متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

کوچکترین امید دادن به کسی
شاید بزرگترین معجزه ها را ایجاد کند
پس مهربانی را دریغ نکنیم …

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

قبل از پرستش٬باور کنید‌
قبل از صحبت کردن٬گوش بدید
قبل از خرج کردن٬ بدست آورید
قبل از نوشتن٬ فکر کنید
قبل از تسلیم شدن ٬ تلاش کنید
قبل از مردن٬ زندگی کنید.

متن جذب گردشگر

قدم اول ایمان به خدا
ایمان به زمانبندی حکیمانه و درستشه
و میدونی شاید نتیجه شو چندین سال بعد ببینی…

متن جذب گردشگر

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود
اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت

متن جذب گردشگر

تو زندگى دقیقا
همون چیزى گیرت میاد
که شجاعت درخواستش
رو داشته باشى !

متن جذب گردشگر

خوشبختی تنها چیزی است که هنگامی که آن را با دیگران سهیم می شوید چند برابر می شود

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

آدم های منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند
آدم های مثبت به زیبایی های طول جاده
عاقبت هر دو ممکن است به مقصد برسند
اما یکی با حسرت و دیگری با لذت!

متن جذب گردشگر

خودت رو با آدم هایی که خوشحالت می کنند احاطه کن ….

متن جذب گردشگر

آرامش، رهایی از طوفان نیست بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان هاست.

متن جذب گردشگر

قدرت و رشد فقط از طریق تلاش و مبارزه مداوم بدست می آید.

متن جذب گردشگر

یه روز خوب، یه حال خوب، یه حس بی نظیر، اینا رو به دست بیار و منتظر نباش اونا بیان تو رو پیدا کنن.

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

بهترین راه ارتباط گرفتن با دیگرانو جذب انرژی های مثبت,لبخند می‌باشد…

متن جذب گردشگر

زیبا باش زیبا زندگی کنزیبا بیندیش ؛ زیبا بخندتنها راهزنی که دار و ندار آدمیرا به تاراج می بردشاد نبودن و افکار منفی خود اوست

متن جذب گردشگر

سفری به طول هزار فرسنگ با یک گام آغاز می شود.

متن جذب گردشگر

“مشکلات را نمی توان با همان طرز فکری که آن ها را به وجود آورده حل کرد“
__آلبرت انیشتین

متن جذب گردشگر

“اگر کاری به اندازه کافی برایت مهم باشد و اگر حتی احتمالات به نفعت نباشد باز هم آن کار را انجام میدهی“
__ایلان ماسک

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

“زندگی دارای ۲ قانون است. ۱# : هیچ وقت کم نیار و ۲# : هیچوقت قانون شماره ۱ رو فراموش نکن.”
__ وارن بافت

متن جذب گردشگر

“فقط بخاطر داشته باشید : همیشه اون بیرون افرادی هستند که بیشتر از شما خوشحالند درحالی که کمتر از شما دارند.”
__اریک توماس

متن جذب گردشگر

“از هرچیز و هرکسی که که از شادی شما را میکاهند، دوری کنید.
زندگی بسیار کوتاه تر از این است با احمق ها سروکله بزنید.”
__ریچارد برانسون

متن جذب گردشگر

“اگرچه کسی نمیتواند برگردد به عقب و شروعی عالی داشته باشد،
اما هرکسی میتواند از الان شروع کند و یک پایان عالی داشته باشد.”
__کارل بارد

متن جذب گردشگر

“هیچکس تا به حال برنامه ای برای شکست خوردن، چاق شدن یا احمق بودن ننوشته !
این چیزها وقتی اتفاق می افتد که شما برنامه ای نداشته باشید.”
__لری ویجت

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

“تنها شکافی که بین شما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میشود.“_
_ جویل براون

متن جذب گردشگر

“زندگی مانند دوربین عکاسی است،
شما باید حداقل یک عکس خام درش بگذارید تا یک عکس از چیزی که میخواهید به شما تحویل دهد.”__تیموتی اسکات

متن جذب گردشگر

“عمر کوتاه است پس زندگی کنید.
عشق کمیاب است، پس به چنگش بیاورید. خشم بد است، عاشق شوید.
ترس ترسناک است، تا زمانی که باهاش مقابله نکردید. خاطرات شیرینند پس قدرشان را بدانید.”__اوژن فودور

متن جذب گردشگر

“از همه افرادی که در زندگیم دست رد به سینه ام زندند سپاس گذارم،
به همان علت بود که کارهایم را خودم انجام دادم و الان در این جایگاه قرار دارم.”__آلبرت اینشتین

متن جذب گردشگر

“بهترین انتقام، یک موفقیت عظیم است.”__فرانک سیناترا

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

هفت قانون شاد بودن :همیشه لبخند بزنساده زندگی کنهرگز متنفر نباشنگران نباشفراوان ببخشکم توقع باش

متن جذب گردشگر

من زندگی خودم را میکنم وبرایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم ,سبزه ام همه به خودم مربوط است.مهم بودن یا نبودن رو فراموش کنروزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه استزندگی کن به شیوه خودتبا قوانین خودتبا باورها و ایمان قلبی خودتمردم دلشان می خواهدموضوعی برای گفتگو داشته باشندبرایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…هر جور که باشی،حرفی برای گفتن دارند.شاد باش واز زندگی لذت ببرچه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن جذب گردشگر

پنج قدم تا خوشبختی :قلبت را مملوء از مهربانی کنذهنت را از نگرانی رها کنساده زندگی کنبیشتر ببخشکمتر توقع داشته باش

متن جذب گردشگر

وقتی از ته دل بخندیوقتی هر چیزی را به خودت نگیریوقتی سپاسگزار آنچه که هست باشیوقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشیآن زمان است که واقعا زندگی می کنی!پس زندگی کن

متن جذب گردشگر

شاد بودن مهمترین کاری استکه یک انسان می تواند انجام دهد

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هابیدار شو !امروز یعنی خوشبختیهدف تلاشامروز برای تودقیقا همانیست کهمنتظرش بودیو حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن جذب گردشگر

شادی فقط از خودت ریشه میگیرهنه با روابطتتنه با شغلتنه با پول نمیتونی شاد باشیفقط با خودت

متن جذب گردشگر

چه زیباستزندگی کردن با امیدنه امید بخودکه غرور است !نه امید به دیگرانکه تباهی است !بلکه امید به خداکه خوشبختی و آرامش است

متن جذب گردشگر

هیچ کس نمی تونه به عقب برگردهو شروع تازه ای داشته باشهاما هر کسی می تونه از الان شروع کنهو یک پایان شاد بسازه

متن جذب گردشگر

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیمو قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویمخودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داریهمانطور که لذت میبری.و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،کسی در این دنیاخوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

برای امروزتانشادی دم کرده امبخندید و شاد باشیدروزتان آرامشاد و زیباسرشار از خوشبختیو عشق و آرامش

متن جذب گردشگر

خیلی ها می خواهنداول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنندبه آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن جذب گردشگر

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود نداردشادمانی خودِ مسیر است.

متن جذب گردشگر

شادترین آدم های روی زمینآن هایی نیستند که پول زیادی دارندبلکهکسانی هستند که لبریز از عشق بودهو با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن جذب گردشگر

کمتر بترس،بیشتر امید داشته باشکمتر بخور،بیشتر بجوکمتر ناله کن،بیشتر نفس بکشکمتر حرف بزن،بیشتر سخن خوب بگوکمتر نفرت داشته باش،بیشتر عشق بورزو آن گاههمه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

می توان ساده زندگی کردساده زیستو از شادی های کوچک لذت بردفقط کافیست باور داشته باشیم لذتشادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن جذب گردشگر

کجا گفته شده که بایدمطابق سنتان رفتار کنید ؟تا وقتی که مرا شاد می کندو باعث صدمه کسی نمی شوم،مطابق هر سن و سالیکه دلم بخواهد رفتار می کنم

متن جذب گردشگر

آن قدر شاد باشکه دیگران همبا نگاه کردن به توشاد شوند

متن جذب گردشگر

لبخند بزنبگذار همه ببیننداز دیروز قوی تر هستی

متن جذب گردشگر

شاد بودنتنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیردپس شاد باشید

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن جذب گردشگر

مهم نیس پشت سرم چی میگنچون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!بهم میگن مغرورچون اهل کارای خجالت آور نیستم!هر کسی رو غرق محبت نمیکنمو به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!همینم که هستم.عوض نمیشم!برای من دختر بودن یعنی همین!وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن جذب گردشگر

زندگی دوختن شادی هاستزندگانی هنر هم نفسی با غم هاستزندگانی هنر هم سفری با رنج استزندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن جذب گردشگر

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن جذب گردشگر

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،چرا که شادمانی برتر و نهایی،همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

ساده ترین راه جذب عشق این است کهخوشحال ترین ورژن خودتان باشید،دوست نداشتن کسی که واقعا شاد استتقریبا غیر ممکن است

متن جذب گردشگر

گاهی یک لبخندعامل دلخوشی یک دل می شودگاهی یک قطره محبتموجب خوشبختی یک انسان می شودبیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن جذب گردشگر

زندگی اصلا پیچیده نیست،خودت را از محدودیت ها رها کن!شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هاغصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن جذب گردشگر

همیشه شاد باشبیهوده ترین روز ها،روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن جذب گردشگر

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهدپس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو ، برکت از او

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :کاری برای انجام دادنکسی برای دوست داشتنو امید به فردای بهتر

متن جذب گردشگر

خوشبختی سه ستون دارد:فراموش کردن تلخی های دیروزغنیمت شمردن شیرینی های امروزامیدواری به فرصت های فرداالهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن جذب گردشگر

دو راه برای شاد بودن هست :واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشییاانتظاراتت را کم کنی

متن جذب گردشگر

غم را خدا نیافرید،انسان آفریدخوش بختی ،تنها پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیها را خلق کردندو امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن جذب گردشگر

زندگی می چرخدچه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگرید

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن می شود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مردزندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن جذب گردشگر

خوشبختی و آرامشچیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوریخوشبختی و آرامش کیفیت تفکر استحالت روحی استخوشبختی و آرامشوابسته به جهان درون توست!

متن جذب گردشگر

گرچه غم بسیاراما شادی از ما دور نیست

متن جذب گردشگر

یک فرد شاد و موفق کسی استکه می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اندبنیادی محکم بسازد.

متن جذب گردشگر

یک شمع روشن می تواندهزاران شمع دیگر را روشن کند،بدون اینکه عمر خودش کم شود.خوشحالی و شادی نیز می تواندبه اشتراک گذاشته شود،بدون اینکه کم شود.

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!بهش بگو :اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن جذب گردشگر

۲۰ سال بعد،بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کنو هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن جذب گردشگر

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن جذب گردشگر

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن جذب گردشگر

زندگی دیکته ای نیستکه آن را به ما خواهند گفت!زندگی انشایی استکه تنها باید خودمان بنگاریم

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

اگر فکر میکنیخوشبختی و آرامش دوراز معرض است،بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودنانسان بودن استو شانس آنرا خداوند درمیان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن جذب گردشگر

شادی های زندگی ام رابه تو مدیونمممنون کهاین حس قشنگو به من دادیآرزو میکنمزیباترین خوشی های دنیا رازندگی کنییک روحِ شادبهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن جذب گردشگر

اگر افکار خوبی در سر داشته باشیاین افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابدو تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن جذب گردشگر

زندگی را جشن بگیردیروز رفته استفردا شاید هرگز نباشدتنها چیزی که داریهمین لحظه هاستپس قدر این لحظه ها را بدان

متن جذب گردشگر

شاد بودن به این معنا نیست کههمه چیز خوب است،شاد بودن به این معناست کهشما تصمیم گرفتیدفراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیمبلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن جذب گردشگر

تو وقتی شاد باشیبخندیبرقصیشاکر باشیشادی میشه زندگیتزندگیت می شه بهشت

متن جذب گردشگر

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن کهروحت را شاد می کنه

متن جذب گردشگر

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنندنه نتایج آن ها

متن جذب گردشگر

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

پشت هر دختر قوی و مستقلییه دختر کوچولوی شاد هستکه یه جا تصمیم گرفتهیاد بگیرهچطور دوبارهروی پاهاش وایسه و به هیچکسیاتکا نکنه

متن جذب گردشگر

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودندبد خط بودروزگار نتوانست آنها را بخواند

متن جذب گردشگر

آرزوی یک خوشیختی بزرگترپیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیمباز می دارد

متن جذب گردشگر

لبخند مسری استامروز کسی به من لبخند زدو من شروع به لبخند زدن کردمو یک نفر دیگر لبخند مرا دیداو هم لبخند زد و من فهمیدمچقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند منمی تواند در سراسر زمین پخش شود

متن جذب گردشگر

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشیهمه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

من یک دخترمنگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!اگر بخواهمتمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن جذب گردشگر

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب

متن جذب گردشگر

خوشبختی زمانی است کهآنچه فکر می کنید،آنچه می گوییدو آنچه انجام می دهیدبا هم هماهنگ باشند.

متن جذب گردشگر

برای داشتنهر چیز ارزشمندی در زندگیباید هزینه کرداما خندیدن و شاد بودنارزشمند ترین اتفاق در زندگی استکه هزینه ای نداردپس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن جذب گردشگر

زندگی پر از عشق و رنگ می شودوقتیشادی را،در قلب دیگران نقاشی کنی

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

از چیزهایی که داری خوشحال باشو در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشیهیجان زده باش.

متن جذب گردشگر

خوشبختی و آرامش را نجوکه هرگز نخواهی یافتخوشبختی و آرامش همین لحظه توستلحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردیآنگاه در می‌یابی کهالان همه چیز در وجود خودم هستتنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن جذب گردشگر

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیستبه چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن جذب گردشگر

دوستت دارم را من،دلاویزترین شعر جهان یافته اماین گل سرخ من است !دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلقکه بری خانه ی دشمن،که فشانی بر دوست !راز خوشبختی و آرامش هر کسبه پراکندن اوست.

متن جذب گردشگر

خوشبختی و آرامشهمین در کنار هم بودن هاست !همین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامشهمین لحظه های ماست !همین ثانیه هایی استکه در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشیهیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن جذب گردشگر

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.
فرا گری

متن جذب گردشگر

اگر صدایی در درون‌تان می‌شنوید که می‌گوید “شما نمی‌توانید نقاشی کنید”، با تمام قدرت‌تان نقاشی کنید و این صدا خاموش خواهد شد. – ونسان ون گوگ

متن جذب گردشگر

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید! “افلاطون”

متن جذب گردشگر

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.
زیگ زیگلار

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ. ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ! “نلسون ماندلا”

متن جذب گردشگر

اگر در كارها جديت به خرج ندهيد بي استعدادترين افراد مصمم و با اراده از شما پيشي مي گيرند.

متن جذب گردشگر

ما راه رفتن را با زمین خوردن می آموزیم، اگر هرگز زمین نخوریم هیچوقت قادر به راه رفتن نخواهیم بود. “رابرت کیوساکی”

متن جذب گردشگر

من در طول سال‌ها یاد گرفته‌ام که وقتی کسی تصمیم خود را بگیرد، دیگر هیچ ترسی مانع او نخواهد شد. –رزا پارکس

متن جذب گردشگر

من ترجیح می‌دهم از شور و هیجان بمیرم تا از ملالت و خستگی. – ونسان ون گوگ

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

صبح را غنیمت بشمارزیرا هر صبحی که بیدار میشوی تولدی دوبارستو در هر تولد فرصتی برای سازندگی داری

متن جذب گردشگر

فردی که هرگز اشتباهی مرتکب نشده‌است، هرگز چیزی جدیدی را امتحان نکرده‌است .– آلبرت انیشتین

متن جذب گردشگر

ترس از شکست مانع بسیار بزرگی که تو را از رسیدن به هدفهایت باز می دارد. “پائولو کوئیلو”

متن جذب گردشگر

سعی کن زندگی ای بسازی که در آن تعطیلات برایت معنی نداشته باشه!

متن جذب گردشگر

اگر می‌خواهید خودتان را بالا ببرید، شخص دیگری را بالا بکشید. – بوکر تی. واشنگتن

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

برو دنبال آرزوهایت
انسان‌ها زمانی که دنبال رویاهایشان نمی‌روند
پیر می‌شوند
پائولو کوئلیو

متن جذب گردشگر

محدودیت‌ها تنها در ذهن ما زندگی می‌کنند. اما اگر از تخیل‌مان استفاده کنیم، فرصت‌های ما بی حد و حصر خواهند بود. جیمی پائولینتی

متن جذب گردشگر

اگر کسی یک صندلی در فضاپیما به شما تعارف کند، نپرسید کدام صندلی! فقط سوار شوید – شریل سندبرگ

متن جذب گردشگر

اعتماد به نفس ، جذاب ترین ویژگی یک فرد استاما، چطور یک نفر می تواندعظمت را در وجود شما ببینداگر قبلا خودتان آنرا ندیده باشید؟(برایان تریسی)

متن جذب گردشگر

سختی‌ها برای این نیستند که شما را متوقف کنند و درهم بشکنند، سختی‌ها وجود دارند تا شما را آماده کنند و رشد و پیشرفت دهند. “جول اوستین”

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

هنگامی‌که یکی از درهای خوشبختی بسته می‌شود، در دیگری برای‌تان باز می‌شود، اما اغلب ما آن‌قدر محو تماشای در بسته می‌شویم که در باز شده را نمی‌بینیم. – هلن کلر

متن جذب گردشگر

یادتان باشد بهترین دوست شماتصویرهای ذهنی خوب شما از خودتان و اهدافتان استپس اگر میخواهید به اهدافتان برسیدخودتان رو دوست داشته باشیدو به خودتون و خواسته هاتون احترام بزارین.

متن جذب گردشگر

هر چیزی زیبایی‌هایی دارد، اما همه نمی‌توانند آن زیبایی را ببینند! – کنفوسیوس

متن جذب گردشگر

قانون کاشت و برداشت اصل اساسی زندگی بشر استشما امروز محصولی را برداشت می کنید کهدر گذشته بذر آن را کاشته اید( برایان تریسی )

متن جذب گردشگر

چه‌قدر شگفت‌انگیز است که هیچ کس قبل از شروع بهبود جهان، نباید حتی یک لحظه منتظر بماند. – آنه فرانک

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد ولي آنرا داخل لانه اش قرار نمي دهد.

متن جذب گردشگر

وقتی ۵ ساله بودم، مادرم همیشه به من می‌گفت که خوشبختی کلید زندگی است. وقتی به مدرسه می‌رفتم، از من پرسیدند وقتی بزرگ شوم دوست دارم چه کاره شوم. من گفتم”خوشبخت!” آن‌ها به من گفتند که موضوع را درک نکرده‌ام و من در پاسخ گفتم که آن‌ها زندگی را درک نکرده‌اند. – جان لنون.

متن جذب گردشگر

این‌که قرار است در آینده که باشید، فقط و فقط به تصمیم خودتان بستگی دارد نه کار سرنوشت. –رالف والدو امرسون

متن جذب گردشگر

ما به راحتی می‌توانیم یک کودک را که از تاریکی می‌ترسد ببخشیم؛ تراژدی واقعی زندگی زمانی است که مردان از نور می‌ترسند. –افلاطون

متن جذب گردشگر

مراقب صحبت‌هایی که با خودتان می‌کنید باشید، کائنات بیشتر از خودتان به این صحبت‌ها گوش می‌دهد؛ سعی کنید در طول روز فقط و فقط سوال‌‌های خوب و مثبت بپرسید تا کائنات پاسخ‌تان را بدهد. سوال‌هایی مثل:
چرا من ثروتمند هستم؟
چرا من شاد و خوشحال هستم؟
چرا من سلامت و تندرست هستم؟
و…

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

وقتی چیزی برای از دست دادن نداری میتونی با تمام وجودت بجنگی، میتونی بدون تردید ریسک کنی، میتونی چشمتو روی خیلی چیزا ببندی و کارایی رو انجام بدی که همیشه ازشون میترسیدی(ترس از شکست، ترس از مسخره شدن و…).
زمانی که از مرز ترسات عبور کنی و ریسک رو بپذیری ، میتونی زندگیت رو برای همیشه متحول کنی و تغییرات خیلی بزرگی ایجاد کنی…
تنها راه ایجاد تغییرات بزرگ، ریسک کردنه

متن جذب گردشگر

در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. تنها مقصد مهم نیست! لحظاتی از زندگی در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی. یادتان باشد، دگرگونی و تغییر، نوعی فرایند است

متن جذب گردشگر

به خودت وقت بده واسه پیشرفت کردن،واسه رشد کردن،واسه موفق شدن،انقد به خودت گیر نده،صبوری کن به زودی به خواسته هات میرسی،تا جایی که میتونی هوای خودت و داشته باش

متن جذب گردشگر

نگران نباش
نگرانی چیزی جز هدردادن هوش و انرژی نیست
همه‌چیز به لطف خدا
از طریق خدا
و به‌وسیله خدا
در حال اتفاق افتادن است

متن جذب گردشگر

به آرزوهام فکر میکنم ولی احساس خوبی ندارم
ایمان داشتن مسئله ی خیلی مهمی برای رسیدن به اهداف هست
شما وقتی ۵ سالتون بود اصلا نگرانِ این نبودید که اگه تو پارک از رو سُرسُره بیوفتید زمین چی میشه !
فقط از بازی لذت می بردید اصلا به زمین خوردن،
به زخم شدن و به درد فکر هم نمیکردید ؛
چون میدونستید و باور (ایمان)داشتید که پدر و مادرتون مراقب شما هستن !
باید نسبت به خواسته ها و آرزوها مثلِ ۵سالگیتون واکنش نشون بدید!!
به تلخیِ نرسیدن فکر نکنید به قشنگیِ آرزوهاتون فکر کنید
اهدافتون رو باور داشته باشید
و ازش لذت ببرید

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

آرامشتو تحت هیچ شرایطی از دست نده بعدش شاهد اتفاقات جدید زندگیت باش
خدایا شکرت بابت آرامشی که به من میدی

متن جذب گردشگر

من تا حالا ندیدم کسی خیلی به هدفش بچسبه و براش بجنگه و نتیجه نگیره…
فرقی نمیکنه اون هدف چی باشه، فرقی نمیکنه کوچک باشه یا بزرگ… چقدر دست نیافتنی و حتی غیر ممکن به نظر برسه…
شرایط سخت ماندگار نیست
تو همین شرایط سخت هم خیلی ها موفق میشن

متن جذب گردشگر

از صمیم قلب تکرار کن و بنویس:
به لطف خدا پشت سر هم اتفاقات خوبی برام میفته
خدایا بینهایت شکرت

متن جذب گردشگر

از زندگی لذت ببر!!!
آدما به سمت کسی جذب میشن که میدونه چطوری از زندگیش لذت ببره و شاد باشه!
به جای ایده آل گرایی، شروع کن به لذت بردن از چیزهایی که داری…
با لذت بردن از چیزهای کوچک و در دسترس، میبینی زندگیت چقدر تغییر میکنه…
هر روز با خودت چند بار تکرار کن:
هر چیزی که برای من اتفاق میفته قدمیه برای بهتر کردن و شادتر کردن زندگی من

متن جذب گردشگر

خود را کاملا به ” او ” بسپار.
درست مانند قایقی که بر روی رودخانه شناور است…
نباید پارو بزنی، فقط طناب را شل کن.
نباید شنا کنی
فقط شناور باش
آنگاه رودخانه خودش تو را به دریا خواهد برد
دریا بسیار نزدیک است.
دریای او در جان ماست
اما فقط برای کسانی که شناورند. نه برای کسانی که شنا می‌کنند
از غرق شدن نترس. زیرا ترس تو را وادار به شنا می‌کند.
حقیقت آن است که، کسانی که خود را بدون واهمه در خدا غرق می‌کنند، برای همیشه نجات می‌یا‌بند.
مقصدی را هم برای خودت تعیین مکن.
زیرا کسی که هدف تعیین می‌کند، شروع می‌کند به شنا کردن.
همواره به یاد داشته باش، زمانی که قایق زندگی‌ات را به جریان اراده الهی بسپاری، به هر جا برسی مقصد همانجاست

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

برای داشتن چشمانی زیبا، با چشمانت خوبی را در دیگران جستجو کن
برای داشتن لب های زیبا با دیگران با مهربانی صحبت کن
و برای داشتن وقار و طمانینه، به گونه ای راه برو که گویا هرگز تنها نبوده ای
تنها نیستی
و تنها نخواهی بود

متن جذب گردشگر

خدای بزرگم
تو همیشه خَیر و صلاح بنده هاتو میخوای
این ما هستیم که گاهی عجول هستیم و
زود قضاوت می کنیم که چرا نشد و …
خدایا چه بسیار دعاها و خواسته ها داشتیم که بلا و زیان ما در برآورده شدن شون بود و تو مث همیشه یاری مان کردی و از ما دورشون کردی …
ازت می خوام و دعا می کنم
هر کسی هر آرزویی داره اگه صلاح و خَیرِش در اون هست بهش برسه و دلش شاد بشه

متن جذب گردشگر

هیچکس همه چیزو باهم نداره
هرکسی مشکلات خودشو داره
هنر اونه ک توی شرایط سخت هم بخندیم

متن جذب گردشگر

در وجود همه ما یک منِ افسرده
یک منِ عصبانی ، یک منِ شاد و
یک منِ مضطرب وجود داره
کدوم (من) پیروز میشه؟؟
هر کدوم که بیشتر تغذیه بشه

متن جذب گردشگر

آدم مثلِ هفت تیره
و حرف مثلِ گلوله
وقتی در رفت دیگه دست خود هفت تیر نیست
که این گلوله کجا رفت و چیکار می‌کنه

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

مراقب حرف‌هایی که به خودتان می‌زنید باشید، کائنات بیشتر از شما به این حرف‌ها گوش می‌کندمطمئن شوید که در طول روز فقط و فقط پرسش‌های مثبت از خودتان بپرسید تا کائنات جواب‌های خوب و مثبتی به شما بدهد.پرسش ‌هایی مانند:
چرا من پولدار هستم؟
چرا من خوش و خرم و شاد هستم؟
چرا من سالم و قوی هستم؟

متن جذب گردشگر

اگر شما می خواهید به اهدافتان برسید، باید با آن‌ها هم موج و هم فرکانس شوید
حالا چطور این فرکانس را به وجود بیاوریم؟
آن احساسی را در خود داشته باشید که اگر آرزو‌هایتان همین حالا برآورده شود در شما به وجود می‌آید.این همان هم فرکانس و هم بسامد بودن است.

متن جذب گردشگر

فقط عشق هست که نگاه  شما  را
به زندگی عوض می‌کند
عشق است که شما را رشد می‌دهد و  بزرگ و قشنگ و الهی می‌کند
عشق علیه هیچ چیز نیست.

متن جذب گردشگر

ﺩﺭ “هواپیما” با ﺁﺭﺍمش و با خیال راحت می‌شینی، ﺩﺭ صورتی که نمی‌دانی “ﺧﻠﺒﺎﻥ” آن چه کسی است
ولی چرا ﺩﺭ “ﺯﻧﺪﮔﯽ” قلبتان ﺁﺭﺍﻡ نمی‌گیرد و تا این اندازه نگران هستید، ﺩﺭ صورتی ﮐﻪ می‌دانی خالق و ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ قلب و زندگیتان خدا هست و جای هیچ نگرانی هم نیست

متن جذب گردشگر

دنیای درونی وجود دارد
دنیایی از روشنایی و جاودانگی و زیبایی…
و زمانی که این دنیا را کشف و شهود کنید
رها و سبک و آزاد خواهید شد
بدون هیچ گونه ترسی در آغوش عشق

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

صبح‌های ما بی‌تردید می‌تواند قشنگ‌تر باشد
اگر فقط دغدغه و بهانه زندگی‌ما مهربانی باشد
جای خیلی دوری نمی‌رود
یک روز در همین اطراف
شاید خیلی قشنگ‌تر
لبخندهایمان را چندین برابر پس خواهیم گرفت.

متن جذب گردشگر

آرامش، قسمت و سهم دل‌هایی است
که نگاه‌هایشان به سوی خداست….
به خداوند که متصل بشوی
آرامشی سراسر وجودت را در بر می‌گیرد
که نه به ‌آسانی رنجیده می‌شوی
و نه به ‌راحتی کسی را می‌‌رنجانی

متن جذب گردشگر

سپاسگزار خداوندی هستم که وجودم را به وجود خودش گره زده.

متن جذب گردشگر

از خداوند برای اینکه به من نعمت زندگی کردن را داد سپاسگزارم.

متن جذب گردشگر

به واسطه ارتباطات قوی ای که دارم افرادی مناسب وارد زندگی ام می شوند.

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

من کسی هستم که کائنات را مدیریت می کند و برای همین از کائنات می خواهم تا فرد دلخواهم را وارد زندگیم نماید.

متن جذب گردشگر

کائنات همه با هم یکپارچه شده اند تا فردی که لایق است وارد زندگیم شود.

متن جذب گردشگر

عشق الهی قلب و ذهن مرا درگیر خود کرده و برای همین همواره افکار مثبت در آن جریان دارد.

متن جذب گردشگر

تمام کائنات می خواهند تا من هر چه سریع تر به تمام آرزوهایم دست پیدا کنم.

متن جذب گردشگر

خدای درونم به من در رسیدن به آرزوهایم کمک خواهد کرد.

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

وقتی ایمان و باور قوی داشته باشی
و همواره احساس خوبی داشته باشی
و رها زندگی کنی
شانس یا همون شرایط ایده ال
برات ایجاد میشود

متن جذب گردشگر

اهمیت دادن به خودتان، خودخواهی محسوب نمی شود.
شما ارزش آن را دارید که مراقب خودتان باشید، زیرا زندگی و شادی شما بسیار مهم است

متن جذب گردشگر

فراموش نکن که این جاده، هیچوقت تمومی نداره و تا بینهایت ادامه پیدا میکنه پس منتظر نباش به مقصدی به نام موفقیت برسی، همش جادست، باید از مسیر لذت ببری

متن جذب گردشگر

هر چیزی با تداوم امکان پذیره
شاید بارها زمین بخورید، شکست بخورید، به موانع مختلف بربخورید
اما اگر ناامید نشید و ادامه بدید به چیزی که می خواید میرسید

متن جذب گردشگر

امشب ….
چه زیباست …
چون فکرم فقط
دوست داشتن‌ است
چه شادی‌بخش است
وقتی نگاه‌ من و تو میخندد
و چه مست میشود
این دنیا
آنگاه که دل ما پراز
امید به فردایی
روشن است…

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

نسبت به خودت عاشقانه رفتار کن، با خودت سختگیر نباش و از خودت مراقبت کن یاد بگیر که چگونه بارها و بارها خودت را ببخشی

متن جذب گردشگر

من خوردم زمینو همه نظاره گر
نگاه شادشون به دردم اضافه کرد
همونا که داشتن توی عقده میمردن
اونا که سر سفره ی ما لقمه میخوردن
تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم
تماشا میکردنو تخمه میخوردن
منم جواب دادم با یه آه بلند
اونا نشستنو منم تو راه قلّم

متن جذب گردشگر

انسان باید ایمان داشته باشد که برای عبور از مراحل دشوار، دلیلی وجود دارد. من نمیگویم که از درد و رنج احساس خوشبختی می کنم، ولی می دانم که عبور از مصائب برای بدست آوردن شجاعت و احساس عمیق لذت و شادی، امری ضروری است

متن جذب گردشگر

رها کن ؛هر آنچه که فکرِ خواستنش ، زمین گیرت می کند .
این وابستگی هایِ بی ثمر به بغضِ کهنه ای می مانَد بیخِ گلو
که تا رها نشود ؛ آرامشِ دنیایِ تو بر نخواهد گشت .
رهایش که کردی ؛ اشک می ریزی ، عذاب می کشی و تمامِ حسرت و ترس هایِ ته گرفته ات به یک باره از چشمانت بیرون می ریزد .
تا جایی که سبُک می شوی و به نقطه ی پذیرش و بی تفاوتیِ محض می رسی .جایی که دیگر ، نه دلیلی هست برایِ ترسیدن ، نه حسرتی برایِ خوردن نه چیزی برایِ از دست دادن
گذشته و نداشته هایت را فراموش می کنی و دل می دهی به اتفاقاتِ خوبِ پیشِ رو .بعضی رها کردن ها ، فقط تصورشان ترسناک است

متن جذب گردشگر

مهربانی و مهر طلبی از نظر ظاهری شباهت بسیاری باهم دارند
اما برای درکِ تفاوتشان یکی از اساسی ترین راه های شناخت :
چرایی انجام این دو موضوع هستن که در ریشه علت و قصد را میگوید
بیرون رفتن ،
کار کردن ،
پول خواستن ،
رابطه خواستن ،
تفریح کردن ،
همگی خوب هستند
آنجایی بد میشوند که :
چرایی اش این باشد که ،
برای نخواستن و دور شدن از خود
اینهارا انتخاب کنیم که ، باهاشون باشیم که، با خودمان نباشیم !

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

آرزوهای زندگیمان را به اهداف زندگیمان تبدیل کنیم تا برای رسیدن به آنها تلاش کنیم نه اینکه فقط دعا کنیم

متن جذب گردشگر

کائنات در دستان توست ، هرعملی ، کلامی ، افکاری به خودت برمیگردد…
پس تا میتوانی عشق بورز، نیکی کن ، بخشش داشته باش و زیبا بی اندیش ، خواسته ها و آرزوهایت را به او بسپار

متن جذب گردشگر

اگر میخواهید به هدفتان برسید، باید با آن هم فرکانس شوید.
حالا چطور هم فرکانس شویم؟
اون حسی را داشته باشید که اگر آرزویتان الان برآورده شود به شما دسته میدهد،این همان هم فرکانس بودن هست

متن جذب گردشگر

وقتی همه معجز ها از سمت خداست دیگه چرا غصه میحوری؟
الهی اون معجزه ای ک خیلی وقته منتظرشی بزودی توزندگیت شاهدش باشی

متن جذب گردشگر

ساز شما اگه عشق بنوازد
همه مخلوفات خواهند رقصید
و زبان شما اگر گرم و شیرین باشد
همه پروانه‌‌ها دور شما می‌چرخند
پس عشق و دوستی و مهربانی را بنواز
با زبان گرم و شیرینت بخوان
و با قلب بزرگت بپذیر

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

آدم موفق و برنده می‌گوید مشکل است ولی ممکن
آدم بازنده و ناموفق می‌گوید ممکن است ولی مشکل

متن جذب گردشگر

تو این را خیلی خوب می‌دانی،
بهترین و بزرگترین تصمیم زندگی تو آن تصمیمی است
که موجب آرامش قلب تو شود

متن جذب گردشگر

بدترین ﺩﺷﻤﻦ احساس ﺁﺭﺍﻣﺶ آدم‌ها
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ کردن ﺧﻮﺩشان ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ولی ﻏﺎﻓﻞ هستند ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ آدمی
ﺩﺭ راهی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮان
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ سیر و سفر ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ و تجربه ﺍﺳت

متن جذب گردشگر

من همیشه مهربان می‌مانم
حتی اگه هیچ کس قدر مهربان بودنم را نداند
من خدا را دارم که جای همه برایم جبران می‌کند.

متن جذب گردشگر

هر لحظه که می خواهم ناشکری کنم، خداوند دلیلی برای شکرگزاری به من می دهد. خدا را شکر.

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

خدا را شکر میکنم بابت زندگی خوبی که به من داده.

متن جذب گردشگر

چه خوب است که افرادی که درکم می کنند با من وارد رابطه شده اند.

متن جذب گردشگر

حتی اگر خودم نخواهم، ذهنم به جز ساختن افکار مثبت کار دیگری بلد نیست.

متن جذب گردشگر

تمام کائنات دست به دست هم داده اند تا هر آنچه به نام اتفاق مثبت تلقی می شود در زندگی من رخ دهد.

متن جذب گردشگر

چه چیزی در وجودم است که باعث می شود اتفاقات مثبت را رقم بزنم؟

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست! زندگی من است…

متن جذب گردشگر

توکل چه کلمه زیبایی‌ست…
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم
ایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فروریختن هستند
چرا که خداوند نه به قدر رویاهای‌مان بلکه به اندازه ایمان و اطمینان ما انسان‌هاست، که می‌بخشد…

متن جذب گردشگر

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

متن جذب گردشگر

من بداخلاق نیستم،فقط دور و بری هام قلقِ منو بلد نیستن ..

متن جذب گردشگر

یک زن فقط با کسی‌ بحث میکنه کـه‌ براش اهمیت‌ داره. وقتی کمتر علاقه مند باشه، کمتر بحث میکنه.

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

اکثر اوقات طرز رفتار آدما با تو از حس شون درباره خودشون سرچشمه میگیره، هیچ وقت شخصی نیست.

متن جذب گردشگر

کسی کـه بـه پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست.

متن جذب گردشگر

کسی کـه دوستت داره یکبار اينو بهت میگه و 100 بار بهت ثابت میکنه.

متن جذب گردشگر

شکست‌ها و نگرانی‌هایت را رها کن
خاطراتت را
نمی‌گویم دور بریز، اما قاب‌شان نکن به دیوار دلت…
در جاده زندگی
نگاهت که به عقب باشد
زمین می‌خوری…
زخم بر می‌داری…
و درد می‌کشی…
نه از بی‌مهری کسی دلگیر شو …
نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…
به خاطر آنچه که از تو گرفته شده
دلسرد مباش.
تو چه می‌دانی؟
شاید روزی… ساعتی… آرزوی نداشتنش را می‌کردی…
تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …
هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعت‌ها
بر عکس نفس بکشد …
در آینده لبخند بزن…
این همان جایی است که باید باشی!
هیج کس تو نخواهد شد
آرامش سهم توست …

متن جذب گردشگر

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب***
بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیمولی گرفتیم…به بعضیا نباید رو میدادیم..ولی دادیم …با بعضیا نباید حرف می زدیم…که زدیماین از سخاوت ماست نه حماقتواسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کردولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

هیچ وقت نمیتونی با کسی کـه دیوانه وار عاشقشی فقط یه دوست باشی.

متن جذب گردشگر

ادما بعد از مدتی واسه هم تکراری میشن اگر هنوزم بتونن از تکرار هم لذت ببرند اون عشق واقعیه.

متن جذب گردشگر

یادت نره کـه امروز شکرگزار باشی، چون خدا یادش نرفت کـه امروز صبح بیدارت کنه.

متن جذب گردشگر

رابطه با آدم ها دقیقا مثل رابطه با آتش اسـت، خیلی فاصله نگیرید تا سرد نشوید، خیلی نزدیک نشوید تا نسوزید.

متن جذب گردشگر

عصر عصر تنهایی‌ست
نگاه که کنی می‌بینی همه ترجیح میدهند صندلی جلوی تاکسی بنشینند…
همه تلاش می‌کنند آهنگهاشان را تنهایی گوش بدهند… هیچکس دوستی را برای همیشه‌اش نگاه نمی‌دارد، چون اینجور چیز‌ها تاریخ مصرف‌شان گذشته…
وسیله‌های آشپزخانه نیازی به مادر ندارند و دوربین‌های عکاسی نیازمند کسی نیست که بتواند بگوید: سه، دو، یک…
خودت نگاه کن میبینی، سلفی‌ها و مونوپاد‌ها چقدر خوب تنهایی را حفاظت میکنند تا مجبور نشوی از رهگذری در پارک خواهش کنی پرتره زیبایی از دوستی‌هایتان رسم کند و مجبور نشوی لبخندی از اجبار تحویلش بدهی….
چون نه دوستی هست نه رهگذری٬ همه رهگذر‌ها درحال چک کردن پیام هستند…
هرکدام از سرنشینان تاکسی آهنگی را به تنهایی گوش می‌دهند…
اگر خدایی ناکرده روزی از اجبار سوالی از کسی پرسیدی حتما بابت خدشه‌دار شدن حریم وسیع تنهایی‌اش مفصل عذر بخواه…
یادت باشد که آن چند نفری را که هنوز دوروبرت هستند نپرانی…

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند
و رفتنش چیزی از آن کم…
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند.
آدم خوب است که آدم بماند و آدم‌تر از دنیا برود …
نیامده‌ایم تا جمع کنیم
آمده‌ایم تا عشق را
ایمان را
دوستی را
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم …
آمده‌ایم تا جای خالی‌ای را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر می‌شود و بس!
آمده‌ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی خود باشیم …
پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم

متن جذب گردشگر

اجازه نده کهبه وسیله این سه چیز کنترل شوی:گذشته ات، مردم و پول ..

متن جذب گردشگر

حالم خوب استولی دلم تنگ آن روزهایی است کهمی توانستم از ته دل بخندم

متن جذب گردشگر

دوست‌ها هیچ وقت نمیرن پشت سرهم دری وری بگن و وقتی تو این کارو کردی بـه این معنیه کـه ما اصلاً باهم دوست نبودیم!

متن جذب گردشگر

اگه یه کاری رو بکنی و پشیمون بشی بهتر از اینه کـه یه کاری رو نکنی و پشیمون بشی…

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

در غیاب دوستت طوری در مورد او حرف بزن کـه دوست داری او در غیابت در مورد تو حرف بزند.

متن جذب گردشگر

آدم وقتی از یه دوست داشتن یه طرفه میاد بیرون دیگه هیچ وقت اون آدم قوی قبل از دوست داشتن نمیشه…
دیگه نمی‌تونه رو جفت زانوهاش بلند شه سرشو بالا بگیره و به دل خودش و انتخابش افتخار کنه…
آدم وقتی تمام دلشو می‌ذاره برای یک دوست داشتن یک‌طرفه…دیگه تا آخر عمرش هر جایی که دلش خواست نمی‌ایسته که به ضربانش گوش بده…
وقتی یکی رو با همه وجودت می‌خوای و اون تو رو با همه وجودش نمی‌خواد…
یعنی انقدر با این انتخاب کردنت گند زدی که تا آخر عمرت باید هی دلتو تنبیه کنی و هی روتو از عقلت برگردونی که جوابشو ندی…
شرمنده خودت میشی که چرا وارد همچین رابطه‌ای شدی…
دیگه هیچوقت نمیشه رو اون دل حساب کنی…

متن جذب گردشگر

به شبنمی می‌ماند آدمی
و عمر چهل روایتش.
به لحظه رویت نور
بر سطح سبز برگی‌
می‌لغزد و بر زمین می‌چکد…
تا باری دیگر
و کی؟
و چگونه؟
و کجا؟ …
حسین پناهی

متن جذب گردشگر

انسان‌های هم‌فرکانس همدیگر را پیدا می‌کنند…
حتی از فاصله‌های دور…
از انتهای افق‌های دور و نزدیک…
انگار جایی نوشته بود که این‌ها باید در یک مدار باشند…
یک روزی… یک جایی است که باید با هم، برخورد کنند… آنوقت…‌
می‌شوند همدم، می‌شوند دوست، می‌شوند رفیق…
اصلا می‌شوند هم‌شکل… مهرشان آکنده از همه …
حرفهای‌شان می‌شود آرامش…
خنده‌شان، کلام‌شان می‌نشیند روی طاقچه دلتان… اگر نباشند دلتنگ‌شان می‌شوی…
هی همدیگر را مرور می‌کنند…
از هم خاطره می‌سازند…
مدام گوش به زنگ کلمات و ایده‌ها هستند… و یادمان باشد…
حضور هیچکس در زندگی ما اتفاقی نیست.

متن جذب گردشگر

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن جذب گردشگر

متن جذب گردشگر

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن جذب گردشگر

زندگی
زندگی تصویری‌ست!
قلم و کاغذ و رنگش از توست.
قلمت را بردار!
و به نقاشی آن همّت کن!
گاه گاهی دو سه گامی
به عقب پای گذار.
و تماشایش کن.
گر پسندیدی آن.
حرفی نیست.
غیر از آن بود، هنوز
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست.
تا زمانی باقیست.
قلمت را بردار
و به رنگی خوش‌تر
روشن و روشن‌تر
نقش دیگر انداز؛ و به پیکار سیاهی پرداز…

متن جذب گردشگر

آرام باش
حوصله کن
آب‌های زودگذر هیچ فصلی را نخواهند دید…
مهم نیست که مرا
از ملاقات ماه و گفت‌وگوی باران
بازداشته‌اند
من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو
بسنده خواهم کرد…
حالا آرام باش
همه چیز درست خواهد شد…

متن جذب گردشگر

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن جذب گردشگر

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن جذب گردشگر

←متن زیبا برای اینستاگرام→

باید راهی یافت، برای زندگی را زندگی کردن
نه فقط زندگی را گذراندن…
باید راهی یافت
برای صبح‌ها با امید چشم گشودن
برای شب‌ها با آرامشِ خیال خوابیدن…
اینطور که نمی‌شود
نمی‌شود که زندگی را فقط گذراند
نمی‌شود که تمام شدن فصلی و رسیدن فصلی جدید را فقط خنکای ناگهانیِ هوا یادت بیاورد.‌
نمی‌شود تا نوک دماغت یخ نکرده حواست به رسیدن پاییز نباشد…
اینطور پیش بروی یک آن چشم باز می‌کنی
خودت را میان خزان زرد زندگی‌ات میابی.
و یادت هم نمی‌آید چطور گذرانده‌ای مسیر بهاری و سبز زندگی‌ات را…
اصلا خدا را هم خوش نمی‌آید.
راهت داده به دنیایش که نقشت را ایفا کنی.
یک روز خوب حتی یک روز بد.
یک روز شیرین حتی یک روز تلخ.
یک روز آرام حتی یک روز پرهیاهو.
وظیفه تو زندگی را با تمام و کمالش زندگی کردن است.
با تمامِ سکانس‌های تلخ و شیرینش..‌
نمی‌شود که همه‌اش خسته باشی
و سرِ سکانس‌های تلخ بهانه بیاوری و گوشه‌ای به قهر کز کنی و بازی نکنی ..
حق داری که خستگی‌ات را در کنی.
اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی …
اینطور که نمی‌شود.
تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد.
باید زندگی را زندگی کرد…

متن جذب گردشگر

چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه می‌کنم:
چوب دارچینی، هلی، نباتی، شده چند پر بهار نارنج.
چیزی که آن مزه و بو را تبدیل به عطر خوش و طعم خوب کند
زندگی هم گاهی می‌شود مثل همین چای
باید با دلخوشی‌های کوچک طعم و رنگش را عوض کنی.
یک چیزی که امید بدهد به دلت
انگیزه شود
بنزین باشد برای حرکت ماشین زندگی‌ات
بعد ماشین تخت گاز می‌رود تا آنجایی که باید…

متن جذب گردشگر

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن جذب گردشگر

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن جذب گردشگر

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم
و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعر‌های من تو می‌آیی.
و ته همه فنجان‌های تو من میروم!

متن جذب گردشگر

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن جذب گردشگر

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن جذب گردشگر

من خدایی دارم
من خدایی دارم، که در این نزدیکی‌ست…
نه در آن بالاها!
مهربان، خوب، قشنگ… چهره‌اش نورانی‌ست
گاه‌گاهی سخنی می‌گوید، با دل کوچک من، ساده‌تر از سخن ساده من
او مرا می‌فهمد! او مرا می‌خواند، او مرا می‌خواهد، او همه درد مرا می‌داند…
یاد او ذکر من است، در غم و در شادی، چون به غم می‌نگرم، آن زمان رقص‌کنان می‌خندم…
که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است.
او خدایی‌ست که همواره مرا می‌خواهد.
او مرا می‌خواند او همه درد مرا می‌داند…

متن جذب گردشگر

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنیم، به آن‌ها پروبال می‌دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می‌رود!
همه اندیشه‌های مربوط به ترس، شکست، نفرت و بدخواهی مانند علف‌های هرز یک باغ هستند که باغبان آن‌ها را نکاشته و نمی‌خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت، روی نتیجه نهایی متمرکز کنیم.

متن جذب گردشگر

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن جذب گردشگر

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن جذب گردشگر

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن جذب گردشگر

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل است
همه عوامل در جهت رشدش در تلاش هستند…
باد باعث طراوتش می‌شود
آب باعث رشدش می‌شود
و آفتاب پختگی و کمال می‌بخشد.
اما …
به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت.
آب باعث گندیدگی
باد باعث پلاسیدگی
و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش می‌شود…
بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.
پول، قدرت، شهرت، زیبایی… تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است،اما به محض جدا شدن بند بندگی
همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می‌شود.

متن جذب گردشگر

خاطرات میتونن تو یه زمان کوتاه آدمو بُکشن

متن جذب گردشگر

بهترين بغل ها از آدمای قد بلنده

متن جذب گردشگر

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمی‌دانم چرا هنوز هم دیروزها از امروزها بهترند !

متن جذب گردشگر

بهترین شناگ‍رم کـه باشی یک شب تو رویای یک نفر غرق میشی.

متن جذب گردشگر

خدایا به خاطر همسر فوق العاده ای که دارم سپاسگذارم.

متن جذب گردشگر

زندگی من سرشار از عشق و محبت است و بزودی ازدواج می کنم.

متن جذب گردشگر

من لایق داشتن همسری مهربان و عالی هستم.

متن جذب گردشگر

من آماده ازدواج هستم و روند ازدواج من هم اکنون آغاز شده است.

متن جذب گردشگر

من آماده ی ازدواج هستم و بزودی با همسر مورد علاقه ام ازدواج می کنم.

متن جذب گردشگر

آنقدر همسرم را دوست دارم که میزان آن را هیچ عددی نمی تواند نشان دهد.

متن جذب گردشگر

روز به روز دلیل بیشتری برای دوست داشتن همسرم پیدا میکنم.

متن جذب گردشگر

عشقی که برای همسرم خرج می کنم را از تمام وجود ابراز میکنم.

متن جذب گردشگر

عشق بین من و همسرم بی مانند است.

متن جذب گردشگر

چطور اینقدر همسرم تمایل به ابراز علاقه به من دارد؟

متن جذب گردشگر

من لیاقت همسری را دارم که هر روز بیش از پیش به هم عشق بورزیم.

متن جذب گردشگر

همانند روزهای قبل ازدواج، من و همسرم یکدیگر را دوست دارم.

متن جذب گردشگر

خدا را شکر که عشق بین من و همسرم همچنان در حال پیشرفت است.

متن جذب گردشگر

خدا را شکر که رابطه فوق العاده ای با عشقم دارم.

متن جذب گردشگر

عشق من نسبت به همسرم روز به روز افزایش می یابد.

متن جذب گردشگر

کسی که قرار است عاشقش شوم، مرا عاشقانه دوست خواهد داشت.

متن جذب گردشگر

از اینکه قرار است عشقی وارد زندگیم شود که سالها با او خوشحال و خرسند زندگی کنم بسیار خشنودم.

متن جذب گردشگر

من کسی که عاشقش هستم و مرا خیلی خوب درک می کند را وارد زندگیم خواهم نمود.

متن جذب گردشگر

من لایق یک زندگی آرامش بخش در کنار کسی که عاشقانه دوستش دارم هستم.

متن جذب گردشگر

بودن با کسی که عاشقانه او را دوست دارم مرا بسیار خوشحال می کند.

متن جذب گردشگر

خدای درونم بهترین رابطه عاشقانه را برایم رقم خواهد زد.

متن جذب گردشگر

کسی که هم فرکانس با من باشد، به زودی سر راهم قرار خواهد گرفت.

متن جذب گردشگر

همین الان کائنات مشغول به کارند تا عشق مرا وارد زندگیم کنند.

متن جذب گردشگر

خداوند کسی که دوستش دارم را به زندگی من وارد خواهد کرد

متن جذب گردشگر

زندگی من پر از عشق و زیبایی است.

متن جذب گردشگر

من تجلی عشق الهی هستم پس اجازه می دهم عشق الهی هدایتم کند.

متن جذب گردشگر

هم اکنون دروازه های عشق ومحبت به روی من باز می شوند.

متن جذب گردشگر

من روز به روز به همسر مهربانم نزدیک و نزدیکتر می شوم.

متن جذب گردشگر

من با جذابیت درونی ام هر انسانی را شیفته و دلبسته خود می کنم.

متن جذب گردشگر

من در هر نفس به کائنات عشق هدیه می دهم و عشق زیادی از آن جذب می کنم.

متن جذب گردشگر

عشق هدیه ای است که من هر صبح که بیدار می شوم روبان های دور آن را باز می کنم و لبریز از آن می شوم.

متن جذب گردشگر

هم اکنون دروازه های عشق به روی من گشوده خواهد شد.

متن جذب گردشگر

من در مدار عشق و محبت قرار دارم و زندگیم سرشار از عشق است

متن جذب گردشگر

اطلاعاتی که هیچ بیمه گری فاش نمی‌کند.
عدد ۱ را به این شماره … بفرستید تا این راز‌ها را بدانید.

متن جذب گردشگر

مهمان ویژه ما باشید
” افتتاحیه شعبه جدید فروشگاه …”
برای دریافت نشانی، عدد ۲ را ارسال کنید.

متن جذب گردشگر

برای خوش‌تیپ‌ترین داماد‌های دنیا!
تخفیف داریم روی کت و شلوار‌های ….
*فقط تا پایان این هفته*
تماس با شماره …

متن جذب گردشگر

غذای لذیذ فقط چند قدم با تو فاصله داره!
*تحویل رایگان برای سفارش‌های بالای ۵۰ هزار
رستوران …
دریافت منو با ارسال عدد یک

متن جذب گردشگر

دانشجو هستید و پول دندانپزشکی ندارید؟
ما کلیه خدمات را با تخفیف به شما ارائه می‌کنیم
همین الان با شماره … تماس بگیرید.

متن جذب گردشگر

هر آنچه از یک فروشگاه لوازم خانگی انتظار دارید!
بهترین کیفیت و بیشترین تنوع
مشاهده محصولات در سایت …

متن جذب گردشگر

دلت یه تنوع میخواد؟
میخوای از همیشه زیباتر باشی؟
*پکیج کراتین و رنگ مو*
با تخفیف ویژه در سالن …
فقط تا سه روز

متن جذب گردشگر

استعداد هنری داری؟
ما کمکت می‌کنیم تا شکوفاش کنی
آموزشگاه موسیقی …
*شروع ثبت نام ترم پاییزه *
از همین امروز با شماره….

متن جذب گردشگر

ریاضیت چطوره؟
ما بهت قول می‌دیم فیثاغورت دوم بشی!
تدریس تضمینی
خصوصی و گروهی
ثبت نام از طریق شماره …

متن جذب گردشگر

ما در سالن زیبایی … کمکتان می‌کنیم تا
“از همیشه زیباتر شوید”
*خدمات آرایش و رنگ مو*
تلفن رزرو وقت …

متن جذب گردشگر

امسال عید برنامت برای سفر چیه؟
اگه تا فردا سفرتو رزرو کنی
تخفیف ۱۰ درصدی تور‌های نوروزی شامل حالت میشه
اینم از عیدی ما
آژانس مسافرتی …

متن جذب گردشگر

پاشو چایی رو دم بذار شیرینی از ما!
سفارش شیرینی با ارسال عدد یک
ارسال رایگان در محدوده + کاپ کیک رایگان
قنادی …

متن جذب گردشگر

شیک‌ترین‌ها را از ما بخواهید
۳۰% تخفیف زمستانه
(فقط تا ۱۰ روز)
فروشگاه لباس شعبه …

متن جذب گردشگر

امشب شام برنامت چیه؟!
ساندویچ یا پیتزاتو سفارش بده
سیب زمینی ویژه و تحویل رایگانش از ما
“فقط تا پایان امشب”
فست فود …

متن جذب گردشگر

با انتخاب یک مبل زیبا و جذاب
خانه‌ای گرم و دل‌نشین خواهید داشت
فروشگاه مبل … .

متن جذب گردشگر

چند دقیقه از وقتتان را به ما بدهید تا جهان را به شما بدهیم
گروه خبری … .

متن جذب گردشگر

شرط می‌بندیم که
قیمت محصولات ما از قیمت تمام فروشگاه‌هایی که می‌شناسید کمتر است
اگر این‌طور نباشد…
یک محصول را که انتخاب کرده‌اید به رایگان به شما می‌دهیم
فروشگاه زنجیره‌ای … .

متن جذب گردشگر

برای شما که لایق بهترین‌ها هستید
فروشگاه مد و زیورآلات … .

متن جذب گردشگر

حق همیشه و کاملاً با مشتری است
بوتیک … .

متن جذب گردشگر

داشتن خانه آرزو‌ها نباید برایتان یک کابوس یا رؤیا باشد
برای ساختن چیزی که می‌خواهید روی ما حساب کنید
مشاورین املاک… .

متن جذب گردشگر

این شکلات در دهانتان آب می‌شود، نه در دست شما
فروشگاه شکلات … .

متن جذب گردشگر

از آفریقا تا اروپا
از تانزانیا تا ایتالیا
شما را به هر جا که بخواهید می‌بریم
آژانس هواپیمایی … .

متن جذب گردشگر

راه طلایی رسیدن به آرزوهایتان را هموار کرده‌ایم با تخفیف‌های جادویی در فروشگاه….
در این فروشگاه همه چیز ارزان دست یافتنی است.
سه شب فرصت دارید تا به رویاهایتان رنگ واقعیت ببخشید
همین الان به فروشگاه… بروید و هرچه دوست دارید را انتخاب کنید.

متن جذب گردشگر

منحصر به فرد باش، سلامت باش و خوشحال باش!
ما اینجا هستیم تا از تو همان چیزی را بسازیم که آرزویش را داشته‌ای
سالن بدنسازی … .

متن جذب گردشگر

کیفیتی که انتظار داشتید و قیمتی که انتظار نداشتید را با ما تجربه کنید
فروشگاه لوازم خانگی… .

متن جذب گردشگر

ناخن‌های زیبا، جواهرات دست شما هستند
ما برای درخشیدن این جواهرت ارزشمند کلی ایده داریم
سالن کاشت ناخن… .

متن جذب گردشگر

ماه دیگه کنکور داری و استرس و دلهره بیچارت کرده؟
چرا؟!
تو که برای کتاب‌های کمک آموزشی و معلم خصوصی کلی هزینه کردی!
همش هیچی به هیچی شد!
ما یه راه حل ویژه برات داریم…
با این تکنیک میتونی همه نکات مهم درسی را یاد بگیری و شاخ کنکور را بشکنی
با ما در تماس باش
موسسه کنکور…. .

متن جذب گردشگر

دیگر نگران برگزاری مجالس خودتان نباشید…
کار را به کاردانش بسپارید و خودتان در کمال آرامش به کار‌های دیگرتان برسید.
شرکت تشریفات مجالس … .

متن جذب گردشگر

دنبال یک شغل خاص و پر درآمد هستی؟
خرید و فروش املاک و مستغلات، یک شغل شگفت انگیز و خاصه که خیلیا آرزوی اون رو دارند.

متن جذب گردشگر

در ادامه متن های نگارشی شده زیبایی را آماده کرده ایم که برای صاحبان و مشاغل کسب و کارهای مختلف مناسب هستند و شما می توانید با خرید یک پنل ارساس اس ام اس تبلیغاتی، مخاطب هدف را پیدا کنید و او را جذب کنید.ما می‌دانیم چه لباسی برازنده شماست
برای مشاهده لباس‌های مردانه و زنانه مد روز
وارد وب سایت … شوید.

متن جذب گردشگر

سرتان خلوت شده؟
ما آن را شلوغش می‌کنیم
برای دریافت خدمات کاشت مو
عدد ۱ را به این شماره … ارسال کنید.

متن جذب گردشگر

خودت باش. هر کسی جای خود را دارد. 

متن جذب گردشگر

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در زندگی، خودت بودن در دنیایی است که سعی می‌کند شما را شبیه به دیگران کند. 

متن جذب گردشگر

اگر همیشه سعی کنید نرمال باشید، هیچ‌گاه متوجه نخواهید شد که چقدر فوق‌العاده و خاص هستید. 

متن جذب گردشگر

کنجکاو باش اما قضاوت نکن. 

متن جذب گردشگر

به دنبال احترام باش نه توجه. احترام برای مدت زمان طولانی‌تری دوام می‌آورد. 

متن جذب گردشگر

هیچ‌گاه مشکلاتت را به کسی نگو. %20 از افراد اصلاً اهمیتی نمی‌دهند و %80 باقی از مشکلاتت خوشحال می‌شوند. 

متن جذب گردشگر

انسان خوبی باش اما وقت خود برای اثبات آن هدر نده. 

متن جذب گردشگر

به دنبال اثبات اعتبار خود نباش. 

متن جذب گردشگر

بدترین کاری که می‌توانید برای خود انجام دهید، قضاوت خود از نگاه دیگران است. 

متن جذب گردشگر

اگر دیگران سعی می‌کنند شما را ناامید کنند، این تنها بدان معنی است که شما بهتر از آن‌ها هستید. به هیچ کس اجازه ندهید آنقدر شما را پایین بکشد که از او متنفر شوید. 

متن جذب گردشگر

باورهایتان شما را به انسان بهتری تبدیل نمی‌کنند بلکه این رفتار شماست که اهمیت دارد. 

متن جذب گردشگر

دست از ترسیدن از این که ممکن است اوضاع خوب پیش نرود، بردارید. در مورد چیزی که می‌تواند مثبت پیش برود، مثبت بیاندیشید. 

متن جذب گردشگر

شما می‌توانید دراز بکشید تا دیگران از روی شما رد شوند اما در نهایت شکایت خواهند کرد که به اندازه‌ی کافی صاف نیستید. پرنده‌ای که روی شاخه درخت نشسته است، هیچ‌گاه از شکستن شاخه نمی‌ترسد زیرا شاخه برایش مهم نیست بلکه بر بال‌های خود را باور دارد. همیشه به خودت باور داشته باش. 

متن جذب گردشگر

آیا به یاد داری چه کسی بوده‌ای؟ پیش از آن که دنیا به تو بگوید چه کسی باید باشی؟ 

متن جذب گردشگر

زندگی در مورد یافتن خودت نیست. زندگی در مورد ساختن خودت است. 

متن جذب گردشگر

کسی را نکش جز زمان. چیزی به جای نگذار جز ردپا. چیزی نگیر جز عکس. چیزی را نگه ندار جز خاطرات. به هیچ چیز باور نداشته باش جز خودت. 

متن جذب گردشگر

هنگام نوشتن داستان زندگی خود، اجازه ندهید کس دیگری قلم بر دست بگیرد. 

متن جذب گردشگر

یک گل به فکر رقابت با گل‌های کنار نیست. آن تنها شکوفا می‌شود. 

متن جذب گردشگر

زمانی که افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کردید، به نتایج مثبتی دست پیدا خواهید کرد. (ویلی نلسون)

متن جذب گردشگر

تفکر مثبت به شما اجازه می‌دهد تا هر کاری را بهتر انجام دهید. (زیگ زیگلار)

متن جذب گردشگر

برای انجام یک کار مثبت باید دید مثبتی داشت. (دالای لاما)

متن جذب گردشگر

همیشه یک موقعیت منفی را به یک موقعیت مثبت تغییر دهید. (مایکل جردن)

متن جذب گردشگر

من به سرنوشت باور دارم و معتقدم که به هر کسی انرژی مثبت دهید، تمام این انرژی‌ها به خودتان باز خواهد گشت. (کشا)

متن جذب گردشگر

من تنها با افراد مثبت و سازنده، با اراده و شایسته معاشرت می‌کنم. (تد ناگنت)

متن جذب گردشگر

من همیشه باور داشته‌ام که همانطور که می‌توانید افکار منفی در سر داشته باشید، می‌توانید مثبت بیاندیشید.  (جیمز بالدوین)

متن جذب گردشگر

یک تصویر قوی و مثبت از خود، بهترین تفسیر ممکن برای موفقیت است. (جویس برادرز)

متن جذب گردشگر

گوش دادن یک عمل مثبت است. شما باید خود را در معرض انجام آن قرار دهید. (دیوید هاکنی)

متن جذب گردشگر

شما همچنین باید قدردان خوبی خود باشید و با افراد مثبت معاشرت کنید. (نادیا کومانچی)

متن جذب گردشگر

زمانی که در یک موقعیت منفی قرار می‌گیرید، به آن فکر کنید. آن را به موقعیت مثبت تبدیل کنید. (یوکو اونو)

متن جذب گردشگر

بدترین زمان می‌تواند بهترین باشد اگر مثبت بیاندیشید. (دومنیکو دولس)

متن جذب گردشگر

بر جنبه مثبت خود اهمیت دهید و جنبه‌ی منفی را از بین ببرید. (دونا کاران)

متن جذب گردشگر

 من فکر می‌کنم که هر وقت بتوانید تاثیر مثبتی بر دیگران بگذارید، پس شما انسان خوش‌شانسی هستید. (سم الیوت)

متن جذب گردشگر

با افراد مثبت معاشرت کنید تا خود نیز شبیه به آن‌ها شوید. (کلی پیکلر)

متن جذب گردشگر

بهتر است شما را مثبت و الهام‌بخش بخوانند تا منفی‌نگر. (دانی ین)

متن جذب گردشگر

عمل مثبت شما با تفکر مثبت منجر به موفقیت می‌شود. (شیو خرا)

متن جذب گردشگر

من فکر می‌کنم که اگر به زندگی مثبت نگاه کنید، اتفاقات مثبتی برایتان رقم خواهد خورد. (جیک اوون)

متن جذب گردشگر

شما باید به مغز خود آموزش دهید تا مثبت باش؛ همانطور که بر روی بدن خود کار می‌کنید. (شاون آکور)

متن جذب گردشگر

اگر تسلیم نشوید، هنوز شانس دارید. (جک ما)

متن جذب گردشگر

دوران سخت هیچ‌گاه تا ابد باقی نخواهد ماند اما انسان‌های سرسخت باقی می‌مانند. (رابرت اسکولر)

متن جذب گردشگر

الهام‌بخشی وجود دارد اما باید ما را در حال کار کردن ببیند. (پابلو پیکاسو)

متن جذب گردشگر

مشکلات، نشانه‌های توقف نیستند. ان‌ها تنها راهنمایی برای ادامه مسیر هستند. (رابرت اسکولر)

متن جذب گردشگر

انسان‌هایی با رویاهای بزرگ قدرتمندتر از افرادی با واقعیت هستند. (اچ جکسون براون، جونیور)

متن جذب گردشگر

برنده شدن همه چیز نیست اما هر چیزی را در وهله‌ی دوم شکست می‌دهد. (والتر سی برایانت)

متن جذب گردشگر

راز اصلی موفقیت، اشتیاق است. (والتر کرایسلر)

متن جذب گردشگر

اگر هیچ انتقادی به شما نشود، هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد. (مالکوم ایکس)

متن جذب گردشگر

لذت بزرگ در زندگی، انجام کارهایی است که دیگران قادر به انجامش نیستند. (والتر باجهات)

متن جذب گردشگر

انگیزه، شما را وادار به شروع می‌کند. عادت به شما کمک می‌کند تا ادامه دهید. (جیم رایان)

متن جذب گردشگر

شکست خوردن دشوار است اما بدتر از آن تلاش نکردن برای موفقیت است. (تئودور روزولت)

متن جذب گردشگر

زمانی که مشخص می‌شوند اهداف قابل دستیابی نیستند، اهداف را تعیین نکنید بلکه مراحل عمل را مشخص نمایید. (کنفوسیوس)

متن جذب گردشگر

هیچ کس نمی‌خواهد هنگام شکست، تسلیم شود و هیچ کس نمی‌خواهد هنگام برد، تسلیم شود. (ریچارد پتی)

متن جذب گردشگر

اکثر افرادی که در شرایط ناممکن موفق می‌شوند، کسانی هستند که صرفاً نمی‌دانند چگونه تسلیم شوند. (رابرت اسکولر)

متن جذب گردشگر

به ساعت نگاه نکنید، کاری که باید بکنید را ادامه دهید. (سم لونسون)

متن جذب گردشگر

ما با افتادن در آب غرق نمی‌شوید. شما تنها با ماندن در آب است که غرق می‌شوید. (زیگ زیگلار)

متن جذب گردشگر

مردم همیشه می‌گویند که انگیزه وجود ندارد. شستشو نیز وجود ندارد. به همین دلیل است که ما آن را روزانه توصیه می‌کنیم. (زیگ زیگلار)

متن جذب گردشگر

شما مسائل را می‌پرسید و می‌گویید چرا؟ اما من رویاپردازی می‌کنم و می‌گویم چرا نه؟ (جرارد برنارد شاو)

متن جذب گردشگر

اگر فکر می‌کنید که توانایی انجام کاری را دارید، بروید و آن را انجام دهید زیرا تنها به این طریق است که می‌توانید به هدف خود برسید. (هری مین)

متن جذب گردشگر

مرکز روح آدمی از تجربیات جدید برمی‌خیزد. (کریس مک‌کندلس)

متن جذب گردشگر

جهان مانند یک کتاب است و کسانی که سفر نمی‌کنند، تنها یک صفحه از این کتاب را می‌خوانند. (سینت آگوستین)

متن جذب گردشگر

مهم‌ترین نکته در زندگی این است که هیچ‌گاه دست از به خود باور داشتن برندارید. 

متن جذب گردشگر

به خود اجازه دهید، فردا اشتباهات بهتری مرتکب شوید. 

متن جذب گردشگر

اگر ریسک نکنید، چیزی به دست نخواهید آورد. 

متن جذب گردشگر

در نهایت، تعداد سال‌های زندگی شما نیست که شمرده می‌شوند. بلکه زندگی در این سال‌هاست که اهمیت دارد. (آبراهام لینکلن)

متن جذب گردشگر

زندگی خود را انتخاب کنید. اجازه ندهید آن شما را انتخاب کند. 

متن جذب گردشگر

بهترین نتایج در زندگی معمولاً با حس مشترک و استقامت به دست می‌آیند. (فلتام)

متن جذب گردشگر

زندگی تا زمانی که چیز باارزشی برای مردن پیدا نکنید، ارزش زندگی کردن نخواهد داشت. (مارتین لوتر کینگ)

متن جذب گردشگر

خود را سازگار نکنید، بایستید. 

متن جذب گردشگر

شما تا زمانی که دست از تلاش کردن برنداشته‌اید، بازنده نیستید. (میکا دیتکا)

متن جذب گردشگر

گرسنه بمانید، احمق بمانید. (استیو جابز)

متن جذب گردشگر

اگر می‌توانید رویای آن را داشته باشید، پس توانایی دستیابی به آن را هم دارید. (زیگ زیگلار)

متن جذب گردشگر

به هر چیزی که فکر می‌کنید، بزرگ فکر کنید. (تونی هسیه)

متن جذب گردشگر

نبوغ تنها یک درصد از الهام‌بخشی است. 99 درصد دیگر سخت‌کوشی است. (توماس آلوا ادیسون)

متن جذب گردشگر

من تمام قوانین را می‌دانستم اما قوانين مرا نمی‌شناختند. (ادی ودر)

متن جذب گردشگر

راز پیش رفتن، شروع کار است. 

متن جذب گردشگر

اتفاقات خوب برای کسانی رخ می‌دهد که به مبارزه ادامه می‌دهند. مسیر رسیدن به موفقیت برای 99 درصد از انسان‌ها، پریدن نیست. آن یک حرکت یکنواخت از یک پروژه‌ی موفق به دیگری است. (لی موریس)

متن جذب گردشگر

بهترین روش برای پیش‌بینی آینده، ساختن آن است. (آبراهام لینکلن)

متن جذب گردشگر

دریاهای آرام، دریانوردان خوبی نمی‌سازد. 

متن جذب گردشگر

کاری که دوست دارید را انجام دهید تا هیچ روزی از زندگی خود را کار نکنید. 

متن جذب گردشگر

بزرگ‌ترین شکوه هیچ‌گاه شکست نخوردن نیست بلکه بلند شدن هر وقت که به زمین می‌خورید است که اهمیت دارد. (کنفسیوس)

متن جذب گردشگر

این که چقدر خوب هستید، مهم نیست. این که چقدر خوب می‌خواهید باشید، اهمیت دارد. 

متن جذب گردشگر

زندگی در انتهای منطقه آسایش شما آغاز می‌شود. (نیل دونالد والش)

متن جذب گردشگر

موفقیت زمانی حاصل می‌شود که رویاهای شما بزرگ‌تر از ترس‌هایتان باشد. (تری لیتویلر)

متن جذب گردشگر

هر کسی که کار مهمی در زندگی انجام داده است، منظم و قانون‌مند بوده است. (اندرو هندریکسون)

متن جذب گردشگر

منطق، شما را از نقطه‌ی A به نقطه‌ی Z می‌رساند. تصور، شما را هر کجا که بخواهید می‌برد. (آلبرت انیشتن)

متن جذب گردشگر

رویاها محقق نمی شود مگر آن که خودتان تلاش کنید. 

متن جذب گردشگر

اگر رویاهایتان باعث ترس نمی‌شوند، بزرگ‌تر رویاپردازی کنید. 

متن جذب گردشگر

ما چیزی هستیم که به طور مکرر انجام می‌دهیم. برتری، یک عمل نیست بلکه عادت است. (ارسطو)

متن جذب گردشگر

تنها روش برای انجام کارهای بزرگ، دوست داشتن کاری است که انجام می‌دهید. (استیو جابز)

متن جذب گردشگر

زندگی بامزه، آسان و مملو از ثروت است.

متن جذب گردشگر

افراد سخت‌کوش و با استعداد را جذب می‌کنم.

متن جذب گردشگر

جهان تمام نیاز‌های من برای خواسته‌هایم را فراهم می‌کند.

متن جذب گردشگر

تمام رویاهای من به حقیقت می‌پیوندند.

متن جذب گردشگر

اتفاقات خوبی قرار است به سمت من بیایند که من هرگز تصور یا تجربه‌شان نکرده‌ام.

متن جذب گردشگر

جهان عالی است و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

متن جذب گردشگر

تمامی فرصت‌هایی که در سر راه من قرار دارد را می‌بینم.

متن جذب گردشگر

ثروت درون من جریان دارد.

متن جذب گردشگر

ثروتی از خلاقیت درون من جریان دارد.

متن جذب گردشگر

من توانایی کنار آمدن با ثروت کائنات را دارم.

متن جذب گردشگر

من در حال ساخت ثروتی از مشتریانم هستم.

متن جذب گردشگر

من همیشه در خودم، زندگی‌ام و پیرامونم ثروت می‌یابم.

متن جذب گردشگر

زندگی من بدون هیچ دردسری در میان فرصت‌هایی که در هرگوشه و جنبه زندگی من حضور دارند، در حال جریان است.

متن جذب گردشگر

 با فکری باز پذیرای تمامی خوبی‌ها و ثروت درون جهان هستم. ممنون ای خالق.

متن جذب گردشگر

من دارای پتانسیل بی‌اندازه‌ای هستم.

متن جذب گردشگر

من برای همه پروژه‌هایم شوق فراوانی دارم.

متن جذب گردشگر

من ذهنیت ثروت‌ پذیری را تایید می‌کنم.

متن جذب گردشگر

من دارای ثروتی از خلاقیت هستم.

متن جذب گردشگر

جهان تمامی خواسته‌های مرا برآورده می‌کند.

متن جذب گردشگر

من ثروتی از انرژی و خلاقیت دارم.

متن جذب گردشگر

من شخص سپاسگزاری هستم که ثروت کائنات را به سوی خود جذب می‌کنم.

متن جذب گردشگر

من از میان موانع و مشکلات می‌بینم که ثروت از آن من است.

متن جذب گردشگر

من سپاسگزار منبع بی‌کران ثروتم هستم.

متن جذب گردشگر

در هر لحظه من خیلی راحت، مشتاقانه و آسان ثروت را می‌پذیرم.

متن جذب گردشگر

در هر قدم، فرصتی فوق العاده برای من ظاهر می‌شود.

متن جذب گردشگر

شغل من عمیقاً مرا راضی می‌کند.

متن جذب گردشگر

من تمام چیزهایی که برای رسیدن به هدفم لازم دارم را دارا هستم.

متن جذب گردشگر

احتمالات برای من بی‌پایان هستند.

متن جذب گردشگر

من لایق بهترین‌ها هستم و آنها به سمت من می‌آیند.

متن جذب گردشگر

من به شدت موفق هستم.

متن جذب گردشگر

همیشه یقین دارم که مسیری که در آن هستم بهترین مسیر برای من است.

متن جذب گردشگر

مانند یک آهنربای بزرگ تمامی خواسته‌هایم را به شکل ثروتی عظیم به سمت خود جذب می‌کنم.

متن جذب گردشگر

بیش از آنچه که آرزویش را دارم به دست خواهم آورد، من می‌توانم.

متن جذب گردشگر

همۀ چیزهای خوب، خیلی ساده و بدون زحمت به سمت من میآیند.

متن جذب گردشگر

امروز با موقعیت‌ها پر شده است و من آن‌ها را بدست میآورم.

متن جذب گردشگر

اکنون بهترین‌ها به سمت من می‌آیند.

متن جذب گردشگر

ثروت من هر روزه بیشتر میشود.

متن جذب گردشگر

در هر کاری که انجام می‌دهم کامیاب می‌شوم.

متن جذب گردشگر

من امروز سازنده و کامیاب خواهم بودم.

متن جذب گردشگر

تمام ویژگی‌های من، جریان پول را به سمتم می‌آورند.

متن جذب گردشگر

زندگی رویایی و سلامتی از آن من است.

متن جذب گردشگر

من یک منبع مثبت هستم و مردم دوست دارند با من کار کنند.

متن جذب گردشگر

من به توانایی‌هایم احترام می‌گذارم و همیشه با نهایت توان کار می‌کنم.

متن جذب گردشگر

من مشتاقم بیشتر از آن چیزی که دارم ببخشم.

متن جذب گردشگر

کامیابی من به دیگران نیز کمک می‌کند تا کامیاب شوند.

متن جذب گردشگر

من سخاوتمندانه می‌بخشم و سخاوتمندانه بخشیده می‌شوم.

متن جذب گردشگر

من لایق خوشحالی هستم.

متن جذب گردشگر

من لایق یک زندگی خوب هستم.

متن جذب گردشگر

هرچه مورد نیازم است را دارم تا هرچه که می‌خواهم به دست آورم.

متن جذب گردشگر

من تمام چیزهای مورد نیازم را دارم.

متن جذب گردشگر

من در امنیت هستم، تمام نیازهایم تامین می‌شوند.

متن جذب گردشگر

من یک زندگی زیبا دارم.

متن جذب گردشگر

احتمالات جهان به دنبال من است.

متن جذب گردشگر

من یک شخص خوش‌شانس، خوشحال، سالم و موفق هستم.

متن جذب گردشگر

ثروت دنیا بدون هیچ تلاش به سمت من سرازیر می‌شود.

متن جذب گردشگر

من عزت نفس بالایی دارم و میدانم که اکنون من هرچه مورد نیازم است را دارم تا هرچه که می‌خواهم به دست آورم.

متن جذب گردشگر

با هر فکرم، کامیابی را به زندگی خود سرازیر می‌کنم.

متن جذب گردشگر

کامیابی و موفقیت مرا احاطه کرده است.

متن جذب گردشگر

اکنون من مستحق دریافت کامیابی هستم.

متن جذب گردشگر

من تمام مقاومتم نسبت به کامیابی را رها می‌کنم و اکنون به صورت طبیعی به سمت من می‌آید.

متن جذب گردشگر

اکنون کامیابی برای من در حال رخ دادن است.

متن جذب گردشگر

می‌دانم که برای همه کامیابی فراوانی وجود دارد.

متن جذب گردشگر

من در محکومم که در هرچه انجام می‌دهم، کامیابی به دست آورم.

متن جذب گردشگر

حقیقت کامیابی اکنون مرا آزاد می‌کند.

متن جذب گردشگر

من بهترین‌ها در مردم را دوست دارم و حالا بهترین‌ها و کامیاب‌ترین افراد به سوی من می‌آیند.

متن جذب گردشگر

اکنون همه‌چیز و همه‌کس مرا کامیاب می‌کند و اکنون من همه‌چیز و همه‌کس را کامیاب می‌کنم.

متن جذب گردشگر

کامیابی من نامحدود است. موفقیت من اکنون نامحدود است.

متن جذب گردشگر

سپاسگزارم که کامیابی الهی از راه‌هایی بی‌نقص به زندگی من جریان یافته است.

متن جذب گردشگر

من منشا حقیقی خویش را تشخیص می‌دهم و اجازه می‌دهم کامیابی در تمام تجارب من جاری شود.

متن جذب گردشگر

من از موفقیت و کامیابی سخن می‌گویم. سخنان من دیگران را انگیزه می‌بخشد.

متن جذب گردشگر

افکار کامیابی من، دنیایی کامیاب ایجاد می‌کنند.

متن جذب گردشگر

اعتقادات من حقیقت را ایجاد می‌کنند. من به کامیابی بی‌نهایت اعتقاد دارم.

متن جذب گردشگر

من کامیابی و ثروت را در زندگی خویش می‌پذیرم.

متن جذب گردشگر

من به روح معنوی کامیابی اعتماد دارم و با اعتماد به نفس بالا می‌دانم برایم چیزهای زیادی فراهم می‌کند.

متن جذب گردشگر

من موقعیت‌ها و شرایط ایده‌آل را جذب می‌کنم تا سرمایۀ خویش را افزایش دهم.

متن جذب گردشگر

من به رفاه اجازه می‌دهم که آزادانه و سخاوتمندانه در زندگی من جریان داشته باشد.

متن جذب گردشگر

ذهن من پذیرای منشا بی‌نهایت رفاه است.

متن جذب گردشگر

رفاه به سادگی و بدون تلاش به سمت من می‌آید.

متن جذب گردشگر

تمام مقاومتی که در من نسبت به دریافت رفاه وجود دارد، منحل خواهد شد.

متن جذب گردشگر

رفاه زیادی در زندگی من وجود دارد.

متن جذب گردشگر

من به طُرُق منحصر به فردی پول و رفاه جذب می‌کنم.

متن جذب گردشگر

من قدرت این را دارم که رفاه جذب کنم.

متن جذب گردشگر

حال که پولدار، مرفه و خوشحال هستم، سپاسگزار می‌باشم.

متن جذب گردشگر

برای ایجاد رفاه مشتاق هستم.

متن جذب گردشگر

رفاه به صورت مستمر اطراف من جریان می‌یابد.

متن جذب گردشگر

ارزش من و ارزش مالی‌ام در حال افزایش هستند.

متن جذب گردشگر

عبارات تاکیدی مثبت من برایم رفاه و کامیابی به همراه می‌آورند.

متن جذب گردشگر

رفاه در من جریان دارد.

متن جذب گردشگر

من شخصی هستم که رفاه بسیار دارد.

متن جذب گردشگر

من به عنوان یک شخص مرفه، خود را دوست دارم.

متن جذب گردشگر

من لیاقت دریافت رفاه را دارم.

متن جذب گردشگر

من هم اکنون مرفه هستم.

متن جذب گردشگر

من موقعیت‌ها و شرایط ایده‌آل را جذب می‌کنم تا سرمایۀ خویش را افزایش دهم.

متن جذب گردشگر

من به رفاه اجازه می‌دهم که آزادانه و سخاوتمندانه در زندگی من جریان داشته باشد.

متن جذب گردشگر

ذهن من پذیرای منشا بی‌نهایت رفاه است.

متن جذب گردشگر

رفاه به سادگی و بدون تلاش به سمت من می‌آید.

متن جذب گردشگر

تمام مقاومتی که در من نسبت به دریافت رفاه وجود دارد، منحل خواهد شد.

متن جذب گردشگر

رفاه زیادی در زندگی من وجود دارد.

متن جذب گردشگر

من به طُرُق منحصر به فردی پول و رفاه جذب می‌کنم.

متن جذب گردشگر

من قدرت این را دارم که رفاه جذب کنم.

متن جذب گردشگر

حال که پولدار، مرفه و خوشحال هستم، سپاسگزار می‌باشم.

متن جذب گردشگر

برای ایجاد رفاه مشتاق هستم.

متن جذب گردشگر

رفاه به صورت مستمر اطراف من جریان می‌یابد.

متن جذب گردشگر

ارزش من و ارزش مالی‌ام در حال افزایش هستند.

متن جذب گردشگر

عبارات تاکیدی مثبت من برایم رفاه و کامیابی به همراه می‌آورند.

متن جذب گردشگر

رفاه در من جریان دارد.

متن جذب گردشگر

من شخصی هستم که رفاه بسیار دارد.

متن جذب گردشگر

من به عنوان یک شخص مرفه، خود را دوست دارم.

متن جذب گردشگر

من لیاقت دریافت رفاه را دارم.

متن جذب گردشگر

من هم اکنون مرفه هستم.

متن جذب گردشگر

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن جذب گردشگر

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

متن جذب گردشگر

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

متن جذب گردشگر

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن جذب گردشگر

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن جذب گردشگر

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن جذب گردشگر

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

متن جذب گردشگر

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن جذب گردشگر

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن جذب گردشگر

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن جذب گردشگر

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

متن جذب گردشگر

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن جذب گردشگر

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن جذب گردشگر

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن جذب گردشگر

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن جذب گردشگر

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن جذب گردشگر

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن جذب گردشگر

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن جذب گردشگر

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن جذب گردشگر

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن جذب گردشگر

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

متن جذب گردشگر

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن جذب گردشگر

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن جذب گردشگر

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن جذب گردشگر

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن جذب گردشگر

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

متن جذب گردشگر

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن جذب گردشگر

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

متن جذب گردشگر

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن جذب گردشگر

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن جذب گردشگر

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن جذب گردشگر

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

متن جذب گردشگر

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

متن جذب گردشگر

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن جذب گردشگر

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن جذب گردشگر

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن جذب گردشگر

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن جذب گردشگر

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن جذب گردشگر

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن جذب گردشگر

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن جذب گردشگر

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن جذب گردشگر

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن جذب گردشگر

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن جذب گردشگر

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

متن جذب گردشگر

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

متن جذب گردشگر

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن جذب گردشگر

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن جذب گردشگر

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن جذب گردشگر

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن جذب گردشگر

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن جذب گردشگر

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن جذب گردشگر

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن جذب گردشگر

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن جذب گردشگر

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن جذب گردشگر

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن جذب گردشگر

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن جذب گردشگر

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن جذب گردشگر

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن جذب گردشگر

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن جذب گردشگر

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن جذب گردشگر

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن جذب گردشگر

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن جذب گردشگر

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن جذب گردشگر

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن جذب گردشگر

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن جذب گردشگر

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن جذب گردشگر

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن جذب گردشگر

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن جذب گردشگر

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

متن جذب گردشگر

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن جذب گردشگر

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن جذب گردشگر

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن جذب گردشگر

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن جذب گردشگر

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن جذب گردشگر

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن جذب گردشگر

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن جذب گردشگر

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن جذب گردشگر

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن جذب گردشگر

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن جذب گردشگر

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن جذب گردشگر

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن جذب گردشگر

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن جذب گردشگر

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن جذب گردشگر

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن جذب گردشگر

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن جذب گردشگر

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن جذب گردشگر

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن جذب گردشگر

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن جذب گردشگر

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن جذب گردشگر

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن جذب گردشگر

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن جذب گردشگر

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن جذب گردشگر

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن جذب گردشگر

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن جذب گردشگر

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن جذب گردشگر

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن جذب گردشگر

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن جذب گردشگر

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن جذب گردشگر

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن جذب گردشگر

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن جذب گردشگر

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن جذب گردشگر

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن جذب گردشگر

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن جذب گردشگر

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

متن جذب گردشگر

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

متن جذب گردشگر

عشق همواره پیروز خواهد شد.

متن جذب گردشگر

من تک تک سلول های را عاشقانه دوست دارم.

متن جذب گردشگر

زندگی من پر از عشق و زیبایی است.

متن جذب گردشگر

من لایق بهترین عشق هستم.

متن جذب گردشگر

من مورد عشق و محبت الهی قرار دارم.

متن جذب گردشگر

من تجلی عشق الهی هستم پس اجازه می دهم عشق الهی هدایتم کند.

متن جذب گردشگر

هم اینکه عشق الهی در من و از طریق من نهایت عزم خود را به کار می گیرد.

متن جذب گردشگر

من شایسته بهترین عشق هستم.

متن جذب گردشگر

 خدایا سپاسگزارم که همسر دلخواه من را وارد زندگی ام می کنی.

متن جذب گردشگر

هم اکنون دروازه های عشق ومحبت به روی من باز می شوند.

متن جذب گردشگر

به لطف الهی من روز به روز عاشقانه تر در کنار عشق زندگیم زندگی می کنم.

متن جذب گردشگر

من روز به روز به همسر مهربانم نزدیک و نزدیکتر می شوم.

متن جذب گردشگر

عشق رویاهای من در راه است.

متن جذب گردشگر

من با جذابیت درونی ام هر انسانی را شیفته و دلبسته خود می کنم.

متن جذب گردشگر

همواره از وجود من عشق و شادی و عشق ساطع می شود.

متن جذب گردشگر

من در هر نفس به کائنات عشق هدیه می دهم و عشق زیادی از آن جذب می کنم.

متن جذب گردشگر

من عاشق خود هستم و به خودم افتخار می کنم.

متن جذب گردشگر

عشق هدیه ای است که من هر صبح که بیدار می شوم روبان های دور آن را باز می کنم و لبریز از آن می شوم.

متن جذب گردشگر

من با خودم و جهان پیرامونم در صلح هستم. به همگان عشق می دهم و از آنان عشق می گیرم.

متن جذب گردشگر

هم اکنون دروازه های عشق به روی من گشوده خواهد شد.

متن جذب گردشگر

من در مدار عشق و محبت قرار دارم و زندگیم سرشار از عشق است.

متن جذب گردشگر

خدایا به خاطر همسر فوق العاده ای که دارم سپاسگذارم.

متن جذب گردشگر

من به طور الهی ، در مسیر یافتن همسر دلخواهم هستم.

متن جذب گردشگر

خدایا به خاطر همسر فوق العاده ای که دارم سپاسگذارم .

متن جذب گردشگر

من هر روز به همسر دلخواه خود نزدیک تر میشوم .

متن جذب گردشگر

زندگی من سرشار از عشق و محبت است و بزودی ازدواج می کنم .

متن جذب گردشگر

من با دختر دلخواه خود ازدواج می کنم .

متن جذب گردشگر

من لایق داشتن همسری مهربان و عالی هستم .

متن جذب گردشگر

نیمه گمشده من پیدا شده و هم اکنون به سوی من می آید.

متن جذب گردشگر

من آماده ازدواج هستم و روند ازدواج من هم اکنون آغاز شده است .

متن جذب گردشگر

خدایا سپاسگزارم که همسر دلخواه من را وارد زندگی ام می کنی .

متن جذب گردشگر

من آماده ی ازدواج هستم و بزودی با همسر مورد علاقه ام ازدواج می کنم .

متن جذب گردشگر

وقتی چیزی برای از دست دادن نداری میتونی با تمام وجودت بجنگی، میتونی بدون تردید ریسک کنی، میتونی چشمتو روی خیلی چیزا ببندی و کارایی رو انجام بدی که همیشه ازشون می ترسیدی
زمانی که از مرز ترسات عبور کنی و ریسک رو بپذیری ، میتونی زندگیت رو برای همیشه متحول کنی و تغییرات خیلی بزرگی ایجاد کنی…
تنها راه ایجاد تغییرات بزرگ، ریسک کردنه

متن جذب گردشگر

خدای بزرگم
تو همیشه خیر و صلاح بنده هاتو میخوای
این ما هستیم که گاهی عجول هستیم و زود قضاوت می کنیم که چرا نشد و …
خدایا چه بسیار دعاها و خواسته ها داشتیم که بلا و زیان ما در برآورده شدن شون بود و تو مث همیشه یاری مان کردی و از ما دورشون کردی …
ازت می خوام و دعا می کنم
هر کسی هر آرزویی داره اگه صلاح و خیرش در اون هست بهش برسه و دلش شاد بشه

متن جذب گردشگر

مراقب صحبت‌ هایی که با خودتان می‌ کنید باشید، کائنات بیشتر از خودتان به این صحبت‌ ها گوش می‌ دهد؛ سعی کنید در طول روز فقط و فقط سوال‌‌ های خوب و مثبت بپرسید تا کائنات پاسخ‌تان را بدهد. سوال‌ هایی مثل:
چرا من ثروتمند هستم؟
چرا من شاد و خوشحال هستم؟
چرا من سلامت و تندرست هستم؟

متن جذب گردشگر

از زندگی لذت ببر!!!
آدما به سمت کسی جذب میشن که میدونه چطوری از زندگیش لذت ببره و شاد باشه!
به جای ایده آل گرایی، شروع کن به لذت بردن از چیزهایی که داری…
با لذت بردن از چیزهای کوچک و در دسترس، میبینی زندگیت چقدر تغییر میکنه…
هر روز با خودت چند بار تکرار کن:
هر چیزی که برای من اتفاق میفته قدمیه برای بهتر کردن و شادتر کردن زندگی من

متن جذب گردشگر

اﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ…
اﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ،
ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬﺏ می کند.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ،
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ،
ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﻟﺬﺕ،
ﻟﺬﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﺷﺎﺩﯼ،
ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭﯼ،
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ،
ﺛﺮﻭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﭘﺲ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ:
ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩهیم

متن جذب گردشگر

خود را کاملا به ” خدا ” بسپار.
درست مانند قایقی که بر روی رودخانه شناور است…
نباید پارو بزنی، فقط طناب را شل کن.
نباید شنا کنی
فقط شناور باش
آن گاه رودخانه خودش تو را به دریا خواهد برد
دریا بسیار نزدیک است.
دریای او در جان ماست
اما فقط برای کسانی که شناورند. نه برای کسانی که شنا می‌ کنند
از غرق شدن نترس. زیرا ترس تو را وادار به شنا می‌ کند.
حقیقت آن است که، کسانی که خود را بدون واهمه در خدا غرق می‌کنند، برای همیشه نجات می‌ یا‌بند.
مقصدی را هم برای خودت تعیین مکن.
زیرا کسی که هدف تعیین می‌کند، شروع می‌ کند به شنا کردن.
همواره به یاد داشته باش، زمانی که قایق زندگی‌ ات را به جریان اراده الهی بسپاری، به هر جا برسی مقصد همانجاست

متن جذب گردشگر

دقیقا آن چیزی را که احساس می کنید برایتان اتفاق می افتد و نه دقیقا چیزی که به آن فکر می کنید.
به همین خاطر است اگر صبح را با ناراحتی بیدار شوید همین طور بد می آورید آن وقت تمام روز همانطور پیش می رود ولی اگر یک تغییر ساده در احساستان به وجود آورید تمام روز تغییر می کند،
اگر روز را خوب شروع کنید و در این احساس پایدار بمانید و اجازه ندهید چیزی حالتان را تغییر دهد طبق قانون جاذبه موقعییت ها و مردمی را جذب می کنید که آن حس خوب را تداوم می بخشند.

متن جذب گردشگر

اگر شما می خواهید به اهدافتان برسید، باید با آن‌ها هم موج و هم فرکانس شوید
حالا چطور این فرکانس را به وجود بیاوریم؟
آن احساسی را در خود داشته باشید که اگر آرزو‌هایتان همین حالا برآورده شود در شما به وجود می‌آید.
این همان هم فرکانس و هم بسامد بودن است.

متن جذب گردشگر

همیشه با افرادی که از خودتان آگاه‌تر و موفق‌ترند ، معاشرت کنید
هر نشستی ، تاثیری دارد
این افراد ، ناخودآگاه ، جوانه رشد و پیشرفت را در وجودتان بارور می‌ کنند
امروز خداوند را محور قرار بده و بر آنچه دوست داری تمرکز کن
رها باش و به بزرگترین قدرت کائنات اعتماد کن
کسی که میلیاردها کهکشان را بدون ذره ای خطا مدیریت می کند
می تواند ما را به خواسته هایمان برساند.

متن جذب گردشگر

تا باران نباشد، رنگین کمانی نیست…
تا تلخی نباشد، شیرینی نیست…
تا غمی نباشد، لبخندی نیست..
تا مشکلات نباشند،
آسایشی وجود نخواهد داشت
پس همیشه به خاطر داشته باش:
هدف این نیست که
هرگز اندوهگین نباشی،
هرگز مشکلی نداشته باشی،
هرگز تلخی را نچشیده باشی…
همین دشواری‌ ها هستند که از ما
انسانی نیرومندتر و شایسته‌ تر می‌ سازند،
و لذت و شادی را برای ما معنا می‌ کنند

متن جذب گردشگر

همان کسی که می خواست تو را زمین بزند، زمین خورده!
همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند، تمامِ غرور و حرمتش شکسته!
همان کسی که قصد آزارِ تو را داشت،
بی دفاع شده و آزار دیده!
کائنات، دست بردار نیست؛
انتقامِ ما را از همه می گیرد!
روزی همه مان به هم،
بی حساب خواهیم شد…

متن جذب گردشگر

در علم تاثیر کلام میگویند:
اگر شما بگویی انجام کاری سخت است، سخت می شود
اگر شما بگویی راحت است، راحت می شود
اگر شما بگویی نمی شود، نمی شود
شما اگر بگویی حالم عالیه،
تمام عوامل متافیزیکی دست به کار می شوند
تا حال شما عالی شود
اگر شما بگویی امروز چه روز عالییه!
میبینی که کائنات چقدر سریع به این فرمان شما جواب مثبت میده
اگر بگویی من گیجم! کائنات شما رو به سمت حواس پرتی و گیجی می برد
در انتخاب کلمه ها، حتی به شوخی هم دقت کنید.

متن جذب گردشگر

آرامش، قسمت و سهم دل‌هایی است
که نگاه‌ هایشان به سوی خداست….
به خداوند که متصل بشوی
آرامشی سراسر وجودت را در بر می‌ گیرد
که نه به ‌آسانی رنجیده می‌ شوی
و نه به ‌راحتی کسی را می‌‌ رنجانی

متن جذب گردشگر

کاش می شد تمام آدم های غمگین و تنهای جهان را در آغوش کشید ، برایشان چای ریخت ، کنارشان نشست و با چند کلامِ ساده، به لحظاتشان رنگ آرامش پاشید و حالشان را خوب کرد…
کاش می شد این را قاطعانه و آرام در گوش تمام آدم ها گفت؛ که غم و اندوه، رفتنی است و روزهای خوب در راه اند، که حالِ همه مان خوب خواهد شد … برایتان آرزوهای خوب می کنم، چون به تاثیر انرژی های خوب کائنات، ایمان دارم
من ایمان دارم ؛
ایمان دارم که روزی همه چیز درست خواهد شد …

متن جذب گردشگر

کائنات در دستان توست، هرعملی، کلامی ، افکاری به خودت برمی گردد…
پس تا می توانی عشق بورز، نیکی کن ، بخشش داشته باش و زیبا بی اندیش ، خواسته ها و آرزوهایت را به او بسپار

متن جذب گردشگر

شاد بودن هیچ بهانه ای نمی خواهد
همین که بخندی
به هستی لبخند بزنی
خواهی دید که کائنات نیز با این طنین آشنا ، روحت را کانون شادی خواهند کرد…

متن جذب گردشگر

تمام کائنات دست به دست هم داده اند
تا هر آن چه به نام اتفاق مثبت تلقی می شود در زندگی من رخ دهد.

متن جذب گردشگر

دنیا در اختیار شما خواهد بود، اگر که این حقیقت بزرگ را درک کنید:
افکار شما به واقعیت تبدیل می شوند!
قانون جذب کائنات…

متن جذب گردشگر

تنها بمون و خودتو بساز.
کائنات، کسی که شایسته توست رو برات میفرسته.

متن جذب گردشگر

تمام کائنات می خواهند
تا من هر چه سریع تر به تمام آرزوهایم دست پیدا کنم.

متن جذب گردشگر

اغلب مردم خوش‌ بینی
و مثبت‌ اندیشی را
نوعی امید کاذب می‌ دانند …
در حالی که این آن‌ ها هستند که دچار نا امیدی کاذب شده‌ اند …

متن جذب گردشگر

من کسی هستم که کائنات را مدیریت می کند و
برای همین از کائنات می خواهم تا فرد دلخواهم را وارد زندگیم نماید.

متن جذب گردشگر

من توانایی این را دارم که هر چیزی را که می‌خواهم خلق کنم. من در تمام ابعاد زندگیم موفقیت را حس می‌کنم. من مثبت اندیش، با انگیزه و موفق هستم.

متن جذب گردشگر

من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که نباید بازنده باشم!

متن جذب گردشگر

توماس جفرسون میگه : ” من به این نتیجه رسیده­ ام که هر چه سخت کوش ­تر باشم و بیشتر تلاش کنم، به نظر شانس بیشتری هم دارم “

متن جذب گردشگر

رویای خودتان را بسازید، وگرنه کسی شما را استخدام می‌کند تا رویای او را بسازید.

متن جذب گردشگر

هرگز امیدت رو رها نکن. از فکر کردن به شکست‌ دست بکش، ولی هرگز از اهداف‌ و آرزوهات دست نکش. فکر کردن به گذشته را ول کن، اما هرگز آینده را به حال خود رها نکن.

متن جذب گردشگر

اگر یدکی به نام “اراده”موتوری به نام “استقامت”و راننده‌ای به نام “خدا” داشته باشیبه جایی خواهی رسید که “موفقیت” نامیده می‌شود.

متن جذب گردشگر

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن جذب گردشگر

یه واقعیتی رو میخوام بهت بگم، تا وقتی خودت به خودت کمک نکن، هیچ چیز و هیچ‌ کسی تو این دنیا به دادت نمیرسه.اگر فکر می کنی لیاقتت بیشتر از اینه، خب حتما همینطوره، پس به با تلاش زیاد خودت نشون بده که لایق چی هستی.

متن جذب گردشگر

آدم های موفق شرایط تغییر نکردنی زندگی شون رو می پذیرند. و به جای نق زدن بابت چیزهایی که دوست ندارن ، در برهوت زندگی شان دنبال چیزهایی میگردن که دوسش دارن.یا به اندازه بزرگی آرزوهایت تلاش کن، یا به اندازه بزرگی تلاشت آرزو کن!!

متن جذب گردشگر

در زندگی دوم شدن معنی نداره. یا برنده می شی یا می بازی، دوست داری کدوم کدوم یکی باشی یه بازنده یا یه برنده؟

متن جذب گردشگر

شاید همین الان برای مسئله‌ پیش اومده راه‌ حلی پیدا نکن، اما یادت باشه که هر راه‌حلی زمانی یه مسئله بوده..

متن جذب گردشگر

علی میر صادقی : در لحظاتی که از دست خودمان ناراحت هستیم، برای تغییر شرایط ، به جای نق و ناله کردن و سرکوفت زدن ، نقاط قوت درونتان را به خاطر آورید. یعنی برای تغییر به جای خود تحقیری خود تبلیغی کنید.ستاره‌ها را هدف گرفته‌اید؟ خوب است، ولی اول باید همین پایین سفینه‌تان را بسازید.

متن جذب گردشگر

درست است که تجربه بهترین معلم در زندگی است اما این نکته را به یاد داشته باشید که تا زمانی که چیزی را یاد نگیرید نمی توانید تجربه ای نیز به دست آورید.

متن جذب گردشگر

همین مرگ که زندگی را از بین می برد، خودش باعث حرکت و زندگی کردن است. اگر می دانستیم تا ابد زنده ایم کمتر زندگی می کردیم. نگاهت را روشن کن. اینجا تاریک نیست.

متن جذب گردشگر

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه‌ درس‌هایتان را برای فردا بگذارید خیلی دیر می‌شود.

متن جذب گردشگر

اتفاقات میوفتن
تا بهت ثابت کنن
تو بیدی نیستی که
با این بادا از ریشه در بیای
آروم و قوی باش
برگرد به زندگیت…

متن جذب گردشگر

«به خودتان اعتماد کنید چون مایل به پذیرفتن خطر هستید، نه به خاطر این که آن را بی خطر و مطمئن می­دانید.» ~ ناشناس

متن جذب گردشگر

انسان ها عادت دارند که زندگی ما را با توانایی های خودشان قضاوت کنند. وقتی به شما می گویند : نمی توانی در اصل منظوشان خودشان هستند.

متن جذب گردشگر

شما هیچگاه نمی توانید فصل بعدی زندگی خود را شروع کنید رد صورتی که در حال خواندن فصل قبلی باشید.

متن جذب گردشگر

وینستون چرچیل: “موفقیت ادامه راه رفتن از شکستی به شکست دیگر، بدون از دست دادن شور و شوق است”

متن جذب گردشگر

وقتی معلم‌هایتان به شما می‌گویند چه کارهایی را باید بکنید به حرفشان توجه کنید، اما مهم‌تر این است که بعدا خودتان بنشینید و فکر کنید چرا از شما می‌خواهند آن کار را بکنید.

متن جذب گردشگر

فرق عادی شدن و عالی شدن در یک حرف است : عادت نکردن.

متن جذب گردشگر

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.موفقیت از آن کسانی است که با پشتکار به دنبال هدف خود بوده اند

متن جذب گردشگر

شاید موفقیت نسبی باشد، ولی بیشتر چیزها در زندگی مطلق‌اند. مدرک، مدرک است، شغل، شغل است و سخت‌کوشی، سخت‌کوشی؛ کاملا ساده و مستقیم.

متن جذب گردشگر

بهتر است در چیزی که دوست دارید، شکست بخورید تا در چیزی که دوست ندارید موفق شوید.

متن جذب گردشگر

همیشه در برنامه ریزی کارها، از کارهای سخت شروع کن. کارهای آسان خود به خود انجام می‌شوند.

متن جذب گردشگر

برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.

متن جذب گردشگر

انسان های بی هدف، مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند.

متن جذب گردشگر

موفقیت سهم بچه پررو هایی هست که روی شکست رو هم کم کردن

متن جذب گردشگر

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.برایان تریسی میگه : “دانش آگاهی از آن چیزی است که می توانید انجام دهید. خرد دانستن این است که چه زمانی نباید این کار را انجام داد “

متن جذب گردشگر

مسلماً هیچ گاه نمی توان از دانش شما کم کرد اما روز به روز می‌توان به آن افزود. پس می توان گفت علم و تحصیلات یکی از مهم ترین فاکتورهای رسیدن به موفقیت هستند. همین حالا برای داشتن آنها تلاش کنید تا موفقیت را در آینده به خود نزدیک ببینید.

متن جذب گردشگر

هیــچ کاری خیـلی زیاد سخت نیست؛ اگر آن را به کارهای کوچک تر تقسیم کنی.یک نگرش مثبت واقعاً می تواند رویاها را تحقق بخشد.هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد.

متن جذب گردشگر

دیل کارنگی : “مردم به ندرت موفق­ اند مگر اینکه از آنچه انجام می دهند، لذت ببرند.”

متن جذب گردشگر

همیشه چیزی را که آرزو می کنید به دست نمی آورید؛ چیزی را به دست می آورید که برای آن کار کنید.

متن جذب گردشگر

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.
سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن جذب گردشگر

اگه یک بار نتونستی نمره خوبی بگیری اشکالی نداره، می تونی دوباره امتحان کنی.یک بار نمره و نتیجه بد گرفتن، به هیچ وجه نمی‌تونه شما را از هدفی که می‌خوای بهش برسی دور کنه. عیبی نداره که یه بار نمره بدی بگیری، برای دفعه بد بیشتر تلاش کن تا نتیجه فوق العاده بهتری بگیری. مطمئنم که موفق می‌شی…همه آدما روزهای بد دارن اما بعضیا اونارو به درس هایی آموزنده تبدیل میکنن

متن جذب گردشگر

هر چقدر که الآن تو بیشتر تلاش کنی، در آینده هم به همان قدر پاداش می‌گیری. پس حواست به کارهای الآنت باشد چون آینده تو را می‌سازد. مطمئن باش که تلاش های تو بی نتیجه نخواهند ماند و یک روز، پاداش همه شان را خواهی گرفت…جان وودن : “همه چیز خوب پیش می­رود برای کسانی که بهترین تلاش شان را برای انجام کارهای شان می­کنند.”

متن جذب گردشگر

قبل از اینکه تسلیم بشی ، به خودت بگو اگه الان جا نزنی سال دیگه همین موقع کجایی؟

متن جذب گردشگر

موفقیت، تکرار لجوجانه کارهای ساده است.ساده ترین کارهایی را که می‌توانید تصور کنید. مثل همین نینداختن کارها به فردا، مدل درس خواندن، به موقع خوابیدن و بیدار شدن و… همین کارهای ساده هستند که تفاوت های ما با افراد موفق را شکل می‌دهند. اصلاً به همین دلیل است که انسان های موفق، موفق هستند! به خاطر تکرار لجوجانه کارهای ساده…

متن جذب گردشگر

تو با همه فرق داری و قرار نیست شبیه دیگران بشی. تو خودتی و باید بهترین خودت باشی پس با خودت رقابت کن و دوری کن از اینکه بخواهی خودت رو با همکلاسی هایی مقایسه کنی که شرایط زندگی و تحصیلی و… آن ها شباهتی به تو ندارند پس تو توی همین شرایط باید بهترین باشی و سعی نکنی که تبدیل به یکی از همکلاسی هایت شوی.

متن جذب گردشگر

کاری که درسته رو انجام بده نه کاری که آسونه…اگر به دنبال کارهای آسان هستید تا به موفقیت برسید باید به شما بگویم که موفقیت در پی کارهای سخت و شکست ها به دست می آید و فکر میانبر زدن و انجام کارهای آسان را از ذهنتان پاک کنید. کاری را که می دانید درست است را انجام دهید تا نتیجه درست و خوبی را بگیرید. با انجام کارهای ساده و فرار از انجام کارهایی که درست است اما کمی سختی دارد، راه به جایی نخواهید برد.

متن جذب گردشگر

زندگی آن‌قدر هم پیچیده نیست، عادت‌های خوب و سخت‌کوشی، تمام چیزی است که برای موفقیت و برنده شدن احتیاج دارید.

متن جذب گردشگر

همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید، نه به چیزهایی که از آن می ترسید!

متن جذب گردشگر

جایی که عشق باشد زندگی جاری است.

متن جذب گردشگر

همسر دلخواه و مورد علاقه من وجود دارد.

متن جذب گردشگر

روند ازدواج من هم اکنون آغاز شده است.

متن جذب گردشگر

ازدواج من ممکن و آسان است.

متن جذب گردشگر

همسر مورد علاقه من بزودی وارد زندگی من می شود.

متن جذب گردشگر

من هر روز به همسر دلخواه خود نزدیک تر میشوم.

متن جذب گردشگر

نیمه گمشده من پیدا شده و هم اکنون به سوی من می آید.

متن جذب گردشگر

ازدواج ارزشمند آن نیست که دو انسان عالی به هم برسند، بلکه دو انسان معمولی به نحوی عاشقانه زندگی بکنند که از تفاوت های یکدیگر لذت ببرند.

متن جذب گردشگر

همیشه همه چیز در زندگی به عالی ترین، بهترین و راحت ترین شکل، به نفع من و همسرم جریان دارد.

متن جذب گردشگر

امروز همه کائنات مرا همراهی می کنند که من بهترین و لایق ترین و شاد ترین فرد را برای ازدواج بیابم. یقین دارم که من ازدواج موفق و شادی پیش رو دارم، چون با عشق تمام همسرم را انتخاب کرده ام.

متن جذب گردشگر

به لطف خدا من روز به روز دارم به بالاترین شادی و خوشبختی با همسرم می رسم.

متن جذب گردشگر

با تمام وجودم و به معنی واقعی کلمه، من می خواهم ازدواج کنم و فردی را برای زندگی انتخاب کرده ام که برای همیشه با او شاد و راضی زندگی خواهم کرد.

متن جذب گردشگر

درخشان ترین دستاورد زندگی من توانایی و انگیزه قوی برای درخواست از همسرم برای ازدواج با من بود.

متن جذب گردشگر

مطمئن هستم که من نیمه گمشده خود را پیدا کرده ام و زندگی مشترک بسیار هیجانی و شادی با همدیگر خواهیم داشت.

متن جذب گردشگر

من برای ازدواج آماده هستم و ایمان و باور قلبی دارم که بهترین همسر را برای خود انتخاب می کنم.

متن جذب گردشگر

همسر من لایق ترین، زیباترین، مهربان ترین و جذاب ترین فردی است که من سراغ دارم.

متن جذب گردشگر

هم اینکه عشق الهی در من و از طریق من نهایت عزم خود را به کار می گیرد.

متن جذب گردشگر

من روز به روز به همسر مهربانم نزدیک و نزدیکتر می شوم.

متن جذب گردشگر

به لطف الهی من روز به روز عاشقانه تر در کنار عشق زندگیم زندگی می کنم.

متن جذب گردشگر

من ایده ال ترین فرد برای او خواهم بود و عشقم از این مساله آگاه است و به زودی با من ارتباط برقرار می کند.

متن جذب گردشگر

عشقم هم اکنون به من فکر می کند و نزد من باز خواهد گشت.

متن جذب گردشگر

بازگرداندن عشقم برای من آسان است و این اتفاق در کوتاه ترین زمان ممکن رخ می دهد.

متن جذب گردشگر

دوری از من برای او سخت تر خواهد بود و به زودی با من ارتباط برقرار می کند.

متن جذب گردشگر

او بسیار دلتنگ من است و من می توانم خیلی زود به خواسته خود دست پیدا کنم.

متن جذب گردشگر

من انسان با ارزشی هستم و او دوست دارد با من ارتباط برقرار کند.

متن جذب گردشگر

دوری از من برای عشقم نیز دشوار و سخت است و می خواهد نزد من بازگردد.

متن جذب گردشگر

عشق من نیز دلتنگ من بوده و مشتاق دیدن من است.

متن جذب گردشگر

من می توانم عشقم را در کوتاه ترین زمان ممکن برگردانم.

متن جذب گردشگر

من عشقی بی نظیر که تا به حال کسی آن را تجربه نکرده است را جذب خواهم کرد.

متن جذب گردشگر

من لایق یک زندگی آرامش بخش در کنار کسی که عاشقانه دوستش دارم هستم.

متن جذب گردشگر

بودن با کسی که عاشقانه او را دوست دارم مرا بسیار خوشحال می کند.

متن جذب گردشگر

کسی که هم فرکانس با من باشد، به زودی سر راهم قرار خواهد گرفت.

متن جذب گردشگر

عشق من با پای خود وارد زندگیم خواهد شد.

متن جذب گردشگر

همین الان کائنات مشغول به کارند تا عشق مرا وارد زندگیم کنند.

متن جذب گردشگر

عشق زیباترین اتفاق زندگی منه.

متن جذب گردشگر

من تک تک سلول هایم را عاشقانه دوست دارم.

متن جذب گردشگر

من تجلی عشق الهی هستم پس اجازه می دهم عشق الهی هدایتم کند.

متن جذب گردشگر

همواره از وجود من عشق و شادی ساطع می شود.

متن جذب گردشگر

من با خودم و جهان پیرامونم در صلح هستم. به همگان عشق می دهم و از آنان عشق می گیرم.

متن جذب گردشگر

من در مدار عشق و محبت قرار دارم و زندگیم سرشار از عشق است.

متن جذب گردشگر

هم اکنون دروازه های عشق به روی من گشوده خواهد شد.

متن جذب گردشگر

من نگاهش میکنم
او هم نگاهم میکند
او برای دل بریدن
من برای دلبری
عشق یعنی تار موهای تنت می ایستند
هر زمان که نام او را می بری

متن جذب گردشگر

اینقدر نیستی و من اسیر تنهایی امکه گاهی حس میکنمعشق را نسیه به من داده ایبی تابم بی بهانه نقد میخواهمتفقط همین

متن جذب گردشگر

به تنهایی خمیده همه پشت اشعارم چرا دیگر نمی آییمگر این تن بمیرد که تو شاید بیایی

متن جذب گردشگر

کوچه خالیست و دستانم تهیچشم ها را پویده امشاید عصای کور دوره گردبوی موسی را به نیل ببخشد

متن جذب گردشگر

تویی آن شاه که دستم به تو آغشته شده
کیش و ماتت بکنم چون ورق آس منی
تو و آن دلبری و محو تماشا شدنم
توفقط مال همین قلب پر احساس منی

متن جذب گردشگر

حرف همان حرف بود
امـــا ….!!
حرفهایش دلبری نداشتبوسه همان بوسه بود
امـــا …!!
بوسه هایش عشق نداشتچشم همان چشم بود
امـــا ….!!
دیگر دوستش نداشتدل همان دل بود
امـــا …!!
دیگر اعتماد نداشت
خدانگهدار

متن جذب گردشگر

مرا کجای این زندگی
در کدام خط داستانش
پیدا کردی؟
که اینگونه دلم را به هول و ولا انداختی

متن جذب گردشگر

من از جهان چیزی نمی‌خواهم
تنها تو را با دلبری هایت
جانی که می‌بخشی و می‌گیری
با عطرِ خوبِ روسری‌ هایت

متن جذب گردشگر

دلبری و بی‌دلی اسرار ماست
کار کار ماست چون او یار ماست

متن جذب گردشگر

ای دلبری که.می تپداین دل برای”تو”…
رخصت نمی دهی…
که شوم آشنای تو…
چیزی نمانده…
جزجان خسته ام…
آن هم اگرقبول کنی…
فدای “تو

متن جذب گردشگر

زن یعنی عاشقانه های ناب
زن یعنی بهترین و بزرگ ترین نعمت خدایعنی مادربودن
زن یعنی همسری عاشق برای شوهر
زن یعنی دلبری های ناب دختر برای پدر
زن یعنی همه زندگی برادر یعنی دلسوز برادربودن
زن به معنای واقعی همان عشق است

متن جذب گردشگر

در انتهای کوچه ای کاشانه دارد یار من
روی نگاهش یک بغل پروانه دارد یار مناز بس که من با دیدنش مستِ نگاهش میشوم
انگار در چشمان خود میخانه دارد یار منیک دسته گل وقتی که میخندد نشیند بر لبش
گویی که در لبخند خود گلخانه دارد یار منشبها شرابم چشم او ، صد ناز دارد خشم او
از جام چشمش باده در پیمانه دارد یار منگر مِی پرستی میکنم ، با یار مستی میکنم
در عاشقی ، چون شیوه ای مستانه دارد یار منپنداشتم در کیش او جایی ندارد دلبری
دیدم که در هر شهر و دِه ، بتخانه دارد یار منمن عاشقم، دیوانه ام، گویند من مستم ولی
چون من کجا یک عاشقی دیوانه دارد یار منمشهور شد در دلبری با طلعت چشمان خود
در تار مژگانش هزار افسانه دارد یار من.

متن جذب گردشگر

” دل” چه دنیای قشنگی دارد
“بزرگ” میشود،عاشق میشود
“تنگ” میشود،میشکند میگرید
میریزد،دلبری میکند
میتپد و میمیرد
چون “می ایستد” تمام میشود

متن جذب گردشگر

تو فقط بگو دوستت دارم …
من احساسم را
چنان به نگاه هایت گره خواهم زد
که خورشید هر روز صبح
قربان صدقه دلبری های ما برود

متن جذب گردشگر

تو را در دلبری دستی تمام است
تمام است و تمام است و تمام استبجز با روی خوبت عشقبازی
حرام است و حرام است و حرام است

متن جذب گردشگر

اصلاً بی هوا بیا!
بیایی
هوا میخواهم چکار؟
نفس میخواهم چکار؟
بیایی…
کمی شعر می خواهم
کمی زانویت را تا سر بگذارم رویش
چند دانه انگشت که موهایم را به هم بریزد!
و…
کمی دلبری!در بغلت…

متن جذب گردشگر

ناله می کرد شاعری از درد عشق
که خدایا آخر دنیا کجاست؟؟؟
شعر او آهسته گفت ای نازنین !
هر کجا که دلبری از دل جداست

متن جذب گردشگر

کرده پنهان پشت عینک ، چشم های مرمری
وقت چشمک عشوه ای آمد به رسم دلبرییک قدم از ما گذشت و لحظه ای خندید و بعد …
با ادا و عشوه وا کرد او گره از روسریقل هوَ اللهُ احد ؛ چشم بدت حیران شود
مرحبا ؛ زیبا شدی بانو ، -به چشم خواهری-رد شد و آتش زد و سوزاند و خاکستر نمود
بخت ناقص مانده از دوران شیر مادریای بسوزد طالع نحسی که با ما همدم است
ای دو صد لعنت به چشمان خمار مرمری

متن جذب گردشگر

کاش دورانمان کمی عقب تر بود …
مثلا یک قرن … !
من چادرِ گلدار سرَم میکردم …
و تو با چند نانِ سنگکِ تازه ، سرِ کوچه می ایستادی تا من از کنارت رد شوم و تو با تمامِ جسارتت به من نانِ داغ تعارف کنی …
من نگاهم را نجیبانه می دزدیدم …
و تو … عاشق تر می شدی … به این منِ دست نیافتنی …
مالِ آن دوران اگر بودیم ؛
برای دلبری از تو ، آبگوشت های جانانه روی اجاق ، بار می گذاشتم

متن جذب گردشگر

من هر چه دارم پای تو دادم
خواب و خیال و عقل و ایمانم
خب دلبری اندازه‌ ای دارد
ابری شدم لطفا ببارانم
پا پس نکش از روزگار من
از کاه من یک کوه می‌سازی
دست خودت هم نیست می‌دانم
بانوی من تو مجمع النازی
وقتی که می‌خندی جذاب و مستانه
یک شهر از عشقت دیوانه دیوانه
از این خیابان ها آهسته تر رد شو
یا مال من باش و یا با همه بد شو

متن جذب گردشگر

هربوسہ تو تشنہ بوس دگــرم ڪرد
دیوانہ شـدم دوری تو در بدرم ڪرد
انگار نفهمیـــده ای …انگار ندیدی
هیهات ڪہ ایڹ دلبری ات جاڹ بہ سرم ڪرد.

متن جذب گردشگر

زمانی که زیبایی درونی بیشتر از زیبایی بیرونی می‌شود – رقص جادویی در قلب به وجود می‌آید – آنجی کاران

متن جذب گردشگر

زیبایی بیرونی بر ذهن تاثیر می‌گذارد اما زیبایی درونی بر قلب – هلن جی راسل

متن جذب گردشگر

زیبایی، خالصانه‌ترین احساس روح است. زیبایی زمانی پدید می‌آید که روح ارضا می‌شود – آمیت ری

متن جذب گردشگر

چیزی در مورد زیبایی درونی وجود دارد تا ابد زنده خواهد ماند، مانند بوی خوش گل رز – الکس فلین

متن جذب گردشگر

در پایین، شما زیبایی فیزیکی دیگران را نخواهید دید بلکه آتشی که در درون آن‌ها وجود دارد، اهمیت پیدا می‌کند – شنون ال آلدر

متن جذب گردشگر

زیبایی بیرونی یک هدیه است اما زیبایی درونی یک دستاورد به شمار می‌رود – راندی جی فین

متن جذب گردشگر

زیبایی بیرونی چیزی است که با آن متولد می‌شوید. اما زیبایی درونی یک فرصت برابر محسوب می‌شود – رالف والدو امرسون

متن جذب گردشگر

چه فایده‌ای دارد که در ظاهر زیبا باشید در حالی که از درون زشت هستید – جس سی اسکال

متن جذب گردشگر

زمانی که زیبایی در قلب حضور داشته باشد، نیازی نیست در جای دیگری ظاهر شود – استیو گودیر

متن جذب گردشگر

زیبایی، همان لبخند واقعی است که وقتی خود را در آینده می‌بیند، بر چهره‌اش نقش می‌بندد – رابیندرانات تاگور

متن جذب گردشگر

زیبایی، روشنایی از روح است – جان ادینهو

متن جذب گردشگر

زمانی که تقوا و فروتنی اور ا در برمی‌گیرد، درخشندگی یک زن زیبا روشن‌تر از ستارگان بهشت خواهد بود – آخناتون

متن جذب گردشگر

زیبایی … زمانی است که چشمان یک زن نگاه می‌کنید و آنچه در قلبش هست را می‌بینید – نیت دیرکس

متن جذب گردشگر

زیبایی بیرونی جذب می‌کند اما زیبایی درونی، اسیر می‌کند – کیت آنجل

متن جذب گردشگر

هیچ تعریفی برای زیبایی وجود ندارد؛ به جز این که زیبایی زمانی معنای پیدا می‌کند که می‌توانید روح یک فرد را ببینید، چیزی غیر قابل توضیح – لیو تیلور

متن جذب گردشگر

زیبایی بیرونی همان زیبایی درونی است که قابل رویت شده است و خود را در درخشش چشم‌ها نشان می‌دهد – پائولو کویینی

متن جذب گردشگر

زیبایی نوعی درخشندگی است. افرادی که زیبایی واقعی درونی دارند، چشم‌هایشان روشن‌تر و پوستشان درخشنده‌تر است – کامرون دیاز

متن جذب گردشگر

زیبایی بیرونی، چشم را تحت تاثیر می‌گذارد اما زیبایی درونی، قلب را اسیر خود می‌کند – مندی هیل

متن جذب گردشگر

یک قلب خالص به طور غافلگیرکننده‌ای نادر و حتی جذاب‌تر است – جی اس بی مورس

متن جذب گردشگر

من بر این باور هستم که زیبایی درونی، واقعی‌ترین نوع از زیبایی است. زمانی که خود را پرورش دهیم، یک تغییر و تحول اجتناب‌ناپذیر و مثبتی در ما شکل می‌گیرد – پائولو کویینی

متن جذب گردشگر

زیبایی زمانی است که می‌توانید خود را گرامی بدارید. زمانی که خود را دوست داشته باشید، زیباتر از همیشه خواهید بود – زو کراویتز

متن جذب گردشگر

برخی از ما به خود و کودکانمان یاد می‌دهیم که ظاهر، موها، پوست و لباس‌های خود را بیشتر از زیبایی که در درون ما قرار دارد و شخصیت واقعی ما را تعریف می‌کند، دوست داشته باشیم – راسول جبرئیل سنیموان

متن جذب گردشگر

زیبا بودن یعنی خودت بودن. شما لازم نیست توسط دیگران پذیرفته شوید بلکه باید خود را بپذیرید – تیچ نات هان

متن جذب گردشگر

زیبایی درونی نیز هرزگاهی نیاز دارد تا به زبان آورده شود – رابرت برالت

متن جذب گردشگر

زمانی که از درون زیبا هستید، هیچ چیزی در جهان نمی‌تواند شما را تغییر دهد … اگر نتوانید خود را قبول کنید، پس هیچ کسی دیگری شما را نمی‌پذیرد – ساشا آزوادو

متن جذب گردشگر

ما زیبایی درونی را می‌بینیم و نمی‌توانیم به آن نه بگوییم – دیو اگرز

متن جذب گردشگر

احساسی که من راجع به خود دارم، مهم‌تر از ظاهر است. داشتن اعتماد به نفس است که واقعاً شما را زیبا جلوه می‌دهد – بابی براون

متن جذب گردشگر

اگر انسان‌ها بیشتر به زیبایی درونی خود توجه می‌کردند، جهان جای بهتری برای زندگی بود – دیوید والش

متن جذب گردشگر

زمانی که به سن شما بودم .. ای کاش می‌دانستم که همه چیز برای شاد بودن را در اختیار دارم، به جای این که به دنبال خوشبختی در خارج از خود بگردم – ین بکرمن

متن جذب گردشگر

زیبایی واقعی زمانی است که فرد علاقه‌ی خود به دیگران را نشان می‌دهد – ایمی مولینز

متن جذب گردشگر

قلب‌های ما لبریز از زیبایی است که چشم‌هایمان هرگز قادر به دیدنش نیستند – جورج راسل

متن جذب گردشگر

زیبایی سطحی است اما دروغ‌های زشت تا استخوان نفوذ می‌کنند. زیبایی از بین می‌رود و ناپدید می‌شود اما زشتی و پلیدی باقی می‌ماند! زیبایی درونی خود پرورش دهید تا هیچ‌گاه محو نشود بلکه با گذر زمان رشد کند و درخشنده‌تر شود – دئوداتو شنای خات خات

متن جذب گردشگر

زیبایی درخشندگی است که از درون نشأت می‌گیرد و از احساس امنیت درونی و شخصیت قوی می‌آید – جین سیمور

متن جذب گردشگر

زیبایی در چهره‌ی بدون چین و چروک نیست بلکه در داستان‌هایی است که توسط این چین و چروک‌ها بازگو می‌شوند – آلیشیا کونینگام

متن جذب گردشگر

کاراکتر در میان چالش‌ها و تنوع پرورش می‌یابد. کاراکتر، اساس زیبایی درونی است که شخصیت ما را منعکس می‌کند – آنیل سینها

متن جذب گردشگر

من معتقدم که زیبایی از درون نشأت می‌گیرد. اگر خوشحال باشید و به زندگی به بهترین شکل ممکن نگاه کنید، حتی زمانی که مشکلاتی وجود دارند، زیبا به نظر خواهید رسید – فیت هیل

متن جذب گردشگر

زیبایی با مهربانی و محبت زنده است – ویلیام شکسپیر

متن جذب گردشگر

ما باید به ذهن فرد نگاه کنیم نه ظاهر او – ازوپ

متن جذب گردشگر

زیبایی چیزی نیست که بتوانید بخرید؛ در عوض، زیبایی در درون خود شما قرار دارد – برایان پولسیفر

متن جذب گردشگر

زیبایی نباید به معنی تغییر خود برای دست یافتن به یک ظاهر ایده‌آل یا مورد قبول جامعه باشد. زیبایی واقعی در مورد احترام گذاشتن به زیبایی است که در درونتان وجود دارد. این به معنی دانستن این موضوع است که تعریف دیگران از زیبایی هیچ اهمیتی برای شما ندارد – گولدا پورتسکای

متن جذب گردشگر

مهربانی و هوشیاری در کنار یکدیگر عمل می‌کنند. از طریق هوشیاری، ما زیبایی هر چیز و هر کس را درک می‌کنیم – امیت ری

متن جذب گردشگر

موهای فانتزی، طلا و جواهرات و لباس‌های خوب باعث زیبایی شما نمی‌شوند. نه، زیبای از درونی شما نشأت می‌گیرد. زیبایی روح آرام و ساکت. این زیبایی است که هرگز از بین نمی‌رود و برای خداوند ارزش دارند – کتاب مقدس

متن جذب گردشگر

زیبایی، ارتباط بسیار زیادی با شخصیت دارد – کوین توکین

متن جذب گردشگر

زیبایی واقعی تنها توسط فردی کشف می‌شود که از نظر ذهنی نواقص را کامل کرده است – کاکوزو اوکاکورا

متن جذب گردشگر

زیبایی مربوط به ظاهر شما نمی‌شود بلکه خرد و وقتی است که صرف نجات افراد مشکل‌دار دیگر می‌کنید – شنون ال آلدر

متن جذب گردشگر

مهم نیست ظاهر یک زن چگونه باشد، اگر حقیقت و صداقت در صورت او وجود داشته باشد، زیبا به نظر خواهد رسید – النور روزولت

متن جذب گردشگر

انسان‌ها مانند پنجره‌های شیشه‌ای هستند. زمانی که خورشید در آسمان است، می‌درخشند اما وقتی تاریکی آسمان را فرا می‌گیرد، زیبایی واقعی آن‌ها تنها در صورت وجود نور آشکار می‌شود – الیزابت کوبلر-راس

متن جذب گردشگر

تمام زندگی، جستجویی برای زیبایی است. اما، وقتی زیبایی در درون پیدا می‌شود، این جستجو به پایان می‌رسد و سفر زیبایی آغاز می‌شود -هارشیت والیا

متن جذب گردشگر

درون خود را زیبا کنید تا ظاهرتان نیز زیبا جلوه نماید – چارلز اف گلسمن

متن جذب گردشگر

زیبایی یک زن تنها در چهره نیست بلکه زیبایی واقعی در یک زن در روحش منعکس می‌شود. زیبایی یک زن در توجهی است که به دیگران می‌کند، در شور و اشتیاقی است که برای دیگران دارد – آدری هپبورن

متن جذب گردشگر

کاری که انجام می‌دهید و طرز فکرتان است که شما را زیبا می‌کند – اسکات وسترفلد

متن جذب گردشگر

اجازه ندهید هیچ کسی درخشش درونی شما را بگیرد – جیوتی پاتل

متن جذب گردشگر

زیبایی از لحظه‌ای شروع می‌شود که خودتان تصمیم بر زیبا بودن می‌گیرید – کوکو شنل

متن جذب گردشگر

شما تنها یک چیز هستید، موجودی قدرتمند در درون – آنتون سینت مارتن

متن جذب گردشگر

من باور دارم که کودکان آینده‌ی ما هستند. به آن‌ها خوب بودن را یاد دهید و اجازه دهید تا مسیر خود را در پیش بگیرند. تمام زیبایی که دارند را به آن‌ها نشان دهید – ویتنی هیوستون

متن جذب گردشگر

فرشتگان تنها به زیبایی درون شما توجه می‌کنند. یک قلب خالص، مجرایی از زیبایی واقعی روح است – مولی فریدن فیلد

متن جذب گردشگر

پدرم همیشه می‌گفت: اجازه بده دیگران تو را ببینند نه لباست را. لباس باید دومین چیز باشد – کری گرانت

متن جذب گردشگر

زیبایی درونی از درون نشأت می‌گیرد و هیچ چیزی زیباتر از زنی نیست که خود از درون احساس زیبایی می‌کند – ارین هیترتون

متن جذب گردشگر

برخی از افراد، صرف‌نظر از سن، هیچ‌گاه زیبایی خود را از دست نمی‌دهند. زیبایی آن‌ها از صورت به قلب‌هایشان منتقل می‌شود – مارتین بوکس بوم

متن جذب گردشگر

این قلبی از طلای شماست که باعث زیباییتان می‌شود – آر ام برودریک

متن جذب گردشگر

گاهی‌اوقات، انسان‌ها زیبا هستند. نه در ظاهر بلکه و نه در چیزی که بر زبان می‌گویند بلکه در شخصیتی که دارند – مارکوس زوساک

متن جذب گردشگر

شما همانطور که هستید، زیبا به نظر می‌رسید. بدرخشید. و اجازه ندهید تا دیگران مانع از درخششتان شود – مندی هیل

متن جذب گردشگر

در مرکز قلب، شما کامل و پاک هستید. هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد – امیت ری

متن جذب گردشگر

با قلبی پاکدامن، با چشمانی پاک، من زیبایی را گرامی می‌دارم چراکه که تو در درون زیبا هستی. ماه در زیر پوست تو زندگی می‌کند – پابلو نرودا

متن جذب گردشگر

زیبایی واقعی باید برای همه صادق باشد – لاتیتیا کاستا

متن جذب گردشگر

هر زمانی که زیبایی پیرامون خود ایجاد می‌کنید، روح خود را ترمیم می‌نمایید – آلیس واکر

متن جذب گردشگر

بر روی زیبایی درونی خود تمرکز کن. زیبایی بیرونی باعث جذب دیگران به سمت شما می‌شود اما زیبایی درونی، آن‌ها در کنار شما نگه خواهد داد – رابرت اوراستریت

متن جذب گردشگر

مهربان باش. مهربانی و محبت است که زیبایی واقعی درونی شما را نشان خواهد داد – دباسیش ریدها

متن جذب گردشگر

از زیبایی معنوی و درونی خود مراقبت کنید چراکه در چهره‌تان منعکس می‌شود – دولورس دل ریو

متن جذب گردشگر

زیبایی، بیانی از سادگی، مهربانی و منحصر به فرد بودن درونی و بیرونی یک فرد است – دباسیش ریدها

متن جذب گردشگر

هر کار خوبی که از دستتان برمی‌آید را انجام دهید و زندگی داشته باشید که احساس خوبی به شما می‌دهد. این زیبایی درونی است که بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد – دکتر آنیل کومار سینها

متن جذب گردشگر

زیبایی بیرونی گذراست اما زیبایی درونی یک قلب مهربان با گذر زمان درخشان‌تر می‌شود. مهربان باشید تا برای همیشه زیبا به نظر برسید – دبالیش ریدها

متن جذب گردشگر

زیبایی، احساسی است که در درون دارید و در چشمانتان منعکس می‌شود. زیبایی هیچ ارتباطی به ظاهر ندارد – سوفیا لورن

متن جذب گردشگر

خود را با اعتماد به نفس و زیبایی درونی زیبا کنید – سویاشا سوبدی

متن جذب گردشگر

زیبایی درونی بخش بسیار مهمی از توسعه‌ی فردی است – پریسلا پرسلی

متن جذب گردشگر

فراتر از تمام چیزهای فیزیکی، این زیبایی درونی است که اهمیت پیدا می‌کند؛ داشتن یک قلب بزرگ، ذهن روشن و جسارت فوق‌العاده – الن دجنرس

متن جذب گردشگر

برای چشمان زیبا، به دنبال خوبی در دیگران باشید. برای لب‌های زیبا، به دنبال کلمات محبت‌آمیز باشید. و برای وقار، با دانستن این که هرگز تنها نخواهید بود، قدم بردارید – آدری هپبورن

متن جذب گردشگر

هیچ چیزی زیباتر از کسی نیست که سعی می‌کند زندگی دیگران را زیبا کند – مندی هیل

متن جذب گردشگر

شما با زیبایی به دنیا نمی‌آیید، زیبایی توسط شخصیت شما خلق می‌شود. زیبایی درونی مهم‌تر از دیدگاه دیگران در موردتان است – امیلی کوسون

متن جذب گردشگر

زیبایی واقعی به رنگ موها یا رنگ چشم‌ها ارتباطی ندارد. زیبایی واقعی در مورد شخصیت شما به عنوان یک انسان است – الن دجنرس

متن جذب گردشگر

هر چه بیشتر ذهن خود را کنترل کنیم، آرامش درونی ما افزایش می‌یابد و شادتر خواهیم بود – جش کل سانگ جیتسو

متن جذب گردشگر

زندگی سرشار از آرامش درونی، هماهنگی و بدون استرس، آسان‌ترین روش زندگی است – نورمن وینسنت پیل

متن جذب گردشگر

هر کس باید آرامش درونی خود را پیدا کند. و آرامش باید واقعی باشد تا تحت تاثیر شرایط بیرونی قرار نگیرد – مهاتما گاندی

متن جذب گردشگر

صلح، آزادی در آرامش است – مارکوس تولیوس سیسرو

متن جذب گردشگر

سادگی زندگی، یکی از گام‌ها به سمت آرامش درونی است – پیس پیلگریم

متن جذب گردشگر

هیچ کسی نمی‌تواند به شما آرامش دهد، به جز خود شما – رالف والدو امرسون

متن جذب گردشگر

یادگیری روش نادیده گرفتن، یکی از بهترین مسیرها به سوی آرامش درونی است – رابرت جی سویر

متن جذب گردشگر

اجازه ندهید رفتار دیگران موجب از بین رفتن آرامشتان شود – دالای لاما

متن جذب گردشگر

آرامش درونی از رسیدن به آنچه می‌خواهید، به دست نمی‌آید بلکه یادآوری آنچه هستید، است که موجب آرامش می‌شود – ماریانا ویلیامسون

متن جذب گردشگر

شما هرگز آرامش ذهن خود را پیدا نخواهید کرد اگر به قلب خود گوش ندهید – جورج مایکل

متن جذب گردشگر

طعم فتح قله ها را کسی می چشد که
با تمام جانش،
مسیر سربالایی کوه را طی کند.
بعد از آن، قله در تسخیر ” اراده ” اوست ….

متن جذب گردشگر

در دل من چیزیست ؛
مثل یک بیشه‌ی‌ نور مثل خواب دم صبح !
و چنان بی‌تابم که دلم می‌خواهد ،
بدوم تا تهِ دشت ، بروم تا سر کوه
دورها آواییست ، که مرا می‌خواند…

متن جذب گردشگر

عجب‌ حوصله‌ ای‌
عجب‌ اندو‌ هی‌
عجب‌ پیر‌ شده‌ است‌
کوه‌…

متن جذب گردشگر

ای کوه
تو را فتح می کنند!
چه وهم شیرینی…

متن جذب گردشگر

هیچ مهری بهتر از مهر و وفای کوه نیست
هیچ لطفی بهتر از لطف و صفای کوه نیست
گر که دنیا تنگت آمد ، غم گریبانت گرفت
غم گساری بهتر از کوه و هوای کوه نیست

متن جذب گردشگر

نمیشود در خانه استراحت کرد و به موفقیت رسید
موفقیت حاصل تلاش های سخت و مستمر است….

متن جذب گردشگر

هرگز تاسف نخورید:زمانی که با دلایل منطقی برنامه ای انجام نشده و قله ای هم صعود نمی شود.

متن جذب گردشگر

صعود به قله امری اختیاری است در حالیکه فرود از آن اجباری خواهد بود

متن جذب گردشگر

کوهنوردی هم جرئت و قدرت می خواهد و هم جسارت اما فاصله‌ي ميان جسارت و حماقت به اندازه‌ي يك تار موست

متن جذب گردشگر

کوه من گریه نمیکرد و نمیدانستم
کوه ها اشک ندارند،فرو میریزند…

متن جذب گردشگر

کوه ها اشک ندارند،به سختی ناراحت میشوند و هنگام ناراحتی،فرو میریزند…

متن جذب گردشگر

یک کوه پیر منفعل شد
که از یائسگی گذشته بود
تو را فتح کرد
یا تو او را
نمیدانم
به ھر حال یک پرچم سفید چون موی تو
…در قله باد می خورد…

متن جذب گردشگر

فرق زیادی هست بین کسی که در قله به دنیا اومده و کسی که کوه را بالا رفته تا به قله رسیده…

متن جذب گردشگر

زندگی مثل کوهنوردی میمونه…
باید کوله داشت.
همنوردداشت.
و…مسیر
اما به قله که میرسی فقط چند لحظه میتونی توی اوج بمونی..
از سربالایی ها وسرازیریها لذت ببرید…

متن جذب گردشگر

تیشه را انداختم…از کوه برگشتم به شهر
دلقکی گشتم که مشهور است شیرین کاری اش…

متن جذب گردشگر

گر که بینی عاشقان کوه  دائم سالمند
جز به عشق کوهسار و دشت های کوه نیست
گر که بینی «دوستی » این  راز را افشا کند
راز داری در جهان جز سایه های کوه نیست

متن جذب گردشگر

یک روز رسد غمی به اندازه‌ی کوه
یک روز رسد نشاط اندازه‌ی دشت
افسانه‌ی زندگی همین است عزیز
در سایه‌ی کوه باید از دشت گذشت!

متن جذب گردشگر

کوهنورد که باشی، آنچه برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است.

متن جذب گردشگر

فتح ما
همان عشق تمام قلب های بسته پیمانیست
که بودن را به لفظی تازه میخوانند
تو را تا قله خواهم برد

متن جذب گردشگر

مسیرهای طولانی با قدم های کوتاه پیموده میشوند.
مهم ترین گام، اولین گام است. تصمیم بگیر و شروع کن
ناگهان خود را بر فراز قله ها خواهی یافت

متن جذب گردشگر

والله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود
آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست…

متن جذب گردشگر

هرکه در عشق
سر از قله برآرَد هنر است!
همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند…

متن جذب گردشگر

‏ای کوه در بلندی نامت بمان، ولی
یک روز زیر چشم تو هم رود می کشند

متن جذب گردشگر

اگر دری ميان ما بود،
می‌کوفتم؛
درهم می‌کوفتم!
اگر ميان ما، ديواری بود،
بالا می‌رفتم، پايين می‌آمدم؛
فرو می‌ريختم!
اگر کوه بود، دريا بود،
پا می‌گذاشتم
بر نقشه‌ جهان و
نقشه‌ای ديگر، می‌کشيدم!
اما ميان ما، هيچ نيست
هيچ؛
و تنها با هيچ،
هيچ کاری نمی‌شود کرد…

متن جذب گردشگر

برای دیدن تو
اگر رودخانه بودم، برمی‌گشتم
اگر کوه بودم، می‌دویدم
اگر باد بودم، می‌ایستادم
اما انسانم
و بارها برای دیدنت
برگشته
دویده
ایستاده ام…

متن جذب گردشگر

خواستم ببینم دوری یعنی چه؟!
یعنی چند بار عقربه‌ی ساعت را دوره کردن؟
چند بار صبح را به شب رساندن؟
یعنی چند فرسنگ؟
چند کوه و دریا در میان؟!
دیدم،
دوری تنها به دل است!
تنها به دل…

متن جذب گردشگر

آن‌قدر دلم گرفت که می‌ديدم در غیاب تو همان کوه و تپه، همان پستی و بلندی‌ها، همان درخت‌ها و جوی‌ها هستند، من هم هستم، ولی تو نیستی.»

متن جذب گردشگر

کوه در شب چه شکوهی دارد
خرم آن جلگه که کوهی دارد
تاجی از ماه بر سر دارد کوه
وز طلبه جبه به بر دارد کوه
اولین پرتو ماه و خورشید
روی پیشانی کوه است پدید
کوه گرذروشن و گر تاریک است
تا بخواهی به خدا نزدیک است

متن جذب گردشگر

میگم یه شب
راهمون رو بِکشیم
بریم کنار دریا یا سر کوه…
از این همهمه فرار کنیم!

متن جذب گردشگر

مهربانی را توشه کردم در کوله ام
تا اوج را قدم نهم و تاج سنگی آن را ببوسم
چه بی رحمانه بادی بود حاکم
که در پس آن بوسه
نگرانی گذاشت در دامنت
ای علم….

متن جذب گردشگر

کجاست کوهکنی تا نشان دهد اصلا
به حرف نیست که عاشق شدن،عمل لطفا

متن جذب گردشگر

یاد آن روز قشنگ…
چه زیبا بر اوج قدم نهادیم
مستانه خندیدیم
و آسمان را بوسیدیم

متن جذب گردشگر

وقتی که کوه ها
آوار می شوند
نام تو را نمی دانم
ورنه با آهوان دامنه می گویم
تا حرز رستگاری شان باشی
نام تو را
حتی به کوه می گویم
تا کوه پر درآرد و پرنده شود

متن جذب گردشگر

خجسته روز بود آن روز
فرش ابری که قدومم را بوسه زد
تا بر بلندای وطن بایستم

متن جذب گردشگر

همنورد عزیز
هفته که خسته میشود
آدینه ای میطلبد رویایی
نزد من بیا
بر بلندای کوه
تا بتکانیم خستگی مان را
و قدمی بزنیم با عشق

متن جذب گردشگر

این پائین از آدمها که دلم میرنجد
عجیب دلتنگ میشوم!
دلتنگ دل سرد و سنگی کوهی
که مهربانانه مرا می‌نشاند بر بلندایش

متن جذب گردشگر

ای کاش
کوه به کوه می رسید
ولی آدم به آدم نه..
دیدن بعضی آدم ها
داغ دل آدم را تازه می کند..!

متن جذب گردشگر

سالهاست که آدینه نشین توام
ای کوه
ای استقامت وجود
ای صلابت سبز
آمده ام یاد بگیرم شکیبایی را
ایستادگی را ….
اما این کمال تو در من اثر نکرد که نکرد
و باز همچنان فرو میریزم در نبودش

متن جذب گردشگر

زندگی بالا پایین زیاد داره، خیلی پیچیده‌ست. اگه همیشه زندگی این شکلی بمونه، خیلی خوبه؛ _با دستش یک خط مستقیم رو به بالا را نشان داد_ اما تووی واقعیت زندگی این شکلیه! _خط زیگزاگی با دستش کشید که مثل کوه، بالا و پایین می‌رفت_ برای همین باید خیلی تلاش کرد و ناامید نشد.
یه اصطلاحی هست که میگن… چی بود؟!
تا زمین نخوری، سرپا نمی‌شی!

متن جذب گردشگر

شب باش : در پوشیدن خطای دیگران
زمین باش : در فروتنی
خورشیدباش : در مهر و دوستی
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران
دریاباش : در کنار آمدن با دیگران
خودت باش : همانگونه که می نمایی…
: ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ نیستید، ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!..
چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ بزنی .
همیشه شکست با کوزه است.

متن جذب گردشگر

سعدی:
فراق یار که پیش تو
کاه برگی نیست !
بیا و بر دل من بین
که کوه الوند است..

متن جذب گردشگر

آرامشی نیست پـشتِ هـیاهویِ نبودنش!
اما تو برقص، برقص، برقص
باید که پرت شود خیالم
از بی‌خیالی‌اش….
بی تفاوتی
کوه را به سنگ ریزه ها
بدل میکند
آری ، آری

متن جذب گردشگر

صائب تبریزی :
دل که رنجید از کسی، خرسند کردن مشکل است
شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است،
کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد
حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است…

متن جذب گردشگر

دشت ها نام تو را می گویند
کوه ها شعر مرا می خوانند
کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت
دشت باید شد و خواند

متن جذب گردشگر

مولانا
این جهان کوهست و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا

متن جذب گردشگر

بی تو
سرگردانتر از پژواکم در کوه

متن جذب گردشگر

کوه ها از ابتدا کوه نبودند
آدم هایی بودند که بعد از به هم رسیدن
سنگ شدند…

متن جذب گردشگر

کوه ، اگر به حرف بیاید از پدر
می گوید…

متن جذب گردشگر

مرد باید شبیه ترین چیز به یک کوه باشد
نه کوه کافی نیست
مرد باید کوهستان باشد
دست هایش کوه
شانه هایش کوه
اراده اش کوه
قولش کوه
اما دلش …
دلش باید یک درخت هلو باشد !
وسط کوهستان
که خیال بانو
به شاخه هایش
آویخته …

متن جذب گردشگر

دوستت دارم و از تو می ترسم!
قله های بلند
دره های عمیق تری دارند عزیز من

متن جذب گردشگر

تو را تا قله خواهم برد
تا آنجا که یاد لحظه های با تو بودن هست
تا آنجا که هرگز نیست اوج دیگری جز تو

متن جذب گردشگر

عشق
شانه ی مردانه می خواهد
مثل وقتی
که کوه شانه اش را
بالا می دهد
تا ابر
تمام دلتنگیش را
ببارد.

متن جذب گردشگر

از همه زیباتری وُ
این ترسناک است.
کوه هرچه بلندتر
درّه اش عمیق تر…

متن جذب گردشگر

اگر پای عشـق
در میان باشد
کوه به کوه که هیـچ !
آدم هم به آدم
نمیرسد …

متن جذب گردشگر

من همان کوه ام که صبرش را
به پایان بُرده ای ،،…

متن جذب گردشگر

کوهنوردان کوه های آلپ با رسیدن به نیمه ی راه، در استراحتگاهی در آنجا استراحت می کنند. صاحب آن استراحتگاه طی سالیان متوجه شده که اتفاق جالبی رخ می دهد.
وقتی کوه نوردان وارد استراحتگاه می شوند و گرمای آتش را حس می کنند و بوی غذا به مشامشان می رسد، برخی از آنان وسوسه می شوند و به همراهان خود می گویند “می دانی فکر کنم بهتر است همین جا منتظر بمانم و شما به قله بروید و برگردید. وقتی برگشتید با هم پایین می رویم.” وقتی کنار آتش می نشینند و آواز می خوانند ، جرقه ای از خشنودی آنان را فرا می گیرد. در همین هنگام بقیه ی گروه لباس هایشان را می پوشند و مسیر خود را به سوی قله ادامه می دهند.
در ساعت بعد فضای شادی بخشی کنار آتش وجود دارد و اوقات خوبی را در مامن آرام خانه کوچک سپری می کنند. اما حدودا سه ساعت بعد، آرام می شوند و به سمت پنجره می روند و به بالای کوه می نگرند و در سکوت به دوستانشان که در حال بالا رفتن از قله هستند، نگاه می کنند. جوّ موجود در استراحتگاه از شادی و لذت به سکوت مرگبار و غم انگیز مراسم تشییع جنازه خودشان تبدیل می شود. متوجه می شوند که دوستانشان بهای رسیدن به قله را پرداخته اند.
چه اتفاقی افتاد؟
راحتی موقت پناهگاه باعث از دست دادن باور آنها به هدفشان شد. این، برای هر یک از ما نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
آیا در زندگی ما پناهگاه هایی وجود دارد که مانع رسیدن به قله و از دست دادن هدفمان شود؟
زندگی از دو قسمت تشکیل شده است
قله ها و پناهگاه ها… در پناهگاه امنیت و آسایش وجود دارد، خطری جان شما را تهدید نمی کند، اما برای تجربه ناب زندگی و صعود کردن و قرار گرفتن در اوج ، باید با چالش قله رو به رو شد و بر آن غلبه کرد.

متن جذب گردشگر

از اندوه ـ چو رعد خنده زنان نعره مي زدم در كوه
گذشتم آخر از آن صخره هاي تند و بلند
رسيد پايم بر بام آن نهايت دور
سرم به سقف جهان مي خورد
به زير پايم در پرده هاي دود و غبار
شكوه پهنه گسترده زمين پيدا
نه سرخ و سبز چمن بود و ارغوان اي داد.
هزار زخم بر آن روي نازنين پيدا.
به جاي نغمه شادي، به جاي خنده مهر
به خانه خانة آن شعله هاي كين پيدا
غمي چو كوه به جانم فرود مي آمد.
غمي كه آتش آن مغز استخوان مي سوخت.
از آن ستيغ بلند، ستيزگاه بشر را نگاه مي كردم
سر گريستنم بود
هميشه در دلم اين آرزو كه از سر درد
چو كودكان بگذارم سري بداماني
به هاي هاي بگريم مگر كه سيل سرشك
برد ز راه سبكباري ام به ساماني
غريب، تنها، گريان ز پا در افتادم
شكفته روي سرم آسمان روشن و پاك
دگر نه آب نه آتش، نه خاك تنها باد
درفش سروري اش در جهان تكان مي خورد
فریدون مشیری

متن جذب گردشگر

همیشه که بالا رفتن خوب نیست!
همیشه که نباید بالا رفت و قله های بلندتری فتح کرد
خوب است گاهی همانجا روی قله دنج و کوچکی که فتح کرده ای بنشینی و از تماشای شکوه بکر آسمان لذت ببری.
گاهی خوب است بنشینی و نفس عمیقی بکشی و به قله های بزرگتری بزرگتری فکر کنی
خوب است گاهی به جای ادامه دادن به نصیحت ابرها گوش کنی
بساطت را جمع کنی و زیر صخره ای پناه بگیری
تا مبادا باران بزند و خیس شوی
تا مبادا خاک زیر پایت سست شود و سقوط کنی
چیزی با ارزش تر از آرامش وجود ندارد
بگذار عابران پایین دست آرامش تورا ببینند
و تورا با دست نشان دهند و هوای صعود به سرشان بزند
بگذار دلیل آغاز تو باشی
نفسی که تازه کردی دستی به زانو میزنی
بلند می شوی و
ادامه می دهی
آرامشت را حفظ کن و
به جای تمرکز کردن از مسیر لذت ببر
که لذت و اشتیاق بی واسطه در مسیر است نه مقصد! 🤍

متن جذب گردشگر

هر کوه
دعای بلندی ست
و آسمان
تا عمیق ترین دره ها
فرورفته است
ما به هم می رسیم
و یکدیگر را
به جا نمی آوریم
اتفاقات دیگری
می بایست شاید
تا
در آیینه ی هم
هویدا شویم
گاه
دشوارترین سکوت ها را
بر زبان می رانیم
تا
روشن ترین کلمات را
نگفته باشیم
و بدین گونه
از شانه های هم
فرو می افتیم
زیرا که ما
قله ها و
دره های یکدیگریم
و خانه هایمان
دیوارهای گریزند و
پنجره های بازگشت
آه
انسان
ساده نبود
و چه بسیار…

متن جذب گردشگر

دلت را به کوه بزن …
سنگیست اما از تبار مردانگیست …
از بالا شهر عزیزت را تماشا کن شهری که از دور تماشایی تر است …
مردمی را ببین که در باتلاق تکبر دست و پا می زنند و فریاد های غرور آمیزشان گوش فلک را هم کرده است …
خوب ببین ذرق و برق تو خالی اش را …
بیا و این شهر مرده را به فراموشی بسپار …
دلت را به کوه بزن …
تلخی را در رود نیلی رنگ غرق کن …
بشنو نوای زندگی پرندگان را …
نسیم را لمس کن …
آسمان را به آغوش بکش …
و پرواز…

متن جذب گردشگر

آدم ها انواع مختلفی دارند :
_ بعضی ها مثل دریا هستند : عجیب با روحی بزرگ و آرامبخش … خیلی ها دریا را دوست دارند …خیلی ها از دریا خاطره دارند …خیلی ها با دریا خوش گذراندند… اما نهایتا دریا تنهاست …
_بعضی ها مثل کوه هستند :
تا وقتی هستند محکمند …باعث اوج گرفتنت میشوند… به دست آوردنشان سخت هست ولی وقتی به دستشان میاوری می فهمی ارزشش را داشتند…
زیر پای کسی را خالی نمی کنند تا وقتی که از چشم کوه سقوط کنی…
_بعضی ها مثل جاده هستند :
ظاهرا در زندگی اهمیتی ندارند… دیده نمی شوند… همه محو تماشای طبیعت اطراف جاده می شوند… ولی اگر جاده نباشد، اگر دلش بشکند… هیچکس به مقصدش نمی رسد…
_بعضی ها مثل پارک و شهر بازی هستند:
برای یک مدت کوتاه کنارشان هیجان زده ای … از بودن کنارشان خوشحالی… اما کم کم خسته کننده می شوند… کم کم از آن ها دور می شوی… کم کم دلت را می زنند… کم کم می فهمی نمی شود برای همیشه کنارشان ماند…
_بعضی ها مثل کویر هستند :
ساده بی آلایش آرام بخش …تا همیشه یک دست می مانند و عوض نمی شوند… شاید جذابیت دیگران را نداشته باشند ولی همیشگی هستند… کنارشان می شود آرامش داشت…
_بعضی ها مثل جنگل هستند :
شاد و سرحال و زیبا … پر از حس زندگی… آدم های زیادی جذب آن ها می شوند… کنارش خاطره می سازند… اما جنگل یک روی دیگر هم دارد…
جنگل اگر آتش بگیرد هر چه درخت هست را خاکستر می کند… جنگل تا خوب است خوب است…

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *