرنوشت
عشق برما حکم سنگینی نوشت
گفته شد دل داده ها از هم جدا
وای بر این حکم و این قانون زشت

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم
با اشکتمام کوچه را تر کردم
وقتی که شکست بغض تنهایی من
وابستگی ام را به تو باور کردم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دیگر بوی بهار هم سرحالم نمی کند
چیزی شبیه گریه زلالم نمی کند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار ؟
وقتی که سنگ هم رحمی به بالم نمی کند

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دیشب
قلبم را در کاسه رویا گذاشتم
بردم کنا پنجره
ماه به من لبخند زد
از پنجره آمد به دام من افتاد
تمام اتاق،
خیس شد از اشک شوق
تنهایی ام را باد با خود برد!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

این سنگ خدایان که تبر می شکنند
روزی که بیایی از کمر می شکنند
بردار تبر را و بزن ابراهیم!
بت های بزرگ زودتر می شکنند

متن عاشقی نستعلیق

و ندایی که به من می گوید :
”گر چه شب تاریک است
دل قوی دار ،
سحر نزدیک است “
دل من در دل شب
خواب پروانه شدن می بیند

متن عاشقانه نستعلیق png

دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد
بر یکی سنگین دل نامهربان چون خویشتن

تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی
چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من

رابعه قزداری

متن عاشقانه نستعلیق

هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است

او چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است

خاقانی

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

اگر باغم برن بر چیدن گل

گلی همرنگ و هم بوی تو خواهم

گفتی ز ناز ، بیش مرنجان مرا، برو …..

آن گفتنت که

بیش مرنجانم آرزوست ….

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دیده را فایده آنست که دلبر بیند

ور نبیند چه بود فایده بینایی را

متن عاشقی نستعلیق

نمیدونی چه کاری با دلم کردی
نمیدونی چه غمگینم نفهمیدی
نمیشناسی منو از من چقدر دوری
تو این روزا چه بی رحمانه مغروری

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ﺑﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ
یک ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻩ ﺣﺴﺎﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﺎ ﺷﻮﻕ ﮐﺒﻮﺗﺮﺍﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ
ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻡ ﺟﻮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

به نام خدائی که هستی را با مرگ، دوستی را یک رنگ
زندگی را با رنگ، عشق را رنگارنگ، رنگین کمان را هفت رنگ
شاپرک را صد رنگ، و مرا دلتنگ تو آفرید . . .

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

عشق چیز عجیبے نیست
شاید
اما
من و تو
عجیب …
عاشق شده ایم !

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

سخته وقتےدلت گرفته
بیخودے به گوشےزل بزنے
درحالیڪه میدونےهیچڪس
تو هیچ جاے دنیا
حواسش به تو نیست
حتےتومجازیش…

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

تا ڪه انگور شود ” مے “
دو سه سالے بڪشد…
” تو “
به یڪ لحظه شدي…
ناب ترین باده ے عشق…

متن عاشقانه نستعلیق

درحسرت آغوش تو… هستم بغلم ڪن…
ازعطربروروے تو… مست هستم بغلم ڪن…
ڪے گفتہ ڪہ قرارہ … دور از تو بمونم…
من با احدے … عهدنبستم بغلم ڪن…

متن عاشقانه نستعلیق

شاملو نیستم
تا آن چنان ڪه او مے توانست
دوست داشتنم را ڪه در فراسوے مرزهاے تنت
از تو وعده ے دیدارے مے خواست
به بند شعر بڪشم
قبانے نیستم
تا با شعرهایم معناے دوست داشتن را تغییر دهم
و پوزش تمامے عاشقانه هایے ڪه در انتظارم هستند را بخواهم
تا به دنبال شعرِ تو بگردم
من فقط شاعرڪے هستم
ڪه اگر غربالے در دست بگیرے از تمامے پرت و پلاهایم
جز یڪ جمله به چیزے نمے رسے
تا با آن چشم در شعر چشمهایت بدوزم و بگویم
دوستت دارم

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

سرم در دام و تن در قید و دل در بندِ مهرِ او
مسلمانان در این حالت سفر کردن توان؟نتوان!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

– چند سالته؟
+ وقتی سرحالم ١٦سال، وقتی خسته ام ٢٥ سال
– الآن چند سالته؟
+ هزارسال..‏

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بحثِ ایمان دگر و جوهرِ ایمان، دگر است
جامه‌پاکی دگر و پاکیِ دامان، دگر است…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

اشک رازی‌ست
لبخند رازی‌ست
عشق رازی‌ست
اشکِ آن شب لبخندِ عشقم بود

احمد شاملو

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

میزنم کبریت بر تنهایی ام
تا بسوزد ریشه بیتابی ام
میروم تا هر چه غم پارو کنم
خانه ام را باز هم جارو کنم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

کجایی ای رفیق نیمه راهم
که من در چاه شبهای سیاهم
نمی بخشد کسی جز غم پناهم
نه تنها از تو نالم کز خدا هم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

جان دلم امروز بیا
بنشین لحظه ای رو در روی من
چای عطردار میخواهم
چای از من ، عطرش با تو …

متن عاشقانه نستعلیق png

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب می‌گذرد

تو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می‌گذرد

هاتف اصفهانی

متن عاشقی نستعلیق

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل

رودکی

متن عاشقی نستعلیق

کاش چون برگ خزان رقص مرا
نیمه شب ماه تماشا می کرد
در دل باغچهٔ خانهٔ تو
شور من
وِلوِله برپا می کرد…

متن عاشقانه نستعليق

شاید عشق بتونه باعث گذر زمان بشه
ولی قطعا گذر زمان نمیتونه باعث ایجاد عشق بشه.

متن عاشقانه نستعلیق

درسکوت دادگاه سرنوشت
عشق برما حکم سنگینی نوشت
گفته شد دل داده ها از هم جدا
وای بر این حکم و این قانون زشت

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم
با اشکتمام کوچه را تر کردم
وقتی که شکست بغض تنهایی من
وابستگی ام را به تو باور کردم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

دیگر بوی بهار هم سرحالم نمی کند
چیزی شبیه گریه زلالم نمی کند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار ؟
وقتی که سنگ هم رحمی به بالم نمی کند

متن عاشقانه نستعلیق

دیشب
قلبم را در کاسه رویا گذاشتم
بردم کنا پنجره
ماه به من لبخند زد
از پنجره آمد به دام من افتاد
تمام اتاق،
خیس شد از اشک شوق
تنهایی ام را باد با خود برد!

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

این سنگ خدایان که تبر می شکنند
روزی که بیایی از کمر می شکنند
بردار تبر را و بزن ابراهیم!
بت های بزرگ زودتر می شکنند

متن عاشقانه نستعلیق

و ندایی که به من می گوید :
”گر چه شب تاریک است
دل قوی دار ،
سحر نزدیک است “
دل من در دل شب
خواب پروانه شدن می بیند

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد
بر یکی سنگین دل نامهربان چون خویشتن

تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی
چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من

رابعه قزداری

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است

او چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است

خاقانی

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

اگر باغم برن بر چیدن گل

گلی همرنگ و هم بوی تو خواهم

گفتی ز ناز ، بیش مرنجان مرا، برو …..

آن گفتنت که

بیش مرنجانم آرزوست ….

متن عاشقانه نستعلیق png

دیده را فایده آنست که دلبر بیند

ور نبیند چه بود فایده بینایی را

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

نمیدونی چه کاری با دلم کردی
نمیدونی چه غمگینم نفهمیدی
نمیشناسی منو از من چقدر دوری
تو این روزا چه بی رحمانه مغروری

متن عاشقانه نستعلیق

ﺑﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ
یک ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻩ ﺣﺴﺎﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﺎ ﺷﻮﻕ ﮐﺒﻮﺗﺮﺍﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ
ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻡ ﺟﻮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ

متن عاشقی نستعلیق

به نام خدائی که هستی را با مرگ، دوستی را یک رنگ
زندگی را با رنگ، عشق را رنگارنگ، رنگین کمان را هفت رنگ
شاپرک را صد رنگ، و مرا دلتنگ تو آفرید . . .

متن عاشقی نستعلیق

گر شرم همی از ان و این باید داشت

پس عیب کسان زیر زمین باید داشت

ور آینه وار نیک و بد بنمائی

چون آینه روی آهنین باید داشت

متن عاشقانه نستعلیق

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود

بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد

بی جنبش عشق در مکنون نشود

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

آنکس که ترا دید و نخندید چو گل

از جان و خرد تهی است مانند دهل

گبر ابدی باشد کو شاد نشد

از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

ای دوست قبولم کن و جانم بستان

مستم کن و از هردو جهانم بستان

با هرچه دلم قرار گیرد بیتو

آتش به من اندر زن و آنم بستان

متن عاشقی نستعلیق

بیچاره‌تر از عاشق بیصبر کجاست
کاین عشق گرفتاری بی‌هیچ دواست

درمان غم عشق نه صبر و نه ریاست
در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست

متن عاشقانه نستعلیق png

ﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﮔﺮﺕ ﻃﺎﻗﺖ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻭ
ﺁﻭﺍﺭﻩٔ ﻋﺸﻖ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻭ

ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ
ﻭﺭ ﻣﯽ‌ﺗﺮﺳﯽ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻭ

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ماییم که از باده ی بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش

من به هر جمعیتی نالان شدم
جفت بدحالان و خوشحالان شدم

هر کسی از ظن خود شد یار من
از دورن من نجست اسرار من

سر من از ناله ی من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست

آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد

آتش عشق است کاندر نی فتاد
جوشش عشق است کاندر می فتاد

نی حریف هر که از یاری برید
پرده هاایش پرده های ما درید

همچو نی زهری و تریاقی که دید؟
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟

نی حدیث راه پرخون می کند
قصه های عشق مجنون می کند

محرم این هوش جز بی هوش نیست
مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در غم ما روزها بیگاه شد
روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو:”رو باک نیست
تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست”

هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد
هرکه بی روزیست روزش دیر شد

درنیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید – والسلام

متن عاشقی نستعلیق

رندان سلامت می کنند ، جان را غلامت می کنند
مستی ز جامت می کنند ، مستان سلامت می کنند

غوغای روحانی نگر ، سیلاب طوفانی نگر
خورشید ربانی نگر ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند
خورشید ربانی نگر ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند

ای آرزوی آرزو ، آن پرده را بردار از او
ای آرزوی آرزو ، آن پرده را بردار از او
من کس نمی دانم جز او ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند

آن دام آدم را بگو ، وان جان عالم را بگو
وان یار و همدم را بگو ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند

آن دام آدم را بگو ، وان جان عالم را بگو
وان یار و همدم را بگو ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند

ای ابر خوش باران بیا ، ای مستی یاران بیا
ای ابر خوش باران بیا ، ای مستی یاران بیا

ای شاه طراران بیا ، ای شاه طراران بیا
مستان سلامت می کنند ، مستان سلامت می کنند

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

از محبت تلخها شیرین شود
وز محبت مسها زرین شود

ازمحبت دُردها صافی شود
وز محبت دَردها شافی شود

از محبت خارها گل می شود
وز محبت سرکه ها مل می شود

از محبت دار تختی می شود
وز محبت بار بختی می شود

از محبت سجن گلشن می شود
بی محبت روضه گلخن می شود

از محبت نار نوری می شود
وز محبت دیو حوری می شود

از محبت سنگ روغن می شود
بی محبت موم آهن می شود

از محبت حزن شادی می شود
وز محبت غول هادی می شود

از محبت نیش نوشی می شود
وز محبت شیر موشی می شود

از محبت سُقم صحت می شود
وز محبت قهر رحمت می شود

از محبت مرده ، زنده می شود
وز محبت شاه بنده می شود

این محبت هم نتیجه دانش است
کی گزافه بر چنین تختی نشست

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا
زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم
گفت که دیوانه نه‌ای لایق این خانه نه‌ای
رفتم دیوانه شدم سلسله بندنده شدم
گفت که سرمست نه‌ای رو که از این دست نه‌ای
رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم
گفت که تو کشته نه‌ای در طرب آغشته نه‌ای
پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم
گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی
گول شدم هول شدم وز همه برکنده شدم
گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی
جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم
گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری
شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم
گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم
در هوس بال و پرش بی‌پر و پرکنده شدم
گفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو
زانک من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم
گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن
گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم
چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم
چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم
تابش جان یافت دلم وا شد و بشکافت دلم
اطلس نو بافت دلم دشمن این ژنده شدم
صورت جان وقت سحر لاف همی‌زد ز بطر
بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدم
شکر کند کاغذ تو از شکر بی‌حد تو
کآمد او در بر من با وی ماننده شدم
شکر کند خاک دژم از فلک و چرخ به خم
کز نظر وگردش او نورپذیرنده شدم
شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک
کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم
شکر کند عارف حق کز همه بردیم سبق
بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم
زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم
یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم
از توام ای شهره قمر در من و در خود بنگر
کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم
باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان
کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ما ز بالاییم و بالا می رویم
ما ز دریاییم و دریا می رویم
ما از آن جا و از این جا نیستیم
ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم
لااله اندر پی الالله است
همچو لا ما هم به الا می رویم
قل تعالوا آیتیست از جذب حق
ما به جذبه حق تعالی می رویم
کشتی نوحیم در طوفان روح
لاجرم بی‌دست و بی‌پا می رویم
همچو موج از خود برآوردیم سر
باز هم در خود تماشا می رویم
راه حق تنگ است چون سم الخیاط
ما مثال رشته یکتا می رویم
هین ز همراهان و منزل یاد کن
پس بدانک هر دمی ما می رویم
خوانده‌ای انا الیه راجعون
تا بدانی که کجاها می رویم
اختر ما نیست در دور قمر
لاجرم فوق ثریا می رویم
همت عالی است در سرهای ما
از علی تا رب اعلا می رویم
رو ز خرمنگاه ما ای کورموش
گر نه کوری بین که بینا می رویم
ای سخن خاموش کن با ما میا
بین که ما از رشک بی‌ما می رویم
ای که هستی ما ره را مبند
ما به کوه قاف و عنقا می رویم

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

صد بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بـار از این راه در این خانه درآیید

متن عاشقانه نستعليق

ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا

ای بیدلان ، ای بیدلان ، من از کجا ، عشق از کجا

گشتم خریدار غمت ، حیران به بازار غمت

جان داده در کار غمت ، من از کجا ، عشق از کجا

ای مطربان ، ای مطربان ، بر دف زنید احوال من

من بیدلم ، من بیدلم ، من از کجا ، عشق از کجا

عشق آمده است از آسمان ، تا خود بسوزد بی گمان

عشق است بلای ناگهان ، من از کجا ، عشق از کجا

متن عاشقانه نستعلیق

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟
از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم

جان که از عالم علویست یقین میدانم

رخت خود باز برآنم که همانجا فکنم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

کیست در گوش که او میشنود آوازم

یاکدامیست سخن میکند اندر دهنم

کیست در دیده که از دیده برون می نگرد

یا چه جانست نگویی که منش پیرهنم

تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی

یکدم آرام نگیرم نفسی دم نزنم

می وصلم بچشان تا در زندان ابد

از سر عربده مستانه بهم درشکنم

من به خود نامدم این جا که به خود باز روم
آن که آورد مرا باز برد در وطنم

تو مپندار که من شعر بخود می گویم

تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم

شمس تبریز اگر روی بمن ننمایی

والله این قالب مردار بهم درشکنم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

تا در طلب گوهر کانی کانی
تا در هوس لقمهٔ نانی نانی
این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی
هر چیزی که در جستن آنی آنی

متن عاشقانه نستعليق

گفت که دیوانه  نه ای، لایق این خانه  نه ای

رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

گفت که سر مست نه ای، رو که از این دست نه ای

رفتم و سر مست شدم وز طرب آکنده شدم

گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای

پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم

گفت که تو زیرککی، مست خیا لی و شکی

گول شدم هول شدم وز همه برکنده شدم

گفت که تو شمع شدی، قبله ی این جمع شدی

جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم

گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری

شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم

آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برم

ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم

آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان

تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم

آمده‌ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم

آمده‌ام که زر برم زر نبرم خبر برم

گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن

گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم

اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند

پیش گشادتیر او وای اگر سپر برم

گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود

تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم

آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد

و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم

در هوس خیال او همچو خیال گشته‌ام

وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم

این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من

گفت بخور نمی‌خوری پیش کسی دگر برم

متن عاشقانه نستعلیق

به روز مــرگ چــو تــابـوت مــن روان باشـد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

برای من مـگـری و مـگـو دریـــــغ دریــــــغ
بدوغ دیو در افتـــی دریــــــغ آن باشد

جنازه ام چو بـبـیـنـــــی مگو فــراق فــراق
مرا وصـــــال و ملاقات آن زمان باشد

مرا به گـــور ســــــپاری مـگــو وداع وداع
که گور پرده ی جمعیــــت جنان باشد

کدام دانه فرو رفـــــــت در زمین که نرســت
چرا به دانه ی انسانیت این گمان باشد

دهان چو بستی ازین سوی . آن طرف بگشای
که های هوی تو در جو لامکان باشد

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما
ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌ها
ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس
ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا
ای فتنه روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش
پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی
ای جویبار راستی از جوی یار ماستی
بر سینه‌ها سیناستی بر جان‌هایی جان فزا
ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوش
ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
که جان را و جهان را بیاراست خدایا
زهی شور زهی شور که انگیخته عالم
زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا
فروریخت فروریخت شهنشاه سواران
زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا
فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم
ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا
ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون
دگربار دگربار چه سوداست خدایا
نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم
چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا
چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل‌ها
غریبست غریبست ز بالاست خدایا
خموشید خموشید که تا فاش نگردید
که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا
مولانا محمد بلخی
یک چشم من از روز جدائی بگریست
چشم دگرم گفت چرا گریه ز چیست
چون روز وصال شد فرازش کردم
گفتم نگریستی نباید نگریست

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

فضل خدا همراه تو همراه تو
امن و امان خرگاه تو خرگاه تو
بخشایش و حفظ خدا حفظ خدا
پیوسته در درگاه تو درگاه تو

متن عاشقی نستعلیق

هر جا تویی جنت بود جنت بود
هر جا روی رحمت بود رحمت بود
چون سایه‌ها در چاشتگه
فتح و ظفر پیشت دود پیشت دود

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ای فخر من سلطان من سلطان من
فرمان ده و خاقان من خاقان من
چون سوی من میلی کنی میلی کنی
روشن شود چشمان من چشمان من

متن عاشقی نستعلیق

صبر مرا برهم زدی برهم زدی
عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی
دل را کجا پنهان کنم
در دلبری تو بی‌حدی تو بی‌حدی

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

ای شمع من بس روشنی بس روشنی
در خانه‌ام چون روزنی چون روزنی
تیر بلا چون دررسد چون دررسد
هم اسپری هم جوشنی هم جوشنی

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

هر جا روم با من روی با من روی
هر منزلی محرم شوی محرم شوی
روز و شبم مونس تویی مونس تویی
دام مرا خوش آهویی خوش آهویی

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

ای ساقی جان مطرب ما را چه شده است
چون می‌نزند رهی ره او که زده است
او میداند که عشق را نیک و بد است
نیک و بد عشق را ز مطرب مدد است

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

با عشق کلاه بر کمر دوز خوش است
با نالهٔ سرنای جگرسوز خوش است
ای مطرب چنگ و نای را تا بسحر
بنواز بر این صفت که تا روز خوش است

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

تا پردهٔ عاشقانه بشناخته‌ایم
از روی طرب پرده برانداختیم
با مطرب عشق چنگ خود در زده‌ایم
همچون دف و نای هردو در ساخته‌ایم

متن عاشقانه نستعلیق png

ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها
زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا
زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم
زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا
زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد
زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا
چندین چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود
چندین کشش از بهر چه تا دررسی در اولیا
از بد پشیمان می‌شوی الله گویان می‌شوی
آن دم تو را او می‌کشد تا وارهاند مر تو را
از جرم ترسان می‌شوی وز چاره پرسان می‌شوی
آن لحظه ترساننده را با خود نمی‌بینی چرا
گر چشم تو بربست او چون مهره‌ای در دست او
گاهی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا
گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن
گاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی
این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان
یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب‌ها
چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان
کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا
بانک شعیب و ناله‌اش وان اشک همچون ژاله‌اش
چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا
گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت
فردوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا
گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم عیان
گر هفت بحر آتش شود من درروم بهر لقا
گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم
من در جحیم اولیترم جنت نشاید مر مرا
جنت مرا بی‌روی او هم دوزخست و هم عدو
من سوختم زین رنگ و بو کو فر انوار بقا
گفتند باری کم گری تا کم نگردد مبصری
که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا
گفت ار دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت
هر جزو من چشمی شود کی غم خورم من از عمی
ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن
تا کور گردد آن بصر کو نیست لایق دوست را
اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود
یار یکی انبان خون یار یکی شمس ضیا
چون هر کسی درخورد خود یاری گزید از نیک و بد
ما را دریغ آید که خود فانی کنیم از بهر لا
روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی
پس بایزیدش گفت چه پیشه گزیدی ای دغا
گفتا که من خربنده‌ام پس بایزیدش گفت رو
یا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا

متن عاشقانه نستعلیق

گر شرم همی از ان و این باید داشت

پس عیب کسان زیر زمین باید داشت

ور آینه وار نیک و بد بنمائی

چون آینه روی آهنین باید داشت

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود

بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد

بی جنبش عشق در مکنون نشود

متن عاشقی نستعلیق

آنکس که ترا دید و نخندید چو گل

از جان و خرد تهی است مانند دهل

گبر ابدی باشد کو شاد نشد

از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل

متن عاشقی نستعلیق

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است

متن عاشقی نستعلیق

ای دوست قبولم کن و جانم بستان

مستم کن و از هردو جهانم بستان

با هرچه دلم قرار گیرد بیتو

آتش به من اندر زن و آنم بستان

متن عاشقی نستعلیق

بیچاره‌تر از عاشق بیصبر کجاست
کاین عشق گرفتاری بی‌هیچ دواست

درمان غم عشق نه صبر و نه ریاست
در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

ﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﮔﺮﺕ ﻃﺎﻗﺖ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻭ
ﺁﻭﺍﺭﻩٔ ﻋﺸﻖ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻭ

ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ
ﻭﺭ ﻣﯽ‌ﺗﺮﺳﯽ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻭ

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

ماییم که از باده ی بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش

من به هر جمعیتی نالان شدم
جفت بدحالان و خوشحالان شدم

هر کسی از ظن خود شد یار من
از دورن من نجست اسرار من

سر من از ناله ی من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست

آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد

آتش عشق است کاندر نی فتاد
جوشش عشق است کاندر می فتاد

نی حریف هر که از یاری برید
پرده هاایش پرده های ما درید

همچو نی زهری و تریاقی که دید؟
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟

نی حدیث راه پرخون می کند
قصه های عشق مجنون می کند

محرم این هوش جز بی هوش نیست
مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در غم ما روزها بیگاه شد
روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو:”رو باک نیست
تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست”

هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد
هرکه بی روزیست روزش دیر شد

درنیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید – والسلام

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

رندان سلامت می کنند ، جان را غلامت می کنند
مستی ز جامت می کنند ، مستان سلامت می کنند

غوغای روحانی نگر ، سیلاب طوفانی نگر
خورشید ربانی نگر ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند
خورشید ربانی نگر ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند

ای آرزوی آرزو ، آن پرده را بردار از او
ای آرزوی آرزو ، آن پرده را بردار از او
من کس نمی دانم جز او ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند

آن دام آدم را بگو ، وان جان عالم را بگو
وان یار و همدم را بگو ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند

آن دام آدم را بگو ، وان جان عالم را بگو
وان یار و همدم را بگو ، مستان سلامت می کنند
مستان سلامت می کنند

ای ابر خوش باران بیا ، ای مستی یاران بیا
ای ابر خوش باران بیا ، ای مستی یاران بیا

ای شاه طراران بیا ، ای شاه طراران بیا
مستان سلامت می کنند ، مستان سلامت می کنند

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

از محبت تلخها شیرین شود
وز محبت مسها زرین شود

ازمحبت دُردها صافی شود
وز محبت دَردها شافی شود

از محبت خارها گل می شود
وز محبت سرکه ها مل می شود

از محبت دار تختی می شود
وز محبت بار بختی می شود

از محبت سجن گلشن می شود
بی محبت روضه گلخن می شود

از محبت نار نوری می شود
وز محبت دیو حوری می شود

از محبت سنگ روغن می شود
بی محبت موم آهن می شود

از محبت حزن شادی می شود
وز محبت غول هادی می شود

از محبت نیش نوشی می شود
وز محبت شیر موشی می شود

از محبت سُقم صحت می شود
وز محبت قهر رحمت می شود

از محبت مرده ، زنده می شود
وز محبت شاه بنده می شود

این محبت هم نتیجه دانش است
کی گزافه بر چنین تختی نشست

متن عاشقانه نستعلیق png

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا
زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم
گفت که دیوانه نه‌ای لایق این خانه نه‌ای
رفتم دیوانه شدم سلسله بندنده شدم
گفت که سرمست نه‌ای رو که از این دست نه‌ای
رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم
گفت که تو کشته نه‌ای در طرب آغشته نه‌ای
پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم
گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی
گول شدم هول شدم وز همه برکنده شدم
گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی
جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم
گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری
شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم
گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم
در هوس بال و پرش بی‌پر و پرکنده شدم
گفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو
زانک من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم
گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن
گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم
چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم
چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم
تابش جان یافت دلم وا شد و بشکافت دلم
اطلس نو بافت دلم دشمن این ژنده شدم
صورت جان وقت سحر لاف همی‌زد ز بطر
بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدم
شکر کند کاغذ تو از شکر بی‌حد تو
کآمد او در بر من با وی ماننده شدم
شکر کند خاک دژم از فلک و چرخ به خم
کز نظر وگردش او نورپذیرنده شدم
شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک
کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم
شکر کند عارف حق کز همه بردیم سبق
بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم
زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم
یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم
از توام ای شهره قمر در من و در خود بنگر
کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم
باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان
کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم

متن عاشقانه نستعليق

ما ز بالاییم و بالا می رویم
ما ز دریاییم و دریا می رویم
ما از آن جا و از این جا نیستیم
ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم
لااله اندر پی الالله است
همچو لا ما هم به الا می رویم
قل تعالوا آیتیست از جذب حق
ما به جذبه حق تعالی می رویم
کشتی نوحیم در طوفان روح
لاجرم بی‌دست و بی‌پا می رویم
همچو موج از خود برآوردیم سر
باز هم در خود تماشا می رویم
راه حق تنگ است چون سم الخیاط
ما مثال رشته یکتا می رویم
هین ز همراهان و منزل یاد کن
پس بدانک هر دمی ما می رویم
خوانده‌ای انا الیه راجعون
تا بدانی که کجاها می رویم
اختر ما نیست در دور قمر
لاجرم فوق ثریا می رویم
همت عالی است در سرهای ما
از علی تا رب اعلا می رویم
رو ز خرمنگاه ما ای کورموش
گر نه کوری بین که بینا می رویم
ای سخن خاموش کن با ما میا
بین که ما از رشک بی‌ما می رویم
ای که هستی ما ره را مبند
ما به کوه قاف و عنقا می رویم

متن عاشقانه نستعليق

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

صد بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بـار از این راه در این خانه درآیید

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا

ای بیدلان ، ای بیدلان ، من از کجا ، عشق از کجا

گشتم خریدار غمت ، حیران به بازار غمت

جان داده در کار غمت ، من از کجا ، عشق از کجا

ای مطربان ، ای مطربان ، بر دف زنید احوال من

من بیدلم ، من بیدلم ، من از کجا ، عشق از کجا

عشق آمده است از آسمان ، تا خود بسوزد بی گمان

عشق است بلای ناگهان ، من از کجا ، عشق از کجا

متن عاشقی نستعلیق

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟
از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم

جان که از عالم علویست یقین میدانم

رخت خود باز برآنم که همانجا فکنم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

کیست در گوش که او میشنود آوازم

یاکدامیست سخن میکند اندر دهنم

کیست در دیده که از دیده برون می نگرد

یا چه جانست نگویی که منش پیرهنم

تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی

یکدم آرام نگیرم نفسی دم نزنم

می وصلم بچشان تا در زندان ابد

از سر عربده مستانه بهم درشکنم

من به خود نامدم این جا که به خود باز روم
آن که آورد مرا باز برد در وطنم

تو مپندار که من شعر بخود می گویم

تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم

شمس تبریز اگر روی بمن ننمایی

والله این قالب مردار بهم درشکنم

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

تا در طلب گوهر کانی کانی
تا در هوس لقمهٔ نانی نانی
این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی
هر چیزی که در جستن آنی آنی

متن عاشقی نستعلیق

گفت که دیوانه  نه ای، لایق این خانه  نه ای

رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

گفت که سر مست نه ای، رو که از این دست نه ای

رفتم و سر مست شدم وز طرب آکنده شدم

گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای

پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم

گفت که تو زیرککی، مست خیا لی و شکی

گول شدم هول شدم وز همه برکنده شدم

گفت که تو شمع شدی، قبله ی این جمع شدی

جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم

گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری

شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم

آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برم

ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم

آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان

تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم

آمده‌ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم

آمده‌ام که زر برم زر نبرم خبر برم

گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن

گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم

اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند

پیش گشادتیر او وای اگر سپر برم

گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود

تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم

آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد

و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم

در هوس خیال او همچو خیال گشته‌ام

وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم

این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من

گفت بخور نمی‌خوری پیش کسی دگر برم

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

به روز مــرگ چــو تــابـوت مــن روان باشـد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

برای من مـگـری و مـگـو دریـــــغ دریــــــغ
بدوغ دیو در افتـــی دریــــــغ آن باشد

جنازه ام چو بـبـیـنـــــی مگو فــراق فــراق
مرا وصـــــال و ملاقات آن زمان باشد

مرا به گـــور ســــــپاری مـگــو وداع وداع
که گور پرده ی جمعیــــت جنان باشد

کدام دانه فرو رفـــــــت در زمین که نرســت
چرا به دانه ی انسانیت این گمان باشد

دهان چو بستی ازین سوی . آن طرف بگشای
که های هوی تو در جو لامکان باشد

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما
ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌ها
ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس
ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا
ای فتنه روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش
پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی
ای جویبار راستی از جوی یار ماستی
بر سینه‌ها سیناستی بر جان‌هایی جان فزا
ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوش
ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را

متن عاشقانه نستعلیق png

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
که جان را و جهان را بیاراست خدایا
زهی شور زهی شور که انگیخته عالم
زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا
فروریخت فروریخت شهنشاه سواران
زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا
فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم
ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا
ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون
دگربار دگربار چه سوداست خدایا
نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم
چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا
چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل‌ها
غریبست غریبست ز بالاست خدایا
خموشید خموشید که تا فاش نگردید
که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا
مولانا محمد بلخی
یک چشم من از روز جدائی بگریست
چشم دگرم گفت چرا گریه ز چیست
چون روز وصال شد فرازش کردم
گفتم نگریستی نباید نگریست

متن عاشقانه نستعلیق

فضل خدا همراه تو همراه تو
امن و امان خرگاه تو خرگاه تو
بخشایش و حفظ خدا حفظ خدا
پیوسته در درگاه تو درگاه تو

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

هر جا تویی جنت بود جنت بود
هر جا روی رحمت بود رحمت بود
چون سایه‌ها در چاشتگه
فتح و ظفر پیشت دود پیشت دود

متن عاشقانه نستعلیق png

ای فخر من سلطان من سلطان من
فرمان ده و خاقان من خاقان من
چون سوی من میلی کنی میلی کنی
روشن شود چشمان من چشمان من

متن عاشقی نستعلیق

صبر مرا برهم زدی برهم زدی
عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی
دل را کجا پنهان کنم
در دلبری تو بی‌حدی تو بی‌حدی

متن عاشقانه نستعلیق png

ای شمع من بس روشنی بس روشنی
در خانه‌ام چون روزنی چون روزنی
تیر بلا چون دررسد چون دررسد
هم اسپری هم جوشنی هم جوشنی

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

هر جا روم با من روی با من روی
هر منزلی محرم شوی محرم شوی
روز و شبم مونس تویی مونس تویی
دام مرا خوش آهویی خوش آهویی

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

ای ساقی جان مطرب ما را چه شده است
چون می‌نزند رهی ره او که زده است
او میداند که عشق را نیک و بد است
نیک و بد عشق را ز مطرب مدد است

متن عاشقانه نستعليق

با عشق کلاه بر کمر دوز خوش است
با نالهٔ سرنای جگرسوز خوش است
ای مطرب چنگ و نای را تا بسحر
بنواز بر این صفت که تا روز خوش است

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

تا پردهٔ عاشقانه بشناخته‌ایم
از روی طرب پرده برانداختیم
با مطرب عشق چنگ خود در زده‌ایم
همچون دف و نای هردو در ساخته‌ایم

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها
زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا
زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم
زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا
زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد
زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا
چندین چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود
چندین کشش از بهر چه تا دررسی در اولیا
از بد پشیمان می‌شوی الله گویان می‌شوی
آن دم تو را او می‌کشد تا وارهاند مر تو را
از جرم ترسان می‌شوی وز چاره پرسان می‌شوی
آن لحظه ترساننده را با خود نمی‌بینی چرا
گر چشم تو بربست او چون مهره‌ای در دست او
گاهی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا
گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن
گاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی
این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان
یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب‌ها
چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان
کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا
بانک شعیب و ناله‌اش وان اشک همچون ژاله‌اش
چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا
گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت
فردوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا
گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم عیان
گر هفت بحر آتش شود من درروم بهر لقا
گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم
من در جحیم اولیترم جنت نشاید مر مرا
جنت مرا بی‌روی او هم دوزخست و هم عدو
من سوختم زین رنگ و بو کو فر انوار بقا
گفتند باری کم گری تا کم نگردد مبصری
که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا
گفت ار دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت
هر جزو من چشمی شود کی غم خورم من از عمی
ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن
تا کور گردد آن بصر کو نیست لایق دوست را
اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود
یار یکی انبان خون یار یکی شمس ضیا
چون هر کسی درخورد خود یاری گزید از نیک و بد
ما را دریغ آید که خود فانی کنیم از بهر لا
روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی
پس بایزیدش گفت چه پیشه گزیدی ای دغا
گفتا که من خربنده‌ام پس بایزیدش گفت رو
یا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

گذر عمر، هم تلخ است، هم زیباست، نمی توان گفت که چیزی از دست نمی دهی و نمی توان گفت چیزی به دست نخواهی آورد، زمان تو را در تعادل نگه می دارد، هر چه بدهی، چیز دیگری بدست می آوری، زمان، عرصه بده بستان است، پس جای هیچ حسرتی باقی نمی ماند. باید همراه آن زیست، نبودش را فرض کن، چه می شد، دنیایی تکراری، قدرش را بدان و خودت را با آن وفق بده.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

خدایا، این روز‌ها زمان، چقدر تند برایم می‌گذرد. نمی‌دانم! خوشی هایم فراوان است یا درد‌های این دنیا شمارش روز‌ها را از یادم برده…

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تند‌تر می‌دویدم که به فردا‌ها برسم. امروز‌ها را هم از دست دادم برای فردا‌هایی که هیچ وقت به دست نیامد…

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

ما از همان کودکی

بازیچه دست روزگار شدیم
وگرنه کـــدام روبــاهـــی پنــیر میخورد!

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

من که بینم گذر عمر در این اشک روان
هوس سایه بید و لب جو، از چه کنم؟
هر دم از رهگذری زنگ سفر می‌شنوم
تکیه بر عمر چنین بسته به مو، از چه کنم.

متن عاشقانه نستعليق

هه
بیزارم….
از هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است!

متن عاشقی نستعلیق

به تو فکر می کنم

هر لحظه،

هر روز

در خیابان،

در اتاق،

کنار میز صبحانه،

روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم…

متن عاشقانه نستعليق

زمان چیزی است

که بیشتر از همه به دنبالش هستیم

اما بدترین استفاده ها را

از آن می کنیم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

سعدیا دی رفت

و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن ،

فرصت شمار امروز را

متن عاشقانه نستعليق

هرگز نمی توانی

در زمان صرفه جویی کنی

اما همیشه از آن استفاده خواهی کرد

خواه عاقلانه یا احمقانه …

انتخابش با توست!

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوشباش و به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفائی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

متن عاشقانه نستعليق

گذر عمر، هم تلخ است، هم زیباست، نمی توان گفت که چیزی از دست نمی دهی و نمی توان گفت چیزی به دست نخواهی آورد، زمان تو را در تعادل نگه می دارد، هر چه بدهی، چیز دیگری بدست می آوری، زمان، عرصه بده بستان است، پس جای هیچ حسرتی باقی نمی ماند. باید همراه آن زیست، نبودش را فرض کن، چه می شد، دنیایی تکراری، قدرش را بدان و خودت را با آن وفق بده.

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد.

متن عاشقانه نستعلیق

خدایا، این روز‌ها زمان، چقدر تند برایم می‌گذرد. نمی‌دانم! خوشی هایم فراوان است یا درد‌های این دنیا شمارش روز‌ها را از یادم برده…

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تند‌تر می‌دویدم که به فردا‌ها برسم. امروز‌ها را هم از دست دادم برای فردا‌هایی که هیچ وقت به دست نیامد…

متن عاشقی نستعلیق

ما از همان کودکی

بازیچه دست روزگار شدیم
وگرنه کـــدام روبــاهـــی پنــیر میخورد!

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

من که بینم گذر عمر در این اشک روان
هوس سایه بید و لب جو، از چه کنم؟
هر دم از رهگذری زنگ سفر می‌شنوم
تکیه بر عمر چنین بسته به مو، از چه کنم.

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

هه
بیزارم….
از هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است!

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

به تو فکر می کنم

هر لحظه،

هر روز

در خیابان،

در اتاق،

کنار میز صبحانه،

روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم…

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

زمان چیزی است

که بیشتر از همه به دنبالش هستیم

اما بدترین استفاده ها را

از آن می کنیم

متن عاشقانه نستعليق

سعدیا دی رفت

و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن ،

فرصت شمار امروز را

متن عاشقانه نستعليق

هرگز نمی توانی

در زمان صرفه جویی کنی

اما همیشه از آن استفاده خواهی کرد

خواه عاقلانه یا احمقانه …

انتخابش با توست!

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوشباش و به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفائی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

متن عاشقی نستعلیق

خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است
محبت تو همان خط سرنوشت من است

گناهکارم و از آسـتان قدس شـما
کجا روم؟! به خدا مشهدت بهشت من است

اللّهُــــــــمَ ارزُقنا

متن عاشقانه نستعليق

دلم برای تو تنگ است ایها السلطان

یا امام رضا

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان ،

همان شب که زدم دل به نامتان ،

مشهد ، حرم ، ورودی باب الجواد ،

آقا ، عجیب دلم گرفته برایتان….

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

بهترین نقطه دنیا حرم سلطان است

پاکتر از دل دریا حرم سلطان است

بی پناهی ؟ اگ راز غصه به خود می پیچی

التیام همه غمها حرم سلطان است

متن عاشقانه نستعليق

ای قرار لحظه هایم!‌ ای امام رئوف،‌ ای محبوب دل‌ها … این بار از خستگی قد خم کرده ام وشانه هایم دیگر تاب این سنگینی گناه را ندارد.‌

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

آقای غریب نوازان، رضا! تو مهربان‌ترین خورشید آشنای این دیار پر از غربتی که از سایه‌ات به خدا می‌رسیم.

متن عاشقانه نستعلیق png

رضا جان! از پر چین امیدهایت چتری برایم بفرست! من خیس دلتنگی‌هایت شده‌ام.‌ ای هشتمین بهانه‌ دور از من! هر جای این گستره‌ی خاکی بروم، یادت مرا پیدا می‌کند.

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دلتنگ زیارت امام رئوف هستم، دلتنگ صحن گوهر شاد هستم. آتش سقاخانه را دارم. آقاجان یک کلمه، فقط بطلب.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دلتنگم و دوست دارم بیایم با کوله بارم تا بگویمت که تمام دار و ندارم همین است.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

یا امام رضا! هیچ‌گاه شوق پروانه‌ بودن را از بال‌های شکسته‌ام نگیر! به گل وجودت قسم، چرخیدن به ضریح قدست تنها پناهی است که می‌توانم به امیدش پر‌های سوخته‌ام را راهی آنجا کنم.

متن عاشقی نستعلیق

یک روز به زیارتت می‌آیم و دلم را به پنجره‌ی فولادیت می‌بندم و منتظر می‌مانم تا نگاهم کنی یا امام رضا

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

یا امام رضا اگر بناست كه لطف كسی به ما برسد

خدا كند فقط از جانب شما برسد

خواه منت ِ بیگانه گردنم باشد

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

کاش دلم را بال و پری بود به اندازه‌ی پرواز کبوتر روی حرم طلای عشق

متن عاشقانه نستعليق

باید به پای عکس ضریحت بلند شد
شوخی که نیست صحبت سلطان قلبهاست
از هر طرف که رد بشوم باز خاطرم
در گیر سمت و سوی خراسان قلبهاست

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

بـی‌شـک تمام لحظه ها، سبزند و با شکوه
وقتــی که ذهـن می‌رسـد تا انتهای تو

هـر شـب تمام واژه ها، گنجشک میشوند
پــرواز می‌کننـد از اینجـا تـا سرای تو

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

من پشت در حرم چنان می مانم

شاید که کبوتری ضمانت بکند

متن عاشقی نستعلیق

گریه بهانه ای است که عاشق ترم کنی
شاید مرا کبوتر جلد حرم کنی
آقای من! کلاغ به دردت نمی خورد!؟

از راه دورآمده ام باورم کنی
زشتم قبول بچه آهو که نیستم
باید نگاه معجزه‌ بر جوهرم کنی

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

دل من گم شد، اگر پیدا شد؛
بسپارید امانات رضا…
و اگر از تپش افتاد دلم ،
ببریدش به ملاقات رضا…
از رضا خواسته ام تا شاید بگذارد که غلامش بشوم .،
همه گفتند محال است ولی…،
دلخوشم من به محالات رضا…
سلامتی همه اوناییکه دلتنگ حرم امام رضا هستن ولی مجبورا از را دور سلام بدن
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

یا امام رضا دلم هوای تو کرده شه خراسانی ..

چه می شود که بیایم حرم به مهمانی…؟

دلم زکثرت زشتی بریده آقاجان…

عنایتی که بیایم، تویی که درمانی….

متن عاشقانه نستعلیق لایه باز

امام رضا

بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام از دور

هر شب دو زانو می‌زنم با احترام از دور

دستی به روی سینه و دستی به سوی تور

وروی لبم گُل می کند : آقا درود از دور

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی

متن عاشقانه نستعلیق

در گوشه اي ز صحن و سرا جا بده مرا

آیا دلم کم از دل آهو شکسته است؟؟

السلام علیک یا امام رضا

متن عاشقی نستعلیق

کبوتر وار می آیم به آب و دانه ای دل خوش

عطش دیده ، ترک خورده، به سقا خانه ای دل خوش

دلم خورشید می خواهد، هوای گنبدت کرده

دوباره برنگشته دل، هوای مشهدت کرده

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

لــب‌ هــای پـر تـرک و این دستان مستجاب
بغــض گلـو، گل می کند هر شب برای تو

قرنـی است مهتاب از تنم بیرون نشسته بود
دیشـب شکسته شد قرُق، پیش خدای تو

دســـتم نـــمی‌رســـید آقـــا دل را گره زدم
تنهــا بـه شـعر سـاده‌اي از ردپـای تو

متن عاشقانه نستعليق

دل دادم و دل بردی و من بی تو غمینم
آغاز همین بوده و انجام همینم

تا دل، به دنبال تو و صحن و سرایت
دل داده ترین عاشق بر روی زمینم

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

خورشید به من بتاب و تطهیرم کن

آیینه کن و بشکن و تکثیرم کن

یک بار سر سفره لطف و کرمت

بنشانم و یک عمر نمک گیرم کن

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

باید به پای عکس ضریحت بلند شد

شوخی که نیست صحبت سلطان قلبهاست

از هر طرف که رد بشوم باز خاطرم

در گیر سمت و سوی خراسان قلبهاست

متن عاشقانه نستعلیق

همیشه از حرمت، بوی سیب می آید

صدای بال ملائک، عجیب می آید!

 

 

سلام! ضامن آهو، دلِ شکستهِ ی من

به پای بوس نگاهت، غریب می آید

 

 

طلای گنبد تو، وعده گاه کفترهاست.

کبوتر دل من، بی شکیب می آید

 

برات گشته به قلبم مُراد خواهی داد

چرا که ناله «امّن یُجیب» می آید …

متن عاشقانه نستعليق

هر چند حال و روز زمين و زمان بد است

يک تکه از بهشت در آغوش مشهد است

حتی اگر به آخر خط هم رسيده ای

آنجا برای عشق شروعی مجدد است

متن نوشته عاشقانه نستعلیق

در نزد ضعیف، یا معین الضعفاست

در نزد غریب، یا غریب الغرباست

اینجا همه حاجت از رضا می گیرند

این صحن و سرای طوس، حج فقراست

متن عاشقی نستعلیق

دوباره دل ز کمند گناه می گیرم

در آسمان خراسان پناه می گیرم

 

نگاه لطف شما بر همه نمایان است

که سهم خود را از این نگاه می گیرم

متن عاشقانه نستعلیق

خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است
محبت تو همان خط سرنوشت من است

گناهکارم و از آسـتان قدس شـما
کجا روم؟! به خدا مشهدت بهشت من است

اللّهُــــــــمَ ارزُقنا

متن عاشقانه نستعليق

دلم برای تو تنگ است ایها السلطان

یا امام رضا

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان ،

همان شب که زدم دل به نامتان ،

مشهد ، حرم ، ورودی باب الجواد ،

آقا ، عجیب دلم گرفته برایتان….

متن عاشقانه نستعليق

بهترین نقطه دنیا حرم سلطان است

پاکتر از دل دریا حرم سلطان است

بی پناهی ؟ اگ راز غصه به خود می پیچی

التیام همه غمها حرم سلطان است

متن عاشقانه نستعليق

ای قرار لحظه هایم!‌ ای امام رئوف،‌ ای محبوب دل‌ها … این بار از خستگی قد خم کرده ام وشانه هایم دیگر تاب این سنگینی گناه را ندارد.‌

متن عاشقانه نستعلیق

آقای غریب نوازان، رضا! تو مهربان‌ترین خورشید آشنای این دیار پر از غربتی که از سایه‌ات به خدا می‌رسیم.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

رضا جان! از پر چین امیدهایت چتری برایم بفرست! من خیس دلتنگی‌هایت شده‌ام.‌ ای هشتمین بهانه‌ دور از من! هر جای این گستره‌ی خاکی بروم، یادت مرا پیدا می‌کند.

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دلتنگ زیارت امام رئوف هستم، دلتنگ صحن گوهر شاد هستم. آتش سقاخانه را دارم. آقاجان یک کلمه، فقط بطلب.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

دلتنگم و دوست دارم بیایم با کوله بارم تا بگویمت که تمام دار و ندارم همین است.

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

یا امام رضا! هیچ‌گاه شوق پروانه‌ بودن را از بال‌های شکسته‌ام نگیر! به گل وجودت قسم، چرخیدن به ضریح قدست تنها پناهی است که می‌توانم به امیدش پر‌های سوخته‌ام را راهی آنجا کنم.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

یک روز به زیارتت می‌آیم و دلم را به پنجره‌ی فولادیت می‌بندم و منتظر می‌مانم تا نگاهم کنی یا امام رضا

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

یا امام رضا اگر بناست كه لطف كسی به ما برسد

خدا كند فقط از جانب شما برسد

خواه منت ِ بیگانه گردنم باشد

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

کاش دلم را بال و پری بود به اندازه‌ی پرواز کبوتر روی حرم طلای عشق

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

باید به پای عکس ضریحت بلند شد
شوخی که نیست صحبت سلطان قلبهاست
از هر طرف که رد بشوم باز خاطرم
در گیر سمت و سوی خراسان قلبهاست

متن عاشقانه نستعلیق

بـی‌شـک تمام لحظه ها، سبزند و با شکوه
وقتــی که ذهـن می‌رسـد تا انتهای تو

هـر شـب تمام واژه ها، گنجشک میشوند
پــرواز می‌کننـد از اینجـا تـا سرای تو

متن عاشقانه نستعلیق

من پشت در حرم چنان می مانم

شاید که کبوتری ضمانت بکند

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

گریه بهانه ای است که عاشق ترم کنی
شاید مرا کبوتر جلد حرم کنی
آقای من! کلاغ به دردت نمی خورد!؟

از راه دورآمده ام باورم کنی
زشتم قبول بچه آهو که نیستم
باید نگاه معجزه‌ بر جوهرم کنی

متن عاشقانه نستعلیق

دل من گم شد، اگر پیدا شد؛
بسپارید امانات رضا…
و اگر از تپش افتاد دلم ،
ببریدش به ملاقات رضا…
از رضا خواسته ام تا شاید بگذارد که غلامش بشوم .،
همه گفتند محال است ولی…،
دلخوشم من به محالات رضا…
سلامتی همه اوناییکه دلتنگ حرم امام رضا هستن ولی مجبورا از را دور سلام بدن
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

متن عاشقانه نستعلیق png

یا امام رضا دلم هوای تو کرده شه خراسانی ..

چه می شود که بیایم حرم به مهمانی…؟

دلم زکثرت زشتی بریده آقاجان…

عنایتی که بیایم، تویی که درمانی….

متن نستعلیق عاشقانه کوتاه

امام رضا

بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام از دور

هر شب دو زانو می‌زنم با احترام از دور

دستی به روی سینه و دستی به سوی تور

وروی لبم گُل می کند : آقا درود از دور

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی

متن عاشقانه نستعليق

در گوشه اي ز صحن و سرا جا بده مرا

آیا دلم کم از دل آهو شکسته است؟؟

السلام علیک یا امام رضا

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

کبوتر وار می آیم به آب و دانه ای دل خوش

عطش دیده ، ترک خورده، به سقا خانه ای دل خوش

دلم خورشید می خواهد، هوای گنبدت کرده

دوباره برنگشته دل، هوای مشهدت کرده

متن عاشقانه کوتاه با خط نستعلیق

لــب‌ هــای پـر تـرک و این دستان مستجاب
بغــض گلـو، گل می کند هر شب برای تو

قرنـی است مهتاب از تنم بیرون نشسته بود
دیشـب شکسته شد قرُق، پیش خدای تو

دســـتم نـــمی‌رســـید آقـــا دل را گره زدم
تنهــا بـه شـعر سـاده‌اي از ردپـای تو

متن عاشقی نستعلیق

دل دادم و دل بردی و من بی تو غمینم
آغاز همین بوده و انجام همینم

تا دل، به دنبال تو و صحن و سرایت
دل داده ترین عاشق بر روی زمینم

متن عاشقی نستعلیق

خورشید به من بتاب و تطهیرم کن

آیینه کن و بشکن و تکثیرم کن

یک بار سر سفره لطف و کرمت

بنشانم و یک عمر نمک گیرم کن

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

باید به پای عکس ضریحت بلند شد

شوخی که نیست صحبت سلطان قلبهاست

از هر طرف که رد بشوم باز خاطرم

در گیر سمت و سوی خراسان قلبهاست

متن عاشقانه نستعليق

همیشه از حرمت، بوی سیب می آید

صدای بال ملائک، عجیب می آید!

 

 

سلام! ضامن آهو، دلِ شکستهِ ی من

به پای بوس نگاهت، غریب می آید

 

 

طلای گنبد تو، وعده گاه کفترهاست.

کبوتر دل من، بی شکیب می آید

 

برات گشته به قلبم مُراد خواهی داد

چرا که ناله «امّن یُجیب» می آید …

متن عاشقانه با فونت نستعلیق

هر چند حال و روز زمين و زمان بد است

يک تکه از بهشت در آغوش مشهد است

حتی اگر به آخر خط هم رسيده ای

آنجا برای عشق شروعی مجدد است

متن عاشقانه نستعليق

در نزد ضعیف، یا معین الضعفاست

در نزد غریب، یا غریب الغرباست

اینجا همه حاجت از رضا می گیرند

این صحن و سرای طوس، حج فقراست

متن های عاشقانه با خط نستعلیق

دوباره دل ز کمند گناه می گیرم

در آسمان خراسان پناه می گیرم

 

نگاه لطف شما بر همه نمایان است

که سهم خود را از این نگاه می گیرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *