متن جهت ترک گروه

متن جهت ترک گروه

متن کوتاه لاتی / متن لاتی برای پروفایل / تاو بیو | تاوبیو

متن مودبانه برای ترک گروه

متن برای ترک گروه

متن های کوتاه برای طبیعت و حفظ آن/ بیو طبیعت و زیست! | تاوبیو

متن عذرخواهی برای ترک گروه

تپش قلبی که گرفته ام را
 به حساب زور وروزگار ناحساب گذاشته ام
حساب ام را مثل دل ام با تو صاف می کنم

متن برای ترک گروه

تو آن نیمه ی گمشده ای که می روی
و آن نیمه ی دیگرم را هم
خداحافظی تو برده است و حالا می فهمم دوقلب هم
 می توانند به زیر یک پیراهن بتپند.

متن برای ترک گروه

زمان خداحافظی
تمام خاطرات تورا به سینه ام فشردم

متن برای ترک گروه واتساپ

خداحافظ ای دوست من
دنیای من بدون تو تاریک و خاکستری می شود

متن جهت ترک گروه

موج خداحافظی تو صخره های دریا یه دلم را تخریب کرد

متن جهت ترک گروه

غم یعنی در حالی که دل من بمان را زمزمه میکرد تو خداحافظ را فریاد زدی

متن برای ترک گروه

در و دیوار کوچه ام بعد از رفتن تو رنگ غم گرفت کاش برگردی و
 شادی را به کوچه دلم برگردانی

متن جهت ترک گروه

زمانی که من دلخوش به بودنت شده بودم تو بدترین کلمه ی تاریخ را به زبان آوردی
 خداحافظ!

متن برای ترک گروه

پس از خداحافظی تو
 خودم را اندازه میگیرم من هیچ شده ام

متن برای ترک گروه دوستانه

من کنار پنجره قهوه مینوشیدم که تو فقط با دست تکان دادنی از پشت پنجره رفتی خداحافظ شیرینیه زندگیه من

متن برای ترک گروه واتساپ

خداحافظی که مرا نکشد مرا قوی تر می کند

متن ادبی برای ترک گروه

خداحافظی,
برای عاشقان معنا دارد
ولی برای بهترین دوستان
تنها سلام است که معنا ساز است

متن مودبانه برای ترک گروه

ای که از اول جاده
به سکوت شدی گرفتار
منو از خاطره کم کن
تا ابد خدا نگهدار

متن مودبانه برای ترک گروه

خداحافظی گفتن قدرت می خواهد
اگر آنقدر قوی هستی که بگویی خداحافظ
زندگی با یک سلام به تو لبخند خواهد زد

متن برای ترک گروه دوستانه

ما عروسک های کوکی یه تقدیر بودیم
که ناخواسته مجبور به خداحافظی شدیم

متن برای ترک گروه

دوستان حقیقی مثل ستاره می مانند
همیشه آنها را نمی بینید
ولی همیشه حضورشان را حس می کنید

متن عذرخواهی برای ترک گروه

خداحافظ دوست من
امیدوارم در انتها راه مان بهم برسد

متن جهت ترک گروه

گاهی اوقات سخته,
ولی ادامه ی زندگی
با یک خداحافظی شروع می شود

متن برای ترک گروه واتساپ

سخت ترین خداحافظی ها
آنهایی هستند
که هیچ وقت نه بیان شدند و
نه توضیح داده شدند

متن ادبی برای ترک گروه

برای شروع بخش تازه ای از زندگیت
بهترین ها را برایت آرزو می کنم
خداحافظ بهترین دوست من

متن برای ترک گروه واتساپ

گفتن خداحافظ آسان است
ولی شنیدنش بسیار سخت

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

همانطور که جابجای از یک مکان به مکان دیگر
سخت است و تحمل از دست دادن دوستان قدیمی مشکل
خداحافظی با بهترین دوست نیز غیرقابل باور است

متن برای ترک گروه

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند
بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند
و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری
همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی
تنهایی

متن ادبی برای ترک گروه

پاییز فصل غیرمنتظرانه ترین
خداحافظی هاست

متن جهت ترک گروه

استنشاق نبودنت
بوی نرگس های باغ را خنثی می کند

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

بودنت بی نهایتی بود
که خداحافظی
نهایت آن شد

متن برای ترک گروه واتساپ

بودنت جاده ی درازی است
که انتهای آن ایستگاه خداحافظی است

متن برای ترک گروه

خداحافظی
هیچ وقت پایان راه ما نبوده

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

نه تو می توانی بگویی
خداحافظ
نه من,
خداحافظی گفتنی نیست , دیدنی است

متن برای ترک گروه واتساپ

قبل از اینکه تو را بشناسم بدون عشق زندگی میکردم و
پس از شناخت تو با خاطرات…
خداحافظ همیشگیه من

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

کاش می توانستیم با آدم هایی آشنا شویم
که برای ماندن می آیند نه برای
خداحافظی

متن برای ترک گروه واتساپ

حتی بعداز خداحافظی
تکه ای از وجودت در وجود من باقی خواهد ماند
تکه ای که همیشگی بودنت را در قلب من ثابت می کند

متن عذرخواهی برای ترک گروه

من حتی بعد از خداحافظی با تو نیز تنها نخواهم شد
چون خاطراتت حس بودنت را زنده می کنند.

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

خداحافظی یعنی گنجاندن هزاران خاطره در یک کلمه…

متن مودبانه برای ترک گروه

تمامم را با خودت ببر
ولی تمامت را از من نگیر…. خداحافظ رفیق همیشگی

متن ادبی برای ترک گروه

هنگام خداحافظی
تو از من دورتر می شوی و رویای تو به من نزدیک تر

متن برای ترک گروه دوستانه

وقتی بهترین دوستان میگن خداحافظ,
یعنی منو توی ذهنت نگهدار
برمیگردم!
و من تورو را در ذهنم نگه خواهم داشت تا برگردی

متن برای ترک گروه دوستانه

فرقی نمی کند پنج دوست یا پانصد دوست داشته باشی. تعداد دوستان مهم نیست. آنچه مهم است این است که زمین بخوری آن پنج نفر همانند همان پانصد نفر دست شما را خواهند گرفت…
 دلم برایت تنگ می شود ، دوست من……..خداحافظ

متن برای ترک گروه واتساپ

ممکن است در حالی که خداحافظی می کنم لبخند بزنم اما غم نبودنت بر چهره ام نشسته است….خداحافظ

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

سلام فقط یک کلمه است و
خداحافظی هزاران خاطره

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

تا زمانی که خاطره دوستان عزیز در قلب من زنده است ،
 می گویم زندگی زیباست…به امید ملاقات دوباره

متن جهت ترک گروه

دیروز آغاز را به ارمغان آورد
 فردا پایان را به ارمغان می آورد ،
گرچه در میانه راه ما بهترین دوستان شدیم.

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

خداحافظ برای تو چه آسان بود
ولی قلب من از این واژه لرزان بود
خداحافظ برای تو رهایی داشت
برای من غم تلخ جدایی داشت

متن برای ترک گروه دوستانه

خداحافظی سخت ترین کلمه برای گفتن به کسی است که دوستش داری ، مخصوصاً وقتی خداحافظی آن چیزی نیست که
 می خواهی…

متن برای ترک گروه واتساپ

من چقدر خوش شانس ام , چیزی دارم که خداحافظی  را سخت می کند برایم

متن برای ترک گروه دوستانه

هرگز نگو خداحافظ
که خداحافظ به معنای دور شدن و دور شدن به معنای فراموشی است

متن مودبانه برای ترک گروه

آه اگر آدم ها می دانستند از خودشان جدا می شوند
نه از جدایی خودشان
چه سایه های تنهایی هایی که به رخ دیوارهای شهر کشیده نمی شد
خداحافظی گفتی و
احساس کردم استخوان های من ادامه ریل هایی می شود
که تو را به مقصدی نامعلوم می برد
تنهایی مقصدی نامعلوم است

متن ادبی برای ترک گروه

یک مایل چند کیلومتر است و
یک خداحافظی چند مایل است…

متن برای ترک گروه واتساپ

سلامی که آدم ها را
از هم جدا می کند
معنی دیگری از خداحافظی ست

متن مودبانه برای ترک گروه

تو چند نفر بودی که خداحافظی ات
یک ایستگاه را متروکه کرد
انگار که سال های سال است
از روی این ریل های زنگ زده قطاری عبور نکرده و
یک لحظه خداحافظی می تواند
برابر با سال های سال باشد

متن مودبانه برای ترک گروه

زیر چتر بودیم و خداحافظی
خیس مان کرد
و حالا من به اندازه ی تمامی چترهای تک نفره
احساس تنهایی می کنم

متن جهت ترک گروه

خداحافظی ات
به اندازه ی کمدی الهی یه دانته
حرف برای گفتن داشت !!

متن جهت ترک گروه

چطور یه آدم می تونه هم زمان
در دو روز و دو ساعت و دو مکان باشه
اینو باید از خداحافظیه تو پرسید!

متن مودبانه برای ترک گروه

چطور یه آدم
می تونه همزمان تو فرودگاه باشه و
تو خونه اش
 اینو باید از خداحافظیه تو پرسید!

متن برای ترک گروه

پشت همه ی چشم های خیس
یه خداحافظی احمقانه
جا خشک کرده
پشت هر استیکر خنده یه استیکر گریون

متن برای ترک گروه دوستانه

حیف که نمی شه از قلبم اسکرین شات بگیرم
وگرنه می دیدی هیچ فرقی با استیکر قلب دوتکه ای که برات فرستادم نداره!

متن عذرخواهی برای ترک گروه

از اینکه روزی آخرین عکسی که به اشتراک می گذاری
تصویری پاییزی باشد
و آخرین کپشنی که می نویسی فقط یک کلمه و آن هم خداحافظی باشد
با همه ی وجودم کف خیابان خودم می ریزم

متن مودبانه برای ترک گروه

خداحافظی مجازی
با خداحافظی واقعی فرق چندانی ندارند
در هر صورت دریای درون ات را متلاطم می کنند
 پروفایل ها قاب عکس های مدرن عصر حاضرند که روی دیوار مجازی آویزانند

متن عذرخواهی برای ترک گروه

چرا همیشه خداحافظی
آخرین کلمه است
چرا همیشه اولین گلوله نمی کشد!

متن ادبی برای ترک گروه

شهریور بود که از من
خداحافظی کردی و صورتم خیس عرق بود و
در دلم برف می بارید
خداحافظی ها هرچند گرم و صمیمی
آدم ها رو خونسرد می کنند.

متن مودبانه برای ترک گروه

قبل از گیوتین
خداحافظی را ساخته بودند

متن برای ترک گروه واتساپ

من کشور چین ام و
خداحافظی ات دیواری ست
که دور من کشیده شده است

متن برای ترک گروه دوستانه

خداحافظی ات
لحن شاعرانه و دراماتیکی داشت
با ساختار غیرمعمولش آجر به آجر به خرابه ای
مبدل شده ام که احساس می کنم خداحافظی ها هم می توانند
نقش زلزله های پنج ریشتری را ایفا کنند

متن مودبانه برای ترک گروه

تو که میدانستی با چه اشتیاقی…خودم را قسمت میکنم
پس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردی…برای
خداحافظی …خیلی دیر بود…خیلی دیر

متن عذرخواهی برای ترک گروه

از من فقط خاطره ای
ویران کننده به جای مانده است
خداحافظی ات طوفان کاترینا بود

متن مودبانه برای ترک گروه

از کلمه ی خداحافظی
کلمه ای غریب تر در لغت نامه ی معین
پیدا نمی شود
این را می توانم از حال خودم بفهمم که نمی دانم
در کدام باران بند نیامده بند شده ام

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

لای همه ی کتاب هایی که مطالعه می کنم
جا مانده ام
کمتر کتابی پیدا می شود که شخصیت های درونی اش
از هم خداحافظی نکنند و حس مرا درگیر نکنند

متن برای ترک گروه

بعد از تو حتی نمی توانم
بنشینم و با خیال راحت
یک فیلم سینمایی کلاسیک ببینم
زیرا همه ی زیرنویس ها فقط یک کلمه است
و آن هم خداحافظی
بعد از تو می ترسم  از کنار باجه های روزنامه فروشی ها عبور کنم
همه ی تیترهای ریز و درشت روزنامه ها
فقط یک کلمه است
خداحافظ

متن عذرخواهی برای ترک گروه

تو با نیمی فروغ می شدی و با نیم دیگرات احمد شاملو
و شعر سپید و طولانی خداحافظی را
بلندترین شعر جهان کردی

متن برای ترک گروه دوستانه

ما آن روز هیچ چیز نفهمیدیم
این جمله نشانگر آین است که
خداحافظی ها آدم ها را کر ولال می کنند

متن مودبانه برای ترک گروه

انسانیت غذا دادن به گدا نیست!
وقتی که اندازه آن گدا ،گرسنه باشی
وغذایت را به او بدهی
انسانی……

متن برای ترک گروه دوستانه

دست‌دست نکن. دل به سخاوت یک‌دله کن. کودکانی منتظر قلب‌هایی سخاوتمند، دست‌هایت را به نظاره نشسته‌اند تا گره از کار فروبسته‌شان بگشایی. پس بگشای دستانت را و دریاب ضعیفان را.

متن برای ترک گروه دوستانه

آگاه باشید که خدا در هیچ جا، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای
نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد.

متن برای ترک گروه واتساپ

همه آدم ها، شایسته یک زندگی خوب هستند، بیا و به تقسیم این موهبت، کمک کن.

متن عذرخواهی برای ترک گروه

و از صمیم قلب متاسفم برای همه کسانی
که از ترس آتش جهنم است ، که به همنوع خود کمک می کنند….

متن جهت ترک گروه

در خزان به زردی نشسته، بیایید سردی را ز مهرش با مهربانی‌هایمان بزداییم.
تا نودرختانِ نشسته در انتظار شکوفه مهر، بهاری شوند و ببالند با گرمای خورشید قلب‌های مهربان.

متن ادبی برای ترک گروه

نگاه کودکان را دوست دارم چون با صداقت است
هيچ دروغـــي درآن راه ندارد
مانندنگاه کودکی که به کودک هم
سن وسالش می نگرد
ولی وجــــدان مادران خفته
چه راحت اورا از این نگاه دور میکنند
کمک به ديگـــران اولويت آخر

متن برای ترک گروه دوستانه

کودکانی همه امید
امید به فرداهای روشن
چشم‌به‌راهِ قلبی مهربان…
بیا دستی باشیم
که روزنه‌های نور را در دلِ تاریکی نقش می‌زند.
شاید امروز،
آرزویی نیلوفری
فردایمان را روشن کند…

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

در مسیر باد بمان
تا بوی مهربانیت
تسخیر کند این شهرِ پر از بیهودگی را….

متن برای ترک گروه

يه روز به يكى ميگن چرا ادامه تحصيل ندادى؟ ميگه خودكارم تموم شد!
اين ميتونه براى هميشه يه لطيفه باشه.
فقط كافيه اجازه نديم هيچ كودكى هيچ وقت خودكارش تموم بشه!

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

من می‌خواهم از اشخاص که برای زیارتها… به طور استحباب می خواهند بروند… امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید نیست‌

متن ادبی برای ترک گروه

یه موقعی مداد نوکی تازه به بازار اومده بود. خیلی جالب بود؛ همیشه نوکش تیز بود و دیگه نمی خواست بتراشیش. اون روزها خیلیهامون تو حسرت داشتنش بودیم. بیاییم کاری کنیم که کودکان امروز کمتر حسرت بخورن.

متن برای ترک گروه

سال ها گذشت،
و هنوز هم نوشته هامان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم…
مشق امشب هم، مثل دیشب، مثل هر شب،
دو صفحه تمیز و زیبا می نویسیم؛
“آدمی را آدمیت لازم است.”

متن ادبی برای ترک گروه

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد
قلب بزرگ میخواهد……

متن عذرخواهی برای ترک گروه

انسان خوشبخت نمی شود اگر
برای خوشبختی دیگران نکوشد.

متن برای ترک گروه

خواستیم بیاموزیم الفبا را
بنگاریم اندیشه را
سطر کنیم احساس را
مشق کنیم پاییز و بهار را
دفتر هستی گشوده
و ما بر بستر آن غنوده
سهم هر فرزند این خاک
هدیه‌ای از دستان پاک

متن عذرخواهی برای ترک گروه

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،
وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛
و این چه زیباست.
نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند …

متن برای ترک گروه

ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درمانده
ارزشش بیشتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد، بعد از کامیابی اوست

متن ادبی برای ترک گروه

بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری…!

متن عذرخواهی برای ترک گروه

ثروت با هزینه و خرج کردن از بین می رود و تمام می شود اما علم با انفاق و آموختن به دیگری، پاک و تصفیه می شود و ناخالصیها و اشتباهاتش برطرف می گردد.

متن برای ترک گروه

ای که دستت می رسد ؛ دستی بگیر

متن عذرخواهی برای ترک گروه

افطار چقدر دوست داشتنیه ؛
کاش هر کدام از ما بتونیم افطار فقیری باشیم.
شک ندارم که این افطار دوم رو ، خدا بیشتر دوست داره …

متن برای ترک گروه واتساپ

دستی که کمک می کند،
از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است

متن برای ترک گروه واتساپ

برای رسیدن
به بلندای بخشندگی
باید از آز وجود خویش
بگذری.

متن برای ترک گروه

بخشندگی ،
انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است
که لگدمالش کرده است .

متن برای ترک گروه واتساپ

کود حیوانی اونقدر بی ارزش و ضد ارزشه که میتونه بعنوان یک ناسزا بکار بره،
ولی وقتی بخواد بعنوان و برای پرورش محصولات کشاورزی استفاده بشه؛
با ارزش و خواستنی میشه …
کمک کردن و مفید بودن کیمیاست …
فراموش نکنیم .

متن برای ترک گروه

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

متن برای ترک گروه

چه می شد اگر نبود دل بستگی ما آدم ها به هم؟
شاید «با هم بودن» را بر صفحه های فطرت مان نوشته اند که
«بی هم بودن» تلخ است و تحمل ناپذیر.
از من تا تو فاصله ای نیست، جز برداشتن یک قدم به عشق.
زمستان سرد و سوزان تنهایی را فقط به هم پیوستن
دست های من و توست که گرم خواهد کرد.
زمین سرد است، اما آتش مهر قلب های مؤمن در سراسر گیتی نه تنها کلبه های خویش،
که کلبه همسایگان را نیز برقرار و برافروخته نگاه خواهند داشت.
آری، سیاره خاکی ما بر مدار وحدت دل های عاشق می گردد؛
دل های زنده به عشق انسانیت.
زمین، ملک همه فرزندان آدم است و این ملک مشاع، تنها با
نوع دوستی خواهد پایید و با گذشت.
آنچه بهتر زیستن را در این سرزمین دور برایمان فراهم می آورد،
این است که همگی مان زیر یک سایبان بنشینیم؛ سایبان محبت و نیکی.
کلبه هایی سرد و خاموش، با دست هایی ترک ترک و پینه بسته.
این کوچه های باریک، روایت رنج های توست؛
وقتی که نمی دانی سفره خالی ات را چگونه بر کودکانت بگشایی.
به ریگزاران داغ دلت می اندیشم؛ به تو که روح فسرده ات را به دندان گرفته ای
و شب های بی مهتابت را هیچ چراغی روشن نمی کند.
آمده ام که دستان خاکی ات را در دست های مهربانی ام بگیرم
تا روزهای سردت را خورشید امید، چراغان کند.
آمده ام تا آفتاب را بر سفره های عشق، قسمت کنیم.
آدمی بنده محبت است و هر چه نتواند سنگ خارای قلبش
را بگشاید، محبت خواهد توانست.
هر چه رنگ و لعاب دیگر، همچون برگ های پاییز می ریزند،
ولی رنگ و بوی محبت، هرگز کهنه نخواهد شد
و حافظه جهان، دست های نیکوکار را از یاد نخواهد برد.

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

قلبی که می‌داند چطور برای عذر خواهی تعظیم کند،
قلبی است که می‌تواند بیشتر عشق بورزد

متن عذرخواهی برای ترک گروه

گر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش
بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش
راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان
اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش . . .

متن مودبانه برای ترک گروه

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم
منو بخشیدی و من چشمامو بستم
تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم
که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم
منو ببخش ، منو ببخش . . .

متن برای ترک گروه واتساپ

به افتخار مردی که وقتی اشتباه میکنه
مث یه مرد با صدای کلفت میگه
عشقم شرمنده، حق با تو بود…

متن عذرخواهی برای ترک گروه

همه چیز درست خواهد شد
و شبِ تاریک نیز از چراغِ ترک‌خورده
عذر خواهد خواست…

متن ادبی برای ترک گروه

گر تو را از ابلهی کردم رها، برمن ببخش
بر سر پیمان نه بر مهر و وفا، بر من ببخش
راه و رسم عاشقی را نابلد چون کودکان
اشتباه و ناروا کردم خطا، بر من ببخش

متن مودبانه برای ترک گروه

من رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستم
بلکه تو لایقآرامش هستی
من آرامش تو را حتی به آرامش خودم نیز ترجیح میدم

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

منو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو
منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو

متن ادبی برای ترک گروه

اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش
توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش

متن عذرخواهی برای ترک گروه

بوسه‌ام را می‌گذارم پشت در
قهر کردی، قهر کردم، سر به سر
تو بیا، در را تماماً باز کن
هر چه می‌خواهی برایم ناز کن
من غرورم را شکستم، داشتی؟
آمدم، حالا تو با من آشتی؟

متن برای ترک گروه دوستانه

با تو از عشق میگفتم
از پشیمانی
و از اینکه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!…
در جواب صدایی بی‌وقفه می‌گفت:
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می‌باشد…

متن مودبانه برای ترک گروه

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا
فردا شد و باز هم تو گفتی فردا
امروز دلم مانده و یه دنیا حرف
یک هیچ به نفع دل تو تا فردا

متن ادبی برای ترک گروه

برگرد… یادت را جا گذاشتی
نمی‌‌خواهم عمری به این امید باشم که
برای بردنش برمی ‌گردی

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

چی میشد تو هم منو دوستم میداشتی نازنین
جای گریه رو لبام خنده می کاشتی نازنین
حالا که قهری باهام ولی بدون دوستت دارم
طاقت قهر ندارم پس آشتی آشتی نازنین

متن مودبانه برای ترک گروه

گرچه سكوت بلندترین فریاد عالم است
ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد
كمی با من حرف بزن

متن برای ترک گروه دوستانه

بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهی
به روح بی قرار من تو اضطراب میدهی
دلم پر از گلایه‌ها تنم اسیر درد و خون
ولی تو قهر با دلم برای لحظه‌ای مکن

متن برای ترک گروه واتساپ

هنوز عشق تو امید بخش جان من است
خوشا غمی که ازو شادی جهان من است
چه شکر گویمت ای هستی یگانه‌ی عشق
که سوز سینه‌ی خورشید در زبان من است
اگر چه فرصت عمرم ز دست رفت بیا
که همچنان به رهت چشم خون فشان من است

متن ادبی برای ترک گروه

دلبرکم چیزی بگو به من که از گریه پرم
به من که بی صدای تو از شب شکست می‌خورم
دلبرکم چیزی بگو به من که گرم هق هق‌ام
به من که آخرین آواره‌های عاشقم
چیزی بگو که آینه خسته نشه از بی کسی
غزل بشن ترانه‌هام نه هق هق دلواپسی

متن برای ترک گروه

قهر مكن ای فرشته روی دلارا
ناز مكن ای بنفشه موی فریبا
طعنه و دشنام تلخ این همه شیرین
چهره پر از خشم و قهر این همه زیبا
ناز تورا میكشم به دیده منت
سر به رهت مینهم به عجز و تمنا

متن مودبانه برای ترک گروه

من را تو ببخش چشم من کور
دستم برود به زیر ساطور
تقصیر دلم نبود دزدی
چشم تو سیاه بود و مغرور

متن برای ترک گروه دوستانه

از این همه احساس
یک عالمه حسرت به من دادی
و خود
در بی نگاهی یک آینه
پنهان شدی

متن عذرخواهی برای ترک گروه

به آغوش تو محتاجم
برای حس آرامش
برای زندگی با تو،
پر از شوقم،
پر از خواهـش…
مرا ببخش ای معنای زندگیم

متن برای ترک گروه واتساپ

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم
منو بخشیدی و من چشمامو بستم
تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم
که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می‌شکستم
منو ببخش عشقم

متن برای ترک گروه دوستانه

از تو به یک حرف ناروا نکشم دست
وز سر راه تو دلربا نکشم پا

متن عذرخواهی برای ترک گروه

یه روزی گله کردم من از عالم مستی
تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی
من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید
تو قهر کردی قهرت مصیبت شد و بارید
پشیمون و خستم اگه عهدی شکستم
آخه مست تو هستم اگه مجرم و مستم

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

منو ببخش تنهام نزار، برای آخرین بار
تنهام نزار، بی من نرو، نگو خدانگهدار

متن برای ترک گروه

برام بمون، بهونه باش برای دل سپردن
نزار که آرزوم بشه یه روزی بی تو مردن

متن برای ترک گروه دوستانه

نمیخواهم خاطره‌ی فردایم شوی!
امروز من باش…
حتی لحظه‌ای…

متن برای ترک گروه دوستانه

همه چیز درست خواهد شد
و شبِ تاریک نیز از چراغِ ترک‌خورده
عذر خواهد خواست…

متن عذرخواهی برای ترک گروه

یاد بگیریم وقتی اشتباهی ازمون سر زد
عذرخواهی کنیم،
و یاد بگیریم وقتی کسی از ما
عذر خواهی کرده بهش احترام بگذاریم!

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

یك عذرخواهى خوب داراى شش جزء مهم است؛
كه عبارتست از
بیان تأسف بخاطر اتفاق رخ داده
توضیح اینكه چطور اینگونه شد!
قبول مسئولیت خود در این مشکل
بیان و ابراز پشیمانى
پیشنهادى براى جبران
درخواست بخشش

متن برای ترک گروه واتساپ

وقتی کسی
چه مقصر باشد، چه بی‌تقصیر،
از شما عذرخواهی می‌کند،
به خودتان مغرور نشوید!
وقتی کسی پا پیش می‌گذارد و به سمتتان می‌آید،
آن را دلیلی بر بهتر بودنِ خودتان ندانید!
شاید او فقط “شهامتی” در قلبش دارد که شما ندارید …
شاید او می‌‌داند که “غرور” ،
بعضی وقتها بزرگ‌ترین موقعیت ‌های خوشبختی را از آدم می‌گیرد،
اما شما هنوز ندانید!

متن عذرخواهی برای ترک گروه

آدمهای ضعیف هیچ وقت قدرت عذر خواهی ندارند
عذر خواهی کردن جرات می‌خواد و شعور

متن برای ترک گروه دوستانه

مهم نیست که چه اندازه می‌بخشیم
بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد.

متن ادبی برای ترک گروه

اینقدر نگو: اگه ببخشم کوچک می‌شوم
اگر با گذشت کردن کسی کوچک می‌شد
خدا اینقدر بزرگ نبود

متن برای ترک گروه دوستانه

بیا با پاک‌ترین سلام عشق آشتی کنیم
بیا با بنفشه‌های لب جوی آشتی کنیم
بیا به سپیدارها لبخند بزنیم
بیا برای همیشه با دلمان آشتی کنیم

متن برای ترک گروه واتساپ

چنین گفت زرتشت: عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار.
از تنفر متنفر باش، به مهربانی مهر بورز،
با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

با آنکه انتقام از دشمن حرام نیست…
در عفو لذتی است که در انتقام نیست…

متن مودبانه برای ترک گروه

مرا ببخش اگر که بی صدا شدم
ببخش اگر به خاطرت دست به دامن خدا شدم
ببخش اگر جدا شدم
اگر به عشقت اینطور مبتلا شدم

متن ادبی برای ترک گروه

خودت را از من گرفتی.
همچنانکه خنده‌هایت را.
بیا و خاطره‌هایت را هم ببر.

متن برای ترک گروه

چقدر ضعیف و کوچکند
آنهایی کهوقتی اشتباه می‌کنند
نه توانایی اقرار بهاشتباه دارند
نه قدرت عذرخواهی!
اسمش را می‌گذارندغرور
و به آن افتخار می‌کنند

متن ادبی برای ترک گروه

بخشش را از خورشید بیاموز
محبت را بی محاسبه پخش کن،
دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا
و باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست،
بهترینها را برایت رقم زده است.

متن مودبانه برای ترک گروه

آدم ها را می‌بخشم…
نه به خاطر اینکه ساده هستم..
نه به خاطر اینکه برای خودم
برای سلامتم ارزش قائلم

متن برای ترک گروه

ساده تر بگویم
وقتی برای فکر کردن به
چیزهای بیهوده را ندارم
آنها را می‌بخشم شاید روزی
کسی همین کار را با آنها بکند
آنوقت خواهند فهمید که
بخشش یعنی چه …

متن ادبی برای ترک گروه

پروردگارا
هدیه امروز بما
تواضع و بخشش باشد
یادم هست گفتی
جایی که بخشش باشد
دشمنی و کینه وجود ندارد

متن ادبی برای ترک گروه

برای شفای زخم‌های عاطفی، راهی جز بخشش وجود ندارد.
ببخش آن‌هایی را که به تو صدمه زده‌اند؛
حتی اگر گمان می‌کنی آنچه آن‌ها با تو کرده‌اند غیرقابل بخشش است.

متن ادبی برای ترک گروه

تو آن‌ها را می‌بخشی، نه به این دلیل که آن‌ها مستحق بخشش‌اند.
تو آن‌ها را می‌بخشی زیرا دوست نداری با یادآوریِ آزار و اذیتِ آن‌ها خود را رنجیده خاطر کنی.
وقتی زخمی را لمس می‌کنی و احساس درد نمی‌کنی، بدان که به معنای حقیقیِ کلمه، بخشیده‌ای.

متن ادبی برای ترک گروه

دیگران را ببخش، آنگاه شاهدِ معجزه‌هایی بزرگ در زندگیِ خود خواهی بود.
خود را نیز ببخش، همه‌ی خطاهای خود را ببخش.
اگر خود را ببخشی، آنگاه می‌توانی خود را بپذیری و خود را دوست بداری.
بخششِ خود، آغاز رویشِ عشق در دل است.
بخششِ خود، بزرگ‌ترین بخششِ زندگی‌ست.
بخششِ خود، موهبتی‌ست آسمانی که همچون بارانی شفابخش می‌بارد و آلودگی‌ها را می‌شوید
و زخم‌های عاطفی تو را شفا می‌دهد.
بخششِ خود، تو را به هواهای پاک می‌کشاند.

متن عذرخواهی برای ترک گروه

پدرم گفت:
مردم ۲ نوع هستند
بخشنده و گیرنده
گیرنده‌ها بهتر می‌خورند
اما بخشندگان بهتر می‌خوابند…
توماس مارلو

متن برای ترک گروه

عذر خواهی همیشه بدان معنا نیست که تو اشتباه کرده‌ای و حق با دیگری است،
گاهی عذر خواهی بدان معناست که آن رابطه بیش از غرورت برایت ارزش دارد.

متن عذرخواهی برای ترک گروه

یار وداع می‌کند، تاب وداع یار کو؟
وعده وصل می‌دهد، طاقت انتظار کو؟

متن برای ترک گروه دوستانه

از دیده دلم روز وداعش نگران شد
با قافله اشک در افتاد و روان شد

متن ادبی برای ترک گروه

وداع کردی و چشمم روان شد از بر تو
کنون وداع دو چشم روان خویش کنم

متن جهت ترک گروه

سنگ را در ناله می‌آرد وداع دوستان
بیستون فریاد‌ها در ماتم فرهاد کرد

متن مودبانه برای ترک گروه

از آن به روز وداعت نهان شدم ز نظر
کز آب چشم روان فاش میشد اسرارم

متن برای ترک گروه واتساپ

هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم
دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

متن برای ترک گروه

تا آمدم که با تو خداحافظی کنم
بغضم امان نداد و خدا… در گلو شکست

متن عذرخواهی برای ترک گروه

دل را غم وداع تو در خون نشانده بود
حال خوشی نداشت‌که‌گویم چه حال داشت

متن ادبی برای ترک گروه

ای بغض فرو خفته مرا مرد نگه دار
تا دست خداحافظی‌اش را بفشارم

متن برای ترک گروه دوستانه

زان پیش کز وداع تو جانم رود برون
مرگ آمده است و تنگ گرفتست در برم

متن ادبی برای ترک گروه

یاد باد آنکه برون آمده بودی به وداع
وز سر کوی تو آهنگ سفر بود مرا

متن جهت ترک گروه

خداحافظ گل مریم گل مظلوم و پر دردم
نشد با این تن زخمی به آغوش تو بر گردم
نشد تا بغض چشمات رو به خواب قصه بسپارم
از این فصل سکوت و شرم غم بارون رو بردارم

متن عذرخواهی برای ترک گروه

خداحافظ برای تو چه آسان بود
ولی قلب من از این واژه لرزان بود
خداحافظ برای تو رهایی داشت
برای من غم تلخ جدایی داشت

متن برای ترک گروه واتساپ

این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ
جان شما و خاطره‌هامان خداحافظ
من می‌روم بدون تو، اما دعایم کن
در اولین تراوش باران خداحافظ

متن مودبانه برای ترک گروه

خداحافظ گل مریم گل مظلوم و پر دردم
نشد با این تن زخمی به آغوش تو بر گردم
نشد تا بغض چشمات رو به خواب قصه بسپارم
از این فصل سکوت و شرم غم بارون رو بردارم

متن برای ترک گروه

تو را از دور می‌بوسم به چشمی‌تر خداحافظ
مرا باور نکردی می‌روم دیگر خداحافظ
مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را
برو با دیگران‌ای بی وفا دلبر خداحافظ

متن برای ترک گروه واتساپ

چگونه بگذرم از عشق، از دلبستگی هایم؟
چگونه می‌روی با اینکه می‌دانی چه تنهایم؟
خداحافظ، بدون تو گمان کردی که می‌مانم
خداحافظ، بدون من یقین دارم که می‌مانم

متن برای ترک گروه واتساپ

برو‌ ای خوب من هم بغض دریا شو خداحافظ
برو با بی کسی هایت هم آوا شو خداحافظ
تو را با من نمی‌خواهم که ما معنا کنم دیگر
برو با یک من دیگر بمان ما شو خداحافظ

متن برای ترک گروه واتساپ

خدا لعنت کند بر واژه‌ها حتی خداحافظ!
که یعنی آتشی افتاده در من با خداحافظ!
سکوت افتاده مثل رعشه‌ای بر استخوانهایم
شبیه موج سرد ساحل دریا خداحافظ

متن جهت ترک گروه

دلم شاخه‌ای
که می‌خواهد با پرنده پرواز کند
دلم شاخه‌ای
که در وداع پرنده، تکان می‌خورد
پرنده‌ها از شاخه می‌پرند

متن مودبانه برای ترک گروه

سلام
خداحافظ!
چیز تازه‌ای اگر یافتید
بر این دو اضافه کنید
تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار

متن عذرخواهی برای ترک گروه

فصل‌ها
رنگ به رنگ
در لباست جا به جا می‌شوند
از آستینت
جنگلی روییده است
و هزار باغ پنهان
در سینه داری
تا همیشه برای خداحافظی
از لباست
برف ببارد

متن مودبانه برای ترک گروه

بهار که پرستو‌ها می‌آیند من کوچ می‌کنم
مقصد من شهر آرزو‌های آبی‌ست
بهار که بیاید شکوفه‌ها ناخواسته می‌شکفند
و من با چمدانی پر از برف به سوی خورشید می‌روم
لحظه‌ی ناب دل کندن از نداشته هایم
و خداحافظ‌ ای داشته‌های من

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

شب روی شانه من خواب می‌بیند
و شب پره‌ها از من و شب
با تردید می‌گذرند
و او که بهترین آرزو‌ها را برایم داشت
هفده بار بیشتر از من
خداحافظی را آزموده است
و این فاصله‌ای نیست
که با دعا و دویدن پر شود
تسبیح مادربزرگ گم شده
و من عجیب خوابم می‌آید

متن برای ترک گروه واتساپ

روز وداع گریه نه در حد دیده بود
توفان اشک تا به گریبان رسیده بود
نزدیک بود کز غم من ناله برکشد
از دور هر که ناله زارم شنیده بود
دیدی که:، چون به خون دلم تیغ برکشید؟
آن کس که جان بخوش دلش پروریده بود
آن سست عهد سرکش بدمهر سنگدل
ما را به هیچ داد، که ارزان خریده بود.
چون مرغ وحشی از قفس تن رمیده شد
آن دل، که در پناه رخش آرمیده بود
زان دردمند شد تن مسکین، که مدتی
دل درد آن دو نرگس بیمار چیده بود
روز وداع دل بشد از دست و حیف نیست
کان روز اوحدی طمع از جان بریده بود
اوحدی

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

چابکسواری آمد و لعبی نمود و رفت
نی نی عقابی آمد و صیدی ربود و رفت
آن آفتاب کشور خوبی چو ماه نو
ظرف مرا به آن می‌تند آزمود و رفت
نقش دگر بتان که نمی‌رفت از نظر
آن به تن به نوک خنجر مژگان زدود و رفت
تیری که در کمان توقف کشیده داست
وقت وداع بر دل ریشم گشود و رفت
حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود
آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت
از بهر پای بوس وداعی که رویداد
رویم هزار مرتبه بر خاک سود و رفت
افروخت آخر از نگه گرم آتشی
در محتشم نهفته برآورد دود و رفت
“محتشم کاشانی”

متن برای ترک گروه واتساپ

بگذار تا بگرییم، چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله (گریه) خیزد روز وداع یاران
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران
با ساربان بگویید احوال آب چشمم
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران
بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت
گریان چو در قیامت چشم گناهکاران‌
ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد
از بس که دیر ماندی، چون شام روزه داران
چندین که برشمردم از ماجرای عشقت
اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران
چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت
باقی نمی‌توان گفت الا به غمگساران

“سعدی”

متن جهت ترک گروه

به تودیع تو جان می‌خواهد از تن شد جدا حافظ
به جان کندن وداعت می‌کنم حافظ خداحافظ
ثنا خوان توام تا زنده‌ام، اما یقین دارم
که حق، چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ
من از اول که با خوناب اشک دل وضو کردم
نماز عشق را هم با تو کردم اقتدا حافظ
تو صاحب خرمنی و من گدایی خوشه چین،
اما به انعام تو شایستن نه حد هر گدا حافظ
بروی سنگ قبر تو نهادم سینه‌ای سنگین
دو دل با هم سخن گفتند بی صوت و صدا حافظ
در اینجا جامه شوقی قبا کردن نه درویشی است
تهی کن خرقه‌ام از تن که جان باید فدا حافظ
تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری
نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ
مگر دل می‌کنم از تو بیا مهمان به راه انداز
که با حسرت وداعت می‌کنم حافظ خداحافظ

“شهریار”

متن مودبانه برای ترک گروه

مثل بوسه‌ی پیش از خداحافظی
تکلیفت روشن نیست
من چقدر ساده ام
که هنوز فکر می‌کنم
روز‌های آخر پاییز
تمام طلسم‌ها باطل می‌شود
و تو مرا فتح خواهی کرد

متن ادبی برای ترک گروه

به یاد تو هستم
کاش
خداحافظی نمی‌کردی و می‌رفتی
من عمری خداحافظی تو را
به یاد داشتم
پاییز پشت پنجره
استوار ایستاده است
مرا نظاره می‌کند
که چرا من
هنوز جهان را ترک نکرده‌ام
من که قلب فرسوده دارم
من که باید با قلب فرسوده
کم کم تو را فراموش کنم

متن برای ترک گروه دوستانه

هرگز نگو خداحافظ
خداحافظی با تو
سلام گفتن به در به دری‌هاست
و در آغوش کشیدن
تمام تنهایی‌ها.
ترس‌ها.
سرگشتگی‌ها…
هرگز نگو خداحافظ
خداحافظی با تو.
منجمد شدن قلب هجده ساله‌ای‌ست
که نام تو را آواز می‌داد
به تپیدن‌های خود…
در الوداع هر دیدار
پی واژه‌ای می‌گردم
به جای خداحافظ.
تا با آن بباورانم به خود
که دوباره دیدنت محال نیست!
حرفی شبیه می‌بینمت.
تا بعد.
به امید دیدار…
حرفی که نجاتم دهد
از هراس دوباره ندیدن تو!
به من که عمری
لبریز بوده‌ام از سلام‌های بی جواب
هرگز نگو خداحافظ …

متن مودبانه برای ترک گروه

خداحافظ خداحافظ، عزیزِ مهربانِ من
تو‌ای تنها ستاره در تمامِ کهکشانِ من
خداحافظ خداحافظ سرآغازِ کتابِ من
تو‌ای مرموزِ راز آلود، سوالِ بی جوابِ من
خداحافظ خداحافظ،‌ای عشقِ جاوِدانِ من
همیشه همدم و همراز، تو ماهِ آسمانِ من
خداحافظ خداحافظ سیَه چشمِ سیه گیسو
تو که قلبِ مرا کردی به سحرِ چشمِ خود جادو
خداحافظ خداحافظ، تو‌ای زیباتر از رویا
خداحافظ خداحافظ، تو‌ای آبی‌تر از دریا
خداحافظ خداحافظ، تو‌ای جاری مثالِ رود
خداحافظ خداحافظ، همیشه تا ابد بدرود

متن برای ترک گروه واتساپ

خداحافظ همین حالا، همین حالا که من تنهام
خداحافظ به شرطی که بفهمی،‌تر شده چشمام
خداحافظ کمی غمگین به یاد اون همه تردید
به یاد آسمونی که منو از چشم تو می‌دید
اگه گفتم خداحافظ نه اینکه رفتنت ساده است
نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جاده است
خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رویا‌ها
بدونی بی تو و با تو همینه رسم این دنیا
خداحافظ… خداحافظ… همین حالا

متن ادبی برای ترک گروه

وداع آخرم با تو
وداعم با نفس‌هامه
ببین نزدیکه ویرون شم
رفیقم قلب تنهامه
یه دریا تو چشام دارم
شبم سرریز بارونه
بدون تو کسی جز من
کنار من نمی‌مونه
نه همراهی که راهی شه
نه دستی که پناهی شه
نه فانوسی که پایانِ
هراس کوره راهی شه
چشام خیسن خداحافظ
عزیز من خداحافظ
دلم خونه خداحافظ
پشیمونه خداحافظ
تمومه عمر آوازم
دیگه خاموش خاموشم
نمیری هرگز از یادم
من از یادت فراموشم
شروع رفتنت بی من
شروع شعر اندوهه
بدون بعد از تو یاد تو
برام سنگین‌تر از کوهه
غزل سردرگمه بی تو
ترانه بوی غم داره
دیگه دستای لرزونم
تب دستاتُ کم داره
چشام خیسن خداحافظ
عزیز من خداحافظ
دلم خونه خداحافظ
پشیمونه خداحافظ

متن ادبی برای ترک گروه

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ای بند نشد
لب تو میوه‌ی ممنوع، ولی لب‌هایم
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشد
بی قرار توام و در دل تنگم گله‌هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله‌هاست
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
هر کسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این سینه خداوند نشد
خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند
تا فراموش شود یاد تو هر چند نشد
من دهان باز نکردم که نرنجی از من
مث زخمی که لبش باز به لبخند، نشد
بی قرار توام و در دل تنگم گله‌هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله‌هاست
“فاضل نظری”

متن برای ترک گروه

خداحافظ‌ ای چشمه روشنایی
خداحافظ‌ ای غربت و آشنایی
خداحافظ‌ ای قصه ناتمامم
خداحافظ‌ ای روح خواب و خیالم
خداحافظ‌ ای خواب شیرین مــن
خداحافظ‌ ای عشق دیرین من
خداحافظ‌ ای سربـــه سر زندگی
خداحافظ‌ ای دین و آیین مـــن
خداحافظ‌ ای شادی لحظه هایم
خداحافظ‌ ای مهربان خیالم
خداحافظ‌ ای راز پنهان قلبم
خداحافظ‌ ای شادمانی هر دم
خداحافظ‌ ای اشک جاری ز چشمم
خداحافظ‌ ای عشق پاک سرشتم
خداحافظ‌ ای ناله‌های شبانه
خداحافظ‌ ای عاشق بی بهانه
خداحافظ‌ ای شور عشق و جدایی
خداحافظ‌ ای لحظه‌ی آشنایی

متن برای ترک گروه

متن های شکست عشقی / بهترین متن شکست عشقی [پیشنهادی] | تاوبیو

متن برای ترک گروه دوستانه

تو دست تکان می دهی
و من تو را میان جمعیت پیدا میکنم
چه خوش خیالم نفهمیدم
تو خداحافظی میکردی

متن برای ترک گروه واتساپ

آدم های کمی هستند که می دانند،
تنهایی ِ یک نفر حرمت دارد .
همین طور بی هوا سرشان را پایین نمی اندازند
و بپرند وسط تنهایی آن فرد..!
چون خوب می دانند که اگر آمدند،
باید بمانند؛
تا آخرش باید بمانند؛
آنقدر که دیگر تنهایی وجود نداشته باشد .
وگرنه مسافرها همیشه موقع خداحافظی،
تنهایی را هزار برابر می کنند

متن مودبانه برای ترک گروه

ماندن
اشتباهِ من بود.
باید وقتِ آخرین خداحافظی
من اول
شلیک می‌کردم!

متن برای ترک گروه

شبیه برگ پاییزی ،
پس از تو قسمت بادم ،خداحافظ ،
ولی هرگز نخواهی رفت از یادم
خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم ،
در این تنهایی مطلق ،
که می بندد به زنجیرم

متن جهت ترک گروه

ببخش خودت را
برایِ تمامِ راه های نرفته
برایِ تمامِ بی راه های رفته
ببخش،
بگذار احساست
قدری هوایی بخورد …

متن عذرخواهی برای ترک گروه

خط های
روی پیشانی ام
ربطی به سنم ندارد
دارم روزهای بعدِ رفتنت را
می شمارم

متن ادبی برای ترک گروه

از وقتی که دوست ام مرا ترک کرده است،
کاری ندارم به جز راه رفتن!
راه می روم تا فراموش کنم. راه می روم. می گریزم. …
دور می شوم. دوست ام دیگر برنمی گردد،
اما من حالا دونده دوی استقامت شده ام

متن ادبی برای ترک گروه

کم نامه ی خاموش برایم بفرست
از حرف پرم گوش برایم بفرست
دارم خفه می شوم در این تنهایی
لطفا کمی آغوش برایم بفرست

متن برای ترک گروه

عشق من تو باش
نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم
تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایی ام تنهاترین باشی

متن مودبانه برای ترک گروه

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی
ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی

متن برای ترک گروه دوستانه

و بعد از تو دلم از عطش عشق طغیان کرد
گاه از دو روزنه ی رخسارم
گاه در نگاهی پوچ در تاریکی شب هایم
گاه در باز دمی اندوهناک که با زحمت
از قفس آزاد شده و پایانش خدا را شکر می گویند
و گاه در وجودم که به هیچ پایانی نمی رسید مگر تنهایی

متن عذرخواهی برای ترک گروه

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه خداحافظ ای آبی روشن دل
خداحافظ ای عطر شعر شبانه خداحافظ ای همنشین همیشه
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها نمی مانی ای مانده بی من
تو را می سپارم به دل های خسته

متن جهت ترک گروه

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد
و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن برای ترک گروه دوستانه

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و کابوس خداحافظی
را میدیدم اکنون شد آنچه نباید میشد
خداحافظ دلیل بودنم خداحافظ . . .

متن مودبانه برای ترک گروه

زیبا ترین دلتنگی دلتنگ بودن برای توست
و تلخ ترین آن دلتنگ ماندن برای تویی که می دانم دیگر ندارمت

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

تنهایی
‎تمام سال هایی ست
‎که به جای تو
‎کسی را دوست نداشته ام

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

گاهی آدم ها دلگیرند و دلتنگ
آرام میخزند کنجِ اتاق شان با یک بغل تنهایی ؛
گاهی تا اطلاع ثانوی تعطیل اند ؛
لطفا بعدا مزاحم شوید

متن برای ترک گروه

کسی که باورت دارد
یک قدم جلوتر از کسی است که دوستت دارد
دلم از نبودنت پر است
هر روز خاطراتم را الک میکنم و جز دلتنگی تو چیزی برایم نمیماند
نه تو آمدی
نه فراموشی
خیالی نیست
من کوه میشوم و پای نبودن هایت میمانم
اما ای کاش میدانستی بی تو تمام لحظاتم رنگ پاییزند

متن برای ترک گروه دوستانه

تا بخواهی پشت پایت اشک ریختم زودتر برگرد مسافر جاده های بی برگشت …

متن برای ترک گروه

گاه جلوے آیـــــنه مــے ایستـــم…
خودم را در آن می بـینـم …
دســت روے شانـه هایــش مــے گذارم
و مے گویــم: . . . . چه تحملــے دارد … دلــت …

متن ادبی برای ترک گروه

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاوبیو

متن برای ترک گروه دوستانه

جناب آقای…
مدیر محترم مدرسه… / مدیر گروه…
موضوع: عذرخواهی از بابت اشتباه سرزده و تقلب در امتحان
با سلام
احتراماً به اطلاع جنابعالی می‌رساند اینجانب … دانش‌آموز / دانشجوی مقطع … با وجود مطالعه دروس بعلت استرس زیاد و نگرانی فراوان از نتیجه امتحان، اشتباه بسیار بزرگی را مرتکب شده و برگه‌ای را که تقلب محسوب می‌شد با خود همراه داشتم که همین امر باعث شد با وجود آنکه از برگه تقلب استفاده ننمودم بعنوان متخلف شناخته شوم و باعث آزردگی و رنجش خاطر معلم / دبیر/ استاد محترممان گردم.
اینجانب مسئولیت اشتباه خود را بعهده گرفته و از بابت اشتباه خودم پشیمان و نادم هستم و متعهد می‌گردم که دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشوم. لذا از شما خواهشمندم عذرخواهی اینجانب را بپذیرید و فرصتی دیگر جهت جبران اشتباهاتم در اختیارم بگذارید.
با تشکر و تقدیم احترام
… (نام و نام خانوادگی)
امضا

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

جناب آقای …
مدیر محترم شرکت …
موضوع : رفع سوء تفاهم فی مابین
با سلام و احترام
بدینوسیله از اینکه برداشت نادرست از نامه ارسالی این شرکت موجب رنجش جنابعالی گردیده است و نتوانسته مقصود حقیقی از ارسال نامه را به روشنی بیان نماید، صمیمانه از شما پوزش می‌خواهم. از جنابعالی تقاضا دارم بار دیگر نامه را مطالعه فرمایید تا مطلب روشن‌تر دریافت شود؛ در صورت ابهام در جلسه‌ای به صورت حضوری مراتب نامه را توضیح خواهیم داد. در خاتمه مجدداً از سوء تفاهم بوجود آمده عذرخواهی می‌نمایم.
با تشکر و سپاس
…. (نام و نام خانوادگی)
رییس شرکت …
امضا

متن ادبی برای ترک گروه

جناب آقای…
مدیر محترم امور اداری / رییس محترم اداره کارگزینی…
موضوع: درخواست بازگشت به کار
با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار می‌رساند اینجانب … به شماره کارمندی … و به شماره شناسنامه … که از تاریخ … در شرکت با سمت … در واحد … مشغول بکار بوده‌ام متأسفانه بنا به دلایل شخصی / کاری …. تقاضای ناچار به ترک کار از تاریخ … گردیده‌ام. با توجه به مشکلات بی‌شماری که پس از ترک شرکت با آن موجه شده‌ام، از جنابعالی تقاضای بازگشت به کار داشته و تعهد می‌نمایم در صورت موافقت با شروع به کار اینجانب به نحو احسن نسبت به انجام امور محوله اهتمام ورزم.
پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر خویش را ابراز نموده و استدعا دارم در صورت صلاحدید با بازگشت به کار اینجانب موافقت فرمایید.
با تشکر و سپاس
… (نام و نام خانوادگی)
تاریخ و امضا

متن برای ترک گروه واتساپ

جناب آقای …
رئیس محترم و معزز …
موضوع: معذرتخواهی بابت قصور در امور
توجه آن مقام را به این موضوع معطوف می‌دارد که بنده به سبب … (دلیل کوتاهی و اشتباه را توضیح دهید) مرتکب خطای … شدم. آنچه در مورد اتفاق پیش‌آمده قابل ذکر است، اینست که بابت این کوتاهی از صمیم قلب پشیمان هستم و آمادگی جبران مافات را دارم.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد و عاجل جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.
با تشکر فراوان
… (نام و نام خانوادگی)
… (سمت)
امضا

متن برای ترک گروه واتساپ

جناب آقای … / سرکار خانم …
رئیس …
پیرو نامه پیوست مراتب تأسف عمیق خود را در خصوص اتفاق تأسف بار مربوط به … (مشکل پیش آمده در چند کلمه) ابراز می‌دارم.
همانطور که در نامه پیوست بیان شده است، این اتفاق در نتیجه …. (دلیل اتفاق) پیش آمده است. کاملاً ناراحتی و رنجشی را که این اتفاق برای شما ایجاد کرده است، درک می‌کنم.
در راستای روحیه بزرگ‌منشی صمیمانه از همکاری ارزشمند شما برای حل این موضوع و بخشش اینجانب تشکر می‌نماییم. در این ارتباط، پیشنهاد می‌نماییم جلسه‌ای را با جنابعالی در اولین زمان ممکن ترتیب دهیم و برای جبران این واقعه اقدام نمایم.
با تشکر فراوان مجدد از بابت همکاری و مساعدت شما در این خصوص،
با احترام
… (نام و نام خانوادگی شما)
… (سمت و مقام شما)
امضا

متن مودبانه برای ترک گروه

گرچه ممکن است مایل ها
بین ما فاصله بیاندازند
اما ما هرگز از هم دور نیستیم ، زیرا دوستی ها را با قلب نه با فاصله ها اندازه میگیرند.

متن جهت ترک گروه

تا زمانی که خاطره دوستان عزیز در قلب من زنده است ،
 می گویم زندگی زیباست…به امید ملاقات دوباره

متن برای ترک گروه دوستانه

زیر چتر بودیم و خداحافظی
خیس مان کرد
و حالا من به اندازه ی تمامی چترهای تک نفره
احساس تنهایی می کنم

متن برای ترک گروه

وقتی یه سکانس خداحافظی می بینم
دیگه تا آخر فیلم
تصویر تو جلو چشامه و
قبل پایان فیلم , خودم به پایان میرسم!

متن برای ترک گروه واتساپ

در تمام طول زندگی ام
هیچوقت فکرش را هم نمی کردم
یک خداحافظی می تواند
کاری که لشکر چنگیز مغول کرده بر من وارد کند

متن عذرخواهی برای ترک گروه

تو دوست من بوده ای این به خودی خود چیز فوق العاده ای است…خداحافظ بهترین دوست من

متن برای ترک گروه دوستانه

خداحافظی گفتی و
دسته ای یا کریم
تکه های تنهایی ام را تا غروبی ابدی
پرواز کردند.

متن برای ترک گروه دوستانه

هر کوپه قطاری
چهار تا  شش مسافر را در خودش جای می دهد
تو چند مسافر بودی
خداحافظی ات را ایستگاه به ایستگاه بغض می کنم

متن برای ترک گروه واتساپ

ساعت شنی ما به نظر می‌رسد که خالی شده است. امیدوارم که هر کجا که هستی، زندگی فوق‌العاده‌ای داشته باشید.

متن ادبی برای ترک گروه

پشت همه ی چشم های خیس
یه خداحافظی احمقانه
جا خشک کرده
پشت هر استیکر خنده یه استیکر گریون

متن مودبانه برای ترک گروه

از لحظه ی خداحافظی می شود
صدها رمان نوشت
که فقط همین کلمه را تا آخرین صفحه اش تکرار کرد
صدها فیلم بلند سینمایی ساخت که همان یک سکانس را بارها گریه کرد

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

چقدر بین من و تو فاصله افتاده است
خداحافظی چندتا آجر دارد
خداحافظی چندتا دیوار چین به شکل مستقیم و ایستاده است!
نکند خداحافظی همان آسمان هفتم است

متن عذرخواهی برای ترک گروه

خداحافظی ات
لحن شاعرانه و دراماتیکی داشت
با ساختار غیرمعمولش آجر به آجر به خرابه ای
مبدل شده ام که احساس می کنم خداحافظی ها هم می توانند
نقش زلزله های پنج ریشتری را ایفا کنند

متن ادبی برای ترک گروه

از کلمه ی خداحافظی
کلمه ای غریب تر در لغت نامه ی معین
پیدا نمی شود
این را می توانم از حال خودم بفهمم که نمی دانم
در کدام باران بند نیامده بند شده ام

متن جهت ترک گروه

از من فقط خاطره ای
ویران کننده به جای مانده است
خداحافظی ات طوفان کاترینا بود

متن برای ترک گروه واتساپ

خداحافظی ات از من
یک صفحه کتاب ساخته است
دست ودلم به زندگی نمی رود
تا ابد بین کتاب های کتابخانه ام
خاک می خورم دوست من

متن برای ترک گروه واتساپ

آری دوست من
خداحافظی ها دوستانه
با روح و روان آدمی , سر دشمنی دارند.

متن برای ترک گروه

خداحافظ ای ماه شبهای تارم
خداحافظ ای درد جانسوز جانم
خداحافظ ای عشق روزای خوبم
خداحافظ ای شور و شوق حضورم

متن جهت ترک گروه

این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ
جان شما و خاطره هامان خداحافظ
من می روم بدون تو اما دعایم کن
در اولین تراوش باران خداحافظ

متن برای ترک گروه دوستانه

 تو را از دور می بوسم به چشمی تر خداحافظ
مرا باور نکردی می روم دیگر خداحافظ
مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را
برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ

متن برای ترک گروه

بهترین‌ها را برایت در شهر جدید آرزو دارم، دوست خوب من! فاصله برای ما هیچ معنایی ندارد. در تماس باش. دوستت دارم!

متن برای ترک گروه واتساپ

فرق نمیکنه موقع سلام یا وقت خداحافظی باشه، میگم:
“تنور دلت گرم”
تابستونو زمستون نداره…
انگار تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی دلت را میخوری
هرچه دلت گرم تر، مهربانیت بیشتر
روزگارت آبادتر، خودت راضی تر…

متن جهت ترک گروه

آدم های کمی هستند که می دانند تنهایی یک نفر حرمت دارد.
همین طور بی هوا سرشان را پایین نمی اندازند و بپرند وسط تنهایی آن فرد.
چون خوب می دانند که اگر آمدند،باید بمانند.تا آخرش باید بمانند.
آنقدر که دیگر تنهایی وجود نداشته باشد.
وگرنه مسافرها همیشه موقع خداحافظی، تنهایی را هزار برابر می کنند!
خداحافظ بهترین دوستم

متن برای ترک گروه دوستانه

با سلام و درود بی پایان
فقدان شما غم بزرگی است که ما را تاب تحمل آن نیست. افسوس و صد افسوس که شوق آشنایی تان را غم فراق و دوریتان برایمان تلخ نمود. لیکن همواره چهره متبسم و مهربانتان در جلوی چشمانمان خواهد بود.
همیشه و همیشه در قلب ما جای خواهید داشت. و چهره ی بشاش و خستگی ناپذیرتان که مجسم کننده الگوی فداکاری و نمونه بودن از نظر اخلاق است برای همیشه در صفحه قلبمان حک گردیده است.
در پایان شما را به خداوند متعال سپرده و آرزو داریم در عرصه زندگی همچنان موفقیت، سلامتی و شادی رفیق همیشگی راهتان باشد.

متن برای ترک گروه واتساپ

هر چند سلام سر آغاز دردناک خداحافظی است. ولی بگذارید این خداحافظی به امید در پیش بودن سلامی نو باشد.
اکنون که قرعه برای خدمت در سنگری دیگر برای اینجانب فراهم گردیده است ، فرصت را مغتنم شمرده و به پاس همکاری ، لطف و همدلی کلیه همکاران قدیمی و دوستان عزیزی که از آشنایی با آنان به خود می بالم و همواره یاریگر اینجانب بوده اند سپاسگزاری می نمایم .
با اذعان به این حقیقت که، آنچه محقق شده، لطف پروردگار و آنچه مانده، بضاعت ناچیز این بنده بوده است،کلیه دوستان و همکاران صمیمی ام را ، به خدا می سپارم و صمیمانه درخواست دارم قصور و کاستی هایم را با دیده رحمت ، بر من ببخشایند .
در سایه عنایات امام عصر (عج)، برای همگی آرزوی توفیق و سربلندی از درگاه ایزد منان را دارم .

متن جهت ترک گروه

آشنایی با تو یک تجربه‌ی فوق‌العاده بوده است. امیدوارم که در ابتدای سفر خود موفق باشی. بهترین آرزوها را برای نقل مکان تو به یک محل جدید دارم.

متن برای ترک گروه واتساپ

با توجه به اینکه اینجانب از تاریخ فلان و بعلت استعفا / انتقال / بازنشستگی در میان شما عزیزان نخواهم بود بدین وسیله از همگی خداحافظی نموده و از خداوند قادر متعال برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی را دارم. بودن در کنار شما افتخاری ست که تا همیشه به آن خواهم بالید.
ارادتمند شما دوستان عزیز و گرامی

متن ادبی برای ترک گروه

گاهی فقط باید رفت
زیرا خداحافظی حرف هایی را بازگو می کند
که شما از بیان آنها عاجزید

متن ادبی برای ترک گروه

سلام به همه دوستان و همکاران گرامی
خداوند منان را شاکرم که بر من منت نهاد تا بخشی از عمر خویش را در جمع با صفا و پر محبت شما همکاران گرامی سپری کنم ، به یقین ادعا میکنم که در طول این مدت بهره فراوانی از آموزه های انسانی ،اخلاقی ،علمی و فنی شما مدیران توانمند و همکاران پرتلاش و اندیشمند محترم نصیب اینجانب شده است . ضمن عرض سپاس و قدر دانی از الطاف شما دوستان و همکاران گرامی از خداوند متعال نعمات بی کران و استمداد و و پشتیبانی برای شما عزیزان آرزومندم . با توجه به استعفا / انتقال / بازنشستگی اینجانب از تاریخ فلان در خدمت شما عزیزان نخواهم بود. با امید به اینکه از صمیم قلب قصور اینجانب را بخشیده و این حقیر را حلال فرمایید ، همگی شما را به خداوند بزرگ می سپارم .

متن برای ترک گروه دوستانه

خداحافظ برای تو چه آسان بود
ولی قلب من از این واژه لرزان بود
خداحافظ برای تو رهایی داشت
برای من غم تلخ جدایی داشت

متن جهت ترک گروه

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند
بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند
و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری
همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی
تنهایی

متن ادبی برای ترک گروه

قصه به پایان رسید و من همچنان در خیال چشمان سیاه تو ام که ساده فریبم داد !
قصه به پایان رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم
خداحافظ

متن برای ترک گروه دوستانه

وضعیت واتس آپ / وضعیت کوتاه برای واتساپ تاو بیو [گلچین] | تاوبیو

متن ادبی برای ترک گروه

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاوبیو

متن برای ترک گروه واتساپ

بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه | تاوبیو

متن برای ترک گروه

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاوبیو

متن جهت ترک گروه

با ترک اعتیاد می توان به چشمان منتظر به راه عزیزانتان را که در این مدت همچون شمعی به پای شما سوخته و قطره قطره آب شده اند، امیدی دوباره بخشید. شاد باشند که از این پس، باز هم می توانند در کنار شما طعم شیرین زندگی را بچشند.

متن جهت ترک گروه

ترک اعتیاد فرصتی است که به همه معتادان داده می شود. اما آن چه مهم است این است که بتوانید از این فرصت طلایی به درستی و در جهت بخشیدن دوباره زندگی به خود استفاده کنید.

متن مودبانه برای ترک گروه

اعتیاد مسیر بی بازگشتی است که پایان آن مرگ خواهد بود. اما با ترک اعتیاد می توان راهی دیگر را به سوی ادامه ی زندگی هموار کرد.

متن برای ترک گروه دوستانه

ترک اعتیاد می تواند فرد را از نابودی حتمی نجات داده و به زندگی دوباره بازگرداند.

متن مودبانه برای ترک گروه

ترک اعتیاد می تواند شروعی دوباره و سرآغازی دیگر برای همان زندگی باشد که تا چندی پیش در سراشیبی مرگ و نابودی قرار گرفته بود.

متن برای ترک گروه دوستانه

ترک اعتیاد سلامی دوباره به زندگی است. پس با کنار گذاشتن این معضل سلامی دوباره به زندگی دهید.

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

اعتیاد تنها راهی است که از ابتدا پایان آن معلوم است و آن چیزی جز مرگ نیست…

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

متن امید دهنده برای ترک اعتیاد (شیشه، تریاک، گل، ماری جوانا، حشیش، هروئین و …)
اعتیاد همان آغازی است که پایان ندارد و اگر هم روزی پایان آن فرا برسد، چیزی جز مرگ و تباهی زندگی نخواهد بود.

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

هر لحظه از زندگی که با اعتیاد نابود می شود جای هزاران هزار افسوس را دارد. نابودی زندگی با اعتیاد باختن آن به پای پوچ ترین هایی است که در مقابل آن باید بهای گزافی را پرداخت کرد.

متن برای ترک گروه

شمع زندگی با ورود اعتیاد به آن قطره قطره آب خواهد شد و درست زمانی متوجه آن می شوید که دیگر خیلی است و چیزی از زندگی برایتان باقی نمانده. پس همین حالا نجات بخش زندگی خود باشید. فردا دیر است…

متن ادبی برای ترک گروه

ترک اعتیاد ترک بدبختی ها است. ترک زندگی با ذلت و پوچی و سلامی دوباره به زندگی با عزت و افتخار.

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

تفاوت می توانم و نمی توانم تنها یک حرف است. ن…. می توانم. کافی است این ن اضافه کنار بگذاری و به خود بگویی که می توانی. می توانی اعتیاد را کنار گذاشته و تولدی دوباره به خود هدیه کنی.

متن برای ترک گروه دوستانه

امروز پذیرفتم هیچ راهی جز تغییر کامل طرز تفکر قبلی خود را ندارم . خدایا از خودت طلب یاری دارم ما درحال انجام سخت ترین کاردنیا هستیم ، بازسازی یک انسان.

متن برای ترک گروه واتساپ

اعتیاد آتشی است که وقتی به دامن زندگی بیفتد تر و خشک آن را با هم میسوزاند. رحم ندارد و فقط به آتش کشیدن و مرگ میداند چیست. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیندازیم؟

متن برای ترک گروه

خطر احتمال اعتیاد در افرادی که دوست معتاد دارند چندین برابر سایرین است

متن مودبانه برای ترک گروه

به خاطر بسپاریم : مصرف نکردن مواد بسیار بسیار آسانتر از ترک آن است

متن برای ترک گروه واتساپ

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاوبیو

متن ادبی برای ترک گروه

“The greater the loyalty of a group toward the group, the greater is the motivation among the members to achieve the goals of the group, and the greater the probability that the group will achieve its goals.” – Rensis Likert (Social Psychologist)
هر چقدر که وفاداری در یک گروه بیشتر باشد ، انگیزه در بین اعضای گروه برای رسیدن به هدف نهایی بالاتر می رود و احتمال رسیدن به هدف نیز بالا تر خواهد بود.

متن برای ترک گروه واتساپ

مهم نیست چقدر ذهن یا استراتژی درخشانی داشته باشید
اگر تنها عمل کنید در مقابل یک تیم همیشه بازنده خواهید بود

متن برای ترک گروه دوستانه

یک قطعه چوب آتش کوچکی ایجاد می کند که فقط برای گرم کردن شما کافی است
برای گرم کردن کل دور همی دوستانه تان باید چند قطعه چوب دیگر به آتش اضافه کنید

متن برای ترک گروه

چیزی به نام یک انسان خود ساخته وجود ندارد، شما تنها با کمک دیگران به اهداف خود خواهید رسید.

متن برای ترک گروه واتساپ

باید از آن چه دیگران انجام می دهند آگاه باشید
تلاش آن ها را تحسین کنید، موفقیت های آن ها را تایید کنید و در کارهای شان تشویق کنید
وقتی همه ما به یکدیگر کمک کنیم همه برنده می شوند.

متن جهت ترک گروه

افرادی را پیدا کنید که شما را به چالش می کشانند و الهام بخش شما هستند
و زمان زیادی را با آن ها بگذرانید، این زندگی شما را تغییر خواهد داد.

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

هیچ کس نمی تواند به تنهایی یک سمفونی را اجرا کند، برای این کار به یک گروه ارکستر کامل نیاز است.

متن برای ترک گروه

هیچ یک از ما هرگز به تنهایی قادر به انجام کارهای بزرگ نیستیم
اما می توانیم کارهای کوچک را با عشق انجام دهیم و در کنار هم کارهای شگفت انگیز بکنیم

متن زیبا برای ترک گروه واتساپ

این که با کمک دیگران می توانید به بهترین شکل و در کمترین مان ممکن به موفقیت برسید به معنای واقعی کلمه درست است.

متن جهت ترک گروه

برای درست کردن آتش به دو سنگ چخماق نیاز است.

متن جهت ترک گروه

دور هم جمع شدن به معنای شروع، کنار هم بودن به معنای پیشرفت و کار کردن با هم به معنای موفقیت است.

متن برای ترک گروه واتساپ

هیچ یک از ما به اندازه همه ما باهوش نیست!

متن عذرخواهی برای ترک گروه

ما به تنهایی قادر به انجام کارهای کوچکی هستیم
اما در کنار هم و با هم کارهای زیادی می توانیم انجام دهیم.

متن ادبی برای ترک گروه

استعداد در بازی ها برنده است اما کار تیمی و هوش برنده مسابقات قهرمانی هستند.

متن عذرخواهی برای ترک گروه

No matter how good your strategy and mind are, if you play alone you will definitely lose to a team
مهم نیست استراتژی و ذهن تان چقدر خوب باشد اگر تنها بازی می کنید حتما به یک تیم خواهید باخت.

متن برای ترک گروه واتساپ

همکاری یعنی اعتقاد به این که هیچ کس نمی تواند به هدف برسد مگر این که همه به آن برسند.

متن مودبانه برای ترک گروه

راه رسیدن به موفقیت این است که به یک نفر دیگر نیز کمک کنید تا به آن برسد.

متن برای ترک گروه دوستانه

اگر می خواهید سریع راه بروید تنها قدم بردارید
اما اگر می خواهید مسافت طولانی طی کنید با هم راه بروید.

متن مودبانه برای ترک گروه

ما به تنهایی یک قطره هستیم اما با هم اقیانوس می شویم.

متن برای ترک گروه

کارهای بزرگ تجاری هیچ وقت تنها توسط یک نفر به سرانجام نمی رسند بلکه به تیمی از افراد نیاز دارند.

متن عذرخواهی برای ترک گروه

اگر می خواهید خودتان را بلند کنید به یک نفر دیگر کمک کنید تا بلند شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *