متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بیو با معرفتی / متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️* # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دُورِتــــ بِـــگَــردَمــ رِفـــیـقــ💫🤍 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍 # بامعرفت # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ط بھشت ڪوچڪ منی رفیق!🙂💕👭 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

‹ ای به قربان همانی که رفاقت بلد است. ^^ › # بامعرفت # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیقـ'' ♡ ﮼قرارمون‌ته‌کوچه‌بن‌بست‌چشات👀♥️
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بعضی از آدما
خاطرشون یه جور عجیبی
دوست داشتنیه
گرم دلنشین و به یادموندنی…
دقیقا مثل یه آهنگ قدیمی كه
وقتی به آخر می رسه
دوباره میزنی عقب تا از
اول گوش کنی..!!
مث یه رفیق همیشگی(:🌱❤️ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

همه به یه رفیق صمیمی نیاز دارن که بهشون کمک کنه بخندن زمانی که احساس می‌کنن دیگه هيچ‌وقت نمی‌تونن دوباره لبخند بزنن. و واسه من تو همون رفیقی. عاشقتم 💌 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق ،
تو اولَویتِ مَــني..!
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن…! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

تو خوب باش!
اونی که فهمید پیشت می مونه…
اونی که نفهمید بعدا دلش واسه خوبیات تنگ میشه:)
👻🖤 # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

تو من را بهتر می شناسی
وقتی لبخند می زنم
یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام
یعنی
آنقدر دوستت دارم
که هیچ سنگریزه ای
آرامشم را به هم نمی زند!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

حکایت رفاقت دیرینه من با تو
حکایت قهوه‌ایست
که امروز با یاد تو تلخ تلخ نوشیدم
که با هر جرعه بسیار اندیشیدم
که این طعم را دوست دارم یا نه؟
و آن قدر گیر کردم بین دوست داشتن و نداشتن
که انتظار تمام شدنش را نداشتم
تمام که شد فهمیدم
بازهم قهوه می‌خوام
حتّی تلخ تلخ

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـر تشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

قلب، مهمانخانه نیست که آدم‌ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.
قلب، لانه‌ گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد.
قلب، راستش نمی‌دانم چیست؟
اما این را می‌دانم
که فقط جای آدم‌های خیلی خیلی خوب است!
برای همیشه…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق
تو دلت سبز ، لبت سرخ ، چراغت روشن
چرخ روزیت همیشه چرخان ، نفست داغ ، تنت گرم ، دعایت با من
روزهایت پی هم خوش باشد

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یادته زیر گنبد کبود دوتا رفیق قدیمی بودیم
و کلی حسود؟
تقصیر اون حسودا بود که حالا
ما شدیم یکی بود یکی نبود …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

فراموش کردن رفیقان قدیمی، بی احترامی به قانون خاطره‌هاست
ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

هر کسی چیزایی رو که شما می‌گین می‌شنود، اما دوستان به حرفای شما گوش می‌دهند ‎وبهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی‌گین می‌شنون.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

معجزه‌ای وجود دارد که دوستی نامیده می‌شود
و در میان دل اقامت دارد
شما نمی‌دانید که چگونه بوجود می‌آید و چگونه آغاز می‌شود.
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می‌آورد همیشه موهبتی خاص می‌بخشد
و شما متوجه می‌شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

من رسم دوستی ام مثل نان نیست که گرمش سر سفره دل باشد و سردش سهم نمکی !
چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت را دوست دارم . . .

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوستانی دارم
بهتر از برگ درخت
که دعایم گویند و دعاشان گویم
صافی آب مرا یادتو انداخت رفیق
تودلت سبز، چراغت روشن
چرخ روزیت همیشه چرخان
نفست داغ، تنت گرم
دعایت با من

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستان من،مثل گندمند!
یعنی یک دنیا برکت و نعمت، نبودن شان،قحطی و گرسنگی است
و من چه خوشبختم که خوشه های طلائی گندم در اطرافم موج میزند
مهربانی تان را قدر میدانم و آن را در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستای خوب بهترین خاطره‌ها رو برای همدیگه می‌سازن
من قشنگ‌ترین خاطره‌ها را با تو دارم دوست خوبم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

نوشته‌های روی شن، مهمان اولین موج دریا هستند
اما حکاکی‌هاى روی سنگ، مهمان همیشگی تاریخ هستند
و دوستان خوب قدیمی، حک شدگان روی قلبند و ماندگاران ابدی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

اسمت رو روی ساحل ننویس، چون امواج دریا اونو می‌شوره و محو می‌کنه، اسمتو رو آسمون ننویس، چون باد میوزه و اونو می‌بره
اسمتو تو قلب دوستات بنویس، اونجاست که برا همیشه باقی می‌مونه.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

پیدا کردن دوستان واقعی سخت
ترک کردنشان مشکل
و فراموش کردنشان غیر ممکن است

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

اون که بلندت می کنه، وقتی افتادی
دنبالت می گرده، وقتی گم شدی
بیدارت کنه، وقتی خوابی
نزدیکت بباشه ، وقتی بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد به غیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یک تیکه از زندگی…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هی رفیق قدیمی و با مرام من
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگ‌هایم میشویدنیای من ابری‌تر از آن است که فکرش را میکنی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

حکایت رفاقت حکایت سنگهای کنار ساحله …
اول یکی یکی جمع شون میکنی تو بغلت بعدش یکی یکی پرت شون میکنی تو آب ؛
اما بعضی وقتها یک سنگهای قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمی تونی پرت شون کنی …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

من رسم دوستی‌ام مثل نان نیست که گرمش سر سفره دل باشد و سردش سهم نمکی!
چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت را دوست دارم…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوستان حقیقی مثل صبح هستند، تو نمی‌توانی برای همه روز آن‌ها را داشته باشی
اما می‌توانی مطمئن باشی آن‌ها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بنام دوگل بهشت
یکی عشق و دیگری سرنوشت
به قلم گفتم بنویس ؟ هرچه دلش خواست نوشت
ما را خاک پای دوست ، دوست را تاج سر ما نوشت . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

فصل عوض می‌شود
جای آلو را
خرمالو می‌گیرد
جای دلتنگی را
دلتنگی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستی، دو صندلی خالیست میان دو دلی که بی بهانه یکدیگر را می‌فهمندگاه تو به خاطر من کنار منی و گاه من به خاطر تو کنار تو…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشی
که همیشه حواسش بهت باشه ،
به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …
مرســـی که هستی دوستِ من …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی همه دوستای با معرفت
دارو‌ها و دوستی‌ها هر دو مشکلات را حل می‌کنند!
با این تفاوت که دوستی‌ها هیچ وقت تاریخ انقضا، بها و اندازه ندارند…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم
بلکه تو کوچه های خاکی محله مون یاد گرفتم
پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه
بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه . . .
به سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق عزیز سال‌های دورم
کاش دفتر خاطراتم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سرِ دلتنگی
به رویش دست میکشیدم
تو را و تمام خاطرات شیرین‌مان را از آن دوباره بیرون می‌کشیدم…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستی مثل یک کتابه، چند ثانیه طول می‌کشه که آتیش بگیرهولی سال‌ها طول می‌کشه تا نوشته بشه..

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی
اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد
و برگه ی دوستت دارم مرا ،
زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوست عزیزم
اگرچه این روز‌ها عجیب دلتنگتم، اما می‌دانم که
دوری، دوستی‌های کوچک را از دل میبرد.
ولی به دوستی‌های بزرگ عظمت میدهد..

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

من
از میان واژه‌های زلال
« دوستی » را برگزیده‌ام ،
آن‌جا که
برف‌های تنهایی
آب می‌شوند
در صدای تابستانی یک دوست . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم
نه برای نیاز…
نه از روی اجبار…
و نه از روی تنهایی…
فقط برای اینکه “ارزش دوست داشتن” دارد

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

… جان،
عصر
یعنی .. دَمنوشی از
دلتنگی
با طعم خاطرات خوش گذشته …؟!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

من
از میان واژه‌های زلال
«دوستی» را برگزیده‌ام.
آن جا که
برف‌های تنهایی
آب می‌شوند
در صدای تابستانی یک دوست…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق
میدرخشی
میتابی
اما دوری
ماه بودن همین است

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یه وقتایی توی زندگی هست که فکر میکنی، توی هفت آسمون، یه ستاره هم نداریدرست همین وقته که یه ستاره‌ پر نور از گوشه‌ترین کنج ِ آسمونِ دلت سوسو میزنهستاره‌ی رفیق روزای سخت! این از اون چیزاییه که توی زندگی خیلی باید قدرشو دونست…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه‌ی هم در می‌آیند.
بیشتری‌های خودشان را به رُخ کمتری‌های دیگری نمی‌کشند.
دوستان واقعی و بامعرفت، هم اندازه‌اند!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

همیشه آدم‌ها وقتی به همدیگه فکر میکنن که تنها میشن
کسی واقعا عاشقه که وقتی همه پیششن، به اونی فکر میکنه که رفیق تنهایی هاشه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه!
به یادمون نیست ولی تو یادمونه!
بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه…

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

نه طبق ِ مُد دوستت دارم
نه به حکم سنت!
همه چیز بنا بر فطرت است
“خوب ها”
دوست داشتنی‌اند مثل
” تـــــــــ♥ـــــــو “

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستی مثل یک کتابه، چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

هر کسى
باید یک نفر را
داشته باشد
تا حالش از تنهایی‌
دَرد نکند…

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

اینکه چطور یه دوست خوب داشته باشی احتمالا مربوط میشه به اینکه چقدر خودت رو شناختیو بدونی چه انتظاری از دوست ات داری و شاید مهم‌تر از همه اینکه خودت بتونی یه دوست ِخوب و باوفا باشیاینکه خودت بتونی دوتا گوش ِشنوا باشی برای حرف‌های رفیق‌ت هم، همون اندازه مهمهدوست خوبمگوش‌های شنوای من، همیشه برای شنیدن درد دل‌های تو آماده است.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستی مثل متکا میمونه
وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی
وقتی خوشحالی بهش تکیه میکنی
وقتی غصه داری روش گریه میکنی
وقتی شوخیت میگیره پرتش میکنی
وقتی سرت شلوغ از جلو دست و پا برش میداری
اما دیر یا زود باز هم بهش احتیاج پیدا میکنی
به سلامتی همه دوستای با معرفت…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

خیلی حس قشنگیه
وقتی یه دوست قدیمی داشته باشی که همیشه حواسش بهت باشه
سنگ صبورت باشه در تنهایی‌ها
نگرانت بشه و دوست داشته باشه
مرسی که هستی دوست من

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوست عزیزم
اگرچه در این روز‌های تنهایی، ساعت کندتر از همیشه میگذرد، اما می‌دانم که
رفاقت به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست، بلکه به معنی حضور در درون اوست
و من این روز‌ها با تمام وجود، حضورت را حس میکنم…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند!
با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا، بها و اندازه ندارند…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

…(اسم شخص مورد نظر) عزیزم
بزرگترین لذت زندگی
داشتن یک دوست خوب و صمیمی مثل توست…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

قحطی رفیق می‌آید نه هفت سال بلکه هفتصد سال!
در سیلوی قلبم ذخیره و پنهانت می‌کنم، بگو کنعانیان منتظر نباشند!
تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن انگلیسی بامعرفت با ترجمه فارسی /متن کوتاه بامعرفت انگلیسی | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

همه به یه رفیق صمیمی نیاز دارن که بهشون کمک کنه بخندن زمانی که احساس می‌کنن دیگه هيچ‌وقت نمی‌تونن دوباره لبخند بزنن. و واسه من تو همون رفیقی. عاشقتم 💌 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق ،
تو اولَویتِ مَــني..!
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن…! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون. # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

پایبندم تا پای جان به تمامت🍃 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستی یعنی یک روح در دو بدن 🥰
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بحث سر این نیست کی تو روت خود واقعیشه
بحث سر اینه که کی پشت سرت بهت وفاداره!
# لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

همه ميتونن كثيفى هاى وجود ديگران رو ببينن.
تو اونى باش كه طلاى وجودشون رو پيدا ميكنے # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

 

طُ‌يي همه چیزِ مَن ••͜🤍! ‌

  # دوستت دارم # زندگی # همسر # ترکی # بامعرفت # شب # حقیقت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

‌‌

– اۅنیڪہ م‍‌یخادِٺ ، بہ هَر بہۅںہ‌اۍ میم‍‌ۅںہ •

‌‌
# دوستت دارم # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

آینده ی خواهم ساخت
که مثل خورشید
درخشان بودنش را همه ببینن ….. # انگیزشی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

م‍‌ن ک‍‌لا دوت‍‌ا ش‍‌خص‍‌ی‍‌ت دارم . .
ی‍‌ا ای‍‌ن‍‌کہ ان‍‌قد دی‍‌وونہ و ع‍‌اش‍‌ق کہ پ‍‌ش‍‌م‍‌ات ب‍‌ری‍‌ز‍ہ . !
ی‍‌ا ان‍‌ق‍‌د س‍‌رد و ع‍‌ص‍‌بی # مغرور # لاشی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

هيچ کس آرزوهاي تورو برآورده نمي‌کنه.
بهتره که خودت کاري کني که به واقعيت بپيوندن.✨ # انگیزشی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

من از بهترین دوستام سپاسگزارم.
مهم نیست چه اتفاقی بینمون بیوفته،
اونا همیشه در کنارم هستن.
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

شاید اون عنکبوتی که تو اتاقت بود…
که کشتیش،
به تو به چشم دوست نگاه میکرد❤️ # بامعرفت # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اگر واقعا عاشق کسی باشی
وفاداربودن‌آسونهِ …♥️ # دوستت دارم # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

خوشبختی یه مسافرته تو این مسافرت راه مهم نیست، دوست و همراه مهمه🫂 # بامعرفت # حقیقت # ترکی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

وَفادارے هرڪسے بیانگر اَرزش و لیاقت طَرفِه!- # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

وقتی وفادار باشی،
نیازی نیست بهانه ای برای کارهایت بیاوری.

🤜🤛

# بامعرفت # حقیقت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

بدون هیچ دلیلی آدم خوبی باش . # خدا # زندگی # انگیزشی # بامعرفت # آرامش # شاد

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اگر فکر می‌کنی می‌تونی پس می‌تونی:) # انگیزشی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

▾ 🌇 ▿ ▾ ‍🌠 ‌‌‌‌▿ ▾ 🎆 ▿ ▾ 🎇 ▿ ▾ 🏙 ▿

ѕтαy ѕтroɴɢ мαĸe тнeм woɴder нow yoυ're ѕтιll ѕмιlιɴɢ𖠋
قـوی بمون بـذار متعجب باشـن از اینکـه چطـور هنوزمـ لبخنـد رو لباتـه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

قبل اینڪه دوستش داشته باشے، یاد بگیر ڪه بهش احترام بزاری … 🙂❤🔐 # دوستت دارم # ادبی # همسر # بامعرفت # آرامش

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

‌ ‌
:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد 😈 # لاتی # سکوت # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

حتی‌توبازی‌شطرنجم یه‌شاه‌بدون‌ملڪه‌هیچی‌نیست . . .♡ # انگیزشی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوست واقعی كسی هست كه از ورای خنديدنت ميفهمه تو واقعا خوشحالی یا غمگین! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

𝔏𝔬𝔬𝔨 𝔞𝔱 𝔱𝔥𝔢 𝔰𝔲𝔫..^^

ℑ 𝔯𝔢𝔪𝔢𝔪𝔟𝔢𝔯 𝔶𝔬𝔲彡

♡‌⇢ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستان واقعی کسانی هستند که شما را بالا میکشند، در حالی که هیچ کس متوجه سقوط شما نشده… # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رویاها دانه‌هایی هستند که در
خاک امید رشد می‌کنن… # انگیزشی # حقیقت # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

•قول‌میدم‌که‌ازپسش‌برمیای،فقط‌ادامه‌بده• # انگیزشی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سی رو پيدا كن كه ميدونه بی‌نقص نيستی،
ولی طوری باهات رفتار ميكنه که انگار هستی. # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوست کسی است که همه چیز را درباره تو می داند و هنوز دوستت دارد # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یک رز زیبا می تواند باغ من … و تنها یک دوست می تواند دنیای من باشد # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یادت نره امروز یکم واسه خودت وقت بذاری.. # مغرور # دوستت دارم # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

چقدر زیباست سکوت کنی وقتی یکی انتظار داره که از کوره در بری☺ # بامعرفت # آرامش

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

‏واقعیت اینه که
• اکثر کسایی که در واقعیت دوستای خوب و وفاداری نیستند
‏رفیقای مجازی فوق العاده ای هستن•

#واقعیت #دوست #رفیق #وفادار #مجازی #فوق‌العاده # دوستت دارم # بامعرفت # حقیقت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

هی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

چه بگویم درباره تو؟
از زمانی که تو وارد زندگی ام شدیهر چیزی برایم تازگی دارد
و تو دلیل شادی من در زندگی هستیمن کلمات زیادی برای نشان دادن احساسم به تو ندارم
مگر آن که بگویم ممنونم!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

مشترک گرامی
تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !
“همراه آخر”

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

تو همیشه باعث لبخند من می شوی
حتی زمانی که کیلومترها با من فاصله داریتو همیشه در قلبم خواهی ماند
و هیچ چیز ما را جدا نخواهد کرددوست کسی مانند تو است، همان قدر شیرین و حقیقی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

نفس شروع زندگیست
عشق قسمتی از زندگیست
اما دوست خوب قلب زندگیست . .

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

در رفاقت رسم ما جان دادن استهر قدم را صد قدم پس دادن استهرکه بر ما تب کند جان می دهیمناز او را هرچه باشد می خریم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

من
از میان واژه‌های زلال
« دوستی » را برگزیده‌ام،
آن‌ جا که
برف‌ های تنهایی
آب می‌ شوند
در صدای تابستانی یک دوست…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

سلامتی اون رفیقـی که مجازیهاما یه جوری برات سنگ صبورهکه هیچکدوم از رفیقای واقعیتبه گرد پاش هم نمی رسن . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره:
دوستای خوب و روزهای خوب
یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره
روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Best friends stick together till the end
They are like a straight line that will not bendبهترین دوستان تا پایان در کنار هم هستند
آن ها مانند خط مستقیمی هستند که منحرف نمی شوندThey trust each other forever
No matter if you’re apart or togetherآن ها تا ابد به هم اعتماد می کنند
مهم نیست که از هم دور باشید یا در کنار همThey help you up when you fall
Your true friends are best of allزمانی که می افتی کمک می کنند تا بلند شوی
دوستان واقعی تو بهترین ها هستند

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفــــیــــق…
مـبـادا “گـرفـتـه” بـاشـی;
کــه شـهـری را بـه نـمـاز آیـــات وا مــیــدارم . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

به سلامتی اون رفیقی کهخدا هیچی بهش ندادهبه جز مرام و معرفت . . .

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق صمیمی من!از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی
اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد
و برگه ی دوستت دارم مرا ،
زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

آرزو میڪنم
بهترین معـمارِ
زندگیتـ بـاشی
سـتونِ خانـه ات همـه
ازعشق و برڪت
ســقفِ خـانـه اتـ بلـوری و شـفاف
فـضای خـانـه ات
همیشـه پـُراز مـهر بـاد

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

حکایت رفاقت حکایت سنگهای کنار ساحله …
اول یکی یکی جمع شون میکنی تو بغلت بعدش یکی یکی پرت شون میکنی تو آب ؛
اما بعضی وقتها یک سنگهای قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمی تونی پرت شون کنی …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستی مثل متکا میمونه
وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی
وقتی خوشحالی بهش تکیه میکنی
وقتی غصه داری روش گریه میکنی
وقتی شوخیت میگیره پرتش میکنی
وقتی سرت شلوغ از جلو دست و پا برش میداری
اما دیر یا زود باز هم بهش احتیاج پیدا میکنی
به سلامتی همه دوستای با معرفت…

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بسیار در دل آمد از اندیشه‌ ها و رفت
نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست
با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی
ای دوست همچنان دل من مهربان توست

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـر تشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوست مشمار آن که در نعمت زند
لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگیسعدی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست
ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

برای این‌ که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.
“آندره موروا”

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

می نویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت
که به جز تو من ندارم یه رفیق با محبت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند
با این تفاوت ک دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دلت آبی تر از دریا رفیقم
به کامت شادی دنیا رفیقم
الهی دائما چون گل بخندی
شب و روزت خوش و زیبا رفیقم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری؟
گفتم چون دارمش بی نیازم…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

من دلم می‌خواهد
خانه‌ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش
دوستانم بنشینند آرام
گل بگو، گل بشنوهر کسی می‌خواهد
داخل خانه پر مهر و صفا مان گردد
یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند
شرط وارد گشتن
شستشوی دل ها
شرط آن
داشتن یک دل بی رنگ و ریاستبه درش برگ گلی می‌کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می‌نویسم:ای یار
خانه دوستی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
خانه دوست کجاستنیلوفر عاکفیان

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتیه دوست نازنینی که گفت:قبر منو خیلی بزرگ بسازین…. چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین از دستشون شاکیه !اونم به خاطر سنگینیه مرامشون . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یک دوست کسی است که …کسی که لبخند به لب هایت می نشاند
کسی که باعث خنده ات می شودکسی که به حرف های تو گوش خواهد داد
کسی که در لحظه های خوب و بد زندگی در کنارت استکسی که به تو زمانی که به یک نفر نیاز داری یک آغوش هدیه می دهد
کسی که حواسش به تو هست و دوستت دارد

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه . . .

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکیدزندهبادرفیقبا معرفت !

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوستاز دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به سلامتی رفیقایی که سر قرار گوشی هاشون رو سایلنت نمیکنن !

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم
سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم
سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم
بلکه تو کوچه های خاکی محله مون یاد گرفتم
پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه
بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه . . .
به سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

به سلامتی رفیقی که میاد سر خاکم ، شرمنده نمیتونم برات پاشم ولی بدون خاک پاتم !!!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد
هر کجا هست، به هر فکر، به هر کار، به هر حال
عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اگر می‌خواهيد در زندگی دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته‌باشيد، کم و خيلی دير با مردم دوست شويد.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت :اون رفیق منهوقتی باختم گفت :من رفیقتم  . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستی مثل یک کتابه، چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

قلب، مهمانخانه نيست که آدم‌ ها بيايند دو سه ساعت يا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.
قلب، لانه‌ ی گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود و در پاييز باد آن را با خودش ببرد.
قلب، راستش نمی دانم چيست؟
اما اين را می دانم
که فقط جای آدمهای خيلی خيلی خوب است!
برای همیشه…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد
اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،
رفیق اونیه که بدون اون داغونی !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدرم سرد باشه،
رفقایی مثل شما دارم که دمشون خیلی گرمه . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

تقدیم به تو که نمیدانم در خاطرت میمانم یا یرایت خاطره میشم دوستت دارمنه به خاطره انکه دوستم بداری به خاطره انکه لایق دوست داشتنی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشی
که همیشه حواسش بهت باشه ،
به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …
مرســـی که هستی دوستِ من …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

به سلامتی رفیقی که زرنگه, وجودش قشنگه, قلبش یه رنگه, عشقش پر رنگه, شرابش خوش رنگه, آخرش دلم واسش تنگه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

تنها چیزی که یارانه ای نشد “رفاقت” بود چون نتونستن روش قیمت بزارن !
مخلص همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت…

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

به سلامتی پرچم ایران که سه رنگه ، تخم مرغ که دو رنگه ، رفیق که یه رنگه !

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی اون رفیقـی که مجازیهــ
امــّــــا
یه جوری برات سنگ صبوره
که هیچکدوم از رفیقای واقــعیـتـــ
به گرد پاش هم نمی رسن …!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

آنان که دوستی و محبت را به زندگی خود راه نمی‌دهند، به آن می مانند که طلوع خورشید را مانع شوند.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بنام دوگل بهشت
یکی عشق و دیگری سرنوشت
به قلم گفتم بنویس ؟ هرچه دلش خواست نوشت
ما را خاک پای دوست ، دوست را تاج سر ما نوشت . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

قلب، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد.
قلب، راستش نمی دانم چیست؟
اما این را می دانم
که فقط جای آدمهای خیلی خیلی خوب است!
برای همیشه…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

اون که بلندت می کنه، وقتی افتادی
دنبالت می گرده، وقتی گم شدی
بیدارت کنه، وقتی خوابی
نزدیکت بباشه ، وقتی بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد به غیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یک تیکه از زندگی…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

سلامتی رفقایی که میخ نگاهشون ، لاستیک دلمون رو پنچر کرده تا ما بی زاپاس تو جاده رفاقت بمونیم !!!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به سلامتی مهره های تخته نرد که تا وقتی رفیقشون تو حبس حریف به احترامش بازی نمی کنن

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟“رالف والدو امرسن”

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

وقتی تنهائیم دنبال دوست میگردیم، وقتی پیدایش کردیم دنبال عیبهایش میگردیم،
وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هایش میگردیم.
و باز هم تنهائیم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه!
به یادمون نیست ولی تو یادمونه!
بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

A best friend is like a four-leafed clover: hard to find and lucky to have
بهترین دوست مانند یک شبدر چهار برگ است: یافتنش سخت و داشتنش خوش شانسی است

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم در می آیند.
بیشتری های خودشان را به رُخ کمتری های دیگری نمی کشند
دوستان واقعی هم اندازه اند !

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

You are my best friend, my human diary, and my other half. You mean the world to me and I love you
تو بهترین دوست من، دفترچه خاطرات انسانی من و نیمه دیگر من هستی
تو برای من یه دنیا می ارزی و من دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

خدایا به هر کی هر چی نخواستی بدی خود دانی
ولی به همه حداقل یه رفیق بده !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Real friends don’t tell you pretty lies. They tell you the ugly truth
دوستان واقعی دروغ های زیبا به تو نمی گویند بلکه حقیقت زشت را بیان می کنند

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

یک دوست خوب برای داشتن یک زندگی خوب لازم است …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد !
دوست واقعی ست و تو بهترین گنجی …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Nothing could ever replace my best friend
هرگز هیچ چی نمی تونه جای بهترین دوستم رو بگیره

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Good friends show their love in times of trouble, not just in times of happiness
دوستان خوب عشق خود را در شرایط بد زندگی نشان می دهند نه فقط در خوشبختی ها

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

Nothing could ever replace my best friend
هرگز هیچ چی نمی تونه جای بهترین دوستم رو بگیره

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

توی دنیا
دوست های خوب محدودن
ولی دوستای خوب
دنیای نامحدودن
دلتنگ دوستای خوب و با معرفتم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

Sometimes being with your best friend is all the therapy you need
گاهی بودن با بهترین دوستان همه درمانی است که به آن نیاز داری

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter, and live better
بهترین دوستان در زندگی تو کسانی هستند که باعث می شوند بلندتر بخندی، درخشان تر لبخند بزنی و بهتر زندگی کنی!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

Best friends believe in you when you don’t believe in yourself
بهترین دوستان کسانی هستند که وقتی خودتو باور نداری بهت ایمان دارن

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

One friend can change your whole life
یه دوست می تونه کل زندگیتو تغییر بده

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق شفیقم، زندگی می‌توانست خیلی سخت‌تر از چیزی که سپری کردیم، باشد! این روزها که پشت سر گذاشتیم بدون پیوند رفاقت میان ما، می‌توانست به سختی سپری شود و ما با یاری یکدیگر به آسانی از آن‌ها عبور کردیم. این اتفاق را مدیون رفاقت هستیم و باید آن را برای همیشه نگه داشته و گرامی‌اش بداریم.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوست مهربانم، بابت تمام این سال‌هایی که صمیمانه کنارم بودی و در هر مرحله‌ای از زندگی یاری‌ام کردی، از تو سپاسگذار هستم. خوب می‌دانم که برای به ثمر رساندن این دوستی و مهربانی‌هایت، تا چه اندازه از وجود خود مایه گذاشته و زمان عمرت را به من اختصاص داده‌ای. این را بدان که همیشه قدردان لطف و محبت‌های تو هستم.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوست صمیمی کسی است که حرف‌های تو را می‌فهمد، پیش از آنکه زبان بگشایی
و خواسته‌های تو را می‌داند، پیش از آنکه حتی اشاره‌ای کنی.
چون او در درونت حضور دارد.
دوست عزیزم
در این روز‌های سرد غربت، بیش از هر زمان دیگری گرمای حضورت را حس می‌کنم.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

بعضی وقت‌ها کسی هست
بدون آنکه تو را در آغوش بگیرد
یا حتی تو را ببیند
یا دستانت را در دست بگیرد
فقط با کلامش
می‌تواند بوسه باران کند قلبت را…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یه رفیق صمیمی و فابریک کسی نیست جز اون که آهنگ قلبت رو می‌دونه
و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی، اونا رو واسه‌ات بخونه.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

راسته که میگن دوستان خوب و صمیمی قشنگ‌ترین خاطره‌ها رو برای هم می‌سازن
هر چند که این روز‌ها از هم دوریم، ولی یادآوری تک تک خاطرات با هم بودنمون تحمل این روز‌ها رو آسون‌تر کرده، به امید روزی که دوباره کنار هم باشیم.
دوستدار همیشگی تو … (نام خود را بنویسید)

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفقای فابریک و صمیمی، هر طور بتوانند به اندازه‌ی هم در می‌آیند.
بیشتری‌های خودشان را به رُخ کمتری‌های دیگری نمی‌کشند.
دوستان واقعی و بامعرفت، هم اندازه‌اند!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

اگه تو یکی ازین روزای سرد دوستت رو تو پارک دیدی که سیگار می‌کشید و تنهایی و اروم قدم می‌زد.
نگو ولش کن سیگاری شده. برو پیشش بگو مگه من مردم که تنهاییت رو با سیگارت سپری کنی رفیق. تا تهش باهاتم.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوست عزیزم
طعم رفاقت با تو شیرین‌ترین و گواراترین طعم دنیاست.
مرا مست می‌کند و می‌برد به روز‌های سبز و فراموش نشدنیه جوانی
به آنجا که خنده‌های سرخوشانه‌مان می‌رسید تا اوج فلک
یادش بخیر

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

در این سرمای سخت زمستان
دلگرمم به وجود دوست نازنینی مثل تو
آخر میدانی رفیق
این دلگرمی معجزه‌ها می‌کند
گویی لبخند خدا را با تمام وجود حس می‌کنم.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

حکایت رفاقت حکایت سنگ‌های کنار ساحله …
اول یکی یکی جمع‌شون می‌کنی تو بغلت
بعدش یکی یکی پرت شون می‌کنی تو آب
اما بعضی وقت‌ها یک سنگ‌های قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمی‌تونی پرت شون کنی …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

بهترین دوست خواهی بود، حتی اگر سختی راه چشمانت را از من دور کند
و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ممکنه طول بکشه با کسی صمیمی بشی
ولی وقتی دیدی اون آدم یه شخصه خاص و با ارزشه
پس به سادگی از دستش نده

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

با تمام مداد رنگی‌های دنیا
به هر زبانی که بدانی یا ندانی!
تنها یک جمله برایت خواهم نوشت:
دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

نفس شروع زندگی است
عشق قسمتی از زندگی است
اما یک دوست خوب و قدیمی، قلب زندگی است …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمی‌ره
دوستای خوب و روز‌های خوب
یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمی‌ره
روز‌های خوبی که با دوستای خوب گذشت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

خیلی حس قشنگیه
وقتی یه دوست با معرفت داشته باشی که همیشه حواسش بهت باشه
به یادت باشه، نگرانت بشه و دوست داشته باشه
مرسی که هستی دوست من

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

من رسم دوستی‌ام مثل نان نیست که گرمش سر سفره دل باشد و سردش سهم نمکی!
چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت را دوست دارم …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

خیالم راحته که زمستون هرچقدرم سرد باشه،
رفقایی مثل شما دارم که دمشون خیلی گرمه …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

اهای رفیق …
روی نبودنت هم می‌توان حساب کرد …
یادت می‌ارزد به تمام کسانی که بودن‌هایشان بوی بیزاری می‌دهد …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

نوشته‌های روی شن، مهمان اولین موج دریا هستند.
اما حکاکی‌هاى روی سنگ، مهمان همیشگی تاریخ هستند
و دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگاران ابدی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ستاره پنج گوشه دارد،
مربع چهار گوشه دارد،
مثلث سه گوشه دارد،
پاره خط دو انتها دارد،
اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

معجزه‌ای وجود دارد که دوستی نامیده می‌شود
و در میان دل اقامت دارد
شما نمی‌دانید که چگونه بوجود می‌آید و چگونه آغاز می‌شود.
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می‌آورد همیشه موهبتی خاص می‌بخشد
و شما متوجه می‌شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

زندگی با صدا شروع میشه، بی‌صدا تموم میشه …
عشق با ترس شروع میشه، با اشک تموم میشه …
دوستی خوب، هر جایی میتونه شروع بشه،
اما هیچ جا تموم نمیشه!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

فراموش کردن رفیقان، بی احترامی به قانون خاطره‌هاست.
ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اسمتو رو ساحل ننویس، چون امواج دریا اونو می‌شوره و محو می‌کنه،
اسمتو رو آسمون ننویس، چون باد می‌وزه و اونو می‌بره،
اسمتو تو قلب دوستات بنویس، اونجاست که برا همیشه باقی می‌مونه.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستی مثل بالشته:
وقتی خسته‌ای بهش تکیه می‌کنی
وقتی خوشحالی بغلش می‌کنی
وقتی غصه داری روش گریه می‌کنی
پس بالشتتم رفیق!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

به سلامتی پرچم ایران که سه رنگه، تخم مرغ که دو رنگه، رفیق که یه رنگه!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

در این دنیای پر از فریب، پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب، شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

 سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم
سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم
سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

تنها چیزی که یارانه ای نشد “رفاقت” بود چون نتونستن روش قیمت بزارن !
مخلص همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

 هندی بلدی ؟
قیفر میتاپ ریز کاخ
بلد نیستی ؟ عیب نداره از آخر بخون !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

 دوستانم همه نابند ، طلا سیری چند ؟
درد از همه شان دور ، بلا سیری چند ؟
بی گل روی عزیزان ، نفستم می گیرد
بی حضور رفقا ، صلح و صفا سیری چند ؟

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

 سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه !
به یادمون نیست ولی تو یادمونه !
بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

 عشق + اهمیت = مادر
عشق + ترس = پدر
عشق + کمک = خواهر
عشق + دعوا = برادر
عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

 پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری ؟
گفتم چون دارمش بی نیازم …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

 دوست خوب مثل قرص مسکن می مونه ، همیشه آرومت میکنه !

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

 غمها چو کوه گشته و بیداد میکند
عمرش دراز باد آنکه ز ما یاد میکند

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

 دوستی مثل متکا میمونه
وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی
وقتی خوشحالی بهش تکیه میکنی
وقتی غصه داری روش گریه میکنی
وقتی شوخیت میگیره پرتش میکنی
وقتی سرت شلوغ از جلو دست و پا برش میداری
اما دیر یا زود باز هم بهش احتیاج پیدا میکنی
به سلامتی همه دوستای با معرفت …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق خوبم، سفر سلامت. نبود تو هم درست مثل بودنت، به من دلگرمی می‌دهد.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

زندگی به من آموخت که رفاقت خود مردانگی و مردانگی خود رفاقت است.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق من، تو شریک بدترین و بهترین لحظه‌های من بوده‌ای و حضورت در روزگارم را شکرگذارم.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق، مبادا لحظه‌ای خود را در این همهمه تنها احساس کنی، من همیشه پشت سرت ایستاده‌ام.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق نازنینم، خوب میدانم که هر کجا بروم، تو پیش‌تر از من آن جا منتظر مانده‌ای.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ای دوست به خدا دوری تو دشوار است
بی تو از گردش ایام دلم بیزار است
بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد
دل افسرده من طالب یک دیدار است

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست
گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست
هر شبم نقش تو ماه شب چشمان منست
روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست
توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره
دوستای خوب و روزهای خوب
یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره
روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت دارد
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری ؟
گفتم چون دارمش بی نیازم . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

برخی افراد میگن رفیق مانند لیمو شیرینه، بعد یه مدت تلخ میشه اما یکی نیست
به این برخی افراد بگه لیمو شیرین همۀ وقت} شیرینه تو چاقو به جیگرش نزنن تلخ نمیشه

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

توی دنیا
دوست های خوب محدودن
ولی دوستای خوب
دنیای نامحدودن
دلتنگ دوستای خوب و با معرفتم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست
ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه . . .
اس ام اس رفیق و رفاقت
رفـاقت بار سنگینی ست !
کسی بـر دوش میگیرد که یک دنیا وفا و مرام دارد
به سلامتیه رفیق واقعی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . .
عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . .
دوستیه خوب ، هر جایی میتونه شروع بشه، اما هیچ جا تموم نمیشه !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ما با نفس سلامت ای دوست
خوشیم
از گرمی هر کلامت ای دوست
خوشیم
هرچند که افتخار دیدارت نیست
با زنگ خوش پیامت ای دوست
خوشیم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یه رفیق مفید میشه که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه
یه رفیق مفید میشه که موتور و اتومبیل نداشته باشه
یه رفیق مفید میشه که پولدار نباشه و لباس هاي مارک نپوشه
اما یه رفیق مفید باید یه ذات مفید و یه قلب مهربون داشته باشه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دلت آبی تر از دریا رفیقم
به کامت شادی دنیا رفیقم
الهی دائما چون گل بخندی
شب و روزت خوش و زیبا رفیقم . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟
“رالف والدو امرسن”

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند !
با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق خوب اونیه که در تمام لحظه های غم و شادی کنار تو باشه
حرفت رو بخونه قبل از اینکه خودت بخوای چیزی بگی
و حالت رو بهتر کنه فقط با بودن کنارت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوری دوستی های کوچکو از دل میبره
ولی به دوستی های بزرگ عظمت میده

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ممکنه طول بکشه با کسی صمیمی بشی
ولی وقتی دیدی اون آدم یه شخصه خاص و با ارزشه
پس به سادگی از دستش نده

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یاد ها فراموش نخواهد شد حتی به اجبار
و دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

یه کفش همه وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش میذاره
کفشتم رفیق !

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

میدانی چیست رفیق ؟عشق زیباستدوست باید باشداما حال زندگی وقتی خوب میشود کههوای خودت را داشته باشی …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هر آن که جانب اهل خدا نگه داردخداش در همه حال از بلا نگه داردحدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوستکه آشنا سخن آشنا نگه دارد

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یه چیزایی رو نباس از دست داد
مثل رفیق واقعی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

سلامتی رفیقی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

وقتی یه دوست خوب پیدا کردی تا آخر عمر فراموشش نمی کنی
حتی اگه ازت دور باشه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست
گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست
هر شبم نقش تو ماه شب چشمان منست
روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستای خوب بهترین خاطره ها رو برای همدیگه می سازن
من قشنگ ترین خاطره ها را با تو دارم دوست خوبم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است
دلم برای رفیقان با وفا تنگ است

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

می گن دوست خوب نعمته
پس من برای داشتن دوستی مثل تو باید سپاسگذار باشم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ای دوست به خدا دوری تو دشوار است
بی تو از گردش ایام دلم بیزار است
بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد
دل افسرده من طالب یک دیدار است

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدرم سرد باشه،
رفقایی مثل شما دارم که دمشون خیلی گرمه …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دیگه از زغال دلسوخته تر داریم ؟
زغالتم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوست از پشت بهت خنجر نمی زنه
کنارت و پا به پات می یاد حتی اگه تمام دنیا مقابلت ایستاده باشن

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ
دوستی تلفیق شعور من و توست
دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان من و تو

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اگه کسی رو پیدا کردی که بدون ترس تمام رازهاتو بهش بگی به اون می گن یه دوست خوب

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یه رفیق با معرفت، یه تکیه گاه همیشگیه تو غم و شادی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستی نشانی از عشق داره
کسی می تونه دوست تو باشه
که از صمیم قلب اون رو دوست داشته باشی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست
دولت بی دوست در جهان پابنده نیست

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بهترین دوست تو شادی رو به تو هدیه می کنه و غم و اندوهت رو تسکین می ده

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

نفس شروع زندگیست
عشق قسمتی از زندگیست
اما دوست خوب قلب زندگیست …

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق خوب پزشک زندگیست تا آخر عمر مریضتم رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم
سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم
سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

یاد یاران قدیم نروداز دلِ تنگ
چون هوای چمن از یاد اسیرانِ قفس

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست
توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوست یعنی وقت اضافه
یعنی تو همیشه براش عزیزی حتی توی وقت اضافه

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

لوطی شماره کفشت رو بفرست بزنیم به پیشونیمون تا مه بدونن خاک پاتیم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

من
از میان واژه های زلال
دوستی را برگزیده‌ام
آن‌ جا که
برف‌ های تنهایی
آب می‌ شوند
در صدای تابستانی یک دوست

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

چنان کاری دلت با قلب من کرد که موج زلزله با ارگ بم کرد

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت دارد
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دلم برات پر پر شده دوختمش (۰) حالا تنگ شده

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره
دوستای خوب و روزهای خوب
یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره
روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

می خوام یه اتوبوس بسازم اتو دارم ولی بوس ندارم یه بوس می دی بسازمش .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی اون رفیقـی که مجازیه
امــّــــا
یه جوری برات سنگ صبوره
که هیچکدوم از رفیقای واقــعیـت
به گرد پاش هم نمی رسن …!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای درش بیاری باید دلت رو بشکنی .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

زغال اسفندتم رفیق
میسوزم تا چشم نخوری !

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

خیلی حس قشنگیه
وقتی یه دوست فاب داشته باشی که همیشه حواسش بهت باشه
به یادت باشه، نگرانت بشه و دوست داشته باشه
مرسی که هستی دوست من

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

هم چنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست
گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

اعتبار دوستی شما رو به پایان است لطفا برای اعتبار مجدد آن یک اس ام اس ارسال نمایید(دوست همراه )

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

سلامتی رفیق هایی که از پل نامردی رد نمیشن
ولی تو دریای مردانگی غرق میشن

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست .

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

شماره کفشتو بفرست تا بزنم رو پیشونیم تا همه ببینن ما خاک پاتیم رفیق!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری ؟
گفتم چون دارمش بی نیازم . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق
باد باشی خاکتم
درخت باشی برگتم
چشمه باشی آبتم
هر جا باشی یادتم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

عاقبت گر عمری باشد ماندگار / میگذارم این سخن را یادگار
مینویسم روی کوه بی ستون / زنده باد یاران خوب روزگار

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

نوشته های روی شن، مهمان اولین موج دریا هستند
اما حکاکی هاى روی سنگ، مهمان همیشگی تاریخند
و دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگاران ابدی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ما با نفس سلامت ای دوست
خوشیم
از گرمی هر کلامت ای دوست
خوشیم
هرچند که افتخار دیدارت نیست
با زنگ خوش پیامت ای دوست
خوشیم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق ، معامله فسخ شد ؛ در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ، ندادم . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

حکایت رفاقت حکایت سنگ های کنار ساحله …
اول یکی یکی جمع شون میکنی تو بغلت
بعدش یکی یکی پرت شون میکنی تو آب
اما بعضی وقت ها
یه سنگ قیمتی گیرت میاد
که هیچ وقت نمی تونی پرتش کنی …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . .
عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . .
دوستیه خوب ، هر جایی میتونه شروع بشه، اما هیچ جا تموم نمیشه !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفـاقت بار سنگینی ست !
کسی بـر دوش میگیرد که یک دنیا وفا و مرام دارد
به سلامتیه رفیق واقعی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد !
دوست واقعیست و تو بهترین گنجی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست
ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

عاقبت گر عمری باشد ماندگار
میگذارم این سخن را یادگار
مینویسم روی کوه بی ستون
زنده باد یاران خوب روزگار

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

توی دنیا
دوست های خوب محدودن
ولی دوستای خوب
دنیای نامحدودن
دلتنگ دوستای خوب و با معرفتم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

عشق + اهمیت = مادر
عشق + ترس = پدر
عشق + کمک = خواهر
عشق + دعوا = برادر
عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق . . .

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اول صحت، دوم جمال، سوم مال و چهارم رفیق. این‌ها پله هاي نردبان سعادت هست

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفـاقت بار سنگینی ست !
کسی بـر دوش میگیرد که یک دنیا وفا و مرام دارد . . .

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

برخی افراد میگن رفیق مانند لیمو شیرینه، بعد یه مدت تلخ میشه اما یکی نیستبه این برخی افراد بگه لیمو شیرین همۀ وقت} شیرینه تو چاقو به جیگرش نزنن تلخ نمیشه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

می نویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت / که به جز تو من ندارم یه رفیق با محبت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

فکر می کردم که برام یه رفیق و همدمی تو کویر آرزو باران رحمتی به گمونم آخر عاشقای عالمی
بذار راحتت کنم فکر می‌کردم آدمی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دلت آبی تر از دریا رفیقم
به کامت شادی دنیا رفیقم
الهی دائما چون گل بخندی
شب و روزت خوش و زیبا رفیقم . . .

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

عشق + اهمیت = مادر
عشق + ترس = پدر
عشق + کمک = خواهر
عشق + دعوا = برادر
عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ارزش رفیق آنقدهست که برایش پل عبورشوم حتی اگرنگاهش به زیرپایش نیفتد

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

مشترک گرامی !
تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !
” همراه آخر “

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

همین که فهمید غم دارم آتش گرفت
به خودت نگیر رفیق
سیگارم را گفتم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یه رفیق مفید میشه که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه
یه رفیق مفید میشه که موتور و اتومبیل نداشته باشه
یه رفیق مفید میشه که پولدار نباشه و لباس هاي مارک نپوشه
اما یه رفیق مفید باید یه ذات مفید و یه قلب مهربون داشته باشه

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخودآگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست ، دست حق همراهت . . .

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

همه ي وقت رفیق پابرهنه ها باش چون هیچ ریگی به کفششان نیست

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند !
با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

افتخار نکن که به اندازه تار موهات رفیق داری
وقتی محتاجشون میشی میفهمی که ” کچلی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هر چیزی نو کردن‌ اش ذوق و افتخار دارد الّا رفیق که کهنه‌ اش بهتر…چون آنچه به پای کهنه کردنِ رفاقت رفته را به هیچ قیمتِ دیگر نمی‌ توان خریدتو اگر می‌ خواهی زرنگ بودن‌ ات را به رخ بکشی عزیزِ دلم به جایِ دور ریختن و نو کردن رفیق‌ ها و رفاقت‌ هات، کهنه‌ شان کن

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هی رفیق
ماندگار باش نه یادگار
من یادگاری چندان دارم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

عجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت دارد ؛ شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شوداما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

تا نگذری از جمع به فردی نرسیتا نگذری از خویش به مردی نرسیتا در ره دوست بی سر و پا نشویبی درد بمانی و به دردی نرسی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ب صدایت معتادشدم رفتی رفیق حالاهرروزخاطراتت راتزریق می کنم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

در زندگی هرکس باید یک نفر باشدمرد و زن بودنش مهم نیستفقط باید یک نفر باشدیک آدمیک دوستیک همدمیک رفیقیک نفر که جویای حالت باشدنگرانت باشدتو را بهتر از خودت بشناسد

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هم چنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست / گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست
هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من است / روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

زیر باران میروم تا کوی دوستمی روم با عشق تا هر جا که اوستای خوش آن روزی که دل در یاد اوستوی خوش آن روزی که رخ رخسار اوست

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن کوتاه تیکه دار رفاقتی/ تیکه به رفیق [پیشنهادی] | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی
# مغرور

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉
# خسته # حاضر جوابی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂
# نامردی # لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون. # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

زمان خیلی باارزشه مطمئن شو
که با آدمای با ارزش می‌گذرونیش••• # نامردی # دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰
# مغرور # نامردی # حاضر جوابی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃
# نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى # حقیقت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

درخت هم وقتی تشنشه با آب مهربونه

پس هرکسی رفیق نیست 🙂 
# نامردی # لاشی # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

هرکی که خوبتو میخواد رفیقت نیس:)✨💔
# نامردی # لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!
‌ # نامردی # دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هیچ نقابی، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست
# خسته

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

اشتباه ما این بود…! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤
# لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

باز همینم خوبه
 
رفیقامون موقع سلفی پشتمونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بعضیا تو وقت خالی شون باهات حرف میزنن ولی بعضیا وقتشون رو خالی میکنن تا باهات حرف بزنن فرق این دو تا رو بفهم 🙁
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

افتادم زمین گفتم رفیق دستمو بگیر یادم نبود مار دست نداره (:
# لاشی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

از من گفتن

“خوبی ها رو حروم آدمای نفهم نکنین” # لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

توحال خوبم خط میزنم یکی یکی کسایی رو ک توحال بدم نبودن👍 # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

یـاد گرفتیم حسـادت رفیق از رقـابـت رقـیب بدتره😉🤙🏽 # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

< مراقب چیزایی که به آدما میگی باش،دوست امروزت میتونه دشمن فردات باشه…!> # نامردی # حقیقت # کارما

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟ # لاشی # حاضر جوابی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

هر دوست که دم زد ز وفا

دشمن شد

👤 حافظe²
# نامردی # حافظ

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

آدم با بعضی رفیقا که دعوا میکنه
تازه میفهمه چقد دشمن بودن
 
# لاشی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

توی دنیا
دوست های خوب محدودن
ولی دوستای خوب
دنیای نامحدودن
دلتنگ دوستای خوب و با معرفتم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

اگر می‌خواهیددر زندگی دوستان وفادار ویاران غمخوار داشته‌باشید،کم و خیلی دیر با مردم دوست شوید.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

به کنج سینه منزل کردی ای دوستدلم را رهن کامل کردی ای دوستدلم مستغرق دریای غم بودمرا مهمان ساحل کردی ای دوست

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

باغ بهشت کاین همه وصفش کنند نیستجز جلوه ای ز صحن مصفای کوی دوستگل های باغ با همه شادابی و نشاطخار آیدم بدیده نبینم چو روی دوست

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

خصـم داناکه دشمن جان استبهتر از دوستیکه نادان است

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد !
دوست واقعیست و تو بهترین گنجی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ما با نفس سلامت ای دوست
خوشیم
از گرمی هر کلامت ای دوست
خوشیم
هرچند که افتخار دیدارت نیست
با زنگ خوش پیامت ای دوست
خوشیم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق
باد باشی خاکتم
درخت باشی برگتم
چشمه باشی آبتم
هر جا باشی یادتم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترین دوست دنیا

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

سلامتی اون رفیقـی که مجازیه
امــّــــا
یه جوری برات سنگ صبوره
که هیچکدوم از رفیقای واقــعیـت
به گرد پاش هم نمی رسن …!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت دارد
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست
توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم
سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم
سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

نفس شروع زندگیست
عشق قسمتی از زندگیست
اما دوست خوب قلب زندگیست …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

اگه کسی رو پیدا کردی که بدون ترس تمام رازهاتو بهش بگی به اون می گن یه دوست خوب

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

Between a 100 yesterdays & a 100 tomorrows ,There is only one today and I would not let this pass without saying thanks for being such a lovely friend..بین ۱۰۰ دیروز و ۱۰۰ فردا فقط امروز وجود دارد من بخودم اجازه نمی دهم که امروز را بدون تشکر از رفیق دوست داشتنیم بگذرانم.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to haveدوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

True friends are like morning ,you can’t have them whole day .., But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever…دوستان حقیقی مثل صبح هستند ، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز ، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

Good friend don’t let you do stupid things … aloneدوست خوب نمی گذارد کارهای احمقانه را به تنهایی انجام دهی!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

If you have great friends, take the time to let them know that they are greatوقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

The great thing about new friends is that they bring new energy to your soulخوبی دوستان جدید این است که انرژی تازه ای به روحت تزریق می کنند

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value meدر این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

In my friend, I find a second selfدر دوستم، خود دومم را پیدا کردم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Stars has 5 ends  Square has 4 ends  Trinagle has 3 ends  Line has 2 ends  but Circle of our friendship has no endستاره پنج گوشه دارد،مربع چهار گوشه دارد،مثلث سه گوشه دارد،پاره خط دو انتها دارد،اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always thereدوستان خوب مانند ستاره ها هستند، همیشه آن ها را نمی بینی اما می دانی همیشه آن جا هستند

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

.Good FRIENDS CaRE for each Other..  CLoSE Friends UNDERSTaND each Other…  and TRUE Friends STaY foreverدوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

A true friend accepts who you are, but also helps you become who you should beدوست واقعی کسیه که تو رو همونجوری که هستی قبول داره
اما بهت کمک می کنه تا به کسی تبدیل بشی که باید باشی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from Godثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه  داشتن دوستی مثل شماست،یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

A old and true friend reaches for your hand and touches your heartدوست قدیمی و واقعی دستانت را می گیرد و قلبت را لمس می کند

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

There are plenty of acquaintances in the world, but very few real friends. You can hardly make a friend in a year, but you can lose one in an hour‎جهان پر از آشنایان است، ولی دوستان واقعی بسیار اندکند. ‎به سختی می توانی طی سالی یک دوست برای خود فراهم کنی، ‎ولی می توانی دوست را طی ساعتی از دست بدهی.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

If you have a best friend that you can talk to about anything and they won’t judge you, never let them goاگر بهترین دوستی داری که می توانی درباره هر چیزی با او صحبت کنی و او تو را قضاوت نکند هرگز او را از دست نده

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

 God evidently does not intend us all to be rich, or powerful, or great, but He does intend us all to be friends‎آشکار است که خداوند صلاح ندیده است ‎که ما همه ثروتمند، قدرتمند یا بزرگ باشیم ولی او اراده کرده است که همگی دوست یکدیگر باشیم.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smileدوستی که اشک تو را می فهمد با ارزش تر از دوستانی است که تنها لبخند تو را درک می کنند

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors are kind enough for that but to do the like office for our spirits.‎دوست را برای غذا و پوشاک نمی خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین ها را برای روحمان فراهم آورد.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

True friends are the ones who lift you up, when no one else has noticed you’ve fallenدوستان واقعی کسانی هستند که تو را از زمین بلند می کنند زمانی که هیچ کس حتی به افتادن تو توجهی نکرده است

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

 I have perceived that to be with those I like is enoughباور رسیده ام که همین بس ‎که با آنان که دوستشان دارم زندگی کنم.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

Friend is the sunshine of lifeدوست خورشید زندگی است

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourselfدوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

True friendship comes when the silence between two people is comfortableدوستی واقعی زمانی رخ می دهد که سکوت میان دو نفر مایه آرامش باشد

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

A true friend is somebody who can make us do what we can‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

A single rose can be my garden… a single friend, my worldیک رز زیبا می تواند باغ من … و تنها یک دوست می تواند دنیای من باشد

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Friendship is not about finding similarities, it is about respecting differences. You are not my friend because you are like me, but because i accept you and respect you the way you areدوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you areدوست کسیه که گذشته تو رو درک می کنه، به آینده تو ایمان داره و تو رو با همین طوری که هستی قبول داره

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value meدر این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constantبه آرامی و به مرور وارد یک رابطه دوستی شو اما زمانی که در آن هستی ثابت قدم و وفادار باش

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

‏A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed, the result is a colorful bridge between two heartsدوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracksدوستی همانند یک شیشه ظریف است، وقتی می شکند می توان آن را درست کرد اما ترک های آن برای همیشه باقی خواهد ماند

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

The one who likes you most, sometimes hurts you, but again he is the only one who feels your painکسی که شما را بیش از همه دوست داره،بعضی وقتا بهت صدمه می زنه.اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

No friendship is an accidentهیچ رابطه دوستی تصادفی نیست

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

‏Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow it. Write your name on hearts of your friends, thats where it will stayاسمتو رو ساحل ننویس چون امواج دریا اونو می شوره و محو می کنه،اسمتو رو آسمون ننویس چون باد میوزه و اونو می بره،اسمتو تو قلب دوستات بنویس ،اونجاست که برا همیشه باقی می مونه.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

A friend to all is a friend to noneکسی که دوست همه است دوست هیچ کس نیست

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Only two states, both of them bad, but almost like being together and had each other to do goodفقط دو تا رفیق میتونن هردو حالشون بد باشه ولی با کنار هم بودن حال همو خوب کنن

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance; they make the latitudes and longitudesهیچ چیزی نمی تواند باعث شود زمین آن قدر بزرگ به نظر برسد که میان دوستان فاصله بیندازد، بلکه این دوستان هستند که طول و عرض جغرافیایی را تعریف می کنند

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Good friend’s heart-warming. That one is with you that you can leanدوست خوب یعنی دلگرمی. یعنی یکی هست همراهت که میتونی بهش تکیه کنی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

Talking to your best friend is sometimes all the therapy you needحرف زدن با بهترین دوستت گاهی همه آن درمانی است که به آن نیاز داری

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

The great thing about new friends is that they bring new energy to your soulخوبی دوستان جدید این است که انرژی تازه ای به روحت تزریق می کنند

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

.Happiness means having a good friendخوشبختی یعنی داشتن دوست خوب

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بیو با معرفتی / متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

مَنَ گَلَمَ⚘ تَوَ مَنَگَلَیِ🤪 بَاَهَمَ مَیِشَیِمَ گَلَ مَنَگَلَیِ🤣
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق زمین بخوری عصاتم
مریض بشی دواتم
ناراحت باشی پیشتم
همه جوره من پشتتم😄❤️ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق


‌ ───• · · · ⌞♥️⌝ · · · •───
ᴹᵞ ᵂᴼᴿᴸᴰ ᴵˢ ᴴᴬᴾᴾᵞ ᵂᴵᵀᴴ ᵁ
‌‌‌
« جهانِ من با طُ خوش است••͜♡! ‌»
⠀#aynaz_soz0 # دوستت دارم # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق… من قبل از تو یه شبِ تاریک بودم🌑
ولی وقتی اومدی.. 🙃
شدی ماه اون شبِ تاریک.. 🌔
💛⃟⃝🧡⃟⃝⃟⃝☻ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوســــــ👭ــــت واقـعی☺️
کسیـــــہ کہ🗣💕🍃
اگـہ یہ روز بـاهـات حـرف نزنه😐❤️
روزشـ شـب نمیشـه🌞🌙 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم… # ادبی # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون. # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

اگه کنارتون خل و چلمـ (B
یعنی از اعماق وجودم دوستون دارم☻︎♡︎ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

سر به دیوار نگذار رفیق!

به غیرت شانه هایم

برمیخورد… # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

 

"طُ♡" آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌
‌‌‌

  # ادبی # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق میدونی فرق تو با کفش چیه
کفش لنگه داره اما تو لنگه نداری
میدونی فرقت با ماه چیه ماه سه حرفه
اما تو حرف نداری # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪
# پسرانه # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

توی خرابه ترین جاهای دنیا

با خط خراب و صدای خراب میگم

ک خرابتم رفیق❤️👬
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

•ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ♡

  # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی # همسر # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق باید خل و چل باشه
تا بشه کنارش راحت دیوونگی کرد
و اَز تَه دل خندید ‹🤪♥️› # بامعرفت # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

امیدوارم برای حالِ خوبت
محتاجِ بودنِ هیچ آدمی
توی زندگیت نباشی. # ادبی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

•باب‌اِسفَنجی. . .
•سَندی‌و‌گَری‌رُ‌هَم‌داشت🐝!-
•وَلی‌وَقتی‌پاتریک‌باهاش‌قَہر‌بود🌻!-
•یِہ‌جورِخاصی‌ناراحَت‌میشُد🌙!-
•انگار‌هیشکیو‌نَداشت:). . .🖤🔎!''
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

𝐵𝑒 𝑇𝒉𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑓𝑒
آدم خوبهِ زندگی خودت باش…! # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستان واقعی مثل صبح هستند،نمی شود تمام روزآنها را داشت؛اما مطمئنی که فردا ،هفته بعد و تا ابد هستند.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدمبلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتمپس خوب میدونم که برای کدوم رفیق زمین بخورمکه از زمین خوردنم شاد نشهبلکه دست خاکیم رو بگیرهو از زمین بلندم کنه

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما..رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیشبه خاطر یه رنگیش…معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنشبه خاطر خاکی بودنش…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یه رفیق خوب میشه که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که موتور و اتومبیل نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که پولدار نباشه و لباس‌های مارک نپوشه.
اما یه رفیق خوب باید یه ذات مفید و یه قلب مهربون و با معرفت داشته باشه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

میگن به یکی که گفتی نوکرتم
از “نون” نفس تا “میم” مرگ باهاش باش
نوکرتم رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

قحطی رفیق می‌آید نه هفت سال بلکه هفتصد سال!
در سیلوی قلبم ذخیره و پنهانت می‌کنم، بگو کنعانیان منتظر نباشند!
تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاک
ارزش دوست به وفاست، ولی ارزش دوست بامعرفت من به اندازه تمام دنیاست..

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید: کی می‌دونه کجا دور زدن ممنوعه؟
یکی دستشو بلند کرد و گفت: ” تو رفاقت ”!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه‌ی هم در می‌آیند.
بیشتری‌های خودشان را به رُخ کمتری‌های دیگری نمی‌کشند.
دوستان واقعی و بامعرفت، هم اندازه‌اند!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

همه آدم‌ها…
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ نمی‌کند.
ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ دلت نمی‌گیرد…
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ‌ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ…
ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕ می‌شوند
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ میﮑﻨﺪ…
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ…
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ…
ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ نباید ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ و بامعرفت هستند…
انگیزه ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ…
ﺑﺎﻳﺪ همیشه ﺑﺎﺷﻨﺪ
تا آخر دنیا…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستاناز درد هیچ عشقی نسوزمبه سلامتی تمای رفیق‌های بامرام

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

تنها چیزی که یارانه‌ای نشد رفاقتهچون نتونستن روش قیمت بزارن مخلص همه‌ رفقای با معرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

هی، رفیق
زمان هست که وفاداری تورا اثبات می‌کند
نه زبان!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق عزیزم
صبرت که تمام شد
نرو
تازه معرفت از آن لحظه شروع می‌شود.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به سلامتیه رفیقی که میتونست دورت بزنه، اما دورت گشت!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق…
مبادا “گرفته” باشی.که شهری را برایت به نماز آیات وامیدارم…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق اونه که می‌تونی پیشش راحت از اشتباهاتت بگینه اونی که سعی میکنی جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق معامله فسخ شد
در قبال دنیا یک تار مویت را می‌خواستند ندادم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

می‌دانی رفیق
درد دل نمی‌کنم
زخمی که از عصب بگذرد
دیگر درد ندارد!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

آدم‌ها را از قدمت دوستانشان بشناس، نه از تعداد دوستانشان…!

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفاقت بار سنگینی ست!
کسی بر دوش می‌گیرد که یک دنیا “وفا” دارد…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

با هر رنگی رفاقت کن.
اما رفاقت را رنگ نکن

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق
دلتنگ شدی پیش ماهم بیا
کمی غصه هست باهم می‌خوریم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don”t sayهر کسی چیزایی رو که شما می‌گین می‌شنود، اما دوستان به حرفای شما گوش می‌دهند ‎وبهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی‌گین می‌شنون.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

‏Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow itWrite your name on hearts of your .friends, thats where it will stayاسمت رو روی ساحل ننویس، چون امواج دریا اونو می‌شوره و محو می‌کنه، اسمتو رو آسمون ننویس، چون باد میوزه و اونو می‌برهاسمتو تو قلب دوستات بنویس، اونجاست که برا همیشه باقی می‌مونه.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

Friends are God”s way of taking care of us.
دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixedthe result is a colorful bridge between two heartsدوستی عمیق مثل رنگین کمونه، وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می‌شن، نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

.A true friend is somebody who can make us do what we can
‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می‌دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم. 

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

.We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors arekind enough for that but to do the like office for our spiritsدوست را برای غذا و پوشاک نمی‌خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین‌ها را برای روحمان فراهم آورد..

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Good FRIENDS CaRE for each Other…CLoSE Friends UNDERSTaND each Other…and TRUE Friends STaY forever
دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می‌کنندو دوستان واقعی برای همیشه می‌مانند.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

True friends are like morning ,you can’t have them whole dayBut can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & foreverدوستان حقیقی مثل صبح هستند، تو نمی‌توانی برای همه روز آن‌ها را داشته باشیاما می‌توانی مطمئن باشی آن‌ها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God
ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه داشتن دوستی مثل شماست، یک هدیه گرانبها از طرف خداوند..

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the wordsیه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه‌ات بخونه.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

Stars has ۵ ends Square has ۴ ends Trinagle has ۳ ends Line has ۲ ends but Circle of our friendship has no end
ستاره پنج گوشه دارد، مربع چهار گوشه دارد، مثلث سه گوشه دارد، پاره خط دو انتها دارد، اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یه عاشق میگه: اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم!
اما یه رفیق میگه: اگه بمیرم هم نمیذارم برات اتفاقی بیفته …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بیو با معرفتی / متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

وقتي‌توي‌دلم‌غمہ،تنها‌رفیقمه🤍
میشنوه‌درد‌دلامو💌
عاشقشمو،عاشق‌منہ♥️
حل‌میکنہ‌مشکلامو…✨ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن…! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

یکم آروم تر عشقم✋
داری واسم خدا میشی😍❤️💯 # بامعرفت # همسر

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ما همانیم که بودیم و محبت باقیست . .☁️🍃 # ادبی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

نه کسایی که جلوتن مهمن،نه کسایی که پشت سرتن،اونی که کنارت ایستاده مهم ترین آدم زندگیته⚜️🤎
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

‏شازده کوچولو :
آدما دنیاشون چقدر جمعیّت داره ؟
روباه :
بعضیا هفت میلیارد
بعضیا یه نفر ••͜🖤🔒 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!
#سعدی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

‹ غمت مباد که دنیا ز هم جدا نکند رفیق های در آغوشِ هم گریسته را.˘˘ › # بامعرفت # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

اگه یه دختر بهت میگه :
یادته یه ماه پیش ساعت ۲۲:۳۰ بهم چی گفتی ؟
بهش نخند، نگو من یادم نمیاد دیشبی خوردم
به خودت ببال چون براش ارزش داری
وگرنه دخترا روزی ۵۰ بار فقط
کش موشونو گم میکنن :)) # بامعرفت # دختر

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

❤I love you baby❤

‌ 🎧 🎧 🎧 🎧
🎧 🎧🎧 🎧
‌ 🎧 🎧 🎧
‌ 🎧 🎧
‌ 🎧 🎧
🎧

کنید قلب میشه❤
بفرس براش 🥺 # دوستت دارم # زندگی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بهترین دوست آینه است
وقتی من گریه میکنم او نمی خندد🎈
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق گرامی تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است ادامه دارد🤘👏 (همراه آخر) 🤜🤛 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

تو همونی بودی کہ باهاش وسط غمام یهو بلند بلند میخندیدم!

# دوستت دارم # بامعرفت # آرامش

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ࢪفي٘ق ڪۿ دآشِتۿ بٰآشِي٘ آنۢگآࢪ دنۢي٘آ رꪆ دآري٘⁽⇣🥺💗،!)۽ رفي٘ق ڪۿ دآشِت بٰآشِي٘ دي٘ڰۿ غۭـۭم نۢدآري٘⁽⇣😻َِ❤،!) خ٘خ٘ݪآـآص͜صۿ بٰڰمـۭم آـآمـۭمزوꪆز توꪆݪد ي٘ۿ خ٘خ٘وꪆشِڪݪ دآري٘مـۭم⁽⇣♥💋،!)۽ شِنۢگوꪆݪ مـۭمنۢگوꪆݪمـۭم توꪆݪدت ڪݪي٘ مـۭمبٰآـآرڪآآآآ⁽⇣🐣💙،!)۽ # تبریک تولد # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بعضی وقتا یه رفقایی داری که
حالت براشون مهمه و وقتی که حالت
خوب نیست همه کاری برات انجام میدن
تا دوباره خوب بشی و خوشحال بشی!
به اینجور آدما میگن رفیق:)💝👌🏻

# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

بهترین دوست من 👀:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جغد شب زنده دار🦉
مثل پاندا خسته🐼
مثل ماهی کم حافظه🐟
مثل کوالا تنبل🐨
و مثل پنگوئن بی حوصله‌ست🤣🐧 # بامعرفت # لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

♡ ♡ ولے هیشکے ت نمیشـہ قشنگیـہ رـ؋ـاقت اصلا بـہ همین کهنگیشـہ ♪….. 🙂 ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # بامعرفت # مغرور # حقیقت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یـ چیزایی رو نباید از دس داد مثه رفیق واقعیـ♡︎ـ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بهترین دوستان در زندگیتون
اونایی هستند که باعث میشن بلندتر بخندید،
پهن‌تر و عمیق‌تر لبخند بزنید
و زندگی بهتری رو با وجودشون براتون رقم میزنن..

همیشه هوای بهترین رفیقها رو داشته باشید♥️
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن خیانت رفیق کوتاه و مفهومی مناسب کپشن و استوری و بیو | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 
# نامردی # دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/ # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست … # ادبی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی…
حواست باشه با کیا میشینی!!! # دروغ # لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

یه روز تو زندگیت میفهمی که دوستای زیادی نداری فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷
# زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !! # نامردی # دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

" رفقا تو مشكلات ميشن جن و ما بسم الله "

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق من؛! اون آسمونه همه جاش یه رنگه
اینجا زمینه مراقب خودت باش # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

تا‌وقتی‌به‌نفعشونی‌وفادارن (: # نامردی # دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

با همه خوش برخورد باش. با چند نفر رفیق باش. به یه نفر اعتماد کن: خودت ♥️ # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

هیچ نقابی، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست
# خسته

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

خیانت قشنگی بود:) تهیه کننده رفیقم کارگردان عشقم🖤 # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

کآش اَدا دَر نَیاریم:
اَدا خــوبـآ
اَدا نگــرآنآ
اَدا دوسـتآ ، اَدا دوسـتآ ، اَدا دوسـتآ! # نامردی # دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

مارو گذاشتن لب تیغ هم دشمن هم رفیق😐✌
# دروغ # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

مردانگی جنسیت سرش نمیشه,معرفت که نداشته باشی نامردی!!!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

྄ྂ≼⟮ ‏کُجآ؏ میخۅایٓڼ ݛِفیق بِخَݛیٓڼ کِہ اینجؤࢪۍ میفُݛۄشیٓن;/😐🦋🍃 ⟯྄ྂ≽

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ما خراب رفیق بودیم.. غافل ازاینکع رفیق تو فکر خراب کردن ما…
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یه روز تو زندگیت میفهمی
که دوستای زیادی نداری
فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷
# زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دلا دیدی که یارانت چه کردند،چه انهادیدنت ازتوگذشتن،به توگفتن همیشه باتوهستیم،چه زودان عهدوپیمان راشکستند..

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رو هر کی ✋گذاشنتیم رومون 👟گذاشت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

#رفیق بیمعرفت 🖤____°° نارفیق بودی برام .. اهای رفیق با مرام … (👊🖤) # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به قول تتلو:من از همجنسم چاقو خوردم؛تو حتی به دوتا چشمات هم اعتماد نکن👍👀
# لاشی # لاتی # پسرانه

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ببین! رفیق انقدر به کسی مقام نده که به خودش جرعت بده دلتو بشکنه # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

نیش دوست از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

متن رفاقتی جدید/ متن های کوتاه رفاقتی خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨ # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى # حقیقت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دوستت دارم با صداقت، بی نهایت، تا قیامت # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

↞⟮ڈیؤآڕ غڕورت ؤ اؤنقد بڸند بسآز ڪہ صداے “قلبت” بهش نڕسہ✨🧸🥀⟯

# نامردی # مغرور

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

داشتن تو می ارزه به تمام نداشته های دنیام # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوستی یعنی یک روح در دو بدن 🥰
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق جونیم تو توی صدر جدول زندگیمی😽💓 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

احتیاج دارم

انقد دسته گل آب بدیم بگم نه تو آدم بشویی نه من آدم بشو:) # آرامش

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

با یک‌حس خوب
با یک‌دنیا لبخند
تولدت مبارک‌رفیق # تبریک تولد

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دنیا هنوزم قشنگی دارع😻
مثل یع #رفیق بامرام 🙂 🌸💕 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

🍃🌺🍃
صافى آب مرا يادتو انداخت رفيق…
تو دلت سبز… لبت سرخ…
چراغت روشن…
چرخ روزيت هميشه چرخان…
نفست داغ… تنت گرم…
دعايت با من

#سهراب_سپهری
‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # ادبی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق


به‌دنیا‌نمیدم‌تک‌تک‌خنده‌هاتو‌
ࢪفـیـــــ∞ـــــق جـــــان🤍 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

از من گفتن

“خوبی ها رو حروم آدمای نفهم نکنین” # لاشی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند
خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

راس می گن همه چی قدیمیش خوبه، مثل تو رفیق # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

✔اونقــــــــــدے کـــــه✔
↯واســــــــــ ↯
█رفیـــــقاے نارفیقـــــ █
∝ارزشــــــــــ قاءل شدمـــــ∝
▒اگــــــــــــــــــــ▓
⇨واســـــ دشمنـــــم ⇦
✔قاءلـــــ میشدمــــــــــ♢
الانــــــــــ …
✖رفیقـــــ فابمــــــــــ بود ✖
✔هــــــــــHehـــــه✖ # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یـاد گرفتیم حسـادت رفیق از رقـابـت رقـیب بدتره😉🤙🏽 # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ولی‌رفیق‌اونیه‌که‌بدونِ‌اون‌
حالِت‌بده،
تا‌نباشه‌حالِِ‌دلت‌خوب‌نیست…☺️🤍🌱 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ببین رفیق زندگی دوتا پیچ داره
اولیش: رفاقت
دومیش: مرگ
تو پیچ اول ببینمت تا تهش باهاتم

# لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

فقط دو تا رفیق صمیمی می تونن
هر دو حالشون بد باشه
ولی با کنار هم بودن
حال همو خوب کنن # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به سلامتی رفیقی که خدا هیچی بهش نداده به جز مرام و معرفت… # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

مشترک گرامی! تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است، اعتبار دارد! همراه آخر # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفاقت مثل یک کتابه،،،،
چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره،،،
ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه،،، # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

✨ᯥرفیق عین قلب دوم هر آدمیه! ╯ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق جآن👩🏼‍🤝‍👩🏻
غمات واسه من🫂
خوشیات مال خودت💕
و خوشیای منم واسه تو🥺🫶 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

از محبت خارها شاخ می شوند/ اون قدیما بود که گل می شدند # لاتی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

هممون یه رفیق داریم که هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه جاشو تو قلبمون پر کنه🌼♥️🙊
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یخ به خاطر اینکه آب رو خنک کنه/ خودش رو آب میکنه/ آی رفیق یخ روزگارتم # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

یه‌رِفیقایی‌هَم‌هستن
بدونِ‌اینکه‌‌کارشون‌گیر‌باشه
دوستتدآرن‌وَ‌همیشه‌کنارتن
اینا‌رفیق‌واقِعیتن🌻♥️
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوست واقعی كسی هست كه از ورای خنديدنت ميفهمه تو واقعا خوشحالی یا غمگین! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به سلامتی اون رفیقی که مجازیه/ اما یک جوری برات سنگ صبوره که هیچ کدوم از رفقای واقعیت به گرد پاش هم نمیرسن! # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

به بعضیام باید گفت.
درسته با تو روزای خوبمونو به باد دادیم.
اما عزیز تو ک نیستی ما شادیم.
مهم اینه # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

وقتی سرپا هستی، دوستات میفهمن که تو کی هستی.
وقتی از پا افتادی، تو میفهمی دوستای واقعیت چه کسایی هستن.

# نامردی # حقیقت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

✅ رفیق یادت باشه موفقیت یک قدم بزرگ در آینده نیست، یک قدم کوچکه که همین امروز برمیداری

پس از همین امروز شروع کن !

💪💪💪 # انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

سیگارتیم/ بکش تا دود شیم! # لاتی # سیگار

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه پیش مرگ همه میوه هاست/ پیش مرگتم رفیق # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیقان قلب انسانند بدون قلب،،،
چگونه میتوان زیست…؟؟؟ # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

با هر رنگی رفاقت کن.

اما رفاقت را رنگ نکن # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بعضیا جوری رفیقت میشن که دیگه نیاز به دشمن پیدا نمی کنی! # لاتی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

از دشمنایی که بهت حمله می‌کنن نترس،
از اون دوستای قلابی که بغلتون میکنن بترس …
〰️🙂🌪

# نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

به سلامتی گرگ تیر خورده ای که هیچ موقع از زخم ناله نمی کنه/ چون میدونه اگه بناله کفتارها احساس غرور می کنن # لاتی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

میگن یه کفش تمام وجودشو فدای کسی می کنه که پا تو دلش گذاشته/ کفشتم رفیق! # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دل نزد تواست ، اگرچه دوری زِ برَم # زندگی # دلتنگی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دوست کسی است که همه چیز را درباره تو می داند و هنوز دوستت دارد # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

لاستیک قلبمو با تیر نگاهت پنجر نکن # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بند کفشتیم/ گره بزن خفه شیم! # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

می‌دانی رفیق
درد دل نمی‌کنم
زخمی که از عصب بگذرد
دیگر درد ندارد! # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

متن کوتاه لاتی برای رفیق و رفاقتی مناسب بیو و پروفایل | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪
# پسرانه # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

درخت هم وقتی تشنشه با آب مهربونه

پس هرکسی رفیق نیست 🙂 
# نامردی # لاشی # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

حوصله جمع و تفریق نعارم…. ی ضرب خرابتم رفیق
# لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوستت دارم با صداقت، بی نهایت، تا قیامت # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

سلامتی اون قاضیی که رفیقش متهم بود و حکمش اعدادم بود حکم و اجرا نکرد استفا داد⛓~
# قاضی # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

فـداے عـزیـزے ڪہ آتیش معرفــتش ، جنگل بـے معرفتـها رو خاڪستر میڪنہ !
# ادبی # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

داشتن تو می ارزه به تمام نداشته های دنیام # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ما شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه میگردیم لباس کهنه میپوشیم ولی مردانه میگردیم
# لاتی # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بحث سر این نیست کی تو روت خود واقعیشه
بحث سر اینه که کی پشت سرت بهت وفاداره!
# لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

موقع دعوا دوست جدا میکنه رفیق پشتت در میاد😎🌈
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

آن رفیقی که هنگام غمم دور نرفت🌹 زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت ❤️
# ادبی # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند
خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

‏ببین حالِ بدتو، بی اخلاقیاتو، بی حوصلگیاتو، درداتو کی تحمل میکنه!
‏همون آدم واقعیه زندگیته!
‏وگرنه موقع خوشیات که دشمنتم میشه رفیقت:)
‌‌ # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

راس می گن همه چی قدیمیش خوبه، مثل تو رفیق # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ما خراب رفیق بودیم.. غافل ازاینکع رفیق تو فکر خراب کردن ما…
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

‏رفیق پایه گرونترین مفهوم دنیاست
برای رفیقامون رفیق پایه باشیم نه لزوما فقط یه رفیق خوب 👑
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

🤟ما از ان پاک دلانیم که زکس باک نداریم یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم🤟
# لاتی # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

میم مثه مرام… دیدین بیارین برام🤟🤙
# نامردی # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

دوســـت آن دانـــم کــه گیــرد دســت دوســت ♥ در پـــریشــان حــالے و درمــانـــدگے :/
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اونایی که _ واسه ما _ شاخ میشن باید بدونن که _ رفقای ما _ همه خاکسترای روی آتیشن
# انتقام # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

به قول تتلو:من از همجنسم چاقو خوردم؛تو حتی به دوتا چشمات هم اعتماد نکن👍👀
# لاشی # لاتی # پسرانه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

گفتن ر گفتم رفیق گفتن ب گفتم با رفیق گفتن ج میخواستم بگم جدا از رفیق دیدیم بدون رفیقا هیچم گفتم جانم فدای رفیق
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # دختر # زندگی # لاتی # همسر # مولانا # بامعرفت # مغرور # ترکی # خجالتی # لاشی # پسرانه # خدا # خسته # انگیزشی # عربی # حافظ # دروغ # آرامش # شاد # باران # شب # مادر # موسیقی # خودکشی # دریا # قاضی # سیگار # شکلک # پدر # سکوت # فرانسوی # حاضر جوابی # بی تفاوت # خاطره # برف # اموات # ملکه # انتقام # به سلامتی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ببین رفیق زندگی دوتا پیچ داره
اولیش: رفاقت
دومیش: مرگ
تو پیچ اول ببینمت تا تهش باهاتم

# لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

به سلامتی رفیقی که خدا هیچی بهش نداده به جز مرام و معرفت… # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

مشترک گرامی! تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است، اعتبار دارد! همراه آخر # لاتی # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رسم رفاقت اینکه با رفیقت پیر شی نه اینه وست راه از رفیقت سیر شی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق تو که به ما نمیخوری حداقل دو تا پیک بزن به در و دیوار بخوری

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

‏غم بهم خوردن رابطت با رفیق صمیمیت صد برابر بد تر از شکست عشقیه…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ولی رفاقت اینجوری نیس که بذاریش کنار هر وقت لازم داشتی بری برش داری، ممکنه برگردی ببینی دیگه اونجا نیست !

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

به سلامتی خط وسط جاده ها که تیکه تیکه میشن!ولی پا به پات میان

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

گفتن ر گفتم رفیق گفتن ب گفتم با رفیق گفتن ج میخواستم بگم جدا از رفیق دیدیم بدون رفیقا هیچم گفتم جانم فدای رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ببین! رفیق انقدر به کسی مقام نده که به خودش جرعت بده دلتو بشکنه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

رفیق اونیه که زشت ترین دروغ رو بهت بگه نه زیباترین حقیقت 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

Solmanı dört gözle bekleyenlerin, senin dost sandığın düşmanların dır💯‼️

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

گر پرسیدند آخرین نفست به یاد کیست ؟!
گویم به یاد کسی که بی وفایی در ذاتش نیست !

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

سلامتی رفیقی که زمین از سنگینی معرفتش شاکیه

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق اونیه که وقتی مشکلتو بهش می گی نگه حالا می خوای چی کار. کنی بگه، حالا چی کار کنیم

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق تو از ما بد نگو من به همه میگم تو بهتر از مایی***“یه جمله واسه خودِ چند سال بعدت:
«دارم سخت تلاش میکنم تا تو ‌خوشحال باشی..!»🤍”

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

☘روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

زِندِگی ما پِسَرا دو راهیِه یا عِشق یا رَفیق

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

نسبت آدمارو دلشــون مشخص میکنہ نہ شناسنامہ‌شون-!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

نیکی چو از حد بگزارد نادان خیال بد کند

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

مياي پيش ما مشكي بپوش دايي ، ما خودمون ختم روزگاريم …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

حرفی که حقیقت داشته باشه پشت سرت گفته نمیشه…

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

باهنر رنگی رفاقت کن ولی رفاقت رو رنگ نکن

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رسم رفاقت اینکه با رفیقت پیر شی نه اینه وست راه از رفیقت سیر شی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

سلامتی رفیقی که زمین از سنگینی معرفتش شاکیه

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق اونیه که وقتی مشکلتو بهش می گی نگه حالا می خوای چی کار. کنی بگه، حالا چی کار کنیم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

باهنر رنگی رفاقت کن ولی رفاقت رو رنگ نکن

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق تو که به ما نمیخوری حداقل دو تا پیک بزن به در و دیوار بخوری

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

یه روز تو زندگیت میفهمی
که دوستای زیادی نداری
فقط آدمهای زیادی رو میشناسی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

“مابراهیچکس رفیق نیمه راه نشدیم، اونا جایی ک واسشون خوب بود پیاده شدن”

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

ما شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه میگردیم لباس کهنه میپوشیم ولی مردانه میگردیم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

مياي پيش ما مشكي بپوش دايي ، ما خودمون ختم روزگاريم …

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

گاهی در رفاقت، برادرانی بوجود می آید که هیچ مادری قادر به تولد آن نیست …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

میگن هرکی رو قد ارزشش مرام خرج کن
ولی حیف
ما یکم ولخرج بودیم:)

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

مثل عصا باش! هزار بار زمین بخور اما اجازه نده اونی که بهت تکیه کرده حتی یه بار زمین بخوره

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

مردانگی جنسیت سرش نمیشه,معرفت که نداشته باشی نامردی!!!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیق اونیه که زشت ترین دروغ رو بهت بگه
نه زیباترین حقیقت 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

گفتن ر گفتم رفیق گفتن ب گفتم با رفیق گفتن ج میخواستم بگم جدا از رفیق دیدیم بدون رفیقا هیچم گفتم جانم فدای رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

‏این زندگی سه تا رفیق پایه میخواد یه جیپ و جاده چالوس…

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

اونیو که دوست داری بزار کنار بچسب به اونی که دوست داره…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

رفیق اگه رفیق باشه! جنس مخالف که هیچ.. جلو خدا هم میشه روش حساب کرد…

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

من رفیقامو اندازه 100گرم کوکائین دوست دارم ؛نگو کنه حکمش اعدام

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بیخیال عطرهای گران قیمت آدم ها باید بوی معرفت بدهند

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دمی با دوست به سر بردن دو صد دنیا بها دارد خوشا آنكس كه در دنیا رفیق با وفا دارد …

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️* # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃! # زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿 # دختر

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..! # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!! # دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 
# نامردی # دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

مَن‌هَمونیَم‌که‌بی‌تو‌دُنیاش جَهَنمه‌رِفیق!🌸✨🔐

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

رفیـقِ خُل و چل نداشته باشی نصفِ عمرت بر فناست؛داشته باشی، کل عمرت🤪♥️ # شاد

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

دُورِتــــ بِـــگَــردَمــ رِفـــیـقــ💫🤍 # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/ # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ # حافظ

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍 # بامعرفت # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

نه قرمز☝❤نه مشکلی☝💣رفیق فقط توعشقی👭😍

متن زیبا برای بیوگرافی در مورد رفیق

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی درباره رفیق

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست … # ادبی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ در مورد رفیق

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *