متن دلخوری پروفایل

عکس ناراحتی شدید

حرف میزنی اما تلخ !محبت میکنی ولی سرد !چه اجباری استدوست داشتن من ؟

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

عکس ناراحتی از زندگی

ﻏﺮﯾﺒــــﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ . . .ﺩﻭﺳـــــــﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﮔـﺎﻫﯽﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ،ﺣﻮﺻــــــﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧـــــﺪ

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

نشانه میگیری سنگ می اندازیو بعد خنده کنان ! لِی .. لِی .. لِی ..پای میکوبی و میروی !بد جور با دلم “بــــــــــازی” میکنی !

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

نه! چشمانم شور نبوداگر که آخر کارمان ندامت شددست هایم نمک نداشت . . .

متن دلخوری پروفایل

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ !ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ،ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ“ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿﺪﻫﺪ . . .

پروفایل ناراحتی از دنیا

خیلی سخته… به خاطر کسی که دوسش داری…همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!بعد بفهمی… خودت تو لیستی بودی که…!اون به خاطر یکی دیگه… خطت زده..!

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

من همان دخترک غم زده ی دیروزممن همان کودک بی تاب برای بودنکه دلش را در اندوه و به زنجیر کشیدو به اندازه ی بی معرفتی درد کشید

عکس ناراحتی شدید

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود!نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید . . .شاید دیگر تواندوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،همان کسی که به شما اعتماد کرده بود . . .

عکس ناراحتی از عشقم

بیخودی به خودت زحمت نده!این بَذرهای تنفــر که در دلم می کاریهرگــــز جوانه نخواهد زد !

عکس نوشته ناراحتی یعنی

برای کسی مُردم که برایم ؛نه… تب کرد نه… سرفهنه… حتی عطسه!

پروفایل دلخوری

نبندم با تو پیمانی که عهدت را وفایی نیستنبندم دل به دنیا که دنیا را وفایی نیستغرورم را شکستی در نگاه مست چشمانتبرای زندگی کردن بجزتو تکیه گاهی نیست

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

متن ناراحتی از خانواده

از همان روزی که دست حضرت قابیلگشت آلوده به خون هابیلاز همان روزی که فرزندان آدمزهر تلخ دشمنی در خون شان جوشیدآدمیت مردگرچه آدم زنده بوداز همان روزیکه یوسف را برادرها به چاه انداختنداز همان روزیکه با شلاق و خون دیوار چین را ساختندآدمیت مرده بود

پروفایل دلخوری از خواهر

وقتی می‌خواستند یوسف را به چاه بیفکنندیوسف لبخندی زدیهودا پرسید: چرا خندیدی؟یوسف گفت:روزی فکر میکردم چه کسی می تواند با من دشمنی کندبا این که برادران نیرومندی دارم؟اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کردتا بدانم که غیر از خدا تکیه گاهی نیست

متن پروفایل دلخوری از همسر

کاش سرخپوستی بودم تا رد شاخه های شکسته را می گرفتم و تو را پیدا می کردم …
حالا سالهاست همه چیز شکسته و من ، روز به روز بیشتر گمت می کنم !
.
.
به راستی اگر گوشه این اتاق نبود ، من آواره بودم !

پروفایل ناراحتی از خودم

نمیدانم چشمانت با من چه میکند وقتی که فقط نگاهم میکنی
چنان دلم از شیطنت نگاهت میلرزد که حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای
چشم هایی که تمام دنیاست

پروفایل ناراحتی و تنهایی

درد دارد وقتی تنها پیروزیت در زندگی ، جداییت باشد …
.
.
وقتی که اشک هایم بی اختیار سرازیر میشوند و دلم میگیرد ، هیچ چیز مانند تکیه دادن به شانه های تو آرامم نمیکند …

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

عکس پروفایل ناراحتی

پس ات نمی دهم
به هیچ ساعتی
به هیچ دقیقه ای
به هیچ قیمتی
سخت چسبیده ام تمامت را
مگر تو را ساده بدست آوردم
که راحت از دستت بدهم

پروفایل ناراحتی از دنیا

دیـشـبــــــــــــ بــه ســیـگــــــــار گفتم:
خــــــــوش بـحــالـتـــــــــ
تو از من خوش بخت تری .
گفت: چـــــــــــرا ؟!
گفتم: تـــــــو آتش بر سر داری
و مــن بــر دل
تو باهر پـــــــکــی که بهت میزنند . . .
خـــــــــاکــسـتـــر میشی
و من با هر خــــــــــــاطـره ای که یـــــاد میارم آتــــیـش میگیرم . . .
تو دود میشی و یه بویی ازت تو هــوا میمونه
اما من زیر خـــــــــاک میرم و عـطـــرمـم باهام چال میشه !
تو تــــــمـوم میشی یه فـیــلـتـــر ازت بـاقی میمونه . . .
و از مـــنـــــــــــــــــ هــــیچـــــــــــــــــ . . .
دیدم دیگه بـویـی ازش نمیاد !
سرم و چرخوندم دیدم خــــــــامــوش شده !
گفتم: اینم آخـــــــــریش که تو باد و پـــکـــ به انـتـهــا میرسی
و من ســـــــالــهـاستــــــــــ که هنوز نـــرســیـــدم !!
نــــــــــــــــــرســــــــیدم . .

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هستخوب نگــــــاهش کــــنبـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــشبه لبخنـــــد بین حرف هایشبه سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــشبه شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــشبه چشـــــم هایش خیره شودست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپارگاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !

پروفایل عاشقانه ناراحتی

اینکه مرتب خودتو به دیگری یادآوری کنی تا فراموش نشی ، عجیب غم انگیزه !
.
.
در سرمای وجودم  دلم عجیب هوای گرمای دستانت را کرده است …

عکس ناراحتی پسر

به جان چشمانت قسماینبار آنچنان رفتنی ام …که ، کاسه های آب را هم قسم دهینه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

پروفایل ناراحتی از خودم

همیشه برایم سوال است :
اگر قرار بود روزی او را نبینم ، چرا خدا خواست که دوستش داشته باشم ؟
.
.
از وقتی رفته ای یادت را برمیدارم و شانه میزنم روزهای نبودنت را ، تا گم شود این همه پریشانی حتی برای لحظه ای …

متن ناراحتی از خانواده

این روزها جواب صداقت را با دروغ میدهند !جواب محبت را با بی محبتی می دهند !جواب با وفایی را با بی وفایی !و جواب دوستی را با دشمنی !چه خوب آرایه “تضاد” را به کار می برند !

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩیﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡﺍﻭ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖو ﻫﻤﻴﻦ یک ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎیی ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ . . .

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

وقتی میفهمیم قرار از دستش بدیمدو دستی میچسبیم بهش . !همین که مطمئن میشیم از دست دادنی نیستشروع میکنیم به جفتک انداختن !

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

ﺍﻭﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻦ…ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻘﯿﻪ…ﻣﻨﻢ ﻓﮑﺮﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻧﻦ…ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺩﻭﺭﻫﻤﻪ…

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

استیکر ناراحت بودن

مسافر بی بدرقه مناینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندمباز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند

پروفایل دلخوری

اسباب بازیهایت را که جمع کردمماتم برد …وقتی دِلـَــــم را میان آنها دیدم . . .

پروفایل دلخوری از خواهر

عـــــزیزانی هستند که هیچ وقت تـــَــرکِت نمیکننامـــــّـــا خوب بلدن کاری کنن که خودت ،یواش ، یواش ، پاورچین ، پاورچین ، ترکشون کنی!

عکس نوشته ناراحتی یعنی

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ …ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯾﻢ …ﺑﺎ ﻗﻠﺐِ ﻟِﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ …ﺑﺎ ﻏُﺮﻭﺭِ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ …ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ …ﻧﮕﯿﺮﻡ .. ﺑﮕﯿﺮﻡ ..ﻧﮕﯿﺮﻡ …ﻧﺰﺩﯾﮏِ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ …ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩﻡ …ﻣﺸﺘﺮﮎِ ﻣﻮﺭﺩِ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝِ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ !

متن دلخوری مادر از فرزند

به تو سپرده بودمش ، با هزار و یک امید ….وحالا برای هزار و یکمین باردلم را می برم تا شکستگی اش را گچ بگیرند!

متن پروفایل دلخوری از همسر

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

دلم را مبتلایت کرده بودمخودم را خاک پایت کرده بودمندانستم که بی مهری وگرنههمان اول رهایت کرده بودم !

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

یک روز فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به اتش میکشم اما امروز برای دیدنشحاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم

استیکر ناراحتی از عشق

خیلی ها نفرین میکنن … تلافی میکنن… اما نه … نفرین من …الهی اونی که دوستش داری تنهات نذاره …تلافی من …. میرم تا به اون برسی …سره راهت نباشم … راستی … قد مندوست داره …

متن دلخوری برای پروفایل

کاش دنیا یکبار هم که شده
بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش؟!

عکس پروفایل ناراحتی

هر شعر
گریز از یک گناه بود
هر فریاد
گریز از یک درد
و هر عشق
گریز از یک تنهایی عمیق
افسوس که تو
هیچ گریزگاهی نداشتی…!

متن دلخوری پروفایل

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری
که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر
فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود
دلش آغوش گرم میخواهد

عکس ناراحتی از عشقم

خــوب ِ مــن ،
همین جا درون شعرهایم بمان
تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد
به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛
من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها
شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان
تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیممتن و پیامهای غمگین بغض آور و دلتنگی تنهایی شب

پروفایل ناراحتی و تنهایی

یه آهنگ خاصیه خاطره نابیه یاد کهنهیه نفر تنهایه عاشقیه تصویر یادگارییه عطر مشترکیه حس سادهچه معجونی می شود برای گریه امشب ؟!!!

پروفایل ناراحتی یعنی

شاید در گذر زمان به یکدیگر برسیمآن روز من اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد!تو را از دست میدهم…. اما غرورم را نه….!!!

پروفایل دلخوری

خیلی بده وقتی داری تایپ می‌کنیاز کلید هاي خیس کیبورد بفهمی داری گریه می کنی !

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

استیکر ناراحت بودن

در آغـــوش خودم هستـــم!مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…!نه چنـــدان با لطافتــــنه چنـــدان با محبتــــ…امـــا…وفـــادار….وفـــادار….

متن ناراحتی از خانواده

تمام فنجان هاي قهوه دروغ میگفتندتو بر نمیگردی !

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

گاه تنها میشوم تنهاتر از همه٬گوشه ای مینشینم و حسرت ها را مرور میکنم٬نمیدانم کدام خواهش ها را نشنیدم٬و به کدام تنهایی خندیدم که تنهاترینم..

پروفایل ناراحتی از همسر

مردونه حرف بزن مردونه بخند مردونه گریه کنمردونه عشق بورز مردونه ببخشمرد باش و هیچ وقت نامردی نکنمخصوصا در حق کسی که باورت کرده و بهت تکیه کرده

متن پروفایل دلخوری از همسر

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند!گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

پروفایل ناراحتی از عشق

 مسافر بی بدرقه من
اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم ،
باز به غیرت چشمانم
که آبی پشت سرت ریختند

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

مرد بغض نمی کندمرد گریه نمی کندمرد نمی شکندفقط سیگاری روشن میکندو آرام و بی صدا لابه لای دود و شعر می میرد

متن دلخوری از خودم

پس ات نمی دهم
به هیچ ساعتی
به هیچ دقیقه ای
به هیچ قیمتی
سخت چسبیده ام تمامت را
مگر تو را ساده بدست آوردم
که راحت از دستت بدهم

پروفایل ناراحتی از همسر

من هنوز هم درپس تمام اتفاق هایی که نیوفتاده اند میشکنم!چشمهایت را ببندگوش کندخترکی دلش را بغل گرفتهو زیر آوار بغض های فرو ریخته اش فریاد می کشد

پروفایل ناراحتی از همسر

نگران نباش ، حال من مفید هست ، بزرگ شده امدیگر آن قدر کوچک نیستم که در دلتنگی هایم گم شومآموخته ام که این فاصله ي کوتاهِ بین لبخند و اشک نامش زندگیستآموخته ام که دیگر دلم برای نبودنت تنگ نشودراستی ، بهتر از گذشته دروغ میگویم…“حال من مفید هست” ، مفیدِ مفید…

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

استیکر ناراحتی از عشق

بعضی وقت ها باید سکوت کردباید تلاطم دریا را درون خود تحمل کردباید حرف دل را قورت دادباید نشست و دید روزگار چه بر سرت می آوردحتی نمی توان گریه کردباید بغض کرد باید دم نزد و سکوت کرد

عکس ناراحتی شدید

سهم من از دنیا
نداشتن است
تنها قدم زدن در پیاده رو ها
و فکر کردن به کسی که
هیچ وقت نبود

پروفایل ناراحتی از دنیا

تقدیر من این است که با درد بسازم
از این دل نامرد دلی مرد بسازم
انگار قرار است که من داغ دلم را
با گریه ی چشمان خودم سرد بسازم

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻧﺖ مثل ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪﺑـــــــــﯽ ﺧـــــــــﺒـــــــــﺮ !

پروفایل ناراحتی از دنیا

حضورت در کنار من معجزه نبودنبودنت هم فاجعه نیستفردا روزِ دیگری برای من خواهد بودبیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

متن دلخوری برای پروفایل

متن ناراحتی از خانواده

این روزها مثل گلی شده ام که هر پروانه اي روییش مینشیندو می‌رود بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

پروفایل ناراحتی یعنی

مشکل از تو نبوداز من بودبا کسی حرف میزدمکه سمعک هایش راپیش دیگری جا گذاشته بود . . .

پروفایل عاشقانه ناراحتی

جای خالی نبودنت میکوبـد بر دلماگر نیایی همین روزها ویرانه می‌شوم !

پروفایل ناراحتی از دنیا

این روزها جواب صداقت را با دروغ میدهند !
جواب محبت را با بی محبتی می دهند !
جواب با وفایی را با بی وفایی !
و جواب دوستی را با دشمنی !
چه خوب آرایه “تضاد” را به کار می برند !

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

نمیدانم چشمانت با من چه میکند وقتی که فقط نگاهم میکنی
چنان دلم از شیطنت نگاهت میلرزد که حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای
چشم هایی که تمام دنیاست

متن پروفایل دلخوری از همسر

عکس ناراحتی شدید

سخت هست تحمل ثانیه هایي که نمیگذرندسخت هست تحمل شب هایي که صبح نمی شوندسخت هست تحمل زخم زبان هایي که هر روز تلخ تر می شوندسخت هست تحمل آدم هایي که هر روز از خدا دور تر می شوند !

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻥ ﻣﯿﺸﻮﯼ !
ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ
ﺑﺎﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﯿﺪﻫﯽ !
ﺻﻔﺖ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﻣﺮﺩﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ !
ﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﺟﺴﻢ ﻇﺮﯾﻒ ﻭﺯﯾﺒﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺕ…!!!

متن ناراحتی از خانواده

زن اگر عاشق نباشد
انگار چیزی از وجودش کم است
زن است دیگر
احساساتیست
تو ک میدانی ای مرد
پس پادشاه قلبش باش

عکس ناراحتی شدید بدون متن

انگشتان من به گره خوردن با انگشتان تو عادت داشته اند !نیستی و حالا این قاتلان زنجیره اي شده اندبختک جان دیوارهای این شهر

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

به جان چشمانت قسم
اینبار آنچنان رفتنی ام …
که ، کاسه های آب را هم قسم دهی
نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

پروفایل ناراحتی یعنی

هرگاه خبر مرگم را شنیدیدر پی مزاری باش که بر سنگش نوشته :ساده بودم ، باختم !

عکس ناراحتی پسر

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرودخودت را به طوفان بزنی !

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

تو این چند سال عمرم …
یه چیزیو خوب فهمیدم…گذر زمان همه چیو حل نمیکنه…
ماس مالی میکنه…
دیگه آدم بودن از مد افتاده…
اگه میخوای امروزی باشی …باید “گرگ” باشی …
دیگر نه باز با باز است …
نه کبوتر با کبوتر…
این روزا زاغ هم برای مرغ عشق “لاف” عاشقی می زند…

عکس ناراحتی از عشقم

در آخرین روزهای اسفند ماه
امیدوارم که به یکسال گذشته تان نگاه کنید و با خود بگوئید خدایا شکرت، که حتی اگر شگفت انگیز نگذشت اما، بخیر گذشت.

پروفایل عاشقانه ناراحتی

اسفند در حال اتمام است
وقت کوچ کردن به فروردین
وقت بخشیدن و صاف کردن دل
پس ببخش اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم
ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریا به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.
از خداوند چیزی را برایتان میخواهم که جز در خاطر خدا در باور هیچکس نمی گنجد
روزهای آخر سالتون پر از رنگ خدا
سال خوبی داشته باشید

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

پروفایل ناراحتی از خودم

روزهای آخر سال است و من گم شده ام از همین امروز صبح. دقیقاً از همان لحظه ای که مادر برای خانه تکانی عید، گلدان روی میزم را جابجا کردو شال گردن رنگی محبوبم را همراه تمام لباس های زمستانی به صندوقچه ی چوبی سپرد.

پروفایل ناراحتی و تنهایی

آخرین روزهای سال در گذر است
ای کاش
هرچه دوری و بی قراری ست به آخر برسد
و سال جدید را با عشق و امید نفس بکشیم
و هر ثانیه اش پر باشد از شادمانی..

استیکر ناراحت بودن

اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن. بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه
بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم. به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر
می تواند به زندگی معنا بخشد.
به قول سهراب:
زندگی شاید آن لبخندی است
که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات است
میان دو سکوت
زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

چند روز ﺩﯾﮕﺮاﻣﺮﻭﺯ میشود پاﺭﺳﺎﻝ
ﮐﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩو کمی ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩو ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ چشم داریم به فردا
ﺍﻓﺴﻮﺱ به فکر پاییز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ فدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ عید ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢو ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ
با اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺗﺎ موی بیشتر سفید شده…

پروفایل ناراحتی از عشق

باید بزنی سر شانه خودت،
که این همه فکر و خیال و
دوندگی را رها کن!
بیا برویم نفس بکشیم؛
بوی بهار می آید.
هرچند که هیچ کس هم نمی داند
به این روزها که می رسیم،
چرا کارها بیشتر می شود
و استرس سرازیر.
ولی باید بزنی سر شانه خودت،
که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.
بیا برویم کمی نفس بکشیم!
می دانی!
اصلا همه مزه بهار
به روزهای قبل از آمدنش است.
به بویش،
به آفتابش که هنوز رمق ندارد.
خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.
آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..
همه چیز را کنار بگذار؛
بیا برویم کمی نفس بکشیم؛
بوی بهار می آید!

متن پروفایل دلخوری از همسر

متن ناراحتی از خانواده

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..
که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !
اصلا از همون شروعش قشنگه
حس بوی بهار از پشت پنجره
و آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونه
شور ِ قشنگ چهارشنبه سوری
اسفند یعني یک سال دیگه
یعنی یه شانس دیگه
بهترین ماه سال

عکس ناراحتی پسر

اسفند را نباید دوید
اسفند را باید با کفش‌های کتانی، قدم زد!
پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم …….
چه خاطراتی که زنده نمی شوند…….
چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند…….
و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد…….
چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود…….
چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست و
چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد……
چه آدم ها که دلم را گرم کردند و
چه آدم ها که دلم را شکستند……
چه چیزها كه فکرش را هم نمیکردم و شد …
و چه چیزها كه فکرم را پرکرد و نشد…….
چه آدم ها که
شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان…….
و چه…….!
و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود…….
کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا……
آرامشی که هیچگاه تمام نشود……
و دوست خوب من…
من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،
بخند كه بهاری که در راه است…
با شكوفه لبخند تو زییاتر خواهد بود
آرزو دارم …
هر طپش قلبتان
آمیخته با آمین های خدا
برای آرزوهای قشنگتان باشد

متن دلخوری از خودم

این روزها رنگ و بوی تمام شهر می گوید بهار آمده و سال ، نو شده
اما برای من بهار ، نه پشت پنجره و در کوه و دشت ، که کنار همین شمعدانی های معطر منتظر نشسته است
از معجزه ی عشق بی خبر بودند آنها که گفته اند : ((با یک گل بهار نمی شود))
نمیدانی چطور دل و دیده ام می گردد دنبال نرگس نگاه او که این شب ها به نامش آراسته است
چطور سرنوشت شب و روزم را خواهد ساخت آفتابگردان رویش!
چطور روز و ماه و سالم را به بهترین حال تحویل می کند شکوفه ی مهربانی اش!
اصلا گلستان حضورش به کنار، این شب ها فقط شمع روشن کن و به اشک هایت فرصت شکفتن بده.

عکس ناراحتی شدید

اسفند که عاشق شوی
سال را با بوسه تحویل می کنی
حتی اگر سال نو
نیمه شب از راه برسد
شاید تلفنت
عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند
کسی با یک سلام
قبل از سپیده سال بعد
دیوانه ات کند….
اسفند که عاشق شوی
تمام دروغ ها را باور می کنی و دلت غنج می رود …
می دانم در روزهای آخر سال
دسته کلیدت را گم می کنی
گوشی ات را جا می گذاری
و احساس می کنی که کسی با لحن عاشقانه من
صدایت می زند
تو عاشقم بودی
در اسفندی که هرگز از تقویمت پاک نمی شود

عکس ناراحتی شدید

تو این روزهای آخر سال، کافیه یکم فکر کنیم!
حتما کسی هست که جاش خالیه و دلتنگشیم
حتما کسی هست که ازش دلخوریم یا برعکس…
بزرگ باشیم، گوشی و برداریم زنگ بزنیم بهش و راحت خودمون و پرت کنیم تو سال جدید، انگار نه انگار!
میدونم خیلی هامون برای ترک کردنامون دلیل داریم، اون یه چیز دیگش، من حرفم از دست دادن هاست…
راحت از دست ندیم، شاید اونی که به دلیلی از ما چند وقته دلخوره اونیه که تا هست برامون هست، شمارش رو بگیر، بست بشین دم خونش!
بذار آدما هر جور دوست دارن فکر کنن، تو خودت و راحت کن و دلت و…
آدمها همیشه حرف برای گفتن دارن، بیا ما زندگی کنیم، یه سری ها زندگیه مارو حرف بزنن، مهم نیست.

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

استیکر ناراحت بودن

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم
اما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم
سرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن
از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!
اسفند را باید نشست
باید خستگی در کرد
باید چای نوشید…

پروفایل ناراحتی از دنیا

آخرای سالهامسالم گذشتﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ «تولد»ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ «مرگ»ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

عکس ناراحتی شدید

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم ، به خانه ی دل که رسیدم محبتت را برداشتم ، نه غباری داشت و نه کهنه شده بود ، مهرت جای جای دلم خواهد ماند

متن ناراحتی از خانواده

اسفند رو به پایانه…
کاش ارمغان روزهای گذشته
آرامشے باشد از جنس خدا
عید واقعی از آن کسیست
که پایان سالش را جشن بگیرد
نه آغاز سالی که از آن بےخبر است…
آخر سالتون قشنگ

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

خدايا در این روزهای پایانی سال، ممنون براى تمام خنده هاى امسالم
خدايا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم…
خدايا ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم…
خدايا ممنون از اينکه يادم دادى خودم باشم…
بيشتر از هميشه…
و خدايا سوگند به تمام شکوفه هاى اين بهار…
آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل…
گريه هايی از سر شوق…
آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايى
بينايى و مَنِشى به وُسعت هردو جهان…
و خلوت هايى که با قشنگترین ها پر بشه…
و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛…
عمري است گرفته اي، رهايش مکن!…
خدايا من قدرت ان را ندارم تا قلب انها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛
از تو مي خواهم دراين روزهای پايانی سال،…
مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی…
آمين تقديم به عزیزانم

متن دلخوری برای پروفایل

عکس ناراحتی از زندگی

زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین مشغول وداع و خداحافظی است
.گویی می خواهد به همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها سردرگمیم،
یادآوری کند که من زمستان بودمو در میان شما ـ نه چندان پرقدرت- مدّتی را زیستم و اکنون با شما وداع می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با سردی ها ، بی مهری ها ، کینه ها و دلخوری ها فرا رسیده است ؛
تا به یادتان آورم در میان تمام شلوغی ها برای خودتان ، دلپاکتان و روح خسته تان هم وقت بگذارید و گهگاهی لباس دلتان را عوض کنید و با مهر به دیوارهایش رنگ عشق بپاشید.
راستی چه میشود اگر گاهی خودمان را به صرف یک فنجان چای گرم دعوت کنیم تا در یک میهمانی خودمانی و دو نفره( هم نشینی روح و جسم) تمام خوبی ها را به نفسمان یاد آور شویم تا رنگ نبازند نیکی ها و جایشان را به دلخوری ها و سردی ها ندهند.
کاش امسال خانه دلمان را محکم تر از خانه های زمینی مان بتکانیم تا دیگر هیچ اندوهی،
هیچ کینه ای، هیچ بدی و غباری رویش نمانَد.باشد که سال نو را با “حالی نو” تحویل کنیم .کاش یادمان نرود، دل هایمان هم کثیف میشود گهگاهی…

متن پروفایل دلخوری از همسر

به دلتان چوب بزنید که ببینید
از کجایش خاک بلند میشود!
واژگونش کنید تا ببینید
چطور می افتند آن دسته از
بی ثبات هایی که جا خوش کردند
بشوییدش که ببینید
چقدْر سیاهی روان میشود،
ادم هایش را جابجا کنید تا ببینید
زیر سرشان چه پنهان شده
خالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ای
را که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردند
شما در خانه تانُ
قلبتان در شما زندگی میکند!
باور کنید تکاندن دلهایتان
واجب از از خانه هایتان است.
“اسفند را دلتکانی کنید”

پروفایل ناراحتی از دنیا

در آخرین روزهای سال از یاد نبریم که:
هیچ انسانی آنقدر ثروتمند نیست که به شوق مهربانی دیگران دلش نلرزد و هیچ کس آنقدری فقیر نیست که نتواند نگاهی مهربان را به دیگران هدیه دهد.
پس بیا مهربان باشیم. مثل دست های آب. مثل سکوت آسمان. اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن.
بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم.
به قول سهراب: زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.
به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر می تواند به زندگی معنا بخشد.
آخر سالتان مبارک…

عکس ناراحت کننده

آرزو دارم بهاران مال تو
شاخه های یاس خندان مال تو
ساده بودن های باران مال تو
آن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

عکس ناراحتی از عشقم

وقتی قدرت انتقام را داریگذشت بالاترین درجه عقل توستو انتقام اولین نشانه ضعفت

متن دلخوری پروفایل

پروفایل ناراحتی یعنی

درک کنیمبعضی وقتا که کسی معذرت خواهی میکنهلزوما حق رو به ما ندادهخواسته بگه حفظ رابطه ش با مااز اثبات حقانیت خودش مهمتره

عکس ناراحتی شدید بدون متن

در بحث با فردی با هوشبرنده شدن خیلی سختهاما در بحث با یک احمقبرنده شدن نزدیک به غیر ممکنهدون ژوان

متن ناراحتی از اطرافیان

می‌گویندعلم بهتر است یا ثروتمی‌ گویم توآخر تو دار و ندار منی

پروفایل ناراحتی از دنیا

بعد از هر بحث و دلخوریاولین نفری که عذرخواهی میکنه شجاع ترینهاولین نفری که میبخشه قوی ترینهو اولین نفری که فراموش میکنه، شادترینه

عکس ناراحتی از زندگی

وقتی میمیرید نمی فهمید که مرده ایدتحملش فقط برای دیگران سخت است.بی شعور بودن هم مشابه همین وضعیت است

متن پروفایل دلخوری از همسر

پروفایل ناراحتی از عشق

نگرانی من این نیست که خدا طرف ما است یا نه؛بزرگترین نگرانی من این است که ما طرف خدا باشیمچرا که خداوند همیشه طرف حق استآبراهام لینکلن

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

هر فردیبهترین هم که باشداگر زمانی که باید باشد نباشدهمان بهتر که نباشد

پروفایل ناراحتی و تنهایی

هدفمانند یک قطب‌ نماستبه انسان کمک می‌کند تا در هر شرایطیمسیر درست را پیدا کند

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

قانون انتظار میگه :منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشهپس دائم با خودت تکرار کنمن منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

پروفایل ناراحتی از همسر

فرصت زندگی کمهبزرگوارتر از آن باش که برنجیونجیب تر از آن باش که برنجانیزندگی زیباست

متن دلخوری برای پروفایل

متن ناراحتی از خانواده

‏سیاستمدارها به جنگ نمی‌ روندتعدادشان کم است و طول عمرهای بلندی دارندو اما سرباز‌هاسرباز‌ها، داستان‌های کوتاه غم انگیزند

استیکر ناراحت بودن

نیکی به پدر و مادر؛داستانی استکه تو آن را می نویسیو فرزندانت آن را برایت حکایت می کنندپس خوب بنویس

متن ناراحتی از اطرافیان

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنیدسرنوشت انقدر دنبالتون میکنهتا تو یه کوچه بن بست شما روتو همون شرایط قرار بده …

عکس ناراحت کننده

‌گرما یعنینفس های تودست های توآغوش تومن به خورشید ایمان ندارم

پروفایل ناراحتی و تنهایی

برای رسیدن به موفقیتلازم نیست خیلی قوی باشیفقط کافیه از یه چیز قوی تر باشی“از قوی ترین بهانه ات” همین

متن پروفایل دلخوری از همسر

عکس نوشته ناراحتی یعنی

موفقیت تصادفی نیست، نتیجه تلاش، استقامت ، یادگیری، مطالعه، رنجو از همه مهمتر عشق به کاری است که انجام می‌ دهیدپله

پروفایل ناراحتی از همسر

دیوانه ها با خودشان حرف نمی‌ زنندآنها فقط تمام روز را به کسی که نیستبلند بلند فکر می‌ کنند

عکس ناراحتی شدید بدون متن

اونايی كه ميدونن؛كجا خودشون رو به نفهمی بزننخيلی آدمای فهميده‌ ای هستند

پروفایل ناراحتی و تنهایی

دست مرا محکم بگیر و ول نکنمن از بلندیروزهای بی‌ تو می‌ ترسم

استیکر ناراحتی از عشق

شما مسئولِ شادی خودتان هستيداگر از ديگران انتظار داشته باشيکه شما را شاد کنندعموماً نا اميد خواهيد شد

متن دلخوری برای پروفایل

پروفایل ناراحتی از همسر

مهربانی ات را مرزی نیستیقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشتقلبت را بوسیده

عکس ناراحتی شدید

زندگی دقیقاًاز همان‌ جایی شروع می‌ شودکه یک نفر می‌ خنددو خنده‌ او با دیگران فرق دارد

عکس ناراحت کننده

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیستاما برای ماهی زندگیست …

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی نداردنبودنت را انتخاب کناینگونه، به بودنت احترام گذاشته اییهاروکی موراکامی

متن دلخوری پروفایل

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

متن دلخوری پروفایل

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

عکس نوشته دلخوری از همسر

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

پروفایل ناراحتی از عشق

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌
# خسته

متن ناراحتی از اطرافیان

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

پروفایل ناراحتی و تنهایی

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن پروفایل دلخوری از همسر

پروفایل ناراحتم از دستت

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

پروفایل ناراحتی از عشق

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! » # بی تفاوت

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

عکس نوشته ناراحتی از عشق

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

پروفایل ناراحتی از همسر

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن دلخوری برای پروفایل

پروفایل ناراحتی از همسر

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

پروفایل ناراحتی از عشق

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

عکس ناراحت کننده

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی….. # خسته

پروفایل ناراحتی از دنیا

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

پروفایل ناراحتی از خودم

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن دلخوری برای پروفایل

پروفایل ناراحتی از دنیا

من خیلي خستم… (:

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

عکس نوشته دلخوری از همسر

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن دلخوری از خودم

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

پروفایل ناراحتی از همسر

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن دلخوری برای پروفایل

عکس ناراحتی از زندگی

اونے ڪ از همهـ ارومـ تره بدونـ از همهـ داغونـ ترح🖤😔

متن ناراحتی از خانواده

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

پروفایل ناراحتی و تنهایی

↞⟮ڈیؤآڕ غڕورت ؤ اؤنقد بڸند بسآز ڪہ صداے “قلبت” بهش نڕسہ✨🧸🥀⟯

# نامردی # مغرور

متن دلخوری از خودم

چقد سخته بزور بخندی! 😹
# شکلک

متن پروفایل دلخوری از همسر

متن دلخوری از خودم

تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!
‌‌‌

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

متن انگلیسی سکوت با ترجمه فارسی /متن کوتاه سکوت انگلیسی | تاو بیو

عکس نوشته دلخوری از خانواده

بعضی سکوتا نیاز دارن که ترجمه بشن . # سکوت

پروفایل ناراحتی یعنی

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن دلخوری برای پروفایل

پروفایل ناراحتی از خودم

༺ بهترین چیز (سکوت) است…🕊️🖤 ༻
  # خسته # سکوت

عکس ناراحتی از زندگی

باَشد کِ نباَشَد خَبَری اَز خَبَرم ):🖤😄🕊️ # دلتنگی # خسته # سکوت # شب # آرامش # بی تفاوت

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

سکوت بهترین پاسخ به یک احمقه. # انتقام # سکوت

پروفایل ناراحتی از همسر

 

یه روز، دِلت برای اینکه چقدر بهت اهمیت میدادم
تنگ میشه 🖤🖇

  # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی # خسته # دروغ # سکوت # انتقام # خودکشی

عکس نوشته دلخوری از خانواده

دردهای بزرگ، جز سکوت مرهمی ندارند🕯 # نامردی # انتقام # سکوت

متن دلخوری پروفایل

استیکر ناراحت بودن

این نیز بگذرد … مانند همیشه # خسته # سکوت # حقیقت

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

توسکوت رشد کن…! # سکوت # انگیزشی # انتقام

پروفایل ناراحتی از دنیا

من‌قبل‌از‌اینکه‌به‌کسی‌بی‌احترامی‌کنم
بهش‌احترام‌گذاشتم.
اینو‌خوب‌یادت‌باشه… # مغرور # سکوت

پروفایل ناراحتی و تنهایی

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

عکس نوشته ناراحتی از عشق

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد » # سکوت # بی تفاوت

متن دلخوری پروفایل

متن دلخوری برای پروفایل

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

پروفایل ناراحتی از خودم

آرامم،آرامتر‌از‌نبض‌یک‌مرده! # خسته # سکوت

پروفایل ناراحتی از همسر

⚠︎از من فقط وقتی بترس که…ساکتمـ⚠︎ # لاتی # مغرور # سکوت

عکس ناراحتی از زندگی

در سکوت پیش برو، فقط زمانی‌ صحبت کن که وقتش شده باشه بگی کیش و مات… # انگیزشی # انتقام # سکوت

عکس نوشته ناراحتی یعنی

من هرگز از دوست داشتنت دست نکشیدم، فقط وقتی دیدم که تو اهمیتی نمیدی، دیگه ابرازش نکردم. # عشق یک طرفه # سکوت

متن دلخوری پروفایل

پروفایل ناراحتی از دنیا

سکوتی میکنم در حد فریاد🔇🔊
# خودکشی # سکوت

عکس نوشته ناراحتی از عشق

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

عکس ناراحتی از زندگی

من احمق نیستم، فقط انقد تنبلم که حاضر نیستم ثابت کنم باهوشم..🗿 # حاضر جوابی # سکوت # بی تفاوت # متفرقه

پروفایل دلخوری

همیشه سکوت به معنای پیروزی تو نیست
گاهی سکوت می‌کنم تا بفهمی چه بی‌صدا باختی. # خسته # سکوت

متن دلخوری از خودم

🇮🇷گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری
# انتقام # سکوت

متن دلخوری برای پروفایل

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

تلخ ترین قسمت مجسمه، لبخندیه که با چاقو تراشیده شده # عشق یک طرفه # سکوت

عکس نوشته دلخوری از همسر

لطفا سرتون تو کار خودتون باشه…!!! # سکوت # حقیقت

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

‌‌•• سکوت‌بهترین‌جواب‌برای‌آدمای‌احمقه
# سکوت

عکس نوشته دلخوری از همسر

.

عاشق گوش دادن به دروغم وقتی حقيقت رو ميدونم!

. # حقیقت # سکوت

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

توی سکوت پیروز شو ، بزار فکر کنن که تو هنوز یه بازنده‌ای
# انگیزشی # سکوت

متن پروفایل دلخوری از همسر

پروفایل دلخوری از خواهر

آدما مال رفتنن بیا ما آدم نباشیم 🙂 # زندگی # خسته # سکوت

عکس نوشته ناراحتی یعنی

ع‍‌ادی‍ بودن ه‍‌م خاصه‍…!:) # دلتنگی # نامردی # خسته # مغرور # سکوت # لاشی # بی تفاوت

متن دلخوری مادر از فرزند

سکوت من به این معنی نیست که دارم نادیده میگیرمت بلکه فقط یعنی انقد دوست دارم که از دعوا کردن باهات متنفرم همین. # دوستت دارم # دلتنگی # سکوت

عکس ناراحتی از عشقم

‏گاهی خودیا از همه دشمن ترن …! # نامردی # لاشی # دلتنگی # خسته # مغرور # دروغ # سکوت # حقیقت

استیکر ناراحت بودن

درحال بروزرسانی…!¡ # لاتی # مغرور # سکوت

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

متن دلخوری پروفایل

‏سكوت ادميزاد بوی دلخوری ميده، ‏پرحرفيش بوی دلتنگی.
# لاتی # سکوت

عکس ناراحت کننده

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

پروفایل دلخوری از خواهر

 

وقتی یه دختر ساکته، یا داره بیش از حد فکر میکنه، یا خسته از صبر کردنه، یا در هم شکسته، یا از درون گریه میکنه.

  # خسته # دختر # سکوت

عکس نوشته دلخوری از خانواده

فـقـــط دو سـال كافــيه تـا حرف زدن ياد بــگــيريم امـا يه عــمـر طـول مــيكشــه ياد بــگـيريم كِى بـایــد سـڪوت ڪنــیـمــ🔇🖤 # سکوت

پروفایل ناراحتی از همسر

هرچی زیرک تر میشی کمتر حرف میزنی. # سکوت

متن دلخوری برای پروفایل

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

هیچ وقت هیچ جا از هیچ کس انتظاری نداشته باش 🙂 # لاتی # زندگی # سکوت

عکس ناراحتی پسر

من قاتل نیستم؛ فقط معتقدم تنها راه اصلاح بشر، کشتن اون‌هاست!♤ # انتقام # سکوت # موسیقی

متن ناراحتی از اطرافیان

 . چقد زیباست ساکت بمونی وقتی که یکی انتظار داره از کوره در بری .
# سکوت

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

کسایی واسمون زیرآبی میرن که خودمون بهشون شنا کردن یاد دادیم !
# لاشی # سکوت

استیکر ناراحت بودن

Tears are words the heart can’t say
اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند بگوید! # دلتنگی # خسته # سکوت

متن پروفایل دلخوری از همسر

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

افکاری که ما هرگز با صدای بلند نمیگیم همونایی هستن که باعث تنهایی ما شدن.
# سکوت # حقیقت

پروفایل دلخوری از خواهر

من زنده ام؟!

یا فقط دارم نفس میکشم؟!🙄 # سکوت

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

‌ ‌
:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد 😈 # لاتی # سکوت # بامعرفت

عکس ناراحتی از زندگی

من آدمیم که همه چیو به جون میخرم و خب نبودنتم یکیش‌:///
# خسته # سکوت

پروفایل ناراحتی از همسر

دیگه باهم حرف نمیزنیم،
و غم انگیز ترین نکتش اینه که
قبلا هرروز حرف میزدیم! # دلتنگی # خسته # سکوت

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

پروفایل دلخوری

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی… # سکوت

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

اشـــکالے نـدآرح ؏صبانے باشــے؛
این اشکال دارـہ ڪـہ ظالم باشـیــ⦳ # مغرور # انگیزشی # سکوت

پروفایل ناراحتم از دستت

گاهے وقتا باید سڪوت ڪرد ، خدا پاسخگو خواهد بود # خدا # سکوت

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

این روزها اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران باتو یک کلمه است
آخی.

استیکر ناراحت بودن

ای جمله بی تو غمگین چون عندلیب بی گلمن از غم تو شادم چون بلبل از بهارانسیف فرغانی

متن دلخوری پروفایل

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

من بارها شماره ات را میگیرم و کسی در گوشم مدام زمزمه میکند :
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است !
و من برایش از تو ، از دلتنگی ها ، از اشکهای بیصدا و از بی کسی هایم میگویم …
اما او سر حرفش میماند ؛ لعنت به بخت سیاهم !

عکس ناراحتی از زندگی

آدمک آخر دنیاست بخند/آدمک مرگ همین جاست بخند/دست خطی که تورا عاشق کرد/شوخی کاغذی ماست بخند/آدمک خر نشوی گریه کنی/کل دنیا سراب است بخند/آن خدایی که بزرگش خاندی/به خدا مثل تو تنهاست بخند.

پروفایل ناراحتم از دستت

جهانی شاد و غمگین‌اند از هجر و وصال توبه وصلم شادمان گردان که از هجر تو غمگینمسیف فرغانی

متن دلخوری از خودم

ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩﻱ
ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ
ﺍﻭ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻫﻤﻴﻦ یک ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ !

پروفایل ناراحتی یعنی

نترس! بیا در اوج خنده هایم شریک باش
من!
همیشه
تنها!
گریه میکنم.

متن دلخوری پروفایل

عکس ناراحتی از زندگی

دستهایم خالی اند… جای خالی دستهای تو را هیچ کس برایم پر نمیکند…. راست میگفت شاملو :دستهای خالی را باید بر سر کوبید…

پروفایل ناراحتی از همسر

به گفتگو نرود کار عشق پیش و مرانمی‌کشد دل غمگین به گفتگوی دگرصائب تبریزی

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت.
گوشه ی چشمشان به کمین نشسته

متن دلخوری از خودم

بـانـــو… بغـض ها را گاهـى باید قـورت داد ، عاشقانـه ها را از پنجـره تـُف کـرد و درهـا را به روىِ همـه بست…
باور کــن گاهـى هیــچکــس ارزشِ دچار شـدن را نـدارد…

پروفایل ناراحتی و تنهایی

مرا گویی: مشو غمگین، که غم‌خوارت شوم روزیندانم آن، کنون باری، مرا غم خوار می‌داریعراقی

پروفایل ناراحتی از خودم

چنین زخمی که من خوردم نه از بیگانه از خویش است
هراسم نیست از مردن ولی مرگ تو در پیش است!
شب رفتن تو را دیدم ولی انگار در کابوس
فقط تصویری از تو بود تو را نشناختم افسوس!
کسی هرگز به فکر ما نبود و نیست ای هم درد
برای مرگ این قصه کسی گریه نخواهد کرد.
.
.

متن دلخوری برای پروفایل

زندانــــی شده ام حتی اگر مانند تــــو لبخند به لبانم چسبیده باشد
کمی عمیق تر فراموش کن تلخی ها را
مــــردان! قوی تــــرین موجودات ضعیف دنیا هستند…

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

من اهل دوزخم ار بی تو زنده خواهم شدکه در بهشت نیارد خدای غمگینمسعدی

پروفایل عاشقانه ناراحتی

کر شدم
چقدر نوشته های اینجا بلند گریه می کنند
انگار تقصیر هم ندارند !
انگار زیاد منتظر ماندند
و شاید حدیث بی قراریست و یا !
عاشقانه هایی که نوشتن ندارد
و من
هنوز رویا می بافـم .

متن دلخوری پروفایل

یکی ازم پرسید منبع نوشته هات کجاس ؟
فکر میکنی گفتم اس ام اس خور ؟!؟!؟ نه …
گفتم زیاد دور نیس ، یک وجبی بغضم !

عکس ناراحتی از زندگی

گـریه ام میگیرد وقتی که میبینم آنکه برایش میمردم منت دیگری را میکشد.

عکس نوشته ناراحتی یعنی

روزگاریست که سودای بتان دین من استغم این کار نشاط دل غمگین من استحافظ

متن دلخوری برای پروفایل

یکشنبه است اما حال و هوای جمعه را دارم
چند شنبه فرقی ندارد ، اگر نباشی هفته ام را خاکستری کرده ای
چه غریب و دلگیر است که تمام روزهایت را جمعه می یابی !

پروفایل ناراحتی یعنی

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی!.

پروفایل ناراحتی و تنهایی

ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشادستجانم آن لحظه که غمگین تو باشم شادستمولانا

عکس نوشته ناراحتی از عشق

برای بعضی درد ها
نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد
برای بعضی درد ها
فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا شکست.

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

او رفت ، همین …
قصه ام کوتاه بود ، به سر رسید !
کلاغ جان تو هم برو ، شاید جایی دیگر قصه ای زیبا منتظرت باشد !

عکس ناراحتی از زندگی

نگارا، از وصال خود مرا تا کی جدا داری؟چو شادم می‌توانی داشت، غمگینم چرا داری؟چه دلداری؟ که هر لحظه دلم از غم به جان آریچه غم خواری؟ که هر ساعت تنم را در بلا داریبه کام دشمنم داری و گویی: دوست می‌دارمچگونه دوستی باشد، که جانم در عنا داری؟چه دانم؟ تا چه اجر آرم من مسکین بجای توکه گر گردم هلاک از غم من مسکین، روا داریبکن رحمی که مسکینم، ببخشایم که غمگینمبمیرم گر چنین، دانم مرا از خود جدا داریمرا گویی: مشو غمگین، که خوش دارم تو را روزیچو می‌گردم هلاک از غم تو آنگه خوش مرا داری!عراقی کیست تا لافد ز عشق تو؟ که در هر کومیان خاک و خون غلتان چو او صد مبتلا داریعراقی

عکس ناراحتی پسر

یا این رباعی را نخوانیا گریه کن با من دمی!
یا بر تنم زخمی نزنیا خوب کن با مرهمی
من عاشق مردن شدم وقتی که عشق ته کشید!
قمقمه را برعکس کن شاید تهش باشد کمی..

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

به ره او چه غم آن را که ز جان می‌گذردکه ز جان در ره آن جان جهان می‌گذرداز مقیم حرم کعبه نباشد کمترآنکه گاهی ز در دیر مغان می‌گذردنه ز هجران تو غمگین نه ز وصلت شادمکه بد و نیک جهان گذران می‌گذرددل بیچاره از آن بی‌خبر است ار گاهیشکوه از جور تو ما را به زبان می‌گذردآه پیران کهن می‌گذرد از افلاکهر کجا جلوه آن تازه جوان می‌گذردچون ننالم که مرا گریه کنان می‌بیندبه ره خویش و ز من خنده‌زنان می‌گذردهاتف اصفهانی

متن دلخوری مادر از فرزند

شاید کسی رو که باهاش خندیدی یه روزی فراموش کنی ولی کسی رو که به خاطرش گریه کردی هیچوقت فراموش نمیکنی .

متن پروفایل دلخوری از همسر

گاهی حتی با دلتنگیات هم لجبازی میکنیتمام ثانیه هایت هم که تنگ شود هی میگویی الان است که نگرانم شوددیگر باید سراغم را بگیردگاهی دلت میخواهد دلش را به شور بندازیو به شوق بیایی از این همه خواستنگاهی ……گاهی ……گاهی ……

عکس ناراحتی شدید

روی دار اعدام ازم پرسیدنآخرین خواسته ات رابگوگفتم تکه یخی را بر مزارم بزارین که بر قبرم چکه کند
پرسیدن چراگفتم من که عزیزی ندارم که برایم گریه کند بگذارین تکه یخ به جای یارم بر مزارم گریه کند!.

پروفایل عاشقانه ناراحتی

خاطرات خیلی عجیبند
گاهی اوقات می خندی به روزهایی که گریه می کردی
گاهی گریه می کنی به یاد روزهایی که می خندیدی .

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!

عکس ناراحت کننده

گریه کن امابه چشمانت اجازه نده
واسه هرچیزی بیشترازیک باراشک بریزه چون عادتش میشه.

عکس نوشته دلخوری از همسر

گاهى … دلت”به راه” نیست!!ولى سر به راهى …خودت را میزنى به “آن راه” و میروى…و همه، چه خوش باورانه فکر ميكنند..که تــو.. “روبراهى”….

پروفایل ناراحتی از همسر

امروز… من با همه تنهایی خود به یاد آن همه خاطره ها می نویسم..به یادت هستم و شاید روزی…غرق در تنهایی خود بنویسم..من به یادت مردم…

عکس ناراحتی از زندگی

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ،ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺧﻢ ﮐﻨﺪ،ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ،ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ .ﺍحساس ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺭﻫﺎﯾﯽ،ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ

پروفایل ناراحتی از دنیا

به آینه نگاه می کنم بیست و هفت بار عکس خودم را قد می کشم!و به اندازه ی بیست و هفت سال کوچکتر می شوم!گریه ام می گیرد،گریه می کنم!بزرگ که می شوم بغض تمام گریه هایم را می خورد….چقدر زود بزرگ شدم….

متن دلخوری پروفایل

متن کوتاه سکوت غمگین و ناراحت مناسب پروفایل و بیو | تاو بیو

پروفایل دلخوری

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

پروفایل ناراحتی از خودم

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .
# سکوت # ادبی

پروفایل ناراحتی از خانواده

سکوت و دیگر هیچ….
# سکوت

متن ناراحتی از خانواده

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

استیکر ناراحت بودن

هر صبری حدی داره …
و هر سکوتی حرمتی:))))) # سکوت

عکس ناراحتی از زندگی

من یک دخترم 🌈
بی صدا گریه می کنم 🌈
در سکوتی سخت 🌈
ای دنیا مواظبم باش 🌈
قلبم هنوز دخترونه می تپه 🌈 # دختر # خسته # سکوت

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

ما داریم تو دنیایی زندگی میکنیم که همه چیز بر اساس ظاهر قضاوت میشه🤍🖇 # خسته # نامردی # سکوت

پروفایل ناراحتی از همسر

و ما همانیم که در سکوتمان حبسیم :)🖤🤞🏻 # سکوت

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

هرچقدر حرفایه دلت بیشتر و دلت پرترمیشه همونقدرم ساکت ترو کم حرف ترمیشی!
# سکوت # خسته

عکس ناراحتی شدید

‏بعضیا انقد حرف دارن برای گفتن و چون نمیدونن از کجا باید شروع کنن ساکت میمونن:)🖤
# سکوت

عکس نوشته ناراحتی از عشق

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

*** # دلتنگی # سکوت # پسرانه

پروفایل ناراحتی از خودم

☆꧁༒پر حرفیم ولی…. بزنیم که چی….♡༒꧂☆ # سکوت # خسته

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

اگه كسی وسط “…is typing” ساكت شد بدونيد یه حرفيو ريخت تو دلش…! # سکوت

پروفایل ناراحتی از دنیا

دارم خفه میشم از فریادهایی که تو گلو خفه کردم🔇🔉 # ادبی # خسته # سکوت

پروفایل ناراحتی از همسر

از قضاوت مردم نترس آنها آنگونه که تربیت شده اند تو را می بینند.🖤🖇 # زندگی # خسته # سکوت # آرامش # کارما

عکس نوشته ناراحتی از عشق

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

استیکر ناراحت بودن

اقای قاضی #دلمون شده انبار حرف هایی که به موقع نزدیم(:
# قاضی # عشق یک طرفه # خجالتی # سکوت

استیکر ناراحت بودن

برا کسی که همیشه مشکی میپوشه!❤
از قشنگی رنگای دیگه حرفی نزن!:) # لاتی # سکوت # تتلو

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد » # سکوت # بی تفاوت

متن ناراحتی از خانواده

بگذار بگویند و بگویند و بگویند،
بگذار ببرند و بدوزند و بپوشند،
تو بخند، گوش بده،خیره بمان،هیچ مگو.

-هِممم!🤞🏾☁️ꈍᴗꈍ # نامردی # دروغ # سکوت # بی تفاوت

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

آرامم،آرامتر‌از‌نبض‌یک‌مرده! # خسته # سکوت

عکس ناراحتی شدید بدون متن

می گفت : نمیزارم یه لحظه احساس تنهایی کنی..!
خواستم بگم قشنگ گفتی…
ولی فقط گفتی 🙂
🥀💔 # نامردی # سکوت

عکس نوشته ناراحتی یعنی

حَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ إِلّا ، بِالله که دلم شکست 🖤🖐️ # نامردی # سکوت

متن ناراحتی از خانواده

من هرگز از دوست داشتنت دست نکشیدم، فقط وقتی دیدم که تو اهمیتی نمیدی، دیگه ابرازش نکردم. # عشق یک طرفه # سکوت

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)
# سکوت # دلتنگی

متن ناراحتی از خانواده

یه بزرگے میگفت
آدما فقط
متوجه تغییر رفتارمون باهاشون میشن
ولے هیچ وقت
متوجه رفتارشون نمیشم که باعث
تغییرماشدھ🚶🏿‍♂ # سکوت # حقیقت

عکس ناراحتی از زندگی

تنهایی ما غمگین است
درد دوری به دلم سنگین است
یاد ایام گذشته به دلم
زنده بادا که چقدر رنگین است

پروفایل دلخوری از خواهر

آدمی که تنهاست از بی عرضگیش نیست
خسته شده از بس برای دیگران جنگیده و فهمیده ارزشی ندارن

عکس ناراحتی از زندگی

یک نفر نیست
بی من بودن را به یادت بیاورد
گوش غرورت را بپیچاند
بزند سر شانه ی دلت
وآرامش صدایت را
به حال پریشان من برساند
یک نفر نیست
بیادت بیاورد تنهایم
بیادت بیاورد تنهایی

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

تنهایی یعنی
دوسش داری ولی نمی تونی بهش زنگ بزنی
چون اون دیگه …

متن دلخوری برای پروفایل

حرف های من بماند برای بعد
دلخوری هایم..دلتنگیهایم…و تمام اشک هایم
تو از خودت بگو
با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت

پروفایل ناراحتی و تنهایی

چه سخت است در جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن
به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستن

پروفایل ناراحتی از همسر

فراموش کردن هیچ کس سخت نیست
کافیست کمی صبر کنی
آدم ها خودشان ثابت میکنن که لایق فراموشی اند

متن پروفایل دلخوری از همسر

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیندازید
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای

پروفایل عاشقانه ناراحتی

خیلی سخته
که برای دیگران مثل کوه استوار باشی اما
تو خودت آروم آروم بشکنی

متن دلخوری از خودم

او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیـــــست

پروفایل عاشقانه ناراحتی

نه اینکه حرفی نباشه
هست، خیلی هم هست
اما
دل شکسته ها خوب می دانند
غم که به استخوان برسه
میشود سکوت

متن ناراحتی از اطرافیان

من هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماند
و تو هر روز تلاش می کنی که فراموش کنی
چه بلاتکلیفند خاطراتمان

پروفایل ناراحتی از همسر

به مانند شیشه شکستنم آسان بود
ولی….
دیگر به من دست نزن این بار زخمیت خواهم کرد

پروفایل ناراحتی و تنهایی

تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند
و تکرار خاطرات در همه شبها ،
موها را

عکس ناراحتی از زندگی

آنکه می رود فقط می رود ولی آنکه می ماند درد می کشد ، غصه می خورد، بغض می کند ، اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشدو در انتظار بازگشت کسی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خاکستر می شود …آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه …

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

یک افسانه‌ قدیمی می‌گه وقتی انسانی روی زمین می‌میره و کسی نیست برای گریستنش، یک انسان دیگر تعیین می‌شه برای غمگین شدن.برای همین هم هست که گاهی دلمون بی‌نهایت می‌گیره بدون اینکه بدونیم

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

عکس ناراحتی از عشقم

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کندگاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

عکس ناراحتی از زندگی

بیش از حد دلتنگش می شدمبیش از حد “بودم”بیش از حد فرصتش دادمبیش از حد برایش وقت داشتمبرای همین رفتدرست است که نابودم کرداما بگذار به همه بگوید :“بیش از حد خوب بود دلم را زد …”

پروفایل ناراحتی و تنهایی

ای کاشمی دانستم چگونه به صبح رسانمتمامی شب هایی را که با رفتنت … یلدا شدند !

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

ميروم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ويرانه خويشبه خدا می برم از شهر شمادل شوريده و ديوانه خويش …!

پروفایل ناراحتی از خانواده

دلتنگمبرای کسی که مدتهاستبی آنکه باشدهر لحظه زندگی اش کرده ام … !

پروفایل ناراحتی از خودم

هر چه کردم به ره عشق وفا بود، وفاو آنچه ديدم به مکافات جفا بود، جفاشربت من ز کف يار الم بود، المقسمت من ز در دوست بلا بود، بلا

عکس ناراحتی از عشقم

دردم این است که من بی تو دگراز جهان دورم و بی خویشتنممگرم سوی تو راهی باشدور نه دیگر به چه کار آیم من

عکس ناراحتی از زندگی

دلتنگی آدم را به خیابان می کشددلتنگم !و مردم نمی فهمندقدم زدن گاهی از گریه کردن غم انگیز تر است !

عکس ناراحتی شدید

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

پروفایل ناراحتی از همسر

ازبس‌کهِ دوستَت‌دارم
فکرمیکنم؛دیگرهیچ دوست‌داشتنی
همرنگ دوست‌داشتن‏‌های‌ِمن نیست…!
تو معنیِ‌تمامِ‌رنگ‌های‌دنیایی.💗👫🎼
# دوستت دارم # همسر

متن دلخوری از خودم

باش💗
☽︎بودَنــت‌خوب‌اَست☾︎
شبیه‌به‌حس‌ِقَشنـڱِ
بیدارشُدن‌در‌صُبح‌آبی‌وخَلوتِ‌یک‌مــَزرعه
شبیه‌به‌لِـذت‌نِشستن‌کنارِآتَش،
دَرسَرد‌ترین‌نُقطه‌ی‌کوهِستـاٰن
شبیه‌به‌ِنوشیدن‌ِیک‌فنجـاٰن
چاےداغ‌ْدریِک‌عَصـــرسَردِپاییزے..
☽︎بودنَـت… بامَـــن‌بودنت ☾︎
بَدجورمیچــَـسبد…♥💍🍷
# دوستت دارم

متن ناراحتی از خانواده

هیچ چیزی مث نگاهت
به من ارامش نمیده💚

╰═•♥️◍⃟🎼═╯ # دوستت دارم

متن دلخوری برای پروفایل

آرزو بدونِ طُ فایده‌اي نداره . . ♡
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

پروفایل ناراحتی از همسر

ط هموني ك واگیر داره حس قشنگ چشات!♡
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

پروفایل ناراحتی از خودم

من طُ رو نفص میکشم . .♡
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

عکس ناراحتی شدید

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

‌ ‌
«طُ♾» ‌تمامِ ‌منی 💌
تمامِ‌ پیدا‌و پنهانم (:
تمامِ‌‌ داشته‌ و‌ نداشته‌ام…
تنهایت‌ نخواهم‌ گُذاشت‌ تا‌ آن‌ سو‌یِ‌‌ اَبدیت‌ 💍♥️•
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم # همسر

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

وقتی آب یه لیوان سرازیر میشه
مقصر لیوان نیست ؛
مقصر تویی که
بیش از ظرفیتش داخلش رو پر کردی.

# حقیقت

پروفایل ناراحتی و تنهایی

💫یک شب پر از آرامش
✨یک دل شاد و بی غصه
💫یک زندگی آروم و عاشقانه
✨و یک دعای خیر از ته دل
💫نصیب لحظه هاتون
✨تو این شب زیبـا
💫خونه دلتون گرم

✨شبتون در پناه خدا

# شب بخیر

پروفایل ناراحتی از دنیا

بهشت در دست مادر بود
مادر آن را زمین گذاشت
تا ما را در آغوش بگیرد
اکنون می‌گویند :
بهشت زیر پای مادران ست

❤️
‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # مادر

عکس ناراحتی پسر

آرام منی دلبر 🕊❤️
بی تو دل آرام نگیرد دلم ‌. . .
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

عکس ناراحتی از زندگی

دوستت دارم و هیچ چیز جز این ندارم 💍🤍
# دوستت دارم # همسر

عکس نوشته دلخوری از همسر

دوست‌داشتنِ‌ “طُ” چیزيِ ك
به قلبم حك شده…♡
‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

عکس نوشته ناراحتی یعنی

‌ حِس‌خُوب‌یَعنی تــ💛ـــو
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن دلخوری از خودم

‌ عاشق لبخندتـــم دلبـــر….

‌ # دوستت دارم # همسر

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

قلبم‌پرشده‌ازتـ∞ـو♥️‌⃟🌿

# دوستت دارم

استیکر ناراحتی از عشق

فراموش نکن هیچ وقت برای تبدیل
شدن به اون چیزی که میتونستی
بشی دیر نیست 🙂❤️

# انگیزشی # ترکی

عکس ناراحتی از زندگی

خوشحالم به قلبم انگیزه دادی
زندگی ڪنه … ♡💎
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

پروفایل ناراحتی و تنهایی

ممکنه که کسی گل یکی باشه ولی تو شعر قلب منی❤️‍🔥

‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم # ترکی

استیکر ناراحتی از عشق

«این روزهای زندگی ساده نیست ، “تُ”
باعث شدی تحمل کنم♥️🖖🏼»
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ # دوستت دارم

پروفایل ناراحتی از خودم

‌‌‌‎‌‌
چگونه
از طـ∞ـو بگویم
ڪہ عاشقانہ نباشد…؟؟!!♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن ناراحتی از خانواده

تو زیباترین دلیل برای لبخند لبامی

# دوستت دارم # ترکی

عکس نوشته دلخوری از همسر

     
 ♡تـو يِ نَفري وَلي تو هَمِه چیزمی..♡
# دوستت دارم # ترکی

پروفایل ناراحتی از دنیا

آخ چِقَد بَــد عاشِقَم . . ♡

# دوستت دارم # ترکی

عکس ناراحتی از عشقم

تُ خودِ آرامِشـے . . ♡
# دوستت دارم # ترکی

پروفایل ناراحتی از خودم

بیشتر از جونم ، دوستت دارم . . ♡
# دوستت دارم # ترکی

عکس ناراحتی پسر

اینو به عنوان یه قول از قلبم قبول کن
من تا ابد دوستت خواهم داشت # دوستت دارم # ترکی

پروفایل ناراحتی از همسر

تورو با عشق دوست دارم…♡ # دوستت دارم # ترکی

پروفایل ناراحتی از خودم

عِشقِت دَر قَلبَم پایدار اَست … ♡ # دوستت دارم # ترکی

پروفایل عاشقانه ناراحتی

تو اميد به زندگيمی . . ♡
# دوستت دارم # ترکی

پروفایل ناراحتی و تنهایی

چشام از همه بیشتر میخوان ♥️تو♥️ رو ببینن

# دوستت دارم # ترکی

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

لحظه ای که اسمتو میشنوم عقل از سرم میپره🥰
# دوستت دارم # ترکی

عکس ناراحتی از عشقم

تو عشقِ تموم نشدنی منی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # ترکی

متن ناراحتی از خانواده

همیشگی قلبم باش!
# دوستت دارم

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

تــو به مَن قُدرتِ زندگي میـدي..!

# دوستت دارم

عکس نوشته دلخوری از خانواده

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ســٰـ♥️ــادِه میشَوم…!
خــٰـــامِ چِشمــٰـــای
مَعصُــٰـــوم تُو جــٰـــانا
اِی کَسی کِه بُــٰردی از مَــٰن
عَقــٰـل و جــٰـان مَــٰـن را🌼✨🕊 # دوستت دارم

متن دلخوری پروفایل

ߊ߬‌ܝ‌၄‌ܩܢ ܩࡅ࡙ࡄ݅ܩܢ ࡅ߲ߊ ܤܝ “ܥ၄‌ࡄࡅߺ߳ࡉ ܥ‌ߊ‌ܝ‌ܩܢ” ࡏަܦ࣪ࡅ࣫ࡅ࣪ߊ‌ࡅߺ࣫ࡉ •♥️ # دوستت دارم

متن دلخوری از خودم

قلـبــــــــــم فقط برای تُو می تپه❤️ # دوستت دارم

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

‌‌ ‌╭══════════♥️═╮
حَبس اَبدی فَقط بغلِ یار
‌‌╰═♥️══════════╯ # دوستت دارم

عکس نوشته ناراحتی یعنی

طُ∞‌ضربان‌قلب‌منی‌ ـﮩ۸ــ💌ــ۸ـﮩـ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ # دوستت دارم

پروفایل دلخوری

تو مال خودمی دلبر‌ 💋💛• # دوستت دارم

عکس نوشته ناراحتی یعنی

من‌با‌نفسات‌نفس‌میکشم❤️🥰 # دوستت دارم

عکس ناراحتی از زندگی

قَلبَم فَقط بِه خاطِر تو میزنه ♥️♡🗝 # دوستت دارم # همسر

متن دلخوری پروفایل

◝ܩݍ߭ ࡅ߳ߊ ࡅ࡛ܨ‌ࡅ߭ܤߊ‌ࡅ࡙ࡅߺ߳ࡉ ܩࡅ࡛ࡅ߳ࡋߊ‌ܩܢ ࡅ࡛ܘ ࡐ‌ܟ࡛ࡐ‌ܥ‌ࡅߺ߳ࡉ◟♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌♥️ # دوستت دارم

عکس نوشته ناراحتی از عشق

بي‌ پایان‌ دوستت‌ دارم •💋💜
‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

عکس نوشته دلخوری از همسر

‌ ‌

عشقم بیا به هم قول بدیم
تو هر شرایطی (:
اولویت اول زندگی هم باشیم
تو سختیا و غم و غصه
و بیماری هیچوقت همدیگه رو
تنها نذاریم . . . 🤍🩺💚
و از همه مهمتر برای همدیگه
بهترین رفیق و بهترین محرم اسرار
و بهترین عشق دنیا باشیم 🧿♥️🔖
‌‌ # دوستت دارم

عکس ناراحتی از عشقم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌
دِلبـــَــــر تُ♡ . . .
مَجموعه هَمه آن چِیزی هَسی
کِه ازاون بالایی میخواستَم!🔖♥️
‌‌ # دوستت دارم

پروفایل ناراحتی و تنهایی

گفتی تا آخر عمرمون با همیم عشقم:)!
واسه اینکه قولت پایمال نشه این تیغو بر میدارم و عمرم رو تموم میکنم .!»🧡امیدوارم تو هم با اون دختره خوش باشی:/ ⁦:-[⁩ # مغرور

عکس نوشته ناراحتی یعنی

     
موش گر نان بدزدد عار نیست ، مرگ بر شیری که کفتار نانش دهد…    # لاتی # حاضر جوابی

پروفایل ناراحتی از همسر

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن ناراحتی از اطرافیان

دیدی که مرا هیچکسی یاد نکرد، جز غم؟

پروفایل دلخوری

اقای قاضی دوست دارم دردامو به یکی بگم…) ولی من که کسیو ندارم (╥╯﹏╰╥) # خسته # قاضی

پروفایل ناراحتی از همسر

یِـح حِسـح تِنِفُر نِصـبَت بِح هَمح
# مغرور # انتقام

پروفایل ناراحتی از دنیا

سَــــږںــوشٺ چــــــہ بَــــد نـــوشټـ💔🥀

عکس ناراحتی پسر

‹آن خدایی که بزرگش خواندی
به خدا مثل تو تنهاست، بخند :)🧡🌱›
# خدا

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

‹ پناهنده‌ایم از هجـ…ـوم غم‌ها به آغوش سبـز “خـ♡ـدا” …∞ # ادبی # خدا # خسته

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

*** # دلتنگی # سکوت # پسرانه

متن دلخوری از خودم

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!(:🖤
# ادبی # خسته

عکس نوشته ناراحتی از عشق

مَن چیزیم نیس 🙂 فَقَط اَز دَرون مُردَم🖤

عکس ناراحتی از زندگی

هیچٔ وُقت به‍ کسي نَگؤ چرآ سیگآر ميکشي! چؤن ط یکي رؤ دآري آرؤمت کنه‍ ولئ اؤن فقط سیگآرشؤ دآره‍ ک….
# سیگار

متن دلخوری از خودم

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔
# دلتنگی # عشق یک طرفه # خاطره

استیکر ناراحت بودن

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

خدایا، دردی که دادی با صبری که بهم دادی یکی نیست🖤 # اموات

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

‏تو آرزوها یه پوشه هست به اسم 
"حسرت به دل"
که قشنگ‌ترین آرزوها توشه …
# ادبی

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..
# زندگی # عشق یک طرفه

عکس ناراحتی شدید بدون متن

:
‍کاش‍ ‍یکی‍ ‍بود ‍میگفت‍ :
‍میدونم‍ ‍چقد‍ ‌‍حالت‍ ‍بده‍
‍و ‍بغل‍ ‍میکرد . .••͜🕊‍ # دلتنگی

عکس ناراحتی از عشقم

داستانه ما رو هَمون اَوّل لو دادَن،هَمون جا که گُفتن یِکی بود یِکی نبود…
# عشق یک طرفه

پروفایل ناراحتی از خودم

خ‍‌ون‍‌ری‍‌زیہ ح‍‌ن‍‌ج‍‌ره ب‍‌ر اث‍‌ر ف‍‌ریاد هآیِ خ‍‌فہ ش‍‌ده⸂☁️⸃"
# مغرور # خودکشی # متفرقه

عکس ناراحتی پسر

تَنها آدمی که برایِ همیشه اَز دست دادم
و نیاز دارم بَرگرده خودمَــم..🖤! # دلتنگی # زندگی # بی تفاوت

پروفایل ناراحتی و تنهایی

「 تهِ قصه‌ها دَریست که پشتِ آن، دنیای بهتریست. 🙂 」 # زندگی

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

بنازم غیرت غم را که دمی تنهایم نگذاشت 🙃💔🚬
# ادبی

استیکر ناراحت بودن

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

عکس ناراحتی پسر

☆꧁༒پر حرفیم ولی…. بزنیم که چی….♡༒꧂☆ # سکوت # خسته

عکس ناراحتی شدید

ای فلک با بخت خواب آلود من لالا چرا # عشق یک طرفه

عکس ناراحت کننده

من کل شهرو تواتاقم پیاده رفتم . .🖤 # دلتنگی # خسته # دختر

عکس نوشته دلخوری از همسر

اگه كسی وسط “…is typing” ساكت شد بدونيد یه حرفيو ريخت تو دلش…! # سکوت

متن دلخوری پروفایل

سرگذشتم از درگذشتم غمگین تر است…🏴🖤🖤

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

تو خودت را بـه کر بودن زده ای ؛و من خودم را بـه کور بودنمن چشم بر “خیانت” تو بستمو تو گوش بر “دوستت دارم” هایم !

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

بی وفایی کن وفایت می کنندبا وفا باشی خیانت می کنندمهربانی گرچه آیینه ی خوشیستمهربان باشی رهایت می کنند

عکس ناراحتی از زندگی

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردیکه نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی…..

عکس نوشته دلخوری از همسر

تو را آن قدر در دل می سرایمکـه دل یعنی ترا زیبا سرودنفدای تو شقایق احساسو رویای بی آغاز سرودن

پروفایل ناراحتی یعنی

در این بازار نامردی به دنبال چه می‌ گردینمی‌ یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردیبرو بگذر از این بازار، از این مستی و طنازیاگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می‌ بازی

پروفایل دلخوری

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردیگه فصل خزان و گه بهار آوردیمردان جهان را همه بردی به زمیننامردان را بروی کار آوردی

استیکر ناراحت بودن

آدم های‌ خیالباف همیشه حال شان خوب اسـت.
با کسی کـه دوستش دارند،
بـه میهمانی میروند،
چای مینوشند و می رقصند.
کسی را کـه دوستش دارند همیشه هست.
نه می‌رود،
نه می میرد
و نه خیانت بلد اسـت.

پروفایل ناراحتی از دنیا

می‌شود سوخت، ولی ساخته دست ببینیممی‌شود ماند، ولی هیچ نبینیممن میان این همه ی  ساخته و سوخته هاسردرگمم، گمشده امباز هم محتاج با تو بودنمسوخته ام و دیده امعشق را بین دو منقار پرندهدر میان بال گرم هر پرندهمن نه پرنده شده ام

متن ناراحتی از اطرافیان

و حالا انتهای کوچه شعرمنم با انتظاری مبهم و زردولی ایکاش جادوی نگاهتغزل هاي مرا تاراج نمی‌کرد

عکس ناراحت کننده

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دلمیان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابرنمی‌دانم چرا شاید بـه رسم و عادت پروانگی مان بازبرای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

عکس نوشته ناراحتی یعنی

باز بیشعوری یه توجیهی داره ولی
نمک نشناسی هیچ جوره توجیه نمیشه

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

 فقط یک مرد می فهمهمچاله ام کن ؛
در آغوشت
من اوج آرامشم
طوفان آغوش توست

عکس ناراحتی از زندگی

تو را آنقدر در دل می سرایمکه دل یعنی ترا زیبا سرودنفدای تو شقایق احساسو رویای بی آغاز سرودن

عکس ناراحتی پسر

چه می شد گر دل آشفته منهر چشم تو عادت نمی کردو اي کاش از نخست آن چشمهایتمرا آواره غربت نمی‌کرد

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دلمیان غصه اي از جنس بغض کوچک یک ابرنمیدانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان بازبرای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

پروفایل ناراحتی و تنهایی

رویای من همیشه به یاد تو سبز بودرفتی و حرفی از غم رویا نمی‌شودرفتی و دل میان گلستان غریب مانددیگر بهار محو تماشا نمی شودعکس نوشته خیانت و نامردی رفیقنمیدانم چرا رفتینمیدانم چرا شاید خطا کردمو تو بی آن که فکر غربت چشمان من باشینمیدانم کجا، تا کی ، برای چه

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

می توان در قلب هاي بی فروغلحظه اي برقی زد و خورشید شدمی توان در غربت داغ کویرآن ابری که می بارید شدعکس نوشته خیانت و نامردی رفیقچه می شود تو صدایم کنی به لهجه موجبه لحن نقره اي و بی صدای چشمانتتو هیچوقت پس از صبر من نمی اییدر انتظار چه خالیست جای چشمانتعکس نوشته خیانت و نامردی رفیقتو نازنین من بودی مثل حالا تا همیشهکاشکی بجز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشتیا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت

متن دلخوری پروفایل

به خدا خسته ام از دیدن نامردی هاراه می افتم تو خیابونهرجا رو می بینم یاد تو می افتمیاد قدم هاتراه می افتم تو خیابونپر بغض تو سینم یادته می گفتممال من غماتاین خیابونا عطرت دارن همیشه
عطر تو که کم نمیشه
عطر تو که کم نمیشهاین خیابونا منو که بی تو میبینن
زیر پای من میشینن تا رسیدن

پروفایل ناراحتی از دنیا

 غمی روی سینه منچون عاشقت ناز تو رابا قیمت جان میخرد از گندم گیسوی تو بر سفره اش نان می بردهرکس تو را از من گرفت دلسنگ چون دیوار بود این سر بجای شانه ات همواره روی دار بودمن عاشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم چشمان تو شرط من است مشروطه خواه تو شدمبا این همه ی ي ي بگذار من بر عشق تو تکیه کنم یک شب بدون درد در آغوش تو گریه کنم

عکس نوشته ناراحتی از عشق

روزگار پیرم کردیچه می کشم از دوره اي که باورم سرکوب شد تا بدتری آمد به چشم بد لاجرم محبوب شدمن مشت در گل مانده ام با ساقه ي دستان تو شاید زمین آماده ي یک اتفاق خوب شدمن عاشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم چشمان تو شرط من است مشروطه خواه تو شدمبا این همه ی ي ي بگذار من بر عشق تو تکیه کنم یک شب بدون درد در آغوش تو گریه کنم

پروفایل ناراحتی یعنی

 فقط یک مرد می فهمهمچاله ام کن ؛
در آغوشت **
من اوج آرامشم
طوفان آغوش توست ***

پروفایل دلخوری

اشفته دلان را هوس خواب نباشد**
شوری که به دریاست،به مرداب نباشد**
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق**
انرا که به دل عشق بود،خواب نباشد**

پروفایل ناراحتی از دنیا

چجوری انقد آسان خیانت می کنید؟
ماحتی همسایمون اثاث کشی میکنه میره تا ی سال ب حرمتش جواب درود همسایه جدید رو نمیدیم :»»

عکس نوشته دلخوری از خانواده

خیلی نامرده اونی که یهو میزاره میرهگاهی وقت ها… دلت میخواهـد… یکی را صدا کنی و بگویی سلـام می آیی قدم بزنیم گاهی آدم چه چیز هآی سـاده اي را ندآرد

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

اشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری کـه بـه دریاست،بـه مرداب نباشد
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق
انرا کـه بـه دل عشق بود،خواب نباشد

پروفایل ناراحتی از دنیا

می شود سوخت
ولی ساخته دست ببینیم
میشود ماند
ولی هیچ نبینیم
من میان این همه ی ي ي
ساخته و سوخته ها
سردرگمم
گم شده ام
بازهم محتاج با تو بودنم
سوخته ام و دیده ام
عشق را بین دو منقار پرنده
در بین بال گرم هر پرنده
من نه پرنده شده ام

متن دلخوری از خودم

فــقـط خدا مـیدونــه
كـه چـند بــارتو گـوشـیم نـوشـتم
بـرگـردولی نـتونـستـم برات بـفـرسـتـم
غـــرور لـعنتی

عکس پروفایل ناراحتی

اگر روزی دشمن پیداکردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودیاگر روزی تهدیدت کردند، بدان دربرابرت ناتواننداگر روزی نامردی دیدی، بدان قیمتت بالاست

پروفایل ناراحتی از همسر

کسی ک میگوید میروم
اوکسی نیست‌ ک بماند..!
اگر تمام اغوش تنهایی ات را هم
برای نگه داشتنش باز نگه داری
تماممم درب هاا را هم ببندی
شاید
شااید ب م ا ن د
ولیی
او مدتهاست بدون خداحافظی
اغوش یخ زده ات را
ب مقصد ر ف ت ن
ترک کرده است…!

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

مهربانم
دیگر نگران تنهایی من نباش
این روزها
دل خوش به محبت غریبه ای هستم
و فانوسی که گهگاه تو برایم روشن می کنیبیاندیش به بادبادک های بر باد رفته
و کوکانی که پشت چراغ های قرمز
به جای بادبادک معصومیتشان را به باد می دهند

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

فاصله !
خراش می دهد تنهایی ام را اینجا که من هستم
تا …تو

متن ناراحتی از اطرافیان

عصر دلتنگی است …
گول این هیاهو را نخور
ازدحام شهر
از انبوه تنهایی پر است …

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

وقتی تنها میشوید
یا به هر دلیلی کسی را
از دست میدهید،
لطفا برای فراموش کردنش
از کسی دیگری استفاده نکنید!

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

حاضرم از تنهایی بمیرم..ولی خودمو به کسی ک داره فراموشم میکنه یاداوری نکنم

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

قدیما فکر میکردم تنهایی یعنی کسی خونه نباشه..

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

وصال در عشق بس چه دارد حیرانیمن نگویم رسیدم به وصالاما دیده ام ناله ی عاشقی در تنهاییگریان سخن می گفتمی کرد حق حق و بی تابیای کاش می شد اینگونه عاشق شد

متن دلخوری از خودم

چن وقتی پست درست حسابی نزاشته بودم
گفتم اینو بزارم که حالو هوای منو داره
نمدنم شایدم تکراری باشه ولی این تکرار شدع زندگیه من
تنهایی
سیگار
تنهابی
سیگار
.
.
.
.

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

تنهاییدوست داشتنی نیستاما خواستنی‌ تر از تمام دوستت دارم‌های مسموم استمگه تا کجا می‌ تونی به دلت بگیببخشید که باورم شد

عکس ناراحتی از زندگی

سلامتی همه اونایی که هم دل دارن هم معرفت اما کسی رو ندارن

پروفایل ناراحتی از عشق

چقدر زیباست کسی رایاد کنیم…
نه برای نیاز…
نه از روی اجبار…
و نه از روی تنهایی…
فقط برای اینکه ارزشش را دارد…

متن دلخوری از خودم

رفتی و از تو فقط حسرت و تنهایی ماند
مشکلی نیست که با این دو بلا هم شادممنــم و نالــــه گیتــار و صدایـی خســتـه
و شبــابی که دگــر گــم شده در فریــادممن همه‌ی چیزهای ساده را دوست دارم!
کتاب ها را..
تنهایی را…
یا بودن با کسی که تو را میفهمد

عکس ناراحتی از زندگی

تو زیبایی چون تاریکی‌هات بدی رو می‌شناسی و هنوز، این نتونسته به تنهایی تو رو برای پیدا کردن روشناییت خوبی متوقف کنه

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

شب بوی تنهایی می دهدبوی غم، بوی درد می دهدبوی اشک های پنهانی می دهد که امانت را بریدهبوی هق هق هایی می دهد که هرچه سعی می کنی نمی توانی پنهانش کنیشب چشم ها پر از خواب است ولی خیره شده به خاطره هایی که….تمام وجودت را به نابودی کشاندهخاطره هایی که هرشب باید در آغوششان بگیری و بسوزیلعــــــــــــــنت به خاطره هــــــــــا…

عکس نوشته ناراحتی یعنی

یه جوری به تنهایی معتاد شدمکه هیچ کمپی نمیتونه ترکم بده

عکس ناراحتی شدید

ما معمولیا
از تنهایی لذت میبریم
تا هیچ کسی
از بازی دادنمون لذت نبره

پروفایل ناراحتی یعنی

ما را
افتادن از چشمانت
سخت بود
ورنه
عشاق چه دانند
درد تنهایی را

عکس نوشته دلخوری از خانواده

وقتی خواستن ها بوی شهوت می دهند
وقتی بودن ها طعم نیاز دارند …
وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار…
با هر کسی پر می شوند
وقتی نگاه ها… هرزه به هر سو روانه می شود
وقتی غریزه … احساس را پوشش می دهد
وقتی انسان بودن … آرزویی دست نیافتنی می شود
نه دیگر نمی خواهمت …
نه تو را و نه هیچ کس دیگری را…

پروفایل دلخوری

شب و تنهایی و گیتار و غم و این دل بیمارمو این حال خرابم
من و بیخوابی و بی تابی و دلتنگی و حسی که میده بی تو عذابم

عکس ناراحتی پسر

خیلی ناراحت میشموقتی میگی تنهایی.

متن دلخوری برای پروفایل

من تحقیق کردم‌
کلمه “حواسم بهت هست”
میتونه به تنهایی بار معنایی صدها کلمه عاشقانه رو بدوش بکشه !

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

هرکس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف‌های خود را با او بزند ؛ آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت .
به راستی انسان از تنهایی دق می‌کند !

پروفایل عاشقانه ناراحتی

تا کنوندوستی را پیدا نکرده امکه به اندازه ی تنهایی،شایسته ی رفاقت باشد..!

پروفایل ناراحتی از عشق

آدما فکر میکنن ؛
هر چی منتظرشون بمونی عاشقتر میشی!….
غافل ازینکه طرف مقابل ؛
تو نبودشون تنهایی زندگی کردن
رو یاد می گیره…!

پروفایل ناراحتی و تنهایی

همیشه تنهایی»
صدای ترانه ای ست…
که نمی دانم دوستم دارد…
یا دوستش دارم…

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

گاهی سر درگمم
درپیله ی تنهایی ذهنم
بی شک که میدانم
کار قضاوت هاست…
من آسوده خاطرم
که قاضی من خداست…

متن ناراحتی از خانواده

تنهایی” قشنگ ترین و “بی منت ترین” حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به “هچکس نداری

عکس نوشته ناراحتی از عشق

چه کسی می داند
که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی؟
چه کسی می داند
که تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟
پیله ات را بگشا،
تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایــی!!

پروفایل ناراحتی از دنیا

بچه که بودم فکرمیکردمتنهایی یعنی اینکه کسیخونه نباشه حالا بمن فهماندتنهایی یعنی مرگ

متن پروفایل دلخوری از همسر

و اخرش همه چیزی که یاد گرفتم این بود که چه جوری تنهایی قوی باشم

عکس ناراحتی از زندگی

تو آینه به خودم گفتمنگران نباش ما همو داریم

پروفایل ناراحتی از دنیا

تنهایی
انتخابم بود
لبخندش اما
همه ی معادلات را بهم زد

پروفایل ناراحتی از عشق

دیگر پذیرفتم که تنهایی بدیهی استحتی اگر از آسمان آدم ببارد…!

عکس نوشته ناراحتی یعنی

Hold company with your self so sacred that even when you are alone, you are whole.آنقدر عمیق و مقدس همراه خودت باش که حتی وقتی تنهایی نیز، کامل باشی..

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

باد لای موهایت می پیچد..
موهایت موج بر می دارد
و در کرانه ای دوردست
اسب های ترکمن رَم می کنند
چشم های تو ارتباطِ مستقیمِ باد و باران است
چشم های تو پیامبر باغچه و ناودان است
چشم های تو معجزه !
چشم های تو ابر
چشم های تو …
آه ای معشوق !
عادت کرده ام به تنهایی
عادت کرده ام به سکوت !
کمی نگاهم کن
تا صدای دریا بدهم …

پروفایل دلخوری از خواهر

یاد تو به قاب سینه ام آویز استشب از هوس سکوت و شک لبریز استگم کرده بهار عاشقی راهش رابی تو
هر شب منم وگوشه ‌ی تنهایی خویش

متن دلخوری پروفایل

دو چیز را در زندگی به یاد داشته باشمراقب افکارت باش
وقتی تنهایی
مراقب کلماتت باش
وقتی با دیگرانی

متن پروفایل دلخوری از همسر

گاهیم آدم لازم داره که برای مدت نامعلومی توی جای نامعلومی، تنهایی زندگی کنه.
دور از همه‌ی چیزهای آشنا…

عکس ناراحت کننده

من تورا می فهمم
تو صدای ِ تـپش نـبض زمین
در جـاذبه ی قـلب منی
چشم تو شیشه ی تنهایی را
با نگـاهی چه آسان می شکند . . .

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

یک روز به خودت میایی میبینی تنهایی
عاشق که میشوی
نا آرام میشوی ، گاهی حسود ، گاهی خود خواه ،
گاهی دیوانه، گاهی آرام ، گاهی شاد ،
گاهی غمگین
، گاهی خوشبخت ترین
یک روز به خودت میایی میبینی تنهایی ؛ تنها ترین
هیچ
کسی رو نداری حتی برای درد و دل کردن و حرف
زدن…
تنها غم میماند کنارت و تنهایی و …آنقدر خـــسته ام
که حاضرم
ســـرم را روی تکه سنگی
بگذارم وبخوابم
اما . . .

پروفایل عاشقانه ناراحتی

احساس تنهایی میتونه تو رو درهم بشکنه،
میتونه ضعیفت کنه،
میتونه آزارت بده،
یا میتونه از تو یه آدم جدید بسازه.
همه چیز به انتخاب خودت بستگی داره.

عکس ناراحتی از عشقم

همین که چمدانت را بر می داری
همه می پرسند می خواهی کجا بروی؟!
اما وقتی یک عمر تنهایی، هیچ کسی از تو نمی پرسد کجایی!
انگار همین چمدان لعنتی، تمام ترس مردم از سفر است…
هیچ کسی از تنهایی تو نمی ترسد!

پروفایل ناراحتی از خودم

گاهی اوقات لازم است ، گوشه ی دنجی بروی و با خودت خلوت کنی .
جایی به دور از شلوغیِ آدم ها بنشینی و ببینی با خودت و زندگی ات ، چند چندی ؟!
لابلایِ شلوغی و همهمه ی این روزها ؛
نشستن در سکوت و تنهایی ؛
بدجور می چسبد !

متن دلخوری از خودم

تنهایی آدم را عوض میکند…از تو چیزی میسازدکه هیچ وقت نبوده ای…

متن ناراحتی از خانواده

هر آدمی از کودکی باید یاد بگیرد که چطور وقتش را به تنهایی بگذراند این به این معنی نیست که باید تنها باشد
بلکه نباید از تنهایی حوصله‌اش سر برود.
چون افرادی که حوصله‌شان از تنهایی سر می‌رود، از لحاظ عزت‌نفس در خطر قرار دارند.آندری تارکوفسکی

عکس ناراحتی پسر

می ترسم از آدم ها …
آدم هایی که دست می گذارند روی تنهایی ات …
مجوزِ ورود می گیرند …
و تنهاترت می کنند …
آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت …
و بی تفاوت، سایه سنگین می کنند …
آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را …
و سخت می کنند گذرِ لحظه هایت را …
آدم هایی که کوهِ معرفت می شوی برایشان …
و آنها مدام می لرزانندت با آتشفشانِ بی معرفتی هاشان …
آدم هایی که به هزار و یک خاطره، دلبستۀ شان می شوی…
و انها بی تفاوت میگذرندو میروند …

عکس نوشته ناراحتی از عشق

زندگی را می گویم
اگر بخواهی از آن لذت ببری
همه چیزش لذت بردنی است
اگر بخواهی از آن رنج ببری
همه چیزش رنج بردنی است
کلید لذت و رنج دست توست

پروفایل ناراحتی از خودم

گـاهی اونقـدر بـد دلت مـیشکنه
که حتی!نـای اعتراض هـم نـداری
فقـطنگاه می کنی وبیصدا میروی

متن ناراحتی از اطرافیان

ابتــدا ” شُمــ ـا ” بـــود
بعـــد ” عزیــ ـز دلــ َـﭞ ” شـــد
و امـــروز دوبــاره ” شُمــ ـا ” شـده
درســﭞ مثــل وقتے ﮐﮧ خوابـــ مے بینے و
صبحــ بـــاز مے گردے سر جـــاے ِ اولـــــ ـﭞ …

پروفایل ناراحتی از عشق

بزرگترین خیانت رو
خودِ آدم به خودش می کنهوقتی به خاطر دیگران
خودشو نادیده می گیره

استیکر ناراحتی از عشق

حکایت ما آدمها
حکایت کفش هاییه که
اگه جفت نباشند
هر کدومشون
هر چقدر هم شیک باشند
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه
لنگه به لنگه اند…

عکس نوشته ناراحتی از عشق

اگر قدر نمی دانیم
لااقل اذیتش نکنیم
همانی که برای ما
از خط قرمزهایش، ساده گذشته است

استیکر ناراحت بودن

تو گفتی دوستت دارم
و من باور کردم
گناه کدام یک از ما
سنگین تر بود؟

عکس ناراحتی از زندگی

اشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست،به مرداب نباشد
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق
انرا که به دل عشق بود،خواب نباشد

عکس ناراحتی شدید

مرا به بوی خوشت
جان ببخش و زنده بدار
که از تو چیزی ازین
بیشتر نمی خواهم…

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

ای چشم تو چشم عالمی را همه ی چشم
من چشم ندیده ام چو چشم تو به چشم
چشمم زمیان چشم، چشم تو گزید
چشمی که برای عالمی ناز خرید

عکس ناراحتی پسر

بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت
برای یک نفر !
اما دلت می گیرد ،
چشمانت پر از اشک می شود ،
قلبت خالی می شود ،
وقتی یادت می آید ،
همه آن را می خوانند و می پسندند ،
جز همان یک نفر …!

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

هرروز این عشق یکطرفه را طی می‌کنم
یک بار هم تو گامی بدین سو بردار
نترسجریمه اش با من

متن دلخوری مادر از فرزند

اعتـراف میکنـم
محتـاج حـس نفـس های تـواَم..
ممنـوعه ترین باش امـا
بـاور کن که دلتنگی تـو
بـرای مـن مـرگ تـدریجی است!

استیکر ناراحت بودن

تو کور بودی
و من کر و لال
من برایت دست تکان دادم
و تو مرا صدا زدی …
برای همین بود
که ما
هرگز بهم نرسیدیم …!

استیکر ناراحت بودن

چه درونــــم
تنهاست
و در این تنهایے
شاخه ے خشک
نگــــاهم
گل چشمان تو را
مے جویـد

پروفایل ناراحتی از خودم

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم
بدجور شکسته ست دلم ، حال ندارم
درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز
از حس پریدن ، پرم و بال ندارم

متن دلخوری از خودم

در هواے چشمانت
قنوت عشق بستم
بہ بلنداے خیاڸ
دریا دریا فاصلہ
ورق ورق دلتنڪَے
شهاب باراڹ بلا
تورااز ذهڹ تب دارم
نخواهدڪَرفت
اے همہ خوبے!

متن ناراحتی از اطرافیان

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ،
دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود …
یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

عکس ناراحتی پسر

كسي
را به دلت اضافه كن
كه تو را بلد باشد
تا وقتي به او گفتي
دلتنگتَم
نگويد
كمتر فكر كن تا
دلتنگ نشي

عکس نوشته دلخوری از خانواده

دل آدم چه زود خر میشه!
با یک “دلخوشی”
با یک ” هستم ”
با یک ” نترس ”
با یک ” نوازش ”
با یک ” آغوش ”
و چه راحت خرد میشه
با یک نگاه “متفاوت ”
با یک حرف ” نامتعارف ”

پروفایل ناراحتی از دنیا

بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان
در فاصله‌ی گناه و دوزخ
خورشید
همچون دشنامی برمی‌آید
و روز
شرمساری جبران‌ناپذیری‌ست …
احمد شاملو

متن دلخوری مادر از فرزند

هوای مُردن
بیخ گوش من است
همانجایی که روزی
رد نفسهای تو بود…

پروفایل دلخوری از خواهر

آنقدر بغض هایم
را فرو دادم و
خندیدم که
خدا هم
باورش شد که
چیزی نیست

متن ناراحتی از خانواده

همیشه دوستت دارم ها را….
دلخوری ها را…
نگرانی ها را….
به موقع بگویید….
حرفهای خود را به یک دیگر با “کلام” مطرح کنید؛ نه با ” رفتار”
که از کلام همان برداشت می شود که شما می گویید؛ولی از رفتارتان هزاران برداشت

استیکر ناراحت بودن

گر یک ورق از کتاب ما برخوانی
حیران ابد شوی زهی حیرانیگر یک نفسی به درس دل بنشینی
استادان را به درس خود بنشانی….

پروفایل ناراحتی و تنهایی

بلاتکلیفم….
به اینکه:
قهری هنوز؟!
دلخوری هنوز؟!
دلتنگم میشی هنوزی؟!
برات مهمم هنوز؟!
این سوالارو هر روز تو دلم ازت می پرسم.
بلاتکلیفم…
میون دو کلکه “آره یا نه”
اما فقط میدونم که:
“دوستت دارم هنوز”

عکس نوشته دلخوری از همسر

من را پنهان کن
زیرِ قبایِ کهنه یِ عشـــــق…میترسم از آغوش های وارفته یِ این عصر…

پروفایل ناراحتی از دنیا

جایی برایم
گوشه ی دلت بگذار
جایی که جای هیچ کس نیست…
همان گوشه ی خالی دلت
که هیچ کس پیدایش نمی کند.
هیچ کس …
آنجا را برای من کنار بگذار…

پروفایل عاشقانه ناراحتی

روی هر پله‌ای که باشی
خدا یک پله از تو بالاتر است
نه به این خاطر که
خداست…
برای اینکه دستت را
بگیرد…

متن ناراحتی از خانواده

تقدیم به هرکس
که این پست رومیخونه
یه آرزرو کنیددعاش بامن
الهی غصه توقلبت بمیره
تنت سالم،دلت هرگزنگیره
الهی دردوغم ازتوجداشه
الهی صاحب قلبت خداشه

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

تو همون موسیقے غمگین و قشنگے
ڪـہ هرچقدرم ناراحتم ڪنے ، باز نمیتونم ازت بگذرم …

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هست
خوب نگــــــاهش کــــن
بـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــش
به لبخنـــــد بین حرف هایش
به سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــش
به شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــش
به چشـــــم هایش خیره شو
دست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپار
گاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،
که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !

پروفایل ناراحتی از خودم

وقتی همه راهشان غلط است
تو راهت را سوا کن …
نگذار همرنگ جماعت شدن تو را افسرده و غمگین کند
کاری را انجام بده که به آن باور داری

متن ناراحتی از خانواده

عشق من :
نگو بار گران بودیم و رفتیم . . .
نگو نامهربان بودیم و رفتیم . . .
اخه اینها دلیل محکمی نیست . . .
بگو با دیگران بودیم و رفتیم . . .

عکس ناراحتی از زندگی

سال‌ها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
که تو از پنجره‌ی عشق چه‌ها می‌خواهی؟!…دلخور این زمانم

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

این روزها جواب صداقت را با دروغ میدهند !
جواب محبت را با بی محبتی می دهند !
جواب با وفایی را با بی وفایی !
و جواب دوستی را با دشمنی !
چه خوب آرایه “تضاد” را به کار می برند !

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

به عکس های خودم خیره ام ،
کدام منم ؟زمانه خاطره های مرا کجا برده است.

پروفایل دلخوری

از کـِــنــارِ مــَטּ ڪہ گـُـذشــتـے
نـــگــاهــے بــیــنـداز…
بــه مـَـטּ ، بــه حـُـرم همــه بــوנכּ هــا…
فــاتـــحه اے بــفرستــ بــراے اســتخــوانهایـے
ڪہ چـــوכּ خــاکــستــرِ سـ ـ ـیــگـار
ســـالـهاستــ بـے مـَـصـرفـــ
زیــرِ خــروارهــا خــاطره خــاکـــ میــخـورند…!

متن دلخوری مادر از فرزند

از رفتن می گویی ،
و من
برگی که
به پاییز فکر می کند ..‌‌.

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

بخوانید: متن گریه دار + جملات غمگین بغض آور و ناراحت کننده برای افراد شکست خورده

عکس ناراحتی از عشقم

وقتی میفهمیم قرار از دستش بدیم
دو دستی میچسبیم بهش . !
همین که مطمئن میشیم از دست دادنی نیست
شروع میکنیم به جفتک انداختن . !

متن ناراحتی از اطرافیان

اگر برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد،نه بهانه ای برای فرار و نه دروغی برای توجیه…

عکس ناراحتی شدید بدون متن

ﺍﻭﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻦ…
ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻘﯿﻪ…
ﻣﻨﻢ ﻓﮑﺮﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻧﻦ…
ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺩﻭﺭﻫﻤﻪ…

پروفایل ناراحتی از همسر

زندگی هایمان پر شده از رفت و آمد های ناگهانی! غصه های پوچ؛ سرگردانی های بیخودی؛ دلداری های مجازی؛ و تنهایی های حقیقی. نه شانه ای برای تکیه زدن، نه هم رازی برای درددل کردن..
زندگی های امروزِ ما ثانیه به ثانیه اش
پر از داستان و حکایت هاست…
اما بیا حماسه آفرینی کنیم جانم؛ در میانِ تلاطمِ رفت و آمدهای این عاشق های امروزی؛ این بار را غافلگیرم کن؛ بیا و بمان و نرو… من قول میدهم که وفادارترین مرد تاریخ ثبتت کنم…

پروفایل ناراحتی از خودم

مسافر بی بدرقه من
اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم ،
باز به غیرت چشمانم
که آبی پشت سرت ریختند

پروفایل ناراحتی یعنی

در آخر ما حرف‌های دشمنانمان را فراموش خواهیم کرد،
اما سکوت دوستانمان را هرگز…

پروفایل دلخوری از خواهر

عـــــزیزانی هستند که هیچ وقت تـــَــرکِت نمیکنن
امـــــّـــا . . .
خوب بلدن کاری کنن که خودت ،
یواش ، یواش ، پاورچین ، پاورچین ، ترکشون کنی!

عکس نوشته ناراحتی از عشق

زندگی هایمان پر شده از رفت و آمد های ناگهانی! غصه های پوچ؛ سرگردانی های بیخودی؛ دلداری های مجازی؛ و تنهایی های حقیقی. نه شانه ای برای تکیه زدن، نه هم رازی برای درددل کردن..
زندگی های امروزِ ما ثانیه به ثانیه اش
پر از داستان و حکایت هاست…
اما بیا حماسه آفرینی کنیم جانم؛ در میانِ تلاطمِ رفت و آمدهای این عاشق های امروزی؛ این بار را غافلگیرم کن؛ بیا و بمان و نرو… من قول میدهم که وفادارترین مرد تاریخ ثبتت کنم…

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ …
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯾﻢ …
ﺑﺎ ﻗﻠﺐِ ﻟِﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ …
ﺑﺎ ﻏُﺮﻭﺭِ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ …
ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ …
ﻧﮕﯿﺮﻡ .. ﺑﮕﯿﺮﻡ ..
ﻧﮕﯿﺮﻡ …
ﻧﺰﺩﯾﮏِ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ …
ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩﻡ …
ﻣﺸﺘﺮﮎِ ﻣﻮﺭﺩِ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝِ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ !!

عکس پروفایل ناراحتی

دلتنگ که می شوم
“تنهایی”
دستش را
زیر چانه ام میگذارد
باهم فکر می کنیم….

پروفایل ناراحتی از دنیا

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

زََََََََََِِِِِِِِِِخــــــمََََََََََِِِِِِِِِِ هََََََََََِِِِِِِِِِاََََََََََِِِِِِِِِِمََََََََََِِِِِِِِِِ خــــــوََََََََََِِِِِِِِِِبََََََََََِِِِِِِِِِ بََََََََََِِِِِِِِِِشََََََََََِِِِِِِِِِهََََََََََِِِِِِِِِِ خــــــیََََََََََِِِِِِِِِِلََََََََََِِِِِِِِِِیََََََََََِِِِِِِِِِ هََََََََََِِِِِِِِِِاََََََََََِِِِِِِِِِرََََََََََِِِِِِِِِِوََََََََََِِِِِِِِِِ زََََََََََِِِِِِِِِِخــــــمََََََََََِِِِِِِِِِیََََََََََِِِِِِِِِِ مََََََََََِِِِِِِِِِیََََََََََِِِِِِِِِِکَِنم🔫🔪
# لاتی

پروفایل دلخوری از خواهر

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)
# سکوت # دلتنگی

پروفایل ناراحتی از دنیا

خود خزانیم و دم از شوق بهاران میزنیم…! # ادبی # زندگی # خسته

پروفایل دلخوری

تو همان “هیچی”
که هر بار از من پرسیدند به چی فکر میکنی
گفتم هیچی‌‌ !♥️
# دروغ

عکس نوشته ناراحتی یعنی

[قَِّلِِِّّبَُِّمُِّ_♡_بًُِّهَُِِّ بَُِِّوُِِّدُِِّنُِِّشَُِِّ_خُِِّّوَُِِّشَُِِّ_بًُِِّوََِدُِِّ]:)♡
[حُِِّاَُِِّلَُِِّاُِ___چُِِّیِِِّّعَُِِّ_؟!]:)💔

پروفایل ناراحتی از همسر

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی 😹🖕🏿🌿🔥🌪

متن ناراحتی از خانواده

حواست‌به‌حرفات‌باشه‌تو‌یه‌چی‌میگی
یکی‌تا‌صبح‌بیدار‌میمونه:):🌿🐚 # ادبی

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

•| من عاشق و 
او، ز عشقِ من بی خبر است‌…
ای کاش دل° و دلبر° و دلدار° نبود 🙂 |
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی

متن ناراحتی از اطرافیان

‌هر آدمي انسان نیست..! # نامردی # لاشی

استیکر ناراحت بودن

عاقبت نیز عکس ماهم در شهر پخش خواهد شد (حلالم کنید)😅💔 # خودکشی

عکس ناراحتی از زندگی

زندگی قصه تلخیست که از اغازش بس که ازرده شدم چشم به پایان دارمـ… # خودکشی # ادبی # زندگی # خسته

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

ببین خودت حالمو بد میکنیا ولی تهش حرف زدن با خودت حالمو خوب میکنه :)🤍 # قهر # دوستت دارم

پروفایل دلخوری

خسته ام از این و آن…
فریاد میخواهد دلم! 🙂

#امیر_اخوان
# ادبی # خسته

عکس پروفایل ناراحتی

⌝ گر ببینی ناکسان بالا نشینند صبر کن
روی دریا کف نشیند، قعر دریا گوهر‌ است! ⌞ # ادبی

پروفایل ناراحتی از دنیا

شاعر میگه:خوبتو میگن ولی بدتو میخوان تولدت ن ولی ختمتو میان
# لاتی # دروغ

پروفایل دلخوری

یه بزرگے میگفت
آدما فقط
متوجه تغییر رفتارمون باهاشون میشن
ولے هیچ وقت
متوجه رفتارشون نمیشم که باعث
تغییرماشدھ🚶🏿‍♂ # سکوت # حقیقت

متن دلخوری پروفایل

کل عمرمون دِپرس هستیم

ولی تو اعلامیه مون میزنن

شــــادروان 🖤🥀 # دلتنگی # زندگی # خسته

عکس نوشته دلخوری از خانواده

و دِلَت بگیرد؛
از هرآنچه که هست! # دلتنگی

پروفایل ناراحتی از عشق

شبی که من گریه کردم،تو برای یکی دیگه خندیدی!!!

عکس نوشته ناراحتی یعنی

هــر کس .. یـا شب میمیـــرد ، یــــا روز .. مـــن ؛ شبـانــه روز !
# شب

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

من همونیم که واکنشم وقتای ناراحتی
فقط کم حرف شدنه ! # خسته # سکوت # مغرور

متن پروفایل دلخوری از همسر

دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده # دلتنگی

پروفایل ناراحتی از خودم

این نیز بگذرد… .

پروفایل ناراحتی از خانواده

سکوتی میکنم در حد فریاد🔇🔊
# خودکشی # سکوت

عکس ناراحتی از عشقم

فراموش کردنش یه آلزایمر قوی میخواد(: # عشق یک طرفه # اموات

عکس نوشته ناراحتی از عشق

زندگے یک شوخیه بے رحمانست… # زندگی # نامردی # خسته

عکس ناراحتی پسر

« روحِ پیر..! » # شکلک

پروفایل ناراحتی از خودم

متن کوتاه دلتنگی و احساس تنهایی کردن از جدا بودن | تاو بیو

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍
# دلتنگی

عکس نوشته ناراحتی یعنی

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه … # دلتنگی

پروفایل ناراحتم از دستت

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن دلخوری از خودم

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند
# دلتنگی

عکس پروفایل ناراحتی

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ # دلتنگی

متن ناراحتی از خانواده

ک‍‌اش‍‌ک‍‌ی ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ ن‍‌ش‍‌ی‍‌ن که ب‍‌ع‍‌دش ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل به ب‍‌ه‍‌ونه گ‍‌ی‍‌ر ت‍‌ری‍‌ن آدم دن‍‌ی‍‌ا ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن… # دلتنگی

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂 # دلتنگی

پروفایل ناراحتی از دنیا

‌‌
خیره بر هر چه شدم

خاطره ای زد  به سرم….
# دلتنگی # عشق یک طرفه

پروفایل ناراحتی از دنیا

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀
# دلتنگی

پروفایل ناراحتی از خودم

فراموش میکنم مثل آخرین لبخند واقعیم 🙂 # دلتنگی # خسته # سکوت

عکس نوشته ناراحتی از عشق

این روز ها… قلبم سخت درد میکنه… کاش یه لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیه # خسته # دلتنگی

عکس ناراحتی پسر

– گاهۍ وَقتا تم‍‌ومِ وج‍‌ودټ گریہ میکن‍‌ں
جُز چشات . . .
# ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن دلخوری برای پروفایل

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

*** # دلتنگی # سکوت # پسرانه

پروفایل ناراحتی از همسر

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔
# دلتنگی # عشق یک طرفه # خاطره

متن دلخوری از خودم

من کل شهرو تواتاقم پیاده رفتم . .🖤 # دلتنگی # خسته # دختر

عکس ناراحتی شدید بدون متن

از لحاظ روحی 0 درصد شارژ دارم. دارم خاموش میشم.🥀
# دلتنگی # خسته

پروفایل ناراحتی یعنی

جای خالیت تو قلبم درد میکنه🔪🚬 ✍
# دلتنگی

عکس ناراحتی پسر

ولی من دیگه هیچ حرفی با مردم این دنیا ندارم
که بخوام تو بیو بگم 🖤 . . ! # دلتنگی # خسته # نامردی

عکس ناراحتی از زندگی

میدونی چی سخته؟😞 اینکه نفهمی باید فراموشش کنی یا منتظرش بمونی💔💉
# دلتنگی

پروفایل ناراحتی از خودم

چرا من اینقدر می‌ترسم تو رو از دست بدم ، وقتی تو حتی مال من نیستی؟ # ادبی # دلتنگی # خسته

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن ناراحتی از خانواده

گفتند اشک بریز

خالی میشوی

خالی که نشدم هیچ…

پر شدم از بی کسی

که چرا کسی اشک هایم را

پاک نمیکند

و بگوید اشک نریز تو

من را داری # ادبی # دلتنگی

عکس نوشته ناراحتی یعنی

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

عکس ناراحتی شدید

مَن دَر اینً لبخنــ🙂‍‍ـد های تلـْخ مهارـت دارم
# ادبی # دلتنگی

عکس نوشته ناراحتی یعنی

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)
# سکوت # دلتنگی

عکس ناراحتی شدید

کل عمرمون دِپرس هستیم

ولی تو اعلامیه مون میزنن

شــــادروان 🖤🥀 # دلتنگی # زندگی # خسته

عکس نوشته دلخوری از خانواده

نزار رابطمون بیشتری از اینی که هست برامون ناراحت کننده بشه. یک سری رفتارا هست، یه سری کارا هست، یک سری حرفا هست که هیچوقت نباید توی رابطه به وجود بیان که اگه این اتفاق بیفته، تنها چیزی که بینمون به وجود میاد، فقط ناراحتیه.

پروفایل ناراحتی از عشق

وقتی که میرفتم، حتی ازم نپرسیدی که چرا میری و کجا میری. اون زمان این حرفت خیلی بهم دلگرمی میداد و یک دلیلی بهم میداد که به زندگی باهات ادامه بدم. اما همین رو هم نگفتی و خیلی ساده از زندگیت بیرونم کردی. الان این بیرون بهم خیلی خوش میگذره. آره قبول دارم؛ یک خورده سرده، غریبم و کسی رو ندارم، اما خیلی بهتره از زمانی که توی زندگیت بودم.

عکس ناراحتی شدید

غرورم رو شکستی، عزتم رو پیش بقیه خدشه دار کردی، احترامم رو از بین بردی و زندگی آرومم رو از من گرفتی. کاش حداقل با بغضم کاری نداشتی. بغضم شکسته و این به خاطر تمام کارهایی هست که باهام کردی.

عکس ناراحت کننده

شکستن قلب آدما خیلی تاوان داره. به خصوص اگه اون شخصی که قلبش میشکنه، نزدیکترین آدم بهت باشه. من بخشیدمت و به خدا میسپارمت. اما بدون که این تاوان رو باید پس بدی؛ نه اینکه من بخوام تاوان پس بدی ها، کارمای کاری که کردی، توی همین دنیا به زندگیت وارد میشه و اون کارما همون تاوان دادنت خواهد بود.

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

زندگی من مثل یک اقیانوس آروم بود، اما از زمانی که تو توی اون پا گذاشتی، یک موج بزرگ داخلش به وجود اومد و این اقیانوس مدام متلاطم بود. به خاطر تلاطمی که تو زندگیم به وجود آوردی و زندگیم رو ناآروم کردی، کلی ازت ممنونم. این بهم یاد داد که به هر کسی اجازه ندم که وارد زندگیم بشه.

عکس نوشته دلخوری از خانواده

با پاک کردن شمارم دیگه از ذهنتم رفتم. نمیدونستم که حذف شدنم توی زندگیت اینقدر آسون و راحته، وگرنه که هیچوقت عاشقت نمیشدم. الانم از تو ناراحتی ندارم؛ ناراحتی من از خودمه که چرا آدمای اطرافم رو خوب نشناختم؛ به خصوص اونایی رو که وارد زندگیم کردم.

پروفایل ناراحتی از عشق

یک خصلت توی همه ی آدما وجود داره و اونم اینه که تا وقتی که کمیابی براشون ارزش داری! همینکه فهمیدن که دیگه برای همیشه دارنت، نمیدونم چی میشه که قضیه فرق میکنه. من و تو هم قضیه مون همینطوریه. برای به دست آوردن هم خیلی جون کندیم و جداییمون از هم فقط تو یک لحظه اتفاق افتاد.

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

توی زندگی، من و تو خیلی با هم تفاوت داشتیم. هر دوی ما عاشق همدیگه بودیم و فکر میکردیم که این نقطه ی مشترک هر دوتای ماست. اما اینطوری نبود؛ چون برداشت ما از عشق با هم تفاوت داشت. تو عشق رو برای سرگرمی میخواستی و من عشق رو برای دلگرمی و این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن.

متن پروفایل دلخوری از همسر

همیشه با هم خیلی خوب بودیم. یادت میاد که چه خاطرات زیبایی رو با هم ساختیم؟ الان همه ی اون خاطرات برام شده مثل زهری که ذهنم دائما به خوردم میده. ناراحتی ای که بین ما به وجود اومده، اون خاطرات شیرین رو تلخ تر از زهر میکنه برام.

پروفایل ناراحتی از همسر

اگه دل من آدم بود، حتما به جرم عاشق شدنش به تو، ازش شکایت میکردم؛ آخه عشق تو خیلی به من و زندگیم خسارت رسونده و اینها همشون تقصیر دلم هستن. چکار کنم؟ جلوی دلم که نمیتونم بایستم. مجبورم این عاشقی رو تحمل کنم و از سمت تو مدام زخم بخورم.

پروفایل ناراحتی از عشق

خیلی میترسیدم از اینکه بدون بهانه من رو رها کنی؛ آخه من در برابر تو جدای از اینکه همسرت هستم، مثل کودکی ام که به آغوش گرم مادرش که تو باشی نیاز داره و اگر مادرش اون رو رها کنه، برای همیشه تنها میشه. الان یکم فقط دستم رو رها کردی و من توی تنهایی های خودم غرق شدم.

استیکر ناراحتی از عشق

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند…
تنهایی من عمیق ترین جای جهان است
و انگشتان تو هیچ وقت به عمق فاجعه پی نخواهند برد…

پروفایل ناراحتی از خانواده

دلم دیگر به زندگی گرم نیست
مادر می‌گوید : باید کمی به خودت برسی !
اما چگونه ؟ وقتی از هر طرف میروم به تو می‌رسم ؟!

پروفایل ناراحتی از خودم

بیچاره دلم
با دیدنت باز هم لرزید
نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی
بیچاره دل است
عقل ندارد

پروفایل ناراحتی از دنیا

به جان چشمانت قسم
اینبار آنچنان رفتنی ام …
که ، کاسه های آب را هم قسم دهی
نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

عکس ناراحتی پسر

غیـــرت مــــــردانه ات کـــــجاست ؟
زمانـــی کـــه معشــــوقه ات از تـــــجاوز تنــهایی رنــــج می کشیـــد ،
بـــه جـــای درکـــش
ترکـــش کــــردى

پروفایل دلخوری

دوست داشتن واقعی اینه که طرف مقابلت رو هر طوری که هست با همون ویژگی هاش دوست داشته باشی. اما متاسفانه رابطه ی من و تو اینطوری نبود. ما رابطمون رو با رویاپردازی در مورد هم شروع کردیم. هردوتامون پیش فرض هایی تو ذهنمون به وجود آوردیم و وقتی وارد رابطه شدیم و دیدیم که این پیش فرضا وجود ندارن، از رابطه سیر شدیم. از ما که گذشت، اما بیا هیچوقت دیگه شخصیت طرف مقابل رو با اون چیزی که تصور می کنیم، مقایسه نکنیم.

عکس ناراحتی شدید

تو سکوت میکنی و فریاد زمانم را نمی شنوی !
یک روز …. من سکوت خواهم کرد ؛
و تو آن روز …. برای اولین بار مفهوم “دیر شدن ” را خواهی فهمید …

استیکر ناراحتی از عشق

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند…
تنهایی من عمیق ترین جای جهان است
و انگشتان تو هیچ وقت به عمق فاجعه پی نخواهند برد…

پروفایل ناراحتی یعنی

زندگی بازی گرفتن دیگران نیست
که روزی عاشقش باشی و روزی قاتلش .

عکس ناراحتی پسر

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

پروفایل ناراحتی از عشق

نشد زندگیمونمو‌ خودمون بسازیم.!💔🥀 # حقیقت

پروفایل ناراحتی و تنهایی

« چَرخِ خوش‌ شانسيِ ما هَمیشِه پَنچَر بودِه! » # زندگی

عکس ناراحتی شدید

زندگیمو به چشماش باختم آقاي قاضي (:
# دلتنگی # دروغ # نامردی

عکس نوشته ناراحتی یعنی

﮼من‌خسته‌نیسم‌خود‌خستگیم! 🙂
# خسته

عکس نوشته ناراحتی از عشق

میگزرن روزاي سخت..! # خسته

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

من هرگز از دوست داشتنت دست نکشیدم، فقط وقتی دیدم که تو اهمیتی نمیدی، دیگه ابرازش نکردم. # عشق یک طرفه # سکوت

عکس نوشته دلخوری از همسر

دروغ ترین انکارِ دُنیا ، انکارِ دِلتنگی بود..! # دلتنگی

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

───• · · · ⌞❤️‍🩹💄 ⌝ · · · •───
بدترین درد زخم خوردن از
آدمیه که درداتو براش گفتی! # دلتنگی # نامردی

عکس ناراحتی پسر

« گناهم خوبیامه..! » # نامردی

استیکر ناراحت بودن

– تو کآغذ سࢪنوشتموטּ غم ࢪو سنجآق کࢪدטּ😹➰ # لاتی

متن ناراحتی از خانواده

باید به آخرین رفتارهای آدما نگاه کنی نه به اولین حرفاش••• # نامردی # عشق یک طرفه # دروغ # انتقام

پروفایل ناراحتی از عشق

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:
# ادبی

پروفایل ناراحتی و تنهایی

« زندگی یک دروغ مسخره بود..! ». # زندگی # دروغ

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

منو بر اساس گذشتم قضاوت نكن؛
من ديگه اونجا زندگى نمی‌كنم.. # عشق یک طرفه # خسته

پروفایل ناراحتی از خودم

‌هر آدمي انسان نیست..! # نامردی # لاشی

پروفایل ناراحتی و تنهایی

شبی که من گریه کردم،تو برای یکی دیگه خندیدی!!!

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

این نیز بگذرد… .

پروفایل ناراحتی از خودم

سکوتی میکنم در حد فریاد🔇🔊
# خودکشی # سکوت

پروفایل ناراحتی از همسر

زندگے یک شوخیه بے رحمانست… # زندگی # نامردی # خسته

عکس نوشته دلخوری از همسر

« روحِ پیر..! » # شکلک

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

« اسیرِ غَم..!‌ » # خسته

پروفایل ناراحتی از همسر

و غم انگيزترين قستمش اينه كه من حتی نميدونم ديگه چطوری خوشحال باشم. # خسته

متن دلخوری از خودم

🖤
➖🤍⃟دلتو دریا نڪن میشاشن توش !

‌‌‌‌‌‌«🦋» قلب‌آبےیخے # لاشی # نامردی

متن دلخوری از خودم

من زندگی میکنم چون نمیتونم بمیرم.. ‌
# خودکشی

پروفایل ناراحتی از دنیا

دلیل حالِ بَدِ آدَما نَباشید # قهر

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

وقتی اعتماد بشکنه !
" ببخشید " معنی هیچی نمیده !!🤍

‌ # زندگی # دروغ

پروفایل ناراحتی از همسر

آقاے قاضے جاے ما تو زندگے هیچڪس خالے نبود !! # عشق یک طرفه # خسته # قاضی

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن پروفایل دلخوری از همسر

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

عکس نوشته دلخوری از همسر

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

عکس ناراحتی شدید بدون متن

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

استیکر ناراحت بودن

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

پروفایل ناراحتی از عشق

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

عکس ناراحتی پسر

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

پروفایل ناراحتی از دنیا

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن دلخوری مادر از فرزند

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

پروفایل ناراحتی از همسر

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

عکس نوشته ناراحتی از عشق

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

پروفایل دلخوری

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

پروفایل ناراحتی از خودم

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

پروفایل عاشقانه ناراحتی

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن پروفایل دلخوری از همسر

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

پروفایل دلخوری

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

عکس ناراحتی از عشقم

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

استیکر ناراحت بودن

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

عکس ناراحتی پسر

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

عکس نوشته دلخوری از همسر

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

پروفایل ناراحتی از خانواده

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

پروفایل ناراحتی از همسر

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

عکس ناراحتی پسر

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

استیکر ناراحت بودن

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

عکس نوشته دلخوری از خانواده

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

پروفایل ناراحتی از همسر

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

متن دلخوری برای پروفایل

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

متن ناراحتی از خانواده

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

پروفایل ناراحتی از خودم

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

پروفایل ناراحتی از دنیا

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

پروفایل ناراحتی از خودم

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

پروفایل ناراحتی از دنیا

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن دلخوری برای پروفایل

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن دلخوری برای پروفایل

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن دلخوری از خودم

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

پروفایل ناراحتی از همسر

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

پروفایل ناراحتی از دنیا

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

عکس ناراحتی شدید

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

عکس نوشته دلخوری از همسر

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن ناراحتی از خانواده

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

پروفایل ناراحتی از خودم

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

پروفایل ناراحتی از عشق

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

عکس نوشته ناراحتی یعنی

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

عکس ناراحتی پسر

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

پروفایل ناراحتی از همسر

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

پروفایل ناراحتی یعنی

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

پروفایل دلخوری از خواهر

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

پروفایل ناراحتی از عشق

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

پروفایل ناراحتی از دنیا

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

پروفایل ناراحتی از دنیا

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

پروفایل ناراحتی از خانواده

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

استیکر ناراحت بودن

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن دلخوری از خودم

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

پروفایل ناراحتی از عشق

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

پروفایل ناراحتی از دنیا

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

عکس ناراحتی شدید

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

پروفایل ناراحتی از همسر

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن ناراحتی از خانواده

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

پروفایل ناراحتی و تنهایی

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

استیکر ناراحت بودن

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

پروفایل ناراحتی از عشق

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

عکس ناراحتی پسر

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

عکس نوشته دلخوری از همسر

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

عکس ناراحتی شدید بدون متن

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

عکس ناراحتی شدید

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

پروفایل ناراحتی از عشق

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

پروفایل ناراحتی از خانواده

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

عکس نوشته دلخوری از همسر

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

پروفایل ناراحتی از خودم

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

پروفایل ناراحتی یعنی

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

پروفایل دلخوری

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

عکس نوشته ناراحتی یعنی

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

پروفایل دلخوری

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

پروفایل ناراحتی از عشق

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن ناراحتی از اطرافیان

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

پروفایل ناراحتی یعنی

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

عکس ناراحتی از عشقم

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

عکس ناراحتی شدید بدون متن

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

پروفایل ناراحتی از همسر

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

پروفایل ناراحتی از عشق

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن ناراحتی از خانواده

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

پروفایل ناراحتی از عشق

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

پروفایل ناراحتی از دنیا

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

استیکر ناراحت بودن

دلتنگی میکنم…
ولــی حق نـــــدارم بهانہ اش را بگیرم…
به یادش می افتم…
ولی حـق نـدارم اشک بریزم…
او را میخـواهم…
ولــی حـق نــدارم سراغــش را بگـیرم…
خــوابش را میبینم…
ولــی حق ندارم تعبـیر آمدنـش را کـنم…
بـی قرار میشـوم…
ولــی حـق گلایه ندارم…دلـم می گــیرد…
ولــی حتـــــی حــق صداکردنش را ندارم…
“قول داده ام

متن ناراحتی از اطرافیان

ببخش که زبانم نچرخید بگویم
دلتنگی امانم را بریده،
که دوست داشتنت از عمیق ترین
لایه‌های دلم برآمد، پرید توی گلوم و نتوانستم تحویلت دهم..
من آدمِ دوست داشتن های پرسر و صدا نیستم..
آرامم، ساکت کمی خجالتی.
این یادت باشد،
آدم‌های آرام رازهای پرآشوب دارند.
و تو پرآشوب ترین رازِ منی،
مَگوترینش…
بی اجازه نفس میکشی قدم میزنی زندگی میکنی
لا به لای تمام سکوت‌هام، نگاه‌ها و شعرهام…مهسا_پناهی

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

یک دنیا حرف و یک
خیابان پر از دلتنگی

عکس نوشته ناراحتی یعنی

سه شنبه
غریب ترین روز هفته است
نه می تواند
خودش را
به دلخوشی های اول هفته
پیوند دهد
نه دلتنگی
آخر هفته را باور دارد
سه شنبه منم
معلق مانده بین زمین و آسمان !فرشته_رضایی

عکس نوشته ناراحتی یعنی

پدرم
آغوشت
چشمانت
و لمس دستانت
چقدر بدهکاری در مقابل این همه دلتنگی…

عکس ناراحتی از عشقم

دلتنگی ؛
واژه‌ ای بی معناست
وقتی تو
در لحظه‌هایم نفس می‌کشی
و از دور به من نزدیکی
هیچ کس مثل من
تو را با خود ندارد …!

پروفایل ناراحتی از دنیا

درمان تمام دردها را
طبیبان کشف می کنند
دارویی دلتنگی را
شاعریامیرعلی_قربانی

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی شود آنها را در آغوش بگیریم و این یک کابوس بزرگ می‌تواند باشد.ایلهان برک

استیکر ناراحتی از عشق

هرزگاهی که دستِ خالی…
از دوست داشتنت برمی گردم…
فراموشی زودتر از دلتنگی
غُسلِ یاد کردنت را گرفته است
غرور هم که به کُشتنِ دلت
همتی دیدنی می بندد…
شهری می سازند پُر از فراموشی
دیگر هیچ کجا پلاک صفر عاشقی
پیدا نمی کنی…
اما نمی دانم چرا …
در انتهای شب
عطری دست نیافتنی
از دوردست ها طعمِ گَس دوست داشتن را…
با خود حمل می کند…
نکند باز ….
دلتنگی به شهر نزدیک است …اسماعیل_دلبری

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

همیشه دلتنگی ها
به خاطر نبودن کسی نیست
گاهی اوقات به خاطر بودن کسی است که
حواسش به تو نیست!!

متن پروفایل دلخوری از همسر

خوشبختی برای من یعنی تو
اینکه کنارم دارمت ..
لمست می کنم، می بویمت
و در آغوش می گیرمت!!
خوشبختی برای من یعنی
زمان دلتنگی
سر بچرخانم و تو باشی …!!

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

بدترین نوع دلتنگی اونیه که نمیخوای باهاش حرف بزنی ولی جز خودشم هیچکسو هیچ‌چیز نمیتونه ارومت کنه 🙂

متن دلخوری مادر از فرزند

دلتنگی پیچیده نیست…!یک دل…!یک آسمان…!یک بغض…!و آرزو های ترک خورده…!به همین سادگی”

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

دل که تنگ است کجا باید رفت؟
به در و دشت و دمن؟
یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟
یا به یک خلوت و تنهایی امن
دل که تنگ است کجا باید رفت؟
پیر فرزانه مرا بانگ برآورد
که این حرف نکوست،
دل که تنگ است برو خانه دوست…
شانه‌اش جایگه گریه تو
سخنش راه گشا
بوسه‌اش مرهم زخم دل توست
عشق او چاره دلتنگی توست…
دل که تنگ است برو خانه دوست…
خانه‌اش خانه توست…
باز گفتم:
خانه دوست کجاست؟
گفت پیدایش کن
برو آنجا که پر از مهر و صفاست…

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

امشب بوی خون گرفته ام …!
سرشارم ازبغض هایِ ناامیدی …
اطرافم را حصارهایی پوشانده است از جنس دیوار…
نفسم تنگی میکند … همچون خـُـلـقــَــم !
میخواهم رها شوم … صدا شوم و تمام دلتنگی هایم را فریاد شوم در گوش های آسمان …!
می خواهم اشک بریزم و بهانه بگیرم …
اما
.
.
.
آرام آرام در صفحه ی روزگار محو میشوماین سرنوشت برخی آدم هاست
تلخ نیست….غریبانه ست…….

پروفایل ناراحتی از دنیا

سر ریز می‌شوند..
ترانه هایم،
به افقِ #دلتنگی؛
بر زمهریرِ نبودت،و تنم،
آغشته به هزار رنگِ #تیره؛
سیاه،
کبود،
ارغوانی،
چگونه نجات دهم خود را؟
وقتی #مدفون در تلِ ویرانی ام…

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

می سرایم “تو” و چشمان “تو” را
نه سپیدی ..
نه غزل ..
تویی آن شعر دل انگیز و بلند
که پر از مثنوی بارانی
منم آن شاعر بیدل
که فقط
برق چشمان تو را می بیند ..
سبک من عاشقی
و قافیه ام دلتنگی ست ..
منم آن مست و پریشان نگاهت
که دلم
“تو” و “احساس تو” را می خواهد.

پروفایل عاشقانه ناراحتی

من برای دلتنگی هایم سردرد را بهانه میکنم ،
بقیه چه می فهمند ؟! . .
یک لیوان آب و استامینوفن که دلتنگی را دوا نمی کند. .

پروفایل ناراحتی از دنیا

باد می وزد و دفتر دلتنگی ام را ورق ورق میکند…
هر ورق به گوشه ای خواهد افتاد…
ای کـاش ورقی که اشکم روی آن است به دست تـو برسد….

پروفایل دلخوری از خواهر

گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشود . . .
که دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !
دلــــــــتـــنــگـــــــ ــــم . . . !
دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد . . . !
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید . . .
… دلتنگ خودم . . .
خودی که مدتهاست گم کرده ام . . . !

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

کپشن/ بهترین کپشن های زیبا و مفهومی و خاص [ پیشنهادی ] | تاو بیو

پروفایل ناراحتی از همسر

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

متن ناراحتی از اطرافیان

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن دلخوری مادر از فرزند

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙

عکس نوشته دلخوری از همسر

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

عکس نوشته ناراحتی یعنی

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

پروفایل ناراحتی از عشق

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

میدونی یه روز اون خط ماله ضربان قلبم وای میسه
اون روز همه عاشقم میشن…: )

پروفایل ناراحتی از همسر

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)

عکس نوشته ناراحتی از عشق

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

به خودم سر زدم، حالش اصلا خوب نیست!

پروفایل دلخوری از خواهر

وآنچه‌هرگزنتوان‌شرح‌کرد! یعنی‌حالِ‌من…🌱

متن دلخوری از خودم

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

پروفایل ناراحتی از عشق

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

عکس ناراحتی پسر

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

عکس ناراحتی از زندگی

زخم کاری فقط اونجا که جلوی بیست نفر کارت میکشی میگه موجودی کافی نیست 🙂

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

اَگع رو اعصـاب مَ راع بِریع 🚶روعــہ جِنــازَط پیــادع رَوےمیڪنَـم👊✌☺

متن پروفایل دلخوری از همسر

جوکر :بهت ثابت میکنم وقتی این مردم تو یه موقعیت بحرانی قرار بگیرند حاضرن حتی همدیگرو بخورن 🙂

پروفایل ناراحتی از خانواده

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

پروفایل ناراحتی از عشق

متن تبریک تولد رفیق

رفیق عجیب داشتنت میچسبد…
تمامی ثانیه هاازبین هم میدوند…
تمامی روزهاباسرعت میگذرند…
امادریک عددخاص آهسته تر…
دریک ساعت متوقف…
همه مایه تاریخای خاصی توزندگیمون وجودداره که هرچقدرم دنیاباکاراش مشغولمون کرده باشه محاله فرامششون کنیم…
مثل امروز😊تولدت مبارک بهترینم🥰😍😘❤️

 

عکس ناراحتی از زندگی

رفیق ..
من امبولانس نیستم که هر وقت داغون شدی ، یادم بیوفتی…

پروفایل ناراحتی از خانواده

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

استیکر ناراحتی از عشق

 '
' کودَکِه درونم خیلی از شُماها مَرد ترهِ !'

عکس ناراحت کننده

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن ناراحتی از خانواده

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

متن دلخوری مادر از فرزند

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

هر بازي يه بازنده داره••͜!

متن ناراحتی از خانواده

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

پروفایل دلخوری

﷽ ۊٲښم مۿم ڼېښ ڪى ٵز مڼ څٷڜڛ ميٳڋ ۄ كى ڼمىأڈ ☜ آڂࢪۺ مࢪڰه ࢪإځٺ ميڜم ٵز ڈښٹ همٺۇڹ ☞﷽

عکس پروفایل ناراحتی

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

متن پروفایل دلخوری از همسر

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

متن دلخوری از خودم

زندگی خیلی کوتاهه؛بی دلیل مهربون باش😊❣️💫

عکس ناراحتی پسر

★彡 مثل ساحل آرام باش تا دیـگران مثل دریـا، بے قرارت باشند 彡★

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

الحمدالله الذی خلق الحسین🌱♥️

پروفایل دلخوری

⌝ این نمکدانِ خدا جنس عجیبی دارد
هرچقدر می‌شکنیم باز نمک ها دارد.

عکس ناراحت کننده

□●من میدانم خداوند آینده مرا زیبا رقم زده است.♡❞

عکس ناراحتی شدید بدون متن

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

پروفایل عاشقانه ناراحتی

اگه میخاے پرواز ڪنے باید اون چیزایے رو ڪه تو رو پایین میڪشه رهاڪنی..✨

پروفایل دلخوری از خواهر

به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش
در این خزان تنهایی تو تنها آشنایم باش…:)

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

پاییز
سرد و بی رحم نیست
فقط
جسارت زمستـان را ندارد
ذره ذره زرد می کند
اندک اندک جان می سِتاند
قطره قطره می گِریاند
پاییــــز سرد نیست
نامـــهربان است
درســت مانند “تو ”…

عکس پروفایل ناراحتی

با پاییز شرط بسته ام!
یلدا می آیی…
و دانه های انار
با ورودت
از سر ذوق می ترکند …

عکس نوشته دلخوری از همسر

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

پروفایل ناراحتی از خودم

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

سفید عین کف بهشت🤍🌈

استیکر ناراحتی از عشق

گم میشم توی کهکشان چشات👀💜

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…

پروفایل ناراحتم از دستت

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥

متن دلخوری از خودم

عشق، گرمای دستانی‌ست،
که تو را عاشق زمستان میکند …

پروفایل دلخوری از خواهر

تو دنیایی که روحم یه روز منو ول می کنه….
اخه چه انتظاریه از ادما دارم؟؟؟

استیکر ناراحت بودن

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

پروفایل ناراحتی از خودم

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

پروفایل ناراحتی از همسر

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

پروفایل عاشقانه ناراحتی

مَنّ بَراّےِ کَسےِ جَنگّیـدَمّ کـِہ خُودِشّ بَراّےِ مُردَنِ مَنّ تَلّاشً مّیـکَردّ🗡🖤

استیکر ناراحتی از عشق

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

متن دلخوری برای پروفایل

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

عکس ناراحتی پسر

💖 مهم نیست واس کسی خاص باشی دختر بودن خوش نهایت خاص بودنه 💖

پروفایل ناراحتم از دستت

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

متن دلخوری برای پروفایل

یارو میره جهنم برا اینکه حرص خدارو دراره هر روز وقتی شیطانو میبینه از دور داد میزنه داداش فدایی داررری

پروفایل ناراحتی از همسر

هوا انقدر گرمه زن ها بوی مرد میدن
مردها بوی سگ😂

عکس ناراحتی پسر

کسی که جلوش شکمتو نمیدی تو ، اون واقعیه 🙂

عکس ناراحتی از عشقم

الحمدالله الذی خلق الحسین🌱♥️

استیکر ناراحت بودن

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی

عکس ناراحتی شدید بدون متن

معلم عزیزم ،
بخاطر تعلیم ما از آنچه که امروز هستیم از تو تشکر میکنیم
روز معلم مبارک.

تبریک روز معلم

عکس نوشته دلخوری از همسر

.
بخند تا از عطر تو
لبریز شود بهار 
بخند که این صبح
به لبخند تو زیباست.

استیکر ناراحت بودن

‏بهار اینجوریه که حتی سرپایی هم می‌تونم بخوابم :))

 

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

سیزده هم به در شد و 

از در نیامدی

تو با تمام بهار های عمر من بدی !

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

Sometimes, I need to go off on my own. I’m not sad. I’m not angry.
I’m just recharging mt batteries.بعضی اوقات، احتیاج دارم از دست خودم در برم.
من ناراحت نیستم.
من عصبانی نیستم.
من فقط دارم باتریمو شارژ می کنم.

پروفایل ناراحتی از همسر

The loneliness after you it’s not the same loneliness that was before you.تنهاییِ بعد از تو
تنهاییِ قبل از تو نیست.

پروفایل ناراحتی از همسر

I try to give best, but once I start feeling ignored, I lose my interest, and then it’s very hard to get it back.من سعی میکنم که بهترین باشم، اما یه بار که حس کنم نادیده گرفته میشم، علاقمو از دست میدم و بعد خیلی سخته که برش گردونم…

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

قرار بود مرگ مارا از هم جدا کند …و مرگ حتماً دختریست با موهای مشکیکمی بهتر از من که تو دوستش داریو دست در دست با او قدم می زنی

متن پروفایل دلخوری از همسر

دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شده
برای شیطنت های بی وقفه،
بی خیالی های هر روزه،
ناز و کرشمه های من و آیینه،
خنده های بلد و بی دلیل،
برای آن احساسات مهار نشدنی..

عکس پروفایل ناراحتی

تنهایی آدم رو کم‌طاقت می‌کنه. دلتنگی از یه آدمِ تنها، موجودی غمگین و بی‌منطق می‌سازه. یه وقتایی بینِ این همه آدمِ غریبه و آشنا، به این محتاجیم که حضورِ کسی رو کنار خودمون حس کنیم. کسی که شنونده‌ی بهانه‌‌های ریز و درشت‌مون باشه. یه نفر که بشنوه و لبخند بزنه. گوش کنه و به دل نگیره. شنونده باشه و سکوت کنه. یه ‌نفر که تویِ اوجِ بی ‌منطقی‌مون، صبور‌ترین آدمِ دنیا باشه. خیلی وقتا ما خودمون می‌دونیم حرفی که می‌زنیم منطقی نیست، اما یه نفر باید باشه تا تویِ چشمامون نگاه کنه و برای چند لحظه حقی که نداریم رو بهمون بده. کسی چه می‌دونه، شاید ما اون لحظه فقط تشنه‌یِ توجهیم، فقط کمی توجه.

متن ناراحتی از خانواده

یکدفعه احساس می کنی خسته ای،
بریده ای، دیگر توانش را نداری و هیچ چیز برایت مهم نیست…
به اینجا که میرسی فقط دلت میخواهد تماشا کنی
برایت فرقی نمیکند رسیدن یا نرسیدن…
آمدن یا نیامدن، ماندن یا رفتن…
به اینجا که میرسی
نه دلتنگ می شوی نه دلخوش…
می گویی بی خیال!
و این بی خیالی غمگین ترین حس دنیاست…!

پروفایل ناراحتی از همسر

لا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوکَ وَأَهْلَکَمترس و غمگین مباش، قطعاً ما
نجات دهنده تو و خانواده ات هستیم

پروفایل دلخوری از خواهر

چمدان دست تو
و ترس به چشمان من است
این غم انگیزترین
حالت غمگین شدن است…

پروفایل ناراحتی از عشق

مثلِ حسِ خوبِ افتادنِ پتو،
با دستانِ مادر،
موقعِ خواب،
“ناگهانى”؛
“دلچسب”
دوستت دارم…!

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

در چین و چروکِ کنار چشمت
در لا به لای موهای سپید شده ات
در کنارِ آرامشِ دستانی که لطافتش را کارِ خانه گرفته
در دردِ کمرت
در دردِ پاهایت
در قرص های رنگارنگی که همراهت شده است
فرزندی میبینی که خودخواه،بی توجه به پیری ات میخواهد جوانی کند
مرا کنارِاین همه
ببخش…
خط های لبخندت وقتی که میخندی
خط میزند روی هرچه اتفاق ناگوار است
دست هایت مقدس ترین بارگاهی ست
که بوسه بر آن
مرا به تمامِ خواسته هایم میرساند…
مادر…

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

کاش آنقدر خوب باشم که سرت را بالا بگیرى و همینطور که به من اشاره میکنى با افتخار بگویى؛
او فرزندِ من است!
باید پدر باشى تا بفهمى چه لذتى دارد پز فرزند را دادن!

پروفایل عاشقانه ناراحتی

ما دیر بیدار شدیم
خورشید ،
مدت هاست قیدِ این شهر را زده !
ما گولِ چراغها را خوردیم
این تاریکیِ بی پدر،
از سالهای دور با ماست !
از سالهای دور …

استیکر ناراحت بودن

باید کمی قوی تر باشم!
این حجم دلتنگی دارد مرا
از پا در می آورد!
باید کمی خودم را گول بزنم!
حالش خوب است
حالم خوب است
می دانم که هیچکدامتان باور نمیکنید!!

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

به جانم که می افتد ، می چسبد !
به قلبم نفوذ می کند ،
تنم را به لرزه در می آورد
و به گذشته های می برد …!
هنگام عبور از چشم ها ،اشک می شود
به لب ها که می رسد می شود لبخند !
ویران می کند و دوباره می سازد … !
خیالت را می گویم جانا
که به وقت دلتنگی
به سراغم می آید ،
خیالت مستدام …!

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

مرگ را دیده ام من
در دیداری غمناک
من مرگ را به دست سوده ام
من مرگ را زیسته ام
با آوازی غمناک
غمناک
وبه عمری سخت دراز و سخت فرساینده
آه!
بگذاریدم!

پروفایل ناراحتی از عشق

ترک عادت
موجب مرض است
ترک یــار امّا،
حقیقتاً
مرگ است…

متن دلخوری برای پروفایل

تنهایی آدم رو کم‌طاقت می‌کنه. دلتنگی از یه آدمِ تنها، موجودی غمگین و بی‌منطق می‌سازه. یه وقتایی بینِ این همه آدمِ غریبه و آشنا، به این محتاجیم که حضورِ کسی رو کنار خودمون حس کنیم. کسی که شنونده‌ی بهانه‌‌های ریز و درشت‌مون باشه. یه نفر که بشنوه و لبخند بزنه. گوش کنه و به دل نگیره. شنونده باشه و سکوت کنه. یه ‌نفر که تویِ اوجِ بی ‌منطقی‌مون، صبور‌ترین آدمِ دنیا باشه. خیلی وقتا ما خودمون می‌دونیم حرفی که می‌زنیم منطقی نیست، اما یه نفر باید باشه تا تویِ چشمامون نگاه کنه و برای چند لحظه حقی که نداریم رو بهمون بده. کسی چه می‌دونه، شاید ما اون لحظه فقط تشنه‌یِ توجهیم، فقط کمی توجه.

پروفایل ناراحتی و تنهایی

مثل تنهایی خودم ساکت
مثل تنهایی خودم سرسخت
مثل تنهایی خودم وحشی
مثل تنهایی خودم بدبخت…

پروفایل ناراحتی از خانواده

درسته دیگه دوست ندارم…
ولی اینو بدون..
دوست ندارم ببینم با یکی دیگه ام هستی.

متن پروفایل دلخوری از همسر

من میخندم،
تو عڪس بگیر…
و در ڪنارش بنویس:
” وقتی دوستش دارم “

پروفایل ناراحتی از دنیا

بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . .

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

پروفایل ناراحتی از خانواده

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد
طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنند . . .

متن پروفایل دلخوری از همسر

حرفها سه دسته اند :
دسته اول : گفتنی ها
دسته دوم : نوشتنی ها
و دسته سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت می کنند ، سومی سنگینت

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

نوازشگر خوبی نبودی
سفید شده !
تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی . . .

عکس نوشته دلخوری از همسر

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم ،
چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت نبودن منه …

عکس ناراحت کننده

باشــی یــا نباشــی .. ایــن شب ســـر میشـــود !
امــا ایــن شب کجـــا و آن شب کجــــا؟!

پروفایل ناراحتی یعنی

اگه کسی گریه میکنه به خاطر این نیست که ضعیفه،
به خاطر اینه که واسه یه مدت طولانی قوی بوده…

عکس ناراحتی پسر

ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…

متن دلخوری پروفایل

سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

عکس ناراحتی از زندگی

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

پروفایل ناراحتی از همسر

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

عکس ناراحتی از عشقم

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

پروفایل دلخوری

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

پروفایل ناراحتی از دنیا

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

عکس ناراحتی شدید

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

عکس نوشته دلخوری از همسر

روزهای تعطیل سخت تر میگذرند!
چون میدانم وقت داری به من بیندیشی،
اما نمی اندیشی . . !

پروفایل عاشقانه ناراحتی

از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر “پا” نگرفت . . .

پروفایل ناراحتی از عشق

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متن ناراحتی از خانواده

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روی توقع می دانند خوبی نکن اما اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.

عکس نوشته ناراحتی یعنی

نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید
بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می‌گردند . . .

عکس نوشته دلخوری از خانواده

ولد انسان روشن شدن کبریتی است
و مرگش خاموشی آن!
بنگر در این فاصله چه کردی؟!!
گرما بخشیدی…؟!
یا سوزاندی…؟!!

عکس ناراحتی از زندگی

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند
همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود . .

پروفایل ناراحتی از دنیا

هرگز نمی فهمی چقدر قوی هستی ؛تا اینکه قوی بودن … تنها گزینه ی انتخابی تو باشد.

پروفایل دلخوری از خواهر

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است
امن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است . . .

عکس ناراحتی شدید بدون متن

مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازدو انسانهای کوچک را متلاشی.دکتر علی شریعتی

عکس نوشته ناراحتی یعنی

در ضمیر مانمی‌گنجد به غیر دوست کسهر دو عالم دشمن ما بادو ما را دوست بس

متن دلخوری از خودم

هر چیزی نو کردن‌ اش ذوق و افتخار دارد، الّا رفیق؛که کهنه‌ اش بهتر…چون آنچه به پای کهنه کردنِ رفاقت رفته رابه هیچ قیمتِ دیگر نمی‌ توان خرید : زمانتو اگر می‌ خواهی زرنگ بودن‌ ات را به رخ بکشیعزیزِ دلم به جایِ دور ریختنو نو کردن رفیق‌ ها و رفاقت‌ هات، کهنه‌ شان کن

عکس ناراحتی از عشقم

یک زمانی بود که رفیق، حکم برادر داشت..
الان رفیق حکم دشمنی دارد که در خاک شما آزادانه
زندگی می کند

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

به سلامتیمهره های تخته نردکه تا وقتی رفیقشونتو حبس حریفبه احترامشبازی نمی کنن

متن دلخوری پروفایل

بعضی اوقات این مردم نیستن
که تغییر میکنن این ماسکشونه که میفته

استیکر ناراحت بودن

بی فروغ روی یارانزندگی تابنده نیستدولت بی دوستدر جهان پابنده نیست

عکس نوشته دلخوری از خانواده

وقتـــــی به عقب بر میگردی
متوجه میشی که جــــــای بعضیا
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده…!

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

دوست مشمار آن که در نعمت زندلاف یاری و برادر خواندگیدوست آن دانم که گیرد دست دوستدر پریشان حالی و درماندگی

پروفایل ناراحتی و تنهایی

سلامتی رفقایی که میخ نگاهشون ،لاستیک دلمون رو پنچر کردهتا ما بی زاپاس توجاده رفاقت بمونیم !!!

پروفایل ناراحتی از دنیا

سلامتی اون رفیقـی که مجازیهــامــّــــایه جوری برات سنگ صبورهکه هیچکدوم از رفیقای واقــعیـتـــبه گرد پاش هم نمی رسن …!

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

کجایی سعدی؟ آن زمان ها دیگر گذشت
حالا بنی آدم «ابزار» یکدیگرند

عکس ناراحتی شدید

از نمک نشناس ها
آزار دیدن سخت نیست
درد دارد خوردنِ زخم از
نمک پرورده ای

عکس پروفایل ناراحتی

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه!

متن ناراحتی از خانواده

بعضیا انقدر ادعا دارن جا واسه بقیه چیزا نمونده،
مثل تواضع، عقل، شعور، صبر…

متن ناراحتی از خانواده

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی
ولی محتاج بعضیا نباشی!

عکس ناراحتی از زندگی

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

از حذف کردن آدمای زندگیتون نترسید
زندگی قانون لیاقتاس :)..

عکس ناراحتی شدید

یه قانونی هست که میگه:
هـمـیشـه یه جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی

متن دلخوری برای پروفایل

طرف پشت سرم حرف میزنه ولی الگوی زندگیش خودمم…

عکس پروفایل ناراحتی

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم!

عکس ناراحتی شدید بدون متن

به بعضیام باید گفت
درسته با تو روزای خوبمونو به باد دادیم،
اما عزیز تو ک نیستی ما شادیم
مهم اینه…

متن دلخوری از خودم

خیلی بده احساس کنی مثل شمعی !
فقط وقتی برق رفت می آیند سراغت
و بعد با یک فوت خاموشت میکنند…

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتاکه سخت مشغول شطرنج زندگی اندو نمیدونن ما مات دوست داشتن شون هستیم

عکس ناراحتی از زندگی

برای سلامتی آن‌هایی که تا یادی ازشان نکنی یادی ازت نمی‌کنن ، صلوات

متن دلخوری مادر از فرزند

گلایه ها عیبی ندارد!!کنایه هاست که ویران میکند آدمی را!!۷.هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند!وای به روزی که خاکمان کنند!!!!

عکس ناراحتی از عشقم

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

پروفایل ناراحتی یعنی

میان دست من و تو هزار فرسنگ استغریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ استسراغ چشم ترم را چرا نمی‌گیریمگر جنس دل نازک تو از سنگ است…

پروفایل ناراحتی از همسر

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش………معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

عکس ناراحتی از زندگی

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکیدزندهبادرفیقبا معرفت !

متن ناراحتی از اطرافیان

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

پروفایل دلخوری

طلوع بی شمار معرفت باش
به شهری که رسومش بی وفائیست
سرم سرگرم تصویر تو گشته
به آن حدی که اسمش بی نوائیست

عکس ناراحتی شدید

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان
باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان
روز اول که سرشتند به گل پیکرشان
سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

عکس ناراحتی از عشقم

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد

پروفایل ناراحتی از همسر

بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

پروفایل ناراحتی از دنیا

سلامتی نسلی
ک عقده‌هاشونو
سر ریه‌هاشون خالی کردن🚬
# خسته # لاتی # سیگار

پروفایل ناراحتی یعنی

نه غرور اجازه میده ب تو خواهش کنم ن میتونم با غم تنهایی سازش کنم➖⃟💔
# تتلو

پروفایل دلخوری از خواهر

صبر سکوتیست که صدا ندارد.
"امیر" # زندگی

عکس ناراحتی از زندگی

انقد بی حصم ک اگه برگه جواب ازمایش مثبت سرطانمو بزارن جلوم باهاش موشک درس میکنم= # ادبی

متن دلخوری برای پروفایل

‌‌ی ‍م‍‌دت آف‍‌تابی ‍نشو ب‍‌بین ‍کسی ‍برات ‍بارون‍ی ‍میشہ .؟. # مغرور # ادبی

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

چِ کسی میدانَد کِ تو دَر پیله تَنهایی خود تَنهایی….؟!🥀🦋🌙 #سهراب_سپهری
# ادبی

متن دلخوری مادر از فرزند

– ترجیح دادم با خود مزخرفم تنها باشم.
بهتر از بودن با آدم‌های حقیری است
که مدام سر هم کلاه می‌گذارند…!🏕🔥🌨 # نامردی

استیکر ناراحت بودن

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

وقتی بچه بودم از روح می ترسیدم.وقتی بزرگ شدم فهمیدم آدما ترسناکترند..🥀 # حقیقت # ادبی

عکس نوشته ناراحتی از عشق

مَن دَر اینً لبخنــ🙂‍‍ـد های تلـْخ مهارـت دارم
# ادبی # دلتنگی

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

مانند شهریار ک در شهر یاری نداشت
# ادبی

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

+چرا تنهاییـ!؟👥 -چون دوست ندارم ڪسـے توی دوران سلطنتم پادشاهیـ کنه🦁💛 # مغرور

عکس ناراحتی از زندگی

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

پروفایل ناراحتی از خودم

گر بسوزی تو و دود از تو نخیزد هنر است..:-)
# ادبی

عکس ناراحتی پسر

‌ یه روزی حقمو از این دنیا میگیرم ..🖤 ‌ # خسته # زندگی

استیکر ناراحت بودن

⌝به قول آلبر کامو: هر کس به اندازه ضربه هایی که خورده، تنهایی اش را محکم تر بغل کرده است. ⌞ # عشق یک طرفه # زندگی # خسته

پروفایل ناراحتی از خانواده

همش بُغض؛همش دَرد! # خسته

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

كّاّشّ تّمّوّمّ شّـّہّ اّيّنّ قّهّرّاّےّ بّىّ آّشّتّىّ !! # قهر # تتلو

پروفایل دلخوری از خواهر

مال من باش ڪه شدم خسته از این تنهاییا …🙂🥀 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

ب‍‌ه‍‌ش گ‍‌ف‍‌ت‍‌م‍ یہ ر‍وز از دس‍‌ت ب‍‌ه‍‌ت‍‌ری‍‌ن دوس‍‌تات ت‍‌و ب‍‌غ‍‌ل دش‍‌م‍‌ن‍‌ت گ‍‌ریہ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ! 🙂 # نامردی # لاشی # قهر

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش
سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش
یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری
راضی به همین چند قلم مال خودت باش
دنبال کسی باش که دنبال تو باشد
اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش
پرواز قشنگ است
ولی بی غم و محنت منت نکش
از غیر و پروبال خودت باش
صد سال اگر زنده بمانی گذرانی
پس شاکر هر لحظه
و هرسال خودت باش
  # ادبی # عشق یک طرفه

پروفایل ناراحتی از همسر

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)
# سکوت # دلتنگی

پروفایل دلخوری

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

عکس ناراحتی از زندگی

خسته ام از این و آن…
فریاد میخواهد دلم! 🙂

#امیر_اخوان
# ادبی # خسته

عکس نوشته دلخوری از خانواده

کل عمرمون دِپرس هستیم

ولی تو اعلامیه مون میزنن

شــــادروان 🖤🥀 # دلتنگی # زندگی # خسته

پروفایل دلخوری

و دِلَت بگیرد؛
از هرآنچه که هست! # دلتنگی

پروفایل ناراحتی از دنیا

عشق ماله جوجهاست یه گرگ همیشه تنهاست
# مغرور # لاتی

متن دلخوری مادر از فرزند

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است…

پروفایل ناراحتی از خودم

باغی که در آن آب هوا روشن نیستهرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیستهر دوست که راستگوی و یکرو نبوددر عالم دوستی کم از دشمن نیست

متن دلخوری مادر از فرزند

بنام دوگل بهشتیکی عشق و دیگری سرنوشتبه قلم گفتم بنویس ؟هرچه دلش خواست نوشتما را خاک پای دوست ،دوست را تاج سر ما نوشت . . .

متن دلخوری مادر از فرزند

در میان این همه شلوغیاگر یک رفیق باشدیک نفر تو را بفهمدبس است …

متن دلخوری برای پروفایل

آنان که دوستی و محبت رابه زندگی خود راه نمی‌دهند،به آن می مانندکه طلوع خورشید را مانع شوند.

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

اون که بلندت می کنه، وقتی افتادیدنبالت می گرده، وقتی گم شدیبیدارت کنه، وقتی خوابینزدیکت بباشه ، وقتی بهش احتیاج داریباهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه،بجنگه و در عوض هیچی نخواد به غیر از خود تو …بهش می گن دوست؛… یک تیکه از زندگی…

عکس نوشته ناراحتی یعنی

دوستی به حرف و شعار نیست
خیلی از شما به هنگام سختی طوری پشت آدم را خالی می کنید
که انگار به کاه تکیه داده بودی

پروفایل دلخوری از خواهر

من اگه می فهمیدم آدما موندنی نیستن
هیچ وقت سعی نمیکردم اونا رو از خودم راضی نگهدارم
و به همه شون میگفتم
گور باباتون…

پروفایل ناراحتی از دنیا

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

پروفایل ناراحتی از خودم

هرگز لذت های خوش زندگی خود را صرف آدم های بی لیاقت نکنید
زندگی قانون لیاقت هاست
بعضی ها انقد بد شده اند که اسم دوستی را هم خراب کرده اند…

پروفایل عاشقانه ناراحتی

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

پروفایل ناراحتی یعنی

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

به بعضیام باید گفت
نمیخواد ریشاتو درست کنی،
ریشتو درست کن..

عکس ناراحتی پسر

دوستی با هر که کردم،
جز نامردی ندیدم
در حیرتم آیا اصلا دوستی به معنای واقعی
وجود خارجی دارد؟!

استیکر ناراحتی از عشق

رفیق مثل کفش و رفاقت مثل جاده
چقد سخته وسط جاده بفهمی پا عریانی..

پروفایل ناراحتی از خانواده

پشت سر بعضیا نباید اب ریخت
باید سیفونو کشید..!!

پروفایل ناراحتی از دنیا

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن
ولی ارزش هیچی رو نمیدونن..!

متن پروفایل دلخوری از همسر

خدايا امروزمان گذشت
فردایمان را با گذشتت شیرین کن
ما به مهربانیت محتاجیم
رهایمان نكن
خدایا شب ما را با یادت بخیر کن

عکس پروفایل عصبی و ناراحت

وقتی تو خوابی تو مهتاب همه ی چی با من غریبه
خواب تو یه سقف کوتاه پشت اون نوری غریبه
خواب تو خواب یه گندم توی سرزمین عشقه
خواب یه قصهء خوب کفشای غمگین عشقه
خواب تو خواب گل یاس خواب یه حسِ ِ نجیبه

پروفایل ناراحتی از دنیا

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

به بزرگی آرزویت نیندیش به بزرگى کسى بیندیش
که میخواهد آرزویت رابرآورده کند
براى برآورده شدن آرزوهایتان
خـــدا را براى شما آرزو میکنم
شب همگی بخیر

عکس ناراحتی از زندگی

وقت خواب است و دلم
پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نفست شرح پریشانیِ من

پروفایل ناراحت بودن بدون متن

امشب آرام بخواب
خداوند از هرچیزی که قرار است فردا با آن رو به رو شوی
بزرگ تر است

پروفایل ناراحتی از همسر

لالا لا لا بخواب چشم تو شیرین
لالا لا لا بخواب اى عشق دیرین
بخواب دیره، شب از نیمه گذشته
لالا کن تا ببینى خواب رنگین
لالا لا لا بخواب دردت به جونم
نباشم از چشمات بخونم
لالا لا لا بخواب تنهایی سخته
بخواب من تا ابد پیشتت می‌مونم

عکس نوشته دلخوری و ناراحتی از رفیق

شب بخیر اي آخرین امید من
نذار تاریکی تو قلبت بنشینه
چشاتو بروی شهر شب ببند
تا چشای کوچیکت خواب ببینه

پروفایل عاشقانه ناراحتی

میگویم شب بخیر
بخوان:
یک روز دیگر هم سر شد با دوست داشتنت،
بخوان آرزوی امشبم هم تو بودی،
بخوان این شبها برای بخیر شدن به یکی مثلِ تو نیاز دارد
من میگویم شب بخیر،
تو بگو من هم دوستت دارم

پروفایل ناراحتی از عشق

ایکاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببرد
شبت به خیر عزیزم

عکس پروفایل ناراحت بدون متن

باز صدا می زنم تو را
امشب بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی
بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده تو رو به من هدیه داده
شب به خیر بهانه زندگی

پروفایل ناراحتی از خودم

تنها چيزي كه از فردا ميدانم اين است كه
خدا قبل از خورشيد بيدار است
ازاو ميخواهم كه قبل ازهمه در كنار تو باشد
و راه را برايت هموار كند
فردايت سپيد وشبت بخير

پروفایل ناراحتی از دنیا

باز صدا می زنم تو را ….
امشب بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی
بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده
تو رو به من هدیه داده
شب به خیر نازدانه گلم

پروفایل ناراحتی از دنیا

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه / شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم / منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم

پروفایل ناراحتی از دنیا

خوابای رنگی بیبینی
خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون

عکس نوشته دلتنگی و ناراحتی

تمام رويای من اين است كه در رويای شبانه تو
جایی داشته باشم
تاشبي رويایی از ان من شود
شبت رويایی عشقم

پروفایل ناراحتی و تنهایی

خوابید
بدون شب بخیر
شاید میدانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست

پروفایل ناراحتی از عشق

لالایی می خونم ، بخواب ، خوابت قشنگه
لالایی می خونم برات ، که دلم پر از درده
لالایی می خونم ، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه
یه وقت پا نزاری تو شهر ، پر از غصه . . .
لالایی می خونم ، من هنوز چشم انتظارم
لالایی ، بخواب من امشب هم مثل هر شب بیدارم
لالایی ، بخواب من کسی رو جز تو ندارم
بخواب و دعا کن که منم یه روز بیام پیشت چشمام رو هم بزارم

عکس نوشته دلخوری از خانواده

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد
عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت
به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد
( سعدی )

متن دلخوری از دوست برای پروفایل

میدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی
ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمی تونم بیام به خوابت
شبت به خیر

پروفایل ناراحتی از خانواده

شب های با تو بودن یعنی همه چیز را داشتن
حالا که با من هم نیستی مشکلی نیست خوب بخواب

پروفایل ناراحتی از عشق

شب قراریست که ستاره برای بوسیدن ماه میگذارد
وچه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب میزند…
شبت آروم

عکس نوشته دلخورم از بعضیا

لالایی لا لا بخواب ای گل نازم / که واسه چشای تو قصه می سازم
لالایی لا لا بخواب ای گل سوسن / همه فرشته ها روتو می بوسن

پروفایل ناراحتی و تنهایی

خدايا
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم كن تا زندگيشان
مانند ستاره بدرخشد
شب بخير

متن ناراحتی از خانواده

امشب را
تـــو برایم نقاشی کن
تو رنگ بزن به خیالم
میدانم که زیبا می شود
تمام طول شب را
برای تو واژه می شوم
تو بخواب
شب بخیر هایت با من

متن ناراحتی از اطرافیان

دنیای بزرگی ندارم اما همه ی دنیای من تویی
شبت بخیر دنیای من

عکس نوشته دلخوری از همسر

تمام رویای من این است که
در رویای شبانه ی تو جایی داشته باشم
تا شبی رویایی از آن من شود
شبت رویایـی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *