متن درباره حس خوب

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

همواره اماده ی رویارویی با چالش ها باشید زیرا بدون آنها هرگز رشد نخواهید کرد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

متن درباره حس خوب دوست داشتن

خورشید بسیار درخشان بر آسمان است ، روز شما نیز به همین روش می درخشد. روز خوبی داشته باشید.

متن درباره حس خوب زندگی

هر روز فرق می کند و بعضی روزها بهتر از دیگران است ، اما مهم نیست که روز چقدر چالش برانگیز باشد ، من از خواب بلند می شوم و زندگی می کنم.

شعر درباره حس خوب

هرگز از اعتقاد به امید به روزهای بهتر امتناع نورزید. اتفاقات بد به یک دلیل اتفاق می افتد و گاهی اوقات این است که ما را به آن روزهای بهتر برساند.

متن درباره حس خوب زندگی

هیچ روزی بهتر از امروز برای انجام کار هایی که از دست داده اید نیست. اقدام به این تنها راه تغییر زندگی شماست!

متن در مورد حس خوب طبیعت

تصدیق کنید که در روزهای معین بزرگترین فیض این است که روز به پایان رسیده و شما می توانید چشم خود را ببندید. فردا روشن تر می آید.

متن در مورد حس خوب زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

برای اینکه نتایج مطلوبی داشته باشی این تو هستی که باید تغییر کنی نخواه که مسایل آسان تر شوند تلاش کن که تو توانمند تر شوی

متن در مورد حس خوب زندگی

اگر می خواهید زندگی کنید تا روزهای بهتری را ببینید ، باید روزهای بد را تحمل کنید.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

همه ما شبیه یک قایق بادبانی در وسط دریا هستیم این مسیر وزش باد نیست که مقصد مارا تعیین میکند بلکه این قایق ران و تنظیمات بادبان است که مسیر را معین می سازد

متن در مورد حس خوب زندگی

روزهای بد همیشه نوید روز بهتر فردا را می دهد.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

اتفاقاتی که در زندگی شما روی میدهند مسیر زندگی شمارا تعیین نمی کند بلکه این چگونگی برخورد شما بااین وقایع است که اینده شمارا می سازد

متن در مورد حس خوب طبیعت

شعر درباره حس خوب

همه چیز در زندگی در مورد بهتر شدن و کنترل چیزهایی است که می توانید کنترل کنید و زندگی روز به روز بهتر می شود.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

سود بردن بهتراز مزد گرفتن است حقوق گرفتن باعث گذرادن زندگی میشود که البته به نوبه ی خود خوب است ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت میشود و این فوق العاده است

متن در مورد حس خوب زندگی

اکنون می تواند بسیار دشوار به نظر برسد ، و بعداً بسیار ساده تر ظاهر شود. حقیقت این است که امروز همیشه روز بهتری برای بلند شدن از هر فردایی است.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اتفاقاتی که در زندگی شما روی میدهند مسیر زندگی شما را تعیین نمی کند بلکه این چگونگی برخورد شما بااین وقایع است که اینده شما را می سازد

متن در مورد حس خوب طبیعت

بگذارید امروز خود را فدا کنیم تا فرزندانمان بتوانند فردا بهتر شوند.

متن در مورد حس خوب زندگی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

سود بردن بهتراز مزد گرفتن است حقوق گرفتن باعث گذرادن زندگی میشود که البته به نوبه ی خود خوب است ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت میشود و این فوق العاده است

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خوب ، هر روز بهترین روز زندگی شما نخواهد بود ، در مورد آن نگران نباشید. اگر به آن نچسبید ، این امکان را دارید که روزهای بهتری داشته باشید.

متن در مورد حس خوب و ارامش

تصمیم گرفتن فقط اغاز کار است وقتی تصمیم گرفتی عملا در جریان پر خروش شیرجه رفته ای که تو را به جاهایی می برد که در زمانی که تصمیم می گرفتی حتی فکرش را هم نمی توانستی بکنی

شعر درباره حس خوب

هرگز تسلیم نشوید. امروز سخت است ، فردا بدتر خواهد شد ، اما فردای آن روز آفتاب خواهد بود.

متن در مورد حس خوب طبیعت

یک حقیقت عظیم وجود دارد تو هر که باشی و کارت هرچه باشد وقتی واقعا چیزی را میخواهی و دلیلش این است که ان تمایل از روح کائنات سرچشمه می گیرد و اصلا تو برای همین ماموریت در زمین هستی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

متن درباره حس خوب داشتن

هرگاه واقعا خواستار چیزی باشی تمام کائنات دست به دست هم می دهند تا تو به خواسته ات برسی

متن در مورد حس خوب زندگی

بزرگترین دورغ دنیا چیست ؟این که هرکس در لحظه ای از عمرش اختیار خودرا بر روی حوادث و وقایعی که برایش رخ میدهند و اختیار زندگی اش به دست سرنوشت می افتد این بزرگترین دورغ دنیاست

متن درباره حس خوب دوست داشتن

به اطراف خود و تمام کسانی که نتوانسته اند به هدف های خویش برسند می نگریم و احساس می کنیم که ما هم لیاقت این را نداریم که به رویای خود برسیم و یادمان میرود که دراین راه از چه موانعی گذشته ایم و چه رنج ها کشیده ایم از چه چیزهایی به ناچار دست کشیدیم تا با اینجا برسیم اشخاص بسیاری را میشناسم که زمانی که رویای دیرینشان در دسترسشان قرار گرفت با ارتکاب یک سلسله اشتباه احمقانه هرگز به هدفشان نرسیدند در حالی که هدف درست دریک قدمی شان بود

متن در مورد حس خوب زندگی

بزرگترین دروغ دنیا چیست ؟این که هرکس در لحظه ای از عمرش اختیار خودرا برروی حوادث و وقایعی که برایش رخ میدهند و اختیار زندگی اش به دست سرنوشت می افتد این بزرگترین دورغ دنیاست

متن درباره حس خوب زندگی

به اطراف خود و تمام کسانی که نتوانسته اند به هدف های خویش برسند می نگریم و احساس می کنیم که ما هم لیاقت این را نداریم که به رویای خود برسیم و یادمان میرود که دراین راه از چه موانعی گذشته ایم و چه رنج ها کشیده ایم از چه چیزهایی به ناچار دست کشیدیم تا با اینجا برسیم اشخاص بسیاری را میشناسم که زمانی که رویای دیرینشان در دسترسشان قرار گرفت با ارتکاب یک سلسله اشتباه احمقانه هرگز به هدفشان نرسیدند در حالی که هدف درست دریک قدمی شان بود

متن درباره حس خوب زندگی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

آیا شکست ضروری است؟خوب شکست چه ضروری باشد چه نباشد پیش می اید ابتدا که برای رسیدن به رویای خود مبارزه را اغاز میکنیم کاملا بی تجربه ایم و بارها اشتباه میکنیم هرچند رمز هستی این است که هفت بار زمین بخوریم و هشت بار از جا برخیزیم

متن درباره حس خوب زندگی

ماباید آماده باشیم که در مقابل سختی ها و مشکلات بردباری پیشه کنیم و این را بدانیم که تمام کائنات به نفع ما دست به دست هم داده اند هرچند ممکن است نفهمیم که چطور به مرادمان خواهیم رسید

متن درباره حس خوب داشتن

متن درباره حس خوب داشتن

متن خاص / متن های خاص جدید و زیبا گلچین شده [پشنهادی] | تاو بیو

متن درباره حس خوب دوست داشتن

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

شعر درباره حس خوب

متن درباره حس خوب

زندگیم ♥️😻
میدونستی تو هم عشقمی 🙊💋
و هم بهترین دوستمی (: 🥺🤍
هم عزیزترین فرد زندگیمی ؟👫💍
اونقدی که فکر میکنی دوستت ندارم . . ☹️💓
چون اونقدر دوستت دارم که . ❕
نمیتونی فکر کنی دلبرم! 🙈😌😍•

متن در مورد حس خوب باتو بودن

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

متن درباره حس خوب

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

متن در مورد حس خوب و ارامش

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

متن در مورد حس خوب و ارامش

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

شعر درباره حس خوب

شعر درباره حس خوب

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

همدم من یه پشه بود هوا سرد شد اونم رفت:/🤘😹

متن درباره حس خوب داشتن

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

متن درباره حس خوب زندگی

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

متن در مورد حس خوب و ارامش

متن درباره حس خوب زندگی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

شعر درباره حس خوب

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن درباره حس خوب داشتن

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

متن در مورد حس خوب طبیعت

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

متن درباره حس خوب دوست داشتن

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

متن در مورد حس خوب باتو بودن

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن درباره حس خوب زندگی

بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!

متن در مورد حس خوب و ارامش

‏یه سریام هستن تخصصشون اینه که شما رو از خوب بودنتون پشیمون کنن😏

متن در مورد حس خوب و ارامش

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

متن درباره حس خوب

وقتي‌توي‌دلم‌غمہ،تنها‌رفیقمه🤍
میشنوه‌درد‌دلامو💌
عاشقشمو،عاشق‌منہ♥️
حل‌میکنہ‌مشکلامو…✨

متن در مورد حس خوب و ارامش

شعر درباره حس خوب

‹ غمت مباد که دنیا ز هم جدا نکند رفیق های در آغوشِ هم گریسته را.˘˘ ›

شعر درباره حس خوب

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ

متن درباره حس خوب داشتن

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

متن درباره حس خوب دوست داشتن

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

شعر درباره حس خوب

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽

متن در مورد حس خوب و ارامش

ورا یا امان الخائفین .
ای پناهِ منه ترسیده .. 🍃

متن در مورد حس خوب و ارامش

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

متن درباره حس خوب زندگی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن در مورد حس خوب زندگی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

شعر درباره حس خوب

متن در مورد حس خوب زندگی

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

تا دندون داری بخند

متن درباره حس خوب داشتن

چایی یه جوری خوبه که انگار میگه:
سینه‌ام دکانِ عطاریست، دردت چیست؟:)

متن در مورد حس خوب و ارامش

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

شعر درباره حس خوب

الهی، همان که تو خواهی . . :)☘️

متن در مورد حس خوب و ارامش

متن در مورد حس خوب طبیعت

ورا یا امان الخائفین .
ای پناهِ منه ترسیده .. 🍃

متن درباره حس خوب زندگی

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

متن در مورد حس خوب زندگی

هیچوقت بیخیال چیزی ك واقعا میخوای نشو
صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره..

شعر درباره حس خوب

بخند ، چرا که غمِ تو
دنیا را عوض نمیکند♥🌿

متن در مورد حس خوب و ارامش

امروز آخرین برگ زرد پاییزی از شاخه فرو خواهد افتاد 🍂🍁

متن در مورد حس خوب طبیعت

متن درباره حس خوب داشتن

• ساعتِ صفر شد و “مهرِ” دلآشوب رسید
هرچه جز عشق در این دایره ناچیز آمد!
• چایی و تخت و حیاط و غزل آماده یِ اوست
باز کن در که به دیدارِ تو پاییز آمد…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

متن درباره حس خوب زندگی

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽

متن درباره حس خوب داشتن

همه حمال عیب خویشتنیم 

طعنه بر عیب دیگران چه زنیم…؟؟

👤سعدی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

متن در مورد حس خوب طبیعت

شعر درباره حس خوب

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن در مورد حس خوب باتو بودن

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.”

متن در مورد حس خوب باتو بودن

من اون فصل سردم ، وقت تعویضه لباساته…

متن درباره حس خوب زندگی

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….

متن در مورد حس خوب زندگی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

متن در مورد حس خوب و ارامش

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

متن در مورد حس خوب و ارامش

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

متن درباره حس خوب زندگی

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

شعر درباره حس خوب

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

متن درباره حس خوب دوست داشتن

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

متن در مورد حس خوب و ارامش

ما فوق العاده هستیم!
بدون داشتن قدی بلند!
بدون داشتن چشم های رنگی!
بدون داشتن بدنی شبیه مانکن ها!
بدون داشتن پوستی سفید و شفاف!
ما با داشتن ویژگی های منحصر به خودمان شگفت انگیزیم نه با شبیه بودن به دیگران!

متن در مورد حس خوب طبیعت

من همون "دختری ام"ک هیشکےبا اخلاقش حال نمےکنہ💔

متن در مورد حس خوب و ارامش

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

متن درباره حس خوب زندگی

_ میدونی بیشعور ب کی میگن¡¿ +ب کسی ک سین میکنه و جواب نمیده^^ _ن اون ک حیوونه تو بیشعوری ک بش مسیج میدی +😐

متن در مورد حس خوب زندگی

متن درباره حس خوب داشتن

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

متن درباره حس خوب زندگی

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !

متن در مورد حس خوب زندگی

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من …

متن در مورد حس خوب باتو بودن

متن کوتاه در مورد آرامش / بیو های آرامش زندگی و.. | تاو بیو

متن درباره حس خوب دوست داشتن

متن در مورد حس خوب باتو بودن

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن در مورد حس خوب باتو بودن

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

شعر درباره حس خوب

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن در مورد حس خوب طبیعت

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن در مورد حس خوب و ارامش

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…! # آرامش

متن درباره حس خوب داشتن

متن درباره حس خوب

« نیازمندِ آرامـش..! » # خسته # آرامش

متن در مورد حس خوب زندگی

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽
# آرامش # ادبی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن در مورد حس خوب طبیعت

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگهایش را باد برده است… # آرامش # فرانسوی

متن درباره حس خوب زندگی

★彡 مثل ساحل آرام باش تا دیـگران مثل دریـا، بے قرارت باشند 彡★ # آرامش

متن در مورد حس خوب باتو بودن

متن درباره حس خوب

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃 # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن در مورد حس خوب زندگی

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌
# دوستت دارم # آرامش

متن در مورد حس خوب زندگی

تو همونی بودی کہ باهاش وسط غمام یهو بلند بلند میخندیدم!

# دوستت دارم # بامعرفت # آرامش

متن درباره حس خوب دوست داشتن

如果有一天我成为这个世界的画家,我会毫不悲伤地杀死这个世界 🌸:)

اگر روزی نقاش این جهان شوم ، این جهان را بدون غم و اندوه می کشم 🌸 🙂 # زندگی # آرامش # چینی

متن در مورد حس خوب و ارامش

وقتی نعمت هایی که خدا بهم داده رو میشمارم
تورو صد بار حساب میکنم
حــضــرت مــادر❤ # دوستت دارم # آرامش # مادر # ملکه

متن درباره حس خوب

متن در مورد حس خوب زندگی

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

# دوستت دارم # دلتنگی # آرامش

متن در مورد حس خوب زندگی

     یه مَنـ∝ـبع آرامِش میخوام
     یِه نَوازِش،دِلگرمَی ، بَغـ∝ـل و بُوســـه 
     یه تــ∝ــو  !🕯💛📻🌿 
# دوستت دارم # آرامش

شعر درباره حس خوب

الهی یک‌نفس عمیق از سر آسودگی .. # آرامش

متن در مورد حس خوب باتو بودن

BTS (방탄소년단) 'Butter' MV
01:43 ━━━━●───── 03:50
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻
ılıılıılıılıılıılı
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ # انگیزشی # آرامش # موسیقی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

🌹✨بعضی از آدم ها ساخته شدن واسه اینکه از کیلومتر ها بهت آرامش بدن♥️😍💯 # آرامش

متن در مورد حس خوب و ارامش

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هر چه رسیدن به پیروزی سخت‌تر باشد، شادی بیشتری در برنده شدن وجود دارد.

متن در مورد حس خوب زندگی

از شکست خوردن نترس
چیزی که باید تو را بترساند تلاش نکردن است

متن درباره حس خوب زندگی

فقط تصميم بگير که چه مى خواهى
باور داشته باش که آن را خواهى داشت
باور کن که لياقتش را داری
باور کن كه براى تو امکان پذير است

متن در مورد حس خوب طبیعت

رسیدن به موفقیت مسلماً یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. پس حتماً از فکر یک شبه ره صد ساله رفتن را از سر خود بیرون کنید. طبیعی است که در راه رسیدن به موفقیت آرام آرام حرکت کنیم و بعد از مدت نسبتاً طولانی به هدفمان برسیم. به هیچ وجه از آرام حرکت کردنتان نترسید، فقط از حرکت نکردن بترسید….

متن در مورد حس خوب باتو بودن

زندگی زیباست …
برای کسانی که ریسک عشق را می پذیرند و برای لذت بردن از زندگی ماجراجویی می کنند

متن در مورد حس خوب زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هر باخت مقدمه اى براى پیروزیه
بعدها می فهمى که آدم هیچ وقت
از بردن چیزى یاد نمی گیره

متن درباره حس خوب داشتن

در زندگی هیچ لذتی
بزرگتر از غلبه بر سختی وجود ندارد
لذت عبور از یک پله
و رفتن به پله ی بعدی
ساختن آرزوهایی جدید
و تماشای به ثمر نشستن آنها
همه ی اینها لذت بخشند …

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

 
برای رسیدن به آرامش درون
زلال باش و رها
با دلی پاک و باصفا
عاشق باش و مهربانی کن
آنقدر که بتوانی همه را
در قلب سراسر مهرت جای دهی

متن در مورد حس خوب زندگی

در قلب خود باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باور کنید همان میشود که باور دارید
عاشق زندگی تان باشید

متن در مورد حس خوب زندگی

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

متن درباره حس خوب زندگی

 
تلاش کردن برای زندگی در زمان حال
بدون حسرت خوردن برای گذشته و ترس از آینده
لازمه داشتن زندگی شاد است

متن درباره حس خوب داشتن

 
زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست
زندگی یعنی ساختن خودت!
“جرج برنارد شو”

شعر درباره حس خوب

 
آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن درباره حس خوب

آرامش به معنای آن نیست
که صدایی نباشد
مشکلی وجود نداشته باشد
یا کار سختی پیش رو نباشد
” آرامش” یعنی
در میان صدا
مشکل و کارسخت
دلی آرام وجود داشته باشد

شعر درباره حس خوب

یکی از بهترین انواع تفریحات انجام دادن کارهای غیرممکن است
“والت دیزنی”

متن در مورد حس خوب باتو بودن

متن در مورد حس خوب و ارامش

” درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش “

متن در مورد حس خوب باتو بودن

 تقدير تقويم افراد عادي و تغيير تدبير افراد عالي است .

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن!

شعر درباره حس خوب

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

متن درباره حس خوب داشتن

تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگر اهمیتی ندارد.
گوته

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

متن درباره حس خوب داشتن

کسانی که امروز رویاهای تو را مسخره می کنند وقتی به هدفت رسیدی
برای بقیه تعریف می کنند که روزی تو را می شناختند!

متن درباره حس خوب زندگی

پیروزی به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند.

متن درباره حس خوب

 
خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود
اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت

متن در مورد حس خوب باتو بودن

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن، نشونشون بده!

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتی که واقعا برایت اهمیتی نداشته باشه که دیگران در موردت چطور فکر می کنند
به یک درجه ای از آزادی می رسی که بعدش می توانی به هر موفقیتی دست پیدا می کنی.

متن درباره حس خوب

متن درباره حس خوب دوست داشتن

برای برآوردن آرزوهایت روی هیچ کس غیر خودت حساب نکن !
دیگران دنبال آرزوهای خودشان هستند
از دیگران توقع اجابت آرزوهایت ر انداشته باش

متن درباره حس خوب دوست داشتن

پروژه‌ای که شما در برابر آن بیشترین مقاومت را می‌کنید، بزرگترین رشد شما را به همراه دارد.

شعر درباره حس خوب

قطعا به چیزی که باور داشته باشید و در ذهن تصور کنید، می‌توانید برسید.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتی که دوندگی به دنبال چیز‌های نادرست را متوقف می‌کنید، شانس رسیدن به چیز‌های درست را به دست می‌آورید.

متن در مورد حس خوب زندگی

هیچ‌‌ وقت تسلیم نشوید، امروز سخت سپری می‌شود و فردا از آن هم بدتر است، اما پس‌فردا بالاخره خورشید طلوع خواهد کرد.

شعر درباره حس خوب

متن در مورد حس خوب و ارامش

 در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز را بياموز  .

متن در مورد حس خوب زندگی

وقتی به بالای قله برسی
شاید همه دنیا تو را نبینن.
ولی تو همه دنیا را می بینی..
گاهی زندگی یعنی سخت کوشی
برای رویايي كه  کسي جز شما
قادر به دیدنش نيست…

متن در مورد حس خوب زندگی

قــوی بـاش و نتــرس!
هــرگـاه بتــرسی، شکست می خــوری!
تــرس از تنگدستی
تــرس از شکست
تـــرس از دست دادن!
تــرس هیچ قـدرتی برایـت به جـا نمی گذارد!
وقتی هراسانی، آنچه که از آن بیم داری را به سوی خود می کشانی…!
آنقدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبه رو شوی…
زندگی یک مسابقه نیست
بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را
باید لمس کرد
چشید
و لذت برد…

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

معجزه‌ها درونی هستند
به درون خویش سفر کن
تا جادوی زندگی خود را خلق کنی
درونت قلمرویی از آرامش هست
که می‌تواند همه‌ ی نیکبختی‌ هایی
که خواهان آن‌هایی را خلق کند

متن در مورد حس خوب زندگی

بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن ! | تاو بیو

متن در مورد حس خوب باتو بودن

متن در مورد حس خوب و ارامش

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن در مورد حس خوب زندگی

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

شعر درباره حس خوب

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡 # کارما

متن درباره حس خوب دوست داشتن

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن در مورد حس خوب و ارامش

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

متن درباره حس خوب

متن درباره حس خوب دوست داشتن

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن در مورد حس خوب زندگی

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰 # زندگی

متن درباره حس خوب

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…! # آرامش

متن درباره حس خوب داشتن

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن درباره حس خوب

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن درباره حس خوب داشتن

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

# ادبی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀
# ادبی

متن در مورد حس خوب طبیعت

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ › # ادبی

متن در مورد حس خوب زندگی

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

متن درباره حس خوب دوست داشتن

و مهربانی هایت روزی به تو باز خواهد گشت . .🪴✨ # ادبی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

محبت مثل مشروب خوردن میمونه… وقتی کم میدی طرف میخوره حالشو میبره … ! وقتی زیاد از حد میشه … طرف بالا میاره …  ✍️nafasi ♥️

متن در مورد حس خوب باتو بودن

مهربون باش اما ضعیف نباش …
# موسیقی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)
# انگیزشی

شعر درباره حس خوب

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂 # زندگی

متن در مورد حس خوب زندگی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

•می رود عُمر ولی خَنده به لب باید زیست • # ادبی # زندگی

متن در مورد حس خوب زندگی

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋 # زندگی

متن درباره حس خوب

داشتم عاشق مهربونیش میشدم دیدم با همه مهربونه!….͜
# عشق یک طرفه

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هیچوقت ، بِ پایینْ نِگاه نمی ڪنم اینه فـــــ💙ــــــــازم

شعر درباره حس خوب

زندگی کتابی است پر ماجرا
هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش
درور مینداز… # زندگی

شعر درباره حس خوب

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

متن در مورد حس خوب و ارامش

تو را آنی ست در خوبی
که هرکس آن نمی داند…

•| سلمان ساوجی # ادبی

متن در مورد حس خوب طبیعت

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن درباره حس خوب زندگی

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن درباره حس خوب

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن درباره حس خوب داشتن

متن در مورد حس خوب طبیعت

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

شعر درباره حس خوب

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

شعر درباره حس خوب

همسر عزیزمتو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن درباره حس خوب داشتن

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

متن درباره حس خوب زندگی

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن در مورد حس خوب زندگی

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن در مورد حس خوب طبیعت

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن درباره حس خوب

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن در مورد حس خوب طبیعت

متن در مورد حس خوب زندگی

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن درباره حس خوب

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن درباره حس خوب

متن در مورد حس خوب و ارامش

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن درباره حس خوب داشتن

همسر عزیزمتو تنها یار و همدم زندگی ام هستیچه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن درباره حس خوب داشتن

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن در مورد حس خوب و ارامش

متن در مورد حس خوب طبیعت

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن در مورد حس خوب زندگی

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن درباره حس خوب زندگی

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن درباره حس خوب دوست داشتن

متن درباره حس خوب داشتن

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن درباره حس خوب زندگی

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن در مورد حس خوب طبیعت

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن در مورد حس خوب باتو بودن

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

شعر درباره حس خوب

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن درباره حس خوب زندگی

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

شعر درباره حس خوب

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن درباره حس خوب

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

متن در مورد حس خوب طبیعت

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن درباره حس خوب داشتن

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

شعر درباره حس خوب

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن درباره حس خوب داشتن

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن درباره حس خوب زندگی

همسرمتو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارمنمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.همه چیز من،بهترین دوست من،مادر بچه هایم،دوستت دارم.

متن درباره حس خوب زندگی

جملات زیبا کوتاه / زیباترین جملات کوتاه [گلچین شده] | تاو بیو

متن در مورد حس خوب باتو بودن

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن در مورد حس خوب و ارامش

ٰ
‌ وسطِ سینَـم
↬♡طُ♡↫تنهــا
دلیلِ تَپِشـی . . . 🍟🧡»

متن در مورد حس خوب زندگی

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨

متن درباره حس خوب داشتن

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! »

متن درباره حس خوب داشتن

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙

متن درباره حس خوب

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تو زندگی یاد بگیر تنها باشی🤞 خوردی زمین تنها پاشی:)

متن در مورد حس خوب باتو بودن

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

متن درباره حس خوب زندگی

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎

متن درباره حس خوب دوست داشتن

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن درباره حس خوب دوست داشتن

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ

متن در مورد حس خوب و ارامش

…ڪـــــاش زڹدڳِے هݦ حــــآݪت پـــرۅآز دآشـــݓ‌‌‌…

متن درباره حس خوب

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..!

متن در مورد حس خوب زندگی

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟؟🙃
سلیمان گر شوی، آخر… نصیب مور میگردی.

متن درباره حس خوب

خیلئ دوسمون دارن خیلیم دل تنگمون میشن،بخصوص وقتئ ڪارشون بهمون میفته!(:

‌‌‌

متن در مورد حس خوب و ارامش

دفترتو باز کن، هزاربار بنویس: خودم مقصرم …

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩

متن در مورد حس خوب باتو بودن

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..!

متن در مورد حس خوب طبیعت

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن درباره حس خوب

زندگے ؋ـقط زمانے خوب بود،کـہ بزرگتریـن دغدغمون تموم کردن پیـک نوروزے بود:( ✌😊😊

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩ٨ﮩـــــ٨ﮩ٨ﮩﮩـــ

متن در مورد حس خوب زندگی

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩

متن درباره حس خوب زندگی

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن در مورد حس خوب و ارامش

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه ، مخاطبش اون لحظه تو نیستی ، خودش توی گذشتشه

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

‌خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! .

شعر درباره حس خوب

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.•

متن درباره حس خوب

گر تو با بد. بد کنی پس فرق چیست؟؟؟

متن در مورد حس خوب طبیعت

یا أَیُّها ألرّئوف تو خودت حافظ من باش به یغما نروم…!

متن درباره حس خوب زندگی

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش

متن در مورد حس خوب زندگی

و خدا بر هر کاری تواناست 🌙♥️

متن در مورد حس خوب و ارامش

« نترســید، خودم “هوایتان” را دارم.»
-امضا: خـــــ☬ـــدا …!♡

متن در مورد حس خوب و ارامش

╰•𖦸آیاخدابرای‌بنده‏‌اش‌کافی‌نیست؟•╯

متن درباره حس خوب زندگی

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.•

متن در مورد حس خوب طبیعت

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱

شعر درباره حس خوب

این پاییز بدون تو گذشت 
زندگی‌ام بی تو در گذر است 
من رهگذر زندگی‌ات بوده‌ام 
تقصیر تو نیست 
خواستم اما نشد !
تو نخواستی !
بگذریم !
بعد از این ، 
هزار روزِ پاییزی بی تو در انتظار من است…!

#رومینا_معین_زاده 

|

متن در مورد حس خوب و ارامش

باران پاییزی می بارد و رد پای رفتگران را میشوید*

متن درباره حس خوب داشتن

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ

متن در مورد حس خوب و ارامش

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »

متن درباره حس خوب

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!

متن درباره حس خوب داشتن

« نترســید، خودم “هوایتان” را دارم.»
-امضا: خـــــ☬ـــدا …!♡

شعر درباره حس خوب

دلی که بشکند فریادش را نمیفهمی، اما نفرینش به زمینت میزند!

شعر درباره حس خوب

████████▀▀▀████
████████────▀██
████████──█▄──█
███▀▀▀██──█████
█▀──▄▄██──█████
█──█████──█████
█▄──▀▀▀──▄█████
███▄▄▄▄▄███████

متن در مورد حس خوب طبیعت

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙

متن درباره حس خوب زندگی

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! »

متن در مورد حس خوب و ارامش

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

متن در مورد حس خوب طبیعت

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:)

متن درباره حس خوب

یه روز تو زندگیت میفهمی که دوستای زیادی نداری فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷

متن درباره حس خوب

نبودنش سخته اما دیگه بودنشم هیچ حسی بهم نمیده…

متن درباره حس خوب دوست داشتن


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن درباره حس خوب داشتن

انقدر قوی‌‌شو که شک کنن تو همون دختری هستی که شکستنت!(:

متن درباره حس خوب زندگی

〔زندگی من به عنوان یه دختر خود ساخته چهار تا قانون داره :
می بینم، میخوام، تلاش میکنم، بدست میارم!♥️👊🏻〕

متن درباره حس خوب زندگی

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:)

متن در مورد حس خوب و ارامش

‏مامانم یه جوری شکایت بابامو پیش من میکنه
انگار من شوهرش دادم😒

شعر درباره حس خوب

شما یادتون نمیاد ی زمان تو فیس بوک هرکی یه خانواده مجازی داشت. خود من هشتا دختر داشتم:|

متن در مورد حس خوب طبیعت

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤

متن درباره حس خوب

‏آدم گاهی تو یه سال قدر یه عمر بزرگ میشه…

متن در مورد حس خوب و ارامش

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما وجود داره
که هرچقدر دنیا با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموش کنیم
مثل امروز که براش لحظه شماری میکردم

تولدت مبارک بهترینم 😍

متن درباره حس خوب دوست داشتن


آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

اوج غم انجاست که
بهار هم دارد می‌آید و
تو هنوز نیومدیو
منو در دلتنگی خود غرق کردی

متن در مورد حس خوب طبیعت

درخت با بهار و ماهی با آب زنده است و من با حرفاهای تو…♥️

شعر درباره حس خوب

خودت دنیایم شده ایو خنده های کودکانه اتدنیایم را زیر رو میکنددنیای من آرزویم این استلبخند از نگاهت نرودو اشک از چشمانت نتراودمگر از سرِ اشتیاق

متن در مورد حس خوب باتو بودن

دختر کوچولوی رویایی مندنیا اگر خودش را بکشد نمی تواندبه عشق من نسبت به تو شک کندتمام بودنت را حس می کنم

متن درباره حس خوب داشتن

من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارمپرنسس زیبا و کوچولوی من!هر کاری خواهم کردتا مطمئن شوم که توبه شیوه درستی بزرگ می شوی

متن در مورد حس خوب زندگی

نفس من ناز دلمدختر زیبای مننفس من به نفست بند استیک روز نبودنت زمین و زمان را به هم می ریزد

متن درباره حس خوب

دختر عزیزملحظه هایی که صدای خنده های تو، تو خونه مون می پیچهانگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزمو برای شادی تو هر کاری میکنمهر روز که از خونه بیرون می رمبه این فکر می‌ کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،تمام تلاشی که می‌ کنم برای اینه کهتو بهترین ها رو داشته باشیهیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی هستی

متن درباره حس خوب زندگی

دختر مهربونملبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می برهوجود تو دخترممنو به زندگی دلگرم می کنه

متن درباره حس خوب داشتن

عزیزترینمتمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردمکه تو به دنیا اومدیشادی و خوشبختی من،قلب من برای تو می تپه،تو مفهوم زندگی منی

شعر درباره حس خوب

دختر قشنگمممکنه سال‌ها بگذره،من پیر شده باشم و تو بزرگ،اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنهعشق من نسبت به توئه

متن درباره حس خوب دوست داشتن

فرشته نازنینمدختر عزیزمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن درباره حس خوب زندگی

دختر شیرین تر از جانمدوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاستمرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کندمن این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن درباره حس خوب

دختر زیبایمدر بنفشه زار چشم تومن ز بهترین بهشت‌ها گذشته اممن به بهترین بهار‌ها رسیده امتو همزبان بهترین دقایق حیات منلحظه های هستی من از تو پرشده ست

شعر درباره حس خوب

دخترمهرروز و هر لحظههزاران هزار خدا را سپاس می‌گویمبه خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

متن درباره حس خوب داشتن

دختر کوچک منلحظه ای که به دنیا آمدیبرکت، عشق و محبتبسیار برایمان آوردی

متن درباره حس خوب داشتن

دختر عزیزموقتی که به تو نگاه می‌کنمنمی توانم وجود خدا را منکر شومچون فقط خدا می‌تواندموجودی به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کند

شعر درباره حس خوب

دختر کوچولوی زیبای مندنیا هر چقدر هم قدرتمند باشدمحال است مهر تو را از دل من ببرد

متن در مورد حس خوب طبیعت

دختر عزیز بابایی
عشق من به تو نرم تر از پر
و قوی تر از آهن است.

متن در مورد حس خوب و ارامش

دختر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوست دارم دختر کوچولوی مامان!

متن در مورد حس خوب و ارامش

تو عالی هستیو من بسیار افتخار می کنم که دختر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم دختر بابا!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

فرشته کوچولوی منهر اتفاقی بیفتهتو همیشه در قلب من خواهی بودو من همیشه تو را دوست دارم.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم دخترکم!

متن درباره حس خوب داشتن

دخترم ، وقتی احساس غم و اندوه میکنم ،کافی است به تو نگاه کنمتا برایم یادآوری بشود کهتو معجزه من هستیدوستت دارم دخترکم

متن درباره حس خوب

بوی گشنیز و ریحوندختر نازو مهربونالهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن درباره حس خوب زندگی

کوچک ترین فرشته دنیای منبودنت مهر و عشق من و پدرت رانه تنها کم نمی کندبلکه بیشتر و بیشتر نیز می کند

متن در مورد حس خوب و ارامش

دخترک زیبایموقتی به چشمهایت نگاه می کنمعمق عظمت خدا را می بینم

متن درباره حس خوب زندگی

دختر کوچولوی زیبای منعزیزترینمهمیشه از خدا خواستمهمیشه و هر لحظهموفق و شاد باشیخاص و دلبر باشی

متن در مورد حس خوب زندگی

دختر عزیزمهیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

نفس من ناز دلمدختر مننفس من به نفس شما بنداستیک روز نبودنتانزمین و زمان را به هم می ریزد

متن در مورد حس خوب و ارامش

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردیدخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردیدخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمدهیک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن در مورد حس خوب طبیعت

من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن در مورد حس خوب و ارامش

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
دختر کوچولوی من دوستت دارم!

متن در مورد حس خوب و ارامش

هفت قانون شاد بودن :همیشه لبخند بزنساده زندگی کنهرگز متنفر نباشنگران نباشفراوان ببخشکم توقع باش

متن درباره حس خوب دوست داشتن

من زندگی خودم را میکنم وبرایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم ,سبزه ام همه به خودم مربوط است.مهم بودن یا نبودن رو فراموش کنروزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه استزندگی کن به شیوه خودتبا قوانین خودتبا باورها و ایمان قلبی خودتمردم دلشان می خواهدموضوعی برای گفتگو داشته باشندبرایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…هر جور که باشی،حرفی برای گفتن دارند.شاد باش واز زندگی لذت ببرچه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن در مورد حس خوب باتو بودن

پنج قدم تا خوشبختی :قلبت را مملوء از مهربانی کنذهنت را از نگرانی رها کنساده زندگی کنبیشتر ببخشکمتر توقع داشته باش

متن در مورد حس خوب باتو بودن

وقتی از ته دل بخندیوقتی هر چیزی را به خودت نگیریوقتی سپاسگزار آنچه که هست باشیوقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشیآن زمان است که واقعا زندگی می کنی!پس زندگی کن

متن در مورد حس خوب زندگی

شاد بودن مهمترین کاری استکه یک انسان می تواند انجام دهد

شعر درباره حس خوب

شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هابیدار شو !امروز یعنی خوشبختیهدف تلاشامروز برای تودقیقا همانیست کهمنتظرش بودیو حرکت کن با قدرت و شجاعت

شعر درباره حس خوب

شادی فقط از خودت ریشه میگیرهنه با روابطتتنه با شغلتنه با پول نمیتونی شاد باشیفقط با خودت

متن درباره حس خوب زندگی

چه زیباستزندگی کردن با امیدنه امید بخودکه غرور است !نه امید به دیگرانکه تباهی است !بلکه امید به خداکه خوشبختی و آرامش است

متن درباره حس خوب

هیچ کس نمی تونه به عقب برگردهو شروع تازه ای داشته باشهاما هر کسی می تونه از الان شروع کنهو یک پایان شاد بسازه

متن در مورد حس خوب زندگی

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیمو قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویمخودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داریهمانطور که لذت میبری.و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،کسی در این دنیاخوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن در مورد حس خوب طبیعت

برای امروزتانشادی دم کرده امبخندید و شاد باشیدروزتان آرامشاد و زیباسرشار از خوشبختیو عشق و آرامش

متن در مورد حس خوب و ارامش

خیلی ها می خواهنداول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنندبه آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

شعر درباره حس خوب

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود نداردشادمانی خودِ مسیر است.

متن در مورد حس خوب طبیعت

شادترین آدم های روی زمینآن هایی نیستند که پول زیادی دارندبلکهکسانی هستند که لبریز از عشق بودهو با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

کمتر بترس،بیشتر امید داشته باشکمتر بخور،بیشتر بجوکمتر ناله کن،بیشتر نفس بکشکمتر حرف بزن،بیشتر سخن خوب بگوکمتر نفرت داشته باش،بیشتر عشق بورزو آن گاههمه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

شعر درباره حس خوب

می توان ساده زندگی کردساده زیستو از شادی های کوچک لذت بردفقط کافیست باور داشته باشیم لذتشادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

کجا گفته شده که بایدمطابق سنتان رفتار کنید ؟تا وقتی که مرا شاد می کندو باعث صدمه کسی نمی شوم،مطابق هر سن و سالیکه دلم بخواهد رفتار می کنم

متن درباره حس خوب

آن قدر شاد باشکه دیگران همبا نگاه کردن به توشاد شوند

متن درباره حس خوب

لبخند بزنبگذار همه ببیننداز دیروز قوی تر هستی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

شاد بودنتنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیردپس شاد باشید

متن درباره حس خوب

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن در مورد حس خوب باتو بودن

مهم نیس پشت سرم چی میگنچون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!بهم میگن مغرورچون اهل کارای خجالت آور نیستم!هر کسی رو غرق محبت نمیکنمو به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!همینم که هستم.عوض نمیشم!برای من دختر بودن یعنی همین!وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگی دوختن شادی هاستزندگانی هنر هم نفسی با غم هاستزندگانی هنر هم سفری با رنج استزندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن در مورد حس خوب باتو بودن

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن در مورد حس خوب طبیعت

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،چرا که شادمانی برتر و نهایی،همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

شعر درباره حس خوب

ساده ترین راه جذب عشق این است کهخوشحال ترین ورژن خودتان باشید،دوست نداشتن کسی که واقعا شاد استتقریبا غیر ممکن است

متن درباره حس خوب داشتن

گاهی یک لبخندعامل دلخوشی یک دل می شودگاهی یک قطره محبتموجب خوشبختی یک انسان می شودبیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

زندگی اصلا پیچیده نیست،خودت را از محدودیت ها رها کن!شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هاغصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن در مورد حس خوب و ارامش

همیشه شاد باشبیهوده ترین روز ها،روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهدپس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو ، برکت از او

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :کاری برای انجام دادنکسی برای دوست داشتنو امید به فردای بهتر

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

خوشبختی سه ستون دارد:فراموش کردن تلخی های دیروزغنیمت شمردن شیرینی های امروزامیدواری به فرصت های فرداالهی همیشه غرق خوشبختی باشید

شعر درباره حس خوب

دو راه برای شاد بودن هست :واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشییاانتظاراتت را کم کنی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

غم را خدا نیافرید،انسان آفریدخوش بختی ،تنها پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیها را خلق کردندو امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگی می چرخدچه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگرید

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن می شود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مردزندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن درباره حس خوب زندگی

خوشبختی و آرامشچیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوریخوشبختی و آرامش کیفیت تفکر استحالت روحی استخوشبختی و آرامشوابسته به جهان درون توست!

متن در مورد حس خوب و ارامش

گرچه غم بسیاراما شادی از ما دور نیست

متن درباره حس خوب

یک فرد شاد و موفق کسی استکه می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اندبنیادی محکم بسازد.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

یک شمع روشن می تواندهزاران شمع دیگر را روشن کند،بدون اینکه عمر خودش کم شود.خوشحالی و شادی نیز می تواندبه اشتراک گذاشته شود،بدون اینکه کم شود.

متن در مورد حس خوب طبیعت

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!بهش بگو :اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

۲۰ سال بعد،بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کنو هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن در مورد حس خوب زندگی

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن در مورد حس خوب باتو بودن

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

زندگی دیکته ای نیستکه آن را به ما خواهند گفت!زندگی انشایی استکه تنها باید خودمان بنگاریم

متن درباره حس خوب داشتن

اگر فکر میکنیخوشبختی و آرامش دوراز معرض است،بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودنانسان بودن استو شانس آنرا خداوند درمیان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن درباره حس خوب دوست داشتن

شادی های زندگی ام رابه تو مدیونمممنون کهاین حس قشنگو به من دادیآرزو میکنمزیباترین خوشی های دنیا رازندگی کنییک روحِ شادبهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن در مورد حس خوب باتو بودن

اگر افکار خوبی در سر داشته باشیاین افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابدو تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

شعر درباره حس خوب

زندگی را جشن بگیردیروز رفته استفردا شاید هرگز نباشدتنها چیزی که داریهمین لحظه هاستپس قدر این لحظه ها را بدان

متن درباره حس خوب دوست داشتن

شاد بودن به این معنا نیست کههمه چیز خوب است،شاد بودن به این معناست کهشما تصمیم گرفتیدفراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن در مورد حس خوب و ارامش

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیمبلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

تو وقتی شاد باشیبخندیبرقصیشاکر باشیشادی میشه زندگیتزندگیت می شه بهشت

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن کهروحت را شاد می کنه

متن در مورد حس خوب طبیعت

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنندنه نتایج آن ها

متن در مورد حس خوب و ارامش

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن درباره حس خوب

پشت هر دختر قوی و مستقلییه دختر کوچولوی شاد هستکه یه جا تصمیم گرفتهیاد بگیرهچطور دوبارهروی پاهاش وایسه و به هیچکسیاتکا نکنه

شعر درباره حس خوب

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودندبد خط بودروزگار نتوانست آنها را بخواند

متن درباره حس خوب دوست داشتن

آرزوی یک خوشیختی بزرگترپیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیمباز می دارد

متن درباره حس خوب

لبخند مسری استامروز کسی به من لبخند زدو من شروع به لبخند زدن کردمو یک نفر دیگر لبخند مرا دیداو هم لبخند زد و من فهمیدمچقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند منمی تواند در سراسر زمین پخش شود

متن در مورد حس خوب طبیعت

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشیهمه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

من یک دخترمنگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!اگر بخواهمتمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن در مورد حس خوب زندگی

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب

متن درباره حس خوب زندگی

خوشبختی زمانی است کهآنچه فکر می کنید،آنچه می گوییدو آنچه انجام می دهیدبا هم هماهنگ باشند.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

برای داشتنهر چیز ارزشمندی در زندگیباید هزینه کرداما خندیدن و شاد بودنارزشمند ترین اتفاق در زندگی استکه هزینه ای نداردپس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن در مورد حس خوب و ارامش

زندگی پر از عشق و رنگ می شودوقتیشادی را،در قلب دیگران نقاشی کنی

شعر درباره حس خوب

از چیزهایی که داری خوشحال باشو در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشیهیجان زده باش.

شعر درباره حس خوب

خوشبختی و آرامش را نجوکه هرگز نخواهی یافتخوشبختی و آرامش همین لحظه توستلحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردیآنگاه در می‌یابی کهالان همه چیز در وجود خودم هستتنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیستبه چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن درباره حس خوب

دوستت دارم را من،دلاویزترین شعر جهان یافته اماین گل سرخ من است !دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلقکه بری خانه ی دشمن،که فشانی بر دوست !راز خوشبختی و آرامش هر کسبه پراکندن اوست.

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی و آرامشهمین در کنار هم بودن هاست !همین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامشهمین لحظه های ماست !همین ثانیه هایی استکه در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن درباره حس خوب داشتن

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشیهیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

طعم فتح قله ها را کسی می چشد که
با تمام جانش،
مسیر سربالایی کوه را طی کند.
بعد از آن، قله در تسخیر ” اراده ” اوست ….

متن درباره حس خوب داشتن

در دل من چیزیست ؛
مثل یک بیشه‌ی‌ نور مثل خواب دم صبح !
و چنان بی‌تابم که دلم می‌خواهد ،
بدوم تا تهِ دشت ، بروم تا سر کوه
دورها آواییست ، که مرا می‌خواند…

متن درباره حس خوب

عجب‌ حوصله‌ ای‌
عجب‌ اندو‌ هی‌
عجب‌ پیر‌ شده‌ است‌
کوه‌…

متن درباره حس خوب زندگی

ای کوه
تو را فتح می کنند!
چه وهم شیرینی…

متن درباره حس خوب داشتن

هیچ مهری بهتر از مهر و وفای کوه نیست
هیچ لطفی بهتر از لطف و صفای کوه نیست
گر که دنیا تنگت آمد ، غم گریبانت گرفت
غم گساری بهتر از کوه و هوای کوه نیست

شعر درباره حس خوب

نمیشود در خانه استراحت کرد و به موفقیت رسید
موفقیت حاصل تلاش های سخت و مستمر است….

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هرگز تاسف نخورید:زمانی که با دلایل منطقی برنامه ای انجام نشده و قله ای هم صعود نمی شود.

متن در مورد حس خوب زندگی

صعود به قله امری اختیاری است در حالیکه فرود از آن اجباری خواهد بود

متن درباره حس خوب دوست داشتن

کوهنوردی هم جرئت و قدرت می خواهد و هم جسارت اما فاصله‌ي ميان جسارت و حماقت به اندازه‌ي يك تار موست

متن درباره حس خوب داشتن

کوه من گریه نمیکرد و نمیدانستم
کوه ها اشک ندارند،فرو میریزند…

متن درباره حس خوب داشتن

کوه ها اشک ندارند،به سختی ناراحت میشوند و هنگام ناراحتی،فرو میریزند…

متن درباره حس خوب زندگی

یک کوه پیر منفعل شد
که از یائسگی گذشته بود
تو را فتح کرد
یا تو او را
نمیدانم
به ھر حال یک پرچم سفید چون موی تو
…در قله باد می خورد…

متن درباره حس خوب زندگی

فرق زیادی هست بین کسی که در قله به دنیا اومده و کسی که کوه را بالا رفته تا به قله رسیده…

متن درباره حس خوب زندگی

زندگی مثل کوهنوردی میمونه…
باید کوله داشت.
همنوردداشت.
و…مسیر
اما به قله که میرسی فقط چند لحظه میتونی توی اوج بمونی..
از سربالایی ها وسرازیریها لذت ببرید…

متن در مورد حس خوب طبیعت

تیشه را انداختم…از کوه برگشتم به شهر
دلقکی گشتم که مشهور است شیرین کاری اش…

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

گر که بینی عاشقان کوه  دائم سالمند
جز به عشق کوهسار و دشت های کوه نیست
گر که بینی «دوستی » این  راز را افشا کند
راز داری در جهان جز سایه های کوه نیست

متن در مورد حس خوب طبیعت

یک روز رسد غمی به اندازه‌ی کوه
یک روز رسد نشاط اندازه‌ی دشت
افسانه‌ی زندگی همین است عزیز
در سایه‌ی کوه باید از دشت گذشت!

متن در مورد حس خوب و ارامش

کوهنورد که باشی، آنچه برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

فتح ما
همان عشق تمام قلب های بسته پیمانیست
که بودن را به لفظی تازه میخوانند
تو را تا قله خواهم برد

متن درباره حس خوب

مسیرهای طولانی با قدم های کوتاه پیموده میشوند.
مهم ترین گام، اولین گام است. تصمیم بگیر و شروع کن
ناگهان خود را بر فراز قله ها خواهی یافت

متن درباره حس خوب

والله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود
آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست…

متن در مورد حس خوب طبیعت

هرکه در عشق
سر از قله برآرَد هنر است!
همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند…

متن درباره حس خوب دوست داشتن

‏ای کوه در بلندی نامت بمان، ولی
یک روز زیر چشم تو هم رود می کشند

متن در مورد حس خوب طبیعت

اگر دری ميان ما بود،
می‌کوفتم؛
درهم می‌کوفتم!
اگر ميان ما، ديواری بود،
بالا می‌رفتم، پايين می‌آمدم؛
فرو می‌ريختم!
اگر کوه بود، دريا بود،
پا می‌گذاشتم
بر نقشه‌ جهان و
نقشه‌ای ديگر، می‌کشيدم!
اما ميان ما، هيچ نيست
هيچ؛
و تنها با هيچ،
هيچ کاری نمی‌شود کرد…

متن در مورد حس خوب طبیعت

برای دیدن تو
اگر رودخانه بودم، برمی‌گشتم
اگر کوه بودم، می‌دویدم
اگر باد بودم، می‌ایستادم
اما انسانم
و بارها برای دیدنت
برگشته
دویده
ایستاده ام…

متن در مورد حس خوب و ارامش

خواستم ببینم دوری یعنی چه؟!
یعنی چند بار عقربه‌ی ساعت را دوره کردن؟
چند بار صبح را به شب رساندن؟
یعنی چند فرسنگ؟
چند کوه و دریا در میان؟!
دیدم،
دوری تنها به دل است!
تنها به دل…

شعر درباره حس خوب

آن‌قدر دلم گرفت که می‌ديدم در غیاب تو همان کوه و تپه، همان پستی و بلندی‌ها، همان درخت‌ها و جوی‌ها هستند، من هم هستم، ولی تو نیستی.»

متن درباره حس خوب زندگی

کوه در شب چه شکوهی دارد
خرم آن جلگه که کوهی دارد
تاجی از ماه بر سر دارد کوه
وز طلبه جبه به بر دارد کوه
اولین پرتو ماه و خورشید
روی پیشانی کوه است پدید
کوه گرذروشن و گر تاریک است
تا بخواهی به خدا نزدیک است

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

میگم یه شب
راهمون رو بِکشیم
بریم کنار دریا یا سر کوه…
از این همهمه فرار کنیم!

متن در مورد حس خوب زندگی

مهربانی را توشه کردم در کوله ام
تا اوج را قدم نهم و تاج سنگی آن را ببوسم
چه بی رحمانه بادی بود حاکم
که در پس آن بوسه
نگرانی گذاشت در دامنت
ای علم….

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

کجاست کوهکنی تا نشان دهد اصلا
به حرف نیست که عاشق شدن،عمل لطفا

متن درباره حس خوب دوست داشتن

یاد آن روز قشنگ…
چه زیبا بر اوج قدم نهادیم
مستانه خندیدیم
و آسمان را بوسیدیم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتی که کوه ها
آوار می شوند
نام تو را نمی دانم
ورنه با آهوان دامنه می گویم
تا حرز رستگاری شان باشی
نام تو را
حتی به کوه می گویم
تا کوه پر درآرد و پرنده شود

متن درباره حس خوب دوست داشتن

خجسته روز بود آن روز
فرش ابری که قدومم را بوسه زد
تا بر بلندای وطن بایستم

متن در مورد حس خوب زندگی

همنورد عزیز
هفته که خسته میشود
آدینه ای میطلبد رویایی
نزد من بیا
بر بلندای کوه
تا بتکانیم خستگی مان را
و قدمی بزنیم با عشق

متن درباره حس خوب داشتن

این پائین از آدمها که دلم میرنجد
عجیب دلتنگ میشوم!
دلتنگ دل سرد و سنگی کوهی
که مهربانانه مرا می‌نشاند بر بلندایش

متن درباره حس خوب داشتن

ای کاش
کوه به کوه می رسید
ولی آدم به آدم نه..
دیدن بعضی آدم ها
داغ دل آدم را تازه می کند..!

متن درباره حس خوب زندگی

سالهاست که آدینه نشین توام
ای کوه
ای استقامت وجود
ای صلابت سبز
آمده ام یاد بگیرم شکیبایی را
ایستادگی را ….
اما این کمال تو در من اثر نکرد که نکرد
و باز همچنان فرو میریزم در نبودش

متن درباره حس خوب داشتن

زندگی بالا پایین زیاد داره، خیلی پیچیده‌ست. اگه همیشه زندگی این شکلی بمونه، خیلی خوبه؛ _با دستش یک خط مستقیم رو به بالا را نشان داد_ اما تووی واقعیت زندگی این شکلیه! _خط زیگزاگی با دستش کشید که مثل کوه، بالا و پایین می‌رفت_ برای همین باید خیلی تلاش کرد و ناامید نشد.
یه اصطلاحی هست که میگن… چی بود؟!
تا زمین نخوری، سرپا نمی‌شی!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

شب باش : در پوشیدن خطای دیگران
زمین باش : در فروتنی
خورشیدباش : در مهر و دوستی
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران
دریاباش : در کنار آمدن با دیگران
خودت باش : همانگونه که می نمایی…
: ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ نیستید، ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!..
چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ بزنی .
همیشه شکست با کوزه است.

متن در مورد حس خوب زندگی

سعدی:
فراق یار که پیش تو
کاه برگی نیست !
بیا و بر دل من بین
که کوه الوند است..

متن درباره حس خوب داشتن

آرامشی نیست پـشتِ هـیاهویِ نبودنش!
اما تو برقص، برقص، برقص
باید که پرت شود خیالم
از بی‌خیالی‌اش….
بی تفاوتی
کوه را به سنگ ریزه ها
بدل میکند
آری ، آری

شعر درباره حس خوب

صائب تبریزی :
دل که رنجید از کسی، خرسند کردن مشکل است
شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است،
کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد
حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است…

متن در مورد حس خوب زندگی

دشت ها نام تو را می گویند
کوه ها شعر مرا می خوانند
کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت
دشت باید شد و خواند

متن در مورد حس خوب و ارامش

مولانا
این جهان کوهست و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا

متن در مورد حس خوب زندگی

بی تو
سرگردانتر از پژواکم در کوه

متن درباره حس خوب دوست داشتن

کوه ها از ابتدا کوه نبودند
آدم هایی بودند که بعد از به هم رسیدن
سنگ شدند…

متن در مورد حس خوب و ارامش

کوه ، اگر به حرف بیاید از پدر
می گوید…

متن درباره حس خوب

مرد باید شبیه ترین چیز به یک کوه باشد
نه کوه کافی نیست
مرد باید کوهستان باشد
دست هایش کوه
شانه هایش کوه
اراده اش کوه
قولش کوه
اما دلش …
دلش باید یک درخت هلو باشد !
وسط کوهستان
که خیال بانو
به شاخه هایش
آویخته …

متن در مورد حس خوب زندگی

دوستت دارم و از تو می ترسم!
قله های بلند
دره های عمیق تری دارند عزیز من

متن درباره حس خوب دوست داشتن

تو را تا قله خواهم برد
تا آنجا که یاد لحظه های با تو بودن هست
تا آنجا که هرگز نیست اوج دیگری جز تو

متن درباره حس خوب

عشق
شانه ی مردانه می خواهد
مثل وقتی
که کوه شانه اش را
بالا می دهد
تا ابر
تمام دلتنگیش را
ببارد.

متن درباره حس خوب زندگی

از همه زیباتری وُ
این ترسناک است.
کوه هرچه بلندتر
درّه اش عمیق تر…

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اگر پای عشـق
در میان باشد
کوه به کوه که هیـچ !
آدم هم به آدم
نمیرسد …

متن درباره حس خوب داشتن

من همان کوه ام که صبرش را
به پایان بُرده ای ،،…

متن درباره حس خوب

کوهنوردان کوه های آلپ با رسیدن به نیمه ی راه، در استراحتگاهی در آنجا استراحت می کنند. صاحب آن استراحتگاه طی سالیان متوجه شده که اتفاق جالبی رخ می دهد.
وقتی کوه نوردان وارد استراحتگاه می شوند و گرمای آتش را حس می کنند و بوی غذا به مشامشان می رسد، برخی از آنان وسوسه می شوند و به همراهان خود می گویند “می دانی فکر کنم بهتر است همین جا منتظر بمانم و شما به قله بروید و برگردید. وقتی برگشتید با هم پایین می رویم.” وقتی کنار آتش می نشینند و آواز می خوانند ، جرقه ای از خشنودی آنان را فرا می گیرد. در همین هنگام بقیه ی گروه لباس هایشان را می پوشند و مسیر خود را به سوی قله ادامه می دهند.
در ساعت بعد فضای شادی بخشی کنار آتش وجود دارد و اوقات خوبی را در مامن آرام خانه کوچک سپری می کنند. اما حدودا سه ساعت بعد، آرام می شوند و به سمت پنجره می روند و به بالای کوه می نگرند و در سکوت به دوستانشان که در حال بالا رفتن از قله هستند، نگاه می کنند. جوّ موجود در استراحتگاه از شادی و لذت به سکوت مرگبار و غم انگیز مراسم تشییع جنازه خودشان تبدیل می شود. متوجه می شوند که دوستانشان بهای رسیدن به قله را پرداخته اند.
چه اتفاقی افتاد؟
راحتی موقت پناهگاه باعث از دست دادن باور آنها به هدفشان شد. این، برای هر یک از ما نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
آیا در زندگی ما پناهگاه هایی وجود دارد که مانع رسیدن به قله و از دست دادن هدفمان شود؟
زندگی از دو قسمت تشکیل شده است
قله ها و پناهگاه ها… در پناهگاه امنیت و آسایش وجود دارد، خطری جان شما را تهدید نمی کند، اما برای تجربه ناب زندگی و صعود کردن و قرار گرفتن در اوج ، باید با چالش قله رو به رو شد و بر آن غلبه کرد.

متن درباره حس خوب داشتن

از اندوه ـ چو رعد خنده زنان نعره مي زدم در كوه
گذشتم آخر از آن صخره هاي تند و بلند
رسيد پايم بر بام آن نهايت دور
سرم به سقف جهان مي خورد
به زير پايم در پرده هاي دود و غبار
شكوه پهنه گسترده زمين پيدا
نه سرخ و سبز چمن بود و ارغوان اي داد.
هزار زخم بر آن روي نازنين پيدا.
به جاي نغمه شادي، به جاي خنده مهر
به خانه خانة آن شعله هاي كين پيدا
غمي چو كوه به جانم فرود مي آمد.
غمي كه آتش آن مغز استخوان مي سوخت.
از آن ستيغ بلند، ستيزگاه بشر را نگاه مي كردم
سر گريستنم بود
هميشه در دلم اين آرزو كه از سر درد
چو كودكان بگذارم سري بداماني
به هاي هاي بگريم مگر كه سيل سرشك
برد ز راه سبكباري ام به ساماني
غريب، تنها، گريان ز پا در افتادم
شكفته روي سرم آسمان روشن و پاك
دگر نه آب نه آتش، نه خاك تنها باد
درفش سروري اش در جهان تكان مي خورد
فریدون مشیری

متن در مورد حس خوب و ارامش

همیشه که بالا رفتن خوب نیست!
همیشه که نباید بالا رفت و قله های بلندتری فتح کرد
خوب است گاهی همانجا روی قله دنج و کوچکی که فتح کرده ای بنشینی و از تماشای شکوه بکر آسمان لذت ببری.
گاهی خوب است بنشینی و نفس عمیقی بکشی و به قله های بزرگتری بزرگتری فکر کنی
خوب است گاهی به جای ادامه دادن به نصیحت ابرها گوش کنی
بساطت را جمع کنی و زیر صخره ای پناه بگیری
تا مبادا باران بزند و خیس شوی
تا مبادا خاک زیر پایت سست شود و سقوط کنی
چیزی با ارزش تر از آرامش وجود ندارد
بگذار عابران پایین دست آرامش تورا ببینند
و تورا با دست نشان دهند و هوای صعود به سرشان بزند
بگذار دلیل آغاز تو باشی
نفسی که تازه کردی دستی به زانو میزنی
بلند می شوی و
ادامه می دهی
آرامشت را حفظ کن و
به جای تمرکز کردن از مسیر لذت ببر
که لذت و اشتیاق بی واسطه در مسیر است نه مقصد! 🤍

شعر درباره حس خوب

هر کوه
دعای بلندی ست
و آسمان
تا عمیق ترین دره ها
فرورفته است
ما به هم می رسیم
و یکدیگر را
به جا نمی آوریم
اتفاقات دیگری
می بایست شاید
تا
در آیینه ی هم
هویدا شویم
گاه
دشوارترین سکوت ها را
بر زبان می رانیم
تا
روشن ترین کلمات را
نگفته باشیم
و بدین گونه
از شانه های هم
فرو می افتیم
زیرا که ما
قله ها و
دره های یکدیگریم
و خانه هایمان
دیوارهای گریزند و
پنجره های بازگشت
آه
انسان
ساده نبود
و چه بسیار…

متن درباره حس خوب

دلت را به کوه بزن …
سنگیست اما از تبار مردانگیست …
از بالا شهر عزیزت را تماشا کن شهری که از دور تماشایی تر است …
مردمی را ببین که در باتلاق تکبر دست و پا می زنند و فریاد های غرور آمیزشان گوش فلک را هم کرده است …
خوب ببین ذرق و برق تو خالی اش را …
بیا و این شهر مرده را به فراموشی بسپار …
دلت را به کوه بزن …
تلخی را در رود نیلی رنگ غرق کن …
بشنو نوای زندگی پرندگان را …
نسیم را لمس کن …
آسمان را به آغوش بکش …
و پرواز…

متن درباره حس خوب زندگی

آدم ها انواع مختلفی دارند :
_ بعضی ها مثل دریا هستند : عجیب با روحی بزرگ و آرامبخش … خیلی ها دریا را دوست دارند …خیلی ها از دریا خاطره دارند …خیلی ها با دریا خوش گذراندند… اما نهایتا دریا تنهاست …
_بعضی ها مثل کوه هستند :
تا وقتی هستند محکمند …باعث اوج گرفتنت میشوند… به دست آوردنشان سخت هست ولی وقتی به دستشان میاوری می فهمی ارزشش را داشتند…
زیر پای کسی را خالی نمی کنند تا وقتی که از چشم کوه سقوط کنی…
_بعضی ها مثل جاده هستند :
ظاهرا در زندگی اهمیتی ندارند… دیده نمی شوند… همه محو تماشای طبیعت اطراف جاده می شوند… ولی اگر جاده نباشد، اگر دلش بشکند… هیچکس به مقصدش نمی رسد…
_بعضی ها مثل پارک و شهر بازی هستند:
برای یک مدت کوتاه کنارشان هیجان زده ای … از بودن کنارشان خوشحالی… اما کم کم خسته کننده می شوند… کم کم از آن ها دور می شوی… کم کم دلت را می زنند… کم کم می فهمی نمی شود برای همیشه کنارشان ماند…
_بعضی ها مثل کویر هستند :
ساده بی آلایش آرام بخش …تا همیشه یک دست می مانند و عوض نمی شوند… شاید جذابیت دیگران را نداشته باشند ولی همیشگی هستند… کنارشان می شود آرامش داشت…
_بعضی ها مثل جنگل هستند :
شاد و سرحال و زیبا … پر از حس زندگی… آدم های زیادی جذب آن ها می شوند… کنارش خاطره می سازند… اما جنگل یک روی دیگر هم دارد…
جنگل اگر آتش بگیرد هر چه درخت هست را خاکستر می کند… جنگل تا خوب است خوب است…

متن در مورد حس خوب زندگی

خوشبختی یک انتخاب است، نه تکرار!
(آکیلناتان لوگزوارن)

متن در مورد حس خوب باتو بودن

فقط بازی کن و از بازی لذت ببر.
(مایکل جردن)

متن در مورد حس خوب طبیعت

راز زندگی، لذت بردن از گذر زمان است.
(جیمز تیلور)

متن در مورد حس خوب طبیعت

امید و آرزوهایت را دنبال کن، نه ترس‌ هایت را!
(جودی بور)

متن درباره حس خوب زندگی

از زندگی لذت ببر. زندگی کوتاه است.
(هانس کریستین اندرسن)

متن درباره حس خوب داشتن

به زندگی باور داشته باش و زندگی کن.
(ستیندرا پاندی)

متن درباره حس خوب

زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ!
(هلن کلر)

متن درباره حس خوب داشتن

کاری را انجام بده که باعث شادی تو شود.
(والت ویتمن)

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

من از زندگی هنگامی که اتفاقاتی رخ می‌دهند، لذت می‌برم. برایم مهم نیست که این اتفاقات خوب یا بد باشند. این بدان معنی است که شما زنده هستید .
(جون ریورز)

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بهترین کار این است که برخلاف وجدان خود عمل نکنیم. با این راز می‌توانیم از زندگی لذت ببریم و ترسی از مرگ نداشته باشیم.
(ولتر)

متن درباره حس خوب داشتن

کاری که باعث شادیت می‌شود را انجام بده، با کسی باش که لبخندت بر لبانت می‌آورد، هر چقدر که می‌توانی بخند و تا وقتی که زنده هستی، عشق بورز.
(راشل آن نونس)

شعر درباره حس خوب

از خود نپرس که دنیا به چه چیزی نیاز دارد؛ از خود بپرس که چه چیزی باعث زنده ماندن تو می‌شود. و سپس، برو و آن کار را انجام بده زیرا چیزی که جهان بدان نیاز دارد، انسان‌هایی است که جان دوباره گرفته‌اند.
(هارولد ویتمن)

متن درباره حس خوب دوست داشتن

ما باید خود بخواهیم از دست زندگی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، رهایی یابیم تا بتوانیم زندگی که منتظرمان است را تجربه کنیم.
(ژوزف کمپل)

متن در مورد حس خوب طبیعت

و در پایان، سال‌های عمرتان مهم نیستند بلکه آنچه که اهمیت پیدا می‌کند، زندگی است که در این سال‌ها داشته‌اید.
(آبراهام لینکلن)

متن درباره حس خوب داشتن

هدف زندگی، زندگی کردن، کسب تجربه، دستیابی مشتاقانه و بدون ترس از تجربه‌ های جدیدتر است.
(النور روزولت)

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هر روز طوری زندگی کن که انگار آخرین روز از عمرت است زیرا روزی اینطور خواهد شد.
(هری مورانت)

متن درباره حس خوب زندگی

صرفاً از زندگی لذت ببر تا لذت‌ های بزرگ آن به زندگی شما بیایند.
(کارولین کورکووا)

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

آرام باش و این نکته را به خاطر داشته باش: اکثر چیزها هیچ‌ گونه تفاوتی ایجاد نمی‌ کنند.
(تیم فریس)

شعر درباره حس خوب

رویاپردازی کن انگار که تا ابد زندگی خواهی کرد. طوری زندگی کن که انگار امروز آخرین روز از عمرت است.
(جیمز دین)

شعر درباره حس خوب

در لحظه زندگی کن. گذشته را فراموش کن و خود را درگیر نگرانی برای آینده نکن.
(تانر کریستینسن)

متن در مورد حس خوب و ارامش

در زندگی شرکت کن به جای این که گذر عمر را تماشا کنی.
(لیندسی واندرسون)

متن درباره حس خوب داشتن

روح خود را آزاد نگه دار، انعطاف‌ پذیر باش و مشکلات را رها کن.
(لزلی براون)

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگی مانند ترن هوایی است. آن را زندگی کن، خوشحال باش و لذت ببر.
(آوریل لاوین)

متن در مورد حس خوب طبیعت

هیچ راهی برای خوشبختی وجود ندارد، خوشبختی خودش یک راه است.
(تیچ نات هان)

متن در مورد حس خوب زندگی

در تمام طول زندگی، بخند و از زندگی لذت ببر. زندگی علاوه بر قابل تحمل بودن باید لذت‌بخش هم باشد.
(گوردن بی هینکلی)

متن در مورد حس خوب طبیعت

دست از جستجو کردن در میان طوفان‌ های زندگی بردار و بیشتر از بودن زیر نور آفتاب لذت ببر!
(گوردن بی هینکلی)

متن درباره حس خوب زندگی

آروم شو و از زندگی لذت ببر. زندگی نه‌ تنها صحنه‌ ای که با سریع پشت سر گذاشتن از دستش خواهید داد بلکه همچنین مقصد نهایی و دلیل رفتن به آن جا را هم از دست می‌ دهید.
(ادی کانتور)

متن در مورد حس خوب طبیعت

متن کوتاه قشنگ تک خطی و جدید [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن درباره حس خوب

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙!

متن درباره حس خوب

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خوشبختی اینه که همه چیزت
پیشِ یه نفر باشه
آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت…..

متن در مورد حس خوب طبیعت

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن در مورد حس خوب طبیعت

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن در مورد حس خوب زندگی

حوصلع! ســـر! 😶
عشقـــ! پر! 💔
چشمـــ! تر! 😢
مخـــ! رد! 🤯
ســر! درد! 🤕
مغز! هنگــــــ 🥴
دلــ! تنگـــ! 🥺
خستعــ نباشیـــ سر نوشتــ… 😊

متن در مورد حس خوب و ارامش

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها 🙂 ♡

متن در مورد حس خوب طبیعت

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند

متن درباره حس خوب دوست داشتن

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

متن در مورد حس خوب طبیعت

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن در مورد حس خوب باتو بودن

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! »

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن درباره حس خوب زندگی

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…!

متن در مورد حس خوب زندگی

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

شعر درباره حس خوب

فقر عشقتو زودی میگیره💔😏

متن در مورد حس خوب و ارامش

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

شعر درباره حس خوب

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! »

شعر درباره حس خوب

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن در مورد حس خوب زندگی

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!

متن درباره حس خوب داشتن

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

متن در مورد حس خوب باتو بودن

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…

متن در مورد حس خوب طبیعت

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

شدیمــــ مثلـ الکلـ هر کیــو تحویلـ میگیریمـ سرشـ گیج میرعـ🌵😹

متن درباره حس خوب دوست داشتن

عَموٌ زَنجٕیرٍ ـبافــ ـیکم فِکر نمیــکنی خیلیـ صفًتـ زَنجٕیرٍ منـ رو بــاـفتیـ؟

شعر درباره حس خوب

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

شعر درباره حس خوب

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است

متن در مورد حس خوب طبیعت

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙

متن درباره حس خوب دوست داشتن

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠

متن درباره حس خوب دوست داشتن

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن در مورد حس خوب طبیعت

تنهاييت را بچسب ، بى خيال آدمها ، وابستگى فقط درد دارد/

#بیو

متن درباره حس خوب زندگی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن درباره حس خوب دوست داشتن

جنگ بلد ولی صلح طلب

متن درباره حس خوب دوست داشتن

داداش رسم لاتی💪🏼به چاقو زدنو عرق خوردن نیست 🔪🍻رسم لاتی بودن تو سه چیزه غیرت،ادب،معرفت،

متن درباره حس خوب داشتن

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

شعر درباره حس خوب

بی راه نرو ساده ترین راه حسین است… ♥

متن درباره حس خوب داشتن

خدا با من است . .

متن درباره حس خوب

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . .

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙

متن درباره حس خوب

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره.

متن درباره حس خوب زندگی

باز پاییز شد وُ
باد چرخید وُ
هَوس، چو گیاهی مرموز رویید ..
 

متن درباره حس خوب زندگی

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

متن درباره حس خوب دوست داشتن

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌

شعر درباره حس خوب

با زندگی نساز ، زندگی رو بساز 🌈🌍🌟

متن درباره حس خوب

پارادوکس یعنی : 
ندارمت 
و گاهی فکر از دست دادنت
دیوانه ام می کند …

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم.

متن درباره حس خوب زندگی

 

متن درباره حس خوب زندگی

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تو خوب من لاشی اما…. آرزو به دلت میزارم ک دوباره با من باشی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

متن در مورد حس خوب باتو بودن

در دیاری ک برادر ب برادر نکند رحم……..
غریبه برادر شدنی(((نیست…))

متن درباره حس خوب داشتن

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن در مورد حس خوب و ارامش

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

متن درباره حس خوب داشتن

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

شعر درباره حس خوب

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾

متن در مورد حس خوب باتو بودن

اصلا زن ساخته شده واسه ناز کردن!
گیر دادن
غر زدن
حسادت کردن
دوست داشته شدن
اصن دلش میخواد…
مشکل داری نیا طرفش…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

‏ستار العیوب فقط هودی، هم شکم رو کوچیک نشون میده، هم پهلو ها اصن دیده نمیشه:///

متن در مورد حس خوب طبیعت

لذتی که تو دزدی از
سیب زمینی سرخ کرده های توی آشپزخونه هست
تو سرقت از بانک مرکزی نیست 🙂

متن درباره حس خوب دوست داشتن

اگه دختر باید ریزه میزه و تو بغلی باشه پس غلط کردی همه کفشات ۱۰سانت از داخل ۱۵ سانت از بیرون پاشنه داره :)))))

متن درباره حس خوب زندگی

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡

متن درباره حس خوب زندگی

(っ◔◡◔)っ ♥ می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم تولدت مبارک ♥

متن درباره حس خوب داشتن

تو صبح منی …
تو خورشید منی تو نور افتاب منی

تو‌روشنایی منی …
تو یکی از مهم ترین دلایلی هستی که
صبح ها ب خاطرش بیدار میشم‌…

صبحت بخیر عشقم🍓☀️🤍•

متن در مورد حس خوب طبیعت

زمستان میرود 
بهار می‌آید 
دلتنگی میرود
دلتنگی جدید می‌آید…

متن درباره حس خوب زندگی

تو مرا صدا بزن
سبز می شوم…
بهار می شوم…
حتی اگر زمستان باشد!

متن درباره حس خوب

خوشبختی و آرامش یعنی:توانایی سپاسگزاریو لذت بردن از انچه که هستیدو انچه که دارید

متن درباره حس خوب زندگی

امشب نگاه کن به اطرافت
به خوشبختی‌هایت
به کسانی که می‌دانی
دوستت دارند
و به خدایی که
هرگز تنهایت
نخواهد گذاشت
تو بی‌نهایت خوشبختی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

خوشبختی مانند پروانه ایست
اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند
ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست

متن در مورد حس خوب زندگی

خوشبختی یعنی
داشتن کسی که در تمام دنیایش جا داشته باشی
از تمام ثروت و مال دنیا جز به داشتن تو از خدا هیچ نخواهد
و تو تمام دنیایش باشی…

متن در مورد حس خوب و ارامش

در تنهایی ابدی ات به سکوت گوش فرا بده که دروازه ای به سوی آرامش جهان است

متن در مورد حس خوب زندگی

هرگز اجازه نده رفتار مردم تعیین کننده میزان آرامش درونت باشد

متن درباره حس خوب زندگی

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش
و امید دیگری است
بگشای دلت رابه مهربانی
و عشق رادر قلبت مهمان کن
بدون شک شکوفه‌های خوشبختی و آرامش
در زندگی‌ات گل خواهدکرد

متن در مورد حس خوب طبیعت

خوشبختی یعنی
بفهمی که خدا همیشه هواتو داره

شعر درباره حس خوب

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن میشود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن درباره حس خوب

خوشبختی‌هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند
بد خط بود
روزگار نتوانست آن‌ها را بخواند

شعر درباره حس خوب

آموخته‌ ام زندگی همیشه عالی و کامل نیست اما همیشه همانی است که تو می‌ سازی
پس آن را به یاد ماندنی بساز
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی و آرامش تو را از تو بگیرد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

عجول نباش که بی صبری آرامش درونت را به یغما خواهد بود،
همه کارهایت را آرام انجام بده و آرام باش حتی اگر همه دنیا غمگین باشند و نا آرام
و هرگز آرامشت را به قیمتی ارزان نفروش که هیچ چیز ارزشش را نخواهد داشت

متن درباره حس خوب

خیلی‌ ها می‌ خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند، بعد به زندگی لبخند بزنند ولی نمی‌ دانند تا به زندگی لبخند نزنند، به آسایش و خوشبختی نمی‌ رسند

شعر درباره حس خوب

بندرت شخصی یافت می شود که بگوید همه عمرش خوشبخت زیسته استهوراس

متن در مورد حس خوب باتو بودن

امشب نگاه کن به اطرافتبه خوشبختی و آرامش هایـت

متن درباره حس خوب زندگی

عده ای از مردم ،تماشاگر خوشبختی اند و طول حیاتشان صحبت از خوشبختی می شنوند ، اما هرگز بدون آنکه  واقعا آن را بشناسند از جهان می روندکتاوییرنر

متن درباره حس خوب زندگی

خوشبختی در این است که شخص بداند که چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهدفلیسین ماریسو

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

کار کنید تا به آسایش برسید بکوشید تا به موفقیت نایل شویدتوماس  آکبس

متن درباره حس خوب دوست داشتن

به کسانی که می دانـیدوستـت دارنـدو به خـدایی کـههـرگـز تنهایـتنخواهد گذاشـت.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اگر آرامش را در درون خودت پیدا نکنی در هیچ کجای جهان نیز نخواهی یافت

متن در مورد حس خوب طبیعت

خوشبختی‌ت رو خودت باید با دستای خودت بسازی.
در جستجوی اون نباش چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

متن درباره حس خوب

خوشبختی و آرامش همین درکنار همبودن هاستهمین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماستهمین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم

متن در مورد حس خوب طبیعت

اگر فکر می‌کنی
خوشبختی دوراز دسترس است
بدان:
بزرگترین خوشبختیِ مخلوق بودن
انسان بودن است
و شانس آن را خداوند در
میان‌ مخلوقاتش به تو داده است

متن در مورد حس خوب و ارامش

اول  صحت ، دوم جمال ، سوم ، مال ، چهارم رفیق اینها پله های نردبان سعادت استساموئید

متن در مورد حس خوب طبیعت

زندگی خواهی نخواهی می گذرد
با شادی های وصف ناپذیر
در دل عمیق ترین دردها
زندگی نه سخت و نه آسان
زندگی زندگی است
آنچه سختش می کند سخت گیری ما
و آنچه آرامش می کند آرامش ماست
دلت آرام باشد زندگی را زندگی خواهی کرد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خوشبختی و آرامش یعنی:
توانایی سپاسگزاری
و لذت بردن از انچه که هستید
و آنچه که دارید

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی در این است که حدود و همه چیز را بشناسیم و به آن احترام بگذاریمرومن رولان

متن در مورد حس خوب طبیعت

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی بینی

متن درباره حس خوب زندگی

بگذار خدا با دیده تو ببنید، با دستان تو ببخشد، با لب های تو بخندد و با قلب تو احساس کند
تمامت را خدایی کن و آن گاه
آرامش نه بخشی از وجودت
و نه تو بخشی از آرامش
بلکه خود آرامش خواهی شد

متن در مورد حس خوب طبیعت

امروز خدای مهربان
در انتظار توست
تا حرکت کنی و
برکتی بی‌نهایت تو را دهد
پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش
حرکت از تو، برکت از او

متن در مورد حس خوب زندگی

امشـب نـگاه کن به اطرافتبه خوشبختی و آرامش هایـتبه کسانی که می دانـیدوستـت دارنـدو به خـدایی کـههـرگـز تنهایـتنخواهد گذاشـت.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

به آرامش درون که برسی همه چیز ممکن خواهد شد

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی چیز عجیبی است
وقتی میاد گامهایش آنقدر آرام است
که شاید صدای پایش راﻫﻢ نشنوی
اما وقتی نیست دردش را تا مغز
استخوان ﺣﺲ میکنی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهد …پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو ، برکت از او

متن در مورد حس خوب باتو بودن

آرامش از درون به بیرون تجلی خواهد یافت
هیچ کس نمی تواند آن را به تو یاد دهد
هیچ کس نمی تواند آن را به تو ببخشد
هیچ کس نمی تواند آن را از تو بگیرد
آرامش را تنها در خودت جستجو کن
نه در جهان اطرافت

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خوشبختی بر سه پایه استوار است:
فراموش کردن تلخی‌های دیروز
غنیمت شماردن شیرینی‌های امروز
امیدواری به فرصت‌های فردا

متن در مورد حس خوب باتو بودن

در زندگی فقط يک خوشبختی و آرامش وجوددارد:عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

متن در مورد حس خوب و ارامش

آرامش را در مسیر عشق خواهی یافت و عشق بزرگ ترین نیروی روی زمین است که همه چیز را فتح می کند

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

آرامش را نخواهی یافت مگر با گوش سپردن به نجوای درون که از اعماق قلبت سرچشمه گرفته است

متن درباره حس خوب

در نگاهت چیزی هست
جنسش را نمی دانم
اما
در من به نام آرامش متولد می شود

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خوشبختی همین در کنار هم بودن‌هاست
همین دوست داشتن‌هاست
خوشبختی همین لحظه‌های ماست
همین ثانیه‌هایی‌ست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ایم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنیدودر جدال برای رسیدن بهخوشبختی و آرامش نباشید.زندگی را زندگی کنیدخوشبختی و آرامش پاداش مهربانیو گذشت شماست…

متن درباره حس خوب

If there’s no inner peace, people can’t give it to you. The husband can’t give it to you. Your children can’t give it to you. You have to give it to you.اگر آرامش در درونت وجود نداشته باشد افراد نمی توانند آن را به تو بدهند
همسرت نمی تواند آن را به تو بدهد
فرزندانت نمی توانند آن را به تو بدهند
بلکه باید خودت آن را به خودت ببخشی

متن در مورد حس خوب زندگی

It isn’t enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn’t enough to believe in it. One must work at itاین کافی نیست که تنها درباره آرامش صحبت کنیم
بلکه باید به آن اعتقاد داشته باشیم
و تنها اعتقاد به آن کافی نیست بلکه باید آن را تمرین کنیم

متن درباره حس خوب

Peace is always beautifulآرامش همیشه زیباست

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده ایم … 🙂

شعر درباره حس خوب

عده ای از مردم تماشاگر خوشبختی‌اند و طول حیاتشان صحبت از خوشبختی می‌شنوند اما هرگز بدون آنکه واقعا آن را بشناسند از جهان می‌روند

متن درباره حس خوب زندگی

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است …
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست!

متن درباره حس خوب داشتن

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می‌شود، دری دیگر باز می‌شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می‌دوزیم که درهای باز را نمی‌بینیم

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیمژول  رومن

متن درباره حس خوب داشتن

چه زیباست
زندگی کردن با امید …
نه امید بخود؛
که غرور است !
نه امید به دیگران؛
که تباهی است !
بلکه امید به خدا؛
که خوشبختی و آرامش است

متن در مورد حس خوب باتو بودن

زندگے شبیه فصل‌ است
هیچ فصلے همیشگے نیست
در زندگے نیز روزهایے براے
ڪاشت، داشت، استراحت
و تجدید حیات وجود دارد
زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد
اگر امروز مشکلاتے دارید
بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

کسی که سعی می کند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری  است که شب هنگام از کوه بالا می رود زمانی که به قله  آن رسید چندان  به ستارگان نزدیک نیست اما آنها  را بهتر  می بیندتانری

متن درباره حس خوب دوست داشتن

جمله های دلنشین در مورد طبیعت هنرمند عاشق طبیعت است و به‌ همین جهت، هم برده و هم ارباب آن است.

متن درباره حس خوب داشتن

جمله های جالب در مورد طبیعتهنر در طبیعت نهفته‌ است و متعلق به‌ کسی است که آن را از طبیعت استخراج کند.

شعر درباره حس خوب

متن کوتاه و ناب در مورد طبیعتیک انسان معمولی کالای تولیدی کارخانه طبیعت است.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هرچه بیشتر در سرشت طبیعت اندیشه کردم، از خلاقیت خالق نیز بیش‌تر متحیر و شگفت‌زده شدم.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

متن احساسی در مورد طبیعت مادر شاهکار طبیعت است

متن درباره حس خوب زندگی

متن جالب در مورد طبیعتطبیعت هنگامی زیبا است که در ما همان تأثیر هنر را نداشته باشد، به این طریق، زیبائی چه در طبیعت و چه در هنر ممکن است به وسیله همآهنگی و شورانگیزی و مخصوصأ اتحاد درونی آن دو باهم، توصیف گردد.

متن درباره حس خوب

جمله های کوتاه در وصف طبیعتطبیعت را دوست دارم…
چون رنگ طبیعی خودش را دارد…

متن در مورد حس خوب و ارامش

متن کوتاه در مورد طبیعت«این‌ها که گفتید به‌خوی ما نمی‌خواند. ما آزاد زندگی کرده‌ایم، طبیعت همیشه دم دستمان بوده. در کوه و کمرش که اسب رانده‌ایم، در دشتش که اطراق کرده‌ایم، زیر آسمانش که چادر زده‌ایم. نمی‌شود ما را در خانه زندانی کرد.»

متن در مورد حس خوب و ارامش

طبیعت به تو چهره ای را می دهد که در بیست سالگی داری؛ این به تو بستگی دارد که شایستگی چهره ای که در پنجاه سالگی داری را داشته باشی.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

جملات زیبا درباره طبیعت«طبیعت درباره همه حیوانات که به ‌دست پرورش او سپرده شده‌اند، با یک امتیاز و بدون رجحان رفتار می‌کند که گویی می‌خواهد نشان بدهد چه‌گونه او غیرت این حق را در خود دارد.»

متن درباره حس خوب دوست داشتن

جملات زیبا درباره طبیعت«من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درک کرده‌ام که در خیابان‌ها و دهکده‌ها هرگز به ‌آن دست نیافته‌ام. در دشت‌های آرام، به ‌ویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل‌انگیزترین و باشکوه‌ترین زیبایی‌ها که با سرشت او همگون است، می‌باشد.»

متن درباره حس خوب داشتن

جمله زیبا برای طبیعتهرچه بیشتر در سرشت طبیعت اندیشه کردم، از خلاقیت خالق نیز بیش‌تر متحیر و شگفت‌زده شدم.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

«هنر در طبیعت نهفته‌است و متعلق به‌کسی است که آن را از طبیعت استخراج کند.»

متن در مورد حس خوب زندگی

متن زیبا در مورد طبیعتآمیختن طبیعی رنگ ها چون پیوند عاشقانه انسان ها زیباسترنگ آبی رنگ خاکی را در آغوش می گیردچنانکه آسمان زمین راو از این پیوند ،درخت و سبزه و گل و گیاه و دریاچه و جویبار پدید می آیدنقاش همچون باد بر رنگ های گزیده خویش می وزدو از این وزش بر دریای کوچک رنگ ، موج ها و حباب ها پدید می آیدو دشت و صحرا و برف و بوران و طوفان نقش می شودچنانکه در طبیعتنقاش نقطه ای از رنگ را همچون موج وسعت می دهدو چشمی پدیدار می شود، چشمی بر آسمان کویرچشمی در زیر زمینچشمی بر لب دریاویا چشمی که چون خورشید از زمین می روید

متن در مورد حس خوب طبیعت

نوشته زیبا درباره طبیعتا قلم موی باد و بارانو جنبش خاک و گردش افلاکهر دم هزاران نقش بر بوم زمین و آسمان می آفریندکه مدرنترین آبستره کاران یا انتزاع گرایان جهان در آن حیران می شوندکدام نظم و هماهنگی مرموز و پنهانمنحنی ابرها و نیمرخ پردندانه کوههاو رقص گستاخ و بی خیال امواج را زیبایی بخشیده استچه نظامی بر بی نظمی کوه ،ابر و دریا فرمان می راندکه هزار مانی نقاش را در سلسله گیسوی پریشان خود اسیر کرده استآیا می توان آنچه را باد بر بوم کویر نقش می کند

متن در مورد حس خوب زندگی

Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fire
زمستان زمانی برای آسودن است، برای غذای خوب و گرما، برای لمس دستی دوستانه و صحبت کردن در کنار آتش

متن درباره حس خوب دوست داشتن

There’s nothing more inspirational in this world than autumn rainy days
در این جهان چیزی الهام بخش تر از روزهای بارانی پاییزی وجود ندارد

متن در مورد حس خوب و ارامش

Spring: a lovely reminder of how beautiful change can truly be
فصل بهار؛ یک یادآوری دوست داشتنی که تغییر واقعا چقدر می تواند زیبا باشد

متن درباره حس خوب

Wherever you go, leave a trail
هر جا که می روی اثری از خودت به جا بگذار

متن درباره حس خوب داشتن

Life is short and the world is wide so get out there and explore it
زندگی کوتاهه و جهان پهناور، از این جا بیرون برو و آن را جستجو کن

متن در مورد حس خوب زندگی

If you’re looking for beauty, you’ll find it in nature
اگر به دنبال زیبایی هستی آن را در طبیعت خواهی یافت

متن در مورد حس خوب زندگی

“If you have a garden and a library, you have everything you need” – Marcus Tullius Cicero
اگر یک باغ یا یک کتابخانه داری پس هر چیزی که نیاز داری را در اختیار داری “مارکوس تولیوس سیسرو”

متن درباره حس خوب زندگی

The mountains call to me
کوه ها من را صدا می زنند

متن درباره حس خوب

Sometimes all the soul needs is a walk in nature
گاهی همه آن چه روح به آن نیاز دارد قدم زدن در طبیعت است

متن درباره حس خوب زندگی

If you’re looking for heaven on earth step outside
اگر به دنبال بهشت روی زمین می گردی به بیرون قدم بگذار

متن درباره حس خوب زندگی

گاهی وارد طبیعت شو و بگذار که نسیمی خنک و زیبا چهره ات را نوازش کند. اگر کمی با خود بیندیشی، می بینی که تمام زیبایی های زندگی در همین است. عده ای همواره به دنبال ثروت هستند، عده ای به دنبال جای و مقام هستند و عده ای هم کامل از همه چیز بریده اند و دیگر امیدی به زندگی ندارند. آنها زیبایی های زندگی را فراموش کرده اند. همینکه گاهی اوقات وارد طبیعت شوی و از زیبایی های آن لذت ببری، خود یک نعمت بزرگ است. همینکه بگذاری آن نسیم خنک صورتت را نوازش کند، خود یک ثروت بزرگ است. ثروت ها همین ها هستند که گاهی نادیده گرفته می شوند.

متن درباره حس خوب داشتن

زمین را دیده ای؟ زمانی که خشک خشک است، خداوند بر آن بارانی می باراند و آن را سیراب می کند. این زمین هیچوقت آنقدر خشک نخواهد ماند که ماهیت وجودی خود را از دست بدهد. خداوند در لحظه ای که فکرش را نمیکنید، به فریادتان خواهد رسید. به زمین خشک تان نگاه نکنید، به آسمانتان بنگرید که بارانیست. آن موقع خواهد بود که باران نعمت خداوند زندگی شما را غرق خواهد کرد و در نعمت و ثروت او، آرامش خواهید یافت.

متن در مورد حس خوب طبیعت

در طبیعت که قدم می زنی، می فهمی که خداوند چقدر کنترل همه ی امور در دستش است. به قول همان مثل معروف که میگوید برگی از به اذن خداوند روی زمین نمی افتد، اگر به دور و اطرافت نگاه کنی، می بینی که همه چیز طبق یک سیستم خاص پیش می روند. درختان آرام آرام، شکوفه داده و سپس به بار می نشینند؛ هوا گرم بوده و کم کم شور و حال هوای زمستانی خود را نشان می دهد و … . در همه ی اینها نشانه هایی از قدرت خداوند نهفته است. کاش ما هم بدانیم که اگر خداوند به همه ی اینها نظارت می کند، پس قطعا زندگی ما که روح او در وجودمان نهادینه شده است هم برایش اهمیت دارد و هیچ وقت ما را وا نمی گذارد. پس کاش تنها به او توکل کنیم و برای اجابت خواسته هایمان به دنبال غیر از خدا نرویم.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بیاییم از طبیعت درس زندگی بگیریم. طبیعت در بهار آغاز می شود و سرسبز و خوش و خندان است! اما به آن تکیه نمی کند و دوست دارد که باز هم تجربه کند. سپس به تابستان وارد می شود و بعد از آن هم پاییز. بعد از سه بار تجربه کردن، باز هم می خواهد چیزهایی جدیدی را تجربه کند و به همین خاطر وارد زمستان می شود. کاش ما انسان ها هم همینطور بودیم. تنها به داشته های خود اکتفا نمی کردیم و سعی می کردیم که زندگی را به معنای واقعی زندگی کنیم و همواره به فکر تجربه چیزهایی جدید باشیم. درست است که طبیعت سرسبزی اش را در زمستان از دست می دهد، اما در عوض زیبایی های زمستان را تجربه می کند که این فوق العاده با ارزش است.

متن درباره حس خوب داشتن

همیشه
لبریز از مهربانی
خواهم ماند
حتی اگر قدرنشناسان بار‌ها و بار‌ها مرا بشکنند
این روح خدایی است که در من دمیده شده است
انتظار هیچ پاسخی را از هیچ کس ندارم
من برای دلم و برای خدای خودم محبت پخش می‌کنم
تا بهتر و در آرامش خاطر زندگی کنم

شعر درباره حس خوب

آدم‌های خوب همیشه لبخند معرکه‌ای بر لب دارند
و نگاهی پرنفوذ و زیبا
و در عمیق‌ترین فکرهایشان، نجا که دست هیچکس نمی‌رسد
باز هوای دل همه دوستانشان را دارند
که مبادا غبار غم بر آن بنشیند.
عمرشان دراز و پربرکت باد.

متن درباره حس خوب زندگی

لقمان حکیم گفت:
من سیصد سال با دارو‌های مختلف، مردم را مداوا کردم.
و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم.
که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست!
کسی از او پرسید: و اگر این دارو هم اثر نکرد چی؟
لقمان حکیم لبخندی زد و گفت:
“مقدار دارو را افزایش بده؟”

متن درباره حس خوب دوست داشتن

آدم‌هایی هستند که دلشان از جنس نور است
محبت شان زلال و پاک و بی ریاست
و سخاوتشان به وسعت اقیانوس است…
حتی فرصت نوشیدن یک فنجان چای گرم در زمستانی سرد کنار آن‌ها
برای تمام زمستان و حتی گاهی برای تمام عمر کافیست!

متن درباره حس خوب

به یاد داشته باش!
خدا در دستیست که به یاری می‌گیری.
در قلبیست که شاد می‌کنی
در لبخندیست که به لب مینشانی
خدا در عطر خوش نانیست، که به دیگری می‌دهی.
درجشن و سروریست که برای دیگران بپا می‌کنی.
و آنجاست که عهد میبندی و عمل می‌کنی!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

یادمان باشد که هیچگاه لبخندمان را در آیینه جا نگذاریم
شاید این لبخند تمام روز کسی را عوض کند!

متن درباره حس خوب

آدم های خوب اطرافتان کم نیستند. اگر شما آنها را نمی بینید، یعنی اینکه در دایره ی افراد نامناسب زندگیتان قرار گرفته اید. این دایره را در هم بشکنید و از آن بیرون بیایید تا آدم های خود زندگی تان را ببینید و بتوانید آنها را بشناسید. ارزش یک آدم خوب بر صد نفر انسان نالایق بیشتر است. وقت خود را برای آدم های نالایق تلف نکنید.

متن درباره حس خوب

بعضی‌ها چهره شان خیلی معمولی است،
اما آنچه در قسمت چپ سینه شان می‌تپد دل نیست، اقیانوس محبت است.
«احمد شاملو»

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اگر هر کس فکر کند که دوست دارد دیگران با او چگونه برخورد کنند، فضیلت انسانی را کشف خواهد کرد.
فقط کافی است ببینید که می‌خواهید رفتار دیگران با شما چگونه باشد.

متن در مورد حس خوب طبیعت

تا حالا شده با آدمی برای اولین بار برخورد کنید و احساس کنید انگار سال‌هاست که می‌شناسیدش؟
احساس کنید در کنارشون مجبور نیستید همه چیز رو توضیح بدید.
چون اون‌ها خیلی خوب قلب شما رو لمس می‌کنن..
شاید کلمه خوبی، درستکاری، فداکاری یا چیز‌هایی شبیه این‌ها فقط بتونه بخشی از وجود اون‌ها رو توصیف کنه.
اما اون‌ها به قول حافظ شیراز، آنی دارند که قابل وصف نیست.
دونستن قدر و ارزش این آدم‌ها چیزیه که گاهی خیلی دیر بهش پی می‌بریم!

متن در مورد حس خوب زندگی

این احتیاج نیست که آدم‌های مهربان را مهربان می‌کند…
حماقت هم نیست اگر خوبی‌های بی پاسخ شان را تکرار می‌کنند…
چون خوب بودن بخشی از زندگی آنهاست…
آن‌ها دنیا را کوچک‌تر از آن می‌بینند که بدی کنند…

متن درباره حس خوب دوست داشتن

به هر کاری که دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید،
زیرا این شیوه‌ی زندگی معجزه آفرینان است.

متن در مورد حس خوب طبیعت

بعضی از آدم‌ها همیشه در خاطرمان می‌مانند
حتی سال‌ها پس از رفتنشان
خوب که فکر می‌کنم بیشترشان ظاهری معمولی دارند
آنقدر معمولی که گاهی نمی‌بینیمشان.
اما پس از رفتنشان، اتفاقی عجیب می‌افتد
دیگر نه کسی هست که با نگاه‌های پرجذبه اش در ما شور حرکت بدمد
و نه کسی که بتوان ساعتی فارغ از تمام مصلحت اندیشی ها، با او حرف دل زد..
قدر این آدم‌های معمولی و بی ریا را بدانیم پیش از آنکه دیر شود.

شعر درباره حس خوب

تو روزای سخت آدمای خوب زندگیت رو میشناسی و قدر اونها رو بیشتر میدونی. آدم های خوب زندگی اونقدرا زیاد نیستن که بگی حذفش میکنم از زندگیم و یکی بهتر میاد جاش. آدمای خوب، برن دیگه رفتن چون جامعه قدر اینجور آدما رو خوب میدونه و مردم همیشه در انتظار چنین آدمایی تو زندگیشون هستند. پس اگر این آدما رو توی زندگیتون دارید، قدرشون رو بدونید و اونقدر موجب رنجش شون نشید.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم
بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم
پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم.
زیرا در عطا کردن است که می‌ستانیم و در بخشیدن است که
بخشیده می‌شویم و در مردن است که حیات ابدی می‌یابیم.

متن در مورد حس خوب زندگی

تو می‌توانی دردهایت را به قله‌ای تبدیل کنی.
فقط کافی است
خوبی‌ای را که در درون لحظه‌ای بد نهفته است، کشف کنی و از آن بهره ببری

متن در مورد حس خوب و ارامش

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن در مورد حس خوب زندگی

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب و ارامش

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن درباره حس خوب

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب طبیعت

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن درباره حس خوب زندگی

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن درباره حس خوب دوست داشتن


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن درباره حس خوب

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن در مورد حس خوب و ارامش

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن درباره حس خوب داشتن

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن در مورد حس خوب زندگی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن در مورد حس خوب زندگی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن درباره حس خوب داشتن

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن در مورد حس خوب و ارامش

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن درباره حس خوب

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن درباره حس خوب دوست داشتن

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن درباره حس خوب

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن درباره حس خوب

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

شعر درباره حس خوب

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن درباره حس خوب

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن در مورد حس خوب زندگی

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن درباره حس خوب زندگی

من همینم که هستم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن در مورد حس خوب زندگی

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن در مورد حس خوب باتو بودن

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن درباره حس خوب زندگی

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

شعر درباره حس خوب

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب طبیعت

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن در مورد حس خوب و ارامش

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن در مورد حس خوب باتو بودن

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن در مورد حس خوب زندگی

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب زندگی

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن درباره حس خوب داشتن

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن در مورد حس خوب طبیعت

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

شعر درباره حس خوب

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

شعر درباره حس خوب

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن درباره حس خوب

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن در مورد حس خوب طبیعت

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن در مورد حس خوب طبیعت

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن در مورد حس خوب طبیعت

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن درباره حس خوب

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن درباره حس خوب زندگی

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن درباره حس خوب دوست داشتن

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن در مورد حس خوب باتو بودن

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن درباره حس خوب دوست داشتن

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن در مورد حس خوب طبیعت

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن درباره حس خوب

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن درباره حس خوب

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن درباره حس خوب دوست داشتن

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن درباره حس خوب داشتن

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن در مورد حس خوب و ارامش

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن در مورد حس خوب و ارامش

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن درباره حس خوب داشتن

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن در مورد حس خوب و ارامش

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

شعر درباره حس خوب

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن درباره حس خوب داشتن

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن درباره حس خوب زندگی

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

شعر درباره حس خوب

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن در مورد حس خوب و ارامش

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن درباره حس خوب داشتن

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن در مورد حس خوب طبیعت

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن درباره حس خوب زندگی

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن در مورد حس خوب طبیعت

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن در مورد حس خوب و ارامش

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب زندگی

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن درباره حس خوب

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن درباره حس خوب داشتن

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن درباره حس خوب زندگی

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن درباره حس خوب داشتن

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن درباره حس خوب داشتن

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن درباره حس خوب داشتن

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن در مورد حس خوب زندگی

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن درباره حس خوب داشتن

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن درباره حس خوب داشتن

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن در مورد حس خوب طبیعت

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن در مورد حس خوب طبیعت

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن در مورد حس خوب زندگی

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

شعر درباره حس خوب

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن درباره حس خوب

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن در مورد حس خوب و ارامش

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن درباره حس خوب دوست داشتن

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن در مورد حس خوب و ارامش

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن در مورد حس خوب زندگی

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن درباره حس خوب داشتن

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

شعر درباره حس خوب

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن درباره حس خوب زندگی

ای فلک تا کی کلک….

متن درباره حس خوب زندگی

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن درباره حس خوب دوست داشتن

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن درباره حس خوب زندگی

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

شعر درباره حس خوب

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب زندگی

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن درباره حس خوب زندگی

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن درباره حس خوب زندگی

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن در مورد حس خوب و ارامش

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن در مورد حس خوب و ارامش

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن درباره حس خوب داشتن

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن درباره حس خوب

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن درباره حس خوب زندگی

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن درباره حس خوب زندگی

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن درباره حس خوب زندگی

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن درباره حس خوب داشتن

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن در مورد حس خوب باتو بودن

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن در مورد حس خوب زندگی

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن درباره حس خوب

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن درباره حس خوب

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن درباره حس خوب داشتن

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن در مورد حس خوب زندگی

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن درباره حس خوب داشتن

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن در مورد حس خوب طبیعت

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن درباره حس خوب داشتن

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن درباره حس خوب داشتن

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب طبیعت

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن درباره حس خوب داشتن

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

شعر درباره حس خوب

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

شعر درباره حس خوب

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن در مورد حس خوب زندگی

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن در مورد حس خوب طبیعت

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن درباره حس خوب داشتن

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن در مورد حس خوب و ارامش

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن درباره حس خوب

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن در مورد حس خوب و ارامش

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

شعر درباره حس خوب

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن درباره حس خوب زندگی

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن در مورد حس خوب و ارامش

❤♾I need you for life

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

چه حکمتی‌ست که در آغاز؛ نگاهِ من به سرانجام است…
# انگیزشی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن درباره حس خوب زندگی

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب و ارامش

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن درباره حس خوب دوست داشتن

↪خیلیا تو کف ماخودشونو شوستن↩

متن درباره حس خوب دوست داشتن

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..
# انگیزشی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن درباره حس خوب

 بچه بازیست مگر عشق جگر می خواهد

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن در مورد حس خوب زندگی

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن درباره حس خوب

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن درباره حس خوب داشتن

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن درباره حس خوب زندگی

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن در مورد حس خوب و ارامش

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن در مورد حس خوب باتو بودن

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن درباره حس خوب زندگی

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن درباره حس خوب

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن درباره حس خوب

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن در مورد حس خوب زندگی

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن درباره حس خوب داشتن

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

شعر درباره حس خوب

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن درباره حس خوب

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن درباره حس خوب

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

شعر درباره حس خوب

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

شعر درباره حس خوب

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب طبیعت

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن در مورد حس خوب زندگی

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن درباره حس خوب داشتن

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن در مورد حس خوب طبیعت

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن در مورد حس خوب و ارامش

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن در مورد حس خوب و ارامش

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن درباره حس خوب دوست داشتن

موسیقی ، گرد و غبار زندگی روزانه را از بین می‌برد – برتولد اوئربچ

متن درباره حس خوب

موسیقی، هدیه‌ی خدا به انسان است، تنها هنر آسمانی اعطا شده به زمین، تنها هنر زمینی که با خود به آسمان می‌بریم – والتر ساوج لندر

متن در مورد حس خوب زندگی

من فکر می‌کنم که خود موسیقی التیام‌بخش است. موسیقی را می‌توان بیانی از انسان دانست. آن چیزی است که ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مهم نیست از چه فرهنگی می‌آییم، همه عاشق موسیقی هستند – بیلی جوئل

متن درباره حس خوب داشتن

یکی از نکات مثبت در خصوص موسیقی این است که وقتی به شما ضربه می‌زند، دردی را احساس نمی‌کنید – باب مارلی

متن در مورد حس خوب طبیعت

موسیقی، نور مهتاب در شب تاریک زندگی است – جین پل

متن در مورد حس خوب زندگی

موسیقی می‌تواند جهان را تغییر دهد زیرا قادر به تغییر انسان‌هاست – بونو

متن درباره حس خوب داشتن

موسیقی باید آتش قلب مرد را برانگیزد و اشک را از چشمان زن سرازیر نماید – لودویگ ون بتهوون

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

موسیقی، قدرتمندترین شکل از جادو است – مرلین منسون

شعر درباره حس خوب

موسیقی، آهنگ زندگی است – دیک کلارک

متن درباره حس خوب زندگی

هر آهنگی مانند یک نقاشی است – دیک دیل

متن در مورد حس خوب زندگی

موسیقی یک قانون اخلاقی است. موسیقی به روح، جهان؛ به ذهن، بال؛ به قدرت تصو،ر پرواز؛ و به زندگی، شادی می‌بخشد – پلاتو

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

موسیقی یک روش الهای برای گفتن چیزهای زیبا و شاعرانه به قلب است – پابلو کاسالز

متن در مورد حس خوب زندگی

بدون موسیقی، زندگی اشتباهی بیش نیست – فردریک نیتزچ

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

موسیقی دروغ نمی‌گوید. اگر چیزی در جهان وجود دارد که باید تغییر کند، این تغییر می‌تواند از طریق موسیقی انجام شود – جیمی هندریکس

متن در مورد حس خوب زندگی

موسیقی، عشق در جستجوی یک کلمه است – سیدنی لانیر

متن در مورد حس خوب باتو بودن

موسیقی، آنچه که نمی‌توان به زبان آورد و نمی‌توان در قبال آن سکوت کرد را بیان می‌کند – ویکتور هوگو 

متن در مورد حس خوب زندگی

اگر می‌خواهد ستاره راک یا موسیقی‌دان مشهوری باشید، پس کافی است برهنه در خیابان راه بروید زیرا این کار شما خبرساز می‌شود. اما اگر می‌خواهید موسیقی را به زندگی خود تبدیل کنید، ساز بزنید، ساز بزنید و باز هم ساز بزنید! در نهایت، به جایی که می‌خواهید، دست پیدا می‌کنید – ادی ون هیلن

متن درباره حس خوب

این بی‌رحمانه است که موسیقی باید زیبا باشد. موسیقی دارای زیبایی تنهایی درد، قدرت و آزادی است. زیبایی ناامیدی و عشق هرگز ارضا نشده. زیبای بی‌رحمانه‌ی طبیعت و زیبایی بی‌پایان یکنواختی – بنجامین بریتن

متن در مورد حس خوب باتو بودن

موسیقی، آشکارسازی بالاتری از خرد و فلسفه است – لودویگ ون بتهوون

متن در مورد حس خوب طبیعت

مشهورترین و محبوب‌ترین زبان جهان، موسیقی است – سای

متن درباره حس خوب داشتن

من موسیقی را برای تماشا کردن خلق نمی‌کنم. من موسیقی خلق می‌کنم که گوش‌نواز باشد – ادل

متن درباره حس خوب داشتن

پس از سکوت تنها موسیقی قادر به بیان ناگفتنی‌هاست – آلدوس هاکسلی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

زمانی که کلمات قادر به بازگو کردن نیستند، موسیقی وارد صحنه می‌شود – هنریچ هین

متن درباره حس خوب داشتن

من با موسیقی در درونم به دنیا آمدم. موسیقی بخشی از اعضای بدن من است مانند کلیه، کبد و قلب. مانند خون. آن نیرویی در درون من برای اجرا بر روی صحنه است. موسیقی برای من مانند آب و غذا الزامی است – ری چارلز

متن درباره حس خوب داشتن

شما موسیقی هستید در حالی که موسیقی باقی می‌ماند – تی اس الیوت

متن درباره حس خوب

هیچ چیزی مانند موسیقی نمی‌تواند انرژی را بالا ببرد و روح انسان را التیام ببخشد – میکی هارت

شعر درباره حس خوب

اگر تنظیم‌کننده‌ای می‌توانست احساس خود را در قالب کلمات بیان کند، پس هیچ‌گاه زحمت ساخت موسیقی را به خود نمی‌داد – گوستاو مالر

متن درباره حس خوب

موسیقی، بسیار معنوی است. آن قدرت کنار هم نگه داشتن انسان‌ها را دارد – ادگار وینتر

متن درباره حس خوب زندگی

من موسیقی را به عنوان یک معماری سیال می‌بینم – جونی میچل

متن درباره حس خوب

در کنار کلمه‌ی خدا، هنر نوین موسیقی، بهترین گنج این جهان است – مارتین لوتر کنیگ

متن درباره حس خوب زندگی

گفته می‌شود که موسیقی، زبان فرشتگان است – توماس کارلیل

متن در مورد حس خوب طبیعت

برای من، خواندن آهنگ‌های غمگین اغلب روشی برای التیام از شرایط سخت و دشوار است. این کار، درد و رنج را از درون من بیرون می‌آورد و مرا از تاریکی به روشنی می‌برد – ربا مک‌انتایر

متن درباره حس خوب زندگی

موسیقی، واسطی بین زندگی معنوی و زندگی احساسی است – لودویگ ون بتهوون

متن در مورد حس خوب باتو بودن

موسیقی باید راه‌حل فرار شما باشد – میسی الیوت

شعر درباره حس خوب

من اهمیت چندان زیادی به موسیقی نمی‌دهم. آنچه اهمیت دارد، صداهاست – دیزی گیلسپی

متن درباره حس خوب زندگی

اگر می‌خواهید موسیقی زیبایی بسازید، باید نت‌های سیاه و سفید را در کنار هم اجرا کنید – ریچارد ام نیکسون

متن درباره حس خوب

تنها عشقی که تاکنون داشته‌ام، موسیقی است – موریس راول

متن در مورد حس خوب و ارامش

من هیچ چیزی راجع به موسیقی نمی‌دانم. به نظرم نیازی هم به آن نیست – الویس پریسلی

متن در مورد حس خوب زندگی

موسیقی، مختصر نویسی از احساسات است – لئو تولستوی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

موسیقی باید افکار و انگیزه‌های افراد و زمان را تکرار کند – جورج گرشوین

شعر درباره حس خوب

هر موسیقی خوبی باید نوآوری باشد – لس بکستر

شعر درباره حس خوب

موسیقی همیشه در حال تغییر است و تغییرات غیر قابل پیش‌بینی هستند – بیلی شیهان

متن درباره حس خوب

موسیقی قرار است شکل از هنر باشد که فراتر از زبان می‌رود – هربی هانکوک

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

موسیقی، دین و مذهب است – جیمی هندریکس

متن در مورد حس خوب زندگی

موسیقی ابدی است، موسیقی باعث رشد و پرورش شما می‌شود – پل سیمون

متن در مورد حس خوب زندگی

بدنتان را به سمت جلو خم کنید تا تکیه‌گاه گیتار خود باشید چرا شاعرانه بودن موسیقی باید از قلب برخیزد – آندرس سگوویا

متن درباره حس خوب داشتن

موسیقی‌دانان عاقل کسانی هستند که هر آنچه که بر آن تسلط دارند را اجرا می‌کنند – دوک الینگتون

متن در مورد حس خوب طبیعت

من فکر می‌کنم که یک آهنگ خوب، یک آهنگ خوب است – جورج تورگود

متن درباره حس خوب زندگی

اگر موسیقی، غذای عشق باشد، پس آن را اجرا کن – ویلیام شکسپیر

متن در مورد حس خوب و ارامش

موسیقی، بهترین وسیله‌ای است که ما برای هضم زمان در اختیار داریم – وی اچ اودن

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

نوشتن راجع به موسیقی مانند رقصیدن راجع به معماری است – مارتین مول

متن در مورد حس خوب طبیعت

کلمات شما را به فکر فرو می‌برند. موسیقی، احساس شما را برمی‌انگیزد. یک آهنگ باعث می‌شود تا فکری را احساس کنید. – هاربرگ

متن در مورد حس خوب و ارامش

موسیقی طبیعت هرگز قطع نمی‌شود. سکوت آن، توقف است نه نتیجه‌گیری – ماری وب

متن در مورد حس خوب طبیعت

درک خرد نیاز به خرد دارد. موسیقی هیچ معنایی نخواهد داشت اگر مخاطبان ناشنوا باشند – والتر لیپمن

متن در مورد حس خوب طبیعت

اگر سرآشپز هستید، مهم نیست هر چقدر هم کارتان خوب باشد، آشپزی کردن برای خود هیچ معنایی ندارد. لذت آشپزی در درست کردن غذا برای دیگران است. این موضوع برای موسیقی هم صدق می‌کند – ویل آی ام

متن درباره حس خوب دوست داشتن

مانند موسیقی و هنر، عشق طبیعت یک زبان متداول است که می‌تواند مرزهای سیاسی و اجتماعی را در هم شکند – جیمی کارتر

متن درباره حس خوب زندگی

موسیقی، بهترین روش برقراری ارتباط در جهان به شمار می‌رود. حتی اگر مخاطب متوجه‌ی زبان شما نشود، همچنان از شنیدن موسیقی خوب لذت خواهد برد – لو راولز

شعر درباره حس خوب

موسیقی برای ما خاطره‌ساز است. هر چه یک موسیقی بیشتر ما را به وجد بیاورد، خاطرات بیشتری برای ما خواهد ساخت – استیو واندر

متن در مورد حس خوب زندگی

موسیقی، احساسات بسیار زیادی را در ما برمی‌انگیزد: خاطرات، نوستالژی و چیزهایی که ما را به گذشته وصل می‌کند – الگا کورینکو

متن در مورد حس خوب طبیعت

موسیقی فراتر از زبان می‌رود. BTS با صادق بودن با خود و باور داشتن به موسیقی با طرفدارانشان ارتباط برقرار می‌کنند – RM

شعر درباره حس خوب

موسیقی، سکوت بین نت‌هاست – کلود دباسی

متن درباره حس خوب

موسیقی دارای قدرت التیام‌بخش است. آن توانایی بیرون آوردن انسان برای چند ساعت از افکار خود را دارد – التون جان

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هدف نهایی تمام موسیقی‌ها نباید چیزی جز شکوه خدا و آرامش روح باشد – یوهان سباستین باخ

متن در مورد حس خوب باتو بودن

دو نوع موسیقی وجود دارد؛ خوب و بد. من موسیقی خوب را اجرا می‌کنم – لوئیز آرمسترانگ

شعر درباره حس خوب

موسیقی‌دانان بازنشسته نمی‌شوند. آن‌ها زمانی دست از ساخت موسیقی برمی‌دارند که دیگر هیچ موسیقی درونشان وجود نداشته باشد – لوئیز آرمسترانگ

متن در مورد حس خوب و ارامش

موسیقی، الهام‌بخش است و باعث احساس آرامش شما می‌شود – تایکا واتیتی

متن در مورد حس خوب و ارامش

زمانی که ذهن خود را از درست بودن موسیقی و هارمونی خالی می‌کنید، توانایی انجام هر کاری را پیدا می‌کنید – جورجیو مورودر

متن درباره حس خوب زندگی

موسیقی داروی ذهن و روح است – جان لوگان 

متن درباره حس خوب

من عاشق گوش دادن به موسیقی و رانندگی هستم. این تنها راه ادامه‌ی زندگی است – لاپو الکان

متن در مورد حس خوب زندگی

با موسیقی خوب می‌توان انسان‌ها را در کنار یکدیگر جمع کرد زیرا موسیقی خوب روح انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مهم نیست از چه فرهنگ و کشوری باشید – گورو رانهاوا

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

موسیقی احتمالاً تنها جادویی است که من در زندگی با آن مواجه شده‌ام. هیچ ترفند و حقه‌ای در آن وجود ندارد. موسیقی کاملاً خالص و واقعی است. موسیقی، روح و روان انسان را التیام می‌بخشد، ارتباط برقرار می‌کند و تاثیر می‌گذارد. این تمامی کارهایی است که موسیقی انجام می‌دهد – تام پتی

متن در مورد حس خوب زندگی

مد و موسیقی، دو شکل عالی از هنر محسوب می‌شوند که فرهنگ مدرن را نشان می‌دهند. اشتیاق ما برای تکامل چیزها در زمان محدود بر روی زمین به ما کمک می‌کند تا با چشمان دیگری به مسائل نگاه کنیم – ویرجیل آبلوه

متن درباره حس خوب دوست داشتن

من با موسیقی می‌خوابم، بیدار می‌شوم. هر قدمی که بر می‌دارم در آن موسیقی وجود دارد – جوئی جوردیسون

متن در مورد حس خوب باتو بودن

موسیقی، لذتی است که ذهن انسان از شمارش می‌برد بدون این که خود متوجه‌ی این موضوع شود – گاتفرید لبنیز

متن در مورد حس خوب و ارامش

آواز خواندن، روشی برای ابراز احساساتی است که نمی‌توان به زبان آورد. موسیقی بر روح انسان تاثیر می‌گذارد. بنابراین، موسیقی منبع مهم‌ترین احساساتی است که هر فرد ممکن است تجربه کند. زمانی که آهنگی را می‌شوید، احساس فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنید اما وقتی آهنگی را خودتان می‌خوانید، احساس بسیار منحصر به فردی پیدا می‌کنید – آماندا سیفرید

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

من فکر می‌کنم که موسیقی بهترین شکل از هنر است که وجود دارد. به نظر من، انسان‌ها به دلایل مختلفی به موسیقی گوش می‌دهند و موسیقی اهداف مختلفی را به همراه دارد – ادی ودر

متن درباره حس خوب

زیبایی واقعی موسیقی این است که انسان‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند. موسیقی حامل پیام است و ما، موسیقی‌دانان، پیام‌آورانی بیش نیستیم – روی آیرز

متن در مورد حس خوب باتو بودن

با وجود آن که دوست ندارم این موضوع را قبول کنم اما هوادارانم تنها کسانی هستند که با عدم رضایت از موسیقی تولیدی من به احساساتم لطمه وارد می‌کنند. من دوست دارم برای آن‌ها کامل و بی‌نقص باشم. دلم می‌خواهد که به موسیقی من افتخار کنند – ویل 

متن در مورد حس خوب طبیعت

موسیقی، زبان جهانی میان انسان‌هاست – هنری وادزورث لانگ فلو

متن درباره حس خوب داشتن

موسیقی برای زندگی و فرهنگ ما کلیدی است. آن انگیزه‌ای است که برای زندگی ما الهام‌بخش می‌باشد. موسیقی، پنجره‌ای به سوی روح و روان ماست. بازتابی از شخصیت و هدف است که دنبال می‌کنیم – بیل والتون 

متن درباره حس خوب

موسیقی، صدای هماهنگ خلقت است؛ اکویی از جهان غیر قابل دید – مازینی

شعر درباره حس خوب

بهترین نکته در مورد دی جی بودن، خوشحال کردن دیگران است. هیچ چیزی بهتر از دیدن بلند شدن مردم برای رقصیدن یا حالت چهره‌ی آن‌ها هنگام شنیدن آهنگی که دوست دارند، نیست. من همچنین دوست دارم دیگران را با موسیقی که تاکنون گوش نداده‌اند، آشنا کنم – چلسی لیلند

متن درباره حس خوب داشتن

موسیقی، روح زبان است – مکس هیندل

شعر درباره حس خوب

داشتن فرصت ابراز خود از طریق موسیقی برای من به شدت آرامش‌بخش بوده است – سارا مک‌لاچلن

متن درباره حس خوب

موسیقی، عشق است و عشق، موسیقی است. موسیقی، زندگی است و من عاشق زندگی هستم. ممنون و شب خوش – مک‌لین

متن درباره حس خوب

بدون موسیقی، زندگی همانند سفری در بیابان است – پت کانروی

متن درباره حس خوب

موسیقی یک موضوع جهانی بدون حد و مرز است – آندریاس نلسون

متن درباره حس خوب دوست داشتن

موسیقی کانتری یعنی سه آکورد و یک واقعیت – هارلن هاوارد

متن در مورد حس خوب طبیعت

موسیقی مرا برمی‌انگیزد. مرا بیدار می‌کند. مرا به هیجان می‌آورد. و در پایان روز، موسیقی مناسب باعث آرامش خاطر من می‌شود – دایمبگ دارل

متن در مورد حس خوب و ارامش

اگرچه، موسیقی فراتر از زبان، فرهنگ و زمان است و با وجود یکسان بودن نت‌ها اما موسیقی هندی منحصر به فرد است زیرا دارای پیچیدگی است و ملودی‌های آن تعریف شده‌اند – دایانارا ساراز واتی

متن درباره حس خوب داشتن

یک رقصنده‌ی خوب لزوماً با تکنیک‌های عالی، مهارت‌ها و توانایی طراحی رقص تعریف نمی‌شود. زمانی که به موسیقی گوش می‌دهید، آن در روح و روانتان نفوذ می‌کند. همه رقصنده هستند. بهترین رقصنده، کسی است که برای رقص اشتیاق دارد و نمی‌ترسد – آلیسا ادواردز

متن در مورد حس خوب طبیعت

به دنیا آمدن در ولز، بدون داشتن قاشق نقره‌ای بلکه با موسیقی در خون و حس شاعرانه در روح خود افتخار بسیار بزرگی است – برایان هریس

متن درباره حس خوب داشتن

موسیقی، هیچ حد و مرزی ندارد – تالیا

شعر درباره حس خوب

من از طرفداران موسیقی هستم و به تمام ژانرهای موسیقی از هیپ-هاپ گرفته تا R&B گوش می‌دهم. برایم هیچ اهمیتی ندارد این موسیقی از کجا آمده است. هیچ حد و مرزی وجود ندارد. اگر آن را دوست داشته باشم، الهام‌بخش من برای خلق موسیقی می‌شود – استفن مارلی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

موسیقی خود زندگی است. این جهان بدون موسیقی خوب چه معنایی می‌توانست داشته باشد؟ مهم نیست چه نوع موسیقی باشد – لوئیز آرمسترانگ

متن در مورد حس خوب و ارامش

نوجوانان فکر می‌کنند که گوش دادن به موسیقی به آن‌ها در تمرکز کردن کمک می‌کند. اما این چنین نیست. موسیقی، کسالت و خستگی حاصل از تمرکز بر تکالیف را از بین می‌برد – مرلین ووس ساوانت

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

من عاشق تمامی سبک‌های هنری هستم از نقاشی و بازیگری گرفته تا موسیقی – آماندلا استنبرگ 

متن درباره حس خوب زندگی

به کاری که انجام می‌دهی، ادامه بده و افرادی که از کار شما لذت می‌برند، آن را می‌خرند و لذت می‌برند – ماروین ساپ

متن درباره حس خوب

راک اند رول تنها سبکی از موسیقی نیست بلکه روش زندگی است – آنوپام روی

متن درباره حس خوب

صدایی از موسیقی گاسپل به گوش می‌رسد که در سایر سبک‌های موسیقی وجود ندارد. صدای آرامش. صدایی که به من می‌گوید: می‌توانم از تمام این سختی‌ها عبور کنم – یولاندا آدامز

متن درباره حس خوب

موسیقی، بخش بسیار بزرگی از زندگی من از جوانی بوده است. امروز، موسیقی برای من یک روش قدرتمند و طبیعی است که مرا به سایر انسان‌ها و حتی فرزندانم مرتبط می‌سازد – تالیا

متن در مورد حس خوب و ارامش

مامان شدن یعنی حالا دیگه تنها نیستی و یه همدم کوچولو داری که کافیه دستتو بذاری رو دلت و کلی باهاش حرف بزنی و آروم آروم به آرامش برسی. مامان شدن یعنی نه ماه نچشیدن یک خواب آسان، یعنی نصف شب بلند شدن که مبادا بد خوابیده باشی و نی نی ات یه وقت ناراحت باشه.

متن درباره حس خوب داشتن

یک چیزهایی هیچوقت عادی نمیشود بچه دار شدن مثل یک جادوستمثل افسانه اي شیرین و عجیب‌وغریب کـه سخت میشود باورش کردآخر چطور می‌شود یک دفعه مادر شدهمین کـه نخستین بار نقطه اي تپنده را نشانت میدهند و میگوینداین بچه شماست، همه ی چیز تغییر می‌کنددستت را می‌گذاری روی شکم اتو حس میکنی از هم اکنون باید قویتر باشی

متن درباره حس خوب داشتن

فرزندمنه تو مرا دیده ای و نه من تو رابی صبرانه مشتاق دیدارت هستممیدانم که وقتی پشم باز کردی می شناسی مرامادرت راو پدرت را که دنیامه

متن در مورد حس خوب زندگی

تو از نژاد ِ ماييبه احترام ِ تونماز ِ عاطفه ميخوانم.براي خاطره هايم تعريف خواهم كردكه تو چقدر سرشار از من و پدرت هستي.

متن در مورد حس خوب زندگی

دچار ِ عشق ِ تو كه مي شومدلم از ذوق سوت ميكشد..عجب تفاهمي داريم ماتمام ِ دغدغه ام اين است زودتر به دنيا بيايي.

متن در مورد حس خوب و ارامش

تو مثل ِ بهانه ايتو مثل ِ بهاريتو مثل ِ تمام ِ هر چه تا به حال داشتم نيستيجدايي از تمام ِ آنچه منظور ِ من است…تو بهترين حسّي…صورتي ِ دخترانه اي

متن درباره حس خوب دوست داشتن

كوچك رويايي ِ مندنيا اگر خودش را بكشد نميتواندبه عشق من به تو شك كند.تمام ِ بودنت را حس مي كنم …حاجتي به استخاره نيستعشق ما … عشق من به توعشق تو به منيك پديده است …

شعر درباره حس خوب

من اين روزهاحسابي تو را كم دارمدرون ِ لحظه هاي منتظرمو اين روزها انگاراصلن نميشود به اين فكر نكنمكه چقدر برايم عزيزيهر چند ميدانم…پر از يك عالمه شيطنت ِ كودكانه ايو من پر از يك عالمه سخت گيري مادرانهحواست را جمع كن …كودكمبيرون از آن دنيادر اين دنيا

متن درباره حس خوب داشتن

در دلم کسی جا داردکه در تمام زندگی اماکنون او را حس میکنمو به خاطر وجودشبا خداوند در خلقت شریک شده امندیده دوستش دارمو عاشقانه منتظر حضورش در آغوشم هستم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

مادر بودن، زیباترین شادی دنیاستو نمی‌دانی من به خاطر توچقدر به اشک‌هایم لبخند زده‌ام !

متن در مورد حس خوب طبیعت

فرزندهدیه ای خاص ازسوی خداستحاصل یکی شدن عشق مامان و باباستای حاصل زندگی من و عشقمفرزند نازنینمدوستت دارم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

  كوچک رويایی مندنيا اگر خودش را بكشد نميتوانبه عشق من به تو شك كندتمام بودنت را حس می كنم

متن در مورد حس خوب زندگی

دلایل بودنم را مرور میکنم هر روزهر روز از تعدادشان کم می شودآخرین باری که شمردمشانتنها یک دلیل برایم مانده بود …آنهم  وجود تو بود فرزند نازنینم

شعر درباره حس خوب

عزیزِ خواستنیِ کوچولوی من سلامنازنینم نبض زندگی منو حرکتای مداوم تو تنظیم میکنهمن با این نبض خو گرفته امبا لمس گاه به گاه بودنِ توهمیشه باش ! خوب و سالم باش تا زندگی زیباترین موسیقی اش را در متن زندگی ام بنوازد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

مادرانه ترین لحظه های امروزمهمین لحظه است…همین لحظه کهبا تمام جان ِ عاشقمدوستت دارم را یواشکی بهتو هدیه میکنم…

متن درباره حس خوب

خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس، بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …
خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم ، بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …
بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …
فاش میگویم این حس را تا کنون لمس نکرده بودم …
اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….
احساس خودت به تمام بنده هایت …. آری حس مادری ام را میگویم

شعر درباره حس خوب

شوق در دل تو خانه کرده و شادی محفل زندگی ما شده است. همراه تو منتظر به رویش نشستن عشق هستیم. حاملگی مبارک.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

من کلید خوشبختی را پیدا کردم :دوری از آدم های بیشعور ..

متن در مورد حس خوب زندگی

تو همونی کهقراره یه عمر کنارش خوشبختی رو بغل کنم…

شعر درباره حس خوب

برای شادی و خوشبختی امتو تنها برگ برنده ی زندگی منیهر روز برای بودنت خدا رو شکر میکنم

متن در مورد حس خوب و ارامش

اگر فکر می‌کنیخوشبختی دوراز دسترس استبدان کهبزرگترین خوشبختیِ مخلوق بودنانسان بودن استو شانس آن را خداوند درمیان‌ مخلوقاتش به تو داده است

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی چیزی نیست کهبخواهی آن را به تملک خود درآوریخوشبختی کیفیت تفکر استحالت روحی استخوشبختیوابسته به جهان درون توست

متن در مورد حس خوب زندگی

هفت راز خوشبختیمتنفرنباشعصبانی نشوساده زندگی کنکم توقع باشهمیشه لبخند بزنببخشویک عشق خوب داشته باش

متن درباره حس خوب

خوشبختی و آرامشهمین درکنار هم بودن هاستهمین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه های ماستهمین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم

متن در مورد حس خوب زندگی

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهدپس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو، برکت از او

متن در مورد حس خوب طبیعت

خوشبختی یعنی اینکههرگز اجازه ندهیرفتار مردم تعیین کننده میزانآرامش درونت باشد

شعر درباره حس خوب

خوشبختی و آرامش یعنیتوانایی سپاسگزاریو لذت بردن از آنچه که هستیدو آنچه که دارید

متن درباره حس خوب

خوشبختی چیز عجیبی استوقتی می آیدگام هایش آنقدر آرام استکه شاید صدای پایش را ﻫﻢ نشنویاما وقتی نیستدردش را تا مغز استخوان ﺣﺲ میکنی

متن در مورد حس خوب طبیعت

آرزوی یک خوشبختی بزرگ ‌ترپیوسته ما را از لذت خوشبختی کهاز آن بهره مندیم باز می‌دارد.در لحظه زندگی کنیم ..

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن میشود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن درباره حس خوب زندگی

متن ادبی در مورد ماه رمضانبشارت باد بر آنان که
در تکاپوی یافتن فرصتی
برای بستن عهدی نو
و آغازی دوباره برای بندگی کردن هستند
رمضان آمد …

متن درباره حس خوب داشتن

رمضان از راه می رسد
و با خود یک دنیا را دوباره عاشق می کند
عاشق وجودی که سراسر محبت است
و معشوقی که از عشق لبریز است
آن را قدر بدانیم …

متن در مورد حس خوب طبیعت

ﺧﺪﺍﯾﺎ!
ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺯﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺭﻓﺘﻦ …
ﺩﺳﺖ ﭘﺮ آمده ام …
ﺩﺳﺘﯽ پر ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ، ﭼﺸﻤﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ!

متن در مورد حس خوب زندگی

کپشن اینستا درباره ماه رمضانماه رمضان
ماهی پر برکت است که
با خود آرامش و رایحه دل انگیز قرآن و نیایش به همراه دارد
و گویا در دل اذان سحر و افطارش جادوی عشق جریان دارد
که هر روزه داری را عاشق تر می کند …

متن درباره حس خوب داشتن

پروردگار را شاکرم که یک بار دیگر
من را لایق یک ماه بندگی با اخلاص دانسته
تا عطشم را در دریایی از محبت سیراب سازم

متن در مورد حس خوب طبیعت

ماه رمضان می توانی عشقی چندین برابر دریافت کنی
زمین و زمان به تو عشق می ورزند
و این ماه است که تو واقعا می توانی عشق را با تمام وجودت درک کنی

متن در مورد حس خوب و ارامش

رمضان …
ماه طلوع قرآن
رحمت و گشایش
بخشش و توبه
بر همه مومنین تهنیت باد

متن درباره حس خوب دوست داشتن

پیامک فلسفی ماه رمضانامید است که در این رمضان
یک بار دیگر سفری به درون خود داشته
و سیاهی هایی که بر صفحه دل مان لک انداخته را
با دعا و نیایش پاک کنیم
التماس دعا

متن در مورد حس خوب و ارامش

ماه رمضان فرصت خوبی برای خودسازی و پیداکردن خودمونه
پس مواظب باشیم بعداز این ماه خودمونو گم نکنیم
التماس دعا

متن درباره حس خوب زندگی

در ماه رمضان عشق ورزیدن را خوب یاد بگیر
در این ماه که ماه ضیافت خداست، چیزی که به مهمانان خدا پذیرایی می شود، عشق است
تو هم یاد بگیر که عشق را خوب بلد شوی و در ورزیدنش مهارت یابی
این گونه است که رسم مهمانی را به جا می آوری

شعر درباره حس خوب

خدا برای این که خوبی ها را به ما یادآوری کند
ماهی را در نظر گرفته
ماهی که در آن ضیافتی به پا می کند و ما بندگان مهمان اوییم
در این ماه خدا است که با عشق از ما پذیرایی می کند تا ما خوبی ها را از یاد نبریم

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هنگام خواب نگران نباشآسودہ باش وآرام زیرلب بگوخدایاتاوقتے ڪہ تورادارمآرامم وباخیال آسودہ میخوابمهمچون ڪودڪےڪہ خیالش آسودہ ستومیداند مادرشبیدار است و مراقب او

شعر درباره حس خوب

همه میگویند: روز خوبی داشته باشید.اما من میگویم: روز خوبی را برای خودت خلق کن!به فکر اومدن روزهای خوب نباش؛ آنها نخواهند آمد.به فکر ساختن باش؛روزهای خوب را باید ساخت…

شعر درباره حس خوب

تو این را می‌دانی،بهترین تصمیم آن تصمیمی ستکه باعث آرامش قلبت شود.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشنداگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشدجای دوری نمی‌رودیک روز همین نزدیکی‌هالبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،شاید خیلی زیباتر

متن در مورد حس خوب و ارامش

زندگے شبیه فصل‌ استهیچ فصلے همیشگے نیستدر زندگے نیز روزهایے براےڪاشت، داشت، استراحتو تجدید حیات وجود داردزمستان تا ابد طول نمی‌ڪشداگر امروز مشکلاتے داریدبدانید ڪه بهار هم در پیش است.

متن درباره حس خوب داشتن

اگر شما در آرامش هستید
پس حداقل کمی از آرامش خویش را به دنیای اطراف خود می بخشید
و به این طریق آرامش خود را به انسان های دیگر انتقال می دهید
و این گونه همه در آرامش به سر خواهند برد.

متن در مورد حس خوب و ارامش

ماهیان از تلاطم دریابه خدا شکایت کردندو چون دریا آرام شدخود را اسیر صیاد دیدند…تلاطم زندگی حکمت خداستاز خدا دل آرام بخواهیمنه دریای آرام …

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

خوشبختی و آرامش همین درکنار همبودن هاست..همین دوست داشتن هاست..خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست.همین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم.

شعر درباره حس خوب

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ…آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن…آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با کسی مقایسه نکن…آرامش میخواهی شکرگزار باش…آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند…آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ…آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش…آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش .عاﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

متن در مورد حس خوب زندگی

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !همین دوست داشـتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست !همین ثانیه هایی ست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

آرامش درونی یک اتاق تمیز و جادار خالی از چیزهای غیرضروی، قدیمی و شکسته است.

متن درباره حس خوب

“به خودتان قول دهید که انقدر قوی باشید که هیچ چیز نتواند  آرامش ذهنی شما را نابود کند.”__کریستین دی لارسون

متن درباره حس خوب داشتن

امیدوار نباشید که رویدادها به شکلی که شما می‌خواهید رخ دهند، از رویدادها به هر شکلی که رخ می‌دهند، استقبال کنید، این راه رسیدن به صلح درونی است.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

درباره مشکلات آینده نگران نباشید زیرا صلح و آرامش درونی امروز شما را از بین خواهد برد.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

“شما باید احساس زیبایی و امنیت داشته باشید. خودتان را با چیزهایی احاطه کنید که برای شما آرامش ذهن و روح را به ارمغان خواهند آورد.”__استیسی لندن

متن در مورد حس خوب زندگی

“زمانی که با خودتان و زندگی‌تان در صلح و آرامش هستید، ارتعاشی از انرژی را از خود ارسال می‌کنید که روی همه موجودات اثر می‌گذارد.”__وین دایر

متن در مورد حس خوب و ارامش

زمانی که شما وقت می‌گذارید که ذهن‌تان را آرام کنید و به چیزی اجازه نمی‌دهید که به صلح و آرامش درونی شما حمله‌ور شود، شما احساس خواهید کرد که در اقیانوس آرامش معلق شد‌ه‌اید و بودن شما در این نقطه ریشه در فهم درونی شما دارد.

متن درباره حس خوب

پذیرش دیگران، نگاه‌ها، رفتارها و اعتقادات‌شان به جای عصبانیت و خشم به شما صلح و آرامش درونی می‌بخشد.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

شما زمانی متوجه خواهید شد که کار درستی انجام دادید که با وجود انتخاب سخت‌ترین و دردناکترین گزینه، قلب شما در صلح و آرامش باشد.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

زندگی بسیار چالش برانگیز است. خودتان را در موقعیتی قرار ندهید که به رشد عقلی، درونی و احساسی شما هیچ کمکی نمی‌کند.

شعر درباره حس خوب

شما نمی‌توانید به گذشته برگردید و نقطه شروع را تغییر دهید اما می‌توانید با جایی که هستید شروع کرده و پایان را تغییر دهید.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

“تلاش برای داشتن درک و شفقت بیشتر نسبت به دیگران، آرامش و خوشبختی که همه ما به دنبال آن هستیم را برایمان به ارمغان می‌آورد.”__دالای لاما

متن درباره حس خوب دوست داشتن

“صلح درونی یک مساله هرروزه است و محصول گروهی از وقایع و عقاید می‌باشد. صلح وجود ندارد تا زمانی که ساخته شود.”  _هئیل سلاسی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

شبی خواهم که پیغمبر ببینمدمی با ساغر کوثر نشینمبگیرم در بغل قبر رضا رادر آن گلشن، گل شادی بچینمبابا طاهر

شعر درباره حس خوب

شاد نخواهید شد مگر اینکه در جستجویش باشید.آلبر کامبو

متن درباره حس خوب زندگی

در خواب بُدم، مرا خردمندی گفتکز خواب کسی را گل شادی نشکفتکاری چه کنی که با اجل باشد جفت؟مِی خور که به زیر خاک می‌باید خفتخیام

متن درباره حس خوب داشتن

یک طرز فکر جدید، می‌تواند یک موقعیت سخت را به لذت و شادی تبدیل کند.وین دایر

متن در مورد حس خوب و ارامش

همه دشواری‌ها آسان کند عشقغم و شادی همه یکسان کند عشقوحشی بافقی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

شادی در خانه‌ای است که مهر و محبت در آن خانه سکونت دارد.کریستوفر مارلو

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

شاد باش و شادی ببخش، دنیا ارزش غم خوردن را ندارد.پرل باک

متن درباره حس خوب داشتن

روشنی روز تویی، شادی غم‌سوز توییماه شب‌افروز تویی، ابر شکربار بیامولانا

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

مژده‌ وصل توام ساخته بیتاب امشبنیست از شادی دیدار مرا خواب امشبوحشی بافقی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هیچ دیدگاهی مهمتر از دیدگاهی که خودتان در مورد خودتان دارید، در شادی و شادمان بودن شما کارساز نیست.دنیس ویتلی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

نخستین گام موفقیت این است که از آنچه هستید،‌ شاد باشید.فلورانس اسکاول شین

متن در مورد حس خوب طبیعت

اگر به افراد شاد نزدیک شوید، شاد بودن را یاد می‌گیرید.اندرو ماتیوس

متن در مورد حس خوب طبیعت

روشنی روز تویی،‌ شادی غم‌سوز توییماه شب‌افروز تویی،‌ابر شکربار بیامولانا

متن در مورد حس خوب زندگی

جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوستگنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همندسعدی

متن درباره حس خوب زندگی

هر اندازه که دیگران را شاد کنیم، به همان اندازه شاد می‌‌شویم.جی جی وسوانی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

خوشبختی و شادی باید مثل سلامتی به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شود.جرج دوبرا

متن در مورد حس خوب و ارامش

پایه و اساس شادی و وفور نعمت، انجام کارهایی است که به آنها عشق می‌ورزیم.وین دایر

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

دلا!‌ ز هجر مکن ناله، زان که در عالمغم است و شادی و خار و گل و نشیب و فرازحافظ

متن در مورد حس خوب زندگی

هر قدر می‌توانی شاد زندگی کن و هرگز فکر بیهوده به مغزت راه مده چون سلامتی‌ات تباه می‌شود.چارلز دیکنز

متن در مورد حس خوب طبیعت

حافظا، چون غم و شادی جهان در گذر استبهتر آن است که من خاطر خود خوش دارمحافظ

شعر درباره حس خوب

شادی  و نیکبختی مال کسی است که پس از انجام کار،‌ استراحت می‌کند و لذت می‌برد.کریستوفر مارلو

شعر درباره حس خوب

شكوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم، لبخند با محبت و شادی هم نشینی نیست، بلكه الهامی روحانی است كه هر زمان فرد كشف می كند شخصی دیگر باورش دارد و می‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست می‌دهد.رالف والدو امرسون

متن درباره حس خوب زندگی

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشودو اگر غمگین بودی آهسته گریه کن تا شادی نا امید نشودچارلی چاپلین

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

خنده بی انتها استتخیل سن و سال نمی شناسدرویا ها جاودانه هستندوالت دیزنی

متن در مورد حس خوب زندگی

شاید برخی گمان کنند که شاد زندگی کردن و خندیدن به روی مشکلات کار بسیار دشواری است و لازم است که زندگی خاص و منحصر به فردی داشته باشید تا بتوانید شاد باشید. باید بدانید که شادی و خندیدن به روی سختی هاست که زندگی را خاص و منحصر به فرد می کند.

متن درباره حس خوب

خنده ات که رها می شودو پرواز کنان در آسمان مرا می جویدتمامی در های زندگی را به رویم می گشایدوشادی را بر سر سفره ام می نشاند

متن در مورد حس خوب زندگی

خنده ای بر لب زدوشکل بهار آمد به یادوز دو چشم روشنشاندیشه ها شادان شده

متن درباره حس خوب داشتن

خوب بودن که دلیل نمی خواهد، برای خوب بودن کافی است خنده ای بر لب بزنی و شاد باشی. شاد زیستن خودش مهم ترین دلیل خوب بودن است. این گونه است که می توانی دوستانی را به خود جذب کنی و حتی دشمنان را نیز شرمنده سازی.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هر کس که شاد باشد، دیگران را نیز شاد خواهد کردآنه فرانک

متن در مورد حس خوب و ارامش

وقتی می شود شاد باشی و دقایق عمرت را با خنده و شادی بگذرانی ، پس چرا باید لحظه هایت را صرف اتفاقات و انسان هایی کنی که لبریز از غم و اندوه هستند؟ راهت را به سمت شادی و شادان تغییر بده

متن درباره حس خوب زندگی

هنرمند واقعی کسی است که با کوچک ترین چیز ها در زندگی شاد شود و با خندیدن خود این شادی را به دیگران نیز هدیه کند

متن درباره حس خوب

چه دعایی کنمت بهتر از اینخنده ات از ته دلگریه ات از سر شوق

متن درباره حس خوب زندگی

به رویاها و خیال‌پردازی‌های خود اهمیتزیادی دهید، زیرا آن‌ها نقشه‌ی اصلیرسیدن به موفقیت نهایی‌تان هستند…

متن درباره حس خوب

من باور دارم همیشه کمی دیوانگی
برای ساختن سرنوشتمان لازم است

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

چرخ گردون
چه بخندد چه نخند تو بخند
مشکلی گر
سـَـر راه ِ تـو ببندد تـو بخند
غصه‌ها فانی
و باقی همه زنجیر به هم
گر دلت از ستم
و غصه برنجد تو بخند
آری تنها تو بخند

متن درباره حس خوب زندگی

حسه خوبیه با همه بد باشه
ولی تا برسه به تو مهربون تَرین آدَم دُنیآ شه…

متن درباره حس خوب

هرگز فکر نکنید باید سال ها قبلشروع میکردیداین فکر باورهایتان را خراب می کند..در عوض بگویید…می خواهم همین الان شروع کنموبهترین سالهای زندگی ام را خلق کنم.

شعر درباره حس خوب

بخند!
آنقدر جانانه
که دل تمام ثانیه‌ها
شاد شود..
این نهایت مهربانی توست
در حق دنیایی
که در برابر حجم غم‌هایمان
کم آورده!

متن درباره حس خوب

هدف اصلی آن است که در زندگی
احساس عشق و آرامش و لذت کنی!
پس هر آن چه را که به تو احساس عشق و لذت می بخشد دنبال کن

متن در مورد حس خوب زندگی

خداوندا
بدون نوازش‌های تو
بدون مهر و محبت تو
بدون عشق تو
میان دست‌های زندگی
مچاله می‌شویم
مهربانی ت را از ما نگیر… ‌

متن درباره حس خوب داشتن

عشق راهی ست برای بازگشت به خانه
بعد از کار، بعد از سفر، بعد از خستگی، بعد از ناامیدی،
فقط عشق می تواند پایان همه ی رنج ها باشد

متن درباره حس خوب داشتن

به بعضی‌ها که نگاه میکنی
شبیه ویتامین سی هستند
وقتی در برنامه غذایی شما ویتامین سی باشد
کمتر سرما میخورید و اگر هم سرما خوردید
همان ویتامین سی، کمک میکند زودتر خوب شوید
وجود بعضی‌ها در زندگی مان همین است
با وجودشان کمتر آسیب میبینیم.
ولی اگر هم آسیب دیدیم
دستمان را رها نمیکنند
کمک میکنند زودتر خوب شویم …
پس مراقب ویتامین سی زندگیتان باشید
موجودات مهربانی که باید خودتان بخواهید
تا درکنارتان بمانند …
“سیما امیرخانی”

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هنگام مواجه شدن با مشکلات
همیشه یادت باشد
برای بیرون آمدن از یک اتاق
باید در را پیدا کنی
نه این که به دیوارها فکر کنی

متن درباره حس خوب

سه واژه ي مهم و تاثير گذار در زندگي“انتخاب” “فرصت ” تغییر”باید “انتخابی” درست  داشته باشیتا “فرصتی” مناسب پیدا کني؛ وگرنهزندگیت هیچگاه “تغییر” نخواهد کرد

متن در مورد حس خوب طبیعت

به ازای هر چیزی یا کسی که از دست دادیم چیزی یا کسی رو به دست آوردیم
زندگی همینه
تا چیزی رو ازت نگیره چیز دیگه ای بهت نمیده
به نظرم دنیا معامله گر قهاریه که درست معامله کردن باهاش سخته
حواسمون باشه که چی بهش می دیم و چی ازش می گیریم…

متن درباره حس خوب زندگی

آغوشِ تو عشق خیز‌ترین
سرزمین جهان من است…
که در خاکش نهال
داشتنت را کاشته ام… بیا و
مهربانی را در گوشم نجوا کن
تا برای همیشه سبز بمانیم.

متن درباره حس خوب زندگی

بعضی آدم ها، خیلی زود متولد می‌شوند، بعضی‌ها خیلی دیر و بعضی‌ها، هیچوقت.شاید اگر آن روز نبود، آن خیابان، آن کتابفروشی و آن اتفاق ساده، من هرگز متولد نمی‌شدم.روز تولد هر آدمی، روزی نیست که به دنیا می‌آید،بلکه روزی‌ست که می‌فهمد از زندگی‌اش چه می‌خواهدو به دنبال چیست !!!

متن در مورد حس خوب زندگی

لقمان حکیم گفت:
من سیصد سال با دارو‌های مختلف، مردم را مداوا کردم.
و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم.
که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست!
کسی از او پرسید: و اگر این دارو هم اثر نکرد چه؟
لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛
“مقدار دارو را افزایش بده؟! ”

متن درباره حس خوب

مگر اهميت داردديگران در مورد تو چه مي انديشند؟موفقيت،وقتي ميسر مي شودكه قبل از هر كسيخودت آن را احساس كني…

متن در مورد حس خوب زندگی

اگر کسی گره‌ای دارد
و تو راهش رامیدونی سکوت نکن!
اگر دستت به جایی می‌رسه کاری کن
معجزه‌ی زندگی دیگران باش..
بی‌شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود

متن درباره حس خوب داشتن

تو نه در دیروزی ، و نه در فردایی !ظرف امروز پُر از بودنِ توست …شاید این خنده که امروز دریغش کردیآخرین فرصت همراهیِ با امید است !

شعر درباره حس خوب

ایمان داشته باش که کمترین مهربانی‌ها از ضعیفترین حافظه‌ها پاک نمیشوند
پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است…

متن در مورد حس خوب زندگی

بالا رفتن سن حتمی است….امــا اینکه روح تو پیر شودبستگی به خودت دارد … !ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ …ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ ﺑﻨﻮﺵ …ﻣﺒﺎﺩﺍ ! ﻣبادا …ﺯﻧﺪﮔـــے ﺭﺍﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼپایان آدمیزادنه از دست دادن معشوق استنه رفتن یارنه تنهایی…هیچکدام پایان آدمی نیست!آدمی آن هنگام تمام میشود که دلش پیر شود

متن در مورد حس خوب و ارامش

تا به حال به آدم هایی که در زندگی تو هستند دقت کرده ای؟
یادت باشد حضور هیچ کس در زندگی تو بی دلیل نیست!
آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی آیینه ای هستند برای تو….
اگر می خواهی خود را بشناسی
و از حال و هوای درونت با خبر شوی ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند!
دریافتی ما از هستی تنها پول نیست
آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز،
روزی ما هستند!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

چایت را بنوش نگران فردا مباش
دکتر نيستم
اما برايت ده دقيقه راه رفتن روى جدول کنار خيابان را تجويز ميکنم،
تا بفهمى عاقل بودن چيز خوبيست،
اما ديوانگى قشنگ تر است…
برايت لبخند زدن به کودکان وسط خيابان را تجويز ميکنم،
به تو پیشنهاد میکنم که شاد باشی!
خورشید هر روز صبح به خاطر زنده بودن ما طلوع ميکند!
هرگز، منتظر”فرداى خيالى” نباش..
سهمت را از “شادی زندگی”، همین امروز بگیر.
نگران نباش. چایت را بنوش

متن درباره حس خوب داشتن

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو!
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تئاتر بچین!
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن!
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار!
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن!
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن!
برای گلدان اتاق خوابت، گلهای خوشبو بگیر!
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری!
خلاصه که به خودت، به علایقت احترام بگذار!
میدانی چیست رفیق؟
عشق زیباست!
دوست باید باشد،
اما حال زندگی وقتی خوب می شود،
که هوای خودت را داشته باشی…!

متن درباره حس خوب

وقتی آدم ها به هنگام نیازبه یاد شما می افتند،ناراحت نشوید.به خودتان ببالید کهمانند یک شمع در هنگامتاریکی به ذهن آن ها خطورمی کنید.

شعر درباره حس خوب

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کنزندگی زیباستزندگی من با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایشبرایم لذت بخش استچون آنچیزی است که خدایم برایم خواسته است …و از صمیم قلب از تو سپاسگذارم خدای عزیزم …دوستت دارم …

متن درباره حس خوب داشتن

زندگی تمامش خطای دید استمن تو را می‌بینم تو مرا نمی‌بینیتو مرا می‌بینی من تو را نمی‌بینمیک خطای ساده‌ی بی‌انتها…

متن درباره حس خوب

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونتبگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواستکه یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماستبه خاطر خودت می‌گویمخودت را ببخشکه حق لذت بردن از زندگی را بگیری…حق دوباره شروع کردن را…پس دست در دست کودک درونمان دهیمبرای لحظه‌ای هر چند کوتاه…بگذاریم این من‌مان هم کمی دوبارهکودکی کند…تا طعم خوش کودکی را برای لحظه‌ای کوتاهبچشیم و از زندگی لذت ببریم هر چند کوتاه……

متن درباره حس خوب داشتن

دنیا آنقدر جذابیت‌های رنگارنگ داردکه تا آخر عمر هم بدویچیزهای جدیدی هستکه هنوز میتوانی حسرتشان را بخوریپس یک جاهایی در زندگیترمز دستی‌ات را بکشبایست و زندگی کن..

متن در مورد حس خوب باتو بودن

امروزفکر کن تازه به دنیا آمدی…مهربان باششاید فردایی نباشد…شاید فردایی باشداماعزیزی نباشد…

متن درباره حس خوب

ﭼﺮﺍ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ؟
ﺍﻭ ﻫﻢ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ!
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ، ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ
ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺖ، ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ…
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭼﺸﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺶ می کند
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ می فهمد
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ می کند…
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ می فهمد ﺁﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ
می فهمد ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ

متن درباره حس خوب زندگی

من قدرت حدس زدن احساسات را ندارماگر از من دلخوریبا من حرف بزن !دوستی‌هابا نگفتن‌ها به پایان می‌رسد.

متن درباره حس خوب داشتن

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم همیشه باید
مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد

متن در مورد حس خوب طبیعت

هرگز فورا بدبختی کسی را باور نکنید.بپرسید که می‌تواند بخوابد یا نه؟اگر جواب مثبت باشد، همه چیز روبه‌راه است،همین کافی است.

متن درباره حس خوب زندگی

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگهداری کنیم،اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،زندگی‌مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام، مصیبت نمی‌بیند.

متن در مورد حس خوب زندگی

چه زیباست
زندگی کردن با امید …
نه امید بخود؛
که غرور است !
نه امید به دیگران؛
که تباهی است !
بلکه امید به خدا؛
که خوشبختی و آرامش است

متن درباره حس خوب

It isn’t enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn’t enough to believe in it. One must work at itاین کافی نیست که تنها درباره آرامش صحبت کنیم
بلکه باید به آن اعتقاد داشته باشیم
و تنها اعتقاد به آن کافی نیست بلکه باید آن را تمرین کنیم

متن درباره حس خوب داشتن

مشکلاتمانند ماشین لباسشویی هستند،پیچ وتاب می‌دهند، می‌چرخانندو ما را به اطراف می‌کوبند.اما در نهایت، تمیزتر، درخشان‌تر وبهتر از قبل خارج می‌شویم.

متن درباره حس خوب

زندگی شبیه فصل‌ استهیچ فصلی همیشگی نیستدر زندگی نیز روزهایی برایکاشت، داشت، استراحتو تجدید حیات وجود داردزمستان تا ابد طول نمی‌کشداگر امروز مشکلاتی داریدبدانید که بهار هم در پیش است.

متن درباره حس خوب

اگر جای دانه هایت را کـه روزیکاشته اي فراموش کردیباران روزی بـه تو خواهد گفت کجاکاشته اي …“پس نیکی را به کار،بالای هر زمینی…و زیر هر آسمانی….برای هر شخصی… “تو نمی‌دانی کی و کجا ان راخواهی یافت!!کـه کار نیک هر جا کـه کاشته شودبـه بار مینشیند …اثر زیبا باقی میماند،حتی اگر روزی صاحب اثر دیگرحضور نداشته باشد.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هنگام خواب نگران نباشآسودہ باش وآرام زیرلب بگوخدایاتاوقتے ڪہ تورادارمآرامم وباخیال آسودہ می خوابمهم چون ڪودڪےڪہ خیالش آسودہ ستومیداند مادرشبیدار اسـت و مراقب او

متن درباره حس خوب زندگی

مهربان باش
و بـه هرکس می رسی لبخند بزن.
تونمیدانی بـه آدمها چه میگذرد.
شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد
وآنهابسیار بـه ان لبخند محتاج باشند.

متن درباره حس خوب داشتن

زندگی شبیه فصل‌ اسـتهیچ فصلی همیشگی نیستدر زندگی نیز روزهایی برایکاشت، داشت، استراحتو تجدید حیات وجودداردزمستان تا ابد طول نمیکشداگر امروز مشکلاتی داریدبدانید کـه بهار هم در پیش اسـت.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هیچ کس واقعا اهمیتی بـه بدبخت بودنت نمیدهپس بهترین کار اینه کـه شاد باشی.

متن درباره حس خوب زندگی

خوشبختي از ان كسي اسـتكه در فضاي شکرگزاری زندگي كندچه دنيا بـه كامش باشد و چه نباشدچه ان زمان كه مي دود و نميرسدو چه ان زمان كه گامي برنداشته،خودرا در مقصد مي بيندچرا كه خوشبختيچيزي جز آرامش نيستو هر كس كه اين موهبت الهي را داردخوشبخت اسـت

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

امروز همه ی نیاز من این اسـتکـه تو را بـه نام بخوانم ….و مشتاق حرف حرفِ نام تو باشممثل کودکی کـه مشتاق تکه‌اي حلواست!نزار قبانی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

ماهیان از تلاطم دریابـه خدا شکایت کردندو چون دریا آرام شدخودرا اسیر صیاد دیدند…تلاطم زندگی حکمت خداستاز خدا دل آرام بخواهیمنه دریای آرام

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

استاتوس زیبا و کوتاه / قشنگ ترین استاتوس های فارسی و انگلیسی | تاو بیو

متن درباره حس خوب دوست داشتن

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

متن درباره حس خوب زندگی

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!💕♾💍

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)

متن در مورد حس خوب باتو بودن

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن در مورد حس خوب طبیعت

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

متن در مورد حس خوب طبیعت

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

متن درباره حس خوب زندگی

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن…

متن درباره حس خوب دوست داشتن

مثه مدادسفیدی عم ک وجود دارع ولی حضورش حس نمیشع…(:🙂😕💔

متن در مورد حس خوب باتو بودن

‏” تو این دنیا هیچکس نمیخواد تورو از تنهایی دراره ، بلکه میخواد خودش تنها نباشه=) “
.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀

متن درباره حس خوب

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻

متن درباره حس خوب داشتن

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__

متن درباره حس خوب دوست داشتن

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن درباره حس خوب داشتن

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

شعر درباره حس خوب

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤

متن درباره حس خوب دوست داشتن

اری فاحشه شدیم ..، وقتی عشق تجاوز کرد وقتی بدبختی تجاوز کرد… وقتی قدرتمند تر از ما تجاوز کرد…. و من حامله ی عقده هستم …. بترسید از روزی ک فرزندم به دنیا بیاید…

متن درباره حس خوب

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

متن درباره حس خوب دوست داشتن

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
 

متن در مورد حس خوب طبیعت

من اگه حرف میزنم قصدم خدایی نکرده شوخی نیست،توهینه😈🤟🏻

شعر درباره حس خوب

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻

متن درباره حس خوب زندگی

دُورِتــــ بِـــگَــردَمــ رِفـــیـقــ💫🤍

متن در مورد حس خوب زندگی

بهترین دوست من 👀:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جغد شب زنده دار🦉
مثل پاندا خسته🐼
مثل ماهی کم حافظه🐟
مثل کوالا تنبل🐨
و مثل پنگوئن بی حوصله‌ست🤣🐧

متن در مورد حس خوب طبیعت

هرکی مارو نخواس😼👀 جاش رو چشم اصغر اقاس😹❤

متن در مورد حس خوب و ارامش

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه:|||

متن در مورد حس خوب زندگی

یا سریع من را درآور زین بلاک لعنتی
یا به جان جفتمان من هم بلاکت میکنم..♥️

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

# کره ای

متن در مورد حس خوب باتو بودن

[ به هر چيزی كه مي بينى
زود اعتماد نكن
حتى نمک هم دقيقا شبيه شكره 🙂 ]

متن درباره حس خوب داشتن

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__

متن درباره حس خوب داشتن

افتابه رو از طلا هم بسازن بازم جاش تو توالته!!!! عزیزم میفهمی بحث بحث لیاقته ! لیاقت

متن درباره حس خوب

نمیدانم چه هستم
نمیدانم که هستم
ولی هرچه که هستم
میدانم عاشقت هستم ❤️💓

متن درباره حس خوب داشتن

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ ›

متن درباره حس خوب داشتن

زندگی زیباست اگر بهش زیبا نگاه کنی💛😉

متن درباره حس خوب دوست داشتن

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن درباره حس خوب زندگی

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن…

شعر درباره حس خوب

نفسـ نفسمـ ذڪر ڪربلاسٺ
ڪربلا میخوامـ أباالفضل

متن درباره حس خوب زندگی

خداتنها رفیقے است ڪه در ذاتش نامردے نیست …♥️🕊

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

زندگی حـــسِ شکوفایی یک مزرعه در باور بــــــذر🍃

متن درباره حس خوب داشتن

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

متن در مورد حس خوب زندگی

[بہ هر روزت این شانس رو بدہ ڪہ☀️
زیباترین روز زندگیت باشہ💛]

متن درباره حس خوب زندگی

و عشق
پنهانی ترین 
رازِ پاییز است. . .

شعر درباره حس خوب

پاییز!
ای فصل برگ‌ریز!
ای همچو مرگ
خوب و رهاننده و عزیز 
گویم اگر دوست‌ترت دارم از بهار 
باور نمی‌کنی؟!🍂

متن درباره حس خوب دوست داشتن

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ ›

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

متن درباره حس خوب داشتن

بخند که جهان با اندوه تو دگرگون نمی شود…

متن در مورد حس خوب و ارامش

به قول علی حاتمی:
یه نفرایی هستند تو دنیا که 
به هزار نفر می‌ارزن همینقدر
ساده و قشنگ☺❤

متن درباره حس خوب دوست داشتن

‹ تمام غیرممکن ها میتونه به دست تو ممکن بشه ، اگه اول تو ذهنت بهش رسیده باشي! ›

متن درباره حس خوب داشتن

گاهي باید حستو فراموش كني و لياقتتو به یاد بياري.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن درباره حس خوب زندگی

برای کسی دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد نه قایق …

متن درباره حس خوب زندگی

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰

متن در مورد حس خوب زندگی

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
 

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻

شعر درباره حس خوب

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن در مورد حس خوب طبیعت

برای کسی دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد نه قایق …

متن درباره حس خوب زندگی

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤

متن درباره حس خوب داشتن

اون دختری که هرچی میگی میخنده…
دیوونه نیست…
اونقدر عاقله که میدونه…
کجا دیوونه شه..😉❤

متن درباره حس خوب

پارادوکس واقعی اونجاست که وقتی دیدیش سرتو بندازی پایین و بی توجه از کنارش رد بشی درحالیکه دلت لک زده برای یه دل سیر مات نگاه کردن و بغل کردنش
-یگانه بیات

متن در مورد حس خوب باتو بودن

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه:|||

شعر درباره حس خوب

خدایا من خیلی حسودم :
توی چشم بقیه اون رو مثل قورباغه نشون بده …

متن درباره حس خوب

کار میکنین که پول در بیارین،بدین دانشگاه مدرک بگیرین که کار کنین پول در بیارین!
خوبین واقعا؟!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن در مورد حس خوب زندگی

هر صبح
دو رکعت دوستت دارم را
اقامه می‌کنم به نیّت چشمهایت
قُربةً اِلی العشق ♡…

صبحت بخیر عشقم💋

متن در مورد حس خوب و ارامش

#پست_سفارشی
.
عشق قشنگ من…
قشنگترین اتفاق زندگیم
از وقتی دوست داشتنت در دلم ❤️
جریان گرفت جور دیگه ایی زنده ام

تولدت مبارک #قلب من🎂🌹

🥳🎂 🦋

تبریک تولد همسر
تبریک تولد همسر

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن در مورد حس خوب و ارامش

کیف لی أن أری غیرک و أنت عینای؟چگونه به غیر تو نگاه کنم در حالی‌که تو چشمانم‌ هستی؟

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

وقتی شروع کنی به جای اینکه به صورت آدمها نگاه کنی،به قلبشون نگاه کنی، زندگی شفاف میشه.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

مرا دوست بداربه سانِ گذر از یک سمت خیابانبه سمتی دیگراول به من نگاه کنبعد به من نگاه کنبعد باز هم مرا نگاه کن…

متن در مورد حس خوب طبیعت

غوغا ب پا کن در دلمبا چشم دریای خودت..یارا نگاهم میکنی؟دلتنگ چشمان توام:)…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

چشم باز کن و دور و برت را نگاه کن…یعنی که حال قلب مرا رو به راه کن……

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

چه عاشقانه ای خواهد شدوقتی نگاه در نگاه تونفس در نفس های تودر آغوشی پر از عطرِ تنِ توآرام بگویم دوستت دارم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

گاه با یک شعربا یک حرفبا یک نگاه، لبخنددر خاطر هم ماندگار شویم……

متن درباره حس خوب داشتن

گاهی نگاهتآنقدر نافذ استکه خودم را نهدیوار پشت سرم رادر چشمت می بینم.

متن درباره حس خوب زندگی

زن ها زمانی تصمیم می گیرند،تنهایی شان را پر کنندکه نگاهی تهِ تهِ دلشان راخالی کرده باشد…

متن درباره حس خوب زندگی

دلبسته ی چشمان تو و دل نگرانمبه طرز نگاه تو که بند است جهانمدر دشت دلم عطر تو پیچید دوبارههر لحظه کنار تو بهار است خزانم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هر روز میگویم دوستش دارمهاج و واج نگاهم میکندمی پرسد با بنده بودید؟میگویمچی؟من؟حتما اشتباهی رخ داده؟او عاشق این اشتباه من و منعاشق این ارتکابم!

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بعد از نگاهتبا این عاشقانه های بی قرارچه کنم؟

متن درباره حس خوب زندگی

چه آسانتماشاگر سبقتلحظه هاییمو به عبورشانمی‌خندیم..!

متن در مورد حس خوب زندگی

هر سال یک بار از لحظه ی مرگم
بی تفاوت گذشته ام
بی آنکه بفهمم یک روز
در چنین لحظه‌ای خواهم مرد…

متن درباره حس خوب

تمام زمان ها
در نظرم یکی ست
جز آن لحظه ای
که عاشقت شدم…

متن درباره حس خوب زندگی

چند دقیقه دیگر وقت داریتا به من نگاه کنیبه من، به چشمانم،و به قلبی که برای تو می تپداین شب و این بارانو توچند دقیقه دیگر وقت داری

متن در مورد حس خوب زندگی

ارزش هرلحظه از زندگی حقیقتاً بی‌قیمت است. همه ما از مهلتی که داریم ناآگاهیم ولی طبع انسان این است که آن را در نظر نمی‌آورد. فرصت و لذت زندگی با کیفیت در زمان حال را نباید از دست داد. شاید فردا که سهل است اصلاً لحظه دیگری در کار نباشد.

متن در مورد حس خوب طبیعت

فرصت زندگی کمه…بزرگوارتر از آن باش که برنجیونجیب تر از آن باش که برنجانی…زندگی زیباست!

متن درباره حس خوب

همین یک لحظه را دریاب
که فردا قصه اش فرداست…

متن در مورد حس خوب طبیعت

گآهی اوقات اَرزِش یک لحظه رو نمیفَهمی تا اینکِ
به خاطرِه تبدیل میشِه…

متن درباره حس خوب دوست داشتن

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده به خاطر اتفاق های خوب غیره منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادی،
به خاطر دوست داشتن های بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپاش و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن

متن در مورد حس خوب و ارامش

هرچه بیشترلحظه ی حال را مغتنم بدانیو آن را بپذیری،از درد و رنج رهاتر میشوی.

شعر درباره حس خوب

زندگی یک بازی است که تو هر لحظه به آن می خندیزندگی خواب خوش کودک احساس من استزندگی بغض دل توست به هنگام سحر

شعر درباره حس خوب

زندگی نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما استزندگی لبخندی است که نشسته به لبان من و توزندگی یک رویا است که تو امروز به آن می نگری

متن در مورد حس خوب طبیعت

من و تو می دانیمزندگی آوازی است که به جان ها جاری است

متن در مورد حس خوب باتو بودن

من و تو می دانیمزندگی در گذر استهمچو آواز قناری در باغ

متن درباره حس خوب

کوه های ذهن و اندیشه ما پا برجادشت های دلمان سبز و پر از چلچله هاروز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریز

متن درباره حس خوب

من و تو دیر زمانی است که خوب می دانیمچشمه آرزو های من و تو جاری استابرهای دلمان پربارند

متن درباره حس خوب دوست داشتن

تا بدانند همه ،تا تولد باقی ستمی توان گفت خدا امیدشبه رها گشتن انسان ، باقی است

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

روح از جنس خداو تن ، این مرکب دنیایی از جنس فنازندگی ، یاد غریبی ست که در حافظه ی خاک ، به جا می ماند

متن در مورد حس خوب طبیعت

تو ، نه در دیروزی ، و نه در فرداییظرف امروز ، پر از بودن توستشاید این خنده که امروز ، دریغش کردیآخرین فرصت همراهی با  امید است

شعر درباره حس خوب

شاید این حسرت بیهوده که در دل داری ،شعله ی گرمی  امید تو را  خواهد کشتزندگی ، درک همین اکنون است

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگی ، بازی نافرجامی استکه تو انبوه کنی ، آنچه نمی باید بردو فراموش شود ، آنچه که ره توشه ماست

متن در مورد حس خوب و ارامش

عده ای گریه کنان می آیندعده ای ، گرم تلاطم هایشعده ای بغض به لب ، قصد خروجفرق ما ، مدت این آب تنی استیا که شاید ، روش غوطه وریدست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد ، هیچزندگی ، باور تبدیل زمان است در اندیشه عمر

شعر درباره حس خوب

وقت رفتن ، به همان عریانی ، که به هنگام ورود  آمده ایمقصه آمدن و رفتن ما تکراری است

متن درباره حس خوب زندگی

خواهرم ، تکه نانی آورد ،آمد آنجا ، لب پاشویه نشست ،به هوای خبر از ماهی هادست ها کاسه نمود ، چهره ای گرم در آن کاسه بریختو به لبخندی تزئینش کردهدیه اش داد ، به چشمان پذیرای دلم

متن در مورد حس خوب طبیعت

می روم در ایوان ، تا بپرسم از خود ،زندگی یعنی چهمادرم سینی چایی در دست ،گل لبخندی چید ،  هدیه اش داد به من

متن در مورد حس خوب باتو بودن

سخن نگوهیچ نگوفقط احساس کنگوش نکننبینحرف نزنفکر نکنفقط احساس کناحساس کن که در اوج آسمانیابرها را لمس می کنیبر آبی آسمان آرمید ه ایخود را از تاریکی ها و تکرارها رها کنو عشق زمینیاین عشق تو را آرام نمی سازدتو همیشه سبزیاما سبزی خویش را از یاد برده ای

متن درباره حس خوب زندگی

به طفلی کرد باز احساس عالم
در او بالفعل شد وسواس عالم

متن در مورد حس خوب باتو بودن

نبود عجب اگر کند از دیده ی ذکور
معمار کارخانه احساس منع خواب

متن در مورد حس خوب طبیعت

شب و روز غرقه در احساس اویم
که تاجیست احسان او بر چکادم

متن درباره حس خوب زندگی

آنقدر که از دست دادن چیزیما را افسرده می کنداز داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم…و این ذات آدمیزاد است…!

متن در مورد حس خوب طبیعت

در حضور خارها هم می شود یک یاس بوددر هیاهوی مترسک ها پر از احساس بودمی شود حتی برای دیدن پروانه هاشیشه های مات یک متروکه را الماس بودکاش می شد، حرفی از کاش می شد هم نبودهرچه بود احساس بود وعشق بود و یاس بود…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

آنگاه که در حاشیه ساحل می نیشینمو آبی آسمانو بی تابی امواج دریا را می بینموقتی نسیم آراماز دریا میهمان ساحل می شودوصدای امواج در هم گره خورده دریا را می شنومبه یاد توبه یاد احساس زیبایتحرفهای سراسر عاشقانه و دلنشینتبه یاد دستان مهربانتوجود آکنده از ترانه اتو به یاد بی قراری دل خویش می افتمو آرزو می کنمکاش تو اکنون در کنارم بودیتا دل بی تابم را آرام می ساختی

متن درباره حس خوب داشتن

من زاده ی رویای توامبه تو اندیشیدمو آفریده شدم

متن در مورد حس خوب و ارامش

آمدنتآمیزه­ ی خزیدن و پرواز استتا سیبروی هوا معلق بماندو غار و غریزهدر رویای کام جویی یگانه شوند.

متن درباره حس خوب زندگی

مرا فرشی نیستتا در راهت بیافکنممرا  تنها یک رویاستو  آن را در پایت می افکنمگامهایت را بر رویایم بگذاراما پایت را سخت بر آن مفشارزیرا آنچه زیر پای توسترویای من است

متن در مورد حس خوب باتو بودن

عزیزم!حلالم کنو عصبانی نباشمی خواهم بیایماما سنگی که رویم گذاشته اندسردتر از آن استکه حرف هایم را به گوش‌ات برساندامشب که به رویایت آمدماز دلت درمی آورم.

شعر درباره حس خوب

ﻫﺮ ﺷﺐﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ

شعر درباره حس خوب

آدم‌هامی آیندو می روندولی در دلتنگی هایمان‌‌شعرهایمان‌‌رویاهای خیس شبانه‌‌مان… می مانند‌‌‌ !

متن درباره حس خوب دوست داشتن

این شال ابریشم تورویای پروانه شدن کرم های زیادی راخاکستر کردهبیا ببینلاف نمی زنم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

رویایت رادر بادکنک ها فوت کنبگذار آسمانمرنگ بگیرد.

متن در مورد حس خوب طبیعت

پرواز هم دیگر رویای این پرنده نبوددانه دانه پرهایش را چیدتا بر این بالش خواب دیگری ببیند!

متن در مورد حس خوب و ارامش

امشب بیا و در رویامرا ببر به اولین قرارناب ترین بوسهمقدس ترین آغوشهمان جا رهایم کنمی خواهم اشتباهم را جبران کنم!این بار آنجا از خوشحالی …خواهم مرد !!

متن درباره حس خوب داشتن

تو مثل رویا بودیکه شبیدر من نقش بستیو به صبح نرسیده تمام شدی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

تو، عشق من!وارد کتاب های درسی و جعبه های شیرینی شدی.تو را در کلمات پیامبران پنهان کردمدر شراب راهباندر دستمال های بدرقهآیینه های رویاچوب کشتی ها…

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

حس خوب داشتنحال خوب داشتنروز خوب داشتننعمتیست که رفتنت به من هدیه کرد !

متن در مورد حس خوب طبیعت

آزاد باش و بنده احساس کس مشو
کازاده آن بود که نگردد اسیر کس

متن در مورد حس خوب باتو بودن

جان ما را لذت احساس نیست
خاک ره جز ریزه ی الماس نیست

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گویند خوشبختی دو نوع است:یا آنکه از هر چیز احساس رضایت داشته باشییا آنکه کسی را داشته باشی تا موقع بدبختی ها کنارت باشدکه دسته دوم از خوشبخت ترین خوشبختانند …

متن درباره حس خوب دوست داشتن

من اگر روح پریشان دارممن اگر غصه هزاران دارمگله از بازی دوران دارمدل گریان،لب خندان دارمبه تو و عشق تو ایمان دارم

متن درباره حس خوب داشتن

بر فرو رفتگی‌های این سنگ دست بکشو قرن‌ها عبور رودخانه را حس کن.سنگ‌ها سخت عاشق می‌شونداما فراموش نمی‌کنند…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

ثانیه ها و دقیقه ها از پس هم میگذرند
بهار نزدیک است
لبخــــــــــند بزن
خدا نزدیک استپنجره های کوچک خانه ام را روبه دنیایی بزرگ میگشایم
میدانم..میدانم
چقدر تنفس شیرین استسلامت میکنم
او نزدیکی
لبخند میزنم
تو کنار منیتو بهار منی
تو خدای منی

متن درباره حس خوب زندگی

هیچوقت دلخوشی ڪسی رو ازش نگیرین
این دلخوشی میتونه:
یه سلام
یه احوالپرسی
یه حواسم بهت هست …
یه صدای گرم و دوستانه
و یه حس خوب باشه …
دوستی ها رو دست ڪم نگیرین …
همین …
بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ میزنن …
ولی گنجشک ها جدی جدی میمیرن … !
آدما شوخی شوخی به هم زخم زبون میزنن …
ولی دلها جدی جدی  می شڪنند….

متن درباره حس خوب

هیچ اندیشه‌ ای زشت نیست ؛
اندیشه‌ ای که اجبار شود زشت می‌ شود
هیچ فردی زشت نیست ؛
فردی که زیبا نیندیشد زشت می‌ شود
انسان‌ ها همه با محبت‌ اند ؛
انسانی که اراده‌ اش را تحمیل می‌ کند ، ظالم است
انسان‌ ها همه عاشقند ؛
انسانی که نیاموخته عشق بورزد ، بی‌تفاوت است
انسان‌ ها همه شادند ؛
انسانی که نیاموخته شادی را لمس کند ، افسرده و غمگین است
“” از امروز زیبا ببینیم “”

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد،
آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!
به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد.
هر روز یک شروع تازه است.
هر صبح که از خواب بیدار می‌شویم،
اولین روز از باقی عمرمان است.
یکی از بهترین راه‌ها برای گذشتن از
مشکلات گذشته این است….
که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید
که از خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود!!!

متن درباره حس خوب

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،خاطراتت را،نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیواردلت…در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقبباشد؛زمین می خوری…زخم بر می داری…و درد می کشی…نه از بی مهری کسی دلگیر شو …نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،دلسرد مباش، تو چه می دانی؟شاید … روزی … ساعتی … آرزوینداشتنش را می کردی…تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتهابر عکس نفس بکشد …در آینده لبخند بزن…این همان جایی است که باید باشی!هیج کس تو نخواهد شدآرامش سهم توست …

متن در مورد حس خوب و ارامش

انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..
حتی از فاصله های دور…
از انتهای افق‌های دور و نزدیک.. انگار. جایی نوشته بود که اینها باید  در یک مدار باشند.. یک روزی .. یک جایی است  که باید با هم ، برخورد کنند… آنوقت…
میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..
اصلا میشوند هم شکل… مهرشان آکنده از همه ….
حرفهایشان میشود آرامش…
خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان.. نباشند دلتنگشان میشوی..
هی همدیگر را مرور می کنند..
از هم خاطره می سازند….
مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند.. و یادمان  باشد..
حضور هیچکس اتفاقی نیست.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

نمي دانــمچــرا بيــن ايــن همــه ادمپــيــله کــرده امــبــه تــوشــايد فــقط با تــو
پــروانــه مي شـــوم
ســنـگـيــنــي گـفــتــه هــايــم
بــه سـنــگـيــنـي گــوش هــايـتــ دَر . . .!

متن درباره حس خوب زندگی

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل . . .

متن در مورد حس خوب زندگی

باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن،نه فقط زندگی را گُذَراندَن ..باید راهی یافت،برایِ صبح ها با اُمید چشم گُشودَن،برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن..اینطور که نمیشود،نمیشود که زندگی را فقط گذراند ،نمیشود که تمام شدنِ فصلی و رسیدنِ فصلی جدید را فقط خُنَکایِ ناگهانیِ هوا یادَت بیاورد،نمیشود تا نوکِ دماغَت یخ نکرده حواسَت به رسیدنِ پاییز نباشد..اینطور پیش بِرَوی یک آن چَشم باز میکنیخودَت را میانِ خزانِ زردِ زندگی ات میابی ،و یادت هم نمی آید چطور گذَرانده ای مسیرِ بهاری و سبزِ زندگی ات را..اصلا خدا را هم خوش نمی آید،راهَت داده به دنیایَش که نقشَت را ایفا کنی،یک روز خوبُ حتی یک روز بد ،یک روز شیرینُ حتی یک روز تلخ ،یک روز آرامُ حتی یک روز پُرهیاهو ،وظیفه ی تو زندگی را با تمام و کمالَش زندگی کردن است،با تمامِ سِکانس هایِ تلخ و شیرینَش..نمیشود که همه اش خسته باشیو سَرِ سکانس هایِ تلخ بهانه بیاوری و گوشه ای به قهر کِز کنی و بازی نکنی ..حق داری که خستگی ات را در کنی،اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی ..اینطور که نمیشود،تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد،باید زندگی را زندگی کرد ..

متن در مورد حس خوب باتو بودن

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسمو تو فال قهوه بگیریوقتی؛ آخر همه شعرهای من تو می آیی؛و ته همه ی فنجان های تو من میروم !!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق “انسان” بودن ماست . . .

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هیچ روز خوبی در راه نیست
روز خوب که در نمیزنه بیاد داخل!
روز خوب که سر برج نیست خود بخود البته گاهی باناز وکرشمه بیاد!
قبض آب وبرق و…. نیست که وقت وبیوقت وقتی خسته ازسرکاربرمیگردی از شکاف در آویزون باشه!
روز خوب راباید ساخت
باید نوازشش کرد
باید آراست وپیراست
باید به گیسوهاش گلهای وحشی صحرایی زد
باید عطر دلخواهش رو خرید
گل دلخواهش رو روی میز گذاشت
شعر دلخواهش رو سرود
باید نازش را کشید
برویش خندید
روزخوب را باید خلق کرد
وبعد در آغوش آرام یک روز خوب لذت دنیارا چشید….

متن درباره حس خوب داشتن

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه های منفی توجه می کنیم، به آنها پروبال می دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می رود!
همه ی اندیشه های مربوط به ترس، شکست، نفرت، و بدخواهی مانند علف های هرز یک باغ هستند که باغبان آنها را نکاشته و نمی خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت ، روی نتجه نهایی متمرکز کنیم .

متن در مورد حس خوب باتو بودن

نیمی از زندگی مانمیشود صرفِ اینکه به آدمهای دیگر ثابت کنیم،ما چقدر خوشبختیم…به آدمهایی که شاید خوشبختی برایشان تعریفِ دیگری داردحتی اگر واقعاً هم خوشبخت باشیم،اما همین خودنمایی،ما را تبدیل میکند به بدبخت ترین آدمِ روی زمین!غذایی اگر جلویمان میگذارند،قبل از لذت بردن از غذا،ترجیح میدهیم آن را به رخِ دیگران بکشیم…سفری اگر میرویم،ترجیحمان این است که بگوییم،ما آمدیم به بهترین نقطه ی روی زمین،توبمان همان جهنم همیشگی…واردِ رابطه اگر میشویم،عالم و آدم را با خبر میکنیم،که ببینید چقدر خاطرِ من را میخواهد،تو اما بمان در همان پیله ی تنهایی ات…ما لذت بردن را پاک فراموش کرده ایممسیری را میرویم که خطِ پایان ندارد،فقط میرویم که از بقیه جا نمانیم!

شعر درباره حس خوب

تا به حال به آدم هایی که در زندگی تو هستند دقت کرده ای ؟
یادت باشه حضور هیچ کس در زندگی تو بی دلیل نیست !
آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی آیینه ای هستند برای تو….
اگر می خواهی خود را بشناسی
و از حال و هوای درونت با خبر شوید ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند !
دریافتی ما از هستی ، تنها پول نیست
آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز ،
روزی ما هستند!

متن در مورد حس خوب زندگی

یک روزی هست که خدا چرتکه دستش می گیرد و حساب و کتاب می کند و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی فقط نمی دانم تاوان دادن آن موقع تو به چه درد من می خورد ….؟

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هر چه کمتر شود فروغ حیاترنج را جانگدازتر بینیسوی مغرب چو رو کند خورشیدسایه ها را درازتر بینی . . .(رهی معیری)

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اگر بتونى هميشه وبطور مداوم رو به آينده گام كوچك بردارىروزى ميرسه كه به روياهات برسى ……!

متن درباره حس خوب داشتن

به سه چيز هرگز نميرسيد :بستن دهان مردمجبران همه ى شكست هارسيدن به همه آرزوهاسه چيز حتما به تو ميرسد :مرگنتيجه عملترزق و روزى

متن درباره حس خوب

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعت هاست
زندگی چرخش این عقربه هاست

متن در مورد حس خوب زندگی

اگه بخوایم صبر کنیم
تا آماده باشیم
بعد شروع کنیم بایدکل زندگیمون
رو به صبر کردن بگذرونیم
شروع کنید! با هر چیزى که دارین
از هر جایى که هستین ،
هر چقدر که میتونید،
اما شروع کنید

متن درباره حس خوب زندگی

بعضی از مردم اصرار دارند
که خود را به دیگران بشناسانند
و ثروت خود را به رخ آنها بکشند.
اما
این نوع آدمها
در درون خود زجر می کشند
زیرا
شادی آنها وابسته به  تفکر دیگران است.
“مهم بودن”
را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود.
هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید،
بیشتر تحسین می شوید.

شعر درباره حس خوب

مواظب همدیگه باشیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم  !
از یه جایی بــه بعد دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیم !
پس قدر خودمون ، خانواده مون ،
دوستانمونو، زندگیمونو
و کلا حضور خوشرنگ مون رو تو صفحهء دفتر وجود بدونیم…
محبت تجارت پایاپای نیست
چرتکه نیندازیم که من چه کردم و تو در مقابل چه کردی!
بیشمار محبت کنیم.
حتی اگر به هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود

متن درباره حس خوب دوست داشتن

به بزرگی آرزویت نیندیشبه بزرگیکسی بیندیش که میخواهد آرزویت رابرآورده کندبراى برآورده شدن آرزو هایتان خدا رابرای شما آرزو يكنم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دل آدم،گاهی گرم می شود چه ساده،به یک دلخوشی کوچک…به یک احوالپرسی ساده…به یک دلداری کوتاه..به یک “تکان سر”یعنی تو را می فهمم…به یک گوش دادن خالی بدون داوری!به یک همراهی شدن کوچک…به  حتی  یک همراهی کوتاه ممتد..به یک پرسش “روزگارت چگونه است؟”..به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان قهوه..به یک وقت گذاشتن برای تو…به شنیدن یک”من کنارت هستم”…به یک هدیه ی بی مناسبت…به یک غافلگیری..به یک خوشحال کردن کوچک..به یک شاخه ی گل…دل آدم گاهی چه شاد است…به یک فهمیده شدن درست….!به یک لبخند..به یک سلام..به یک تعریف.. به یک تایید.. به یک تبریک…و ما چه بی رحمانه این دلخوشی های کوچک و ساده را ازهم دریغ می کنیم و تمام محبت و دوست داشتنهایمان را گذاشته ایم کنار، تا به یک باره آنها را از پس مرگ نثار هم کنیم …چه بی رحمانه…

متن در مورد حس خوب و ارامش

ما هرکسی را طوری می کُشیم،
بعضی ها را با گلوله
بعضى ها را با حرف
وبعضی هارا باکارهایی که کرده ایم
و بعضی هارا باکارهایی که تابه امروز
برای آنهانکرده ایم…!

متن درباره حس خوب دوست داشتن

گاهى لازم است به ذهنتان آرامش بدهيد
و به كارهايى كه به شما حس مثبت بودن وخوبى ميدهند فكر كنيد

شعر درباره حس خوب

به پایان فکر نکناندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کندبگذار پایان تو را غافلگیر کنددرست … مثل آغاز

متن درباره حس خوب داشتن

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ایبه خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای رامدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستیکه هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی …

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

با همه‌ی بی سر و سامانی‌ام
باز به دنبال پریشانی‌ام
طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست
در پی ویران شدنی آنی‌ام
آمده‌ام بلکه نگاهم کنی
عاشق آن لحظه‌ی طوفانی‌ام
دلخوش گرمای کسی نیستم
آمده‌ام تا تو بسوزانی‌ام
آمده‌ام با عطش سال‌ها
تا تو کمی عشق بنوشانی‌ام
ماهی برگشته ز دریا شدم
تا تو بگیری و بمیرانی‌ام
خوب‌ترین حادثه می‌دانمت
خوب‌ترین حادثه می‌دانی‌ام؟
حرف بزن ابر مرا باز کن
دیر زمانی است که بارانی‌ام
حرف بزن، حرف بزن، سال‌هاست
تشنه‌ی یک صحبت طولانی‌ام
ها به کجا میکشی‌ام خوب من؟
ها نکشانی به پشیمانی‌ام!

متن درباره حس خوب داشتن

یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا شهری که چایی خودمون ؛رنگارنگی سفره مهم نیست ،مهم چندنفری هستن که دورش نشستن ، پر از عشق ، پر از محبت …چایی تلخ رو که با عشق دم کنی ، شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه حتی بدون قند !

متن درباره حس خوب داشتن

صبور باش چيزهاى خوب زمان ميبرد امپراطوری ها يك روزه ساخته نميشوند

متن درباره حس خوب زندگی

گفت جبران میکنم…………

گفتم کدام را؟عمر رفته را؟دل مرده اما تپیده را؟حالا من هیچ.. جواب این تارهای سفید مو را میدهی؟نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیر شده ای..؟گفتم جبران میکنی..؟گفت.. کدامش را؟…….

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تو چه گفتی سهراب؟قایقی خواهم ساخت …با کدوم عمر دراز؟نوح اگر کشتی ساخت، عمر خود را گذراندبا تبر روز و شبش، بر درختان افتادسالیان طول کشید، عاقبت اما ساختپس بگو ای سهراب … شعر نو خواهم ساختبیخیال قایق ….یا که میگفتی ….تا شقایق هست زندگی باید کرد؟این سخن یعنی چه؟با شقایق باشی…. زندگی خواهی کردورنه این شعرو سخنیک خیال پوچ استپس اگر میگفتی …تا شقایق هست، حسرتی باید خوردجمله زیباتر میشدتو ببخشم سهراب …که اگر در شعرت، نکته ای آوردم، انتقادی کردمبخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویابخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، نوجوانی پیرمزندگی رویا نیستزندگی پردرد استزندگی نامرد است!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

احساس خوبی دارمهمه چیز درست می‌ شودتو خواهی آمدو دهان تاریک باد را خواهی دوختآمدن تو یعنیپایان رنج‌ ها و تیره‌روزی‌ هاآمدن تو، یعنی آغاز روزی نو

متن درباره حس خوب دوست داشتن

باز کن پنجره ها را، که نسیمروز میلاد اقاقی ها راجشن می گیرد،و بهار،روی هر شاخه، کنار هر برگ،شمع روشن کرده است.همه ی چلچله ها برگشتند،و طراوت را فریاد زدند.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل استهمه عوامل در جهت رشدش در تلاشند..باد باعث طراوتش میشودآب باعث رشدش میشودو آفتاب پختگی و کمال میبخشداما …به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت،آب باعث گندیدگیباد باعث پلاسیدگیو آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش میشود..بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.پول، قدرت، شهرت، زیبایی… تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است اما به محض جدا شدن بندبندگی، همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می شود.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دوباره سیب بچین آدم….من خسته ام….بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند……

متن درباره حس خوب دوست داشتن

اگـه وجــود خـــــــدا ﺑـــــــــــاورت بــشــهخـــــــــــــــدا یــه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …مـــیـــشــه : ﻳــــــــــــــــﺎﻭﺭﺕ …بهمین راحتی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

از دوست جدید رازت را پنهان کناز دشمن قدیمی که طرح دوستیدوباره با تو ریخته خنجرت را …چون اولی “باورت” را نشانه می گیرددومی “قلبت” را

شعر درباره حس خوب

از آدم ها بُت نسازید ………!این خیانت است ………….!هم به خودتان ……….. هم به خودشان ………..!خدایی می شوند که خدایی کردن نمیدانند………!و شما در آخر می شوید سرتا پا کافرِ خدای خود ساخته ………….

متن در مورد حس خوب زندگی

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها
که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها
که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم
کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهند “نمی شود”
به همین سادگی …کاش نه میدویدم و نه غصه می خوردم
فقط او را می خواندم و بس       …

متن درباره حس خوب زندگی

بی ارزشترین نوعِ افتخار،
افتخار به داشتن ویژگی هایی است که خود
انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد
مثلِ چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی و خیلی چیزهای دیگر.
از چیزایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید..
مثل:انسانیت، مهربانی، گذشت، صداقت و..
آدمی را آدمیت لازم است
عود را گر بو نباشد هیزم است…

متن در مورد حس خوب زندگی

هر باخت مقدمه اى براى پيروزيهبعدها ميفهمى كه آدم هيچوقتاز بردن چيزى ياد نميگيره

متن در مورد حس خوب زندگی

همه ی شهر مهیاست مبادا که تو را…آتش معرکه بالاست مبادا که تو را…این جماعت همه گرگ اند مبادا که تو را…پی یک شا م بزرگ اند مبادا که تو را…دانه و دام زیادست مبادا که تو را…مرد بدنام زیادست مبادا که تو را…پشت دیوار نشستند مبادا که تو را…نانجیبان همه هستند مبادا که تو را…تا مبادا که تو را باز مبادا که تو را……..پرده بر پنجره انداز مبادا که تو را…دل به دریا زده ای ؛این پهنه سراب  است نرو…برف و کولاک زده راه خراب است نرو …بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم …با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم…بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند…این شب وسوسه انگیز مرا می شکند…بی تو بی کار و کسم, وسعت پشتم خالی است…گل تو باشی من مفلوک دو مشتم خالی است…بی تو تقویم پر از جمله ی بی حوصله هاست…وجهان مادر آبستن خط فاصله هاست….

متن درباره حس خوب زندگی

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

مصریان باستان اعتقاد داشتندکه پس از مرگاز آنها تنها دو سوال پرسیدهمی شود :آیا شادی را یافتی ؟آیا شادی را آفریدی ؟

متن در مورد حس خوب طبیعت

یادش بخیر…بچه که بودیم دل دردهایمان را به یک زبان می گفتیم همه می فهمیدند،بزرگ که شدیم درد دل ها را به صد زبان می گوییم کسی نمی فهمد…دلتنگ کودکیم.. یادش بخیر..قهر می کردیم تا قیامت..و لحظه ی بعد قیامت می شد…
اما نه..کاش همیشه کودک می ماندیم تا به جای دلهایمان،سر زانوهایمان زخمی می شد..
براستی کاش همچون کودکی تنها غصه یمان شکستن نوک مدادمان بود..
دل بسته به سکه های قلک بودیم…دنبال بهانه های کوچک بودیم…رویای بزرگ تر شدن خوب نبود…ای کاش تمام عمر کودک بودیم..و کاش در کودکی می ماندیم …آنجا که تنها تلخی زندگیمان،شربت تبمان بود…..تازه دارم حکمت بازی های کودکی را می فهمم….زووووووووووووووو تمرین این روزهای نفسگیر بود……و اما امروز …..پشت کدامین مغازه پا بکوبیم که برایمان آرامش بخرند….؟؟؟؟!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

یک استکان بوسه داغیه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایهیک پیاله گل سرخیک کف دست نان صداقتاز شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شوداین صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد …

متن در مورد حس خوب باتو بودن

در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که:
نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت.
متوجه میشوی, بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد،
متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد،
میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت،
و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست،
آگاه شدن نام دارد.ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی، این آگاهی دردناک است…
اما تلخ هرگز!!!

متن درباره حس خوب داشتن

سکوت نکن …زمزمه کن گاهی !قدم بزن در کوچه های زندگی …و گاهی آرام پرواز کن …این آبی بیکران مال تو نباشد …مال کیست ؟زندگی زیباست!

متن درباره حس خوب

گاهــی آدمـ دلــــشـــ مـیــخواهــد 

کـفـــش هـاشـ را دربـیـــاورد 

یــواشکیـ نوکـــ پـــا , نـوکــ پــا 

از خـودشــ دور شــود 

دور دور دور ……..

متن درباره حس خوب زندگی

قلمت را بردار بنویس از همه ی خوبی هازندگی، عشق، امیدو هر آن چه برروی زمین زیباستگل مریمگل رزروی کاغذ بنویس :زندگی با همه تلخی هایش، زیباست

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بهترین جفت درجهان خنده و گریه استآنها هیچگاه یکدیگررا همزمان ملاقات نمیکنندولیاگر آن دویکدیگر راملاقات کردندآن لحظه بهترین لحظه زندگی شماستآرزو می‌ کنم امروز بهترین جفت اتفاق بیفتد

متن در مورد حس خوب طبیعت

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟!
چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود، سرباز می زنیم !
چون کلید خوشبختی خودمان را، در جیب دیگران قرار داده ایم
و باور نداریم که کلید خوشبختی ما در دستان خودماست!
کلید خوشبختی، درک این واقعیت است که آنچه برای شما رخ می دهد مهم نیست بلکه چگونگی پاسخ شما ست که اهمیت دارد.
در حقیقت خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش، مشکلی ندارد…!

متن در مورد حس خوب زندگی

خوشبختی یعنیچه دورچه نزدیکهنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باش … !

متن در مورد حس خوب زندگی

جسارت اجرايى كردن ايده هايت را داشته باشو گرنه هميشه جهان پر بوده ازترسو هاى خوش فكر

متن در مورد حس خوب طبیعت

دلت را بتکان غصه هایت که ریخت توهم همه رافراموش کن..دلت را بتکان اشتباه هایت که افتاد روی زمین،بگذارهمان جاباقی بماند فقط ازلابه لای اشتباه هایت یکتجربه بکش بیرون قاب کن وبزن به دیواردلت….دلت رامحکم ترکه بتکانی تمام کینه هایت هم میرزد تمام ان غم های بزرگ وهمه ی حسرتهاوآرزوهایت……..حالا ارام تر،آرام تربتکان..
تاخاطره هایت نیفتد تلخ یاشیرین،چه تفاوت میکند…
خاطره ،خاطره است بایدباشد باید بماند…
عزیزم خانه تکانی دلت مبارک!!!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هیچ وقت گریه کردن آدمها رو از این زاویه قضاوت کردید؟
برخی گریه میکنند…
نه به خاطر اینکه ضعیف هستند!!!
بلکه به این خاطر که برای مدت طولانی قوی بوده اند….

متن در مورد حس خوب باتو بودن

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..زندگی کوتاه است ..پس به زندگی ات عشق بورز ..خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کنقبل از اینکه بنویسی » فکر کنقبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باشقبل از اینکه دعا کنی » ببخشقبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کنقبل از تنفر » عشق بورززندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر..

متن درباره حس خوب زندگی

با اندکی تامل به این باور می توان رسید که:تاریخ تولدت مهم نیست،تاریخ “تبلورت” مهمه…!اهل کجا بودنت مهم نیست،”اهل و به جا بودنت” مهمه…!منطقه زندگیت مهم نیست”منطق زندگیت” مهمه…!و گذشته زندگیت مهم نیست،امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات میسازی…!!!

متن در مورد حس خوب و ارامش

هیچ وقت
یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

متن در مورد حس خوب زندگی

راز تغيير كردن اين است كه تمام انرژيتان رانه روى جنگيدن با قديمى هابلكه روى ساختن جديدها متمركز كنيد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گذشته هایت راببخشزیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنهابرایت کوچکندبلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بازمیدارند

متن درباره حس خوب دوست داشتن

کودکی به آسمان بارانی می نگریست و می گفت:خدایا…..گریه نکن….یک روزی می آید که ما آدم های خوبی می شویم….خدایا….

متن درباره حس خوب

پیرشدن به سن نیست به این است که :ورزش نکنی، کتاب نخوانیعاشق نشوی، هدیه ندهی …محبت نکنی …محبت نگیری، مهمانی نرویپیری به سن نیستبه کیفیت دل است !

متن درباره حس خوب زندگی

و این جهان پر هست از دو نفره هایي که تنها جسم هایشان کنار هم هست …
و دلهایشان در دنیای دیگر سیر می‌کنند…
در بین خاطره هاي یک آدم دیگر …
در بین لبخند هاي کسی که سالها پیش به امید خوشبختی عشقش را در قلبشان نادیده گرفتند و برایش آرزوی خوشبختی کردند …
اما آن روزها نمیدانستند
که خود خوشبختی را دارند فدای سراب خوشبختی میکنند …
و چه آدمهایی که خوشبختی را داشتند اما ندیدند …
رهایش کردند و سالها در پی آن دویدند
اما وقتی که زمان گذشت …
سالها و عمرها گذشتند …
تازه فهمیدند خوشبختی همان نگاه پر از عشق کسی بود که برای توهمی تلخ رهایش کردند

متن در مورد حس خوب زندگی

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺭﻡ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ می کني‌‌‌‌‌‌؛
ﺑﮕﻮ ﺳﻌﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭘﺲ ﮐﯽ؟؟؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺮ ﺻﺒﻮﺭﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰﺍ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻌﺎﺩﺗﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺖ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ،
ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ….

متن درباره حس خوب دوست داشتن

ربطی نداره متأهلی یا مجرد،
مکث را تمرین کن.
گاهی زندگی سخت هست و گاهی ما سخت ترش می‌کنیم!
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش می کنیم!
گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم!
گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش می کنیم!
گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم!
گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم!
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم!
و گاهی…
گاهی…
گاهی…
تمام عمر اشتباه می کنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم بدونیم!
کاش اکثر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی‌هاي زندگیمون باشیم.
کاش یادمون نره که فقط:
“یک بار زنده‌ایم و زندگی می کنیم،
فقط یک‌بار”

متن درباره حس خوب

برترین و جدید ترین متن های ادبی و خوشگل درمورد زیبایی هاي بی شمارزندگی را برای شما داریم که سرشار از انرژی مثبت می باشند.خدایا…
یادم بده آن قدر مشغول عیب‌هاي خودم باشم که عیب هاي دیگران رانبینم…
یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، درکش کنم…
یادم بده بدی دیدم “ببخشم” ولی بدی نکنم! چرا که نمی دانم بخشیده می شوم یا نه…
یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم، دعا کنم، نتوانستم سکوت کنم…
یادم بده اگر سخت بگیرم “سخت می بینم”…
یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه ي شبیه هم هستیم…
یادم بده چشمانم را روی بدی‌ها و تلخی‌ها ببندم چرا که چشمان خوشگل، بی‌شک جذاب می‌بینند…
خدای همیشگی من!!
نمی‌دانم امروز هستم یا فردا…
تو از ازل مرا یافته اي و من هنوز در جستجوی توام…
یاریم کن لبخند خود را نثار تمام کسانی کنم که دلم را شکستند،
قضاوتم کردند،
نادیده‌ام گرفتند…
یادم بده از آدمها خرده نگیرم… اگر بد شدند بدی دیدند! من مفید هستم و مفید می مانم…
چرا که مفید بودن هنر نیست، مفید ماندن هنر هست..

متن درباره حس خوب

همچنین بخوانید: جملات امیدبخش

متن در مورد حس خوب و ارامش

هنگامی که گنجینه های حقیقی در دست داریم هرگز متوجه آن نمی شویم
چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

متن درباره حس خوب زندگی

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

دستت را روی قلبم نگه دار
میسوزی …
حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

متن درباره حس خوب

چشمان عروسکم رو می گیرم
نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد
می ترسم بهانه گیر شود

متن درباره حس خوب

مردم از حسرت به پیغامی دلم را شاد کن
ای که میگفتی فراموشت نسازم یاد کن

متن در مورد حس خوب طبیعت

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی؟
چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟
پیله ات را بگشا تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست
دلم آرام نگیرد ، که دل آرامم نیست

متن درباره حس خوب زندگی

آنچه بدست می آید با خنده پایدار نخواهد ماند
و آنچه از دست برود ، با گریه جبران نمی شود
فردا خورشید طلوع خواهد کرد ، حتی اگر ما نباشیم
پس نه در حسرت دیروز باش ، نه در رویای فردا
امروز که هستی مهربان باش

متن در مورد حس خوب زندگی

حسرت نبرم به حال آن مرداب
که آرام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان
دریا همه عمر خوابش آشفته است

متن درباره حس خوب داشتن

کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شد سریع دفتر مشقم را میکندم
و دوباره یکی عین آن را می ساختم حالا ولی روزهاست که
کشتی هایم غرق شده و تنها در حسرت آنم که چرا؟
دیگر دفتر مشقی ندارم

متن درباره حس خوب زندگی

من ماهی ام و صید شدم در دل دریا
تنها غم من محنت دوری است خدایا
در حسرت دریایم و در جام گرفتار
زندان من این حوض بلوری است خدایا

متن در مورد حس خوب زندگی

پرواز هیچ پرنده ای را حسرت نمیبرم
وقتی قفس چشم های تو باشد

متن در مورد حس خوب و ارامش

زندگی کوتاه است ، فرصت ها رفتنی و حسرت ها ماندنی
هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را
به بهانه سعادت فردا ، از شما بگیرد

متن در مورد حس خوب و ارامش

چقدر بی رحمی تموم روزای هفته ازت خاطره داشتم
چه حس بدی چقدر حسرت کشیدم یه بار مثل قدیم
بیای دستامو بگیری بگی تا تهش هستم
حتی روی این خیال باطلم چشامو بستم

متن در مورد حس خوب و ارامش

همیشه در حالی که
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده
یه عالمه اشک توی چشماته
یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده
باید بگی : خب دیگه واسه همیشه خدافظ

شعر درباره حس خوب

خارپشتی شده ام که تیغ هایم دنیای امنی برایم ساخته
اما حسرت نوازشی عاشقانه تا ابد بر دلم خواهد ماند

متن در مورد حس خوب طبیعت

هراسی از نابودی خود در آرزوهایم ندارم
زیرا چندی پیش در میان سپاه حسرت هایم
بر خاک نشستم، حالا میتوانی زمین خوردنم
را نیز نظاره گر باشی

متن در مورد حس خوب و ارامش

دوستت دارم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ
در حسرت یافتنت تمام پس کوچه ها را زیر باران قدم بزنم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم
که جهان را بی جهت یک جور عجیبی جدی گرفته ایم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

در جهان غصه ی کوتاهی دیوار مخور
حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور
گردش چرخ نگردد به مراد دل کس
غم بی مهری آن مردم بی عار مخور

متن درباره حس خوب زندگی

یک دسته می روند و در حسرت داشتنشان می مانی
دسته دیگر از چشمت می افتند و از زندگیت بیرونشان می کنی
خودت را از چشم کسی نینداز بگذار همیشه در حسرت بودنت بمانند

متن در مورد حس خوب و ارامش

از حسرت و پشیمانی بیشتر از شکست بترسید – تالبوت 

شعر درباره حس خوب

درد کاری نکردن بیشتر از درد انجام کار نادرست باقی می‌ماند – جیمز کلیر

متن درباره حس خوب دوست داشتن

حسرت و پشیمانی زمانی که تمام تلاش خود را کرده‌اید، هدر دادن وقت و زمان است – ماکسیم لاگاس 

متن در مورد حس خوب طبیعت

هیچ وقت از چیزی که لبخند را بر لبانت آورده است، پشیمان نشوید – مارک تواین

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

همگی ما باید درد و رنج دو چیز را تحمل کنیم: درد نظم و انضباط یا درد پشیمانی و ناامیدی – جیم رون

متن درباره حس خوب

یک روز تلاش و کوشش معادل یک روز سعادت است؛ یک روز تنبلی معادل صد سال پشیمانی  حسرت است – آوا کنزو

متن درباره حس خوب زندگی

بزرگ‌ترین آزادی، آزادی از پشیمانی، آزادی از ترس، آزادی از اضطراب و آزادی از غم و اندوه است – تیچ نات هان

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بگذارید ذهن خود را طوری آماده کنیم که انگار به انتهای زندگی رسیده‌ایم. بگذارید هیچ چیز را عقب نیندازیم. سنکا

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بهتر است قبل از تصمیم‌گیری خوب در مورد آن فکر کنید تا این که پس از آن پشیمان نشوید – بالتاسار گراسیان

شعر درباره حس خوب

از انجام کارهایی که بهترین شما از انجام آن‌ها پشیمان خواهد شد، اجتناب کنید – شین پاریش

متن درباره حس خوب داشتن

شما نباید هیچ‌گاه در زندگی از چیزی احساس پشیمانی کنید. اگر خوب است، پس فوق‌العاده خواهد بود. اگر بد است، پس برای شما تجربه خواهد شد – ویکتوریا هولت

شعر درباره حس خوب

انسان تا وقتی که پشیمانی و حسرت‌ها جای رویاهایش را نگیرند، پیر نشده است – ضرب‌المثل ییدیش

متن درباره حس خوب

من ترجیح می‌دهم به خاطر کارهایی که انجام داده‌ام، احساس پشیمانی بکنم تا این که حسرت انجام کارهایی که نکرده‌ام را داشته باشم – لوسی بال

متن در مورد حس خوب طبیعت

اگر در زمان حال نیستید، پس یا منتظر عدم قطعیت آینده هستید یا به پشیمانی و حسرت گذشته نگاه می‌کنید – جیم کری

متن درباره حس خوب زندگی

ریسک بکنید. شما نمی‌توانید بدون ریسک کردن به معنا و مفهوم برسید – ماکسیم لاگاس

متن درباره حس خوب داشتن

نظم و انضباط یک اونس وزن دارد در حالی وزن حسرت و پشیمانی هزاران تن است – جیم رون

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

حسرت و پشیمانی ترسناک‌تر از تغییر است – مل رابینز

متن درباره حس خوب

بزرگ‌ترین اشتباه در زندگی، زمانی که کاری را نیمه کاره رها می‌کنید و یا آن را به تعویق می‌اندازید – سنکا

متن در مورد حس خوب زندگی

از بزرگ شدن احساس پشیمانی نکنید؛ این افتخاری است که شامل حال بسیاری از انسان‌ها نمی‌شود – ناشناس

متن در مورد حس خوب زندگی

شکست دردآور است اما زود می‌گذرد اما درد و رنج پشیمانی تا ابد باقی می‌ماند – شین پاریش

شعر درباره حس خوب

وقتی که نوبت به حسرت و پشیمانی می‌رسد، رویاهایی که دنبال نکرده‌ایم، ما را تعقیب می‌کنند – کسب و کارهایی که راه‌اندازی نکرده‌ایم، کتابی که ننوشته‌ایم، عشقی که اجازه‌ی رشد به آن نداده‌ایم. هنگام دنبال کردن رویاها، شکست‌ها را به خاطر نخواهید آورد بلکه تنها چیزی که اهمیت دارد، شخصیتی است که پیدا کرده‌اید – شین پاریش

متن در مورد حس خوب باتو بودن

درد و رنج تلاش کردن و شکست خوردن شدید ولی زودگذر است. از سوی دیگر، درد و رنج تلاش نکردن بسیار کمتر است اما هیچ‌گاه از بین نمی‌رود – شین پاریش  

متن درباره حس خوب

به دو طریق می‌توان به آرامش رسید: اول اینکه هیچ‌گاه کاری نکنید که از انجامش پشیمان شوید، دوم آن که هیچ‌گاه از انجام کاری که کرده‌اید، پشیمان نشوید – آگوست استریندبرگ

متن در مورد حس خوب و ارامش

من نمی‌خواهم در حالی 80 ساله شوم که به گذشته‌ی خود نگاه می‌کنم و حسرت و پشیمانی‌هایم را طبقه‌بندی می‌نمایم – جف بزوس (آمازون)

متن درباره حس خوب

اجتناب از حسرت و پشیمانی مهم‌تر از رضایت از زندگی و به دست آوردن دستاوردهای بسیار زیاد است – شین پاریش

متن درباره حس خوب داشتن

به دنبال هدف خود باشید و اهدافی که به شما تعلق ندارند را کنار بگذارید. از آنچه در اختیار دارید، استفاده کنید و به خاطر چیزی که اجازه استفاده از آن را نداشته‌اید، پشیمان نشوید – اپیکتتوس

متن در مورد حس خوب باتو بودن

اکثر شکست‌ها تنها یک بار هزینه دارند اما حسرت و پشیمانی دار هزینه تکرارشونده هستند. درد و رنج ناشی از انجام ندادن برای مدت زمان طولانی‌تری نسبت به انجام دادن نادرست کاری باقی می‌ماند.

متن در مورد حس خوب طبیعت

زندگی ساده است: تصمیم بگیرید و به عقب نگاه نکنید – سانگ کانگ

شعر درباره حس خوب

نسخه‌ی بهتر از شما هیچ‌گاه به عقب نگاه نمی‌کند. هر چیز ارزشمندی در زمان حال قرار دارد – اندی وانگ

متن در مورد حس خوب طبیعت

حسرت و پشیمانی، 1000 برابر بدتر از شکست است – پریتی کاسیردی

شعر درباره حس خوب

حسرت و پشیمانی بابت کاری که انجام شده بی‌فایده است – فیلو

متن درباره حس خوب دوست داشتن

پشیمانی خود شکلی از مجازات است – نومان علی خان

متن درباره حس خوب دوست داشتن

تنها زمانی که به طور کامل زندگی می‌کنید، از 30 تا 60 سالگی است. جوانان برده‌ی رویاها هستند؛ افراد سالخورده برده‌ی حسرت و پشیمانی‌ها. تنها افراد میانسال است که از هر 5 حس خود برای نگه داشتن قدرت درک و شعور استفاده می‌کنند – تئودور روزولت

متن در مورد حس خوب زندگی

بزرگ‌ترین تراژدی فرد میانسال این سات که بدون موسیقی در وجودش از این دنیا برود – هنری ودزورث لانگ فلو

متن در مورد حس خوب باتو بودن

از میان تمام کلمات، غمگین‌ترین آن‌ها این است: ای کاش … – کرت ونگات

متن درباره حس خوب دوست داشتن

زمانی که یک در بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود؛ اما ما اغلب برای مدت زمان طولانی با حسرت و پشیمانی به آن در بسته نگاه می‌کنیم و متوجه نمی‌شویم که در دیگری برایمان باز شده است – الکساندر گراهام بل

متن در مورد حس خوب و ارامش

متاسفانه، عقربه‌ی ساعت از حرکت باز نمی‌ایستد و زمان می‌گذرد. گذشته بیشتر می‌شود و آینده کمتر. فرصت‌ها کمتر می‌شود و حسرت و پشیمانی بیشتر – هاروکی موراکامی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

قضاوت کردن آسان است. انجام دادن سخت می‌باشد. به همین دلیل است که اکثر انسان‌ها احساس پشیمانی دارند – ماکسیم لاگاس

متن درباره حس خوب داشتن

از آینده نترس، بابت گذشته هراسان نباش – پرسی بیش شلی

متن درباره حس خوب داشتن

من اغلب از حرف زدن خود پشیمان شده‌ام ام هیچ‌گاه از سکون احساس پشیمانی نکرده‌ام – پابلیلیوس سیروس

متن در مورد حس خوب باتو بودن

توبه و پشیمانی برای دست کشیدن از گناه است – آمبروز

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتی به زندگی سرشار از سخت‌کوشی خود نگاه می‌کنم … تنها احساس پشیمانی من این است که چرا سخت‌تر کار نکرده‌ام – هنری لوئیس منکن

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هیچ پشیمانی در زندگی وجود ندارد بلکه تمام آن‌ها درس هستند – جنیفر آنیستون

متن در مورد حس خوب طبیعت

این را به قانون زندگی خود تبدیل کنید که هیچ‌گاه حسرت نخورید و به گذشته نگاه نکنید. حسرت و پشیمانی تنها هدر دادن انرژی است و هیچ فایده‌ای ندارد – کاترین منزفیلد

متن در مورد حس خوب و ارامش

منشا اصلی بیچارگی و بدبختی در احساس پشیمانی است: در نتیجه، کسی که بدون توجه به گذشته و آینده، تنها در زمان حال زندگی می‌کند، عاقل است – الیور گلداسمیت

متن درباره حس خوب داشتن

پشیمانی در زندگی بی‌فایده است چراکه به گذشته تعلق دارد – مارلون براندو 

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تنها پشیمانی و حسرت من در زندگی این است که شراب بیشتری نخورده‌ام – ارنست همینگوی

متن درباره حس خوب داشتن

از پشیمانی‌های خود بیشترین بهره را ببرید … هر چه احساس پشیمانی عمیق‌تر باشد، مجبور هستید از اول زندگی کنید – هنری دیوید تورئو

متن در مورد حس خوب زندگی

در صورتی که ازدواج کنید، احساس پشیمانی خواهید داشت؛ اگر ازدواج نکنید، باز هم پشیمان خواهید شد – سورن کیرکگارد

متن درباره حس خوب زندگی

چیزی که در زندگی بیشتر از همه برایش حسرت می‌خورم، شکست محبت است – جورج ساندرز

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

من به حسرت و پشیمانی اعتقادی ندارم. پشیمانی تنها شما را به گذشته وصل می‌کند. شما باید با گذشته‌ی خود صلح کنید. هیچ دلیلی برای حسرت و پشیمانی وجود ندارد. کاری را انجام داده‌اید، پس با آن کنار بیایید – باب دیلن

متن درباره حس خوب داشتن

بهتر است بر روی این زندگی شرط‌بندی کنید تا زندگی بعدی – آلبرت کامو

متن درباره حس خوب دوست داشتن

می‌دانستم که اگر شکست بخورم، پشیمان نمی‌شدم اما این را هم می‌دانستم که تنها دلیل من برای احساس پشیمانی، تلاش نکردن بود – جف بزوس (آمازون)

متن درباره حس خوب داشتن

انسان‌های مرده بیشتر از انسان‌های زنده، گل می‌گیرند زیرا پشیمانی قوی‌تر از احساس قدردانی و سپاسگزاری است – آن فرانک

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

هیچ‌گاه حسرت نخور زیرا در آن زمان، این همان چیزی بودن که می‌خواستید – مرلین مونرو

متن درباره حس خوب

به آنچه که در گذشته باقی مانده است، فکر نکنید – پائولو کوئینی (کیمیاگر، کتاب آمازون)

متن در مورد حس خوب زندگی

پشیمانی چیزی است که باید با آن زندگی کنید. نمی‌توان آن را کنار گذاشت. نمی‌توان از آن فرار کرد. نمی‌توان خود را فریب داد. تنها باید با آن کنار بیایید – آنتونی بوردین 

متن درباره حس خوب

هیچ‌گاه با پشیمانی به گذشته نگاه نکن بلکه به سوی آینده گام بردارید – ریچارد برانسون

متن در مورد حس خوب باتو بودن

پشیمانی‌های خود را به حداقل و فرصت‌ها را به حداکثر برسان – ماکسیم لاگاس

متن درباره حس خوب داشتن

شما تنها یک بار زندگی می‌کنید. همه چیز را به تعویق نیندازید – شین پاریش

متن درباره حس خوب زندگی

سریع زندگی کن، سخت بجنگ و حسرت نخور! – جان سینا

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

نصیحتی که پدرم به من کرد: تلاشت را بکن و با نتیجه‌ی آن کنار بیا – جیمز کلیر

متن در مورد حس خوب و ارامش

در جهانی که مرگ شکارچی است، دوست من، هیچ زمانی برای شک و یا پشیمانی وجود ندارد. تنها برای تصمیم‌گیری زمان دارید – کارلوس کاستاندا

متن درباره حس خوب دوست داشتن

مربی فوتبال دبیرستانم همیشه می‌گفت: اگر نهایت تلاشت را بکنی و شکست بخوری، تنها یک شب بد می‌خوابی اما اگر نایت تلاشت را نکنی و شکست بخوری، همیشه به این موضوع فکر خواهی کرد که باید بیشتر تلاش می‌کردی – شین پاریش

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بهتر است چیزی را شروع کنید و احمق به نظر برسید تا این که سر جای خود بنشینید و به هیچ چیزی دست پیدا نکنید – شین پاریش

متن درباره حس خوب

هر چه انرژی کمتری برای احساس پشیمانی نسبت به گذشته یا نگرانی برای آینده صرف کنید، انرژی بیشتری برای آنچه در پیش روی شماست، خواهید داشت – رایان هالیدی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

امروز تلاش کن تا فرد پشیمان نشوی – ماکسیم لاگاس

متن درباره حس خوب داشتن

بزرگ‌ترین پشیمانی در پایان زندگی، ریسک‌هایی است که نکرده‌اید. شما به ریسک‌هایی که نکرده‌اید، فرصت‌هایی که از دست داده‌اید و رویاهایی که رها کرده‌اید، نگاه می‌کنید. دست از فرار کردن از آنچه بیشتر از همه باعث ترستان می‌شود، بردارید و از فرصت‌هایی که در زندگی برایتان پیش می‌آید، استفاده کنید – مارک بترسون

متن در مورد حس خوب و ارامش

اما چه کسی می‌تواند بگوید که چه چیزی بهتر است؟ به همین دلیل است که باید از هر فرصتی که برای خوشبختی به دست می‌آید، استفاده کنید و بیش از اندازه برای دیگران نگران نباشید. تجربه به من ثابت کرده است که ما در طول زندگی یک یا دو بار بیشتر از این فرصت‌ها به دست نمی‌آوریم و اگر آن‌ها را از دست بدهیم، برای باقی زندگی، حسرت خواهیم خورد – هوراکی موراکامی

شعر درباره حس خوب

اگر ریسک نکنید، هیچ‌گاه مطمئن نخواهید شد. اگر مطمئن نشوید، احساس پشیمانی خواهید داشت – ماکسیم لاگاس

متن در مورد حس خوب طبیعت

معتقدم که در زندگی بیشتر از همه از شجاعت نداشتن پشیمان می‌شویم، خواه شجاعت برای مهربان‌تر بودن، نشان دادن احساساتمان، تعیین کردن حد و مرز یا خوب بودن با خود باشد. به همین دلیل است که حسرت و پشیمانی می‌تواند موجب همدلی شود -برن براون

متن در مورد حس خوب باتو بودن

این که بدون حسرت و پشیمانی تسلیم شوید، بزرگ‌ترین مهر و محبت است – ناشناس

متن درباره حس خوب داشتن

دین و مذهبم من، زندگی کردن و مردن بدون احساس پشیمانی است – میلارپا

متن در مورد حس خوب زندگی

طوری زندگی کنید که در پایان روز، هیچ بهانه، توضیح یا پشیمانی وجود نداشته باشد – استیو مارابولی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

شجاعت، راه‌حلی برای پشیمانی است – رابین اس شارما

متن درباره حس خوب

احساس پشیمانی از شکست نمی‌آید بلکه از تسلیم شدن سرچشمه می‌گیرد – مل رابینز

متن درباره حس خوب دوست داشتن

احساس پشیمانی مانند اقیانوسی است که در آن غرق می‌شوم – نیکولا یون

شعر درباره حس خوب

بیش از حد فکر کردن، مسئله و اقدام کردن، راه‌حل است – ماکسیم لاگاس

متن درباره حس خوب دوست داشتن

پشیمانی معمولاً هدر دادن وقت است – پیرس برازنان

متن در مورد حس خوب طبیعت

گذشته باعث می‌شود تا بخواهید از حسرت و پشیمانی بمیرید و آینده باعث اضطراب و استرس می‌شود. بنابراین، زمان حال احتمالاً شادترین بخش از زندگی به حساب می‌آید – هاچیمان هیکی گایا

متن در مورد حس خوب و ارامش

پشیمانی برای زمان هدر رفته می‌تواند به قدرتی برای خوبی کردن در زمانی که باقی مانده است، تبدیل شود – آرتور بریسبان

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

طوری زندگی نکنید که در هنگام مرگ پر از احساس حسرت و پشیمانی بابت دنبال نکردن رویاهایتان داشته باشید – درک سیورز

شعر درباره حس خوب

شما همیشه می‌توانید دلیل خوبی برای آنچه باید انجام دهید، پیدا کنید. زمان، بهانه‌ها را به حسرت تبدیل می‌کند.

شعر درباره حس خوب

یکی از بزرگ‌ترین احساس پشیمانی در زندگی، تبدیل شدن به فردی است که دیگران از شما می‌خواهند – شنون ال آلدر

متن در مورد حس خوب باتو بودن

پشیمان‌ترین افراد روی زمین کسانی هستند که فرصت انجام یک کار خلاقانه را داشته‌اند ولی برای آن تلاش نکرده‌اند – مری الیور

متن در مورد حس خوب و ارامش

ترس از پیر شدن، تولد این شناخت است که فرد طوری که همیشه آرزویش را داشته، زندگی نکرده است – سوزان سانتاگ

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

داشتن وجدان پاک نیاز به عدم تخیل کامل دارد – الین دی باتن

متن درباره حس خوب

تنها یک نوع فریب و حیله امکان‌پذیر است و آن فریب دادن خود است – سورن کیرکگارد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

این اشتیاق من برای تبدیل شدن به فردی که دوست دارم است که حواسم را پرت می‌کند – فرناندو پسوآ

متن در مورد حس خوب طبیعت

تا زمانی که این واقعیت که تغییر گذشته غیرممکن است را نپذیریم، احساس پشیمانی مانع ما برای طراحی یک آینده‌ی بهتر با فرصتی که هم‌اکنون پیش‌روی ماست، می‌شود – جیم رون

متن در مورد حس خوب و ارامش

تنها پشیمانی که من هنگام مرگ خواهم داشت، زندگی بدون عشق است – گابریل گارسیا مارکز

متن در مورد حس خوب باتو بودن

اشک‌های تلخ بر مزار قبر نشان‌دهنده‌ی کلماتی است که گفته نشده‌اند و کارهایی که انجام نگرفته‌اند – هریت بیچر استو

متن درباره حس خوب زندگی

چرا یاد نگرفتن طوری رفتار کنم که انگار آخرین بار است. بزرگ‌ترین احساس پشیمانی من، باوری بود که به‌ آینده داشتم – جاناتان سافران فوئر

متن در مورد حس خوب و ارامش

اگر امروز صادق و راستگو هستم، چه اهمیتی دارد که فردا احساس پشیمانی داشته باشم؟ – ژوزه ساراماگو

متن درباره حس خوب زندگی

ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی ترسناک است. اما می‌دانید چه چیزی حتی ترسناک‌تر می‌تواند باشد؟ احساس پشیمانی – زیگ زیگلار

متن درباره حس خوب

پشیمانی، احساس بی‌معنایی است. با من موافق نیستید؟ – کاساندرا کلر

متن درباره حس خوب زندگی

هر چه عاقل‌تر می‌شوید، بیشتر در زمان حال زندگی می‌کنید. انسان‌های احمق در آینده زندگی می‌کنند و انسان‌ها عاقل در زمان حال – ماکسیم لاگاس

متن درباره حس خوب دوست داشتن

احساس پشیمانی بدتر از شرمندگی است. آنچه وجود دارد بر آنچه ندارد، چیره می‌شود . تالبوت

شعر درباره حس خوب

زمانی که احساس احمق بودن قوی‌تر از امید به نبوغ است، وضع کنونی رونق می‌یابد – تالبوت

متن در مورد حس خوب طبیعت

سریع‌ترین روش برای جلوگیری از زندگی کردن در گذشته، پذیرش این موضوع است که گذشته‌ای وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد، چالش‌های پیش روی شماست – تالبوت

متن در مورد حس خوب زندگی

گذشته، یک داستان غیرواقعی است. نمی‌توان به آن بازگشت. تنها چیزی که باقی می‌ماند، تفسیر مبهمی از یک خاطره‌ی مبهم است که هیچ فایده‌ای هم ندارد – ناوال راویکانت

متن درباره حس خوب

زمانی که نهایت تلاش خود را می‌کنید و به نتیجه‌ی دلخواه نمی‌رسید، برای مدتی دلشکسته می‌‌شوید اما این احساس می‌گذارد زیرا احساس پشیمانی ندارید. نهایت تلاش خود را کرده‌اید – شین پاریش

شعر درباره حس خوب

اجتناب از انجام کاری که ممکن است با شکست روبرو شود، تضمین می‌کند که هیچ‌گاه کار بزرگی انجام نخواهید داد – شین پاریش

متن درباره حس خوب زندگی

اشتباهاتی که مرتکب شده‌ام، برای من مرده‌اند چراکه نمی‌توانم اوضاع را به عقب برگردانم – جاناتان سافران فوئر

متن درباره حس خوب داشتن

زمان از جمله پیچیده‌ترین مدل‌هایی است که با آن روبرو می‌شویم. زمانی که به درستی بکار گرفته شود، تقویت‌کننده است. وقتی بدون ملاحظه سپری شود، منشا حسرت و پشیمانی می‌شود – شین پاریش

شعر درباره حس خوب

همبستگی بین اعتماد به نفس و پشیمانی به شدت بالاست – موگان هوسل

متن در مورد حس خوب باتو بودن

اگر چیز خوبی را با سخت‌کوشی به دست آوردید، زحمت به سرعت می‌گذرد و نتیجه‌ی خوب باقی می‌ماند. اگر کار شرم‌آوری را در جستجوی لذت انجام دادید، لذت سریع از بین می‌رود و احساس شرمندگی باقی می‌ماند – موسونیوس رافوس

متن درباره حس خوب

احساس پشیمانی، حسرت، ناراحتی، غم، اوقات تلخی و اندوه از زندگی کردن در گذشته و نه در زمان حال حاصل می‌شوند – اکهارت توله

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

پشیمانی برای چیزهایی که انجام داده‌ایم، با گذشت زمان از بین می‌روند. این پشیمانی برای کارهایی که انجام نداده‌ایم است که همیشه باقی می‌مانند – سیدنی هریس

متن درباره حس خوب

موضوع این نیست که زمان کوتاهی برای زندگی داریم بلکه مسئله این است که آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن درباره حس خوب زندگی

پدرم همیشه می‌گفت، زندگی بدون احساس پشیمانی مانند رانندگی ماشینی است که تنها دنده عقب حرکت می‌کند – جودی پیکولت

شعر درباره حس خوب

مرگ ممکن است بسیار نزدیک یا بسیار دور باشد. مرگ را بدون فکر و ایده قبول کنید. هر کاری که لازم است را انجام دهید و احساس پشیمانی نداشته باشید – آوا کنزو

متن در مورد حس خوب باتو بودن

ماهیت‌گرایی یعنی زندگی بدون احساس پشیمانی – گرگ مک موئن

متن در مورد حس خوب و ارامش

شاید تنها کاری که از دست انسان برمی‌آید، پایانی با حسرت‌های درست است – آرتور میلر

متن در مورد حس خوب باتو بودن

کمتر بترس، بیشتر تلاش کن – ماکسیم لاگاس

متن در مورد حس خوب طبیعت

آرامش قبل از طوفان همیشه خطرناک تر از خود طوفان است.امانوئل کانت

متن در مورد حس خوب طبیعت

آرامش از درون می آید، در جای دیگری به دنبال آن نباش.بودا

متن درباره حس خوب داشتن

با فرار کردن از زندگی، هرگز نمی‌توانید به آرامش برسید.ویرجینیا وولف

متن در مورد حس خوب طبیعت

آرامش همانقدر برای خلق شعر ضروری است که آرد برای درست کردن نان لازم است.پابلو نرودا

متن در مورد حس خوب طبیعت

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم ناراحتی‌های امروز را تحمل کنیم.توماس مان

متن درباره حس خوب دوست داشتن

ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ.سیلویا پلات

متن درباره حس خوب زندگی

آرامش به معنی سکوت و سکون نیست بلکه راحتی خیال است.آبراهام لینکن

متن درباره حس خوب داشتن

اگر کسی بتواند ذهنش را به کنترل درآورد، می‌تواند راه آرامش را بیابد،و تمام حکمت و فضیلت به سمت او روانه خواهد شد.بودا

متن در مورد حس خوب و ارامش

وقتی افکار منفی بر ما چیزه شوند، به هیچ وجه به آرامش واقعی نخواهیم رسید.دالایی لاما

متن درباره حس خوب داشتن

آرامش با زور حاصل نمی شود، تنها درک بهتر است که می تواند به آرامش منجر شودآلبرت انیشتین

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بهترین علاج برای جسم، ذهنی آرام است.ناپلئون بناپارت

متن در مورد حس خوب طبیعت

آرامش با یک لبخند شروع می‌شود.مادر ترزا

متن در مورد حس خوب و ارامش

هر کس باید در درون خود به دنبال آرامش باشد. آرامش واقعی نباید تحت تاثیر شرایط بیرونی قرار بگیرد.مهاتما گاندی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

همه ی پیشرفت های علمی بشر مرهون آرامشی است که در زندگی او وجود دارد.مهاتما گاندی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

کسانی که خود را از افکار رنج آور رها سازند، به آرامش واقعی خواهند رسید.بودا

متن درباره حس خوب

اگر به دنبال آرامش هستی از شهرت دوری کن.آبراهام لینکلن

متن درباره حس خوب زندگی

کسی که به دیگران حسادت ورزد، به آرامش فکری نخواهد رسید.بودا

متن در مورد حس خوب و ارامش

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم نا راحتی های امروز را تحمل کنیم.توماس مان

متن درباره حس خوب زندگی

هیچ کس به جز خود تو نمی تواند آرامش را برایت به ارمغان آورد.رالف والدو امرسون

متن درباره حس خوب داشتن

آرامش خیال،آرزویی است که همه دارند ولی همه به آن نمی رسند.جان دالتون

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اگر بخواهی نعمتی در تو زیاد شودباید آنرا ستایش کنیحتی وقتی گیاهی راستایش کنیبهتر رشد میکندتقدیر کنیدستایش کنید، تأیید کنیدتا نعمتهای خدا بسوی شما سرازیر شود.

متن در مورد حس خوب طبیعت

زندگی کنهیچ کس آنقدر ثروتمند نیست کهگذشته خود را بخردبنابراین تمام زندگی را زندگی کن

متن در مورد حس خوب طبیعت

ثروت ها ابتدادر ذهن انسان ساخته میشودو سپس در دنیای بیرونفکرِ‌ شما اصلی ترینثروت شماست

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

حال خوبی که داری رو به هیچکسی وابسته نکن. سعی کن خودت تنهایی حال خودتو خوب کنی! اون موقع میبینی که چقدر قوی میشی و چقدر احساس قدرت میکنی. زمانی که آدم بتونه احساسات خودش رو کنترل کنه و سعی کنه که هر چیزی روی اون تاثیر منفی نذاره، اون موقع به یک زندگی بی نظیر دست پیدا میکنه! یک زندگی که سرتاسر شادی هست و حس اون رو خوب میکنه.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ.

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هیچ شبی پایان زندگی نیست
از ورای هر شب دوبارہ خورشید طلوع میکند و بشارت صبحی دیگر میدهد
این یعنی امید هرگز نمی‌میرد.

متن درباره حس خوب زندگی

کاری کنکه انتخاب هایت در زندگیبازتابی از امیدهایت باشدنه ترس هایت!

متن در مورد حس خوب طبیعت

تو فقط یک بار زندگى می‌کنىجمله اشتباهیه!تو هرروز زندگى می‌کنى.تو فقط یک بار می‌میرى

متن در مورد حس خوب طبیعت

روزهای خوب آمدنی نیستند؛ساختنی اند…

متن درباره حس خوب

بیایید باهم یه قراری بذاریم
که اگه ویژگی خوبی در آدمای اطرافمون دیدیم،
بهشون بگیم!
بهش بگیم که چه خوش تیپه،
چه خوشگله، چه خلاقه، چه باشعوره…
هیچکس با یه بار شنیدن این حرفا تغییر نمیکنه،
ولی برای یه ساعت حالش خوب میشه.
تازه اینجوری خودتون هم حالتون بهتر میشه!😇باشه؟

متن در مورد حس خوب و ارامش

به پروانه شدن فکر کن…
به پاره شدن پیله ای که از غم هایت بافته شده و تو را در خودش حبس کرده است…
به پر کشیدنت با امید که تو را به عشق می رساند و دنیای جدیدی از رنگ و زندگی را برایت آشکار می کند…
به پروانه شدن فکر کن…
به روزی که آزادی را با بال هایت حس میکنی و قفس را پیله میشکنی…
به روزی که دوباره متولد می شوی،بزرگ می شوی و پر میکشی تا برای بدست آوردن آنچه میخواهی پرواز کنی…
روزی که رویای پرواز برایت محقق خواهد شد و روزی که آماده می شوی تا اوج بگیری در آسمان آبی زندگیت…

متن درباره حس خوب زندگی

بهترین احساس در دنیا ، احساس رهایی است ،
رهایی از نظرها ، نگاه ها ، سوء تفاهم ها …
رهایی از اینکه بخواهی خودت را و مقصود خودت را برای کسی توضیح دهی .
بالاترین لذت این است که رها باشی از فکر کردن به برداشت های بی اساس و نگاه های نامفهوم ،
از تفسیر و ترجمه ی حرف ها و نظرهای آدم ها …
رها که باشی ؛ در هر شرایطی آرامی ، در هرجمعی بدون دلواپسی ، حضور می یابی ، چون باورهای ذهنیِ تو ، به سانِ جزیره ایست که تنها ساکن و معیارش تویی و اطراف جزیره ات دریای امن و آرامی ست که با هر کنایه و نگاهی ، به هم نمی ریزد !
رها که باشی ؛ همه را دوست داری ، حتی آنان که زندگی و مسائل را از پنجره های مخالفِ تو می بینند ،
حتی آنان که باورهای تو را دوست ندارند ،
حتی آنان که زخمی اند و با گوشه های تیزِ باورشان ، زخم می زنند …
خیلی حرف ها را فراموش کن و خیلی دیدن ها را نادیده بگیر ،
و فراموش نکن که هرکس ، دلیلِ خودش را دارد !
تو ناخدای هدفمندِ کشتیِ زندگی ات باش ،
ناخدا فقط برای مهارِ کشتی اش ، لنگر می اندازد ،
اما برای پیش رفتن و برای در جا نزدن ؛ باید رها شد …

متن در مورد حس خوب زندگی

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاو بیو

متن در مورد حس خوب زندگی

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️

متن در مورد حس خوب زندگی

تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️

شعر درباره حس خوب

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️

متن درباره حس خوب داشتن

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن در مورد حس خوب زندگی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

شعر درباره حس خوب

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن در مورد حس خوب و ارامش

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀

متن درباره حس خوب داشتن

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن درباره حس خوب دوست داشتن

چقد تلخ است … با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

متن در مورد حس خوب طبیعت

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن در مورد حس خوب زندگی

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن در مورد حس خوب باتو بودن

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده…

شعر درباره حس خوب

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن در مورد حس خوب و ارامش

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))

شعر درباره حس خوب

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.

متن درباره حس خوب زندگی

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن درباره حس خوب داشتن

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

متن در مورد حس خوب باتو بودن

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌

متن درباره حس خوب

حوصله جمع و تفریق نعارم…. ی ضرب خرابتم رفیق

متن درباره حس خوب داشتن

اشتباه ما این بود…! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤

متن درباره حس خوب دوست داشتن

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

شعر درباره حس خوب

تویی که پی‌ام میدی،جواب نمیدم پاک میکنی،غرورتو دوس دارم 🙂 😐😹🖤

متن درباره حس خوب داشتن

نور‌مهم‌نی‌وقتی‌قلبت‌روشنه‌!🌥️

متن در مورد حس خوب و ارامش

شهر از صدا پر است

ولی از سخن تهی…!!

👤 نادر نادر پور

متن در مورد حس خوب زندگی

آهسته و بی صدا … می نگرم و گوش می سپارم ؛ به دروغ های زیبا و حقیقت های تلخ..!

متن درباره حس خوب زندگی

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن درباره حس خوب دوست داشتن

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن در مورد حس خوب طبیعت

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂

متن درباره حس خوب زندگی

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله

متن در مورد حس خوب زندگی

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️

متن در مورد حس خوب باتو بودن

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂

متن درباره حس خوب دوست داشتن

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن در مورد حس خوب و ارامش

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

⏆یہ زندگے بساز ڪہ🌱
درونت حس خوبیو ایجاد ڪنہ
نہ اینڪہ فقط از بیرون خوب بہ نظر بیاد🏡
براے دل خودت زندگے ڪن
نہ براے دیگران ، مهم خودتے

متن در مورد حس خوب باتو بودن

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن در مورد حس خوب طبیعت

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن درباره حس خوب داشتن

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن در مورد حس خوب زندگی

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن درباره حس خوب زندگی

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی…

متن درباره حس خوب زندگی

پفک نخور شور بشی… یه وقت ازم دور بشی… لیمو نخور ترش بکنی… منو فراموش بکنی… ادامس بخور تا باد کنی… منو همیشه یاد کنی…

متن در مورد حس خوب و ارامش

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن در مورد حس خوب طبیعت

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩

متن در مورد حس خوب زندگی

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂

شعر درباره حس خوب

😹🤟🏿جوریع #فرآموش_کُن کع پَشمایع، خود آلزایمر بریزع🤟🏿😹🥀

متن در مورد حس خوب زندگی

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️!

متن درباره حس خوب زندگی

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن..

متن در مورد حس خوب زندگی

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن درباره حس خوب

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن در مورد حس خوب طبیعت

وقتی میگفتم زندگیمی باید میدونستی نفسهام هم به نفسات گره خورده بود نامرد عالم💔💔💔

شعر درباره حس خوب

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن درباره حس خوب داشتن

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن درباره حس خوب دوست داشتن

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .

متن درباره حس خوب داشتن

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن درباره حس خوب زندگی

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗

شعر درباره حس خوب

[ میگفت حموم بودم پی امتو ندیدم
تو خیابون با سردوش سوبان دیدمش :)😹🖕🏻💜🌿✨ ]

متن درباره حس خوب دوست داشتن

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

متن درباره حس خوب زندگی

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی….

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی زمانی است کهآنچه فکر می کنید،آنچه می گوییدو آنچه انجام می دهیدبا هم هماهنگ باشند.

متن در مورد حس خوب زندگی

برای داشتنهر چیز ارزشمندی در زندگیباید هزینه کرداما خندیدن و شاد بودنارزشمند ترین اتفاق در زندگی استکه هزینه ای نداردپس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن در مورد حس خوب و ارامش

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیمبلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگیت رنگی می شودوقتی که توشادی را در قلب دیگران نقاشی کنی…

متن در مورد حس خوب زندگی

میتوان ساده زندگی کردساده زیستو از شادیهای کوچک لذت بردفقط کافیست باورداشته باشیم لذتشادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن درباره حس خوب زندگی

به تعداد شبهاروز وجود داردو طول شب و روز همدر چرخه یک سال مساوی ست!حتی سعادتمند‌ترین زندگی‌ ها همنمی تواند بدون کمی تاریکی سپری شودو کلمه ی شادی اگـر با اندوه به تعادل نرسدبی معنی خواهد بود.پس نگران اندوه و غمت نباشچون کاملا طبیعیو البته گذراست . . .!!

متن در مورد حس خوب و ارامش

هفت قانون شاد بودن۱٫ هرگز متنفر نباش۲٫ نگران نباش۳٫ ساده زندگی کن۴٫ کم توقع باش۵٫ فراوان ببخش۶٫ همیشه لبخند بزن۷٫ عاشق بمون

متن در مورد حس خوب زندگی

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن درباره حس خوب دوست داشتن

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!رهایشان کنیدغم ها آنقدر خسته اندکه با کمترین بی توجهیاز پای در می آیندبرای شادی بغل باز کنیدو با امید زندگی کنید …

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگی دیکته ای نیستکه آن را به ما خواهند گفت!زندگی انشایی استکه تنها باید خودمان بنگاریم؛زندگی می چرخد…چه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگرید…زندگی دوختن شادی هاست…زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…زندگانی هنر هم سفری با رنج است…زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با هم طعم شادیو خوشبختی را بچشیم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

آرامشم را تاب میدهم !دست نگرانی‌ ها را از زندگیم کوتاه میکنمو چشم از مهربانی‌ های خدا بر نمی‌ دارم !چرا که باور دارمهمیشه راهی برای خوشبختی و شادیدر چنته زندگی وجود دارد …

متن در مورد حس خوب زندگی

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !همین دوست داشـتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن درباره حس خوب

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیمو قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویمخودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داریهمانطور که لذت میبری.و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیاخوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن درباره حس خوب زندگی

پنج قدم تا خوشبختی:قلبت را مملوء از مهربانی کن ..ذهنت را از نگرانی رها کن ..ساده زندگی کن ..بیشتر ببخش ..کمتر توقع داشته باش ..

متن در مورد حس خوب و ارامش

بگذار، هر ثانیهحال تو خوب باشدبگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانندتو لبخندت را بزن، انگار نه انگارحال خوب خودت را به هیچاتفاق و شرایط و شخصی گره نزن،بی واسطه خوب باشبی واسطه شادی کن ، بی واسطه بخندشک نکن تو که خوب باشیهمه چیز خوب می شودخوب تر از چیزی که فکرش را می کنی

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی سه ستون دارد:فراموش کردن تلخی های دیروزغنیمت شمردن شیرینی های امروزامیدواری به فرصت های فرداالهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن در مورد حس خوب زندگی

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن میشود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!رهایشان کنیدغم ها آنقدر خسته اندکه با کمترین بی توجهیاز پای در می آیندبرای شادی بغل باز کنیدو با امید زندگی کنید …

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی و آرامش همین درکنار همبودن هاستهمین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماستهمین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهد …پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو ، برکت از او

شعر درباره حس خوب

دیروزت خوب یا بد گذشتمهم نیستامروز روز دیگریستقدری شادی با خود به خانه ببرراه خانه ات را که یاد گرفتفردا با پای خودش می آیدشک نکن …

متن در مورد حس خوب طبیعت

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن درباره حس خوب داشتن

خیلیها می خواهنداول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن درباره حس خوب داشتن

من برای آرامشمبرای شادی ام و برای خوشبختی‌ امبرگ‌ های برنده ی زیادی دارمو نمی بازم! اگر امروز دلم گرفتبغض کردم، تسلیم شدمو گوشه ی تاریکِ اتاق، کز کردمفردا قطعا دوباره می خندمدوباره می ایستم و دوباره می سازمتمام ویرانه های روح زخمی ام رابهتر از همیشه می سازم

شعر درباره حس خوب

خوشبختی و آرامش همین درکنار همبودن هاست..همین دوست داشتن هاست..خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.همین ثانیه هاییست که در شتابزندگی گمشان کرده ایم.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتى از ته دل بخندیوقتی هر چیزی را به خودت نگیریوقتی سپاسگزار آنچه که هست باشیوقتی برای شاد بودننیاز به بهانه نداشته باشی آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن در مورد حس خوب زندگی

چه زیباستزندگی کردن با امید…نه امید بخود؛که غرور است !نه امید به دیگران؛که تباهی است !بلکه امید به خدا؛که خوشبختی و آرامش است

شعر درباره حس خوب

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن در مورد حس خوب زندگی

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته اماین گل سرخ من است !دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـقکه بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

اگر فکر میکنیخوشبختی و آرامش دوراز معرض است،بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن“انسان بودن”استو شانس آنرا خداوند درمیان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن درباره حس خوب زندگی

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !اماکفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !همین دوست داشـتن هاستخوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن در مورد حس خوب و ارامش

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـدخوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن درباره حس خوب داشتن

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودندبد خط بودروزگار نتوانست آنها را بخواند

متن در مورد حس خوب طبیعت

كاش خوشبختی و آرامش هممانند مرگحق هر انسان بود

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن رابه تملک خود درآوریخوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛حالت روحی است…خوشبختی و آرامشوابسته به جهان درون توست!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

آرزو يك خوشبختي بزرگ‌تر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه ازآن بهره منديم باز مي دارد.

متن در مورد حس خوب زندگی

کجا گفته شده که باید
” مطابق سنتان رفتار کنید ” ؟
تا وقتی که مرا شاد می کند
و باعث صدمه کسی نمی شوم ،
مطابق هر سن و سالی
که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن در مورد حس خوب و ارامش

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،چرا که شادمانی برتر و نهایی،همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن در مورد حس خوب زندگی

غم را خدا نیافریـد، انسان آفریدخوش بختی ، تنهـا پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیهـا را خلق کردندو امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن در مورد حس خوب زندگی

شاد بودن به این معنا نیست کههمه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست کهشما تصمیم گرفتیدفراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گاهی یک لبخند
عامل دلخوشی یک دل می شود
گاهی یک قطره محبت
موجب خوشبختی یک انسان می شودبیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن درباره حس خوب

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمام نشدن ها
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

زندگی پر از عشق و رنگ می شود
وقتی
شادی را،
در قلب دیگران نقاشی کنی

متن درباره حس خوب زندگی

از چیزهایی که داری خوشحال باشو در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشیهیجان زده باش.

متن در مورد حس خوب زندگی

لبخند مسری است
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن درباره حس خوب

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن در مورد حس خوب زندگی

یک شمع روشن می تواند
هزاران شمع دیگر را روشن کند،
بدون اینکه عمر خودش کم شود.
خوشحالی و شادی نیز می تواند
به اشتراک گذاشته شود، بدون اینکه کم شود.

متن درباره حس خوب زندگی

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با هم طعم شادیو خوشبختی را بچشیم

متن درباره حس خوب

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن درباره حس خوب داشتن

برای امروزتونشادی دم کرده امبخندید وشادباشیدروزتون آرام و شاد و زیباو سرشار از خوشبختیو عـشق و آرامـش

متن در مورد حس خوب طبیعت

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدمو تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن درباره حس خوب

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن درباره حس خوب دوست داشتن

عشق همان عطری ستکه از تو بر شانه ام می ماندعطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن در مورد حس خوب زندگی

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن درباره حس خوب زندگی

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن درباره حس خوب زندگی

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن درباره حس خوب داشتن

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن درباره حس خوب زندگی

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن در مورد حس خوب طبیعت

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن درباره حس خوب

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن در مورد حس خوب زندگی

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن درباره حس خوب داشتن

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

شعر درباره حس خوب

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن در مورد حس خوب باتو بودن

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن درباره حس خوب زندگی

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

شعر درباره حس خوب

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن درباره حس خوب دوست داشتن

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن درباره حس خوب

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن در مورد حس خوب زندگی

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن در مورد حس خوب و ارامش

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن در مورد حس خوب طبیعت

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن درباره حس خوب داشتن

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

شعر درباره حس خوب

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن در مورد حس خوب و ارامش

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

شعر درباره حس خوب

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن در مورد حس خوب طبیعت

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!❤️ من + تو = ما ❤️زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشدمجله تصویر زندگی

شعر درباره حس خوب

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن در مورد حس خوب و ارامش

دیوار دوست داشتن کوتاه نیستاما تو اگر بخواهی تا ثریابرای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن در مورد حس خوب زندگی

فرقی نمی کندجمعه باشد یا نباشدبرای من هر روزهمه چیز تعطیل استغیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن درباره حس خوب دوست داشتن

اگر نهایت دوست داشتندر قطره هاى باران باشد.من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن در مورد حس خوب زندگی

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن در مورد حس خوب زندگی

فصلِ سرما می آیدزمستان را میگویمامّا تا آغوشِ تو هستمن گرمِ گرمم … 🤗

شعر درباره حس خوب

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن در مورد حس خوب طبیعت

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن در مورد حس خوب و ارامش

خوب نگاه کنتنها اندکی از تــوتمامِ من را دگرگون کرده است

متن در مورد حس خوب باتو بودن

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن در مورد حس خوب طبیعت

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

لای موهایت تنها نُتی ستکه اگر به دستم برسدتمامِ موسیقی هایعاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن در مورد حس خوب و ارامش

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن در مورد حس خوب زندگی

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن درباره حس خوب داشتن

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـتکه خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن درباره حس خوب دوست داشتن

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسیخانه ای ساخت ، عاشق شد ؟ببین میان این همه معجزهچقدر شعر می شوم با تووقتی تو را می ‏بوسمبگذار دنیا را آب برداردمن در میانِ آرامشِ آغوشِ تودر هر طوفانی به ساحل می‏ رسممن از تمام صبح هایمفقط همانی را به یاد دارمکه تو در آغوش من لبخند میزدیوگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اندبی تو …!

متن درباره حس خوب

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن درباره حس خوب زندگی

به عشقت تا ته دنیابه جنگ هر کسی میرمچه تقدیری از این بهترکه از عشق تو میمیرمدیگران🌿❤️دل ❤️🌿میدهند 🌿❤️من ❤️🌿به تو🌿❤️جان داده ام…❤️🌿هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن درباره حس خوب دوست داشتن

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن درباره حس خوب

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن در مورد حس خوب و ارامش

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن در مورد حس خوب باتو بودن

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

شعر درباره حس خوب

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن در مورد حس خوب طبیعت

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن در مورد حس خوب زندگی

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن در مورد حس خوب طبیعت

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

شعر درباره حس خوب

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

شعر درباره حس خوب

ڪوتاه مے‌گویم ؛دوستت دارمامّا …..از دوست داشتنت …ڪوتاه نمے‌آیم …

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن درباره حس خوب داشتن

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن در مورد حس خوب زندگی

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن در مورد حس خوب باتو بودن

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن در مورد حس خوب زندگی

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن درباره حس خوب دوست داشتن

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن درباره حس خوب داشتن

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن در مورد حس خوب طبیعت

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

شعر درباره حس خوب

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن در مورد حس خوب طبیعت

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

شعر درباره حس خوب

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن در مورد حس خوب باتو بودن

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن در مورد حس خوب طبیعت

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن درباره حس خوب داشتن

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشمتو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن در مورد حس خوب زندگی

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشودشال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

شعر درباره حس خوب

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن درباره حس خوب دوست داشتن

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن درباره حس خوب داشتن

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن در مورد حس خوب زندگی

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن در مورد حس خوب و ارامش

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن در مورد حس خوب طبیعت

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن درباره حس خوب زندگی

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن در مورد حس خوب زندگی

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن در مورد حس خوب و ارامش

مثلِ نفس هایم دوستت دارمهمانقدر بی اختیارهمانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن درباره حس خوب دوست داشتن

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن در مورد حس خوب و ارامش

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن در مورد حس خوب و ارامش

در میانِوسعت آغوشتبه کوچیکیِ دُنیا پی بردمتو تنها ڪسی هستی ڪهبه من جان می گوییمن تنها ڪسی هستمڪه به تو جان می دهمسر و سامان بدهییا سر و سامان ببریقلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن در مورد حس خوب زندگی

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن در مورد حس خوب باتو بودن

لبخند تو را قاب کردهو بر سَردَر دنیایم زده امتا به همه بگویملبخند تو دنیای من است

متن درباره حس خوب زندگی

من تو را ریاضی واراز صفرِ دوست داشتنتا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها❣️ دوست دارم ❣️

متن درباره حس خوب زندگی

دوست داشتن ریاضی نیستتابع دلیل و برهان نیستتنها دلی میخواهد برای باختنجانی برای فداکردنو نگاهی که دل را هر بار بلرزاندتو دوست داشتنی تریننسخه ای هستی که میشود پیچیدبه دست و پای زندگی منکه هی قد بکشی تو لحظه هایمو حالم را خوب تر کنی 😍

متن درباره حس خوب

شب ….با واژه ها بِخیر نمی شود ؛مگر در آغوش تو ..!!

متن در مورد حس خوب و ارامش

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …تو ..خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن در مورد حس خوب باتو بودن

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن در مورد حس خوب و ارامش

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن درباره حس خوب

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسهنامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن درباره حس خوب دوست داشتن

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن درباره حس خوب داشتن

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن در مورد حس خوب زندگی

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

شعر درباره حس خوب

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن در مورد حس خوب طبیعت

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن در مورد حس خوب طبیعت

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن در مورد حس خوب باتو بودن

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن در مورد حس خوب و ارامش

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن درباره حس خوب داشتن

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن در مورد حس خوب طبیعت

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارمولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن در مورد حس خوب باتو بودن

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان ماندهتو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن درباره حس خوب زندگی

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن درباره حس خوب

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن در مورد حس خوب طبیعت

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن درباره حس خوب

تن پوشچهار فصل است آغــــوشت

متن درباره حس خوب دوست داشتن

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن درباره حس خوب داشتن

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن درباره حس خوب

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن درباره حس خوب داشتن

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن در مورد حس خوب طبیعت

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…اگر به موقع مرا نبوسی …

متن در مورد حس خوب و ارامش

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن درباره حس خوب دوست داشتن

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن در مورد حس خوب و ارامش

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن در مورد حس خوب و ارامش

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن درباره حس خوب دوست داشتن

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن درباره حس خوب دوست داشتن

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن درباره حس خوب دوست داشتن

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن در مورد حس خوب طبیعت

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزدو لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریختهزیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد ولب ” شعرت ” هواییم کند …

متن در مورد حس خوب باتو بودن

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

شعر درباره حس خوب

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

شعر درباره حس خوب

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن درباره حس خوب دوست داشتن

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن در مورد حس خوب باتو بودن

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن در مورد حس خوب و ارامش

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن درباره حس خوب زندگی

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن درباره حس خوب دوست داشتن

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن در مورد حس خوب طبیعت

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن درباره حس خوب دوست داشتن

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن در مورد حس خوب طبیعت

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن درباره حس خوب دوست داشتن

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن در مورد حس خوب طبیعت

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن در مورد حس خوب طبیعت

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن درباره حس خوب

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن در مورد حس خوب و ارامش

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن درباره حس خوب دوست داشتن

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن در مورد حس خوب طبیعت

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن در مورد حس خوب زندگی

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.و گفت:دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن در مورد حس خوب زندگی

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟حضورت ، صدایت ، نفس هایتو گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن در مورد حس خوب و ارامش

آسمان را مرخص میکنم,دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نورپهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..دلت قرص

متن درباره حس خوب زندگی

ڪـــــاشصــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہاسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن در مورد حس خوب باتو بودن

چه کار به حرف مردم دارم…زندگی من همین استشب که می شود عاشقانه ای می نویسم…خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:مگر می شودتو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن درباره حس خوب دوست داشتن

خدایا!آدم‌هاي‌ خوب سر راهمان بگذارحس بسیار خوبیست هنگامی کـهدر لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانیبی هوا کسی سر راه آدم سبز بشودکلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اشآرامش و شادی و امید بپاشد بـه زندگی ات.فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده کـه ان آدم رایا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای ان لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.شاید یکی از دعاهای روزانه ام این باشد کـه:خدایا من را نیز واسطه ي خوب شدن حال دیگران قرار بده .آمین

متن در مورد حس خوب و ارامش

گاهی انتخاب سخت میشه، موندن تو دنیای آشنای قدیمی، اما بدون رشدیا دل کندن و رفتن بـه اوج خودتصمیم سخت و سرنوشت سازیه، شاید هممون تجربه کردیم، دل کندن از گذشته، از یه انتخاب…رفتن یا هزارتا تصمیم دیگه!…در کل خارج شدن از نقطه ي امن زندگی کمی سختهاما معمولأ موفقیت یعنی خارج شدن از نقطه امن و دل بـه دریا زدن

متن درباره حس خوب دوست داشتن

هیچ دقت کرده‌اید؟ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.ﮔﻞ ؛ ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ؛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت اسـت بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن درباره حس خوب داشتن

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن درباره حس خوب دوست داشتن

زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کنزندگی زیباستزندگی من با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایشبرایم لذت بخش استچون آنچیزی است که خدایم برایم خواسته است …و از صمیم قلب از تو سپاسگذارم خدای عزیزم …دوستت دارم …

شعر درباره حس خوب

اگر جای دانه هایت را که روزیکاشته ای فراموش کردیباران روزی به تو خواهد گفت کجاکاشته ای …“پس نیکی را بکار،بالای هر زمینی…و زیر هر آسمانی….برای هر کسی… “تو نمی دانی کی و کجا آن راخواهی یافت!!که کار نیک هر جا که کاشته شودبه بار می نشیند …اثر زیبا باقی می ماند،حتی اگر روزی صاحب اثر دیگرحضور نداشته باشد.

متن در مورد حس خوب و ارامش

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگے شبیه فصل‌ است
هیچ فصلے همیشگے نیست
در زندگے نیز روزهایے براے
ڪاشت، داشت، استراحت
و تجدید حیات وجود دارد
زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد
اگر امروز مشکلاتے دارید
بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

متن درباره حس خوب

چه زیباست
زندگی کردن با امید …
نه امید بخود؛
که غرور است !
نه امید به دیگران؛
که تباهی است !
بلکه امید به خدا؛
که خوشبختی و آرامش است

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است …
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست!

متن در مورد حس خوب زندگی

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده ایم … 🙂

متن در مورد حس خوب و ارامش

Peace is always beautifulآرامش همیشه زیباست

متن در مورد حس خوب طبیعت

It isn’t enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn’t enough to believe in it. One must work at itاین کافی نیست که تنها درباره آرامش صحبت کنیم
بلکه باید به آن اعتقاد داشته باشیم
و تنها اعتقاد به آن کافی نیست بلکه باید آن را تمرین کنیم

متن درباره حس خوب دوست داشتن

If there’s no inner peace, people can’t give it to you. The husband can’t give it to you. Your children can’t give it to you. You have to give it to you.اگر آرامش در درونت وجود نداشته باشد افراد نمی توانند آن را به تو بدهند
همسرت نمی تواند آن را به تو بدهد
فرزندانت نمی توانند آن را به تو بدهند
بلکه باید خودت آن را به خودت ببخشی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خدایم تو زیباترین ” ﺣﻀﻮﺭ ” ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﯽ
ﻭ ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ …
ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ؛ ﺑﻪ ﺁﺑﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ
ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿ ﺸﻤﺎﺭﺕ
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭتمندانه ات
ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ
ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﮔﻠ ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯽ
ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ می دﻫﯽ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ، ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ، ﻧﻪ ﻏﺼﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ براﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻭﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻋﻠﻔ ﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﻣﻌﻨﯽ پﯿﺪﺍ می کنند.
ﮐﻮﻫ ﻬﺎ ﺑﺎﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ، ﺯﻧﺪﮔﯽ پﯿﺪﺍ می کنند. ﻭﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﭘﺲ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ پذﯾﺮﺍ ﺑﺎﺵ ﻭ
ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ پیش ﺩﺭ آﻥ ﺟﺎﯼ ده

متن درباره حس خوب زندگی

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم .
برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .کليدهای اين تغيير عبارتند از :
کلید اول: خواستن
كلید دوم: خالی كردن ذهن از تعصب ها
كلید سوم: باور مثبت نسبت به خود
كلید چهارم: عمل کردن
به یاد داشته باشیم كه عظمت زندگی تنها به دانستن نیست بلکه تلفیقی از علم و عمل است.

متن درباره حس خوب زندگی

برخی از ما هرگز زندگی نمی کنیم،بلکه همیشه در انتظار زندگی هستیم!ما به جای اینکه همین امروز خوشحال باشیم،به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم وبه همین خاطر امروزمان را از دست می دهیم…
ما وقت بیشتر می خواهیم،پول بیشتر می خواهیم،شغل بهتر می خواهیم،بازنشستگی می خواهیم،مسافرت و تعطیلات می خواهیم….
و امروز برای همین از دست خواهد رفت و ما به این مسئله اصلا توجهی نمی کنیم!
مهم نیست در آینده چه چیزی پیش می آید.
اگر امروز می توانی غذا بخوری،از نور خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت بگویی وبخندی….
پس خدا رو شکر کن و از امروزت لذت ببر.
به خاطرات بد گذشته نگاه نکن و نگران آینده نباش!
تو فقط در این لحظه،از زنده بودن خود مطمئنی،پس این شانس بزرگ را از دست نده و قدر آن را بدان!

متن در مورد حس خوب طبیعت

متن کوتاه زندگی / تکست آموزنده زندگی [ناب] | تاو بیو

متن در مورد حس خوب طبیعت

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن درباره حس خوب داشتن

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن در مورد حس خوب و ارامش

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن در مورد حس خوب باتو بودن

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن در مورد حس خوب زندگی

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃! # زندگی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن درباره حس خوب داشتن

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن در مورد حس خوب زندگی

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰 # زندگی

متن درباره حس خوب دوست داشتن

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼
# زندگی # عشق یک طرفه

متن در مورد حس خوب طبیعت

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن در مورد حس خوب دوست داشتن

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن در مورد حس خوب باتو بودن

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن در مورد حس خوب زندگی

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

شعر درباره حس خوب

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨ # زندگی # نامردی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن در مورد حس خوب و ارامش

~تـابـ؏ِ قـَوانـیـטּِ مـَ؏ْـزَ۾~✓✌️💯 # زندگی

متن درباره حس خوب داشتن

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-
# زندگی

متن در مورد حس خوب باتو بودن

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂 # زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *