متن روز معلم مبارک

متن روز معلم مبارک رسمی

عارفان علـم عاشـق مي شوندبهـترين مردم معلـم مي شـوندعشق با دانش متمم مي شودهر که عاشق شد معلم مي شودروز معلم مبارک باد

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

پدرم روز معلم مبارک

آبی‌ترین
دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان
دستانتان را بوسه می‌زنیم
روزتان مبارک

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

اگر داری تـو عقل و دانش وهوشمعلم هر چـه می‌گوید بکن گوشمعلم چون پدر والا مقام استمعلم مستحق احترام استمعلم را مرنجان هرگز از خویشمزن با حرف بی جا بر دلش نیش

متن روز معلم مبارک رفیق

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت. خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود. دانای عشق روزت مبارک

روز معلم جهانی مبارک

معلم عزیزم دوستت دارمبه او بگویید دوستش دارمبه او که قلبش به وسعت دریایستکه قایق کوچک دا مـن در آن غرق شدهبه او که مرا از این زمین خاکیبه سرزمین نور و شعر و ترانه بردوچشم هایم را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد

متن روز معلم مبارک رفیق

از پدر گر قالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم
هر روزت مبارکسلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی.
ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هرروزت مبارک باد

متن روز معلم مبارک عشقم

متن روز معلم مبارک

می‌توان درسایه آموختنگنج عشق جاودان اندوختناول از استاد یاد آموختیمپس سودای سواد آموختیم

معلم عزیزم تولدت مبارک

معلمي شغل نيست؛ معلمي عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده اي،
رهايش کن و اگر عشق توست مبارکت باد. (شهيد رجايي )معلم هدفت عشق است و ایثار
هزاران خفته از عشق تو بیدار
روزت مبارک

متن روز جهانی معلم مبارک

سپاسگذار معلمی ههستم که اندیشیدن را به من اموخت نه اندیشه هارا
روزت مبارک

یلدا مبارک معلم عزیزم

ادیبی را گفتند :چرا معلم را زیاده از پدر ستایش میکنی گفت :پدر مرا از اسمانها به زمین اورد ولی معلم مرا از زمین به اسمانها
روز معلم مبارک

متن روز معلم مبارک زیبا

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت اموختم
استاد عزیزم روزت مبارک

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

عکس کیک روز معلم مبارک

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد !اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان . . .

متن روز معلم مبارک باد

معلم معلم
شمع شدی شعله شدی سوختی
تا هنرت را به من اموختی
” معلم عزیزم روزت مبارک

متن روز معلم مبارک عشقم

روز معلم رو به همه معلمای نازنین تبریک میگم ناقلاها کم پشت سرمون صفحه بزارین ما هم براتون داریم ولی خرداد رو میکنیم

روز مادر معلم مبارک

به یاد تموم اون تیکه پروندنا بیاد تموم اون منفی ها بیاد تموم اون اذیت کردنا تموم لحضات خوبمون باشما روزت
روزت مبارک معلم

متن روز معلم مبارک کوتاه

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن كه روح را بر جسم شرف است. زيرا معلم سبب
كمال و تربيت روحاني است و پدر سبب تربيت جسماني.در هر ملت چراغي است كه به عموم افراد نور مي‌دهد و آن معلم است. ويكتور هوگو

متن روز معلم مبارک رفیق

متن روز معلم مبارک کوتاه

روز معلم، روز بزرگداشت سنت‌های پسندیده خدا و تعظیم علم و معرفت است.معلم، محرم اسرار شاگردان، طبیب بیماری نادانى، شریک اندوه و شادی شاگردان است.

متن روز معلم مبارک باد

پادشاهی پسر به مکتب دادلوح سیمینش در کنار نهاد
بر سر لوح او نوشته به زر
جور استاد به ز مهر پدر
روز معلم مبارک

کلیپ معلم روزت مبارک

معلمی شغل نیست عشق است اگر بعنوان شغل انتخاب کردی رهایش کن اگر عشق توست مبارک بادت

متن روز معلم مبارک عشقم

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم، زیرا شمع را می‌سازند تا بسوزد
اما تو می‌سوزی تا بسازی، با سپاس و عرض تبریک فراوان به مناسبت روز معلم
‌ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم
روزت مبارک

یلدا مبارک معلم عزیزم

ممتاز و نمونه شدن برای 1 سال استوماندگار شدن برای یک عمرسلام بر معلمی که هرسال نمونه است و یک عمر ماندگارمعلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

متن روز معلم مبارک کوتاه

یلدا مبارک معلم عزیزم

دیگه از پیشاپیش گفتن عید خلاص شدیم
حالا بریم سر وقت بعدی
آقایون بد بختین
روز زن پیشاپیش مبارک

متن روز معلم مبارک جدید

روز زن بهانه ای است برای تشکر از شما و من خیلی دوستتون دارم
و حاضرم همه دنیامو دو دستی تقدیمتون کنم . . .

اهنگ روز معلم مبارک

هر خانههر قلب، هر احساس و هر لحظهاز شادی بدون شما ناقص استفقط شما زنان و مادران می‌توانید آن‌ها را تکمیل کنیدمعلم عزیزم، از اینکه امسال در کنار شما هستمو قلب و احساس و خانه من از وجود شما پر می‌شود، سپاسگزارمروز زن بر شما و تمام مادران و معلمان این سرزمین مبارک*** معــــلم عــزیـــز ❤️ روز مـــادر و زن مبـــارک ***

متن روز معلم مبارک کوتاه

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ،سـرچشمه محبت و الطاف داور است
بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است ،بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر است . . .

معلم عزیزم تولدت مبارک

ای نخست همیشگی یکتا
آفتاب قدیمی ی دنیا
سیب سرخ بهشت پیغمبر
یک سبد یاس بر جمال شما
میلاد نور مبارک

متن روز معلم مبارک

متن روز معلم مبارک جدید

معلم عزیزمنمی‌توانم کلامی در مورد مهر و لطف شما بنویسم…من عاجزم و فقط از خداوند می‌پرسم:خـدایا بالاتر از بهشت هم داری…؟برای زیر پای معلمم می خواهم!معلم عزیزم، روز مادر را به شمایی که مهر حضورتان در زندگی شاگردانتان کمتر از مهر مادری نیست، تبریک می‌گویم

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه‌ها استگل‌ها همه به نام تو مشهورندآینه‌ها از انعکاس نام تو می‌خندندو من تنها با تو درس علم و زندگی را خواهم آموختمعلم عزیزم روز زن و مادر بر شما مبارک

معلم عزیزم تولدت مبارک

تو ستاره پردازی ستاره ها را نقش میبندیجلا میدهیو در آسمان زندگی رها میکنیو من ستاره ی کم سوی دست نشانده ی تو ام ای معلممرا روشن ترین ستاره ی عالم کن

اهنگ روز معلم مبارک

معلم عزیز و نازنینم
صبحی کـه شروعش با توست
خورشید دیگر اضافی‌ستروز زن و مادر بر شما مبارک

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

کمترین آرزویم این است:هرگز با چشمان مهربانت،نامهربانى روزگار را نبینى معلم عزیزم!روز زن بر شما مبارک

متن روز معلم مبارک جدید

متن روز معلم مبارک خواهرم

معلم مهربانم
همه می‌دانند که زنان معماران واقعی جامعه هستند
چرا که اگر مهر شما نبود، ما نه علمی می‌آموختیم و نه درس زندگی یاد می‌گرفتیم
لطف شما است که ما را برای ساختن یک زندگی خوب آماده می‌کند…روز مادر بر شما مبارک

متن روز جهانی معلم مبارک

معلم عزیزممهر مادرانه‌ات مانند باران است…بارانی از گلبارانی از مهربارانی از لبخندبارانی از داناییبارانی که به زندگی کویری ما، شاگردانت جان می‌بخشدروز زن بر شما مبارک

متن روز معلم مبارک باد

زن، روشن‌ترین افق پیروزی و پرشکوه‌ترین اوج موفقیت استمعلم عزیزم بر دستان پر مهر شما بوسه می‌زنمو شکوه بیشتر را برایتان آرزو می‌کنم

متن روز معلم مبارک کوتاه

محشر دم از اعتبار او خواهد زد
او دست به کار جستجو خواهد زد
در کار شفاعت از غلامان حسین
زهرا به خدا ی کعبه رو خواهد زد

کلیپ معلم روزت مبارک

در مکتب تو همیشه شاگردم مندور از رخ تو همیشه پر دردم مندر فصل بهار و روز استاد ببینبی نور معلم این چنین زردم منولادت حضرت زهرا بر شما و خانواده تان مبارک

متن روز معلم مبارک رسمی

شعر روز معلم مبارک

خورشید زمینی خدا یا زهرا
ای زینت نام مصطفی یا زهرا
مدح تو همین بس که شدی تا محشر
همتای علی مرتضی یا زهرا
میلاد فاطمه زهرا (س) مبارک باد . . .

پدرم روز معلم مبارک

میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائلصدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادررا به همه مادران تبریک و تهنیت میگوئیم . . .

شعر روز معلم مبارک

معلم عزیزممن شما را بسیار دوست می‌دارمو حاضرمتمام دنیای کوچکم را به حضور شما در زندگی‌ام تقدیم کنمروز زن و مادر بر شما مبارک

روز معلم مبارک

شاد باش که از شادی تو دلشادمتا تو شادی ز غم هر دو جهان آزادملذت زندگی من همه خرسندی توستبی وفایم که وفایت برود از یادماستاد جان روزت مبارک

متن روز معلم مبارک زیبا

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار
ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار
خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا

متن روز معلم مبارک رفیق

متن روز معلم مبارک خواهرم

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” استزیباترین خطاب “مادر جان” است“مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشقواژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید

متن روز معلم مبارک خواهرم

میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائلصدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)را به همه مادران مخصوصا معلم عزیزم تبریک و تهنیت میگوئیم . . .

متن روز دختر مبارک رفیق

چه گویم در مقام توتو ای روح اهوراییتو نور چشم خورشیدیتو زهرایی، تو زهراییروز مادر و روز زن را به شما معلم عزیزم تبریک می‌گویم

متن روز معلم مبارک رسمی

بدون شک حضرت فاطمه خود مظهر معلمی است؛ چرا که در وصفش اینگونه سروده‌اند:زهرا کـه از فروغش عالم ضیا گرفتهدین نبی ز فیضش نشو و نما گرفتهمریم ز مکتب او درس حیا گرفتهجشنی بـه عرش اعلی بهرش خدا گرفتهایشان خود فرزندانی تربیت کردند که حماسه سازان دین و دشت کربلا شدند… از این رو ایشان علاوه بر مظهر و نشان مادری، مظهر و نشان راه یادگیری هستند.روز مادر و زن را خدمت شما تبریک می‌گویم.

متن روز معلم مبارک رسمی

زیباترین کلمه برلب‌های انسان کلمه «مادر» و زیباترین صدا در گوش ماآوای «معلم» است.این دو کلمه آکنده از عشق و امید است،مادر و معلم که هر دو با میم شروع می‌شوندو شیرین و مهرانگیز از اعماق قلب بر می‌خیزندمادر و معلمم همه چیز من هستند و من خدا را برای داشتن این دو شکر می‌کنممعلم عزیزم، تو که روح مادرانه در وجود خود داری، روز مادر بر شما مبارک

متن روز معلم مبارک زیبا

متن روز معلم مبارک جدید

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ، سـرچشمه محبت و الطاف داور استبهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است ، بعد از خدا به سجده بود ز آنکه مادر است .استاد عزیزم حضرت زهرا بر شما و خانواده محترمان مبارک

متن روز معلم مبارک جدید

وقتی محبتت را با همه وجودت به من تقدیم کردی و مرا شرمنده الطاف کریمانه ات کردی ودل قشنگت را مالامال از عشق به من کردی بار دلدادگی را سخت بر دلم نهادی و امانتعشق را در وجودم نهادی و عهد کردم که تکیه گاهت در همه لحظاتت باشم. روز ولادتحضرت زهرا را به شما همسر عزیز و مهربانم پیشاپیش تبریک میگویم . . .

اهنگ روز معلم مبارک

دوباره آمده روز معلم
گلی در حیطه ی تعلیم خادم
معلم وارث پیغمبران است
مقامش خارج از وصف وبیان است
به امر تربیت کوشا ترین است
تعلم خاتم و او چون نگین است
به از مهر پدر جور معلم
بباید گشت بر دور معلم
بود همچون پدر بر دانش آموز
به فکر اوست همواره شب و روز
معلم چون ستاره در زمین است
چراغ رهنما، حبل المتین است
معلم، روز تو بر تو مبارک
نگهدارت بود رب تبارکاسماعیل تقوایی

متن روز معلم مبارک عشقم

معلم هدفت عشق است و ایثار
هزاران خفته از عشق تو بیدار
روزت مبارک

متن روز معلم مبارک خواهرم

عارفان علم عاشق می شوند
بهـترین مردم معلـم می شوند
عشق با دانش متمم می شود
هر که عاشق شد معلم می شودروز معلم مبارک باد

متن روز معلم مبارک زیبا

متن زیبا برای روز معلم

سپاسگزار معلمی هستم که
اندیشیدن را به من آموخت
نه اندیشه ها را …*دو بیتی روز معلم*

روز معلم جهانی مبارک

سلامت گفتم پیامم دادی
پیامت چراغ راه زندگیم شد
و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی
ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار ، هر روزت مبارک باد

متن روز معلم مبارک عشقم

تو شغل انبیا داری معلممقام کبریا داری معلمبرای خدمت و تعلیم دانشحضور بی ریا داری معلمروز معلم مبارک

عکس کیک روز معلم مبارک

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت
خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بوددانای عشق روزت مبارک

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

بر خوان دانش من میهمانمتو ای معلم خود میزبانیکار تو باشد ارشاد انسان‌هاهمکار خوب پیغمبرانیروز معلم مبارک

متن روز معلم مبارک

متن روز معلم مبارک جدید

چون به نام حق معلم ساز کردشعله‌ای در جان ما آغاز کردتا که او تعلیم آن الفاظ کردچون چراغی ذهن ما را باز کردداد آموزش چو شاهین ادبجغد جهل از بام ما پرواز کردروز معلم بر معلمان و استادان بزرگوار مبارک

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد
تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند

متن روز معلم مبارک عشقم

با این گچ عشق تخته ی جانم زن
خطی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن

متن روز معلم مبارک

آموزش عشقم از همین مکتب توست
اندوخته ی سوادم از این لب توست
گفتم که مریضم و بیا بستر من
چون عامل دردم این غم و این تب توست

اهنگ روز معلم مبارک

ای شمع تابیده جان روزت مبارکای لوح زیبای جهان روزت مبارکدر مهد مکتب مانده‌ای زیور نشانتشمع نبی در این زمان روزت مبارکروز معلم بر شما مبارک!

متن روز معلم مبارک عشقم

روز مادر معلم مبارک

سلام بر نام زیبایت معلمسلام بر مشق و درس‌هایت معلمفروزنده چو ماهی در شب تارچو خورشید می‌درخشی وقت گفتارتو عشق را در درونم ریشه دادیبه من هم علم و هم اندیشه دادیچه نیکو فطرت و نیکو سرشتیتو از یاران زیبای بهشتیزنم بوسه به دست پر فروزتمبارک بر تو باد فرخنده روزتبه امید موفقیت و بهروزی شما دبیر گرانقدر! روزتان مبارک

شعر روز معلم مبارک

معلم ساربان علم و عشق استمعلم میزبان مهر و عشق استشب و روزش همه در فکر تعلیمسر و سرّ درونش درد عشق استبا سپاس و عرض تبریک فراوان خدمت شما معلم مهربانم

متن روز معلم مبارک جدید

آموزگارم، تو باغبانی
می پرورانی بذر وجود، با مهربانی
با درس هایت دیو جهالت از من گریزد
اندرزهایت، بهر وجودم، شد پاسبانی
من غرقه بودم در بحر غفلت
دستم گرفتی ای ناجی من،
من همچو قایق، تو بادبانی
بر خوان دانش من میهمانم
تو ای معلم، خود میزبانی
کار تو باشد، ارشاد انسان
همکار خوب پیغمبرانی

متن روز معلم مبارک کوتاه

در مکتب تو همیشه شاگردم من
دور از رخ تو همیشه پر دردم من
در فصل بهار و روز استاد ببین
بی نور معلم این چنین زردم من

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

معلم داشت ریاضی درس می‌داداز آدم‌های ماضی درس می‌دادمعلم داشت با تقسیم چشمشعدالت را موازی درس می‌دادروزت مبارک معلم مهربانم

متن روز معلم مبارک عشقم

متن روز معلم مبارک رسمی

یک پدر بخشنده آب و گل است
یک پدر روشنگر جان و دل است
لیک اگر پرسی کدامین برترین
آنکه دین آموزد و علم یقین

عکس کیک روز معلم مبارک

معلم نوری از انوار عشق استمعلم حامل و سردار عشق استمعلم آیه‌های جاودانی ستطریقی خوش برای زندگانی ستروز معلم مبارک

روز معلم مبارک

معلم را بر پدر شرف باشد
به قدر آن که روح را بر جسم شرف است
زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است
و پدر سبب تربیت جسمانی

متن روز معلم مبارک رفیق

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده
از جهل وغم این فکرتم آزاد شده
در مکتب پاک و شاد استاد ببین
غم رفته زجانم ودلم شاد شده
هفته معلم گرامی باد

متن روز معلم مبارک رسمی

در جوهره خود کم و کم سوخت معلمتا درس محبت به من آموخت معلماز نقش زدن با قلمی بر دل دیوارنوری ز حقیقت به دل افروخت معلمروز معلم بر تمام استادان و معلمان بزرگوار مبارک و فرخنده باد

متن روز معلم مبارک

متن زیبا برای روز معلم

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود
چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود
ای معلم که تو را دانش بسیار بوَد
جان شاگرد به فدایت که سزاوار بوَد

یلدا مبارک معلم عزیزم

اگر داری تو عقل و دانش و هوش
معلم هر چه می گوید بکن گوش
معلم چون پدر والا مقام است
معلم مستحق احترام است
معلم را مرنجان هرگز از خویش
مزن با حرف بی جا بر دلش نیش

عکس کیک روز معلم مبارک

از پدر گر قالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم
ای معلم چون کنم توصیف تو
چون خدا مشکل توان تعریف تو

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

مرا بزن … گوشم را بکش.. جریمه بکن.. امتحان سخت بگیر
مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

متن روز معلم مبارک خواهرم

خانم/آقا معلم میدونستید میخوام به کلاس بالاتر برم؟ خیلی خوشحالم آخه دارم بزرگتر میشم و قراره روزی مثل شما تبدیل به آدم خوب و موفقی بشم. اما از یه طرف هم ناراحتم. آخه دیگه شما رو نمیبینم. واسه همین خواستم ازتون تشکر کنم و بگم که همیشه به یادتون میمونم.

متن روز معلم مبارک کوتاه

متن روز معلم مبارک کوتاه

عارفان علـم عاشـق می‌شوند
بهـ‌ترین مردم معلـم می‌شـوند
عشق با دانش متمم می‌شود
هر که عاشق شد معلم می‌شود

متن روز معلم مبارک جدید

‌ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم
استاد عزیزم ممنونم بابت زحماتت

پدرم روز معلم مبارک

من فکر میکنم بچه ها برای این از مدرسه بدشون میاد چون معلم خوبی ندارن. اونا برای همین از درس هم لذتی نمیبرن. اما من عاشق سال سوم دبستانم شدم و لحظه شماری میکردم که وقت مدرسه برسه و من برم سر کلاس بشینم. علت این علاقه من هم مشخص بود. علتش معلممه. معلم جونیم، معلم عزیزم ممنون بابت اینهمه حس خوب.

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

معلمی شغل نیست، هنر است؛ عشق، ایثار و فداکاری ست.

متن روز دختر مبارک رفیق

معلم عزیز، روز معلم را به شما تبریک می‌گویم و از زحماتتان تشکر می‌کنم…

متن روز معلم مبارک عشقم

متن روز جهانی معلم مبارک

درود برتو اي گوهر گرانقدر و اي دُر گرانبهای قله هاي‌ ایثار و استقامت ؛ تو با نسیم علمودانشت طراو ت خاصی به این بدن هاي‌ خواب و نا آگاه ما بخشیدی ؛ تو باعث شدي تا مااز تاریکی و ذلت جهل بسوی روشنایی وسربلندی علم و از غبار کده بی معرفتی و ناآگاهی بسوی دهکده علم معرفت راه یابیم . به راستی اگر تو نبودی چه کسی دستگیر مادر این طوفان سهم گین زندگانی شده وما را بسوی کشتی پر بار علم و معرفت راهنماییمی‌کرد . مگر نه این است که تو چراغ راه ما در این دهکده امتحان و بلکه ظلمت کده غفلت واز خدا بی خبری شدي ؛ تو که بعنوان یک معلم دلسوز هیچگاه دست پر مهر و محبت ومملواز امیدت را از سر ما برنداشتی و شب وروز به راه درست و صراط مستقیم بودی ؛ همانراهی که تمام پیامبران الهی وامامان معصوم «ع» تا اخرین نفس شان سعی داشتند مردمرا از منجلاب غفلت وانحراف بسو ي رستگاری ابدی سوق دهند و راهی که فلاح ورستگاری ما در ان نهفته است . پس این تو بودی اي معلم آزاده که آزادی و آزادگی رابه مااموختی و به ما یاد دادی که چگونه با سلاح برنده ایمان خودرا از زنجیر هاي‌ اسارت وبردگی این دنیای دنی رهانید . درود ابدی ما نثار گام هاي‌ استوارتو باد اي معلم عزیز ؛ توباعث شدي تا ما آفریدگار حقیقی خودما را بشناسیم و به دستورا ت او عمل کنیم و باکارهایی خدا پسندانه خودما به جای نارضایتی او سایه لطف ومهربانی اش را بر سر مااحساس کنیم . بهشت جاویدان جایگاه ابدیت باد اي معلم عزیز . بار دیگر روزت خجسته باد .

عکس کیک روز معلم مبارک

مخصوص دبیر شیمی!
مهر شما، گرافیت وجود مرا الماس کرد. من از با شما بودنم چیزی فرا‌تر از استوکیومتری زندگی و مولاریته شادی‌ها آموختم. امیدوارم کلویید زندگیتان شفاف و معادلات زندگیتان موازنه شده و محلول زندگیتان از عشق و محبت فراسیر شده باشد. با بیشترین درصد خلوص دوستتان دارم و با بالا‌ترین غلظت مولال، خداقوت!

متن روز جهانی معلم مبارک

کلاس دومم با تموم شیطنت هام گذشت. باورم نمیشه قراره برم کلاس سوم و دو سال تا الان تو مدرسه بودم. خانم/آقا معلم خواستم اول ازتون به خاطر تمام شیطنت هام معذرت بخوام و بعد هم تشکر کنم. این تشکر خیلی از ته دله دوستون دارم. خداحافظتون.

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت.

روز معلم جهانی مبارک

میتوان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن اول از استاد، یاد آموختیم پس،سویدای سواد آموختیم از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم اي معلم چونکنم توصیف تو چون خدا مشکل توان تعریف تو اي تو کشتی نجات روح ما اي به طوفانجهالت نوح ما یک پدر بخشنده آب و گل است یک پدر روشنگر جان و دل است لیک اگرپرسی کدامین برترین آنکه دین آموزد و علم یقین استاد حسین شهریار

متن روز معلم مبارک رسمی

یلدا مبارک معلم عزیزم

معلم امسالمون مثل گلی خوشبخو، بوی علم و دانشش رو به مشام ما رسوند. الان همه ما از این بو بهره مند شدیم. آقا/خانم معلم، مرسی از اینکه اینجوری برای درس دادن به ما مرام گذاشتین.

متن روز معلم مبارک

امسال سال عجیبی بود. نه مدرسه بود نه کلاس درس و نه دیدن معلم تنها تو بودی در فضای مجازی و همه سختی هاش. معلم عزیزم بابت اینهمه تلاش ازتون ممنونم .

متن روز معلم مبارک

آقا/خانم معلم میدونید چرا شما رو از تموم معلم های دنیا بیشتر دوست دارم؟ چون تو همین بچگی به من یاد دادید که هر حرفی رو نپذیریم و هر چیزی رو باور نکنم. شما به من فکر کردن رو یاد دادید. حتم دارم حتی اگه پیرم بشم باز هم به خاطر این درستون کلی ازتون تشکر میکنم.

کلیپ معلم روزت مبارک

با این گچ عشق تختهٔ جانم زن
خطّی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته‌ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن

کلیپ روز معلم مبارک

امروز یادتان مرا به دوران خوب مدرسه باز گرداند. هنوز قدردان محبت شما معلم قدیم خود هستم و اگرچه دوره بازنشستگی را طی می‌کنید، درسی که از شما آموختم در سراسر زندگی‌ام جاری است. روزتان مبارک

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

متن روز دختر مبارک رفیق

از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم
هر روزت مبارک…

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

تشکر از معلم کلاس هفتم
سال هفتم مثل یه زنگ تفریح همیشگی بود. آخه معلممون بیشتر به جای اینکه برامون فضای خشک و بی روحی به وجود بیاره، یه فضای تفریحی و دوستانه رو به وجود آورد که تک تک دانش آموزا عاشقش شده بودن. قطعا خداحافظی از همچین معلمی سخته اما هممون مجبوریم این کار رو بکنیم. معلم سال هفتم، تو بهترین هستی. خدانگهدار.

متن روز معلم مبارک

دبیر عزیزم. یاد تو همیشه در ذهنم. عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم
جاری است، روزت مبارک…

متن روز معلم مبارک کوتاه

بی‌انصافی است که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را می‌سازند تا بسوزد، اما تو می‌سوزی تا بسازی، با سپاس و روزت مبارک.

کلیپ معلم روزت مبارک

معلم عزیزم ممنون از شما. سال اول با شما بهم خیلی خوش گذشت. اونقدر که نمیتونم لذتش رو وصف کنم. از خدا میخوام که تک تک لحظات زندگیتون بهتون خوش بگذره. این قطعا پاداشی کوچیک برای تمام خوبی هایی که در حق ما کردید هست.

متن روز معلم مبارک خواهرم

اهنگ روز معلم مبارک

چگونه می‌توانم تمام لحظه‌هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود‌ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم… روزت فرخنده و شاد باد.

یلدا مبارک معلم عزیزم

فروغ صبح دانایی
انیس روز نادانی
چگونه پاس دارم تو را اینک
که می‌دانم خدا هم نیز چون من
تورا بسیار دوست می‌دارد

متن روز معلم مبارک

دوست داشتن رو هم از معلمم یاد گرفتم. فکر میکنم آدم تمام دارایی هاش به خاطر وجود معلم هایی هست که در زندگیش داره. آقای/خانم ….. توی سال سوم اونقدر به من عشق ورزیدید و با عشق بهم درس یاد دادید که من هم اون رو از شما بلد شدم. الان هم میخوام برای خودتون خرجش کنم. خیلی دوستتون دارم و امیدوارم همیشه سایه لطف خدا بالای سرتون باشه. خدانگهدار.

کلیپ معلم روزت مبارک

به سلامتی همه ی معلم هاشمع را می‌سازند تا بسوزد اما معلم می‌سوزد تا بسازد

روز معلم مبارک

خیلی اضطراب داشتدرمانده بودهمیشه موقع امتحان این جوری بودبه دست همه نگاه می کردنگران بوداخر از همه هم از جلسه امتحان بیرون امدامتحان تمام شده بود اما معلم هنوزهم نگران بودسلامتی همه معلمان دلسوز

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

کلیپ روز معلم مبارک

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت .خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود . دانای عشق روزت مبارک . . .

کلیپ معلم روزت مبارک

از استادی پرسیدند آیا قلبی که شکسته می‌تواند عاشق شود؟استاد گفت بله می‌تواندپرسیدند آیا شما تاکنون از لیوان شکسته آب خورده اید؟استاد پاسخ داد: آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن دست می‌کشید؟

متن روز جهانی معلم مبارک

بوسه میزنم بردستانتبه احترام بهشت که زیر پایت جاری ستبه احترام اندیشه ای که بر تخته کلاس نقش می‌بنددسپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه هارااستاد روزت مبارک

متن روز دختر مبارک رفیق

عارفان علم عاشق می‌شوندبهترین مردم معلم می‌شوندعشق با دانش متمم می‌شودهر که عاشق شد معلم می‌شودپیشاپیش روز معلم بر تمام معلمای عزیز و دوست داشتنی مبارک باد

متن روز معلم مبارک جدید

درسهای سال اول ساده بودآب را بابا به سارا داده بودگرمی دستان ما از آه بودبرگ دفترها به رنگ کاه بودای معلم یاد و هم نامت بخیریاد درس آب و بابایت بخیرای دبستانی‌ترین احساس منبازگرد این مشقها را خط بزن

متن روز معلم مبارک باد

کلیپ معلم روزت مبارک

دیروز می گفتم : مشق هایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهررا در دلم جاری بکن … جریمه مکن هر چه تکلیف می خواهی بگیر … امتحان سخت مگیراما کنون .. مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیرمرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان . . .

متن روز معلم مبارک خواهرم

معلم عزیزم* قربان خاک پایت*بوسه زنان به پایت* میگم روزت مبارک*هفته ی معلم گرامی‌باد*

اهنگ روز معلم مبارک

هنر آموزش ، هنر بیداری کنجکاوی طبیعیاز ذهن جوان به منظور جلب رضایت پس از آن است.روزت مبارک ای معلم هنرمندم

متن روز معلم مبارک

چگونه می توانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم . . .

متن زیبا برای روز معلم

تنها دو نفر به ما می آموزند: روزگار و آموزگاراولی به قیمت عمرماندومی به قیمت عمرشآموزگار گرانقدر روزتان مبارک

متن روز معلم مبارک عشقم

معلم عزیزم تولدت مبارک

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻪ؟ﮔﻔﺘﻢ:ﯾک ﺑﺨﺸﻪﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮﺯﮒ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻋﺸﻖ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻪ
۱- ﻋﻄﺶ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ  ۲- ﺷﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ۳- ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥﻣﻌﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ

متن روز معلم مبارک خواهرم

ای باغبان دل ها دل را به تو سپردم سیراب کن زعلمت کویر تشنه ام را بعدش بکار درخت پر بار مهربانی تا بار ان ببارد بر بوستان دل ها جاری شود چو خونی درجات بی توان ها . . .

کلیپ روز معلم مبارک

به من از دانایی‌های خود گفتی تا از نادانی‌های خودم نگویمبه من درس زندگی دادی تا فقط درس علم یاد نگیرمحالا من امروز می‌خواهم چیزی به تو یاد بدهمدانش آموزانت را تنبیه کن تا تنبیه کردن یاد بگیرندشکستشان بده تا شکست دادن یاد بگیرندروزت مبارک

شعر روز معلم مبارک

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را می‌سازند تا بسوزداما تو می‌سوزی تا بسازیبا سپاس و عرض تبریک فراوان

متن روز معلم مبارک باد

معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق استهمه کار معلم کار عشق است

متن روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

ای کسی که اگر نبودی شغلی خوب در آینده نداشتم روزت مبارکهمه ی این ها را گفتم تا بدانی دوستت دارمبهترین معلم روزت مبارک

متن روز معلم مبارک کوتاه

معلم عزیزم روزت مبارکهمه‌ی خوبی‌هایم روزت مبارکمن مدیون تو هستم چون هر چه نوشتن و آموختن در یاد دارم کار توستروزت مبارک

متن زیبا برای روز معلم

تو همرنگ بهاری ای معلم، روح سبزه زاری ای معلمتقدیم به تمام معلمان ایثارگر کشورم که همچون شمع سوختند و مجلس علم را روشن کردند

متن روز معلم مبارک زیبا

معلم ، ایمان را بر لوح جانو ضمیرهای پاک حک می کندو ندای فطرت رابه گوش همه می رساند

روز مادر معلم مبارک

در مکتب تو همیشه شاگردم مندور از رخ تو همیشه پر دردم مندر فصل بهار و روز استاد ببینبی نور معلم این چنین زردم منروز معلم گرامی باد

متن روز معلم مبارک جدید

متن روز معلم مبارک

عارفان علم عاشق می‌شوندبهترین مردم معلم می‌شوندعشق با دانش متمم می‌شودهر که عاشق شد معلم می‌شودروز معلم پیشاپیش مبارک باد

کلیپ روز معلم مبارک

معلم باغبان باغ عشق استمعلم قافله سالار عشق استهمه کار معلم کار عشق استروزت مبارک

عکس کیک روز معلم مبارک

ممتاز و نمونه شدن برای یک سال استو ماندگار شدن برای یک عمر؛سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگارمعلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

اهنگ روز معلم مبارک

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت اموختماستاد عزیزم روزت مبارک

متن روز معلم مبارک جدید

ادیبی را گفتند: چرا معلم را زیاده از پدر ستایش می‌کنی؟گفت: پدر مرا از آسمانها به زمین اورد ولی معلم مرا از زمین به آسمانهاروز معلم مبارک

متن روز معلم مبارک خواهرم

عکس کیک روز معلم مبارک

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه هاراروزت مبارک

متن روز معلم مبارک

قشنگ ترین روز خدا بزرگداشت پاکترین شغل دنیا برشریف‌ترین بندگان خدا مبارک باد

معلم عزیزم تولدت مبارک

معلمی شغل نیست عشق استروزت مبارک عاشق‌ترین معلم دنیا

روز معلم مبارک

تا خدا بوده و هست معلم بوده و هست و هر روز روز معلم هستمعلمی هنر است عشقی است آسمانیروزت مبارک

متن روز معلم مبارک رفیق

ای باغبان دلها!دل را به تو سپردمسیراب کن ز علمت کویر تشنه ام رابعدش بکار درخت پر بار مهربانی تا باران ببارد بر بوستان دل‌هاجاری شود چو خونی در جان بی توان‌ها…روزت مبارک آموزگار بزرگوار

متن روز معلم مبارک

شعر روز معلم مبارک

یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است
لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین
روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد

متن روز معلم مبارک رفیق

فروغ صبح دانایی، انیس روز نادانیچگونه پاس دارم تو را؟ اینک که می‌دانم خدا هم نیز چون من تو را بسیار دوست می‌داردمن هم چون خدایم تو را دارمبا سپاس بی حد … روزت مبارک

معلم عزیزم تولدت مبارک

چگونه می‌توانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنمجز اینکه بهترین درود ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم…

متن زیبا برای روز معلم

سلامت گفتم پیامم دادی، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهیهدایت کردی ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هر روزت مبارک باد…

عکس کیک روز معلم مبارک

از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیمهر روزت مبارک…

متن روز معلم مبارک رفیق

معلم عزیزم تولدت مبارک

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم…روزت مبارک…

متن روز جهانی معلم مبارک

نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسمنمی دانم چگونه شما را توصیف کنممعلمی از جنس بلور، آسمانی و مهربان، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید.شاگرد کوچک شما

متن روز معلم مبارک باد

ای معلم: ای روشنی بخش دلهابراستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم) هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی.

روز مادر معلم مبارک

عارفان علـم عاشـق می‌شوند
بهـ‌ترین مردم معلـم می‌شـوند
عشق با دانش متمم می‌شود
هر که عاشق شد معلم می‌شود
روز معلم مبارک باد

متن زیبا برای روز معلم

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود
چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود
ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـود
جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بود

متن روز معلم مبارک خواهرم

روز معلم جهانی مبارک

همه قبیله من عالمان دین بودندمرا معلم عشق تو شاعری آموختروزت مبارک معلم عزیز…

پدرم روز معلم مبارک

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبتخدا تو را می‌خواست و انتخاب حق خدا بود. دانای عشق روزت مبارک…

شعر روز معلم مبارک

سلامی برگرفته از آیه شریفه ی (سلام من قول رحیم) نثارتان باداین مناسبت را غنیمت شمرده روزتان را تبریک عرض مینمایم…

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت؛ و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت. روزت مبارک…

متن روز معلم مبارک جدید

دبیر عزیزم. یاد تو همیشه در ذهنم. عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودمجاری است، روزت مبارک…

متن روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

سلام برتو ای گوهر گرانقدر و ای دُر گرانبهای قله های ایثار و استقامت، تو با نسیم علمودانشت طراو ت خاصی به این بدن های خواب و نا آگاه ما بخشیدی، تو باعث شدی تا مااز تاریکی و ذلت جهل بسوی روشنایی وسربلندی علم و از غبار کده بی معرفتی و ناآگاهی بسوی دهکده علم معرفت راه یابیم. به راستی اگر تو نبودی چه کسی دستگیر مادراین طوفان سهم گین زندگانی شده وما را بسوی کشتی پر بار علم و معرفت راهنماییمیکرد. مگر نه این است که تو چراغ راه ما دراین دهکده امتحان و بلکه ظلمت کده غفلت واز خدا بی خبری شدی، تو که بعنوان یک معلم دلسوز هیچگاه دست پر مهر و محبت ومملواز امیدت را از سر ما برنداشتی و شب وروز به راه درست و صراط مستقیم بودی، همانراهی که تمام پیامبران الهی وامامان معصوم (ع) تا اخرین نفس شان سعی داشتند مردمرا از منجلاب غفلت وانحراف بسو ی رستگاری ابدی سوق دهند و راهی که فلاح ورستگاری ما در آن نهفته است. پس این تو بودی ای معلم آزاده که آزادی و آزادگی را به مااموختی و به ما یاد دادی که چگونه با سلاح برنده ایمان خودرا از زنجیر های اسارت وبردگی این دنیای دنی رهانید. سلام ابدی ما نثار گام های استوارتو باد ای معلم عزیز، توباعث شدی تا ما آفریدگار حقیقی خودما را بشناسیم و به دستورا ت او عمل کنیم و باکارهایی خدا پسندانه خودما بجای نارضایتی او سایه لطف ومهربانی اش را بر سر مااحساس کنیم. بهشت جاویدان جایگاه ابدیت باد ای معلم عزیز. بار دیگر روزت مبارک باد.

متن روز معلم مبارک باد

ای معلم تو را سپاس: ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس. ای والا مقام،ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدیسپاست می گویم، تو را به اندازه تمام مهربانی‌هایت سپاس می گویم. ای نجات بخشآدمیان از ظلمت جهل و نادانی، ای لبخندت امید زندگی و غضبت مانع گمراهی تو را سپاسمی گویم. این تویی که با دستان پر عطوفتت گلهای علم و ایمان را در گلستان وجود میپرورانی و شهد شیرین دانش را به کام تشنگان می ریزی. پس تو را ای معلم به وسعتنامت سپاس می گویم. همان نامی که چهار حرف بیشتر ندارد، اما کشیدن هر حرف وصدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد.

متن روز معلم مبارک باد

علم آموزی و صبر و ایمان را از پیامبران به ارث برده ای و به حقیقت وارث زیبایی ها بر گستره ی گیتیهستی. قدوم سبز تو سبزینه ی کوچه باغ های زندگی و صفا بخش خاطر پر دغدغه یماست. طپش قلب تو آهنگ خوش هستی و جوشش نشاط در غزل شیوای زندگیاست. تو روشنایی بخش تاریکی جان هستی و ظلمت اندیشه را نور می بخشی. ‹«و مایستوی الاعمی والبصیر؛ و لا الظلمات ولا النور» و هرگز کافر تاریک جان کور اندیش با مومناندیشمند خوش بینش یکسان نیست و هیچ ظلمت با نور یکسان نخواهد بود. چگونهسپاس گویم مهربانی و لطف تو را که سرشار از عشق و یقین است. چگونه سپاس گویمتأثیر علم آموزی تو را که چراغ روشن هدایت را بر کلبه ی محقر وجودم فروزان ساختهاست. آری در مقابل این همه عظمت و شکوه تو مرا نه توان سپاس است ونه کلام وصف.تنها پروانه ی جانم بر گرد شمع وجودت، عاشقانه چنین می سراید: معلم کیمیای جسمو جان است … معلم رهنمای گمرهان است… شـده حک بر فراز قله ی عشق … معلموارث پیغمبران استروزتان مبارک

معلم عزیزم تولدت مبارک

معلم عزیز، استاد بزرگوار، تو را به چه مانند کنم.
دل دریاییت لبریز از آرامش است
همچون کوه استوار از حوادث روزگار ایستاده ای و همچون ابر، باران پر شکوه معرفت بر چمن‌های دشت دانش آموختگی فرو می‌ریزی.
خورشید نگاهت گرمابخش وجود ما و حرارت کلبه سرد یأس و ناامیدی و ارمغان شور و شعف است.
کلام روح بخش و دلنشین تو موسیقی دلنوازی است که بر گوش جان می‌نشیند و اهنگ زندگی را به شور در می آورد.
دستهای روشنت سپیدی خود را از گل بوسه های گچ گرفته و شمع وجودت از نیروی ایمان و انسانیت شعله ور است.
روزت گرامی

روز مادر معلم مبارک

اوراق زرین تاریخ تربیت سیمای درخشان مربیان نام آوری چون ابراهیم، موسی، عیسیو محمد (ص)، علی (ع) و فاطمه (س) و زینب (س) را بر خود نقش ابدی زده است. آنان کهبا پیکار مقدس خویش حماسه‌های شکوهمند و جاوید در سازندگی انسان متعهد بهوجود آوردند و با تزکیه و تعلم، کاخ بلند پایه ی علم و فضیلت را بنا نهاده و پرچم توحید رابرافراشتند و امروز شما عزیز گرامی ادامه ی این نهضت عظیم را بر عهده گرفته ای ضمنبزرگداشت خاطره استاد مطهری و گرامیداشت روز معلمبرایتان در این راه آرزوی موفقیت می نمایم.

متن روز معلم مبارک

متن روز دختر مبارک رفیق

می‌توان در سایه آموختنگنج عشق جاودان اندوختناول از استاد، یاد آموختیمپس سویدای سواد آموختیماز پدر گر قالب تن یافتیماز معلم جان روشن یافتیمای معلم چون کنم توصیف توچون خدا مشکل توان تعریف توای تو کشتی نجات روح ما ای به طوفانجهالت نوح ما یک پدر بخشنده آب و گل است یک پدر روشنگر جان و دل استلیک اگر پرسی کدامین برترینآنکه دین آموزد و علم یقین

متن روز دختر مبارک رفیق

روز معلم، روز تشکر و قدردانیه.روز سپاس از معلمای عزیزمونه که برای ما خیلی زحمت می‏‌کشند؛اون‏هایی که تمام وقت خودشون رو برای با سواد کردن ما بچه‏‌ها، صرف می‏کننو با تلاش زیاد، به ما خواندن و نوشتن یاد می‏دن. آرزوی همه معلم‏ها، اینه که ما درسبخونیم، به شهر علم و دانش وارد بشیم و از صحرای خشک و بی‏ آب و علف نادونیبگذریم…! این‏طوری وقتی بزرگ می‏شیم، آدم موفقی می‏شیم و پیروز و سربلند، زندگیمی‏کنیم و به انسان‏های دیگر هم کمک و خدمت می‏کنیم. ما می‏تونیم با درس خوندنمون،آرزوی معلم‏های زحمت‏کش رو برآورده کنیممعلم عزیزم روزت مبارک تا اخرین روز عمرفداکاریت را فراموش نمی‌کنم دوستت دارم

کلیپ معلم روزت مبارک

معلمین عزیزم، با سلامی گرم و آرزوی توفیق الهی، نمی دانم با چه زبانی از زحمات بی دریغ و تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان تشکر و قدردانی کنم. فقط می‌توانم شما را دعا کنم و از خداوند متعال طلب سلامتی و شادابی و طول عمر با عزت و عظمت برای شما نمایم.ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتماستاد عزیزم روزت مبارک …

متن روز دختر مبارک رفیق

معلمین عزیزم، با سلامی گرم و آرزوی توفیق الهی، نمی‌دانم با چه زبانی از زحمات بی‌دریغ و تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان تشکر و قدردانی کنم. فقط می‌توانم شما را دعا کنم و از خداوند متعال طلب سلامتی و شادابی و طول عمر با عزت و عظمت برای شما و خانواده محترمتان داشته باشم و برای آنهایی که از دنیا رفته‌اند طلب رحمت و مغفرت نمایم.معلمی شغل نیست بلکه عشق است.روز معلم بر همه شما عزیزان مبارک باد

روز معلم جهانی مبارک

قدر استاد نکو دانستن، حیف استاد به من یاد ندادمعلم هدفت عشق است و ایثارهزاران خفته از درس تو بیدارمعلمی شغل نیست. عشق است. ذوق است. ایثار و فداکاریست.اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست، بر شما مبارک باد.

متن روز معلم مبارک رفیق

معلم عزیزم تولدت مبارک

ای معلم تو را سپاس!ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس!ای والا مقام، ای فراتر از کلام، تو را سپاس!ای که هم چون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی سپاست می گویم،تو را به اندازه تمام مهربانی هایت سپاس می گویم.

متن روز دختر مبارک رفیق

نیمکت‌ های چوبی، بیشتر از درختان سرسبز جنگل، میوه می‌ دهند!وقتی که ریشه در نگاه معلم داشته باشی و گوش دل بر کلام او بسپاری، چرا که خود، درختی است…که هر لحظه، با کلامش، شاخه‌ هایش را به جان تشنگان دانش، پیوند می‌ زند.به خاطر تمام زحمات شما سپاس گزاریم و امیدواریم شاگردان لایقی باشیم.

روز معلم مبارک

می گویند اگر می خواهي بـه کسی لطف کنی بـه او ماهی نده، ماهیگیری را بـه او بیاموز.سپاس گزار معلمی چون شـما در زندگی خود هستم کـه اندیشیدن را بـه من آموختید نه اندیشه‌ ها را.

معلم عزیزم تولدت مبارک

آموزگارم!تمام شکوفه‌ها و گل‌های سپاس را نثار قدم‌های پرمهرت می‌کنم؛
چرا که مولایمان علی علیه السلام فرمود: «هر کس کلمه‌ای به من بیاموزد، مرا بنده خویش کرده‌است.»

روز مادر معلم مبارک

میان نمیکت‌ها، ردپای توست که هزار بار این میانه را طی کرده‌ای!
روی تخته سیاه، مملو از دست خط‌های پاک شده توست
و دیوار‌ها هنوز انعکاس می‌دهند صدای تو را و صدای سرفه‌هایت از غبار گچ‌های تخته سیاه را …
من در برابر این آفتاب تابان، تعظیم می‌کنم.

متن روز معلم مبارک عشقم

اهنگ روز معلم مبارک

می گویند اگر می خواهی بـه کسی لطف کنی بـه او ماهی نده، ماهیگیری را بـه او بیاموز….!سپاس گزار معلمی چون شـما در زندگی خود هستم کـه اندیشیدن را بـه من آموختید نه اندیشه‌ ها را.

روز معلم مبارک

آموزگار خوبم
شغل تو، ادامه حرکت انبیاست و تو، وام‌دار رسولان نوری.
چراکه خداوند لباسی را بر قامت تو پسندید که شبیه‌ترین تار و پود‌ها به ردای رسالت بود.
قدردانی‌ام را بپذیر

متن روز معلم مبارک باد

نیمکت‌های چوبی، بیشتر از درختان سرسبز جنگل، میوه می‌دهند؛
وقتی که ریشه در نگاه معلم داشته باشی
و گوش دل، بر کلام او بسپاری؛ چرا که خود، درختی است
که هر لحظه، با کلامش، شاخه‌هایش را به جان تشنگان دانش، پیوند می‌زند.
به خاطر تمام زحمات شما سپاسگزاریم و امیدواریم شاگردان لایقی باشیم.

یلدا مبارک معلم عزیزم

تقدیر و سپاس از معلمی که واژه واژه آموزه‌ های سبزش و برگ برگ آن چه به دل‌ ها می‌ آموزد،دست‌ های دعایی بی‌ وقفه‌ اند تا منزلت بلند بالایش را نزد پروردگار، والا تر کنند.پس در این مسافت دشوار، صبور بمان و در جاده‌ ها جاری شو و راه روشن کن…که خداوند، تو را به رستگاری نزدیک، رهسپار می‌ کند.

یلدا مبارک معلم عزیزم

عارفان علم عاشق میشوند
بهترین مردم معلم میشوند
عشق با دانش متمم میشود
هر که عاشق شد معلم میشودمعلم عزیزم در این روزهای پایانی سال تحصیلی از تو به خاطر تمام عشقی که در آموزش نثار ما نمودی ممنونم. امیدوارم که بتوانم گوشه ای از زحماتت را جبران کنم و انسان موفقی باشم.

متن روز معلم مبارک کوتاه

یلدا مبارک معلم عزیزم

سپاس از معلم گرانقدری که کلام روح‌ بخش و دلنشین‌ اش، چون آوای یک موسیقی لطیف بر جان می‌ نشیند….و آهنگ زندگی را به شور در می‌آورد!چرا که تو علم‌ آموزی و صبر ایمان را از پیامبران به ارث برده‌ ای و به حقیقت وارث زیبایی‌ ها بر گستره‌ گیتی هستی.

روز معلم جهانی مبارک

فرزندم الفبای زندگی خود را با جوهر قلمی که تو نوشتن با آن را به فرزندم آموختی یاد گرفت….زندگی کودکم را تو زیبا کردی….اکنون هم کرونا همه جا را فرا گرفته اما انگار برای تو کرونا معنایی ندارد!معنای مهم زندگی برای تو، آموختن معنای زندگی به دانش آموزانت است.متشکرم برای زحماتی که می کشید!

متن روز معلم مبارک رفیق

دست‌های روشنت سپیدی خود را از گل بوسه‌های گچ گرفته
و شمع وجودت از نیروی ایمان و انسانیت شعله‌ور است.
معنای کلام امیدبخش تو همچون نسیم صبحگاهان نشاط‌بخش روح خسته ماست.
درود ابدی ما نثار گام‌های استوار تو باد‌ ای معلم عزیز

متن روز معلم مبارک کوتاه

از معلمان مدرسه هزاران درس آموختیم، اما درسهایی هستند نه بر ذهن که بر دلهای ما نشستن دو همانها ماندگارترین و تاثیر گذارترین درسهای زندگی ما شدند.و همینجا از شما معلم زحمت کش تشکر و قدردانی میکنم.

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

معلّمی کاری است دشوار و رسالتی است بس بزرگ
و هر کس را توان پذیرش این مسؤولیت خطیر نیست؛
سوز و درد می‌خواهد، عشق و احساس می‌طلبد،
صبر و تحمل می‌باید، چراکه هر چیزی که قدر و منزلتش والاتر است،
مسؤولیتش نیز سنگین‌تر و مهم‌تر است.
به پاس تلاش‌های شما با قلبی مملو از احترام

متن روز معلم مبارک رسمی

کلیپ معلم روزت مبارک

ای معلم،کلماتی که به ما آموختی، هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد. ما درس چگونه زندگی کردن را از تو آموخته ایم و تمام دار و ندارمان، کوله باریست از آموخته‌های تو که سال‌ها پیش از مسافر شدن، در دست‌هایمان نهادی تا سربلند به مقصد برسیم.همیشه دلگرممان کردی تا جاده‌های پرپیچ و خم زندگی را با امیدواری طی کنیم. حالا که باغچه زیبایت به بار نشسته، بخند؛ بخند مثل همیشه، تا ما همه خستگی راه را فراموش کنیم.

متن روز معلم مبارک زیبا

این تویی که با دستان پر عطوفتت گل‌های علم و ایمان را در گلستان وجود می‌پرورانی
و شهد شیرین دانش رابه کام تشنگان می‌ریزی.
پس تو را‌ ای معلم به وسعت نامت سپاس می‌گویم.
همان نامی که چهار حرف بیشتر ندارد؛
اما کشیدن هر حرف و صدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد.

متن روز معلم مبارک رفیق

اگر دست‌ ها آیین سجده را فرا می‌ گیرند،اگر زبان‌ ها می‌ آموزند که چگونه به تکبیر پروردگار خویش را ابراز کنند،اگر ایمان نو ظهور ریشه می‌ دواند و پا به پای کودکی می‌ بالد و قد می‌ کشد،اگر دانش، شوق سراسیمه‌ ای می‌ شود و در سینه کبوتر وار آرزوی پرواز به بالا دست را دارد،اگر تجربه‌ ها به شعور و شور و کمال بدل می‌ شوند، همه از محضر فراگیر توست.تو را سپاس!

روز مادر معلم مبارک

سپاس از معلم گرانقدری
که کلام روح‌بخش و دلنشین‌اش،
چون آوای یک موسیقی لطیف بر جان می‌نشیند
و آهنگ زندگی را به شور در می‌آورد.
چراکه تو علم‌آموزی و صبر ایمان را از پیامبران به ارث برده‌ای
و به حقیقت وارث زیبایی‌ها بر گستره‌ گیتی هستی.

متن روز معلم مبارک خواهرم

با این گچ عشق تختهٔ جانم زن
خطّی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته‌ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

روز مادر معلم مبارک

امروز یادتان مرا به دوران خوب مدرسه باز گرداند. هنوز قدردان محبت شما معلم قدیم خود هستم و اگرچه دوره بازنشستگی را طی می‌کنید، درسی که از شما آموختم در سراسر زندگی‌ام جاری است. روزتان مبارک

اهنگ روز معلم مبارک

معلّمی کاری است دشوار و رسالتی است بس بزرگ، و هر کس را توان پذیرش این مسؤولیت بزرگ نیستسوز و درد می‌ خواهد،عشق و احساس می‌ طلبد،صبر و تحمل می‌ باید،چرا که هر چیزی که قدر و منزلتش والاتر است، مسؤولیتش نیز سنگین‌ تر و مهم‌ تر است!با تشکر و سپاس بابت تلاش‌ های بی وقفه شما!

روز مادر معلم مبارک

دبیر عزیزم. یاد تو همیشه در ذهنم. عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم
جاری است، روزت مبارک…

متن روز معلم مبارک عشقم

‌ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم
استاد عزیزم روزت مبارک…

کلیپ معلم روزت مبارک

میتوان در سایه آموختن
گنج عشق جاودان اندوختن
اوّل از استاد یاد آموختیم
پس سویدای سواد آموختیم
از پدر گر قـالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم‌ ای معلم
چون کنم توصیف تـو
چون خدا مشکل توان تعریف تـو‌
ای تـو کشتی نجات روح مـا‌
ای به طـوفان جهالت نوح مـا
یک پدر بخشنـده آب و گل است
یک پدر روشنگر جـان و دل است
لیک اگـر پرسی کدامین برترین
آنکه دین آمـوزد و علـم یقیناز شما معلم خوب و دلسوز و صبور بابت تمامی زحماتی که در طول سال تحصیلی کشیده اید قدردانی می کنیم.

متن روز معلم مبارک عشقم

متن روز جهانی معلم مبارک

معلم وارد کلاس شد و اعلام کرد :امروز می خوام درباره ی دموکراسی حرف بزنم
یکی از بچه ها دستش رو بلند کرد و گفت :چرا؟؟
معلم فریاد زد :چون من میگم

اهنگ روز معلم مبارک

دقت کردین هر معلمی که میخواد با کشیدن شکل درسو توضیح بده میگه:
حالا من نقاشیم زیاد خوب نیس

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

به سلامتی همه ی معلم ها
شمع را می سازند تا بسوزد اما معلم میسوزد تا بسازد

متن روز معلم مبارک خواهرم

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است.
زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی .

کلیپ روز معلم مبارک

خیلی اضطراب داشت
درمانده بود
همیشه موقع امتحان این جوری بود
به دست همه نگاه می کرد
نگران بود
اخر از همه هم از جلسه امتحان بیرون امد
امتحان تمام شده بود اما معلم هنوزهم نگران بود
سلامتی همه معلما

متن روز معلم مبارک کوتاه

متن روز معلم مبارک زیبا

از استادی پرسیدند ایا قلبی که شکسته میتواند عاشق شود؟؟؟؟
استاد گفت بله میتواند
پرسیدند ایا شما تاکنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟؟؟
استاد پاسخ داد :ایا شما به خاطر لیوان شکسته از اب خوردن دست میکشید؟

متن روز معلم مبارک جدید

معلمی شغل نیست؛ معلمی عشق است.
اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای ؛ رهایش کن
و اگر عشق توست مبارکت باد. «شهید رجایی »

متن روز معلم مبارک رفیق

دیروز میگفتم :
مشقهایم را خط بزن … مرا مزن
روی تخته خط بکش … گوشم را مکش
مهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکن
هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر
اما کنون ..
مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر
مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

یلدا مبارک معلم عزیزم

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ؛ نه اندیشه ها را

متن روز معلم مبارک کوتاه

اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است اگر به کار خوب دیگری بپردازد . چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است .
معلم شهید ، دکتر شریعتی

متن روز معلم مبارک زیبا

متن روز معلم مبارک جدید

معلمی شغل نیست . عشق است . ذوق است .ایثار و فداکاریست . اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست ، بر تو مبارک باد .
استاد شهید ، مرتضی مطهری

کلیپ روز معلم مبارک

معلم هدفت عشق است و ایثار
هزاران خفته از عشق تو بیدار
روزت مبارک

متن روز معلم مبارک عشقم

عارفان علـم عاشـق میشوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند
عشق با دانش متمم می شود / هر که عاشق شد معلم میشود
روز معلم مبارک باد

متن روز جهانی معلم مبارک

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ
در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند . . .
روز معلم مبارک

شعر روز معلم مبارک

با این گچ عشق تخته ی جانم زن
خطّی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن
روز معلم مبارک باد

متن روز معلم مبارک کوتاه

متن زیبا برای روز معلم

ای معلم تو را سپاس :
ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس
ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس.
ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدیروز معلم مبارک

متن روز معلم مبارک رفیق

روزهای اول تحصیل در مکتب عشق مدام با خودم مرور می کردم
عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق و معشوق
عشق یعنی ضرب در ضربان یار
کاش از عشقم در پرانتز نگهداری میکردم
افسوس که دیر شده و در عاشقی مشروط شدم
روزت مبارک

معلم عزیزم تولدت مبارک

درس‌های سال اول ساده بود
اب را بابا به سارا داده بود
گرمی دستان ما از اه بود
برگ دفتر‌ها به رنگ کاه بود‌ای معلم یاد وهم نامت بخیر
یاد درس اب وبابایت بخیر‌ای دبستانی‌ترین احساس من
بازگرد این مشق‌ها را خط بزن

شعر روز معلم مبارک

معلم عزیزم قربان خاک پایت
بوسه زنان به پایت  میگم روزت مبارک
هفته‌ی معلم گرامی باد

متن روز معلم مبارک عشقم

تنها دو نفر به ما می‌اموزند:روزگار و اموزگار
اولی به قیمت عمرمان
دومی به قیمت عمرش

متن روز معلم مبارک رفیق

متن روز معلم مبارک باد

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻪ؟
ﮔﻔﺘﻢ:ﯾﻪ ﺑﺨﺸﻪ
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮﺯﮒ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻋﺸﻖ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻪ ۱
-ﻋﻄﺶ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ ۲- ﺷﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ۳-ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ

متن روز دختر مبارک رفیق

معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق استهمه کار معلم کار عشق است

متن روز جهانی معلم مبارک

معلمی شغل نیست هنر است عشق ایثار و فداکاریست. معلم عزیز روز معلم را به شما تبریک می گویم و از زحماتتان تشکر میکنم . . .

یلدا مبارک معلم عزیزم

ای باغبان دلها دل را به تو سپردم سیراب کن زعلمت کویر تشنه ام را بعدش بکار درخت پر بار مهربانی تا بار ان ببارد بر بوستان دلها جاری شود چو خونی درجات بی توانها . . .

متن روز معلم مبارک رفیق

فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینک که می دانم خدا هم نیز چون من تورا بسیار دوست می دارد من هم چون خدایم تو را دارمبا سپاس بی حد … روزت مبارک

متن روز معلم مبارک کوتاه

متن روز معلم مبارک خواهرم

چگونه می توانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم . . .

متن روز جهانی معلم مبارک

به من از دانایی‌های خود گفتی تا از نادانی‌های خودم نگویم
به من درس زندگی دادی تا فقط درس علم یاد نگیرم
حالا من امروز میخواهم چیزی به تو یاد بدهم
دانش اموزانت را تنبیه کن تا تنبیه کردن یاد بگیرند شکستشان بده تا شکست دادن یاد بگیرند روزت مبارک

معلم عزیزم تولدت مبارک

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم، زیرا شمع را میسازند تا بسوزد.
اما تو میسوزی تا بسازی با سپاس و عرض تبریک فراوان

متن روز معلم مبارک باد

همیشه معلما میگن چرا وقتی من درس میدم حرف میزنید ؟
اما تا حالا از این زاویه نگاه نکردن که :چرا وقتی ما حرف میزنیم درس میده

متن روز معلم مبارک کوتاه

کیا یادشونه وقتایی که معلم میخواست سوال بپرسه پاک کن مینداختیم زیر میز که بریم بیاریمش و تو تیررس نگاه معلم نباشیم؟

متن روز معلم مبارک باد

روز مادر معلم مبارک

دبیر عزیزمیاد تو همیشه در ذهنمعشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری استروزت مبارکتا خدا بوده و هستمعلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هستمعلمی هنر است عشقی است آسمانیروزت مبارک

اهنگ روز معلم مبارک

بوسه میزنم بردستانت
به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست
به احترام اندیشه ای که بر تخته کلاس نقش میبندد
سپاسگذار معلمی هستم که اندیشیدن را به من اموخت نه اندیشه هارا
*استاد روزت مبارک

کلیپ معلم روزت مبارک

سلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهیهدایت کردی ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هرروزت مبارک باد . . .

عکس کیک روز معلم مبارک

این همه کتکمون زدی؟
این همه بهمون صفر دادی؟
این همه حرصتو در اوردیم؟
این همه صفرامونو کردی بیست؟
این همه راپورتمونو پیش مدیر دادی؟
این همه دیگه بس نیست؛؛؛؛؛؛ها ها ها
ولی باز هم مرسی از روز های خوبی که با تو سر شد
روزت مبارک

یلدا مبارک معلم عزیزم

هزار گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت .
و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت . روزت مبارک . . .

متن روز معلم مبارک باد

اهنگ روز معلم مبارک

دیروز میگفتم : مشقهایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهررا در دلم جاری بکن … جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیراما کنون .. مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیرمرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان . . .

متن روز معلم مبارک

نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم . نمی دانم چگونه شما را توصیف کنم ، معلمی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان ، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید . شاگرد کوچک شما

یلدا مبارک معلم عزیزم

چه قدر معلم کلاس اول دوست داشتم حالا که خودم معلم شدم بازم دلم براش تنگ میشه روز معلم بهتری همه معلما مخصوصاً معلم کلاس اولم تبریک میگم

روز معلم مبارک

معلم عزیزم روزت مبارک
همه‌ی خوبی هایم روزت مبارک
من مدیون تو هستم، چون هر چه نوشتن و اموختن در یاد دارم کار توست
روزت مبارک‌ای کسی که اگر نبودی شغلی خوب در اینده نداشتم روزت مبارک
همه‌ی این‌ها رو گفتم تا بدونی دوستت دارم
بهترین معلم روت مبارک

متن روز معلم مبارک کوتاه

ای معلم : ای روشنی بخش دلها . براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی .

متن روز معلم مبارک عشقم

متن روز معلم مبارک رفیق

مخصوص دبیر شیمی !مهر شما ، گرافیت وجود مرا الماس کرد . من از با شما بودنم چیزی فراتر از استوکیومتریزندگی و مولاریته شادیها آموختم . امیدوارم کلویید زندگی تان شفاف و معادلات زندگیتانموازنه شده و محلول زندگیتان از عشق و محبت فراسیر شده باشد . با بیشترین درصدخلوص دوستتان دارم و با بالاترین غلظت مولال ، روزتان مبارک !

شعر روز معلم مبارک

می‌گویند اگر می‌خواهی به کسی لطف کنی به او ماهی نده، ماهیگیری را به او بیاموز. سپاسگزار معلمی چون شما در زندگی خود هستم که اندیشیدن را به من آموختید نه اندیشه‌ها را.معلمم روزت مبارک.

روز معلم مبارک

عارفان علم عاشق می شوند
بهترین مردم معلم می شوند
عشق با دانش متمم می شود
هر که عاشق شد معلم می شود
پیشاپیش روز معلم بر تمام معلمای عزیز و دوست داشتنی مبارک باد

کلیپ معلم روزت مبارک

درسهای سال اول ساده بود
اب را بابا به سارا داده بود
گرمی دستان ما از اه بود
برگ دفترها به رنگ کاه بود
ای معلم یاد وهم نامت بخیر
یاد درس اب وبابایت بخیر
ای دبستانی ترین احساس من
بازگرد این مشقها را خط بزن

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

معلم عزیزم* قربان خاک پایت*
بوسه زنان به پایت* میگم روزت مبارک*
هفته ی معلم گرامیباد*

متن روز معلم مبارک عشقم

با این گچ عشق تخته ی جانم زن
خطّی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن

شعر روز معلم مبارک

از پدر گر قالب تن یافتیماز معلم جان روشن یافتیمای معلم چون کنم توصیف توچون خدا مشکل توان تعریف تو

روز معلم مبارک

دبیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است. روزت مبارکبی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را می سازند تا بسوزد
اما تو می سوزی تا بسازی، با سپاس و عرض تبریک فراوان

متن زیبا برای روز معلم

معلمین عزیزم ، با سلامی گرم و آرزوی توفیق الهی ، نمی دانم با چه زبانی از زحمات بی
دریغ و تلاشهای شبانه روزی شما عزیزان تشکر و قدردانی کنم . فقط می توانم شما را
دعا کنم و از خداوند متعال طلب سلامتی و شادابی و طول عمر با عزت و عظمت برای شما
و خانواده محترمتان داشته باشم و برای آنهایی که از دنیا رفته اند طلب رحمت و مغفرت
نمایم . معلمی شغل نیست بلکه عشق است.
ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم
استاد عزیزم روزت مبارک . . .

پدرم روز معلم مبارک

تو همرنگ بهاری‌ای معلم روح سبزه زاری‌ای معلم
تقدیم به تمام معلمان ایثارگر کشورم که همچون شمع سوختند و مجلس علم را روشن کردند
همچنین بخوانید: مراقب پیام‌های تبریک روز معلم باشید!

اهنگ روز معلم مبارک

در مکتب تو همیشه شاگردم من
دور از رخ تو همیشه پر دردم من
در فصل بهار و روز استاد ببین
بی نور معلم این چنین زردم من
روز معلم گرامی باد

متن روز معلم مبارک خواهرم

در میان صدقه هایی که مردم می دهند، هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست
پیامبر اکرم(ص)
ای آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار هر روزت مبارک باد

شعر روز معلم مبارک

تنها دو نفر به ما می اموزند :روزگار و اموزگار
اولی به قیمت عمرمان
دومی به قیمت عمرش

کلیپ روز معلم مبارک

بـه مـن از دانایی هاي خود گفتیتا از نادانی هاي خودم نگویمبـه مـن درس زندگی دادیتا فقط درس علم یاد نگیرمحالا مـن امروز می خواهم چیزی بـه تـو یاد بدهمدانش اموزانت را تنبیه کنتا تنبیه کردن یاد بگیرندشکست شان بده تا شکست دادن یاد بگیرند*روزت مبارک*

متن روز معلم مبارک رفیق

دیروز می‌گفتممشقهایم را خط بزن  مرا مزنروی تخته خط بکش گوشم را مکشمهر را در دلم جاری بکن جریمه مکنهر چـه تکلیف میخواهی بگیر  امتحان سخت مگیراما کنون . مرا بزن گوشم را بکش .جریمه بکن  امتحان سخت بگیرمرا یک لحظه بـه دوران خوب مدرسه باز گردان

روز مادر معلم مبارک

درمیان صدقه هایي کـه مردم میدهندهیچ صدقه اي ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیستپیامبر اکرم «ص»اي آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار*هر روزت خجسته باد*

شعر روز معلم مبارک

معلم گرامی از تـو تشکر می کنمبرای هدایت مـا و از این کـهبهترین راه را برای ساختن امروزمان نشان دادیتویی کـه مـا را از هیچ بـه همه ی چیز رساندیشاگرد کوچک شـما

کلیپ معلم روزت مبارک

اي تـو کشتی نجات روح مـااي بـه طوفان جهالت نوح مـایک پدر بخشنده آب و گل اسـتیک پدر روشنگر جان و دل اسـت

روز مادر معلم مبارک

اگر داری تـو عقل و دانش وهوشمعلم هر چـه میگوید بکن گوشمعلم چون پدر والا مقام اسـتمعلم مستحق احترام اسـتمعلم را مرنجان هرگز از خویشمزن با حرف بی جا بر دلش نیش

روز مادر معلم مبارک

من نگاه می‌کردم، اما تو به من چگونه دیدن را آموختی
من می‌خواندم، اما تو به من چگونه خواندن را آموختی
من می‌اندیشیدم، اما تو به من چگونه اندیشیدن را آموختی
روزت مبارک

متن روز معلم مبارک باد

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است و ماندگار شدن برای یک عمر
سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار
معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

روز معلم جهانی مبارک

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست
بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد
روز معلم مبارک

اهنگ روز معلم مبارک

مرا از تعلیم خود به جاودانگی می‌رسانی
جاودانه باش
روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت
خدا تو را می‌خواست و انتخاب حق خدا بود
دانای عشق روزت مبارک‌

یلدا مبارک معلم عزیزم

باید دنیا را کمی بهتر از آن چه تحویل گرفته‌ای تحویل دهی
خواه با فرزندی خوب
خواه با باغچه‌ای سرسبز
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی
و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر
با بودن تو، ساده‌تر نفس کشیده است
یعنی تو موفق شده‌ای
معلم عزیزم تو جهان ما را کمی بهتر کردی، کمی آگاه تر، کمی انسان‌تر …
روزت مبارک

روز معلم جهانی مبارک

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه‌ها را …
روز معلم بر تمام معلمین مبارک باد

پدرم روز معلم مبارک

عارفان علم عاشق می‌شوند
بهترین مردم معلم می‌شوند
عشق با دانش متمم می‌شود
هرکه عاشق شد معلم می‌شود
روز معلم بر معلمان و استادان بزرگوار مبارک

کلیپ معلم روزت مبارک

معلم گرامی از تو تشکر میکنم برای هدایت ماو از اینکه بهترین راه را برای ساختن امروزمان نشان دادیتویی که ما را از “هیچ” به “همه چیز” رساندیشاگرد کوچک شماروز جهانی معلم مبارک باد

متن روز معلم مبارک زیبا

ای معلم ای سراپا عشق و شورنام تو گلواژه فرهنگ نورتو عقیق سرخی و جام بلورمی برم نام تو را من با غرورمعلم روزت مبارک

یلدا مبارک معلم عزیزم

پادشاهی پسر به مکتب دادلوح سیمینش در کنار نهادبر سر لوح او نوشته به زرجور استاد به ز مهر پدر– روز معلم مبارک –

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

معلم :ای روشنی بخش دلها. براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم )هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی.

متن روز معلم مبارک باد

ای والا مقام
‌ای فراتر از کلام
تورا سپاس‌
ای کـه هم، چون باران
بر کویر خشک اندیشه ام باریدی
روزت مبارک

کلیپ روز معلم مبارک

معلم را بخش کردماولش محبت آخرش محبتخدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بوددانای عشق روزت مبارک

متن روز معلم مبارک رفیق

تکنولوژی فقط ابزار است.برای اینکه بتوانیم به کودکان انگیزه دهیمو آن‌ها را به همکاری با یکدیگر تشویق کنیم،معلم از همه‌چیز مهم‌تر است.روز معلم مبارک

متن روز معلم مبارک رفیق

معلم هدفت عشق است و ایثار
هزاران خفته از عشق تو بیدار
روزت مبارک

متن روز جهانی معلم مبارک

آموزگار مهربانم، من خوش شانس بودم که معلمی فوق العاده مانند شما داشتم. روزتان مبارک

روز مادر معلم مبارک

معلمی این نیست که فقط پای تخته گچ بخوره، معلمی اینه که توی خونت باشی ولی ۲۴ ساعت واسه دانش آموزات فیلم بگیری و آپلود کنیروز جهانی معلم مبارک

روز مادر معلم مبارک

 اولین روز دبستان بازگردکودکیها شاد و خندان بازگردکاش میشد باز کوچک میشدیملااقل یک روز کودک میشدیمای معلم یادت بخیریاد درس آب و بابایت بخیر…

متن روز معلم مبارک باد

معلم تبلور خرد، چکیده معرفت، رهگشای فهم در فردای سبز هستی دانش‌آموزانش است.برادر عزیزم، ای سر منشا مهربانی، روزت مبارک.

کلیپ روز معلم مبارک

بهترین معلمان با قلبشان آموزش می‌دهند، نه با کتابتقدیم به قلب پر مهرت برادر عزیزمروز معلم مبارک.

متن روز معلم مبارک کوتاه

من از برادر معلمم آموختم که تنهایی و عشق درد انسان متعالی امروز است.روز معلم را به تو برادر عزیزم تبریک می‌گویم.

متن روز دختر مبارک رفیق

یکی از زیباترین اتفاقاتی که ممکن است برای کسی بیفتد داشتن مادری است که معلم است. روز معلم مبارک!

متن روز معلم مبارک رسمی

در ملکوت، بانک بزرگی استکه معلمان هر روز از آنحقوق فوق العاده میگیرند.معلمم روزت خجسته باد

متن روز معلم مبارک کوتاه

خواهرم
تو به دانش آموزان الفبای عشق می آموزی
تو به تفاوت آدمها آگاهیی و این تفاوت را به رسمیت می شناسی
و من برای این آگاهی دست بوست هستم
روزت مبارک

متن روز معلم مبارک به انگلیسی

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم . . .روزت مبارک معلم عزیزم . . .

پدرم روز معلم مبارک

معلم عزیزم روز معلم را بی نهایت بار به تو تبریک می گویم. معلمی شغل نیست بلکه عشق است. تو مسیری که عاشقش بودی را انتخاب کردی و اکنون شاگردانی را تربیت میکنی که قرار است آینده ی کشورمان ایران را بسازند. به داشتن استادی مانند تو در زندگیم افتخار میکنم و از خداوند عمری سرشار از برکت و نعمت را برایت از خداوند منان خواستارم. امیدوارم که به هر آنچه که در زندگی میخواهی دست پیدا کنی.

متن روز معلم مبارک خواهرم

پدرم تو به من اطمینان دادی اگر تمام انرژی ام را برای رسیدن به هدفی متمرکز کنیم، می‌توانم به همه چیز در زندگی دست پیدا کنم. روز معلم مبارک!

کلیپ معلم روزت مبارک

یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید ؛ فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری و روز معلم گرامی و جاودانه باد

عکس کیک روز معلم مبارک

تو همرنگ بهاری ای معلم روح سبزه زاری ای معلمتقدیم به تمام معلمان ایثارگر کشورم که همچون شمع سوختند و مجلس علم را روشن کردند

متن روز دختر مبارک رفیق

معلم متوسط می گوید.معلم خوب توضیح می دهدمعلم برتر نشان می دهد.معلم بزرگ الهام می بخشدروز معلم گرامی

متن روز معلم مبارک کوتاه

ادیبی را گفتند :چرا معلم را زیاده از پدر ستایش میکنی گفت :پدر مرا از اسمانها به زمین اورد ولی معلم مرا از زمین به اسمانهاروز معلم مبارک

متن معلم عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

عشقی که شما در دلم برای درس خواندن نهادید را هیچ کسی نمی تواند از بین ببرد. شما به من نشان دادید که درس خواندن وظیفه نیست؛ درس خواندن کار سخت نیست؛ درس خواندن عذاب آور نیست. شما به من شیوه ی صحیح درس خواندن را آموختید! کاری که شاید هیچ یک از آموزگاران امروزی انجام ندهند. به خاطر همین بی نهایت بار از شما متشکرم و برایتان آرزوی توفیق رسیدن به هر آنچه که در زندگی میخواهید را دارم. در پناه خداوند یکتا، شاد و موفق باشید.

متن روز معلم مبارک زیبا

مهر تو هست به جاننام تو هست به لبای همیشه حاضرای همیشه بیدار

شعر روز معلم مبارک

بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند، نه با کتابتقدیم به قلب پر مهر شماآموزگار پُر مهرم روزتان مبارک

کلیپ روز معلم مبارک

معلم ، ای بهترین مخلوق هستیاز قدسیان تا زنسل آدم هستیشمع فروزانی ، چراغی ، آفتابیبر درد بی درمان نادانی دواییای که در دلت دانش اوج گرفتهبیا و آنها را به من آموز

روز معلم مبارک

می سازد شمع تا بسوزد تابانبر ظلمت راه چشم یابد آسانمی سوزد هستی معلم تا اواز پیکر جهل باز سازد انسان

پدرم روز معلم مبارک

مادرم وقتی گم شدم مرا راهنمایی کردی، وقتی ضعیف بودم از من حمایت کردی، تا آخر عمر مسیر را برایم روشن کردی. روز معلم مبارک

عکس کیک روز معلم مبارک

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال استو ماندگار شدن برای یک عمر؛سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

روز مادر معلم مبارک

خوب من هستی توای معلم ، ای یارمی گشاید راهمنور تو در شب تارمی دمد شور و امیددر دلم زمزمه اتمی شود هادی منمی دهد قدرت کار

عکس کیک روز معلم مبارک

در میان صدقه هایی که مردم می دهندهیچ صدقه ای ارزنده تر ازیاد دادن علم و دانش نیستپیامبر اکرم (ص)ای آینیه تمام نمای صداقت روزت مبارک باد

روز معلم مبارک

مهم نیست در چه سنی باشم،هر زمان چیز جدید یاد می‌گیرم دلم می‌خواد فریاد بزنم:مامان بیا نگام کن!مادرم معلم مهربان روزت مبارک

شعر روز معلم مبارک

در میان تاریکی هاچراغی روشن ساخته ایچراغی که انوارف روزانشتا فراسوی مرزها می تابدو شعله عشق را فروزان می کندتاریکی ها را مغلوب خود ساخته ایو حیات ابدی رابه تکاپو وا داشته ایعشق درقدم هایت نهادینه شدهبه پاس این عشق بوسه برقدمهایت می زنمو صمیمانه روزت را تبریک می گویم

متن روز دختر مبارک رفیق

معلم، ایمان را بر لوح جانو ضمیرهای پاک حک می‌ کندو ندای فطرت رابه گوش همه می‌ رساند

متن روز معلم مبارک

دست در دستان تو قدم در راه زندگی میگذارمدانسته هایت را با من قسمت کردیو من اینگونه بارور شدممعلم عزیزم تو به من زندگی، درک و تعقل بخشیدیسپاسگذارم؛ روزتان مبارک

متن روز معلم مبارک عشقم

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنمزیرا شمع را میسازند تا بسوزداما تو میسوزی تا بسازیبا سپاس و عرض تبریک فراوان

یلدا مبارک معلم عزیزم

بگیر دو دستم تا غم نبینماز عشق نورت ماتم نگیرمتو که در جانی غمی نباشداین جان خسته عاصی نباشدعشقت مرهمی است بر دردهایمبر درد کهنه آتش نگیرمتو راهنمایی، عشقی، صفاییتو انبیایی، یاری، وفاییروزت مبارک معلم ارجمند

متن روز معلم مبارک کوتاه

شمع را ساخته اند که بسوزدمعلم می سوزد که بسازدفرق است بین این دو, سوختن وساختنسوختن تو سرآغاز ساختن نسل هاستقدردان زحمات شماییم استاد عزیز

پدرم روز معلم مبارک

در کلاس درس زندگیصبوری ات آینه زندگیمان گشتهو دلسوزی تو رهنمودیست برای آیندگانعشق درکلامت جاریستنگاهت گرچه بوی خستگی داردولی عشق تورا آکنده از تعلم ساختهمعلم عزیزمدر کلاس زندگی من متن دلخوشی دواندیروزت مبارک

متن زیبا برای روز معلم

تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هستو هر روز، روز معلم هستمعلمی هنر استعشقی است آسمانیروزت مبارک

متن زیبا برای روز معلم

کسی نشانی بهشت را نداشتو خداوند مادر را آفرید.آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گلتقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جای داردبه مادرم که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.روز معلم مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *