متن سالگرد ازدواج دخترم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

آرزویم این است که دلت خوش باشدنرود لحظه‌ای از صورت ماهت لبخندنشود غصه دمی نزدیکتلحظه‌هایت همه زیبا باشنداز خدا می‌خواهمکه تو را سالم خوشبخت بدارد همه عمرو نباشی دلتنگ«داماد عزیز خانواده تولدت مبارک»

متن سالگرد ازدواج دختر

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تو دیگه داماد خانواده نیستی بلکه پسر ما هستیپسری که با خودش عشق رو به خانواده ما آوردو محفل خانواده ما را گرم‌تر از قبل کردتولدت مبارک پسرم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

خوشبختی خواهرم آرزوی من بودو تو یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای من رو برآورده کردیممنون که زندگی خوبی رو برای خواهرم ساختیو با من به مهربانی یک برادر بودیتولدت مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

داماد عزیزماز تو ممنونم که همیشه تکیه‌گاه دخترمان بودیو ازش مزاقبت کردی و دوستش داشتیامیدوارم زندگی شاد و خوبی رو در کنار یکدیگر داشته باشید.زادروزت مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

فرصت زیستن را قدر بدانیدو شادمانه زندگی کنید.برای شما عمری سرشار از موفقیت و شادی آرزومندم.داماد گرامی خانواده ما تولدت مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

از اولین ملاقات تا به الانجز احترام و مهربانی از تو ندیدمو این بزرگواری تو رو نشون می دهاز بودنت خوشحالم و برات بهترین ها رو آرزو می کنم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

تنها خواسته ی من در این دنیای بزرگشادی و خوشبختی دخترم بوداو سزاوار بهترین هاستو تو این بهترین ها رو براش فراهم کردیتولدت مبارک مرد بزرگ

متن سالگرد ازدواج دخترم

داماد عزیزم؛خوشحالم از بودن تو بین اعضای خانوادمونو از اینکه دختر مردی دوست‌داشتنیمثل تو رو برای زندگی انتخاب کردهدوستت داریم و تولدت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

با بودنت تمام نگرانی های مندرباره ی دخترم از بین رفتو این ارزشمند ترین احساسی بود که یک نفر می تونست به من منتقل کنهدوستت داریم داماد گلم تولدت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

با بودنت ما خانواده بهتر و کامل‌تری هستیمکنار هم شادیم و حال خوبی داریمامیدواریم این شادی تا ابد ادامه داشته باشدتولدت مبارک داماد گرامی

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit youوقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه.

متن سالگرد ازدواج پسرم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all the love you have brought to my life
Happy anniversary my loveامروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

There are times when I fall in love with someone new, but I always seem to find myself back in love with you.یه وقتایی آدم عاشق آدم های جدید میشه اما من همیشه دوباره عاشق تو میشم (از تو مرا هر نفس عشقی دگر!!!)

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husbandبرای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

Do you believe in love at first sightor do I have to walk by again??به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

متن سالگرد ازدواج دخترم

.I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty. Happy anniversaryمن در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

متن سالگرد ازدواج دخترم

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

.Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversaryعشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

.a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life
Happy anniversary my dear wifeیه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

.There are lots of quotes about lasting love but few couples who seem to do it as well as you. Happy wedding day, dear friendsنقل قول های زیادی درباره عشق پایدار وجود داره اما زوج های کمی مثل شما به این عشق رسیدن. سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان نازنینم!

متن سالگرد ازدواج دختر

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wifeمن همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

! You two lovebirds found the love you both deserved. Happy anniversaryشما دو مرغ عشق دوست داشتنی هستند که عشقی را که سزاور آن بودید را یافتید. سالگرد ازدواجتان مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.Love is just a word until someone comes along and gives it meaning. Congratulations!عشق فقط یک کلمه است تا زمانی که کسی همراهش می آید و به آن معنی می دهد. سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!Happy the anniversary is coming togetherبا دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

.Come on all the good ones
I love youHappy marriage anniversaryجمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love youHappy wedding anniversaryهیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

.I searched all the dictionaries to find the meaning of life but
I found nothing. But when we got married and I looked into your eyes, I found everything
Happy anniversaryهمه لغت نامه ها رو گشتم تا معنای زندگی رو پیدا کنم، چیزی پیدا نکردم.
اما وقتی که با تو ازدواج کردم و به چشم هات خیره شدم همه چیزو پیدا کردم.
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

.Falling in love is easy, but staying in love is something different. You did it. Happy anniversary my loveعاشق شدن راحته اما عاشق موندن کار سختیه که تو انجامش دادی. سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.Love puts a twinkle in your eye and a smile in your heart. Congratulations on your married years!عشق درخشش خاصی به چشمان شما می‌دهد و یک لبخند در قلب تان به ودیعه می گذارد. سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

.Love is life’s champagne. Pour me a glass for each year we’ve been married. It’s a celebration! Warmest Wishes and Happy Anniversary!عشق شامپاین زندگی است. در سالگرد ازدواجتان یک لیوان از عشق تان برایمان کنار بگذارید. سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

متن سالگرد ازدواج پسرم

.Happy Anniversary Sweetheart.عزیزم سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

.Brought together by fate … and your connection only strengthened with time
Happy Anniversary my dear friendsتقدیر شما رو به هم رسوند و پیوند شما با گذشت زمان قوی تر شد … سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان خوبم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

.This day is a reminder of the best decision of my life – to propose to, and get married to the world’s most beautiful woman
Happy anniversary my angelامروز یاداور بهترین تصمیم زندگیمه: خواستگاری و ازدواج با زیباترین زن دنیا.
سالگرد ازدواجمون مبارک فرشته من!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

.You are together and you have each other and that is the only thing that matters
Happy Anniversaryشما با هم هستید و همدیگه رو دارید و این تنها چیزیه که اهمیت داره. سالگرد عشقتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم

.You have helped me find the right answers to all the difficult questions life
Happy anniversary my dear wifeتو به من کمک کردی که پاسخ درست همه سوالات دشوار زندگی ام را پیدا کنم. سالگرد ازدواجمون مبارک همسر نازنینم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

متن سالگرد ازدواج دخترم

.My one and only sister, I’m very happy of seeing you with this long beautiful dress… You are incredibly amazing. Your husband is a lucky man. Congratulationsخواهر یکی یک دانه من! خیلی خوشحالم که تو رو توی لباس عروسی بلند و زیبا می بینم … تو به طرز باورنکردنی شگفت انگیز شدی! همسرت مرد خوش شانسیه، تبریک می گم!

متن سالگرد ازدواج دختر

.My love for you can not be described by words. I love you beyond limits. Happy Wedding Anniversaryعشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست، تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

.The best gift for me in this world in love from your side. There is nothing in that world that can be compared with your love
I love you honey, Happy Wedding Anniversaryبهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت به منه. هیچ چیزی توی این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشه.
دوستت دارم عسلم، سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم

.Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream. Without an annoying alarm clock to wake me up
Happy anniversaryهمه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

نوه گلم امیدوارم همیشه زیر سایه پدرو مادر مهربان و خوش قلبتزندگی شاد و آرومی داشته باشیو خداوند اتفاقات خوب و دلنشین را برایت به ارمغان آورد.تولدت مبارک نوه عزیزتر از جانم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

در کودکی با لالایی های عاشقانه در آغوشم آرام میگرفتیو مرور این خاطرات زیبا ، زندگی را برایم دلنشین تر می سازد .در روز میلادت آرامشی عمیق و وصف ناپذیر در تمام لحظات زندگیت آرزو دارم.تولدت مبارک نوه نازنینم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عطر نفس های توبه روح و تنم جان تازه ای می بخشدو دستان پرمهرت تمام خستگی ها مرا محو می کند.تولدت مبارک نوه خوش تیپم/خوشگلم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

فرشته من ، هدیه زیبای خداامیدوارم زندگیت آرام و پر از لحظات شیرین و خاطره ساز باشد .در سالروز تولد آسمانیت تمام زیبایی های دنیا را برایت آرزومندم .تولدت مبارک نوه قشنگم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

نوه نازنینم ، زمانیکه اولین قدم هایت را برداشتیو زمانیکه نخستین بار نام مرا بر زبانت آوردیقشنگترین حس زندگی را به من بخشیدی .زیباترین نوه دنیا تولدت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

نوه عزیزم تپش های قلبتزیباترین ترانه هستی استترانه ای که همچون آن نظیری برای من وجود نداردتولدت مبارک نوه گلم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

متن سالگرد ازدواج دختر

جان منی از این عزیزتر نمی شودجان منی و خوش به حالت که مادربزرگتتو را مثل گوش ماهی هایی که خودش کنار دریا کشف کرده دوست دارد؛برایت یک مشت بوسه میفرستمباز هم هستاز این بوسه های عاشقانه برایت زیاد کنار گذاشته ام.

متن سالگرد ازدواج پسرم

نوه عزیزممی خواهم به خورشید بفهمانم،تو پر نورتریتو زیبا تریبه دنیا بفهمانم تو برای مناز هر چیز دیگر مهم تری.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

نوه عزیزموقتی که به تو نگاه می کنمنمی تونم وجود خدا رو منکر بشم؛آخه فقط خدا می تونسته موجودی رو به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تنها بهانه نفس کشیدنمسالروز تولد آسمانیتتمام رزهای سرخ عشقمیخک های صورتی وفاو یاس های سفید مهربانی را تقدیم وجود پر مهرت میکنم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

و چـه زیباست رسـیدن دوباره بـه روز زیبای آفـرینش …و چـه اندازه عجیب است روز ابـتدای بودن …و چه اندازه شیرین است امروز ،روز میلادت ، روزی که تو شروع شدی …میلادت مبارک نوه عزیزم.

متن سالگرد ازدواج پسرم

متن سالگرد ازدواج دخترم

دخترم ای عزیز ترینم
سالگرد زندگی عاشقانه ات مبارک باد
زیبا ترین لحظه ها را برای تو آرزو می کنم

متن سالگرد ازدواج دختر

دخترک نازنینم
سالگرد دل سپردنت مبارک
آرزو می کنم زندگی ات سر شار از رنگ امید و شادی باشد

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیستزندگیتون سرشار از عشق و شادیسالگرد ازدواجتون مبارک دختر عزیزم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

دخترم شما زوج فوق العادهو الگوی زوج های جدید هستیدعشقتان تا هزار سال محکم و پایدار باقی بماندو  در کنار هم خوشبخت ترین باشیدسالگرد ازدواجتون مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

دختر نازنین مادر
سالگرد آغاز خوشبختی ات مبارک
زندگی ات تا همیشه پر از عشق و محبت قشنگ ترینم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

یافتن عشق زندگی ات به این معنا نیست که فرد کاملی وارد زندگی ات شده
اما عشق آن را کامل خواهد کرد
خوشحالم که زندگی عاشقانه ای داری
سالگرد ازدواجت مبارک دخترم زیبایم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

یادت هست؟
روزی که برای همیشه از خانه پدری ات خداحافظی کردی
و رفتی تا با عشق و احترامی که به تو آموخته بودم
لبخند بر چهره همسرت بنشانی
امروز و با دیدن زندگی عاشقانه تو
به این که دخترم هستی افتخار می کنم
سالگرد ازدواجت مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

یک سال از آن لحظه که پرنسس کوچولوی من
به ملکه زیبایی تبدیل شد می گذره
سالگرد این روز به یاد ماندنی رو بهت تبریک می گم دخترم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

دخترم!
از همان لحظه ای که تو و همسرت فصل جدید زندگی تون رو شروع کردید
همواره آرزوی عشق و شادی روزافزون برای شما کردم
و امروز خوشحالم که دعاهایم اجابت شده
سالگرد عروسی ات مبارک عزیزم!

متن سالگرد ازدواج دختر

امیدوارم قدرت عشق تا ابد به ازدواج شما برکت ببخشه
و همیشه بهترین بخش روز و زندگی هم باشید
سالگرد ازدواجتون مبارک دختر و داماد عزیزم!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

متن سالگرد ازدواج پسرم

دختر خوشگلم و داماد خوشتیپم
سالگرد ازدواج تان مبارک بهترین های زندگی من

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

دختر عزیزم
امروز تکرار یکی از زیبا ترین لحظه های زندگی تو و همه ی ماست
سالگرد ازدواجت مبارک عزیزم
از طرف مامان و بابا

متن سالگرد ازدواج دخترم

دختر نازنینم!
تو همیشه دختر کوچولوی ما باقی خواهی ماند
همان فرشته ای که به زندگی ما برکت بخشید
حتی اگر سال ها از ازدواجت بگذره
سالگرد ازدواجت مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

دختر و داماد عزیزم!امیدوارم همیشه در شب های سرد زمستانی
و روزهای گرم تابستان در کنار هم باشید
و در شادی و غم ها همراه هم
دخترم را به تو سپرده ام تا همیشه
سالگرد ازدواج تون مبارک …

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

روز عروسیت همانند روز تولدتبرایم زیباترین و خاص ترین روز خدا بودو برایت آرزو دارم همچون من و پدرتسالهای سال عاشقانه و دلبرانهدر کنار هم خوش باشیدسالگرد زندگی مشترکتون مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دختر عزیزم سالگرد ازدواجت مبارک!
از زمانی که ازدواج کرده ای هر لحظه که می بینم دو نفر این گونه عاشق و آماده برای هر چالشی در زندگی مشترک هستند قلبم از خوشحالی به تپش می افتد
تو و همسرت بهترین زوج دنیا هستید …

متن سالگرد ازدواج پسرم

مِثلِ دعــای مادرم
از تهِ دل می آیی
مادر شدنم مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

جانِ دلم
مث نور به دلم تابیدی
آرامشِ جانم شدی و بهترین حس عاشقانه دنیا را به من هدیه کردی
داشتنت حس عجیبی است که فقط من دارم

متن سالگرد ازدواج پسرم

وقتی که در منی و نفس میکشم تو را
دیگر تو را کجای جهان جستجو کنم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

اين روزها
دارم با خيال ِ آمدنت
تصوير مي بافم.
تو حتمن براي من يك طالع ِ شيرين
از طعم دوست داشتني عسل خواهي آورد.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

اين روزارو خيلي زندگي كرده بودم
از بچگي عاشق بچه بودم
ولي هيچ وقت فكرنميكردم شيريني و سختي كنار هم تركيب قشنگي بشه
سال پيش همين روزا بود كه امدم خونه خودم كه الان خدا با هديه كه بهم داد شده خونه ما
امسال اولين سالي كه باوجود تو من مـــــــــــــــــادر شدم
فرشته خونمون تو رنگ زندگيمونو متفاوت كردي
مادر كه ميشي خيلي صبورميشي اون قدر صبوركه خودت به خودت دست مريزاد ميگي
روز مادر مبارك

متن سالگرد ازدواج دخترم

مادر که میشی، از همون لحظه ای که میفهمی میزبان یه فرشته ای…
در خودت تمام میشی و در یکی دیگه آغاز…
وقتی ضربات اندام نحیف موجودی را در درونت حس میکنی کم کم به او متعلق میشی، خودت و تمام هستیت…
و وقتی بدن کوچک نوزادت را در آغوش میگیری اشکهات فریاد میزنن که برای بودنش از جان میگذری …
مادر که میشی نگرانی و نگرانی و نگرانی…
نگران امروز و فردا و آینده فرزندت….
اما مطمینا مادر بودن تنها عالمیه که با این همه نگرانی شیرین و دوست داشتنیه…..

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس، بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …
خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم ، بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …
بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عزیزِ خواستنیِ کوچولوی من سلام
نازنینم نبض زندگی منو حرکتای مداوم تو تنظیم میکنه
من با این نبض خو گرفته ام
با لمس گاه به گاه بودنِ تو
همیشه باش ! خوب و سالم باش تا زندگی زیباترین موسیقی اش را در متن زندگی ام بنوازد

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عطر ِ خواستن ِ تو
از تمام ِ جانم
فرّار شده….
انگار چشم هایت
جادویم میکند.
تو آرامش منی …
مادر شدنم مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

فرزندم
نه تو مرا دیده ای و نه من تو را
بی صبرانه مشتاق دیدارت هستم
میدانم که وقتی چشم باز کردی می شناسی مرا
مادرت را
و پدرت را که دنیامه

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

روزهای زیادی باهم عاشقی کردیم جانِ مادر
روزهای زیادی هر نفسی کشیدم یادم اومد تو نفسم شدی
اکنون روزهای کمی تا پایان راهمان مانده
پایان راه نه ماهه دونفرمان که آغاز راه دیگریست
روزهایی که گذشت خوب بود، با همه سختی هاش شیرین بود
احساس اولین روزهای مادری
اولین تکان هایت و خیلی اولین های دیگر هیچ گاه فراموش نخواهد شد
سر به روی شانه های مهربانی خدا گذاشته ام
دفتر سرنوشتت را خود مهربانش نوشته
و من می دانم بهترین ها را برایت و برایمان رقم زده.
ان شاء الله

متن سالگرد ازدواج پسرم

به وسعت دریا
جانمان به هم گره خورده
و تا زمانی که وصله ی جانِ منی
نگهدارت میشوم…

متن سالگرد ازدواج دختر

همین که تورا داریم بهترین هدیه دنیاست
دیگر در بین ستاره ها به دنبال درخشان ترین ستاره نیستیم
تو کهکشانی هستی از پرنور ترین ستاره ها …

متن سالگرد ازدواج پسرم

مادر بودن، زیباترین شادی دنیاست
و نمی‌دانی من به خاطر تو
چقدر به اشک‌هایم لبخند زده‌ام !
مادر شدنم مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تمام من برای تو تویی که جان من شدی

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز!
هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود!
آخرین باری که شمردمشان
تنها یک دلیل برایم مانده بود..!
آنهــــــــــم وجود تو بود فرزند نازنینم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

فرشته دوست داشتنی من
تو یکی از زیباترین معجزات زندگی ام هستی
یکی از بزرگ ترین شادی هایی که من تاکنون درک کرده ام
و یکی از دلایلی که روشنی و خنده و شادی بیشتری در جهانم وجود دارد
دوست دارم دختر کوچولوی عزیزم
مادر شدنم مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

خنده و لبخندهایت
که کیلومترها ادامه پیدا می کند
قلب و روح من را گرم می کند
تو خیلی سریع بزرگ می شوی
در حالی که من آرزو می کنم هر لحظه با تو بودن
تا ابد ادامه داشته باشد
پسر کوچکم روزی یک مرد خواهی شد
و من تا همیشه کنارت خواهم بود
مامان شدنم مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

فرشته خوشگل من!
تو یک تکه کوچک از بهشت هستی
که از آسمان جدا شده
یک مشت شادی
یک قلب پر از عشق
دوست دارم دختر نازنینم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

هیچی به شیرینی پاهای کوچیک تو نیست کوچولوی من! برای گرفتن دستانت لحظه شماری می کنم
دوست دارم مامانی
مادر شدنم مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

از بهشت برایم فرشته ای برای عشق ورزیدن
فرستاده شد
تا او را شب ها نگه دارم و تکان دهم و ببوسم
تا او را تنگ در آغوشم بگیرم
سالروز مادر شدنم مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

اوه عزیزم!
اگر می توانستم کاری می کردم
پرندگان فقط برای تو آواز بخوانند و
خورشید فقط برای تو نورافشانی کند

متن سالگرد ازدواج پسرم

اوه نازنینم!
اگر می توانستم کاری می کردم که
گل ها فقط برای تو بشکفند و
باران فقط برای تو ببارد

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

دخترم
زندگی من!
سوسوی امید در من
روشنی من
من می توانم هرکاری انجام دهم
بله، هرکاری
فقط برای تو!

متن سالگرد ازدواج دخترم

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردیدخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردی
دخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمده
یک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

وقتی در کنارم نیستی
گویی گم شده‌اي دارم کـه چون سرگردانان پیاپی در جستجویش هستم
گم شده‌اي عزیز و دوست داشتنی
دلخوشی همیشگی روزهای سختم
شادی بخش قلب خسته‌ ام
تـو بهترین هدیه خداوند بـه مـن هستی عزیز دلم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تو تکه اشعه ای از درخشش خورشید هستی
تو لبخندی برای روشن کردن روزهایم هستی
تو قلب من را خواهی دزدید
و آن را دلسوزانه و صمیمی نگه خواهی داشت
تو دختر کوچولوی با ارزش من هستی
با شیرینی از عالم بالا
که سال های عمر من را با خنده پر خواهی کرد
و زندگی ام را با عشق فراوان …

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

من به صدای آرام نفس کشیدنت گوش می دهم
دستانم صورت کوچکت را لمس می کند
هرگز نمی توانم به این فکر کنم که ترکت کنم
و خداوند را شاکرم به خاطر چنین لطفی که در حقم کرده است

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

فرزندان شیرین تر از جانم
دوست داشتن تان بزرگ ترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه می کند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

من نمی تونم به اندازه کافی از خدا به خاطر این که تو رو به من هدیه داد تشکر کنم
تو همیشه پسر کوچولوی من هستی و همیشه سعی می کنم بهترین چیزها رو برات فراهم کنم
امیدوارم شادی رو توی زندگیت پیدا کنی.

متن سالگرد ازدواج پسرم

فرزند عزیزم
امیدوارم فرشته ها کل شب نگهبان تو باشند و تا طلوع صبح مراقبت باشند

متن سالگرد ازدواج دخترم

همین که تو را دارم، بهترین هدیه ی دنیا را دارم
دیگر در بین ستاره ها به دنبال درخشان ترین ستاره نیستم
در میان گل ها به دنبال زیباترین گل نیستم
تو کهکشانی هستی از پر نور ترین ستاره ها
کودک من
روز به روز بزرگ تر میشوی و من عاشق تر

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

ممنونم که به دنیای من آمدی و زندگی را برایم زیباتر از همیشه کردی
دوستت دارم
بیشتر از دیروز
کمتر از فردا

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

مادر بودن، زیباترین شادی دنیاست
و نمی‌دانی من به خاطر تو
چقدر به اشک‌هایم لبخند زده‌ام !

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

نوزاد خوشگل من
می خواهم به خورشید بفهمانم
تو پر نورتری
تو زیبا تری
به دنیا بفهمانم تو برای من
از هر چیز دیگر مهم تر

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

جان منی از این عزیزتر نمی شود
جان منی و خوش به حالت که مادرت
تو را مثل گوش ماهی هایی که خودش کنار دریا کشف کرده دوست دارد

متن سالگرد ازدواج دخترم

برایت یک مشت بوسه میفرستم
باز هم هست
از این بوسه های عاشقانه برایت زیاد کنار گذاشته ام

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

فرزند خوب و مهربانم
آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

کوچک رویایی من
دنیا اگر خودش را بکشد نمیتوان
به عشق من به تو شک کند
تمام بودنت را حس می کنم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم فرزند عزیز تر از جانم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تمام لحظه های زندگی من به زیبایی بودن توست پسرم
لذت بودنت تو زندگی ما وصف ناپذیره مرد کوچک من
هیچ وقت حتی ذره ای از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه عشق همیشگی من تو بزرگ ترین بهانه ی زندگی هستی
جشن میلادت را به پرواز می روم
دراین خانگی ترین آسمانِ بی انتها
آسمانی که نه برای من
نه برای تو
که تنها برای “ما” آبیست . . .

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

در بنفشه زار چشم تـو
مـن زبهترین بهشت ها گذشته ام
مـن بـه بهترین بهار ها رسیده ام
تـو همزبان بهترین دقایق حیات مـن
لحظه هاي هستی مـن از تـو پرشده ست
ميخواهم بـه خورشيد بفهمانم
تـو پر نورتری
تـو زيباتری
بـه دنيا بفهمانم تـو برای مـن
از هر چيز ديگر مهم‌تری
اینروزها بـه خاطر داشتنت
بی‌اغراق لبریز از عشق و محبت هستم
اما دلم بی‌وقفه بهانه گیر اسـت
مثل زمانی کـه تـو با تمام وجود چیزی را طلب می کني
و مـن از ترس آسیب رسیدن بـه تـو آنرا پنهان می‌کنم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

بخاطر تـو هم شده هميشه آبي میمانم
بخاطر تـو هم شدة تمام روزهای بعد از اين مهربان‌تر خواهم شد
دلم ميخواهد زودتر دست‌هايت را بگيرم
زودتر روي دست‌هايم تكانت دهم بخوابی
زودتر برايت با زبان كودكانه قصه بگويم
بهانة بگيری و مـن كلافه شوم
بريزی
بپاشي
و مـن حرص هايم را سر بيخيالی خالی كنم

متن سالگرد ازدواج دخترم

با تمام رنگین کمان های آسمان
قلمی می سازم
و گوشه گوشه جهان
فقط یک جمله می نویسم
فرزندم دوستت دارم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پاره تنم…
تو مادری داری که بیشتر از خودش تو را میخواهد….
و بیشتر از تو هیچ نخواهد…
مادر شدنم مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

آموختم که خدا عشق است
و عشق تنها خداست…
و تو زیباترین و با ارزشترین هدیه خدا به منی دلبندم
مادر شدنم مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

  فرزندم ! وقتی که به تو نگاه میکنم
نمیتونم وجود خدا رو منکر بشم
آخه فقط خدا میتونسته
موجودی رو به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه
مادر شدن قشنگ ترین اتفاق زندگی من بود

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

هر چیز شیرین کوچک است
هر تکه نبات هر حبه قند کوچک است
کام ما ولی همواره شیرین
چرا که فرشته ای تو را از سرزمین عسل و شهد و شادی برایمان هدیه آورد…
مادر شدنم مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

چه کسی به این باور رسیده است که هیچ جادویی در جهان وجود ندارد؟
باور کنید او تولد هیچ نوزادی را  به چشم ندیده است
چه کسی می گوید که ثروت نخستین عامل خوشبختی آدمیست؟
بدا به حال او که لبخند هیچ نوزادی را به چشم ندیده است
چه کسی می گوید که باید این جهان را اینقدر دشوار و تلخ و تیره دید؟
یقینا او از نور امیدی که تولد یک نوزاد به والدینش می دهد بی خبر است
نوزاد خودِ امید
نوزاد، خودِ لبخند است
مادر شدنم مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

لازم است به تو بگوییم که در همین آغاز راه
تو را دوست داریم و خانه را آباد کرده ای
به یمن قدمت هر گوشه این خانه را چراغانی کرده ایم
نوزاد زیبا روی خوش خنده ی ما
وقتی در آغوشت می گیریم
انگار قلب تپنده ی ما هستی
گرم و زنده…
زندگی با تو آغاز شده است و باور داریم
که تو بخشی از وجود ما هستی
مادر شدنم را به خودم تبریک می گویم دردانه من

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تا وقتی تو نبودی
از عطر نوزاد چیزی نمی دانستم
از بوسه های شیرین بر بناگوش تو بی خبر بودم
 از نوازش موهای نرم و هر چیزی که زیبا بود و هر چیزی که یگانه بود بی خبر بودم
وقتی آمدی یاد گرفتم که با اشکهای تو همسرایی کنم
و به بوی پودر نوزاد عادت بگیرم
باید یاد می گرفتم زندگی را به دو نیم کنم
یک نیمه تو و یک نیمه تو و دیگر هیچ
باید می فهمیدم که چه هنگام موسم پاک کردن اشکهایت فرار رسیده است
و چه زمانی مناسبترین فصل چیدن لبخندهایت است

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

نوزاد من!
مادرانگی من برای تو
لبخندهایم و آغوشی که بوی تو می دهد
از خدا سپاسگزارم
که تو را به من بخشید
انگار وعده یک شام بی نظیر در باغهای بهشت
و عطر درختان سدر  و زیبایی تو
کوچولوی من… فرشته ام…
بینی کوچک تو را را که می بوسم به هوا فکر می کنم
به نفس های ظریفت و انحنای گونه هایت
می دانم که به حرفهایم گوش می دهی: می شنوی؟
دوستت دارم کوچولویم
 می دانم که شنیدی چرا که همین لحظه لبخند زدی و این زیباترین لحظه عالم است
و این خوشبختی را با تو سهیم می شوم
نوزاده ی من
خوشحالم که هستی.
اولین سال مادر شدنم مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

عزیزترینم, فرزندم⁣
⁣من مادرت هستم…⁣
⁣من با عشق, با اختیار, با آگاهی تمام پذیرفته ام که مادرت باشم⁣
⁣تا بدانم خالقم چگونه مخلوقش را دوست می دارد هدایت می کند و در برابر خواسته های تمام نشدنی اش لبخند میزند و در آغوشش میگیرد…⁣
⁣من یک مادرم هیچ کس مرا مجبور به مادری نکرد…⁣
⁣من به اختیار مادر شدم تا بدانم معنی بی خوابی های شبانه را تا بیاموزم پنهان کردن درد را پشت همه حجم سکوتی, که گاه از خود گذشتگی نامیده میشود…⁣
⁣تا بدانم حجم یک لبخند کودکانه ات می تواند معجزه زندگی دوباره ام باشد…⁣
⁣من نه بهشت می خواهم نه آسمان و نه زمین …⁣
⁣بهشت من زمین من و زندگیم نفس های آرام کودکی توست که در آغوشم رویای پروانه آرزوهایت را می‌بینی…⁣
⁣من مادرم، همانی که خالقم ذره ای از عظمتش را به من بخشید تا تجربه کنم حس بزرگی و لامتناهی شدنش را.⁣
⁣من هیچ نمی خواهم هیچ …⁣
هیچ روزی به من تعلق ندارد، همه روزها ساعت ها و ثانیه های من تویی⁣
⁣با اختیار به عشق⁣
⁣تو را به این دنیای پر آشوب⁣
⁣خوانده ام❣️⁣
⁣برايم بمان زيباترينم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

روزهای زیادی هر نفسی که کشیدم یادم اومد که تو نفسم شده ای
روزهای زیادی در دلم آروم آروم رشد کردی و بالیدی
اکنون روزهای کمی تا پایان راهمان مانده،
پایانِ راهِ نه ماهه دو نفرمان که آغاز راه دیگریست،
راهی روشن که پذیرای گامهایِ گوچکِ دورانِ کودکی ات خواهد بود.
و بسترِ گامهایِ بزرگِ آینده ات را خواهد ساخت.
روزهایی که گذشت خوب بود ، با همه سختی هایش شیرین بود
در عین عجیب و غریب بودنش.
احساس اولین روزهای مادری
اولین تکانهایت و خیلی اولین های دیگر هیچ گاه فراموش نخواهد شد.
سر به روی شانه های مهربانی خدا گذاشته ام .
دفتر سرنوشتت را خود مهربانش نوشته
و من میدانم که بهترین را برایت و برایمان میخواهد.
به مهربانی بی حدش که فکر میکنم ارامش عمیقی وجودم را میگیرد
حتما تو هم حس میکنی این لحظه های ناب را …
حال خوش این لحظه هایم را از تو دارم و تورا از لطف بیکران خدای خوبم
شاکر اویم که تورا به من عطا کرده …

متن سالگرد ازدواج دختر

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
پسر کوچولوی من دوستت دارم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

نفسم ، پسرمنفس من به نفست بند استیک روز نبودنتزمین و زمان را به هم می ریزددوستت دارم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دلایل بودنم را مرور میکنم هر روزهر روز از تعدادشان کم می شودآخرین باری که شمردمشانتنها یک دلیل برایم مانده بودآنهم  وجود تو بود فرزند نازنینم

متن سالگرد ازدواج دختر

پسرکم
بعضی اوقات شیطنت می کنی و من نمی توانم از تو عصبانی نشوم
حتی ممکن است تو را سرزنش کنم
اما این هرگز به این معنی نیست که تو را دوست ندارم
من تو را بیش از خود زندگی دوست دارم
و تمام تلاش خود را برای کمک به تو در تحقق رویاهایت انجام خواهم داد.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

پسر نازنینمهر روز و هر لحظههزاران بار خدا را سپاس می گویمبه خاطر اینکه هدیه ای مثل تو به من بخشیددوستت دارم فرزندم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

این روزها به خاطر داشتنتبی اغراق لبریز از عشق و محبت هستماما دلم بی وقفه بهانه گیر استمثل زمانی که تو با تمام وجودچیزی را طلب می کنیو من از ترس آسیب رسیدن به توآن را پنهان می کنم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

پسرموقتی که به تو نگاه میکنمنمیتونم وجود خدا رو منکر بشمآخه فقط خدا میتونستهموجودی رو به زیباییو حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه

متن سالگرد ازدواج دختر

من هرگز معنی واقعی شادی واقعی را نفهمیدمتا روزی که خداوند تو را به من و مادرت هدیه داد،تو زندگی ما را به زیبایی آراسته ایو شادی و خوشبختی را به زندگی مان به ارمغان آوردی،همیشه دوستت دارم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

عشقم، نفسم، پسرموقتی به چشمهایت نگاه می کنمعمق عظمت خدا را می بینم

متن سالگرد ازدواج دخترم

پسرمیک بهار، یک تابستان، یک پاییزو یک زمستان را دیدیاز این پس همه چیز تکراریستجز مهربانی

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پسر عزیزموقتی احساس غم و اندوه می کنمکافی است به تو نگاه کنمتا برایم یادآوری شود کهتو معجزه من هستیدوستت دارم فرزندم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

وقتی در کنارم نیستیگویی گمشده‌ا ی دارمکه چون سرگردانانپیاپی در جستجویش هستمگمشده ‌ای عزیز و دوست داشتنیدلخوشی همیشگی روزهای سختمشادی بخش قلب خسته‌ امتو بهترین هدیه خداوند به من هستی عزیز دلم

متن سالگرد ازدواج دخترم

پسرم، فرشته کوچک دنیای منبودنت مهر و عشق من و پدرت رابیشتر و بیشتر نیز می کندتنها دلیل بودنم، دوستت دارم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

کوچک قهرمان منفرزند ناز منوقتی با آب و تاباز درس و مشق برایم می‌گوییغرق تو می‌شومقربان نگاهت می‌شومبا تمام مداد رنگی های دنیابه هر زبانی که بدانی یا ندایخالی از هر تشبیه و استعاره و ایهامتنها یک جمله برایت خواهم نوشتدوسنت دارم فرزند عزیز تر از حانم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

فرزندمآرزویم این است کهنتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیادنرود لبخند از عمق نگاهت هرگزو به اندازه هر روز تو عاشق باشیعاشقِ آنکه تو را می خواهد و به لبخند تو از خویش رها می گرددو تو را دوست بدارد به همان اندازه

متن سالگرد ازدواج دختر

پدر تو شدنبهترین کاری بود که در زندگی ام کرده ام،من به تو افتخار می‌کنم و دوستت دارمپسر کوچولوی خودم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

پسر کوچولوی مندنیا هر چقدر هم قدرتمند باشدمحال است مهر تو را از دل من ببرد

متن سالگرد ازدواج دخترم

اگر باران بودم آنقدر می باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنماگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می گریستماگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت می کردماگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت می نواختمولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشقاما هر چه هستم دوستت دارم فرزندم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

پسر دلبندملحظه هایی که صدای خنده های‌ تو،تو خونه مون می پیچهانگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزمو برای شادی تو هر کاری میکنم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

هرروز که از خونه بیرون می رمبه این فکر می‌کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،تمام تلاشی که می‌کنم برای اینه کهتو بهترینها رو داشته باشی

متن سالگرد ازدواج دخترم

هیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن سالگرد ازدواج پسرم

خورشید باید بداندتو برای من پر نورتر و زیباتریدنیا باید بداندتو برای من از هر چیز دیگر مهم تری

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

پسر عزیزملبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می برهوجود تو  منو به زندگی دلگرم می کنه

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

عزیزترینمتمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردمکه تو به دنیا اومدیشادی و خوشبختی من،قلب من برای تو می تپه،تو مفهوم زندگی منی

متن سالگرد ازدواج دخترم

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم پسرکم!

متن سالگرد ازدواج دختر

پسر عزیزتر از جانمممکنه سال‌ها بگذره،من پیر شده باشم و تو بزرگ،اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنهعشق من نسبت به تو هست

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

پسرم روشنی نور دو چشمان منیبهترین هدیه ای از جانب یزدان منیپسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی منروح من جان من شادی دوران منیپسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادمغنچه نورس من باغ گلستان منیدوستت دارم فرزندم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

جان منیاز این عزیزتر نمی شودجان منی و خوش به حالت که مادرتتو را مثل گوش ماهی هایی که خودش کنار دریا کشف کرده دوست دارد

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

پسر نازنینمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

در دنیای من
تو خورشیدی هستی که هرگز محو نمی شود
و ماهی هستی که هرگز کمرنگ نمی شود
بدرخش قهرمان کوچولوی من!من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

پسر عزیزممن مادرت هستممن با عشق, با اختیار, با آگاهی تمام پذیرفته ام که مادرت باشمتا بدانم خالقم چگونه مخلوقش را دوست می دارد هدایت می کندو در برابر خواسته های تمام نشدنی اش لبخند میزند و در آغوشش میگیردمن یک مادرمهیچ کس مرا مجبور به مادری نکردمن به اختیار مادر شدم تامعنی بی خوابی های شبانه را بیاموزمپنهان کردن درد پشت همه حجم سکوتی, که گاه از خود گذشتگی نامیده میشودتا بدانمحجم یک لبخند کودکانه ات می تواند معجزه زندگی دوباره ام باشدمن نه بهشت می خواهم نه آسمان و نه زمینبهشت من زمین من و زندگیمنفس های آرام کودکی توست که در آغوشم رویای آرزوهایت را می‌بینیمن مادرم،همانی که خالقم ذره ای از عظمتش را به من بخشیدتا تجربه کنم حس بزرگی و لامتناهی شدنش را.من هیچ نمی خواهم هیچهیچ روزی به من تعلق ندارد،همه روزها ساعت ها و ثانیه های من توییو من دست کودکیت را می‌گیرم تا به فردای انسانیت برسانمکه این رسالت من است بر توو هیچ منتی از من بر تو وارد نیستکه من با اختیار و به عشق تو را به این دنیای پر آشوب خوانده ام

متن سالگرد ازدواج دختر

بوی گشنیز و ریحونپسر نازو مهربونالهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پسرمهرروز و هر لحظههزاران هزار خدا را سپاس می‌گویمبه خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پسر عزیزممن نمی توانم به اندازه کافی از خدابه خاطر این‌ که تو را به من هدیه داد تشکر کنمتو همیشه پسر کوچولوی من هستیو همیشه سعی می‌کنم بهترین چیزها را برایت فراهم کنمامیدوارم همیشه سلامت و شاد باشی

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

پسر کوجولوی نازنینممن به صدای آرام نفس کشیدنت گوش میدهمدستانم صورت کوچکت را لمس می کندهرگز نمی‌توانم به این فکر کنم که ترکت کنمو خداوند را شاکرم به خاطر چنین لطفی که در حقم کرده است

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پسرم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردیپسرم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردیپسرم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمدهیک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

خداوندابه کدامین ثواب!مرا لایق زیباترین احساس، بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستیخداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانمبگذار شاهد تولد دوباره خویش باشمبگذار آرام باشمبه کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردیفاش میگویم این حس را تا کنون لمس نکرده بودماینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختیاحساس خودت به تمام بنده هایتآری حس مادری ام را میگویم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

پسر دوست داشتنی منلحظه ای که به دنیا آمدیبرکت، عشق و محبت بسیار برایمان آوردی

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

فرزند عزیزم!
اگر می توانستم کاری میکردم
پرندگان فقط برای تو آواز بخوانند و
خورشید فقط برای تو نورافشانی کندنازنینم!
اگر می توانستم کاری می‌کردم که
گل ها فقط برای تو بشکفند و
باران فقط برای تو ببارد

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

فرزند عزیزتر از جانم
امروز برایت اینگونه دعا کردم!خدایا !
بجز خودت به دیگری واگذارش نکن!تویی پروردگار او!
پس قرار ده بی نیازی در نفسش !یقین در دلش !
اخلاص در کردارش!روشنی در دیده اش!بصیرت در قلبش !
و روزى پر برکت در زندگیش.آمین

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

گاهی آرزو می‌کنمباران باشم تا وقتی دلت گرفتو غباری شد ببارم و پاکش کنمفرزندمهیچ کس نمی تواند
به عشق من به تو شک کند.
عشق من به تو ابدی است

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

پسر عزیزم
اگر می توانستی خودت را از طریق چشم من ببینی
می دیدی که چقدر برای من خاص هستی

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

من هر نفسی که می کشم دوستت دارم
و هیچ چیز در این دنیا وجود ندارد
که بتواند عشق من به تو را تغییر دهد.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

پسر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوستت دارم پسرم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تو عالی هستیو من بسیار افتخار می کنم که پسر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم پسرممن همیشه در کنار تو خواهم بود
و آن ستونی هستم که همیشه می توانی
در زندگی به آن تکیه کنی
دوستت دارم پسر عزیزم

متن سالگرد ازدواج دختر

وقتی می بینم لبخند می زنی
تمام نگرانی هایم از بین می رود
خیلی دوستت دارم کوچولوی من!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

پسرم، عزیزترینمبه خود می‌بالم که فرزندی چون تو دارم.و از خدای خویش بیش از همیشه سپاسگزار وجود نازنینت هستم.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تو دنیای منیمن تمام عمرم درحال تلاش برای فراهم کردن رفاه و آرامشت بودمو تا عمر دارم به این کار ادامه خواهم داد.دوستت دارم پسرم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پسر عزیزتر از جانمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

.Nice mutlu yıllarda, birlikte yaşlanmak dileği ile
آرزو می کنیم در سالهای خوب و شاد با هم پیر شویم.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

.Ellerimiz birbirine daha da sıkı sarılarak hiç ayrılmasın
بگذارید دستهایمان حتی محکمتر همدیگر را بغل کنند و هرگز از هم جدا نشوند.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

.Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım
به امید جشن سالگرد ازدواج  در سالهای دیگر عزیزم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

.Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim
من هر سال بیشتر دوستت دارم سالگرد ازدواجمان مبارک عزیزم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

.Mutlu evlilik yıldönümleri aşkım, uzun yıllar aşkla dolu. Seni seviyorum
سالگرد ازدواجتان مبارک ، عشق من ، سالهای زیادی پر از عشق داشته باشی. دوستت دارم.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur. Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun
عشق متشکل از یک روح است که در دو بدن زندگی می کند. روح من ، سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن سالگرد ازدواج پسرم

.Her günümüz birbirimizi daha çok severek ve birbirimize daha çok bağlanarak geçsin
باشد که هر روز با دوست داشتن بیشتر یکدیگر و ارتباط بیشتر با یکدیگر بگذریم.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

.Yaşamıma kattığın her yeni güzellik için sonsuz teşekkürler
تشکر بی پایان برای هر زیبایی جدیدی که به زندگی من اضافه می کنید.

متن سالگرد ازدواج پسرم

.Bugün, yarın ve sonsuza kadar seni sevdiğim kadar seviyorum. Mutlu evlilik yıldönümü
امروز ، فردا و برای همیشه ، من به اندازه خودم دوستت دارم. سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.Beni ben yapan senin varlığın canım. Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler. Seni seviyorum
حضور شما عزیز، باعث می شود که من، خودم باشم. ممنونم که در زندگی من هستی دوستت دارم.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.Beni ben yapan senin varlığın canım! Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler Seni seviyorum
حضور توست که باعث می شود من زیبا به نظر برسم! متشکرم که در زندگی من هستید من شما را دوست دارم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

!Evlilik sonsuzluk yolunda ilk adımı atmaktır. Mutluluğunuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun
ازدواج در حال برداشتن اولین قدم به سوی ابدیت است. شادی شما جاودانه باشد ، بگذارید عشق شما برای همیشه ماندگار شود!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

.Yaşamımız boyunca güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Seni çok seviyorum bir tanem
.Mutlu evlilik yıldönümü
در طول زندگی ما ، خورشید همیشه در مقابل شما خواهد بود تا سایه ها پشت سر شما قرار بگیرند. خیلی دوستت دارم عزیزم.
سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

…Her günümüzü her an bitmeyecekmişcesine seninIe yaşamak istiyorum. EvIiIik yıIdönümümüz kutIu oIsun birtanem
من می خواهم هر روز با تو زندگی کنم مثل اینکه هرگز تمام نمی شود. سالگرد مبارک عزیزم …

متن سالگرد ازدواج دختر

.Yuvamın prensesi, varlığın yaşamıma tarifsiz anlamlar yükledi
.Birlikte nice yıllar geçirmek dileği ile canım
شاهزاده خانم خانه من معنای وصف ناپذیری را به زندگی وجود من داده است.
عزیزم به امید گذراندن سالهای طولانی در کنار هم.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

.Sana eşinle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir yasam diliyorum
.Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim
برای شما آرزوی زندگی آرام و شادی در کنار همسرتان دارم.
به هر دوی شما تبریک می گویم و برای شما آرزوی خوشبختی می کنم.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.Yeryüzündeki en büyük mutluluk huzurlu bir evliliktir
.Seninle huzurluyum aşkım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun
بزرگترین خوشبختی روی زمین ازدواج صلح آمیز است.
من با تو در آرامش هستم عشق من. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

…Bir elmanın iki yarısı gibisiniz
.Yaşam boyu bunu korumanız ve birbirinizi hep tamamlamanız dileğiyle
شما مثل دو نیمه سیب هستید.
ما امیدواریم که شما این را در طول زندگی خود حفظ کنید و همیشه مکمل یکدیگر باشید…

متن سالگرد ازدواج پسرم

.Birleşen ellerimiz ve kalplerimiz birbirinden hiç ayrılmayacak
.Mutlu evlilik yıldönümü
دست و قلب متحد ما هرگز از هم جدا نخواهد شد. سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

.Tüm yaşantınız boyunca en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını beraber yaşamanızı dilerim
برای شما آرزو می کنم زیبا ترین روزها ، شادترین لحظات و اوج عشق را در طول زندگی خود داشته باشید.

متن سالگرد ازدواج پسرم

.O büyük gün daha dün gibi; fotoğraflar sarardı ama düğün pastamızın tadı hala damağımda
…Nice nice yıllara hep elele
آن روز بزرگ درست مثل دیروز است. عکسها زرد شد، اما طعم کیک عروسی ما هنوز در کام من است.
سالهاست که همیشه دست در دست هم …

متن سالگرد ازدواج پسرم

.Allah’a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum
هر موجود زنده ای که مخلوق خداوند باشد ، به دنبال همسر است.
این سنگ قلب ندارد ، اما همچنین توسط خزه ها احاطه شده است. دوستت دارم.

متن سالگرد ازدواج پسرم

.Güzel Allah’ım bize ve ailemize uzun, huzurlu ve sağlıklı ömürler nasip etsin
….Bizi birbirimizden ayırmasın
.Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun bir tanem
خداوند به ما و خانواده ما زندگی طولانی ، آرام و سالم عطا کند. بگذارید ما را از یکدیگر جدا نکند.
سالگرد ازدواج مبارک عزیزم …

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

خدایا، الان توی روز تولد یک سالگی فرزندم براش سلامتی و عشق رو در زندگی از تو میخوام. با وجود نعمت سلامتی و عشق فرزندم در هر جا که باشه خوشبخته و حالش خوبه. وقتی که سلامتی باشه اون جسمی سالم داره و وقتی که عشق باشه اون روحی سالم داره. خدایا، این دو تا رو هیچوقت از فرزندم نگیر. تولد یک سالگی عشق زندگیم مبارک.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

داری بزرگ می شی….
داری قد می کشی و من دارم
لحظه های بزرگ شدنت را می بینم…
تو دنیای آدم بزرگ ها خیلی
خبری نیست دخترم.. خیلی زود بزرگ نشو
دلم می خواهد تا میتوانی از
دنیای سادگی و بچگی کیف کنی…
لحظه های قد کشیدنت را میبینم
و زندگی میکنم…
تولدت یک سالگیت مبارک عزیزم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

دختر عزیزتر از جانم روز به دنیا آمدنت
زیباترین روز زندگیم است. گاهی با خود
فکر می کنم که شاید روزی…..جایییی…..
برای گنجشکی دانه ای پاشیدم که پاداش
خداوند به من خنده های زیبای توست.
فرشته ی کوچک من از خدا هزاران
بار ممنونم که شادی بودنت را به من بخشید.

متن سالگرد ازدواج دختر

دخترم دنیای مـن
امروز برای مـن فقط یک روز تولد معمولی نیست
بلکه روز تولد تمام شادیهای عالم اسـت
امروز سال روز مادر شدن مـن بخاطر وجود توست
امروز روزی اسـت کـه عاشقانه خدا را شکر می گویم
برای داشتن تـو
تولدت مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

عزیز دلم با به دنیا اومدنت به من و بابایی ثابت کردی که خوشبختیمون چیزی کم داشت.
دختر قشنگم، تولد یک سالگیت مبارک باشه

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دختر دوست داشتنی بابا
در پیچ و خم‌ های عجیب زندگی، در این روز‌هایی که اینطور بیرحمانه و شتابزده می‌ گذرند، لمس دستان کوچک و پاکت دلم را لبریز از آرامشی می‌ کند که کلمات هم از توصیف آن ناتوانند. بودن تو بذر امید را در دلخسته ام می‌رویاند، در اولین سال به دنیا آمدنت آرزو می‌کنم که وجود گرمت یاریگر انسان‌ های زیادی روی این کره خاکی باشد.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دختر نازم
تو گل محبوب بابا و عروسک دوست داشتنی مامان هستی
تو بزرگترین و بهترین هدیه‌ ای هستی که یکسال پیش در چنین روزی خدا به ما داد.
امیدوارم همه‌ ی ما همیشه قدر همدیگه رو بدنیم.
صورت ماهت رو می‌ بوسم قشنگم
تولدت مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

عزیز دلم، دختر نازم
اعتراف می‌ کنم تا زمانی که خودم مادر نشده بودم، هیچوقت حس مادرم رو به این وسعت درک نکرده بودم، پس بگذار در اولین جشن تولدت برات آرزو کنم که بعد از گذروندن یک کودکی زیبا و یک نوجوانی شاد، در یکی از روز‌های زیبای جوانی، با تمام وجودت حس امروز من رو درک کنی… از همین امروز بیصبرانه منتظر چنین روزی هستم.
امیدوارم همیشه در زندگیت شاد و سلامت باشی
تولدت مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

با تو بودن حس قشنگی را در من به وجود می آورد
که به هیچ عنوان نمی توان توصیف کرد
شنیدن صدایت گرمایی به وجودم می بخشد
که تمام دردهای عالم فراموشم می شود
نگاه زیبایت حس آرامش را در من ایجاد می کند
تولد یک سالگیت مبارک دختر دوست داشتنی من

متن سالگرد ازدواج پسرم

عشق زندگی پدر و مادر تویی، تموم دارایی پدر و مادر تویی، هر چی که پدر و مادر دارن و ندارن تویی، وقتی که تو هستی ما حالمون خوبه، انگاری که همه چی داریم و خدا ما رو ثروتمند کرده و وقتی که تو نیستی انگار ما در فقیرترین حالت ممکنیم و هیچ چیز نیست که حالمون رو خوب کنه و احساس خوب رو بهمون هدیه بده. زیباترین نعمت خدا، همیشه برامون بمون و همیشه در زندگیمون با وجودت حس خوب رو پراکنده کن.
دختر کوچولوی من دوستت دارم و تولد یک سالگیت رو بهت تبریک میگم.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

تولد یک سالگیت مبارک دختر نازم
تو با به دنیا آمدنت، شادی را به زندگی ما آوردی.
هر لحظه از زندگی با وجود تو برای ما عزیز است.

متن سالگرد ازدواج پسرم

در یک سال گذشته که تو با ما بوده ای، ما بیشتر لبخند زده ایم و بیشتر عشق ورزیده ایم.
تولد یک سالگیت مبارک، فرشته ی کوچولوی من!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

از زمانی که تو وارد زندگی ما شدی، شیرین ترین خاطرات در زندگی ما شکل گرفتند.
از این که یک سالت شده، بسیار خوشحالم
تولد یک سالگیت مبارک زیبای من!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تو عشق ما به یکدیگر را بیشتر کرده ای.
اکنون، شب های ما بلندتر، روزهای ما کوتاه تر، خانه ی ما کوچک تر و قلب هایمان قوی تر شده است.
دوستت داریم پرنسس ما

متن سالگرد ازدواج پسرم

اگرچه، باعث شدی بعضی شب ها نخوابیم اما ما از هر فرصتی برای شاد کردن و آرامش تو استفاده کرده ایم.
تولد یک سالگیت مبارک خوشگل خانم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

امروز دقیقاً 366 روز از زمان به دنیا آمدن تو می گذرد.
تو جواهر ارزشمندی برای ما بوده ای.
دوستت داریم و تولد یک سالگیت مبارک دختر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

خداوند به ما دختربچه زیبایی را هدیه داده است.
او حتی وقت خواب لبخند می زند، گریه می کند و ما نمی دانیم چکار باید بکنیم.
با این وجود، ما عاشق این تجربه ها هستیم.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

من تو را به دنیا آوردم و تو دلیل بهتری برای زندگی به من دادی
تولد یک سالگیت مبارک دختر زیبای من!

متن سالگرد ازدواج دختر

با وجود این که هنوز برای فهمیدن این کارت تبریک کوچک هستی،
اما من به تو کارت تبریکی نه به عنوان هدیه بلکه برای وجودم در زندگیت، می دهم.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پسر یکی یدونه من ۱۲ ماهه که از دل مامانی اومدی بیرون
و توی قلبش جا خوش کردی.
هر شب و هر روز کنارمی
و هر لحظه بیشتر از قبل دلبسته‌ات میشم.
تو این یکسال که مهمون خونه من و بابایی شدی
از در و دیوار خونه صدای شادی و خنده میریزه
و تو تنها دلیل این خنده های از ته دل هستی.
اولین سالگرد تولدت مبارک.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

چقدر حس قشنگیه وقتی که برای اولین بار تولد فرزندت رو جشن میگیری. درسته که میتونی سال های بعد هم این کار رو بکنی اما همیشه اولین دفعه یک تجربه خیلی خاص و منحصر به فرده که هیچوقت حس خوب فوق العاده ای که داره تکرار نمیشه. الان من برای اولین بار هست که برای فرزندم تولد میگیرم و حس خوبی بی نهایتی درونم شکل گرفته که هیچ جوره نمیتونم توصیفش کنم. خدایا شکرت برای اینکه منو لایق دونستی تا این حس رو تجربه کنم.
مرد کوچک من تولد یک سالگی مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

چقدر سریع یکسال گذشت گل پسرم،
پارسال تو همچنین روزی تو اومدی
و شدی دومین فرشته خونمون
با اینکه بارداری سختی داشتم
ولی الان از مرور هر لحظه ش
لذت میبرم ،مخصوصا ساعتهای آخر
که چه انتظار شیرینی بود.
.اولین سوال لحظه بهوش اومدنم ،
چند کیلوئه؟!
،چقدر نگران وزن کم ت بودم
عروسک کوچولوی من تولدت مبارکمون
پسرم تولدت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

پسر دوست داشتنی مامان
روز تولد تو، بهاری‌ترین زمستانی بود که تا به حال داشته ام…
و امروز اولین سالروز آن نسیم روح بخش بهاریست که هنوز هم جانمان را تازه می‌کند.
تولد یک سالگی ات هزاران بار مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پسر قشنگم
تنها شمع روی کیک تولدت رو در حالی فوت می‌کنم که آرزو می‌کنم روزی تعداد این شمع‌ها اونقدر زیاد بشه که باز هم مجبور بشی برای فوت کردن همه‌ی اون‌ها از بقیه کمک بگیری.
دوستت دارم
تولد یک سالگیت مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

چه زود یکسال گذشت
با گریه هایت، گریه کردیم
با خنده هایت، خندیدیم
یک سال دم به دم
چشم به لحظه هات دوختیم
نفس به نفس گوش به نفسهات دادیم
پسر عزیز من، تولد یک سالگیت مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

تولد یک سالگیت مبارک!
تو به ما معنای پدر و مادر بودن را یاد دادی، ما عاشقت هستیم و دعا می کنیم که پسر خوبی شوی.

متن سالگرد ازدواج دختر

چیزهای خوب در زندگی، ما را خوشحال می کنند
عکس هایی که امروز گرفته ایم
روزی که عشق ما نسبت به تو را نشان خواهند داد.
تولد یک سالگیت مبارک پسر عزیزم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

تولد یک سالگیت مبارک!
امروز خوشحالیم که شاهد یک ساله شدن فرزند عزیزمان هستیم.
وقتی با دو دندانت لبخند می زنی، دوست داشتنی می شوی.
با یک ساله شدنت، منتظر اولین قدم ها و اولین کلماتت هستیم و در هر مرحله از زندگیت، ما از تو حمایت خواهیم کرد.
باز هم تولد یک سالگیت مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

تولد یک سالگیت مبارک!
حتی در چنین سن کمی، مشخص است که آینده درخشانی در انتظارت است.
ما از رویاهایت حمایت خواهیم کرد.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

ما به خاطر وجود تو، فروتن شده ایم، عشق من.
تو به ما درس هایی یاد دادی که هرگز نمی دانستیم.
و هر روز ما آماده ی یادگیری بیشتر هستیم.
با وجود تو در زندگی، مسیر یادگیری ما هرگز پایان نخواهد یافت.
تولد یک سالگیت مبارک شوالیه من!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

تولدت مبارک.
تو به روش خاصی احساسات ما را بر می انگیزی.
آنقدر خاص هستی که ما چاره ای جز خوشبختی در زندگی نداریم.

متن سالگرد ازدواج پسرم

دستان تو بسیار لطیف، نگاه تو بسیار پاک و لبخندت زیباست.
و لذت دیدن بزرگ شدنت بسیار عالی است.
می دانم که مرا خوشحال می کنی، اکنون و برای همیشه.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

پسربچه ای به زندگی ما وارد شد.
تنها چیز فوق العاده ای که تا به حال داشته ام.
از همان روز اولی که تو را دیدم، زندگی من کاملاً تغییر کرد.
اکنون به خاطر تو تصمیم گرفتم انسان بهتری باشم.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تولد یک سالگیت مبارک، فرشته ی من!
تنها کسی که وقتی به چشمانش نگاه می کنم
عشق واقعی را می بینم.
تولدت را جشن می گیرم.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

تو ستاره زنگی من هستی.
تو رنگین کمان پس از باران هستنی و من با تمام وجودم دوستت دارم.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

با وجود این که هنوز باید حرف زدن را یاد بگیری، اما اکنون که یک سالت شده، با هزاران کلمه در قلبم صحبت کرده ای.
فقط یک نگاه کوتاه به تو باعث آرامش خاطر من می شود.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

یکسال است که به دوست داشتنت مشغولم ،
و این زیباترین دل مشغولی دنیاست
لبخند زیبایت مثل آفتاب در یک روز ابری
تمام تاریکی ها رو روشن  و
گرمی و شادی را به ما هدیه می کند
تولد یکسالگیت مبارک دلبندم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

364 روز پیش، تو خیلی کوچک بودی.
مانند الماسی که ارزش بسیاری دارد.
نمی دانستم چگونه باید تو را نگهدارم.
اما امروز تو به یک کودک قوی تبدیل شدی که من او را در آغوش می گیرم و با بهترین آهنگ ها با هم می رقصیم.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

یک سال پس از آن که به دنیا آمدی، ما تو را بیشتر از پیش دوست داریم.
تو شاهزاده ما هستی و امیدوارم شمع های جشن تولد 1001 سالگیت را فوت کنی.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

تولد یک سالگیت مبارک!
اکنون تو کوچک ترین عضو خانواده ما هستی که ما را شاد می کنید.
تو پسر دوست داشتنی هستی.

متن سالگرد ازدواج دختر

تو بهترین اتفاق زندگی ما بوده ای.
می دانم که برای درک این موضوع خیلی کوچک هستی اما باید بگویم از اینکه برادرزاده خوشگلی مثل تو دارم خوشحالم.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

تولد یک سالگیت مبارک!
در یک سال اخیر زمانی که سختی این جهان تمام خوشی و شادی مرا گرفت
من به درخشش چشمان تو نگاه کردم و دوباره به زندگی امیدوارم شدم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

فقط وسایل آبی اطرافت نشان از پسر بودنت ندارند بلکه این قدرت درونی است که تو را به یک پسر تبدیل می کند.
می توانم بگویم که تو تبدیل به یک مرد بزرگ خواهی شد.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر

تولد یک سالگیت مبارک!
برایت آرزو می کنم که بزرگ شوی و نه تنها به یک پسر خوش تیپ و مردی عاقل بلکه به یک فرد خداترس تبدیل شوی.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

در 12 ماه گذشته، ما فقط توانستیم سنت را از روی ماه های سپری شده حساب کنیم
اما امروز، می توانیم بگوییم که یک سالت شده است.
از خدا بابت اولین تولدت ممنونم.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

در یک سال اخیر، لبخند گرم تو، بهترین چیزی است که هر فرد می تواند آرزویش را داشته باشد.
لبخند ساده تو می تواند یک روز بد را به یک روز شاد و لذت بخش تبدیل کند.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تولد یک سالگیت مبارک، فرشته ی من!
امیدوارم همانطور که بزرگ تر می شوی، به دختر عزیز پدر و مادر تبدیل شوی.
خدا حفظت کند.

متن سالگرد ازدواج پسرم

تو شاهزاده ی زیبای ما هستی که شادی و خوشبختی را به زندگی ما می آوری.
در حال حاضر، والدینت از این که یک سال بزرگ شدی بسیار خوشحالند.
به خاطر تو جشن می گیریم.
تولد یک سالگیت مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

اگر تو در زندگیم نبودی، دنیا برایم خسته کننده بود و دیگر هیچ کس نبود که مرا بخنداند یا خانه را به هم بریزد.
با یک ساله شدنت، من منتظر لحظات شاد پیش رو هستم.

متن سالگرد ازدواج دخترم

تولد یک سالگیت مبارک!
نگاهت می کنم و می بینم که تو هدیه ی فوق العاده ای در زندگیم هستی.
هدیه ای از سوی خدا برای این که به یاد داشته باشم حتی هنگام ناامیدی، زندگیم برای فرد دیگری ارزش دارد.
دوستت دارم.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

خوش اومدی به دنیا غنچه ی ناز و زیبا
خنده نشست رو لب ها وقتی شدی شکوفا
جشن تولد تو جشن تموم گل ها
حالا با هم می خونیم همه می گیم یک صدا
جشن تولد تو جشن تموم گل ها
حالا با هم می خونیم همه می گیم یک صدا
غنچه ی ناز کوچک تولدت مبارک
غنچه ی ناز کوچک تولدت مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

وقتی که پاتو گذاشتی روی این زمین خاکی
تموم گل‌های عالم شدن از دست تو شاکی
خدا هم هواتو داشته، تو رو با گلا سرشته
با تو دنیای پر از درد، واسه من مثل بهشته

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

تولدت مبارک
ای گل گلدون من
هزار سال زنده باشی
بسته به تو جون من
این هدیه تولد
پیشکش چشمای تو
نازگل زیبای من
چشام زیر پای تو

متن سالگرد ازدواج پسرم

از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت باران گل باریده بود

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عزیزترین من تویی،
و بهترین من تویی،
فرشته زمینی‌ ام،
قلب تپنده‌ ام تویی،
تولدت مبارک…

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

تولد تولد تولدت مبارک
مبارک مبارک تولدت مبارک
بیا بندازیم امشب یه عکس یادگاری
همین شب که شکفتی مثل گل بهاری
تولد تولد تولدت مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

با هفت آسمون پرازگل یاس و میخک
با صد تا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولکیه
قلب عاشق با یه احساس بی‌قرار و کوچک
فقط میخواد بهت بگه تولدت مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

روز تولد تو ستاره‌ ها دمیدند
پرستوهای عاشق به خونه‌شون رسیدند
روز تولد تو بخت من از راه رسید
نیمه‌ جونی، جون گرفت تشنه به دریا رسید

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

با یک سبد گل یاس
رو دوش پریای ناز
خدا تورو به ما داد
دختر نازم تولدت مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تو تمام منی
تمام پیدا و پنهانم
تمام داشته و نداشته ام
تنهایت نخواهم گذاشت
تا آن سوی ابدیتسالگرد با هم بودنمون مبارک خانومم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بگذار لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند …سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

حساب زندگی از دستم در رفته
تو لبخند می زنی و
این پرانتز
تمام معادلات را به هم می ریزدسالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن سالگرد ازدواج دختر

پشت سر هر مرد بزرگی یک زن نیست
بلکه آن زن کنار اوست، با اوست نه پشت سر او …
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

یادش بخیر!
یک سال پیش در چنین روزی
دست من چنان در دست تو جا گرفت
که انگار فقط برای هم ساخته شده بودند
سالروز ازدواجمون مبارک خانومم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

هر کسی عشق را با زبانی بیان می کند
و من و تو فقط با عطر آغوش هم …سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن سالگرد ازدواج دختر

در آغوش تو بودن
گرم ترین جای جهانه
سالگرد یکی شدنمون مبارک خانومم!

متن سالگرد ازدواج پسرم

عشق یعنی
در میان غصه‌ های زندگی
یک نفر باشد که آرامت کند …

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣـﺎ ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢسالگرد به هم رسیدنمون مبارک خانومم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

بهشت برای تو کم اسـت…
خدا باید یک صندلی بگذارد درست وسط عرش
و تو را بنشاند کنار دست خودش و یک چای زعفرانی تعارفت کند
و بگوید:
بنوش و خستگی در کن؛ کجا می‌خواهی بروی؟همینجا بمان، بهشت برای تو کم اسـت …
سالگرد عشقمون مبارک خانومم!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

به من می گفتند برای عاشق کردن تو باید بخندانمت
نمی دانستند که هر بار تو می خندی این من هستم که دوباره عاشق می شوم!
سالگرد با هم بودنمون مبارک خانومم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

از وقتی با تو آشنا شدم
هیچ کس و هیچ چیز دیگه ارزش فکر کردن نداره!
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم …

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

به نظرم زیباترین چیزی که هر آدمی می تونه تجربه کنه
اینه که کسی رو پیدا کنه که همه وجودش رو بخواد
حتی اگه همه وجودش آشفته باشه
تو برای من زیباترین اتفاقی ….
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

متن کوتاه همسر /کپشن و بیو با مضمون همسر | تاو بیو

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)
# دوستت دارم # همسر

متن سالگرد ازدواج پسرم

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨ # دوستت دارم # همسر

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ # دوستت دارم # همسر

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ
▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی🍯
# دوستت دارم # همسر

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن سالگرد ازدواج پسرم

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن سالگرد ازدواج دختر

‌💞ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان❤️💍

# دوستت دارم # همسر

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

# دوستت دارم # همسر

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

جمع شدن در گوشهِ‌یِ آغـــوشِ ⟬تُ♡⟭
اَمن‌ترین گوشه‌یِ دلخــــواهِ من است..!🌼♥•
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰 # دوستت دارم # همسر

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

تو مال منی؛
من کاری به دنیاو قانوناش ندارم؛
چشمای عشقم
خودش یه دنیاست…
قانونشم هم اینه ، مال منه 🙂 🖇♥️🔒•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

⊰•دِلبَـ♡ــرَم •⊱
داشتَنَت‌خوشبَختی
وُجودَت‌آرامِش
وَ‌دَست‌هایَت‌پُشتیبانِ‌مَن‌اَند
دِلَم‌می‌خواهَد‌تَمامِ‌حِسِ‌نابَم‌را‌بَرایَت
بِنویسَم،اَما
تو‌فَقَط‌مَردانِه‌پایِ‌مَن‌وَ‌خواستِه‌قَلبَـ♡ـم‌بِمان،
تا‌مَن‌عاشِقـ♡ــانِه‌بَرایَت‌بِمیرَم…∞)♥️✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن سالگرد ازدواج پسرم

💋💋💋

جانانِ من…♡❣
وقتی عاشق میشی..(:❣
همه‌یِ دنیات محدود میشِه به یه نفر❣
تو نِگاهش…💚
تو صداش تو وجودش…!❣
و چه خوشبختم من…❣
که دنیام خلاصِه شده در تو..(:❣
تویی که بودنت…🖇
جبران همه یِ نَداشته های زندگیمه 💌🔒 # دوستت دارم # همسر

متن سالگرد ازدواج پسرم

~مـردِ من!زیرِ سایه‌ی مـردانگی‌اَت،
خوشبخت‌تَرین بانوی جهانم😌🌎~

♥️ 💕🍃 # دوستت دارم # همسر

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

زمین هرطور بگرده،
مقصد “قلبِ‌من” قطعاً تویی!😍♥️💍 # دوستت دارم # همسر

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

می‌گَن حس قشنگیه •🦋•
بفهمی یِه آدَم #خودخواه •✨•
تورو اَز خودِشم #بیشتر می‌خواد:)) # مغرور # دوستت دارم # همسر

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

‌ ‌
دلبرجان…♡ بهت بیمـارم
ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی 💍🗝♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

‌ ‌
تمامِ دلخوشی هایم تو هستی همانی که به قلب من نشستی…♾
همانی که شدی دار و ندارم تو را با جان و قلبم دوستت دارم… 🌸🤍🔐•
‌ ‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

You
Compliment the night prayers
And
Realizing your most beautiful dreams
I love you …my love, Happy Anniversary of marriage.تو
اجابت دعاهای شبانه
و
تحقق قشنگ ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم …
سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wifeمن همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

My Kind wife!
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
L love you!Happy love anniversary!همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش ترین کاری که تاکنون انجام داده ام
عاشقتم!
سالگرد عشق مان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

Wishing you the happiness of a lifetime. Happy Anniversary!خوشحالی رو برای تمام زندگیتون آرزو می کنم! سالگرد ازدواجتون مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

Loving you is all I want to do
Thankfully, I have the rest of our lives to do that. Happy anniversaryدوست داشتن تو همه چیزیه که می خوام انجام بدم.
خوشبختانه بقیه زندگیم رو برای انجام این کار وقت دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم

If you like the best job in the world
I am the most deserving and the best person to take that job
That is romantic and honest
I will put all my life in my whole lifeHappy wedding anniversaryاگر دوست داشتنت بهترین شغل دنیا باشد
من شایسته ترین و بهترین شخص برای گرفتن آن شغل هستم
که عاشقانه و صادقانه
تمامم را در تمام زندگی وقفت خواهم کرد
سالگرد عروسی مان مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

I am very grateful for this beautiful and happy life
Most of all, for my kind, sweet, beautiful and intelligent wife
Happy anniversary, my loveمن به خاطر این زندگی زیبا و شاد بسیار شکرگزار هستم
و بیشتر از همه به خاطر همسر مهربان، شیرین، زیبا و باهوشم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

All the moments of my life were amazing
Because every second it’s just about you:
At your place or in memory …Happy marriage anniversary My dear husband!همه لحظه های زندگی ام با آمدنت شگفت انگیز شدند
زیرا هر ثانیه آن تنها به تو خلاصه می شود:
در کنارت یا به یادت …
سالگرد ازدواج مان مبارک شوهر عزیزم!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

“May the love and happiness you feel today shine through the years”باشد که عشق و شادی که امروز احساس می کنید در طول سالها بدرخشد.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

The smile you give me, still melts my heart. Happy Anniversary my dearلبخندت هنوز هم قلب من را ذوب می کند، سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

“Love”
A little word to describe my true feelings towards you
and life”
It’s a very short time to tell you
I love you like crazy
Anniversary of Happy Birthday“عشق”
کلمه ناچیزی برای وصف احساس واقعی من نسبت به تو
و “زندگی”
زمان بسیار کوتاهی برای بیان کردن آن به تو است
دیوانه وار دوستت دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

“Seeing you two make promises and step forward into the future is so inspiring and wonderful.”“دیدن اینکه شما دو نفر بهم قول می دهید و باهم قدم به جلو می گذارید بسیار الهام بخش و شگفت انگیز است.”

متن سالگرد ازدواج دختر

See the beautiful face
Brightens up my darkest days
And your love
In the foggy roads of my life
You are a gift from the heavens
And I’m proud of youHappy anniversary dear to my wifeدیدن چهره زیبایت
تاریک ترین روزهایم را روشن می کند
و عشق تو
در مه آلودترین جاده های زندگی همراه من است
تو هدیه ای از آسمان ها هستی
و من به داشتنت افتخار می کنم
سالگرد عروسی مون مبارک همسر عزیزتر از جانم!

متن سالگرد ازدواج دختر

“May the years ahead be filled with lasting joy”باشد که سالهای پیش رو با شادی ماندگار پر شود.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

This day reminds me that God really loves me
For He gave the most wonderful person
I will always be grateful
Happy Anniversary to you, sweetheartامروز به یادم میاره که خداوند واقعا من رو دوست داره
برای اینکه شگفت انگیزترین آدم دنیارو به من بخشیده
من همیشه شکرگزار خدا خواهم بود
سالگرد ازدواجمون مبارک نازنینم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!Happy the anniversary is coming togetherبا دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

Wedding of yours is coming soon,
Wishing you a sweet honeymoon,
As well as a lovely wedding noon,
Be happy, we love you two!به زودی عروسی توست
و به دنبال آن یک ماه عسل شیرین
برای بهترین زوج دنیا
شاد باشید، ما شما دو نفر را بسیار دوست داریم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

Nothing in this world could ever be as wonderful as the love you’ve given me
Your love makes my days so very bright Happy wedding anniversaryهیچ چیز در این دنیا نمی تواند به شگفت انگیزی عشقی باشد که تو به من بخشیده ای. عشق تو روزهایم را بسیار روشن ساخته است.
سالگرد عروسیمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

“Be happy, be grateful, and love each other well!”“خوشبخت باشید، سپاسگزار باشید و یکدیگر را خوب دوست داشته باشید!”

متن سالگرد ازدواج دخترم

In my life
I love two things
You
And
rose
Rose for a day
You are forever and one day
I loveHappy Anniversary of marriageدر زندگی ام
عاشق دو چیز هستم
تو
و
گل رز
گل رز را برای یک روز
تو را برای ابد و یک روز
دوست دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک عشقم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

You shared the secrets of joy with you, you are my spring, and I am not the best of you, nothing.Happy wedding anniversaryتو راز های شادی را با من در میان گذاشتی، تو بهار منی و من بی تو هیچ نیستم بهترینم
سالگرد آغاز روز های خوب زندگی و ازدواج مان مبارک.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

The day when you became my wife
Was the happiest in my life
I love you, sweetheart! Happy Anniversaryروزی که تو همسرم شدی شادترین روز زندگیم بود. دوستت دارم آرام جانم، سالگرد عشقمون مبارک!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

Come on all the good ones
I love youHappy marriage anniversaryجمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

My merciful wife is the truth of your love that gives me the motive of life
Your warm breath and love keep me filled with hope and energyHappy marriage anniversaryهمسر مهربانم حقیقت دوست داشتن توست که به من انگیزه زندگی کردن می دهد
نفس گرم تو و عشقت وجودم را پر از امید و انرژی می کند
سالگرد عقدمان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

A beautiful rose for a beautiful woman who is my beautiful wife and has given me a beautiful life. Happy anniversary my dearیه رز زیبا تقدیم به یه زن زیبا که همسر زیبای منه و به من زندگی زیبایی بخشیده. سالگرد عروسیمون مبارک عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love youHappy wedding anniversaryهیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

I take your hands in my hand, hope and confidence will come to life in me
Life is easy for me to pass through all the obstacles and problemsHappy Anniversary of marriageدست های تو را در دستم می گیرم، امید و اطمینان در من زنده می شود
زندگی با تو عبور از تمام موانع و مشکلات را برایم آسان کرده بهترینم
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

They say that when you’re not sure about something in your life, just follow your heart. I have, and it led me straight to you
Happy anniversary my dearمی گویند زمانی که درباره چیزی در زندگی تان مطمئن نیستید، تنها از قلب خود پیروی کنید، من هم همین کار را کردم و
قلبم من را درست به سمت تو هدایت کرد.
سالگرد ازدواجمون مبارک مهربونم!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionateHappy the wedding anniversaryبرای دیدن چهره ی زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می گردم
من با عشق تو زندگی می کنم مهربانم
سالگرد عروسی مون مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

My husband, the way you hug me, the way you hold my hand
all my worries stay away from me because they know I have you
I love you and I won’t stop. Happy anniversaryهمسرم! طوری که مرا به آغوش می کشی و دستانم را می گیری، همه نگرانی ها از من دور می شوند
چون می دانند که من تو را دارم
دوستت دارم و این دوست داشتن هرگز لحظه ای متوقف نمی شود. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

The anniversary of life in the shade of your love is the best and I have nothing to deserve for your great love, Happy wedding anniversary.سالگرد زندگی در سایه محبت توست بهترینم و من هیچ ندارم که شایسته عشق بزرگ تو باشد
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

The day when you became my wife
Was the happiest in my life
I love you, sweetheart! Happy Anniversaryروزی که تو همسرم شدی شادترین روز زندگیم بود. دوستت دارم آرام جانم، سالگرد عشقمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

Baby, my happiness is when I feel I’ve been able to make you happy
Today, I am eager to be with you more than the days of the beginning of our lives
I’ll love you foreverHappy our wedding anniversary !عزیزم شادی من زمانی ست که احساس کنم توانسته ام تو را خوشبخت کنم
امروز بیش تر از روز های آغاز زندگی مان مشتاق با تو بودن هستم
تا ابد دوستت خواهم داشت
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

This day is a reminder of the best decision of my life – to propose to, and get married to the world’s most beautiful woman
Happy anniversary my angelامروز یاداور بهترین تصمیم زندگیمه: خواستگاری و ازدواج با زیباترین زن دنیا.
سالگرد ازدواجمون مبارک فرشته من!

متن سالگرد ازدواج پسرم

On this special occasion I want to wish you both a wonderful journey, you will fight, you will learn, you have many things to fight for, and many thing to learn from, you just have to wait for them, good luck!در این مناسبت خاص، می خواهم شما را به یک سفر شگفت انگیز امیدوار کنم، شما مبارزه خواهید کرد، یاد خواهید گرفت، شما چیزهای زیادی برای جنگیدن دارید، و چیزهای زیادی برای یادگیری از آن، فقط باید منتظر آن اتفاقات باشید، موفق باشید!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

May joy, love and happiness be yours forever,
Because you, my dear friends, make a wonderful pair!سعادت، عشق و صمیمیت برای شما باد،شما دوستان عزیزم بهترین زوج جهان خواهید شد

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

It doesn’t matter whether it is our first, fifth, tenth or fifteenth marriage anniversary
What matters is that I will always love you and you will always love me. Happy anniversary darling.اهمیتی نداره که اولین سالگرد، پنجمین، دهمین یا پانزدهیمن سالگرد ازدواجمون باشه
چیزی که مهمه اینه که من همیشه عاشقت خواهم بود و تو همیشه عاشقم خواهی بود.
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن سالگرد ازدواج دختر

Today is your wedding
Now you’re husband and wife,
So love, support and cherish
Each other all your life!امروز روز ازدواج و عروسی شما است،حالا شما زن و شوهر هستید،پس عشق، حمایت و وفاداری را در تمام زندگی تان فراموش نکنید

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

Like a lock without its key, life would be useless if you weren’t with me
Happy anniversary my dearمثل یه قفل بدون کلید، اگه تو با من نبودی زندگی کردن هیچ فایده ای نداشت. سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

I wish for you two an amazing journey in your new road of life as husband and wife! Congratulations!من آرزو می‌کنم که شما در مسیر جدید زندگی به عنوان زن و شوهر ، سفر فوق‌العاده‌ای داشته باشید ! ! تبریک میگم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

Marriage is incredible. It’s able to make people experience things they thought they would never experience and learn things they thought they would never know. Congratulations on your wedding and lots of love!ازدواج تجربه ای باور نکردنی است. این تجربه به مردم را قادر می‌سازد چیزهایی را تجربه کنند که فکر می‌کنند هرگز تجربه نخواهند کرد و چیزهایی را یاد می‌گیرند که فکر می‌کنند هرگز نخواهند دانست. تبریک به ازدواج آسمانی تان پیوندتان مبارک باد

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

My one and only sister, I’m very happy of seeing you with this long beautiful dress… You are incredibly amazing. Your husband is a lucky man. Congratulationsخواهر یکی یک دانه من! خیلی خوشحالم که تو رو توی لباس عروسی بلند و زیبا می بینم … تو به طرز باورنکردنی شگفت انگیز شدی! همسرت مرد خوش شانسیه، تبریک می گم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

Wedding of yours is coming soon,
Wishing you a sweet honeymoon,
As well as a lovely wedding noon,
Be happy, we love you two!به زودی عروسی توست
و به دنبال آن یک ماه عسل شیرین
برای بهترین زوج دنیا
شاد باشید، ما شما دو نفر را بسیار دوست داریم!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

My love for you can not be described by words. I love you beyond limits. Happy Wedding Anniversaryعشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست، تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

Dear newly weds, there are only a few truly meaningful events in people’s life and wedding is one of them. So I wish you to keep this beautiful day in your memories forever. Congratulations and good luck in family life!عزیزانی که تازه ازدواج کرده اند باید بدانند که تنها چند تجربه مهم و معنی دار در زندگی همه ما وجود دارد و ازدواج و عروسی یکی از آنهاست. پس آرزو می کنم که این روز زیبا را در خاطرات خود نگه دارید و در زندگی خانوادگی تان موفق شوید

متن سالگرد ازدواج دخترم

My dear friends, best wishes on your wedding!
You two were truly made for each other,
And for the rest of the world now you should not bother!دوستان عزیزم، بهترین آرزوها را برای ازدواج شما دارم !شما دوتا واقعا برای هم ساخته شدینو حالا دیگر نباید لحظه ای از هم دور شویدروز ازدواج تان مبارک باد

متن سالگرد ازدواج دختر

The best gift for me in this world in love from your side. There is nothing in that world that can be compared with your love
I love you honey, Happy Wedding Anniversaryبهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت به منه. هیچ چیزی توی این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشه.
دوستت دارم عسلم، سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

Being a member of a family is a great pleasure, but also a big responsibility. But I believe that you’ll cope with your new duties perfectly. Enjoy family harmony in full. Congratulations!داشتن یک خانواده، لذت زیادی دارد، اما مسئولیت بزرگی هم هست. اما من معتقدم که شما می توانید بهترین خانواده دنیا را تشکیل دهید. جشن ازدواج تان را به شما همکار و دوست صمیمی تبریک می گویم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream. Without an annoying alarm clock to wake me up
Happy anniversaryهمه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

Dear groom, look at your amazing bride – she is just lighting up with joy. Now, sweet bride, look at your handsome groom – he can’t even express his feelings. Try to keep your faces that happy forever. Congratulations on your wedding!داماد عزیز، به عروس خوشگلت نگاه کن. اون از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجه و حالا عروس خانوم عزیز شما به داماد نگاه کنید – او حتی نمی‌تواند احساساتش را ابراز کند. سعی کن او را برای همیشه خوشحال نگه داری ! ازدواج تان مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

Today is the day two hearts turned to one, thank you for all the love you have brought to my life
Happy anniversary my loveامروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج دختر

For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husbandبرای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary
عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

“Thanks for inviting me to your wedding. It’s an honor to share in such a beautiful and important day. Best wishes for a future filled with happiness and love.”“متشکرم که مرا به عروسی دعوت کردید. این باعث افتخار است که در چنین روز زیبا و مهمی در این مراسم شرکت کنم. برایتان آینده ای مملو از خوشبختی و عشق آرزو می کنم. “

متن سالگرد ازدواج پسرم

I love you more and more every second I set my eyes on you. Happy anniversary my dear husbandهر ثانیه ای که چشمانم به تو می افتد بیشتر و بیشتر عاشقت می شوم، سالگرد عشق مون مبارک شوهر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج دختر

You are the finest, loveliest, tenderest, and most beautiful person I have ever known، Happy dating anniversaryتو بهترین، دوست داشتنی ترین، مهربان ترین و زیباترین کسی هستی که تا به حال شناخته ام، سالگرد اولین دیدارمون مبارک!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

هرگز لبخند روی صورتت، در آن روزی که به تو سلام دادم و تو جواب سلامم را دادی فراموش نمی کنم. سالگرد آشنایی مون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

می خوام اینو بدونی که
وقتی برای اولین بار همدیگر رو ملاقات کردیم همه چیز زندگیم ناگهان متوقف شد.سالروز این دیدار مبارک!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

You are my today and all of my tomorrows. Happy anniversary my loveتو امروز و همه فرداهای من هستی، سالروز ازدواج مون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج دختر

در تو … من عشق زندگی ام و نزدیک ترین و حقیقی ترین دوستم را یافتم. سالگرد آشنایی مون مبارک!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

چیزهای خوب زندگی با تو بهتر می شوند. سالگرد عشق مون مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

everything seems sweeter since I met you. Happy dating anniversaryاز زمانی که با تو آشنا شدم همه چیز شیرین تر شده، سالروز آشنایی مان مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

I’m yours. No refunds. Happy dating anniversaryمن مال تو هستم، بدون مرجوع شدن
سالگرد آشنایی مون مبارک عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

حضور تو در کنارم، من را به شادترین و خوش شانس ترین آدم دنیا تبدیل می کند
دومین سالگرد آشنایی مون مبارک دلبر من!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

Forever wouldn’t be long enough with you. Happy anniversary my loveابدیت برای با تو بودن کافی نیست … سالگرد ازدواج مبارک عشقم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

you are only person in the world that I want beside me every day and every night for the rest my life. I love you, sweetheart. Happy anniversary!تو تنها کسی در دنیا هستی که می خوام در ادامه زندگیم هر روز و هر شب کنار من باشه، دوستت دارم دلبرم، سالگرد ازدواج مون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

اگر عشق حقیقی باشد هیچ پایانی برای آن وجود ندارد، امیدوارم این عشق را سال های سال جشن بگیریم
سالروز ازدواج مون مبارک مهربانم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

The best thing to hold onto in life is each other. Happy anniversary my dear wifeبهترین چیز برای نگه داشتن در زندگی نگه داشتن همدیگر است، سالگرد ازدواج مون مبارک همسر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

Our anniversary is just a momentary celebration, but our marriage is a timeless oneسالگرد ازدواج ما فقط یه جشن گذراست اما ازدواج ما تا ابد ادامه داره …

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

در دریایی از آدم ها چشمان من همیشه تو را جستجو خواهند کرد، سالگرد آشنایی مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

It must have been when we first met that you have truly captured this heart and soul of mine. Happy anniversaryزمانی که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کردیم همان زمانی است که تو حقیقتا قلب و روحم را تسخیر کردی، سالگرد آشنایی مون مبارک همسرم!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تو باعث شدی من به عشق اعتقاد پیدا کنم، تو باعث شدی من بخواهم که دوباره اعتماد کنم …
درست در همان روز بسیار خاص
اولین ماهگرد آشنایی مون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج دختر

Today is our dating anniversary, I am happy to have you in my life. Happy anniversaryامروز سالگرد آشنایی ماست و من خوشحالم که تو را در زندگی ام دارم. سالگرد آشناییمون مبارک!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دایی و زن دایی عزیزم
شما یک زن و شوهر واقعا عالی هستید
همیشه همینطور بمانید
دایی جون سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دایی مرد باهوشی است
و زندایی زن خردمندی است
جای تعجب نیست که خداوند هر کدام را به دیگری جایزه داده است
دایی و زندایی سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

همان زن و شوهری که سال های پیش بوده اید هستید
کوچک ترین تغییری نکرده اید
سالگرد تان مبارک دایی و زن دایی
داستان عشق شما هنوز هم فوق العاده است.
لذت ببرید!!!

متن سالگرد ازدواج پسرم

عمو و زن عموی عزیزم
شما بهترین زوجی هستید که در اطراف ما وجود دارد
سالگرد ازدواج تان مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

امیدوارم که پیوند ازدواج شما قوی تر شود
و در میان همه ترس ها قوی بمانید.

متن سالگرد ازدواج دختر

من چیز های زیادی از شما یاد گرفته ام
به همه کاری که انجام می دهید ایمان داشته باشید
زوجی که باعث می شود هر روز لبخند بزنم
امیدوارم که همه ی خوشبختی ها به سوی شما بیایند
عمو و زن عمو جان سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

شادی، سلامتی و عشق بسیار
نعمت هایی که شب و روز برای شما ببارد
این ها آرزو های من برای سالگرد ازدواج تان است
عمو و زن عمو من آن ها را برای شما می فرستم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تقدیم به دایی و زن دایی عزیزم
زوجی که هم دیگر را دوست دارند و هم را درک می کنند
امیدوام  که سالگرد ازدواج تان مبارک و باشکوه باشد.
روز و زندگی خوبی و با شکوهی داشته باشید!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

اگر یک آرزو وجود داشت
که می خواستم براورده شود
در هر تولد از خدا می خواستم
که دایی و زن دایی شگفت انگیز مثل شما به من بدهد
دایی سالگرد ازدواجت مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

می دانم که ازدواج شما در بهشت بوده است
زیرا می بینم که عشق شما همیشه بیشتر و بیشتر می شود
عمو و زن عمو ی عزیزم، عشق شما  نادر است
مراقب آن باشید
عمو جان سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

از این که هستید ممنونم
عمو و زن عمو شما کمیاب هستید
برای شما سالگرد خوبی را  آرزو می کنم
ممنون که همیشه بودید.

متن سالگرد ازدواج دختر

شاید روز های طی شده شاهد عشق شما نسبت به یکدیگر بوده باشد
شاید در تمام طول سال خوشحال نبوده باشد
اما شما از آنچه که بوده نهایت استفاده کرده اید.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

زوج مورد علاقه ی من سالگرد ازدواج خوبی داشته باشید
نمی توانم بیشتر از این برای شما خوشحال باشم
عشق شما بزرگترین منبع الهام برای من است
و به لطف شما هنوز هم معتقدم که احساسات واقعی وجود دارد.
تبریک می گویم!

متن سالگرد ازدواج دختر

خانواده هرگز بدون شما کامل نمی شود
شما یک زوج جذاب هستید
امیدوارم که به برکت عشق و خنده زندگی خوبی داشته باشید
عمو سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

دایی و زن دایی
می خواهم بدانید
شما هر جایی که بروید شادی را پخش می کنید
بنابراین در این روز خاص
از تمام کار هایی که انجام می دهید لذت ببرید
در اینجا آرزوی
یک سالگرد خوب و به یاد ماندنی برای شما دارم.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary
عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و تو همسر عزیزم نمونه بارز آن هستی.
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!
Happy the anniversary is coming together
با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband
برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all t
he love you have brought to my life
Happy anniversary my love
امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty.
Happy anniversary!
من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای.
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream
Without an annoying alarm clock to wake me up
! Happy anniversary
همه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

The best things in life are better with you 
Our years of marriage have taught me to treasure every moment
بهترین چیزها در زندگی را با تو بودن تجربه می‌شود. سال های ازدواج ما به من آموختند که هر لحظه با تو بودن را غنیمت بشمارم.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

.The best thing to hold onto in life is each other
!Warmest Wishes and Happy Anniversary
بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

May our celebration of love turn out as beautiful as the both of us
امیدوارم جشن عشقمان به زیبایی عشقمان باشد.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionate
Happy the wedding anniversary
برای دیدن چهره ی زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می گردم
من با عشق تو زندگی می کنم مهربانم
سالگرد عروسیمون مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

I was nothing 
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you
Happy wedding anniversary
هیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

.Im one lucky wife in this world who is blessed with such a loving and responsible husband
.I thank god every day for having you in my life
Happy anniversary
من خیلی خوش شانس هستم که با چنین شوهر عاشق و مسئولیت پذیری زندگی می کنم.
هر روز از خدا بابت داشتن تو در زندگی ام تشکر می کنم.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم

Come on all the good ones
I love you
Happy marriage anniversary
جمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

In my life
I love two things
You
And
rose
Rose for a day
You are forever and one day
I love
Happy Anniversary of marriage
در زندگی ام
عاشق دو چیز هستم
تو
و
گل رز
گل رز را برای یک روز
تو را برای ابد و یک روز
دوست دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک عشقم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

One year has gone knowing each other, taking care of each other
And, I swear, I have never known someone more wonderful than you
!Congratulations dear! It’s our first wedding anniversary
یک سال را با کنار هم بودن و مراقبت از یکدیگر سپری کردیم و قسم می خورم، در زندگی ام تا به حال اینقدر از بودن با شخصی لذت نبرده بودم . اولین سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

.Baby, in my eyes you are everything that a man could ever hope and dream of 
You have decorated my life with your love and being your husband over the years is the richest gift that God has given me.  Happy Anniversary darling, I love you so much
عزیزم، در چشمان من تو همه چیزهایی است که یک مرد می خواهد و آرزو می کند را داری.
تو زندگی من را با عشق تزئین کردی و همسری تو بهترین هدیه ای است که خدا به من داده است.
سالگرد ازدواجمان مبارک! خیلی دوستت دارم.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

See the beautiful face
Brightens up my darkest days
And your love
In the foggy roads of my life
You are a gift from the heavens
And I’m proud of you
Happy anniversary dear to my wife
دیدن چهره زیبایت
تاریک ترین روزهایم را روشن می کند
و عشق تو
در مه آلودترین جاده های زندگی همراه من است
تو هدیه ای از آسمان ها هستی
و من به داشتنت افتخار میکنم
سالگرد عروسیمون مبارک همسر عزیزتر از جانم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

If you like the best job in the world
I am the most deserving and the best person to take that job
That is romantic and honest
I will put all my life in my whole life
Happy wedding anniversary
اگر دوست داشتنت بهترین شغل دنیا باشد
من شایسته ترین و بهترین شخص برای گرفتن آن شغل هستم
که عاشقانه و صادقانه
تمامم را در تمام زندگی وقفت خواهم کرد
سالگرد عروسیمون مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

!My Kind wife
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
I love you
!Happy love anniversary
همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش ترین کاری که تاکنون انجام داده ام
عاشقتم!
سالگرد عشقمان مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

You
Compliment the night prayers
And
Realizing your most beautiful dreams
… I love you 
.my love, Happy Anniversary of marriage
تو
اجابت دعاهای شبانه
و
تحقق قشنگ ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم …
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

.It doesn’t matter where you go in life, what you do, it’s who you have beside you
Happy Anniversary
مهم نیست که در زندگیکجا می روید، چه کاری انجام می دهید، مهم این است که شما در کنار چه کسی هستید.
سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

.Make lasting memories Many years of happiness together and watching dreams come true
Happy Anniversary
خاطرات خود را جاودانه کنید. سالهایی که با شادی و تحقق آرزوهایتان طی کردید.
سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

.For a Special Couple
May your anniversary be a time to celebrate all the happiness love has brought and all the joy that still lies ahead
.Wishing you happiness always
برای یک زن و شوهری خاص. امیدوارم سالگرد ازدواجتان جشنی باشد برای جشن گرفتن تمام خوشبختی که عشق به ارمغان آورده است و تمام لذت هایی که هنوز قرار است پا به زندگیتان بگذارند.
با آرزوی شادمانی برایتان.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

شنیدم دوست داشتن از عشق برتر است
حالا می‌توانم کاملا این جمله را درک کنم
چون تا قبل از ازدواج عاشقت بودم
اما حالا دوستت دارم و از بودنت لذت می‌برم
سالروز ازدواجمان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

دوست داشتن، چیزی شبیه به گم شدنه..توی یه آدم دیگه.. حالا هرچی کسی رو بیشتر دوست داشته باشی، عمیق‌تر گم می‌شی..یه جاهایی دیگه نمی‌دونی برای خودت داری زندگی می‌کنی یا برای اون..حالا دیگه همون آهنگی رو گوش میدی که اون گوش می‌ده..همون کاری رو انجام می‌دی که اون می‌خواد..همون حرفی رو می‌زنی که اون دوست داره..حالا دیگه حق داری حسادت کنی، حالا دیگه چشم به راه بودن معنی پیدا می‌کنه..حالا دیگه دوست داری نگران باشی..از یه جایی به بعد، اون نفس می‌کشه تا تو زندگی کنی.«آدم برای دوست داشتن، به دلیل احتیاج نداره، اما برای زندگی کردن بهانه می‌خواد»بهونه زندگی من سالگرد ازدواجمون مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست
و قشنگ‌ترین روزم، روز پیوند با تو
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم
همسر مهربانم با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می‌گیرم
و پیشانی بر خاک می‌گذارم و خداوند را شکر می‌کنم که ما را با یکدیگر آشنا کرد
آرزو می‌کنم در لحظه لحظه زندگی مشترکمان
عاشقانه و صادقانه به پیوندی که بسته ایم تا ابد وفادار باشیم..
یگانه دلدار من
نگاهت را قاب می‌گیرم
در پس آن لبخند
که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد
امروز روز یکی شدن ما و نشاط زندگی من است
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

از تو می خواهم که بمانی تا همیشه
بر سر قول و قرارمان
میعادمان
عشقمان
ماندنی همیشگی و تمدید برای تمام عمر
اکنون سالگرد عشقی بی تکرار است
سالگرد عشقمان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

همسرم
زنانه دوستت دارم
و مردانه می مانم به پایت …
و این زیباترین تناقضی است که
با عشق باورش کردم
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

هیچ کس نمی تواند رابطه شگفت انگیزی که بین ماست را درک کند
و هیچکس همانند تو من را نمی فهمد …
اگرچه همه داستان های عشق زیبا هستند اما داستان عشق ما زیباترین آن هاست
دوستت دارم دلبندم، دومین سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

“دوستت دارم” برای بانویی همچون تو کافی نیست
تو تنها عشق من
تمام زندگی من
و همسر دوست داشتنی ام هستی
و من به خاطر هر لحظه در کنار تو بودن پروردگار را شکر می کنم …
سالگرد عشقمون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر

همسر عزیزم! چیزهای زیادی است که به خاطرش قدردان تو هستملبخندهای شیرین صبحگاهی ات
درک بالا و قلب پر از احساست
حمایتی که در شرایط حساس زندگی از من دریغ نکردی
و عشق بی پایانی که به زندگی ام بخشیدی
دوستت دارم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

شنیدمدوست داشتن از عشق برتر استحالا میتوانم کاملا این جمله را درک کنمچون تا قبل از ازدواج عاشقت بودماما حالا چون کودکی وابسته به مادردوستت دارم و از بودنت لذت میبرم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوســــــــتت دارم با تمــــــــام وجودم“بهتـــریـــن همســـر دنیــــا”لبخندش زیباستشما رابه خدا چشمش نزَنیدمن جانم را برای لبخندش صدقه داده امجانم را فدایِ جانم کرد

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

عشق تنها ارثیه ایستکه از من به تو می رسد؛مرا ببخش اگربا دست های خالیدوست داشتمت…!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

اگرچه جشن سالگردمان تنها ۲۴ ساعت طول خواهد کشید
اما جشن زندگی ما در کنار هم
به اندازه یک عمر و فراتر از آن خواهد بود.
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم …

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

به پاکی قلبت سوگند
بدون طنین زیبای صدایت نمیتوانم زندگی کنم
تا دنیا باقی است عاشقانه دوستت دارم
سالگرد به هم رسیدنمون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

عشق مقدس ترین بهانه برای زندگی است
با سبدی پر از گل های یاس به سویت می‌آیم
و با عشق سالگرد ازدواجتان را به تو تبریک می‌گویم ای دختر نازنینم و دامادم ❣

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند.
برایتان زندگی عاشقانه ای آرزو میکنم.
سالگرد ازدواجتان مبارک خواهر گلم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی
اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

آغاز و شروع زیبای یک عمر
عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویم
إن شاء الله سال های سال در کنار هم عاشق باشید .

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

چقدر حس خوبیه
که یک ساله دیگه پیشمی
که ما یک بهار دیگه رو هم دیدیم
چقدر این حسو دوست دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم.

متن سالگرد ازدواج پسرم

حتی اگر تو تمام عمر هم کنارم باشی باز هم اگر متولد شود تو نخستین عشقمی
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن سالگرد ازدواج پسرم

بهترینم به ماندگاری ستاره های آسمان
همیشه دوستت دارم تا بدانی زندگی را
در کنار تو می ستایم
و تا ابد در کنارت میمانم .
سالگرد عقدمون مبارک …

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

آنکه قصد خوشبختی دارد
در را میکوبد و فقط آنکه عشق میورزد در
را باز خواهد دید👫

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوســـــتت دارم با تمــــــام وجودم
“بهتـریــن همســـر دنیــــا”
لبخندش زیباست
شما را به خدا چشمش نزَنید
من جانم را برای لبخندش صدقه داده ام
جانم را فدایِ جانم کرد
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

امیدوارم خداوند برای امروزتون سبد
سبد اتفاق‌های خوب و خوش رقم بزنه
روز و روزگارتون خوش
و دلتون از شادی لبریز باشه
سالگرد پیوندتون گل بارون

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

در یک ازدواج موفق باید بار‌ها عاشق شد
همیشه هم عاشق همان یک نفر
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دعا می‌کنم
در فراسوی این شب تاریک و سیاہ
خداوند نور عشق بی حدش را
بتاباند بر خوشه آرزو‌های شما
تا صد‌ها ستارہ بروید برای اجابت آن‌ها
سالروز پیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

I wish you all the happiness in the world
Happy anniversary, mom and dad
همه شادی های دنیا رو براتون آرزو می کنم
سالگرد ازدواج تون مبارک بابا و مامان!

متن سالگرد ازدواج پسرم

یه آرزوی خاص برای یه زوج خاص
مامان و بابا شما ستاره زندگی من هستید
دلم براتون تنگ شده. سالگرد ازدواجتون مبارک پدر و مادر خوبم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

May your love story never have an end, happy anniversary Dad and Mom
آرزو می کنم داستان عشقتون هیچ وقت پایانی نداشته باشه
سالگرد ازدواجتون مبارک مامان و بابا!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

زیباترین چیز در این دنیا دیدن لبخند پدر و مادرم است و این باعث افتخارمه که بتونم لبخندی روی لب های شما بنشونم
سالگرد ازدواجتون مبارک مامان، بابا!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

به خاطر شما دو نفر، جهان فهمیده صداقت و عشق وجود دارد
این باور را زنده نگه دارید
سالگرد ازدواجتون مبارک مامان و بابا !

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

چطور زندگی زناشویی پدر و مادرم رو توصیف کنم؟
شیرین، جذاب، کامل و زیباترین زندگی که من تا حالا دیدم
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

الان زمان اون نیست که به روزهای خوب گذشته فکر کنید
وقتشه که به جلو نگاه کنید و به بهترین روزهای زندگی تون که تازه قراره از راه برسه
سالگرد عروسیتون مبارک زیباترین زوج دنیا!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

مطلب پیشنهادی: متن تبریک سالگرد ازدواج؛ جملات زیبا و احساسی برای تبریک سالگرد ازدواج، پیام تبریک سالگرد ازدواج

متن سالگرد ازدواج پسرم

تنها چیزی که از داشتن پدر و مادری مثل شما بهتره اینه که بچه های من پدربزرگ و مادربزرگی مثل شما دارند
سالگرد عشقتون مبارک مامان و بابا!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

شما پدر و مادری هستید که همه بچه ها آرزوی داشتنشو دارن، شما زوجی هستید که هر زن و شوهر دیگه ای آرزو دارن مثل شما باشن
من افتخار می کنم که شما رو مامان و بابا صدا می کنم
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

همه چیزی که من هستم به خاطر شما دو نفره
در این روز خیلی خاص می خوام بدونید شما دنیا رو برای من معنا بخشیدید
سالگرد ازدواجتون مبارک مامان و بابا!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

برای بهترین مامان و بابای دنیا
آرزو می کنم سالگرد ازدواج خیلی شادی داشته باشید
من واقعا خوشحالم که شما توی عشقتون ثابت قدم موندید و با هم به مشکلات زندگی غلبه کردید
دوستتون دارم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

چطور زندگی زناشویی پدر و مادرم رو توصیف کنم؟
شیرین، جذاب، کامل و زیباترین زندگی که من تا حالا دیدم
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر

همه چیزی که من هستم به خاطر شما دو نفره
در این روز خیلی خاص می خوام بدونید شما دنیا رو برای من معنا بخشیدید
سالگرد ازدواجتون مبارک مامان و بابا!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

مشکلات و سختی ها اومدن و رفتن اما شما هنوز محکم و عاشق تر از همیشه هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک بهترین پدر و مادر دنیا!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

مهم نیست چند تا سالگرد ازدواج بگذره
شما هیچ وقت پیر نمی شید چون عشقتون شما رو برای همیشه جوان نگه می داره
با آرزوی سالگرد ازدواج شاد برای پدر و مادر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

پدر و مادرم قوی ترین و لذت بخش ترین نت های سمفونی زندگی من هستند
سالروز ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم

May your love story never have an end, happy anniversary Dad and Mom
آرزو می کنم داستان عشقتون هیچ وقت پایانی نداشته باشه
سالگرد ازدواجتون مبارک مامان و بابا!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

یه آرزوی خاص برای یه زوج خاص
مامان و بابا شما ستاره زندگی من هستید
دلم براتون تنگ شده. سالگرد ازدواجتون مبارک پدر و مادر خوبم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

مطلب پیشنهادی: عکس پروفایل تبریک سالگرد ازدواج و متن های عاشقانه تبریک سالروز ازدواج و عقد

متن سالگرد ازدواج پسرم

به خاطر ما بچه هاست که شما خانواده شادی دارید
اما به خاطر شما، پدر و مادر خوب مان هست که ما بچه ها زندگی شادی داریم
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

الان زمان اون نیست که به روزهای خوب گذشته فکر کنید
وقتشه که به جلو نگاه کنید و به بهترین روزهای زندگی تون که تازه قراره از راه برسه
سالگرد عروسیتون مبارک زیباترین زوج دنیا!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

پدر و مادر نازنینم! عشق می تونه معجزه کنه و خانواده شگفت آور ما اینو ثابت کرده
روز سالگرد ازدواجتون براتون آرزوی یه زندگی شگفت انگیز و طولانی در کنار همدیگر رو دارم.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

به خاطر شما دو نفر، جهان فهمیده صداقت و عشق وجود دارد
این باور را زنده نگه دارید
سالگرد ازدواجتون مبارک مامان و بابا !

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

اگه ازدواج نکرده بودید من اینجا نبودم
ازتون خیلی ممنونم و سالگرد عروسی تون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

پدر و مادر عزیزم! ازدواج شما مثل یه راهنما برای دیگران هست که یاد می ده چطور زندگی می تونه بعد از ازدواج زیبا باشه
عشق و احترام من نسبت به شما با کلمات قابل بیان نیست
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم

سالگرد ازدواج تون مبارک پدر و مادر عزیزم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that!
Happy wedding anniversary, dear mom and dad
عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک پدر و مادر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

تنها چیزی که از داشتن پدر و مادری مثل شما بهتره اینه که بچه های من پدربزرگ و مادربزرگی مثل شما دارند
سالگرد عشقتون مبارک مامان و بابا!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

رمانتیک ترین داستان عشق
داستان رومئو و ژولیت نیست که با هم از این دنیا رفتند
بلکه پدر و مادرم هستند که در کنار هم پیر شدند
سالگرد ازدواج خوبی داشته باشید!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

پدر و مادرم قوی ترین و لذت بخش ترین نت های سمفونی زندگی من هستند
سالروز ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

تولد من، بزرگ ترین هدیه شما بعد از ازدواجتون بوده و بزرگ ترین هدیه برای من بعد از تولد
داشتن پدر و مادری مثل شما بوده
مامان و بابای عزیزم سالگرد ازدواجتون مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

تولد من، بزرگ ترین هدیه شما بعد از ازدواجتون بوده و بزرگ ترین هدیه برای من بعد از تولد
داشتن پدر و مادری مثل شما بوده
مامان و بابای عزیزم سالگرد ازدواجتون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

زلزله، طوفان، سونامی یا آتشفشان! هیچ کدوم قدرت شکستن عشق بین پدر و مادرم رو ندارن
نه حالا و نه هیچ وقت دیگه
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

آرزو می کنم هر سالی که می گذره به همدیگه نزدیک تر بشید
همیشه شاد و عاشق بمونید مامان و بابا
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

مشکلات و سختی ها اومدن و رفتن اما شما هنوز محکم و عاشق تر از همیشه هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک بهترین پدر و مادر دنیا!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

با آرزوی روزی پر از خاطره، پر از امید، پر از شادی برای شما دو مرغ عشق
یک سال دیگر با هم بودنتون رو تبریک می گم
سالگرد ازدواجتون مبارک عزیزانم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

دخترم
نگاه های عاشقانه شما دو نفر
حاکی از آن است که
چقدر برای همدیگه احترام قائلید
و این برای پدر و مادر
زیباترین هدیه استسالگرد یکی شدنتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

دختر و داماد عزیزم!
امیدوارم همیشه در شب های سرد زمستانی
و روزهای گرم تابستان در کنار هم باشید
و در شادی و غم ها همراه همسالگرد به هم رسیدن تون مبارک …

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

یک سال دیگه در کنار هم بودنتون رو تبریک می گم
امیدوارم تا همیشه در کنار هم زندگی شاد داشته باشید
سالگرد عروسیتون مبارک دختر و داماد مهربانم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

دخـــتـــرم یکسال گذشت از روزی که
با عشقت هم پیمان شدی
تا در هر لحظه و هر جا وفادار هم باقی بمانید
و سختی ها و خوشی های زندگی را
در کنار هم تجربه کنیدسالگرد عاشقی تون مبارک عزیزای دلم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

امیدوارم شادی و عشق رو همیشه در هم پیدا کنید
دعای من به همراهت باشه دختر عزیزم!
سالگرد پیوندتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

دخترکم، عزیزترینم!
سالگرد شروع زندگی عاشقانه ات مبارک باد
زیبا ترین لحظه ها را برای تو آرزو می کنم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

دختر عزیزم
امروز تکرار یکی از زیباترین لحظه های زندگی تو و همه ماست
سالگرد ازدواجت مبارک عزیزم
از طرف مامان و بابا …

متن سالگرد ازدواج دخترم

با آرزوی یه زندگی طولانی
یه عشق ابدی
و شادی بی حد و مرز
برای شما دو تا
سالگرد پیوندتون مبارک دختر و داماد عزیزم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

امروز سالگرد قشنگ ترین روز خداست
چون قشنگ ترین گل دنیا
در کنار زیباترین و مهربان ترین مرد رویاهایش
پیوند عاشقانه بست
و دنیا را برایمان لذت بخش تر کرد
دخترم سالگرد عشقتون مبارک …

متن سالگرد ازدواج دخترم

نمی دونی چقدر از دیدن خوشبختی تو خوشحالم
الهی همیشه شاد وعاشق باشی
سالگرد ازدواجت مبارک دلبندم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

امروز سالگرد روزی است که
دو کبوتر عاشق همدیگر را یافتند
تا برای تمام عمر در کنار یکدیگر باشند
و لذت تمام خوبی ها، شادی ها و خوشی ها را با یکدیگر دو برابر کنند
و غم ها را با هم شریک شده و نصف کنندسالگرد ازدواجت مبارک دختر نازنینم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

دختر عزیزم!
تو دنیای من و پدرت رو می چرخونی
ما با دیدن شادی و خوشبختی تو زنده ایم
سالگرد ازدواجت مبارک!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

امروز روزیه که پرنسس کوچولوی من
مرد رویاهاش رو پیدا کرد
سالگرد این عشق و پیوند رو تبریک می گم دختر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

شما دو تا زیباترین زوجی هستید که تا به حال دیدم
عشق عمیق شما نسبت به هم رو
نه تنها می شه دید بلکه می شه با تمام وجود احساس کرد
دختر عزیزم سالگرد ازدواجت مبارک …

متن سالگرد ازدواج دخترم

همسر با وفایم من برای همسفر شدن با تو، از تمام دلبستگی‌هایم گذشتم حال منم و یک بغل پر از گلهای عاشقی. تو وعده سبزشدن دل کویر مرا دادی و بغض بی پایان مرا فرونشاندی. وقتی که باران نمی‌بارد. تو مهربانی ببار اي گل همیشه بهار من.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشدو معشوق کسی بودن به انسان شجاعتپس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.پیوندتان مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

همسر خوبم فضای سینه ام را از بوی دل انگیز عشق عطرآگین کردی. میخواهم تا ابد در کنارم باشی و بدانی نبض من، بعد از عشق به خدا، برای تو می تپد. دومین سالگرد پیوندمان و نخستین سالگرد زندگی مشترکمان را گرامی می‌دارم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویمو زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنمآرزومند خوشبختی شما

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

خوشبختی من در بودن باتو است و روز رسیدن به تو تقدیر خوشبختی من است تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی. زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو، بهترین عشق دنیا روز یکی شدنمان را از صمیم قلب تبریک می‌گویم و به تکرار تپشهای قلبم دوستت دارم.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد . . .

متن سالگرد ازدواج دخترم

یک سال از باهم بودمان گذشته و من هرروز بیش از پیش به این راز پی می‌برم که تو خلق شده اي برای من تا زیباترین زندگی را برایم بسازی
سال روز ازدواجمون مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیابه اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عزیز تر از جانم
من در چشم تو کتاب زندگی را می‌خوانم
و هر بار که مژه هاي‌ تو به هم میخورد
یک صحفه از این زندگی را برای من ورق می زند
سال روز یکی شدنمان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته میشودپیوند زیبایتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

خواهر و شوهر خواهر عزیزم
شما واقعا به هم میاین، انگار خدا شما دو تا رو برای هم ساخته،
امیدوارم رنگ شادی در خونه‌ی پر از عشق و صفای شما همیشه پر رنگ باشه با یه دوجین بچه‌ی شلوغ و پر سر و صدا
مبارکتون باشه

متن سالگرد ازدواج دختر

یک تکه بلور از جنس حضوریک یاس سپید از رنگ امید
با هر چی وفاست از سوی خداهمه ی تقدیم تو بادپیوندت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر میشوددوست داشتن و دوست داشته شدنخوشبختی شما آرزوی قلبی ما است

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر می‌شوددوست داشتن و دوست داشته شدنخوشبختی شما آرزوی قلبی ما است

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

خواهر عزیزم
عشق هدیه‌ای الهی و امانتی بی همتاست.
از خداوند بزرگ می‌خواهم که به تو و همسر مهربانت یاری رساند تا قدردان این نعمت بی بدیل الهی باشید.
آغاز یکی شدنتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

با قلبی سرشار از شادی و شور
خوشبوترین و لطیف ترین گل های هستی را
همراه با خوش آهنگ ترین ترانه گیتی
به مناسبت ازدواجت تقدیم می کنم

متن سالگرد ازدواج دختر

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته می شودپیوند زیبایتان مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

در زندگی مشترک شما وقتی به خوشبختی واقعی میرسیدکه همسرتان را خوشبخت کنید.پیوندتان مبارک و امیدوارم که خوشبخت باشید . . .

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیابه اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمی‌کند . . .ورود شما به دنیای عشاق را تبریک می گویم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

بزرگ ترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا رابا شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد . . .

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
یکی شدنتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

امروز خوشحالی من با بغضی عجیب همراهه
دوست ندارم روز عروسیت گریه کنم، فقط دوست دارم بدونی که تو همیشه برای من بهترین و مهربون‌ترین برادر دنیا بودی.
امیدوارم همیشه شاد و سرافراز باشی.
عروسی تون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

پیوندتان رابا تقدیم هزاران گل سرخ تبریک می‌گویمو زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنمآرزومند خوشبختی شما

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

یک تکه بلور از جنس حضوریک یاس سپید از رنگ امید
با هر چی وفاست از سوی خداهمه تقدیم تو بادپیوندت مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشدو معشوق کسی بودن به انسان شجاعتپس ازدواج بشما هم قدرت می‌دهد هم شجاعت.پیوندتان مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

برای یک ازدواج موفق و زندگی خوشبخت باید دم به دم عاشق شویدمنتها فقط عاشق همسرتانپیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

همسر با وفایم من برای همسفر شدن با تواز تمام دلبستگی‌ هایم گذشتمحال منم و یک بغل پر از گل هاي‌ عاشقیتو وعده سبزشدن دل کویر مرا دادیو بغض بی پایان مرا فرونشاندیوقتی که باران نمی‌باردتو مهربانی ببار اي گل همیشه بهار من

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند و به هر جای دنیا که مینگردمعشوق را میبیند و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است.پیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

متن سالگرد ازدواج پسرم

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن سالگرد ازدواج پسرم

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

متن سالگرد ازدواج پسرم

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

متن سالگرد ازدواج پسرم

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن سالگرد ازدواج پسرم

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن سالگرد ازدواج دخترم

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن سالگرد ازدواج دختر

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

متن سالگرد ازدواج دختر

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

متن سالگرد ازدواج پسرم

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن سالگرد ازدواج پسرم

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ازدواج پیوند میان دو قلب است که جهان را یارای گسستن آن نیست. عزیزم زندگی من با آمدن تو هر روز زیباتر و قشنگ تر شد. اگر هر لحظه از زندگی مان را که به یاد تو گذراندم، یک شاخه گل به تو هدیه می دادم، الان در یک دشت پر از گل قدم می گذاشتیم. ممنون که همسفر جاده های تنهایی من شدی و همیشه و در هر لحظه در کنارم بودی. سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

عشق مقدس ترین بهانه برای زندگی است. با سبدی پر از گل های یاس به سوی تو می آیم و با عشق، سالگرد ازدواجمان را به تو همسر عزیزم تبریک می گویم. ممنون که به زندگی من آمدی و لحظه های تاریک زندگی من را پر از نور امید و روشنایی کردی. برای هر لحظه با تو بودن از تو سپاسگزارم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

همسر عزیزم زبان از بیان تو قاصر است و وصف مهربانی و محبت تو در واژه ها نمی گنجد. چیزهای زیادی در زندگی مان وجود دارد که برای تک تک آنها قدردان تو هستم. لبخندهای شیرین صبحگاهی ات؛ درک بالا و قلب پر از احساسات؛ حمایتی که در شرایط حساس زندگی از من دریغ نکردی؛ و عشق بی پایانی که به زندگی ام بخشیدی؛ دوستت دارم. سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن سالگرد ازدواج دختر

چشمان خسته ات را می سرایم در پس قصه های سهراب؛ در پس طاقچه محبتم خانه ای ساده و معمولی؛ آشپزخانه ای معمولی؛ دیوارهای معمولی؛ اتاق هایی معمولی؛ وسایل و فرش هایی معمولی؛ کنار تویی که معمولی نیستی؛ معمولی حرف نمی زنی؛ و معمولی نمی خندی؛ اصلا جایی که تو حضور داشته باشی؛ همه چیز جهان غیرمعمولی است؛ سالگرد ازدواجمان مبارک عشق من.

متن سالگرد ازدواج دخترم

می گویند زمانی که از چیزی در زندگی تان مطمئن نیستید تنها از قلب خود پیروی کنید و من نیز همین کار را کردم؛ قلبم من را به سمت تو هدایت کرد؛ از روزی که تو را دیدم؛ زیباترین و بهترین اتفاق ها در زندگی من افتاد؛ صدای زیبا و طنین انداز تو و خنده های شیرینت و چشمان دریاییت جان و روحی دوباره به زندگی من بخشید؛ ممنون که در کنار من هستی؛ سالگرد ازواجمان مبارک مهربونم!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

نمی دانم اگر تو نبودی و از من حمایت نمی کردی؛ من الان کجای زندگی ام قرار داشتم؛ فقط می دانم که اگر تو نبودی زندگی من نیز تیره و تاریک بود؛ ممنونم که به زندگی من آمدی و تمام ناراحتی ها، غم ها و ترس هایم را با آمدنت از بین بردی؛ هر روز خدا را برای داشتن چنین همسر شایسته و زیبایی سپاس می گویم. امروز که سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم؛ تنها می خواهم بگویم که برای همه چیز از تو ممنونم همسر عزیزم… سالگرد عشقمون مبارک عزیزم.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

گرمای حضورت قلبم را پر از حرارت می کند؛ و نفسم در آتشکدۀ احساست به شمارش می افتد؛ حرف های پر از مهرت هدیه ای پر از آرامش است؛ حضورت به من توانایی و قدرت می بخشد؛ دلت دریاچه مهربانی است؛ می توان در زیبایی چشمان تو غرق شد؛ حضور در کنار تو نهایت آرزوی من است. با تو خوشبختی را از صمیم قلب فریاد می زنم. ممنون که به زندگی ام آمدی و سالگرد یکی شدنمان مبارک.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

من از میان تمام کتاب ها؛ آن که شبیه به تو بود برگزیدم؛ و از دل تمام صفحات؛ آن را که عطر دست های تو را داشت انتخاب کردم؛ و از تمام صفحات؛ برگی که به لطافت نگاه تو بود برگزیدم؛ و از این برگ؛ خطی که طعم تو را داشت خواندم؛ و اینک دوستت دارم…؛ دوستت دارم؛ و دوستت دارم را مدام تکرار می کنم؛ که در تو خلاصه می شود؛ ای عصاره تمام شعرهای ناگفته؛ تو نیز لب به این تکرار رویاگونه بگشا؛ تا خدا به گل های رازقی باغچه اش بگوید؛ از تو یاد بگیرند بذرافشانی را؛ سالگرد کنار هم بودنمان مبارک.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

وقتی در کنار تو هستم هیچ آرزوی جدیدی اتفاق نخواهد افتاد. غم و غصه ممنوع است. وقتی در کنار تو هستم، انگار زمین از حرکت می ایستد. عقربه ها از حرکت می ایستند. تو با جادوی حضورت دنیای من را متحول کردی. جوری من را می بینی که هیچ کس ندیده. جوری صدای من را می شنوی که هیچ کس نشنیده. تو مثل باران هستی. بارانی از گل. بارانی از مهربانی. بارانی از محبت. بارانی که به زندگی کویری من جان تازه بخشیده است. برای اینکه کنار من هستی از تو ممنونم. سالگرد یکی شدنمان مبارک.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

استوری خواهر سالگرد ازدواجت مبارکدرخشنده ترین ستاره قلبم …
خواهــ♥️ـــر شیرینم!
یک دنیا حس خوب
و آرزوی قشنگ
در این روز مقدس تقدیم تو باد
سالروز ازدواجت خجسته

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

امروز یادآور بهترین تصمیم زندگی ات است
روزی که به عشق جواب مثبت دادی
و خود را تا همیشه در آغوش خوشبختی رها کردی
خواهر جان! سالروز ازدواجت مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

و عشق مهربان پزشکی است
که بر تمام دردها مرهم می گذارد
و تمام زخم ها را تسکین می بخشد
سالروز این عشق بر شما مبارک
خواهر و شوهر خواهر عزیزم!

متن سالگرد ازدواج دختر

خواهر جون!
سالگرد روز عروسیت رو
که سر آغازی بود بر خوشبختی ابدی تو
بهت تبریک می گم
و برات آرزوی بهترین ها رو دارم🤩

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

متن استوری سالگرد ازدواج خواهرقشنگ ترين تصوير عمرم عکس نازنينی از تو در لباس عروسی است
خواهر قشنگم … سالگرد ازدواجت فرخنده باد

متن سالگرد ازدواج دخترم

امروز یادآور شادترین روز زندگی منه
روزی که تو با لباس سپید به خونه بخت رفتی
و هر چی آرزوی و دعای قشنگ بود
بدرقه راهت کردم
سالگرد پیوندتان مبارک خواهرم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

سالگرد به هم رسیدن شما دو پرنده عاشق
که سمبل وفا و گواهی بر اثبات عشق هستید
مبارک باد …
خواهر و همسر خواهر عزیزم *.*

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

آبجی گلم!
به بهانه فرا رسیدن سالروز عروس شدنت
از خدا می خوام
تا ابد زندگیت با شادی ها نقاشی بشه
سالگرد ازدواجت مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

استوری سالگرد عروسی خواهر برای اینستاعشق مقدس‌ ترین بهانه برای زندگی است
با سبدی پر از گل‌ های یاس
سالگرد ازدواج تان را به تو خواهرم تبریک می گویم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

خواهر جان!
الهی لباس عشق همیشه برازنده قلبت باشه
و پرنده خوشبختی بر فراز آسمان زندگیت پرواز کنه
سالروز یکی شدنتون مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

رادیوی زندگی من
روی موج خنده‌ های توست
خواهر عزیزتر از جانم! سالروز پیوندتان مبارک💙

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

در سالروز ازدواج تان
هدیه ام قلبی است که به عشق شما دو تا می تپد
و تا ابد آرزومند آرزوهای قشنگ تان است
این روز با شکوه خجسته باد

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

روزها و روزها گذشته
چه تلخ چه شیرین
و من معبود را شاکرم
که شما همچون روز اول
عاشق و دلداده یکدیگر هستید
سالروز پیوندتان خجسته باد

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

سال ها آمدند و رفتند
اما عشق شما همچنان ادامه دارد
زمان خیلی چیز ها را تغییر می دهد
اما عشق حقیقی شما در برابر زمان محکم ایستاده است
خاله و شوهر خاله گرامی سالگرد ازدواج تان مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

شما زوج فوق العاده ای هستید
مهم نیست که چند سال از آن بگذرد
برای شما سالگرد زیبایی آرزو می کنم
عشق تان را جشن بگیرید!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

یک سال دیگر برای ایجاد خاطرات گرانبها با هم
یک سال دیگر برای کشف چیز های جدید
برای لذت بردن از یکدیگر
سالگرد ازدواج تان مبارک عمه!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

ازدواج شما، پیوند دو قلبی است که
جهان را یارای گسستن آن نیست
شما برای هم آفریده شده‌اید
هر کدامتان برای دیگری، گنجی است
دست در دست یکدیگر با عشق و امید
مبارک باشد این خوشبختی و روز‌های سپید
عمه و شوهر عمه عزیزم سالگرد ازدواجتون مبارک…

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

من فکر می کنم که برای تبریک سالگرد ازدواج
باید تمام گل های جهان را هدیه داد
چون هیچ چیز لذت بخش تر از داشتن سالگرد ازدواج نیست!

متن سالگرد ازدواج دخترم

امیدوارم که همبستگی شما ادامه داشته باشد
امیدوارم که هر روز بیشتر عاشق هم شوید
لحظات خوبی را برای تان می خواهم
سالگرد ازدوج تان مبارک خاله و شوهر خالی دوست داشتنی!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

عشقی که به اشتراک می گذارید
نشانه ی اهمیت به یکدیگر است
سالگرد ازدواج مبارک عمه و شوهر عمه ی عزیزم
امیدوارم که شما همیشه در کنار هم باشید، مهم نیست که کجا باشید!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

شما محبوب ترین عمه و شوهر عمه دنیا هستید
امیدوارم که در هر کاری که انجام می دهید خوشحال تان کند
یک سالگرد بسیار شگفت انگیز برای شما آرزو می کنم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

خوشبختی یعنی
داشتن کسی است که بیشتر از خودش تو را بخواهد
و بیشتر از تو هیچ نخواهد و تو برایش تمام زندگی باشی
عمه نازنینم سالگرد ازدواجتون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تقدیم به یک زوج افسانه ای
که به نظر می رسد بدون اینکه از همدیگر خسته شوند هر لحظه بیداری را با هم می گذراند
سالگرد ازدواج تان مبارک
امیدوارم که سعادت در این سالگرد ازدواج برای شما همیشه ماندگار باشد.

متن سالگرد ازدواج دختر

تقدیم به خاله و شوهر خاله عزیزم!
شما امروز عاشق یکدیگر شدید
برای شما سالگرد خوبی را آرزو می کنم
ممنون که هستید
روز خوبی داشته باشید!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

امیدوارم که این روز شادی و شوق بسیاری را در زندگی شما به ارمغان بیاورد
امیدوارم که هرگز مشکلی نداشته باشید
می خواهم تو را خوشحال ببینم
سالگرد ازدواجت مبارک خاله!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

شما زوجی هستیید که نمی توان با چند کلمه توصیف کرد
شما هر دو فوق العاده هستید
برای تان یک سالگرد بسیار شاد آرزو می کنم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

بعضی روزها خوب هستند
و بعضی دیگر بد
اما شما بدون اینکه ناراحت باشید
از چالش ها و مشکلات گذشته اید
عمه جان سالگرد ازدواجتان را تبریگ می گویم!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عمه جانم
برای تو و همسر بزرگوارت
بهترین آرزوها رو دارم
سالگرد یکی شدنتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

تقدیم به زوجی که نمونه ای از عشق هستند
کسانی که همیشه باعث لبخند من می شوند
از عمه و شوهر عمه ام ممنونم که همیشه با هم هستند
و خانواده مان را ارزشمند می کنند
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

من با هم بودن را از شما آموخته ام
نحوه صحبت کردن و کارهایی که انجام می دهید
امیدوارم که خدا به شما رحمت فراوان دهد
و عشق تان هر روز بیشتر شود
محض اطلاع امروز سالگرد ازدواج شماست!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

هر دوی شما فرشته هایی بر روی زمین هستید
و عشق را در سراسر آن پخش می کنید
سالگرد ازدواجتون مبارک خاله ی عزیزم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت..
خاله جانم پیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

تصویر زندگیتون پر از رنگ‌ های زیبا
خونه دلتون گرم و پر از عشق و محبت
سفرتون پر از برکت و نگاهتون به آینده پر از امید
خاله جانم سالگرد بهم رسیدنتون مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

امیدوارم عشقتون سال به سال بیشتر رشد کنه و روز به روز در کنار هم خوشبخت تر بشید
سالگرد ازدواجتون مبارک خاله جانم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

کپشن تبریک سالگرد ازدواج خالهامروز می تواند قشنگ ترین روز خدا باشد
چرا که یادآور قشنگ ترین اتفاق زندگی توست
سالگرد یک پیوند عاشقانه که تا سال های سال ماندگار خواهد ماند
خاله مهربونم! سالگرد ازدواجت مبارک✨

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

دنیا یک بار دیگر چرخ زد
و دوباره به نقطه آغاز یک عشق رسیدیم
نقطه آغاز یک زندگی عاشقانه
نقطه آغاز یک با هم بودن تا ابدیت
خاله عزیزم! سالگرد پیوندتان مبارک♥️

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

ازدواج مقدس ترین پیوند هستی است
و سالروز آن جشنی می خواهد به وسعت سال ها با هم بودن
خاله و شوهر خاله عزیزم! سالگرد این عشق مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

خاله گلم!
تو عزیزترین دوست و بهترین خاله دنیا هستی
و سالگرد ازدواجت خاطره انگیزترین روز زندگی ام
دوستت دارم … سالگرد یکی شدنتون مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

خاله و شوهر خاله گرامی!
فرا رسیدن سالروز با هم بودن تان💍
و ساختن خانه ای از جنس عشق و محبت
بر شما مبارک باد
با آرزوی بهترین ها

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

خاله جون!
زندگی فراز و نشیب های زیادی داره
و بسیاری از اوقات آدم ها کم میارن
اما عشق می تونه همه چی رو ختم به خیر کنه
امیدوارم خانه عشقت همیشه آباد باشه
سالگرد ازدواجت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

ازدواج شما، پیوند دو قلبی است که
جهان را یارای گسستن آن نیست
شما برای هم آفریده شده‌ اید
هر کدامتان برای دیگری، گنجی است
دست در دست یکدیگر با عشق و امید
مبارک باشد این خوشبختی و روز‌های سپید
خاله و شوهر خاله عزیزم! سالگرد ازدواجتون مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

تصویر زندگیتون پر از رنگ‌ های زیبا
خونه دلتون گرم و پر از عشق و محبت
سفرتون پر از برکت و نگاهتون به آینده پر از امید
خاله جانم! سالگرد بهم رسیدنتون مبارک🦋

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دعا می‌کنم
در فراسوی این شب تاریک و سیاه
خداوند نور عشق بی حدش را
بتاباند بر خوشه آرزو‌های شما
تا صد‌ها ستارہ بروید برای اجابت آن‌ هاخاله نازنینم سالروز پیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر می شود
دوست داشتن و دوست داشته شدن
خوشبختی شما آرزوی قلبی ماست
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

خوب است و قشنگ، این که درگیر شوید
در دام دل شکسته زنجیر شوید
من دائما و همیشه از خدا می‌ خواهم
کنار هم باشید و پا به پای هم پیر شویدسالروز پیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

خودت دنیایم شده ایو خنده های کودکانه اتدنیایم را زیر رو میکنددنیای من آرزویم این استلبخند از نگاهت نرودو اشک از چشمانت نتراودمگر از سرِ اشتیاق

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

دختر کوچولوی رویایی مندنیا اگر خودش را بکشد نمی تواندبه عشق من نسبت به تو شک کندتمام بودنت را حس می کنم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارمپرنسس زیبا و کوچولوی من!هر کاری خواهم کردتا مطمئن شوم که توبه شیوه درستی بزرگ می شوی

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

نفس من ناز دلمدختر زیبای مننفس من به نفست بند استیک روز نبودنت زمین و زمان را به هم می ریزد

متن سالگرد ازدواج پسرم

دختر عزیزملحظه هایی که صدای خنده های تو، تو خونه مون می پیچهانگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزمو برای شادی تو هر کاری میکنمهر روز که از خونه بیرون می رمبه این فکر می‌ کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،تمام تلاشی که می‌ کنم برای اینه کهتو بهترین ها رو داشته باشیهیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی هستی

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

دختر مهربونملبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می برهوجود تو دخترممنو به زندگی دلگرم می کنه

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

عزیزترینمتمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردمکه تو به دنیا اومدیشادی و خوشبختی من،قلب من برای تو می تپه،تو مفهوم زندگی منی

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دختر قشنگمممکنه سال‌ها بگذره،من پیر شده باشم و تو بزرگ،اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنهعشق من نسبت به توئه

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

فرشته نازنینمدختر عزیزمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

دختر شیرین تر از جانمدوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاستمرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کندمن این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن سالگرد ازدواج دختر

دختر زیبایمدر بنفشه زار چشم تومن ز بهترین بهشت‌ها گذشته اممن به بهترین بهار‌ها رسیده امتو همزبان بهترین دقایق حیات منلحظه های هستی من از تو پرشده ست

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دخترمهرروز و هر لحظههزاران هزار خدا را سپاس می‌گویمبه خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

متن سالگرد ازدواج دخترم

دختر کوچک منلحظه ای که به دنیا آمدیبرکت، عشق و محبتبسیار برایمان آوردی

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دختر عزیزموقتی که به تو نگاه می‌کنمنمی توانم وجود خدا را منکر شومچون فقط خدا می‌تواندموجودی به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کند

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

دختر کوچولوی زیبای مندنیا هر چقدر هم قدرتمند باشدمحال است مهر تو را از دل من ببرد

متن سالگرد ازدواج دخترم

دختر عزیز بابایی
عشق من به تو نرم تر از پر
و قوی تر از آهن است.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

دختر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوست دارم دختر کوچولوی مامان!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تو عالی هستیو من بسیار افتخار می کنم که دختر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم دختر بابا!

متن سالگرد ازدواج دخترم

فرشته کوچولوی منهر اتفاقی بیفتهتو همیشه در قلب من خواهی بودو من همیشه تو را دوست دارم.

متن سالگرد ازدواج دختر

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم دخترکم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

دخترم ، وقتی احساس غم و اندوه میکنم ،کافی است به تو نگاه کنمتا برایم یادآوری بشود کهتو معجزه من هستیدوستت دارم دخترکم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بوی گشنیز و ریحوندختر نازو مهربونالهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن سالگرد ازدواج پسرم

کوچک ترین فرشته دنیای منبودنت مهر و عشق من و پدرت رانه تنها کم نمی کندبلکه بیشتر و بیشتر نیز می کند

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

دخترک زیبایموقتی به چشمهایت نگاه می کنمعمق عظمت خدا را می بینم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

دختر کوچولوی زیبای منعزیزترینمهمیشه از خدا خواستمهمیشه و هر لحظهموفق و شاد باشیخاص و دلبر باشی

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

دختر عزیزمهیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن سالگرد ازدواج دختر

نفس من ناز دلمدختر مننفس من به نفس شما بنداستیک روز نبودنتانزمین و زمان را به هم می ریزد

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردیدخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردیدخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمدهیک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
دختر کوچولوی من دوستت دارم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدمو تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن سالگرد ازدواج پسرم

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

عشق همان عطری ستکه از تو بر شانه ام می ماندعطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن سالگرد ازدواج دخترم

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن سالگرد ازدواج دخترم

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن سالگرد ازدواج دختر

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن سالگرد ازدواج پسرم

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!❤️ من + تو = ما ❤️زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشدمجله تصویر زندگی

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

دیوار دوست داشتن کوتاه نیستاما تو اگر بخواهی تا ثریابرای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

فرقی نمی کندجمعه باشد یا نباشدبرای من هر روزهمه چیز تعطیل استغیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

اگر نهایت دوست داشتندر قطره هاى باران باشد.من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن سالگرد ازدواج دختر

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

فصلِ سرما می آیدزمستان را میگویمامّا تا آغوشِ تو هستمن گرمِ گرمم … 🤗

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن سالگرد ازدواج دختر

خوب نگاه کنتنها اندکی از تــوتمامِ من را دگرگون کرده است

متن سالگرد ازدواج پسرم

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن سالگرد ازدواج دخترم

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

لای موهایت تنها نُتی ستکه اگر به دستم برسدتمامِ موسیقی هایعاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـتکه خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن سالگرد ازدواج دخترم

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسیخانه ای ساخت ، عاشق شد ؟ببین میان این همه معجزهچقدر شعر می شوم با تووقتی تو را می ‏بوسمبگذار دنیا را آب برداردمن در میانِ آرامشِ آغوشِ تودر هر طوفانی به ساحل می‏ رسممن از تمام صبح هایمفقط همانی را به یاد دارمکه تو در آغوش من لبخند میزدیوگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اندبی تو …!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن سالگرد ازدواج پسرم

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

به عشقت تا ته دنیابه جنگ هر کسی میرمچه تقدیری از این بهترکه از عشق تو میمیرمدیگران🌿❤️دل ❤️🌿میدهند 🌿❤️من ❤️🌿به تو🌿❤️جان داده ام…❤️🌿هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن سالگرد ازدواج پسرم

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

ڪوتاه مے‌گویم ؛دوستت دارمامّا …..از دوست داشتنت …ڪوتاه نمے‌آیم …

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن سالگرد ازدواج پسرم

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن سالگرد ازدواج پسرم

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشمتو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشودشال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن سالگرد ازدواج دخترم

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن سالگرد ازدواج دخترم

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن سالگرد ازدواج دخترم

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن سالگرد ازدواج دخترم

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن سالگرد ازدواج پسرم

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

مثلِ نفس هایم دوستت دارمهمانقدر بی اختیارهمانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن سالگرد ازدواج دختر

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

در میانِوسعت آغوشتبه کوچیکیِ دُنیا پی بردمتو تنها ڪسی هستی ڪهبه من جان می گوییمن تنها ڪسی هستمڪه به تو جان می دهمسر و سامان بدهییا سر و سامان ببریقلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

لبخند تو را قاب کردهو بر سَردَر دنیایم زده امتا به همه بگویملبخند تو دنیای من است

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

من تو را ریاضی واراز صفرِ دوست داشتنتا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها❣️ دوست دارم ❣️

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

دوست داشتن ریاضی نیستتابع دلیل و برهان نیستتنها دلی میخواهد برای باختنجانی برای فداکردنو نگاهی که دل را هر بار بلرزاندتو دوست داشتنی تریننسخه ای هستی که میشود پیچیدبه دست و پای زندگی منکه هی قد بکشی تو لحظه هایمو حالم را خوب تر کنی 😍

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

شب ….با واژه ها بِخیر نمی شود ؛مگر در آغوش تو ..!!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …تو ..خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن سالگرد ازدواج دخترم

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن سالگرد ازدواج پسرم

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسهنامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن سالگرد ازدواج دخترم

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن سالگرد ازدواج دختر

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن سالگرد ازدواج دختر

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن سالگرد ازدواج دخترم

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن سالگرد ازدواج پسرم

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن سالگرد ازدواج دخترم

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارمولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان ماندهتو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

تن پوشچهار فصل است آغــــوشت

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن سالگرد ازدواج دخترم

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…اگر به موقع مرا نبوسی …

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن سالگرد ازدواج دخترم

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزدو لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریختهزیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد ولب ” شعرت ” هواییم کند …

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن سالگرد ازدواج پسرم

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن سالگرد ازدواج دختر

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن سالگرد ازدواج دختر

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن سالگرد ازدواج پسرم

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن سالگرد ازدواج دختر

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن سالگرد ازدواج دخترم

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.و گفت:دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟حضورت ، صدایت ، نفس هایتو گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن سالگرد ازدواج دختر

آسمان را مرخص میکنم,دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نورپهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..دلت قرص

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ڪـــــاشصــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہاسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

چه کار به حرف مردم دارم…زندگی من همین استشب که می شود عاشقانه ای می نویسم…خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:مگر می شودتو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ازدواجی که شما با هم داشته اید چیزی است که باید جشن گرفته شود!
شما بهترین دوست، شریک زندگی، و همدم روح یکدیگر هستید که برای تمام طول زندگی با هم خواهید بود
برادر عزیزم سالگرد ازدواجت را تبریک می گویم!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

بی‌ عشق، نشاط و طرب افزون نشود
بی‌ عشق، وجود، خوب و موزون نشود
صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
بی‌ جنبش عشق در مکنون نشود
بهترین و زیباترین آرزو ها برای بهترین داداش دنیا
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ازدواج شما، پیوند دو قلبی است که جهان را یارای گسستن آن نیست

شما برای هم آفریده شده‌ اید و هر کدامتان برای دیگری، گنجی است

دست در دست یکدیگر با عشق و امید، مبارک باشد این خوشبختی و روز‌ های سپید

با هزاران شاخه گل رز، سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق می بیند

و به هر جای دنیا که می نگرد معشوق را می بیند و این گونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است

داداش گلم سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر

داداش، با این که همسرت بهترین سرچشمه عشق و شادی برای تو خواهد بود
اما من هم هنوز عشق و شادی خودم را با تو و همسرت شریک می شوم
خوشبخت ترین باشی زندگیم، سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

تصویر زندگیتون پر از رنگ های زیبا
خونه دلتون گرم و پر از عشق و محبت
سـفرتون پـر از بـرکت
و نگاهتون به آینده پر از امید
داداش مهربونم سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

چه لطیف است حس آغازی دوباره
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…
و چه اندازه عجیب است، روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز…
روز شیرین وصال شما عزیزان
سالگرد ازدواجتان مبارک داداش گلم!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

عشق ملودی دو قلب شما است که یکی شده است
امیدوارم که بقیه روز های شما همچنان بدرخشد
یک سالگرد ازدواج فوق العاده داشته باشید.
داداش عزیزم سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن سالگرد ازدواج پسرم

داداش عزیزم آرزو می کنم تو و همسرت هر دو زندگی طولانی داشته باشید و مثل همیشه مراقب هم باشید.
سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

دست در دست هم یه سال رو گذروندید،
امیدوارم با اعتماد ناگسستنی و عشق بی قید و شرط به زندگیتون ادامه بدید.
با آرزوی یه سالگرد ازدواج شاد برای دو روح پاک در زمین!
داداش مهربونم سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تمام آن چه که ما همیشه می خواستیم این بود که تو خوشبخت باشی،
بسیار ممنون هستیم که می بینیم تو در یک رابطه عاشقانه و قوی هستی و برای آینده مشترک تان بهترین ها را آرزو می کنیم
برادرجان سالگرد ازدواجت مبارک!

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو می‌بخشد و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت می‌ دهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک داداشی جونم.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

سالگرد ازدواج یادآور وعده هایی است که زوجین در گذشته عهد کرده اند
قول هایی که برای زمان حال شان می دهند و وعده هایی که برای آینده در نظر گرفته اند
هنگام جشن سالگرد ازدواج تان این تاریخ مهم را عزیز بدانید و یک قول زیبای دیگر بدهید.
براد عزیزم سالگرد ازدواجتان را تبریک می گویم!

متن سالگرد ازدواج دخترم

امروز را زندگی کن
به خاطر تمام آن‌ هایی که در کنارت هستند …
امروز آتشفشانی باش از محبت و مهربانی
و دریایی باش از عشق و امید برای عزیزانت
سالگرد ازدواجتان مبارک داداش عزیزم.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

مهم نیست چند تا سالگرد ازدواج بگذره…
شما هیچ وقت پیر نمی‌ شید،
چون عشقتون شما رو برای همیشه جوان نگه می‌ داره
با آرزوی سالگرد ازدواج شاد برای برادر عزیزم و همسر مهربونش.
عزیز خواهر سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

ازدواج تصمیمیه که می تونه همه زندگی باقی مانده ما رو تحت تاثیر قرار بده،
خوشحالم که تصمیم درستی گرفتی، تو و زن داداش توی خانواده برجسته هستید و هر کسی می تونه عشق عمیق بین شما رو ببینه!
سالگرد ازدواجتون مبارک داداشی!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

یک رابطه واقعی وقتی ایجاد می شه
که روح ها با هم پیوند پیدا کرده
و قلب ها برای هم به تپش دراید،
برای همیشه و تا ابد، درست مثل شما!
داداش مهربونم سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

 اگرچه به چشم دیگران تو برادر بزرگ‌ تر منی

اما برای من تو هنوز همون قهرمان بچگی هامی.

می‌خوام بدونی که قدردان هر کاری که برام انجام دادی هستم.

سالگرد ازدواجت مبارک برادر مهربان و قهرمانم!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عشق هدیه‌ای الهی و امانتی بی همتاست.

از خداوند بزرگ می‌ خواهم که به تو و همسر مهربانت یاری رساند تا قدردان این نعمت بی بدیل الهی باشید.

برادر عزیزم سالگرد با هم بودنتان مبارک!

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

داداش و زن داداش عزیزم!
با هم بودن شما یه ثروته، آرزو می کنم خدا زندگیتون را با چنان عشق فراوانی پر کنه که نتونید اونو اندازه بگیرید!
عزیزای دلم سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

خوشبختی افسانه نیست، واقعی است!
و تو و همسرت اثبات وجود آن هستید.
آرزو می کنم عشق هرگز خانه شما را ترک نکند
و شما باید هرچه می توانید انجام دهید
تا عشق را سال های طولانی در زندگی خود نگه دارید.
داداش خوشگلم سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

امروز به یادم میاره که خداوند واقعا من رو دوست داره
برای اینکه شگفت انگیزترین آدم دنیا رو به من بخشیده
من همیشه شکرگزار خدا خواهم بود
سالگرد ازدواجمون مبارک نازنینم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشتنش پس همسر خود را گرامی بدارید.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

The smile you give me, still melts my heart. Happy Anniversary my dear
لبخندت هنوز هم قلب من را ذوب می کند
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ازدواج پيوندی است كه از درختی به درخت ديگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می ميرند.سالگرد ازدواجتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوست عزیزم
با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را
همراه با خوش آهنگترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواجتان تقدیم می کنم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن سالگرد ازدواج دخترم

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند و به هر جای دنیا که مینگردمعشوق را میبیند و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است.پیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

آغاز و شروع زیبای یک عمر
عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویم
انشاالله سال های سال در کنار هم عاشق باشید .

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…روز شیرین وصال شما عزیزانسالگرد ازدواج تا مبارک دوستان خوبم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .
سالگرد آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک …

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

من به خاطر این زندگی زیبا و شاد بسیار شکرگزار هستم
و بیشتر از همه به خاطر همسر مهربان، شیرین، زیبا و باهوشم
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

دوست داشتن تو همه چیزیه که می خوام انجام بدم
خوشبختانه بقیه زندگیم رو برای انجام این کار وقت دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

سالگرد پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوست عزیزم
با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را
همراه با خوش آهنگ ترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواجتان تقدیم می کنم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند. برایتان زندگی عاشقانه  ای آرزو میکنم.سالگرد ازدواجتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

شنیدم دوست داشتن از عشق برتر است
حالا می‌توانم کاملا این جمله را درک کنم
چون تا قبل از ازدواج عاشقت بودم
اما حالا دوستت دارم و از بودنت لذت می‌برم
سالروز ازدواجمان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

گرامیداشت سالگرد عروسی گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار است و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

من همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت
چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست
سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

متن سالگرد ازدواج دختر

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن سالگرد ازدواج دختر

یک تکه بلور از جنس حضور
یک یاس سپید از رنگ امید
با هر چی وفاست از سوی خدا
همه تقدیم تو باد
عزیزم امروز قشنگ ترین روز زندگیمه
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد . .

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

سالگرد پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

برای یک ازدواج موفق و زندگی خوشبخت باید دم به دم عاشق شویدمنتها فقط عاشق همسرتانپیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

نگاهت را قاب می گیرم
در پس آن لبخند
که به من شور و نشاط زندگی می بخشد
امروز روز توست …
سالگرد ازدواجمون مبارک …

متن سالگرد ازدواج پسرم

بهانه بودنم ….. جان
در پگاه ….. سال ازدواجمان، شعر با هم بودن را می‌سراییم. از تو سپاسگزارم به پاس تمام مهربانی‌های بی‌دریغ و زلالت. به این بهانه و به شکرانه بودنت، تا پگاه سالگرد آغاز با هم بودنمان گل می‌گوییم و گل می‌شنویم.
با اهداء ادب و عشق
از طرف …..

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ،
اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می میرند.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

همسفر خوبم …..
به خاطر … سال رنج که برای خوشبختی من تحمل کردی، از تو سپاسگزارم.
با تقدیم احترام
از طرف…..

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

عشق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم، محبت را در قلب تو یافتم
با هر تپش قلبم می‌گویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست
سالگرد ازدواجمان مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند.
برایتان زندگی عاشقانه  ای آرزو میکنم.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

شورانگیزترین اتفاق زندگی‌ام …
در آستانه شکوفایی یک سال از بهار آغازین پیوندمان، دلت را به من بسپار، نگاهت را به من بده، ذهنت را به من مشغول کن، لبخندت را به من ارزانی بخش و رنجت را به من بسپار تا استمرار فرداهای سبزت را به تماشا بنشینم. … بهارگشتِ یادمانِ بودنمان با هم بر من مبارک باد.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

خوشبختی من در بودن با تو است و روز رسیدن به تو تقدیر خوشبختی من است تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی. زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو، بهترین عشق دنیا روز یکی شدنمان را از صمیم قلب تبریک میگویم و به تکرار تپش های قلبم دوستت دارم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

در یکی از همین روزهای بی جان
جان می بخشد خدا
مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

چه دار شدن مثل یک جادوست
مثل افسانه ای شیرین و عجیب‌ و غریب کـه سخت میشود باورش کرد
همین کـه نخستین بار نقطه ايی تپنده را نشانت میدهند و میگویند
این بچه شماست، همه ی چیز تغییر می‌کند
دستت را می‌گذاری روی شکم ات
و حس میکنی از هم اکنون باید قویتر باشی
مادر شدنت را تبریک می گویم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

قلبت می‌تپد
برای اویی که هیچ نمیدانی چه شکلی خواهد بود
چشمهایش، انگشتانش
از همین روزهاست که نگرانش میشوی …
بارداری یک جادوست، جادویی که تو را تغییر می‌دهد برای همیشه اسمت را عوض می‌کند
از این پس کسی هست که تورا مادر صدا خواهد کرد …

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

برای بدنیا آمدن دردانه‌تان تبریک مرا پذیرا باشید.
پر خیر و برکت بودن قدم‌هاي‌ کوچکش و روح بخشیدن به زندگی‌تان آرزوی من است.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

زیباترین ترانه زمینی موزیک تپش قلب فرشته‌اي آسمانی است.
طنین‌انداز شدن زیباترین ترانه زندگی‌تان مبارک.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

یک نوزاد جایی از قلب شما را پر می کند که هرگز نمی دانستید خالی است!

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

مادر شدن این اتفاق قشنگ را به تو تبریک می گویم و پر خیر و برکت بودن قدم های کوچکش را برایت آرزو می کنم.
مادر شدنت مبارک خواهر قشنگم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

حاملگی رد پای عشق، نوبَر شعف، درخشندگی مهتاب و قُربت دوستی است. حاملگی یعنی رویش نور در شبستان وجودت، شمیم شوق‌انگیز عطر در روزگارانت و پیام طراوت باران در چمنزار هستی‌ات، بارداری روییدن لبخند است، رویش بهار، رهایش رهایی و طلوع روشنایی. حاملگی همه ی ارزش‌های‌ خوب و پاک زندگی مشترک است. بارداری، بوی خوش عشق و نَفَس پاک رویش در دل سبز هستی است. بارداری‌ات، عبور عشق بر وجودت مبارک.

متن سالگرد ازدواج دخترم

بانوی خوب، به شوق و شادمانی، بدنیا آمدن فرزندت را در روزهای سپید آتی به انتظار نشسته‌ایم.
وزیدن شمیم عشق در صحرای دلت مبارک.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

تجربه حس زیبای بارداری و مادر شدن را به تو تبریک می گویم و امیدوارم قدوم کوچک این گل تازه رسیده برایت سراسر خیر و برکت باشد.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

و زندگی از نو آغاز شد و تو آغازگر بودی. تو دست خدا برای اعجاز بودی. زندگی‌ات سرشار از شادی باد و این معجزه را به تو تبریک می‌گویم.
همسر عزیزم مادر شدنت مبارک هر دوی مان

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

مادر شدن کامل شدن خوبی‌های یک زن است. تمامی خوبی‌های دنیا تقدیم تو باد، تمام خوبی‌هایی که هدیه‌ای آسمانی برایت می‌آورد.
مادر شدنت هزاران بار مبارک دوست خوبم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

رویش هستی‌ام
میلاد معطر باری که در دل داری، رویش گُل و نور است و ما نیز همچون تو چشم‌انتظار این رویشیم. به این بهانه دست افشان و پایکوبانم. پروراندن شبنم پاکیزه محبت، شمیم رویش عشق و پاکیزه‌ترین واژه در وجود پرمهرت مبارک.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تبریک می گم که از مرحله بیماری صبحگاهی و ویارهای بارداری گذشتید، امیدوارم توی مرحله عوض کردن پوشک و غذا دادن نیمه شب به کودک تون هم موفق باشید و قدم نو رسیده مبارک!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

صمیمانه‌ترین شادباش مرا برای مادر شدن و شکفتن نوگل زیبای زندگیتان از من پذیرا باشید. آرزو دارم که این فرزند عزیز زیر سایه‌ پدر و مادرشان زند‌گی خوش و پُرباری داشته باشد.
بجای آنکه بی صبرانه در انتظار نه ماه بارداری بمانی، هر لحظه از این دوران را ببلع! چرا که شانس این را داشته ای که بهترین موجود جهان را در وجودت پرورش دهی و معجزه خداوند را به نمایش گذاری..

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

حاملگی، زلال شفاف شعف و رؤیت مهربانی‌ها در درون تو را تبریک می گویم.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

شکوفه در دل داری یا بهار؟ نوبر عشق و نوبر نور در وجودت مبارک. امید که این شکوفه زیبا روشنی بخش دیدگانت باشد.
مادر شدنت مبارک و بی خطر

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

بارداری‌ات نوید رویش عشقی نو در دشت زندگی‌تان، بر تو مبارک. به شعف منتظر دیدار روی فرزندت هستم، به سجاده شکر می‌گزاریم و سپاس به دردگاه ایزد بجا می‌آورم.

متن سالگرد ازدواج دخترم

تکرار باطراوتم! به تهنیت نوگلی که در دل داری، پای‌کوبان و دست افشانیم.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

سبزترین بانو!
سبزینه‌ای که در دل می‌پرورانی، روزی درختی تنومند خواهد شد. هستی‌ات سبز و فرداهایت سپید و روشن باد. حاملگی مبارک.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

رویش لطیف بنفشه و تبسم سبز بهار را انتظار می کشي و من از سبزی و خرمی این انتظار شادمانم. حاملگی مبارک.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

از وقتی خبر بارداری‌ات را شنیدم، گویی دنیا حضور رنگارنگ و ضربان قلب نوزاد تو را کم دارد. انتظار شیرینت برای آوردن فرزند را تبریک می گویم. بانوی مهرپرور گل‌های‌ سپید یاس همه ی از میلاد فرزندی که در دل داری، مژده میدهند و کودکی‌های‌ عشق را سرود سبز حضورش می‌سراید. مادر شدنت گرامی

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

شِکَرشکن زندگی شِکَر و شیرینی و بار شیشه و قند و نمک رابه هم آمیخته ودر دل جای داده‌ای. این همه ی هنر یکجا و شکرستان درونت مبارکت باد.

متن سالگرد ازدواج دختر

عزیز دلم، حاملگی، آیه گرم حضوری جدید در وجود مهربان و تابناک تو و پروراندن شبنم پاکیزه محبت، شمیم رویش عشق و پاکیزه‌ترین واژه در وجود پرمهرت مبارک.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

رویش هستی‌ام میلاد خوشبو باری که در دل داری، رویش گُل و نور است و ما نیز هم چون تو چشم‌انتظار این رویشیم. به این بهانه دست افشان و پایکوبانم. بارداری‌ات مبارک همسر عزیزم

متن سالگرد ازدواج پسرم

پلک جهان می‌پرید. دلش گواهی می‌داد اتفاقی می‌افتد… اتفاقی می‌افتد… و… فرشته‌ای از آسمان فرود آمد. فرشته‌ای که مهمان خانه شما شد. مادر شدنت مبارک عزیزم

متن سالگرد ازدواج دختر

تبریک و دو صد تبریک و هزاران تبریک، شکر خدای را که شما را مادری قرار داد که رحمت خدا در منزلش می‌نشیند.
خواهر عزیزم مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

تولد کوچولوی نازنینت را تبریک می‌گویم. امیدوارم در صحت و سلامت در کنار فرزند و همسرت زندگی خوبی داشته باشی و این اتفاق زیبا را جشن بگیری.

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

گل غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوند بهترین و زیباترین هدیه‌اش را به شما داد. با آرزوی فرداهایی روشن تبریک صمیمانه مرا پذیرا باشید. برادرم مادر شدنت مبارک.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

شکفتن این نوگل عزیز در دشت زیبای مهربانی‌ هایتان مبارک. امید که همواره در سایه مادر ببالد.
خواهر عزیزم مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

امیدوارم عمر فرزندتان عمر نوح؛ همواره با سلامتی و موفقیت باشه و همواره موجب افتخار مادرش، فراوان فراوان تبریک و شاد باش عرض می‌کنم.
دوست عزیزم مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

وارد شدنتان به جرگه مادران نمونه مبارک. امیدوارم که باران رحمت و نعمت الهی همیشه بر سرتان ببارد و در تمام مراحل زندگیتان سربلند و پیروز باشید .

متن سالگرد ازدواج دخترم

مادر شدن هدیه شگرفی است که به شما بخشیده شد! ان شاء الله در پناه حق و زیر سایه مادر و مادر، بزرگ شود و باعث برکت زندگی و شادی شما شود.
همکار عزیزم مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

مادر شدن کم معجزه‌ای نیست. مادر شدنت را تبریک می‌گویم و آرزومندم که قدمش با برکت و روزی فراوان برای ما باشد.
همسر عزیزم مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

تبریک تبریک تبریک. از اینکه خدای مهربان به شما بزرگترین نعمت خودش را بخشیده و لیاقت مادر داده، همگی خیلی خیلی خوشحال شدیم.

متن سالگرد ازدواج دخترم

همگی برای به دنیا آمدن غنچه‌ای سالم برایت دعا کردیم، امیدوارم با حضور مادری چون شما که باغبان بی‌نظیر خواهد بود، به نحو احسن غنچه‌ات به گلی زیبا تبدیل شود.
رفیق عزیزم مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

زیباترین ترانه زمینی آهنگ تپش قلب فرشته‌ای آسمانی است. طنین‌انداز شدن زیباترین ترانه زندگیتان مبارک.
همکار خوبم مادر شدنت رو تبریک میگم

متن سالگرد ازدواج دختر

مادر شدن کم معجزه‌ای نیست. مادر شدنتان را تبریک می‌گویم و آرزومندم که قدمش با برکت و روزی فراوان برای خودش و شما باشد.

متن سالگرد ازدواج پسرم

قدم نو رسیده مبارک. امید که در سایه خداوند حق تعالی فرخندگی، سلامتی و شادابی برای این تولد نوزاد در پیش باشد.

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

شکفتن این نوگل عزیز در دشت زیبای مهربانی‌هایتان مبارک. امید که همواره در سایه مادری چون تو ببالد. شمیم مهر در وجود تو و خبر حاملگی‌ات شوق‌انگیز است. بزودی معنای بهانه هستی و دلیل زندگی را خواهی فهمید. پیشاپیش مادر شدنت مبارک.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

چه زیباست مادر شدن و تولد زیباترین هدیه خدا که مانند سروشی روح‌بخش به زندگی‌تان نور امید دمید را تبریک می‌گویم. قدم‌های کوچک پسر کوچولوی تان برایتان پر از خیر و برکت باشد.

متن سالگرد ازدواج دخترم

امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسید
گویی بساط عیش مداوم به من رسید
نور ستاره‌ای در شب تولدش
انگار که فرشته‌ای از ازل رسید
مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

باز کن پنجره‌ها را که نسیم، روز میلاد اقاقی‌ها را جشن می‌گیرد و بهار، روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. همسر عزیزم مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

امیدوارم با قدم‌های پسر کوچولو تازه به زمین آمده، زندگی‌تان سرشار از سلامتی، برکت، شادی گردد.

متن سالگرد ازدواج دختر

یه پسر همیشه با مادرش مثل یه ملکه رفتار می کنه و با مادرش مثل قهرمان درجه یکش! بهترین آرزوها رو برای نی نی کوچولوی خوشگلتون دارم. مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

با آرزوی سال های سرشار از سلامتی، عشق و شادی برای شما و نوزاد تازه رسیده تان!
مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

شکفتن نوگل زیبایتان در دشتی از یاس‌های مهربانی با نجوای آبشاران مبارک باد و با آرزوی روشن‌ترین فرداها برای وجود نازنینش. قدم نو رسیده تان مبارک باد.

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

تبریک مرا پذیرا باشید. پر خیر و برکت بودن قدم‌های کوچکش و روح بخشیدن به زندگیتان آرزوی من است. لحظه زیبای مادر شدنت مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

زندگی همواره تغییر می کند، اما یک چیز هست که همیشه ثابت و بدون تغییر می ماند، از حالا تا آخرین نفس … عشق شما به کودک تان! پیدا کردن چنین چیز جادویی را به شما تبریک می گویم!

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

تولد نوزاد کوچولوی تان به زمین را با آسمانی‌ترین آرزوها تبریک می‌گویم و لحظه تکرار نشدنی مادر شدنت را تبریک می گویم.

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

لحظه مادر و مادر شدن لحظه ای است که همه مبارزات زندگی ناگهان ارزش جنگیدن پیدا می کنند. تبریک می گم بخاطر تولد نوزادی که از امروز مهمان خانه شما شده است!
حس زیبای مادر شدن را به تو تبریک می گویم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

باران رحمت خدا آمد و روح شما تازه شد، تازگی روحتان مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

هدیه خدا آمد و چشم شما روشن شد، روشنایی چشمتان مبارک
مادر شدنت را هزاران بار تبریک می گویم

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

فرزند نور چشمتان آمد و انتظار به پایان رسید، قدم نو رسیده مبارک، امیدوارم طعم شیرین مادر شدن بر شما گوارا باشد.

متن سالگرد ازدواج دخترم

هورا برای شما! یه فرشته از بهشت اومده که براتون شادی به ارمغان بیاره مادر شدنت مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

شکفتن نوگل زیبایتان در دشتی از یاس های مهربانی با نجوی سیمین آبشاران تهنیت باد با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنیش
مادر شدنت مبارک دوست عزیزم

متن سالگرد ازدواج دختر

تولد نازنین ترین و اهورایی ترین ارمغان زندگیتان را تبریک میگویم
و بهترین آرزوها رو برای شما و نوزداتان دارم
مادر شدن، این حس قشنگ مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

به یمن آمدن فرشته کوچکتان به زمین با آسمانی ترین آرزوها
برای پر خیر و برکت بودن قدم های کوچکش
و روح بخشیدن به زندگیتان تبریک مرا پذیرا باشید
مادر شدنت مبارک خواهر عزیزم

متن سالگرد ازدواج دخترم

صمیمانه ترین شادباش مرا برای شکفتن نو گل زیبای زندگیتان از من پذیرا باشید
آرزو داریم که این فرزندان عزیز زیر سایه‌ی مادر و مادرشان
زند‌گی خوش و پُرباری داشته باشد
لحظه زیبای مادر شدن بر تو مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

تولد زیباترین هدیه خدا که مانند سروشی روح بخش
به زندگی تان نور امید دمید را تبریک می گویم
قدم های کوچکش برایتان پر از خیر و برکت باشد
مادر شدنت هزار بار مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

امیدواریم با قدم‌های فرشته ی کوچولو تازه به زمین آمده
زندگی‌تان سرشار از سلامتی ، برکت ، شادی گردد
مامان شدنت مبارک دوست عزیز تر از جانم

متن سالگرد ازدواج دخترم

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست
که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میلادتو معراج دست های من است وقتی که
عاشقانه تولدت را شکر می گویم
مادر شدن این اتفاق قشنگ بر تو مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

لذتی را که تو در کنار فرشته کوچکت می‌بری، هیچ کس به غیر از یک مادر نمی‌تواند درک کند و هیچ لذتی بالاتر از این لحظات برای تو نخواهد بود. زندگی در این روزها برای تو معنی می‌شود. زندگی جدیدت مبارک .

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

امروز تولد توست و بهترین زمانی که
خدا می خواست مرا با هدیه ای شاد کند
آری درست است این هدیه قبل قبل از وجود خودم
از آسمان آمده ولی مهم این است که از آن دل من بوده

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست
احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست
گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی
کز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاست . . .
مادر شدن مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

امروز روز شادی و امسال سال گل, نیکوست حال ما که نکو باد حال گل
شکفتن گل زندگیت مبارک. روزهایتان گل باران

متن سالگرد ازدواج پسرم

قدم نورسیده مبارک باشه
شکفتن نوگل زیبایتان در دشتی از یاسهای مهربانی
با نجوی سیمین آبشاران تهنیت باد
با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنیش
مادر شدنت مبارک باشه

متن سالگرد ازدواج دخترم

تولد نازنین ترین و اهورایی ترین ارمغان زندگیتان را تبریک میگویم…
بهترین آرزوها رو برای شما و نوزداتان دارم

متن سالگرد ازدواج دختر

تو این روز طلایی تو اومدی به دنیا وجود پاکت اومد تو جمع خلوت ما
تو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روز از اسمون فرستاد خدا یه ماه زیبا
تولد فرشته کوچک خوشبختیت مبارک ….

متن سالگرد ازدواج دختر

وزش لطیف‌ترین نسیم در باغستان هستی‌ات؛ زیبا‌ترین مصراع شعر در دفتر اشعار زندگی‌ات؛ شوق‌انگیزترین شادی در زندگی زنانه‌ات و انتظار شیرینت برای مادر شدن مبارک.
مادر شدنت مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عطر مادر شدن از تمام جان یک مادر به مشام رسیده و مهرش جهان را فرامی‌گیرد. پس به جرات می‌توان گفت جان و جهان در دستان مادر است. مادر شدنت مبارک عزیزترینم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

مادر که می شوی خیلی چیزها تغییر می کند. نگاهت به زندگی، عشق ورزیدنت، دیده بر هم نهادن و غم و شادی ات تغییر می کند. دنیایی که مادر شدن پیش چشمانت می گشاید، جهانی رنگین است که تمامش برایت عشق خواهد شد. مادر شدنت مبارک عزیزم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

مادر شدن بار سنگینی است، اما شیرین، بزرگ است اما در دل می نشیند، سخت است اما با عشق خوش می گذرد.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

 مادر شدن شیرین ترین تجربه ای است که هر زن می تواند در زندگی خویش داشته باشد. بعد از آن می فهمد که عشق واقعی چیست و طعم دیوانه وار دوست داشتن را خواهد چشید.

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

همهمه لطیف گفتگو که از درون تو به گوش می‌رسد، مرا بی‌نهایت شادمان ساخت. حضورش در وجودت مبارک.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

مامان شدن یعنی حالا دیگه تنها نیستی و یه همدم کوچولو داری که کافیه دستتو بذاری رو دلت و کلی باهاش حرف بزنی و آروم آروم به آرامش برسی. مامان شدن یعنی نه ماه نچشیدن یک خواب راحت، یعنی نصف شب بلند شدن که مبادا بد خوابیده باشی و نی نی ات یه وقت ناراحت باشه.
اولین سال مادر شدنت مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

 آسمان چشم مادر، آیینه فرزندش است. آیینه ای که در آن تنها عشق می توان دید و ایثار، مهربانی و صبر. ای کاش این آسمان و آیینه تا ابد آبی و صاف بمانند. مادر شدن این حس زیبا را به تو بهترینم تبریک می گویم.

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

مادر شدن تقدیری را حیران خود ساخته و عشق را رویاروی خویش قرار می دهد. نفس های عشق با لفظ مادر به شماره می افتد و نبض احساس تند تر می زند.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

You are so blessed to bring a new baby into the world and I cannot wait to see the sweet blessing

متن سالگرد ازدواج دخترم

Warm wishes to the new born baby and the lucky parents too

متن سالگرد ازدواج دختر

I just got news of an angel going to make its presence felt in your life! Get ready for laughter, big noise and lots of hugs

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

Just to say “Hi” to the new member of the family! He (she) couldn’t have happened to a nicer parents

متن سالگرد ازدواج دختر

Congratulations to proud new parents! May these tiny feet will tiptoe with love into your hearts and stay there

متن سالگرد ازدواج دخترم

This is a beautiful time in your life that you will never forget. The birth of your child is something that changes you indefinitely

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

I hope you will have a happy and healthy journey ahead of your family. Congratulations

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

Having a new baby changes a wife and husband into a mommy and daddy. As you venture into parenthood together you will become more wise and mature while finding a new profound love for the amazing baby
you have produced. Congratulations on the birth of your baby

متن سالگرد ازدواج دخترم

May your new bundle of joy bring happiness in your life and fill a void in your heart. Take pride in loving and raising your little miracle. I know you will be the best dad you can possibly be

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

May your baby’s future be brighter than the sun’s radiant beam, may your little child fulfill all your dreams. Congratulations for your newborn

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

 Congratulations to the new parents for entering into the world of constant squeals, nappy changes and late night meals

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

The experience of being a parent is priceless, even if your nights become sleepless and your living room becomes a mess. Congratulations for having a baby

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

A part of your heart that was in your tummy is now a permanent part of your life. Congratulations for having such a pretty baby girl

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

At birth, if your baby girl is such a doll, imagine how charming she will be when she learns to crawl? Congratulations

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

May the best things in life happen to your sweet little bunny, may he get lots of attention and care from you and your honey. Congratulations to you both

متن سالگرد ازدواج پسرم

Your family is Mother Nature’s perfect brew, tell your new baby on my behalf that there cannot be a family cuter than you. Congratulations

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

A new joy to hold in your arms! Waiting to cuddle with him

متن سالگرد ازدواج پسرم

Congratulations on your new bundle of joy! May your world be filled with love

متن سالگرد ازدواج دختر

New small arrival – big joy! I’m sure your second baby boy (girl) is georgeous

متن سالگرد ازدواج دختر

Your new born baby boy (girl) is a perfect little bundle, from his (her) head down to her feet. I’m sure that you’ll be the best parents in the world!

متن سالگرد ازدواج پسرم

Parenthood is one of the best journeys in life. Enjoy the ride

متن سالگرد ازدواج دخترم

We are always here for babysitting and making extra bottles

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

از صمیم قلب ازدواجتان را تبریک می‌گویم
و برای شما آرزوی آرامش و سعادت دارم
دو کبوتر عاشق، همدیگر را یافتند
تا برای تمام عمر در کنار یکدیگر باشند
لذت تمام خوبی‌ها، شادی‌ها و خوشی‌ها را با یکدیگر دو برابر کنند
و غم‌ها را با هم شریک شده و نصف کنند
ازدواج، زیباترین روز زندگی است
پیوند دو قلب عاشق سرشار از آوای زندگی است

متن سالگرد ازدواج دخترم

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله‌ای دورنیسـت
هیچ زمانی زیاد نیسـت
و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند
آن دو را از هم دور کند
سالروز پیوند عاشقانتان مبارک

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

شما با هم هستید و همدیگه رو دارید
و این تنها چیزیه که اهمیت داره
سالگرد عشقتون مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر

خوب گوش کنید
صدای عشق شما و صدای دریا چند خصوصیت مشترک دارند
هر دو پایدار و ابدی هستند
سالگرد ازدواجتون مبارک دوست عزیزم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

عشق یعنی تو یه رابطه دو نفره
به جای اینکه هرکی مراقب خودش باشه
هر کدوم مراقب اون یکی باشه
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

خوب است و قشنگ، این که درگیر شوید
در دام دل شکسته زنجیر شوید‌ای دوست همیشه از خدا می‌خواهم
کنار هم باشید و پا به پای هم پیر شوید
سالگرد ازدواجتون مبارک.

متن سالگرد ازدواج دختر

خوشبختی یعنی
داشتن کسی است که بیشتر از خودش تو را بخواهد
و بیشتر از تو هیچ نخواهد و تو برایش تمام زندگی باشی
سالگرد ازدواجتون مبارک دوست عزیزم

متن سالگرد ازدواج دخترم

از وقتی با همیمروزها و روزها گذشتهچه تلخ چه شیرینمعبود را شاکرمکه در تلخی ها کنارم بودیو شادی ها را به کامم شیرین تر کردیعزیز لحظه های بی قراری امسالگرد ازدواجمان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

هر روز با شوق دیدنتچشم میگشایم ووقتی تو را در کنارم میبینمدوست دارم بارها و بارهادر برابر معبود زانو بزنمو سجده شکر کنمکه چون تویی را به من هدیه دادسالروز آغاز با هم بودمان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

عشق تنها ارثیه ایستکه از من به تو می رسد؛مرا ببخش اگربا دست های خالیدوست داشتمت…!سالگرد عقدمان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

حتی اگر تو تمام عمر هم کنارم باشی بازهم اگر متولد شود تو نخستین عشقمی
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند و به هر جای دنیا که مینگردمعشوق را میبیند و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است.پیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوســــــــتت دارم با تمــــــــام وجودم“بهتـــریـــن همســـر دنیــــا”لبخندش زیباستشما رابه خدا چشمش نزَنیدمن جانم را برای لبخندش صدقه داده امجانم را فدایِ جانم کرد

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…روز شیرین وصال شما عزیزانسالگرد ازدواج تا مبارک دوستان خوبم

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

دوست عزیزی که داری این متن رو میخونی
اول یک نفس عمیق بکش
بعد یک لبخند خوشگل بزن
بعد خدا رو شکر کن
در آخر کسیکه خیلی دوست داری ببوس بگو خیلی دوستت دارم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

گرامیداشت سالگرد عروسی گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار است و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن سالگرد ازدواج دختر

چقدر دوست دارم تابستان را چون گرمایش وجود توست
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

با تو بودن برايم بهترين لحظات زندگي است
ومن وجود پر مهر و سرشار از عشق تو
را در كاشانه قلبم به وضوح ميبينم
ومي دانم با تو ميشود به خدا رسيد
سالگرد ازدواجمان مبارك بر هر دومان…

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

دوست عزیزم
با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را
همراه با خوش آهنگ ترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواجتان تقدیم می کنم

متن سالگرد ازدواج دختر

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند. برایتان زندگی عاشقانه  ای آرزو میکنم.سالگرد ازدواجتان مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

…سال از با هم بودمان گذشته و من هروز بيش از پيش به اين راز پي ميبرم كه تو خلق شده ای براي من تا زيباترين زندگي را برايم بسازي
سال روز ازدواجمون مبارك

متن سالگرد ازدواج دخترم

از هم سالی گذشت و عشقم بهت کمتر نشد که هیچ دو برار هم شد همه ی زندگی من
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عزيز تر از جانممن در چشم تو کتاب زندگي را ميخوانمو هر بار که مژه های تو به هم مي خورديک صحفه از اين زندگي را براي من ورق ميزندسال روز يكي شدنمان مبارك

متن سالگرد ازدواج دخترم

گرامیداشت سالگرد عروسی گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار است
و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

از وقتي با هميم روزها و روزها گذشته چه تلخ چه شيرين معبود را شاكرم كه در تلخيها كنارم بودي ودر شاديها رابه كامم شيرين تر كردي
عزيز لحظه های بيقراريم سالگرد ازدواجمان مبارك

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد . .

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

سالگرد پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم و عروسم

سالگرد پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .
سالگرد آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک …

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

برای یک ازدواج موفق و زندگی خوشبخت باید دم به دم عاشق شویدمنتها فقط عاشق همسرتانپیوندتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

آغاز و شروع زیبای یک عمر
عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویم
انشاالله سال های سال در کنار هم عاشق باشید .

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

… سال پيش زيبا ترين عروس دنيا ازآن من شد كه تا ابد در قلبم زيباترين خواهد ماند
سال روز بهترين روز زندگي ام بر هر دومون مبارك

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

تصویر زندگیتون پر از رنگ‌های زیبا
خونه دلتون گرم و پر از عشق و محبت
سفرتون پر از برکت و نگاهتون به آینده پر از امید
سالگرد با هم شدنتان مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

… سال از پيوندمان گذشت
ای کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه های با تو بودن را آن قدر طولاني ميکردم
که براي بي تو بودنم وقتي نميماند

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ،
اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می میرند.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دخترم

عشق مانند رودخانه استبه هر مانعی که بر خورد راه خود را باز می کندبرایتان زندگی عاشقانه ای آرزو می کنمسالگرد ازدواجتان مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عشقممکن است که کور باشدولی هیچ اتفاقی در دنیابه اندازه ازدواجچشمان انسانها را باز نمی کندسالگرد ورود شما به دنیای عشاق راتبریک میگویم

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

عاشق کسی بودنبه انسان قدرت و نیرو میبخشدو معشوق کسی بودن به انسان شجاعتپس ازدواج به شما هم قدرت می دهد هم شجاعتسالگرد ازدواجتان مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

شنیدمدوست داشتن از عشق برتر استحالا میتوانم کاملا این جمله را درک کنمچون تا قبل از ازدواج عاشقت بودماما حالا چون کودکی وابسته به مادردوستت دارم و از بودنت لذت میبرمسالگرد ازدواجمون مبارک

متن سالگرد ازدواج پسرم

دوست عزیزم
با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را
همراه با خوش آهنگترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواجتان تقدیم می کنم

متن برای سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

هیچ اتفاقی در دنیامهمتر از انتخاب یک همسفربرای بقیه عمر نیستسالگرد آغاز سفر دائمیو شراکت در عشق بر شما مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج دخترم

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .
سالگرد آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک …

متن سالگرد ازدواج دخترم

ازدواج پيوندی است كه از درختی به درخت ديگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می ميرند.سالگرد ازدواجتان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

آغاز و شروع زیبای یک عمر
عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویم
انشاالله سال های سال در کنار هم عاشق باشید .

متن سالگرد ازدواج دخترم

بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشتنش پس همسر خود را گرامی بدارید.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

ازدواج پیوندی استکه از درختی به درخت دیگر بزننداگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوندو اگر ” بد ” شد هر دو می میرندسالگرد ازدواجتان مبارک

متن درباره سالگرد ازدواج دخترم

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند.
برایتان زندگی عاشقانه  ای آرزو میکنم.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن زیبا سالگرد ازدواج دخترم

عزیز تر از جانممن در چشم تو کتاب زندگی را میخوانمو هر بار که مژه های تو به هم می خوردیک صفحه از این زندگی را برای من ورق میزندسالروز یکی شدنمان مبارک

متن سالگرد ازدواج دختر عمه

دوری از تو برایم طاقت فرساست
پس سال های‌ سال مثله سال که گذشت در کنارم بمان عشقم
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن سالگرد ازدواج دخترم و دامادم

پدر و مادر عزیرمسالگرد ازدواجتان رابا تقدیم هزاران گل سرختبریک می گویمو زندگی پر از عشق و محبت رابرایتان آرزو میکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *