متن درباره لاتی

متن لاتی درباره شیر

آدمی را آدمیت لازم استعود را اگر نباشد هیزم است

متن لاتی درباره رفیق

متن لاتی درباره مادر

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند….خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند….

متن لاتی درباره رفیق

ما را دفن کردن
ندانستن ما دانه ایم

متن لاتی درباره رفیق

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست
ساقیا امشب مخالف مینوازد تار تو
یا که من مستو خرابم یا که تارت تار نیست

متن لاتی درباره شیر

من خستم اما میدونم که میرسم بالاخره
من میسازن دوباره دنیامو یه نفره

متن درباره لاتی

بسلامتی مادربزرگم که همیشه میگفت:تنهایی فقط برای خداست!کاش می ماندوخدایی ام را می دید …

متن لاتی درباره تنهایی

متن لاتی درباره تنهایی

از زندگانی ام گله دارد جوانی ام!!شرمنده جوانی ام از این زندگانی ام!!

متن لاتی درباره داداش

ای دل تو چرا باده پرستی؟هر دم تو چرا جام بدستی؟هر لحظه که من از تو سراغی گیرمباز بینم که تو می خورده و مستی!

متن لاتی درباره مادر

آن شبی که دلی بود به میخانه نشستیم
آ ن توبه صد ساله به یک جرعه شکستیم
از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب
ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

متن لاتی درباره تنهایی

اگر پیروز میدان نیستی….
لا اقل جوری شکست بخور که حریفت هم برنده نشه..!

متن لاتی درباره شیر

گرچه بر تن و بدن ما زخم زیاد استاما ما چو نخلیم که تا سر نرود جان ندهیم

متن لاتی درباره دریا

متن لاتی درباره مادر

توئه گُربه صِفَت باعث شدی سَگی شه رفتارم؛ببین؛با این که هستی طرفدارم؛ولی حرفایی که حقم نبود زدی تو دربارم؛حالا منم طلبکارم…

متن لاتی درباره عشق

مادرم همیشه میگ:
من ۹ ماه سختی کشیدم که قلب تورو شکل بدم،،،
نزار یکی تو ۵۱ ثانیه بشکنه بره

متن لاتی درباره داداش

وقتی ما زمین خوردها بر میخیزیم
آسمان به حرمت ما سرش را خم میکند…
پرواز با پرو بال شکسته هنر ماست

متن لاتی درباره خدا

زیباترین گل دنیا  تو هستے مـادرخوش بوترین گل دنیا  تو هستے مـادرزیباترین روز سال روز   توست مـادرعطرتمام گلها تقدیم به تو مـادرمادرم روزت مبارک

متن لاتی درباره رفیق

اس ام اس تبریک روز مادرهر انسانےعطر خاصے داردگاهے،برخے عجیببوے خدا میدهندهمانند” مـادر” روز مادر گرامی باد

متن لاتی درباره مادر

متن لاتی درباره دریا

 پیامک روز مادراز مادرے پرسیدند:ڪدام فرزندت را بیشتر دوست دارے؟مادر گفتبیمارِ آنها را تا وقتیڪه خوب شود،غایب را تا وقتیڪه بازگرددڪوچڪترین را تا وقتیڪه بزرگ شود،و همہ آنها را تا وقتیڪه بمیرممادر عزیزم روزت مبارک جملات تبریک روز مادربرای مادر بودن باید مادرانه عشق ورزید…حرفه ای خستگی ناپذیر مثل مادرمروز مادر مبارک…

متن لاتی درباره داداش

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ‎ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ،ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!‎ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!‎ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟‎آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟‎ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،‎ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ!‎ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩهروز مادر مبارک

متن لاتی درباره رفیق

هرجا دیدید خدا کارتونو راه نمیندازهبدونید رشوه میخواد،خرجش دعای مادره…پیامکهای روز مادرمادر که از دنیا میرهوقتی میرهم اول اسمش رو باخودش میبره فقط ا د رمیمونهکه ا به معنی آوارگید به معنی دَربه دریر به معنی رسوایی“ایشالله هیچ‌خونه ای بدون مادر نمونه”…روز مادر گرامی باد

متن لاتی درباره خدا

متن برای روز مادرڪنار مـــــــادر ڪه باشىفصل ســـــــردىبه نام زمستان وجــــــودنخــــــواهد داشت…روز مادر گرامی باد

متن لاتی درباره برادر

متن زیبا و پیام تبریک روز مادردر گلستان ادب آموزگارم مادر استبعد رب العالمین پروردگارم مادر است ،در رفاقت قهرمانم مادر است…اس ام اس تبریک روز مادربی محبت مادر یک قنات بی آبممثل راه بی مقصد مثل عکس بی قابمبی محبت مادر از شکوفه ها دورمیک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورمبی محبتِ مادر چون لبان بی لبخندساکتم و غمگینم مثل بلبلی در بندبی محبت مادر در دلم صفایی نیستاز بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست..

متن درباره لاتی

متن لاتی درباره دریا

اس ام اس تبریک روز مادرمادر . . .هماننده سوره ای از ” قرآن ” است . . .که هیچ کس حتی . . .نمیتواند . . .مانندش را برایت . . .بیاورد

متن لاتی درباره عشق

سلامتی مادری که:هم مادر بود هم پدر هم مریض بود هم سالمهم گرسنه بود ،هم سیرهم پیر بود،هم جوونهم دل شکسته بود ، هم دل زندهمادرهایی که دلخوشیشون تو دلخوشی ما خلاصه میشه.روز مادر مبارک

متن لاتی درباره عشق

جملات تبریک روز مادرارزشمند ترین مکان هاییکه میتوان در آن حضور داشتدر قلب مادردر فکر مادردر دعای مادر است. مادرم روز مبارک

متن لاتی درباره مادر

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهدجز گپ ریز ریز با مادرمهی من حرف بزنمهی او چای تازه دم بریزد…هی چای ام سرد بشودهی دلم گرم…آنجا که چای ات سرد می شودو دلت گرم“خانه مادر است”

متن لاتی درباره رفیق

کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید!
تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . .
به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد!

متن درباره لاتی

متن لاتی درباره داداش

اون عزیزی ک تو دنیا یار من بود یاورم بود . نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود. روزت مبارک ای مظهر عشق

متن لاتی درباره عشق

مادرم:پاکی قدومش،صفای وجودش،سنگینی سکوتش،نجابت غرورش،بازمزمه کلامش در جذبه محراب ،گستره وسیع جنت بودو من فقط مادر میخواندمش.

متن لاتی درباره شیر

مادرم فرشته است.. ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند… زیرا به پایش… من را بسته بود.. برادرم را … پدرم را… و همه ی زندگیش را… همه راه ها به عشق “مادر” من ختم میشود! مادر من ، عشق من است… میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید مادرست دیگر …

متن لاتی درباره مادر

واحد اندازه گیری دلشوره ی مادرها:
‏.
‏.
‏.
‏.
آیت الکرسی برثانیه!!

متن لاتی درباره رفیق

مادر مانند نخ تسبیح است…
زیر دانه های تسبیح معلوم نمیشود ولی اگر نباشد تمام دانه ها پخش خواهند شد…

متن لاتی درباره خدا

متن لاتی درباره خدا

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان است دنیا را برایشان جهنم کردند…
.
.
.
به سلامتی همه مادرها

متن درباره لاتی

بدهکاره مهربونیه قلب ی زنم …
‏.
.
.
.
که از بچگی صدام کرد پسرم …

متن لاتی درباره مادر

به سلامتی مادری که
رو دست پسرش پر از خطهای چاقوست ولی موقع باز کردن کنسرو
میگه:بده من باز کنم یه وقت دستتو نبری

متن لاتی درباره رفیق

مادرم دوستت دارم زیرا تنها کسی هستی که غم را برایم بی معنا میکنی
روزت مبارک

متن درباره لاتی

گفت : با مــادر یه جمله بساز !گفتــم : من با مــادرم جمله نمیسـازم ! دنــیـــامو میسازم .
مادرم روزت مبارک

متن درباره لاتی

متن لاتی درباره عشق

مادر نوشته می شود فرشته خوانده میشود……
زندگی من بر سه اصل استوار است:
نگاه مادرم
لبخند مادرم
دعای مادرم….

متن لاتی درباره عشق

مادرم ای بهتر از فصل بهار
مادرم روشن تر از هر چشمه سار
مادرم روزت مبارک ناز من

متن لاتی درباره تنهایی

زیباترین گل دنیا
تو هستے مـادر
خوش بوترین گل دنیا
تو هستے مـادر
زیباترین روز سال روز
توست مـادر
عطرتمام گلها تقدیم
به تو مـادر روز مادر مبارک

متن لاتی درباره تنهایی

از «مادری» پرسیدند؛
«کدامیک از فرزندان خود را»،
«بیش از دیگران» دوست میداری؟مادر گفت؛
غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»،
بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»،
کوچکترین آنها را تا وقتیکه
«بزرگ شود»،
و،«همهٔ آنها را»،
تا «وقتی که زنده هستم»
دوست دارم.!!!قدر این «گوهر نایاب»،
و «غیرقابل تکرار» را ،،،
«تا هست»، بدانید،
و «حرمتش» را،،،،
«عاشقانه پاس بدارید.»سلامتی اولین عشق زندگی .. مادر

متن لاتی درباره شیر

امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی مادر
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می دانم جای تو خوب است
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند
آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط یک بار دیگر
آغوشش را داشتم

متن لاتی درباره مادر

متن لاتی درباره خدا

پدر سه نقطه دارد
پسر سه نقطه دارد
دختر هم سه نقطه دارداما مادر هیچ نقطه ای ندارد
چون که نقطه نقطه ی وجودش را
وقف خانواده اش کرده است.

متن لاتی درباره دریا

می خواهم دنیا را بدهم برایم تنگ کنند
به اندازه “آغوش” تو، تا وقتی بهآغوشت میرسم بدانم همه دنیا از آن من استدوستت دارم مـــــــــادر روز مادر مبارک

متن لاتی درباره تنهایی

چون در تمام زندگی فقط یک
❤️مادر❤️داریو وقتی میمیرد آنگاه ملائکه میگویند که فوت شد آن کسی که به سبب آن به تو رحم میشد(اتقوا الله فی الامهات)این پیام برای هر انسانی که عزیز است برای مادرش
مادر❤️ : اگر گرسنه شدی رستوران است
اگر مریض شدی بیمارستان است
اگرخوشحال شدی جشن است
اگر خوابیدی بیدارکننده است
اگر غائب شدی دعاگویت استایا با او به احسان و نیکی رفتار کردی……
داخل منزل میشویم و میگوییم : مادر کجاست؟
با انکه از او چیزی نمیخواهیم
انگار وطن است!! از او دور میشویم و برمیگردیم که او را ببینیم

متن لاتی درباره رفیق

خداوندا از مادرم سه چیز را دور کن
تنگی قبر،اتش جهنم،و فتنه های قبر

متن لاتی درباره خدا

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز مادر
دوستت نخواهد داشت
از آن دوست داشتن‌های تمام نشدنیتمام دنیا را بگردی
هیچکس جز پدرغصه دار غمهایت نیست
پس دنیا را به پایشان بریز

متن لاتی درباره دریا

متن لاتی درباره داداش

مادر بودن
سخت ترین و پرمشقت ترین
کار دنیاست
که تا آخر عمر هم
بازنشستگی ندارد
و تنها حقوقی که
بابت آن طلب می کند
اندکی عشق است
مادر دریای محبت است.

متن لاتی درباره شیر

مادری به دخترش می گفت :هر زمان خواستی قلبت
بیرون از بدنت بتپد
بچه دار شو…
سلامتی اولین عشق زندگی…مادر روزت مبارک

متن لاتی درباره داداش

متن های تبریک روز مادر و روز زن خدا گفت: زمین سرد است
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد
خدا گفت: زن شعله را خرج کن
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد….
در تمام این سالها خدا سوختن زن را تماشا کرد
خدا گفت: اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بود..

متن لاتی درباره داداش

جذاب ترین متن های تبریک روز مادرتازگی ها ؛
شب که می شود ؛
ذهنم بی اختیار به دورانِ کودکی ام بر می گردد ؛
در آغوشِ گرمِ مادرم خودش را جا می کند ،
دستانِ مهربانش را می بوسد ،
نفسی عمیق می کشد ،
و میان امنیتِ بازوانش به خواب می رود …
و من ؛
در نهایتِ بی پناهیِ این روزها ؛
چه اندازه دلخوشم ؛
به همین آرامشِ خیالی …شب و روز هایت بخیر مادر

متن لاتی درباره رفیق

متن کوتاه شاخ لاتی / بیو گرافی شاخ لاتی (پیشنهادی) | تاو بیو

متن لاتی درباره خدا

متن لاتی درباره خدا

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌
# لاتی

متن لاتی درباره مادر

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن لاتی درباره تنهایی

هِع
زِندِگی میچَرخِ 🌏…مِثلِ یِ تاس🎲
اِمروز حُکم میکُنی♦️…فَردا اِلتِماس🙏 # مغرور # لاتی

متن لاتی درباره رفیق

مغرورم و خاص✌🏻گور بابای هرکی ما رو نخواص 🤟🏻عصاب رو هواس اره اینجوریاس 👌🏻👊🏻
# لاتی # مغرور

متن لاتی درباره دریا

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن لاتی درباره عشق

متن لاتی درباره شیر

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)
# لاتی

متن لاتی درباره رفیق

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))
# لاتی

متن لاتی درباره شیر

[[حآجۍ ‏شؤمآ فِڪرِتَم بِہ مآنِمیرِسہ چہ بِرِسہ بہ خؤڋتـ^^🗽🤘🚧📿 # لاتی

متن لاتی درباره شیر

#اعصابـ↓↑ ۰%░░░░░░░░ #عشقــﮩ٨ ۰%░░░░░░░░ #احساسـ❥ ۰%░░░░░░░░ #غرور♡ ١۰۰%████████ ✘سَمتِ مَنْ نَیآ اُوخ میشیح بیبی🤤😹🚫💯
# مغرور # لاتی

متن لاتی درباره دریا

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀
# لاشی # لاتی

متن درباره لاتی

متن لاتی درباره مادر

پٌشْـتِ سَـرَمْ حَـرفْ زیـاٰدِهْ …
بیخیـاٰلْ …
مَـردٌمْ دَرْ مـورِدِ آٰرِزوهاٰشـونْ زیـاٰدْ حَـرفْ میزَنَـنْ … # لاتی # مغرور

متن لاتی درباره برادر

اَگعِ سَرم پایینهِ🤘🏻واس^^سَنگینیه مَغزَمهِ🧠نَ تَرس اَز شما جوجه رنگیا😎😎😎
# انتقام # لاتی # مغرور

متن لاتی درباره رفیق

چ‍‌را ‍مغ‍‌رو‍ر ن‍‌ب‍‌اش‍‌م وق‍‌ت‍‌ی ج‍‌ز خُ‍‌دم‍ بِ‌‍ہ ه‍‌ی‍‌ش‍‌ک‍‌ی ن‍‌ی‍‌از ن‍‌دا‍ر‍م .؟…..' # لاتی # مغرور

متن درباره لاتی

پُر غم و معضلیم ولی جهنمو دور زدیم…🤘🏻🤣 # لاتی

متن لاتی درباره برادر

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/ # لاتی # حقیقت

متن لاتی درباره رفیق

متن درباره لاتی

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡ # لاتی # خسته # خودکشی

متن لاتی درباره داداش

ما ‏حواسمون به دشمنامون بود ولی هر چی خوردیم از خودی بود 🙂
# لاتی

متن لاتی درباره داداش

ما زِ تنہا ییہ خد جام ب بالا بُردیم…!
نیست ما را حَوسـہ #عِشقومحبت زِ کسے🖐🏻🚶‍♀
# لاتی # مغرور # خسته

متن لاتی درباره عشق

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ˙ ˙ما کسی رو خط نمی زنیم مشکل خودشونه ڪ جوهر پس میدن ๛☠☣ # لاتی # لاشی

متن لاتی درباره رفیق

♡ ♡ کے لات شـבے شما؟
بـہ کـבام تقویم؟ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاتی

متن لاتی درباره رفیق

متن لاتی درباره دریا

تو زندگۍ یآد بگیر تنهآ بآشۍ خوردۍ زمین تنهآ پآشۍ(:👊🏿 # لاتی # مغرور

متن لاتی درباره دریا

پیر کَردمَ دلی را که تازه هوای جوانی به سَرش زده بود..♻️ # لاتی # مغرور

متن لاتی درباره عشق

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن لاتی درباره شیر


حروم‌زاده‌گی ، شده وجہ مشترکــ همتون!
‌ # لاتی

متن لاتی درباره داداش

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉 # لاتی # مغرور # دختر

متن لاتی درباره عشق

متن لاتی درباره تنهایی

حاجی ~من همونم ک ننت میگفت باهاش نگرد~
# لاتی

متن لاتی درباره مادر

به پادشاه قلبتون بگید کمتر پیوی اینو اون بره زشته یه پادشاه بلاک شه.!
‌‌ # لاتی # مغرور

متن لاتی درباره عشق

دوستت دارم با صداقت، بی نهایت، تا قیامت # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره شیر

خدایا دفتر جرم مرا روز جزا باز مکن،
من به امید عطایه تو خطا کار شدم

متن لاتی درباره خدا

به سلامتی خودمون که همیشه توسینمون حبس می کشیم اماافسوس ملاقاتی نداریم

متن لاتی درباره مادر

متن لاتی درباره شیر

بزن سلـاَمتی
ماَدرِ اون لوتی کہِ زندگیش تباَهہ و
خندهاَش عذاب دارهِ
لوتی کہِ دفاع اَز ناَموسش جُرمہ و
حُکمش طناَب دارهِ

متن لاتی درباره شیر

ما در میدانی پیروز شده ایمکه حتی داور هم به سود
حریف سوت زد…

متن لاتی درباره عشق

یک سال دیگر آمد ودنیا عوض نشدچیزی به غیر پیرهن از ما عوض نشد

متن لاتی درباره برادر

هنگام سپیده دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه گرییعنی که نمودند در آیینهٔ صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

متن لاتی درباره برادر

گرچه بر تن و بدن ما زخم زیاد استاما ما چو نخلیم که تا سر نرود جان ندهیم

متن لاتی درباره رفیق

متن لاتی درباره دریا

من نه گرگم نه عقاب؟؟؟من منم جنگلشان را به آتیش میکشم اگر برگی از تک درختم به زمین بیوفتد

متن لاتی درباره رفیق

نمی ارزی به این همه پایین بالا به این که ببازم این بازی رو باهات
قدم هات دیگ نیست سایز پام حیف عوض شدی نیست آینه باهات
هر کجا که هسی خوش باشی
هرکی که تو رگیته جفت باشی ما
که همیشه دعامون خیره……..

متن لاتی درباره رفیق

اعتماد نکن تنها باشی بهتر از این جماعت دوپا
من چیزی ندیدم جز به زمین خوردن آدما!!!!!!!!!!!!!

متن لاتی درباره دریا

کاش مادر نمیزادی مرادادگاه زندگی، حکمش غم استسهم ما از زندگی خیلی کم است

متن لاتی درباره مادر

از چشمه ای آب خوردم که پلنگان از آن میخوردن…………….
در کویری زندگی کردم که ساکنانش مارو عقرب بودن………..
و در آسمانی پرواز کردم که حتی…………………….. لاشخور هایش بهم رحمی نمیکردن…………………… خدایا حالا ببین این خرگوشان شهری………………..
چگونه ادعا پادشاهیشان میشود………………………….!!!!!!!!!!رنجش مڹ از ڪسانۍ است..ڪه گنجشکی را هم با تیروڪمان نڪشته اند…ولے از شڪار شیر و پلنگ سخڹ میگویند

متن لاتی درباره شیر

متن درباره لاتی

به سلامتی 3 تن : اسیر و شهید و سرباز وطنبه سلامتی 3 کس : غریب و تنها و بیکسبه سلامتی 3 چیز که با احتیاط باید برداشت : قدم و قلم‌‌ و قسمبه سلامتی 3 چیز که باید پاک نگهداشت : جسم و لباس و خیالبه سلامتی 3 چیز که باید ازش کار کشید : عقل و همت و صبربه سلامتی 3 چیز خودتو نگه دار : افسوس و فریاد و نفرینبه سلامتی 3 چیز که باید پاک‌نگهش داشت : قلب و زبان و چشمبه سلامتی 3 چیز که هیچ وقت فراموش نکن : خدا و مرگ و دوست خوب

متن لاتی درباره دریا

من شاخ نیستم…بچه بالاشهرم نیستم…
از اینام ک هنوز پارتی نرفتم…مثه بقیه هم با دختر مردم عکس ندارم ک پست بزارم…انقد مشکل دارم ک به این چیزا فکر نمیکنم…

متن لاتی درباره شیر

در قیامت ، عابدی را دوزخش انداختند
هرچه فریادش، جوابش را نمی پرداختندداد میزد خوانده‌ام هفتاد سال، هرشب نماز
پس چه شد اینک ثواب ِآن همه راز ونیازیک ندا آمد چرا تهمت زدی همسایه ات
تا شود اینگونه حالت، این جهنم خانه اتگفت من در طول عمرم گر زدم یک تهمتی
ظلم باشد زان بسوزم، ای خدا ڪن رحمتیآن ندا گفتا همان کس که زدی تهمت براو
طفلکی هفتاد سال، جمع کرده بودش آبرو

متن درباره لاتی

پدر عزیز و مهربانمتولدت مبارکامیدوارم سالهای پر از شادی پیش رو داشته باشی

متن لاتی درباره تنهایی

پدر عزیز و مهربانمشما قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها داریامیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشیتولدتان مبارک

متن لاتی درباره تنهایی

متن لاتی درباره برادر

پدر عزیزممهم نیست چقدر بزرگ بشممن همیشه دختر کوچولوی تو می مونمممنون که اینقدر مهربون و دوست داشتنی هستیتولدت مبارک فرشته نگهبانم

متن لاتی درباره رفیق

تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلیزیباتر از لبخند او نیستجشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به توو به یاد آوردن تمام خوبیهایت استتولدت مبارک پدر مهربانم

متن درباره لاتی

پدر عزیزماز اینکه همیشه حامی من بودی ممنونمبا کلمات نمی تونم عشق و احترامی که براتون قائل هستم را بیان کنمامیدوارم همیشه ساد و سلامت باشیدتولدتون مبارک

متن درباره لاتی

پدر جانتو تکیه‌گاه کودکی‌هاو همراه و دوست نوجوانی‌هایم بوده‌ایمرا برای عبور از مسیرهای سخت زندگی یاری کردهو همیشه یاورم بوده‌ایروز تولدت را صمیمانه تبریک می‌گویمپسرت / دخترت ……….

متن لاتی درباره برادر

پدر عزیزمممنونم که به من زندگی بخشیدیدر تمام عمرم تو بهترین دوست، مربی و پشتیبان من بودیتولدت مبارک بهترین پدر دنیا

متن لاتی درباره شیر

متن لاتی درباره رفیق

پدر عزیزماز خالی شدن زیر پاهایم هیچ هراسی ندارمچون دستان حمایتگرت همیشه نگهدار من بوده و خواهد بودتولدت مبارک خوب‌ترین خوب‌ها

متن لاتی درباره مادر

پدر مهربانماز اینکه روز و شب سخت تلاش کردی تا زندگی بهتری داشته باشیم ممنونمدوستت دارمتولدت مبارک

متن درباره لاتی

پدر عزیزمتو همیشه مانند یک پرنسس با من رفتار کردیدر سالروز تولدتبرایت بهترین ها را آرزو می‌کنمامیدوارم تولدهای بیشتری را برایت جشن بگیرمتولدت مبارک

متن لاتی درباره شیر

پدر فداکار و بزرگوارماز خداوند متعال برایتان سلامتی و شادی طلب می کنمامیدوارم آینده ای خوب پیش رو داشته باشیددوستتان دارمزادروزتان مبارک

متن لاتی درباره شیر

ای تنها دلیل رد کردن هر دلیلای تنها بهانه آوردن هر بهانهعاشق مهربانی توامبرای من بمانو بدان که تو تنها بهانه برای بودنیتولدت مبارک

متن لاتی درباره مادر

متن لاتی درباره خدا

بابای خوبمچقدر خوشبختم که چنین پدری مهربان و دلسوز دارموقتی شما را شاد و خندان می بینم دنیایم پر نور می شود.با آرزوی سلامتی و لحظات خوش برای شماتولدتان مبارک پدر عزیزم

متن لاتی درباره عشق

پدر عزیزمدر مسیر پرپیچ و خم زندگیهمیشه یار و یاور من بودیو هرگز تنهایم نگذاشتیهمیشه زنده و سرافراز باشیتولدت مبارک

متن درباره لاتی

پدر مهربونمتو اولین و بهترین دوست صمیمی، مربی، الهام بخش و قهرمان منیاز خدا به خاطر داشتن چنین پدر فداکار و خوبی سپاسگزارمتولدت مبارک

متن لاتی درباره تنهایی

بابای خوبمتو تنها کسی هستی که می‌توانستمرا از میان سنگلاخ‌های زندگیاین گونه هنرمندانه به ساحل امن آرامش برساندتولدت مبارک بهترین همراه من

متن لاتی درباره شیر

پدر عزیزمشما یک انسان کامل هستیدمهر و محبت و فداکاری تان همیشه الهام بخش من بودهخدا به شما عمر طولانی و سلامت بدهدامیدوارم سالهای آینده زندگی تان پر از شادی و آرامش باشدتولدتان مبارک

متن لاتی درباره عشق

متن لاتی درباره دریا

پدر عزیزمدر روز تولدت می‌خوام اینو بدونیشما حقیقتا یک الگو ؛ یک دوست و یک معلم برای من هستیزادروزت خجسته باد

متن لاتی درباره برادر

پدر عزیزماز روزی که به دنیا آمدمدر کنار من بودیمی خواهم تا آخرین نفس کنارم باشینمی توانم روزی را بدون حضورت تصور کنمممنون که همیشه کنارم هستیدوستت دارم پدر عزیزمتبریک تولد

متن لاتی درباره داداش

گفت : با پدر یه جمله بسازگفتم: من با پدر جمله نمیسازمدنیامو می سازم

متن درباره لاتی

پدر عزیزمشما منبع شهامت و دلگرمی من هستیدهرگز در زندگی احساس ناامیدی نمی‌کنمزیرا که پشتیبانی چون شما دارمامیدوارم روزی برای بچه هایم پدر خوبی باشمدرست مثل شما برای منتولدت مبارک!

متن لاتی درباره رفیق

می گویند آغاز نو شدنآغاز تازه شدن بهار است
اما برای منروز میلاد شماسر آغاز فصلی دیگر از زندگیستتولدتان مبارک پدر مهربانم

متن درباره لاتی

متن لاتی درباره دریا

پدر جانتو به من زندگی، عشق و خنده دادیچه چیز دیگری می توانم آرزو کنم؟تولدت مبارک دوست داشتنی ترین بابای دنیا

متن لاتی درباره مادر

پدر عزیزمصدای تو برایم گرم‌ترین صدای جهانو آغوش پرمهرت برایم امن‌ترین نقطه جهان استهمواره سلامت و شاد باشیزادروزت مبارک

متن لاتی درباره خدا

تو برای من همه چیز هستیبدون تو هرگز نمی توانستم آدم امروزی باشمتو باعث شدی باور کنم که این دنیا زیباستممنونم باباتولدت مبارک!

متن لاتی درباره دریا

پدر عزیزماستوارترین مردی که در زندگی‌ام دیده‌امتو بودیمهربان‌ترین کوه مقاومی که در زندگی‌ام احساس کرده‌امتو بودیتولدت مبارک

متن لاتی درباره داداش

پدر عزیزممن برای برآورده شدن آرزوهایم در زندگی نیازی به غول چراغ جادو ندارمچون شما را دارمافتخار می کنم که پسر شما هستمتولدت مبارک بهترین پدر دنیا

متن لاتی درباره دریا

متن لاتی درباره دریا

پدر عزیزمتو مثل خورشید بر من می تابیو به زندگیم نور و گرما می بخشیتو به من ابتدا زندگی بخشیدی و سپس عشق و شادی دادیخیلی دوستت دارمتولدت مبارک

متن درباره لاتی

پدرمتو قهرمان واقعی من هستیهمیشه با محبت و فداکاری هایت به من آموختیکه انسان بهتری باشمتو گواه زنده ای هستیکه یک پدر می تواند بهترین دوست دخترش باشدنمی توانم هیچ مردی را بیشتر از تو دوست داشته باشمتولدت مبارک صمیمی ترین پدر دنبا

متن لاتی درباره رفیق

پدر خوب و مهربانمچین و چروک صورتت داستان مردی را روایت می کندکه برای آرامش و شادی خانواده اش از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرداز لطف و حمایت هات ممنونمبابا تو بهترینیتولدت مبارک

متن لاتی درباره خدا

بابای عزیزمبه داشتن پدر خوبی چون تو شما افتخار می کنمممنون که به من درس های ارزشمندی دادیو راه درست زندگی کردن را به من آموختیبهترین دوست و معلم مندوستت دارمتولدت مبارک

متن لاتی درباره مادر

پدر عزیزمممنونم که همیشه کنارم بودیبه من آموختی همیشه قوی باشماز مشکلات نترسم و با درایت حلشون کنمتو با ارزش ترین هدیه خدا به من هستیتولدت مبارک

متن لاتی درباره برادر

متن لاتی درباره رفیق

پدر عزیزمکاش بدانی که تا چه اندازه به تو دلگرم هستمو تا چه اندازه دنیای من به دنیای تو وابسته استبه قامتم نگاه نکن که از تو بلندتر به نظر می‌رسدمن هنوز در دل همان کودکی هستمکه دل به پناه دست‌های ستبر تو خوش کرده استتولدت مبارک

متن لاتی درباره دریا

بابای خوبمالهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صافدریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ‌وقت از دنیا خسته نباشیتولدت مبارک.

متن لاتی درباره برادر

متن کوتاه لاتی / متن لاتی برای پروفایل / تاو بیو | تاو بیو

متن لاتی درباره دریا

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌
# لاتی

متن لاتی درباره رفیق

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن لاتی درباره داداش

متن لاتی درباره شیر

شًُدِّهِ اَّز دَرّد بًِخَنّدًئ😄💔¿.!
کِّهَ نَّبًارَّد چِّشًمَّتً!🔇👀….
مَّنّ دَرًاِیًن خَّنَدِه ئ پُّرً غًُصِعَ🙂🚬!
مَحًاَّرَّتً دّاًرَمّ⛓💔:) # خسته # سیگار # لاتی

متن لاتی درباره برادر

هِع
زِندِگی میچَرخِ 🌏…مِثلِ یِ تاس🎲
اِمروز حُکم میکُنی♦️…فَردا اِلتِماس🙏 # مغرور # لاتی

متن لاتی درباره شیر

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ
# مغرور # لاتی # شکلک

متن لاتی درباره عشق

مغرورم و خاص✌🏻گور بابای هرکی ما رو نخواص 🤟🏻عصاب رو هواس اره اینجوریاس 👌🏻👊🏻
# لاتی # مغرور

متن لاتی درباره رفیق

1:50 ●━━دارم دخی خوبی میشم🙃── 3:25 ‌ ‌ ⇆

←در حال بروزرسانی آدم جدید←
█████████]99%
❌خطا در اتصال…❌
🤍حافظه پر است🤍
●━━─ایشالله سری بعد😐😂(: ─)% # لاتی # لاشی

متن درباره لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن لاتی درباره خدا

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)
# لاتی

متن لاتی درباره برادر

𝗠𝗬 𝗠𝗔𝗗𝗡𝗘𝗦𝗦
ᴅᴏᴇs ɴᴏᴛ ʀᴇʟᴀᴛᴇ ᴛᴏ ᴏᴛʜᴇʀs…

دیوانِگے ما بِه ڪِسے رَبطے نَدارد . . .♡

❥᭄ @biyogerafi …〗 # لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن لاتی درباره رفیق

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))
# لاتی

متن لاتی درباره عشق

[[حآجۍ ‏شؤمآ فِڪرِتَم بِہ مآنِمیرِسہ چہ بِرِسہ بہ خؤڋتـ^^🗽🤘🚧📿 # لاتی

متن لاتی درباره مادر

متن لاتی درباره تنهایی

#اعصابـ↓↑ ۰%░░░░░░░░ #عشقــﮩ٨ ۰%░░░░░░░░ #احساسـ❥ ۰%░░░░░░░░ #غرور♡ ١۰۰%████████ ✘سَمتِ مَنْ نَیآ اُوخ میشیح بیبی🤤😹🚫💯
# مغرور # لاتی

متن لاتی درباره مادر

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀
# لاشی # لاتی

متن لاتی درباره خدا

نَ ح‍‌س‍‌رت گ‍‌ذش‍‌تہ ، نَ ‍شۅق ‍ف‍‌ردا ؛ # لاتی # مغرور # زندگی # انگیزشی

متن لاتی درباره عشق

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪
# پسرانه # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره خدا

پٌشْـتِ سَـرَمْ حَـرفْ زیـاٰدِهْ …
بیخیـاٰلْ …
مَـردٌمْ دَرْ مـورِدِ آٰرِزوهاٰشـونْ زیـاٰدْ حَـرفْ میزَنَـنْ … # لاتی # مغرور

متن لاتی درباره برادر

هیّچ ڪَس ݪآیق مِهڔبۅني نیسّٺ تآ میتۅݩے مغڔۅر بآش:)) # لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن لاتی درباره رفیق

جورے زندگے ڪن ڪہ اگہ یہ روزے مردے نگن(لاشے)بود بگن(ڪاشڪے)بود:)
# لاشی # لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

الـگو نگیر الگـو باش!
لـات نباش پرو باش
# لاتی

متن لاتی درباره خدا

کپشن پسر عمه تولدت مبارکپسر عمه عزیزم!
باز هم تولدت فرا رسیده و قرار است
سال جدید زندگی ات را با یک دنیا شادی و خنده آغاز کنی
امیدوارم لحظه هایت سرشار از آرامش باشد
تولدت مبارک🧡

متن لاتی درباره برادر

پسر عمه جون!
از خدا می خوام همه آرزوهایی که موقع فوت کردن شمع های تولدت
از دلت می گذره برآورده بشه
و غنچه لبخند همیشه روی لب هات باشه
جشن تولدت مبارک

متن لاتی درباره عشق

امیدوارم امروز
تمام شادی های جهان
به قلب تو سرازیر شود
و جاودانه در خانه دلت بماند♡تولدت مبارک پسر عمه خوبم!

متن لاتی درباره مادر

حیف در روز تولدت کنارت نیستم
اما با خاطره تولدهایی که کنارت بودم
امروز رو می گذرونم
آرزوم شادی روزافزون توست
سالروز میلادت مبارک

متن لاتی درباره خدا

رفیق با مرام و دوست با معرفتم
پسر عمه مهربانم …
روز تولدت رو تبریک می گم
و از راه دور برات آرزوهای خوب می فرستم
الهی صد ساله بشی🌈

متن لاتی درباره دریا

تولد تکرار امیدواری خداوندی است
یادآوری این تکرار گرامی باد
پسر عمه جان!

متن لاتی درباره رفیق

پسر عمه گلم!
امیدوارم زندگیت به زیبایی و عطر و بوی گل باشه
و جشن 120 سالگیتو با هم جشن بگیریم
سالروز زمینی شدنت مبارک

متن لاتی درباره دریا

پسر عمه نازنینم!
تعداد شمع های کیک تولدت گواهی هستند بر
خرد و تجربه و دانشی که تاکنون به دست آورده ای
این روز خجسته را به تو تبریک می گویم
موفق و سلامت باشی🍭

متن لاتی درباره عشق

برایت آرزو می کنم
لحظه لحظه زندگیت
قرین این پنج حرف ساده باشد《آرامش》
تولدت مبارک پسر عمه جان!

متن لاتی درباره تنهایی

خلق آدما در دنیا بهترین ترسیم هنرمندی خداست..
این که وجودت وابسته باشد به وجود انسان هایی که پاکند و همچون آب زلال …
قلب شان آیینه است و گفتارشان صادقانه و دلنشین …
و بالاترین لطف پروردگار اینست که دستت را بگیرد
و گام هایت را هدایت کند به سمت این مخلوقات زیبا و دوست داشتنیتولدٺ هزاراݧ بار مبارڪ پسر عمه جان!

متن لاتی درباره داداش

چشمانت روشن ترین آسمان است
و لبخندت پر از مهر و محبت است
به بهانه میلادت می خواهم
از زحماتت تشکر کنم•.•تولدت مبارک پسر عمه جان

متن لاتی درباره عشق

آرزو دارم زندگی ات مثل خوشه های گندم
سرشار از درخشش و لحظات طلایی باشد
تولدت مبارک پسر عمه نازنین

متن لاتی درباره رفیق

امیدوارم لحظه لحظه زندگی ات
مثل قطرات شبنم
زلال و پاک باشدتولدت مبارک پسر عمه جانم!

متن درباره لاتی

🎈متن کوتاه تبریک تولد پسر خاله🎈پسر خاله عزیزتر از جونم!
هم بازی خاطرات شیرینم
دوست و رفیق با مرامم
دلم برات تنگ شده … هر جا هستی شاد باش
تولدت مبارک یه دنیا

متن لاتی درباره خدا

در باغچه مهر و صفا
برایت یک بغل گل زیبای عشق چیده ام
تا در سالروز بودنت به تو تقدیم کنم
به تو که خوب ترین پسر خاله دنیایی
جشن میلادت مبارک

متن درباره لاتی

پسر خاله مهربونم!
مرسی که یه دنیا خاطره شیرین برای بچگی های ما ساختی
مثل یه برادر همیشه پشتم ایستادی
و مثل یه دوست هوامو داشتی
الهی دلت شاد و لبت خندون باشه
سالروز تولدت مبارک🍭

متن لاتی درباره خدا

پسر خاله عزیزم!
در سالروز تولدت آرزو می‌ کنم که هر طلوعی برایت طلیعه تلاشی نو و خستگی ناپذیر باشد
تلاشی که تو را به بهترین‌ هایی که لایقش هستی برساند
تولدت مبارک

متن درباره لاتی

پیام تبریک تولد پسر خاله رسمی و صمیمییه آدمایی هستن
که باید باشن
اصلا اگه نباشن دنیا یه چی کم داره
یه چی که جاش با هیچی پر نمی شه
یه آدمایی مثل تو پسر خاله جان
سالروز زمینی شدنت مبارک🌹

متن لاتی درباره داداش

پسر خاله که داشته باشی
یه دنیا خنده و خوشی و شیطنت
و یه گوله نمک و شادی توی زندگیت داری
پسر خاله بانمکم! تولدت مبارک

متن لاتی درباره دریا

چه اتفاقی قشنگ‌ تر از این که یه پسر خاله خوب و با مرام مثل تو داشته باشم …
تولدت مبارک …ان شاءالله صد ساله بشی

متن لاتی درباره مادر

عشق خاله و شوهر خاله
داداش نداشته خودم
دوست و هم بازی با معرفت
تولدت مبارک …

متن لاتی درباره خدا

جملات تولدت مبارک پسر خالهپسر خاله عزیزم!
هرچند که این هدیه ناقابل و این جملات کوتاه کم بضاعت‌ تر از اون هستند
که دریای خوبی‌ های تو را جبران کنند
اما به رسم ادب یه یادگاری کوچک تقدیمت می‌ کنمو امیدوارم که همیشه و در تمام مراحل زندگی، شاد و سلامت باشی
تولدت مبارک

متن لاتی درباره تنهایی

پسر خاله گلم!
امروز برای تو آغاز سفری زیبا و پر هیجان
به دور خورشید در ۳۶۵ روز است
سفرت بخیر، امیدوارم کامیابی و موفقیت در لحظه لحظه‌ های این سفر رفیق راهت باشه …
تولدت مبارک💙

متن لاتی درباره تنهایی

پسر خاله جان!
کنار تو بودن همیشه باعث میشه که حال بهتری داشته باشم …
تو قلب بزرگ و مهربونی داری که امیدوارم سال‌ های سال بتپه
تولدت مبارک، الهی صد ساله بشی …

متن لاتی درباره داداش

پسر خاله عزیزم!
در زیر باران رحمت الهی
و در این شب سرد پاییزی
صمیمانه‌ ترین تبریکاتم را با قلبی آکنده از محبت نثارت می‌کنم
باشد که سالروز میلادت، طلیعه‌ فردا‌هایی بسیار روشن‌ تر باشد
تولدت مبارک

متن لاتی درباره خدا

هنگام سپیده دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه گرییعنی که نمودند در آیینهٔ صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

متن لاتی درباره برادر

دریغا ازآنروز ک شیری بیوفتدبخاک…
شغالی ب میدان کندگردوخاک..
خدایانیاید آنروزک بیشه خالی ازشیرشود،..
که سلطانی جنگل نصیب شغالی پیرشود!!!

متن لاتی درباره شیر

تا که انگور شود می دو سه سالی بکشد
تو به یک لحظه شدی نابترین باده من

متن درباره لاتی

یک سال دیگر آمد ودنیا عوض نشدچیزی به غیر پیرهن از ما عوض نشد

متن لاتی درباره شیر

رفاقت تا قیامت گر گناه استبر مزار من بنویس که من گناه کارترین مرد جهاان ام

متن لاتی درباره خدا

سر دسته گرگها بودم
خرگوشی مرا به بازی گرفت
رفیق کفتارها شدم

متن لاتی درباره تنهایی

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست
ساقیا امشب مخالف مینوازد تار تو
یا که من مستو خرابم یا که تارت تار نیست

متن لاتی درباره برادر

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
ولی با خفت و خاری پی شبنم نمیگردم

متن لاتی درباره دریا

ن خستم اما میدونم که میرسم بالاخره
من میسازن دوباره دنیامو یه نفره

متن لاتی درباره عشق

دوستان از بس که در آزردنم کوشیده انددر حضور سایه بی شمشیر نتوانم نشست

متن لاتی درباره عشق

من نه گرگم نه عقاب؟؟؟من منم جنگلشان را به آتیش میکشم اگر برگی از تک درختم به زمین بیوفتد

متن لاتی درباره داداش

زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستولی گرگ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد …با همه ولی تنهادر دنیای گرگ ها اعتماد یعنی مرگ

متن لاتی درباره عشق

ما به دوران پاچه خواران دیده ایمکاسه لیس شهریاران دیده ایمما به دریا های خوف انگیز دهرروی هرموجی سواران دیده ایم

متن لاتی درباره داداش

بسلامتی مادربزرگم که همیشه میگفت:تنهایی فقط برای خداست!کاش می ماندوخدایی ام را می دید …

متن لاتی درباره خدا

گرچه بر تن و بدن ما زخم زیاد استاما ما چو نخلیم که تا سر نرود جان ندهیم

متن لاتی درباره دریا

نمی ارزی به این همه پایین بالا به این که ببازم این بازی رو باهات
قدم هات دیگ نیست سایز پام حیف عوض شدی نیست آینه باهات
هر کجا که هسی خوش باشی
هرکی که تو رگیته جفت باشی ما
که همیشه دعامون خیره……..

متن لاتی درباره شیر

ببین رفیق!! اگه تو رفیق منی..
همه چیزتم مال منه…
غمات،غصه هات ،لبخندت،
پس چروک پیشونیتم مال منه.
تنها جایی که بهت اجازه میدم ناراحت شی زیرتابوت منه

متن لاتی درباره خدا

پرندگانی که در قفس به دنیا آمده اندپرواز را بیماری میدانند…!!!

متن لاتی درباره رفیق

اثر انگشت ما از قلبهایی که…لمسشان کردیم هیچوقت پاک نمیشود…

متن لاتی درباره مادر

سلامتی اونایی که نونه حلال از لایه آشغال ها در میارن…نه آشغال هایی که به هر طریق پول در میارند…

متن لاتی درباره دریا

گرگ ها سقوط را برمی گزینند وقتی میبینند؛کلاغ ها هم پرواز میکنند؛
به سان عقاب ها!سقوط رستگاریست؛
وقتی کلاغ ها پرواز می کنند

متن لاتی درباره شیر

افسوس ز مردان قدیمی خبری نیستدر کوچه مردی و وفا رهگذری نیستافسوس مروت شده افسانه صد افسوساز دوستی و دوست پرستی اثری نیستپایان ؛ که ز مردانه گری ها خبری نیست

متن لاتی درباره خدا

ای دل تو چرا باده پرستی؟هر دم تو چرا جام بدستی؟هر لحظه که من از تو سراغی گیرمباز بینم که تو می خورده و مستی!

متن لاتی درباره داداش

متن دوستی و رفاقت
دوست که باشی
فرقی نمی کند
که زن باشی یا مرد . . .
دور باشی یا نزدیک . . .رفاقت فاصله ها را پر می کند
گاهی با حرف . . .
گاهی با سکوت . . .دوست که باشی
فرقی نمی کند
از کدام فصلیم یا کدام نسل . . .رفیق بودن
لفظ ظریفیست . . .
فرقی نمی کند
جیب هایت پُر است یا خالی . . .بیا . . .فقط رفیق باشیم
رفیق ..

متن لاتی درباره عشق

کاش مادر نمیزادی مرادادگاه زندگی، حکمش غم استسهم ما از زندگی خیلی کم است

متن لاتی درباره برادر

در رفاقت رسم ما جان دادن است
هر قدم را صد قدم پس دادن است
هر که بر ما تب کند جان میدهیم
ناز او را هر چه باااوشد میخریم

متن لاتی درباره خدا

آن شبی که دلی بود به میخانه نشستیم
آ ن توبه صد ساله به یک جرعه شکستیم
از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب
ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

متن لاتی درباره داداش

در قیامت ، عابدی را دوزخش انداختند
هرچه فریادش، جوابش را نمی پرداختندداد میزد خوانده‌ام هفتاد سال، هرشب نماز
پس چه شد اینک ثواب ِآن همه راز ونیازیک ندا آمد چرا تهمت زدی همسایه ات
تا شود اینگونه حالت، این جهنم خانه اتگفت من در طول عمرم گر زدم یک تهمتی
ظلم باشد زان بسوزم، ای خدا ڪن رحمتیآن ندا گفتا همان کس که زدی تهمت براو
طفلکی هفتاد سال، جمع کرده بودش آبرو

متن لاتی درباره برادر

من شاخ نیستم…بچه بالاشهرم نیستم…
از اینام ک هنوز پارتی نرفتم…مثه بقیه هم با دختر مردم عکس ندارم ک پست بزارم…انقد مشکل دارم ک به این چیزا فکر نمیکنم…

متن لاتی درباره داداش

متن کوتاه لاشی /بیو لاشی گلچین جدید | تاو بیو

متن لاتی درباره شیر

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن لاتی درباره رفیق

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩
# لاشی

متن لاتی درباره تنهایی

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤
# دروغ # لاشی

متن لاتی درباره داداش

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻
# نامردی # لاشی

متن درباره لاتی

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.
# نامردی # لاشی # چینی

متن لاتی درباره داداش

من رفیقامو ازدست ندادم
فقط فهمیدم هیچ وقت رفیقی نداشتم!
# لاشی # نامردی

متن لاتی درباره شیر

یِہ مُشت خارکُـ.ـصِہ فِیک کِہ سِلول بِہ سِلولِ بَدَنِشون از دُروغ و کِثافَت و مادَر.جِنـ.دِگیِہ👽🖕🏿🇻🇺 # لاشی

متن لاتی درباره دریا

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..! # لاشی

متن درباره لاتی

مَن اَعصابَم ضَعیف تَر اَز این حَرفاست پَس اَگہ باهات بِہ آرومۍ مُدارا میڪُنَم بِہ خاص بودنِت اِفتخار ڪُن.. (: 👐🏿🌿🚭 # لاشی

متن لاتی درباره رفیق

به دلیل نداشتن بیو شما را به پیام بازرگانی دعوت مینمایم😂🍳 # لاشی

متن لاتی درباره رفیق

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★ # لاشی # نامردی

متن لاتی درباره دریا

فِرِشُتِهِ خْوْبِیـ هٍ نَبْوٌدَمّ
وَلِیّ قُوِلٓ مِیْدَمَـ شـِیْطٰاٰنِ خُوِبِیُ
بٰاٰشَمًٍٍْ 😌😏 # مغرور # لاشی

متن لاتی درباره مادر

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤 # نامردی # دروغ # لاشی # عشق یک طرفه

متن لاتی درباره برادر

خری گم کرده ام با بار کاشی پیام دادم شاید تو باشی # لاشی

متن لاتی درباره دریا

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!
# لاشی # بی تفاوت

متن درباره لاتی

کبوّــتر با کبوــتر …باز با باز ═ıllıllı
اما لاّّـشی بکند با هردو پرواز☠🕊 ُـ๛
 
# لاشی

متن لاتی درباره رفیق

برای آدم کور
شیشه و الماس یکیه. # لاشی

متن درباره لاتی

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️ # لاشی

متن لاتی درباره داداش

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ! # لاشی

متن لاتی درباره شیر

روزگار فقط روی خوششو به لاشیا نشون داد!
# لاشی

متن لاتی درباره داداش

تو جون منی

متن درباره لاتی

جان و جهانی

متن لاتی درباره داداش

تو تنها دلیل زندگیمی

متن لاتی درباره برادر

تو یک حس همیشگی

متن لاتی درباره برادر

صد جان منی

متن لاتی درباره دریا

دیونه وار دیونتم

متن لاتی درباره عشق

یک جان چه بود؛ صد جان منی

متن لاتی درباره مادر

تو گل زیبای منی

متن درباره لاتی

تو دلیل زندگیمی

متن لاتی درباره برادر

با تو در نهایتم من

متن لاتی درباره دریا

مخاطب خاصم

متن درباره لاتی

سلطان قلبم

متن لاتی درباره مادر

توکه هستی غرق آرامشم

متن لاتی درباره خدا

I love things that make you happyمن چیزهایی را دوست دارم که شما را خوشحال می کند

متن لاتی درباره خدا

Only you can give me that feelingفقط تو می توانی این احساس را به من بدهی

متن لاتی درباره داداش

Sweetheartعزیزم

متن لاتی درباره شیر

Handsomeخوش تیپ

متن لاتی درباره دریا

My loveعشقم

متن لاتی درباره رفیق

Babeعزیزم

متن لاتی درباره برادر

Loverخاطرخواه

متن درباره لاتی

Honeyعسلم

متن لاتی درباره عشق

Darlingعزیزم

متن لاتی درباره مادر

Angleفرشته

متن لاتی درباره عشق

آقا ما عشق و عاشقی؛ شما عقل و منطق

متن لاتی درباره برادر

آقا ما آب حوض؛ شما شیرموز

متن لاتی درباره شیر

آقا ما علوم اول راهنمایی؛ شما فیزیک انتگرال

متن لاتی درباره عشق

آقا ما کوله پشتی؛ شما کوله باری از تجربه

متن لاتی درباره شیر

آقا ما افتاده؛ شما پاس کرده

متن لاتی درباره داداش

آقا ما شب تار؛ شما صبح امید!

متن لاتی درباره عشق

ما واشر؛ شما ارباب حلقه ها

متن لاتی درباره عشق

آقا ما بدبخت حقیر؛ شما کوروش کبیر

متن لاتی درباره خدا

چروک لباستیم؛ اتو بزن هلاک شیم

متن لاتی درباره عشق

سیگارتیم؛ بکش تا دود شیم

متن لاتی درباره داداش

آقا ما چاله آب؛ شما سرزمین موج های آبی

متن لاتی درباره مادر

آقا ما امشب؛ شما هزار و یک شب

متن لاتی درباره رفیق

یه دونه باشی

متن لاتی درباره برادر

فدایی داری!

متن لاتی درباره برادر

دلم هوای تو کرده

متن لاتی درباره عشق

ما به غیر از تو نداریم تمنا دگر

متن درباره لاتی

من برای دیدنت تا بی نهایت صبر می کنم

متن لاتی درباره داداش

بهترین دعا امشبم برایت این است: خدا حفظ کند چشمانی که مرا حفظ کرد

متن لاتی درباره خدا

باید بلدت باشم

متن درباره لاتی

تحمل نداره نباشی؛ دلی که تو تنها خداشی

متن لاتی درباره داداش

همه دنیام تویی

متن لاتی درباره تنهایی

مخاطب خاصم؛ جای تو رو چشممه

متن لاتی درباره عشق

دل را قرار نیست؛ مگر در کنار تو

متن لاتی درباره مادر

تو آرام جان منی

متن لاتی درباره عشق

خوشحالم که تو رو دارم

متن لاتی درباره عشق

عشقت افتاده به جانم

متن لاتی درباره برادر

مکث چشمانت عزیزم؛ نبض احساس من است.

متن لاتی درباره برادر

به تو جان می دهم؛ این بی قید و شرط است

متن لاتی درباره تنهایی

کنار تو درگیر آرامشم

متن لاتی درباره شیر

دوستت دارم؛ بی بهانه، عاشقانه

متن لاتی درباره عشق

باید بلدت باشم؛ این خاصیت عشق است

متن لاتی درباره تنهایی

خانومی جات توی قلبمه

متن لاتی درباره تنهایی

الهی دورت بگردم

متن لاتی درباره تنهایی

دلم برات تنگ شده

متن لاتی درباره دریا

دلم بهانه تو دارد

متن لاتی درباره دریا

وقتی سرگرمیت بودم، زندگیم بودی

متن لاتی درباره رفیق

دوستت دارم و هیچ چیزی جز این ندارم

متن لاتی درباره داداش

عشق یعنی یک جور بغلت کنه که زیر دست و پاش له شی

متن لاتی درباره داداش

بی آنکه بخواهم؛ تمام من شده بودی

متن لاتی درباره برادر

متن کوتاه تیکه دار رفاقتی/ تیکه به رفیق [پیشنهادی] | تاو بیو

متن لاتی درباره تنهایی

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن لاتی درباره شیر


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی
# مغرور

متن لاتی درباره خدا

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉
# خسته # حاضر جوابی

متن لاتی درباره رفیق

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌
# انگیزشی

متن لاتی درباره شیر

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن لاتی درباره داداش

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂
# نامردی # لاشی

متن لاتی درباره رفیق

زمان خیلی باارزشه مطمئن شو
که با آدمای با ارزش می‌گذرونیش••• # نامردی # دروغ

متن لاتی درباره داداش

من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون. # بامعرفت

متن لاتی درباره داداش

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى # حقیقت

متن لاتی درباره شیر

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃
# نامردی

متن لاتی درباره تنهایی

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰
# مغرور # نامردی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره شیر

درخت هم وقتی تشنشه با آب مهربونه

پس هرکسی رفیق نیست 🙂 
# نامردی # لاشی # لاتی

متن لاتی درباره داداش


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره شیر

هرکی که خوبتو میخواد رفیقت نیس:)✨💔
# نامردی # لاشی

متن لاتی درباره مادر

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!
‌ # نامردی # دروغ

متن لاتی درباره برادر

هیچ نقابی، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست
# خسته

متن لاتی درباره دریا

اشتباه ما این بود…! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤
# لاشی

متن لاتی درباره تنهایی

باز همینم خوبه
 
رفیقامون موقع سلفی پشتمونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن لاتی درباره تنهایی

بعضیا تو وقت خالی شون باهات حرف میزنن ولی بعضیا وقتشون رو خالی میکنن تا باهات حرف بزنن فرق این دو تا رو بفهم 🙁
# بامعرفت

متن لاتی درباره رفیق

افتادم زمین گفتم رفیق دستمو بگیر یادم نبود مار دست نداره (:
# لاشی # نامردی

متن لاتی درباره برادر

توحال خوبم خط میزنم یکی یکی کسایی رو ک توحال بدم نبودن👍 # نامردی

متن لاتی درباره خدا

< مراقب چیزایی که به آدما میگی باش،دوست امروزت میتونه دشمن فردات باشه…!> # نامردی # حقیقت # کارما

متن لاتی درباره مادر

از من گفتن

“خوبی ها رو حروم آدمای نفهم نکنین” # لاشی

متن درباره لاتی

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟ # لاشی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره دریا

یـاد گرفتیم حسـادت رفیق از رقـابـت رقـیب بدتره😉🤙🏽 # نامردی

متن لاتی درباره تنهایی

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن لاتی درباره شیر

هر دوست که دم زد ز وفا

دشمن شد

👤 حافظe²
# نامردی # حافظ

متن لاتی درباره داداش

آدم با بعضی رفیقا که دعوا میکنه
تازه میفهمه چقد دشمن بودن
 
# لاشی # نامردی

متن لاتی درباره عشق

دختری از برادرش پرسید عشق یعنی چی؟
برادرش گفت : عشق یعنی تو هر روز شکلات مرا از کیفم بر میداری
و من هر روز باز هم شکلاتم رو همونجا میزارم

متن لاتی درباره برادر

برادر عزیزم
دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز می کنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن لاتی درباره تنهایی

تو را در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
تو را در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم

متن لاتی درباره داداش

تو را در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
تو را در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم

متن درباره لاتی

آیا عجیب نیست که برادرها می توانند همزمان شیرین ترین دوستان و تلخ ترین رقبا باشند؟
دوستت دارم داداش!

متن لاتی درباره شیر

برادر جان
چگونه باور کنم نبودنت را…
نامت را بر کتیبه‌ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد…
تا ابد…
تا جایی که دست زمان به آن نمی‌رسد.
تا گواهی باشد بر معصومیت و قلب پاکت…

متن لاتی درباره برادر

دلم تنگه برادر جان ، برادر جان دلم تنگه
دلم تنگه از این روزای بی امید
از این شبگردی های خسته و مأیوس
از این تکرار بیهوده دلم تنگه

متن لاتی درباره تنهایی

ﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یکی هس که آخر شبا با این که خستس ببرتت بیرون یه هوایی بخوری…
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یعنی یه ﭘﻨﺎهگاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺩﺍﺭﯼ…

متن لاتی درباره داداش

این یکی یاری بخواهد آن یکی سر میرسد
جز برادر کی به فریاد برادر می رسد؟

متن لاتی درباره مادر

برادرم به آسمان می سپارم
که عشق بر زندیگت بباراند
و به زمین می سپارم
که خوان نعمتش را سراسر بگستراند

متن لاتی درباره دریا

برادرم بهترینم
نامت مرهمی شد
بر کتیبه ترک خورده دلم
آنگاه که مُهر مِهرت بر دلم نقاشی شد

متن درباره لاتی

خاطرات کودکی ام را برای همیشه جایی نزدیک قلبم حفظ خواهم کرد
زیرا برادری داشتم که از ابتدا من را حمایت کرد
ممنونم برادر!

متن لاتی درباره برادر

ترانه می سرایم به پاس اینهمه عشق و غیرت
ترانه می سرایم به پاس حمایتت
نبض ترانه هایمی برادر جانم

متن لاتی درباره عشق

برادرم
روزهای بودنت
مثل خواب و رویا شد
حیف بعد پروازت
چشمام یه دریا شد

متن لاتی درباره رفیق

تو حقیقتا برادری فوق العاده و بی نظیر هستی. آرزو میکنم همانطوری که تو قلبم را از شادی لبریز کردی خداوند نیز دلت را با عشق و محبت پرکند.

متن لاتی درباره مادر

برادر جان
نامت را بر کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد
تا گواهی بر معصومیت تو باشد

متن لاتی درباره شیر

برادر جان
چگونه باور کنم نبودنت را…
نامت را بر کتیبه‌ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد…
تا ابد…
تا جایی که دست زمان به آن نمی‌رسد.
تا گواهی باشد بر معصومیت و قلب پاکت…

متن لاتی درباره عشق

برادر جان
چگونه باور کنم نبودنت را…
نامت را بر کتیبه‌ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد…
تا ابد…
تا جایی که دست زمان به آن نمی‌رسد.
تا گواهی باشد بر معصومیت و قلب پاکت…

متن لاتی درباره تنهایی

برادر یعنی انگار همه دنیا رو داری. یکی هس اشکاتو از رو صورتت پاک کنه.

متن لاتی درباره مادر

برادر یعنی یکی هس بگه جوری برو بیرون که کسی به آبجی خوشگلم چپ نیگا نکنه ملتفتتت؟ توام بگی آره! بگه د نشد ملتفتتتتتتتت؟ تو هم جیغ بزنی بگی آرررره.

متن لاتی درباره داداش

برادر یعنی ﺍﮔﻪ یه ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﺭﻓﯿﻘﺘﻪ.

متن لاتی درباره رفیق

برادر یعنی کسی که از اون بچگی مراقب آبجیش هست و نمی‌ذاره کسی به آبجیش زور بگه.

متن لاتی درباره خدا

پشت حرف‌های یک برادر، پشت نوازش‌ها، سرزنش‌ها، پشت تمام نگاه‌های معنی دارش، پشت سکوتش، پشت لبخند‌های پر از رازش عشقی پنهان‌تر از تمام

متن لاتی درباره مادر

حتی بزرگ‌ترین تخته سنگ‌ها هم نمی‌توانند دو برادر را که شانه به شانه هم ایستاده‌اند، در هم بکوبند.

متن لاتی درباره داداش

شاعر میگه:خوبتو میگن ولی بدتو میخوان تولدت نه ولی ختمتو میان

متن درباره لاتی

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)

متن لاتی درباره شیر

حوصله جمع و تفریق نعارم…. ی ضرب خرابتم رفیق …

متن لاتی درباره دریا

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!

متن لاتی درباره عشق

جورے زندگے ڪن ڪہ اگہ یہ روزے مردے نگن(لاشے)بود بگن(ڪاشڪے)بود:)

متن لاتی درباره خدا

رفاقت ما مث پیازه  لایه هاش به هم چسبیده  هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد

متن لاتی درباره خدا

شما با لنز نخواب کور میشی
ما به بقیه میگیم چشات رنگیه…

متن لاتی درباره تنهایی

به بعضی ها هم باید گفت:آره میدونین بی وفا نیستی
فقط سرت خیلی شلوغه…

متن لاتی درباره خدا

یه عبارتی وجود داره به اسم(نه کلا میگم)
قشنگ میتونی حرفتو بزنی و ماله بکشی روش…

متن درباره لاتی

آینه ها لطف دارن،وگرنه داغون تر از این حرفاییم…

متن لاتی درباره دریا

حاجی وقتی عاشق شدی مردونه پاش وایسا
از این شاخه به اون شاخه پریدن کار میمونه…

متن لاتی درباره عشق

غیرت یعنی نزاری از دیگران آزاری به طرفت برسه
‏نه اینکه اونو آزار بدی به خاطر دیگران
‏ساده توضیح دادم؟…

متن لاتی درباره رفیق

نگران اینکه پشت سرت میخوان حرف بزنن نباش
پشت سر یه دلیلی داشته که اونا پشت سرتن رفیق…

متن لاتی درباره خدا

وایسادم رو جفت پاهام، برن به درک بدخواهام :))…

متن لاتی درباره داداش

دریغا از آن روز ک شیری بیفتد بخاک…
شغالی به میدان کند گرد و خاک..
خدایا نیاید آن روز که بیشه خالی از شیر شود،..
که سلطانی جنگل نصیب شغالی پیر شود !!!

متن لاتی درباره شیر

خیلی ها خوبن، ولی سلیقه ما نیستن …

متن لاتی درباره مادر

اصلا ما لاشی تو چرا خودتو جر دادی با ما باشی …

متن درباره لاتی

سلامتی چشماش
سلامتی بغض تو گلوم
سلامتی دلم که شکست‌
سلامتی نبودنش
سلامتی حرفای تو دلم
سلامتی دروغای قشنگش
سلامتی رفتنش که هیچوقت باور نکردمش …

متن لاتی درباره رفیق

زندگی
چه با خلاف
چه بی خلاف
چه برخلاف
میگذرد …

متن لاتی درباره دریا

از محبت خارها شاخ
میشوند اون قدیم بود
گل می شدند …

متن لاتی درباره شیر

وطن؛ پایین شهرورزش؛دعواپوشاک؛شیش جیب آمریکاییسرگرمی؛کفتر بازیهمدم؛هایده یساریتیکه کلام؛نوکرتمشغل؛مراقبت از رفقامبدا؛ زندانفکر و خیال رفیقسلامتی همه بچه های پایین شهرهر چند بالا و پایین نداره…

متن لاتی درباره عشق

سر دسته گرگها بودم
خرگوشی مرا به بازی گرفت
رفیق کفتارها شدم …

متن لاتی درباره مادر

در نهایت این مردانگی است که باعث می‌شود تا در سختی‌ها با شهامت و شجاعت وارد شده و پیروزمندانه خارج شوید.

متن لاتی درباره خدا

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛
ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

متن لاتی درباره مادر

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﻳﺪ ، ﮔﺮﮒ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ؟؟؟
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ !

متن لاتی درباره برادر

مردی و مردونگی خصلت انسان‌های بزرگ است و بدون آن‌ها انسانیت رنگ و جلوه خود را از دست خواهد داد.

متن لاتی درباره مادر

یک لحظه مردونگی کردن به تلخی، گواراتر از هزاران ساعت سپری کردن عمر در نامردی و خوشی است.

متن لاتی درباره عشق

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

متن لاتی درباره برادر

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

متن لاتی درباره برادر

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن لاتی درباره شیر

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

متن لاتی درباره شیر

تکیه کردن به شانه‌های یک مرد، به ستبری و عرض شانه‌های وی نیست، به مردونگی و مرام نهفته در آن‌هاست.

متن لاتی درباره خدا

شاید بتوان در زندگی بسیاری چیزها را از دست داد، اما شرف و مردانگی را باید تا پای جان حفظ کرد.

متن درباره لاتی

توی دنیای واقعی‌ اونایی که کمتر دروغ میگن بیشتر رسوا میشن

متن لاتی درباره داداش

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن لاتی درباره خدا

مردونگی در قلب یک انسان نهفته است و با به کار گرفتن آن، هر کسی شیفته آدم می‌شود.

متن لاتی درباره برادر

با داشتن مردانگی در رفتار و صداقت در گفتار، می‌توان کوه را جا به جا کرد. این‎ها قدرت‌هایی جادویی هستند.

متن لاتی درباره داداش

مردونگی زیباترین صفت یک انسان است که زن و مرد نمی‌شناسد.

متن لاتی درباره خدا

مرام و مردونگی درست دو دست کنار هم هستند که با داشتن آن‌ها، می‌توان به هر میدانی تاخت و از هر مانعی عبور کرد.

متن لاتی درباره برادر

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

متن لاتی درباره داداش

بغض ها را گاهى باید قورت داد ،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست …
گاهى هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد !

متن لاتی درباره عشق

مادرم …
قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

متن لاتی درباره برادر

زمانی که عشق به قلب مردی نفوذ می‌کند، تمام خصوصیات مردانگی در وی بیدار شده و بی‌رحمی و سنگدلی ناپدید می‌شود.

متن درباره لاتی

مردونگی یعنی سایه‌ت روی سر همه باشه و همه از بودن کنارت، احساس امنیت داشته باشند.

متن لاتی درباره دریا

برای اعتماد کردن باید به مردانگی اعتماد کرد که هرگز قول و قرارش را با هیچ چیزی تاخت نخواهد زد.

متن لاتی درباره رفیق

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را
چون اولی باورت را نشانه می گیرد
دومی قلبت را
(نسرین بهجتی)

متن لاتی درباره عشق

شاید قانون دنیا همین باشد ، من صاحب آرزویی یاشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

متن لاتی درباره رفیق

مردانگی و انسانیت در کنار یکدیگر، معجزه می‌آفرینند.

متن لاتی درباره رفیق

مردانگی صدای بمی است که جز به کلام محبت آمیز و حمایتگر باز نمی‌شود.

متن لاتی درباره داداش

مردانگی شبیه به ماشین گران قیمت و حساب بانکی قوی نیست، مردانگی دسته پینه بسته‌ای است که در روز به سختی کار کرده و به وقت شب، نوازشگر و مهربان است.

متن لاتی درباره رفیق

مردونگی یعنی بایستی و خم نشی، یعنی ببینی و دم نزنی، یعنی وقتی همه تسلیم شدن، تو همچنان سراپا از غرور، جور همه رفقا رو بکشی.

متن لاتی درباره عشق

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

متن لاتی درباره خدا

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

متن لاتی درباره شیر

اگر قرار به تکیه کردن به مردی باشد، تنها باید به مردانگی او تکیه کرد، باقی چیزها از دست رفتنی و ناپایدار است.

متن لاتی درباره دریا

مردونگی در قلب کودک چند ساله‌ای نشسته که برای کمک به خانواده‌اش هر روز نان‌آوری را جایگزین بازی‌های کودکانه خود کرده است.

متن لاتی درباره دریا

برای مردونگی کردن نیازی نیست که حتما مرد بود، تنها باید جرات و جسارت داشت.

متن لاتی درباره دریا

مواظبم باشید ، دست هایم را بگیرید
می گویند آلزایمر گرفته ام اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم !

متن لاتی درباره تنهایی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن لاتی درباره مادر

مردونگی اون لحظه‌ای تعریف می‌شه که عشقت می‌خواد بره و تو به هر قیمتی شده، نگهش می‌داری.

متن لاتی درباره مادر

این رسم زندگی‌ست که هر جا ظلمی شکل بگیره، مردونگی برای برچیدنش، قد علم کنه.

متن لاتی درباره رفیق

مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم در میان نبود !
این وسط فقط یک دل بود . . .که دیگر نیست !

متن لاتی درباره خدا

مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد !
مرد موهاش بلند نیست که توی بی کسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همه دنیا !
مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی بشه !
مرد حتی درداشو اشک که نه ، یه اخمِ خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش !
یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت : “میم … مثلِ مرد !”

متن لاتی درباره رفیق

مردونگی اجازه نمی‌ده کسی رو بین راه رها کرده و راه خود را بروی.

متن لاتی درباره دریا

فقط باید زن باشی تا بفهمی اشک چشم یک مرد قوی و محکم، تا چه اندازه تلخ و رنج‌آور است.

متن لاتی درباره عشق

کاش تار بودم تا آهنگ دوست داشتن رابرایت بنوازم !
کاش خاربودم تاچشم دشمنانت راکور کنم . . .
افسوس ک نه تارم نه خار

متن لاتی درباره عشق

بعضیا هستن که تمام عمرشون رو سعی میکنن که رابطشون رو با یه آدم اشتباه درست کنن…

متن لاتی درباره مادر

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

متن لاتی درباره مادر

“سلامت را نخواهند گفت پاسخ “!!
نه اينكه “سرها در گريبان “باشد ، نه !!
خطها خراب است !
شارژها ته كشيده !
نفسها تكراري مي آيند و ميروند !
سرها همه در گوشيها جا مانده و دلها را نميدانم كجا !
خلاصه كسي نمي بيند ، نمي شنود سلامت را !
بيهوده مي كوشي مترسك جان !
كلاغها هم كارو بارشان بي رونق است
كبوترها هم بالهايشان سنگين !
پستچي ها بيكارند …
سوار ماشين و هواپيما مي شوند نامه اي اگر باشد !!

متن لاتی درباره تنهایی

وقتی مردونگی از این شهر پر کشید و رفت، جای اون با نامردمی و بی رحمی پر شد.

متن لاتی درباره شیر

مردونگی به صدای بلند و سبیل سیاه و پرپشت نیست، مردونگی اون جایی دیده می‌شه که بتونی زور بگی و نگی.

متن لاتی درباره رفیق

اگر می‌شد مردونگی را به شکلی نقاشی کرد، شبیه به سایه بانی می‌شد که همیشه در سایش، آسوده بودیم.

متن لاتی درباره مادر

مردونگی خصلت مردی است که با همراهش مثل ملکه‌ها رفتار می‌کنه.

متن لاتی درباره شیر

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متن لاتی درباره رفیق

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،
از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

متن درباره لاتی

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن لاتی درباره تنهایی

یـآدش بــخیـر
یـــک روز بــود کـه دلِ سنگـم
بـآ دیدنِ اسمـــَش رویِ گــوشی می لرزید . . .

متن لاتی درباره مادر

مردونگی جنگ با بدی‌هاست، نه درافتادن با خوبی‌ها!

متن لاتی درباره برادر

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

متن لاتی درباره شیر

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے
“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن لاتی درباره رفیق

مردونگی دقیقا تو اون لحظه‌ای دیده می‌شه که به جای استفاده از زور بازوت از زور قلبت خرج کنی.

متن لاتی درباره شیر

ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!

متن لاتی درباره مادر

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻧﮑﻨﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻪ…

متن درباره لاتی

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم
عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن لاتی درباره عشق

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند
بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن لاتی درباره داداش

Go where you feel most alive
جایی برو که بیشتر از همه احساس زنده بودن می‌کنی. 

متن درباره لاتی

The mountains are calling and I must go
کوهستان مرا فرا می‌خواند و من باید بروم.

متن لاتی درباره خدا

Live begins at the end of your comfort zone
زندگی در انتهای منطقه‌ی آسایش انسان آغاز می‌شود.

متن لاتی درباره مادر

Adventure Awaits
ماجراجویی منتظر من است.

متن لاتی درباره مادر

The best view comes after the hardest climb
بهترین چشم‌انداز پس از سخت‌ترین صعود حاصل می‌شود. 

متن لاتی درباره تنهایی

Sometimes you just need to change your altitude
گاهی‌اوقات، تنها لازم است قله‌ی کوه را عوض کنید.

متن درباره لاتی

She will move mountains
او کوه‌ها را جابه‌جا می‌کند.

متن لاتی درباره مادر

Climbing my way to bigger and better things
به سمت اهداف بزرگ‌تر و بهتر صعود می‌کنم.

متن لاتی درباره تنهایی

Find joy in the journey
از سفر لذت ببر.

متن لاتی درباره داداش

It’s not the mountain we conquer but ourselves
این قله‌ی کوه نیست که ما فتح می‌کنیم بلکه بر وجود خود چیره می‌شویم. 

متن لاتی درباره تنهایی

You are not in the mountains, the mountains are in you
شما در کوهستان نیستید، کوهستان در شماست.

متن لاتی درباره برادر

Dear mountains, I think about you all the time
کوه‌های عزیز، من همیشه به شما فکر می‌کنم.

متن لاتی درباره تنهایی

If it involves mountains, breakfast food, coffee or campfires, I’m in
اگر سفر شامل کوه، صبحانه، قهوه یا آتش اردو باشد، من هستم.

متن لاتی درباره شیر

On top of mountains
در بالای کوهستان …

متن لاتی درباره رفیق

Faith can move mountains
ایمان می‌تواند کوهستان‌ها را حرکت دهد.

متن لاتی درباره برادر

Made for the mountains
ساخته شده برای کوهستان

متن لاتی درباره خدا

Go wild, for a while
برای مدتی هم که شده از خود بیخود شو.

متن لاتی درباره مادر

The mountains are my happy place
کوهستان، مکان شاد برای من است.

متن لاتی درباره شیر

Fresh air, don’t care
هوای تازه، به هیچ چیز اهمیت نده!

متن لاتی درباره رفیق

Lives a mountain, not a beach
در کوهستان زندگی کن، نه ساحل.

متن لاتی درباره خدا

Never miss a moment in the mountains
هیچ‌گاه لحظه‌ای را در کوهستان از دست ندهید!

متن لاتی درباره رفیق

Sometimes you just need an adventure to cleanse the bitter taste of life from your soul
گاهی‌اوقات، شما برای از بین بردن طعم تلخ زندگی از روح خود به یک ماجراجویی نیاز دارید.

متن لاتی درباره رفیق

….On a date with mountains
در یک قرار عاشقانه با کوهستان …

متن لاتی درباره شیر

There is no mountain you can’t climb
هیچ کوهی وجود ندارد که نتوانید از آن صعود کنید.

متن لاتی درباره عشق

All I need is a mountain breeze and tall trees
تنها چیزی که بدان نیاز دارم، نسیم کوه و درختان بلند است. 

متن درباره لاتی

The world is quiet here
جهان اینجا ساکت و آرام است. 

متن لاتی درباره خدا

I am just a mountain girl at heart
من در درون قلبم دختر کوهستان هستم. 

متن لاتی درباره مادر

I am never lost in the mountains, it is where I find myself
من هرگز در کوهستان گم نمی‌شوم، بلکه این جا جایی است که خودم را پیدا می‌کنم. 

متن لاتی درباره مادر

Adjust your altitude
ارتفاع خود را تنظیم کنید. 

متن لاتی درباره مادر

Over the mountains and through the woods
بالای کوه‌ها و درون جنگل‌ها

متن درباره لاتی

If you think you’ve peaked, find a new mountain
اگر فکر می‌کنید که به نقطه‌ی اوج رسیده‌اید، قله‌ی دیگری را پیدا کنید.

متن لاتی درباره رفیق

I love places that make you realize how tiny you and your problems are
من عاشق مکان‌هایی هستم که باعث می‌شوند متوجه شویم چقدر خود و مشکلاتمان کوچک هستند. 

متن لاتی درباره دریا

Happiness can be found in the mountains
خوشبختی را می‌توان در کوهستان یافت.

متن لاتی درباره تنهایی

Find me where the wild things are
مرا در جایی که موجودات وحشی هستند، پیدا کن.

متن لاتی درباره دریا

Beautiful things don’t ask for attention
چیزهای زیبا نیازی به جلب توجه ندارند.

متن لاتی درباره داداش

Life is short go to the mountains and never look back
زندگی کوتاه است؛ پس، به کوهستان برو و هیچ‌گاه به عقب نگاه نکن. 

متن درباره لاتی

I need some mountain time
من به کمی زمان در کوهستان نیاز دارم. 

متن لاتی درباره مادر

Breathing dreams like air
رویاها را مانند هوا تنفس کن.

متن لاتی درباره شیر

Life should have more mountains and less stress
زندگی باید کوه‌های بیشتر و استرس کمتری داشته باشد. 

متن لاتی درباره دریا

Memories made in the mountains stay in our hearts forever
خاطرات در کوهستان ساخته می‌شوند و برای همیشه در قلب‌های ما باقی می‌مانند. 

متن لاتی درباره داداش

And so the adventure begins
و بنابراین، ماجراجویی شروع می‌شود …

متن لاتی درباره دریا

Go where you feel most alive
به جایی برو که بیشتر از همه احساس زنده بودن می‌کنید. 

متن درباره لاتی

My favorite thing, going where I’ve never been
کار موردعلاقه‌ی من، رفتن به جایی است که هرگز نبوده‌ام.  

متن لاتی درباره تنهایی

Everything is better in the mountains
همه چیز در کوهستان بهتر است. 

متن لاتی درباره تنهایی

Life is a mountain, climb it
زندگی مانند کوه است، به آن صعود کنید. 

متن لاتی درباره عشق

Reach your peaks
به قله‌های خود صعود کنید.

متن لاتی درباره دریا

It feels good to be lost in the right direction
احساس خوبی است که در جهت درست گم شوید. 

متن لاتی درباره عشق

It’s just a hill get over it
این تنها یک تپه است، از آن عبور کنید.

متن درباره لاتی

This is living
این زندگی است. 

متن لاتی درباره عشق

I hope that you are taking lots of adventures into the mountains soon. I know I am in need of some mountain adventures myself
امیدوارم که به زودی ماجراجویی‌های زیادی در کوهستان داشته باشی. می‌دانم که خودم هم به ماجراجویی‌های کوهستانی نیاز دارم. 

متن لاتی درباره دریا

 
Takes lots of photos, share your adventures, and inspire others to do the same
تعداد زیادی عکس بگیر، ماجراجویی‌های خود را به اشتراک بگذار و الهام‌بخش دیگران به انجام این کار شو. 

متن لاتی درباره عشق

متن شاخ / 100 متن شاخ [ گلچین] مناسب بیو و استوری/ تکست شاخ | تاو بیو

متن لاتی درباره دریا

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن درباره لاتی

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها 🙂 ♡
# خدا # لاتی

متن لاتی درباره دریا

منـ بی عاطفه نیستمـ…فقطـ یادـ گرفتمـ زیاد از قلبمـ استفادهـ نکنمـ:)

متن لاتی درباره شیر

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل ☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن تا تیکه پــــــــاره نَشُدی
# لاتی

متن درباره لاتی

رًّلَّ چیـــسًّتُّ؟؟ رًّاٍّبّْطَّـهّْ مُّجٍّاٍّزَی بّْـیـنِّ دٌّو اٍّسًّگــلَّ کِ فّْـک مُّیکنِّنِّ قِّـرًّاٍّرًّهّْ اٍّزَدٌّواٍّجٍّ کـنِّنِّ😹✨🚧🌿🍻🚶🏿‍♀
# عشق یک طرفه

متن لاتی درباره رفیق

من میخوام آدم خوبی باشم ولی متاسفانه زبونم یاری نمیکنه 😂😁

متن لاتی درباره شیر

⃟مٓح بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون 😹🗑🇺🇸

متن لاتی درباره خدا

اَ دَریا یاد گِرِفتَم اَذیَتَم کُنی غَرقِت کُنَم🤟🏻😏

متن لاتی درباره خدا

₡☜کــــــــاری نَـــــکُــــن☞↝ ₪مِــــثِ ‍ تـــــــــارِ مـــوهام ↬ ₡☜تــــُـــوروهََـم بِــنـــدازَم☞↝ ₪پُـــــشــــتِ گـــــووشــــام↬

متن لاتی درباره شیر

فاز لش نیا من از همه لش ترم🤘🏿🌿 تیریپ جنگ بر میداری اینو بدون من خودم یه لشکرم👽👐🥀
# مغرور # لاتی

متن لاتی درباره عشق

ی مُشت لَجَن بآ من لَجَن👽🤟🏿 # لاتی

متن لاتی درباره داداش

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن درباره لاتی

بِ بَعضِیاْم بِاٌیِد گُفِت بِ اَرِواٌحِ جَّدِم نِیستیْ در حَّدِم!😹🚫🇺🇲

متن لاتی درباره خدا

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️
# حاضر جوابی

متن لاتی درباره عشق

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن لاتی درباره شیر

وقتی‌باهات‌حرف‌میزنم‌سرتو‌تکون‌نده😏
صدا‌زنگولت‌رو‌مخمه[😹✨]∞

متن لاتی درباره شیر

اشکالی نداره اگه ازم خوشت نمیاد همه ی آدما ک خوش سلیقه نیستن:) 😪🚬

متن لاتی درباره داداش

مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘ # لاتی

متن لاتی درباره برادر

اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی بگو دوباره بگم..
# لاتی

متن لاتی درباره شیر

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥
# برف

متن لاتی درباره رفیق

‏وَقتی هیچ گُـهی نَشُدی تو زِندِگیت بِهِم مَسیرِ زِندِگی کَردَن رو یاد نَده🤙🏼👣🚶🏻‍♂
# لاتی

متن لاتی درباره رفیق

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن لاتی درباره داداش

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن درباره لاتی

دنبال عیب میگردی؟ به جای ذره بین یه آینه بگیر دستت😂✌💛

متن لاتی درباره برادر

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن درباره لاتی

❏ █ جیرجیرک کح دحد صدایح طوطی ، بچح خشگل حم کنعد ادعای لوطی 🙂 ְ¸⚡ְ🐴ู๊้̙🌿ꯨ۟ั😹ุˇ⃤
# لاتی

متن لاتی درباره داداش

سَّــنّگْـیّنِــعِ هَّــضْـمٌ مَــنْ بَــرآت بِـکِـشّ کِـنّْـآر مِــرسّــے فَــدّآتّ🤘🍃

متن لاتی درباره عشق

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری
# مغرور

متن لاتی درباره داداش

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌
# مغرور

متن لاتی درباره تنهایی

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن لاتی درباره تنهایی

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره # لاتی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره شیر

سَخْتْ بِدَسْتْ بیٰایْنْ تٰاسٰادّه اَزَدسْت‌ْ نَرین

متن لاتی درباره خدا

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن لاتی درباره برادر

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن لاتی درباره داداش

-بعضیا فلسفه زندگیشون اینه که دهن دارم چرا گه نخورم:|♡
# زندگی

متن لاتی درباره خدا

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند"بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن لاتی درباره خدا

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن لاتی درباره عشق

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ
# لاتی

متن لاتی درباره رفیق

من همینم که هستم

متن لاتی درباره برادر

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!
# لاتی

متن درباره لاتی

هَر کسی سازِ خودِشو میزنِه، مهِم شمایید
 کِه بِه هَر سازی نَرقصٓید!🖤

متن لاتی درباره عشق

واسع کسی کلاسع بزا ک هعم کلاسیت باشع😹🖕🌱
# لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن لاتی درباره شیر

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن لاتی درباره داداش

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن لاتی درباره تنهایی

گرگ زاده را محتاج نوازش نیست!
# لاتی

متن لاتی درباره شیر

با من تلخ حرف نزنید من خودم زهرمارم😎✌

متن لاتی درباره داداش

عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

متن لاتی درباره برادر

مهم نیست چنتا ستاره بهم چشمک میزنه من همیشه نگاهم به ماهه👀🌜

متن لاتی درباره رفیق

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن لاتی درباره مادر

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن لاتی درباره رفیق

مَنـ الماســم[💎] و تو نِمیتــونیـ منــو بشکـنیــ🌸

متن لاتی درباره عشق

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن لاتی درباره رفیق

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن لاتی درباره داداش

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن درباره لاتی

در باره منطق با من حرف نزنین
الگوی زندگی من پاتریکه🌵 # زندگی

متن لاتی درباره تنهایی

ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی
# لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن لاتی درباره مادر

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"…!!

متن لاتی درباره داداش

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن لاتی درباره عشق

حَتی آیینه هَم چِشمِ دیدَن مَنو نَداره :)!

متن درباره لاتی

اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ 🙂

متن لاتی درباره خدا

وِی دَر خآنواده ای آرآم اعصآب خود رآ از دست دآد…👐🏿✨🦄☁️💜 # لاتی

متن لاتی درباره داداش

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی…!❤

متن لاتی درباره داداش

-اَدای تنگا رو در بیاريد، ولی نه دیگه پیش اونی که گشادتون کرده
# لاتی

متن لاتی درباره خدا

سَعی نَکُن مَنو دور بِزَنی..خِیلیآ پیشِه مَن دورِه دیدَن..گُفتَم دَر جَریآن بآشی…😹✌💜
# لاتی

متن لاتی درباره خدا

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

متن لاتی درباره شیر

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن لاتی درباره داداش

‏يادِتون باشِه با دَهنه پُر گه نَخورین!🖤

متن لاتی درباره مادر

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن درباره لاتی

با قلبی که سمت چپه نمیشه راه راست رفت..🔫💖

متن لاتی درباره خدا

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن لاتی درباره تنهایی

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن لاتی درباره داداش

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن لاتی درباره خدا

‏شرایِط واقِعا آدَما رو عَوض میکنِه، مَخصوصَا خودِتو!🖤

متن لاتی درباره شیر

غرورم یک امپراطوری عظیم است..
ک برای هیچکس سقوط نخواهد کرد!,,👣👑

متن لاتی درباره شیر

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن لاتی درباره خدا

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن لاتی درباره خدا

من اگه قلبم منت تپیدن سرم بزاره درش میارم😏
# لاتی

متن لاتی درباره دریا

ارع حاجی تو هم گلی ولی باغچه ما دیگه جا نداره
# مغرور

متن لاتی درباره مادر

تو ماهتو از دست دادی 🌙… وقتی داشتی ستاره هاتو میشمردی🌟

متن لاتی درباره رفیق

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن لاتی درباره برادر

من محالم تو به ممکن شدنم فکر نکن
# لاتی

متن لاتی درباره خدا

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن درباره لاتی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن درباره لاتی

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن لاتی درباره مادر

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن لاتی درباره شیر

بَرای کَسی کِه بَراتون تَب نِمی‌کنه، نَمیٓرید‏گَند نَزنیٓد به بِهداشت رَوانی‌تون!🖤
# لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن لاتی درباره دریا

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن درباره لاتی

اَگِع مَطرَح شُدی طَراحِت مَن بودَم):

متن لاتی درباره خدا

جوری زِندِگی کُنید…کِه اَگه گُفتَند گُه خوری مَمنوع؛ نَیوفتید بِمیرید اَز گُشنِگی:)…
# لاتی

متن لاتی درباره برادر

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن لاتی درباره دریا

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن لاتی درباره رفیق

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن درباره لاتی

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن لاتی درباره رفیق

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن لاتی درباره رفیق

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن لاتی درباره رفیق

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن لاتی درباره تنهایی

متن تولد پسر عمه جدیدپسر عمه عزیزم!
سالروز زمینی شدنت مبارک
آرزویم یک دنیا خوشبختی و شادی
برای توست
موفق و سلامت باشی🥀

متن لاتی درباره خدا

پسر عمه جان!
امیدوارم که زندگیت مثل کیک تولدت شیرین باشه
و باغچه دلت پر از گل های شادی و عشق
تولدت مبارک

متن لاتی درباره عشق

چه اتفاقی قشنگ‌ تر از این که یه پسر عمه خوب و با مرام مثل تو داشته باشم…
تولدت مبارک … ان شاءالله صد ساله بشیシ︎

متن لاتی درباره تنهایی

“پسر عمه” می نویسم
اما تو بخون دوست و رفیق و داداش دلسوز
امیدوارم هر جا هستی شاد باشی
زادروزت مبارک

متن درباره لاتی

پیام تبریک تولد پسر عمهخاطرات بچگی پر است از بازی های کودکانه ام با تو
هم بازی خوشحالی هایم … پسر عمه مهربان تولدت مبارک

متن لاتی درباره داداش

پسر عمه عزیزم!
هر چند که این جملات کوتاه
کم بضاعت‌ تر از اون هستند که دریای خوبی‌ های تو را جبران کنند
اما به رسم ادب تولدت را تبریک می گویم
با آرزوی بهترین ها برای تو🎊

متن لاتی درباره تنهایی

پسر عمه گرامی!
با تبریک و شادباش به مناسبت فرا رسیدن
جشن میلاد شما
این روز با شکوه را به شما و خانواده عزیزتان تبریک می گویم
هر جا که هستید شاد و سعادتمند باشید

متن لاتی درباره عشق

جملات پسر عمه تولدت مبارکدر آشفتگی های روزگار و مشغله های زندگی
هر از گاه کتاب خاطراتم را باز می کنم
و در لا به لای انبوه خاطرات کودکی
تو را جستجو می کنم
پسر عمه گلم! تولدت مبارک🔥

متن درباره لاتی

میلادت‌ ای عزیز‌تر از جـان خجسته باد
در مقـدمت غــزل به ترنم، نشسته باد
تولد تو مــــبارک! به روی تو
دروازه‌های غم به چنین روز بسته باد!تولدت مبارک پسر عمه گلم!

متن لاتی درباره عشق

پسر عمه عزیزم!
هرگز اجازه نده زمان در عبور سال ها
شادی های کودکی را از ذهنت پاک کند
الهی همیشه شاد باشی
تولدت مبارک

متن لاتی درباره رفیق

هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفرید
تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد
سالروز میلادت مبارک پسر عمه‌ گلم …🌹

متن لاتی درباره دریا

توصیف مهربونی‌ هات و چیدن کلماتی کنار هم
که بتونن عمق احساسم رو بیان کنن خارج از توان منه
به اندازه تمام خوبی‌ های دنیا دوستت دارم
تولدت مبارک پسر عمه عزیزم …

متن لاتی درباره مادر

وقتی به دنیا آمدی خداوند با تمام عظمتش به زمین لبخند زد
و بهار را به یمن حضورت به ما بخشیدپسر عمه جان تولدت مبارک!

متن لاتی درباره مادر

میدونید بهمنی ماهی یعنی چی؟
بهمنی ماهی یعنی
ب: بی همتا و بخشنده
ه: همراه و همزبون
م: مهربون و خوش زبون
ن: نجیب و ناز
ی: یکی به دونه

متن لاتی درباره دریا

وقتی تو خیابون دارم راه میرم،هر قدمی که بر میدارمیکی جلومو میگیره میپرسهشما بهمن ماهی هستی؟میگم آره از کجا فهمیدین؟میگه از جذابیتت..ای بابا آخه با بهمن ماهی ها چرا انقدر تابلوویییم

متن لاتی درباره رفیق

خاص بودنشون :
به سردی ماه تولدشون نیست
به گرمی دلشونه
آره جیگر من یک بهمن ماهی امتک تک ستاره های عمرت بلند و والاباقی عمرت ۱۰۰۰ به بالاامروز روز تولدته عزیزمعزیزمی ، دوستت دارم به مولابا آرزوی بهترینهاتولدت مبارک بهمن ماهی عزیز

متن لاتی درباره مادر

همسر بهمن ماهی عزیزمدر این فصل سردتنها حضور توست که میتونه گرما بخش دنیای من باشهلذت با تو بودن رو توی تک تک لحظه های بهمن ماه دوست دارمتو هستی که میتونی سختی های زندگی رو برام شیرین کنیو سردی های روزگار رو گرما ببخشیخالصانه تبریکات رو از ته قلبم برات می فرستمتولدت مبارک عشق بهمن ماهی من

متن لاتی درباره دریا

هر سال وقتی زمستون با ماه بهمنش میادهزارن شهاب به سمت زمین هجوم میارن
از خودم میپرسم چه اتفاقی افتادهکه آسمونیا میخوان خودشونو به زمین برسونن؟
و امسال فهمیدماونا به بیشواز حضور مسافری میانکه زمینو با گامهای مهربونش نوازش کردتا سفرشو از خودش به خدا شروع کنهمیلادت مبارک

متن درباره لاتی

بهمن ماهی که باشی میشی یه آدم خاصمیشی کسی که حسش نابهعشقش نابهبهمن ماهی که باشی میشی یه آدم نابمیشی کسی که بودنش یه هدیس برای بقیهبهمن ماهی که باشی میشی توتویی که پر از احساسیبهمن ماهی که باشی میشی یه دوستیه همسفریه عاشقبهمن ماهی عزیزم تولدت مبارک

متن لاتی درباره برادر

عشق بهمن ماهی منجهان برای من
با میلاد تو آغاز شده است
و برگهای تقویم
تنها دیوارهایی فرضی ست
که فاصله را یادآوری می‌کنندتا باور کنیم, بی آغوش
عشق افسانه ای بیش نیستزاد روزت مبارک تنها بهانه زنده بودنم

متن لاتی درباره شیر

میلادت ای دوست مبارک باشدپیوسته  دلت شاد سعادت باشدهر سبزه سبز رنگ بهارت باشدچشم شادی نگارت باشد

متن لاتی درباره دریا

چه لطیف استحس آغازی دوبارهو چه زیباسترسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفسو چه اندازه عجیب استروز ابتدای بودنچه اندازه شیرین استامروز، روز میلادتروزی که تو آغاز شدیتولدت مبارک فرشته زمینی من

متن لاتی درباره عشق

باشی نباشی پیش منتو بهترین هم نفسیهر جای جهان که میریبه آرزوهات برسیروز تولد توئهمیلاد هر چی خاطرهروزی که غیره ممکنههیچ جوری از یادم برهتولدت مبارک بهمن ماهی عزیزم

متن لاتی درباره دریا

عشقمروزی که به دنیا آمدی
هرگز نمیدانستی که
آرامش بخش
روح و روان کسی میشوی که
با تو دنیا برایش زیباتر استتولدت مبارک بهانه آرامشم

متن لاتی درباره داداش

دوست عزیزمبه اندازه تمام کسانی که نمیشناسم دوستت دارمو سبدی از گل‌های یاس و پونهبا یک آسمان ستارهتقدیم به توتولدت مبارک بهمن ماهی جان

متن لاتی درباره عشق

رفیق بهمن ماهی من
یک سال دیگر گذشت و
کلی خاطره خوش با هم ساختیم
به امید ساختن خاطرات خوش بعدی
تولدت مبارک

متن لاتی درباره داداش

تو این روز برفی تو اومدی به دنیاوجود پاکت اومد تو جمع خلوت ماتو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روزاز آسمون فرستاد خدا یه ماه زیباخواهر / برادر بهمن ماهی عزیزم تولدت مبارک

متن لاتی درباره مادر

صدای یک پرواز
فرود یک فرشته
آغاز یک معراج
و شروع یک زندگیتولدت مبارک عشق بهمن ماهی من

متن لاتی درباره عشق

پیام تبریک تولد متولدین بهمنتو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتیبا یه گریه‌ ساده به دنیا بله گفتیببین تو آسمونا پر از نور و پرندستو قلبا پر عشقه، رو لبا پر خندستولدت مبارک پسر/دختر بهمن ماهی من

متن لاتی درباره دریا

بهمنی دوست داشتنی منالهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صافو دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشیتولدت مبارک

متن لاتی درباره مادر

می‌توان هر چیزی را تولد نامید
مثل تولد یک ستاره و شروع نورافشانی
مثل تولد یک شکوفه و دادن زیبایی به درخت
مثل تولد یک پروانه و پرواز بر گلها
مثل تولد یک صدا، صدایی که دوباره خدا را بخواند
مثله تولد یک امید در دل دنیایی از ناامیدیمثله تولد تولد تو که برایم صدای خداییتولدت مبارک

متن درباره لاتی

دوست عزیزمروز تولدت در بهمن ماه بهانه ای شدتا بهترین شاد باش هایم را تقدیم حضورت کنمدلت شاد و روزگارت بهاری بادمیلادت تولد خوبیهاست

متن لاتی درباره عشق

نازنین بهمن ماهی منامروز تولد شاه بیت تمام خوبیهاستامروز اغاز غزل است بر دیوان شگفتی افرینشامروز تمام عاشقان غزل می خوانندچه خوش خرامیدی غزال زیبای من بر بیشه های سبز زندگیمتولدت یاد اور کمال نعمت خداوند است به ماتولدت مبارک فرشته من

متن لاتی درباره مادر

می‌گویند هر شخصی نیمه‌ای گم شده دارد.اما « تو » مرد/فرشته بهمنی من«تمام» گم شده منیتولدت مبارک عشق بهمنی من

متن لاتی درباره شیر

بهمن ماهی عزیزممی دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارمتولدت مبارک

متن لاتی درباره خدا

یه بهمن ماهیبیشتر از آنکه از بقیه خاطره داشته باشدخودش خاطره شیرین بقیه میشود.تولدت مبارک بهمن ماهی عزیز من

متن لاتی درباره خدا

همسر بهمن ماهی منبه سال‌ ها بعد فکر می‌ کنمبه زیبایی سپیدی موهایمانمیدانستی؟پیر شدن کنار تو چقدر می‌ چسبد؟اینکه دستانم بلرزندپاهایم توان راه رفتن نداشته باشندو کنارت بنشینم و بی‌ اختیارسنگینیِ سرم را روی شانه‌ هایترها کنمخوابم ببردو رویای آن روزی را ببینمکه برای اولین بار گفته ‌ام♥دوستت دارم♥و تو خندیدیتولدت مبارک

متن لاتی درباره خدا

امشب چه نازدانه گلی در چمن رسیدگویی بساط عیش مداوم به من رسیدنور ستاره‌ای در شب تولدتانگار که فرشته‌ای از ازل رسیدهمسر/دوست بهمن ماهی من تولدت مبارک

متن لاتی درباره مادر

عشق بهمن ماهی منامروز روز تولد توست
و من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم که تو خلق
شده ای برای من تا زیبا ترین
لحظه ها را برایم بسازیتولدت مبارک

متن لاتی درباره رفیق

همه می گویند زمستان سرد است اما
من زمستان را دوست دارم
اما نه بخاطر هوایشو نه بخاطر یک رنگی اش
فقط بخاطر توتویی که متولد بهمن ماهی

متن لاتی درباره برادر

پسر بهمنی سرد نیستفقط زبون بازی و چاپلوسی بلد نیستبهمنی عزیزم زادروزت مبارک

متن لاتی درباره داداش

همسر/دوست/خواهر/برادر بهمن ماهی عزیز منروز تولدت بهانه ای شدتا بهترین شادباش هایم را تقدیم حضورت کنمدلت شاد و روزگارت بهاریتولدت مبارک

متن لاتی درباره مادر

روز تولد تو
روز تولد تمام شادی های عالم است
و امروز سالروز شاد شدن من به خاطر
وجود دوباره توست
تولدت مبارک عشق بهمن ماهی من

متن لاتی درباره رفیق

اگر برای دنیا یکی باشی برای من تمام دنیائیعشق بهمن ماهی من تولدت مبارک

متن لاتی درباره رفیق

برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانیباشکوهترین پدیده هستی استاین باشکوه ترین، بر شما مبارک باد

متن لاتی درباره خدا

نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا باد
بهار حسن تو بی آفت از خزان ها باد
همواره شمع وجود تو روشنایی بخش
همیشه روشنیت گرم و محفل آرا بادتولدت مبارک دوست بهمن ماهی من

متن لاتی درباره داداش

فرشته زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایانتولدت مبارک عشق بهمنی من

متن لاتی درباره خدا

متولد بهمن ماه خوشحالم که دارمتتولدت مبارک بهمن ماهی جاااان

متن لاتی درباره مادر

عشق بهمن ماهی منمن در هر لحظه زندگی ام
فقط سه روز دوست تو هستم و به تو فکر می کنم
دیروز
امروز
فردا
خوشحالم تو را دارمتولدت مبارک

متن لاتی درباره رفیق

خدا تو را به ما در بهمن ماه هدیه دادتا باغچه خزان زده خانواده ما گلستان شودتولدت مبارک بهمن ماهی جانم

متن لاتی درباره عشق

بهمن ماهی هاعصبانیتشون با خنده استسربریدنشون با پنبهاما دلشون مثل دریا صافهتولدت مبارک بهمن ماهی جانمتن کوتاه تبریک تولد بهمن ماهیمیلاد تو شیرین ترین بهانه ایست
که می توان با ان به رنج های زندگی هم دل بست.دوست بهمن ماهی من تولدت مبارک

متن لاتی درباره تنهایی

می گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است
اما برای من روز میلاد تو سر آغاز فصلی دگر از زندگیستتولدت مبارک بهمن ماهی من

متن درباره لاتی

بهمن ماهی یعنیساده اما پرجذبهخوش صحبت و شوخ طبعبا برنامه و آینده نگرعشقش بی ریا و سادهتولدت مبارک

متن لاتی درباره تنهایی

عزیزترینمدیشب برای روز تولدت
یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای از ماه را
و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من عاشق تر میشوممیلادت مبارک بهترین بهمن ماهی دنیا

متن لاتی درباره برادر

بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و.. | تاو بیو

متن درباره لاتی

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن لاتی درباره داداش

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…! # موسیقی

متن لاتی درباره شیر

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

***

متن لاتی درباره عشق

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده # قهر # انتقام

متن لاتی درباره دریا

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن لاتی درباره تنهایی

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن لاتی درباره مادر

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂 # حقیقت

متن لاتی درباره رفیق

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن لاتی درباره عشق

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

متن لاتی درباره برادر

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!
# نامردی # بی تفاوت

متن لاتی درباره مادر

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌
# کرونا

متن لاتی درباره عشق

– بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳
# مغرور # بی تفاوت

متن لاتی درباره برادر

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن لاتی درباره مادر

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن لاتی درباره رفیق

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

متن لاتی درباره برادر

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ » # ادبی

متن لاتی درباره تنهایی

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠ # مغرور

متن لاتی درباره شیر

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..
# مغرور

متن لاتی درباره تنهایی

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. › # ادبی

متن لاتی درباره دریا

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن لاتی درباره دریا

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن لاتی درباره رفیق

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن لاتی درباره خدا

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤 # مغرور

متن لاتی درباره دریا

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛
# مغرور

متن لاتی درباره تنهایی

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌
# لاتی

متن لاتی درباره عشق

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن لاتی درباره مادر

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂 # دختر # مغرور

متن درباره لاتی

متن تیکه به لاشی و لاشیا / کوتاه و خفن | تاو بیو

متن لاتی درباره تنهایی

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤
# دروغ # لاشی

متن لاتی درباره برادر

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.
# نامردی # لاشی # چینی

متن لاتی درباره مادر

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..! # لاشی

متن درباره لاتی

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★ # لاشی # نامردی

متن لاتی درباره خدا

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤 # نامردی # دروغ # لاشی # عشق یک طرفه

متن لاتی درباره داداش

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!
# لاشی # بی تفاوت

متن لاتی درباره برادر

برای آدم کور
شیشه و الماس یکیه. # لاشی

متن لاتی درباره رفیق

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن لاتی درباره رفیق

همون که میگفت جز تو کسیو ندارم …!! همون که دم از عشق میزد …!!! همون که میگفت بی اجازه جایی نمیرم …! پس چرا با یه خط دیگه مخشو زدم …!! .
# لاشی # نامردی

متن درباره لاتی

‏یه سریام هستن تخصصشون اینه که شما رو از خوب بودنتون پشیمون کنن😏
# لاشی # نامردی

متن لاتی درباره برادر

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂
# نامردی # لاشی

متن درباره لاتی

خیلئ دوسمون دارن خیلیم دل تنگمون میشن،بخصوص وقتئ ڪارشون بهمون میفته!(:

‌‌‌
# لاشی

متن لاتی درباره شیر

واسه کرونا هم درمونی پیدا بشه
واسه ذات کثیف یسریا پیدا نمیشه 🙂
# لاشی # کرونا

متن لاتی درباره رفیق

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن لاتی درباره دریا

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن لاتی درباره دریا

هيچ چيزى بيشتر از اينكه سرتون به كار خودتون باشه، براتون آرامش خيال نمياره. # لاشی

متن لاتی درباره برادر

چقد گفتیم نه بابا فلانی اینجوری نیست و
فلانی چقد اینجوری بود 🙂
# نامردی # لاشی

متن لاتی درباره برادر

– شازده کوچولو پرسید: گاو چه شکلیه؟
+ روباه گفت: وسط چت کردن یهو میره # لاشی # حقیقت

متن درباره لاتی


تلاش نكن واسِ داشتنِ كسي ك همه داشتنش..!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاشی

متن لاتی درباره برادر

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀
# لاشی # لاتی

متن لاتی درباره داداش


≛ زخم دلتو به كسى نگو ، اين روزا همه بانمک شدن ꔷ͜ꔷ

# لاشی # نامردی

متن لاتی درباره برادر

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️! # لاشی

متن لاتی درباره داداش

تو حروم زاده ترین لاشیِ مظلوم‌نمایی! # لاشی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره رفیق

نه بار گران بود ، نه نامهربان بود
بی‌ صاحب بود، همش با دیگران بود :))
# لاشی

متن لاتی درباره داداش

یارو میخواست اسبشو حرص بده سوار خر میشد
حکایتِ خیلی هاست..!!

# لاشی

متن لاتی درباره دریا


❖ ‏دورمون پر شده از آدمایی که زود قضاوت میکنن و دیر می‌فهمن! /:
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# لاشی # حقیقت

متن لاتی درباره برادر

از رفتارت ناراحت نمیشم ، چون در حد لیاقتت رفتار میکنی 🙂
# لاشی

متن لاتی درباره دریا

#تیکه 😹

به بعضیا باید گفت:
آرومتر برو تا شعورتم بهت برسه 😹

‌ # لاشی # حاضر جوابی # حقیقت

متن لاتی درباره دریا

مشتی با دود بزرگ نمیشی
دود کش خونه رو نگا سالهاست همین اندازس!

متن لاتی درباره مادر

بگم بدخامی، برام اُفت لاتیه…

متن لاتی درباره داداش

حاجی انقد که تو دل دادی، قصاب محلمون تاحالا به مردم شهرمون نداده…!

متن لاتی درباره رفیق

هی حاجی
ماندگار باش نه یادگار
من یادگاری زیاد دارم !

متن لاتی درباره عشق

بعضی وقتا باید
به همه بفهمونی که سلطان کیه!
وقتی ضعیف باشی
معلومه بز شاخ میشه(:

متن لاتی درباره دریا

وآس هَرکی شّآخی، وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد

متن لاتی درباره شیر

از حال ما اگر بپرسید پاسخش بی ادبیست….

متن لاتی درباره شیر

دریغا از آن روز ک شیری بیفتد بخاک…
شغالی به میدان کند گرد و خاک..
خدایا نیاید آن روز که بیشه خالی از شیر شود،..
که سلطانی جنگل نصیب شغالی پیر شود !!!

متن درباره لاتی

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!کجا میخٓواین رِفیق بِخرینٓ ک اینجورٓی میفروشینِش!

متن لاتی درباره دریا

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته…

متن لاتی درباره خدا

هیچ وقت از دشمنت متنفر نباش
چون روی قضاوتت تاثیر میذاره

متن لاتی درباره برادر

من نمیگم تو بفهمی ، میگم که گفته باشم وگرنه از تو خیلی وقته قطع امید کردم 🙂

متن درباره لاتی

کلاً یـهِ نـَفـَر بـآ مـاٰس ..
کـهِ جـاٰش اون باٰلاس ..
تـاٰ اون بـاٰ مـاٰس ، بیـخـیاٰل هـَر چـیٰ

متن لاتی درباره تنهایی

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن لاتی درباره عشق

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن لاتی درباره داداش

بعضیا هستن تو بی حوصلگیت هم
حوصلشونو داری از اون بعضیا باشید

متن لاتی درباره دریا

من تو زندگیم نیازی به آدم جدید ندارم
اینایی که دورم هستن هرروز یه آدمِ دیگه میشن

متن لاتی درباره دریا

به بعضیام باس گفت:
یه پا بیت المالی تنت مال خیلیاس….

متن لاتی درباره تنهایی

آخر بحث با یه آدم بی منطق اونجاش داغونت میکنه که بشینی فکر کنی میبینی همون زمان رو میتونستی بری تو تختت بگیری راحت بخوابی

متن درباره لاتی

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن لاتی درباره برادر

‏همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن لاتی درباره داداش

به سلامتی همه چیزایی که خواستیم و نشد.

متن لاتی درباره رفیق

وقتی شیشه میشکنه صدا میده و اونی که شکوندتش برای جمع کردنش زخمی میشهبه سلامتی دل که بی صدا میشکنه تا دست اونی که شکوندتش زخمی نشه

متن لاتی درباره شیر

نه آرزوی کسیم نه آویزون کسی
پس بزن به سلامتی بی کسی

متن لاتی درباره خدا

سلامتی اون کسی که ساقی نبود ولی هر روز برامون عرق ریخت
به سلامتی پدر

متن لاتی درباره رفیق

سلامتی چشماش
سلامتی بغض تو گلوم
سلامتی دلم که شکست‌
سلامتی نبودنش
سلامتی حرفای تو دلم
سلامتی دروغای قشنگش
سلامتی رفتنتش که هیچوقت باور نکردمش.

متن لاتی درباره دریا

سلامتی کسانی که جسارت عاشقانه از دست دادن رو دارننه حقارت به هر قیمت نگه داشتنو…….

متن لاتی درباره رفیق

سلامتی آدمهایی که توی دنیای مجازی صدتا خاطرخواه دارن ولی تو دنیای واقعیه خودشون از همه تنهاترن.

متن لاتی درباره خدا

بزن بسلامتی سنگ کف رودخونه که عین من و تو آب از سـرش گذشته

متن لاتی درباره مادر

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ !

متن لاتی درباره تنهایی

سلامتی دلی که تنگش کردی
شکستیش
لهش کردی
اما هنوزم به یاد تو میتپه.

متن لاتی درباره عشق

به سلامتیِ اونی که اومد تنهایی هاشو باهام تقسیم کنهاما اونقدر بخشنده بود که سهمشو گذاشت و رفت !

متن لاتی درباره مادر

به سلامتی روزی که بهش زنگ بزنم بگم کجایی؟
بگه عشقم نزدیکم دارم میام خونه.

متن لاتی درباره عشق

سلامتـی کسـی کـه وقتـی قهـر میکنـهاونقـدر طرفش براش مهمـه کـهبـا غـرور کاذب رابطشـون رو نابـود نمیکنـهو قـدم اول رو بـرای آشتـی بر میـداره

متن لاتی درباره داداش

به سلامتی کسی که مارو تنها گذاشت تا بره یکی دیگه رو از تنهایی دربیاره.

متن درباره لاتی

سلامتی اون گرگ تیر خورده‌ای که هیچ موقع از ‌زخم ناله نمیکنه چون میدونه اگه بناله کفتارها احساس غرور میکنن.

متن لاتی درباره داداش

به سلامتی دختری که یه لحظه قدم زدن با عشقشو با هیچ ماشین مدل بالایی عوض نمیکنه …

متن لاتی درباره داداش

به سلامتی داغون ترین آدم شهر که یه روزی عاشق ترین آدم شهر بود اما شکوندنش.

متن درباره لاتی

سلامتی آخرین خداحافظی که توی گلوم خشک شد
سلامتی کسی که طاقت نداشتم ازش خداحافظی کنم فقط تونستم بگم برو
سلامتی دستامون که دیگه هیچوقت به هم نمیرسه
سلامتی منه دیوونه
سلامتی توی پرو
سلامتی خندهامون
سلامتی خاطره ی دیروزمون
سلامتی منی که اینبار جوری داغون شدم که نمیتونم حتی سرپا وایسم.

متن لاتی درباره تنهایی

بــــاور کـــنـــید…هـــر پـــدری…حـتـی اگـــه مــیــگـــه :بــرو از بــچـــه فـــلانـــی یــاد بـــگـــیـــر…بـازم ترو با یه دنیا عوض نمیکنهاینبار بسلامتی پدرا

متن لاتی درباره شیر

سلامتی ﺭﻭﺯی که ﻣﻦ ﺧﺎک ﭘﺎی همه ﺑﺎﺷﻢ ﻭ همه ﭘﺎی ﺧﺎک ﻣﻦ.

متن لاتی درباره شیر

به سلامتی کسایی که برای داشتنشون لازم نیست با سیاست باشی و نقش بازی کنی
همین که یک رنگ باشی کافیه

متن لاتی درباره برادر

سلامتی خودم که چه باشم و چه نباشم
برای کسی مهم نیستم

متن لاتی درباره برادر

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ

متن لاتی درباره عشق

خاطراتشو با من ساخت
زندگیشو با دیگری

متن لاتی درباره تنهایی

به سلامتی روزی که همه چیم Off باشه
حتی قلبم

متن لاتی درباره داداش

مردها خیلی هم خوبنددوست داشتنی و مهربانعاشق محبت واقعیگاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالندو گاهی مثل یک پیرمرد خستهاکثرشان تنهایی را تجربه کرده اندبیشترشان درد کشیده اندو اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اندخیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزدمردها میروند قدم میزنند تا یادشان نرود که به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشندهمانهای که اگر عاشق شوندبرایتان شاملو می شوند و بیستون میکنندو تو بهشت را روی زمین خواهی داشتاری اینها مرد هستند…بسلامتی تمام مردها

متن لاتی درباره داداش

به سلامتی رفیقی که وقتی رفیقش خراب میشه به فکر تعمیرشه نه تعویضش

متن لاتی درباره عشق

سلامتی همه مادرایی که حتی وقتی باهاشون قهر کردیم اومدن غذارو گذاشتن پشت در اتاقمونو گفتن:
بخور زبونت درازتر شه.

متن لاتی درباره دریا

آدم که خواهر نداشته باشه انگار:
ماکارونی ته دیگ نداره
ته چین گوشت نداره
کباب نون داغ نداره
قرمه سبزی بو نداره
املت تخم مرغ نداره
پیتزا پنير نداره
والا
انگار میری میدون جنگ هیچ سلاحی همرات نداری
یعنی خواهر که نداری انگار هیچی نداری
به سلامتی همه خواهرا

متن لاتی درباره عشق

به سلامتی خاطره هایی که یه روزی آرزو بودن
و
به سلامتی آرزوهایی که هیچوقت خاطره نشدن…

متن لاتی درباره تنهایی

به سلامتی قسمت که هروقت به ما رسید شد حکمت!

متن درباره لاتی

به سلامتی روزی که تو سه تا کلمه خلاصه بشم:
قطعه … ردیف … شماره …

متن لاتی درباره مادر

سلامتی اونایی که همدم تنهاییشون فقط و فقط یه گوشیه و یه هندزفری…

متن لاتی درباره مادر

به سلامتی اون لحظه ای که دلت از همه دنیا گرفته
نه کسی رو داری که باهاش درد و دل کنی
نه دلت میخواد کسی را ناراحت کنی
سکوت میکنی و توی دلت میگی:
باشه قــســــمت منم این بود!!!

متن لاتی درباره رفیق

به سلامتی همه مامانایی که اول خودشون ما رو به باباها لو میدن بعدش میشن بزرگترین مدافع ما.

متن لاتی درباره تنهایی

به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست اما می خندن که حال بقیه.

متن لاتی درباره تنهایی

به سلامتی مادر به خاطر اینکه همیشه از غمهامون شنید اما هیچوقت از غمهاش نگفت…

متن لاتی درباره عشق

به سلامتیه مادرم
بی منت بزرگم کرد
بی منت مهربونیاشو خرجم کرد
بی منت عمرشو به پام ریخت
بی منت خوابشو زد تا من راحت بخوابم
بی منت غذا درست کرد جلوم گذاشت
بی منت لباسامو شست
بی منت قربون صدقم رفت
بی منت آرزوهاشو باهام تقسیم کرد
بی منت لباسامو اتو کرد
بی منت به حرفام گوش داد
بی منت بهترینارو برام خواست
بی منت بوسم کرد
بی منت جوونیشو به پام ریخت
بی منت عاشقانه ترین لحظاتشو برام گذاشت
بی منت دوسم داره…

متن لاتی درباره شیر

به ســلامتی دلــی کــه خیـــلی وقــــتا گــرفــته
امــا ســــعی کــــرده هیـــچوقت راهــشو کـج نـره…

متن لاتی درباره دریا

درود برﺧﻮﺩﻡ
ﭼﺮﺍ ؟!!!!
ﭼﻮﻥ ﮐﻪ با ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ
ﺑﺮﺍ ﻫﻤــــــﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﻮﺩﻡ
ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺩﻟــــــﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﻡ
نگران ﻫﻤـــــــﻪ ﺷﺪﻡ
بغض های خیلی هارو به خنده تبدیل کردم
ﻭﻟﯽ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺗﻮ ﺩﻟـــــــﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ…

متن لاتی درباره تنهایی

بسلامتی کسی که
هه!!!
ماکه کسی رو نداریم…

متن لاتی درباره داداش

روزی نه چندان دورِ دور، او هم نگاری بوده است
به ســـــــــــــــــلامتی همه مادربزرگا…

متن درباره لاتی

بــــه ســـلامتـــي اونــــــايي که جــــــرئت دارن و ميـــگـــن ديـــگـــه نمـــيخـــوامـــت
نه اونـــــايـــــي کــــــه ميگـــن: ميــــــدوني؟ تــــــو لايـــق بهـــتر از مـــنـــي!

متن لاتی درباره شیر

قصه معرفت و رفاقت تموم شد….

متن لاتی درباره برادر

آدمها رو وقتی بشناسین که دورشون شلوغهنه وقتی تنهانتنهایی آدم‌ها رو مهربون می‌کنه

متن لاتی درباره دریا

رویای من همیشه به یاد تو سبز بودرفتی و حرفی از غم رویا نمیشودرفتی و دل میان گلستان غریب مانددیگر بهار محو تماشا نمیشود

متن درباره لاتی

میتوان در قلب‌های بی فروغلحظه‌ای برقی زد و خورشید شدمیتوان در غربت داغ کویرآن ابری که میبارید شد…

متن لاتی درباره برادر

این جا زمین است،زمین گرد استتویی که مرا دور زدی.فردا به خودم خواهی رسیدحال و روزت دیدنیست…

متن لاتی درباره رفیق

هرروز این عشق یکطرفه را طی می‌کنمیک بار هم تو گامی بدین سو بردارنترس جریمه‌اش با من…

متن لاتی درباره مادر

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست،ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت می‌شوند

متن لاتی درباره دریا

مرام فقط مرام گاو، چون نگفت من گفت ما…رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش…معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

متن لاتی درباره مادر

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیمما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیماز زشتى کردار دگر خسته شدیممحتاج دو پیمانه مى معرفتیم…

متن لاتی درباره رفیق

سلام ای بی وفا ای بی مروتسلام ای ساز گیتار محبتسلام کردم نگی تو بی وفاییوگرنه ما که عاشقیم بی مروت!

متن لاتی درباره برادر

نگران اشک‌‌هایم نباش…از لبخندم بترس که معنایش اشک‌‌های فردای توست…

متن لاتی درباره برادر

بعضیا هم مثه این دیوارای تازه رنگ شده میمونن؛فقط هستن ولی نمیشه بهشون تکیه کرد،اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو کثیف کردی

متن لاتی درباره داداش

خیلی سخته…به خاطر کسی که دوسش داری…همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!بعد بفهمی…خودت تو لیستی بودی که…!اون به خاطر یکی دیگه…خطت زده..!

متن لاتی درباره داداش

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی همچیزی از معناش کم نمیشه!درست مثه آدم‌های گندی کهلباس و آرایش و موقعیت خوب دارن!

متن لاتی درباره برادر

گرگ همان گرگ است،شغال همان شغال،و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست!

متن لاتی درباره برادر

فاصله‌تان را با آدم‌ها رعایت کنید؛آدم‌ها یکدفه می‌زنند روی ترمز؛و آن وقت شما مقصری…!

متن لاتی درباره رفیق

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن لاتی درباره رفیق

هیچ انتظاری از کسی ندارم!و این نشان دهنده قدرت من نیست!مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است.

متن درباره لاتی

برای دوست داشتن وقت لازم است،اما برای نفرت…گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن لاتی درباره رفیق

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم…امروز، دیروز نیست….و فردا امروز نمی‌شود…

متن لاتی درباره مادر

طلوع بی شمار معرفت باشبه شهری که رسومش بی‌وفائیست…سرم سرگرم تصویر تو گشتهبه آن حدی که اسمش بی‌نوائیست…

متن لاتی درباره رفیق

وفاداری نسبت به یک رابطه،معرفت می‌خواد…ولی افسوس که معنی معرفت شده…!پایه بودن برای هر غلطی!!!

متن لاتی درباره تنهایی

یه آدم خوب باید معرفت داشته باشه…مرام داشته باشه…دل بزرگی داشته باشه…تو دلش پر از خدا باشه…

متن لاتی درباره عشق

ای کاش توی تقویم یه روز داشتیمبه اسم روزد نامردکه بشه به بعضیا تبریک گفت

متن لاتی درباره داداش

به بعضی ها باید گفت : یاد بگیر , پشت کسی حرف که می زنی
وقتی دیدیش
جلوش خم و راست نشی.

متن لاتی درباره تنهایی

اگر می خای یه آدم دورو باشی
حداقل سعی کن یکی از اونا خوب باشه!!!

متن درباره لاتی

یکرنگ که باشی , زود چشمشان رو میزنی ,
خسته می شوند از رنگ تکراریت , این روزها دوره ی رنگین کمان هاست.

متن درباره لاتی

دورویی خطرناک است؛چون اعتماد را نابود می کند…دنیا را زشت می کند…دل را سنگ میکند…دورویی خیلی خطرناک است!!!

متن لاتی درباره مادر

آدم دورو دیر یا زود دستش روو می شه پس کمتر نقش بازی کن شترمرغ!!!

متن لاتی درباره خدا

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب دراومد.

متن لاتی درباره تنهایی

خیانت فقط این نیست که وقتی یه نفرو داری بری عاشق یکی دیگه شی…بعضی وقتا تظاهر به دوست داشتن هم خیانته…بعضی وقتا دورویی هم خیانته…

متن لاتی درباره عشق

“ماسک” واسه بعضیا خیلی قدمت دارهفقط مختص دوران کرونا نیست.

متن لاتی درباره برادر

واسه کسی دورویی کن که حوصله همون یه روتم داشته باشه.

متن لاتی درباره برادر

آدم های دورو رااگر از زندگیتان حذف نکنید،طولی نمی کشد که آنهازندگی شما را به جهنم تبدیل خواهند کرد.

متن لاتی درباره برادر

اصالت رو نه میشه خرید،
نه میشه اداشو درآورد
اصالت یعنی:
دلت نمیاد خیانت کنی
دلت نمیاد دل بشکنی..
دلت نمیاد دورو باشی
دلت نمیاد آدما رو بازی بدی…
کاشکی بعضی ها بفهمند،
این سادگی نیست، اصالته..

متن لاتی درباره خدا

از دورویی “دوری” کنید..
مطمئن باشید راه دوری نمی‌ رود

متن لاتی درباره خدا

یه عده دور خودمون جمع کردیم که
آینه ی دورویی و الهه ی پررویی اند

متن لاتی درباره مادر

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ

متن لاتی درباره داداش

از دورویی تلخ تر در کام اهل عشق نیست
تا دلت با من دو رنگی کرد شیرین شد فراق

متن لاتی درباره عشق

همیشه آدم دورو دستش رو میشه
دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره..
پس خواهشا کمتر دورو باش

متن لاتی درباره مادر

آدم های دورو همانطور که امام علی علیه السلام می فرمایند،
رویشان پاکیزه، اما دلشان بیمار است!

متن لاتی درباره مادر

دورویی راه شد
نفس دورو را
همان بهتر
نریزیم آبرو را

متن لاتی درباره تنهایی

آدما مثل سکه اند، هم کلی زرق و
برق دارن و هم دورو اند..

متن لاتی درباره رفیق

İstersem çare , istemezsem bahane bulurum. sen rahat ol!اگر بخوام چاره، اگر هم نخوام بهانه پیدا می کنم. تو راحت باش!

متن لاتی درباره عشق

Artık hayattan bir şey istemiyorum.
Benden aldıklarını geri verse yeter.دیگه از زندگی چیزی نمیخوام.
اونایی که از من گرفته رو برگردونه کافیه.

متن لاتی درباره رفیق

Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma
.egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidirمن ترجیح می دهم که محافظه کارانه رفتار کنم تا اینکه با افرادی که نمی شناسم صادق باشم.
این کار بهتر از تظاهر کردن است.

متن لاتی درباره داداش

Yıllar vardır nasıl geçtiğini bilmezdim, bir gün vardır yaşamın anlamını değiştirdi bana dair; hissetmediğimi, bilmediğimi yaşattı, iste o ani senle yaşadım senle sevdim.سالها وجود دارد، من نمی دانستم چگونه گذشت، روزی معنای زندگی را درباره من تغییر داد.
این باعث شد که آنچه را احساس نمی کنم تجربه کنم، نمی دانم، من در آن لحظه با تو زندگی کردم، دوستت داشتم.

متن لاتی درباره مادر

!Benim duygularım oyuncak değil, sen fazla çocuksunاحساسات من یک اسباب بازی نیست، شما بیش از حد کودک هستید!

متن لاتی درباره شیر

.Yaptıkları ile küçülenler laflar ile büyüdüklerini zannetmesinlerافراد با کارهایی که انجام می دهند کوچک می شوند فکر می کنند با کلمات بزرگ می شوند.

متن لاتی درباره تنهایی

.İyi niyetli insanlar yalan çabuk kanarlar, ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlarافراد خوش فکر به سرعت خونریزی می کنند، اما حسن نیت را هرگز فراموش نکنید.

متن لاتی درباره شیر

.Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelirمحاسبه قلب شکسته سنگینی بر این دنیا سنگینی می کند.

متن لاتی درباره دریا

.Sonunda anladım ki, ben kocaman sevgimi bazı insanların fukara yüreklerine sadaka olarak bağışlamışımسرانجام ، فهمیدم که عشق بزرگ خود را به عنوان صدقه به قلب فقیر برخی افراد اهدا کردم.

متن لاتی درباره برادر

.İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan ederمردم گاهی اوقات رویاهای بزرگ خود را با افراد کوچک هدر می دهند.

متن لاتی درباره خدا

.Ben ağlarken yanımda yoksan ben gülerken gölge yapmaاگر در حالی که گریه می کنم کنارم حضور ندارید، وقتی می خندم سایتونو نبینم.

متن لاتی درباره برادر

.Düşmanınızdan bir kez korkun… arkadaşınızdan binlerce kezاز دشمن خود یک بار بترسید و از دوست خود هزاران بار بترسید.

متن لاتی درباره عشق

.Bir yerden sonra sadece sen ve kendin kalacaksinاز یه جایی به بعد فقط خودت می مانی و خودت.

متن لاتی درباره شیر

! Yaşlandıkça hayatınızda fazladan insan olduğunu fark edersinizهر چه بزرگتر شوید بیشتر می فهمید که افراد اضافی در زندگی شما وجود دارد.

متن درباره لاتی

.Savaşmak zorunda olduğunuz en zor savaş, hissettiğin ve bildiklerin arasındki savaşسخت ترین جنگی که در آن مجبور به جنگیدن هستید، جنگ بین حس های شما و دانسته های شما می باشد.

متن لاتی درباره برادر

.Hemen değil ama kesinlikle kazanacağımفورا نه اما قطعا برنده می شوم.

متن لاتی درباره رفیق

متن کوتاه لاتی تیکه دار و کنایه و طعنه آمیز [ گلچین ⭐️ ] | تاو بیو

متن لاتی درباره مادر

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن لاتی درباره مادر

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)
# لاتی

متن لاتی درباره خدا

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))
# لاتی

متن لاتی درباره داداش

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀
# لاشی # لاتی

متن لاتی درباره رفیق

منــــــتظرم اون روز برســــه کــــه بیــــای بگـــی؛
هیچکس اندازه تـــــو دوستم نداشـــــت.
# مغرور # لاتی # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن لاتی درباره رفیق

      كاش انسانيت واگير داشت  و حماقت واكسن…!
# لاتی

متن لاتی درباره مادر

منو از چی میترسونی!

من آدمایی رو

گذاشتم کنار؛

که یه تیکه از قلبم بودن:)😄🖤 # لاتی # خسته

متن لاتی درباره خدا

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐
# لاتی

متن درباره لاتی

ما ‏حواسمون به دشمنامون بود ولی هر چی خوردیم از خودی بود 🙂
# لاتی

متن درباره لاتی

درخت هم وقتی تشنشه با آب مهربونه

پس هرکسی رفیق نیست 🙂 
# نامردی # لاشی # لاتی

متن لاتی درباره رفیق

ما زِ تنہا ییہ خد جام ب بالا بُردیم…!
نیست ما را حَوسـہ #عِشقومحبت زِ کسے🖐🏻🚶‍♀
# لاتی # مغرور # خسته

متن لاتی درباره شیر

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ˙ ˙ما کسی رو خط نمی زنیم مشکل خودشونه ڪ جوهر پس میدن ๛☠☣ # لاتی # لاشی

متن لاتی درباره داداش

‌‌‌ تُهمَت نالایِقے بَرما زَدے رَفتے قَبول!
دَرپِیِ لایِق برو ماهَم تَماشایَش ڪنیم…😅🖤 # لاتی # بی تفاوت

متن درباره لاتی

مثلِ بهار باش که
حتی سرسخت‌ترین درخت‌ها هم
در هوایش
چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند… ❤️

# لاتی # طبیعت

متن درباره لاتی

_ میدونی بیشعور ب کی میگن¡¿ +ب کسی ک سین میکنه و جواب نمیده^^ _ن اون ک حیوونه تو بیشعوری ک بش مسیج میدی +😐
# لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن لاتی درباره تنهایی


حروم‌زاده‌گی ، شده وجہ مشترکــ همتون!
‌ # لاتی

متن لاتی درباره برادر

وقتی شیر تو قفس باشه
گربه هم لاتی راه میره 😹🤘🍃

# لاتی

متن لاتی درباره دریا


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره شیر


❖ من به کسی که تو حال بدم کنارم نباشه
‌توی حال خوبم هیچ نیازی ندارمꔷ͜ꔷ✋🏿

# لاتی # لاشی # دروغ

متن لاتی درباره شیر

«مواظب رفتارتون باشيد
من بيشعورم ميزارمتون كنار میرم»
‌‌‌‌ # لاتی

متن لاتی درباره عشق

یه حسئ بی حسئ نسبت به هر حسئ
# لاتی # بی تفاوت # خسته

متن لاتی درباره مادر❖ مهربونی بزرگترین خطایی بود که در حق آدمهای بی معرفت کردم!


# لاتی # نامردی

متن لاتی درباره تنهایی

من انقد دقيق به جزئيات زندگيم توجه نميكنم كه تو مثل اشعه ايكس زوم كردی رو استخون بندی زندگيم 😂😉
# لاتی

متن لاتی درباره شیر

فقط واکنش نشون نمیدم،وگرنه همه چیز به گوشم میرسه….!
# لاتی # نامردی

متن لاتی درباره دریا

قشنگترین صدایی که شنیدم صدای درونم بود
که میگفت هیچکدوم ارزش ندارن/= # لاتی # مغرور

متن لاتی درباره تنهایی

ظرفیت شوخیمون اگه بالاست 

دلیل نمیشه شما ته بیشعوریتو بذاری 🙂
# لاتی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره مادر

به بعضیام باید گفت :

سایز همه جاتو میدونی اِلا سایزِ دهنت 🙂
# لاتی # لاشی

متن لاتی درباره رفیق

متن انگلیسی لاتی با ترجمه فارسی /متن کوتاه لاتی انگلیسی | تاو بیو

متن لاتی درباره عشق

الـگو نگیر الگـو باش!
لـات نباش پرو باش
# لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

با‌ هَر کی مِثلِ خودش…:) # لاتی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره شیر

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
  # نامردی # زندگی # مغرور # لاتی

متن لاتی درباره مادر

      كاش انسانيت واگير داشت  و حماقت واكسن…!
# لاتی

متن لاتی درباره مادر

ღ꧁ღ╭⊱ꕥ میـבونے چرا خوبیاے ما بـہ چشم نمیاـב؟
چون بلـב نیستیم بکوبیمش تو سر بقیه:/// ꕥ⊱╮ღ꧂ღ # لاتی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره رفیق

مثلِ بهار باش که
حتی سرسخت‌ترین درخت‌ها هم
در هوایش
چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند… ❤️

# لاتی # طبیعت

متن لاتی درباره مادر

کـاش می تونـستـم خودمـو حـذف کنـم:) # خسته # خودکشی # لاتی

متن لاتی درباره رفیق

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن لاتی درباره دریا

«مواظب رفتارتون باشيد
من بيشعورم ميزارمتون كنار میرم»
‌‌‌‌ # لاتی

متن لاتی درباره برادر

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن لاتی درباره مادر

مَن بَلَد نیسَم فرشته خوبی باشَم
ولـے
بَلَدَم شیطان مُنحَصِر به فَردی باشم•ᴗ•☆ # لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن لاتی درباره شیر

خُودسـاختِه اَما قَوی:)! # انگیزشی # لاتی # زندگی # آرامش

متن لاتی درباره شیر

د‌‌ُُِّلََُُِِّܩ بَِّـََُّـ؏ چَُِّیَُِّ خَُِّشهَُِِِّـ؟☻︎ # لاتی # زندگی # بی تفاوت

متن لاتی درباره مادر

‌ خاطره ها هیچوقت نمیمیرن!

# لاتی

متن لاتی درباره خدا

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))
# مغرور # لاتی # خدا

متن لاتی درباره دریا

قبل از اینکه منو قضاوت کنی مطمئن شو که خودت کاملي!

# لاتی

متن لاتی درباره دریا

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن درباره لاتی

زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..!

# لاتی

متن لاتی درباره مادر

⚠︎از من فقط وقتی بترس که…ساکتمـ⚠︎ # لاتی # مغرور # سکوت

متن لاتی درباره مادر

به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه 🙂

# لاتی # نامردی

متن لاتی درباره مادر

بحث سر این نیست کی تو روت خود واقعیشه
بحث سر اینه که کی پشت سرت بهت وفاداره!
# لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره خدا

– تو کآغذ سࢪنوشتموטּ غم ࢪو سنجآق کࢪدטּ😹➰ # لاتی

متن درباره لاتی

سک‍‌ۅٺ قشنگه تا میټ‍‌ونید خفه شید🖕🏿
‌‌‌‌ # لاتی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره برادر

♡ ♡ خوـבت باش
مگـہ خاص بوـבن چشه؟ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # انگیزشی # ادبی # لاتی

متن لاتی درباره خدا

هرزه‌ها تشنه‌يِ توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه ! 
# لاتی # لاشی

متن لاتی درباره خدا

بعضی وقتا
یه کسایی‌ رو آسون میبخشی فقط چون
هنوز میخوای تو زندگیت باشن…!
‌‌‌ # لاتی # زندگی

متن لاتی درباره داداش

واسه فراموشیت باید فراموشی بگیرم :))

. # لاتی # عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن لاتی درباره داداش

.. این روزا مِهربوني یه ضَعفه ..
# لاتی

متن لاتی درباره عشق

بدتر از نفهمی ، اِدعای فهمیدنه . !🍁 # لاتی # حقیقت

متن لاتی درباره رفیق

من صبورم…
اما بهتره امتحانش نكنی!🕯️‎‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن لاتی درباره عشق

‏ بخند،‌هيچكَس‌به‌غمت‌اهميت‌نميده!

# لاتی

متن لاتی درباره دریا

❰ 🫀🩸 ❱‌‌
‌‌𝙏𝙝𝙚𝙮 𝙃𝙖𝙩𝙚 𝙐𝙨,
‌𝑩𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝑻𝒉𝒆𝒚 𝑪𝒂𝒏'𝒕 𝑩𝒆 𝑼𝒔! ꕑ
از ما متنفرن چون نمی تونن جای ما باشن! 😹 # لاتی # انگیزشی # مغرور # حاضر جوابی # انتقام

متن لاتی درباره خدا

ﺩﺭ سکوت پیروز شو ﺑﺯاﺭ ﻓﻛﺭ کنن هنوز
یه بازنده ای:)

‌ # لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

جَنگیدم تا غَـــم نَبینَم . . ! # لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

ماه تنها بود میان هزاران ستاره….🌙💫 # لاتی # مغرور # آرامش

متن لاتی درباره برادر

مآ ادآ خوبآ ࢪو دَࢪ نِمیآࢪیم صآدقآنِه بَدیم😂✨🤞🏽
# مغرور # لاتی # انگیزشی

متن درباره لاتی

مَِّنَُِّ آَُِّرَُِّاَُِّمَُِّشَُِّوَُِّ تَُِّوَُِّیَُِّ بَُِّیَُِّخَُِّیَُِّاَُِّلَُِّیََُِّ مَُِّیََُِّبََُِّّیَُِّنَُُِِّمَََِّّـ
اَُِِّوَُُِِّنَُِّجَُِّاَُِّ کَُِّسَُِّیَُِّ نََُِِّیََُِِّسُُِّتََُِّ بَُِّرَُِّهَُِّ رَُِّوَُِّیَُِّ اَُِّعَُِّصََُِّاَُِّبَُّّمَِ!✯ # لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

« من عشقو تو قلبای شکسته دیدم »

# لاتی

متن لاتی درباره مادر

هيچكس اونطوري كه ميشناختيش باقي نميمونه

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ # لاتی

متن لاتی درباره شیر

من نیاز ندارم به تایید تو!
کار خودمو میکنم!‿! # لاتی # مغرور # بی تفاوت

متن لاتی درباره برادر

زندگی‌گرسخت‌باشدمن‌ازآن‌سخت‌ترم↥😹🤞🏽🌿
# مغرور # لاتی # انگیزشی

متن درباره لاتی

«درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناکترن..! »
‌ # لاتی # مغرور

متن لاتی درباره برادر

براܩنی‌ڪ‌ِےِܩلتو‌ایسگا‌ܩیکنمـ؛
دربســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت‌نگیر:)🌚 # لاتی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره رفیق

اشکها حرف هایی هستند که قلب نمیتواند بگوید…💔 # لاتی # ادبی # حقیقت

متن لاتی درباره تنهایی

زندگی ت*خمی # نامردی # مغرور # خسته # لاتی

متن لاتی درباره رفیق

‌‌
‌‌
من اگر قلبمم منت تپیدن بزاره درش میارم!

# لاتی # مغرور

متن لاتی درباره شیر

بد برداشت نکن، تو هنوزم برام یه دنیایی، ولی دیگه ارزش جنگیدن نداری.
-🌬💨-

# لاتی

متن لاتی درباره عشق

توجّه ، لیاقت میخواد

# لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

من به هیچکدوم از شما متظاهرا نیاز ندارمــ‌‌‌✯!! # لاتی # بی تفاوت # پسرانه

متن لاتی درباره شیر

﮼خودتو‌باور‌داشته‌باش

# لاتی

متن لاتی درباره برادر

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم:)!..

متن لاتی درباره تنهایی

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!کجا میخٓواین رِفیق بِخرینٓ ک اینجورٓی میفروشینِش!

متن لاتی درباره داداش

چیزی ک ‌نیسی اداشم در نیار…

متن لاتی درباره دریا

من همون موقعی که دنبال جایگزین برام بودی گم شدم …!

متن لاتی درباره برادر

ما وقتی میخواییم تصمیم بگیریم یه ندایی از درون فریاد میزنه که پول نداری گوه نخور

متن درباره لاتی

توو این دوره و زمونه باید بگیم؛
‏یه آدم خوب، یه آدم مُرده ست

متن لاتی درباره تنهایی

تو کامل نیستی و دختری هم که باهاش قرار میذاری کامل نیست ولی سوال اصلی اینجاست که آیا شما همدیگه رو کامل می کنید یا نه !

متن لاتی درباره رفیق

خاص اونیه ک خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص ب نظر بیاد

متن درباره لاتی

از حال ما اگر بپرسید پاسخش بی ادبیست….

متن درباره لاتی

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن(:

متن درباره لاتی

پول که قرض میدی بعدش باید بری گدایی
گداییِ پول خودت…

متن لاتی درباره شیر

هر چقدر وقت بزاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی .

متن لاتی درباره تنهایی

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن لاتی درباره عشق

آدما که عوض میشن ،
‏+ یا ذهنشون بازتر شده ..
‏+ یا قلبشون شکسته ..

متن لاتی درباره دریا

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
میتونی بعد ها توضیح بدی
اما نمیتونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن لاتی درباره تنهایی

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است، عشق فقط قول است(:

متن لاتی درباره برادر

من بچه ام که بودم تو نقاشیام خیلیا رو قهوه ای میکشیدم(:

متن لاتی درباره داداش

بگم بدخامی، برام اُفت لاتیه 🙂

متن لاتی درباره برادر

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه ی خودت
نزن . . .

متن لاتی درباره تنهایی

مشتی با دود بزرگ نمیشی
دود کش خونه رو نگا سالهاست همین اندازس!

متن درباره لاتی

بعضی وقتا باید
به همه بفهمونی که سلطان کیه!
وقتی ضعیف باشی
معلومه بز شاخ میشه(:

متن لاتی درباره شیر

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن درباره لاتی

مث یه خودکار بی جوهر؛ فقط ورقُ سوراخ میکنید 🙂

متن لاتی درباره عشق

اگه یه زمانی میخواستمت تو بزار رو حساب بچگیم 🙂

متن لاتی درباره برادر

سکوتم بشکنه، خیلیا میشکنن…

متن لاتی درباره برادر

− لاشیا دو دستن :
− تُ
− بقیشون

متن درباره لاتی

ب یسریام باس گفت:
از لج ما صدات نکنن جنده(:

متن لاتی درباره عشق

پشت سر کسی ک بخواد بره فقط بشاشین
اب بریزین برمیگرده(:

متن لاتی درباره شیر

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره نه دنبالش(:

متن درباره لاتی

به نظرم اگه قبول کنیم آدما آدم نیستن ٩٠٪ مشکلاتمون حل میشه.

متن لاتی درباره دریا

عاشق شکلاته
اما هروقت لواشک میبینه دهنش آب میوفته
حکایت خیلیاس

متن لاتی درباره عشق

خدا وکیلی ماهم عین سگ ب.گا رفتیم ولی خب چس ناله هامونو نمیکنیم تو ماتحت بقیه…

متن لاتی درباره تنهایی

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..! 🙂

متن لاتی درباره دریا

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن لاتی درباره خدا

وقتی ارزش واقعی خودتو بفهمی دیگه به کسی تخفیف نمیدی…!

متن لاتی درباره عشق

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن لاتی درباره تنهایی

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن لاتی درباره برادر

عشق چیه؟ دنیای ما از اولش هوس بود

متن لاتی درباره عشق

تا شما رل بزنید کات کنید من برم بشاشم بیام:-)

متن لاتی درباره دریا

تا یه جایی،بهت گیر میدم و روت حساسم.
از یه جایی به بعد تو میمونی واطرافیانت

متن لاتی درباره تنهایی

خدایا به ما قدرت فراموش کردن
آدمایی که آدم نیستن را عطا بفرما(:

متن درباره لاتی

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی(:

متن لاتی درباره عشق

شُدم عینِ میکروفون
میان درداشونو میگن، تموم که شد خاموشم میکنن(:

متن لاتی درباره رفیق

من رودخونه ای رو میشناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به سمت فاضلاب رفت، درست مثل تو!

متن لاتی درباره تنهایی

عقلتو دنبال کن قلبت احمقه!

متن درباره لاتی

آهای الکــــیا الان دارین ب کیا قول مونــــدن میدین!؟

متن لاتی درباره برادر

هیچی اندازه‌ی صداقت یه آدمو جذاب نمیکنه حتی وقتی داره اعتراف میکنه یه عوضیه

متن لاتی درباره خدا

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن لاتی درباره خدا

تا خِرخِره خودتونو غرقِ یه رابطه‌ی یه طرفه نکنین.

متن لاتی درباره خدا

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن لاتی درباره عشق

هرچه قدرم خوب باشی
از بی انصافی آدما دلت میگیره 🙂

متن درباره لاتی

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین((:

متن لاتی درباره داداش

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن لاتی درباره داداش

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن لاتی درباره رفیق

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن لاتی درباره رفیق

تنها مشکلم اینه که همیشه آدمارو میبخشم ،
حتی وقتی لیاقتش رو ندارن …!

متن لاتی درباره رفیق

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن لاتی درباره خدا

عشق یعنی باهاش پیر شی ن اینکه وسط راه ازش سیرشی

متن لاتی درباره خدا

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن لاتی درباره دریا

بعضیام ذاتا آدم عوضین
اما زیادی زر خوب بودنُ میزنن(:

متن لاتی درباره رفیق

تو زندگیت به چی وابسته ای؟
‏+ چایی

متن لاتی درباره برادر

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن لاتی درباره رفیق

هرچیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن لاتی درباره عشق

مهم نیست پشت سرم چی میگن
مهم اینه تا سرمو برمیگردونم ساکت میشن 🙂

متن لاتی درباره خدا

یِه سِریام هَستَن کِه با گُرگ بَره میخورَن
با چُوپان گِریِه میکنن 🙂

متن لاتی درباره تنهایی

من تورونادیده نمیگیرم من فقط از نادیده گرفتن خودم دست برداشتم…!

متن لاتی درباره شیر

هرجا با خیانت لذت بردی
یادت نره مادرت چقد خرابه..(:

متن لاتی درباره رفیق

آدم نباید یه تار موی ماه شو به هزارتا ستاره بده، لاشی نباشید(:

متن لاتی درباره دریا

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن لاتی درباره برادر

سعی کن جوری باشی که نشه تکرارت کرد حتی اگه بدی،بدترین باش(:

متن لاتی درباره عشق

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته…

متن درباره لاتی

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره 🙂

متن درباره لاتی

در جواب دوست دارم های بعضیاتون ،
فقط باید پوکر گذاشت!!!

متن لاتی درباره داداش

هیچ وقت از دشمنت متنفر نباش
چون روی قضاوتت تاثیر میذاره

متن لاتی درباره خدا

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن لاتی درباره عشق

هیچوقت با دلسوزیای مسخرتون ادای دوس داشتنو در نیارین،زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن لاتی درباره شیر

آفتاب ماله همست ولی ساحل ماله کسایی که لیاقتش رو دارن!

متن درباره لاتی

من نمیگم تو بفهمی ، میگم که گفته باشم وگرنه از تو خیلی وقته قطع امید کردم 🙂

متن درباره لاتی

مَشتی ما نَه نیاز بهِ امرِ به
معروف داریم ، نه نهیِٰ از منکر . .چون باٰ قلبی کهِ سمتِ چپ هست،
نمیشهِ راست راه رفت . . .!!!

متن لاتی درباره مادر

اخلاق گهتو حفظ کن
هیشکی ارزش خوب بودن ندارع

متن لاتی درباره داداش

کلاً یـهِ نـَفـَر بـآ مـاٰس ..
کـهِ جـاٰش اون باٰلاس ..
تـاٰ اون بـاٰ مـاٰس ، بیـخـیاٰل هـَر چـیٰ

متن لاتی درباره برادر

ب بعضیام باس گفت:
غمی که حاصل رفتن تو باشه که غم نیس!
گودبای پارتیه جعفره
داغون فکر کرده درگیرشم

متن لاتی درباره برادر

من میگم یه نفره
و یه ارتش از سختیا

متن لاتی درباره برادر

تو بگو ارتش یه نفره
برای جنگ با سختیا

متن لاتی درباره تنهایی

خیلی چیزا مردونه زنونه نداره مثل عوضی بودن …!

متن لاتی درباره داداش

مث من نشو دنیا تحمل دو تا کثافت محض رو نداره!

متن لاتی درباره رفیق

اِنسان جایِز الخَطا و واجِب البِگاست!”

متن لاتی درباره داداش

خواهی نشوی لاشی رسوای جماعت شو!

متن لاتی درباره شیر

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن لاتی درباره مادر

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن لاتی درباره خدا

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن لاتی درباره عشق

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن لاتی درباره دریا

بعضیام
دلبری کردن شون برا همس…

متن درباره لاتی

‏بعضیام فک میکنن چون با چهار نفر رابطه داشتن و دوتا شکست عشقی خوردن، صلاحیت دارن به بقیه مشاوره ی رابطه و ازدواج بدن .

متن لاتی درباره رفیق

بعضیا هستن تو بی حوصلگیت هم
حوصلشونو داری از اون بعضیا باشید

متن لاتی درباره عشق

همتون رو پیش کسایی میبینم که
دیروز از بدیشون میگفتین

متن لاتی درباره تنهایی

واسه خیلیا تکراری میشیم ،
ولی اصلا مهم نیست ؛
چون اصلا آدمای مهمی نیستن

متن لاتی درباره داداش

من تو زندگیم نیازی به آدم جدید ندارم
اینایی که دورم هستن هرروز یه آدمِ دیگه میشن

متن لاتی درباره تنهایی

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن لاتی درباره عشق

یه بزرگى میگفت:
حتى اگر پیچ بودى هرز نچرخ!

متن لاتی درباره خدا

به بعضیام باس گفت:
یه پا بیت المالی تنت مال خیلیاس….

متن لاتی درباره رفیق

هر گردی گردو نیس، هر دو پایی هم آدم نیست! به چشمت هم اعتماد نکن

متن لاتی درباره تنهایی

به بعضیام باید گفت وقتی شما داشتی تو کوچه پشتی تیله بازی میکردی ما رو دیوار بند یادگاری مینوشتیم

متن لاتی درباره مادر

آخر بحث با یه آدم بی منطق اونجاش داغونت میکنه که بشینی فکر کنی میبینی همون زمان رو میتونستی بری تو تختت بگیری راحت بخوابی

متن لاتی درباره خدا

بعضیا هم هستن که ازین به بعد لطف کنن دیگه نباشن(:

متن لاتی درباره تنهایی

ولی یه جور نباشید
که وقتی بیدار میشید
مجبور شید برا ۱۰ نفر دوست دارم صبح بخیر بفرستید

متن لاتی درباره برادر

افسانه ای بنام رفاقت
زندگی ام را
تباه کرد

متن لاتی درباره مادر

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن لاتی درباره شیر

تنها مشکلم اینه که همیشه آدمارو میبخشم ،
حتی وقتی لیاقتش رو ندارن …!

متن درباره لاتی

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن لاتی درباره دریا

عشق یعنی باهاش پیر شی ن اینکه وسط راه ازش سیرشی

متن لاتی درباره برادر

‏همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن لاتی درباره شیر

بعضیام ذاتا آدم عوضین
اما زیادی زر خوب بودنُ میزنن

متن لاتی درباره خدا

تو زندگیت به چی وابسته ای؟
‏+ چایی

متن لاتی درباره تنهایی

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن درباره لاتی

هرچیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن لاتی درباره شیر

التماس نمیکنم برگردی
حسرت کشیدن برازندته

متن لاتی درباره دریا

پول که قرض میدی بعدش باید بری گدایی
گداییِ پول خودت…

متن لاتی درباره تنهایی

مشتی با دود بزرگ نمیشی
دود کش خونه رو نگا سالهاست همین اندازس!

متن لاتی درباره شیر

به نظرم اگه قبول کنیم آدما آدم نیستن ٩٠٪ مشکلاتمون حل میشه.

متن لاتی درباره دریا

عاشق شکلاته
اما هروقت لواشک میبینه دهنش آب میوفته
حکایت خیلیاس

متن درباره لاتی

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن لاتی درباره خدا

من رودخونه ای رو میشناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به سمت فاضلاب رفت، درست مثل تو!

متن لاتی درباره تنهایی

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن درباره لاتی

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن لاتی درباره برادر

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن لاتی درباره مادر

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته…

متن درباره لاتی

مَشتی ما نَه نیاز بهِ امرِ به
معروف داریم ، نه نهیِٰ از منکر . .چون باٰ قلبی کهِ سمتِ چپ هست،
نمیشهِ راست راه رفت . . .!!!

متن لاتی درباره مادر

کلاً یـهِ نـَفـَر بـآ مـاٰس ..
کـهِ جـاٰش اون باٰلاس ..
تـاٰ اون بـاٰ مـاٰس ، بیـخـیاٰل هـَر چـیٰ

متن لاتی درباره مادر

خیلی چیزا مردونه زنونه نداره مثل عوضی بودن …!

متن لاتی درباره برادر

‏بعضیام فک میکنن چون با چهار نفر رابطه داشتن و دوتا شکست عشقی خوردن، صلاحیت دارن به بقیه مشاوره ی رابطه و ازدواج بدن .

متن لاتی درباره تنهایی

من تو زندگیم نیازی به آدم جدید ندارم
اینایی که دورم هستن هرروز یه آدمِ دیگه میشن

متن لاتی درباره رفیق

به بعضیام باید گفت وقتی شما داشتی تو کوچه پشتی تیله بازی میکردی ما رو دیوار بند یادگاری مینوشتیم

متن لاتی درباره داداش

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه:))

متن لاتی درباره داداش

به سلامتیه مادرم
بی منت بزرگم کرد
بی منت مهربونیاشو خرجم کرد
بی منت عمرشو به پام ریخت
بی منت خوابشو زد تا من راحت بخوابم
بی منت غذا درست کرد جلوم گذاشت
بی منت لباسامو شست
بی منت قربون صدقم رفت
بی منت آرزوهاشو باهام تقسیم کرد
بی منت لباسامو اتو کرد
بی منت به حرفام گوش داد
بی منت بهترینارو برام خواست
بی منت بوسم کرد
بی منت جوونیشو به پام ریخت
بی منت عاشقانه ترین لحظاتشو برام گذاشت
بی منت دوسم داره…

متن لاتی درباره مادر

سلامتی آخرین خداحافظی که توی گلوم خشک شد
سلامتی کسی که طاقت نداشتم ازش خداحافظی کنم فقط تونستم بگم برو
سلامتی دستامون که دیگه هیچوقت به هم نمیرسه
سلامتی منه دیوونه
سلامتی توی پرو
سلامتی خنده هامون
سلامتی خاطره ی دیروزمون
سلامتی منی که اینبار جوری داغون شدم که نمیتونم حتی سرپا وایسم.

متن لاتی درباره شیر

بسلامتیه مورچه ها که هرچی پیدا کنن
رفیقاشونو خبر می کنن…
نه مثل بعضیا که تا یه موقعیت خوب براشون پیش میاد همه رفیقاشونو فراموش می کنن..

متن لاتی درباره مادر

ببین رفیق!! اگه تو رفیق منی..
همه چیزتم مال منه…
غمات،غصه هات ،لبخندت،
پس چروک پیشونیتم مال منه.
تنها جایی که بهت اجازه میدم ناراحت شی زیر تابوت منه

متن لاتی درباره مادر

به سلامتی کسی که مارو تنها گذاشت تا بره یکی دیگه رو از تنهایی دربیاره.

متن لاتی درباره برادر

اگر پیروز میدان نیستی….
لا اقل جوری شکست بخور که حریفت هم برنده نشه..!

متن لاتی درباره داداش

واقعا چه فایده ؟؟؟
بالای خط فقر باشی و زیر خط فهم …

متن لاتی درباره دریا

سلامتی چشماش
سلامتی بغض تو گلوم
سلامتی دلم که شکست‌
سلامتی نبودنش
سلامتی حرفای تو دلم
سلامتی دروغای قشنگش
سلامتی رفتنش که هیچوقت باور نکردمش .

متن لاتی درباره رفیق

وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد

متن لاتی درباره شیر

به سلامتی مورچه ها که هرچی پیدا کنن
رفیقاشونو خبر می کنن…
نه مثل بعضیا که تا یه موقعیت خوب براشون پیش میاد همه رفیقاشونو فراموش میکنن..

متن لاتی درباره برادر

آقای قاضی خیلی درد دار که هنوز عاشق کسی باشی که قلبت رو شکسته!

متن لاتی درباره برادر

آقای قاضی، ملت به یه جاهایی از زندگی آدم کار دارن که خودتم نمیدونستی همچین جاهایی وجود داره!

متن لاتی درباره رفیق

آقای قاضی، خوبیه ما بی پولا اینه که کسی برای پول با ما نیست

متن لاتی درباره خدا

آقای قاضی حالمان داشت خوب میشد ک باز یکی دیگ رو باور کردیم….🖤

متن لاتی درباره خدا

بترسیم از دادگاهی که قاضی آن شاهد باشد!

متن لاتی درباره تنهایی

اقای قاضی خودت حکم کن ما قبولت داریم♥

متن لاتی درباره برادر

آقای قاضی تا وَقتی گِریه هُست چرا درد دل کنیم¿ اونم با این آدما….

متن لاتی درباره تنهایی

خسته ام اقا قاضی
مثل هیزمی که خاکستر شده ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه 🙂

متن درباره لاتی

+تو یه ادمو کشتی چرا؟
– دلم واسه شما تنگ شده بود اقای قاضی

متن لاتی درباره داداش

آقای قاضی
من اگه تموم این جرم ها رو گردن بگیرم
رفیقام آزاد میشن…

متن لاتی درباره داداش

اقای قاضی میشه دنیا وایسه تا ما پیاده شیم ؟
اخه افتادیم یه جا که نه پنچره داره نه چراغ
نه میشه دید نه میشه نفس کشید…

متن لاتی درباره عشق

آقای قاضی
من برای رفیقایی که داشتم از خودم شرمندم…

متن لاتی درباره عشق

حالا ما هی خودمونو می زنیم به خل و چل بازی میگذرونیم
ولی ابلفضلی این زندگی نبود
آقای قاضی …

متن لاتی درباره شیر

یادم نمیاد گم شده باشم
اما آدمای دور و برم دیگه برام
آشنا نیستن آقای قاضی…

متن لاتی درباره دریا

آقای قاضی
داستان چیه!!
تا دست یکیو میگیریم برا بلند شدن سوارمون بشه…

متن لاتی درباره عشق

خوشبختی گرون بود
ما پولمون نرسید بخریم آقای قاضی..

متن لاتی درباره خدا

آقای قاضی کاش زندگی کردن نوبتی بود
مثلا می گفتن بیا تو خیلی وقته زندگی نکردی بیا نوبتت شده!…

متن لاتی درباره مادر

+ما که بریدیم آقای قاضی
-چیو؟
+طناب آرزوهامونو…

متن لاتی درباره برادر

آقای قاضی
همه شبیه همن فقط بعضیاشون قشنگ تر دروغ میگن…

متن لاتی درباره دریا

آقای قاضی
بعضیا عین آشغال میمونن
زود نزاریشون دم در گند میزنن به زندگیت…

متن لاتی درباره تنهایی

آقای قاضی اگه اسمش خوشبختیه
پس چرا به دست آوردنش اینقدر بدبختی داره؟…

متن درباره لاتی

آقای قاضی
ما معتاد موبایل نیستیم
معتاد آدمای توشیم…

متن لاتی درباره تنهایی

ساده به نظر میان
ولی بدجور هفت خطن آقای قاضی…

متن درباره لاتی

آقای قاضی حالا من هیچ تلگرام این طفل معصوم رو چرا حذف کردین این دانشجویه پروژه داره درس داره!…

متن لاتی درباره داداش

از بس ادای قوی بودن رو درآوردم، ضعیف شدم آقایه قاضی…

متن لاتی درباره مادر

آقای قاضی دل ساده داشتن تاوان دارد،
هر روز باید بدوزی زخم هایی رو که از صداقت خوردی…

متن لاتی درباره تنهایی

آقای قاضی
درسته که قرار نیست به همه ی آرزوهامون برسیم!
ولی دیگه انصافم نیست هر چی می خوایم نشه…

متن درباره لاتی

زمانیکه بفهمی برای کسی انقدرها که فکر میکردی مهم نیستی، صدمه میبینی اقای قاضی!

متن لاتی درباره شیر

هیچ چیز سنگین تر از کلمات ناگفته نیست، آقای قاضی

متن لاتی درباره شیر

+چرا کشتیش؟
– رفیقم بود آقای قاضی
فکر کرد با فروختن من پولدار میشه!

متن درباره لاتی

جواب دوست دارم که مرسی نیست آقای قاضی

متن لاتی درباره رفیق

باور کن که اونی که میخنده هم حالش خوب نیس آقای قاضی …

متن لاتی درباره داداش

چرا باید یه سگ اروپایی زندگیش از من بهتر باشه آقای قاضی…

متن لاتی درباره مادر

آقای قاضی
میدونی بزرگترین حماقت چیه؟
زود جواب دادن به پیامی که دیر اومده!

متن لاتی درباره مادر

آقای قاضی میدونی من سالهاست با کسی فکر می کنم که خیلی وقته رفته!

متن لاتی درباره داداش

حماقت بزرگی است که آدمی برای برنده شدن در بیرون،
در درون ببازد
آرتور شوپنهاور

متن لاتی درباره دریا

زندگی مثل بوکس میمونه
زمین بخوری نمیبازی
بلند نشی میبازی

متن لاتی درباره تنهایی

زندگی یه بازیه
من برای برد بازی می کنم

متن لاتی درباره شیر

شکست خوردن هیچ مشکلی نداره
کم آوردن هم همینطور
اما وقتی واقعا میبازی که بعد زمین خوردن دیگه بلند نشی

متن لاتی درباره مادر

شکست وجود نداره
یا میبری یا یاد میگیری چطور برنده باشی.

متن لاتی درباره شیر

اگه قراره ببازی
یه جوری بباز که دشمنت برنده نشه

متن لاتی درباره برادر

هراس برنده از باختن به آن اندازه نیست که بازنده باطنا از برنده شدن دارد.

متن لاتی درباره تنهایی

در مفاهیم باختن ها
ما جمع کثیری از واژه های شبیه به داشته ها را از دست داه ایم
در امتداد ایام از قدر، مصلحت یا شانس مجدد مسیرمان به از دست داده هایمان برمیخورد
عده ای از آن ها را باز پس میگیریم
و در آن لحظه باشکوه ما خود را برنده می یابیم

متن لاتی درباره خدا

چشم هایم را باز می کنم…
چه خواب عجیبی بود…
به گمانم جایی را باختم که فکر می کردم این بازی تمام شده…
اما اینطور نبود…
درست است که باز هم نشد
اما کاری را کردم که دلم می خواست…

متن لاتی درباره رفیق

کسی که به دنبال یادگیری باشد و نه پیروزی یک عمر در حال پیروز شدن است،
همیشه در حال یادگیری و آموختن باشید،
بزرگترین راز موفقیت همیشه شاگرد بودن و همیشه یادگرفتن است…
هرگز دست از آموختن و یادگیری برندارید…
برای پیروزی و برای موفقیت نیاز دارید تا بیاموزید…
آموزش ببینید و تجربه داشته باشید…
همیشه شاگرد باشید…
هروقت غرور شما را برداشت، بدانید باخت و شکست در کمین شماست…

متن لاتی درباره رفیق

نمی دانم اینجا که ایستاده ام تقدیر من است یا تقصیر من…
اما وقتی یافته هایم را با باخته هایم مقایسه می کنم می بینم،
چون خدا را یافتم هرچه باختم مهم نیست.

متن لاتی درباره رفیق

خودمو کوبیدم ولی از نو نساختم،
همرو بردم از خودم باختم…

متن لاتی درباره مادر

سخت است ببازی احساس را،
وقتی هنوز نفهمیده ای اصلا دوستت داشت؟
این روزها چقدر عاشقانه باختم…

متن درباره لاتی

برنده همون بازنده ای که یه بار دیگه تلاش کرده…

متن لاتی درباره تنهایی

زندگی مثل دوربین است
روی چیزهای مهم تمرکز کنید
لحظات خوب را ثبت کنید
زشتی ها را از آن کات کنید
و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …
کافیست عکس دیگری بگیرید

متن لاتی درباره داداش

فرق بین باختن و ساختن یک کلمست “خواستن”

متن لاتی درباره مادر

من حتی اگه ببازم جوری رفتار می کنم که به بردت شک کنی…

متن لاتی درباره دریا

برد تو سکوت قشنگه،
بزار فکر کنن همون بازنده بدبختی!

متن لاتی درباره دریا

کارت هایی که تو بازی زندگی بهت میرسه رو نمیتونی عوض کنی!
نکته مهم نحوه بازی تو با کارت هاست، که نقش مهم تری تو برد و باختت داره!

متن لاتی درباره برادر

برنده ها بر “بردن ” تمرکز می کنند،
بازنده ها بر “برنده ها” تمرکز می کنند…

متن لاتی درباره تنهایی

ریسک کن
یا خوشحال میشی
یا عاقل !!
توی زندگیت ریسک کن
اگه برنده بشی میتونی رهبری کنی
اگه ببازی میتونی راهنما باشی

متن لاتی درباره تنهایی

من هیچوقت نمی بازم،
یا برنده می شوم،
یا یاد می گیرم…

متن درباره لاتی

بردن همه چیز نیست،
ولی تمایل به بردن همه چیز است.

متن لاتی درباره دریا

زندگانی برد و باخت
زندگــی با بُـــرد از دست دادن است
اصل این معنـــی یقین با زادن است
گر نباشد زندگـــی شیــــرین کجاست
زندگانی گاه برپاد و گاهی افتادن است
منصور مقدم

متن لاتی درباره دریا

دلم را برده ای
خودم را باخته ام
از عشقت شاعر شده ام
تو برده ای اما
امتیازات را من گرفته ام
قبل از دلدادگی نمی دانستم
چه فلسفه ی پیچیده ای دارد
این برد و باخت

متن لاتی درباره دریا

ذهن برنده و ذهن بازنده قهرمان و پیروز را معیین می کنه و بقیه، ابزار لازم برای وقوع این واقعیت خواهد بود.
بعبارتی باخت یک رخداد است اما بازنده بودن یک مدل ذهنی!

متن لاتی درباره داداش

هنگامی که رویدادهای این جهان را با وجود دردناک بودن و ناخوشایند بودن آنها، با دید و نگرشی مثبت می‌نگرید و چَم و مفهوم دیگرگونی به آن می‌دهید، به راستی برنده می‌شوید.
آنتونی رابینز

متن درباره لاتی

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.
توماس ادیسون

متن لاتی درباره رفیق

پیروزمندان! فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.
آندره موروا

متن درباره لاتی

حق همیشه با پیروزمندان جنگ است.
آدولف هیتلر

متن درباره لاتی

اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی …
اما اگر بازنده شوی بهتر است انجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.
آدولف هیتلر

متن لاتی درباره خدا

بزرگترین نشانی که سرنوشت می تواند به ما هدیه کند این است که اجازه دهد ما مدتی در کنار مخالفان خود بجنگیم، زیرا از این راه پیروزی بزرگی را برای خود رقم می زنیم.
فریدریش نیچه

متن درباره لاتی

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.
در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است.
سوشیرو هوندا

متن لاتی درباره دریا

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.
فرناندو پسوآ

متن لاتی درباره دریا

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟
پارکر پالمر

متن لاتی درباره مادر

دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.
آنتونی رابینز

متن لاتی درباره مادر

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم. آنتونی رابینز

متن درباره لاتی

چیزی
را
که باختی
فراموش
کن
اما
آنچه
باعث شد
ببازی
هرگز

متن لاتی درباره برادر

اگر ناخودآگاه فکر کنی که بردن مسابقه حقت نیست، میبازی!

متن درباره لاتی

من تو باختمم جوری رفتار می کنم
گه تو به بردت شک کنی

متن لاتی درباره مادر

حواست باشه توجهت بیشتر از ظرفیتش باشه باختی

متن لاتی درباره عشق

وقتی به قصد بردن به میدان می آیی
باخت هم، خود برد است

متن لاتی درباره عشق

من یه روزی تلافی همه ی شکستایی که فقط خودمو دلم ازشون خبر داریم سر این دنیای نامرد در میارم
باختن سهم ادمای ضعیفه
من تو اوج شکست بلند میشم و فریاد میزنم من ضعیف نیستم …

متن لاتی درباره عشق

برنده ها از زیر کار در نمی روند،
به استقبال کارهای سخت می روند!
چون می دانند چه آینده ای در انتظارشان است!
اما بازنده ها همیشه کار را مانند تنبیه و مجازات می بینند و با بی میلی کار میکنند!

متن لاتی درباره برادر

همیشه باختن تلخ نیست
مثل دل باختن،
همیشه بردن خوب نیست
مثل آبرو بردن،
کاش یاد بگیریم،
کجا و کی ببریم و کی ببازیم…

متن لاتی درباره رفیق

این روزها کمی متفاوت تر به دنیا نگاه میکنم
اینده را روشن تر میبینم و از درون پنجره ای به مردم زل میزنم
هرکدامشان را بررسی میکنم به یک سوال بی جواب میرسم :
چرا افکارشان سیمانی است؟
انقدر از سیمان اند که اگر بستنی شور تولید شود نه باور میکنند نه میخرند و نه میخورند
بگذارید ساده تر بگویم. انسان مغزش را منجمد کرده تا مبادا چیزی از بین برود
مثلا خود من در کودکی بازی نمیکردم تا باخت را تجربه نکنم اما راهش این نبود
راه همیشه برنده شدن بسیار باختن بود
بسیار تجربه کردن بود …
درست است که من هیچوقت نباختم
اما هیچوقت هم برنده نبودم
و هیچوقت لذت و هیجان بازی کردن را نچشیدم
مثلا اگر کسی اولین بار بازی نمیکرد و کسی را دعوت به همبازی شدن نمیکرد هیچوقت بازی کردن رواج پیدا نمیکرد و شاید من و تو هیچوقت نمیفهمیدیم میشود بازی کرد و لذت برد
باور نمیکنی؟ ببین در دنیا چقدر فرهنگ ها کار ها افکار و ایده هایی وجود دارد که کسی جدیشان نگرفت و نابود شد
ببین ابتدای هر اتفاق و موضوعی افرادی که #پیشرو بودند باختند مسخره شدند تا حالا اسمشان جاودانه شده
اما من قسم میخورم تمامشان از همه این باختن ها لذت بردند چون ایمان داشتند روزی انها هستند که برنده اند …

متن درباره لاتی

شکست به معنای پایان یک انسان نیست اما تسلیم شدن به این معناست. یک انسان با شکست به پایان کار نمی‌رسد بلکه وقتی تسلیم می‌شود، کارش تمام است – ریچارد ام نیکسون

متن لاتی درباره برادر

زندگی را باید زندگی کرد نه کنترل. بشریت از طریق تداوم بازی در مواجه با شکست‌های مشخص به پیروزی می‌رسد – رالف الیسون

متن لاتی درباره تنهایی

اما انسان برای شکست ساخته نشده است. انسان ممکن است نابود شود اما شکست نمی‌خورد – ارنست همینگوی

متن لاتی درباره خدا

ما نباید تسلیم شویم و نباید اجازه دهیم تا شکست بر ما غلبه کند – ای پی جی عبدالکلام

متن لاتی درباره عشق

اگر از شکست خود درس بگیرید، پس واقعاً شکست نخورده‌اید – زیگ زیگلار

متن درباره لاتی

من هیچ وقت به شکست خوردن فکر نمی‌کردم. اما اکنون که اتفاق افتاده است، تنها راه درست انجام دادن آن است. این تعهد من نسبت به تمامی کسانی است که بر من باور داشته‌اند. همگی ما باید شکست‌های خود در زندگی را بپذیریم – محمد علی

متن لاتی درباره عشق

هر کسی می‌تواند با پیروزی مواجه شود اما تنها انسان نیرومند توانایی مقابله با شکست را دارد – آدولف هیتلر

متن درباره لاتی

باید روش بقا از شکست را یاد بگیرید. این گونه است که شخصیت پیدا می‌کنید – ریچارد نیکسون

متن لاتی درباره خدا

این شکست نیست که شما را نابود می‌کند بلکه از دست دادن روحیه است که منجر به نابودی می‌شود – ایمران خان

متن لاتی درباره رفیق

معنای واقعی زندگی را تنها کسانی می‌دانند که واقعاً رنج می‌کشند، شکست می‌خورند، فلاکت را می‌پذیرند و از جا بلند می‌شوند – آنائیس نین

متن لاتی درباره مادر

مبارزان خوب، خود را فراتر از احتمال شکست قرار می‌دهند و سپس، منتظر فرصتی برای شکست دشمن می‌مانند – سان تزو

متن لاتی درباره برادر

من همیشه معتقد بوده‌ام که تنها شکست و پیروزی در زندگی اهمیت دارد که در برابر خود شما به دست آید – میهیل سباستین

متن لاتی درباره دریا

زمانی که اتفاق بد و مصیبتی برای شما رخ می‌دهد، یا اجازه می‌دهید شما را شکست دهد یا شما آن را شکست می‌دهید – ژان ژاکو روسو

متن لاتی درباره شیر

زنجیرهایی که شما را در هم می‌شکنند، زنجیرهایی هستند که شما را می‌سازند. و زنجیرهایی که شما را می‌سازند، زنجیرهایی هستند که شما آن‌ها را در هم می‌شکنید – آنتونی لیکون

متن لاتی درباره خدا

 من یاد گرفته‌ام که هر شکست، درس سازنده‌ای را با خود به همراه دارد – تام لاندری

متن لاتی درباره رفیق

در هنر جنگ، اگر خود و دشمنتان را به خوبی بشناسید، هنگام نزدیک شدن به میدان نبرد احساس ترس نخواهید کرد. اما اگر تنها خود را بشناسید و نه دشمن، به ازای هر پیروزی، یک شکست وجود خواهد داشت – امیلی تورن

متن درباره لاتی

شکست خود دارای مزه‌ی بسیار قوی تجربه است – بیل بردلی

متن لاتی درباره تنهایی

فراموش نکنید که هیچ انسانی واقعاً شکست نمی‌خورد مگر این که دلسرد شود – بروس لی

متن لاتی درباره تنهایی

انسانی که هیچ وقت تجربه‌ی شکست را نداشته است، پیروزی واقعی را نشناخته است – اورسون سوئت ماردن

متن لاتی درباره رفیق

یک شکست افتخارآمیز بهتر از یک پیروزی بدون افتخار است – میلارد فیلمور

متن لاتی درباره مادر

بدون ذهنیت احتمال شکست شروع به انجام هر کاری کنید. به جای نقاط ضعف، بر نقاط قوت خود تمرکز نمایید، به جای مشکلات، بر قدرت و توانایی‌های خود تمرکز کنید – پل جی میر

متن لاتی درباره تنهایی

در شکست است که ما مواد لازم برای پیروزی بعدی خود را پیدا می‌کنیم – کرگ دی لاثبروک

متن لاتی درباره خدا

این ترکیب منطقی از استعداد و توانایی مقابله و رویارویی با شکست است که منجر به موفقیت و پیروزی می‌شود – مارتین سلیگمن

متن لاتی درباره دریا

برخیز و با ترس‌هایت روبرو شو. در غیر این صورت، آن‌ها شما را شکست خواهند داد – ال ال کول جی

متن لاتی درباره داداش

زمانی که شکست اجتناب‌ناپذیر است، منطقی است که تسلیم نشوید و آن را شکست دهید – کونیتی لیان

متن لاتی درباره برادر

زمان همه چیز است؛ 5 دقیقه می‌تواند تفاوت بین شکست و پیروزی باشد – هوراتیو نلسون

متن لاتی درباره عشق

بدترین و در عین حال تاسف‌آورترین کاری که تاکنون انجام داده‌ام، قبول کردن شکست است. این کار بسیار ناسالم است. بهترین کاری که می‌توان انجام داد، بلند شدن و دوباره تلاش کردن است – وینی هارلو

متن لاتی درباره دریا

هیچ وقت شب یا مشکلی وجود نداشته است که بتواند طلوع خورشید و امید را شکست دهد – برنارد ویلیامز

متن لاتی درباره عشق

شکست می‌تواند به همان اندازه‌ی پیروزی منجر به تغییر روحیه و آشکار ساختن شکوه و جلال شود – ادوین مارخام

متن لاتی درباره شیر

شما نمی‌توانید دشمنی را شکست دهید که هنوز وجودش را قبول نکرده‌اید – مایکل تی فلین

متن لاتی درباره شیر

اما من معتقدم که نباید اجازه دهیم احساس شکست در قلب‌هایمان ریشه کند – دایا سوکو ایکیدا

متن درباره لاتی

شکست هم مانند پیروزی، درس‌های خاص خود را دارد – پت بوکانان

متن لاتی درباره خدا

به محض این که خود را درگیر خوب و بد دیگران می‌کنید، اجازه می‌دهید تا بدخواهی و کینه‌توزی وارد قلبتان شود. رقابت کردن با دیگران و انتقاد کردن از نقاط ضعف آن‌ها موجب شکست شما خواهد شد – موریها یوشیتا

متن لاتی درباره برادر

عمیق‌ترین شکل از شکست شخصی تجربه شده توسط انسان‌ها از تفاوت بین توانایی یک فرد در تبدیل شدن به آن و آنچه که واقعاً فرد به آن تبدیل شده است، نشأت می‌گیرد – اشلی مونتاگو

متن لاتی درباره شیر

به خاطر داشته باشید که قرار نیست همیشه پیروز شوید. برخی روز‌ها، کاردان‌ترین افراد هم طعم شکست را تجربه می‌کنند. اما فراموش نکنید که همیشه پس از آن که امروز نهایت تلاش خود برای دستیابی به موفقیت را انجام داده‌اید، فردایی در کار است. – مکسول مالتز

متن لاتی درباره برادر

دوستان واقعی مثل صبح هستند،نمی شود تمام روزآنها را داشت؛اما مطمئنی که فردا ،هفته بعد و تا ابد هستند.

متن لاتی درباره شیر

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدمبلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتمپس خوب میدونم که برای کدوم رفیق زمین بخورمکه از زمین خوردنم شاد نشهبلکه دست خاکیم رو بگیرهو از زمین بلندم کنه

متن لاتی درباره دریا

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما..رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیشبه خاطر یه رنگیش…معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنشبه خاطر خاکی بودنش…

متن لاتی درباره داداش

یه رفیق خوب میشه که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که موتور و اتومبیل نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که پولدار نباشه و لباس‌های مارک نپوشه.
اما یه رفیق خوب باید یه ذات مفید و یه قلب مهربون و با معرفت داشته باشه

متن لاتی درباره عشق

میگن به یکی که گفتی نوکرتم
از “نون” نفس تا “میم” مرگ باهاش باش
نوکرتم رفیق

متن لاتی درباره شیر

قحطی رفیق می‌آید نه هفت سال بلکه هفتصد سال!
در سیلوی قلبم ذخیره و پنهانت می‌کنم، بگو کنعانیان منتظر نباشند!
تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید!

متن لاتی درباره خدا

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم

متن لاتی درباره برادر

ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاک
ارزش دوست به وفاست، ولی ارزش دوست بامعرفت من به اندازه تمام دنیاست..

متن درباره لاتی

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید: کی می‌دونه کجا دور زدن ممنوعه؟
یکی دستشو بلند کرد و گفت: ” تو رفاقت ”!

متن لاتی درباره رفیق

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه‌ی هم در می‌آیند.
بیشتری‌های خودشان را به رُخ کمتری‌های دیگری نمی‌کشند.
دوستان واقعی و بامعرفت، هم اندازه‌اند!

متن درباره لاتی

همه آدم‌ها…
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ نمی‌کند.
ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ دلت نمی‌گیرد…
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ‌ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ…
ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕ می‌شوند
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ میﮑﻨﺪ…
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ…
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ…
ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ نباید ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ و بامعرفت هستند…
انگیزه ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ…
ﺑﺎﻳﺪ همیشه ﺑﺎﺷﻨﺪ
تا آخر دنیا…

متن لاتی درباره تنهایی

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستاناز درد هیچ عشقی نسوزمبه سلامتی تمای رفیق‌های بامرام

متن درباره لاتی

تنها چیزی که یارانه‌ای نشد رفاقتهچون نتونستن روش قیمت بزارن مخلص همه‌ رفقای با معرفت

متن لاتی درباره برادر

هی، رفیق
زمان هست که وفاداری تورا اثبات می‌کند
نه زبان!

متن لاتی درباره داداش

رفیق عزیزم
صبرت که تمام شد
نرو
تازه معرفت از آن لحظه شروع می‌شود.

متن لاتی درباره شیر

به سلامتیه رفیقی که میتونست دورت بزنه، اما دورت گشت!

متن لاتی درباره عشق

در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!

متن لاتی درباره تنهایی

رفیق…
مبادا “گرفته” باشی.که شهری را برایت به نماز آیات وامیدارم…

متن لاتی درباره برادر

رفیق اونه که می‌تونی پیشش راحت از اشتباهاتت بگینه اونی که سعی میکنی جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه.

متن لاتی درباره دریا

رفیق معامله فسخ شد
در قبال دنیا یک تار مویت را می‌خواستند ندادم

متن لاتی درباره برادر

می‌دانی رفیق
درد دل نمی‌کنم
زخمی که از عصب بگذرد
دیگر درد ندارد!

متن لاتی درباره رفیق

آدم‌ها را از قدمت دوستانشان بشناس، نه از تعداد دوستانشان…!

متن لاتی درباره رفیق

رفاقت بار سنگینی ست!
کسی بر دوش می‌گیرد که یک دنیا “وفا” دارد…

متن لاتی درباره عشق

با هر رنگی رفاقت کن.
اما رفاقت را رنگ نکن

متن لاتی درباره دریا

رفیق
دلتنگ شدی پیش ماهم بیا
کمی غصه هست باهم می‌خوریم

متن لاتی درباره رفیق

.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don”t sayهر کسی چیزایی رو که شما می‌گین می‌شنود، اما دوستان به حرفای شما گوش می‌دهند ‎وبهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی‌گین می‌شنون.

متن لاتی درباره دریا

‏Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow itWrite your name on hearts of your .friends, thats where it will stayاسمت رو روی ساحل ننویس، چون امواج دریا اونو می‌شوره و محو می‌کنه، اسمتو رو آسمون ننویس، چون باد میوزه و اونو می‌برهاسمتو تو قلب دوستات بنویس، اونجاست که برا همیشه باقی می‌مونه.

متن لاتی درباره دریا

Friends are God”s way of taking care of us.
دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.

متن لاتی درباره داداش

A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixedthe result is a colorful bridge between two heartsدوستی عمیق مثل رنگین کمونه، وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می‌شن، نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

متن لاتی درباره دریا

.A true friend is somebody who can make us do what we can
‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می‌دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم. 

متن لاتی درباره دریا

.We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors arekind enough for that but to do the like office for our spiritsدوست را برای غذا و پوشاک نمی‌خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین‌ها را برای روحمان فراهم آورد..

متن لاتی درباره داداش

Good FRIENDS CaRE for each Other…CLoSE Friends UNDERSTaND each Other…and TRUE Friends STaY forever
دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می‌کنندو دوستان واقعی برای همیشه می‌مانند.

متن لاتی درباره دریا

True friends are like morning ,you can’t have them whole dayBut can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & foreverدوستان حقیقی مثل صبح هستند، تو نمی‌توانی برای همه روز آن‌ها را داشته باشیاما می‌توانی مطمئن باشی آن‌ها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

متن لاتی درباره برادر

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God
ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه داشتن دوستی مثل شماست، یک هدیه گرانبها از طرف خداوند..

متن لاتی درباره شیر

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the wordsیه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه‌ات بخونه.

متن درباره لاتی

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن لاتی درباره شیر

Stars has ۵ ends Square has ۴ ends Trinagle has ۳ ends Line has ۲ ends but Circle of our friendship has no end
ستاره پنج گوشه دارد، مربع چهار گوشه دارد، مثلث سه گوشه دارد، پاره خط دو انتها دارد، اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

متن لاتی درباره خدا

به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم…

متن لاتی درباره خدا

یه عاشق میگه: اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم!
اما یه رفیق میگه: اگه بمیرم هم نمیذارم برات اتفاقی بیفته …

متن لاتی درباره برادر

متن کوتاه لاتی برای رفیق و رفاقتی مناسب بیو و پروفایل | تاو بیو

متن لاتی درباره دریا

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪
# پسرانه # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره تنهایی

درخت هم وقتی تشنشه با آب مهربونه

پس هرکسی رفیق نیست 🙂 
# نامردی # لاشی # لاتی

متن لاتی درباره دریا

حوصله جمع و تفریق نعارم…. ی ضرب خرابتم رفیق
# لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره تنهایی

دوستت دارم با صداقت، بی نهایت، تا قیامت # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره دریا


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

متن لاتی درباره تنهایی

سلامتی اون قاضیی که رفیقش متهم بود و حکمش اعدادم بود حکم و اجرا نکرد استفا داد⛓~
# قاضی # لاتی

متن لاتی درباره تنهایی

فـداے عـزیـزے ڪہ آتیش معرفــتش ، جنگل بـے معرفتـها رو خاڪستر میڪنہ !
# ادبی # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره تنهایی

داشتن تو می ارزه به تمام نداشته های دنیام # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره داداش

ما شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه میگردیم لباس کهنه میپوشیم ولی مردانه میگردیم
# لاتی # ادبی

متن لاتی درباره عشق

بحث سر این نیست کی تو روت خود واقعیشه
بحث سر اینه که کی پشت سرت بهت وفاداره!
# لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره داداش

موقع دعوا دوست جدا میکنه رفیق پشتت در میاد😎🌈
# لاتی

متن لاتی درباره دریا

آن رفیقی که هنگام غمم دور نرفت🌹 زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت ❤️
# ادبی # لاتی

متن درباره لاتی

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند
خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره دریا

راس می گن همه چی قدیمیش خوبه، مثل تو رفیق # لاتی # بامعرفت

متن درباره لاتی

ما خراب رفیق بودیم.. غافل ازاینکع رفیق تو فکر خراب کردن ما…
# لاتی

متن لاتی درباره رفیق

‏ببین حالِ بدتو، بی اخلاقیاتو، بی حوصلگیاتو، درداتو کی تحمل میکنه!
‏همون آدم واقعیه زندگیته!
‏وگرنه موقع خوشیات که دشمنتم میشه رفیقت:)
‌‌ # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره تنهایی

‏رفیق پایه گرونترین مفهوم دنیاست
برای رفیقامون رفیق پایه باشیم نه لزوما فقط یه رفیق خوب 👑
# لاتی

متن لاتی درباره شیر

🤟ما از ان پاک دلانیم که زکس باک نداریم یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم🤟
# لاتی # ادبی

متن لاتی درباره داداش

میم مثه مرام… دیدین بیارین برام🤟🤙
# نامردی # لاتی

متن درباره لاتی

ببین رفیق زندگی دوتا پیچ داره
اولیش: رفاقت
دومیش: مرگ
تو پیچ اول ببینمت تا تهش باهاتم

# لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره تنهایی

دوســـت آن دانـــم کــه گیــرد دســت دوســت ♥ در پـــریشــان حــالے و درمــانـــدگے :/
# لاتی

متن لاتی درباره مادر

اونایی که _ واسه ما _ شاخ میشن باید بدونن که _ رفقای ما _ همه خاکسترای روی آتیشن
# انتقام # لاتی

متن لاتی درباره مادر

به قول تتلو:من از همجنسم چاقو خوردم؛تو حتی به دوتا چشمات هم اعتماد نکن👍👀
# لاشی # لاتی # پسرانه

متن لاتی درباره داداش

به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره رفیق

گفتن ر گفتم رفیق گفتن ب گفتم با رفیق گفتن ج میخواستم بگم جدا از رفیق دیدیم بدون رفیقا هیچم گفتم جانم فدای رفیق
# لاتی

متن لاتی درباره داداش

میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # دختر # زندگی # لاتی # همسر # مولانا # بامعرفت # مغرور # ترکی # خجالتی # لاشی # پسرانه # خدا # خسته # انگیزشی # عربی # حافظ # دروغ # آرامش # شاد # باران # شب # مادر # موسیقی # خودکشی # دریا # قاضی # سیگار # شکلک # پدر # سکوت # فرانسوی # حاضر جوابی # بی تفاوت # خاطره # برف # اموات # ملکه # انتقام # به سلامتی

متن لاتی درباره خدا

به سلامتی رفیقی که خدا هیچی بهش نداده به جز مرام و معرفت… # لاتی # بامعرفت

متن لاتی درباره عشق

مشترک گرامی! تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است، اعتبار دارد! همراه آخر # لاتی # بامعرفت

متن درباره لاتی

من اگه مثل خیلیا بودم…
الآن با خیلیا بودم…
جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن لاتی درباره رفیق

از شکست نترسید، از تلاش نکردن بترسید!

متن لاتی درباره داداش

حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناکتره!

متن لاتی درباره خدا

بعضیا سعی دارن مخ منو بزنن اما اینو نمی دونن که من اصن مخ ندارم!

متن درباره لاتی

یاد گرفتم که همه ی چیز های خوب را باید به عنوان راز نگه دارم

متن لاتی درباره داداش

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن لاتی درباره دریا

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن لاتی درباره عشق

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن لاتی درباره برادر

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم، این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

متن لاتی درباره دریا

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

متن لاتی درباره تنهایی

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن لاتی درباره تنهایی

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن لاتی درباره خدا

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن لاتی درباره داداش

قله ای که چند بار فتح شود
بی شک تفریحگاه عمومی می شود
مواظب دلت باش …!

متن لاتی درباره تنهایی

یوقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن!

متن لاتی درباره رفیق

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن لاتی درباره داداش

همه شبیه هم هستند
هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

متن لاتی درباره شیر

ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺭﻓﺘﻨﯽ ، ﺑﻬﺎﻧﺸﻮ …

متن لاتی درباره عشق

من آغوش کسی را دوست دارم کهبوی بی کسی می دهدنه بوی هر کسی

متن درباره لاتی

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

متن لاتی درباره برادر

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم بازی میکنی!

متن لاتی درباره برادر

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

متن لاتی درباره تنهایی

رابطه ای که توش التماس باشه …
ساعت ۹ بزارین دم در خونه تا شهرداری ببره …

متن لاتی درباره شیر

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

متن لاتی درباره داداش

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

متن درباره لاتی

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن لاتی درباره دریا

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن لاتی درباره مادر

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن لاتی درباره تنهایی

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن لاتی درباره دریا

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن درباره لاتی

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

متن لاتی درباره تنهایی

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن لاتی درباره عشق

تکست رفاقتی شاخ
با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن لاتی درباره عشق

متن شاخ تیکه دار
بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن درباره لاتی

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن لاتی درباره تنهایی

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن درباره لاتی

متن شاخ کنایه دار
زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن لاتی درباره دریا

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارمعشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن درباره لاتی

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند

متن لاتی درباره داداش

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن لاتی درباره برادر

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن لاتی درباره خدا

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن لاتی درباره مادر

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

متن لاتی درباره برادر

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن لاتی درباره شیر

جملات سنگین و فلسفی
زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن لاتی درباره دریا

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن لاتی درباره عشق

استاتوس سنگین دخترونه و پسرونه
بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …
بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن لاتی درباره تنهایی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن لاتی درباره شیر

دیروز کوچه تنگ بود
امروز دلِ ما …

متن لاتی درباره خدا

شیرها ادعا می کنند سلطان جنگلند!
ببر را قوی ترین حیوان دنیا می دانند!
اما خنده ام می گیرد وقتی می بینم به دستور یک انسان در سیرک بالا و پایین می پرند!
ولی گرگ رام نمی شود!
برای کسی عوض نمی شود و …
همه می دانند بازی کردن با گرگ حکمش مرگ است!

متن لاتی درباره مادر

گرگ با همنوعانش شکار می کند!
خو می گیرد، زندگی می کند!
ولی چنان به آنان بی اعتماد است که شب هنگام خواب با یک چشم باز می خوابد !!!
شاید گرگ معنی رفاقت را خوب درک کرده است…..!!!

متن لاتی درباره خدا

‌‌گرگ می خندد، گرگ می گرید
گرگ می خزد،می بوید، می لولد.
پوستش چقدر لطیف است گرگ و دندان هایش چقدر زیبا…
راستی گرگ میدانی چقدر دوستت می دارم؟
کاش می دانستی ،ای کاش…
و گرگ آرام به سینه ام پنجه می کشد…
چه لذتی …
و آه یک لحظه !

متن لاتی درباره دریا

گرگ هرگز خوابش را از دست نخواهد داد، و نگران احساسات گوسفندان است.
اما هیچ کس هیچ وقت به گوسفندان نگفت که تعداد آن ها از گرگ ها بیشتر است

متن لاتی درباره تنهایی

گرگ ها درست مانند روشی که مردان در شکار حیوانات شکست می خورند، آن را مخفی می کنند،
نتوانند صداقت خود را پنهان کنند….

متن لاتی درباره عشق

یک مرد ممکن است با یک گرگ دوست شود،
حتی یک گرگ را شکست دهد،
اما هیچ کس نمی تواند یک گرگ را اهلی کند.

متن درباره لاتی

مانند گرگ گریان، اگر به دنبال توجیهی برای اعمال خود باشید،
روزی که به واقعاً به کمک احتیاج داشته باشید تنها خواهید ماند!

متن لاتی درباره تنهایی

پشیمان نباش
گرگ بودن تقاصش مرد بودن و مرد بودن تقاصش گرگ بودن
پشیمانی را بگذار برای روزگار که به هر کفتاری وفا کرد و به ما نه
زوزه بکش که یک روزی این جنگل زوزه های تو را به گوش دنیا می رساند

متن لاتی درباره عشق

گوسفندان تمام عمر از گرگ می ترسند
اما درنهایت این چوپان است که آن ها را می خورد!

متن لاتی درباره عشق

نگویید خوب است‌ با همه فرق می‌ کند،
باور کنید فرق نمی‌ کند
در بهترین حالتش بازیگر خوبیست
در روزگار بدی زندگی می‌ کنیم
انتظار ماندن از آدم های این روزگار
مثل انتظار اهلی شدن گرگ است !

متن لاتی درباره برادر

آن گاه که گرگ باز می گردد
آسمان نعره خواهد زد
تمساح ها زار می زنند
و آتشی که اقیانوس ها را زنده به گور می کند
حکایتی است جاودانه
دریغا که موجودی برای تعریف کردن نخواهد ماند . . .

متن لاتی درباره دریا

در جوانی فکر می کردم
برای آن که از پس گرگ بر بیایی باید گرگ شد،
خیلی طول کشید تا بفهمم درست فکر می کردم . . !

متن لاتی درباره دریا

زوزه ی گرگ از تنهاییست
ولی گرگ ها دستــه جمعی زوزه می کشند
در دنیای گرگ ها اعتماد مساوی ست با مرگ
بــا همه باش اما تنها!

متن لاتی درباره برادر

دستت را گاز می گیرند،
مثل سگ می مانند،
تا صاحبشان نشوی،
برایت دم تکان نمی دهند،
“گرگ” بمان،
حتی به قیمت ” تنهایی”….

متن لاتی درباره خدا

گرگ حیوان نجیبی است،
از گرگ های درنده نمی هراسم که به جسمم حمله می کنند
تمام ترسم از آدم های گرگنمایی است که روحم را پاره پاره کردند…

متن لاتی درباره دریا

گرگ ها می دانستند
چه زمانی دیگر جستجوی چیز هایی که از دست داده اند را متوقف کنند و در عوض روی آن چه که در آینده وجود دارد، تمرکز کنند!

متن لاتی درباره برادر

وقتی چوپان ها با هم مشاجره می کنند،
گرگ در بازی پیروز شده است!

متن لاتی درباره دریا

این یک دیوانگی است که یک گوسفند از صلح با یک گرگ صحبت کند.

متن لاتی درباره مادر

خداوند همه حیوانات را آفریده بود
و گرگ را به عنوان سگ خود برگزیده بود.

متن لاتی درباره عشق

گرگ روی تپه به اندازه گرگی که از تپه بالا می رود گرسنه نیست.

متن لاتی درباره رفیق

نفرین گرگ سیاه هر زمان که ماه کامل در وسط آسمان قرار گیرد بیدار می شود!

متن لاتی درباره تنهایی

هرگز گرگ ها چند گوسفند را آزار نمی دهند.

متن لاتی درباره شیر

اگر در میان گرگ ها زندگی می کنید،
باید مثل گرگ رفتار کنید!

متن لاتی درباره خدا

انسان برای انسان، یا خدا یا گرگ است!

متن لاتی درباره رفیق

شیر ممکن است قدرتمند تر باشد اما گرگ در سیرک بازی نمی کند.

متن لاتی درباره عشق

گرگ ها به دنبال یک گوزن زخمی می روند، این طبیعت وحش است.

متن لاتی درباره عشق

اگر گرگ دویدن خود را متوقف می کرد، مردم فریاد خود را قطع می کردند.

متن لاتی درباره مادر

وقتی گرگ نمی خواهد کاری بکند، آن ها واقعاً زیبا می شوند.

متن لاتی درباره برادر

مثل شیر و گرگ باشید ، آن وقت شما یک قلب بزرگ و قدرت رهبری دارید.

متن لاتی درباره خدا

بسلامتی دوستی که مثلبالش میمونهوقتی خسته‌ای بهش تکیه میکنیوقتی غصه داری روش گریه میکنیسلامتی دوستی که..هنگام لرزشهای زندگیدستت رو بگیره و بگه …بیا با هم بلرزیم اما خوش باشیم

متن لاتی درباره تنهایی

مادر آفریده شدتا جمعه ها کسی باشددلش تنگمان شودآفریده شدتا دل ببرد از آدمیو اگر نباشد جای خالی‌اشزندگی را خالی کند از سکنه…آفریده شدتا دستهایش هر غذاییرا خوشمزه،هر دردی را التیام،هر دعایی را مستجاب وهر زندگی را بخیر کندمادر زندگیدر کنارت چه زیباستبسلامتی مادرهای عزیز

متن لاتی درباره تنهایی

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ

متن لاتی درباره شیر

به سلامتی سیگارم که بهم یاد داد عاقبت سوختن واسه یه نفر ، زیر پا له شدنه !

متن لاتی درباره داداش

سلامتیه خودم نه واسه این حرفامواسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام !

متن درباره لاتی

به سلامتی آدماییکه وقتی می فهمن چقدر دوسشون داریبازم آدم می مونن

متن لاتی درباره دریا

به سلامتی دیوارنه به خاطر بلندیشواسه اینکه هیچ وقت پشت آدمو خالی نمی کنه

متن لاتی درباره تنهایی

به سلامتی اشک هایی که تو خلوتم میریزهتا هر بی لیاقتی نبینتشون …

متن لاتی درباره داداش

به سلامتی دختری کهیه لحظه قدم زدن با عشقشوبا هیچ ماشین مدل بالایی عوض نمی کنه

متن لاتی درباره عشق

به سلامتیکسی که وقتی دل بست،تا آخرش درو روی همه بست !

متن لاتی درباره برادر

به سلامتی کسی که کمرمو شکستولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم

متن لاتی درباره شیر

به سلامتی اون حس هایی که نمی شهبه اشتراک گذاشت مگر با خدا

متن لاتی درباره داداش

به سلامتی اون کسی که میدونهولی همیشه ساکت می مونه !

متن لاتی درباره شیر

سلامتی همه اونایی که آرزو بودندولی خاطره شدند !

متن لاتی درباره داداش

سلامتی اونایی کهموندن زیر آواری کهیه روزی محکمترین تکیه گاهشون بود

متن لاتی درباره رفیق

وقتی حصار غربت من تنگ می شود
هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می شود
از بس فرار کرده ام از خویش خویشتن
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود…

متن لاتی درباره خدا

خودتو باور داشته باشتا توقف ناپذیر بشی

متن لاتی درباره برادر

آن که یاری از کنارش رفته میداند که منپشت هر بیتی چه میزان خون ز چشمم میرود

متن درباره لاتی

تا که انگور شود می دو سه سالی بکشد
تو به یک لحظه شدی نابترین باده من

متن درباره لاتی

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
ولی با خفت و خاری پی شبنم نمیگردم

متن درباره لاتی

ما به دوران پاچه خواران دیده ایمکاسه لیس شهریاران دیده ایمما به دریا های خوف انگیز دهرروی هرموجی سواران دیده ایم

متن لاتی درباره برادر

پرندگانی که در قفس به دنیا آمده اندپرواز را بیماری میدانند…!!!

متن درباره لاتی

اثر انگشت ما از قلبهایی که…لمسشان کردیم هیچوقت پاک نمیشود…

متن لاتی درباره مادر

مامور بازداشت همسایه ام بود
زندانبان برادرم
مامور بازجویی دوست دوران کودکی ام
قاضی همکلاسی ام بود
حکمم اعدامو جلاد….تنها رفیقمچه دنیای غریبیست ان وقت که در اتش میسوزی
همه به بهانه اب اوردن تنهایت میگذارند

متن لاتی درباره مادر

همخواب رقیبانی و من تاب ندارمبی‌تابم و از غصهٔ این خواب ندارمزین در نتوان رفت و در آن کو نتوان بوددرمانده‌ام و چارهٔ این باب ندارمآزرده ز بخت بد خویشم نه ز احبابدارم گله ازخویش و ز احباب ندارمساقی می صافی به حریفان دگر دهمن درد کشم ذوق می ناب ندارموحشی صفتم اینهمه اسباب الم هستغیر از چه زند طعنه که اسباب ندارم

متن لاتی درباره عشق

ای فلک آسودگی درسرنوشت ما نبود!
هیج کس دراین جهان،
هرگز به فکرمانبود!از ازل تا به ابد تنها منو تنها دلم!
درشب تنهاییها،
جزغم کسی بامانبود

متن لاتی درباره داداش

بسلامتیه مورچه ها که هرچی پیدا کننرفیقاشونو خبر می کنن…نه مثل بعضیا که تا یه موقعیت خوب براشون پیش میاد همه رفیقاشونو فراموش می کنن..

متن لاتی درباره داداش

آسمان ماهم مردماهت بمیرد…

متن لاتی درباره رفیق

اعتماد نکن تنها باشی بهتر از این جماعت دوپا
من چیزی ندیدم جز به زمین خوردن آدما!!!!!!!!!!!!!

متن لاتی درباره مادر

معلم یه کرم رو گذاشتش رو میز یه قطره از
مشروبات الکلی ریخت روش کرم
نابود شد…معلم گفت دیدی چی شدش پس نتیجه میگیریم؟؟؟
همه بچه ها گفتن کرم های بدنمون از بین برن…
معلم دید اینا زبون آدم نمیفهمن یه
ظرف پر از مشروب گذاشتش جلو یه الاغ
وگفت میبینید حتی الاغ هم مشروب نمیخوره پس نتیجه میگیریم؟؟؟
همه بچه ها گفتن هر کس نخوره الاغتقدیم به همه الکلی ها

متن لاتی درباره رفیق

کسانی که در شکست ها همراه ما نبودند حق ندارند،،،
در پیروزی ها کنار ما باشند،،،

متن لاتی درباره مادر

I need vitamin sea

متن درباره لاتی

تو برای من چیزی هستی شبیه دریا؛
بر من چیره میشوی
مجذوبم میکنی
شیفته‌ ام میکنی
حتّی در عین حال
ترس در دلم مینشانی
از بی‌ حدّی‌ ات واهمه دارم ..

متن لاتی درباره رفیق

‌مقصد نه جنگله نه دریا
مقصد جاییه که به من آرامش بده جایی مثل بغلت

متن لاتی درباره مادر

ﻣﻦ دلم ﯾﻪ ﺟﺎﯼ آبیِ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زندگیه،
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﮕﻮ اونور ﻫﺮ دریا
دور،
ﻣﻦ ﻣﯿﺎم ﺑﺎﻫﺎت …

متن لاتی درباره برادر

حالا که ما یاد گرفته ایم
در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم
و در دریا مثل یک ماهی شنا کنیم.
فقط یک چیز باقی مانده
یاد بگیریم مثلِ یک انسان
روی زمین زندگی کنیم!

متن لاتی درباره برادر

شنیدن صبح بخیر تو
از آن دسته ازحس هاست
که گویی در فطرت آدمیست
مثل صدای بارون،موج دریا
‌سروصدا کردن گنجشک ها اول صبح
حرف که میزنی بی دلیل شاد میشوم

متن لاتی درباره برادر

بِبَر مَرا…
حوالی تو یک نفر دلی به دریا زده است…

متن درباره لاتی

حسرت نبرم به خواب آن مرداب
کآرام درون دشت شب خفته ست
دریایم و نیست باکم ازطوفان
دریا همه عمر خوابش آشفته ست

متن لاتی درباره شیر

شب
از سایه‌ها و
غریو دریا سرشار است
زیباتر شبی براى دوست‌داشتن؛؛؛
با چشمان تو مرا به الماس ستاره‌ها نیازى
نیست…

متن لاتی درباره برادر

تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا
تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا
تویی دریا منم ماهی چنان دارم که می خواهی
بکن رحمت بکن شاهی که از تو مانده ام تنها

متن لاتی درباره برادر

‏مردمانی لای موج های آب در آتش میسوزند. مادری، فرزند بی جانش را میبیند و ما خیابان های شهر را راه میرویم یا میرانیم و به هم خبر می دهیم از هم، شام کجایی؟ تلگرام رفع فیلتر شد!
‏دلمان از دریا گرفته که زورش به آتش نمیرسد، حواسمان به خودمان نیست.
‏چه ترسناکیم ما !

متن لاتی درباره رفیق

‌‎به ماهی ها بگو دوام بیاورند،
‌‎شعر
‌‎دارد به دریا می رسد…

متن لاتی درباره برادر

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد
مثل دریا
به ادامه ی خویش…

متن لاتی درباره شیر

تو برای من چیزی هستی شبیه دریا؛
بر من چیره میشوی
مجذوبم میکنی
شیفته‌ ام میکنی
حتّی در عین حال
ترس در دلم مینشانی
از بی‌ حدّی‌ ات واهمه دارم ..

متن لاتی درباره رفیق

ماهی ِ تُنگ کوچکی هم اگر بودم فراموشم نمی‌شد دریا… هیچ موجودی نداشته‌هایش را فراموش نمی‌کند.

متن لاتی درباره رفیق

خداوندا آرامم کن همان گونه که دریا را پس از هر طوفانی آرام می کنی راهنمایم باش که در این چرخ و فلک روزگار بدجور سرگیجه گرفته ام ایمانم راقوی کن که تو را در تنهایی ام گم نکنم خداوندا من فراموشکارم اگر گاهی یا لحظه ای فراموشت کردم تو هیچ وقت فراموشم نکن…

متن لاتی درباره دریا

برای کسی دل به دریا بزنید، که همسفر بخواهد، نه قایق…

متن لاتی درباره تنهایی

نه چشمانت آبی بود ; و نه موهایت ، شبیه موج ها هنوز نفهمیده‌ام ، دریا که می‌روم چرا … یاد تو می‌افتم .

متن لاتی درباره تنهایی

گفتن دوستت دارم، همیشه شبیه دل به دریا زدن است، رها کردن تیری که دیگر هرگز به کمان بازنمی گردد. دوستت دارم هر سرانجامی که بیابد، این تیر که رها شود، دیگر هیچکس آن آدم قبلی نخواهد بود.

متن درباره لاتی

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند! باید راه افتاد، مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند بعضی هم به دریا نمی‌رسند. رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد!

متن لاتی درباره دریا

همچون رودخانه باش، روان و رها وگرنه تبدیل به مرداب خواهی شد، و مرداب هرگز به دریا نمی رسد. روان باش، بی آغاز و بی پایان، دریا دور نخواهد بود..

متن لاتی درباره عشق

ماجرای من و تو باور باورها نیست! ماجرایی ست که در حافظه ی دنیا نیست ! نه دروغیم – نه رویا نه خیالیم – نه وهم ذات عشقیم که در آینه ها پیدا نیست تو گُمی در من و من درتو گُمم- باورکن جز دراین شعر نشان و اثری از ما نیست شب که آرامتر از پلک تو را می بندم بادلم طاقت دیدار تو – تافردا نیست من و تو ساحل و دریای همیم -اما نه ! ساحل اینقدر که در فاصله با دریا نیست .

متن لاتی درباره داداش

آب را در بطری ها خلاصه کردیم! هوا را در کپسول های اکسیژن، جنگل را در چند گلدان خانه، و دریا هم که در وهم ِ آکواریوم جا شد! ما زیبایی را نشستیم روی مبل تا از تلوزیون تماشا کنیم و حالا… نگران همه چیزهای اندکمانیم که در حال اتمام است!

متن لاتی درباره خدا

دریا یک موزه زیر آب است که هنوز منتظر بازدیدکنندگانش است. ” – فیلیپ دیول

متن درباره لاتی

“برای من ، دریا یک معجزه مداوم است. ماهی هایی که شنا می کنند – صخره ها – حرکت امواج – کشتی ها ، با افرادی که در آنها هستند ، چه معجزات عجیبی وجود دارد؟ ” – والت ویتمن

متن لاتی درباره شیر

“آیا راز دریا را می آموزید؟ راز آن را فقط کسانی می دانند که خطرات آن را با شجاعت می پذیرند ” – هنری وادسورث لانگ فلو

متن لاتی درباره تنهایی

همه اعتراف می کنند که “دریا یکی از زیباترین و باشکوه ترین مناظر طبیعت است.” – جان جولی

متن لاتی درباره عشق

دریا را استشمام کن و آسمان را حس کن. به روح و جانت اجازه ی پرواز بده. – ون موریسون

متن لاتی درباره عشق

“دریا بیابانی از امواج است ، بیابان آب.” – لنگستون هیوز

متن لاتی درباره شیر

مرا به اقیانوس ببر. اجازه بده با کشتی روی دریای آزاد حرکت کنم تا هوای گرم و نمکی را نفس بکشم و در مورد چیزهایی که هست، رویا بافی کنم. – اریکا بیلاپز

متن لاتی درباره مادر

من کاملا مطمئنم که سنگ تولد من، صدف دریایی است.

متن لاتی درباره دریا

ما، در رنگ هایی که از دریا قرض گرفته ایم رویا بافی میکنیم.

متن لاتی درباره تنهایی

تا زمانی که از ساحل دست نکشید و آن را فراموش نکنید هرگز نمی توانید از اقیانوس بگذرید. – کریستف کلمب

متن لاتی درباره رفیق

با امواج برقص و با دریا حرکت کن. بگذار ریتم آب روح تو را آزاد کند.- کریستی آن مارتین

متن لاتی درباره دریا

اولین باور دارم که دریا تمام حالات بد را بهبود میبخشد. باور دارم امواج نگرانی ها را پاک می‌کنند. باور دارم صدف ها خوش شانسی می آورند.باور دارم انگشتان پا در شن ها روحم را زمین گیر میکنند. – ناشناس

متن لاتی درباره داداش

رودخانه را دنبال کن، دریا را خواهی یافت. – ضرب المثل فرانسوی

متن لاتی درباره عشق

زمانی که دریا وِردش را بخواند، شخصی را برای همیشه در دام حیرتش نگه میدارد. – جکوئس وِی کاستو

متن لاتی درباره تنهایی

ساحل تنها حرکت شن ها نیست، بلکه شامل صدف هایی از موجودات دریایی، شیشه ی دریا، جلبک دریایی و چیزهای ناهمخوانی است که توسط اقیانوس به ساحل آورده شده اند. – هِنری گرونوالد

متن لاتی درباره شیر

نصیحتی از اقیانوس : ساحل خودت باش. از صدفت بیرون بیا. وقتت را به ساحل اختصاص بده از فشار اسکله جلوگیری کن. زندگی دریایی زیباست. آنقدر خودت را درگیر کار نکن که از امواج زیبای زندگی غافل شوی. – ناشناس

متن لاتی درباره تنهایی

در نور آفتاب زندگی کن، دریا را شنا کن، هوای وحشی را بنوش. – رالف والدو امرسون

متن لاتی درباره دریا

دوستان، خورشید، شن و دریا. اینها برای من مانند تابستان هستند. – ناشناس

متن لاتی درباره عشق

روح من سرشار از اشتیاق برای رمز و راز دریاست و قلب اقیانوس وسیع نبض هیجان آوری برای من میفرستد. – هِنری وارس ورث لانگ فلو

متن درباره لاتی

نمی‌توانید از دریا با ایستادن و خیره شدن به آب عبور کنید. – رابیندراناث تاگور

متن لاتی درباره رفیق

دریا در بین نور آفتاب کاملأ طلایی بنظر می آید. – هنریچ هین

متن لاتی درباره دریا

این چیزی که من دارم، مرغ است یا ماهی؟ میدانم که تُن است، اما می‌گوید مرغ دریاست. – جسیکا سیمپسون

متن لاتی درباره مادر

دریا برای مهار شدن متصل نمیشود. – ریک ریورلان

متن لاتی درباره تنهایی

من در دریا یاد گرفتم که انسان چقدر کم نیاز دارد، نه چه میزان. – رابین لی گراهام

متن لاتی درباره داداش

من را در جایی که آسمان دریا را لمس میکند، ملاقات کن. – جنیفر دانلی

متن درباره لاتی

 خوشحالتر از یک مرغ دریایی با سیب زمینی سرخ کرده!

متن لاتی درباره شیر

تو برای من تنها ماهی درون دریا هستی.

متن لاتی درباره دریا

گاهی اوقات در امواج تغییر، مسیر صحیحمان را می یابیم.

متن لاتی درباره دریا

برنامه بازنشستگی : فروش صدف کنار ساحل!

متن لاتی درباره تنهایی

دریای آرام هرگز ملوانی با مهارت نمیسازد.

متن لاتی درباره برادر

با دریا از روزت لذت ببر

متن لاتی درباره داداش

تو، من و دریا!

متن لاتی درباره عشق

مدتهاست که دلم برای دریا تنگ شده.

متن لاتی درباره برادر

دردسری نداریم، زندگی در زیر دریا حباب است پری دریایی کوچک زیر دریا

متن درباره لاتی

دریا صدایم می‌زند.

متن لاتی درباره مادر

وحشی و آزاد درست مثل دریا!

متن لاتی درباره برادر

صدا و بوی دریا روحم را پاک میکند!

متن درباره لاتی

زندگی دریایی!

متن لاتی درباره رفیق

خطی که آسمان را به دریا متصل میکند میبینی؟ صدایم میزند و هیچکس نمیداند که تا کجا ادامه دارد. – موآنا، چقدر دور میشوم؟

متن درباره لاتی

من برای این دریای آفتابی پری دریایی بودم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *