متن خواهر مو فرفری من روزت مبارک

آرزو کن آن اتفاق قشنگ بیفتدرویا ببارددختران برقصندقند باشدبوسه باشدخدا بخندد بخاطر ماما که کاری نکرده ایم

شمعی روشن کن ، رفیقروزگاری در این معبددختران شهرسرخی دل‌ها وکبودی گونه‌هاشان راپاک می کردندبا اشکشمعی روشن کن ، رفیق

کاش آیینه‌ای بودمدر اتاق زنی زیباتا جلوه‌گر زیبایی‌اش باشمکاش گل سرخی بودمدر روز والنتاینتا تقدیم دختری گردم

بگذار همه بدانندچه قدر دلم می‌خواستروی شانه‌های توبه خواب روم.تو آرام بلند شدیدست‌هایم را از هم گشودیموهای پریشانم را شانه زدی.حالا این دختر کوچککه مدام تو را می‌خواهدخسته‌ام کرده است.او حرف‌های مرا نمی‌فهمدبیا و برایش بگوکه دیگر باز نخواهی گشت.

هی‌ دختر باران!زیاد این دست و آن دست نکن!بترس از دلی‌ که دارد پرپر می شود

هیچ گاه دل دختر مو مشکی را نشکنید که هرگز تکه هایش با هیچ چسبی وصل نمیشه!!هیچ گاه احساسات دختر مو مشکی را نادیده نگیرین که در آتش غضبش ناکام می شید!!دخترمو مشکی رو موهاش تعصب داره یادتون باشه حرمتش رو نگه دارید!!برای دل ساده و بی آلایش دختر مو مشکی نیاز نیست هدیه گرون بخرین… می تونی با یه کش موی رنگی براحتی غرق شادیش کنینخوشمزه ترین تنقلات مختص دختر مو مشکی تو سه چیز خلاصه میشه لواشک،لواشک و لواشک.هیچ وقت دختر مو مشکی رو دست کم نگیرید….چون مجبورین روزی ازش کمک بگیرین!!بازی با روح وروان دختر مو مشکی = بازی با جونت و جوونیت……دختر مو مشکی باید شیطون، با نمک، خوش پوش و کمی هم حسود باشه.دنیای دختر مو مشکی با همه دنیاها فرق می کنه یادت باشه دنیاش رو به هم نریزی

افسوس می نویسمت اینها همه افسانه نیستبس شکوه ها دارم ولی شکوایه ام، شکرانه نیستدر کنج قلبم چون شدی هم خانه ی تنهاییم با یک نسیم ویرانه شد ، این خانه نه ،آن خانه نیستچندی شدم دیوانه ی یک جامی از جام لبت جامم شکستی و ببین این دل دگر دیوانه نیستهمچون کویر لک زده دربند گرمای تنت آتش گرفته جانم وجانی که جاویدانه نیست زل می زنم بر چشم تو چشمان مست هرزه ای  این چشمهای لعنتی دیگر چرا مستانه نیست از دوست هر چه میرسد گویند خوب و بد نکوست تنها رفیق و دشمنم ؛این جمله شاعرانه  نیست بر دوش من بار گناه بردوش تو بدتر زه اینگفتی که عاشقت شدم این آخر عاشقانه نیستای وای از منی ،که من در این قمارهر شبتبس بی حساب بردم زتو، این بازی عادلانه نیستدر بند و زنجیر هوس، قفل گنه بر من زدیمن دختر مو مشکیم….عشق مرا افسانه نیست.

دختر یعنی لبخند در هجوم گریه ها،آرامش وقت بی قراری ها، عاشقانه ای هنگام غروب،دختر یعنی تفسیر جمله ی “دوستت دارم” یعنی خدا هم زیباست،عجب نقاشی خوبی است دختر یعنی دختر، مادر، معصومیت تا بی نهایت…

همیشه غصه ات بر باد، دختردل دریایی ات آزاد، دخترالهی مهر تو پاینده باشددلت از نور حق آکنده باشدو نقش بیستون پرنشاطتپر از اندیشه ی فرهاد، دختر

خوشم با تو، خوشی با من،تمام دلخوشی این است      چو با من هم کلامی تو،مرام دلخوشی این است  قسم بر نام عشاقان… جهان بی عشق می میرد

شک ندارم که تو از آن منینفسم هستی و از جان منیشک ندارم که تو همراه هستیهمسفر هستی و هم پیمان منی

این چه حالیست خراب است خرابدل از این درد کباب است کباب آنکه با غمزه چشمش مرا جادو کرد عاشقم نیست و مرا کرده جوابقسم بر عشق که هرچه کرد او کرددلم از سینه کند و زیر رو کردقسم بر عشق که دیگر رو سیاهم که عشق او مرا بی آبرو کرد قسم بر عشق که جانی نیست من رادلِ مسکینِ من با مرگ خو کرد قسم بر عشق که عاشق بی تمناست بجز وصلش نباید.. آرزو کرد

میشه اسم پاکتو رو دل خدا نوشتمیشه با تو پر کشید توی راه سرنوشتمیشه با عطر تنت تا خود خدا رسیدمیشه چشم نازتو رو تن گلها کشید

دختر که باشی گاه می‌خندی و گاهیآب و هوای چشم‌هات ابری بهاریستدختر که باشی خنده بر لب داری اماپشتش کمی اشک و شکایت گه‌گداریست

کاش می‌شد تا ببینی در دلمکز همه خوبان عالم برتریمن برایت آرزو دارم همهخوبی و پاکی و نیکو اختری

دوست دارم تا بگویم بشنودحرف دل با شعر زیبای دریدخترم زیبا گلم ای عشق مندر نگاهم از همه عالم سری

خنده بر لب دارد و نوری به چشمبا نگاهش می‌کند افسونگریمن چه خوشبختم که دارم دختریدختری زیبا رخی تاج سری

دختری مانند گل زیبا و پاکاز همه ناراستی‌ها او بریاو گل کاشانه ما می‌شودمی‌کند بر ماهتاب او سروریلطف حق شامل شده بر حال مامی‌گشاید یک به یک بر ما دری

دل چه خرم بود با نامش ولی…   چون خزان شد با ورود دیگری   دلبر شیدا و محبوبم چه شد؟  آخرپیری دلش برد دیگری  ظلم کردش بر من این عشق پلید….  دل روا باشد…. رود با دیگری؟  بارها از خودم پرسیده ام…فرهاد رفت؟ یا که لیلی رفت و شد با دیگری شکوه دارد این دل از بخت سیاه سهم عشقش را که خورد با دیگری؟

من از تو گلبنی بهتر ندیدمز تو باغ گلی خوشتر ندیدممیان این همه گل‌های عالمگلی خوشبوتر از دختر ندیدم

ای بهار آرزوی نسل فردا، دخترمای فروغ عشق از روی تو پیدا، دخترمچشم و گوش خویش را بگشا کز راه حسدنشکند آیینه‌ات را چشم دنیا، دخترم

به جستجوی جام محبتی از توبر کوی و برزن…. سراسیمه دوان شومتو را یافتم و محبتی ندیدم ….و حیران شدممرا به محبت تو نیازی نیست گوش کنتو را غرق دریا محبت کنم و روان شوماگر به خود غره ای که من زیبا رو کجا و تو کجا؟بی شک  چو عشق بنوشم…زیبا و جوان شوم

من وام دارِ دلی هستم که هر روزدر آرزوی موهایت استهرروز طالب زیارت نگاهت استهر روز دیوانه جمالت استمن وام دار دلی هستم که هر روز……..

دوست دارمت …چون دوست داشتنی هستی و دوست داشتن بهانه نمی خواهد.غمخوارتم……چون مهربانی هستی و مهربانیم بهانه نمی خواهد.عاشقتم…..چون از عشق لبریز هستی و عاشق بودن بهانه نمی خواهد.بهانه ها را کنار بگذار و همچون من دوست دار،غم خوار و عاشق باش!!

 ای پدر ای با دل من همنشینای صمیمی ای بر انگشتر نگینای پدر ای همدم تنهاییمآشنایی با غم تنهاییم

 تو را چه بنامم که نامت لبریز از عشق استتو را چه بخوانم که خواندن از تو بی انتهاستتورا چگونه وصف کنم که وصفت نشدنی استتو همان عشق بی انتهای وصف نشدنی هستی….

باید پدر-دختر باشید تا بدانید چه شگفتی‌هایی دارد این عالم!چه عزیز است اخم تلخ پدر و ناز دختر…چه نازک است دل پدر که طاقت دیدن اشک دختر را ندارد…باید پدر-دختر باشید تا…

زیبایی تار مویت را شب نمی فهمد، چون تاریک است…..روز نمی فهمد، چون  با تو در تضاد است……دریا چه می داند، چون روان است…….کوه نمی فهمد، چون سخت است…..گل درک نمی کند، چون ظریف است……آسمان باور ندارد، چون بی انتهاست…..فقط خدا می داند که خالقِ مویِ مشکیِ زیبایِ توست.

باید پدر باشی تا بدانی دختر عزیزترین موجود عالم است…تا پدر نباشی نمی‌توانی درک کنی دختر داشتن افتخار پدر است!!!باید دختر ِ پدر باشی تا احساس غرور کنی…

محبت را چه رنگی باید کرد شاید سفید…شاید سرخ…شاید سبز و شاید آبی… اما رنگ موهایت را فقط و فقط باید مشکی کرد. مشکی ِمشکی…………..دنیا وسعت عشقت را نمی فهمد…..دریا محبتت را درک نمی کند…..جهان در تجسمت نمی گنجد ……آخر تو شبیه چه کسی و چه چیز  هستی ………دختر مو مشکی……

رویه پیشونیه فرشته ها نوشته هرکی دختر داره جاش وسطه بهشتهاز آسمون میباره درو طلا و گوهر زرو سیمو نقره وقتی میخنده دختریکی یدونه دختر چراغه خونه دختر گلابتونه دختر ماه آسمونه دختر

زندگی همواره می چرخد و گاه با چرخشش شیرین کامی و گاه کامی تلخ را برای ما رقم می زند بهتر است چرخ زندگیت را بدست بگیری و با چرخ زندگی بچرخی……

امروز روز توست در تقویمروزت مبارک بانوی خورشید!پیراهنی از نور بر تن کن!در برکه ات زیباترین «قو» باش!

خالق برای زینت عرش افریدَشدختر میان آفرینش شاهکاریستآیینه نام چشم‌های دختران استدختر که باشی طعم لبخندت اناریست

دیشب قصه ات را بر کاغذی نوشتم..کاغذ مچاله شدقصه ات را بر آب خواندم …جاری شد و رفتقصه ات را به باد سپردم با خود برد…قصه ات را بر برگ گل نوشتم ..طاقت نیاورد و گلبرگش پاره شدقصه ات را دل پنهان کردم…از دیشبه دل درد گرفتم عه….عجب قصه ی سنگینی داشتی…. بیا و قصه ات را با خودت ببر…

من زنم..روح لطیف و ظرافتی ناب دارم…من زنم ….عشقی آتشین به خوشبوی گلاب دارم. مرا دریاب و به دیدارم بیا..اما یادت نرود من عاشق کاکتوس و با گل میانه ام خوب نیست…..

دختر عموی عزیزم
در روز تولدت و از فاصله‌های دور، دلم برایت تنگ است.
برای لبخند‌های شیرین ات
برای قلب مهربانت
و برای صدای دلنشین ات
امیدوارم به زودی زود دوباره در کنار هم جمع شویم و تولدت را جشن بگیریم.
تولدت هزاران بار مبارک

مهربانی و سخاوت خداوند را وقتی بهتر دانستم که در عمق سرمای زمستان،

این واژه‌ها، با همه زیبایی، حقیر و کم بضاعت‌ند و این هدایا، برگ سبزی هستند تقدیم وجود نازنین تو،برای اینکه بدانی دوستت داریم و به خاطر نعمت وجودت شکرگزاریم
تولدت مبارک دخترعموی عزیزم

باز کن پنجره‌ها را که نسیم
روز میلاد اقاقی‌ها را
جشن میگیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
لمس بودنت مبارک دختر عموی عزیزم

دختر عموی عزیزم
روز میلاد تو، روز شکفتن زیباترین و دلنشین‌ترین غنچه‌ی عشق و مهربانی است
از خداوند بزرگ به خاطر نعمت وجود تو سپاسگزارمو برایت روزگاری خوش و تنی سالم آرزو می‌کنم

اگه یک شکوفه بودی، زیباترین بودی
اگه یه قناری بودی، خوش صداترین بودی
اگه خواهرم بودی، مهربون‌ترین بودی
و حالا که دخترعموم هستی، عزیزترینی
تولدت مبارک… (نام شخص مورد نظر) … جان

آهنگ تپش‌های قلب مهربانت
زیباترین موسیقی هستی است
و در این شیرین‌ترین دقایق و ساعت‌ها
آغاز این تپش‌های پر عشق آسمانی را جشن میگیریم.
دختر عموی عزیزم، تولدت مبارک

دخترعموی عزیزم
تولدت در بهار، رنگ و لعابی دیگر به شکوفه‌ها بخشیده
قناری چه شیرین می‌خواند
و باران چه سخاوتمندانه می‌بارد…
گویی زمین و زمان می‌دانند که معجزه‌ای رخ داده است…
آغاز بودنت هزاران بار مبارک

دخترعموی عزیزم
در انتهای این بلندترین شب سال، خورشید طلوعی سرشار از مهربانی و عشق خواهد داشتچرا که وجودی پا به زمین می‌گذارد که برایمان نویدبخش عشق و امید است.
سالروز به دنیا آمدنت مبارک… (نام دخترعموی خود را بنویسید.) جان

دختر عموی عزیزم
در این شب سرد پاییزی
و در …(سن دختر عموی خود را بنویسید) امین سال زندگیت،به استقبال تولدی دوباره می‌رویم و از خداوند بزرگ می‌خواهیم که قلب مهربان و گرمت را همیشه پر طپش و عاشق نگه دارد.
تولدت مبارک …(نام دخترعموی خود را بنویسید) جان

دخترعموی عزیزم
اکنون به جای دستانم
دو بال طلائی می‌خواهم
تا در زیبا‌ترین تاریخ تقویم
برای ستاره باران کردن شب تولدت
تا آسمان پرواز کنم و به روی ماه بنویسم
تولدت مبارک

گاهی گلی متولد می‌شود با رنگ و لعابی دیدنی و زیبایی‌ای که چند روز دوام دارد…
گاهی پروانه‌ای متولد می‌شود با پر و بالی رنگارنگ و زیبا و پروازی زیباتر بر فراز گل ها…
همه‌ی این‌ها نشانه‌های قدرت اوست…
اما گاهی انسانی متولد می‌شود با این پیام که خدا هنوز هم به بشر امیدوار است…
دختر عموی عزیزم، بودنت امیدبخش و امید آفرین است…
در سالروز تولدت برایت عمری دراز با امیدی سرشار آرزومندم.
تولدت مبارک

موی مشکی رو که هر پسری می‌تونه داشته باشه ولی…
حق با پسریه که موهاش فرفری باشه
روز جهانی موفرفریا مبارک

پسری که قدبلند باشه، چشم و ابرو مشکی باشه
و از همه مهم‌تر؛ موفرفری باشه
اصلا خدای جذابیته
قدرشو بدونید!

یک روز بارانی
از لابلای پیچ و تاب موهای باران خورده‌ام
تو را پیدا کردم
تویی که می‌گفتی
همیشه توی خیالت عاشق یک دختر مو فرفری بوده‌ای
کسی که توی شعرهایت با موی باز قدم بزند
و پیچ و تاب موهایش باد را گمراه کند
دختری شبیه من که با دست مهربانت
به موج‌های خروشان موهایش آرامش ببخشی
می‌دانی
من حالا موهایم را خیلی دوست دارم
و فکر می‌کنم چقدر خوشبختم
که مرا از موهای فرفری‌ام شناختی
و عاشقم شدی
دختران مو فرفری
شاعران زیادی
برای خودشان دارند
نازنین عابدین پور

در فرفری موهات که دست می‌برم
تارو پودت را فرتوت‌تر از دیروز بودنت می‌یابم
دست بر سرت که می‌سایم
پلک‌هات که سنگین می‌شود
اولین نقاشی دفترم جان می‌گیرد…
هما نجارزاده

ای دلبر مو فرفری زیبایی‌ات همچون پری
آبی کُت، دکمه زری، از هر بدی هستی بَریآه ای مهندس بعد از این، ای مهربان نازنین
ای حرفهایت دلنشین، شیرین‌بیان نکته‌بینپس کی می‌آیی خانه‌مان، از بهر شیرینی‌خوران؟
بعد از گذشت سال‌ها، در انتظارم همچنانگفتند با من دیگران، در انتظار او نمان
با ده نفر مانند تو، او بوده همچون عاشقاناما نگردد باورم، این حرف‌ها ای یاورم
تا باز گردی سوی من در انتظارم باز هم

موهای من از عقب کمی فر خورده
تهمت بسی از مومن و کافر خورده
فرق من و یوسف نبی در این است
پیراهن بنده از جلو جر خورده
عباس صادقی زرینی

فر می‌رود ز دستم صاحب فِران خدا را
دردا که کلّه‌ی تاس خواهد شد آشکارا

همه دنیا یه طرف عشق زندگیم یه طرف
من به خاطر تو دل کندم از هرکی که هستبگو پیشم می‌مونی می‌دونم می‌تونی
که دیوونه بشی مثل من عاشق بمونیببین چقدر دلبریتو
دوست دارم موهای فرفریتو
می‌دونی همه کس منی
نری دلمو دور بزنییه لحظه هم نباشی بی‌تو می‌گیره قلبم
ببین آخر عشقت چه کاری داده دستمیه لحظه هم نباشی مگه میشه اصلاً
می‌مونم کنارت جایی نری تو بی‌منببین چقدر دلبریتو
دوست دارم موهای فرفریتو
می‌دونی همه کس منی
نری دلمو دور بزنی…
شاعر و خواننده: محمد طاهر

هی دست می‌برم لایِ موهات می‌خندی
حس می‌کنم عشقم، تو به من دل بستیدیدی چه بلایی شدم عاشقت خدایی
قربون چشات، ناز و ادات بشم الهیچه چشایی داری تو، تیپ اروپاییتو
موی فرفریتو، سوپر استاریتوتو یه موجود عجیبی
عاشق که میشی نمیگی
یهویی میذاری میری آره لیلیمن اسیرِ خنده‌هاتم همه جوره باهاتم
فدایِ اون چشاتم… آره خیلیساز دل من کنار تو کوک خدایی
این حال خوشو ازم نگیر خیلی باحالیآخه عشق منی نفس منی تو خیلی خیلی
آخه لیلی و لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی
برگرفته از آهنگ مو فرفری بکتاش
ترانه‌سرا: مریم امیریان

هر نفس بوتو چشم و ابروتو
فرفری موتو دوست دارم
رنگ چشماتو که رنگ ساله
وای چه باحاله دوست دارمفکر می‌کردی انقدر عاشقت بشم
این جوری بد بی حد عاشقت بشم
از ته دل ای جان می‌خندی و من
هی از اول باید عاشقت بشماین جوری نمیشه مال منی اما
یک شهر حواسش به تو پرته
سر تو با دنیا در می‌افته قلبم
اگه این جوری عاشق بشی شرطه
حدیث دهقان

آی دختر موفرفری
نکنه که از پیشم بری
از پشت بوم قلب من
نکنه یه وقتی بپریخوشگل خانوم نازنازی
به این دلم آتیش زدی
آتیش‌پاره دوست دارم
نکنه دلم رو پس بدی…رد که میشی از کوچه‌مون
نبض منم تند می‌زنه
صدای پاهات که میاد
قلبمو از جا میکنهآی دختر موفرفری
نری منو تنها بذاری
عاشقتم، دیوونه‌تم
نگی که منو دوست نداری…
مهدی رئوفی

چشات هم رنگ دریاست و موهات از جنس ابریشم
زمان صد بار برگرده من هربار عاشقت میشمتو با من هم قدم میشی هوا بهتر از قَبله
تو وقتی اسممو میگی جهان ساکت‌تر از قَبلهموهای فرفریت انگار رو شونه‌هاتو می‌بوسند
گلای پس فرستاده‌ات به عشق تو نمی‌پوسندتو وقتی عکس می‌گیری همه میخوان که سوژه‌ت شن
بگو با دیدن چشمات کی شاعر شد به غیر از منگذشته رفته و حالا منو تو باورت داری
از اون فکرای ممنوعه هنوزم تو سرت داری…موهای فرفریت انگار رو شونه‌هاتو می‌بوسند
گلای پس فرستاده‌ات به عشق تو نمی‌پوسند
ترانه‌سرا: سروش الهی

تقویم لاابالی امسال مال تو
آغاز این دقایق با حال مال توافتاده روی شانه‌ات موهای فرفری
این روسری آبی و این شال مال توتب کرده‌ام من امشب و انگار عاشقم
دلشوره‌های زخم این تبخال مال توغمگین‌ترین دقایق تاریخ مال من
آن لحظه‌ای که می‌شوم خوشحال مال تو
يوسف احمدی

موی فر داری شما و دلربایی می‌کنی
دلبر مو فرفری در دل خدایی می‌کنی
امیرحسین حسن‌زاده

تأخیر نکن حکم بده حاکم احساس
تا موی تو و دست من و شانه مهیاست
سازی بزن و سوز دل خسته دوا کن
گیسوی تو پیچیده‌ترین معضل دنیاست
معصومه رضایی

عارفی بر سرِ یک پیچش مو کافر شد
منِ رند و سه وجب زلف پر از فِر، چه شود!؟

دل گم شده در پیچ و خم زلف بلندت
گره وا کن تو از آن موی کمندتفر خورده و فر خورده چنان درهم و برهم
دل من تار بود پود آن موی کمندتآن پیچش مویت گره در کار من انداخت
گره وا کن تو ز کارم با موی کمندتتو بزن ساز و شود چنگ دل من
که شود سیم به چنگم، هر تار از آن موی کمندتاین پیچ و خم موی تو مانند چه باشد؟
مانند ندارد جان من موی کمندت
شاعر: ؟

تو اگر دست نجنبانی دلم پیر شود
طفل نوپای غزل باز زمین‌گیر شود
بی‌قرارم که به دست آورمت من یا نه
ترسم از دست رَوی و تا ابد دیر شودهمه تقدیر جهان بی‌تو نمی‌ارزد هیچ
جز نگاه تو نگاهی که نمی‌ارزد هیچ
اندکی فرصت شادی که در این دنیا هست
بی‌تو این شادی و غم‌ها و جهان یکجا هیچفرفری موی غزل‌ساز منی
عشق خاموش غزل‌های من
تو از این حال دلم بی‌خبری
جز دل من به کسی دل ندهیدل من گرمای دست تو را می‌خواهد
برق اغواگر چشمان تو را می‌خواهد
باد هم اغوای این همه موی فر شد
موی فردار غزل‌دار تو را می‌خواهدمن شدم دربدر یک بله از لب‌هایت
بس که یک عمر نشستم که بگویی شاید
این همه ناز نکن من چه گناهی کردم؟
که شدم عاشق آن روی چو قرص ماهتفرفری موی غزل‌ساز منی
عشق خاموش غزل‌های من
تو از این حال دلم بی خبری
جز دل من به کسی دل ندهی…
شاعر: مسعود شالبافیان
خواننده: امیرعباس گلاب

مبارک باشه میلاد شما خاتون
شمایی که ستاره جون میگیره توی چشماتون
شمایی که شدید معنای شعرای من عاشق
شما که زندگی میده بمن هرم نفسهاتون

روز تولدت رسید.
و دیدم هیچ چیز
گلم را
جز عشق
لایق نیست
تولدت مبارک

حرف آخر : حتی اگه یه اردیبهشت ماهی خیلی در حقت بدی کرد ؛ولی آخر سر عشقشو بهت ثابت کرد ؛ بهش مهلت بده !توی “عشق” اردیبهشت ماهی ؛ پشیمونی معنایی نداره

دوست اردیبهشت ماهی منامیدوارم شمع عمرت هزار سال فروزان باشد.سالروز شکفتنت مبارک

همسر اردیبهشت ماهی من!چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینشو چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودنو چه اندازه شیرین است امروزروز میلادت، روزی که قصه دلپذیر تو آغاز شد مبارک

در روز تولدت
تنها کمی
برای چشم به هم زدنی
دستت را به من بده
تا دلت را در آغوش گیرم
تولدت مبارک

عطر موهایتنرمی دستانتراه رفتنتصدایتحرف زدنتنگاه کردنتهمه و همهمرا وا میدارد در این روز شکر گذار باشمکه شراب ناب چشمانت را می نوشمخوشحالم که چون تویی را دارمتولدت را عاشقانه تبریک می گویم اردیبهشت ماهی زیبایم

عطر موهایت*** نرمی دستانت..راه رفتنت*** صدایت.. حرف زدنت..نگاه کردنت..همه و همۀ مرا وا میدارد که در این روز شکر گذار باشم که شراب ناب چشمانت را می نوشم
به تو تبریک نمیگویم به خودم تبریک می‌گویم که چون تویی را دارم**تولدت مبارک**

همسر اردیبهشت ماهی قشنگمگفتی اسیر عشقمی
نگاه من مال خودت
قلبمو هدیه می‌کنم
واسه شب تولدت
تولدت مبارک عشقم

اردیبهشتی عزیز و مهربان زهراامیدوارم شمع عمرت هزار سال فروزان باشد. همسر اردیبهشتی عزیزم تولدت مبارک.

اردیبهشتسرشار از متولدینی ستبا عطر بهشتاردیبهشت ماهی جانتولدت مبارک

دلبندمعشق اردیبهشت ماهی عزیزمقلبم مملو از عشق می شود وقتی بـه من نگاه می کنی و لبخند می زنی، تولدت مبارک شوهر اردیبهشت ماهی عزیزم.

امروز تولدت کـــسی است
کـــسی خوب
کــــسی که مثل هیچکس نیست
کـــسی که لبخند هایش بوی طراوت باران و بهار دارد**تولدت مبارک**

شاید غرور***یا شاید دل مشغولی های‌ روزمره ***اجازه نمی‌دهد هر روز بگویم دوستت دارماما امروز روز توست روز تولدت بهترین بهانهبرای یاد اوری این‌که بی تو نمی توانم زنده بمانمتولدت مبارک بهانه زندگیم

اردیبهشتی عزیزمنازنینم، تولدت مبارک. آرزومندم عشق و شادی دو همراه زندگی‌ات باشند.

چه لطیف است حس آغازی دوبارهو چه زیباست رسیدن دوباره روزو چه اندازه عجیب است روز ابتدایی بودن و زیستنو چه اندازه شیرین است امروزروز بودنروز توروزی که تو آغاز شدیو ساده می‌گویمحس بودن دوباره ات مبارک.

روزی که تو آمدی
شعر نابی بودی
آفتاب و بهار با تو آمدند
روزی که آمدی
طوفان شد و پیکانی آتشین
در نقطه ای از جهان فرود آمد ***
و من با تو باور کردمکه می شود هم پای رنگین کمانی در باران قدم زد**تولدت مبارک ***

متولد اردیبهشت کسی‌ست که همه فکر می‌کنند مثل سنگ سخت استاما قلبش با هر تلنگری می‌شکندمتولد اردیبهشت کسی‌ست که مواظب است هیچ‌کس ناراحت نشوداما همه ناراحتش می‌کنندمتولد اردیبهشت کسی‌ست که تکیه‌گاه خوبی برای دیگران استاما برایش تکیه‌گاهی نیستدوست اردیبهشتی منتولدت مبارک

رسیده روز تولد تو تا باز برات هدیه بگیرم
واسه من اینم یه جور بهونه‌ست
که بگم چقدر برات میمیرم
جانانم سالروز تولد اردیبهشتی ات مبارک!

زندگی،
زنجیره ای از آغازهاست***
تا به رویاهایمان رنگ واقعیت ببخشیم.
امیدوارم تمامی آغازهای تو،
از نیزه های‌ آفتاب پر فروغ گردند.
و تمامی رویاهای تو،
گرمی پیروزی را نوید دهند

روز تولد تو
روز نگاه باران
بر شوره زار تشنه
بر این دل بیابان
روز تولد تو
گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد
در حیرت تو خواب است**تولدت مبارک**

شاید برای جهان تو فقط یک نفر باشی اما برای من تو همه ی جهانی. تولدت مبارک زن قشنگ اردیبهشتی من!

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشدبوی گل نذر قشنگی نگاهت باشدو خداوند شب و روز و تمام لحظاتبا همه قدرت خود پشت و پناهت باشدهمسر عزیز و مهربانم تولدت مبارک!

همسر اردیبهشت ماهی خوشگل منزندگی‌ات هدیه خداوند بـه تو اسـت و تو هدیه خدا بـه من هستی. تبریکم رابا عشق بپذیر تا عاشقانه بگویم: تولدت مبارک!

نگاه تو مرا به دنیای عشق دعوت کرد و من در روز تولدت چیزی بالاتر از عشق ندارم که تقدیمت کنم. تندیس عشق و مهربانی، روز میلادت مبارک!

دستانم تشنه لمس دستان تو و نگاهم شیفته زل زدن در چشمان توست تا صمیمانه و بی‌دغدغه بگویم: تولدت مبارک

همسر اردیبهشت ماهی خوشگلموقتی به دنیا اومدی فرشته‌ها گریه می‌کردندچون یکی ازشون کم شده بود

در روز تولدت قلبم همچون گیتاری است که عاشقانه‌ترین موسیقی را به تو تقدیم می‌کند و تک‌تک تارهای آن با ارتعاش خود می‌گویند: عاشقتم!

اردیبهشت ماهی امزمین در انتظار تولد یک برگ من در حال شمارش معکوس صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است**تولدت مبارک**

تو زیباترین شعر عاشقانه جهان هستی که خدا برای من سروده است. تولدت مبارک همسر اردیبهشت ماهی خوبم!

تو مهربان ترین همسر اردیبهشت ماهی هستی و تولد تو زمین را برایم بهشت کرد. ممنونم که به دنیا آمدی عشقم.

همسر اردیبهشتی عزیزمعشق پاک و رؤیایی من، تولدت را همراه با یک دنیا عشق و احساس تبریک می‌گویم

عشق اردیبهشتیروز تولدت روز پر کشیدن غم‌ها از قلب من و فرود آمدن شادی در نهانخانه جانم است. عشق زیبایم تولدت مبارک.

خورشید چقدر خوشبخت است که بر تو می‌تابد. بر تو که عشق و زندگی من هستی. با احساسی به گرما و روشنایی خورشید می‌گویم: دوستت دارم، تولدت مبارک

همسر اردیبهشتی عزیزمدر روز تولدت مرا به آغوشت بکش تا در وجودت ذوب شوم و با هم یکی شویم. عشق جان تولدت مبارک

زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.
قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم

محبوب اول و آخر من! سالروز تولد تو در اردیبهشت نشانه عشق است که سرانجام همسر من شدی و زندگی‌ام را زیباتر کرد. تولدت مبارک

عاشق احساسی هستم که نگاه تو در من شعله‌ور می‌سازد. آتش عشقت در دلم همواره در فزون باد. میلادت پر نور

تودنیای بی سروته من چی دارم به جز خودتمی خوام که غوغا بکنم بیام جشن تولدتتویک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببینکه با تومن ظهور شدم احیا شدم مثل نگین

تولد تولد تولدت مبارکمبارک مبارک تولدت مبارکبیا یه آرزو کن بعدش شمعاتو فوت کن

دنیای« اردیبهشتی مان » را دوست دارم***روزی اگر کم هم بیاوریم و آرام به فرش زیر پایمان خیره شویم***از مهربانی نگاهمان، گلهایش به رویمان لبخند خواهند زد***

حتی اگر خورشید، ماه و ستارگان را به مناسبت تولدت در اردیبهشت ماه به تو هدیه کنم، باز هم نمی‌توانند ذره‌ای از عشق مرا نشان دهند. بی‌نهایت دوستت دارم

شاخه گلی سرخ بـه سویت می‌فرستم و بر تک تک برگ‌های‌ ان می نویسم: شوهر دوست داشتنی من! تولدت در اردیبهشت ماه مبارک باد.

امیدوارم صد سال بعد در چنین روزی دور و برت کلی نوه و نتیجه باشه و وقتی شمع‌های کیکت رو فوت می‌کنی، دندون مصنوعیت بپره بیرون و هیچی از کیک تولدت بهت نرسه. با احترام همسر گلت بوووووووس

در روز تولد تو در اردیبهشت بیشتر از قبل حس می‌کنم که بودنت قشنگ‌ترین اتفاق زندگی من است. تولدت مبارک

شوهر و همسر اردیبهشت ماهی گلمگُل قشنگم، روز تولد تو آن قدر زیباست کـه من دیگر خودم را تنها احساس نمیکنم. تولدت مبارک!

صبور*** مهربان***ایستاده در مقابل بازی های‌ روزگار*** قوی***با وقار*** وفادار*** محکم*** با اقتدار***نفهمیدی من چه کسی هستم؟گوشت را جلو بیاور***.من داد نمیزنم***من همیشه نرم زمزمه میکنم***جلوتر بیا*** من اردیبهشتیم

همسر اردیبهشتی عزیزم… سال پیش در چنین روزی، خاص‌ترین آقای / خانم دنیا به دنیا آمده است. تولدت مبارک عشق شیرینم

اردیبهشتی ام ومغرور رقیب بیبنم نمی جنگم پا روی عشق واحساسم می گذارم میدان را خالی میکنم آهویی که به کفتار چشمک بزند لیاقت ندارد زیر سایه شیر زندگی کند*

اردیبهشت ماهی عزیزماردیبهشت بهترین فصل سال برای من اسـت روز تولد آدم‌ها در هیچ تقویمی نوشته نشده، چون فقط در قلب کسانی اسـت کـه ان‌ها را دوست دارند.تولدت مبارک همسر عزیز و مهربانم.

همسرم تو یک اردیبهشت ماهی هستی!عشق زیبای من، امروز هزاران بار خدا را شکرگزاری می‌کنم که تو را به من هدیه داد. تولدت مبارک!

اردیبهشت فصل زیبایی گل هاستیک بغل یاس سپید پیشکش وجود پر مهرت. همسر اردیبهشت ماهی عزیزم تولدت خجسته باد!

در زیباترین شب عمرت در نخستین روز از دومین ماه فصل بهار، آرزوی من فقط خوشبختی و سلامتی توست حتی اگر عشقم را نپذیری.تولدت مبارک دوست پسر اردیبهشتی ام!

عزیزِ جانم، در روز تولدت بهترین‌ها را از خدا برایت می‌خواهم. عشقمان مستدام، تولدت مبارک!

ز خدا سپاسگزارم که همسرم یک زن اردیبهشتی است و من اردیبهشتی ها را دوست دارمتمام وجودم را در قلبم، قلبم را در چشمانم، چشمانم را در زبانم خلاصه می‌کنم تا بگویم روز تولدت مبارک.

تقدیم به بهترین همسر متولد اردیبهشتقلبم ویرانه‌ای بود که عشق تو آن را از نو ساخت. من بی‌تو خانه‌خرابم. خانه‌ات آباد و تولدت مبارک!

شکوفه‌های صورتی فدای مهربونیاتیه دل که بیش تر ندارم اونم فدای خوبیاتچه خوب که شوهر من شدی، تولدت مبارک و عاشقانه دوست دارم.

همسر اردیبهشت ماهی عزیزم!محبت و دوست داشتن تو امروز بیشتر از همیشه در وجودم پَرپَر می‌زند تا هرچه زودتر خودم را به تو برسانم و عاشقانه بگویم: تولدت مبارک!

اردیبهشتی عزیز و مهربان زهراامیدوارم شمع عمرت هزار سال فروزان باشد. همسر اردیبهشتی عزیزم تولدت مبارک.

هزاران بار خدا را شکر کـه چنین روزی را آفرید تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد.سال روز شکفتنت در فصل بهار مبارک و امیدوارم در اردیبهشت امسال بهترین روز تولدت را داشته باشی!

یه اردیبهشتی خیالش از بهشتی بودنش جعمه هرچی خاص و شیک و خوشگل دیدی بدون یک اردیبهشتیه کلا اردیبهشتی ها لقبشون بهشتی هاست

دلبندمعشق اردیبهشت ماهی عزیزمقلبم مملو از عشق می‌شود وقتی به من نگاه می‌کنی و لبخند می‌زنی، تولدت مبارک شوهر اردیبهشت ماهی عزیزم.

اردیبهشت فصل گل ها و زیبایی هاست و عشقم، آرزوی من در روز تولدت دیدن خوشحالی توست و امیدوارم بـه آرزوهای قشنگت برسی.تولدت مبارک!

شاید برای جهان تو فقط یک نفر باشی اما برای من تو همه جهانی. تولدت مبارک زن قشنگ اردیبهشتی من!

شوهر و همسر اردیبهشت ماهی گلمگُل قشنگم، روز تولد تو آنقدر زیباست که من دیگر خودم را تنها احساس نمی‌کنم. تولدت مبارک!

شبا که همۀ خوابن اردیبهشتی ها دور هم جمع میشن میگن : بچه ها به نظرتون امشب کدوم برج رو به پرچم اردیبهشتیا میزون کنیم

شبا که همۀ خوابن اردیبهشتی ها دور هم جمع میشن میگن : بچه ها به نظرتون امشب کدوم برج رو به پرچم اردیبهشتیا میزون کنیم

تبریک تولد اردیبهشت ماهی هابه چشمهایت بگو*** آنقدر برایم رجز نخوانند***من اهل جنگ نیستم***اردیبهشتیم***بخواهم گرد و خاک کنم بهشتی ات میکنم آنوقت اگر توانستی مرا در اغوش نگیر**

در روز تولدت در اردیبهشت ماه بـه یک راز مهم پی بردم:تو بـه دنیا آمدی تا دنیای مرا روشن کنی.تو را چراغی برای دل من آفریده‌اند. تولدت مبارک عشق اردیبهشتی گلم.

اردیبهشت ماهی قشنگممی‌خواهم از برایتشادی و شور همیشهگل‌های سرخ و میخکمیگن کهنه نمی‌شهتولدت مبارک همسر گلم!

اردیبهشت ماهی عزیزماردیبهشت بهترین فصل سال برای من است روز تولد آدم‌ها در هیچ تقویمی نوشته نشده، چون فقط در قلب کسانی است که آن‌ها را دوست دارند. تولدت مبارک همسر عزیز و مهربانم.

در زیباترین شب عمرت در اولین روز از دومین ماه فصل بهار، آرزوی من فقط خوشبختی و سلامتی توست حتی اگر عشقم را نپذیری. تولدت مبارک دوست پسر اردیبهشتی ام!

هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفرید تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد. سالروز شکفتنت در فصل بهار مبارک و امیدوارم در اردیبهشت امسال بهترین روز تولدت را داشته باشی!

اردیبهشت ماهی های‌ عزیزماه‌هاست زیباترین جملات را برای امروز کنار می گذارم.امشب اما همه ی جملات فراری شده‌اند. همینطور بی وزن و بی هوا می گویم: تولدت مبارک!

اردیبهشت فصل گل ها و زیبایی هاست و عشقم، آرزوی من در روز تولدت دیدن خوشحالی توست و امیدوارم به آرزوهای قشنگت برسی. تولدت مبارک!

همیشه به قداست روز تولدت ایمان دارم. روزی که فرشته‌ای پاک و مهربان به این دنیا پا گذاشت؛ تولدت مبارک عشقم.

یه سال دیگه تحملم کردی. برات لوس بازی درآوردم ولی بدیامو ندیدی. عوضش خوبیاتو به من یاد دادی. خدا رو شکر که هستی. همیشه باش. تولدت مبارک شوهر اردیبهشت ماهی عزیزم

اردیبهشت ماهی خوب منجانانِ من! روز تولدت را یک جور خاص، عاشق‌تر از حوا، مجنون‌تر از لیلی و شیرین‌تر از فرهاد تبریک می‌گویم.

مثل گل یاسی بر خوشه دل منعطر تو پیچیده در کوچه منزل منروز میلادت مبارک ای همسر اردیبهشتی خوشگل منتولدت مبارک اردیبهشتی عشقم!

روز تولدت به یادم می‌آورد که چقدر خوشبختم که تو را دارم. عشق من سالروز تولدت در اردیبهشت مبارک بادا.

دوست دارم تا آخر دنیا توی چنین روزی در کنار تو باشم و هرچه عشق در وجودم هست به پای تو بریزم. میلادت در ماه اردیبهشت پر برکت و زیبا باد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *