متن عاشقانه قشنگ جدید

متن عاشقانه قشنگ و جدید

کیف لی أن أری غیرک و أنت عینای؟

چگونه به غیر تو نگاه کنم در حالی‌که تو چشمانم‌ هستی؟

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

وقتی شروع کنی به جای اینکه به صورت آدمها نگاه کنی،

به قلبشون نگاه کنی، زندگی شفاف میشه.

متن عاشقانه قشنگ جدید

مرا دوست بدار

به سانِ گذر از یک سمت خیابان

به سمتی دیگر

اول به من نگاه کن

بعد به من نگاه کن

بعد باز هم مرا نگاه کن…

متن قشنگ عاشقی جدید

غوغا ب پا کن در دلم

با چشم دریای خودت..

یارا نگاهم میکنی؟

دلتنگ چشمان توام:)…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چشم باز کن و دور و برت را نگاه کن…

یعنی که حال قلب مرا رو به راه کن……

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

چه عاشقانه ای خواهد شد

وقتی نگاه در نگاه تو

نفس در نفس های تو

در آغوشی پر از عطرِ تنِ تو

آرام بگویم دوستت دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

متن قشنگ عاشقی جدید

گاه با یک شعر

با یک حرف

با یک نگاه، لبخند

در خاطر هم ماندگار شویم……

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

گاهی نگاهت

آنقدر نافذ است

که خودم را نه

دیوار پشت سرم را

در چشمت می بینم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

زن ها زمانی تصمیم می گیرند،

تنهایی شان را پر کنند

که نگاهی تهِ تهِ دلشان را

خالی کرده باشد…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دلبسته ی چشمان تو و دل نگرانم

به طرز نگاه تو که بند است جهانم

در دشت دلم عطر تو پیچید دوباره

هر لحظه کنار تو بهار است خزانم

متن عاشقانه قشنگ جدید

هر روز میگویم دوستش دارم

هاج و واج نگاهم میکند

می پرسد با بنده بودید؟

میگویم

چی؟

من؟

حتما اشتباهی رخ داده؟

او عاشق این اشتباه من و من

عاشق این ارتکابم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بعد از نگاهت

با این عاشقانه های بی قرار

چه کنم؟

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

کیف لی أن أری غیرک و أنت عینای؟

چگونه به غیر تو نگاه کنم در حالی‌که تو چشمانم‌ هستی؟

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

وقتی شروع کنی به جای اینکه به صورت آدمها نگاه کنی،

به قلبشون نگاه کنی، زندگی شفاف میشه.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

مرا دوست بدار

به سانِ گذر از یک سمت خیابان

به سمتی دیگر

اول به من نگاه کن

بعد به من نگاه کن

بعد باز هم مرا نگاه کن…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

غوغا ب پا کن در دلم

با چشم دریای خودت..

یارا نگاهم میکنی؟

دلتنگ چشمان توام:)…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چشم باز کن و دور و برت را نگاه کن…

یعنی که حال قلب مرا رو به راه کن……

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چه عاشقانه ای خواهد شد

وقتی نگاه در نگاه تو

نفس در نفس های تو

در آغوشی پر از عطرِ تنِ تو

آرام بگویم دوستت دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

گاه با یک شعر

با یک حرف

با یک نگاه، لبخند

در خاطر هم ماندگار شویم……

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

گاهی نگاهت

آنقدر نافذ است

که خودم را نه

دیوار پشت سرم را

در چشمت می بینم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

زن ها زمانی تصمیم می گیرند،

تنهایی شان را پر کنند

که نگاهی تهِ تهِ دلشان را

خالی کرده باشد…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دلبسته ی چشمان تو و دل نگرانم

به طرز نگاه تو که بند است جهانم

در دشت دلم عطر تو پیچید دوباره

هر لحظه کنار تو بهار است خزانم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

هر روز میگویم دوستش دارم

هاج و واج نگاهم میکند

می پرسد با بنده بودید؟

میگویم

چی؟

من؟

حتما اشتباهی رخ داده؟

او عاشق این اشتباه من و من

عاشق این ارتکابم!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بعد از نگاهت

با این عاشقانه های بی قرار

چه کنم؟

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

گلم که صدایم می ‌زنی، دلم می ‌خواهد به اندازه‌ تمام شاخه گل ‌ها رنگ بگیرم، عطر بگیرم و قد بکشم  و یواشکی در سینه‌ کوچکم، عاشقانه تصدق لهجه‌ صدایت شوم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

در تمام بن‌ بست ‌های زندگی ‌ام، آغوش تو می ‌شود همان آسمان که راهش باز است و بعد از آن، بن‌ بست بی‌ معنی ‌ترین واژه می‌ شود.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

مرا جان است و جانانم تو باشى/ دواى چشم، بيمارم تو باشى/ سرى پر شور دارم نازنینم/ قشنگ است اینکه دلدارم تو باشی.

متن عاشقانه قشنگ جدید

وقتی به تو نگاه می کنم، نمی توانم به تو فکر نکنم. امیدوارم آینده ام را در کنار تو سپری کرده و تشکیل یک خانواده بدهیم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

محبوب من! قهر که می کنی، خواستنی تر می شوی طوری که انگار از تمام دنیا کاری به جز خریدن ناز تو نداشته باشم!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

با بودن تو در لحظه هایم، رقص پروانه ها زیباتر است، نغمه پرندگان خوش آهنگ تر است، نور خورشید درخشنده تر است و تپش قلب من سریع تر از هر زمان دیگریست …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و بهترین هدیه از سوی خداوند عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد دوستت دارم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو آن فرد خاص در زندگی من هستی که روزم را روشن می کنی. آینده من با تو درخشان خواهد بود. دوستت دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

خوشحالم که با تو آشنا شدم و ممنونم که من را به عنوان بخشی از زندگی ات انتخاب کردی.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

نمی توانم قول بدهم که رابطه ما هر روز گلگون و زیبا خواهد بود و نمی توانم قول بدهم که در مسیر زندگی ما فراز و نشیبی رخ ندهد. ما آنچه می توانم تعهد بدهم که با هر نفس کشیدن تو را دوست داشته باشم و هر آنچه انجام می دهم و می گویم، برای تو باشد. فراتر از کلمات دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

آرزوی تو دستور من خواهد بود زیرا تو ملکه قلب، زندگی و دنیای من هستی. شما و آرزوی شما همیشه دستور من خواهد بود زیرا شما ملکه قلب، زندگی و جهان من هستید. عشق تو مرا به شخص بهتری تبدیل می کند، زیرا عشق تو از رگ های من عبور کرده و خونی است که در قلب من پمپ می شود. من اکنون و برای همیشه عهد می بندم که همواره تو را عزیز داشته، پرستش کرده، مراقبت نموده و دوست داشته باشم. دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

در برهه ای از زمان فکر می کردم هیچ چیز برایم ارزش زندگی کردن ندارد تا بر سر راهم قرار گرفتی. وقتی فکر هیچ چیز ارزش جنگیدن را نداشت، به دنیای من قدم گذاشتی. درست بعد از اینکه فکر کردم هیچ چیز ارزش اهمیت دادن را ندارد، از جاده زندگی من عبور کردی. در طول مدتی که فکر می کردم عشق واقعی فقط یک سراب است، تو ظاهر شدی و ثابت کردی اشتباه می کنم. ازینکه حقیقی هستی متشکرم. من تو را حتی بیشتر از خودم دوست دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

متن قشنگ عاشقی جدید

قلبم را به تو دادم که عشق منی، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو می‌خواهی با تو می‌آیم، می‌آیم به هر جا که بروی، با تو می‌روم، می‌روم هر جا که بروی … نیست جایی که بی تو باشم، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشم، نیست یادی در قلبم جز یاد تو، نیست مهری در وجودم جز مهر تو، نیست جایی بی عطر نفس‌های تو، نیست راهی بی یاد نگاه تو همه جا خاطره، همه جا عشق، همه جا عطر حضور تو چشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند، آنچه پنهان است در پشت نگاهت، دنیای عاشقانه من است همه جا با توام، آنجا و اینجا در قلبم، اینجا و آنجا در قلبت، می‌تابم و می‌تابی، می‌مانم و می‌مانی، می‌دانم و می‌دانی که چقدر هم تو مرا دوست داری، هم من دیوانه توام … چه خوب می‌فهمی در دلم چه می‌گذرد، چه خوب معنا می‌کنی نگاهم را، چه عاشقانه می‌شنوی حرفهایم را تویی که جان داده‌ای به تنم و نفس داده‌ای به روحم، روح عشق در وجودمان این است روز‌های زندگی ما، با عشق روزمان شب و شب‌هایمان روز می‌شوند همه جا با توام، تو اینجا همیشه در قلبمی و من همه جا کنار توام.

متن قشنگ عاشقی جدید

لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم/ تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست… تا بدانی نبودنت آزارم می دهد… لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان… که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد… لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پر شیار… لمس کن لحظه هایم را… تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم/ لمس کن این با تو نبودن ها را لمس کن… همیشه عاشقت میمانم دوستت دارم ای بهترین بهانه ام.

متن قشنگ عاشقی جدید

عشق من به تو هیچ حد و مرزی نمی شناسد

من عشقم را به تو می دهم و برای دیگران حد و مرز می گذارم

همواره و همه جا بدون توجه به موقعیتی که در آن هستیم، با تو خواهم بود

بدون هیچ شک و تردیدی برای ابد عاشق تو خواهم بود، نگران نباش

متن قشنگ عاشقی جدید

مانند یک گل در گلدان، تو زندگی من را زیبا می کنی

عهد من این است که در تمام زندگیم تو را دوست بدارم

تا به عنوان زن و شوهر در صلح و صفا زندگی کنیم

با عشقی بیشتر از بهترین دوست زندگیت

متن قشنگ عاشقی جدید

امروز برایت زیبا ترین گل های دنیا را خواهم آورد، هرچند تو مهربان تر از همه آن هایی. امروز تولد تو تولد همه خوبی هاست.

متن قشنگ عاشقی جدید

متن عاشقانه قشنگ جدید

بند دل من به لبخندهای تو بند است/ برای دوست داشتنت اما لبخندهایت را نه، دلت را لازم دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

گلم که صدایم می ‌زنی، دلم می ‌خواهد به اندازه‌ تمام شاخه گل ‌ها رنگ بگیرم، عطر بگیرم و قد بکشم  و یواشکی در سینه‌ کوچکم، عاشقانه تصدق لهجه‌ صدایت شوم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

در تمام بن‌ بست ‌های زندگی ‌ام، آغوش تو می ‌شود همان آسمان که راهش باز است و بعد از آن، بن‌ بست بی‌ معنی ‌ترین واژه می‌ شود.

متن قشنگ عاشقی جدید

مرا جان است و جانانم تو باشى/ دواى چشم، بيمارم تو باشى/ سرى پر شور دارم نازنینم/ قشنگ است اینکه دلدارم تو باشی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

وقتی به تو نگاه می کنم، نمی توانم به تو فکر نکنم. امیدوارم آینده ام را در کنار تو سپری کرده و تشکیل یک خانواده بدهیم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

محبوب من! قهر که می کنی، خواستنی تر می شوی طوری که انگار از تمام دنیا کاری به جز خریدن ناز تو نداشته باشم!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

با بودن تو در لحظه هایم، رقص پروانه ها زیباتر است، نغمه پرندگان خوش آهنگ تر است، نور خورشید درخشنده تر است و تپش قلب من سریع تر از هر زمان دیگریست …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و بهترین هدیه از سوی خداوند عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو آن فرد خاص در زندگی من هستی که روزم را روشن می کنی. آینده من با تو درخشان خواهد بود. دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

خوشحالم که با تو آشنا شدم و ممنونم که من را به عنوان بخشی از زندگی ات انتخاب کردی.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

متن قشنگ عاشقی جدید

نمی توانم قول بدهم که رابطه ما هر روز گلگون و زیبا خواهد بود و نمی توانم قول بدهم که در مسیر زندگی ما فراز و نشیبی رخ ندهد. ما آنچه می توانم تعهد بدهم که با هر نفس کشیدن تو را دوست داشته باشم و هر آنچه انجام می دهم و می گویم، برای تو باشد. فراتر از کلمات دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

آرزوی تو دستور من خواهد بود زیرا تو ملکه قلب، زندگی و دنیای من هستی. شما و آرزوی شما همیشه دستور من خواهد بود زیرا شما ملکه قلب، زندگی و جهان من هستید. عشق تو مرا به شخص بهتری تبدیل می کند، زیرا عشق تو از رگ های من عبور کرده و خونی است که در قلب من پمپ می شود. من اکنون و برای همیشه عهد می بندم که همواره تو را عزیز داشته، پرستش کرده، مراقبت نموده و دوست داشته باشم. دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

در برهه ای از زمان فکر می کردم هیچ چیز برایم ارزش زندگی کردن ندارد تا بر سر راهم قرار گرفتی. وقتی فکر هیچ چیز ارزش جنگیدن را نداشت، به دنیای من قدم گذاشتی. درست بعد از اینکه فکر کردم هیچ چیز ارزش اهمیت دادن را ندارد، از جاده زندگی من عبور کردی. در طول مدتی که فکر می کردم عشق واقعی فقط یک سراب است، تو ظاهر شدی و ثابت کردی اشتباه می کنم. ازینکه حقیقی هستی متشکرم. من تو را حتی بیشتر از خودم دوست دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

قلبم را به تو دادم که عشق منی، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو می‌خواهی با تو می‌آیم، می‌آیم به هر جا که بروی، با تو می‌روم، می‌روم هر جا که بروی … نیست جایی که بی تو باشم، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشم، نیست یادی در قلبم جز یاد تو، نیست مهری در وجودم جز مهر تو، نیست جایی بی عطر نفس‌های تو، نیست راهی بی یاد نگاه تو همه جا خاطره، همه جا عشق، همه جا عطر حضور تو چشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند، آنچه پنهان است در پشت نگاهت، دنیای عاشقانه من است همه جا با توام، آنجا و اینجا در قلبم، اینجا و آنجا در قلبت، می‌تابم و می‌تابی، می‌مانم و می‌مانی، می‌دانم و می‌دانی که چقدر هم تو مرا دوست داری، هم من دیوانه توام … چه خوب می‌فهمی در دلم چه می‌گذرد، چه خوب معنا می‌کنی نگاهم را، چه عاشقانه می‌شنوی حرفهایم را تویی که جان داده‌ای به تنم و نفس داده‌ای به روحم، روح عشق در وجودمان این است روز‌های زندگی ما، با عشق روزمان شب و شب‌هایمان روز می‌شوند همه جا با توام، تو اینجا همیشه در قلبمی و من همه جا کنار توام.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم/ تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست… تا بدانی نبودنت آزارم می دهد… لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان… که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد… لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پر شیار… لمس کن لحظه هایم را… تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم/ لمس کن این با تو نبودن ها را لمس کن… همیشه عاشقت میمانم دوستت دارم ای بهترین بهانه ام.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق من به تو هیچ حد و مرزی نمی شناسد

من عشقم را به تو می دهم و برای دیگران حد و مرز می گذارم

همواره و همه جا بدون توجه به موقعیتی که در آن هستیم، با تو خواهم بود

بدون هیچ شک و تردیدی برای ابد عاشق تو خواهم بود، نگران نباش

متن عاشقانه قشنگ جدید

مانند یک گل در گلدان، تو زندگی من را زیبا می کنی

عهد من این است که در تمام زندگیم تو را دوست بدارم

تا به عنوان زن و شوهر در صلح و صفا زندگی کنیم

با عشقی بیشتر از بهترین دوست زندگیت

متن قشنگ عاشقی جدید

امروز برایت زیبا ترین گل های دنیا را خواهم آورد، هرچند تو مهربان تر از همه آن هایی. امروز تولد تو تولد همه خوبی هاست.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بند دل من به لبخندهای تو بند است/ برای دوست داشتنت اما لبخندهایت را نه، دلت را لازم دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

اگر تنها عشقت تمام آن چیزی بود که در زندگی ام به من می دادند
تا آخرین لحظه ام کافی بود♥•

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

در خواب هایم هر شب رویای تو رو می بینم …
خدا رو چه دیدی شاید روزی همه رویاهام به حقیقت پیوستند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

فکر کردن به تو چه گواراست و من هر روز جرعه جرعه آن را سر می کشم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

از شوق داشتن تو‌
می خواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو خورشید روز و نسیم خنک هوا و موج اقیانوس هایم و ضربان قلبم هستی … دنیایم در مدار تو می چرخد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دوست داشتنت بهترین شیوه زندگی کردن منه
من هر لحظه دوباره عاشقت می شم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍

متن های قشنگ عاشقانه جدید

سایه‌ ام عاشق سایه‌ ات شده
می‌ خواستم ببینم آیا می‌ توانیم همسایه شویم؟

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

متن عاشقانه کوتاه برای بیو

تا ابد در قلبم می مانی حتی اگر دستانت رو نداشته باشم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو مال منی و من مال تو … و این عاشقانه ترین حقیقت دنیاست

متن عاشقانه قشنگ جدید

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

متن عاشقانه قشنگ جدید

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم👫

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

کاش می شد با هم فرار کنیم
به جایی که فقط من باشم و تو دلبر …

متن قشنگ عاشقی جدید

دنیای عشق تنها دنیاییه که زمان توش هیچ معنایی نداره

متن عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه کوتاه و جذاب برای عشقم

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو روح من رو لمس کردی و قلبم رو گرم … دوستت دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق نیرویی بی نهایته که نه طول داره، نه عمق نه وزن!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

متن عاشقانه کوتاه برای استوری

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا؟

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو..

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هَرثانیهُ هَرلَحظَمي

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

جهان که فاصله ای نیست!
تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

اگر تنها عشقت تمام آن چیزی بود که در زندگی ام به من می دادند
تا آخرین لحظه ام کافی بود♥•

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در خواب هایم هر شب رویای تو رو می بینم …
خدا رو چه دیدی شاید روزی همه رویاهام به حقیقت پیوستند

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

فکر کردن به تو چه گواراست و من هر روز جرعه جرعه آن را سر می کشم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

از شوق داشتن تو‌
می خواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن عاشقانه قشنگ جدید

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو خورشید روز و نسیم خنک هوا و موج اقیانوس هایم و ضربان قلبم هستی … دنیایم در مدار تو می چرخد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دوست داشتنت بهترین شیوه زندگی کردن منه
من هر لحظه دوباره عاشقت می شم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍

متن های قشنگ عاشقانه جدید

سایه‌ ام عاشق سایه‌ ات شده
می‌ خواستم ببینم آیا می‌ توانیم همسایه شویم؟

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه کوتاه برای بیو

تا ابد در قلبم می مانی حتی اگر دستانت رو نداشته باشم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو مال منی و من مال تو … و این عاشقانه ترین حقیقت دنیاست

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

متن قشنگ عاشقی جدید

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم👫

متن قشنگ عاشقی جدید

کاش می شد با هم فرار کنیم
به جایی که فقط من باشم و تو دلبر …

متن عاشقانه قشنگ جدید

دنیای عشق تنها دنیاییه که زمان توش هیچ معنایی نداره

متن عاشقانه قشنگ جدید

متن عاشقانه کوتاه و جذاب برای عشقم

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو روح من رو لمس کردی و قلبم رو گرم … دوستت دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق نیرویی بی نهایته که نه طول داره، نه عمق نه وزن!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

متن عاشقانه کوتاه برای استوری

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا؟

متن های قشنگ عاشقانه جدید

گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو..

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ

متن عاشقانه قشنگ جدید

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هَرثانیهُ هَرلَحظَمي

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

جهان که فاصله ای نیست!
تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

𝕴 𝖉𝖔𝖓’𝖙 𝖓𝖊𝖊𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖋 𝕴 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

෴❤️෴ I҉ l҉o҉v҉e҉ y҉o҉u҉ m҉o҉r҉e҉ e҉v҉e҉r҉y҉ d҉a҉y҉෴❤️෴

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

نَِـَِ؋َِـَِسَِ هَِاَِیَِمَِ رَِاَِ گَِرَِـَِہَِ زَِـَِבَِـَِہَِ اَِمَِ بَِـَِہَِ بَِوَِـَِבَِنَِتَِ

متن های قشنگ عاشقانه جدید

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸ نـ؋ـس هایم را گرـہ زـבـہ ام بـہ بوـבنت این من
با هیچ تویی
غیرِ خوـבت، ما شـבنے نیست

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

꧁༒☬ ز̲ن̲ـ̲ב̲گ̲ے̲ م̲ے̲ ک̲ن̲م̲ פּ̲̲ ب̲ر̲ا̲ی̲ش̲ ב̲ل̲ی̲ل̲ ه̲م̲ ב̲ا̲ر̲م̲
ـ̲ב̲و̲س̲ت̲ ב̲ا̲ش̲ت̲ن̲ ت̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲و̲

متن عاشقانه قشنگ جدید

✐✎✐✎✐ سر رشته‌یِ شاـבیست،
خیالِ خوش تو ✐✎✐✎✐

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

(◍•ᴗ•◍) ت̷و̷ آ̷ن̷ ش̷ع̷ر̷ى̷ ك̷ـ̷ہ̷ م̷ن̷ ج̷ا̷ي̷ى̷ ن̷م̷ي̷خ̷و̷ا̷ن̷م̷

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

𝖂𝖍𝖊𝖓 𝕴’𝖒 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖎𝖒𝖊 𝖘𝖙𝖆𝖓𝖉𝖘 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖑

متن عاشقانه قشنگ جدید

خـבا نگهـבارـב تو را براے בلم

متن قشنگ عاشقی جدید

♡ ♡ میخوامت تا بینهایت

♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

متن عاشقانه قشنگ و جدید

𝓜𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝔂𝓸𝓾

متن عاشقانه قشنگ جدید

تــــــــــ♡ــــــــــو تمام مدت بی دلیل در ذهن منی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ـבرـב פּ בرمان منی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

.𝕴 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝕴 𝖈𝖔𝖚𝖑𝖉 𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖗𝖊𝖆𝖑𝖑𝖞 𝖘𝖆𝖞

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زیباترین چشم انـבاز בنیا تویے کـہ همـہ رو از چشم مینـבازی

متن قشنگ عاشقی جدید

قَِصَِـَِہَِ ےَِ عَِشَِقََِِِ مَِنَِ بَِـَِہَِ تَِوَِ سَِرََِِِ בَِرَِاَِزَِ בَِاَِرَِـَِבَِ…َِ

متن قشنگ عاشقی جدید

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

خــوشبخٺے اینـہ ڪہ هـمہ چـیزٺ پـیش یـہ نفر باشـہ
دلــٺ ، فـڪرٺ ، نـگاهـٺ

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بَند بَند ⧼قلبَــــم⧽ را به وجود تــــوُ⧽ بافتَم
گِره پُشـت گِره آمَدی که ⧼بمـــانی⧽ به طَعم ⧼مانـــدِگاری⧽..!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من هر لحظـہ تو ؋ـکر تو ام
تو בلیل لبخنـב من، معناے زنـבگے من و الهام بخش فردای من شـבی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم… ✞✞

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو

متن های قشنگ عاشقانه جدید

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

متن عاشقانه قشنگ جدید

وجـــــــــــــ٫٫ــود تــو دلیـــل عاشقیمــــــــــ٫٫ــــه‍:))

°•جـــان بــ…ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ…ـان مــن تــویــ♥ـــی•°

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌ نِگَهداری‌ اَز قَلـــبی‌کِه
‌‌”مــدام‌ تو را می تَپد ”..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ •

دردت بــه قــلــبــم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد
دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ
از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

ڪنار تو حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

همه تُو رو میبینن
مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی
حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
سُراغ ندارَم جانـــا …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور

اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن عاشقانه قشنگ جدید

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن قشنگ عاشقی جدید

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن قشنگ عاشقی جدید

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن قشنگ عاشقی جدید

𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن عاشقانه قشنگ جدید

و عشق همان معمایی بود

کہ آغوشت برایم حل ڪرد

متن عاشقانه قشنگ جدید

دردت بــه قــلــبــك

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد

دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ

از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن عاشقانه قشنگ جدید

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همه تُو رو میبینن

مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

زندگی من مثل یه رویاست

و تو پری زیبایی هستی که توی اون زندگی می کنی

خوبیش اینه که حتی وقتی از خواب بیدار میشم

تو محو و ناپدید نمیشی

دوستت دارم عزیزترین همسر دنیا!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

من زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : «دوست داشتن تو»

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی

حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن

سُراغ ندارَم جانـــا …

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ

مـنی.♥️

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن عاشقانه قشنگ و جدید

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:

متن های قشنگ عاشقانه جدید

𝕴 𝖉𝖔𝖓’𝖙 𝖓𝖊𝖊𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖋 𝕴 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊

متن قشنگ عاشقی جدید

෴❤️෴ I҉ l҉o҉v҉e҉ y҉o҉u҉ m҉o҉r҉e҉ e҉v҉e҉r҉y҉ d҉a҉y҉෴❤️෴

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

نَِـَِ؋َِـَِسَِ هَِاَِیَِمَِ رَِاَِ گَِرَِـَِہَِ زَِـَِבَِـَِہَِ اَِمَِ بَِـَِہَِ بَِوَِـَِבَِنَِتَِ

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸ نـ؋ـس هایم را گرـہ زـבـہ ام بـہ بوـבنت این من
با هیچ تویی
غیرِ خوـבت، ما شـבنے نیست

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

꧁༒☬ ز̲ن̲ـ̲ב̲گ̲ے̲ م̲ے̲ ک̲ن̲م̲ פּ̲̲ ب̲ر̲ا̲ی̲ش̲ ב̲ل̲ی̲ل̲ ه̲م̲ ב̲ا̲ر̲م̲
ـ̲ב̲و̲س̲ت̲ ב̲ا̲ش̲ت̲ن̲ ت̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲و̲

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

✐✎✐✎✐ سر رشته‌یِ شاـבیست،
خیالِ خوش تو ✐✎✐✎✐

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

(◍•ᴗ•◍) ت̷و̷ آ̷ن̷ ش̷ع̷ر̷ى̷ ك̷ـ̷ہ̷ م̷ن̷ ج̷ا̷ي̷ى̷ ن̷م̷ي̷خ̷و̷ا̷ن̷م̷

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

𝖂𝖍𝖊𝖓 𝕴’𝖒 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖎𝖒𝖊 𝖘𝖙𝖆𝖓𝖉𝖘 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖑

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

خـבا نگهـבارـב تو را براے בلم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

♡ ♡ میخوامت تا بینهایت

♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

𝓜𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝔂𝓸𝓾

متن قشنگ عاشقی جدید

تــــــــــ♡ــــــــــو تمام مدت بی دلیل در ذهن منی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ

متن عاشقانه قشنگ و جدید

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖

متن های قشنگ عاشقانه جدید

ـבرـב פּ בرمان منی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

.𝕴 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝕴 𝖈𝖔𝖚𝖑𝖉 𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖗𝖊𝖆𝖑𝖑𝖞 𝖘𝖆𝖞

متن عاشقانه قشنگ جدید

زیباترین چشم انـבاز בنیا تویے کـہ همـہ رو از چشم مینـבازی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

قَِصَِـَِہَِ ےَِ عَِشَِقََِِِ مَِنَِ بَِـَِہَِ تَِوَِ سَِرََِِِ בَِرَِاَِزَِ בَِاَِرَِـَِבَِ…َِ

متن های قشنگ عاشقانه جدید

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

خــوشبخٺے اینـہ ڪہ هـمہ چـیزٺ پـیش یـہ نفر باشـہ
دلــٺ ، فـڪرٺ ، نـگاهـٺ

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بَند بَند ⧼قلبَــــم⧽ را به وجود تــــوُ⧽ بافتَم
گِره پُشـت گِره آمَدی که ⧼بمـــانی⧽ به طَعم ⧼مانـــدِگاری⧽..!

متن عاشقانه قشنگ جدید

من هر لحظـہ تو ؋ـکر تو ام
تو בلیل لبخنـב من، معناے زنـבگے من و الهام بخش فردای من شـבی

متن عاشقانه قشنگ جدید

من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم… ✞✞

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن قشنگ عاشقی جدید

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو

متن قشنگ عاشقی جدید

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

وجـــــــــــــ٫٫ــود تــو دلیـــل عاشقیمــــــــــ٫٫ــــه‍:))

°•جـــان بــ…ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ…ـان مــن تــویــ♥ـــی•°

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌ نِگَهداری‌ اَز قَلـــبی‌کِه
‌‌”مــدام‌ تو را می تَپد ”..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ •

دردت بــه قــلــبــم

متن قشنگ عاشقی جدید

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد
دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ
از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

ڪنار تو حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

همه تُو رو میبینن
مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن قشنگ عاشقی جدید

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی
حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
سُراغ ندارَم جانـــا …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور

اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن عاشقانه قشنگ و جدید

و عشق همان معمایی بود

کہ آغوشت برایم حل ڪرد

متن قشنگ عاشقی جدید

دردت بــه قــلــبــك

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد

دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ

از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن عاشقانه قشنگ جدید

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

همه تُو رو میبینن

مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

زندگی من مثل یه رویاست

و تو پری زیبایی هستی که توی اون زندگی می کنی

خوبیش اینه که حتی وقتی از خواب بیدار میشم

تو محو و ناپدید نمیشی

دوستت دارم عزیزترین همسر دنیا!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : «دوست داشتن تو»

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی

حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن

سُراغ ندارَم جانـــا …

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ

مـنی.♥️

متن عاشقانه قشنگ جدید

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن قشنگ عاشقی جدید

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن عاشقانه قشنگ جدید

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:

متن قشنگ عاشقی جدید

متن عاشقانه زیبا و خاص برای همسرم

بحث ها و مشاجرات، فراز و نشیب ها، آغوش ها و بوسه ها، لبخندها و گریه ها …
عشق من! ما در کنار هم از همه آن ها عبور خواهیم کرد … تا ابد دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

نمی دونم چقدر قراره زندگی کنم
اما اینو خوب می دونم که هر ثانیه بودن با تو ارزش یک عمر زندگی رو داره♥️

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تنها نگاه کردن به چهره زیبای تو تاریک ترین روزهای منو روشن می کنه

متن قشنگ عاشقی جدید

خواب دیدم مال منی و با لبخند از خواب بیدار شدم
چون یادم اومد که این یه رویا نیست، تو خیلی وقته مال منی عشقم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

متن عاشقانه زیبا و خاص برای عشقم

عشق همین است
تنت می رود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا می ماند!

متن عاشقانه قشنگ جدید

اگه از من بخوای بین تو و آرزوهام یکی رو انتخاب کنم
نمی دونم چی بگم چون با تو بودن همه آرزوی منه💌

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دوســــت شــدنـ من و تـو
شایـد تصــادفی باشــہ
امــــا
جــــدا کـــردنمـــــون
کـار هیچکســی نیــست

متن عاشقانه قشنگ جدید

برای زیستن هنوز بهانه دارم …
من هنوز می‌ توانم
به قلبم که فرسوده است فرمان بدهم که
تو را دوست داشته باشد

متن قشنگ عاشقی جدید

جذابیت یعنی چهره زیبای تو و شخصیت عالی که داری
دوستت دارم عزیزم💍

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

متن عاشقانه زیبا و خاص برای نامزدم

من قلبم، تو ضربانش
من نفسم، تو اکسیژنش
من بدنم، تو روحش
عاشقتم

متن قشنگ عاشقی جدید

توی قلبم نوشتم
ورود ممنوع
حالا که وارد شدی
خروج ممنوع

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خانه من آغوش توست تا ابد …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

انسان خوش شانسی هستم که
در میلیون ها میلیون انسان در سراسر دنیا
به من افتخار با تو بودن داده شد
دوستت دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دلم گرفته و می خواهمت
چه کار کنم؟!
که از خودم که تویی
تا کجا فرار کنم …؟!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه زیبا و خاص برای پروفایل

بدون شک جهان را بـه عشق کسی آفریده اند
چون من کـه آفریده ام از عشق جهانی برای تو . . . !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

 “دلبـــــر” می دانستی
“لب هـــــایت” سَند است
حرف که می زنی
من پایِ “تمـــــامِ” عَهد نامه‌
“دوســــت‌داشتنت” را
با “بوســــه” مهر می کنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشق من…💕
تو نیمه من نیستی تموم وجود و باورمی
تو بهترین اتفاق و معجزه زندگی منی
تو باعث شدی …
که چشمم روی همه آدم های دنیا ببندم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

متن عاشقانه زیبا و خاص برای همسرم

بحث ها و مشاجرات، فراز و نشیب ها، آغوش ها و بوسه ها، لبخندها و گریه ها …
عشق من! ما در کنار هم از همه آن ها عبور خواهیم کرد … تا ابد دوستت دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

نمی دونم چقدر قراره زندگی کنم
اما اینو خوب می دونم که هر ثانیه بودن با تو ارزش یک عمر زندگی رو داره♥️

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تنها نگاه کردن به چهره زیبای تو تاریک ترین روزهای منو روشن می کنه

متن قشنگ عاشقی جدید

خواب دیدم مال منی و با لبخند از خواب بیدار شدم
چون یادم اومد که این یه رویا نیست، تو خیلی وقته مال منی عشقم!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

متن عاشقانه زیبا و خاص برای عشقم

عشق همین است
تنت می رود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا می ماند!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

اگه از من بخوای بین تو و آرزوهام یکی رو انتخاب کنم
نمی دونم چی بگم چون با تو بودن همه آرزوی منه💌

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوســــت شــدنـ من و تـو
شایـد تصــادفی باشــہ
امــــا
جــــدا کـــردنمـــــون
کـار هیچکســی نیــست

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

برای زیستن هنوز بهانه دارم …
من هنوز می‌ توانم
به قلبم که فرسوده است فرمان بدهم که
تو را دوست داشته باشد

متن قشنگ عاشقی جدید

جذابیت یعنی چهره زیبای تو و شخصیت عالی که داری
دوستت دارم عزیزم💍

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

متن عاشقانه زیبا و خاص برای نامزدم

من قلبم، تو ضربانش
من نفسم، تو اکسیژنش
من بدنم، تو روحش
عاشقتم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

توی قلبم نوشتم
ورود ممنوع
حالا که وارد شدی
خروج ممنوع

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

خانه من آغوش توست تا ابد …

متن قشنگ عاشقی جدید

انسان خوش شانسی هستم که
در میلیون ها میلیون انسان در سراسر دنیا
به من افتخار با تو بودن داده شد
دوستت دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دلم گرفته و می خواهمت
چه کار کنم؟!
که از خودم که تویی
تا کجا فرار کنم …؟!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه زیبا و خاص برای پروفایل

بدون شک جهان را بـه عشق کسی آفریده اند
چون من کـه آفریده ام از عشق جهانی برای تو . . . !

متن عاشقانه قشنگ جدید

 “دلبـــــر” می دانستی
“لب هـــــایت” سَند است
حرف که می زنی
من پایِ “تمـــــامِ” عَهد نامه‌
“دوســــت‌داشتنت” را
با “بوســــه” مهر می کنم

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق من…💕
تو نیمه من نیستی تموم وجود و باورمی
تو بهترین اتفاق و معجزه زندگی منی
تو باعث شدی …
که چشمم روی همه آدم های دنیا ببندم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

منای منُ

یار منُ

و جان منی

پس بمان

تا که نمانم

به تمناى‌ کسى…

تقدیم به عشقم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تنها تو که باشی کنار من،

دلم قرص است.

اصلا تمام قرص‌ها جز «تو» ضرر دارند.

تقدیم به عشقم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

من از میان تمام کتاب ها

آن که شبیه به تو بود برگزیدم

و از دل تمام صفحات

آن را که عطر دست های تو را داشت انتخاب کردم

و از تمام صفحات

برگی که به لطافت نگاه تو بود برگزیدم

و از این برگ

خطی که طعم تو را داشت خواندم

و اینک دوستت دارم…

دوستت دارم

و دوستت دارم را مداوم تکرار می کنم

که در تو خلاصه می شود

ای عصاره تمام شعرهای ناگفته

تو نیز لب به این تکرار رویاگونه بگشا

تا خدا به گل های رازقی باغچه اش بگوید

از تو یاد بگیرند بذرافشانی را

کنار هم بودنمان زیباست

تقدیم به عشقم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دوست داشتن نم نم باران ست

کم کم می آید و به درازا می کشد

بارانى دوستت دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دوست داشتن تو تمامی ندارد

وقتی تو در هر لحظه از زندگی من حضور داری

تو زیبا ترین اتفاقی هستی که

در ثانیه های من تکرار می شوی

تقدیم به همه زندگیم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست

و عاشقانه می خوانم

عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

تقدیم به عشقم

متن قشنگ عاشقی جدید

تو بهترین چیزی هستی که تا حالا برای من اتفاق‌ افتاده.

تو برای همیشه در قلب منی.

اغلب اوقات، مغزم ممکن است گول بخورد،

اما می‌دانم که قلب من نمی‌تواند گول بخورد.

می‌خواهم به تو اطمینان بدهم

که دوری من از تو نمی‌تواند عشق من به تو را ضعیف کند.

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشقم زبان از بیان تو قاصر است

و وصف مهربانی و محبت تو در واژه ها نمی گنجد.

چیزهای زیادی در زندگی مان وجود دارد که

برای تک تک آنها قدردان تو هستم.

لبخندهای شیرین صبحگاهی ات

درک بالا و قلب پر از احساسات

حمایتی که در شرایط حساس زندگی از من دریغ نکردی

و عشق بی پایانی که به زندگی ام بخشیدی

دوستت دارم

تقدیم به عشقم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

جنگ باشد

قحطی باشد

قهوه ام تلخ باشد

سرد باشد

چه اهمیتی دارد

تو باشی

همه چیز خوب است …

تقدیم به عشقم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو بی تکرار و خواستنی هستی

و من بی قید و شرط دوستت دارم

تقدیم به عزیزترینم

متن عاشقانه قشنگ جدید

اى دوست !

تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابى !

تا تو هستى زندگى باید کرد . . .

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ !

ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍست

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

تقدیم به عشقم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

حضور تو برای من کافی است

که احساس عشق و محبت کنم.

میدونم که همه چی درست میشه.

چون من تو رو کنار خودم دارم.

برای اینکه پیش من هستی، سپاسگزارم.

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشق مقدس ترین بهانه برای زندگی است.

با سبدی پر از گل های یاس به سوی تو می آیم

و با عشق از اینکه کنارم هستی تشکر می کنم.

ممنون که به زندگی من آمدی

و لحظه های تاریک زندگی من را

پر از نور امید و روشنایی کردی.

برای هر لحظه با تو بودن از تو سپاسگذارم.

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه قشنگ جدید

دَر دورتَرین فواصِل هَستی،

نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن های قشنگ عاشقانه جدید

من می توانم همه زندگی ام را جستجو کنم

و می دانم که هرگز نمی توانم کسی را پیدا کنم که

به اندازه تو دوستش داشته باشم

تقدیم به نفسم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عشق آدم را داغ می کند

و دوست داشتن آدم را پخته می کند

هر داغی یک روز سرد می شود،

ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

دوستت دارم

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آغوشت میتواند قشنگترین سرخط خبرها باشد

وقتی تو میتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی

تقدیم به عشقم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

کافیست تو را با نام بخوانم،

تا ببینی «لکنت»،

عاشقانه‌ترین لهجه‌هاست

و چگونه لرزش لب‌های من،

دنیا را به حاشیه می‌برد

تقدیم به عشقم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی

آنچه از غم هجران تو بر جان من است.

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

حال من

دماسنـــج حال توست

وقتی‌ خوبی

گرمترین آغوش‌ها را در آستین دارم

بد که باشد حالت

خودم که سهل است

تمام دنیا یخ می‌زند از سردی لبخنــدم

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بخاطر اینکه اون ها مثل ستاره ها می درخشن

وقتی که به خورشید نگاه می کنم

یاد تو می افتم

چون تو روشنایی زندگی من هستی

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

زمانی که به آسمون شب با هزاران ستاره نگاه می کنم

چشمای تو رو یادم می یاد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

منای منُ

یار منُ

و جان منی

پس بمان

تا که نمانم

به تمناى‌ کسى…

تقدیم به عشقم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تنها تو که باشی کنار من،

دلم قرص است.

اصلا تمام قرص‌ها جز «تو» ضرر دارند.

تقدیم به عشقم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

من از میان تمام کتاب ها

آن که شبیه به تو بود برگزیدم

و از دل تمام صفحات

آن را که عطر دست های تو را داشت انتخاب کردم

و از تمام صفحات

برگی که به لطافت نگاه تو بود برگزیدم

و از این برگ

خطی که طعم تو را داشت خواندم

و اینک دوستت دارم…

دوستت دارم

و دوستت دارم را مداوم تکرار می کنم

که در تو خلاصه می شود

ای عصاره تمام شعرهای ناگفته

تو نیز لب به این تکرار رویاگونه بگشا

تا خدا به گل های رازقی باغچه اش بگوید

از تو یاد بگیرند بذرافشانی را

کنار هم بودنمان زیباست

تقدیم به عشقم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتن نم نم باران ست

کم کم می آید و به درازا می کشد

بارانى دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتن تو تمامی ندارد

وقتی تو در هر لحظه از زندگی من حضور داری

تو زیبا ترین اتفاقی هستی که

در ثانیه های من تکرار می شوی

تقدیم به همه زندگیم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست

و عاشقانه می خوانم

عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

تقدیم به عشقم

متن قشنگ عاشقی جدید

تو بهترین چیزی هستی که تا حالا برای من اتفاق‌ افتاده.

تو برای همیشه در قلب منی.

اغلب اوقات، مغزم ممکن است گول بخورد،

اما می‌دانم که قلب من نمی‌تواند گول بخورد.

می‌خواهم به تو اطمینان بدهم

که دوری من از تو نمی‌تواند عشق من به تو را ضعیف کند.

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشقم زبان از بیان تو قاصر است

و وصف مهربانی و محبت تو در واژه ها نمی گنجد.

چیزهای زیادی در زندگی مان وجود دارد که

برای تک تک آنها قدردان تو هستم.

لبخندهای شیرین صبحگاهی ات

درک بالا و قلب پر از احساسات

حمایتی که در شرایط حساس زندگی از من دریغ نکردی

و عشق بی پایانی که به زندگی ام بخشیدی

دوستت دارم

تقدیم به عشقم

متن قشنگ عاشقی جدید

جنگ باشد

قحطی باشد

قهوه ام تلخ باشد

سرد باشد

چه اهمیتی دارد

تو باشی

همه چیز خوب است …

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو بی تکرار و خواستنی هستی

و من بی قید و شرط دوستت دارم

تقدیم به عزیزترینم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

اى دوست !

تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابى !

تا تو هستى زندگى باید کرد . . .

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ !

ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍست

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

تقدیم به عشقم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

حضور تو برای من کافی است

که احساس عشق و محبت کنم.

میدونم که همه چی درست میشه.

چون من تو رو کنار خودم دارم.

برای اینکه پیش من هستی، سپاسگزارم.

تقدیم به عشقم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق مقدس ترین بهانه برای زندگی است.

با سبدی پر از گل های یاس به سوی تو می آیم

و با عشق از اینکه کنارم هستی تشکر می کنم.

ممنون که به زندگی من آمدی

و لحظه های تاریک زندگی من را

پر از نور امید و روشنایی کردی.

برای هر لحظه با تو بودن از تو سپاسگذارم.

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دَر دورتَرین فواصِل هَستی،

نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من می توانم همه زندگی ام را جستجو کنم

و می دانم که هرگز نمی توانم کسی را پیدا کنم که

به اندازه تو دوستش داشته باشم

تقدیم به نفسم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشق آدم را داغ می کند

و دوست داشتن آدم را پخته می کند

هر داغی یک روز سرد می شود،

ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

دوستت دارم

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

آغوشت میتواند قشنگترین سرخط خبرها باشد

وقتی تو میتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

کافیست تو را با نام بخوانم،

تا ببینی «لکنت»،

عاشقانه‌ترین لهجه‌هاست

و چگونه لرزش لب‌های من،

دنیا را به حاشیه می‌برد

تقدیم به عشقم

متن قشنگ عاشقی جدید

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی

آنچه از غم هجران تو بر جان من است.

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

حال من

دماسنـــج حال توست

وقتی‌ خوبی

گرمترین آغوش‌ها را در آستین دارم

بد که باشد حالت

خودم که سهل است

تمام دنیا یخ می‌زند از سردی لبخنــدم

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بخاطر اینکه اون ها مثل ستاره ها می درخشن

وقتی که به خورشید نگاه می کنم

یاد تو می افتم

چون تو روشنایی زندگی من هستی

تقدیم به عشقم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

زمانی که به آسمون شب با هزاران ستاره نگاه می کنم

چشمای تو رو یادم می یاد

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ؛ هر چه بینمان بود به پایان رسید و رفت ؛ عشقت را بـه خاک سپردم و قلبت را فراموش ؛ اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

همه چیز را می شود حاشا کرد
جز عطر آنکه دوستش داری…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

کـه دراین ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار

فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

به من صبح بخیر نگو!
فقط لبخند بزن
لبخندت
تمام عمرم را
بخیر می کند!

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو همان دلبر معروف دلم باش
منم آن دلداده مجنون و پریشان

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

باز امشب

پرسہ می زنم دراین حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

متن قشنگ عاشقی جدید

گل نشکفته در باغ امیدم

ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی

بـه قلبم غصه و غم را چشیدم . . .

متن عاشقانه قشنگ جدید

نگاهم به جهان رنگ میگیره …

من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ا

م وقتی جهانم با تو قسمت میشه

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

 ان حرف کـه از دلت غمی بگشاید

در صحبت دل شکستگان میباید
هر شیشه کـه بشکند ؛ ندارد قیمت

جز شیشه دل کـه قیمتش افزاید . . .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

در آغوش تو
به تمام قرص هاى آرام بخشم بى نیاز می شوم …
و این
نه از خاصیت زن بودن من،
بلکه از خاصیت مردانگى توست، آرام جانم..

متن های قشنگ عاشقانه جدید

لبخند تو
خلاصه‌ی همه ی خوبی‌هاست …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بگذار صبح را در چشم تُ

من معنا کنم

اي کـه هر صبحم

هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن عاشقانه قشنگ جدید

همین مسیر را مستقیم بروی می رسي بـه دوراهی
یک راه بـه من ختم میشود ؛ ان دیگری بـه ختم من . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تمام دنیا هم که بروند

تمام دنیا هم که نباشند

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

تمام دنیا هم که آوار شود برسرم

تو هستی

همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

متن عاشقانه قشنگ جدید

‏ور هیچ نباشد
چو تو هستی همه هست …

متن عاشقانه قشنگ جدید

بغلم ڪن شبیہ یہ مرداب

هیچ چیز و ڪسی مزاحم نیست

بوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے من

واسہ ڪشتن

اجازه لازم نیست

متن های قشنگ عاشقانه جدید

می دانم

من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.

می دانم،

رنگ چشمانمان فرق دارد

و خورشید در جغرافیای شهر تو

گرم‌تر اسـت!

اما مهم نیست.

بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.

دستانت را در دستانم بگذار!

می خواهم تنها چند قدم،

میان مردم این شهر،

میان شلوغی خیابان‌ها،

تو را داشته باشم…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

برای آشتی
دلایلت چقدر منطقی است
وقتی
با زبان بوسه حرف می زنی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف و من از دور ببینم که پر از لبخند است چشم و دنیا و دلت

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

   بـه همون اندازه کـه ماهى دوست نداره برسه بـه خشکى دوست دارم . . .

متن عاشقانه قشنگ و جدید

 پشت دریا شهریست کـه یک دوست در ان جا دارد
هر کجا هست ؛ بـه هر فکر ؛ بـه هر کار ؛ بـه هرحال ؛ عزیز اسـت خدایا تو نگهدارش باش .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هیچ چیزی اَرزِشِ فِک کَردَن نَدآرِع جُز خُودَمُو خُودِت!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تُ یِ چیزی توی نِگات هَس کِ مَن بَدجوری قُفلِ چِشاتَم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تنهایی را ترجیح می‌دهم
بـه تن هایي کـه روحشان با دیگریست . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

دلبر جان
دلم را بردی …
دلی که به هیچ صراطی مستقیم نمی شد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بعضی ترانه ها را

می توان بارها و بارها گوش داد

بعضی انسان ها را

می توان بارها و بارها دوست داشت

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دوستش دارم ، دوستم دارد
و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

مرا ان دیده ي تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
بـه جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

متن های قشنگ عاشقانه جدید

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی عشقی داشته باشی
که پا به پای تو دیوانگی کند

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:

“دوستت دارم”

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

مرد و زن ندارد!
به نقطه‌ ما شدن که رسیدی،
شورانگیزترین باش برای عاشقانه‌هایت …
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم!
و اگر کسی چشم غره‌ای رفت
دعایش کن تا عاشق شود …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

به رویدادى بزرگ محتاجم
اتفاقى که بى خبر باشد
کاش وقتى به خانه برگشتم
کفش هاى تو پشت در باشد …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

سرآغاز زندگی بی شک
صدای خندیدن کسی است که دوستش داریم …
می شود بخندی؟!
هوس کرده ام یک دل سیر زندگی کنم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

بعضی ها خودشان

دلیل دوست داشتنشان می شوند

آنهایی که می گویند

با هم راه برویم

با هم درستش می کنیم

با هم کلا کیف دارد

متن های قشنگ عاشقانه جدید

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ؛ هر چه بینمان بود به پایان رسید و رفت ؛ عشقت را بـه خاک سپردم و قلبت را فراموش ؛ اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

همه چیز را می شود حاشا کرد
جز عطر آنکه دوستش داری…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

کـه دراین ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار

فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

به من صبح بخیر نگو!
فقط لبخند بزن
لبخندت
تمام عمرم را
بخیر می کند!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو همان دلبر معروف دلم باش
منم آن دلداده مجنون و پریشان

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

باز امشب

پرسہ می زنم دراین حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

گل نشکفته در باغ امیدم

ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی

بـه قلبم غصه و غم را چشیدم . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

نگاهم به جهان رنگ میگیره …

من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ا

م وقتی جهانم با تو قسمت میشه

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

 ان حرف کـه از دلت غمی بگشاید

در صحبت دل شکستگان میباید
هر شیشه کـه بشکند ؛ ندارد قیمت

جز شیشه دل کـه قیمتش افزاید . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

در آغوش تو
به تمام قرص هاى آرام بخشم بى نیاز می شوم …
و این
نه از خاصیت زن بودن من،
بلکه از خاصیت مردانگى توست، آرام جانم..

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

لبخند تو
خلاصه‌ی همه ی خوبی‌هاست …

متن قشنگ عاشقی جدید

بگذار صبح را در چشم تُ

من معنا کنم

اي کـه هر صبحم

هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

همین مسیر را مستقیم بروی می رسي بـه دوراهی
یک راه بـه من ختم میشود ؛ ان دیگری بـه ختم من . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

تمام دنیا هم که بروند

تمام دنیا هم که نباشند

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

تمام دنیا هم که آوار شود برسرم

تو هستی

همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

متن عاشقانه قشنگ و جدید

‏ور هیچ نباشد
چو تو هستی همه هست …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بغلم ڪن شبیہ یہ مرداب

هیچ چیز و ڪسی مزاحم نیست

بوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے من

واسہ ڪشتن

اجازه لازم نیست

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

می دانم

من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.

می دانم،

رنگ چشمانمان فرق دارد

و خورشید در جغرافیای شهر تو

گرم‌تر اسـت!

اما مهم نیست.

بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.

دستانت را در دستانم بگذار!

می خواهم تنها چند قدم،

میان مردم این شهر،

میان شلوغی خیابان‌ها،

تو را داشته باشم…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

برای آشتی
دلایلت چقدر منطقی است
وقتی
با زبان بوسه حرف می زنی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف و من از دور ببینم که پر از لبخند است چشم و دنیا و دلت

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

   بـه همون اندازه کـه ماهى دوست نداره برسه بـه خشکى دوست دارم . . .

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

 پشت دریا شهریست کـه یک دوست در ان جا دارد
هر کجا هست ؛ بـه هر فکر ؛ بـه هر کار ؛ بـه هرحال ؛ عزیز اسـت خدایا تو نگهدارش باش .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

هیچ چیزی اَرزِشِ فِک کَردَن نَدآرِع جُز خُودَمُو خُودِت!

متن عاشقانه قشنگ جدید

تُ یِ چیزی توی نِگات هَس کِ مَن بَدجوری قُفلِ چِشاتَم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تنهایی را ترجیح می‌دهم
بـه تن هایي کـه روحشان با دیگریست . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

دلبر جان
دلم را بردی …
دلی که به هیچ صراطی مستقیم نمی شد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بعضی ترانه ها را

می توان بارها و بارها گوش داد

بعضی انسان ها را

می توان بارها و بارها دوست داشت

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوستش دارم ، دوستم دارد
و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است

متن عاشقانه قشنگ جدید

مرا ان دیده ي تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
بـه جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

متن عاشقانه قشنگ و جدید

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی عشقی داشته باشی
که پا به پای تو دیوانگی کند

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:

“دوستت دارم”

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

مرد و زن ندارد!
به نقطه‌ ما شدن که رسیدی،
شورانگیزترین باش برای عاشقانه‌هایت …
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم!
و اگر کسی چشم غره‌ای رفت
دعایش کن تا عاشق شود …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به رویدادى بزرگ محتاجم
اتفاقى که بى خبر باشد
کاش وقتى به خانه برگشتم
کفش هاى تو پشت در باشد …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

سرآغاز زندگی بی شک
صدای خندیدن کسی است که دوستش داریم …
می شود بخندی؟!
هوس کرده ام یک دل سیر زندگی کنم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بعضی ها خودشان

دلیل دوست داشتنشان می شوند

آنهایی که می گویند

با هم راه برویم

با هم درستش می کنیم

با هم کلا کیف دارد

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن قشنگ عاشقی جدید

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن های قشنگ عاشقانه جدید

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن های قشنگ عاشقانه جدید

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن های قشنگ عاشقانه جدید

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

متن قشنگ عاشقی جدید

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن های قشنگ عاشقانه جدید

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

متن عاشقانه قشنگ و جدید

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن عاشقانه قشنگ جدید

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن عاشقانه قشنگ جدید

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن های قشنگ عاشقانه جدید

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

متن عاشقانه قشنگ جدید

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن عاشقانه قشنگ جدید

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن عاشقانه قشنگ جدید

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

متن عاشقانه قشنگ جدید

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن عاشقانه قشنگ و جدید

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن عاشقانه قشنگ و جدید

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

متن های قشنگ عاشقانه جدید

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن عاشقانه قشنگ و جدید

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

صبح یعنی منِ دیوانه در آغوش تو بیدار شوم تو بخندی به من و میخِ همین خنده‌ی کِشدار شوم…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو صبح عالم افروزی و من شمع سحر گاهی گریبان باز ‌کن در صبح، تا من جان بر افشانم…

متن قشنگ عاشقی جدید

صبح یعنی: تو در دنج ترین جای دلم حک باشی…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو را دوست خواهم داشت و هر روز صبح به تو می‌گویم : من از آن توأم…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مگر نمی‌گویند ، که هر آدمی یک بار عاشق می‌شود ؟ پس چرا هر صبح که چشم‌هایت را باز می‌کنی ، دل می‌بازم باز …؟!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

امروز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم نیستم جا مانده‌ام در خوابِ تو

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تکرار نامِ خوبِ تو را به آسمانِ دلم آویختم، صبح شد

متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح است و بیا که بهترین واژه ی عشق بعد از تو سلام است و سلام است و سلام ..

صبحت بخیر جانم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هر صبح،زعشق تو این عقل، شود شیدا

مولانا

متن عاشقانه قشنگ جدید

طلوع اول صبح چشمانت بخیر میکند هر روز مرا

متن قشنگ عاشقی جدید

صبح ها بیشتر از نور، تو را می‌ خواهم…

متن قشنگ عاشقی جدید

صُبح است و دلم در تپشِ لحظه‌ یِ دیدار باز این دل من گشته به امید تو بیدار…

سعدی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

چای سر صبح را باید با نگاه تو طعم دار کرد چه چیزی تلخ تر از قند در حضور چشم های تو …

متن قشنگ عاشقی جدید

و هر صبح یک آدم دیگر در من جان می گیرد و به دوست داشتن تو ادامه می دهد…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

صبح یعنی بتپد قلبِ عزیزت با تو مثلِ کوهی که به خورشید، دلش پابند است

متن عاشقانه قشنگ و جدید

صبح احوال دلم باز نواخوان شده است ای نوایت به دلم کوک،هوایت برسان …!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

شب که سر بر بالش ماه گذاشت بعد از اتمام همه یِ کارها کمی مانده به بیداری صبح مرا دوست بدار…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

طلوع گرم چشمانت ، مرا صادق ترین صبح است اگر نه کار خورشید جهان عادت شده ما را

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

صبح می جویم تو را درهستی و آفاق و شعر تا که جان گیرد زتو این صبح بی آغاز من

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هَر صُبح شروع تازه اى است از زندگى كه من به نگاهِ تو اقتدا مى كنم نَفس هاى تازه تازه را

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

پیش از صدای خروسان باور کردم که پلکهای تو کتاب صبح را گشود

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صبح یعنی که تماشای غزل چیدن تو عاشقی چیست به جز لحظه تابیدن تو

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

خورشید نه این یاد توست که هر صبح طلوع میکند در من…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

چه طراوتی دارد این جهان
وقتی تو صبح مرا خیر می‌ کنی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هر صبح به دوست داشتنِ تو مبتلا هستم…

صبحت بخیر بهترین اتفاق زندگی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بی گمان روز قشنگی بشود امروزم چون سر صبح ، سلامم به تو خیلی چسبید …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

پلکی بزن و صبح بخیرِ غزلم باش!

متن قشنگ عاشقی جدید

از نسیم صبح ،
بوی یار می باید کشید …!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بیدار شدم؛ صبح شده بود و چاره ای جز دوست داشتنت نبود… هرکسی کاری دارد حتی آدم هایِ بیکار! این شغلِ من است؛ ” دوستت دارم “

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چراغ
از خنده ات گيرم
كه راهِ صبح بگشايم…

حسین منزوی

متن قشنگ عاشقی جدید

پیام اول صبح معنیش “صبح به خیر” نیست. معنیش اینه که “من تا بیدار شدم به تو فکر کردم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

چه حال خوبی دارد
دوست داشتنت
سرِ صبح …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دلبر :

تو صبح باش .!
من سراپا ، چشم می شوم،
محو ِ
تماشای تو !..

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بی هوا اول صبح، سخت هوایت کردم…!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تُ قشنگ تریـن بهونہ ی زندگیـمی صبح بخیر بهونه زندگیم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو خوب ترین اتفاق ممکنی وقتی که اول صبح در یادم می افتی …!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

شاملو :

من به خوبی ‌ها نگاه کردم
چرا که تو خوبی و این همه ‌ی اقرارهاست، بزرگ‌ ترین اقرارهاست،
تو لبخند زدی و من برخاستم…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تُ قشنگ تریـن بهونہ ی زندگیـمی
صبح بخیر بهونه زندگیم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

رویای قشنگیست

خواب ماندنم در آغوش تو
در یک صبح خنک بهاری….

متن های قشنگ عاشقانه جدید

صُبح شده
موهایت انگور داده‌ اند ..
خورشید ،
از لای خوشه‌ها سَر می زند ..
شکر خدا
امروز هم زنده‌ ام
که بگویم : دوستت دارم ..

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو
تنها واژه ای
هستی که،
هر صبح در من طلوع می کند..!
صبح های من
نیازی به خورشید ندارد..!

متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح را با نگاه تو به خیر میکنم ای دلبر

متن قشنگ عاشقی جدید

با توخوشبخت ترین
آدم این قافله ام
کم نشو دور نشو
بي تو جهانم خاليست…

صبحت بخیر

متن های قشنگ عاشقانه جدید

مرا کمی دوست ‌داشته ‌باش
همان اول صبح
همان وقتی که چشمهایت،
از خواب دیشب بیدار میشود
هَمان وقتی که خورشید
پهنای صورتت را نوازش میکند.،
مرا دوست داشته باش
مثل بو کردن یک گل سرخ….

متن عاشقانه قشنگ و جدید

امید وصل تو
جانم به رقص می‌آرد
چو باد صبح
که در گردش آورد ریحان…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

صبح که می‌شود…
قلبم را از نوبرایِ کنارِ تُو تپیدن ،
کوک می کنم…

این یعنی خودِ خودِ زندگی !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

پیامک صبح بخیر عاشقانه جدید

صبح میشود و من از پشت
پلک های خواب #تُ را میبینم
که به تماشای خورشید ایستاده ای
چشم باز میکنم به تماشای #تُ
به امروزم خوش آمدی …

متن قشنگ عاشقی جدید

صبح است خورشیــد با انگشتان طلایــی می کوبد بر پنجـره بیدار شو بگذار زندگـــی از دریچه ی چشمان تــو آغاز شود… صبح بخیر

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صبح در آغوش تو
بوی بهار، می دهد
تازه و دوست داشتنی …
سلام که می کنی،
شکوفه ها،
گل می کنند، بر لبانت

صبح بخیر

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

به سماجت گنجشک های
اول صبح میمانم
در دوست داشتنت…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

صبح
یکشنبه
تو در مـــن
تكرار ميشوي باز …
و شروعــي ديگـــــر
براي بيشتر دوست داشتنت
بي اينــــــــــكه
خـــودت
بداني

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ساعتِ دنیای من
کوک است با لب‌های #تُ
صبح را بیداری چشم #تُ تعیین می‌کند …

متن قشنگ عاشقی جدید

صبحي كه آفتابش تو باشي
خلاصه ي
خوشي هاي عالم است
صُبح بخير

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بیا سر قرارهای صبح
فنجان فنجان
لبخند بنوشیم و
صبح را
به سپیدی ترانه
دچار شویم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بیدار شدم؛
صبح شده بود و چاره ای جز دوست داشتنت نبود…
هرکسی کاری دارد حتی آدم هایِ بیکار!
این شغلِ من است؛
” دوستت دارم ”

محمدعلی بهمنی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

كاش صبح که از خواب بیدار میشدم به جای گشتن دنبال گوشيم، دست میبردم لای موهای تو…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

آوای گنجشکان…
چای تازه دم در قوری گل سرخی
نان تازه
من و بوسه هایم
این صبح ; برای صبح شدن
تو را کم دارد
بیا…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

به من «صبح بخیر» نگو !
فقط “لبخند بزن”
لبخندت، تمام عمرم را
“بخیر” می کند !

متن عاشقانه قشنگ جدید

نقشِ او
در چشمِ ما،
هرروز خوش‌تر میشود…!
صُبح بخير

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به نام تو امروز آواز دادم سحر را
به نام تو خواندم
درخت و پل و باد و
نیلوفر صبحدم را

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو را باغ نامیدم و صبح در کوچه بالید
تو را در نفس های خود
آشیان دادم ای آذرخش مقدس
میان دل خویش و دریا
برای تو جایی دگر بایدم ساخت
در ایجاز باران و جایی
که نشنفته باشد
صدای قدم ها و
هیهای غم را…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

صبح یکشنبه تو در مـــن تكرار ميشوي باز … و شروعــي ديگـــــر براي بيشتر دوست داشتنت بي اينــــــــــكه خـــودت بداني

متن قشنگ عاشقی جدید

و تکرارِ عجیبِ روزهای من
صبح از نو
دوست داشتنت از نو..

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

طلوع تویی
صبح تویی
آفتاب کن در وجودم
صبحگاهم بهشتی است
با صبح بخیر هایت

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

و…
تو…
همان اکسیر آرام بخش زمینی؛
که سالهاست،آنرا بر مدارش،آرام نگه داشته ای!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

میدانی؛
زمین شیفته نگاه توست…
که هر صبح و شام،
دور سرت می گردد!

صبحت بخیر عشق من

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

و… تو… همان اکسیر آرام بخش زمینی؛ که سالهاست،آنرا بر مدارش،آرام نگه داشته ای! میدانی؛ زمین شیفته نگاه توست… که هر صبح و شام، دور سرت می گردد!

متن عاشقانه قشنگ جدید

معجزه،
تويی
كه پيچک می شوى و
از تنِ قلبم بالا ميروى
و خنده هاى توست
كه ساعتِ گنجشكهاست
ميخندى،
صبح می شود …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو آن صبح دل انگیزی
که در جانم
نسیم و عطر تو
پيچد و مدهوشم كند هر دم..

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

در طول شبانه روز دو بار به تو فكر می‌کنم.
يه بار صبح كه بيدار می‌شم تا شب
يه بار شب كه می‌خوابم تا صبح :))))))

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صبح جمعه ات به خیر
هر کجا هستی، به یاد من باش
من با تو چای نوشیده ام،
سفرها کرده ام،
از جنگل، از دریا،
از آغوش تو شـــعرها نوشته ام
رو به آسمان آبی پر خاطره
از تو گفته ام، تو را خواسته ام
آه ای رویای گمشده!
هر کجا هستی صبح جمعه ات به خیر…!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

یک صبح بخیرهایی هم هست
که برای شنیدنش
از صبح زود بیدار می شوی
و بعد آن، تازه می خواهی سر به تن دنیا باشد

تازه می خواهی بنشینی و
زنده بودنت را زندگی کنی
بنشینی و تماشا کنی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

صبح یعنی منِ دیوانه در آغوش تو بیدار شوم تو بخندی به من و میخِ همین خنده‌ی کِشدار شوم…

متن قشنگ عاشقی جدید

تو صبح عالم افروزی و من شمع سحر گاهی گریبان باز ‌کن در صبح، تا من جان بر افشانم…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح یعنی: تو در دنج ترین جای دلم حک باشی…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو را دوست خواهم داشت و هر روز صبح به تو می‌گویم : من از آن توأم…

متن عاشقانه قشنگ جدید

مگر نمی‌گویند ، که هر آدمی یک بار عاشق می‌شود ؟ پس چرا هر صبح که چشم‌هایت را باز می‌کنی ، دل می‌بازم باز …؟!

متن عاشقانه قشنگ جدید

امروز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم نیستم جا مانده‌ام در خوابِ تو

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تکرار نامِ خوبِ تو را به آسمانِ دلم آویختم، صبح شد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

صبح است و بیا که بهترین واژه ی عشق بعد از تو سلام است و سلام است و سلام ..

صبحت بخیر جانم

متن عاشقانه قشنگ جدید

هر صبح،زعشق تو این عقل، شود شیدا

مولانا

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

طلوع اول صبح چشمانت بخیر میکند هر روز مرا

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

صبح ها بیشتر از نور، تو را می‌ خواهم…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صُبح است و دلم در تپشِ لحظه‌ یِ دیدار باز این دل من گشته به امید تو بیدار…

سعدی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

چای سر صبح را باید با نگاه تو طعم دار کرد چه چیزی تلخ تر از قند در حضور چشم های تو …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

و هر صبح یک آدم دیگر در من جان می گیرد و به دوست داشتن تو ادامه می دهد…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

صبح یعنی بتپد قلبِ عزیزت با تو مثلِ کوهی که به خورشید، دلش پابند است

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صبح احوال دلم باز نواخوان شده است ای نوایت به دلم کوک،هوایت برسان …!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

شب که سر بر بالش ماه گذاشت بعد از اتمام همه یِ کارها کمی مانده به بیداری صبح مرا دوست بدار…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

طلوع گرم چشمانت ، مرا صادق ترین صبح است اگر نه کار خورشید جهان عادت شده ما را

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح می جویم تو را درهستی و آفاق و شعر تا که جان گیرد زتو این صبح بی آغاز من

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

هَر صُبح شروع تازه اى است از زندگى كه من به نگاهِ تو اقتدا مى كنم نَفس هاى تازه تازه را

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

پیش از صدای خروسان باور کردم که پلکهای تو کتاب صبح را گشود

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

صبح یعنی که تماشای غزل چیدن تو عاشقی چیست به جز لحظه تابیدن تو

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خورشید نه این یاد توست که هر صبح طلوع میکند در من…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

چه طراوتی دارد این جهان
وقتی تو صبح مرا خیر می‌ کنی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هر صبح به دوست داشتنِ تو مبتلا هستم…

صبحت بخیر بهترین اتفاق زندگی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بی گمان روز قشنگی بشود امروزم چون سر صبح ، سلامم به تو خیلی چسبید …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

پلکی بزن و صبح بخیرِ غزلم باش!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

از نسیم صبح ،
بوی یار می باید کشید …!

متن قشنگ عاشقی جدید

بیدار شدم؛ صبح شده بود و چاره ای جز دوست داشتنت نبود… هرکسی کاری دارد حتی آدم هایِ بیکار! این شغلِ من است؛ ” دوستت دارم “

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چراغ
از خنده ات گيرم
كه راهِ صبح بگشايم…

حسین منزوی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

پیام اول صبح معنیش “صبح به خیر” نیست. معنیش اینه که “من تا بیدار شدم به تو فکر کردم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

چه حال خوبی دارد
دوست داشتنت
سرِ صبح …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دلبر :

تو صبح باش .!
من سراپا ، چشم می شوم،
محو ِ
تماشای تو !..

متن قشنگ عاشقی جدید

بی هوا اول صبح، سخت هوایت کردم…!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تُ قشنگ تریـن بهونہ ی زندگیـمی صبح بخیر بهونه زندگیم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو خوب ترین اتفاق ممکنی وقتی که اول صبح در یادم می افتی …!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

شاملو :

من به خوبی ‌ها نگاه کردم
چرا که تو خوبی و این همه ‌ی اقرارهاست، بزرگ‌ ترین اقرارهاست،
تو لبخند زدی و من برخاستم…

متن عاشقانه قشنگ جدید

تُ قشنگ تریـن بهونہ ی زندگیـمی
صبح بخیر بهونه زندگیم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

رویای قشنگیست

خواب ماندنم در آغوش تو
در یک صبح خنک بهاری….

متن های قشنگ عاشقانه جدید

صُبح شده
موهایت انگور داده‌ اند ..
خورشید ،
از لای خوشه‌ها سَر می زند ..
شکر خدا
امروز هم زنده‌ ام
که بگویم : دوستت دارم ..

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو
تنها واژه ای
هستی که،
هر صبح در من طلوع می کند..!
صبح های من
نیازی به خورشید ندارد..!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صبح را با نگاه تو به خیر میکنم ای دلبر

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

با توخوشبخت ترین
آدم این قافله ام
کم نشو دور نشو
بي تو جهانم خاليست…

صبحت بخیر

متن عاشقانه قشنگ جدید

مرا کمی دوست ‌داشته ‌باش
همان اول صبح
همان وقتی که چشمهایت،
از خواب دیشب بیدار میشود
هَمان وقتی که خورشید
پهنای صورتت را نوازش میکند.،
مرا دوست داشته باش
مثل بو کردن یک گل سرخ….

متن عاشقانه قشنگ جدید

امید وصل تو
جانم به رقص می‌آرد
چو باد صبح
که در گردش آورد ریحان…

متن قشنگ عاشقی جدید

صبح که می‌شود…
قلبم را از نوبرایِ کنارِ تُو تپیدن ،
کوک می کنم…

این یعنی خودِ خودِ زندگی !

متن عاشقانه قشنگ جدید

پیامک صبح بخیر عاشقانه جدید

صبح میشود و من از پشت
پلک های خواب #تُ را میبینم
که به تماشای خورشید ایستاده ای
چشم باز میکنم به تماشای #تُ
به امروزم خوش آمدی …

متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح است خورشیــد با انگشتان طلایــی می کوبد بر پنجـره بیدار شو بگذار زندگـــی از دریچه ی چشمان تــو آغاز شود… صبح بخیر

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح در آغوش تو
بوی بهار، می دهد
تازه و دوست داشتنی …
سلام که می کنی،
شکوفه ها،
گل می کنند، بر لبانت

صبح بخیر

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

به سماجت گنجشک های
اول صبح میمانم
در دوست داشتنت…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

صبح
یکشنبه
تو در مـــن
تكرار ميشوي باز …
و شروعــي ديگـــــر
براي بيشتر دوست داشتنت
بي اينــــــــــكه
خـــودت
بداني

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ساعتِ دنیای من
کوک است با لب‌های #تُ
صبح را بیداری چشم #تُ تعیین می‌کند …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

صبحي كه آفتابش تو باشي
خلاصه ي
خوشي هاي عالم است
صُبح بخير

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بیا سر قرارهای صبح
فنجان فنجان
لبخند بنوشیم و
صبح را
به سپیدی ترانه
دچار شویم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بیدار شدم؛
صبح شده بود و چاره ای جز دوست داشتنت نبود…
هرکسی کاری دارد حتی آدم هایِ بیکار!
این شغلِ من است؛
” دوستت دارم ”

محمدعلی بهمنی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

كاش صبح که از خواب بیدار میشدم به جای گشتن دنبال گوشيم، دست میبردم لای موهای تو…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آوای گنجشکان…
چای تازه دم در قوری گل سرخی
نان تازه
من و بوسه هایم
این صبح ; برای صبح شدن
تو را کم دارد
بیا…

متن عاشقانه قشنگ جدید

به من «صبح بخیر» نگو !
فقط “لبخند بزن”
لبخندت، تمام عمرم را
“بخیر” می کند !

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

نقشِ او
در چشمِ ما،
هرروز خوش‌تر میشود…!
صُبح بخير

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به نام تو امروز آواز دادم سحر را
به نام تو خواندم
درخت و پل و باد و
نیلوفر صبحدم را

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو را باغ نامیدم و صبح در کوچه بالید
تو را در نفس های خود
آشیان دادم ای آذرخش مقدس
میان دل خویش و دریا
برای تو جایی دگر بایدم ساخت
در ایجاز باران و جایی
که نشنفته باشد
صدای قدم ها و
هیهای غم را…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح یکشنبه تو در مـــن تكرار ميشوي باز … و شروعــي ديگـــــر براي بيشتر دوست داشتنت بي اينــــــــــكه خـــودت بداني

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

و تکرارِ عجیبِ روزهای من
صبح از نو
دوست داشتنت از نو..

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

طلوع تویی
صبح تویی
آفتاب کن در وجودم
صبحگاهم بهشتی است
با صبح بخیر هایت

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

و…
تو…
همان اکسیر آرام بخش زمینی؛
که سالهاست،آنرا بر مدارش،آرام نگه داشته ای!

متن قشنگ عاشقی جدید

میدانی؛
زمین شیفته نگاه توست…
که هر صبح و شام،
دور سرت می گردد!

صبحت بخیر عشق من

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

و… تو… همان اکسیر آرام بخش زمینی؛ که سالهاست،آنرا بر مدارش،آرام نگه داشته ای! میدانی؛ زمین شیفته نگاه توست… که هر صبح و شام، دور سرت می گردد!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

معجزه،
تويی
كه پيچک می شوى و
از تنِ قلبم بالا ميروى
و خنده هاى توست
كه ساعتِ گنجشكهاست
ميخندى،
صبح می شود …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو آن صبح دل انگیزی
که در جانم
نسیم و عطر تو
پيچد و مدهوشم كند هر دم..

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

در طول شبانه روز دو بار به تو فكر می‌کنم.
يه بار صبح كه بيدار می‌شم تا شب
يه بار شب كه می‌خوابم تا صبح :))))))

متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح جمعه ات به خیر
هر کجا هستی، به یاد من باش
من با تو چای نوشیده ام،
سفرها کرده ام،
از جنگل، از دریا،
از آغوش تو شـــعرها نوشته ام
رو به آسمان آبی پر خاطره
از تو گفته ام، تو را خواسته ام
آه ای رویای گمشده!
هر کجا هستی صبح جمعه ات به خیر…!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

یک صبح بخیرهایی هم هست
که برای شنیدنش
از صبح زود بیدار می شوی
و بعد آن، تازه می خواهی سر به تن دنیا باشد

تازه می خواهی بنشینی و
زنده بودنت را زندگی کنی
بنشینی و تماشا کنی

متن قشنگ عاشقی جدید

If only you knew how much those little moments with you matter to me

اگه فقط میدونستی چقدر اون لحظات کوتاه با تو بودن برام ارزشمنده.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I know fairy tales come true because I have you.

من میدونم که افسانه ها به واقعیت میپیوندن چون من تورو دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

ﮔﺎه گاهی که ﺩﻟﻢ میگیرد/ به ﺧﻮﺩﻡ می‌گوﯾﻢ بشکن قفلی که ﺩﺭﻭنت ﺩﺍﺭی/ ﺗﻮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭی/ ﺧـﺪﺍ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁخـر ﺑﺎ ماست.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آری ؛ تقصیر از من است…. آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت …..!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق تو مثل هوای دم صبح است/ تازه ام می‌کند/ کافیست کمی تو را نفس بکشم کافیست ریه ام را از دوست داشتنت پر کنم.

متن قشنگ عاشقی جدید

با تمام مداد رنگی‌های دنیا به هر زبانی که بدانی و ندانی خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت/ دوستت دارم خاص‌ترین مخاطب خاص دنیا.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتنت بوی باران می‌دهد همان قدر بی مقدمه، همان قدر بی دغدغه فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ممکنه سال‌ها بگذره، من پیر شده باشم و تو بزرگ، اما چیزی کـه هیچوقت تغییر نمی کنه عشق من نسبت بـه توئه دختر قشنگم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

همواره در کنار تو خواهم بود، مانند یک ستون محکم که همواره می توانی به آن در طول زندگیت تکیه کنی. پسرم/دخترم، دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

هزاران کودک در جهان وجود دارد و من خوش شانس بودم که تو را دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را بغل کرده و می بوسم و به تو می گویم که دوستت دارم زیرا این کار من را از شادی و لذت سرشار می کند. کمی دیگر تو را بغل کرده و می بوسم و به تو می گویم که دوستت دارم تا تو نیز از آن لبریز شوی.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

پروانه ها بال دارند بنابراین قادر به پرواز می باشند. ماهی ها باله دارند بنابراین قادر به شنا کردن هستند. اسبها چهار پا دارند بنابراین قادر به دویدن هستند. من یک قلب دارم بنابراین قادر به دوست داشتن تو هستم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

اگر تو یک درخت باشی، من خاک ریشه‌ات می‌شوم اگر تو ساحل باشی، من رودخانه خواهم شد اگر تو زنبور باشی، من یک گل خواهم شد دوستت دارم همسر مهربانم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چه خوش خیال است فاصله را می‌گویم/ به خیالش تو را از من دور کرده‌ نمی‌داند جای تو امن است اینجا در میان دل من.

متن عاشقانه قشنگ جدید

دلم روشن است می‌ آیی/ هوا دوباره خوب می‌ شود/ دلم دوباره پر می‌ گیرد و دوباره هزار بار عاشقت می‌ شوم/ تو یک بار می‌ گویی دوستت دارم و من از شوق هزار بار می‌ میرم/ دلم روشن است/ دوباره عاشقم خواهی شد.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

هنوز هم زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده‌های توست/ هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست/ هنوز هم غم انگیز‌ترین اتفاق برایم صورت اندوهناک توست/ هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است/ هنوز هم در کوچه‌های خلوت عاشقی، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی می‌کنم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می‌دارم/ تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم/ تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم/ برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت/ لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم/ تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

از لحظه ای که متولد شدی، خورشید سیاره من شدی.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تکرار می شود هر شب راس ساعت دلتنگی/ تا سحر کلنجار رفتن برای ساعتی خواب/ اما خیالت مگر می‌ گذارد.

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق من به تو مانند یک کش لاستیکی نامرئی است. مهم نیست چقدر از من دور شوی، باز هم ما به یکدیگر مرتبط هستیم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تنها یک چیز در دنیا می تواند من را خوشحال کند و آن هر روز صبح دیدن چشم های تو در طول 50 سال آینده است!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هر بار که از هم جدا می شویم، قلبم تو را فریاد می کشد!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من ابری بر سر تو در آسمان خواهم بود و شانه ای که به آن تکیه کنی. هر زمان اراده کنی من در کنار تو خواهم بود.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من تو را نه بخاطر چیزهایی که داری، بلکه به خاطر آنچه وقتی در کنار تو هستم، حس می کنم؛ دوست دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تمام تلاشم را خواهم کرد تا بهترین نیمه تو باشم. تو را خیلی زیاد دوست دارم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هر چه بیشتر از من دور می شوی، من به تو نزدیکتر می شوم. من ممکن است چیزی نگویم اما قلبم همواره به تو می گوید که عزیزترین هستی.

متن عاشقانه قشنگ جدید

ما ممکن است از لحاظ فاصله دور باشیم اما در قلبهایمان به هم نزدیکیم. دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

سینه ام را  تکیه گاه شانه هایت می کنم در ناودان ها ملودی باران جاری ست در ما، سکوتی که نام دیگر عشق است.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

جان دلم

اعتبارت پیش دلم تنها به حضورت نیست

تو در جانم رخنه کرده‌ ای

و من از فاصله هراسی ندارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هر کس در این جهان

برای خاطر چیزی زنده است

من برای تو …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو مجنونم نباشی من که هستم

تو دل خونم نباشی من که هستم

زدم بر سیم آخر

باورم کن تو مدیونم نباشی من که هستم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مثل نیلوفر به عمق باورم پیچیده‌ ای

من در آغوش تو می‌ مانم

مرا مرداب کن …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

وقتی که هستی

دوستت دارم

وقتی که نیستی

لحظه های دوست داشتنت را مرور می کنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب‌ ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم، تو را دوست دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

If only you knew how much those little moments with you matter to me

اگه فقط میدونستی چقدر اون لحظات کوتاه با تو بودن برام ارزشمنده.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I know fairy tales come true because I have you.

من میدونم که افسانه ها به واقعیت میپیوندن چون من تورو دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

ﮔﺎه گاهی که ﺩﻟﻢ میگیرد/ به ﺧﻮﺩﻡ می‌گوﯾﻢ بشکن قفلی که ﺩﺭﻭنت ﺩﺍﺭی/ ﺗﻮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭی/ ﺧـﺪﺍ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁخـر ﺑﺎ ماست.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

آری ؛ تقصیر از من است…. آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت …..!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عشق تو مثل هوای دم صبح است/ تازه ام می‌کند/ کافیست کمی تو را نفس بکشم کافیست ریه ام را از دوست داشتنت پر کنم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

با تمام مداد رنگی‌های دنیا به هر زبانی که بدانی و ندانی خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت/ دوستت دارم خاص‌ترین مخاطب خاص دنیا.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دوست داشتنت بوی باران می‌دهد همان قدر بی مقدمه، همان قدر بی دغدغه فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ممکنه سال‌ها بگذره، من پیر شده باشم و تو بزرگ، اما چیزی کـه هیچوقت تغییر نمی کنه عشق من نسبت بـه توئه دختر قشنگم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

همواره در کنار تو خواهم بود، مانند یک ستون محکم که همواره می توانی به آن در طول زندگیت تکیه کنی. پسرم/دخترم، دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

هزاران کودک در جهان وجود دارد و من خوش شانس بودم که تو را دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو را بغل کرده و می بوسم و به تو می گویم که دوستت دارم زیرا این کار من را از شادی و لذت سرشار می کند. کمی دیگر تو را بغل کرده و می بوسم و به تو می گویم که دوستت دارم تا تو نیز از آن لبریز شوی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

پروانه ها بال دارند بنابراین قادر به پرواز می باشند. ماهی ها باله دارند بنابراین قادر به شنا کردن هستند. اسبها چهار پا دارند بنابراین قادر به دویدن هستند. من یک قلب دارم بنابراین قادر به دوست داشتن تو هستم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

اگر تو یک درخت باشی، من خاک ریشه‌ات می‌شوم اگر تو ساحل باشی، من رودخانه خواهم شد اگر تو زنبور باشی، من یک گل خواهم شد دوستت دارم همسر مهربانم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

چه خوش خیال است فاصله را می‌گویم/ به خیالش تو را از من دور کرده‌ نمی‌داند جای تو امن است اینجا در میان دل من.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دلم روشن است می‌ آیی/ هوا دوباره خوب می‌ شود/ دلم دوباره پر می‌ گیرد و دوباره هزار بار عاشقت می‌ شوم/ تو یک بار می‌ گویی دوستت دارم و من از شوق هزار بار می‌ میرم/ دلم روشن است/ دوباره عاشقم خواهی شد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هنوز هم زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده‌های توست/ هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست/ هنوز هم غم انگیز‌ترین اتفاق برایم صورت اندوهناک توست/ هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است/ هنوز هم در کوچه‌های خلوت عاشقی، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی می‌کنم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می‌دارم/ تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم/ تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم/ برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت/ لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم/ تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

از لحظه ای که متولد شدی، خورشید سیاره من شدی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تکرار می شود هر شب راس ساعت دلتنگی/ تا سحر کلنجار رفتن برای ساعتی خواب/ اما خیالت مگر می‌ گذارد.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق من به تو مانند یک کش لاستیکی نامرئی است. مهم نیست چقدر از من دور شوی، باز هم ما به یکدیگر مرتبط هستیم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تنها یک چیز در دنیا می تواند من را خوشحال کند و آن هر روز صبح دیدن چشم های تو در طول 50 سال آینده است!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

هر بار که از هم جدا می شویم، قلبم تو را فریاد می کشد!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

من ابری بر سر تو در آسمان خواهم بود و شانه ای که به آن تکیه کنی. هر زمان اراده کنی من در کنار تو خواهم بود.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من تو را نه بخاطر چیزهایی که داری، بلکه به خاطر آنچه وقتی در کنار تو هستم، حس می کنم؛ دوست دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تمام تلاشم را خواهم کرد تا بهترین نیمه تو باشم. تو را خیلی زیاد دوست دارم!

متن عاشقانه قشنگ جدید

هر چه بیشتر از من دور می شوی، من به تو نزدیکتر می شوم. من ممکن است چیزی نگویم اما قلبم همواره به تو می گوید که عزیزترین هستی.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

ما ممکن است از لحاظ فاصله دور باشیم اما در قلبهایمان به هم نزدیکیم. دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

سینه ام را  تکیه گاه شانه هایت می کنم در ناودان ها ملودی باران جاری ست در ما، سکوتی که نام دیگر عشق است.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

جان دلم

اعتبارت پیش دلم تنها به حضورت نیست

تو در جانم رخنه کرده‌ ای

و من از فاصله هراسی ندارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

هر کس در این جهان

برای خاطر چیزی زنده است

من برای تو …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو مجنونم نباشی من که هستم

تو دل خونم نباشی من که هستم

زدم بر سیم آخر

باورم کن تو مدیونم نباشی من که هستم

متن قشنگ عاشقی جدید

مثل نیلوفر به عمق باورم پیچیده‌ ای

من در آغوش تو می‌ مانم

مرا مرداب کن …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

وقتی که هستی

دوستت دارم

وقتی که نیستی

لحظه های دوست داشتنت را مرور می کنم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب‌ ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم، تو را دوست دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن قشنگ عاشقی جدید

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن عاشقانه قشنگ جدید

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن قشنگ عاشقی جدید

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن قشنگ عاشقی جدید

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن عاشقانه قشنگ جدید

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن قشنگ عاشقی جدید

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن عاشقانه قشنگ جدید

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن عاشقانه قشنگ جدید

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن قشنگ عاشقی جدید

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن قشنگ عاشقی جدید

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن قشنگ عاشقی جدید

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن عاشقانه قشنگ جدید

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن قشنگ عاشقی جدید

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن عاشقانه قشنگ جدید

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن عاشقانه قشنگ جدید

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن عاشقانه قشنگ جدید

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن عاشقانه قشنگ جدید

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن قشنگ عاشقی جدید

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن های قشنگ عاشقانه جدید

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آرزو میکنم یکیو داشته باشین
وقتی فهمید دوستش دارین
بیشتر عاشقتون بشه

متن قشنگ عاشقی جدید

دیده گریه خواهد تا بشوید سیمای تو را
گریه کردم نرفتی از خاطرم
نرسد سیل گریه به دلم
دل کجا و دیده کجا

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

امروز معلم میگفت دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند
مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند
گفتم من که خودم را شکستم
پس چرا به او نرسیدم؟
لبخند تلخی زد وگفت
شاید اوهم به سوی خط دیگری شکسته باشد

متن قشنگ عاشقی جدید

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌بـندم
بـاور کـُن بـوسه نمی‌فـهمد ,
آزادی بـیان یـعنی چـه …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دختری که با گریه بگه دوست ندارم
بیشتر از دختری دوست داره که
در حال خندیدن بگه خیلی دوست دارم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زندگی همینه
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن
زندگی همین دوست داشتن های ساده ست . .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

اگر باران بودم انقدر میباریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت میگریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق
اما هرچه هستم دوستت دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

آفتاب که می تابد
پرنده که می خواند
و نسیم که می وزد
با خودم میگویم
حتما حال تو خوب است
که جهان اینهمه زیباست…

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشقِ حقیقی تنها پاسخی برای احساسات نیست، بلکه پیمان مستحکمی است که بر پایه دلیل و منطق استوار است.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

راستش را بخواهی
می‌گویم مراقب خودت باش
فقط دلیلش خوب بودن حال تو نیست
خیلی وقت است که حال من بند شده به تو
مراقب خودت باش تا همیشه خوب باشی
تا من از خوب بودن تو حال دنیایم قشنگ شود
تو خوب باشی، روزگار بر وفق مراد است
پس لطفا مراقب خودت باش
سیما امیرخانی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

یه وقتایی هست که دوست داری عشقت خواب باشه و خیلی حرفارو تو خواب بهش بگی
بگی که بدون اون میمیری
بگی که از بودنش خدارو ممنونی
بگی که تمام دنیای تو توی اون خلاصه شده
یا حتی آروم ببوسیش و خیالت راحت باشه که آرووووم خوابیده
وتا صبح بهش نگاه کنی و از دوست داشتنش لذت ببری…

متن قشنگ عاشقی جدید

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن عاشقانه قشنگ جدید

چه لحظه قشنگیه اون لحظه که
من میگم نفس من کیه ؟
و تو با تمام وجود میگی منم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

خیلی مواظب باش!! اگه با شنیدن صداش دلت لرزید… اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی… دیگه تمومه…!! اون شده همه ی دنیات… خدا رحمتت کنه.

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق ورزیدن برای «رسیدن به یک انسان دیگر» انسانی است اما عشق ورزیدن برای «رسیدن به عشق» الهی است./ آلفونس دِ لامارتین

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق روی دوش خود بال دارد و ازدواج با چوب زیر بغل راه می‌رود./ ضرب‌المثل روسی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه قشنگ جدید

همیشه از آمدن “نـ” بر سر کلمات مـی ترسیدم !
نـ داشتن تو… نـ بودن تو…
نـ ماندن تو…
کـاش اینبـار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبـری مـیداد از نـ رفتن تـو…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن عاشقانه قشنگ جدید

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه قشنگ و جدید

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

چه کار به حرف مردم دارم
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم
مگر می شود تو را دوست نداشت

متن عاشقانه قشنگ و جدید

چنان تشنه ی بودن توام که شنیدن هر لحظه صدای تو هم سیرابم نمیکنه  !!
نمیتونم به واژه ای پناه ببرم برای این همه آشفتگی !!
من مجنون قصه های شبونه ام …
اونجا که یکی بود به یکی نبود میرسه …
منو فریاد کن …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

امـتـداد بـازوانـت مـی شـود انـتـهـای دلـدادگـی …
مـی شـود هـمـان گـوشـه دِنـجـی که راحـت مـی تـوان جان داد …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

وقتی کسی رو واقعاً دوست داشته باشی ؛
فاصله ،
سن !
قد و وزن ….
فقط و فقط یه عدد لعنتیه … !!!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن قشنگ عاشقی جدید

ابراز علاقه به زبان های مختلف :
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بوخولمت مولی‌ گوجی بوچ بوچ

متن های قشنگ عاشقانه جدید

کاش میشد هر نفست رو
روی دیوار قاب عکس کرد
لحظه ی خندیدن تو
چندبار برگشت و مکث کرد

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

آرزو میکنم یکیو داشته باشین
وقتی فهمید دوستش دارین
بیشتر عاشقتون بشه

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دیده گریه خواهد تا بشوید سیمای تو را
گریه کردم نرفتی از خاطرم
نرسد سیل گریه به دلم
دل کجا و دیده کجا

متن های قشنگ عاشقانه جدید

امروز معلم میگفت دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند
مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند
گفتم من که خودم را شکستم
پس چرا به او نرسیدم؟
لبخند تلخی زد وگفت
شاید اوهم به سوی خط دیگری شکسته باشد

متن های قشنگ عاشقانه جدید

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌بـندم
بـاور کـُن بـوسه نمی‌فـهمد ,
آزادی بـیان یـعنی چـه …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دختری که با گریه بگه دوست ندارم
بیشتر از دختری دوست داره که
در حال خندیدن بگه خیلی دوست دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

زندگی همینه
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن
زندگی همین دوست داشتن های ساده ست . .

متن قشنگ عاشقی جدید

اگر باران بودم انقدر میباریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت میگریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق
اما هرچه هستم دوستت دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آفتاب که می تابد
پرنده که می خواند
و نسیم که می وزد
با خودم میگویم
حتما حال تو خوب است
که جهان اینهمه زیباست…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشقِ حقیقی تنها پاسخی برای احساسات نیست، بلکه پیمان مستحکمی است که بر پایه دلیل و منطق استوار است.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

راستش را بخواهی
می‌گویم مراقب خودت باش
فقط دلیلش خوب بودن حال تو نیست
خیلی وقت است که حال من بند شده به تو
مراقب خودت باش تا همیشه خوب باشی
تا من از خوب بودن تو حال دنیایم قشنگ شود
تو خوب باشی، روزگار بر وفق مراد است
پس لطفا مراقب خودت باش
سیما امیرخانی

متن عاشقانه قشنگ جدید

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن عاشقانه قشنگ و جدید

یه وقتایی هست که دوست داری عشقت خواب باشه و خیلی حرفارو تو خواب بهش بگی
بگی که بدون اون میمیری
بگی که از بودنش خدارو ممنونی
بگی که تمام دنیای تو توی اون خلاصه شده
یا حتی آروم ببوسیش و خیالت راحت باشه که آرووووم خوابیده
وتا صبح بهش نگاه کنی و از دوست داشتنش لذت ببری…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن قشنگ عاشقی جدید

چه لحظه قشنگیه اون لحظه که
من میگم نفس من کیه ؟
و تو با تمام وجود میگی منم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خیلی مواظب باش!! اگه با شنیدن صداش دلت لرزید… اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی… دیگه تمومه…!! اون شده همه ی دنیات… خدا رحمتت کنه.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشق ورزیدن برای «رسیدن به یک انسان دیگر» انسانی است اما عشق ورزیدن برای «رسیدن به عشق» الهی است./ آلفونس دِ لامارتین

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق روی دوش خود بال دارد و ازدواج با چوب زیر بغل راه می‌رود./ ضرب‌المثل روسی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

همیشه از آمدن “نـ” بر سر کلمات مـی ترسیدم !
نـ داشتن تو… نـ بودن تو…
نـ ماندن تو…
کـاش اینبـار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبـری مـیداد از نـ رفتن تـو…

متن عاشقانه قشنگ جدید

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن عاشقانه قشنگ جدید

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چه کار به حرف مردم دارم
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم
مگر می شود تو را دوست نداشت

متن قشنگ عاشقی جدید

چنان تشنه ی بودن توام که شنیدن هر لحظه صدای تو هم سیرابم نمیکنه  !!
نمیتونم به واژه ای پناه ببرم برای این همه آشفتگی !!
من مجنون قصه های شبونه ام …
اونجا که یکی بود به یکی نبود میرسه …
منو فریاد کن …

متن عاشقانه قشنگ جدید

امـتـداد بـازوانـت مـی شـود انـتـهـای دلـدادگـی …
مـی شـود هـمـان گـوشـه دِنـجـی که راحـت مـی تـوان جان داد …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

وقتی کسی رو واقعاً دوست داشته باشی ؛
فاصله ،
سن !
قد و وزن ….
فقط و فقط یه عدد لعنتیه … !!!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

ابراز علاقه به زبان های مختلف :
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بوخولمت مولی‌ گوجی بوچ بوچ

متن های قشنگ عاشقانه جدید

کاش میشد هر نفست رو
روی دیوار قاب عکس کرد
لحظه ی خندیدن تو
چندبار برگشت و مکث کرد

متن قشنگ عاشقی جدید

متن عاشقانه زیبا جدید برای پروفایل

شروع یه روز جدید
شروع یه زندگی جدید
شروع یک صفحه جدید
در کتاب زندگی
در کنار تو قشنگ تره💍👫

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هر چی زمان می گذره
عشق تو عمیق تر
لبخندهات زیباتر
و زندگی با تو قشنگ تر می شه
هیچ کس هرگز جای تو رو در قلبم نخواهد گرفت زیباترین من!

متن عاشقانه قشنگ جدید

نمی شود عاشقت نبود …
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد …
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته …..

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بدون تو روزهایم همه شنبه ای طولانی و پر از آه و اشک است
با من باش تا روزهایم همه جمعه های آرامش شود

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

متن عاشقانه زیبا جدید برای عشقم

یه نفر هایی تویِ
دنیا هستند که به هزاران
نفر می‌ ارزند، و همون یه نفر منی تو❤️‍

متن های قشنگ عاشقانه جدید

همسر عزیزم!
تو مهربون ترین فرشته زمینی
چقدر خوشبختم که تو رو دارم
مرسی که هستی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

پشت سر هر مرد موفقی یک بانو نشسته است
این جمله صد در صد درسته، تو راز همه موفقیت های منی همسر عزیزم!

متن عاشقانه قشنگ جدید

‌ ‌ ‌↫‌ٺو♡︎ یڪ قطعہ‌ے نواخٺہ شده از بهشٺے
ڪہ در ٺمام طولِ روز بہ عنوانِ
زمینہ‌ے زندڱےِ من پخـــش میشہ…♥️♫︎

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

حتی در این فاصله دور
فکر کردن به تو حس زندگی رو در من زنده می کنه

متن عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه زیبا جدید برای اینستاگرام

زندگیم رو دوست دارم چون تو رو به من داد
تو رو دوست دارم چون تو زندگی منی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

اگر لازم باشد از هزاران کوه بالا می روم تا لبخندهایت را به نظاره بنشینم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دِلبَـرکَم…♡❣
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت❣
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم❣
تُــ……ــوباشی❣
قدم‌بزنی،بخَندی،بخوآنی❣
برقَصی،ببُوسی،بِمانی❣
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این❣
‌ فِعل‌ماندنَم 💛

متن های قشنگ عاشقانه جدید

داشتن تو در زندگی ام افتخار بزرگی است … همیشه با من بمان

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

آری، با توام
من در تو نگاه می کنم
در تو نفس می کشم
و زندگی مرا تکرار می کند
بسان بهار که آسمان را
و علف را پاکی آسمان
در رگ من ادامه می‌ یابد

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

‹تـ∞ـو› همان خاص و
ناب و فوق‌العاده‌ اى
ڪه حالم با تُـــو عشق است

متن عاشقانه قشنگ جدید

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارم‌ خاص ترین مخاطب خاص دنیا

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

متن عاشقانه زیبا جدید برای پروفایل

شروع یه روز جدید
شروع یه زندگی جدید
شروع یک صفحه جدید
در کتاب زندگی
در کنار تو قشنگ تره💍👫

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هر چی زمان می گذره
عشق تو عمیق تر
لبخندهات زیباتر
و زندگی با تو قشنگ تر می شه
هیچ کس هرگز جای تو رو در قلبم نخواهد گرفت زیباترین من!

متن قشنگ عاشقی جدید

نمی شود عاشقت نبود …
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد …
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته …..

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بدون تو روزهایم همه شنبه ای طولانی و پر از آه و اشک است
با من باش تا روزهایم همه جمعه های آرامش شود

متن قشنگ عاشقی جدید

متن عاشقانه زیبا جدید برای عشقم

یه نفر هایی تویِ
دنیا هستند که به هزاران
نفر می‌ ارزند، و همون یه نفر منی تو❤️‍

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

همسر عزیزم!
تو مهربون ترین فرشته زمینی
چقدر خوشبختم که تو رو دارم
مرسی که هستی

متن قشنگ عاشقی جدید

پشت سر هر مرد موفقی یک بانو نشسته است
این جمله صد در صد درسته، تو راز همه موفقیت های منی همسر عزیزم!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

‌ ‌ ‌↫‌ٺو♡︎ یڪ قطعہ‌ے نواخٺہ شده از بهشٺے
ڪہ در ٺمام طولِ روز بہ عنوانِ
زمینہ‌ے زندڱےِ من پخـــش میشہ…♥️♫︎

متن عاشقانه قشنگ و جدید

حتی در این فاصله دور
فکر کردن به تو حس زندگی رو در من زنده می کنه

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

متن عاشقانه زیبا جدید برای اینستاگرام

زندگیم رو دوست دارم چون تو رو به من داد
تو رو دوست دارم چون تو زندگی منی

متن قشنگ عاشقی جدید

اگر لازم باشد از هزاران کوه بالا می روم تا لبخندهایت را به نظاره بنشینم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دِلبَـرکَم…♡❣
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت❣
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم❣
تُــ……ــوباشی❣
قدم‌بزنی،بخَندی،بخوآنی❣
برقَصی،ببُوسی،بِمانی❣
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این❣
‌ فِعل‌ماندنَم 💛

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

داشتن تو در زندگی ام افتخار بزرگی است … همیشه با من بمان

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

آری، با توام
من در تو نگاه می کنم
در تو نفس می کشم
و زندگی مرا تکرار می کند
بسان بهار که آسمان را
و علف را پاکی آسمان
در رگ من ادامه می‌ یابد

متن عاشقانه قشنگ جدید

‹تـ∞ـو› همان خاص و
ناب و فوق‌العاده‌ اى
ڪه حالم با تُـــو عشق است

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارم‌ خاص ترین مخاطب خاص دنیا

متن عاشقانه قشنگ جدید

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن
که من سخت دوستت دارم …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو را باید یک نفس بویید
حیف است عطرت را هوا ببلعد

متن قشنگ عاشقی جدید

یه وقتایی فراموش کردن بعضیا
مثل فراموش کردن نفس کشیدنه
درست مثل فراموش کردن تو

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

با تو قدم زدن را آنقدر دوست دارم
که به جای خانه برای عشقمان
جاده خواهم ساخت

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد
بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت

متن های قشنگ عاشقانه جدید

آنقدر دوستت دارم که پروانه ها گیج می شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد !

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بعضی ها خودشان
دلیل دوست داشتنشان می شوند
آنهایی که می گویند
با هم راه برویم
با هم درستش می کنیم
با هم کلا کیف دارد

متن عاشقانه قشنگ جدید

صبح یعنی مست صدای تو
ظهر یعنی انتظار تو
عصر یعنی دلتنگم برای تو
شب یعنی یاد تو
و تو یعنی تمام لحظه های من

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

نگاهم به جهان رنگ میگیره …
من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ا
م وقتی جهانم با تو قسمت میشه

متن قشنگ عاشقی جدید

تمام دنیا هم که بروند
تمام دنیا هم که نباشند
تمام دنیا هم که مرا نخواهند
تمام دنیا هم که آوار شود برسرم
تو هستی
همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت
که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف
و من از دور ببینم که پر از لبخند است : چشم و دنیا و دلت

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو تنها می‌ توانی
آخرین درمانِ من باشی …
و بی‌ شک دیگران
بیهوده می‌ جویند تسکینم …!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هر شب قبل از خواب
بى آنكه با خبر باشى
جولان میدهى در خيالم
گاه با لبخندى گوشه‌ لب
گاه با اشكى سرازير از گونه
به هر جان كندنى شده
خودت را نه
خيالت را حبس می‌ کنم در خوابم

متن عاشقانه قشنگ جدید

خوشبختی همین کنار هم بودنهاست
همین دوست داشتن‌ هاست
خوشبختی همین لحظه‌های ماست
همین ثانیه‌‌هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ایم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

زندگی؛ ساخته عشق است
به هر اندازه عاشقی به همان اندازه زندگی خواهی کرد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

من تو را دوست دارم
نه از روی تنهایی
نه از روی نیاز
تنها به این دلیل که تو سزاوار عشق منی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

می خواهم دوستت نداشته باشم
اما نمیتوانم . . . !
و این تنها جاییست
که خواستن
توانستن نیست . . .

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

به چه مشغول کنم
دیده و دل را که مدام
دل تو را می طلبد،
دیده تو را می جوید . . .

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو دوست داشتنی‌ ترين پيچكی هستی
كه دلم می‌ خواهد
به دست و پای زندگيم بپيچی
و مدام قد بكشی در لحظه‌ هايم
و حالم را خوب‌ تر كنی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

اشتباه نکن
نه زیبایی تو، نه محبوبیت تو
مرا مجذوب خود نکرد
تنها آن هنگام
که روح زخمی مرا بوسیدی
من عاشقت شدم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تا عطر تنت اینجاست
نبضم به تو وابسته‌ ست
با بوی نفس‌ هایت
جانانه شدن با من

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دلم از داغ نامردى؛
نسیمی سرد میـــخواهد…
میان قحطی مرهم؛
دلى هم درد میـــخواهد…
مگر یادت نمى آید؛
در آغاز محبت ها…
شبى گفتم در گوشت؛
” رفاقت مرد میـــخواهد “

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تنهایی
سطر آخر شعرهای من است
همیشه
دلتنگی
اشک
آه…
پایان تمام عاشقانه هاي‌ دنیا
غم انگیز است

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو موسیقی بی کلامی
و من دوست دارم
هر روز تو را تکرار کنم
تو نهایت آرامشی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

برای خنده‌ های تو، صدای تو
دلم تنگ‌ است
اگرچه با خیالت
لحظه‌ لحظه گفتگو دارم

متن عاشقانه قشنگ جدید

حرف بوسه که بیاید
لب‌ هایم پیش قدم بوسیدن
مُهر پیشانی‌ ات می‌ شود
هر روز، هر لحظه، هر ثانیه
و به نیت بوسیدن پیشانیت
قد علم می‌ کنم

متن قشنگ عاشقی جدید

پایان شب من باش ؛ چون جاے درنگے نیست
جز عشق براے ما ؛ پایان قشنگے نیست …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم ؛
و طولانی بودن ان را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ؛
حالا که من دلتنگم زمان ایستاده …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتي‌ خوبي
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ مي‌زند از
سردی لبخنــدم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

طوری کنارت می‌ مانم
طوری برایت خاطره می‌ سازم
که حتی اگر بخواهی هم نتوانی ترکم کنی
آخر من فکر می‌کنم هیچ رفتنی
حریف خاطره‌ ها نمی‌ شود

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

با تو که باشم
زمان از دستم می‌ رود
جایی که تو باشی و من
زمان جایی ندارد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن
که من سخت دوستت دارم …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را باید یک نفس بویید
حیف است عطرت را هوا ببلعد

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

یه وقتایی فراموش کردن بعضیا
مثل فراموش کردن نفس کشیدنه
درست مثل فراموش کردن تو

متن عاشقانه قشنگ جدید

با تو قدم زدن را آنقدر دوست دارم
که به جای خانه برای عشقمان
جاده خواهم ساخت

متن قشنگ عاشقی جدید

بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد
بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آنقدر دوستت دارم که پروانه ها گیج می شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد !

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بعضی ها خودشان
دلیل دوست داشتنشان می شوند
آنهایی که می گویند
با هم راه برویم
با هم درستش می کنیم
با هم کلا کیف دارد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

صبح یعنی مست صدای تو
ظهر یعنی انتظار تو
عصر یعنی دلتنگم برای تو
شب یعنی یاد تو
و تو یعنی تمام لحظه های من

متن عاشقانه قشنگ جدید

نگاهم به جهان رنگ میگیره …
من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ا
م وقتی جهانم با تو قسمت میشه

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تمام دنیا هم که بروند
تمام دنیا هم که نباشند
تمام دنیا هم که مرا نخواهند
تمام دنیا هم که آوار شود برسرم
تو هستی
همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

متن عاشقانه قشنگ جدید

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت
که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف
و من از دور ببینم که پر از لبخند است : چشم و دنیا و دلت

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو تنها می‌ توانی
آخرین درمانِ من باشی …
و بی‌ شک دیگران
بیهوده می‌ جویند تسکینم …!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هر شب قبل از خواب
بى آنكه با خبر باشى
جولان میدهى در خيالم
گاه با لبخندى گوشه‌ لب
گاه با اشكى سرازير از گونه
به هر جان كندنى شده
خودت را نه
خيالت را حبس می‌ کنم در خوابم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

خوشبختی همین کنار هم بودنهاست
همین دوست داشتن‌ هاست
خوشبختی همین لحظه‌های ماست
همین ثانیه‌‌هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ایم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

زندگی؛ ساخته عشق است
به هر اندازه عاشقی به همان اندازه زندگی خواهی کرد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من تو را دوست دارم
نه از روی تنهایی
نه از روی نیاز
تنها به این دلیل که تو سزاوار عشق منی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

می خواهم دوستت نداشته باشم
اما نمیتوانم . . . !
و این تنها جاییست
که خواستن
توانستن نیست . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به چه مشغول کنم
دیده و دل را که مدام
دل تو را می طلبد،
دیده تو را می جوید . . .

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو دوست داشتنی‌ ترين پيچكی هستی
كه دلم می‌ خواهد
به دست و پای زندگيم بپيچی
و مدام قد بكشی در لحظه‌ هايم
و حالم را خوب‌ تر كنی

متن قشنگ عاشقی جدید

اشتباه نکن
نه زیبایی تو، نه محبوبیت تو
مرا مجذوب خود نکرد
تنها آن هنگام
که روح زخمی مرا بوسیدی
من عاشقت شدم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تا عطر تنت اینجاست
نبضم به تو وابسته‌ ست
با بوی نفس‌ هایت
جانانه شدن با من

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دلم از داغ نامردى؛
نسیمی سرد میـــخواهد…
میان قحطی مرهم؛
دلى هم درد میـــخواهد…
مگر یادت نمى آید؛
در آغاز محبت ها…
شبى گفتم در گوشت؛
” رفاقت مرد میـــخواهد “

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تنهایی
سطر آخر شعرهای من است
همیشه
دلتنگی
اشک
آه…
پایان تمام عاشقانه هاي‌ دنیا
غم انگیز است

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو موسیقی بی کلامی
و من دوست دارم
هر روز تو را تکرار کنم
تو نهایت آرامشی

متن قشنگ عاشقی جدید

برای خنده‌ های تو، صدای تو
دلم تنگ‌ است
اگرچه با خیالت
لحظه‌ لحظه گفتگو دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

حرف بوسه که بیاید
لب‌ هایم پیش قدم بوسیدن
مُهر پیشانی‌ ات می‌ شود
هر روز، هر لحظه، هر ثانیه
و به نیت بوسیدن پیشانیت
قد علم می‌ کنم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

پایان شب من باش ؛ چون جاے درنگے نیست
جز عشق براے ما ؛ پایان قشنگے نیست …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم ؛
و طولانی بودن ان را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ؛
حالا که من دلتنگم زمان ایستاده …

متن قشنگ عاشقی جدید

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتي‌ خوبي
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ مي‌زند از
سردی لبخنــدم

متن قشنگ عاشقی جدید

طوری کنارت می‌ مانم
طوری برایت خاطره می‌ سازم
که حتی اگر بخواهی هم نتوانی ترکم کنی
آخر من فکر می‌کنم هیچ رفتنی
حریف خاطره‌ ها نمی‌ شود

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

با تو که باشم
زمان از دستم می‌ رود
جایی که تو باشی و من
زمان جایی ندارد

متن های قشنگ عاشقانه جدید

I love my life because it gave me you, I love you because you are my life

من عاشق زندگیم هستم زیرا تو را به من داده است، دوستت دارم زیرا تو زندگی من هستی.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

They say love hurts, but I’m ready to take that risk if I’m going to be with you.

برخی می گویند که عشق می تواند آسیب برساند، اما من آماده ام تا برای با تو بودن خطر کنم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I wished on a star one night, wished to have a friend I will love for life, days passed and I started to cry, I didn’t know that my wish came true coz the person I wished for was you.

یک شب آرزو کردم تا دوستی داشته باشم تا بتوانم برای تمام عمر دوستش داشته باشم. روزها گذشت و من شروع به گریه کردن کردم، نمی­دانستم که آرزوی من برآورده شده است زیرا فردی که آرزویش را می کردم، تو بودی.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you.

اگر امشب شهاب سنگی را دیدی، آرزو کن، آرزویت برآورده خواهد شد زیرا من آرزو کردم و تو را پیدا کردم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

I love seeing you happy and my biggest reward is seeing you smile.

من عاشق آن هستم که تو را خوشحال ببینم و بزرگ ترین پاداش من، دیدن لبخند توست.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

I’d rather be with someone who loves me more than I love her. I’m 100% sure that my happiness is her priority and no more sleepless nights.

من ترجیح می دهم تا با کسی باشم که مرا بیشتر از چیزی که من دوستش دارم، دوست بدارد. من 100 درصد مطمئنم که خوشبختیم اولویت اوست و دیگر خبری از شب های بی خوابی نیست.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I would climb a thousand mountains to see you smile.

من برای دیدن لبخند تو از هزاران کوه بالا می روم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

They say you only fall in love once, but that can’t be true… Every time I look at you, I fall in love all over again.

برخی می گویند که فقط یک بار عاشق می شوی، اما این نمی تواند درست باشد … هر وقت که به تو نگاه می کنم، دوباره عاشقت می شوم.

متن قشنگ عاشقی جدید

To have you as my girl is my honor. Be with me always!

داشتن تو در کنارم، افتخاری است. همیشه با من باش!

متن قشنگ عاشقی جدید

I’m having one of those days that make me realize how lost I’d be without you.

امروز یکی از آن روزهایی است که باعث می شود به این موضوع پی ببرم که چقدر بدون تو گیج و سردرگم هستم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, but falling in love with you was beyond my control.

ملاقات با تو، کار سرنوشت و تقدیر بود؛ دوست شدن با تو، انتخاب من بود؛ اما عاشق تو شدن، خارج از کنترل من بود.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me, I wished for you!

اگر شهاب سنگی را دیدی، چشمانت را ببند و آرزو کن. آرزوی من برآورده شد، امیدوارم آرزوی تو هم برآورده شود!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I didn’t choose you, my heart did

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن قشنگ عاشقی جدید

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شادتری است.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Explaining to you how much and why I love you, would be like me describing how water tastes. It’s impossible.

برای من، توضیح دادن اینکه چقدر و چرا دوستت دارم مانند توصیف طعم و مزه ی آب است. این کار غیرممکن است.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

It’s not easy to let go of something you’ve put everything. But it’s harder to realize later on that you’ve been holding on to something that wasn’t there…anymore.

رها شدن از چیزی که خود را وقف آن کرده اید، آسان نمی باشد. اما سخت تر از آن زمانی است که متوجه می شوید به چیزی چسبیده اید که دیگر وجود نداشته است

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

You have this incredible way of making my heart happy.

تو این رو فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Words aren’t enough to tell you how wonderful you are. I love you.

کلمات برای بازگو کردن اینکه چقدر فوق العاده هستی، کافی نمی باشند. دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I wish dreams were like wishes, and wishes came true, cause in my dreams I’m always with you.

آرزو دارم که رویاها مانند آرزوها باشند، و آرزوها به حقیقت بپیوندند زیرا در رویاهایم من همیشه در کنار تو هستم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

One text from you changes my whole mood.

فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می کند.

متن قشنگ عاشقی جدید

To the one I love, I wish you a good night, the sweetest of sweet dreams and enough joy for you to wake up to. Good night my Darling.

برای کسی که عاشقش هستم، آرزوی یک شب خوب، رویاهای شیرین و لذت و مسرت کافی برای بیدار شدن را دارم. شبت بخیر عشق من.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I`m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد یا نه، اما بعد صورتت را به خاطر می آورم و آماده ی جنگ می شوم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you.

وقتی چشمانم را می بندم، تو را می بینم. وقتی چشمانم را باز می کنم، تو را می بینم. کاری نیست که بدون فکر کردن به تو انجام دهم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction.

افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می آیند.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I only saw you for a second, but it made my day.

دیدن تو تنها برای چند ثانیه، کل روز مرا می سازد.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Your kindness and super care always make me wonder what life would have been without you. You are my hero and I love you eternally.

مهربانی و توجه ی تو همیشه مرا شگفت زده می کند که زندگی بدون تو چگونه می شد. تو قهرمان من هستی و من دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.

فقط دو بار دوست دارم با تو باشم .. اکنون و برای همیشه.

متن عاشقانه قشنگ جدید

My heart for you will never break. My smile for you will never fade. My love for you will never end. I love you!

قلب من برای تو هیچگاه نمی شکند. لبخند من برای تو هیچگاه از بین نمی رود. عشق من نسبت به تو هیچگاه به پایان نمی رسد. دوستت دارم!

متن قشنگ عاشقی جدید

If I could be anything I would be your tear, so I could be born in your eye, live down your cheek and die on your lips.

اگر می توانستم چیز دیگری باشم، دوست داشتم اشک چشمان تو باشم تا در چشمان تو به دنیا بیایم، بر روی گونه ات سرازیر شوم و بر روی لبانت جان بسپارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

When you need someone to be there for you, I’ll be right there by your side always!

وقتی به کسی نیاز داری تا در کنارت باشد، من همیشه در کنارت خواهم بود.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

When I looked at my past, I saw something missing and then the reason it was so bad. You in my present, I look at my future and how complete it is!

وقتی به گذشته ام نگاه می کنم، می بینم که چیزی کم بوده و سپس متوجه ی دلیل بد بودن آن می شوم. اکنون به آینده نگاه می کنم و می بینم که با وجود چقدر کامل است!

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

One day it finally came true, the special someone that I loved, loved me too, and that special someone was you.

سرانجام روزی به حقیقت می پیوندد، فرد خاصی که دوستش دارم، دوستم خواهد داشت و آن فرد خاص تو هستی.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Life has never been better, thanks to you, sweetheart!

زندگی هیچگاه بهتر از این نبوده است و تو دلیل آن هستی، عزیزم!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

To the love of my life, I wish you have the best out of today. Perfection in all you set your heart to do. Stay great and lovely for me dear. Love you.

برای عشق زندگیم آرزوی بهترین روز را دارم. آرزوی رسیدن به هر آنچه که می خواهی را دارم. برای من خوب و دوست داشتنی بمان. دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Sometimes I wonder if love is worth fighting for. Then I look at you. I’m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد. سپس به تو نگاه می کنم و آماده ی جنگ می شوم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

As long as there is me, your heart will be the best it can ever be. To keep your heart unbroken is a promise I am willing to keep. I love you.

تا وقتی که من هستم، قلب تو بهترین بخش از وجود من خواهد بود. نشکستن قلب تو، عهدی است که هیچگاه نخواهم شکست. دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I dropped a tear in the ocean, the day that I find it is the day I’ll stop loving you.

من اشکی را در اقیانوس انداختم. تنها روزی که آن را پیدا کنم دست از دوست داشتن تو بر خواهم داشت.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I love you, As I have never loved another or ever will again, I love you with all that I am, and all that I will ever be.

دوستت دارم طوری که هیچگاه کسی را دوست نداشته ام یا نخواهم داشت. با تمام وجود دوستت دارم و همیشه همین طور خواهم بود.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, and remember that’s where my fingers fit perfectly.

وقتی احساس تنهایی می کنی، فقط به فاصله ی میان انگشتانت نگاه کن و به یاد آور که انگشتان من به خوبی می توانند این فاصله را پر کنند.

متن قشنگ عاشقی جدید

I wish you more than you wish me for the day. I wish you smiles and laughter birthed by sweet memories. Have the best of your day dear.

من برایت بیشتر از آنچه تو برای من آرزو می کنی، آرزو دارم. من برایت لبخند و خنده ی حاصل از خاطرات شیرین را آرزو می کنم. روز خوبی داشته باشی، عزیزم.

متن قشنگ عاشقی جدید

I don’t think you understand how important it is for me to hear the sound of your voice every day.

فکر نمی کنم بدانی که هر روز شنیدن صدای تو چقدر می تواند برای من اهمیت دارد.

متن عاشقانه قشنگ جدید

No matter how secure I would ever make my heart, you will remain the only one with uninterrupted access. Don’t ask why you just deserve it!

مهم نیست که چقدر قلبم را محفوظ نگه دارم، تو تنها کسی هستی که دسترسی همیشگی به آن را داری. دلیل آن را نپرس، تو لیاقتش را داری!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

I love you more than words can define, feelings can express and thought can imagine.

من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند تعریف کنند، دوستت دارم، احساسات می توانند آن را ابراز کنند و افکار می توانند آن را تصور کنند.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Show me a good night, and I will tell you of a day which ended well. You always make my day.

شب خوبی را برای من بساز تا من نیز روزی را بسازم که پایان خوشی دارد. تو همیشه روز مرا می سازی.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Thanks so much for your morning SMS. Really glad to have you in my life. I wish you the best of today as you wish me too. Love you, mwah!

ممنون بابت پیام صبحگاهیت. به خاطر بودنت در زندگیم بسیار خوشحالم. آرزوی بهترین روز را برایت دارم همانطور که تو هم این آرزو را برایم داری. دوستت دارم!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

It will be for just a moment and the night will be gone again. Waiting to hear your voice and to see your beautiful face again. 

آن تنها برای یک لحظه خواهد بود و بعد شب بار دیگر تمام خواهد شد. انتظار شنیدن صدای تو و دیدن دوباره ی چهره ی زیبای تو.

متن قشنگ عاشقی جدید

I plan on being with you until forever ends.

من برنامه دارم تا تا آخر با تو باشم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

In this life or hereafter, wherever your love goes is where my heart in love with you will ever be. We are more than inseparable. I love you.

در این زندگی و پس از آن، هر کجا که عشق تو باشد، قلب عاشق من نیز همان جا خواهد بود. ما جداناپذیر هستیم. دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.

دوست دارم سلام کردن به من لذت بخش ترین سلام و خداحافظی از من سخت ترین خداحافظی برای تو باشد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I wish every day is the celebration of love and you will be my valentine. You dying for me wouldn’t have been better than you living for me. I love you.

امیدوارم که هر روز تجلیلی از عشق باشد و هر روز ولنتاین من باشی. عشق بی حد و مرز تو برای من کافی خواهد باشد. دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I smile when I see the sight of the sun each morning not because it’s a bright day, but because it reminds me of how love glows in my heart. Have a great day ahead of my love.

هر صبح که نور آفتاب را می بینم، لبخند بر لبان می آید نه تنها به خاطر شروع یک روز جدید بلکه به خاطر این که آن به من یادآوری می کند که چگونه عشق تو در قلبم می درخشد. روز خوبی داشه باشی، عشق من.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

My love for you keeps increasing every second.

عشق من نسبت به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

In the morning, in the afternoon or at night, my love for you is ever super – a reminder! Have a great day ahead of my happiness.

صبح، عصر و شب، عشق من نسبت به تو بی اندازه است، روز خوبی داشته باشی، سعادت و خوشبختی من.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

You deserve all of me. You deserve my morning, night and noon. You deserve my present and future because you are my very best. I love you.

تو شایسته ی من هستی، تو استحقاق حال و آینده ی مرا داری زیرا تو بهترین بخش از وجود من هستی. دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Gloomy is the description of my day without you. I am feeling your absence so much, my dear.

افسردگی و تاریکی توصیفی از روز بدون توست. من نبود تو را به شدت احساس می کنم، عزیزم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

It is not being in love that makes me happy… but it’s being in love with you that makes me happy.

عاشق بودن مرا خوشحال نمی کند بلکه عاشق تو بودن است که مرا شاد می سازد.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Waking up with your thought in me makes me fit for the day, more than a rigorous exercise would. Thanks for your numerous love and care. I love you.

بیدار شدن با فکر تو بیشتر از ورزش کردن روز مرا می سازد. ممنون بابت عشق و توجه ی بی حد و اندازه ی تو. دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

The hardest thing I could ever do is to forget about you.

سخت ترین کاری برای من، فراموش کردن تو خواهد بود.

متن قشنگ عاشقی جدید

I’d rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could.

من یک لحظه در آغوش گرفتن تو را به این که تمام عمر نمی توانم تو را در آغوش بگیرم، ترجیح می دهم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

I am tired of a life, a day, a night without you. So sad to know that you are this far away from me. I miss you dearly.

من از زندگی، روز و شب بدون تو خسته می شوم. دانستن این که تو آنقدر با من فاصله داری، بسیار ناراحت کننده است. دلم برایت تنگ شده، عزیزم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Good morning my love, my angel. I bet you had a sweet dream. Just checking on you. Have a great day ahead.

صبحت بخیر، عشق من، فرشته ی من. شرط می بندم که رویاهای شیرینی داشته ای. فقط می خواستم حالت را بپرسم. روز خوبی پیش رو داشته باشی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

I miss you in every step I take and in every move I make. I miss you a lot and I wish you would understand.

هر قدمی که بر می دارم و هر حرکتی که می کنم، دلم تنگت می شوم. دلم خیلی برایت تنگ شده است و امیدوارم متوجه ی آن باشی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

You have no idea the amount of happiness you brought into my life.

تو نمی دانی که چقدر موجب شادی و خوشبختی من شده ای.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

There is no other woman in the world like you. I am the luckiest man alive to be able to call you mine.

زن دیگری در جهان شبیه به تو وجود ندارد. من خوشبخت ترین مرد روی زمین هستم که می توانم تو را عشقم صدا کنم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

You are, and always have been, my dream girl. Even before I met you, your vision was in my mind just as you are.

تو همیشه زن رویاهای من بوده ای. حتی پیش از آن که با تو ملاقات کنم، تصویری از تو در ذهنم وجود داشت.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Just when I thought of giving up to the fate that true love doesn’t exist, you came and showed me the best of it. Thanks for being you for me.

دقیقاً زمانی که تسلیم سرنوشت می شدم و فکر می کردم که عشق واقعی وجود ندارد، تو آمدی و زیباترین عشق را به من نشان دادی. ممنون برای این که هستی.

متن قشنگ عاشقی جدید

If my love is a vehicle, you are sure the fuel that ever has been giving it all it takes to move. You are my very best forever more.

اگر عشق من شبیه به اتومبیل باشد، مطمئناً تو سوختی هستی که باعث حرکتش می شوی. تو بهترین بخش از وجودم هستی.

متن قشنگ عاشقی جدید

I promise to always treat you like a queen. You reign over my heart, and your wish is my command.

به تو قول می دهم که همیشه مانند یک ملکه با تو رفتار کنم. تو بر قلب من فرمانروایی می کنی و اراده ی تو، سرگردگی من است.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

If there was a card which said the right words, I would have bought it but there wasn’t, that’s why I’m writing this… I Love You!

اگر کارتی وجود داشت که کلمات درست را بازگو کند، من برایت می فرستادم ولی چنین کارتی وجود ندارد … به همین دلیل است که این را برایت می نویسم، دوستت دارم!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I don’t have much to give you. I’m not a rich man. What I can promise is that everything I do will be for you, always.

چیزی زیادی برای بخشیدن به تو ندارم. من مرد ثروتمندی نیستم. چیزی که می توانم به تو قول دهم این است که هر کار یکه می کنم همیشه برای تو می باشد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

In my hands is this heart. I want you to have it because I’m so clumsy, so I’m afraid I’ll lose it or easily give it to someone else.

قلبم را به تو می دهم زیرا من دست و پاچلفتی هستن، از اینکه آن را از دست دهم یا به کس دیگری ببخشم، بسیار می ترسم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

With you, I lose myself, and without you I find myself wanting to be lost again.

با تو من از خود بی خود می شوم و بدون تو باز می خواهم از خود بی خود شوم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

My gratitude for having met you is surpassed only by my amazement at the joy you bring to my life.

حق شناسی و سپاس گذاری من به خاطر دیدن تو بسیار بیشتر از شادی و سروری است که تو به زندگی من آورده ای.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

You brighten each day with the love you bring. At night, the stars align to shine their light on you.

تو هر روز مرا با عشقتروشن می سازی. در شب، ستارگان به صف در می آیند تا نور خود را بر تو بتابانند.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

My life is full of daydream. I tried to stop thinking about you but I failed each time. I need you here my love. I miss you.

زندگی من سرشار از رویاست. من سعی کردم دست از فکر کردن به تو بکشم اما نتوانستم. من به نیاز دارم، عشق من. دلم برایت تنگ شده است.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

You’re still a little kitten that looks at my eyes, wanting love in this cold world.

تو هنوز مانند بچه گربه ی کوچکی هستی که به چشمان من نگاه می کنی و به دنبال عشق در این جهان سرد هستی.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I stop being anxious about tomorrow when I saw how wonderful my yesterday was and how glorious my today appears with you. It’s your love all the way!

من دیگر در مورد آینده نگران و مضطرب نیستم زیرا می بینم که دیروز چه روز فوق العاده ای بوده است و امروز به نظر چقدر شگفت انگیز می رسد. همگی این ها به خاطر عشق توست.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Sometimes, I knock on the doors of your heart, just to make sure I still live there.

گاهی اوقات، من درهای قلب تو را می زنم تا مطمئن شوم که هنوز در قلب تو جای دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

With every beat of my heart, I love you more and more. You’re the rhythm that keeps me steady on the march through life.

با هر ضربان قلبم، بیشتر از پیش عاشقت می شوم. تو ریتمی هستی که مرا در زندگی استوار نگه می داری.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Shakespeare would have been right if he ever said, “A life without true love will be miserable!” Without you, I am nothing but empty nothing. Thanks for being mine. I love you.

شکسپیر اگر می گفت “زندگی بدون عشق واقعی تیره و تار خواهد بود!” کاملاً حق داشت. من بدون تو چیزی نیستم. ممنون که هستیو دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I want to be your courage when things go wrong and the lyrics to your heart when it lost romantic rhythms. Wouldn’t you let me? I love you..

من می خواهم جرات و شجاعت تو وقتی اوضاع آشفته و سخت شد و متن آهنگ قلب تو وقتی ریتم رومانتیکش را از دست داد، باشم. آیا این اجازه را به من نمی دهد؟ دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

Words cannot express all that you mean to me. May you somehow just know that which I cannot explain.

کلمات نمی توانند جایگاه تو در قلبم را بازگو کنند. شاید چیزی را که من نمی توانم توضیح بدهم را به نحوی متوجه شده ای.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Your love has conquered me. Now I belong to you. I am your property so take care of me.

عشق تو مرا مسحور کرده است. اکنون من به تو تعلق دارم. من از آن تو هستن پس به من توجه کن.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I love you with the breath, the smiles and the tears of all my life.

من تو را با وجود تمام لبخندها و اشک های زندگیم دوست دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

In my hands is this heart. I want you to have it, because I’m so clumsy, so I’m afraid I’ll lose it or easily give it to someone else

قلب من در دستان توست زیرا من دست و پاچلفتی هستم و از اینکه آن را از دست دهم یا به کس دیگری ببخشم، می ترسم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

I see you in every person I see. I feel you in anything I thought. Sad my day will end again without you in it. How I wish you are here.

من تو را در چهره ی تک تک مردم می بینم. من تو را در تک تک افکارم احساس می کنم. روزی که بدون تو به پایان برسد، بسیار ناراحت کننده است. چقدر دوست داشتم اینجا در کنارم بودی.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

All my days with you are days worth living. I’ve forgotten what it feels like to be alone.

تمام روزهای با تو بودن، ارزش زندگی کردن را دارند. من فراموش کرده ام که تنهایی چه معنی و مفهومی دارد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Just when I thought that I couldn’t be any happier, I see you, and that all changes once again.

دقیقاً وقتی که فکر می کردم هیچگاه از خوشحال تر از این نخواهم بود، تو را دیدم و همه چیز تغییر کرد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

You are my hay when the sun shines, my night stars when darkness calls. You are sure my all in all. 

تو بستر من در مقابل نور خورشید، ستاره های شب من در تاریکی هستی. تو تمام چیز من هستی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

If you dare, take my hand and take me to where your heart is. I want to feel what it’s like to love like you.

اگر شجاعت کافی داری، دستم را بگیر و مرا به سوی قلب خودت ببر. من می خواهم بدانم که دوست داشتن تو چه حسی دارد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

You beautiful woman of my life, you took it all from me. I took it all from you. So today, we can blackmail each other.

تو زن زیبای زندگی من هستی. تو همه چیز مرا گرفتی و من نیز همه چیز تو را. اکنون می توانیم از یکدیگر طلب کنیم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

If sixty seconds would ever make a minute, and 24 hours would make a day, I want to spend it all with you throughout the year. I am best with you.

اگر شصت ثانیه یک دقیقه را شکل می دهد و 24 ساعت یک روز را، من می خواهم تمام طول سال را در کنار تو سپری کنم. من در کنار تو بهترین هستم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

They say love gives you wings but is that why I’m in seventh heaven?

می گویند که عشق به عاشق بال و پر می دهد، آیا به همین دلیل است که من در آسمان هفتم به سر می برم؟

متن قشنگ عاشقی جدید

Can anything be more valuable than our love? Since you are with me, my only measurement is in heartbeats.

آیا چیزی می تواند ارزشمندتر از عشق ما باشد؟ از آنجایی که تو با من هستی، ضربان قلب تنها معیار سنجش من است.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

There is no finer day than a day with you by my side. Thank you for all that you are.

هیچ روزی بهتری از روزی که با تو سپری شود، نیست. ممنون به خاطر هر آنچه که هستی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Just seeing your face brightens even my darkest of days. Your light shines on all that I do.

تنها دیدن چهره ی تو، تاریک ترین روزهای مرا روشن می سازد. عشق تو بر هر کاری که انجام می دهم، می درخشد.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

No matter where you go, I will be by your side. Our unbreakable bonds mean we will be as one forever and face the world together.

مهم نیست که کجا بروی، من در کنارت خواهم بود. پیوند جدایی ناپذیر بین ما بدان معنی است که ما برای همیشه یکی خواهیم بود و در کنار هم با جهان رو به رو خواهیم شد.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

For you, I may be just one person, but for me, you are the world.

شاید من برای تو تنها یک فرد معمولی باشم اما تو برای من، تمام جهان هستی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Two hearts ran to the end of the world. They recognized each other’s eyes at the final border of the end and infinity. In that particular moment, they hugged each other. No one dares to separate them.

دو قلب عاشق تا آخر دنیا با هم فرار کردند. آن ها چشمان یکدیگر را در انتهای مسیر و بی نهایت شناختند. در ان لحظه، همدیگر را در آغوش گرفتند و هیچ کس دیگر جرأت جدا کردنشان را نداشت.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Everything you do is a source of joy for me. I can never be sad when I’m around you.

هر کاری که می کنی باعث لذت و شادی من می شود. من هیچگاه در کنار تو نمی توانم ناراحت و غمگین باشم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

I sit here all day waiting for the moment I’ll see your face, and maybe I’ll get a hug. So disappointing that it all ended a daydream.

من تمام مدت منتظر لحظه ی دیدن تو می نشینم و شاید بتوانم تو را در آغوش بگیرم. بسیار ناامیدکننده است که تمام این ها چیزی جز افکار پوچ من نبوده است.

متن عاشقانه قشنگ جدید

When I think of how lovely my heart always comes, I wish I climb the highest of mountains to tell how it has ever been having my life around yours.

وقتی به این موضوع فکر می کنم که قلب من چقدر دوست داشتنی است، آرزو می کنم که بلندترین کوه ها را فتح کنم تا بتوانم بگویم که زندگیم با وجود تو چگونه شده است.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

It’s going to be one of such great nights again. So great because you made my day, my dear. Thanks for being there all the time. 

امشب نیز یکی از عالی ترین شب ها خواهد بود زیرا تو، عزیزم، روز مرا ساختی. ممنون که همیشه در کنارم هستی.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

No one else loves me the way you do. No one else makes me feel the way you do. I am loving you all my life for this.

هیچ کس به اندازه ای که تو مرا دوست داری، دوستم ندارد. هیچ کسی نمی تواند احساسی که تو در من ایجاد می کنی را به وجود آورد. به همین خاطر تا آخر عمر عاشقت هستم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

I wake in the morning thinking about you and lay down at night with the same beautiful thought on my mind.

من هر روز با فکر تو بیدار می شوم و هر شب با همان افکار زیبا در ذهنم می خوابم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

The best part of my day is your smile

بهترین قسمت روز من لبخند توست.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Being with you is the easiest choice I have ever made, and I’m so lucky I get to make it every day

با تو بودن ساده‌ترین انتخاب من بوده است و من خیلی خوش شانسم که هر روز این تصمیم را می‌گیرم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I love you more every day

من هر روز بیشتر از دیروز تو را دوست دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

I love your honesty, your passion, your resilience, your courage, your partnership, and your smile

من عاشق صداقت، اشتیاق، انعطاف‌پذیری، شجاعت، تعامل و لبخند تو هستم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

As we grow separately, we also grow together, and it’s truly a privilege

همانطور که جداگانه رشد می‌کنیم، با هم نیز رشد می‌کنیم و این یک مزیت است.

متن عاشقانه قشنگ جدید

You’re my soulmate, my best friend, my partner, and my confidante. Thank you for that

تو نیمه گمشده من، بهترین دوست من، شریک زندگی من و معتمد من هستی. بابت آن تشکر می‌کنم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye 

من می‌خواهم سلام مورد علاقه تو و سخت‌ترین خداحافظی تو باشم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Your smile takes my breath away. It took my breath away on the day we met, on our wedding day, today, and every day in between

لبخند تو نفسم را بند می‌آورد. در روزی که برای اولین بار همدیگر را دیدیم، در روز عروسی، امروز و هر روز نفسم بند می‌آید.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Thank you for teaching me what marrying your best friend means

ازت ممنونم که به من یاد دادی ازدواج با بهترین دوست به چه معناست.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I wish every day you could see yourself the way I see you. Because I see you as absolutely perfect

ای کاش هر روز می‌توانستی آنطور که من تو را می‌بینم، خودت را ببینی. زیرا از نظر من تو کاملا بی نقص هستی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

When I put my arms around you, I never want to let you go

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم، هرگز نمی‌خواهم رهایت کنم.

متن قشنگ عاشقی جدید

My life was black and white until you came in and added color

زندگی من سیاه و سفید بود تا وقتی که تو به آن رنگ بخشیدی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

I feel safest and happiest when I’m in your arms

وقتی در آغوش تو هستم احساس امنیت و شادی می‌کنم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I choose you every day, and I’m so lucky you choose me, too

من هر روز تو را انتخاب می‌کنم و خیلی خوش شانس هستم که تو هم مرا انتخاب می‌کنی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

I didn’t know what marrying your best friend meant until I met you

من نمی‌دانستم که ازدواج با بهترین دوست چه معنایی دارد تا وقتی که با تو آشنا شدم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

You’re my first thought every morning and my last thought before I go to sleep

من هر روز صبح با فکر تو از خواب بیدار می‌شوم و با فکر تو شب‌ها به خواب می‌روم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

You inspire a love in me that I never knew was possible

تو الهام‌بخش عشقی در من هستی که فکر می‌کردم هرگز وجود ندارد.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I can’t wait to come home to you tonight

دیگر طاقت انتظار دیدن مجدد تو را ندارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

I am so lucky to have you by my side today, tomorrow, and forever

من خیلی خوش شانسم که امروز، فردا و برای همیشه تو را در کنار خود دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

You make my heart soar, my mind race, and my lips form a perfect smile

تو باعث می‌شوی قلبم به پرواز درآید، ذهنم به تپش بیفتد و لب‌هایم لبخندی بی‌نقص بسازند.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

There are a million ways to say how much I love you that I truly don’t know where to start

میلیون‌ها راه برای گفتن این که چقدر دوستت دارم وجود دارد که نمی‌دانم از کجا شروع کنم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

And whenever I look at you, I just want to thank every God who was, who is or ever will be for giving the opportunity of your love to me

و هر وقت به تو نگاه می کنم، فقط می خواهم از خدایی که وجود دارد، به خاطر فراهم کردن فرصت عشقی که تو به من می دهی، تشکر کنم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I love my life because it gave me you, I love you because you are my life

من عاشق زندگیم هستم زیرا تو را به من داده است، دوستت دارم زیرا تو زندگی من هستی.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

They say love hurts, but I’m ready to take that risk if I’m going to be with you.

برخی می گویند که عشق می تواند آسیب برساند، اما من آماده ام تا برای با تو بودن خطر کنم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

I wished on a star one night, wished to have a friend I will love for life, days passed and I started to cry, I didn’t know that my wish came true coz the person I wished for was you.

یک شب آرزو کردم تا دوستی داشته باشم تا بتوانم برای تمام عمر دوستش داشته باشم. روزها گذشت و من شروع به گریه کردن کردم، نمی­دانستم که آرزوی من برآورده شده است زیرا فردی که آرزویش را می کردم، تو بودی.

متن قشنگ عاشقی جدید

When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you.

اگر امشب شهاب سنگی را دیدی، آرزو کن، آرزویت برآورده خواهد شد زیرا من آرزو کردم و تو را پیدا کردم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I love seeing you happy and my biggest reward is seeing you smile.

من عاشق آن هستم که تو را خوشحال ببینم و بزرگ ترین پاداش من، دیدن لبخند توست.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I’d rather be with someone who loves me more than I love her. I’m 100% sure that my happiness is her priority and no more sleepless nights.

من ترجیح می دهم تا با کسی باشم که مرا بیشتر از چیزی که من دوستش دارم، دوست بدارد. من 100 درصد مطمئنم که خوشبختیم اولویت اوست و دیگر خبری از شب های بی خوابی نیست.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I would climb a thousand mountains to see you smile.

من برای دیدن لبخند تو از هزاران کوه بالا می روم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

They say you only fall in love once, but that can’t be true… Every time I look at you, I fall in love all over again.

برخی می گویند که فقط یک بار عاشق می شوی، اما این نمی تواند درست باشد … هر وقت که به تو نگاه می کنم، دوباره عاشقت می شوم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

To have you as my girl is my honor. Be with me always!

داشتن تو در کنارم، افتخاری است. همیشه با من باش!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

I’m having one of those days that make me realize how lost I’d be without you.

امروز یکی از آن روزهایی است که باعث می شود به این موضوع پی ببرم که چقدر بدون تو گیج و سردرگم هستم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, but falling in love with you was beyond my control.

ملاقات با تو، کار سرنوشت و تقدیر بود؛ دوست شدن با تو، انتخاب من بود؛ اما عاشق تو شدن، خارج از کنترل من بود.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me, I wished for you!

اگر شهاب سنگی را دیدی، چشمانت را ببند و آرزو کن. آرزوی من برآورده شد، امیدوارم آرزوی تو هم برآورده شود!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن عاشقانه قشنگ جدید

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I didn’t choose you, my heart did

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن قشنگ عاشقی جدید

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شادتری است.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Explaining to you how much and why I love you, would be like me describing how water tastes. It’s impossible.

برای من، توضیح دادن اینکه چقدر و چرا دوستت دارم مانند توصیف طعم و مزه ی آب است. این کار غیرممکن است.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

It’s not easy to let go of something you’ve put everything. But it’s harder to realize later on that you’ve been holding on to something that wasn’t there…anymore.

رها شدن از چیزی که خود را وقف آن کرده اید، آسان نمی باشد. اما سخت تر از آن زمانی است که متوجه می شوید به چیزی چسبیده اید که دیگر وجود نداشته است

متن های قشنگ عاشقانه جدید

You have this incredible way of making my heart happy.

تو این رو فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.

متن قشنگ عاشقی جدید

Words aren’t enough to tell you how wonderful you are. I love you.

کلمات برای بازگو کردن اینکه چقدر فوق العاده هستی، کافی نمی باشند. دوستت دارم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I wish dreams were like wishes, and wishes came true, cause in my dreams I’m always with you.

آرزو دارم که رویاها مانند آرزوها باشند، و آرزوها به حقیقت بپیوندند زیرا در رویاهایم من همیشه در کنار تو هستم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

One text from you changes my whole mood.

فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می کند.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

To the one I love, I wish you a good night, the sweetest of sweet dreams and enough joy for you to wake up to. Good night my Darling.

برای کسی که عاشقش هستم، آرزوی یک شب خوب، رویاهای شیرین و لذت و مسرت کافی برای بیدار شدن را دارم. شبت بخیر عشق من.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I`m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد یا نه، اما بعد صورتت را به خاطر می آورم و آماده ی جنگ می شوم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you.

وقتی چشمانم را می بندم، تو را می بینم. وقتی چشمانم را باز می کنم، تو را می بینم. کاری نیست که بدون فکر کردن به تو انجام دهم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction.

افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می آیند.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I only saw you for a second, but it made my day.

دیدن تو تنها برای چند ثانیه، کل روز مرا می سازد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Your kindness and super care always make me wonder what life would have been without you. You are my hero and I love you eternally.

مهربانی و توجه ی تو همیشه مرا شگفت زده می کند که زندگی بدون تو چگونه می شد. تو قهرمان من هستی و من دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.

فقط دو بار دوست دارم با تو باشم .. اکنون و برای همیشه.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

My heart for you will never break. My smile for you will never fade. My love for you will never end. I love you!

قلب من برای تو هیچگاه نمی شکند. لبخند من برای تو هیچگاه از بین نمی رود. عشق من نسبت به تو هیچگاه به پایان نمی رسد. دوستت دارم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

If I could be anything I would be your tear, so I could be born in your eye, live down your cheek and die on your lips.

اگر می توانستم چیز دیگری باشم، دوست داشتم اشک چشمان تو باشم تا در چشمان تو به دنیا بیایم، بر روی گونه ات سرازیر شوم و بر روی لبانت جان بسپارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

When you need someone to be there for you, I’ll be right there by your side always!

وقتی به کسی نیاز داری تا در کنارت باشد، من همیشه در کنارت خواهم بود.

متن عاشقانه قشنگ جدید

When I looked at my past, I saw something missing and then the reason it was so bad. You in my present, I look at my future and how complete it is!

وقتی به گذشته ام نگاه می کنم، می بینم که چیزی کم بوده و سپس متوجه ی دلیل بد بودن آن می شوم. اکنون به آینده نگاه می کنم و می بینم که با وجود چقدر کامل است!

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

One day it finally came true, the special someone that I loved, loved me too, and that special someone was you.

سرانجام روزی به حقیقت می پیوندد، فرد خاصی که دوستش دارم، دوستم خواهد داشت و آن فرد خاص تو هستی.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Life has never been better, thanks to you, sweetheart!

زندگی هیچگاه بهتر از این نبوده است و تو دلیل آن هستی، عزیزم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

To the love of my life, I wish you have the best out of today. Perfection in all you set your heart to do. Stay great and lovely for me dear. Love you.

برای عشق زندگیم آرزوی بهترین روز را دارم. آرزوی رسیدن به هر آنچه که می خواهی را دارم. برای من خوب و دوست داشتنی بمان. دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

Sometimes I wonder if love is worth fighting for. Then I look at you. I’m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد. سپس به تو نگاه می کنم و آماده ی جنگ می شوم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

As long as there is me, your heart will be the best it can ever be. To keep your heart unbroken is a promise I am willing to keep. I love you.

تا وقتی که من هستم، قلب تو بهترین بخش از وجود من خواهد بود. نشکستن قلب تو، عهدی است که هیچگاه نخواهم شکست. دوستت دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I dropped a tear in the ocean, the day that I find it is the day I’ll stop loving you.

من اشکی را در اقیانوس انداختم. تنها روزی که آن را پیدا کنم دست از دوست داشتن تو بر خواهم داشت.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I love you, As I have never loved another or ever will again, I love you with all that I am, and all that I will ever be.

دوستت دارم طوری که هیچگاه کسی را دوست نداشته ام یا نخواهم داشت. با تمام وجود دوستت دارم و همیشه همین طور خواهم بود.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, and remember that’s where my fingers fit perfectly.

وقتی احساس تنهایی می کنی، فقط به فاصله ی میان انگشتانت نگاه کن و به یاد آور که انگشتان من به خوبی می توانند این فاصله را پر کنند.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I wish you more than you wish me for the day. I wish you smiles and laughter birthed by sweet memories. Have the best of your day dear.

من برایت بیشتر از آنچه تو برای من آرزو می کنی، آرزو دارم. من برایت لبخند و خنده ی حاصل از خاطرات شیرین را آرزو می کنم. روز خوبی داشته باشی، عزیزم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I don’t think you understand how important it is for me to hear the sound of your voice every day.

فکر نمی کنم بدانی که هر روز شنیدن صدای تو چقدر می تواند برای من اهمیت دارد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

No matter how secure I would ever make my heart, you will remain the only one with uninterrupted access. Don’t ask why you just deserve it!

مهم نیست که چقدر قلبم را محفوظ نگه دارم، تو تنها کسی هستی که دسترسی همیشگی به آن را داری. دلیل آن را نپرس، تو لیاقتش را داری!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I love you more than words can define, feelings can express and thought can imagine.

من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند تعریف کنند، دوستت دارم، احساسات می توانند آن را ابراز کنند و افکار می توانند آن را تصور کنند.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Show me a good night, and I will tell you of a day which ended well. You always make my day.

شب خوبی را برای من بساز تا من نیز روزی را بسازم که پایان خوشی دارد. تو همیشه روز مرا می سازی.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Thanks so much for your morning SMS. Really glad to have you in my life. I wish you the best of today as you wish me too. Love you, mwah!

ممنون بابت پیام صبحگاهیت. به خاطر بودنت در زندگیم بسیار خوشحالم. آرزوی بهترین روز را برایت دارم همانطور که تو هم این آرزو را برایم داری. دوستت دارم!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

It will be for just a moment and the night will be gone again. Waiting to hear your voice and to see your beautiful face again. 

آن تنها برای یک لحظه خواهد بود و بعد شب بار دیگر تمام خواهد شد. انتظار شنیدن صدای تو و دیدن دوباره ی چهره ی زیبای تو.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

I plan on being with you until forever ends.

من برنامه دارم تا تا آخر با تو باشم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

In this life or hereafter, wherever your love goes is where my heart in love with you will ever be. We are more than inseparable. I love you.

در این زندگی و پس از آن، هر کجا که عشق تو باشد، قلب عاشق من نیز همان جا خواهد بود. ما جداناپذیر هستیم. دوستت دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.

دوست دارم سلام کردن به من لذت بخش ترین سلام و خداحافظی از من سخت ترین خداحافظی برای تو باشد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I wish every day is the celebration of love and you will be my valentine. You dying for me wouldn’t have been better than you living for me. I love you.

امیدوارم که هر روز تجلیلی از عشق باشد و هر روز ولنتاین من باشی. عشق بی حد و مرز تو برای من کافی خواهد باشد. دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I smile when I see the sight of the sun each morning not because it’s a bright day, but because it reminds me of how love glows in my heart. Have a great day ahead of my love.

هر صبح که نور آفتاب را می بینم، لبخند بر لبان می آید نه تنها به خاطر شروع یک روز جدید بلکه به خاطر این که آن به من یادآوری می کند که چگونه عشق تو در قلبم می درخشد. روز خوبی داشه باشی، عشق من.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

My love for you keeps increasing every second.

عشق من نسبت به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

متن قشنگ عاشقی جدید

In the morning, in the afternoon or at night, my love for you is ever super – a reminder! Have a great day ahead of my happiness.

صبح، عصر و شب، عشق من نسبت به تو بی اندازه است، روز خوبی داشته باشی، سعادت و خوشبختی من.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

You deserve all of me. You deserve my morning, night and noon. You deserve my present and future because you are my very best. I love you.

تو شایسته ی من هستی، تو استحقاق حال و آینده ی مرا داری زیرا تو بهترین بخش از وجود من هستی. دوستت دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Gloomy is the description of my day without you. I am feeling your absence so much, my dear.

افسردگی و تاریکی توصیفی از روز بدون توست. من نبود تو را به شدت احساس می کنم، عزیزم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

It is not being in love that makes me happy… but it’s being in love with you that makes me happy.

عاشق بودن مرا خوشحال نمی کند بلکه عاشق تو بودن است که مرا شاد می سازد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Waking up with your thought in me makes me fit for the day, more than a rigorous exercise would. Thanks for your numerous love and care. I love you.

بیدار شدن با فکر تو بیشتر از ورزش کردن روز مرا می سازد. ممنون بابت عشق و توجه ی بی حد و اندازه ی تو. دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

The hardest thing I could ever do is to forget about you.

سخت ترین کاری برای من، فراموش کردن تو خواهد بود.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I’d rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could.

من یک لحظه در آغوش گرفتن تو را به این که تمام عمر نمی توانم تو را در آغوش بگیرم، ترجیح می دهم.

متن قشنگ عاشقی جدید

I am tired of a life, a day, a night without you. So sad to know that you are this far away from me. I miss you dearly.

من از زندگی، روز و شب بدون تو خسته می شوم. دانستن این که تو آنقدر با من فاصله داری، بسیار ناراحت کننده است. دلم برایت تنگ شده، عزیزم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Good morning my love, my angel. I bet you had a sweet dream. Just checking on you. Have a great day ahead.

صبحت بخیر، عشق من، فرشته ی من. شرط می بندم که رویاهای شیرینی داشته ای. فقط می خواستم حالت را بپرسم. روز خوبی پیش رو داشته باشی.

متن قشنگ عاشقی جدید

I miss you in every step I take and in every move I make. I miss you a lot and I wish you would understand.

هر قدمی که بر می دارم و هر حرکتی که می کنم، دلم تنگت می شوم. دلم خیلی برایت تنگ شده است و امیدوارم متوجه ی آن باشی.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

You have no idea the amount of happiness you brought into my life.

تو نمی دانی که چقدر موجب شادی و خوشبختی من شده ای.

متن عاشقانه قشنگ جدید

There is no other woman in the world like you. I am the luckiest man alive to be able to call you mine.

زن دیگری در جهان شبیه به تو وجود ندارد. من خوشبخت ترین مرد روی زمین هستم که می توانم تو را عشقم صدا کنم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

You are, and always have been, my dream girl. Even before I met you, your vision was in my mind just as you are.

تو همیشه زن رویاهای من بوده ای. حتی پیش از آن که با تو ملاقات کنم، تصویری از تو در ذهنم وجود داشت.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Just when I thought of giving up to the fate that true love doesn’t exist, you came and showed me the best of it. Thanks for being you for me.

دقیقاً زمانی که تسلیم سرنوشت می شدم و فکر می کردم که عشق واقعی وجود ندارد، تو آمدی و زیباترین عشق را به من نشان دادی. ممنون برای این که هستی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

If my love is a vehicle, you are sure the fuel that ever has been giving it all it takes to move. You are my very best forever more.

اگر عشق من شبیه به اتومبیل باشد، مطمئناً تو سوختی هستی که باعث حرکتش می شوی. تو بهترین بخش از وجودم هستی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I promise to always treat you like a queen. You reign over my heart, and your wish is my command.

به تو قول می دهم که همیشه مانند یک ملکه با تو رفتار کنم. تو بر قلب من فرمانروایی می کنی و اراده ی تو، سرگردگی من است.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

If there was a card which said the right words, I would have bought it but there wasn’t, that’s why I’m writing this… I Love You!

اگر کارتی وجود داشت که کلمات درست را بازگو کند، من برایت می فرستادم ولی چنین کارتی وجود ندارد … به همین دلیل است که این را برایت می نویسم، دوستت دارم!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I don’t have much to give you. I’m not a rich man. What I can promise is that everything I do will be for you, always.

چیزی زیادی برای بخشیدن به تو ندارم. من مرد ثروتمندی نیستم. چیزی که می توانم به تو قول دهم این است که هر کار یکه می کنم همیشه برای تو می باشد.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

In my hands is this heart. I want you to have it because I’m so clumsy, so I’m afraid I’ll lose it or easily give it to someone else.

قلبم را به تو می دهم زیرا من دست و پاچلفتی هستن، از اینکه آن را از دست دهم یا به کس دیگری ببخشم، بسیار می ترسم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

With you, I lose myself, and without you I find myself wanting to be lost again.

با تو من از خود بی خود می شوم و بدون تو باز می خواهم از خود بی خود شوم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

My gratitude for having met you is surpassed only by my amazement at the joy you bring to my life.

حق شناسی و سپاس گذاری من به خاطر دیدن تو بسیار بیشتر از شادی و سروری است که تو به زندگی من آورده ای.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

You brighten each day with the love you bring. At night, the stars align to shine their light on you.

تو هر روز مرا با عشقتروشن می سازی. در شب، ستارگان به صف در می آیند تا نور خود را بر تو بتابانند.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

My life is full of daydream. I tried to stop thinking about you but I failed each time. I need you here my love. I miss you.

زندگی من سرشار از رویاست. من سعی کردم دست از فکر کردن به تو بکشم اما نتوانستم. من به نیاز دارم، عشق من. دلم برایت تنگ شده است.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

You’re still a little kitten that looks at my eyes, wanting love in this cold world.

تو هنوز مانند بچه گربه ی کوچکی هستی که به چشمان من نگاه می کنی و به دنبال عشق در این جهان سرد هستی.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I stop being anxious about tomorrow when I saw how wonderful my yesterday was and how glorious my today appears with you. It’s your love all the way!

من دیگر در مورد آینده نگران و مضطرب نیستم زیرا می بینم که دیروز چه روز فوق العاده ای بوده است و امروز به نظر چقدر شگفت انگیز می رسد. همگی این ها به خاطر عشق توست.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Sometimes, I knock on the doors of your heart, just to make sure I still live there.

گاهی اوقات، من درهای قلب تو را می زنم تا مطمئن شوم که هنوز در قلب تو جای دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

With every beat of my heart, I love you more and more. You’re the rhythm that keeps me steady on the march through life.

با هر ضربان قلبم، بیشتر از پیش عاشقت می شوم. تو ریتمی هستی که مرا در زندگی استوار نگه می داری.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Shakespeare would have been right if he ever said, “A life without true love will be miserable!” Without you, I am nothing but empty nothing. Thanks for being mine. I love you.

شکسپیر اگر می گفت “زندگی بدون عشق واقعی تیره و تار خواهد بود!” کاملاً حق داشت. من بدون تو چیزی نیستم. ممنون که هستیو دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

I want to be your courage when things go wrong and the lyrics to your heart when it lost romantic rhythms. Wouldn’t you let me? I love you..

من می خواهم جرات و شجاعت تو وقتی اوضاع آشفته و سخت شد و متن آهنگ قلب تو وقتی ریتم رومانتیکش را از دست داد، باشم. آیا این اجازه را به من نمی دهد؟ دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Words cannot express all that you mean to me. May you somehow just know that which I cannot explain.

کلمات نمی توانند جایگاه تو در قلبم را بازگو کنند. شاید چیزی را که من نمی توانم توضیح بدهم را به نحوی متوجه شده ای.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Your love has conquered me. Now I belong to you. I am your property so take care of me.

عشق تو مرا مسحور کرده است. اکنون من به تو تعلق دارم. من از آن تو هستن پس به من توجه کن.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I love you with the breath, the smiles and the tears of all my life.

من تو را با وجود تمام لبخندها و اشک های زندگیم دوست دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

In my hands is this heart. I want you to have it, because I’m so clumsy, so I’m afraid I’ll lose it or easily give it to someone else

قلب من در دستان توست زیرا من دست و پاچلفتی هستم و از اینکه آن را از دست دهم یا به کس دیگری ببخشم، می ترسم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I see you in every person I see. I feel you in anything I thought. Sad my day will end again without you in it. How I wish you are here.

من تو را در چهره ی تک تک مردم می بینم. من تو را در تک تک افکارم احساس می کنم. روزی که بدون تو به پایان برسد، بسیار ناراحت کننده است. چقدر دوست داشتم اینجا در کنارم بودی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

All my days with you are days worth living. I’ve forgotten what it feels like to be alone.

تمام روزهای با تو بودن، ارزش زندگی کردن را دارند. من فراموش کرده ام که تنهایی چه معنی و مفهومی دارد.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Just when I thought that I couldn’t be any happier, I see you, and that all changes once again.

دقیقاً وقتی که فکر می کردم هیچگاه از خوشحال تر از این نخواهم بود، تو را دیدم و همه چیز تغییر کرد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

You are my hay when the sun shines, my night stars when darkness calls. You are sure my all in all. 

تو بستر من در مقابل نور خورشید، ستاره های شب من در تاریکی هستی. تو تمام چیز من هستی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

If you dare, take my hand and take me to where your heart is. I want to feel what it’s like to love like you.

اگر شجاعت کافی داری، دستم را بگیر و مرا به سوی قلب خودت ببر. من می خواهم بدانم که دوست داشتن تو چه حسی دارد.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

You beautiful woman of my life, you took it all from me. I took it all from you. So today, we can blackmail each other.

تو زن زیبای زندگی من هستی. تو همه چیز مرا گرفتی و من نیز همه چیز تو را. اکنون می توانیم از یکدیگر طلب کنیم.

متن قشنگ عاشقی جدید

If sixty seconds would ever make a minute, and 24 hours would make a day, I want to spend it all with you throughout the year. I am best with you.

اگر شصت ثانیه یک دقیقه را شکل می دهد و 24 ساعت یک روز را، من می خواهم تمام طول سال را در کنار تو سپری کنم. من در کنار تو بهترین هستم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

They say love gives you wings but is that why I’m in seventh heaven?

می گویند که عشق به عاشق بال و پر می دهد، آیا به همین دلیل است که من در آسمان هفتم به سر می برم؟

متن عاشقانه قشنگ جدید

Can anything be more valuable than our love? Since you are with me, my only measurement is in heartbeats.

آیا چیزی می تواند ارزشمندتر از عشق ما باشد؟ از آنجایی که تو با من هستی، ضربان قلب تنها معیار سنجش من است.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

There is no finer day than a day with you by my side. Thank you for all that you are.

هیچ روزی بهتری از روزی که با تو سپری شود، نیست. ممنون به خاطر هر آنچه که هستی.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Just seeing your face brightens even my darkest of days. Your light shines on all that I do.

تنها دیدن چهره ی تو، تاریک ترین روزهای مرا روشن می سازد. عشق تو بر هر کاری که انجام می دهم، می درخشد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

No matter where you go, I will be by your side. Our unbreakable bonds mean we will be as one forever and face the world together.

مهم نیست که کجا بروی، من در کنارت خواهم بود. پیوند جدایی ناپذیر بین ما بدان معنی است که ما برای همیشه یکی خواهیم بود و در کنار هم با جهان رو به رو خواهیم شد.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

For you, I may be just one person, but for me, you are the world.

شاید من برای تو تنها یک فرد معمولی باشم اما تو برای من، تمام جهان هستی.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Two hearts ran to the end of the world. They recognized each other’s eyes at the final border of the end and infinity. In that particular moment, they hugged each other. No one dares to separate them.

دو قلب عاشق تا آخر دنیا با هم فرار کردند. آن ها چشمان یکدیگر را در انتهای مسیر و بی نهایت شناختند. در ان لحظه، همدیگر را در آغوش گرفتند و هیچ کس دیگر جرأت جدا کردنشان را نداشت.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Everything you do is a source of joy for me. I can never be sad when I’m around you.

هر کاری که می کنی باعث لذت و شادی من می شود. من هیچگاه در کنار تو نمی توانم ناراحت و غمگین باشم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I sit here all day waiting for the moment I’ll see your face, and maybe I’ll get a hug. So disappointing that it all ended a daydream.

من تمام مدت منتظر لحظه ی دیدن تو می نشینم و شاید بتوانم تو را در آغوش بگیرم. بسیار ناامیدکننده است که تمام این ها چیزی جز افکار پوچ من نبوده است.

متن عاشقانه قشنگ جدید

When I think of how lovely my heart always comes, I wish I climb the highest of mountains to tell how it has ever been having my life around yours.

وقتی به این موضوع فکر می کنم که قلب من چقدر دوست داشتنی است، آرزو می کنم که بلندترین کوه ها را فتح کنم تا بتوانم بگویم که زندگیم با وجود تو چگونه شده است.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

It’s going to be one of such great nights again. So great because you made my day, my dear. Thanks for being there all the time. 

امشب نیز یکی از عالی ترین شب ها خواهد بود زیرا تو، عزیزم، روز مرا ساختی. ممنون که همیشه در کنارم هستی.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

No one else loves me the way you do. No one else makes me feel the way you do. I am loving you all my life for this.

هیچ کس به اندازه ای که تو مرا دوست داری، دوستم ندارد. هیچ کسی نمی تواند احساسی که تو در من ایجاد می کنی را به وجود آورد. به همین خاطر تا آخر عمر عاشقت هستم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I wake in the morning thinking about you and lay down at night with the same beautiful thought on my mind.

من هر روز با فکر تو بیدار می شوم و هر شب با همان افکار زیبا در ذهنم می خوابم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

The best part of my day is your smile

بهترین قسمت روز من لبخند توست.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Being with you is the easiest choice I have ever made, and I’m so lucky I get to make it every day

با تو بودن ساده‌ترین انتخاب من بوده است و من خیلی خوش شانسم که هر روز این تصمیم را می‌گیرم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

I love you more every day

من هر روز بیشتر از دیروز تو را دوست دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I love your honesty, your passion, your resilience, your courage, your partnership, and your smile

من عاشق صداقت، اشتیاق، انعطاف‌پذیری، شجاعت، تعامل و لبخند تو هستم.

متن قشنگ عاشقی جدید

As we grow separately, we also grow together, and it’s truly a privilege

همانطور که جداگانه رشد می‌کنیم، با هم نیز رشد می‌کنیم و این یک مزیت است.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

You’re my soulmate, my best friend, my partner, and my confidante. Thank you for that

تو نیمه گمشده من، بهترین دوست من، شریک زندگی من و معتمد من هستی. بابت آن تشکر می‌کنم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye 

من می‌خواهم سلام مورد علاقه تو و سخت‌ترین خداحافظی تو باشم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Your smile takes my breath away. It took my breath away on the day we met, on our wedding day, today, and every day in between

لبخند تو نفسم را بند می‌آورد. در روزی که برای اولین بار همدیگر را دیدیم، در روز عروسی، امروز و هر روز نفسم بند می‌آید.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Thank you for teaching me what marrying your best friend means

ازت ممنونم که به من یاد دادی ازدواج با بهترین دوست به چه معناست.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I wish every day you could see yourself the way I see you. Because I see you as absolutely perfect

ای کاش هر روز می‌توانستی آنطور که من تو را می‌بینم، خودت را ببینی. زیرا از نظر من تو کاملا بی نقص هستی.

متن عاشقانه قشنگ جدید

When I put my arms around you, I never want to let you go

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم، هرگز نمی‌خواهم رهایت کنم.

متن قشنگ عاشقی جدید

My life was black and white until you came in and added color

زندگی من سیاه و سفید بود تا وقتی که تو به آن رنگ بخشیدی.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I feel safest and happiest when I’m in your arms

وقتی در آغوش تو هستم احساس امنیت و شادی می‌کنم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I choose you every day, and I’m so lucky you choose me, too

من هر روز تو را انتخاب می‌کنم و خیلی خوش شانس هستم که تو هم مرا انتخاب می‌کنی.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I didn’t know what marrying your best friend meant until I met you

من نمی‌دانستم که ازدواج با بهترین دوست چه معنایی دارد تا وقتی که با تو آشنا شدم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

You’re my first thought every morning and my last thought before I go to sleep

من هر روز صبح با فکر تو از خواب بیدار می‌شوم و با فکر تو شب‌ها به خواب می‌روم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

You inspire a love in me that I never knew was possible

تو الهام‌بخش عشقی در من هستی که فکر می‌کردم هرگز وجود ندارد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I can’t wait to come home to you tonight

دیگر طاقت انتظار دیدن مجدد تو را ندارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I am so lucky to have you by my side today, tomorrow, and forever

من خیلی خوش شانسم که امروز، فردا و برای همیشه تو را در کنار خود دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

You make my heart soar, my mind race, and my lips form a perfect smile

تو باعث می‌شوی قلبم به پرواز درآید، ذهنم به تپش بیفتد و لب‌هایم لبخندی بی‌نقص بسازند.

متن عاشقانه قشنگ جدید

There are a million ways to say how much I love you that I truly don’t know where to start

میلیون‌ها راه برای گفتن این که چقدر دوستت دارم وجود دارد که نمی‌دانم از کجا شروع کنم.

متن قشنگ عاشقی جدید

And whenever I look at you, I just want to thank every God who was, who is or ever will be for giving the opportunity of your love to me

و هر وقت به تو نگاه می کنم، فقط می خواهم از خدایی که وجود دارد، به خاطر فراهم کردن فرصت عشقی که تو به من می دهی، تشکر کنم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند؛

بخاطر چه زنده‌ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

نیما یوشیج

متن عاشقانه قشنگ و جدید

خیالت را هر شب

چنان در آغوش می کشم که

تمامم دود می شود

و تو حتی نمی دانی

من …

در حوالی این همه تنهایی

بالاتر از وسعت خواهش

ناب ترین نگاه را

برای

نوازشِ عشق دارم …

فلور فرشچی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدی

وای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

متن قشنگ عاشقی جدید

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

متن قشنگ عاشقی جدید

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتم

به من محرم ترینی و برایم بهترین یاری

لیلا‌ محمدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

گاهی دلت هیچ نمی خواهد

فقط یک کلمه

یک پیام

اصلا یک نقطه

که فقط از طرف او باشد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

بمانی بهارم

بخندی تابستان

بباری پاییزم

نباشی زمستان

تو

چهار فصل روزگار منی عشقم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند

نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.

دالایی لاما

متن های قشنگ عاشقانه جدید

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن عاشقانه قشنگ و جدید

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

متن قشنگ عاشقی جدید

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچد

دائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

به گمانم

بهشت همین باشد

کمی باران

اندکی من 

و تمام

آغوشت

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است …

 سحر رستگار

متن عاشقانه قشنگ و جدید

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی

سید فاطمه موسوی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلم

ببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید

مهرداد حق محمدی

متن قشنگ عاشقی جدید

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که

تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که

قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که

عشقت معنای بودنم است

متن عاشقانه قشنگ جدید

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

متن قشنگ عاشقی جدید

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ما هر دو از دست رفته ایم

تو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفت

من اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید دلم طلوع می کند

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بهترین روز زندگی من

روزی ست که تو در میان ناباوری های من می آیی

و کنارم می نشـینی

و دستم را می گیری

آرام زمزمه میکنی

دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عشق تو

زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام

و دلتنگی تو

بدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده ام

خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن عاشقانه قشنگ جدید

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند؛

بخاطر چه زنده‌ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

نیما یوشیج

متن قشنگ عاشقی جدید

خیالت را هر شب

چنان در آغوش می کشم که

تمامم دود می شود

و تو حتی نمی دانی

من …

در حوالی این همه تنهایی

بالاتر از وسعت خواهش

ناب ترین نگاه را

برای

نوازشِ عشق دارم …

فلور فرشچی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدی

وای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

متن قشنگ عاشقی جدید

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتم

به من محرم ترینی و برایم بهترین یاری

لیلا‌ محمدی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

گاهی دلت هیچ نمی خواهد

فقط یک کلمه

یک پیام

اصلا یک نقطه

که فقط از طرف او باشد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بمانی بهارم

بخندی تابستان

بباری پاییزم

نباشی زمستان

تو

چهار فصل روزگار منی عشقم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند

نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.

دالایی لاما

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچد

دائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

به گمانم

بهشت همین باشد

کمی باران

اندکی من 

و تمام

آغوشت

متن عاشقانه قشنگ و جدید

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است …

 سحر رستگار

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی

سید فاطمه موسوی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

متن قشنگ عاشقی جدید

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

متن قشنگ عاشقی جدید

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلم

ببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید

مهرداد حق محمدی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که

تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که

قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که

عشقت معنای بودنم است

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

ما هر دو از دست رفته ایم

تو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفت

من اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

متن قشنگ عاشقی جدید

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید دلم طلوع می کند

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بهترین روز زندگی من

روزی ست که تو در میان ناباوری های من می آیی

و کنارم می نشـینی

و دستم را می گیری

آرام زمزمه میکنی

دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشق تو

زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام

و دلتنگی تو

بدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده ام

خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن قشنگ عاشقی جدید

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :
یکی بود
هنوزم هست
خدایا همیشه باشد …

متن قشنگ عاشقی جدید

از تو دور بودن پر توقعم کرده …
حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین !

متن های قشنگ عاشقانه جدید

میخواهمت و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق یعنی بودنت حال مرا شیدا کند

عشق یعنی رفتنت قلب مرا تنها کند

عشق یعنی آنقدر مست تو باشم ماه من

قصه‌ عشقت مرا رسواتر از رسوا کند

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عاشقی دانی چه باشد ؟ بی دل و جان زیستن
جان و دل بر باختن ، بر روی جانان زیستن

سوختن در هجر و خوش بودن به امید وصال

ساختن با درد و پس با بوی درمان زیستن

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

میان بازوانت جایم می دهی..
حلقه ی عاشقی را
تنگ و تنگ تر می کنی
دل به دل…
در هم گره می خوریم…
جوری که نه من از تو سر در می آورم
نه تو از من…
و نه عشق از هر دوی ما…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد ، اختلال در تشخیص ماه های قمریست !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عاشقی…
لحظه‌ی خندیدنِ توست …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

در غروب عاشقی یار تماشایی تویی

از میان این همه تندیس زیبایی تویی

حال من باتو همیشه خوب و بهتر میشود

چونکه در قلبم همیشه پاک و دریایی تویی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

“تـــــــــــو” تنها یکیست آن هم تویی
من دیگران را “شما” خطاب می کنم !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق یعنی لبخند تو

وقتی که بر لبانت نقش می‌ بندد

و تمام غم‌ هایم را فراموش می‌ کنم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زندگی یعنی همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

ای جان دلم عاشقی برای تو میارزه ب رسوا شدن

متن قشنگ عاشقی جدید

تو نیمه ی دیگر من شده ای!
نیمه ایی که باید شاملو وار پرستیدش!

متن عاشقانه قشنگ جدید

بیا با هم رفت و آمد نکنیم !
مثلا وقتی می آیی نرو …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بگذارید انشا بنویسم …
موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟
به نام خدا
هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دعوایِ هیچ عاشقی را جدی نگیر
آدم‌ها هیچ‌وقت با کسی که
دوستش دارند دلِ دعوا ندارند
فقط گاهی صدایشان بلند می‌شود
تا بلندتر از قبل بگویند: تو برایم
مهم هستی، می‌فهمی…؟

متن عاشقانه قشنگ جدید

بینِ ما حادثه‌یِ عشق
به تکثیر نشست.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

هیچ جزر و مدی نمی تواند آشفته ام کند وقتی سرم روی سینه تو بالا و پایین می رود !

متن های قشنگ عاشقانه جدید

بهار عاشقان حال تو باشد

خوشی ها ثبت احوال تو باشد

فقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌

که آنهم پیشکش مال تو باشد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

و مهربانیت از دور چه عجیب نزدیک است
حس میکنم جغرافیا ، دروغ تاریخ است …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

برای دوست داشتنت…
حق انتخابی نداشتم…
درست مثل
انتخاب خانواده و ملیتم..
وگرنه کدام زن عاقلی …
عاشق مردی می‌شود …
که دور است…
دیر می‌آید.. .
و سخت می‌گوید…
“دوستت دارم”..

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

شانه‌ هایِ تـو قبله‌گاهِ
دیدگانِ پُر نیاز من

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

متن قشنگ عاشقی جدید

با تـــــو، تمامِ زیبایی هایِ دنیا
درست به اندازه تن من است…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو فقط بگو دوستت دارم..
من احساسم را چنان
به نگاه هایت گره خواهم زد که خورشید هر روز صبح،
قربان صدقه
دلبری هایِ مابرود..

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آرامش آغوش تو را
خواب ندارد…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

يقين دارم

تو را دوست دارم

من، تو را صادقانه دوست دارم

تو را به دور از غرور

به دور از ريا

مثل كودكی به دور از دروغ

تو را مثل نيمه‌ ی ديگر جان

مثل لحظه‌ ی اولين ديدار

اولين بوسه، اولين آغوش

من، تو را عاقلانه دوست دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

احتیاجی به تسبیح نیست ، دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم !

متن قشنگ عاشقی جدید

آنقدر دوستت دارم که
پروانه ها گیج می شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد !

متن عاشقانه قشنگ جدید

دروغ می گفت…
اندازه ی سر سوزنی دوستم نداشت
همیشه سَر و تَه عشق را…
با بوسه هم می آورد
ولی حواسش به چشم هایش نبود
حواسش نبود که..
عاشقی بایداز چشم ها بیرون بزند
نه از لب ها…

متن قشنگ عاشقی جدید

عاشقی یاد گرفتنی نیست، هیچ مادری گریه را به کودکش یاد نمی دهد
عاشق که بودی دست کم تشری که با نگاهت می زدی دل آدم را پاره نمی کرد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

صدا بزن مرا مهم نیست به چه نامی

فقط میم مالکیت را آخرش بگذار

می خواهم باور کنم مال تو هستم

متن قشنگ عاشقی جدید

تو دیگه زیادی عاشقی ! کسایی که انیمه ی بوسه ی ایزدی رو دیدن می فهمن

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

فرصت گفتن دوستت دارم ها

آنقدر نیست كه بماند بـرای فردا

به آنها که می توانیم

همین امروز بگوییم كه دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ جدید

چقدر سینه جای کوچکی‌ ست

برای نگهداری از قلبی

که مدام تو را می‌ تپد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

به جز حضور تو

هیچ چیز این جهان بی کرانه را

جدی نگرفتم

حتی عشق را ..!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو را دوست دارم

و این دوست داشتن

حقیقتی است که مرا

به زندگی دلبسته می‌ کند

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :
یکی بود
هنوزم هست
خدایا همیشه باشد …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

از تو دور بودن پر توقعم کرده …
حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین !

متن قشنگ عاشقی جدید

میخواهمت و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد !

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق یعنی بودنت حال مرا شیدا کند

عشق یعنی رفتنت قلب مرا تنها کند

عشق یعنی آنقدر مست تو باشم ماه من

قصه‌ عشقت مرا رسواتر از رسوا کند

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عاشقی دانی چه باشد ؟ بی دل و جان زیستن
جان و دل بر باختن ، بر روی جانان زیستن

سوختن در هجر و خوش بودن به امید وصال

ساختن با درد و پس با بوی درمان زیستن

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

میان بازوانت جایم می دهی..
حلقه ی عاشقی را
تنگ و تنگ تر می کنی
دل به دل…
در هم گره می خوریم…
جوری که نه من از تو سر در می آورم
نه تو از من…
و نه عشق از هر دوی ما…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد ، اختلال در تشخیص ماه های قمریست !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عاشقی…
لحظه‌ی خندیدنِ توست …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

در غروب عاشقی یار تماشایی تویی

از میان این همه تندیس زیبایی تویی

حال من باتو همیشه خوب و بهتر میشود

چونکه در قلبم همیشه پاک و دریایی تویی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

“تـــــــــــو” تنها یکیست آن هم تویی
من دیگران را “شما” خطاب می کنم !

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عشق یعنی لبخند تو

وقتی که بر لبانت نقش می‌ بندد

و تمام غم‌ هایم را فراموش می‌ کنم

متن عاشقانه قشنگ جدید

زندگی یعنی همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ای جان دلم عاشقی برای تو میارزه ب رسوا شدن

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو نیمه ی دیگر من شده ای!
نیمه ایی که باید شاملو وار پرستیدش!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بیا با هم رفت و آمد نکنیم !
مثلا وقتی می آیی نرو …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بگذارید انشا بنویسم …
موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟
به نام خدا
هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

متن عاشقانه قشنگ جدید

دعوایِ هیچ عاشقی را جدی نگیر
آدم‌ها هیچ‌وقت با کسی که
دوستش دارند دلِ دعوا ندارند
فقط گاهی صدایشان بلند می‌شود
تا بلندتر از قبل بگویند: تو برایم
مهم هستی، می‌فهمی…؟

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بینِ ما حادثه‌یِ عشق
به تکثیر نشست.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

هیچ جزر و مدی نمی تواند آشفته ام کند وقتی سرم روی سینه تو بالا و پایین می رود !

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بهار عاشقان حال تو باشد

خوشی ها ثبت احوال تو باشد

فقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌

که آنهم پیشکش مال تو باشد

متن عاشقانه قشنگ جدید

و مهربانیت از دور چه عجیب نزدیک است
حس میکنم جغرافیا ، دروغ تاریخ است …

متن قشنگ عاشقی جدید

برای دوست داشتنت…
حق انتخابی نداشتم…
درست مثل
انتخاب خانواده و ملیتم..
وگرنه کدام زن عاقلی …
عاشق مردی می‌شود …
که دور است…
دیر می‌آید.. .
و سخت می‌گوید…
“دوستت دارم”..

متن عاشقانه قشنگ و جدید

شانه‌ هایِ تـو قبله‌گاهِ
دیدگانِ پُر نیاز من

متن عاشقانه قشنگ جدید

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

با تـــــو، تمامِ زیبایی هایِ دنیا
درست به اندازه تن من است…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو فقط بگو دوستت دارم..
من احساسم را چنان
به نگاه هایت گره خواهم زد که خورشید هر روز صبح،
قربان صدقه
دلبری هایِ مابرود..

متن عاشقانه قشنگ جدید

آرامش آغوش تو را
خواب ندارد…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

يقين دارم

تو را دوست دارم

من، تو را صادقانه دوست دارم

تو را به دور از غرور

به دور از ريا

مثل كودكی به دور از دروغ

تو را مثل نيمه‌ ی ديگر جان

مثل لحظه‌ ی اولين ديدار

اولين بوسه، اولين آغوش

من، تو را عاقلانه دوست دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

احتیاجی به تسبیح نیست ، دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم !

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

آنقدر دوستت دارم که
پروانه ها گیج می شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد !

متن قشنگ عاشقی جدید

دروغ می گفت…
اندازه ی سر سوزنی دوستم نداشت
همیشه سَر و تَه عشق را…
با بوسه هم می آورد
ولی حواسش به چشم هایش نبود
حواسش نبود که..
عاشقی بایداز چشم ها بیرون بزند
نه از لب ها…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عاشقی یاد گرفتنی نیست، هیچ مادری گریه را به کودکش یاد نمی دهد
عاشق که بودی دست کم تشری که با نگاهت می زدی دل آدم را پاره نمی کرد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صدا بزن مرا مهم نیست به چه نامی

فقط میم مالکیت را آخرش بگذار

می خواهم باور کنم مال تو هستم

متن قشنگ عاشقی جدید

تو دیگه زیادی عاشقی ! کسایی که انیمه ی بوسه ی ایزدی رو دیدن می فهمن

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

فرصت گفتن دوستت دارم ها

آنقدر نیست كه بماند بـرای فردا

به آنها که می توانیم

همین امروز بگوییم كه دوستت دارم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

چقدر سینه جای کوچکی‌ ست

برای نگهداری از قلبی

که مدام تو را می‌ تپد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به جز حضور تو

هیچ چیز این جهان بی کرانه را

جدی نگرفتم

حتی عشق را ..!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو را دوست دارم

و این دوست داشتن

حقیقتی است که مرا

به زندگی دلبسته می‌ کند

متن قشنگ عاشقی جدید

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند

سرزمین مرا

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻠـــﻮﻍ

ﺧﯿﻠـــﯽ ﺷﻠـــﻮﻍ

ﻭﺍﯾﺴﺘـــﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ!

ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟

ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!…

ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﻫﯿﺎﻫـــﻮﯼ ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺁﺩﻣـــﺎ

ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ ﭼﺸﻤـــﺎﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ

ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺗﻨﮕــــ ﻣﯿﺸـــﻪ…

ﺻــــﺪﺍﻫﺎﺷـــﻮﻥﻭ ﻣـــﯽ ﺷﻨـــﻮﯼ؟

ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!

ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺻﺪﺍﻫـــﺎ

ﺩﻟــــﻢ ﺩﻧـــﺒﺎﻝ ﺻــﺪﺍﯼ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ…

ﺑﮕـــﻢ ﺣـــﺎﻻ ﭼﺸﻤﺎﺗــــﻮ ﺑﺒﻨـــﺪ

ﺑﮕـــﻮ ﭼـــﻪ ﺣﺴـــﯽ ﺩﺍﺭﯼ!

ﺑﮕـــﯽ ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﮔــــﻢ ﺷــﺪﻡ ﺑﯿـــﻦ ﯾــﻪ ﻋﺎﻟﻤـــﻪ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ

ﺑﮕـــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــﯽ ﮔــﻢ ﻣﯿﺸـــﻢ ﺑﯿــﻦ ﯾــﻪ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ

متن عاشقانه قشنگ و جدید

کاش می شــــد ” فقــ ــط ” ، تو را داشته باشــــم

خدا هـــــی بپرسد : خوب ، دیگر چه ؟؟!

من بگویــــــــــم : هیچ ،

هـــــمین کافیــــــست

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تڪیـﮧ گـآهَم بآش !

میخـوآهَم سَنگـینی نِگـآه ایـن مَرבمِ حَسـوב شَهـر رـآ

تـو هـَم حـِس کنـی

ایـن مَرבم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב

בست هآیِمـآن تـآ این اَنـدآزه بِہم می آینـב !

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن قشنگ عاشقی جدید

اونی که واقعا دوستت داشته باشه

شاید اذیتت هم بکنه

ولی هیچ وقت عذابت نمیده …

شاید چند روزی هم حالتو نپرسه

ولی همه حواسش پیشه توئه …

شاید باهات قهر هم بکنه

ولی هیچ وقت راحت ازت دل نمیکنه ..

متن های قشنگ عاشقانه جدید

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصل زمستان این است:
من باشم وتو باشی
و آغوشت
حالا این وسط
برف و باران هم بیاید‌

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

یڪ عمر بہ خاطرت معطڸ بودم
در تیررس بمب و مسلسڸ بودم
هرروز بہ هر بهانہ عاشق شده ای
یادت نرود ڪہ  عشق اول بودم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش💋
با تو …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

اگِه‌حتی‌تـــــوُمنویِکم‌بخوای
مَن‌تُــــوروخیلی‌زیاد”دوست‌دارَمت” ♥️

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

❣عشق❣
خیلی سریع
اتفاق میوفته
خیلی سریع هم
از بین میره
اگه هنوز تو فکرشی
بدون دوسِش داشتی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

چه کسی کنار توست و چه کسی مقابل توست

کسی که کنار تو می ماند

حتی اگر از خونت نباشد، همخون توست

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

برای زیستن دو قلب لازم است

قلبی که دوست بدارد و قلبی که دوست داشته شود

قلبی که هدیه کند و قلبی که بپذیرد

قلبی که بگوید و قلبی که جواب دهد

قلبی برای من و قلبی برای تنها نازنینم

متن قشنگ عاشقی جدید

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط میتونی حسش کنی.
دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ جدید

اگر هزار غم است از جهانیان بر دل

همین بس است

که او غمگسار ما باشد …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

وقتی معجزه تویی

دیگر هیچ اتفاق تازه‌ ای

جز دوست داشتنت نمی‌ افتد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

متن قشنگ عاشقی جدید

تو تنها دعای قشنگ منی

مبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش آرزویت کند

متن عاشقانه قشنگ و جدید

حتی اگر حرفی نبود

شماره‌ام را بگیر و فقط بخند

وقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستد

و در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایست

که برای رهایی پرپر می‌ زند

متن قشنگ عاشقی جدید

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن عاشقانه قشنگ جدید

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

این پیام میـــخواهد بـه تـو بگوید

کسی دلش برایت تنگ شده اسـت

و نمیتواند بدون تـو زندگی کند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بالشم بوی تـو را می دهد

قبل از آنکه بـه خواب بروم

آنرا در آغوش می گیرم

دلتنگ تـو هستم

متن قشنگ عاشقی جدید

تو بهترین معشوقه ای و برای من تو به معنی همه چیز هستی. تو هدیه ای هستی از سوی خدا که من آن را گرامی میدارم و افتخار میکنم.

متن قشنگ عاشقی جدید

عشق یعنی …

تو در مجازی می گویی دوستت دارم

و من جدی جدی پـــرواز میکنم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

پرسه زدن در خیالت زیباترین نیاز من است

هوایم باش

تا نفسم نگیرد

عاشقانه ترین متن های دوست داشتن واقعی

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …

آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

مــی خـواهـم داستـانـی از علاقــه ام بـه تــو را بنـویسـم

یـکی بـــود ، یـکی …
بـی خیال……..!!
خــلاصـه اش میشود اینــکـه :
دوستـت دارم ، لعـنتـی . . . !

متن عاشقانه قشنگ جدید

دیوار غرور بینمان را کوتاه نمیکنی..دوستت ندارم
اما نمیدانم چرا..عاشق اسمم میشوم وقتی تو هر جمله ات بکار میبریش..
بی اعتنایی و سرخوش..دوستت ندارم
اما نمیدانم چرا..میخواهم همیشه پیشت باشم،
حتی اگر با هم حرف نزنیم..حتی اگر به ظاهر نشون بدم که ازت متنفرم…
بعد از هر بار دیدنت تا چندین روز پشت سرت بد میگویم
همه دوستام میخندند..مغرور خر ، آدمه از خود راضی ، خود شیفته و یوبس!!
همه را میگویم ولی آخرسر لبخندی نه چندان خالی از معنا برلب دارم…
دوستت ندارم..اما..تو باور نکن
♥دوستت دارم♥

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

از تو می نویسم که صورت گرمی داری٫لبهایی گرمتر و دلی به گرمی آتشفشان

از تو می نویسم که قطره ای از اشکت یه دریاست

از تو می نویسم که تفاوطت با ماه در یک کلمست٫تو زیبا تری

از تو می نویسم که تصویر واژگون من رو دوباره ایستاده کردی

از تو می نویسم چون کسی رو جز تو در این توفان ندارم

از تو می نویسم چون اگه تو نباشی نابودم

از تو می نویسم چون از من نوشتی

از تو می نویسم تا دلم با تو باشه

از تو می نویسم تا وقتی که توانی در این دستهاست

می نویسم روی ذره ذره ی دلم که همیشه عاشقت خواهم بود

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری

بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه

از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه

آروم میشی

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه

متن عاشقانه قشنگ جدید

عاشق اون لحظه ام….

که از پشت بغلم میکنی ….

نفسات گردنمو نوازش میده…

آروم میگی :

“نفسم ” چطوره ؟؟!

و من غرق لذت میشوم !

♥ این لحظه ها رو با هیچ چیز توی دنیا عوض نمیکنم ♥

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

درد دارد. . .

وقتی همه چیزرامیدانی…

وفکر میکنند که نمیدانی…

و غصه میخوری که میدانی…

و میخندند که نمیدانی

متن قشنگ عاشقی جدید

تو تنها دعای قشنگ منی’

”’خدا میشود مستجابت کند”

‘مبادا یکی از خدا بی خبر

‘برای خودش انتخابت کند..!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دورافتاده ام!

دورازکسی که دوستش دارم

هیچ وقت فاصله هارانمی بخشم…

متن قشنگ عاشقی جدید

بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر
در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
ور عشقی ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم با وفا ندیدم جز درد
یک مونس نامرد ندارم جز غم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند

سرزمین مرا

متن عاشقانه قشنگ جدید

دﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻠـــﻮﻍ

ﺧﯿﻠـــﯽ ﺷﻠـــﻮﻍ

ﻭﺍﯾﺴﺘـــﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ!

ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟

ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!…

ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﻫﯿﺎﻫـــﻮﯼ ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺁﺩﻣـــﺎ

ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ ﭼﺸﻤـــﺎﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ

ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺗﻨﮕــــ ﻣﯿﺸـــﻪ…

ﺻــــﺪﺍﻫﺎﺷـــﻮﻥﻭ ﻣـــﯽ ﺷﻨـــﻮﯼ؟

ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!

ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺻﺪﺍﻫـــﺎ

ﺩﻟــــﻢ ﺩﻧـــﺒﺎﻝ ﺻــﺪﺍﯼ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ…

ﺑﮕـــﻢ ﺣـــﺎﻻ ﭼﺸﻤﺎﺗــــﻮ ﺑﺒﻨـــﺪ

ﺑﮕـــﻮ ﭼـــﻪ ﺣﺴـــﯽ ﺩﺍﺭﯼ!

ﺑﮕـــﯽ ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﮔــــﻢ ﺷــﺪﻡ ﺑﯿـــﻦ ﯾــﻪ ﻋﺎﻟﻤـــﻪ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ

ﺑﮕـــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــﯽ ﮔــﻢ ﻣﯿﺸـــﻢ ﺑﯿــﻦ ﯾــﻪ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ

متن قشنگ عاشقی جدید

کاش می شــــد ” فقــ ــط ” ، تو را داشته باشــــم

خدا هـــــی بپرسد : خوب ، دیگر چه ؟؟!

من بگویــــــــــم : هیچ ،

هـــــمین کافیــــــست

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تڪیـﮧ گـآهَم بآش !

میخـوآهَم سَنگـینی نِگـآه ایـن مَرבمِ حَسـوב شَهـر رـآ

تـو هـَم حـِس کنـی

ایـن مَرבم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב

בست هآیِمـآن تـآ این اَنـدآزه بِہم می آینـב !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن های قشنگ عاشقانه جدید

اونی که واقعا دوستت داشته باشه

شاید اذیتت هم بکنه

ولی هیچ وقت عذابت نمیده …

شاید چند روزی هم حالتو نپرسه

ولی همه حواسش پیشه توئه …

شاید باهات قهر هم بکنه

ولی هیچ وقت راحت ازت دل نمیکنه ..

متن های قشنگ عاشقانه جدید

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصل زمستان این است:
من باشم وتو باشی
و آغوشت
حالا این وسط
برف و باران هم بیاید‌

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

یڪ عمر بہ خاطرت معطڸ بودم
در تیررس بمب و مسلسڸ بودم
هرروز بہ هر بهانہ عاشق شده ای
یادت نرود ڪہ  عشق اول بودم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش💋
با تو …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

اگِه‌حتی‌تـــــوُمنویِکم‌بخوای
مَن‌تُــــوروخیلی‌زیاد”دوست‌دارَمت” ♥️

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

❣عشق❣
خیلی سریع
اتفاق میوفته
خیلی سریع هم
از بین میره
اگه هنوز تو فکرشی
بدون دوسِش داشتی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چه کسی کنار توست و چه کسی مقابل توست

کسی که کنار تو می ماند

حتی اگر از خونت نباشد، همخون توست

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

برای زیستن دو قلب لازم است

قلبی که دوست بدارد و قلبی که دوست داشته شود

قلبی که هدیه کند و قلبی که بپذیرد

قلبی که بگوید و قلبی که جواب دهد

قلبی برای من و قلبی برای تنها نازنینم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط میتونی حسش کنی.
دوستت دارم

متن قشنگ عاشقی جدید

اگر هزار غم است از جهانیان بر دل

همین بس است

که او غمگسار ما باشد …

متن عاشقانه قشنگ جدید

وقتی معجزه تویی

دیگر هیچ اتفاق تازه‌ ای

جز دوست داشتنت نمی‌ افتد

متن های قشنگ عاشقانه جدید

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو تنها دعای قشنگ منی

مبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش آرزویت کند

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

حتی اگر حرفی نبود

شماره‌ام را بگیر و فقط بخند

وقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستد

و در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایست

که برای رهایی پرپر می‌ زند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

این پیام میـــخواهد بـه تـو بگوید

کسی دلش برایت تنگ شده اسـت

و نمیتواند بدون تـو زندگی کند

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بالشم بوی تـو را می دهد

قبل از آنکه بـه خواب بروم

آنرا در آغوش می گیرم

دلتنگ تـو هستم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو بهترین معشوقه ای و برای من تو به معنی همه چیز هستی. تو هدیه ای هستی از سوی خدا که من آن را گرامی میدارم و افتخار میکنم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عشق یعنی …

تو در مجازی می گویی دوستت دارم

و من جدی جدی پـــرواز میکنم

متن عاشقانه قشنگ جدید

پرسه زدن در خیالت زیباترین نیاز من است

هوایم باش

تا نفسم نگیرد

عاشقانه ترین متن های دوست داشتن واقعی

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …

آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟

متن های قشنگ عاشقانه جدید

مــی خـواهـم داستـانـی از علاقــه ام بـه تــو را بنـویسـم

یـکی بـــود ، یـکی …
بـی خیال……..!!
خــلاصـه اش میشود اینــکـه :
دوستـت دارم ، لعـنتـی . . . !

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دیوار غرور بینمان را کوتاه نمیکنی..دوستت ندارم
اما نمیدانم چرا..عاشق اسمم میشوم وقتی تو هر جمله ات بکار میبریش..
بی اعتنایی و سرخوش..دوستت ندارم
اما نمیدانم چرا..میخواهم همیشه پیشت باشم،
حتی اگر با هم حرف نزنیم..حتی اگر به ظاهر نشون بدم که ازت متنفرم…
بعد از هر بار دیدنت تا چندین روز پشت سرت بد میگویم
همه دوستام میخندند..مغرور خر ، آدمه از خود راضی ، خود شیفته و یوبس!!
همه را میگویم ولی آخرسر لبخندی نه چندان خالی از معنا برلب دارم…
دوستت ندارم..اما..تو باور نکن
♥دوستت دارم♥

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

از تو می نویسم که صورت گرمی داری٫لبهایی گرمتر و دلی به گرمی آتشفشان

از تو می نویسم که قطره ای از اشکت یه دریاست

از تو می نویسم که تفاوطت با ماه در یک کلمست٫تو زیبا تری

از تو می نویسم که تصویر واژگون من رو دوباره ایستاده کردی

از تو می نویسم چون کسی رو جز تو در این توفان ندارم

از تو می نویسم چون اگه تو نباشی نابودم

از تو می نویسم چون از من نوشتی

از تو می نویسم تا دلم با تو باشه

از تو می نویسم تا وقتی که توانی در این دستهاست

می نویسم روی ذره ذره ی دلم که همیشه عاشقت خواهم بود

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری

بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه

از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه

آروم میشی

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عاشق اون لحظه ام….

که از پشت بغلم میکنی ….

نفسات گردنمو نوازش میده…

آروم میگی :

“نفسم ” چطوره ؟؟!

و من غرق لذت میشوم !

♥ این لحظه ها رو با هیچ چیز توی دنیا عوض نمیکنم ♥

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

درد دارد. . .

وقتی همه چیزرامیدانی…

وفکر میکنند که نمیدانی…

و غصه میخوری که میدانی…

و میخندند که نمیدانی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو تنها دعای قشنگ منی’

”’خدا میشود مستجابت کند”

‘مبادا یکی از خدا بی خبر

‘برای خودش انتخابت کند..!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دورافتاده ام!

دورازکسی که دوستش دارم

هیچ وقت فاصله هارانمی بخشم…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر
در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
ور عشقی ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم با وفا ندیدم جز درد
یک مونس نامرد ندارم جز غم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بی تو مهتاب کجا؟

کوچه کجا؟

شعر کجا؟

بی تو از باقی این عمر گذشتم

متن عاشقانه قشنگ جدید

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن

چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

سعدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

‌ دلم دیوانه بودن با تو را می خواست
‌مهدی اخوان ثالث

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

به چه کس باید گفت
با تو انسانم و خوشبخت ترین

مهدی اخوان ثالث ‌

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت می کند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

توصیف تـــو این گونه توان گفت :
«تـــو» ختـم تمــام دلبــرانـی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

قلب، مهمانخانه نیست که
آدم‌ ها بیایند
دو سه ساعت یا دو سه روز
توی آن بمانند و بعد بروند
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که
در بهار ساخته بشود
و در پاییز باد آن را با خودش ببرد
قلب؟ راستش نمی‌دانم چیست،

اما این را می‌دانم که
فقط جای آدم‌های خیلی خوب است!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بگو که مال کسی غیر من نخواهی شد
خیال خام مرا تا همیشه راحت کن…

امید صباغ‌نو

متن عاشقانه قشنگ جدید

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را داد

چیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را داد

چیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

او یک بهشت بود ولی از بهشتِ او

سهمم عذاب بود و کسی باورش نشد!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

از جان چه خبر گیری و از چشم چه پرسی
آن‌ بی‌تو پر از آتش و این بی‌تو پر آب است

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

صبحِ آبانِ برگ ریز باشد و
نمِ باران بزند
من باشم و تو
و یک خیابانِ بی انتها،
دیگر آدم از خدا چه می خواهد

متن عاشقانه قشنگ جدید

صد بوسه💋 از لبت
چو به خیرات میکنی

در کوی ما بکن

متن قشنگ عاشقی جدید

که فقیران عالمیم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

در جهانم یک جهنم بی‌تو جولان می‌دهد
من برایت یک بهشت از عشق می سازم بیا

محمدصادق زمانی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

اگر هیچ چیز نیست که از مرگ نجاتمان دهد

دست کم عشق میتواند از زندگی نجاتمان دهد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دو قلب داشتم ای کاش در زمان ندیدن
یکی برای تو می‌شد یکی برای تپیدن…

سیدتقی سیدی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت

آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد

شادی_صندوقی

متن عاشقانه قشنگ جدید

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا

اشعار عاشقانه بیشتر از مولانا

متن عاشقانه قشنگ جدید

دل به نگاه اولین، گشت شکارِ چشم تو!

زخمِ دگر‌ چه می‌زنی، صیدِ به خون‌ تپیده را؟

فروغی_بسطامی

متن عاشقانه قشنگ جدید

دارم برای عطر تنت شیشه میخرم

عطری برای روز مبادا که نیستی !

صادق_هوشیار

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من آشنات دانم و تو غیر خوانیم

فریاد از یقین من و اشتباه تو

فروغی_بسطامی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من همان رودم که بهر دیدنت، مرداب شد

ماه من! بس کن ندیدن های بی اندازه را

حسین_دهلوی

متن عاشقانه قشنگ جدید

ما بر سر آن کوچه که افتاد گذارت

یک شهر گواه است که مردانه نشستیم!

سیدعلی_علوی

متن عاشقانه قشنگ جدید

بی تو با قافله ی غصه و غم ها چه کنم ؟

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آرام باش، آرام
حالا غزلی بخوان،
غزلی بخوان برایم.
دلم برای صدایت تنگ شده است.
چه دراز زمانی است که تو را ندیده ‌ام
و صدایت را نشنیده‌ ام

محمود دولت‌‌آبادی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

حال من را فقط آن فاضل معروف نوشت
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

امیرحسین اثناعشری

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اگر هزار غم‌ است از جفای او بر دل

هنوز بنده اویم که غمگسار من‌ است!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

از مرحمت عشق همین قدر بگویم
تنهایی و تنهایی و تنهایی بسیار

علی صفری

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بی تو مهتاب کجا؟

کوچه کجا؟

شعر کجا؟

بی تو از باقی این عمر گذشتم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن

چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

سعدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

‌ دلم دیوانه بودن با تو را می خواست
‌مهدی اخوان ثالث

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

به چه کس باید گفت
با تو انسانم و خوشبخت ترین

مهدی اخوان ثالث ‌

متن عاشقانه قشنگ جدید

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت می کند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

توصیف تـــو این گونه توان گفت :
«تـــو» ختـم تمــام دلبــرانـی

متن قشنگ عاشقی جدید

قلب، مهمانخانه نیست که
آدم‌ ها بیایند
دو سه ساعت یا دو سه روز
توی آن بمانند و بعد بروند
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که
در بهار ساخته بشود
و در پاییز باد آن را با خودش ببرد
قلب؟ راستش نمی‌دانم چیست،

اما این را می‌دانم که
فقط جای آدم‌های خیلی خوب است!

متن عاشقانه قشنگ جدید

بگو که مال کسی غیر من نخواهی شد
خیال خام مرا تا همیشه راحت کن…

امید صباغ‌نو

متن قشنگ عاشقی جدید

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را داد

چیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را داد

چیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

او یک بهشت بود ولی از بهشتِ او

سهمم عذاب بود و کسی باورش نشد!

متن قشنگ عاشقی جدید

از جان چه خبر گیری و از چشم چه پرسی
آن‌ بی‌تو پر از آتش و این بی‌تو پر آب است

متن عاشقانه قشنگ جدید

صبحِ آبانِ برگ ریز باشد و
نمِ باران بزند
من باشم و تو
و یک خیابانِ بی انتها،
دیگر آدم از خدا چه می خواهد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صد بوسه💋 از لبت
چو به خیرات میکنی

در کوی ما بکن

متن عاشقانه قشنگ جدید

که فقیران عالمیم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

در جهانم یک جهنم بی‌تو جولان می‌دهد
من برایت یک بهشت از عشق می سازم بیا

محمدصادق زمانی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اگر هیچ چیز نیست که از مرگ نجاتمان دهد

دست کم عشق میتواند از زندگی نجاتمان دهد

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دو قلب داشتم ای کاش در زمان ندیدن
یکی برای تو می‌شد یکی برای تپیدن…

سیدتقی سیدی

متن عاشقانه قشنگ جدید

روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت

آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد

شادی_صندوقی

متن قشنگ عاشقی جدید

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا

اشعار عاشقانه بیشتر از مولانا

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دل به نگاه اولین، گشت شکارِ چشم تو!

زخمِ دگر‌ چه می‌زنی، صیدِ به خون‌ تپیده را؟

فروغی_بسطامی

متن عاشقانه قشنگ جدید

دارم برای عطر تنت شیشه میخرم

عطری برای روز مبادا که نیستی !

صادق_هوشیار

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من آشنات دانم و تو غیر خوانیم

فریاد از یقین من و اشتباه تو

فروغی_بسطامی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من همان رودم که بهر دیدنت، مرداب شد

ماه من! بس کن ندیدن های بی اندازه را

حسین_دهلوی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ما بر سر آن کوچه که افتاد گذارت

یک شهر گواه است که مردانه نشستیم!

سیدعلی_علوی

متن قشنگ عاشقی جدید

بی تو با قافله ی غصه و غم ها چه کنم ؟

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

آرام باش، آرام
حالا غزلی بخوان،
غزلی بخوان برایم.
دلم برای صدایت تنگ شده است.
چه دراز زمانی است که تو را ندیده ‌ام
و صدایت را نشنیده‌ ام

محمود دولت‌‌آبادی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

حال من را فقط آن فاضل معروف نوشت
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

امیرحسین اثناعشری

متن قشنگ عاشقی جدید

اگر هزار غم‌ است از جفای او بر دل

هنوز بنده اویم که غمگسار من‌ است!

متن عاشقانه قشنگ جدید

از مرحمت عشق همین قدر بگویم
تنهایی و تنهایی و تنهایی بسیار

علی صفری

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

تقدیم به همسر عزیزم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هیچ راهی دور نیٓست وَقتی جَهانَم آغوش توست!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

قوی ترین منطق های جهان هم نمی توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه ی پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می توانم خوشبخت ترین انسان روی زمین باشم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن قشنگ عاشقی جدید

تـو هر دقیقه
و هر ثانیه
در ذهن و یاد مـن هستی
اما، اگر بخواهی
می تواني امشب را نیز
در کنار مـن صبح کنی

متن عاشقانه قشنگ جدید

تصور این همه خوشبختی محال بود
تو محال را ممکن کردی مهربان ترین همسر دنیا

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

به یاد می آورم که لحظه های ما همه پر از عاشقانه ها بوده است و خوشبختی باید همین باشد

متن های قشنگ عاشقانه جدید

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن قشنگ عاشقی جدید

بـه یمن حضور تـو
دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت
و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام
از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

همسر خوب و دلبندم
با تو حتی یک اتفاق ساده پر از شادی و هیجان است
خوشی و خوشبختی من از توست

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

وقتی با تـو هستم
بـه چیز دیگری نیاز ندارم
مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

شادی ما هر روز گسترده تر می شود کنار هم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

“من” زن زندگی می‌شوم
اگر زندگیم “تو” باشی ❤️

متن قشنگ عاشقی جدید

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تـو را دوست دارم
جوری کـه هیچکس دیگر را
هرگز دوست نداشته‌ام
مطمئنم کـه بعد ها هم
کسی رابه اندازه‌ي تـو
دوست نخواهم داشت

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هیچ حِسے مِثلِ اون اَوَلین باری کہ دَستَمو گرفتیو دِلَم لَرزید قَشَنگ نیس

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

بوی عشق می دهی
بوی بهشت
چه خوشبختم
که خدا سرنوشت مرا
با تو نوشت

متن عاشقانه قشنگ جدید

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بالشم بوی تـو را می دهد
قبل از آنکه بـه خواب بروم
آنرا در آغوش می گیرم
دلتنگ تـو هستم

متن عاشقانه قشنگ جدید

خوشبختی و آرامش ات رو خودت
باید با دستای خودت بسازی
در جستجوی اون نباش
چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عزیزِ من، شیرین ترین و مهربانانه ترین واژه های من پیشکشِ تو
تویی که زندگی ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده ای

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

حال من خوب است
اما، با تو بهتر می شوم!

متن قشنگ عاشقی جدید

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند
کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند
اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو
بـه سمت دیگری جلب نمیشود

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است
بودا

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در آوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست

متن عاشقانه قشنگ جدید

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند
من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن های قشنگ عاشقانه جدید

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لب تان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امیر رضا لطفی پناه

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

تقدیم به همسر عزیزم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هیچ راهی دور نیٓست وَقتی جَهانَم آغوش توست!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ جدید

قوی ترین منطق های جهان هم نمی توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه ی پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می توانم خوشبخت ترین انسان روی زمین باشم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن عاشقانه قشنگ جدید

تـو هر دقیقه
و هر ثانیه
در ذهن و یاد مـن هستی
اما، اگر بخواهی
می تواني امشب را نیز
در کنار مـن صبح کنی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تصور این همه خوشبختی محال بود
تو محال را ممکن کردی مهربان ترین همسر دنیا

متن عاشقانه قشنگ و جدید

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ جدید

به یاد می آورم که لحظه های ما همه پر از عاشقانه ها بوده است و خوشبختی باید همین باشد

متن عاشقانه قشنگ جدید

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن قشنگ عاشقی جدید

بـه یمن حضور تـو
دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت
و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام
از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

همسر خوب و دلبندم
با تو حتی یک اتفاق ساده پر از شادی و هیجان است
خوشی و خوشبختی من از توست

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

وقتی با تـو هستم
بـه چیز دیگری نیاز ندارم
مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

متن قشنگ عاشقی جدید

شادی ما هر روز گسترده تر می شود کنار هم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

“من” زن زندگی می‌شوم
اگر زندگیم “تو” باشی ❤️

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تـو را دوست دارم
جوری کـه هیچکس دیگر را
هرگز دوست نداشته‌ام
مطمئنم کـه بعد ها هم
کسی رابه اندازه‌ي تـو
دوست نخواهم داشت

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هیچ حِسے مِثلِ اون اَوَلین باری کہ دَستَمو گرفتیو دِلَم لَرزید قَشَنگ نیس

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بوی عشق می دهی
بوی بهشت
چه خوشبختم
که خدا سرنوشت مرا
با تو نوشت

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

بالشم بوی تـو را می دهد
قبل از آنکه بـه خواب بروم
آنرا در آغوش می گیرم
دلتنگ تـو هستم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

خوشبختی و آرامش ات رو خودت
باید با دستای خودت بسازی
در جستجوی اون نباش
چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

متن قشنگ عاشقی جدید

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عزیزِ من، شیرین ترین و مهربانانه ترین واژه های من پیشکشِ تو
تویی که زندگی ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده ای

متن عاشقانه قشنگ و جدید

حال من خوب است
اما، با تو بهتر می شوم!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند
کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند
اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو
بـه سمت دیگری جلب نمیشود

متن عاشقانه قشنگ جدید

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است
بودا

متن عاشقانه قشنگ جدید

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در آوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند
من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لب تان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امیر رضا لطفی پناه

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن قشنگ عاشقی جدید

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن های قشنگ عاشقانه جدید

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ممنوع الخروج کرده ام …!
خود را ….
از شهری که هـوایـش …؟
پُر از عطرِ ….
“نفَـس”های توست ……..!!!

متن عاشقانه قشنگ جدید

همانگونه که خورشید
هرگز از تابش باز نمی ‌ایستد
قلب من نیز هرگز از دوست داشتنت
دست نخواهد کشید

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

مثل یک کودک لجباز ؛
فقط میگویم
من تورا
باز تورا
باز تورا می خواهم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چنان مشتاقم ای دلبر
به دیدارت که از دوری
برآید از دلم آهی
بسوزد هفت دریا را….

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

می ترسم ….
اگر روزی باد دفتر شعرهایم
را با خود ببرد
تمام مردمان این شهر عاشقت بشوند

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دستــــــــــم نقاشی بلد نیست
امــــــــــا
دلــــــــــم برایت پر میکشـــــد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

یک شب به تمام مردم شهر
ثابت می‌کنم…
با خیالِ تو تا صبح
من در خواب بیدارم…

متن عاشقانه قشنگ جدید

انتهای صفر
یعنی بی نهایت
پس بدان
عشق من مرز نمی شناسد
فراتر از هر خیالی

متن عاشقانه قشنگ جدید

در خیالم با خیالت
عشق بازی میکنم
عشق من بین تا کجا ها
صحنه سازی میکنم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

‏صبح یعنی منِ دیوانه
در آغوش تو بیدار شوم
تو بخندی به منو
میخِ همین خنده کِشدار شوم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

از «تو» ممنونم
که دوستت دارم!
تو، میتوانستی جورِ دیگری باشی،
جوری که…
هرگز نتوانم دوستت بدارم…!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو اگر رویای من باشی…
هر زمان بیایی…
ساعت عاشقی ست…
من…هر شب
ساعت را
رأس رویای آمدن تو کوک می کنم!!!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که،
دوستت دارم…!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

برایت هر شب
عاشقانه تر می نویسم
تا همه تب کنند در حسرت داشتن
معشوقه ای شبیه تو ….

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

کاش “خیالت ”
هر “شب” مهمانم نبود
این پریشان حالی و
دیوانگی با ” من” نبود …!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

می شود امشب میان ِ لحظه های عاشقی
دست در دستان ِ من ، دعوت به یک رقصم کنی
امشب از لبهای خود جای شراب ِ قرمزی
مرده ام ، شاید که شد با بوسه ای “هستم” کنی!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن عاشقانه قشنگ جدید

اکنون که در کنار هم و زیر یک سقف هستیم
شادی و غم جهان چه اهمیتی دارد؟
من و تو در کنار یکدیگر شادی هر دو جهان هستیم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند معصوم که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو …

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو قوی ترین و مهربون ترین مردی هستی که تا حالا دیدم
چقدر خوشبختم که تو رو به عنوان همراه و همدم کنارم دارم
تو مالک قلبمی!

متن عاشقانه قشنگ جدید

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن قشنگ عاشقی جدید

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ جدید

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

ممنوع الخروج کرده ام …!
خود را ….
از شهری که هـوایـش …؟
پُر از عطرِ ….
“نفَـس”های توست ……..!!!

متن عاشقانه قشنگ جدید

همانگونه که خورشید
هرگز از تابش باز نمی ‌ایستد
قلب من نیز هرگز از دوست داشتنت
دست نخواهد کشید

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مثل یک کودک لجباز ؛
فقط میگویم
من تورا
باز تورا
باز تورا می خواهم

متن عاشقانه قشنگ جدید

چنان مشتاقم ای دلبر
به دیدارت که از دوری
برآید از دلم آهی
بسوزد هفت دریا را….

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

می ترسم ….
اگر روزی باد دفتر شعرهایم
را با خود ببرد
تمام مردمان این شهر عاشقت بشوند

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دستــــــــــم نقاشی بلد نیست
امــــــــــا
دلــــــــــم برایت پر میکشـــــد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

یک شب به تمام مردم شهر
ثابت می‌کنم…
با خیالِ تو تا صبح
من در خواب بیدارم…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

انتهای صفر
یعنی بی نهایت
پس بدان
عشق من مرز نمی شناسد
فراتر از هر خیالی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در خیالم با خیالت
عشق بازی میکنم
عشق من بین تا کجا ها
صحنه سازی میکنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

‏صبح یعنی منِ دیوانه
در آغوش تو بیدار شوم
تو بخندی به منو
میخِ همین خنده کِشدار شوم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

از «تو» ممنونم
که دوستت دارم!
تو، میتوانستی جورِ دیگری باشی،
جوری که…
هرگز نتوانم دوستت بدارم…!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو اگر رویای من باشی…
هر زمان بیایی…
ساعت عاشقی ست…
من…هر شب
ساعت را
رأس رویای آمدن تو کوک می کنم!!!

متن قشنگ عاشقی جدید

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که،
دوستت دارم…!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

برایت هر شب
عاشقانه تر می نویسم
تا همه تب کنند در حسرت داشتن
معشوقه ای شبیه تو ….

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

کاش “خیالت ”
هر “شب” مهمانم نبود
این پریشان حالی و
دیوانگی با ” من” نبود …!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

می شود امشب میان ِ لحظه های عاشقی
دست در دستان ِ من ، دعوت به یک رقصم کنی
امشب از لبهای خود جای شراب ِ قرمزی
مرده ام ، شاید که شد با بوسه ای “هستم” کنی!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اکنون که در کنار هم و زیر یک سقف هستیم
شادی و غم جهان چه اهمیتی دارد؟
من و تو در کنار یکدیگر شادی هر دو جهان هستیم

متن قشنگ عاشقی جدید

نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند معصوم که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد

متن قشنگ عاشقی جدید

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو قوی ترین و مهربون ترین مردی هستی که تا حالا دیدم
چقدر خوشبختم که تو رو به عنوان همراه و همدم کنارم دارم
تو مالک قلبمی!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای بیو

ترجیح می دهم یک عمر را با تو سپری کنم
تا این که به تنهایی با تمام اعصار این دنیا روبرو شوم 彡★

متن عاشقانه قشنگ جدید

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیز است

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو همان عشقی هستی که همه جاهای خالی قلبم رو پر کردی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن عاشقانه قشنگ جدید

عزیزم! تو آن بانویی هستی که تنها با لمس عشقت نقص هایم محو شدند

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هیچ نوری به زیبایی عشق و تغییری که در زندگیم ایجاد کردی راهم رو روشن نمی کنه

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو نیمه بهتر منی(◍•ᴗ•◍)

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان خوش است

متن عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای پروفایل

اکنون و برای همیشه دوستت دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

لبخندت قلبم را گرم و حضورت مرا کامل می کند

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

با هر بار دیدنت قلبم ذوب می شود

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌ شود تمام من …❣️

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من معتاد خنده هایت شده ام

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

نگاه کردن به چشمانت آرامش لحظه هایم است

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو دعای مستجاب شده منی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای عشقم

می خواهمت که خواستنی تر از هر کسی …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

روزهایی که در کنار تو سپری شود ارزش زندگی کردن دارد

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو یک در میلیونی و من عاشقتم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

در تمام عمرم هرگز به خاطر از دست دادن چیزی نترسیدم
چون هیچ وقت چیزی به زیبایی تو نداشتم!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو که هستی غرق در آرامشم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

زندگی شبیه شعریست؛ قافیه هایش با من؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای همسرم

جهان بی عشق
چیزی نیست
جز تکرارِ یک تکرار …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من چو ماهی کوچکی غرق شنا در قلبت شده ام!(:

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

•”آغوشَت” را دوست دارم
“تو” كه باشی شب از نفس می افتد♥️

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو
از فرق
تا قدم جانی!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چگونه
از طـ∞ـو بگویم
ڪہ عاشقانہ نباشد…؟؟!!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به من
در عمق نگاهت
که نا کجای جهان است
وطن بده …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

در دلم
بنشسته‌ ای
بیرون میا …🌻

متن قشنگ عاشقی جدید

با تو خوشبخت‌ ترین
عاشق تاریخ منم …

متن عاشقانه قشنگ جدید

من طاقت یعقوب ندارم بغلم کن …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

لحظه ای که اسمتو می شنوم هوش از سرم میپره

متن عاشقانه قشنگ و جدید

طُ روزهای مرا
از مرگ نجات دادی …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که
دوستت دارم…!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای بیو

ترجیح می دهم یک عمر را با تو سپری کنم
تا این که به تنهایی با تمام اعصار این دنیا روبرو شوم 彡★

متن عاشقانه قشنگ جدید

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیز است

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو همان عشقی هستی که همه جاهای خالی قلبم رو پر کردی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن قشنگ عاشقی جدید

عزیزم! تو آن بانویی هستی که تنها با لمس عشقت نقص هایم محو شدند

متن عاشقانه قشنگ و جدید

هیچ نوری به زیبایی عشق و تغییری که در زندگیم ایجاد کردی راهم رو روشن نمی کنه

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو نیمه بهتر منی(◍•ᴗ•◍)

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان خوش است

متن عاشقانه قشنگ جدید

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای پروفایل

اکنون و برای همیشه دوستت دارم

متن قشنگ عاشقی جدید

لبخندت قلبم را گرم و حضورت مرا کامل می کند

متن های قشنگ عاشقانه جدید

با هر بار دیدنت قلبم ذوب می شود

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌ شود تمام من …❣️

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من معتاد خنده هایت شده ام

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

نگاه کردن به چشمانت آرامش لحظه هایم است

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو دعای مستجاب شده منی

متن قشنگ عاشقی جدید

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای عشقم

می خواهمت که خواستنی تر از هر کسی …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

روزهایی که در کنار تو سپری شود ارزش زندگی کردن دارد

متن قشنگ عاشقی جدید

تو یک در میلیونی و من عاشقتم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

در تمام عمرم هرگز به خاطر از دست دادن چیزی نترسیدم
چون هیچ وقت چیزی به زیبایی تو نداشتم!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو که هستی غرق در آرامشم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زندگی شبیه شعریست؛ قافیه هایش با من؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش!

متن عاشقانه قشنگ جدید

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای همسرم

جهان بی عشق
چیزی نیست
جز تکرارِ یک تکرار …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من چو ماهی کوچکی غرق شنا در قلبت شده ام!(:

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

•”آغوشَت” را دوست دارم
“تو” كه باشی شب از نفس می افتد♥️

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو
از فرق
تا قدم جانی!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چگونه
از طـ∞ـو بگویم
ڪہ عاشقانہ نباشد…؟؟!!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

به من
در عمق نگاهت
که نا کجای جهان است
وطن بده …

متن قشنگ عاشقی جدید

در دلم
بنشسته‌ ای
بیرون میا …🌻

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

با تو خوشبخت‌ ترین
عاشق تاریخ منم …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من طاقت یعقوب ندارم بغلم کن …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

لحظه ای که اسمتو می شنوم هوش از سرم میپره

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

طُ روزهای مرا
از مرگ نجات دادی …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که
دوستت دارم…!

متن قشنگ عاشقی جدید

متن عاشقانه زیبا به انگلیسی با ترجمه

You paint my world with bright colours and bring meaning to my life
تو دنیای منو با رنگ های شاد نقاشی می کنی و به زندگی من معنا می دی🥀

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

You light up my day
تو روزم رو روشن می کنی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

My success means nothing without you in my life
موفقیت های من بدون وجود تو در زندگیم هیچ معنایی نداره

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Whenever I look into your eyes, I feel the same way as I felt on the day we first met and I looked into your eyes
هر زمان به چشمانت نگاه می کنم همان حسی را پیدا می کنم که روزی که برای اولین بار با هم آشنا شدیم و به چشمانت نگاه کردم در من ایجاد شد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

You’re my girl who made my life better. I love you, my dearest
تو همان دختری هستی که زندگیم رو بهتر کرده … عاشقتم عزیزترینم♥️

متن عاشقانه قشنگ جدید

I love you in a way I can never love anyone. You make my life worth living
تو رو جوری دوست دارم که هیچ کس دیگه رو نمی تونم اون طوری دوست داشته باشم
تو به زندگی من ارزش بخشیدی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

متن عاشقانه زیبا به انگلیسی برای استوری

You’re the love of my life and I can’t imagine living in this world without you
تو عشق من هستی و من نمی تونم زندگی در این دنیا رو بدون تو تصور کنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

You brighten up my day just like how the sun lights up the earth
تو روز من رو روشن می کنی، درست مثل خورشید که زمین رو روشن می کنه

متن عاشقانه قشنگ جدید

I know I can say anything in front of you, and you will never judge me. Thank you for being with me, my heart will always belong to you
می دونم که می تونم هر حرفی که می خوام جلوی تو بزنم و تو هرگز در موردم قضاوت نمی کنی
ممنون که هستی، قلبم همیشه به تو تعلق خواهد داشت

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

No matter how many challenges come in my life, I will face them without difficulty if I have your support
مهم نیست چقدر چالش در زندگیم وجود داشته باشه
اگه تو پشتم باشی بدون هیچ مشکلی با اونا روبرو می شم♡ ♡

متن قشنگ عاشقی جدید

You’re the best gift I’ve ever received in my life and it is because of you that I want to work hard and move forward in my life
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگیم دریافت کردم
به خاطر توست که می خوام سخت کار کنم و در زندگیم پیشرفت کنم

متن عاشقانه قشنگ جدید

When you smile at me, my heart skips a beat and urges me to shower my affection on you
وقتی به من لبخند می زنی قلبم به تپش می افته
و از من می خواد که مهر و محبتم رو به سوی تو سرازیر کنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

متن عاشقانه زیبا انگلیسی برای بیو

My love for you is boundless
عشق من به تو بی حد و مرزه^^

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Your kiss mends my heart, your touch lights up my soul, and your presence makes a difference to my world
بوسه تو قلبم رو شفا می بخشه، لمس تو روحم رو روشن می کنه
و حضورت دنیای منو تغییر می ده

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I cannot imagine my world without you my dearest. You belong with me, love you
نمی تونم دنیام رو بدون تو تصور کنم عزیزترینم، تو به من تعلق داری، عاشقتم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Although I may not have the right words to express you how I feel about you and how blessed I am that you came into my life. I just want to let you know that I love you with everything I’ve got and can’t imagine a life without you
شاید نتونم کلمات مناسبی برای بیان احساسی که به تو دارم و این که چقدر خوشحالم که وارد زندگیم شدی پیدا کنم. فقط می خوام بدونی که با تمام وجودم دوستت دارم و نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Our marriage is our sacred bond – one that symbolizes love, hope, and the strength to overcome any obstacles
ازدواج ما پیوند مقدس بین ما است، پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت غلبه بر همه موانع است

متن عاشقانه قشنگ و جدید

We are a team and there is no “we” without you. I truly love you
ما یه تیم هستیم و بدون تو “ما”یی وجود نداره، من واقعا دوستت دارم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

You’re my Goddess, my hope, my joy, and my life. Please be with me forever, my love
تو الهه، امید، شادی و زندگی من هستی، لطفا همیشه با من باش عشقم!

متن قشنگ عاشقی جدید

متن عاشقانه زیبا به انگلیسی با ترجمه

You paint my world with bright colours and bring meaning to my life
تو دنیای منو با رنگ های شاد نقاشی می کنی و به زندگی من معنا می دی🥀

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

You light up my day
تو روزم رو روشن می کنی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

My success means nothing without you in my life
موفقیت های من بدون وجود تو در زندگیم هیچ معنایی نداره

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Whenever I look into your eyes, I feel the same way as I felt on the day we first met and I looked into your eyes
هر زمان به چشمانت نگاه می کنم همان حسی را پیدا می کنم که روزی که برای اولین بار با هم آشنا شدیم و به چشمانت نگاه کردم در من ایجاد شد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

You’re my girl who made my life better. I love you, my dearest
تو همان دختری هستی که زندگیم رو بهتر کرده … عاشقتم عزیزترینم♥️

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I love you in a way I can never love anyone. You make my life worth living
تو رو جوری دوست دارم که هیچ کس دیگه رو نمی تونم اون طوری دوست داشته باشم
تو به زندگی من ارزش بخشیدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

متن عاشقانه زیبا به انگلیسی برای استوری

You’re the love of my life and I can’t imagine living in this world without you
تو عشق من هستی و من نمی تونم زندگی در این دنیا رو بدون تو تصور کنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

You brighten up my day just like how the sun lights up the earth
تو روز من رو روشن می کنی، درست مثل خورشید که زمین رو روشن می کنه

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I know I can say anything in front of you, and you will never judge me. Thank you for being with me, my heart will always belong to you
می دونم که می تونم هر حرفی که می خوام جلوی تو بزنم و تو هرگز در موردم قضاوت نمی کنی
ممنون که هستی، قلبم همیشه به تو تعلق خواهد داشت

متن عاشقانه قشنگ و جدید

No matter how many challenges come in my life, I will face them without difficulty if I have your support
مهم نیست چقدر چالش در زندگیم وجود داشته باشه
اگه تو پشتم باشی بدون هیچ مشکلی با اونا روبرو می شم♡ ♡

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

You’re the best gift I’ve ever received in my life and it is because of you that I want to work hard and move forward in my life
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگیم دریافت کردم
به خاطر توست که می خوام سخت کار کنم و در زندگیم پیشرفت کنم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

When you smile at me, my heart skips a beat and urges me to shower my affection on you
وقتی به من لبخند می زنی قلبم به تپش می افته
و از من می خواد که مهر و محبتم رو به سوی تو سرازیر کنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

متن عاشقانه زیبا انگلیسی برای بیو

My love for you is boundless
عشق من به تو بی حد و مرزه^^

متن عاشقانه قشنگ جدید

Your kiss mends my heart, your touch lights up my soul, and your presence makes a difference to my world
بوسه تو قلبم رو شفا می بخشه، لمس تو روحم رو روشن می کنه
و حضورت دنیای منو تغییر می ده

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I cannot imagine my world without you my dearest. You belong with me, love you
نمی تونم دنیام رو بدون تو تصور کنم عزیزترینم، تو به من تعلق داری، عاشقتم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Although I may not have the right words to express you how I feel about you and how blessed I am that you came into my life. I just want to let you know that I love you with everything I’ve got and can’t imagine a life without you
شاید نتونم کلمات مناسبی برای بیان احساسی که به تو دارم و این که چقدر خوشحالم که وارد زندگیم شدی پیدا کنم. فقط می خوام بدونی که با تمام وجودم دوستت دارم و نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم

متن عاشقانه قشنگ جدید

Our marriage is our sacred bond – one that symbolizes love, hope, and the strength to overcome any obstacles
ازدواج ما پیوند مقدس بین ما است، پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت غلبه بر همه موانع است

متن قشنگ عاشقی جدید

We are a team and there is no “we” without you. I truly love you
ما یه تیم هستیم و بدون تو “ما”یی وجود نداره، من واقعا دوستت دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

You’re my Goddess, my hope, my joy, and my life. Please be with me forever, my love
تو الهه، امید، شادی و زندگی من هستی، لطفا همیشه با من باش عشقم!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

حوالی این روزها بود که به من گفتی:”باید برای من باشی”
‏و من از آن روز به این فکر می کنم
‏کاش تمام جملات دستوری، عاشقانه بود.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

طوری کنارت می‌ مانم

طوری برایت خاطره می‌ سازم

که حتی اگر بخواهی هم  نتوانی ترکم کنی

آخر من فکر می‌کنم هیچ رفتنی

حریف خاطره‌ ها نمی‌ شود

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق من

ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯی ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪنی ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮﺍستنی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ

ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمی ﺷﻮی ، ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عاشقم باش و کنارم بمان

بگذار آوازه ی عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دلتنگ شده ام
نمیدانم ! شاید برای تو
یا شاید برای دیروزهایی که باتو گذشت
از ایـــــنجا
صدایت میـــــکنم !
تو از آنــــــجا بغلم کن !
دلــــم گرفــــته

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

شاید بگذرم از تو اما
حساب لبهات از تمام تو جداست
الکی ست مگر؟
من از ان لب ها
“دوستت دارم” شنیده ام!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی

تو را از من بشویند

آب میروم..

متن عاشقانه قشنگ جدید

می خواستم بگویم

چـه اندازه دوستت دارم

اما برای بیانش

واژه‌هاي مناسبی پیدا نمی کنم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو را دارم و از هیچ‌ چیز غمم نیست !
از صفر که هیچ،
از منهای بی‌ نهـایت شروع خواهم کرد
و از هیچ‌ چیز نمی‌ ترسم
من در آستانه‌ ی مرگی مأیوس،
در آستانه‌ی عزیمتی نابهنگام تــو را یافتـم
وقتی تو به من رسیدی
من شکست مطلق بودم
من مرده بودم !
پس حالا دیگر از چه چیز بترسم ؟!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بهشت برای تو کم اسـت…
خدا باید یک صندلی بگذارد درست وسط عرش و تو را بنشاند کنار دست خودش و یک چای زعفرانی تعارفت کند
و بگوید :
بنوش و خستگی در کن؛ کجا می‌خواهی بروی؟ همینجا بمان ،بهشت برای تو کم اسـت…
فرشته مهربونم…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

احتیاجی به تسبیح نیست …
دستانت را که به من بدهی ، با انگشتانت ذکر دوست داشتن سر میدهم … !

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هر بار صدایم می‌زدی
ستاره‌ای در آسمانِ دلم روشن می ‌شد
آه کـه چه قدر دلتنگ شب‌های‌ پُرستاره‌ام

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من و تو
به یکدیگر محتاجیم
ما خاطر و معلولیم
ما لازم و ملزومیم
تمامِ آدمهاى شهر را هم زیر و رو کنى
اول و آخرش
اسمت
کنار نام من معنا پیدا میکند

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

حوالی این روزها بود که به من گفتی:”باید برای من باشی”
‏و من از آن روز به این فکر می کنم
‏کاش تمام جملات دستوری، عاشقانه بود.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

طوری کنارت می‌ مانم

طوری برایت خاطره می‌ سازم

که حتی اگر بخواهی هم  نتوانی ترکم کنی

آخر من فکر می‌کنم هیچ رفتنی

حریف خاطره‌ ها نمی‌ شود

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عشق من

ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯی ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪنی ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮﺍستنی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ

ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمی ﺷﻮی ، ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ

متن عاشقانه قشنگ جدید

عاشقم باش و کنارم بمان

بگذار آوازه ی عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دلتنگ شده ام
نمیدانم ! شاید برای تو
یا شاید برای دیروزهایی که باتو گذشت
از ایـــــنجا
صدایت میـــــکنم !
تو از آنــــــجا بغلم کن !
دلــــم گرفــــته

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

شاید بگذرم از تو اما
حساب لبهات از تمام تو جداست
الکی ست مگر؟
من از ان لب ها
“دوستت دارم” شنیده ام!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی

تو را از من بشویند

آب میروم..

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

می خواستم بگویم

چـه اندازه دوستت دارم

اما برای بیانش

واژه‌هاي مناسبی پیدا نمی کنم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را دارم و از هیچ‌ چیز غمم نیست !
از صفر که هیچ،
از منهای بی‌ نهـایت شروع خواهم کرد
و از هیچ‌ چیز نمی‌ ترسم
من در آستانه‌ ی مرگی مأیوس،
در آستانه‌ی عزیمتی نابهنگام تــو را یافتـم
وقتی تو به من رسیدی
من شکست مطلق بودم
من مرده بودم !
پس حالا دیگر از چه چیز بترسم ؟!

متن عاشقانه قشنگ جدید

بهشت برای تو کم اسـت…
خدا باید یک صندلی بگذارد درست وسط عرش و تو را بنشاند کنار دست خودش و یک چای زعفرانی تعارفت کند
و بگوید :
بنوش و خستگی در کن؛ کجا می‌خواهی بروی؟ همینجا بمان ،بهشت برای تو کم اسـت…
فرشته مهربونم…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

احتیاجی به تسبیح نیست …
دستانت را که به من بدهی ، با انگشتانت ذکر دوست داشتن سر میدهم … !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

هر بار صدایم می‌زدی
ستاره‌ای در آسمانِ دلم روشن می ‌شد
آه کـه چه قدر دلتنگ شب‌های‌ پُرستاره‌ام

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

من و تو
به یکدیگر محتاجیم
ما خاطر و معلولیم
ما لازم و ملزومیم
تمامِ آدمهاى شهر را هم زیر و رو کنى
اول و آخرش
اسمت
کنار نام من معنا پیدا میکند

متن قشنگ عاشقی جدید

متن عاشقانه طولانی برای همسرمღ

عزیزترین عشق من!
ستاره ای در وسعت کهکشان ها وجود نداره که بتونه به اندازه تو درخشان باشه
تا ابد ستاره زندگیم باش

متن های قشنگ عاشقانه جدید

توی زبان فارسی کلمات کافی برای توصیف زیبایی تو نیست
حتی اگه همه زبان های دنیا رو هم یاد بگیرم
در ابراز نهایت عشقم کم خواهم آورد
فقط بدان … عاشقتم🖇

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

از لحظه ای که چشمامو باز می کنم تا زمانی که به سرزمین رویاهای قشنگ می رم تو با منی …
تو با منی و من هرگز نمی تونم فکر و تصویری غیر از چهره قشنگ تو در ذهنم داشته باشم
دوستت دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

متن عاشقانه طولانی دوستت دارم

دلبرم دوستت دارم
چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنهاترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون
زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون
زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون
زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم تا آخرین لحظه‌ بودنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

متن عاشقانه طولانی برای شوهرم

تو فوق العاده ای
هر زمان بهت نگاه می کنم نفسم بند میاد
و قلبم پر می شه از همه احساسات قشنگی که
عشق تو برای من به ارمغان میاره
تو نفس منی و همون کسی که نفسم رو گرفتی و در عین حال بهم زندگی بخشیدی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

متن عاشقانه طولانی زیبا برای عشقم

من دورَت نمی زنم
دورَت می گردم
مثل پروانه دورِ شمع ..
مثل زمین دورِ خورشید ..
مثل من دور ماه ..
دورِ دنیا ..
دور تو …💍

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

ما انسان‌ها
مثل مداد رنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه‌ یکدیگر نباشیم!
اما روزی
برای کامل کردن نقاشی‌ هایمان
دنبال هم خواهیم گشت!

دوستت دارم رنگ کامل کننده زندگی من

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

مخاطب قلبم ﺁﻏﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ توﯾﯽ

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

متن عاشقانه طولانی با فونت زیبا

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه …
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه ..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه طولانی برای همسرمღ

عزیزترین عشق من!
ستاره ای در وسعت کهکشان ها وجود نداره که بتونه به اندازه تو درخشان باشه
تا ابد ستاره زندگیم باش

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

توی زبان فارسی کلمات کافی برای توصیف زیبایی تو نیست
حتی اگه همه زبان های دنیا رو هم یاد بگیرم
در ابراز نهایت عشقم کم خواهم آورد
فقط بدان … عاشقتم🖇

متن عاشقانه قشنگ و جدید

از لحظه ای که چشمامو باز می کنم تا زمانی که به سرزمین رویاهای قشنگ می رم تو با منی …
تو با منی و من هرگز نمی تونم فکر و تصویری غیر از چهره قشنگ تو در ذهنم داشته باشم
دوستت دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

متن عاشقانه طولانی دوستت دارم

دلبرم دوستت دارم
چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنهاترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون
زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون
زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون
زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم تا آخرین لحظه‌ بودنم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

متن عاشقانه طولانی برای شوهرم

تو فوق العاده ای
هر زمان بهت نگاه می کنم نفسم بند میاد
و قلبم پر می شه از همه احساسات قشنگی که
عشق تو برای من به ارمغان میاره
تو نفس منی و همون کسی که نفسم رو گرفتی و در عین حال بهم زندگی بخشیدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

متن عاشقانه طولانی زیبا برای عشقم

من دورَت نمی زنم
دورَت می گردم
مثل پروانه دورِ شمع ..
مثل زمین دورِ خورشید ..
مثل من دور ماه ..
دورِ دنیا ..
دور تو …💍

متن قشنگ عاشقی جدید

ما انسان‌ها
مثل مداد رنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه‌ یکدیگر نباشیم!
اما روزی
برای کامل کردن نقاشی‌ هایمان
دنبال هم خواهیم گشت!

دوستت دارم رنگ کامل کننده زندگی من

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

مخاطب قلبم ﺁﻏﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ توﯾﯽ

متن های قشنگ عاشقانه جدید

متن عاشقانه طولانی با فونت زیبا

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه …
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه ..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن عاشقانه قشنگ جدید

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن های قشنگ عاشقانه جدید

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن های قشنگ عاشقانه جدید

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن قشنگ عاشقی جدید

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن عاشقانه قشنگ جدید

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن عاشقانه قشنگ جدید

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن قشنگ عاشقی جدید

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن عاشقانه قشنگ و جدید

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن قشنگ عاشقی جدید

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن عاشقانه قشنگ جدید

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن عاشقانه قشنگ جدید

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن عاشقانه قشنگ جدید

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن قشنگ عاشقی جدید

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن عاشقانه قشنگ جدید

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن عاشقانه قشنگ جدید

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن قشنگ عاشقی جدید

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن قشنگ عاشقی جدید

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن عاشقانه قشنگ جدید

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن قشنگ عاشقی جدید

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن قشنگ عاشقی جدید

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن های قشنگ عاشقانه جدید

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن عاشقانه قشنگ جدید

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن قشنگ عاشقی جدید

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن عاشقانه قشنگ جدید

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن عاشقانه قشنگ جدید

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن عاشقانه قشنگ جدید

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن قشنگ عاشقی جدید

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن قشنگ عاشقی جدید

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن عاشقانه قشنگ جدید

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن عاشقانه قشنگ جدید

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن عاشقانه قشنگ جدید

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن قشنگ عاشقی جدید

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن قشنگ عاشقی جدید

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن قشنگ عاشقی جدید

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن قشنگ عاشقی جدید

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن عاشقانه قشنگ جدید

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن قشنگ عاشقی جدید

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن عاشقانه قشنگ جدید

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن عاشقانه قشنگ جدید

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن های قشنگ عاشقانه جدید

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن عاشقانه قشنگ جدید

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن عاشقانه قشنگ جدید

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن قشنگ عاشقی جدید

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن قشنگ عاشقی جدید

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن قشنگ عاشقی جدید

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن عاشقانه قشنگ جدید

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن عاشقانه قشنگ جدید

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن قشنگ عاشقی جدید

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن قشنگ عاشقی جدید

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن عاشقانه قشنگ جدید

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن های قشنگ عاشقانه جدید

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن قشنگ عاشقی جدید

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن عاشقانه قشنگ جدید

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن های قشنگ عاشقانه جدید

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن های قشنگ عاشقانه جدید

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن عاشقانه قشنگ جدید

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن قشنگ عاشقی جدید

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن قشنگ عاشقی جدید

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن قشنگ عاشقی جدید

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن قشنگ عاشقی جدید

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن قشنگ عاشقی جدید

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن عاشقانه قشنگ جدید

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن عاشقانه قشنگ جدید

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن عاشقانه قشنگ جدید

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن عاشقانه قشنگ جدید

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن عاشقانه قشنگ جدید

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن عاشقانه قشنگ جدید

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن قشنگ عاشقی جدید

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن قشنگ عاشقی جدید

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن عاشقانه قشنگ جدید

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن قشنگ عاشقی جدید

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن های قشنگ عاشقانه جدید

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن قشنگ عاشقی جدید

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه قشنگ جدید

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن عاشقانه قشنگ جدید

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن قشنگ عاشقی جدید

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تـو دلیل لبخندهای مـن هستی

اگر مـن هم دلیل لبخندهای تـو هستم

پس هرگز از خندیدن دست بر ندار

متن عاشقانه قشنگ جدید

این دوستت دارم
گفتنت
مثل موفق باشید
آخر امتحان
دیفرانسیل و انتگرال
است
یا حرف دکترا
که می‌گویند چیزی نیست خوب می شوی

متن قشنگ عاشقی جدید

ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ !
ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ !
ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ !

ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ …
… ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﭼﻮﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﻗﺘﯿﻪ !
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ،
ﻣﯿﺮﻩ !
ﺑﻔﻬﻢ !
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ :
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ .
ﺑﯿﺸﺘﺮﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

نام زیبای تو را در کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد
و عکس قشنگت را در قابی از جنس عشق می گذارم
تا همه بدانند تو سلطان جان من و فاتح دلم هستی

متن قشنگ عاشقی جدید

صدای نفس کشیدن تو بهترین صدای زندگی من است

متن عاشقانه قشنگ جدید

دستت را که میگیرم

می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !

میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست

برای خنـده هایم می خندی

برای گریه هایم شانه می شوی !

می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی

پس همیشه درقلبم میمانی عزیزترینم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

می خواستم بگویم

چـه اندازه دوستت دارم

اما برای بیانش

واژه‌هاي مناسبی پیدا نمی کنم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

می‌خواهم همین امشب قدرت رابدانم

شاید شبی برسدکه هرکداممان

کنار کسی باشیم که ازسر اجبار

محکوم به دوست داشتنش هستیم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

گوش کن به صدای تپشهای قلبت،
صدا کن اسم او را که دوستش داری
صدا کردی اسمم را ، سرت را بر روی سینه ام گذاشتی و فریاد عشق را شنیدی
صدایی که از قلب من بود ، همان فریاد تو بود ، فریاد زدم دوستت دارم
آنچه در قلب تو بود ، احساس من بود
عزیزم گفتن این احساس بهانه ی من بود

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

جان من و جان تُ را
هر دو بهم دوخت قضا

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق من

من بگم دوستت دارم با چه رقم یا عددی

تو که بی نهایتی قشنگ تر از من بلدی !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

نمی خواستم
این عشق را فاش کنم
ناگاه به خود آمدم،
دیدم همه کلمات راز مرا می‌دانند
این است که
هر چه می نویسم
عاشقانه ای برای تو می شود

متن قشنگ عاشقی جدید

هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خود خودت را
یادت را
اسمت را
اما …
فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه !

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

مـن بین خودم و تـو

صمیمیت بسیار زیادی احساس میکنم

درست از همان دیدار اول

این یعنی مـا باهم در زندگی

زوج موفقی را نیز تشکیل خواهیم داد

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

خوشبختی واقعی اون شبیه که
بجای فکر کردن به چشاش
زل بزنی تو چشاش

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

یه سال 365 فرصت برای دوست داشتن توست

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

نازنین همسرم

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند

منتظر زمانی هستم که دوباره باهم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن عاشقانه قشنگ جدید

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن عاشقانه قشنگ جدید

من در انتظار بهترین پیام نیستم
من در انتظار پیامی از بهترینم، بهترینم

متن قشنگ عاشقی جدید

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و

بهترین هدیه از سوی خداوند

عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد

دوستت دارم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

امروز مـن بسیار از تـو دورم

ولی قلبم و شور و اشتیاقم

باتو و در کنار توست، امروز و برای همیشه

تولدت مبارک، عشقم

متن عاشقانه قشنگ جدید

کاش دنیاطوری بودکه کسی به کسی نیاز نداشت

اون وقت آدم‌ها مطمئن می شدن که کسیکه میاد

سراغشون دوستشون داره نه کارشون

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چه دروغ بزرگیست که اینجا شهر پر جمعیتی ست!

تو که نیستی

اینجا هم خالی از آدم است…

لاله صاحبدل

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

خبرت هست که
بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق
این همه ایامم نیست

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

مـن هرگز بـه تـو آسیب نخواهم زد

چون تـو قلب مـن هستی

اگر بـه تـو آسیبی بزنم

بـه خودم آسیب زده‌ام و خواهم مرد

این اتفاق هرگز نخواهد افتاد

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

مرا در آغوش بگیر
می خواهم قدم زدن
در هوای بهاری را
با <تو> تجربه کنم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تمام زندگیم را

فدای “میمی”میکنم که آخر نامم میگذاری…!

فاطمه یوسفوند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بویِ شور انگیزِ باراڹ می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسڪہ خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تـو برای مـن مثل خانه می ماني

جایی هستی کـه بـه آن تعلق دارم

و تنها جاییکه بارها و بارها

بـه آن سر میزنم

مـن هرگز تـو را ترک نخواهم کرد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

خورشید نباشه
دنیا از هم می پاشه!
تُ همون خورشید منی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

جوری عاشقتم
که تمام دنیا و حتی دل خودم هم در کارم مانده است
آن چشمانت چی دارند که مرا دیوانه کرده اند؟

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

متن عاشقانه قشنگ جدید

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

مـن اهدا کنندۀ عضو نیستم

ولی میتوانم قلبم رابه تـو اهدا کنم

متن قشنگ عاشقی جدید

دوست ندارم رژیم بگیری

اندام تـو بی‌نقص اسـت

و مـن عاشق وجب بـه وجب آن هستم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

فکر میکنم اقبال مـن بلند اسـت

چون تـو می‌توانستی

هر مرد دیگری را در دنیا انتخاب کنی

و تصمیم گرفتی مـن را انتخاب کنی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بهترین روز زندگی مـن روزی بود

کـه با تـو آشنا شدم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

اگر این درست باشد کـه عشق آسیب میزند

مـن این ریسک را می‌دذیرم

و تـو را تا آخر عمرم دوست خواهم داشت

متن عاشقانه قشنگ جدید

در طول روز هنگام انجام هر کاری

بـه تـو فکر می کنم

وقتی چشم‌هایم را باز میکنم

تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم

تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن عاشقانه قشنگ جدید

وجودش
میان آرزوهایم
همیشگی ست
خدایا همان همیشگی لطفا

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تـو هرروز جذابتر از روز قبلی

این چطور ممکن اسـت

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تـو صدها کیلومتر از مـن دوری

اما احساس می کنم اینجایی

درست در قلب مـن

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

نقـش او
در چشم مـا
هرروز
خوشتر میشود

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

وقتی بـه آسمان نگاه میکنم

زیباترین ستاره‌ي دنیا را می بینم

یعنی تـو

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

آیا حاضری

باقی عمرت را

در کنار مـن باشی؟

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

روزگاریست که

سودای تو در سر دارم

مگرم سر برود

تا برود سودایت

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

به دلم نشستی ولی دو زانو !

معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده

پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تـو هر دقیقه

و هر ثانیه

در ذهن و یاد مـن هستی

اما، اگر بخواهی

می تواني امشب را نیز

در کنار مـن صبح کنی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

سال‌هاي زیادی طول کشید

تا نیمه‌ي گمشده‌ام را پیدا کنم و کامل شود

حالا کـه تـو را دارم، هرگز نخواهم گذاشت

کـه تـو از پیش مـن بروی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

این پیام میـــخواهد بـه تـو بگوید

کسی دلش برایت تنگ شده اسـت

و نمیتواند بدون تـو زندگی کند

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

درد مـن بر مـن ، از طبیب مـنست
از که جـویـم دوا و درمـانـش
سعدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بـه یمن حضور تـو

دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت

و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام

از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

رابطه ها

زمانی زیبا می شوند که

برای یاد کردن

هیچ دلیلی به جز دلتنگی نباشد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تمام انچه ک نیاز داري ،
خواسته شدن توسط كسي است که میخواهي اش

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

نمیتوانم قول بدهم

کـه تـو تنها دختری هستی

کـه در زندگی‌ام عاشق‌اش خواهم بود

چون چند سال دیگر

یک دختر دیگر بـه زندگی‌ام وارد خواهد شد

کـه تـو را مادر صدا می زند

متن عاشقانه قشنگ جدید

وقتی با تـو هستم

بـه چیز دیگری نیاز ندارم

مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تمام دنیا هم که بروند

تمام دنیا هم که نباشند

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

تمام دنیا هم که آوار شود برسرم

تو هستی

همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هیچوقت بـه نیمه‌ي گمشده اعتقادی نداشتم

اما، از وقتی با تـو آشنا شدم

یقین پیدا کردم کـه مـا برای هم ساخته شده‌ایم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دلم می خواهد

لحظه‌هایي راکه با تـو می‌گذرد

نگه دارم و متوقف شان کنم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تـو را دوست دارم

جوری کـه هیچکس دیگر را

هرگز دوست نداشته‌ام

مطمئنم کـه بعد ها هم

کسی رابه اندازه‌ي تـو

دوست نخواهم داشت

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بالشم بوی تـو را می دهد

قبل از آنکه بـه خواب بروم

آنرا در آغوش می گیرم

دلتنگ تـو هستم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ساعت‌ها و دقیقه‌ها را می‌شمارم

تا دوباره تـو را ببینم، ولی زمان خیلی کند می‌گذرد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دوستت دارم

و واقعا وادار بودم

این رابه تـو بگویم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تـو مثل دارویی

هرگز نمیتوانم

بـه قدر کافی تـو را داشته باشم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

والدین مـن همیشه بـه مـن می گویند

کـه نباید هرگز از رویاهایم دست بکشم

پس، دختر، بهتر اسـت بدانی

کـه مـن هرگز از تـو دست نخواهم کشید

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

مـن آخر هفته می‌دزدمت

و میتوانیم یک گوشه‌اي برویم

و باهم تنها باشیم

نظرت چیه؟

متن قشنگ عاشقی جدید

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند

کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند

اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو

بـه سمت دیگری جلب نمیشود

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بـه لطف تـو هرروز صبح

با لبخند از خواب بر می‌خیزم

ممنون‌ام کـه موجب خوشحالی مـن هستی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تـو یک شگفتانه‌ي دوست داشتنی هستی

کـه هر مردی آرزو دارد یک روز نصیبش بشود

مـن خوش شانس‌ترین مرد جهانم

چون زیباترین شگفتانه‌ي جهان را گرفته‌ام

یعنی تـو

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تـو بسیار زیبا

دلربا و خوشگل هستی

مطمئنم همه ی‌ي مردها

بـه مـن حسادت می کنند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مـن تـو رابا تمام پول‌ ها

و طلاهای عالم عوض نمی کنم

تـو بزرگ ترین دارایی مـن هستی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تـو دلیل لبخندهای مـن هستی

اگر مـن هم دلیل لبخندهای تـو هستم

پس هرگز از خندیدن دست بر ندار

متن عاشقانه قشنگ و جدید

این دوستت دارم
گفتنت
مثل موفق باشید
آخر امتحان
دیفرانسیل و انتگرال
است
یا حرف دکترا
که می‌گویند چیزی نیست خوب می شوی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ !
ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ !
ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ !

ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ …
… ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﭼﻮﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﻗﺘﯿﻪ !
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ،
ﻣﯿﺮﻩ !
ﺑﻔﻬﻢ !
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ :
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ .
ﺑﯿﺸﺘﺮﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

نام زیبای تو را در کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد
و عکس قشنگت را در قابی از جنس عشق می گذارم
تا همه بدانند تو سلطان جان من و فاتح دلم هستی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

صدای نفس کشیدن تو بهترین صدای زندگی من است

متن عاشقانه قشنگ جدید

دستت را که میگیرم

می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !

میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست

برای خنـده هایم می خندی

برای گریه هایم شانه می شوی !

می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی

پس همیشه درقلبم میمانی عزیزترینم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

می خواستم بگویم

چـه اندازه دوستت دارم

اما برای بیانش

واژه‌هاي مناسبی پیدا نمی کنم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

می‌خواهم همین امشب قدرت رابدانم

شاید شبی برسدکه هرکداممان

کنار کسی باشیم که ازسر اجبار

محکوم به دوست داشتنش هستیم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

گوش کن به صدای تپشهای قلبت،
صدا کن اسم او را که دوستش داری
صدا کردی اسمم را ، سرت را بر روی سینه ام گذاشتی و فریاد عشق را شنیدی
صدایی که از قلب من بود ، همان فریاد تو بود ، فریاد زدم دوستت دارم
آنچه در قلب تو بود ، احساس من بود
عزیزم گفتن این احساس بهانه ی من بود

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

جان من و جان تُ را
هر دو بهم دوخت قضا

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق من

من بگم دوستت دارم با چه رقم یا عددی

تو که بی نهایتی قشنگ تر از من بلدی !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

نمی خواستم
این عشق را فاش کنم
ناگاه به خود آمدم،
دیدم همه کلمات راز مرا می‌دانند
این است که
هر چه می نویسم
عاشقانه ای برای تو می شود

متن قشنگ عاشقی جدید

هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خود خودت را
یادت را
اسمت را
اما …
فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

مـن بین خودم و تـو

صمیمیت بسیار زیادی احساس میکنم

درست از همان دیدار اول

این یعنی مـا باهم در زندگی

زوج موفقی را نیز تشکیل خواهیم داد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

خوشبختی واقعی اون شبیه که
بجای فکر کردن به چشاش
زل بزنی تو چشاش

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

یه سال 365 فرصت برای دوست داشتن توست

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

نازنین همسرم

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند

منتظر زمانی هستم که دوباره باهم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن عاشقانه قشنگ جدید

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن عاشقانه قشنگ جدید

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

من در انتظار بهترین پیام نیستم
من در انتظار پیامی از بهترینم، بهترینم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و

بهترین هدیه از سوی خداوند

عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد

دوستت دارم

متن قشنگ عاشقی جدید

امروز مـن بسیار از تـو دورم

ولی قلبم و شور و اشتیاقم

باتو و در کنار توست، امروز و برای همیشه

تولدت مبارک، عشقم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

کاش دنیاطوری بودکه کسی به کسی نیاز نداشت

اون وقت آدم‌ها مطمئن می شدن که کسیکه میاد

سراغشون دوستشون داره نه کارشون

متن عاشقانه قشنگ جدید

چه دروغ بزرگیست که اینجا شهر پر جمعیتی ست!

تو که نیستی

اینجا هم خالی از آدم است…

لاله صاحبدل

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن قشنگ عاشقی جدید

خبرت هست که
بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق
این همه ایامم نیست

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

مـن هرگز بـه تـو آسیب نخواهم زد

چون تـو قلب مـن هستی

اگر بـه تـو آسیبی بزنم

بـه خودم آسیب زده‌ام و خواهم مرد

این اتفاق هرگز نخواهد افتاد

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

مرا در آغوش بگیر
می خواهم قدم زدن
در هوای بهاری را
با <تو> تجربه کنم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تمام زندگیم را

فدای “میمی”میکنم که آخر نامم میگذاری…!

فاطمه یوسفوند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بویِ شور انگیزِ باراڹ می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسڪہ خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن قشنگ عاشقی جدید

تـو برای مـن مثل خانه می ماني

جایی هستی کـه بـه آن تعلق دارم

و تنها جاییکه بارها و بارها

بـه آن سر میزنم

مـن هرگز تـو را ترک نخواهم کرد

متن عاشقانه قشنگ و جدید

خورشید نباشه
دنیا از هم می پاشه!
تُ همون خورشید منی

متن عاشقانه قشنگ جدید

جوری عاشقتم
که تمام دنیا و حتی دل خودم هم در کارم مانده است
آن چشمانت چی دارند که مرا دیوانه کرده اند؟

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مـن اهدا کنندۀ عضو نیستم

ولی میتوانم قلبم رابه تـو اهدا کنم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوست ندارم رژیم بگیری

اندام تـو بی‌نقص اسـت

و مـن عاشق وجب بـه وجب آن هستم

متن عاشقانه قشنگ جدید

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

فکر میکنم اقبال مـن بلند اسـت

چون تـو می‌توانستی

هر مرد دیگری را در دنیا انتخاب کنی

و تصمیم گرفتی مـن را انتخاب کنی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن عاشقانه قشنگ و جدید

بهترین روز زندگی مـن روزی بود

کـه با تـو آشنا شدم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

اگر این درست باشد کـه عشق آسیب میزند

مـن این ریسک را می‌دذیرم

و تـو را تا آخر عمرم دوست خواهم داشت

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

در طول روز هنگام انجام هر کاری

بـه تـو فکر می کنم

وقتی چشم‌هایم را باز میکنم

تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم

تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

وجودش
میان آرزوهایم
همیشگی ست
خدایا همان همیشگی لطفا

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تـو هرروز جذابتر از روز قبلی

این چطور ممکن اسـت

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تـو صدها کیلومتر از مـن دوری

اما احساس می کنم اینجایی

درست در قلب مـن

متن های قشنگ عاشقانه جدید

نقـش او
در چشم مـا
هرروز
خوشتر میشود

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

وقتی بـه آسمان نگاه میکنم

زیباترین ستاره‌ي دنیا را می بینم

یعنی تـو

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

آیا حاضری

باقی عمرت را

در کنار مـن باشی؟

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

روزگاریست که

سودای تو در سر دارم

مگرم سر برود

تا برود سودایت

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

به دلم نشستی ولی دو زانو !

معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده

پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تـو هر دقیقه

و هر ثانیه

در ذهن و یاد مـن هستی

اما، اگر بخواهی

می تواني امشب را نیز

در کنار مـن صبح کنی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

سال‌هاي زیادی طول کشید

تا نیمه‌ي گمشده‌ام را پیدا کنم و کامل شود

حالا کـه تـو را دارم، هرگز نخواهم گذاشت

کـه تـو از پیش مـن بروی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

این پیام میـــخواهد بـه تـو بگوید

کسی دلش برایت تنگ شده اسـت

و نمیتواند بدون تـو زندگی کند

متن های قشنگ عاشقانه جدید

درد مـن بر مـن ، از طبیب مـنست
از که جـویـم دوا و درمـانـش
سعدی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بـه یمن حضور تـو

دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت

و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام

از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

رابطه ها

زمانی زیبا می شوند که

برای یاد کردن

هیچ دلیلی به جز دلتنگی نباشد

متن قشنگ عاشقی جدید

تمام انچه ک نیاز داري ،
خواسته شدن توسط كسي است که میخواهي اش

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

نمیتوانم قول بدهم

کـه تـو تنها دختری هستی

کـه در زندگی‌ام عاشق‌اش خواهم بود

چون چند سال دیگر

یک دختر دیگر بـه زندگی‌ام وارد خواهد شد

کـه تـو را مادر صدا می زند

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

وقتی با تـو هستم

بـه چیز دیگری نیاز ندارم

مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تمام دنیا هم که بروند

تمام دنیا هم که نباشند

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

تمام دنیا هم که آوار شود برسرم

تو هستی

همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

هیچوقت بـه نیمه‌ي گمشده اعتقادی نداشتم

اما، از وقتی با تـو آشنا شدم

یقین پیدا کردم کـه مـا برای هم ساخته شده‌ایم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دلم می خواهد

لحظه‌هایي راکه با تـو می‌گذرد

نگه دارم و متوقف شان کنم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تـو را دوست دارم

جوری کـه هیچکس دیگر را

هرگز دوست نداشته‌ام

مطمئنم کـه بعد ها هم

کسی رابه اندازه‌ي تـو

دوست نخواهم داشت

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

بالشم بوی تـو را می دهد

قبل از آنکه بـه خواب بروم

آنرا در آغوش می گیرم

دلتنگ تـو هستم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

ساعت‌ها و دقیقه‌ها را می‌شمارم

تا دوباره تـو را ببینم، ولی زمان خیلی کند می‌گذرد

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دوستت دارم

و واقعا وادار بودم

این رابه تـو بگویم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تـو مثل دارویی

هرگز نمیتوانم

بـه قدر کافی تـو را داشته باشم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

والدین مـن همیشه بـه مـن می گویند

کـه نباید هرگز از رویاهایم دست بکشم

پس، دختر، بهتر اسـت بدانی

کـه مـن هرگز از تـو دست نخواهم کشید

متن عاشقانه قشنگ جدید

مـن آخر هفته می‌دزدمت

و میتوانیم یک گوشه‌اي برویم

و باهم تنها باشیم

نظرت چیه؟

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند

کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند

اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو

بـه سمت دیگری جلب نمیشود

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بـه لطف تـو هرروز صبح

با لبخند از خواب بر می‌خیزم

ممنون‌ام کـه موجب خوشحالی مـن هستی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تـو یک شگفتانه‌ي دوست داشتنی هستی

کـه هر مردی آرزو دارد یک روز نصیبش بشود

مـن خوش شانس‌ترین مرد جهانم

چون زیباترین شگفتانه‌ي جهان را گرفته‌ام

یعنی تـو

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تـو بسیار زیبا

دلربا و خوشگل هستی

مطمئنم همه ی‌ي مردها

بـه مـن حسادت می کنند

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

مـن تـو رابا تمام پول‌ ها

و طلاهای عالم عوض نمی کنم

تـو بزرگ ترین دارایی مـن هستی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همه چیز رو فراموش می کنم؛
تو فقط دستمو بگیر،
اونقدر محکم که حس کنم
تمامِ تو سهمِ منه ♥️

متن عاشقانه قشنگ جدید

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتی‌ خوبی
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ می‌زند از
سردی لبخنــدم

متن قشنگ عاشقی جدید

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:
“دوستت دارم”

متن قشنگ عاشقی جدید

آفتاب

به مزارع قهوه ی چشم های تو

که می رسد

صبح می شود

چشم وا کن

که دلم لک زده است

برای فنجان فنجان نوشیدنِ عشق …

متن عاشقانه قشنگ جدید

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن قشنگ عاشقی جدید

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن قشنگ عاشقی جدید

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

You are my everything
تو همه چیز منی

متن قشنگ عاشقی جدید

بهار عاشقان حال تو باشد

خوشی ها ثبت احوال تو باشد

فقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌

که آنهم پیشکش مال تو باشد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تلافی کن تمام نبودنت را
وقتی تمام راه ها
بن بست بود
مرا به خیابانی بی انتها
مهمان کن…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی‌شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و ان ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

امسال چه سال خوبی بود
انگار با همه سال های عمرم فرق داشت
وقتی تو قدم به زندگی ام گذاشتی یک سال‌ بهتر از همه سال های عمرم شد
تو چه خوش‌ قدم هستی

متن قشنگ عاشقی جدید

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

امشب اجازه اش را از خدا میگیرم …

نامه های من

باید جورِ دیگری آغاز شود

به نام چشم های بخشنده و مهربانت

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در اندکِ قلبِ من ، تویی فراوان

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

و خداحافظی

وصله یِ غمگینی ست

که به چشم هایمان می‌دوزیم . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن دارم …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چگونه از تو بگذرم

وقتی همین دوست داشتنت

مرا زنده نگه داشته است

دوستت دارم …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زن نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم

از قبیله زلیخا آمده ام

آنقدر عشقت را جار می زنم تا خدا برایم کف بزند

مردانه دوستم داری ؟

متن های قشنگ عاشقانه جدید

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَــــ ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

حتی اگر حرفی نبود

شماره‌ام را بگیر و فقط بخند

وقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستد

و در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایست

که برای رهایی پرپر می‌ زند

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو؛
تمنای منُ
یار منُ
و جان منی
پس بمان
تا که
نمانم
به تمناى‌ کسى…

متن عاشقانه قشنگ و جدید

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن های قشنگ عاشقانه جدید

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن های قشنگ عاشقانه جدید

لبخند تو زیباترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام

متن عاشقانه قشنگ و جدید

به خدا دوست داشتن تو دست من نیست
خودت بگرد ببین
مهرت را کجای دلم انداخته ای!

متن عاشقانه قشنگ جدید

احساس می کنم زندگیم از روزی شروع شده که تو رو دیدم
تو مثل یه رویایی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

صدای تو آهنگ مورد علاقه ی من است

متن عاشقانه قشنگ جدید

نمی تونی تصور کنی که چطوری تمام وجودم به پرواز در میاد وقتی تو رو می بینم
قلبم برای تو می تپه

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

متن عاشقانه قشنگ جدید

بر پنجره ام بُخارِ تو می‌ چسبد
صبحانه در انتظارِ تو می‌ چسبد
قوری و سماور و دو فنجان با عشق
چایی چقَدَر کنارِ تـو می چسبد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

آن هنگام که به دیدنم می آیی
شوق باغبانی با من است
که گلی تازه
در باغچه اش روییده باشد …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

زمانی که به تو می گم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو می گم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتادی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

می‌شه بی‌خیالِ دنیا بود، می‌شه آروم بود، می‌شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می‌شه عاشق بود، می‌شه اگر تو دستامو بگیری.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم هستی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

می خوام بدونی تو نیمه ی گمشده ام هستی
باید باشی تا بتونم زندگی کنم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
سالگرد عشقمون مبارک!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی
تولدت مبارک مهربانم …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دُنیآ روُ نِمیدونَم،وَلی مَنْ دوُرِ توُ میگردَم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

چه خوش خیال است
فاصله را می گویم
به خیالش تو را از من دور کرده
نمی داند جای تو امن است
اینجا در میان دل من

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

سرم که به شانه‌ات برسد تمام است همه دردها، همه اشک‌ها. آسمان رنگش را مدیون چشمان توست و من این آرامش را مدیون تو هستم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

از انتهای خیالت تا هر کجا بروی به هم می‌رسیم. زمین بیهوده گرد نیست. فرقی ندارد شرق یا غرب، شمال یا جنوب. من تو را به هرجهت دوست دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

زندگی راه های خیلی زیادی رو جلوی پات می ذاره
ولی تنها راه من بودن با تو تا آخر عمره

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو سرما بخوری، من هم می‌خورم. برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی‌ست. نه به ویروس‌ها ربط دارد، نه هیچ چیزِ دیگر.

متن عاشقانه قشنگ جدید

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط می تونی حسش کنی.
دوستت دارم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن قشنگ عاشقی جدید

تو یِجایی تو قَــلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن های قشنگ عاشقانه جدید

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

در تمام سختی ها عشق تو به من انگیزه زندگی می ده شوهر عزیزم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

زمانی که به آسمون شب با هزاران ستاره نگاه می کنم، چشمای تو رو یادم می یاد، بخاطر اینکه اون ها مثل ستاره ها می درخشن
وقتی که به خورشید نگاه می کنم، یاد تو می افتم، چون تو روشنایی بخش زندگی من هستی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دلبر جان، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

در فکر منی، حالا و برای همیشه

متن قشنگ عاشقی جدید

می خوام در آغوشت بگیرم تا تپش همزمان قلبمون رو حس کنم همسر دوست داشتنی من

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو جهان مرا به حرکت وا می داری، بدون تو من وجود ندارم
دوستت دارم همسر عزیزم

متن عاشقانه قشنگ جدید

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن قشنگ عاشقی جدید

همه چیز رو فراموش می کنم؛
تو فقط دستمو بگیر،
اونقدر محکم که حس کنم
تمامِ تو سهمِ منه ♥️

متن عاشقانه قشنگ جدید

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتی‌ خوبی
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ می‌زند از
سردی لبخنــدم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن های قشنگ عاشقانه جدید

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:
“دوستت دارم”

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

آفتاب

به مزارع قهوه ی چشم های تو

که می رسد

صبح می شود

چشم وا کن

که دلم لک زده است

برای فنجان فنجان نوشیدنِ عشق …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

You are my everything
تو همه چیز منی

متن قشنگ عاشقی جدید

بهار عاشقان حال تو باشد

خوشی ها ثبت احوال تو باشد

فقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌

که آنهم پیشکش مال تو باشد

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تلافی کن تمام نبودنت را
وقتی تمام راه ها
بن بست بود
مرا به خیابانی بی انتها
مهمان کن…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی‌شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و ان ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

امسال چه سال خوبی بود
انگار با همه سال های عمرم فرق داشت
وقتی تو قدم به زندگی ام گذاشتی یک سال‌ بهتر از همه سال های عمرم شد
تو چه خوش‌ قدم هستی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

امشب اجازه اش را از خدا میگیرم …

نامه های من

باید جورِ دیگری آغاز شود

به نام چشم های بخشنده و مهربانت

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

در اندکِ قلبِ من ، تویی فراوان

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

و خداحافظی

وصله یِ غمگینی ست

که به چشم هایمان می‌دوزیم . . .

متن قشنگ عاشقی جدید

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن دارم …

متن قشنگ عاشقی جدید

چگونه از تو بگذرم

وقتی همین دوست داشتنت

مرا زنده نگه داشته است

دوستت دارم …

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

زن نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم

از قبیله زلیخا آمده ام

آنقدر عشقت را جار می زنم تا خدا برایم کف بزند

مردانه دوستم داری ؟

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَــــ ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد …

متن عاشقانه قشنگ جدید

حتی اگر حرفی نبود

شماره‌ام را بگیر و فقط بخند

وقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستد

و در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایست

که برای رهایی پرپر می‌ زند

متن قشنگ عاشقی جدید

تو؛
تمنای منُ
یار منُ
و جان منی
پس بمان
تا که
نمانم
به تمناى‌ کسى…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن قشنگ عاشقی جدید

لبخند تو زیباترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به خدا دوست داشتن تو دست من نیست
خودت بگرد ببین
مهرت را کجای دلم انداخته ای!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

احساس می کنم زندگیم از روزی شروع شده که تو رو دیدم
تو مثل یه رویایی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

صدای تو آهنگ مورد علاقه ی من است

متن عاشقانه قشنگ و جدید

نمی تونی تصور کنی که چطوری تمام وجودم به پرواز در میاد وقتی تو رو می بینم
قلبم برای تو می تپه

متن های قشنگ عاشقانه جدید

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

بر پنجره ام بُخارِ تو می‌ چسبد
صبحانه در انتظارِ تو می‌ چسبد
قوری و سماور و دو فنجان با عشق
چایی چقَدَر کنارِ تـو می چسبد

متن های قشنگ عاشقانه جدید

آن هنگام که به دیدنم می آیی
شوق باغبانی با من است
که گلی تازه
در باغچه اش روییده باشد …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

زمانی که به تو می گم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو می گم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتادی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

می‌شه بی‌خیالِ دنیا بود، می‌شه آروم بود، می‌شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می‌شه عاشق بود، می‌شه اگر تو دستامو بگیری.

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم هستی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

متن عاشقانه قشنگ جدید

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

می خوام بدونی تو نیمه ی گمشده ام هستی
باید باشی تا بتونم زندگی کنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
سالگرد عشقمون مبارک!

متن عاشقانه قشنگ جدید

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی
تولدت مبارک مهربانم …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دُنیآ روُ نِمیدونَم،وَلی مَنْ دوُرِ توُ میگردَم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

چه خوش خیال است
فاصله را می گویم
به خیالش تو را از من دور کرده
نمی داند جای تو امن است
اینجا در میان دل من

متن قشنگ عاشقی جدید

سرم که به شانه‌ات برسد تمام است همه دردها، همه اشک‌ها. آسمان رنگش را مدیون چشمان توست و من این آرامش را مدیون تو هستم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

از انتهای خیالت تا هر کجا بروی به هم می‌رسیم. زمین بیهوده گرد نیست. فرقی ندارد شرق یا غرب، شمال یا جنوب. من تو را به هرجهت دوست دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

زندگی راه های خیلی زیادی رو جلوی پات می ذاره
ولی تنها راه من بودن با تو تا آخر عمره

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو سرما بخوری، من هم می‌خورم. برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی‌ست. نه به ویروس‌ها ربط دارد، نه هیچ چیزِ دیگر.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط می تونی حسش کنی.
دوستت دارم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن قشنگ عاشقی جدید

تو یِجایی تو قَــلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

در تمام سختی ها عشق تو به من انگیزه زندگی می ده شوهر عزیزم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

زمانی که به آسمون شب با هزاران ستاره نگاه می کنم، چشمای تو رو یادم می یاد، بخاطر اینکه اون ها مثل ستاره ها می درخشن
وقتی که به خورشید نگاه می کنم، یاد تو می افتم، چون تو روشنایی بخش زندگی من هستی

متن قشنگ عاشقی جدید

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن قشنگ عاشقی جدید

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن عاشقانه قشنگ جدید

دلبر جان، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

در فکر منی، حالا و برای همیشه

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

می خوام در آغوشت بگیرم تا تپش همزمان قلبمون رو حس کنم همسر دوست داشتنی من

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو جهان مرا به حرکت وا می داری، بدون تو من وجود ندارم
دوستت دارم همسر عزیزم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن قشنگ عاشقی جدید

نفس هایم را گره زده ام به بودنت

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من به جز آبی نگاهت آسمانی نمیشناسم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

این من
با هیچ تویی
غیرِ خودت، ما شدنی نیست

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

نگاه دار دلی را،
که‌ بُرده‌ای به نگاهی …

متن قشنگ عاشقی جدید

سر رشته‌یِ شادیست،
خیالِ خوش تو

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو آن شعرى كه من جايى نميخوانم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

گر بگویم
که تو در خون منی
بُهتان نیست

متن عاشقانه قشنگ و جدید

محو روی تو نگردد دلِ حیران چه کند

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هنوز عشقِ تو
امید بخشِ جانِ من است …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

بگو از شهر خیالت
به کجا باید سفر کرد

متن قشنگ عاشقی جدید

من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

خدا نگهدارد تو را برای دلم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من انقد دوست دارم که برای هرکی تعریف میکنم میگه خوش به حالش

متن عاشقانه قشنگ جدید

حواست باشه خاطراتتو با کی میسازی

متن عاشقانه قشنگ جدید

آنچنان جای گرفتی تو به چشم و دل من

که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

میخوامت تا بینهایت

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو یه اتفاق خوبی مثل یه گل وسط صحنه جنگ

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زیباترین چشم انداز دنیا تویی که همه رو از چشم میندازی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو را من با قلب دوست دارم نه با حرف

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

میخواهم دوستت نداشته باشم، اما نمی شود

و این تنها جایی است که خواستن توانستن نیست

متن قشنگ عاشقی جدید

دَر عالمی هَستم که چَشمانت عالمی دارَند

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

قصه ی عشقِ من به تو سرِ دراز دارد…

متن عاشقانه قشنگ جدید

و‌ من اگر عشق تو‌ در دلم نباشد پس برای چه ادامه دهم نفس کشیدنم را…؟!

متن عاشقانه قشنگ جدید

این عالم را کرانه‌ای هست عشق من و تو کران ندارد …

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن… مگر ، من و کمی عشق همین!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

می شود روزی به نام عشق رام من شوی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوستت دارم ای که بودنت مرگ را به تاخیر می‌اندازد…

متن قشنگ عاشقی جدید

چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

من و عشق و دل دیوانه بساطی داریم عقل هی فلسفه می بافد و مــــــا می خندیم!!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق همین است… همین که یک ذره از تو می‌شود تمام من

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق پیچیده نیست.. عشق من! همین است که تو دلــــت بگیرد و من نفســـــم…!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هر چيزی را هم که گردن من بيندازی عاشق شدن من تقصير تو بود

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

حواست هست با تو خوشحال ترين حالت عاشق شدنم؟!!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو آدم امن منی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو خوب ترین حادثه عمر منی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دوستت دارم
و این تنها حرفه ایست
که در آن ماهرم…❤️

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در خاطری که ” تویـــی ”
دیگران فراموشند

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عاشقت که شدم عقلم کیش شد قلبم مات

متن های قشنگ عاشقانه جدید

گر بدانی شوق دیدارت چه با دل می کند

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

و دایره‌ی حضورت
جهان را در آغوش می‌گیرد …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو اولین فکر هر روز منی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

جهانم آغوش توست

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

من قبل از تو در مورد چه چیزی روی زمین فکر می کردم؟

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من هرگز نمی خواهم خاطره سازی با تو را متوقف کنم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

من عاشق تو هستم بدون اینکه بدانم چگونه، کی و از کجا

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

داستان عاشقانه شش کلمه ای من: “من زندگی بدون تو را نمی توانم تصور کنم.”

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

صدای تو موسیقی مورد علاقه من است.

متن قشنگ عاشقی جدید

کاش می دانستی که آن لحظات کوچک با تو بودن برای من چقدر مهم هستند.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو باعث میشی که یادم بره نفس بکشم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من تو را بیشتر از دیروز دوست دارم اما نه بیشتر از فردا

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تمام آنچه تو هستی تمام چیزی است که من به آن نیاز دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

اگر من چراغ توقف بودم … هر وقت از کنارش رد می شدی قرمز می شدم تا بتوانم کمی بیشتر به تو خیره شوم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو می خواهی بدونی که من عاشق چه کسی هستم؟ حرف اول را دوباره بخوان

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

عشق ورزیدن به خودی خود یک آموزش است.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

اگر هیچ چیز برای همیشه دوام نمیاره ، آیا می توانم هیچ چیز تو باشم؟

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

مهم نیست که کجا هستی و چه کاری انجام میدی ، مهم این است که کی باشید. من عاشقت هستم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به نظر می رسه سالها سریعتر و سریعتر می روند. فکر می کنم این به این دلیل که من بیشتر و بیشتر با تو دارم خوش میگذرونم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دیدار با تو بهترین روز زندگی من بود.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

من هرگز فکر نکردم که اینقدر تو را دوست داشته باشم و هرگز قصد نداشتم تو را غالباً در ذهنم داشته باشم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

نمی توانم زندگی بدون تو را تصور کنم. تو دلیل من هستی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو کاری می کنی دنیای من دور بزند ، بدون تو من وجود ندارم ، من تو را دوست دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

زندگی جاده های زیادی را برای انتخاب ارائه می دهد ، اما تنها راه من این است که تا پایان روزهای ما دست در دست تو باشد.

متن قشنگ عاشقی جدید

در شرایط سخت ، فقط عشق تو به من الهام می دهد تا خلق کنم و زندگی کنم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

من هر روز بیشتر دوستت دارم

متن عاشقانه قشنگ جدید

من می خواهم سلام مورد علاقه ات و سخت ترین خداحافظی ات باشم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو اولین فکر من هر روز صبح و آخرین فکر من قبل از خواب هستی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو عشقی را در من القا می کنی که هیچ وقت نمی دانستم این امکان وجود دارد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو امروز من و همه فرداهای من هستی.

متن عاشقانه قشنگ جدید

You are mine, i cant share

تو مال منی، نمی توانم تو را با دیگران سهیم شوم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

get oll with me

با من پیر شو

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Be mine, i’ll keep you forever

مال من باش، من تو را برای همیشه نگه می دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I love you even when I hate you

دوستت دارم حتی وقتی ازت متنفرم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Love has no limits

عشق محدودیتی ندارد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

 In love Never say “Sorry”

در عشق هرگز نگو متاسفم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Love Has No Age No Limit & No Death

عشق سن و محدودیت و مرگ ندارد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

 I want vitamin “U”

من ویتامین تو می خواهم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Love is real, real is love

عشق حقیقت است، حقیقت عشق است

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

You and I make a wonderful WE

من و شما یک ما فوق العاده می سازیم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Love is just a word, but you bring it definition

عشق فقط یک کلمه است، اما شما آن را تعریف می کنید

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

You Are Just Memory of My Love

تو تنها خاطره عشق منی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Love is all you need

عشق تمام چیزی است که نیاز داری

متن های قشنگ عاشقانه جدید

I made a wish and you came true

من یک آرزو کردم و تو محقق شدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

People in love with the moon learn to live with the distance

افراد عاشق ماه یاد می گیرند با فاصله زندگی کنند.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I would climb a thousand mountains to see you smile

من برای دیدن لبخند تو از هزاران کوه بالا می روم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I only saw you for a second, but it made my day

دیدن تو تنها برای چند ثانیه، کل روز مرا می سازد.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

My love for you keeps increasing every second

عشق من نسبت به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

With you, I lose myself, and without you I find myself wanting to be lost again

با تو من از خود بی خود می شوم و بدون تو باز می خواهم از خود بی خود شوم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

.Sometimes, I knock on the doors of your heart, just to make sure I still live there

گاهی اوقات، من درهای قلب تو را می زنم تا مطمئن شوم که هنوز در قلب تو جای دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

You are my sun, my moon and all of my stars

تو خورشید ، ماه من و تمام ستاره های من هستی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

All that you are is all that I’ll ever need

آنچه که هستی ، تنها چیزی است که من به آن احتیاج خواهم داشت.

متن قشنگ عاشقی جدید

I won’t let anything break us ever

من نمی گذارم هیچ چیزی (عشق بین)  ما را بشکند.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I don’t need luck if I have love

اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

You are the one for me

تو برای من تکی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

You are my dream come true

تو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Benim nebzim senin gülmelerinle atıyor

نبض من با لبخند تو میزنه

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Sen bana iyi gelen herşeysin

تو همه‌ی چیزی هستی که حال منو خوب میکنی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Aklımdasın her an, nedensiz

بی دلیل همیشه دز ذهن منی

متن عاشقانه قشنگ جدید

Sen benim ışığımsın
tüm bu gölgeler arasında

بین این همه سایه تو نور منی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Kalbimin bütün nüfusunu say, sadece sen

تو تنها جمعیت قلب منی

متن عاشقانه قشنگ جدید

Hayatımı cennetin renkleri ile boyadın

تو زندگی منو با رنگای بهشتی رنگی کردی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Müptela Oldum Aşka Seninle

با تو به عشق مبتلا شدم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Her yeni gün güzeldir, içinde sen varsan

هر روز زیباست، اگه توش تو باشی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

.Hep umutla beklediğim en güzel yarınımsın sen

تو بهترین فردای من هستی که همیشه به آن امیدوارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

….Yapabilseydim eğer, sesini ekerdim saksıya çiçek yerine

اگر می توانستم ، صدای تو را به جای گل در گلدان می کاشتم …

متن قشنگ عاشقی جدید

..Unutma; Her gelen sevmez
.Vе hiçbir sеvеn gitmez
Nazım Hikmеt

فراموش نکن؛ هرکسی که می آید عشق نمی ورزد .. و هیچ معشوقی نمی رود.
ناظم حکمت

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael

عشق کل داستان زندگی یک زن و تنها ماجراجویی یک مرد است

متن های قشنگ عاشقانه جدید

.Yanıma gelmediğinde düşlerime beklerim seni

وقتی پیش من نمی آیی ، در رویاهایم منتظر تو هستم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

.Sen aslında kulağıma değil, yüreğime fısıldadın aşk sözlerini

شما در واقع کلمات عشق را به قلب من زمزمه کردی ، نه به گوش من.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

.Aşk, herkesi ona benzetip hiç kimseyi onun yerine koyamamaktır

عشق باعث می شود که همه شبیه او شوند و نتوانند کسی را جای او بگذارند.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

.Sen benim görmek için bakmaya bile gerek duymadığım manzaramsın

تو چشم من هستی که برای دیدن حتی نیازی به نگاه کردن ندارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

.Beni bana en güzel gösteren ayna, bana sevgiyle bakan gözlerindir

آینه ای که زیباترین را به من نشان می دهد چشمان توست که با عشق به من نگاه می کند.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Sen beni dünyanın en mutlu kadını yaptın
تو منو خوشبخترین زن دنیا کردی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

. Bir şehirde bin kişi var ama ben hala sadece seni istiyorum

هزاران نفر در این شهر است اما من هنوز فقط تو را می خواهم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

 …Sevmıyorsan, hiçbir şeyin yok! Hayal yok, hikaye yok, hiç bir şey

اگر عاشق نباشی، هیچی نداری! نه رویایی، نه داستانی، هیچی…

متن قشنگ عاشقی جدید

Sen benim aşk bahçemin solmayan tek gülüsün

تو در باغچه عشقم تنها گل همیشه بهارمی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Kalbimde arama eski yerini

تو قلبم دنبال جای قبلیت نباش.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Senin kadar tatlı hiçbir şey olamaz şu dünyada

هیچی به اندازه تو برام شیرینن نیست تو این دنیا

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Sensiz herşey anlamsız

بدون تو هیچ چیزی برام معنی نداره

متن عاشقانه قشنگ جدید

نفس هایم را گره زده ام به بودنت

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من به جز آبی نگاهت آسمانی نمیشناسم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

این من
با هیچ تویی
غیرِ خودت، ما شدنی نیست

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

نگاه دار دلی را،
که‌ بُرده‌ای به نگاهی …

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

سر رشته‌یِ شادیست،
خیالِ خوش تو

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو آن شعرى كه من جايى نميخوانم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

گر بگویم
که تو در خون منی
بُهتان نیست

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

محو روی تو نگردد دلِ حیران چه کند

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هنوز عشقِ تو
امید بخشِ جانِ من است …

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

بگو از شهر خیالت
به کجا باید سفر کرد

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

خدا نگهدارد تو را برای دلم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

من انقد دوست دارم که برای هرکی تعریف میکنم میگه خوش به حالش

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

حواست باشه خاطراتتو با کی میسازی

متن عاشقانه قشنگ جدید

آنچنان جای گرفتی تو به چشم و دل من

که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

میخوامت تا بینهایت

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو یه اتفاق خوبی مثل یه گل وسط صحنه جنگ

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

زیباترین چشم انداز دنیا تویی که همه رو از چشم میندازی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو را من با قلب دوست دارم نه با حرف

متن های قشنگ عاشقانه جدید

میخواهم دوستت نداشته باشم، اما نمی شود

و این تنها جایی است که خواستن توانستن نیست

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

دَر عالمی هَستم که چَشمانت عالمی دارَند

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

قصه ی عشقِ من به تو سرِ دراز دارد…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

و‌ من اگر عشق تو‌ در دلم نباشد پس برای چه ادامه دهم نفس کشیدنم را…؟!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

این عالم را کرانه‌ای هست عشق من و تو کران ندارد …

متن عاشقانه قشنگ و جدید

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن… مگر ، من و کمی عشق همین!

متن عاشقانه قشنگ جدید

می شود روزی به نام عشق رام من شوی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

دوستت دارم ای که بودنت مرگ را به تاخیر می‌اندازد…

متن قشنگ عاشقی جدید

چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها…

متن های قشنگ عاشقانه جدید

من و عشق و دل دیوانه بساطی داریم عقل هی فلسفه می بافد و مــــــا می خندیم!!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عشق همین است… همین که یک ذره از تو می‌شود تمام من

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق پیچیده نیست.. عشق من! همین است که تو دلــــت بگیرد و من نفســـــم…!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هر چيزی را هم که گردن من بيندازی عاشق شدن من تقصير تو بود

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

حواست هست با تو خوشحال ترين حالت عاشق شدنم؟!!

متن قشنگ عاشقی جدید

تو آدم امن منی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو خوب ترین حادثه عمر منی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دوستت دارم
و این تنها حرفه ایست
که در آن ماهرم…❤️

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

در خاطری که ” تویـــی ”
دیگران فراموشند

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عاشقت که شدم عقلم کیش شد قلبم مات

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

گر بدانی شوق دیدارت چه با دل می کند

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

و دایره‌ی حضورت
جهان را در آغوش می‌گیرد …

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو اولین فکر هر روز منی

متن قشنگ عاشقی جدید

جهانم آغوش توست

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من قبل از تو در مورد چه چیزی روی زمین فکر می کردم؟

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

من هرگز نمی خواهم خاطره سازی با تو را متوقف کنم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من عاشق تو هستم بدون اینکه بدانم چگونه، کی و از کجا

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

داستان عاشقانه شش کلمه ای من: “من زندگی بدون تو را نمی توانم تصور کنم.”

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

صدای تو موسیقی مورد علاقه من است.

متن قشنگ عاشقی جدید

کاش می دانستی که آن لحظات کوچک با تو بودن برای من چقدر مهم هستند.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو باعث میشی که یادم بره نفس بکشم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

من تو را بیشتر از دیروز دوست دارم اما نه بیشتر از فردا

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تمام آنچه تو هستی تمام چیزی است که من به آن نیاز دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

اگر من چراغ توقف بودم … هر وقت از کنارش رد می شدی قرمز می شدم تا بتوانم کمی بیشتر به تو خیره شوم.

متن قشنگ عاشقی جدید

تو می خواهی بدونی که من عاشق چه کسی هستم؟ حرف اول را دوباره بخوان

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق ورزیدن به خودی خود یک آموزش است.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

اگر هیچ چیز برای همیشه دوام نمیاره ، آیا می توانم هیچ چیز تو باشم؟

متن قشنگ عاشقی جدید

مهم نیست که کجا هستی و چه کاری انجام میدی ، مهم این است که کی باشید. من عاشقت هستم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

به نظر می رسه سالها سریعتر و سریعتر می روند. فکر می کنم این به این دلیل که من بیشتر و بیشتر با تو دارم خوش میگذرونم.

متن قشنگ عاشقی جدید

دیدار با تو بهترین روز زندگی من بود.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من هرگز فکر نکردم که اینقدر تو را دوست داشته باشم و هرگز قصد نداشتم تو را غالباً در ذهنم داشته باشم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

نمی توانم زندگی بدون تو را تصور کنم. تو دلیل من هستی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو کاری می کنی دنیای من دور بزند ، بدون تو من وجود ندارم ، من تو را دوست دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

زندگی جاده های زیادی را برای انتخاب ارائه می دهد ، اما تنها راه من این است که تا پایان روزهای ما دست در دست تو باشد.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

در شرایط سخت ، فقط عشق تو به من الهام می دهد تا خلق کنم و زندگی کنم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

من هر روز بیشتر دوستت دارم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

من می خواهم سلام مورد علاقه ات و سخت ترین خداحافظی ات باشم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو اولین فکر من هر روز صبح و آخرین فکر من قبل از خواب هستی.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو عشقی را در من القا می کنی که هیچ وقت نمی دانستم این امکان وجود دارد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو امروز من و همه فرداهای من هستی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

You are mine, i cant share

تو مال منی، نمی توانم تو را با دیگران سهیم شوم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

get oll with me

با من پیر شو

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Be mine, i’ll keep you forever

مال من باش، من تو را برای همیشه نگه می دارم

متن قشنگ عاشقی جدید

I love you even when I hate you

دوستت دارم حتی وقتی ازت متنفرم

متن قشنگ عاشقی جدید

Love has no limits

عشق محدودیتی ندارد

متن قشنگ عاشقی جدید

 In love Never say “Sorry”

در عشق هرگز نگو متاسفم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Love Has No Age No Limit & No Death

عشق سن و محدودیت و مرگ ندارد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

 I want vitamin “U”

من ویتامین تو می خواهم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Love is real, real is love

عشق حقیقت است، حقیقت عشق است

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

You and I make a wonderful WE

من و شما یک ما فوق العاده می سازیم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Love is just a word, but you bring it definition

عشق فقط یک کلمه است، اما شما آن را تعریف می کنید

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

You Are Just Memory of My Love

تو تنها خاطره عشق منی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Love is all you need

عشق تمام چیزی است که نیاز داری

متن قشنگ عاشقی جدید

I made a wish and you came true

من یک آرزو کردم و تو محقق شدی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

People in love with the moon learn to live with the distance

افراد عاشق ماه یاد می گیرند با فاصله زندگی کنند.

متن عاشقانه قشنگ جدید

I would climb a thousand mountains to see you smile

من برای دیدن لبخند تو از هزاران کوه بالا می روم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I only saw you for a second, but it made my day

دیدن تو تنها برای چند ثانیه، کل روز مرا می سازد.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

My love for you keeps increasing every second

عشق من نسبت به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

متن عاشقانه قشنگ جدید

With you, I lose myself, and without you I find myself wanting to be lost again

با تو من از خود بی خود می شوم و بدون تو باز می خواهم از خود بی خود شوم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

.Sometimes, I knock on the doors of your heart, just to make sure I still live there

گاهی اوقات، من درهای قلب تو را می زنم تا مطمئن شوم که هنوز در قلب تو جای دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

You are my sun, my moon and all of my stars

تو خورشید ، ماه من و تمام ستاره های من هستی.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

All that you are is all that I’ll ever need

آنچه که هستی ، تنها چیزی است که من به آن احتیاج خواهم داشت.

متن قشنگ عاشقی جدید

I won’t let anything break us ever

من نمی گذارم هیچ چیزی (عشق بین)  ما را بشکند.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I don’t need luck if I have love

اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

You are the one for me

تو برای من تکی.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

You are my dream come true

تو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Benim nebzim senin gülmelerinle atıyor

نبض من با لبخند تو میزنه

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Sen bana iyi gelen herşeysin

تو همه‌ی چیزی هستی که حال منو خوب میکنی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Aklımdasın her an, nedensiz

بی دلیل همیشه دز ذهن منی

متن قشنگ عاشقی جدید

Sen benim ışığımsın
tüm bu gölgeler arasında

بین این همه سایه تو نور منی

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Kalbimin bütün nüfusunu say, sadece sen

تو تنها جمعیت قلب منی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Hayatımı cennetin renkleri ile boyadın

تو زندگی منو با رنگای بهشتی رنگی کردی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

Müptela Oldum Aşka Seninle

با تو به عشق مبتلا شدم

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Her yeni gün güzeldir, içinde sen varsan

هر روز زیباست، اگه توش تو باشی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

.Hep umutla beklediğim en güzel yarınımsın sen

تو بهترین فردای من هستی که همیشه به آن امیدوارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

….Yapabilseydim eğer, sesini ekerdim saksıya çiçek yerine

اگر می توانستم ، صدای تو را به جای گل در گلدان می کاشتم …

متن های قشنگ عاشقانه جدید

..Unutma; Her gelen sevmez
.Vе hiçbir sеvеn gitmez
Nazım Hikmеt

فراموش نکن؛ هرکسی که می آید عشق نمی ورزد .. و هیچ معشوقی نمی رود.
ناظم حکمت

متن قشنگ عاشقی جدید

Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael

عشق کل داستان زندگی یک زن و تنها ماجراجویی یک مرد است

متن های قشنگ عاشقانه جدید

.Yanıma gelmediğinde düşlerime beklerim seni

وقتی پیش من نمی آیی ، در رویاهایم منتظر تو هستم.

متن قشنگ عاشقی جدید

.Sen aslında kulağıma değil, yüreğime fısıldadın aşk sözlerini

شما در واقع کلمات عشق را به قلب من زمزمه کردی ، نه به گوش من.

متن قشنگ عاشقی جدید

.Aşk, herkesi ona benzetip hiç kimseyi onun yerine koyamamaktır

عشق باعث می شود که همه شبیه او شوند و نتوانند کسی را جای او بگذارند.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

.Sen benim görmek için bakmaya bile gerek duymadığım manzaramsın

تو چشم من هستی که برای دیدن حتی نیازی به نگاه کردن ندارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

.Beni bana en güzel gösteren ayna, bana sevgiyle bakan gözlerindir

آینه ای که زیباترین را به من نشان می دهد چشمان توست که با عشق به من نگاه می کند.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Sen beni dünyanın en mutlu kadını yaptın
تو منو خوشبخترین زن دنیا کردی

متن عاشقانه قشنگ و جدید

. Bir şehirde bin kişi var ama ben hala sadece seni istiyorum

هزاران نفر در این شهر است اما من هنوز فقط تو را می خواهم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

 …Sevmıyorsan, hiçbir şeyin yok! Hayal yok, hikaye yok, hiç bir şey

اگر عاشق نباشی، هیچی نداری! نه رویایی، نه داستانی، هیچی…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Sen benim aşk bahçemin solmayan tek gülüsün

تو در باغچه عشقم تنها گل همیشه بهارمی.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

Kalbimde arama eski yerini

تو قلبم دنبال جای قبلیت نباش.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Senin kadar tatlı hiçbir şey olamaz şu dünyada

هیچی به اندازه تو برام شیرینن نیست تو این دنیا

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Sensiz herşey anlamsız

بدون تو هیچ چیزی برام معنی نداره

متن عاشقانه قشنگ جدید

بی‌شک جهان را به عشق کسی آفریده‌اند چون من، که آفریده‌ام از عشق جهانی برای تو!

متن عاشقانه قشنگ جدید

این که مرا به سوی تو می کشد عشق نیست، شکوه توست؛ و آنچه مرا به انتخاب تو برمی انگیزد، نیاز تن من نیست، یگانگی ارواح و اندیشه های ماست…

احمدشاملو

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من و تو یکی شوریم، از هر شعله‌ای برتر که هیچ گاه شکست را بر ما چیرگی نیست ، چرا که از عشق روئین تنیم!

احمدشاملو

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق تو به من آموخت که تو را دوست بدارم در همه اشیا در درختی عریان

در برگ‌‌های خشکیده در هوای بارانی

در طوفان در قهوه خانه‌ای کوچک که هر غروب قهوه تلخمان را در آن می‌نوشیدیم

عشق تو مرا آموخت که به مسافرخانه‌های گمنام بروم کلیساهای گمنام و قهوه‌خانه‌های گمنام

نزار قبانی

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

در فراسوهای عشق تو را دوست می دارم در فراسوهای پرده و رنگ. در فراسوهای پیکر هایمان با من وعده ی دیداری بده

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من عاشقِ دوستت دارم هایی هستم که نمیگویی و در انتظارِ شنیدنش هر لحظه جان می‌دهم 🙂

متن عاشقانه قشنگ جدید

زندگیم از روزی که تو را دیدم از شیرین تر شده و تو را با تمام وجود دوست دارم و هرگز نمی خواهم تو را از دست بدهم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو را به خاطر اندامت، یا اینکه چگونه لباس می پوشی دوست ندارم، بلکه به خاطر زیبایی درونیت دوستت دارم.

روحت را دوست دارم

متن قشنگ عاشقی جدید

تو نعمتی هستی که سالها برایش دعا کردم و منتظر ماندم. از خداوند متعال متشکرم که تو را به عنوان همسرم به من بخشید.

دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

کنار تو بودن رویایی است که واقعی می‌شود. لحظه ای که تو را دیدم سرنوشتم را تغییر دادی. دوستت دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو آن زن هستید که نقص‌های مرا به کمال تبدیل کرده است. دوستت دارم همسر عزیزم و از زحمات تو زندگی ممنونم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو جواب دعاهایم هستی، همیشه برای عشقت ارزش زیادی قائلم. دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عزیزم تو عشق زندگی من هستی. دعای من برای عشقمان این است که هر سال بیشتر شود. برایت روزی دلپذیر آرزو می‌کنم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشد

یعنی تو را تاریخ در کار نباشد…

یعنی تو با صدای من سخن بگویی…

با چشمان من ببینی…

و جهان را با انگشتان من کشف کنی…

نزارقبانی

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

مي گویند عشق خدا به همه یکسان ست ولي من مي گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد وگرنه به همه یکي مثل تو مي داد

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

عزیزم، تو شخصی فوق‌العاده هستی. از تو برای همه سال‌های خوبی که با هم داشتیم سپاسگزارم.

دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هیچ وقت در زندگی‌ام به اندازه‌ای که با تو هستم خوشحال نبودم. ازدواج با تو بهترین تصمیمی است که تاکنون در زندگیم گرفته‌ام.

همسرم دوستت دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هرچه بیشتر با تو باشم ، بیشتر عاشقت می‌شوم. همسر عزیزم روز خوشی داشته باشی.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

همسر عزیزم، نمی دانم چه بگویم، خوشحالم که تو را در زندگیم دارم. از حمایت تو، عشق ، توجه و هر کاری که برایم انجام داده ای متشکرم. تو فوق‌العاده‌ای. بهترین تصمیمی که گرفته ام ازدواج با توست.

از من دلخور نباش. دوستت دارم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو دلیل خوشبختی من هستی، خیلی دوستت دارم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

قلبم برای تو می تپد. از دنیا عبور می کنم تا بگویم دوستت دارم. دلتنگم همسرم

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

زندگی بدون داشتن همسر دلسوز و دوست داشتنی مثل تو برایم بی ارزش است. حالا که چند روزی از تو دورم بسیار احساس دلتنگی می کنم.

دوستت دارم همسرم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

قلبم را با عشق پر می کنی. همیشه به تو معتاد هستم.

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

بسیار سپاسگزارم که همسرم هستید. همیشه تو عزیزمی و دوستت دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

وقتی ناراحتم، به من امید می‌دهی. از اینکه بخاطر من اینجا هستی ممنونم.

دوستت دارم همسر عزیزم.

متن قشنگ عاشقی جدید

کارهای ساده در زندگی همیشه به وضوح آشکارند. این کارها همیشه هدایای گران قیمت نیست. همسر عزیزم دوستت دارم و بخاطر تلاش های شبانه روزی از تو ممنونم

متن قشنگ عاشقی جدید

عشقی که به شما دارم واقعی است ، نمی توانم آنرا لمس کنم اما می توانم آن را حس کنم. تو را با تمام وجود دوست دارم.

عاشقتم ملکه من.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عزیزم، مهم نیست که زندگی چقدر سخت باشد، هر چقدر هم ثروتمند شوم، هرگز تو را رها نخواهم کرد.

همیشه دوستت خواهم داشت.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

لازم نیست کلمه‌ای بگویم، اما می دانی که خیلی دوستت دارم و جایی در قلبم است که غیر از تو هیچ کس نمی تواند آن را پر کند. دلتنگتم همسر جان.

متن عاشقانه قشنگ جدید

دلبرم مهم نیست که کجا هستم، همیشه به تو فکر می کنم، لحظه های شیرینی که ما با هم داشتیم ، تو باعث خوشبختیم هستی و عزیزم دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقی جدید

همسر عزیزم در این دنیا چیزی وجود ندارد که با عشقی که به تو دارم قابل مقایسه باشد. دوستت دارم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هرگز احساسم به تو را متوقف نکرده‌ام؛ تو عشق زندگیم هستی. تو کسی هستی که لحظات زندگیم را به یاد ماندنی می‌کند.

دوستت دارم و برای دیدنت لحظه شماری می کنم

متن قشنگ عاشقی جدید

امروز سالگرد ازدواج ماست. زندگیم با تو خیلی بهتر از همیشه است. دوستت دارم همسر عزیزم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

همسر عزیزم، تو آینده من هستی، بیا دنیا را با هم کشف کنیم، بیا شادترین لحظه ها را با هم ثبت کنیم.

خیلی دوستت دارم!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همسر عزیزم، خیلی دلم برایت تنگ شده، می خواهم به تو بگویم که با تمام وجود دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

در‌سر‌ که نه من در تمام وجودم عشق تورا می پرورانم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

و‌ من اگر عشق تو‌ در دلم نباشد پس برای چه ادامه دهم نفس کشیدنم را…؟!

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هزار کاکُلی شاد در چشمان توست هزار قناری خاموش در گلوی من عشق را ای کاش زبان سخن بود…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

این عالم را کرانه‌ای هست عشق من و تو کران ندارد …

متن قشنگ عاشقی جدید

در‌سر‌ که نه من در تمام وجودم عشق تورا می پرورانم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن… مگر ، من و کمی عشق همین!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دوستت دارم ای که بودنت مرگ را به تاخیر می‌اندازد…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها…

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

قصه ی عشقِ من به تو سرِ دراز دارد…

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

مگر نمی‌گویند ، که هر آدمی یک بار عاشق می‌شود ؟ پس چرا هر صبح که چشم‌هایت را باز می‌کنی ، دل می‌بازم باز …؟!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

هر چيزی را هم که گردن من بيندازی عاشق شدن من تقصير تو بود

متن قشنگ عاشقی جدید

من به این زلزله ی سطح زمین می خندم من به ویرانگریِ عشقِ تو عادت کردم

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق پیچیده نیست.. عشق من! همین است که تو دلــــت بگیرد و من نفســـــم…!

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق همین است… همین که یک ذره از تو می‌شود تمام من

متن قشنگ عاشقی جدید

خیلی چیزها بلدم عشق من! حالا دیگر فقط می‌خواهم تو را یاد بگیرم نقطه به نقطه

عباس معروفی

متن عاشقانه قشنگ جدید

حواست هست با تو خوشحال ترين حالت عاشق شدنم؟!!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

مسر عزیز تو عشق زندگی من هستی، بدون تو قلبم خالی است. دوستت دارم همسر عزیزم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو زندگیم را کامل می‌کنی، روزهایم را خاطره‌انگیز می‌کنی. دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

با تو زندگیم لذت بخش است؛ تو زندگیم را شاد می‌کنی و هر لحظه از سفر بی‌دغدغه است. تو دختر رویایی من هستی و از داشتن تو در زندگیم خیلی خوشحالم.

دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

خیلی خوش شانس هستم که همسری دوست داشتنی و دلسوز دارم. همسرم دوستت دارم و از اینکه برای زندگیمان زحمت میکشی ممنونم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

عزیزم، خیلی دوستت دارم. زندگی بدون تو را نمی توانم تصور کنم. تو بهترینی.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هر روز صبح دعا می کنم که خداوند عشقم را راهنمایی و محافظت کند. تو صبح و عصرم را زیبا می‌کنی.

دوستت دارم.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

قبل از ملاقات با تو، هرگز نمیدانستم معنی عشق چیست. اکنون که تو را دارم قلبم از عشق تو پر شده است.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عزیزم ، تو همیشه ضربان قلب منی، همسر خوبم. دوستت دارم مرد زندگی من.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

تو بزرگترین دلخوشیم، سرگرمیم، عشقم و بهترین دوستم هستی. همیشه ملکه قلبم خواهی بود.

دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هنوز هم می توانم روزی را که بله گفتی به خاطر بیاورم. بهترین روز زندگیم بود.

دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خوشبختیم در کنار تو بودن است. آرزویم این است که همیشه با تو باشم.

دوستت دارم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

میتوانم ادعا کنم که عشق من به تو به هیچ چیزی در دنیا شبیه نیست،

این عشق مخلوطی است از شعر و موسیقی و خودمان و ما، من و تو…

فقط بدان جهت توانسته ‌ایم با این جذبه یکدیگر را دوست بداریم که در دنیای به این بزرگی ، تنها دو نفری هستیم که جز خودمان به هیچکس دیگری شبیه نیستیم.

من گاه به گاه که میبینم چقدر مثل هم فکر میکنیم و هدف‌ ها و آرزوهای ‌مان تا چه حد شبیه هم است، به شگفت در مى آيم…!

احمدشاملو

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

از سر عادت نیست که وقتی می ­روی تا دم در همراهی­ ات می ­کنم و بعد تا آخرین چشم ­انداز تا جایی که سر می­ چرخانی، لبخند می ­زنی، مبهوت رفتنت می ­شوم باز؛ آخر چیزی از دلم کنده می­ شود که می­خواهم با چشمهایم نگهش دارم. لعنت به رفتنت که قشنگ می­ روی! از سر عادت نیست که هیچوقت با تو خداحافظی نمی ­کنم، عشق من! رفتنت همیشه یعنی برگشتن. از سر عادت نیست که وقتی برمی­گردی، حتی موهای سرم می­ خندد؛ هیچ چیزی دل­ انگیزتر از برگشتنت نیست. نارنجی! تو که نمی ­دانی، وقتی برمی­گردی، دنیا پشت سرت بی­رنگ می ­شود.

عباس معروفی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش ! این وزن آواز من است : عشقی که گرم و شدید است زود می سوزد و خاموش می شود

من سرمای تو را نمی خواهم و نه ضعف یا گستاخی ات را !

عشقی که دیر بپاید ، شتابی ندارد گویی که برای همه ی عمر ، وقت دارد .

مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش ! این وزن آواز من است : اگر مرا بسیار دوست بداری شاید حس تو صادقانه نباشد

کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد !

من به کم هم قانعم و اگر عشق تو اندک ، اما صادقانه باشد ، من راضی ام دوستی پایدارتر ، از هرچیزی بالاتر است . مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش!

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

دزدیده دزدیده نگاهت می‌کنم از دور با هزار نیرنگ به هزاررنگ در می‌آیم باد می‌شوم گونه‌هایت را می‌دزدم موهایت را می‌دزدم. لبخندت را از دست نمی‌دهم هر چند برای من نیست دستانت را از دست نمی‌دهم هر چند با من نیست دزدیده دزدیده عشق بازی می‌کنم از دور تو به سلامت به خانه خواهی رسید و من لب‌هایت را درسکوت آتش خواهم زد.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

كمي از عطرت كافيست تا عمري لحظه هايم را گرما بخشد بوي تو شمعداني را به وجد مي اورد دست هايت را به من بده تا هميشه مهرش را روي پوستم حس مي كنم عشق تو طراوت هديه مي كند به تار و پودم چشمانت را به من بسپار تا اعماقش چيزي جز انعكاس جنون من نيست نگاه تو روح جاودانگي مي دمد در اعضا و جوارحم با من باش بي حد و مرز تا ابديت بگذار دنيايم با تو رنگ بگيرد لحظه ها جان بگيرند واژه ها نثار تو شوند تا بي نهايت

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من تو را “فقط” دوست دارم؛ در حدی که یک کلام بگویم: «نبودی نگرانت شدم» عاشقت نیستم که الکي شلوغش کنم، یا سرت داد بزنم: «کجا بودی؟ با که بودی؟ پس چرا خبری ندادی؟» من تو را “فقط” دوست دارم؛ در حدی که اگر دلت گرفته بود و حرف داشتي، بتوانم کنارت بنشینم، و ساعت ها فقط گوش کنم. عاشقت نیستم که مثلا بگویم: «ول کن این حرف ها را.. درست مي‌شود..» . من تو را “فقط” دوست دارم؛ در حدی که اگر خواستي بروی، فقط بگویم «مراقب خودت باش» عاشقت نیستم که به پایت بیفتم و بگویم «نرو» من تو را، “فقط و فقط” دوست دارم؛ در حدی که این دوست داشتن، دوست داشتن بماند. چون اگر عشق شود خرابش مي‌کنیم. آدم ها عشق را خراب مي کنند. تو بیا همین دوست داشتن را خوب اجرا کنیم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

تو را بسیار دوست دارم ومیدانم که شیوه عشق من کهنه شده است شریان های قلبم کهنه شده است

آمدن نامه بر من به پیش تو و بردن گلهای زیبا به خانه ات همه آیین هایی کهنه شده است…

تورا بسیار دوست دارم ورویای من این است که مرادر پیراهنی نو مبهوت کنی وبا عطری تازه ، دیدگاهی تازه ورویای من این است که بارانی از شط بلند پرسش ها بر من بباری و چون خوشه گندم از پارچه ناز بالش بشکفی تورا بسیار دوست دارم و میدانم که نمی دانی و مسئله این است….

متن های قشنگ عاشقانه جدید

ای روشنایی سحر ای آفتاب پاک

ای مرز جاودانۀ نیکی

من با امید وصل تو شب را شکسته‌ام

من در هوای عشق تو از شب گذشته‌ام…

فریدون مشیری

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خودت که نمی دانی اما به صبح می مانی ! نگاهت لبخندت یا همین صبح بخیر گفتنت، گرما و روشنی ست که سر مست می کند مرا از عشق بتاب بر من آفتاب من !

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عشق با انگشت‌های کشیده پیانو مینواخت،

من پابه پای پونه‌های وحشی میرقصیدم

باران می‌آمد، بهار نارنج‌ها همه مست؛ هوا هوای تو بود…

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو از كجاى جهان پيدا شدى كه من همه چيز را نو كردم ،

انگار نه انگار كه عشق در خانه خواب بود.

حالا روز ديگريست و من در تو راه مى روم و تمامم از تو جان مى گيرد .

صابر ابر

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو را نه برای خودم که برای عشق دوست دارم برای بودن نفس کشیدن و زندگی دوست دارم

تو را برای آواز سارها که عاشقانه‌تر بخوانند برای رقص قاصدک‌ها که تمام دشت‌ها را پرواز کنند و پیام عشق را به مقصود برسانند

تو را به اندازه‌ی کودکی‌هایم به کوتاهی جوانی‌ام به زیبایی این روزها دوست دارم

برای روزهای پیری که تمام آینه‌ها از دیدنم خسته‌اند می‌خواهمت برای زبری و لرزش دستانم خطوط پیشانی‌ات را دوست دارم موهایم که سهل است من سیاهی چشمانم را نیز برای دیدن تو هدیه می‌دهم…

متن عاشقانه قشنگ جدید

با تو بودن … حس قشنگی ست بوی آفتاب می دهی و خنده ی صبح ، امتداد نگاهت به ابرهایی می رسد که عشق را در من می زاید ، من طراوت باران را از نگاه تو می دانم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

در تمنای غزل در پی تفسیر تو ام مست با خاطر تو بسته به زنجیر تو ام در شب عشق ، که عشاق به هم آمیزند من کنار غم تو خیره به تصویر توام

مولانا

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

جانانِ من! نمیدانی صدایَت چه بوسیدنی می شود، وقتی با اشتیاق، “صبح بخیر”هایت را نِثارم میکنی و‌ صبحم را به زیباترین شکلِ ممکن بخیر می کنی.‌‌‌.‌.!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

And whenever I look at you, I just want to thank every God who was, who is or ever will be for giving the opportunity of your love to me

و هر وقت به تو نگاه می کنم، فقط می خواهم از خدایی که وجود دارد، به خاطر فراهم کردن فرصت عشقی که تو به من می دهی، تشکر کنم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

When I’m with you, time stands still
وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

I didn’t choose you, my heart did

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شادتری است.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

I let you in my world, then you became it

من تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

My heart is and always will be yours

قلب من مال توست و خواهد بود

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

بی‌شک جهان را به عشق کسی آفریده‌اند چون من، که آفریده‌ام از عشق جهانی برای تو!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

این که مرا به سوی تو می کشد عشق نیست، شکوه توست؛ و آنچه مرا به انتخاب تو برمی انگیزد، نیاز تن من نیست، یگانگی ارواح و اندیشه های ماست…

احمدشاملو

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

من و تو یکی شوریم، از هر شعله‌ای برتر که هیچ گاه شکست را بر ما چیرگی نیست ، چرا که از عشق روئین تنیم!

احمدشاملو

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

عشق تو به من آموخت که تو را دوست بدارم در همه اشیا در درختی عریان

در برگ‌‌های خشکیده در هوای بارانی

در طوفان در قهوه خانه‌ای کوچک که هر غروب قهوه تلخمان را در آن می‌نوشیدیم

عشق تو مرا آموخت که به مسافرخانه‌های گمنام بروم کلیساهای گمنام و قهوه‌خانه‌های گمنام

نزار قبانی

متن عاشقانه قشنگ جدید

در فراسوهای عشق تو را دوست می دارم در فراسوهای پرده و رنگ. در فراسوهای پیکر هایمان با من وعده ی دیداری بده

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

من عاشقِ دوستت دارم هایی هستم که نمیگویی و در انتظارِ شنیدنش هر لحظه جان می‌دهم 🙂

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

زندگیم از روزی که تو را دیدم از شیرین تر شده و تو را با تمام وجود دوست دارم و هرگز نمی خواهم تو را از دست بدهم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو را به خاطر اندامت، یا اینکه چگونه لباس می پوشی دوست ندارم، بلکه به خاطر زیبایی درونیت دوستت دارم.

روحت را دوست دارم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

تو نعمتی هستی که سالها برایش دعا کردم و منتظر ماندم. از خداوند متعال متشکرم که تو را به عنوان همسرم به من بخشید.

دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

کنار تو بودن رویایی است که واقعی می‌شود. لحظه ای که تو را دیدم سرنوشتم را تغییر دادی. دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

تو آن زن هستید که نقص‌های مرا به کمال تبدیل کرده است. دوستت دارم همسر عزیزم و از زحمات تو زندگی ممنونم.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

تو جواب دعاهایم هستی، همیشه برای عشقت ارزش زیادی قائلم. دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

عزیزم تو عشق زندگی من هستی. دعای من برای عشقمان این است که هر سال بیشتر شود. برایت روزی دلپذیر آرزو می‌کنم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

عشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشد

یعنی تو را تاریخ در کار نباشد…

یعنی تو با صدای من سخن بگویی…

با چشمان من ببینی…

و جهان را با انگشتان من کشف کنی…

نزارقبانی

متن قشنگ عاشقی جدید

مي گویند عشق خدا به همه یکسان ست ولي من مي گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد وگرنه به همه یکي مثل تو مي داد

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عزیزم، تو شخصی فوق‌العاده هستی. از تو برای همه سال‌های خوبی که با هم داشتیم سپاسگزارم.

دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

هیچ وقت در زندگی‌ام به اندازه‌ای که با تو هستم خوشحال نبودم. ازدواج با تو بهترین تصمیمی است که تاکنون در زندگیم گرفته‌ام.

همسرم دوستت دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

هرچه بیشتر با تو باشم ، بیشتر عاشقت می‌شوم. همسر عزیزم روز خوشی داشته باشی.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

همسر عزیزم، نمی دانم چه بگویم، خوشحالم که تو را در زندگیم دارم. از حمایت تو، عشق ، توجه و هر کاری که برایم انجام داده ای متشکرم. تو فوق‌العاده‌ای. بهترین تصمیمی که گرفته ام ازدواج با توست.

از من دلخور نباش. دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو دلیل خوشبختی من هستی، خیلی دوستت دارم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

قلبم برای تو می تپد. از دنیا عبور می کنم تا بگویم دوستت دارم. دلتنگم همسرم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

زندگی بدون داشتن همسر دلسوز و دوست داشتنی مثل تو برایم بی ارزش است. حالا که چند روزی از تو دورم بسیار احساس دلتنگی می کنم.

دوستت دارم همسرم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

قلبم را با عشق پر می کنی. همیشه به تو معتاد هستم.

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!

متن عاشقانه قشنگ جدید

بسیار سپاسگزارم که همسرم هستید. همیشه تو عزیزمی و دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

وقتی ناراحتم، به من امید می‌دهی. از اینکه بخاطر من اینجا هستی ممنونم.

دوستت دارم همسر عزیزم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

کارهای ساده در زندگی همیشه به وضوح آشکارند. این کارها همیشه هدایای گران قیمت نیست. همسر عزیزم دوستت دارم و بخاطر تلاش های شبانه روزی از تو ممنونم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عشقی که به شما دارم واقعی است ، نمی توانم آنرا لمس کنم اما می توانم آن را حس کنم. تو را با تمام وجود دوست دارم.

عاشقتم ملکه من.

متن قشنگ عاشقی جدید

عزیزم، مهم نیست که زندگی چقدر سخت باشد، هر چقدر هم ثروتمند شوم، هرگز تو را رها نخواهم کرد.

همیشه دوستت خواهم داشت.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

لازم نیست کلمه‌ای بگویم، اما می دانی که خیلی دوستت دارم و جایی در قلبم است که غیر از تو هیچ کس نمی تواند آن را پر کند. دلتنگتم همسر جان.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

دلبرم مهم نیست که کجا هستم، همیشه به تو فکر می کنم، لحظه های شیرینی که ما با هم داشتیم ، تو باعث خوشبختیم هستی و عزیزم دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

همسر عزیزم در این دنیا چیزی وجود ندارد که با عشقی که به تو دارم قابل مقایسه باشد. دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هرگز احساسم به تو را متوقف نکرده‌ام؛ تو عشق زندگیم هستی. تو کسی هستی که لحظات زندگیم را به یاد ماندنی می‌کند.

دوستت دارم و برای دیدنت لحظه شماری می کنم

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

امروز سالگرد ازدواج ماست. زندگیم با تو خیلی بهتر از همیشه است. دوستت دارم همسر عزیزم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

همسر عزیزم، تو آینده من هستی، بیا دنیا را با هم کشف کنیم، بیا شادترین لحظه ها را با هم ثبت کنیم.

خیلی دوستت دارم!

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

همسر عزیزم، خیلی دلم برایت تنگ شده، می خواهم به تو بگویم که با تمام وجود دوستت دارم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

در‌سر‌ که نه من در تمام وجودم عشق تورا می پرورانم

متن های قشنگ عاشقانه جدید

و‌ من اگر عشق تو‌ در دلم نباشد پس برای چه ادامه دهم نفس کشیدنم را…؟!

متن عاشقانه قشنگ و جدید

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هزار کاکُلی شاد در چشمان توست هزار قناری خاموش در گلوی من عشق را ای کاش زبان سخن بود…

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

این عالم را کرانه‌ای هست عشق من و تو کران ندارد …

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

در‌سر‌ که نه من در تمام وجودم عشق تورا می پرورانم

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن… مگر ، من و کمی عشق همین!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

دوستت دارم ای که بودنت مرگ را به تاخیر می‌اندازد…

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها…

متن عاشقانه قشنگ جدید

قصه ی عشقِ من به تو سرِ دراز دارد…

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

مگر نمی‌گویند ، که هر آدمی یک بار عاشق می‌شود ؟ پس چرا هر صبح که چشم‌هایت را باز می‌کنی ، دل می‌بازم باز …؟!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

هر چيزی را هم که گردن من بيندازی عاشق شدن من تقصير تو بود

متن عاشقانه قشنگ و جدید

من به این زلزله ی سطح زمین می خندم من به ویرانگریِ عشقِ تو عادت کردم

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

عشق پیچیده نیست.. عشق من! همین است که تو دلــــت بگیرد و من نفســـــم…!

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

عشق همین است… همین که یک ذره از تو می‌شود تمام من

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

خیلی چیزها بلدم عشق من! حالا دیگر فقط می‌خواهم تو را یاد بگیرم نقطه به نقطه

عباس معروفی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

حواست هست با تو خوشحال ترين حالت عاشق شدنم؟!!

متن قشنگ عاشقی جدید

مسر عزیز تو عشق زندگی من هستی، بدون تو قلبم خالی است. دوستت دارم همسر عزیزم.

متن قشنگ عاشقی جدید

تو زندگیم را کامل می‌کنی، روزهایم را خاطره‌انگیز می‌کنی. دوستت دارم.

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

با تو زندگیم لذت بخش است؛ تو زندگیم را شاد می‌کنی و هر لحظه از سفر بی‌دغدغه است. تو دختر رویایی من هستی و از داشتن تو در زندگیم خیلی خوشحالم.

دوستت دارم.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

خیلی خوش شانس هستم که همسری دوست داشتنی و دلسوز دارم. همسرم دوستت دارم و از اینکه برای زندگیمان زحمت میکشی ممنونم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

عزیزم، خیلی دوستت دارم. زندگی بدون تو را نمی توانم تصور کنم. تو بهترینی.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

هر روز صبح دعا می کنم که خداوند عشقم را راهنمایی و محافظت کند. تو صبح و عصرم را زیبا می‌کنی.

دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

قبل از ملاقات با تو، هرگز نمیدانستم معنی عشق چیست. اکنون که تو را دارم قلبم از عشق تو پر شده است.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

عزیزم ، تو همیشه ضربان قلب منی، همسر خوبم. دوستت دارم مرد زندگی من.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

تو بزرگترین دلخوشیم، سرگرمیم، عشقم و بهترین دوستم هستی. همیشه ملکه قلبم خواهی بود.

دوستت دارم.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

هنوز هم می توانم روزی را که بله گفتی به خاطر بیاورم. بهترین روز زندگیم بود.

دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

خوشبختیم در کنار تو بودن است. آرزویم این است که همیشه با تو باشم.

دوستت دارم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

میتوانم ادعا کنم که عشق من به تو به هیچ چیزی در دنیا شبیه نیست،

این عشق مخلوطی است از شعر و موسیقی و خودمان و ما، من و تو…

فقط بدان جهت توانسته ‌ایم با این جذبه یکدیگر را دوست بداریم که در دنیای به این بزرگی ، تنها دو نفری هستیم که جز خودمان به هیچکس دیگری شبیه نیستیم.

من گاه به گاه که میبینم چقدر مثل هم فکر میکنیم و هدف‌ ها و آرزوهای ‌مان تا چه حد شبیه هم است، به شگفت در مى آيم…!

احمدشاملو

متن عاشقانه قشنگ و جدید

از سر عادت نیست که وقتی می ­روی تا دم در همراهی­ ات می ­کنم و بعد تا آخرین چشم ­انداز تا جایی که سر می­ چرخانی، لبخند می ­زنی، مبهوت رفتنت می ­شوم باز؛ آخر چیزی از دلم کنده می­ شود که می­خواهم با چشمهایم نگهش دارم. لعنت به رفتنت که قشنگ می­ روی! از سر عادت نیست که هیچوقت با تو خداحافظی نمی ­کنم، عشق من! رفتنت همیشه یعنی برگشتن. از سر عادت نیست که وقتی برمی­گردی، حتی موهای سرم می­ خندد؛ هیچ چیزی دل­ انگیزتر از برگشتنت نیست. نارنجی! تو که نمی ­دانی، وقتی برمی­گردی، دنیا پشت سرت بی­رنگ می ­شود.

عباس معروفی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش ! این وزن آواز من است : عشقی که گرم و شدید است زود می سوزد و خاموش می شود

من سرمای تو را نمی خواهم و نه ضعف یا گستاخی ات را !

عشقی که دیر بپاید ، شتابی ندارد گویی که برای همه ی عمر ، وقت دارد .

مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش ! این وزن آواز من است : اگر مرا بسیار دوست بداری شاید حس تو صادقانه نباشد

کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد !

من به کم هم قانعم و اگر عشق تو اندک ، اما صادقانه باشد ، من راضی ام دوستی پایدارتر ، از هرچیزی بالاتر است . مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش!

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

دزدیده دزدیده نگاهت می‌کنم از دور با هزار نیرنگ به هزاررنگ در می‌آیم باد می‌شوم گونه‌هایت را می‌دزدم موهایت را می‌دزدم. لبخندت را از دست نمی‌دهم هر چند برای من نیست دستانت را از دست نمی‌دهم هر چند با من نیست دزدیده دزدیده عشق بازی می‌کنم از دور تو به سلامت به خانه خواهی رسید و من لب‌هایت را درسکوت آتش خواهم زد.

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

كمي از عطرت كافيست تا عمري لحظه هايم را گرما بخشد بوي تو شمعداني را به وجد مي اورد دست هايت را به من بده تا هميشه مهرش را روي پوستم حس مي كنم عشق تو طراوت هديه مي كند به تار و پودم چشمانت را به من بسپار تا اعماقش چيزي جز انعكاس جنون من نيست نگاه تو روح جاودانگي مي دمد در اعضا و جوارحم با من باش بي حد و مرز تا ابديت بگذار دنيايم با تو رنگ بگيرد لحظه ها جان بگيرند واژه ها نثار تو شوند تا بي نهايت

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

من تو را “فقط” دوست دارم؛ در حدی که یک کلام بگویم: «نبودی نگرانت شدم» عاشقت نیستم که الکي شلوغش کنم، یا سرت داد بزنم: «کجا بودی؟ با که بودی؟ پس چرا خبری ندادی؟» من تو را “فقط” دوست دارم؛ در حدی که اگر دلت گرفته بود و حرف داشتي، بتوانم کنارت بنشینم، و ساعت ها فقط گوش کنم. عاشقت نیستم که مثلا بگویم: «ول کن این حرف ها را.. درست مي‌شود..» . من تو را “فقط” دوست دارم؛ در حدی که اگر خواستي بروی، فقط بگویم «مراقب خودت باش» عاشقت نیستم که به پایت بیفتم و بگویم «نرو» من تو را، “فقط و فقط” دوست دارم؛ در حدی که این دوست داشتن، دوست داشتن بماند. چون اگر عشق شود خرابش مي‌کنیم. آدم ها عشق را خراب مي کنند. تو بیا همین دوست داشتن را خوب اجرا کنیم

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو را بسیار دوست دارم ومیدانم که شیوه عشق من کهنه شده است شریان های قلبم کهنه شده است

آمدن نامه بر من به پیش تو و بردن گلهای زیبا به خانه ات همه آیین هایی کهنه شده است…

تورا بسیار دوست دارم ورویای من این است که مرادر پیراهنی نو مبهوت کنی وبا عطری تازه ، دیدگاهی تازه ورویای من این است که بارانی از شط بلند پرسش ها بر من بباری و چون خوشه گندم از پارچه ناز بالش بشکفی تورا بسیار دوست دارم و میدانم که نمی دانی و مسئله این است….

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

ای روشنایی سحر ای آفتاب پاک

ای مرز جاودانۀ نیکی

من با امید وصل تو شب را شکسته‌ام

من در هوای عشق تو از شب گذشته‌ام…

فریدون مشیری

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

خودت که نمی دانی اما به صبح می مانی ! نگاهت لبخندت یا همین صبح بخیر گفتنت، گرما و روشنی ست که سر مست می کند مرا از عشق بتاب بر من آفتاب من !

متن عاشقانه قشنگ و جدید

عشق با انگشت‌های کشیده پیانو مینواخت،

من پابه پای پونه‌های وحشی میرقصیدم

باران می‌آمد، بهار نارنج‌ها همه مست؛ هوا هوای تو بود…

متن عاشقانه قشنگ جدید

تو از كجاى جهان پيدا شدى كه من همه چيز را نو كردم ،

انگار نه انگار كه عشق در خانه خواب بود.

حالا روز ديگريست و من در تو راه مى روم و تمامم از تو جان مى گيرد .

صابر ابر

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

تو را نه برای خودم که برای عشق دوست دارم برای بودن نفس کشیدن و زندگی دوست دارم

تو را برای آواز سارها که عاشقانه‌تر بخوانند برای رقص قاصدک‌ها که تمام دشت‌ها را پرواز کنند و پیام عشق را به مقصود برسانند

تو را به اندازه‌ی کودکی‌هایم به کوتاهی جوانی‌ام به زیبایی این روزها دوست دارم

برای روزهای پیری که تمام آینه‌ها از دیدنم خسته‌اند می‌خواهمت برای زبری و لرزش دستانم خطوط پیشانی‌ات را دوست دارم موهایم که سهل است من سیاهی چشمانم را نیز برای دیدن تو هدیه می‌دهم…

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

با تو بودن … حس قشنگی ست بوی آفتاب می دهی و خنده ی صبح ، امتداد نگاهت به ابرهایی می رسد که عشق را در من می زاید ، من طراوت باران را از نگاه تو می دانم

متن عاشقانه قشنگ و جدید

در تمنای غزل در پی تفسیر تو ام مست با خاطر تو بسته به زنجیر تو ام در شب عشق ، که عشاق به هم آمیزند من کنار غم تو خیره به تصویر توام

مولانا

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

جانانِ من! نمیدانی صدایَت چه بوسیدنی می شود، وقتی با اشتیاق، “صبح بخیر”هایت را نِثارم میکنی و‌ صبحم را به زیباترین شکلِ ممکن بخیر می کنی.‌‌‌.‌.!

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

And whenever I look at you, I just want to thank every God who was, who is or ever will be for giving the opportunity of your love to me

و هر وقت به تو نگاه می کنم، فقط می خواهم از خدایی که وجود دارد، به خاطر فراهم کردن فرصت عشقی که تو به من می دهی، تشکر کنم.

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

When I’m with you, time stands still
وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن عاشقانه قشنگ جدید

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن قشنگ عاشقی جدید

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه قشنگ جدید

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن های قشنگ عاشقانه جدید

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I didn’t choose you, my heart did

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن عاشقانه قشنگ و جدید

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شادتری است.

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

I let you in my world, then you became it

من تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

My heart is and always will be yours

قلب من مال توست و خواهد بود

متن قشنگ عاشقی جدید

چشمات واسم یه دنیاست ٬ دلم بی تو کویره

خندت اگه نباشه ذلم خیلی فقیره

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

من بگم دوستت دارم با چه رقم یا عددی

تو که بی نهایتی قشنگ تر از من بلدی !

متن های عاشقانه قشنگ و جدید

آدم های زیادی اشک هامو دیدن

اما تنها کسی که اشکامو پاک کرد تو بودی

متن های قشنگ عاشقانه جدید

چرا روی نقاشی ها بی خودی سایه میزنی

این همه حرف خوب داریم ٬ حرف گلایه میزنی

اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو

چرا با حرفات و نگاهت بهم کنایه میزنی ؟

متن قشنگ عاشقانه جدید کوتاه

گوشه قلب قشنگت اگر من نباشم غمی نیست

تو منو رندونی کردی عاشقی جرم کمی نیست

متن عاشقانه خیلی قشنگ جدید

قاصدک ٬ حرف دلم را تو فقط میدانی

نامه عاشقی ام را تو فقط میخوانی

قاصدک همه رفتند هیچ کس با من نیست

تو بگو باز چرا با من می مانی

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی

به که گویم که تو گرمای دستان منی

گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من

یه که گویم که تو باران زمستان منی

عکس متن عاشقانه قشنگ جدید

کاش میشد عشق را آغاز کرد

با هزاران گل یاس آن را ناز کرد

کاش میشد شیشه غم را شکست

دل به دست آورد نه اینکه دل شکست

متن های قشنگ عاشقانه جدید

تو این سکوت بی کسی صدای دلدار و ببین

تو این شبا تو رویاها چهره عاشق رو ببین

وقتی دلت تنگه براش بغض چشاتو میگیره

تو لحظه های عاشقی نم نم بارون رو ببین

متن عاشقانه خیلی قشنگ و جدید

اگه قصر شاهی تو واسه من جائی نداره

کلبه خاکی قلبم قابل تورو نداره

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

شمارش بلد نیستم ولی تا دلت بخواهد دوست داشتن بلدم.
گاهی اوقات هم می‌شود که یکی را، دو بار دوست داشته باشم.

متن قشنگ عاشقی جدید

تو
دوست داشتنت را به دست من بسپار؛
تا با تار و پود جانم؛
بهترین و زیباترین
تن پوش عشق را برایت ببافم

قشنگ ترین متن عاشقانه جدید

من خاک ریشه‌ات می‌شوم، ا