متن زن جسور

متن دختر جسور

زنان قوی می دانند وقتی آدم های اشتباه از زندگی آن ها خارج می شوند، اتفاق های اشتباه زندگی آن ها متوقف می شود.

متن در مورد زن جسور

متن زن تنها

امروز کارایی رو انجام می دم که بقیه دوسن ندارن انجام بدن،برای این که فردا کارایی رو انجام بدم که بقیه نمی تونن انجامش بدن…و در آخر تو میمونی و هدف هایی که برای رسیدن بهشون تلاش کردی….

متن در مورد زن جسور

زنی قوی باشتا دخترت یک الگو داشته باشد و پسرت وقتی مرد شد بداند در یک زن دنبال چی بگردد.

متن دختر جسور

به همه کسایی که تنهات گذاشتنبگو: ممنونم که بهم یاد دادین موندن و رفتنتون برای من فرقی نداره،چون من خودم پشت خودم هستم!و به تمام آن هایی که تو را باور نکردند،بگو: ممنونم که باعث شدید بفهمم نیازی به باور کردن شما ندارم!

متن دختر جسور

روی عاشق شدن آدمی که توی آینه است کار کن، کسی که از خیلی چیز ها عبور کرده و هنوز ایستاده.

متن زن جسور

لبخند بزن بزار همه بفهمن که امروز قوی تر از دیروز بودی.

متن زن تنها

دخترای واقعی هیچ وقت بی عیب و نقص نیستن،دخترای بی عیب و نقص هم هیچ وقت دخترای واقعی نیستن،خودت رو از زیر فشار بی عیب و نقص بودن بیرون بیار،زندگی کن!

متن زن تنها و قوی

خودت را از نقطه ضعف هایت پنهان نکن، در آغوششان بگیرفقط آن موقع است که دیگر هیچ کس نمی تواند علیه تو از آن ها استفاده کند.

متن زن تنها و قوی

سعی کن به هر قیمتی ملکه باشی حتی اگر قلمرو ات به اندازه عرض شانه هایت باشد.

متن زن جسور

تنها چیزی که بین تو و هدفت قرار گرفته، داستان های مزخرفیه که برای خودت تعریف می کنی…که چرا نمیتونی به اونا برسی!

متن دختر جسور

من همه رو در زندگیم می بخشم نه بخاطر لیاقتشون بلکه برای آرامش خودم.

متن زن تنها و قوی

در آیینه دختری می بینمزیبا، سرسخت، مغرور و تنهاعجب قدرتی دارد چشمانش…..این قدرت هر آینده ای را شکوه مند می سازد!

متن در مورد زن جسور

قوی باش تا کسی شکستت نده….نجیب باش تا کسی تحقیرت نکنه…و خودت باش تا کسی فراموشت نکنه….!

متن زن جسور

چقدر قشنگ است وقتی کسی انتظار دارد تو از کوره در بروی، تو ساکت بمانی.

متن دختر جسور

دختری که زمین خورده و بازم بلند میشه!از کسی که تا حالا زمین نخورده خیلی قوی تره….

متن زن جسور

هیچ قدرت بزرگ تر از خورشید، ماه و دختری که ارزش خودش را می داند نیست.

متن زن جسور

تو آیینه نگاه کن!و مثل یک قهرمان به خودت بگومن آیندتو می سازم دختر……!

متن در مورد زن جسور

از همه اونابی که بهم گفتن “نه “ممنونم، بخاطر اوناست که من خودم به تنهایی تونستم انجامش بدم.

متن در مورد زن جسور

در زندگی سختی زیادی خواهی کشید،تو باید از آن ها درس بگیری…..این سختی ها هستند که شخصیت تو را شکل می دهند،قوی باش دختر!هیچ کس نمی تواند دری را که خدا برایت باز کرده را ببندد.!

متن زن جسور

به محض این که به یک آدم شجاع و نترس تبدیل بشوی زندگی ات هیچ محدودیتی ندارد.

متن زن تنها

آدمی که تنها قوی شدن را یاد بگیرهمثل آدمیه که بتونه تنها تو جنگل زندگی کنه و این آدم حالا دیگه شکست ناپذیر میشه…البته که تعریف شکست ناپذیر کسی نیست که شکست نمی خوره، بلکه کسیه که بلند شدن دوباره بعد از شکست ها را یاد گرفته…و حالا میشه گفت کسی که از اعماق چاه مشکلات به تنهایی خارج میشه…قدرت روبرو شدن با انواع طوفان های زندگی را داره…پس اگر در اون موقعیتی، نترس و ادامه بده…چون چیزی که آخرش برات می مونه، یک آدم قوی و مستقل که به خودش تکیه و افتخار می کنه…

متن زن جسور

زندگی مرا بار ها در هم کوبیده! چیز هایی دیده ام که هیچ گاه نمی خواهم دوباره ببینم….اما از یک مسئله مطمئنم…..هرگز روی زمین نخواهم ماند!همیشه بلند خواهم شد و هرگز و هرگز و هرگز تسلیم نخواهم شد!این خاصیت من است…که مشکلاتم را شبیه به انگیزه می بینم!شبیه به داغ سوزنی که وادارم می کند، سریع تر از همیشه گام بردارم!من به لطف دردهایم، هر روز قوی تر می شوم….!

متن زن تنها و قوی

زن قویممکن است وقتی مردم پشت سر او صحبت می کنند ساکت بماند، اما بدان معنا نیست که او متوجه نشده است، به این معنی است که او تصمیم دارد انرژی خود را برای کم عقل ها هدر ندهد. او کار های مهم تری دارد که باید انجام دهد.

متن در مورد زن جسور

درد قوی ترت می کند، اشک شجاع ترت می کند، قلب شکسته عاقل ترت می کندپس برای آینده بیشتر از گذشته متشکر باش!!!!

متن زن تنها

آهسته پیشرفت کردن بهتر از پیشرفت نکردن است، پشتکار داشته باش و هرگز تسلیم نشو!!

متن در مورد زن جسور

موفقیت تو بهترین جواب برای اونایی هست که نادیده گرفتنت و گفتن تو دختری، نمیتونی!!پس تلاش کن و بدرخش…..

متن زن تنها

وقتی روزگار در شرایط سخت قرارت داد، نگو چرا من؟بگو نشونت میدم!

متن زن تنها و قوی

تسلیم نشو!سخت ترین قسمت هر کاری شروع کردنش است.

متن در مورد زن جسور

وقتی گرفتاری آمدتو مثل همیشه آرام باشسخت باش، اما سخت نگیربگذار سختی با تمام وجودش احساس کند که هنوز هم کسی در این دنیا سخت تر از خودش پیدا شده استتک تک چیز هایی که در زندگی ات اتفاق افتادند، دارند تو را برای لحظه ای آماده می کنند که هنوز نرسیده،به برنامه ریزی خدا اعتماد کنبرنامه ای که خدا برایت دارد نمی تواند توسط مردم متوقف شوددنیا محل امتحان است!تو قوی باش، و قوی بمانخدا همیشه پشتت هست.

متن زن تنها و قوی

ثابت کن مادرت یک دختر قوی و موفق تربیت کرده نه یک شکست خورده ی ضعیف.

متن زن جسور

متن کوتاه مغرور / بیو های مغرورانه مناسب بیو [گلچین ] ⭐️ | تاو بیو

متن زن جسور

 

‌ ━━━━━━━♡━━━━━━━
•𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲•
━━━━━━━♡━━━━━━━

«سکوت چیزای زیادی واسه گفتن
داره 🦋 »

  # مغرور

متن در مورد زن جسور

من حتی قلبَمَم منت تپیدن بزاره درش میارم …
# مغرور

متن زن تنها و قوی

اره م‍‌ن ب‍‌دم‍‌ ب‍‌ری‍‌ن دن‍‌ب‍‌ال خ‍‌وب‍‌اش‍‌ (:

‌ # مغرور

متن زن تنها

با هٖٜر ٖٜکسٖٜیٖٜ نٖٜمیٖٜشهٖٜ

همٖٜ کٖٜݪامٖٜ شٖٜدٖٜ بزٖٜار ٖٜبگٖٜن مٖٜغرٖٜورٖٜه! 🤞🏽🚶🏿‍♀

‌ # مغرور

متن زن تنها

تنهاييت را بچسب ، بى خيال آدمها ، وابستگى فقط درد دارد/

#بیو
# مغرور # زندگی

متن در مورد زن جسور

اره م‍‌‌ن ه‍‌م‍‌‌ون دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌‌م ک‍‌ه ه‍‌‌ی‍‌‌چ‍‌‌ک‍‌‌س ب‍‌ا اخ‍‌‌ل‍‌اق‍‌ش ح‍‌‌ال ن‍‌م‍‌ی‍‌‌ک‍‌ن‍‌ه . ! # خسته # مغرور # قاضی

متن در مورد زن جسور

‌     ➖⃟🪐••𝐁𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 𝐎𝐅 𝐔𝐑
ᴏᴡɴ ʜᴇʟʟ, ɴᴏᴛ ᴀɴ ᴀɴɢᴇʟ
ᴏғ ᴏᴛʜᴇʀ's ᴘᴀʀᴀᴅɪsᴇ..!

مَلَکه جَهَنَّم خُودِت بآش،نَه فِرِشته بِهِشت بَقیه..! # مغرور # دختر

متن دختر جسور

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن زن تنها

– میزارمت کنار تا بفهمی لیاقـت چند بخشه!😹➰ # مغرور

متن دختر جسور

با قوانین خودت زندگی کن 🙂 # لاتی # مغرور

متن زن جسور

فِکر نَکُن مُنحَصِر بِ فَردی ،نَع عَزیزَم شُما اَلَکی مُتَصِل بِ بَرقی!♥
# مغرور # عشق یک طرفه

متن دختر جسور

«هیچکَس اَز خودِت مُهم تر نیست..! » # مغرور

متن دختر جسور

♡ ♡ ولے هیشکے ت نمیشـہ قشنگیـہ رـ؋ـاقت اصلا بـہ همین کهنگیشـہ ♪….. 🙂 ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # بامعرفت # مغرور # حقیقت

متن زن تنها

من خودم رو باور دارم # مغرور # انگیزشی # فرانسوی

متن در مورد زن جسور

من ریشه‌ام در خاک گلدان کسے نیست ••͜♡! # مغرور

متن دختر جسور

من همونطور که زیر بعضیا خط میکشم که مهم بشن، میتونم روشون هم خط بکشم که تموم بشن! # مغرور # حاضر جوابی

متن زن تنها

مثل دريا باش
كه نيازی نداره بزرگيشو ثابت كنه!🙂 # مغرور

متن در مورد زن جسور

✹❪حَړفآےِ پُشټِ سَړِمۅن بِخآطِړِ مَحِݪِ صَڰیِع ڪِ بعِ خِیلیا ڼِمیزآړیم🖖🏿❫✹
‌ # مغرور

متن زن تنها و قوی

کسی که بخواد بره براش دربست میگیرم

زشته پیاده بره 😉 # مغرور

متن زن تنها

آب ت‍‌ا س‍‌ردی ن‍‌ب‍‌ی‍‌نہ کہ ی‍‌خ ن‍‌م‍‌ی‍‌زنہ .!🦭🤍 # مغرور

متن زن جسور

با کسی باش که از لازانیاش بهت بده نه اینکه سیب زمینی سرخ‌کرده‌ت رو هم بخوره

متن دختر جسور

-خستگانت را شکیبایی نمانْد
یا دوا کن،
یا بکُش یک‌بارگی…

متن در مورد زن جسور

سعى كردند ما را دفن كنند؛
دريغ از اينكه ما بذر بوديم…!

متن زن تنها

‏داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان،
‏بودن نیست
‏پسته و گردو هم مغز دارند
‏برای انسان بودن باید شعور داشت!

متن زن تنها

در واقع آدما فراموش میشن ولی نامردیاشون نه

متن زن جسور

شب افتادست
و من تاریک و
تنهایم…

متن دختر جسور

دشمن بزرگترین معلم آدمه…
اینو تبتی ها میگن!

متن زن تنها

-خسته‌ام؛
مثل در آغوش کســی جا نشدن…

متن زن جسور

‏مهم نیست از آخرین باری که باهاش حرف زدی یه روز میگذره یا ده سال…!!!
‏وقتی شماره ناشناس زنگ میزنه بهت
‏اولین کسی که فکرت میره سمتش اونه…

متن زن جسور

من اگه یه بار دیگه زندگی کنم، زوتر پیدات میکنم تا طولانی تر دوسِت داشته باشم.

متن دختر جسور

سكوت
قدرتمندترين فرياد است .

متن زن جسور

‏گاهی با یه جمله میتونی یه تاثیر خوب و عمیق تو وجود یه نفر تا آخر عمرش بذاری
و حتی برعکس

متن زن تنها و قوی

تو یکیو پیدا کن مثه من نگات کنه
من خودم چشاشو در میارم.

متن زن تنها و قوی

عمل که نه!
‏ولی شعاراتون قشنگه!
‏آدم عاشقش میشه .

متن زن جسور

فاصله بین ما زیاد نبود
ولی یکی زیادی اسپیس رو فشار داد!!

متن در مورد زن جسور

بعد از کفش ،
بیشترین چیزی که
زیر پا گذاشته می شود ،
انسانیت است…

متن دختر جسور

درِ مِيخانه بِبَستند ، خدایا مَپَسند؛
که درِ خانه ی تزویر و ریا بگشایند…

متن دختر جسور

دو عالم را به یک بار از دل تنگ
برون کردیم، تا جای تو باشد.

متن زن جسور

مایوس نباش
من امیدم را در یاس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم
خاکستر میشدم
گر گرفتم . . .

متن زن جسور

دو دل نباش !
یا بمان یا برو…
اما ! بدان
با ماندن ات جان میگیرم
و با رفتن ات جان میدهم

متن زن جسور

خدایا کفر نمی گویم
پریشانم، چه می خواهی تو از جانم؟
مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی
خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، تو یکتایی و بی همتا
ولیکن من نه یکتایم نه بی همتا، فقط تنهای تنها…

متن زن جسور

کاش می دانستم کیـــست
آن که هر شب برایـــــــت
دست قلاب می گیــــــــرد
تا هر شـــــب، خواب را از چشمانم بپرانی
دیواری کوتاه تر از خواب های من نیافـــتی لعنتی

متن زن تنها و قوی

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنممثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی

متن زن تنها

من همان مست خراب و تو همان زاهد شهرما دوتا تا به ابد دشمن هم می مانیم

متن زن تنها

شبی دوباره و ای کاش های تکراریفدای چشم قشنگت هنوز بیداری؟!

متن زن تنها

کسی که سلول انفرادی را ساخت می دانست که سخت ترین کار انسان تحمل خویشتن است

متن زن جسور

گفته بودی که چرا خوب به پایان نرسیدراستش زورِ منِ خسته به طوفان نرسید

متن زن تنها

مرض قند من از یاد لبش جای خودشتازگی موی فِرش باعث دل پیچه شده..!

متن در مورد زن جسور

من آسمان پر از ابرهای دلگیرماگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم

متن زن تنها و قوی

فقط با شوق میخوانی، تو از دردم چه میدانی؟!تو جان میگیری از شعری که من را بارها کشته …

متن زن تنها و قوی

عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن زن تنها

گذشته درس عبرت تو
زمان حال هدیه تو
و آینده انگیزه تو است …

متن در مورد زن جسور

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن در مورد زن جسور

زندگی مانند یک آینه است
هنگامی که در آن لبخند بزنیم بهترین نتایج را به دست خواهیم آورد

متن زن تنها

تو مرا جان و جهانی
چه کنم جان و جهان را؟!

متن دختر جسور

اونی که باورت داره یک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن زن جسور

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن زن جسور

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن در مورد زن جسور

در این نیمه شب، تو احتمالا خواب هستی.
می توانم آرام آرام به خواب تو بیایم و بگویم که چقدر دوستت دارم؟

متن دختر جسور

تولد روش طبیعت است برای اینکه به ما بگوید بیشتر کیک بخورید.
تولدم مبارک!

متن زن تنها و قوی

زمان شما را جسور تر می کند.

متن زن تنها و قوی

مجرد بودن از داشتن یک رابطه نادرست بهتر است.

متن دختر جسور

Life is simple. It’s just not easyزندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن دختر جسور

دوستی هاتون پر از حساب و کتابه، نمیشه رفیق خطابتون کرد…

متن زن جسور

آدم دوس داره رو بضیا بنویسه
این مال منه

متن زن تنها

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن زن تنها و قوی

امیدی هست چون خدایی هست

متن زن جسور

مایوس نباش
من امیدم را در یاس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم
خاکستر می شدم
گر گرفتم…

متن زن تنها

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن در مورد زن جسور

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

متن زن تنها

تعداد شاخا و خاصا از ما معمولیا داره بیشتر میشه
همینجوری ادامه پیدا کنه ما معمولیا میشیم خاص

متن در مورد زن جسور

رفتنی که نتیجه داشته باشد هم زیباست!

متن دختر جسور

موفقیت یا شکست، هیچ کدوم پایان کار نیست!چیزی که مهمه جسارت شماست برای ادامه دادن به مسیری که دوست دارید….

متن دختر جسور

شجاعت داشته باشید که از قلب و شهود خود پیروی کنیدآن ها به نوعی می دانند که شما واقعا می خواهید چه چیزی شوید.

متن در مورد زن جسور

تا زمانی که شهامت نداشته باشید که چشم از ساحل بکشید،نمی توانید برای دیدن افق های جدید شنا کنید..

متن زن تنها

برای انجام هر کاری به شجاعت نیاز داریدهر زمان که تصمیم به انجام کاری می‌ گیرید، همیشه کسانی هستند که به شما می‌ گویند که اشتباه می‌ کنیدهمیشه مشکلاتی وجود دارد که شما را وادار می‌ کند که باور کنید حق با منتقدان شماست!

متن زن جسور

چیزی که لازم دارینه بابای پولداره، نه خارج از ایران بودنه، نه آقا زاده و حرب اللهی بودنه و نه شانسفقط شجاعت شروع کردن است!

متن زن جسور

موفق شدن شجاعت می خواهد، شجاعت می خواهد که متفاوت باشید، شجاعت می خواهد که موفق باشی چون موفق نبودن خیلی خیلی آسان تر است..!

متن در مورد زن جسور

تمام رویا های ما می توانند محقق شوند، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم.

متن زن تنها و قوی

شجاعت این نیست که نترسی، شجاعت اینه که نزاری ترست باعث بشه هیچ وقت سمتش نری!با تمام توانت برو سمت آرزوهات، و هر چیزی که توی مسیر پیش میاد. ما به دنیا اومدیم که زندگی کنیم نه این که زندگی رو نگه داری برای هر موقع که شرایطش پیش اومد! زندگی رو نگه ندار پاشو همین امروز زندگی کن.

متن زن تنها

یاد بگیریم هر آن چه هستیم اعم از ظاهرمان، گذشته مان، اشتباهات مان، بد گمانی هایمان، ضعف هایمان و ترس هایمان را دوست بداریم، باید برای خودمان بجنگیم و پای آن چه هستیم و آن چه خواهیم باشیم، بایستیم. باید به جای قربانی بودن، شجاع و جنگجو باشیم.

متن زن جسور

اگر با ترس هات روبرو نشی، بهشون فرصت بزرگ تر شدن دادی!با ترس هایت روبرو شو، آن چه می خواهی آن سوی ترس هاست…..!

متن زن تنها

دقت کردی!درد آزارت میده ولی قوی تر می شیترس شجاع ترت می کنهوقتی دلت می شکنه عاقل تر می شی.

متن زن تنها و قوی

تا زمانی که ترس هاتو شکست ندی، نمیفهمی چقدر قدرتمندی!

متن زن جسور

پشتکار، ارزشمند ترین عامل شکل دهنده ی زندگی است و حتی از استعداد مهم تر است

متن زن تنها و قوی

انسان های موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند.جسور باشاولین باشبه این افتخار کن که چیز ها را از زاویه متفاوت می بینی و متفاوت دیده می شویروزی می رسد که شگفت انگیزی ات را با دنیا جشن می گیری!

متن دختر جسور

موفقیت را از دل ناکامی ها توسعه دهید
دلسردی و شکست دو تا از مطمئن ترین سنگ پله های موفقیت هستند
“دیل کارنگی”

متن دختر جسور

نمی توانی به سمت افق های تازه شنا کنی، مگر اینکه شهامت از دست دادن چشم انداز ساحل را داشته باشی

متن زن تنها و قوی

تمامی رویاهای مان به حقیقت می‌پیوندند، اگر شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم“والت دیزنی”

متن در مورد زن جسور

نمیخواهم هرروز در آینه نگاه کنم و یک بزدل را ببینم. نه، هرگز سرنوشت من این نیست. میخواهم خود را تحسین کنم. میخواهم به خود بگویم تو امروز هم شجاع خواهی بود.کسانی که جرئت می‌کنند شکست سخت بخورند می‌توانند موفقیت بزرگ را کسب کنند.

متن زن تنها

اکنون زمان آن است که دست از بزدلی بردارید ، شجاعت را انتخاب کنید و بی رحمانه حرکت کنید. بدون تردید، بدون ترس.

متن زن جسور

شهامت فقدان ترس نیست‌ بلکه غلبه بر آن است. (نلسون ماندلا)

متن زن تنها و قوی

شکوه و جلال زاییده شهامت آغاز کردن است.

متن دختر جسور

آفتاب به گیاهی می‌تابد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

متن زن جسور

ارزش خودتو بدون! باید شجاعت پیدا کنی که میز را ترک کنی اگر دیگر احترام سرو نمی شود…!

متن زن جسور

شجاعت همیشه فریاد نمی زند، شجاعت گاهی صدای ضعیفی در انتهای روز است که می‌گوید فردا باز هم تلاش می کنم.

متن زن تنها

پیروزی متعلق به مقاوم ترین افراد استناپلئون بناپارت

متن زن جسور

Be brave. Take risks. Nothing can substitute experienceشجاع باشید. ریسک کنید. هیچ چیز نمی تواند جایگزین تجربه شود.پائولو کوئلیو

متن دختر جسور

شجاع بودن یعنی این که بدانید وقتی شکست می خورید، همیشگی نیست.لانا دل ری

متن زن جسور

این شجاعت، شهامت و جسارت است که
خون زندگی را به شکوه سرخ رنگ خود می رساند.
شجاعانه زندگی کنید و جبهه ای شجاعانه در برابر مشکلات داشته باشید.هوراس

متن زن تنها

زندگی یا یک ماجرای جسورانه است یا هیچ نیست هلن کلر مطلب پیشنهادی جملات انگیزشی خودباوری گلچین سخنان انگیزشی بزرگان در مورد خودباوری فقط کسانی که جرئت

متن زن تنها

زندگی یا یک ماجرای جسورانه است یا هیچ نیست هلن کلر

متن در مورد زن جسور

متن کوتاه مغرور / بیو های مغرورانه مناسب بیو [گلچین ] ⭐️ | تاو بیو

متن در مورد زن جسور

من خودم بلدم از خودم دفاع کنم. نیازی نیست تو بهم بگی چیکار کنم # لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن دختر جسور

پس میگیرم حقو بعد میمیرم
صد بارم بشکنم گچ میگیرم 🦾❗ # انگیزشی # لاتی # مغرور # لاشی

متن زن جسور

تا وقتے شعورت انقدہ ڪمه☝🏻

خب منم حسم ڪمہ معمولا😉 # مغرور # تتلو

متن زن جسور

هرجا قدم زدم فقط دیدم صورتتو، اعصابم ریخته بهم لعنتی کجایی تو؟؟ 💔 # عشق یک طرفه # نامردی # مغرور

متن زن جسور

هرچی حساب کردم فهمیدم تو به ما نمیخوری… # لاتی # مغرور # حقیقت

متن زن جسور

وقتی دنیاعم میخاد زمینت بزنه
ت مرد باش! # مغرور # حاضر جوابی

متن دختر جسور

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور # انگیزشی

متن زن تنها

بعد از یه دروغ همه واقعیا مشکوکن # نامردی # مغرور # خسته # حقیقت

متن زن تنها

من با اهدافم،توی یک رابطه ی خاصم… # لاتی # مغرور

متن زن تنها

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی # نامردی # مغرور # ادبی

متن در مورد زن جسور

“ما میگیم خوبیم ولی شما مطمئن باشین که نمیتونین حال بدمونو بهتر کنین!” # لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن در مورد زن جسور

آدما رو از ظاهر قضاوت نکن
خیلی جنسا فقط
بسته بندی شیکی دارن
  # لاتی # نامردی # مغرور # حاضر جوابی

متن دختر جسور

آدما سگ بار اومدن اما از سگ کمترن
# مغرور # لاتی

متن زن تنها و قوی

اما من میدونی همه نبودم… 🙂 # مغرور

متن زن جسور

توو اینستا منو دیدی گوشیتو فحش بده… # لاتی # مغرور # تتلو

متن زن تنها و قوی

دیگه از غم ناراحتیا ایامت برا من نگو من خودم تلخ ترین حادثه تاریخم😄 # لاتی # لاشی # مغرور # نامردی # حاضر جوابی # انگیزشی

متن زن تنها

‌‌‏چه ” مهم نیست‌ ” هایی ک همینجور الکی تایپ کردیم و واقعی دلمون شکست🚶‍♀🥀 # مغرور

متن زن جسور

اونایی که ده تایی میان ، گله گاو میشن
ولی گله ای بخورن بمون ، کله پا میشن # لاتی # مغرور # تتلو

متن دختر جسور

 

سَختح هَمرنگ جَماعت شُدن ، وَقتي جَماعت خودش هِزار رَنگ اَست🇸🇹

  # مغرور # دلتنگی # بی تفاوت

متن زن تنها و قوی

چو قناری به قفس ؟

یاچو پرستو به سفر؟

هیچ یک

من چو کبوتر نه رهایم ن اسیر # مغرور

متن زن تنها و قوی

آدما عوض نمیشن
فقط هویت اصلی شون فاش میشه

متن در مورد زن جسور

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن زن جسور

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن دختر جسور

دُرسته هیچے نیستَم
وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه
بـــــے بـــــے چیه؟
آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم
تو که دیگه جایه خود دارى

متن زن تنها و قوی

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن در مورد زن جسور

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن زن جسور

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن زن جسور

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن زن تنها

به خاطر حضور پر از لطف تو در زندگی ام،واقعیت این روز های من حتی از بهترین رویاهایم هم شیرین تر شده است.

متن زن جسور

لیوان سرد و گرم بشه میشکنه
چه برسه به قلب آدما
با هم مهربون باشیم
شاید فردایی نباشه

متن زن جسور

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.***Hey you. Yeah, you. I love youهی طو. آره، طو. دوستت دارم!

متن دختر جسور

در این نیمه شب، تو احتمالا خواب هستی.
می توانم آرام آرام به خواب تو بیایم و بگویم که چقدر دوستت دارم؟

متن زن تنها و قوی

دوستان مهم ترین مواد تشکیل دهنده دستورالعمل زندگی هستند.

متن زن تنها و قوی

عشق تو مثل پتوی گرمی است که مرا از مشکلات
و درد هایی که جهان را درگیر کرده است، محافظت می کند.
شوالیه من دوستت دارم!

متن زن تنها

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن زن تنها

تولد روش طبیعت است برای اینکه به ما بگوید بیشتر کیک بخورید.
تولدم مبارک!

متن دختر جسور

وقتی یک درب بسته شود، یکی دیگر باز می شود.
تلاش خود را برای باز کردن آن متوقف کنید و در لحظه زندگی کنید.

متن زن تنها و قوی

زندگی را نباید تنها زندگی کرد بلکه باید جشن گرفت.

متن در مورد زن جسور

زمان شما را جسور تر می کند.

متن زن جسور

مجرد بودن از داشتن یک رابطه نادرست بهتر است.

متن در مورد زن جسور

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن زن جسور

من هیچ وقت نمی دانستم که اینقدر احساساتی هستم
تا اینکه عاشق تو شدم
و عشق تو بهترین و بزرگترین معلم من شد.

متن در مورد زن جسور

I want to be with you until my last pageمن می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن زن تنها و قوی

فقط پیتزا میتونه من را خوب درک کنه!

متن در مورد زن جسور

باور داشته باش کـه میتونی
حالا نصف راه رو رفتی

متن دختر جسور

سرگرمی های مورد علاقه ی من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن زن تنها

Life is simple. It’s just not easyزندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن زن جسور

شما زشت نیستید فقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن دختر جسور

دوستی هاتون پر از حساب و کتابه، نمیشه رفیق خطابتون کرد…

متن در مورد زن جسور

یک پیام عاشقانه هر اندازه هم که شیرین و توام با زیباترین کلمات باشد
نمی تواند به خوبی توصیف کند که عشق تو چه جایگاهی در قلب من به دست آورده است.

متن در مورد زن جسور

آدم دوس داره رو بضیا بنویسه
این مال منه

متن دختر جسور

همین که بعضی وقتا بفهمی الان وقتش نیست
‏خودش ته با شعوریه(:

متن دختر جسور

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن دختر جسور

هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند،
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت…

متن زن تنها

امیدی هست چون خدایی هست

متن زن تنها و قوی

دشمن بزرگترین معلم آدمه…
اینو تبتی ها میگن!

متن زن تنها

کاری رو انجام بده که تو رو خوشحال میکنه نه بقیه رو

متن زن تنها و قوی

The happiest girls always have the prettiest nailsخوشحال ترین دختر ها همیشه زیباترین ناخن ها را دارند.

متن در مورد زن جسور

مایوس نباش
من امیدم را در یاس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم
خاکستر می شدم
گر گرفتم…

متن در مورد زن جسور

شب افتادست
و من تاریک و
تنهایم…

متن در مورد زن جسور

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن زن تنها

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن دختر جسور

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن در مورد زن جسور

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

متن دختر جسور

من می دونم که عالیم و به نظر شما اهمیتی نمیدم!

متن در مورد زن جسور

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی 🙂

متن زن جسور

تعداد شاخا و خاصا از ما معمولیا داره بیشتر میشه
همینجوری ادامه پیدا کنه ما معمولیا میشیم خاص

متن در مورد زن جسور

رفتنی که نتیجه داشته باشد هم زیباست!

متن زن جسور

A girl should be like a butterfly
Pretty to see, hard to catchیک دختر باید مثل پروانه باشد
ظاهری زیبا داشته باشه اما به سختی به دست بیاد!

متن دختر جسور

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن زن جسور

آرزو می کنم که بقیه عمرم را در کنار تو بگذارنم
چون دوست دارم تو مهم ترین بخش زندگی من باشی!

متن زن تنها

زندگی می چرخه عین تاس
یه روز حکم میکنی
یه روز التماس

متن زن جسور

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن زن تنها

تو مثل آبنباتی هستی که منبع شیرین شدن تمام لحظات منی!

متن دختر جسور

Stop working hard
start working smartسخت کار نکنید
هوشمند کار کنید!

متن دختر جسور

چه حرف‌ ها که درونم نگفته می‌ ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن در مورد زن جسور

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن زن تنها و قوی

یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت…

متن زن جسور

شجاع باش، بر ترس‌ هایت غلبه کن و اولین قدم را بردار…موفقیت پشت قدم‌ های تو نهفته است!

متن زن جسور

مرد بزرگ، غمخواری و تشویش نشان نمی دهد، عاقل است و تردید ندارد، شجاع است و نمی ترسد.

متن زن تنها و قوی

بدون شجاعت،ما نمی توانیم هیچ فضیلت دیگری را با ثبات انجام دهیم.بدون شجاعت ما نمی توانیم مهربان، درست کار، سخاوتمند یا صادق باشیم.

متن زن جسور

شجاعت یعنی هیچ وقت اجازه ندهی ترس هایت بر روی تصمیم هایت اثر بگذارد….

متن زن تنها و قوی

اگر شجاعت تغییر را بدست آوریم، یک روز هم نوبت ما می شود که داستان تغییر و پیشرفتمان را برای دیگران تعریف کنیم.شجاعت در وجود همه ما هست، فقط باید نشان دهیم که شجاع هستیم.

متن زن تنها

یکی از مهم ترین ویژگی افراد موفق و ثروتمند، شجاع بودن است. آن ها شجاعت ریسک کردن را دارند، تا زمانی که شما ریسک نکنید و چیز های جدید را تجربه نکنید به فرد موفق و ثروتمند تبدیل نمی شوید.

متن در مورد زن جسور

ارزش خودتو بدون! باید شجاعت پیدا کنی که میز را ترک کنی اگر دیگر احترام سرو نمی شود…!

متن زن جسور

یکی از شاد ترین لحظات زندگی شما زمانی است که شهامت و شجاعت پذیرفتن چیزی را که نمی توانید تغییر دهید را پیدا می کنید.

متن زن جسور

دقت کردی!درد آزارت میده ولی قوی تر می شیترس شجاع ترت می کنهوقتی دلت می شکنه عاقل تر می شی.

متن در مورد زن جسور

انسان های موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند.جسور باشاولین باشبه این افتخار کن که چیز ها را از زاویه متفاوت می بینی و متفاوت دیده می شویروزی می رسد که شگفت انگیزی ات را با دنیا جشن می گیری!

متن دختر جسور

در جهان تنها چیزی که باعث می شود به آرزوهای مان نرسیم، ترس از شکست است“پائولو کوئیلو”

متن زن تنها و قوی

انسان شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند
بلکه کسی است که بر ترس چیره می شود

متن زن تنها و قوی

برای داشتن یک زندگی ایده آل، باید ترس از اشتباه را کنار بگذاریم

متن زن تنها و قوی

تصوری که ما از خودمان داریم
مرزهای موفقیت ما را تعیین می کند

متن زن جسور

زیباترین جملات انگیزشی در مورد شجاعت داشتن در زندگی برای رسیدن به موفقیت، اهداف و رویاها

متن زن تنها

زندگی یا یک ماجرای جسورانه است یا هیچ نیست.اجازه ندهید که سر و صدای نظرات دیگران صدای درونی شما را خفه کند. شهامت داشته باشید که از قلب و شهود خود پیروی کنید.

متن زن تنها و قوی

کاری که تاکنون انجام نداده‌ای، سه بار انجام بده. بار اول برای غلبه بر ترس از انجام آن، بار دوم برای یادگیری نحوه انجام آن و بار سوم برای اینکه بفهمی از انجام آن خوشتان می‌آید یا نه.

متن زن تنها و قوی

شجاعت عزّتى است آماده، ترس ذلّتى است آشكار. (امام علی)شجاعت ، ساعتى صبر كردن است. (امام علی)شجاعت اندازه اى دارد كه اگر از آن فراتر رود بى باكى است. (امام حسن عسکری)اندازه شجاعت به اندازه حمیّت (مردانگى و ننگ از ذلّت) است. (امام علی)شجاعت ، نيمى از عزّت است. (امام علی)

متن زن تنها

امنیت اغلب چیزی ساختگی و خیالی است، زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ. (هلن کلر)

متن زن تنها

جرأت کن و به بهترین کسی که می توانی، تبدیل شو.

متن زن جسور

اکنون زمان آن است که دست از بزدلی بردارید ، شجاعت را انتخاب کنید و بی رحمانه حرکت کنید. بدون تردید، بدون ترس.

متن دختر جسور

حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است
گفت آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیستسعدی

متن زن تنها

شما می توانید شجاعت را انتخاب کنید
یا می توانید راحتی را انتخاب کنید،
اما نمی توانید هر دو را با هم انتخاب کنید.برنه براون

متن زن تنها و قوی

به محض این که به یک دختر شجاع و ترس تبدیل شوی، زندگی ات دیگر هیچ محدودیتی ندارد!

متن زن تنها و قوی

سربازی که می ترسد ، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می افکند .
ارد بزرگ

متن زن تنها

مدت‌ هاست
به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت
سحر خیز شده‌ ام

متن در مورد زن جسور

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ .
پارکر پالمر

متن در مورد زن جسور

دوست داشته شدن عمیق توسط کسی به شما قدرت می‌بخشد
در حالی که دوست داشتن عمیق کسی به شما شجاعت می‌بخشد

متن دختر جسور

شجاعت از همه فضیلت‌ها مهم‌تر است زیرا بدون شجاعت به هیچ‌یک از فضیلت‌ها نمی‌توانید به‌طور مستمر عمل کند.مایا آنجلو.

متن دختر جسور

You cannot swim for new horizons until you have courage to lose sight of the shoreتا زمانی که شهامت نداشته باشید که چشم از ساحل بکشید،
نمی توانید برای دیدن افق های جدید شنا کنید..ویلیام فاکنر

متن در مورد زن جسور

بزرگ شدن و تبدیل شدن به آنچه خود واقعی تان هستید،
شجاعت می خواهد.ناشناس

متن دختر جسور

افزایش شجاعت هدفی است که بسیاری از افراد به دنبال آن هستند جملات انگیزشی شجاعت شما را در زندگی به سمت تبدیل شدن به یک فرد شجاع می‌رسان

متن زن تنها

تنها اتفاقات شگفت انگیز نمی توانند شما را شجاع کنند.مری تایلر مور

متن زن تنها و قوی

شجاعت از همه فضیلت‌ها مهم‌تر است زیرا بدون شجاعت به هیچ‌یک از فضیلت‌ها نمی‌توانید به‌طور مستمر عمل کند.

متن زن تنها

تو نمیتونی همیشه قوی باشی.گاهی فقط احتیاج داری تنها باشیو اجازه بدی اشکات بریزن..

متن زن جسور

من به خودم قول مي دهم كه
آنقدر قوي باشم كههيچ چيز نتواندآرامش ذهنم را برهم زند

متن در مورد زن جسور

خیلی سخته ادای محکم بودن رو دربیاریوقتی تو خودت فروریختیخیلی سخته به اجبار لبخند بزنیوقتی تو قلبت گریه می‌کنیخیلی سخته همه به خوشبختیت حسرت بخورنوقتی خودت می‌دونی کم آوردی

متن در مورد زن جسور

امیدوارم عشق رو پیدا کنیولی مهمتر از اونامیدوارم به قدر کافی قوی باشی کهاز چیزی که عشق نیس،دور باشی

متن در مورد زن جسور

قوی باش تا کسی شکستت ندهدنجیب باش تا کسی تحقیرت نکندوخودت باش تا هیچکس فراموشت نکند

متن دختر جسور

قدرت غالبا با
انگیزه قدرت یعنی میل به احساس قدرت داشتن
یا تلاش برای قدرتمند بودن اشتباه گرفته می شود
ممکن است شخص توانایی اثر گذاری در رفتار دیگران را داشته باشد
اما ممکن است تمایلی به استفاده از آن نداشته باشد.
سونیتا سینگ-سنگوپتا

متن دختر جسور

قدرت به خودی خود بی طرف است
ما باید مسئولیت اقدامات مان را به عهده بگیریم.
پگی.ال. چاین

متن در مورد زن جسور

قدرت در نتیجه تغییر زبان بازی معنیش دگرگون شده است.
مارک هاگارد

متن دختر جسور

قدرت همیشه یکی از آن کلماتی بوده است
که همه استفاده می کنند
بدون اینکه بتوانند به طور رضایت بخشی آن را تعریف کنند.
دنیس هیوم رانگ

متن زن جسور

قدرت زمانی است
که شما برای کشتن شخصی توجیه داشته باشید
اما این کار را نکنید.
اسکار شیندلر

متن زن تنها و قوی

قدرت بدون دلسوزی
بدترین نوع شری است که وجود دارد.
پاتن

متن زن جسور

زندگی یعنیآفرینش عشق ،شادی ، مهربانیو رضایت از خود و دیگرانخالق زندگی خود باشیم.

متن زن جسور

اگر مشکلات شمادر زندگی به بزرگی یک کشتی استهرگز فراموش نکنیدکه نعمت‌هایتانبه وسعت یک اقیانوس است

متن زن جسور

اجازه ندهاونهایى که نرفتن پى رؤیاهاشون،تو رو هم از دنبال کردنرؤیاهات منصرف کنند

متن دختر جسور

آن قدرقوی باشتا هر روز با زندگیروبرو شوی

متن زن تنها و قوی

ما باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیمبرای سعادتمان رویا بسازیمو از رویاها هدف بیرون آوریمو از هدف‌ها، انگیزه‌ی زندگی کردن؛یا این که می‌خواهیم تمام عمراز ترس شکست خوردن،گوشه‌ای کمین کنیمو قبل از فهمیدن معنای زندگی،آن را ترک کنیم؛

متن زن تنها و قوی

زیبائی قانون قوی بودن در زندگی این استکه به هر طرف که نگاه کنیم، می‌توانیم آن را ببینیم.تا به حال به زندگی یک جوانه‌ی کوچککه تازه سر از خاک بیرون آورده، فکر کرده‌ای؟وقتی بذر را در زمین می‌کاریم،مدتی در خاک می‌ماند و تغذیه می‌کند.توانش را جمع می کند تا برای تحقق رویایسر از خاک بیرون آوردن و چشیدن لذت شیرینتابش خورشید روی برگ‌های کوچکش، تلاش کند.

متن دختر جسور

دشواری هانمی توانند مرا شکست دهند.هر مشکلی در برابر اراده ی بی چونو چرای من تسلیم می شود

متن زن تنها و قوی

چه کسی می‌داند که چه‌قدر درد را باید تحمل کندتا پوسته‌ی تنش را سوراخ کند،کسی چه می‌داند که چه قدر قدرت و شجاعت می خواهد،بیرون آمدن از خاکی که سنگینی‌اش چند برابر وزنش استو حتی نمی‌داند بالای آن تاریکی، چه چیزی در انتظارش است؟اگر این قوی بودن نیست، پس چیست؟شاید دنبال کردن رویاها و زندگی راباید از یک جوانه‌ی کوچک آموخت.

متن زن تنها و قوی

زندگی را باید آموخت.از جوانه، از عقاب، از مادر،از کودکی یک ساله،از هر شکستی که می‌خوریمو از رنجی که می‌بریم…

متن دختر جسور

زندگی هیچوقت آسون نمیشه…تو باید هر روز قوی تر بشی

متن زن جسور

بعضا وقتا سکوت میکنیچون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرفی بزنیبعضا وقتا سکوت میکنیچون واقعا ”حرفی واسه گفتن نداریگاه سکوت یه اعتراضگاهی هم انتظار…اما بیشتر وقت وقت سکوت واسه اینه کههیچ کلمه ای نمیتونهغمی که تو وجود داری داری توصیف کنه!

متن زن تنها

دردناک است که بغض راه نفست را بسته باشد و تو ناچار باشی غمت را در درون خودت نگاه داری تا کسی پی به احساست نبرد.
سخت است بدون اشک ریختن گریه کنی.
سخت است با قلب پر از اندوه لبخند بزنی.

متن دختر جسور

تنهاترین آدما، اونایی هستن که با قلب مهربونشون به همه لبخند میزنن و همیشه به نظر میرسه که حالشون خوبه،
در حالی که
درونشون ویران شده و از هم پاشیده.

متن دختر جسور

خیلی غم انگیز است با چشمان خود ببینی،
افرادی که امروز میشناسی،
تبدیل به افرادی شده اند که قبلا میشناختی.

متن زن تنها و قوی

ساده است قلب کسی را بشکنی و بگویی:
ببخشید.
سخت است، اما هنگامی که قلبت شکسته است، بگویی:
خوبم.

متن دختر جسور

تا کسی دروغ نگوید، راستگویی پیدا نیست.
تا کسی ضعیف نباشد، قوی بودن معنی پیدا نمی‌کند.
تا عشق نیاید کسی خوشبخت نیست.
و حس تنهایی نیست، تا وقتی کسی نرفته باشد

متن در مورد زن جسور

دردناک تر از حس دلتنگی،
حس فراموش شدن از جانب کسیست،
که نمی‌توانی او را فراموش کنی.

متن زن تنها و قوی

بالاخره روزی کسی را می‌یابی که گذشته‌ات را کنار میگذارد،
زیرا می‌خواهد آینده‌ات باشد.

متن زن تنها

عشق ما مانند افسانه‌هاست.
مدتهاست که من انتظار آمدنت را می‌کشم،
تا با بوسه‌ای مرا از این خواب طولانی بیدار کنی و به زندگی بازگردانی.

متن زن تنها

خوابیدن دشوار است وقتی از تو دورم.
ولی
مشتاق خوابم
زیرا که می‌دانم تو در رویایم
انتظار من را می‌کشی.

متن زن جسور

مهم نیست که چند سال گذشته است.
مهم نیست که چقدر از هم فاصله داریم.
هر کجای این دنیا که باشیم،
حتی اگر همه کائنات بخواهند ما را از هم جدا کنند،
من راهی به سوی تو پیدا خواهم کرد.
دپسرده و دلتنگم ولی
امیدوار.

متن زن تنها

غم انگیز است که میدانم
بعد از تو،
برای هیچ کس
مثل تو
و
به اندازه تو
مهم نیستم.

متن در مورد زن جسور

من یه دخترم…که می تونم کینه رو از دلم بیرون کنم….که می تونم ببخشم…ببخشم و ببخشم….هوووی پسر
من دخترم
ولی بیا
بهت
مردوووونگے
رو یاد بدم

متن زن تنها

من یک دخترم …من دخترونگی هامو با هیچی عوض نمی‌کنم…نه با تماشای فوتبال از تو ورزشگاه …نه با آزاد بودنو گشت زدنای نصف شبا…نه با هیچیه هیچی…دنیای دخترونمو فقط یه دختر میتونه لمسش کنه…!

متن در مورد زن جسور

شاید ظریف باشم
اما ضعیف نیستم
درونم آشوب و غوغاست
اما رویم میخندد

متن دختر جسور

چه اندوهی بیشتر از اینکه عاشق کسی باشی و بدانی
هیچ وقت به او نمیرسی.

متن در مورد زن جسور

متن انگلیسی دختر با ترجمه فارسی /متن کوتاه دختر انگلیسی | تاو بیو

متن دختر جسور

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن زن جسور

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن دختر جسور

𝐵𝑒 𝑎 🦋𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛💓

𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒

𝑇𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 🥺❤️‍🔥

♾️🧸𝑡𝒉𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜

𝑏𝑒 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛….🖋📍

𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦🙃✨ # دختر

متن در مورد زن جسور

🤍⃟ 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔

𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒆𝒌 𝒕𝒐 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒐𝒇𝒇 # دختر

متن زن تنها و قوی

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝ # انگیزشی # دختر

متن زن جسور

دختری باش‌ ك
رویاهاشو به ‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!
# انگیزشی # دختر

متن دختر جسور

مگه گنــاه کردیم دختر شدیم؟!🙂✋ # دختر

متن دختر جسور

من دختریم با بال هایی از جنس غرور! # دختر # مغرور

متن زن جسور

برای من از افتخار حرف نزن؛ اسطوره زندگی من بی تی اسه🌙🥀♥️ # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # آرامش # حقیقت # چینی

متن در مورد زن جسور

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن زن جسور

⏆ هرزه‌ها تشنه‌ی توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه # لاشی # دختر

متن زن تنها

تو خل ترین خلق جهانی رفیق😹❤ # دختر

متن دختر جسور

دارم دختر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد # لاتی # مغرور # دختر

متن زن تنها

‍درل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دیہ‌دخ‍‌ت‍‌ره‍‌زاران‍‌ک‍‌ل‍‌م‍‌ه‌پ‍‌ن‍‌ه‍‌ان‍‌ش‍‌ده!🙃♡✨ # نامردی # خسته # دختر

متن زن تنها و قوی

من شبیح ملکه‌ها نیستم من خود

ملکه ام 👑 # مغرور # دختر

متن دختر جسور

‌یه دختر شجاع ، هرگز دوباره دلبسته نمیشه . . . 🙂
# مغرور # دختر

متن زن جسور

درد تو رو قوی‌تر می‌کنه•🌙🍂• # انگیزشی # دختر # مغرور

متن در مورد زن جسور

بـهترینـ دوسـتم : @خودمـ!…."💔🕸" # زندگی # دختر # پسرانه

متن زن تنها و قوی

‹ من تورو بیشتر اَز خودَم دوست دارم♡ # دوستت دارم # دختر # همسر

متن در مورد زن جسور

من برای خودم کافی هستم

به کسی نیاز ندارم

متوجه شدی؟ 😼🖤🤞 # انگیزشی # دختر

متن در مورد زن جسور

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # زندگی # دختر # پسرانه

متن زن تنها

آن دختر نیرومندی باش که همه
می‌دانند در بدترین شرایط بهترین
چیزها را میسازد، آن دختر نترس باش🕸🦸🏻‍♀🏯🕸

# انگیزشی # دختر

متن زن تنها

دختری که به هر پسری اهمیت نمیده مغرور نیست خانومه 🙂
# دختر # مغرور

متن در مورد زن جسور

توبهترینی عاشق خودت باش پس همین الان قول بده که عاشق خودتی # انگیزشی # دختر

متن دختر جسور

من برات میمیرم♡
# دوستت دارم # دختر

متن زن تنها

زنی را می شناسم من
که شعرش بوی غم دارد
ولی می خندد و می گوید
که دنیا پیچ و خم دارد # ادبی # زندگی # دختر

متن دختر جسور

زنانی که پای دویدنشان را قطع میکنید دخترانی به دنیا می آورند که بال پرواز دارند #feminist
# دختر # مغرور

متن در مورد زن جسور

چیزی که در نهایـت همه چیزو ترمیــم میکنه زمانِ🍃 # انگیزشی # زندگی # دختر

متن زن تنها

گاهي تنها مرگ درمان است ..! # دختر # مغرور

متن زن تنها

سرخ ترین ارتش میدان نبردیم🙃❣ # دوستت دارم # زندگی # دختر # شاد # قاضی # پرسپولیس # فوتبال

متن در مورد زن جسور

تو این زمونه دو نفر همیشه تنهان:

دختری که آرایش بلد نیست

و پسری که دروغ گفتن بلد نیست 🙂 # دختر # پسرانه # حقیقت

متن زن جسور

وباافتخار‌میگم:من‌آرمی‌عم
بهترین‌فنم‌که‌نباشم؛فن‌بهترینام
💜BTS⟭⟬💜
Army# # دختر # پسرانه

متن زن تنها و قوی

༆ᭂ𝑳𝒐𝒏𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒊𝒇 𝒊𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏’𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒚 𝒚𝒐𝒖!.☁︎🐾 # انگیزشی # دختر

متن زن جسور

 

وقتی یه دختر ساکته، یا داره بیش از حد فکر میکنه، یا خسته از صبر کردنه، یا در هم شکسته، یا از درون گریه میکنه.

  # خسته # دختر # سکوت

متن زن تنها

لعنت به پرنسس بودن من پادشاهم👑😏🍃🌪 # لاتی # مغرور # دختر # حاضر جوابی

متن زن جسور

You ARE MY BEST FRIEND
تو بهترین دوست منی😌💋✌🏻 # دختر # دوستت دارم

متن زن تنها

اما یک روز جدید فرصت‌های جدیدی را به همراه دارد💫 # انگیزشی # ادبی # دختر # ملکه

متن زن تنها و قوی

⃟⎗↳🌼عشق بازیاتون واسه خودتون دیونه بازیامونو عشقه🌼↲⎘⃟
# دوستت دارم # دختر # آرامش

متن در مورد زن جسور

میتونی منو زمینبزنی اما هرگز نمیتونی منو نابود کنی! # دختر # مغرور # زندگی

متن زن جسور

بهش می گفتم حرف بزنه! می گفتم فریاد بزنه!●♪♫

بلندتر صبحت کنه… مغرورتر باشه…●♪♫

بهش بگم اون زیباست؛ بهترینه… هر چیزی که نمی بینه…●♪♫

تو باید حرف بزنی! تو باید فریاد بزنی!●♪♫

و تو این رو الان می دونی همین الان●♪♫

تو می تونی زیبا باشی… بهترین باشی…

هرچیزی که می خوای باشی●♪♫ # انگیزشی # دختر

متن دختر جسور

اون دختر دنبال پول، استوری اینستا و کادو
نیست. اون دلش صداقت، وفاداری و اینکه اولویت یه مرد باشه
رو می‌خواد.•👩🏻‍🦱•
# دختر # حقیقت

متن زن تنها

مث خط چشم هستم هیشکی نمیتونه بکشه…!☺️👁️ # دختر # حاضر جوابی # ترکی

متن زن تنها و قوی

که زخم هر شکست من،حضور یک جوانه شد # انگیزشی # زندگی # دختر # ادبی # مغرور

متن زن تنها

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن در مورد زن جسور

چشمات زیباترینن🫶🏻🫀 # دختر # آرامش # متفرقه

متن زن تنها

اگه سیاهیِ شب نبود، ماه هیچ وقت محبوب نمی‌شد

من برات جای سیاهی بودم ولی تو ترجیح دادی خورشید چشات رو کور کنه… # لاشی # شب # دختر

متن زن تنها

دختر جون!تو ارزشت بیشتر از حدیه ک برای جدایی از یه لاشی اشک بریزی # دختر

متن زن تنها و قوی

دیروز دیدم اجیم داره بازی میکنه
به سمتش رفتم و با لگد به او زدم
گفت چرا میزنی می کنی؟
گفتم دیدی دردت نگرفت؟ حالا باز بگو من قوی نیستم # دختر # خواهر # انگیزشی

متن زن تنها و قوی

من گل هایی توی رویام پرورش دادم که نمیتونن توی حیقیت شکوفا شن # زندگی # دختر # شاد

متن در مورد زن جسور

قطره قطره جمع گردد…
وانگهی ضجه شود😂🖤 # عشق یک طرفه # دختر # حقیقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *