متن عاشقانه شب بخیر

متن شب بخیر خاص

کپشن مادر شب بخیر زیبا

عشق مادری همه چیز را سر و سامان می بخشد
مادر جون همیشه قدردان محبت های بی دریغت هستم …
شب پر از آرامش داشته باشی♥️

متن عاشقانه شب بخیر برای عشقم

متن شب بخیر کوتاه

مادر بودن یک شغل شبانه روزی است
و تو در تمام این سال ها هر شب و هر روز از من مراقبت کرده ای
دستانت را می بوسمت
همه شب هایت بخیر

شب بخیر متفاوت

همه ستاره ها بوسه های شب بخیر من هستند
که با نسیم شبانه برایت فرستاده ام
خوب بخوابی مامان خوبم✨🌙

متن شب بخیر کوتاه

آرزوهـا
پیله هایی در دل هستند
که با امید پروانه ای
بال گشوده
و به سوی خدا اوج می گیرند
امیدوارم
در این شب زیبـا
پروانه آرزوهایت بر زیباترین گل های اجابت بنشیند

شب بخیر مادری …

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

کپشن شب بخیر به مادر برای اینستاگرام

مادر جان!
خواب هایت رویایی
و شبت ستاره باران باشد
شب بخیر

پیامک شب بخیر عاطفی

مادرها فرشتگانی هستند که لباس مبدل انسان به تن کرده اند
اما فرشته ها هم گاهی نیاز به استراحت دارند
مامانی! خوب بخواب و مراقب خودت باش♥️🌙

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

متن شب بخیر کوتاه

گاهى شب بخیر
انتظار دست پدر و مادریست
که چراغ اتاق مان را خاموش کنند
گاهى همین شیرینى هاى کوچک
تمام شب هایمان را بخیر می کند
شب بخیر مامان!

پیامک شب بخیر دلتنگی

الهی ستاره ها برات لالایی بخونن
و ماه با عشق و مهربونی بهت بتابه
مامان جون شب خوبی داشته باشی

شب بخیر متفاوت

مادر عزیزم!
اجازه بده خستگی روزت با یک خواب آرام شبانه محو شود
تا صبح فردا را پر انرژی و حس و حال خوب شروع کنی
شب بخیر🌟

متن شب بخیر اینستاگرام

الهی شب برات آهنگی به قشنگی و آرامش بخشی لالایی های خودت بخونه
خوب بخوابی مامان گلم
شب بخیر

شب بخیر شیطونی عاشقانه

خورشید جایش را به ماه می دهد
روز به شب
آفتاب به مهتاب
ولی مهــر خدا
همچنان با شدت می‌ تابد
امیدوارم قلبت
پر از نور درخشان
لطف و رحمت خدا باشه
شبــت غرق در عطر گل مادرم!

متن عاشقانه شب بخیر برای عشقم

شب بخیر متفاوت

در این لحظات زیبای شب
از خدا می خواهم دردها و
غم هایت پایان پذیرد
طعم خوش زندگی را بچشی
و امیدوارم هر آن چه را که
آرزو داری برآورده شود
شبــت منور به نور خدا مادر عزیزم 🌼✨

شب بخیر آرام جانم

آرزو میڪنــــــــم
در این شب زیبا
مهـــر
برڪـــت
عشـــــــــــــــــــق
محبــــــــت
سلامـتی
همنشیڹ ت باشد
شب بخیر مادرم!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

کپشن مادر شب بخیر زیبا

عشق مادری همه چیز را سر و سامان می بخشد
مادر جون همیشه قدردان محبت های بی دریغت هستم …
شب پر از آرامش داشته باشی♥️

متن شب بخیر کوتاه

مادر بودن یک شغل شبانه روزی است
و تو در تمام این سال ها هر شب و هر روز از من مراقبت کرده ای
دستانت را می بوسمت
همه شب هایت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

همه ستاره ها بوسه های شب بخیر من هستند
که با نسیم شبانه برایت فرستاده ام
خوب بخوابی مامان خوبم✨🌙

متن عاشقانه شب بخیر برای عشقم

پیامک شب بخیر دلتنگی

آرزوهـا
پیله هایی در دل هستند
که با امید پروانه ای
بال گشوده
و به سوی خدا اوج می گیرند
امیدوارم
در این شب زیبـا
پروانه آرزوهایت بر زیباترین گل های اجابت بنشیند

شب بخیر مادری …

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

کپشن شب بخیر به مادر برای اینستاگرام

مادر جان!
خواب هایت رویایی
و شبت ستاره باران باشد
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

مادرها فرشتگانی هستند که لباس مبدل انسان به تن کرده اند
اما فرشته ها هم گاهی نیاز به استراحت دارند
مامانی! خوب بخواب و مراقب خودت باش♥️🌙

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

گاهى شب بخیر
انتظار دست پدر و مادریست
که چراغ اتاق مان را خاموش کنند
گاهى همین شیرینى هاى کوچک
تمام شب هایمان را بخیر می کند
شب بخیر مامان!

متن شب بخیر کوتاه

الهی ستاره ها برات لالایی بخونن
و ماه با عشق و مهربونی بهت بتابه
مامان جون شب خوبی داشته باشی

متن عاشقانه شب بخیر دلتنگی

متن شب بخیر خاص انگیزشی

مادر عزیزم!
اجازه بده خستگی روزت با یک خواب آرام شبانه محو شود
تا صبح فردا را پر انرژی و حس و حال خوب شروع کنی
شب بخیر🌟

شب بخیر بانمک

الهی شب برات آهنگی به قشنگی و آرامش بخشی لالایی های خودت بخونه
خوب بخوابی مامان گلم
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر

خورشید جایش را به ماه می دهد
روز به شب
آفتاب به مهتاب
ولی مهــر خدا
همچنان با شدت می‌ تابد
امیدوارم قلبت
پر از نور درخشان
لطف و رحمت خدا باشه
شبــت غرق در عطر گل مادرم!

متن شب بخیر شیطونی

در این لحظات زیبای شب
از خدا می خواهم دردها و
غم هایت پایان پذیرد
طعم خوش زندگی را بچشی
و امیدوارم هر آن چه را که
آرزو داری برآورده شود
شبــت منور به نور خدا مادر عزیزم 🌼✨

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

آرزو میڪنــــــــم
در این شب زیبا
مهـــر
برڪـــت
عشـــــــــــــــــــق
محبــــــــت
سلامـتی
همنشیڹ ت باشد
شب بخیر مادرم!

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

متن شب بخیر کوتاه

هر آنچه که امشب می بینی، ممکن است آنها را در زندگی واقعی خود بیابی. مانند رویای موفقیت.

متن شب بخیر کوتاه

همیشه شانس دومی در زندگی داری، و آن فردا است. شب خوب بخواب و فردا برای یک روز زیبا آماده شو و سرنوشتت را تغییر بده.

متن شب بخیر عاشقانه خاص

پایان یک روز آغاز چیزهای بهتر است.

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

کل روز را بالا و پایین کرده‌ای . امشب به آرامشی که شب می بخشد فکر کن.

شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

در حال حاضر هدفت برای شارژ مجددت برای فردا بهتر و پرانرژی است.

خواب خوبی داشته باشی

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

در جواب شب بخیر چی بگیم

با خشنودی به رختخواب برو و با قدرت ذهن از خواب بیدار شو. این امر تورا قادر می سازد به وظایف روزانه خود برسی.

متن شب بخیر کوتاه

خودت را با افراد مثبت محاصره کن و افکارت همیشه مثبت می‌شود.

شب بخیر

شب بخیر متفاوت

فردا روزی جدید، انرژی جدید و گامی نزدیک به رویاهایت خواهد بود.

خواب خوبی داشته باشی

پیامک شب بخیر خاص

هیچ شبی

پایان زندگی نیست

از ورای هر شب دوبارہ

خورشید طلوع میڪند

و بشارت صبحی دیگر میدهد

این یعنی امید هرگز نمی‌میرد

شب بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

اگر خود را با مثبت بودن محاصره کنی فردا خوشحال خواهی شد. با افکار مثبت داشتن فردای بهتر محکم بخواب.

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

باشد که رویای چیزهای بزرگ را در خواب ببینی و ممکن است آنها به واقعیت تبدیل شوند.

شب بخیر

پیامک شب بخیر به دوست

هر شب که می‌خوابی، نشانه آن است که برای آغازی زیبا و جدید از خواب بیدار می‌شوی

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

درست است که به دلیل فشار روحی روزانه تحت فشار قرار می گیری اما شب فرا رسیده است تا افکار منفی تو را از بین ببرد.

خواب خوبی داشته باشی

پیامک شب بخیر خاص

وقتی ناراحتید از اینكه به چیزی كه می‌خواستید نرسیدید ، محكم باشید و خوشحال….

خداوند در فكر چیز بهتری برای شماست…

شب بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

اگر می‌خواهی فردا به آنچه برای تو برنامه ریزی شده، برسی، باید همین حالا بخوابی، وگرنه اگر کل شب بیدار بمانی، به هیچ چیزی نمی رسی.

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

متن شب بخیر اینستاگرام

هنگامی که شب فرا می رسد، تو را به رویاهایت نزدیکتر می‌کند زیرا به تو فرصت می‌دهد دوباره انرژی گرفته و برنامه‌ریزی کنی.

شب بخیر

شب بخیر متفاوت

وقتی که سرانجام برای خواب طولانی شب سر خود را روی آن بالش می گذارید، رضایت از کاری که در طول روز انجام دادی به اوج خود می رسد.

شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

خیلی نگران نباش روز بعد از شب روز تازه‌ی با طراوت و پر از شادی، آرامش و عشق است.

شب خوبی داشته باشی

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

وقتی که می خوابی، دعا می کنم فرشتگان تو را از فکرهای شبانگاهی محافظت کنند.

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

امروز تقریباً تمام شده است، به زودی دیروز می‌شود. روز جدید فرا می رسد که فردا است. آن را با یک خواب خوب شبانگاهی شروع کن.

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

متن شب بخیر کوتاه

هر آنچه که امشب می بینی، ممکن است آنها را در زندگی واقعی خود بیابی. مانند رویای موفقیت.

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

همیشه شانس دومی در زندگی داری، و آن فردا است. شب خوب بخواب و فردا برای یک روز زیبا آماده شو و سرنوشتت را تغییر بده.

پیامک شب بخیر دلتنگی

پایان یک روز آغاز چیزهای بهتر است.

شب بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

کل روز را بالا و پایین کرده‌ای . امشب به آرامشی که شب می بخشد فکر کن.

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

در حال حاضر هدفت برای شارژ مجددت برای فردا بهتر و پرانرژی است.

خواب خوبی داشته باشی

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

متن شب بخیر خاص عاشقانه

با خشنودی به رختخواب برو و با قدرت ذهن از خواب بیدار شو. این امر تورا قادر می سازد به وظایف روزانه خود برسی.

متن شب بخیر خاص

خودت را با افراد مثبت محاصره کن و افکارت همیشه مثبت می‌شود.

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

فردا روزی جدید، انرژی جدید و گامی نزدیک به رویاهایت خواهد بود.

خواب خوبی داشته باشی

متن شب بخیر شیطونی

هیچ شبی

پایان زندگی نیست

از ورای هر شب دوبارہ

خورشید طلوع میڪند

و بشارت صبحی دیگر میدهد

این یعنی امید هرگز نمی‌میرد

شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه

اگر خود را با مثبت بودن محاصره کنی فردا خوشحال خواهی شد. با افکار مثبت داشتن فردای بهتر محکم بخواب.

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر دلتنگی

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

باشد که رویای چیزهای بزرگ را در خواب ببینی و ممکن است آنها به واقعیت تبدیل شوند.

شب بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

هر شب که می‌خوابی، نشانه آن است که برای آغازی زیبا و جدید از خواب بیدار می‌شوی

متن شب بخیر خاص

درست است که به دلیل فشار روحی روزانه تحت فشار قرار می گیری اما شب فرا رسیده است تا افکار منفی تو را از بین ببرد.

خواب خوبی داشته باشی

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

وقتی ناراحتید از اینكه به چیزی كه می‌خواستید نرسیدید ، محكم باشید و خوشحال….

خداوند در فكر چیز بهتری برای شماست…

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

اگر می‌خواهی فردا به آنچه برای تو برنامه ریزی شده، برسی، باید همین حالا بخوابی، وگرنه اگر کل شب بیدار بمانی، به هیچ چیزی نمی رسی.

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

پیامک شب بخیر عارفانه

هنگامی که شب فرا می رسد، تو را به رویاهایت نزدیکتر می‌کند زیرا به تو فرصت می‌دهد دوباره انرژی گرفته و برنامه‌ریزی کنی.

شب بخیر

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

وقتی که سرانجام برای خواب طولانی شب سر خود را روی آن بالش می گذارید، رضایت از کاری که در طول روز انجام دادی به اوج خود می رسد.

شب بخیر

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

خیلی نگران نباش روز بعد از شب روز تازه‌ی با طراوت و پر از شادی، آرامش و عشق است.

شب خوبی داشته باشی

در جواب شب بخیر چی بگیم

وقتی که می خوابی، دعا می کنم فرشتگان تو را از فکرهای شبانگاهی محافظت کنند.

شب بخیر

شب بخیر شیطونی عاشقانه

امروز تقریباً تمام شده است، به زودی دیروز می‌شود. روز جدید فرا می رسد که فردا است. آن را با یک خواب خوب شبانگاهی شروع کن.

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

Cloud’s gift “Rain”. Sea’s gift “Salt”. Air’s gift “Oxygen”. Flower’s gift “Odour”. God’s gift sweet girl like you. :)Good rainy night 🙂
هدیه ابر باران است
هدیه دریا نمک است
هدیه هوا اکسیژن است
هدیه گل رایحه است
هدیه خدا دختر شیرینی مانند تو است
شب بارانی ات بخیر عزیزم

پیامک شب بخیر باحال

باران در گلوی من ابر ِ کوچکی ست ، میشود مرا بغل کنی؟
قول میدهم گریه کم کند

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

While it is the moon that lights up the sky, your face is what lights up mine. Good rainy night darling.
همان طور که ماه آسمان شب را روشن می کند
چهره ات صورت من را روشن می کند
شب بارانی ات بخیر عزیزم!

شب بخیر متفاوت

بارون و دوست دارم هنوز / چون تو رو یادم میاره
حس می کنم پیشه منی / وقتی که بارون می باره

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

در شب های بارانی
همچون قطرات باران که به پنجره می زند
پشت پنجره خاطراتم می کوبی
و من از رویای با تو بودن سرشار می شوم
شب بخیر دلبر بارانی من

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

متن شب بخیر خاص

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان

ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

شب بخیر متفاوت

تو بارانی و من خاک تشنه
ببار باران من!
شبت خوش مهربانم!

متن شب بخیر خاص

امیدوارم قطرات باران در این شب زیبای بارانی
همه غم های امروزت را بشوید و برای همیشه با خود ببرد
شب آرومی داشته باشی عزیزم!

متن شب بخیر خاص

لبخند تو
شبیه حس امنیت تابش اولین پرتو خورشید
بعد از یک شب بارانی پر کابوس است
شبزده ای طوفانیم
لطفا کمی بیشتر بخند
لطفا کمی بیشتر بتاب!

شب بخیر آرام جانم

عشق مانند بـــــاران است
آنگاه که نیست همه آرزویش را دارند
و وقتی هم که میاید همه میگریزند

متن عاشقانه شب بخیر برای عشقم

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

چشمانت را ببند
ذهنت را رها کن
و به آرامی به صدای بارش قطرات باران گوش بسپار
که لالایی عشق برایت سر داده اند
شب بارانی ات زیبا و سرشار از آرامش، عشق من!

متن شب بخیر خاص دوستانه

باران بیاید یا نیاید ،
تو باشی یا نباشی ،
خاطرت باشد یا نباشد ،
من خیس از یاد توام !

متن شب بخیر خاص

باران که می بارد
به خواب رفتن آسان تر
رویاها قشنگ تر
و دل ها عاشق ترند
مانند قلب من که همیشه به عشقت می تپد
شب بارونی بخیر نازنینم!

شب بخیر بانمک

بعد از تو شبانه روز طولانی شد
این شهر پر از درد و پریشانی شد
از خاطره ات قلب مرا بغض گرفت
هر روز غروب خانه بارانی شد

متن شب بخیر خاص عاشقانه

در تاریکی یک شب ابری
و با شروع نم نم باران پاییزی
از پنجره اتاقم به بیرون می نگرم
و تو را به یاد می آورم که چقدر عاشق باران هستی
کاش کنارم بودی
شب بارانی ات آرام، خوب بخوابی …

متن عاشقانه شب بخیر برای عشقم

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

تو همان تک ستاره ای هستی که حتی در شب های بارانی
درخشش خود را از من دریغ نمی کنی
تو ماه زندگی ام هست
شب بخیر عشقم نفسم

پیامک شب بخیر دلتنگی

کاش باران بگیرد
کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند
و من همه ی دلتنگی هایم را رویش ها کنم
و با گوشه ی آستینم همه ی را یک باره پاک کنم

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

تو را دوست دارم
همانند گل رز که عاشق باران است
خوب بخوابی عشق من، شب بارانی ات بخیر …

پیامک شب بخیر

Cloud’s gift “Rain”. Sea’s gift “Salt”. Air’s gift “Oxygen”. Flower’s gift “Odour”. God’s gift sweet girl like you. :)Good rainy night 🙂
هدیه ابر باران است
هدیه دریا نمک است
هدیه هوا اکسیژن است
هدیه گل رایحه است
هدیه خدا دختر شیرینی مانند تو است
شب بارانی ات بخیر عزیزم

متن شب بخیر شیطونی

باران در گلوی من ابر ِ کوچکی ست ، میشود مرا بغل کنی؟
قول میدهم گریه کم کند

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

متن شب بخیر خاص

While it is the moon that lights up the sky, your face is what lights up mine. Good rainy night darling.
همان طور که ماه آسمان شب را روشن می کند
چهره ات صورت من را روشن می کند
شب بارانی ات بخیر عزیزم!

پیامک شب بخیر دلتنگی

بارون و دوست دارم هنوز / چون تو رو یادم میاره
حس می کنم پیشه منی / وقتی که بارون می باره

متن شب بخیر کوتاه

در شب های بارانی
همچون قطرات باران که به پنجره می زند
پشت پنجره خاطراتم می کوبی
و من از رویای با تو بودن سرشار می شوم
شب بخیر دلبر بارانی من

پیامک شب بخیر باحال

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان

ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

متن شب بخیر خاص

تو بارانی و من خاک تشنه
ببار باران من!
شبت خوش مهربانم!

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

پیامک شب بخیر عارفانه

امیدوارم قطرات باران در این شب زیبای بارانی
همه غم های امروزت را بشوید و برای همیشه با خود ببرد
شب آرومی داشته باشی عزیزم!

پیامک شب بخیر

لبخند تو
شبیه حس امنیت تابش اولین پرتو خورشید
بعد از یک شب بارانی پر کابوس است
شبزده ای طوفانیم
لطفا کمی بیشتر بخند
لطفا کمی بیشتر بتاب!

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

عشق مانند بـــــاران است
آنگاه که نیست همه آرزویش را دارند
و وقتی هم که میاید همه میگریزند

متن شب بخیر خاص دوستانه

چشمانت را ببند
ذهنت را رها کن
و به آرامی به صدای بارش قطرات باران گوش بسپار
که لالایی عشق برایت سر داده اند
شب بارانی ات زیبا و سرشار از آرامش، عشق من!

پیامک شب بخیر کوتاه

باران بیاید یا نیاید ،
تو باشی یا نباشی ،
خاطرت باشد یا نباشد ،
من خیس از یاد توام !

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

متن عاشقانه شب بخیر جدید

باران که می بارد
به خواب رفتن آسان تر
رویاها قشنگ تر
و دل ها عاشق ترند
مانند قلب من که همیشه به عشقت می تپد
شب بارونی بخیر نازنینم!

شب بخیر آرام جانم

بعد از تو شبانه روز طولانی شد
این شهر پر از درد و پریشانی شد
از خاطره ات قلب مرا بغض گرفت
هر روز غروب خانه بارانی شد

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

در تاریکی یک شب ابری
و با شروع نم نم باران پاییزی
از پنجره اتاقم به بیرون می نگرم
و تو را به یاد می آورم که چقدر عاشق باران هستی
کاش کنارم بودی
شب بارانی ات آرام، خوب بخوابی …

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

تو همان تک ستاره ای هستی که حتی در شب های بارانی
درخشش خود را از من دریغ نمی کنی
تو ماه زندگی ام هست
شب بخیر عشقم نفسم

شب بخیر همه وجودم

کاش باران بگیرد
کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند
و من همه ی دلتنگی هایم را رویش ها کنم
و با گوشه ی آستینم همه ی را یک باره پاک کنم

متن عاشقانه شب بخیر خاص

پیامک شب بخیر دلتنگی

تو را دوست دارم
همانند گل رز که عاشق باران است
خوب بخوابی عشق من، شب بارانی ات بخیر …

شب بخیر آرام جانم

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن شب بخیر خاص انگلیسی

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

پیامک شب بخیر باحال

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن عاشقانه شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن شب بخیر خاص

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن شب بخیر خاص انگلیسی

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن شب بخیر خاص انگلیسی

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن شب بخیر خاص دوستانه

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

متن شب بخیر شیطونی

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن شب بخیر خاص

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن شب بخیر عاشقانه خاص

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن شب بخیر خاص عاشقانه

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن عاشقانه شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

در جواب شب بخیر چی بگیم

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن شب بخیر کوتاه

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن شب بخیر خاص

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن عاشقانه شب بخیر برای عشقم

پیامک شب بخیر دلتنگی

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

پیامک شب بخیر به دوست

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

در جواب شب بخیر چی بگیم

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

پیامک شب بخیر باحال

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن عاشقانه شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن شب بخیر خاص انگیزشی

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن شب بخیر شیطونی

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن شب بخیر خاص

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن عاشقانه شب بخیر خاص

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن عاشقانه شب بخیر

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن عاشقانه شب بخیر خاص

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن عاشقانه شب بخیر خاص

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن شب بخیر خاص دوستانه

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن شب بخیر خاص

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

شب بخیر آرام جانم

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

متن شب بخیر شیطونی

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

پیامک شب بخیر

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

پیامک شب بخیر به همسر

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن عاشقانه شب بخیر برای عشقم

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

پیامک شب بخیر عاطفی

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

پیامک شب بخیر باحال

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

پیامک شب بخیر عاطفی

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن شب بخیر خاص

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن شب بخیر کوتاه

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن عاشقانه شب بخیر

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن شب بخیر کوتاه

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

پیامک شب بخیر به دوست

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن شب بخیر عاشقانه خاص

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

پیامک شب بخیر

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن عاشقانه شب بخیر جدید

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن شب بخیر خاص انگلیسی

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

شب بخیر شیطونی عاشقانه

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن عاشقانه شب بخیر خاص

شب بخیر آرام جانم

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن شب بخیر کوتاه

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

پیامک شب بخیر دلتنگی

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

در جواب شب بخیر چی بگیم

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن عاشقانه شب بخیر

متن شب بخیر خاص دوستانه

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

شب بخیر بانمک

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

شب بخیر آرام جانم

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

شب بخیر شیطونی عاشقانه

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن شب بخیر کوتاه

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

پیامک شب بخیر

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن عاشقانه شب بخیر جدید

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن عاشقانه شب بخیر دلتنگی

پیامک شب بخیر باحال

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

پیامک شب بخیر خاص

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن شب بخیر عاشقانه خاص

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن عاشقانه شب بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

پیامک شب بخیر به همسر

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

شب بخیر آرام جانم

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن شب بخیر خاص انگلیسی

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

شب بخیر آرام جانم

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن عاشقانه شب بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

پیامک شب بخیر عارفانه

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن شب بخیر خاص انگلیسی

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن عاشقانه شب بخیر خاص

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن شب بخیر شیطونی

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن عاشقانه شب بخیر جدید

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

شب بخیر آرام جانم

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن شب بخیر خاص انگلیسی

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن شب بخیر شیطونی

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن شب بخیر عاشقانه خاص

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

شب بخیر شیطونی عاشقانه

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

شب بخیر آرام جانم

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن شب بخیر عاشقانه خاص

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن شب بخیر شیطونی

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

شب بخیر آرام جانم

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن شب بخیر خاص عاشقانه

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

شب بخیر آرام جانم

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

شب بخیر آرام جانم

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن شب بخیر خاص دوستانه

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

شب بخیر متفاوت

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن شب بخیر کوتاه

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

پیامک شب بخیر

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن شب بخیر کوتاه

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن شب بخیر خاص عاشقانه

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

پیامک شب بخیر دلتنگی

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

پیامک شب بخیر عاطفی

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن عاشقانه شب بخیر جدید

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

پیامک شب بخیر کوتاه

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن شب بخیر شیطونی

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

شب بخیر شیطونی عاشقانه

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

پیامک شب بخیر عاطفی

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن عاشقانه شب بخیر جدید

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن شب بخیر شیطونی

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

شب بخیر شیطونی عاشقانه

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

شب بخیر آرام جانم

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

پیامک شب بخیر دلتنگی

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

شب بخیر متفاوت

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن شب بخیر کوتاه

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

شب بخیر بانمک

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن شب بخیر کوتاه

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن عاشقانه شب بخیر

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

پیامک شب بخیر به دوست

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن شب بخیر شیطونی

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن شب بخیر شیطونی

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن شب بخیر شیطونی

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن عاشقانه شب بخیر جدید

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

شب بخیر همه وجودم

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن شب بخیر خاص دوستانه

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن شب بخیر عاشقانه خاص

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن شب بخیر شیطونی

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

شب بخیر آرام جانم

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

شب بخیر همه وجودم

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن شب بخیر خاص انگلیسی

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن شب بخیر عاشقانه خاص

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن شب بخیر اینستاگرام

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

پیامک شب بخیر دلتنگی

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

پیامک شب بخیر دلتنگی

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

پیامک شب بخیر دلتنگی

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن شب بخیر کوتاه

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

پیامک شب بخیر به همسر

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

شب بخیر همه وجودم

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن شب بخیر خاص عاشقانه

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن شب بخیر خاص عاشقانه

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

در جواب شب بخیر چی بگیم

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

پیامک شب بخیر دلتنگی

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

شب بخیر آرام جانم

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

شب بخیر آرام جانم

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن شب بخیر عاشقانه خاص

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن شب بخیر عاشقانه خاص

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

شب بخیر آرام جانم

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن عاشقانه شب بخیر خاص

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

در جواب شب بخیر چی بگیم

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

شب بخیر متفاوت

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

شب بخیر بانمک

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن عاشقانه شب بخیر جدید

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

پیامک شب بخیر خاص

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن شب بخیر شیطونی

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

پیامک شب بخیر دلتنگی

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

شب بخیر متفاوت

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن عاشقانه شب بخیر خاص

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن شب بخیر کوتاه

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

پیامک شب بخیر

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

شب بخیر آرام جانم

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

پیامک شب بخیر کوتاه

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

پیامک شب بخیر دلتنگی

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن شب بخیر کوتاه

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن شب بخیر خاص عاشقانه

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

شب بخیر متفاوت

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

پیامک شب بخیر

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

در جواب شب بخیر چی بگیم

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن شب بخیر شیطونی

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

پیامک شب بخیر باحال

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

شب بخیر آرام جانم

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن عاشقانه شب بخیر جدید

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

پیامک شب بخیر دلتنگی

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

پیامک شب بخیر

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن عاشقانه شب بخیر جدید

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

شب بخیر آرام جانم

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن شب بخیر خاص انگیزشی

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

شب بخیر شیطونی عاشقانه

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

پیامک شب بخیر

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن عاشقانه شب بخیر خاص

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن شب بخیر شیطونی

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن شب بخیر اینستاگرام

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

شب بخیر شیطونی عاشقانه

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

در جواب شب بخیر چی بگیم

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن عاشقانه شب بخیر خاص

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن عاشقانه شب بخیر خاص

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن شب بخیر خاص دوستانه

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن شب بخیر خاص عاشقانه

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

در جواب شب بخیر چی بگیم

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن شب بخیر خاص عاشقانه

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن شب بخیر خاص

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

در جواب شب بخیر چی بگیم

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

شب بخیر آرام جانم

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن عاشقانه شب بخیر جدید

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن شب بخیر کوتاه

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن شب بخیر خاص

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن شب بخیر عاشقانه خاص

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن شب بخیر کوتاه

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

شب بخیر متفاوت

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن شب بخیر عاشقانه خاص

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

پیامک شب بخیر دلتنگی

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

پیامک شب بخیر کوتاه

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن شب بخیر خاص

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

شب بخیر همه وجودم

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن شب بخیر شیطونی

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن شب بخیر شیطونی

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن شب بخیر شیطونی

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

شب بخیر متفاوت

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن شب بخیر خاص دوستانه

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن شب بخیر خاص

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن شب بخیر اینستاگرام

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

شب بخیر همه وجودم

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

در جواب شب بخیر چی بگیم

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه شب بخیر جدید

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

پیامک شب بخیر کوتاه

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

شب بخیر همه وجودم

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

در جواب شب بخیر چی بگیم

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

شب بخیر همه وجودم

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

شب بخیر بانمک

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

در جواب شب بخیر چی بگیم

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن شب بخیر اینستاگرام

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

شب بخیر آرام جانم

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

شبی به روشنی درخشان ترین ستاره آسمان
و فردایی سرشار از تلاش و موفقیت برای تان آرزومندم
شب بخیر دوست عزیز

پیامک شب بخیر خاص

هر چقدر هم تلاش کنی
رویاهایت هرگز شیرین تر از رویاهای من نیستند
چون من تو را در خواب هایم می بینم
شب بخیر عزیزم!

متن عاشقانه شب بخیر

شب بخیر عزیزم!
به آسمان نگاه کن
ما هر دو زیر یک آسمان پر ستاره هستیم
و این قشنگ ترین فکر در این لحظه است
دوستت دارم..

متن شب بخیر خاص انگلیسی

باز هم شب شد و فانوسِ
دلم روشنِ توست
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

ڪلید آرامش
جایے در پس افڪار توست
هر شب ڪہ
چراغ ها را خاموش میڪنے
با اندیشیدن بہ رویاهایت
ڪلید آرامش را روشن ڪن!

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر

هر شب به این امید که فردایم به روشنی و زیبایی تو باشد به خواب می روم
شبت پر از آرامش و زیبایی…

پیامک شب بخیر به دوست

نگرانی هاتو دور بریز و با خاطری آسوده به رختخواب برو
با امید به فردایی بهتر و روشن تر
شب خوش دوست من!

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

حالا که دنیا هم خاموش شده
کمی به خودت استراحت بده
و بزار شیرینی دنیا رو توی خواب ها دنبال کنی
شب خوش عزیزترین!

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

در قلب خود
باور داشته باشید
که حادثه‌ ای شگفت‌ انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باور کنید همان می شود که باور دارید
عاشق زندگی‌ تان باشید
شبتون پر از آرامش

پیامک شب بخیر به دوست

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم
و هر شب بیشتر از هر روز
رویای شیرین من! رویاهای شیرینی داشته باشی

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

هیچ شبی، پایان زندگی نیست
از ورای هر شب، دوباره خورشید طلوع می‌کند و بشارت صبحی دیگر میدهد…
این یعنی امید هرگز نمی‌ میرد..
امیدت روز افزون و شبت بخیر

متن شب بخیر خاص

تو همه حرف هایم را “دوستت دارم” ترجمه کن
مثلا همین شب بخیر به تویی که شب هایم بدون تو بخیر نمی شود

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

شبی به روشنی درخشان ترین ستاره آسمان
و فردایی سرشار از تلاش و موفقیت برای تان آرزومندم
شب بخیر دوست عزیز

متن شب بخیر عاشقانه خاص

هر چقدر هم تلاش کنی
رویاهایت هرگز شیرین تر از رویاهای من نیستند
چون من تو را در خواب هایم می بینم
شب بخیر عزیزم!

متن عاشقانه شب بخیر

شب بخیر عزیزم!
به آسمان نگاه کن
ما هر دو زیر یک آسمان پر ستاره هستیم
و این قشنگ ترین فکر در این لحظه است
دوستت دارم..

متن شب بخیر شیطونی

باز هم شب شد و فانوسِ
دلم روشنِ توست
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر

ڪلید آرامش
جایے در پس افڪار توست
هر شب ڪہ
چراغ ها را خاموش میڪنے
با اندیشیدن بہ رویاهایت
ڪلید آرامش را روشن ڪن!

شبتون بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هر شب به این امید که فردایم به روشنی و زیبایی تو باشد به خواب می روم
شبت پر از آرامش و زیبایی…

شب بخیر شیطونی عاشقانه

نگرانی هاتو دور بریز و با خاطری آسوده به رختخواب برو
با امید به فردایی بهتر و روشن تر
شب خوش دوست من!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

حالا که دنیا هم خاموش شده
کمی به خودت استراحت بده
و بزار شیرینی دنیا رو توی خواب ها دنبال کنی
شب خوش عزیزترین!

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

در قلب خود
باور داشته باشید
که حادثه‌ ای شگفت‌ انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باور کنید همان می شود که باور دارید
عاشق زندگی‌ تان باشید
شبتون پر از آرامش

متن شب بخیر خاص

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم
و هر شب بیشتر از هر روز
رویای شیرین من! رویاهای شیرینی داشته باشی

پیامک شب بخیر به همسر

هیچ شبی، پایان زندگی نیست
از ورای هر شب، دوباره خورشید طلوع می‌کند و بشارت صبحی دیگر میدهد…
این یعنی امید هرگز نمی‌ میرد..
امیدت روز افزون و شبت بخیر

شب بخیر همه وجودم

تو همه حرف هایم را “دوستت دارم” ترجمه کن
مثلا همین شب بخیر به تویی که شب هایم بدون تو بخیر نمی شود

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

آرزوهـا
پیله هایی در دل هستند
که با امید پروانه ای
بال گشوده
و بسوی خدا اوج میگیرند
امیدوارم
در این شب زیبـا
پروانه آرزوهایتان بر زیباترین
گلهای اجابت بنشیند

متن شب بخیر اینستاگرام

هر کس که در دعایش

یادی کند زِیاران

شیرین ترازعسل باد

کامش به روزگاران

خدایا به همه ی ي دوستانم

در این شب زیبای زمستانی

سلامتی،برکت و عمر باعزت بده

آمین شبتون بخیر

پیامک شب بخیر عارفانه

مهم نیست دور باشی یا نزدیک
از رو به رو بیایی
یا که روی بگردانی از من
ماه را از هر طرف که ببینی ماه است !
شبت بخیر ماه زیبای من

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

سلامتی اونایی کہ
عشقشون خداست
شبا به خدا شب بخیر میگن
و صبح با یاد خدا
از خواب بیدار میشن
سلامتی اونایے کی کہ غیر از خدا
کسے رو ندارن
“شبتون در پناه خداے مهربان”

پیامک شب بخیر باحال

خدايا امروزمان گذشت
فردایمان را با گذشتت شیرین کن
ما به مهربانیت محتاجیم
رهایمان نكن
خدایا شب ما را با یادت بخیر کن

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

انتهای شب شد
دلها به فردا امیدوار
چشمها پر از خواب
همه میگویند زندگی بالا و پایین دارد
اما زندگی هر چه که هست
جریان دارد . . .

متن شب بخیر شیطونی

خوابای رنگی بیبینی

خواب دلتنگی نبینی

شبت به خیر ای مهربون

خوب بخوابی عزیز جون

متن شب بخیر کوتاه

می‌گویم شب بخیر

بخوان :یک روز دیگر هم سرشد با دوست داشتن تو

بخوان آرزوی امشبم هم تو بودی

بخوان این شب ها برای بخیر شدن

به یکی مثل تو نیاز دارد

من می‌گویم شب بخیر

تو بگو من هم دوست دارم

شب بخیر بانمک

وقت خواب است و
دلم پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نفست
شرح پریشانی من

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

انتهای شب
نگرانی هایت را به خدا بسپار
آسوده بخواب خدا بیدار است
شبتون بخیر
و سرشار از آرامش آسمونی

شب بخیر آرام جانم

در قلب خود
باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باورکنیدهمان میشود که باوردارید
عاشق زندگی تان باشید
شبتون پر از آرامش

متن شب بخیر خاص انگیزشی

وفادارتر از خدا سراغ ندارم به رسم همین وفاداری است که تو را به او میسپارم.
شب خوش

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

انتهای شب
نگرانی هایت را به خدا بسپار
آسوده بخواب خدا بیدار است
شبتون بخیر
و سرشار از آرامش آسمونی

پیامک شب بخیر

برای امشبتون زیباترین
حس ها رو خواهانم
حس قشنگ آرامش
حس گرما تو فصل سرما
حس وجود خدا در قلبتون
و حس داشتن
دوستان خوبی مثل شما

شبتون منور به نور خدا

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

امیدوارم امشب که میخوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمیتونم بیام به خوابت !
شبت به خیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

شب قشنگترین اتفاقے هست!

که تکرارمیشود تا آسمان زیبایش را
به رخ زمین بکشد
خدايا
ستاره هاےآسمانت را
سقف خانه دوستانم كن
تازندگيشان مانند ستاره بدرخشد
شبتون قشنگ
دلتون پراز زیبایے
شب_بخیر

شب بخیر متفاوت

خدايا …

امروزمان گذشت

فردایمان را باگذشتت

شیرین کن

ما به مهربانیت محتاجیم

رهایمان نكن

خدایا

شب دوستانم را با يادت بخير كن

شبتون منور به نور خدا

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

خـدایا
بجز خودت به دیگرى واگذارمان نكن تویى پروردگار ما
پس قراردہ بى نیازى درنفسمان
یقین در دلمان
روشنى در دیدہ مان
بصیرت درقلبمان . . .
شبتون مملو از عطر خدا

متن شب بخیر کوتاه

انتهاى شب

نگرانى هايت را به خدا بسپار و آسوده بخواب

خدا بيدار است…

شب بخير

پیامک شب بخیر دلتنگی

هر شب کمی با خودت، دلت و خدا خلوت کن! کمی فکر کن! کتاب بخوان! روزت را مُرور کن!

هر شب قبل از خواب ذهنت را، دلت را سبُک کن و آرام بخواب…

شبتون بخير

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دعا میڪنم دراین شب

زیر این سقف بلند،روےدامان زمین

هر ڪجا خسته و پرغصه شدے

دستی ازغیب به دادت برسد

وچه زیباست ڪـه آن

دستِ خدا باشد وبس

شبتون بخير

متن شب بخیر اینستاگرام

دعا میکنم برای تو ، برای خودم

برای همه مان ، کسی چه میداند

شایدخدا دسته جمعی نگاهمان کرد

شب_بخير

شب بخیر متفاوت

شب قشنگترین اتفاقیست که
تکرارمیشود تا آسمان
زیباییش را به رخ زمین بکشد
خدایا ستاره های آسمان را
سقف خانه دوستانم کن
تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد
شب پاییزیتون بخیر

متن عاشقانه شب بخیر

وقتی شب میشہ
یہ دنیا خاطره…
یه دنیا خیال….
میاد تو دل آدم
مڹ آرزو می ڪنم
امشب دلتوڹ آروم باشہ
و خوابهاتون طلايی

پیامک شب بخیر

آرزوهـا
پیله هایی در دل هستند
که با امید پروانه ای
بال گشوده
و بسوی خدا اوج میگیرند
امیدوارم
در این شب زیبـا
پروانه آرزوهایتان بر زیباترین
گلهای اجابت بنشیند

متن شب بخیر خاص انگلیسی

هر کس که در دعایش

یادی کند زِیاران

شیرین ترازعسل باد

کامش به روزگاران

خدایا به همه ی ي دوستانم

در این شب زیبای زمستانی

سلامتی،برکت و عمر باعزت بده

آمین شبتون بخیر

در جواب شب بخیر چی بگیم

مهم نیست دور باشی یا نزدیک
از رو به رو بیایی
یا که روی بگردانی از من
ماه را از هر طرف که ببینی ماه است !
شبت بخیر ماه زیبای من

پیامک شب بخیر باحال

سلامتی اونایی کہ
عشقشون خداست
شبا به خدا شب بخیر میگن
و صبح با یاد خدا
از خواب بیدار میشن
سلامتی اونایے کی کہ غیر از خدا
کسے رو ندارن
“شبتون در پناه خداے مهربان”

پیامک شب بخیر

خدايا امروزمان گذشت
فردایمان را با گذشتت شیرین کن
ما به مهربانیت محتاجیم
رهایمان نكن
خدایا شب ما را با یادت بخیر کن

متن شب بخیر کوتاه

انتهای شب شد
دلها به فردا امیدوار
چشمها پر از خواب
همه میگویند زندگی بالا و پایین دارد
اما زندگی هر چه که هست
جریان دارد . . .

پیامک شب بخیر دلتنگی

خوابای رنگی بیبینی

خواب دلتنگی نبینی

شبت به خیر ای مهربون

خوب بخوابی عزیز جون

متن عاشقانه شب بخیر

می‌گویم شب بخیر

بخوان :یک روز دیگر هم سرشد با دوست داشتن تو

بخوان آرزوی امشبم هم تو بودی

بخوان این شب ها برای بخیر شدن

به یکی مثل تو نیاز دارد

من می‌گویم شب بخیر

تو بگو من هم دوست دارم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

وقت خواب است و
دلم پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نفست
شرح پریشانی من

پیامک شب بخیر خاص

انتهای شب
نگرانی هایت را به خدا بسپار
آسوده بخواب خدا بیدار است
شبتون بخیر
و سرشار از آرامش آسمونی

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

در قلب خود
باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باورکنیدهمان میشود که باوردارید
عاشق زندگی تان باشید
شبتون پر از آرامش

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

وفادارتر از خدا سراغ ندارم به رسم همین وفاداری است که تو را به او میسپارم.
شب خوش

در جواب شب بخیر چی بگیم

انتهای شب
نگرانی هایت را به خدا بسپار
آسوده بخواب خدا بیدار است
شبتون بخیر
و سرشار از آرامش آسمونی

متن شب بخیر اینستاگرام

برای امشبتون زیباترین
حس ها رو خواهانم
حس قشنگ آرامش
حس گرما تو فصل سرما
حس وجود خدا در قلبتون
و حس داشتن
دوستان خوبی مثل شما

شبتون منور به نور خدا

شب بخیر شیطونی عاشقانه

امیدوارم امشب که میخوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمیتونم بیام به خوابت !
شبت به خیر

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

شب قشنگترین اتفاقے هست!

که تکرارمیشود تا آسمان زیبایش را
به رخ زمین بکشد
خدايا
ستاره هاےآسمانت را
سقف خانه دوستانم كن
تازندگيشان مانند ستاره بدرخشد
شبتون قشنگ
دلتون پراز زیبایے
شب_بخیر

پیامک شب بخیر عاطفی

خدايا …

امروزمان گذشت

فردایمان را باگذشتت

شیرین کن

ما به مهربانیت محتاجیم

رهایمان نكن

خدایا

شب دوستانم را با يادت بخير كن

شبتون منور به نور خدا

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

خـدایا
بجز خودت به دیگرى واگذارمان نكن تویى پروردگار ما
پس قراردہ بى نیازى درنفسمان
یقین در دلمان
روشنى در دیدہ مان
بصیرت درقلبمان . . .
شبتون مملو از عطر خدا

متن شب بخیر خاص

انتهاى شب

نگرانى هايت را به خدا بسپار و آسوده بخواب

خدا بيدار است…

شب بخير

متن شب بخیر شیطونی

هر شب کمی با خودت، دلت و خدا خلوت کن! کمی فکر کن! کتاب بخوان! روزت را مُرور کن!

هر شب قبل از خواب ذهنت را، دلت را سبُک کن و آرام بخواب…

شبتون بخير

شب بخیر شیطونی عاشقانه

دعا میڪنم دراین شب

زیر این سقف بلند،روےدامان زمین

هر ڪجا خسته و پرغصه شدے

دستی ازغیب به دادت برسد

وچه زیباست ڪـه آن

دستِ خدا باشد وبس

شبتون بخير

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

دعا میکنم برای تو ، برای خودم

برای همه مان ، کسی چه میداند

شایدخدا دسته جمعی نگاهمان کرد

شب_بخير

متن عاشقانه شب بخیر خاص

شب قشنگترین اتفاقیست که
تکرارمیشود تا آسمان
زیباییش را به رخ زمین بکشد
خدایا ستاره های آسمان را
سقف خانه دوستانم کن
تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد
شب پاییزیتون بخیر

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

وقتی شب میشہ
یہ دنیا خاطره…
یه دنیا خیال….
میاد تو دل آدم
مڹ آرزو می ڪنم
امشب دلتوڹ آروم باشہ
و خوابهاتون طلايی

متن شب بخیر خاص

استوری شب بخیر رفیق

دوست عزیزم!
تو بارها و بارها به من ثابت کردی که دوستی واقعی وجود داره
با وجود تو بهترین چیزها را کشف کردم و
بهترین راه های شاد بودن را یاد گرفتم
شب خوبی داشته باشی

متن شب بخیر خاص

حتی اگر فرسنگ ها از هم دور باشیم
اما دل های ما از محبت و عشق به هم پیوند خورده
و این توصیف خوبی از دوستی بین ماست
دوست نازنینم! شبت بخیر

متن شب بخیر خاص

نمی دونم چرا اما هر شب به این لحظه که می رسم
بدون این که مزاحم تو بشم خوابم نمی بره!
شب بخیر رفیق فابریک من!

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

هر زمان که درگیر استرس ها و نگرانی های زندگی می شوم
تنها کافیست در خاطراتی که با هم داریم غرق شوم
و روحیه ام به اوج برسد
شب بخیر دوست خوبم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

متن شب بخیر دوست برای استوری

یه دوست واقعی مثل یه پدر سرزنش می کنه
مثل یه مادر بهت اهمیت می ده
مثل یه خواهر مسخره بازی در میاره
و مثل یه برادر عصبانی می شه
درست مثل تو!
شب بخیر عزیزم!

متن عاشقانه شب بخیر خاص

انتهای شب شد
دل ها به فردا امیدوار
چشم ها پر از خواب
همه می گویند زندگی بالا و پایین دارد
اما زندگی هر چه که هست
جریان دارد . . .
شب بخیر دوست خوبم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

امیدوارم امشب که می خوابی
سفر زیبایی داشته باشی
به دنیای رویاهایت
شبت بخیر رفیق جان

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

تختخواب تو آماده است
که در آغوشت بکشد
باید برای استراحت آماده شوی
و از تمام استرس ها خداحافظی کنی
شب بخیر دوستم!

در جواب شب بخیر چی بگیم

مهم نیست امروز چه مشکلاتی رو پشت سر گذروندی
فردا قطعا روز بهتر و روشن تری خواهد بود
شبت بخیر رفیق قدیمی

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

استوری زیبا برای شب بخیر گفتن به دوستان

انتهای شب
نگرانی هایت را به خدا بسپار
آسوده بخواب خدا بیدار است
شبت بخیر
و سرشار از آرامش آسمونی

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

آرزو دارم تو این شب پر ستاره
رویایی ببینی که لبخند بر لبانت بنشاند
و تبدیل به حقیقت شود
شبت بخیر دوست عزیزم
رویایت پر ستاره

متن شب بخیر کوتاه

شب قشنگ ترین اتفاقے هست!
که تکرار می شود تا آسمان زیبایش را
به رخ زمین بکشد
خدايا!
ستاره هاےآسمانت را
سقف خانه دوستانم كن
تا زندگي شان مانند ستاره بدرخشد
شبتون قشنگ
دلتون پراز زیبایے
شب_بخیر

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

استوری شب بخیر رفیق

دوست عزیزم!
تو بارها و بارها به من ثابت کردی که دوستی واقعی وجود داره
با وجود تو بهترین چیزها را کشف کردم و
بهترین راه های شاد بودن را یاد گرفتم
شب خوبی داشته باشی

متن شب بخیر عاشقانه خاص

حتی اگر فرسنگ ها از هم دور باشیم
اما دل های ما از محبت و عشق به هم پیوند خورده
و این توصیف خوبی از دوستی بین ماست
دوست نازنینم! شبت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

نمی دونم چرا اما هر شب به این لحظه که می رسم
بدون این که مزاحم تو بشم خوابم نمی بره!
شب بخیر رفیق فابریک من!

متن عاشقانه شب بخیر خاص

هر زمان که درگیر استرس ها و نگرانی های زندگی می شوم
تنها کافیست در خاطراتی که با هم داریم غرق شوم
و روحیه ام به اوج برسد
شب بخیر دوست خوبم!

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

متن شب بخیر دوست برای استوری

یه دوست واقعی مثل یه پدر سرزنش می کنه
مثل یه مادر بهت اهمیت می ده
مثل یه خواهر مسخره بازی در میاره
و مثل یه برادر عصبانی می شه
درست مثل تو!
شب بخیر عزیزم!

متن شب بخیر خاص

انتهای شب شد
دل ها به فردا امیدوار
چشم ها پر از خواب
همه می گویند زندگی بالا و پایین دارد
اما زندگی هر چه که هست
جریان دارد . . .
شب بخیر دوست خوبم!

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

امیدوارم امشب که می خوابی
سفر زیبایی داشته باشی
به دنیای رویاهایت
شبت بخیر رفیق جان

متن شب بخیر خاص

تختخواب تو آماده است
که در آغوشت بکشد
باید برای استراحت آماده شوی
و از تمام استرس ها خداحافظی کنی
شب بخیر دوستم!

متن شب بخیر شیطونی

مهم نیست امروز چه مشکلاتی رو پشت سر گذروندی
فردا قطعا روز بهتر و روشن تری خواهد بود
شبت بخیر رفیق قدیمی

شب بخیر آرام جانم

استوری زیبا برای شب بخیر گفتن به دوستان

انتهای شب
نگرانی هایت را به خدا بسپار
آسوده بخواب خدا بیدار است
شبت بخیر
و سرشار از آرامش آسمونی

متن شب بخیر خاص انگیزشی

آرزو دارم تو این شب پر ستاره
رویایی ببینی که لبخند بر لبانت بنشاند
و تبدیل به حقیقت شود
شبت بخیر دوست عزیزم
رویایت پر ستاره

متن شب بخیر عاشقانه خاص

شب قشنگ ترین اتفاقے هست!
که تکرار می شود تا آسمان زیبایش را
به رخ زمین بکشد
خدايا!
ستاره هاےآسمانت را
سقف خانه دوستانم كن
تا زندگي شان مانند ستاره بدرخشد
شبتون قشنگ
دلتون پراز زیبایے
شب_بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

خوابید

بدون شب بخیر

شاید می دانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست

متن شب بخیر کوتاه

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

خواب جوری از چشمانم رفت

که من ‌‌‌بعد از تو

به هر چه شب بود پایان دادم . . !

شب بخیر رفیق نیمه راه

پیامک شب بخیر عاطفی

این پیام از من خوابالو

برای یک آدم خوابالو در زمان خوابالودگی ، ارسال شده است

لطفا خوب بخوابید شب خوش

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

هر کس که در دعایش

یادی کند زِیاران

شیرین ترازعسل باد

کامش به روزگاران

خدایا به همه ی ي دوستانم

در این شب زیبای زمستانی

سلامتی،برکت و عمر باعزت بده

آمین شبتون بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

نگاه کردن به ماه همیشه باعث لبخند من می شود
چون هنگامی که به ماه نگاه می کنم
به تو فکر می کنم
شب بخیر همسر عزیزم

شب بخیر همه وجودم

ای همه دار و ندارم شب بخیر
ای همه صبر و قرارم شب بخیر
توی هفت آسمون من تنها تویی
ای تو تنها تک ستاره ام شب بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

خوابای رنگی بیبینی

خواب دلتنگی نبینی

شبت به خیر ای مهربون

خوب بخوابی عزیز جون

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

آغوش تو که باشد

خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست

و تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه ام

کنارم بمان …

می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

تمام رازهایت را

به الهه شب بگو که امین است

و سِر نگهدار

و آرامشی عمیق می‌بخشد

شاید سایه ي خداست

دوستی آرام و مامن جانها

شبتون بخیر ودر پناه خدای مهربون

شب بخیر آرام جانم

آغوش تو که باشد,خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست
و تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه ام
کنارم بمان
می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند
شبت رویایی “نفسم”

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

شب اغاز جدایی چند ساعته!

و من تو را برای تمام شب های باقیمانده عمرم در کنارم

و در اغوشم می خواهمت!

شبت رویایی رویای من…

متن عاشقانه شب بخیر جدید

بی تـو
نَه شب را می خواهم
نَه ماهِ شب تابش …
بی تـو
نَه آسمان زیباست
نَه ستارگان و کهکشانش …

شبت بخیر زندگیم

پیامک شب بخیر باحال

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت
نور باران کنی تا خوابت ببرد
شبت بخیر عزیزم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من ماه پیشانی من دلبر بارانی من

متن شب بخیر شیطونی

تمام رازهایت را
به الهه شب بگو
که امین است
و سِر نگهدار و آرامشی
عمیق می‌بخشد
شاید سایه ي خداست
دوستی آرام و مامن جان ها
شبتون بخیر و شادی

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

پروردگارا در انتهای شب

به فرشتگانت بسپار

در لحظه لحظه نیایش خود

عشق مرا از یاد نبرند

عشق نازم شبت بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

به امید روزی زندگی می کنم که رویایم تحقق پیدا کند

و کنار تو از خواب بیدار شوم

شب بخیر عشق من

شب بخیر متفاوت

باز روزبه پایان رسید و باز شب شد،باز سر گذاشتم بر بالشت رویاها،

این بار به کجا برود خدا می داند،

شاید همان جای همیشگی٬کنار تو

دوستت دارم.

شبت بخیر

پیامک شب بخیر کوتاه

وقت خواب است و دلم

پیش تو سرگردان است

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من

متن شب بخیر کوتاه

همه شب سجده برآرم

که بیایی تو به خوابم

و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی

جانان من شبت بخیر

شب بخیر آرام جانم

امشب از تو می خواهم از نردبان خیــالم بالا بیایی

و گل سرسبد رویاهای مـــن شوی

شبت پر از رویاهـای دست یافتنی

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم

و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت

نور باران کنی تا خوابت ببرد

شبت بخیر عزیزم

پیامک شب بخیر

آرزو می کنم در این شب زیبا

مهر، برکت، عشق، محبت ، سلامتی

همنشیڹ ات باشد
شبت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

وقتی شب میشہ
یہ دنیا خاطره…
یه دنیا خیال….
میاد تو دل آدم
مڹ آرزو می ڪنم
امشب دلت آروم باشہ
و خواب هات طلایی

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

خدایا در این شب زیبا
آنچه را که بیصدا از
قلب عزیزانم گذر کرده
در تقدیرشان قرارده
تا لذتی دو چندان را
برایشان به ارمغان بیاورد

شب بخیر

شب بخیر متفاوت

شب را بدون افسوس امروز رفته

بدون آهِ گذشته تمام کن

و به فردا…

به فردا فکر کن که روزِ دیگری است

شبت بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

الهی دراین شب عزیز

خدابه فرشته هاش بگه
براتون هرچی خوبی وخوشبختیه،
رقم بخوره

کلبه هاتون از محبت گرم،
و آرامش مهمون همیشگی
خونه هاتون باشه

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

آرامش آسمان شب سهم قلبت

و خداوند روشنى بى خاموش تمام لحظه هایت باشد

در این ساعات پایانی شب آرزو دارم

غیر از خدا محتاج کسی نشوی

شبت شیک

متن عاشقانه شب بخیر خاص

آرامش آسمان شب سهم قلبتان باشد

و نور ستاره ها

روشنى بى خاموشی تمام لحظه هایتان

شبتون مهتابی

متن عاشقانه شب بخیر

در قلب خود
باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باورکنیدهمان میشود که باوردارید
عاشق زندگی تان باشید
شبتون پر از آرامش

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

شب قشنگترین و زیباترین اتفاقی‌ است که تکرار می شود و تکرار می شود

تا آسمان زیبایی اش را به رخ زمین و زمینیان بکشد.

با آرزوی شبی سرشار از آرامش و رویاهای خوش

پیامک شب بخیر کوتاه

الهی در سڪوت
شب ذهنم را آرام
ڪن ؛ و مرا در پناه
خودت به دور از هیاهو
این جهان بدار

شبتون خوشبو به عطر گل

متن شب بخیر کوتاه

شب را بدون افسوس امروز رفته

بدون آهِ گذشته تمام کن

و به فردا…

به فردا فکر کن که روزِ دیگری است

شبتون بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

در این شب دل انگیز از خدای مهربان

براتون یک حس قشنگ

یک شادی بی دلیل

یک نفس عطر خدا

یک بغل یاد دوست

یک دنیا ارزوهای خوب

و ارامش خواستارم

شبتون بخیر و سرشار از آرامش

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

خوابید

بدون شب بخیر

شاید می دانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست

پیامک شب بخیر باحال

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

متن شب بخیر کوتاه

خواب جوری از چشمانم رفت

که من ‌‌‌بعد از تو

به هر چه شب بود پایان دادم . . !

شب بخیر رفیق نیمه راه

پیامک شب بخیر عاطفی

این پیام از من خوابالو

برای یک آدم خوابالو در زمان خوابالودگی ، ارسال شده است

لطفا خوب بخوابید شب خوش

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

هر کس که در دعایش

یادی کند زِیاران

شیرین ترازعسل باد

کامش به روزگاران

خدایا به همه ی ي دوستانم

در این شب زیبای زمستانی

سلامتی،برکت و عمر باعزت بده

آمین شبتون بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

نگاه کردن به ماه همیشه باعث لبخند من می شود
چون هنگامی که به ماه نگاه می کنم
به تو فکر می کنم
شب بخیر همسر عزیزم

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

ای همه دار و ندارم شب بخیر
ای همه صبر و قرارم شب بخیر
توی هفت آسمون من تنها تویی
ای تو تنها تک ستاره ام شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

خوابای رنگی بیبینی

خواب دلتنگی نبینی

شبت به خیر ای مهربون

خوب بخوابی عزیز جون

پیامک شب بخیر به همسر

آغوش تو که باشد

خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست

و تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه ام

کنارم بمان …

می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند

متن شب بخیر کوتاه

تمام رازهایت را

به الهه شب بگو که امین است

و سِر نگهدار

و آرامشی عمیق می‌بخشد

شاید سایه ي خداست

دوستی آرام و مامن جانها

شبتون بخیر ودر پناه خدای مهربون

در جواب شب بخیر چی بگیم

آغوش تو که باشد,خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست
و تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه ام
کنارم بمان
می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند
شبت رویایی “نفسم”

متن عاشقانه شب بخیر

شب اغاز جدایی چند ساعته!

و من تو را برای تمام شب های باقیمانده عمرم در کنارم

و در اغوشم می خواهمت!

شبت رویایی رویای من…

متن شب بخیر عاشقانه خاص

بی تـو
نَه شب را می خواهم
نَه ماهِ شب تابش …
بی تـو
نَه آسمان زیباست
نَه ستارگان و کهکشانش …

شبت بخیر زندگیم

متن شب بخیر خاص انگلیسی

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت
نور باران کنی تا خوابت ببرد
شبت بخیر عزیزم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من ماه پیشانی من دلبر بارانی من

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تمام رازهایت را
به الهه شب بگو
که امین است
و سِر نگهدار و آرامشی
عمیق می‌بخشد
شاید سایه ي خداست
دوستی آرام و مامن جان ها
شبتون بخیر و شادی

پیامک شب بخیر باحال

پروردگارا در انتهای شب

به فرشتگانت بسپار

در لحظه لحظه نیایش خود

عشق مرا از یاد نبرند

عشق نازم شبت بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

به امید روزی زندگی می کنم که رویایم تحقق پیدا کند

و کنار تو از خواب بیدار شوم

شب بخیر عشق من

متن شب بخیر خاص دوستانه

باز روزبه پایان رسید و باز شب شد،باز سر گذاشتم بر بالشت رویاها،

این بار به کجا برود خدا می داند،

شاید همان جای همیشگی٬کنار تو

دوستت دارم.

شبت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

وقت خواب است و دلم

پیش تو سرگردان است

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من

متن عاشقانه شب بخیر

همه شب سجده برآرم

که بیایی تو به خوابم

و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی

جانان من شبت بخیر

شب بخیر شیطونی عاشقانه

امشب از تو می خواهم از نردبان خیــالم بالا بیایی

و گل سرسبد رویاهای مـــن شوی

شبت پر از رویاهـای دست یافتنی

متن شب بخیر خاص دوستانه

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم

و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت

نور باران کنی تا خوابت ببرد

شبت بخیر عزیزم

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

آرزو می کنم در این شب زیبا

مهر، برکت، عشق، محبت ، سلامتی

همنشیڹ ات باشد
شبت بخیر

پیامک شب بخیر عارفانه

وقتی شب میشہ
یہ دنیا خاطره…
یه دنیا خیال….
میاد تو دل آدم
مڹ آرزو می ڪنم
امشب دلت آروم باشہ
و خواب هات طلایی

شب بخیر بانمک

خدایا در این شب زیبا
آنچه را که بیصدا از
قلب عزیزانم گذر کرده
در تقدیرشان قرارده
تا لذتی دو چندان را
برایشان به ارمغان بیاورد

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

شب را بدون افسوس امروز رفته

بدون آهِ گذشته تمام کن

و به فردا…

به فردا فکر کن که روزِ دیگری است

شبت بخیر

متن شب بخیر کوتاه

الهی دراین شب عزیز

خدابه فرشته هاش بگه
براتون هرچی خوبی وخوشبختیه،
رقم بخوره

کلبه هاتون از محبت گرم،
و آرامش مهمون همیشگی
خونه هاتون باشه

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

آرامش آسمان شب سهم قلبت

و خداوند روشنى بى خاموش تمام لحظه هایت باشد

در این ساعات پایانی شب آرزو دارم

غیر از خدا محتاج کسی نشوی

شبت شیک

در جواب شب بخیر چی بگیم

آرامش آسمان شب سهم قلبتان باشد

و نور ستاره ها

روشنى بى خاموشی تمام لحظه هایتان

شبتون مهتابی

پیامک شب بخیر عارفانه

در قلب خود
باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باورکنیدهمان میشود که باوردارید
عاشق زندگی تان باشید
شبتون پر از آرامش

متن شب بخیر عاشقانه خاص

شب قشنگترین و زیباترین اتفاقی‌ است که تکرار می شود و تکرار می شود

تا آسمان زیبایی اش را به رخ زمین و زمینیان بکشد.

با آرزوی شبی سرشار از آرامش و رویاهای خوش

متن شب بخیر خاص انگیزشی

الهی در سڪوت
شب ذهنم را آرام
ڪن ؛ و مرا در پناه
خودت به دور از هیاهو
این جهان بدار

شبتون خوشبو به عطر گل

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

شب را بدون افسوس امروز رفته

بدون آهِ گذشته تمام کن

و به فردا…

به فردا فکر کن که روزِ دیگری است

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر

در این شب دل انگیز از خدای مهربان

براتون یک حس قشنگ

یک شادی بی دلیل

یک نفس عطر خدا

یک بغل یاد دوست

یک دنیا ارزوهای خوب

و ارامش خواستارم

شبتون بخیر و سرشار از آرامش

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

خدایا، در انتهای شب، قلب‌های مهربان دوستانم را به تو می‌سپارم. باشد که با یاد تو به آرامش رسیده و فارغ از دردها و رنج‌ها، طلوع صبحی زیبا را به نظاره بنشینند. شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

پروردگارا، امروزمان گذشت. فردایمان را با گذشتت شیرین کن. ما به مهربانیت محتاجیم، رهایمان نکن. خدایا، شب ما را با یادت بخیر کن. شب خوش

متن شب بخیر شیطونی

گاهى شب بخیر انتظار دست پدر و مادریست که چراغ اتاقمان را خاموش کنند. گاهى همین شیرینى‌هاى کوچک تمام شب‌هایمان را بخیر می‌کند. شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هیچ شبی، پایان زندگی نیست. از ورای هر شب، دوباره خورشید طلوع می‌کند و بشارت صبحی دیگر می‌دهد. این یعنی امید هرگز نمی‌میرد. امیدت روز افزون و شبت بخیر

متن شب بخیر خاص انگیزشی

هر شب پنجرہ‌های ملکوت آسمان، به سوی قلب‌ها گشودہ می‌شود. الهی امشب ﮐﯿﻨﻪ ﺍﺯ دلت بیرون برود و نور ایمان در قلبت جاری شود. شب بخیر

متن شب بخیر خاص عاشقانه

تو این شب زیبا آرزو می‌کنم که مرغ آمین به آرزوهات آمین بگه تا دلواپسی توی خیالت نمونه و چه چیزی از آرامش ناب خوشتر؟ شبت بخیر

شب بخیر متفاوت

انتهای شب شد. دل‌ها به فردا امیدوار و چشم‌ها پر از خواب. همه می‌گویند که زندگی سر بالایی و سرازیری دارد اما زندگی هر چه که هست جریان دارد. شبت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

الهی شکر که خدا هست. او مرهم تمام زخم‌هاست، هروقت دلت خواست مهمانش کڹ در بهتریڹ جایی که او می‌پسندد: در قلبت. شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه

خورشید خاموش، ستاره روشن آسمان آبی خاموش، آسمان سیاه روشن همه چیز آماده است که امشب تو را درون رؤیاهایم ببینم. شبت به خیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

چراغی برایت روشن می‌کنم در تاریکی قلب سیاہ شب؛ آن‌گاہ از خدا می‌خواهم اگر در تاریکی غم اسیر تنهایی شدی، چراغ امیدت روشن بماند. شب زیبایت بخیر و خوشی

متن شب بخیر کوتاه

به خدا خواهم گفت که در فراسوی این شب تاریک و سیاه، نور عشق بی حدش را بر خوشه آرزوهایت بتاباند تا صدها ستاره لبخند روی لب‌هایت بروید. شبت بخیر

متن شب بخیر شیطونی

شب مانند پردہ سیاهی کل شهر را گرفته است. قلمی بردار و فردایت را با ستارہ‌های درخشان به تصویر بکش. بدان این تو هستی که فردایت را می‌سازی. شبت بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

خدایا، یک روز دیگر بخ انتها رسید. از تو می‌‌خواهم اگر فراموش کردم که خدای بزرگی دارم؛ تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری. با نوازشی یا شاید تلنگری آرام وجودت را، مهربانی و بزرگی‌ات را به من یادآوری کن. شب بخیر

شب بخیر شیطونی عاشقانه

خدایا، همیشه دلتنگی ام را در دریای آرام مهربانی‌ات ریختم. عجیب این دریا معجزه می‌کند. مهربانا، این معجزه را برای عزیزانم مقرر فرما تا غم‌هایشان در دریای بیکران مهرت به آرامش بدل شود. شب بخیر

پیامک شب بخیر به دوست

خوابای رنگی ببینی
خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون
خوب بخوابی عزیز جون

پیامک شب بخیر خاص

شب بخیر ای آخرین امید من
نذار تاریکی تو قلبت بنشینه
چشاتو به روی شهر شب ببند
تا چشای کوچیکت خواب ببینه

شب بخیر آرام جانم

مثل یه گنجیشک کوچیک آروم بخواب مهربونم
چشماتو رو هم بذار من اینجا بیدار می‌مونم
کابوس رو زندون می‌کنم خواب بد رو می‌سوزونم
حافظ خواب تو می‌شیم من و خدای خوب دل
چشم‌هاتو فردا می‌بینم خوب بخوابی شبت به خیر

متن شب بخیر خاص دوستانه

ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم
بوسه به پات میریزم شبت به خیر عزیزم
وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من
عشقو به پات می‌ریزم شبت به خیر عزیزم

شب بخیر آرام جانم

عزیزم خواب و بیداریت قشنگه
شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم، مهربونم، دلنشینم
منم من، عاشقت آروم باش بهترینم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

می‌خوام وقتی تو خوابی کنار تو بشینم
اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینم
مواظب خودت باش شبت بخیر عزیزم
ای کاش می‌شد تو خوابت رنگین کمون بریزم

شب بخیر آرام جانم

امیدوارم امشب که می‌خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمی‌تونم بیام به خوابت. شبت به خیر

متن شب بخیر کوتاه

این پیام از من خوابالو برای یک آدم خوابالو در زمان خواب‌آلودگی ارسال شده است. لطفا خوب بخوابید. شب خوش

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

VvVVVvvvV
این‌ها پرنده‌هایی هستند که از طرف من آمدند تا تو را بوس کنند و بگویند: شبت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

ببین عزیز دلم پاشو
اگه پا نشی قهر می‌کنما
خب دلم برات تنگ شده
جون من پاشو
پاشدی؟
آفرین عزیزم
حالا که پا شدی ماچم کن و بگیر بخواب! شب بخیر

شب بخیر بانمک

سلام. این اس ام اس صرفاً جهت یادآوری به شما برای مسواک زدن است و ارزش قانونی دیگری ندارد .شب بخیر

متن شب بخیر خاص عاشقانه

مشترک گرامی این اس ام اس به منظور بیدار کردن شما می‌باشد لطفا لبخند بزنید! شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

مسافر عزیز سرزمین رؤیاهای شیرین خوش آمدی. خواهشمند است در بستر خود آرام باشید. تا لحظاتی دیگر آماده پرواز خواهیم شد. تا صبح فردا سفر خوبی برای شما آرزومندیم. با تشکر، خلبان خطوط هوایی رؤیا. شب خوش.

شب بخیر آرام جانم

آخر شب است. روی تخت خوابم دراز کشیده‌ام و منتظرم تا تنهایی مثل همیشه به آغوشم بیاید. شب بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

دلم می‌خواهد آرام خوابیده باشی، بی‌ترس، بی‌دلهره، بی‌دلتنگی. دلم می‌خواهد وقتی خواب هستی آنجا باشم؛ دم در بایستم، سرم را به چارچوب در اتاقت چسبانم، سیر نگاهت کنم. خوب بخوابی گلم. شبت بخیر

متن شب بخیر کوتاه

امیدوارم امشب که می‌خوابی سفر زیبایی به دنیای رؤیاها داشته باشی. عزیزترینم، تا برگردی به انتظارت بیدار می‌مانم. شبت بخیر

متن شب بخیر خاص

عزیزم پرده پلک‌هاتو آروم روی چشمات می‌کشم و بوسه دوستت دارم رو از گونه‌هات می‌گیرم. شب بخیر مهربانم

متن شب بخیر شیطونی

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کنی تا خوابت ببرد. شبت بخیر احساس من

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

باز هم شب شد و من هنوز بی عشق تو از تمام رؤیاها دلگیرم. امشب در انتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشمان زیبایت را به رؤیاها بسپار. شب بخیر

شب بخیر بانمک

باز امشب تو را صدا می‌زنم. باز تو را به آن کسی می‌سپارم که در دیار بی‌کسی بین همه دلواپسی‌ها مونس و همدمم بوده است. شب بخیر بهانه زندگی

متن شب بخیر خاص عاشقانه

خوب بخواب نازنینم. به جان تمام دلواپسی‌هایم قسم که لحظه‌ای دیده بر هم ننهم و نگهبان تمام غزل‌های بر باد رفته باشم. قول می‌دهم یک مو نیز از سر قاصدک رؤیاهایت کم نشود. شب به خیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

خدایا، در انتهای شب، قلب‌های مهربان دوستانم را به تو می‌سپارم. باشد که با یاد تو به آرامش رسیده و فارغ از دردها و رنج‌ها، طلوع صبحی زیبا را به نظاره بنشینند. شب بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

پروردگارا، امروزمان گذشت. فردایمان را با گذشتت شیرین کن. ما به مهربانیت محتاجیم، رهایمان نکن. خدایا، شب ما را با یادت بخیر کن. شب خوش

پیامک شب بخیر کوتاه

گاهى شب بخیر انتظار دست پدر و مادریست که چراغ اتاقمان را خاموش کنند. گاهى همین شیرینى‌هاى کوچک تمام شب‌هایمان را بخیر می‌کند. شب بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

هیچ شبی، پایان زندگی نیست. از ورای هر شب، دوباره خورشید طلوع می‌کند و بشارت صبحی دیگر می‌دهد. این یعنی امید هرگز نمی‌میرد. امیدت روز افزون و شبت بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هر شب پنجرہ‌های ملکوت آسمان، به سوی قلب‌ها گشودہ می‌شود. الهی امشب ﮐﯿﻨﻪ ﺍﺯ دلت بیرون برود و نور ایمان در قلبت جاری شود. شب بخیر

شب بخیر متفاوت

تو این شب زیبا آرزو می‌کنم که مرغ آمین به آرزوهات آمین بگه تا دلواپسی توی خیالت نمونه و چه چیزی از آرامش ناب خوشتر؟ شبت بخیر

پیامک شب بخیر به همسر

انتهای شب شد. دل‌ها به فردا امیدوار و چشم‌ها پر از خواب. همه می‌گویند که زندگی سر بالایی و سرازیری دارد اما زندگی هر چه که هست جریان دارد. شبت بخیر

شب بخیر همه وجودم

الهی شکر که خدا هست. او مرهم تمام زخم‌هاست، هروقت دلت خواست مهمانش کڹ در بهتریڹ جایی که او می‌پسندد: در قلبت. شب بخیر

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

خورشید خاموش، ستاره روشن آسمان آبی خاموش، آسمان سیاه روشن همه چیز آماده است که امشب تو را درون رؤیاهایم ببینم. شبت به خیر

متن شب بخیر کوتاه

چراغی برایت روشن می‌کنم در تاریکی قلب سیاہ شب؛ آن‌گاہ از خدا می‌خواهم اگر در تاریکی غم اسیر تنهایی شدی، چراغ امیدت روشن بماند. شب زیبایت بخیر و خوشی

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

به خدا خواهم گفت که در فراسوی این شب تاریک و سیاه، نور عشق بی حدش را بر خوشه آرزوهایت بتاباند تا صدها ستاره لبخند روی لب‌هایت بروید. شبت بخیر

شب بخیر همه وجودم

شب مانند پردہ سیاهی کل شهر را گرفته است. قلمی بردار و فردایت را با ستارہ‌های درخشان به تصویر بکش. بدان این تو هستی که فردایت را می‌سازی. شبت بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

خدایا، یک روز دیگر بخ انتها رسید. از تو می‌‌خواهم اگر فراموش کردم که خدای بزرگی دارم؛ تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری. با نوازشی یا شاید تلنگری آرام وجودت را، مهربانی و بزرگی‌ات را به من یادآوری کن. شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر خاص

خدایا، همیشه دلتنگی ام را در دریای آرام مهربانی‌ات ریختم. عجیب این دریا معجزه می‌کند. مهربانا، این معجزه را برای عزیزانم مقرر فرما تا غم‌هایشان در دریای بیکران مهرت به آرامش بدل شود. شب بخیر

متن شب بخیر شیطونی

خوابای رنگی ببینی
خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون
خوب بخوابی عزیز جون

در جواب شب بخیر چی بگیم

شب بخیر ای آخرین امید من
نذار تاریکی تو قلبت بنشینه
چشاتو به روی شهر شب ببند
تا چشای کوچیکت خواب ببینه

شب بخیر متفاوت

مثل یه گنجیشک کوچیک آروم بخواب مهربونم
چشماتو رو هم بذار من اینجا بیدار می‌مونم
کابوس رو زندون می‌کنم خواب بد رو می‌سوزونم
حافظ خواب تو می‌شیم من و خدای خوب دل
چشم‌هاتو فردا می‌بینم خوب بخوابی شبت به خیر

پیامک شب بخیر باحال

ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم
بوسه به پات میریزم شبت به خیر عزیزم
وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من
عشقو به پات می‌ریزم شبت به خیر عزیزم

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

عزیزم خواب و بیداریت قشنگه
شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم، مهربونم، دلنشینم
منم من، عاشقت آروم باش بهترینم

متن شب بخیر خاص عاشقانه

می‌خوام وقتی تو خوابی کنار تو بشینم
اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینم
مواظب خودت باش شبت بخیر عزیزم
ای کاش می‌شد تو خوابت رنگین کمون بریزم

متن شب بخیر خاص

امیدوارم امشب که می‌خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمی‌تونم بیام به خوابت. شبت به خیر

متن شب بخیر خاص

این پیام از من خوابالو برای یک آدم خوابالو در زمان خواب‌آلودگی ارسال شده است. لطفا خوب بخوابید. شب خوش

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

VvVVVvvvV
این‌ها پرنده‌هایی هستند که از طرف من آمدند تا تو را بوس کنند و بگویند: شبت بخیر

متن شب بخیر خاص

ببین عزیز دلم پاشو
اگه پا نشی قهر می‌کنما
خب دلم برات تنگ شده
جون من پاشو
پاشدی؟
آفرین عزیزم
حالا که پا شدی ماچم کن و بگیر بخواب! شب بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

سلام. این اس ام اس صرفاً جهت یادآوری به شما برای مسواک زدن است و ارزش قانونی دیگری ندارد .شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه

مشترک گرامی این اس ام اس به منظور بیدار کردن شما می‌باشد لطفا لبخند بزنید! شب بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

مسافر عزیز سرزمین رؤیاهای شیرین خوش آمدی. خواهشمند است در بستر خود آرام باشید. تا لحظاتی دیگر آماده پرواز خواهیم شد. تا صبح فردا سفر خوبی برای شما آرزومندیم. با تشکر، خلبان خطوط هوایی رؤیا. شب خوش.

متن عاشقانه شب بخیر خاص

آخر شب است. روی تخت خوابم دراز کشیده‌ام و منتظرم تا تنهایی مثل همیشه به آغوشم بیاید. شب بخیر

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

دلم می‌خواهد آرام خوابیده باشی، بی‌ترس، بی‌دلهره، بی‌دلتنگی. دلم می‌خواهد وقتی خواب هستی آنجا باشم؛ دم در بایستم، سرم را به چارچوب در اتاقت چسبانم، سیر نگاهت کنم. خوب بخوابی گلم. شبت بخیر

متن شب بخیر کوتاه

امیدوارم امشب که می‌خوابی سفر زیبایی به دنیای رؤیاها داشته باشی. عزیزترینم، تا برگردی به انتظارت بیدار می‌مانم. شبت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

عزیزم پرده پلک‌هاتو آروم روی چشمات می‌کشم و بوسه دوستت دارم رو از گونه‌هات می‌گیرم. شب بخیر مهربانم

پیامک شب بخیر به همسر

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کنی تا خوابت ببرد. شبت بخیر احساس من

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

باز هم شب شد و من هنوز بی عشق تو از تمام رؤیاها دلگیرم. امشب در انتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشمان زیبایت را به رؤیاها بسپار. شب بخیر

شب بخیر بانمک

باز امشب تو را صدا می‌زنم. باز تو را به آن کسی می‌سپارم که در دیار بی‌کسی بین همه دلواپسی‌ها مونس و همدمم بوده است. شب بخیر بهانه زندگی

پیامک شب بخیر دلتنگی

خوب بخواب نازنینم. به جان تمام دلواپسی‌هایم قسم که لحظه‌ای دیده بر هم ننهم و نگهبان تمام غزل‌های بر باد رفته باشم. قول می‌دهم یک مو نیز از سر قاصدک رؤیاهایت کم نشود. شب به خیر

پیامک شب بخیر باحال

متن زیبای شب بخیر مادر

مامان عزیزم!
عشقی که تو در زندگی به من داده ای قابل مقایسه با هیچ عشق و دوست داشتنی نیست
تو بهترین مادر دنیایی و من به داشتنت افتخار می کنم
شب بخیر✨🌙

پیامک شب بخیر دلتنگی

شب بخیر به ماه و ستاره شب هایم
که در سایه تلالو و درخشش او تمام تاریکی های زندگی ام رنگ روشنی به خود گرفته اند
دوستت دارم مادرم♥️

پیامک شب بخیر به دوست

وقتی روز به شب تبدیل می شود
نگرانی هایت را دور کن
چشمان زیبایت را ببند
و بخواب
بهترین ها برای توست
شب بخیر مامان جان!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

امشب که سرت را روی بالش می گذاری
برایت دعا می کنم که رویاهایت مثل عسل شیرین و مثل دریای آرام نیمه شب پر از آرامش باشد
شب بخیر مامانی!

پیامک شب بخیر عاطفی

پیامک شب بخیر به مادر

مامان قشنگم!
مرسی که وقتی همه دنیا علیه من بودن
همیشه منو تشویق کردی
تو ستاره راهنمای منی🌟
شبت ستاره بارون

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

مامانی برات آرزوی یه خواب راحت و رویاهای شیرین دارم
که بعد از یه روز طولانی واقعا می چسبه!
دوستت دارم
شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه

تو همون رویای قشنگی هستی که بیداری های منو زیبا کرده
مادر عزیزتر از جونم! شب بخیر♥️🌙

متن شب بخیر خاص

مامان خوبم!
تو همون فرشته ای هستی که آینده منو روشن و درخشان کردی
و من هر شب با دعا کردن برای سلامتی تو سر روی بالش می زارم
شب بخیر

شب بخیر آرام جانم

متن شب بخیر مادرانه

خوشبختی یعنی یه مامان مهربون داشته باشی
که با شنیدن صداش شب هات بخیر بشه
و با نگاه کردن به چشماش صبح هات روشن
شبت بخیر مامان عزیزم!

شب بخیر همه وجودم

یه قلب هایی هستن که می تونن
بار یه دنیا غم رو به دوش بکشن
و بشن تکیه گاه یه دنیا آدم
یه قلب هایی مثل تو
مادر مهربان من!
شبت بخیر و پر آرامش

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

جملات شب بخیر مامان

شب بخیر مامان
خوب بخوابی
امیدوارم فردا روز خوبی داشته باشی
خیلی مواظب خودت باش
و لبخند بزن

متن شب بخیر کوتاه

هنوز هم برای خوابیدن آغوش گرمتو می خوام مامانی
دلم برات خیلی تنگ شده
شبت آروم‌‍┄•●❥

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

متن زیبای شب بخیر مادر

مامان عزیزم!
عشقی که تو در زندگی به من داده ای قابل مقایسه با هیچ عشق و دوست داشتنی نیست
تو بهترین مادر دنیایی و من به داشتنت افتخار می کنم
شب بخیر✨🌙

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

شب بخیر به ماه و ستاره شب هایم
که در سایه تلالو و درخشش او تمام تاریکی های زندگی ام رنگ روشنی به خود گرفته اند
دوستت دارم مادرم♥️

پیامک شب بخیر به دوست

وقتی روز به شب تبدیل می شود
نگرانی هایت را دور کن
چشمان زیبایت را ببند
و بخواب
بهترین ها برای توست
شب بخیر مامان جان!

متن شب بخیر خاص دوستانه

امشب که سرت را روی بالش می گذاری
برایت دعا می کنم که رویاهایت مثل عسل شیرین و مثل دریای آرام نیمه شب پر از آرامش باشد
شب بخیر مامانی!

شب بخیر همه وجودم

پیامک شب بخیر به مادر

مامان قشنگم!
مرسی که وقتی همه دنیا علیه من بودن
همیشه منو تشویق کردی
تو ستاره راهنمای منی🌟
شبت ستاره بارون

شب بخیر شیطونی عاشقانه

مامانی برات آرزوی یه خواب راحت و رویاهای شیرین دارم
که بعد از یه روز طولانی واقعا می چسبه!
دوستت دارم
شب بخیر

متن شب بخیر خاص انگیزشی

تو همون رویای قشنگی هستی که بیداری های منو زیبا کرده
مادر عزیزتر از جونم! شب بخیر♥️🌙

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

مامان خوبم!
تو همون فرشته ای هستی که آینده منو روشن و درخشان کردی
و من هر شب با دعا کردن برای سلامتی تو سر روی بالش می زارم
شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

متن شب بخیر مادرانه

خوشبختی یعنی یه مامان مهربون داشته باشی
که با شنیدن صداش شب هات بخیر بشه
و با نگاه کردن به چشماش صبح هات روشن
شبت بخیر مامان عزیزم!

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

یه قلب هایی هستن که می تونن
بار یه دنیا غم رو به دوش بکشن
و بشن تکیه گاه یه دنیا آدم
یه قلب هایی مثل تو
مادر مهربان من!
شبت بخیر و پر آرامش

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

جملات شب بخیر مامان

شب بخیر مامان
خوب بخوابی
امیدوارم فردا روز خوبی داشته باشی
خیلی مواظب خودت باش
و لبخند بزن

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هنوز هم برای خوابیدن آغوش گرمتو می خوام مامانی
دلم برات خیلی تنگ شده
شبت آروم‌‍┄•●❥

پیامک شب بخیر باحال

کپشن شب بخیر عشقم

بانوی زیبایی ها … عشق من!
امیدوارم روزی که گذشت درست به شیرینی وجودت بوده باشه
و فردا برایت بهترین ها رو در نظر گرفته باشه
آرام و خوب بخواب
شب بخیر
‌‌❴ ⁰⁰:⁰⁰ ❵

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تو به قدری زیبایی
که ماه و ستاره های آسمان هم به درخششت غبطه می خورند
و من چقدر خوشبختم که ستاره ای همچون تو در زندگی ام می درخشد
شب بخیر مهربان من!

شب بخیر آرام جانم

میان میلیون ها دیروز
و میلیون ها فردا
فقط یک امروز هست و یک امشب
و من هرگز آن را بدون گفتن “دوستت دارم” به تو هدر نخواهم داد!
شب بخیر نازنینم♥️

متن عاشقانه شب بخیر خاص

دوستت دارم
بیش از آن که حتی با کلمات قادر به بیانش باشم
ماه من … شب هایت سرشار از آرامش

پیامک شب بخیر عاطفی

کپشن اینستا برای شب بخیر عاشقانه

نازنین یار!
چشمانت را ببند و بخواب
خیالت تخت … من هرگز از دوست نداشتنت دست بر نمی دارم … حتی در خواب هایم!
شب بخیر عزیزم!

متن عاشقانه شب بخیر جدید

فکر کردن به تو قبل از خواب حالم رو بهتر می کنه
امیدوارم تو هم همین حس رو داشته باشی
شب بخیر عزیز دلم!

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

آغوش تو که باشد
خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست
و تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه ام
کنارم بمان …
می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند♥️🌙

پیامک شب بخیر

کپشن شب بخیر همسرم

بگذار نسیم شبانه تنت را نوازش کند
و ماه برایت لالایی بخواند
امشب به فرشته ها سپرده ام مراقبت باشند
خوب بخوابی دلبرکم!

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

خوب می دانم حتی در دل تاریکی ها هم
زیبایی مهتاب گونه ات همه جا را روشن می کند
شبت پر از آرامش

متن شب بخیر کوتاه

تمام رویای من این است که
در رویای شبانه ی تو جایی داشته باشم
تا شبی رویایی از آن من شود
شبت رویایــــــــی

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

در سکوت شب هایم
تنها صدایی که می شنوم
تپش های قلبم است که
به عشق تو می تپد
و تو را صدا می زند
شب بخیر عشق من!

شب بخیر بانمک

شب بخیر یعنی:
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

“دوستت دارم” با تمام “احساسم”
“دوستت دارم”
به اندازه ے “دلتنگے های” عاشقانه ام
“دوستت دارم”
عمیق تر از بے قرارے هایم

شب بخیرنفسممم

پیامک شب بخیر عارفانه

کپشن شب بخیر عشقم

بانوی زیبایی ها … عشق من!
امیدوارم روزی که گذشت درست به شیرینی وجودت بوده باشه
و فردا برایت بهترین ها رو در نظر گرفته باشه
آرام و خوب بخواب
شب بخیر
‌‌❴ ⁰⁰:⁰⁰ ❵

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

تو به قدری زیبایی
که ماه و ستاره های آسمان هم به درخششت غبطه می خورند
و من چقدر خوشبختم که ستاره ای همچون تو در زندگی ام می درخشد
شب بخیر مهربان من!

متن شب بخیر کوتاه

میان میلیون ها دیروز
و میلیون ها فردا
فقط یک امروز هست و یک امشب
و من هرگز آن را بدون گفتن “دوستت دارم” به تو هدر نخواهم داد!
شب بخیر نازنینم♥️

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

دوستت دارم
بیش از آن که حتی با کلمات قادر به بیانش باشم
ماه من … شب هایت سرشار از آرامش

پیامک شب بخیر به دوست

کپشن اینستا برای شب بخیر عاشقانه

نازنین یار!
چشمانت را ببند و بخواب
خیالت تخت … من هرگز از دوست نداشتنت دست بر نمی دارم … حتی در خواب هایم!
شب بخیر عزیزم!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

فکر کردن به تو قبل از خواب حالم رو بهتر می کنه
امیدوارم تو هم همین حس رو داشته باشی
شب بخیر عزیز دلم!

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

آغوش تو که باشد
خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست
و تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه ام
کنارم بمان …
می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند♥️🌙

متن شب بخیر کوتاه

کپشن شب بخیر همسرم

بگذار نسیم شبانه تنت را نوازش کند
و ماه برایت لالایی بخواند
امشب به فرشته ها سپرده ام مراقبت باشند
خوب بخوابی دلبرکم!

متن شب بخیر شیطونی

خوب می دانم حتی در دل تاریکی ها هم
زیبایی مهتاب گونه ات همه جا را روشن می کند
شبت پر از آرامش

متن شب بخیر خاص

تمام رویای من این است که
در رویای شبانه ی تو جایی داشته باشم
تا شبی رویایی از آن من شود
شبت رویایــــــــی

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

در سکوت شب هایم
تنها صدایی که می شنوم
تپش های قلبم است که
به عشق تو می تپد
و تو را صدا می زند
شب بخیر عشق من!

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

شب بخیر یعنی:
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

شب بخیر آرام جانم

“دوستت دارم” با تمام “احساسم”
“دوستت دارم”
به اندازه ے “دلتنگے های” عاشقانه ام
“دوستت دارم”
عمیق تر از بے قرارے هایم

شب بخیرنفسممم

پیامک شب بخیر باحال

نگرش درست

نیمی از موفقیت است

یکی میگفت

شب فرا رسیده است

در حالیکه دیگری میگفت

صبح در راه است…

شبــتون خوش عزیزان

 

شب بخیر همه وجودم

نگرش درست

نیمی از موفقیت است

یکی میگفت

شب فرا رسیده است

در حالیکه دیگری میگفت

صبح در راه است…

شبــتون خوش عزیزان

 

پیامک شب بخیر باحال

خودت دنیایم شده ای

و خنده های کودکانه ات

دنیایم را زیر رو میکند

دنیای من آرزویم این است

لبخند از نگاهت نرود

و اشک از چشمانت نتراود

مگر از سرِ اشتیاق

شب بخیر شیطونی عاشقانه

دختر کوچولوی رویایی من

دنیا اگر خودش را بکشد نمی تواند

به عشق من نسبت به تو شک کند

تمام بودنت را حس می کنم

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم

پرنسس زیبا و کوچولوی من!

هر کاری خواهم کرد

تا مطمئن شوم که تو

به شیوه درستی بزرگ می شوی

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

نفس من ناز دلم

دختر زیبای من

نفس من به نفست بند است

یک روز نبودنت زمین و زمان را به هم می ریزد

شب بخیر آرام جانم

دختر عزیزم

لحظه هایی که صدای خنده های تو، تو خونه مون می پیچه

انگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.

می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزم

و برای شادی تو هر کاری میکنم

هر روز که از خونه بیرون می رم

به این فکر می‌ کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،

تمام تلاشی که می‌ کنم برای اینه که

تو بهترین ها رو داشته باشی

هیچوقت حتی ذره ای

از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه

عشق همیشگی من

تو بزرگترین بهانه زندگی هستی

شب بخیر آرام جانم

دختر مهربونم

لبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می بره

وجود تو دخترم

منو به زندگی دلگرم می کنه

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

عزیزترینم

تمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردم

که تو به دنیا اومدی

شادی و خوشبختی من،

قلب من برای تو می تپه،

تو مفهوم زندگی منی

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

دختر قشنگم

ممکنه سال‌ها بگذره،

من پیر شده باشم و تو بزرگ،

اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنه

عشق من نسبت به توئه

متن عاشقانه شب بخیر خاص

فرشته نازنینم

دختر عزیزم

تولدت خاص ترین معجزه عمرم بود

از عشق تو بارها شعر خواهم سرود

شب بخیر آرام جانم

دختر شیرین تر از جانم

دوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن شب بخیر خاص عاشقانه

دختر زیبایم

در بنفشه زار چشم تو

من ز بهترین بهشت‌ها گذشته ام

من به بهترین بهار‌ها رسیده ام

تو همزبان بهترین دقایق حیات من

لحظه های هستی من از تو پرشده ست

متن شب بخیر عاشقانه خاص

دخترم

هرروز و هر لحظه

هزاران هزار خدا را سپاس می‌گویم

به خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

پیامک شب بخیر به دوست

دختر کوچک من

لحظه ای که به دنیا آمدی

برکت، عشق و محبت

بسیار برایمان آوردی

شب بخیر همه وجودم

دختر عزیزم

وقتی که به تو نگاه می‌کنم

نمی توانم وجود خدا را منکر شوم

چون فقط خدا می‌تواند

موجودی به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کند

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دختر کوچولوی زیبای من

دنیا هر چقدر هم قدرتمند باشد

محال است مهر تو را از دل من ببرد

پیامک شب بخیر خاص

دختر عزیز بابایی
عشق من به تو نرم تر از پر
و قوی تر از آهن است.

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

دختر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوست دارم دختر کوچولوی مامان!

شب بخیر آرام جانم

تو عالی هستی

و من بسیار افتخار می کنم که دختر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم دختر بابا!

متن عاشقانه شب بخیر جدید

فرشته کوچولوی من

هر اتفاقی بیفته

تو همیشه در قلب من خواهی بود

و من همیشه تو را دوست دارم.

شب بخیر شیطونی عاشقانه

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم دخترکم!

پیامک شب بخیر دلتنگی

دخترم ، وقتی احساس غم و اندوه میکنم ،

کافی است به تو نگاه کنم

تا برایم یادآوری بشود که

تو معجزه من هستی

دوستت دارم دخترکم

شب بخیر شیطونی عاشقانه

بوی گشنیز و ریحون

دختر نازو مهربون

الهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن عاشقانه شب بخیر جدید

کوچک ترین فرشته دنیای من

بودنت مهر و عشق من و پدرت را

نه تنها کم نمی کند

بلکه بیشتر و بیشتر نیز می کند

شب بخیر آرام جانم

دخترک زیبایم

وقتی به چشمهایت نگاه می کنم

عمق عظمت خدا را می بینم

شب بخیر متفاوت

دختر کوچولوی زیبای من

عزیزترینم

همیشه از خدا خواستم

همیشه و هر لحظه

موفق و شاد باشی

خاص و دلبر باشی

شب بخیر آرام جانم

دختر عزیزم

هیچوقت حتی ذره ای

از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه

عشق همیشگی من

تو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن عاشقانه شب بخیر جدید

نفس من ناز دلم

دختر من

نفس من به نفس شما بنداست

یک روز نبودنتان

زمین و زمان را به هم می ریزد

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردی

دخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردی

دخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمده

یک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

شب بخیر بانمک

من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
دختر کوچولوی من دوستت دارم!

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

خودت دنیایم شده ای

و خنده های کودکانه ات

دنیایم را زیر رو میکند

دنیای من آرزویم این است

لبخند از نگاهت نرود

و اشک از چشمانت نتراود

مگر از سرِ اشتیاق

متن شب بخیر خاص انگلیسی

دختر کوچولوی رویایی من

دنیا اگر خودش را بکشد نمی تواند

به عشق من نسبت به تو شک کند

تمام بودنت را حس می کنم

متن شب بخیر خاص دوستانه

من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم

پرنسس زیبا و کوچولوی من!

هر کاری خواهم کرد

تا مطمئن شوم که تو

به شیوه درستی بزرگ می شوی

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

نفس من ناز دلم

دختر زیبای من

نفس من به نفست بند است

یک روز نبودنت زمین و زمان را به هم می ریزد

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

دختر عزیزم

لحظه هایی که صدای خنده های تو، تو خونه مون می پیچه

انگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.

می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزم

و برای شادی تو هر کاری میکنم

هر روز که از خونه بیرون می رم

به این فکر می‌ کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،

تمام تلاشی که می‌ کنم برای اینه که

تو بهترین ها رو داشته باشی

هیچوقت حتی ذره ای

از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه

عشق همیشگی من

تو بزرگترین بهانه زندگی هستی

پیامک شب بخیر عاطفی

دختر مهربونم

لبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می بره

وجود تو دخترم

منو به زندگی دلگرم می کنه

شب بخیر متفاوت

عزیزترینم

تمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردم

که تو به دنیا اومدی

شادی و خوشبختی من،

قلب من برای تو می تپه،

تو مفهوم زندگی منی

متن شب بخیر شیطونی

دختر قشنگم

ممکنه سال‌ها بگذره،

من پیر شده باشم و تو بزرگ،

اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنه

عشق من نسبت به توئه

پیامک شب بخیر خاص

فرشته نازنینم

دختر عزیزم

تولدت خاص ترین معجزه عمرم بود

از عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن شب بخیر کوتاه

دختر شیرین تر از جانم

دوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

دختر زیبایم

در بنفشه زار چشم تو

من ز بهترین بهشت‌ها گذشته ام

من به بهترین بهار‌ها رسیده ام

تو همزبان بهترین دقایق حیات من

لحظه های هستی من از تو پرشده ست

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

دخترم

هرروز و هر لحظه

هزاران هزار خدا را سپاس می‌گویم

به خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

متن شب بخیر خاص

دختر کوچک من

لحظه ای که به دنیا آمدی

برکت، عشق و محبت

بسیار برایمان آوردی

متن عاشقانه شب بخیر جدید

دختر عزیزم

وقتی که به تو نگاه می‌کنم

نمی توانم وجود خدا را منکر شوم

چون فقط خدا می‌تواند

موجودی به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کند

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دختر کوچولوی زیبای من

دنیا هر چقدر هم قدرتمند باشد

محال است مهر تو را از دل من ببرد

پیامک شب بخیر دلتنگی

دختر عزیز بابایی
عشق من به تو نرم تر از پر
و قوی تر از آهن است.

متن شب بخیر شیطونی

دختر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوست دارم دختر کوچولوی مامان!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

تو عالی هستی

و من بسیار افتخار می کنم که دختر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم دختر بابا!

پیامک شب بخیر خاص

فرشته کوچولوی من

هر اتفاقی بیفته

تو همیشه در قلب من خواهی بود

و من همیشه تو را دوست دارم.

پیامک شب بخیر دلتنگی

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم دخترکم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دخترم ، وقتی احساس غم و اندوه میکنم ،

کافی است به تو نگاه کنم

تا برایم یادآوری بشود که

تو معجزه من هستی

دوستت دارم دخترکم

پیامک شب بخیر خاص

بوی گشنیز و ریحون

دختر نازو مهربون

الهی که همیشه تو باشی کنارمون

شب بخیر شیطونی عاشقانه

کوچک ترین فرشته دنیای من

بودنت مهر و عشق من و پدرت را

نه تنها کم نمی کند

بلکه بیشتر و بیشتر نیز می کند

پیامک شب بخیر کوتاه

دخترک زیبایم

وقتی به چشمهایت نگاه می کنم

عمق عظمت خدا را می بینم

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

دختر کوچولوی زیبای من

عزیزترینم

همیشه از خدا خواستم

همیشه و هر لحظه

موفق و شاد باشی

خاص و دلبر باشی

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

دختر عزیزم

هیچوقت حتی ذره ای

از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه

عشق همیشگی من

تو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

در جواب شب بخیر چی بگیم

نفس من ناز دلم

دختر من

نفس من به نفس شما بنداست

یک روز نبودنتان

زمین و زمان را به هم می ریزد

شب بخیر بانمک

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردی

دخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردی

دخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمده

یک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن شب بخیر کوتاه

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
دختر کوچولوی من دوستت دارم!

متن شب بخیر خاص

پروردگارا

امروزمان گذشت

فردایمان را با گذشتت

شیرین کن

ما به مهربانیت محتاجیم

رهایمان نكن

خدایا

شب ما را با یادت بخیر کن…

شب خوش

شب بخیر بانمک

به خدا خواهم گفت

در فراسوی این

شب تاریک و سیاه

نور عشق بی حدش را

بتاباند بر خوشه ی

 آرزوهای  شما تا

صدها ستاره بروید

روی لبهای شما

شبتون بخیر

شب بخیر آرام جانم

شب مانند پردہ سیاهي

کل شهر را گرفته است

قلمي بردار و فردایت را

با ستارہ هاي درخشان به تصویر بکش

بدان این تو هستي که

فردایت را میسازي

شبتون  بخیر

متن شب بخیر کوتاه

فانوسی برایتان روشن می‌کنم،

در زیر باران ودر تاریکی شب،

آنگاه از خدا می‌خواهم،

اگر در تاریکی غم اسیر تنهایی شدید،

فانوس امیدتان روشن بماند…

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر به همسر

گاهى شب بخير

انتظار دست پدر و مادريست

كه چراغ اتاقمان را خاموش كنند

گاهى همين شيرينى هاى كوچك

تمام شبهايمان را بخير ميكند

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

هیچ شبی، پایان زندگی نیست!

از ورای هر شب،

دوباره خورشید طلوع می کند

و بشارت صبحی دیگر می دهد.

این یعنی امید هرگز نمی میرد…

امیدت روز افزون و

شبتون بخیر

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

خدايا امروزمان گذشت

فردایمان رابا گذشتت شیرین کن

ما بـه مهربانیت محتاجیم

رهایمان نكن

خدایا شب ما رابا یادت بخیر کن

پیامک شب بخیر خاص

شڪرڪه خداهست

اوجبــراڹ تمـام دلتنڪَی ها

ومرهــم تمام زخمهاست

هــروقـت دلــت خواست

مهمـانش ڪڹ دربهتـریڹ

جـایی ڪھ اومی پسنـدد

درقـلبت

شب بخیر

شب بخیر متفاوت

خدای_مہربانم

دست نیاز را بہ درگاہ تو دراز میڪنم

و از تو میخواهم ڪہ

آرامش، برڪت، سلامتی

عشق، بخشش و معرفت

را برای همہ دوستان و عزیزانم

ارزانی‌ داری

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

بار الها

تنها کوچه ای

که بن بست نيست

کوچه يادتوست

از تو خالصانه ميخواهم

که دوستان

خوبم و هيچ انسانی

در کوچه پس کوچه هاي

زندگی اسيروگرفتار

هيچ بن بستی نگردد

شب همه عزیزان بخیر

شب بخیر شیطونی عاشقانه

خدایا

درانتهای شب

قلبهای مهربان دوستانم

رابه تو می سپارم

باشد که با یاد تو

به آرامش رسیده

وفارغ از دردها و رنجها

طلوع صبحی زیبا را

به نظاره بنشینند

شبتون بخیر..

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

خدایا

اگر فراموش کردم

که خدای بزرگی دارم

توفراموش نکن که بنده

کوچکی داری

بانوازشی

یاشایدتلنگری آرام

وجودت را

مهربانی وبزرگیت را

به من یادآوری کن

شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

خدایا

همیشه دلتنگی ام را

در دریای آغوشت ریختم

عجیب این

دریامعجزه میکند

مهربانا

این معجزه را

برای عزیزانم مقررفرما

تاغمهایشان

دردریای

بیکران آغوشت

به آرامش بدل شود

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر

آخر شب است

روی تخت خوابم دراز کشیده ام

و منتظرم

تنهایی

مثل همیشه

به آغوشم بیاید

شب بخیر

متن شب بخیر خاص

انتهای شب شد

دلها به فردا امیدوار

چشم هـا پر از خواب

همه میگویند که زندگے

 سر بالایے و سرازیری دارد

اما زندگے هر چه ڪه هست

جریان دارد

شبتون بخیر

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

تو این شب زیبا

آرزو میڪنم…

مرغ آمین به آرزوهاتون

آمین بگه…

 تا دلواپسی توو خیالتون نمونه

و چـہ چیزی از

آرامش ناب خوشتر…

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر کوتاه

چراغے برایتان روشن مےڪنم،

در تاریڪے قلب سیاہ شب،

آنگاہ از خدا مےخواهم

اگر در تاریڪے غم اسیر تنهایے شدید،

چراغ امیدتان روشن بماند…

شب زیباتون بخیر و خوشے

پیامک شب بخیر به دوست

هر شب

پنجرہ‌های ملکوت آسمان،

بسوی قلبها گشودہ میشود ..

الهی امشب!

ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلبہای ‌ما ﺑﺰﺩﺍﯼ

 و نور ایمانت را

درقلبهایمان جاری کن

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر عارفانه

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه / شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم / منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم . .

در جواب شب بخیر چی بگیم

خوابای رنگی بیبینی / خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون / خوب بخوابی عزیز جون

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

امیدوارم امشب که می خوابی سفر زیبایی داشته باشی به دنیای رویاها
عزیزترینم ، تا برگردی به انتظارت بیدار میمونم . . .شبت بخیر

پیامک شب بخیر

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات
بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات
شب به خیر احساس من . .

متن عاشقانه شب بخیر خاص

این پیام از من خوابالو ! برای یک آدم خوابالو
در زمان خوابالودگی ، ارسال شده است !لطفا خوب بخوابید ، شب خوش !

شب بخیر شیطونی عاشقانه

خورشید خاموش ، ستاره روشن آسمان آبی خاموش ، آسمان سیاه روشن همه چیز اماده ست که توی خواب امشب تو رو توی رویاهام ببینم بهانه بیدار شدنم ، شبت به خیر . .

متن شب بخیر خاص انگلیسی

خوش آمدی مسافر سرزمین “رویاهای شیرین”خواهشمند است در بستر بالش خود ارام باشیدتا لحظاتی دیگر اماده پرواز خواهیم شدتا صبح فردا سفر خوبی برای شما آرزومندیم(خلبان خطوط هوایی “رویا”) !شب خوش . .

شب بخیر آرام جانم

امیدوارم امشب که میخوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمیتونم بیام به خوابت !شبت به خیر

پیامک شب بخیر عارفانه

شب بخیر ای آخرین امید من / نذار تاریکی تو قلبت بنشینه
چشاتو بروی شهر شب ببند / تا چشای کوچیکت خواب ببینه . .

پیامک شب بخیر دلتنگی

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببردشبت به خیر عزیزم

شب بخیر همه وجودم

شب قشنگترین اتفاقی‌ست
که تکرار میشود
تا آسمان زیبایی اش را
بـه رخ زمین بکشد
شبــتون سرشار از آرامش

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

باز هم شب شدو و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم
امشب درانتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند
اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپارشب به خیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

باز صدا می زنم تو راامشب
بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی
بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده تو رو به من هدیه داده
شب به خیر بهانه زندگی

متن شب بخیر خاص

تو بخواب نازنینم
به جان تمام دلواپسی هایم قسم
که لحظه ای دیده بر هم ننهم
و نگهبان تمام غزل های بر باد رفته باشم
قول می دهم یک مو نیز از سر قاصدک رویاهایت کم نشود
تو بخواب نازنینم …. شب به خیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

خوابی؟دلم می خواد آروم خوابیده باشی
بی ترس، بی دلهره، بی دلتنگی
دلم می خواد وقتی خوابی اونجا باشم
دم در وایسم، سرمو بچسبونم به چارچوب، نگات کنم
خوب بخوابی گلم
خوابای رنگی ببینی

متن عاشقانه شب بخیر

مثل یه گنجیشک کوچیک اروم بخواب مهربونم
چشماتو رو هم بذار من اینجا بیدار میمونم
کابوس رو زندون میکنم خواب بد رو میسوزونم
حافظ خواب تو میشیم منو خدای خوب دل
چشمهاتو فردا میبینم خوب بخوابی شبت به خیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم / بوسه به پات میریزم شبت به خیر عزیزم
وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من / عشقو به پات میریزم شبت به خیر عزیزم

پیامک شب بخیر عارفانه

لالایی کن بخواب قشنگترین یارمنو از خواب غفلت کردی بیدار
لالایی کن بخواب معنی عشقم
الهی بمونی تو سرنوشتم
لالایی کن شبت به خیر عزیزم
تمام عشقمو به پات میریزم.

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

میخوام وقتی تو خوابی کنار تو بشینم / اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینم
مواظب خودت باش شبت به خیر عزیزم / ای کاش میشد تو خوابت رنگین کمون بریزم . .

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

پروردگارا

امروزمان گذشت

فردایمان را با گذشتت

شیرین کن

ما به مهربانیت محتاجیم

رهایمان نكن

خدایا

شب ما را با یادت بخیر کن…

شب خوش

شب بخیر آرام جانم

به خدا خواهم گفت

در فراسوی این

شب تاریک و سیاه

نور عشق بی حدش را

بتاباند بر خوشه ی

 آرزوهای  شما تا

صدها ستاره بروید

روی لبهای شما

شبتون بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

شب مانند پردہ سیاهي

کل شهر را گرفته است

قلمي بردار و فردایت را

با ستارہ هاي درخشان به تصویر بکش

بدان این تو هستي که

فردایت را میسازي

شبتون  بخیر

متن شب بخیر خاص

فانوسی برایتان روشن می‌کنم،

در زیر باران ودر تاریکی شب،

آنگاه از خدا می‌خواهم،

اگر در تاریکی غم اسیر تنهایی شدید،

فانوس امیدتان روشن بماند…

شبتون بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

گاهى شب بخير

انتظار دست پدر و مادريست

كه چراغ اتاقمان را خاموش كنند

گاهى همين شيرينى هاى كوچك

تمام شبهايمان را بخير ميكند

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

هیچ شبی، پایان زندگی نیست!

از ورای هر شب،

دوباره خورشید طلوع می کند

و بشارت صبحی دیگر می دهد.

این یعنی امید هرگز نمی میرد…

امیدت روز افزون و

شبتون بخیر

متن عاشقانه شب بخیر خاص

خدايا امروزمان گذشت

فردایمان رابا گذشتت شیرین کن

ما بـه مهربانیت محتاجیم

رهایمان نكن

خدایا شب ما رابا یادت بخیر کن

متن شب بخیر شیطونی

شڪرڪه خداهست

اوجبــراڹ تمـام دلتنڪَی ها

ومرهــم تمام زخمهاست

هــروقـت دلــت خواست

مهمـانش ڪڹ دربهتـریڹ

جـایی ڪھ اومی پسنـدد

درقـلبت

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

خدای_مہربانم

دست نیاز را بہ درگاہ تو دراز میڪنم

و از تو میخواهم ڪہ

آرامش، برڪت، سلامتی

عشق، بخشش و معرفت

را برای همہ دوستان و عزیزانم

ارزانی‌ داری

شب بخیر

متن شب بخیر خاص

بار الها

تنها کوچه ای

که بن بست نيست

کوچه يادتوست

از تو خالصانه ميخواهم

که دوستان

خوبم و هيچ انسانی

در کوچه پس کوچه هاي

زندگی اسيروگرفتار

هيچ بن بستی نگردد

شب همه عزیزان بخیر

پیامک شب بخیر عارفانه

خدایا

درانتهای شب

قلبهای مهربان دوستانم

رابه تو می سپارم

باشد که با یاد تو

به آرامش رسیده

وفارغ از دردها و رنجها

طلوع صبحی زیبا را

به نظاره بنشینند

شبتون بخیر..

شب بخیر متفاوت

خدایا

اگر فراموش کردم

که خدای بزرگی دارم

توفراموش نکن که بنده

کوچکی داری

بانوازشی

یاشایدتلنگری آرام

وجودت را

مهربانی وبزرگیت را

به من یادآوری کن

شب بخیر

پیامک شب بخیر

خدایا

همیشه دلتنگی ام را

در دریای آغوشت ریختم

عجیب این

دریامعجزه میکند

مهربانا

این معجزه را

برای عزیزانم مقررفرما

تاغمهایشان

دردریای

بیکران آغوشت

به آرامش بدل شود

شب بخیر

متن شب بخیر خاص

آخر شب است

روی تخت خوابم دراز کشیده ام

و منتظرم

تنهایی

مثل همیشه

به آغوشم بیاید

شب بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

انتهای شب شد

دلها به فردا امیدوار

چشم هـا پر از خواب

همه میگویند که زندگے

 سر بالایے و سرازیری دارد

اما زندگے هر چه ڪه هست

جریان دارد

شبتون بخیر

متن شب بخیر خاص عاشقانه

تو این شب زیبا

آرزو میڪنم…

مرغ آمین به آرزوهاتون

آمین بگه…

 تا دلواپسی توو خیالتون نمونه

و چـہ چیزی از

آرامش ناب خوشتر…

شبتون بخیر

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

چراغے برایتان روشن مےڪنم،

در تاریڪے قلب سیاہ شب،

آنگاہ از خدا مےخواهم

اگر در تاریڪے غم اسیر تنهایے شدید،

چراغ امیدتان روشن بماند…

شب زیباتون بخیر و خوشے

شب بخیر شیطونی عاشقانه

هر شب

پنجرہ‌های ملکوت آسمان،

بسوی قلبها گشودہ میشود ..

الهی امشب!

ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلبہای ‌ما ﺑﺰﺩﺍﯼ

 و نور ایمانت را

درقلبهایمان جاری کن

شبتون بخیر

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه / شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم / منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم . .

پیامک شب بخیر دلتنگی

خوابای رنگی بیبینی / خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون / خوب بخوابی عزیز جون

در جواب شب بخیر چی بگیم

امیدوارم امشب که می خوابی سفر زیبایی داشته باشی به دنیای رویاها
عزیزترینم ، تا برگردی به انتظارت بیدار میمونم . . .شبت بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات
بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات
شب به خیر احساس من . .

پیامک شب بخیر عاطفی

این پیام از من خوابالو ! برای یک آدم خوابالو
در زمان خوابالودگی ، ارسال شده است !لطفا خوب بخوابید ، شب خوش !

متن شب بخیر اینستاگرام

خورشید خاموش ، ستاره روشن آسمان آبی خاموش ، آسمان سیاه روشن همه چیز اماده ست که توی خواب امشب تو رو توی رویاهام ببینم بهانه بیدار شدنم ، شبت به خیر . .

متن شب بخیر خاص عاشقانه

خوش آمدی مسافر سرزمین “رویاهای شیرین”خواهشمند است در بستر بالش خود ارام باشیدتا لحظاتی دیگر اماده پرواز خواهیم شدتا صبح فردا سفر خوبی برای شما آرزومندیم(خلبان خطوط هوایی “رویا”) !شب خوش . .

متن شب بخیر کوتاه

امیدوارم امشب که میخوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمیتونم بیام به خوابت !شبت به خیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

شب بخیر ای آخرین امید من / نذار تاریکی تو قلبت بنشینه
چشاتو بروی شهر شب ببند / تا چشای کوچیکت خواب ببینه . .

متن شب بخیر شیطونی

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببردشبت به خیر عزیزم

شب بخیر متفاوت

شب قشنگترین اتفاقی‌ست
که تکرار میشود
تا آسمان زیبایی اش را
بـه رخ زمین بکشد
شبــتون سرشار از آرامش

شب بخیر همه وجودم

باز هم شب شدو و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم
امشب درانتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند
اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپارشب به خیر

پیامک شب بخیر به همسر

باز صدا می زنم تو راامشب
بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی
بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده تو رو به من هدیه داده
شب به خیر بهانه زندگی

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

تو بخواب نازنینم
به جان تمام دلواپسی هایم قسم
که لحظه ای دیده بر هم ننهم
و نگهبان تمام غزل های بر باد رفته باشم
قول می دهم یک مو نیز از سر قاصدک رویاهایت کم نشود
تو بخواب نازنینم …. شب به خیر

پیامک شب بخیر خاص

خوابی؟دلم می خواد آروم خوابیده باشی
بی ترس، بی دلهره، بی دلتنگی
دلم می خواد وقتی خوابی اونجا باشم
دم در وایسم، سرمو بچسبونم به چارچوب، نگات کنم
خوب بخوابی گلم
خوابای رنگی ببینی

پیامک شب بخیر عاطفی

مثل یه گنجیشک کوچیک اروم بخواب مهربونم
چشماتو رو هم بذار من اینجا بیدار میمونم
کابوس رو زندون میکنم خواب بد رو میسوزونم
حافظ خواب تو میشیم منو خدای خوب دل
چشمهاتو فردا میبینم خوب بخوابی شبت به خیر

پیامک شب بخیر عارفانه

ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم / بوسه به پات میریزم شبت به خیر عزیزم
وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من / عشقو به پات میریزم شبت به خیر عزیزم

متن شب بخیر شیطونی

لالایی کن بخواب قشنگترین یارمنو از خواب غفلت کردی بیدار
لالایی کن بخواب معنی عشقم
الهی بمونی تو سرنوشتم
لالایی کن شبت به خیر عزیزم
تمام عشقمو به پات میریزم.

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

میخوام وقتی تو خوابی کنار تو بشینم / اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینم
مواظب خودت باش شبت به خیر عزیزم / ای کاش میشد تو خوابت رنگین کمون بریزم . .

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

خدایا

دراین شب تو رامهربانیت قسم
دلهاى گرفته را شاد
ودست هاى نیازمند رابى نیازگردان
وقلبى نورانى،تنى سالم
زندگى ارام
نصیب دوستانم بگردان…

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر

امشب از خدایی که
از همیشه نزدیکتر است برایت؛
عاشقانه‌ترین لحظات را میطلبم…
زیباترین لبخندها را روی لبهایت…
و آرام ترین لحظات را برای هر روزت…

شب تون بخیر

شب بخیر آرام جانم

همیشه کلبه ای دنج در خلوت آرام ذهنت داشته باش!
هر شب مرور کن برای هدایای امروزت شکرگزار باشی!
گذشته را مثل آب راکد رها کن

شب تون بخیر دوستان

متن شب بخیر خاص عاشقانه

برای آرامش یک تبسم
برای قدرت بخشیدن به قلب
یک حرف شیرین
برای روحیه
یک‌ قدردانی
و برای جذب برکات الهی
یک دعا کافیست…

شب تون بخیر

متن شب بخیر شیطونی

انتهای شب شد
دلها به فردا امیدوار
چشم ها پر از خواب
همه میگویند که زندگی
سر بالایی و سرازیری دارد
اما زندگی هر چه که هست
جریان دارد
تا خدا هست و
خدایی می کند، امید هست
شب بخیر

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

‏تا دیر نشده
واسه اونایی که دوستشون دارین
یک زمانی رو کنار بذارید،
وگرنه زمان اونا رو از شما کنار میذاره…

شب بخیر

در جواب شب بخیر چی بگیم

شب را دوست دارم …
همه‌ی آدم‌ها خوابیده‌اند ،
و اگر خبری از مهربانی و انسانیت نباشد ؛
لااقل توجیهی برایش هست

شب تون بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

در سکوت شب نقش
رویاهایت رابه تصویر بکش ایمان ‌داشته باش به خدایی که نا امید نمی کند و
رحتمش بی پایان است.

شبتون بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

زندگی کوتاه تر از آن است که…
به خصومت بگذرد!
و قلب ها گرامی تر از آنند…
که بشکنند
فردا طلوع خواهد کرد!
حتی اگر نباشیم!

شب بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

گاهی؛
نه گریه آرامت می‌کند و نه خنده
نه فریاد آرامت می‌کند و نه سکوت
آن‌جاست که با چشمانی خیس
رو به آسمان می‌کنی و می‌گویی:
من فقط تو را دارم…!

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

هر شب کمی با خودت،
دلت و خدا خلوت کن؛
کمی فکر کن،
روزت را مرور کن!
هر شب قبل از خواب ذهنت را، دلت را سبک کن و آرام بخواب…
شب‌های پاییزی

شب‌تون بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

الهی
در سڪوت
شب ذهنم را آرام
ڪن، ومرا در پناه
خودت به دور از هیاهو
این جهان بدار
الهی شبم را
با یادت بخیر ڪن

متن شب بخیر خاص عاشقانه

آدم باید شب را
بدون افسوس امروزِ رفته
و بدون آهِ گذشته تمام کند.

باید به فردا فکر کند
که روزِ دیگریست.
شب بخیر

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

در این شب زیبای پاییزی
دعا میکنم مرغ آمین
بیاید و بر آرزوهاتون
آمین بگوید
دلواپسی درخیالتون نماند و
آرام باشید
چه چیزی از
آرامش ناب خوش تر

شبتون بخیر

شب بخیر همه وجودم

شب قشنگترین اتفاقیست که
تکرار میشود تا آسمان
زیباییش را به رخ زمین بکشد..
خدایا ستاره های آسمان را
سقف خانه دوستانم کن
تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد

شب بخیر آرام جانم

با غروب آفتاب
بخش دوم حیات
در شب جاری می‌شود
و همان خدایی که حاکم
روز است شب نیز
بر عرش آسمان‌ها می‌نشیند
تا عشق و آرامش را به ما هدیه کند…

شب‌تون بخیر

شب بخیر آرام جانم

دلتنگى‌هاى آخرِ شبِ هر کس،
هیچ شعبه‌ى دیگرى ندارد!
یکى عکس می‌بیند
یکى آهنگ گوش می‌دهد
دیگرى پیغام‌ها را مرور می‌کند
یکی…
انتخاب با شماست!

شب بخیر

متن شب بخیر خاص

خداوندا …
بدون نوازشهای تو …
بدون مهر و محبت تو …
بدون عشق تو …
میان دست های زندگی
مچاله میشویم !
خدایا …
نوازش و مهربانیت را از ما نگیر !

شب بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

آرامش آدمها با ارزشترین
حس دنیاست
براتون یک دنیا آرامش
یک دنیا تندرستی
و یک عالم
خوشبختی و برکت
از خدای بزرگ خواستارم
لحظه هاتون پر از عطر گل با طراوت.

شب تون بخیر

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

مگر می‌شود شب را دوست نداشت؟!
وقتی تمامِ دغدغه‌ها خوابیده‌اند
وقتی آدم فراموش می‌کند کجایِ جهان ایستاده و
چقدر غمگین است…
شب‌تون بخیر

پیامک شب بخیر عارفانه

خدایا

دراین شب تو رامهربانیت قسم
دلهاى گرفته را شاد
ودست هاى نیازمند رابى نیازگردان
وقلبى نورانى،تنى سالم
زندگى ارام
نصیب دوستانم بگردان…

شبتون بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

امشب از خدایی که
از همیشه نزدیکتر است برایت؛
عاشقانه‌ترین لحظات را میطلبم…
زیباترین لبخندها را روی لبهایت…
و آرام ترین لحظات را برای هر روزت…

شب تون بخیر

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

همیشه کلبه ای دنج در خلوت آرام ذهنت داشته باش!
هر شب مرور کن برای هدایای امروزت شکرگزار باشی!
گذشته را مثل آب راکد رها کن

شب تون بخیر دوستان

متن شب بخیر خاص انگلیسی

برای آرامش یک تبسم
برای قدرت بخشیدن به قلب
یک حرف شیرین
برای روحیه
یک‌ قدردانی
و برای جذب برکات الهی
یک دعا کافیست…

شب تون بخیر

شب بخیر متفاوت

انتهای شب شد
دلها به فردا امیدوار
چشم ها پر از خواب
همه میگویند که زندگی
سر بالایی و سرازیری دارد
اما زندگی هر چه که هست
جریان دارد
تا خدا هست و
خدایی می کند، امید هست
شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

‏تا دیر نشده
واسه اونایی که دوستشون دارین
یک زمانی رو کنار بذارید،
وگرنه زمان اونا رو از شما کنار میذاره…

شب بخیر

متن شب بخیر خاص

شب را دوست دارم …
همه‌ی آدم‌ها خوابیده‌اند ،
و اگر خبری از مهربانی و انسانیت نباشد ؛
لااقل توجیهی برایش هست

شب تون بخیر

شب بخیر متفاوت

در سکوت شب نقش
رویاهایت رابه تصویر بکش ایمان ‌داشته باش به خدایی که نا امید نمی کند و
رحتمش بی پایان است.

شبتون بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

زندگی کوتاه تر از آن است که…
به خصومت بگذرد!
و قلب ها گرامی تر از آنند…
که بشکنند
فردا طلوع خواهد کرد!
حتی اگر نباشیم!

شب بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

گاهی؛
نه گریه آرامت می‌کند و نه خنده
نه فریاد آرامت می‌کند و نه سکوت
آن‌جاست که با چشمانی خیس
رو به آسمان می‌کنی و می‌گویی:
من فقط تو را دارم…!

شب بخیر

پیامک شب بخیر

هر شب کمی با خودت،
دلت و خدا خلوت کن؛
کمی فکر کن،
روزت را مرور کن!
هر شب قبل از خواب ذهنت را، دلت را سبک کن و آرام بخواب…
شب‌های پاییزی

شب‌تون بخیر

پیامک شب بخیر به همسر

الهی
در سڪوت
شب ذهنم را آرام
ڪن، ومرا در پناه
خودت به دور از هیاهو
این جهان بدار
الهی شبم را
با یادت بخیر ڪن

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

آدم باید شب را
بدون افسوس امروزِ رفته
و بدون آهِ گذشته تمام کند.

باید به فردا فکر کند
که روزِ دیگریست.
شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

در این شب زیبای پاییزی
دعا میکنم مرغ آمین
بیاید و بر آرزوهاتون
آمین بگوید
دلواپسی درخیالتون نماند و
آرام باشید
چه چیزی از
آرامش ناب خوش تر

شبتون بخیر

شب بخیر همه وجودم

شب قشنگترین اتفاقیست که
تکرار میشود تا آسمان
زیباییش را به رخ زمین بکشد..
خدایا ستاره های آسمان را
سقف خانه دوستانم کن
تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

با غروب آفتاب
بخش دوم حیات
در شب جاری می‌شود
و همان خدایی که حاکم
روز است شب نیز
بر عرش آسمان‌ها می‌نشیند
تا عشق و آرامش را به ما هدیه کند…

شب‌تون بخیر

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

دلتنگى‌هاى آخرِ شبِ هر کس،
هیچ شعبه‌ى دیگرى ندارد!
یکى عکس می‌بیند
یکى آهنگ گوش می‌دهد
دیگرى پیغام‌ها را مرور می‌کند
یکی…
انتخاب با شماست!

شب بخیر

شب بخیر آرام جانم

خداوندا …
بدون نوازشهای تو …
بدون مهر و محبت تو …
بدون عشق تو …
میان دست های زندگی
مچاله میشویم !
خدایا …
نوازش و مهربانیت را از ما نگیر !

شب بخیر

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

آرامش آدمها با ارزشترین
حس دنیاست
براتون یک دنیا آرامش
یک دنیا تندرستی
و یک عالم
خوشبختی و برکت
از خدای بزرگ خواستارم
لحظه هاتون پر از عطر گل با طراوت.

شب تون بخیر

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

مگر می‌شود شب را دوست نداشت؟!
وقتی تمامِ دغدغه‌ها خوابیده‌اند
وقتی آدم فراموش می‌کند کجایِ جهان ایستاده و
چقدر غمگین است…
شب‌تون بخیر

متن شب بخیر خاص

خوشبختی یعنی یه مامان بزرگ مهربون داشته باشی
که با شنیدن صداش شب هات بخیر بشه
و با نگاه کردن به چشماش صبح هات روشن
شبت بخیر مامانی عزیزم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

مادربزرگ عزیزم!
شما مظهر امید در تاریکی
مظهر عشق در یک دنیا تلخی
مظهر خوبی در میان بدی ها و نامردی ها
و اسوه محبت و تلاش و ایستادگی هستید
شب های تاریک زندگی ام با نور چشمان شما روشن شده
با آرزوی بهترین ها و شبی پر نور برای شما

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

مامان بزرگ عزیزم!
گل قشنگ باغ زندگی مان تو هستی
گلی زیباتر از همه زیبایی ها و خوشبوتر از همه عطرهای خوش
آخ که چقدر دوستت دارم
شب آرومی داشته باشی

پیامک شب بخیر به دوست

یه قلب هایی هستن که می تونن
بار یه دنیا غم رو به دوش بکشن
و بشن تکیه گاه یه دنیا آدم
یه قلب هایی مثل شما
مادر بزرگ مهربان من!
دلتنگتونم … شبتون بخیر و پر آرامش

شب بخیر متفاوت

مامان بزرگ جون!
یه شب دیگه از راه رسیده
و وقتشه من برات یه عالم آرزوی خوب بکنم
و بخوام که دوباره به رویاهام بیای
و یه دنیا انرژی بهم بدی تا فردای بهتری رو شروع کنم
شبت بخیر

پیامک شب بخیر عارفانه

مامانی خوبم!
شاید کیلومترها از هم دور باشیم
اما صدای لالایی شما از این همه فاصله به گوشم می رسه
و دلم رو آروم و خوابامو رنگی می کنه
چقدر دلم تنگ شده براتون
شب خوبی داشته باشید

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

مادر بزرگ خوبم!
حتی شب های بدون ستاره هم
با نگاه کردن به ستاره چشمات پر از نور و زیبایی ان
شب خوبی رو برات آرزو می کنم فرشته زندگی ما!

متن شب بخیر خاص

مادر بزرگ جانم!
آرزوی شنیدن لالایی های شبانه شما به دلمه
کاش زودتر ببینمتون
از راه دور شما رو می بوسم … خوابای خوب ببینید

شب بخیر شیطونی عاشقانه

چقدر خوشبختم که یه مامان بزرگ خوب و مهربون
که هر چی از مهربونیش بگم کم گفتم
توی خانواده مون هست
که دل همه مون به بودنش خوشه
مامانی قشنگم! شبت پر از آرامش و دلت پر از یاد خدا

متن شب بخیر خاص

خوشبختی یعنی یه مامان بزرگ مهربون داشته باشی
که با شنیدن صداش شب هات بخیر بشه
و با نگاه کردن به چشماش صبح هات روشن
شبت بخیر مامانی عزیزم!

متن عاشقانه شب بخیر جدید

مادربزرگ عزیزم!
شما مظهر امید در تاریکی
مظهر عشق در یک دنیا تلخی
مظهر خوبی در میان بدی ها و نامردی ها
و اسوه محبت و تلاش و ایستادگی هستید
شب های تاریک زندگی ام با نور چشمان شما روشن شده
با آرزوی بهترین ها و شبی پر نور برای شما

شب بخیر شیطونی عاشقانه

مامان بزرگ عزیزم!
گل قشنگ باغ زندگی مان تو هستی
گلی زیباتر از همه زیبایی ها و خوشبوتر از همه عطرهای خوش
آخ که چقدر دوستت دارم
شب آرومی داشته باشی

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

یه قلب هایی هستن که می تونن
بار یه دنیا غم رو به دوش بکشن
و بشن تکیه گاه یه دنیا آدم
یه قلب هایی مثل شما
مادر بزرگ مهربان من!
دلتنگتونم … شبتون بخیر و پر آرامش

پیامک شب بخیر به همسر

مامان بزرگ جون!
یه شب دیگه از راه رسیده
و وقتشه من برات یه عالم آرزوی خوب بکنم
و بخوام که دوباره به رویاهام بیای
و یه دنیا انرژی بهم بدی تا فردای بهتری رو شروع کنم
شبت بخیر

متن شب بخیر خاص

مامانی خوبم!
شاید کیلومترها از هم دور باشیم
اما صدای لالایی شما از این همه فاصله به گوشم می رسه
و دلم رو آروم و خوابامو رنگی می کنه
چقدر دلم تنگ شده براتون
شب خوبی داشته باشید

متن شب بخیر عاشقانه خاص

مادر بزرگ خوبم!
حتی شب های بدون ستاره هم
با نگاه کردن به ستاره چشمات پر از نور و زیبایی ان
شب خوبی رو برات آرزو می کنم فرشته زندگی ما!

در جواب شب بخیر چی بگیم

مادر بزرگ جانم!
آرزوی شنیدن لالایی های شبانه شما به دلمه
کاش زودتر ببینمتون
از راه دور شما رو می بوسم … خوابای خوب ببینید

متن شب بخیر عاشقانه خاص

چقدر خوشبختم که یه مامان بزرگ خوب و مهربون
که هر چی از مهربونیش بگم کم گفتم
توی خانواده مون هست
که دل همه مون به بودنش خوشه
مامانی قشنگم! شبت پر از آرامش و دلت پر از یاد خدا

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

Sweet dreams, my love. I want you to know that i think of you day and night, and I wish you the best . I love you
خوب بخوابی عزیزم. می‌خوام اینو بدونی که من هر روز و شب به تو فکر می‌کنم و بهترین هارو برات آرزو می‌کنم. دوستت دارم.

متن شب بخیر خاص دوستانه

I want someone who says I love you every night and prove it every day
یه نفرو می‌خوام که هر شب بهم بگه: دوستت دارم؛ و هر روز اینو بهم ثابت کنه.

متن شب بخیر خاص انگیزشی

Wishing you sweet dreams and sending you a kiss… I love you so much
امیدوارم خوابای خوب ببینی و می‌بوسمت… خیلی دوستت دارم…

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

I wish we could be together right now
کاش الان می‌تونستیم پیش هم باشیم.

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

full moon wishes whatever you wish for i wish for you too… and pray that your hopes, dreams and wishes come true. Good night
ماه کامله، هر چی که می‌خوای آرزو کن. منم آرزو می‌کنم شاد باشی و آرزوهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

شب بخیر همه وجودم

Dream sweetly, Sleep peacefully, Wake happily
خوابای خوب ببینی.. آروم بخوابی و شاد از خواب بیدار شی!

پیامک شب بخیر به همسر

Sweet dreams… with me in them
خوابای خوب ببینی… البته منم توش باشم:)

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

I need vitamin U
به ویتامین “تُ” نیاز دارم!!

شب بخیر آرام جانم

I miss you the most at night. When everything is quiet and the silence reminds me that I’m not sleeping next to you
شب‌ها واقعا دلتنگت می‌شم، زمانی که همه جا آرومه و این سکوت بهم یادآوری می‌کنه که کنارم نیستی.

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

Come to my dreams if you can, tonight, I will kiss you there
اگه میتونی امشب به خوابم بیا، من تو رو در خواب خواهم بوسید…

شب بخیر همه وجودم

I’m in my bed, You’re in your bed. One of us is in the wrong place
من توی تخت خودمم، تو هم توی تخت خودتی، یکی از ما سر جاش نیست…

پیامک شب بخیر دلتنگی

As long as they are about me and you, I wish that all your dreams come true. Good night
همون طور که همه رویاهات در مورد کنار هم بودنمون هست، آرزو می‌کنم که رویاهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

there’s just no other way to say it. I just need you here with me. I miss you. plain and simple
هیچ راه دیگه‌ای برای گفتنش وجود نداره. دلم می‌خواد الان اینجا باشی. دلتنگتم… صاف و ساده!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

Sending you good night wishes that are heartfelt and full of love

برایت آرزوی شب خوش می فرستم که از صمیم قلب و سرشار از عشق است.

متن شب بخیر خاص دوستانه

You are the queen of my heart
and every pulse that beats within me beats only for you
Even in the dark of the night
your radiance outshines the stars

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند.
حتی در تاریک شب هم
درخشش تو از تلالو ستاره ها را از بین می برد.

شب بخیر شیطونی عاشقانه

Although, in sleep
we are apart
you will be with me in my dreams

گرچه در خواب از هم جدا هستیم اما تو با منی در رویاهایم.

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

Sweet dreams, my love. I want you to know that i think of you day and night, and I wish you the best . I love you
خوب بخوابی عزیزم. می‌خوام اینو بدونی که من هر روز و شب به تو فکر می‌کنم و بهترین هارو برات آرزو می‌کنم. دوستت دارم.

متن شب بخیر شیطونی

I want someone who says I love you every night and prove it every day
یه نفرو می‌خوام که هر شب بهم بگه: دوستت دارم؛ و هر روز اینو بهم ثابت کنه.

در جواب شب بخیر چی بگیم

Wishing you sweet dreams and sending you a kiss… I love you so much
امیدوارم خوابای خوب ببینی و می‌بوسمت… خیلی دوستت دارم…

متن شب بخیر خاص انگیزشی

I wish we could be together right now
کاش الان می‌تونستیم پیش هم باشیم.

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

full moon wishes whatever you wish for i wish for you too… and pray that your hopes, dreams and wishes come true. Good night
ماه کامله، هر چی که می‌خوای آرزو کن. منم آرزو می‌کنم شاد باشی و آرزوهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

شب بخیر آرام جانم

Dream sweetly, Sleep peacefully, Wake happily
خوابای خوب ببینی.. آروم بخوابی و شاد از خواب بیدار شی!

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

Sweet dreams… with me in them
خوابای خوب ببینی… البته منم توش باشم:)

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

I need vitamin U
به ویتامین “تُ” نیاز دارم!!

در جواب شب بخیر چی بگیم

I miss you the most at night. When everything is quiet and the silence reminds me that I’m not sleeping next to you
شب‌ها واقعا دلتنگت می‌شم، زمانی که همه جا آرومه و این سکوت بهم یادآوری می‌کنه که کنارم نیستی.

متن شب بخیر خاص عاشقانه

Come to my dreams if you can, tonight, I will kiss you there
اگه میتونی امشب به خوابم بیا، من تو رو در خواب خواهم بوسید…

شب بخیر شیطونی عاشقانه

I’m in my bed, You’re in your bed. One of us is in the wrong place
من توی تخت خودمم، تو هم توی تخت خودتی، یکی از ما سر جاش نیست…

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

As long as they are about me and you, I wish that all your dreams come true. Good night
همون طور که همه رویاهات در مورد کنار هم بودنمون هست، آرزو می‌کنم که رویاهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه

there’s just no other way to say it. I just need you here with me. I miss you. plain and simple
هیچ راه دیگه‌ای برای گفتنش وجود نداره. دلم می‌خواد الان اینجا باشی. دلتنگتم… صاف و ساده!

متن شب بخیر خاص

Sending you good night wishes that are heartfelt and full of love

برایت آرزوی شب خوش می فرستم که از صمیم قلب و سرشار از عشق است.

متن شب بخیر خاص عاشقانه

You are the queen of my heart
and every pulse that beats within me beats only for you
Even in the dark of the night
your radiance outshines the stars

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند.
حتی در تاریک شب هم
درخشش تو از تلالو ستاره ها را از بین می برد.

شب بخیر متفاوت

Although, in sleep
we are apart
you will be with me in my dreams

گرچه در خواب از هم جدا هستیم اما تو با منی در رویاهایم.

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

آرزو می کنم
تختی از ابر برای خواب داشته باشی
و ستاره های الماسی، چراغ کنار تختت باشند
شب خوش

شب بخیر همه وجودم

پشتِ تمام آرزوهایت
خدا ایستادہ
ڪافیست بـہ حڪمتش
ایمان داشتـہ باشے
تا قسمتت سر راهت قرار ‌گیرد
وی را بخوانید
تا شـما را اجابت ڪند

شب بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

هرگز از سایه ها نترس
این سادگی فقط می گوید نوری در این نزدیکی وجود دارد
شب بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

خدایا…
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم کن تا زندگیشان
مانند ستاره بدرخشد…
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

شب بخیر مهربان!
بگذار ستاره ها راهت را به جایی که رویاهایت منتظر رسیدن تو هستند روشن کنند

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

آرامش آسمان شب
سهم قلب‌ تان باشد
و نور ستاره‌ ها
روشنى بى خاموش تمام لحظه‌ هایتان
شبتون مهتابی

متن شب بخیر کوتاه

قلبت را لمس کن
چشمانت را ببند
یک آرزو بکن
و شب بخیر بگو
آسمان ها گسترده
ستاره ها درخشان
چراغ ها خاموش
و حالا تخت تخت بخواب!

پیامک شب بخیر خاص

هر شب خورشید از غصه به خودش می پیچه و ماه از شادی در پوستش نمی گنجه
چون خورشید دلتنگته و ماه تا آخر شب کنارت می مونه
خوش به حال ماه …
شب زیبایی داشته باشی

متن شب بخیر خاص عاشقانه

خفته ای خوش! چو بخت من همه شب، تو چه دانی ز رنج بیداری؟
شب رویایی ات بخیر و شادی!

متن شب بخیر خاص

شب مانند پردہ سیاهی
کل شهر را گرفته است
قلمی بردار و فردایت را
با ستارہ‌ های درخشان به تصویر بکش
بدان این تو هستی که
فردایت را می‌ سازی
شبتون بخیر

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

این پیام چند تا پیوست قشنگ داره
شیرین ترین بوسه ها
دنج ترین آغوش ها
لطیف ترین نوازش ها
و عاشقانه ترین احساسات
شب هایت پر از آرامش عزیزم!

پیامک شب بخیر دلتنگی

ماه کامل است
شب عمیق است
طبیعت زنده است
تنها چیزی که کم است تو هستی
اینجا کنار من …

متن شب بخیر خاص عاشقانه

آرزو می کنم
تختی از ابر برای خواب داشته باشی
و ستاره های الماسی، چراغ کنار تختت باشند
شب خوش

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

پشتِ تمام آرزوهایت
خدا ایستادہ
ڪافیست بـہ حڪمتش
ایمان داشتـہ باشے
تا قسمتت سر راهت قرار ‌گیرد
وی را بخوانید
تا شـما را اجابت ڪند

شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هرگز از سایه ها نترس
این سادگی فقط می گوید نوری در این نزدیکی وجود دارد
شب بخیر

متن شب بخیر خاص

خدایا…
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم کن تا زندگیشان
مانند ستاره بدرخشد…
شب بخیر

شب بخیر متفاوت

شب بخیر مهربان!
بگذار ستاره ها راهت را به جایی که رویاهایت منتظر رسیدن تو هستند روشن کنند

متن شب بخیر کوتاه

آرامش آسمان شب
سهم قلب‌ تان باشد
و نور ستاره‌ ها
روشنى بى خاموش تمام لحظه‌ هایتان
شبتون مهتابی

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

قلبت را لمس کن
چشمانت را ببند
یک آرزو بکن
و شب بخیر بگو
آسمان ها گسترده
ستاره ها درخشان
چراغ ها خاموش
و حالا تخت تخت بخواب!

پیامک شب بخیر کوتاه

هر شب خورشید از غصه به خودش می پیچه و ماه از شادی در پوستش نمی گنجه
چون خورشید دلتنگته و ماه تا آخر شب کنارت می مونه
خوش به حال ماه …
شب زیبایی داشته باشی

متن عاشقانه شب بخیر جدید

خفته ای خوش! چو بخت من همه شب، تو چه دانی ز رنج بیداری؟
شب رویایی ات بخیر و شادی!

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

شب مانند پردہ سیاهی
کل شهر را گرفته است
قلمی بردار و فردایت را
با ستارہ‌ های درخشان به تصویر بکش
بدان این تو هستی که
فردایت را می‌ سازی
شبتون بخیر

متن شب بخیر خاص دوستانه

این پیام چند تا پیوست قشنگ داره
شیرین ترین بوسه ها
دنج ترین آغوش ها
لطیف ترین نوازش ها
و عاشقانه ترین احساسات
شب هایت پر از آرامش عزیزم!

متن شب بخیر شیطونی

ماه کامل است
شب عمیق است
طبیعت زنده است
تنها چیزی که کم است تو هستی
اینجا کنار من …

متن شب بخیر اینستاگرام

خدایا در اين شب تو را به مهربانيت قسم

دل هاى گرفته را شاد و دست هاى نيازمند را بى نياز گردان

و قلبى نورانى، تنى سالم و زندگى آرام نصيب دوستانم بگردان.

شب بخیر

پیامک شب بخیر عاطفی

شب مانند پردہ سیاهی کل شهر را گرفته است

قلمی بردار و فردایت را با ستارہ های درخشان به تصویر بکش

بدان این تو هستی که فردایت را می سازی

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر خاص

از پنجره قلبت

گاهی نگاه به آسمان بینداز وعشق را از ته قلبت به زندگیت دعوت کن

ما در این دنیا مهمانیم وخداوند میزبان

پس نگران فردایت نباش

اوست که مهمان نوازی می کند، به او اعتماد کن

شبتون سرشار از عطر خدا

شب بخیر متفاوت

یک شب پر از آرامش

یک دل شاد و بی غصه

یک زندگی آروم و عاشقانه و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه هاتون

تو این شب سرد زمستونی، خونه دلتون گرم

شبتون خدایی و امام  زمانی

پیامک شب بخیر به دوست

هر شب دلت رو با خدا صاف کن و ببخش همه کسایی رو که دلتو شکستن …

اینجوری هم خدا حواسـش بهـت هسـت هم بهترین آرامـش شب نصیبـت میشـه

شبـتون بخیر و خوشی باشد

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

خدایا در این شب زیبا که نوید بخش امید و رحمت توست

هر آن که چشم بخواب برد، قلبش سرشار از امید و زندگی اش سرشار از رحمت و برکت تو باد

شب همگی بخیر

شب بخیر متفاوت

به بزرگی آرزویت نیندیش به بزرگى کسى بیندیش که می خواهد آرزویت را برآورده کند

براى برآورده شدن آرزوهایتان خدا را براى شما آرزو می کنم

شبتون بخیر

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

دعا می کنم برای تو، برای خودم، برای همه

کسی چی می داند، شاید خدا دسته جمعی نگاهمان کند

پروردگارا بهترین ها را برایمان مقدر کن!

شبتون نورانی

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

خوبی دیگران را چندین برابر جبران کن

با مظلومان و درمانده گان دوستی کن

بدی دیگران را با محبت تلافی کن

بدون توقع نیکی کن

مثل خدا باش مهربان تر از همه

شبتون آرام و زیبا

متن شب بخیر خاص

شکر که خدا هست!

او جبراڹ تمـام دلتنگی ها و مرهم تمام زخم هاست

هر وقـت دلت خواست مهمـانش کڹ در بهتـریڹ جـایی که او می پسنـدد

در قـلبت!

شب بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

خداوندا!

امروزمان گذشت، فردایمان را با گذشتت شیرین کن

ما به مهربانیت محتاجیم، رهایمان نکن

خدایا، شب ما را با یادت بخیر کن…

شب خوش!

پیامک شب بخیر دلتنگی

خواب مهدی (عج) را ببینید شب بخیر

بوسه از پایش بچینید شب بخیر

خواب زهرا(س) را ببینید شب بخیر

هدیه از مادر بگیرید شب بخیر

دعایمان کن شهید بزرگوار

شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

به خدا خواهم گفت در فراسوی این شب تاریک و سیاه نور عشق بی حدش را بتاباند بر خوشه ی آرزوهای شما تا صد ها ستاره بروید روی لب های شما

شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

در آرامش ملکوتی شب ها

چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روز های ما پویایی بخشیده و به لطف رحمتش به شب های ما آرامش و سکون….

شب همگی خوش

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

ای معبودم!

کجا این دل شکسته را جز نگاه تو درمانیست وکجا این دل تشنه را جز ابر احسان تو بارانی

پروردگارا!

چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دل ها، چه زیباست پرواز خاطر تو بر قلب ها،

و چه شیرین است پیمودن اندیشه درجاده غیب ها بسوی تو،

خدایا…

ای یگانه محبوب بی ریا در کنارمان گیر و دامنت را پناه جاودانه مان ساز

الهی….

تو را سوگند به رحمت بی انتهایت،

اجابت کن دعا های بندگانت خصوصا دوستان و عزیزانم را… الهی آمین!

دوستان شبتون بخیر!

متن شب بخیر خاص

خـدایا

در این شـب زیبا، ایـمان غبار گرفته ما را در باران رحمت خویـش پاک کن

شب تون بخیر و سرشار از آرامش در پناه خـدا!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

پروردگارا!

در این شب آرام آسمان تاریک دل ما را از ستاره باران عشقت بی نصیب نگردان و آرامشی آسمانی به قلب های ما نازل فرما

شبتون الهی دوستان بزرگوار

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

شب قشنگترین اتفاقی هست که تکرار می شود تا آسمان زیبایش را  به رخ زمین بکشد

خدایا!

ستاره های آسمانت را سقف خانه دوستانم کن تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد

دلتون پراز زیبایی

شب بخیر

شب بخیر همه وجودم

دستانم لایق شکوفه هاى اجابت نیستند اما از آن جایى که پروردگارم را رحمان و رحیم می شناسم

بهترین‌ ها را در این شب معنوی برایتان طلب میکنم

شبتـون در پنـاه خــدا

متن شب بخیر خاص عاشقانه

شب است!

مهتاب سفر خود را در آسمان آغاز کرده و ستاره های پیدا و پنهان زینت بخش آسمان شده اند

امیدوارم آسمان زندگی تان به زیبایی آسمان امشب باشد

شبتان خوش

متن شب بخیر کوتاه

الهی شبتون پر از بهترین ها و غرق خوشبختی باشید

الهی بی دلیل دل مهربونتون شاد بشه

الهی رزق زیاد و سلامتی و موفقیت روزی امروزتون باشه!

شبتون خدایی

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

هر شب پنجرہ های‌ ملکوت آسمان بسوی قلب ها گشودہ می شود

الهی امشب ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلب های ما ﺑﺰﺩﺍﯼ و نور ایمانت را درقلب هایمان جاری کن

شبتون زیبا و بخیر

شب بخیر بانمک

خدایا در اين شب تو را به مهربانيت قسم

دل هاى گرفته را شاد و دست هاى نيازمند را بى نياز گردان

و قلبى نورانى، تنى سالم و زندگى آرام نصيب دوستانم بگردان.

شب بخیر

شب بخیر آرام جانم

شب مانند پردہ سیاهی کل شهر را گرفته است

قلمی بردار و فردایت را با ستارہ های درخشان به تصویر بکش

بدان این تو هستی که فردایت را می سازی

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر عاطفی

از پنجره قلبت

گاهی نگاه به آسمان بینداز وعشق را از ته قلبت به زندگیت دعوت کن

ما در این دنیا مهمانیم وخداوند میزبان

پس نگران فردایت نباش

اوست که مهمان نوازی می کند، به او اعتماد کن

شبتون سرشار از عطر خدا

متن شب بخیر خاص دوستانه

یک شب پر از آرامش

یک دل شاد و بی غصه

یک زندگی آروم و عاشقانه و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه هاتون

تو این شب سرد زمستونی، خونه دلتون گرم

شبتون خدایی و امام  زمانی

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

هر شب دلت رو با خدا صاف کن و ببخش همه کسایی رو که دلتو شکستن …

اینجوری هم خدا حواسـش بهـت هسـت هم بهترین آرامـش شب نصیبـت میشـه

شبـتون بخیر و خوشی باشد

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

خدایا در این شب زیبا که نوید بخش امید و رحمت توست

هر آن که چشم بخواب برد، قلبش سرشار از امید و زندگی اش سرشار از رحمت و برکت تو باد

شب همگی بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

به بزرگی آرزویت نیندیش به بزرگى کسى بیندیش که می خواهد آرزویت را برآورده کند

براى برآورده شدن آرزوهایتان خدا را براى شما آرزو می کنم

شبتون بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

دعا می کنم برای تو، برای خودم، برای همه

کسی چی می داند، شاید خدا دسته جمعی نگاهمان کند

پروردگارا بهترین ها را برایمان مقدر کن!

شبتون نورانی

پیامک شب بخیر عاطفی

خوبی دیگران را چندین برابر جبران کن

با مظلومان و درمانده گان دوستی کن

بدی دیگران را با محبت تلافی کن

بدون توقع نیکی کن

مثل خدا باش مهربان تر از همه

شبتون آرام و زیبا

پیامک شب بخیر دلتنگی

شکر که خدا هست!

او جبراڹ تمـام دلتنگی ها و مرهم تمام زخم هاست

هر وقـت دلت خواست مهمـانش کڹ در بهتـریڹ جـایی که او می پسنـدد

در قـلبت!

شب بخیر

متن شب بخیر شیطونی

خداوندا!

امروزمان گذشت، فردایمان را با گذشتت شیرین کن

ما به مهربانیت محتاجیم، رهایمان نکن

خدایا، شب ما را با یادت بخیر کن…

شب خوش!

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

خواب مهدی (عج) را ببینید شب بخیر

بوسه از پایش بچینید شب بخیر

خواب زهرا(س) را ببینید شب بخیر

هدیه از مادر بگیرید شب بخیر

دعایمان کن شهید بزرگوار

شب بخیر

متن شب بخیر شیطونی

به خدا خواهم گفت در فراسوی این شب تاریک و سیاه نور عشق بی حدش را بتاباند بر خوشه ی آرزوهای شما تا صد ها ستاره بروید روی لب های شما

شب بخیر

شب بخیر متفاوت

در آرامش ملکوتی شب ها

چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روز های ما پویایی بخشیده و به لطف رحمتش به شب های ما آرامش و سکون….

شب همگی خوش

متن شب بخیر خاص

ای معبودم!

کجا این دل شکسته را جز نگاه تو درمانیست وکجا این دل تشنه را جز ابر احسان تو بارانی

پروردگارا!

چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دل ها، چه زیباست پرواز خاطر تو بر قلب ها،

و چه شیرین است پیمودن اندیشه درجاده غیب ها بسوی تو،

خدایا…

ای یگانه محبوب بی ریا در کنارمان گیر و دامنت را پناه جاودانه مان ساز

الهی….

تو را سوگند به رحمت بی انتهایت،

اجابت کن دعا های بندگانت خصوصا دوستان و عزیزانم را… الهی آمین!

دوستان شبتون بخیر!

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

خـدایا

در این شـب زیبا، ایـمان غبار گرفته ما را در باران رحمت خویـش پاک کن

شب تون بخیر و سرشار از آرامش در پناه خـدا!

پیامک شب بخیر دلتنگی

پروردگارا!

در این شب آرام آسمان تاریک دل ما را از ستاره باران عشقت بی نصیب نگردان و آرامشی آسمانی به قلب های ما نازل فرما

شبتون الهی دوستان بزرگوار

در جواب شب بخیر چی بگیم

شب قشنگترین اتفاقی هست که تکرار می شود تا آسمان زیبایش را  به رخ زمین بکشد

خدایا!

ستاره های آسمانت را سقف خانه دوستانم کن تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد

دلتون پراز زیبایی

شب بخیر

پیامک شب بخیر به همسر

دستانم لایق شکوفه هاى اجابت نیستند اما از آن جایى که پروردگارم را رحمان و رحیم می شناسم

بهترین‌ ها را در این شب معنوی برایتان طلب میکنم

شبتـون در پنـاه خــدا

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

شب است!

مهتاب سفر خود را در آسمان آغاز کرده و ستاره های پیدا و پنهان زینت بخش آسمان شده اند

امیدوارم آسمان زندگی تان به زیبایی آسمان امشب باشد

شبتان خوش

متن شب بخیر عاشقانه خاص

الهی شبتون پر از بهترین ها و غرق خوشبختی باشید

الهی بی دلیل دل مهربونتون شاد بشه

الهی رزق زیاد و سلامتی و موفقیت روزی امروزتون باشه!

شبتون خدایی

متن شب بخیر خاص انگلیسی

هر شب پنجرہ های‌ ملکوت آسمان بسوی قلب ها گشودہ می شود

الهی امشب ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلب های ما ﺑﺰﺩﺍﯼ و نور ایمانت را درقلب هایمان جاری کن

شبتون زیبا و بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

خدايا امروزمان گذشت
فردایمان را با گذشتت شیرین کن
ما به مهربانیت محتاجیم
رهایمان نكن
خدایا شب ما را با یادت بخیر کن

متن شب بخیر عاشقانه خاص

وقتی تو خوابی تو مهتاب همه ی چی با من غریبه
خواب تو یه سقف کوتاه پشت اون نوری غریبه
خواب تو خواب یه گندم توی سرزمین عشقه
خواب یه قصهء خوب کفشای غمگین عشقه
خواب تو خواب گل یاس خواب یه حسِ ِ نجیبه

پیامک شب بخیر خاص

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

شب بخیر آرام جانم

به بزرگی آرزویت نیندیش به بزرگى کسى بیندیش
که میخواهد آرزویت رابرآورده کند
براى برآورده شدن آرزوهایتان
خـــدا را براى شما آرزو میکنم
شب همگی بخیر

شب بخیر متفاوت

وقت خواب است و دلم
پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نفست شرح پریشانیِ من

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

امشب آرام بخواب
خداوند از هرچیزی که قرار است فردا با آن رو به رو شوی
بزرگ تر است

پیامک شب بخیر خاص

لالا لا لا بخواب چشم تو شیرین
لالا لا لا بخواب اى عشق دیرین
بخواب دیره، شب از نیمه گذشته
لالا کن تا ببینى خواب رنگین
لالا لا لا بخواب دردت به جونم
نباشم از چشمات بخونم
لالا لا لا بخواب تنهایی سخته
بخواب من تا ابد پیشتت می‌مونم

پیامک شب بخیر

شب بخیر اي آخرین امید من
نذار تاریکی تو قلبت بنشینه
چشاتو بروی شهر شب ببند
تا چشای کوچیکت خواب ببینه

متن عاشقانه شب بخیر جدید

میگویم شب بخیر
بخوان:
یک روز دیگر هم سر شد با دوست داشتنت،
بخوان آرزوی امشبم هم تو بودی،
بخوان این شبها برای بخیر شدن به یکی مثلِ تو نیاز دارد
من میگویم شب بخیر،
تو بگو من هم دوستت دارم

متن شب بخیر اینستاگرام

ایکاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببرد
شبت به خیر عزیزم

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

باز صدا می زنم تو را
امشب بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی
بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده تو رو به من هدیه داده
شب به خیر بهانه زندگی

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

تنها چيزي كه از فردا ميدانم اين است كه
خدا قبل از خورشيد بيدار است
ازاو ميخواهم كه قبل ازهمه در كنار تو باشد
و راه را برايت هموار كند
فردايت سپيد وشبت بخير

متن شب بخیر خاص انگلیسی

باز صدا می زنم تو را ….
امشب بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی
بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده
تو رو به من هدیه داده
شب به خیر نازدانه گلم

پیامک شب بخیر عاطفی

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه / شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم / منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

خوابای رنگی بیبینی
خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون

متن شب بخیر کوتاه

تمام رويای من اين است كه در رويای شبانه تو
جایی داشته باشم
تاشبي رويایی از ان من شود
شبت رويایی عشقم

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

خوابید
بدون شب بخیر
شاید میدانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

لالایی می خونم ، بخواب ، خوابت قشنگه
لالایی می خونم برات ، که دلم پر از درده
لالایی می خونم ، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه
یه وقت پا نزاری تو شهر ، پر از غصه . . .
لالایی می خونم ، من هنوز چشم انتظارم
لالایی ، بخواب من امشب هم مثل هر شب بیدارم
لالایی ، بخواب من کسی رو جز تو ندارم
بخواب و دعا کن که منم یه روز بیام پیشت چشمام رو هم بزارم

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد
عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت
به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد
( سعدی )

پیامک شب بخیر به دوست

میدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی
ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمی تونم بیام به خوابت
شبت به خیر

پیامک شب بخیر به دوست

شب های با تو بودن یعنی همه چیز را داشتن
حالا که با من هم نیستی مشکلی نیست خوب بخواب

پیامک شب بخیر عاطفی

شب قراریست که ستاره برای بوسیدن ماه میگذارد
وچه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب میزند…
شبت آروم

متن شب بخیر شیطونی

لالایی لا لا بخواب ای گل نازم / که واسه چشای تو قصه می سازم
لالایی لا لا بخواب ای گل سوسن / همه فرشته ها روتو می بوسن

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

خدايا
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم كن تا زندگيشان
مانند ستاره بدرخشد
شب بخير

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

امشب را
تـــو برایم نقاشی کن
تو رنگ بزن به خیالم
میدانم که زیبا می شود
تمام طول شب را
برای تو واژه می شوم
تو بخواب
شب بخیر هایت با من

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

دنیای بزرگی ندارم اما همه ی دنیای من تویی
شبت بخیر دنیای من

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

تمام رویای من این است که
در رویای شبانه ی تو جایی داشته باشم
تا شبی رویایی از آن من شود
شبت رویایـی

شب بخیر متفاوت

خدايا امروزمان گذشت
فردایمان را با گذشتت شیرین کن
ما به مهربانیت محتاجیم
رهایمان نكن
خدایا شب ما را با یادت بخیر کن

متن شب بخیر شیطونی

وقتی تو خوابی تو مهتاب همه ی چی با من غریبه
خواب تو یه سقف کوتاه پشت اون نوری غریبه
خواب تو خواب یه گندم توی سرزمین عشقه
خواب یه قصهء خوب کفشای غمگین عشقه
خواب تو خواب گل یاس خواب یه حسِ ِ نجیبه

پیامک شب بخیر به دوست

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

به بزرگی آرزویت نیندیش به بزرگى کسى بیندیش
که میخواهد آرزویت رابرآورده کند
براى برآورده شدن آرزوهایتان
خـــدا را براى شما آرزو میکنم
شب همگی بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

وقت خواب است و دلم
پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نفست شرح پریشانیِ من

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

امشب آرام بخواب
خداوند از هرچیزی که قرار است فردا با آن رو به رو شوی
بزرگ تر است

شب بخیر آرام جانم

لالا لا لا بخواب چشم تو شیرین
لالا لا لا بخواب اى عشق دیرین
بخواب دیره، شب از نیمه گذشته
لالا کن تا ببینى خواب رنگین
لالا لا لا بخواب دردت به جونم
نباشم از چشمات بخونم
لالا لا لا بخواب تنهایی سخته
بخواب من تا ابد پیشتت می‌مونم

شب بخیر شیطونی عاشقانه

شب بخیر اي آخرین امید من
نذار تاریکی تو قلبت بنشینه
چشاتو بروی شهر شب ببند
تا چشای کوچیکت خواب ببینه

شب بخیر شیطونی عاشقانه

میگویم شب بخیر
بخوان:
یک روز دیگر هم سر شد با دوست داشتنت،
بخوان آرزوی امشبم هم تو بودی،
بخوان این شبها برای بخیر شدن به یکی مثلِ تو نیاز دارد
من میگویم شب بخیر،
تو بگو من هم دوستت دارم

پیامک شب بخیر

ایکاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببرد
شبت به خیر عزیزم

متن شب بخیر خاص انگلیسی

باز صدا می زنم تو را
امشب بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی
بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده تو رو به من هدیه داده
شب به خیر بهانه زندگی

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

تنها چيزي كه از فردا ميدانم اين است كه
خدا قبل از خورشيد بيدار است
ازاو ميخواهم كه قبل ازهمه در كنار تو باشد
و راه را برايت هموار كند
فردايت سپيد وشبت بخير

پیامک شب بخیر عاطفی

باز صدا می زنم تو را ….
امشب بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی
بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده
تو رو به من هدیه داده
شب به خیر نازدانه گلم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه / شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم / منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

خوابای رنگی بیبینی
خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون

متن شب بخیر خاص انگیزشی

تمام رويای من اين است كه در رويای شبانه تو
جایی داشته باشم
تاشبي رويایی از ان من شود
شبت رويایی عشقم

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

خوابید
بدون شب بخیر
شاید میدانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست

متن شب بخیر کوتاه

لالایی می خونم ، بخواب ، خوابت قشنگه
لالایی می خونم برات ، که دلم پر از درده
لالایی می خونم ، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه
یه وقت پا نزاری تو شهر ، پر از غصه . . .
لالایی می خونم ، من هنوز چشم انتظارم
لالایی ، بخواب من امشب هم مثل هر شب بیدارم
لالایی ، بخواب من کسی رو جز تو ندارم
بخواب و دعا کن که منم یه روز بیام پیشت چشمام رو هم بزارم

متن شب بخیر کوتاه

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد
عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت
به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد
( سعدی )

متن شب بخیر خاص انگلیسی

میدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی
ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمی تونم بیام به خوابت
شبت به خیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

شب های با تو بودن یعنی همه چیز را داشتن
حالا که با من هم نیستی مشکلی نیست خوب بخواب

شب بخیر آرام جانم

شب قراریست که ستاره برای بوسیدن ماه میگذارد
وچه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب میزند…
شبت آروم

شب بخیر آرام جانم

لالایی لا لا بخواب ای گل نازم / که واسه چشای تو قصه می سازم
لالایی لا لا بخواب ای گل سوسن / همه فرشته ها روتو می بوسن

پیامک شب بخیر دلتنگی

خدايا
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم كن تا زندگيشان
مانند ستاره بدرخشد
شب بخير

متن شب بخیر خاص انگیزشی

امشب را
تـــو برایم نقاشی کن
تو رنگ بزن به خیالم
میدانم که زیبا می شود
تمام طول شب را
برای تو واژه می شوم
تو بخواب
شب بخیر هایت با من

متن شب بخیر عاشقانه خاص

دنیای بزرگی ندارم اما همه ی دنیای من تویی
شبت بخیر دنیای من

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

تمام رویای من این است که
در رویای شبانه ی تو جایی داشته باشم
تا شبی رویایی از آن من شود
شبت رویایـی

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

استوری اینستا شب بخیر عشقم✨🌙

فکر کردن به تو
شب را به زیباترین بخش شبانه روزم تبدیل کرده
و آرزویم این است که امشب برایت آرامش به همراه داشته باشد
شب بخیر مهربان من!

پیامک شب بخیر

در سایه تاریک این شب تار
و زیر درخشش جادویی مهتاب
به یادت می آورم که عشقم به تو
در آسمان ها جاودانه شده
تا ابد می خواهمت
شب بخیر عشقم!

شب بخیر متفاوت

بی قرارم
غمگینم
بیمارم
دلتنگم
بی حوصله ام
چون جای یک “تو” در شب هایم خالیست …
تویی که بهترینی
شب بخیر عشقم!

متن عاشقانه شب بخیر جدید

استوری شب بخیر گفتن عاشقانه

اگه روز خوبی داشتی امیدوارم شبت از اون هم بهتر باشه
و اگه روز بدی داشتی امیدوارم اصلا روی خوابت تاثیر منفی نزاره
دوستت دارم
شب بخیر عزیزم!
00:00 ❤️‍🔥

متن شب بخیر خاص انگیزشی

الهی این شب زیبا استراحتی مطبوع به تو بدهد
تا از تمام استرس های روزانه ات پاک شوی
و نیروی عشق در وجودت دو چندان شعله ور شود
عزیزم شب خوبی برات آرزو دارم

پیامک شب بخیر

هیچ انسانی
بدون شب بخیر
تا صبح بیدار نمانده
اما گاهی انسان‌ ها
به یاد یک شب بخیر
سال‌ ها بیداری می‌ کشند

متن شب بخیر خاص عاشقانه

همان طور که آرام آرام چشمانت را روی هم می گذاری
بدان که هیچ چیز در این دنیا با عشقی که نسبت به تو دارم برابری نمی کند
شب رویایی داشته باشی‌‍┄•●❥

متن شب بخیر اینستاگرام

تک ستاره قلبم و ماه روشن شب هایم
شب خوبی داشته باشی
مراقب خودت باش

پیامک شب بخیر عاطفی

متن شب بخیر عاشقانه برای استوری

همچو عقربه‌ های ساعت می‌ مانم
اگر به دورت نگردم
شب من هرگز صبح نخواهد شد

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

امشب از تو می خواهم از نردبان خیــالم بالا بیایی
و گل سر سبد رویاهای مـــن شوی
شبت پر از رویاهـای دست یافتنی

متن عاشقانه شب بخیر خاص

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
آن چه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

پیامک شب بخیر خاص

می‌ خوابم و شبم را
به تو می‌ سپارم
رؤیایم را
به بیداریت به رویایت
تا هر چه می‌ خواهی
با آن بکنی
تا صبح
جهان من
از آن توست

پیامک شب بخیر عاطفی

ای کاش کنارت بودم
تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت
نور باران کنی تا خوابت ببرد
شبت بخیر عزیزم

پیامک شب بخیر

شبت پر از ستاره هایی باشه⭐️
که هر شب به خدا سفارشتو میکنن
که همیشه ماه بمونی …
شب بخیر ماه من

متن شب بخیر شیطونی

استوری اینستا شب بخیر عشقم✨🌙

فکر کردن به تو
شب را به زیباترین بخش شبانه روزم تبدیل کرده
و آرزویم این است که امشب برایت آرامش به همراه داشته باشد
شب بخیر مهربان من!

پیامک شب بخیر خاص

در سایه تاریک این شب تار
و زیر درخشش جادویی مهتاب
به یادت می آورم که عشقم به تو
در آسمان ها جاودانه شده
تا ابد می خواهمت
شب بخیر عشقم!

شب بخیر شیطونی عاشقانه

بی قرارم
غمگینم
بیمارم
دلتنگم
بی حوصله ام
چون جای یک “تو” در شب هایم خالیست …
تویی که بهترینی
شب بخیر عشقم!

شب بخیر همه وجودم

استوری شب بخیر گفتن عاشقانه

اگه روز خوبی داشتی امیدوارم شبت از اون هم بهتر باشه
و اگه روز بدی داشتی امیدوارم اصلا روی خوابت تاثیر منفی نزاره
دوستت دارم
شب بخیر عزیزم!
00:00 ❤️‍🔥

متن عاشقانه شب بخیر جدید

الهی این شب زیبا استراحتی مطبوع به تو بدهد
تا از تمام استرس های روزانه ات پاک شوی
و نیروی عشق در وجودت دو چندان شعله ور شود
عزیزم شب خوبی برات آرزو دارم

متن شب بخیر خاص

هیچ انسانی
بدون شب بخیر
تا صبح بیدار نمانده
اما گاهی انسان‌ ها
به یاد یک شب بخیر
سال‌ ها بیداری می‌ کشند

متن عاشقانه شب بخیر

همان طور که آرام آرام چشمانت را روی هم می گذاری
بدان که هیچ چیز در این دنیا با عشقی که نسبت به تو دارم برابری نمی کند
شب رویایی داشته باشی‌‍┄•●❥

متن شب بخیر عاشقانه خاص

تک ستاره قلبم و ماه روشن شب هایم
شب خوبی داشته باشی
مراقب خودت باش

متن عاشقانه شب بخیر خاص

متن شب بخیر عاشقانه برای استوری

همچو عقربه‌ های ساعت می‌ مانم
اگر به دورت نگردم
شب من هرگز صبح نخواهد شد

متن شب بخیر کوتاه

امشب از تو می خواهم از نردبان خیــالم بالا بیایی
و گل سر سبد رویاهای مـــن شوی
شبت پر از رویاهـای دست یافتنی

شب بخیر بانمک

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
آن چه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

شب بخیر شیطونی عاشقانه

می‌ خوابم و شبم را
به تو می‌ سپارم
رؤیایم را
به بیداریت به رویایت
تا هر چه می‌ خواهی
با آن بکنی
تا صبح
جهان من
از آن توست

شب بخیر همه وجودم

ای کاش کنارت بودم
تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت
نور باران کنی تا خوابت ببرد
شبت بخیر عزیزم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

شبت پر از ستاره هایی باشه⭐️
که هر شب به خدا سفارشتو میکنن
که همیشه ماه بمونی …
شب بخیر ماه من

پیامک شب بخیر خاص

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ؛ هر چه بینمان بود به پایان رسید و رفت ؛ عشقت را بـه خاک سپردم و قلبت را فراموش ؛ اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

شب بخیر آرام جانم

همه چیز را می شود حاشا کرد
جز عطر آنکه دوستش داری…

متن شب بخیر کوتاه

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

کـه دراین ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار

فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

به من صبح بخیر نگو!
فقط لبخند بزن
لبخندت
تمام عمرم را
بخیر می کند!

متن شب بخیر کوتاه

تو همان دلبر معروف دلم باش
منم آن دلداده مجنون و پریشان

متن شب بخیر عاشقانه خاص

باز امشب

پرسہ می زنم دراین حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

گل نشکفته در باغ امیدم

ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی

بـه قلبم غصه و غم را چشیدم . . .

پیامک شب بخیر دلتنگی

نگاهم به جهان رنگ میگیره …

من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ا

م وقتی جهانم با تو قسمت میشه

شب بخیر آرام جانم

 ان حرف کـه از دلت غمی بگشاید

در صحبت دل شکستگان میباید
هر شیشه کـه بشکند ؛ ندارد قیمت

جز شیشه دل کـه قیمتش افزاید . . .

متن شب بخیر اینستاگرام

در آغوش تو
به تمام قرص هاى آرام بخشم بى نیاز می شوم …
و این
نه از خاصیت زن بودن من،
بلکه از خاصیت مردانگى توست، آرام جانم..

شب بخیر شیطونی عاشقانه

لبخند تو
خلاصه‌ی همه ی خوبی‌هاست …

شب بخیر متفاوت

بگذار صبح را در چشم تُ

من معنا کنم

اي کـه هر صبحم

هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

در جواب شب بخیر چی بگیم

همین مسیر را مستقیم بروی می رسي بـه دوراهی
یک راه بـه من ختم میشود ؛ ان دیگری بـه ختم من . . .

شب بخیر متفاوت

تمام دنیا هم که بروند

تمام دنیا هم که نباشند

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

تمام دنیا هم که آوار شود برسرم

تو هستی

همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

متن شب بخیر عاشقانه خاص

‏ور هیچ نباشد
چو تو هستی همه هست …

در جواب شب بخیر چی بگیم

بغلم ڪن شبیہ یہ مرداب

هیچ چیز و ڪسی مزاحم نیست

بوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے من

واسہ ڪشتن

اجازه لازم نیست

متن شب بخیر خاص عاشقانه

می دانم

من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.

می دانم،

رنگ چشمانمان فرق دارد

و خورشید در جغرافیای شهر تو

گرم‌تر اسـت!

اما مهم نیست.

بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.

دستانت را در دستانم بگذار!

می خواهم تنها چند قدم،

میان مردم این شهر،

میان شلوغی خیابان‌ها،

تو را داشته باشم…

در جواب شب بخیر چی بگیم

برای آشتی
دلایلت چقدر منطقی است
وقتی
با زبان بوسه حرف می زنی

متن عاشقانه شب بخیر

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف و من از دور ببینم که پر از لبخند است چشم و دنیا و دلت

شب بخیر آرام جانم

   بـه همون اندازه کـه ماهى دوست نداره برسه بـه خشکى دوست دارم . . .

متن عاشقانه شب بخیر خاص

 پشت دریا شهریست کـه یک دوست در ان جا دارد
هر کجا هست ؛ بـه هر فکر ؛ بـه هر کار ؛ بـه هرحال ؛ عزیز اسـت خدایا تو نگهدارش باش .

متن عاشقانه شب بخیر جدید

هیچ چیزی اَرزِشِ فِک کَردَن نَدآرِع جُز خُودَمُو خُودِت!

پیامک شب بخیر به دوست

تُ یِ چیزی توی نِگات هَس کِ مَن بَدجوری قُفلِ چِشاتَم

پیامک شب بخیر دلتنگی

تنهایی را ترجیح می‌دهم
بـه تن هایي کـه روحشان با دیگریست . . .

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

دلبر جان
دلم را بردی …
دلی که به هیچ صراطی مستقیم نمی شد

پیامک شب بخیر باحال

بعضی ترانه ها را

می توان بارها و بارها گوش داد

بعضی انسان ها را

می توان بارها و بارها دوست داشت

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

دوستش دارم ، دوستم دارد
و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است

متن شب بخیر خاص انگیزشی

مرا ان دیده ي تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
بـه جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

متن شب بخیر شیطونی

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی عشقی داشته باشی
که پا به پای تو دیوانگی کند

پیامک شب بخیر دلتنگی

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:

“دوستت دارم”

متن شب بخیر عاشقانه خاص

مرد و زن ندارد!
به نقطه‌ ما شدن که رسیدی،
شورانگیزترین باش برای عاشقانه‌هایت …
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم!
و اگر کسی چشم غره‌ای رفت
دعایش کن تا عاشق شود …

پیامک شب بخیر عاطفی

به رویدادى بزرگ محتاجم
اتفاقى که بى خبر باشد
کاش وقتى به خانه برگشتم
کفش هاى تو پشت در باشد …

شب بخیر همه وجودم

سرآغاز زندگی بی شک
صدای خندیدن کسی است که دوستش داریم …
می شود بخندی؟!
هوس کرده ام یک دل سیر زندگی کنم.

متن عاشقانه شب بخیر

بعضی ها خودشان

دلیل دوست داشتنشان می شوند

آنهایی که می گویند

با هم راه برویم

با هم درستش می کنیم

با هم کلا کیف دارد

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ؛ هر چه بینمان بود به پایان رسید و رفت ؛ عشقت را بـه خاک سپردم و قلبت را فراموش ؛ اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

پیامک شب بخیر عاطفی

همه چیز را می شود حاشا کرد
جز عطر آنکه دوستش داری…

متن شب بخیر کوتاه

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

کـه دراین ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار

فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

به من صبح بخیر نگو!
فقط لبخند بزن
لبخندت
تمام عمرم را
بخیر می کند!

متن شب بخیر خاص

تو همان دلبر معروف دلم باش
منم آن دلداده مجنون و پریشان

در جواب شب بخیر چی بگیم

باز امشب

پرسہ می زنم دراین حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

متن شب بخیر شیطونی

گل نشکفته در باغ امیدم

ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی

بـه قلبم غصه و غم را چشیدم . . .

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

نگاهم به جهان رنگ میگیره …

من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ا

م وقتی جهانم با تو قسمت میشه

شب بخیر آرام جانم

 ان حرف کـه از دلت غمی بگشاید

در صحبت دل شکستگان میباید
هر شیشه کـه بشکند ؛ ندارد قیمت

جز شیشه دل کـه قیمتش افزاید . . .

متن شب بخیر عاشقانه خاص

در آغوش تو
به تمام قرص هاى آرام بخشم بى نیاز می شوم …
و این
نه از خاصیت زن بودن من،
بلکه از خاصیت مردانگى توست، آرام جانم..

شب بخیر متفاوت

لبخند تو
خلاصه‌ی همه ی خوبی‌هاست …

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

بگذار صبح را در چشم تُ

من معنا کنم

اي کـه هر صبحم

هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن شب بخیر خاص انگیزشی

همین مسیر را مستقیم بروی می رسي بـه دوراهی
یک راه بـه من ختم میشود ؛ ان دیگری بـه ختم من . . .

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تمام دنیا هم که بروند

تمام دنیا هم که نباشند

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

تمام دنیا هم که آوار شود برسرم

تو هستی

همین برای یک عمر دلخوشی کافیست

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

‏ور هیچ نباشد
چو تو هستی همه هست …

متن شب بخیر شیطونی

بغلم ڪن شبیہ یہ مرداب

هیچ چیز و ڪسی مزاحم نیست

بوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے من

واسہ ڪشتن

اجازه لازم نیست

پیامک شب بخیر عاطفی

می دانم

من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.

می دانم،

رنگ چشمانمان فرق دارد

و خورشید در جغرافیای شهر تو

گرم‌تر اسـت!

اما مهم نیست.

بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.

دستانت را در دستانم بگذار!

می خواهم تنها چند قدم،

میان مردم این شهر،

میان شلوغی خیابان‌ها،

تو را داشته باشم…

متن شب بخیر کوتاه

برای آشتی
دلایلت چقدر منطقی است
وقتی
با زبان بوسه حرف می زنی

پیامک شب بخیر باحال

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف و من از دور ببینم که پر از لبخند است چشم و دنیا و دلت

متن عاشقانه شب بخیر جدید

   بـه همون اندازه کـه ماهى دوست نداره برسه بـه خشکى دوست دارم . . .

پیامک شب بخیر باحال

 پشت دریا شهریست کـه یک دوست در ان جا دارد
هر کجا هست ؛ بـه هر فکر ؛ بـه هر کار ؛ بـه هرحال ؛ عزیز اسـت خدایا تو نگهدارش باش .

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هیچ چیزی اَرزِشِ فِک کَردَن نَدآرِع جُز خُودَمُو خُودِت!

پیامک شب بخیر دلتنگی

تُ یِ چیزی توی نِگات هَس کِ مَن بَدجوری قُفلِ چِشاتَم

متن شب بخیر کوتاه

تنهایی را ترجیح می‌دهم
بـه تن هایي کـه روحشان با دیگریست . . .

شب بخیر آرام جانم

دلبر جان
دلم را بردی …
دلی که به هیچ صراطی مستقیم نمی شد

متن شب بخیر کوتاه

بعضی ترانه ها را

می توان بارها و بارها گوش داد

بعضی انسان ها را

می توان بارها و بارها دوست داشت

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

دوستش دارم ، دوستم دارد
و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

مرا ان دیده ي تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
بـه جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

پیامک شب بخیر دلتنگی

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن عاشقانه شب بخیر

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی عشقی داشته باشی
که پا به پای تو دیوانگی کند

پیامک شب بخیر باحال

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:

“دوستت دارم”

متن شب بخیر شیطونی

مرد و زن ندارد!
به نقطه‌ ما شدن که رسیدی،
شورانگیزترین باش برای عاشقانه‌هایت …
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم!
و اگر کسی چشم غره‌ای رفت
دعایش کن تا عاشق شود …

متن شب بخیر خاص انگلیسی

به رویدادى بزرگ محتاجم
اتفاقى که بى خبر باشد
کاش وقتى به خانه برگشتم
کفش هاى تو پشت در باشد …

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

سرآغاز زندگی بی شک
صدای خندیدن کسی است که دوستش داریم …
می شود بخندی؟!
هوس کرده ام یک دل سیر زندگی کنم.

در جواب شب بخیر چی بگیم

بعضی ها خودشان

دلیل دوست داشتنشان می شوند

آنهایی که می گویند

با هم راه برویم

با هم درستش می کنیم

با هم کلا کیف دارد

متن شب بخیر خاص انگیزشی

یک ستاره نمی تواند بدون حضور تاریکی بدرخشد. شب برای آرامش و تجدید قوایت فرا می رسد

برای روز جدید بهتر آماده ای؟

متن شب بخیر اینستاگرام

دوباره روزی جدید آغاز می شود، که امید و رویاهای جدید را به ارمغان می آورد.

شب خوب بخواب و برای روز جدید آماده باش

شب بخیر

شب بخیر آرام جانم

هنگامی که شب فرامی‌رسد، ممکن است نگرانی هایت محو شود. تمام کارهایی را که امروز می‌توانستی انجام دهی انجام داده‌ای. فردا روز دیگری برای انجام کارهایی است که امروز نکردی.

شب بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

اگر همه چیز در هدفت تاریک تر به نظر می رسد ، به یاد داشته باش به زودی نور به وجود می‌آید، به همان روش شب و روز می‌آید. شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه

وقتی برای خواب طولانی شب دراز می‌کشی، به این فکر کن که آینده‌ات چگونه خواهد شد. از امروز برنامه‌ریزی را شروع کن، آن را عملی کن. قدرت پیدا کردت در رویاهایت، آن‌ها را به واقعیت تبدیل می‌کند.

شب بخیر آرام جانم

اگر تصمیم بگیری که تمام شب بیدار بمانی، چیزی به دست نمی‌آوری فقط برنامه‌ات برای فردا را خراب می‌کنی.

شب بخیر

متن شب بخیر خاص

امیدت را از دست نده، برای فردا روزی زیبا در انتظارت است.

شب خوبی داشته باشی

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

مهم نیست که روزت چقدر غمناک بود. سرانجام به پایان می رسد و فردا روز جدیدی خواهی داشت.

شب بخیر

شب بخیر متفاوت

اولین قدم به سمت رویاهایت زمانی شروع می‌شود که تصمیم می گیری از جایی که در آن هستی حرکت کنی.

شب بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

تنها چیزی که از فردا میدانم این است که
خدا قبل از خورشید بیدار است
از او میخواهم که قبل از همه در کنار تو باشد
و راه را برایت هموار کند

فردایت سپید و شبت بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

در سکوت شب نقش رویاهایت

را به تصویر بکش

ایمان ‌داشته باش به خدایی

که نا امید نمی کند

و رحتمش بی پایان است

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

مهم نیست امروز چقدر سخت بود، با فکر مثبت برای فردا روز بهتری خواهی داشت.

شب بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

اگر روز سختی داشتی، به آن فکر نکن. بگذار بگذرد و با امید به فردای بهتر بخواب

پیامک شب بخیر خاص

مثبت بودن، افکار مثبت ایجاد می کند، بنابراین به آرامی چشمانت را ببند و اجازه بده رویاهای شیرین اتفاق بیافتد.

خواب شبانگاهی خوبی داشته باشی

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

مهم نیست که اوضاع در طول روز چگونه بوده است، همیشه روز را با فکر مثبت پایان بده.

شب خوبی داشته باشی

پیامک شب بخیر عارفانه

همیشه روز دیگری برای درخشش وجود دارد. روز طولانی است، استراحت کن و بخواب.

شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه

انتهای شب
نگرانی هایت را به خدا بسپار
آسوده بخواب خدا بیدار است

شبتون بخیر و سرشار از آرامش آسمونی

در جواب شب بخیر چی بگیم

به خاطر بسپاریم که ،

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛

آرام، بی صدا، همیشگی …

شبتان پر از آرامش

پیامک شب بخیر عاطفی

برای داشتن آینده ای موفق، باید رویاهایت را تجسم کنید. ببینید آنها به واقعیت تبدیل شده‌اند.

شب بخیر

پیامک شب بخیر به همسر

باشد که شب زیبا باشد و فردا ی تو را به روزی شگفت انگیز سوق دهد.

پیامک شب بخیر به دوست

خواب خوبی داشته باشی. فردا آغاز سفر به رویاهای شماست.

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هرگز از سایه ها نترس، سایه همیشه به این معنی است که نور وجود دارد.

پیامک شب بخیر عاطفی

تمام روز برای کار کردن و خانواده در حال دویدن هستی. با پایان یافتن روز، آرزو می کنم شبی پر از آرامش داشته باشی.

شب بخیر

شب بخیر آرام جانم

آرامش آسمان شب
سهم قلبتان باشد
و نور ستاره ها
روشنى ِ بى خاموش ِ تمام لحظه هايتان
شبتون مهتابی

متن شب بخیر خاص دوستانه

هنگامی که دراز می‌کشی تا بخوابی، ممکن است خواب مشکلاتت را ببینی! برایت خواب شبانگاهی خوب و شیرینی را آرزو می‌کنم.

پیامک شب بخیر کوتاه

خدايا ….
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم كن تا زندگيشان
مانند ستاره بدرخشد …..
“شب بخير”

شب بخیر همه وجودم

بالاخره شب فرارسید، زمان استراحت و آماده شدن برای فردا. بیش از حد به آنچه امروز اتفاق افتاده است فکر نکن! روز جدیدی برای درست کردن امور وجود دارد.

شب بخیر عزیزم

متن شب بخیر شیطونی

دلم نمی آید که شــب را رها کنم
و همین طوری بخوابم!
شب قشنـگ است…
یک‌ عمــر‌میخواهیم توی گور بخوابیـم‌.
وقتی هنوز زنـده هستیم،
حیفم می آید شب ها بخوابم.
شــب باید بیـدار ماند!
گاهی به سلامتی ستـاره ها شراب
حافظ شیراز نوشيـد…
حــرف زد…
گــریه کرد…
شـب باید کتاب خواند…
فیلـم دید…
شــب باید عاشــق شــد…

پیامک شب بخیر عارفانه

یک ستاره نمی تواند بدون حضور تاریکی بدرخشد. شب برای آرامش و تجدید قوایت فرا می رسد

برای روز جدید بهتر آماده ای؟

متن شب بخیر اینستاگرام

دوباره روزی جدید آغاز می شود، که امید و رویاهای جدید را به ارمغان می آورد.

شب خوب بخواب و برای روز جدید آماده باش

شب بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

هنگامی که شب فرامی‌رسد، ممکن است نگرانی هایت محو شود. تمام کارهایی را که امروز می‌توانستی انجام دهی انجام داده‌ای. فردا روز دیگری برای انجام کارهایی است که امروز نکردی.

شب بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

اگر همه چیز در هدفت تاریک تر به نظر می رسد ، به یاد داشته باش به زودی نور به وجود می‌آید، به همان روش شب و روز می‌آید. شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

وقتی برای خواب طولانی شب دراز می‌کشی، به این فکر کن که آینده‌ات چگونه خواهد شد. از امروز برنامه‌ریزی را شروع کن، آن را عملی کن. قدرت پیدا کردت در رویاهایت، آن‌ها را به واقعیت تبدیل می‌کند.

متن شب بخیر خاص

اگر تصمیم بگیری که تمام شب بیدار بمانی، چیزی به دست نمی‌آوری فقط برنامه‌ات برای فردا را خراب می‌کنی.

شب بخیر

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

امیدت را از دست نده، برای فردا روزی زیبا در انتظارت است.

شب خوبی داشته باشی

متن عاشقانه شب بخیر خاص

مهم نیست که روزت چقدر غمناک بود. سرانجام به پایان می رسد و فردا روز جدیدی خواهی داشت.

شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

اولین قدم به سمت رویاهایت زمانی شروع می‌شود که تصمیم می گیری از جایی که در آن هستی حرکت کنی.

شب بخیر

شب بخیر آرام جانم

تنها چیزی که از فردا میدانم این است که
خدا قبل از خورشید بیدار است
از او میخواهم که قبل از همه در کنار تو باشد
و راه را برایت هموار کند

فردایت سپید و شبت بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

در سکوت شب نقش رویاهایت

را به تصویر بکش

ایمان ‌داشته باش به خدایی

که نا امید نمی کند

و رحتمش بی پایان است

شب بخیر

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

مهم نیست امروز چقدر سخت بود، با فکر مثبت برای فردا روز بهتری خواهی داشت.

شب بخیر

در جواب شب بخیر چی بگیم

اگر روز سختی داشتی، به آن فکر نکن. بگذار بگذرد و با امید به فردای بهتر بخواب

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

مثبت بودن، افکار مثبت ایجاد می کند، بنابراین به آرامی چشمانت را ببند و اجازه بده رویاهای شیرین اتفاق بیافتد.

خواب شبانگاهی خوبی داشته باشی

پیامک شب بخیر کوتاه

مهم نیست که اوضاع در طول روز چگونه بوده است، همیشه روز را با فکر مثبت پایان بده.

شب خوبی داشته باشی

متن شب بخیر خاص

همیشه روز دیگری برای درخشش وجود دارد. روز طولانی است، استراحت کن و بخواب.

شب بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

انتهای شب
نگرانی هایت را به خدا بسپار
آسوده بخواب خدا بیدار است

شبتون بخیر و سرشار از آرامش آسمونی

متن شب بخیر خاص انگلیسی

به خاطر بسپاریم که ،

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛

آرام، بی صدا، همیشگی …

شبتان پر از آرامش

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

برای داشتن آینده ای موفق، باید رویاهایت را تجسم کنید. ببینید آنها به واقعیت تبدیل شده‌اند.

شب بخیر

پیامک شب بخیر باحال

باشد که شب زیبا باشد و فردا ی تو را به روزی شگفت انگیز سوق دهد.

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

خواب خوبی داشته باشی. فردا آغاز سفر به رویاهای شماست.

متن عاشقانه شب بخیر جدید

هرگز از سایه ها نترس، سایه همیشه به این معنی است که نور وجود دارد.

شب بخیر آرام جانم

تمام روز برای کار کردن و خانواده در حال دویدن هستی. با پایان یافتن روز، آرزو می کنم شبی پر از آرامش داشته باشی.

شب بخیر

شب بخیر بانمک

آرامش آسمان شب
سهم قلبتان باشد
و نور ستاره ها
روشنى ِ بى خاموش ِ تمام لحظه هايتان
شبتون مهتابی

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

هنگامی که دراز می‌کشی تا بخوابی، ممکن است خواب مشکلاتت را ببینی! برایت خواب شبانگاهی خوب و شیرینی را آرزو می‌کنم.

شب بخیر بانمک

خدايا ….
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم كن تا زندگيشان
مانند ستاره بدرخشد …..
“شب بخير”

متن شب بخیر اینستاگرام

بالاخره شب فرارسید، زمان استراحت و آماده شدن برای فردا. بیش از حد به آنچه امروز اتفاق افتاده است فکر نکن! روز جدیدی برای درست کردن امور وجود دارد.

شب بخیر عزیزم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

دلم نمی آید که شــب را رها کنم
و همین طوری بخوابم!
شب قشنـگ است…
یک‌ عمــر‌میخواهیم توی گور بخوابیـم‌.
وقتی هنوز زنـده هستیم،
حیفم می آید شب ها بخوابم.
شــب باید بیـدار ماند!
گاهی به سلامتی ستـاره ها شراب
حافظ شیراز نوشيـد…
حــرف زد…
گــریه کرد…
شـب باید کتاب خواند…
فیلـم دید…
شــب باید عاشــق شــد…

پیامک شب بخیر دلتنگی

همان گونه که مهتاب زیبا آسمان شب را روشن کرده
تو هم دنیای من را روشن و زیبا کرده ای
آمدنت، بزرگ ترین موهبت پروردگار در زندگی ام بوده
و ماندنت، تحقق دست نیافتنی ترین رویاهای های شبانه ام
آروم بخوابی
شبت ستاره بارون عشقم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دیگر نیازی به چیدن ستاره های چشمک زن آسمان ها نیست
وقتی شب ها
زیباترین ستاره
روی زمین و درست کنار من
می درخشد
شب بخیر همسر عزیزم!

متن شب بخیر شیطونی

شب اغاز جدایی چند ساعته!

و من تو را برای تمام شب های باقیمانده عمرم در کنارم

و در اغوشم می خواهمت!

شبت رویایی رویای من…

پیامک شب بخیر کوتاه

هرگز از کابوس های شبانه نترس زیرا که نوید رویاهای شیرین را می دهند
همانند تو که شیرین ترین رویا پس از کابوس های طولانی زندگی ام بوده ای
دوستت دارم
شب بخیر عزیزم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

میان میلیون ها دیروز
و میلیون ها فردا
فقط یک امروز هست و یک امشب
و من هرگز آن را بدون گفتن “دوستت دارم” به تو هدر نخواهم داد!
شب بخیر نازنینم!

متن شب بخیر خاص انگیزشی

شبی دیگر سرم را روی بالش می گذارم…

به امید اینکه فردا صبح تو بالشم را تکان دهی…

شبت رویایی نفسم….

متن شب بخیر خاص

در سکوت شب هایم
تنها صدایی که می شنوم
تپش های قلبم است که
به عشق تو می تپد
و تو را صدا می زند
شب بخیر عشق من!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

روزها در کنارت شاد و شب ها به یادت در آرامشم
شب بخیر زندگی من!

متن شب بخیر شیطونی

بی قرارم
غمگینم
بیمارم
دلتنگم
بی حوصله ام
چون جای یک “تو” در شب هایم خالیست …
تویی که بهترینی
شب بخیر عشقم!

پیامک شب بخیر

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود.

متن شب بخیر عاشقانه خاص

حتی در تاریک ترین شب ها
نور عشق تو راه را به من نشان می دهد نازنینم
رویا های شیرین ببینی
شب بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

همه چیز در شب زیباتر است
فکر کردن
عشق ورزیدن
در رویا غرق شدن
و آرامشی که شب ها و با در کنار تو بودن دارم زیبایی همه چیز را دو چندان می کند
شب بخیر زیباترین!

پیامک شب بخیر

رویاها مانند ستاره ها هستند
نمی توانی آن ها را لمس کنی
اما اگر رد آن ها را بگیری
تو را به سرنوشت رویایی ات هدایت می کنند
شب بخیر گلم!

متن شب بخیر خاص

چه زیباست، وقتی مثل همیشه به آینه نگاه میکنم،

اما آینه، نگاهش متفاوت شده…

چه زیباست

وقتی در آسمان، ستاره همیشه پیداست…

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

پنجره اتاقت را باز کن
و بگذار نسیم خنک بوسه های من را که از راه دور
با دنیایی از عشق برایت فرستاده ام
روی موهایت به یادگار بگذارد
شب بخیر مهربونم!

شب بخیر متفاوت

They say the night sky is one of the most beautiful sights on this earth
but they have never seen your beautiful eyes
when you look at me
good night my moon!

می گویند آسمان شب یکی از زیباترین منظره های زمین است
چون هرگز زیبایی چشمانت زمانی که به من نگاه می کنی را ندیده اند!
شب بخیر ماه من!

شب بخیر آرام جانم

گاهی تصور می کنم چگونه می توانم بیش تر از امروز به تو عشق بورزم
اما فردا که می شود تمام شک و تردید من از بین می رود
زیرا که عشق من نسبت به تو هر لحظه و هر روز بیش تر و بیش تر می شود
به امید فردایی که تو را عاشقانه تر از امروز دوست می دارم
شب بخیر نفسم

شب بخیر آرام جانم

شبت پر از ستاره هایی باشه

که هر شب به خدا سفارشتو میکنن

که همیشه ماه بمونی …

شب بخیر ماه من

متن شب بخیر کوتاه

درخشان ترین چیز در این دنیا دو چشمان توست زمانی که به من می نگری
در شب های تاریک به جای تمام ستاره ها می خواهم چشم های تو را ببینم همسر مهربان من
شب تو پر از رویا عشق من

متن شب بخیر شیطونی

شب بخیر عزیزم
یادت باشه یکی این جا هست که همیشه به فکر توئه و دوستت داره
خوب بخوابی خوشگلم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

عشق من
از تو دورم اما در رویای تو هستم تا دوباره صورت همچو ماهت را ببینم
شب بخیر عزیز دلم

در جواب شب بخیر چی بگیم

لالایی می خونم ، بخواب ، خوابت قشنگه

لالایی می خونم برات ، که دلم پر از درده

لالایی می خونم ، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه

یه وقت پا نزاری تو شهر ، پر از غصه . . .

لالایی می خونم ، من هنوز چشم انتظارم

لالایی ، بخواب من امشب هم مثل هر شب بیدارم

لالایی ، بخواب من کسی رو جز تو ندارم

بخواب و دعا کن که منم یه روز بیام پیشت چشمام رو هم بزارم

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

My world stops when you go to bed and it rises again every morning when you please me with your smile. Good night, my sweetheart
جهان من زمانی که می خوابی متوقف می شود و هر روز صبح زمانی که با لبخندت شادمانم می کنی دوباره آغاز می شود
شب بخیر عزیزم

در جواب شب بخیر چی بگیم

به لحظات خوب امروز فکر کن و فردا لبخند بزن
شب بخیر و خوب بخوابی عزیزم

متن شب بخیر خاص انگلیسی

تو را به پرواز در رویاهای زیبا دعوت می کنم عزیزم
شب بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

شب است و صدا ها به سکوت تبدیل شده اند
و خورشید جای خود را به مهتاب زیبا داده است
اینک وقت خواب و دیدن رویا ست عزیزم
شب بخیر

متن شب بخیر خاص

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه شب من بی تو و بی آب و رنگه

بخواب ای نازنینم ، مهربونم ، دلنشینم منم من عاشقت

آروم باش بهترینم

پیامک و اس ام اس شب بخیر

این پیام از من خوابالو

برای یک آدم خوابالو در زمان خوابالودگی ارسال شده است

لطفا خوب بخوابید ، شب خوش

پیامک شب بخیر به دوست

شبی به روشنی درخشان ترین ستاره آسمان
و فردایی سرشار از تلاش و موفقیت برای تان آرزومندم
شب بخیر دوست عزیز

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

در آرامش ملکوتی شب ها
چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم
که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده
و به لطف رحمتش به شب های ما آرامش و سکون …
شبتون الهی دوستان گلم

متن شب بخیر خاص دوستانه

برایت آرزو می کنم
هر زمان که چشمانت را می بندی و به خواب می روی
خواب های خوش پشت پلک هایت را گرم کنند
و هر زمان که چشمانت را باز می کنی در صبح
واقعیت زندگی ات به زیبایی رویاهای شبانه ات باشد
شب خوش دوست خوبم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

بخواب قشنگ ترین یار منو از خواب غفلت کردی بیدار

لالایی کن بخواب معنی عشقم الهی بمونی تو سرنوشتم

لالایی کن شبت به خیر عزیزم تمام عشقمو به پات میریزم

متن شب بخیر شیطونی

فردای موفق
در گرو تلاش امروز و آرامش امشب ماست
شب های تان پر از آرامش

شب بخیر همه وجودم

قبل از خواب از پنجره اتاقت به آسمون نگاه کن
پرنورترین ستاره رو پیدا کن
و بهش لبخند بزن
چون به اون ستاره سپردم شب بخیر منو بهت برسونه!

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

آرزو می کنم
شب هایتان سرشار از آن حضوری باشد که
شب های طولانی و سرد آرامش خود را از او وام گرفته اند
و
پرنورترین ستارگان آسمان روشنی خود را به او مدیونند
شب خوش!

متن شب بخیر خاص

امیدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی

ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمی تونم بیام به خوابت !

شبت به خیر

شب بخیر همه وجودم

برای آنانی که رویاهای بزرگ در سر می پرورانند
شب طولانی تر از روزهای شان خواهد بود
و برای آنانی که به این رویاهای بزرگ جامعه عمل می پوشانند
روز طولانی تر از شب های شان خواهد بود
شب خوبی داشته باشید
شب خوش همکار گرامی

پیامک شب بخیر عارفانه

حتی در دل تاریک ترین شب ها هم
من یه ستاره دارم که دلم به بودنش قرصه
و شب های تیره و تارم رو روشن می کنه
ستاره من!
هرچی آرزوی خوبه مال تو …
خواب خوب و آرومی داشته باشی

شب بخیر متفاوت

امیدوارم نور ستارگان
آسمان شب تان را روشن کند و خداوند آرامشی ابدی به شما عطا کند
شب بخیر دوستان صمیمی

در جواب شب بخیر چی بگیم

شب برات اس ام اس زدم که بگم

دنیام تاریکه مثل شب

تنهام مثل ماه

کوچیکم مثل ستاره

اما دوستت دارم اندازه آسمونی که اندازه نداره

متن شب بخیر خاص

یه رویای شیرین کوچیک روی یه تیکه ابر کوچیک زندگی می کنه
که روزها خوابه و شب ها در حال سفر
امشب به من قول داده که به خوابت بیاد
و شب بخیر من رو بهت برسونه
شب رویایی داشته باشی دوست جونم

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

پروردگارا!
در این شب آرام
آسمان تاریک دل ما را از ستاره باران عشقت بی نصیب نگردان
و
آرامشی آسمانی به قلب های ما نازل فرما
شبتون الهی دوستان بزرگوار

پیامک شب بخیر دلتنگی

مهم نیست امروز چه مشکلاتی رو پشت سر گذروندی
فردا قطعا روز بهتر و روشن تری خواهد بود
شبت بخیر رفیق قدیمی

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

ماه و ستارگان تنها در شب ظاهر می شوند
اما دوستی میان ما در تمام روز و شب جریان دارد
آرزو می کنم شب تو پر از رویاهای شیرین و زیبا باشد
شب بخیر عزیزم

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

امشب برایت

رویای آن باد که با خود خاطرات خوش تو را همراه دارد
و رویای رودخانه ای پر از شادی ناب را آرزو می کنم
شب بخیر دوست گلم

شب بخیر متفاوت

آسوده بخوابید که فردا روز دیگری ست
خورشید دوباره طلوع خواهد کرد و نوید یک صبح زیبای دیگر را خواهد داد
شب بخیر

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

شــــــب یعنی پایان با تو بودن

ای کاش می شد شب نیز جلو دارمان نبود

در انتظار شب های با تو هستم

شب خوبی داشته باشی

متن شب بخیر شیطونی

دعا می کنم شب برای شما آرامش را به ارمغان آورد
و
صبح فردا زندگی تان را سرشار از عشق و شادی کند
شب تان خوش

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

چه شب پر ستاره و درخشانی
امیدوارم خوابی به زیبایی تمام این ستاره ها داشته باشی عزیزم
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

ستاره های بسیاری در آسمان می درخشند
آرزو می کنم یکی از آن ها تو را به رویا های شگفت انگیزی برساند
شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دعا می کنم هر لحظه زندگی ات تجلی گاه پروردگار شود
و روز و شب هایت سرشار از عشق معبود
شب خوش

شب بخیر همه وجودم

روز با همه تلخی و شیرینی هایش گذشته
و
شب از راه رسیده
سعی کن
به لحظه های شیرین امروزت فکر کنی
و
لبخند زیبایت را برای فردا نگه داری
شب خوش دوست من!

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

شب دنیای دیگری را به ما هدیه می کند
که در این دنیا فارغ از تمام مشکلات روزانه
می توان طور دیگری زندگی کرد
خواب خوبی داشته باشید
شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

شب است
مهتاب سفر خود را در آسمان آغاز کرده و ستاره های پیدا و پنهان زینت بخش آسمان شده اند
امیدوارم آسمان زندگی تان به زیبایی آسمان امشب باشد
شب خوش

پیامک شب بخیر به همسر

امیدوارم هر لحظه که چشماتو بستی و به خواب رفتی
رویاهای خوبی ببینی
شبت بخیر

در جواب شب بخیر چی بگیم

تمام رویای من این است که

در رویای شبانه ی تو جایی داشته باشم

تا شبی رویایی از آن من شود

شبت رویایــــــــی

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

خوابای رنگی بیبینی

خواب دلتنگی نبینی

شبت به خیر ای مهربون

خوب بخوابی عزیز جون

متن شب بخیر خاص انگلیسی

شب برات اس ام اس زدم که بگم

دنیام تاریکه مثل شب

تنهام مثل ماه

کوچیکم مثل ستاره

اما دوستت دارم اندازه آسمونی که اندازه نداره

متن عاشقانه شب بخیر

شب های با تو بودن یعنی همه چیز را داشتن

حالا که با من هم نیستی مشکلی نیست خوب بخواب

در جواب شب بخیر چی بگیم

شــــــب یعنی پایان با تو بودن

ای کاش می شد شب نیز جلو دارمان نبود

در انتظار شب های با تو هستم

شب خوبی داشته باشی

متن شب بخیر خاص دوستانه

همان گونه که مهتاب زیبا آسمان شب را روشن کرده
تو هم دنیای من را روشن و زیبا کرده ای
آمدنت، بزرگ ترین موهبت پروردگار در زندگی ام بوده
و ماندنت، تحقق دست نیافتنی ترین رویاهای های شبانه ام
آروم بخوابی
شبت ستاره بارون عشقم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

دیگر نیازی به چیدن ستاره های چشمک زن آسمان ها نیست
وقتی شب ها
زیباترین ستاره
روی زمین و درست کنار من
می درخشد
شب بخیر همسر عزیزم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

شب اغاز جدایی چند ساعته!

و من تو را برای تمام شب های باقیمانده عمرم در کنارم

و در اغوشم می خواهمت!

شبت رویایی رویای من…

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

هرگز از کابوس های شبانه نترس زیرا که نوید رویاهای شیرین را می دهند
همانند تو که شیرین ترین رویا پس از کابوس های طولانی زندگی ام بوده ای
دوستت دارم
شب بخیر عزیزم!

متن شب بخیر اینستاگرام

میان میلیون ها دیروز
و میلیون ها فردا
فقط یک امروز هست و یک امشب
و من هرگز آن را بدون گفتن “دوستت دارم” به تو هدر نخواهم داد!
شب بخیر نازنینم!

پیامک شب بخیر

شبی دیگر سرم را روی بالش می گذارم…

به امید اینکه فردا صبح تو بالشم را تکان دهی…

شبت رویایی نفسم….

در جواب شب بخیر چی بگیم

در سکوت شب هایم
تنها صدایی که می شنوم
تپش های قلبم است که
به عشق تو می تپد
و تو را صدا می زند
شب بخیر عشق من!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

روزها در کنارت شاد و شب ها به یادت در آرامشم
شب بخیر زندگی من!

پیامک شب بخیر به همسر

بی قرارم
غمگینم
بیمارم
دلتنگم
بی حوصله ام
چون جای یک “تو” در شب هایم خالیست …
تویی که بهترینی
شب بخیر عشقم!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود.

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

حتی در تاریک ترین شب ها
نور عشق تو راه را به من نشان می دهد نازنینم
رویا های شیرین ببینی
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

همه چیز در شب زیباتر است
فکر کردن
عشق ورزیدن
در رویا غرق شدن
و آرامشی که شب ها و با در کنار تو بودن دارم زیبایی همه چیز را دو چندان می کند
شب بخیر زیباترین!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

رویاها مانند ستاره ها هستند
نمی توانی آن ها را لمس کنی
اما اگر رد آن ها را بگیری
تو را به سرنوشت رویایی ات هدایت می کنند
شب بخیر گلم!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

چه زیباست، وقتی مثل همیشه به آینه نگاه میکنم،

اما آینه، نگاهش متفاوت شده…

چه زیباست

وقتی در آسمان، ستاره همیشه پیداست…

متن شب بخیر خاص عاشقانه

پنجره اتاقت را باز کن
و بگذار نسیم خنک بوسه های من را که از راه دور
با دنیایی از عشق برایت فرستاده ام
روی موهایت به یادگار بگذارد
شب بخیر مهربونم!

متن شب بخیر خاص

They say the night sky is one of the most beautiful sights on this earth
but they have never seen your beautiful eyes
when you look at me
good night my moon!

می گویند آسمان شب یکی از زیباترین منظره های زمین است
چون هرگز زیبایی چشمانت زمانی که به من نگاه می کنی را ندیده اند!
شب بخیر ماه من!

متن شب بخیر شیطونی

گاهی تصور می کنم چگونه می توانم بیش تر از امروز به تو عشق بورزم
اما فردا که می شود تمام شک و تردید من از بین می رود
زیرا که عشق من نسبت به تو هر لحظه و هر روز بیش تر و بیش تر می شود
به امید فردایی که تو را عاشقانه تر از امروز دوست می دارم
شب بخیر نفسم

متن شب بخیر خاص دوستانه

شبت پر از ستاره هایی باشه

که هر شب به خدا سفارشتو میکنن

که همیشه ماه بمونی …

شب بخیر ماه من

پیامک شب بخیر دلتنگی

درخشان ترین چیز در این دنیا دو چشمان توست زمانی که به من می نگری
در شب های تاریک به جای تمام ستاره ها می خواهم چشم های تو را ببینم همسر مهربان من
شب تو پر از رویا عشق من

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

شب بخیر عزیزم
یادت باشه یکی این جا هست که همیشه به فکر توئه و دوستت داره
خوب بخوابی خوشگلم

متن شب بخیر خاص

عشق من
از تو دورم اما در رویای تو هستم تا دوباره صورت همچو ماهت را ببینم
شب بخیر عزیز دلم

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

لالایی می خونم ، بخواب ، خوابت قشنگه

لالایی می خونم برات ، که دلم پر از درده

لالایی می خونم ، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه

یه وقت پا نزاری تو شهر ، پر از غصه . . .

لالایی می خونم ، من هنوز چشم انتظارم

لالایی ، بخواب من امشب هم مثل هر شب بیدارم

لالایی ، بخواب من کسی رو جز تو ندارم

بخواب و دعا کن که منم یه روز بیام پیشت چشمام رو هم بزارم

متن شب بخیر خاص انگیزشی

My world stops when you go to bed and it rises again every morning when you please me with your smile. Good night, my sweetheart
جهان من زمانی که می خوابی متوقف می شود و هر روز صبح زمانی که با لبخندت شادمانم می کنی دوباره آغاز می شود
شب بخیر عزیزم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

به لحظات خوب امروز فکر کن و فردا لبخند بزن
شب بخیر و خوب بخوابی عزیزم

شب بخیر متفاوت

تو را به پرواز در رویاهای زیبا دعوت می کنم عزیزم
شب بخیر

پیامک شب بخیر به دوست

شب است و صدا ها به سکوت تبدیل شده اند
و خورشید جای خود را به مهتاب زیبا داده است
اینک وقت خواب و دیدن رویا ست عزیزم
شب بخیر

در جواب شب بخیر چی بگیم

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه شب من بی تو و بی آب و رنگه

بخواب ای نازنینم ، مهربونم ، دلنشینم منم من عاشقت

آروم باش بهترینم

پیامک و اس ام اس شب بخیر

این پیام از من خوابالو

برای یک آدم خوابالو در زمان خوابالودگی ارسال شده است

لطفا خوب بخوابید ، شب خوش

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

شبی به روشنی درخشان ترین ستاره آسمان
و فردایی سرشار از تلاش و موفقیت برای تان آرزومندم
شب بخیر دوست عزیز

پیامک شب بخیر باحال

در آرامش ملکوتی شب ها
چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم
که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده
و به لطف رحمتش به شب های ما آرامش و سکون …
شبتون الهی دوستان گلم

پیامک شب بخیر عاطفی

برایت آرزو می کنم
هر زمان که چشمانت را می بندی و به خواب می روی
خواب های خوش پشت پلک هایت را گرم کنند
و هر زمان که چشمانت را باز می کنی در صبح
واقعیت زندگی ات به زیبایی رویاهای شبانه ات باشد
شب خوش دوست خوبم

شب بخیر متفاوت

بخواب قشنگ ترین یار منو از خواب غفلت کردی بیدار

لالایی کن بخواب معنی عشقم الهی بمونی تو سرنوشتم

لالایی کن شبت به خیر عزیزم تمام عشقمو به پات میریزم

متن عاشقانه شب بخیر خاص

فردای موفق
در گرو تلاش امروز و آرامش امشب ماست
شب های تان پر از آرامش

متن شب بخیر خاص انگیزشی

قبل از خواب از پنجره اتاقت به آسمون نگاه کن
پرنورترین ستاره رو پیدا کن
و بهش لبخند بزن
چون به اون ستاره سپردم شب بخیر منو بهت برسونه!

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

آرزو می کنم
شب هایتان سرشار از آن حضوری باشد که
شب های طولانی و سرد آرامش خود را از او وام گرفته اند
و
پرنورترین ستارگان آسمان روشنی خود را به او مدیونند
شب خوش!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

امیدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی

ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمی تونم بیام به خوابت !

شبت به خیر

پیامک شب بخیر باحال

برای آنانی که رویاهای بزرگ در سر می پرورانند
شب طولانی تر از روزهای شان خواهد بود
و برای آنانی که به این رویاهای بزرگ جامعه عمل می پوشانند
روز طولانی تر از شب های شان خواهد بود
شب خوبی داشته باشید
شب خوش همکار گرامی

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

حتی در دل تاریک ترین شب ها هم
من یه ستاره دارم که دلم به بودنش قرصه
و شب های تیره و تارم رو روشن می کنه
ستاره من!
هرچی آرزوی خوبه مال تو …
خواب خوب و آرومی داشته باشی

متن شب بخیر خاص انگلیسی

امیدوارم نور ستارگان
آسمان شب تان را روشن کند و خداوند آرامشی ابدی به شما عطا کند
شب بخیر دوستان صمیمی

متن شب بخیر شیطونی

شب برات اس ام اس زدم که بگم

دنیام تاریکه مثل شب

تنهام مثل ماه

کوچیکم مثل ستاره

اما دوستت دارم اندازه آسمونی که اندازه نداره

شب بخیر همه وجودم

یه رویای شیرین کوچیک روی یه تیکه ابر کوچیک زندگی می کنه
که روزها خوابه و شب ها در حال سفر
امشب به من قول داده که به خوابت بیاد
و شب بخیر من رو بهت برسونه
شب رویایی داشته باشی دوست جونم

متن شب بخیر اینستاگرام

پروردگارا!
در این شب آرام
آسمان تاریک دل ما را از ستاره باران عشقت بی نصیب نگردان
و
آرامشی آسمانی به قلب های ما نازل فرما
شبتون الهی دوستان بزرگوار

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

مهم نیست امروز چه مشکلاتی رو پشت سر گذروندی
فردا قطعا روز بهتر و روشن تری خواهد بود
شبت بخیر رفیق قدیمی

شب بخیر همه وجودم

ماه و ستارگان تنها در شب ظاهر می شوند
اما دوستی میان ما در تمام روز و شب جریان دارد
آرزو می کنم شب تو پر از رویاهای شیرین و زیبا باشد
شب بخیر عزیزم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

امشب برایت

رویای آن باد که با خود خاطرات خوش تو را همراه دارد
و رویای رودخانه ای پر از شادی ناب را آرزو می کنم
شب بخیر دوست گلم

شب بخیر شیطونی عاشقانه

آسوده بخوابید که فردا روز دیگری ست
خورشید دوباره طلوع خواهد کرد و نوید یک صبح زیبای دیگر را خواهد داد
شب بخیر

متن شب بخیر خاص انگلیسی

شــــــب یعنی پایان با تو بودن

ای کاش می شد شب نیز جلو دارمان نبود

در انتظار شب های با تو هستم

شب خوبی داشته باشی

متن شب بخیر کوتاه

دعا می کنم شب برای شما آرامش را به ارمغان آورد
و
صبح فردا زندگی تان را سرشار از عشق و شادی کند
شب تان خوش

متن شب بخیر اینستاگرام

چه شب پر ستاره و درخشانی
امیدوارم خوابی به زیبایی تمام این ستاره ها داشته باشی عزیزم
شب بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

ستاره های بسیاری در آسمان می درخشند
آرزو می کنم یکی از آن ها تو را به رویا های شگفت انگیزی برساند
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر

دعا می کنم هر لحظه زندگی ات تجلی گاه پروردگار شود
و روز و شب هایت سرشار از عشق معبود
شب خوش

پیامک شب بخیر به دوست

روز با همه تلخی و شیرینی هایش گذشته
و
شب از راه رسیده
سعی کن
به لحظه های شیرین امروزت فکر کنی
و
لبخند زیبایت را برای فردا نگه داری
شب خوش دوست من!

متن شب بخیر خاص

شب دنیای دیگری را به ما هدیه می کند
که در این دنیا فارغ از تمام مشکلات روزانه
می توان طور دیگری زندگی کرد
خواب خوبی داشته باشید
شب بخیر

متن شب بخیر خاص

شب است
مهتاب سفر خود را در آسمان آغاز کرده و ستاره های پیدا و پنهان زینت بخش آسمان شده اند
امیدوارم آسمان زندگی تان به زیبایی آسمان امشب باشد
شب خوش

متن شب بخیر خاص عاشقانه

امیدوارم هر لحظه که چشماتو بستی و به خواب رفتی
رویاهای خوبی ببینی
شبت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

تمام رویای من این است که

در رویای شبانه ی تو جایی داشته باشم

تا شبی رویایی از آن من شود

شبت رویایــــــــی

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

خوابای رنگی بیبینی

خواب دلتنگی نبینی

شبت به خیر ای مهربون

خوب بخوابی عزیز جون

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

شب برات اس ام اس زدم که بگم

دنیام تاریکه مثل شب

تنهام مثل ماه

کوچیکم مثل ستاره

اما دوستت دارم اندازه آسمونی که اندازه نداره

پیامک شب بخیر به همسر

شب های با تو بودن یعنی همه چیز را داشتن

حالا که با من هم نیستی مشکلی نیست خوب بخواب

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

شــــــب یعنی پایان با تو بودن

ای کاش می شد شب نیز جلو دارمان نبود

در انتظار شب های با تو هستم

شب خوبی داشته باشی

پیامک شب بخیر دلتنگی

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

شب بخیر متفاوت

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

شب بخیر آرام جانم

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن شب بخیر خاص انگلیسی

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

پیامک شب بخیر

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

متن عاشقانه شب بخیر خاص

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

پیامک شب بخیر خاص

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن شب بخیر خاص دوستانه

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن شب بخیر خاص انگلیسی

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن شب بخیر خاص

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

پیامک شب بخیر دلتنگی

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن شب بخیر شیطونی

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن عاشقانه شب بخیر جدید

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن شب بخیر کوتاه

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن شب بخیر خاص انگیزشی

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

پیامک شب بخیر به همسر

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

پیامک شب بخیر عاطفی

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

پیامک شب بخیر دلتنگی

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن عاشقانه شب بخیر

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

شب بخیر همه وجودم

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن شب بخیر شیطونی

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن شب بخیر خاص

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن شب بخیر عاشقانه خاص

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

شب بخیر شیطونی عاشقانه

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

پیامک شب بخیر دلتنگی

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن شب بخیر شیطونی

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن شب بخیر عاشقانه خاص

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن شب بخیر کوتاه

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

شب بخیر بانمک

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

متن شب بخیر خاص انگلیسی

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

پیامک شب بخیر دلتنگی

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

پیامک شب بخیر دلتنگی

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

در جواب شب بخیر چی بگیم

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

پیامک شب بخیر باحال

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن شب بخیر شیطونی

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

شب بخیر آرام جانم

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن عاشقانه شب بخیر

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن شب بخیر خاص

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن شب بخیر خاص

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

شب بخیر آرام جانم

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن شب بخیر کوتاه

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

پیامک شب بخیر باحال

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن شب بخیر خاص

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

شب بخیر متفاوت

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

شب بخیر آرام جانم

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن شب بخیر خاص

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن شب بخیر خاص

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

شب بخیر همه وجودم

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن شب بخیر کوتاه

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن عاشقانه شب بخیر

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن شب بخیر شیطونی

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن شب بخیر شیطونی

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

پیامک شب بخیر عاطفی

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن عاشقانه شب بخیر

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

شب بخیر آرام جانم

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

شب بخیر آرام جانم

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت
دوباره امروز متولد شدی “آدم”
پس خجسته باد هر روزت

 صبحتون بخیر دوستان

متن شب بخیر اینستاگرام

چه روز زیبایی خواهد بود وقتی بهترینها را برای دیگران بخواهید

مهربانان امـروزتون عالی

امروز از خدا میخوام  بهترین طعم ها را بچشید

طعم روزگارتون شیرین

طعم لحظه هاتون شادی

طعم عشقتـون پاکی و

طعم زندگیتون همیشه

خوشبختی باشه

انِ شاءالله

صبحِ زیباتون بی نظیر

شب بخیر متفاوت

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه“عشق”است باتو خوردن صفا دارد

”صبح نازت بخیر عشقم”

پیامک شب بخیر عارفانه

ناب ترین زمزمه
همین صبح بخیر هایت است

که مرا
از خود بیخود می کند

من به اشتیاق لبخند تو
صبح میشوم
بخند، خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
تا صبحم بخیر شود ،،،
صبحت بخیر عشقم
تقدیم به دنیاممم

شب بخیر همه وجودم

سلام
صبح بخیر خانومم
هر صبح گلدانی خالیست
و هر گلدان را گلی واجب
و امروز هم مثل همیشه
وجود نازنین تو
گل گلدان من است

سلام زیباترین گل خدا

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

صبح بخیر عشقم

باز صبح شد چشمانت

مرا به آشیانه بیکرانت دگرگون ساخت

از این پس چشمانه تورا ستایش خواهم کرد…

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

همین که | تُ | هر صبح دَر

خیال منی ،

حال هر روز من خوب است

صبحت بخیر عشقم

متن شب بخیر کوتاه

در این صبح زیبا
هم خدا هست
هم نور وزیبایے و هم عشق
آفتابِ مهربانے، ارزانے
پلک گشوده‌ات
همهمۀ پرندگانِ نیکبختے
شادی‌بخش بامدادت
صبحت بخیر و عالے
و روزت سرشار از شادی عشقم

متن شب بخیر کوتاه

خوشبختی فقط
“صبح بخیر نازنینِ دل” شنیدن
از زبون تو
و یه من و یه بغل تو

صبح بخیر نفسم

شب بخیر شیطونی عاشقانه

هیچ صدایی

زیباتر از صدای تو

وقتی تازه از خواب بیدار شدی، نیست

صبحت قشنگ عشق من …

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر عشقم

شب بخیر آرام جانم

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردایم

در جواب شب بخیر چی بگیم

خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می زند!
خورشید می تابد و
شهر، خمیازه می کشد
گل ها رو به سوی تو می کنند و
شاداب می شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

صبح است چه بی تابانه می خواهمت

و برای گفتن دوست دارم

لحظه شماری میکنم

بیدارشو …

پیامک شب بخیر به دوست

خورشید هر روز صبح
بخاطر زنده بودن ما
طلوع می کند
سهمت را از زندگی
همین امروز بگیر
صبحت سرشار از شادی ولبخند
و برکت و حاجتی روا شده
عشقم صبح زیبات بخیر

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

زندگی را عشق شیرین میکند

صبح و زندگی را لبخند تو !

صبحت بخیر زندگیم

شب بخیر متفاوت

امیدوارم صبحی رو که میخوای شروع کنی

با یه دنیا امید

یه بغل آرزوی قشنگ

کلی انرژی مثبت آغاز کنی عزیزم

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

یه روز جدید و یه شروع تازه فرا رسیده
صبح بخیر زیبای من!

متن شب بخیر کوتاه

عشق شیرین تو مرا به یک فرد سحرخیز تبدیل کرده است
واقعا خوشبختم که مرد تو هستم!

شب بخیر آرام جانم

شب را به عشق تو صبح میکنم
که سلام کنم
که سلام کنی
که من جان بدهم
و تو جان بگیری

متن شب بخیر خاص

صبحت بخیر ای تمام هستی من دل دریایی من بی تو مردابیست .سلام ای صبح سرشار ..صبحت پرازاواز نسیم….

پیامک شب بخیر

عشق زیبای من سلام صبحگاهان بر دختر اب و ایینه و اتش بخیر باد . نسیم بر دشت گل ارای وجودت میوزد دیوانه وار . بیا به استقبال این همه مهر که به سوی تو در هجرتند .

متن شب بخیر کوتاه

امروز صبح دیگه بر نمی گرده
پس بیا نهایت استفاده رو ازش ببریم دلبرکم!

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

چقد زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت توء!
هستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم!
صبحت بخیر عشقم….

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

سلام عطرگل یاس سلام هم ره هم راز صبحت بخیر.برام عزیزترینی….

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

سلام نفسم بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است وامروز این نگاه عاشقانه اتفاق خواهد افتاد .صبحت پراز التهابهای عاشقانه

شب بخیر همه وجودم

بی تو مهتاب تنهای دشتم بی تو خورشید سرد غروبم بی تو بی نام و بی سرگذشتم بی تو خاکسترم بی تو سلام صبح قشنگت بخیر نسیم منتظر باز شدن خورشید چشم توست.!

پیامک شب بخیر به دوست

هر روز صبح که بیدار می شوم و صورت فرشته گونه ات را می بینم
دوباره زنده می شوم …

شب بخیر آرام جانم

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی……..
صبح نازت بخیر نانازم

سلام دلبرک شیرینم سلام ناله شبگیرم سلام همره دیرینم سلامم را تو پاسخ گو صبحت بخیر صبحت به طعم باران پاییزی…..

پیامک شب بخیر

الان که چشمای قشنگت رو باز کردی یادت باشه که دیشب یکی به یادتو چشماشو بست

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

از خواب بیدار شو زیبا!
زمان بوسیدنت فرا رسیده

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردا
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟
هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

متن شب بخیر خاص انگلیسی

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم….

پیامک شب بخیر به همسر

سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم….
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟!

پیامک شب بخیر دلتنگی

خدایا یک صبح فرحبخش

یک روز دل انگیز

سرشار از زیبایی و برکت نصیب دوستانم بگردان

متن شب بخیر کوتاه

سـلام عزیزان

امروزتان به طراوت باران

دلتان‌ به ‌پـاکـی نسیم صبحگـاهــی

خوشه های افکارتان سبــز و پــایــدار

لحظه‌هاتان ‌زیبا و

بارش بوسه های خـدا پای تمام ‌آرزوهاتون

متن شب بخیر خاص

سلام صبح بخیر

لبخند روی لباتون

شادی توی دلاتون

آرامش توی قلباتون

پیامک شب بخیر باحال

سلام صبح بخیر

یک زندگی شاد

یک شادی دلنشین

و یک دنیا زیبا

تقدیم لحظه هاتان باد

شب بخیر آرام جانم

الهی حال دلتون مثل آفتاب روشن

مثل نسیم پراز آرامش

مثل قاصدک شادمان

و مثل باران با طراوت باشه

شروع روز تون پراز لبخند

خوشبختی و شانس

شب بخیر متفاوت

روز سردتون گرم از محبت

ثانیه های عمرتان پر از معجزه

زندگیتان پر از باران برکت

بخت و اقبالتان مثل برف سپید

و قلبتان کاشانه مهربانی و عشق

صبحِ زیباتون معطر به بوی مهربانی

پیامک شب بخیر به همسر

الهی

سهم امروزتان شادی

سهم زندگیتون عشق

سهم قلبتون مهربانی

سهم چشمتون زیبایی و

سهم عمرتون عزت باشه

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

سلام‌

صبح زیبا تون بخیر

خدایا ناامیدے‌ها را خط بزن

و عشق رابر ما ببخش

و تقدیرمان را چنان زیبا بنویس

که گویی در بهشت زندگی می کنیم

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

به نام آن خداوندی که نور است

خدای صبح و این شور و طراوت

که از لطفش دل ما در سُرور است

متن شب بخیر عاشقانه خاص

امروز را آغاز می‌کنیم

با نام خدایی که در همین نزدیکی‌هاست

خدایی که عشق را به ما هدیه داد

و عاشقی را در دل ما جای داد

در جواب شب بخیر چی بگیم

سلام

صبحتون شاد و زیبا و پر امید

روزگارتون بر وفق مراد

بخت و اقبالتون سپید

شب بخیر شیطونی عاشقانه

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی و باقی

همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

شب بخیر شیطونی عاشقانه

صبح می آید، مرا جان میدهد

شعـرهایم، بوی باران میدهد

صبح می آید تازه‌تر از بوی گل

رونمـایی می کنم از روی گل

صبح سرشـار حس بودن است

جاده‌های عشق ‌را پیمودن است

سلام صبحتون شاد و پر امید

امروزتون زیبا

متن شب بخیر خاص انگلیسی

الهے بے دلیل

دلِ مهربونتون شاد بشہ

الهے کاراتون

راس و ریس بشہ

الهے تنتون سالم

و عاقبتتون بخیر باشہ

متن شب بخیر شیطونی

برایتان قلبی خالی از کدورت

زندگی عاشقانه و

لحظاتی ناب آرزومندم

الهی امروز به همه

آرزوهاتون برسید

و زندگیتون را با خوشبختی

سپری کنید

صبح زیباتون عالی

پر از بهترین هاے دنیا

و سرشار از خوشی و آرامش

شب بخیر آرام جانم

خدایا به حق نامهای زیبایت

به حق بزرگی وجلالت

غم و غصه را از دل

دوستان و عزیزانم دور کن

و درهای رحمتت را به

رویشان بگشا.

سلام

صبحِ زیبا تون بخیر

پیامک شب بخیر دلتنگی

یک روز بی نظیر

یک صبح دلنشین

یک لبخنداز ته دل

یک شادی بی‌بدیل

تقدیم لحظه هاتان

صبحِ زیبایتان آکنده ازشادیهای بی‌پایان

عمرتان جاویدان

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

سلام قلبهای مهربان

امروزتان پراز لبخند

ان شاءالله

روزی قلبتان محبت

روزی چشمتان برق شادی

روزی عمرتان عشق

و روزی زندگیتان صمیمیت و صداقت باشه

صبحِ بینظیرتون بخیر و شادی

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

امروز برایتان قلبی

عارے از بغض و ڪدورت

چشمی بینا.دستے توانگر

روزگاری پراز برکت

سرنوشتی روشن

و لحظاتے ناب و عاشقانه

آرزومندم

متن شب بخیر خاص عاشقانه

بارالها

امروزمان را مثل هر روز، با نام و یادت آغاز میکنیم

مـارا به عطای خـود از دیـگران بی نیاز گردان

الهی به امید تو

سلام ، صبحِ زیباتون خوش

متن شب بخیر شیطونی

چونکه صبح آمد و چشمم باز شد

خلقـتم بـا خـالقم همـراز شد

غرق رحمت میشود آنروز که

صبحش با نام “تو” آغــاز شد

روزتون به زیبایی نام خدا

متن شب بخیر خاص انگیزشی

زیبایی هنر زندگی‌ست

تنفس شروع زندگی‌ست

عشق جزیی از زندگی‌ست

اما دوست قلب زندگی‌ست

صبحت بخیر دوست عزیزم

متن شب بخیر خاص انگلیسی

خدایا

در این صبح زیبا از فصل ……

به حق نامهای زیبایت

به حق مهربانی‌ات

به حق بزرگی و جلالت

غم و غصه را از دل دوستان و عزیزانم دورکن

و بهترینها را برایشان مقدر فرما

متن عاشقانه شب بخیر جدید

هر صبح ڪه با نـام تـو آغـاز شود

درسیـنه نـزول رحمت احراز شود

یک سلام گرم با عطر گل محمدی

و به لطافت لبخند خـــدا

بــرایـتـان چیـده ام

تا صبحتون بـخیـر

دلتان شاد و زندگیتان هر لحظه زیباتر شود

روزِ سرد زمستانی تون بخیر و زیبا

در جواب شب بخیر چی بگیم

سلام

صبحِ زیبای ….. ماهتون  پر از عشق و محبت

پر از موفقیت و سرافرازی ،  پر از صلح وسازش

پر از دوستی و مهربانی  و دلخوشى

و پر از خبرهای خوب

پیامک شب بخیر دلتنگی

صبحِ زیبا تون پر از عشق و امید

امیدوارم در این روز زیبا خونه دلتون گرم

فنجون عشقتون پر مهر

لبتون خندون

دستاتون پر روزی

نگاهتون قشنگ

و لحظه هاتون ناب باشه

صبح زیبا وبی نظیر زمستانی تون سرشار از آرامش

متن شب بخیر خاص

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت ستاره باران شود

این بار تو دنیا رو به بازی بگیر

پیامک شب بخیر کوتاه

زندگی یعنی لبخند به گذشته و امید به آینده

لبخند امروز را با  غم های گذشته تلخ مکن

صبحِ زمستونی تون  بخیر و زیبا

امروزِ تون مبارک

پیامک شب بخیر کوتاه

امروزتان پراز خیروبرکت

آرزو می کنم همه خوبی‌های دنیا مال شما باشه

دلتون شاد باشه

غمی توی دلتون نشینه

خنده از لب قشنگتون پاک نشه

و هرگز گره ای به کارتون نیافته

صبح زیباتون بخیرو خوشی

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

الهی امروززیباترین روز و بهترین ساعتها را پیش رو

داشته باشید…..

وبه همه آرزوهای قلبیتون برسید

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت

میتوان گفت که من چلچلهِ باغ توام

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف

سخت محتاج به گرمای توام

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

دعـــــا میکنم:
از همین لحظہ اے کہ
دوباره براے زندگۍ چــــشم گـــــشودی
خـــــداوند گره از کـــــارت بگشاید
و بہ تو قلبۍ آرام ارزانـــــے دارد
صبح بخیر دوست خوبم

شب بخیر متفاوت

رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود
ولبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین صبح همراه ست
آغوش تنفس را بگشاییم
چشمهای جان را بکار گیریم
و آهنگ آرامش را بنوازیم
سلام صبحتون بخیر و پر از شادی

شب بخیر بانمک

آرزو میکنم در این صبح زیــبــا

لبخند مهمون لبهاتون بشہ

شــــادی از در و دیـوار قـلبـتون سرازیـر بـشہ

سلامتی مهمون دائمی محفل خانواده تون بشہ

امیدوارم سـاز دنــیــا کوک خواسته های قلبـی شما بـشـه

شب بخیر بانمک

هر طلوعی تولدی دوباره است
و هر تولدی شروعی دوباره!
صبحتون بخیر
لبتون خندون
دلتون بی غم
زندگیتون پر از عشق و امید

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

پروردگارا با اولین قدمهایم برجاده های صبح

نامت را عاشقانه زمزمه می کنم

کوله بار تمنایم خالی و موج سخاوت توجاری

بنام یزدان پاک صبحتون بخیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است

برخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کن

تغییر مثبتی ایجاد کن

و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر

متن شب بخیر اینستاگرام

دوباره صبح زیبایى رسیده
دوباره سر زد از مشرق، سپیده

عجب نقشى زده نقاش عالم
چه تصویر قشنگى آفریده

سلام صبح بخیر
امروزت سرشار از شادی و مهر

پیامک شب بخیر دلتنگی

هر صبح!
پلکهایت؛
فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،
سطر اول همیشه این است:
“خدا همیشه با ماست”

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

سلام دوستان
سلام زندگی
عجب صبحی است امروز
زیباترین صبح خدا در حال آغاز است
سلام ای شاهکار خلقت

پیامک شب بخیر به دوست

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت
دوباره امروز متولد شدی “آدم”
پس خجسته باد هر روزت

 صبحتون بخیر دوستان

متن شب بخیر خاص عاشقانه

چه روز زیبایی خواهد بود وقتی بهترینها را برای دیگران بخواهید

مهربانان امـروزتون عالی

امروز از خدا میخوام  بهترین طعم ها را بچشید

طعم روزگارتون شیرین

طعم لحظه هاتون شادی

طعم عشقتـون پاکی و

طعم زندگیتون همیشه

خوشبختی باشه

انِ شاءالله

صبحِ زیباتون بی نظیر

متن شب بخیر اینستاگرام

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه“عشق”است باتو خوردن صفا دارد

”صبح نازت بخیر عشقم”

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

ناب ترین زمزمه
همین صبح بخیر هایت است

که مرا
از خود بیخود می کند

من به اشتیاق لبخند تو
صبح میشوم
بخند، خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
تا صبحم بخیر شود ،،،
صبحت بخیر عشقم
تقدیم به دنیاممم

پیامک شب بخیر به دوست

سلام
صبح بخیر خانومم
هر صبح گلدانی خالیست
و هر گلدان را گلی واجب
و امروز هم مثل همیشه
وجود نازنین تو
گل گلدان من است

سلام زیباترین گل خدا

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

صبح بخیر عشقم

باز صبح شد چشمانت

مرا به آشیانه بیکرانت دگرگون ساخت

از این پس چشمانه تورا ستایش خواهم کرد…

متن شب بخیر خاص دوستانه

همین که | تُ | هر صبح دَر

خیال منی ،

حال هر روز من خوب است

صبحت بخیر عشقم

متن شب بخیر خاص انگلیسی

در این صبح زیبا
هم خدا هست
هم نور وزیبایے و هم عشق
آفتابِ مهربانے، ارزانے
پلک گشوده‌ات
همهمۀ پرندگانِ نیکبختے
شادی‌بخش بامدادت
صبحت بخیر و عالے
و روزت سرشار از شادی عشقم

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

خوشبختی فقط
“صبح بخیر نازنینِ دل” شنیدن
از زبون تو
و یه من و یه بغل تو

صبح بخیر نفسم

شب بخیر متفاوت

هیچ صدایی

زیباتر از صدای تو

وقتی تازه از خواب بیدار شدی، نیست

صبحت قشنگ عشق من …

پیامک شب بخیر دلتنگی

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر عشقم

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردایم

متن شب بخیر کوتاه

خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می زند!
خورشید می تابد و
شهر، خمیازه می کشد
گل ها رو به سوی تو می کنند و
شاداب می شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

صبح است چه بی تابانه می خواهمت

و برای گفتن دوست دارم

لحظه شماری میکنم

بیدارشو …

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

خورشید هر روز صبح
بخاطر زنده بودن ما
طلوع می کند
سهمت را از زندگی
همین امروز بگیر
صبحت سرشار از شادی ولبخند
و برکت و حاجتی روا شده
عشقم صبح زیبات بخیر

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

زندگی را عشق شیرین میکند

صبح و زندگی را لبخند تو !

صبحت بخیر زندگیم

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

امیدوارم صبحی رو که میخوای شروع کنی

با یه دنیا امید

یه بغل آرزوی قشنگ

کلی انرژی مثبت آغاز کنی عزیزم

متن عاشقانه شب بخیر جدید

یه روز جدید و یه شروع تازه فرا رسیده
صبح بخیر زیبای من!

پیامک شب بخیر باحال

عشق شیرین تو مرا به یک فرد سحرخیز تبدیل کرده است
واقعا خوشبختم که مرد تو هستم!

شب بخیر متفاوت

شب را به عشق تو صبح میکنم
که سلام کنم
که سلام کنی
که من جان بدهم
و تو جان بگیری

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

صبحت بخیر ای تمام هستی من دل دریایی من بی تو مردابیست .سلام ای صبح سرشار ..صبحت پرازاواز نسیم….

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

عشق زیبای من سلام صبحگاهان بر دختر اب و ایینه و اتش بخیر باد . نسیم بر دشت گل ارای وجودت میوزد دیوانه وار . بیا به استقبال این همه مهر که به سوی تو در هجرتند .

متن عاشقانه شب بخیر جدید

امروز صبح دیگه بر نمی گرده
پس بیا نهایت استفاده رو ازش ببریم دلبرکم!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

چقد زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت توء!
هستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم!
صبحت بخیر عشقم….

شب بخیر بانمک

سلام عطرگل یاس سلام هم ره هم راز صبحت بخیر.برام عزیزترینی….

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

سلام نفسم بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است وامروز این نگاه عاشقانه اتفاق خواهد افتاد .صبحت پراز التهابهای عاشقانه

پیامک شب بخیر دلتنگی

بی تو مهتاب تنهای دشتم بی تو خورشید سرد غروبم بی تو بی نام و بی سرگذشتم بی تو خاکسترم بی تو سلام صبح قشنگت بخیر نسیم منتظر باز شدن خورشید چشم توست.!

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

هر روز صبح که بیدار می شوم و صورت فرشته گونه ات را می بینم
دوباره زنده می شوم …

شب بخیر همه وجودم

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی……..
صبح نازت بخیر نانازم

سلام دلبرک شیرینم سلام ناله شبگیرم سلام همره دیرینم سلامم را تو پاسخ گو صبحت بخیر صبحت به طعم باران پاییزی…..

متن شب بخیر خاص

الان که چشمای قشنگت رو باز کردی یادت باشه که دیشب یکی به یادتو چشماشو بست

پیامک شب بخیر خاص

از خواب بیدار شو زیبا!
زمان بوسیدنت فرا رسیده

شب بخیر آرام جانم

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردا
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا!

پیامک شب بخیر به دوست

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟
هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

شب بخیر آرام جانم

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم….

شب بخیر بانمک

سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم….
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟!

متن شب بخیر خاص

خدایا یک صبح فرحبخش

یک روز دل انگیز

سرشار از زیبایی و برکت نصیب دوستانم بگردان

شب بخیر آرام جانم

سـلام عزیزان

امروزتان به طراوت باران

دلتان‌ به ‌پـاکـی نسیم صبحگـاهــی

خوشه های افکارتان سبــز و پــایــدار

لحظه‌هاتان ‌زیبا و

بارش بوسه های خـدا پای تمام ‌آرزوهاتون

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

سلام صبح بخیر

لبخند روی لباتون

شادی توی دلاتون

آرامش توی قلباتون

متن شب بخیر خاص

سلام صبح بخیر

یک زندگی شاد

یک شادی دلنشین

و یک دنیا زیبا

تقدیم لحظه هاتان باد

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

الهی حال دلتون مثل آفتاب روشن

مثل نسیم پراز آرامش

مثل قاصدک شادمان

و مثل باران با طراوت باشه

شروع روز تون پراز لبخند

خوشبختی و شانس

پیامک شب بخیر عاطفی

روز سردتون گرم از محبت

ثانیه های عمرتان پر از معجزه

زندگیتان پر از باران برکت

بخت و اقبالتان مثل برف سپید

و قلبتان کاشانه مهربانی و عشق

صبحِ زیباتون معطر به بوی مهربانی

شب بخیر همه وجودم

الهی

سهم امروزتان شادی

سهم زندگیتون عشق

سهم قلبتون مهربانی

سهم چشمتون زیبایی و

سهم عمرتون عزت باشه

متن شب بخیر خاص دوستانه

سلام‌

صبح زیبا تون بخیر

خدایا ناامیدے‌ها را خط بزن

و عشق رابر ما ببخش

و تقدیرمان را چنان زیبا بنویس

که گویی در بهشت زندگی می کنیم

متن شب بخیر خاص

به نام آن خداوندی که نور است

خدای صبح و این شور و طراوت

که از لطفش دل ما در سُرور است

پیامک شب بخیر باحال

امروز را آغاز می‌کنیم

با نام خدایی که در همین نزدیکی‌هاست

خدایی که عشق را به ما هدیه داد

و عاشقی را در دل ما جای داد

متن شب بخیر عاشقانه خاص

سلام

صبحتون شاد و زیبا و پر امید

روزگارتون بر وفق مراد

بخت و اقبالتون سپید

شب بخیر متفاوت

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی و باقی

همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

در جواب شب بخیر چی بگیم

صبح می آید، مرا جان میدهد

شعـرهایم، بوی باران میدهد

صبح می آید تازه‌تر از بوی گل

رونمـایی می کنم از روی گل

صبح سرشـار حس بودن است

جاده‌های عشق ‌را پیمودن است

سلام صبحتون شاد و پر امید

امروزتون زیبا

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

الهے بے دلیل

دلِ مهربونتون شاد بشہ

الهے کاراتون

راس و ریس بشہ

الهے تنتون سالم

و عاقبتتون بخیر باشہ

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

برایتان قلبی خالی از کدورت

زندگی عاشقانه و

لحظاتی ناب آرزومندم

الهی امروز به همه

آرزوهاتون برسید

و زندگیتون را با خوشبختی

سپری کنید

صبح زیباتون عالی

پر از بهترین هاے دنیا

و سرشار از خوشی و آرامش

پیامک شب بخیر عارفانه

خدایا به حق نامهای زیبایت

به حق بزرگی وجلالت

غم و غصه را از دل

دوستان و عزیزانم دور کن

و درهای رحمتت را به

رویشان بگشا.

سلام

صبحِ زیبا تون بخیر

متن شب بخیر اینستاگرام

یک روز بی نظیر

یک صبح دلنشین

یک لبخنداز ته دل

یک شادی بی‌بدیل

تقدیم لحظه هاتان

صبحِ زیبایتان آکنده ازشادیهای بی‌پایان

عمرتان جاویدان

متن شب بخیر اینستاگرام

سلام قلبهای مهربان

امروزتان پراز لبخند

ان شاءالله

روزی قلبتان محبت

روزی چشمتان برق شادی

روزی عمرتان عشق

و روزی زندگیتان صمیمیت و صداقت باشه

صبحِ بینظیرتون بخیر و شادی

شب بخیر بانمک

امروز برایتان قلبی

عارے از بغض و ڪدورت

چشمی بینا.دستے توانگر

روزگاری پراز برکت

سرنوشتی روشن

و لحظاتے ناب و عاشقانه

آرزومندم

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

بارالها

امروزمان را مثل هر روز، با نام و یادت آغاز میکنیم

مـارا به عطای خـود از دیـگران بی نیاز گردان

الهی به امید تو

سلام ، صبحِ زیباتون خوش

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

چونکه صبح آمد و چشمم باز شد

خلقـتم بـا خـالقم همـراز شد

غرق رحمت میشود آنروز که

صبحش با نام “تو” آغــاز شد

روزتون به زیبایی نام خدا

پیامک شب بخیر کوتاه

زیبایی هنر زندگی‌ست

تنفس شروع زندگی‌ست

عشق جزیی از زندگی‌ست

اما دوست قلب زندگی‌ست

صبحت بخیر دوست عزیزم

متن شب بخیر کوتاه

خدایا

در این صبح زیبا از فصل ……

به حق نامهای زیبایت

به حق مهربانی‌ات

به حق بزرگی و جلالت

غم و غصه را از دل دوستان و عزیزانم دورکن

و بهترینها را برایشان مقدر فرما

متن شب بخیر اینستاگرام

هر صبح ڪه با نـام تـو آغـاز شود

درسیـنه نـزول رحمت احراز شود

یک سلام گرم با عطر گل محمدی

و به لطافت لبخند خـــدا

بــرایـتـان چیـده ام

تا صبحتون بـخیـر

دلتان شاد و زندگیتان هر لحظه زیباتر شود

روزِ سرد زمستانی تون بخیر و زیبا

پیامک شب بخیر باحال

سلام

صبحِ زیبای ….. ماهتون  پر از عشق و محبت

پر از موفقیت و سرافرازی ،  پر از صلح وسازش

پر از دوستی و مهربانی  و دلخوشى

و پر از خبرهای خوب

متن عاشقانه شب بخیر جدید

صبحِ زیبا تون پر از عشق و امید

امیدوارم در این روز زیبا خونه دلتون گرم

فنجون عشقتون پر مهر

لبتون خندون

دستاتون پر روزی

نگاهتون قشنگ

و لحظه هاتون ناب باشه

صبح زیبا وبی نظیر زمستانی تون سرشار از آرامش

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت ستاره باران شود

این بار تو دنیا رو به بازی بگیر

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

زندگی یعنی لبخند به گذشته و امید به آینده

لبخند امروز را با  غم های گذشته تلخ مکن

صبحِ زمستونی تون  بخیر و زیبا

امروزِ تون مبارک

متن شب بخیر خاص انگیزشی

امروزتان پراز خیروبرکت

آرزو می کنم همه خوبی‌های دنیا مال شما باشه

دلتون شاد باشه

غمی توی دلتون نشینه

خنده از لب قشنگتون پاک نشه

و هرگز گره ای به کارتون نیافته

صبح زیباتون بخیرو خوشی

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

الهی امروززیباترین روز و بهترین ساعتها را پیش رو

داشته باشید…..

وبه همه آرزوهای قلبیتون برسید

شب بخیر شیطونی عاشقانه

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت

میتوان گفت که من چلچلهِ باغ توام

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف

سخت محتاج به گرمای توام

متن شب بخیر خاص انگیزشی

دعـــــا میکنم:
از همین لحظہ اے کہ
دوباره براے زندگۍ چــــشم گـــــشودی
خـــــداوند گره از کـــــارت بگشاید
و بہ تو قلبۍ آرام ارزانـــــے دارد
صبح بخیر دوست خوبم

متن شب بخیر شیطونی

رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود
ولبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین صبح همراه ست
آغوش تنفس را بگشاییم
چشمهای جان را بکار گیریم
و آهنگ آرامش را بنوازیم
سلام صبحتون بخیر و پر از شادی

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

آرزو میکنم در این صبح زیــبــا

لبخند مهمون لبهاتون بشہ

شــــادی از در و دیـوار قـلبـتون سرازیـر بـشہ

سلامتی مهمون دائمی محفل خانواده تون بشہ

امیدوارم سـاز دنــیــا کوک خواسته های قلبـی شما بـشـه

شب بخیر همه وجودم

هر طلوعی تولدی دوباره است
و هر تولدی شروعی دوباره!
صبحتون بخیر
لبتون خندون
دلتون بی غم
زندگیتون پر از عشق و امید

متن شب بخیر خاص انگیزشی

پروردگارا با اولین قدمهایم برجاده های صبح

نامت را عاشقانه زمزمه می کنم

کوله بار تمنایم خالی و موج سخاوت توجاری

بنام یزدان پاک صبحتون بخیر

شب بخیر بانمک

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است

برخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کن

تغییر مثبتی ایجاد کن

و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر

شب بخیر شیطونی عاشقانه

دوباره صبح زیبایى رسیده
دوباره سر زد از مشرق، سپیده

عجب نقشى زده نقاش عالم
چه تصویر قشنگى آفریده

سلام صبح بخیر
امروزت سرشار از شادی و مهر

شب بخیر متفاوت

هر صبح!
پلکهایت؛
فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،
سطر اول همیشه این است:
“خدا همیشه با ماست”

شب بخیر همه وجودم

سلام دوستان
سلام زندگی
عجب صبحی است امروز
زیباترین صبح خدا در حال آغاز است
سلام ای شاهکار خلقت

متن شب بخیر شیطونی

Remember 3 things… I’m here. I’ll wait. I love you more than anything
۳ چیز رو به یاد داشته باش:
من اینجام…
منتظرتم…
بیشتر از هرچیز دیگه‌ای دوستت دارم…

پیامک شب بخیر به همسر

It’s 2am and I’m lying in bed with nothing but the idea of you and I
ساعت ۲ نصفه شبه، من توی تختم خوابیدم و به چیزی غیر از خودم و خودت فکر نمی‌کنم

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

When I close my eyes Isee you… When I open my eyes I miss you
وقتی چشمامو می‌بندم، تو رو می‌بینم… وقتی چشمامو باز می‌کنم، دلتنگتم…

پیامک شب بخیر

May an amazing day be followed by a really good night. May all the troubles and concerns just go away for a while and don’t disturb you in your sleep. May this night bring you rest and tranquillity. Good night!

ممکن است یک روز فوق‌العاده با یک شب واقعا خوب دنبال شود. ممکن است تمام مشکلات و نگرانی‌های شما برای مدتی از بین برود و در خواب مشکلاتت را نخواهی دید. امیدوارم در این شب پس از استراحت تا صبح به آسودگی خاطر برسی

متن شب بخیر شیطونی

It is time for you to go to sleep and dream of how beautiful our love is
وقتشه که بخوابی و ببینی که چقدر عشقمون زیباست.

متن عاشقانه شب بخیر جدید

4am knows all my secrets
ساعت ۴ صبح از همه راز‌های من خبر داره…

متن عاشقانه شب بخیر خاص

I just want to lay on your chest and listen to your heart beat
من فقط دلم می‌خواد تو آغوشت باشم و به صدای قلبت گوش کنم.

متن عاشقانه شب بخیر خاص

You should be here
تو باید اینجا باشی!

متن عاشقانه شب بخیر جدید

Every time you close your eyes and fall asleep, may you have only good dreams. And every time you open your eyes in the morning, may the reality be also great

هر وقت که چشمات رو ببندی و بخوابی ممکن است خواب خوبی را تجربه کنی. ولی من امیدوارم هر وقت که صبح چشمات رو باز کردی واقعیت های زندگی ات هم عالی باشه

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

The night is not forever, but our love is. Good night
تاریکی شب همیشگی نیست، ولی عشق ما جاودانه است. شب بخیر

شب بخیر آرام جانم

I wish you wear here
کاش الان اینجا بودی!

متن شب بخیر خاص انگیزشی

You’re in my 4am thoughts
تو توی فکرای ساعت ۴ صبح منی!

متن شب بخیر خاص دوستانه

Looking up at the stars& missing you tonight
به ستاره‌های توی آسمون نگاه کن و ببین که خیلی دلم برات تنگ شده!

پیامک شب بخیر به همسر

You’re my favorite place to go to when my mind searches for peace
وقتی ذهنم آرامش می‌خواد، تو بهترین جایی هستی که به بودن در کنارش فکر کنم.

پیامک شب بخیر کوتاه

I can’t believe that this long day has come to an end. After all, wishing you to rest and recover. Sleep is necessary for our beauty!

نمی‌تونم باور کنم که این روز طولانی به پایان رسیده. بعد از این همه وقت، آرزو می‌کنم که خواب خوبی را تا صبح تجربه کنی. خواب برای زیبایی چهره تو ضروری است

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

You are seriously all I can think about
تو واقعا تمام اون چیزی هستی که من می‌تونم بهش فکر کنم.

متن شب بخیر خاص

I can’t tel you how many times I’m fallen asleep with you on my mind and woke up the same
نمی‌تونم بهت بگم که تا حالا چند بار با فکرت به خواب رفتم و با فکرت از خواب بیدار شدم.

متن شب بخیر عاشقانه خاص

By the way, I’m wearing that smile you gave me
به هر حال، من لبخندی رو به لب دارم که تو بهم هدیه دادی.

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

Sleep sweet, my precious angel, and my love will be here awaiting your wakening

خوب بخواب فرشته محبوب من، و عشق من اینجا منتظر بیدار شدنت خواهد ماند.

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

The night time for me is most difficult
for it is time that I must spend apart from you
my enchanting dream
Missing you… goodnight

شب برای من سخت ترین اوقات است
چون در این لحظات باید دور از تو باشم
رویای دلربای من
دلتنگتم، شب خوش!

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

I never want to close my eyes in slumber
for now finally my reality is far more magical than my sleep
because you are my bewitching dream

هرگز نمی خواهم چشمانم را برای خواب ببندم
حالا دیگر واقعیت (زندگی) من جادویی تر از خواب هایم شده است.
چون تو رویای افسونگر من هستی.

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

These two simple words really make difference, because they mean that you’re not alone and there’s always someone who guards your sleep. Sleep tight and don’t worry about a thing.

دو جمله ساده را همیشه به یاد داشته باش ،تو تنها نیستی و همیشه کسی هست که خواب تو را حفظ می‌کند و او خداست. خوب بخوابی و نگران چیزی نباش.

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

Sleep well because my love are the wings to cover you and my hug and kiss are the warmth to give you pleasure.Good Night

خوب بخواب چون عشق من بال هایی است که تو را در برگرفته و آغوش و بوسه من گرمابخش هستند تا تو را به آرامش برسانند. شب خوش!

شب بخیر بانمک

You are my light when i’m in dark, you are my good thoughts of mind….thank you for being in my life.Good Night

تو چراغ منی زمانی که در تاریکی هستم، تو افکار مثبت و خوب در ذهن من هستی، متشکرم که در زندگی ام حضور داری. شب بخیر!

متن شب بخیر خاص

I’m much tired today so i want to go at bed bcz i’ll think about you and all my tiredness get end. Good Night

امروز خیلی خسته هستم و می خواهم به رختخواب بروم چون به تو فکر خواهم کرد و همه خستگی ام تمام می شود. شب بخیر!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

The brightest thing in this world are your two eyes when you look at me, i don’t want to see stars at night .Good Night

درخشان ترین چیز در این دنیا چشمان تو است هنگامی که به من نگاه می کنی، من نمی خواهم ستاره های شب را نگاه کنم! شب بخیر!

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

I won’t fall asleep without saying you Good Night

بدون شب بخیر گفتن به تو خوابم نخواهد برد.

در جواب شب بخیر چی بگیم

Remember 3 things… I’m here. I’ll wait. I love you more than anything
۳ چیز رو به یاد داشته باش:
من اینجام…
منتظرتم…
بیشتر از هرچیز دیگه‌ای دوستت دارم…

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

It’s 2am and I’m lying in bed with nothing but the idea of you and I
ساعت ۲ نصفه شبه، من توی تختم خوابیدم و به چیزی غیر از خودم و خودت فکر نمی‌کنم

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

When I close my eyes Isee you… When I open my eyes I miss you
وقتی چشمامو می‌بندم، تو رو می‌بینم… وقتی چشمامو باز می‌کنم، دلتنگتم…

متن شب بخیر شیطونی

May an amazing day be followed by a really good night. May all the troubles and concerns just go away for a while and don’t disturb you in your sleep. May this night bring you rest and tranquillity. Good night!

ممکن است یک روز فوق‌العاده با یک شب واقعا خوب دنبال شود. ممکن است تمام مشکلات و نگرانی‌های شما برای مدتی از بین برود و در خواب مشکلاتت را نخواهی دید. امیدوارم در این شب پس از استراحت تا صبح به آسودگی خاطر برسی

پیامک شب بخیر دلتنگی

It is time for you to go to sleep and dream of how beautiful our love is
وقتشه که بخوابی و ببینی که چقدر عشقمون زیباست.

شب بخیر آرام جانم

4am knows all my secrets
ساعت ۴ صبح از همه راز‌های من خبر داره…

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

I just want to lay on your chest and listen to your heart beat
من فقط دلم می‌خواد تو آغوشت باشم و به صدای قلبت گوش کنم.

شب بخیر همه وجودم

You should be here
تو باید اینجا باشی!

پیامک شب بخیر کوتاه

Every time you close your eyes and fall asleep, may you have only good dreams. And every time you open your eyes in the morning, may the reality be also great

هر وقت که چشمات رو ببندی و بخوابی ممکن است خواب خوبی را تجربه کنی. ولی من امیدوارم هر وقت که صبح چشمات رو باز کردی واقعیت های زندگی ات هم عالی باشه

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

The night is not forever, but our love is. Good night
تاریکی شب همیشگی نیست، ولی عشق ما جاودانه است. شب بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

I wish you wear here
کاش الان اینجا بودی!

شب بخیر آرام جانم

You’re in my 4am thoughts
تو توی فکرای ساعت ۴ صبح منی!

متن شب بخیر خاص

Looking up at the stars& missing you tonight
به ستاره‌های توی آسمون نگاه کن و ببین که خیلی دلم برات تنگ شده!

پیامک شب بخیر کوتاه

You’re my favorite place to go to when my mind searches for peace
وقتی ذهنم آرامش می‌خواد، تو بهترین جایی هستی که به بودن در کنارش فکر کنم.

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

I can’t believe that this long day has come to an end. After all, wishing you to rest and recover. Sleep is necessary for our beauty!

نمی‌تونم باور کنم که این روز طولانی به پایان رسیده. بعد از این همه وقت، آرزو می‌کنم که خواب خوبی را تا صبح تجربه کنی. خواب برای زیبایی چهره تو ضروری است

پیامک شب بخیر

You are seriously all I can think about
تو واقعا تمام اون چیزی هستی که من می‌تونم بهش فکر کنم.

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

I can’t tel you how many times I’m fallen asleep with you on my mind and woke up the same
نمی‌تونم بهت بگم که تا حالا چند بار با فکرت به خواب رفتم و با فکرت از خواب بیدار شدم.

در جواب شب بخیر چی بگیم

By the way, I’m wearing that smile you gave me
به هر حال، من لبخندی رو به لب دارم که تو بهم هدیه دادی.

شب بخیر آرام جانم

Sleep sweet, my precious angel, and my love will be here awaiting your wakening

خوب بخواب فرشته محبوب من، و عشق من اینجا منتظر بیدار شدنت خواهد ماند.

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

The night time for me is most difficult
for it is time that I must spend apart from you
my enchanting dream
Missing you… goodnight

شب برای من سخت ترین اوقات است
چون در این لحظات باید دور از تو باشم
رویای دلربای من
دلتنگتم، شب خوش!

متن شب بخیر عاشقانه خاص

I never want to close my eyes in slumber
for now finally my reality is far more magical than my sleep
because you are my bewitching dream

هرگز نمی خواهم چشمانم را برای خواب ببندم
حالا دیگر واقعیت (زندگی) من جادویی تر از خواب هایم شده است.
چون تو رویای افسونگر من هستی.

متن شب بخیر خاص انگیزشی

These two simple words really make difference, because they mean that you’re not alone and there’s always someone who guards your sleep. Sleep tight and don’t worry about a thing.

دو جمله ساده را همیشه به یاد داشته باش ،تو تنها نیستی و همیشه کسی هست که خواب تو را حفظ می‌کند و او خداست. خوب بخوابی و نگران چیزی نباش.

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

Sleep well because my love are the wings to cover you and my hug and kiss are the warmth to give you pleasure.Good Night

خوب بخواب چون عشق من بال هایی است که تو را در برگرفته و آغوش و بوسه من گرمابخش هستند تا تو را به آرامش برسانند. شب خوش!

پیامک شب بخیر به دوست

You are my light when i’m in dark, you are my good thoughts of mind….thank you for being in my life.Good Night

تو چراغ منی زمانی که در تاریکی هستم، تو افکار مثبت و خوب در ذهن من هستی، متشکرم که در زندگی ام حضور داری. شب بخیر!

متن شب بخیر خاص

I’m much tired today so i want to go at bed bcz i’ll think about you and all my tiredness get end. Good Night

امروز خیلی خسته هستم و می خواهم به رختخواب بروم چون به تو فکر خواهم کرد و همه خستگی ام تمام می شود. شب بخیر!

متن شب بخیر خاص

The brightest thing in this world are your two eyes when you look at me, i don’t want to see stars at night .Good Night

درخشان ترین چیز در این دنیا چشمان تو است هنگامی که به من نگاه می کنی، من نمی خواهم ستاره های شب را نگاه کنم! شب بخیر!

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

I won’t fall asleep without saying you Good Night

بدون شب بخیر گفتن به تو خوابم نخواهد برد.

شب بخیر بانمک

متن زیبای شب بخیر بابا

بابای خوبم!
تو یک در میلیونی
امیدوارم امشب راحت بخوابی
و خوابای شیرین ببینی
شب بخیر

متن شب بخیر خاص دوستانه

پدر عزیزم!
شما الگو و قهرمان زندگی من هستید
و من به داشتن پدری همچون شما افتخار می کنم
شبتون آروم

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

بابا جون!
هر شب موقع خواب از خدا می خوام
مراقبت باشه
درست مثل تو که همیشه حواست به ما بوده
شبت پر از رویاهای شیرین

شب بخیر شیطونی عاشقانه

بابای خوبم!
به خاطر همه چیزای خوبی که به زندگیم دادی
ازت ممنونم
با آرزوی شبی خوش و آروم
شب بخیر

شب بخیر بانمک

پیامک شب بخیر پدر عزیزم

پدر جون!
قبل از خواب یه نفس عمیق بکش
و سعی کن راحت بخوابی
بدون فکر کردن به گذشته و آینده
شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

پدر عزیزم!
بعد از یک روز پر مشغله و پر از کار و فعالیت
زمانش رسیده چشماتو ببندی
و خوابای قشنگ ببینی
شبت بخیر

متن شب بخیر شیطونی

بابا جون!
کم کم که همه جا تاریک می شه و سکوت دنیا رو فرا می گیره
بگذار چشم ها و بدنت کمی استراحت کنه
و مطمئن شو که حتما خواب کافی داشته باشی
شبت بخیر

متن شب بخیر کوتاه

حتی ابر قهرمان ها هم به استراحت نیاز دارند
پس کمتر به خودت سخت بگیر
و شب ها کمی بیشتر بخواب
دوستت دارم
شبت آروم پدر عزیزم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

برای داشتن یک شب خوب
تمام نگرانی هایت را در دعاهایت به خدا بسپار
شب بخیر بابا جونم!

متن شب بخیر خاص دوستانه

جملات زیبا برای شب بخیر گفتن به پدر

امشب از هر مشکلی که قلب و ذهن شما را آزار می دهد
دور شوید
و فردا احساس طراوت کنید
شب بخیر بابا!

متن عاشقانه شب بخیر جدید

امیدوارم رویاهای امشب همه تار عنکبوت های نگرانی را از افکارت پاک کند
و دلت سرشار از آرامش باشد
پدر جان شب بخیر …

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

تو این شب زیبا
آرزو میڪنم …
مرغ آمین به آرزوهاتون
آمین بگه …
تا دلواپسی تو خیالتون نمونه
و چـہ چیزی از
آرامش ناب خوش تر …
شبتون بخیر پدر جان!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هیچ شبی، پایان زندگی نیست!
از ورای هر شب
دوباره خورشید طلوع می کند
و بشارت صبحی دیگر می دهد
این یعنی امید هرگز نمی میرد …
امیدت روز افزون … شبت بخیر پدر عزیزم!

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

متن زیبای شب بخیر بابا

بابای خوبم!
تو یک در میلیونی
امیدوارم امشب راحت بخوابی
و خوابای شیرین ببینی
شب بخیر

شب بخیر همه وجودم

پدر عزیزم!
شما الگو و قهرمان زندگی من هستید
و من به داشتن پدری همچون شما افتخار می کنم
شبتون آروم

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

بابا جون!
هر شب موقع خواب از خدا می خوام
مراقبت باشه
درست مثل تو که همیشه حواست به ما بوده
شبت پر از رویاهای شیرین

شب بخیر شیطونی عاشقانه

بابای خوبم!
به خاطر همه چیزای خوبی که به زندگیم دادی
ازت ممنونم
با آرزوی شبی خوش و آروم
شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

پیامک شب بخیر پدر عزیزم

پدر جون!
قبل از خواب یه نفس عمیق بکش
و سعی کن راحت بخوابی
بدون فکر کردن به گذشته و آینده
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

پدر عزیزم!
بعد از یک روز پر مشغله و پر از کار و فعالیت
زمانش رسیده چشماتو ببندی
و خوابای قشنگ ببینی
شبت بخیر

شب بخیر شیطونی عاشقانه

بابا جون!
کم کم که همه جا تاریک می شه و سکوت دنیا رو فرا می گیره
بگذار چشم ها و بدنت کمی استراحت کنه
و مطمئن شو که حتما خواب کافی داشته باشی
شبت بخیر

پیامک شب بخیر کوتاه

حتی ابر قهرمان ها هم به استراحت نیاز دارند
پس کمتر به خودت سخت بگیر
و شب ها کمی بیشتر بخواب
دوستت دارم
شبت آروم پدر عزیزم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

برای داشتن یک شب خوب
تمام نگرانی هایت را در دعاهایت به خدا بسپار
شب بخیر بابا جونم!

پیامک شب بخیر دلتنگی

جملات زیبا برای شب بخیر گفتن به پدر

امشب از هر مشکلی که قلب و ذهن شما را آزار می دهد
دور شوید
و فردا احساس طراوت کنید
شب بخیر بابا!

در جواب شب بخیر چی بگیم

امیدوارم رویاهای امشب همه تار عنکبوت های نگرانی را از افکارت پاک کند
و دلت سرشار از آرامش باشد
پدر جان شب بخیر …

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

تو این شب زیبا
آرزو میڪنم …
مرغ آمین به آرزوهاتون
آمین بگه …
تا دلواپسی تو خیالتون نمونه
و چـہ چیزی از
آرامش ناب خوش تر …
شبتون بخیر پدر جان!

متن شب بخیر کوتاه

هیچ شبی، پایان زندگی نیست!
از ورای هر شب
دوباره خورشید طلوع می کند
و بشارت صبحی دیگر می دهد
این یعنی امید هرگز نمی میرد …
امیدت روز افزون … شبت بخیر پدر عزیزم!

متن شب بخیر خاص عاشقانه

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند؛

بخاطر چه زنده‌ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

نیما یوشیج

متن شب بخیر خاص

خیالت را هر شب

چنان در آغوش می کشم که

تمامم دود می شود

و تو حتی نمی دانی

من …

در حوالی این همه تنهایی

بالاتر از وسعت خواهش

ناب ترین نگاه را

برای

نوازشِ عشق دارم …

فلور فرشچی

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدی

وای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

پیامک شب بخیر باحال

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

شب بخیر شیطونی عاشقانه

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

پیامک شب بخیر کوتاه

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

پیامک شب بخیر باحال

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

شب بخیر همه وجودم

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتم

به من محرم ترینی و برایم بهترین یاری

لیلا‌ محمدی

متن شب بخیر خاص

گاهی دلت هیچ نمی خواهد

فقط یک کلمه

یک پیام

اصلا یک نقطه

که فقط از طرف او باشد

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

بمانی بهارم

بخندی تابستان

بباری پاییزم

نباشی زمستان

تو

چهار فصل روزگار منی عشقم

متن شب بخیر خاص دوستانه

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند

نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.

دالایی لاما

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن عاشقانه شب بخیر خاص

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

پیامک شب بخیر

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچد

دائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

پیامک شب بخیر عارفانه

به گمانم

بهشت همین باشد

کمی باران

اندکی من 

و تمام

آغوشت

متن شب بخیر خاص

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است …

 سحر رستگار

شب بخیر همه وجودم

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی

سید فاطمه موسوی

پیامک شب بخیر کوتاه

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

پیامک شب بخیر عارفانه

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

شب بخیر آرام جانم

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

پیامک شب بخیر

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلم

ببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید

مهرداد حق محمدی

در جواب شب بخیر چی بگیم

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که

تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که

قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که

عشقت معنای بودنم است

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

متن شب بخیر کوتاه

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

پیامک شب بخیر به دوست

ما هر دو از دست رفته ایم

تو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفت

من اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

شب بخیر شیطونی عاشقانه

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید دلم طلوع می کند

متن شب بخیر اینستاگرام

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

بهترین روز زندگی من

روزی ست که تو در میان ناباوری های من می آیی

و کنارم می نشـینی

و دستم را می گیری

آرام زمزمه میکنی

دوستت دارم.

شب بخیر شیطونی عاشقانه

عشق تو

زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام

و دلتنگی تو

بدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده ام

خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن شب بخیر خاص

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند؛

بخاطر چه زنده‌ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

نیما یوشیج

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

خیالت را هر شب

چنان در آغوش می کشم که

تمامم دود می شود

و تو حتی نمی دانی

من …

در حوالی این همه تنهایی

بالاتر از وسعت خواهش

ناب ترین نگاه را

برای

نوازشِ عشق دارم …

فلور فرشچی

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدی

وای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

پیامک شب بخیر به همسر

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

پیامک شب بخیر دلتنگی

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

شب بخیر همه وجودم

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

شب بخیر آرام جانم

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

پیامک شب بخیر به همسر

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتم

به من محرم ترینی و برایم بهترین یاری

لیلا‌ محمدی

شب بخیر بانمک

گاهی دلت هیچ نمی خواهد

فقط یک کلمه

یک پیام

اصلا یک نقطه

که فقط از طرف او باشد

پیامک شب بخیر به همسر

بمانی بهارم

بخندی تابستان

بباری پاییزم

نباشی زمستان

تو

چهار فصل روزگار منی عشقم

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند

نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.

دالایی لاما

پیامک شب بخیر عاطفی

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچد

دائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

به گمانم

بهشت همین باشد

کمی باران

اندکی من 

و تمام

آغوشت

متن شب بخیر شیطونی

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

پیامک شب بخیر به دوست

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است …

 سحر رستگار

پیامک شب بخیر دلتنگی

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی

سید فاطمه موسوی

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

متن عاشقانه شب بخیر جدید

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

پیامک شب بخیر به همسر

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

پیامک شب بخیر خاص

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلم

ببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید

مهرداد حق محمدی

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که

تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که

قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که

عشقت معنای بودنم است

شب بخیر آرام جانم

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

شب بخیر آرام جانم

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن شب بخیر خاص عاشقانه

ما هر دو از دست رفته ایم

تو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفت

من اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

شب بخیر آرام جانم

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

شب بخیر آرام جانم

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

شب بخیر همه وجودم

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید دلم طلوع می کند

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

بهترین روز زندگی من

روزی ست که تو در میان ناباوری های من می آیی

و کنارم می نشـینی

و دستم را می گیری

آرام زمزمه میکنی

دوستت دارم.

پیامک شب بخیر عاطفی

عشق تو

زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام

و دلتنگی تو

بدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده ام

خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

پیامک شب بخیر به دوست

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

شب بخیر همه وجودم

نمی‌دانم خواب بودم یا بیدار
اما هیچ کس شب بخیر نمی‌گفت
گره خوردن‌ها که از نگاه می‌آمد
می‌رفت تا بی تو هرگز
و من مانده بودم با آن همه تمنا
در آن همه نگاه

پیامک شب بخیر خاص

شب بخیر عشق گمشده‌ام
برای تمام چای‌هایی که با هم نخوردیم
تمام بوسه‌هایی که به هم ندادیم
تمام شب‌هایی که کنار هم نخوابیدیم
تمام روزهایی که در انتظار هم ماندیم
تمام عاشقانه‌هایی که به هم نگفتیم
تمام آغوش‌هایی که از هم دریغ کردیم
تمام شادی‌هایی که زهر غم کردیم
تمام سرشانه‌هایی که به اشک هم نسپردیم
تمام حسرت‌هایی که نصیب آرامش‌مان کردیم
شب بخیر نیمه گمشده‌ام، شب بخیر ای عشق
شب بخیر بر یادمانده‌ام، ای نیمه هستی من
اینک بخواب آرام، ای تمام زندگی‌ام

پیامک شب بخیر عاطفی

آرام بگیر در آغوشم
فردا هم دوستت خواهم داشت
شب برای بخیر شدن
همین دو قلم را نیاز دارد

متن شب بخیر کوتاه

هیچ انسانی
بدون شب بخیر
تا صبح بیدار نمانده
اما گاهی انسان‌ها
به یاد یک شب بخیر
سال‌ها بیداری می‌کشند

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

همه ما
فقط دو نوع شب در زندگی‌مان داریم
شبی که می‌خواهیم زودتر صبح شود
و شبی که هیچگاه دوست نداریم به صبح برسد
و مرز بین اینها
تنها یک «او» ست
که بستگی دارد مانده باشد
یا رفته باشد

متن شب بخیر خاص

همچو عقربه‌های ساعت می‌مانم
اگر به دورت نگردم
شب من هرگز صبح نخواهد شد

در جواب شب بخیر چی بگیم

شب هنوز هم می‌تواند بخیر باشد
اگر نوشته‌های تایپ شده را پاک نكرده باشیم
من منتظر پیغامی از تو
و تو منتظر سلامی از من
آخرش هم بد راهش را به دلمان پیدا می‌كند
پیش خود می‌گوییم سرش گرم است
عكسش را به سینه می‌فشاریم
با همه وجود شب بخیر می‌گوییم
و تا صبح مرور می‌كنیم گذشته‌ها را
عزیزجان، دلتنگ كه شدی
شب بخیرت را بگو
من سرم گرم انتظار بازگشت توست
بد به زندگی‌مان راه نده

متن عاشقانه شب بخیر جدید

بخیر كه هیچ
به صبح برسد
شب‌هایم
كافی‌ست

متن عاشقانه شب بخیر جدید

شب بخیر را
نباید تایپ کرد

شب را
باید زل زد در چشمانش
دستى کشید لاى موهایش
و هرم نفس‌هایش
و آن وقت گفت:
شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر جدید

به شیرینى بوسه اول صبح كه فكر می‌كنم
تمام تلخى
شب بخیر نگفتنت جبران می‌شود
شبت بخیر

پیامک شب بخیر عاطفی

می‌خوابم و شبم را
به تو می‌سپارم
رؤیایم را
به بیداریت به رویایت
تا هر چه می‌خواهی
با آن بکنی
تا صبح
جهان من
از آن توست

پیامک شب بخیر عارفانه

ای همه دار و ندارم شب بخیر
ای همه صبر و قرارم شب بخیر

توی هفت آسمون من تنها تویی
ای تو تنها تک ستاره‌م شب بخیر

متن شب بخیر خاص

لالایی کن بخواب قشنگ‌ترین یار
منو از خواب غفلت کردی بیدار

لالایی کن بخواب معنی عشقم
الهی بمونی تو سرنوشتم

متن عاشقانه شب بخیر جدید

ای گل سرخ پاییزم شبت بخیر عزیزم
بوسه به پات می‌ریزم شبت بخیر عزیزم

وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من
عشقو به پات می‌ریزم شبت بخیر عزیزم

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

ستاره دنباله‌دار شبت بخیر
شاپری شبای تار شبت بخیر

خاتون چهل‌گیس بهار، ای که تو قصه‌ای هنوز
تو شب قصه‌ها نمون شبت بخیر

ای رهگذر که تو شبا تنهایی پرسه می‌زنی
شب‌زنده‌دار کوچه نباش شبت بخیر

نگو دروغه خواب من شبای مهتابی من
بخون که با قصه تو  تموم شه بی‌خوابی من

ای نازنین قصه‌گو همیشه تو قصه بگو
از سرزمین آرزو از رفتن غصه بگو

همیشه با صدای تو پلکامو رو هم می‌ذارم
تا ته قصه برسیم شبت بخیر من می‌خوابم

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

همیشه قصه شب در همین خلاصه شده‌ست
تو غرق خوابی و من غرق آرزوی توام

شب بخیر بانمک

باشد بخواب ولی بی وفای من
یک «شب بخیر»مگر چند واژه بود؟

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

باز هم شب شد و بی‌خوابی من آغاز شد
صبح بخیر ای همه زمزمه شب‌هایم

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

نیمه شب شد دل من بى تب و تاب است هنوز
یاد آن شب که دلش را به دلم داد بخیر

متن شب بخیر خاص

با شب چه کند سینه این برکه بی‌تاب؟!
وقتی که تو ای ماه! نخواهی که بتابی

متن عاشقانه شب بخیر خاص

اگر روزم پریشان شد فدای تاری از زلفت
که هر شب با خیالت خواب‌های دیگری دارم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

شب است و در شب من خوش‌نشینی‌ات زیباست
به بوسه از لب من خوشه‌چینی‌ات زیباست

پیامک شب بخیر به همسر

مثل هرشب، بی‌تفاوت شب بخیری گفت و رفت
مثل هرشب، تا سحر در خود مرورش می‌کنم

متن شب بخیر عاشقانه خاص

مثل قرص ماه در لیوان آب آسمان
شب که آرام است یعنی قرص اعصابش تویی

شب بخیر آرام جانم

نصفه‌ شب بوی تو می‌پیچد از آن سوی خیال
تا دم صبح اگر زنده بمانم خوب است

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

بی‌خوابی ارمغان دل رفته من است
هرگز نمی‌شود شب عاشق سحر بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

همه دل خوشی‌ام آخر شب‌ها این است
دو سه خط با تو سخن گفتن و آرام شدن

در جواب شب بخیر چی بگیم

عاشقان هم، همه خوابند در این موقع شب
بی گمان، یک دل ویران شده از عشق فقط بیدار است

متن شب بخیر کوتاه

تو را می‌سپارم به شب‌های تارم
همان جا که جز تو کسی را ندارم

پیامک شب بخیر کوتاه

هزار و یک شب ما را به سطل ماه بریز
شبی بخیر نکردیم، شب بخیر عزیز

پیامک شب بخیر دلتنگی

در خاطٖرم روانه شد و شب بخیر گفت
گفتم که در نبود تو شب‌ها بخیر نیست

متن شب بخیر کوتاه

ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم
ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا

پیامک شب بخیر

در این شب سیه که فرو مرده شمع ماه
ای مه! چراغ کلبه من باش ساعتی

متن شب بخیر خاص

بخیر بر تو دعا کرده‌ام همی شب و روز
بطبع بر تو ثنا گفته‌ام همی مه و سال

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
وآنچه در خواب نشد چشم من و پروین است

شب بخیر آرام جانم

بمان کنارمن امشب، دوباره شعر بخوان تا
برای هردویمان بعد گریه چای بریزم

دلم گرفته ازینجا، کمی مراقب من باش
دلم گرفته برای تو، شب بخیر عزیزم

پیامک شب بخیر به دوست

شب گم شده در سیاهی چشمانت
شد رود ستاره راهی چشمانت

قربان نگاه تو که اقیانوسی
افتاده به تور ماهی چشمانت

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

وقت خواب آمد عزیز مهربانم، شب بخیر
خسته‌ای، باید بخوابی هم زبانم، شب بخیر

شب شد و ماه آمده تا دلربایی‌ها کند
نوبت ماه است ای ماه جهانم، شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

شب سردیست، هوا منتظر باران است
وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من
ماه‌‎پیشانی من، دلبر بارانی من

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

اگر چه خواب، نیاید به چشم کم سویم
ولی به خاطر تو، شب بخیر می‌گویم

من از هجوم خیال تو باز بیدارم
بخواب، راحت و خوش ای نگار مه‌رویم

پیامک شب بخیر

پلک می‌بندی بخوابی، نازنینم شب بخیر
غرق رؤیا یا سرابی، نازنینم شب بخیر

صبح تا حالا هزاران ناز کردی با جهان
خسته‌ای حتماً حسابی، نازنینم شب بخیر

قبل خوابت می‌نشینی روبروی باغچه
رو به گل‌هایت بتابی، نازنینم شب بخیر

پرده را پایین بکش از پنجره محبوب من
کس نبیند بی‌حجابی، نازنینم شب بخیر

حسرتی دارد دلم امشب به آغوشت بگو
خوش بحال رختخوابی… نازنینم شب بخیر

چشم می‌بندی ولی شب زنده‌داری می‌کنم
روی تختم توی قابی، نازنینم شب بخیر

شب به شب با هر پیامی اشک جاری می‌شود
کاش می‌دادی جوابی، نازنینم شب بخیر

پیامک شب بخیر باحال

یک غزل مهمان من باش و پس از آن شب بخیر
نرم نرمک دستی افشان پای کوبان شب بخیر

وسعت غم‌های ما را نیست مرزی آشکار
زین سبب لختی قلم بر ما بگریان شب بخیر

از نگاهت شور و مستی می‌تراود چون شراب
شور و مستی را از این مستان تو مستان شب بخیر

لحظه‌ای دیگر بمان ای بانوی شعر و غزل
میزبان اکنون تویی ما نیز مهمان شب بخیر

برف می‌بارد هوا سرد است بیرون می‌روی
یک غزل مهمان من باش و پس از آن شب بخیر

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

نمی‌دانم خواب بودم یا بیدار
اما هیچ کس شب بخیر نمی‌گفت
گره خوردن‌ها که از نگاه می‌آمد
می‌رفت تا بی تو هرگز
و من مانده بودم با آن همه تمنا
در آن همه نگاه

پیامک شب بخیر دلتنگی

شب بخیر عشق گمشده‌ام
برای تمام چای‌هایی که با هم نخوردیم
تمام بوسه‌هایی که به هم ندادیم
تمام شب‌هایی که کنار هم نخوابیدیم
تمام روزهایی که در انتظار هم ماندیم
تمام عاشقانه‌هایی که به هم نگفتیم
تمام آغوش‌هایی که از هم دریغ کردیم
تمام شادی‌هایی که زهر غم کردیم
تمام سرشانه‌هایی که به اشک هم نسپردیم
تمام حسرت‌هایی که نصیب آرامش‌مان کردیم
شب بخیر نیمه گمشده‌ام، شب بخیر ای عشق
شب بخیر بر یادمانده‌ام، ای نیمه هستی من
اینک بخواب آرام، ای تمام زندگی‌ام

متن شب بخیر شیطونی

آرام بگیر در آغوشم
فردا هم دوستت خواهم داشت
شب برای بخیر شدن
همین دو قلم را نیاز دارد

شب بخیر شیطونی نی نی سایت

هیچ انسانی
بدون شب بخیر
تا صبح بیدار نمانده
اما گاهی انسان‌ها
به یاد یک شب بخیر
سال‌ها بیداری می‌کشند

پیامک شب بخیر به دوست

همه ما
فقط دو نوع شب در زندگی‌مان داریم
شبی که می‌خواهیم زودتر صبح شود
و شبی که هیچگاه دوست نداریم به صبح برسد
و مرز بین اینها
تنها یک «او» ست
که بستگی دارد مانده باشد
یا رفته باشد

پیامک شب بخیر کوتاه

همچو عقربه‌های ساعت می‌مانم
اگر به دورت نگردم
شب من هرگز صبح نخواهد شد

شب بخیر آرام جانم

شب هنوز هم می‌تواند بخیر باشد
اگر نوشته‌های تایپ شده را پاک نكرده باشیم
من منتظر پیغامی از تو
و تو منتظر سلامی از من
آخرش هم بد راهش را به دلمان پیدا می‌كند
پیش خود می‌گوییم سرش گرم است
عكسش را به سینه می‌فشاریم
با همه وجود شب بخیر می‌گوییم
و تا صبح مرور می‌كنیم گذشته‌ها را
عزیزجان، دلتنگ كه شدی
شب بخیرت را بگو
من سرم گرم انتظار بازگشت توست
بد به زندگی‌مان راه نده

شب بخیر شیطونی عاشقانه

بخیر كه هیچ
به صبح برسد
شب‌هایم
كافی‌ست

پیامک شب بخیر دلتنگی

شب بخیر را
نباید تایپ کرد

شب را
باید زل زد در چشمانش
دستى کشید لاى موهایش
و هرم نفس‌هایش
و آن وقت گفت:
شب بخیر

متن شب بخیر عاشقانه خاص

به شیرینى بوسه اول صبح كه فكر می‌كنم
تمام تلخى
شب بخیر نگفتنت جبران می‌شود
شبت بخیر

شب بخیر متفاوت

می‌خوابم و شبم را
به تو می‌سپارم
رؤیایم را
به بیداریت به رویایت
تا هر چه می‌خواهی
با آن بکنی
تا صبح
جهان من
از آن توست

شب بخیر شیطونی عاشقانه

ای همه دار و ندارم شب بخیر
ای همه صبر و قرارم شب بخیر

توی هفت آسمون من تنها تویی
ای تو تنها تک ستاره‌م شب بخیر

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

لالایی کن بخواب قشنگ‌ترین یار
منو از خواب غفلت کردی بیدار

لالایی کن بخواب معنی عشقم
الهی بمونی تو سرنوشتم

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

ای گل سرخ پاییزم شبت بخیر عزیزم
بوسه به پات می‌ریزم شبت بخیر عزیزم

وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من
عشقو به پات می‌ریزم شبت بخیر عزیزم

پیامک شب بخیر دلتنگی

ستاره دنباله‌دار شبت بخیر
شاپری شبای تار شبت بخیر

خاتون چهل‌گیس بهار، ای که تو قصه‌ای هنوز
تو شب قصه‌ها نمون شبت بخیر

ای رهگذر که تو شبا تنهایی پرسه می‌زنی
شب‌زنده‌دار کوچه نباش شبت بخیر

نگو دروغه خواب من شبای مهتابی من
بخون که با قصه تو  تموم شه بی‌خوابی من

ای نازنین قصه‌گو همیشه تو قصه بگو
از سرزمین آرزو از رفتن غصه بگو

همیشه با صدای تو پلکامو رو هم می‌ذارم
تا ته قصه برسیم شبت بخیر من می‌خوابم

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

همیشه قصه شب در همین خلاصه شده‌ست
تو غرق خوابی و من غرق آرزوی توام

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

باشد بخواب ولی بی وفای من
یک «شب بخیر»مگر چند واژه بود؟

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

باز هم شب شد و بی‌خوابی من آغاز شد
صبح بخیر ای همه زمزمه شب‌هایم

متن شب بخیر خاص

نیمه شب شد دل من بى تب و تاب است هنوز
یاد آن شب که دلش را به دلم داد بخیر

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

با شب چه کند سینه این برکه بی‌تاب؟!
وقتی که تو ای ماه! نخواهی که بتابی

شب بخیر آرام جانم

اگر روزم پریشان شد فدای تاری از زلفت
که هر شب با خیالت خواب‌های دیگری دارم

متن شب بخیر شیطونی

شب است و در شب من خوش‌نشینی‌ات زیباست
به بوسه از لب من خوشه‌چینی‌ات زیباست

متن شب بخیر خاص انگیزشی

مثل هرشب، بی‌تفاوت شب بخیری گفت و رفت
مثل هرشب، تا سحر در خود مرورش می‌کنم

پیامک شب بخیر به دوست

مثل قرص ماه در لیوان آب آسمان
شب که آرام است یعنی قرص اعصابش تویی

متن عاشقانه شب بخیر خاص

نصفه‌ شب بوی تو می‌پیچد از آن سوی خیال
تا دم صبح اگر زنده بمانم خوب است

متن عاشقانه شب بخیر

بی‌خوابی ارمغان دل رفته من است
هرگز نمی‌شود شب عاشق سحر بخیر

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

همه دل خوشی‌ام آخر شب‌ها این است
دو سه خط با تو سخن گفتن و آرام شدن

متن شب بخیر کوتاه

عاشقان هم، همه خوابند در این موقع شب
بی گمان، یک دل ویران شده از عشق فقط بیدار است

شب بخیر شیطونی عاشقانه

تو را می‌سپارم به شب‌های تارم
همان جا که جز تو کسی را ندارم

متن عاشقانه شب بخیر خاص

هزار و یک شب ما را به سطل ماه بریز
شبی بخیر نکردیم، شب بخیر عزیز

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

در خاطٖرم روانه شد و شب بخیر گفت
گفتم که در نبود تو شب‌ها بخیر نیست

متن شب بخیر عاشقانه پاییزی

ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم
ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

در این شب سیه که فرو مرده شمع ماه
ای مه! چراغ کلبه من باش ساعتی

پیامک شب بخیر باحال

بخیر بر تو دعا کرده‌ام همی شب و روز
بطبع بر تو ثنا گفته‌ام همی مه و سال

شب بخیر بانمک

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
وآنچه در خواب نشد چشم من و پروین است

متن شب بخیر خاص انگیزشی

بمان کنارمن امشب، دوباره شعر بخوان تا
برای هردویمان بعد گریه چای بریزم

دلم گرفته ازینجا، کمی مراقب من باش
دلم گرفته برای تو، شب بخیر عزیزم

متن عاشقانه شب بخیر

شب گم شده در سیاهی چشمانت
شد رود ستاره راهی چشمانت

قربان نگاه تو که اقیانوسی
افتاده به تور ماهی چشمانت

شب بخیر همه وجودم

وقت خواب آمد عزیز مهربانم، شب بخیر
خسته‌ای، باید بخوابی هم زبانم، شب بخیر

شب شد و ماه آمده تا دلربایی‌ها کند
نوبت ماه است ای ماه جهانم، شب بخیر

متن شب بخیر کوتاه

شب سردیست، هوا منتظر باران است
وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من
ماه‌‎پیشانی من، دلبر بارانی من

پیامک شب بخیر خاص

اگر چه خواب، نیاید به چشم کم سویم
ولی به خاطر تو، شب بخیر می‌گویم

من از هجوم خیال تو باز بیدارم
بخواب، راحت و خوش ای نگار مه‌رویم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

پلک می‌بندی بخوابی، نازنینم شب بخیر
غرق رؤیا یا سرابی، نازنینم شب بخیر

صبح تا حالا هزاران ناز کردی با جهان
خسته‌ای حتماً حسابی، نازنینم شب بخیر

قبل خوابت می‌نشینی روبروی باغچه
رو به گل‌هایت بتابی، نازنینم شب بخیر

پرده را پایین بکش از پنجره محبوب من
کس نبیند بی‌حجابی، نازنینم شب بخیر

حسرتی دارد دلم امشب به آغوشت بگو
خوش بحال رختخوابی… نازنینم شب بخیر

چشم می‌بندی ولی شب زنده‌داری می‌کنم
روی تختم توی قابی، نازنینم شب بخیر

شب به شب با هر پیامی اشک جاری می‌شود
کاش می‌دادی جوابی، نازنینم شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

یک غزل مهمان من باش و پس از آن شب بخیر
نرم نرمک دستی افشان پای کوبان شب بخیر

وسعت غم‌های ما را نیست مرزی آشکار
زین سبب لختی قلم بر ما بگریان شب بخیر

از نگاهت شور و مستی می‌تراود چون شراب
شور و مستی را از این مستان تو مستان شب بخیر

لحظه‌ای دیگر بمان ای بانوی شعر و غزل
میزبان اکنون تویی ما نیز مهمان شب بخیر

برف می‌بارد هوا سرد است بیرون می‌روی
یک غزل مهمان من باش و پس از آن شب بخیر

متن عاشقانه شب بخیر انگلیسی

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

شب بخیر همه وجودم

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن شب بخیر خاص انگلیسی

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

پیامک شب بخیر کوتاه

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

شب بخیر همه وجودم

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن عاشقانه شب بخیر به عشقم

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

در جواب شب بخیر چی بگیم

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن شب بخیر خاص عاشقانه

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن شب بخیر کوتاه

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

شب بخیر متفاوت

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

شب بخیر زیبا و دلنشین عاشقانه

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن عاشقانه شب بخیر خاص

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن شب بخیر اینستاگرام

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

پیامک شب بخیر عارفانه

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن شب بخیر خاص

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

پیامک شب بخیر کوتاه

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

پیامک شب بخیر باحال

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن شب بخیر عاشقانه خاص

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن عاشقانه شب بخیر به همسر

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن شب بخیر خاص عاشقانه

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

پیامک شب بخیر دلتنگی

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

شب بخیر آرام جانم

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن شب بخیر شیطونی

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

شب بخیر همه وجودم

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

شب بخیر آرام جانم

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

پیامک شب بخیر خاص

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن شب بخیر اینستاگرام

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

در جواب شب بخیر چی بگیم

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن شب بخیر عاشقانه خاص

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

در جواب شب بخیر چی بگیم

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن عاشقانه شب بخیر عشقم

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن عاشقانه شب بخیر در آغوشش

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن شب بخیر خاص انگلیسی

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

پیامک شب بخیر عارفانه

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

پیامک شب بخیر کوتاه

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

شب بخیر بانمک

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن شب بخیر خاص انگلیسی

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن عاشقانه شب بخیر ترکی

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن شب بخیر عاشقانه خاص

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

پیامک شب بخیر به دوست

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

پیامک شب بخیر باحال

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

پیامک شب بخیر به دوست

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

شب بخیر همه وجودم

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن عاشقانه شب بخیر خاص

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

پیامک شب بخیر کوتاه

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن شب بخیر کوتاه برای استوری

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

شب بخیر متفاوت

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

شب بخیر عاشقانه ۲۰۲۱

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن شب بخیر اینستاگرام

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

پیامک شب بخیر عاطفی

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

شب بخیر شیطونی عاشقانه

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

شب بخیر شیطونی عاشقانه

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

پیامک شب بخیر دلتنگی

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

شب بخیر شیطونی عاشقانه

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن شب بخیر کوتاه

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

شب بخیر متفاوت

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

شب بخیر بانمک

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

شب بخیر آرام جانم

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

پیامک شب بخیر کوتاه

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن شب بخیر خاص انگیزشی

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

پیامک شب بخیر به دوست

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن عاشقانه شب بخیر

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

شب بخیر متفاوت

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

در جواب شب بخیر چی بگیم

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

پیامک شب بخیر عاطفی

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن شب بخیر خاص عاشقانه

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن شب بخیر کوتاه

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن شب بخیر شیطونی

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

شب بخیر عاشقانه ۱۴۰۰

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن عاشقانه شب بخیر برای همسر

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن شب بخیر اینستاگرام

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن عاشقانه شب بخیر همسرم

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن شب بخیر زیبا و دلنشین

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن شب بخیر خاص انگیزشی

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *