متن جهت شفای بیمار

متن برای شفای مریض بدحال

خدای من در هر ثانیه‌ ای که می‌ گذرد، بی شمار نعمت بر من ارزانی می‌ کنیتپش قلب، دم و بازدم، دیدن و شنیدنلمس کردن، نبض زدن‌ ها، پلک زدن، فکر کردن و …نعمات بی شماری که از شمردن آن‌ ها ناتوانمخدایا شکرت برای هر آن چه که به ما بخشیدی!

متن برای شفای مریض بدحال

متن برای شفای بیمار در کما

خدایا شکرت…که امروز به من زندگی بخشیدی تا یک روز دیگر بندگی تو را به جا بیارمخدایا شکرت که توفیق شکرگزاری بهم دادی!

متن برای شفای بیماران کرونایی

خداوندا شکرت که همه جا با من هستی، شکرت که همیشه گرمای حضورت در قلبم حضور دارد، همیشه بهت ایمان دارم و تو تنها هدایت گر زندگی من هستی.خداوندا شکرت که عاشقانه و خالصانه دوستت دارم.خداوندا شکرت که این همه نعمت، سلامتی، پدر، مادر و کسانی که دوستشون دارم را به من هدیه دادی.

متن برای شفای مریض کودک

پروردگارم،وقتی که ناشکری می کنم، فقط کافیه لحظه ای به یک نعمت بزرگ که به من دادی فکر کنم تا از کارم پشیمون بشم!اون نعمت چیزی نیست جز سلامتی…برای سلامتی ام شکر!

متن برای شفای مریض کودک

پروردگارا،تو به من نعمت سلامتی دادی که به واسطه ی اون بتونم به تمام نعمت های دیگه ای که داری دست پیدا کنم…از تو متشکرم برای این نعمت بزرگ در زندگی ام!

متن برای شفای مریض کودک

خدای من،از تو متشکرم که تنی سالم و ذهنی آرام رو به من هدیه دادی….چون با این دو هست که انسان میتونه خوشبختی حقیقی رو در این دنیا تجربه کنه.

متن برای شفای مریض ها

متن برای شفای مریض کودک

پروردگارا شکرت که امروز به من فرصت دادی تا از زندگی‌ ام لذت ببرم.پروردگارا شکرت که به من و خانواده‌ ام سلامتی دادی.پروردگارا شکرت هر روز نعمت‌ های بیکرانت را وارد زندگی‌ ام می‌ کنی و یک نگاه قشنگ بهم می‌ بخشی.پروردگارا شکرت که هر لحظه مرا به مسیر درست و راه راست هدایت می‌ کنی.پروردگارا شکرت که ایمان و باورم را روز به روز قوی‌ تر می‌ کنی.پروردگارا شکرت که از جایی که فکرش رو هم نمی‌ کنم به من کمک می‌ کنی.پروردگارا شکرت به خاطر قدرت شجاعت و اعتماد به نفسی که دارم.

متن برای شفای مریض دعا کنید

خدایا شکر گزارم که یک بار دیگر چشمانم دنیای زیبایت را می‌ بیند.خدایا شکر گزارم که بار دیگر فرصت پیشرفت را به من عطا کردی.خدایا شکر گزارم بابت تک‌ تک سلول‌ های بدنم، بابت تک‌ تک تپش‌ های قلبم و بابت تک‌ تک نعمت‌ هایت.

متن جهت شفای بیمار

خدایم به من سلامتی داد،سلامتی ای که اکنون به واسطه ی آن می توانم زندگی کنم و لذت زندگی کردن را بچشم!خدایا بی نهایت بار سپاس گزارم.

متن برای شفای بیماران کرونایی

خدای من،با تک تک سلول های بدنم شاکر تو هستم.تو به من نعمتی بی بدیل را دادی که در هیچ جا نمی توان به مانند آن را یافت کرد…..تو به من سلامتی را هدیه کردی…..هدیه ای که گران است اما رایگان به من داده شد!

متن برای شفای مریض دعا کنید

اگر هیچ چیزی در این جهان وجود نداشته باشد که برایش خدایم را سپاس بگویم،سلامتی جسم و روحم مرا وا خواهد داشت که هر لحظه شکر او را به جا آورم.خدایا شکرت بخاطر سلامتی ام!

متن برای شفای بیمار کرونایی

متن جهت شفای بیماران

من در سلامتی و تندرستی کاملی به سر می برم و این رو مدیون خدایی هستم که من رو در این جهان آفرید.خدای من شکر بابت سلامتی ام.

متن برای شفای بیمار در کما

هر آن چه خدایی را شکر بگویم که به من سلامتی را عطا فرمود، باز هم کم است.خدایا بی نهایت تو را سپاس می گویم و از تو متشکرم.

متن برای شفای بیماران کرونایی

آرامشی که دارم را مدیون سلامت جسم و روحم هستم.سلامت جسم و روحم را هم مدیون خدایی هستم که مرا آفرید.خدایا شکرت!

متن برای شفای مریض دعا کنید

خدایم به واسطه ی نعمت سلامتی مرا توانگر ساخت.خدای من، شکر بابت سلامتی جسم و روحم.

متن جهت شفای بیمار

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعاتو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا

متن برای شفای مریض بدحال

متن برای شفای مریض ها

در این روزها و شبهای مقدس نیم نگاهی را محتاجم
که دوستی به پهنای قلب مهربانش به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد
پس ای مهربان التماس دعا

متن جهت شفای بیماران

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم
نمی دانم چه می خواهی،
ولی برای تو
برای رفع غمهایت
برای قلب زیبایت
برای آرزوهایت
به درگاهش دعا کردم و می دانم خدا از آرزوهایت خبر دارد
یقین دارم دعاهایم اثر دارد

متن برای شفای بیماران کرونایی

دعا نمیکنم که بیایی
می دانم که آمدنت حتمیست!
فقط دعا میکنم وقتی که می آیی
چشمانمان شرمنده چشمانت نشود

متن جهت شفای بیماران

شب عفو است و محتاج دعایمزعمق دل دعایی کن برایماگر امشب به معشوقت رسیدیخدا را در میان اشک دیدیکمی هم نزد او یادی زما کنکمی هم جای ما او را صدا کنبگو یارب فلانی رو سیاه استدو دستش خالی و غرق گناه است…

متن جهت شفای بیماران

تبسم شیرین عشق ، گوشه ای از نگاه خداست. تنها به نگاه او می سپارمت

متن برای شفای بیمار کرونایی

متن جهت شفای بیماران

یک سبد یاس سفید در رنگ امید
با هر چه صفا ازسوی خدا
در شکل دعا تقدیم شما!

متن برای شفای بیمار در کما

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود،یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

متن برای شفای بیمار کرونایی

دعا می کنم خدا غافل کند تو را
از آن کار که خدا را از تو غافل می کند!

متن برای شفای بیمار کرونایی

این دست های خالی و ساده دخیلتان
ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

متن جهت شفای بیماران

فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان
و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت
مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند
اللهم لبیک
مرا دعا کنید

متن برای شفای مریض بدحال

متن برای شفای مریض بدحال

دعا نمیکنم که بیایی‌
می‌دانم که آمدنت حتمیست!
فقط دعا میکنم وقتی که می‌آیی
چشمانمان شرمنده چشمانت نشود
آمین

متن برای شفای بیماران کرونایی

برایم دعا کن
اجابتش مهم نیست
مهم آرامشی است که بدانم تو به یادمی

متن برای شفای مریض کودک

گفتم:دعا چیست؟گفتند:طلب نیاز از بی نیازگفتم:التماس دعاچیست؟گفتند:خوبان رادردرگاه خداواسطه قرار دادنپس با افتخار میگویم:ای خوبان خدا التماس دعا

متن برای شفای مریض دعا کنید

الهیبه حرمت محرمبهترین احوالبهترین روزیبهترین تقدیربهترین عاقبتبهترین عزاداری وبهترین زندگی نصیبتون بشهالتماس دعا

متن برای شفای مریض بدحال

‏پروردگارا یاری‌کن قلبی را که
در آرزوی چیزی‌ست
که در تقدیرش نیست
خدایا گشایشی ایجاد کن
برای دل‌هایی که با
بغض صدایت میزنندالتماس دعای مخصوص

متن برای شفای مریض ها

تو که تنها نمی مونی من تنها رو دعا کن
خاطراتمو نگه دار اما دستامو رها کن

متن برای شفای بیمار در کما

تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت رامیان ربنای سبز دستانت دعایم کن …

متن برای شفای مریض دعا کنید

در این ایام که از رحمت و برکت انباشته استدر این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنندو در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اندما را از نسیم دعا فراموش نکنید

متن برای شفای مریض کودک

دعا کن دلم بوی باران بگیرد
و این درد جانسوز درمان بگیرد!
دعا کن دلم رنگ آیینه گردد
و تنهایی از عشق پایان بگیرد!

متن برای شفای بیمار در کما

خدا
قسمت داشتنت را از من گرفت
گمانم کسی بیشتر از من دعا کرده بود …

متن برای شفای مریض دعا کنید

چه دعایی کنمت بهتر از این:خنده ات از ته دلگریه ات از سر شوقو دلت کلبه ای از مهر و صفاقلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

متن برای شفای بیمار سرطانی

ما را به دعا کاش فراموش نسازند
رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

متن برای شفای بیمار سرطانی

گفتم به دعا که چشم بد دور ز تو
ای دوست مگر چشم بدت من بودم؟

متن برای شفای مریض بدحال

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمودیاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

متن برای شفای بیمار کرونایی

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است
آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است
یاد آر که محتاج دعایت هستم

متن برای شفای مریض بدحال

آرزو می کنم …هر آنچه در این لحظه ها،از دلتان می گذردبه نسیم لطافتِ خدا برجانبر شما روا گردد…و جانتان معطر به زندگی باشد التماس دعا

متن برای شفای مریض ها

ناراحتید؟ غمگینید؟ احساس نا امیدی می کنید؟
من فقط با شما به انداره ى یک دعا فاصله دارم، با من حرف بزنید

متن برای شفای مریض بدحال

این دستان ساده و خالی دخیلتانما را به رسم رفاقت دعا کنید

متن برای شفای بیماران کرونایی

دعا میکنم خورشید رهایت نکند
غم صدایت نکند!
ظلمت شب سیاهت نکند
و دلت در دل آنکس که دلت در تن اوست، حضرت دوست جدایت نکند…

متن جهت شفای بیماران

خدایا!گفتم خسته ام ، گفتی:لاتقنطوامن رحمه الله(زمر/5٣)گفتم :هیچکس نمیدونه تو دلم چی میگذره ، گفتی :إن الله یحول بین المرءقلبه (إنفال/٢6)گفتم :هیچکسی روندارم ، گفتی :نحن أقرب إلیه لحبل الورید(ق/١6)گفتم :فراموشم نکردی؟ گفتی :فاذکرونی اذکرکم (بقره/١5٢)التماس دعا

متن برای شفای مریض کودک

دعا می کنم
خدا محتاج غیر از خودش نکند تو را

متن برای شفای بیماران کرونایی

خدایا دین مارو دراین عصر فتنه ها و شبهه ها حفظ کن

متن برای شفای بیمار کرونایی

می کشی آه و در چشم هایت
می رمند آهوان دسته دسته
در گلویت ترک می خورد بغض
التماس دعا ! دل شکسته

متن جهت شفای بیمار

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهدنه آنچه را که آرزو داری،زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

متن جهت شفای بیماران

گفتم که گناه من عظیم است عظیمدر حشر جزای من جحیم است جحیمناگاه به گوش جان شنیدم از غیبنومید مشو خدا کریم است کریمالتماس دعا

متن برای شفای مریض کودک

بنده ای خدا را گفت:
اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟
خداوند فرمود:
شاید نوشته باشم هر چه دعا کرد

متن برای شفای مریض کودک

ثانیه ها آتش می زنند بر جسم و جانم
برای مردنم هر شب دعا کن…

متن برای شفای مریض بدحال

ز مردم دل بکن یاد خدا کن
خدا را وقت تنهایی صدا کن
در آن حالت که اشکت می چکد گرم
غنیمت دان و ما را هم دعا کن

متن جهت شفای بیمار

مرا بسپار در یادتبه وقت ریزش باران، نگاهت گر به آن بالاستو در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد،دعایم کن که من محتاج محتاجم

متن برای شفای مریض دعا کنید

الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه…به دستهای کوچک حضرت رقیه..ناله هیچ طفلی سر نیادبه حنجر تیر خورده علی اصغر همه دردها درمانشه ..به ناامیدی ابوالفضل هیچ امیدی دراین شب مبارک ناامید نشه…به غنچه زیبا قاسم …هیچ جوانی ناکام نشه …به لب عطشان حسین همه حاجت روا بشنبه اسیری اهل بیت حسین ع هیچکی سر دوراهی نمونن جز بین الحرمین….با تمام وجودت امین یارب العالمین…التماس دعا

متن برای شفای مریض کودک

برای دوباره آمدنش دعا نکن
شاید وقتی آمد همانی نباشد که رفت!

متن برای شفای مریض ها

برایتان روزهای خوب دعا می کنم
روزهای خوب شما ربط عجیبی دارد به حال خوب من…

متن برای شفای مریض کودک

انیس قلب خود تنها خدا کن
خدا را در دل شبها صدا کن
ز خوف حق چو اشکی را چکاندی
به حال این رفیقت هم دعا کن

متن برای شفای مریض بدحال

دعا میکنم غرق باران شویچو بوی خوش یاس و ریحان شویدعا میکنم در زمستان عشقبهاری ترین فصل ایمان شوی . . .

متن برای شفای بیمار کرونایی

درد مندیم اى خدا درمان نما
درد بى درمانمان درمان نما
هر که آرد دست حاجت نزد تو
بار الهى درد او درمان نما
التماس دعا

متن برای شفای مریض کودک

خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش، دوستان مرا از یاد نبرند.

متن جهت شفای بیمار

شادی عیدانه تان افزایشی
و التماس دعا سفارشی!

متن برای شفای بیمار سرطانی

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود
یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

متن برای شفای مریض ها

اگه بازم بیاد بارون تو رو حس میکنم پیشم
دعا کردم بباره چون، میخوام امشب بهاری شم!

متن برای شفای مریض دعا کنید

متن های کوتاه خاص مناسب بیو و بیوگرافی | تاوبیو

متن برای شفای مریض کودک

خدا در مکان های دو از انتظاربه دست افرادی دور از انتظارو در مواقعی تصور ناپذیرمعجزات خود را به انجام می رساند.برای آن مهربانِ توانا ، غیرممکن وجود ندارد …همیشه و همیشه امیدی هست….

متن برای شفای بیماران کرونایی

خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم(با این همه گناه و معصیت)و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی(با آن همه لطف و رحمت)خدایا سلامتی، عاقبت به خیری و خوشبختی را به من، خانواده ام و دوستانم عطا فرما

متن برای شفای مریض بدحال

يك سبد محبتيك دنيا عشقيك عالم خوشبختىيك دشت لالهيك كوه دوستىيك اسمان ستارهيك جهان زيبايىيك دامن نيك نامىيك عمرسرفرازىاز خداوند خواهانم…

متن برای شفای بیمار سرطانی

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنیددسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است کهاگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .از خدا بهترین لحظه ها را برای شما می خواهم

متن برای شفای مریض دعا کنید

“عشق و محبت” ردپای خدا در زندگیستامیدوارم زندگیت پر از ردپای خدا باشد . . .

متن برای شفای بیمار سرطانی

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شویدعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .با آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند بخشنده

متن برای شفای بیمار سرطانی

مطمئن باش همون جوری کهبراثریه اتفاق همه چی روازدست میدیمیه بار هم بر حسب اتفاقهمه چی رو بدست میاریمامیدوارم امروز،به دست بیاریهمه اون چیزایی رو کهناخواسته از دست دادی

متن جهت شفای بیمار

سلامتی بزرگترین نعمت خداستاز خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما دوست گرامی طلب می نمایمو آرزو دارم بهترین ها در زندگی قسمت و روزی شما شود.

متن برای شفای مریض بدحال

خواهم که قلب گرمت، آماج غم نگرددباغ دلت الهی، دشت ستم نگردداشک ندامت ای جان، از چشم تو نبارددنیای آرزویت، مرداب غم نگردد

متن برای شفای مریض دعا کنید

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند…تو لایق بهترین هایی

متن برای شفای مریض کودک

امیدوارم خداوندبرای امروزتون سبد سبداتفاقهای خوب و خوش رقم بزنهروز و روزگارتون خوشو دلتون ازشادی لبریز باشه

متن جهت شفای بیماران

آرزو میکنملبخند مهمون لبهاتون بشه. شادی از در و دیواره قلبتون سرازیر بشه.سلامتی مهمون دائمی محفلخانواده تون بشه.امیدوارمساز دنیا کوکه خواسته های قلبی شما بشه.الهی آمین…

متن برای شفای مریض بدحال

امیدوارم چشمهایتانلبریز بارقه های امیدلبانتان با لبخند مهرکلامتان آراسته به مهربانینگاهتان به محبتو زندگی به کامتان باشدامروزتون بخیر و شادی

متن برای شفای مریض کودک

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازدو گاهی نوای شاد.امیدوارم  از این پس آهنگ زندگی ات شاد، تنت سالم و دلت خوش باشد.

متن جهت شفای بیمار

زندگی بهشت استبرای آنهایی کهعاشقانه عشق می ورزند!بی پروامحبت می کنندوکمترازدیگران انتظاردارندبه زیبایی گل شکی نیستاما زیباتر از گل شماییدامیدوارم همیشه شاد و خوشبخت باشید

متن برای شفای مریض کودک

امیدوارمسالها بعد، در حالی که موهای سفیدت را در جلوی آینه تماشا میکنیلبخند به صورت داشته باشی و بابت هر تار سفید مویت ،خاطره خوشی از سرت بگذردو به این فکر نکنی که تارهای سیاه موهایت را در انتظار  روز بهتر سفید کردی!!زندگی همین امروز است پس زندگیش کن.

متن برای شفای بیمار کرونایی

امیدوارمسالها بعد، در حالی که موهای سفیدت را در جلوی آینه تماشا میکنیلبخند به صورت داشته باشی و بابت هر تار سفید مویت ،خاطره خوشی از سرت بگذردو به این فکر نکنی که تارهای سیاه موهایت را در انتظار روز بهتر سفید کردی!!زندگی همین امروز است پس زندگیش کن.

متن برای شفای بیمار در کما

خدای مهربانمدر این صبح زیبای ملکوتیبرای دوستان و عزیزانمسلامتی، نشاط، دلخوشیعاقبت بخیری، عشق و محبتخواستارمامیدوارم زندگیتونپر از عطر خدا باشد

متن برای شفای بیمار سرطانی

امیدوارم امروز چشمانتان جز زیبایی چیزی نبیندودستانتون سرشار از نعمت و برکت و بخشندگی باشدامروزتون شیک و قشنگروزخوبی پیش رو داشته باشید

متن جهت شفای بیمار

تنها موجى كه هيچ وقت ازجوش وخروش نمى افتهموجِ خداست همه ى جريانهاى زندگيتو ب موجِ خدابسپاربه اميد روزى سراسرعشقوآرامش و زيبايى براى همه شماعزیزان

متن جهت شفای بیمار

يك سبد محبتيك دنيا عشقيك عالم خوشبختىيك دشت لالهيك كوه دوستىيك اسمان ستارهيك جهان زيبايىيك دامن نيك نامىيك عمرسرفرازىاز خداوند خواهانم…

متن برای شفای مریض بدحال

من بر روی سلامتی متمرکز هستم و سلامتی بیشتری را جذب میکنم

متن برای شفای مریض بدحال

من مسئولیت سلامتی خودم را بعهده می گیرم

متن برای شفای مریض دعا کنید

سلامتی جسم من هر روز بیشتر و بیشتر می شود

متن برای شفای مریض دعا کنید

تمام ارگان های بدنم سالم و در هماهنگی کامل با هم هستند

متن برای شفای بیماران کرونایی

افکار قدرتمند من سلامتی جسمم را به ارمغان می آورد

متن برای شفای مریض کودک

من باور دارم که قدرت شفابخشی در ذهن من است

متن برای شفای مریض ها

من باور دارم که می توانم سلامتی را به خودم هدیه دهم

متن برای شفای بیماران کرونایی

با هر نفس، انرژی شفا در وجود من جریان می یابد.

متن برای شفای مریض کودک

انرژی الهی در درون من جاری می شود و سلول های بدنم را شفا می بخشد

متن جهت شفای بیمار

من انسان سالمی هستم

متن برای شفای مریض کودک

من همیشه و از همه نظر کاملا سالم و تندرست هستم

متن جهت شفای بیماران

از اینکه خداوند برای من بدنی سالم داده است،سپاسگذارم

متن جهت شفای بیماران

من سالم هستم

متن برای شفای مریض بدحال

من روز به روز به سلامتی کاملم نزدیک تر می شوم

متن برای شفای بیمار کرونایی

من انسانی آرام،شاد و سرزنده ام

متن برای شفای مریض ها

روز به روز بر روح و جسم خود تسلط بیشتری میابم

متن برای شفای بیمار در کما

خدایا برای نعمت سلامتی و تندرستی سپاسگذارم .

متن برای شفای مریض ها

من سلامت هستم .

متن برای شفای مریض کودک

من یک جذب کننده سلامتی هستم .

متن برای شفای مریض ها

من تک تک اعضای بدنم را دوست دارم .

متن برای شفای مریض بدحال

من سرشار از سلامتی هستم .

متن برای شفای بیمار در کما

من لحظه به لحظه سلامت تر می شوم .

متن برای شفای بیماران کرونایی

وضعیت سلامتی من هر لحظه بهتر و بهتر می شود .

متن برای شفای مریض بدحال

من بهبود می یابم .

متن جهت شفای بیماران

من سالم و تندرست هستم .

متن برای شفای مریض ها

حال من عالیه

متن برای شفای بیمار در کما

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاوبیو

متن برای شفای بیمار در کما

متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و .. | تاوبیو

متن جهت شفای بیماران

هیچ وقت دست ازت نکش…هیچ وقت دست از دعا کردن برندار…هیچ وقت دست از تلاش بر ندار…چون خدا آخر جاده منتظر توست…با آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای مریض بدحال

سلامتی بزرگترین نعمت خداستاز خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما دوست گرامی طلب می نمایمو آرزو دارم بهترین ها در زندگی قسمت و روزی شما شود.

متن برای شفای بیماران کرونایی

به سلامتی اون مریضهایی که از همه چیز دل بریدن و در انتظار یک دعا و یک آمین من و تو هستن!

متن برای شفای بیماران کرونایی

امروز برایت آن گونه دعا کردم!خدایا! به جز خودت بـه دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش!اخلاص در کردارش! سلامتی در وجودش!روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگی اشبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای مریض کودک

آرزو میکنمکلبه ي دلاتون همیشه باشه “اروم”شادی واستون بباره از آسمون؛مثل “بارون”اموراتتون بر وفق مراد مثل چرخ وفلک؛بشه “گردون

متن برای شفای مریض بدحال

تنها موجى که هیچ وقت از جوش و خروش نمى افتهموجِ خداست همه ى جریانهاى زندگیتو به موجِ خدا بسپاربه امید روزى سراسر از سلامتی و شادابی برای شما

متن برای شفای مریض دعا کنید

امروز برایت اینگونه دعا کردم!خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش!اخلاص در کردارش! سلامتی در وجودش!روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگی اشبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای مریض دعا کنید

قرائت این هفت آیه برای شفای بیمار توصیه شده اسـت و آن آیات بـه شرح زیر اسـت:آیه 57 سوره یونس«یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»آیه 14 سوره توبه«قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَیْدِيكُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنصُرْكُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ»آیه 69 سوره نخل«ثُمَّ كُلِی مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِی سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ»آیه 80 سوره شعرا«وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِينِ»آیه 44 سوره فصلت«وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِیٌّ وَعَرَبِیٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا یُؤْمِنُونَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ یُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ»آیه 82 سوره اسراء«وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا»

متن برای شفای بیماران کرونایی

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند…تو لایق بهترین هاییبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای مریض بدحال

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شویدعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .با آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند بخشنده

متن برای شفای بیماران کرونایی

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازدو گاهی نوای شاد.امیدوارم  از این پس آهنگ زندگی ات شاد، تنت سالم و دلت خوش باشد.

متن برای شفای بیمار کرونایی

من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوندبرای شاپرک های باغچه خانه ات دعا می کنم که بال های شان هرگز محتاج مرهم نباشندو  برایت صبر زیبا و امید  آرزومندم و شفای عاجل از آن یگانه مهربان

متن برای شفای مریض ها

دعا میکنم غرق باران شویچو بوی خوش یاس و ریحان شویدعا میکنم در زمستان عشقبهاری ترین فصل ایمان شویبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند بخشنده.

متن جهت شفای بیماران

آموخته ام که وقتی ناامید میشومخداوند با تمام عظمتش ناراحت میشودو عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .پس هرگز ناامید نشو و همچنان امیدوار بهترین ها را از خدا طلب کنخداوند بخشنده ایی عظیم است.با آرزوی سلامتی برای شما دوست عزیز.

متن جهت شفای بیماران

یقین دارم دعاهایم اثر داردفقط گوشه چشمی از نگاه خدابرای خوشبختی و سلامتی همه انسان ها کافی ستاین نگاه را هر لحظه از زندگی برایت آرزو می کنم.

متن برای شفای بیمار کرونایی

یک سبد یاس سفید در رنگ امیدبا هر چه صفا ازسوی خدادر شکل دعا تقدیم شمابا آرزوی سلامتی برای شما دوست عزیز

متن جهت شفای بیماران

بهترین دعا برای شفای مریض صعب العلاج منسوب به حضرت محمد (ص) در این قسمت بیان شده است. سید بن طاووس در کتاب مهج الدعوات، متن دعا برای شفای مریض صعب العلاج را منسوب به پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌داند که به‌ واسطه‌ امام جعفر صادق (ع) بیان شده‌است. مورد استفاده‌ این دعا برای بیماری صعب العلاج و لاعلاج بوده‌ که مجموع پزشکان زمان از درمان آن ناامید شده‌ بودند. گفته‌اند که برای شفای مریض صعب العلاج، بعد از نماز صبح، چهل مرتبه این دعا را بخوانید:بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
بنام خداى بخشاینده مهربان
اَلْحَمُدللَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ
ستایش خاص خدا پروردگار جهانیان است
حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ
بس است ما را خدا و نیکو وکیلى است
تَبارَکَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخالِقینَ
تبریک باد بر خداوند که بهترین خلق کننده‌است
وَلا حَوْلَ وَلاقُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ
هیچ تحول و نیرویی جز به واسطه‌ی خداوند بلندمرتبه و بزرگ وجود ندارد.

متن برای شفای مریض بدحال

متن دعای سریع الاجابه برای شفای مریض لاعلاج را در این بخش خواهید خواند. برای شفای مریض دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد (ع) بخواند و بعداً 146 مرتبه بگوید:«ما شاءَاللهُ لا حَوْلَ وَ لا قُوّهَ اِلاّ بِالله»اگر در ساعتی که منسوب به آ‌ن حضرت است باشد بسیار مفید و ساعت آن را از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخیص داده‌اند که مورد استجابت است.

متن برای شفای مریض دعا کنید

دعای شفای مریض از پیامبر گرامی اسلام در این بخش نقل شده است و بهترین دعا برای شفای مریض از پیامبر (ص) را در اینجا خواهید خواند. خواندن دعا برای شفای مریض در هر زمانی می تواند باعث آرامش بیمار و اطرافیان بیمار باشد و به اذن خدا حتی می تواند باعث بهبود سخت ترین مریضی ها شود. در زبده الدعوات روایت کرده است که رسول خدا (ص) به خانه حضرت فاطمه (س) آمد. امام حسن (ع) را بیمار یافت و این منظره بر آن حضرت خیلی گران آمد. جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد تعلیم کنم تو را دعایی که با آن فرزندت از ناخوشی خلاص گردد، پس خواند:«اللهم لا اله الا انت العلی العظیم ذو السلطان القدیم و المن العظیم و الوجه الکریملا اله الا انت العلی العظیم ولی الکلمات التامات و الدعوات المستجابات خل ما اصبح.»پس حضرت محمد (ص) این دعای شفای مریض از جبرئیل را خواند و دست خود را بر پیشانی امام حسن (ع) گذاشت و شفا یافت.

متن جهت شفای بیماران

بهترین دعا برای شفای مریض از امام هشتم حضرت موسی الرضا علیه السلام بیان شده است که متن دعای شفای مریض از امام رضا ع را در ادامه خواهید خواند. از حضرت رضا (ع) روایت شده که فرمودند: برای رفع نوع بیماری و مریضی این دعا را بخوانید:«یَا مُنْزِلَ الشِّفَاءِ وَ مُذْهِبَ الدَّاءِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْزِلْ عَلَى وَجَعِیَ الشِّفَاء»

متن برای شفای مریض دعا کنید

بیماری برای انسان بسیار زجرآور است و در این بخش بهترین دعا برای شفای مریض از امام باقر علیه السلام بیان شده است. بهترین دعای شفای مریض سریع الاجابه را در ادامه این بخش خواهید خواند. زمانی‌ که شخصی بیمار می‌شود، حتما باید به پزشک مراجعه کند و از وضعیت سلامت خود را جویا شود ولی نباید فراموش کنیم که دعا و راز و نیاز با خداوند مهربان در بهبود روند بیماری و شفای زودهنگام، بسیار نتیجه بخش خواهد بود. بهترین دعا برای شفای عاجل مریض از امام باقر (ع) چیست؟ دعایی را از زمانی‌ که امام علی (ع) مریض بوده‌اند و پیامبر (ص) برای عیادت به بستر ایشان رفتند، روایت کرده اند. پیامبر پس از عیادت، به امام علی سفارش می‌کنند که دعای زیر را زمزمه کند:اللهم این سالک تعجیل عافیتک
بارالها! یا عافیتت را تسریع گردان،
او صبراً علی بلیتک
یا به من صبر در بلایت را عنایت کن
او خروجاً الی رحمتک
و یا روح مرا به سوی جوار رحمتت خارج فرما.

متن جهت شفای بیمار

خواندن سوره حشر برای شفای مریضی و بیماری های لاعلاج بسیار توصیه شده است. هرگاه سوره حشر را با خلوص بر بیمار بخوانند انشاءالله شفابخش است. در روایتی از پیامبر (ص)در مورد ختم سوره حشر برای شفای مریض آمده است: هنگام قرائت سه آیه آخر سوره حشر برای شفا پیدا کردن مریض دست را بر سر بگذارید و آیات را قرائت نمایید که این دستور جبرییل است از جانب خداوند و این عمل شفای همه بیماری هاست به جز مرگ.

متن برای شفای بیمار سرطانی

در این مقاله تعدادی از بهترین دعاهای سریع الاجابه برای شفای مریض را خواندید که در این بخش متن دعای یا من کبس الارض برای شفای مریض ها آورده شده است در کتاب “مصباح”، شیخ کفعمی گفته‌اند که وقتی مریض شدی، پس از اقامه‌ یکی از نماز‌های واجب، بر موضع سجده‌ خود دست کشیده و سپس دستت را هفت مرتبه بر جایی که درد دارد بکش و دعای زیر را بخوان:یا مَنْ کَبَسَ الاْرْضَ عَلَى الْمآءِ
اى که زمین را بر آب فشردی،
وَ سَدَّ الْهَوآءَ بِالسَّمآءِ
و هوا را به آسمان بستی
وَاخْتارَ لِنَفْسِهِ اَحْسَنَ الاَْسْمآءِ
و بهترین نام‌ها را براى خویش برگزیدی.
صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،
وَافْعَلْ بى کَذا وَ کَذا وَ ارْزُقْنى وَ عافِنى مِنْ کَذا وَ کَذا
و با من چنین وچنان کن و روزی‌ام ده، و سالمم بدار از چنین وچنان.

متن برای شفای بیمار کرونایی

متن دعای شفای مریض از امام جعفر صادق (ع) است که ایشان فرمود: هر گاه در کنار مریضی بودی، دست خود را بر سر مریض بگذار و این دعای شفای مریض را بخوان:«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ اللَّهِ مُوسَى نَجِیُّ اللَّهِ عِیسَى رُوحُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْأَرْوَاحِ وَ الْأَوْجَاعِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَزَائِمُ مِنَ اللَّهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَهَ (نام شخص و مادر او را می برد) لَا یَقْرَبُهُ إِلَّا کُلُّ مُسْلِمٍ وَ أُعِیذُهُ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ کُلِّهَا الَّتِی سَأَلَ بِهَا آدَمُ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ إِلَّا انْزَجَرْتِ أَیَّتُهَا الْأَرْوَاحُ وَ الْأَوْجَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ»سپس آیه الکرسی و سوره ‏های حمد و معوذتین (فلق و ناس) و اخلاص را هر کدام یک مرتبه و نیز ده آیه از سوره یس بخوان، بعد هم این دعای شفای مریض را بخوان:«اللَّهُمَّ اشْفِهِ بِشِفَائِکَ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِکَ وَ عَافِهِ مِنْ بَلَائِکَ وَ تَسْأَلُهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ»

متن برای شفای بیماران کرونایی

متن دعا برای شفای مریض بدحال از امام جعفر صادق علیه السلام در اینجا آورده شده است. بهترین دعا برای مریض بد حال در کتاب عده الداعی {که یکی از کتاب‌های نسبتا معتبر در این زمینه است) ذکر شده و منسوب به امام صادق ع است. امام صادق (ع) فرموده‌اند: زمانی‌که در کنار بستر مریضی هستی، رو به آسمان کن و بگو:اَللّهُمَّ اِنَّکَ عَیَّرْتَ اَقْواماً فى کِتابِکَ
خدایا اقوامى را در قرآنت سرزنش کردى
فَقُلْتَ: (قُلِ ادْعُوا الَّذینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا یَمْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکُمْ وَلا تَحْویلاً)
و فرمودى: بگو معبودهاى باطل خود را جز او بخوانید، که هرگز برطرف کردن زیان را از شما، و گرداندنش را نمى توانند.
فَیا مَنْ لا یَمْلِکُ کَشْفَ ضُرّى وَ لا تَحْویلَهُ عَنّى اَحَدٌ غَیْرُهُ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
اى که برطرف‌کردن زیان، و گرداندن آن را از من، کسى جز تو (او) نمى تواند، بر محمّد و خاندانش درود فرست.
وَاکْشِفْ ضُرِّى وَحَوِّلْهُ اِلى مَنْ یَدْعُو مَعَکَ اِلهاً آخَرَ
و زیانم را برطرف کن، و به‌سوى آن که معبود دیگرى جز تو را با تو مى‌خواند بگردان،
فَاِنّى اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ غَیْرُکَ.
که گواهى مى‌دهم معبودى جز تو نیست.

متن برای شفای بیمار سرطانی

چند دعا برای شفای مریض از امام صادق علیه السلام نقل شده اند که در ادامه بهترین متن دعا برای شفای مریض را خواهید خواند که منسوب به امام صادق است. از زبان یکی از اصحاب امام صادق (ع) نقل شده که ایشان به امام گفته‌اند، دردی دارم و امام فرموده‌اند:بگو: بسم الله
سپس بر قسمتی که درد دارد، دست بکش و بگو:
اعوذ بعزه الله، و اعوذ بقدره الله، و اعوذ برحمه الله، و اعوذ بجلال الله.
پناه می‌برم به عزت خدا! پناه می‌برم به قدرت خدا! پناه می‌برم به رحمت خدا! پناه می‌برم به جلال خدا!
و اعوذ بعظمه الله، واعوذ بجمع الله، و اعوذ برسول الله،
پناه می‌برم به عظمت خدا! پناه می‌برم به جمع خدا! پناه می‌برم به رسول خدا!
و اعوذ باسماء الله، من شر ما احذر و من شر ما اخاف علی نفسی
و پناه می‌برم به اسم‌های خدا از شر هر چه از آن حذر دارم و از شر هر چه که از آن بر خود بیمناکم!
و هفت مرتبه این‌کار را بکن.

متن برای شفای بیماران کرونایی

ختم سوره انعام برای شفای مریض لاعلاج توصیه شده است و در اینجا روش ختم انعام صغیر به جهت بیمار هفت نفر در نزد بیمار نشسته در یک مجلس هفت نوبت بخوانند هر کدام یک مرتبه و همه یک دفعه شروع کنند هر یک که به لفظ دو جلاله برسند در آیه شریفه «رسل الله» در ما بین دو الله این دعا را بخوانند چون تمام شود شروع به خواندن کنند تا سوره تمام شود. حتم سوره انعام یکی از بهترین دعا برای شفای مریض ها است:«بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارحم جلده الرقیق و عظمه الدقیق و یعوذبک من شدة الحریق یا ام ملدم إن کنت آمنت باللّه الأعظم فلا تأکلى اللحم و لاتشربى الدم و لا تصدعى الرأس، و لا تفورى من الفم و تحوَّلى عنه إلى من یزعم أن مع اللّه إلها آخر فإنه یشهدأن لا إله إلا اللّه وحده لاشریک له و أن محمداً عبده و رسوله».و هر گاه خواننده خود بیمار باشد به جاى «جلده و عظمه» «جلدى و عظمى» گوید و همچنین سائر ضمایر و افعال.«بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارحم جلده الرقیق و عظمه الدقیق من شدة الحریق یا ام ملدم إن کنت آمنت باللّه الأعظم فلا تأکلیه اللحم و لاتشربیه الدم و لا تصدعیه الرأس، و تحولى عنه إلى من اتخذ مع الله إلها آخر».

متن برای شفای مریض کودک

متن کوتاه خدا / مناسب بیو درباره خداوند | تاوبیو

متن برای شفای بیمار در کما

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاوبیو

متن جهت شفای بیماران

پزشکان ؛دستان سبز و شفابخشِ خدا هستندای کاش روزی برسدکه این دستان سبزفقط برای پیشگیری باشدروزی که همه ی آدم هاحالشان خوب باشد !

متن برای شفای بیمار در کما

حضورت اشارتی ست پیامبرانهشاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشدروزتان مبارک ، دستانتان شفا بخش

متن برای شفای بیمار کرونایی

هزاران درود و هزار آفریننثار پزشکان ایران زمینهمان لایقانی که دانشورندنه آن بی سوادان که مدرک خرندسیاست فرارند در کار خویشنه چون پاچه خاری به دنبال ریشامید آفرینند و درمانگرندبه لب خنده داده ز دل غم برند

متن برای شفای بیماران کرونایی

حضورت اشارتی است پیامبرانهشاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشدروزتان مبارک، دستانتان شفا بخش باشد

متن برای شفای مریض دعا کنید

چو بیمار از شفا سرمست گردد طبیب از فرط شادی مست گردد
خدا شفا و این خود افتخاری است که دستی با خدا همدست گردد . . .

متن برای شفای بیمار سرطانی

آنان که خاک را در نظر کیمیا کنندآیا بود گوشه چشمی به ما کننددردم نهفته به ز طبیبان مدعیباشد که از خزانه غیبم دوا کنندروز پزشک مبارک

متن جهت شفای بیماران

طبیب عشق مسیحا دم است مشفق لیک
چو درد در تو نبیند، که را دوا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکندروز دکتر مباركآدمهای بزرگ زود از یاد نمیروند و به انتها نمیرسند
روز دکتر مبارک

متن برای شفای مریض دعا کنید

Thank you for being much more than just a doctor You have been a doctor a counselor and a guide to be and I owe you so much in my lifeHappy Doctor dayسپاسگزارم که فراتر از یک پزشک هستید ، شما یک دکتر یک راهنما و یک مشاور بوده‌اید و من در زندگی ‌ام خیلی به شما مدیونمروز پزشک مبارک

متن برای شفای مریض دعا کنید

با تبریک روز پزشکازشون درخواست دارماین اختلاس ‌گرا رو معاینه کننببینن اینا چه مرگشونه کههرچی مال مردمو میخورنسیر نمیشن؟!

متن برای شفای مریض بدحال

روزگاریست که من طالب دیدار توامفکر من باش در این شهر گرفتار توامگفته بودی که طبیب دل هر بیماریپس طبیب دل من باش که بیمار توام

متن برای شفای بیمار سرطانی

و چه زیباست امید مریضی که به دستان شفا بخشت دل بسته است
با مهارتت باری دیگر قدرت خدا را به رخ بندگان می کشی
روز پزشک مبارک

متن جهت شفای بیمار

آنگاه که دردمندی سلامت خودرا بازیابد آنگاه که دستی
به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند
روز دکتر مبارک

متن برای شفای بیمار سرطانی

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاوبیو

متن جهت شفای بیماران

خدای مهربانمدر این صبح زیبای ملکوتیبرای دوستان و عزیزانمسلامتی، نشاط، دلخوشیعاقبت بخیری، عشق و محبتخواستارمامیدوارم زندگیتونپر از عطر خدا باشد

متن برای شفای بیمار کرونایی

تنها موجى که هیچ وقت از جوش و خروش نمى افتهموجِ خداست همه ى جریانهاى زندگیتو به موجِ خدا بسپاربه امید روزى سراسر از سلامتی و شادابی برای شما

متن برای شفای بیماران کرونایی

براتون یه حال خوب آرزو دارمآرزو دارم, امروزتون پر باشهاز خبرهای خوبو اتفافهای بی نظیریکه همیشه منتظرش بودید

متن برای شفای مریض دعا کنید

هیچ وقت دست ازت نکش…هیچ وقت دست از دعا کردن برندار…هیچ وقت دست از تلاش بر ندار…چون خدا آخر جاده منتظر توست…با آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای بیمار سرطانی

خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم(با این همه گناه و معصیت)و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی(با آن همه لطف و رحمت)خدایا سلامتی، عاقبت به خیری و خوشبختی را به من،خانواده ام و دوستانم عطا فرما

متن جهت شفای بیمار

وقتی از ته دل بخندیوقتی هر چیزی رابه خودت نگیری ؛وقتی سپاسگزار انچه که هست باشی ؛وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشیان زمان است که واقعا زندگی می کنی…بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما دیر یا زود بادقت شگفت‌آوری به سوی ما باز میگردند.زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره ای آرزو کند، هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد .الهی که به آرزوهای قشنگتون برسید

متن جهت شفای بیمار

امروز برایت اینگونه دعا کردم!خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش!اخلاص در کردارش! سلامتی در وجودش!روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگی اشبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن جهت شفای بیمار

زندگی مانند گیتاری استکه گاهی نوای غمگین می نوازدو گاهی نوای شاد.امیدوارم از این پس آهنگ زندگی ات شاد،تنت سالم و دلت خوش باشد.

متن برای شفای مریض ها

امیدوارمسالها بعد، در حالی که موهای سفیدت را در جلوی آینه تماشا میکنیلبخند به صورت داشته باشی و بابت هر تار سفید مویت ،خاطره خوشی از سرت بگذردو به این فکر نکنی که تارهای سیاه موهایت را در انتظار  روز بهتر سفید کردی!!زندگی همین امروز است پس زندگیش کن.

متن برای شفای مریض دعا کنید

بهترین دوست، خداست،او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنیددسته گلی تقدیم تان می کندو خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم،دسته گل هایش را پس بگیرد . . .از خدا بهترین لحظه ها را برای شما می خواهم

متن برای شفای مریض کودک

براتون آرزو میکنمکه کسی رو که دوستش دارید،به همون اندازهدوستون داشته باشه.این آرامش بخش ترین چیزیه که یه آدم میتونه بهش تکیه کنه

متن برای شفای مریض ها

آرامش آسمان شب سهم قلبتانو خداوند روشنى ِ بى خاموشِتمـام لحظه هایتــان باشددر این ساعات پایانی شبآرزو دارم…“غیر از خدا محتاج کسی نشوید”

متن برای شفای بیمار سرطانی

زندگی بهشت استبرای آنهایی کهعاشقانه عشق می ورزند!بی پروامحبت می کنندوکمترازدیگران انتظاردارندبه زیبایی گل شکی نیستاما زیباتر از گل شماییدامیدوارم همیشه شاد و خوشبخت باشید

متن جهت شفای بیماران

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند…تو لایق بهترین هاییبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای مریض کودک

زندگی کن ولبخند بزنبه خاطر آنهایی که ازنفست آرام میگیرندو به امیدت زنده هستندوبا یادت خاطره میسازندنمیدانم درزندگیت بهترین چگونه معنامیشودمن همان بهترین را برایت آرزو میکنم

متن برای شفای بیماران کرونایی

امیدوارم چشمهایتانلبریز بارقه های امیدلبانتان با لبخند مهرکلامتان آراسته به مهربانینگاهتان به محبتو زندگی به کامتان باشدامروزتون بخیر و شادی

متن جهت شفای بیماران

من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند
برای شاپرک های باغچه خانه ات دعا می کنم که بال های شان هرگز محتاج مرهم نباشند
و برایت صبر زیبا و امید آرزومندم و شفای عاجل از آن یگانه مهربان

متن برای شفای مریض بدحال

آرزو میکنملبخند مهمون لبهاتون بشه.شادی از در و دیواره قلبتونسرازیر بشه.سلامتی مهمون دائمی محفلخانواده تون بشه.امیدوارمساز دنیا کوکه خواسته هایقلبی شما بشه.الهی آمین…

متن برای شفای مریض دعا کنید

سلامتی بزرگترین نعمت خداست
از خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما دوست گرامی طلب می نمایم
و آرزو دارم بهترین ها در زندگی قسمت و روزی شما شود.

متن جهت شفای بیماران

امیدوارم خداوندبرای امروزتون سبد سبداتفاقهای خوب و خوش رقم بزنهروز و روزگارتون خوشو دلتون ازشادی لبریز باشه

متن برای شفای بیمار کرونایی

سلام دوست منامیدوارم روزت رو با یه دنبا امیدیه بغل آرزو و یه عالم انرژی مثبت شروع کنی.

متن برای شفای بیماران کرونایی

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند…تو لایق بهترین هاییبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای بیمار سرطانی

“عشق و محبت” ردپای خدا در زندگیستامیدوارم زندگیت پر از ردپای خدا باشد . . .

متن برای شفای بیمار سرطانی

یک سبد محبتیک دنیا عشقیک عالم خوشبختىیک دشت لالهیک کوه دوستىیک اسمان ستارهیک جهان زیبایىیک دامن نیک نامىیک عمرسرفرازىاز خداوند خواهانم…

متن برای شفای مریض بدحال

خواهم که قلب گرمت، آماج غم نگرددباغ دلت الهی، دشت ستم نگردداشک ندامت ای جان، از چشم تو نبارددنیای آرزویت، مرداب غم نگردد

متن برای شفای بیماران کرونایی

یک سبد یاس سفید در رنگ امیدبا هر چه صفا ازسوی خدادر شکل دعا تقدیم شمابا آرزوی سلامتی برای عشقم.

متن برای شفای مریض بدحال

به یمن طلوعـی تازهآرزو میکنمهرچه صفای دل,سلامت تن,لبخند,عشق پاک,و اجابت دعاستاز آن شمامهربانان باشه

متن برای شفای مریض ها

من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوندبرای شاپرک های باغچه خانه ات دعا می کنم که بال های شان هرگز محتاج مرهم نباشندو  برایت صبر زیبا و امید  آرزومندم و شفای عاجل از آن یگانه مهربان

متن برای شفای مریض بدحال

این بار نذر کرده ام تا چشمانم را تنها به هوای کویت بارانی کنم و دستانم را تنها به امید اجابت تو بگشایم. ای مهربان ترین مهربانان، ای کسی که نامت دوای بیماری و یادت شفای بیماران است، ای کسی که همه ی مریضان را شفاعت می کنی و اجابت کننده ی تمام درماندگانی… اینک من محتاج درگاه تو هستم. التماس دعا دارم به درگاهت تا رخت عافیت را بر تن پدر / مادر عزیزم که بیمار شده است بپوشانی.به توکل لطف و کرمت ای اجابت کننده ی دعا ها…

متن برای شفای بیمار سرطانی

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازدو گاهی نوای شاد.امیدوارم  از این پس آهنگ زندگی ات شاد، تنت سالم و دلت خوش باشد.

متن برای شفای بیمار در کما

آمین بگویید به حق خدایی که نامش دوا و ذکر یادش شفا است.انشاالله که بر تن همه ی بیماران لباس سلامتی بپوشاند.آمین یا رب العالمین

متن جهت شفای بیمار

سلامتی بزرگترین نعمت خداستاز خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما دوست گرامی طلب می نمایمو آرزو دارم بهترین ها در زندگی قسمت و روزی شما شود.

متن برای شفای بیمار در کما

یا من اسمه دواء و ذکره شفاءهمه ی بیماران اسلام و مسلمین، پیر و جوان، زن و مرد را شفای عاجل عنایت بگردان و رخت عافیت بپوشان

متن برای شفای مریض کودک

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شویدعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .با آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند بخشنده

متن برای شفای بیماران کرونایی

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند…تو لایق بهترین هاییبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای بیمار در کما

در جمع معنوی و گرم شما خدا دوستان، التماس دعا داریم و خواستاریم تا برای جوان بیمار این جمع آرزوی سلامتی کنید.اللهم اشفع کل مریض

متن برای شفای مریض دعا کنید

امروز برایت اینگونه دعا کردم!خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش!اخلاص در کردارش! سلامتی در وجودش!روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگی اشبا آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای مریض دعا کنید

هیچ وقت دست ازت نکش…هیچ وقت دست از دعا کردن برندار…هیچ وقت دست از تلاش بر ندار…چون خدا آخر جاده منتظر توست…با آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند

متن برای شفای مریض کودک

بیاید با هم دعا کنیم که هیچ مریضی توی هیچ خونه ای نباشه و لباس عافیت مبارک تن همه ی بیمار ها بشه.

متن برای شفای بیمار در کما

تنها موجى که هیچ وقت از جوش و خروش نمى افتهموجِ خداست همه ى جریانهاى زندگیتو به موجِ خدا بسپاربه امید روزى سراسر از سلامتی و شادابی برای شمامتن زیبا برای شفای بیمارآموخته ام که وقتی ناامید میشوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود
و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .
پس هرگز ناامید نشو و همچنان امیدوار بهترین ها را از خدا طلب کن
خداوند بخشنده ایی عظیم است.

متن جهت شفای بیمار

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردمنمی دانم چه میخواهی ولی برای توبرای رفع غمهایتبرای قلب زیبایتبرای آرزوهایتبه درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر داردیقین دارم دعاهایم اثر دارد

متن برای شفای مریض ها

ای صاحب دل دردمندم، من جز التماس دعا به درگاه تو چاره ای دگر ندارم. دستان نیاز و چشمان حیرانم را به اجابت برسان. ای چاره ساز دل دردمندم از تو می خواهم درد و رنج را از تن همه ی بیماران دور کنی و به مریض مورد نظر ما هم شفای عاجل عنایت بگردانی.آمین یا رب العالمین

متن جهت شفای بیمار

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی و سلامتی همه انسان ها کافی ست
این نگاه را هر لحظه از زندگی برایت آرزو می کنم

متن برای شفای بیمار در کما

امروز برایت اینگونه دعا کردم!
خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!
پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش!
اخلاص در کردارش! سلامتی در وجودش!
روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگی اش

متن جهت شفای بیمار

من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند
برای شاپرک های باغچه خانه ات دعا می کنم که بال های شان هرگز محتاج مرهم نباشند
و  برایت صبر زیبا و امید  آرزومندم و شفای عاجل از آن یگانه مهربان

متن برای شفای مریض کودک

با آرزوی سلامتی برای تک تک بندگان مهربان خدا و التماس دعا برای شفای همه ی بیمارانآمین یا رب العالمین

متن برای شفای بیمار کرونایی

یک سبد یاس سفید در رنگ امیدبا هر چه صفا ازسوی خدادر شکل دعا تقدیم شما!با آرزوی سلامتی برای شما دوست عزیز

متن برای شفای مریض کودک

التماس دعا برای شفای همه ی مریض ها. انشاالله که در این روز ها همه ی تخت های بیمارستان ها خالی از مریض شده و سلامتی مهمان خانه ها گردد.

متن برای شفای بیمار در کما

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد
و گاهی نوای شاد.
امیدوارم  از این پس آهنگ زندگی ات شاد، تنت سالم و دلت خوش باشد.

متن برای شفای بیمار سرطانی

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند…
تو لایق بهترین هایی

متن برای شفای بیمار کرونایی

التماس دعا با ذکراللهم اشفع کل مریضاللهم اشفع کل مریضاللهم اشفع کل مریضاللهم اشفع کل مریضاللهم اشفع کل مریضخصوصا شفای عاجل بیمار مورد نظر

متن برای شفای مریض بدحال

سلامتی بزرگترین نعمت خداست
از خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما دوست گرامی طلب می نمایم
و آرزو دارم بهترین ها در زندگی قسمت و روزی شما شود

متن برای شفای بیمار سرطانی

ای خدایی که اسمت دوای هر درد و ذکرت شفای هر بیماری است، به حق دل های شکسته ی تمام کسانی که التماس دعا برای شفای مریض خود دارند، بیمار ما را نیز شفای عاجل عنایت بگردان.آمین یا رب العالمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *