متن درباره گذشته

متن درباره گذشته ادمها

ثانیه ها و دقیقه ها از پس هم میگذرند
بهار نزدیک است
لبخــــــــــند بزن
خدا نزدیک استپنجره های کوچک خانه ام را روبه دنیایی بزرگ میگشایم
میدانم..میدانم
چقدر تنفس شیرین استسلامت میکنم
او نزدیکی
لبخند میزنم
تو کنار منیتو بهار منی
تو خدای منی

متن درباره گذشته ها

متن درباره گذشته ادمها

هیچوقت دلخوشی ڪسی رو ازش نگیرین
این دلخوشی میتونه:
یه سلام
یه احوالپرسی
یه حواسم بهت هست …
یه صدای گرم و دوستانه
و یه حس خوب باشه …
دوستی ها رو دست ڪم نگیرین …
همین …
بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ میزنن …
ولی گنجشک ها جدی جدی میمیرن … !
آدما شوخی شوخی به هم زخم زبون میزنن …
ولی دلها جدی جدی  می شڪنند….

متن درباره گذشته را فراموش کن

هیچ اندیشه‌ ای زشت نیست ؛
اندیشه‌ ای که اجبار شود زشت می‌ شود
هیچ فردی زشت نیست ؛
فردی که زیبا نیندیشد زشت می‌ شود
انسان‌ ها همه با محبت‌ اند ؛
انسانی که اراده‌ اش را تحمیل می‌ کند ، ظالم است
انسان‌ ها همه عاشقند ؛
انسانی که نیاموخته عشق بورزد ، بی‌تفاوت است
انسان‌ ها همه شادند ؛
انسانی که نیاموخته شادی را لمس کند ، افسرده و غمگین است
“” از امروز زیبا ببینیم “”

متن درباره گذشته ها

هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد،
آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!
به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد.
هر روز یک شروع تازه است.
هر صبح که از خواب بیدار می‌شویم،
اولین روز از باقی عمرمان است.
یکی از بهترین راه‌ها برای گذشتن از
مشکلات گذشته این است….
که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید
که از خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود!!!

متن درباره گذشته ادمها

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،خاطراتت را،نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیواردلت…در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقبباشد؛زمین می خوری…زخم بر می داری…و درد می کشی…نه از بی مهری کسی دلگیر شو …نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،دلسرد مباش، تو چه می دانی؟شاید … روزی … ساعتی … آرزوینداشتنش را می کردی…تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتهابر عکس نفس بکشد …در آینده لبخند بزن…این همان جایی است که باید باشی!هیج کس تو نخواهد شدآرامش سهم توست …

متن درباره گذشته ها

انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..
حتی از فاصله های دور…
از انتهای افق‌های دور و نزدیک.. انگار. جایی نوشته بود که اینها باید  در یک مدار باشند.. یک روزی .. یک جایی است  که باید با هم ، برخورد کنند… آنوقت…
میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..
اصلا میشوند هم شکل… مهرشان آکنده از همه ….
حرفهایشان میشود آرامش…
خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان.. نباشند دلتنگشان میشوی..
هی همدیگر را مرور می کنند..
از هم خاطره می سازند….
مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند.. و یادمان  باشد..
حضور هیچکس اتفاقی نیست.

متن درباره گذشته ها

متن درباره گذشته و آینده

نمي دانــمچــرا بيــن ايــن همــه ادمپــيــله کــرده امــبــه تــوشــايد فــقط با تــو
پــروانــه مي شـــوم
ســنـگـيــنــي گـفــتــه هــايــم
بــه سـنــگـيــنـي گــوش هــايـتــ دَر . . .!

متن در مورد گذشته و آینده

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل . . .

متن درباره گذشته شیرین

باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن،نه فقط زندگی را گُذَراندَن ..باید راهی یافت،برایِ صبح ها با اُمید چشم گُشودَن،برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن..اینطور که نمیشود،نمیشود که زندگی را فقط گذراند ،نمیشود که تمام شدنِ فصلی و رسیدنِ فصلی جدید را فقط خُنَکایِ ناگهانیِ هوا یادَت بیاورد،نمیشود تا نوکِ دماغَت یخ نکرده حواسَت به رسیدنِ پاییز نباشد..اینطور پیش بِرَوی یک آن چَشم باز میکنیخودَت را میانِ خزانِ زردِ زندگی ات میابی ،و یادت هم نمی آید چطور گذَرانده ای مسیرِ بهاری و سبزِ زندگی ات را..اصلا خدا را هم خوش نمی آید،راهَت داده به دنیایَش که نقشَت را ایفا کنی،یک روز خوبُ حتی یک روز بد ،یک روز شیرینُ حتی یک روز تلخ ،یک روز آرامُ حتی یک روز پُرهیاهو ،وظیفه ی تو زندگی را با تمام و کمالَش زندگی کردن است،با تمامِ سِکانس هایِ تلخ و شیرینَش..نمیشود که همه اش خسته باشیو سَرِ سکانس هایِ تلخ بهانه بیاوری و گوشه ای به قهر کِز کنی و بازی نکنی ..حق داری که خستگی ات را در کنی،اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی ..اینطور که نمیشود،تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد،باید زندگی را زندگی کرد ..

متن درباره گذشته و آینده

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسمو تو فال قهوه بگیریوقتی؛ آخر همه شعرهای من تو می آیی؛و ته همه ی فنجان های تو من میروم !!

متن درباره گذشته

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق “انسان” بودن ماست . . .

متن درباره گذشته تلخ

متن درباره گذشته را فراموش کن

هیچ روز خوبی در راه نیست
روز خوب که در نمیزنه بیاد داخل!
روز خوب که سر برج نیست خود بخود البته گاهی باناز وکرشمه بیاد!
قبض آب وبرق و…. نیست که وقت وبیوقت وقتی خسته ازسرکاربرمیگردی از شکاف در آویزون باشه!
روز خوب راباید ساخت
باید نوازشش کرد
باید آراست وپیراست
باید به گیسوهاش گلهای وحشی صحرایی زد
باید عطر دلخواهش رو خرید
گل دلخواهش رو روی میز گذاشت
شعر دلخواهش رو سرود
باید نازش را کشید
برویش خندید
روزخوب را باید خلق کرد
وبعد در آغوش آرام یک روز خوب لذت دنیارا چشید….

متن درباره گذشته شیرین

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه های منفی توجه می کنیم، به آنها پروبال می دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می رود!
همه ی اندیشه های مربوط به ترس، شکست، نفرت، و بدخواهی مانند علف های هرز یک باغ هستند که باغبان آنها را نکاشته و نمی خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت ، روی نتجه نهایی متمرکز کنیم .

متن درباره گذشته شیرین

نیمی از زندگی مانمیشود صرفِ اینکه به آدمهای دیگر ثابت کنیم،ما چقدر خوشبختیم…به آدمهایی که شاید خوشبختی برایشان تعریفِ دیگری داردحتی اگر واقعاً هم خوشبخت باشیم،اما همین خودنمایی،ما را تبدیل میکند به بدبخت ترین آدمِ روی زمین!غذایی اگر جلویمان میگذارند،قبل از لذت بردن از غذا،ترجیح میدهیم آن را به رخِ دیگران بکشیم…سفری اگر میرویم،ترجیحمان این است که بگوییم،ما آمدیم به بهترین نقطه ی روی زمین،توبمان همان جهنم همیشگی…واردِ رابطه اگر میشویم،عالم و آدم را با خبر میکنیم،که ببینید چقدر خاطرِ من را میخواهد،تو اما بمان در همان پیله ی تنهایی ات…ما لذت بردن را پاک فراموش کرده ایممسیری را میرویم که خطِ پایان ندارد،فقط میرویم که از بقیه جا نمانیم!

متن در مورد گذشته و آینده

تا به حال به آدم هایی که در زندگی تو هستند دقت کرده ای ؟
یادت باشه حضور هیچ کس در زندگی تو بی دلیل نیست !
آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی آیینه ای هستند برای تو….
اگر می خواهی خود را بشناسی
و از حال و هوای درونت با خبر شوید ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند !
دریافتی ما از هستی ، تنها پول نیست
آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز ،
روزی ما هستند!

متن درباره گذشته و کودکی

یک روزی هست که خدا چرتکه دستش می گیرد و حساب و کتاب می کند و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی فقط نمی دانم تاوان دادن آن موقع تو به چه درد من می خورد ….؟

متن درباره گذشته

متن درباره گذشته شیرین

هر چه کمتر شود فروغ حیاترنج را جانگدازتر بینیسوی مغرب چو رو کند خورشیدسایه ها را درازتر بینی . . .(رهی معیری)

متن در مورد گذشته و آینده

اگر بتونى هميشه وبطور مداوم رو به آينده گام كوچك بردارىروزى ميرسه كه به روياهات برسى ……!

متن درباره گذشته

به سه چيز هرگز نميرسيد :بستن دهان مردمجبران همه ى شكست هارسيدن به همه آرزوهاسه چيز حتما به تو ميرسد :مرگنتيجه عملترزق و روزى

متن درباره گذشته ادمها

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعت هاست
زندگی چرخش این عقربه هاست

متن درباره گذشته

اگه بخوایم صبر کنیم
تا آماده باشیم
بعد شروع کنیم بایدکل زندگیمون
رو به صبر کردن بگذرونیم
شروع کنید! با هر چیزى که دارین
از هر جایى که هستین ،
هر چقدر که میتونید،
اما شروع کنید

متن درباره گذشته ها

متن درباره گذشته و آینده

بعضی از مردم اصرار دارند
که خود را به دیگران بشناسانند
و ثروت خود را به رخ آنها بکشند.
اما
این نوع آدمها
در درون خود زجر می کشند
زیرا
شادی آنها وابسته به  تفکر دیگران است.
“مهم بودن”
را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود.
هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید،
بیشتر تحسین می شوید.

متن درباره گذشته و کودکی

مواظب همدیگه باشیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم  !
از یه جایی بــه بعد دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیم !
پس قدر خودمون ، خانواده مون ،
دوستانمونو، زندگیمونو
و کلا حضور خوشرنگ مون رو تو صفحهء دفتر وجود بدونیم…
محبت تجارت پایاپای نیست
چرتکه نیندازیم که من چه کردم و تو در مقابل چه کردی!
بیشمار محبت کنیم.
حتی اگر به هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود

متن درباره گذشته به انگلیسی

به بزرگی آرزویت نیندیشبه بزرگیکسی بیندیش که میخواهد آرزویت رابرآورده کندبراى برآورده شدن آرزو هایتان خدا رابرای شما آرزو يكنم

متن درباره گذشته شیرین

دل آدم،گاهی گرم می شود چه ساده،به یک دلخوشی کوچک…به یک احوالپرسی ساده…به یک دلداری کوتاه..به یک “تکان سر”یعنی تو را می فهمم…به یک گوش دادن خالی بدون داوری!به یک همراهی شدن کوچک…به  حتی  یک همراهی کوتاه ممتد..به یک پرسش “روزگارت چگونه است؟”..به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان قهوه..به یک وقت گذاشتن برای تو…به شنیدن یک”من کنارت هستم”…به یک هدیه ی بی مناسبت…به یک غافلگیری..به یک خوشحال کردن کوچک..به یک شاخه ی گل…دل آدم گاهی چه شاد است…به یک فهمیده شدن درست….!به یک لبخند..به یک سلام..به یک تعریف.. به یک تایید.. به یک تبریک…و ما چه بی رحمانه این دلخوشی های کوچک و ساده را ازهم دریغ می کنیم و تمام محبت و دوست داشتنهایمان را گذاشته ایم کنار، تا به یک باره آنها را از پس مرگ نثار هم کنیم …چه بی رحمانه…

متن درباره گذشته و آینده

ما هرکسی را طوری می کُشیم،
بعضی ها را با گلوله
بعضى ها را با حرف
وبعضی هارا باکارهایی که کرده ایم
و بعضی هارا باکارهایی که تابه امروز
برای آنهانکرده ایم…!

متن در مورد گذشته و آینده

متن درباره گذشته به انگلیسی

گاهى لازم است به ذهنتان آرامش بدهيد
و به كارهايى كه به شما حس مثبت بودن وخوبى ميدهند فكر كنيد

متن درباره گذشته و آینده

به پایان فکر نکناندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کندبگذار پایان تو را غافلگیر کنددرست … مثل آغاز

متن درباره گذشته و کودکی

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ایبه خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای رامدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستیکه هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی …

متن درباره گذشته

با همه‌ی بی سر و سامانی‌ام
باز به دنبال پریشانی‌ام
طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست
در پی ویران شدنی آنی‌ام
آمده‌ام بلکه نگاهم کنی
عاشق آن لحظه‌ی طوفانی‌ام
دلخوش گرمای کسی نیستم
آمده‌ام تا تو بسوزانی‌ام
آمده‌ام با عطش سال‌ها
تا تو کمی عشق بنوشانی‌ام
ماهی برگشته ز دریا شدم
تا تو بگیری و بمیرانی‌ام
خوب‌ترین حادثه می‌دانمت
خوب‌ترین حادثه می‌دانی‌ام؟
حرف بزن ابر مرا باز کن
دیر زمانی است که بارانی‌ام
حرف بزن، حرف بزن، سال‌هاست
تشنه‌ی یک صحبت طولانی‌ام
ها به کجا میکشی‌ام خوب من؟
ها نکشانی به پشیمانی‌ام!

متن درباره گذشته را فراموش کن

یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا شهری که چایی خودمون ؛رنگارنگی سفره مهم نیست ،مهم چندنفری هستن که دورش نشستن ، پر از عشق ، پر از محبت …چایی تلخ رو که با عشق دم کنی ، شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه حتی بدون قند !

متن درباره گذشته به انگلیسی

متن درباره گذشته را فراموش کن

صبور باش چيزهاى خوب زمان ميبرد امپراطوری ها يك روزه ساخته نميشوند

متن درباره گذشته

گفت جبران میکنم…………

گفتم کدام را؟عمر رفته را؟دل مرده اما تپیده را؟حالا من هیچ.. جواب این تارهای سفید مو را میدهی؟نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیر شده ای..؟گفتم جبران میکنی..؟گفت.. کدامش را؟…….

متن درباره گذشته ها

تو چه گفتی سهراب؟قایقی خواهم ساخت …با کدوم عمر دراز؟نوح اگر کشتی ساخت، عمر خود را گذراندبا تبر روز و شبش، بر درختان افتادسالیان طول کشید، عاقبت اما ساختپس بگو ای سهراب … شعر نو خواهم ساختبیخیال قایق ….یا که میگفتی ….تا شقایق هست زندگی باید کرد؟این سخن یعنی چه؟با شقایق باشی…. زندگی خواهی کردورنه این شعرو سخنیک خیال پوچ استپس اگر میگفتی …تا شقایق هست، حسرتی باید خوردجمله زیباتر میشدتو ببخشم سهراب …که اگر در شعرت، نکته ای آوردم، انتقادی کردمبخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویابخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، نوجوانی پیرمزندگی رویا نیستزندگی پردرد استزندگی نامرد است!

متن درباره گذشته و کودکی

احساس خوبی دارمهمه چیز درست می‌ شودتو خواهی آمدو دهان تاریک باد را خواهی دوختآمدن تو یعنیپایان رنج‌ ها و تیره‌روزی‌ هاآمدن تو، یعنی آغاز روزی نو

متن درباره گذشته به انگلیسی

باز کن پنجره ها را، که نسیمروز میلاد اقاقی ها راجشن می گیرد،و بهار،روی هر شاخه، کنار هر برگ،شمع روشن کرده است.همه ی چلچله ها برگشتند،و طراوت را فریاد زدند.

متن درباره گذشته ها

متن درباره گذشته

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل استهمه عوامل در جهت رشدش در تلاشند..باد باعث طراوتش میشودآب باعث رشدش میشودو آفتاب پختگی و کمال میبخشداما …به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت،آب باعث گندیدگیباد باعث پلاسیدگیو آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش میشود..بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.پول، قدرت، شهرت، زیبایی… تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است اما به محض جدا شدن بندبندگی، همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می شود.

متن درباره گذشته به انگلیسی

دوباره سیب بچین آدم….من خسته ام….بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند……

متن در مورد گذشته و آینده

اگـه وجــود خـــــــدا ﺑـــــــــــاورت بــشــهخـــــــــــــــدا یــه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …مـــیـــشــه : ﻳــــــــــــــــﺎﻭﺭﺕ …بهمین راحتی

متن درباره گذشته را فراموش کن

از دوست جدید رازت را پنهان کناز دشمن قدیمی که طرح دوستیدوباره با تو ریخته خنجرت را …چون اولی “باورت” را نشانه می گیرددومی “قلبت” را

متن درباره گذشته به انگلیسی

از آدم ها بُت نسازید ………!این خیانت است ………….!هم به خودتان ……….. هم به خودشان ………..!خدایی می شوند که خدایی کردن نمیدانند………!و شما در آخر می شوید سرتا پا کافرِ خدای خود ساخته ………….

متن درباره گذشته و آینده

متن درباره گذشته شیرین

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها
که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها
که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم
کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهند “نمی شود”
به همین سادگی …کاش نه میدویدم و نه غصه می خوردم
فقط او را می خواندم و بس       …

متن درباره گذشته و آینده

بی ارزشترین نوعِ افتخار،
افتخار به داشتن ویژگی هایی است که خود
انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد
مثلِ چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی و خیلی چیزهای دیگر.
از چیزایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید..
مثل:انسانیت، مهربانی، گذشت، صداقت و..
آدمی را آدمیت لازم است
عود را گر بو نباشد هیزم است…

متن درباره گذشته ها

هر باخت مقدمه اى براى پيروزيهبعدها ميفهمى كه آدم هيچوقتاز بردن چيزى ياد نميگيره

متن درباره گذشته و کودکی

همه ی شهر مهیاست مبادا که تو را…آتش معرکه بالاست مبادا که تو را…این جماعت همه گرگ اند مبادا که تو را…پی یک شا م بزرگ اند مبادا که تو را…دانه و دام زیادست مبادا که تو را…مرد بدنام زیادست مبادا که تو را…پشت دیوار نشستند مبادا که تو را…نانجیبان همه هستند مبادا که تو را…تا مبادا که تو را باز مبادا که تو را……..پرده بر پنجره انداز مبادا که تو را…دل به دریا زده ای ؛این پهنه سراب  است نرو…برف و کولاک زده راه خراب است نرو …بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم …با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم…بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند…این شب وسوسه انگیز مرا می شکند…بی تو بی کار و کسم, وسعت پشتم خالی است…گل تو باشی من مفلوک دو مشتم خالی است…بی تو تقویم پر از جمله ی بی حوصله هاست…وجهان مادر آبستن خط فاصله هاست….

متن درباره گذشته تلخ

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند

متن در مورد گذشته و آینده

متن درباره گذشته

مصریان باستان اعتقاد داشتندکه پس از مرگاز آنها تنها دو سوال پرسیدهمی شود :آیا شادی را یافتی ؟آیا شادی را آفریدی ؟

متن درباره گذشته شیرین

یادش بخیر…بچه که بودیم دل دردهایمان را به یک زبان می گفتیم همه می فهمیدند،بزرگ که شدیم درد دل ها را به صد زبان می گوییم کسی نمی فهمد…دلتنگ کودکیم.. یادش بخیر..قهر می کردیم تا قیامت..و لحظه ی بعد قیامت می شد…
اما نه..کاش همیشه کودک می ماندیم تا به جای دلهایمان،سر زانوهایمان زخمی می شد..
براستی کاش همچون کودکی تنها غصه یمان شکستن نوک مدادمان بود..
دل بسته به سکه های قلک بودیم…دنبال بهانه های کوچک بودیم…رویای بزرگ تر شدن خوب نبود…ای کاش تمام عمر کودک بودیم..و کاش در کودکی می ماندیم …آنجا که تنها تلخی زندگیمان،شربت تبمان بود…..تازه دارم حکمت بازی های کودکی را می فهمم….زووووووووووووووو تمرین این روزهای نفسگیر بود……و اما امروز …..پشت کدامین مغازه پا بکوبیم که برایمان آرامش بخرند….؟؟؟؟!

متن درباره گذشته شیرین

یک استکان بوسه داغیه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایهیک پیاله گل سرخیک کف دست نان صداقتاز شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شوداین صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد …

متن درباره گذشته و آینده

در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که:
نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت.
متوجه میشوی, بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد،
متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد،
میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت،
و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست،
آگاه شدن نام دارد.ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی، این آگاهی دردناک است…
اما تلخ هرگز!!!

متن درباره گذشته

سکوت نکن …زمزمه کن گاهی !قدم بزن در کوچه های زندگی …و گاهی آرام پرواز کن …این آبی بیکران مال تو نباشد …مال کیست ؟زندگی زیباست!

متن درباره گذشته

متن در مورد گذشته و آینده

گاهــی آدمـ دلــــشـــ مـیــخواهــد 

کـفـــش هـاشـ را دربـیـــاورد 

یــواشکیـ نوکـــ پـــا , نـوکــ پــا 

از خـودشــ دور شــود 

دور دور دور ……..

متن درباره گذشته و کودکی

قلمت را بردار بنویس از همه ی خوبی هازندگی، عشق، امیدو هر آن چه برروی زمین زیباستگل مریمگل رزروی کاغذ بنویس :زندگی با همه تلخی هایش، زیباست

متن درباره گذشته و آینده

بهترین جفت درجهان خنده و گریه استآنها هیچگاه یکدیگررا همزمان ملاقات نمیکنندولیاگر آن دویکدیگر راملاقات کردندآن لحظه بهترین لحظه زندگی شماستآرزو می‌ کنم امروز بهترین جفت اتفاق بیفتد

متن درباره گذشته تلخ

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟!
چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود، سرباز می زنیم !
چون کلید خوشبختی خودمان را، در جیب دیگران قرار داده ایم
و باور نداریم که کلید خوشبختی ما در دستان خودماست!
کلید خوشبختی، درک این واقعیت است که آنچه برای شما رخ می دهد مهم نیست بلکه چگونگی پاسخ شما ست که اهمیت دارد.
در حقیقت خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش، مشکلی ندارد…!

متن درباره گذشته را فراموش کن

خوشبختی یعنیچه دورچه نزدیکهنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باش … !

متن درباره گذشته را فراموش کن

متن درباره گذشته و آینده

جسارت اجرايى كردن ايده هايت را داشته باشو گرنه هميشه جهان پر بوده ازترسو هاى خوش فكر

متن درباره گذشته

دلت را بتکان غصه هایت که ریخت توهم همه رافراموش کن..دلت را بتکان اشتباه هایت که افتاد روی زمین،بگذارهمان جاباقی بماند فقط ازلابه لای اشتباه هایت یکتجربه بکش بیرون قاب کن وبزن به دیواردلت….دلت رامحکم ترکه بتکانی تمام کینه هایت هم میرزد تمام ان غم های بزرگ وهمه ی حسرتهاوآرزوهایت……..حالا ارام تر،آرام تربتکان..
تاخاطره هایت نیفتد تلخ یاشیرین،چه تفاوت میکند…
خاطره ،خاطره است بایدباشد باید بماند…
عزیزم خانه تکانی دلت مبارک!!!

متن درباره گذشته و کودکی

هیچ وقت گریه کردن آدمها رو از این زاویه قضاوت کردید؟
برخی گریه میکنند…
نه به خاطر اینکه ضعیف هستند!!!
بلکه به این خاطر که برای مدت طولانی قوی بوده اند….

متن درباره گذشته تلخ

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..زندگی کوتاه است ..پس به زندگی ات عشق بورز ..خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کنقبل از اینکه بنویسی » فکر کنقبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باشقبل از اینکه دعا کنی » ببخشقبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کنقبل از تنفر » عشق بورززندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر..

متن درباره گذشته را فراموش کن

با اندکی تامل به این باور می توان رسید که:تاریخ تولدت مهم نیست،تاریخ “تبلورت” مهمه…!اهل کجا بودنت مهم نیست،”اهل و به جا بودنت” مهمه…!منطقه زندگیت مهم نیست”منطق زندگیت” مهمه…!و گذشته زندگیت مهم نیست،امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات میسازی…!!!

متن درباره گذشته شیرین

متن درباره گذشته به انگلیسی

هیچ وقت
یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

متن درباره گذشته به انگلیسی

راز تغيير كردن اين است كه تمام انرژيتان رانه روى جنگيدن با قديمى هابلكه روى ساختن جديدها متمركز كنيد

متن درباره گذشته و آینده

گذشته هایت راببخشزیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنهابرایت کوچکندبلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بازمیدارند

متن درباره گذشته شیرین

کودکی به آسمان بارانی می نگریست و می گفت:خدایا…..گریه نکن….یک روزی می آید که ما آدم های خوبی می شویم….خدایا….

متن درباره گذشته

پیرشدن به سن نیست به این است که :ورزش نکنی، کتاب نخوانیعاشق نشوی، هدیه ندهی …محبت نکنی …محبت نگیری، مهمانی نرویپیری به سن نیستبه کیفیت دل است !

متن درباره گذشته تلخ

متن درباره گذشته شیرین

و این جهان پر هست از دو نفره هایي که تنها جسم هایشان کنار هم هست …
و دلهایشان در دنیای دیگر سیر می‌کنند…
در بین خاطره هاي یک آدم دیگر …
در بین لبخند هاي کسی که سالها پیش به امید خوشبختی عشقش را در قلبشان نادیده گرفتند و برایش آرزوی خوشبختی کردند …
اما آن روزها نمیدانستند
که خود خوشبختی را دارند فدای سراب خوشبختی میکنند …
و چه آدمهایی که خوشبختی را داشتند اما ندیدند …
رهایش کردند و سالها در پی آن دویدند
اما وقتی که زمان گذشت …
سالها و عمرها گذشتند …
تازه فهمیدند خوشبختی همان نگاه پر از عشق کسی بود که برای توهمی تلخ رهایش کردند

متن درباره گذشته ادمها

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺭﻡ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ می کني‌‌‌‌‌‌؛
ﺑﮕﻮ ﺳﻌﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭘﺲ ﮐﯽ؟؟؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺮ ﺻﺒﻮﺭﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰﺍ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻌﺎﺩﺗﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺖ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ،
ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ….

متن درباره گذشته و آینده

ربطی نداره متأهلی یا مجرد،
مکث را تمرین کن.
گاهی زندگی سخت هست و گاهی ما سخت ترش می‌کنیم!
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش می کنیم!
گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم!
گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش می کنیم!
گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم!
گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم!
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم!
و گاهی…
گاهی…
گاهی…
تمام عمر اشتباه می کنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم بدونیم!
کاش اکثر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی‌هاي زندگیمون باشیم.
کاش یادمون نره که فقط:
“یک بار زنده‌ایم و زندگی می کنیم،
فقط یک‌بار”

متن درباره گذشته ها

برترین و جدید ترین متن های ادبی و خوشگل درمورد زیبایی هاي بی شمارزندگی را برای شما داریم که سرشار از انرژی مثبت می باشند.خدایا…
یادم بده آن قدر مشغول عیب‌هاي خودم باشم که عیب هاي دیگران رانبینم…
یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، درکش کنم…
یادم بده بدی دیدم “ببخشم” ولی بدی نکنم! چرا که نمی دانم بخشیده می شوم یا نه…
یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم، دعا کنم، نتوانستم سکوت کنم…
یادم بده اگر سخت بگیرم “سخت می بینم”…
یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه ي شبیه هم هستیم…
یادم بده چشمانم را روی بدی‌ها و تلخی‌ها ببندم چرا که چشمان خوشگل، بی‌شک جذاب می‌بینند…
خدای همیشگی من!!
نمی‌دانم امروز هستم یا فردا…
تو از ازل مرا یافته اي و من هنوز در جستجوی توام…
یاریم کن لبخند خود را نثار تمام کسانی کنم که دلم را شکستند،
قضاوتم کردند،
نادیده‌ام گرفتند…
یادم بده از آدمها خرده نگیرم… اگر بد شدند بدی دیدند! من مفید هستم و مفید می مانم…
چرا که مفید بودن هنر نیست، مفید ماندن هنر هست..

متن درباره گذشته ها

همچنین بخوانید: جملات امیدبخش

متن درباره گذشته ادمها

متن درباره گذشته

هنگامی که گنجینه های حقیقی در دست داریم هرگز متوجه آن نمی شویم
چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

متن درباره گذشته ها

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

متن درباره گذشته تلخ

گذر عمر، هم تلخ است، هم زیباست، نمی توان گفت که چیزی از دست نمی دهی و نمی توان گفت چیزی به دست نخواهی آورد، زمان تو را در تعادل نگه می دارد، هر چه بدهی، چیز دیگری بدست می آوری، زمان، عرصه بده بستان است، پس جای هیچ حسرتی باقی نمی ماند. باید همراه آن زیست، نبودش را فرض کن، چه می شد، دنیایی تکراری، قدرش را بدان و خودت را با آن وفق بده.

متن درباره گذشته و کودکی

این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد.

متن درباره گذشته ها

خدایا، این روز‌ها زمان، چقدر تند برایم می‌گذرد. نمی‌دانم! خوشی هایم فراوان است یا درد‌های این دنیا شمارش روز‌ها را از یادم برده…

متن درباره گذشته تلخ

متن درباره گذشته ادمها

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.آبراهام لینکلن

متن درباره گذشته را فراموش کن

گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تند‌تر می‌دویدم که به فردا‌ها برسم. امروز‌ها را هم از دست دادم برای فردا‌هایی که هیچ وقت به دست نیامد…

متن درباره گذشته ادمها

ما از همان کودکیبازیچه دست روزگار شدیم
وگرنه کـــدام روبــاهـــی پنــیر میخورد!

متن درباره گذشته ها

من که بینم گذر عمر در این اشک روان
هوس سایه بید و لب جو، از چه کنم؟
هر دم از رهگذری زنگ سفر می‌شنوم
تکیه بر عمر چنین بسته به مو، از چه کنم.

متن درباره گذشته و کودکی

هه
بیزارم….
از هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است!

متن درباره گذشته به انگلیسی

متن درباره گذشته را فراموش کن

به تو فکر می کنمهر لحظه،هر روزدر خیابان،در اتاق،کنار میز صبحانه،روی تختمو روز به روز پیرتر می شوم…

متن درباره گذشته شیرین

زمان چیزی استکه بیشتر از همه به دنبالش هستیماما بدترین استفاده ها رااز آن می کنیم

متن درباره گذشته ادمها

سعدیا دی رفتو فردا همچنان موجود نیستدر میان این و آن ،فرصت شمار امروز را

متن در مورد گذشته و آینده

هرگز نمی توانیدر زمان صرفه جویی کنیاما همیشه از آن استفاده خواهی کردخواه عاقلانه یا احمقانه …انتخابش با توست!

متن در مورد گذشته و آینده

برخیز و مخور غم جهان گذرانخوشباش و به شادمانی گذراندر طبع جهان اگر وفائی بودینوبت بتو خود نیامدی از دگران

متن درباره گذشته به انگلیسی

متن درباره گذشته شیرین

آدم هایی را که زیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته باش و آن هایی را که زود ترکت می کنند  زودتر فراموش کن…
زندگی همین است
تعادل میان عشق و نفرت
تعادل میان بودن ها و نبودن ها
تعادل میان آمدن ها و رفتن ها
زندگی مرزی ست که می گذاری
تا کسی هستی تو را نیست نکند
مرزی برای آن هایی که می گویند
“دوستت دارم” و “همیشه با تو خواهم ماند”

متن درباره گذشته تلخ

“زنــدگی را طــلاق ندهیــد…..!”این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی محروم نکنید در مقابل مشکلات تسلیم نشوید و زانوی غم بغل نگیرید.خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید. یادتان باشد بهترین دوست شما، تصویر ذهنیِ خوب شما از خودتان است.دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده نیستند. از کسی متنفر نباشید که روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد که شاید کسی هم از شما توقعی دارد و شما نمی دانید!

متن درباره گذشته

دور خودت دایره ای بکشدایره ای به وسعتِ بیخیال بودن …دایره ای که قضاوتهای بی منطقِ دیگران را ، از افکارت تمیز دهد …باور کن هیچ چیز در این جهان برقرار نمی ماند !اتفاقات برای افتادنند …زبان برای حرف زدن …و لحظه ها برای گذشتن …به همین سادگی !!همه چیز ، مهیاست تا فقط زندگی کنی .قضاوت هایشان را بیخیال …اگر زبانی بیهوده چرخیده ؛دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغولِ چرایی اش باشد …شاد باش و خوبی کن !فرصت زیادی نمانده …لحظه ها دارند تمام می شوند …

متن درباره گذشته به انگلیسی

گاهی اوقاتگذر زمانتنها مرهمی ستکه می توانبرای درد های آدمییافت

متن درباره گذشته به انگلیسی

اگر زندگی را دوست داریدزمان را هدر ندهیدزیرا زمان چیزی استکه زندگی از آن ساخته شده است.

متن درباره گذشته و کودکی

متن درباره گذشته شیرین

خبر بد این که زمان پرواز می کند!خبر خوب این که شما خلبان هستید!اگرچه نمی توانید مالک زمان شویداما می توانید از آن استفاده کنید.

متن در مورد گذشته و آینده

گویند که “چون میگذرد،هیچ غمی نیست”اما که به وَاللّه،همین درد کمی نیست …

متن در مورد گذشته و آینده

گذر عمر یک لحظه استانگار که چشم ببندیو باز کنی خود را سپید مویو ناتوان ببینیو کارهایی که همهنیمه تمام مانده اند

متن درباره گذشته شیرین

سود کردن بدون ریسکتجربه کردن بدون خطرپاداش گرفتن بدون تلاشمانند این است که بدون اینکه متولد شویدانتظار زندگی کردن داشته باشید

متن درباره گذشته ها

نا امید نباشگاهی لازم است بنشینی و استراحت کنیاما فراموش نکن فقط گاهیموفقیت در انتظار تو استبلند شو و به راهت ادامه بده

متن درباره گذشته به انگلیسی

متن درباره گذشته به انگلیسی

در قلب خود باور داشته باشیدکه حادثه ای شگفت انگیزقرار است اتفاق بیفتدباور کنید همان میشود که باور داریدعاشق زندگی تان باشید

متن درباره گذشته به انگلیسی

ساده زندگی کناما ساده عبور نکناز دنیایی که تنهایکبار تجربه اش میکنی.

متن درباره گذشته ادمها

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنیدسرنوشت انقدر دنبالتون میکنهتا تو یه کوچه بن بست شما روتو همون شرایط قرار بده

متن درباره گذشته ادمها

قانون انتظار میگه :منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشهپس دائم با خودت تکرار کنمن منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

متن در مورد گذشته و آینده

زندگی یک معامله است…
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
و نخواهیم از دست بدهیم…
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…

متن در مورد گذشته و آینده

متن درباره گذشته تلخ

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد…
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم…
زندگی را باید احساس کرد…

متن درباره گذشته شیرین

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن درباره گذشته به انگلیسی

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، حتی اگر نشنوند

متن درباره گذشته ها

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند

متن درباره گذشته به انگلیسی

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن درباره گذشته ها

متن درباره گذشته ها

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن درباره گذشته ها

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن درباره گذشته به انگلیسی

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن درباره گذشته به انگلیسی

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن درباره گذشته تلخ

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن در مورد گذشته و آینده

متن درباره گذشته شیرین

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن درباره گذشته را فراموش کن

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن درباره گذشته را فراموش کن

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن درباره گذشته

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن در مورد گذشته و آینده

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•° # متفرقه

متن درباره گذشته را فراموش کن

متن درباره گذشته ادمها

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن درباره گذشته ها

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن درباره گذشته تلخ

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن در مورد گذشته و آینده

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن درباره گذشته شیرین


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن درباره گذشته را فراموش کن

متن درباره گذشته تلخ

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن درباره گذشته ها

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 
# عشق یک طرفه

متن درباره گذشته تلخ

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن درباره گذشته ها

دودی کہ از سیگار بالا میره همون اشڪایی کہ قرار بود پایین بیوفتہ:)

# سیگار # شب

متن درباره گذشته و کودکی

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن در مورد گذشته و آینده

متن درباره گذشته تلخ

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊
# قهر

متن درباره گذشته ها

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن درباره گذشته و آینده

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂 # نامردی

متن درباره گذشته و کودکی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن درباره گذشته ها

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن درباره گذشته را فراموش کن

متن درباره گذشته ها

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن درباره گذشته ها

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن درباره گذشته ها

سخنان ناب اسکار وایلدشاید همه مردم خوب نباشند اما همیشه در هر کس یک چیز خوب پیدا می شود. هرگز درباره کسی زود قضاوت نکن چون هر قدیس گذشته ای دارد و هر گناهکار آینده ای

متن درباره گذشته شیرین

خودخواهی به این معنی نیست که بخواهی زندگی ات را آن طور که می خواهی زندگی کنی
بلکه به این معنی است که بخواهی دیگران آن طور که تو می خواهی زندگی کنند

متن درباره گذشته به انگلیسی

زیبایی، توجه تو را به خودش جلب می کند اما این شخصیت است که قلبت را به تسخیر خودش در می آورد

متن درباره گذشته به انگلیسی

متن درباره گذشته شیرین

من هرگز چهره ای را فراموش نمی کنم اما
در مورد تو استثنا قائل می شوم!

متن درباره گذشته تلخ

سخنان اسکار وایلد برای استوریبرخی افراد هر جا می روند باعث شادی می شوند
برخی دیگر هر زمان که از جایی می روند!

متن درباره گذشته و آینده

فرد خوش بین می گوید نیمه لیوان پر است
شخص بد بین می گوید نیمه لیوان خالی است
و یک مهندس می گوید اندازه لیوان دو برابر اندازه ای است که باید باشد

متن درباره گذشته و آینده

خدایا به من آرامشی عطا فرما که بپذیرم مردم نادان هستند
شهامتی ببخش تا هنگامی که رفتاری خصومت آمیز دارم بتوانم از قانون پیروی کنم
و خردی بده که بفهمم قتل غیر قانونی است

متن درباره گذشته و کودکی

جواب ها همه وجود دارند
تنها باید سوالات درست بپرسیم

متن درباره گذشته ادمها

متن درباره گذشته به انگلیسی

آن چه به نظر ما امتحانی تلخ به نظر می رسد اغلب دارای موهبت هایی است که در دلش پنهان شده است

متن درباره گذشته شیرین

سخنان کوتاه اسکار وایلدشور و شوق به لذت بردن، راز جوان ماندن است

متن درباره گذشته و کودکی

هرگز عاشق کسی نباش که با تو به گونه ای رفتار می کند
که گویی انسانی عادی هستی

متن درباره گذشته ها

معمولا با افزایش سن، خرد نیز حاصل می شود اما گاهی تنها سن افراد بالا می رود!

متن درباره گذشته را فراموش کن

زنان خلق شده اند تا دوست داشته شوند نه این که درک شوند

متن درباره گذشته و آینده

متن درباره گذشته شیرین

اگر می خواهی حقیقت را به مردم بگویی آن ها را بخندان وگرنه تو را خواهند کشت!

متن درباره گذشته شیرین

معروف ترین سخنان اسکار وایلدآموزش بسیار قابل تحسین است اما
خوب است هر از گاه به یاد داشته باشیم که آن چه
ارزش دانستن دارد را نمی توان آموزش داد

متن درباره گذشته و کودکی

همیشه کمی غیر منتظره باشید

متن درباره گذشته به انگلیسی

تجربه نامی است که ما برای اشتباهات خود انتخاب کرده ایم

متن درباره گذشته و آینده

دوست دارم درباره هیچ چیز صحبت کنم، این تنها چیزی است که درباره آن چیزی می دانم!

متن درباره گذشته و آینده

متن درباره گذشته شیرین

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن درباره گذشته تلخ

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن درباره گذشته

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن درباره گذشته و کودکی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن درباره گذشته شیرین

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن درباره گذشته

متن درباره گذشته ها

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن درباره گذشته ها

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن درباره گذشته را فراموش کن


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن درباره گذشته و کودکی

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن درباره گذشته را فراموش کن

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن درباره گذشته به انگلیسی

متن درباره گذشته به انگلیسی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن درباره گذشته و آینده

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن درباره گذشته به انگلیسی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن درباره گذشته و آینده

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن درباره گذشته و آینده

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن درباره گذشته شیرین

متن درباره گذشته و آینده

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن درباره گذشته به انگلیسی

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن درباره گذشته ها

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن درباره گذشته را فراموش کن

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن درباره گذشته ها

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن درباره گذشته و کودکی

متن درباره گذشته شیرین

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن درباره گذشته تلخ

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن درباره گذشته شیرین

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن در مورد گذشته و آینده

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن درباره گذشته تلخ

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن در مورد گذشته و آینده

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن درباره گذشته ها

من همینم که هستم

متن درباره گذشته

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن درباره گذشته تلخ

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن درباره گذشته تلخ

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن در مورد گذشته و آینده

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن درباره گذشته و آینده

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن درباره گذشته را فراموش کن

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن درباره گذشته

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن درباره گذشته ادمها

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن درباره گذشته را فراموش کن

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن درباره گذشته و کودکی

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن در مورد گذشته و آینده

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن درباره گذشته ها

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن درباره گذشته ادمها

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن درباره گذشته تلخ

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن درباره گذشته ها

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن در مورد گذشته و آینده

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن درباره گذشته و کودکی

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن درباره گذشته تلخ

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن در مورد گذشته و آینده

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن درباره گذشته ها

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن درباره گذشته و کودکی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن درباره گذشته تلخ

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن درباره گذشته تلخ

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن درباره گذشته ادمها

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن درباره گذشته به انگلیسی

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن درباره گذشته را فراموش کن

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن در مورد گذشته و آینده

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن درباره گذشته

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن درباره گذشته تلخ

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن در مورد گذشته و آینده

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن درباره گذشته شیرین

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن درباره گذشته شیرین

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن درباره گذشته را فراموش کن

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن درباره گذشته ادمها

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن درباره گذشته تلخ

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن درباره گذشته ها

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن درباره گذشته شیرین

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن درباره گذشته ادمها

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن درباره گذشته و کودکی

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن درباره گذشته ها

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن درباره گذشته و آینده

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن درباره گذشته

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن درباره گذشته

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن درباره گذشته ادمها

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن درباره گذشته را فراموش کن

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن در مورد گذشته و آینده

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن در مورد گذشته و آینده

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن درباره گذشته و کودکی

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن در مورد گذشته و آینده

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن درباره گذشته را فراموش کن

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن درباره گذشته و کودکی

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن درباره گذشته شیرین

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن درباره گذشته شیرین

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن درباره گذشته

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن درباره گذشته تلخ

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن درباره گذشته ادمها

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن درباره گذشته و آینده

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن درباره گذشته تلخ

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن درباره گذشته و کودکی

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن درباره گذشته شیرین

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن درباره گذشته را فراموش کن

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن درباره گذشته ادمها

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن درباره گذشته تلخ

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن درباره گذشته ها

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن درباره گذشته به انگلیسی

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن درباره گذشته ها

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن درباره گذشته و کودکی

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن درباره گذشته ها

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن درباره گذشته را فراموش کن

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن درباره گذشته و کودکی

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن درباره گذشته

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن درباره گذشته

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن درباره گذشته و کودکی

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن درباره گذشته

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن در مورد گذشته و آینده

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن درباره گذشته به انگلیسی

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن درباره گذشته شیرین

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن درباره گذشته تلخ

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن درباره گذشته به انگلیسی

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن درباره گذشته ها

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن درباره گذشته و آینده

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن درباره گذشته

ای فلک تا کی کلک….

متن درباره گذشته به انگلیسی

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن درباره گذشته به انگلیسی

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن درباره گذشته شیرین

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن درباره گذشته را فراموش کن

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن درباره گذشته و آینده

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن درباره گذشته و آینده

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن درباره گذشته به انگلیسی

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن درباره گذشته ها

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن درباره گذشته ادمها

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن درباره گذشته به انگلیسی

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن درباره گذشته ها

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن درباره گذشته و کودکی

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن درباره گذشته شیرین

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن در مورد گذشته و آینده

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن درباره گذشته و آینده

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن درباره گذشته به انگلیسی

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن درباره گذشته تلخ

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن درباره گذشته تلخ

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن درباره گذشته تلخ

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن درباره گذشته ها

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن درباره گذشته ها

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن درباره گذشته

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن درباره گذشته ها

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن در مورد گذشته و آینده

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن درباره گذشته ادمها

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن درباره گذشته شیرین

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن درباره گذشته شیرین

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن درباره گذشته شیرین

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن درباره گذشته و کودکی

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن درباره گذشته و آینده

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن درباره گذشته ادمها

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن در مورد گذشته و آینده

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن در مورد گذشته و آینده

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن درباره گذشته ادمها

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن درباره گذشته ها

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن درباره گذشته و آینده

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن درباره گذشته ها

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن درباره گذشته شیرین

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن درباره گذشته و کودکی

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن درباره گذشته تلخ

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن در مورد گذشته و آینده

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن درباره گذشته ها

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن درباره گذشته تلخ

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن درباره گذشته ادمها

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن درباره گذشته تلخ

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن درباره گذشته شیرین

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن درباره گذشته

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن درباره گذشته ادمها

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن درباره گذشته

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن درباره گذشته ادمها

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن در مورد گذشته و آینده

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن درباره گذشته ادمها

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن درباره گذشته

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن درباره گذشته به انگلیسی

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن درباره گذشته

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن درباره گذشته شیرین

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن درباره گذشته ادمها

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن درباره گذشته به انگلیسی

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن درباره گذشته را فراموش کن

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن درباره گذشته ادمها

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن درباره گذشته و آینده

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن درباره گذشته تلخ

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن درباره گذشته را فراموش کن

تحمل تنهایی بهتر از گدایی مهبته

متن درباره گذشته را فراموش کن

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن درباره گذشته را فراموش کن

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن درباره گذشته شیرین

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن درباره گذشته و آینده

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن درباره گذشته و کودکی

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن درباره گذشته به انگلیسی

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن درباره گذشته ادمها

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن درباره گذشته شیرین

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن درباره گذشته تلخ

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن درباره گذشته

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن درباره گذشته

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن درباره گذشته و کودکی

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن در مورد گذشته و آینده

#بعضیا‌سیع‌کردن‌مارو‌دفن‌کنن‌عمان‌عز‌آن‌که‌بزر‌بودیم

متن درباره گذشته

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن درباره گذشته به انگلیسی

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن درباره گذشته تلخ

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن درباره گذشته به انگلیسی

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن در مورد گذشته و آینده

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن درباره گذشته و کودکی

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن در مورد گذشته و آینده

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن درباره گذشته شیرین

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن درباره گذشته تلخ

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن در مورد گذشته و آینده

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن درباره گذشته را فراموش کن

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن درباره گذشته ادمها

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن درباره گذشته ادمها

تک غزله ادبیاته روانمی☄💥🌈

متن درباره گذشته و آینده

دل نبند رهگذرم🤞🤞

متن درباره گذشته

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن درباره گذشته و کودکی

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن درباره گذشته ادمها

هیچ چیزی در جهان نمی‌تواند شما را از فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید بازدارد؛ تنها کافی است به صدای درونی خود گوش دهید. 

متن درباره گذشته و کودکی

انسان‌ها تحصیل کرده به دنیا نمی‌آیند. در نتیجه، مرتکب اشتباه می‌شوند اما این وظیفه‌ی اخلاقی هر انسان است که گذشته را فراموش کند و زندگی جدیدی را آغاز نماید. 

متن درباره گذشته

مهم نیست گذشته چقدر سخت بوده است، شما همیشه می‌توانید از نو شروع کنید – بوده

متن درباره گذشته

اگر تصمیم بگیرید کسی باشید که همیشه دلتان می‌خواسته است، دیگر مهم نیست چه کسی بوده‌اید.

متن درباره گذشته ها

اولین گام به سمت رسیدن به آنچه که می‌خواهید، این است که تصمیم بگیرید قرار نیست در جایگاه کنونی خود باقی بمانید – جی پی مورگان

متن درباره گذشته شیرین

هیچ‌گاه با خود برای آنچه که بوده‌اید، رفتار نکنید. خود را به خاطر کسی که می‌خواهید باشید، دوست داشته باشید. 

متن درباره گذشته

در صورتی که گذشته را فراموش نکنید، هیچ‌گاه موفق به تبدیل شدن به کسی که شایسته‌اش هستید، نخواهید شد. 

متن درباره گذشته

هر روز فرصتی برای شروع مجدد است. بر روی شکست‌های دیروز تمرکز نکنید. امروز را با افکار و انتظارات مثبت آغاز نمایید – کاترین پولسیفر

متن درباره گذشته و کودکی

فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید هیچ اشکالی ندارد. 

متن درباره گذشته

اجازه ندهید سایه‌ی گذشته‌ی همراه شما حرکت کند. شما برده‌ی گذشته نیستید – دادینسکی

متن درباره گذشته و کودکی

شما نمی‌توانید به هیچ چیز جدیدی دست یابید اگر هنوز دستانتان پر از افکار گذشته است – لوییز اسمیت

متن درباره گذشته را فراموش کن

به منظور تصمیم گرفتن، به یک قلب محکم و قوی نیاز است. و اما برای فراموش کردن گذشته و شروع یک زندگی جدید، به یک اراده‌ی قوی نیاز می‌باشد. 

متن درباره گذشته و کودکی

برادرها، فکر نمی‌کنم که موفق به انجام این کار به تنهایی بوده‌ام. اما کاری که انجام داده‌ام: فراموش کردن گذشته و حرکت به سوی چیزی است که در آینده انتظارم را می‌کشد.

متن درباره گذشته و کودکی

غم و اندوه قلب متعلق به گذشته‌ای است که دیگر نمی‌توان دید. بنابراین، گذشته را پشت سر بگذار و رو به جلو حرکت کن – کاترین اندرسون

متن درباره گذشته ها

به جای هدر دادن وقت خود بر روی آنچه که گذشته است، انرژی خود را معطوف کاری که امروز و فردا می‌توانید انجام دهید، بکنید. 

متن درباره گذشته را فراموش کن

لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید خود را به یک انسان مثبت و ارزشمند تغییر دهید، حق فراموش کردن گذشته‌ای که مانع شما بوده است را پیدا خواهید کرد. 

متن درباره گذشته

هیچ‌گاه برای تغییر اوضاع دیر نیست! اگر چنین احساسی دارید، پس حرکت به سوی آنچه که در توانتان هست را در نظر بگیرید. از نو شروع کنید. 

متن درباره گذشته ادمها

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. ذهن خود را بر روی زمان حال متمرکز کنید – بودا

متن درباره گذشته

هر شروع تازه‌ای از پایان شروع دیگر به دست می‌آید – سنکا

متن درباره گذشته و آینده

هیچ‌گاه برای تبدیل شدن به کسی که دلتان می‌خواهد، دیر نیست. امیدوارم که زندگی داشته باشید که بتوانید به آن افتخار کنید. و اگر فکر می‌کنید چنین زندگی ندارید، امیدوارم که قدرت شروع مجدد را داشته باشید – اف اسکات فیتزجرالد

متن درباره گذشته و کودکی

هیچ چیز در جهان نمی‌تواند شما از رها کردن گذشته و شروع مجدد بازدارد – گای فینلی

متن در مورد گذشته و آینده

زندگی شما به طور تصادفی بهتر نمی‌شود. بلکه تغییر است که زندگی را بهبود می‌بخشد – جیم ران

متن درباره گذشته و آینده

بگذارید بار سفر گذشته را فراموش کنیم و از نو شروع نماییم – شهباز شریف

متن درباره گذشته را فراموش کن

گذشته چیزی نیست که شخصیت شما را تعریف کند اما آنچه که می‌خواهید باشید، چیزی است که شما را تعریف می‌کند. 

متن درباره گذشته و آینده

اگر نمی‌توانید گذشته را فراموش کنید، قادر نخواهید بود آنچه که باید باشید را قبول کنید. 

متن در مورد گذشته و آینده

اگر گذشته مانع حرکت رو به جلو شما می‌شود، پس تنها تراژدی است که باید به فراموشی سپرده شود.

متن درباره گذشته شیرین

بسیاری از ما در گذشته مرتکب به اشتباه شده‌ایم اما اگر گذشته را فراموش نکنیم، به شکلی که باید زندگی نمی‌کنیم.

متن درباره گذشته و آینده

خود را برای یادگیری از اشتباهات گذشته به چالش بکشید و آن را دوباره به بهترین شکل ممکن انجام دهید. 

متن درباره گذشته ادمها

تنها چیزی که یک فرد می‌تواند واقعاً انجام دهد، حرکت رو به جلو است. بدون تردید و بدون نگاه به گذشته، گام بلندی به سمت آینده بردارید. گذشته را فراموش کنید و به سمت آینده حرکت کنید – آلیسون نوئل

متن درباره گذشته به انگلیسی

این نکته حائز اهمیت است که خود را به خاطر اشتباهات گذشته ببخشیم. ما باید از خطاهای گذشته‌ی خود درس بگیریم و رو به جلو حرکت کنیم – استیو مارابولی

متن درباره گذشته شیرین

گاهی‌اوقات، گذشته می‌تواند به راحتی شما را از گام برداشتن به سمت آینده بازدارد. اما به یاد داشته باشید که ما هر روز از نو به دنیا می‌آییم و بهترین گزینه به منظور فراموش کردن گذشته، یادآوری این موضوع به خود است که شما می‌توانید تنها با لبخند، کشیدن نفس عمیق و داشتن احساس خوب نسبت به خود، به آنچه که همیشه خواسته‌اید، دست پیدا کنید و اشتباهات گذشته‌ی خود را بپذیرید. با خود عهد ببندید که بهترین نسخه از خود باشید. شما می‌توانید این کار را انجام دهید! برخیزید و حرکت کنید. 

متن درباره گذشته ها

شما بسیار بزرگ‌تر از اشتباهاتی هستید که مرتکب شده‌اید. ممکن است اشتباهات خود را بپذیرید اما نباید آن‌ها را به عنوان یک مانع در نظر بگیرید. شما مرتکب اشتباه شدید زیرا از پیامدهای آن آگاهی درستی نداشته‌اید. اما من بر این باور هستم که از همین امروز، زندگی جدیدی را آغاز خواهید کرد. به آینده نگاه کنید!

متن درباره گذشته را فراموش کن

حرکت به سمت آینده به معنی فراموش کردن گذشته نیست بلکه یادگیری از آن است که اهمیت دارد – نامعلوم

متن درباره گذشته ادمها

از نو شروع کن، به فراموشی بسپار و خود را رها کن. گذشته، گذشته است. هیچ کاری برای برگرداندن آن از دست شما برنمی‌اید. نمی‌توانید در قبال گذشته کاری انجام دهید. تنها یک کار از دست شما برمی‌آید و آن از بین بردن پیوندتان با گذشته است. امروز، یک روز جدید است – استیو مارابولی

متن درباره گذشته و کودکی

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. در زمان حال شاد باشید – بودا

متن درباره گذشته به انگلیسی

گذشته، گذشته است، از آن درس بگیرید. آینده در پیش است، خود را برای آن آماده کنید. زمان حال هم اکنون است، خوشحال باشید و زندگی کنید – توماس اس مانسون

متن درباره گذشته ها

تاریخ نگاران شبیه افراد ناشنوا هستند، [ چرا که ] مدام به پرسش هایی پاسخ می گویند که هیچ کس از آنها نپرسیده است.لئو تولستوی

متن درباره گذشته ادمها

نسبت یک متفکر با یک فیلسوفِ کتابی مانند نسبت شاهدی عینی به یک نفر تاریخدان است.آرتور شوپنهاور

متن در مورد گذشته و آینده

كسانی كه در نقد شعرهای من فقط يك بعد یا یك وجه عاطفی به قول خودشان، «شورش» علیه مظاهر شهری‌گری را وجهٔ مطالعه و بررسی شعر من گرفته‌اند، یك‌صدا نوشته‌اند كه شعر فلانی سراسر نوستالژی گذشته و روستا است! ولی هیچ‌كدام دربارهٔ نیما چنین نگفته‌اند.منوچهر آتشی

متن درباره گذشته و کودکی

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناک تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.فریدریش نیچه

متن درباره گذشته و آینده

بخش عمده تاریخ حدس است و بقیه تعصب.ویل دورانت

متن درباره گذشته ها

تاریخ نمی آفریند، بلکه «کشف» می کند. تاریخ، از طریق موقعیتهای بی سابقه، پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه «از دیر زمان» در انسان وجود دارد، پرده از آنچه امکانهای انسان را تشکیل می دهد، بر می دارد.میلان کوندرا

متن درباره گذشته

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی کند.جواهر لعل نهرو

متن درباره گذشته را فراموش کن

یک حالت آغازین موسیقی وجود دارد، حالتی که پیش از تاریخ موسیقی وجود داشته است؛ حالت پیش از نخستین پرسش، پیش از نخستین اندیشه، پیش از نخستین بازی با دورنمایه یا مضمون.میلان کوندرا

متن درباره گذشته ادمها

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.جواهر لعل نهرو

متن در مورد گذشته و آینده

من‌ نمى‌گویم‌ توده‌ى‌ ملت‌ ما قاصراست‌ یا مقصر، ولی تاریخ‌ ما نشان‌ مى‌دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه‌ى‌ تاریخی‌ ندارد. حافظه‌ى‌ دست‌جمعى‌ ندارد، هیچ‌گاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی‌اش‌ چیزى‌ نیاموخته‌ و هیچ‌گاه‌ از آن‌ بهره‌‌ای نگرفته‌ است‌ و درنتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده‌، به‌ پهلو غلتیده‌، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر ـ و این‌ حرکت‌ عرضى‌ را حرکتى‌ درجهت‌ پیشرفت‌ انگاشته‌، خودش‌ را فریفته.‌احمد شاملو

متن درباره گذشته و کودکی

پیرمردان بسیارند و برای برگزیدن و بهره گیری از آنها نباید دنبال شناسنامه و تاریخ ولادت آنها رفت و کهن ترین آنها را برگزید، بلکه باید به دنبال بهترین آنها رفت.آندره موروا

متن درباره گذشته و آینده

اگر فردوسی اشتباه‌ کرده‌ یا ریگى‌ به‌کفش‌ داشته‌ و اسطوره‌ى‌ ضحاک ‌ را به‌ آن‌ صورت‌؛ جازده‌،حتی طبقه‌ى‌ تحصیل‌ کرده‌ و مشتاق‌ حقیقت‌ ما نیز حکم‌ او را مثل‌ وحى‌ منزل‌ پذیرفته‌اند. من‌ موضوع‌ قضاوت‌ نادرست‌ درباره‌ى‌ نهضت‌ تصوف‌ یا اسطوره‌ى‌ ضحاک‌ را به‌عنوان‌ دو نمونه‌ى‌ تاریخی‌ مطرح‌ کردم‌ تا به‌ شما دوستان‌ عزیز نشان‌ بدهم‌ که‌ حقیقت‌ چه‌قدر آسیب‌پذیر است‌. این‌ نمونه‌ها را آوردم‌ تا آگاه‌ باشید چه‌ حرام‌زادگانی‌ بر سر راه‌ قضاوت‌ها و برداشت‌هاى‌ ما نشسته‌اند.احمد شاملو

متن درباره گذشته و آینده

تاریخ نگار، تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را.میلان کوندرا

متن درباره گذشته تلخ

نسبت اندیشه ای که مطالعه می کنیم با آنچه که به ذهن خودمان می رسد، نسبت فسیل گیاهی ماقبل تاریخی است با گیاهی که در رستنگاه خود جوانه می زند.آرتور شوپنهاور

متن درباره گذشته ها

عبرتی را که از تحولات تاریخ بر می گیریم ، پندی گرانمایه باشد که چراغ صفت ، راه زندگی را از چاه باز نماید.امام علی (ع)

متن درباره گذشته به انگلیسی

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته ها

زندگی، تاریخ شمار روابط دوستانه است. دوستان، هر روز دنیا را از نو می سازند. بدون عشقِ دوستان، قلبها قدرت تپیدن برای زندگی را ندارند.هلن کلر

متن درباره گذشته ادمها

شاعر فقط امکانی بشری را «کشف» می کند؛ امکانی که تاریخ هم به نوبه ی خود روزی آن را کشف خواهد کرد.میلان کوندرا

متن درباره گذشته تلخ

در «قدمگاه» قرن بيست و يكم چه‌ها می‌گویند و چه‌ها می‌خواهند بكنند! در چنین جامعهٔ نهیلیسم (فرآیند جامعهٔ تكامل‌یافته‌تر سرمایه‌داری غرب) نمی‌تواند هرگز، حتا در یك فرد، حضوری واقعی و قابل یقین و توجیه داشته باشد.منوچهر آتشی

متن درباره گذشته و آینده

در همه ی دروه های تاریخ، آنهایی که می توانستند چشم هایشان را بر روی کل خستگی ای که مجموعه ی کل خستگی ها است – چرا که همه چیز را به همان شکل جنون آمیز دارا است – ببندند، نادر بودند.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته ها

«امروز به‌خاطر نمی‌آورم که دقیقأ چه‌چیز مرا بدین کار برانگیخت، اما هرچه بود، ضبط کلماتی را که «مورد استعمال عوام» بود کم و بیش از همان تاریخ آغاز کردم، و البته بی‌هیچ ضابطه‌ای در کار و بدون دراختیار داشتن ِهیچ‌گونه معیار و محکی برای تشخیص. اما نفس عمل «یادداشت‌کردن» عادت شد.احمد شاملو

متن درباره گذشته شیرین

ای کاش کسی می آمد و تاریخ تراژیک ادبیات را تهیه می کرد تا نشان دهد ملتهایی که بزرگترین نویسندگان و هنرمندان از آنها برخاسته اند و غرورآمیزترین دارایی هایشان هستند، در زمان حیات این بزرگان چگونه با آنها معامله کرده اند.آرتور شوپنهاور

متن درباره گذشته را فراموش کن

دوستی مثل اسناد کهنه است؛ قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.یوهان ولفگانگ فون گوته

متن درباره گذشته شیرین

اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.کارل مارکس

متن درباره گذشته تلخ

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.رالف والدو امرسون

متن درباره گذشته و آینده

هیچ تاریخی به دور از حب و بغض و اشتباه نیست.یوهان ولفگانگ فون گوته

متن درباره گذشته و آینده

آزادی، تنها ارزش جاودانه ی تاریخ است.آلبر کامو

متن درباره گذشته و آینده

خب، من در اين جمع كه به هر روی حسن نيتی در حرف‌هایشان می‌بینم، سر دفاع از شعر خودم و مقوله‌ای را كه شهرستانی‌گری، اقلیمی بودن و… در شعر خودم هست، ندارم. اين كار، وظیفه منتقدان آشنا به كار نقد ادبی به شيوهٔ امروزین مثلا غربی‌هاست كه خود مبدع آن بوده‌اند، و دریغا كه حدود يك‌ربع قرن از مقولهٔ شعر امروز در این ملك می‌گذرد و ما هنوز یك كریتیك درست و حسابی و بی‌غرض و مرض و محیط به ادب گذشته و امروزمان نداریم.منوچهر آتشی

متن درباره گذشته تلخ

تاریخ، ثبات را انکار می کند.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته ادمها

باز ما با همین ذهنیت قرن هشتمی لابد می‌خواهیم جست بزنیم به دوره پست‌مدرنیسم قرن بیست و یكمی و باز جنگولك‌بازی پست‌مدرنیستی درآوریم! حاصل اينكه نه هنوز قرن هشتمی را شناخته‌ایم، و نه قرن بیستم و بیست و یكم را…منوچهر آتشی

متن در مورد گذشته و آینده

نوشتن شعر را هیچ‌گاه کنار نگذاشتم. من در شعر رابطه‌ام را با زمان و زندگی نوین مردمم یافتم. من هنگام نوشتن اشعار با همان ریتم‌هایی که در تاریخ قهرمانانه میهنم شنیده بودم زندگی می‌کردم. خوشبختم از این‌که در این سال‌ها زندگی کرده‌ام و وقایعی را که نظیرشان در تاریخ یافت نمی‌شود، به چشم دیده‌ام.آنا آخماتووا

متن درباره گذشته به انگلیسی

خودت دنیایم شده ایو خنده های کودکانه اتدنیایم را زیر رو میکنددنیای من آرزویم این استلبخند از نگاهت نرودو اشک از چشمانت نتراودمگر از سرِ اشتیاق

متن درباره گذشته ها

دختر کوچولوی رویایی مندنیا اگر خودش را بکشد نمی تواندبه عشق من نسبت به تو شک کندتمام بودنت را حس می کنم

متن درباره گذشته به انگلیسی

من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارمپرنسس زیبا و کوچولوی من!هر کاری خواهم کردتا مطمئن شوم که توبه شیوه درستی بزرگ می شوی

متن درباره گذشته را فراموش کن

نفس من ناز دلمدختر زیبای مننفس من به نفست بند استیک روز نبودنت زمین و زمان را به هم می ریزد

متن درباره گذشته را فراموش کن

دختر عزیزملحظه هایی که صدای خنده های تو، تو خونه مون می پیچهانگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزمو برای شادی تو هر کاری میکنمهر روز که از خونه بیرون می رمبه این فکر می‌ کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،تمام تلاشی که می‌ کنم برای اینه کهتو بهترین ها رو داشته باشیهیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی هستی

متن درباره گذشته و آینده

دختر مهربونملبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می برهوجود تو دخترممنو به زندگی دلگرم می کنه

متن در مورد گذشته و آینده

عزیزترینمتمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردمکه تو به دنیا اومدیشادی و خوشبختی من،قلب من برای تو می تپه،تو مفهوم زندگی منی

متن در مورد گذشته و آینده

دختر قشنگمممکنه سال‌ها بگذره،من پیر شده باشم و تو بزرگ،اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنهعشق من نسبت به توئه

متن درباره گذشته و کودکی

فرشته نازنینمدختر عزیزمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن درباره گذشته و آینده

دختر شیرین تر از جانمدوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاستمرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کندمن این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن درباره گذشته شیرین

دختر زیبایمدر بنفشه زار چشم تومن ز بهترین بهشت‌ها گذشته اممن به بهترین بهار‌ها رسیده امتو همزبان بهترین دقایق حیات منلحظه های هستی من از تو پرشده ست

متن درباره گذشته شیرین

دخترمهرروز و هر لحظههزاران هزار خدا را سپاس می‌گویمبه خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

متن درباره گذشته را فراموش کن

دختر کوچک منلحظه ای که به دنیا آمدیبرکت، عشق و محبتبسیار برایمان آوردی

متن در مورد گذشته و آینده

دختر عزیزموقتی که به تو نگاه می‌کنمنمی توانم وجود خدا را منکر شومچون فقط خدا می‌تواندموجودی به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کند

متن درباره گذشته به انگلیسی

دختر کوچولوی زیبای مندنیا هر چقدر هم قدرتمند باشدمحال است مهر تو را از دل من ببرد

متن درباره گذشته تلخ

دختر عزیز بابایی
عشق من به تو نرم تر از پر
و قوی تر از آهن است.

متن درباره گذشته تلخ

دختر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوست دارم دختر کوچولوی مامان!

متن درباره گذشته به انگلیسی

تو عالی هستیو من بسیار افتخار می کنم که دختر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم دختر بابا!

متن درباره گذشته

فرشته کوچولوی منهر اتفاقی بیفتهتو همیشه در قلب من خواهی بودو من همیشه تو را دوست دارم.

متن درباره گذشته ادمها

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم دخترکم!

متن درباره گذشته ادمها

دخترم ، وقتی احساس غم و اندوه میکنم ،کافی است به تو نگاه کنمتا برایم یادآوری بشود کهتو معجزه من هستیدوستت دارم دخترکم

متن درباره گذشته تلخ

بوی گشنیز و ریحوندختر نازو مهربونالهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن درباره گذشته شیرین

کوچک ترین فرشته دنیای منبودنت مهر و عشق من و پدرت رانه تنها کم نمی کندبلکه بیشتر و بیشتر نیز می کند

متن درباره گذشته به انگلیسی

دخترک زیبایموقتی به چشمهایت نگاه می کنمعمق عظمت خدا را می بینم

متن درباره گذشته

دختر کوچولوی زیبای منعزیزترینمهمیشه از خدا خواستمهمیشه و هر لحظهموفق و شاد باشیخاص و دلبر باشی

متن درباره گذشته به انگلیسی

دختر عزیزمهیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن درباره گذشته ادمها

نفس من ناز دلمدختر مننفس من به نفس شما بنداستیک روز نبودنتانزمین و زمان را به هم می ریزد

متن درباره گذشته شیرین

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردیدخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردیدخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمدهیک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن درباره گذشته

من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن درباره گذشته

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
دختر کوچولوی من دوستت دارم!

متن درباره گذشته و آینده

متن کوتاه دلتنگی / تکست ناب دلتنگی [ گلچین] | تاو بیو

متن در مورد گذشته و آینده

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن درباره گذشته و کودکی

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن درباره گذشته و آینده

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن درباره گذشته و آینده

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن درباره گذشته و کودکی

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن درباره گذشته را فراموش کن


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌ # دلتنگی

متن درباره گذشته تلخ

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن درباره گذشته و آینده

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن درباره گذشته شیرین

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن درباره گذشته و آینده

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍
# دلتنگی

متن درباره گذشته را فراموش کن

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه … # دلتنگی

متن درباره گذشته ادمها

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن درباره گذشته تلخ

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن در مورد گذشته و آینده

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن درباره گذشته را فراموش کن

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن درباره گذشته ها

شده‌دلتنگ‌بشوی‌چاره‌نیابی‌جز‌اشک..!!,

من‌به‌این‌چاره‌ی‌بی‌چاره‌دچارم‌هر‌شب..🖤 # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن درباره گذشته را فراموش کن

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند
# دلتنگی

متن در مورد گذشته و آینده

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن درباره گذشته شیرین

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ # دلتنگی

متن درباره گذشته

هرروز دلتنگ‌تر از دیروز ..-!🍃 # دلتنگی

متن درباره گذشته و کودکی

مجموعه متن غمگین زندگی و روزگار کوتاه و شیک ! | تاو بیو

متن در مورد گذشته و آینده

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن درباره گذشته را فراموش کن

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن درباره گذشته و کودکی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂 # زندگی

متن در مورد گذشته و آینده

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

متن در مورد گذشته و آینده

رنگین کمون زندگی ما خیلی وقته سیاه و سفیده:) # زندگی # خسته

متن درباره گذشته شیرین

« غم مخور جـــانا ك عالم هیـچ نیست..! » # ادبی # زندگی

متن درباره گذشته ادمها

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍
# زندگی

متن در مورد گذشته و آینده

گیر کردیم بین «ساعتی» که نمیگذره و «عمری» که زود میگذره….:))
# حقیقت # زندگی

متن درباره گذشته ها

عَموٌ زَنجٕیرٍ ـبافــ ـیکم فِکر نمیــکنی خیلیـ صفًتـ زَنجٕیرٍ منـ رو بــاـفتیـ؟ # زندگی

متن درباره گذشته را فراموش کن

༺ کـہ جهان رنج بزرگیست نگارا تو بخنـد (◍•ᴗ•◍) . ༻ # زندگی # انگیزشی

متن درباره گذشته و کودکی

شاملو حرف قشنگی زد:

مارا از مرگ میترسانند انگار که ما زنده ایم!:) # زندگی

متن در مورد گذشته و آینده

زندگی الانم رویای بچگیام نیست.. # زندگی # خسته

متن درباره گذشته و آینده

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)] # خسته # زندگی

متن درباره گذشته و کودکی

این بود زندگی؟!
# زندگی

متن درباره گذشته ادمها

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀
# زندگی

متن درباره گذشته و آینده

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:) # زندگی

متن درباره گذشته را فراموش کن

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن درباره گذشته ها

هیچوقت نذار کسی ناراحت بخوابه شاید دیگه بیدار نشه:)
# زندگی

متن درباره گذشته و آینده

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن درباره گذشته ادمها

همه چیز شتابان میگذرد
جز درد ؛
# زندگی

متن درباره گذشته ادمها

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور # ادبی # زندگی # فرانسوی

متن درباره گذشته ها

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎ # خسته # زندگی

متن درباره گذشته ها

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ˙ ˙هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !٠• ⌛ # زندگی # خسته # خودکشی

متن درباره گذشته به انگلیسی

من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه
# زندگی

متن درباره گذشته به انگلیسی

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن درباره گذشته و آینده

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود .. # زندگی # خسته

متن در مورد گذشته و آینده

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂 # زندگی

متن در مورد گذشته و آینده

زمونه جوریه که حسابت خالی باشه حسابت نمیکنن ! # زندگی # نامردی

متن درباره گذشته ادمها

به گمانم که غمم از سر دیوانگی است
یا دلم در گرو حسرت و بیچارگی است
هر چه رفتم نرسیدم به در خانه ی عشق
شایدم قسمت ما غربت و آوارگی است
ناصحم گفت که این سوختن و ساختنت
همه از سادگی و سادگی و سادگی است
دل در این معرکه هر جا که رود جار زند
این همه داد و فغان بر سر آزادگی است
عاقبت عقل به دل گفت در این دیر ریا
مردن و خاک شدن بهتر از این زندگی استمحمد فکور بافنده

متن درباره گذشته شیرین

عشق ساده است
زندگی ساده است
تنفر ساده است
موفقیت ساده است، شکست ساده است
پس چه چیزی سخت است؟
ساده بودن!

متن درباره گذشته تلخ

‏بیاید منطقی باشیم، حالمون تا وقتی خوبه که داریم خودمون رو گول میزنیم، وگرنه خوب بودن به این سادگیا نیست

متن درباره گذشته شیرین

چقدر عاشقانه با من بازی کردی
و من به سادگی
پشت عاشقانه های تو ذوب شدم
بعضی اوقات من و عاشقانه ام باید برویم
برمی گردیم خانه
شما با هزار قناری خوشحال هستید
که در آسمان قلب تو پرواز می کنند
می خواهم ببینم
دنیا را کجا خواهید برد؟

متن درباره گذشته

پیچیده است
دوست داشتنت
میان این همه
سادگی من

متن درباره گذشته

اصالت رو نه میشه خرید
نه میشه اداشو درآورد
اصالت یعنی
دلت نمیاد خیانت کنی
دلت نمیاد دل بشکنی
دلت نمیاد دورو باشی
دلت نمیاد آدما رو بازی بدی
کاشکی بعضیها بفهمند
این سادگی نیست ، اصالته

متن درباره گذشته تلخ

زیبایی و سادگی زندگی معمولی را دست کم نگیر ، نمی‌دانی چه شوقی دارد جست‌ و‌ جوی لذت‌های ساده

متن درباره گذشته را فراموش کن

سادگیم را
یکرنگیم را
به پای حماقتم نگذار
انتخاب کرده ام که ساده باشم
و دیگران را دور نزنم
وگرنه دروغ گفتن وبد بودن و آزار
و فریب دیگران آسان ترین کار دنیاست
بلد بودن نمیخواهد

متن درباره گذشته به انگلیسی

شاید
روزی بیاید
سادگی حرف اول را بزند
آن روز حتی اگر نبودم
از من به شما،به تک تک شما
یک حرف دل
خوش به حالتان که سادگیتان را
میفهمند

متن درباره گذشته ها

ممکن است آدم یک عمر زندگى کند و نفهمد که کنار دستش یک کتاب هست که کل زندگى‌اش را به سادگى یک ترانه بیان مى‌‌کند

متن درباره گذشته و کودکی

هیچکس ما را برای خودمان نمیخواهد
سادگی میکند کسی که تنهایی اش را
ارزان می فروشد
من تازه فهمیدم
هیچ چیز به اندازه ی دوست داشتن خودم
خوشحالم نمیکند

متن درباره گذشته ها

زندگیت رو ساده بگیر تا ساده بهت بگذرههر چقدر که سخت بگیری به همون اندازه هم درگیر پیچیدگی های زندگیت میشهکه شاید هیچوقت تمومی نداشته باشه

متن درباره گذشته ها

ساده که باشیتو همیشه رو بازی می کنیو آدم ها همیشه بازیگرانپشت پرده می مانند

متن درباره گذشته شیرین

کسی که واسه خاطر تو حاضره به راحتی از خانواده و رفیقاشو دور بشه یا خط بکشه دور همشون، عاشقت نیستبلکه یه کودنِ بیشعوره که به همون سادگی یه روزی هم از تو خسته میشه و به راحتی تو رو کنار میزاره

متن درباره گذشته ادمها

ما را از سادگی ترسانده اندهیچ کس نگفت سادگی هم خوب استهیچ کس نگفت ساده که باشیساده میخندی،ساده شاد میشویساده ذوق میکنی،ساده می بخشیو ساده تر دل می بندیهمدیگر رایافتن هنرنیستهنر این است که همدیگر را گم نکنیمآدمهای ساده بی هیچ دلیلیدوست داشتنی هستندسادگی شیک ترین ژست دنیاست

متن در مورد گذشته و آینده

به چهل سالگی که میرسیاز رفتن آدم ها سوگواری نمی کنیاز نماندن ها از کج فهمی ها از ندیدن هابه چهل سالگی که می رسیسوگوار سادگی های خودت می شوی

متن درباره گذشته را فراموش کن

ساده که باشیآدم ها خیلی زود دوستت می شوندو تو خیلی دیـــــر می فهمیدشمنت بودند

متن درباره گذشته

بیاید منطقی باشیمحالمون تا وقتی خوبهکه داریم خودمون رو گول میزنیموگرنه خوب بودنبه این سادگیا نیست

متن درباره گذشته و کودکی

سادگی خیلی جذابه
وقتی چشم و دل سیر باشی
جذابیتش رو تو سادگی
حس میکنی!

متن درباره گذشته و آینده

آدم های ساده رابی هیچ دلیلی دوست دارمآدم هایی که خودشان هستندو نقش بازی نمی کنندسادگیشیک ترین ژست دنیاست

متن درباره گذشته ادمها

دلهای پاکخطا نمی کنندسادگی می کنندو امروز سادگیپاک ترین خطای دنیاست

متن درباره گذشته ها

ساده لباس بپوشساده راه برواما در برخورد با دیگران ساده نباشزیرا سادگیت را نشانه می گیرندبرای درهم شکستن غرورت

متن درباره گذشته شیرین

شب مهتابی چه خوش است برای دیدن یاراما چه کنم دیوار بلند است و نگاه ها بسیار .

متن درباره گذشته

ما طعم شیرین یافتن را در طعم تلخ از دست دادن یافتیمو در این میان سهم ما تنها یک یادت به خیر ساده بود . . .

متن درباره گذشته ها

کسی چون تو مرا غریب و تنها نگذاشت / اینگونه در التهاب فردا نگذاشتسوگند نمیخورم ولی باور کن / کسی چون تو به خلوت دلم پا نگذاشت . . .

متن درباره گذشته و آینده

برای یک ثانیه عاشقم باش ، من باتری ساعتم را در می آورم . . .

متن درباره گذشته

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم …

متن درباره گذشته شیرین

همیشه آخرین سطر برایش می‌‌نوشتم
” روزی بیا که برایِ آمدن دیر نشده باشد ”
می‌ نوشتم
” روزی بیا که هنوز دوستت داشته باشم
که هنوز دوستم داشته باشی‌ ”
می‌ نوشتم
در نبودنت به تمام ذرات زندگی‌ کافر شده ام
جز ایمانِ به بازگشتِ تو
امروز می‌‌نویسم
یقینا آمده است
ولی‌ روزی که من از هراسِ دیوار ها
خانه را که نه
خودم را ترک کرده بودم.

متن درباره گذشته تلخ

خیالت
مثل چرت صبحگاهی ست !
همه اش با خودم می گویم …
فقط پنج دقیقه دیگر !

متن درباره گذشته شیرین

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای …
که دیگر حتی نمیتوانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق میدهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
” دوستت دارم ” ؟

متن درباره گذشته و آینده

کاش می شد …
تمام داستان های دنیا را
از دهان تو بشنوم !
تمام عاشقانه های دنیا را
تو برایم تکرار کنی !
اصلا هر چه تو بگویی زیباست !
می دانی کاش می توانستم
با تمام وجود
صدایت را در آغوش بگیرم !

متن در مورد گذشته و آینده

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست . . .
هی . . .
معشوقه ی من. . . ؟
سلامتی . . . ؟

متن درباره گذشته

یـآدش بــخیـر
یـــک روز بــود کـه دلِ سنگـم
بـآ دیدنِ اسمـــَش رویِ گــوشی می لرزید . . .

متن درباره گذشته ادمها

پاییــز فصل عاشـقانه هاست
دل ام تابستان میـخواهد
آفــتابی و گــرم و داغ
از پاییز بیـزار ام
عاشقانه و دو نفره است لعنتی
بـرای من تنها پاییــز جز درد چیـزی نیست
از پاییز بیزار ام بیزار

متن در مورد گذشته و آینده

مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم در میان نبود !
این وسط فقط یک دل بود . . .که دیگر نیست !

متن درباره گذشته ها

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

متن درباره گذشته ادمها

ای کاش می توانستم بگویمکه با من چه می کنیتو جانی در جانم می آفرینیتو تنها سببی هستیکه به خاطر آنروزهای بیشترشب های بیشترو سهم بیشتریاز زندگی می خواهمتو به من اطمینان می دهیکه فردایی وجود دارد.

متن درباره گذشته ها

تنهایتنمیگذارمحتی اگه تقدیرم با تو نباشدمن با توام

متن درباره گذشته و کودکی

چقد بد عادتم کردینباشیحالم آشوبه

متن درباره گذشته

دلم خلوتی ساده می خواهدچند خطی شعر فروغبا دو فنجان قهوهکمی سکوتو او، که پایان هر قطعهدستش را زیر چانه بزند و بگوید :باز هم بخوان

متن درباره گذشته ها

لحظه‌هایی هستکه دلم واقعا برایت تنگ می‌شودمن اسم این لحظه‌ها راهمیشه گذاشته‌ ام

متن درباره گذشته ها

برای توبرای چشم‌ هایتبرای دوست داشتنتبرای شعرهایمواژه‌ ها را کم آورده‌ ام دیگر

متن درباره گذشته تلخ

فکر کردن به تویعنی غزلی شورانگیزکه همین شوق مراخوب‌ ترینم کافیست

متن درباره گذشته ادمها

من سعی می‌ کنم خاطرات خوب را نگه دارم. اگر این چیزی است که به خاطرات گزینشی نامیده می‌ شود، پس من کارم با آن خوب است – نیکول ویلیامز

متن درباره گذشته را فراموش کن

چیزی که من در موردعکس‌ ها دوست دارم، این است که خاطره‌ ای که فراموش شده است و قابل بازسازی نیست را ثبت می‌کنند – کارل لاگر فلد

متن درباره گذشته تلخ

خاطرت از درون شما را گرم می‌ کنند و در عین خال، شما را از درون متلاشی می‌ نمایند – هاروکی موراکامی

متن درباره گذشته

مهم نیست متحمل چه رنجی شده‌اید، هیچ‌گاه نمی‌خواهید از دست این خاطرات رها شوید – هاروکی موراکامی

متن درباره گذشته

 شادترین خاطرات آن‌هایی هستند که در زمان مناسب به پایان می‌ رسند – رابرت بروت

متن درباره گذشته را فراموش کن

 به یاد آوردن اسان است. فراموش کردن است که دشوار می‌ باشد – برودی آشتون

متن درباره گذشته

 ما روزها را به خاطر نمی‌ آوریم بلکه لحظات است که در یاد ما باقی می‌ مانند – سزار پاوس

متن درباره گذشته ها

 خاطرات، حتی تلخ‌ ترین آن‌ ها، بهتر از هیچ چیز هستند – جنیفر ال آرمنتروت

متن درباره گذشته شیرین

خاطرات ما، شاهدی برای تاریخ هستند به طوری که دیگران می‌ توانند از آن‌ ها درس بگیرند. بنابراین، آن‌ ها می‌ توانند پیروزی‌ های ما را گرامی بدارند و در مورد شکست‌ های ما آگاه باشند – موهیندر سورش

متن درباره گذشته و آینده

 بدترین بخش از نگه داشتن خاطرات، درد و رنج نیست بلکه تنهایی آن است. خاطرات باید به اشتراک گذاشته شوند – لوئیز لاوری

متن درباره گذشته تلخ

زمانی که به یاد سپردن تمام می‌شود، فراموش کردن می‌تواند شروع گردد – سارا زار

متن درباره گذشته و آینده

خاطرات دارای قدرت عظیم باقی ماندن هستند اما همانند رویاها در تاریکی رشد می‌کنند و برای دهه‌ها در آب‌های عمیق ذهن ما مانند کشتی شکسته‌ای روی بستر دریا باقی می‌مانند – جی جی بالارد

متن درباره گذشته تلخ

 حافظه مانند دفترچه خاطراتی است که ما هر روز با خود حمل می‌کنیم – اسکار وایلد

متن درباره گذشته

تجربه به ما یاد داده است که حتی ارزشندترین خاطرات با گذشت زمان کمرنگ می‌شوند – نیکلاس اسپارک

متن درباره گذشته تلخ

حافظه، گنجینه‌ی ذهن ماست که در آن، آثار به یادماندنی نگه داشته می‌شوند – توماس فولر
 
گاهی‌ اوقات، به خاطر سپردن بسیار دردناک است – جس روتنبرگ

متن درباره گذشته شیرین

 انسان‌ ها هستند که خاطره می‌ سازند، نه مکان‌ ها – آما آتا آیدو

متن درباره گذشته تلخ

 او جوان‌ تر از آن بود که بداند حافظه‌ قلب، بدی‌ ها را حذف و خوبی‌ ها را بزرگ می‌ کند و این به خاطر چنین ترفندی است که ما می‌ توانیم بار گذشته را تحمل کنیم – گابریل گارسیا مارکز

متن درباره گذشته و کودکی

خاطراتی وجود دارند که زمان نمی‌ تواند آن‌ ها را پاک کند. گذشت زمان باعث فراموش شدن آن‌ ها نمی‌ شود، فقط این خاطرات را قابل تحمل‌ تر می‌ سازد – کاساندرا کلر

متن درباره گذشته را فراموش کن

تا زمانی که ما چیزی را به خاطر بسپاریم، هیچ چیزی واقعاً فراموش نمی‌ شود – لوسی مود مونتگومری

متن درباره گذشته و کودکی

لحظاتی وجود دارند که من آرزو می‌کردم ای کاش می‌ توانستم عقربه‌ های ساعت را به عقب برگردانم و غم و ناراحتی را از بین ببرم. اما احساس می‌ کنم که اگر این چنین می‌ کردم، لذت و شادی هم از بین می‌ رفت – نیکولاس اسپارکس

متن در مورد گذشته و آینده

زمانی که خاطرات سنگین‌ تر از رویاها می‌ شوند، بزرگ شده‌ ایم – بیل کلینتون

متن درباره گذشته ادمها

خاطرات مانند گلوله هستند. برخی از آن‌ ها تنها بر روی شما خراش می‌ اندازند اما برخی دیگر، شما تکه تکه می‌کنند – ریچارد کادری

متن درباره گذشته تلخ

بدترین خاطرات با ما می‌ مانند در حالی که خاطرات خوب به نظر می‌رسد که از دستمان می‌ روند – راشل وینسنت

متن درباره گذشته ادمها

گاهی‌ اوقات، چیزهایی که به خاطر می‌ سپارید، واقعی‌ تر از چیزهایی هستند که می‌ بینید – آرتور گولدن

متن درباره گذشته ادمها

 مشکل خاطرات این است که می‌ توانید آن‌ ها را ببینید اما قادر به زنده کردنشان نیستید – شان دیوید هاچینسان

متن درباره گذشته به انگلیسی

هر انسانی به خاطرات نیاز دارد –سول بیلو

متن درباره گذشته ادمها

می‌ گویند که زندگی سریعی داشته‌ ام. شاید من فقط زندگی سریع را دوست دارم. من آن را با هیچ چیز در جهان عوض نمی‌ کنم. آن تا ابد باقی نمی‌ ماند اما خاطرات باقی خواهند ماند – دنیس ویلسون

متن درباره گذشته تلخ

گاهی‌ اوقات، یک خاطره‌ خوب می‌ تواند با بازگوش کردنش، از بین برود – نووا رن سوما

متن درباره گذشته ها

تنها گنج واقعی در ذهن ماست. خاطرات بهتر از الماس هستند و هیچ‌ کس نمی‌ تواند آن‌ ها را از شما بدزدد – رودمان فیلبریک

متن درباره گذشته

رویاها امیدوار کننده هستند اما آن‌ ها تنها به عنوان یک احتمال باقی می‌ مانند. برخلاف خاطرات که تا ابد باقی می‌ مانند و مدفون می‌ شوند – شان دیوید هاچینسون

متن درباره گذشته ادمها

زمانی که صحبت از خاطرات می‌ شود، تعادلی بین خوب و بد وجود ندارد – جودی پیکولت

متن درباره گذشته و آینده

برخی از خاطرات، واقعیت هستند و بهتر از چیزی که می‌ تواند برای کسی رخ دهد، می‌ باشند – ویلا کچر

متن درباره گذشته و کودکی

بیایید خاطره‌ خود را با چیزی که گذشته است، سنگین نکنیم – ویلیام شکسپیر

متن درباره گذشته و آینده

مهم‌ ترین نکته در مورد داشتن چیزهای زیاد برای به خاطر سپردن، این است که باید به مکانی بروید. باید دست از این کار بردارید. تا وقتی که دوباره به خانه برنگردید، واقعاً جای دیگری نبوده‌اید – تری پرچت

متن درباره گذشته شیرین

من هرگز سعی نکرده‌ ام خاطرات گذشته را فراموش کنم، حتی خاطراتی که واقعاً دردناک بوده‌ اند. متوجه نمی‌ شوم که چرا برخی از افراد دوست دارند گذشته‌ خود را پنهان کنند. هر چیزی که با آن زندگی می‌ کنید، به شما در تبدیل شدن به شخصیتی که اکنون دارید، کمک می‌ کند – سوفیا لارن

متن درباره گذشته و آینده

اکنون که بطری خاطرات را باز کرده‌ام، آن‌ ها تلخ و شیرین به بیرون می‌ ریزند – الن هاپکینز

متن درباره گذشته تلخ

خاطراتش، ملموس و سنگین بود به طوری که من آن‌ ها را با خود خواهم داشت – رانسوم ریگز

متن درباره گذشته به انگلیسی

و داستان این است که شما آنچه رخ داده است را به خاطر نمی‌ آورید. آنچه به یاد دارید، تبدیل به چیزی که رخ داده است، می‌ شود – جان گرین

متن درباره گذشته و آینده

من فکر می‌ کنم که تنها راه‌ حل این است که تا جایی که می‌ توانید خوب زندگی کنید و خاطره‌ سازی نمایید، همانند انسان‌ های احمقی که تنها به دنبال پول هستند و چون در نهایت، تنها چیزی که برایتان باقی می‌ ماند، خاطرات خوب است – سارا استرومیر

متن درباره گذشته به انگلیسی

انسان‌ ها از خود نشانه‌ های از جایی که بیشتر از همه احساس راحتی می‌ کنند، به جای می‌ گذارند – هاروکی موراکامی

متن درباره گذشته ادمها

این پشیمانی است که خاطرات دردناک را به وجود می‌ آورد. وقتی دیوانه بودم، همه کاری را به درستی انجام می‌ دادم – مارک ونگات

متن درباره گذشته به انگلیسی

روح ما قدرتمندتر از پلیدی خاطرات است – ملینا مارچتا

متن درباره گذشته

در زندگی من، متوجه شده‌ام که خاطرات پس از کمرنگ شدن در ذهن، شیرین می‌ شوند – هری کونیک جونیور

متن درباره گذشته و آینده

میراث خانواده‌ من عمدتاً خاطرات است. بنابراین، من از چندین یادگاری ملموس خود محافظت می‌ کنم – مورن کیلوران

متن درباره گذشته ادمها

خاطرات خوب بسیار زیادی ساخته خواهند شد. شما تنها باید به اندازه‌ی کافی زندگی کنید تا به آن‌ ها برسید – جوئل برنز

متن درباره گذشته و کودکی

خاطراتی وجود دارند که بهتر است به فراموشی سپرده شوند. مسائلی وجود دارند که بهتر است تا ابد فراموش شوند – اس جی واتسون

متن درباره گذشته را فراموش کن

هیچ غمی بزرگ‌ تر از با یاد آوردن زمانی که شاد بوده‌ ایم، نیست – دانته آلیگیری

متن درباره گذشته را فراموش کن

خاطرات می‌ توانند کارهای شگفت‌ انگیزی در خلسه انجام دهند – برام استوکر

متن درباره گذشته و کودکی

گاهی‌ اوقات، بهتر از به مدرسه نرویم و با دوستان خود وقت بگذرانیم چون اکنون که به گذشته نگاه می‌ کنم، نمرات به هیچ وجه لبخند بر لبانم نمی‌ آورند اما خاطرات چرا – عبدل کلام

متن درباره گذشته ادمها

اگرچه، خاطراتی وجود داشتند که هرگز کمرنگ نشدند – کاساندرا کلر

متن درباره گذشته و کودکی

فکر می‌کنم که گاهی‌ اوقات، بهترین خاطرات در جاهایی که انتظارش را نداریم، ساخته می‌ شوند. اثبات دیگری بر این که خودآیندی ارزشمندتر از یک زندگی برنامه‌ ریزی شده است – جی آر ردمرسکی

متن در مورد گذشته و آینده

هر روز یک هدیه است و تا زمانی که چشمان را باز می‌ کنم، بر روی یک روز جدید و هر آنچه که به خاطر سپرده‌ ام، تمرکز خواهم کرد – ناشناس

متن درباره گذشته و کودکی

تفاوت بین خاطرات غلط و خاطرات واقعی همانند تفاوت بین جواهرات واقعی و تقلبی است. همیشه خاطرات غلط است که واقعی‌ تر و زیباتر به نظر می‌ رسند – سالوادور دالی

متن درباره گذشته ها

خاطرات تا زمانی خوب هستند که ما آن‌ ها را نگه داریم و به زندگی خود ادامه دهیم – ناشناس

متن درباره گذشته را فراموش کن

به خاطر سپردن لحظات خوب چندان ساده نیست – سیسیلیا آرن

متن درباره گذشته شیرین

اما او می‌ دانست که هیچ کس نمی‌ تواند با بار سنگینی از خاطرات دردآور به پیش برود – مارگارت میچل

متن درباره گذشته تلخ

و خاطرات تمامی چیزهایی که دوست داشته‌ ایم، باقی می‌ مانند و به زندگی ما برمی‌ گردند. آن‌ ها نمی‌میرند بلکه به خواب می‌ روند و خوب است که گنجینه‌ای از آن‌ ها را جمع کنیم – وینسنت ون گوگ

متن درباره گذشته شیرین

احساسات، خاطرات هستند و خاطرات نیر همان احساسات می‌ باشند – مارگارت استول

متن درباره گذشته ها

خاطرات، گذشته را بهتر می‌کنند؛ این واقعیت است که باعث تباهی می‌ شود – سیدهارتا موخرجی

متن درباره گذشته و کودکی

از خاطرات خوب لذت ببر. اما روزهای باقیمانده از عمر خود را صرف نگاه کردن به آن‌ ها و آرزوی روزهای خوب گذشته نکن – راندی آلکورن

متن در مورد گذشته و آینده

خاطرات، روزهای مهم گذشته، روزی زمان حال بودند. امروز را غنیمت شمار – گلوریا گیتر

متن درباره گذشته ها

آنچه ما خاطره می‌نامیم، افکار کنونی ما هستند. آنچه پیش‌ بینی نامیده می‌ شود، در واقع افکار فعلی ماست. هیچ‌ کس تاکنون در لحظه جز زمان حال زندگی نکرده است – امیت فاکس

متن درباره گذشته شیرین

برای برخی از افراد، زندگی کوتاه است اما خاطرات تا ابد باقی می‌ مانند – لورا سونسون

متن درباره گذشته به انگلیسی

عکس‌ ها، خاطرات ما را به ثبت می‌رسانند اما خاطرات همیشه در ذهن ما باقی می‌ مانند – کاترین پولسیفر

متن درباره گذشته ادمها

شما هرگز نمی‌ توانید واقعاً خوشحال باشید اگر خاطرات بدی که در گذشته داشته‌ اید و موجب ناراحتیتان می‌ شوند را نگه دارید – آنوراگ پراکاش رای

متن درباره گذشته و کودکی

اجازه ندهید روزهای خوب گذشته به خاطرات شما تبدیل شوند. هر روز را خوب زندگی کنید به طوری که انگار زندگی گذشته‌، ماجراجویی است که باید از آن لذت برد تا این که به خاطر سپرد – کاترین پولسفیر

متن درباره گذشته شیرین

زمانی که فردا از راه برسد، امروز برای همیشه از بین خواهد رفت. اما من باید چیزی در ازای معامله‌ی امروز برای خود نگه دارم و آن نباید چیزی جز خاطره‌ی ارزشمندی که موجب پشیمانی نخواهد شد، باشد – ناشناس

متن درباره گذشته تلخ

خاطرات مانند عتیقه هستند. هر چه قدیمی‌تر باشند، ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد – مارینلا رکا

متن درباره گذشته و کودکی

خاطرات خوب اغلب بدون تلاش آگاهانه‌ای ساخته می‌شنند. این خاطرات از رفتارهای یا کارهایی به دور از خودخواهی ما حاصل می‌شوند – بیرون آر پولسیفر

متن درباره گذشته به انگلیسی

خاطرات، حتی ارزشمندترین آن‌ها، به طرز شگفت‌ انگیزی سریع ناپدید می‌شوند. اما من با این موضوه موافق نیستم. خاطرات ارزشمند، هیچ‌ گاه برای من کمرنگ نمی‌ شوند – کازو ایشیگورا

متن درباره گذشته

هیچ‌ کس نمی‌ تواند خاطراتتان را از شما بگیرد، هر روز یک شروع دوباره است، هر روز خاطرات خوب بساز – کاترین پولسیفر

متن درباره گذشته ها

یک رابطه‌ی سالم نیاز دارد تا خاطرات تلخ گذشته‌ خود را پشت سر بگذارید و با امید تازه به زندگی ادامه دهید – آدام گرین

متن درباره گذشته را فراموش کن

حافظه‌ مانند چسبی است که زندگی را به هم وصل می‌کند؛ هر چیزی که امروز هستید، به خاطر حافظه‌ فوق‌العاده‌ تان است. شما در حافظه‌ ی خود زندگی می‌ کنید – کوین هورسلی

متن درباره گذشته و کودکی

بر روی خاطرات خوب خود تمرکز کنید و آن‌هایی که چندان خوب نیستند را پشت سر بگذارید – کاترین پولسیفر

متن درباره گذشته شیرین

زیباترین چیز مربوط به پول نیست بلکه خاطرات و لحظات است. اگر آن‌ها را گرامی ندارید، می‌توانند شما را نابود کنند – الک وک

متن درباره گذشته و آینده

بر این باور هستم که بدون خاطرات، زندگی وجود ندارد و خاطرات ما باید لحظات شادی باشند – لی رادزیویل

متن در مورد گذشته و آینده

خاطرات زندگی‌ های ما، از کارها و اعمالمان، در دیگران ادامه خواهند یافت – روزا پارکس

متن در مورد گذشته و آینده

انسان بودن به معنی داشتن تعداد زیادی خاطره از چیزی که هستید و نحوه‌ دستیابی به آن می‌ باشد – روزگرانز بالدوین

متن درباره گذشته

تمام خاطرات خوب خود را تا ابد نگه دارید. آن‌ ها را با دیگران به اشتراک بگذارید تا الهام‌ بخش امید باشید و آینده را بسازید – متی استپانک

متن درباره گذشته ها

برخی از خاطرات فراموش‌ نشدنی هستند و تا ابد باقی خواهند ماند – جوزف بی ویرتلین

متن درباره گذشته

 هر وقت که به گذشته فکر می‌کنم، خاطرات بسیار زیادی برایم زنده می‌شوند – استیون رایت

متن درباره گذشته و آینده

 چیزی که باید پشت سر بگذارم، خاطرا خوب است – مایکل لاندن

متن درباره گذشته و آینده

همگی ما ماشین زمان خود را داریم. برخی ما را به گذشته می‌برند و ما آن‌ها را خاطره می‌نامیم. برخی ما را به آینده می‌برند و ما آن‌ها را رویا می‌خوانیم – جرمی آیرونز

متن در مورد گذشته و آینده

خوب است که خاطرات خوب گذشته‌ خود را به یاد آوریم. آن‌ ها در زمان خود لذت‌ بخش بوده‌اند. بنابراین، یاد گرفتن لذت بردن از امروز دو مزیت دارد: دستیابی به خوشبختی در زمان حال و تبدیل شدن به یک خاطره‌ خوب برای آینده – جورج فورمن

متن درباره گذشته تلخ

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن در مورد گذشته و آینده

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن درباره گذشته را فراموش کن

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن درباره گذشته شیرین

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشیدعصبانیت شما فروکش می کندولیحرفهایتان باقی می مانندبرای همیشه

متن درباره گذشته شیرین

همیشه آنلاین بودنبه این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنیگاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن درباره گذشته ها

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشیاما وقتی دلت گرفتکسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن درباره گذشته به انگلیسی

خدایا دمت گرمشبات خیلی قشنگنفقطواسه بعضی بنده هاتصبح نمیشن

متن درباره گذشته و کودکی

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن درباره گذشته شیرین

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن درباره گذشته

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن درباره گذشته و آینده

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن درباره گذشته را فراموش کن

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن درباره گذشته ها

میدونی دلت بخواد بمونیولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن درباره گذشته تلخ

آدمی که راحت فراموش می‌کنهحتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن درباره گذشته به انگلیسی

گذشته درس عبرت توزمان حال هدیه تو

متن درباره گذشته به انگلیسی

و آینده انگیزه تو است …

متن درباره گذشته را فراموش کن

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن درباره گذشته ادمها

شما زشت نیستیدفقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن درباره گذشته ادمها

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن درباره گذشته ها

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه برهنه دنبالش

متن درباره گذشته

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن درباره گذشته تلخ

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن درباره گذشته و کودکی

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن درباره گذشته ها

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن درباره گذشته و آینده

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن درباره گذشته شیرین

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن درباره گذشته و کودکی

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن درباره گذشته

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن در مورد گذشته و آینده

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن درباره گذشته ادمها

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن درباره گذشته را فراموش کن

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن درباره گذشته و کودکی

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن درباره گذشته ادمها

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن درباره گذشته و آینده

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن درباره گذشته شیرین

سکوتم بشکنه،خیلیا می‌شکنن …

متن درباره گذشته شیرین

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن درباره گذشته تلخ

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن درباره گذشته به انگلیسی

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن در مورد گذشته و آینده

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن درباره گذشته و کودکی

میخوای بهش تکیه کنی،یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن درباره گذشته به انگلیسی

مادر ،سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن درباره گذشته ها

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن درباره گذشته و آینده

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن درباره گذشته ها

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن درباره گذشته شیرین

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن درباره گذشته و آینده

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن درباره گذشته و آینده

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن در مورد گذشته و آینده

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن درباره گذشته ادمها

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن درباره گذشته شیرین

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن درباره گذشته و کودکی

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن درباره گذشته و آینده

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن درباره گذشته را فراموش کن

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن درباره گذشته شیرین

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن درباره گذشته و آینده

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن درباره گذشته را فراموش کن

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن درباره گذشته و کودکی

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن درباره گذشته ادمها

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن درباره گذشته به انگلیسی

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن درباره گذشته تلخ

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن درباره گذشته و آینده

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن درباره گذشته به انگلیسی

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن درباره گذشته و آینده

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن در مورد گذشته و آینده

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن درباره گذشته را فراموش کن

هر گردی گردو نیس،هر دو پایی هم آدم نیست!

متن درباره گذشته و آینده

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن درباره گذشته را فراموش کن

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن درباره گذشته ادمها

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن در مورد گذشته و آینده

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن درباره گذشته

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن درباره گذشته و کودکی

امیدی هستچون خدایی ، هست

متن در مورد گذشته و آینده

اونی که باورت دارهیک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن درباره گذشته ادمها

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن در مورد گذشته و آینده

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشمولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن در مورد گذشته و آینده

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن درباره گذشته و کودکی

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن درباره گذشته تلخ

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن درباره گذشته و کودکی

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن در مورد گذشته و آینده

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن درباره گذشته ها

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن درباره گذشته تلخ

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن درباره گذشته ادمها

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن درباره گذشته ها

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن درباره گذشته به انگلیسی

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن درباره گذشته را فراموش کن

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن درباره گذشته شیرین

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن درباره گذشته ها

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن درباره گذشته ها

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن دارهبعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن درباره گذشته و آینده

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن درباره گذشته را فراموش کن

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن درباره گذشته

گاهی تنها جایی که میتونی باشیهمین دنیای مجازیه

متن درباره گذشته به انگلیسی

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن درباره گذشته به انگلیسی

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن درباره گذشته تلخ

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن درباره گذشته را فراموش کن

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن درباره گذشته ادمها

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن درباره گذشته شیرین

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن درباره گذشته به انگلیسی

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن درباره گذشته را فراموش کن

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن درباره گذشته به انگلیسی

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن درباره گذشته ها

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن درباره گذشته تلخ

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن درباره گذشته تلخ

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن درباره گذشته ها

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن درباره گذشته ها

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن درباره گذشته شیرین

یکی باید تو زندگیت باشهجوری اسمتو صدا بزنهکه نتونی بهش نگی جونم

متن درباره گذشته شیرین

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن درباره گذشته و آینده

عشق یعنی باهاش پیر شینه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن درباره گذشته ها

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن درباره گذشته به انگلیسی

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهدو بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن درباره گذشته و آینده

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن درباره گذشته به انگلیسی

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن درباره گذشته ها

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن درباره گذشته شیرین

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن درباره گذشته

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن درباره گذشته و کودکی

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن درباره گذشته

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن درباره گذشته و کودکی

گاهی فقط داغ بزرگیستکه تا ابد در سینه ات می ماند …

متن درباره گذشته

خوابــــهایم بوی تن تـــو را می دهـــدنکنـــد آن دور تــر هــا نیمــه شبدر آغوشم می گیـــری !

متن درباره گذشته و آینده

نفس می کشم !تا به جای مرده ها خاکم نکنند !!اینگونه است ، حال من …چیزی نپرس عزیزم !!!حالم خوب نیست…

متن درباره گذشته ها

گاهی نگاه به شانه هایم میکنم و میگویمچه تحملی دارند چگونه این همه حسرت را با خود حمل میکنند… حسرت نداشتنت…نبودنت…ندیدنت…خیلی سنگین است…

متن درباره گذشته

آرام بــاش دلــماو بــــی تو آرام استــــ!

متن درباره گذشته تلخ

برایش نوشتم به امید فردای بهترچند هفته بعد شنیدم ازدواج کردبعدها فهمیدم آن روزالف فردا را یادم رفته بود بنویسم

متن درباره گذشته ادمها

در قبرم هستم…خوابیده ام به پهلوی راست،گوش چسبانده ام به خاک،منتظر شنیدن گام هایت…فاتحه بهانه است…فقط بیا…

متن درباره گذشته را فراموش کن

چه حسرتی است
عبور از کنار عابرانی که
عطر تو را میزنند
اما هیچکدام تو نیستی..!!

متن درباره گذشته ها

میمِ مالکیتِ آخرِ اسممخاک خوردهو هیچکس نبودکه محضِ دلخوشییک باربگویدتا تمامِ این قندهایِ تلنبار شده در دلمآب شودمی ترسم همین روزهامرضِ قند بگیرم

متن درباره گذشته ادمها

دلــــــــم یکــــــــ اتفــــــاق…نـــــــــــــه!یکـــــــ معجـــــزه مــــی خــــواهـــدکـــه ســرم را بــه شـــانـــه تـــــــو بــرســانــدو …بـبــــــــــارم همــــه ی ایـــن ســـالهــــا را …!

متن در مورد گذشته و آینده

خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشینکل پستی و بلندی زندگیشرا فقط میرقصد !

متن در مورد گذشته و آینده

سالهاست کنار همیمیادت هست؟گاهی زندگی را از چهارچوب نگاه تو می دیدمچه زیبا بود دنیای پیش چشمانتروزگارانی داشتیمزیبا، شیرین و گاهی هم تلخحسرت هیچ کدام را نمی خورمجز آن شب بارانیکه حسابش از کل زندگیمان جداست

متن درباره گذشته تلخ

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست…هی…؟معشوقه ی من…سلامتی…؟

متن درباره گذشته

ای عشق پس از تو نان من آجر نیستبی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیستتو قسمت من نه مال مردم بودیقربان دلم که مال مردم خور نیست

متن درباره گذشته به انگلیسی

هر دومون جا موندیم . . .اون در دل من . . .من از دل اون . . .

متن درباره گذشته ها

آه  را بگویید رهایم کندحسرت هایم را خورده امتصمیم هایم را هم گرفته امدر روزهایی که او نیست و میدانم که باز نمی گردد میخواهم بمیرم

متن درباره گذشته شیرین

دنیا تمام شود چه باک ؟دنیای من توییکه پیش از اینها تمامم شدی !

متن درباره گذشته ادمها

پیش از آنکه باخبر شوىلحظه ى عزیمت تو ناگزیر مى شودآه اى دریغ و حسرت همیشگىناگهان چقدر زود دیر مى شود

متن درباره گذشته و آینده

گاهی دلم میخواهد از خیالــــمتو را بیرون بکشمو سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .

متن در مورد گذشته و آینده

مردم از حسرت آهو روشان و رمشانمن ندانم به چه تدبیر به دام ٱرمشاننیک رویان جهان را چو سرشتند ز گلسنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

متن درباره گذشته و آینده

کـاش مـیـدانـسـتـمکـیـسـتــــ آن کـه بـرایَـتـــدسـتـــ قـلـابـــ مـیـگـیـرد تـا هـر شـبـــخـوابـــ از چـشـم هـایَـم بـربـایـیدیـواری کـوتـاهـتَــر ازخـوابـهــای مَـن نـیـافـتـی . . . ؟!

متن درباره گذشته به انگلیسی

او رفت و من در حسرت نگاهی پر راز ماندم ماندمتا بیاید و پاسخ دهد چرا چرا تنهایم گذاشتدر حسرت پرسیدن این سوال هم ماندم

متن درباره گذشته ادمها

سخت افسوس می خورمبرای تمام روزهاییکه بی تو ..گذشتندوتمام شب هاییکه با تو ..نمی گذرند!می بینی دلبندم؟هنوز رویایت تمام زندگی من است!

متن درباره گذشته به انگلیسی

حسرت یعنی تویعنی با اینکه کنارم هستی داشتنت را ارزو میکنم

متن درباره گذشته شیرین

گاهیهوس میکنمدر آغوشت حل شوم !باهمه سردیتهنوزبرایم گرمترین حس دنیایی …!

متن در مورد گذشته و آینده

دلم بهانه میکند طلوع دیدن تو راتا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تو را

متن درباره گذشته به انگلیسی

به کسی که دلش تنگ نمیشه نگید :دلم برات تنگهپاسخ همیشه یا لبخند استیاتو لطف داری

متن درباره گذشته

در حسرت یک ناله ی مستانه بمردیمویران شود این شهر که میخانه ندارددر حسرت یک عشق صمیمانه بمردیمویران شود این دل که معشوق ندارد

متن درباره گذشته شیرین

خدایاکودکیم را گرفتی به من جوانی دادیعقلم را گرفتی به من عشق دادیعشقم را گرفتی به من تنهایی دادیخنده هایم را گرفتی به من غم دادیآرزوهایم راگرفتی حسرت را به من دادیخدایا برگردمن هنوز نفس میکشم یادت رفت نفسم را بگیری

متن درباره گذشته را فراموش کن

هیچ وقت حسرت سه چیز رو نخور!تیپ ؛ قیافه ؛ شخصیتما که داریم به کجا رسیدیم

متن درباره گذشته و آینده

داغ حسرت سوخت جان آرزومند مراآسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرادر هوای دوستداران دشمن خویشم رهیدر همه عالم نخواهی یافت مانند مرا

متن درباره گذشته و آینده

زندگی یعنی نخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستنو عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد سوختن

متن درباره گذشته و کودکی

یکی در آرزوی دیدن توستیکی در حسرت بوسیدن توستولی من ساده و بی ادعایمتمام هستیم خندیدن توست

متن در مورد گذشته و آینده

همه در حسرت یک پروازند من به پرواز نمی اندیشمبه تو می اندیشم که تو زیبا تر از اندیشه هر پروازی

متن درباره گذشته و کودکی

عشق یعنى شب نخفتن تاسحرعشق یعنى سجده ها با چشم ترعشق یعنى سربه دار آویختنعشق یعنى اشک حسرت ریختنعشق یعنى سوختن یاساختنعشق یعنى زندگى را باختن

متن درباره گذشته به انگلیسی

پرسید میخوری یا میبریمن گرسنه جواب دادم میخورمچه می دانستم حسرت ها را میخورند و لذت ها را میبرند

متن درباره گذشته تلخ

امشب از دفتر عمرم صفحاتی خواندمچون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندمهمه ی دفتر عمرم ورقی بیش نبودهمه در دفتر من حسرت دیدار تو بود

متن درباره گذشته به انگلیسی

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفسبند ، بندم همه در حسرت یک پرواز استمن به پرواز نمی اندیشم، به تو می اندیشمکه زیباتر از اندیشه یک پرواز است

متن درباره گذشته و کودکی

آن‌گاه که تقدیری نیست،
از تدبیر نیز کاری ساخته نیست!
خواستن اگر با تمام وجود، با بسیج همه‌ اندام‌ها و نیرو‌های روح و با قدرتی که داری تجلی شود
و اگر هستی‌مان را یک خواستن کنیم،
یک خواستن مطلق
و اگر با هجوم و حمله‌های صادقانه و سرشار از امید و یقین و ایمان بخواهیم،
پاسخ خویش را خواهیم گرفت.

متن درباره گذشته شیرین

هر مرد با سرنوشت منحصر به فرد خود ، به تنهایی در کل کیهان نایستاده است. سرنوشت او برگشت نخواهد کرد. هیچ کس دیگری همان توانایی های او را ندارد و به خود او نیز دوباره آن ها داده نمی شود. فرصت هایی که برای واقعی شدن ارزش های خلاقانه یا تجربی به وجود می آید ، مصیبت هایی که برای او پیش می آید – که نمی تواند آن را تغییر دهد و بنابراین باید تحمل کند و در ماندگاری آن ها ارزش های نگرشی را تحقق می بخشد . همه این ها منحصر به فرد هستند.

متن درباره گذشته و کودکی

به خدا اعتماد کن ..
او گاهی بهترین‌ها را بعد از تلخ‌ترین تجربه‌ها به تو می‌دهد
تا قدر زیباترین چیز‌هایی که به دست آوردی را بدانی
و هرگز تسلیم نشوید، معجزه‌ها هر روز رخ می‌دهند …
شاید امروز روز شما باشد …
تقدیر در دستان توست!

متن درباره گذشته تلخ

مردم از سرنوشت کور ، چیزی بدون برنامه و هدف صحبت می کنند. اما این سرنوشت چیست؟ هر عملی در این جهان که از آن دیگر نمی توان رو برگرداند ،. مردم تصور می کنند که انتخاب آن ها ، انتخاب خودشان است. اما ما آزادیم که فقط به آن چه داده می شود عمل کنیم. انتخاب در پیچ و خم نسل ها گم می شود و هر عملی که در پیچ و خم باشد ، خود یک بردگی است ، زیرا همه گزینه ها را خالی می کند و مردم را محکم تر به محدودیت هایی که زندگی تحمیل می کند، متصل می کند.

متن درباره گذشته و آینده

ایمان یعنی برداشتن قدم اول
حتی وقتی تمام مسیر را نمی‌بینی.
مطمئن باش که وقتی به چیزی اعتقاد داری و آن را با تمام وجود در دستانت، در قلبت و در مسیرت می‌بینی
بی قید و شرط و بی چون و چرا،
خدا آن را در تقدیرت قرار خواهد داد.
پس همین حالا قدم اول را بردار.

متن درباره گذشته ادمها

اغلب اقداماتی که برای جلوگیری از سرنوشت انجام می دهیم ، ما را به سمت آن سوق می دهد.

متن درباره گذشته و آینده

تو نمی‌توانی همه مشکلاتت را به گردن تقدیر و سرنوشت بیاندازی
سرنوشت ما در دستان خودمان است، نه در اختیار ستارگان.
همه رویا‌های ما می‌توانند به حقیقت تبدیل شوند،
اگر شهامت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم.

متن درباره گذشته را فراموش کن

ما سرنوشت خود را ایجاد نمی کنیم؛ ما در آشکار شدن آن شرکت می کنیم.

متن درباره گذشته ها

آرزو نکن که زندگی آسان‌تر باشد
آرزو کن که خودت بهتر باشی
برای تقدیر بی مشکل آرزو نکن،
برای مهارت‌های بیشتر آرزو کن.
برای چالش‌های کمتر آرزو نکن،
برای خردمندی بیشتر آرزو کن.

متن درباره گذشته را فراموش کن

هیچ کس با سرنوشت خود که مهر و موم شده بر پیشانی خود است متولد نشده است … ما برای تحقق سرنوشت خود انتخاب هایی می کنیم.

متن درباره گذشته ها

قهرمانان کسانی نیستند که همیشه برندۀ مسابقات می‌شوند
قهرمانان کسانی هستند که بیرون می‌روند و تلاش می‌کنند
و دفعۀ بعد بیشتر تلاش می‌کنند
و دفعۀ بعد حتی بیشتر هم تلاش می‌کنند
و اینگونه تقدیر زیبایی برای خود رقم می‌زنند !

متن در مورد گذشته و آینده

سرنوشتی وجود دارد که اعمال ما را کنترل می کند ، اما نه این که در مقابل شدیدترین تلاش های طبیعت بشری مقاومت شود.

متن درباره گذشته

وقتی خانه تکانی می‌کنی چیز‌هایی پیدا می‌شوند که مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته‌ای
و از نبودنشان اعصابت خط خطی بوده …
امروز که آن گمشده‌ها را می‌بینی
می‌فهمی که زندگی بدون آن‌ها هم جریان داشته!
دنیا هم همینطور است
امروز هستیم شاید فردا نه …
و در نبودمان جایگزین‌هایی هستند تا دنیا از حرکت نایستد …
خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می‌دهد هیچ تقدیری فاجعه نیست … !
باید تمام تلاشمان را بکنیم، ولی بقیه را واگذار کنیم به وجود بی‌همتای او

متن درباره گذشته و کودکی

تلخ ترین عنصر غم انگیز زندگی که باید از یک منبع روشن فکر حاصل شود ، اعتقاد به سرنوشت است.

متن درباره گذشته شیرین

تو دو انتخاب در برابر زندگی داری
می‌توانی فرار کنی و مخفی شوی و دنیا را به خاطر مشکلاتت سرزنش کنی
یا اینکه ایستادگی کنی و تصمیم بگیری که با دنیا مبارزه کنی و شخص مهمی شوی.
در هر حال انتخاب با تو است.

متن درباره گذشته و آینده

وقتی رانندگی می کنید ، بیشتر وقت خود را صرف خیره کردن در آینه پشت می کنید؟ بنابراین ، چرا ما اینقدر وقت را صرف خیره کردن در آینه عقب زندگی می گذرانیم؟

متن در مورد گذشته و آینده

شاید نتوانی تمام حوادثی که در تقدیرت رخ می‌دهد را کنترل کنی،
اما می‌توانی تصمیم بگیری که توسط آن‌ها تنزل پیدا نکنی.
تو وقتی به پایان می‌رسی که تغییر یافتن در تو به پایان برسد.

متن در مورد گذشته و آینده

ده سال از این پس شما به هر آن چه امروز بر شما استرس می دهد می خندید. پس چرا الان نمی خندیم؟

متن درباره گذشته و آینده

هیچ گاه نباید بگی من بدشانسم، سرنوشت من اینه و هدفت رو رها کنی.
باید بدونی که شانس خود تویی و سرنوشت هم در دست توئه
و خدا اون چیزی رو که براش زحمت بکشی رو قطعا در تقدیرت قرار میده.

متن درباره گذشته

سرنوشت واقعی است. و او دارای رفتار خفیفی نیست. او دور می شود و خود را به صورت شما خواهد زد و شما را می کوبد و قبل از آن که بدانید چه چیزی به شما اصابت کرده است ، دچار آسیب می شوید – از همه آن چه فکر می کردید می دانید و همه چیز هایی که فکر می کردید نمی دانید- از همه ی آن ها محروم هستید!

متن درباره گذشته به انگلیسی

اگر آرزوی پرواز دارید و می‌خواهید به ارتفاعات جدید پرواز کنید
ابتدا باید مسیر مقصدی که می‌خواهید به آن برسید را ببینید
و سپس یک نقشه پرواز تهیه کنید.
یک نقشه که راهنمای شما خواهد بود و در آخر تنها چیزی که می‌تواند شما را به پرواز برساندد
تلاش برای بالا رفتن است.
پس تقدیرت را با تلاش زیبا رقم بزن

متن درباره گذشته ادمها

کار سخت تر یک راه حل پایدار نیست و به این ترتیب مردم سرنوشت خود را برآورده نمی کنند. خلاقیت بیشتر آن است که به جای انتخاب یک چیز که ما بیش از چیز دیگری آن را دوست داریم ، باید بپرسیم ، چطور می توانم هر دو کار را با هم انجام دهم؟

متن درباره گذشته شیرین

من همیشه باور داشته‌ام و هنوز هم باور دارم
که ما می‌توانیم به هرچه اتفاق خوب یا بد برایمان پیش می‌آید
معنا بدهیم
و تقدیر را به چیزی ارزشمند تبدیل کنیم.

متن درباره گذشته ادمها

از انسان خواسته شده است تا آن چه را که می خواهد برای تحقق سرنوشت خود رقم بزند ، ایجاد کند.

متن درباره گذشته تلخ

یادت باشه… برای رسیدن به هر آنچه می‌خواهی باید پشتکار و پایداری نشون بدی.
برای رسیدن باید ذره بین باشی و کاملاً رو هدفت تمرکز کنی.
برای رسیدن نباید در مقابل مشکلاتی که جلو راهت سبز می‌شوند کم بیاری
و باور داشته باشی هیچ مسئله‌ای بدون راه حل نیست
تقدیرت را زیبا رقم بزن

متن درباره گذشته و آینده

من دنیای خودم را اداره می کنم ، زیرا من کاملاً معتقدم که سرنوشت من ، آینده من در دستان من است و نمی خواهم کسی را بخاطر مسیری که طی می کنم مقصر بدانم.

متن درباره گذشته و آینده

من به تقدیر و کارما اعتقاد دارم.
من معتقدم انرژی که ما به جهان می‌دهیم به سمتمان برمی‌گردد.
پس باید تلاش کرد آنچه را که برای خود می‌پسندیم به دنیا تقدیم کنیم
تا در زمان برگشت از مواجه با آن غافلگیر نشویم.

متن درباره گذشته

من می خواهم پشت صحنه جهان و همچنین روی صحنه آن بروم. من فکر می کنم شما باید سرنوشت خود را در این جهان رقم بزنید.

متن درباره گذشته شیرین

هرگز فراموش نکنید که در این لحظه ما می‌توانیم زندگی‌مان را تغییر دهیم.
هیچ لحظه‌ای وجود ندارد که بدون قدرت تغییر سرنوشت باشد
در این لحظه دو انتخاب داریم
یا می‌توانیم شووع به حرکت کنیم و زندگیمان را تغییر دهیم
و یا می‌توانیم بنشینیم و کاری انجام ندهیم.
همه چیز به خودمان بر می‌گردد که کدام را انتخاب کنیم.

متن در مورد گذشته و آینده

وقتی مردم از شما دور می شوند ، اجازه دهید آن ها بروند. سرنوشت شما هرگز با کسی که شما را ترک کند ، گره نخورده است و این به این معنی نیست که آن ها افراد بدی هستند. این بدان معناست که تقدیر آن ها در داستان شما به پایان رسیده است.

متن درباره گذشته و کودکی

برای ساختن زندگیت هیچگاه ناامید نشو.
مطمئن باش یه روزی به خودت افتخار می‌کنی که ادامه دادی و تسلیم نشدی.
یه روزی که به خاطر تلاشت تقدیرت تغییر کرده!

متن درباره گذشته و کودکی

سرنوشت هر انسانی با آنچه در داخل جمجمه او می رود تصمیم گرفته می شود تا هنگامی که با آن چه در بیرون جمجمه او می رود مقابله کند.

متن درباره گذشته ادمها

گذاشتن از سختی‌های پیش رو نمی‌تواند سخت‌تر از هر آنچه پشت سر گذاشته‌ایم باشد.
آنقدر‌ها هم که سختش می‌کنند، نیست!
امشب را با خدا رفیق باش.
خدا پشت تمام آرزو‌های تو ایستاده.
حرف‌هایت را و آرزوهایت را با زبان خودت بی پرده به او بگو
شاید در ” تقدیرت” نوشته باشد هر چه خودش بخواهد …

متن درباره گذشته ها

دادن فرصت، فرصتی برای تغییر شکل سرنوشت ما است. وقتی به خود فرصت می دهید ، سرنوشت خود را تغییر می دهید.

متن درباره گذشته و کودکی

هیچ وقت به شما آرزویی داده نمی‌شود مگر اینکه رسیدن به آن در تقدیر شما باشد
و قدرت به واقعیت پیوستن آن در شما قرار داده شود.
فقط شما برای رسیدن محکوم به تلاش هستید.

متن درباره گذشته ها

اگر روزگار خوبی نداری، سرگذشتت را دوست نداری و حتی حوصله‌ی دعا کردن هم نداری نگران نباش.
این خاصیت انسان است که درست نمی‌تواند ببیند و گاهی عوضی می‌بیند.
خودش را بدشانس می‌داند و همیشه به وضعیت‌های بد توجه می‌کند.
بدان این وضع هم همچون همه‌ زندگی می‌گذرد
پس فقط بگو خدایا تو بلدی، تو می‌توانی وضع مرا عوض کنی.

متن درباره گذشته و کودکی

سرنوشت همان تقدیر نیست. این کلمه به معنای معمول به هیچ چیز وحشتناکی و حتی چیزهای اجتناب ناپذیر اطلاق نمی شود ، بلکه به فاش شدن موقتی و آزاد از یک اصل اساسی شخص می پردازد. سرنوشت یک درام معنوی است.

متن درباره گذشته ادمها

من معتقدم تقدیر و سخت کوشی در کنار هم هستند.
سرنوشت به این صورت است که چیز‌هایی را در اختیار شما می‌گذارد که با دقت روی آن‌ها تمرکز کرده‌اید.
پس اگر می‌خواهید زندگی شما در مسیر خوبی قرار بگیرد،
انتخاب کنید که روی موارد عالی، زیبا، الهام‌بخش و لذت بخش تمرکز کنید.

متن درباره گذشته

هیچ فرصتی وجود ندارد که سرنوشت بتواند آن را دور بیندازد ، یا مانع آن شود ، یا قاطعیت یک روح مصمم را کنترل کند. پس همه چیز را به گردن تقدیر و سرنوشت نیاندازید.

متن درباره گذشته شیرین

چیزی که سرنوشت انسان را می‌سازد استعدادهایش نیست،
انتخاب هایش است.
اینکه چه کسی، چه مسیری را انتخاب می‌کند!

متن درباره گذشته به انگلیسی

آن چه طبیعت جهانی در هر زمان به هر مردی اختصاص می دهد برای منافع آن مرد در آن زمان است.

متن درباره گذشته و کودکی

من می‌توانم سرنوشت خود را کنترل کنم، اما تقدیر از کنترلم خارج است.
سرنوشت به این معنی است که فرصت‌هایی برای به راست یا چپ پیچیدن وجود دارد،
اما تقدیر خیابانی یک طرفه است.
من اعتقاد دارم که همۀ ما انتخاب‌هایی داریم که سرنوشت خود را رقم بزنیم، اما تقدیر ما در دستان خداست.

متن درباره گذشته ادمها

سرنوشت انسان فقط توسط خودش دست کاری می شود. فکر و عمل زندانیان سرنوشت هستند.

متن درباره گذشته و کودکی

قانون برداشت محصول نیز همواره در زندگی ما هم اتفاق می افتد. به این شکل که هر عملی را که شما بکارید در آینده آن را به شکل یک عادت درو می کنید.

متن در مورد گذشته و آینده

بعضی اوقات شما در زندگی انتخاب می کنید و بعضی اوقات انتخاب ها باعث می شود که شما آن ها را انتخاب کنید.

متن در مورد گذشته و آینده

شما استاد سرنوشت خود هستید. از نقاط قوت خود به خوبی استفاده کنید. آن ها کلید سرنوشت و موفقیت شما در زندگی هستند. هنگامی که خودتان را بشناسید و برای تحقق رویاهای خود اقدامی انجام دهید ، می توانید درهای بالقوه خود را برای خود باز کنید.

متن در مورد گذشته و آینده

گشته است چشمان من از درد و غم دریا، پدر من چه گویم بی تو از فردا و فرداها، پدر تکیه‌گاه من تو بودی، تنها امید و آرزو بی تو این دنیا ندارد، رنگ شادی‌ها، پدر

متن در مورد گذشته و آینده

وقتی نیستی
دلتنگی ام را روی کاغذ می ریزم
و چون سوزن با نوک مدادم به خیالت
فرو می روم
و شروع می کنم به نوشتنت
به دوست داشتنت
به خواستنت
به بهانه هایم که پلکهایم را خیس می کند
و ، وجودم را به اندازه ی یک شب بخیر
تا سپیده های یاسِ خیالت درگیرِ
نبودنت می کند..

متن درباره گذشته ها

باورم نیست كه دیگر نشـنوم آواي تويــا نبـينم روی مـاه و قامت رعـنـاي توسالها سنگ صبورم بودي و هم صحبتمبي تو رنگ يأس دارد منزل و مأواي تو

متن درباره گذشته به انگلیسی

یک نفر باید باشد،
که دلتنگی هایت را از چشم هایت بخواند،
یک نفر باید باشد که قطره اول نیامده در آغوشت بگیرد،
یک نفر باید باشد که سه نقطه پایان جمله هایت را بداند،
یک نفر باید باشد که بلدت باشد حتی بیشتر از خودت،
یک نفر باید باشد که با بودنش،
تمام نبودن ها را جبران کند…

متن درباره گذشته و کودکی

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنت،لحظه ها طی شد و مرد!و نگاهم هر روز، باز هم با همه شوق، کوچه ها را پایید.مثل آن روز که می آمدی از دور … دریغ!دل من در غم هجران تو ای خوبترین، چه بگویم، چه کشید …

متن درباره گذشته شیرین

بسوز ای شمِع غم امشب، بساطِ غم مهیا است
بسوز امّا تو با حسرت، شبِ هجرانِ است***در سوک عزیزان:به هر بهار، گُل از زیر گِل برآرد سر
گُلی برفت که ناید به صد بهار دگر

متن درباره گذشته ادمها

کاش دلتنگی هم مثل اشک بود
می‌ریخت و تمام می شد
می ریخت و سبک می شدی
آن وقت مجبور نبودی
هر روز حجم عظیمی از دلتنگی ها
را با خودت به این طرف و آن طرف ببری…

متن در مورد گذشته و آینده

قدم های تند باران را که به چشم میبینم,چتر بالای سرم چکه میکند!خشت نرم وجودم آوار میشود!
کاش هیاهوی باد ببلعد,سوی چشمان کم بینایم را…
روزی جان را,از قفس تنگ تَن..ها,بیرون خواهم کشید!
و به بلندای رشته کوه دلتنگی هایم اوج خواهم گرفت!
خواهم ماند,تا ابد… زیر سایه خورشید!

متن درباره گذشته را فراموش کن

آه یک سال گذشتیکسال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش، سپری می کنیمو در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر نمی آیدو دیگر نباید منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیمولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ماو مهربانیش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست

متن درباره گذشته تلخ

قهر کرده ام…
با دریا
ایستاده ام کنار و از غم دلتنگی موج هایش ارام
به گونه هایم مروارید بند میزنم..
هوای خنکش را استشمام میکنم
و از دور نمِ دستانش را میبوسم…
با دریا قهرم…
کاش دوباره پیش قدم شود…
دست هایش را دراز کند و مرا پابند…
دوباره انگشت هایم را خیس کند
طوفان بپا کند ،
سخره هایش را کنار بزند،
از حصار مرجان های دلش بگذرد و
موج گیسویش را تا شهرما بفرستد…
کاش دریا هم دلتنگ باشد..

متن درباره گذشته

این گنج نهان در دل خانه پدرم بود هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند هم نام بلندش سند معتبرم بود

متن درباره گذشته شیرین

آنچه سرنوشت
درمن جا گذاشت
باقی مانده های‌ دریاست
دلتنگی برای آب
و تو
به وسعتِ یک آه
طولانی تر از خیابان های‌ تنهائی
درمن ممتد میشوی…

متن درباره گذشته و کودکی

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

متن درباره گذشته شیرین

دلتنگی، اونی نیست که نبینیشو هر کدام یک سوی جهان باشن…..دلتنگی اونیه که هر روز ببینیش و بدونیکه نمی تونی داشته باشیش . .

متن درباره گذشته ادمها

میدونی دلتنگی یعنی چی؟ دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی .. اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت .. ولی چند لحظه بعد … شوری اشکهای لعنتی ، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

متن درباره گذشته ها

خداحافظ گل مریم گل مظلوم و پر دردم
نشد با این تن زخمی به آغوش تو بر گردم
نشد تا بغض چشمات رو به خواب قصه بسپارم
از این فصل سکوت و شرم غم بارون رو بردارم!

متن درباره گذشته به انگلیسی

ز فراق هجر رویت غم سینه سوز دارم پدرم قسم به مهرت، نه شب، نه روز دارم

متن درباره گذشته تلخ

با چشم هایت حرف دارم…!
می خواهم ناگفته های بسیاری را
برایت بگویماز شهریور ،
از بغض های نبودنت،
از نامه های چشمانم
که همیشه بی جواب ماندباور نمی کنی؟!
تمام این روزها
با لبخندت آفتابی بود…
اما
دلتنگی آغوشت… رهایم نمی کند،به راستی…
عشق بزرگترین آرامش جهان است!

متن درباره گذشته

زندگی کن!حتی اگر بهترینهایت را از دست دادیچون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت می سازد

متن درباره گذشته ها

کاش می شد قفل دلتنگی ، شکستکاش می شد درب تاریکی، گسست
کاش می شد بین مردم، بود و زیستکاش می شد مثل باران ها ، گریست
کاش می شد با محبت ،جان سپردکاش می شدبی توقع ،بودومرد

متن درباره گذشته و کودکی

امشب این خانه عجب حال و هوایی داردگپ زدن با در و دیوار صفایی داردهمه رفتند از این خانه بجز غمباز این یار قدیمی چه وفایی دارد

متن درباره گذشته شیرین

میگفت عشق
مثل یک بیماری میمونه
که تو هر آدمی یجور بروز میکنه،
یکی بدبین میشه،
یکی مهربون میشه،
یکی غمگین میشه،
یه سری هم از ترسِ واگیردار بودن رها میکنن میرن!
من تنها حسی که دارم دلتنگیه

متن درباره گذشته را فراموش کن

هر چند میدونم تو این شرایط هیچ کلامیتسلی بخش درد و غم شما و خانوادتون نیست.ولی خواستم بدونی ما در کنارت هستیمیادش گرامیاندوه ما از این واقعه ی دردناک قابل وصف نیست،مرگ نابهنگام جوان ناکام،شکوفه ی زندگیتان و کم شدنعطر و بوی او از این جهان خاکیرا خدمت شما تسلیت می گوییم….بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنممن به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنمبهر هر درد دوائیست به جز داغ جوانمن به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

متن درباره گذشته ها

متن انگیزشی برای شروع دوبارهطلوع خورشید 🌥 شیوه زیبای خداوند است که به تو بگوید
همیشه می توانی به سر خط بروی و از نو شروع کنی

متن درباره گذشته ها

اگر مرتکب اشتباهی شده ای بیش از حد خودت را نگران آن نکن
زیرا برخی از زیباترین چیزهایی که در زندگی داریم از اشتباهات ما نشات می گیرد …

متن درباره گذشته و آینده

هرگز برای شروع دوباره در زندگی احساس گناه یا شرمساری نداشته باش🌷

متن درباره گذشته و آینده

بهار گواهی است بر این که زیبایی در شروع دوباره نهفته است

متن درباره گذشته به انگلیسی

متن شروع دوباره بعد از شکستگاهی به قدری در رنج یک پایان دردناک غرق می شویم
که شکوه یک شروع جدید را نادیده می گیریم

متن درباره گذشته به انگلیسی

اگرچه هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و آغازی دیگر داشته باشد اما
همه می توانند از همین نقطه دوباره شروع کرده و پایانی دیگر بسازند

متن درباره گذشته و آینده

زندگی خود را از نو بساز، سنگ ها را یکی یکی از میان بردار
در مسیر زندگی ات بوته های گل رز بکار
همه چیز را از نو شروع کن🌤

متن درباره گذشته به انگلیسی

بی خیال نگرانی ها و اشتباهات قدیمی …
بیا از نو شروع کنیم، تمام منفی ها را به باد فراموشی بسپریم و به احتمالات جدید فکر کنیم

متن درباره گذشته ها

پیامک شروع دوباره زندگیبرای تبدیل شدن به آن چه می خواهید باشید هیچ وقت دیر نیست
شما این قدرت را در وجود خود دارید که از نو شروع کنید

متن درباره گذشته شیرین

شما هیچ وقت برای تعیین هدفی دیگر یا رویاهای جدید پیر نیستید🌺

متن در مورد گذشته و آینده

آینده شما توسط گذشته تان اداره نمی شود
شما این قدرت را دارید که گذشته را رها کرده و از نو شروع کنید

متن درباره گذشته ها

هیچ کس نمی‌ تواند خاطرات تان را از شما بگیرد
هر روز یک شروع جدید است، هر روز خاطراتی عالی را رقم بزنید

متن درباره گذشته

هرگز برای تبدیل شدن به آن چیزی که می‌ خواهی دیر نیست
امیدوارم زندگی داشته باشی که به آن افتخار کنی و اگر این چنین نیست
امیدوارم شجاعت و قدرت کافی برای یک شروع دوباره در وجود تو باشد

متن درباره گذشته ها

برای شروع تازه ارزش قائل شویم. همه چیز مبارک نیست، اما بذر همه چیز مبارک است
برکت در بذر نهفته است

متن درباره گذشته را فراموش کن

نه، این آغاز فصل جدیدی از زندگی من نیست. این آغاز کتابی جدید است!
آن کتاب اول قبلا بسته شده، پایان یافته و به دریاها ریخته شده است
این کتاب جدید به تازگی گشوده شده و راه خود را آغاز می‌کند
تازه صفحه اول است و این بسیار زیباست!

متن درباره گذشته ها

روز شنبه بخیر! از امروزت خنده، عشق، زندگی و لذت ها را بیرون بکش و با دوستانت تقسیم کن.

متن درباره گذشته ها

زندگی زیباست، لحظه ها رو قدر بدون و از صبح شنبه بهترین استفاده رو ببر …
اول هفته خوبی داشته باشید …

متن درباره گذشته تلخ

تو که خوب می‌دانی
آفتاب از میان پلک هایت آغاز می‌شود
و آن چند تار موی سفید
زمستان من است
حالا بیا
باران را بهانه کنیم
با نامه‌ها فال بگیریم
خیس گریه شویم
اصلا بیا تمام این حرف‌ها را فراموش کنیم
همه چهارشنبه‌ها که در راهی
من ذکر می‌خوانم
شاید
صبح شنبه را تو آغاز کنی!

متن درباره گذشته

بهانه که تو باشى
شنبه ام می‌شود
شیرین‌ترین روزِ هفته …
اول هفته خوبی داشته باشید …

متن درباره گذشته تلخ

فقط شروع کن
مهم نیست در گذشته چه چیز‌هایی تجربه کردی.
مهم نیست چقدر خسته ای، مهم نیست کی ناامید شدی.
حال مهمترین هدیه الان توست.
شروع کن و از آن استفاده کن
شنبه اینجاست!
با یک فنجان قهوه داغ.
قلبی پر از عشق و عزمی راسخ به استقبالش بروید!
اول هفته خوبی داشته باشید.

متن درباره گذشته تلخ

چشم گشودن به روز زیبای شنبه
مانند تولدی دوباره است
فرصتی که خداوند فراهم کرده
تا تمام خاطرات بد را فراموش کرده
و آغوش خود را برای شیرین‌ترین خاطرات باز کنید
صبح شنبه تون به خیر و شادی
هفته تون پر از اتفاقای خوب …

متن درباره گذشته را فراموش کن

چیز‌هایی که دیروز نتوانستی به دست بیاوری را فراموش کن
هفته‌های بدی را که پشت سر گذاشتی را از یاد ببر
خود را برای هر آنچه اتفاق افتاده ببخش و
به چیز‌هایی فوق العاده‌ای که
در امروز برای تو وجود دارد توجه کن
امروز آغاز یک هفته جدید و
آغاز یک زندگی جدید برای توست
صبح به خیر و هفته ات خوش

متن درباره گذشته را فراموش کن

بیدار شواز صدای پای صبح می فهمیماتفاق تازه‌ ای در راه استامروز تمام احساس هایپوچ را مچاله کنیم و منتظرشکوفه‌ های اجابت شویمشنبه و هفته خوبی براتون آرزو می کنم …

متن درباره گذشته را فراموش کن

امروز شنبهبراتون یه حال خوب ارزو دارمآرزو دارم، امروزتون پر باشهاز خبر های خوب و اتفافهای بینظیریکه همیشه منتظرش بودینروزتون شیک و سرشار از شادی …

متن درباره گذشته به انگلیسی

شنبهاتفاق غریبی ستکه به چشم های‌ تو منجر می‌شودمن و توسال هاست کنار هم راه میرویمتا دیگران از روی شانه های‌ ما به ایستگاه برسندشبیه دو ستاره ی دنباله دارکه شروع نشدهبه انتهای خود فکر می‌کنند.

متن درباره گذشته شیرین

شنبه را دوست دارمشنبهشروع یک هفته ى جدیدبراى ادامه دوست داشتن توست …

متن درباره گذشته را فراموش کن

تمام هفته خاطراتت را مرور کردم‎شنبه‎خاطره هایت شروع به مرور من می کنند !‎فقط‎کمی‎بی رحم تر …

متن درباره گذشته ها

شنبه ها ‎بیا ‎در آغوش بگیر مرا‎کمی ببوس‎و‎نوازشم کن‎تا ‎هفته ‎با خیال شنبه ها ‎به پایان ‎برسد…

متن در مورد گذشته و آینده

شنبه …حال دل دریایی ما آرام استمثل صبحیستپس از یک شب طوفانی سخت …!

متن درباره گذشته شیرین

دل دل نکن !بیا که زمان دیر می شود …امروز شنبه استو سرآغاز عاشقی …

متن درباره گذشته به انگلیسی

سلام بر شنبه !دوباره آمدى ؟ قدمت به خیر !وقتى براى بیدارکردن دوستانم میروىیک سبد عشقیک دنیا آرزوهاى زیباو یک عالمه الطاف خدا رابه روى چشم هایشان بپاشبگذار با ترنم دنیایى از امید چشمانشان را به روى تو باز کنند!

متن درباره گذشته و کودکی

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن درباره گذشته به انگلیسی

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

متن در مورد گذشته و آینده

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

متن درباره گذشته به انگلیسی

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن درباره گذشته

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن درباره گذشته

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن در مورد گذشته و آینده

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

متن درباره گذشته

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن درباره گذشته ادمها

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن درباره گذشته و کودکی

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن درباره گذشته

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

متن درباره گذشته به انگلیسی

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن درباره گذشته و کودکی

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن درباره گذشته و کودکی

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن درباره گذشته و آینده

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن درباره گذشته به انگلیسی

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن درباره گذشته ها

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن درباره گذشته تلخ

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن درباره گذشته ها

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن درباره گذشته تلخ

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن درباره گذشته شیرین

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

متن درباره گذشته و آینده

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن درباره گذشته و آینده

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن درباره گذشته

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن درباره گذشته را فراموش کن

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن درباره گذشته ادمها

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

متن درباره گذشته و کودکی

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن درباره گذشته را فراموش کن

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

متن درباره گذشته را فراموش کن

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن درباره گذشته را فراموش کن

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن در مورد گذشته و آینده

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن درباره گذشته

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

متن درباره گذشته ادمها

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

متن درباره گذشته و کودکی

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن درباره گذشته تلخ

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن درباره گذشته تلخ

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن درباره گذشته به انگلیسی

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن درباره گذشته ادمها

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن درباره گذشته و کودکی

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن درباره گذشته شیرین

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن درباره گذشته

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن درباره گذشته و آینده

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن درباره گذشته را فراموش کن

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن درباره گذشته تلخ

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

متن درباره گذشته و آینده

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

متن درباره گذشته

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن درباره گذشته تلخ

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن درباره گذشته را فراموش کن

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن درباره گذشته ها

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن درباره گذشته تلخ

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن درباره گذشته تلخ

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن درباره گذشته

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن درباره گذشته را فراموش کن

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن درباره گذشته و کودکی

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن درباره گذشته تلخ

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن درباره گذشته

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن درباره گذشته تلخ

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن درباره گذشته تلخ

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن درباره گذشته تلخ

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن درباره گذشته به انگلیسی

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن درباره گذشته

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن درباره گذشته به انگلیسی

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن درباره گذشته و کودکی

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن درباره گذشته

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن درباره گذشته تلخ

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن درباره گذشته و آینده

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن درباره گذشته به انگلیسی

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن درباره گذشته و آینده

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن درباره گذشته ها

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

متن درباره گذشته به انگلیسی

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن در مورد گذشته و آینده

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن درباره گذشته شیرین

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن درباره گذشته به انگلیسی

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن درباره گذشته تلخ

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن درباره گذشته ادمها

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن در مورد گذشته و آینده

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن درباره گذشته را فراموش کن

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن درباره گذشته شیرین

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن درباره گذشته ادمها

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن درباره گذشته ها

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن درباره گذشته

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن درباره گذشته و آینده

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن در مورد گذشته و آینده

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن در مورد گذشته و آینده

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن درباره گذشته ادمها

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن درباره گذشته ها

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن درباره گذشته شیرین

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن درباره گذشته شیرین

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن درباره گذشته و کودکی

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن در مورد گذشته و آینده

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن درباره گذشته ها

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن در مورد گذشته و آینده

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن درباره گذشته ادمها

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن درباره گذشته و آینده

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن درباره گذشته ها

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن درباره گذشته تلخ

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن درباره گذشته به انگلیسی

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن درباره گذشته و آینده

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن درباره گذشته و کودکی

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن در مورد گذشته و آینده

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن درباره گذشته و آینده

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن درباره گذشته شیرین

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن درباره گذشته

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن درباره گذشته

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

متن درباره گذشته

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

متن درباره گذشته و کودکی

بیو خاطرات /متن کوتاه خاطره مناسب وضعیت کپشن استوری و . | تاو بیو

متن درباره گذشته

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن درباره گذشته شیرین

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!
# شب # خاطره

متن درباره گذشته و آینده

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

متن درباره گذشته به انگلیسی

دود می شن خاطر ها
نخ به نخ….🚬 # سیگار # خاطره

متن درباره گذشته شیرین

« خاطِرات میمانَند..! » # اموات # خاطره

متن درباره گذشته ها

بغلت بوی بهار و نم پاییز میدهد🍃🍀🌸 # دوستت دارم # خاطره

متن درباره گذشته و آینده

سخته فراموش کردن کسی که ..!
فراموش نشدنی های زیادی بجا گذاشته ..:) # عشق یک طرفه # اموات # خاطره

متن درباره گذشته

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن درباره گذشته تلخ

اوقات خوب + دوستای دیوونه = خاطرات شگفت انگیز. # شاد # خاطره

متن درباره گذشته ادمها

#قلب:)
نفهم‌ترین‌عضو بدن:)
#بغض:)
مزخرف‌‌ترین‌حس‌ممکن:)
#مغز:)
لجباز‌ترین‌عضو‌بدن:)
#اشک:)
خالی‌شدن:)
#غرور:)
مانــع:)
  # خاطره # بی تفاوت

متن درباره گذشته را فراموش کن

‹ حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم.˘.˘ › # ادبی # خاطره

متن درباره گذشته به انگلیسی

امیدوارم انقد دلتنگ نباشید که با نگاه کردن به دیوار هم یهو بزنید زیر گریه:).

@aynaz_soz0
#اصکی_حرام
#خاص
#شیک # عشق یک طرفه # دلتنگی # خاطره

متن درباره گذشته و کودکی

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔
# دلتنگی # عشق یک طرفه # خاطره

متن درباره گذشته شیرین

♡ ♡ مَن سُقوط کَردَمُ….هَمه سُکوت کَردَن ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

#Tataloo # زندگی # خدا # موسیقی # خاطره

متن درباره گذشته و آینده

کآش‌خاطِراتِتَم‌رَفدَن‌بَلَد‌بودَن!••͜ # عشق یک طرفه # دلتنگی # خاطره

متن درباره گذشته را فراموش کن

ای‍‌ن‍‌ک‍‌ه ب‍‌رای ی‍‌ه خ‍‌اط‍‌ره خ‍‌ن‍‌ده دار گ‍‌ری‍‌ه ک‍‌ن‍‌ی خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی ح‍‌رف‍‌ه!:) # خسته # سکوت # خاطره

متن درباره گذشته به انگلیسی

ه‍‌س‍‌ت ول‍‌ی ن‍‌ی‍‌س‍‌ت ‍م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی ‍چ‍‌ی م‍‌ی‍‌گم کہ؟ # ادبی # عشق یک طرفه # نامردی # خسته # خاطره

متن درباره گذشته و کودکی

اقایِ‌قاضی…
تُو‌اَم‌دیگِ‌عادِل‌نیسی:)) # سیگار # قاضی # خاطره

متن درباره گذشته به انگلیسی

امروز باهم بودن وشاید فردا به یاد هم بودن را تجربه کنیم… پس امروزمان رازیباکنیم… ب حرمت خاطرات فردا… ༊
# خاطره # ادبی

متن درباره گذشته و آینده

درسته حرفاتون خوردم کرد!
اما خب…
چشامو باز کرد:) … # بی تفاوت # خاطره

متن درباره گذشته را فراموش کن

این آدم ها با فاصله خوبند
درست چند قدمی که نزدیکشان شوی
به خودت و قدم هایی که برداشته ای
لعنت میفرستی……

متن درباره گذشته تلخ

فاصله دورت نمی کند
در امن ترین جای جهان جای داری
جایی که دست هیچکس به تو نمی رسد
دلم

متن درباره گذشته

فانوس و شب و سفسطه ی بی تابی
یکبار دگر چنبره ی بی خوابیشب با تب مهتاب غریبی می کرد
شاید تو از این فاصله ها می تابی…

متن درباره گذشته را فراموش کن

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند
منتظر زمانی هستم که دوباره با هم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن درباره گذشته به انگلیسی

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق اعتماد است

متن در مورد گذشته و آینده

فاصله ها همیشه یاد آورِ نیازمندی ها هستند
نیازمندی هایی از جنسِ دل تنگی…
ازجنسِ تنهایی…
نیازمندی هایی پُر از خواستن.
فاصله ها یاد آورِ قدر نداستن ها می شوند
فاصله ها عاشق تر می کنند
فاصله ها دوست داشتن را بهتر یادآور می کنند!

متن درباره گذشته و آینده

آرامش یعنی لمس حضور تو از میان فاصله ها
صدای خوش آهنگه تو بین همه پیام ها
رویای حضور تو توی این بیداری ها
یادتو فکر تو سط این همهمه ها

متن درباره گذشته

فاصله برای عشق همانند باد برای آتش است
عشق های ضعیف را خاموش می کند و عشق های قوی را بیشتر تحریک می کند
عشق تو قدرت من است
دوست دارم عشقم

متن درباره گذشته

در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری…

متن درباره گذشته

سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند.وقتی به نبودنت فکر میکنم و از درون میسوزم.وقتی به یاد روز هایی  که بودنت را نفهمیدم می اندیشم

متن درباره گذشته و آینده

نه آن قدر دوری که دل بکنم
نه آن قدر نزدیکی که دل ببندم
جایی میان فاصله ها ایستاده ای
کورترین نقطه ی جهان من شاید تو باشی…

متن درباره گذشته شیرین

دلتنگی عین شکستگی رو شیشه عینکه،، هرجارو نگاه کنی می بینیش…

متن درباره گذشته ادمها

تا نیاید…تا نباشد…هیچ چیز درست نمی‌شود…

متن درباره گذشته تلخ

گاهی حجم دلتنگیهایمآنقدر زیاد میشود کهدنیا باتمام وسعتشبرایم تنگ میشود

متن درباره گذشته تلخ

“جمعه” هابه هر “نامی”که”تو”را میخوانمفقط”دلتنگی”“جوابم”را میدهد…بعد از تو …بعد از تو …بعد از تو …مگر بعد از تو قرار استاتفاقی هم بیافتد ؟؟مگر زندگی بعد از تو تعطیل نیست؟؟؟

متن درباره گذشته ها

تو حواس من بودی !!!از وقتی که رفتیهمه سراغت را میگیرند
هی می‌پرسند:حواســــت کجاســـــت ؟؟!

متن درباره گذشته ادمها

صبح‌ها که از خواب برمیخاستم چهره زیبای تو با آن لبخند دلربا پیش چشمانم بود.حالا ولی، خانه بدون تو خالیست و دل من برایت تنگ است.

متن درباره گذشته را فراموش کن

ساعت : هزارِ نیمه شب…آنها که درد دارند ،، میدانند ،، تاصبحهزار ساعت دیگر مانده ؛) !

متن درباره گذشته به انگلیسی

نمی شود که نمی شودبه تو فکر نکردکفر است امامثل خدا میمانی برایمهمه جا هستی تو

متن درباره گذشته به انگلیسی

آخ که چقد دلتنگت شده امهر جا میروم هرجایی که تو نیستیانگار برایم جهنم استاین روزها بیشتر از هرکسی به بودن تو نیاز دارمای کاش بودی و مرحم زخم هایم میشدیخیلی به تو نیاز دارم خیلیکاش بودی!

متن درباره گذشته شیرین

همه ی سهم من از خودمدلی ست که هر لحظهبرایت بیقرار استو هرشب بغض گلویم رادر تابوت سیاهی کهبرای آرزوهایم ساخته ام… گریستمو تو هرگز ندانستی که خاطره هایتزخم‌های مکررم بودندو نبودنتکابوس روزگارم

متن در مورد گذشته و آینده

نه دلگیر استنه غمگینو نه بی حوصلهگاهی فقط خستسفقط خستهخسته ازمیان فراموشی و خاطراتبودنمیان گریه و بغضبودنمیان غم و بی حوصلگیبودنمیان رفتن ها و ماندن هابودنواقعا زندگی چه واژه سنگینی ستوقتی انسان می داند تنها باید حملش کند…

متن درباره گذشته را فراموش کن

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمتجایت همیشه در دل من درد میکند

متن درباره گذشته را فراموش کن

عزیز از دست رفته ام
نه توان بدسا آوردنت را دارم
نه توان فراموش کردنت را
سهم من از تو فقط دلتنگیست

متن درباره گذشته

آنچه سرنوشتدرمن جا گذاشتباقی مانده های‌ دریاستدلتنگی برای آبو توبه وسعتِ یک آهطولانی تر از خیابان های‌ تنهائیدرمن ممتد میشوی…

متن درباره گذشته ها

با چشم هایت حرف دارم…!می خواهم ناگفته های بسیاری رابرایت بگویماز شهریور ،از بغض های نبودنت،از نامه های چشمانمکه همیشه بی جواب ماندباور نمی کنی؟!تمام این روزهابا لبخندت آفتابی بود…امادلتنگی آغوشت… رهایم نمی کند،به راستی…عشق بزرگترین آرامش جهان است!

متن در مورد گذشته و آینده

میگفت عشقمثل یک بیماری میمونهکه تو هر آدمی یجور بروز میکنه،یکی بدبین میشه،یکی مهربون میشه،یکی غمگین میشه،یه سری هم از ترسِ واگیردار بودن رها میکنن میرن!من تنها حسی که دارم دلتنگیه

متن درباره گذشته تلخ

از قوی بودن خسته ام ؛دلم یک شانه می خواهدتکیه دهم به آنو بی خیال همه دنیادلتنگی هایم را ببارم …

متن درباره گذشته به انگلیسی

زهردری هم که حرف بزنمدلتنگی تو از یادم نمیرود…گاهی غمی به وسعتِ یک عمر طول میکشد…..!

متن درباره گذشته ها

در نگاه منیک خروار دلتنگی ستهای…! این بود مزد عشق…

متن درباره گذشته تلخ

شبکه دلتنگی نداردوقتی که از خیال…به تو نزدیک‌تر شوم…

متن درباره گذشته شیرین

ساعت دلتنگی امکوک نبودن توست…با من بگوکجاییرد نگاهت را از کدام ستاره بگیرموقتی…عطر مویت را هیچ گلی نداردو لبخندت راحتی ماه نمی داند“ تو‌ “خاص ترینشعر خدایی و من…

متن درباره گذشته را فراموش کن

کاش دفتر خاطراتمچراغ جادو بودتا هر وقت از سرِ دلتنگیبه رویش دست میکشیدمتو از درونشبا آرزوی من بیرون می آمدی!
دلتنگی شب از جایی آغاز میشودکه باور می کنی هیچ‌کسرا نداری برای همراهی بی‌خوابی هایت.

متن درباره گذشته را فراموش کن

دلبستگی قصه دردناک آدمی ستتنها آدم است که می تواند حتیبه حضور علفی دلخوش بشود !دلبستگی هم خانواده ی اصیلی ست…برای درد ،برای دلتنگی ،برای اسارت و برای انتظار…دلبستگی بیماری خطرناکی ستکه تنها درمانش مرگ ستدلبستگی وابستگی می آوردو وابستگی یعنی برباد رفتن

متن درباره گذشته

ترجیحمیدهمتمامِ آشوب هاے دلم راکنارِ گوشَت نجوا کنمبودنٺ را لازم دارم،براے چند دقیقہ ابرازِ دلتنگی

متن درباره گذشته ادمها

پدرچه غم انگیز است گذراندن دقایق بدون حضور توبغض نبودنت هیج جا خالی نخواهد شد

متن درباره گذشته ها

پدر عزیزم سلام…از آسمان چه خبر؟….
مهمانی آسمان تمام نشد که برگردی…
دلتنگتم پدر آسمانیم….
کاش میشد که برگردی…

متن درباره گذشته و آینده

پدرم به چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز…. دل تو را می‌خواهد… دیده تو را می جوید

متن در مورد گذشته و آینده

آنقَدَر وسوسه دارم بنویسم که نگو…تو کجایی پدرم…؟!آنقَدَر حسرت دیدار تو دارم که نگو…بسکه دلتنگ تو ام ،از سر شب تا حالا…آنقَدَر بوسه به تصویر تو دادم که نگو…جانِ من حرف بزن!امر بفرما پدرم.آنقَدَر گوش به فرمان تو هستم که نگو…کوچه پس کوچه ی این شهر پر از تنهاییستآنقَدَر بی تو در این شهر غریبم که نگو…پدر ای یاد تو آرامش من…!امشب از کوچه ی دلتنگیِ من میگُذری؟!جانِ من زود بیابغلم کن پدرم…!آنقَدَر حسرت آغوش تو دارم که نگو…به خدا دلتنگم!رو به رویم بِنِشینی کافیستهمه دنیا به کنار…گرچه از دور ولی، من تو را میبوسمآنقَدر خاک کف پای تو هستم که نگو …یادت گرامی ، روحت شاد

متن درباره گذشته را فراموش کن

پدر به خواب هایم…یه شب بخیر بدهکاری!!
به گونه هایمیک بوسه!!
به شانه هایمیک آغوش!!
سرجمع حسابمان میشود««بودنت»»…کاش بودی

متن درباره گذشته تلخ

اشکها کلماتی هستند که قلب نمیتواند بگوید …
چقدر گریه کنم تا بدانی چقدر دلتنگت هستم
پدر…

متن درباره گذشته و کودکی

پدر جان… دلم برایت تنگ شده !می خواهم آنقدر اشک بریزمتا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود .ولی می ترسم …

متن درباره گذشته ها

بابای خوبم!!!اجازه بده،اشک هایم را پنهان نکنم تا گواه دل شکسته ام باشد.این روزها پرنده دلم را تاب قفس دلتنگی ات نیست.می آیم به منزلت تا برایت بگویم…بابای مهربونم!نیستی تا ببینی روزگار چنان سیلی محکمی به اقبال سرنوشتم زد که تا همیشه جای سرخ بی پدری برگونه ی زندگی ام باقی بماند!بابای نازنینم!دو ساله زبانم نام تورا خطاب نکرده!چه روزها که یک به یک غروب شد و چه بغض ها که یکی یکی رسوب شد اما!!!!تو نیامدی

متن درباره گذشته را فراموش کن

بنشینید رو به رویِ پدرتان ،دستانش را در دست بگیرید ،تا می توانید در چَشمانَش غرق شوید ..بشمارید دانه دانه خط ها و چروک هایِ زیرِ چَشمهایَش را ..دست بکشید رویِ صورتش ،ریشَش را لمس کنید ..ببوسیدَش تا زِبریِ تَه ریشَش را رویِ لبهایتان حس کنید ..مُدام با او عکس بگیرید ،حتی اگر گلایه کند که از عکس گرِفتَنِتان خسته شده ،هرچه میتوانید عکس بگیرید تا از تمامِ لحظه هایِ بودنش خاطره بسازید..خودتان را در آغوشَش بیاندازیدو نفس بکشید لحظه لحظه یحُضورَش در زندگیتان را ..و بعد دستانتان را رو به خدا بلند کنیدو شُکر کنید تمامِ لحظه ها و روزهایِ بودنَش را ..ماهایی که پدر از دست داده ایم ،خیلی خوب میفهمیم حسرتِ یک لحظه کنارِ پدر نشستن و غرق در چشمانَش شدن را ..حسرتِ یک بار هم شده بوسیدنِدست هایِ زحمتکشَش را ..حسرتِ شنیدنِ صدایِ مردانه اش را ،دیدنِ کفش هایِ مَردانه اشدر ورودیِ خانه ،شنیدنِ یک بار صدایِ کلید اَنداختنِ پدر بر قُفلِ در ..قدر بدانید بودنِشان را ،جشن بگیرید حُضورشان را ،همین روزها ،بدون هیچ بهانه ای،بلند شوید و بروید و بوسه بارانَش کنید و قُربان صدقه اش بروید ،به شانه هایِ مردانه اش تکیه دهید ،و برایِ تمامِ نفس هایش خدا را هزار بار شکر کنید … ——-روحت شاد پدرم

متن درباره گذشته به انگلیسی

سهم من از تودلتنگی بی پایانیستکه روزها دیوانه ام می کند شبها شاعر

متن درباره گذشته را فراموش کن

دلم را هاله ی مهتاب کردمصدای لحظه ها را خواب کردمبه یاد چشمهایت ای پدر جانتمام آسمان را قاب کردم …

متن درباره گذشته ها

بعضی غم هاهمیشگی وتموم نشدنین سفری ابدی توونبودنت ازاون غم هاست پدرم

متن درباره گذشته را فراموش کن

هیچ غروبی
غمگین تر از غروب پدر نیست
الهی سهم همیشگی نشه این غروب غمگین….

متن درباره گذشته ها

به پاس اولین بوسه ایکه پدرم به رسم مهردر اوّلین ساعات تولد به گونه ام زدبه یاد سوزنده ترین بوسۀ آخرکه من به رسم وداع به صورتش زدمیادش را گرامی میدارمنثار روح همه ی پدرانیکه دیگر بین ما نیستند.فاتحه ای بخوانیم.

متن درباره گذشته شیرین

پدر جان… هر صبح بیدار شدن با دانستن این که دیگر در کنارم نیستی، بسیار دشوار است. دنیای من بدون تو ناقص است. دلم برایت تنگ شده!

متن درباره گذشته به انگلیسی

دلتنگینامدیگرپاییز استوقتی باران هایشمدام نبودنت رادر کوچه ها می بارندتو نیستی وهمه ی ابر های دنیادر چشم های منزندگی می کنند پدر….!

متن درباره گذشته

پدر… وقتی نباشی جمعه می‌ بارد
عصرِ وخیمی در دلش دارد
آنقدر می‌ بارد که داغش را
بر واژه‌ های شعر بگذارد !

متن درباره گذشته ادمها

بابای خوبم! دیشب توی خواب گریه کردم. بیدار که شدم، گفتند اسم تو را صدا می‌زدم. دلم می‌خواهد پیش من باشی و مرا در پناه خودت بگیری. وقتی می‌خوابم تو را می‌بینم. چقدر خوابیدن را دوست دارم

متن درباره گذشته و کودکی

دلتنگ شده ام..نمیدانم !شاید براۍ تو پدریا شاید براۍ دیروزهایی ڪه باتوگذشت.من از ایـنجا..صدایت میـڪنم !تو از آنــــــجا بغلم ڪن!دلــــم خیلی واست تنگ شده

متن درباره گذشته و کودکی

دستان مادرتان راببوسیدقبل از آنکهسنگ سردی راببوسیدمادرتان را در آغوش بگیریدقبل از آنکهعکسش را در آغوش بگیریدهیچ چیز در دنیاارزش ” مادر”را ندارد…

متن درباره گذشته و آینده

مادرم هیچوقت بمن نگفت دوستم دارد
وقت نداشت…..دستش همیشه بند بود
بند بستن بند کفشهای منکه گره زدن بلد نبودم
دستش بند دکمه ی روپوش خواهرم بود
بند مشقهای برادرم
من اما دوست داشتنش رازنگ های تفریحدر سیب قرمزی که ته کیفم گذاشته بودگاز می زدم

متن درباره گذشته تلخ

مادرماز دلتنگیَت کجا فَرار کنم؟کجا بروم که صدایِ آمدنت را بشنوَم؟کجا بایستَم که راه رفتنَت را ببینم؟کجا بخوابم که صدایِ نفس‌هات بیایَد؟کجا بچرخَم که در آغوشِ تو پیدا شوم؟کجا چشم باز کنم که در منظرَم قاب شوی؟کجایی؟مادرمکجایی که هیچ چیزی قشنگ‌تَر از تماشایِ تو نیست؟کجا بمیرَم،که با بوسه‌هایِ تو چشم باز کنم؟کجایی؟مادردلتنگتم مادرروحت شاد مادر

متن درباره گذشته و آینده

بدون تو، هیچ چیز مثل سابق نیست. سعی می‌کنم که بدون تو به زندگی نرمال خود برگردم اما خیلی سخت است مادر

متن درباره گذشته ادمها

وقتی بجای کلاغ در آن بازی کودکانه گفتم: مامان پـر؛ خندیدی و گفتی: من که پر ندارم!!!بزرگ تر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی…

متن درباره گذشته تلخ

دلتنگتم مادر
این پاییز تو را کم دارد مادربرای قدم زدنوگرنه من آدم خانه نشینی نیستم

متن درباره گذشته ادمها

تو را به خاک ندادم ،به آسمان دادمتو را به دست خداوند مهربان دادمزمین که جای قشنگی برای گلها نیستتو را به رسم امانت به آسمان دادمدلیل بارش چشمان ابری ام مادر…!همیشه لحظه باران تورا نشان دادمپس از تو زنده نماندم،پس از تو هی مُردمسر مزار تو هر روز سال جان دادمچه پشت ابر چه پیدا،همیشه پر نور استکسی که جای ستاره به کهکشان دادم

متن درباره گذشته

نیستی
و دلتنگی
خیابانی‌ ست بی انتها…
که از هیچ سمتی
قرار نیست به تو ختم بشود!

متن درباره گذشته

یادُ خاطرات تُ ﺷﺐ ﻫﺎ ،ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺯﺩﺩ و بهانه ی تو را میگیردﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯾﺴﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ …

متن درباره گذشته و آینده

خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتا نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را تجربه می کند.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته و آینده

به تجربه در زندگی دریافته‌ام که برای یک‌یک تلاش‌ها و دردسر‌های کوچک، پاداش‌هایی بسیار بزرگ در راه است.آنتونی رابینز

متن درباره گذشته تلخ

اگر یک معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد که مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.آندره موروا

متن درباره گذشته تلخ

هرچه چیزی را بیشتر اندازه‌گیری کنید و مقادیر کمّی آن را روشن کنید، در مورد آن، خودآگاه‌تر و هوشیارتر می‌شوید و هرچه خودآگاه‌تر شوید، آن تجربه‌ی احساسی را بهتر و خوشایندتر می‌کنید.آنتونی رابینز

متن درباره گذشته شیرین

دانشمند کسی است که از بررسی ها و تجربه های خود، حدس ها و قیاس هایی [ =سنجش ] بدست آورد که دارای روابط همیشگی و ثابت از نظر فنون (حوادث حسی) باشند.آندره موروا

متن درباره گذشته ها

آنچه در روشنایی رخ می دهد، در تاریکی نیز ادامه می بابد، یا شاید هم برعکس. هر آنچه در رویا می بینیم، به شرط آنکه بارها تکرار شود، در نهایت بخشی از اقتصاد کلی روان ما و مانند تجربه ای “حقیقی” خواهد شد.فریدریش نیچه

متن درباره گذشته ادمها

من‌ نمى‌گویم‌ توده‌ى‌ ملت‌ ما قاصراست‌ یا مقصر، ولی تاریخ‌ ما نشان‌ مى‌دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه‌ى‌ تاریخی‌ ندارد. حافظه‌ى‌ دست‌جمعى‌ ندارد، هیچ‌گاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی‌اش‌ چیزى‌ نیاموخته‌ و هیچ‌گاه‌ از آن‌ بهره‌‌ای نگرفته‌ است‌ و درنتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده‌، به‌ پهلو غلتیده‌، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر ـ و این‌ حرکت‌ عرضى‌ را حرکتى‌ درجهت‌ پیشرفت‌ انگاشته‌، خودش‌ را فریفته.‌احمد شاملو

متن درباره گذشته را فراموش کن

زندگی می تواند برای آنهایی که در جستجوی دانش هستند یک تجربه باشد و نه یک وظیفه.فریدریش نیچه

متن درباره گذشته را فراموش کن

عواطف و هیجانها مجموعه ای گسترده از دریافت های حسی ما می باشد که در شرایطی خاص، آن را تجربه می کنیم و در فرایند رفتاری ما تاثیر بسزایی دارند.زیگموند فروید

متن درباره گذشته ادمها

کسی که سفر می کند ناتوان از احساس است. برای همین هم کتابهای سفر در نقش کتابهای تجربه، چنین کم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال کسی است که آنها را نوشته است.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته ها

هرکه تجربه اش فراوان باشد ، عقلش زیاد می شود.امام حسین (ع)

متن درباره گذشته و آینده

دانایی بشر نمی‌تواند از محدودهٔ تجارب وی فراتر رود.جان لاک

متن درباره گذشته را فراموش کن

اندیشه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست، بلکه نتیجه مطالعه، تجربه، حافظه و شناخت جهان است.گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

متن درباره گذشته

به تجربه دریافته‌ام که بهترین روش برای از بین بردن دشواری‌ها آن است که همواره این نسبت را در نظر داشته باشید: “تنها 20% از زمان خود را برای دشواری و صورت مسئله سپری کنید و 80% مانده را روی راهکار تمرکز کنید.”آنتونی رابینز

متن درباره گذشته و آینده

هر پاییزی که از راه می رسد، به آخرین پاییزی که تجربه خواهیم کرد نزدیک است.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته و آینده

اگر دارای شخصیت ثابتی باشیم، تجربه ای معمول داریم که پیوسته تکرار می شود.فریدریش نیچه

متن درباره گذشته

تجربه ی بدون میانجی، بهانه یا مخفی گاه کسانی است که بی خیال هستند.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته و آینده

آموختن آنچه فیلسوف است، کار دشواری است، زیرا نمی توان آن را یاد داد. باید آن را از سر تجربه دانست یا باید به این ناآگاهی افتخار کرد.فریدریش نیچه

متن درباره گذشته تلخ

باید مراقب تجربه کردن چیزهایی که تنها خرد در آنها نقش دارد، باشیم. دست نگه دارید، مبادا مانند گربه‌ای شوید که روی لوله‌ی بخاری داغ می‌نشیند. او برای بار دوم، روی لوله‌ی بخاری داغ نمی‌نشیند. خوب است که روی لوله‌ی بخاری داغ نمی‌نشیند، ولی او دیگر هرگز روی لوله‌ی بخاری سرد هم نمی‌نشیند.مارک توین

متن درباره گذشته و کودکی

اگر بخواهیم سبب رفتار انسانها را بدانیم، بررسی مهمترین و کارسازترین تجارب مرجع زندگی آنها، بی گمان، راهنمای خوبی است.آنتونی رابینز

متن درباره گذشته ها

سعادتمند کسی است که از هر اشتباه و خطایی که از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.سقراط

متن درباره گذشته را فراموش کن

آرزوی هر روان ناب است که کل زندگی را طی کند، تجربه هایی درباره ی همه ی چیزها، همه ی نواحی و همه ی احساس طی شده گرد آورد و چون چنین چیزی غیرممکن است، زندگی فقط به گونه ی ذهنی می تواند به طور کامل طی شود.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته

زمانی که رشد می‌کنید و در زندگی مردم، کارآیی مثبت دارید، زندگی را به گونه‌ای دیگر تجربه می‌کنید که همان خوشبختی و شادمانی راستین است.آنتونی رابینز

متن درباره گذشته

من مدت‌ها از عقب سر به‌یک گدا نگاه می‌کنم یا فلان کورهٔ آهنگر را تماشا می‌کنم نه برای این‌که فورأ آن‌را وصف کنم بلکه هرنگاه من می‌تواند جزئی از نکات را به‌من اهدا کند. بالمجموع این نکات یک‌وقت می‌توانند به‌من کمک کنند تا این‌که در موقع نوشتن آن‌چه می‌نویسم تکرار مشاهدات دیگران به‌نظر نیاید.نیما یوشیج

متن درباره گذشته و آینده

بسیار پیش می‌آید که در زندگی، تجربه و احساس خوبی پیدا می‌کنید، ولی هرگز از خودتان نمی‌پرسید که چه امری، این احساس خوب و خوشایند را ایجاد کرد!آنتونی رابینز

متن درباره گذشته را فراموش کن

هرچه تجارب زندگی ما بیشتر و کیفیت آنها بالاتر باشد، میزان حق گزینش ما بیشتر می شود و بهتر می توانیم معنای [ =چَم ] هر چیز را دریابیم و توان خود را برای انجام هر کار بسنجیم.آنتونی رابینز

متن درباره گذشته و آینده

من نباید جادۀ راست را تنها به دلیل راست بودن آن برگزینم، باید آن را به این دلیل دنبال کنم که به تجربه دریافته‌ام که در انتها، این جاده بهترین و سودمندترینِ جاده‌هاست.میشل دو مونتین

متن درباره گذشته را فراموش کن

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته را فراموش کن

حتی هراسناک‌‌ترین و دردناک‌ترین تجربه‌ها و احساسات را می‌توانید با میل و اراده‌ی خودتان دگرگون سازید.آنتونی رابینز

متن درباره گذشته شیرین

رفتار شاعران با تجربه های خویش بی شرمانه است، زیرا آنها را استثمار می کنند.فریدریش نیچه

متن درباره گذشته و آینده

تجربه مدرسه ای است که دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.بنجامین فرانکلین

متن درباره گذشته شیرین

زندگی زیباستاگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارمبه بیهودگی زندگی نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زندگی نخواهم کردامیلی الیزابت دیکنسون

متن درباره گذشته ها

احساس خوبی دارمهمه چیز درست می شودتو خواهی آمدو دهان تاریک باد را خواهی دوختآمدن تو یعنیپایان رنج ها و تیره روزی هاآمدن تو، یعنی آغاز روزی نو

متن درباره گذشته

قایقت شکست ؟ پارویت را آب برد ؟ تورَت پاره شد ؟صیدت دوباره به دریا برگشت..؟غمت نباشد چون خدا با ماست !هیچ وقت نگو ؛ از ماست که برماست !بگو خدا با ماست.

متن درباره گذشته را فراموش کن

باز کن پنجره ها را، که نسیمروز میلاد اقاقی ها راجشن می گیرد،و بهار،روی هر شاخه، کنار هر برگ،شمع روشن کرده است.همه ی چلچله ها برگشتند،و طراوت را فریاد زدند

متن درباره گذشته ادمها

به آن هایی که دوستشان داریدبی بهانه بگویید دوستت دارمبگویید در این دنیای شلوغسنجاقشان کرده اید به دلتانبگویید گاهی فرصت با هم بودنمانکوتاه تر از عمر شکوفه هاستشما بگویید،حتی اگر نشنوند

متن درباره گذشته

باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن،نه فقط زندگی را گُذَراندَن ..باید راهی یافت،برایِ صبح ها با اُمید چشم گُشودَن،برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن..اینطور که نمیشود،نمیشود که زندگی را فقط گذراند،نمیشود که تمام شدنِ فصلی و رسیدنِ فصلی جدید را فقط خُنَکایِ ناگهانیِ هوا یادَت بیاورد،نمیشود تا نوکِ دماغَت یخ نکرده حواسَت به رسیدنِ پاییز نباشد..اینطور پیش بِرَوی یک آن چَشم باز میکنیخودَت را میانِ خزانِ زردِ زندگی ات میابی،و یادت هم نمی آید چطور گذَرانده ای مسیرِ بهاری و سبزِ زندگی ات را..اصلا خدا را هم خوش نمی آید،راهَت داده به دنیایَش که نقشَت را ایفا کنی،یک روز خوبُ حتی یک روز بد،یک روز شیرینُ حتی یک روز تلخ،یک روز آرامُ حتی یک روز پُرهیاهو،وظیفه ی تو زندگی را با تمام و کمالَش زندگی کردن است،با تمامِ سِکانس هایِ تلخ و شیرینَش..نمیشود که همه اش خسته باشیو سَرِ سکانس هایِ تلخ بهانه بیاوری و گوشه ای به قهر کِز کنی و بازی نکنی ..حق داری که خستگی ات را در کنی،اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی ..اینطور که نمیشود،تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد،باید زندگی را زندگی کرد ..

متن درباره گذشته و کودکی

یک روزی هست که خدا چرتکه دستش می گیردو حساب و کتاب می کندو آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهیفقطنمی دانمتاوان دادن آن موقع توبه چه درد من می خورد ….؟

متن درباره گذشته

گاهی مواقع رو به آسمان نظاره می کنملبخندی میزنم و زیر لب میگویم:خدایا میدونم که کار تو بود!ممنونم!!

متن در مورد گذشته و آینده

میتوان زیبا زیست..نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!لحظه ها میگذرندگرم باشیم پر از فکر و امید…عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن درباره گذشته و کودکی

سکوت نکن …زمزمه کن گاهی !قدم بزن در کوچه های زندگی …و گاهی آرام پرواز کن …این آبی بیکران مال تو نباشد …مال کیست ؟

متن درباره گذشته ادمها

زندگی رودخانه ایست که مدام به سمت آینده در جریان است. هیچ قطره ای از آن دو بار از زیر یک پل رد نمیشود. برخیز و به سمت پیروزی حرکت کن.

متن درباره گذشته و آینده

مسیر زندگی یک طناب باریک است کهاگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنیدسقوط شما حتمی است….!

متن درباره گذشته را فراموش کن

اگر قایقت شکست، باشد! دلت نشکند! دلی را نشکنی.اگر پارویت را آب برد، باشد ! آبرویت را آب نبَرَد! آبرویی نبری.اگر صیدت از دستت رفت، باشد! امیدت از دست نرود ! امید کسی را ناامید نکنی.امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت، دستانت را که داری!خدایت را شکر کن. دوباره شکر کن !

متن در مورد گذشته و آینده

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند

متن درباره گذشته را فراموش کن

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛به من گفت:نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!

متن درباره گذشته شیرین

چه آسانتماشاگر سبقتلحظه هاییمو به عبورشانمی‌خندیم..!

متن درباره گذشته و کودکی

هر سال یک بار از لحظه ی مرگم
بی تفاوت گذشته ام
بی آنکه بفهمم یک روز
در چنین لحظه‌ای خواهم مرد…

متن درباره گذشته تلخ

تمام زمان ها
در نظرم یکی ست
جز آن لحظه ای
که عاشقت شدم…

متن درباره گذشته و آینده

چند دقیقه دیگر وقت داریتا به من نگاه کنیبه من، به چشمانم،و به قلبی که برای تو می تپداین شب و این بارانو توچند دقیقه دیگر وقت داری

متن درباره گذشته شیرین

ارزش هرلحظه از زندگی حقیقتاً بی‌قیمت است. همه ما از مهلتی که داریم ناآگاهیم ولی طبع انسان این است که آن را در نظر نمی‌آورد. فرصت و لذت زندگی با کیفیت در زمان حال را نباید از دست داد. شاید فردا که سهل است اصلاً لحظه دیگری در کار نباشد.

متن درباره گذشته به انگلیسی

فرصت زندگی کمه…بزرگوارتر از آن باش که برنجیونجیب تر از آن باش که برنجانی…زندگی زیباست!

متن درباره گذشته و آینده

همین یک لحظه را دریاب
که فردا قصه اش فرداست…

متن درباره گذشته شیرین

گآهی اوقات اَرزِش یک لحظه رو نمیفَهمی تا اینکِ
به خاطرِه تبدیل میشِه…

متن درباره گذشته را فراموش کن

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده به خاطر اتفاق های خوب غیره منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادی،
به خاطر دوست داشتن های بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپاش و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن

متن درباره گذشته به انگلیسی

هرچه بیشترلحظه ی حال را مغتنم بدانیو آن را بپذیری،از درد و رنج رهاتر میشوی.

متن درباره گذشته

هفت قانون شاد بودن :همیشه لبخند بزنساده زندگی کنهرگز متنفر نباشنگران نباشفراوان ببخشکم توقع باش

متن درباره گذشته را فراموش کن

من زندگی خودم را میکنم وبرایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم ,سبزه ام همه به خودم مربوط است.مهم بودن یا نبودن رو فراموش کنروزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه استزندگی کن به شیوه خودتبا قوانین خودتبا باورها و ایمان قلبی خودتمردم دلشان می خواهدموضوعی برای گفتگو داشته باشندبرایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…هر جور که باشی،حرفی برای گفتن دارند.شاد باش واز زندگی لذت ببرچه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن درباره گذشته تلخ

پنج قدم تا خوشبختی :قلبت را مملوء از مهربانی کنذهنت را از نگرانی رها کنساده زندگی کنبیشتر ببخشکمتر توقع داشته باش

متن درباره گذشته ادمها

وقتی از ته دل بخندیوقتی هر چیزی را به خودت نگیریوقتی سپاسگزار آنچه که هست باشیوقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشیآن زمان است که واقعا زندگی می کنی!پس زندگی کن

متن درباره گذشته و آینده

شاد بودن مهمترین کاری استکه یک انسان می تواند انجام دهد

متن درباره گذشته شیرین

شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هابیدار شو !امروز یعنی خوشبختیهدف تلاشامروز برای تودقیقا همانیست کهمنتظرش بودیو حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن در مورد گذشته و آینده

شادی فقط از خودت ریشه میگیرهنه با روابطتتنه با شغلتنه با پول نمیتونی شاد باشیفقط با خودت

متن درباره گذشته ادمها

چه زیباستزندگی کردن با امیدنه امید بخودکه غرور است !نه امید به دیگرانکه تباهی است !بلکه امید به خداکه خوشبختی و آرامش است

متن درباره گذشته تلخ

هیچ کس نمی تونه به عقب برگردهو شروع تازه ای داشته باشهاما هر کسی می تونه از الان شروع کنهو یک پایان شاد بسازه

متن درباره گذشته تلخ

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیمو قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویمخودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داریهمانطور که لذت میبری.و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،کسی در این دنیاخوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن درباره گذشته به انگلیسی

برای امروزتانشادی دم کرده امبخندید و شاد باشیدروزتان آرامشاد و زیباسرشار از خوشبختیو عشق و آرامش

متن درباره گذشته شیرین

خیلی ها می خواهنداول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنندبه آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن درباره گذشته و کودکی

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود نداردشادمانی خودِ مسیر است.

متن درباره گذشته و کودکی

شادترین آدم های روی زمینآن هایی نیستند که پول زیادی دارندبلکهکسانی هستند که لبریز از عشق بودهو با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن درباره گذشته به انگلیسی

کمتر بترس،بیشتر امید داشته باشکمتر بخور،بیشتر بجوکمتر ناله کن،بیشتر نفس بکشکمتر حرف بزن،بیشتر سخن خوب بگوکمتر نفرت داشته باش،بیشتر عشق بورزو آن گاههمه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن درباره گذشته شیرین

می توان ساده زندگی کردساده زیستو از شادی های کوچک لذت بردفقط کافیست باور داشته باشیم لذتشادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن درباره گذشته و کودکی

کجا گفته شده که بایدمطابق سنتان رفتار کنید ؟تا وقتی که مرا شاد می کندو باعث صدمه کسی نمی شوم،مطابق هر سن و سالیکه دلم بخواهد رفتار می کنم

متن در مورد گذشته و آینده

آن قدر شاد باشکه دیگران همبا نگاه کردن به توشاد شوند

متن درباره گذشته ها

لبخند بزنبگذار همه ببیننداز دیروز قوی تر هستی

متن درباره گذشته به انگلیسی

شاد بودنتنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیردپس شاد باشید

متن درباره گذشته به انگلیسی

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن درباره گذشته ادمها

مهم نیس پشت سرم چی میگنچون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!بهم میگن مغرورچون اهل کارای خجالت آور نیستم!هر کسی رو غرق محبت نمیکنمو به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!همینم که هستم.عوض نمیشم!برای من دختر بودن یعنی همین!وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن درباره گذشته شیرین

زندگی دوختن شادی هاستزندگانی هنر هم نفسی با غم هاستزندگانی هنر هم سفری با رنج استزندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن درباره گذشته به انگلیسی

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن درباره گذشته را فراموش کن

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،چرا که شادمانی برتر و نهایی،همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن درباره گذشته شیرین

ساده ترین راه جذب عشق این است کهخوشحال ترین ورژن خودتان باشید،دوست نداشتن کسی که واقعا شاد استتقریبا غیر ممکن است

متن درباره گذشته را فراموش کن

گاهی یک لبخندعامل دلخوشی یک دل می شودگاهی یک قطره محبتموجب خوشبختی یک انسان می شودبیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن درباره گذشته تلخ

زندگی اصلا پیچیده نیست،خودت را از محدودیت ها رها کن!شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هاغصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن درباره گذشته و آینده

همیشه شاد باشبیهوده ترین روز ها،روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن درباره گذشته به انگلیسی

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهدپس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو ، برکت از او

متن درباره گذشته شیرین

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :کاری برای انجام دادنکسی برای دوست داشتنو امید به فردای بهتر

متن درباره گذشته تلخ

خوشبختی سه ستون دارد:فراموش کردن تلخی های دیروزغنیمت شمردن شیرینی های امروزامیدواری به فرصت های فرداالهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن درباره گذشته ها

دو راه برای شاد بودن هست :واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشییاانتظاراتت را کم کنی

متن درباره گذشته ادمها

غم را خدا نیافرید،انسان آفریدخوش بختی ،تنها پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیها را خلق کردندو امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن درباره گذشته تلخ

زندگی می چرخدچه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگرید

متن درباره گذشته شیرین

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن می شود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مردزندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن درباره گذشته

خوشبختی و آرامشچیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوریخوشبختی و آرامش کیفیت تفکر استحالت روحی استخوشبختی و آرامشوابسته به جهان درون توست!

متن درباره گذشته

گرچه غم بسیاراما شادی از ما دور نیست

متن درباره گذشته را فراموش کن

یک فرد شاد و موفق کسی استکه می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اندبنیادی محکم بسازد.

متن درباره گذشته شیرین

یک شمع روشن می تواندهزاران شمع دیگر را روشن کند،بدون اینکه عمر خودش کم شود.خوشحالی و شادی نیز می تواندبه اشتراک گذاشته شود،بدون اینکه کم شود.

متن درباره گذشته تلخ

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!بهش بگو :اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن درباره گذشته

۲۰ سال بعد،بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کنو هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن درباره گذشته را فراموش کن

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن درباره گذشته ادمها

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن درباره گذشته به انگلیسی

زندگی دیکته ای نیستکه آن را به ما خواهند گفت!زندگی انشایی استکه تنها باید خودمان بنگاریم

متن درباره گذشته ها

اگر فکر میکنیخوشبختی و آرامش دوراز معرض است،بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودنانسان بودن استو شانس آنرا خداوند درمیان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن درباره گذشته و کودکی

شادی های زندگی ام رابه تو مدیونمممنون کهاین حس قشنگو به من دادیآرزو میکنمزیباترین خوشی های دنیا رازندگی کنییک روحِ شادبهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن درباره گذشته ها

اگر افکار خوبی در سر داشته باشیاین افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابدو تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن درباره گذشته ها

زندگی را جشن بگیردیروز رفته استفردا شاید هرگز نباشدتنها چیزی که داریهمین لحظه هاستپس قدر این لحظه ها را بدان

متن درباره گذشته و آینده

شاد بودن به این معنا نیست کههمه چیز خوب است،شاد بودن به این معناست کهشما تصمیم گرفتیدفراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن درباره گذشته تلخ

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیمبلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن درباره گذشته

تو وقتی شاد باشیبخندیبرقصیشاکر باشیشادی میشه زندگیتزندگیت می شه بهشت

متن درباره گذشته تلخ

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن کهروحت را شاد می کنه

متن درباره گذشته شیرین

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنندنه نتایج آن ها

متن درباره گذشته ها

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن درباره گذشته تلخ

پشت هر دختر قوی و مستقلییه دختر کوچولوی شاد هستکه یه جا تصمیم گرفتهیاد بگیرهچطور دوبارهروی پاهاش وایسه و به هیچکسیاتکا نکنه

متن درباره گذشته و کودکی

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودندبد خط بودروزگار نتوانست آنها را بخواند

متن درباره گذشته و کودکی

آرزوی یک خوشیختی بزرگترپیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیمباز می دارد

متن در مورد گذشته و آینده

لبخند مسری استامروز کسی به من لبخند زدو من شروع به لبخند زدن کردمو یک نفر دیگر لبخند مرا دیداو هم لبخند زد و من فهمیدمچقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند منمی تواند در سراسر زمین پخش شود

متن درباره گذشته

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشیهمه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن درباره گذشته

من یک دخترمنگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!اگر بخواهمتمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن درباره گذشته و کودکی

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب

متن در مورد گذشته و آینده

خوشبختی زمانی است کهآنچه فکر می کنید،آنچه می گوییدو آنچه انجام می دهیدبا هم هماهنگ باشند.

متن در مورد گذشته و آینده

برای داشتنهر چیز ارزشمندی در زندگیباید هزینه کرداما خندیدن و شاد بودنارزشمند ترین اتفاق در زندگی استکه هزینه ای نداردپس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن درباره گذشته ادمها

زندگی پر از عشق و رنگ می شودوقتیشادی را،در قلب دیگران نقاشی کنی

متن درباره گذشته را فراموش کن

از چیزهایی که داری خوشحال باشو در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشیهیجان زده باش.

متن درباره گذشته به انگلیسی

خوشبختی و آرامش را نجوکه هرگز نخواهی یافتخوشبختی و آرامش همین لحظه توستلحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردیآنگاه در می‌یابی کهالان همه چیز در وجود خودم هستتنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن درباره گذشته و کودکی

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیستبه چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن درباره گذشته به انگلیسی

دوستت دارم را من،دلاویزترین شعر جهان یافته اماین گل سرخ من است !دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلقکه بری خانه ی دشمن،که فشانی بر دوست !راز خوشبختی و آرامش هر کسبه پراکندن اوست.

متن درباره گذشته ها

خوشبختی و آرامشهمین در کنار هم بودن هاست !همین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامشهمین لحظه های ماست !همین ثانیه هایی استکه در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن درباره گذشته ها

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشیهیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن درباره گذشته به انگلیسی

زندگی تک تک این ساعتهاستزندگی،چرخش این عقربه هاستزندگی ،راز دل مادر استزندگی ،پینه دست پدر استزندگی ،مثل زمان درگذراستزندگی ،آب روانیست،روان میگذردآنچه تقدیر منو توست همان میگذرد

متن درباره گذشته ادمها

عاشق ها همیشه كورند و همیشه هم كور باقی می مانند .علی الخصوص اگر زن باشند.حسن بنی عامری

متن درباره گذشته به انگلیسی

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویرانمی کنی،آنگاه که شمع امید کسی را خاموشمی کنی،آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیریمی خواهم بدانم،دستانت رابسوی کدام آسمان درازمی کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی

متن درباره گذشته

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند ،مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم !دیوید سالینجر

متن درباره گذشته و کودکی

سکوت کن هنگامی که نمیدانی چه بگویی ؛ چه پاسخی دهی ؛ ویا چطور بگویی ؛ فقط سکوت کن.
گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است ؛ که در لحظه تو را سبک میکند …. در آن لحظه سکوت کن.
یک وقتهایی سعی کن چشمهایت را ببندی بر حرفهای نیش دار ؛ و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند.
دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد ؛ سکوت را تجربه کن ؛ تا ذهنت با قلبت مشورت کند و تصمیمی درست بگیرد .
یک وقتهایی ” سکوت ” پاسخ همه دردهاست.

متن درباره گذشته ها

“زندگی”داشتن ،دوست داشتنی ها نیست……!!!“زندگی”دوست داشتن ،داشتنی هاست……!!!قدر لحظه هاتو بدون    و…از داشته هایت لذت ببردوست من بخند خدا با ماست

متن درباره گذشته ها

نه به آینده بنگر و نه به گذشته،بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن.هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.امیل سیوران

متن درباره گذشته

نترسید که روزی خورشید متلاشی شود
وهمگی ازسرما بمیریم
بترسید که روزی برسد
زن ها بخواهند محبت را از ما
مردها دریغ کنند،
آنوقت همگی از سرما خواهیم مرد…

متن در مورد گذشته و آینده

زندگے مثل دیڪتہ نوشتنہمهم نیستچندتا درست نوشتےبا تعداد اشتباهاتتقضاوت میشے…

متن در مورد گذشته و آینده

هرکس از نظر عاطفی نیروی بیشتری می‌گذاردبیش‌تر درد می‌کشد.طبیعی است که بیشتر هم جیغ بزند!عباس معروفی

متن درباره گذشته

تمامِ نتوانستن‌های زندگی و نشدن‌های اتفاقات همه از خودمان ریشه می‌گیرد.
وقتی به عدم امکانِ چیزی فکر می‌کنیم،ذهنمان تلاش می‌کند راهی بیابدتا آنچه فکر می‌کنیم حقیقت یابد تا بعدتر با خیال راحت بگوییم؛
دیدید؟ می‌دانستم!
همه‌ی اتفاقات خوب ممکنند، نه تنها ممکن، حتی ساده و نزدیکند،کافی‌ست باور داشته باشیم!!!

متن درباره گذشته شیرین

بهشت راميتوان روی زمین احساس کردوقتی کسی ،برای شادی ات تمام تلاشش را می کنددنیا مگر چیست؟جز دلهایی که برای مهر ورزیدندورهم جمع شده اند؟«بهشت همینجاست، مهربان باشیم»

متن درباره گذشته را فراموش کن

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺎ ﺗـــﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـﻨﺪﻡﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺩﺭ ﺗـــﻮ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ، ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺖﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﺑــﻮﺩﻥﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽﻧﺎﻣﻢ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿــﺰﺗﺮﯾﻦ ﺁﻭﺍﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

متن درباره گذشته را فراموش کن

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،می‌میریم…!مارسل پروست

متن درباره گذشته به انگلیسی

فرمولی که من برای “موفقیت ” کشف کرده ام این است ؛اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد شما حتما موفق خواهید شد.هوای یکدیگر را داشته باشید
دل نشکنید
قضاوت نکنید
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید
به غم کسی نخندید
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید
به سادگی آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید
و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید…
آدم‌ها، دنیا دو روز است!
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم…
تا توانی دفع غم از چهره ی غمناک کن؛
در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن!

متن درباره گذشته ادمها

چای مینوشیدمیکباره دلتنگش شدمبغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زدهمه با تعجب نگاهم کردند !لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …

متن درباره گذشته ها

آدم های ساده را دوست دارم،،،کسانیکه بدی ها را باور ندارندو به همه لبخند میزنند..می توان ساعتها آنها رامانندتابلوی زیبایی تماشا کرد !!!آنها بوی ناب آدمیت می دهند…

متن در مورد گذشته و آینده

همچون رودخانه باشیمهرگاه شخصی به مابدی کرداز بدی آن شخص بگذریممانند آب رودخانه که ازسنگ وشن میگذرد و آنها راشستشو میدهدشاید باگذشت، تغییرش دادیم …

متن درباره گذشته ادمها

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم،ما حتی روی کرهء زمین هم زندگی نمی‌کنیم.منزل حقیقی ما، قلب کسانی ست که دوستشان داریم.کریستین بوبن

متن درباره گذشته شیرین

با خودت تکرار کن؛« امروز با دلی سرشار از اشتیاق الهی از آنچه که دارم میبخشم و به آنچه که دارم برکت می دهم و با شگفتی به فزونی آنها می نگرم.خداوندا سپاسگزارم.»

متن در مورد گذشته و آینده

برﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ خاﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ “خوب” ﺑﺴﺎﺯﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ “ﺧﻮﺏ” ﺑﺎﺵﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ گذاشتی و ﺭﻓﺘﯽﺩﺭ گﻨﺞ ﻗﻠﺒشﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ

متن درباره گذشته

برای خودتان پیروزی های کوچک خلق کنید ..خیلی ساده از چای یا قهوه صبح شروع کنیدبرای آن لحظهحالی نو خلق کنیدلذت ش وصف ناپذیر خواهد بود

متن در مورد گذشته و آینده

اثر انگشتِ ما از قلب هایی که لمسشان کردیمهیچ وقت پاک نمی شود…چارلز بوکوفسکی

متن درباره گذشته ها

و چه ارزان می‌فروشیملذت با هم بودن را…چه زود دیر می‌شودو نمی‌دانیم که، فردا می‌آیدشاید ما نباشیم!پس شاد باشیمو با لذت زندگی کنیم…

متن درباره گذشته ها

خوشبختی همین در کنار هم بودنهاستهمین دوست داشتن هاست” خوشبختی “همین لحظه های ماستهمین ثانیه هایی ستکه در شتاب زندگی گمشان کردیم

متن درباره گذشته ادمها

زندگی می کنم…برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند…من فرصتی برای بودن دارم،پس تلاش می كنم به بهترین شكل از آن استفاده كنم.

متن درباره گذشته تلخ

آدمهای بیخود و بی مصرفی شده ایم.دیگر حتی متأثر هم نمی شویم ،دلمان به حال ِ خودمان هم نمی سوزد.و این عجیب و غم انگیز است.اریش ماریا رمارک

متن در مورد گذشته و آینده

تو را در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
تو را در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم

متن درباره گذشته را فراموش کن

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوندجور دیگری زندگی می کنندشاد وخوشبخت و کم اشتباه خواهند بودفکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازندمحکم و بی نقص!اما حقیقت ندارد..اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیماگر قدرت تغییر کردن را داشتیماگر آدم ساختن بودیم…از همین جای زندگیمان به بعد را مى ساختيممنتظر دوباره زندگی کردن نباشید و از هم اکنون شروع کنید

متن درباره گذشته

نباید یه مو از سرت کم بشه !
حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !
اجازه ناراحت شدن نداری !
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟
حق مریض شدن نداری !
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!

متن درباره گذشته و کودکی

هرگز به دیگران اجازه ندهقلم خودخواهی دست گیرند دفتر سرنوشت را ورق بزنند.خاطرات خوبت را پاک کننداینده ات را نابود کنند ..ارزوهایت رانادیده بگیرند ودر پایان بنویسند..قسمت نبود!!!

متن درباره گذشته تلخ

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند،این است که یکدفعه متوجه می شویرفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است…کورت وانگات

متن درباره گذشته و آینده

انديشه ي حقير، انسان را حقير نگه مي دارد!پس بزرگ بينديش تا بزرگ شوي!روياها، بازتاب ذهنيات ما هستندپس از تمبر ياد بگير، تا رسيدنبه مقصد به نامه مي چسبد!به خاطر بسپار : پشت كار تنها مرز بينشكست و كاميابي است ! پس دستشكسته ات را در داخل آستين پنهانو صداي خنده ات را به گوش همه برسان…!از خاطر مبر: در بين جماعتي كهايستاده اند ننشين ! در بين جماعتيكه نشسته اند، نايست!در بين جماعتي كه مي خندند ، گريه نكن! و در بين جماعتي كه مي گريند، نخند!!از خود پرسيده اي : راز شكست Failed چيست ؟بله، راضي كردن همگان…!

متن درباره گذشته شیرین

در کشاکش تمام سختی‌ها و کم آوردن‌هایی که زندگی برایمان رقم می‌زند ، هیچگاه اسیر عظمت درد و غمی مباش . که خدای تو،از تمام آنچه که دلت را آزردهبزرگتر استدر زندگی دفعتاً متوجه می‌شویم که خداوند کارهایی در زندگی‌مان کرده که خود به تنهایی حتی در رویا هم قادر به انجامش نبوده‌ایم.

متن درباره گذشته ادمها

تعجب خواهی کرد که چرا بعضی اندوهگین هستند؟آن ها اندوهگین هستند ،چرا که انتخاب می کنند اندوهگین باشند ،و این درست است …ریچارد باخ

متن درباره گذشته ادمها

با عجله راه میرفتم ..که  محکم به چیزی خوردم ..“آدم” بود!منتظر بودم پرخاش کندلبخندی زد و رفت …به گمانم  “انسان” بود!

متن درباره گذشته به انگلیسی

هر فردی بهترین هم که باشد ،اگر زمانی که باید باشد نباشد …همان بهتر که نباشد !لوئیس بونوئل

متن درباره گذشته به انگلیسی

برای مدت طولانى؛از كسی متنفر نباشيد،چون تنفر تبديل بهنقطه ضعفتان می شودياد بگيريدفرد مورد نظر رااز دايره توجه تان خارج کنید…

متن در مورد گذشته و آینده

زمانی که نقص هات رو پذیرفتیدیگه کسی نمی تونهازشون علیه تو استفاده کنه…!

متن درباره گذشته

چه سنگدل است سیری کهگرسنه‌ای را نصیحت می‌کندتا درد گرسنگی را تحمل کند…

متن درباره گذشته ها

زمان وصیت نامه نوشتن ؛ خواهی دیدتنها ڪسی ڪه از اموالت سهمی نداردخودت هستی…!پس تا میتوانی …از زندگی لذت ببر…!

متن درباره گذشته ادمها

گران قیمت ترین چیز در دنیا“عمر” است.از کسانیکه روزهای “ارزشمند”و زیبای “عمرت”را از بین میبرند. دوری کن.وقت ارزش داره نباید بیهوده گذروند

متن درباره گذشته

همه چیز می تواند مرا خوشحال کنداما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد!و حتی یک کلمه هم نگفتهاینریش بل

متن درباره گذشته ها

من،
یک جای دنیا
خیلی خوش‌بختم
در چارچوب قاب
عکس دونفره‌مان!

متن درباره گذشته

می خواهم با همین قلب ناقص
دوستت بدارم
زندگی کنم
و این بار مراقبم
از هر اتفاق عاشقانه ای که بیفتد
عکس بردارم

متن درباره گذشته را فراموش کن

ابرهایی که توی این عکس‌اند
تا حالا باید جایی باریده باشند
بی گمان گل‌های زیادی را رویانده اند
و بی گمان یکی از آن گل ها را
کسی برای معشوقه اش برده
فکر می کنم معشوقه
باید لبخندی زده باشد از شادی
بی آنکه بداند
ما در این عکس
چقدر غمگین بوده ایم!
به روزهای رفته نگاه می‌کنم
به رنگ‌های پریده‌ی عکس‌های قدیمی
به لبخند‌های جوان
دست‌های جوان
درخت‌های جوان
که فواره‌های سبز صامت بودند
به ذغال گداخته گل‌های رز
به ذغال گداخته قلبم
به ذغال گداخته لب‌هام
و دهانی
که هنوز خندیدن را از یاد نبرده بود

متن درباره گذشته ادمها

غمگین،
میان درختان نشسته ای ..
این عکس باید
در جنگل های شمال گرفته شده باشد
اما شمال و جنوب نقشه اهمیتی ندارد
و فرقی نمی کند
چه روز و چه ماه و چه سالی بوده …
تنها تو اهمیت داری
و چشمان ابری ات
که گویی
سوختن جنگلی را می نگریسته اند

متن در مورد گذشته و آینده

گیرم خانه ام را عوض کردم
خیابانم را
شهرم را
گیرم از این جا رفتم به زیباترین جای جهان
عکس تو را که نمی شود با خود نبرد!
گیرم عکس تو را هم بردم
با این زخمی که بر دلم مانده چه کنم؟

متن درباره گذشته

مخترع دوربین عکاسی
اگر میدانست
ساعتها حرف زدن با یک عکس بی جان
چه بر سر آدم می آورد
هیچ گاه دست به این چنین اختراعی نمیزد
روز عکاس مبارک
متن زیبا در مورد عکسهای قدیمی
به خاطر لبخند تو بود
که من عکاس شدم …
باز هم بخند
می خواهم
خنده هایت را جهانی کنم

متن درباره گذشته

کاش جاى
قاب عکس کودکی‌ات بودم
که هر بار با دیدنم
لبخند بر چهره می‌آوردى

متن درباره گذشته به انگلیسی

لحظه ی کوتاهی که در قاب کوچک عکس ها ثبت می شود ،
آن قدر قدرتمند است که می تواند خشم ، زیبایی ، ظلم ،
امید و اندوه نهفته در درون خود را
به چشم هایی که نظاره گر آن هستند ، منتقل کنند
متن زیبا در مورد عکس های قدیمی
آرزو می کنم خنده ات
تنها به عادت مرسوم
عکس گرفتن نبوده باشد
و تو خندیده باشی
در آن لحظه از ته دل
چرا که خنده تو
جهان را زیبا می کند…

متن درباره گذشته را فراموش کن

وقتی کلمات غیر شفاف می شوند،
من روی به عکس ها می آورم.
وقتی تصاویر کافی نباشد
به سکوت بسنده می کنم.

متن درباره گذشته ادمها

هیچ می دانی
عکس هایی که از خودت
می فرستی برایم ،
پراسترس ترین اتفاق زندگی منند!؟
عکس هایی که
یکی پس از دیگری
در حافظه ی گوشی سیو می کنم
بی آنکه درست نگاهشان کنم…
حتی در خاطرم نمانده
که توی آن عکس برفی
شال گردن انداخته بودی یا نه …
یا توی آن عکس ظهرِ تابستانی ات
عینک دودی به چشم داشتی یا نداشتی …
فقط به طرز احمقانه ای
خودم را عذاب می دهم که:
حالا که «من» این عکس ها را نینداخته ام،
نکند عکاس، «او» باشد!؟

متن درباره گذشته به انگلیسی

پشت این عکس
نمی تواند دیوار باشد
من پشت این عکس
با تو قدم زده ام

متن درباره گذشته و کودکی

من از تمام دنیا
فقط آن دایره مشکی
چشمان تو را می خواهم
وقتی که در شفافیتش
بازتاب عکس خودم را می بینم
متن زیبا درباره عکس یادگاری
مسیر خانه ات را
از حافظه ی کفش هایم پاک کرده ام
غمگین نباش !
خودت هم می دانی
همیشه عکس تکی ِ تو زیباتر بود
زیبایی تو و خستگی این دیوار
که به هر حال به من تکیه داده است
دلم گرفته
درست مثل لک لکی
که بال هایش را برای کوچ امتحان می کند

متن در مورد گذشته و آینده

زیبایی ات را
در لحظه ای حبس می کنم و
به دیوار می آویزم!
بافه ای از گیسوانت
از قاب بیرون می ریزد!
دوباره می فهمم
نه در عکس
نه در نگاه
نه در روسری
و نه در واژه های این شعر
زیبایی تو
در هیچ قابی
محصور شدنی نیست!

متن درباره گذشته تلخ

خانه را از دوش عشق برداشتم ،
عکس را از قاب ،
یاد را از تخت
و قلبم را از کنار آینه ات .
دوستی ، چمدانی شد برای من
تا قشنگیِ زندگی برای تو بماند …
متن زیبا درباره عکس یادگاری
می توانم به عکس‌ات نگاه کنم
وَ ظرافتِ تن‌ات را
در آغوش بگیرم
در کادرِ ساکتِ تصویرت
زیر بال و پَرم را می‌گیری
بالا می‌روی
بالا می‌بَری
وَ پای نگرانی‌هایم را
از جاذبه‌ی زمین جدا می‌کنی

متن درباره گذشته به انگلیسی

تو می توانی
از عکس پس بگیری
لبخندم را
می توانی الفبا را بتکانی
شعر بسرایی
ترانه بخوانی
و برای تمام زخم های دهان بسته
ساز دهنی بزنی

متن درباره گذشته را فراموش کن

درد دارد
دیدن عکست وقتی نیستی
بویدن عطرت وقتی ندارمت
و دراز کشیدن در تختی
که هنوز بوی موهای تو را دارد
متن زیبا درباره عکس یادگاری
آیینه روی توست جانم
عکس رخ تو درو هویداست
گل، رنگ رخ تو دارد ارنه
رنگ رخش از پی چه زیباست؟

متن درباره گذشته به انگلیسی

دستت را روی قلبم نگه دار
میسوزی …
حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

متن درباره گذشته ها

چشمان عروسکم رو می گیرم
نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد
می ترسم بهانه گیر شود

متن درباره گذشته ادمها

مردم از حسرت به پیغامی دلم را شاد کن
ای که میگفتی فراموشت نسازم یاد کن

متن درباره گذشته

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی؟
چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟
پیله ات را بگشا تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی

متن درباره گذشته و آینده

امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست
دلم آرام نگیرد ، که دل آرامم نیست

متن در مورد گذشته و آینده

آنچه بدست می آید با خنده پایدار نخواهد ماند
و آنچه از دست برود ، با گریه جبران نمی شود
فردا خورشید طلوع خواهد کرد ، حتی اگر ما نباشیم
پس نه در حسرت دیروز باش ، نه در رویای فردا
امروز که هستی مهربان باش

متن درباره گذشته ادمها

حسرت نبرم به حال آن مرداب
که آرام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان
دریا همه عمر خوابش آشفته است

متن درباره گذشته شیرین

کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شد سریع دفتر مشقم را میکندم
و دوباره یکی عین آن را می ساختم حالا ولی روزهاست که
کشتی هایم غرق شده و تنها در حسرت آنم که چرا؟
دیگر دفتر مشقی ندارم

متن در مورد گذشته و آینده

من ماهی ام و صید شدم در دل دریا
تنها غم من محنت دوری است خدایا
در حسرت دریایم و در جام گرفتار
زندان من این حوض بلوری است خدایا

متن درباره گذشته را فراموش کن

پرواز هیچ پرنده ای را حسرت نمیبرم
وقتی قفس چشم های تو باشد

متن درباره گذشته ها

زندگی کوتاه است ، فرصت ها رفتنی و حسرت ها ماندنی
هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را
به بهانه سعادت فردا ، از شما بگیرد

متن درباره گذشته

چقدر بی رحمی تموم روزای هفته ازت خاطره داشتم
چه حس بدی چقدر حسرت کشیدم یه بار مثل قدیم
بیای دستامو بگیری بگی تا تهش هستم
حتی روی این خیال باطلم چشامو بستم

متن درباره گذشته و آینده

همیشه در حالی که
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده
یه عالمه اشک توی چشماته
یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده
باید بگی : خب دیگه واسه همیشه خدافظ

متن در مورد گذشته و آینده

خارپشتی شده ام که تیغ هایم دنیای امنی برایم ساخته
اما حسرت نوازشی عاشقانه تا ابد بر دلم خواهد ماند

متن درباره گذشته ها

هراسی از نابودی خود در آرزوهایم ندارم
زیرا چندی پیش در میان سپاه حسرت هایم
بر خاک نشستم، حالا میتوانی زمین خوردنم
را نیز نظاره گر باشی

متن درباره گذشته و کودکی

دوستت دارم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ
در حسرت یافتنت تمام پس کوچه ها را زیر باران قدم بزنم

متن درباره گذشته تلخ

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم
که جهان را بی جهت یک جور عجیبی جدی گرفته ایم

متن درباره گذشته ادمها

در جهان غصه ی کوتاهی دیوار مخور
حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور
گردش چرخ نگردد به مراد دل کس
غم بی مهری آن مردم بی عار مخور

متن درباره گذشته را فراموش کن

یک دسته می روند و در حسرت داشتنشان می مانی
دسته دیگر از چشمت می افتند و از زندگیت بیرونشان می کنی
خودت را از چشم کسی نینداز بگذار همیشه در حسرت بودنت بمانند

متن درباره گذشته شیرین

از حسرت و پشیمانی بیشتر از شکست بترسید – تالبوت 

متن درباره گذشته را فراموش کن

درد کاری نکردن بیشتر از درد انجام کار نادرست باقی می‌ماند – جیمز کلیر

متن درباره گذشته ها

حسرت و پشیمانی زمانی که تمام تلاش خود را کرده‌اید، هدر دادن وقت و زمان است – ماکسیم لاگاس 

متن در مورد گذشته و آینده

هیچ وقت از چیزی که لبخند را بر لبانت آورده است، پشیمان نشوید – مارک تواین

متن در مورد گذشته و آینده

همگی ما باید درد و رنج دو چیز را تحمل کنیم: درد نظم و انضباط یا درد پشیمانی و ناامیدی – جیم رون

متن درباره گذشته و کودکی

یک روز تلاش و کوشش معادل یک روز سعادت است؛ یک روز تنبلی معادل صد سال پشیمانی  حسرت است – آوا کنزو

متن درباره گذشته تلخ

بزرگ‌ترین آزادی، آزادی از پشیمانی، آزادی از ترس، آزادی از اضطراب و آزادی از غم و اندوه است – تیچ نات هان

متن درباره گذشته

بگذارید ذهن خود را طوری آماده کنیم که انگار به انتهای زندگی رسیده‌ایم. بگذارید هیچ چیز را عقب نیندازیم. سنکا

متن درباره گذشته به انگلیسی

بهتر است قبل از تصمیم‌گیری خوب در مورد آن فکر کنید تا این که پس از آن پشیمان نشوید – بالتاسار گراسیان

متن درباره گذشته شیرین

از انجام کارهایی که بهترین شما از انجام آن‌ها پشیمان خواهد شد، اجتناب کنید – شین پاریش

متن درباره گذشته به انگلیسی

شما نباید هیچ‌گاه در زندگی از چیزی احساس پشیمانی کنید. اگر خوب است، پس فوق‌العاده خواهد بود. اگر بد است، پس برای شما تجربه خواهد شد – ویکتوریا هولت

متن درباره گذشته تلخ

انسان تا وقتی که پشیمانی و حسرت‌ها جای رویاهایش را نگیرند، پیر نشده است – ضرب‌المثل ییدیش

متن درباره گذشته به انگلیسی

من ترجیح می‌دهم به خاطر کارهایی که انجام داده‌ام، احساس پشیمانی بکنم تا این که حسرت انجام کارهایی که نکرده‌ام را داشته باشم – لوسی بال

متن درباره گذشته

اگر در زمان حال نیستید، پس یا منتظر عدم قطعیت آینده هستید یا به پشیمانی و حسرت گذشته نگاه می‌کنید – جیم کری

متن درباره گذشته

ریسک بکنید. شما نمی‌توانید بدون ریسک کردن به معنا و مفهوم برسید – ماکسیم لاگاس

متن در مورد گذشته و آینده

نظم و انضباط یک اونس وزن دارد در حالی وزن حسرت و پشیمانی هزاران تن است – جیم رون

متن درباره گذشته را فراموش کن

حسرت و پشیمانی ترسناک‌تر از تغییر است – مل رابینز

متن درباره گذشته شیرین

بزرگ‌ترین اشتباه در زندگی، زمانی که کاری را نیمه کاره رها می‌کنید و یا آن را به تعویق می‌اندازید – سنکا

متن در مورد گذشته و آینده

از بزرگ شدن احساس پشیمانی نکنید؛ این افتخاری است که شامل حال بسیاری از انسان‌ها نمی‌شود – ناشناس

متن درباره گذشته ادمها

شکست دردآور است اما زود می‌گذرد اما درد و رنج پشیمانی تا ابد باقی می‌ماند – شین پاریش

متن درباره گذشته

وقتی که نوبت به حسرت و پشیمانی می‌رسد، رویاهایی که دنبال نکرده‌ایم، ما را تعقیب می‌کنند – کسب و کارهایی که راه‌اندازی نکرده‌ایم، کتابی که ننوشته‌ایم، عشقی که اجازه‌ی رشد به آن نداده‌ایم. هنگام دنبال کردن رویاها، شکست‌ها را به خاطر نخواهید آورد بلکه تنها چیزی که اهمیت دارد، شخصیتی است که پیدا کرده‌اید – شین پاریش

متن در مورد گذشته و آینده

درد و رنج تلاش کردن و شکست خوردن شدید ولی زودگذر است. از سوی دیگر، درد و رنج تلاش نکردن بسیار کمتر است اما هیچ‌گاه از بین نمی‌رود – شین پاریش  

متن در مورد گذشته و آینده

به دو طریق می‌توان به آرامش رسید: اول اینکه هیچ‌گاه کاری نکنید که از انجامش پشیمان شوید، دوم آن که هیچ‌گاه از انجام کاری که کرده‌اید، پشیمان نشوید – آگوست استریندبرگ

متن در مورد گذشته و آینده

من نمی‌خواهم در حالی 80 ساله شوم که به گذشته‌ی خود نگاه می‌کنم و حسرت و پشیمانی‌هایم را طبقه‌بندی می‌نمایم – جف بزوس (آمازون)

متن درباره گذشته تلخ

اجتناب از حسرت و پشیمانی مهم‌تر از رضایت از زندگی و به دست آوردن دستاوردهای بسیار زیاد است – شین پاریش

متن در مورد گذشته و آینده

به دنبال هدف خود باشید و اهدافی که به شما تعلق ندارند را کنار بگذارید. از آنچه در اختیار دارید، استفاده کنید و به خاطر چیزی که اجازه استفاده از آن را نداشته‌اید، پشیمان نشوید – اپیکتتوس

متن درباره گذشته را فراموش کن

اکثر شکست‌ها تنها یک بار هزینه دارند اما حسرت و پشیمانی دار هزینه تکرارشونده هستند. درد و رنج ناشی از انجام ندادن برای مدت زمان طولانی‌تری نسبت به انجام دادن نادرست کاری باقی می‌ماند.

متن درباره گذشته را فراموش کن

زندگی ساده است: تصمیم بگیرید و به عقب نگاه نکنید – سانگ کانگ

متن درباره گذشته و کودکی

نسخه‌ی بهتر از شما هیچ‌گاه به عقب نگاه نمی‌کند. هر چیز ارزشمندی در زمان حال قرار دارد – اندی وانگ

متن درباره گذشته ها

حسرت و پشیمانی، 1000 برابر بدتر از شکست است – پریتی کاسیردی

متن درباره گذشته و آینده

حسرت و پشیمانی بابت کاری که انجام شده بی‌فایده است – فیلو

متن درباره گذشته ها

پشیمانی خود شکلی از مجازات است – نومان علی خان

متن درباره گذشته و آینده

تنها زمانی که به طور کامل زندگی می‌کنید، از 30 تا 60 سالگی است. جوانان برده‌ی رویاها هستند؛ افراد سالخورده برده‌ی حسرت و پشیمانی‌ها. تنها افراد میانسال است که از هر 5 حس خود برای نگه داشتن قدرت درک و شعور استفاده می‌کنند – تئودور روزولت

متن درباره گذشته ادمها

بزرگ‌ترین تراژدی فرد میانسال این سات که بدون موسیقی در وجودش از این دنیا برود – هنری ودزورث لانگ فلو

متن درباره گذشته تلخ

از میان تمام کلمات، غمگین‌ترین آن‌ها این است: ای کاش … – کرت ونگات

متن درباره گذشته به انگلیسی

زمانی که یک در بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود؛ اما ما اغلب برای مدت زمان طولانی با حسرت و پشیمانی به آن در بسته نگاه می‌کنیم و متوجه نمی‌شویم که در دیگری برایمان باز شده است – الکساندر گراهام بل

متن درباره گذشته

متاسفانه، عقربه‌ی ساعت از حرکت باز نمی‌ایستد و زمان می‌گذرد. گذشته بیشتر می‌شود و آینده کمتر. فرصت‌ها کمتر می‌شود و حسرت و پشیمانی بیشتر – هاروکی موراکامی

متن درباره گذشته و آینده

قضاوت کردن آسان است. انجام دادن سخت می‌باشد. به همین دلیل است که اکثر انسان‌ها احساس پشیمانی دارند – ماکسیم لاگاس

متن درباره گذشته شیرین

از آینده نترس، بابت گذشته هراسان نباش – پرسی بیش شلی

متن درباره گذشته به انگلیسی

من اغلب از حرف زدن خود پشیمان شده‌ام ام هیچ‌گاه از سکون احساس پشیمانی نکرده‌ام – پابلیلیوس سیروس

متن درباره گذشته

توبه و پشیمانی برای دست کشیدن از گناه است – آمبروز

متن درباره گذشته ها

وقتی به زندگی سرشار از سخت‌کوشی خود نگاه می‌کنم … تنها احساس پشیمانی من این است که چرا سخت‌تر کار نکرده‌ام – هنری لوئیس منکن

متن درباره گذشته تلخ

هیچ پشیمانی در زندگی وجود ندارد بلکه تمام آن‌ها درس هستند – جنیفر آنیستون

متن درباره گذشته ها

این را به قانون زندگی خود تبدیل کنید که هیچ‌گاه حسرت نخورید و به گذشته نگاه نکنید. حسرت و پشیمانی تنها هدر دادن انرژی است و هیچ فایده‌ای ندارد – کاترین منزفیلد

متن درباره گذشته و کودکی

منشا اصلی بیچارگی و بدبختی در احساس پشیمانی است: در نتیجه، کسی که بدون توجه به گذشته و آینده، تنها در زمان حال زندگی می‌کند، عاقل است – الیور گلداسمیت

متن درباره گذشته و کودکی

پشیمانی در زندگی بی‌فایده است چراکه به گذشته تعلق دارد – مارلون براندو 

متن درباره گذشته تلخ

تنها پشیمانی و حسرت من در زندگی این است که شراب بیشتری نخورده‌ام – ارنست همینگوی

متن درباره گذشته و آینده

از پشیمانی‌های خود بیشترین بهره را ببرید … هر چه احساس پشیمانی عمیق‌تر باشد، مجبور هستید از اول زندگی کنید – هنری دیوید تورئو

متن درباره گذشته را فراموش کن

در صورتی که ازدواج کنید، احساس پشیمانی خواهید داشت؛ اگر ازدواج نکنید، باز هم پشیمان خواهید شد – سورن کیرکگارد

متن درباره گذشته به انگلیسی

چیزی که در زندگی بیشتر از همه برایش حسرت می‌خورم، شکست محبت است – جورج ساندرز

متن درباره گذشته و کودکی

من به حسرت و پشیمانی اعتقادی ندارم. پشیمانی تنها شما را به گذشته وصل می‌کند. شما باید با گذشته‌ی خود صلح کنید. هیچ دلیلی برای حسرت و پشیمانی وجود ندارد. کاری را انجام داده‌اید، پس با آن کنار بیایید – باب دیلن

متن درباره گذشته به انگلیسی

بهتر است بر روی این زندگی شرط‌بندی کنید تا زندگی بعدی – آلبرت کامو

متن در مورد گذشته و آینده

می‌دانستم که اگر شکست بخورم، پشیمان نمی‌شدم اما این را هم می‌دانستم که تنها دلیل من برای احساس پشیمانی، تلاش نکردن بود – جف بزوس (آمازون)

متن درباره گذشته را فراموش کن

انسان‌های مرده بیشتر از انسان‌های زنده، گل می‌گیرند زیرا پشیمانی قوی‌تر از احساس قدردانی و سپاسگزاری است – آن فرانک

متن درباره گذشته به انگلیسی

هیچ‌گاه حسرت نخور زیرا در آن زمان، این همان چیزی بودن که می‌خواستید – مرلین مونرو

متن در مورد گذشته و آینده

به آنچه که در گذشته باقی مانده است، فکر نکنید – پائولو کوئینی (کیمیاگر، کتاب آمازون)

متن در مورد گذشته و آینده

پشیمانی چیزی است که باید با آن زندگی کنید. نمی‌توان آن را کنار گذاشت. نمی‌توان از آن فرار کرد. نمی‌توان خود را فریب داد. تنها باید با آن کنار بیایید – آنتونی بوردین 

متن درباره گذشته و آینده

هیچ‌گاه با پشیمانی به گذشته نگاه نکن بلکه به سوی آینده گام بردارید – ریچارد برانسون

متن درباره گذشته و آینده

پشیمانی‌های خود را به حداقل و فرصت‌ها را به حداکثر برسان – ماکسیم لاگاس

متن درباره گذشته و کودکی

شما تنها یک بار زندگی می‌کنید. همه چیز را به تعویق نیندازید – شین پاریش

متن درباره گذشته تلخ

سریع زندگی کن، سخت بجنگ و حسرت نخور! – جان سینا

متن درباره گذشته و کودکی

نصیحتی که پدرم به من کرد: تلاشت را بکن و با نتیجه‌ی آن کنار بیا – جیمز کلیر

متن درباره گذشته

در جهانی که مرگ شکارچی است، دوست من، هیچ زمانی برای شک و یا پشیمانی وجود ندارد. تنها برای تصمیم‌گیری زمان دارید – کارلوس کاستاندا

متن در مورد گذشته و آینده

مربی فوتبال دبیرستانم همیشه می‌گفت: اگر نهایت تلاشت را بکنی و شکست بخوری، تنها یک شب بد می‌خوابی اما اگر نایت تلاشت را نکنی و شکست بخوری، همیشه به این موضوع فکر خواهی کرد که باید بیشتر تلاش می‌کردی – شین پاریش

متن درباره گذشته به انگلیسی

بهتر است چیزی را شروع کنید و احمق به نظر برسید تا این که سر جای خود بنشینید و به هیچ چیزی دست پیدا نکنید – شین پاریش

متن درباره گذشته ادمها

هر چه انرژی کمتری برای احساس پشیمانی نسبت به گذشته یا نگرانی برای آینده صرف کنید، انرژی بیشتری برای آنچه در پیش روی شماست، خواهید داشت – رایان هالیدی

متن درباره گذشته به انگلیسی

امروز تلاش کن تا فرد پشیمان نشوی – ماکسیم لاگاس

متن در مورد گذشته و آینده

بزرگ‌ترین پشیمانی در پایان زندگی، ریسک‌هایی است که نکرده‌اید. شما به ریسک‌هایی که نکرده‌اید، فرصت‌هایی که از دست داده‌اید و رویاهایی که رها کرده‌اید، نگاه می‌کنید. دست از فرار کردن از آنچه بیشتر از همه باعث ترستان می‌شود، بردارید و از فرصت‌هایی که در زندگی برایتان پیش می‌آید، استفاده کنید – مارک بترسون

متن درباره گذشته را فراموش کن

اما چه کسی می‌تواند بگوید که چه چیزی بهتر است؟ به همین دلیل است که باید از هر فرصتی که برای خوشبختی به دست می‌آید، استفاده کنید و بیش از اندازه برای دیگران نگران نباشید. تجربه به من ثابت کرده است که ما در طول زندگی یک یا دو بار بیشتر از این فرصت‌ها به دست نمی‌آوریم و اگر آن‌ها را از دست بدهیم، برای باقی زندگی، حسرت خواهیم خورد – هوراکی موراکامی

متن درباره گذشته شیرین

اگر ریسک نکنید، هیچ‌گاه مطمئن نخواهید شد. اگر مطمئن نشوید، احساس پشیمانی خواهید داشت – ماکسیم لاگاس

متن درباره گذشته تلخ

معتقدم که در زندگی بیشتر از همه از شجاعت نداشتن پشیمان می‌شویم، خواه شجاعت برای مهربان‌تر بودن، نشان دادن احساساتمان، تعیین کردن حد و مرز یا خوب بودن با خود باشد. به همین دلیل است که حسرت و پشیمانی می‌تواند موجب همدلی شود -برن براون

متن درباره گذشته را فراموش کن

این که بدون حسرت و پشیمانی تسلیم شوید، بزرگ‌ترین مهر و محبت است – ناشناس

متن در مورد گذشته و آینده

دین و مذهبم من، زندگی کردن و مردن بدون احساس پشیمانی است – میلارپا

متن درباره گذشته تلخ

طوری زندگی کنید که در پایان روز، هیچ بهانه، توضیح یا پشیمانی وجود نداشته باشد – استیو مارابولی

متن درباره گذشته را فراموش کن

شجاعت، راه‌حلی برای پشیمانی است – رابین اس شارما

متن درباره گذشته ها

احساس پشیمانی از شکست نمی‌آید بلکه از تسلیم شدن سرچشمه می‌گیرد – مل رابینز

متن درباره گذشته شیرین

احساس پشیمانی مانند اقیانوسی است که در آن غرق می‌شوم – نیکولا یون

متن درباره گذشته به انگلیسی

بیش از حد فکر کردن، مسئله و اقدام کردن، راه‌حل است – ماکسیم لاگاس

متن درباره گذشته را فراموش کن

پشیمانی معمولاً هدر دادن وقت است – پیرس برازنان

متن درباره گذشته به انگلیسی

گذشته باعث می‌شود تا بخواهید از حسرت و پشیمانی بمیرید و آینده باعث اضطراب و استرس می‌شود. بنابراین، زمان حال احتمالاً شادترین بخش از زندگی به حساب می‌آید – هاچیمان هیکی گایا

متن درباره گذشته و کودکی

پشیمانی برای زمان هدر رفته می‌تواند به قدرتی برای خوبی کردن در زمانی که باقی مانده است، تبدیل شود – آرتور بریسبان

متن درباره گذشته ادمها

طوری زندگی نکنید که در هنگام مرگ پر از احساس حسرت و پشیمانی بابت دنبال نکردن رویاهایتان داشته باشید – درک سیورز

متن درباره گذشته

شما همیشه می‌توانید دلیل خوبی برای آنچه باید انجام دهید، پیدا کنید. زمان، بهانه‌ها را به حسرت تبدیل می‌کند.

متن درباره گذشته به انگلیسی

یکی از بزرگ‌ترین احساس پشیمانی در زندگی، تبدیل شدن به فردی است که دیگران از شما می‌خواهند – شنون ال آلدر

متن درباره گذشته تلخ

پشیمان‌ترین افراد روی زمین کسانی هستند که فرصت انجام یک کار خلاقانه را داشته‌اند ولی برای آن تلاش نکرده‌اند – مری الیور

متن درباره گذشته ادمها

ترس از پیر شدن، تولد این شناخت است که فرد طوری که همیشه آرزویش را داشته، زندگی نکرده است – سوزان سانتاگ

متن درباره گذشته تلخ

داشتن وجدان پاک نیاز به عدم تخیل کامل دارد – الین دی باتن

متن درباره گذشته

تنها یک نوع فریب و حیله امکان‌پذیر است و آن فریب دادن خود است – سورن کیرکگارد

متن درباره گذشته

این اشتیاق من برای تبدیل شدن به فردی که دوست دارم است که حواسم را پرت می‌کند – فرناندو پسوآ

متن درباره گذشته شیرین

تا زمانی که این واقعیت که تغییر گذشته غیرممکن است را نپذیریم، احساس پشیمانی مانع ما برای طراحی یک آینده‌ی بهتر با فرصتی که هم‌اکنون پیش‌روی ماست، می‌شود – جیم رون

متن درباره گذشته و آینده

تنها پشیمانی که من هنگام مرگ خواهم داشت، زندگی بدون عشق است – گابریل گارسیا مارکز

متن درباره گذشته و کودکی

اشک‌های تلخ بر مزار قبر نشان‌دهنده‌ی کلماتی است که گفته نشده‌اند و کارهایی که انجام نگرفته‌اند – هریت بیچر استو

متن درباره گذشته تلخ

چرا یاد نگرفتن طوری رفتار کنم که انگار آخرین بار است. بزرگ‌ترین احساس پشیمانی من، باوری بود که به‌ آینده داشتم – جاناتان سافران فوئر

متن درباره گذشته و آینده

اگر امروز صادق و راستگو هستم، چه اهمیتی دارد که فردا احساس پشیمانی داشته باشم؟ – ژوزه ساراماگو

متن درباره گذشته به انگلیسی

ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی ترسناک است. اما می‌دانید چه چیزی حتی ترسناک‌تر می‌تواند باشد؟ احساس پشیمانی – زیگ زیگلار

متن درباره گذشته و کودکی

پشیمانی، احساس بی‌معنایی است. با من موافق نیستید؟ – کاساندرا کلر

متن در مورد گذشته و آینده

هر چه عاقل‌تر می‌شوید، بیشتر در زمان حال زندگی می‌کنید. انسان‌های احمق در آینده زندگی می‌کنند و انسان‌ها عاقل در زمان حال – ماکسیم لاگاس

متن درباره گذشته و آینده

احساس پشیمانی بدتر از شرمندگی است. آنچه وجود دارد بر آنچه ندارد، چیره می‌شود . تالبوت

متن درباره گذشته و کودکی

زمانی که احساس احمق بودن قوی‌تر از امید به نبوغ است، وضع کنونی رونق می‌یابد – تالبوت

متن درباره گذشته ادمها

سریع‌ترین روش برای جلوگیری از زندگی کردن در گذشته، پذیرش این موضوع است که گذشته‌ای وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد، چالش‌های پیش روی شماست – تالبوت

متن درباره گذشته

گذشته، یک داستان غیرواقعی است. نمی‌توان به آن بازگشت. تنها چیزی که باقی می‌ماند، تفسیر مبهمی از یک خاطره‌ی مبهم است که هیچ فایده‌ای هم ندارد – ناوال راویکانت

متن درباره گذشته به انگلیسی

زمانی که نهایت تلاش خود را می‌کنید و به نتیجه‌ی دلخواه نمی‌رسید، برای مدتی دلشکسته می‌‌شوید اما این احساس می‌گذارد زیرا احساس پشیمانی ندارید. نهایت تلاش خود را کرده‌اید – شین پاریش

متن درباره گذشته

اجتناب از انجام کاری که ممکن است با شکست روبرو شود، تضمین می‌کند که هیچ‌گاه کار بزرگی انجام نخواهید داد – شین پاریش

متن درباره گذشته تلخ

اشتباهاتی که مرتکب شده‌ام، برای من مرده‌اند چراکه نمی‌توانم اوضاع را به عقب برگردانم – جاناتان سافران فوئر

متن درباره گذشته و آینده

زمان از جمله پیچیده‌ترین مدل‌هایی است که با آن روبرو می‌شویم. زمانی که به درستی بکار گرفته شود، تقویت‌کننده است. وقتی بدون ملاحظه سپری شود، منشا حسرت و پشیمانی می‌شود – شین پاریش

متن درباره گذشته و کودکی

همبستگی بین اعتماد به نفس و پشیمانی به شدت بالاست – موگان هوسل

متن درباره گذشته ادمها

اگر چیز خوبی را با سخت‌کوشی به دست آوردید، زحمت به سرعت می‌گذرد و نتیجه‌ی خوب باقی می‌ماند. اگر کار شرم‌آوری را در جستجوی لذت انجام دادید، لذت سریع از بین می‌رود و احساس شرمندگی باقی می‌ماند – موسونیوس رافوس

متن درباره گذشته ها

احساس پشیمانی، حسرت، ناراحتی، غم، اوقات تلخی و اندوه از زندگی کردن در گذشته و نه در زمان حال حاصل می‌شوند – اکهارت توله

متن درباره گذشته به انگلیسی

پشیمانی برای چیزهایی که انجام داده‌ایم، با گذشت زمان از بین می‌روند. این پشیمانی برای کارهایی که انجام نداده‌ایم است که همیشه باقی می‌مانند – سیدنی هریس

متن درباره گذشته

موضوع این نیست که زمان کوتاهی برای زندگی داریم بلکه مسئله این است که آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن درباره گذشته و کودکی

پدرم همیشه می‌گفت، زندگی بدون احساس پشیمانی مانند رانندگی ماشینی است که تنها دنده عقب حرکت می‌کند – جودی پیکولت

متن درباره گذشته

مرگ ممکن است بسیار نزدیک یا بسیار دور باشد. مرگ را بدون فکر و ایده قبول کنید. هر کاری که لازم است را انجام دهید و احساس پشیمانی نداشته باشید – آوا کنزو

متن درباره گذشته و کودکی

ماهیت‌گرایی یعنی زندگی بدون احساس پشیمانی – گرگ مک موئن

متن در مورد گذشته و آینده

شاید تنها کاری که از دست انسان برمی‌آید، پایانی با حسرت‌های درست است – آرتور میلر

متن درباره گذشته شیرین

کمتر بترس، بیشتر تلاش کن – ماکسیم لاگاس

متن درباره گذشته را فراموش کن

نوشته کوتاه خاص و زیبا مناسب پروفایل و بیو گلچین شده [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن درباره گذشته و آینده

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن درباره گذشته ادمها

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰

متن درباره گذشته را فراموش کن

دوستᵈᴬᶳʰᵗᴬᶰᵉᵗاندازهᶰᴬᵈᴬʳᵉ♥️⃟∞

متن درباره گذشته به انگلیسی

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن درباره گذشته ادمها

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن درباره گذشته ها

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن درباره گذشته و آینده

خط قرمز کشیدم:
زیر بعضیاتون ، دور خیلیاتون ، رو خیلیاتون…

متن درباره گذشته ها

تنهایی آدم را عوض میکند….
از تو چیزی میسازد کـه هیچوقت نبوده اي….

متن در مورد گذشته و آینده

༺ بهترین چیز (سکوت) است…🕊️🖤 ༻
 

متن درباره گذشته تلخ


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن درباره گذشته

!••͜هَرچی‌فِکرشو‌میکُنَم"‹🌙⃟🕸⃟›″
!••͜آخَرش‌بِع‌این‌میرصَم‌کِع"‹🥀⃟🍂⃟›!
••͜فَقَط‌بآ‌ #مَرگ‌ میتونَم‌بِشَم‌"‹🔞⃟🕯⃟›!
••͜عَزیز‌ #دِل‌ هَمَتون"‹🖇 ⃟🖤

متن درباره گذشته و آینده

گُمُوُ گُوُرَم خِیلی وَقتِهِ…(!

متن درباره گذشته و کودکی

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن درباره گذشته و کودکی

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن درباره گذشته ها

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن درباره گذشته و آینده

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن درباره گذشته و کودکی

‏چَند میگیرید کارت بِه کارت کنَمحــ صرتونــ
تو کونِ خودتون باوشِعـــ!😹🕷🍃💋

متن درباره گذشته

اَگعِ سَرم پایینهِ🤘🏻واس^^سَنگینیه مَغزَمهِ🧠نَ تَرس اَز شما جوجه رنگیا😎😎😎

متن درباره گذشته به انگلیسی

. میشَود ژلــــوُفن صــــدایَت ، را به خُوردهِ رَگ هایَم بدَهی؟؟ اخهِ﹝ت‌ُ∞﹞رفیقــــ دِل منی.!😚🍃❤️

متن درباره گذشته به انگلیسی

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن درباره گذشته ادمها

من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون.

متن درباره گذشته ها

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن درباره گذشته

انقدر خودتو میگیری آبمیوه نشی یهویی😂

متن درباره گذشته ادمها

صدآمو دآرےـ❓
خـوب خـــوش بہ حآلتـــ 😏
خــیلـیآ فقطـــ حــسرتـــشو دآرن 😹🎀👍

متن درباره گذشته و آینده

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن درباره گذشته تلخ

دیری به شوق دیدن فردا، گریستم،
فردا چو شد، به حسرت دیروز زیستم …

متن درباره گذشته ها

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن در مورد گذشته و آینده

مُتفاوِتـ باشـ✌︎⦳

متن درباره گذشته تلخ

نیــست دَر ســودایِ زُلفَـــش
کـــارِ مــا جُــز بیقَـــراری!🌚♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره گذشته را فراموش کن

ایـن روزٰا بَعضـیـا
دُنبـالِ اینَن واسِهـ
آدَمـ داستٰــان بِسازَنـ
اِنگـار داستٰـانـای خودِشـون
یـٰادشـون رَفتهـ
هه

متن درباره گذشته را فراموش کن

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن درباره گذشته را فراموش کن

بخشش باعث فراموشی گذشته نمی‌شود، اما آینده را وسعت می‌دهد.

متن در مورد گذشته و آینده

میدونی قشنگی زندگی چیه؟؟!اینه که تو بی خبر باشی و…یکی برای قشنگی زندگیت دعا کنع囧

متن درباره گذشته به انگلیسی

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن در مورد گذشته و آینده

دیشب با خدا دعوایم شد … باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد…

متن درباره گذشته ها

درهر شرایطی باخودت تکرار کن و خدایی هست مهر بانترازحدتصور..💛
#خدایا شکرت

متن درباره گذشته و کودکی

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️

متن درباره گذشته شیرین

موفقیت، فرمول مشخصی داره : یک درصد استعداد، نود و نه درصد پشتکار…!

متن درباره گذشته و کودکی

•اگه میخای پرواز کنی باید اون چیزایی که تو رو پایین میکشه رها کنی🧚🏻‍♀️💕✨•‧₊˚

متن درباره گذشته را فراموش کن

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن درباره گذشته ادمها

کاش کسی پاییز را سر و ته می‌کرد…
برگ ها به درخت می‌ چسبیدند،
تو به من . .♥️🍂

متن درباره گذشته به انگلیسی

برای من که دلم چون غروب پاییز است
صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است …
بیچاره …..

متن درباره گذشته ادمها

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن درباره گذشته را فراموش کن

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن درباره گذشته ادمها

من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار!

متن در مورد گذشته و آینده


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….

متن درباره گذشته به انگلیسی

آرامش خودتو فدای بیشعوری دیگران نکن!
اینو دوبار بخون!!

 

متن درباره گذشته و آینده

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن درباره گذشته و آینده

گاهی همین رفتار سردت روی زمستان را کم می‌کند 🕸🥂🖤

متن درباره گذشته ها

کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره؛
من خیلیارو کنار گذاشتم اما باهاشون قهر نیستم…

متن درباره گذشته تلخ

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن درباره گذشته را فراموش کن

مَن بِه قِسمَت اِعتِقادی نَدارَم اَگه نَشدِه حَتمَاً نَخواستی🦋

متن درباره گذشته ها

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن درباره گذشته به انگلیسی

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ زِندگی بِهِم یاد داد"تَوجه زیاد بی توجهی میاره"🥀 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

متن درباره گذشته به انگلیسی

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن درباره گذشته به انگلیسی

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن درباره گذشته ادمها

یه افسانه هست که میگه:
کسایی که موهاشون لخته، فرشته ها موهاشون رو شونه زدن😍

متن درباره گذشته را فراموش کن

هی تو پرَنسِس بابا !!

اگه بابات پسوُردِ گوشیتو پیدا کنه که میشی مرحومه مغفورِ بابا 😂

متن درباره گذشته تلخ

کاش یه بابا پنجعلى جیبى داشتم تا هر وقت یکى میخواست نصیحتم بکنه مى خوابوند دهنش. 

متن درباره گذشته را فراموش کن

هی تو پرَنسِس بابا !!

اگه بابات پسوُردِ گوشیتو پیدا کنه که میشی مرحومه مغفورِ بابا 😂

متن درباره گذشته به انگلیسی

خدایا باور کن
ما اونقدری که آرزو داریم زمان نداریماااا
بجنب ناموصا!

متن درباره گذشته ها

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن درباره گذشته و کودکی

تو رگ اردیبهشتیا خون نیست که، رفاقت و صداقته! دوست خوبم، اردیبهشت ماهی جونم، تولدت مبارک😻💋

🎉تبریک تولد رفیق

متن در مورد گذشته و آینده

زندگی
لذت عجیبی است که خداوند
در چنین روزی به من بخشید…
تولدم مبارک🥳

متن درباره گذشته ادمها

به قول احمدرضا احمدی: بنفشه ها را دور از ما کاشته اند اما نمیدانند ما آرام آرام به بهار نزدیک میشویم.!👩🏻‍🦱🤍🎍^^

متن درباره گذشته و کودکی

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن درباره گذشته را فراموش کن

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
  # ادبی # انگیزشی

متن درباره گذشته تلخ

در زندگی شکستی وجود نداره!
یا برنده میشی یا درس میگیری・ᴗ・🧚🏻‍♀✨ # زندگی # انگیزشی

متن درباره گذشته تلخ

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو! # انگیزشی # ادبی

متن درباره گذشته و کودکی

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره. # انگیزشی

متن درباره گذشته و آینده

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛
# انگیزشی # زندگی # سرباز

متن درباره گذشته شیرین

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳ # انگیزشی

متن درباره گذشته به انگلیسی

خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید نیست اون ها زمانش که برسد هر دو می درخشند🌚🌝✨
# انگیزشی # زندگی

متن درباره گذشته به انگلیسی

از پس سختی ها ، معجزه‌ها شکل میگیرند..! # انگیزشی

متن درباره گذشته ادمها

همه کسانی که من رو زمین میزنن، انگیزه من برای بهتر شدن هستند.
“سلنا گومز” # انگیزشی

متن درباره گذشته را فراموش کن

من به هرچي ك بخوام میرسم . . ❥⇡↯『』⇡↯❥

متن درباره گذشته ها

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه! # دختر

متن درباره گذشته ادمها

‌‌‌‌
هيچ چیز قویتر از دختري نیست
ك یك بار شکسته و دوباره خودسازي کرده..! # دختر

متن درباره گذشته و کودکی

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی
# ادبی # انگیزشی

متن درباره گذشته ها

〚من نیاز به خراب کردن کسی ندارم، به جاش خودمو میسازم🌱🌸💜〛 # انگیزشی # مغرور

متن درباره گذشته ادمها

⏆ تو همیشه قوی تر از چیزی هستی که فکر میکنی # انگیزشی

متن درباره گذشته ادمها

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن درباره گذشته شیرین

هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها بايد جرئت كنى و بپرى. # انگیزشی

متن در مورد گذشته و آینده

کارما میگه:
تو هرچقدرم ب من ظلم کنی
من یه روز یادم میره ظلم تورو
ولی دنیا این ظلم رو یادش نمیره
یه تو دهنی محکم تر ب وقتش بهت میزنه
  # انگیزشی # کارما

متن درباره گذشته تلخ

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^ # انگیزشی # دختر

متن درباره گذشته

‌ شرآیطِ سخت آدمای قوی میسآزه💪💛 # انگیزشی # ترکی

متن درباره گذشته

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽ # انگیزشی # باران

متن درباره گذشته به انگلیسی

خوشبختی اینه که همه چیزت پیش یه نفر باشه. آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت …
# دوستت دارم # ادبی

متن درباره گذشته

رویاهای کوچک را آرزو نکن
زیرا برای تکان دادن قلبت
‹به اندازه کافی قدرت ندارند›🌱🕊
  # انگیزشی # ادبی

متن درباره گذشته به انگلیسی

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊 # انگیزشی # ادبی

متن درباره گذشته تلخ

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن درباره گذشته و کودکی

به قولِ دکتر انوشه:
«رمز آرامش تو اینه که بدونی رفتنی میره، اومدنی میاد، موندنی میمونه، شدنی میشه، نشدنی نمیشه و غصه خوردن تو هم هیچ تاثیری تو این رفت وآمدها و شدن و نشدنها نداره!🖤🕊»
پس لحظه لحظه ی زندگیتو بخاطر چیزایی که نمیتونی تغییرشون بدی، پوچ نکن!🤍 # انگیزشی

متن درباره گذشته تلخ

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن درباره گذشته تلخ

زمانی که برای گل رز خود تلف کرده‌اید است که گل رز شما را بسیار مهم می‌کند. آنتوان دوسنت اگزوپری

متن درباره گذشته و آینده

و تمام مصیبت انسان در آن نهفته است. زمان در دنیای انسان‌ها به صورت دایره‌ای نمی‌چرخد، بلکه در یک خط مستقیم حرکت می‌کند. به همین دلیل است که انسان نمی‌تواد شاد باشد: خوشبختی اشتیاق به تکرار است. میلان کوندرا

متن درباره گذشته

نصیحتی به شما می‌کنم که همواره با خود داشته باشید: هیچ چیز همانطور که بود باقی نمی‌ماند. اگر این را بدانید، می‌توانید دوباره شروع کنید و با شادی غم‌های خود را ریشه کن کنید. جودیت مینتی

متن درباره گذشته را فراموش کن

زمانی برای کار و زمانی برای عشق وجود دارد. همین باعث می‌شود که دیگر زمانی باقی نماند. کوکو شانل

متن درباره گذشته

من تو را مانند دیروز دوست ندارم. جرارد وی

متن درباره گذشته به انگلیسی

زمان به مانند یک تیر می‌گذرد؛ اما مگس‌های میوه موز را دوست دارند. آنتونی جی. اوتینگر

متن درباره گذشته شیرین

افرادی که بدترین استفاده را از زمان می‌برند، اولین کسانی هستند که از کوتاه بودن آن شکایت می‌کنند. ژان دو لا برویر

متن درباره گذشته شیرین

چطور به این زودی دیر شد. قبل از ظهر شب است. قبل از ماه ژوئن دسامبر است. خدای من، زمان خیلی سریع می‌گذرد. چطور به این زودی دیر شد؟ دکتر سوس

متن در مورد گذشته و آینده

در زندگی مفاهیم بیشتری به جز سرعت گذر عمر وجود دارد. مهاتما گاندی

متن درباره گذشته تلخ

زمان رایگان است، اما نمی‌توان برای آن قیمتی تعیین کرد. شما نمی‌توانید آن را داشته باشید، اما می‌توانید از آن استفاده کنید. شما نمی‌توانید آن را نگه دارید، اما می‌توانید آن را خرج کنید. اگر آن را از دست بدهید، هرگز نمی‌توانید آن را بازپس گیرید. هاروی مکی

متن درباره گذشته شیرین

 زمان توهمی بیش نیست. آلبرت انیشتین

متن درباره گذشته را فراموش کن

آینده نامشخص است، اما پایان همیشه نزدیک است. جیم موریسون

متن درباره گذشته ها

ساعت سه برای انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید یا خیلی دیر است یا خیلی زود. ژان پل سارتر

متن درباره گذشته را فراموش کن

آینده از امروز شروع می‌شود، نه فردا. پاپ ژان پل دوم

متن درباره گذشته تلخ

 من زمان را تلف کردم و اکنون زمان‌های تلف شده گریبان‌گیر من شده‌اند. ویلیام شکسپیر

متن درباره گذشته ادمها

امروز یک روز فوق العاده است. من هرگز چنین روزی را تجربه نکردم. مایا آنجلو

متن درباره گذشته

مدت‌ها بود که آرزوی هیچ چیز را نداشتم و این تاثیر وحشتناکی بر من داشت. ساموئل بکت

متن درباره گذشته و کودکی

عجیب است که چگونه زمان می‌تواند باعث شود یک مکان کوچک‌تر به نظر آید و دیگر در آن احساس غریبی نکنید. ورونیکا راث

متن درباره گذشته به انگلیسی

قوی‌ترین جنگجویان این دو هستند: زمان و صبر. لئو تولستوی

متن در مورد گذشته و آینده

رها کردن آب گل‌آلود تنها راه تمیز کردن آن است. آلن واتس

متن درباره گذشته ادمها

آینده چیزی است که هر فرد با سرعت شصت دقیقه بر ساعت به آن می‌رسد، فرقی نمی‌کند که او کیست یا چه کاری انجام می‌دهد. سی.اس.لوئیز

متن درباره گذشته تلخ

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای تلف کردن وجود دارد. هانس کریستین اندرسون

متن درباره گذشته و آینده

ما همه مهاجران گذر عمر هستیم. محسن حمید

متن درباره گذشته به انگلیسی

انسان ها زود پشیمان می شوند.گاه از گفته هایشان،گاه از نگفته هایشان،.اما سراغ ندارم کسی راکه از “مهربانی” پشیمان شده باشد….“مهربانی” منطقی ترین گفت و گوی زندگیست….️

متن درباره گذشته شیرین

کسی که خرد ندارد، همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است.

متن درباره گذشته و آینده

حالا من مانده ام وپنجره ای خالیو فنجان قهوه ای که ازحرف های نگفته پشیمان است …گروس عبدالملکیان

متن درباره گذشته و آینده

انسان ها زود پشیمان می شوند.گاه از گفته هایشان،گاه از نگفته هایشان،.اما سراغ ندارم کسی راکه از “مهربانی” پشیمان شده باشد….“مهربانی” منطقی ترین گفت و گوی زندگیست….️

متن درباره گذشته ادمها

مگر آدم چقدر وقت داردکه بچسبد به دوست داشتنهاى نیمه کارهنه جانمآدمهاى گذرافقط مى شوند حال خرابو یک دل سیر پشیمانىآدم باید یک جور یکى را بخواهدکه انگار بدون اوهیچ روزى روزش بخیر نشودو همیشه کنارش باشد …

متن درباره گذشته

حالا من مانده ام وپنجره ای خالیو فنجان قهوه ای که ازحرف های نگفته پشیمان است …

متن درباره گذشته

اگر تمام قد از کسی دفاع کنی و کسی رو همه جوره قبول داشته باشی .. روزگار اونقدر رنگ عوض میکنه تا حتما یک روز از کرده ی خود پشیمان بشی

متن درباره گذشته ها

از انشاهایِ مدرسه
پشیمانم
به چشمانت فکر می کنم
و دوست دارم
در آینده “دزد دریایی” باشم!

متن درباره گذشته شیرین

بزرگترین پشیمانی امساعت ها جمله ساختنبرای کسانی بودکه لیاقت یک کلمه را هم نداشتند!

متن درباره گذشته تلخ

متن های کوتاه برای طبیعت و حفظ آن/ بیو طبیعت و زیست! | تاو بیو

متن درباره گذشته و آینده

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !
# طبیعت

متن درباره گذشته و آینده

طَبیعَت،تا وَقتی اِشتباهِتو نَفَهمی اِمتِحانِت رو تِکرار میکنه . . .🔂🏞🌋 # طبیعت

متن در مورد گذشته و آینده

زمستان تموم شد روز بهار است
1 سال دیگه گذشت
شروع تازه ای در راه است
به گذشته فکر نکن
به اینده فکر کن
گذشته ها گذشته اینده نزدیک است
همان طور که در فصل بهار همه چی سر سبز است زندگی هم همان است
عید نوروز مبارک 🎉❤ # طبیعت # عید

متن درباره گذشته شیرین

تو هر جنگلی کهـ هستے!
قد بکش اما باغبونت رو فراموش نکن🍃")

#مهســا✍🏻
# انگیزشی # ادبی # طبیعت

متن درباره گذشته و کودکی

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید! # زندگی # طبیعت

متن درباره گذشته به انگلیسی

مثلِ بهار باش که
حتی سرسخت‌ترین درخت‌ها هم
در هوایش
چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند… ❤️

# لاتی # طبیعت

متن درباره گذشته ها


⁰⁰:⁰⁰

رو بالشتی که پُر از مرگِ پرنده هاس؛ خوابِ پرواز محاله! # کارما # طبیعت

متن درباره گذشته

زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
“آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار”
# ادبی # طبیعت # زندگی

متن درباره گذشته ادمها

آهای !
عزیزِ لعنتـی ..
آن که باید به دَر اش میکردی
سیـزدَه بود
نه من …
# طبیعت

متن درباره گذشته و کودکی

تو زیبایی
یه پروانه نمیتونه بال هاش رو ببینه👀🦋 # ترکی # طبیعت

متن در مورد گذشته و آینده

طبعیت از وجود ماست همین جوری که به خودم اهمیت میدیم به طبعیت هم بدیم🌿🌱 # طبیعت

متن درباره گذشته

دلم سفر می‌خواهد،
با حالی که خوش باشد،
لب‌هایی که بخندد،
دلی که آرام باشد،
شب، موسیقی،
و جاده‌ای که هیچ پایانی نداشته باشد…🛤 # زندگی # خسته # طبیعت

متن درباره گذشته ها

هرچه با هرکه کنی
بر تو همان می‌گذرد # ادبی # زندگی # طبیعت

متن درباره گذشته تلخ

کاش حتی به عنوان دروغ سیزده هم که شده بیای بهم بگی دوستم داری 🙃

سيزدهتون مبارك ❤️
# طبیعت

متن درباره گذشته و کودکی

‏نمیدونم چی تو این غروب سیزده بدر ریختن که حتی اگر تا یک ماه دیگه اش هم تعطیل باشه ادم بغض میکنه…
# طبیعت

متن درباره گذشته شیرین

‏بابام از الان رفته کنار دست‌شویی چادر زده که فردا به آب و توالت نزدیک باشیم.
# طبیعت

متن درباره گذشته تلخ

تابستان همیشه با تیرش به جنگ می آید # طبیعت

متن در مورد گذشته و آینده

پاییز است دیگر
گاهی دِلش می گیرد
مثل بچه ها بهانه می چیند
موهای درختان را یک به یک می گیرد و می ریزد
غُر می زند
گوشه ای کِز می کند
و به یک باره زیر گریه میزند‌.
نقاشی آسمان را خط خطی می کند
کسی چه می داند
عصبانی نیست، اما چه رنگ پریده می شود؛
سرد، دمدمی مزاج و تنهاست. # ادبی # طبیعت

متن درباره گذشته تلخ

یهو چش وا کردیم
دیدیم دلمون واسش ریخت
مثِ برگاي پاییز…!🧡🍂 # دوستت دارم # طبیعت

متن درباره گذشته ادمها

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ # دوستت دارم # خدا # طبیعت

متن درباره گذشته و آینده

در آخرین روزهای اسفند ماه
امیدوارم که به یکسال گذشته تان نگاه کنید و با خود بگوئید خدایا شکرت، که حتی اگر شگفت انگیز نگذشت اما، بخیر گذشت.

متن درباره گذشته به انگلیسی

اسفند در حال اتمام است
وقت کوچ کردن به فروردین
وقت بخشیدن و صاف کردن دل
پس ببخش اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم
ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریا به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.
از خداوند چیزی را برایتان میخواهم که جز در خاطر خدا در باور هیچکس نمی گنجد
روزهای آخر سالتون پر از رنگ خدا
سال خوبی داشته باشید

متن درباره گذشته و آینده

روزهای آخر سال است و من گم شده ام از همین امروز صبح. دقیقاً از همان لحظه ای که مادر برای خانه تکانی عید، گلدان روی میزم را جابجا کردو شال گردن رنگی محبوبم را همراه تمام لباس های زمستانی به صندوقچه ی چوبی سپرد.

متن درباره گذشته به انگلیسی

آخرین روزهای سال در گذر است
ای کاش
هرچه دوری و بی قراری ست به آخر برسد
و سال جدید را با عشق و امید نفس بکشیم
و هر ثانیه اش پر باشد از شادمانی..

متن درباره گذشته شیرین

اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن. بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه
بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم. به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر
می تواند به زندگی معنا بخشد.
به قول سهراب:
زندگی شاید آن لبخندی است
که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات است
میان دو سکوت
زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

متن درباره گذشته را فراموش کن

چند روز ﺩﯾﮕﺮاﻣﺮﻭﺯ میشود پاﺭﺳﺎﻝ
ﮐﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩو کمی ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩو ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ چشم داریم به فردا
ﺍﻓﺴﻮﺱ به فکر پاییز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ فدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ عید ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢو ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ
با اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺗﺎ موی بیشتر سفید شده…

متن درباره گذشته و آینده

باید بزنی سر شانه خودت،
که این همه فکر و خیال و
دوندگی را رها کن!
بیا برویم نفس بکشیم؛
بوی بهار می آید.
هرچند که هیچ کس هم نمی داند
به این روزها که می رسیم،
چرا کارها بیشتر می شود
و استرس سرازیر.
ولی باید بزنی سر شانه خودت،
که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.
بیا برویم کمی نفس بکشیم!
می دانی!
اصلا همه مزه بهار
به روزهای قبل از آمدنش است.
به بویش،
به آفتابش که هنوز رمق ندارد.
خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.
آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..
همه چیز را کنار بگذار؛
بیا برویم کمی نفس بکشیم؛
بوی بهار می آید!

متن درباره گذشته شیرین

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..
که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !
اصلا از همون شروعش قشنگه
حس بوی بهار از پشت پنجره
و آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونه
شور ِ قشنگ چهارشنبه سوری
اسفند یعني یک سال دیگه
یعنی یه شانس دیگه
بهترین ماه سال

متن درباره گذشته به انگلیسی

اسفند را نباید دوید
اسفند را باید با کفش‌های کتانی، قدم زد!
پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم …….
چه خاطراتی که زنده نمی شوند…….
چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند…….
و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد…….
چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود…….
چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست و
چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد……
چه آدم ها که دلم را گرم کردند و
چه آدم ها که دلم را شکستند……
چه چیزها كه فکرش را هم نمیکردم و شد …
و چه چیزها كه فکرم را پرکرد و نشد…….
چه آدم ها که
شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان…….
و چه…….!
و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود…….
کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا……
آرامشی که هیچگاه تمام نشود……
و دوست خوب من…
من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،
بخند كه بهاری که در راه است…
با شكوفه لبخند تو زییاتر خواهد بود
آرزو دارم …
هر طپش قلبتان
آمیخته با آمین های خدا
برای آرزوهای قشنگتان باشد

متن در مورد گذشته و آینده

این روزها رنگ و بوی تمام شهر می گوید بهار آمده و سال ، نو شده
اما برای من بهار ، نه پشت پنجره و در کوه و دشت ، که کنار همین شمعدانی های معطر منتظر نشسته است
از معجزه ی عشق بی خبر بودند آنها که گفته اند : ((با یک گل بهار نمی شود))
نمیدانی چطور دل و دیده ام می گردد دنبال نرگس نگاه او که این شب ها به نامش آراسته است
چطور سرنوشت شب و روزم را خواهد ساخت آفتابگردان رویش!
چطور روز و ماه و سالم را به بهترین حال تحویل می کند شکوفه ی مهربانی اش!
اصلا گلستان حضورش به کنار، این شب ها فقط شمع روشن کن و به اشک هایت فرصت شکفتن بده.

متن در مورد گذشته و آینده

اسفند که عاشق شوی
سال را با بوسه تحویل می کنی
حتی اگر سال نو
نیمه شب از راه برسد
شاید تلفنت
عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند
کسی با یک سلام
قبل از سپیده سال بعد
دیوانه ات کند….
اسفند که عاشق شوی
تمام دروغ ها را باور می کنی و دلت غنج می رود …
می دانم در روزهای آخر سال
دسته کلیدت را گم می کنی
گوشی ات را جا می گذاری
و احساس می کنی که کسی با لحن عاشقانه من
صدایت می زند
تو عاشقم بودی
در اسفندی که هرگز از تقویمت پاک نمی شود

متن درباره گذشته و آینده

تو این روزهای آخر سال، کافیه یکم فکر کنیم!
حتما کسی هست که جاش خالیه و دلتنگشیم
حتما کسی هست که ازش دلخوریم یا برعکس…
بزرگ باشیم، گوشی و برداریم زنگ بزنیم بهش و راحت خودمون و پرت کنیم تو سال جدید، انگار نه انگار!
میدونم خیلی هامون برای ترک کردنامون دلیل داریم، اون یه چیز دیگش، من حرفم از دست دادن هاست…
راحت از دست ندیم، شاید اونی که به دلیلی از ما چند وقته دلخوره اونیه که تا هست برامون هست، شمارش رو بگیر، بست بشین دم خونش!
بذار آدما هر جور دوست دارن فکر کنن، تو خودت و راحت کن و دلت و…
آدمها همیشه حرف برای گفتن دارن، بیا ما زندگی کنیم، یه سری ها زندگیه مارو حرف بزنن، مهم نیست.

متن درباره گذشته به انگلیسی

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم
اما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم
سرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن
از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!
اسفند را باید نشست
باید خستگی در کرد
باید چای نوشید…

متن درباره گذشته

آخرای سالهامسالم گذشتﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ «تولد»ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ «مرگ»ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

متن درباره گذشته تلخ

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم ، به خانه ی دل که رسیدم محبتت را برداشتم ، نه غباری داشت و نه کهنه شده بود ، مهرت جای جای دلم خواهد ماند

متن در مورد گذشته و آینده

اسفند رو به پایانه…
کاش ارمغان روزهای گذشته
آرامشے باشد از جنس خدا
عید واقعی از آن کسیست
که پایان سالش را جشن بگیرد
نه آغاز سالی که از آن بےخبر است…
آخر سالتون قشنگ

متن درباره گذشته ها

خدايا در این روزهای پایانی سال، ممنون براى تمام خنده هاى امسالم
خدايا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم…
خدايا ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم…
خدايا ممنون از اينکه يادم دادى خودم باشم…
بيشتر از هميشه…
و خدايا سوگند به تمام شکوفه هاى اين بهار…
آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل…
گريه هايی از سر شوق…
آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايى
بينايى و مَنِشى به وُسعت هردو جهان…
و خلوت هايى که با قشنگترین ها پر بشه…
و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛…
عمري است گرفته اي، رهايش مکن!…
خدايا من قدرت ان را ندارم تا قلب انها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛
از تو مي خواهم دراين روزهای پايانی سال،…
مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی…
آمين تقديم به عزیزانم

متن در مورد گذشته و آینده

زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین مشغول وداع و خداحافظی است
.گویی می خواهد به همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها سردرگمیم،
یادآوری کند که من زمستان بودمو در میان شما ـ نه چندان پرقدرت- مدّتی را زیستم و اکنون با شما وداع می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با سردی ها ، بی مهری ها ، کینه ها و دلخوری ها فرا رسیده است ؛
تا به یادتان آورم در میان تمام شلوغی ها برای خودتان ، دلپاکتان و روح خسته تان هم وقت بگذارید و گهگاهی لباس دلتان را عوض کنید و با مهر به دیوارهایش رنگ عشق بپاشید.
راستی چه میشود اگر گاهی خودمان را به صرف یک فنجان چای گرم دعوت کنیم تا در یک میهمانی خودمانی و دو نفره( هم نشینی روح و جسم) تمام خوبی ها را به نفسمان یاد آور شویم تا رنگ نبازند نیکی ها و جایشان را به دلخوری ها و سردی ها ندهند.
کاش امسال خانه دلمان را محکم تر از خانه های زمینی مان بتکانیم تا دیگر هیچ اندوهی،
هیچ کینه ای، هیچ بدی و غباری رویش نمانَد.باشد که سال نو را با “حالی نو” تحویل کنیم .کاش یادمان نرود، دل هایمان هم کثیف میشود گهگاهی…

متن درباره گذشته و آینده

به دلتان چوب بزنید که ببینید
از کجایش خاک بلند میشود!
واژگونش کنید تا ببینید
چطور می افتند آن دسته از
بی ثبات هایی که جا خوش کردند
بشوییدش که ببینید
چقدْر سیاهی روان میشود،
ادم هایش را جابجا کنید تا ببینید
زیر سرشان چه پنهان شده
خالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ای
را که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردند
شما در خانه تانُ
قلبتان در شما زندگی میکند!
باور کنید تکاندن دلهایتان
واجب از از خانه هایتان است.
“اسفند را دلتکانی کنید”

متن درباره گذشته به انگلیسی

در آخرین روزهای سال از یاد نبریم که:
هیچ انسانی آنقدر ثروتمند نیست که به شوق مهربانی دیگران دلش نلرزد و هیچ کس آنقدری فقیر نیست که نتواند نگاهی مهربان را به دیگران هدیه دهد.
پس بیا مهربان باشیم. مثل دست های آب. مثل سکوت آسمان. اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن.
بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم.
به قول سهراب: زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.
به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر می تواند به زندگی معنا بخشد.
آخر سالتان مبارک…

متن درباره گذشته شیرین

آرزو دارم بهاران مال تو
شاخه های یاس خندان مال تو
ساده بودن های باران مال تو
آن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

متن در مورد گذشته و آینده

شاید ، فراموش کردن گذشته راحت تر باشد ، از غلبه بر درد ناشی از آن. شاید ، این یکی از دلایل دیگری است که چرا مردم نیاکان پیش از خود را فراموش می کنند.

متن درباره گذشته را فراموش کن

زندگی در حال پیشروی است. فقط گذشته خود را فراموش کنید و برای آینده کار کنید.

متن درباره گذشته تلخ

حرکت کردن ، یک چیز ساده است اما آن چه پشت سر می گذارید سخت است.

متن درباره گذشته ها

یک زمان برای عزیمت وجود دارد ، حتی اگر مکان خاصی برای رفتن وجود نداشته باشد.

متن درباره گذشته و آینده

دانش های گذشته با ما می ماند. رها کردن به این شکل است که تصاویر و احساسات ، کینه ها و ترس ها و ناامیدی های گذشته را رها کنیم که روح ما را آزار می دهد.

متن درباره گذشته ها

گذشته را فراموش کنید چون در صورت عدم فراموشی آن آینده نیز نگرانی های زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.

متن در مورد گذشته و آینده

همه تلخی ها و غضب ها و عصبانیت ها و فریادها و تهمت ها را کنار بگذارید ، همراه با همه بدخواهی ها. با یکدیگر مهربان باشید ، دلسوز باشید و همدیگر را ببخشید.

متن درباره گذشته ادمها

اولین دستورالعمل خوشبختی این است: از تمرکز بیش از حد و طولانی روی گذشته خود داری کنید.

متن درباره گذشته و آینده

زیبایی گذشته این است که گذشته است. زیبایی اکنون شناختن آن است. زیبایی آینده این است که ببینیم به کجا می رود.

متن درباره گذشته به انگلیسی

گذشته ای نیست که بتوانیم با اشتیاق به آن برگردیم. فقط آینده جدیدی وجود دارد که با خارج شدن از گذشته ، خود را از بهترین ها می سازد و خلق می کند.

متن درباره گذشته و کودکی

غم و اندوه در قلب شما مانند یک دیروز است که دیگر نمی توانید آن را برگردانید ، پس آن را پشت سر بگذارید و همیشه به جلو بروید.

متن درباره گذشته ها

تنها کاری که یک شخص واقعاً می تواند انجام دهد این است که رو به جلو حرکت کند. بدون این که حتی یک بار به عقب نگاه کند . آن یک جهش بزرگ بدون هیچ تردیدی رو به جلو خواهد بود. به سادگی گذشته را فراموش کنید و به سمت آینده بروید.

متن درباره گذشته و کودکی

گذشته را فراموش نکنید و از کاری که مرتکب شده اید پشیمان نشوید. فراموش کردن گذشته باعث می شود که شما دوباره همان اشتباهات را انجام دهید.

متن درباره گذشته را فراموش کن

من به فراموش کردن گذشته اعتقادی ندارم ، زیرا همیشه بخشی از زندگی من خواهد بود. اما من می توانم از آن بیاموزم ، آن را بپذیرم و حرکت کنم!

متن درباره گذشته و کودکی

دستاورد های ما برای خودشان صحبت می کنند. آن چه باید از آن مراقبت کنیم ناکامی ها ، دلسردی ها و تردید های ماست. ما تمایل داریم مشکلات گذشته ، بسیاری از شروع های دروغین و درد را فراموش کنیم.

متن درباره گذشته را فراموش کن

ببخش و فراموش کن. گناه دیگران را تحمل کنید همان طور که می خواهید آن ها را در کنار خود تحمل کنید.

متن درباره گذشته ها

گذشته تمام شده است ، از آن بیاموزید. آینده در پیش است ، برای آن آماده شوید. حال اینجاست ، آن را زندگی کنید.

متن درباره گذشته ادمها

به جای اتلاف وقت در روز گذشته که گذشته است ، بهتر است وقت خود را در فردا که هنوز نیامده است سرمایه گذاری کنید.

متن درباره گذشته شیرین

در مورد هرگونه دلبستگی هایی که باعث کاهش مسائل عاطفی شما می شود ، فکر کنیدو اجازه دهید آنها را رها کنید.

متن درباره گذشته ادمها

تجدید کنید ، رها کنید . برای گذشته هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا آن را برگردانید. فقط می توانید خود را تجدید کنید تا آن گذشته ها را رها کنید. امروز روز جدیدی است!

متن درباره گذشته و آینده

اگر مردم از نگاه شما به نور جدید امتناع ورزند فقط می توانند شما را به آن شکلی که قبلا بوده اید ببینند و فقط شما را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده اید ، میشناسند . اگر آن ها متوجه نشدند که شما فقط آدمی با آن اشتباهات نیستید و بیشتر از این ها ارزش دارید پس مجبورید که از پیش آن ها بروید.

متن درباره گذشته ها

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن درباره گذشته و کودکی

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن درباره گذشته به انگلیسی

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن درباره گذشته ادمها

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن درباره گذشته تلخ

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙! # خجالتی

متن درباره گذشته را فراموش کن

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن درباره گذشته

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن درباره گذشته شیرین

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن درباره گذشته و آینده

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن درباره گذشته و آینده

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن درباره گذشته

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن درباره گذشته تلخ

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن درباره گذشته به انگلیسی

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن درباره گذشته

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن درباره گذشته شیرین

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن درباره گذشته و آینده

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن درباره گذشته

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن درباره گذشته تلخ

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن درباره گذشته و کودکی

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن درباره گذشته شیرین


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن در مورد گذشته و آینده

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده # قهر # انتقام

متن درباره گذشته و آینده

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀 # حاضر جوابی

متن در مورد گذشته و آینده

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 🙂

متن درباره گذشته

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡ # دوستت دارم

متن درباره گذشته را فراموش کن

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن در مورد گذشته و آینده

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن درباره گذشته به انگلیسی

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن درباره گذشته

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن در مورد گذشته و آینده

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن درباره گذشته و آینده

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن درباره گذشته به انگلیسی

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…! # موسیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *