متن درباره گذشت زمان

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گذشت زمان است

براى بخشیدن

برای فراموشی

برای آشتی با خویش

برای آرامش جسم و روح

هرروز بهترین ساعات شروع خودسازیست

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگر چیزی را دوست داری،

ان را ببخش…

با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید، بیشتر از انچه می‌خواهید به دست خواهید آورد…

متن درباره گذشت زمان

بخشیدن کسی راحت است،

اما این که بتوان دوباره

به او اعتماد کرد،

داستان کاملا متفاوتی است.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

در انتقام گرفتن، انسان با دشمن خود برابر است؛ ولی در چشم پوشی از ان؛ او مقامی بالاتر دارد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تا وقتی نبخشیده ایم ، انرژی حیاتی وجودمان را صرف آن اتفاقاتی می کنیم که باعث رنجش ما شده است… تا وقتی به آن اتفاقات فکر می کنیم ،در جایی از وجودمان ، انگار یک نیرویی بیرونی روح ما را به زنجیر کشیده. وقتی دیگری را برای اتفاقات پیش آمده نمی بخشیم ،در واقع لیاقت دریافت خود را از هستی پایین می آوریم. وقتی نمی بخشیم ، نمی توانیم با زندگی جاری باشیم. این یعنی سکون و این سکون حتی آب زلال را هم به گند می کشاند…!

” پس ببخشیم تا آزاد شویم “

متن زیبا درباره گذر زمان

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛

شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،

و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…

از کنار این ها رد شوید …

اگر هوای دلتان ابری شد و چشم هایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند

برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است

اینجاست که دل بخشنده شما

چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

متن درباره ی گذر زمان

متن زیبا درباره گذر زمان

بزرگ کسی است که قلبش کودکانه

قهرش بی_کینه

دوست داشتنش بی_ادعا

و بخشش او بی انتهاست …

متن درباره گذشت سریع زمان

ارزشمندترین کلمه بخشش و

قشنگ ترین کلمه خوشروئےاست

راززیبائی درآن است

تمیزترین کلمه پاکیزگےاست

رساترین کلمه وفاداری است

سرعهدت بمان

متن زیبا در مورد گذشت زمان

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ؛ تهمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های‌ نارس این موارد را زیاد دارند ؛

شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون این که قضاوت یا سرزنش کنید ؛

و بدون این که از این حرفها ناراحت شوید…

از کنار اینها رد شوید …

اگر هوای دل تان ابری شد و چشم هایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند

برای انها که نمی‌دانند و زمین دلشان خشک شده است

اینجاست که دل بخشنده شما

چشمه جوشانی می‌شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بخشش را از خورشید بیاموز
محبت را بی محاسبه پخش کن،
دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا
و باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست،
بهترینها را برایت رقم زده است.

متن درباره گذشت سریع زمان

بخشش ﮐﻨﯿﺪ
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺑﺎﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!!!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

متن زیبا در مورد گذشت زمان

یادمون باشه
تصویر زندگیمون، همون چیزیه که با قلم افکارمون ترسیم میکنیم.
اگر نقصی توی تصویر زندگیمون میبینیم،
بهتره با پاکنی از جنس انرژی و اندیشه مثبت
اون رو پاک کنیم و مجددا با قلم افکارمون
شروع به طراحی و رفع اون نقص کنیم
یادمون باشه
که بزرگترین مسائل رو آدمها
خودشون با طرز فکر و دیدشون نسبت به دنیای اطراف میسازن.
پس بهتره عدسی و لنز دوربین فکرمون رو
با دستمالی از جنس محبت و عاطفه و عشق و بخشش، پاک کنیم تا عکس زندگیمون شفافتر و زیباتر بیفته…

متن درباره گذشت زمان

گاهی گذشت می کنم

گاهی گذر

معنای این دو فرق میکند

بخشیدن دیگران دلیل

ضعیف بودن من نیست

انها را می بخشم

چون آن قدر قوی هستم

که می دانم آدمها اشتباه میکنند.

بزرگ ترین هدیه گذشت

آرامش است

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن شما نیست…

انها رامی بخشید

چون آن قدر قوی هستید که می‌دانید

آدم ها اشتباه میکنند

متن درباره گذشت زمان

بیشتر وقت‌ها، خوبی کردن و بخشش بخود شخص هم فایده میرساند. چرا که احساس رضایت از شاد کردن دیگران به آرامش خود شخص منتهی خواهد شد.

متن درباره گذشت زمان

گذشت، بار سنگین دشمنی و کینه توزی را از دوش شما برمی دارد و فضای ذهن تان را برای اندیشه های مثبت و سازنده، پاک و روشن می سازد.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

یادمون باشه

تصویر زندگیمون، همون چیزیه که با قلم افکارمون ترسیم میکنیم.

اگر نقصی توی تصویر زندگیمون میبینیم،

بهتره با پاکنی از جنس انرژی و اندیشه مثبت

اون رو پاک کنیم و مجددا با قلم افکارمون

شروع به طراحی و رفع اون نقص کنیم

یادمون باشه

که بزرگترین مسائل رو آدمها

خودشون با طرز فکر و دیدشون نسبت به دنیای اطراف میسازن.

پس بهتره عدسی و لنز دوربین فکرمون رو

با دستمالی از جنس محبت و عاطفه و عشق و بخشش، پاک کنیم تا عکس زندگیمون شفافتر و زیباتر بیفته…

شعر درباره گذشت زمان

گذشت زمان است

برای بخشیدن

برای فراموشی

برای آشتی با خویش

برای آرامش جسم و روح

هر روز بهترین ساعات شروع خودسازیست

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اگر چیزی را دوست داری،

آن را ببخش…

با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید، بیشتر از آنچه می خواهید به دست خواهید آورد…

متن درباره ی گذر زمان

بخشیدن کسی آسان است،

اما اینکه بتوان دوباره

به او اعتماد کرد،

داستان کاملا متفاوتی است.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

برای شفای زخم‌هاي‌ عاطفی، راهی جز بخشش وجود ندارد.
ببخش ان‌هایي راکه به تو آسيب زده‌اند؛ حتی اگر گمان می کنی انچه ان‌ها با تو کرده‌اند غیر قابل بخشش است.
تو ان‌ها را می‌بخشی، نه به این دلیل که ان‌ها مستحق بخشش‌اند. تو ان‌ها را می‌بخشی زیرا دوست نداری با یادآوریِ اذيت و اذیتِ ان‌ها خودرا رنجیده خاطر کنی.
وقتی مجروح را لمس میکنی و احساس درد نمیکنی، بدان که به معنای حقیقیِ کلمه، بخشیده‌اي.
دیگران را ببخش، آنگاه شاهدِ معجزه‌هایي بزرگ در زندگیِ خود خواهی بود.
خودرا نیز ببخش، همه ی‌ي خطاهای خودرا ببخش. اگر خودرا ببخشی، آنگاه میتوانی خودرا بپذیری و خودرا دوست بداری. بخششِ خود، آغاز رویشِ عشق در دل است. بخششِ خود، بزرگ‌ترین بخششِ زندگی‌ست. بخششِ خود، موهبتی‌ست آسمانی که هم چون بارانی شفابخش می‌بارد و آلودگی‌ها را میشوید و زخم‌هاي‌ عاطفی تو را شفا می دهد. بخششِ خود، تو رابه هواهای پاک می کشاند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخشش را “بخش کن”… محبت را “پخش کن” …
غضب “پریشانی” است… نهایتش “پشیمانی” است …
هر چه “بضاعتمان” کمتراست … “قضاوتمان” بیشتر است…
با “خویشتنداری” … “خویشاوند داری” …
به “خشم” … “چشم” نگو …
انسان “خوشرو” … گل “معطر” ست.
“دوست داشتن” … را “دوست بدار”.
از” کينه ” …”متنفر”باش
به “مهربانی” .. “مهر” بورز
با “آشتی” …. “آشتی” کن
و از “جدایی” …”جدا “باش….

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بیشتر وقت‌ها، خوبی کردن و بخشش به خود شخص هم فایده می‌رساند. چرا که احساس رضایت از شاد کردن دیگران به آرامش خود شخص منتهی خواهد شد.

متن زیبا درباره گذشت زمان

برای شفای زخم‌های عاطفی، راهی جز بخشش وجود ندارد.
ببخش آن‌هایی را که به تو صدمه زده‌اند؛ حتی اگر گمان می‌کنی آنچه آن‌ها با تو کرده‌اند غیرقابل بخشش است.
تو آن‌ها را می‌بخشی، نه به این دلیل که آن‌ها مستحق بخشش‌اند. تو آن‌ها را می‌بخشی زیرا دوست نداری با یادآوریِ آزار و اذیتِ آن‌ها خود را رنجیده خاطر کنی.
وقتی زخمی را لمس می‌کنی و احساس درد نمی‌کنی، بدان که به معنای حقیقیِ کلمه، بخشیده‌ای.
دیگران را ببخش، آنگاه شاهدِ معجزه‌هایی بزرگ در زندگیِ خود خواهی بود.
خود را نیز ببخش، همه‌ی خطاهای خود را ببخش. اگر خود را ببخشی، آنگاه می‌توانی خود را بپذیری و خود را دوست بداری. بخششِ خود، آغاز رویشِ عشق در دل است. بخششِ خود، بزرگ‌ترین بخششِ زندگی‌ست. بخششِ خود، موهبتی‌ست آسمانی که همچون بارانی شفابخش می‌بارد و آلودگی‌ها را می‌شوید و زخم‌های عاطفی تو را شفا می‌دهد. بخششِ خود، تو را به هواهای پاک می کشاند.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

پروردگارا
هدیه امروز بما
تواضع و بخشش باشد
یادم هست گفتی
جاییکه بخشش باشد
دشمنی و کینه وجود ندارد

متن درباره گذشت زمان

آدم ها را می بخشم…
نه به خاطر این که ساده هستم..

نه به خاطر این که برای خودم
برای سلامتم ارزش قائلم
ساده تر بگویم
وقتی برای فکر کردن به
چیزهای بیهوده را ندارم
انها را می بخشم شاید روزی
کسی همین کار رابا آن ها بکند
آنوقت خواهند فهمید که
بخشش یعنی چه …

متن درباره گذشت سریع زمان

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخشش را از خورشید بیاموز
محبت را بی ارزیابی پخش کن،
دروازه هاي‌ قلبت رابه روی همه ی بگشا
و باورداشته باش خدایی که دراین نزدیکیست،
بهترین ها را برایت رقم زده است.

شعر درباره گذشت زمان

بخشش ﮐﻨﯿﺪ
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺑﺎﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!!!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گذشت زمان است

براى بخشیدن

برای فراموشی

برای آشتی با خویش

برای آرامش جسم و روح

هرروز بهترین ساعات شروع خودسازیست

متن درباره گذشت زمان

اگر چیزی را دوست داری،

ان را ببخش…

با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید، بیشتر از انچه می‌خواهید به دست خواهید آورد…

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخشیدن کسی راحت است،

اما این که بتوان دوباره

به او اعتماد کرد،

داستان کاملا متفاوتی است.

متن زیبا درباره گذشت زمان

شعر درباره گذشت زمان

در انتقام گرفتن، انسان با دشمن خود برابر است؛ ولی در چشم پوشی از ان؛ او مقامی بالاتر دارد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تا وقتی نبخشیده ایم ، انرژی حیاتی وجودمان را صرف آن اتفاقاتی می کنیم که باعث رنجش ما شده است… تا وقتی به آن اتفاقات فکر می کنیم ،در جایی از وجودمان ، انگار یک نیرویی بیرونی روح ما را به زنجیر کشیده. وقتی دیگری را برای اتفاقات پیش آمده نمی بخشیم ،در واقع لیاقت دریافت خود را از هستی پایین می آوریم. وقتی نمی بخشیم ، نمی توانیم با زندگی جاری باشیم. این یعنی سکون و این سکون حتی آب زلال را هم به گند می کشاند…!

” پس ببخشیم تا آزاد شویم “

متن درباره ی گذر زمان

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛

شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،

و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…

از کنار این ها رد شوید …

اگر هوای دلتان ابری شد و چشم هایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند

برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است

اینجاست که دل بخشنده شما

چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بزرگ کسی است که قلبش کودکانه

قهرش بی_کینه

دوست داشتنش بی_ادعا

و بخشش او بی انتهاست …

متن درباره گذشت سریع زمان

ارزشمندترین کلمه بخشش و

قشنگ ترین کلمه خوشروئےاست

راززیبائی درآن است

تمیزترین کلمه پاکیزگےاست

رساترین کلمه وفاداری است

سرعهدت بمان

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ؛ تهمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های‌ نارس این موارد را زیاد دارند ؛

شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون این که قضاوت یا سرزنش کنید ؛

و بدون این که از این حرفها ناراحت شوید…

از کنار اینها رد شوید …

اگر هوای دل تان ابری شد و چشم هایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند

برای انها که نمی‌دانند و زمین دلشان خشک شده است

اینجاست که دل بخشنده شما

چشمه جوشانی می‌شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

متن درباره گذشت زمان

بخشش را از خورشید بیاموز
محبت را بی محاسبه پخش کن،
دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا
و باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست،
بهترینها را برایت رقم زده است.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بخشش ﮐﻨﯿﺪ
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺑﺎﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!!!

متن زیبا درباره گذشت زمان

یادمون باشه
تصویر زندگیمون، همون چیزیه که با قلم افکارمون ترسیم میکنیم.
اگر نقصی توی تصویر زندگیمون میبینیم،
بهتره با پاکنی از جنس انرژی و اندیشه مثبت
اون رو پاک کنیم و مجددا با قلم افکارمون
شروع به طراحی و رفع اون نقص کنیم
یادمون باشه
که بزرگترین مسائل رو آدمها
خودشون با طرز فکر و دیدشون نسبت به دنیای اطراف میسازن.
پس بهتره عدسی و لنز دوربین فکرمون رو
با دستمالی از جنس محبت و عاطفه و عشق و بخشش، پاک کنیم تا عکس زندگیمون شفافتر و زیباتر بیفته…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گاهی گذشت می کنم

گاهی گذر

معنای این دو فرق میکند

بخشیدن دیگران دلیل

ضعیف بودن من نیست

انها را می بخشم

چون آن قدر قوی هستم

که می دانم آدمها اشتباه میکنند.

بزرگ ترین هدیه گذشت

آرامش است

متن درباره ی گذر زمان

متن درباره گذشت زمان

بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن شما نیست…

انها رامی بخشید

چون آن قدر قوی هستید که می‌دانید

آدم ها اشتباه میکنند

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بیشتر وقت‌ها، خوبی کردن و بخشش بخود شخص هم فایده میرساند. چرا که احساس رضایت از شاد کردن دیگران به آرامش خود شخص منتهی خواهد شد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گذشت، بار سنگین دشمنی و کینه توزی را از دوش شما برمی دارد و فضای ذهن تان را برای اندیشه های مثبت و سازنده، پاک و روشن می سازد.

متن زیبا درباره گذر زمان

یادمون باشه

تصویر زندگیمون، همون چیزیه که با قلم افکارمون ترسیم میکنیم.

اگر نقصی توی تصویر زندگیمون میبینیم،

بهتره با پاکنی از جنس انرژی و اندیشه مثبت

اون رو پاک کنیم و مجددا با قلم افکارمون

شروع به طراحی و رفع اون نقص کنیم

یادمون باشه

که بزرگترین مسائل رو آدمها

خودشون با طرز فکر و دیدشون نسبت به دنیای اطراف میسازن.

پس بهتره عدسی و لنز دوربین فکرمون رو

با دستمالی از جنس محبت و عاطفه و عشق و بخشش، پاک کنیم تا عکس زندگیمون شفافتر و زیباتر بیفته…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

گذشت زمان است

برای بخشیدن

برای فراموشی

برای آشتی با خویش

برای آرامش جسم و روح

هر روز بهترین ساعات شروع خودسازیست

متن کوتاه درباره گذشت زمان

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر چیزی را دوست داری،

آن را ببخش…

با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید، بیشتر از آنچه می خواهید به دست خواهید آورد…

متن درباره گذشت سریع زمان

بخشیدن کسی آسان است،

اما اینکه بتوان دوباره

به او اعتماد کرد،

داستان کاملا متفاوتی است.

متن زیبا درباره گذر زمان

برای شفای زخم‌هاي‌ عاطفی، راهی جز بخشش وجود ندارد.
ببخش ان‌هایي راکه به تو آسيب زده‌اند؛ حتی اگر گمان می کنی انچه ان‌ها با تو کرده‌اند غیر قابل بخشش است.
تو ان‌ها را می‌بخشی، نه به این دلیل که ان‌ها مستحق بخشش‌اند. تو ان‌ها را می‌بخشی زیرا دوست نداری با یادآوریِ اذيت و اذیتِ ان‌ها خودرا رنجیده خاطر کنی.
وقتی مجروح را لمس میکنی و احساس درد نمیکنی، بدان که به معنای حقیقیِ کلمه، بخشیده‌اي.
دیگران را ببخش، آنگاه شاهدِ معجزه‌هایي بزرگ در زندگیِ خود خواهی بود.
خودرا نیز ببخش، همه ی‌ي خطاهای خودرا ببخش. اگر خودرا ببخشی، آنگاه میتوانی خودرا بپذیری و خودرا دوست بداری. بخششِ خود، آغاز رویشِ عشق در دل است. بخششِ خود، بزرگ‌ترین بخششِ زندگی‌ست. بخششِ خود، موهبتی‌ست آسمانی که هم چون بارانی شفابخش می‌بارد و آلودگی‌ها را میشوید و زخم‌هاي‌ عاطفی تو را شفا می دهد. بخششِ خود، تو رابه هواهای پاک می کشاند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخشش را “بخش کن”… محبت را “پخش کن” …
غضب “پریشانی” است… نهایتش “پشیمانی” است …
هر چه “بضاعتمان” کمتراست … “قضاوتمان” بیشتر است…
با “خویشتنداری” … “خویشاوند داری” …
به “خشم” … “چشم” نگو …
انسان “خوشرو” … گل “معطر” ست.
“دوست داشتن” … را “دوست بدار”.
از” کينه ” …”متنفر”باش
به “مهربانی” .. “مهر” بورز
با “آشتی” …. “آشتی” کن
و از “جدایی” …”جدا “باش….

شعر درباره گذشت زمان

بیشتر وقت‌ها، خوبی کردن و بخشش به خود شخص هم فایده می‌رساند. چرا که احساس رضایت از شاد کردن دیگران به آرامش خود شخص منتهی خواهد شد.

متن درباره گذشت زمان

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

برای شفای زخم‌های عاطفی، راهی جز بخشش وجود ندارد.
ببخش آن‌هایی را که به تو صدمه زده‌اند؛ حتی اگر گمان می‌کنی آنچه آن‌ها با تو کرده‌اند غیرقابل بخشش است.
تو آن‌ها را می‌بخشی، نه به این دلیل که آن‌ها مستحق بخشش‌اند. تو آن‌ها را می‌بخشی زیرا دوست نداری با یادآوریِ آزار و اذیتِ آن‌ها خود را رنجیده خاطر کنی.
وقتی زخمی را لمس می‌کنی و احساس درد نمی‌کنی، بدان که به معنای حقیقیِ کلمه، بخشیده‌ای.
دیگران را ببخش، آنگاه شاهدِ معجزه‌هایی بزرگ در زندگیِ خود خواهی بود.
خود را نیز ببخش، همه‌ی خطاهای خود را ببخش. اگر خود را ببخشی، آنگاه می‌توانی خود را بپذیری و خود را دوست بداری. بخششِ خود، آغاز رویشِ عشق در دل است. بخششِ خود، بزرگ‌ترین بخششِ زندگی‌ست. بخششِ خود، موهبتی‌ست آسمانی که همچون بارانی شفابخش می‌بارد و آلودگی‌ها را می‌شوید و زخم‌های عاطفی تو را شفا می‌دهد. بخششِ خود، تو را به هواهای پاک می کشاند.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

پروردگارا
هدیه امروز بما
تواضع و بخشش باشد
یادم هست گفتی
جاییکه بخشش باشد
دشمنی و کینه وجود ندارد

متن درباره گذشت سریع زمان

آدم ها را می بخشم…
نه به خاطر این که ساده هستم..

نه به خاطر این که برای خودم
برای سلامتم ارزش قائلم
ساده تر بگویم
وقتی برای فکر کردن به
چیزهای بیهوده را ندارم
انها را می بخشم شاید روزی
کسی همین کار رابا آن ها بکند
آنوقت خواهند فهمید که
بخشش یعنی چه …

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بخشش را از خورشید بیاموز
محبت را بی ارزیابی پخش کن،
دروازه هاي‌ قلبت رابه روی همه ی بگشا
و باورداشته باش خدایی که دراین نزدیکیست،
بهترین ها را برایت رقم زده است.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بخشش ﮐﻨﯿﺪ
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺑﺎﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!!!

متن درباره گذشت زمان

متن کوتاه درباره گذشت زمان

آدم هایی را که زیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته باش و آن هایی را که زود ترکت می کنند  زودتر فراموش کن…
زندگی همین است
تعادل میان عشق و نفرت
تعادل میان بودن ها و نبودن ها
تعادل میان آمدن ها و رفتن ها
زندگی مرزی ست که می گذاری
تا کسی هستی تو را نیست نکند
مرزی برای آن هایی که می گویند
“دوستت دارم” و “همیشه با تو خواهم ماند”

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

“زنــدگی را طــلاق ندهیــد…..!”

این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی محروم نکنید در مقابل مشکلات تسلیم نشوید و زانوی غم بغل نگیرید.

خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید. یادتان باشد بهترین دوست شما، تصویر ذهنیِ خوب شما از خودتان است.

دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده نیستند. از کسی متنفر نباشید که روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.

از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد که شاید کسی هم از شما توقعی دارد و شما نمی دانید!

متن زیبا درباره گذر زمان

دور خودت دایره ای بکش

دایره ای به وسعتِ بیخیال بودن …

دایره ای که قضاوتهای بی منطقِ دیگران را ، از افکارت تمیز دهد …

باور کن هیچ چیز در این جهان برقرار نمی ماند !

اتفاقات برای افتادنند …

زبان برای حرف زدن …

و لحظه ها برای گذشتن …

به همین سادگی !!

همه چیز ، مهیاست تا فقط زندگی کنی .

قضاوت هایشان را بیخیال …

اگر زبانی بیهوده چرخیده ؛

دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغولِ چرایی اش باشد …

شاد باش و خوبی کن !

فرصت زیادی نمانده …

لحظه ها دارند تمام می شوند …

متن کوتاه درباره گذشت زمان

گاهی اوقات

گذر زمان

تنها مرهمی ست

که می توان

برای درد های آدمی

یافت

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اگر زندگی را دوست دارید

زمان را هدر ندهید

زیرا زمان چیزی است

که زندگی از آن ساخته شده است.

متن زیبا درباره گذر زمان

متن درباره گذشت زمان

خبر بد این که زمان پرواز می کند!

خبر خوب این که شما خلبان هستید!

اگرچه نمی توانید مالک زمان شوید

اما می توانید از آن استفاده کنید.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گویند که “چون میگذرد،

هیچ غمی نیست”

اما که به وَاللّه،

همین درد کمی نیست …

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گذر عمر یک لحظه است

انگار که چشم ببندی

و باز کنی خود را سپید موی

و ناتوان ببینی

و کارهایی که همه

نیمه تمام مانده اند

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

سود کردن بدون ریسک

تجربه کردن بدون خطر

پاداش گرفتن بدون تلاش

مانند این است که بدون اینکه متولد شوید

انتظار زندگی کردن داشته باشید

متن زیبا درباره گذشت زمان

نا امید نباش

گاهی لازم است بنشینی و استراحت کنی

اما فراموش نکن فقط گاهی

موفقیت در انتظار تو است

بلند شو و به راهت ادامه بده

متن درباره گذشت زمان

متن زیبا درباره گذر زمان

در قلب خود باور داشته باشید

که حادثه ای شگفت انگیز

قرار است اتفاق بیفتد

باور کنید همان میشود که باور دارید

عاشق زندگی تان باشید

شعر درباره گذشت زمان

ساده زندگی کن

اما ساده عبور نکن

از دنیایی که تنها

یکبار تجربه اش میکنی.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنید

سرنوشت انقدر دنبالتون میکنه

تا تو یه کوچه بن بست شما رو

تو همون شرایط قرار بده

شعر درباره گذشت زمان

قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشه

پس دائم با خودت تکرار کن

من منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

متن زیبا درباره گذشت زمان

زندگی یک معامله است…
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
و نخواهیم از دست بدهیم…
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

متن درباره گذشت زمان

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد…
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم…
زندگی را باید احساس کرد…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، حتی اگر نشنوند

شعر درباره گذشت زمان

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند

متن درباره گذشت زمان

آدم هایی را که زیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته باش و آن هایی را که زود ترکت می کنند  زودتر فراموش کن…
زندگی همین است
تعادل میان عشق و نفرت
تعادل میان بودن ها و نبودن ها
تعادل میان آمدن ها و رفتن ها
زندگی مرزی ست که می گذاری
تا کسی هستی تو را نیست نکند
مرزی برای آن هایی که می گویند
“دوستت دارم” و “همیشه با تو خواهم ماند”

متن درباره گذشت سریع زمان

متن کوتاه درباره گذشت زمان

“زنــدگی را طــلاق ندهیــد…..!”

این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی محروم نکنید در مقابل مشکلات تسلیم نشوید و زانوی غم بغل نگیرید.

خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید. یادتان باشد بهترین دوست شما، تصویر ذهنیِ خوب شما از خودتان است.

دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده نیستند. از کسی متنفر نباشید که روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.

از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد که شاید کسی هم از شما توقعی دارد و شما نمی دانید!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

دور خودت دایره ای بکش

دایره ای به وسعتِ بیخیال بودن …

دایره ای که قضاوتهای بی منطقِ دیگران را ، از افکارت تمیز دهد …

باور کن هیچ چیز در این جهان برقرار نمی ماند !

اتفاقات برای افتادنند …

زبان برای حرف زدن …

و لحظه ها برای گذشتن …

به همین سادگی !!

همه چیز ، مهیاست تا فقط زندگی کنی .

قضاوت هایشان را بیخیال …

اگر زبانی بیهوده چرخیده ؛

دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغولِ چرایی اش باشد …

شاد باش و خوبی کن !

فرصت زیادی نمانده …

لحظه ها دارند تمام می شوند …

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گاهی اوقات

گذر زمان

تنها مرهمی ست

که می توان

برای درد های آدمی

یافت

متن زیبا درباره گذر زمان

اگر زندگی را دوست دارید

زمان را هدر ندهید

زیرا زمان چیزی است

که زندگی از آن ساخته شده است.

متن زیبا درباره گذر زمان

خبر بد این که زمان پرواز می کند!

خبر خوب این که شما خلبان هستید!

اگرچه نمی توانید مالک زمان شوید

اما می توانید از آن استفاده کنید.

متن درباره گذشت زمان

متن زیبا درباره گذشت زمان

گویند که “چون میگذرد،

هیچ غمی نیست”

اما که به وَاللّه،

همین درد کمی نیست …

متن درباره گذشت زمان

گذر عمر یک لحظه است

انگار که چشم ببندی

و باز کنی خود را سپید موی

و ناتوان ببینی

و کارهایی که همه

نیمه تمام مانده اند

متن درباره گذشت سریع زمان

سود کردن بدون ریسک

تجربه کردن بدون خطر

پاداش گرفتن بدون تلاش

مانند این است که بدون اینکه متولد شوید

انتظار زندگی کردن داشته باشید

متن زیبا در مورد گذشت زمان

نا امید نباش

گاهی لازم است بنشینی و استراحت کنی

اما فراموش نکن فقط گاهی

موفقیت در انتظار تو است

بلند شو و به راهت ادامه بده

متن درباره گذشت زمان

در قلب خود باور داشته باشید

که حادثه ای شگفت انگیز

قرار است اتفاق بیفتد

باور کنید همان میشود که باور دارید

عاشق زندگی تان باشید

متن درباره گذشت سریع زمان

متن کوتاه درباره گذشت زمان

ساده زندگی کن

اما ساده عبور نکن

از دنیایی که تنها

یکبار تجربه اش میکنی.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنید

سرنوشت انقدر دنبالتون میکنه

تا تو یه کوچه بن بست شما رو

تو همون شرایط قرار بده

متن درباره ی گذر زمان

قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشه

پس دائم با خودت تکرار کن

من منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی یک معامله است…
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
و نخواهیم از دست بدهیم…
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…

شعر درباره گذشت زمان

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد…
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم…
زندگی را باید احساس کرد…

متن زیبا درباره گذر زمان

متن زیبا درباره گذر زمان

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، حتی اگر نشنوند

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند

متن درباره ی گذر زمان

زندگی تان را مصرف کنید
بله درست متوجه شدید
ما همه مصرف کننده ايم، پس زندگیتان را مصرف کنید
شما یک شیشه عطر را تا آخرین قطره مصرف می کنید. چرا؟ چون ارزشمند است.
زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنید زندگیتان را تا جای ممکن مصرف کنید.
فرصت زندگي، مصرف زندگي
هیچ فرصتی از زندگی را برای زندگی کردن از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه!
منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنید.
از زندگی تان زباله درنیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید.
تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
“کارل راجرز”

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هیچ دقت کرده اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ، ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت است بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن درباره ی گذر زمان

متن زیبا درباره گذشت زمان

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

متن زیبا درباره گذر زمان

اگر جای دانه هایت را که روزی

کاشته ای فراموش کردی

باران روزی به تو خواهد گفت کجا

کاشته ای …

“پس نیکی را بکار،

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر کسی… “

تو نمی دانی کی و کجا آن را

خواهی یافت!!

که کار نیک هر جا که کاشته شود

به بار می نشیند …

اثر زیبا باقی می ماند،

حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر

حضور نداشته باشد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن زیبا درباره گذشت زمان

گاهی انتخاب سخت میشه، موندن تو دنیای آشنای قدیمی، اما بدون رشد

یا دل کندن و رفتن به اوج خود

تصمیم سخت و سرنوشت سازیه، شاید هممون تجربه کردیم، دل کندن از گذشته، از یه انتخاب…

رفتن یا هزارتا تصمیم دیگه!…

در کل خارج شدن از نقطه ی امن زندگی کمی سخته

اما معمولأ موفقیت یعنی خارج شدن از نقطه امن و دل به دریا زدن

متن زیبا درباره گذشت زمان

هر روز ۳ اتفاق خوشایند حتی کوچک را بنویسید و ۳ دقیقه شکرگزاری کنید
این کار را برای ۲۱ روز ادامه دهید
این کار مغز را عادت میدهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند و باعث خوشحالی شما شود
.
.
گرانقیمت‌ترین رایگانِ دنیا وقت است
وقت طلا نیست
وقت زندگی است و هیچ چیز با ارزش‌تر از زندگی نیست
قدر لحظه‌ها را بدانیم که عمر و زندگی، المثنی ندارد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن درباره ی گذر زمان

اين “ديگران ” كه اينقدر از قضاوت و داوری منفی شان می ترسيم چه كساني هستند؟

آيا مطمئن هستيم كه از سلامت روان برخوردارند؟

آيا حتم داريم كه درگير حسادت منفی ناشی از كمبودهای خودشان نيستند؟

آیا عاقلانه هست كه بخواهيم همه ، ما را تاييد كنند در شرايطی كه آدمها متفاوت فكر ، عمل و احساس مي كنند ؟

مطمئن باشيم كه اگر بخواهيم همه ما را تاييد و تحسين كنند تبديل به عروسكی می شويم كه هر دم بايد به سازی برقصد.

از قديم گفته اند كه در دروازه را ميشه بست ولي دهان مردم را نه!

پس فارغ از قضاوت ديگران، خود خود خودمان باشيم

با خود تكرار كنيم:

“لازم نيست همه من را تاييد كنند تا ارزشمند باشم “

متن درباره گذشت زمان

از هرکی می پرسی دلش میخواد بره یه جایی كه هیشكی رو نبینه و آرامشی عجیب داشته باشه.

نمیدونم كِی وقت كردیم اینهمه بیزار بشیم از هم….

متن زیبا در مورد گذشت زمان

برای “آدمها”
چه آنها که برایت “عزیزترند”
چه آنها که فقط “دوستند”
خاطره های “خوب” بساز
آنقدر برایشان “خوب” باش که اگر روزی هرچه بود “گذاشتی” و “رفتی”
در “کنج قلبشان” جایی برایت باشد
تا هر از گاهی بگویند: “کاش بود”
هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند “باشی”
هر از گاهی “دلتنگ” بودنت شوند
می دانم “سخت” است ولی تو “خوب باش”

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خدایا!

آدم‌های خوب سر راهمان بگذار

حس بسیار خوبیست هنگامی که

در لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی

بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود

کلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اش

آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی ات.

فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده که آن آدم را

یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای آن لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.

شاید یکی از دعاهای روزانه ام این باشد که:

خدایا من را نیز واسطه ی خوب شدن حال دیگران قرار بده .

آمین

متن درباره گذشت سریع زمان

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌هاي‌ ما

مربوط بـه « نظر دیگران » اسـت،

ما باید این خار را ازبدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم اسـت کـه هر لحظه می تواند تغییر کند

نظر دیگران بـه نخی بند اسـت

و ما را برده‌ي آنان می کند؛

برده‌ي نظراتشان

و بدتر،

برده‌ي آنچه وانمود می‌‌کنند بـه نظرشان می‌‌رسد!

متن درباره گذشت زمان

متن زیبا درباره گذر زمان

عاشق شده‌ام حال و هوایم خوبَست

درد است ولی درد برایم خوبست

ارامش من! با تو فقط حالم نه

خوابم،نفسم،لحنِ صدایم خوبست♥️

متن درباره ی گذر زمان

سنگريزه ريز است و ناچيز اما اگر در جوراب يا کفش باشد، ما را از راه رفتن باز ميدارد
در زندگي هم بعضي مسائل ريز هستند و ناچيز اما مانع حرکت ما به سمت خوبي ها و آرامش ميشوند
کم احترامي يا نامهرباني به والدين
نگاه تحقيرآميز به فقرا
تکبر و فخرفروشي به مردم
منت گذاشتن هنگام کمک کردن
نپذيرفتن عذر خطاي دوستان
بخشي از سنگريزه هاي مسير تکامل ما هستند
آنها را به موقع کنار بگذاريم تا از زندگي لذت ببريم
.

متن درباره ی گذر زمان

اگر از چیزی نفرت دارید سعی کنید این نفرت را از بین ببرید.

تمرکز خود را بر روی کارها و چیزهایی قرار دهید که به شما احساس خوبی می دهند. نفرت در ذهن شما اثر منفی می گذارد و باعث می شود شما به سمت چیزهایی بروید که منفی هستند.

یک دفترچه بردارید و کارهایی را که دوست دارید، بنویسید. در پایان ایده هایی را بنویسید که به شما کمک می کند تأثیر این عوامل را در میان بگذارید و همچنین شما را به سمت کارهایی که دوست دارید سوق می دهند.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

شاید وجودم به کسی ارامش نده

اما همین که حرص خیلیا

درمیاد بهم انگیزه میده…

متن زیبا درباره گذشت زمان

اجازه ندهید

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.

سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.

اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.

نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.

ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند.

:اجازه دهید

کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود

الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.

اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.

دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.

عشق تان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شوید.

و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد…

متن درباره گذشت زمان

متن کوتاه درباره گذشت زمان

این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید:
“راضی باش” به هرچی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو “قشنگ” کرد و اگه بد بود تو رو “ساخت”
“مدیون باش” به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین “حسارو” بهت میدن و بداش بهترین “درسارو”
“ممنون باش” از اونی که بهت یاد داد همه شبیه “حرفاشون” نیستن و همیشه همونجوری که می‌خوای “پیش نمیره”
.
.
ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

متن زیبا در مورد گذشت زمان

احساسات منفی هر چند کوچک در دراز مدت سیستم ایمنی بدنتان ضعیف میکنند احتمال بروز سرطان را افزایش؛بنابراين از حسادت،از خودخواهی های جزیی،اوقات تلخی ها، انتقاد و كنايه ها دوری کنید.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ، ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ آرامش ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
.
.
‍وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌های ما

مربوط به « نظر دیگران » است،

ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند

نظر دیگران به نخی بند است

و ما را برده‌ی آنان می‌کند؛

برده‌ی نظراتشان

و بدتر،

برده‌ی آنچه وانمود می‌‌کنند به نظرشان می‌‌رسد!

متن زیبا درباره گذر زمان

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تئاتر بچین
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن
برای گلدان اتاق خوابت گلهای خوشبو بگیر
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری
خلاصه که به خودت و به علایقت احترام بگذار
می‌دانی چیست رفیق؟
عشق زیباست
دوست باید باشد
اما حال زندگی وقتی خوب میشود که هوای خودت را داشته باشی

متن زیبا درباره گذشت زمان

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

قانونى داريم كه هميشه ثابت است

“ما به محيطمان عادت ميكنيم”

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

“تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی”

متن درباره ی گذر زمان

تخیل
آغاز خلقت است
ما چیزی را که دوست داریم در خیال می آوریم
بعد آنچه را که در خیال آورده ایم آرزو می کنیم
و در نهایت چیزی را که آرزویش را داریم خلق می کنیم
.
.
آرامش یعنی:
تجربه دیروز، استفاده امروز، امید به فردا
ولی ما با سه عبارت زندگی می کنیم
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس ازفردا
در حالیکه خدای مهربان گذشته را عفو، امروز را مدد و فردا را کفایت میکند

متن درباره گذشت زمان

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون

رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

لطفاً اُرجینال باشید و اصلِ اصل
با خودتان صادق باشید
جودی گارلند گفته است “همیشه بهترین ورژن خودتان باشید به جای اینکه ورژن دوم یک نفر دیگر باشید”
با این جمله زندگی کنید، جای تنها کسی که می‌توانید باشید، خودتان هستید.
وَ لطفاً از خودتان بپرسید :
اگر آنچه که هستید را دوست ندارید، چرا بقیه باید دوستتان داشته باشند؟
اين اصالت و «خود بودن» باعث می شود علاوه بر داشتن حال خوب، موثر و محبوب باشيد.

متن درباره گذشت زمان

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد

 «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن درباره گذشت سریع زمان

هفت نکته مهم برای رسیدن به آرامش :
۱- با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند
۲- آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد
۳- گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است، به زمان کمی‌ فرصت دهید
۴- کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست بلکه خودتان مسئولید
۵- زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید، ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها چگونه است
۶- زیاد فکر نکنید، اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم
۷- لبخند بزنید، شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید

متن زیبا درباره گذر زمان

هیچوقت
یکی رابا همه ی ي ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی تان را مصرف کنید
بله درست متوجه شدید
ما همه مصرف کننده ايم، پس زندگیتان را مصرف کنید
شما یک شیشه عطر را تا آخرین قطره مصرف می کنید. چرا؟ چون ارزشمند است.
زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنید زندگیتان را تا جای ممکن مصرف کنید.
فرصت زندگي، مصرف زندگي
هیچ فرصتی از زندگی را برای زندگی کردن از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه!
منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنید.
از زندگی تان زباله درنیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید.
تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
“کارل راجرز”

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هیچ دقت کرده اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ، ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت است بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن زیبا درباره گذشت زمان

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اگر جای دانه هایت را که روزی

کاشته ای فراموش کردی

باران روزی به تو خواهد گفت کجا

کاشته ای …

“پس نیکی را بکار،

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر کسی… “

تو نمی دانی کی و کجا آن را

خواهی یافت!!

که کار نیک هر جا که کاشته شود

به بار می نشیند …

اثر زیبا باقی می ماند،

حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر

حضور نداشته باشد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گاهی انتخاب سخت میشه، موندن تو دنیای آشنای قدیمی، اما بدون رشد

یا دل کندن و رفتن به اوج خود

تصمیم سخت و سرنوشت سازیه، شاید هممون تجربه کردیم، دل کندن از گذشته، از یه انتخاب…

رفتن یا هزارتا تصمیم دیگه!…

در کل خارج شدن از نقطه ی امن زندگی کمی سخته

اما معمولأ موفقیت یعنی خارج شدن از نقطه امن و دل به دریا زدن

شعر درباره گذشت زمان

هر روز ۳ اتفاق خوشایند حتی کوچک را بنویسید و ۳ دقیقه شکرگزاری کنید
این کار را برای ۲۱ روز ادامه دهید
این کار مغز را عادت میدهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند و باعث خوشحالی شما شود
.
.
گرانقیمت‌ترین رایگانِ دنیا وقت است
وقت طلا نیست
وقت زندگی است و هیچ چیز با ارزش‌تر از زندگی نیست
قدر لحظه‌ها را بدانیم که عمر و زندگی، المثنی ندارد

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اين “ديگران ” كه اينقدر از قضاوت و داوری منفی شان می ترسيم چه كساني هستند؟

آيا مطمئن هستيم كه از سلامت روان برخوردارند؟

آيا حتم داريم كه درگير حسادت منفی ناشی از كمبودهای خودشان نيستند؟

آیا عاقلانه هست كه بخواهيم همه ، ما را تاييد كنند در شرايطی كه آدمها متفاوت فكر ، عمل و احساس مي كنند ؟

مطمئن باشيم كه اگر بخواهيم همه ما را تاييد و تحسين كنند تبديل به عروسكی می شويم كه هر دم بايد به سازی برقصد.

از قديم گفته اند كه در دروازه را ميشه بست ولي دهان مردم را نه!

پس فارغ از قضاوت ديگران، خود خود خودمان باشيم

با خود تكرار كنيم:

“لازم نيست همه من را تاييد كنند تا ارزشمند باشم “

متن درباره گذشت زمان

شعر درباره گذشت زمان

از هرکی می پرسی دلش میخواد بره یه جایی كه هیشكی رو نبینه و آرامشی عجیب داشته باشه.

نمیدونم كِی وقت كردیم اینهمه بیزار بشیم از هم….

متن کوتاه درباره گذشت زمان

برای “آدمها”
چه آنها که برایت “عزیزترند”
چه آنها که فقط “دوستند”
خاطره های “خوب” بساز
آنقدر برایشان “خوب” باش که اگر روزی هرچه بود “گذاشتی” و “رفتی”
در “کنج قلبشان” جایی برایت باشد
تا هر از گاهی بگویند: “کاش بود”
هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند “باشی”
هر از گاهی “دلتنگ” بودنت شوند
می دانم “سخت” است ولی تو “خوب باش”

متن درباره ی گذر زمان

خدایا!

آدم‌های خوب سر راهمان بگذار

حس بسیار خوبیست هنگامی که

در لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی

بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود

کلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اش

آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی ات.

فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده که آن آدم را

یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای آن لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.

شاید یکی از دعاهای روزانه ام این باشد که:

خدایا من را نیز واسطه ی خوب شدن حال دیگران قرار بده .

آمین

متن زیبا درباره گذشت زمان

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌هاي‌ ما

مربوط بـه « نظر دیگران » اسـت،

ما باید این خار را ازبدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم اسـت کـه هر لحظه می تواند تغییر کند

نظر دیگران بـه نخی بند اسـت

و ما را برده‌ي آنان می کند؛

برده‌ي نظراتشان

و بدتر،

برده‌ي آنچه وانمود می‌‌کنند بـه نظرشان می‌‌رسد!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

عاشق شده‌ام حال و هوایم خوبَست

درد است ولی درد برایم خوبست

ارامش من! با تو فقط حالم نه

خوابم،نفسم،لحنِ صدایم خوبست♥️

متن درباره گذشت زمان

متن زیبا درباره گذر زمان

سنگريزه ريز است و ناچيز اما اگر در جوراب يا کفش باشد، ما را از راه رفتن باز ميدارد
در زندگي هم بعضي مسائل ريز هستند و ناچيز اما مانع حرکت ما به سمت خوبي ها و آرامش ميشوند
کم احترامي يا نامهرباني به والدين
نگاه تحقيرآميز به فقرا
تکبر و فخرفروشي به مردم
منت گذاشتن هنگام کمک کردن
نپذيرفتن عذر خطاي دوستان
بخشي از سنگريزه هاي مسير تکامل ما هستند
آنها را به موقع کنار بگذاريم تا از زندگي لذت ببريم
.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر از چیزی نفرت دارید سعی کنید این نفرت را از بین ببرید.

تمرکز خود را بر روی کارها و چیزهایی قرار دهید که به شما احساس خوبی می دهند. نفرت در ذهن شما اثر منفی می گذارد و باعث می شود شما به سمت چیزهایی بروید که منفی هستند.

یک دفترچه بردارید و کارهایی را که دوست دارید، بنویسید. در پایان ایده هایی را بنویسید که به شما کمک می کند تأثیر این عوامل را در میان بگذارید و همچنین شما را به سمت کارهایی که دوست دارید سوق می دهند.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

شاید وجودم به کسی ارامش نده

اما همین که حرص خیلیا

درمیاد بهم انگیزه میده…

شعر درباره گذشت زمان

اجازه ندهید

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.

سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.

اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.

نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.

ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند.

:اجازه دهید

کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود

الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.

اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.

دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.

عشق تان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شوید.

و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید:
“راضی باش” به هرچی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو “قشنگ” کرد و اگه بد بود تو رو “ساخت”
“مدیون باش” به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین “حسارو” بهت میدن و بداش بهترین “درسارو”
“ممنون باش” از اونی که بهت یاد داد همه شبیه “حرفاشون” نیستن و همیشه همونجوری که می‌خوای “پیش نمیره”
.
.
ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

متن زیبا در مورد گذشت زمان

شعر درباره گذشت زمان

احساسات منفی هر چند کوچک در دراز مدت سیستم ایمنی بدنتان ضعیف میکنند احتمال بروز سرطان را افزایش؛بنابراين از حسادت،از خودخواهی های جزیی،اوقات تلخی ها، انتقاد و كنايه ها دوری کنید.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ، ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ آرامش ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
.
.
‍وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌های ما

مربوط به « نظر دیگران » است،

ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند

نظر دیگران به نخی بند است

و ما را برده‌ی آنان می‌کند؛

برده‌ی نظراتشان

و بدتر،

برده‌ی آنچه وانمود می‌‌کنند به نظرشان می‌‌رسد!

متن زیبا درباره گذشت زمان

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تئاتر بچین
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن
برای گلدان اتاق خوابت گلهای خوشبو بگیر
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری
خلاصه که به خودت و به علایقت احترام بگذار
می‌دانی چیست رفیق؟
عشق زیباست
دوست باید باشد
اما حال زندگی وقتی خوب میشود که هوای خودت را داشته باشی

متن درباره گذشت زمان

قانونى داريم كه هميشه ثابت است

“ما به محيطمان عادت ميكنيم”

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

“تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی”

متن درباره گذشت سریع زمان

شعر درباره گذشت زمان

تخیل
آغاز خلقت است
ما چیزی را که دوست داریم در خیال می آوریم
بعد آنچه را که در خیال آورده ایم آرزو می کنیم
و در نهایت چیزی را که آرزویش را داریم خلق می کنیم
.
.
آرامش یعنی:
تجربه دیروز، استفاده امروز، امید به فردا
ولی ما با سه عبارت زندگی می کنیم
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس ازفردا
در حالیکه خدای مهربان گذشته را عفو، امروز را مدد و فردا را کفایت میکند

متن درباره ی گذر زمان

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون

رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن درباره گذشت سریع زمان

لطفاً اُرجینال باشید و اصلِ اصل
با خودتان صادق باشید
جودی گارلند گفته است “همیشه بهترین ورژن خودتان باشید به جای اینکه ورژن دوم یک نفر دیگر باشید”
با این جمله زندگی کنید، جای تنها کسی که می‌توانید باشید، خودتان هستید.
وَ لطفاً از خودتان بپرسید :
اگر آنچه که هستید را دوست ندارید، چرا بقیه باید دوستتان داشته باشند؟
اين اصالت و «خود بودن» باعث می شود علاوه بر داشتن حال خوب، موثر و محبوب باشيد.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد

 «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

شعر درباره گذشت زمان

هفت نکته مهم برای رسیدن به آرامش :
۱- با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند
۲- آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد
۳- گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است، به زمان کمی‌ فرصت دهید
۴- کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست بلکه خودتان مسئولید
۵- زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید، ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها چگونه است
۶- زیاد فکر نکنید، اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم
۷- لبخند بزنید، شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید

متن کوتاه درباره گذشت زمان

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هیچوقت
یکی رابا همه ی ي ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمانی که از دست فرد دیگری ناراحت هستید، شما توسط یک پیوند عاطفی که قوی‌تر از فولاد است، به آن فرد یا شرایط مرتبط می‌شوید. .گذشت و بخشش تنها راه برای از بین بردن این پیوند و رهایی یافتن است. (کاترین پاندر)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گذشت و بخشش، گذشته را تغییر نمی‌دهد اما موجب بهبود آینده می‌شود. (پل بوس)

متن زیبا درباره گذشت زمان

عمل بخشش در ذهن ما انجام می‌شود. این کار در واقع هیچ ارتباطی با طرف دیگر ندارد. (لوییز هی)

متن زیبا درباره گذر زمان

همیشه دشمنانتان را ببخشید. هیچ چیزی مانند گذشت و بخشش موجب آزار و اذیت آن‌ها نمی‌شود. (اسکار وایلد)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن زیبا درباره گذشت زمان

به ما گفته شده است که می‌بایست دشمنانمان را ببخشیم. اما به ما گفته نشده است که باید دوستانمان را نیز ببخشیم. (سر فرانسیس باکون)

متن زیبا درباره گذشت زمان

اکثر ما می‌توانیم ببخشیم و فراموش کنیم. اما نمی‌خواهیم که طرف مقابل فراموش کند که ما او را بخشیده‌ایم. (ایورن بال)

متن زیبا درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش، بزرگ‌ترین و زیباترین شکل از عشق است. در عوض، شما به آرامش و خوشبختی وصف‌ناپذیری دست خواهید یافت. (رابرت مولر)

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گذشت نکردن مانند خوردن مرگ موش و انتظار برای مردن موش است. (آن لموت)

متن زیبا درباره گذر زمان

پیش از آن که بتوانیم یکدیگر را ببخشیم، باید همدیگر را درک کنیم. (اما گلدمن)

متن زیبا در مورد گذشت زمان

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

همدیگر را ببخشید تا بتوانید در صلح و آرامش زندگی کنید. (لئو نیکلایویچ تولستوی)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گذشت و بخشش واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که بتوانید بگویید، «ممنون بابت آن تجربه». (اپرا وینفری)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمانی که زنی همسرش را می‌بخشد، دیگر نباید گناهش را یادآوری کند. (مارلین دیتریش)

متن زیبا درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش، نشانه‌ی این است که فردی که با شما بد رفتار کرده است، بیشتر از کار اشتباهی که انجام داده است، برای شما اهمیت دارد. (بن گرین هالگ)

متن زیبا درباره گذشت زمان

در طول زندگی، دیگران موجب عصبانیت، ناراحتی و پریشانی شما می‌شوند. کار اشتباه آن‌ها را به خدا واگذار کنید زیرا نفرت موجب نابودی خود شما نیز می‌شود. (ویل اسمیت)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن زیبا درباره گذر زمان

انسان احمق نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند. انسان ساده‌لوح می‌بخشد و فراموش می‌کند. انسان عاقل می‌بخشد اما فراموش نمی‌کند. (توماس زاس)

متن درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش به معنی تایید اتفاقی که افتاده است، نمی‌باشد بلکه انتخاب پشت سر گذاشتن آن اتفاق است. (رابین شارما)

شعر درباره گذشت زمان

در صورتی که نمی‌توانید هم ببخشید و هم فراموش کنید، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. (رابرت براولت)

شعر درباره گذشت زمان

کسی باشید که پرورش می‌دهید و می‌سازد. کسی باشید که فهم و شعور و قلب بخشنده‌ای دارد که بهترین خصوصیات دیگران را می‌بیند. انسان‌ها را بهتر از زمانی که با آن‌ها آشنا شدید، ترک کنید. (ماروین جی اشتون)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

این که با شما رفتاری بدی شود، هیچ اهمیتی نخواهد داشت مگر آنکه همیشه این موضوع را به خاطر آورید. (کنفوسیوس)

شعر درباره گذشت زمان

متن زیبا درباره گذشت زمان

کینه مانند سم است. شما امیدوار هستید که باعث مرگ دشمنانتان شود. (نلسون ماندلا)

شعر درباره گذشت زمان

افراد ضعیف هیچ‌گاه قادر به بخشش نیستند. گذشت و بخشش نشانه‌ی قدرت است. (مهاتما گاندی)

متن درباره ی گذر زمان

زندگی بدون بخشش مانند یک چرخه‌ی بی‌پایان کینه و تلافی است. (روبرتو آساگیولی)

متن درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش، شیرین‌ترین انتقام است. (ایزاک فریدمن)

متن درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش واقعی، عملی پس از واقعیت نیست بلکه نگرشی است که با آن هر لحظه را پشت سر می‌گذارید. (دیوید ریج)

متن کوتاه درباره گذشت زمان

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بخشش، هدیه‌ای است که به خود می‌دهید. (تونی رابینز)

متن زیبا درباره گذر زمان

بخشش و گذشت مانند ایمان می‌ماند. شما باید به احیای آن ادامه دهید. (ماسون کولی)

متن زیبا درباره گذر زمان

گذشت و بخشش، کلید عمل و آزادی است. (هانا آرنت)

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بخشش، بوی خوشی است که گل بنفشه بر روی پاشنه‌ای که آن را له کرده است، می‌افشاند. (مارک تواین)

متن درباره گذشت زمان

نکته خارق‌العاده این است که ما همسایه‌مان را مانند خودمان دوست داریم. هر کاری که با دیگران انجام می‌دهیم، در واقع با خود انجام می‌دهیم. زمانی از دیگران متنفر هستیم که از خود نفرت داشته باشیم. زمانی دیگران را تحمل می‌کنیم که بتوانیم خود را تحمل کنیم. زمانی دیگران را می‌بخشیم که بتوانیم خود را ببخشیم. زمانی فدا کردن دیگران امکان‌پذیر است که بتوانیم خود را فدا کنیم. (اریک هافر)

متن زیبا درباره گذر زمان

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

عمل بخشش، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کمک ما به التیام جهان به شمار می‌رود. (ماریانا ویلیامسون)

متن درباره گذشت سریع زمان

من همیشه متوجه شده‌ام که بخشش، ثمره‌های بیشتری نسبت به عدالت سختگیرانه دارد. (آبراهام لینکلن)

شعر درباره گذشت زمان

یک دوستی از هم گسیخته که با بخشش بهبود پیدا کرده باشد، می‌تواند قوی‌تر از قبل شود. (استفان ریچاردز)

متن درباره ی گذر زمان

خشم و عصبانیت، شما را کوچک‌تر می‌کند در حالی که گذشت و بخشش، شما باعث می‌شود تا بهتر از قبل شوید. (چارلی کارتر اسکات)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بخشش مانند آزاد کردن یک زندانی و کشف این موضوع است که آن زندانی خودتان بوده‌اید. (لوئیس سمدس)

متن درباره گذشت زمان

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

انسان جایزالخطا است که باید ببخشد. (الکساندر پاپ)

متن درباره ی گذر زمان

بخشش، مسخره است. قلب را گرم و عذاب را خنک می‌کند. (ویلیام آرتور وارد)

متن درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش، یک عمل وابسته به موقعیت نیست. آن یک نگرش دائمی است. (مارتین لوتر کینگ جونیور)

متن زیبا درباره گذشت زمان

همانطور که از دروازه‌ای که به سمت آزادی باز می‌شد، قدم برمی‌داشتم، می‌دانستم که اگر بداخلاقی و نفرت را کنار نگذارم، همچنان زندانی خواهم بود. (نلسون ماندلا)

شعر درباره گذشت زمان

رها کردن به معنی اهمیت ندادن به آن فرد نیست. آن تنها متوجه شدن این موضوع است که شما تنها بر روی خود کنترل دارید. (دبورا ربر)

متن درباره گذشت زمان

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تا زمانی که دیگران را نبخشید، آن فرد تمام ذهن شما را به خود مشغول خواهد کرد. (ایزابل هالند)

متن درباره گذشت سریع زمان

چرا انسان‌ها به روابط ناخوشایند ادامه می‌دهند؛ چرا تمایلی به یافتن راه‌حل یا پایان دادن به رابطه ندارند؟ این بدان دلیل است که می‌دانند تغییر به ناشناخته‌ها ختم می‌شود. و اکثر انسان‌ها معتقدند که ناشناخته‌ها دردناک‌تر از تجربه‌ی زمان حال هستند. (آنتونی رابینز)

متن درباره گذشت سریع زمان

خنده به ما فاصله‌ای که بدان نیاز داریم را می‌دهد. خنده باعث می‌شود که کنار بکشیم، با مشکل مواجه شویم و سپس آن را پشت سر بگذاریم. (باب نیوهارت)

متن درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش به معنی دادن و در نتیجه، دریافت کردن در زندگی است. (جورج مک دونالد)

متن کوتاه درباره گذشت زمان

در مورد اتفاق اشتباهی که رخ داده است، پیوسته حرف نزنید. به جای آن، بر آینده تمرکز کنید. انرژی خود را صرف پیدا کردن یک راه‌حل در کنار هم بکنید. (دنیس ویتلی)

متن کوتاه درباره گذشت زمان

متن زیبا درباره گذشت زمان

شما برای رها کردن چیزی نیاز به قدرت ندارید. تنها چیزی ک بدان نیاز دارید، درک و فهم است. (گای فینلی)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمانی که به عقب برمی‌گردیم و تمام مشکلاتی که داشته‌ایم را به یاد می‌آوریم، در زندگی با شک و تردید روبرو می‌شویم. آرامش و ثبات ذهنی با زندگی کردن در لحظه حاصل می‌شود. (پام وی ردولت)

متن درباره گذشت سریع زمان

دست از تظاهر به این که زندگی مانند تمرین است، بردارید. طوری زندگی کنید که انگار آخرین روز از عمر شماست. گذشته‌ها گذشته است. آینده هیچ تضمینی ندارد. (وین دایر)

متن زیبا درباره گذشت زمان

خود را رها کنید. چرا به درد و رنج چسبیده‌اید؟ هیچ کاری در مورد اشتباهات گذشته از دست شما برنمی‌آید. قضاوت دست شما نیست. چرا بر روی چیزی که شما را از امید و عشق دور می‌کند، تمرکز کرده‌اید؟ (لئو بوسکالیا)

متن کوتاه درباره گذشت زمان

ما باید زندگی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم را رها کنیم تا بتوانیم زندگی که منتظرمان است را داشته باشیم. (ژوزف کمپل)

متن درباره گذشت زمان

متن درباره گذشت سریع زمان

دیگران را ببخشید نه تنها به این دلیل که آن‌ها شایسته‌ی بخشش هستند بلکه چون شما شایسته‌ی صلح و آرامش می‌باشید. (جاناتان هوئی)

متن درباره گذشت زمان

شما می‌توانید گذشته را محکم در آغوش بگیرید به طوری که دیگر جایی برای پذیرفتن زمان حال با آغوش باز وجود نخواهد داشت. (جان گلیدول) 

متن درباره گذشت سریع زمان

زمانی که از دست فرد دیگری ناراحت هستید، شما توسط یک پیوند عاطفی که قوی‌تر از فولاد است، به آن فرد یا شرایط مرتبط می‌شوید. .گذشت و بخشش تنها راه برای از بین بردن این پیوند و رهایی یافتن است. (کاترین پاندر)

متن درباره ی گذر زمان

گذشت و بخشش، گذشته را تغییر نمی‌دهد اما موجب بهبود آینده می‌شود. (پل بوس)

متن درباره گذشت زمان

عمل بخشش در ذهن ما انجام می‌شود. این کار در واقع هیچ ارتباطی با طرف دیگر ندارد. (لوییز هی)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

همیشه دشمنانتان را ببخشید. هیچ چیزی مانند گذشت و بخشش موجب آزار و اذیت آن‌ها نمی‌شود. (اسکار وایلد)

متن کوتاه درباره گذشت زمان

به ما گفته شده است که می‌بایست دشمنانمان را ببخشیم. اما به ما گفته نشده است که باید دوستانمان را نیز ببخشیم. (سر فرانسیس باکون)

متن زیبا درباره گذشت زمان

اکثر ما می‌توانیم ببخشیم و فراموش کنیم. اما نمی‌خواهیم که طرف مقابل فراموش کند که ما او را بخشیده‌ایم. (ایورن بال)

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گذشت و بخشش، بزرگ‌ترین و زیباترین شکل از عشق است. در عوض، شما به آرامش و خوشبختی وصف‌ناپذیری دست خواهید یافت. (رابرت مولر)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گذشت نکردن مانند خوردن مرگ موش و انتظار برای مردن موش است. (آن لموت)

متن زیبا درباره گذر زمان

پیش از آن که بتوانیم یکدیگر را ببخشیم، باید همدیگر را درک کنیم. (اما گلدمن)

متن زیبا درباره گذشت زمان

همدیگر را ببخشید تا بتوانید در صلح و آرامش زندگی کنید. (لئو نیکلایویچ تولستوی)

متن زیبا درباره گذر زمان

گذشت و بخشش واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که بتوانید بگویید، «ممنون بابت آن تجربه». (اپرا وینفری)

متن درباره گذشت سریع زمان

زمانی که زنی همسرش را می‌بخشد، دیگر نباید گناهش را یادآوری کند. (مارلین دیتریش)

شعر درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش، نشانه‌ی این است که فردی که با شما بد رفتار کرده است، بیشتر از کار اشتباهی که انجام داده است، برای شما اهمیت دارد. (بن گرین هالگ)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

در طول زندگی، دیگران موجب عصبانیت، ناراحتی و پریشانی شما می‌شوند. کار اشتباه آن‌ها را به خدا واگذار کنید زیرا نفرت موجب نابودی خود شما نیز می‌شود. (ویل اسمیت)

متن درباره ی گذر زمان

انسان احمق نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند. انسان ساده‌لوح می‌بخشد و فراموش می‌کند. انسان عاقل می‌بخشد اما فراموش نمی‌کند. (توماس زاس)

متن زیبا درباره گذر زمان

گذشت و بخشش به معنی تایید اتفاقی که افتاده است، نمی‌باشد بلکه انتخاب پشت سر گذاشتن آن اتفاق است. (رابین شارما)

متن زیبا درباره گذشت زمان

در صورتی که نمی‌توانید هم ببخشید و هم فراموش کنید، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. (رابرت براولت)

متن درباره گذشت زمان

کسی باشید که پرورش می‌دهید و می‌سازد. کسی باشید که فهم و شعور و قلب بخشنده‌ای دارد که بهترین خصوصیات دیگران را می‌بیند. انسان‌ها را بهتر از زمانی که با آن‌ها آشنا شدید، ترک کنید. (ماروین جی اشتون)

متن زیبا درباره گذر زمان

این که با شما رفتاری بدی شود، هیچ اهمیتی نخواهد داشت مگر آنکه همیشه این موضوع را به خاطر آورید. (کنفوسیوس)

متن کوتاه درباره گذشت زمان

کینه مانند سم است. شما امیدوار هستید که باعث مرگ دشمنانتان شود. (نلسون ماندلا)

شعر درباره گذشت زمان

افراد ضعیف هیچ‌گاه قادر به بخشش نیستند. گذشت و بخشش نشانه‌ی قدرت است. (مهاتما گاندی)

شعر درباره گذشت زمان

زندگی بدون بخشش مانند یک چرخه‌ی بی‌پایان کینه و تلافی است. (روبرتو آساگیولی)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گذشت و بخشش، شیرین‌ترین انتقام است. (ایزاک فریدمن)

شعر درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش واقعی، عملی پس از واقعیت نیست بلکه نگرشی است که با آن هر لحظه را پشت سر می‌گذارید. (دیوید ریج)

متن زیبا درباره گذر زمان

بخشش، هدیه‌ای است که به خود می‌دهید. (تونی رابینز)

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بخشش و گذشت مانند ایمان می‌ماند. شما باید به احیای آن ادامه دهید. (ماسون کولی)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گذشت و بخشش، کلید عمل و آزادی است. (هانا آرنت)

متن درباره گذشت زمان

بخشش، بوی خوشی است که گل بنفشه بر روی پاشنه‌ای که آن را له کرده است، می‌افشاند. (مارک تواین)

متن درباره ی گذر زمان

نکته خارق‌العاده این است که ما همسایه‌مان را مانند خودمان دوست داریم. هر کاری که با دیگران انجام می‌دهیم، در واقع با خود انجام می‌دهیم. زمانی از دیگران متنفر هستیم که از خود نفرت داشته باشیم. زمانی دیگران را تحمل می‌کنیم که بتوانیم خود را تحمل کنیم. زمانی دیگران را می‌بخشیم که بتوانیم خود را ببخشیم. زمانی فدا کردن دیگران امکان‌پذیر است که بتوانیم خود را فدا کنیم. (اریک هافر)

متن زیبا درباره گذشت زمان

عمل بخشش، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کمک ما به التیام جهان به شمار می‌رود. (ماریانا ویلیامسون)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

من همیشه متوجه شده‌ام که بخشش، ثمره‌های بیشتری نسبت به عدالت سختگیرانه دارد. (آبراهام لینکلن)

متن زیبا درباره گذشت زمان

یک دوستی از هم گسیخته که با بخشش بهبود پیدا کرده باشد، می‌تواند قوی‌تر از قبل شود. (استفان ریچاردز)

متن درباره گذشت زمان

خشم و عصبانیت، شما را کوچک‌تر می‌کند در حالی که گذشت و بخشش، شما باعث می‌شود تا بهتر از قبل شوید. (چارلی کارتر اسکات)

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخشش مانند آزاد کردن یک زندانی و کشف این موضوع است که آن زندانی خودتان بوده‌اید. (لوئیس سمدس)

شعر درباره گذشت زمان

انسان جایزالخطا است که باید ببخشد. (الکساندر پاپ)

متن درباره ی گذر زمان

بخشش، مسخره است. قلب را گرم و عذاب را خنک می‌کند. (ویلیام آرتور وارد)

متن زیبا درباره گذشت زمان

گذشت و بخشش، یک عمل وابسته به موقعیت نیست. آن یک نگرش دائمی است. (مارتین لوتر کینگ جونیور)

متن درباره ی گذر زمان

همانطور که از دروازه‌ای که به سمت آزادی باز می‌شد، قدم برمی‌داشتم، می‌دانستم که اگر بداخلاقی و نفرت را کنار نگذارم، همچنان زندانی خواهم بود. (نلسون ماندلا)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

رها کردن به معنی اهمیت ندادن به آن فرد نیست. آن تنها متوجه شدن این موضوع است که شما تنها بر روی خود کنترل دارید. (دبورا ربر)

متن زیبا درباره گذشت زمان

تا زمانی که دیگران را نبخشید، آن فرد تمام ذهن شما را به خود مشغول خواهد کرد. (ایزابل هالند)

متن درباره گذشت زمان

چرا انسان‌ها به روابط ناخوشایند ادامه می‌دهند؛ چرا تمایلی به یافتن راه‌حل یا پایان دادن به رابطه ندارند؟ این بدان دلیل است که می‌دانند تغییر به ناشناخته‌ها ختم می‌شود. و اکثر انسان‌ها معتقدند که ناشناخته‌ها دردناک‌تر از تجربه‌ی زمان حال هستند. (آنتونی رابینز)

متن زیبا درباره گذشت زمان

خنده به ما فاصله‌ای که بدان نیاز داریم را می‌دهد. خنده باعث می‌شود که کنار بکشیم، با مشکل مواجه شویم و سپس آن را پشت سر بگذاریم. (باب نیوهارت)

متن زیبا درباره گذر زمان

گذشت و بخشش به معنی دادن و در نتیجه، دریافت کردن در زندگی است. (جورج مک دونالد)

متن درباره گذشت زمان

در مورد اتفاق اشتباهی که رخ داده است، پیوسته حرف نزنید. به جای آن، بر آینده تمرکز کنید. انرژی خود را صرف پیدا کردن یک راه‌حل در کنار هم بکنید. (دنیس ویتلی)

متن زیبا درباره گذشت زمان

شما برای رها کردن چیزی نیاز به قدرت ندارید. تنها چیزی ک بدان نیاز دارید، درک و فهم است. (گای فینلی)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمانی که به عقب برمی‌گردیم و تمام مشکلاتی که داشته‌ایم را به یاد می‌آوریم، در زندگی با شک و تردید روبرو می‌شویم. آرامش و ثبات ذهنی با زندگی کردن در لحظه حاصل می‌شود. (پام وی ردولت)

متن زیبا درباره گذشت زمان

دست از تظاهر به این که زندگی مانند تمرین است، بردارید. طوری زندگی کنید که انگار آخرین روز از عمر شماست. گذشته‌ها گذشته است. آینده هیچ تضمینی ندارد. (وین دایر)

متن زیبا درباره گذشت زمان

خود را رها کنید. چرا به درد و رنج چسبیده‌اید؟ هیچ کاری در مورد اشتباهات گذشته از دست شما برنمی‌آید. قضاوت دست شما نیست. چرا بر روی چیزی که شما را از امید و عشق دور می‌کند، تمرکز کرده‌اید؟ (لئو بوسکالیا)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ما باید زندگی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم را رها کنیم تا بتوانیم زندگی که منتظرمان است را داشته باشیم. (ژوزف کمپل)

شعر درباره گذشت زمان

دیگران را ببخشید نه تنها به این دلیل که آن‌ها شایسته‌ی بخشش هستند بلکه چون شما شایسته‌ی صلح و آرامش می‌باشید. (جاناتان هوئی)

شعر درباره گذشت زمان

شما می‌توانید گذشته را محکم در آغوش بگیرید به طوری که دیگر جایی برای پذیرفتن زمان حال با آغوش باز وجود نخواهد داشت. (جان گلیدول) 

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

در آخرین روزهای اسفند ماه

امیدوارم که به یکسال گذشته تان نگاه کنید و با خود بگوئید خدایا شکرت، که حتی اگر شگفت انگیز نگذشت اما، بخیر گذشت.

متن درباره ی گذر زمان

اسفند در حال اتمام است

وقت کوچ کردن به فروردین

وقت بخشیدن و صاف کردن دل

پس ببخش اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم

ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریا به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.

از خداوند چیزی را برایتان میخواهم که جز در خاطر خدا در باور هیچکس نمی گنجد

روزهای آخر سالتون پر از رنگ خدا

سال خوبی داشته باشید

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

روزهای آخر سال است و من گم شده ام از همین امروز صبح. دقیقاً از همان لحظه ای که مادر برای خانه تکانی عید، گلدان روی میزم را جابجا کرد
و شال گردن رنگی محبوبم را همراه تمام لباس های زمستانی به صندوقچه ی چوبی سپرد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

آخرین روزهای سال در گذر است

ای کاش

هرچه دوری و بی قراری ست به آخر برسد

و سال جدید را با عشق و امید نفس بکشیم

و هر ثانیه اش پر باشد از شادمانی..

متن درباره گذشت سریع زمان

اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن. بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه

بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم. به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر

می تواند به زندگی معنا بخشد.

به قول سهراب:

زندگی شاید آن لبخندی است

که دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات است

میان دو سکوت

زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

چند روز ﺩﯾﮕﺮ
اﻣﺮﻭﺯ میشود پاﺭﺳﺎﻝ

ﮐﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩ
و کمی ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
و ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ چشم داریم به فردا

ﺍﻓﺴﻮﺱ به فکر پاییز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ فدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ عید ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ

با اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺗﺎ موی بیشتر سفید شده…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

باید بزنی سر شانه خودت،

که این همه فکر و خیال و

دوندگی را رها کن!

بیا برویم نفس بکشیم؛

بوی بهار می آید.

هرچند که هیچ کس هم نمی داند

به این روزها که می رسیم،

چرا کارها بیشتر می شود

و استرس سرازیر.

ولی باید بزنی سر شانه خودت،

که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.

بیا برویم کمی نفس بکشیم!

می دانی!

اصلا همه مزه بهار

به روزهای قبل از آمدنش است.

به بویش،

به آفتابش که هنوز رمق ندارد.

خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.

آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..

همه چیز را کنار بگذار؛

بیا برویم کمی نفس بکشیم؛

بوی بهار می آید!

شعر درباره گذشت زمان

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..

که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !

اصلا از همون شروعش قشنگه

حس بوی بهار از پشت پنجره

و آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونه

شور ِ قشنگ چهارشنبه سوری

اسفند یعني یک سال دیگه

یعنی یه شانس دیگه

بهترین ماه سال

متن درباره گذشت سریع زمان

اسفند را نباید دوید

اسفند را باید با کفش‌های کتانی، قدم زد!

پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم …….

چه خاطراتی که زنده نمی شوند…….

چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند…….

و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد…….

چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود…….

چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست و

چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد……

چه آدم ها که دلم را گرم کردند و

چه آدم ها که دلم را شکستند……

چه چیزها كه فکرش را هم نمیکردم و شد …

و چه چیزها كه فکرم را پرکرد و نشد…….

چه آدم ها که

شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان…….

و چه…….!

و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود…….

کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا……

آرامشی که هیچگاه تمام نشود……

و دوست خوب من…

من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،

بخند كه بهاری که در راه است…

با شكوفه لبخند تو زییاتر خواهد بود

آرزو دارم …

هر طپش قلبتان

آمیخته با آمین های خدا

برای آرزوهای قشنگتان باشد

شعر درباره گذشت زمان

این روزها رنگ و بوی تمام شهر می گوید بهار آمده و سال ، نو شده

اما برای من بهار ، نه پشت پنجره و در کوه و دشت ، که کنار همین شمعدانی های معطر منتظر نشسته است

از معجزه ی عشق بی خبر بودند آنها که گفته اند : ((با یک گل بهار نمی شود))

نمیدانی چطور دل و دیده ام می گردد دنبال نرگس نگاه او که این شب ها به نامش آراسته است

چطور سرنوشت شب و روزم را خواهد ساخت آفتابگردان رویش!

چطور روز و ماه و سالم را به بهترین حال تحویل می کند شکوفه ی مهربانی اش!

اصلا گلستان حضورش به کنار، این شب ها فقط شمع روشن کن و به اشک هایت فرصت شکفتن بده.

متن درباره گذشت زمان

اسفند که عاشق شوی

سال را با بوسه تحویل می کنی

حتی اگر سال نو

نیمه شب از راه برسد

شاید تلفنت

عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند

کسی با یک سلام

قبل از سپیده سال بعد

دیوانه ات کند….

اسفند که عاشق شوی

تمام دروغ ها را باور می کنی و دلت غنج می رود …

می دانم در روزهای آخر سال

دسته کلیدت را گم می کنی

گوشی ات را جا می گذاری

و احساس می کنی که کسی با لحن عاشقانه من

صدایت می زند

تو عاشقم بودی

در اسفندی که هرگز از تقویمت پاک نمی شود

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تو این روزهای آخر سال، کافیه یکم فکر کنیم!

حتما کسی هست که جاش خالیه و دلتنگشیم

حتما کسی هست که ازش دلخوریم یا برعکس…

بزرگ باشیم، گوشی و برداریم زنگ بزنیم بهش و راحت خودمون و پرت کنیم تو سال جدید، انگار نه انگار!

میدونم خیلی هامون برای ترک کردنامون دلیل داریم، اون یه چیز دیگش، من حرفم از دست دادن هاست…

راحت از دست ندیم، شاید اونی که به دلیلی از ما چند وقته دلخوره اونیه که تا هست برامون هست، شمارش رو بگیر، بست بشین دم خونش!

بذار آدما هر جور دوست دارن فکر کنن، تو خودت و راحت کن و دلت و…

آدمها همیشه حرف برای گفتن دارن، بیا ما زندگی کنیم، یه سری ها زندگیه مارو حرف بزنن، مهم نیست.

متن درباره گذشت سریع زمان

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم

اما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم

سرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن

از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!

اسفند را باید نشست

باید خستگی در کرد

باید چای نوشید…

متن درباره گذشت سریع زمان

آخرای ساله
امسالم گذشت
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ «تولد»
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ «مرگ»
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ
ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

متن زیبا درباره گذشت زمان

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم ، به خانه ی دل که رسیدم محبتت را برداشتم ، نه غباری داشت و نه کهنه شده بود ، مهرت جای جای دلم خواهد ماند

متن درباره گذشت سریع زمان

اسفند رو به پایانه…

کاش ارمغان روزهای گذشته

آرامشے باشد از جنس خدا

عید واقعی از آن کسیست

که پایان سالش را جشن بگیرد

نه آغاز سالی که از آن بےخبر است…

آخر سالتون قشنگ

متن زیبا درباره گذر زمان

خدايا در این روزهای پایانی سال، ممنون براى تمام خنده هاى امسالم

خدايا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم…

خدايا ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم…

خدايا ممنون از اينکه يادم دادى خودم باشم…

بيشتر از هميشه…

و خدايا سوگند به تمام شکوفه هاى اين بهار…

آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل…

گريه هايی از سر شوق…

آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايى

بينايى و مَنِشى به وُسعت هردو جهان…

و خلوت هايى که با قشنگترین ها پر بشه…

و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛…

عمري است گرفته اي، رهايش مکن!…

خدايا من قدرت ان را ندارم تا قلب انها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛

از تو مي خواهم دراين روزهای پايانی سال،…

مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی…

آمين تقديم به عزیزانم

شعر درباره گذشت زمان

زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین مشغول وداع و خداحافظی است

.گویی می خواهد به همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها سردرگمیم،

یادآوری کند که من زمستان بودمو در میان شما ـ نه چندان پرقدرت- مدّتی را زیستم و اکنون با شما وداع می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با سردی ها ، بی مهری ها ، کینه ها و دلخوری ها فرا رسیده است ؛

تا به یادتان آورم در میان تمام شلوغی ها برای خودتان ، دلپاکتان و روح خسته تان هم وقت بگذارید و گهگاهی لباس دلتان را عوض کنید و با مهر به دیوارهایش رنگ عشق بپاشید.

راستی چه میشود اگر گاهی خودمان را به صرف یک فنجان چای گرم دعوت کنیم تا در یک میهمانی خودمانی و دو نفره( هم نشینی روح و جسم) تمام خوبی ها را به نفسمان یاد آور شویم تا رنگ نبازند نیکی ها و جایشان را به دلخوری ها و سردی ها ندهند.

کاش امسال خانه دلمان را محکم تر از خانه های زمینی مان بتکانیم تا دیگر هیچ اندوهی،

هیچ کینه ای، هیچ بدی و غباری رویش نمانَد.باشد که سال نو را با “حالی نو” تحویل کنیم .کاش یادمان نرود، دل هایمان هم کثیف میشود گهگاهی…

شعر درباره گذشت زمان

به دلتان چوب بزنید که ببینید

از کجایش خاک بلند میشود!

واژگونش کنید تا ببینید

چطور می افتند آن دسته از

بی ثبات هایی که جا خوش کردند

بشوییدش که ببینید

چقدْر سیاهی روان میشود،

ادم هایش را جابجا کنید تا ببینید

زیر سرشان چه پنهان شده

خالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ای

را که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردند

شما در خانه تانُ

قلبتان در شما زندگی میکند!

باور کنید تکاندن دلهایتان

واجب از از خانه هایتان است.

“اسفند را دلتکانی کنید”

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

در آخرین روزهای سال از یاد نبریم که:

هیچ انسانی آنقدر ثروتمند نیست که به شوق مهربانی دیگران دلش نلرزد و هیچ کس آنقدری فقیر نیست که نتواند نگاهی مهربان را به دیگران هدیه دهد.

پس بیا مهربان باشیم. مثل دست های آب. مثل سکوت آسمان. اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن.

بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم.

به قول سهراب: زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر می تواند به زندگی معنا بخشد.

آخر سالتان مبارک…

متن درباره ی گذر زمان

آرزو دارم بهاران مال تو

شاخه های یاس خندان مال تو

ساده بودن های باران مال تو

آن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

در آخرین روزهای اسفند ماه

امیدوارم که به یکسال گذشته تان نگاه کنید و با خود بگوئید خدایا شکرت، که حتی اگر شگفت انگیز نگذشت اما، بخیر گذشت.

متن درباره گذشت زمان

اسفند در حال اتمام است

وقت کوچ کردن به فروردین

وقت بخشیدن و صاف کردن دل

پس ببخش اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم

ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریا به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.

از خداوند چیزی را برایتان میخواهم که جز در خاطر خدا در باور هیچکس نمی گنجد

روزهای آخر سالتون پر از رنگ خدا

سال خوبی داشته باشید

متن زیبا درباره گذشت زمان

روزهای آخر سال است و من گم شده ام از همین امروز صبح. دقیقاً از همان لحظه ای که مادر برای خانه تکانی عید، گلدان روی میزم را جابجا کرد
و شال گردن رنگی محبوبم را همراه تمام لباس های زمستانی به صندوقچه ی چوبی سپرد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

آخرین روزهای سال در گذر است

ای کاش

هرچه دوری و بی قراری ست به آخر برسد

و سال جدید را با عشق و امید نفس بکشیم

و هر ثانیه اش پر باشد از شادمانی..

متن زیبا درباره گذر زمان

اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن. بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه

بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم. به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر

می تواند به زندگی معنا بخشد.

به قول سهراب:

زندگی شاید آن لبخندی است

که دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات است

میان دو سکوت

زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

چند روز ﺩﯾﮕﺮ
اﻣﺮﻭﺯ میشود پاﺭﺳﺎﻝ

ﮐﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩ
و کمی ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
و ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ چشم داریم به فردا

ﺍﻓﺴﻮﺱ به فکر پاییز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ فدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ عید ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ

با اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺗﺎ موی بیشتر سفید شده…

متن درباره ی گذر زمان

باید بزنی سر شانه خودت،

که این همه فکر و خیال و

دوندگی را رها کن!

بیا برویم نفس بکشیم؛

بوی بهار می آید.

هرچند که هیچ کس هم نمی داند

به این روزها که می رسیم،

چرا کارها بیشتر می شود

و استرس سرازیر.

ولی باید بزنی سر شانه خودت،

که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.

بیا برویم کمی نفس بکشیم!

می دانی!

اصلا همه مزه بهار

به روزهای قبل از آمدنش است.

به بویش،

به آفتابش که هنوز رمق ندارد.

خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.

آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..

همه چیز را کنار بگذار؛

بیا برویم کمی نفس بکشیم؛

بوی بهار می آید!

متن درباره گذشت سریع زمان

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..

که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !

اصلا از همون شروعش قشنگه

حس بوی بهار از پشت پنجره

و آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونه

شور ِ قشنگ چهارشنبه سوری

اسفند یعني یک سال دیگه

یعنی یه شانس دیگه

بهترین ماه سال

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اسفند را نباید دوید

اسفند را باید با کفش‌های کتانی، قدم زد!

پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم …….

چه خاطراتی که زنده نمی شوند…….

چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند…….

و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد…….

چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود…….

چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست و

چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد……

چه آدم ها که دلم را گرم کردند و

چه آدم ها که دلم را شکستند……

چه چیزها كه فکرش را هم نمیکردم و شد …

و چه چیزها كه فکرم را پرکرد و نشد…….

چه آدم ها که

شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان…….

و چه…….!

و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود…….

کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا……

آرامشی که هیچگاه تمام نشود……

و دوست خوب من…

من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،

بخند كه بهاری که در راه است…

با شكوفه لبخند تو زییاتر خواهد بود

آرزو دارم …

هر طپش قلبتان

آمیخته با آمین های خدا

برای آرزوهای قشنگتان باشد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

این روزها رنگ و بوی تمام شهر می گوید بهار آمده و سال ، نو شده

اما برای من بهار ، نه پشت پنجره و در کوه و دشت ، که کنار همین شمعدانی های معطر منتظر نشسته است

از معجزه ی عشق بی خبر بودند آنها که گفته اند : ((با یک گل بهار نمی شود))

نمیدانی چطور دل و دیده ام می گردد دنبال نرگس نگاه او که این شب ها به نامش آراسته است

چطور سرنوشت شب و روزم را خواهد ساخت آفتابگردان رویش!

چطور روز و ماه و سالم را به بهترین حال تحویل می کند شکوفه ی مهربانی اش!

اصلا گلستان حضورش به کنار، این شب ها فقط شمع روشن کن و به اشک هایت فرصت شکفتن بده.

متن زیبا درباره گذر زمان

اسفند که عاشق شوی

سال را با بوسه تحویل می کنی

حتی اگر سال نو

نیمه شب از راه برسد

شاید تلفنت

عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند

کسی با یک سلام

قبل از سپیده سال بعد

دیوانه ات کند….

اسفند که عاشق شوی

تمام دروغ ها را باور می کنی و دلت غنج می رود …

می دانم در روزهای آخر سال

دسته کلیدت را گم می کنی

گوشی ات را جا می گذاری

و احساس می کنی که کسی با لحن عاشقانه من

صدایت می زند

تو عاشقم بودی

در اسفندی که هرگز از تقویمت پاک نمی شود

متن درباره گذشت سریع زمان

تو این روزهای آخر سال، کافیه یکم فکر کنیم!

حتما کسی هست که جاش خالیه و دلتنگشیم

حتما کسی هست که ازش دلخوریم یا برعکس…

بزرگ باشیم، گوشی و برداریم زنگ بزنیم بهش و راحت خودمون و پرت کنیم تو سال جدید، انگار نه انگار!

میدونم خیلی هامون برای ترک کردنامون دلیل داریم، اون یه چیز دیگش، من حرفم از دست دادن هاست…

راحت از دست ندیم، شاید اونی که به دلیلی از ما چند وقته دلخوره اونیه که تا هست برامون هست، شمارش رو بگیر، بست بشین دم خونش!

بذار آدما هر جور دوست دارن فکر کنن، تو خودت و راحت کن و دلت و…

آدمها همیشه حرف برای گفتن دارن، بیا ما زندگی کنیم، یه سری ها زندگیه مارو حرف بزنن، مهم نیست.

متن درباره گذشت سریع زمان

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم

اما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم

سرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن

از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!

اسفند را باید نشست

باید خستگی در کرد

باید چای نوشید…

متن زیبا درباره گذشت زمان

آخرای ساله
امسالم گذشت
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ «تولد»
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ «مرگ»
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ
ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

متن زیبا درباره گذشت زمان

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم ، به خانه ی دل که رسیدم محبتت را برداشتم ، نه غباری داشت و نه کهنه شده بود ، مهرت جای جای دلم خواهد ماند

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اسفند رو به پایانه…

کاش ارمغان روزهای گذشته

آرامشے باشد از جنس خدا

عید واقعی از آن کسیست

که پایان سالش را جشن بگیرد

نه آغاز سالی که از آن بےخبر است…

آخر سالتون قشنگ

شعر درباره گذشت زمان

خدايا در این روزهای پایانی سال، ممنون براى تمام خنده هاى امسالم

خدايا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم…

خدايا ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم…

خدايا ممنون از اينکه يادم دادى خودم باشم…

بيشتر از هميشه…

و خدايا سوگند به تمام شکوفه هاى اين بهار…

آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل…

گريه هايی از سر شوق…

آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايى

بينايى و مَنِشى به وُسعت هردو جهان…

و خلوت هايى که با قشنگترین ها پر بشه…

و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛…

عمري است گرفته اي، رهايش مکن!…

خدايا من قدرت ان را ندارم تا قلب انها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛

از تو مي خواهم دراين روزهای پايانی سال،…

مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی…

آمين تقديم به عزیزانم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین مشغول وداع و خداحافظی است

.گویی می خواهد به همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها سردرگمیم،

یادآوری کند که من زمستان بودمو در میان شما ـ نه چندان پرقدرت- مدّتی را زیستم و اکنون با شما وداع می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با سردی ها ، بی مهری ها ، کینه ها و دلخوری ها فرا رسیده است ؛

تا به یادتان آورم در میان تمام شلوغی ها برای خودتان ، دلپاکتان و روح خسته تان هم وقت بگذارید و گهگاهی لباس دلتان را عوض کنید و با مهر به دیوارهایش رنگ عشق بپاشید.

راستی چه میشود اگر گاهی خودمان را به صرف یک فنجان چای گرم دعوت کنیم تا در یک میهمانی خودمانی و دو نفره( هم نشینی روح و جسم) تمام خوبی ها را به نفسمان یاد آور شویم تا رنگ نبازند نیکی ها و جایشان را به دلخوری ها و سردی ها ندهند.

کاش امسال خانه دلمان را محکم تر از خانه های زمینی مان بتکانیم تا دیگر هیچ اندوهی،

هیچ کینه ای، هیچ بدی و غباری رویش نمانَد.باشد که سال نو را با “حالی نو” تحویل کنیم .کاش یادمان نرود، دل هایمان هم کثیف میشود گهگاهی…

شعر درباره گذشت زمان

به دلتان چوب بزنید که ببینید

از کجایش خاک بلند میشود!

واژگونش کنید تا ببینید

چطور می افتند آن دسته از

بی ثبات هایی که جا خوش کردند

بشوییدش که ببینید

چقدْر سیاهی روان میشود،

ادم هایش را جابجا کنید تا ببینید

زیر سرشان چه پنهان شده

خالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ای

را که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردند

شما در خانه تانُ

قلبتان در شما زندگی میکند!

باور کنید تکاندن دلهایتان

واجب از از خانه هایتان است.

“اسفند را دلتکانی کنید”

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

در آخرین روزهای سال از یاد نبریم که:

هیچ انسانی آنقدر ثروتمند نیست که به شوق مهربانی دیگران دلش نلرزد و هیچ کس آنقدری فقیر نیست که نتواند نگاهی مهربان را به دیگران هدیه دهد.

پس بیا مهربان باشیم. مثل دست های آب. مثل سکوت آسمان. اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن.

بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم.

به قول سهراب: زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر می تواند به زندگی معنا بخشد.

آخر سالتان مبارک…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

آرزو دارم بهاران مال تو

شاخه های یاس خندان مال تو

ساده بودن های باران مال تو

آن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

متن زیبا درباره گذر زمان

ساعت، این جسم پر اسرار، همیشه هم صحبت من در تنهایی هایم بوده و هست. او هیچوقت مرا تنها نزاشته و نمی گذارد.

اوست که هر لحظه با صدای دل نشین تیک تاک به من می فهماند که زمان دارد میرود و تو کاری انجام ندادی.

این ساعت است که پنجره ایست برای رسیدن به زمان های خوب آینده است و اگر این پنجره نبود به چه امید کار می کردیم.

ما باید تک تک بندهای نازک وجودش را غنیمت بشماریم و کارهای آینده ساز انجام دهیم.

پس بیایید این جسم پر ارزش را که به ما وقت را هدیه می دهد سرمشق کنیم تا ما هم مثل ساعت وقت را به یکدیگر هدیه کنیم که زندگی شاید کمتر از آن وقتی باشد که انتظارش را داری پس از اون به درستی استفاده کن که دیگر این زمان را به دست نمی آوری.

تیک تاک ساعت را آهنگ دلنواز رقصت در زندگی کن و تا موقعی که این آهنگ تمام نشده فقط برقص.

تیک تاک ،این کلمه شاید معنایی نداشته باشد اما سرشار از زندگی است و سرشار از امید زندگی کردن.

تیک به ما می گوید که ثانیه ای جدید به زندگی ات افروده شد  و تاک به ما می گوید که این ثانیه به اتمام رسید.

“تیک تاک ها را به خوبی بگذران که شاید این آخرین تیک تاک زندگی ات باشد.”

متن زیبا در مورد گذشت زمان

صدای تیک تاک ساعت می آید
زمان می گذرد
و یلدا دست های پاییز را در دستان زمستان می گذارد
کاش یلدا فکری به حال دست های ما می کرد . . .

متن زیبا درباره گذر زمان

تیک تاک ساعتم

تاکتیک تو برای با من نبودن را نشان می دهد

تکنیک خوبیست

تک تک جملاتت، نشان ز دلی بی نشان می دهد!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم….

باید باید

دیوانه وار دوستت بدارم،کسی را که مثل هیچکس نیست….

شعر درباره گذشت زمان

تیک تاک ساعت می رسد به گوش

عقربه های می دوند در پی هم

عمر من در گذر است…..

ساعت روی دیوار نشسته

من در تکاپوام…..

هر دو می دویم یکی ساکن، یکی در حرکت

از عمر چه حاصل شده هیچ

می ترسم از آن لحظه ای که به مقصد رسم

دستم خالی، من در حیرت…..

خسته ام از این بیهودگی…!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زندگی بدون تو برایم سخت است

اما به درک…

حالا….

صدای تیک تاک ساعت همدم تنهایی های من است.

متن زیبا درباره گذر زمان

یک روز از فکر کردن به تو دست می کشم

می روم سراغ کارهای ناتمام….

شعرهای نگفته…..

نشست و برخاست با سایه ها

خیابان گردی های بی سلام!

کارهایم که تمام شد

من می مانم و یک عالمه وقت….

من می مانم و تحمل تیک تاک های سخت!

آن وقت می نشینم و سر فرصت به تو فکر می کنم.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تیک تاک ساعت
یاداور روزهای خوش و سرد برفی
گمشده در دامن شب
سرد و خموش
انتظاری دیگر
گمشده راه دراز
سرد و خموش
پیچیده در دامن شب
تنهاییست ان دم
همدم تو
به سان کفتری در پهنای شب
تیک تاک ساعت
لمس تک ترانه
نجوایی عمیق
خواب مشکین
صبح بیداری
تیک تاک
یاداور روزهای سرد و برفی….!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

پس این ها همه اسمش زندگی است:

دلتنگی ها، دل خموشی ها، تیک تاک ساعت

حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد

ما زنده ایم، چون بیداریم

ما زنده ایم، چون می خوابیم

و رستگار و سعادتمندیم،

زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی

متن درباره ی گذر زمان

نیامدن‌ هایت را دوست دارم، مثل آمدن‌ هایت…

نمی‌ دانی آن تیک تاک ساعت‌ های انتظار چه دلهره‌ی شیرینی مرا در آغوش می‌ کشد

چقدر وسوسه‌ ی روی اهای یواشکی

آن لحظه‌ ها را دوست دارم، مثل یک بوسه طولانی است!

متن زیبا درباره گذشت زمان

رد پای خاطرات مرا

ببر با خود تا اولین دوستت دارم

کمک کن بی تو نمانم

من در تک تک غروب ها

من در تک تک باران ها

من در غرور درد

بارها تو را تجربه کرده ام

کمک کن  تیک تاک های ساعت را بی تو رج نکنم

متن زیبا درباره گذشت زمان

عقربه های ساعت
تیک تاک، تیک تاک، رو به جلو می روند!
برای کبوتر ها دانه می ریزم
می خورند و بعد هم می روند!
شیر آب را باز می کنم
آب هم در حال رفتن است!
اصلا چرا راه دور بروم؟!
جسمم دارد روز به روز پیر تر می شود!
بی معرفت می خواهد زودتر بمیرد و
او هم مثل بقیه ی چیز ها برود!
تو هم از وقتی که رفتی
دورتر و دورتر می شوی!
انگار این دنیا را ساخته اند که
همه از هم دور شوند!!…

متن زیبا درباره گذر زمان

خواب هایم بوی تو را می دهند
بوی سال کبیسه ای که تو آن را نو می کنی
بهار می آید و می نشیند
در گوشه ی سفره ی هفت سین
و خوشبختی ام را تماشا می کند.
دست می کشد بر سبزه
سیب را بو می کند
سنجد را می شمارد
سمنو را مزمزه می کند
و تیک تاک ساعت را نگه می دارد
بر دقایق نفس هایت
و می گذارد اسفند با یک روز بیشترش
به تمامِ خوشی هایم ببالد.
خواب هایم
بوی تو را می دهند
بوی سالی نو
با تصویر من و تو در آینه
که بی دغدغه می خندیم
و شکوفه می دهیم…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تیک تاک ساعت روی دیوار

خبر از گذر اشکی دگر….

خبر از پایان تلخ با تو بودن می دهد

برای آخرین بار من در آغوش توام….

هر ضربانی که در خویش می دمد ساعت

خنجر نبودنت می شکافد قلب ماتم زده ام را

و باز شروع خواهد شد

تلخ ترین سریال تاریخ….

تکرار دوباره سریال تنهای من…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

به این سیاره تبعید شده ایم

کم کم زمان را باور کردیم

تیک تاک ساعت ها

هر روز ما را به سر کار می برند

هر شب ما را می خوابانند

و هر سال ما را پیر می کنند

و ما

هنوز که هنوز است

در آسمان

سرگردان به دنبال ستاره ی خود می گردیم.

متن درباره گذشت سریع زمان

قشنگ ترین سمفونی دنیا

صدای تیک تیک عقربه های منتظر برای رسیدن توست.

متن درباره گذشت سریع زمان

تیکی تیک ساعت را گوش کن

تیک تاک، تیک تاک

باز تکرار می شود، زمان دوباره پیش می رود

تیک تاک، تیک تاک

ضرب آهنگ غریبی ست

گوش کن!

چه ضریف از لحظه ها حرف می زند

بی آن که از ثانیه ای رد شود

هی تو را، هی تو را

بهانه از عقربه ها می کند

انگار که این ساعت از کنج اتاق

هم از تو، هم از لحظه دیدار تو دلتنگ شده

کم مانده سحر شود از این دلتنگی

چند قدمی نمانده تا

آن لحظه ی موعود که ساعت می گفت…!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

ساعت، این جسم پر اسرار، همیشه هم صحبت من در تنهایی هایم بوده و هست. او هیچوقت مرا تنها نزاشته و نمی گذارد.

اوست که هر لحظه با صدای دل نشین تیک تاک به من می فهماند که زمان دارد میرود و تو کاری انجام ندادی.

این ساعت است که پنجره ایست برای رسیدن به زمان های خوب آینده است و اگر این پنجره نبود به چه امید کار می کردیم.

ما باید تک تک بندهای نازک وجودش را غنیمت بشماریم و کارهای آینده ساز انجام دهیم.

پس بیایید این جسم پر ارزش را که به ما وقت را هدیه می دهد سرمشق کنیم تا ما هم مثل ساعت وقت را به یکدیگر هدیه کنیم که زندگی شاید کمتر از آن وقتی باشد که انتظارش را داری پس از اون به درستی استفاده کن که دیگر این زمان را به دست نمی آوری.

تیک تاک ساعت را آهنگ دلنواز رقصت در زندگی کن و تا موقعی که این آهنگ تمام نشده فقط برقص.

تیک تاک ،این کلمه شاید معنایی نداشته باشد اما سرشار از زندگی است و سرشار از امید زندگی کردن.

تیک به ما می گوید که ثانیه ای جدید به زندگی ات افروده شد  و تاک به ما می گوید که این ثانیه به اتمام رسید.

“تیک تاک ها را به خوبی بگذران که شاید این آخرین تیک تاک زندگی ات باشد.”

متن کوتاه درباره گذشت زمان

صدای تیک تاک ساعت می آید
زمان می گذرد
و یلدا دست های پاییز را در دستان زمستان می گذارد
کاش یلدا فکری به حال دست های ما می کرد . . .

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تیک تاک ساعتم

تاکتیک تو برای با من نبودن را نشان می دهد

تکنیک خوبیست

تک تک جملاتت، نشان ز دلی بی نشان می دهد!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم….

باید باید

دیوانه وار دوستت بدارم،کسی را که مثل هیچکس نیست….

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تیک تاک ساعت می رسد به گوش

عقربه های می دوند در پی هم

عمر من در گذر است…..

ساعت روی دیوار نشسته

من در تکاپوام…..

هر دو می دویم یکی ساکن، یکی در حرکت

از عمر چه حاصل شده هیچ

می ترسم از آن لحظه ای که به مقصد رسم

دستم خالی، من در حیرت…..

خسته ام از این بیهودگی…!

متن زیبا درباره گذشت زمان

زندگی بدون تو برایم سخت است

اما به درک…

حالا….

صدای تیک تاک ساعت همدم تنهایی های من است.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

یک روز از فکر کردن به تو دست می کشم

می روم سراغ کارهای ناتمام….

شعرهای نگفته…..

نشست و برخاست با سایه ها

خیابان گردی های بی سلام!

کارهایم که تمام شد

من می مانم و یک عالمه وقت….

من می مانم و تحمل تیک تاک های سخت!

آن وقت می نشینم و سر فرصت به تو فکر می کنم.

شعر درباره گذشت زمان

تیک تاک ساعت
یاداور روزهای خوش و سرد برفی
گمشده در دامن شب
سرد و خموش
انتظاری دیگر
گمشده راه دراز
سرد و خموش
پیچیده در دامن شب
تنهاییست ان دم
همدم تو
به سان کفتری در پهنای شب
تیک تاک ساعت
لمس تک ترانه
نجوایی عمیق
خواب مشکین
صبح بیداری
تیک تاک
یاداور روزهای سرد و برفی….!

متن زیبا درباره گذشت زمان

پس این ها همه اسمش زندگی است:

دلتنگی ها، دل خموشی ها، تیک تاک ساعت

حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد

ما زنده ایم، چون بیداریم

ما زنده ایم، چون می خوابیم

و رستگار و سعادتمندیم،

زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی

متن درباره گذشت زمان

نیامدن‌ هایت را دوست دارم، مثل آمدن‌ هایت…

نمی‌ دانی آن تیک تاک ساعت‌ های انتظار چه دلهره‌ی شیرینی مرا در آغوش می‌ کشد

چقدر وسوسه‌ ی روی اهای یواشکی

آن لحظه‌ ها را دوست دارم، مثل یک بوسه طولانی است!

متن درباره گذشت سریع زمان

رد پای خاطرات مرا

ببر با خود تا اولین دوستت دارم

کمک کن بی تو نمانم

من در تک تک غروب ها

من در تک تک باران ها

من در غرور درد

بارها تو را تجربه کرده ام

کمک کن  تیک تاک های ساعت را بی تو رج نکنم

متن کوتاه درباره گذشت زمان

عقربه های ساعت
تیک تاک، تیک تاک، رو به جلو می روند!
برای کبوتر ها دانه می ریزم
می خورند و بعد هم می روند!
شیر آب را باز می کنم
آب هم در حال رفتن است!
اصلا چرا راه دور بروم؟!
جسمم دارد روز به روز پیر تر می شود!
بی معرفت می خواهد زودتر بمیرد و
او هم مثل بقیه ی چیز ها برود!
تو هم از وقتی که رفتی
دورتر و دورتر می شوی!
انگار این دنیا را ساخته اند که
همه از هم دور شوند!!…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خواب هایم بوی تو را می دهند
بوی سال کبیسه ای که تو آن را نو می کنی
بهار می آید و می نشیند
در گوشه ی سفره ی هفت سین
و خوشبختی ام را تماشا می کند.
دست می کشد بر سبزه
سیب را بو می کند
سنجد را می شمارد
سمنو را مزمزه می کند
و تیک تاک ساعت را نگه می دارد
بر دقایق نفس هایت
و می گذارد اسفند با یک روز بیشترش
به تمامِ خوشی هایم ببالد.
خواب هایم
بوی تو را می دهند
بوی سالی نو
با تصویر من و تو در آینه
که بی دغدغه می خندیم
و شکوفه می دهیم…

متن درباره گذشت زمان

تیک تاک ساعت روی دیوار

خبر از گذر اشکی دگر….

خبر از پایان تلخ با تو بودن می دهد

برای آخرین بار من در آغوش توام….

هر ضربانی که در خویش می دمد ساعت

خنجر نبودنت می شکافد قلب ماتم زده ام را

و باز شروع خواهد شد

تلخ ترین سریال تاریخ….

تکرار دوباره سریال تنهای من…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

به این سیاره تبعید شده ایم

کم کم زمان را باور کردیم

تیک تاک ساعت ها

هر روز ما را به سر کار می برند

هر شب ما را می خوابانند

و هر سال ما را پیر می کنند

و ما

هنوز که هنوز است

در آسمان

سرگردان به دنبال ستاره ی خود می گردیم.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

قشنگ ترین سمفونی دنیا

صدای تیک تیک عقربه های منتظر برای رسیدن توست.

متن درباره ی گذر زمان

تیکی تیک ساعت را گوش کن

تیک تاک، تیک تاک

باز تکرار می شود، زمان دوباره پیش می رود

تیک تاک، تیک تاک

ضرب آهنگ غریبی ست

گوش کن!

چه ضریف از لحظه ها حرف می زند

بی آن که از ثانیه ای رد شود

هی تو را، هی تو را

بهانه از عقربه ها می کند

انگار که این ساعت از کنج اتاق

هم از تو، هم از لحظه دیدار تو دلتنگ شده

کم مانده سحر شود از این دلتنگی

چند قدمی نمانده تا

آن لحظه ی موعود که ساعت می گفت…!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تقویم و ساعت همگی توسط فصل فوتبال و خارج از فصل تعیین می‌شود – تام کاگلین

متن زیبا درباره گذشت زمان

تقویم دارای جادویی است که باعث می‌شود فکر کنیم که حافظه را می‌توان بازگرداند یا احیا کرد اما هیچ‌گاه نمی‌توان به عقب بازگشت – ناگیب محفوظ

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تاریخ‌ها در تقویم از آنچه به نظر می‌رسند، نزدیک‌تر هستند! زمان چیزی است که از رخ دادن همزمان رویداد‌ها جلوگیری می‌کند – مائه وست

متن درباره ی گذر زمان

هر وقت که یک برگه از تقویم را پاره می‌کنید، مکان جدیدی برای ایده‌های جدید و پیشرفت به وجود می‌آورید – چارلز کترینگ

متن درباره ی گذر زمان

فریب تقویم را نخورید. تعداد روزهای سال به همان اندازه‌ای است که از آن‌ها استفاده کنید – چارلز ریچاردز

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تقویم، یک پیشرفت ریاضی یا غافلگیری‌های خودسرانه بود  – پل اسکات

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ تاریخی در تقویم مانند چهارم جولای، نماد ارزش‌های ملت آمریکا نیست – مک تورن بری

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ چیزی مهارناپذیرتر از یک تقویم نیست – مارجری شارپ

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تقویم برای تمام افراد عاقل تحمل‌ناپذیر است؛ ترس از علم نجوم و مایه‌ی خنده از دیدگاه ریاضیات – راجر بیکن

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اکثر تقویم‌های مدرن به سادگی شیرین زندگی ما از طریق یادآوری این موضوع آسیب می‌زنند که هر روزی که سپری می‌شود، سالگردی از یک رویداد ناخوشایند است – اسکار وایلد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

شما باید تقویم را به نفع خود برگردانید؛ حتی اگر نمی‌دانید قرار است با آن چه کار کنید – سوزی برایت

متن زیبا درباره گذشت زمان

دست از قدم زدن با تقویم بردارید. آن می تواند سرنوشت شما را نابود کند، با نشان دادن تاریخ و محدود کردن شجاعت شما، با یادآوری سن به شما – سوجیت لالوانی

متن زیبا درباره گذر زمان

مرگ من در تقویم فرد دیگری نوشته نخواهد شد – ریچل مید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

بسیاری از مردم، وقتی پیر می‌شوند، فکر می‌کنند که باید بر اساس تقویم زندگی کنند – جان گلن

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اکثر پروژه‌های نرم‌افزاری به دلیل کمبود زمان در تقویم کاری کنار گذاشته می‌شوند تا دلایل دیگر – بروکس

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تقویم‌ها و ساعت‌ها به منظور اندازه‌گیری زمان به وجود آمده‌اند اما این ارزش کمی دارد زیرا همگی ما می‌دانیم که یک ساعت بسته به نحوه‌ی گذراندن ما می‌تواند به اندازه‌ی یک عمر یا مانند برق بگذرد – مایکل اند

متن کوتاه درباره گذشت زمان

نباید اجازه دهیم تا ساعت و تقویم ما را نسبت به این واقعیت که هر لحظه از زندگی، یک معجزه و رمز و راز است، کور کند – اچ جی ولز

متن درباره گذشت سریع زمان

تقویم و ساعت همگی توسط فصل فوتبال و خارج از فصل تعیین می‌شود – تام کاگلین

متن درباره گذشت زمان

تقویم دارای جادویی است که باعث می‌شود فکر کنیم که حافظه را می‌توان بازگرداند یا احیا کرد اما هیچ‌گاه نمی‌توان به عقب بازگشت – ناگیب محفوظ

متن درباره ی گذر زمان

تاریخ‌ها در تقویم از آنچه به نظر می‌رسند، نزدیک‌تر هستند! زمان چیزی است که از رخ دادن همزمان رویداد‌ها جلوگیری می‌کند – مائه وست

شعر درباره گذشت زمان

هر وقت که یک برگه از تقویم را پاره می‌کنید، مکان جدیدی برای ایده‌های جدید و پیشرفت به وجود می‌آورید – چارلز کترینگ

متن درباره ی گذر زمان

فریب تقویم را نخورید. تعداد روزهای سال به همان اندازه‌ای است که از آن‌ها استفاده کنید – چارلز ریچاردز

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تقویم، یک پیشرفت ریاضی یا غافلگیری‌های خودسرانه بود  – پل اسکات

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هیچ تاریخی در تقویم مانند چهارم جولای، نماد ارزش‌های ملت آمریکا نیست – مک تورن بری

متن درباره گذشت زمان

هیچ چیزی مهارناپذیرتر از یک تقویم نیست – مارجری شارپ

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تقویم برای تمام افراد عاقل تحمل‌ناپذیر است؛ ترس از علم نجوم و مایه‌ی خنده از دیدگاه ریاضیات – راجر بیکن

متن درباره گذشت زمان

اکثر تقویم‌های مدرن به سادگی شیرین زندگی ما از طریق یادآوری این موضوع آسیب می‌زنند که هر روزی که سپری می‌شود، سالگردی از یک رویداد ناخوشایند است – اسکار وایلد

متن زیبا درباره گذر زمان

شما باید تقویم را به نفع خود برگردانید؛ حتی اگر نمی‌دانید قرار است با آن چه کار کنید – سوزی برایت

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

دست از قدم زدن با تقویم بردارید. آن می تواند سرنوشت شما را نابود کند، با نشان دادن تاریخ و محدود کردن شجاعت شما، با یادآوری سن به شما – سوجیت لالوانی

شعر درباره گذشت زمان

مرگ من در تقویم فرد دیگری نوشته نخواهد شد – ریچل مید

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بسیاری از مردم، وقتی پیر می‌شوند، فکر می‌کنند که باید بر اساس تقویم زندگی کنند – جان گلن

شعر درباره گذشت زمان

اکثر پروژه‌های نرم‌افزاری به دلیل کمبود زمان در تقویم کاری کنار گذاشته می‌شوند تا دلایل دیگر – بروکس

متن زیبا درباره گذشت زمان

تقویم‌ها و ساعت‌ها به منظور اندازه‌گیری زمان به وجود آمده‌اند اما این ارزش کمی دارد زیرا همگی ما می‌دانیم که یک ساعت بسته به نحوه‌ی گذراندن ما می‌تواند به اندازه‌ی یک عمر یا مانند برق بگذرد – مایکل اند

متن زیبا در مورد گذشت زمان

نباید اجازه دهیم تا ساعت و تقویم ما را نسبت به این واقعیت که هر لحظه از زندگی، یک معجزه و رمز و راز است، کور کند – اچ جی ولز

متن درباره گذشت سریع زمان

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

کم توقع باش

متن درباره گذشت سریع زمان

من زندگی خودم را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,

لاغرم,

قد بلندم,

کوتاه قدم,

سفیدم ,

سبزه ام همه به خودم مربوط است.

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی،

حرفی برای گفتن دارند.

شاد باش و

از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن درباره ی گذر زمان

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی

هدف تلاش

امروز برای تو

دقیقا همانیست که

منتظرش بودی

و حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن درباره ی گذر زمان

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن زیبا درباره گذر زمان

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن کوتاه درباره گذشت زمان

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

شعر درباره گذشت زمان

برای امروزتان

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتان آرام

شاد و زیبا

سرشار از خوشبختی

و عشق و آرامش

متن درباره گذشت زمان

خیلی ها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد

شادمانی خودِ مسیر است.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

شادترین آدم های روی زمین

آن هایی نیستند که پول زیادی دارند

بلکه

کسانی هستند که لبریز از عشق بوده

و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

کمتر بترس،

بیشتر امید داشته باش

کمتر بخور،

بیشتر بجو

کمتر ناله کن،

بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،

بیشتر سخن خوب بگو

کمتر نفرت داشته باش،

بیشتر عشق بورز

و آن گاه

همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن درباره ی گذر زمان

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادی های کوچک لذت برد

فقط کافیست باور داشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن درباره گذشت سریع زمان

کجا گفته شده که باید

مطابق سنتان رفتار کنید ؟

تا وقتی که مرا شاد می کند

و باعث صدمه کسی نمی شوم،

مطابق هر سن و سالی

که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن زیبا درباره گذشت زمان

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن درباره گذشت سریع زمان

لبخند بزن

بگذار همه ببینند

از دیروز قوی تر هستی

شعر درباره گذشت زمان

شاد بودن

تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد

پس شاد باشید

متن زیبا درباره گذشت زمان

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

شعر درباره گذشت زمان

مهم نیس پشت سرم چی میگن

چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور

چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هر کسی رو غرق محبت نمیکنم

و به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

شعر درباره گذشت زمان

زندگی دوختن شادی هاست

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست

زندگانی هنر هم سفری با رنج است

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن درباره گذشت سریع زمان

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن درباره ی گذر زمان

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن زیبا درباره گذشت زمان

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گاهی یک لبخند

عامل دلخوشی یک دل می شود

گاهی یک قطره محبت

موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن زیبا درباره گذر زمان

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

غصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

همیشه شاد باش

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

شعر درباره گذشت زمان

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن درباره ی گذر زمان

دو راه برای شاد بودن هست :

واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی

یا

انتظاراتت را کم کنی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

غم را خدا نیافرید،

انسان آفرید

خوش بختی ،

تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیها را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن درباره گذشت زمان

زندگی می چرخد

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می شود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن درباره ی گذر زمان

خوشبختی و آرامش

چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن زیبا درباره گذشت زمان

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست

متن درباره گذشت زمان

یک فرد شاد و موفق کسی است

که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند

بنیادی محکم بسازد.

متن زیبا درباره گذر زمان

یک شمع روشن می تواند

هزاران شمع دیگر را روشن کند،

بدون اینکه عمر خودش کم شود.

خوشحالی و شادی نیز می تواند

به اشتراک گذاشته شود،

بدون اینکه کم شود.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!

بهش بگو :

اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن زیبا درباره گذشت زمان

۲۰ سال بعد،

بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!

پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کن

و هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن درباره گذشت زمان

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن زیبا درباره گذشت زمان

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم

متن زیبا درباره گذشت زمان

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

شادی های زندگی ام را

به تو مدیونم

ممنون که

این حس قشنگو به من دادی

آرزو میکنم

زیباترین خوشی های دنیا را

زندگی کنی

یک روحِ شاد

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی

این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد

و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن درباره گذشت سریع زمان

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن زیبا درباره گذر زمان

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن زیبا درباره گذر زمان

تو وقتی شاد باشی

بخندی

برقصی

شاکر باشی

شادی میشه زندگیت

زندگیت می شه بهشت

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن که

روحت را شاد می کنه

متن درباره گذشت سریع زمان

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند

نه نتایج آن ها

متن کوتاه درباره گذشت زمان

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن زیبا در مورد گذشت زمان

پشت هر دختر قوی و مستقلی

یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته

یاد بگیره

چطور دوباره

روی پاهاش وایسه و به هیچکسی

اتکا نکنه

شعر درباره گذشت زمان

خوشبختی و آرامش هایم را

با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن زیبا درباره گذشت زمان

آرزوی یک خوشیختی بزرگتر

پیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیم

باز می دارد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

لبخند مسری است

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن زیبا درباره گذشت زمان

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشی

همه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

من یک دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!

اگر بخواهم

تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن درباره گذشت سریع زمان

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن زیبا درباره گذر زمان

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن درباره ی گذر زمان

زندگی پر از عشق و رنگ می شود

وقتی

شادی را،

در قلب دیگران نقاشی کنی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خوشبختی و آرامش را نجو

که هرگز نخواهی یافت

خوشبختی و آرامش همین لحظه توست

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می‌یابی که

الان همه چیز در وجود خودم هست

تنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

شعر درباره گذشت زمان

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست

به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن درباره گذشت زمان

دوستت دارم را من،

دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن،

که فشانی بر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس

به پراکندن اوست.

شعر درباره گذشت زمان

خوشبختی و آرامش

همین در کنار هم بودن هاست !

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش

همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی است

که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

شعر درباره گذشت زمان

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشی

هیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن درباره ی گذر زمان

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

کم توقع باش

متن کوتاه درباره گذشت زمان

من زندگی خودم را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,

لاغرم,

قد بلندم,

کوتاه قدم,

سفیدم ,

سبزه ام همه به خودم مربوط است.

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی،

حرفی برای گفتن دارند.

شاد باش و

از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟

شعر درباره گذشت زمان

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن کوتاه درباره گذشت زمان

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن درباره گذشت زمان

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

شعر درباره گذشت زمان

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی

هدف تلاش

امروز برای تو

دقیقا همانیست که

منتظرش بودی

و حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن کوتاه درباره گذشت زمان

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن درباره گذشت زمان

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن درباره گذشت زمان

برای امروزتان

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتان آرام

شاد و زیبا

سرشار از خوشبختی

و عشق و آرامش

شعر درباره گذشت زمان

خیلی ها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد

شادمانی خودِ مسیر است.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

شادترین آدم های روی زمین

آن هایی نیستند که پول زیادی دارند

بلکه

کسانی هستند که لبریز از عشق بوده

و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن درباره ی گذر زمان

کمتر بترس،

بیشتر امید داشته باش

کمتر بخور،

بیشتر بجو

کمتر ناله کن،

بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،

بیشتر سخن خوب بگو

کمتر نفرت داشته باش،

بیشتر عشق بورز

و آن گاه

همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادی های کوچک لذت برد

فقط کافیست باور داشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

کجا گفته شده که باید

مطابق سنتان رفتار کنید ؟

تا وقتی که مرا شاد می کند

و باعث صدمه کسی نمی شوم،

مطابق هر سن و سالی

که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن درباره گذشت زمان

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

لبخند بزن

بگذار همه ببینند

از دیروز قوی تر هستی

متن درباره ی گذر زمان

شاد بودن

تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد

پس شاد باشید

متن کوتاه درباره گذشت زمان

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

مهم نیس پشت سرم چی میگن

چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور

چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هر کسی رو غرق محبت نمیکنم

و به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زندگی دوختن شادی هاست

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست

زندگانی هنر هم سفری با رنج است

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

شعر درباره گذشت زمان

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

شعر درباره گذشت زمان

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن درباره گذشت سریع زمان

گاهی یک لبخند

عامل دلخوشی یک دل می شود

گاهی یک قطره محبت

موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

غصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن درباره گذشت زمان

همیشه شاد باش

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

شعر درباره گذشت زمان

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن درباره گذشت سریع زمان

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

متن درباره ی گذر زمان

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

دو راه برای شاد بودن هست :

واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی

یا

انتظاراتت را کم کنی

متن زیبا درباره گذر زمان

غم را خدا نیافرید،

انسان آفرید

خوش بختی ،

تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیها را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن زیبا درباره گذر زمان

زندگی می چرخد

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می شود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن زیبا درباره گذر زمان

خوشبختی و آرامش

چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن زیبا درباره گذر زمان

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

یک فرد شاد و موفق کسی است

که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند

بنیادی محکم بسازد.

متن درباره گذشت سریع زمان

یک شمع روشن می تواند

هزاران شمع دیگر را روشن کند،

بدون اینکه عمر خودش کم شود.

خوشحالی و شادی نیز می تواند

به اشتراک گذاشته شود،

بدون اینکه کم شود.

متن درباره ی گذر زمان

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!

بهش بگو :

اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

۲۰ سال بعد،

بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!

پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کن

و هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن زیبا درباره گذشت زمان

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم

متن زیبا درباره گذشت زمان

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن زیبا درباره گذر زمان

شادی های زندگی ام را

به تو مدیونم

ممنون که

این حس قشنگو به من دادی

آرزو میکنم

زیباترین خوشی های دنیا را

زندگی کنی

یک روحِ شاد

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی

این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد

و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن زیبا درباره گذشت زمان

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن زیبا درباره گذشت زمان

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن زیبا درباره گذر زمان

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن درباره گذشت سریع زمان

تو وقتی شاد باشی

بخندی

برقصی

شاکر باشی

شادی میشه زندگیت

زندگیت می شه بهشت

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن که

روحت را شاد می کنه

متن کوتاه درباره گذشت زمان

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند

نه نتایج آن ها

متن کوتاه درباره گذشت زمان

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

شعر درباره گذشت زمان

پشت هر دختر قوی و مستقلی

یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته

یاد بگیره

چطور دوباره

روی پاهاش وایسه و به هیچکسی

اتکا نکنه

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خوشبختی و آرامش هایم را

با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

آرزوی یک خوشیختی بزرگتر

پیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیم

باز می دارد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

لبخند مسری است

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن زیبا درباره گذر زمان

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشی

همه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن زیبا درباره گذشت زمان

من یک دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!

اگر بخواهم

تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن زیبا درباره گذر زمان

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن درباره ی گذر زمان

زندگی پر از عشق و رنگ می شود

وقتی

شادی را،

در قلب دیگران نقاشی کنی

متن زیبا درباره گذشت زمان

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خوشبختی و آرامش را نجو

که هرگز نخواهی یافت

خوشبختی و آرامش همین لحظه توست

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می‌یابی که

الان همه چیز در وجود خودم هست

تنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن زیبا درباره گذشت زمان

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست

به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن زیبا در مورد گذشت زمان

دوستت دارم را من،

دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن،

که فشانی بر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس

به پراکندن اوست.

متن درباره ی گذر زمان

خوشبختی و آرامش

همین در کنار هم بودن هاست !

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش

همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی است

که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن درباره گذشت سریع زمان

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشی

هیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن زیبا درباره گذشت زمان

انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !

همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،

ولی هیچگاه به کسی ؛

زخم زبان نزنیم …

دروغ نگوییم …

کلک نزنیم …

دلی را نشکنیم …

سوء استفاده نکنیم …

و حقی را ناحق نکنیم …

یعنی انسانیم …!

متن درباره ی گذر زمان

لطفا دو شخصیته باشید!

با عشقتان جوری باشید

که با کسی نیستید …

با همه جوری باشید

که با عشقتان نیستید …

همین تفاوت از شما

در عشق اسطوره میسازد …

متن درباره ی گذر زمان

آرامش به معنای آن نیست

که صدایی نباشد

مشکلی وجود نداشته باشد

یا کار سختی پیش رو نباشد

” آرامش” یعنی

در میان صدا

مشکل و کارسخت

دلی آرام وجود داشته باشد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

همه چی درست میشه

شاید امروز نه، ولی در نهایت میشه

تا دندون دارید بخندید

تا چشم دارید ببینید

تا گوش دارید گوش کنید

تا سالمید زندگی کنید

متن زیبا درباره گذشت زمان

از صدای گذر آب چنان میفهمم

تندتر از آب روان

عمرگران میگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم اینست

آنقدر سیر بخندی که

ندانی غم چیست

متن درباره گذشت زمان

از متفاوت بودن نترس

سبک زندگی خودت

را داشته باش

و حتی اگر نتیجه اش

تنهایی بود

بدان که تنهایی ، بهتراز

بودن درمیان کسانی ست

که تو را در صورتی

دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

محبت مثل سکه ست

که تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمیتونی درش بیاری

مگه اینکه دلش رو بشکنی …!

شعر درباره گذشت زمان

با افرادی که همسن شما نیستند

دوست شوید

با افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستند

ارتباط برقرار کنید

کسانی که طور دیگری می اندیشند

و طور دیگری بزرگ شدند

این باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود

متن درباره گذشت سریع زمان

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیم ﻫﻤیشه ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍینگوﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣیمانم ﻭ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ میکند

شعر درباره گذشت زمان

 در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تاآنجاکه می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.

مت کامرون

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

متن زیبا درباره گذر زمان

استحاله و تغییر، نوعی فرایند است. در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. لحظاتی از آن در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی.

ریک وارن

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

متن درباره گذشت زمان

زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است.

 ویوین کوموری

متن درباره گذشت زمان

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم.

 رونالد ریگان

متن زیبا در مورد گذشت زمان

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی

 همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم

 غصه برنجد تو بخند

متن درباره گذشت زمان

هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد.

 رزا پارکس

شعر درباره گذشت زمان

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

متن درباره ی گذر زمان

زندگی مجموعه‌ای است از اشتباهات، آموزه‌ها، تحمل و رشد، تمرین صبر و تلاش مداوم.

 بیلی گراهام

متن درباره ی گذر زمان

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

متن زیبا درباره گذشت زمان

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

آلبرت هابارد

متن زیبا درباره گذشت زمان

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

متن درباره گذشت زمان

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

متن درباره ی گذر زمان

ارزش نهایی زندگی وابسته به هوشیاری و تفکر است، نه تلاشی برای بقا و صرفا زنده‌ماندن.

ارسطو

متن درباره گذشت زمان

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها.

 فرانکلین روزولت

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها…

متن درباره گذشت زمان

آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.

 رابرت فراست

متن درباره ی گذر زمان

فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود …

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.

تونی رابینز

شعر درباره گذشت زمان

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …

متن درباره گذشت زمان

غمگین نباشید …

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود …

باورکن …

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

که قطعاً در زندگی،

در زمان مناسب نمایان خواهد شد!

یک شخص خاص …

یک اتفاق خاص …

یا یک موهبت خاص …

منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش

بدون ذره ای تردید …

متن زیبا درباره گذر زمان

زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست‌وپا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌سمت شما بوزد. طعم امروز را مزمزه کنید.

دیل کارنگی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

متن درباره ی گذر زمان

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن زیبا درباره گذر زمان

ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگی‌تان به‌سرعت رشد خواهد کرد.

 برایان تریسی

متن درباره گذشت زمان

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد.

 وینس لامباردی

شعر درباره گذشت زمان

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بزرگ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد.

 توماس جفرسون

متن زیبا درباره گذر زمان

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی …

متن درباره ی گذر زمان

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای‌شان بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی‌نشاند: ترس از شکست.

پائولو کوئیلو

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

متن درباره ی گذر زمان

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …

متن درباره ی گذر زمان

تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.

النور روزولت

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

سخت‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کار است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی‌اند. از پس هرچه بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌به‌کار شوید. بعدازآن، کلید و راه‌حل، پاداش‌تان خواهد بود.

امیلی ایرهارت

متن زیبا درباره گذشت زمان

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

شعر درباره گذشت زمان

بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.

توماس ادیسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …

متن کوتاه درباره گذشت زمان

فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است.

هنری فورد

متن زیبا درباره گذر زمان

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها، مهری*ها، اسفندی ها
چـون بهتـرین هستند

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها، تیری ها، دی ـی ها
چـون صادق هستند

متن زیبا در مورد گذشت زمان

سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :
شهریوری* ها، آذری* ها، آبانی ها
چـون به درد دلت گوش میدهند

سه نفر رو هرگز از دست نده :
مرداد ـی ها، خرداد ـی ها، بهمن ـی ها
چـون دوست ِ واقعی هستند

متن زیبا درباره گذر زمان

ادبیات صرفا واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه بدان چیزی می‌افزاید. چیزی را که شایسته‌وبایسته‌ی زندگی روزانه است به آن اضافه می‌کند و با این کار، زندگی ما را که به بیابانی بدل شده، نجات می‌دهد و آبیاری می‌کند.

سی. اس. لوییس

متن زیبا درباره گذر زمان

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛
پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی،
بدان که خدا می‏ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی.

 مایا آنجلو

متن زیبا درباره گذر زمان

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم
بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

متن درباره گذشت زمان

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای …
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم !
دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او که یگانه است و شایسته …

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

«تو فقط یک بار زندگى می‌کنى» جمله اشتباهیه! تو هرروز زندگى می‌کنى. تو فقط یک بار می‌میرى.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

آن‌که امروز را از دست می‌دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزش‌تر نیست.

متن زیبا درباره گذر زمان

اگر زندگی آن‌گونه نیست که تو می‌خواهی، عوضش کن.
زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست امروز متفاوت‌تر فکر کن، فردا متفاوت‌تر نتیجه می‌گیری.

متن درباره گذشت زمان

‏زندگی مثل اون کتابی می‌مونه که از کتابخونه قرضش می‌گیری ولی بدون اینکه وقت کرده باشی بخونیش میری پسش میدی.

متن درباره ی گذر زمان

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی‌دهد، به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته‌اید. آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است، ولی من اصلاً از آدم‌هایی خوشم نمی‌آید که آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند. برای آنکه شاد شوی هر کاری از دستت برمی‌آید بکن.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

می‌دانی چه موقع از روی دوچرخه می‌افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی. زندگی نیز این‌گونه است.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زندگی عمر کردن نیست. بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی‌آید اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

از ناملایمات زندگی نترس. بادبادک تا با باد مخالف روبه‌رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن درباره گذشت سریع زمان

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

متن درباره گذشت زمان

تنها چیزی که در دنیا می‌توانی تغییرش دهی، خودت هستی و با این کار دنیا را متحول می‌کنی.

متن درباره گذشت سریع زمان

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گرش باشی. زندگی را زندگی کن.

متن زیبا درباره گذر زمان

لازمه زندگی تلاش و مخاطره است. نه تنها یک نفس کشیدن ساده. امروز مخاطره کن، امروز کاری کن. نگذار که به آرامی بمیری.

شعر درباره گذشت زمان

سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی.

متن زیبا درباره گذر زمان

سعی می‌کنم هر روزم را طوری زندگی کنم که انگار از روی قصد به این زندگی برگشتم، تا از آن لذت ببرم، انگار که آخرین روز از زندگی فوق العاده من است.

متن زیبا درباره گذشت زمان

همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی. ولی حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدم‌هائیه که باعث می‌شن احساس تنهایی کنی.

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی مثل یک ترن هوایی بالا و پایین‌های خودش را دارد، انتخاب با تو است که فریاد بزنی یا لذت ببری.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

شکوفه‌های درخت زندگی با طراوت می‌مانند، وقتی با فکری نو و باوری پویا به لحظه‌هایت نگاه کنی. کائنات مشتاق است تا آنچه در نگاهت مورد توجه است به انجام رساند.

متن زیبا درباره گذر زمان

زندگی خیلی کوتاه است. قوانین را کنار بگذار، بدی‌ها را ببخش، یک عاشقِ واقعی باش، تا می‌توانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو.
مارک تواین

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگه زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می‌دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.
چارلی چاپلین

متن زیبا درباره گذشت زمان

باید ریسک کنی، ما تنها وقتی معجزه زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.
پائولو کوئیلو

شعر درباره گذشت زمان

ما به این دلیل روی کره زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم، به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید!!
کرت وانه گت

شعر درباره گذشت زمان

کسی که کتاب می‌خواند هزاران زندگی را قبل از مرگش زندگی می‌کند. کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند فقط یک بار زندگی می‌کند.
جورج آرمارتین

متن زیبا درباره گذر زمان

بهترین چیزهایِ زندگی اشیاء نیستند، بلکه لحظاتند.
آنورادهاپورا

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

من یاد گرفته‌ام که همیشه آن‌گونه سبک‌بار زندگی کنم که به هنگام رویارویی با ناگزیرهای سهمگین زندگی چون دوستی، عشق یا مرگ، چیز زیادی برای از دست‌دادن نداشته باشم.
کریستین بوبن

متن درباره گذشت زمان

وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا زندگی می‌کنی. بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛ اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما بازمی‌گردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خواهد شد.
فلورانس اسکاول شین

متن زیبا درباره گذر زمان

تا به روی زندگی لبخند نزنی زندگی به تو لبخند نخواهد زد. این قانون الهی است، هر چه بکاری
همان را درو خواهی کرد. پس بخند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

افکارت را زیبا کن. زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود.

متن زیبا درباره گذشت زمان

بیشتر بخند و کمتر نگران باش. آدم باید تو بدترین شرایط هم، راهی پیدا کنه واسه زندگی کردن.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

شاد بودن چیزی است که باید خودت به زندگی اضافه کنی. بقیه نمی‌توانند به تو تقدیمش کنند. زندگی دست‌ساز است.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

متن درباره ی گذر زمان

برای هنرمند شدن لازم نیست حتما عینک گرد بزنی، لباس‌های سه سایز بزرگتر از خودت بپوشی، شال گردن بلد باشی گره بزنی، سیگار پشت سر هم دود کنی و آهنگ‌های خارجکی را از بَر باشی و بتوانی چند ساعت بی وقفه درباره رئالیسم و سورئالیسم و همه ایسم‌ها، حرف بزنی. برای هنرمند شدن حتی لازم هم نیست اسم تمام شخصیت‌های هنری را حفظ باشی و طوری از عمه فلان شاعر حرف بزنی که انگار با خدا بیامرز چند سالی کنار هم زندگی کرده‌اید، آن هم شبانه‌روزی.
می‌توانی بلد هم نباشی طرحِ لبخندی مثل مونالیزا بزنی. برای هنرمند شدن کافی‌ست بتوانی چهره‌ها را طرح بزنی. لبخند زدنشان را، حرکت‌های خاصشان را، بلد باشی به موقع دستی بفشاری، لبخند بزنی، حرف بزنی، گوش بدهی و خیلی کارهای دیگر. حتی گاهی هنر است بلد بودن فاصله گرفتن و رفتن.
هنر در زندگی جریان دارد. زندگی را هنرمندانه باید گذراند. هنرمند زندگی خود و اطرافیانتان باشید.

شعر درباره گذشت زمان

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

متن زیبا درباره گذر زمان

بزرگترین درد ما آدم‌ها این است که با هر شرایطی سازش می‌کنیم. وقتی زندگی سخت می‌شود، هیچ تلاشی برای تغییر شرایط نمی‌کنیم. سکوت می‌کنیم چون می‌ترسیم از اینکه شرایط بدتر شود. حرف حق‌مان را قورت می‌دهیم و با حرف ناحق سازش می‌کنیم! با تمام نارضایتی‌ها خو‌ می‌گیریم و صدایمان هم در نمی‌آید. زندگی و خواسته‌های ما مثل یک خمیربازی در دست آدم‌های پر قدرت، تغییر می‌کند. ما را به اجبار شکل خواسته‌های خودشان در می‌آورند و ما باز هم سازش می‌کنیم.
کم‌کم روزی می‌آید که نه کسی صدایمان را می‌شنود و نه به خواسته‌هایمان اهمیت می‌دهد چون می‌دانند ما به هر شرایطی عادت می‌کنیم و تنها کاری که می‌کنیم سکوت است. سکوت کردن ما را به جایی می‌رساند که دیگر هر جای زندگی‌مان را نگاه می‌کنیم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از آن زندگی که می‌خواستیم بسازیم پیدا نمی‌کنیم. ما سال‌هاست می‌سوزیم و‌‌ می‌سازیم. ما سال‌هاست زنده‌ایم بدون آنکه لحظه‌ای زندگی کنیم.
حسین حائریان

متن زیبا درباره گذر زمان

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

متن درباره ی گذر زمان

واقعیت‌های زندگی ممکن است تلخ باشند اما رؤیای زیبا می‌تواند مرهمی بر زخم‌های جامانده بر لطافت و احساس باشد.

شعر درباره گذشت زمان

وقتی خوب به آدمای اطرافم نگاه می‌کنم می‌بینم اکثر اونا زندانی‌اند، زندانی انتخاباشون. خیلیاشون از زندگی‌ای که دارند راضی نیستند. از شغلشون، از شهری که توش زندگی می‌کنند، از کسی که عمرشون رو کنارش می‌گذرونند، انتخابایی که یه روزی توی زندگی کردن حالا براشون حکم حبس ابد رو داره، حبس شدن تو یه زندان تنگ و تاریک.
اما گاهی بعضی از آدما این زندان تنگ و تاریک رو تحمل نمی‌کنند. ازش فرار می‌کنند و به سوختن و ساختن ادامه نمی‌دند، یه شب تصمیم می‌گیرند انتخابای ‌اشتباهشون رو ترک کنند ‌و تمام عواقبش رو هم به جون می‌خرند. اونا خوب می‌دونند که هیچ‌ آدمی نباید زندانی انتخاب‌هایی باشه که سال‌ها پیش انجام داده.
شاید خیلیا فکر کنند آدما وظفیه دارند پای انتخابی که کردن بمونند اما موندن پای انتخابی که حال زندگیت رو خراب می‌کنه و ازت آدمی رو می‌سازه که دوست نداری باشی، موندن پای انتخابی که شک نداری به اشتباه بودنش جز حروم کردن زندگی و از دست دادن زمان هیچ نتیجه دیگه‌ای نداره.
پس فرصت اونی که می‌خوای باشی رو از خودت نگیر، زندگی اونقدری ارزش داره که هر وقت حس کردی جایی از اون رو اشتباه اومدی شجاعت برگشتن رو داشته باشی.
محدثه رمضانی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

از زمانی که خودم را شناختم، متوجه شدم که زندگی مثل یک پازل هزار تیکه می‌مونه. با این تفاوت که هرکدام از این تیکه‌ها در ناکجاآبادهای زندگی‌مون مدفون شده‌اند و وظیفه ما یافتن و پیداکردن این تیکه‌ها و کنار هم قرار دادنشون است. زندگیم را وجب به وجب گشتم. تمام تیکه‌های زندگیم را با سختی و مشقت فراوان پیدا کردم ولی جای یک تیکه خالی بود. تا اینکه عاشق شدم. تیکه آخر پازل من عشق بود. اگه عشق نباشه پازل زندگی هیچ وقت کامل نمی‌شه، هیچ وقت.
مرجان میرمهدی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی‌گزینید، زندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید.

شعر درباره گذشت زمان

چهار سوال مهم در زندگی وجود دارد:
ـ چه چیزی مقدس است؟
ـ روح ما از چه چیز ساخته شده؟
ـ چه چیزی ارزش زندگی کردن را دارد؟
ـ چه چیز ارزش مردن را دارد؟
و پاسخ تمام آنها تنها یک کلمه است: عشق

متن زیبا درباره گذر زمان

زندگی کوتاه است، بنابراین به آن عشق بورزید،‌ شاد باشید و لبخند بزنید. فقط برای خودتان زندگی کنید و قبل از اینکه سخن بگویید، گوش بسپارید. قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید. قبل از اینکه خرج کنید، بدست آورید.‌‌ قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید. قبل از اینکه آزار رسانید، احساس کنید. قبل از اینکه نفرت بورزید، عاشق باشید. قبل از اینکه جبران کنید، تلاش کنید و قبل از اینکه بمیرید، زندگی کنید.

شعر درباره گذشت زمان

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی دایره‌ای‌ست که باید در آن چرخید و رقصید و به دیگر افراد حاضر در دایره عشق ورزید.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلندزندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رؤیایی است
مثل رؤیای یک کودک ناز

زندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ناز

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !

همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،

ولی هیچگاه به کسی ؛

زخم زبان نزنیم …

دروغ نگوییم …

کلک نزنیم …

دلی را نشکنیم …

سوء استفاده نکنیم …

و حقی را ناحق نکنیم …

یعنی انسانیم …!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

لطفا دو شخصیته باشید!

با عشقتان جوری باشید

که با کسی نیستید …

با همه جوری باشید

که با عشقتان نیستید …

همین تفاوت از شما

در عشق اسطوره میسازد …

شعر درباره گذشت زمان

آرامش به معنای آن نیست

که صدایی نباشد

مشکلی وجود نداشته باشد

یا کار سختی پیش رو نباشد

” آرامش” یعنی

در میان صدا

مشکل و کارسخت

دلی آرام وجود داشته باشد

متن زیبا در مورد گذشت زمان

همه چی درست میشه

شاید امروز نه، ولی در نهایت میشه

تا دندون دارید بخندید

تا چشم دارید ببینید

تا گوش دارید گوش کنید

تا سالمید زندگی کنید

متن درباره گذشت سریع زمان

از صدای گذر آب چنان میفهمم

تندتر از آب روان

عمرگران میگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم اینست

آنقدر سیر بخندی که

ندانی غم چیست

متن زیبا درباره گذر زمان

از متفاوت بودن نترس

سبک زندگی خودت

را داشته باش

و حتی اگر نتیجه اش

تنهایی بود

بدان که تنهایی ، بهتراز

بودن درمیان کسانی ست

که تو را در صورتی

دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی!

متن زیبا درباره گذر زمان

محبت مثل سکه ست

که تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمیتونی درش بیاری

مگه اینکه دلش رو بشکنی …!

متن درباره گذشت زمان

با افرادی که همسن شما نیستند

دوست شوید

با افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستند

ارتباط برقرار کنید

کسانی که طور دیگری می اندیشند

و طور دیگری بزرگ شدند

این باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود

متن درباره گذشت زمان

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیم ﻫﻤیشه ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍینگوﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣیمانم ﻭ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ میکند

متن درباره گذشت زمان

 در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

متن درباره گذشت زمان

تاآنجاکه می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.

مت کامرون

متن درباره ی گذر زمان

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

استحاله و تغییر، نوعی فرایند است. در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. لحظاتی از آن در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی.

ریک وارن

متن درباره گذشت زمان

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

متن زیبا درباره گذر زمان

زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است.

 ویوین کوموری

متن درباره ی گذر زمان

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم.

 رونالد ریگان

متن درباره گذشت زمان

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی

 همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم

 غصه برنجد تو بخند

متن درباره گذشت سریع زمان

هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد.

 رزا پارکس

متن کوتاه درباره گذشت زمان

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زندگی مجموعه‌ای است از اشتباهات، آموزه‌ها، تحمل و رشد، تمرین صبر و تلاش مداوم.

 بیلی گراهام

متن کوتاه درباره گذشت زمان

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

آلبرت هابارد

متن درباره گذشت زمان

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

شعر درباره گذشت زمان

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

متن زیبا درباره گذشت زمان

ارزش نهایی زندگی وابسته به هوشیاری و تفکر است، نه تلاشی برای بقا و صرفا زنده‌ماندن.

ارسطو

متن زیبا درباره گذشت زمان

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

متن درباره گذشت سریع زمان

ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها.

 فرانکلین روزولت

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها…

متن زیبا درباره گذشت زمان

آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.

 رابرت فراست

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود …

شعر درباره گذشت زمان

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.

تونی رابینز

متن درباره ی گذر زمان

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

غمگین نباشید …

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود …

باورکن …

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

که قطعاً در زندگی،

در زمان مناسب نمایان خواهد شد!

یک شخص خاص …

یک اتفاق خاص …

یا یک موهبت خاص …

منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش

بدون ذره ای تردید …

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست‌وپا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌سمت شما بوزد. طعم امروز را مزمزه کنید.

دیل کارنگی

متن درباره گذشت زمان

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

شعر درباره گذشت زمان

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن درباره گذشت سریع زمان

ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگی‌تان به‌سرعت رشد خواهد کرد.

 برایان تریسی

متن زیبا درباره گذر زمان

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

شعر درباره گذشت زمان

کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد.

 وینس لامباردی

متن زیبا درباره گذر زمان

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بزرگ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد.

 توماس جفرسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی …

متن زیبا در مورد گذشت زمان

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای‌شان بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی‌نشاند: ترس از شکست.

پائولو کوئیلو

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

متن زیبا در مورد گذشت زمان

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.

النور روزولت

شعر درباره گذشت زمان

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …

شعر درباره گذشت زمان

سخت‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کار است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی‌اند. از پس هرچه بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌به‌کار شوید. بعدازآن، کلید و راه‌حل، پاداش‌تان خواهد بود.

امیلی ایرهارت

متن زیبا درباره گذر زمان

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.

توماس ادیسون

شعر درباره گذشت زمان

هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است.

هنری فورد

متن زیبا درباره گذشت زمان

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها، مهری*ها، اسفندی ها
چـون بهتـرین هستند

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها، تیری ها، دی ـی ها
چـون صادق هستند

متن درباره گذشت سریع زمان

سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :
شهریوری* ها، آذری* ها، آبانی ها
چـون به درد دلت گوش میدهند

سه نفر رو هرگز از دست نده :
مرداد ـی ها، خرداد ـی ها، بهمن ـی ها
چـون دوست ِ واقعی هستند

شعر درباره گذشت زمان

ادبیات صرفا واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه بدان چیزی می‌افزاید. چیزی را که شایسته‌وبایسته‌ی زندگی روزانه است به آن اضافه می‌کند و با این کار، زندگی ما را که به بیابانی بدل شده، نجات می‌دهد و آبیاری می‌کند.

سی. اس. لوییس

متن زیبا درباره گذر زمان

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛
پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی،
بدان که خدا می‏ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

متن درباره گذشت سریع زمان

مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی.

 مایا آنجلو

متن درباره گذشت زمان

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم
بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

متن درباره گذشت زمان

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای …
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم !
دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او که یگانه است و شایسته …

متن درباره ی گذر زمان

«تو فقط یک بار زندگى می‌کنى» جمله اشتباهیه! تو هرروز زندگى می‌کنى. تو فقط یک بار می‌میرى.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

آن‌که امروز را از دست می‌دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزش‌تر نیست.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر زندگی آن‌گونه نیست که تو می‌خواهی، عوضش کن.
زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست امروز متفاوت‌تر فکر کن، فردا متفاوت‌تر نتیجه می‌گیری.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

‏زندگی مثل اون کتابی می‌مونه که از کتابخونه قرضش می‌گیری ولی بدون اینکه وقت کرده باشی بخونیش میری پسش میدی.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی‌دهد، به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته‌اید. آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است، ولی من اصلاً از آدم‌هایی خوشم نمی‌آید که آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند. برای آنکه شاد شوی هر کاری از دستت برمی‌آید بکن.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

می‌دانی چه موقع از روی دوچرخه می‌افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی. زندگی نیز این‌گونه است.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی عمر کردن نیست. بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی‌آید اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

از ناملایمات زندگی نترس. بادبادک تا با باد مخالف روبه‌رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

شعر درباره گذشت زمان

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

متن درباره گذشت سریع زمان

تنها چیزی که در دنیا می‌توانی تغییرش دهی، خودت هستی و با این کار دنیا را متحول می‌کنی.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گرش باشی. زندگی را زندگی کن.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

لازمه زندگی تلاش و مخاطره است. نه تنها یک نفس کشیدن ساده. امروز مخاطره کن، امروز کاری کن. نگذار که به آرامی بمیری.

شعر درباره گذشت زمان

سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

سعی می‌کنم هر روزم را طوری زندگی کنم که انگار از روی قصد به این زندگی برگشتم، تا از آن لذت ببرم، انگار که آخرین روز از زندگی فوق العاده من است.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی. ولی حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدم‌هائیه که باعث می‌شن احساس تنهایی کنی.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی مثل یک ترن هوایی بالا و پایین‌های خودش را دارد، انتخاب با تو است که فریاد بزنی یا لذت ببری.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

شکوفه‌های درخت زندگی با طراوت می‌مانند، وقتی با فکری نو و باوری پویا به لحظه‌هایت نگاه کنی. کائنات مشتاق است تا آنچه در نگاهت مورد توجه است به انجام رساند.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی خیلی کوتاه است. قوانین را کنار بگذار، بدی‌ها را ببخش، یک عاشقِ واقعی باش، تا می‌توانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو.
مارک تواین

متن درباره ی گذر زمان

اگه زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می‌دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.
چارلی چاپلین

شعر درباره گذشت زمان

باید ریسک کنی، ما تنها وقتی معجزه زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.
پائولو کوئیلو

متن کوتاه درباره گذشت زمان

ما به این دلیل روی کره زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم، به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید!!
کرت وانه گت

متن درباره گذشت سریع زمان

کسی که کتاب می‌خواند هزاران زندگی را قبل از مرگش زندگی می‌کند. کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند فقط یک بار زندگی می‌کند.
جورج آرمارتین

متن درباره ی گذر زمان

بهترین چیزهایِ زندگی اشیاء نیستند، بلکه لحظاتند.
آنورادهاپورا

متن درباره گذشت زمان

من یاد گرفته‌ام که همیشه آن‌گونه سبک‌بار زندگی کنم که به هنگام رویارویی با ناگزیرهای سهمگین زندگی چون دوستی، عشق یا مرگ، چیز زیادی برای از دست‌دادن نداشته باشم.
کریستین بوبن

شعر درباره گذشت زمان

وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا زندگی می‌کنی. بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛ اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما بازمی‌گردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خواهد شد.
فلورانس اسکاول شین

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تا به روی زندگی لبخند نزنی زندگی به تو لبخند نخواهد زد. این قانون الهی است، هر چه بکاری
همان را درو خواهی کرد. پس بخند.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

افکارت را زیبا کن. زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

بیشتر بخند و کمتر نگران باش. آدم باید تو بدترین شرایط هم، راهی پیدا کنه واسه زندگی کردن.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

شاد بودن چیزی است که باید خودت به زندگی اضافه کنی. بقیه نمی‌توانند به تو تقدیمش کنند. زندگی دست‌ساز است.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

متن درباره ی گذر زمان

برای هنرمند شدن لازم نیست حتما عینک گرد بزنی، لباس‌های سه سایز بزرگتر از خودت بپوشی، شال گردن بلد باشی گره بزنی، سیگار پشت سر هم دود کنی و آهنگ‌های خارجکی را از بَر باشی و بتوانی چند ساعت بی وقفه درباره رئالیسم و سورئالیسم و همه ایسم‌ها، حرف بزنی. برای هنرمند شدن حتی لازم هم نیست اسم تمام شخصیت‌های هنری را حفظ باشی و طوری از عمه فلان شاعر حرف بزنی که انگار با خدا بیامرز چند سالی کنار هم زندگی کرده‌اید، آن هم شبانه‌روزی.
می‌توانی بلد هم نباشی طرحِ لبخندی مثل مونالیزا بزنی. برای هنرمند شدن کافی‌ست بتوانی چهره‌ها را طرح بزنی. لبخند زدنشان را، حرکت‌های خاصشان را، بلد باشی به موقع دستی بفشاری، لبخند بزنی، حرف بزنی، گوش بدهی و خیلی کارهای دیگر. حتی گاهی هنر است بلد بودن فاصله گرفتن و رفتن.
هنر در زندگی جریان دارد. زندگی را هنرمندانه باید گذراند. هنرمند زندگی خود و اطرافیانتان باشید.

شعر درباره گذشت زمان

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بزرگترین درد ما آدم‌ها این است که با هر شرایطی سازش می‌کنیم. وقتی زندگی سخت می‌شود، هیچ تلاشی برای تغییر شرایط نمی‌کنیم. سکوت می‌کنیم چون می‌ترسیم از اینکه شرایط بدتر شود. حرف حق‌مان را قورت می‌دهیم و با حرف ناحق سازش می‌کنیم! با تمام نارضایتی‌ها خو‌ می‌گیریم و صدایمان هم در نمی‌آید. زندگی و خواسته‌های ما مثل یک خمیربازی در دست آدم‌های پر قدرت، تغییر می‌کند. ما را به اجبار شکل خواسته‌های خودشان در می‌آورند و ما باز هم سازش می‌کنیم.
کم‌کم روزی می‌آید که نه کسی صدایمان را می‌شنود و نه به خواسته‌هایمان اهمیت می‌دهد چون می‌دانند ما به هر شرایطی عادت می‌کنیم و تنها کاری که می‌کنیم سکوت است. سکوت کردن ما را به جایی می‌رساند که دیگر هر جای زندگی‌مان را نگاه می‌کنیم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از آن زندگی که می‌خواستیم بسازیم پیدا نمی‌کنیم. ما سال‌هاست می‌سوزیم و‌‌ می‌سازیم. ما سال‌هاست زنده‌ایم بدون آنکه لحظه‌ای زندگی کنیم.
حسین حائریان

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

متن درباره گذشت سریع زمان

واقعیت‌های زندگی ممکن است تلخ باشند اما رؤیای زیبا می‌تواند مرهمی بر زخم‌های جامانده بر لطافت و احساس باشد.

متن درباره گذشت زمان

وقتی خوب به آدمای اطرافم نگاه می‌کنم می‌بینم اکثر اونا زندانی‌اند، زندانی انتخاباشون. خیلیاشون از زندگی‌ای که دارند راضی نیستند. از شغلشون، از شهری که توش زندگی می‌کنند، از کسی که عمرشون رو کنارش می‌گذرونند، انتخابایی که یه روزی توی زندگی کردن حالا براشون حکم حبس ابد رو داره، حبس شدن تو یه زندان تنگ و تاریک.
اما گاهی بعضی از آدما این زندان تنگ و تاریک رو تحمل نمی‌کنند. ازش فرار می‌کنند و به سوختن و ساختن ادامه نمی‌دند، یه شب تصمیم می‌گیرند انتخابای ‌اشتباهشون رو ترک کنند ‌و تمام عواقبش رو هم به جون می‌خرند. اونا خوب می‌دونند که هیچ‌ آدمی نباید زندانی انتخاب‌هایی باشه که سال‌ها پیش انجام داده.
شاید خیلیا فکر کنند آدما وظفیه دارند پای انتخابی که کردن بمونند اما موندن پای انتخابی که حال زندگیت رو خراب می‌کنه و ازت آدمی رو می‌سازه که دوست نداری باشی، موندن پای انتخابی که شک نداری به اشتباه بودنش جز حروم کردن زندگی و از دست دادن زمان هیچ نتیجه دیگه‌ای نداره.
پس فرصت اونی که می‌خوای باشی رو از خودت نگیر، زندگی اونقدری ارزش داره که هر وقت حس کردی جایی از اون رو اشتباه اومدی شجاعت برگشتن رو داشته باشی.
محدثه رمضانی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

از زمانی که خودم را شناختم، متوجه شدم که زندگی مثل یک پازل هزار تیکه می‌مونه. با این تفاوت که هرکدام از این تیکه‌ها در ناکجاآبادهای زندگی‌مون مدفون شده‌اند و وظیفه ما یافتن و پیداکردن این تیکه‌ها و کنار هم قرار دادنشون است. زندگیم را وجب به وجب گشتم. تمام تیکه‌های زندگیم را با سختی و مشقت فراوان پیدا کردم ولی جای یک تیکه خالی بود. تا اینکه عاشق شدم. تیکه آخر پازل من عشق بود. اگه عشق نباشه پازل زندگی هیچ وقت کامل نمی‌شه، هیچ وقت.
مرجان میرمهدی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی‌گزینید، زندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید.

متن درباره ی گذر زمان

چهار سوال مهم در زندگی وجود دارد:
ـ چه چیزی مقدس است؟
ـ روح ما از چه چیز ساخته شده؟
ـ چه چیزی ارزش زندگی کردن را دارد؟
ـ چه چیز ارزش مردن را دارد؟
و پاسخ تمام آنها تنها یک کلمه است: عشق

متن درباره ی گذر زمان

زندگی کوتاه است، بنابراین به آن عشق بورزید،‌ شاد باشید و لبخند بزنید. فقط برای خودتان زندگی کنید و قبل از اینکه سخن بگویید، گوش بسپارید. قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید. قبل از اینکه خرج کنید، بدست آورید.‌‌ قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید. قبل از اینکه آزار رسانید، احساس کنید. قبل از اینکه نفرت بورزید، عاشق باشید. قبل از اینکه جبران کنید، تلاش کنید و قبل از اینکه بمیرید، زندگی کنید.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

متن زیبا درباره گذشت زمان

زندگی دایره‌ای‌ست که باید در آن چرخید و رقصید و به دیگر افراد حاضر در دایره عشق ورزید.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلندزندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رؤیایی است
مثل رؤیای یک کودک ناز

زندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ناز

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تاریخ نگاران شبیه افراد ناشنوا هستند، [ چرا که ] مدام به پرسش هایی پاسخ می گویند که هیچ کس از آنها نپرسیده است.

لئو تولستوی

متن درباره گذشت زمان

نسبت یک متفکر با یک فیلسوفِ کتابی مانند نسبت شاهدی عینی به یک نفر تاریخدان است.

آرتور شوپنهاور

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

كسانی كه در نقد شعرهای من فقط يك بعد یا یك وجه عاطفی به قول خودشان، «شورش» علیه مظاهر شهری‌گری را وجهٔ مطالعه و بررسی شعر من گرفته‌اند، یك‌صدا نوشته‌اند كه شعر فلانی سراسر نوستالژی گذشته و روستا است! ولی هیچ‌كدام دربارهٔ نیما چنین نگفته‌اند.

منوچهر آتشی

متن درباره ی گذر زمان

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناک تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.

فریدریش نیچه

متن درباره گذشت زمان

بخش عمده تاریخ حدس است و بقیه تعصب.

ویل دورانت

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تاریخ نمی آفریند، بلکه «کشف» می کند. تاریخ، از طریق موقعیتهای بی سابقه، پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه «از دیر زمان» در انسان وجود دارد، پرده از آنچه امکانهای انسان را تشکیل می دهد، بر می دارد.

میلان کوندرا

متن زیبا در مورد گذشت زمان

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی کند.

جواهر لعل نهرو

شعر درباره گذشت زمان

یک حالت آغازین موسیقی وجود دارد، حالتی که پیش از تاریخ موسیقی وجود داشته است؛ حالت پیش از نخستین پرسش، پیش از نخستین اندیشه، پیش از نخستین بازی با دورنمایه یا مضمون.

میلان کوندرا

متن درباره گذشت زمان

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.

جواهر لعل نهرو

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

من‌ نمى‌گویم‌ توده‌ى‌ ملت‌ ما قاصراست‌ یا مقصر، ولی تاریخ‌ ما نشان‌ مى‌دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه‌ى‌ تاریخی‌ ندارد. حافظه‌ى‌ دست‌جمعى‌ ندارد، هیچ‌گاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی‌اش‌ چیزى‌ نیاموخته‌ و هیچ‌گاه‌ از آن‌ بهره‌‌ای نگرفته‌ است‌ و درنتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده‌، به‌ پهلو غلتیده‌، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر ـ و این‌ حرکت‌ عرضى‌ را حرکتى‌ درجهت‌ پیشرفت‌ انگاشته‌، خودش‌ را فریفته.‌

احمد شاملو

متن زیبا درباره گذشت زمان

پیرمردان بسیارند و برای برگزیدن و بهره گیری از آنها نباید دنبال شناسنامه و تاریخ ولادت آنها رفت و کهن ترین آنها را برگزید، بلکه باید به دنبال بهترین آنها رفت.

آندره موروا

شعر درباره گذشت زمان

اگر فردوسی اشتباه‌ کرده‌ یا ریگى‌ به‌کفش‌ داشته‌ و اسطوره‌ى‌ ضحاک ‌ را به‌ آن‌ صورت‌؛ جازده‌،حتی طبقه‌ى‌ تحصیل‌ کرده‌ و مشتاق‌ حقیقت‌ ما نیز حکم‌ او را مثل‌ وحى‌ منزل‌ پذیرفته‌اند. من‌ موضوع‌ قضاوت‌ نادرست‌ درباره‌ى‌ نهضت‌ تصوف‌ یا اسطوره‌ى‌ ضحاک‌ را به‌عنوان‌ دو نمونه‌ى‌ تاریخی‌ مطرح‌ کردم‌ تا به‌ شما دوستان‌ عزیز نشان‌ بدهم‌ که‌ حقیقت‌ چه‌قدر آسیب‌پذیر است‌. این‌ نمونه‌ها را آوردم‌ تا آگاه‌ باشید چه‌ حرام‌زادگانی‌ بر سر راه‌ قضاوت‌ها و برداشت‌هاى‌ ما نشسته‌اند.

احمد شاملو

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تاریخ نگار، تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را.

میلان کوندرا

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

نسبت اندیشه ای که مطالعه می کنیم با آنچه که به ذهن خودمان می رسد، نسبت فسیل گیاهی ماقبل تاریخی است با گیاهی که در رستنگاه خود جوانه می زند.

آرتور شوپنهاور

متن درباره ی گذر زمان

عبرتی را که از تحولات تاریخ بر می گیریم ، پندی گرانمایه باشد که چراغ صفت ، راه زندگی را از چاه باز نماید.

امام علی (ع)

شعر درباره گذشت زمان

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

فرناندو پسوآ

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی، تاریخ شمار روابط دوستانه است. دوستان، هر روز دنیا را از نو می سازند. بدون عشقِ دوستان، قلبها قدرت تپیدن برای زندگی را ندارند.

هلن کلر

متن زیبا درباره گذشت زمان

شاعر فقط امکانی بشری را «کشف» می کند؛ امکانی که تاریخ هم به نوبه ی خود روزی آن را کشف خواهد کرد.

میلان کوندرا

شعر درباره گذشت زمان

در «قدمگاه» قرن بيست و يكم چه‌ها می‌گویند و چه‌ها می‌خواهند بكنند! در چنین جامعهٔ نهیلیسم (فرآیند جامعهٔ تكامل‌یافته‌تر سرمایه‌داری غرب) نمی‌تواند هرگز، حتا در یك فرد، حضوری واقعی و قابل یقین و توجیه داشته باشد.

منوچهر آتشی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

در همه ی دروه های تاریخ، آنهایی که می توانستند چشم هایشان را بر روی کل خستگی ای که مجموعه ی کل خستگی ها است – چرا که همه چیز را به همان شکل جنون آمیز دارا است – ببندند، نادر بودند.

فرناندو پسوآ

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

«امروز به‌خاطر نمی‌آورم که دقیقأ چه‌چیز مرا بدین کار برانگیخت، اما هرچه بود، ضبط کلماتی را که «مورد استعمال عوام» بود کم و بیش از همان تاریخ آغاز کردم، و البته بی‌هیچ ضابطه‌ای در کار و بدون دراختیار داشتن ِهیچ‌گونه معیار و محکی برای تشخیص. اما نفس عمل «یادداشت‌کردن» عادت شد.

احمد شاملو

متن درباره گذشت زمان

ای کاش کسی می آمد و تاریخ تراژیک ادبیات را تهیه می کرد تا نشان دهد ملتهایی که بزرگترین نویسندگان و هنرمندان از آنها برخاسته اند و غرورآمیزترین دارایی هایشان هستند، در زمان حیات این بزرگان چگونه با آنها معامله کرده اند.

آرتور شوپنهاور

شعر درباره گذشت زمان

دوستی مثل اسناد کهنه است؛ قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.

کارل مارکس

متن درباره ی گذر زمان

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.

رالف والدو امرسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ تاریخی به دور از حب و بغض و اشتباه نیست.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن درباره ی گذر زمان

آزادی، تنها ارزش جاودانه ی تاریخ است.

آلبر کامو

شعر درباره گذشت زمان

خب، من در اين جمع كه به هر روی حسن نيتی در حرف‌هایشان می‌بینم، سر دفاع از شعر خودم و مقوله‌ای را كه شهرستانی‌گری، اقلیمی بودن و… در شعر خودم هست، ندارم. اين كار، وظیفه منتقدان آشنا به كار نقد ادبی به شيوهٔ امروزین مثلا غربی‌هاست كه خود مبدع آن بوده‌اند، و دریغا كه حدود يك‌ربع قرن از مقولهٔ شعر امروز در این ملك می‌گذرد و ما هنوز یك كریتیك درست و حسابی و بی‌غرض و مرض و محیط به ادب گذشته و امروزمان نداریم.

منوچهر آتشی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تاریخ، ثبات را انکار می کند.

فرناندو پسوآ

متن درباره گذشت زمان

باز ما با همین ذهنیت قرن هشتمی لابد می‌خواهیم جست بزنیم به دوره پست‌مدرنیسم قرن بیست و یكمی و باز جنگولك‌بازی پست‌مدرنیستی درآوریم! حاصل اينكه نه هنوز قرن هشتمی را شناخته‌ایم، و نه قرن بیستم و بیست و یكم را…

منوچهر آتشی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

نوشتن شعر را هیچ‌گاه کنار نگذاشتم. من در شعر رابطه‌ام را با زمان و زندگی نوین مردمم یافتم. من هنگام نوشتن اشعار با همان ریتم‌هایی که در تاریخ قهرمانانه میهنم شنیده بودم زندگی می‌کردم. خوشبختم از این‌که در این سال‌ها زندگی کرده‌ام و وقایعی را که نظیرشان در تاریخ یافت نمی‌شود، به چشم دیده‌ام.

آنا آخماتووا

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تاریخ نگاران شبیه افراد ناشنوا هستند، [ چرا که ] مدام به پرسش هایی پاسخ می گویند که هیچ کس از آنها نپرسیده است.

لئو تولستوی

متن درباره گذشت زمان

نسبت یک متفکر با یک فیلسوفِ کتابی مانند نسبت شاهدی عینی به یک نفر تاریخدان است.

آرتور شوپنهاور

متن کوتاه درباره گذشت زمان

كسانی كه در نقد شعرهای من فقط يك بعد یا یك وجه عاطفی به قول خودشان، «شورش» علیه مظاهر شهری‌گری را وجهٔ مطالعه و بررسی شعر من گرفته‌اند، یك‌صدا نوشته‌اند كه شعر فلانی سراسر نوستالژی گذشته و روستا است! ولی هیچ‌كدام دربارهٔ نیما چنین نگفته‌اند.

منوچهر آتشی

متن درباره گذشت سریع زمان

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناک تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.

فریدریش نیچه

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخش عمده تاریخ حدس است و بقیه تعصب.

ویل دورانت

متن درباره ی گذر زمان

تاریخ نمی آفریند، بلکه «کشف» می کند. تاریخ، از طریق موقعیتهای بی سابقه، پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه «از دیر زمان» در انسان وجود دارد، پرده از آنچه امکانهای انسان را تشکیل می دهد، بر می دارد.

میلان کوندرا

متن زیبا در مورد گذشت زمان

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی کند.

جواهر لعل نهرو

متن زیبا درباره گذشت زمان

یک حالت آغازین موسیقی وجود دارد، حالتی که پیش از تاریخ موسیقی وجود داشته است؛ حالت پیش از نخستین پرسش، پیش از نخستین اندیشه، پیش از نخستین بازی با دورنمایه یا مضمون.

میلان کوندرا

متن درباره گذشت زمان

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.

جواهر لعل نهرو

شعر درباره گذشت زمان

من‌ نمى‌گویم‌ توده‌ى‌ ملت‌ ما قاصراست‌ یا مقصر، ولی تاریخ‌ ما نشان‌ مى‌دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه‌ى‌ تاریخی‌ ندارد. حافظه‌ى‌ دست‌جمعى‌ ندارد، هیچ‌گاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی‌اش‌ چیزى‌ نیاموخته‌ و هیچ‌گاه‌ از آن‌ بهره‌‌ای نگرفته‌ است‌ و درنتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده‌، به‌ پهلو غلتیده‌، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر ـ و این‌ حرکت‌ عرضى‌ را حرکتى‌ درجهت‌ پیشرفت‌ انگاشته‌، خودش‌ را فریفته.‌

احمد شاملو

متن زیبا درباره گذشت زمان

پیرمردان بسیارند و برای برگزیدن و بهره گیری از آنها نباید دنبال شناسنامه و تاریخ ولادت آنها رفت و کهن ترین آنها را برگزید، بلکه باید به دنبال بهترین آنها رفت.

آندره موروا

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اگر فردوسی اشتباه‌ کرده‌ یا ریگى‌ به‌کفش‌ داشته‌ و اسطوره‌ى‌ ضحاک ‌ را به‌ آن‌ صورت‌؛ جازده‌،حتی طبقه‌ى‌ تحصیل‌ کرده‌ و مشتاق‌ حقیقت‌ ما نیز حکم‌ او را مثل‌ وحى‌ منزل‌ پذیرفته‌اند. من‌ موضوع‌ قضاوت‌ نادرست‌ درباره‌ى‌ نهضت‌ تصوف‌ یا اسطوره‌ى‌ ضحاک‌ را به‌عنوان‌ دو نمونه‌ى‌ تاریخی‌ مطرح‌ کردم‌ تا به‌ شما دوستان‌ عزیز نشان‌ بدهم‌ که‌ حقیقت‌ چه‌قدر آسیب‌پذیر است‌. این‌ نمونه‌ها را آوردم‌ تا آگاه‌ باشید چه‌ حرام‌زادگانی‌ بر سر راه‌ قضاوت‌ها و برداشت‌هاى‌ ما نشسته‌اند.

احمد شاملو

متن زیبا درباره گذشت زمان

تاریخ نگار، تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را.

میلان کوندرا

متن درباره ی گذر زمان

نسبت اندیشه ای که مطالعه می کنیم با آنچه که به ذهن خودمان می رسد، نسبت فسیل گیاهی ماقبل تاریخی است با گیاهی که در رستنگاه خود جوانه می زند.

آرتور شوپنهاور

شعر درباره گذشت زمان

عبرتی را که از تحولات تاریخ بر می گیریم ، پندی گرانمایه باشد که چراغ صفت ، راه زندگی را از چاه باز نماید.

امام علی (ع)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

فرناندو پسوآ

شعر درباره گذشت زمان

زندگی، تاریخ شمار روابط دوستانه است. دوستان، هر روز دنیا را از نو می سازند. بدون عشقِ دوستان، قلبها قدرت تپیدن برای زندگی را ندارند.

هلن کلر

متن زیبا در مورد گذشت زمان

شاعر فقط امکانی بشری را «کشف» می کند؛ امکانی که تاریخ هم به نوبه ی خود روزی آن را کشف خواهد کرد.

میلان کوندرا

متن زیبا در مورد گذشت زمان

در «قدمگاه» قرن بيست و يكم چه‌ها می‌گویند و چه‌ها می‌خواهند بكنند! در چنین جامعهٔ نهیلیسم (فرآیند جامعهٔ تكامل‌یافته‌تر سرمایه‌داری غرب) نمی‌تواند هرگز، حتا در یك فرد، حضوری واقعی و قابل یقین و توجیه داشته باشد.

منوچهر آتشی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

در همه ی دروه های تاریخ، آنهایی که می توانستند چشم هایشان را بر روی کل خستگی ای که مجموعه ی کل خستگی ها است – چرا که همه چیز را به همان شکل جنون آمیز دارا است – ببندند، نادر بودند.

فرناندو پسوآ

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

«امروز به‌خاطر نمی‌آورم که دقیقأ چه‌چیز مرا بدین کار برانگیخت، اما هرچه بود، ضبط کلماتی را که «مورد استعمال عوام» بود کم و بیش از همان تاریخ آغاز کردم، و البته بی‌هیچ ضابطه‌ای در کار و بدون دراختیار داشتن ِهیچ‌گونه معیار و محکی برای تشخیص. اما نفس عمل «یادداشت‌کردن» عادت شد.

احمد شاملو

متن درباره ی گذر زمان

ای کاش کسی می آمد و تاریخ تراژیک ادبیات را تهیه می کرد تا نشان دهد ملتهایی که بزرگترین نویسندگان و هنرمندان از آنها برخاسته اند و غرورآمیزترین دارایی هایشان هستند، در زمان حیات این بزرگان چگونه با آنها معامله کرده اند.

آرتور شوپنهاور

متن زیبا در مورد گذشت زمان

دوستی مثل اسناد کهنه است؛ قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن درباره گذشت سریع زمان

اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.

کارل مارکس

متن درباره ی گذر زمان

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.

رالف والدو امرسون

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ تاریخی به دور از حب و بغض و اشتباه نیست.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

آزادی، تنها ارزش جاودانه ی تاریخ است.

آلبر کامو

متن زیبا درباره گذر زمان

خب، من در اين جمع كه به هر روی حسن نيتی در حرف‌هایشان می‌بینم، سر دفاع از شعر خودم و مقوله‌ای را كه شهرستانی‌گری، اقلیمی بودن و… در شعر خودم هست، ندارم. اين كار، وظیفه منتقدان آشنا به كار نقد ادبی به شيوهٔ امروزین مثلا غربی‌هاست كه خود مبدع آن بوده‌اند، و دریغا كه حدود يك‌ربع قرن از مقولهٔ شعر امروز در این ملك می‌گذرد و ما هنوز یك كریتیك درست و حسابی و بی‌غرض و مرض و محیط به ادب گذشته و امروزمان نداریم.

منوچهر آتشی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تاریخ، ثبات را انکار می کند.

فرناندو پسوآ

متن درباره گذشت زمان

باز ما با همین ذهنیت قرن هشتمی لابد می‌خواهیم جست بزنیم به دوره پست‌مدرنیسم قرن بیست و یكمی و باز جنگولك‌بازی پست‌مدرنیستی درآوریم! حاصل اينكه نه هنوز قرن هشتمی را شناخته‌ایم، و نه قرن بیستم و بیست و یكم را…

منوچهر آتشی

متن زیبا درباره گذشت زمان

نوشتن شعر را هیچ‌گاه کنار نگذاشتم. من در شعر رابطه‌ام را با زمان و زندگی نوین مردمم یافتم. من هنگام نوشتن اشعار با همان ریتم‌هایی که در تاریخ قهرمانانه میهنم شنیده بودم زندگی می‌کردم. خوشبختم از این‌که در این سال‌ها زندگی کرده‌ام و وقایعی را که نظیرشان در تاریخ یافت نمی‌شود، به چشم دیده‌ام.

آنا آخماتووا

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هیچ چیزی در جهان نمی‌تواند شما را از فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید بازدارد؛ تنها کافی است به صدای درونی خود گوش دهید. 

متن زیبا درباره گذر زمان

انسان‌ها تحصیل کرده به دنیا نمی‌آیند. در نتیجه، مرتکب اشتباه می‌شوند اما این وظیفه‌ی اخلاقی هر انسان است که گذشته را فراموش کند و زندگی جدیدی را آغاز نماید. 

شعر درباره گذشت زمان

مهم نیست گذشته چقدر سخت بوده است، شما همیشه می‌توانید از نو شروع کنید – بوده

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر تصمیم بگیرید کسی باشید که همیشه دلتان می‌خواسته است، دیگر مهم نیست چه کسی بوده‌اید.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اولین گام به سمت رسیدن به آنچه که می‌خواهید، این است که تصمیم بگیرید قرار نیست در جایگاه کنونی خود باقی بمانید – جی پی مورگان

متن درباره ی گذر زمان

هیچ‌گاه با خود برای آنچه که بوده‌اید، رفتار نکنید. خود را به خاطر کسی که می‌خواهید باشید، دوست داشته باشید. 

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

در صورتی که گذشته را فراموش نکنید، هیچ‌گاه موفق به تبدیل شدن به کسی که شایسته‌اش هستید، نخواهید شد. 

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هر روز فرصتی برای شروع مجدد است. بر روی شکست‌های دیروز تمرکز نکنید. امروز را با افکار و انتظارات مثبت آغاز نمایید – کاترین پولسیفر

متن کوتاه درباره گذشت زمان

فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید هیچ اشکالی ندارد. 

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اجازه ندهید سایه‌ی گذشته‌ی همراه شما حرکت کند. شما برده‌ی گذشته نیستید – دادینسکی

متن زیبا درباره گذر زمان

شما نمی‌توانید به هیچ چیز جدیدی دست یابید اگر هنوز دستانتان پر از افکار گذشته است – لوییز اسمیت

شعر درباره گذشت زمان

به منظور تصمیم گرفتن، به یک قلب محکم و قوی نیاز است. و اما برای فراموش کردن گذشته و شروع یک زندگی جدید، به یک اراده‌ی قوی نیاز می‌باشد. 

شعر درباره گذشت زمان

برادرها، فکر نمی‌کنم که موفق به انجام این کار به تنهایی بوده‌ام. اما کاری که انجام داده‌ام: فراموش کردن گذشته و حرکت به سوی چیزی است که در آینده انتظارم را می‌کشد.

متن درباره گذشت سریع زمان

غم و اندوه قلب متعلق به گذشته‌ای است که دیگر نمی‌توان دید. بنابراین، گذشته را پشت سر بگذار و رو به جلو حرکت کن – کاترین اندرسون

متن زیبا درباره گذشت زمان

به جای هدر دادن وقت خود بر روی آنچه که گذشته است، انرژی خود را معطوف کاری که امروز و فردا می‌توانید انجام دهید، بکنید. 

متن زیبا در مورد گذشت زمان

لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید خود را به یک انسان مثبت و ارزشمند تغییر دهید، حق فراموش کردن گذشته‌ای که مانع شما بوده است را پیدا خواهید کرد. 

متن درباره گذشت زمان

هیچ‌گاه برای تغییر اوضاع دیر نیست! اگر چنین احساسی دارید، پس حرکت به سوی آنچه که در توانتان هست را در نظر بگیرید. از نو شروع کنید. 

متن زیبا در مورد گذشت زمان

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. ذهن خود را بر روی زمان حال متمرکز کنید – بودا

متن درباره گذشت سریع زمان

هر شروع تازه‌ای از پایان شروع دیگر به دست می‌آید – سنکا

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هیچ‌گاه برای تبدیل شدن به کسی که دلتان می‌خواهد، دیر نیست. امیدوارم که زندگی داشته باشید که بتوانید به آن افتخار کنید. و اگر فکر می‌کنید چنین زندگی ندارید، امیدوارم که قدرت شروع مجدد را داشته باشید – اف اسکات فیتزجرالد

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ چیز در جهان نمی‌تواند شما از رها کردن گذشته و شروع مجدد بازدارد – گای فینلی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زندگی شما به طور تصادفی بهتر نمی‌شود. بلکه تغییر است که زندگی را بهبود می‌بخشد – جیم ران

متن درباره گذشت زمان

بگذارید بار سفر گذشته را فراموش کنیم و از نو شروع نماییم – شهباز شریف

متن درباره گذشت سریع زمان

گذشته چیزی نیست که شخصیت شما را تعریف کند اما آنچه که می‌خواهید باشید، چیزی است که شما را تعریف می‌کند. 

متن زیبا درباره گذشت زمان

اگر نمی‌توانید گذشته را فراموش کنید، قادر نخواهید بود آنچه که باید باشید را قبول کنید. 

شعر درباره گذشت زمان

اگر گذشته مانع حرکت رو به جلو شما می‌شود، پس تنها تراژدی است که باید به فراموشی سپرده شود.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بسیاری از ما در گذشته مرتکب به اشتباه شده‌ایم اما اگر گذشته را فراموش نکنیم، به شکلی که باید زندگی نمی‌کنیم.

متن زیبا درباره گذر زمان

خود را برای یادگیری از اشتباهات گذشته به چالش بکشید و آن را دوباره به بهترین شکل ممکن انجام دهید. 

متن درباره گذشت سریع زمان

تنها چیزی که یک فرد می‌تواند واقعاً انجام دهد، حرکت رو به جلو است. بدون تردید و بدون نگاه به گذشته، گام بلندی به سمت آینده بردارید. گذشته را فراموش کنید و به سمت آینده حرکت کنید – آلیسون نوئل

متن درباره گذشت زمان

این نکته حائز اهمیت است که خود را به خاطر اشتباهات گذشته ببخشیم. ما باید از خطاهای گذشته‌ی خود درس بگیریم و رو به جلو حرکت کنیم – استیو مارابولی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گاهی‌اوقات، گذشته می‌تواند به راحتی شما را از گام برداشتن به سمت آینده بازدارد. اما به یاد داشته باشید که ما هر روز از نو به دنیا می‌آییم و بهترین گزینه به منظور فراموش کردن گذشته، یادآوری این موضوع به خود است که شما می‌توانید تنها با لبخند، کشیدن نفس عمیق و داشتن احساس خوب نسبت به خود، به آنچه که همیشه خواسته‌اید، دست پیدا کنید و اشتباهات گذشته‌ی خود را بپذیرید. با خود عهد ببندید که بهترین نسخه از خود باشید. شما می‌توانید این کار را انجام دهید! برخیزید و حرکت کنید. 

متن کوتاه درباره گذشت زمان

شما بسیار بزرگ‌تر از اشتباهاتی هستید که مرتکب شده‌اید. ممکن است اشتباهات خود را بپذیرید اما نباید آن‌ها را به عنوان یک مانع در نظر بگیرید. شما مرتکب اشتباه شدید زیرا از پیامدهای آن آگاهی درستی نداشته‌اید. اما من بر این باور هستم که از همین امروز، زندگی جدیدی را آغاز خواهید کرد. به آینده نگاه کنید!

متن درباره گذشت زمان

حرکت به سمت آینده به معنی فراموش کردن گذشته نیست بلکه یادگیری از آن است که اهمیت دارد – نامعلوم

متن درباره ی گذر زمان

از نو شروع کن، به فراموشی بسپار و خود را رها کن. گذشته، گذشته است. هیچ کاری برای برگرداندن آن از دست شما برنمی‌اید. نمی‌توانید در قبال گذشته کاری انجام دهید. تنها یک کار از دست شما برمی‌آید و آن از بین بردن پیوندتان با گذشته است. امروز، یک روز جدید است – استیو مارابولی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. در زمان حال شاد باشید – بودا

متن درباره گذشت زمان

گذشته، گذشته است، از آن درس بگیرید. آینده در پیش است، خود را برای آن آماده کنید. زمان حال هم اکنون است، خوشحال باشید و زندگی کنید – توماس اس مانسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ چیزی در جهان نمی‌تواند شما را از فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید بازدارد؛ تنها کافی است به صدای درونی خود گوش دهید. 

متن زیبا در مورد گذشت زمان

انسان‌ها تحصیل کرده به دنیا نمی‌آیند. در نتیجه، مرتکب اشتباه می‌شوند اما این وظیفه‌ی اخلاقی هر انسان است که گذشته را فراموش کند و زندگی جدیدی را آغاز نماید. 

متن درباره ی گذر زمان

مهم نیست گذشته چقدر سخت بوده است، شما همیشه می‌توانید از نو شروع کنید – بوده

متن زیبا درباره گذشت زمان

اگر تصمیم بگیرید کسی باشید که همیشه دلتان می‌خواسته است، دیگر مهم نیست چه کسی بوده‌اید.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اولین گام به سمت رسیدن به آنچه که می‌خواهید، این است که تصمیم بگیرید قرار نیست در جایگاه کنونی خود باقی بمانید – جی پی مورگان

شعر درباره گذشت زمان

هیچ‌گاه با خود برای آنچه که بوده‌اید، رفتار نکنید. خود را به خاطر کسی که می‌خواهید باشید، دوست داشته باشید. 

متن درباره ی گذر زمان

در صورتی که گذشته را فراموش نکنید، هیچ‌گاه موفق به تبدیل شدن به کسی که شایسته‌اش هستید، نخواهید شد. 

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هر روز فرصتی برای شروع مجدد است. بر روی شکست‌های دیروز تمرکز نکنید. امروز را با افکار و انتظارات مثبت آغاز نمایید – کاترین پولسیفر

متن درباره گذشت زمان

فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید هیچ اشکالی ندارد. 

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اجازه ندهید سایه‌ی گذشته‌ی همراه شما حرکت کند. شما برده‌ی گذشته نیستید – دادینسکی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

شما نمی‌توانید به هیچ چیز جدیدی دست یابید اگر هنوز دستانتان پر از افکار گذشته است – لوییز اسمیت

متن درباره گذشت زمان

به منظور تصمیم گرفتن، به یک قلب محکم و قوی نیاز است. و اما برای فراموش کردن گذشته و شروع یک زندگی جدید، به یک اراده‌ی قوی نیاز می‌باشد. 

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

برادرها، فکر نمی‌کنم که موفق به انجام این کار به تنهایی بوده‌ام. اما کاری که انجام داده‌ام: فراموش کردن گذشته و حرکت به سوی چیزی است که در آینده انتظارم را می‌کشد.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

غم و اندوه قلب متعلق به گذشته‌ای است که دیگر نمی‌توان دید. بنابراین، گذشته را پشت سر بگذار و رو به جلو حرکت کن – کاترین اندرسون

متن درباره گذشت زمان

به جای هدر دادن وقت خود بر روی آنچه که گذشته است، انرژی خود را معطوف کاری که امروز و فردا می‌توانید انجام دهید، بکنید. 

متن درباره گذشت سریع زمان

لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید خود را به یک انسان مثبت و ارزشمند تغییر دهید، حق فراموش کردن گذشته‌ای که مانع شما بوده است را پیدا خواهید کرد. 

متن درباره گذشت زمان

هیچ‌گاه برای تغییر اوضاع دیر نیست! اگر چنین احساسی دارید، پس حرکت به سوی آنچه که در توانتان هست را در نظر بگیرید. از نو شروع کنید. 

متن درباره گذشت سریع زمان

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. ذهن خود را بر روی زمان حال متمرکز کنید – بودا

متن زیبا درباره گذر زمان

هر شروع تازه‌ای از پایان شروع دیگر به دست می‌آید – سنکا

متن زیبا درباره گذر زمان

هیچ‌گاه برای تبدیل شدن به کسی که دلتان می‌خواهد، دیر نیست. امیدوارم که زندگی داشته باشید که بتوانید به آن افتخار کنید. و اگر فکر می‌کنید چنین زندگی ندارید، امیدوارم که قدرت شروع مجدد را داشته باشید – اف اسکات فیتزجرالد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هیچ چیز در جهان نمی‌تواند شما از رها کردن گذشته و شروع مجدد بازدارد – گای فینلی

متن زیبا درباره گذر زمان

زندگی شما به طور تصادفی بهتر نمی‌شود. بلکه تغییر است که زندگی را بهبود می‌بخشد – جیم ران

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بگذارید بار سفر گذشته را فراموش کنیم و از نو شروع نماییم – شهباز شریف

متن کوتاه درباره گذشت زمان

گذشته چیزی نیست که شخصیت شما را تعریف کند اما آنچه که می‌خواهید باشید، چیزی است که شما را تعریف می‌کند. 

متن درباره ی گذر زمان

اگر نمی‌توانید گذشته را فراموش کنید، قادر نخواهید بود آنچه که باید باشید را قبول کنید. 

متن درباره گذشت زمان

اگر گذشته مانع حرکت رو به جلو شما می‌شود، پس تنها تراژدی است که باید به فراموشی سپرده شود.

متن درباره گذشت سریع زمان

بسیاری از ما در گذشته مرتکب به اشتباه شده‌ایم اما اگر گذشته را فراموش نکنیم، به شکلی که باید زندگی نمی‌کنیم.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خود را برای یادگیری از اشتباهات گذشته به چالش بکشید و آن را دوباره به بهترین شکل ممکن انجام دهید. 

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تنها چیزی که یک فرد می‌تواند واقعاً انجام دهد، حرکت رو به جلو است. بدون تردید و بدون نگاه به گذشته، گام بلندی به سمت آینده بردارید. گذشته را فراموش کنید و به سمت آینده حرکت کنید – آلیسون نوئل

متن درباره گذشت زمان

این نکته حائز اهمیت است که خود را به خاطر اشتباهات گذشته ببخشیم. ما باید از خطاهای گذشته‌ی خود درس بگیریم و رو به جلو حرکت کنیم – استیو مارابولی

متن زیبا درباره گذر زمان

گاهی‌اوقات، گذشته می‌تواند به راحتی شما را از گام برداشتن به سمت آینده بازدارد. اما به یاد داشته باشید که ما هر روز از نو به دنیا می‌آییم و بهترین گزینه به منظور فراموش کردن گذشته، یادآوری این موضوع به خود است که شما می‌توانید تنها با لبخند، کشیدن نفس عمیق و داشتن احساس خوب نسبت به خود، به آنچه که همیشه خواسته‌اید، دست پیدا کنید و اشتباهات گذشته‌ی خود را بپذیرید. با خود عهد ببندید که بهترین نسخه از خود باشید. شما می‌توانید این کار را انجام دهید! برخیزید و حرکت کنید. 

متن کوتاه درباره گذشت زمان

شما بسیار بزرگ‌تر از اشتباهاتی هستید که مرتکب شده‌اید. ممکن است اشتباهات خود را بپذیرید اما نباید آن‌ها را به عنوان یک مانع در نظر بگیرید. شما مرتکب اشتباه شدید زیرا از پیامدهای آن آگاهی درستی نداشته‌اید. اما من بر این باور هستم که از همین امروز، زندگی جدیدی را آغاز خواهید کرد. به آینده نگاه کنید!

متن زیبا درباره گذر زمان

حرکت به سمت آینده به معنی فراموش کردن گذشته نیست بلکه یادگیری از آن است که اهمیت دارد – نامعلوم

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

از نو شروع کن، به فراموشی بسپار و خود را رها کن. گذشته، گذشته است. هیچ کاری برای برگرداندن آن از دست شما برنمی‌اید. نمی‌توانید در قبال گذشته کاری انجام دهید. تنها یک کار از دست شما برمی‌آید و آن از بین بردن پیوندتان با گذشته است. امروز، یک روز جدید است – استیو مارابولی

شعر درباره گذشت زمان

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. در زمان حال شاد باشید – بودا

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گذشته، گذشته است، از آن درس بگیرید. آینده در پیش است، خود را برای آن آماده کنید. زمان حال هم اکنون است، خوشحال باشید و زندگی کنید – توماس اس مانسون

متن درباره ی گذر زمان

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست

جگر می سوزد و درد کمی نیست

پدر زیبا گل باغ وجود است

که بی او زندگی جز ماتمی نیست

متن کوتاه درباره گذشت زمان

انا لله و انا الیه راجعون

این مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت گفته

و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کرده

و صبر جزیل برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

روحش شاد و یادش گرامی باد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

متن زیبا درباره گذر زمان

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌نمایم

انشاءالله روح ایشان قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد.

از خداوند متعال برای شما و خانواده گرامیتان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

شعر درباره گذشت زمان

شنیدن خبر دردناک مرگ پدر گرامی تان مرا بسیار اندوهگین نمود

از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبری جمیل

و برای آن مرحوم غفران و رحمت خواستارم

متن درباره گذشت سریع زمان

هر از گاه در گذر زمان،

در گذر بی صدای ثانیه‌های دنیای فانی

جرس کاروان، از رحیل مسافری خبر می‌دهد

که در سکونی، آغازی بی پایان را می‌سراید.

درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می‌کنم

آرزومندم که روح ایشان در سرای باقی در کنار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار جای گیرد.

متن درباره گذشت سریع زمان

غم از دست دادن پدر، غم بزرگی است

آرزو دارم که خداوند صبری بی پایان به شما عطا فرماید

و روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند

شعر درباره گذشت زمان

درد بزرگ صبری بزرگ می طلبد

فوت پدر درد بزرگی است

از پروردگار مهربان برای شما صبر و توان تحمل این درد

و برای آن مرحوم مغفرتی عظیم طلب می نمایم

مرا در این سوگ جانکاه و طاقت فرسا شریک خود بدانید

متن زیبا درباره گذشت زمان

مرگ، سیر جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است.

دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است.

روح پدر عزیزتان قرین رحمت الهی باشد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

‌ای چرخ فلک خرابی از کینه توست

بیدادگری شیوه دیرینه توست

‌ای خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینه توست

دوست و همگار ارجمند جناب آقای / سرکار خانم

عروج ملکوتی پدر گرامی شما را تسلیت عرض می‌ کنم

روحشان شاد و یادشان گرامی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

دوست عزیز و گرامی

فقدان پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین نمود

از درگاه ایزد منان بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده

و صبر و تحمل این غم بزرگ برای شما خواهانیم

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

همکار گرامی جناب آقای/ سرکار خانم

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر محترمتان را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می‌ کنم

برای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن درباره ی گذر زمان

درگذشت مرحوم مغفور، پدر عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می‌کنم

برای شما و عزیزانتان صبری جمیل

و برای ابشان مغفرت و آمرزش الهی آرزومندم.

متن درباره گذشت سریع زمان

دوست عزیز / همکار گرامی

فوت پدر گرامیتان چنان دردناک و سنگین است که به سختی به باور می‌ نشیند

ولی در برابر تقدیر الهی تنها می‌ توان صبور بود

ما را در غم خود شریک بدانید

 

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

انالله و انا الیه راجعون

همکار گرامی / دوست عزیز

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایم

مراتب هم دردی مرا به مادر بزرگوار اعلام بدارید.

روحشان شاد

شعر درباره گذشت زمان

پدر همچون چراغی پر فروغ، گرمابخش و نور بخش خانه است

غم کمی نیست چراغ خانه خاموش گردد

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم

متن درباره ی گذر زمان

همکار گرامی

عرض تسلیت بنده را بپذیرید،

تحمل سوگ پدر صبری الهی می‌خواهد،

خداوند شما را اجر صابرین داده و

روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند.

متن درباره ی گذر زمان

پدر یعنی تکیه گاهی به بلندای کوه

خبر پرواز تلخ پدر بزرگوارتان ما را نیز محزون ساخت

درگذشت آن مرحوم را خدمت شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می کنم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

غم از دست دادن پدر ، این بزرگترین اسطوره زندگی، داغ بزرگی است.

حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندم.

شعر درباره گذشت زمان

پدر سایه سر و تکیه گاه محکم خانواده است

خبر کوچ پدر گرامی تان از دنیای فانی غمی بر دلمان نشاند

این داغ بزرگ را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم

متن درباره ی گذر زمان

از شنیدن خبر فوت آن مرحوم بسیار متاثرگشتم

این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت می گویم

مرا نیز در غم خود شریک بدانید

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند

و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست

درگذشت پدر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،

از خداوند متعال برایشان طلب  مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل خواهانم

متن درباره گذشت سریع زمان

درگذشت پدر گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می‌ توان آن را باور نمود

می‌ دانم که در این لحظات سخت، واژه‌ ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند،

اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیرید

باشد که قطره‌ ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود

متن درباره گذشت زمان

بازگشت همه به سوی اوست

همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم

تسلیت و همدردی صمیمانه ما را بابت عروج ناگهانی و تلخ پدر گرامی تان پذیرا باشید

روحشان شاد و یادشان جاویدان

شعر درباره گذشت زمان

اندوه جانسوز ما در برابر این مصیبت بزرگ در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند بزرگ برایتان صبوری

و برای آن مرحوم شادی و آرامش روح طلب کنیم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدم

این ضایعه دردناک مرا بسیار متاثر نمود

امیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیرد

برای شما صبر و طول عمر آرزومندم

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

همکارگرامی

درگذشت پدر درد بزرگی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیرد

ولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بود

درگذشت ایشان را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض میکنیم

روحشان شاد

متن درباره گذشت زمان

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند،

بدون شک کمر زیر بار هجرت پدر خم می کند،

اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال زدنی شما،

صرفاً فقدان جسم ظاهرش اش را تسلیت گفته

و آرزومندم روح پر فتوحش با بزرگان و صالحان محشور شود.

متن زیبا درباره گذر زمان

همکار گرامی

کوچ پدر به دیار باقی غم انگیزترین کوچ است

او که می رود انگار تمام شهر خالی می شود

در گذشت پدر عزیزتان را به شما وخانواده مرحوم تسلیت می گوییم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

بازگشت همه به سوی اوست

اندوه ما در غم از دست دادن پدر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

متن درباره گذشت زمان

پدر که نباشد انگار سایه سرت نیست

سایه سر که نباشد انگار تکیه گاهت نیست

پدر که نباشد انگار تمام شهر خالیست

دوست عزیز / همکاری گرامی

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گویم

روحشان شاد

متن زیبا درباره گذشت زمان

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن پدر

باشد که خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداند

و به شما و بازماندگان سلامتی و طول عمر عطا فرماید.

شعر درباره گذشت زمان

انالله و انا الیه راجعون

خبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا رفت

آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده شما به اندازه دریای غمتان باشد

برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم

خداوند روح شان را قرین رحمت بنماید

متن درباره گذشت سریع زمان

درگذشت پدر بزرگوارتان،

آن یگانه گوهر بی همتای فرزانه را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده

و برای شما و بازماندگان ایشان صبر جزیل از خداوند منان آرزومندم.

متن درباره ی گذر زمان

قلم و زبان از بیان توصیف درد فوت پدر عزیزتان عاجز است،

همدردی خانواده ما را در این غم بزرگ بپذیرید.

تسلیت واژه کوچکی است که می‌تواند تسلی بخش داغ شما باشد.

روحشان شاد

متن زیبا درباره گذشت زمان

منش روزگار بر این است که گاهی قافله را متوقف کند

تا آدمها شده و به سوی مقصدشان بروند

مقصدی ازنوع مرگ

عروج دردناک پدر بزرگوارتان بر دل ما هم داغ نهاد

تسلیت ما را بپذیرید

متن زیبا درباره گذر زمان

اندوه بی پایانیست غم مرگ پدر

حال که دست تقدیر این اندوه را برایتان رقم زد

از خداوند مهربان برای شما و خانواده محترم تان صبر جزیل خواستارم

متن درباره گذشت سریع زمان

خاموش شدن شمع وجود پدر گرامی و عزیز شما را تسلیت عرض می‌ کنم

باشد که مرا نیز در این غم بزرگ شریک بدانید

متن درباره گذشت سریع زمان

فقدان وجود پدر ، دردی عظیم است

ضایعه دردناک درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می کنم

و برای شما صبری جزیل و برای ایشان رحمت و اجر از پروردگار متعال خواستارم

متن درباره ی گذر زمان

خبر درگذشت پدر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

خداوند قرین رحمتشان فرماید

روحشان شاد

متن درباره گذشت زمان

همکار گرامی

از خداوند متعال برای پدر بزرگوارتان رحمت و بخشش

و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی خواستارم

خداوند قرین رحمتشان گرداند

متن زیبا درباره گذر زمان

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

متن زیبا درباره گذشت زمان

دوست گرامی و عزیز

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌کنم،

باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین آرام گیرد.

شعر درباره گذشت زمان

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست

جگر می سوزد و درد کمی نیست

پدر زیبا گل باغ وجود است

که بی او زندگی جز ماتمی نیست

متن کوتاه درباره گذشت زمان

انا لله و انا الیه راجعون

این مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت گفته

و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کرده

و صبر جزیل برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

روحش شاد و یادش گرامی باد

متن زیبا در مورد گذشت زمان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌نمایم

انشاءالله روح ایشان قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد.

از خداوند متعال برای شما و خانواده گرامیتان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

متن زیبا درباره گذشت زمان

شنیدن خبر دردناک مرگ پدر گرامی تان مرا بسیار اندوهگین نمود

از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبری جمیل

و برای آن مرحوم غفران و رحمت خواستارم

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هر از گاه در گذر زمان،

در گذر بی صدای ثانیه‌های دنیای فانی

جرس کاروان، از رحیل مسافری خبر می‌دهد

که در سکونی، آغازی بی پایان را می‌سراید.

درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می‌کنم

آرزومندم که روح ایشان در سرای باقی در کنار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار جای گیرد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

غم از دست دادن پدر، غم بزرگی است

آرزو دارم که خداوند صبری بی پایان به شما عطا فرماید

و روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند

متن درباره گذشت زمان

درد بزرگ صبری بزرگ می طلبد

فوت پدر درد بزرگی است

از پروردگار مهربان برای شما صبر و توان تحمل این درد

و برای آن مرحوم مغفرتی عظیم طلب می نمایم

مرا در این سوگ جانکاه و طاقت فرسا شریک خود بدانید

متن درباره گذشت سریع زمان

مرگ، سیر جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است.

دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است.

روح پدر عزیزتان قرین رحمت الهی باشد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

‌ای چرخ فلک خرابی از کینه توست

بیدادگری شیوه دیرینه توست

‌ای خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینه توست

دوست و همگار ارجمند جناب آقای / سرکار خانم

عروج ملکوتی پدر گرامی شما را تسلیت عرض می‌ کنم

روحشان شاد و یادشان گرامی

متن درباره ی گذر زمان

دوست عزیز و گرامی

فقدان پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین نمود

از درگاه ایزد منان بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده

و صبر و تحمل این غم بزرگ برای شما خواهانیم

شعر درباره گذشت زمان

همکار گرامی جناب آقای/ سرکار خانم

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر محترمتان را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می‌ کنم

برای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم

متن زیبا درباره گذشت زمان

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن درباره ی گذر زمان

درگذشت مرحوم مغفور، پدر عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می‌کنم

برای شما و عزیزانتان صبری جمیل

و برای ابشان مغفرت و آمرزش الهی آرزومندم.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

دوست عزیز / همکار گرامی

فوت پدر گرامیتان چنان دردناک و سنگین است که به سختی به باور می‌ نشیند

ولی در برابر تقدیر الهی تنها می‌ توان صبور بود

ما را در غم خود شریک بدانید

 

متن درباره ی گذر زمان

انالله و انا الیه راجعون

همکار گرامی / دوست عزیز

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایم

مراتب هم دردی مرا به مادر بزرگوار اعلام بدارید.

روحشان شاد

متن درباره گذشت سریع زمان

پدر همچون چراغی پر فروغ، گرمابخش و نور بخش خانه است

غم کمی نیست چراغ خانه خاموش گردد

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم

متن درباره ی گذر زمان

همکار گرامی

عرض تسلیت بنده را بپذیرید،

تحمل سوگ پدر صبری الهی می‌خواهد،

خداوند شما را اجر صابرین داده و

روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

پدر یعنی تکیه گاهی به بلندای کوه

خبر پرواز تلخ پدر بزرگوارتان ما را نیز محزون ساخت

درگذشت آن مرحوم را خدمت شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می کنم

شعر درباره گذشت زمان

غم از دست دادن پدر ، این بزرگترین اسطوره زندگی، داغ بزرگی است.

حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندم.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

پدر سایه سر و تکیه گاه محکم خانواده است

خبر کوچ پدر گرامی تان از دنیای فانی غمی بر دلمان نشاند

این داغ بزرگ را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

از شنیدن خبر فوت آن مرحوم بسیار متاثرگشتم

این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت می گویم

مرا نیز در غم خود شریک بدانید

متن زیبا در مورد گذشت زمان

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند

و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست

درگذشت پدر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،

از خداوند متعال برایشان طلب  مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل خواهانم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

درگذشت پدر گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می‌ توان آن را باور نمود

می‌ دانم که در این لحظات سخت، واژه‌ ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند،

اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیرید

باشد که قطره‌ ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود

متن درباره گذشت سریع زمان

بازگشت همه به سوی اوست

همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم

تسلیت و همدردی صمیمانه ما را بابت عروج ناگهانی و تلخ پدر گرامی تان پذیرا باشید

روحشان شاد و یادشان جاویدان

متن درباره گذشت سریع زمان

اندوه جانسوز ما در برابر این مصیبت بزرگ در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند بزرگ برایتان صبوری

و برای آن مرحوم شادی و آرامش روح طلب کنیم

متن درباره گذشت زمان

با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدم

این ضایعه دردناک مرا بسیار متاثر نمود

امیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیرد

برای شما صبر و طول عمر آرزومندم

متن درباره گذشت سریع زمان

همکارگرامی

درگذشت پدر درد بزرگی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیرد

ولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بود

درگذشت ایشان را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض میکنیم

روحشان شاد

متن درباره گذشت زمان

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند،

بدون شک کمر زیر بار هجرت پدر خم می کند،

اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال زدنی شما،

صرفاً فقدان جسم ظاهرش اش را تسلیت گفته

و آرزومندم روح پر فتوحش با بزرگان و صالحان محشور شود.

شعر درباره گذشت زمان

همکار گرامی

کوچ پدر به دیار باقی غم انگیزترین کوچ است

او که می رود انگار تمام شهر خالی می شود

در گذشت پدر عزیزتان را به شما وخانواده مرحوم تسلیت می گوییم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

بازگشت همه به سوی اوست

اندوه ما در غم از دست دادن پدر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

متن درباره ی گذر زمان

پدر که نباشد انگار سایه سرت نیست

سایه سر که نباشد انگار تکیه گاهت نیست

پدر که نباشد انگار تمام شهر خالیست

دوست عزیز / همکاری گرامی

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گویم

روحشان شاد

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن پدر

باشد که خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداند

و به شما و بازماندگان سلامتی و طول عمر عطا فرماید.

متن درباره گذشت زمان

انالله و انا الیه راجعون

خبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا رفت

آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده شما به اندازه دریای غمتان باشد

برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم

خداوند روح شان را قرین رحمت بنماید

متن درباره گذشت زمان

درگذشت پدر بزرگوارتان،

آن یگانه گوهر بی همتای فرزانه را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده

و برای شما و بازماندگان ایشان صبر جزیل از خداوند منان آرزومندم.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

قلم و زبان از بیان توصیف درد فوت پدر عزیزتان عاجز است،

همدردی خانواده ما را در این غم بزرگ بپذیرید.

تسلیت واژه کوچکی است که می‌تواند تسلی بخش داغ شما باشد.

روحشان شاد

متن زیبا درباره گذر زمان

منش روزگار بر این است که گاهی قافله را متوقف کند

تا آدمها شده و به سوی مقصدشان بروند

مقصدی ازنوع مرگ

عروج دردناک پدر بزرگوارتان بر دل ما هم داغ نهاد

تسلیت ما را بپذیرید

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اندوه بی پایانیست غم مرگ پدر

حال که دست تقدیر این اندوه را برایتان رقم زد

از خداوند مهربان برای شما و خانواده محترم تان صبر جزیل خواستارم

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خاموش شدن شمع وجود پدر گرامی و عزیز شما را تسلیت عرض می‌ کنم

باشد که مرا نیز در این غم بزرگ شریک بدانید

متن زیبا درباره گذر زمان

فقدان وجود پدر ، دردی عظیم است

ضایعه دردناک درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می کنم

و برای شما صبری جزیل و برای ایشان رحمت و اجر از پروردگار متعال خواستارم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خبر درگذشت پدر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

خداوند قرین رحمتشان فرماید

روحشان شاد

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

همکار گرامی

از خداوند متعال برای پدر بزرگوارتان رحمت و بخشش

و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی خواستارم

خداوند قرین رحمتشان گرداند

متن درباره گذشت زمان

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

متن کوتاه درباره گذشت زمان

دوست گرامی و عزیز

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌کنم،

باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین آرام گیرد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

نهان در ابر دایم آفتاب زندگی باشد

سیاهی نیل چشم زخم آب زندگی باشد

ز اوقات گرامی آنچه صرف عشق می گردد

به دیوان قیامت در حساب زندگی باشد

متن زیبا در مورد گذشت زمان

عقلم بدزد لختی

چند اختیار دانش ؟

هوشم ببر زمانی

تا کی غم زمانه ؟

متن درباره گذشت زمان

با من حرف بزن

من تنها تنهایی هستم

که جز تو

کسی‌ نمی تواند شریک تنهاییم باشد

با من حرف بزن

که من تنها صدایی هستم

که بی‌ تو در سکوت خود خیره می‌‌شوم

با من حرف بزن

که روزگارم نه که نمی گذرد

که تمام دنیای من بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد.

متن زیبا درباره گذشت زمان

به روزگار عزیزان که روزگار عزیز

دریغ باشد بی دوستان به سر بردن

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور

که بی دریغ زند روزگار تیغ هلاک

متن زیبا درباره گذشت زمان

انسان دو نوع معلم دارد
آموزگار و روزگار!
هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی
دومی با تلخی به تو می آموزد
اولی به قیمت جانش.!
دومی به قیمت جانت..!!

متن درباره گذشت زمان

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی
کوتاه بودن آن نیست
بلکه غم انگیز آن است که
ما زندگی را خیلی دیر شروع می کنیم

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زندگی می چرخه مثل یه تاس..
امروز حکم میکنی!!
فردا التماس

متن درباره گذشت زمان

عاشقم کردی‌ و رفتی
لعنتی‌ این‌ را‌‌ بدان،
پیش‌ پایت‌ می‌ گذارد روزگار، این‌ درد‌ را …

متن زیبا درباره گذشت زمان

حال من خوب است حال روزگار خوب نیست

متن زیبا درباره گذشت زمان

خدایا عاشقش کن تا بفهمد درد من را
بفهمد روزگار غمگسار سرد من را…

متن زیبا درباره گذشت زمان

روزگار بدیست..!
درست وقتی در آتش میسوزی
همه به بهانه آب آوردن میروند

شعر درباره گذشت زمان

میخوام به خدا بگم گرچه از این روزگار خیلی خسته ام
اما هَنوز پشتم به خودش گرمه…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند
روز و شب دارد، روشنی دارد
تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده
تمام می شود بهار می آید..

متن زیبا در مورد گذشت زمان

کجا رواست
که از دستِ دوست هم بکشد
دلی که این همه
از دستِ روزگار کشید؟..

متن درباره ی گذر زمان

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه
چی فکر می کردیم و چی شد..!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

نهان در ابر دایم آفتاب زندگی باشد

سیاهی نیل چشم زخم آب زندگی باشد

ز اوقات گرامی آنچه صرف عشق می گردد

به دیوان قیامت در حساب زندگی باشد

متن زیبا در مورد گذشت زمان

عقلم بدزد لختی

چند اختیار دانش ؟

هوشم ببر زمانی

تا کی غم زمانه ؟

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

با من حرف بزن

من تنها تنهایی هستم

که جز تو

کسی‌ نمی تواند شریک تنهاییم باشد

با من حرف بزن

که من تنها صدایی هستم

که بی‌ تو در سکوت خود خیره می‌‌شوم

با من حرف بزن

که روزگارم نه که نمی گذرد

که تمام دنیای من بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

به روزگار عزیزان که روزگار عزیز

دریغ باشد بی دوستان به سر بردن

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور

که بی دریغ زند روزگار تیغ هلاک

متن کوتاه درباره گذشت زمان

انسان دو نوع معلم دارد
آموزگار و روزگار!
هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی
دومی با تلخی به تو می آموزد
اولی به قیمت جانش.!
دومی به قیمت جانت..!!

متن درباره گذشت زمان

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی
کوتاه بودن آن نیست
بلکه غم انگیز آن است که
ما زندگی را خیلی دیر شروع می کنیم

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زندگی می چرخه مثل یه تاس..
امروز حکم میکنی!!
فردا التماس

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

عاشقم کردی‌ و رفتی
لعنتی‌ این‌ را‌‌ بدان،
پیش‌ پایت‌ می‌ گذارد روزگار، این‌ درد‌ را …

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

حال من خوب است حال روزگار خوب نیست

متن زیبا درباره گذر زمان

خدایا عاشقش کن تا بفهمد درد من را
بفهمد روزگار غمگسار سرد من را…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

روزگار بدیست..!
درست وقتی در آتش میسوزی
همه به بهانه آب آوردن میروند

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

میخوام به خدا بگم گرچه از این روزگار خیلی خسته ام
اما هَنوز پشتم به خودش گرمه…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند
روز و شب دارد، روشنی دارد
تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده
تمام می شود بهار می آید..

متن درباره گذشت زمان

کجا رواست
که از دستِ دوست هم بکشد
دلی که این همه
از دستِ روزگار کشید؟..

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه
چی فکر می کردیم و چی شد..!

متن درباره ی گذر زمان

پیامک تبریک سالگرد ازدواج عمه

عمه و شوهر عمه عزیزم!
آرزو می کنم کلبه عشق تون همیشه گرم
و قلباتون از خوشبختی لبریز باشه
سالروز پیوندتان مبارک💜

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

عمه جون!
تو که یه دنیا خوبی و عشق و صفایی
و برای همه برادر زاده ها سمبل مهربانی …
سالروز ازدواجت رو تبریک می گم
امیدوارم همیشه خوشبخت باشی

متن زیبا درباره گذر زمان

عمه عزیزم و شوهر عمه گرامی!
فرا رسیدن سالروز سر آغاز عشق شما
را با یک بغل حس خوب تبریک عرض می کنم
با آرزوی بهترین ها برای شما

متن کوتاه درباره گذشت زمان

جملات تبریک سالگرد ازدواج عمه

سالگرد ازدواج تنها بهانه است
که به شما عمه خانم عزیزم
بگم که چقدر عاشقتونم و
تا دنیا دنیاست دلم به عشق شما می تپه
الهی هر جا هستید در کنار همسرتون شاد باشید

متن زیبا درباره گذر زمان

و عشق آغاز و پایان همه چیز است
عمه جون! سالگرد یکی شدنتون مبارک💫

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

عمه مهربونم!
یه سال دیگه گذشت
و شما مثل همیشه به همه ثابت کردید
قدرت عشق واقعی
با گذر زمان بیشتر و بیشتر می شه
براتون آرزوی خوشبختی و شادی هر چه بیشتر دارم
سالگرد ازدواج مبارک❣

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

متن سالگرد ازدواجت مبارک عمه

الهی خونه عشق تون تا ابد آباد
قلباتون برای همیشه زنده به عشق
و سفرتون پر از هیجان و ماجراهای قشنگ باشه
سالگرد ازدواجتون مبارک عمه جون!

متن درباره گذشت زمان

امروز را زندگی کن
به خاطر تمام آن هایی که در کنارت هستند …
امروز آتشفشانی باش از محبت و مهربانی
و دریایی باش از عشق و امید برای عزیزانت

سالگرد ازدواج تان مبارک عمه و شوهر عمه نازنینم!

متن زیبا درباره گذر زمان

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصلـه ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری
نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق، اعتماد است

سالگرد پیوندتان مبارک!

متن زیبا درباره گذر زمان

عمه خانم!
با قلبی سرشار از شادی و شور
خوشبوترین و لطیف‌ ترین گل‌ های هستی را
همراه با خوش آهنگ‌ ترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواج تان تقدیم می‌ کنم🌹

متن درباره ی گذر زمان

و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز …
روز شیرین وصال شما عزیزان عمه و شوهر عمه عزیزم!

متن زیبا درباره گذر زمان

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید
اما اگر عشق را ندارید
مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

سالگرد ازدواج تان مبارک

متن درباره ی گذر زمان

پیامک تبریک سالگرد ازدواج عمه

عمه و شوهر عمه عزیزم!
آرزو می کنم کلبه عشق تون همیشه گرم
و قلباتون از خوشبختی لبریز باشه
سالروز پیوندتان مبارک💜

متن درباره ی گذر زمان

عمه جون!
تو که یه دنیا خوبی و عشق و صفایی
و برای همه برادر زاده ها سمبل مهربانی …
سالروز ازدواجت رو تبریک می گم
امیدوارم همیشه خوشبخت باشی

متن زیبا درباره گذر زمان

عمه عزیزم و شوهر عمه گرامی!
فرا رسیدن سالروز سر آغاز عشق شما
را با یک بغل حس خوب تبریک عرض می کنم
با آرزوی بهترین ها برای شما

متن درباره گذشت زمان

جملات تبریک سالگرد ازدواج عمه

سالگرد ازدواج تنها بهانه است
که به شما عمه خانم عزیزم
بگم که چقدر عاشقتونم و
تا دنیا دنیاست دلم به عشق شما می تپه
الهی هر جا هستید در کنار همسرتون شاد باشید

متن زیبا در مورد گذشت زمان

و عشق آغاز و پایان همه چیز است
عمه جون! سالگرد یکی شدنتون مبارک💫

متن زیبا در مورد گذشت زمان

عمه مهربونم!
یه سال دیگه گذشت
و شما مثل همیشه به همه ثابت کردید
قدرت عشق واقعی
با گذر زمان بیشتر و بیشتر می شه
براتون آرزوی خوشبختی و شادی هر چه بیشتر دارم
سالگرد ازدواج مبارک❣

شعر درباره گذشت زمان

متن سالگرد ازدواجت مبارک عمه

الهی خونه عشق تون تا ابد آباد
قلباتون برای همیشه زنده به عشق
و سفرتون پر از هیجان و ماجراهای قشنگ باشه
سالگرد ازدواجتون مبارک عمه جون!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

امروز را زندگی کن
به خاطر تمام آن هایی که در کنارت هستند …
امروز آتشفشانی باش از محبت و مهربانی
و دریایی باش از عشق و امید برای عزیزانت

سالگرد ازدواج تان مبارک عمه و شوهر عمه نازنینم!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصلـه ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری
نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق، اعتماد است

سالگرد پیوندتان مبارک!

شعر درباره گذشت زمان

عمه خانم!
با قلبی سرشار از شادی و شور
خوشبوترین و لطیف‌ ترین گل‌ های هستی را
همراه با خوش آهنگ‌ ترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواج تان تقدیم می‌ کنم🌹

متن درباره ی گذر زمان

و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز …
روز شیرین وصال شما عزیزان عمه و شوهر عمه عزیزم!

متن درباره گذشت سریع زمان

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید
اما اگر عشق را ندارید
مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

سالگرد ازدواج تان مبارک

متن درباره گذشت زمان

زمانی که برای گل رز خود تلف کرده‌اید است که گل رز شما را بسیار مهم می‌کند. آنتوان دوسنت اگزوپری

متن درباره گذشت زمان

و تمام مصیبت انسان در آن نهفته است. زمان در دنیای انسان‌ها به صورت دایره‌ای نمی‌چرخد، بلکه در یک خط مستقیم حرکت می‌کند. به همین دلیل است که انسان نمی‌تواد شاد باشد: خوشبختی اشتیاق به تکرار است. میلان کوندرا

متن زیبا در مورد گذشت زمان

نصیحتی به شما می‌کنم که همواره با خود داشته باشید: هیچ چیز همانطور که بود باقی نمی‌ماند. اگر این را بدانید، می‌توانید دوباره شروع کنید و با شادی غم‌های خود را ریشه کن کنید. جودیت مینتی

متن زیبا درباره گذر زمان

زمانی برای کار و زمانی برای عشق وجود دارد. همین باعث می‌شود که دیگر زمانی باقی نماند. کوکو شانل

متن زیبا درباره گذر زمان

من تو را مانند دیروز دوست ندارم. جرارد وی

شعر درباره گذشت زمان

زمان به مانند یک تیر می‌گذرد؛ اما مگس‌های میوه موز را دوست دارند. آنتونی جی. اوتینگر

متن کوتاه درباره گذشت زمان

افرادی که بدترین استفاده را از زمان می‌برند، اولین کسانی هستند که از کوتاه بودن آن شکایت می‌کنند. ژان دو لا برویر

متن زیبا در مورد گذشت زمان

چطور به این زودی دیر شد. قبل از ظهر شب است. قبل از ماه ژوئن دسامبر است. خدای من، زمان خیلی سریع می‌گذرد. چطور به این زودی دیر شد؟ دکتر سوس

متن درباره ی گذر زمان

در زندگی مفاهیم بیشتری به جز سرعت گذر عمر وجود دارد. مهاتما گاندی

شعر درباره گذشت زمان

زمان رایگان است، اما نمی‌توان برای آن قیمتی تعیین کرد. شما نمی‌توانید آن را داشته باشید، اما می‌توانید از آن استفاده کنید. شما نمی‌توانید آن را نگه دارید، اما می‌توانید آن را خرج کنید. اگر آن را از دست بدهید، هرگز نمی‌توانید آن را بازپس گیرید. هاروی مکی

شعر درباره گذشت زمان

 زمان توهمی بیش نیست. آلبرت انیشتین

متن درباره گذشت زمان

آینده نامشخص است، اما پایان همیشه نزدیک است. جیم موریسون

متن زیبا درباره گذر زمان

ساعت سه برای انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید یا خیلی دیر است یا خیلی زود. ژان پل سارتر

متن درباره گذشت زمان

آینده از امروز شروع می‌شود، نه فردا. پاپ ژان پل دوم

متن زیبا درباره گذر زمان

 من زمان را تلف کردم و اکنون زمان‌های تلف شده گریبان‌گیر من شده‌اند. ویلیام شکسپیر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

امروز یک روز فوق العاده است. من هرگز چنین روزی را تجربه نکردم. مایا آنجلو

متن زیبا درباره گذر زمان

مدت‌ها بود که آرزوی هیچ چیز را نداشتم و این تاثیر وحشتناکی بر من داشت. ساموئل بکت

متن درباره گذشت سریع زمان

عجیب است که چگونه زمان می‌تواند باعث شود یک مکان کوچک‌تر به نظر آید و دیگر در آن احساس غریبی نکنید. ورونیکا راث

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

قوی‌ترین جنگجویان این دو هستند: زمان و صبر. لئو تولستوی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

رها کردن آب گل‌آلود تنها راه تمیز کردن آن است. آلن واتس

متن درباره گذشت زمان

آینده چیزی است که هر فرد با سرعت شصت دقیقه بر ساعت به آن می‌رسد، فرقی نمی‌کند که او کیست یا چه کاری انجام می‌دهد. سی.اس.لوئیز

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای تلف کردن وجود دارد. هانس کریستین اندرسون

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ما همه مهاجران گذر عمر هستیم. محسن حمید

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمانی که برای گل رز خود تلف کرده‌اید است که گل رز شما را بسیار مهم می‌کند. آنتوان دوسنت اگزوپری

متن زیبا درباره گذر زمان

و تمام مصیبت انسان در آن نهفته است. زمان در دنیای انسان‌ها به صورت دایره‌ای نمی‌چرخد، بلکه در یک خط مستقیم حرکت می‌کند. به همین دلیل است که انسان نمی‌تواد شاد باشد: خوشبختی اشتیاق به تکرار است. میلان کوندرا

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

نصیحتی به شما می‌کنم که همواره با خود داشته باشید: هیچ چیز همانطور که بود باقی نمی‌ماند. اگر این را بدانید، می‌توانید دوباره شروع کنید و با شادی غم‌های خود را ریشه کن کنید. جودیت مینتی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمانی برای کار و زمانی برای عشق وجود دارد. همین باعث می‌شود که دیگر زمانی باقی نماند. کوکو شانل

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

من تو را مانند دیروز دوست ندارم. جرارد وی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمان به مانند یک تیر می‌گذرد؛ اما مگس‌های میوه موز را دوست دارند. آنتونی جی. اوتینگر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

افرادی که بدترین استفاده را از زمان می‌برند، اولین کسانی هستند که از کوتاه بودن آن شکایت می‌کنند. ژان دو لا برویر

متن درباره گذشت زمان

چطور به این زودی دیر شد. قبل از ظهر شب است. قبل از ماه ژوئن دسامبر است. خدای من، زمان خیلی سریع می‌گذرد. چطور به این زودی دیر شد؟ دکتر سوس

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

در زندگی مفاهیم بیشتری به جز سرعت گذر عمر وجود دارد. مهاتما گاندی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان رایگان است، اما نمی‌توان برای آن قیمتی تعیین کرد. شما نمی‌توانید آن را داشته باشید، اما می‌توانید از آن استفاده کنید. شما نمی‌توانید آن را نگه دارید، اما می‌توانید آن را خرج کنید. اگر آن را از دست بدهید، هرگز نمی‌توانید آن را بازپس گیرید. هاروی مکی

متن زیبا درباره گذشت زمان

 زمان توهمی بیش نیست. آلبرت انیشتین

متن زیبا درباره گذر زمان

آینده نامشخص است، اما پایان همیشه نزدیک است. جیم موریسون

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ساعت سه برای انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید یا خیلی دیر است یا خیلی زود. ژان پل سارتر

متن کوتاه درباره گذشت زمان

آینده از امروز شروع می‌شود، نه فردا. پاپ ژان پل دوم

شعر درباره گذشت زمان

 من زمان را تلف کردم و اکنون زمان‌های تلف شده گریبان‌گیر من شده‌اند. ویلیام شکسپیر

متن درباره گذشت زمان

امروز یک روز فوق العاده است. من هرگز چنین روزی را تجربه نکردم. مایا آنجلو

متن کوتاه درباره گذشت زمان

مدت‌ها بود که آرزوی هیچ چیز را نداشتم و این تاثیر وحشتناکی بر من داشت. ساموئل بکت

متن کوتاه درباره گذشت زمان

عجیب است که چگونه زمان می‌تواند باعث شود یک مکان کوچک‌تر به نظر آید و دیگر در آن احساس غریبی نکنید. ورونیکا راث

متن زیبا درباره گذشت زمان

قوی‌ترین جنگجویان این دو هستند: زمان و صبر. لئو تولستوی

شعر درباره گذشت زمان

رها کردن آب گل‌آلود تنها راه تمیز کردن آن است. آلن واتس

متن درباره گذشت سریع زمان

آینده چیزی است که هر فرد با سرعت شصت دقیقه بر ساعت به آن می‌رسد، فرقی نمی‌کند که او کیست یا چه کاری انجام می‌دهد. سی.اس.لوئیز

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای تلف کردن وجود دارد. هانس کریستین اندرسون

متن زیبا درباره گذشت زمان

ما همه مهاجران گذر عمر هستیم. محسن حمید

متن درباره ی گذر زمان

تا آن هنگام که فصل آخر

در کتاب زندگی انسانی نوشته نشده

هر صفحه و هر تجربه ای مهیج است

همه چیز گشوده است و قابل تغییر

کسی که تنها

به فصل‌های قدیمی و ورق خورده کتاب بیاندیشد

نقطه اوج فصل آخر زندگی را

از دست می‌دهد

مارگوت بیکل

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

حرمت اعتبار خود را

هرگز در میدان مقایسه خویش با دیگران مشکن

که ما هر یک یگانه‌ایم

موجودی بی‌نظیر و بی‌تشابه

و آرمان‌های خویش را

به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن

 

تنها تو می‌دانی که «بهترین» در زندگانیت

چگونه معنا می‌شود

از کنار آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر

بر آنها چنگ درانداز، آنچنان که در زندگی خویش

که بی حضور آنان، زندگی مفهوم خود را از دست می‌دهد

با دم زدن در هوای گذشته

و نگرانی فرداهای نیامده

انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر شود

هر روز، همان روز را زندگی کن

و بدین سان تمامی عمر را به کمال زیسته ای

و هرگز امید از کف مده

آنگاه که چیز دیگری

برای دادن در کف داری

همه چیز در همان لحظه‌ای به پایان می‌رسد

که قدم‌های تو باز می‌ایستد

 

و هراسی به خود راه مده

از پذیرفتن این حقیقت که

هنوز پله‌ای تا کمال فاصله باشد

تنها پیوند میان ما

خط نازک همین فاصله است

برخیز و بی هراس خطر کن

در هر فرصتی بیاویز

و هم بدینسان است که به مفهوم شجاعت

دست خواهی یافت

آنگاه که بگویی دیگر نخواهمش یافت

عشق را از زندگی خویش رانده‌ای

عشق چنان است که هر چه بیشتر ارزانی داری، سرشارتر شود

و هر گاه که آن را تنگ در مشت گیری، آسان تر از کف رود

پروازش ده تا که پایدار بماند

رؤیاهایت را فرو مگذار

که بی آنان زندگانی را امیدی نیست

و بی امید، زندگی را آهنگی نباشد

از روزهایت شتابان گذر مکن

که در التهاب این شتاب

نه تنها نقطه سرآغاز خویش

که حتی سرمنزل مقصود را گم کنی

زندگی مسابقه نیست

زندگی یک سفر است

و تو آن مسافری باش

که در هر گامش

ترنم خوش لحظه‌ها جاریست

 

نانسی سیمس

ترجمه: دکتر مهدی مقصودی

متن درباره گذشت زمان

با برفی که بر رویِ موهایم نشسته

به نزدِ تو می‌آیم

و واژه‌هایم را

پیش پاهایت می‌گذارم

تو نیز مثلِ من غمگینی

چرا که روز کوتاه است

سال کوتاه است

زندگی کوتاه است

خیلی کوتاه است

آنقدر کوتاه

که نمی توان با قاطعیت

آری گفت

 

رزه آوسلندر

متن زیبا در مورد گذشت زمان

کار رود رفتن است

کار باد، آمدن

کار عشق، بردن است

کار دل، باختن

کار مرگ هر چه هست

کار ماست

عاشقانه زیستن

 

مژگان عباسلو

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زندگی کوتاه است

نه غمش می‌ارزد

و نه شادی ماندن دارد

بهترین راه برایت این است

که بخندی و بخندی و بخندی

به غمش

به کمش

به زیادی غمش

 

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی‌گردد باز

بهتر آنست که غفلت نکنیم از آغاز

رود خروشان

 

حمید مصدق

متن درباره ی گذر زمان

بیا هم را دوست داشته باشیم

هنوز خیابان‌های زیادی هست

که باید باهم قدم بزنیم و

شعرهای زیادی مانده که نخوانده‌ایم

 

بیا هم را دوست داشته باشیم

شب‌های بعد از هم طولانی ست

و غمگین

و روزهایِ بی هم کشدار و کُشنده

 

بیا هم را دوست داشته باشیم

بوسه‌ها را

آغوش‌ها و عاشقانه‌ها را

بیا حرام نکنیم

هدر ندهیم…

باور کن

زندگی کوتاه‌تر از این حرف‌هاست

که هم را دوست نداشته باشیم

که شب‌ها را بی هم صبح کنیم و

روزها را بی هم شب…

بیا هم را تا دیر نشده دوست بداریم

 

فاطمه صابری نیا

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

وقتی که زندگی من

چیزی نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم

باید باید باید

دیوانه وار دوست بدارم

فروغ فرخزاد

متن درباره گذشت سریع زمان

باشد، که زندگی

زندگی‌ست

امروز در دست من و

دوش در دست تو و

فردا… مالِ دیگری‌ست،

تنها به یاد آر که رویاها نمی‌میرند

 

سیدعلی صالحی

متن زیبا درباره گذر زمان

تو نه در دیروزی، و نه در فردایی

ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده که امروز، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با، امید است

زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک

به جا می‌ماند

«شعر زندگی منسوب به سهراب»

متن درباره گذشت زمان

دنگ…، دنگ…

ساعت گیج زمان در شب عمر

می‌زند پی در پی زنگ

 

زهر این فکر که این دم گذر است

می‌شود نقش به دیوار رگ هستی من

لحظه‌ام پر شده از لذت

یا به زنگار غمی آلوده‌است

لیک چون باید این دم گذرد،

پس اگر می‌گریم

گریه‌ام بی ثمر است

و اگر می‌خندم

خنده‌ام بیهوده‌است

 

دنگ… دنگ…

لحظه‌ها می‌گذرد

آنچه بگذشت، نمی‌آید باز

قصه‌ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز

مثل این است که یک پرسش بی پاسخ

بر لب سرد زمان ماسیده‌است

تند برمی‌خیزم

تا به دیوار همین لحظه که در آن همه چیز

رنگ لذت دارد، آویزم

آنچه می‌ماند از این جهد به جای:

خنده لحظه پنهان شده از چشمانم

و آنچه بر پیکر او می‌ماند:

نقش انگشتانم

دنگ…

فرصتی از کف رفت

قصه‌ای گشت تمام

لحظه باید پی لحظه گذرد

تا که جان گیرد در فکر دوام،

این دوامی که درون رگ من ریخته زهر،

وا رهاینده از اندیشه من رشته حال

وز رهی دور و دراز

داده پیوندم با فکر زوال

پرده‌ای می‌گذرد

پرده‌ای می‌آید:

 

می‌رود نقش پی نقش دگر

رنگ می‌لغزد بر رنگ

ساعت گیج زمان در شب عمر

می‌زند پی در پی زنگ:

دنگ… دنگ… دنگ…

 

سهراب سپهری

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گنج یابی و در او عمر نیابی تو به گنج
خویش دریاب که این گنج ز تو بر گذرست

***

قصه تلخی‌اش دراز مکن

زندگی، روزگار کوتاهی است

 

پروین اعتصامی

متن درباره ی گذر زمان

بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

 

شهریار

متن زیبا درباره گذر زمان

شعر در مورد دنیای فانی

از گردش فلک، شب کوتاه زندگی

زان سان بسر رسید که خوابی ندید کس

 

صائب تبریزی

متن درباره گذشت زمان

امسالم و پیرارم و پارم رد شد

از شهر جوانی ام قطارم رد شد

 

مانند زنی سبزه بهار عمرم

زنبیل به دست از کنارم رد شد

 

جلیل صفربیگی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

سحرگه به راهی یکی پیر دیدم

سوی خاک خم گشته از ناتوانی

 

بگفتم: چه گم کرده‌ ای اندرین راه؟

بگفتا: جوانی، جوانی، جوانی

 

ملک الشعرا بهار

متن کوتاه درباره گذشت زمان

افسوس که نامه جوانی طی شد

و آن تازه بهار زندگانی دی شد

 

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

افسوس ندانم که کی آمد کی شد

 

خیام

شعر درباره گذشت زمان

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

 

هشدار که سرمایه سودای جهان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

 

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

متن درباره ی گذر زمان

گر بدین صورت، که هستی، صرف خواهد شد جوانی

راستی بر باد خواهی داد نقد زندگانی

 

راه دشوارست و منزل دور و دزدان در کمین‌گه

گوش کن: تا درنبازی مایه بازارگانی

 

کرده‌ای با خود حساب آنکه: چون مالم فزون شد

در مراد دل بمانم شاد و آخر هم نمانی

 

این رباطی در ره سیلست و ما در وی مسافر

برگذار سیل‌ها منزل مساز، ای کاروانی

 

هرکه در دنیا به رنج آمد، ز بهر راحت تن

زندگانی می‌دهد بر باد بهر زندگانی

 

جاودان کس را نشان باقی نخواهد ماند هرگز

جهد آن کن تا: مگر نامت بماند جاودانی

 

ای مسافر، چون به ملک و منزل خود بازگردی

گفته‌های اوحدی می‌بر ز بهر ارمغانی

 

اوحدی مراغه‌ای

شعر درباره گذشت زمان

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

 

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

 

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

 

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

 

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

 

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

 

در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ز گلستان شما نیز بگذرد

 

آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد

 

سیف فرغانی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

ما نقش دلپذیر ورق‌های ساده‌ایم

چون داغ لاله از جگر درد زاده‌ایم

 

با سینه گشاده در آماجگاه خاک

بی‌اضطراب همچو هدف ایستاده‌ایم

 

بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم؟

با خود اگر قرار اقامت نداده‌ایم

 

پوشیده نیست خرده راز فلک ز ما

چون صبح ما دوبار درین نشاه زاده‌ایم

 

چون غنچه در ریاض جهان، برگ عیش ما

اوراق هستی است که بر باد داده‌ایم

 

ای زلف یار، این‌همه گردنکشی چرا؟

آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده‌ایم

 

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار

چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده‌ایم

 

صائب تبریزی

شعر درباره گذشت زمان

چه خوش باغیست باغ زندگانی

گر ایمن بودی از باد خزانی

 

چه خرم کاخ شد کاخ زمانه

گرش بودی اساس جاودانه

 

از آن سرد آمد این کاخ دلاویز

که چون جا گرم کردی گویدت خیز

 

چو هست این دیر خاکی سست بنیاد

به باده‌اش داد باید زود بر باد

 

ز فردا و ز دی کس را نشان نیست

که رفت آن از میان وین در میان نیست

 

یک امروز است ما را نقد ایام

بر او هم اعتمادی نیست تا شام

 

بیا تا یک دهن پرخنده داریم

به می جان و جهان را زنده داریم

 

به ترک خواب می‌باید شبی گفت

که زیر خاک می‌باید بسی خفت

 

نظامی

متن درباره گذشت زمان

تا آن هنگام که فصل آخر

در کتاب زندگی انسانی نوشته نشده

هر صفحه و هر تجربه ای مهیج است

همه چیز گشوده است و قابل تغییر

کسی که تنها

به فصل‌های قدیمی و ورق خورده کتاب بیاندیشد

نقطه اوج فصل آخر زندگی را

از دست می‌دهد

مارگوت بیکل

متن زیبا درباره گذشت زمان

حرمت اعتبار خود را

هرگز در میدان مقایسه خویش با دیگران مشکن

که ما هر یک یگانه‌ایم

موجودی بی‌نظیر و بی‌تشابه

و آرمان‌های خویش را

به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن

 

تنها تو می‌دانی که «بهترین» در زندگانیت

چگونه معنا می‌شود

از کنار آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر

بر آنها چنگ درانداز، آنچنان که در زندگی خویش

که بی حضور آنان، زندگی مفهوم خود را از دست می‌دهد

با دم زدن در هوای گذشته

و نگرانی فرداهای نیامده

انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر شود

هر روز، همان روز را زندگی کن

و بدین سان تمامی عمر را به کمال زیسته ای

و هرگز امید از کف مده

آنگاه که چیز دیگری

برای دادن در کف داری

همه چیز در همان لحظه‌ای به پایان می‌رسد

که قدم‌های تو باز می‌ایستد

 

و هراسی به خود راه مده

از پذیرفتن این حقیقت که

هنوز پله‌ای تا کمال فاصله باشد

تنها پیوند میان ما

خط نازک همین فاصله است

برخیز و بی هراس خطر کن

در هر فرصتی بیاویز

و هم بدینسان است که به مفهوم شجاعت

دست خواهی یافت

آنگاه که بگویی دیگر نخواهمش یافت

عشق را از زندگی خویش رانده‌ای

عشق چنان است که هر چه بیشتر ارزانی داری، سرشارتر شود

و هر گاه که آن را تنگ در مشت گیری، آسان تر از کف رود

پروازش ده تا که پایدار بماند

رؤیاهایت را فرو مگذار

که بی آنان زندگانی را امیدی نیست

و بی امید، زندگی را آهنگی نباشد

از روزهایت شتابان گذر مکن

که در التهاب این شتاب

نه تنها نقطه سرآغاز خویش

که حتی سرمنزل مقصود را گم کنی

زندگی مسابقه نیست

زندگی یک سفر است

و تو آن مسافری باش

که در هر گامش

ترنم خوش لحظه‌ها جاریست

 

نانسی سیمس

ترجمه: دکتر مهدی مقصودی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

با برفی که بر رویِ موهایم نشسته

به نزدِ تو می‌آیم

و واژه‌هایم را

پیش پاهایت می‌گذارم

تو نیز مثلِ من غمگینی

چرا که روز کوتاه است

سال کوتاه است

زندگی کوتاه است

خیلی کوتاه است

آنقدر کوتاه

که نمی توان با قاطعیت

آری گفت

 

رزه آوسلندر

متن درباره ی گذر زمان

کار رود رفتن است

کار باد، آمدن

کار عشق، بردن است

کار دل، باختن

کار مرگ هر چه هست

کار ماست

عاشقانه زیستن

 

مژگان عباسلو

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی کوتاه است

نه غمش می‌ارزد

و نه شادی ماندن دارد

بهترین راه برایت این است

که بخندی و بخندی و بخندی

به غمش

به کمش

به زیادی غمش

 

متن درباره ی گذر زمان

من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی‌گردد باز

بهتر آنست که غفلت نکنیم از آغاز

رود خروشان

 

حمید مصدق

متن درباره گذشت سریع زمان

بیا هم را دوست داشته باشیم

هنوز خیابان‌های زیادی هست

که باید باهم قدم بزنیم و

شعرهای زیادی مانده که نخوانده‌ایم

 

بیا هم را دوست داشته باشیم

شب‌های بعد از هم طولانی ست

و غمگین

و روزهایِ بی هم کشدار و کُشنده

 

بیا هم را دوست داشته باشیم

بوسه‌ها را

آغوش‌ها و عاشقانه‌ها را

بیا حرام نکنیم

هدر ندهیم…

باور کن

زندگی کوتاه‌تر از این حرف‌هاست

که هم را دوست نداشته باشیم

که شب‌ها را بی هم صبح کنیم و

روزها را بی هم شب…

بیا هم را تا دیر نشده دوست بداریم

 

فاطمه صابری نیا

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

وقتی که زندگی من

چیزی نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم

باید باید باید

دیوانه وار دوست بدارم

فروغ فرخزاد

متن درباره گذشت سریع زمان

باشد، که زندگی

زندگی‌ست

امروز در دست من و

دوش در دست تو و

فردا… مالِ دیگری‌ست،

تنها به یاد آر که رویاها نمی‌میرند

 

سیدعلی صالحی

متن درباره ی گذر زمان

تو نه در دیروزی، و نه در فردایی

ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده که امروز، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با، امید است

زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک

به جا می‌ماند

«شعر زندگی منسوب به سهراب»

متن درباره ی گذر زمان

دنگ…، دنگ…

ساعت گیج زمان در شب عمر

می‌زند پی در پی زنگ

 

زهر این فکر که این دم گذر است

می‌شود نقش به دیوار رگ هستی من

لحظه‌ام پر شده از لذت

یا به زنگار غمی آلوده‌است

لیک چون باید این دم گذرد،

پس اگر می‌گریم

گریه‌ام بی ثمر است

و اگر می‌خندم

خنده‌ام بیهوده‌است

 

دنگ… دنگ…

لحظه‌ها می‌گذرد

آنچه بگذشت، نمی‌آید باز

قصه‌ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز

مثل این است که یک پرسش بی پاسخ

بر لب سرد زمان ماسیده‌است

تند برمی‌خیزم

تا به دیوار همین لحظه که در آن همه چیز

رنگ لذت دارد، آویزم

آنچه می‌ماند از این جهد به جای:

خنده لحظه پنهان شده از چشمانم

و آنچه بر پیکر او می‌ماند:

نقش انگشتانم

دنگ…

فرصتی از کف رفت

قصه‌ای گشت تمام

لحظه باید پی لحظه گذرد

تا که جان گیرد در فکر دوام،

این دوامی که درون رگ من ریخته زهر،

وا رهاینده از اندیشه من رشته حال

وز رهی دور و دراز

داده پیوندم با فکر زوال

پرده‌ای می‌گذرد

پرده‌ای می‌آید:

 

می‌رود نقش پی نقش دگر

رنگ می‌لغزد بر رنگ

ساعت گیج زمان در شب عمر

می‌زند پی در پی زنگ:

دنگ… دنگ… دنگ…

 

سهراب سپهری

متن زیبا درباره گذر زمان

گنج یابی و در او عمر نیابی تو به گنج
خویش دریاب که این گنج ز تو بر گذرست

***

قصه تلخی‌اش دراز مکن

زندگی، روزگار کوتاهی است

 

پروین اعتصامی

شعر درباره گذشت زمان

بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

 

شهریار

متن زیبا در مورد گذشت زمان

شعر در مورد دنیای فانی

از گردش فلک، شب کوتاه زندگی

زان سان بسر رسید که خوابی ندید کس

 

صائب تبریزی

متن زیبا درباره گذر زمان

امسالم و پیرارم و پارم رد شد

از شهر جوانی ام قطارم رد شد

 

مانند زنی سبزه بهار عمرم

زنبیل به دست از کنارم رد شد

 

جلیل صفربیگی

متن درباره گذشت سریع زمان

سحرگه به راهی یکی پیر دیدم

سوی خاک خم گشته از ناتوانی

 

بگفتم: چه گم کرده‌ ای اندرین راه؟

بگفتا: جوانی، جوانی، جوانی

 

ملک الشعرا بهار

متن درباره گذشت سریع زمان

افسوس که نامه جوانی طی شد

و آن تازه بهار زندگانی دی شد

 

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

افسوس ندانم که کی آمد کی شد

 

خیام

متن درباره گذشت سریع زمان

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

 

هشدار که سرمایه سودای جهان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد

شعر درباره گذشت زمان

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

 

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

متن زیبا درباره گذر زمان

گر بدین صورت، که هستی، صرف خواهد شد جوانی

راستی بر باد خواهی داد نقد زندگانی

 

راه دشوارست و منزل دور و دزدان در کمین‌گه

گوش کن: تا درنبازی مایه بازارگانی

 

کرده‌ای با خود حساب آنکه: چون مالم فزون شد

در مراد دل بمانم شاد و آخر هم نمانی

 

این رباطی در ره سیلست و ما در وی مسافر

برگذار سیل‌ها منزل مساز، ای کاروانی

 

هرکه در دنیا به رنج آمد، ز بهر راحت تن

زندگانی می‌دهد بر باد بهر زندگانی

 

جاودان کس را نشان باقی نخواهد ماند هرگز

جهد آن کن تا: مگر نامت بماند جاودانی

 

ای مسافر، چون به ملک و منزل خود بازگردی

گفته‌های اوحدی می‌بر ز بهر ارمغانی

 

اوحدی مراغه‌ای

شعر درباره گذشت زمان

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

 

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

 

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

 

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

 

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

 

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

 

در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ز گلستان شما نیز بگذرد

 

آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد

 

سیف فرغانی

متن درباره گذشت زمان

ما نقش دلپذیر ورق‌های ساده‌ایم

چون داغ لاله از جگر درد زاده‌ایم

 

با سینه گشاده در آماجگاه خاک

بی‌اضطراب همچو هدف ایستاده‌ایم

 

بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم؟

با خود اگر قرار اقامت نداده‌ایم

 

پوشیده نیست خرده راز فلک ز ما

چون صبح ما دوبار درین نشاه زاده‌ایم

 

چون غنچه در ریاض جهان، برگ عیش ما

اوراق هستی است که بر باد داده‌ایم

 

ای زلف یار، این‌همه گردنکشی چرا؟

آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده‌ایم

 

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار

چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده‌ایم

 

صائب تبریزی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

چه خوش باغیست باغ زندگانی

گر ایمن بودی از باد خزانی

 

چه خرم کاخ شد کاخ زمانه

گرش بودی اساس جاودانه

 

از آن سرد آمد این کاخ دلاویز

که چون جا گرم کردی گویدت خیز

 

چو هست این دیر خاکی سست بنیاد

به باده‌اش داد باید زود بر باد

 

ز فردا و ز دی کس را نشان نیست

که رفت آن از میان وین در میان نیست

 

یک امروز است ما را نقد ایام

بر او هم اعتمادی نیست تا شام

 

بیا تا یک دهن پرخنده داریم

به می جان و جهان را زنده داریم

 

به ترک خواب می‌باید شبی گفت

که زیر خاک می‌باید بسی خفت

 

نظامی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گذر عمر، هم تلخ است، هم زیباست، نمی توان گفت که چیزی از دست نمی دهی و نمی توان گفت چیزی به دست نخواهی آورد، زمان تو را در تعادل نگه می دارد، هر چه بدهی، چیز دیگری بدست می آوری، زمان، عرصه بده بستان است، پس جای هیچ حسرتی باقی نمی ماند. باید همراه آن زیست، نبودش را فرض کن، چه می شد، دنیایی تکراری، قدرش را بدان و خودت را با آن وفق بده.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خدایا، این روز‌ها زمان، چقدر تند برایم می‌گذرد. نمی‌دانم! خوشی هایم فراوان است یا درد‌های این دنیا شمارش روز‌ها را از یادم برده…

متن درباره ی گذر زمان

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تند‌تر می‌دویدم که به فردا‌ها برسم. امروز‌ها را هم از دست دادم برای فردا‌هایی که هیچ وقت به دست نیامد…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ما از همان کودکی

بازیچه دست روزگار شدیم
وگرنه کـــدام روبــاهـــی پنــیر میخورد!

متن زیبا درباره گذر زمان

من که بینم گذر عمر در این اشک روان
هوس سایه بید و لب جو، از چه کنم؟
هر دم از رهگذری زنگ سفر می‌شنوم
تکیه بر عمر چنین بسته به مو، از چه کنم.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هه
بیزارم….
از هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

به تو فکر می کنم

هر لحظه،

هر روز

در خیابان،

در اتاق،

کنار میز صبحانه،

روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم…

متن درباره گذشت سریع زمان

زمان چیزی است

که بیشتر از همه به دنبالش هستیم

اما بدترین استفاده ها را

از آن می کنیم

متن درباره ی گذر زمان

سعدیا دی رفت

و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن ،

فرصت شمار امروز را

شعر درباره گذشت زمان

هرگز نمی توانی

در زمان صرفه جویی کنی

اما همیشه از آن استفاده خواهی کرد

خواه عاقلانه یا احمقانه …

انتخابش با توست!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوشباش و به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفائی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گذر عمر، هم تلخ است، هم زیباست، نمی توان گفت که چیزی از دست نمی دهی و نمی توان گفت چیزی به دست نخواهی آورد، زمان تو را در تعادل نگه می دارد، هر چه بدهی، چیز دیگری بدست می آوری، زمان، عرصه بده بستان است، پس جای هیچ حسرتی باقی نمی ماند. باید همراه آن زیست، نبودش را فرض کن، چه می شد، دنیایی تکراری، قدرش را بدان و خودت را با آن وفق بده.

متن درباره گذشت زمان

این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد.

متن درباره گذشت سریع زمان

خدایا، این روز‌ها زمان، چقدر تند برایم می‌گذرد. نمی‌دانم! خوشی هایم فراوان است یا درد‌های این دنیا شمارش روز‌ها را از یادم برده…

متن زیبا درباره گذر زمان

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تند‌تر می‌دویدم که به فردا‌ها برسم. امروز‌ها را هم از دست دادم برای فردا‌هایی که هیچ وقت به دست نیامد…

متن درباره ی گذر زمان

ما از همان کودکی

بازیچه دست روزگار شدیم
وگرنه کـــدام روبــاهـــی پنــیر میخورد!

متن زیبا درباره گذر زمان

من که بینم گذر عمر در این اشک روان
هوس سایه بید و لب جو، از چه کنم؟
هر دم از رهگذری زنگ سفر می‌شنوم
تکیه بر عمر چنین بسته به مو، از چه کنم.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هه
بیزارم….
از هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

به تو فکر می کنم

هر لحظه،

هر روز

در خیابان،

در اتاق،

کنار میز صبحانه،

روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم…

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمان چیزی است

که بیشتر از همه به دنبالش هستیم

اما بدترین استفاده ها را

از آن می کنیم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

سعدیا دی رفت

و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن ،

فرصت شمار امروز را

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هرگز نمی توانی

در زمان صرفه جویی کنی

اما همیشه از آن استفاده خواهی کرد

خواه عاقلانه یا احمقانه …

انتخابش با توست!

متن درباره گذشت زمان

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوشباش و به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفائی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گویی می‌توانید زمان را بدون از بین بردن ابدیت بکشید – هنری دیوید تورئو

متن کوتاه درباره گذشت زمان

در دیزنی‌لند، ساعت‌ها معنای خود را از دست می‌دهند زیرا هیچ زمان حالی وجود ندارد. تنها دیروز، فردا و سرزمین جاودانی از فانتزی وجود دارد – والت دیزنی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خوشبختی، توانایی از دست دادن خود تا حدی است که دیگر متوجه‌ی گذشت زمان نمی‌شوید – نیکول فیشر

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ما زمان را جشن می‌گیریم همانطور که زمان ما را جشن می‌گیرد – ماریا پوپوا

متن درباره ی گذر زمان

گذشت زمان تنها چیزی است که می‌توان از آن مطمئن بود – سامرست موگام

متن زیبا در مورد گذشت زمان

از زمان لذت ببر. زمان ارزشمندترین منبع است. شما نمی‌توانید زمان از دست رفته را برگردانید. مهم‌ترین تصمیماتی که می‌گیرید در مورد نحوه‌ی استفاده از زمان است – دیوید کیکیچ

متن زیبا در مورد گذشت زمان

من ایده‌های زیاد ولی زمان کمی دارم. انتظار دارم که تا صد سالگی زندگی کنم – توماس ادیسون

متن زیبا در مورد گذشت زمان

در صورتی که مطالعه‌ی دقیقی از زندگی زنان و مردان بزرگ داشته باشیم، احتمالاً متوجه خواهیم شد که تفاوت ما با ان‌ها در نحوه‌ی سپری کردن دقایق است – نیکسون واترمن

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هم طبیعت و هم زمان دارای روش منحصر به فردی برای التیام ما انسان‌ها هستند اگر ما اجازه‌ی رخ دادن این اتفاق در زندگی را بدهیم – کاترین دوری

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمان، تسلی‌بخش دردها و کاهش‌دهنده‌ی خشم است – چارلز دیکنز

متن درباره ی گذر زمان

موضوع این نیست که زمان کمی برای زندگی داریم بلکه ما بیشتر آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن درباره گذشت زمان

زمان، کالای ارزشمندی است. من زمان کمی که در اختیار دارم را به پریشانی، دلسوزی برای خود و کسالت سپری نمی‌کنم – مکس لوکادو

متن زیبا درباره گذشت زمان

هیچ دستی نمی‌تواند کاری کند که عقربه‌های ساعت به عقب بازگردند.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تفاوت بین افراد موفق و کسانی که موفق نیستند، در نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها از زمان به منظور انجام کارهاست – اریک لوفهلم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان، یک فرصت برابر برای همه است اما نحوه‌ی سپری کردن آن برای همه یکسان نیست – جان سی مکسول

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمانی که برای بزرگ شدن گل رز خود صرف کرده‌اید، موجب اهمیت پیدا کردن آن گل می‌شود – آنتوان دو سنت اگزوپری

شعر درباره گذشت زمان

زمان منتظر هیچ کسی نمی‌ماند – فولکلور

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هر دقیقه از زندگی ما یا در حال کمک کردن یا آسیب رساندن به پیروزی که در زندگی به دنبالش هستیم، می‌گذرد. هر دقیقه می‌تواند یک سرمایه‌گذاری باشد – لیزا کاردوس

متن زیبا درباره گذر زمان

زمان را نمی‌توان را مغازه خرید و آن یکی از مهم‌ترین کالاهای زندگی مدرن امروزی به شمار می‌رود – راشل جونات

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هر چیزی زمان می‌برد. هر چیزی که دردآور است با زمان می‌گذرد و فرد التیام می‌یابد – بایرون پولسیفر

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ زمانی مانند حال حاضر برای شروع ایجاد تغییرات وجود ندارد اما من متوجه شده‌ام که بهترین زمان، شروع روز به گونه‌ی متفاوت به محض بیدار شدن از خواب است – کوین کر

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

جاودانگی در شما از جاودانگی زندگی آگاه است و می‌داند که دیروز تنها خاطره‌ی امروز و فردا تنها رویای امروز است – خلیل جبران

متن درباره ی گذر زمان

برای انجام کارهایی که اهمیت دارند، منتظر نمانید و قدر زمانی که در اختیار دارید را بدانید. این کاری است که باید بکنید زیرا زندگی کوتاه است – پل گراهام

متن درباره گذشت زمان

به همه هدیه‌ی زمان داده شده است اما تعداد کمی از ما از آن بهره می‌بریم – ام کی سونی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان شما، زندگی شماست. به همین دلیل است که بهترین هدیه‌ای که می‌توانید به کسی بدهید، زمان است – ریچ وارن

شعر درباره گذشت زمان

هر چه بیشتر در مورد خود بدانید، بهتر زندگی را درک خواهید کرد و ارزش بیشتری برای زمان قائل خواهید شد – ماکسیم لاگاس

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمان، هدیه‌ای است که اکثر ما قدردانش نیستیم. ما انقدر درگیر شلوغی زندگی روزانه خود هستیم که به ندرت متوقف می‌شویم و نگاهی به نحوه‌ی سپری کردن آن می‌اندازیم -شریل ریچاردسون

متن زیبا درباره گذر زمان

ما باید عاقلانه از زمان خود استفاده کنیم و آگاه باشیم که زمان همیشه برای انجام کارهای خوب، درست است – نلسون ماندلا

متن درباره گذشت زمان

در مورد کسانی که زمان خود را با آن‌ها می‌گذرانید، هوشیار باشید زیرا زمان هدر رفته بدتر از پول از دست رفته است.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

مردم معمولی صرفاً در مورد سپری کردن زمان فکر می‌کنند در حالی که نحوه‌ی استفاده از آن است که برای انسان‌های بزرگ اهمیت دارد – آرتور اسچوپن هو

متن درباره گذشت زمان

خواه این که بدترین یا بهترین زمان ممکن باشد، این تنها زمانی است که در اختیار داریم – آرت بوچوالد

شعر درباره گذشت زمان

آینده بدون اطلاع قبلی از راه می‌‌رسد – جرج ویل

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تا وقتی که نتوانیم زمان را مدیریت کنیم، مدیریت هیچ چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود – پیتر دراکر

متن زیبا درباره گذر زمان

هر ثانیه از ارزش بی‌نهایتی برخوردار است – یوهان ولفگانگ ون گوته

متن درباره ی گذر زمان

برای هر دقیقه‌ای که عصبانی هستید، 60 ثانیه از خوشبختی را از دست می‌دهید.

متن درباره گذشت سریع زمان

گویی می‌توانید زمان را بدون از بین بردن ابدیت بکشید – هنری دیوید تورئو

متن زیبا در مورد گذشت زمان

در دیزنی‌لند، ساعت‌ها معنای خود را از دست می‌دهند زیرا هیچ زمان حالی وجود ندارد. تنها دیروز، فردا و سرزمین جاودانی از فانتزی وجود دارد – والت دیزنی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خوشبختی، توانایی از دست دادن خود تا حدی است که دیگر متوجه‌ی گذشت زمان نمی‌شوید – نیکول فیشر

متن درباره ی گذر زمان

ما زمان را جشن می‌گیریم همانطور که زمان ما را جشن می‌گیرد – ماریا پوپوا

متن زیبا درباره گذر زمان

گذشت زمان تنها چیزی است که می‌توان از آن مطمئن بود – سامرست موگام

متن کوتاه درباره گذشت زمان

از زمان لذت ببر. زمان ارزشمندترین منبع است. شما نمی‌توانید زمان از دست رفته را برگردانید. مهم‌ترین تصمیماتی که می‌گیرید در مورد نحوه‌ی استفاده از زمان است – دیوید کیکیچ

متن زیبا درباره گذر زمان

من ایده‌های زیاد ولی زمان کمی دارم. انتظار دارم که تا صد سالگی زندگی کنم – توماس ادیسون

متن زیبا درباره گذر زمان

در صورتی که مطالعه‌ی دقیقی از زندگی زنان و مردان بزرگ داشته باشیم، احتمالاً متوجه خواهیم شد که تفاوت ما با ان‌ها در نحوه‌ی سپری کردن دقایق است – نیکسون واترمن

متن درباره ی گذر زمان

هم طبیعت و هم زمان دارای روش منحصر به فردی برای التیام ما انسان‌ها هستند اگر ما اجازه‌ی رخ دادن این اتفاق در زندگی را بدهیم – کاترین دوری

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمان، تسلی‌بخش دردها و کاهش‌دهنده‌ی خشم است – چارلز دیکنز

متن درباره گذشت سریع زمان

موضوع این نیست که زمان کمی برای زندگی داریم بلکه ما بیشتر آن را هدر می‌دهیم – سنکا

شعر درباره گذشت زمان

زمان، کالای ارزشمندی است. من زمان کمی که در اختیار دارم را به پریشانی، دلسوزی برای خود و کسالت سپری نمی‌کنم – مکس لوکادو

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هیچ دستی نمی‌تواند کاری کند که عقربه‌های ساعت به عقب بازگردند.

متن درباره ی گذر زمان

تفاوت بین افراد موفق و کسانی که موفق نیستند، در نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها از زمان به منظور انجام کارهاست – اریک لوفهلم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمان، یک فرصت برابر برای همه است اما نحوه‌ی سپری کردن آن برای همه یکسان نیست – جان سی مکسول

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمانی که برای بزرگ شدن گل رز خود صرف کرده‌اید، موجب اهمیت پیدا کردن آن گل می‌شود – آنتوان دو سنت اگزوپری

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمان منتظر هیچ کسی نمی‌ماند – فولکلور

متن درباره ی گذر زمان

هر دقیقه از زندگی ما یا در حال کمک کردن یا آسیب رساندن به پیروزی که در زندگی به دنبالش هستیم، می‌گذرد. هر دقیقه می‌تواند یک سرمایه‌گذاری باشد – لیزا کاردوس

متن زیبا درباره گذر زمان

زمان را نمی‌توان را مغازه خرید و آن یکی از مهم‌ترین کالاهای زندگی مدرن امروزی به شمار می‌رود – راشل جونات

متن زیبا درباره گذر زمان

هر چیزی زمان می‌برد. هر چیزی که دردآور است با زمان می‌گذرد و فرد التیام می‌یابد – بایرون پولسیفر

شعر درباره گذشت زمان

هیچ زمانی مانند حال حاضر برای شروع ایجاد تغییرات وجود ندارد اما من متوجه شده‌ام که بهترین زمان، شروع روز به گونه‌ی متفاوت به محض بیدار شدن از خواب است – کوین کر

متن کوتاه درباره گذشت زمان

جاودانگی در شما از جاودانگی زندگی آگاه است و می‌داند که دیروز تنها خاطره‌ی امروز و فردا تنها رویای امروز است – خلیل جبران

شعر درباره گذشت زمان

برای انجام کارهایی که اهمیت دارند، منتظر نمانید و قدر زمانی که در اختیار دارید را بدانید. این کاری است که باید بکنید زیرا زندگی کوتاه است – پل گراهام

متن زیبا در مورد گذشت زمان

به همه هدیه‌ی زمان داده شده است اما تعداد کمی از ما از آن بهره می‌بریم – ام کی سونی

شعر درباره گذشت زمان

زمان شما، زندگی شماست. به همین دلیل است که بهترین هدیه‌ای که می‌توانید به کسی بدهید، زمان است – ریچ وارن

متن زیبا درباره گذر زمان

هر چه بیشتر در مورد خود بدانید، بهتر زندگی را درک خواهید کرد و ارزش بیشتری برای زمان قائل خواهید شد – ماکسیم لاگاس

متن زیبا درباره گذر زمان

زمان، هدیه‌ای است که اکثر ما قدردانش نیستیم. ما انقدر درگیر شلوغی زندگی روزانه خود هستیم که به ندرت متوقف می‌شویم و نگاهی به نحوه‌ی سپری کردن آن می‌اندازیم -شریل ریچاردسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

ما باید عاقلانه از زمان خود استفاده کنیم و آگاه باشیم که زمان همیشه برای انجام کارهای خوب، درست است – نلسون ماندلا

متن درباره گذشت زمان

در مورد کسانی که زمان خود را با آن‌ها می‌گذرانید، هوشیار باشید زیرا زمان هدر رفته بدتر از پول از دست رفته است.

شعر درباره گذشت زمان

مردم معمولی صرفاً در مورد سپری کردن زمان فکر می‌کنند در حالی که نحوه‌ی استفاده از آن است که برای انسان‌های بزرگ اهمیت دارد – آرتور اسچوپن هو

متن درباره ی گذر زمان

خواه این که بدترین یا بهترین زمان ممکن باشد، این تنها زمانی است که در اختیار داریم – آرت بوچوالد

متن زیبا در مورد گذشت زمان

آینده بدون اطلاع قبلی از راه می‌‌رسد – جرج ویل

متن زیبا درباره گذر زمان

تا وقتی که نتوانیم زمان را مدیریت کنیم، مدیریت هیچ چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود – پیتر دراکر

متن درباره گذشت سریع زمان

هر ثانیه از ارزش بی‌نهایتی برخوردار است – یوهان ولفگانگ ون گوته

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

برای هر دقیقه‌ای که عصبانی هستید، 60 ثانیه از خوشبختی را از دست می‌دهید.

متن زیبا درباره گذر زمان

حق من بود که باشى و نگاهم بکنى

که به هر ثانیه با عشق دعایم بکنى

حق من بود که از نم نم باران بهشت

خوشه اى عشق بینى و صدایم بکنى

حق من بود بمانى و در اندوه غروب

سپرم باشى و با عشق تو رامم بکنى

متن زیبا درباره گذشت زمان

تو اگه بخوای میتونی

غمامو دور بکنی

ثانیه های تاریک منو

پر نور بکنی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی به سُرعت ثانیه عقربه شمار،

تند ُ تند میگذره

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ثانیه ها می گذرند

چشم به ساعت دوختم

تو در یک قدمی من از فرسنگها دوری

کاش می توانستم گامی بر دارم!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

راست گفتی سهراب

من هم در تردیدم

من در این عرصه آغشته به بغض لب خندان دیدم

چشم گریان دیدم

گریه کردم اما بارها خندیدم

رمز بیداری را پشت بی خوابی این ثانیه ها فهمیدم

من به دل های زمین مشکوکم.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

عشقم هر لحظه

و هر ثانیه با تمام وجودم حست میکنم.

شعر درباره گذشت زمان

صبح یعنی پرواز

قد کشیدن در باد

چه کسی می گوید

پشت این ثانیه ها تاریک است

گام اگر برداریم روشنی نزدیک است…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تو بیایی همه ی ثانیه ها،

ساعت ها از همین روز،

همین لحظه،

همین دم عیدند.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تو اگه بخوای میتونی غمامو دور بکنی

ثانیه های تاریک منو پر نور بکنی

متن زیبا درباره گذر زمان

فاصله ها

هیچ وقت دوست داشتن را

کمرنگ نمی کنند،

بلکه دلتنگی را بیشتر می کند…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گذر ثانیه ها در گرو فاصله هاست

ای خدا ثانیه را از سر تکرار ببخش.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم: زندگی چه میگوید؟

جواب را دراتاقم پیدا کردم..

سقف گفت:اهداف بلند داشته باش…

پنجره گفت: دنیا را بنگر…

ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است..

تقویم گفت به روز باش

و آیینه گفت قبل از هرکاری به باز تاب آن بنگر…

متن درباره گذشت سریع زمان

یک ثانیه می بینمت،

یک سال درگیرم.

هر اتفاق نادری کوتاه می افتد.

متن درباره گذشت سریع زمان

من از هر ثانیه بی تو می ترسم.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بی تو این ساعت و این دقیقه ها بیمارند

نفس گرم تورا ثانیه ها کم دارند

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی چرخــــــش ثانیه هاست

زندگی پر زدن شاپــرکی ست

زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست

زندگی نـــــــرم، چو برف است که برآن پا بنهی

زندگی خالی نیست، خــــدا هست،

عشــــــق هست، امیــــد هست…

متن درباره گذشت سریع زمان

گذر ثانیه ها چقدر شیرین است

وقتی که در هر لحظه اش یاد تو باشد.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

محو نگاهت که میشوم

ثانیه ها کم می آیند

و زمان از دستانم در میرود

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است

معصومه ابر

متن زیبا درباره گذشت زمان

حق من بود که باشى و نگاهم بکنى

که به هر ثانیه با عشق دعایم بکنى

حق من بود که از نم نم باران بهشت

خوشه اى عشق بینى و صدایم بکنى

حق من بود بمانى و در اندوه غروب

سپرم باشى و با عشق تو رامم بکنى

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تو اگه بخوای میتونی

غمامو دور بکنی

ثانیه های تاریک منو

پر نور بکنی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی به سُرعت ثانیه عقربه شمار،

تند ُ تند میگذره

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ثانیه ها می گذرند

چشم به ساعت دوختم

تو در یک قدمی من از فرسنگها دوری

کاش می توانستم گامی بر دارم!

شعر درباره گذشت زمان

راست گفتی سهراب

من هم در تردیدم

من در این عرصه آغشته به بغض لب خندان دیدم

چشم گریان دیدم

گریه کردم اما بارها خندیدم

رمز بیداری را پشت بی خوابی این ثانیه ها فهمیدم

من به دل های زمین مشکوکم.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

عشقم هر لحظه

و هر ثانیه با تمام وجودم حست میکنم.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

صبح یعنی پرواز

قد کشیدن در باد

چه کسی می گوید

پشت این ثانیه ها تاریک است

گام اگر برداریم روشنی نزدیک است…

شعر درباره گذشت زمان

تو بیایی همه ی ثانیه ها،

ساعت ها از همین روز،

همین لحظه،

همین دم عیدند.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تو اگه بخوای میتونی غمامو دور بکنی

ثانیه های تاریک منو پر نور بکنی

متن درباره گذشت سریع زمان

فاصله ها

هیچ وقت دوست داشتن را

کمرنگ نمی کنند،

بلکه دلتنگی را بیشتر می کند…

متن زیبا درباره گذشت زمان

گذر ثانیه ها در گرو فاصله هاست

ای خدا ثانیه را از سر تکرار ببخش.

متن درباره گذشت سریع زمان

امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم: زندگی چه میگوید؟

جواب را دراتاقم پیدا کردم..

سقف گفت:اهداف بلند داشته باش…

پنجره گفت: دنیا را بنگر…

ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است..

تقویم گفت به روز باش

و آیینه گفت قبل از هرکاری به باز تاب آن بنگر…

شعر درباره گذشت زمان

یک ثانیه می بینمت،

یک سال درگیرم.

هر اتفاق نادری کوتاه می افتد.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

من از هر ثانیه بی تو می ترسم.

متن درباره گذشت زمان

بی تو این ساعت و این دقیقه ها بیمارند

نفس گرم تورا ثانیه ها کم دارند

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی چرخــــــش ثانیه هاست

زندگی پر زدن شاپــرکی ست

زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست

زندگی نـــــــرم، چو برف است که برآن پا بنهی

زندگی خالی نیست، خــــدا هست،

عشــــــق هست، امیــــد هست…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گذر ثانیه ها چقدر شیرین است

وقتی که در هر لحظه اش یاد تو باشد.

متن زیبا درباره گذر زمان

محو نگاهت که میشوم

ثانیه ها کم می آیند

و زمان از دستانم در میرود

متن زیبا در مورد گذشت زمان

ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است

معصومه ابر

متن درباره گذشت زمان

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تو شماره یک من نیستی،

تو تنها عدد من هستی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است

تا آرامم کند

تا لباس عاشقی را بپوشد

معنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!

زندگی من است…

متن زیبا درباره گذر زمان

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوش

مبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمانی که تو رو دیدم

همه چی معنا پیدا کرد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن درباره گذشت زمان

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

شعر درباره گذشت زمان

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن کوتاه درباره گذشت زمان

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.

ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن!

متن درباره گذشت سریع زمان

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .

تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادند

تو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

شعر درباره گذشت زمان

گام‌هایی بزرگ بردار

رویا‌هایی بزرگ داشته باش

آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان

عمیق نیایش کن

ایمان قوی داشته باش

عشق را به تمام جهان پراکنده کن

به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن درباره ی گذر زمان

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن زیبا درباره گذر زمان

به آینده فکر کن،

هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،

غروب‌هایی برای تماشا کردن

و دوستانی برای دیدن وجود دارند…

دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

شعر درباره گذشت زمان

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم

اما دیگران ما را خوشبخت بدانند

تا این که خوشبخت باشیم

اما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن زیبا درباره گذشت زمان

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن درباره گذشت سریع زمان

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

شعر درباره گذشت زمان

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!

چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن درباره گذشت زمان

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور

مگر به ” درک و ادب

مهربانان

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !

و این قدرت تو نیست

این ” انسانیت ” است.

متن درباره گذشت سریع زمان

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن درباره ی گذر زمان

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

شعر درباره گذشت زمان

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن زیبا درباره گذر زمان

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن زیبا در مورد گذشت زمان

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذرد

زندگی می ماند ؛

من و تو می گذریم …

متن درباره گذشت زمان

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن درباره گذشت زمان

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمی تونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی

متن درباره گذشت زمان

زندگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی ست

روان می گذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

گاهی وقتها معجزه

همون آدم‌های خوش قلبی هستن

که اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن زیبا درباره گذر زمان

تغییر نکنید!

بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید….

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

آدمها را به زور کنار خودتان نگه ندارید

آدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!

شاید همیشه بمانند اما

دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستند

به زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!

به آدمها اجازه ء زندگی بدهید

حتی اگر قرار است

بدون شما زنده بمانند…!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند

پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

حالم خوب است

ولی

دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن زیبا درباره گذر زمان

رویای شما،
تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!

کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن زیبا درباره گذر زمان

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…

خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن درباره گذشت سریع زمان

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن درباره ی گذر زمان

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی سخت‌ترین امتحان است

افراد زیادی در آن رد می شوند

چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،

در حالیکه متوجه نیستند

برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس

به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن درباره ی گذر زمان

زندگی مثل یک کلاف کامواست،

از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،

گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،

بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،

زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،

یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،

محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،

یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،

همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “

که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن درباره گذشت زمان

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کرد

فقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیره

تا تو هم بشی

یکی از بنده های خوب خدا

متن درباره ی گذر زمان

دوستی مثل متکا می مونه

وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!

مراقب دوستامون باشیم

متن درباره گذشت سریع زمان

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستن

روز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتی

و تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …

روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن درباره ی گذر زمان

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.

هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….

با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خوب باشیم

اگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن زیبا درباره گذشت زمان

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن درباره ی گذر زمان

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن درباره گذشت سریع زمان

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

شعر درباره گذشت زمان

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن زیبا در مورد گذشت زمان

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داند

وقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنود

وقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن درباره ی گذر زمان

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،

از دست فروشان چیزی بخریم…

آنها آخر شرافتند

که برای سیر کردن شکم فرزندانشان

در بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن درباره ی گذر زمان

زمین بهشت می شود، روزی که

مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،

قضاوت و مسخره کردن دیگران،

هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،

هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خوشبخت آن کسی ست که

با ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن درباره ی گذر زمان

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن زیبا درباره گذر زمان

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن درباره ی گذر زمان

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،

هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن درباره ی گذر زمان

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن درباره گذشت زمان

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی

تا اینکه

دیگر آن را انجام ندهی!

متن درباره ی گذر زمان

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،

ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوند

ﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،

باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…

زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن کوتاه درباره گذشت زمان

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن زیبا درباره گذشت زمان

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،

اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

شعر درباره گذشت زمان

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن درباره ی گذر زمان

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن زیبا درباره گذر زمان

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن زیبا در مورد گذشت زمان

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی است

و این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.

اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،

می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشد

و هر روز به چیزهای جدید برسی.

اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟

مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟

بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.

اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…

قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن درباره گذشت سریع زمان

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،

توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.

به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن درباره گذشت سریع زمان

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،

بابِ سلیقه ی تو باشند.

بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،

به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …

یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ای

و همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنی

و چای می نوشی؛

چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن درباره گذشت زمان

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کن

با خودت در هوای بارانی پیاده روی کن

و با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنی

که تو بهترین دوست خودت هستی

و بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

شعر درباره گذشت زمان

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،

اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!

مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:

۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند

۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند

۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…

در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرد

در همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن درباره گذشت زمان

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…

ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن درباره گذشت سریع زمان

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بزرگی را گفتند

راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!

انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتد

بلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

پیر شدن به سن نیست

به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..

پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن زیبا درباره گذر زمان

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!

چرا که برای
محافظت از پای خود،

پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …

بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!

فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن زیبا درباره گذشت زمان

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزند

و آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن درباره ی گذر زمان

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرد

دنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن درباره گذشت سریع زمان

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن زیبا در مورد گذشت زمان

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن درباره ی گذر زمان

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!

از امروزت استفاده کن

متن زیبا درباره گذشت زمان

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،

دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،

این شاهکار است.

متن زیبا درباره گذر زمان

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تو شماره یک من نیستی،

تو تنها عدد من هستی

متن زیبا درباره گذر زمان

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است

تا آرامم کند

تا لباس عاشقی را بپوشد

معنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!

زندگی من است…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن زیبا درباره گذشت زمان

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوش

مبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن درباره ی گذر زمان

زمانی که تو رو دیدم

همه چی معنا پیدا کرد

متن زیبا درباره گذشت زمان

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن درباره گذشت زمان

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

شعر درباره گذشت زمان

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن زیبا درباره گذر زمان

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.

ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن!

متن زیبا درباره گذر زمان

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .

تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادند

تو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن کوتاه درباره گذشت زمان

گام‌هایی بزرگ بردار

رویا‌هایی بزرگ داشته باش

آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان

عمیق نیایش کن

ایمان قوی داشته باش

عشق را به تمام جهان پراکنده کن

به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن کوتاه درباره گذشت زمان

به آینده فکر کن،

هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،

غروب‌هایی برای تماشا کردن

و دوستانی برای دیدن وجود دارند…

دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن زیبا درباره گذشت زمان

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم

اما دیگران ما را خوشبخت بدانند

تا این که خوشبخت باشیم

اما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن درباره ی گذر زمان

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!

چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن درباره گذشت زمان

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور

مگر به ” درک و ادب

مهربانان

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !

و این قدرت تو نیست

این ” انسانیت ” است.

متن درباره ی گذر زمان

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

شعر درباره گذشت زمان

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن درباره ی گذر زمان

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن کوتاه درباره گذشت زمان

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذرد

زندگی می ماند ؛

من و تو می گذریم …

متن درباره گذشت زمان

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

شعر درباره گذشت زمان

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمی تونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی

متن زیبا درباره گذشت زمان

زندگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی ست

روان می گذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن زیبا درباره گذشت زمان

گاهی وقتها معجزه

همون آدم‌های خوش قلبی هستن

که اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن زیبا درباره گذشت زمان

تغییر نکنید!

بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید….

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن درباره گذشت سریع زمان

آدمها را به زور کنار خودتان نگه ندارید

آدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!

شاید همیشه بمانند اما

دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستند

به زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!

به آدمها اجازه ء زندگی بدهید

حتی اگر قرار است

بدون شما زنده بمانند…!

شعر درباره گذشت زمان

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند

پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

حالم خوب است

ولی

دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

رویای شما،
تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!

کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن زیبا درباره گذشت زمان

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…

خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن درباره ی گذر زمان

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن درباره ی گذر زمان

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زندگی سخت‌ترین امتحان است

افراد زیادی در آن رد می شوند

چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،

در حالیکه متوجه نیستند

برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن درباره گذشت سریع زمان

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس

به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زندگی مثل یک کلاف کامواست،

از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،

گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،

بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،

زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،

یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،

محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،

یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،

همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “

که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن درباره گذشت زمان

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کرد

فقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیره

تا تو هم بشی

یکی از بنده های خوب خدا

متن درباره گذشت زمان

دوستی مثل متکا می مونه

وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!

مراقب دوستامون باشیم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستن

روز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتی

و تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …

روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.

هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….

با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خوب باشیم

اگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن زیبا درباره گذر زمان

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن درباره گذشت سریع زمان

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن زیبا درباره گذر زمان

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن درباره ی گذر زمان

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داند

وقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنود

وقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن درباره ی گذر زمان

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن درباره گذشت سریع زمان

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن درباره گذشت زمان

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،

از دست فروشان چیزی بخریم…

آنها آخر شرافتند

که برای سیر کردن شکم فرزندانشان

در بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمین بهشت می شود، روزی که

مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،

قضاوت و مسخره کردن دیگران،

هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،

هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن درباره ی گذر زمان

خوشبخت آن کسی ست که

با ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن درباره گذشت زمان

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن زیبا درباره گذشت زمان

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن زیبا درباره گذر زمان

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،

هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن کوتاه درباره گذشت زمان

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن زیبا درباره گذشت زمان

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

شعر درباره گذشت زمان

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی

تا اینکه

دیگر آن را انجام ندهی!

متن زیبا درباره گذر زمان

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،

ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوند

ﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

شعر درباره گذشت زمان

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،

باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…

زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

شعر درباره گذشت زمان

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،

اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن درباره گذشت سریع زمان

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن زیبا درباره گذر زمان

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

شعر درباره گذشت زمان

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی است

و این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.

اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،

می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشد

و هر روز به چیزهای جدید برسی.

اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟

مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟

بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.

اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…

قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن درباره گذشت زمان

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،

توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.

به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن درباره ی گذر زمان

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن زیبا درباره گذر زمان

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،

بابِ سلیقه ی تو باشند.

بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،

به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …

یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ای

و همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنی

و چای می نوشی؛

چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

شعر درباره گذشت زمان

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کن

با خودت در هوای بارانی پیاده روی کن

و با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنی

که تو بهترین دوست خودت هستی

و بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

شعر درباره گذشت زمان

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،

اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!

مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:

۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند

۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند

۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن درباره ی گذر زمان

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…

در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرد

در همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن زیبا در مورد گذشت زمان

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…

ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بزرگی را گفتند

راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن درباره گذشت زمان

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!

انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتد

بلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

پیر شدن به سن نیست

به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..

پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

شعر درباره گذشت زمان

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!

چرا که برای
محافظت از پای خود،

پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …

بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن کوتاه درباره گذشت زمان

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!

فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن کوتاه درباره گذشت زمان

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزند

و آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن درباره ی گذر زمان

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرد

دنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن درباره ی گذر زمان

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن زیبا در مورد گذشت زمان

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!

از امروزت استفاده کن

متن درباره ی گذر زمان

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،

دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،

این شاهکار است.

متن زیبا درباره گذشت زمان

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود

هراسِ من باری همه از مردن در سرزمینی‌ست

که مزدِ گورکن

از بهای آزادیِ آدمی

افزون باشد

متن درباره ی گذر زمان

کافی است زمان مرگت را بدانی، آن وقت است که حتی زیبایی خوردن یک لیوان آب را از دست نمی دهی.

متن درباره گذشت سریع زمان

جُستن

یافتن

و آنگاه

به اختیار برگزیدن

و از خویشتنِ خویش

بارویی پی‌افکندن

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشد

حاشا، حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم

احمد شاملو

متن کوتاه درباره گذشت زمان

از مرگ نترسید
از این بترسید که وقتی زنده اید
چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

“برتراند راسل”

شعر درباره گذشت زمان

به جای تاج گل بزرگی
که پس از مرگم برای تابوتم می آوری
شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوتر نیست

مرگ وارونه یک زنجره نیست

مرگ در ذهن اقاقی جاری است

مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می‌گوید

مرگ با خوشه انگور می‌آید به دهان

مرگ در حنجره سرخ – گلو می‌خواند

مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است

مرگ گاهی ریحان می‌چیند

مرگ گاهی ودکا می‌نوشد

گاه در سایه نشسته است به ما می‌نگرد

و همه می‌دانیم

ریه‌های لذت، پر اکسیژن مرگ است

در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای

صدا می‌شنویم

سهراب سپهری

متن درباره ی گذر زمان

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را
بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد

متن درباره گذشت زمان

چه وحشتناک

نمی‌آید مرا باور

و من با این شبیخون‌های شوم و بی‌شرمانه‌ای که دارد مرگ

بدم می‌آید از این زندگی دیگر

چه بی‌رحمند صیادان مرگ، ای داد!

مهدی اخوان ثالث

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

مرگ از تو مهربان تر است
که هر روز
به او نزدیک تر می شوم
اما تو…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تو ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ

ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ،

ﻓﻘﻂ

ﺣﻴﻒ ﺍﺳﺖ

ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ

ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺒﻴﻨﻢ

ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭفی

متن درباره گذشت زمان

 مرگ من زیاد طول کشید، امیدوارم من را ببخشید

شعر درباره گذشت زمان

مرا بسوزانید

و خاکسترم را

بر آب‌های رهای دریا بر افشانید،

نه در برکه،

نه در رود:

که خسته شدم از کرانه‌های سنگواره

و از مرزهای مسدود

ژاله اصفهانی

متن درباره ی گذر زمان

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.

متن زیبا درباره گذر زمان

چون جان تو می‌ستانی چون شکر است مردن

با تو ز جان شیرین شیرین‌تر است مردن

بردار این طبق را زیرا خلیل حق را

باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن

این سر نشان مردن و آن سر نشان زادن

زان سر کسی نمیرد نی زین سر است مردن

بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو

مگریز اگر چه حالی شور و شر است مردن

والله به ذات پاکش نه چرخ گشت خاکش

با قند وصل همچون حلواگر است مردن

از جان چرا گریزیم جان است جان سپردن

وز کان چرا گریزیم کان زر است مردن

چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن

چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن

چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند

چون جنت است رفتن چون کوثر است مردن

مرگ آینه‌ست و حسنت در آینه درآمد

آیینه بربگوید خوش منظر است مردن

گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت

ور کافری و تلخی هم کافر است مردن

گر یوسفی و خوبی آیینه‌ات چنان است

ور نی در آن نمایش هم مضطر است مردن

خامش که خوش زبانی چون خضر جاودانی

کز آب زندگانی کور و کر است مردن

مولوی

متن زیبا درباره گذر زمان

از من زنی هنوز
توی عکس های قدیمی
با تو خوشبخت است
به مرگ بگو
می تواند اگر
دستت را
از دور گردن او هم باز کند

متن درباره گذشت زمان

روزی که زیر خاک تن ما نهان شود

وانها که کرده‌ایم یکایک عیان شود

یارب به فضل خویش ببخشای بنده را

آن دم که عازم سفر آن جهان شود

بیچاره آدمی که اگر خود هزار سال

مهلت بیابد از اجل و کامران شود

هم عاقبت چو نوبت رفتن بدو رسد

با صدهزار حسرت از اینجا روان شود

آوازه در سرای در افتد که خواجه مرد

وز بم و زیر، خانه پر آه و فغان شود

تابوت و پنبه و کفن آرند و مرده شوی

اوراد ذاکران ز کران تا کران شود

آرند نعش تا به لب گور و هر که هست

بعد از نماز باز سر خانمان شود

میراث گیر کم خرد آید به جست و جوی

پس گفت و گوی بر سر باغ و دکان شود

نامی ز ما بماند و اجزای ما تمام

در زیر خاک با غم و حسرت نهان شود

خرم دلی که در حرم‌آباد امن و عیش

حق را به خوان لطف و کرم میهمان شود

این کار دولتست نداند کسی یقین

سعدی یقین به جنت و خلدت چه سان شود

سعدی

متن زیبا درباره گذشت زمان

جمعه را فراموش کن
دل به تقویم سیاه این روزها نبند
پنج شنبه زنده است هنوز
با تمامی مردگان خویش…

متن زیبا درباره گذشت زمان

من نمی‌خواهم که بعد از مرگ من افغان کنند

دوستان گریان شوند و دیگران نالان کنند

من نمی‌خواهم که فرزندان و نزدیکان من

ای پدر جان! ای عمو جان! ای برادر جان کنند

من نمی‌خواهم پی تشییع من خویشان من

خویش را از کار وا دارند و سرگردان کنند

من نمی‌خواهم پی آمرزش من قاریان

با صدای زیر و بم ترتیل الرحمن کنند

من نمی‌خواهم خدا را گوسفندی بیگناه

بهر اطعام عزادارن من قربان کنند

من نمی‌خواهم که از اعمال نا هنجار من

ز ایزد منان در این ره بخشش و غفران کنند

آنچه در تحسین من گویند بهتان است و بس

من نمی‌خواهم مرا آلوده بهتان کنند

جان من پاک است و چون جان پاک باشد باک نیست

خود اگر ناپاک تن را طعمه نیران کنند

در بیابانی کجا از هر طرف فرسنگ‌هاست

پیکرم را بی کفن بی شستشو پنهان کنند

حبیب یغمایی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

چه مهمانان بى دردسرى هستند مردگان،
نه به دستى ظرفى را چرک و نه با حرفى دلى را آلوده میکنند،
تنها به شمعى قانع اندو اندکى سکوت…

متن زیبا درباره گذر زمان

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می‌کند

زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می‌کند

ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب

وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می‌کند

سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست

جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می‌کند؟

یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد

تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می‌کند

هیچ کس هم صحبت تنهایی یک مرد نیست

خانه من با خیابان‌ها چه فرقی می‌کند

مثل سنگی زیر آب از خویش می‌پرسم مدام

ماه پایین است یا بالا چه فرقی می‌کند؟

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت

بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می‌کند

فاضل نظری

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

وابستگی پیدا کردن به کسی که متعلق به تو نیست یعنی مرگ تدریجی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند

هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند

ناگهان می‌آید و در سینه می‌لرزد دلم

هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند

با من از این هم دلت بی ‌اعتناتر خواست، باش

موج را برخورد صخره کِی پشیمان می‌کند؟

مثل مادر، عاشق از روز ازل حسرت ‌کِش است

هرکسی او را به زخمی تازه مهمان می‌کند

اشک می‌فهمد غم ِ افتاده‌ای مثل مرا

چشم تو از این خیانت‌ها فراوان می‌کند

عاشقان در زندگی دنبال مرهم نیستند

دردِ بی‌درمان‌شان را مرگ درمان می‌کند

مژگان عباسلو

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

همین که به مرگ می رسانی مرا
یعنی زندگی ام دست توست.

متن درباره گذشت سریع زمان

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

بابا طاهر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

میگویند مرگ حق است
پس چرا خوشبختی حق نیست…؟

متن زیبا در مورد گذشت زمان

دریاب که از روح جدا خواهی رفت

در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی از کجا آمده‌ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

خیام

متن درباره ی گذر زمان

کاری نکنیم که فردا روی سنگ قبرمان بنویسند:
کسی زیر این خاک خفته است، که
همواره تصمیم داشت فردا شاد باشد و کارهای خوب انجام دهد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

دل سِرّ‌‌ِ حیات اگر کَماهی دانست،

در مرگ هم اسرار الهی دانست؛

امروز که با خودی، ندانستی هیچ،

فردا که ز خود رَوی چه خواهی دانست؟

خیام

متن زیبا درباره گذر زمان

مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست،
من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند
حرف میزدند، سیگار میکشیدند.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

به خدایی که بی‌شناس مقیم

دردل و دیده آتشم باشد

مرگ هر چند خوش نباشد لیک

بی رخ دوستان خوشم باشد

انوری

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگر بقای من موجب هلاکت فرد دیگری می شود، پس مرگ خوشایندتر و عزیزتر خواهد بود. “جبران خلیل جبران”

متن زیبا درباره گذشت زمان

رسول مرگ به ناگه به من رسید فراز

که کوس کوچ فروکوفتند کار بساز

کمان پشت دوتا چون به زه درآوردی

ز خویش ناوک دلدوز حرص دور انداز

کمال‌الدین اسماعیل

متن زیبا درباره گذر زمان

گاهی آدم به جایی می رسد که دست به خودکشی می زند
نه اینکه تیغ بردارد رگش را بزند… نه…
قید احساسش را می زند…

متن درباره گذشت سریع زمان

مرگ اگر مرد است آید پیش من

تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ

متن درباره ی گذر زمان

این مردن است که وحشتناک است، نه خود مرگ. “هنری فیلدینگ”

متن درباره گذشت زمان

مرگ ما هست عروسی ابد

سر آن چیست هو الله احد

مولوی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

دلم آغوشی میخواهد از جنس قبر
دلم خوابی میخواهد از جنس مرگ

متن زیبا درباره گذشت زمان

عاشق شدن مرگ مغزیست
بعد از آن به ناچار
قلبت اهدا می شود.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خصم را گو پیش تیغش جوشن و خفتان مپوش

مرگ را کی چاره هرگز جوشن و خفتان کند

قاآنی شیرازی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ندای مرگ، ندای عشق است. مرگ می تواند دلپذیر باشد اگر به شکلی مثبت پاسخ آن را دهیم، اگر آن را به عنوان یکی از شکل های جاودانه درخشان زندگی و تحول بپذیریم. “هرمان هرسه”

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خواب را گفته‌ای برادر مرگ

چو بخسبی همی‌زنی درِ مرگ

اوحدی مراغه‌ای

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خدایا سه حرفیه عشق رو تجربه کردم
حالا وقتشه سه حرفیه مرگ رو تجربه کنم

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

چون زیستن تو مرگ تو خواهد بود

نامرده بمیر تا بمانی زنده

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

آخرین کلمات پیش از مرگ برای احمق هایی هست که به اندازه کافی حرف نزده اند.

“کارل مارکس”

متن درباره ی گذر زمان

خوشا آن‌کس که پیش از مرگ میرد

دل و جان هرچه باشد ترک گیرد

عطار نیشابوری

متن زیبا در مورد گذشت زمان

گویند که مرگ طرفه خوابی ست

این خواب گران گرفت ما را

متن زیبا درباره گذر زمان

دیشبش گفتم فلانی! زیرلب گفتا که «مرگ!»

طرفه مرگی بود این کز آب حیوان زاده شد

امیرخسرو دهلوی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

سخن‌گو سخن سخت پاکیزه راند

که مرگ به انبوه را جشن خواند

نظامی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

کسی کو نکونام میرد همی

ز مرگش تاسف خورد عالمی

اسدی طوسی

گر غم مرگ را به سنگ سیاه

بنویسند از او برآید آه

مکتبی شیرازی

متن زیبا درباره گذشت زمان

لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست

چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست

عارف قزوینی

متن درباره گذشت زمان

نشنیدی حدیث خواجه بلخ

مرگ بهتر که زندگانی تلخ

سعدی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است

در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

فاضل نظری

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هر هفته و مهی که به پیش آمد

بر پیشباز مرگ فرستادت

پروین اعتصامی

متن زیبا درباره گذر زمان

چرا از مرگ می‌ترسید

چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید

چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می‌دانید

مپندارید بوم نا امیدی باز

به بام خاطر من می‌کند پرواز

مپندارید جام جانم از اندوه لبریز است

مگویید این سخن تلخ و غم انگیز است…

بهشت جاودان آن جاست

جهان آنجا و جان آنجاست

نه فریادی نه آهنگی نه آوایی

نه دیروزی نه امروزی نه فردایی

جهان آرام و جان آرام

زمان در خواب بی فرجام

خوش آن خوابی که بیداری نمی‌بیند

سر از بالین اندوه گران خویش بردارید

در این دوران که آزادگی نام و نشانی نیست

در این دوران که هر جا هر که را زر در ترازو، زور در بازوست

جهان را دست این نامردم صدرنگ بسپارید

که کام از یکدیگر گیرند و خون یکدیگر ریزند

همه بر آستان مرگ راحت سر فرود آرید

چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می‌دانید

چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید

چرا از مرگ می‌ترسید!

فریدون مشیری

شعر درباره گذشت زمان

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود

هراسِ من باری همه از مردن در سرزمینی‌ست

که مزدِ گورکن

از بهای آزادیِ آدمی

افزون باشد

متن کوتاه درباره گذشت زمان

کافی است زمان مرگت را بدانی، آن وقت است که حتی زیبایی خوردن یک لیوان آب را از دست نمی دهی.

متن درباره ی گذر زمان

جُستن

یافتن

و آنگاه

به اختیار برگزیدن

و از خویشتنِ خویش

بارویی پی‌افکندن

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشد

حاشا، حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم

احمد شاملو

متن درباره ی گذر زمان

از مرگ نترسید
از این بترسید که وقتی زنده اید
چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

“برتراند راسل”

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

به جای تاج گل بزرگی
که پس از مرگم برای تابوتم می آوری
شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن

متن درباره گذشت سریع زمان

و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوتر نیست

مرگ وارونه یک زنجره نیست

مرگ در ذهن اقاقی جاری است

مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می‌گوید

مرگ با خوشه انگور می‌آید به دهان

مرگ در حنجره سرخ – گلو می‌خواند

مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است

مرگ گاهی ریحان می‌چیند

مرگ گاهی ودکا می‌نوشد

گاه در سایه نشسته است به ما می‌نگرد

و همه می‌دانیم

ریه‌های لذت، پر اکسیژن مرگ است

در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای

صدا می‌شنویم

سهراب سپهری

متن زیبا در مورد گذشت زمان

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را
بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد

متن درباره گذشت سریع زمان

چه وحشتناک

نمی‌آید مرا باور

و من با این شبیخون‌های شوم و بی‌شرمانه‌ای که دارد مرگ

بدم می‌آید از این زندگی دیگر

چه بی‌رحمند صیادان مرگ، ای داد!

مهدی اخوان ثالث

شعر درباره گذشت زمان

مرگ از تو مهربان تر است
که هر روز
به او نزدیک تر می شوم
اما تو…

متن درباره ی گذر زمان

تو ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ

ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ،

ﻓﻘﻂ

ﺣﻴﻒ ﺍﺳﺖ

ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ

ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺒﻴﻨﻢ

ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭفی

شعر درباره گذشت زمان

 مرگ من زیاد طول کشید، امیدوارم من را ببخشید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

مرا بسوزانید

و خاکسترم را

بر آب‌های رهای دریا بر افشانید،

نه در برکه،

نه در رود:

که خسته شدم از کرانه‌های سنگواره

و از مرزهای مسدود

ژاله اصفهانی

شعر درباره گذشت زمان

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.

متن درباره ی گذر زمان

چون جان تو می‌ستانی چون شکر است مردن

با تو ز جان شیرین شیرین‌تر است مردن

بردار این طبق را زیرا خلیل حق را

باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن

این سر نشان مردن و آن سر نشان زادن

زان سر کسی نمیرد نی زین سر است مردن

بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو

مگریز اگر چه حالی شور و شر است مردن

والله به ذات پاکش نه چرخ گشت خاکش

با قند وصل همچون حلواگر است مردن

از جان چرا گریزیم جان است جان سپردن

وز کان چرا گریزیم کان زر است مردن

چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن

چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن

چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند

چون جنت است رفتن چون کوثر است مردن

مرگ آینه‌ست و حسنت در آینه درآمد

آیینه بربگوید خوش منظر است مردن

گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت

ور کافری و تلخی هم کافر است مردن

گر یوسفی و خوبی آیینه‌ات چنان است

ور نی در آن نمایش هم مضطر است مردن

خامش که خوش زبانی چون خضر جاودانی

کز آب زندگانی کور و کر است مردن

مولوی

متن درباره گذشت زمان

از من زنی هنوز
توی عکس های قدیمی
با تو خوشبخت است
به مرگ بگو
می تواند اگر
دستت را
از دور گردن او هم باز کند

شعر درباره گذشت زمان

روزی که زیر خاک تن ما نهان شود

وانها که کرده‌ایم یکایک عیان شود

یارب به فضل خویش ببخشای بنده را

آن دم که عازم سفر آن جهان شود

بیچاره آدمی که اگر خود هزار سال

مهلت بیابد از اجل و کامران شود

هم عاقبت چو نوبت رفتن بدو رسد

با صدهزار حسرت از اینجا روان شود

آوازه در سرای در افتد که خواجه مرد

وز بم و زیر، خانه پر آه و فغان شود

تابوت و پنبه و کفن آرند و مرده شوی

اوراد ذاکران ز کران تا کران شود

آرند نعش تا به لب گور و هر که هست

بعد از نماز باز سر خانمان شود

میراث گیر کم خرد آید به جست و جوی

پس گفت و گوی بر سر باغ و دکان شود

نامی ز ما بماند و اجزای ما تمام

در زیر خاک با غم و حسرت نهان شود

خرم دلی که در حرم‌آباد امن و عیش

حق را به خوان لطف و کرم میهمان شود

این کار دولتست نداند کسی یقین

سعدی یقین به جنت و خلدت چه سان شود

سعدی

متن زیبا درباره گذشت زمان

جمعه را فراموش کن
دل به تقویم سیاه این روزها نبند
پنج شنبه زنده است هنوز
با تمامی مردگان خویش…

شعر درباره گذشت زمان

من نمی‌خواهم که بعد از مرگ من افغان کنند

دوستان گریان شوند و دیگران نالان کنند

من نمی‌خواهم که فرزندان و نزدیکان من

ای پدر جان! ای عمو جان! ای برادر جان کنند

من نمی‌خواهم پی تشییع من خویشان من

خویش را از کار وا دارند و سرگردان کنند

من نمی‌خواهم پی آمرزش من قاریان

با صدای زیر و بم ترتیل الرحمن کنند

من نمی‌خواهم خدا را گوسفندی بیگناه

بهر اطعام عزادارن من قربان کنند

من نمی‌خواهم که از اعمال نا هنجار من

ز ایزد منان در این ره بخشش و غفران کنند

آنچه در تحسین من گویند بهتان است و بس

من نمی‌خواهم مرا آلوده بهتان کنند

جان من پاک است و چون جان پاک باشد باک نیست

خود اگر ناپاک تن را طعمه نیران کنند

در بیابانی کجا از هر طرف فرسنگ‌هاست

پیکرم را بی کفن بی شستشو پنهان کنند

حبیب یغمایی

متن زیبا درباره گذر زمان

چه مهمانان بى دردسرى هستند مردگان،
نه به دستى ظرفى را چرک و نه با حرفى دلى را آلوده میکنند،
تنها به شمعى قانع اندو اندکى سکوت…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می‌کند

زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می‌کند

ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب

وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می‌کند

سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست

جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می‌کند؟

یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد

تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می‌کند

هیچ کس هم صحبت تنهایی یک مرد نیست

خانه من با خیابان‌ها چه فرقی می‌کند

مثل سنگی زیر آب از خویش می‌پرسم مدام

ماه پایین است یا بالا چه فرقی می‌کند؟

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت

بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می‌کند

فاضل نظری

متن زیبا درباره گذشت زمان

وابستگی پیدا کردن به کسی که متعلق به تو نیست یعنی مرگ تدریجی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند

هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند

ناگهان می‌آید و در سینه می‌لرزد دلم

هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند

با من از این هم دلت بی ‌اعتناتر خواست، باش

موج را برخورد صخره کِی پشیمان می‌کند؟

مثل مادر، عاشق از روز ازل حسرت ‌کِش است

هرکسی او را به زخمی تازه مهمان می‌کند

اشک می‌فهمد غم ِ افتاده‌ای مثل مرا

چشم تو از این خیانت‌ها فراوان می‌کند

عاشقان در زندگی دنبال مرهم نیستند

دردِ بی‌درمان‌شان را مرگ درمان می‌کند

مژگان عباسلو

متن زیبا در مورد گذشت زمان

همین که به مرگ می رسانی مرا
یعنی زندگی ام دست توست.

متن زیبا درباره گذر زمان

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

بابا طاهر

متن کوتاه درباره گذشت زمان

میگویند مرگ حق است
پس چرا خوشبختی حق نیست…؟

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

دریاب که از روح جدا خواهی رفت

در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی از کجا آمده‌ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

خیام

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

کاری نکنیم که فردا روی سنگ قبرمان بنویسند:
کسی زیر این خاک خفته است، که
همواره تصمیم داشت فردا شاد باشد و کارهای خوب انجام دهد

متن درباره گذشت زمان

دل سِرّ‌‌ِ حیات اگر کَماهی دانست،

در مرگ هم اسرار الهی دانست؛

امروز که با خودی، ندانستی هیچ،

فردا که ز خود رَوی چه خواهی دانست؟

خیام

متن کوتاه درباره گذشت زمان

مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست،
من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند
حرف میزدند، سیگار میکشیدند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

به خدایی که بی‌شناس مقیم

دردل و دیده آتشم باشد

مرگ هر چند خوش نباشد لیک

بی رخ دوستان خوشم باشد

انوری

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اگر بقای من موجب هلاکت فرد دیگری می شود، پس مرگ خوشایندتر و عزیزتر خواهد بود. “جبران خلیل جبران”

متن کوتاه درباره گذشت زمان

رسول مرگ به ناگه به من رسید فراز

که کوس کوچ فروکوفتند کار بساز

کمان پشت دوتا چون به زه درآوردی

ز خویش ناوک دلدوز حرص دور انداز

کمال‌الدین اسماعیل

متن درباره ی گذر زمان

گاهی آدم به جایی می رسد که دست به خودکشی می زند
نه اینکه تیغ بردارد رگش را بزند… نه…
قید احساسش را می زند…

متن درباره ی گذر زمان

مرگ اگر مرد است آید پیش من

تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ

متن درباره گذشت سریع زمان

این مردن است که وحشتناک است، نه خود مرگ. “هنری فیلدینگ”

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

مرگ ما هست عروسی ابد

سر آن چیست هو الله احد

مولوی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

دلم آغوشی میخواهد از جنس قبر
دلم خوابی میخواهد از جنس مرگ

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

عاشق شدن مرگ مغزیست
بعد از آن به ناچار
قلبت اهدا می شود.

متن زیبا درباره گذشت زمان

خصم را گو پیش تیغش جوشن و خفتان مپوش

مرگ را کی چاره هرگز جوشن و خفتان کند

قاآنی شیرازی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ندای مرگ، ندای عشق است. مرگ می تواند دلپذیر باشد اگر به شکلی مثبت پاسخ آن را دهیم، اگر آن را به عنوان یکی از شکل های جاودانه درخشان زندگی و تحول بپذیریم. “هرمان هرسه”

متن زیبا درباره گذر زمان

خواب را گفته‌ای برادر مرگ

چو بخسبی همی‌زنی درِ مرگ

اوحدی مراغه‌ای

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خدایا سه حرفیه عشق رو تجربه کردم
حالا وقتشه سه حرفیه مرگ رو تجربه کنم

شعر درباره گذشت زمان

چون زیستن تو مرگ تو خواهد بود

نامرده بمیر تا بمانی زنده

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

آخرین کلمات پیش از مرگ برای احمق هایی هست که به اندازه کافی حرف نزده اند.

“کارل مارکس”

شعر درباره گذشت زمان

خوشا آن‌کس که پیش از مرگ میرد

دل و جان هرچه باشد ترک گیرد

عطار نیشابوری

متن درباره ی گذر زمان

گویند که مرگ طرفه خوابی ست

این خواب گران گرفت ما را

متن درباره ی گذر زمان

دیشبش گفتم فلانی! زیرلب گفتا که «مرگ!»

طرفه مرگی بود این کز آب حیوان زاده شد

امیرخسرو دهلوی

متن درباره ی گذر زمان

سخن‌گو سخن سخت پاکیزه راند

که مرگ به انبوه را جشن خواند

نظامی

شعر درباره گذشت زمان

کسی کو نکونام میرد همی

ز مرگش تاسف خورد عالمی

اسدی طوسی

گر غم مرگ را به سنگ سیاه

بنویسند از او برآید آه

مکتبی شیرازی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست

چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست

عارف قزوینی

متن زیبا درباره گذر زمان

نشنیدی حدیث خواجه بلخ

مرگ بهتر که زندگانی تلخ

سعدی

متن زیبا درباره گذر زمان

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است

در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

فاضل نظری

متن درباره گذشت زمان

هر هفته و مهی که به پیش آمد

بر پیشباز مرگ فرستادت

پروین اعتصامی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

چرا از مرگ می‌ترسید

چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید

چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می‌دانید

مپندارید بوم نا امیدی باز

به بام خاطر من می‌کند پرواز

مپندارید جام جانم از اندوه لبریز است

مگویید این سخن تلخ و غم انگیز است…

بهشت جاودان آن جاست

جهان آنجا و جان آنجاست

نه فریادی نه آهنگی نه آوایی

نه دیروزی نه امروزی نه فردایی

جهان آرام و جان آرام

زمان در خواب بی فرجام

خوش آن خوابی که بیداری نمی‌بیند

سر از بالین اندوه گران خویش بردارید

در این دوران که آزادگی نام و نشانی نیست

در این دوران که هر جا هر که را زر در ترازو، زور در بازوست

جهان را دست این نامردم صدرنگ بسپارید

که کام از یکدیگر گیرند و خون یکدیگر ریزند

همه بر آستان مرگ راحت سر فرود آرید

چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می‌دانید

چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید

چرا از مرگ می‌ترسید!

فریدون مشیری

متن کوتاه درباره گذشت زمان

متن انگیزشی ورزشی برای استوری

سن در ورزش مانع محسوب نمی شود، این محدودیتی است که شما در ذهن خودتان ایجاد کرده اید

متن درباره گذشت سریع زمان

البته که سخت است، اصلا باید سخت باشد، اگر آسان بود که همه به سراغش می رفتند.
در واقع سختی چیزی است که آن را ایده آل می سازد

متن زیبا درباره گذر زمان

بدون درد کشیدن هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود … پس ساکت باش و به تمریناتت ادامه بده!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بدن تو تقریبا هر چیزی را می تواند تحمل کند، این ذهنت است که باید متقاعدش کنی

متن درباره گذشت زمان

متن انگیزشی ورزشی بدنسازی

دیوانه وار تمرین کن یا همین شکلی بمان!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تعریف یک تمرین ورزشی واقعا خوب این است که: حتی وقتی از انجام آن متنفر هستید دوست دارید تمامش کنید

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خودت را به جلو هل بده چون هیچ کسی دیگری این کار را برایت نمی کند

شعر درباره گذشت زمان

نتایج عالی نصیب کسانی می شود که عرق می ریزند

متن درباره ی گذر زمان

یک ساعت تمرین کردن 4 درصد از روزت را تشکیل می دهد! پس بهانه نیار …

متن درباره گذشت زمان

متن انگیزشی ورزشی برای بانوان

به زن بودن خودت افتخار کن
و بدان که بدن به هر آن چه که باور دارد دست پیدا می کند

شعر درباره گذشت زمان

هرگز از رویای خود صرفا به این خاطر که زمان تحقق آن طولانی به نظر می رسد دست نکش
زمان به هر حال خواهد گذشت

متن درباره گذشت سریع زمان

همین حالا یک نفر پر مشغله تر از تو در حال تمرین کردن است!

متن زیبا درباره گذشت زمان

در سکوت سخت تمرین کن، بگذار موفقیتت سر و صدای تو باشد

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

جملات انگیزشی ورزشی کوتاه

سخت ترین وزنه ای که باید بلند کنی، بلند کردن خودت از روی مبل است!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگر در پایان تمرینات روزانه ات هنوز خوب به نظر می رسی پس به اندازه کافی تمرین نکرده ای!

شعر درباره گذشت زمان

هر زمان خواستی تسلیم شوی به این فکر کن که همان اول چرا شروع کردی

شعر درباره گذشت زمان

من دراز و نشست هایم را حساب نمی کنم بلکه تنها زمانی را حساب می کنم که دردهایم شروع می شود زیرا دردها تنها چیزهایی هستند که اهمیت دارند

متن زیبا درباره گذشت زمان

موانع نمی توانند تو را متوقف کنند، مشکلات نمی توانند جلوی تو را بگیرند، مردم نمی توانند مانع تو شوند، این فقط خودت هستی که می توانی سد راه خودت شوی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تنها تمرین بد تمرینی است که اصلا انجام نشده است

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ورزش کردن درست مثل این است که به بدن خودتان بگویید: “به خاطر این کار از من متنفر می شوی اما بعدا از من تشکر خواهی کرد”

متن زیبا درباره گذشت زمان

دردی که امروز احساس می کنی همان قدرتی است که فردا حس خواهی کرد

متن زیبا درباره گذشت زمان

متن انگیزشی ورزشی برای استوری

سن در ورزش مانع محسوب نمی شود، این محدودیتی است که شما در ذهن خودتان ایجاد کرده اید

متن درباره گذشت سریع زمان

البته که سخت است، اصلا باید سخت باشد، اگر آسان بود که همه به سراغش می رفتند.
در واقع سختی چیزی است که آن را ایده آل می سازد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

بدون درد کشیدن هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود … پس ساکت باش و به تمریناتت ادامه بده!

متن درباره گذشت زمان

بدن تو تقریبا هر چیزی را می تواند تحمل کند، این ذهنت است که باید متقاعدش کنی

متن زیبا درباره گذشت زمان

متن انگیزشی ورزشی بدنسازی

دیوانه وار تمرین کن یا همین شکلی بمان!

متن درباره گذشت زمان

تعریف یک تمرین ورزشی واقعا خوب این است که: حتی وقتی از انجام آن متنفر هستید دوست دارید تمامش کنید

متن زیبا درباره گذشت زمان

خودت را به جلو هل بده چون هیچ کسی دیگری این کار را برایت نمی کند

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

نتایج عالی نصیب کسانی می شود که عرق می ریزند

متن زیبا درباره گذشت زمان

یک ساعت تمرین کردن 4 درصد از روزت را تشکیل می دهد! پس بهانه نیار …

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن انگیزشی ورزشی برای بانوان

به زن بودن خودت افتخار کن
و بدان که بدن به هر آن چه که باور دارد دست پیدا می کند

متن درباره ی گذر زمان

هرگز از رویای خود صرفا به این خاطر که زمان تحقق آن طولانی به نظر می رسد دست نکش
زمان به هر حال خواهد گذشت

متن درباره ی گذر زمان

همین حالا یک نفر پر مشغله تر از تو در حال تمرین کردن است!

متن زیبا درباره گذر زمان

در سکوت سخت تمرین کن، بگذار موفقیتت سر و صدای تو باشد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

جملات انگیزشی ورزشی کوتاه

سخت ترین وزنه ای که باید بلند کنی، بلند کردن خودت از روی مبل است!

شعر درباره گذشت زمان

اگر در پایان تمرینات روزانه ات هنوز خوب به نظر می رسی پس به اندازه کافی تمرین نکرده ای!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هر زمان خواستی تسلیم شوی به این فکر کن که همان اول چرا شروع کردی

متن درباره ی گذر زمان

من دراز و نشست هایم را حساب نمی کنم بلکه تنها زمانی را حساب می کنم که دردهایم شروع می شود زیرا دردها تنها چیزهایی هستند که اهمیت دارند

متن درباره گذشت سریع زمان

موانع نمی توانند تو را متوقف کنند، مشکلات نمی توانند جلوی تو را بگیرند، مردم نمی توانند مانع تو شوند، این فقط خودت هستی که می توانی سد راه خودت شوی

متن درباره گذشت سریع زمان

تنها تمرین بد تمرینی است که اصلا انجام نشده است

متن زیبا درباره گذر زمان

ورزش کردن درست مثل این است که به بدن خودتان بگویید: “به خاطر این کار از من متنفر می شوی اما بعدا از من تشکر خواهی کرد”

متن درباره ی گذر زمان

دردی که امروز احساس می کنی همان قدرتی است که فردا حس خواهی کرد

شعر درباره گذشت زمان

هر چه سنم بالاتر می رود،

توجه کمتری به حرف هایی

که آدم ها می زنند می کنم.

فقط نگاه می کنم که چه کار می کنند.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند

بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند

همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهار عجزو نا توانی می کند

بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن

با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند

ما به داغ عشقبازیها نشستیم و هنوز

چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند

نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز

با همان شور و نوا دارد شبانی می کند

گر زمین دود هوا گردد همانا، آسمان

با همین نخوت که دارد آسمانی می کند

سالها شد رفته دمسازم زدست اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می کند

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من

خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی

چون بهاران می رسد با من خزانی می کند

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند

می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان

دفتر دوران ما هم بایگانی می کند

“شهریارا” گو دل از ما مهربانان نشکنید

ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند

محمد حسین بهجت تبریزی

متن درباره ی گذر زمان

همیشه در زندگیت

جوری زندگی کن که

“ای کاش”

تکیه کلام پیریت نشود

شعر درباره گذشت زمان

هرگز افسوس

پیر شدن را نخورید ؛

چرا که افرادی زیادی

از این امتیاز محروم مانده اند …

شعر درباره گذشت زمان

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن درباره گذشت سریع زمان

تا به روی چشم سنگین

عینک پیری نهادم

مینماید محو و روشن

چون یکی رؤیا جوانی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

به تو فکر می کنم

هر لحظه، هر روز

در خیابان، در اتاق،

کنار میز صبحانه، روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

حس خوبی‌ست

در آغوش خودت

پیر شوم

اینکه یک عمر

به دستان تو

زنجیر شوم

شعر درباره گذشت زمان

میانسالی وقتی اتفاق می افتد

که به قدری آدم ملاقات کرده اید

که هر آدم جدیدی که می بینید،

شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن زیبا درباره گذر زمان

ما بزرگتر نمی شویم

پخته تر می شویم

پابلو پیکاسو

متن کوتاه درباره گذشت زمان

میانسالی وقتی اتفاق می افتد

که به قدری آدم ملاقات کرده اید

که هر آدم جدیدی که می بینید،

شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن درباره گذشت سریع زمان

تراژدی زندگی اینست

که ما خیلی زود پیر می‌شویم

و خیلی دیر

عاقل

متن درباره گذشت سریع زمان

سر آخر،

چیزی که به حساب می آید

تعداد سالهای زندگی شما نیست

بلکه زندگی ای است

که در آن سالها کرده اید

متن درباره گذشت سریع زمان

حس خوبی‌ست

در آغوش خودت پیر شوم

اینکه یک عمر

به دستان تو زنجیر شوم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

همیشه در زندگیت

جوری زندگی کن که

“ای کاش”

تکیه کلام پیریت نشود

شعر درباره گذشت زمان

راز نبوغ اینست

که روحیه کودکی را

با خود به سن پیری ببری،

به این معنی که

هرگز اشتیاق خود را

از دست ندهی.

متن درباره گذشت زمان

هر روز، روز تولد است. هر لحظه از آن، برای ما جدید است. ما مجدداً تولد می‌یابیم و برای تلاش بیشتر بازسازی می‌شویم.

(ایزاک واتس)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ما با گذر سال‌های زندگی پیر نمی‌شویم بلکه هر روز تازه‌تر می‌شویم.

(امیلی دیکنسون)

متن زیبا درباره گذشت زمان

هیچ‌گاه پیر نشو. مهم نیست چند سالت است. هرگز دست از رفتار کردن مانند یک کودک کنجکاو برندار.

(آلبرت انیشتن)

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بگذارید هیچ‌گاه به سن توجه نکنیم. آنچه که اهمیت دارد شادی است که زمان با خود برای ما به ارمغان می‌آورد نه شمردن سال‌های عمر.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

سال‌های عمرت را بشمار و کاری کن تا سال‌های عمرت شمرده شوند.

(جورج مریدیت)

متن زیبا در مورد گذشت زمان

مردها با بالا رفتن سن دست از بازی کردن برنمی‌دارند. آن‌ها زمانی پیر می‌شوند که دست از بازی کردن برمی‌دارند.

(اولیور وندل هلمز)

متن زیبا درباره گذر زمان

بالا رفتن سن به نظر تنها روش در دسترس برای داشتن رندگی طولانی است.

(دانیل فرانسیوس اسپریت اوبر)

متن زیبا درباره گذشت زمان

جوانی یک حالت ایده‌آل است اگر کمی دیرتر در زندگی ظاهر شود.

(هربرت آسکوئیت)

شعر درباره گذشت زمان

بالا رفتن سن اجباری است اما بزرگ شدن اختیاری می‌باشد.

(والت دیزنی)

متن زیبا درباره گذر زمان

هر چه سنم بالاتر می رود،

توجه کمتری به حرف هایی

که آدم ها می زنند می کنم.

فقط نگاه می کنم که چه کار می کنند.

متن درباره ی گذر زمان

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند

بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند

همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهار عجزو نا توانی می کند

بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن

با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند

ما به داغ عشقبازیها نشستیم و هنوز

چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند

نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز

با همان شور و نوا دارد شبانی می کند

گر زمین دود هوا گردد همانا، آسمان

با همین نخوت که دارد آسمانی می کند

سالها شد رفته دمسازم زدست اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می کند

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من

خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی

چون بهاران می رسد با من خزانی می کند

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند

می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان

دفتر دوران ما هم بایگانی می کند

“شهریارا” گو دل از ما مهربانان نشکنید

ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند

محمد حسین بهجت تبریزی

متن درباره گذشت زمان

همیشه در زندگیت

جوری زندگی کن که

“ای کاش”

تکیه کلام پیریت نشود

متن زیبا درباره گذر زمان

هرگز افسوس

پیر شدن را نخورید ؛

چرا که افرادی زیادی

از این امتیاز محروم مانده اند …

متن زیبا در مورد گذشت زمان

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن درباره گذشت سریع زمان

تا به روی چشم سنگین

عینک پیری نهادم

مینماید محو و روشن

چون یکی رؤیا جوانی

متن درباره گذشت سریع زمان

به تو فکر می کنم

هر لحظه، هر روز

در خیابان، در اتاق،

کنار میز صبحانه، روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم

متن کوتاه درباره گذشت زمان

حس خوبی‌ست

در آغوش خودت

پیر شوم

اینکه یک عمر

به دستان تو

زنجیر شوم

متن درباره گذشت سریع زمان

میانسالی وقتی اتفاق می افتد

که به قدری آدم ملاقات کرده اید

که هر آدم جدیدی که می بینید،

شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن زیبا درباره گذشت زمان

ما بزرگتر نمی شویم

پخته تر می شویم

پابلو پیکاسو

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

میانسالی وقتی اتفاق می افتد

که به قدری آدم ملاقات کرده اید

که هر آدم جدیدی که می بینید،

شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تراژدی زندگی اینست

که ما خیلی زود پیر می‌شویم

و خیلی دیر

عاقل

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

سر آخر،

چیزی که به حساب می آید

تعداد سالهای زندگی شما نیست

بلکه زندگی ای است

که در آن سالها کرده اید

متن کوتاه درباره گذشت زمان

حس خوبی‌ست

در آغوش خودت پیر شوم

اینکه یک عمر

به دستان تو زنجیر شوم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

همیشه در زندگیت

جوری زندگی کن که

“ای کاش”

تکیه کلام پیریت نشود

متن درباره گذشت زمان

راز نبوغ اینست

که روحیه کودکی را

با خود به سن پیری ببری،

به این معنی که

هرگز اشتیاق خود را

از دست ندهی.

متن درباره گذشت زمان

هر روز، روز تولد است. هر لحظه از آن، برای ما جدید است. ما مجدداً تولد می‌یابیم و برای تلاش بیشتر بازسازی می‌شویم.

(ایزاک واتس)

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ما با گذر سال‌های زندگی پیر نمی‌شویم بلکه هر روز تازه‌تر می‌شویم.

(امیلی دیکنسون)

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هیچ‌گاه پیر نشو. مهم نیست چند سالت است. هرگز دست از رفتار کردن مانند یک کودک کنجکاو برندار.

(آلبرت انیشتن)

شعر درباره گذشت زمان

بگذارید هیچ‌گاه به سن توجه نکنیم. آنچه که اهمیت دارد شادی است که زمان با خود برای ما به ارمغان می‌آورد نه شمردن سال‌های عمر.

متن درباره ی گذر زمان

سال‌های عمرت را بشمار و کاری کن تا سال‌های عمرت شمرده شوند.

(جورج مریدیت)

متن زیبا درباره گذر زمان

مردها با بالا رفتن سن دست از بازی کردن برنمی‌دارند. آن‌ها زمانی پیر می‌شوند که دست از بازی کردن برمی‌دارند.

(اولیور وندل هلمز)

شعر درباره گذشت زمان

بالا رفتن سن به نظر تنها روش در دسترس برای داشتن رندگی طولانی است.

(دانیل فرانسیوس اسپریت اوبر)

متن زیبا درباره گذشت زمان

جوانی یک حالت ایده‌آل است اگر کمی دیرتر در زندگی ظاهر شود.

(هربرت آسکوئیت)

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

بالا رفتن سن اجباری است اما بزرگ شدن اختیاری می‌باشد.

(والت دیزنی)

متن درباره گذشت سریع زمان

من سعی می‌ کنم خاطرات خوب را نگه دارم. اگر این چیزی است که به خاطرات گزینشی نامیده می‌ شود، پس من کارم با آن خوب است – نیکول ویلیامز

متن درباره گذشت سریع زمان

چیزی که من در موردعکس‌ ها دوست دارم، این است که خاطره‌ ای که فراموش شده است و قابل بازسازی نیست را ثبت می‌کنند – کارل لاگر فلد

متن زیبا درباره گذشت زمان

خاطرت از درون شما را گرم می‌ کنند و در عین خال، شما را از درون متلاشی می‌ نمایند – هاروکی موراکامی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

مهم نیست متحمل چه رنجی شده‌اید، هیچ‌گاه نمی‌خواهید از دست این خاطرات رها شوید – هاروکی موراکامی

متن زیبا درباره گذر زمان

 شادترین خاطرات آن‌هایی هستند که در زمان مناسب به پایان می‌ رسند – رابرت بروت

متن زیبا در مورد گذشت زمان

 به یاد آوردن اسان است. فراموش کردن است که دشوار می‌ باشد – برودی آشتون

متن زیبا در مورد گذشت زمان

 ما روزها را به خاطر نمی‌ آوریم بلکه لحظات است که در یاد ما باقی می‌ مانند – سزار پاوس

متن درباره گذشت زمان

 خاطرات، حتی تلخ‌ ترین آن‌ ها، بهتر از هیچ چیز هستند – جنیفر ال آرمنتروت

متن درباره ی گذر زمان

خاطرات ما، شاهدی برای تاریخ هستند به طوری که دیگران می‌ توانند از آن‌ ها درس بگیرند. بنابراین، آن‌ ها می‌ توانند پیروزی‌ های ما را گرامی بدارند و در مورد شکست‌ های ما آگاه باشند – موهیندر سورش

متن زیبا درباره گذر زمان

 بدترین بخش از نگه داشتن خاطرات، درد و رنج نیست بلکه تنهایی آن است. خاطرات باید به اشتراک گذاشته شوند – لوئیز لاوری

متن درباره گذشت زمان

زمانی که به یاد سپردن تمام می‌شود، فراموش کردن می‌تواند شروع گردد – سارا زار

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خاطرات دارای قدرت عظیم باقی ماندن هستند اما همانند رویاها در تاریکی رشد می‌کنند و برای دهه‌ها در آب‌های عمیق ذهن ما مانند کشتی شکسته‌ای روی بستر دریا باقی می‌مانند – جی جی بالارد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

 حافظه مانند دفترچه خاطراتی است که ما هر روز با خود حمل می‌کنیم – اسکار وایلد

متن درباره ی گذر زمان

تجربه به ما یاد داده است که حتی ارزشندترین خاطرات با گذشت زمان کمرنگ می‌شوند – نیکلاس اسپارک

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

حافظه، گنجینه‌ی ذهن ماست که در آن، آثار به یادماندنی نگه داشته می‌شوند – توماس فولر

 

گاهی‌ اوقات، به خاطر سپردن بسیار دردناک است – جس روتنبرگ

متن درباره گذشت سریع زمان

 انسان‌ ها هستند که خاطره می‌ سازند، نه مکان‌ ها – آما آتا آیدو

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

 او جوان‌ تر از آن بود که بداند حافظه‌ قلب، بدی‌ ها را حذف و خوبی‌ ها را بزرگ می‌ کند و این به خاطر چنین ترفندی است که ما می‌ توانیم بار گذشته را تحمل کنیم – گابریل گارسیا مارکز

متن درباره گذشت زمان

خاطراتی وجود دارند که زمان نمی‌ تواند آن‌ ها را پاک کند. گذشت زمان باعث فراموش شدن آن‌ ها نمی‌ شود، فقط این خاطرات را قابل تحمل‌ تر می‌ سازد – کاساندرا کلر

متن درباره ی گذر زمان

تا زمانی که ما چیزی را به خاطر بسپاریم، هیچ چیزی واقعاً فراموش نمی‌ شود – لوسی مود مونتگومری

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

لحظاتی وجود دارند که من آرزو می‌کردم ای کاش می‌ توانستم عقربه‌ های ساعت را به عقب برگردانم و غم و ناراحتی را از بین ببرم. اما احساس می‌ کنم که اگر این چنین می‌ کردم، لذت و شادی هم از بین می‌ رفت – نیکولاس اسپارکس

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمانی که خاطرات سنگین‌ تر از رویاها می‌ شوند، بزرگ شده‌ ایم – بیل کلینتون

متن درباره گذشت سریع زمان

خاطرات مانند گلوله هستند. برخی از آن‌ ها تنها بر روی شما خراش می‌ اندازند اما برخی دیگر، شما تکه تکه می‌کنند – ریچارد کادری

متن زیبا درباره گذشت زمان

بدترین خاطرات با ما می‌ مانند در حالی که خاطرات خوب به نظر می‌رسد که از دستمان می‌ روند – راشل وینسنت

متن زیبا درباره گذشت زمان

گاهی‌ اوقات، چیزهایی که به خاطر می‌ سپارید، واقعی‌ تر از چیزهایی هستند که می‌ بینید – آرتور گولدن

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

 مشکل خاطرات این است که می‌ توانید آن‌ ها را ببینید اما قادر به زنده کردنشان نیستید – شان دیوید هاچینسان

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هر انسانی به خاطرات نیاز دارد –سول بیلو

متن زیبا درباره گذشت زمان

می‌ گویند که زندگی سریعی داشته‌ ام. شاید من فقط زندگی سریع را دوست دارم. من آن را با هیچ چیز در جهان عوض نمی‌ کنم. آن تا ابد باقی نمی‌ ماند اما خاطرات باقی خواهند ماند – دنیس ویلسون

متن درباره گذشت سریع زمان

گاهی‌ اوقات، یک خاطره‌ خوب می‌ تواند با بازگوش کردنش، از بین برود – نووا رن سوما

متن زیبا درباره گذشت زمان

تنها گنج واقعی در ذهن ماست. خاطرات بهتر از الماس هستند و هیچ‌ کس نمی‌ تواند آن‌ ها را از شما بدزدد – رودمان فیلبریک

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

رویاها امیدوار کننده هستند اما آن‌ ها تنها به عنوان یک احتمال باقی می‌ مانند. برخلاف خاطرات که تا ابد باقی می‌ مانند و مدفون می‌ شوند – شان دیوید هاچینسون

متن زیبا درباره گذر زمان

زمانی که صحبت از خاطرات می‌ شود، تعادلی بین خوب و بد وجود ندارد – جودی پیکولت

متن زیبا درباره گذر زمان

برخی از خاطرات، واقعیت هستند و بهتر از چیزی که می‌ تواند برای کسی رخ دهد، می‌ باشند – ویلا کچر

متن درباره گذشت سریع زمان

بیایید خاطره‌ خود را با چیزی که گذشته است، سنگین نکنیم – ویلیام شکسپیر

متن درباره ی گذر زمان

مهم‌ ترین نکته در مورد داشتن چیزهای زیاد برای به خاطر سپردن، این است که باید به مکانی بروید. باید دست از این کار بردارید. تا وقتی که دوباره به خانه برنگردید، واقعاً جای دیگری نبوده‌اید – تری پرچت

متن زیبا درباره گذر زمان

من هرگز سعی نکرده‌ ام خاطرات گذشته را فراموش کنم، حتی خاطراتی که واقعاً دردناک بوده‌ اند. متوجه نمی‌ شوم که چرا برخی از افراد دوست دارند گذشته‌ خود را پنهان کنند. هر چیزی که با آن زندگی می‌ کنید، به شما در تبدیل شدن به شخصیتی که اکنون دارید، کمک می‌ کند – سوفیا لارن

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اکنون که بطری خاطرات را باز کرده‌ام، آن‌ ها تلخ و شیرین به بیرون می‌ ریزند – الن هاپکینز

متن درباره ی گذر زمان

خاطراتش، ملموس و سنگین بود به طوری که من آن‌ ها را با خود خواهم داشت – رانسوم ریگز

متن زیبا در مورد گذشت زمان

و داستان این است که شما آنچه رخ داده است را به خاطر نمی‌ آورید. آنچه به یاد دارید، تبدیل به چیزی که رخ داده است، می‌ شود – جان گرین

متن درباره گذشت سریع زمان

من فکر می‌ کنم که تنها راه‌ حل این است که تا جایی که می‌ توانید خوب زندگی کنید و خاطره‌ سازی نمایید، همانند انسان‌ های احمقی که تنها به دنبال پول هستند و چون در نهایت، تنها چیزی که برایتان باقی می‌ ماند، خاطرات خوب است – سارا استرومیر

متن زیبا در مورد گذشت زمان

انسان‌ ها از خود نشانه‌ های از جایی که بیشتر از همه احساس راحتی می‌ کنند، به جای می‌ گذارند – هاروکی موراکامی

متن زیبا درباره گذر زمان

این پشیمانی است که خاطرات دردناک را به وجود می‌ آورد. وقتی دیوانه بودم، همه کاری را به درستی انجام می‌ دادم – مارک ونگات

متن زیبا در مورد گذشت زمان

روح ما قدرتمندتر از پلیدی خاطرات است – ملینا مارچتا

متن درباره گذشت سریع زمان

در زندگی من، متوجه شده‌ام که خاطرات پس از کمرنگ شدن در ذهن، شیرین می‌ شوند – هری کونیک جونیور

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

میراث خانواده‌ من عمدتاً خاطرات است. بنابراین، من از چندین یادگاری ملموس خود محافظت می‌ کنم – مورن کیلوران

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خاطرات خوب بسیار زیادی ساخته خواهند شد. شما تنها باید به اندازه‌ی کافی زندگی کنید تا به آن‌ ها برسید – جوئل برنز

متن درباره گذشت سریع زمان

خاطراتی وجود دارند که بهتر است به فراموشی سپرده شوند. مسائلی وجود دارند که بهتر است تا ابد فراموش شوند – اس جی واتسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ غمی بزرگ‌ تر از با یاد آوردن زمانی که شاد بوده‌ ایم، نیست – دانته آلیگیری

متن درباره ی گذر زمان

خاطرات می‌ توانند کارهای شگفت‌ انگیزی در خلسه انجام دهند – برام استوکر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

گاهی‌ اوقات، بهتر از به مدرسه نرویم و با دوستان خود وقت بگذرانیم چون اکنون که به گذشته نگاه می‌ کنم، نمرات به هیچ وجه لبخند بر لبانم نمی‌ آورند اما خاطرات چرا – عبدل کلام

متن درباره گذشت زمان

اگرچه، خاطراتی وجود داشتند که هرگز کمرنگ نشدند – کاساندرا کلر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

فکر می‌کنم که گاهی‌ اوقات، بهترین خاطرات در جاهایی که انتظارش را نداریم، ساخته می‌ شوند. اثبات دیگری بر این که خودآیندی ارزشمندتر از یک زندگی برنامه‌ ریزی شده است – جی آر ردمرسکی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هر روز یک هدیه است و تا زمانی که چشمان را باز می‌ کنم، بر روی یک روز جدید و هر آنچه که به خاطر سپرده‌ ام، تمرکز خواهم کرد – ناشناس

متن درباره ی گذر زمان

تفاوت بین خاطرات غلط و خاطرات واقعی همانند تفاوت بین جواهرات واقعی و تقلبی است. همیشه خاطرات غلط است که واقعی‌ تر و زیباتر به نظر می‌ رسند – سالوادور دالی

شعر درباره گذشت زمان

خاطرات تا زمانی خوب هستند که ما آن‌ ها را نگه داریم و به زندگی خود ادامه دهیم – ناشناس

متن کوتاه درباره گذشت زمان

به خاطر سپردن لحظات خوب چندان ساده نیست – سیسیلیا آرن

متن درباره ی گذر زمان

اما او می‌ دانست که هیچ کس نمی‌ تواند با بار سنگینی از خاطرات دردآور به پیش برود – مارگارت میچل

متن زیبا درباره گذشت زمان

و خاطرات تمامی چیزهایی که دوست داشته‌ ایم، باقی می‌ مانند و به زندگی ما برمی‌ گردند. آن‌ ها نمی‌میرند بلکه به خواب می‌ روند و خوب است که گنجینه‌ای از آن‌ ها را جمع کنیم – وینسنت ون گوگ

متن زیبا درباره گذشت زمان

احساسات، خاطرات هستند و خاطرات نیر همان احساسات می‌ باشند – مارگارت استول

متن درباره گذشت زمان

خاطرات، گذشته را بهتر می‌کنند؛ این واقعیت است که باعث تباهی می‌ شود – سیدهارتا موخرجی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

از خاطرات خوب لذت ببر. اما روزهای باقیمانده از عمر خود را صرف نگاه کردن به آن‌ ها و آرزوی روزهای خوب گذشته نکن – راندی آلکورن

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خاطرات، روزهای مهم گذشته، روزی زمان حال بودند. امروز را غنیمت شمار – گلوریا گیتر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

آنچه ما خاطره می‌نامیم، افکار کنونی ما هستند. آنچه پیش‌ بینی نامیده می‌ شود، در واقع افکار فعلی ماست. هیچ‌ کس تاکنون در لحظه جز زمان حال زندگی نکرده است – امیت فاکس

متن زیبا در مورد گذشت زمان

برای برخی از افراد، زندگی کوتاه است اما خاطرات تا ابد باقی می‌ مانند – لورا سونسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

عکس‌ ها، خاطرات ما را به ثبت می‌رسانند اما خاطرات همیشه در ذهن ما باقی می‌ مانند – کاترین پولسیفر

متن زیبا درباره گذر زمان

شما هرگز نمی‌ توانید واقعاً خوشحال باشید اگر خاطرات بدی که در گذشته داشته‌ اید و موجب ناراحتیتان می‌ شوند را نگه دارید – آنوراگ پراکاش رای

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اجازه ندهید روزهای خوب گذشته به خاطرات شما تبدیل شوند. هر روز را خوب زندگی کنید به طوری که انگار زندگی گذشته‌، ماجراجویی است که باید از آن لذت برد تا این که به خاطر سپرد – کاترین پولسفیر

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمانی که فردا از راه برسد، امروز برای همیشه از بین خواهد رفت. اما من باید چیزی در ازای معامله‌ی امروز برای خود نگه دارم و آن نباید چیزی جز خاطره‌ی ارزشمندی که موجب پشیمانی نخواهد شد، باشد – ناشناس

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خاطرات مانند عتیقه هستند. هر چه قدیمی‌تر باشند، ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد – مارینلا رکا

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خاطرات خوب اغلب بدون تلاش آگاهانه‌ای ساخته می‌شنند. این خاطرات از رفتارهای یا کارهایی به دور از خودخواهی ما حاصل می‌شوند – بیرون آر پولسیفر

شعر درباره گذشت زمان

خاطرات، حتی ارزشمندترین آن‌ها، به طرز شگفت‌ انگیزی سریع ناپدید می‌شوند. اما من با این موضوه موافق نیستم. خاطرات ارزشمند، هیچ‌ گاه برای من کمرنگ نمی‌ شوند – کازو ایشیگورا

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ‌ کس نمی‌ تواند خاطراتتان را از شما بگیرد، هر روز یک شروع دوباره است، هر روز خاطرات خوب بساز – کاترین پولسیفر

متن زیبا درباره گذشت زمان

یک رابطه‌ی سالم نیاز دارد تا خاطرات تلخ گذشته‌ خود را پشت سر بگذارید و با امید تازه به زندگی ادامه دهید – آدام گرین

متن درباره گذشت سریع زمان

حافظه‌ مانند چسبی است که زندگی را به هم وصل می‌کند؛ هر چیزی که امروز هستید، به خاطر حافظه‌ فوق‌العاده‌ تان است. شما در حافظه‌ ی خود زندگی می‌ کنید – کوین هورسلی

متن درباره گذشت سریع زمان

بر روی خاطرات خوب خود تمرکز کنید و آن‌هایی که چندان خوب نیستند را پشت سر بگذارید – کاترین پولسیفر

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زیباترین چیز مربوط به پول نیست بلکه خاطرات و لحظات است. اگر آن‌ها را گرامی ندارید، می‌توانند شما را نابود کنند – الک وک

متن زیبا درباره گذشت زمان

بر این باور هستم که بدون خاطرات، زندگی وجود ندارد و خاطرات ما باید لحظات شادی باشند – لی رادزیویل

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خاطرات زندگی‌ های ما، از کارها و اعمالمان، در دیگران ادامه خواهند یافت – روزا پارکس

شعر درباره گذشت زمان

انسان بودن به معنی داشتن تعداد زیادی خاطره از چیزی که هستید و نحوه‌ دستیابی به آن می‌ باشد – روزگرانز بالدوین

متن زیبا درباره گذر زمان

تمام خاطرات خوب خود را تا ابد نگه دارید. آن‌ ها را با دیگران به اشتراک بگذارید تا الهام‌ بخش امید باشید و آینده را بسازید – متی استپانک

متن درباره ی گذر زمان

برخی از خاطرات فراموش‌ نشدنی هستند و تا ابد باقی خواهند ماند – جوزف بی ویرتلین

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

 هر وقت که به گذشته فکر می‌کنم، خاطرات بسیار زیادی برایم زنده می‌شوند – استیون رایت

متن زیبا در مورد گذشت زمان

 چیزی که باید پشت سر بگذارم، خاطرا خوب است – مایکل لاندن

متن کوتاه درباره گذشت زمان

همگی ما ماشین زمان خود را داریم. برخی ما را به گذشته می‌برند و ما آن‌ها را خاطره می‌نامیم. برخی ما را به آینده می‌برند و ما آن‌ها را رویا می‌خوانیم – جرمی آیرونز

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خوب است که خاطرات خوب گذشته‌ خود را به یاد آوریم. آن‌ ها در زمان خود لذت‌ بخش بوده‌اند. بنابراین، یاد گرفتن لذت بردن از امروز دو مزیت دارد: دستیابی به خوشبختی در زمان حال و تبدیل شدن به یک خاطره‌ خوب برای آینده – جورج فورمن

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

من سعی می‌ کنم خاطرات خوب را نگه دارم. اگر این چیزی است که به خاطرات گزینشی نامیده می‌ شود، پس من کارم با آن خوب است – نیکول ویلیامز

متن کوتاه درباره گذشت زمان

چیزی که من در موردعکس‌ ها دوست دارم، این است که خاطره‌ ای که فراموش شده است و قابل بازسازی نیست را ثبت می‌کنند – کارل لاگر فلد

متن زیبا درباره گذر زمان

خاطرت از درون شما را گرم می‌ کنند و در عین خال، شما را از درون متلاشی می‌ نمایند – هاروکی موراکامی

شعر درباره گذشت زمان

مهم نیست متحمل چه رنجی شده‌اید، هیچ‌گاه نمی‌خواهید از دست این خاطرات رها شوید – هاروکی موراکامی

متن درباره گذشت سریع زمان

 شادترین خاطرات آن‌هایی هستند که در زمان مناسب به پایان می‌ رسند – رابرت بروت

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

 به یاد آوردن اسان است. فراموش کردن است که دشوار می‌ باشد – برودی آشتون

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

 ما روزها را به خاطر نمی‌ آوریم بلکه لحظات است که در یاد ما باقی می‌ مانند – سزار پاوس

متن درباره ی گذر زمان

 خاطرات، حتی تلخ‌ ترین آن‌ ها، بهتر از هیچ چیز هستند – جنیفر ال آرمنتروت

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خاطرات ما، شاهدی برای تاریخ هستند به طوری که دیگران می‌ توانند از آن‌ ها درس بگیرند. بنابراین، آن‌ ها می‌ توانند پیروزی‌ های ما را گرامی بدارند و در مورد شکست‌ های ما آگاه باشند – موهیندر سورش

متن کوتاه درباره گذشت زمان

 بدترین بخش از نگه داشتن خاطرات، درد و رنج نیست بلکه تنهایی آن است. خاطرات باید به اشتراک گذاشته شوند – لوئیز لاوری

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمانی که به یاد سپردن تمام می‌شود، فراموش کردن می‌تواند شروع گردد – سارا زار

متن درباره گذشت سریع زمان

خاطرات دارای قدرت عظیم باقی ماندن هستند اما همانند رویاها در تاریکی رشد می‌کنند و برای دهه‌ها در آب‌های عمیق ذهن ما مانند کشتی شکسته‌ای روی بستر دریا باقی می‌مانند – جی جی بالارد

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

 حافظه مانند دفترچه خاطراتی است که ما هر روز با خود حمل می‌کنیم – اسکار وایلد

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تجربه به ما یاد داده است که حتی ارزشندترین خاطرات با گذشت زمان کمرنگ می‌شوند – نیکلاس اسپارک

متن زیبا در مورد گذشت زمان

حافظه، گنجینه‌ی ذهن ماست که در آن، آثار به یادماندنی نگه داشته می‌شوند – توماس فولر

 

گاهی‌ اوقات، به خاطر سپردن بسیار دردناک است – جس روتنبرگ

متن درباره گذشت زمان

 انسان‌ ها هستند که خاطره می‌ سازند، نه مکان‌ ها – آما آتا آیدو

متن درباره ی گذر زمان

 او جوان‌ تر از آن بود که بداند حافظه‌ قلب، بدی‌ ها را حذف و خوبی‌ ها را بزرگ می‌ کند و این به خاطر چنین ترفندی است که ما می‌ توانیم بار گذشته را تحمل کنیم – گابریل گارسیا مارکز

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خاطراتی وجود دارند که زمان نمی‌ تواند آن‌ ها را پاک کند. گذشت زمان باعث فراموش شدن آن‌ ها نمی‌ شود، فقط این خاطرات را قابل تحمل‌ تر می‌ سازد – کاساندرا کلر

متن درباره گذشت زمان

تا زمانی که ما چیزی را به خاطر بسپاریم، هیچ چیزی واقعاً فراموش نمی‌ شود – لوسی مود مونتگومری

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

لحظاتی وجود دارند که من آرزو می‌کردم ای کاش می‌ توانستم عقربه‌ های ساعت را به عقب برگردانم و غم و ناراحتی را از بین ببرم. اما احساس می‌ کنم که اگر این چنین می‌ کردم، لذت و شادی هم از بین می‌ رفت – نیکولاس اسپارکس

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمانی که خاطرات سنگین‌ تر از رویاها می‌ شوند، بزرگ شده‌ ایم – بیل کلینتون

متن درباره ی گذر زمان

خاطرات مانند گلوله هستند. برخی از آن‌ ها تنها بر روی شما خراش می‌ اندازند اما برخی دیگر، شما تکه تکه می‌کنند – ریچارد کادری

متن زیبا درباره گذر زمان

بدترین خاطرات با ما می‌ مانند در حالی که خاطرات خوب به نظر می‌رسد که از دستمان می‌ روند – راشل وینسنت

متن درباره گذشت سریع زمان

گاهی‌ اوقات، چیزهایی که به خاطر می‌ سپارید، واقعی‌ تر از چیزهایی هستند که می‌ بینید – آرتور گولدن

متن کوتاه درباره گذشت زمان

 مشکل خاطرات این است که می‌ توانید آن‌ ها را ببینید اما قادر به زنده کردنشان نیستید – شان دیوید هاچینسان

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

هر انسانی به خاطرات نیاز دارد –سول بیلو

متن درباره گذشت سریع زمان

می‌ گویند که زندگی سریعی داشته‌ ام. شاید من فقط زندگی سریع را دوست دارم. من آن را با هیچ چیز در جهان عوض نمی‌ کنم. آن تا ابد باقی نمی‌ ماند اما خاطرات باقی خواهند ماند – دنیس ویلسون

متن درباره ی گذر زمان

گاهی‌ اوقات، یک خاطره‌ خوب می‌ تواند با بازگوش کردنش، از بین برود – نووا رن سوما

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تنها گنج واقعی در ذهن ماست. خاطرات بهتر از الماس هستند و هیچ‌ کس نمی‌ تواند آن‌ ها را از شما بدزدد – رودمان فیلبریک

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

رویاها امیدوار کننده هستند اما آن‌ ها تنها به عنوان یک احتمال باقی می‌ مانند. برخلاف خاطرات که تا ابد باقی می‌ مانند و مدفون می‌ شوند – شان دیوید هاچینسون

متن درباره گذشت سریع زمان

زمانی که صحبت از خاطرات می‌ شود، تعادلی بین خوب و بد وجود ندارد – جودی پیکولت

متن کوتاه درباره گذشت زمان

برخی از خاطرات، واقعیت هستند و بهتر از چیزی که می‌ تواند برای کسی رخ دهد، می‌ باشند – ویلا کچر

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

بیایید خاطره‌ خود را با چیزی که گذشته است، سنگین نکنیم – ویلیام شکسپیر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

مهم‌ ترین نکته در مورد داشتن چیزهای زیاد برای به خاطر سپردن، این است که باید به مکانی بروید. باید دست از این کار بردارید. تا وقتی که دوباره به خانه برنگردید، واقعاً جای دیگری نبوده‌اید – تری پرچت

متن درباره گذشت سریع زمان

من هرگز سعی نکرده‌ ام خاطرات گذشته را فراموش کنم، حتی خاطراتی که واقعاً دردناک بوده‌ اند. متوجه نمی‌ شوم که چرا برخی از افراد دوست دارند گذشته‌ خود را پنهان کنند. هر چیزی که با آن زندگی می‌ کنید، به شما در تبدیل شدن به شخصیتی که اکنون دارید، کمک می‌ کند – سوفیا لارن

متن درباره گذشت سریع زمان

اکنون که بطری خاطرات را باز کرده‌ام، آن‌ ها تلخ و شیرین به بیرون می‌ ریزند – الن هاپکینز

متن درباره گذشت سریع زمان

خاطراتش، ملموس و سنگین بود به طوری که من آن‌ ها را با خود خواهم داشت – رانسوم ریگز

متن زیبا درباره گذر زمان

و داستان این است که شما آنچه رخ داده است را به خاطر نمی‌ آورید. آنچه به یاد دارید، تبدیل به چیزی که رخ داده است، می‌ شود – جان گرین

متن درباره گذشت زمان

من فکر می‌ کنم که تنها راه‌ حل این است که تا جایی که می‌ توانید خوب زندگی کنید و خاطره‌ سازی نمایید، همانند انسان‌ های احمقی که تنها به دنبال پول هستند و چون در نهایت، تنها چیزی که برایتان باقی می‌ ماند، خاطرات خوب است – سارا استرومیر

متن درباره گذشت سریع زمان

انسان‌ ها از خود نشانه‌ های از جایی که بیشتر از همه احساس راحتی می‌ کنند، به جای می‌ گذارند – هاروکی موراکامی

شعر درباره گذشت زمان

این پشیمانی است که خاطرات دردناک را به وجود می‌ آورد. وقتی دیوانه بودم، همه کاری را به درستی انجام می‌ دادم – مارک ونگات

شعر درباره گذشت زمان

روح ما قدرتمندتر از پلیدی خاطرات است – ملینا مارچتا

متن کوتاه درباره گذشت زمان

در زندگی من، متوجه شده‌ام که خاطرات پس از کمرنگ شدن در ذهن، شیرین می‌ شوند – هری کونیک جونیور

متن کوتاه درباره گذشت زمان

میراث خانواده‌ من عمدتاً خاطرات است. بنابراین، من از چندین یادگاری ملموس خود محافظت می‌ کنم – مورن کیلوران

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خاطرات خوب بسیار زیادی ساخته خواهند شد. شما تنها باید به اندازه‌ی کافی زندگی کنید تا به آن‌ ها برسید – جوئل برنز

متن درباره گذشت زمان

خاطراتی وجود دارند که بهتر است به فراموشی سپرده شوند. مسائلی وجود دارند که بهتر است تا ابد فراموش شوند – اس جی واتسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ غمی بزرگ‌ تر از با یاد آوردن زمانی که شاد بوده‌ ایم، نیست – دانته آلیگیری

متن درباره گذشت زمان

خاطرات می‌ توانند کارهای شگفت‌ انگیزی در خلسه انجام دهند – برام استوکر

شعر درباره گذشت زمان

گاهی‌ اوقات، بهتر از به مدرسه نرویم و با دوستان خود وقت بگذرانیم چون اکنون که به گذشته نگاه می‌ کنم، نمرات به هیچ وجه لبخند بر لبانم نمی‌ آورند اما خاطرات چرا – عبدل کلام

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگرچه، خاطراتی وجود داشتند که هرگز کمرنگ نشدند – کاساندرا کلر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

فکر می‌کنم که گاهی‌ اوقات، بهترین خاطرات در جاهایی که انتظارش را نداریم، ساخته می‌ شوند. اثبات دیگری بر این که خودآیندی ارزشمندتر از یک زندگی برنامه‌ ریزی شده است – جی آر ردمرسکی

متن درباره گذشت سریع زمان

هر روز یک هدیه است و تا زمانی که چشمان را باز می‌ کنم، بر روی یک روز جدید و هر آنچه که به خاطر سپرده‌ ام، تمرکز خواهم کرد – ناشناس

متن درباره گذشت سریع زمان

تفاوت بین خاطرات غلط و خاطرات واقعی همانند تفاوت بین جواهرات واقعی و تقلبی است. همیشه خاطرات غلط است که واقعی‌ تر و زیباتر به نظر می‌ رسند – سالوادور دالی

شعر درباره گذشت زمان

خاطرات تا زمانی خوب هستند که ما آن‌ ها را نگه داریم و به زندگی خود ادامه دهیم – ناشناس

متن کوتاه درباره گذشت زمان

به خاطر سپردن لحظات خوب چندان ساده نیست – سیسیلیا آرن

متن درباره گذشت زمان

اما او می‌ دانست که هیچ کس نمی‌ تواند با بار سنگینی از خاطرات دردآور به پیش برود – مارگارت میچل

متن زیبا درباره گذر زمان

و خاطرات تمامی چیزهایی که دوست داشته‌ ایم، باقی می‌ مانند و به زندگی ما برمی‌ گردند. آن‌ ها نمی‌میرند بلکه به خواب می‌ روند و خوب است که گنجینه‌ای از آن‌ ها را جمع کنیم – وینسنت ون گوگ

شعر درباره گذشت زمان

احساسات، خاطرات هستند و خاطرات نیر همان احساسات می‌ باشند – مارگارت استول

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خاطرات، گذشته را بهتر می‌کنند؛ این واقعیت است که باعث تباهی می‌ شود – سیدهارتا موخرجی

شعر درباره گذشت زمان

از خاطرات خوب لذت ببر. اما روزهای باقیمانده از عمر خود را صرف نگاه کردن به آن‌ ها و آرزوی روزهای خوب گذشته نکن – راندی آلکورن

متن زیبا درباره گذشت زمان

خاطرات، روزهای مهم گذشته، روزی زمان حال بودند. امروز را غنیمت شمار – گلوریا گیتر

متن درباره ی گذر زمان

آنچه ما خاطره می‌نامیم، افکار کنونی ما هستند. آنچه پیش‌ بینی نامیده می‌ شود، در واقع افکار فعلی ماست. هیچ‌ کس تاکنون در لحظه جز زمان حال زندگی نکرده است – امیت فاکس

متن درباره گذشت زمان

برای برخی از افراد، زندگی کوتاه است اما خاطرات تا ابد باقی می‌ مانند – لورا سونسون

متن زیبا در مورد گذشت زمان

عکس‌ ها، خاطرات ما را به ثبت می‌رسانند اما خاطرات همیشه در ذهن ما باقی می‌ مانند – کاترین پولسیفر

متن درباره گذشت زمان

شما هرگز نمی‌ توانید واقعاً خوشحال باشید اگر خاطرات بدی که در گذشته داشته‌ اید و موجب ناراحتیتان می‌ شوند را نگه دارید – آنوراگ پراکاش رای

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اجازه ندهید روزهای خوب گذشته به خاطرات شما تبدیل شوند. هر روز را خوب زندگی کنید به طوری که انگار زندگی گذشته‌، ماجراجویی است که باید از آن لذت برد تا این که به خاطر سپرد – کاترین پولسفیر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمانی که فردا از راه برسد، امروز برای همیشه از بین خواهد رفت. اما من باید چیزی در ازای معامله‌ی امروز برای خود نگه دارم و آن نباید چیزی جز خاطره‌ی ارزشمندی که موجب پشیمانی نخواهد شد، باشد – ناشناس

متن زیبا درباره گذر زمان

خاطرات مانند عتیقه هستند. هر چه قدیمی‌تر باشند، ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد – مارینلا رکا

شعر درباره گذشت زمان

خاطرات خوب اغلب بدون تلاش آگاهانه‌ای ساخته می‌شنند. این خاطرات از رفتارهای یا کارهایی به دور از خودخواهی ما حاصل می‌شوند – بیرون آر پولسیفر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خاطرات، حتی ارزشمندترین آن‌ها، به طرز شگفت‌ انگیزی سریع ناپدید می‌شوند. اما من با این موضوه موافق نیستم. خاطرات ارزشمند، هیچ‌ گاه برای من کمرنگ نمی‌ شوند – کازو ایشیگورا

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ‌ کس نمی‌ تواند خاطراتتان را از شما بگیرد، هر روز یک شروع دوباره است، هر روز خاطرات خوب بساز – کاترین پولسیفر

متن کوتاه درباره گذشت زمان

یک رابطه‌ی سالم نیاز دارد تا خاطرات تلخ گذشته‌ خود را پشت سر بگذارید و با امید تازه به زندگی ادامه دهید – آدام گرین

متن زیبا درباره گذر زمان

حافظه‌ مانند چسبی است که زندگی را به هم وصل می‌کند؛ هر چیزی که امروز هستید، به خاطر حافظه‌ فوق‌العاده‌ تان است. شما در حافظه‌ ی خود زندگی می‌ کنید – کوین هورسلی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بر روی خاطرات خوب خود تمرکز کنید و آن‌هایی که چندان خوب نیستند را پشت سر بگذارید – کاترین پولسیفر

متن درباره گذشت سریع زمان

زیباترین چیز مربوط به پول نیست بلکه خاطرات و لحظات است. اگر آن‌ها را گرامی ندارید، می‌توانند شما را نابود کنند – الک وک

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

بر این باور هستم که بدون خاطرات، زندگی وجود ندارد و خاطرات ما باید لحظات شادی باشند – لی رادزیویل

شعر درباره گذشت زمان

خاطرات زندگی‌ های ما، از کارها و اعمالمان، در دیگران ادامه خواهند یافت – روزا پارکس

متن درباره گذشت سریع زمان

انسان بودن به معنی داشتن تعداد زیادی خاطره از چیزی که هستید و نحوه‌ دستیابی به آن می‌ باشد – روزگرانز بالدوین

متن زیبا درباره گذشت زمان

تمام خاطرات خوب خود را تا ابد نگه دارید. آن‌ ها را با دیگران به اشتراک بگذارید تا الهام‌ بخش امید باشید و آینده را بسازید – متی استپانک

متن زیبا در مورد گذشت زمان

برخی از خاطرات فراموش‌ نشدنی هستند و تا ابد باقی خواهند ماند – جوزف بی ویرتلین

متن کوتاه درباره گذشت زمان

 هر وقت که به گذشته فکر می‌کنم، خاطرات بسیار زیادی برایم زنده می‌شوند – استیون رایت

متن درباره گذشت زمان

 چیزی که باید پشت سر بگذارم، خاطرا خوب است – مایکل لاندن

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

همگی ما ماشین زمان خود را داریم. برخی ما را به گذشته می‌برند و ما آن‌ها را خاطره می‌نامیم. برخی ما را به آینده می‌برند و ما آن‌ها را رویا می‌خوانیم – جرمی آیرونز

متن کوتاه درباره گذشت زمان

خوب است که خاطرات خوب گذشته‌ خود را به یاد آوریم. آن‌ ها در زمان خود لذت‌ بخش بوده‌اند. بنابراین، یاد گرفتن لذت بردن از امروز دو مزیت دارد: دستیابی به خوشبختی در زمان حال و تبدیل شدن به یک خاطره‌ خوب برای آینده – جورج فورمن

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

​مبارز حقیقی راه روشنایی بخشش را می پذیرد.

پائلوکوئلیو

متن درباره گذشت زمان

​حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند، زیرا اگر باری ندهند، خود را به تباهی و نابودی کشانده اند.

جبران خلیل جبران

متن درباره گذشت سریع زمان

​برخی از مردم با شادی می‌بخشند و شادی برای آنها پاداش همان بخشش است.

جبران خلیل جبران

متن کوتاه درباره گذشت زمان

​تنها، نادانان، بخشندگی را نستایند. خردمند از بخشش شاد گردد.

بودا

متن زیبا درباره گذشت زمان

​ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای کوچک به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.

گوته

متن زیبا در مورد گذشت زمان

​نخستین بخشش خدا به انسان، زندگی ا‌ست. دومین، عشق مادری و سومین، فهم و شناخت است.

مارک پیرسی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تا زمانی که پایه و بنیان شهرهای ما این است که هست، اگر نفسی در آن رهایی یابد و آنچنان شود که می‌باید بود، به جرأت می‌توان گفت که این از بخشش ویژه‌ی الهی است که وی را پاس داشته است.

افلاطون ​

متن کوتاه درباره گذشت زمان

​قلب مادر به اندازه‌ای گسترده است که همیشه می‌توانید بخشش و گذشت را در آن بیابید.

اونوره دو بالزاک

متن درباره گذشت زمان

​زمانی که از کارهای نادرست خود درس بگیرید، مورد بخشش قرار خواهید گرفت.

ران کافمن

متن درباره گذشت سریع زمان

​بخشش، گذشته را دگرگون نمی‌سازد، ولی سبب گشایش آینده می‌شود.

پل بوئس

شعر درباره گذشت زمان

بخشش یک خیابان دو طرفه است. هر بار کسی را می بخشیم، خود را نیز می بخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم، پذیرش اشتباه های خودمان آسان تر است. بدین ترتیب، بدون گناه یا تلخی، می توانیم بهتر بسوی زندگی ره یابیم هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت، حسادت وعدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد، سرانجام این ارتعاشات ما را می بلعند پطرس از مسیح پرسید: مولای من، آیا باید شخص دیگری را هفت بار ببخشیم؟ و مسیح پاسخ داد: نه هفت بار، که هفتاد بار .بخشش پرده ی اثیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نمایاند

پائولو کوئیلو​ ​

متن درباره ی گذر زمان

زندگی در بخشش است؛ سخاوت به زندگی انسان معنا می بخشد

آنتونی رابینز

متن زیبا درباره گذر زمان

​هفت چیز نشان بی خردی است : خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی .

بزرگمهر بختگان

متن کوتاه درباره گذشت زمان

چون بخشنده ای با مستحق بخشش و کرم کرد در دل احساس شادی و فرح کند ، و ببالد . اما نیکی کردن به ناسزاوار روا نیست ، چه او هرگز قدر احسان را نمی شناسد و همچنانکه از خار خشک گل نمی روید ، ارج نهادن به نیکی را نمی داند . اگر از گنگی یا کری چیزی بپرسیم دور نیست که به گونه ای پاسخ گوید ، اما نشدنی است که نااهل و ناسزاوار قدر احسان را بشناسد و سپاس گوید .

بزرگمهر بختگان​ ​

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بخشش خصلت مردان است.

امام علی​ ​

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگر روزی نخواستی یا نتوانستی فرد گناهکاری را ببخشی ،بدان از بزرگی گناه او نیست،بلکه از کوچکی قلب توست.

امام علی​

متن زیبا درباره گذشت زمان

با سکوت بسیار ،وقار انسان بیشتر می شود، با انصاف بودن ،دوستان را فراوان کند،با بخشش قدر و منزلت انسان بالا رود،

با فروتنی ،نعمت کامل شود ، با پرداخت هزینه ها ،بزرگی و سروری ثابت گردد ،روش عادلانه ،مخالفان را در هم شکند

و با شکیبایی در برابر بی خرد ،باران زیاد گردد.

امام علی

متن زیبا درباره گذر زمان

از کسی که به شما ستم کرده است گذشت کنید همان طور که دوست دارید دیگران از شما گذشت کنند.
امام صادق​ ​

متن زیبا در مورد گذشت زمان

​زیستن در پرتو بخشش و گذشت و بهره‌گیری از آن در هر روز از زندگی، راهی‌ست برای مهار امیال نفسانی و پرورش عشق و مهربانی.

وین دایر

متن درباره گذشت زمان

با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

ارد بزرگ​ ​

متن زیبا درباره گذر زمان

​مبارز حقیقی راه روشنایی بخشش را می پذیرد.

پائلوکوئلیو

متن درباره گذشت زمان

​حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند، زیرا اگر باری ندهند، خود را به تباهی و نابودی کشانده اند.

جبران خلیل جبران

متن زیبا درباره گذشت زمان

​برخی از مردم با شادی می‌بخشند و شادی برای آنها پاداش همان بخشش است.

جبران خلیل جبران

متن زیبا در مورد گذشت زمان

​تنها، نادانان، بخشندگی را نستایند. خردمند از بخشش شاد گردد.

بودا

شعر درباره گذشت زمان

​ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای کوچک به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.

گوته

شعر درباره گذشت زمان

​نخستین بخشش خدا به انسان، زندگی ا‌ست. دومین، عشق مادری و سومین، فهم و شناخت است.

مارک پیرسی

متن زیبا درباره گذشت زمان

تا زمانی که پایه و بنیان شهرهای ما این است که هست، اگر نفسی در آن رهایی یابد و آنچنان شود که می‌باید بود، به جرأت می‌توان گفت که این از بخشش ویژه‌ی الهی است که وی را پاس داشته است.

افلاطون ​

متن درباره گذشت سریع زمان

​قلب مادر به اندازه‌ای گسترده است که همیشه می‌توانید بخشش و گذشت را در آن بیابید.

اونوره دو بالزاک

متن درباره گذشت سریع زمان

​زمانی که از کارهای نادرست خود درس بگیرید، مورد بخشش قرار خواهید گرفت.

ران کافمن

متن درباره گذشت سریع زمان

​بخشش، گذشته را دگرگون نمی‌سازد، ولی سبب گشایش آینده می‌شود.

پل بوئس

متن درباره گذشت سریع زمان

بخشش یک خیابان دو طرفه است. هر بار کسی را می بخشیم، خود را نیز می بخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم، پذیرش اشتباه های خودمان آسان تر است. بدین ترتیب، بدون گناه یا تلخی، می توانیم بهتر بسوی زندگی ره یابیم هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت، حسادت وعدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد، سرانجام این ارتعاشات ما را می بلعند پطرس از مسیح پرسید: مولای من، آیا باید شخص دیگری را هفت بار ببخشیم؟ و مسیح پاسخ داد: نه هفت بار، که هفتاد بار .بخشش پرده ی اثیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نمایاند

پائولو کوئیلو​ ​

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زندگی در بخشش است؛ سخاوت به زندگی انسان معنا می بخشد

آنتونی رابینز

متن زیبا درباره گذر زمان

​هفت چیز نشان بی خردی است : خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی .

بزرگمهر بختگان

متن زیبا درباره گذشت زمان

چون بخشنده ای با مستحق بخشش و کرم کرد در دل احساس شادی و فرح کند ، و ببالد . اما نیکی کردن به ناسزاوار روا نیست ، چه او هرگز قدر احسان را نمی شناسد و همچنانکه از خار خشک گل نمی روید ، ارج نهادن به نیکی را نمی داند . اگر از گنگی یا کری چیزی بپرسیم دور نیست که به گونه ای پاسخ گوید ، اما نشدنی است که نااهل و ناسزاوار قدر احسان را بشناسد و سپاس گوید .

بزرگمهر بختگان​ ​

متن زیبا درباره گذشت زمان

بخشش خصلت مردان است.

امام علی​ ​

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اگر روزی نخواستی یا نتوانستی فرد گناهکاری را ببخشی ،بدان از بزرگی گناه او نیست،بلکه از کوچکی قلب توست.

امام علی​

متن زیبا درباره گذشت زمان

با سکوت بسیار ،وقار انسان بیشتر می شود، با انصاف بودن ،دوستان را فراوان کند،با بخشش قدر و منزلت انسان بالا رود،

با فروتنی ،نعمت کامل شود ، با پرداخت هزینه ها ،بزرگی و سروری ثابت گردد ،روش عادلانه ،مخالفان را در هم شکند

و با شکیبایی در برابر بی خرد ،باران زیاد گردد.

امام علی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

از کسی که به شما ستم کرده است گذشت کنید همان طور که دوست دارید دیگران از شما گذشت کنند.
امام صادق​ ​

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

​زیستن در پرتو بخشش و گذشت و بهره‌گیری از آن در هر روز از زندگی، راهی‌ست برای مهار امیال نفسانی و پرورش عشق و مهربانی.

وین دایر

متن زیبا در مورد گذشت زمان

با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

ارد بزرگ​ ​

متن زیبا درباره گذر زمان

جملات پر انرژی برای شروع هفته

شنبه نو با آتشفشانی از انرژی و حس خوب آغاز شده
که می تواند فرصتی جدید برای ساختن بهترین های زندگی ات به تو بدهد
از هفته پیش رو نهایت استفاده را ببر
روزت و هفته ات به خیر و شادی🙃

متن درباره گذشت سریع زمان

هر روز انتخاب های جدیدی با خود به همراه دارد
بهترین ها را انتخاب کن …
هفته خوبی در پیش داشته باشی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

همه رویاهای ما می توانند محقق شوند
تنها اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم
روز شنبه ات بخیر … هفته خوبی داشته باشی🔥

متن کوتاه درباره گذشت زمان

متن انگیزشی برای آغاز هفته

این استعداد تو است که تعیین می کند چه کاری می توانی انجام دهی
انگیزه تو است که تعیین می کند چقدر مشتاق انجام آن هستی
و رفتار توست که تعیین می کند چقدر خوب از عهده انجام آن بر می آیی
هفته خوبی داشته باشی عزیزم!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

راز پیشرفت و موفقیت در شروع کردن است
یک هفته بکر و کامل در اختیار توست
تا به سوی خلق رویاهایت قدم برداری
آن را تسخیر کن!
هفته خوبی داشته باشی^^

متن زیبا در مورد گذشت زمان

افکاری که روز شنبه صبح از ذهنت می گذرد اوضاع و احوال کل هفته ات را تعیین می کند
به چیزهای خوب فکر کن و خودت را قوی تر از همیشه با یک زندگی شاد و سلامت کامل ببین

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ای دوست، هر لحظه تو را
غرق صفا می‌ خواهم
هر روز تو را
کامروا می‌ خواهم
از بهر تو و هر که تو را دارد دوست
آرامش خاطر از خدا می‌ خواهم
امروز شنبه
برایت یه حال خوب
هفته‌ ای پر از خبر‌های خوب
و اتفاق های بی نظیری
که همیشه منتظرش بودی آرزومندم
روزت شیک و هفته ات سرشار از شادی♥️

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

پیامک انگیزشی برای روز شنبه

بیدار شو
از صدای پای صبح می فهمیم
اتفاق تازه‌ ای در راه است
امروز تمام احساس های
پوچ را مچاله کنیم و منتظر
شکوفه‌ های اجابت شویم

شنبه و هفته خوبی براتون آرزو می کنم

متن درباره ی گذر زمان

بزرگ ترین چیزی که میتونه بهت انگیزه بده، اینه که بدونی انگیزه دیگرانی!
پس بلند شو و یک روز پر انگیزه دیگه رو شروع کن!
صبح شنبه ات بخیر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

جملات پر انرژی برای شروع هفته

شنبه نو با آتشفشانی از انرژی و حس خوب آغاز شده
که می تواند فرصتی جدید برای ساختن بهترین های زندگی ات به تو بدهد
از هفته پیش رو نهایت استفاده را ببر
روزت و هفته ات به خیر و شادی🙃

متن درباره ی گذر زمان

هر روز انتخاب های جدیدی با خود به همراه دارد
بهترین ها را انتخاب کن …
هفته خوبی در پیش داشته باشی

متن زیبا درباره گذر زمان

همه رویاهای ما می توانند محقق شوند
تنها اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم
روز شنبه ات بخیر … هفته خوبی داشته باشی🔥

متن درباره گذشت سریع زمان

متن انگیزشی برای آغاز هفته

این استعداد تو است که تعیین می کند چه کاری می توانی انجام دهی
انگیزه تو است که تعیین می کند چقدر مشتاق انجام آن هستی
و رفتار توست که تعیین می کند چقدر خوب از عهده انجام آن بر می آیی
هفته خوبی داشته باشی عزیزم!

متن زیبا درباره گذشت زمان

راز پیشرفت و موفقیت در شروع کردن است
یک هفته بکر و کامل در اختیار توست
تا به سوی خلق رویاهایت قدم برداری
آن را تسخیر کن!
هفته خوبی داشته باشی^^

متن زیبا درباره گذشت زمان

افکاری که روز شنبه صبح از ذهنت می گذرد اوضاع و احوال کل هفته ات را تعیین می کند
به چیزهای خوب فکر کن و خودت را قوی تر از همیشه با یک زندگی شاد و سلامت کامل ببین

متن درباره ی گذر زمان

ای دوست، هر لحظه تو را
غرق صفا می‌ خواهم
هر روز تو را
کامروا می‌ خواهم
از بهر تو و هر که تو را دارد دوست
آرامش خاطر از خدا می‌ خواهم
امروز شنبه
برایت یه حال خوب
هفته‌ ای پر از خبر‌های خوب
و اتفاق های بی نظیری
که همیشه منتظرش بودی آرزومندم
روزت شیک و هفته ات سرشار از شادی♥️

شعر درباره گذشت زمان

پیامک انگیزشی برای روز شنبه

بیدار شو
از صدای پای صبح می فهمیم
اتفاق تازه‌ ای در راه است
امروز تمام احساس های
پوچ را مچاله کنیم و منتظر
شکوفه‌ های اجابت شویم

شنبه و هفته خوبی براتون آرزو می کنم

متن درباره ی گذر زمان

بزرگ ترین چیزی که میتونه بهت انگیزه بده، اینه که بدونی انگیزه دیگرانی!
پس بلند شو و یک روز پر انگیزه دیگه رو شروع کن!
صبح شنبه ات بخیر

شعر درباره گذشت زمان

فقط یک چیز ارزشمند در دنیا هست:
و اون وفاداریه !
بدون وفاداری تو نه چیزی داری
نه کسی هستی . . .

متن زیبا درباره گذشت زمان

بعضی آدم ها بهت وفادار نیستن،
به نیازشون به تو وفادارند!
وقتی نیازشون عوض بشه،
وفاداریشون هم عوض میشه..

متن درباره گذشت سریع زمان

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش چیزی نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی مشخص می شود که همه چیز داشته باشد

متن زیبا درباره گذر زمان

تعــﻬـﺪ ﺩﺍﺷﺘــﻦ، ﻗــﺸﻨﮕــﻪ !!
ﺣﺘـــﯽ ﺗﻌﻠــﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ !
ﺍﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺪﻭﻧــﯽ ﻣـــﺎﻝ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ
ﺳــﻬـﻢ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ
ﻭ ﺍﻭﻧـــﻢ ﻣـــﺎﻝ ﺗـــﻮﺋـــﻪ
ﺣـــﻖ ﺗـــﻮﺋــﻪ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﯿــﺲ ﺍﯾﻦ ﺗﻌــﻬـﺪ ﺍﻣـﻀــﺎﺀ ﺑﺸــﻪ
ﺗـــﻮ ﯾﻪ ﮐـــﺎﻏـﺬ ﭘــﺎﺭﻩ !
ﺍﺻـــﻠﺶ ﺟـــﺎﯼ ﺩﯾﮕــﻪ ﺳَﻨَــﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺗﻮﯼ ﺩﻻﺗــــــــــﻮﻥ …

متن درباره گذشت سریع زمان

و گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم !
فریدون مشیری

متن زیبا در مورد گذشت زمان

عاشـــق آن نیست …
که عشق تکیه کلامش باشد …
عاشـــق آن است …
که وفاداری مرامش باشد …

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت
و اینان همه قلبند که پیش تو لسانند

سعدی شیرازی

متن درباره گذشت زمان

زِ شمع انجمن آموز آیین وفاداری
که تا دارد نفس در تربت پروانه می سوزد

صائب تبریزی

متن زیبا درباره گذر زمان

a woman’s loyalty is tested when a man has nothing. a man’s loyalty is tested when he has everything

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش چیزی نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی مشخص می شود که همه چیز داشته باشد

شعر درباره گذشت زمان

You cannot buy loyalty. You cannot buy the devotion of hearts, minds, and souls. You have to earn these things. – Clarence Francis

تو نمی توانی وفاداری را بخری، نمی توانی ایثار قلب ها، ذهن ها و روح ها را بخری، بلکه خود باید آن ها را به دست بیاوری. کلارنس فرانسیس

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تو گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم !
فریدون مشیری

شعر درباره گذشت زمان

دوستی از عشق متولد می شود
دوستی شعله ای است که در روزهای خوشی درخشان ترین است
و در ایام تاریک تو را امن و گرم نگه می دارد
دوستی وفایی است که هیچ چیز در این دنیا هرگز نمی تواند شکافی در آن ایجاد کند

متن زیبا درباره گذشت زمان

وفاداری خاکستری نیست، سیاه و سفید است
تو یا به طرف مقابلت وفادار هستی یا اصلا وفادار نیستی

متن درباره گذشت زمان

فقط یک چیز ارزشمند در دنیا هست:
و اون وفاداریه !
بدون وفاداری تو نه چیزی داری
نه کسی هستی . . .

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

بعضی آدم ها بهت وفادار نیستن،
به نیازشون به تو وفادارند!
وقتی نیازشون عوض بشه،
وفاداریشون هم عوض میشه..

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش چیزی نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی مشخص می شود که همه چیز داشته باشد

متن درباره گذشت زمان

تعــﻬـﺪ ﺩﺍﺷﺘــﻦ، ﻗــﺸﻨﮕــﻪ !!
ﺣﺘـــﯽ ﺗﻌﻠــﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ !
ﺍﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺪﻭﻧــﯽ ﻣـــﺎﻝ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ
ﺳــﻬـﻢ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ
ﻭ ﺍﻭﻧـــﻢ ﻣـــﺎﻝ ﺗـــﻮﺋـــﻪ
ﺣـــﻖ ﺗـــﻮﺋــﻪ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﯿــﺲ ﺍﯾﻦ ﺗﻌــﻬـﺪ ﺍﻣـﻀــﺎﺀ ﺑﺸــﻪ
ﺗـــﻮ ﯾﻪ ﮐـــﺎﻏـﺬ ﭘــﺎﺭﻩ !
ﺍﺻـــﻠﺶ ﺟـــﺎﯼ ﺩﯾﮕــﻪ ﺳَﻨَــﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺗﻮﯼ ﺩﻻﺗــــــــــﻮﻥ …

متن زیبا درباره گذشت زمان

و گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم !
فریدون مشیری

متن زیبا درباره گذر زمان

عاشـــق آن نیست …
که عشق تکیه کلامش باشد …
عاشـــق آن است …
که وفاداری مرامش باشد …

شعر درباره گذشت زمان

من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت
و اینان همه قلبند که پیش تو لسانند

سعدی شیرازی

متن زیبا درباره گذشت زمان

زِ شمع انجمن آموز آیین وفاداری
که تا دارد نفس در تربت پروانه می سوزد

صائب تبریزی

شعر درباره گذشت زمان

a woman’s loyalty is tested when a man has nothing. a man’s loyalty is tested when he has everything

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش چیزی نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی مشخص می شود که همه چیز داشته باشد

متن درباره گذشت سریع زمان

You cannot buy loyalty. You cannot buy the devotion of hearts, minds, and souls. You have to earn these things. – Clarence Francis

تو نمی توانی وفاداری را بخری، نمی توانی ایثار قلب ها، ذهن ها و روح ها را بخری، بلکه خود باید آن ها را به دست بیاوری. کلارنس فرانسیس

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تو گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم !
فریدون مشیری

متن درباره گذشت سریع زمان

دوستی از عشق متولد می شود
دوستی شعله ای است که در روزهای خوشی درخشان ترین است
و در ایام تاریک تو را امن و گرم نگه می دارد
دوستی وفایی است که هیچ چیز در این دنیا هرگز نمی تواند شکافی در آن ایجاد کند

متن زیبا درباره گذر زمان

وفاداری خاکستری نیست، سیاه و سفید است
تو یا به طرف مقابلت وفادار هستی یا اصلا وفادار نیستی

متن درباره ی گذر زمان

زمان و شرایط به سرعت در حال تغییر هستند؛ ما باید هدفمان را دائما بر آینده متمرکز نگه داریم.
“والت دیزنی”

شعر درباره گذشت زمان

هیچ چیز همیشگی نیست، به جز «تغییر»!
“هراکلیتوس”

متن کوتاه درباره گذشت زمان

فقط یک قدم بردار؛ کوچک یا بزرگ بودنش مهم نیست! سپس یک قدم دیگر بردار و هر روز، این کار را تکرار کن. شاید ماه ها و شاید سال ها طول بکشد، اما با هر قدم، مسیر موفقیتت واضح تر خواهد شد.
“آرون راس”

متن درباره گذشت زمان

هیچ چیز برای مهم بودن، لازم نیست دنیا را تغییر دهد!
“استیو جابز”

متن زیبا درباره گذر زمان

اگر منتظر افراد دیگر یا زمان دیگری باشی، تغییر هرگز رخ نخواهد داد؛ این ما هستیم که همه چیز و همه کس منتظرمان است! ما خودمان همان تغییری هستیم که به دنبالش می گردیم.
“باراک اوباما”

متن زیبا درباره گذشت زمان

«تغییر»، قانون زندگی است؛ آنهایی که توجه خود را به گذشته و حال معطوف می کنند، آینده را از دست خواهند داد!
“جان اِف کندی”

شعر درباره گذشت زمان

آموزش، تنها سلاح قدرتمندی است که با آن میتوان دنیا را تغییر داد.
“نلسون ماندلا”

متن زیبا درباره گذشت زمان

شاید نتوانم جهت حرکت باد را تغییر دهم، اما میتوانم بادبانم را طوری تنظیم کنم که مرا به مقصدم برساند!
“جیمی دین”

متن کوتاه درباره گذشت زمان

همه رویاهای بزرگ، ابتدا در سر یک رویاپرداز بوده اند! همیشه به یاد داشته باش که تو در درون خودت، قدرت، صبر و اشتیاقی سوزان برای تغییر دنیا داری!
“هریت تابمن”

متن درباره گذشت سریع زمان

همه در فکر تغییر دنیا هستن اما هیچکس به فکر تغییر خودش نیست!
“لئو تولستوی”

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ساعت اتاقت، هر روز از نو کارش را شروع میکند؛ پیروزی هایت اهمیتی ندارند؛ شکست هایت هم همینطور! خودت را تحت فشار اتفاقات گذشته قرار نده، و بابت گذشته افسوس نخور.
“سین هیگینز”

متن زیبا درباره گذشت زمان

همه چیز در كیهان در حال دگرگونی است.((پائولو كوئیلو))

متن درباره ی گذر زمان

وقتی چیزی در حال دگرگونی و تغییر است، هرچه در پیرامون آن است نیز دگرون می شود.((پائولو كوئیلو))

متن زیبا درباره گذشت زمان

آن سخنی كه بارقه ای از برآورده شدن آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون می كند؛ زیرا واژه ها و اندیشه ها، گونه ای رادیواكتیویته اند.((فلورانس اسكاول شین))

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.((فلورانس اسكاول شین))

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

همه چیز زمانی دگرگون شد كه من متوجه شدم تنها انسانی در روی این كره ی زمین نیستم كه دچار وحشت و هراس شده ام.((استان دیل))

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تنها با دگرگونی دیدگاه تان خواهید دید كه تا چه اندازه وضعیت زندگی تان دگرگون می شود؛ از این دگرگونی، شگفت زده خواهید شد.((اوا گرگری))

متن درباره گذشت زمان

اگر هنر یكسره مبتنی بر مشاهده و ابتكار هنرمند بود، كلمه ی “سنت” مفهومی نمی یافت. اما از سوی دیگر، بدون میزان بسیار كمی از مشاهده و ابتكار – كه عیار آن در هر دوره تغییر می یابد – سنت از رشد باز می ماند.((اریك نیوتن))

متن درباره ی گذر زمان

انسان و جهان همچون حلزون و صدف اش به یكدیگر پیوسته اند: جهان و انسان تفكیك ناپذیرند، جهان گستره ی انسان است و بتدریج كه جهان تغییر می كند، هستی نیز تغییر می یابد.((میلان كوندرا))

متن کوتاه درباره گذشت زمان

باید پیوسته دگرگون شده، تجدید حیات كرده و جوان گردیم، در غیر این صورت، متعصب و سخت می شویم.((گوته))

متن درباره گذشت زمان

الگوها با گذشت زمان دگرگون می شوند، شما هم بایستی دگرگون شوید.((شری كارتر اسكات))

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد كه به جای كوركورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید كه زندگی برایتان پیش می آورد.((شری كارتر اسكات))

شعر درباره گذشت زمان

آگاهی، نخستین گام برای فراهم آوردن زمینه ی دگرگونی هایی است كه آرزو دارید در خودتان به وجود آورید.((شری كارتر اسكات))  

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زندگی، پدیده ای دگرگون شونده است، از این رو، قوانین ما باید به گونه ای باشد كه به ما اجازه ی سازگاری، رشد و لذت را بدهد.((آنتونی رابینز))

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ نوشته ای آنقدر دقیق و درست نیست، مگر آنكه از جریان دگرگونی های همیشگی زندگی جدا نگردد.((كریستین بوبن))

متن درباره ی گذر زمان

نخستین گام كامیابی در زمینه‌ی دگرگونی، به چگونگی باورهای انسان مربوط می‌شود و باورها، سكوی جنبش و كنش او هستند.((استیو چندلر))

متن زیبا درباره گذشت زمان

می‌بایست همواره مراقب باشید كه نحوه‌ی برقراری ارتباط با دیگران به گونه‌ای باشد كه دگرگونی مورد پسندی به وجود آورد و از ایجاد هر گونه احساس بد و منفی در دیگران، پیشگیری كند.((آنتونی رابینز))  

متن زیبا در مورد گذشت زمان

اگر بخواهید احساسات خود را دگرگون سازید، می‌بایست رفتار و كردارهای خود را دگرگون كنید.((آنتونی رابینز))

متن زیبا در مورد گذشت زمان

دگرگونی، داروی همه‌ی دردهاست؛ كاری می‌كند كه وجود آدمی، آرام و قرار بگیرد و شادمان و خرسند باشد.((رالف ونگارد))

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمان و شرایط به سرعت در حال تغییر هستند؛ ما باید هدفمان را دائما بر آینده متمرکز نگه داریم.
“والت دیزنی”

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هیچ چیز همیشگی نیست، به جز «تغییر»!
“هراکلیتوس”

متن زیبا درباره گذر زمان

فقط یک قدم بردار؛ کوچک یا بزرگ بودنش مهم نیست! سپس یک قدم دیگر بردار و هر روز، این کار را تکرار کن. شاید ماه ها و شاید سال ها طول بکشد، اما با هر قدم، مسیر موفقیتت واضح تر خواهد شد.
“آرون راس”

متن درباره ی گذر زمان

هیچ چیز برای مهم بودن، لازم نیست دنیا را تغییر دهد!
“استیو جابز”

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر منتظر افراد دیگر یا زمان دیگری باشی، تغییر هرگز رخ نخواهد داد؛ این ما هستیم که همه چیز و همه کس منتظرمان است! ما خودمان همان تغییری هستیم که به دنبالش می گردیم.
“باراک اوباما”

متن زیبا در مورد گذشت زمان

«تغییر»، قانون زندگی است؛ آنهایی که توجه خود را به گذشته و حال معطوف می کنند، آینده را از دست خواهند داد!
“جان اِف کندی”

متن درباره گذشت زمان

آموزش، تنها سلاح قدرتمندی است که با آن میتوان دنیا را تغییر داد.
“نلسون ماندلا”

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

شاید نتوانم جهت حرکت باد را تغییر دهم، اما میتوانم بادبانم را طوری تنظیم کنم که مرا به مقصدم برساند!
“جیمی دین”

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

همه رویاهای بزرگ، ابتدا در سر یک رویاپرداز بوده اند! همیشه به یاد داشته باش که تو در درون خودت، قدرت، صبر و اشتیاقی سوزان برای تغییر دنیا داری!
“هریت تابمن”

متن درباره گذشت سریع زمان

همه در فکر تغییر دنیا هستن اما هیچکس به فکر تغییر خودش نیست!
“لئو تولستوی”

متن درباره گذشت سریع زمان

ساعت اتاقت، هر روز از نو کارش را شروع میکند؛ پیروزی هایت اهمیتی ندارند؛ شکست هایت هم همینطور! خودت را تحت فشار اتفاقات گذشته قرار نده، و بابت گذشته افسوس نخور.
“سین هیگینز”

متن زیبا درباره گذر زمان

همه چیز در كیهان در حال دگرگونی است.((پائولو كوئیلو))

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

وقتی چیزی در حال دگرگونی و تغییر است، هرچه در پیرامون آن است نیز دگرون می شود.((پائولو كوئیلو))

متن زیبا در مورد گذشت زمان

آن سخنی كه بارقه ای از برآورده شدن آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون می كند؛ زیرا واژه ها و اندیشه ها، گونه ای رادیواكتیویته اند.((فلورانس اسكاول شین))

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.((فلورانس اسكاول شین))

متن درباره ی گذر زمان

همه چیز زمانی دگرگون شد كه من متوجه شدم تنها انسانی در روی این كره ی زمین نیستم كه دچار وحشت و هراس شده ام.((استان دیل))

متن زیبا درباره گذشت زمان

تنها با دگرگونی دیدگاه تان خواهید دید كه تا چه اندازه وضعیت زندگی تان دگرگون می شود؛ از این دگرگونی، شگفت زده خواهید شد.((اوا گرگری))

متن درباره گذشت سریع زمان

اگر هنر یكسره مبتنی بر مشاهده و ابتكار هنرمند بود، كلمه ی “سنت” مفهومی نمی یافت. اما از سوی دیگر، بدون میزان بسیار كمی از مشاهده و ابتكار – كه عیار آن در هر دوره تغییر می یابد – سنت از رشد باز می ماند.((اریك نیوتن))

متن درباره ی گذر زمان

انسان و جهان همچون حلزون و صدف اش به یكدیگر پیوسته اند: جهان و انسان تفكیك ناپذیرند، جهان گستره ی انسان است و بتدریج كه جهان تغییر می كند، هستی نیز تغییر می یابد.((میلان كوندرا))

متن درباره ی گذر زمان

باید پیوسته دگرگون شده، تجدید حیات كرده و جوان گردیم، در غیر این صورت، متعصب و سخت می شویم.((گوته))

متن درباره گذشت سریع زمان

الگوها با گذشت زمان دگرگون می شوند، شما هم بایستی دگرگون شوید.((شری كارتر اسكات))

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد كه به جای كوركورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید كه زندگی برایتان پیش می آورد.((شری كارتر اسكات))

متن درباره گذشت زمان

آگاهی، نخستین گام برای فراهم آوردن زمینه ی دگرگونی هایی است كه آرزو دارید در خودتان به وجود آورید.((شری كارتر اسكات))  

متن درباره ی گذر زمان

زندگی، پدیده ای دگرگون شونده است، از این رو، قوانین ما باید به گونه ای باشد كه به ما اجازه ی سازگاری، رشد و لذت را بدهد.((آنتونی رابینز))

متن درباره ی گذر زمان

هیچ نوشته ای آنقدر دقیق و درست نیست، مگر آنكه از جریان دگرگونی های همیشگی زندگی جدا نگردد.((كریستین بوبن))

شعر درباره گذشت زمان

نخستین گام كامیابی در زمینه‌ی دگرگونی، به چگونگی باورهای انسان مربوط می‌شود و باورها، سكوی جنبش و كنش او هستند.((استیو چندلر))

متن زیبا درباره گذر زمان

می‌بایست همواره مراقب باشید كه نحوه‌ی برقراری ارتباط با دیگران به گونه‌ای باشد كه دگرگونی مورد پسندی به وجود آورد و از ایجاد هر گونه احساس بد و منفی در دیگران، پیشگیری كند.((آنتونی رابینز))  

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اگر بخواهید احساسات خود را دگرگون سازید، می‌بایست رفتار و كردارهای خود را دگرگون كنید.((آنتونی رابینز))

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

دگرگونی، داروی همه‌ی دردهاست؛ كاری می‌كند كه وجود آدمی، آرام و قرار بگیرد و شادمان و خرسند باشد.((رالف ونگارد))

متن درباره گذشت سریع زمان

پیامک تبریک سالگرد ازدواج دایی

امروز تولد یه عشق جاودان و قشنگ رو به یاد ما میاره
عشقی که بعد از سال ها هنوز شعله وره
و هرگز از قداستش کاسته نشده
سالگرد ازدواجت مبارک دایی جون!

متن درباره گذشت سریع زمان

دایی مهربون و زن دایی عزیزم!
در این روز با شکوه
براتون آرزو می کنم خوشبختی سال های سال
همسایه دیوار به دیوارتون باشه
و دلتون به بودن هم قرص و دلگرم …
سالگرد پیوندتان مبارک

متن درباره گذشت سریع زمان

برای وصف شادی ام
از دیدن عشق مبارکی که بین شما جریان داره
واژه ها رو کم میارم
به امید ابدی بودن این مهر و علاقه
سالگرد ازدواجتون مبارک دایی و زن دایی گلم!

متن زیبا درباره گذشت زمان

جملات تبریک سالگرد ازدواج دایی

در سالروز شکفتن عشق میان شما
یک بغل گل قرمز و یک دنیا حس خوب
براتون می فرستم
الهی همیشه خوشبخت باشید
سالروز با هم بودنتون مبارک

متن درباره گذشت سریع زمان

مهربون دایی جان!
سالگرد بنا کردن آشیانه خوشبختی تون
رو به شما و زن دایی خوبم تبریک می گم
با آرزوی بهترین ها برای شما

شعر درباره گذشت زمان

عشق حقیقی هرگز نمی میره، فقط با گذشت زمان فقط قوی تر می شه. عشق شما قویترین و صادقانه ترین نوع عشق است. سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن درباره ی گذر زمان

بسیاری از زوج ها فقط می تونن حرف های هم رو بشنون اما من دیدم که شما به صدای تپش قلب هم گوش میدین
سالگرد ازدواجتون مبارک دایی عزیزم!

متن درباره ی گذر زمان

بهترین آرزوها تقدیم به بهترین زوجی که تابه حال شناختم!
امیدوارم عشق بینتون هر روز محکم تر از روز قبل بشه!
سالگرد ازدواجتون مبارک دایی و زن دایی عزیزم

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

متن کوتاه دایی سالگرد عروسیت مبارک

من با هم بودن را از شما آموخته ام
نحوه صحبت کردن و کارهایی که انجام می دهید
امیدوارم که خدا به شما رحمت فراوان دهد
و عشق تان هر روز بیشتر شود
محض اطلاع امروز سالگرد ازدواج شماست!

متن درباره گذشت زمان

عشق یعنی تو یه رابطه دو نفره
به جای این که هر کی مراقب خودش باشه
هر کدوم مراقب اون یکی باشه
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن زیبا در مورد گذشت زمان

یک سال دیگه از پیوند عاشقانه تون گذشت
براتون لذت و شادی بی انتها آرزو می کنم
بهترین و صمیمانه ترین آرزوها در شب سالگرد ازدواجتون تقدیم به شما!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

پیامک تبریک سالگرد ازدواج دایی

امروز تولد یه عشق جاودان و قشنگ رو به یاد ما میاره
عشقی که بعد از سال ها هنوز شعله وره
و هرگز از قداستش کاسته نشده
سالگرد ازدواجت مبارک دایی جون!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

دایی مهربون و زن دایی عزیزم!
در این روز با شکوه
براتون آرزو می کنم خوشبختی سال های سال
همسایه دیوار به دیوارتون باشه
و دلتون به بودن هم قرص و دلگرم …
سالگرد پیوندتان مبارک

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

برای وصف شادی ام
از دیدن عشق مبارکی که بین شما جریان داره
واژه ها رو کم میارم
به امید ابدی بودن این مهر و علاقه
سالگرد ازدواجتون مبارک دایی و زن دایی گلم!

متن درباره گذشت سریع زمان

جملات تبریک سالگرد ازدواج دایی

در سالروز شکفتن عشق میان شما
یک بغل گل قرمز و یک دنیا حس خوب
براتون می فرستم
الهی همیشه خوشبخت باشید
سالروز با هم بودنتون مبارک

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

مهربون دایی جان!
سالگرد بنا کردن آشیانه خوشبختی تون
رو به شما و زن دایی خوبم تبریک می گم
با آرزوی بهترین ها برای شما

متن درباره گذشت زمان

عشق حقیقی هرگز نمی میره، فقط با گذشت زمان فقط قوی تر می شه. عشق شما قویترین و صادقانه ترین نوع عشق است. سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن زیبا درباره گذشت زمان

بسیاری از زوج ها فقط می تونن حرف های هم رو بشنون اما من دیدم که شما به صدای تپش قلب هم گوش میدین
سالگرد ازدواجتون مبارک دایی عزیزم!

متن زیبا درباره گذشت زمان

بهترین آرزوها تقدیم به بهترین زوجی که تابه حال شناختم!
امیدوارم عشق بینتون هر روز محکم تر از روز قبل بشه!
سالگرد ازدواجتون مبارک دایی و زن دایی عزیزم

متن زیبا درباره گذشت زمان

متن کوتاه دایی سالگرد عروسیت مبارک

من با هم بودن را از شما آموخته ام
نحوه صحبت کردن و کارهایی که انجام می دهید
امیدوارم که خدا به شما رحمت فراوان دهد
و عشق تان هر روز بیشتر شود
محض اطلاع امروز سالگرد ازدواج شماست!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

عشق یعنی تو یه رابطه دو نفره
به جای این که هر کی مراقب خودش باشه
هر کدوم مراقب اون یکی باشه
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

یک سال دیگه از پیوند عاشقانه تون گذشت
براتون لذت و شادی بی انتها آرزو می کنم
بهترین و صمیمانه ترین آرزوها در شب سالگرد ازدواجتون تقدیم به شما!

متن درباره گذشت زمان

انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم، که همیشه باقیمانده ی پولمان راچسب زخم میدهد….

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خدایا!مگذار دعا کنم که مرا از دشواری ها و خطرهای زندگی مصون داری،

بلکه دعا کنم در رویارویی با آنها بی باک وشجاع باشم.

مگذار از تو بخواهم درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

متن زیبا در مورد گذشت زمان

محدودیت‌های ایجاد شده را به فرصت تبدیل کنید. از یک فرصت استفاده کنید و وارد یک ماجراجویی برای یک رویای بزرگ شوید.

متن درباره گذشت سریع زمان

چقدر صبور بود;فالگیری که امروزم رادر طالعم دید و”هیچ”نگفت….!

متن زیبا در مورد گذشت زمان

کسی که نمی‌خواهد با چالش‌های خودش مواجه شود، همیشه باید با چالش‌های دیگر دست و پنجه نرم کند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

بساط کرده ام

و تمام نداشته هایم را

به حراج گذاشته ام

بی انصاف چانه نزن

حسرت هایم

به قیمت عمرم

تمام شده

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

این همه رنجی که دنیا بر سر ما می کند،غیر ما هرکه باشد ترک دنیا میکند.

بارها گفتم که فردا ترک دنیا می کنم،چون به یاد خدا می افتم امروز و فردا می کنم.

متن درباره ی گذر زمان

برخی از افراد دیواری روبرویشان می‌بینند و تصور می‌کنند این نقطه پایان برای آن‌هاست. برخی دیگر از افراد دیوار را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند این نقطه آغاز برایشان باشد.

متن زیبا درباره گذشت زمان

گاهی جلوی آیینه می ایستم …

خودم را در آن می بینم…

دست روی شانه هایش می گذارم…

و می گویم:چـــــــه تحملی دارد دلت..

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر با یک چالش جدید مواجه هستید یا از شما خواسته شده کاری را انجام دهید که قبلاً انجام نداده‌اید، نترسید و آن کار را متوقف نکنید. شما توانایی زیادتری از آنچه تصورش را می‌کنید دارید. هرگز این توانایی را نخواهید دید، مگر این که تقاضای بیشتری برای خودتان ایجاد کنید.

متن درباره گذشت سریع زمان

خدایا!

صبرم با دردم نمیخواند

صبری که دادی تمام شد. امِّا….

دردم باقیست………

متن درباره ی گذر زمان

از زمین خوردن

کسى شاد مشو !

که نمیدانى گردش روزگار

براى تو

چـه در آستین دارد .

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خوشحال باشید. به شکست‌های امروز فکر نکنید، بلکه به موفقیت‌هایی که ممکن است فردا رخ دهد بیندیشید. شما برای خودتان یک کار سخت و دشوار تعریف کرده‌اید، اما اگر پشتکار داشته باشید موفق خواهید شد. پس از غلبه بر موانع شادی را پیدا می‌کنید.

متن درباره گذشت سریع زمان

زنده ام!نه از جانی که مانده… از استخوانهای لجبازی که روی هم ایستاده اند…!

متن زیبا درباره گذشت زمان

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

روزگاری چشـم پوشیدم ز خواب

تا بخـوانـم قصّـه‌ی مهتـــاب را

این زمان دور از ملامت های ماه

چشم میبندم که جویم خواب را

متن زیبا درباره گذشت زمان

باشــه قبــول ….

رابطــه ها مجــــازی شدن ..

ولی …. ولـی دردهـا که همچنــان حقیقــی اند ………..!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خدا را چه دیدی دوست من؟!

شاید یک روزی درد قیمت پیدا کرد و ما ثروتمند شدیم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

متن درباره ی گذر زمان

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ

ﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩ

ﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ

ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥ

ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ

متن درباره گذشت زمان

ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد!

پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم!!!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

برای دردهایم نشانه می گذارم؛تا یادم بماند؛کجا، دست خدا را رها کردم …!

شعر درباره گذشت زمان

وقتی حداقل انتظار را از خودمان داشته باشیم، زندگی ما را به چالش دعوت می‌کند تا میزان شجاعت و تمایلی که برای ایجاد تغییرات داریم را آزمایش کنیم. در این لحظه نمی‌توانیم تظاهر کنیم که اتفاقی رخ نداده یا این که بگوییم هنوز اتفاقی نیفتاده است. چالش منتظرمان نخواهد ماند و زندگی به عقب نگاه نمی‌کند.

شعر درباره گذشت زمان

اشتباه من این بود که هرجاکه رنجیدم خندیدم،فکر کردند درد ندارد،

سنگینتر زدند ضربه هارا…

شعر درباره گذشت زمان

رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم.

شعر درباره گذشت زمان

قدرت از کاری که می‌توانید انجام دهید به دست نمی‌آید. قدرتمند بودن حاصل غلبه بر چیزهایی است که قبلاً فکر می‌کردید نمی‌توانید.

شعر درباره گذشت زمان

در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت ،

این انسان های سخت هستند که می مانند نه روز های سخت

متن زیبا در مورد گذشت زمان

قدرت و شجاعت همیشه با مدال‌ها و پیروزی‌هایی که به دست می‌آید سنجیده نمی‌شوند. بلکه با مبارزاتی که برای چیره شدن انجام می‌شوند ارزیابی می‌شوند. قوی‌ترین مردم کسانی نیستند که همیشه برنده می‌شوند، بلکه افرادی هستند که موقع از دست دادن تسلیم نمی‌شوند.

متن زیبا درباره گذر زمان

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد، نه میتوان فریادزد،

برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردو بیصداشکست!

متن زیبا درباره گذشت زمان

امـــروز دردهــــــایم را به رودخـــانه سپـــردم.

چه صیـــدی کرد مـــــــــاهیـــگیــر، از مــــــاهـی  های دق کرده!!!!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

شما از مغزتان نیرو می‌گیرید نه از حوادث اطرافتان. این موضوع را تحقق ببخشید و توانایی خودتان را پیدا کنید.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

درد هایت را دورت نچین تادیوارشوند!زیر پایت بگذار تاپله شوند

شعر درباره گذشت زمان

یکی میپرسد اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه مینویسم برای آنکه باید باشد و نیست.

متن درباره گذشت زمان

دست به دلم نذارید !!! می سوزید !!!داغ خیلی چیزها به دلم مانده !!

متن درباره گذشت زمان

زخم هایم به طعنه میگویند:

دوستــــــــــــــــــــــانت چقدر با نمک اند

متن درباره ی گذر زمان

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی …!

متن درباره گذشت سریع زمان

قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستن که

نمیدانندچه حجم عظیمی از درد و اندوه رابا خود حمل می کنند

از آنها قویتر توییکه می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!

متن درباره گذشت سریع زمان

با من حرف بزن

که روزگارم نه که نمی گذرد

که تمام دنیای من

بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد

متن درباره گذشت زمان

بعضی از دردها قرار نیست خوب بشن…

نباید هم خوب بشن…

باید باشن تا به زندگی ما جهت بدن…

متن زیبا درباره گذشت زمان

نمیـــــــــــــــــــدانم مشکل از کجاست؟!!!!!

صــــــــــــــــــبر یا کاسه؟

این روزها زیاد سر میرود

متن درباره گذشت زمان

درد دارد با نسیمی برود آنکه “بخاطرش”به طوفان زده ای

متن درباره گذشت سریع زمان

سخت است وقتی از بغض , گلو درد میگیری

و همه میگویند ; لباس گرم بپوش….

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خسته ام از تظاهر به ایستادگی

از پنهان کردن زخم هایم

زور که نیست!

دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!

اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم…..

میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا….!

چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟!

خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی….

میخواهم بکشم کنار ! از تو … از خودم….. از همه ی زندگی….

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

فقط کسانی که جرئت می‌کنند زیاد شکست بخورند، قادر هستند تا حد زیادی به موفقیت دست پیدا کنند.

شعر درباره گذشت زمان

عادت ندارم درددلم را،به همه کس بگویم..!!!

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم.. تاهمه فکرکنند …

نه دردی دارم ونه قلبی

متن درباره گذشت سریع زمان

خیلی وقت است فراموش کردهام کدام را سخت تر میکشم؟!

رنج…انتظار… یا نفس را؟؟!!

متن درباره گذشت زمان

کلاهت را بچسب. امیدت را حفظ کن. ساعت مانند باد می‌آید و می‌رود، فردا روز دیگری است.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تازه فهمیدم بازی های کودکی حکمت داشت؛زووو…. تمرین روزهای نفسگیر زندگی بود..

متن زیبا در مورد گذشت زمان

آدم چه صبورانه بعضی دردها را به سختی تحمل می کند، بی آنکه بداند حق است یا ستم…

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

قلبتان شکسته است. شما فکر می‌کنید خواهید مرد، اما زندگی ادامه دارد. فردا بعد از یک روز وحشتناک خواهد آمد.

شعر درباره گذشت زمان

هیچ چیز بهتر از سختی نیست. هر مغلوب شدن، هر شکستن قلب، هر از دست دادن حاوی بذر خاصی است. این بذرها، درس‌هایی هستند برای بهبود عملکرد شما برای زمان‌های بعدی که دارید.

شعر درباره گذشت زمان

ما باید درد را در آغوش بگیریم و آن را به عنوان سوخت برای سفر زندگی‌مان در نظر داشته باشیم.

شعر درباره گذشت زمان

جذاب‌ترین انسان‌هایی که من می‌شناسم کسانی هستند که با امتحان شدن آشنا هستند، مبارزه بلدند، از دست دادن برایشان آشناست و راه خودشان را از اعماق پیدا کرده‌اند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

با آنچه لازم است شروع کنید، سپس هر آنچه ممکن است را انجام دهید، ناگهان چیزی را انجام خواهید داد که غیر ممکن است.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم، که همیشه باقیمانده ی پولمان راچسب زخم میدهد….

متن زیبا در مورد گذشت زمان

خدایا!مگذار دعا کنم که مرا از دشواری ها و خطرهای زندگی مصون داری،

بلکه دعا کنم در رویارویی با آنها بی باک وشجاع باشم.

مگذار از تو بخواهم درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

شعر درباره گذشت زمان

محدودیت‌های ایجاد شده را به فرصت تبدیل کنید. از یک فرصت استفاده کنید و وارد یک ماجراجویی برای یک رویای بزرگ شوید.

متن زیبا درباره گذشت زمان

چقدر صبور بود;فالگیری که امروزم رادر طالعم دید و”هیچ”نگفت….!

شعر درباره گذشت زمان

کسی که نمی‌خواهد با چالش‌های خودش مواجه شود، همیشه باید با چالش‌های دیگر دست و پنجه نرم کند.

متن زیبا درباره گذر زمان

بساط کرده ام

و تمام نداشته هایم را

به حراج گذاشته ام

بی انصاف چانه نزن

حسرت هایم

به قیمت عمرم

تمام شده

متن زیبا درباره گذر زمان

این همه رنجی که دنیا بر سر ما می کند،غیر ما هرکه باشد ترک دنیا میکند.

بارها گفتم که فردا ترک دنیا می کنم،چون به یاد خدا می افتم امروز و فردا می کنم.

شعر درباره گذشت زمان

برخی از افراد دیواری روبرویشان می‌بینند و تصور می‌کنند این نقطه پایان برای آن‌هاست. برخی دیگر از افراد دیوار را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند این نقطه آغاز برایشان باشد.

متن زیبا درباره گذر زمان

گاهی جلوی آیینه می ایستم …

خودم را در آن می بینم…

دست روی شانه هایش می گذارم…

و می گویم:چـــــــه تحملی دارد دلت..

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر با یک چالش جدید مواجه هستید یا از شما خواسته شده کاری را انجام دهید که قبلاً انجام نداده‌اید، نترسید و آن کار را متوقف نکنید. شما توانایی زیادتری از آنچه تصورش را می‌کنید دارید. هرگز این توانایی را نخواهید دید، مگر این که تقاضای بیشتری برای خودتان ایجاد کنید.

متن زیبا درباره گذشت زمان

خدایا!

صبرم با دردم نمیخواند

صبری که دادی تمام شد. امِّا….

دردم باقیست………

متن زیبا درباره گذر زمان

از زمین خوردن

کسى شاد مشو !

که نمیدانى گردش روزگار

براى تو

چـه در آستین دارد .

متن زیبا درباره گذشت زمان

خوشحال باشید. به شکست‌های امروز فکر نکنید، بلکه به موفقیت‌هایی که ممکن است فردا رخ دهد بیندیشید. شما برای خودتان یک کار سخت و دشوار تعریف کرده‌اید، اما اگر پشتکار داشته باشید موفق خواهید شد. پس از غلبه بر موانع شادی را پیدا می‌کنید.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زنده ام!نه از جانی که مانده… از استخوانهای لجبازی که روی هم ایستاده اند…!

متن کوتاه درباره گذشت زمان

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

روزگاری چشـم پوشیدم ز خواب

تا بخـوانـم قصّـه‌ی مهتـــاب را

این زمان دور از ملامت های ماه

چشم میبندم که جویم خواب را

متن زیبا در مورد گذشت زمان

باشــه قبــول ….

رابطــه ها مجــــازی شدن ..

ولی …. ولـی دردهـا که همچنــان حقیقــی اند ………..!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خدا را چه دیدی دوست من؟!

شاید یک روزی درد قیمت پیدا کرد و ما ثروتمند شدیم

متن درباره ی گذر زمان

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

متن درباره گذشت سریع زمان

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ

ﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩ

ﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ

ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥ

ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد!

پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم!!!

متن درباره ی گذر زمان

برای دردهایم نشانه می گذارم؛تا یادم بماند؛کجا، دست خدا را رها کردم …!

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

وقتی حداقل انتظار را از خودمان داشته باشیم، زندگی ما را به چالش دعوت می‌کند تا میزان شجاعت و تمایلی که برای ایجاد تغییرات داریم را آزمایش کنیم. در این لحظه نمی‌توانیم تظاهر کنیم که اتفاقی رخ نداده یا این که بگوییم هنوز اتفاقی نیفتاده است. چالش منتظرمان نخواهد ماند و زندگی به عقب نگاه نمی‌کند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

اشتباه من این بود که هرجاکه رنجیدم خندیدم،فکر کردند درد ندارد،

سنگینتر زدند ضربه هارا…

متن درباره گذشت زمان

رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم.

شعر درباره گذشت زمان

قدرت از کاری که می‌توانید انجام دهید به دست نمی‌آید. قدرتمند بودن حاصل غلبه بر چیزهایی است که قبلاً فکر می‌کردید نمی‌توانید.

متن زیبا درباره گذر زمان

در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت ،

این انسان های سخت هستند که می مانند نه روز های سخت

متن زیبا درباره گذشت زمان

قدرت و شجاعت همیشه با مدال‌ها و پیروزی‌هایی که به دست می‌آید سنجیده نمی‌شوند. بلکه با مبارزاتی که برای چیره شدن انجام می‌شوند ارزیابی می‌شوند. قوی‌ترین مردم کسانی نیستند که همیشه برنده می‌شوند، بلکه افرادی هستند که موقع از دست دادن تسلیم نمی‌شوند.

متن زیبا درباره گذشت زمان

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد، نه میتوان فریادزد،

برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردو بیصداشکست!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

امـــروز دردهــــــایم را به رودخـــانه سپـــردم.

چه صیـــدی کرد مـــــــــاهیـــگیــر، از مــــــاهـی  های دق کرده!!!!

متن زیبا درباره گذشت زمان

شما از مغزتان نیرو می‌گیرید نه از حوادث اطرافتان. این موضوع را تحقق ببخشید و توانایی خودتان را پیدا کنید.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

درد هایت را دورت نچین تادیوارشوند!زیر پایت بگذار تاپله شوند

شعر درباره گذشت زمان

یکی میپرسد اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه مینویسم برای آنکه باید باشد و نیست.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

دست به دلم نذارید !!! می سوزید !!!داغ خیلی چیزها به دلم مانده !!

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زخم هایم به طعنه میگویند:

دوستــــــــــــــــــــــانت چقدر با نمک اند

متن درباره گذشت سریع زمان

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی …!

متن درباره گذشت سریع زمان

قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستن که

نمیدانندچه حجم عظیمی از درد و اندوه رابا خود حمل می کنند

از آنها قویتر توییکه می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!

متن درباره گذشت سریع زمان

با من حرف بزن

که روزگارم نه که نمی گذرد

که تمام دنیای من

بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد

متن زیبا درباره گذشت زمان

بعضی از دردها قرار نیست خوب بشن…

نباید هم خوب بشن…

باید باشن تا به زندگی ما جهت بدن…

متن کوتاه درباره گذشت زمان

نمیـــــــــــــــــــدانم مشکل از کجاست؟!!!!!

صــــــــــــــــــبر یا کاسه؟

این روزها زیاد سر میرود

متن درباره گذشت زمان

درد دارد با نسیمی برود آنکه “بخاطرش”به طوفان زده ای

متن درباره گذشت سریع زمان

سخت است وقتی از بغض , گلو درد میگیری

و همه میگویند ; لباس گرم بپوش….

متن درباره گذشت زمان

خسته ام از تظاهر به ایستادگی

از پنهان کردن زخم هایم

زور که نیست!

دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!

اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم…..

میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا….!

چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟!

خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی….

میخواهم بکشم کنار ! از تو … از خودم….. از همه ی زندگی….

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

فقط کسانی که جرئت می‌کنند زیاد شکست بخورند، قادر هستند تا حد زیادی به موفقیت دست پیدا کنند.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

عادت ندارم درددلم را،به همه کس بگویم..!!!

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم.. تاهمه فکرکنند …

نه دردی دارم ونه قلبی

متن درباره گذشت زمان

خیلی وقت است فراموش کردهام کدام را سخت تر میکشم؟!

رنج…انتظار… یا نفس را؟؟!!

متن درباره گذشت سریع زمان

کلاهت را بچسب. امیدت را حفظ کن. ساعت مانند باد می‌آید و می‌رود، فردا روز دیگری است.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

تازه فهمیدم بازی های کودکی حکمت داشت؛زووو…. تمرین روزهای نفسگیر زندگی بود..

متن درباره گذشت سریع زمان

آدم چه صبورانه بعضی دردها را به سختی تحمل می کند، بی آنکه بداند حق است یا ستم…

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

قلبتان شکسته است. شما فکر می‌کنید خواهید مرد، اما زندگی ادامه دارد. فردا بعد از یک روز وحشتناک خواهد آمد.

متن درباره ی گذر زمان

هیچ چیز بهتر از سختی نیست. هر مغلوب شدن، هر شکستن قلب، هر از دست دادن حاوی بذر خاصی است. این بذرها، درس‌هایی هستند برای بهبود عملکرد شما برای زمان‌های بعدی که دارید.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

ما باید درد را در آغوش بگیریم و آن را به عنوان سوخت برای سفر زندگی‌مان در نظر داشته باشیم.

متن زیبا درباره گذر زمان

جذاب‌ترین انسان‌هایی که من می‌شناسم کسانی هستند که با امتحان شدن آشنا هستند، مبارزه بلدند، از دست دادن برایشان آشناست و راه خودشان را از اعماق پیدا کرده‌اند.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

با آنچه لازم است شروع کنید، سپس هر آنچه ممکن است را انجام دهید، ناگهان چیزی را انجام خواهید داد که غیر ممکن است.

شعر درباره گذشت زمان

زمان چیزی است که خود فرد به وجود می‌آورد: گفتن این که وقت ندارم بدان معنی است که نمی‌خواهم – لائو تزو

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هیچ‌گاه کاری که می‌توانید امروز انجام دهید را به فردا نسپارید – بنجامین فرانکلین

متن زیبا درباره گذشت زمان

ما همیشه باید اجازه دهیم تا زمان سپری شود زیرا زمان است که حقیقت را فاش می‌کند – سنکا

متن زیبا درباره گذشت زمان

تنها دلیل برای زمان این است که همه چیز به طور همزمان رخ ندهد – آلبرت انیشتین

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زندگی اگر به خوبی سپری شود، به اندازه‌ی کافی طولانی است – سنکا

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمانی به ارزش یک دلار را بر روی تصمیم 10 سنتی ه در ندهید – پیتر تورلا

متن درباره ی گذر زمان

زمان چیزی است که ما بیشتر از همه می‌خواهیم و به بدترین شکل ممکن از آن استفاده می‌کنیم – ویلیام پن

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

آیا عاشق زندگی نیستی؟ پس زمان را هدر نده زیرا چیزی است که زندگی از آن ساخته شده است – بنجامین فرانکلین

متن درباره ی گذر زمان

مردم اغلب در مورد کمبود زمان شکایت می‌کنند در حالی که نبود هدف، مشکل واقعی است – زیگ زیگلار

متن درباره ی گذر زمان

کاملاً واضح است که ارزشمندترین منبعی که در اختیار همگی ما قرار دارد، زمان است – استیو جابز

متن درباره ی گذر زمان

مسئله این نیست که ما زمان کمی در اختیار داریم بلکه مشکل این است که بخش خوب آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان، عاقل‌ترین چیزی است که داریم زیرا همه مسائل را روشن می‌سازد – تالس

متن زیبا درباره گذشت زمان

آیا به زمان بیشتری نیاز داریم؟ یا باید خود را با زمانی که در اختیار داریم، تنظیم کنیم؟ کری جانسون

متن درباره ی گذر زمان

ارزش واقعی زمان را بدان و از تک تک لحظات آن لذت ببر. تنبلی نکن و کارهایت را به تاخیر نینداز. هیچگاه کاری را که می‌توانی امروز انجام دهی را به فردا مسپار – لرد چسترفیلد

متن زیبا درباره گذشت زمان

اگر سفر در زمان امکان‌پذیر است، پس گردشگران آینده کجا هستند؟ استیون هاوکینگ

متن درباره گذشت سریع زمان

چراکه زمان حال، نقطه‌ای است که زمان به ابدیت می‌پیوندد – سی اس لوئیس

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمان گسترش می‌یابد، سپس جمع می‌شود و خود را با هیجان قلب تنظیم می‌کند – هاروکی موراکامی

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ چیزی، هدر دادن زمان نیست اگر از آن تجربه عاقلانه استفاده کنید – رودین

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان حال دارای یک مزیت نسبت به سایر زمان‌هاست: در دست خودمان است – چارلز کالب کولتون

متن زیبا درباره گذر زمان

پول را می‌توانم به دست آورم یا از دست بدهم. اما زمان را تنها می‌توان از دست داد. بنابراین، باید به دقت آن را سپری کرد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

کسی که جرات هدر دادن یک ساعت از عمرش را دارد، ارزش زندگی را کشف نکرده است – چارلز داروین

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان، رایگان ولی ارزشمند است. شما نمی‌توانید مالک آن شوید اما می‌توانید از آن استفاده کنید. نمی‌توانید آن را نگه دارید اما می‌توانید آن را سپری کنید. زمانی که آن را از دست دادید، هیچ وقت دوباره به شما برنخواهد گشت – هاروی مک‌کی

متن زیبا درباره گذشت زمان

تنها یک چیز ارزشمندتر از زمان وجود دارد و آن کسی است که زمان خود را با او می‌گذرانیم – لئو کریستوفر

متن زیبا درباره گذشت زمان

بزرگ‌ترین هدیه‌ای که می‌توانید به یک فرد بدهید، زمان است زیرا وقتی زمان خود را می‌دهید، در واقع بخشی از زندگیتان که دیگر باز نخواهد گشت را در اختیار فرد مقابل می‌گذارید.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان به سرعت می‌گذرد اما سایه‌ی آن باقی می‌ماند – ناتانیل هاثورن

متن کوتاه درباره گذشت زمان

یا چیزی ارزشمند برای خواندن بنویس یا کاری که ارزش نوشتن دارد را انجام بده – بنجامین فرانکلین

متن درباره گذشت سریع زمان

مشکل این است که فکر می‌کنید زمان دارید – بودا

متن درباره گذشت زمان

همگی ما برای چیزی که احساس می‌کنیم در زندگی اهمیت دارد، زمان پیدا می‌کنیم.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

برای هر دقیقه‌ای که عصبانی هستید، 60 ثانیه از خوشبختی را از دست می‌دهید. 

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

من از منفی‌بافی امتناع می‌کنم. زندگی بسیار ارزشمندتر و زمان بسیار کوتاه‌تر از آن است که خود را درگیر مسائل پوچ بکنیم.

شعر درباره گذشت زمان

زمان، روش فوق‌العاده‌ی برای نشان دادن مسائلی که واقعاً برای ما مهم هستند، دارد. 

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تا زمانی که برای خود ارزش قائل نشوید، برای زمان خود ارزشی قائل نخواهید شد. تا زمانی که برای زمان خود ارزش قائل نشوید، هیچ کاری با آن انجام نخواهید داد – اسکات پک

شعر درباره گذشت زمان

زندگی در مورد نقطه‌ی عطف نیست بلکه لحظات است که اهمیت دارند – رز کندی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان، ارزشمند است. مطمئن شوید که آن را با انسان‌های درستی سپری می‌کنید.

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان شما محدود است، بنابراین آن را برای زندگی کردن شبیه به دیگران هدر ندهید – استیو جابز

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هر ثانیه از ارزش بی‌نهایتی برخوردار است – یوهان ولفگانگ ون گوته

متن زیبا درباره گذر زمان

دو مورد از قدرتمندترین جنگجویان، صبر و زمان هستند – لئو تولستوی

متن درباره گذشت سریع زمان

من به شما توصیه می‌کنم تا مراقب تک تک دقایق باشید چراکه ساعت‌ها خود از خود مراقبت خواهند کرد – ارل چسترفیلد

شعر درباره گذشت زمان

تا وقتی که نتوانیم زمان را مدیریت کنیم، مدیریت هیچ چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود – پیتر دراکر

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

اگر زندگی را دوست دارید، زمان را هدر ندهید زیرا زندگی از زمان تشکیل شده است – بروس لی

متن درباره ی گذر زمان

آینده بدون اطلاع قبلی از راه می‌‌رسد – جرج ویل

متن زیبا درباره گذشت زمان

روش سپری کردن زمان است که شخصیت ما را تعریف می‌کند – جاناتان استرین

متن درباره گذشت سریع زمان

زمان مانند دانه‌های شن و ماسه سر می‌خورد و دیگر برنمی‌گردد – رابین شارما

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خواه این که بدترین یا بهترین زمان ممکن باشد، این تنها زمانی است که در اختیار داریم – آرت بوچوالد

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

شما هیچ‌کاه برای هیچ کاری زمان پیدا نخواهید کرد. اگر زمان می‌خواهید، باید خود آن را ایجاد کنید – چارلز بریکستون

متن زیبا در مورد گذشت زمان

مردم معمولی صرفاً در مورد سپری کردن زمان فکر می‌کنند در حالی که نحوه‌ی استفاده از آن است که برای انسان‌های بزرگ اهمیت دارد – آرتور اسچوپن هو

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

خبر بد این است که زمان به سرعت سپری می‌شود. خبر خوب این است که نحوه‌ی سپری کردن آن در دستان شماست. 

متن درباره ی گذر زمان

در صورتی که برای لذت بردن از زمان سپری شده به همراه خانواده‌تان بیش از اندازه مشغول هستید، پس لازم است تا اولویت‌های خود را مجدداً ارزیابی کنید – دیو ویلیس  

متن درباره گذشت سریع زمان

در مورد کسانی که زمان خود را با آن‌ها می‌گذرانید، هوشیار باشید زیرا زمان هدر رفته بدتر از پول از دست رفته است.

متن زیبا درباره گذشت زمان

همیشه به منظور خوشحالی برای زنده بودن بودن، زمان پیدا کنید.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

ما باید عاقلانه از زمان خود استفاده کنیم و آگاه باشیم که زمان همیشه برای انجام کارهای خوب، درست است – نلسون ماندلا

متن زیبا درباره گذشت زمان

کمبود زمان در واقع نبود اولیت‌هاست – تیم فریس

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

یک اینچ از زمان، یک اینچ طلا است اما نمی‌توانید یک اینچ زمان را یا یک اینچ طلا بخرید – ضرب‌المثل چینی

متن درباره ی گذر زمان

زمان، هدیه‌ای است که اکثر ما قدردانش نیستیم. ما انقدر درگیر شلوغی زندگی روزانه خود هستیم که به ندرت متوقف می‌شویم و نگاهی به نحوه‌ی سپری کردن آن می‌اندازیم -شریل ریچاردسون

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هیچ داستانی پس از سپری شدن زمان مانند قبل نخواهد بود؛ شاید هم ما خوانندگان این داستان دیگر مثل سابق آن را تفسیر نمی‌کنیم – جورج الیوت

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمان تنها چیزی است که همگی ما به اشتراک داریم اما آن همچنین تنها چیزی است که هر یک از اما از آن به شکل متفاوتی استفاده می‌کنیم – کارتین پولسیفر

متن درباره ی گذر زمان

هر چه بیشتر در مورد خود بدانید، بهتر زندگی را درک خواهید کرد و ارزش بیشتری برای زمان قائل خواهید شد – ماکسیم لاگاس

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمان شما، زندگی شماست. به همین دلیل است که بهترین هدیه‌ای که می‌توانید به کسی بدهید، زمان است – ریچ وارن

متن درباره گذشت زمان

به یاد داشته باشید، همانطور که مارتین لوتر کینگ جونیور گفته است، زمان همیشه برای انجام کار درست، مناسب است – جوجو سابرا

متن کوتاه درباره گذشت زمان

به همه هدیه‌ی زمان داده شده است اما تعداد کمی از ما از آن بهره می‌بریم – ام کی سونی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان از دست رفته هیچگاه برنخواهد گذشت – ضرب‌المثل

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمان مانند سکه‌ی زندگی است. آن تنها سکه‌ای است که در اختیار دارید و می‌توانید در مورد نحوه‌ی خرج کردنش تصمیم بگیرید. مراقب باشید تا اجازه ندهید سایرین آن را برایتان خرج کنند – کارل ساندبرگ

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

برای انجام کارهایی که اهمیت دارند، منتظر نمانید و قدر زمانی که در اختیار دارید را بدانید. این کاری است که باید بکنید زیرا زندگی کوتاه است – پل گراهام

متن زیبا درباره گذشت زمان

چگونه می‌توانیم از زندگی که خودمان ساخته‌ایم، عصبانی باشیم؟ چه کسی سزاوار سرزنش است، قدردان چه کسی جز خودمان باید بود؟ چه کسی جز خودمان می‌تواند آن را هر وقت که بخواهد، تغییر دهد؟ ریچارد بچ

متن درباره گذشت سریع زمان

جاودانگی در شما از جاودانگی زندگی آگاه است و می‌داند که دیروز تنها خاطره‌ی امروز و فردا تنها رویای امروز است – خلیل جبران

متن زیبا درباره گذر زمان

راز موفقیت، داشتن یک زندگی متعادل است. زمانی را برای دنبال کردن رویاها و آرزوهایتان کنار بگذارید – مایکل لی

متن درباره گذشت سریع زمان

هیچ زمانی مانند حال حاضر برای شروع ایجاد تغییرات وجود ندارد اما من متوجه شده‌ام که بهترین زمان، شروع روز به گونه‌ی متفاوت به محض بیدار شدن از خواب است – کوین کر

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمان ارزشمند است. در صورتی که در جوانی متوجه‌ی این موضوع نشده‌اید، حتماً در دوران پیری آن را درک خواهید کرد – آدام جاکوبز

شعر درباره گذشت زمان

ما می‌بایست فعالیت‌هایی را تعیین کنیم که به بهترین شکل ممکن از زمان برای دستیابی به نتایجی که در تمام زمینه‌های زندگی به دنبالشان هستیم، بهره می‌برند – کاترین پولسیفر

متن درباره ی گذر زمان

هر چیزی زمان می‌برد. هر چیزی که دردآور است با زمان می‌گذرد و فرد التیام می‌یابد – بایرون پولسیفر

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

در صورتی که پدربزرگ هستید، به نوه‌های خود آنچه که بیشتر از همه می‌خواهند را بدهید: زمانتان – کارولین بوث

شعر درباره گذشت زمان

زمان را نمی‌توان را مغازه خرید و آن یکی از مهم‌ترین کالاهای زندگی مدرن امروزی به شمار می‌رود – راشل جونات

متن درباره گذشت زمان

زندگی کردن در زمان‌های خوب و شاد بسیار ساده است. این نحوه‌ی مدیریت زمان‌های بد است که بین ما و دیگران تمایز ایجاد می‌کند و ما را یک قدم به اهدافمان نزدیک‌تر می‌سازد – فیلیپ کرون

متن زیبا درباره گذشت زمان

هر دقیقه از زندگی ما یا در حال کمک کردن یا آسیب رساندن به پیروزی که در زندگی به دنبالش هستیم، می‌گذرد. هر دقیقه می‌تواند یک سرمایه‌گذاری باشد – لیزا کاردوس

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

نکته‌ی قابل توجه در مورد زمان این است که برای همه به وفور وجود دارد. همه دقیقا 24 ساعت در روز برای اثبات خود و دستیابی به اهدافشان برای آن روز در اختیار دارند – جیمز کلیر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان منتظر هیچ کسی نمی‌ماند – فولکلور

متن زیبا درباره گذر زمان

زمان، عاقل‌ترین مشاور زندگی محسوب می‌شود.

متن درباره ی گذر زمان

کلید، گذراندن زمان نیست بلکه سرمایه‌گذاری آن است – استفن کاوی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمانی که برای بزرگ شدن گل رز خود صرف کرده‌اید، موجب اهمیت پیدا کردن آن گل می‌شود – آنتوان دو سنت اگزوپری

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان، باارزش‌ترین چیزی است که یک انسان می‌تواند در اختیار داشته باشد.

شعر درباره گذشت زمان

زمان، یک فرصت برابر برای همه است اما نحوه‌ی سپری کردن آن برای همه یکسان نیست – جان سی مکسول

متن زیبا درباره گذر زمان

زمانی را صرف کنکاش و تعمق کنید. اما وقتی که زمان عمل رسید، دست از فکر کردن بردارید و تلاش خود را بکنید – اندرو جکسون

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

تفاوت بین افراد موفق و کسانی که موفق نیستند، در نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها از زمان به منظور انجام کارهاست – اریک لوفهلم

متن زیبا درباره گذشت زمان

هیچ دستی نمی‌تواند کاری کند که عقربه‌های ساعت به عقب بازگردند.

شعر درباره گذشت زمان

زمان، کالای ارزشمندی است. من زمان کمی که در اختیار دارم را به پریشانی، دلسوزی برای خود و کسالت سپری نمی‌کنم – مکس لوکادو

متن درباره گذشت سریع زمان

موضوع این نیست که زمان کمی برای زندگی داریم بلکه ما بیشتر آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن زیبا درباره گذر زمان

زمان یکی از چیزهایی است که نمی‌توانید در گرو بگذارید. دلتان می‌خواست چه کاری انجام دهید؟ آیا در حال انجام آن هستید؟ آنیتا دهاک

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان، تسلی‌بخش دردها و کاهش‌دهنده‌ی خشم است – چارلز دیکنز

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان بیشتری را برای بحث کردن در مورد این که یک انسان خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، هدر ندهید. آن انسان باشید – مارکوس اورلیوس

متن درباره گذشت زمان

هم طبیعت و هم زمان دارای روش منحصر به فردی برای التیام ما انسان‌ها هستند اگر ما اجازه‌ی رخ دادن این اتفاق در زندگی را بدهیم – کاترین دوری

متن درباره گذشت زمان

زمان را نمی‌توان بسته‌بندی کرد، روبان زد و زیر درخت کریسمس قرار داد. زمان را نمی‌توان به کسی داد. اما آن را می‌توان با دیگران به اشتراک گذاشت – سیسیلیا آهرن

متن زیبا درباره گذر زمان

در صورتی که مطالعه‌ی دقیقی از زندگی زنان و مردان بزرگ داشته باشیم، احتمالاً متوجه خواهیم شد که تفاوت ما با ان‌ها در نحوه‌ی سپری کردن دقایق است – نیکسون واترمن

متن زیبا درباره گذشت زمان

تنها به این دلیل که مسائل زمان می‌برند، این بدان معنی نیست که اتفاق نخواهند افتاد – ای جی وینترز

متن درباره گذشت زمان

من ایده‌های زیاد ولی زمان کمی دارم. انتظار دارم که تا صد سالگی زندگی کنم – توماس ادیسون

متن درباره ی گذر زمان

اگرچه باور دارم که ما برای زندگی کردن در کنار یکدیگر ساخته شده‌ایم اما همچنین معتقد هستم که هر کسی به زمانی برای خود نیاز دارد – میشل استوارت

متن درباره گذشت سریع زمان

از زمان لذت ببر. زمان ارزشمندترین منبع است. شما نمی‌توانید زمان از دست رفته را برگردانید. مهم‌ترین تصمیماتی که می‌گیرید در مورد نحوه‌ی استفاده از زمان است – دیوید کیکیچ

متن کوتاه درباره گذشت زمان

نحوه‌ی گذراندن روزها در واقع نحوه‌ی گذراندن زندگی است – آنی دیلارد

متن زیبا درباره گذر زمان

گذشت زمان تنها چیزی است که می‌توان از آن مطمئن بود – سامرست موگام

متن درباره ی گذر زمان

وقت ندارید؟ تلویزیون را خاموش کنید. تلویزیون، بزرگ‌ترین دشمن ماست – جوسی کلانی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

ما زمان را جشن می‌گیریم همانطور که زمان ما را جشن می‌گیرد – ماریا پوپوا

متن کوتاه درباره گذشت زمان

من می‌توانم از هر زمانی برای برطرف کردن مشکل فردا به جای فکر کردن به مشکل دیروز بهتر استفاده کنم – آدمیرال کینگ

شعر درباره گذشت زمان

خوشبختی، توانایی از دست دادن خود تا حدی است که دیگر متوجه‌ی گذشت زمان نمی‌شوید – نیکول فیشر

متن درباره گذشت زمان

از زندگی لذت ببرید. از آنچه فکر می‌کنید زودتر می‌گذرد – ضرب‌المقل چینی

متن درباره گذشت زمان

در دیزنی‌لند، ساعت‌ها معنای خود را از دست می‌دهند زیرا هیچ زمان حالی وجود ندارد. تنها دیروز، فردا و سرزمین جاودانی از فانتزی وجود دارد – والت دیزنی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمانی که از هدر دادن آن لذت می‌برید، زمان هدر رفته نیست – ضرب‌المثل چینی

شعر درباره گذشت زمان

گویی می‌توانید زمان را بدون از بین بردن ابدیت بکشید – هنری دیوید تورئو

متن زیبا درباره گذشت زمان

منتظر نمانید. زمان مناسب هیچ‌گاه نخواهد رسید – ناپلئون هیل 

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمان چیزی است که خود فرد به وجود می‌آورد: گفتن این که وقت ندارم بدان معنی است که نمی‌خواهم – لائو تزو

شعر درباره گذشت زمان

هیچ‌گاه کاری که می‌توانید امروز انجام دهید را به فردا نسپارید – بنجامین فرانکلین

متن زیبا درباره گذر زمان

ما همیشه باید اجازه دهیم تا زمان سپری شود زیرا زمان است که حقیقت را فاش می‌کند – سنکا

متن زیبا درباره گذشت زمان

تنها دلیل برای زمان این است که همه چیز به طور همزمان رخ ندهد – آلبرت انیشتین

متن درباره ی گذر زمان

زندگی اگر به خوبی سپری شود، به اندازه‌ی کافی طولانی است – سنکا

متن درباره گذشت زمان

زمانی به ارزش یک دلار را بر روی تصمیم 10 سنتی ه در ندهید – پیتر تورلا

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان چیزی است که ما بیشتر از همه می‌خواهیم و به بدترین شکل ممکن از آن استفاده می‌کنیم – ویلیام پن

متن کوتاه درباره گذشت زمان

آیا عاشق زندگی نیستی؟ پس زمان را هدر نده زیرا چیزی است که زندگی از آن ساخته شده است – بنجامین فرانکلین

متن درباره گذشت زمان

مردم اغلب در مورد کمبود زمان شکایت می‌کنند در حالی که نبود هدف، مشکل واقعی است – زیگ زیگلار

شعر درباره گذشت زمان

کاملاً واضح است که ارزشمندترین منبعی که در اختیار همگی ما قرار دارد، زمان است – استیو جابز

متن زیبا در مورد گذشت زمان

مسئله این نیست که ما زمان کمی در اختیار داریم بلکه مشکل این است که بخش خوب آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان، عاقل‌ترین چیزی است که داریم زیرا همه مسائل را روشن می‌سازد – تالس

متن درباره ی گذر زمان

آیا به زمان بیشتری نیاز داریم؟ یا باید خود را با زمانی که در اختیار داریم، تنظیم کنیم؟ کری جانسون

متن درباره ی گذر زمان

ارزش واقعی زمان را بدان و از تک تک لحظات آن لذت ببر. تنبلی نکن و کارهایت را به تاخیر نینداز. هیچگاه کاری را که می‌توانی امروز انجام دهی را به فردا مسپار – لرد چسترفیلد

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر سفر در زمان امکان‌پذیر است، پس گردشگران آینده کجا هستند؟ استیون هاوکینگ

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

چراکه زمان حال، نقطه‌ای است که زمان به ابدیت می‌پیوندد – سی اس لوئیس

متن درباره گذشت سریع زمان

زمان گسترش می‌یابد، سپس جمع می‌شود و خود را با هیجان قلب تنظیم می‌کند – هاروکی موراکامی

متن زیبا درباره گذر زمان

هیچ چیزی، هدر دادن زمان نیست اگر از آن تجربه عاقلانه استفاده کنید – رودین

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان حال دارای یک مزیت نسبت به سایر زمان‌هاست: در دست خودمان است – چارلز کالب کولتون

متن درباره گذشت زمان

پول را می‌توانم به دست آورم یا از دست بدهم. اما زمان را تنها می‌توان از دست داد. بنابراین، باید به دقت آن را سپری کرد.

متن درباره گذشت سریع زمان

کسی که جرات هدر دادن یک ساعت از عمرش را دارد، ارزش زندگی را کشف نکرده است – چارلز داروین

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان، رایگان ولی ارزشمند است. شما نمی‌توانید مالک آن شوید اما می‌توانید از آن استفاده کنید. نمی‌توانید آن را نگه دارید اما می‌توانید آن را سپری کنید. زمانی که آن را از دست دادید، هیچ وقت دوباره به شما برنخواهد گشت – هاروی مک‌کی

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تنها یک چیز ارزشمندتر از زمان وجود دارد و آن کسی است که زمان خود را با او می‌گذرانیم – لئو کریستوفر

متن زیبا در مورد گذشت زمان

بزرگ‌ترین هدیه‌ای که می‌توانید به یک فرد بدهید، زمان است زیرا وقتی زمان خود را می‌دهید، در واقع بخشی از زندگیتان که دیگر باز نخواهد گشت را در اختیار فرد مقابل می‌گذارید.

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمان به سرعت می‌گذرد اما سایه‌ی آن باقی می‌ماند – ناتانیل هاثورن

متن زیبا درباره گذر زمان

یا چیزی ارزشمند برای خواندن بنویس یا کاری که ارزش نوشتن دارد را انجام بده – بنجامین فرانکلین

متن زیبا درباره گذشت زمان

مشکل این است که فکر می‌کنید زمان دارید – بودا

متن درباره گذشت زمان

همگی ما برای چیزی که احساس می‌کنیم در زندگی اهمیت دارد، زمان پیدا می‌کنیم.

متن درباره ی گذر زمان

برای هر دقیقه‌ای که عصبانی هستید، 60 ثانیه از خوشبختی را از دست می‌دهید. 

متن درباره گذشت زمان

من از منفی‌بافی امتناع می‌کنم. زندگی بسیار ارزشمندتر و زمان بسیار کوتاه‌تر از آن است که خود را درگیر مسائل پوچ بکنیم.

متن درباره ی گذر زمان

زمان، روش فوق‌العاده‌ی برای نشان دادن مسائلی که واقعاً برای ما مهم هستند، دارد. 

متن درباره ی گذر زمان

تا زمانی که برای خود ارزش قائل نشوید، برای زمان خود ارزشی قائل نخواهید شد. تا زمانی که برای زمان خود ارزش قائل نشوید، هیچ کاری با آن انجام نخواهید داد – اسکات پک

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زندگی در مورد نقطه‌ی عطف نیست بلکه لحظات است که اهمیت دارند – رز کندی

متن درباره ی گذر زمان

زمان، ارزشمند است. مطمئن شوید که آن را با انسان‌های درستی سپری می‌کنید.

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمان شما محدود است، بنابراین آن را برای زندگی کردن شبیه به دیگران هدر ندهید – استیو جابز

متن درباره گذشت سریع زمان

هر ثانیه از ارزش بی‌نهایتی برخوردار است – یوهان ولفگانگ ون گوته

متن زیبا درباره گذر زمان

دو مورد از قدرتمندترین جنگجویان، صبر و زمان هستند – لئو تولستوی

متن زیبا درباره گذشت زمان

من به شما توصیه می‌کنم تا مراقب تک تک دقایق باشید چراکه ساعت‌ها خود از خود مراقبت خواهند کرد – ارل چسترفیلد

متن درباره گذشت زمان

تا وقتی که نتوانیم زمان را مدیریت کنیم، مدیریت هیچ چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود – پیتر دراکر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

اگر زندگی را دوست دارید، زمان را هدر ندهید زیرا زندگی از زمان تشکیل شده است – بروس لی

متن درباره ی گذر زمان

آینده بدون اطلاع قبلی از راه می‌‌رسد – جرج ویل

متن درباره گذشت زمان

روش سپری کردن زمان است که شخصیت ما را تعریف می‌کند – جاناتان استرین

متن درباره گذشت زمان

زمان مانند دانه‌های شن و ماسه سر می‌خورد و دیگر برنمی‌گردد – رابین شارما

شعر درباره گذشت زمان

خواه این که بدترین یا بهترین زمان ممکن باشد، این تنها زمانی است که در اختیار داریم – آرت بوچوالد

متن درباره ی گذر زمان

شما هیچ‌کاه برای هیچ کاری زمان پیدا نخواهید کرد. اگر زمان می‌خواهید، باید خود آن را ایجاد کنید – چارلز بریکستون

متن زیبا درباره گذر زمان

مردم معمولی صرفاً در مورد سپری کردن زمان فکر می‌کنند در حالی که نحوه‌ی استفاده از آن است که برای انسان‌های بزرگ اهمیت دارد – آرتور اسچوپن هو

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

خبر بد این است که زمان به سرعت سپری می‌شود. خبر خوب این است که نحوه‌ی سپری کردن آن در دستان شماست. 

متن درباره ی گذر زمان

در صورتی که برای لذت بردن از زمان سپری شده به همراه خانواده‌تان بیش از اندازه مشغول هستید، پس لازم است تا اولویت‌های خود را مجدداً ارزیابی کنید – دیو ویلیس  

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

در مورد کسانی که زمان خود را با آن‌ها می‌گذرانید، هوشیار باشید زیرا زمان هدر رفته بدتر از پول از دست رفته است.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

همیشه به منظور خوشحالی برای زنده بودن بودن، زمان پیدا کنید.

متن زیبا درباره گذر زمان

ما باید عاقلانه از زمان خود استفاده کنیم و آگاه باشیم که زمان همیشه برای انجام کارهای خوب، درست است – نلسون ماندلا

متن درباره ی گذر زمان

کمبود زمان در واقع نبود اولیت‌هاست – تیم فریس

متن درباره گذشت سریع زمان

یک اینچ از زمان، یک اینچ طلا است اما نمی‌توانید یک اینچ زمان را یا یک اینچ طلا بخرید – ضرب‌المثل چینی

شعر درباره گذشت زمان

زمان، هدیه‌ای است که اکثر ما قدردانش نیستیم. ما انقدر درگیر شلوغی زندگی روزانه خود هستیم که به ندرت متوقف می‌شویم و نگاهی به نحوه‌ی سپری کردن آن می‌اندازیم -شریل ریچاردسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هیچ داستانی پس از سپری شدن زمان مانند قبل نخواهد بود؛ شاید هم ما خوانندگان این داستان دیگر مثل سابق آن را تفسیر نمی‌کنیم – جورج الیوت

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمان تنها چیزی است که همگی ما به اشتراک داریم اما آن همچنین تنها چیزی است که هر یک از اما از آن به شکل متفاوتی استفاده می‌کنیم – کارتین پولسیفر

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هر چه بیشتر در مورد خود بدانید، بهتر زندگی را درک خواهید کرد و ارزش بیشتری برای زمان قائل خواهید شد – ماکسیم لاگاس

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمان شما، زندگی شماست. به همین دلیل است که بهترین هدیه‌ای که می‌توانید به کسی بدهید، زمان است – ریچ وارن

متن زیبا درباره گذر زمان

به یاد داشته باشید، همانطور که مارتین لوتر کینگ جونیور گفته است، زمان همیشه برای انجام کار درست، مناسب است – جوجو سابرا

متن زیبا در مورد گذشت زمان

به همه هدیه‌ی زمان داده شده است اما تعداد کمی از ما از آن بهره می‌بریم – ام کی سونی

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان از دست رفته هیچگاه برنخواهد گذشت – ضرب‌المثل

متن درباره ی گذر زمان

زمان مانند سکه‌ی زندگی است. آن تنها سکه‌ای است که در اختیار دارید و می‌توانید در مورد نحوه‌ی خرج کردنش تصمیم بگیرید. مراقب باشید تا اجازه ندهید سایرین آن را برایتان خرج کنند – کارل ساندبرگ

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

برای انجام کارهایی که اهمیت دارند، منتظر نمانید و قدر زمانی که در اختیار دارید را بدانید. این کاری است که باید بکنید زیرا زندگی کوتاه است – پل گراهام

متن زیبا در مورد گذشت زمان

چگونه می‌توانیم از زندگی که خودمان ساخته‌ایم، عصبانی باشیم؟ چه کسی سزاوار سرزنش است، قدردان چه کسی جز خودمان باید بود؟ چه کسی جز خودمان می‌تواند آن را هر وقت که بخواهد، تغییر دهد؟ ریچارد بچ

متن زیبا درباره گذشت زمان

جاودانگی در شما از جاودانگی زندگی آگاه است و می‌داند که دیروز تنها خاطره‌ی امروز و فردا تنها رویای امروز است – خلیل جبران

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

راز موفقیت، داشتن یک زندگی متعادل است. زمانی را برای دنبال کردن رویاها و آرزوهایتان کنار بگذارید – مایکل لی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

هیچ زمانی مانند حال حاضر برای شروع ایجاد تغییرات وجود ندارد اما من متوجه شده‌ام که بهترین زمان، شروع روز به گونه‌ی متفاوت به محض بیدار شدن از خواب است – کوین کر

متن درباره ی گذر زمان

زمان ارزشمند است. در صورتی که در جوانی متوجه‌ی این موضوع نشده‌اید، حتماً در دوران پیری آن را درک خواهید کرد – آدام جاکوبز

متن کوتاه درباره گذشت زمان

ما می‌بایست فعالیت‌هایی را تعیین کنیم که به بهترین شکل ممکن از زمان برای دستیابی به نتایجی که در تمام زمینه‌های زندگی به دنبالشان هستیم، بهره می‌برند – کاترین پولسیفر

شعر درباره گذشت زمان

هر چیزی زمان می‌برد. هر چیزی که دردآور است با زمان می‌گذرد و فرد التیام می‌یابد – بایرون پولسیفر

متن زیبا درباره گذر زمان

در صورتی که پدربزرگ هستید، به نوه‌های خود آنچه که بیشتر از همه می‌خواهند را بدهید: زمانتان – کارولین بوث

متن درباره گذشت زمان

زمان را نمی‌توان را مغازه خرید و آن یکی از مهم‌ترین کالاهای زندگی مدرن امروزی به شمار می‌رود – راشل جونات

متن درباره گذشت سریع زمان

زندگی کردن در زمان‌های خوب و شاد بسیار ساده است. این نحوه‌ی مدیریت زمان‌های بد است که بین ما و دیگران تمایز ایجاد می‌کند و ما را یک قدم به اهدافمان نزدیک‌تر می‌سازد – فیلیپ کرون

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هر دقیقه از زندگی ما یا در حال کمک کردن یا آسیب رساندن به پیروزی که در زندگی به دنبالش هستیم، می‌گذرد. هر دقیقه می‌تواند یک سرمایه‌گذاری باشد – لیزا کاردوس

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

نکته‌ی قابل توجه در مورد زمان این است که برای همه به وفور وجود دارد. همه دقیقا 24 ساعت در روز برای اثبات خود و دستیابی به اهدافشان برای آن روز در اختیار دارند – جیمز کلیر

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمان منتظر هیچ کسی نمی‌ماند – فولکلور

متن زیبا در مورد گذشت زمان

زمان، عاقل‌ترین مشاور زندگی محسوب می‌شود.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

کلید، گذراندن زمان نیست بلکه سرمایه‌گذاری آن است – استفن کاوی

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمانی که برای بزرگ شدن گل رز خود صرف کرده‌اید، موجب اهمیت پیدا کردن آن گل می‌شود – آنتوان دو سنت اگزوپری

متن درباره گذشت زمان

زمان، باارزش‌ترین چیزی است که یک انسان می‌تواند در اختیار داشته باشد.

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

زمان، یک فرصت برابر برای همه است اما نحوه‌ی سپری کردن آن برای همه یکسان نیست – جان سی مکسول

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمانی را صرف کنکاش و تعمق کنید. اما وقتی که زمان عمل رسید، دست از فکر کردن بردارید و تلاش خود را بکنید – اندرو جکسون

متن زیبا در مورد گذشت زمان

تفاوت بین افراد موفق و کسانی که موفق نیستند، در نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها از زمان به منظور انجام کارهاست – اریک لوفهلم

متن زیبا در مورد گذشت زمان

هیچ دستی نمی‌تواند کاری کند که عقربه‌های ساعت به عقب بازگردند.

متن کوتاه درباره گذشت زمان

زمان، کالای ارزشمندی است. من زمان کمی که در اختیار دارم را به پریشانی، دلسوزی برای خود و کسالت سپری نمی‌کنم – مکس لوکادو

متن درباره گذشت زمان

موضوع این نیست که زمان کمی برای زندگی داریم بلکه ما بیشتر آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن زیبا درباره گذشت زمان

زمان یکی از چیزهایی است که نمی‌توانید در گرو بگذارید. دلتان می‌خواست چه کاری انجام دهید؟ آیا در حال انجام آن هستید؟ آنیتا دهاک

متن درباره گذشت زمان

زمان، تسلی‌بخش دردها و کاهش‌دهنده‌ی خشم است – چارلز دیکنز

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

زمان بیشتری را برای بحث کردن در مورد این که یک انسان خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، هدر ندهید. آن انسان باشید – مارکوس اورلیوس

متن کوتاه درباره گذشت زمان

هم طبیعت و هم زمان دارای روش منحصر به فردی برای التیام ما انسان‌ها هستند اگر ما اجازه‌ی رخ دادن این اتفاق در زندگی را بدهیم – کاترین دوری

متن درباره گذشت زمان

زمان را نمی‌توان بسته‌بندی کرد، روبان زد و زیر درخت کریسمس قرار داد. زمان را نمی‌توان به کسی داد. اما آن را می‌توان با دیگران به اشتراک گذاشت – سیسیلیا آهرن

متن درباره گذر زمان و بزرگ شدن

در صورتی که مطالعه‌ی دقیقی از زندگی زنان و مردان بزرگ داشته باشیم، احتمالاً متوجه خواهیم شد که تفاوت ما با ان‌ها در نحوه‌ی سپری کردن دقایق است – نیکسون واترمن

متن درباره گذر زمان به انگلیسی

تنها به این دلیل که مسائل زمان می‌برند، این بدان معنی نیست که اتفاق نخواهند افتاد – ای جی وینترز

متن زیبا در مورد گذشت زمان

من ایده‌های زیاد ولی زمان کمی دارم. انتظار دارم که تا صد سالگی زندگی کنم – توماس ادیسون

متن کوتاه درباره گذشت زمان

اگرچه باور دارم که ما برای زندگی کردن در کنار یکدیگر ساخته شده‌ایم اما همچنین معتقد هستم که هر کسی به زمانی برای خود نیاز دارد – میشل استوارت

متن درباره گذشت زمان

از زمان لذت ببر. زمان ارزشمندترین منبع است. شما نمی‌توانید زمان از دست رفته را برگردانید. مهم‌ترین تصمیماتی که می‌گیرید در مورد نحوه‌ی