متن درباره کار و تلاش

شعر درباره کار و تلاش

هنر صبر را بیاموزید
وقتی در مورد نتیجه یک هدف مضطرب می شوید
به افکار خود متوسل شوید!
برایان آدامز

متن در مورد كار و تلاش

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هر روز که از اهداف خود دور شوید
نه تنها برای آن روز
بلکه برای روز های دیگری که از دست می دهید ضرر دارد!
رالف مارستون

شعر درباره ارزش کار و تلاش

وقتی واضح است که نمی توان به هدف ها رسید
اهداف را تنظیم نکنید
مراحل اقدامات رسیدن به آن را تنظیم کنید!
کنفوسیوس

متن درمورد کار و تلاش

بزرگترین خطر برای اکثر ما
این نیست که هدف ما خیلی بزرگ باشد
و نتوانیم به آن برسیم
بلکه بزرگترین خطر این است که
هدفمان آنقدر کوچک باشد که به آن برسیم!
میکل آنژ

متن درمورد کار و تلاش

تنها محدودیت رسیدن به موفقیت ها
رسیدن به رویا ها و تمایل شما برای تلاش جهت رسیدن به آنهاست!
میشل اوباما

متن زیبا درباره کار و تلاش

افرادی که به اندازه کافی دیوانه هستند
و فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر دهند
کسانی هستند که واقعا این کار را می کنند!
استیو جابز

متن در مورد كار و تلاش

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر هدف و برنامه ای داشته باشیم
و خطرات و اشتباهات خود را بپذیریم
و به عنوان یک تیم کار کنیم
می توانیم کارهای سخت را انجام دهیم!
اسکات کلی

متن درباره کار و تلاش

اهداف
آرزوهایی هستند که با مهلت برآورده می شوند!
ناشناس

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هر دقیقه ای که برای برنامه ریزی یک هدف صرف می کنید
10 دقیقه در اجرای آن صرفه جویی می کنید
این به شما 1000٪ انرژی می بخشد!
برایان تریسی

متن درمورد کار و تلاش

تعیین اهداف را متوقف کنید
اهداف تخیلی بیش نیستند
مگر اینکه شما برنامه خاصی برای دستیابی به آن ها داشته باشید!
استفن کاوی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اهداف هرگز نباید از ایگو شما انتخاب شده باشند
اما مشکلاتی که شما را به گریه می اندازند
یک راه حل هستند!
رابرت اچ شوولر

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

متن زیبا در مورد کار و تلاش

در صورت عدم دستیابی به اهداف مشخص
ما به طرز عجیبی به انجام اعمال روزمره
و چیز های بی اهمیت روی می آوریم!
ناشناس

متن درباره کار و تلاش

نکته ی مهم در مورد اهداف این است
که در کوتاه مدت زندگی بدون آن ها بسیار سرگرم کننده است
با این حال به نظر می رسد
افرادی که کارهایی را انجام می دهند
رهبری می کنند
رشد می کنند
و تأثیر می گذارند …
این افراد اهداف دارند!
ست گودین

شعر درباره ارزش کار و تلاش

تعیین اهداف اولین قدم برای تبدیل نامرئی به مرئی است!
آنتونی رابینز

متن ادبی در مورد کار و تلاش

زمان رسیدن به موفقیت نصف می شود
وقتی که فرد عادت دارد اهدافش را تعیین کند
و برای رسیدن به آن ها تلاش کند!
اوگ ماندینو

متن زیبا درباره کار و تلاش

ستاره شدن ممکن است سرنوشت شما نباشد
اما رسیدن به هدف زندگی تان
می تواند بهترین کاری باشد که برای خود انجام می دهید!
برایان لیندسی

متن درباره ی کار و تلاش

شعر درباره کار و تلاش

هرگز هدف خود را سطح پایین انتخاب نکنید
عملکرد خود را افزایش دهید.
گرنت کاردون

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

اگر ندانید که هدف چیست
نمی توانید آن را بزنید.
آنتونی رابینز

متن زیبا در مورد کار و تلاش

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.
توماس ادیسون

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هدف چیزی نیست که همیشه قرار باشد به آن برسی، گاهی وقت ها فقط چیزی است که آن را نشانه بگیری.
بروس لی

متن درباره کار و تلاش

همه ما با هدف شاد بودن زندگی می کنیم؛ زندگی ما متفاوت و در عین حال یکسان است.
آنه فرانک

متن درباره ی کار و تلاش

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر تنها هدفت این است که ثروتمند شوی، هرگز به آن دست پیدا نخواهی کرد.
جان دی. راکفلر

متن درمورد کار و تلاش

یاداشت هدف هایتان بر روی کاغذ، احتمال دستیابی به آنها را ۱۰۰۰% افزایش می
دهد.
برایان تریسی

متن درباره کار و تلاش

هدف های بزرگ، انگیزه های بزرگ ایجاد می کنند.
آنتونی رابینز

متن در مورد كار و تلاش

اگر هدف تعیین کنی و کاملا مصمم به سمت آنها بروی، به انها می رسی و هدایای زندگی در این مسیر تو را غافلگیر خواهد کرد .لس برون

متن درباره کار و تلاش

هدف از زندگی، لذت بردن از مسیر رسیدن به هدف است.برگرفته از یک شعر

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

متن درمورد کار و تلاش

اگر در جهت رسیدن به اهدافت کار کنی، همان اهداف به تو کمک می کنند. اگر روی برنامه هایت کار کنی، برنامه هایت به کمک تو می آیند. هرچیزی که برای ساختنش تلاش کنیم، در نهایت خود آن چیز ما را می سازد.جیم ران

متن زیبا درباره کار و تلاش

هدف نخست مادر زندگىکمک به دیگران استو اگر نمى توانیدبه مردم کمک کنیدحداقل علت درد مردم نباشید…

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمی باشم. هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام.

متن در مورد كار و تلاش

خداوند به هر کس تابلوی نقاشی سفیدی در ابتدای زندگی او داده است. وقتی که خدا به ما قلمو و رنگ می‌دهد کلمۀ «هدف» را زمزمه می‌کند، و ما را آزاد می‌گذارد تا هنرمند زندگی خود باشیم.

شعر درباره کار و تلاش

وقتی هدف روشن و بزرگی داری،سخت‌ترین مسیرها هم برات هموار می‌شن.

متن درمورد کار و تلاش

شعر درباره ارزش کار و تلاش

همه خواسته ها  زمان دارند…هدف های بزرگ، مانند “دويدن” هستند!برای رسيدن به هدف های بزرگ، بايد تلاش های كوچك را جدی گرفت.برای دويدن، ابتدا بايد راه رفت، سپس قدم ها را تند كرد و بعد دويدن را رقم زد. دويدنِ ناگهانی و بدون مقدمه، هر كس  را از نفس می اندازد… آرام آرام پیش روید تا مدار تان تغییر کند و از هر مرحله لذت ببرید.هیچ چیز نمی تواند جلوی یک نفر با نگرش ذهنی درست را در رسیدن به هدفش بگیرد.
توماس جفرسون

متن درباره کار و تلاش

هدف زندگی خود را برآورده سازید و مهم‌تر از همه آنکه این کار را با عشق، شور، حرارت، شیفتگی و سرزندگی بسیار انجام دهید!
آنتونی رابینز

متن درمورد کار و تلاش

اگر مهم ترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه می داشت.
توماس آکویناس

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

زندگی وقتی معنا پیدا می کند که شما با انگیزه شوید، اهداف تعیین کنید و به شکلی مهارنشدنی به دنبالشان بروید.
لس براون

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هدفهای محدود، زندگی را محدود می سازند.
آنتونی رابینز

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شعر درباره کار و تلاش

هدف خود را باید روی واقعیت ها بنا سازیم.
رالف والدو امرسون

متن زیبا درباره کار و تلاش

هدف های بزرگ، انگیزه های بزرگ ایجاد می کنند.
آنتونی رابینز

متن ادبی در مورد کار و تلاش

آیا فکر می‌کنید که تمرین کردن دشوار است؟ پس شکست خوردن را امتحان کنید. 

متن درمورد کار و تلاش

یک تیم همیشه قدردان بازیکن درجه یک است اگر آن بازیکن تمایل به فداکاری برای تیمش باشد. 

شعر درباره ارزش کار و تلاش

نگرش بد، تیم شما را از بین می‌برد. 

شعر درباره کار و تلاش

متن درباره کار و تلاش

اگر اعضای تیم در مورد این که اعتبار پیروزی و موفقیت به چه کسی می‌رسد، نگران نباشند، هر تیمی می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد. 

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

یک رهبر یا باید خود الهام‌بخش تیمش باشد یا این که تیمش از دست خواهد رفت. 

شعر درباره ارزش کار و تلاش

«من» در تیم هیچ معنایی ندارد.

متن درباره ی کار و تلاش

یک قایق تا زمانی که هر یک از اعضا در جای خود درست پارو نزنند، به پیش نمی‌رود. 

متن درمورد کار و تلاش

کار تیمی موجب تقسیم کارها و افزایش شانس موفقیت می شود.

متن درباره کار و تلاش

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

ما به خاطر این که با هم کار می‌کنیم، تیم نیستیم. ما یک تیم هستیم چون به یکدیگر احترام می‌گذاریم، اعتماد داریم و توجه می‌کنیم. 

متن درباره ی کار و تلاش

پیروزی همه چیز نیست بلکه خواستن این پیروزی است که اهمیت دارد. 

متن درباره ی کار و تلاش

تنها می‌توانیم کارهای کوچکی انجام دهیم. در کنار هم قادر به انجام کارهای بزرگ هستیم. 

متن در مورد كار و تلاش

تیمی که بهترین بازیکن‌ها را دارد، پیروز نمی‌شود. این بازیکنان بهترین تیم است که پیروز می‌شوند. 

شعر درباره کار و تلاش

جدا از هم ما فقط یک قطره هستیم و در کنار هم به اندازه‌ی یک اقیانوس قدرت داریم. 

شعر درباره ارزش کار و تلاش

متن در مورد كار و تلاش

کار تیمی موجب تحقق رویاها می‌شود. 

متن ادبی در مورد کار و تلاش

آرزو نکنید که در تیم بهترین باشید. آرزو کنید که بهترین برای تیم باشید. 

شعر درباره کار و تلاش

کار تیمی، نیرو محرکه‌ای است که باعث می‌شود افراد معمولی، نتایج خارق‌العاده‌ای را ایجاد کنند. 

متن درمورد کار و تلاش

قهرمان تا زمانی که پیروز شود، به کار خود ادامه می‌دهد. 

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هر قهرمانی زمانی مدعی بوده که تسلیم نشده است. 

شعر درباره کار و تلاش

متن درمورد کار و تلاش

در صورتی که با کار تیمی بد به پیروزی دست یابید، این واقعاً پیروزی نبوده است. 

متن ادبی در مورد کار و تلاش

بازیکنان خوب، الهام‌بخش خود هستند در حالی که بازیکنان عالی، الهام‌بخش دیگران می‌باشند. 

متن زیبا در مورد کار و تلاش

قوی‌ترین انسان‌ها همیشه کسانی نیستند که پیروز می‌شوند بلکه افرادی هستند که هنگام شکست، تسلیم نمی‌شوند. 

متن زیبا در مورد کار و تلاش

انسان‌های برنده هیچ‌گاه تسلیم نمی‌شوند. افرادی که تسلیم می‌شوند نیز هیچ‌گاه پیروز نخواهند شد. 

متن درباره کار و تلاش

نقطه‌ی شروع تمام دستاوردها، انگیزه و اشتیاق است. 

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

متن درباره کار و تلاش

من می‌توانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن برایم بی‌معنی است. 

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

ورزش موجب ایجاد شخصیت نمی‌شود بلکه شخصیت ورزشکار را نمایان می‌کند. 

متن زیبا درباره کار و تلاش

پیروزی به معنی انجام هر کاری است که در توان دارید. 

متن زیبا درباره کار و تلاش

رهبری تنها یک موقعیت یا عنوان نیست بلکه عمل کردن و الگو بودن است. 

شعر درباره کار و تلاش

استعداد موجب پیروزی بازی‌ها می‌شود اما کار تیمی و هوش است که قهرمان‌ها را مشخص می‌کند.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

متن درمورد کار و تلاش

هیچ‌گاه چیزی آسان‌تر نمی‌شود. این شما هستید که بهتر می‌شوید. 

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شما با نشان دادن این که چقدر فوق‌العاده هستید، الهام‌بخش هم‌تیمی‌هایتان نمی‌شوید. شما از طریق نشان دادن این که آن‌ها چقدر فوق‌العاده هستند، الهام‌بخش می‌شوید. 

شعر درباره کار و تلاش

آیا می‌دانید بخش مورد علاقه‌ی من در بازی چیست؟ فرصت بازی کردن. 

شعر درباره کار و تلاش

افراد موفق، همدیگر را بالا می‌کشند. آن‌ها به یکدیگر انگیزه می‌دهند و الهام‌بخش همدیگر هستند. تنفر، شکایت و سرزنش از جمله خصوصیات اخلاقی افراد ناموفق است. 

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

موفقیت به کسی داده نمی‌شود بلکه باید آن را به دست آورد. 

متن در مورد كار و تلاش

متن در مورد كار و تلاش

چیزی که به آسانی به دست آمده باشد، ارزشی ندارد.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

مهم نیست چند مرتبه زمین خورده باشید اما این که چند بار بلند شدید است که اهمیت دارد. 

متن درمورد کار و تلاش

برتری یک نتیجه‌ی تدریجی تلاش برای بهتر بودن است. 

متن زیبا در مورد کار و تلاش

شکست، بازنده‌ها را شکست می‌دهد اما الهام‌بخش برنده‌هاست. 

متن درمورد کار و تلاش

جاده‌ی موفقیت همواره سربالایی و دشوار است. 

شعر درباره ارزش کار و تلاش

متن زیبا درباره کار و تلاش

یک تیم موفق، رقیب خود را یک دل شکست می‌دهد. 

متن در مورد كار و تلاش

شیر هرگز پس از کشتن، غرش نمی‌کند.  موفقیت بیش از آن که وابسته به قدرت جسمانی باشد، به قدرت ذهن و شخصیت بستگی دارد. 

متن ادبی در مورد کار و تلاش

وقتی ضعیف هستی، قوی باش. وقتی ترسیده‌ای، شجاع باش. و وقتی پیروز شده‌ای، فروتن باش. 

شعر درباره کار و تلاش

اجازه نده پیروزی ذهنت و شکست قلبت را تسخیر کند. 

متن درمورد کار و تلاش

کسی که کار تیمی را تمرین می‌کند بهتر از صد نفری است که آن را آموزش می‌دهند. 

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

متن زیبا درباره کار و تلاش

همیشه به خاطر داشته باش که عزت نفس بیش از اندازه موجب از بین رفتن استعداد می‌شود. 

متن زیبا درباره کار و تلاش

تسلیم نشوید. اکنون سختی بکش تا باقی زندگی خود را به عنوان یک قهرمان زندگی کنی. 

متن درمورد کار و تلاش

پیروزی همه چیز نیست بلکه تلاش کردن است که اهمیت دارد. 

متن زیبا در مورد کار و تلاش

شیر با پارس کردن یک سگ کوچک از حرکت باز نمی‌ایستد. 

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پیروزی برای حداقل دو دهه در ذهن‌ها باقی می‌ماند. اما کار تیمی خوب برای همیشه یا یاد خواهد ماند. 

شعر درباره کار و تلاش

متن درباره کار و تلاش

زمانی که پیروز می‌شوید، هیچی نگویید. وقتی شکست می خورید، کمتر حرف بزنید. 

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شکست به معنی زمین خوردن نیست بلکه تسلیم شدن است. 

متن درباره ی کار و تلاش

گاهی اوقات، پیروز می‌شوید و گاهی اوقات، یاد می‌گیرید. 

متن زیبا در مورد کار و تلاش

فقط کسانی که جرئت می‌کنند شکست سخت بخورند می‌توانند موفقیت بزرگ را کسب کنند.

متن درباره ی کار و تلاش

در زندگی دقیقا همان چیزی گیرت خواهد آمد که شجاعت درخواستش را داشته باشی.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شعر درباره کار و تلاش

برتری انسان از سه راه است:از پرهیزکاری که با آن از نگرانی می رهداز حکمت است که پریشانی را از او دور می کندو از شجاعـــت است که او را از ترس می رهاند

شعر درباره کار و تلاش

وقتی جرات پریدن را داشته باشی برای همیشه نسبت به کسی که ترسید متفاوت زندگی می کنی…!

متن ادبی در مورد کار و تلاش

داشتن یک قلب مهربان در این دنیای بی رحم ضعف نیست، شجاعت است!!

متن درباره کار و تلاش

شجاعت همیشه فریاد کشیدن نیست…شجاعت گاهی صدای آرامی است….که در پایان روز می گوید، فردا دوباره تلاش خواهم کرد!

متن ادبی در مورد کار و تلاش

شجاعت بدون ترس زندگی کردن نیست! شجاعت یعنی تا سر حد مرگ بترسی ولی هر طور شده کاری که درسته رو انجام بدی!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

متن زیبا در مورد کار و تلاش

در این جهان بزرگ ترین شهامت این است که ذهن کنار گذاشته شود و شجاع ترین فرد کسی است که بتواند بدون مانع ذهن به این جهان بنگرد، درست بدان گونه که هست.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

چه کسی است که از دوست داشتن و ندانستن آینده نترسد؟در دوست داشتن و جلو رفتن در رابطه ی صمیمانه حتما ترسی وجود دارد.تصمیم با ماست که با وجود ترس، شجاعت تجربه کردن و تلاش کردن را داشته باشیم یا در فضای زندگی ای که به آن عادت کرده ایم باقی بمانیم و احساس امنیت کنیم.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شجاعت یعنی: بترس، بلرز اما قدم اول رو بردار…تمام موفقیت های زندگی پشت همین قدم اول هست…..!

متن درباره ی کار و تلاش

به محض این که به یک دختر شجاع و ترس تبدیل شوی، زندگی ات دیگر هیچ محدودیتی ندارد!

متن درمورد کار و تلاش

وقتی احساست درسته و افکار درستی داری، ریسک کردن و شجاع بودن برات لذت بخش خواهد بود! بهت کمک می کنه به هدف اصلیت نزدیک تر بشی و از مسیرت کاملا لذت ببری، پس شجاع باش و با برنامه ریزی ریسک کن و تکیه گاه خودت باش!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

متن زیبا در مورد کار و تلاش

در راه زندگی از هیچ شکستی هرگز نا امید نشو، خدا با توست

متن درباره ی کار و تلاش

یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛
حتی اگر میلی به انجامش ندارید…
اما می دانید مهم هستند و باید انجام شوند“برایان تریسی”

متن درباره ی کار و تلاش

امنیت اغلب چیزی ساختگی و خیالی است، زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ
“هلن کلر”

متن درباره ی کار و تلاش

هیچ کس بدون تلاش موفق نمی شود …
کسانی که موفق هستند موفقیت خود را مدیون پشتکار هستند

شعر درباره ارزش کار و تلاش

دست یافتن به رویاها زمان بر است، نیاز به تلاش و کوشش، فداکاری و ایثار دارد اما در پایان ارزشش را خواهد داشت

متن درباره ی کار و تلاش

متن درمورد کار و تلاش

شجاعت همیشه فریاد نمی زند، شجاعت گاهی صدای ضعیفی در انتهای روز است که می‌گوید فردا باز هم تلاش می کنم

متن زیبا درباره کار و تلاش

کسی که هرروز از زندگی بر ترسی غلبه نکرده باشد، از زندگی درس نگرفته است.شکوه و جلال، زاییده شهامت آغاز کردن است.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

در زندگی تجربه‌ای وجود ندارد که از آن نشود درس گرفت، به‌هرحال منظور از زندگی، زیستن آن، حداکثر تجربه‌ها را چشیدن و با اشتیاق و بدون ترس دست به‌سوی تجارب جدیدتر و قوی‌تر دراز کردن است.باید کارهایی را انجام دهید، که فکر می‌کنید نمی‌توانید. بله درست شنیدین، کارهای را انجام دهید که فکر میکنید نمیتوانید.اقبال به نفع شجاعان عمل می‌کند

متن درمورد کار و تلاش

من توانایی این را دارم که هر چیزی را که می‌خواهم خلق کنم. من در تمام ابعاد زندگیم موفقیت را حس می‌کنم. من مثبت اندیش، با انگیزه و موفق هستم.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که نباید بازنده باشم!

متن درمورد کار و تلاش

متن ادبی در مورد کار و تلاش

توماس جفرسون میگه : ” من به این نتیجه رسیده­ ام که هر چه سخت کوش ­تر باشم و بیشتر تلاش کنم، به نظر شانس بیشتری هم دارم “

متن زیبا در مورد کار و تلاش

رویای خودتان را بسازید، وگرنه کسی شما را استخدام می‌کند تا رویای او را بسازید.

متن در مورد كار و تلاش

هرگز امیدت رو رها نکن. از فکر کردن به شکست‌ دست بکش، ولی هرگز از اهداف‌ و آرزوهات دست نکش. فکر کردن به گذشته را ول کن، اما هرگز آینده را به حال خود رها نکن.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر یدکی به نام “اراده”موتوری به نام “استقامت”و راننده‌ای به نام “خدا” داشته باشیبه جایی خواهی رسید که “موفقیت” نامیده می‌شود.

متن درباره کار و تلاش

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شعر درباره ارزش کار و تلاش

یه واقعیتی رو میخوام بهت بگم، تا وقتی خودت به خودت کمک نکن، هیچ چیز و هیچ‌ کسی تو این دنیا به دادت نمیرسه.اگر فکر می کنی لیاقتت بیشتر از اینه، خب حتما همینطوره، پس به با تلاش زیاد خودت نشون بده که لایق چی هستی.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

آدم های موفق شرایط تغییر نکردنی زندگی شون رو می پذیرند. و به جای نق زدن بابت چیزهایی که دوست ندارن ، در برهوت زندگی شان دنبال چیزهایی میگردن که دوسش دارن.یا به اندازه بزرگی آرزوهایت تلاش کن، یا به اندازه بزرگی تلاشت آرزو کن!!

شعر درباره ارزش کار و تلاش

در زندگی دوم شدن معنی نداره. یا برنده می شی یا می بازی، دوست داری کدوم کدوم یکی باشی یه بازنده یا یه برنده؟

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شاید همین الان برای مسئله‌ پیش اومده راه‌ حلی پیدا نکن، اما یادت باشه که هر راه‌حلی زمانی یه مسئله بوده..

متن درباره کار و تلاش

علی میر صادقی : در لحظاتی که از دست خودمان ناراحت هستیم، برای تغییر شرایط ، به جای نق و ناله کردن و سرکوفت زدن ، نقاط قوت درونتان را به خاطر آورید. یعنی برای تغییر به جای خود تحقیری خود تبلیغی کنید.ستاره‌ها را هدف گرفته‌اید؟ خوب است، ولی اول باید همین پایین سفینه‌تان را بسازید.

متن زیبا درباره کار و تلاش

متن در مورد كار و تلاش

درست است که تجربه بهترین معلم در زندگی است اما این نکته را به یاد داشته باشید که تا زمانی که چیزی را یاد نگیرید نمی توانید تجربه ای نیز به دست آورید.

متن درباره کار و تلاش

همین مرگ که زندگی را از بین می برد، خودش باعث حرکت و زندگی کردن است. اگر می دانستیم تا ابد زنده ایم کمتر زندگی می کردیم. نگاهت را روشن کن. اینجا تاریک نیست.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه‌ درس‌هایتان را برای فردا بگذارید خیلی دیر می‌شود.

متن درمورد کار و تلاش

اتفاقات میوفتن
تا بهت ثابت کنن
تو بیدی نیستی که
با این بادا از ریشه در بیای
آروم و قوی باش
برگرد به زندگیت…

متن در مورد كار و تلاش

«به خودتان اعتماد کنید چون مایل به پذیرفتن خطر هستید، نه به خاطر این که آن را بی خطر و مطمئن می­دانید.» ~ ناشناس

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شعر درباره ارزش کار و تلاش

انسان ها عادت دارند که زندگی ما را با توانایی های خودشان قضاوت کنند. وقتی به شما می گویند : نمی توانی در اصل منظوشان خودشان هستند.

متن درمورد کار و تلاش

شما هیچگاه نمی توانید فصل بعدی زندگی خود را شروع کنید رد صورتی که در حال خواندن فصل قبلی باشید.

متن درمورد کار و تلاش

وینستون چرچیل: “موفقیت ادامه راه رفتن از شکستی به شکست دیگر، بدون از دست دادن شور و شوق است”

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

وقتی معلم‌هایتان به شما می‌گویند چه کارهایی را باید بکنید به حرفشان توجه کنید، اما مهم‌تر این است که بعدا خودتان بنشینید و فکر کنید چرا از شما می‌خواهند آن کار را بکنید.

متن درباره ی کار و تلاش

فرق عادی شدن و عالی شدن در یک حرف است : عادت نکردن.

متن زیبا درباره کار و تلاش

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.موفقیت از آن کسانی است که با پشتکار به دنبال هدف خود بوده اند

متن درباره ی کار و تلاش

شاید موفقیت نسبی باشد، ولی بیشتر چیزها در زندگی مطلق‌اند. مدرک، مدرک است، شغل، شغل است و سخت‌کوشی، سخت‌کوشی؛ کاملا ساده و مستقیم.

متن درمورد کار و تلاش

بهتر است در چیزی که دوست دارید، شکست بخورید تا در چیزی که دوست ندارید موفق شوید.

متن در مورد كار و تلاش

همیشه در برنامه ریزی کارها، از کارهای سخت شروع کن. کارهای آسان خود به خود انجام می‌شوند.

متن در مورد كار و تلاش

برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شعر درباره ارزش کار و تلاش

انسان های بی هدف، مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند.

متن در مورد كار و تلاش

موفقیت سهم بچه پررو هایی هست که روی شکست رو هم کم کردن

متن ادبی در مورد کار و تلاش

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.برایان تریسی میگه : “دانش آگاهی از آن چیزی است که می توانید انجام دهید. خرد دانستن این است که چه زمانی نباید این کار را انجام داد “

شعر درباره ارزش کار و تلاش

مسلماً هیچ گاه نمی توان از دانش شما کم کرد اما روز به روز می‌توان به آن افزود. پس می توان گفت علم و تحصیلات یکی از مهم ترین فاکتورهای رسیدن به موفقیت هستند. همین حالا برای داشتن آنها تلاش کنید تا موفقیت را در آینده به خود نزدیک ببینید.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

هیــچ کاری خیـلی زیاد سخت نیست؛ اگر آن را به کارهای کوچک تر تقسیم کنی.یک نگرش مثبت واقعاً می تواند رویاها را تحقق بخشد.هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد.

متن در مورد كار و تلاش

دیل کارنگی : “مردم به ندرت موفق­ اند مگر اینکه از آنچه انجام می دهند، لذت ببرند.”

متن زیبا در مورد کار و تلاش

همیشه چیزی را که آرزو می کنید به دست نمی آورید؛ چیزی را به دست می آورید که برای آن کار کنید.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.
سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

اگه یک بار نتونستی نمره خوبی بگیری اشکالی نداره، می تونی دوباره امتحان کنی.یک بار نمره و نتیجه بد گرفتن، به هیچ وجه نمی‌تونه شما را از هدفی که می‌خوای بهش برسی دور کنه. عیبی نداره که یه بار نمره بدی بگیری، برای دفعه بد بیشتر تلاش کن تا نتیجه فوق العاده بهتری بگیری. مطمئنم که موفق می‌شی…همه آدما روزهای بد دارن اما بعضیا اونارو به درس هایی آموزنده تبدیل میکنن

متن زیبا در مورد کار و تلاش

هر چقدر که الآن تو بیشتر تلاش کنی، در آینده هم به همان قدر پاداش می‌گیری. پس حواست به کارهای الآنت باشد چون آینده تو را می‌سازد. مطمئن باش که تلاش های تو بی نتیجه نخواهند ماند و یک روز، پاداش همه شان را خواهی گرفت…جان وودن : “همه چیز خوب پیش می­رود برای کسانی که بهترین تلاش شان را برای انجام کارهای شان می­کنند.”

شعر درباره کار و تلاش

قبل از اینکه تسلیم بشی ، به خودت بگو اگه الان جا نزنی سال دیگه همین موقع کجایی؟

متن درمورد کار و تلاش

موفقیت، تکرار لجوجانه کارهای ساده است.ساده ترین کارهایی را که می‌توانید تصور کنید. مثل همین نینداختن کارها به فردا، مدل درس خواندن، به موقع خوابیدن و بیدار شدن و… همین کارهای ساده هستند که تفاوت های ما با افراد موفق را شکل می‌دهند. اصلاً به همین دلیل است که انسان های موفق، موفق هستند! به خاطر تکرار لجوجانه کارهای ساده…

متن زیبا در مورد کار و تلاش

تو با همه فرق داری و قرار نیست شبیه دیگران بشی. تو خودتی و باید بهترین خودت باشی پس با خودت رقابت کن و دوری کن از اینکه بخواهی خودت رو با همکلاسی هایی مقایسه کنی که شرایط زندگی و تحصیلی و… آن ها شباهتی به تو ندارند پس تو توی همین شرایط باید بهترین باشی و سعی نکنی که تبدیل به یکی از همکلاسی هایت شوی.

متن درباره کار و تلاش

کاری که درسته رو انجام بده نه کاری که آسونه…اگر به دنبال کارهای آسان هستید تا به موفقیت برسید باید به شما بگویم که موفقیت در پی کارهای سخت و شکست ها به دست می آید و فکر میانبر زدن و انجام کارهای آسان را از ذهنتان پاک کنید. کاری را که می دانید درست است را انجام دهید تا نتیجه درست و خوبی را بگیرید. با انجام کارهای ساده و فرار از انجام کارهایی که درست است اما کمی سختی دارد، راه به جایی نخواهید برد.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

زندگی آن‌قدر هم پیچیده نیست، عادت‌های خوب و سخت‌کوشی، تمام چیزی است که برای موفقیت و برنده شدن احتیاج دارید.

متن زیبا درباره کار و تلاش

همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید، نه به چیزهایی که از آن می ترسید!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

کسی که مصمم باشه به نهایت درجه موفقیت برسِ، اول باید این اصل رو یادبگیرهِ: پیشرفت، مرحله به مرحله صورت میگیرهِ. یک خانه آجر به آجر ساخته میشه . یک تیم فوتبال بازی به بازی جلو میرهِ تا به مقام قهرمانی برسِ. یک فروشگاه چند طبقه، مشتری به مشتری گسترش پیدا میکنِ, هر موفقیت بزرگ از یک سلسله موفقیت های کوچیک تر تشکیل میشِ.

متن درباره ی کار و تلاش

وقتی آدمهای پست میخوان شما رو به سمت خودشون بکشن، شما مقاومت کنید. تردید نکنید همه جا آدمهایی هستن که میخوان شکست شما رو ببینن. اونها میخوان دچار بدبختی بشید. یا مورد سرزنش و توبیخ قرار بگیرید. یا هزارتا نیت پلید دیگه . بهترین کار برای مبارزه کردن با این آدما، دوری از اون ها است. یک مثال قدیمی قشنگ دقیقا منظور من رو توضیح میده.( هیچوقت با یک خوک کشتی نگیر، برای اینکه مجبوری توی کثافت های اون غلط بزنی)

شعر درباره ارزش کار و تلاش

یادتون باشه مردمی که میخوان شما رو ناامید کنن خودشون تقریباً همیشه افراد ناموفقی هستن اونها  از لحاظ کارایی بسیار معمولی هستن و در سطح پایینی قرار دارن.  نظرات این افراد مانند سمِ. در برابر مردمی که میخوان شما را در مورد توانایی نداشتن مجاب کنن کاملا موضع دفاعی بگیرید. نصیحت های منفی اونا رو فقط به عنوان رجزخونی مقابل خودتون تلقی کنید. فوق العاده مراقب این افراد باشید. اجازه ندید که مردم منفی باف نقشه شما رو که برای کسب موفقیت درسرتون دارید نابود کنند.

متن درباره ی کار و تلاش

میخوام شما رو با گروهی قدرتمند آشنا کنم. افرادی که در این گروه قرار دارن بسیار تعداد پایینی هستن. افرادی هستن که هرگز تسلیم نمیشن. این گروه  شاید دو یا سه درصد از کل افراد جامعه رو تشکیل میدن. .اعتقادی به تسلیم شدن در برابر نیروهای سرکوب کننده ندارن. اعتقادی به سینه خیز جلو رفتن ندارن. این گروه با موفقیت زنده اند از آن تنفس می‌کنن. افراد این گروه از همه خوشحال تر و پرانرژی تر هستن . از همه بیشتر کار انجام می‌دهند فردی که در این گروه است هر سال بیش از خیلی ها پول درمیاره. این مردم فروشنده‌های عالی. مدیران ارشد و رهبرانی تراز اول در حوزه‌های فعالیتی خود هستند. از نظر این گروه زندگی هیجان انگیز با ارزش تر از فرصت‌های طلایی است. این مردم چشم به راه هر روز جدید و هر برخورد تازه با دیگران هستن. همه ما دوست داریم جزو این گروه باشیم که هر سال به موفقیت های بزرگ تر میرسن. گروهی که دست به عمل می‌زنند و نتیجه می‌گیرن. برای اینکه در این گروه قرار بگیریم دقیقا کارهای که اونها انجام میدن شما انجام بدید.

متن درمورد کار و تلاش

آدمایی که در زندگی به جایی نرسیدن و برنامه ای هم برای رسیدن به جایی ندارن همیشه برای تبرئه خودشون  یک کتاب توجیهات آماده دارن. افراد و آدمایی  که کارهاشون چنگی به دل نمی‌زنه (کارهای ضعیف انجام میدن، چه درست کردن یک قهوه، چه ساخت یک موزیک، چه ساخت یک فیلمو……) در توضیح ، چرا نمی‌تونیم، چرا نیستیم، چرا کیفیت وجود نداره و چرا فلان کار را انقدر ضعیف انجام می‌دیم حاضرجواب هستن و بهانه های خیلی خیلی زیادی دارن.زندگی افراد موفق رو بررسی کنید تا ببینید که تمام بهانه هایی رو که یک آدم معمولی میاره یک آدم موفق هم می تونه داشته باشه. اما من هرگز نشنیده یا ندیدم که فرد موفقی مثلا یک مدیر عامل موفق،افسر ارتش،فروشنده موفق، نویسنده بزرگ و رهبر یک جامعه بهانه بیارن.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

یاد گرفتم که پیروزی در قبول نکردن شکستِ و هر شکست یک پله است در راه اوج گرفتن و رسیدن به هدف. دقیقا توانایی افراد خیلی قدرتمند و موفق توی همین مورده، یعنی طرز فکر شکست ناپذیر دارن. پس تو هم باید به این طرز فکر برسی. اولا نترس و هرچی از زندگی میخوای طلب کن. دوما یادت باشه اجازه ندی که دیگران برای زندگی تو تصمیم بگیرن. نذار به تو دستور بدن چطوری زندگی کنی. اگر کسی سر به سرت گذاشت سرت رو زیر ننداز و اجازه نده که اذیتت کنن. شجاع باش و مقابل زورگوهای زندگی ایستادگی کن. بذار بفهمن که نمیتونن تو رو اذیت کنن . قوانین خودت رو تنها خودت باید بسازی.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر باعشق زندگی کنید ، یاد خواهید گرفت که چهره خدا را در همسر ، فرزندان و همنوعان خود ببینید. این باید هدف ما به عنوان انسان باشد. دولورس آیوت ، من کامل نیستم و اشکالی ندارد

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر دوست دارین موفق باشید و موفق باقی بمونید، باید با تمرکز بالا سخت تلاش کنید. بهتر شدن کار سختیِ و هزاران بار تمرین و تلاش میخواد. یادتون باشه به جای این که حواستون رو به موارد منفی بدین، به اهداف و تمام چیزهای خوبی که توی زندگی دوست دارید به دست بیارید متمرکز باقی بمونید. کارها رو نیمه تمام نذارید. استراحت کردن در زمان اوج گرفتن جایز نیست. باید همیشه مثل روزهای اول کار کنید. اگر اجازه بدین که پیروزی حواستون رو از کار پرت کنه مطمئن باشید که دارید بذر شکست رو توی باغچه زندگی میکارید.

متن درمورد کار و تلاش

هر روز که بیدار می شوید به این فکر کنید که امروز من خوش شانس بودم که زنده شدم. با خو.د بگویید من یک زندگی ارزشمند دارم ، قصد ندارم آن را هدر دهم. من قصد دارم از تمام انرژی خود برای توسعه خودم ، برای گسترش قلبم استفاده کنم. برای دستیابی به روشنفکری نسبت به اطرافیانم در مورد دیگران افکار خوبی خواهم داشت ، عصبانی نمی شوم یا در مورد دیگران بد فکر نمی کنم. من تا جایی که می توانم به نفع دیگران کاری خواهم انجام داد. دالایلاما

شعر درباره کار و تلاش

ساده زیستی نیاز به یک فرایند دو مرحله ای دارد. اول ، ما باید زمان و انرژی خود را صرف کشف مواردی کنیم که ما را به عنوان یک انسان تحریک می کند ، اینکه چه چیزی باعث می شود قلب ما بخواند و چه چیزی باعث شادی ما می شود. سپس ، ما باید به زندگی بپردازیم که نشان دهنده افراد منحصر به فرد است. این قلب و روح سادگی است. لیندا برین پیرس

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

بسیاری از مردم بر این باورند که وقتی والدین می شوید ، بقیه عمر شما به تمرین برای نحوه ی تمرکز و استفاده از مهارت ها و فرصت های موجود تبدیل می شود. چگونه فرزندان خود را بزرگ کنیم درحالیکه برای خود وقت داشته باشیم در ظاهر مشکل کوچکی به نظر می رسد اما در حقیقت مشکل بزرگی است. حتی فردی که در دورترین نقطه زندگی می کند می تواند نگران کل کهکشان باشد. اوبی وان کنوبی

متن در مورد كار و تلاش

ماجراجویی ها همیشه بخش مهمی از زندگی من بودند … آنها به من این شجاعت را دادند که بر ترس هایم غلبه کنم ، اعتماد به نفس خود را تقویت کنم و با وجود محدودیت ها و فشار آوردن آنها به رشد خود ادامه دهم. شارلوت اودیا

متن زیبا درباره کار و تلاش

این مردم چشم به راه هر روز جدید و هر برخورد تازه با دیگران هستند. همه ما دوست داریم جزو این گروه باشیم که هر سال به موفقیت های بزرگ تر میرسند. گروهی که دست به عمل می‌زنند و نتیجه می‌گیرند. برای اینکه در این گروه قرار بگیریم دقیقا کارهای که اونها انجام میدهند شما انجام بدید.

متن درمورد کار و تلاش

چندین راه برای حرکت در زندگی وجود دارد. ما می توانیم در ساحل بایستیم و امواجی را تماشا کنیم که به سختی انگشتان پا را خیس می کنند. یا می توانیم کنار ساحل فقط راه برویم. و حتی میتوانیم درون آب بپریم و موج سواری کنیم. طبق فرمول باربارا لگان ، اعتماد + عشق = شادی

متن ادبی در مورد کار و تلاش

من زندگی را به عنوان فرایندی پذیرفته ام و میخواهم که در روند مداوم زندگی ام ، دائماً در پی کشف ، گسترش ، یافتن علت جهل خود ، در هنرهای رزمی و به ویژه در زندگی باشم. بروس لی

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هدف داشتن باعث رشد و پیشرفت هر شخصی میشود. مهمترین اصل در زندگی این نیست که چه مقدار پول و یا مادیات مانند مسکن  و ماشین به دست می آورید بلکه به این است که فرزندان خود را را که بعد از تولد چگونه تربیت و راهنمایی می کنید.کاترین پولسیفر

متن درباره کار و تلاش

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که می‌توانی انجام دهی و در آن موفق شوی.استیون‌ هاوکینگ

متن درباره کار و تلاش

من موفق می شوم و با هیچ کس جز خودم رقابت نمی کنم؛هدف من مغلوب کردن آخرین کاری است که انجام داده ام.

متن درباره کار و تلاش

من ترجیح می دهم افسوس بخورم که چرا آن کار را انجام دادم
تا اینکه افسوس بخورم کاش آن کار را انجام می دادم!_لئو تولستوی

متن ادبی در مورد کار و تلاش

من میتونم موفق بشم چون این موقعیت ها نیستن که منو میسازن بلکه من هستم که توانایی خلق موقعیت های مختلف زندگیم رو دارم.

شعر درباره کار و تلاش

موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند هستند، حتی برای یک لحظه ی دیگر هم منفی فکر نمی کردید…!

متن زیبا در مورد کار و تلاش

برای موفقیت راز پیچیده ای وجود ندارد؛آماده سازی، سخت کوشیودرس گرفتن از شکست ها

متن درباره کار و تلاش

هیچگاه برای تخیل و بلندپروازی خود حد و مرزی قائل نشوید، زیرا همیشه افراد بسیاری هستند که تلاش میکنند
این کار را برای شما انجام دهند!

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر بهت گفتند نمی تونی کاری رو انجام بدی فقط بهشون بخند!
بعدا می فهمند که چرا بهشون خندیدی

متن ادبی در مورد کار و تلاش

من موفق می شوم.موفقیت حق مسلم من است….از آنجا که جنگیدن برای اهدافم را آموخته ام، خداوند هم موفقیت را به من آموخت.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

نگران نباش وقتی دیده نمی شوی، بلکه تلاش کن که شایسته دیده شدن باشی.
آبراهام لینکلن

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
هامیلتون هولت

متن درباره ی کار و تلاش

شغل و کار شما بخش مهمی از بوم زندگی شما را پر می‌کند و بهترین راه برای رسیدن به رضایت واقعی این است که آنچه به بزرگ بودن آن اعتقاد دارید را انجام دهید.
استیو جابز

شعر درباره ارزش کار و تلاش

آرزو راز موفقیت در هر کاری است. نه تحصیلات، نه استعدادهای مادرزادی، فقط آرزو.
بابی آنسر

متن درباره ی کار و تلاش

هرگز در کاری که دوستش نداری نمان. اگر از آنچه انجام می دهی لذت ببری، خودت را هم دوست خواهی داشت و آرامشی درونی را تجربه خواهی کرد. و اگر در کنار این عوامل از نعمت سلامتی هم برخوردار باشی، به موفقیتی بزرگ تر از آنچه تصور می کرده ای دست خواهی یافت.
جانی کارسونبا

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

متن انگیزشی بلند برای استوریخودت را محدود نکن، بسیاری از مردم خود را به کاری که فکر می کنند می توانند انجام دهند محدود می کنند اما حقیقت این است که شما می توانید تا جایی که ذهن تان به شما اجازه دهد پیش بروید. پس به خاطر داشته باشید همواره به آن چه که باور دارید می توانید دست پیدا کنید

متن درمورد کار و تلاش

ما باید بپذیریم که همیشه تصمیمات درستی نخواهیم گرفت بلکه گاهی اوقات ممکن است اشتباه کنیم و باید درک کنیم که شکست مخالف و متضاد موفقیت نیست بلکه بخشی از آن محسوب می شود

متن درباره کار و تلاش

باید همیشه کاری را انجام دهی که کاملا آماده انجامش نیستی. این شیوه است که باعث رشد تو می شود. زمانی که به لحظه “وای! واقعا مطمئن نیستم که بتوانم از پس این کار بربیایم” می رسی و آن لحظه را با موفقیت پشت سر می گذاری، آن زمان است که به پیشرفتی در زندگی ات دست می یابی

شعر درباره کار و تلاش

متن انگیزشی بلند موفقیتهرگز در زندگی ات نگو وقت کافی برای موفقیت نداری. تو همان تعداد ساعت در روز زمان داری که به هلن کلر، پاستور، میکل آنژ، مادر ترزا، لئوناردو داوینچی، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین داده شده است

متن درباره ی کار و تلاش

برای آن چه که می خواهید سخت کاری کنید زیرا بدون مبارزه و تلاش به سوی شما نمی آید. شما باید قوی و شجاع باشید و بدانید که می توانید هر کاری که اراده کنید را انجام دهید. اگر کسی شما را تحقیر کند یا از شما انتقال کند تنها به خودتان ایمان داشته باشید و آن را به چیزی مثبت تبدیل کنید

متن ادبی در مورد کار و تلاش

متن انگیزشی بلند زیبافرمول موفقیت بسیار ساده است و آن این است که میزان شکست خود را دو برابر کنی. تو به شکست به عنوان دشمن موفقیت نگاه می کنی اما اصلا این طور نیست. تو می توانی از شکست دلسرد شوی یا می توانی از آن درس بگیری. پس ادامه بده و اشتباه کن. تمام آن چه می توانی بساز و به یاد داشته باش آن جا است که به موفقیت خواهی رسیدمتن انگیزشی بلند زندگیامروز باید بهترین خودتون باشید. باید از ترس هاتون، تردید هاتون و خستگی تون جلو بیفتید. مهم نیست که چقدر زندگی براتون تاریکه، باید ماموریت رو کامل کنید. این همون چیزیه که شما رو از دیگران متفاوت می کنه. این همون چیزیه که شما رو سر سخت و شکست ناپذیز می کنه

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

متن انگیزشی بلند انگلیسیYour work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep lookingکار شما بخش بزرگی از زندگی شما را تشکیل خواهد داد و تنها راه رضایت واقعی این است که کاری انجام دهید که فکر می کنید کار بزرگی است و تنها راه انجام کار بزرگ این است که کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید به جستجو ادامه دهید

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

جملات انرژی بخش اول صبحهیچ کس تنها با آرزو کردن یا صرفا امیدوار بودن به جایی نرسیده است
همه دستاوردها حاصل تلاش است
روزت پر از تلاش و کوشش و اتفاقات عالی
🍃🌺🍃

متن در مورد كار و تلاش

امروزت رو با این فکر شروع کن که:
آینده به کاری که همین امروز انجام می دی بستگی داره
پس از دستش نده

شعر درباره کار و تلاش

الهی قلبت پر از عشق
ذهنت پر از ایده های خلاقانه
دستات قوی و پاهات آماده پیش رفتن باشه …
رفتن به دنبال خلق رویاهایی که همیشه آرزوشو داشتی
روز خوبی داشته باشی💫💥

شعر درباره کار و تلاش

جملات صبحگاهی پر انرژییک درخت می تواند شروع یک جنگل باشد
یک شمع می‌ تواند پایان تاریکی باشد
یک واژه می تواند بیان گر یک هدف باشد
امروز می‌ تواند آن “یک” باشد
پیروز باشید

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

توی همین لحظه که بین خوابیدن و بیرون آمدن از رختخوابت دو به شک هستی
آدمای موفق به خواب یه “نه” بزرگ گفتن و یک روز پر تلاش دیگه رو شروع کردن
پس تردید و دو دلی رو کنار بزار و شروع کن🎀

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

امروز بهترین فرصت تو برای ساختن فردایی است که آرزویش را داری

شعر درباره کار و تلاش

امروزت را با توکل به خدا شروع کن
خدایی که صبح به این زیبایی 🌤 را آفریده
تمام روزت را هم زیبا خواهد کرد
این به شرط توکل به اوست که اتفاق می افتد

شعر درباره ارزش کار و تلاش

جمله شروع روز انگیزشیوقتی شروع به انجام کارهایی کنی که واقعا دوست داری
فرقی نمی کند شنبه باشد یا جمعه
تو بسیار هیجان زده خواهی بود
و هر روز صبح با اشتیاق بیدار می شوی تا روی آرزوهایت کار کنی

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

اگر می خواهی شب ها با رضایت به رختخواب بروی
باید هر صبح با عزم راسخ از خواب بیدار شوی
روز خوبی داشته باشی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

کسایی که امروز برنده شدن
دیروز در حال تلاش کردن بودن
پس تو هم امروز رو تلاش کن تا در فردای زندگیت برنده باشی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

امروز به جهان ثابت کن که چقدر شهامت داری
شهامت آدما توی کارای بزرگشون نیست
بلکه توی مجموعه ای از کارهای کوچیکشونه
پس برای امروز کاری هر چند کوچک برای رسیدن به خواسته هات انجام بده
تا شهامتت رو به رخ دنیا بکشی

متن درباره ی کار و تلاش

اگر می‌ خواهید در زندگی به فرمول پیروزی دست پیدا کنید، این فرمول چیزی نیست جز شکست خوردن‌ های پیاپی. شکست خوردن‌ های پیاپی به شما درس زندگی می‌ دهند. شکست، اگر چه تلخ و آزاردهنده است اما اگر به آن دقیق بنگرید، الهام‌ بخش‌ترین چیزی است که می تواند در راه رسیدن به موفقیت و کامیابی، شما را همراهی کند.

متن درمورد کار و تلاش

با اراده‌ ای قوی می‌ توان سخت‌ ترین موانع را هم جا به جا نمود. کافی است که پشتکار و شهامت به خرج بدهید. فاصله مردان بزرگ با افراد حقیر در همین تلاش و شهامت برای رسیدن به هدف است.

متن درباره ی کار و تلاش

آنکه بر فراز بلندترین کوه رفته باشد، خنده می زند بر همه نمایش های غمناک و واقعیت های غمناک

متن درمورد کار و تلاش

یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛ حتی اگر میلی به انجامش ندارید اما می دانید که مهم هستند و باید انجام شوند.

متن درباره کار و تلاش

برای شروع لازم نیست عالی باشی ولی برای عالی شدن لازمه شروع کنی پس همین حالا پاشو و باقدرت شروع کن

متن در مورد كار و تلاش

هر چه کمتر با بعضی از مردم معاشرت کنی، زندگی ات بیشتر پیشرفت خواهد کرد.
کالین پاول

شعر درباره کار و تلاش

هر وقت فکر کنی که موفقیت حاصل شده، پیشرفت متوقف می شود.
توماس واتسون

متن درباره کار و تلاش

رقابت همیشه باعث پیشرفت تو می شود، حتی اگر رقیبت پیروز شود.
کارلوس اسلیم

متن درمورد کار و تلاش

نارضایتی، اولین امر ضروری برای پیشرفت است.
توماس ادیسون

متن در مورد كار و تلاش

هیچ وقت کسی که مدام در حال پیشرفت است را مایوس نکن، هر چقدر هم پیشرفت او آهسته باشد.
افلاطون

متن زیبا درباره کار و تلاش

من فکر می کنم اصلی ساده در تجارت این است که اگر کارهایی که آسان تر هستند را زودتر انجام دهی، در واقع می توانی پیشرفت زیادی در کار داشته باشی.
مارک زاکربرگ

متن درباره کار و تلاش

همیشه با افرادی که از خودتان آگاهتر و موفق ترند، معاشرت کنید. این افراد، ناخودآگاه، جوانه رشد و پیشرفت را در وجودتان بارور می‌ کنند

متن درمورد کار و تلاش

به کنار هم آمدن شروع است، کنار هم باقی ماندن پیشرفت است، و کنار هم کار کردن موفقیت است.
هنری فورد

متن در مورد كار و تلاش

برای مطرح کردن پرسش‌های جدید، احتمالات تازه، نگاه کردن به مشکلات کهنه از زاویه‌ ای نو، نیاز به قوه تخیلی خلاقانه داریم. این امر موجب پیشرفتی واقعی در علم می‌ شود.
آلبرت انیشتین

متن درباره کار و تلاش

چه پیشرفتی داریم می کنیم. در قرون وسطی احتمالا خودم را می سوزاندند. حالا به سوزاندن کتاب هایم قانع هستند.
زیگموند فروید

متن ادبی در مورد کار و تلاش

شاید موفقیت نسبی باشد، ولی بیشتر چیزها در زندگی مطلق‌ اند. مدرک، مدرک است، شغل، شغل است و سخت‌کوشی، سخت‌کوشی؛ کاملا ساده و مستقیم. زندگی شما بر اساس شانس‌ ها و فرصت‌ هایتان ساخته می‌ شود. هرگز چیزی را به شانس واگذار نکنید و هیچ وقت اجازه ندهید فرصت‌ها از دست‌ تان برود. طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه‌ی درس‌ هایتان را برای «فردا» بگذارید خیلی دیر می‌ شود.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

حتی اگر شکست بخورم، یک قدم به خواسته ام نزدیک تر خواهم شد. این جمله به شما کمک می کند از شکست خوردن نترسید… اولین و بزرگترین ترس از شروع کاری، ترس از شکست خوردن است! پس به کمک این جمله، بر ترس از شکست غلبه کنید.

شعر درباره کار و تلاش

اطراف من باهوش ترین افراد وجود دارند که به من کمک می کنند به خواسته ام برسم. مدیر هستید، این جمله کمک بزرگی به شما خواهد کرد که از حداکثر پتانسیل تیم کاری تان استفاده کنید.

متن درباره ی کار و تلاش

راه حل، خارج از گزینه های ممکن است. این جمله دلیلی محکم دارد. تفکر خلاقیت گرا، باعث موفقیت اکثر افراد موفق دنیا شده. شما اگر بتوانید از راه حل های خلاق در زندگی تان استفاده کنید، همیشه یک قدم از دیگران جلوتر خواهید بود.

متن در مورد كار و تلاش

موفقیت یک قدم بزرگ در آینده دور نیست، بلکه یک قـدم کوچک است که همین لحظه بر می داری

متن درباره ی کار و تلاش

فروختن آب به کسی که در بیابان مانده کار آسانیست که هر کسی می‌ تواند آن را انجام دهد، اما موفقیت در انتظار کسی است که بتواند به صحرانشینان ماسه بفروشد

متن درمورد کار و تلاش

این موقعیت نیست که انسان را می سازد، این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق می کند

متن درباره کار و تلاش

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر می دانستید که افکارتان چقدر قدرتمند هستند، حتی برای یک لحظه ی دیگر هم منفی فکر نمی کردید …!

متن ادبی در مورد کار و تلاش

قبل از فرا رسیدنِ زمان مرگتان، زندگی را تحویل ندهید. برای داشتنِ موفقیت‌های بیشتر تلاش کنید.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

من فقط دو قانون داشته ام: تمام تلاشت رو بکن و به بهترین شکلی که می توانی تلاش کن. این تنها راهی است که می توانی احساس دستیابی به چیزی را پیدا کنی.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

در زندگی مثل یک تمبر باش؛ به یک هدف بچسب و آن را به مقصد برسان.

متن درباره کار و تلاش

از دوباره بلند شدن از زمین نترسید، از دوباره تلاش کردن، دوباره زندگی کردن و دوباره آرزو کردن. بهترین درس‌های زندگی را معمولاً در سخت‌ترین شرایط و از بدترین اشتباهاتتان یاد می‌گیرید.

متن درباره کار و تلاش

همیشه بهتر است که سعی کنید کاری بزرگ انجام دهید و شکست بخورید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید و موفق شوید. تلاش کنید، تغییر ایجاد کنید و هیچ‌وقت به عقب نگاه نکنید.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

 هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هر چه تلاش کردی، هر چه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی بدست آمده که در زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند.

متن زیبا درباره کار و تلاش

تلاش زیاد و سخت ممکن است همیشه نتیجه‌اش موفقیت نباشد اما هیچ‌ وقت نتیجه‌اش حسرت نیست.

متن درمورد کار و تلاش

من از شکست خوردن متنفرم و این به من عزم مضاعفی برای بیشتر تلاش کردن می‌دهد.
وین رونی

متن در مورد كار و تلاش

«معمولا موفقیت به سراغ کسانی می‌رود که آن‌ قدر سرشان شلوغ است که نمی‌ توانند به سراغش بروند.»
هنری دیوید ثورو

متن درباره کار و تلاش

باید مبارزه کنی تا به رویاهایت برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.
لیونل مسی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید.
کنفسیوس

متن در مورد كار و تلاش

زندگی چه شکلی بود اگر شهامت تلاش برای انجام هیچ کاری را نداشتیم؟
وینسنت ونگوگ

متن درباره کار و تلاش

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.
ماهاتما گاندی

متن درباره کار و تلاش

اگر اقدامی با شکست و دلسردی روبرو شد نباید دست از تلاش و کوشش برداشت و امید پیروزی را از دست داد.
آدلف هیتلر

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می‌شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.
موریس مترلینگ

متن ادبی در مورد کار و تلاش

تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد یا اطلاعات آنها نیست بلکه کمبود اراده است.
ونس لمباردی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

خوشبختی خود به خود به وجود نمی‌آید، رسیدن به خوشبختی فرآیندی فعال است که نیازمند تلاش است. تلاش کنید، تلاش کنید و باز هم تلاش کنید.
آلبرت الیس

متن درمورد کار و تلاش

موفقیت من به خاطر باهوش‌تر بودن من نیست بلكه به خاطر استقامت من در ماندن روی مشكلات و مسایل است.
آلبرت اینشتین

متن درباره ی کار و تلاش

وقتی کارتان تمام شد، دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید.
جان ماکسول

متن در مورد كار و تلاش

به قلب خود بگو که ترس از رنج کشیدن بدتر از خود رنج کشیدن است. و هیچ قلبی تا حالا در تلاش برای جستجوی رویای خود رنج نکشیده است.
پائولو کوئیلو

متن زیبا درباره کار و تلاش

باید مبارزه کنی تا به رویاهایت برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.
لیونل مسی

متن درباره ی کار و تلاش

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن اینست که همیشه فقط یک بار دیگر هم تلاش کنی.
توماس ادیسون

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر می‌خواهی مانند خورشید بدرخشی، باید اول مانند آن بسوزی
(آدولف هیتلر)

متن درباره ی کار و تلاش

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را ناممکن سازد: ترس از شکست.
پائلو کوئیلو

شعر درباره ارزش کار و تلاش

مرد موفق کسی است که می‌تواند با آجرهایی که دیگران به سمت او پرتاب می‌کنند، بنایی مستحکم بسازد.
 دیوید برینکلی (فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی)

متن درمورد کار و تلاش

تا زمانی که تلاش نکنید کاری فراتر از توانایی‌های فعلی خود انجام دهید، هرگز رشد نخواهید کرد.
رالف والدو امرسون (فیلسوف و نویسنده‌ی آمریکایی)

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

«کسانی بهترین نتایج را کسب می‌کنند که از فرصت‌ها بهترین استفاده را می‌کنند.»
جان وودن

متن زیبا درباره کار و تلاش

 «همه‌ی رؤیاهایمان می‌توانند به واقعیت بپیوندند، اگر شهامت دنبال کردن‌شان را داشته باشیم.»
والت دیزنی

متن زیبا درباره کار و تلاش

 «تلاش نکنید که انسان موفقی باشید، برای با ارزش‌شدن تلاش کنید.»
آلبرت انیشتین

متن درمورد کار و تلاش

 «موفقیت مجموع تلاش‌های کوچکی است که هر روز به‌طور مداوم تکرار می‌شوند.»
رابرت کلییر

متن درباره ی کار و تلاش

«اگر واقعا چیزی را می‌خواهی، منتظرش نمان. بی‌صبری و ناشکیبایی برای آن را هم یاد بگیر.»
گربکش چهال

متن درمورد کار و تلاش

«همیشه این نکته را در ذهن داشته باشید که عزمِ شما برای رسیدن به موفقیت مهم‌تر از هر چیز دیگری است.»
آبراهام لینکلن

متن درباره کار و تلاش

ای ساحر گیتی تو مکن پشت به کارم
پشتکار مرا بین که در جهد تو آرم

شعر درباره کار و تلاش

عمر خود را دان غنیمت با تلاش و پشتکار
گنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست

متن درباره کار و تلاش

برو کارگر باش و امیدوار
که از یأس ، جز مرگ ناید به بار

متن زیبا در مورد کار و تلاش

در پایان روز، شما تمام تلاش خود را کرده‌اید و در نهایت، نتجیه‌ی آن را خواهید دید. ممکن است یک سال طول بکشد، ممکن است 30 سال طول بکشد. در نهایت، کار و تلاش شما نتیجه خواهد داد – کوین هارت

متن درباره ی کار و تلاش

موفقیت تصادفی نیست. کار و تلاش، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهم‌تر از همه دوست داشتن کاری که انجام می‌دهید یا در حال یادگیری آن هستید، اهمیت دارد – پله

متن زیبا درباره کار و تلاش

هیچ رمز و رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت، نتیجه‌ی آمادگی، کار و تلاش، پشتکار و یادگیری از شکست‌هاست – کالین پاول
از طریق سخت‌کوشی، پشتکار و ایمان به خدا می‌توان رویاها را محقق ساخت – بن کارسون

شعر درباره کار و تلاش

من هیچ اعتقادی به شانس ندارم. هیچ وقت بر روی آن حساب باز نکرده‌ام و از افرادی که این کار را می‌کنند، می‌ترسم. شانس برای من به معنای کار و تلاش و تشخیص این موضوع است که چه چیزی فرصت است و چه چیزی فرصت نیست – لوسی بال

متن زیبا درباره کار و تلاش

تفاوت بین معمولی و خارق‌العاده، کار و تلاش کمی بیشتر است – جیمی جانسون

متن در مورد كار و تلاش

اگر مردم می‌دانستند که برای دستیابی به این سطح از مهارت چقدر تلاش کرده ام، اصلاً اینقدر فوق‌العاده به نظر نمی‌رسید – میکلانژ

متن درباره ی کار و تلاش

من به شدت به شانس اعتقاد دارم و متوجه شده‌ام که هر چه سخت‌تر کار کنم، شانس بیشتری خواهم داشت – توماس جفرسون

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پشتکار، کار و تلاش بیشتری است که پس از خسته شدن از کار سختی که تاکنون انجام داده‌اید، انجام می‌دهید – نویت گینگریچ

متن درمورد کار و تلاش

 گاهی‌اوقات، راه بهتری وجود ندارد. گاهی‌اوقات، تنها راه، کار و تلاش است – مری پیرسون

متن درباره کار و تلاش

سخت‌کوشی بدون استعداد خجالت‌آور است اما استعداد بدون سخت‌کوشی، تراژدی است – رابرت هالف

متن زیبا درباره کار و تلاش

به منظور رسیدن به آنچه یک درصد از جمعیت دارند، باید مشتاق انجام کارهایی باشید که آن یک درصد از جمعیت جرات انجامشان را دارند – مانوج آرورا

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگرچه، می‌توانید چیزی که بر آن تسلط دارید را دوست نداشته باشید اما نمی‌توانید بر چیزی که دوست ندارید، تسلط پیدا کنید – موکوکوما موخونوتا

شعر درباره ارزش کار و تلاش

کار و تلاش، استعداد را شکست می‌دهد وقتی که استعداد منجر به سخت‌کوشی نمی‌شود – کوین دورانت

شعر درباره ارزش کار و تلاش

من بارها و بارها در زندگی شکست خورده‌ام و به همین دلیل است که به موفقیت دست پیدا کرده‌ام – مایکل جردن

شعر درباره کار و تلاش

استعداد بی‌اهمیت‌تر از نمک روی میز است. آنچه که افراد با استعداد را از یک فرد موفق جدا می‌سازد، کار و تلاش بسیار زیاد است – استفن کینگ

متن ادبی در مورد کار و تلاش

الها‌مبخشی ثمره‌ی سخت‌کوشی و تمرکز است – هلن هانسون

متن درباره کار و تلاش

چیزی که برایش در جوانی عرق نریخته باشید، در دوران پیری به حسرت تبدیل خواهد شد – ضرب‌المثل ژاپنی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

بدون جاه‌طلبی، هیچ چیزی شروع نمی‌شود. بدون کار، هیچ چیزی به پایان نمی‌رسد. جایزه برای شما ارسال نمی‌شود بلکه باید آن را به دست آورید – رالف والدو امرسون

شعر درباره کار و تلاش

رویاها از طریق جادو به واقعیت تبدیل نمی‌شود؛ بلکه نیاز به تلاش، اراده  محکم و سخت‌کشوی دارد – کالین پاول

متن زیبا در مورد کار و تلاش

تمام جاده‌هایی که به موفقیت را دارند، در نقطه‌ای از مسیر سخت‌کوشی عبور می‌کنند.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

شما نمی‌توانید در سخت‌کوشی تقلب کنید. آن می‌داند که چقدر برایش سرمایه‌گذاری کرده‌اید. سخت‌کوشی آنچه که برایش تلاش نکرده‌اید را به شما نمی‌دهد – اریک توماس

متن زیبا درباره کار و تلاش

بدون کار و تلاش و نظم و ترتیب، تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای دشوار خواهد بود – جهانگیر خان

متن درباره ی کار و تلاش

سخت‌کوشی و کار و تلاش به عادت تبدیل می‌شود، یک نوع جدی از سرگرمی و لذت. شما با پا فراتر گذاشتن از مرزها به رضایت از

متن درباره کار و تلاش

خود دست پیدا می‌کنید و متوجه می‌شوید که کار و تلاش به نتیجه خواهد رسید.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

زمانی که برای یک هدف مهم زندگی می‌کنید، کار و تلاش اختیاری نیست بلکه الزامی خواهد بود – استیو پاولینا

متن درباره کار و تلاش

فروتن باشید. مشتاق باشید و همیشه سخت‌کوش‌ترین فرد باشید – دواین جانسون

متن در مورد كار و تلاش

هیچ‌گاه انتظار نداشته باشید، دیگران چیزی که می‌خواهید را به شما بدهند. تلاش کنید، از خود فداکاری نشان دهید و به سمت آن حرکت کنید.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

چیزهای بزرگ و عالی از کار و تلاش و پشتکار حاصل می‌شوند. هیچ بهانه‌ای قابل قبول نخواهد بود – کوبی برایان

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر کسی زمین را جارو می‌کند، می‌تواند این کار همانطور انجام دهد که میکلانژ نقاشی می‌کشید، بتهوون موسیقی می‌ساخت و

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شکسپیر شعر می‌گفت. او باید آنقدر خوب این کار را انجام دهد که تمام میزبانان زمین و آسمان لحظه‌ای درنگ کنند و بگویند: اینجا رفتگری زندگی می‌کند که کارش را به خوبی انجام داده است – مارتین لوتر کینگ جونیور

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تمام رشد و پیشرفت به فعالیت بستگی دارد. هیچ پیشرفت فیزیکی یا فکری بدون تلاش وجود ندارد و تلاش به معنای کار کردن است – کالوین کولیج

متن زیبا درباره کار و تلاش

سخت‌کوشی حکم زندان را دارد اگر هیچ معنایی نداشته باشد. وقتی معنا پیدا می‌کند، تبدیل به چیزی می‌شود که شما را وادار به رقصیدن می‌کند – مالکوم گلدول

متن در مورد كار و تلاش

هرگز تسلیم نشوید. آغاز راه همیشه سخت و دشوار است. زندگی به کسانی که کار و تلاش می‌کنند، پاداش خواهد داد.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

خوشبختی صرفاً به معنی پول داشتن نیست بلکه به لذت دستیابی از طریق تلاش خلاقانه متکی است – فرانکلین روزولت

متن درمورد کار و تلاش

هیچ کس مانند غیر آمریکایی‌ها، رویای آمریکایی سخت‌کوشی که منجر به پاداش مادی می‌شود را بهتر درک نمی‌کند و قدردانش نیست – آنتونی بوردین

متن ادبی در مورد کار و تلاش

این ارتباطی به پول و ارتباطات ندارد بلکه تمایل به کار و تلاش و یادگیری است که اهمیت دارد – مارک کوبان

متن در مورد كار و تلاش

زندگی بدون تلاش مانند وارد شدن به یک معدن جواهرات و با دستان خالی خارج شدن از آن است – ضرب‌المثل ژاپنی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

این را واقعی زندگی است: درگیری کامل با کاری که در حال انجام آن هستید و به جای این که آن را کار بنامید، آن را مانند یک بازی در نظر بگیرید – آلن واتس

متن درباره ی کار و تلاش

تفاوت بین امتحان کردن و کامیابی تنها کمی تلاش است – ماروین فیلیپس

متن ادبی در مورد کار و تلاش

من سخت کار می‌کنم و سخت بازی می‌کنم. من قدردان زندگی هستم و زندگی می‌کنم. معتقدم که زندگی، عاشقان زندگی را دوست دارد – مایا آنجلو

شعر درباره ارزش کار و تلاش

کار و تلاش، شخصیت انسان را برجسته می‌کند؛ برخی آستین بالا می‌زنند، برخی به خود مغرور می‌شوند و برخی دیگر اصلاً کاری انجام نمی‌دهند – سم اوینگ

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تفاوت بین حرص و جاه‌طلبی این است که فرد حریص به دنبال دستیابی به چیزهایی است که آمادگی تلاش کردن برای آن‌ها را ندارد – حبیب آکانده

متن درباره کار و تلاش

من ترجیح می‌دهم از تلاش و کوشش کردن خسته شوم تا این که فرسوده گردم – تئودور روزولت

متن درباره کار و تلاش

اگر به اندازه‌ی کافی سخت کار کنید و از ذهن و قدرت تخیل خود استفاده نمایید، می‌توانید جهان را به شکلی که دوست دارید تغییر دهید – مالکوم گلدول

متن درباره کار و تلاش

بهترین روش به منظور یادگیری از طریق انجام دادن است. تنها راه برای ایجاد یک اخلاق کاری قوی و تاثیرگذار، دل به کار دادن است – الکس استپانوس

متن در مورد كار و تلاش

زمانی که بازی می‌کنید، سخت بازی کنید؛ زمانی که کار می‌کنید، اصلاً بازی نکنید – تئودور روزولت

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

من به شدت بر این باور هستم که اگر سخت کار می‌کنید، باید سخت بازی کنید. بنابراین، من سعی می‌کنم زندگی خود را تا حد امکان در تعادل نگه دارم تا سلامت عقلم را از دست ندهم – الیشا ساکرامون

متن در مورد كار و تلاش

وقتی سخن از دستیابی به موفقیت می‌شود، هیچ جایگزینی برای کار و تلاش وجود ندارد – هیدر برچ

متن درباره ی کار و تلاش

جاده‌ی موفقیت هموار نیست، اما با سخت‌کوشی، انگیزه و شور و اشتیاق، دستیابی به رویایی آمریکایی امکان‌پذیر است – تامی هیلفیجر

متن زیبا در مورد کار و تلاش

زندگی مانند هنر است. شما باید سخت تلاش کنید تا آن را در عین سادگی معنادار نگه دارید – چارلز دل تیبت

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اکثر چیزهای مهم در جهان توسط کسانی به دست امده‌اند که در حین ناامیدی به تلاش و کوشش خود ادامه دادند – دیل کارنیج جملات کوتاه در مورد کار و تلاش

متن ادبی در مورد کار و تلاش

هیچ ترافیکی در آخر راه وجود ندارد – زیگ زیگلار

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

اگر چیزی برای شما اهمیت دارد، حتی اگر اوضاع علیه شما باشد، باز هم باید برای دستیابی به آن تلاش کنید – ایلان ماسک

متن زیبا در مورد کار و تلاش

تفاوت بین غیرممکن و ممکن در اراده فرد است – تامی لاسوردا

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

موفقیت اغلب توسط کسانی به دست می‌اید که نمی‌دانند شکست اجتناب‌ناپذیر است – کوکو شنل

شعر درباره ارزش کار و تلاش

موفقیت همواره در مورد بزرگی نیست بلکه تداوم است که اهمیت دارد. کار و تلاش مستمر منجر به موفقیت می‌شود و بزرگی را به همراه خواهد داشت – دواین جانسون

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر هیچ زمستانی وجود نداشت، بهار هم لذت‌بخش نبود. در صورتی که گاهی‌اوقات مزه‌ی فلاکت و بدبختی را تجربه نکنیم، ثروت و خوشبختی بی‌معنا خواهند بود – جاش بیلینگز

متن درباره ی کار و تلاش

موانعی وجود خواهند داشت. شک و تردید وجود خواهد داشت. اشتباهاتی وجود خواهد داشت. اما با کار و تلاش، هیچ حد و مرزی وجود نخواهد داشت – مایکل فلپس

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر بیشتر از دستمزدی که گرفته‌اید کار کنید، در نهایت بیشتر از کاری که انجام داده‌اید، دستمزد خواهید گرفت – زیگ زیگلار

شعر درباره ارزش کار و تلاش

موانع نمی‌توانند شما را متوقف کنند. مشکلات نمی‌توانند شما را متوقف کنند. در اکثر مواقع، انسان‌های دیگر نمی‌توانند شما را متوقف کنند. این شما هستید که موجب توقف خود می‌شوید – جفری گیوتمر

متن زیبا درباره کار و تلاش

تنها چیزی که بین شما و موفقیت قرار دارد، پیشرفت مداوم است – دن وایلد اسمیت

متن درمورد کار و تلاش

مبارزه دور از چشمان ناظرین به پیروزی یا شکست منجر می‌شود؛ خارج از رینگ، در باشگاه و در طول مسیر. بسیار قبل‌تر از آن که من زیر نور شروع به مبارزه کنم – محمد علی

شعر درباره کار و تلاش

کسانی که به شما می‌گویند نمی‌توانید، از توانایی شما بسیار می‌ترسند – نایک

شعر درباره ارزش کار و تلاش

ناله نکنید … شکایت نکنید. سخت کار کنید و زمان بیشتری را در خلوت خود سپری نمایید – جان دیدون

متن درباره ی کار و تلاش

نمی‌توانم بگویم که تمایل به کار و تلاش همواره ما را به عنوان یک ملت تعریف کرده است. اما آن نشانی از سخت‌کوشی و لذت است – مایک روو

متن درباره کار و تلاش

چیزی که آسان به دست آید، دوامی نخواهد داشت. چیزی که دوام دارد، آسان به دست نخواهد آمد. بدون کار و تلاش، استعداد فایده‌ی چندان زیادی نخواهد داشت – گری وینرچاک

شعر درباره ارزش کار و تلاش

انسان‌ها از خستگی، نزاع روانی و بیماری می‌میرند. اما هیچ انسانی از کار و تلاش نمرده است – دیوید اولگوی

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تمام رویاها می‌توانند به حقیقت بپیوندند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم – والت دیزنی

متن درباره ی کار و تلاش

هدف شما در زندگی، یافتن هدف و وقف قلب و روح خود به آن است – بودا

شعر درباره کار و تلاش

هوش + کار و تلاش = موفقیت
این دو کلمه یعنی کار و تلاش، ترس را در وجود بسیاری از افراد القا می‌کنند.

متن درباره ی کار و تلاش

بسیاری از انسان‌ها فکر می‌کنند که با فشردن چند دکمه می‌توانند پول درآورند، با خوردن یک قرص لاغری، لاغر شوند یا با گرفتن حق خود، روابط سالمی برقرار نمایند.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

سخت‌کوشی ممکن است به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی مورد شک و تردید قرار گیرد.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

من شانس بسیار زیادی در مسیر شغلی خود داشته‌ام، اما تلاش بسیار زیادی هم در این مسیر از خود نشان داده‌ام- ماریا شاراپوآ

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

وقتی کارتان تمام شد، دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید.جان ماکسول

متن درباره ی کار و تلاش

تا زمانی که خودت برای حل مشکل تلاش نکردی، از دیگران درخواست کمک نکن.کالین پاول

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

باید مبارزه کنی تا به رویاهایت برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.لیونل مسی

متن زیبا درباره کار و تلاش

تنها کسانی مزه شکست را می‌چشند که دست از تلاش و کوشش می‌کشند.دیوید ویسکوت

متن درمورد کار و تلاش

چرا نگرانی؟ اگر نهایت تلاش خود را کرده باشی، نگران بودن آن را بهتر نمی‌کند.والت دیزنی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر هیچ وقت تلاش نکرده‌اید، از کجا می‌دانید که آیا هیچ شانسی وجود دارد یا نه؟جک ما

شعر درباره ارزش کار و تلاش

همه چیز احتمالاً هیچ وقت کاملاً درست نخواهد شد، ولی ما باید برای آن تلاش کنیم.ولادیمیر پوتین

متن زیبا درباره کار و تلاش

هر روز اهدافی معین برای موفق شدن تعیین کن، و بعد هر تلاش را به گونه‌ای انجام بده که از انتظارات خود فراتر عمل کنی.لس براون

متن درمورد کار و تلاش

من از شکست خوردن متنفرم و این به من عزم مضاعفی برای بیشتر تلاش کردن می‌دهد.وین رونی

متن درباره کار و تلاش

زندگی چه شکلی بود اگر شهامت تلاش برای انجام هیچ کاری را نداشتیم؟وینسنت ونگوگ

متن درباره ی کار و تلاش

هنرمند بدون استعداد هیچ چیز نیست، ولی استعداد بدون تلاش هیچ چیز نیست.امیل زولا

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

توانایی پرسیدن سؤال درست بیش از نیمی از تلاش برای پیدا کردن پاسخ است.توماس واتسون

متن درباره کار و تلاش

ما همگی جاهل به دنیا آمدیم، ولی یک انسان باید تلاش زیادی بکند که نادان باقی بماند.بنجامین فرانکلین

متن درباره کار و تلاش

استعداد ارزان‌تر از نمک سر سفره است. چیزی که افراد با استعداد را از افراد موفق جدا می‌کند، تلاش زیاد است.استیون کینگ

متن زیبا در مورد کار و تلاش

هر جا که هستید همان جا نقطه آغاز است، تلاش بیشتر امروز، سازنده فردای متفاوت شماست.آندرو متیوس

شعر درباره ارزش کار و تلاش

من سخت تلاش می‌کنم و اهداف بزرگی دارم. مردم می‌توانند عاشق کتاب‌های من باشند یا از آنها متنفر باشند ولی هرگز نمی‌توانند مرا متهم به تلاش نکردن بکنند.مارکوس زوساک

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

بیشتر موفقیت‌های مهم در جهان توسط افرادی بدست آمده که در زمانی که به نظر می‌رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند.دیل کارنگی

متن درباره ی کار و تلاش

بلوط‌ها یک شبه بزرگ نمی‌شوند آنها نیز در فرایند بزرگ شدن خود، برگ‌ها و شاخه‌ها و پوست‌های زیادی را از دست داده اند. الماس‌ها هم یک شبه شکل نمی‌گیرند. هر چیز ارزشمند، هر چیز زیبا و هر چیز عظیم در این جهان برای این‌گونه شدن به زمان نیاز داشته است.آندرو متیوس

متن درباره کار و تلاش

شخصیت خوب نه یک هفته‌ای یا یک ماهه، بلکه کم کم و روز به روز شکل می‌گیرد. تلاش بردبارانه و صبورانه برای پرورش شخصیت خوب لازم است.هراکلیتوس

متن زیبا درباره کار و تلاش

وقتی دیگران از من انتقاد می‌کنند، به جای اینکه سرم را پایین بیندازم، به من انرژی می‌دهد که حتی بیشتر تلاش کنم.زلاتان ابراهیموویچ

متن درمورد کار و تلاش

من بدون عادت به وقت‌شناسی، نظم، و تلاش، بدون اراده برای تمرکز بر روی یک موضوع در هر زمان، هرگز نمی‌توانستم به موفقیت‌هایی که بدست آورده‌ام برسم.چارلز دیکنز

متن درباره کار و تلاش

به یاد داشته باشید که وقتی برای آرزویی خوب تلاش می‌کنید،خداوند شما را هدایت می‌کند و شما را برای آن تلاش ارزنده برمی انگیزد.پاراماهانسا یوگاناندا

متن زیبا در مورد کار و تلاش

برند برای یک کمپانی مثل شهرت برای یک شخص است. شما شهرت را با تلاش برای انجام درست کارهای سخت بدست می‌آورید.جف بزوس

متن در مورد كار و تلاش

اهمیت به انسان و سرنوشت او باید همواره هدف اصلی تمام تلاش‌های علمی باشد. هرگز این موضوع را لا‌به‌لای نمودارها و معادلاتت از یاد نبر.آلبرت انیشتین

متن زیبا درباره کار و تلاش

صرف نظر از هر پاداشی که زندگی به تلاش‌هایمان بدهد یا ندهد، آنگاه که لحظه مرگ فرا می‌رسد هر کدام از ما باید این حق را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:«من آنچه در توان داشته ام انجام داده‌ام».لویی پاستور

متن درباره کار و تلاش

هدف، همواره از ما دور می‌شود، هر چه به پیشرفت‌های بزرگ‌تری نائل آییم، بیشتر به بی‌ارزشی خود پی می‌بریم. شادمانی در تلاش نهفته است نه در دستیابی به هدف. تلاشٍ تمام و کمال، عین پیروزی است.ماهاتما گاندی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هر تلاشی که در زندگی کرده‌ام، با تمام وجود تلاش کردم که آن را به خوبی انجام دهم.چارلز دیکنز

متن درباره کار و تلاش

متن های انگیزشی برای موفقیت در زندگیخوش بینی یکی از ویژگی هایی است که بیش از هر چیز دیگری با موفقیت و شادی مرتبط می باشد

شعر درباره کار و تلاش

خوشبختی چیزی آماده نیست
بلکه از اعمال شما ناشی می شود

شعر درباره کار و تلاش

موفقیت پایان کار نیست و شکست کشنده نمی باشد
این شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد

متن در مورد كار و تلاش

نمی توانم جهت باد را تغییر دهم اما می توانم بادبان هایم را طوری تنظیم کنم
که همواره من را به مقصد برسانند

متن درباره کار و تلاش

کپشن انگیزشی موفقیت در زندگیاز منطقه راحتی خودت خارج شو
تو تنها در صورتی می توانی رشد کنی که
حاضر باشی احساس ناراحتی و ناخوشایند امتحان کردن چیزهای جدید را تجربه کنی

متن زیبا درباره کار و تلاش

این نگرش و نحوه برخورد ما در آغاز یک کار دشوار است که
بیش از هر چیز دیگری روی نتیجه موفقیت آمیز آن تاثیر می گذارد

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شما هرگز برای تعیین هدف جدید یا پروراندن رویایی نو پیر نیستید

متن زیبا درباره کار و تلاش

ما باید این شجاعت را داشته باشیم زندگی را که برنامه ریزی کرده ایم
رها کنیم تا زندگی که منتظر ماست را داشته باشیم

متن درمورد کار و تلاش

هر چیزی که تا به حال آرزویش را داشته ای در آن سوی ترس هایت قرار گرفته است

متن در مورد كار و تلاش

استوری انگیزشی برای موفقیت در زندگیزندگی ات تنها زمانی بهتر می شود که تو بهتر شوی

متن درباره کار و تلاش

خوشبختی تصادفی رخ نمی دهد بلکه حاصل انتخاب هایت است

متن درباره ی کار و تلاش

تغییری باش که دوست داری در جهان شاهد آن باشی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

دستاوردهای امروزت، غیر ممکن های دیروزت هستند

متن زیبا در مورد کار و تلاش

چراغ فردا را با تلاش امروزت روشن کن

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تنها محدودیتی که برای تحقق فردای ما وجود دارد
تردیدهای امروز ما می باشد

متن زیبا درباره کار و تلاش

بیا همین حالا آینده خود را بسازیم و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنیم

متن در مورد كار و تلاش

اجازه نده دیروزت بخش زیادی از امروزت را اشغال کند

متن درباره ی کار و تلاش

تو تنها یک بار زندگی می کنی اما اگر درست زندگی کنی
همین یک بار کافی است

متن درباره کار و تلاش

زندگی پیدا کردن خودت نیست بلکه ساختن خودت است

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

از هیچ چیز در زندگی نباید ترسی بلکه فقط باید فهمید
اکنون زمان آن است که بیشتر بفهمیم تا کمتر بترسیم

متن درباره کار و تلاش

اگر کسی امروز زیر سایه درختی نشسته است به این خاطر است که
مدت ها قبل یک نفر درختی کاشته است

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

افراد بد بین در هر فرصتی بدی ها را می بینند
افراد خوش بین در هر سختی فرصتی می یابند

متن ادبی در مورد کار و تلاش

یک فرد موفق کسی است که می‌تواند با آجر‌هایی که دیگران به سمت او پرتاب کرده‌اند، پایه و اساس محکمی برای خود بنا کند.دیوید برینکلی؛ فیلمنامه‌نویس

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پیشرفت روزانه کوچک، در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌ کننده خواهد شد.رابین شارما

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هر کسی که توانسته است چیزی را بسازد، حتما نظم و انضباط داشته است. اندرو هندریکسون

متن درباره ی کار و تلاش

موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می‌گذاریم.کریس ماسگرو

متن ادبی در مورد کار و تلاش

 بیست سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده‌اید ناراحت می‌شوید نه کارهایی که انجام داده‌اید،پس طناب قایق‌تان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آب‌های آزاد برانید و خطر کنید. جستجو کنید، رویا بسازید و کشف کنید.مارک تواین

متن درمورد کار و تلاش

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.ری گوفورت، مدیر یک کمپانی مهندسی بزرگ

شعر درباره ارزش کار و تلاش

وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود.آدری لرد (نویسنده و فعال حقوق زنان)

متن ادبی در مورد کار و تلاش

تنها در فرهنگ لغت می‌توانید پیروزی را پیش از عمل ببینید.وایدال سَسون (بازرگان و آرایشگر)

متن زیبا در مورد کار و تلاش

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.مارک تواین (نویسنده)

متن درباره کار و تلاش

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.روبرت کالیر (نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

شعر درباره کار و تلاش

فهمیده‌ام هر چقدر سخت‌تر کار می‌کنم، انگار شانس بیشتری به سراغم می‌آید.توماس جفرسون (سومین رئیس جمهور امریکا)

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم (I’m possible).اُدری هپبورن (بازیگر و فعال امور انسان‌دوستانه)

متن ادبی در مورد کار و تلاش

تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.کریستوف کلمب (کاشف و ماجراجو)

متن در مورد كار و تلاش

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید قطعا شکست‌ می‌خورید.بورلی سیلز (خواننده‌ی اپرا)

متن در مورد كار و تلاش

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.زیگ زیگلار (روان‌شناس)

شعر درباره کار و تلاش

زمانِ شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای که متعلق به فرد دیگری است نکنید. استیو جابز (کارآفرین)

متن زیبا درباره کار و تلاش

حضور داشتن در جامعه (به جای خانه ماندن) هشتاد درصد موفقیت است.وودی آلن (کارگردان)

متن درباره کار و تلاش

روشن و قطعی بودن هدف نقطه‌ی شروع تمام موفقیت‌هاست.دابلیو کلمنت استون (تاجر و نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

متن در مورد كار و تلاش

موفقیت خود را به این نسبت می‌دهم که من هرگز نه بهانه آوردم و نه بهانه‌ای را پذیرفتم.فلورانس نایتینگل (مصلح اجتماعی و آماردان)

متن در مورد كار و تلاش

با انگیزه بودن هیچ هزینه‌ای برای‌تان ندارد اما می‌تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.موری نیولند (کارآفرین و مربی انگیزشی)

متن زیبا در مورد کار و تلاش

آنچه ما امتحان‌هایی سخت می‌پنداریم‌شان غالبا موهبت‌هایی با لباس مبدل‌اند.اسکار وایلد (نویسنده)

متن زیبا در مورد کار و تلاش

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید.کریس گروسر (کارآفرین)

متن درباره ی کار و تلاش

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.فرا گری (تاجر و سخنران انگیزشی)

متن زیبا در مورد کار و تلاش

ترجیح می‌دهم از اشتیاق بمیرم تا از ملالت.وینسنت ون ‌گوگ (هنرمند)

متن در مورد كار و تلاش

من به ضرورتِ اقدام، معتقدم. دانستن کافی نیست، باید دانسته‌هایمان را به کار ببریم. خواستن کافی نیست، باید کاری انجام بدهیم.لئوناردو داوینچی (هنرمند و مخترع)

متن در مورد كار و تلاش

هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود. “جک ما”

شعر درباره کار و تلاش

همه انسان ها نابغه هستند، اما اگر برای سنجش میزان نبوغ یک ماهی، توانایی او در بالا رفتن از درخت را ملاک قرار دهید، آن ماهی در تمام مدت زندگی اش حس خواهد کرد که یک احمق است. “آلبرت انیشتین”

متن در مورد كار و تلاش

مکث کن، نفس بکش، اگر باید گریه کنی اینکارو بکن، ولی هیچ وقت نا امید نشو و به راهت ادامه بده.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است! در این دنیا که به سرعت تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست را تضمین می کند، ریسک نکردن است. “مارک زاکربرگ”

متن درمورد کار و تلاش

اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد. “فرانک کلارک”

متن زیبا در مورد کار و تلاش

برای چیزی که پنج سال دیگه ارزشی نداره بیشتر از پنج دقیقه غصه نخور.

متن درباره ی کار و تلاش

وقتی که واقعا برایت اهمیتی نداشته باشه که دیگران درموردت چطور فکر می کنند به یک درجه ای از آزادی می رسی که بعدش می توانی به هر موفقیتی دست پیدا می کنی.

متن درباره ی کار و تلاش

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند! “آلبرت انیشتین”

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

من ترجیح می دهم افسوس بخورم که چرا آن کار را انجام دادم تا اینکه افسوس بخورم کاش آن کار را انجام می دادم! “لئو تولستوی”

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر می‌خواهید خواب‌هایتان تعبیر شوند، اول باید بیدار شوید. “ج. م. پاور”

متن زیبا در مورد کار و تلاش

آن ها به آرزوهای تو می خندند تا زمانی که بتوانی از آرزوهایت پول درآوری. “جف بیزوس”

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر بهت گفتند نمی تونی کاری رو انجام بدی فقط بهشون بخند! بعدا می فهمند که چرا بهشون خندیدی.

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر کاری که انجام می دهید دیوانه بازی نیست قطعا دارید کار اشتباهی را انجام می دهید. “لری پیج”

متن در مورد كار و تلاش

هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن!

شعر درباره کار و تلاش

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.”جرج برناد شو”

متن درباره کار و تلاش

وقتی می خواهید موفقیت خود را ارزیابی کنید، ببینید چه چیزی را از دست داده اید که این را به دست آورده اید. “دالایی لاما”

شعر درباره کار و تلاش

از داشتن عقیده مخالف عقاید عموم بیمناک نباش، زیرا هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیده عموم بوده است. “برتراند راسل”

متن در مورد كار و تلاش

بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می گویند: تو نمی توانی! “رومن پولانسکی”

شعر درباره ارزش کار و تلاش

وقتی چیزی را از دست می دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. “آنتونی رابینز”

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند، افراد ناموفق همیشه می پرسند : این کار، چه سودی برای من دارد؟ “برایان تریسی”

متن درمورد کار و تلاش

برای رسیدن به روزهای خوب باید چند روزی را بد گذراند.

متن درباره کار و تلاش

همیشه مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست. “آنتوان چخوف”

متن در مورد كار و تلاش

من نمی دونم چطور قراره موفق بشم، چیزی که می دونم اینه که به هیچ وجه قرار نیست بازنده باشم!

متن در مورد كار و تلاش

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید! “افلاطون”

متن ادبی در مورد کار و تلاش

بزرگ‌ترین ضعف ما در تسیلم‌ شدن نهفته است؛ همیشه مطمئن‌ ترین راه برای موفقیت، تلاش دوباره خواهد بود! “ادیسون”

شعر درباره ارزش کار و تلاش

ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ. ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ! “نلسون ماندلا”

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن، نشونشون بده!

متن درباره ی کار و تلاش

ما راه رفتن را با زمین خوردن می آموزیم، اگر هرگز زمین نخوریم هیچوقت قادر به راه رفتن نخواهیم بود. “رابرت کیوساکی”

متن زیبا درباره کار و تلاش

آنچه که انجام می‌دهی بسیار تأثیر گذارتر است از آنچه که می‌گویی. “استیون کاوی”

متن ادبی در مورد کار و تلاش

با رویاهات بخواب و با اهدافت از خواب بیدار شو.

متن درباره کار و تلاش

بازی تموم نمی شه تا وقتی برنده بشم!

متن درمورد کار و تلاش

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ؛ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ، ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﯼ!

متن درباره ی کار و تلاش

ترس از شکست مانع بسیار بزرگی که تو را از رسیدن به هدفهایت باز می دارد. “پائولو کوئیلو”

شعر درباره ارزش کار و تلاش

سعی کن زندگی ای بسازی که در آن تعطیلات برایت معنی نداشته باشه!

متن درباره ی کار و تلاش

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند. اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید. “باب مارلی”

متن ادبی در مورد کار و تلاش

ممکن است شما مسئول زمین خوردن خود نباشید اما مسئول از جا بلندشدن خود هستید. “آنتونی رابینز”

متن درمورد کار و تلاش

فقط یک نفر در این این دنیا می تونه تصمیم بگیره که من باید چیکار کنم و اون هم خودمم! “اورسن ولز”

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر همه مدل آدم تو رو دوست دارند یک جای کارت غلطه؛ هیچ کس نمی تونه همه رو راضی نگه داره! “پائولو کوئیلو”

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟ فقط یک چیز مهم است، شادی. هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد. “کریستین بوبن”

متن زیبا در مورد کار و تلاش

سختی‌ها برای این نیستند که شما را متوقف کنند و درهم بشکنند، سختی‌ها وجود دارند تا شما را آماده کنند و رشد و پیشرفت دهند. “جول اوستین”

متن درباره ی کار و تلاش

آنها باورت نمی کنند تا زمانی که انجامش دهی!

متن درمورد کار و تلاش

یکی از بهترین انواع تفریحات انجام دادن کارهای غیرممکن است. “والت دیزنی”

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

لذت بخش ترین احساس از انجام کاری که دیگران می گویند:”نمی توانی انجام دهی” به دست می آید.

متن درباره ی کار و تلاش

کاری که درست تر است را انجام دهید نه کاری که راحت تر است.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

غیر ممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط انسان های کوچک استفاده می شود.

متن در مورد كار و تلاش

در مسیر سربالایی، به منظره ی بالای کوه فکر کن.

شعر درباره کار و تلاش

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن ادبی در مورد کار و تلاش

وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد، نگو:”چرا من؟”، بگو :”نشونت می دم!”.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شما هیچ وقت نمی فهمید چقدر قوی هستید تا زمانی که قوی بودن تنها راه شما باشد. “باب مارلی”

شعر درباره ارزش کار و تلاش

کوکا کولا در سال اول فقط 25 بطری فروخت، به جای دلسرد شدن تلاش کنید!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

کسانی که امروز رویاهای تو را مسخره می کنند وقتی به هدفت رسیدی برای بقیه تعریف می کنند که روزی تو را می شناختند!

شعر درباره ارزش کار و تلاش

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شما به خاطر این که پولی ندارید فقیر نیستید، بلکه اگر آرزویی نداشته باشید فقیر هستید. “رندی گیج”

متن درمورد کار و تلاش

مالکیت آسمان رابه نام کسانی نوشته‌اند که به زمین دل نبسته‌اند.همیشه چون امروز به سمت آسمان پیروزی و موفقیت گام بردار.

متن زیبا درباره کار و تلاش

کسب موفقیت شما را ارتقاء شغلی جدیدتان تبریک عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند منان توفیق روزافزون و بهروزی شما را خواستاریم.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

توفیق ورود به دروازه های دنیای علم ودانش, یکی از موهبت هاست از سوی خداوندعلیم, که بی شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش, از این موهبت بهره خواهد جست.
امروز با ورود به دانشگاه و طی مدارج علمی در آتی مژده کیمیا شدن را به مس وجودت داده ای؛ مانیز به نوبه خود کسب این موفقیت را به شما رهجوی مسیر علم و تعلم تبریک عرض می نمائیم.

متن درمورد کار و تلاش

پسرم!موفقیتت را تبریک می گویممسیرت هیچ وقت پایانی نخواهد داشتو امروز تنها نقطه شروع باشکوهی برای آن بودپرتلاش باشی

متن درباره کار و تلاش

کسانی که از زمین خوردن من خوشحال می‌شوند، اصلی‌ترین انگیزه من برای موفق شدن هستند!امروز دشمنات غمگین و دوستانت از موفقیتت شادمان هستند.موفقیت‌های کاری و غیرکاریت مستدام

متن درمورد کار و تلاش

بازنده در هر جوابی مشکلی را می بیند ولی برنده در هر مشکل جوابی را.

متن درمورد کار و تلاش

موفقیت شما در مسابقات نشان از لیاقت و شایستگی است.امیددارم بیش از پیش موفق باشید.

متن در مورد كار و تلاش

همیشه تو و روحیه ات رو تحسین کردمهیچ شکستی نتونست تو رو نا امید کنه و بالاخره امروز در بالاترین نقطه ی قله موفقیت ایستادی عزیزمتبریک برای این لحظه و این موفقیت

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند موفقیت چیزی است که تو به آن می‌اندیشی.تبریکات صمیمانه‌ام را پذیرا باش

متن در مورد كار و تلاش

بریان تریسی می‌گوید: «هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی‌گیرد»تلاش‌ها کوچک و بزرگتان شایسته ستایش است.

متن در مورد كار و تلاش

از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی مسالت داریم

شعر درباره ارزش کار و تلاش

همیشه از خودت به خوبی یاد کن و زندگی را آن طور که دل خواهت هست تصور کن.همیشه مثل امروز موفق باشی

متن زیبا درباره کار و تلاش

به سلامتی تمام کسانی که مهندسی را درک کردند،به سلامتی تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه رفاه تا بیکران،به سلامتی تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند،به سلامتی تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…موفقیت کاریتان را تبریک می‌گوییم و امیدواریم در تمام مراحل زندگی‌تان طعم شیرین موفقیت را بچشید.

متن در مورد كار و تلاش

تفاوت عمق اقیانوس و برکه از بزرگی ماهیهای که بیرون می آیند مشخص می شود.موفقیتتان مستدام

متن درمورد کار و تلاش

نیروی انسانی مهم‌ترین عامل پیروزی و موفقیت در هر زمینه‌ای است. هر فرد برای انجام فعالیت به دو بال دانش و انگیزه نیاز دارد. موفقیت شما در شغلتان را تبریک می‌گویم.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

کسانی که از زمین خوردن من خوشحال می‌شوند، اصلی‌ترین انگیزه من برای موفق شدن هستند!امروز دشمنات غمگین و دوستانت از موفقیتت شادمان هستند.موفقیت‌های کاری و غیرکاریت مستدام

شعر درباره کار و تلاش

افکار بزرگ داشته باش اما از شادی های کوچک لذت ببر.

شعر درباره کار و تلاش

فرزندم!موفقیتت مبارک!بی شک موفقیت های بسیار بیشتری منتظر توستوعشق و حمایت ما همیشه همراه تو …دوستت داریم

متن در مورد كار و تلاش

بالاتر پرواز کنبالاتر بروهیچ چیزی نیست که تو را متوقف کندکسب موفقیت و ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می‌کنیم

متن درباره کار و تلاش

همه می‌توانند رؤیاپردازی کنند، اما انسان‌های خاص هستند که این رؤیا را به واقعیت بدل می‌کنند. شما قطعاً رؤیای خودتان را با این دستاورد به واقعیت تبدیل کرده‌اید. موفقیت بی‌نظیرتان را تبریک می‌گویم.

متن در مورد كار و تلاش

امروز روزیه که تمام خستگی ها جای خودش رو به شادی دادهامروز می شه لبخند زد و این موفقیت رو جشن گرفتتبریک می گم عزیزم

متن زیبا درباره کار و تلاش

پیروزی، پرشی دارد به اندازه بلندای آسمان که همواره دل را شاد و لحظه‌ها را ماندگار می‌سازد. فرصت را مغتنم دانستیم؛ ارتقای شغلی‌تان را صمیمانه تبریک عرض نموده و از یکتا هستی‌بخش جهان برایتان سلامتی و سعادت همراه با موفقیت‌های‌ی بی‌شمار را خواستاریم.

متن زیبا درباره کار و تلاش

موفقیت شما همچون پرواز در آسمان شادکامی است. مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته‌اند که به زمین دل نبسته‌اند. آرزومندم همیشه، چون امروز به سمت آسمان پیروزی و موفقیت گام برداید.

شعر درباره کار و تلاش

بالاتر پرواز کنبالاتر بروهیچ چیزی نیست که تو را متوقف کندکسب موفقیت و ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می‌کنیم

متن درمورد کار و تلاش

دیل کارنگی میگوید:«موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد».اراده قابل تقدیر شما موفقیت تان را تضمین کرد.با آرزوی موفقیت های روز افزون

شعر درباره ارزش کار و تلاش

موفقیتت را در تحصیل تبریک میگویم. این موفقیت باعث شده که یک‌بار دیگر افتخار کنم که دختری / پسری هم چون تو دارم.همیشه نگرش خوب و شور و شوقی که امروز داری را برای رسیدن به رویا‌هاي‌ بزرگ خود داشته باش.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

به جای اینکه به تاریکی دشنام بدهیم، بهتر است شمعی بیفروزیم. موفقیت جدیدتان را که همچون افروختن شمعی در راه کسب و کارتان است، تبریک می‌گویم.

متن در مورد كار و تلاش

کسانی که دیگران را زمین میزنند اصولا به جنس زمین توجه نمیکنند.در بیشتر مواقع زمین فنریت دارد و آدم‌ها به قله‌های موفقیت پرتاب میشوند.امیدوارم همیشه روزگار پرتابت کند به قله موفقیت

متن درباره ی کار و تلاش

فرزند عزیزم، وقتی سخت تمرین می کردي، همه ی ما می دانستیم که فقط یک قدم تا موفقیت فاصله داری. توانایی تو برای تسلیم نشدن در برابر مشکلات همیشه به تو کمک میکند تا بدرخشی. تبریک میگویم و خوشبختی روزافزون برایت آرزو دارم.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

هیچکس آن بیرون موفقیت را با دستانش به من هدیه نخواهد کرد.مایکل جردن:من باید خودم برم بیرون و موفقیت را کسب کنم…بخاطر همین است که من امروز اینجا هستم…کسب موفقیت و ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می‌کنیم

متن زیبا در مورد کار و تلاش

کسانی که دیگران را زمین میزنند اصولا به جنس زمین توجه نمیکنند.در بیشتر مواقع زمین فنریت دارد و آدم‌ها به قله‌های موفقیت پرتاب میشوند.امیدوارم همیشه روزگار پرتابت کند به قله موفقیتارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می‌کنیم

متن زیبا درباره کار و تلاش

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شودمزد آن گرفت جان برادر که کار کردخوشحالم که مزد زحمات ات را گرفتی و برات آرزوی موفقیت روز افزون دارم

شعر درباره کار و تلاش

دخترم!اگرچه نتوانستم در این روز پر افتخار در کنارت باشماماقلبم همیشه برای تو می تپدو پدر تو بودنباعث افتخارم …همیشه موفق باشی!

متن درمورد کار و تلاش

پسرم / دخترم، این روز خاص را به تو تبریک می گوییم. ما افتخار می کنیم که در این لحظات کنارت هستیم. این موفقیت مطمئناً یک دستاورد بزرگ برای توست و البته نقطه شروع است؛چالش ها و فرصت های بیشتری پیش روی تو وجود دارد، بنابراین به خودت اعتماد داشته باشید و به جلو حرکت کن. بهترین آرزو های ما همراهت خواهد بود.

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر در نخستین قدم، موفقیت نصیب ما می‌شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.سعی شما را تقدیر می‌کنیم و موفقیت‌های بیشتر را برایتان آرزومندیم.

متن زیبا درباره کار و تلاش

کسانی که دیگران را زمین میزنند اصولا به جنس زمین توجه نمیکنند.در بیشتر مواقع زمین فنریت دارد و آدم‌ها به قله‌های موفقیت پرتاب میشوند.امیدوارم همیشه روزگار پرتابت کند به قله موفقیتارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می‌کنیم

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هیچ آسانسوریبرای موفقیت وجود نداره؛تو یکی یکی باید پله‌ها رو بالا بری!کسب موفقیت و ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض میکنیم

متن درباره ی کار و تلاش

موفقیت یک مهارت است که باید آموخته شود . برای کسب هر مهارتی باید وقت گذاشت .در مسیر موفقیت شاید نتوانید خرگوش باشید اما لاکپشت بودن بهتر از سنگ بودن است .لاک پشت دیر یا زود به جایی میرسد اما سنگ هرگز…ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می‌کنیم

متن زیبا درباره کار و تلاش

«مأموریت من در زندگی صرفاً تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی». (مایا آنجلو) چه زیباست که شما مأموریت خود را در زندگی به انجام رسانده‌اید و به این موفقیت جدید دست پیدا کرده‌اید. تبریکات صمیمانه ما را پذیرا باشید

متن درباره ی کار و تلاش

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

شعر درباره ارزش کار و تلاش

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

متن درباره ی کار و تلاش

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

متن زیبا درباره کار و تلاش

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن زیبا درباره کار و تلاش

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن زیبا در مورد کار و تلاش

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

متن در مورد كار و تلاش

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن درباره ی کار و تلاش

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن زیبا درباره کار و تلاش

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

متن درمورد کار و تلاش

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن زیبا درباره کار و تلاش

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن ادبی در مورد کار و تلاش

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن درباره کار و تلاش

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن درباره ی کار و تلاش

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

شعر درباره کار و تلاش

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

متن زیبا درباره کار و تلاش

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

شعر درباره کار و تلاش

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن درمورد کار و تلاش

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن درباره ی کار و تلاش

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

متن ادبی در مورد کار و تلاش

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن در مورد كار و تلاش

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن درباره ی کار و تلاش

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن ادبی در مورد کار و تلاش

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

شعر درباره ارزش کار و تلاش

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

متن درباره کار و تلاش

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن درمورد کار و تلاش

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن زیبا در مورد کار و تلاش

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

شعر درباره کار و تلاش

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

شعر درباره کار و تلاش

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن درمورد کار و تلاش

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن درباره کار و تلاش

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

شعر درباره کار و تلاش

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن زیبا درباره کار و تلاش

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن در مورد كار و تلاش

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

شعر درباره ارزش کار و تلاش

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

متن زیبا در مورد کار و تلاش

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

شعر درباره کار و تلاش

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن در مورد كار و تلاش

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن درباره ی کار و تلاش

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

شعر درباره کار و تلاش

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

شعر درباره کار و تلاش

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

شعر درباره ارزش کار و تلاش

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن درباره ی کار و تلاش

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

شعر درباره کار و تلاش

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن زیبا در مورد کار و تلاش

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

شعر درباره کار و تلاش

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن درباره ی کار و تلاش

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن در مورد كار و تلاش

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

شعر درباره کار و تلاش

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

شعر درباره ارزش کار و تلاش

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن زیبا درباره کار و تلاش

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن زیبا درباره کار و تلاش

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن درمورد کار و تلاش

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن زیبا در مورد کار و تلاش

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

متن ادبی در مورد کار و تلاش

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن در مورد كار و تلاش

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن درباره کار و تلاش

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

شعر درباره کار و تلاش

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن زیبا درباره کار و تلاش

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن زیبا درباره کار و تلاش

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

شعر درباره کار و تلاش

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

شعر درباره ارزش کار و تلاش

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن در مورد كار و تلاش

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

شعر درباره ارزش کار و تلاش

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن زیبا در مورد کار و تلاش

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن زیبا درباره کار و تلاش

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

شعر درباره ارزش کار و تلاش

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن در مورد كار و تلاش

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن زیبا در مورد کار و تلاش

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن درمورد کار و تلاش

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن زیبا در مورد کار و تلاش

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن درمورد کار و تلاش

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن زیبا درباره کار و تلاش

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

شعر درباره ارزش کار و تلاش

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن درباره ی کار و تلاش

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن درباره ی کار و تلاش

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن درباره ی کار و تلاش

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

شعر درباره کار و تلاش

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن ادبی در مورد کار و تلاش

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

شعر درباره ارزش کار و تلاش

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

شعر درباره ارزش کار و تلاش

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

متن درباره ی کار و تلاش

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

متن درباره کار و تلاش

شکست به معنی زمین خوردن نیست بلکه تسلیم شدن است.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پیروزی برای حداقل دو دهه در ذهن‌ها باقی می‌ماند. اما کار تیمی خوب برای همیشه یا یاد خواهد ماند.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پیروزی همه چیز نیست بلکه تلاش کردن است که اهمیت دارد.

متن در مورد كار و تلاش

همیشه به خاطر داشته باش که عزت نفس بیش از اندازه موجب از بین رفتن استعداد می‌شود.

متن در مورد كار و تلاش

اجازه نده پیروزی ذهنت و شکست قلبت را تسخیر کند.

شعر درباره کار و تلاش

یک تیم موفق، رقیب خود را یک دل شکست می‌دهد.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شکست، بازنده‌ها را شکست می‌دهد اما الهام‌بخش برنده‌هاست.

متن درباره ی کار و تلاش

مهم نیست چند مرتبه زمین خورده باشید اما این که چند بار بلند شدید است که اهمیت دارد.

متن در مورد كار و تلاش

چیزی که به آسانی به دست آمده باشد، ارزشی ندارد.

متن درمورد کار و تلاش

افراد موفق، همدیگر را بالا می‌کشند. آن‌ها به یکدیگر انگیزه می‌دهند و الهام‌بخش همدیگر هستند. تنفر، شکایت و سرزنش از جمله خصوصیات اخلاقی افراد ناموفق است.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شما با نشان دادن این که چقدر فوق‌العاده هستید، الهام‌بخش هم‌تیمی‌هایتان نمی‌شوید. شما از طریق نشان دادن این که آن‌ها چقدر فوق‌العاده هستند، الهام‌بخش می‌شوید.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

استعداد موجب پیروزی بازی‌ها می‌شود اما کار تیمی و هوش است که قهرمان‌ها را مشخص می‌کند.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پیروزی به معنی انجام هر کاری است که در توان دارید.

متن در مورد كار و تلاش

من می‌توانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن برایم بی‌معنی است.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

قوی‌ترین انسان‌ها همیشه کسانی نیستند که پیروز می‌شوند بلکه افرادی هستند که هنگام شکست، تسلیم نمی‌شوند.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

در صورتی که با کار تیمی بد به پیروزی دست یابید، این واقعاً پیروزی نبوده است.

شعر درباره کار و تلاش

قهرمان تا زمانی که پیروز شود، به کار خود ادامه می‌دهد.

متن زیبا درباره کار و تلاش

کار تیمی، نیرو محرکه‌ای است که باعث می‌شود افراد معمولی، نتایج خارق‌العاده‌ای را ایجاد کنند.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

جدا از هم ما فقط یک قطره هستیم و در کنار هم به اندازه‌ی یک اقیانوس قدرت داریم.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تنها می‌توانیم کارهای کوچکی انجام دهیم. در کنار هم قادر به انجام کارهای بزرگ هستیم.

متن در مورد كار و تلاش

ما به خاطر این که با هم کار می‌کنیم، تیم نیستیم. ما یک تیم هستیم چون به یکدیگر احترام می‌گذاریم، اعتماد داریم و توجه می‌کنیم.

متن درباره کار و تلاش

«من» در تیم هیچ معنایی ندارد.

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر اعضای تیم در مورد این که اعتبار پیروزی و موفقیت به چه کسی می‌رسد، نگران نباشند، هر تیمی می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد.

متن درباره کار و تلاش

یک تیم همیشه قدردان بازیکن درجه یک است اگر آن بازیکن تمایل به فداکاری برای تیمش باشد.

متن در مورد كار و تلاش

سرعت موفقیتتان تنها محدود به میزان اراده شما، گذشت شما و آنچه حاضرید فداکاری کنید است.

متن درباره کار و تلاش

اگر به خورشید نگاه کنی، تاریکی پشت سرت خواهد بود.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

کسی که یک کوه را تکان می‌دهد، با جابجا کردن سنگ‌های کوچک کارش را آغاز می‌کند… کم نیار!

متن زیبا درباره کار و تلاش

زمین خوردن مشکلی ندارد ، مهم بلند شدن است.

متن درباره ی کار و تلاش

سائلی که به دلیل سطح فعلی تفکر ما به وجود می آیند، نمیتوانند با همان سطح تفکر حل شوند!

متن درمورد کار و تلاش

فلسفه افراد ثروتمند و افراد فقیر این است:
افراد فقیر پولی را که پس از خرج کردن باقی می ماند،پس انداز میکنند.
افراد ثروتمند پولی را پس از پس انداز باقی می ماند ،خرج میکنند
_ناپلئون هیل***مطلب پیشنهادی: شعر در مورد تلاش و پشتکار + اشعار کوتاه و بلند در مورد کوشش کردن

شعر درباره کار و تلاش

موفقیت کمی شبیه کشتی گرفتن با گوریل است. وقتی خودتان خسته می‌شوید کنار نمی‌کشید. وقتی کنار می‌کشید که گوریل خسته شده باشد

متن زیبا درباره کار و تلاش

شاید شما تنها کسی باشید که به خودتان باور دارد. همین کافی است. برای رسوخ کردن در جهانی از تاریکی تنها یک ستاره کافی است. هرگز تسلیم نشوید…

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هیچگاه برای تخیل و بلندپروازی خود حد و مرزی قائل نشوید، زیرا همیشه افراد بسیاری هستند که تلاش میکنند
این کار را برای شما انجام دهند!

شعر درباره کار و تلاش

هیچ وقت اجازه نده طرز فکر یک نفر راجع به تو تبدیل به باور تو از خودت بشه

متن درمورد کار و تلاش

کلید پشتکار و اراده، تمام درهایی که توسط مقاومت قفل شده‌اند را باز می‌کند…

متن زیبا در مورد کار و تلاش

ادامه دهید…
زمان‌هایی که بیشتر از همه به‌تان سخت می‌گذرد به عالی‌ترین لحظات زندگی‌تان تبدیل خواهند شد. ادامه دهید. شرایط سخت در نهایت انسان‌هایی قوی می‌سازد.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

ساعت 4 صبح زمانی که افراد تاریخ ساز یا میخوابند و یا از خواب بیدار می شوند.

متن زیبا درباره کار و تلاش

من دوست دارم بزرگ فکر کنم، شما به هر حال قرار است فکر کنید، پس بهتر است بزرگ فکر کنید.
_دونالد ترامپ

متن زیبا درباره کار و تلاش

انرژی و پشتکار همه چیز را فتح خواهند کرد.بنجامین فرانکلین

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اگر نمیتوانید پرواز کنید ، بدوید
اگر نمیتوانید بدوید، راه بروید
اگر نمیتوانید راه بروید، سینه خیز بروید
هر کاری که انجام می دهید باید رو به جلو باشید

شعر درباره ارزش کار و تلاش

صبر نکن ، زمان درست هرگز فرا نمی رسد.

متن درمورد کار و تلاش

موفقیت تصادفی نیست؛ کار سخت، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهم‌تر از همه، عشق به چیزی است که انجام می‌دهید یا یاد می‌گیرید تا انجام دهید.پله

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پیروزی متعلق به کسانی است که بیشترین پشتکار و بیشترین اراده را داشته باشند…ناپلئون بناپارت

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

ترجیح میدهم خسته و زخمی باشم تا فقیر و شکست خورده.

متن درباره ی کار و تلاش

مهم نیست چقدر زمین خورده‌اید. آنچه اهمیت دارد این است که یک بار بیشتر از تعدادی که زمین خورده‌اید بلند شده باشید…

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شکست نقطه مقابل پیروزی نیست بلکه بخشی از پیروزیست.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

چقدر کم هستند آدم‌هایی که شهامت به گردن گرفتن تقصیرات خود و اراده کافی برای رفع آن‌ها را داشته باشند…بنجامین فرانکلین

متن در مورد كار و تلاش

من بدون عادت به وقت‌شناسی، نظم و تلاش، بدون اراده برای تمرکز بر روی یک موضوع در هر زمان، هرگز نمی‌توانستم به موفقیت‌هایی که به دست آورده‌ام برسم.چارلز دیکنز

متن ادبی در مورد کار و تلاش

ارتباطات موثر را 20 درصد آنچه که میدانید تعیین می کند و 80 درصد حسی که درموردش دارید.
_جیم ران

شعر درباره ارزش کار و تلاش

مردم فاقد قدرت نیستند، آن‌ها فاقد اراده هستند…ویکتور هوگو.

متن درباره ی کار و تلاش

سخن را باید به گونه‌ای گفت که همگان بفهمند. هم طفل دبستانی هم پیر روحانی
_ژان ژاک روسو

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

ممکن است با شکست‌های بسیاری مواجه شویم ولی خودمان نباید شکست بخوریم…مایا آنجلو

متن درباره ی کار و تلاش

پایداری، استقامت و اراده، علیرغم همه موانع، دلسردی‌ها و غیرممکن‌ها می‌تواند روح قوی را از ضعیف، متمایز کند.توماس کارلایل

متن زیبا در مورد کار و تلاش

راز یک سخنرانی خوب،شروعی خوب و پایانی خوب است؛
تا آنجا که می‌توانی این دو را به هم نزدیک نگه دار.
_جرج برنزکمدین آمریکایی

متن ادبی در مورد کار و تلاش

نبوغ یک درصد الهام روح و نود و نه درصد عرق ریختن است.
توماس ادیسون

متن درمورد کار و تلاش

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم.نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است.بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.آلبرت انیشتین

شعر درباره ارزش کار و تلاش

موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق
وینستون چرچیل

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر از وضعیت چیزها راضی نیستی، آنها را تغییر بده. تو یک درخت نیستی!
جیم ران

متن درمورد کار و تلاش

من شکست نخورده‌ام.فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام کهدرست عمل نمی‌کند.توماس ادیسون

متن درباره ی کار و تلاش

اجازه ندهید مشکلات‌تان شما را هل بدهند، بگذارید رویاهایتان شما را هدایت کنند.
رالف والد و امرسان

متن در مورد كار و تلاش

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.
فرا گری

متن زیبا درباره کار و تلاش

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را ناممکن سازد: ترس از شکست
پائلو کوئیلو

متن درباره کار و تلاش

خواسته‌های بزرگنشان دهنده شخصیت بزرگ است.ناپلئون بناپارت

متن درمورد کار و تلاش

لازم نیست حتماً عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتماً باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی.
زیگ زیگلار

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پیروزی به معنای رَد کردن و پشت سر گذاشتنِ شکست‌های متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. اگر می‌خواهید به پیروزی دست پیدا کنید باید شکست خوردن را هم بلد باشید.
وینستون چرچیل، سیاستمدار حاضرجواب و باهوش

شعر درباره کار و تلاش

زمان شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای‌ نکنید که به فرد دیگری متعلق است.
استیو جابز

متن درباره ی کار و تلاش

با اراده‌ای قوی می‌توان سخت‌ترین موانع را هم جا به جا نمود. کافی است که پشتکار و شهامت به خرج بدهید. فاصله مردان بزرگ با افراد حقیر در همین تلاش و شهامت برای رسیدن به هدف است.
توماس فولر، نویسنده روشنفکر

متن در مورد كار و تلاش

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم. نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است. بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.
آلبرت انیشتین

شعر درباره ارزش کار و تلاش

وقتی چیزی را از دست می‌دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید.
آنتونی رابینز

متن زیبا درباره کار و تلاش

سفر هزار کیلومتری با قدم اول شروع می‌شود.
لائوتسه

متن در مورد كار و تلاش

موفقیت‌هایی که نصیب افراد صبور می‌شود، همان‌هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!
آلبرت انیشتین

متن درمورد کار و تلاش

مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشوی.
کنفوسیوس

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

درست آن زمانی که تصمیم می‌گیرید که از ادامه راه منصرف شوید، از آنچه تصور می‌کنید به مقصد نزدیکترید.
باب پارسنز، بنیانگذار Go Daddy

متن ادبی در مورد کار و تلاش

من یاد گرفتم که راه پیشرفت نه سریع و نه آسان است.
ماری کوری

شعر درباره ارزش کار و تلاش

وقتی که شهامتِ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود.
آدری لرد (نویسنده و فعال حقوق زنان)

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

خواسته‌های بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است.
ناپلئون بناپارت

متن ادبی در مورد کار و تلاش

تنها در فرهنگ لغت می‌توانید پیروزی را پیش از عمل ببینید.
وایدال سَسون (بازرگان و آرایشگر)

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

انسان نمی‌تواند به سینه‌خیز رفتن قانع باشد اگر در درونش میل شدیدی به پرواز کردن داشته باشد.
هلن کلر

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.
مارک تواین (نویسنده)

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هیچ وقت رنگین کمان را نمی‌بینی اگر به پایین نگاه کنی.
چارلی چاپلین

شعر درباره کار و تلاش

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.
روبرت کالیر (نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

متن درمورد کار و تلاش

راز جلو افتادن، آغاز کردن است.
مارک تواین

متن ادبی در مورد کار و تلاش

فهمیده‌ام هر چقدر سخت‌تر کار می‌کنم، انگار شانس بیشتری به سراغم می‌آید.
توماس جفرسون (سومین رئیس جمهور امریک)

متن ادبی در مورد کار و تلاش

هرچه تلاش کردی، هرچه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.
ساموئل بکت

متن زیبا درباره کار و تلاش

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم.
اُدری هپبورن (بازیگر و فعال امور انسان‌دوستانه)

متن زیبا در مورد کار و تلاش

بزرگ‌ترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی.
مارک زاکربرگ

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.
کریستوف کلمب (کاشف و ماجراجو)

متن زیبا درباره کار و تلاش

تو وقتی به پایان می‌رسی که تغییر یافتن در تو به پایان برسد.
بنجامین فرانکلین

متن درباره ی کار و تلاش

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید قطعا شکست می‌خورید.
بورلی سیلز (خواننده‌ی اپرا)

متن درباره ی کار و تلاش

شروع هر کاری، مهم‌ترین بخش آن است.
افلاطون

متن زیبا در مورد کار و تلاش

نبرد‌های ارزشمند برای کسب مدال‌های طلا نیستند. نبرد درونی، آن نبرد نامرئیِ درون همه‌ی ماست؛ نبرد ارزشمند آنجاست.
جسی اُونز (قهرمان ورزشی سیاه‌پوست امریکایی که پیروزی‌اش در المپیک، هیتلر را به خشم آورد).

متن در مورد كار و تلاش

اگر مهم‌ترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه می‌داشت.
توماس آکویناس

شعر درباره ارزش کار و تلاش

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه دارید استفاده کنید. کاری که می‌توانید را انجام بدهید.
آرتور اَش (بازیکنِ سیاه‌پوست تنیس که برای نخستین بار قهرمانی انفرادی آمریکا و انگلیس را به دست آورد).

متن در مورد كار و تلاش

من شکست نخورده‌ام. فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام که درست عمل نمی‌کند.
توماس ادیسون

متن درمورد کار و تلاش

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.
زیگ زیگلار (روان‌شناس)

شعر درباره ارزش کار و تلاش

انگیزه داشتن هیچ هزینه‌ای برای‌تان ندارد اما می‌تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.
موری نیولند

متن در مورد كار و تلاش

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که می‌توانی انجام دهی و در آن موفق شوی.
استیون‌ هاوکینگ

شعر درباره کار و تلاش

تا زمانی که نفس می‌کشی، هیچ‌وقت برای انجام اقدام خوب دیر نیست.
مایا آنجلو

شعر درباره ارزش کار و تلاش

انسان دانا بیشتر از اینکه فرصت‌ها را پیدا کند، برای خود فرصت ایجاد می‌کند.
فرانسیس بیکن

متن زیبا درباره کار و تلاش

تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هنوز شروع نکرده‌ای.
آنتونی رابینز

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شما به دنیا آمدید تا برنده شوید، ولی برای برنده بودن، باید برای بردن برنامه‌ریزی کنید، برای بردن آماده شوید و انتظار بردن را داشته باشید.
زیگ زیگلار

متن درمورد کار و تلاش

اگر من بیشتر از دیگران دیده‌ام، به خاطر این است که بر شانه‌های غول‌ها ایستاده‌ام.
ایزاک نیوتن

شعر درباره کار و تلاش

تو می‌توانی مرا به زنجیر بکشی، شکنجه‌ام دهی، حتی بدنم را نابود کنی، ولی هرگز ذهن مرا اسیر نخواهی کرد.
مهاتما گاندی

شعر درباره کار و تلاش

خطر بزرگی که همه ما را تهدید می‌کند این نیست که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم.
میکل‌ آنژ

متن درباره ی کار و تلاش

هیچ دلیلی وجود ندارد که از قلبت پیروی نکنی.
استیو جابز

متن ادبی در مورد کار و تلاش

مسیرهای سخت و پرپیچ و خم به بهترین مقصدها می‌رسند. هنوز بهترین اتفاق زندگی‌ات رخ نداده است، منتظر باش.
مارتین لوتر کینگ

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر رویایی ندارید؛ چگونه میخواهید آن را به واقعیت تبدیل کنید؟

شعر درباره ارزش کار و تلاش

وقتی زندگی تو را در شرایط  سخت قرار داد، نگو: چرا من؟  بگو: ثابت میکنم  میتونم

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

امروز کارهایی را انجام میدهم که دیگران دوست ندارند انجام دهند تا  فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران نمیتوانند انجام دهند…

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر هیچگاه در زندگی تان شکست نمی خوردید، آن وقت چه تصمیمی می گرفتید؟

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اگر مانند گذشته ییاندیشید همان چیزهایی رابه دست می اورید که تا بحال کسب کرده اید

شعر درباره کار و تلاش

وقتی موانع بروز می کنند مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید نه هدفتان را

متن در مورد كار و تلاش

ذهنی که تحت تسلط افکار و احساسات مثبت باشد جایگاه مناسبی برای ایجاد وضعیت ذهنی است که به ان ایمان میگوییم

متن درباره ی کار و تلاش

ما همیشه از شکست ها بیشتر یاد می گیریم تا موفقیت ها؛ اجازه ندهید شکست ها شما را متوقف کنند.

متن درباره کار و تلاش

کارتان را آغاز کنید؛ توانایی انجام را به دست خواهید آورد

متن زیبا درباره کار و تلاش

بدتر از شکست خوردن در کاری شروع نکردن آن است…

متن در مورد كار و تلاش

خودت همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی….

شعر درباره کار و تلاش

بعضی وقت ها موفق می شوید بعضی وقتها یاد می گیرید….

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

سرنوشت هرکس همان قدر که به ان ارزش می دهد بها دارد

متن در مورد كار و تلاش

نابغه کسی است که همواره افکارش را از بالقوه به فعل در می آورد

متن درباره کار و تلاش

در واقع پول نیست که اینده را برای شما به ارمغان می اورد بلکه این مهارت های شماست که آینده تان را رقم می زند

متن درمورد کار و تلاش

باید برای کاری تلاش کنیم که فکر می کنیم نمی توانیم آن را انجام دهیم

متن درباره ی کار و تلاش

اگر به خورشید نگاه کنی، تاریکی پشت سرت خواهد بود.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

هیچگاه برای تخیل و بلندپروازی خود حد و مرزی قائل نشوید، زیرا همیشه افراد بسیاری هستند که تلاش میکنند
این کار را برای شما انجام دهند!

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر نمیتوانید پرواز کنید ، بدوید
اگر نمیتوانید بدوید، راه بروید
اگر نمیتوانید راه بروید، سینه خیز بروید
هر کاری که انجام می دهید باید رو به جلو باشید

متن زیبا در مورد کار و تلاش

سرنوشتتان را بدست بگیرید وگرنه دیگران این کار را خواهند کرد

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تمام افکار خود را روی کاری که انجام می دهید متمرکز کنید، پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند، نمی سوزانند.

شعر درباره کار و تلاش

موفقیت امر ساده ای است. اول تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوها، بهای آن را بپردازید. و بعد هم بهای آن را پرداخت کنید.

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر آماده اشتباه کردن نباشید هیچ وقت فکر نابی به ذهنتان نخواهد رسید….

متن ادبی در مورد کار و تلاش

تصور ما از خودمان مرزهای موفقیتمان را تعیین می کند

شعر درباره کار و تلاش

انجامش نده …
اگه میبینی این کار دنیا رو بهتر نمیکنه…

متن درباره ی کار و تلاش

مانع، همان چیز وحشتناکی است که با چشم برداشتن از هدف به نظرمان می رسد…

متن زیبا درباره کار و تلاش

فردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت

متن درباره کار و تلاش

مراقب تفاوت واقعیت و تصورتان از واقعیت باشد

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شما نمیتوانید کتابی را باز کنید و از آن چیزی یاد نگیرید

متن زیبا درباره کار و تلاش

اول شما را نادیده می گیرند
بعد به شما خواهند خندید
سپس با شما خواهند جنگید
و بعد شما برنده خواهید شد

متن در مورد كار و تلاش

میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

ستاره ها بدون تاریکی نمی توانند بدرخشند…

متن زیبا در مورد کار و تلاش

بیشتر مردم منتظر سال جدید هستند، برای شروعی جدید،با عادت های قدیمی!

متن درمورد کار و تلاش

وقتی احساس می کنید که افسرده هستید از جایتات بلند شوید و کاری صورت دهید

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پاداش ها همیشه نصیب کسانی می شوند که یا شهرت خود را به خطر انداخته اند یا سرمایه خود را و یاهردو را

متن درباره کار و تلاش

چیزهای خوب سراغ کسانی می آیند که صبر می کننداما چیزهای بهتر سراغ کسی می آیند که تلاش می کنند

متن ادبی در مورد کار و تلاش

استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر….

متن زیبا در مورد کار و تلاش

به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید، زیرا آنها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند؛ شما بهتر از آنها هستید

متن درمورد کار و تلاش

اگر در فکر دستیابی به غیرممکن ها باشید شانس دستیابی به آنچه که امکان پذیر است را نیز از دست خواهید داد

متن در مورد كار و تلاش

اگر میخواهی به جایی برسی هیچ وقت در رختخواب به ملاقات خورشید نرو

متن زیبا درباره کار و تلاش

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

متن درباره ی کار و تلاش

کوکا کولا در سال اول فقط 25 بطری فروخت، به جای دلسرد شدن تلاش کنید!

شعر درباره ارزش کار و تلاش

وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد، نگو:”چرا من؟”، بگو :”نشونت می دم!”.

متن در مورد كار و تلاش

در مسیر سربالایی، به منظره ی بالای کوه فکر کن.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

متن درمورد کار و تلاش

لذت بخش ترین احساس از انجام کاری که دیگران می گویند:
“نمی توانی انجام دهی” به دست می آید

متن درمورد کار و تلاش

آنها باورت نمی کنند تا زمانی که انجامش دهی!

شعر درباره کار و تلاش

کارهای سخت و ناخوشایند را به بعد موکول نکنید چه بهتر که همین حالا آنها را انجام دهید

متن در مورد كار و تلاش

داشتن اشتیاق سوزان و عملی کردن ان اولین گامی است ک باید رویا پردازان بردارند رویا ها با بی علاقگی تنبلی و عدم همت بلند محقق نمی شوند

متن زیبا در مورد کار و تلاش

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟
فقط یک چیز مهم است، شادی
هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد
“کریستین بوبن”

متن ادبی در مورد کار و تلاش

فقط یک نفر در این این دنیا می تونه تصمیم بگیره که من باید چیکار کنم و اون هم خودمم! “اورسن ولز”

متن در مورد كار و تلاش

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند.
اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید
“باب مارلی”

متن درباره ی کار و تلاش

بیاموزید از موفقیت هایتان تا آنهارا تکرار کنید و از شکستهایتان تا دوباره اشتباه را از نو تکرار نکنید

متن درباره ی کار و تلاش

اگر بتوانید یک یا دونه را تحمل کنید آن وقت قادر خواهید بود که ثروتمند شوید و زندگی دیگران را نیز تغییر دهید ولی افراد غالبا نمی دانند چگونه از پس حتی سه جواب نه بر بیایند

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

نمره‌‌های خوب راه شما را به سمت یک دانشگاه خوب و سپس یک شغل خوب می‌ کشانند و در نهایت زندگی بهتری می‌سازند. پس به ۱۸ و ۱۹ راضی نشوید و هر روز برای ۲۰ گرفتن تلاش کنید.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

تنها یک چیز می تواند تحققیک رویا را غیر ممکن کندترس از شکست

متن درباره کار و تلاش

درس خواندن شاید یکی از سخت ترین کارهای دنیا باشد؛ باید ساعت ها سرت توی کتاب و جزوه باشد درحالی که دوستانت اون بیرون درحال خوش گذرانی هستند. واقعا سخت و طاقت فرسا است، اما خب ارزشش رو داره !

متن ادبی در مورد کار و تلاش

خستگی را کنار بگذارید، اما هرگز امید را رها نکنید. از فکر کردن به شکست‌هایتان دست بکشید، اما هرگز از اهداف‌تان دست نکشید. فکر کردن به گذشته را رها کنید، اما هرگز آینده را به حال خود رها نکنید.

متن درباره کار و تلاش

همین مرگ که زندگی را از بین می برد، خودش باعث حرکت و زندگی کردن است. اگر می دانستیم تا ابد زنده ایم کمتر زندگی می کردیم. نگاهت را روشن کن. اینجا تاریک نیست.

متن درباره کار و تلاش

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه‌ی درس‌هایتان را برای «فردا» بگذارید خیلی دیر می‌شود.

متن زیبا درباره کار و تلاش

هرگز اجازه نده ذهن های کوچیکتو را متقاعد کنند کهرویاهایتخیلی بزرگه

متن درباره کار و تلاش

آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا روید.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر فکر می کنی لیاقتت بیشتر از اینه، خب حتما همینطوره، پس به خودت نشون بده که لایق چی هستی.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

میزان موفقیت شما بر اساس مقدار موانع ای در راه رسیدن به اهدافتان پشت سر گذاشته­ اید، سنجیده می­شود.بوکر تی واشنگتن

شعر درباره کار و تلاش

انگیزه چیزی است که شما را به برداشتن گام نخست ترغیب می­کند، عادت اما شما را به رفتن ادامه راه وامی­دارد.جیم ریون

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر برای وقت خود ارزش قائل نیستید، دیگران هم اهمیت چندانی به آن نخواهند داد. اتلاف وقت تان را متوقف کنید و قدر این موهبت زندگی خود را بدانید و به آن بها دهید.کیم گارست

متن درمورد کار و تلاش

موفقیت ادامه راه رفتن از شکستی به شکست دیگر، بدون از دست دادن شور و شوق است.وینستون چرچیل

متن درباره کار و تلاش

همه چیز خوب پیش می­رود برای کسانی که بهترین تلاش شان را برای انجام کارهای شان می­کنند…جان وودن

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

فقط باید بفهمید چه زمانی واقـــعا طالب موفقیت هستید؛
چون دیگر هیچوقت تسلیم نمی شوید و مهم نیست آنوقت دیگر شرایط چقدر رو به سختی برود.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

10 درصد زندگی چیزی است که برایتان اتفاق می افتد و 90 درصد آن واکنشی است که به آن اتفاقات نشان می دهید.جان ماکسول

متن درباره کار و تلاش

اگر می خواهید یک تغییر دائمی ایجاد کنید، به حجم مشکلات خود توجه نکنید و شروع به تمرکز بر توانایی­ های خود کنید.

متن زیبا درباره کار و تلاش

مهم‌ترین چیزی که به‌عنوان یک دانش‌آموز باید بدانید این است که تنبلی بزرگ‌ترین دشمن شما و سخت‌کوشی بهترین دوست شماست.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه‌ی درس‌هایتان را برای «فردا» بگذارید خیلی دیر می‌شود.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.سقراط

متن زیبا درباره کار و تلاش

تحصیل شما را ضد ضربه نخواهد کرد. تحصیل موشکی است که شما سوار بر آن به سمت هدف خود حرکت می کنید. تمام کاری که باید بکنید این است که هدف خود را مشخص کنید و از هر چیزی که در رسیدن به این هدف کمک کننده است کمک بگیرید.

متن درمورد کار و تلاش

ناشنوا باشوقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند….مطمئن باش تو با استعدادی و میتونی رتبه اول کنکور شی

متن درباره کار و تلاش

اگر در کار ما “اگر” نباشد ، به طور یقین
پیروز خواهیم شد

متن درباره ی کار و تلاش

حماقت بزرگی است که آدمی برای برنده شدن در بیرون،
در درون ببازد
آرتور شوپنهاور

متن در مورد كار و تلاش

زندگی مثل بوکس میمونه
زمین بخوری نمیبازی
بلند نشی میبازی

متن درمورد کار و تلاش

زندگی یه بازیه
من برای برد بازی می کنم

متن در مورد كار و تلاش

شکست خوردن هیچ مشکلی نداره
کم آوردن هم همینطور
اما وقتی واقعا میبازی که بعد زمین خوردن دیگه بلند نشی

متن در مورد كار و تلاش

شکست وجود نداره
یا میبری یا یاد میگیری چطور برنده باشی.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگه قراره ببازی
یه جوری بباز که دشمنت برنده نشه

متن درباره ی کار و تلاش

هراس برنده از باختن به آن اندازه نیست که بازنده باطنا از برنده شدن دارد.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

در مفاهیم باختن ها
ما جمع کثیری از واژه های شبیه به داشته ها را از دست داه ایم
در امتداد ایام از قدر، مصلحت یا شانس مجدد مسیرمان به از دست داده هایمان برمیخورد
عده ای از آن ها را باز پس میگیریم
و در آن لحظه باشکوه ما خود را برنده می یابیم

متن درباره کار و تلاش

چشم هایم را باز می کنم…
چه خواب عجیبی بود…
به گمانم جایی را باختم که فکر می کردم این بازی تمام شده…
اما اینطور نبود…
درست است که باز هم نشد
اما کاری را کردم که دلم می خواست…

متن درباره کار و تلاش

کسی که به دنبال یادگیری باشد و نه پیروزی یک عمر در حال پیروز شدن است،
همیشه در حال یادگیری و آموختن باشید،
بزرگترین راز موفقیت همیشه شاگرد بودن و همیشه یادگرفتن است…
هرگز دست از آموختن و یادگیری برندارید…
برای پیروزی و برای موفقیت نیاز دارید تا بیاموزید…
آموزش ببینید و تجربه داشته باشید…
همیشه شاگرد باشید…
هروقت غرور شما را برداشت، بدانید باخت و شکست در کمین شماست…

شعر درباره کار و تلاش

نمی دانم اینجا که ایستاده ام تقدیر من است یا تقصیر من…
اما وقتی یافته هایم را با باخته هایم مقایسه می کنم می بینم،
چون خدا را یافتم هرچه باختم مهم نیست.

متن درباره ی کار و تلاش

خودمو کوبیدم ولی از نو نساختم،
همرو بردم از خودم باختم…

متن درباره ی کار و تلاش

سخت است ببازی احساس را،
وقتی هنوز نفهمیده ای اصلا دوستت داشت؟
این روزها چقدر عاشقانه باختم…

متن در مورد كار و تلاش

برنده همون بازنده ای که یه بار دیگه تلاش کرده…

متن زیبا درباره کار و تلاش

زندگی مثل دوربین است
روی چیزهای مهم تمرکز کنید
لحظات خوب را ثبت کنید
زشتی ها را از آن کات کنید
و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …
کافیست عکس دیگری بگیرید

متن ادبی در مورد کار و تلاش

فرق بین باختن و ساختن یک کلمست “خواستن”

متن درمورد کار و تلاش

من حتی اگه ببازم جوری رفتار می کنم که به بردت شک کنی…

متن درباره کار و تلاش

برد تو سکوت قشنگه،
بزار فکر کنن همون بازنده بدبختی!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

کارت هایی که تو بازی زندگی بهت میرسه رو نمیتونی عوض کنی!
نکته مهم نحوه بازی تو با کارت هاست، که نقش مهم تری تو برد و باختت داره!

متن در مورد كار و تلاش

برنده ها بر “بردن ” تمرکز می کنند،
بازنده ها بر “برنده ها” تمرکز می کنند…

شعر درباره کار و تلاش

ریسک کن
یا خوشحال میشی
یا عاقل !!
توی زندگیت ریسک کن
اگه برنده بشی میتونی رهبری کنی
اگه ببازی میتونی راهنما باشی

متن ادبی در مورد کار و تلاش

من هیچوقت نمی بازم،
یا برنده می شوم،
یا یاد می گیرم…

متن درمورد کار و تلاش

بردن همه چیز نیست،
ولی تمایل به بردن همه چیز است.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

زندگانی برد و باخت
زندگــی با بُـــرد از دست دادن است
اصل این معنـــی یقین با زادن است
گر نباشد زندگـــی شیــــرین کجاست
زندگانی گاه برپاد و گاهی افتادن است
منصور مقدم

متن درباره کار و تلاش

دلم را برده ای
خودم را باخته ام
از عشقت شاعر شده ام
تو برده ای اما
امتیازات را من گرفته ام
قبل از دلدادگی نمی دانستم
چه فلسفه ی پیچیده ای دارد
این برد و باخت

شعر درباره کار و تلاش

ذهن برنده و ذهن بازنده قهرمان و پیروز را معیین می کنه و بقیه، ابزار لازم برای وقوع این واقعیت خواهد بود.
بعبارتی باخت یک رخداد است اما بازنده بودن یک مدل ذهنی!

شعر درباره کار و تلاش

هنگامی که رویدادهای این جهان را با وجود دردناک بودن و ناخوشایند بودن آنها، با دید و نگرشی مثبت می‌نگرید و چَم و مفهوم دیگرگونی به آن می‌دهید، به راستی برنده می‌شوید.
آنتونی رابینز

متن زیبا درباره کار و تلاش

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.
توماس ادیسون

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پیروزمندان! فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.
آندره موروا

شعر درباره کار و تلاش

حق همیشه با پیروزمندان جنگ است.
آدولف هیتلر

شعر درباره کار و تلاش

اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی …
اما اگر بازنده شوی بهتر است انجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.
آدولف هیتلر

شعر درباره کار و تلاش

بزرگترین نشانی که سرنوشت می تواند به ما هدیه کند این است که اجازه دهد ما مدتی در کنار مخالفان خود بجنگیم، زیرا از این راه پیروزی بزرگی را برای خود رقم می زنیم.
فریدریش نیچه

متن در مورد كار و تلاش

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.
در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است.
سوشیرو هوندا

متن زیبا در مورد کار و تلاش

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.
فرناندو پسوآ

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟
پارکر پالمر

متن زیبا در مورد کار و تلاش

دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.
آنتونی رابینز

شعر درباره ارزش کار و تلاش

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم. آنتونی رابینز

متن ادبی در مورد کار و تلاش

چیزی
را
که باختی
فراموش
کن
اما
آنچه
باعث شد
ببازی
هرگز

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر ناخودآگاه فکر کنی که بردن مسابقه حقت نیست، میبازی!

شعر درباره کار و تلاش

من تو باختمم جوری رفتار می کنم
گه تو به بردت شک کنی

متن درمورد کار و تلاش

حواست باشه توجهت بیشتر از ظرفیتش باشه باختی

متن درباره کار و تلاش

وقتی به قصد بردن به میدان می آیی
باخت هم، خود برد است

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

من یه روزی تلافی همه ی شکستایی که فقط خودمو دلم ازشون خبر داریم سر این دنیای نامرد در میارم
باختن سهم ادمای ضعیفه
من تو اوج شکست بلند میشم و فریاد میزنم من ضعیف نیستم …

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

برنده ها از زیر کار در نمی روند،
به استقبال کارهای سخت می روند!
چون می دانند چه آینده ای در انتظارشان است!
اما بازنده ها همیشه کار را مانند تنبیه و مجازات می بینند و با بی میلی کار میکنند!

متن درمورد کار و تلاش

همیشه باختن تلخ نیست
مثل دل باختن،
همیشه بردن خوب نیست
مثل آبرو بردن،
کاش یاد بگیریم،
کجا و کی ببریم و کی ببازیم…

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

این روزها کمی متفاوت تر به دنیا نگاه میکنم
اینده را روشن تر میبینم و از درون پنجره ای به مردم زل میزنم
هرکدامشان را بررسی میکنم به یک سوال بی جواب میرسم :
چرا افکارشان سیمانی است؟
انقدر از سیمان اند که اگر بستنی شور تولید شود نه باور میکنند نه میخرند و نه میخورند
بگذارید ساده تر بگویم. انسان مغزش را منجمد کرده تا مبادا چیزی از بین برود
مثلا خود من در کودکی بازی نمیکردم تا باخت را تجربه نکنم اما راهش این نبود
راه همیشه برنده شدن بسیار باختن بود
بسیار تجربه کردن بود …
درست است که من هیچوقت نباختم
اما هیچوقت هم برنده نبودم
و هیچوقت لذت و هیجان بازی کردن را نچشیدم
مثلا اگر کسی اولین بار بازی نمیکرد و کسی را دعوت به همبازی شدن نمیکرد هیچوقت بازی کردن رواج پیدا نمیکرد و شاید من و تو هیچوقت نمیفهمیدیم میشود بازی کرد و لذت برد
باور نمیکنی؟ ببین در دنیا چقدر فرهنگ ها کار ها افکار و ایده هایی وجود دارد که کسی جدیشان نگرفت و نابود شد
ببین ابتدای هر اتفاق و موضوعی افرادی که #پیشرو بودند باختند مسخره شدند تا حالا اسمشان جاودانه شده
اما من قسم میخورم تمامشان از همه این باختن ها لذت بردند چون ایمان داشتند روزی انها هستند که برنده اند …

شعر درباره کار و تلاش

شکست به معنای پایان یک انسان نیست اما تسلیم شدن به این معناست. یک انسان با شکست به پایان کار نمی‌رسد بلکه وقتی تسلیم می‌شود، کارش تمام است – ریچارد ام نیکسون

متن درباره کار و تلاش

زندگی را باید زندگی کرد نه کنترل. بشریت از طریق تداوم بازی در مواجه با شکست‌های مشخص به پیروزی می‌رسد – رالف الیسون

متن در مورد كار و تلاش

اما انسان برای شکست ساخته نشده است. انسان ممکن است نابود شود اما شکست نمی‌خورد – ارنست همینگوی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

ما نباید تسلیم شویم و نباید اجازه دهیم تا شکست بر ما غلبه کند – ای پی جی عبدالکلام

متن زیبا در مورد کار و تلاش

اگر از شکست خود درس بگیرید، پس واقعاً شکست نخورده‌اید – زیگ زیگلار

متن زیبا درباره کار و تلاش

من هیچ وقت به شکست خوردن فکر نمی‌کردم. اما اکنون که اتفاق افتاده است، تنها راه درست انجام دادن آن است. این تعهد من نسبت به تمامی کسانی است که بر من باور داشته‌اند. همگی ما باید شکست‌های خود در زندگی را بپذیریم – محمد علی

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هر کسی می‌تواند با پیروزی مواجه شود اما تنها انسان نیرومند توانایی مقابله با شکست را دارد – آدولف هیتلر

متن درمورد کار و تلاش

باید روش بقا از شکست را یاد بگیرید. این گونه است که شخصیت پیدا می‌کنید – ریچارد نیکسون

متن درباره ی کار و تلاش

این شکست نیست که شما را نابود می‌کند بلکه از دست دادن روحیه است که منجر به نابودی می‌شود – ایمران خان

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

معنای واقعی زندگی را تنها کسانی می‌دانند که واقعاً رنج می‌کشند، شکست می‌خورند، فلاکت را می‌پذیرند و از جا بلند می‌شوند – آنائیس نین

متن زیبا درباره کار و تلاش

مبارزان خوب، خود را فراتر از احتمال شکست قرار می‌دهند و سپس، منتظر فرصتی برای شکست دشمن می‌مانند – سان تزو

متن زیبا در مورد کار و تلاش

من همیشه معتقد بوده‌ام که تنها شکست و پیروزی در زندگی اهمیت دارد که در برابر خود شما به دست آید – میهیل سباستین

شعر درباره کار و تلاش

زمانی که اتفاق بد و مصیبتی برای شما رخ می‌دهد، یا اجازه می‌دهید شما را شکست دهد یا شما آن را شکست می‌دهید – ژان ژاکو روسو

متن درباره ی کار و تلاش

زنجیرهایی که شما را در هم می‌شکنند، زنجیرهایی هستند که شما را می‌سازند. و زنجیرهایی که شما را می‌سازند، زنجیرهایی هستند که شما آن‌ها را در هم می‌شکنید – آنتونی لیکون

شعر درباره کار و تلاش

 من یاد گرفته‌ام که هر شکست، درس سازنده‌ای را با خود به همراه دارد – تام لاندری

متن در مورد كار و تلاش

در هنر جنگ، اگر خود و دشمنتان را به خوبی بشناسید، هنگام نزدیک شدن به میدان نبرد احساس ترس نخواهید کرد. اما اگر تنها خود را بشناسید و نه دشمن، به ازای هر پیروزی، یک شکست وجود خواهد داشت – امیلی تورن

متن در مورد كار و تلاش

شکست خود دارای مزه‌ی بسیار قوی تجربه است – بیل بردلی

متن درباره ی کار و تلاش

فراموش نکنید که هیچ انسانی واقعاً شکست نمی‌خورد مگر این که دلسرد شود – بروس لی

متن درمورد کار و تلاش

انسانی که هیچ وقت تجربه‌ی شکست را نداشته است، پیروزی واقعی را نشناخته است – اورسون سوئت ماردن

متن زیبا درباره کار و تلاش

یک شکست افتخارآمیز بهتر از یک پیروزی بدون افتخار است – میلارد فیلمور

متن درباره ی کار و تلاش

بدون ذهنیت احتمال شکست شروع به انجام هر کاری کنید. به جای نقاط ضعف، بر نقاط قوت خود تمرکز نمایید، به جای مشکلات، بر قدرت و توانایی‌های خود تمرکز کنید – پل جی میر

متن زیبا در مورد کار و تلاش

در شکست است که ما مواد لازم برای پیروزی بعدی خود را پیدا می‌کنیم – کرگ دی لاثبروک

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

این ترکیب منطقی از استعداد و توانایی مقابله و رویارویی با شکست است که منجر به موفقیت و پیروزی می‌شود – مارتین سلیگمن

متن درباره کار و تلاش

برخیز و با ترس‌هایت روبرو شو. در غیر این صورت، آن‌ها شما را شکست خواهند داد – ال ال کول جی

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

زمانی که شکست اجتناب‌ناپذیر است، منطقی است که تسلیم نشوید و آن را شکست دهید – کونیتی لیان

متن درباره کار و تلاش

زمان همه چیز است؛ 5 دقیقه می‌تواند تفاوت بین شکست و پیروزی باشد – هوراتیو نلسون

متن درباره کار و تلاش

بدترین و در عین حال تاسف‌آورترین کاری که تاکنون انجام داده‌ام، قبول کردن شکست است. این کار بسیار ناسالم است. بهترین کاری که می‌توان انجام داد، بلند شدن و دوباره تلاش کردن است – وینی هارلو

متن درباره ی کار و تلاش

هیچ وقت شب یا مشکلی وجود نداشته است که بتواند طلوع خورشید و امید را شکست دهد – برنارد ویلیامز

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شکست می‌تواند به همان اندازه‌ی پیروزی منجر به تغییر روحیه و آشکار ساختن شکوه و جلال شود – ادوین مارخام

متن درمورد کار و تلاش

شما نمی‌توانید دشمنی را شکست دهید که هنوز وجودش را قبول نکرده‌اید – مایکل تی فلین

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اما من معتقدم که نباید اجازه دهیم احساس شکست در قلب‌هایمان ریشه کند – دایا سوکو ایکیدا

متن درباره کار و تلاش

شکست هم مانند پیروزی، درس‌های خاص خود را دارد – پت بوکانان

متن زیبا در مورد کار و تلاش

به محض این که خود را درگیر خوب و بد دیگران می‌کنید، اجازه می‌دهید تا بدخواهی و کینه‌توزی وارد قلبتان شود. رقابت کردن با دیگران و انتقاد کردن از نقاط ضعف آن‌ها موجب شکست شما خواهد شد – موریها یوشیتا

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

عمیق‌ترین شکل از شکست شخصی تجربه شده توسط انسان‌ها از تفاوت بین توانایی یک فرد در تبدیل شدن به آن و آنچه که واقعاً فرد به آن تبدیل شده است، نشأت می‌گیرد – اشلی مونتاگو

متن زیبا در مورد کار و تلاش

به خاطر داشته باشید که قرار نیست همیشه پیروز شوید. برخی روز‌ها، کاردان‌ترین افراد هم طعم شکست را تجربه می‌کنند. اما فراموش نکنید که همیشه پس از آن که امروز نهایت تلاش خود برای دستیابی به موفقیت را انجام داده‌اید، فردایی در کار است. – مکسول مالتز

متن زیبا در مورد کار و تلاش

هفت قانون شاد بودن :همیشه لبخند بزنساده زندگی کنهرگز متنفر نباشنگران نباشفراوان ببخشکم توقع باش

متن زیبا درباره کار و تلاش

من زندگی خودم را میکنم وبرایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم ,سبزه ام همه به خودم مربوط است.مهم بودن یا نبودن رو فراموش کنروزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه استزندگی کن به شیوه خودتبا قوانین خودتبا باورها و ایمان قلبی خودتمردم دلشان می خواهدموضوعی برای گفتگو داشته باشندبرایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…هر جور که باشی،حرفی برای گفتن دارند.شاد باش واز زندگی لذت ببرچه انتظاری از مردم داری ؟؟

شعر درباره کار و تلاش

پنج قدم تا خوشبختی :قلبت را مملوء از مهربانی کنذهنت را از نگرانی رها کنساده زندگی کنبیشتر ببخشکمتر توقع داشته باش

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

وقتی از ته دل بخندیوقتی هر چیزی را به خودت نگیریوقتی سپاسگزار آنچه که هست باشیوقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشیآن زمان است که واقعا زندگی می کنی!پس زندگی کن

متن درباره ی کار و تلاش

شاد بودن مهمترین کاری استکه یک انسان می تواند انجام دهد

متن درمورد کار و تلاش

شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هابیدار شو !امروز یعنی خوشبختیهدف تلاشامروز برای تودقیقا همانیست کهمنتظرش بودیو حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن در مورد كار و تلاش

شادی فقط از خودت ریشه میگیرهنه با روابطتتنه با شغلتنه با پول نمیتونی شاد باشیفقط با خودت

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

چه زیباستزندگی کردن با امیدنه امید بخودکه غرور است !نه امید به دیگرانکه تباهی است !بلکه امید به خداکه خوشبختی و آرامش است

متن درمورد کار و تلاش

هیچ کس نمی تونه به عقب برگردهو شروع تازه ای داشته باشهاما هر کسی می تونه از الان شروع کنهو یک پایان شاد بسازه

متن ادبی در مورد کار و تلاش

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیمو قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویمخودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داریهمانطور که لذت میبری.و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،کسی در این دنیاخوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن درباره کار و تلاش

برای امروزتانشادی دم کرده امبخندید و شاد باشیدروزتان آرامشاد و زیباسرشار از خوشبختیو عشق و آرامش

متن زیبا در مورد کار و تلاش

خیلی ها می خواهنداول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنندبه آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن درباره ی کار و تلاش

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود نداردشادمانی خودِ مسیر است.

متن درباره کار و تلاش

شادترین آدم های روی زمینآن هایی نیستند که پول زیادی دارندبلکهکسانی هستند که لبریز از عشق بودهو با آدم های شاد احاطه شده اند.

شعر درباره کار و تلاش

کمتر بترس،بیشتر امید داشته باشکمتر بخور،بیشتر بجوکمتر ناله کن،بیشتر نفس بکشکمتر حرف بزن،بیشتر سخن خوب بگوکمتر نفرت داشته باش،بیشتر عشق بورزو آن گاههمه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

شعر درباره کار و تلاش

می توان ساده زندگی کردساده زیستو از شادی های کوچک لذت بردفقط کافیست باور داشته باشیم لذتشادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن درباره کار و تلاش

کجا گفته شده که بایدمطابق سنتان رفتار کنید ؟تا وقتی که مرا شاد می کندو باعث صدمه کسی نمی شوم،مطابق هر سن و سالیکه دلم بخواهد رفتار می کنم

متن درمورد کار و تلاش

آن قدر شاد باشکه دیگران همبا نگاه کردن به توشاد شوند

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

لبخند بزنبگذار همه ببیننداز دیروز قوی تر هستی

متن درباره کار و تلاش

شاد بودنتنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیردپس شاد باشید

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن درباره کار و تلاش

مهم نیس پشت سرم چی میگنچون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!بهم میگن مغرورچون اهل کارای خجالت آور نیستم!هر کسی رو غرق محبت نمیکنمو به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!همینم که هستم.عوض نمیشم!برای من دختر بودن یعنی همین!وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

شعر درباره کار و تلاش

زندگی دوختن شادی هاستزندگانی هنر هم نفسی با غم هاستزندگانی هنر هم سفری با رنج استزندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن زیبا در مورد کار و تلاش

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

شعر درباره کار و تلاش

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،چرا که شادمانی برتر و نهایی،همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن درباره کار و تلاش

ساده ترین راه جذب عشق این است کهخوشحال ترین ورژن خودتان باشید،دوست نداشتن کسی که واقعا شاد استتقریبا غیر ممکن است

متن ادبی در مورد کار و تلاش

گاهی یک لبخندعامل دلخوشی یک دل می شودگاهی یک قطره محبتموجب خوشبختی یک انسان می شودبیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن درباره ی کار و تلاش

زندگی اصلا پیچیده نیست،خودت را از محدودیت ها رها کن!شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هاغصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

شعر درباره کار و تلاش

همیشه شاد باشبیهوده ترین روز ها،روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن ادبی در مورد کار و تلاش

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهدپس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو ، برکت از او

متن در مورد كار و تلاش

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :کاری برای انجام دادنکسی برای دوست داشتنو امید به فردای بهتر

متن زیبا درباره کار و تلاش

خوشبختی سه ستون دارد:فراموش کردن تلخی های دیروزغنیمت شمردن شیرینی های امروزامیدواری به فرصت های فرداالهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن درمورد کار و تلاش

دو راه برای شاد بودن هست :واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشییاانتظاراتت را کم کنی

متن درباره کار و تلاش

غم را خدا نیافرید،انسان آفریدخوش بختی ،تنها پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیها را خلق کردندو امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن زیبا در مورد کار و تلاش

زندگی می چرخدچه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگرید

متن درباره ی کار و تلاش

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن می شود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مردزندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن درباره کار و تلاش

خوشبختی و آرامشچیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوریخوشبختی و آرامش کیفیت تفکر استحالت روحی استخوشبختی و آرامشوابسته به جهان درون توست!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

گرچه غم بسیاراما شادی از ما دور نیست

متن درباره ی کار و تلاش

یک فرد شاد و موفق کسی استکه می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اندبنیادی محکم بسازد.

متن درمورد کار و تلاش

یک شمع روشن می تواندهزاران شمع دیگر را روشن کند،بدون اینکه عمر خودش کم شود.خوشحالی و شادی نیز می تواندبه اشتراک گذاشته شود،بدون اینکه کم شود.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!بهش بگو :اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن در مورد كار و تلاش

۲۰ سال بعد،بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کنو هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن زیبا در مورد کار و تلاش

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن در مورد كار و تلاش

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

شعر درباره کار و تلاش

زندگی دیکته ای نیستکه آن را به ما خواهند گفت!زندگی انشایی استکه تنها باید خودمان بنگاریم

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اگر فکر میکنیخوشبختی و آرامش دوراز معرض است،بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودنانسان بودن استو شانس آنرا خداوند درمیان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن درمورد کار و تلاش

شادی های زندگی ام رابه تو مدیونمممنون کهاین حس قشنگو به من دادیآرزو میکنمزیباترین خوشی های دنیا رازندگی کنییک روحِ شادبهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن درمورد کار و تلاش

اگر افکار خوبی در سر داشته باشیاین افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابدو تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن درباره کار و تلاش

زندگی را جشن بگیردیروز رفته استفردا شاید هرگز نباشدتنها چیزی که داریهمین لحظه هاستپس قدر این لحظه ها را بدان

متن زیبا درباره کار و تلاش

شاد بودن به این معنا نیست کههمه چیز خوب است،شاد بودن به این معناست کهشما تصمیم گرفتیدفراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیمبلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن در مورد كار و تلاش

تو وقتی شاد باشیبخندیبرقصیشاکر باشیشادی میشه زندگیتزندگیت می شه بهشت

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن کهروحت را شاد می کنه

متن درباره کار و تلاش

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنندنه نتایج آن ها

متن زیبا در مورد کار و تلاش

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پشت هر دختر قوی و مستقلییه دختر کوچولوی شاد هستکه یه جا تصمیم گرفتهیاد بگیرهچطور دوبارهروی پاهاش وایسه و به هیچکسیاتکا نکنه

شعر درباره کار و تلاش

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودندبد خط بودروزگار نتوانست آنها را بخواند

متن در مورد كار و تلاش

آرزوی یک خوشیختی بزرگترپیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیمباز می دارد

متن درمورد کار و تلاش

لبخند مسری استامروز کسی به من لبخند زدو من شروع به لبخند زدن کردمو یک نفر دیگر لبخند مرا دیداو هم لبخند زد و من فهمیدمچقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند منمی تواند در سراسر زمین پخش شود

متن زیبا در مورد کار و تلاش

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشیهمه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن درمورد کار و تلاش

من یک دخترمنگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!اگر بخواهمتمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن درباره کار و تلاش

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب

متن زیبا در مورد کار و تلاش

خوشبختی زمانی است کهآنچه فکر می کنید،آنچه می گوییدو آنچه انجام می دهیدبا هم هماهنگ باشند.

متن درباره ی کار و تلاش

برای داشتنهر چیز ارزشمندی در زندگیباید هزینه کرداما خندیدن و شاد بودنارزشمند ترین اتفاق در زندگی استکه هزینه ای نداردپس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن درباره ی کار و تلاش

زندگی پر از عشق و رنگ می شودوقتیشادی را،در قلب دیگران نقاشی کنی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

از چیزهایی که داری خوشحال باشو در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشیهیجان زده باش.

شعر درباره کار و تلاش

خوشبختی و آرامش را نجوکه هرگز نخواهی یافتخوشبختی و آرامش همین لحظه توستلحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردیآنگاه در می‌یابی کهالان همه چیز در وجود خودم هستتنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیستبه چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن درباره کار و تلاش

دوستت دارم را من،دلاویزترین شعر جهان یافته اماین گل سرخ من است !دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلقکه بری خانه ی دشمن،که فشانی بر دوست !راز خوشبختی و آرامش هر کسبه پراکندن اوست.

متن درمورد کار و تلاش

خوشبختی و آرامشهمین در کنار هم بودن هاست !همین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامشهمین لحظه های ماست !همین ثانیه هایی استکه در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

شعر درباره کار و تلاش

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشیهیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن در مورد كار و تلاش

جملات انگیزشی کنکوری کوتاههمه نابغه هستند اما اگر ماهی را بر اساس توانایی اش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنید
تمام عمرش را با این باور که احمق است سپری می کند

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هرگز کاری را که امروز می توانید انجام دهید به فردا موکول نکنید، به تعویق انداختن دزد زمان است

شعر درباره کار و تلاش

موفقیت شامل رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق است✌

متن درباره کار و تلاش

کم هستند افرادی که مشکلات زندگی را دوست داشته باشند
هیچکس عاشق مشکل نیست
اما تمام افراد موفق دنیا، مشکلات زندگی را تحمل و بر آن غلبه کردند
تا به اهداف شان برسند🦅

متن ادبی در مورد کار و تلاش

زندگی تنها یک قانون دارد:
هرگز تسلیم نشو!

متن ادبی در مورد کار و تلاش

امروز کاری را انجام بده که خود آینده ات به خاطرش از تو قدردانی کند

متن زیبا در مورد کار و تلاش

بهترین راه پیشگویی آینده خلق آن است

متن زیبا درباره کار و تلاش

رویاها کاری نمی کنند تا این که خودت دست به کار شوی💪

متن زیبا درباره کار و تلاش

یه کنکوری هیچ وقت
از تلاش کردن خسته نمیشه
چون میدونه یه روزی جواب
این تلاشاشو میبینه

متن زیبا درباره کار و تلاش

متن انگیزشی برای کنکوری هازیباترین چشم انداز در پس بلندترین ارتفاعات پنهان شده است

متن در مورد كار و تلاش

تلاش کن تا زمانی که رویاهایت به واقعیت زندگی ات تبدیل شود🎆

متن ادبی در مورد کار و تلاش

درباره فردا فکر نکن بلکه به کاری که همین حالا باید انجام دهی فکر کن

متن درباره کار و تلاش

هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید

شعر درباره ارزش کار و تلاش

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد
اگر همه‌ی درس‌ هایتان را برای فردا بگذارید خیلی دیر می‌ شود

متن درباره کار و تلاش

هر روز کاری انجام بده که حتی شده به مقدار خیلی کم به هدفت نزدیک تر شوی

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر انتظار دارید بدون درس خواندن شغل خوبی به دست بیاورید
مثل این است که انتظار داشته باشید بدون دویدن در مسابقه‌ ماراتن برنده شوید

شعر درباره کار و تلاش

این نیز بگذرد …
در سخت ترین شرایط و پدیدار شدن مشکلات در زندگی
همیشه یادتان باشد: همه آن ها گذرا هستند …
هیچ کدام از آن ها نیامده اند تا ابد بمانند

متن در مورد كار و تلاش

ستاره‌ ها را هدف گرفته‌اید؟
خوب است، ولی اول باید همین پایین سفینه‌ تان را بسازید

متن در مورد كار و تلاش

به تک‌ تک قلدرهایی که به شما خندیده‌ اند و شما را جلوی دوستان‌ تان مسخره کرده‌اند فکر کنید
با مجسم کردن آن ها خودتان را تحریک کنید تا سخت‌ تر تلاش کنید و بیشتر درس بخوانید

متن درباره کار و تلاش

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
پسر کوچولوی من دوستت دارم!

متن زیبا درباره کار و تلاش

نفسم ، پسرمنفس من به نفست بند استیک روز نبودنتزمین و زمان را به هم می ریزددوستت دارم

متن زیبا درباره کار و تلاش

دلایل بودنم را مرور میکنم هر روزهر روز از تعدادشان کم می شودآخرین باری که شمردمشانتنها یک دلیل برایم مانده بودآنهم  وجود تو بود فرزند نازنینم

متن درمورد کار و تلاش

پسرکم
بعضی اوقات شیطنت می کنی و من نمی توانم از تو عصبانی نشوم
حتی ممکن است تو را سرزنش کنم
اما این هرگز به این معنی نیست که تو را دوست ندارم
من تو را بیش از خود زندگی دوست دارم
و تمام تلاش خود را برای کمک به تو در تحقق رویاهایت انجام خواهم داد.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پسر نازنینمهر روز و هر لحظههزاران بار خدا را سپاس می گویمبه خاطر اینکه هدیه ای مثل تو به من بخشیددوستت دارم فرزندم

متن درباره کار و تلاش

این روزها به خاطر داشتنتبی اغراق لبریز از عشق و محبت هستماما دلم بی وقفه بهانه گیر استمثل زمانی که تو با تمام وجودچیزی را طلب می کنیو من از ترس آسیب رسیدن به توآن را پنهان می کنم

شعر درباره کار و تلاش

پسرموقتی که به تو نگاه میکنمنمیتونم وجود خدا رو منکر بشمآخه فقط خدا میتونستهموجودی رو به زیباییو حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه

شعر درباره ارزش کار و تلاش

من هرگز معنی واقعی شادی واقعی را نفهمیدمتا روزی که خداوند تو را به من و مادرت هدیه داد،تو زندگی ما را به زیبایی آراسته ایو شادی و خوشبختی را به زندگی مان به ارمغان آوردی،همیشه دوستت دارم

متن درمورد کار و تلاش

عشقم، نفسم، پسرموقتی به چشمهایت نگاه می کنمعمق عظمت خدا را می بینم

متن درباره کار و تلاش

پسرمیک بهار، یک تابستان، یک پاییزو یک زمستان را دیدیاز این پس همه چیز تکراریستجز مهربانی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پسر عزیزموقتی احساس غم و اندوه می کنمکافی است به تو نگاه کنمتا برایم یادآوری شود کهتو معجزه من هستیدوستت دارم فرزندم

متن درمورد کار و تلاش

وقتی در کنارم نیستیگویی گمشده‌ا ی دارمکه چون سرگردانانپیاپی در جستجویش هستمگمشده ‌ای عزیز و دوست داشتنیدلخوشی همیشگی روزهای سختمشادی بخش قلب خسته‌ امتو بهترین هدیه خداوند به من هستی عزیز دلم

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

پسرم، فرشته کوچک دنیای منبودنت مهر و عشق من و پدرت رابیشتر و بیشتر نیز می کندتنها دلیل بودنم، دوستت دارم

متن زیبا درباره کار و تلاش

کوچک قهرمان منفرزند ناز منوقتی با آب و تاباز درس و مشق برایم می‌گوییغرق تو می‌شومقربان نگاهت می‌شومبا تمام مداد رنگی های دنیابه هر زبانی که بدانی یا ندایخالی از هر تشبیه و استعاره و ایهامتنها یک جمله برایت خواهم نوشتدوسنت دارم فرزند عزیز تر از حانم

شعر درباره ارزش کار و تلاش

فرزندمآرزویم این است کهنتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیادنرود لبخند از عمق نگاهت هرگزو به اندازه هر روز تو عاشق باشیعاشقِ آنکه تو را می خواهد و به لبخند تو از خویش رها می گرددو تو را دوست بدارد به همان اندازه

متن زیبا درباره کار و تلاش

پدر تو شدنبهترین کاری بود که در زندگی ام کرده ام،من به تو افتخار می‌کنم و دوستت دارمپسر کوچولوی خودم!

متن درمورد کار و تلاش

پسر کوچولوی مندنیا هر چقدر هم قدرتمند باشدمحال است مهر تو را از دل من ببرد

متن در مورد كار و تلاش

اگر باران بودم آنقدر می باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنماگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می گریستماگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت می کردماگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت می نواختمولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشقاما هر چه هستم دوستت دارم فرزندم

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پسر دلبندملحظه هایی که صدای خنده های‌ تو،تو خونه مون می پیچهانگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزمو برای شادی تو هر کاری میکنم

متن درباره ی کار و تلاش

هرروز که از خونه بیرون می رمبه این فکر می‌کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،تمام تلاشی که می‌کنم برای اینه کهتو بهترینها رو داشته باشی

متن درمورد کار و تلاش

هیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن در مورد كار و تلاش

خورشید باید بداندتو برای من پر نورتر و زیباتریدنیا باید بداندتو برای من از هر چیز دیگر مهم تری

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

پسر عزیزملبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می برهوجود تو  منو به زندگی دلگرم می کنه

متن درباره کار و تلاش

عزیزترینمتمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردمکه تو به دنیا اومدیشادی و خوشبختی من،قلب من برای تو می تپه،تو مفهوم زندگی منی

شعر درباره کار و تلاش

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم پسرکم!

متن زیبا درباره کار و تلاش

پسر عزیزتر از جانمممکنه سال‌ها بگذره،من پیر شده باشم و تو بزرگ،اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنهعشق من نسبت به تو هست

متن زیبا درباره کار و تلاش

پسرم روشنی نور دو چشمان منیبهترین هدیه ای از جانب یزدان منیپسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی منروح من جان من شادی دوران منیپسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادمغنچه نورس من باغ گلستان منیدوستت دارم فرزندم

متن زیبا درباره کار و تلاش

جان منیاز این عزیزتر نمی شودجان منی و خوش به حالت که مادرتتو را مثل گوش ماهی هایی که خودش کنار دریا کشف کرده دوست دارد

متن در مورد كار و تلاش

پسر نازنینمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن زیبا در مورد کار و تلاش

در دنیای من
تو خورشیدی هستی که هرگز محو نمی شود
و ماهی هستی که هرگز کمرنگ نمی شود
بدرخش قهرمان کوچولوی من!من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پسر عزیزممن مادرت هستممن با عشق, با اختیار, با آگاهی تمام پذیرفته ام که مادرت باشمتا بدانم خالقم چگونه مخلوقش را دوست می دارد هدایت می کندو در برابر خواسته های تمام نشدنی اش لبخند میزند و در آغوشش میگیردمن یک مادرمهیچ کس مرا مجبور به مادری نکردمن به اختیار مادر شدم تامعنی بی خوابی های شبانه را بیاموزمپنهان کردن درد پشت همه حجم سکوتی, که گاه از خود گذشتگی نامیده میشودتا بدانمحجم یک لبخند کودکانه ات می تواند معجزه زندگی دوباره ام باشدمن نه بهشت می خواهم نه آسمان و نه زمینبهشت من زمین من و زندگیمنفس های آرام کودکی توست که در آغوشم رویای آرزوهایت را می‌بینیمن مادرم،همانی که خالقم ذره ای از عظمتش را به من بخشیدتا تجربه کنم حس بزرگی و لامتناهی شدنش را.من هیچ نمی خواهم هیچهیچ روزی به من تعلق ندارد،همه روزها ساعت ها و ثانیه های من توییو من دست کودکیت را می‌گیرم تا به فردای انسانیت برسانمکه این رسالت من است بر توو هیچ منتی از من بر تو وارد نیستکه من با اختیار و به عشق تو را به این دنیای پر آشوب خوانده ام

متن درمورد کار و تلاش

بوی گشنیز و ریحونپسر نازو مهربونالهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پسرمهرروز و هر لحظههزاران هزار خدا را سپاس می‌گویمبه خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

شعر درباره کار و تلاش

پسر عزیزممن نمی توانم به اندازه کافی از خدابه خاطر این‌ که تو را به من هدیه داد تشکر کنمتو همیشه پسر کوچولوی من هستیو همیشه سعی می‌کنم بهترین چیزها را برایت فراهم کنمامیدوارم همیشه سلامت و شاد باشی

متن درباره ی کار و تلاش

پسر کوجولوی نازنینممن به صدای آرام نفس کشیدنت گوش میدهمدستانم صورت کوچکت را لمس می کندهرگز نمی‌توانم به این فکر کنم که ترکت کنمو خداوند را شاکرم به خاطر چنین لطفی که در حقم کرده است

متن درباره ی کار و تلاش

پسرم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردیپسرم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردیپسرم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمدهیک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن زیبا در مورد کار و تلاش

خداوندابه کدامین ثواب!مرا لایق زیباترین احساس، بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستیخداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانمبگذار شاهد تولد دوباره خویش باشمبگذار آرام باشمبه کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردیفاش میگویم این حس را تا کنون لمس نکرده بودماینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختیاحساس خودت به تمام بنده هایتآری حس مادری ام را میگویم

متن درباره کار و تلاش

پسر دوست داشتنی منلحظه ای که به دنیا آمدیبرکت، عشق و محبت بسیار برایمان آوردی

شعر درباره کار و تلاش

فرزند عزیزم!
اگر می توانستم کاری میکردم
پرندگان فقط برای تو آواز بخوانند و
خورشید فقط برای تو نورافشانی کندنازنینم!
اگر می توانستم کاری می‌کردم که
گل ها فقط برای تو بشکفند و
باران فقط برای تو ببارد

متن زیبا درباره کار و تلاش

فرزند عزیزتر از جانم
امروز برایت اینگونه دعا کردم!خدایا !
بجز خودت به دیگری واگذارش نکن!تویی پروردگار او!
پس قرار ده بی نیازی در نفسش !یقین در دلش !
اخلاص در کردارش!روشنی در دیده اش!بصیرت در قلبش !
و روزى پر برکت در زندگیش.آمین

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

گاهی آرزو می‌کنمباران باشم تا وقتی دلت گرفتو غباری شد ببارم و پاکش کنمفرزندمهیچ کس نمی تواند
به عشق من به تو شک کند.
عشق من به تو ابدی است

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

پسر عزیزم
اگر می توانستی خودت را از طریق چشم من ببینی
می دیدی که چقدر برای من خاص هستی

متن درباره ی کار و تلاش

من هر نفسی که می کشم دوستت دارم
و هیچ چیز در این دنیا وجود ندارد
که بتواند عشق من به تو را تغییر دهد.

متن در مورد كار و تلاش

پسر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوستت دارم پسرم

شعر درباره کار و تلاش

تو عالی هستیو من بسیار افتخار می کنم که پسر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم پسرممن همیشه در کنار تو خواهم بود
و آن ستونی هستم که همیشه می توانی
در زندگی به آن تکیه کنی
دوستت دارم پسر عزیزم

متن درمورد کار و تلاش

وقتی می بینم لبخند می زنی
تمام نگرانی هایم از بین می رود
خیلی دوستت دارم کوچولوی من!

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

پسرم، عزیزترینمبه خود می‌بالم که فرزندی چون تو دارم.و از خدای خویش بیش از همیشه سپاسگزار وجود نازنینت هستم.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تو دنیای منیمن تمام عمرم درحال تلاش برای فراهم کردن رفاه و آرامشت بودمو تا عمر دارم به این کار ادامه خواهم داد.دوستت دارم پسرم

متن درباره ی کار و تلاش

پسر عزیزتر از جانمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن زیبا در مورد کار و تلاش

هر چه رسیدن به پیروزی سخت‌تر باشد، شادی بیشتری در برنده شدن وجود دارد.

متن زیبا درباره کار و تلاش

از شکست خوردن نترس
چیزی که باید تو را بترساند تلاش نکردن است

شعر درباره ارزش کار و تلاش

فقط تصميم بگير که چه مى خواهى
باور داشته باش که آن را خواهى داشت
باور کن که لياقتش را داری
باور کن كه براى تو امکان پذير است

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

رسیدن به موفقیت مسلماً یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. پس حتماً از فکر یک شبه ره صد ساله رفتن را از سر خود بیرون کنید. طبیعی است که در راه رسیدن به موفقیت آرام آرام حرکت کنیم و بعد از مدت نسبتاً طولانی به هدفمان برسیم. به هیچ وجه از آرام حرکت کردنتان نترسید، فقط از حرکت نکردن بترسید….

متن درمورد کار و تلاش

زندگی زیباست …
برای کسانی که ریسک عشق را می پذیرند و برای لذت بردن از زندگی ماجراجویی می کنند

متن درباره ی کار و تلاش

هر باخت مقدمه اى براى پیروزیه
بعدها می فهمى که آدم هیچ وقت
از بردن چیزى یاد نمی گیره

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

در زندگی هیچ لذتی
بزرگتر از غلبه بر سختی وجود ندارد
لذت عبور از یک پله
و رفتن به پله ی بعدی
ساختن آرزوهایی جدید
و تماشای به ثمر نشستن آنها
همه ی اینها لذت بخشند …

شعر درباره ارزش کار و تلاش

 
برای رسیدن به آرامش درون
زلال باش و رها
با دلی پاک و باصفا
عاشق باش و مهربانی کن
آنقدر که بتوانی همه را
در قلب سراسر مهرت جای دهی

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

در قلب خود باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باور کنید همان میشود که باور دارید
عاشق زندگی تان باشید

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

متن در مورد كار و تلاش

 
تلاش کردن برای زندگی در زمان حال
بدون حسرت خوردن برای گذشته و ترس از آینده
لازمه داشتن زندگی شاد است

متن در مورد كار و تلاش

 
زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست
زندگی یعنی ساختن خودت!
“جرج برنارد شو”

متن درباره کار و تلاش

 
آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن در مورد كار و تلاش

آرامش به معنای آن نیست
که صدایی نباشد
مشکلی وجود نداشته باشد
یا کار سختی پیش رو نباشد
” آرامش” یعنی
در میان صدا
مشکل و کارسخت
دلی آرام وجود داشته باشد

متن درباره ی کار و تلاش

یکی از بهترین انواع تفریحات انجام دادن کارهای غیرممکن است
“والت دیزنی”

متن درباره ی کار و تلاش

” درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش “

متن در مورد كار و تلاش

 تقدير تقويم افراد عادي و تغيير تدبير افراد عالي است .

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن!

متن درمورد کار و تلاش

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

شعر درباره کار و تلاش

تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگر اهمیتی ندارد.
گوته

شعر درباره کار و تلاش

کسانی که امروز رویاهای تو را مسخره می کنند وقتی به هدفت رسیدی
برای بقیه تعریف می کنند که روزی تو را می شناختند!

متن ادبی در مورد کار و تلاش

پیروزی به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

 
خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود
اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت

شعر درباره کار و تلاش

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن، نشونشون بده!

شعر درباره کار و تلاش

وقتی که واقعا برایت اهمیتی نداشته باشه که دیگران در موردت چطور فکر می کنند
به یک درجه ای از آزادی می رسی که بعدش می توانی به هر موفقیتی دست پیدا می کنی.

متن زیبا درباره کار و تلاش

برای برآوردن آرزوهایت روی هیچ کس غیر خودت حساب نکن !
دیگران دنبال آرزوهای خودشان هستند
از دیگران توقع اجابت آرزوهایت ر انداشته باش

متن در مورد كار و تلاش

پروژه‌ای که شما در برابر آن بیشترین مقاومت را می‌کنید، بزرگترین رشد شما را به همراه دارد.

متن زیبا درباره کار و تلاش

قطعا به چیزی که باور داشته باشید و در ذهن تصور کنید، می‌توانید برسید.

متن در مورد كار و تلاش

وقتی که دوندگی به دنبال چیز‌های نادرست را متوقف می‌کنید، شانس رسیدن به چیز‌های درست را به دست می‌آورید.

شعر درباره کار و تلاش

هیچ‌‌ وقت تسلیم نشوید، امروز سخت سپری می‌شود و فردا از آن هم بدتر است، اما پس‌فردا بالاخره خورشید طلوع خواهد کرد.

متن زیبا درباره کار و تلاش

 در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز را بياموز  .

متن درباره ی کار و تلاش

وقتی به بالای قله برسی
شاید همه دنیا تو را نبینن.
ولی تو همه دنیا را می بینی..
گاهی زندگی یعنی سخت کوشی
برای رویايي كه  کسي جز شما
قادر به دیدنش نيست…

متن زیبا در مورد کار و تلاش

قــوی بـاش و نتــرس!
هــرگـاه بتــرسی، شکست می خــوری!
تــرس از تنگدستی
تــرس از شکست
تـــرس از دست دادن!
تــرس هیچ قـدرتی برایـت به جـا نمی گذارد!
وقتی هراسانی، آنچه که از آن بیم داری را به سوی خود می کشانی…!
آنقدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبه رو شوی…
زندگی یک مسابقه نیست
بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را
باید لمس کرد
چشید
و لذت برد…

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

معجزه‌ها درونی هستند
به درون خویش سفر کن
تا جادوی زندگی خود را خلق کنی
درونت قلمرویی از آرامش هست
که می‌تواند همه‌ ی نیکبختی‌ هایی
که خواهان آن‌هایی را خلق کند

متن در مورد كار و تلاش

برو کارگر باش و امیدوارکه از یأس ، جز مرگ ناید به بار

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

عمر خود را دان غنیمت با تلاش و پشتکارگنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست

متن ادبی در مورد کار و تلاش

ای ساحر گیتی تو مکن پشت به کارمپشتکار مرا بین که در جهد تو آرم

متن در مورد كار و تلاش

«همیشه این نکته را در ذهن داشته باشید که عزمِ شما برای رسیدن به موفقیت مهم‌تر از هر چیز دیگری است.»آبراهام لینکلن

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

«اگر واقعا چیزی را می‌خواهی، منتظرش نمان. بی‌صبری و ناشکیبایی برای آن را هم یاد بگیر.»گربکش چهال

شعر درباره ارزش کار و تلاش

«موفقیت مجموع تلاش‌های کوچکی است که هر روز به‌طور مداوم تکرار می‌شوند.»رابرت کلییر

متن درباره کار و تلاش

«تلاش نکنید که انسان موفقی باشید، برای با ارزش‌شدن تلاش کنید.»آلبرت انیشتین

شعر درباره ارزش کار و تلاش

«همه‌ی رؤیاهایمان می‌توانند به واقعیت بپیوندند، اگر شهامت دنبال کردن‌شان را داشته باشیم.»والت دیزنی

متن در مورد كار و تلاش

«کسانی بهترین نتایج را کسب می‌کنند که از فرصت‌ها بهترین استفاده را می‌کنند.»جان وودن

متن درمورد کار و تلاش

تا زمانی که تلاش نکنید کاری فراتر از توانایی‌های فعلی خود انجام دهید، هرگز رشد نخواهید کرد.رالف والدو امرسون (فیلسوف و نویسنده‌ی آمریکایی)

متن زیبا در مورد کار و تلاش

مرد موفق کسی است که می‌تواند با آجرهایی که دیگران به سمت او پرتاب می‌کنند، بنایی مستحکم بسازد.دیوید برینکلی (فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی)

شعر درباره کار و تلاش

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را ناممکن سازد: ترس از شکست.پائلو کوئیلو

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اگر می‌خواهی مانند خورشید بدرخشی، باید اول مانند آن بسوزی(آدولف هیتلر)

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن اینست که همیشه فقط یک بار دیگر هم تلاش کنی.
توماس ادیسون

متن درباره کار و تلاش

باید مبارزه کنی تا به رویاهایت برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.
لیونل مسی

شعر درباره کار و تلاش

به قلب خود بگو که ترس از رنج کشیدن بدتر از خود رنج کشیدن است. و هیچ قلبی تا حالا در تلاش برای جستجوی رویای خود رنج نکشیده است.
پائولو کوئیلو

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

وقتی کارتان تمام شد، دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید.جان ماکسول

شعر درباره ارزش کار و تلاش

موفقیت من به خاطر باهوش‌تر بودن من نیست بلكه به خاطر استقامت من در ماندن روی مشكلات و مسایل است.
آلبرت اینشتین

شعر درباره کار و تلاش

خوشبختی خود به خود به وجود نمی‌آید، رسیدن به خوشبختی فرآیندی فعال است که نیازمند تلاش است. تلاش کنید، تلاش کنید و باز هم تلاش کنید.
آلبرت الیس

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد یا اطلاعات آنها نیست بلکه کمبود اراده است.
ونس لمباردی

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

اگر اقدامی با شکست و دلسردی روبرو شد نباید دست از تلاش و کوشش برداشت و امید پیروزی را از دست داد.آدلف هیتلر

متن درباره کار و تلاش

زندگی چه شکلی بود اگر شهامت تلاش برای انجام هیچ کاری را نداشتیم؟وینسنت ونگوگ

متن درباره ی کار و تلاش

باید مبارزه کنی تا به رویاهایت برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.لیونل مسی

متن زیبا درباره کار و تلاش

من از شکست خوردن متنفرم و این به من عزم مضاعفی برای بیشتر تلاش کردن می‌دهد.وین رونی

متن در مورد كار و تلاش

بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی بدست آمده که در زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

همیشه بهتر است که سعی کنید کاری بزرگ انجام دهید و شکست بخورید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید و موفق شوید. تلاش کنید، تغییر ایجاد کنید و هیچ‌وقت به عقب نگاه نکنید.

متن در مورد كار و تلاش

من فقط دو قانون داشته ام: تمام تلاشت رو بکن و به بهترین شکلی که می توانی تلاش کن. این تنها راهی است که می توانی احساس دستیابی به چیزی را پیدا کنی.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

زمانی که امید را انتخاب می‌کنید، همه چیز ممکن می‌شود – کریستوفر ریوز

متن در مورد كار و تلاش

انسان دانا به جای آنکه در انتظار یک فرصت خوب در زندگی بنشیند، خود، آن را به وجود می‌آورد. – فرانسیس بیکن

متن درمورد کار و تلاش

خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می‌شناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد. – گابریل گارسیا مارکز

متن زیبا درباره کار و تلاش

شما باید پیش از انجام کارهای بزرگ، انتظار آن‌ها را از خود داشته باشید – مایکل جردن

متن درمورد کار و تلاش

اگر در کارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نکنید، از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید.
بیل گیتس

متن درباره کار و تلاش

گاهی‌اوقات، نمی‌توانید خود را به وضوح ببینید مگر از چشمان دیگران – الن دجنرس

متن درباره کار و تلاش

زمانی که دست از رویاپردازی می‌کشید، در واقع دست از زندگی کشیده‌اید – مالکوم فوربس

شعر درباره ارزش کار و تلاش

شکست، سکوی پرتاب دیگری به سمت موفقیت و بزرگی است – اپرا وینفری

متن ادبی در مورد کار و تلاش

شجاعت، شکوه تحت فشار است – ارنست همینگوی

شعر درباره ارزش کار و تلاش

“چه شما فکر کنید که می توانید کاری را انجام دهید و چه فکر کنید که نمیتوانید آن کار را انجام دهید، در هر دو حالت درست فکر می کنید. – هنری فورد

متن درباره کار و تلاش

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت‌آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی‌کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می‌کرد. – توماس ادیسون

متن درباره کار و تلاش

از دیروز درس بگیر، برای امروز زندگی کن، برای فردا امید داشته باش. مهم‌ترین نکته این است که دست از شک کردن برندارید – آلبرت انیشتن

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اگر ندانید که به کجا می‌روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد. – توماس کارلایل

متن درباره کار و تلاش

موفقیت اغلب مواقع توسط کسانی حاصل می‌شود که نمی‌دانند شکست اجتناب‌ناپذیر است – کوکو شنل 

متن درباره ی کار و تلاش

مهم نیست چقدر آرام حرکت کنید بلکه این که توقف نمی‌کنید، اهمیت دارد – کنفوسیوس

متن زیبا درباره کار و تلاش

این را بدانید که زمان شما ارزشمند است، پس آن را هرگز صرف تقلید از زندگی دیگران نکنید. – استیو جابز

شعر درباره ارزش کار و تلاش

امتحان واقعی این نیست که از ترس ها فرار کنید ، امتحان واقعی این است که از شکست فرار نکنید . باید با شکست مواجه شوید و احساس قدرت خود را افزایش دهید. – باراک اوباما

متن درمورد کار و تلاش

من هیچ کار با ارزشی را اتفاقی انجام ندادم و زمانی که برای انجام کاری تصمیم می گرفتم ، تمام قوای خود را به کار می انداختم و همین رمز موفقیت من بود. – توماس ادیسون

متن درباره کار و تلاش

گریه نکنید چون به پایان رسیده است بلکه لبخند بزنید چون اتفاق افتاده است – دکتر سئوس

متن درباره کار و تلاش

دیدگاه من این چنین است: اگر رنگین‌کمان می‌خواهید، پس باید با باران کنار بیایید – دالی پارتون

شعر درباره ارزش کار و تلاش

موفقیت را می توان در تمرکز بالا خلاصه کرد. – بروسلی

متن زیبا در مورد کار و تلاش

تفاوت بین پیروزی و شکست، در اکثر مواقع، تسلیم نشدن است – والت دیزنی

متن زیبا درباره کار و تلاش

بزرگترین علاقه مندی من در زندگی این بوده است که برای خودم هدف های دست نیافتنی قرار دهم و سپس تمام سعی خودم را برای رسیدن به این اهداف به کار بندم. –  ریچارد برانسون

متن درمورد کار و تلاش

موفقیت یک معلم فریبکار است . او به افراد باهوش تلقین می کند که شما هیچگاه اشتباه نمی کنید. – بیل گیتس

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هیچ وقت با پیروی از قواعد، راه رفتن را یاد نخواهید گرفت، تنها زمانی که خود شروع کنید و بارها و بارها زمین بخورید می‌توانید راه رفتن را یاد بگیرید.

متن درباره کار و تلاش

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هرگز اجازه ندهید بین کاری که نمی‌توانید انجام دهید و آنچه می‌‌توانید انجام دهید، تداخل ایجاد شود.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

هرگز به خاطر زمان، هدف خود را رها نکنید؛ در هر صورت زمان خواهد گذشت.

متن درباره کار و تلاش

 هرگز در طول تاریخ فردی را ندیدم که زندگی آسانی داشته باشد و نام نیکی از خویش به یادگار گذاشته باشد.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

پروژه‌ای که شما در برابر آن بیشترین مقاومت را می‌کنید، بزرگترین رشد شما را به همراه دارد.

شعر درباره کار و تلاش

یک فرد موفق کسی است که می‌تواند با آجر‌هایی که دیگران به سمت او پرتاب کرده‌اند، پایه و اساس محکمی بنا کند.

متن درباره کار و تلاش

من احساس می‌کنم که بزرگترین پاداش برای انجام هر کار، فرصتی برای انجام کار‌های بیشتر است.

متن درمورد کار و تلاش

فقط کسانی که جرات می‌کنند تا حد زیادی شکست بخورند، می‌توانند تا حد زیادی به موفقیت دست یابند.

شعر درباره کار و تلاش

 برای درک قلب و ذهن یک فرد، به آنچه که قبلا کسب کرده نه، به آرزو‌ها و اهداف او نگاه کنید.

متن زیبا درباره کار و تلاش

اگر می‌خواهید شاد زندگی کنید، زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم‌ها و اشیا.

متن زیبا درباره کار و تلاش

سخت‌کوشی هیچ جایگزینی ندارد؛ استعداد فقط یک درصد و سخت‌کوشی نود و نه درصد در موفقیت فرد تأثیرگذار است.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

فقط یک چیز وجود دارد که یک آرزو را غیرممکن می‌سازد؛ ترس از شکست!

متن درباره کار و تلاش

قطعا به چیزی که باور داشته باشید و در ذهن تصور کنید، می‌توانید برسید.

شعر درباره ارزش کار و تلاش

وقتی ذهن خود را برای رسیدن به چیزی آماده می‌کنید، باید به خود  این فرصت را بدهید که آن را انجام دهید.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

ر موفقیت یک کار اجباری است؛ چراکه ما را وادار به دستیابی به موفقیت بالاتر می‌کند.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

وقتی که دوندگی به دنبال چیز‌های نادرست را متوقف می‌کنید، شانس رسیدن به چیز‌های درست را به دست می‌آورید.

شعر درباره کار و تلاش

ابت یک قسمت فرعی از کار است، یک فرد خلاق از اشتیاق رسیدن به هدف تحریک می‌شود، نه به خاطر میل به شکست دادن دیگران!

متن زیبا در مورد کار و تلاش

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما آن‌ها را ایجاد می‌کنید.

متن درباره ی کار و تلاش

 رویا‌های ما تحقق خواهند یافت، به شرطی که ما شهامت تعقیب آن‌ها را داشته باشیم.

شعر درباره کار و تلاش

کسی که هرگز اشتباهی مرتکب نشده را به من نشان دهید تا من به شما کسی را نشان دهم که هرگز موفق نشده است.

متن درباره ی کار و تلاش

عالیت را با موفقیت اشتباه نگیرید.

متن درباره کار و تلاش

من شکست نخورده‌ام، فقط هزاران راه پیدا کرده‌ام که کارساز نبوده‌اند.

متن در مورد كار و تلاش

هر کسی که توانسته است چیزی را بسازد، حتما نظم و انضباط داشته است.

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هیچ‌‌وقت تسلیم نشوید، امروز سخت سپری می‌شود و فردا از آن هم بدتر است، اما پس‌فردا بالاخره خورشید طلوع خواهد کرد.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

پیشرفت روزانه کوچک، در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌کننده خواهد شد.

شعر درباره کار و تلاش

موفقیت زمانی تضمین می‌شود که فرد از رنج پیشمانی، بیشتر از رنج جریان کار بترسد.

متن زیبا درباره کار و تلاش

فتار روزانه شما، عمیق‌ترین باور‌های شما را نشان می‌دهد.

متن ادبی در مورد کار و تلاش

تانسیل یک نقطه پایانی نیست، بلکه ظرفیت رشد و یادگیری است.

شعر درباره کار و تلاش

ز کوشش ، به هر چیز خواهی رسیدبه هر چیز خواهی کماهی رسید…

متن درمورد کار و تلاش

جهانی در تلاش آبرو ناکام می میردنمیداند که غیر از خاک گشتن نیست مقصودش…

شعر درباره کار و تلاش

از همت بلند بدین مرتبت رسیدهرگز به مرتبت نرسد مردم دنی…

متن ادبی در مورد کار و تلاش

همت ما بود عالی، ورنه در روز ازلحاصل کونین را در دامن ما ریختند…

متن درمورد کار و تلاش

به همت از خم گردون گذشتهبه رفعت از جهان بیرون گذشته

متن درباره کار و تلاش

 تلاش او کنی جز خود نه بینیتلاش خود کنی جز او نیابی

متن درباره کار و تلاش

هرکه را شد همت عالی پدیدهرچه جست آن چیز، حالی شد پدیدهرکه را یک ذره همت داد دستکرد او خورشید را زان ذره پستنقطه ملک جهان ها همت استپر و بال مرغ جان ها همت استهر دلی که همت عالی نیافتملکت بی منتها حالی نیافتهمت آمد همچو مرغی تیز پرهر زمان در سِیر خود سر تیزتر…

متن زیبا درباره کار و تلاش

اهل همت رخنه در سد سکندر می کننداین سبک دستان، کلید فتح را دندانه اندبه آب روی همت، خاک را زر می توان کردنغلط کردم که عمر خویش صرف کیمیا کردم.

شعر درباره کار و تلاش

پشتکار:همت بلند دار که مردان روزگاربا سرسپردگی همه جانها سپرده اندجانها همه در پی ات عزم ارادتندبا سرسپردگی کمر همت ببسته اند

متن درباره ی کار و تلاش

تلاش او کنیتلاش خود کنی جز او نیابی…

متن ادبی در مورد کار و تلاش

در ستم گردیده ایم آزاده و پُر پشتکارهر چه میخواهیم ما از بهر مان باشد حلاللیک بهر دیگران باشد حرامبا سلامی و السلام.

متن درمورد کار و تلاش

عمر خود را دان غنیمت با تلاش و پشتکارگنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

همت بلند دار که مردان روزگاربا سرسپردگی همه جانها سپرده اندجانها همه در پی ات عزم ارادتندبا سرسپردگی کمر همت ببسته اند …

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اگر من موفق بدیدار یارمرا او دهد یاری و پشتکاربه عدل و به انصاف او پر امیدز حق لطف و رحمت همیشه دمید.

متن درباره ی کار و تلاش

کره زمینمال اشخاص پشتکار دار استنمی گویم دستخوش هیجان نشوآما خودت را با آتش هیجان ها نسو زان

متن زیبا در مورد کار و تلاش

ای ساحر گیتی تو مکن پشت به کارمپشتکار مرا بین که در جهد تو آرم.

متن در مورد كار و تلاش

مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادببه راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.

متن زیبا در مورد کار و تلاش

کنجِ مطبخ، دست به کارروز و شب با پشتِکارآشِ خود را بار کردیمهم زدیم و هم زدیمتا که بعد از خستگیِ فراوانآشِمان آماده شدبا هزارن ذوق و شوقبعدِ سالها انتظارما چشیدیمزندگی آشِ دهن سوزی نبود …

متن درباره ی کار و تلاش

وقتی می شود دقایق عمرت را با آدم های خوب بگذرانی.چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنیکه یا دل های کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟یا مدام برای نبودنت،برای خط زدنت تلاش می کنند؟!

متن درباره کار و تلاش

من بر این باورم که کارهای ساده و پیش پا افتاده هم بسیار نیرومند و کارآمد هستند.آنتونی رابینز

متن زیبا درباره کار و تلاش

برای مرد عمل، اندیشه با عمل درهم است، همان گونه که برای یک شاعر، اندیشه با تصویر و نشانه های درهم و مربوط می باشد.آندره موروا

متن زیبا در مورد کار و تلاش

کسی که دیگری را دوست دارد و به راستی به او عشق می ورزد، هر روز تلاش می کند یک کشیش دهکده ای باشد که دوست دارد همه شب خیابان های تنگ و پرپیچ و خم خود را طی کند و در محیط اندیشه و هوش و استعداد محبوب خود گردش نماید.آندره موروا

متن درمورد کار و تلاش

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.توماس ادیسون

متن درباره ی کار و تلاش

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود.آندره موروا

متن در مورد كار و تلاش

«امروز به‌خاطر نمی‌آورم که دقیقأ چه‌چیز مرا بدین کار برانگیخت، اما هرچه بود، ضبط کلماتی را که «مورد استعمال عوام» بود کم و بیش از همان تاریخ آغاز کردم، و البته بی‌هیچ ضابطه‌ای در کار و بدون دراختیار داشتن ِهیچ‌گونه معیار و محکی برای تشخیص. اما نفس عمل «یادداشت‌کردن» عادت شد.احمد شاملو

متن درباره ی کار و تلاش

قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.آبراهام لینکلن

متن زیبا درباره کار و تلاش

یک مرد بزرگ عمل، به یک شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیک باشد تا به یک مؤلف دایره المعارف… .آندره موروا

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

شاید تلاش‌های شما تا به امروز ثمربخش نبوده‌اند، ولی سبب کامیابی‌های دیگری در آینده شده‌اند و زمینه‌ی خوبی را برای کامیابی نهایی‌تان فراهم ساخته‌اند.آنتونی رابینز

متن درباره ی کار و تلاش

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود، آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید.آندره موروا

متن زیبا درباره کار و تلاش

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوهای خویش.امام علی (ع)

متن زیبا در مورد کار و تلاش

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانی که داخل شهرند سعی می کنند از آن خارج و آنها که خارج [ آن ] هستند، تلاش می کنند تا به آن داخل شوند.بنجامین فرانکلین

متن درمورد کار و تلاش

باید در هر کاری به امکان و عملی بودن آن کار ایمان داشت.آندره موروا

متن درباره کار و تلاش

آن کس که جرات انجام کارهای شایسته را دارد، انسان است.ویلیام شکسپیر

متن درباره کار و تلاش

ای جویندگان خرد! کاری را بکنید که من کرده‌ام؛ در مورد همه چیز پژوهش کنید.هراکلیتوس

متن در مورد كار و تلاش

سرعت و تندی [ انجام ] کار را مجوی، بلکه بر خوبی و درستی آن سعی کن. زیرا مردم از تو نپرسند که در چه مدت کار را انجام داده ای، بلکه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.افلاطون

متن درباره کار و تلاش

اگر بنا بود تنها به هنگام رسیدن به هدف خود شادمان شویم و از فرآیند تلاش برای رسیدن به هدف، شاد نباشیم، تنها بخش کوچکی از زندگی خود را شادمان بودیم.آنتونی رابینز

متن درباره ی کار و تلاش

هدف زندگی خود را برآورده سازید و مهم‌تر از همه آنکه این کار را با عشق، شور، حرارت، شیفتگی و سرزندگی بسیار انجام دهید!آنتونی رابینز

متن در مورد كار و تلاش

من کار را از همان جایى که دیگران رهایش کرده‏اند، آغاز کرده و دنبال مى‏کنم.توماس ادیسون

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

تا زمانی که کارت به انجام نرسیده، نباید از راهی که برگزیده ای، از انحراف و تغییر جهت روی برتابی.آندره موروا

متن در مورد كار و تلاش

برای کار کردن کافی نیست که انسان پشت یک میز بنشیند، بلکه باید خود را در هنگام کار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.آندره موروا

متن درباره ی کار و تلاش

کار، از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است.آندره موروا

متن در مورد كار و تلاش

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد.آندره موروا

متن درمورد کار و تلاش

اگر در رفتار و کردار خویش نخست به ژرفی اندیشه نمائی در هر کار ، سرانجام نیک یابی.امام علی (ع)

متن درباره ی کار و تلاش

بخوانید: متن در مورد تجربه + سخن و جملات بزرگان در مورد تجربه افراد در زندگی

متن ادبی در مورد کار و تلاش

اگر زن درصدد تلاش و کوشش مجدد برای دور کردن مرد از شغل اش برآید، جز اینکه کینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد.آندره موروا

متن زیبا در مورد کار و تلاش

کارکردن، صرفأ به خاطر کار، مغایر با سرشت انسانی است.جان لاک

شعر درباره ارزش کار و تلاش

اندیشیدن آسان است و عمل کردن، سخت و دشوار. عمل کردن به دنبال اندیشه و نقشه و از روی تعمق و اندیشه پیدا کردن اش در جهان بسیار دشوار است.یوهان ولفگانگ فون گوته

شعر درباره ارزش کار و تلاش

باشد که این کتاب -نبرد من- چون سنگ ِ بنایی به کار آید ،که من به کار مشترک ،اهدا می کنم.آدولف هیتلر

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.آندره موروا

متن درباره کار و تلاش

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم.آنتونی رابینز

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

هرگاه می‌خواهید دست به کاری بزنید و دل آسوده نیستید که چرا می‌خواهید چنین کاری بکنید، دوباره آن را با چَم و هدف زندگانی خود بسنجید و با آن مشورت کنید.آنتونی رابینز

شعر درباره کار و تلاش

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.مارک توین

متن درباره ی کار و تلاش

انجام عمل غیر ممکن، خود، گونه ای تفریح است.والت دیزنی

متن زیبا درباره کار و تلاش

بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد.ناپلئون بناپارت

شعر درباره ارزش کار و تلاش

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از کار خوب به حدی است که می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد.آندره موروا

متن زیبا در مورد کار و تلاش

در عمل، کسی که خود را می گذارد تا بخورند اش، خورده می شود و می میرد، بدون اینکه اثری از خود بر جای گذارد.آندره موروا

متن کوتاه در مورد کار و تلاش

بهترين کارها سه کار است: تواضع به هنگام دولت ، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.پيامبر اكرم (ص)

متن زیبا در مورد کار و تلاش

باید بی چون و چرا اشتهای اشخاصی را که بی جهت وقت شما را می گیرند کور ساخت؛ آنها از شما می خواهند که منفعت و سوی در کار به آنها برسانید.یوهان ولفگانگ فون گوته

شعر درباره کار و تلاش

آب قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می کند؛ موش با پشتکار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری کوچک، درخت کهن را از پای در می آورد.بنجامین فرانکلین

متن درمورد کار و تلاش

یک زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه که دنیای کوچک کاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد که یک رجل دولتی برجسته ای که توانسته مملکتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.آندره موروا

متن ادبی در مورد کار و تلاش

مردی که سزاوار گرفتن نام “مردی” باشد به کار خود بیش از همه ی جهان و حتا بیش از هر زنی که او را دوست می دارد عشق می ورزد.آندره موروا

متن درباره کار و تلاش

هر کاری که با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی که با کار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.آندره موروا

متن ادبی در مورد کار و تلاش

می دانم كه وقت می گیرد، اما به پسرم بیاموزید، اگر با كار و زحمت یك دلار كسب كند، بهتر از این است كه پنج دلار از روی زمین پیدا كند.آبراهام لینکلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *